This title is not available in our membership service

We’re working with the publisher to make it available as soon as possible.

Request Title
NOT AVAILABLE
W książce znajdziesz omówienie polskiej i angielskiej wersji AutoCAD-a 14 dla Windows. Opisane zostały zarówno zupełnie nowe cechy, które pojawiły się w wersji 14, jak i narzędzia istniejące "od początku". Komendy AutoCAD-a zostały zgrupowane tematycznie, każdej z nich towarzyszy informacja o działaniu, sposób wprowadzenia komendy z menu i okien narzędziowych oraz szczególowe omówienie opcji. Opis komend uzupełniony został uwagami praktycznymi, licznymi przykładami i rysunkami.
Zwarte kompendium wiedzy na temat najważniejszych narzędzi AutoCAD-a 14!
Published: helionsa on
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for AutoCAD 14 i 14 PL
Available for free

    Be the first to review this title!

    scribd