P. 1
slownik_h_b

slownik_h_b

|Views: 2,275|Likes:

More info:

Published by: Monika Zalewska on Jul 21, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

Zamojszczyzna. Słownik historyczno – biograficzny.

praca zbiorowa pod redakcją Reginy Smoter Grzeszkiewicz

Słowo wstępne Zamojszczyzna pomimo wielu publikacji, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nadal pozostaje obszarem nie odkrytym do końca – ciągle pojawiają się nowe fakty, odkrywane są nowe dokumenty, co w sposób znaczący poszerza naszą wiedzę o tym, bogatym historycznie regionie. "Zamojszczyzna. Słownik historyczno – biograficzny" jest kolejną próbą ogarnięcia tej historii. Podczas pisania niniejszej pracy współpracowało ze mną kilkanaście osób przekazując cenne informacje, na podstawie których mogły być zredagowane niektóre z haseł (podano pod nimi nazwisko autora), relacje innych zaczerpnęłam z dostępnych publikacji, wykaz których znajduje się w dołączonej bibliografii. autory haseł Leszek Balicki, Melchior Batorski, Aniela z Osmanów Bielecka, Mieczysław Bondzia, Jan Borsuk, Maria Brażek, ks. Julian Brzezicki (proboszcz parafii Trzęsiny), Aleksandra Bulak, Helena z Majewskich Bulakowa, Feliksa z Kurów Czajkowa, Stanisław Ferenc, Magdalena Fudala, Izabela z Bakońskich Gajewska, Aleksander Garbacik, Bogusław Garbacik, Katarzyna Jasina – Tońka, komandor Eugeniusz Jereczek, Jan Jurczykowski, Maria Kiszka, Romuald Kołodziejczyk, Aniela z Kimaczyńskich Kowalikowa, Helena z Batorskich Krukowska, Wiesław Krzeszowski, Katarzyna Książek, Magdalena z Piwowarków Kozakowa, Krzysztof Leszczyński, Bożena Ligaj, Maria z Rzepeckich Lisowska, Edward Litwin, Elżbieta Litwin, Józef Lotz, Albina Lubowiecka, Barbara Łabudzińska, Jan Łupina, Sebastian Mirek, ks. prof. Jerzy Myszor, Wiesława i Alicji Niewidziajło, Marii Loc – Oczkoś, Helena z Biziorów Odrzywolska, Joanna Pawlas, Marian Petryka, Aleksander Piwowarek, Irena Poździk "Kora", Bronisław Rak, Bożena Romańska, Waldemar Seroka, Roman Skóra, Marianna Smoter, Anny z Koziarów Szeptuchowa, Marian Tarka, Teresa Wikiera, Stanisława Zybała, Marta Zych. podziękowania dla: Edwarda Bulaka, Stanisława Ferenca, Honoraty Książek, Małgorzaty Mazur (redaktor Tygodnika Zamojskiego), Bolesława i Tomasza Misy, Tadeusza Sokołowskiego, Zofii Sykały, Bogdana Szykuły, Agnieszki Szykuły (redaktor Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego), Janiny Wieczerskiej (korespondent Dziennika Bałtyckiego Rejsy), Teodory Wypych, Barbary Zbyryt, Kazimiery Zwolak, pracowników Państwowego Archiwum w Zamościu, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Biłgoraju, Gminnej Biblioteki Publicznej w Goraju, Filii Biblioteki Pedagogicznej w Hrubieszowie, Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie, Publicznej i Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej (Zagroda Sitarska), Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi ze Zgromadzenia w Łabuniach.

A

"Akt uroczysty zakończenia prac w szkole hrubieszowskiej" Dokument o charakterze informacyjnym, opublikowany przez hrubieszowska szkołę wydziałową (istniała od roku 1829), w którym inspektor zawiadamiał mieszkańców miasta i osoby zainteresowane, że zapisy uczniów na kolejny rok szkolny odbywać się będą w dniach 15 – 30 września, informował również tych, którzy trzymali uczniów na stancji, że "na utrzymanie stancji uczniowskich powinni otrzymać zgodę od władzy policyjnej". akt urodzenia Bolesława Prusa Znajduje się w Księgach urodzonych parafii Hrubieszów za rok 1834 – 1844 (s. 525, nr 102), gdzie czytamy: "działo się w mieście Hrubieszowie dnia dwudziestego szóstego grudnia tysiąc osiemset czterdziestego siódmego roku o godzinie piątej wieczór. Stawił się Antoni Głowacki lat czterdzieści sześc mający, oficjalista prywatny, w Żabczu zamieszkały w obecności Tomasza Radomskiego, organisty lat pięćdziesiąt sześć i Macieja Patkowskiego, sługi kościelnego lat czterdzieści sześć mającego, obywateli w Hrubieszowie zamieszkałych. I okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Hrubieszowie w dniu 20 sierpnia roku bieżącego o godzinie jedenastej w nocy, z jego małżonki Apolonii z Trembińskich lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym nadane zostało imię Alexander, a rodzicami jego chrzestnemi byli X. Feliks Troszczyński, proboszcz z Joanną Grodecką, dziedziczką Gródka. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany [został]". Akta Xawerego Koisiewicza... Zbiór akt mecenasa Koisiewicza obrońcy praw przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu (zachowany w zespole Akt Ordynacji Zamoyskiej przechowywanym w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie), wśród których zachowały się wykazy przywilejów nadane miastu Szczebrzeszyn przez: Stanisława Górkę, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Stanisława Koniecpolskiego i Klemensa Zamoyskiego. O prawo korzystania ze wspomnianych przywilejów ubiegali się w 1832 roku mieszkańcy Szczebrzeszyna wytyczając w tej sprawie proces przeciwko ordynatowi Stanisławowi Zamoyskiemu Xawery Koisiewicz reprezentował w powyższym procesie szczebrzeszyńską społeczność. akta miasta Szczebrzeszyna w zasobach archiwalnych Akta miasta Szczebrzeszyna przechowywane w zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie (APL) – obejmują: • Akta Urzędu Stanu Cywilnego (USC) wyznania grecko – katolickiego z lat 1810 – 1875 [- 1889] • Księgi Grodzkie Szczebrzeskie z lat 1612 – 1807 • Akta miasta Szczebrzeszyna z lat 1720 – 1813 (w obrębie tych akt zachował się dokument z 1800 roku; jest to zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez jednego z mieszkańców) • Księgi wójtowsko – ławnicze z lat 1720 – 1771 • Księgi Rady Miejskiej z lat 1766 – 1813 • Księgi jurydyki po proboszczowskiej z lat 1720 – 1753 Akta klasztoru franciszkanów z 1828 roku • Akta USC wyznania rzymsko – katolickiego z lat 1810 – 1874; Akta USC wyznania prawosławnego 1816 – 1895 [- 1901] • Akta USC wyznania mojżeszowego z lat 1815 – 1894 [- 1939] • Dokumenty ze Szkoły Powiatowej Realnej w Szczebrzeszynie z lat 1850 – 1855 obejmujące raporty o stanie szkół elementarnych, świadectwa uczniów; Akta szpitala św. Katarzyny z lat 1857 – 1943 – obejmują: 1) zarządzenia, sprawozdania , statystykę z lat 1874 – 1934, 2), 2) sprawy przyjęć chorych, opieki nad nimi, opłat za leczenie, księgi chorych, personel szpitala z lat 1857 – 1941, 3) sprawy gospodarcze szpitala i apteki, dochody i wydatki, inwentarz majątku szpitalnego z lat 1869 – 1943, sprawy przytułku dla starców – lata 1874 – 1913, 4) prace kancelaryjne: dzienniki korespondencji z lat 1870 – 1915. • APL, AOZ. Adm[inistracja?] 1672. Opis statystyczny m. Szczebrzeszyna 1860 r. s.166 – 185 • Archiwum parafialne zostało zabrane przez Niemców i przeniesione do do Lublina, obecnie znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie. wydawnictwa

Matricularum Regni Poloniae Summaria (wydanie T. Wierzbalski, c. I – IV. Warszawa 1905 – 1961); zawiera dokument traktujący o przejęciu Szczebrzeszyna przez bratanka Dymitra z Goraja – Prokopa.

Zbiór Dokumentów Małopolskich IV s. 307 nr 1136; potwierdzenie nadania Szczebrzeszyna Władysławowi Opolczykowi (wydanie I. Sułkowska – Kuraś, S. Kuras cz. I – VIII. Ossolineum 1962 – 1975)

Archiwum Państwowe w Zamościu • Akta miasta Szczebrzeszyna z lat [1836], 1920 – 1950 Narodowe Archiwum Republiki Białoruskiej w Mińsku  przechowywane są dwie księgi ziemskie z lat 1634 – 1647, oraz jedna księga grodzka z roku 1699 określane jako "zamojskie". Ponieważ nieznane są są księgi ziemskie i grodzkie zamojskie można domniemywać, że są to księgi sądów funkcjonujących w Szczebrzeszynie (lub innych sądów zamojskich). Albert ze Szczebrzeszyna Nieznany z nazwiska bednarz, figuruje w księgach wójtowskich Zamościa z lat 1583 – 1591 jako właściciel domu przy ul. Ormiańskiej w Zamościu. Alfabet Żydów Zamojszczyzny Żydzi na Zamojszczyźnie pojawili się w początkach XVI wieku – zamieszkali w miastach i wioskach; obecność Żydów w Szczebrzeszynie datuje się już od 1507 roku, kolejni pojawili się w Zamościu i innych miejscowościach. Historię niektórych gmin żydowskich możemy odczytać z pinkasów – Ksiąg Pamięci wydawanych przez Ziomkostwa poszczególnych miast przedwojennej Polski funkcjonujących w Izraelu lub Stanach Zjednoczonych. Losy poszczególnych osób, czy rodzin (w tym także Żydów mieszkających na wsiach) są mniej znane – mając to na uwadze opracowałam (w miarę dostępnych informacji) poniższy tekst. Zabrakło w nim danych o losach Żydów zamojskich (tą tematyką na łamach Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego zajmował się w ubiegłych latach Adam Kopciowski), oraz danych o Żydach szczebrzeszyńskich, o których traktuje publikacja "Poza miastem, poza historią. Rzecz o szczebrzeszyńskich Żydach" (Szczebrzeszyn 2009). A Abram z Wojsławic - pierwszy aszkenazyjski Żyd, który za zgodą ordynata – Jana Zamoyskiego zamieszkał w Zamościu. Adler Icek - mieszkał w początkach XX wieku w Zwierzyńcu – zajmował się sprzedażą pieczywa. Aszkenazy Izaak - urodzony 10 sierpnia 1887 roku w Zamościu. Od najmłodszych lat związany z ruchem robotniczym – za udział w 1904 roku w strajku szkolnym w Puławach został usunięty ze szkoły. W rok później zaznaczył swoją działalność w zamojskim Bundzie. Aresztowany, przebywał w więzieniach w Zamościu i Lublinie. W latach 1912 – 1916 ukończył kursy a następnie studia stomatologiczne w Witebsku i Charkowie; w zawodzie dentysty pracował od 1916 roku na terenie guberni czernihowskiej. Uważany jest za jednego ze współorganizatorów Czerwonej Gwardii. Brał udział w Konferencji i V Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (bolszewików) - SDPRR (b), ukrywał również samego Lenina i organizował nielegalne posiedzenia Komitetu Centralnego SDPRR (b) w Piotrogrodzie w dniach 6 – 19 lipca 1917 roku. Po zwycięstwie Rewolucji przez wiele lat pracował na kierowniczych stanowiskach w radzieckich instytucjach eksportowych (lata 1930 – 1938) w przemyśle chemicznym (1939 – 1942), w arbitrażu państwowym (1942 – 1944), budownictwie (1944 – 1951). B Bankier Mosze Cwi - W roku 1907 wybrany został na stanowisko rabina we wsi gminnej – Żółkiewka; gdy zachorował jego funkcję przyjął Naftali Czerwony Kamień – rabin z Krasnegostawu. Baumfeld z Perelmuterów Ita - wraz z braćmi – Boruchem i Mendlem posiadała młyn wodny w Krasnymstawie. Beglajbter Szmul – w środowisku szczebrzeszyńskim znany był jako "Kulawy Szmul" (z hebr. "Lumer Szmuel"); z zawodu snycerz. Bardzo oddany swojej rodzinie – podczas jednego z kozackich napadów na Szczebrzeszyn jako kilkuletni chłopiec stanął w obronie znajdujących się w domu kobiet. Za swój wyczyn został porządnie pobity przez Kozaków – złamali mu nogę w dwóch miejscach; krzywo się zrosła i odtąd utykał. Szmul miał sześciu synów – wszyscy byli stolarzami, i nawet jego zięć – Bibel, wykształcony rabin (w roku 1927 wyjechał z rodziną do Stanów Zjednoczonych) został stolarzem. Biberman Hersz - na początku XX wieku mieszkał w Rudce k/Zwierzyńca – zajmował się kamasznictwem i

sprzedażą skór. Biberman Luzer - mieszkał w Rudce k/Zwierzyńca – przedmiotem jego działalności była sprzedaż wody sodowej. Biberman Srul - początku XX wieku prowadził na jatkę mięsną w Rudce k/Zwierzyńca. Bibermanowie Rajzla i Haskiel - w latach 1870 – 1889 dzierżawili w Zwierzyńcu rzeźnię i piekarnię (na określenie budynków, w których te zakłady się znajdowały używano określenia "Marianka") zaopatrując mieszkańców osady w chleb i mięso. Dzierżawę przejęli ich potomkowie – Chana i Wolf Bibermanowie – okres ich działalności przypadł na lata 1889 – 1897. Binder Mendel - w okresie międzywojennym mieszkał wraz z żoną Itą – Łają Z Cukiermanów w Krasnymstawie. Z małżeństwa tego urodziło się troje dzieci: Jonas, Zelka i Miriam. Mendel Binder handlował materiałami tekstylnymi;w jego domu przy ulicy 3 – Maja 11 znajdował się sklep. Boruch - nieznany z nazwiska mieszkaniec Rudki /Zwierzyńca; około 1780 roku dzierżawił miejscowy młyn. O tym, że że ten "interes") był dla Borucha opłacalny świadczy fakt, zatrudnienia młynarza – Jana Borowca. Za dzierżawę młyna Boruch uiszczał czynsz w wysokości 300 złotych rocznie. Brandt Rajzla - w okresie międzywojennym uczęszczała do szkoły powszechnej w Zaburzu. C Chaim - nieznany z nazwiska chłopiec żydowski, zarabiał na życie pasąc krowy u gospodyni Mrówkowej w Zaburzu; raniony przez Niemców wrócił do zdrowia dzięki opiece swojej pracodawczyni. Ukrywał się w lasach zaburskich. D Diament Chana - zajmowała się w pocz. XX wieku sprzedażą artykułów spożywczych w Zwierzyńcu. Drajer Moszko - w początkach XX wieku mieszkał w Zwierzyńcu – utrzymywał się ze sprzedaży mięsa. E Ettinger Salomon - urodził się w roku 1800, wcześnie osierocony wychowywał się pod opieką dziadka – rabina z Łęczycy, który słynął zarówno z europejskiego wykształcenia jak i religijnego fanatyzmu. Za namową bogatego zamojskiego Żyda – Jakóba Natansona wyjechał razem z jego synem na studia farmaceutyczne do Lwowa. Po powrocie zajął się działalnością społeczną i literacką. Jemu przypisuje się założenie żydowskiej kolonii rolniczej w Żdanowie k/ Zamościa. Salomon Ettinger pisał bajki, jest autorem komedii obyczajowej; jego prace znane były tylko w odpisach rękopiśmiennych – "widocznie warunki materialne uniemożliwiały mu wydawanie swoich dzieł". F Farber Efraim - zmarł w 1999 roku w Kiriat Yam, z pochodzenia szczebrzeszynianin. W tym mieście spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Służył w Armii Polskiej, po klęsce kampanii wrześniowej powrócił do Szczebrzeszyna. Obawiając się aresztowania wyjechał (a właściwie poszedł pieszo) do Tarnogrodu – zatrzymany z grupą miejscowych Żydów został deportowany do Bełżca. Uciekł z obozu w początkowej fazie jego rozwoju gdy funkcjonował jako obóz pracy. W roku 1946 poznał w Polsce swoją przyszła żonę – Rosę. Kilka jego wspomnień zostało zamieszczonych w "Book of Memory to the Jewisch Community of Shebreshin". ( Kiriat Yam 1984); wspomnienia z pobytu w Bełżcu znajdują się w panelu "okupacja") na strone internetowej; www.republika.pl/horajec. Fink Rochama - w latach dwudziestych XX wieku prowadziła w Zwierzyńcu sklep łokciowy. Finkelsztajn Chana - w początkach XX wieku prowadziła w Zwierzyńcu sklep galanteryjny. Fleischer Devora - pochodzi ze znanej, bogatej rodziny w Szczebrzeszynie; w okresie międzywojennym pracowała w kinie "Muza") założonym przez Marię i Wacława Krzeszowskich w Szczebrzeszynie w roku 1931 – czytała tekst i grała na pianinie dając podkład muzyczny Po wyzwoleniu zaangażowała się w akcję odzyskiwania dzieci żydowskich pozostających w polskich rodzinach. Podróżowała po Polsce ( w swoich wspomnieniach – "24 dzieci uratowanych od katolików"), które opublikowano na łamach "Book of Memory to the Jewisch Community of Shebreshin" (Kiriat Yam 1984) opisuje jak odnajdywano wojenne sieroty, warunki ich pobytu w Łodzi (która po wyzwoleniu była największym skupiskiem ludności żydowskiej na terenie Polski), wspomina o domach dziecka zlokalizowanych w Łodzi i na Śląsku - dzieci żydowskie przebywające w tych placówkach z czasem odsyłano poprzez Niemcy do Palestyny, do ich ocalałych rodzin, albo pod opiekę ówczesnych władz żydowskich. Fronowicz Etla – w latach dwudziestych XX wieku mieszkała w Zwierzyńcu – zajmowała się sprzedażą wyrobów żelaznych.

Frydling Syma - kierowniczka szkoły "Kadimah") w Zamościu, gdzie pracowała w latach trzydziestych XX wieku; ukończyła studia magisterskie i zdała egzamin praktyczny dla nauczycieli szkół średnich. G Goldstein Ludwik - zwierzyniecki chirurg z początków XX wieku – w1836 roku oceniał stan zdrowotny zwierząt przeznaczonych do uboju Gojdszlagier Josef – w styczniu 1925 roku stanął na czele organizacji Ogólnych Syjonistów w Żółkiewce; funkcję prezesa sprawował do roku 1929, później zastąpił go Gutman Herszek. Greber z Binderów Miriam - córka Mendla i Ity – Łai z Binderów; urodziła się w 1931 roku w Warszawie – do wybuchu wojny mieszkała z rodzicami w Krasnymstawie. Gdy Niemcy utworzyli getto, rodzina Binderów została tam przesiedlona. Latem 1942 roku podczas likwidacji getta zginął brat Miriam – Zelka, miał wówczas 18 lat. Miriam wraz z rodzicami i starszym bratem ukrywała się u różnych ludzi. Jednymi z ostatnich, którzy udzielili im schronienia byli Niewidziajłowie z Krasnegostawu. Rodzice Miriam i brat Jonas zostali rozstrzelani w 1943 roku. Po wyzwoleniu Miriam Binder ukończyła szkołę średnią. H Hana - nieznana z nazwiska Żydówka z Tworyczowa, zginęła rozszarpana przez niemieckie psy, gdy ukrywała się w stercie słomy na terenie wsi. Holcberg Icek Majer - mieszkaniec Rudki k/Zwierzyńca – w początkach XX wieku prowadził w tej wiosce sklep z materiałami łokciowymi. Holcberg Szloma - w okresie międzywojennym prowadził w Zwierzyńcu sklep obuwniczy J Juma - Żyd z Dąbia - gmina Żółkiewka, pracował jako szklarz K Kac Sura i Zelman – w początkach XX wieku mieszkali w Zwierzyńcu, gdzie trudnili się sprzedażą pieczywa. Kalmansohn Jakub - pochodził z Hrubieszowa, studiował medycynę we Francji i Niemczech, po czym powrócił do kraju. Podczas obrad Sejmu Wielkiego wypowiedział się w "kwestii żydowskiej", ponadto brał udział w posiedzeniach Sejmu występując tłumacz języka hebrajskiego. W roku 1796 ogłosił drukiem (w języku francuskim) własny projekt reformy żydostwa - Essai sur l'ĕtat actuel des Juis de Pologne et leur perfictbilietĕ. L Laks Ruchla - mieszkała w początkach XX wieku w Zwierzyńcu utrzymując się ze sprzedaży owoców. Lam Lejzor - rodem z Krasnobrodu, w okresie międzywojennym handlował drzewem. Skupował je i obrabiał w swoim tartaku, co przynosiło mu niezłe dochody. Lebersztejn Moszek Pinchas - nauczyciel w chederze w Żółkiewce; w roku 1932 nauczał 19 dzieci Leflerowie – w początkach XX wieku prowadzili w Zwierzyńcu trzy zakłady krawieckie. Licht Jehuda Lejbusz - rabin z Żółkiewki – mieszkał tutaj w drugiej połowie XIX wieku, następnie został rabinem w Preszburgu (Bratysławie) Litwak Szmul - mieszkaniec Zwierzyńca – w początkach XX wieku prowadził tutaj zakład krawiecki. M Markowicze - rodzina utrzymująca się z dzierżaw - w roku 1639 dzierżawili młyn w Rudcek/Zwierzyńca; oprócz młynów ordynaci Zamoyscy oddawali im w arendę karczmy. W Archiwum Ordynacji Zamoyskiej zachował się tekst umowy zawartej pomiędzy żoną IV ordynata – Anną z Gnińskich Zamoyską a Mawrem Markowiczem z roku 1690. Małka - nieznana z nazwiska Żydówka, córka Jankla rodem z Dąbia – gm. Żółkiewka. Ukrywana przez Marię Boblową, następnie uratowana przez Zofię Poklepównę z Częstoborowic – przeżyła wojnę pracując w Wupertalu na terenie Niemiec Mandelfort Jojna – z zawodu felczer, mieszkał w Krasnymstawie Margules Bernard - w latach siedemdziesiątych XIX wieku prowadził w Zamościu wraz z Samuelem Elianbergiem destylarnię i fabrykę słodkich wódek likieru i rumu. W roku 1878 zatrudnili sześciu robotników

w roku 1882 zatrudnionych było 25 osób a wartość produkcji wyniosła 12. Z małżeństwa tego urodził się jedyny syn – Natan. w myśl zarządzeń władz zaborczych do "wszelakiej praktyki lekarskiej i do czynienia dochodzeń sądowych – lekarskich. byli to ludzie tej miary co: S. hebrajskim "Markebet ha Miszna "("Powóz Miszny").właściciele młyna wodnego w Krasnymstawie.w latach 1877 – 1885 kierował urządzoną przez siebie w budynku dawnych koszar w Wólce Infułackiej k/ Zamościa fabryką zapałek. można go z powodzeniem odnosić do osoby reb Jakowa Reifmana. M.w początkach XX wieku mieszkali w Zwierzyńcu – utrzymywali się ze sprzedaży mięsa. L.w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej mieszkała w Krasnobrodzie zajmując się drobnym handlem.kierownik szkoły świeckiej j im. D.pochodził ze Szczebrzeszyna.lekarz medycyny III klasy upoważniony. prowadził rozległą korespondencję ówczesnymi "potężnymi") umysłami swojej epoki. B. obiekt zlokalizowany był na rzece Żółkiewce. Luzatto. Jost. Zinger Rajber zmarł w roku 1948 na nowojorskim Brooklynie w wieku 22 lat. Żoną reb Salomona była córka rabbi Mojżesza z Leszna. tym sposobem uratował im życie. W roku 1946 wyjechali do Izraela. w roku 1751 wydał we Frankfurcie n/Odrą dzieło w jęz. wybitnego uczonego. XX).na zaproszenie pierwszego ordynata Jana Zamoyskiego osiedlił się w Zamościu. Jego biografia autorstwa I. w roku 1863 wydano w Wilnie zbiór odczytów.040 rubli Retlich Natan . jego żoną została Frajda Wagner z Dąbia. Reifman Jakow . Ponadto pracował z młodzieżą żydowską w Zamościu. był synem Josła i Fajgi z domu Kadil Rajberów.do Szczebrzeszyna przybył w początkach XIX z Opatowa (Opty -jak mawiali Żydzi) w celach matrymonialnych. Wraz z córką Edzią przeżyli okupację. Rejneman . Singera zamieszczona została w "Book of Memory to the Jewisch Community of Shebreshin". W roku Salomon był rabinem w Chełmie.– ogółem w omawianym roku wyprodukowano alkohol o wartości 36. Jakow Reifman dużo pisał. Rapoport. Jakub Reifman uważany w szczebrzeszyńskim środowisku żydowskim za heretyka był zwolennikiem ruchu oświeceniowego Haskali. Podczas wojny ukrywali się oboje w Dąbiu u Jana Terentiewicza. Mendelsówna Estera .po arciu do Izbicy trafił do miejscowego getta. Pereca funkcjonującej od 23 maja 1925 roku przy Zjednoczeniu Szkół Żydowskich w Zamościu P Perelmutowie Boruch i Mendel .rabin gminy żydowskiej w Zamościu . Salomon syn Mojżesza jest autorem obszernego traktatu napisanego w jęz. hebrajskim o zasadach tonacji w religijnej muzyce hebrajskiej "Szaarej Neimo"("Wrota słodyczy"). Mendelsbergowie Wolf i Zelig .Żyd.mieszkanka Zwierzyńca (pocz. gdzie zaprzyjaźnił się z rodziną Pelc – dwanaście osób z tej rodziny wyprowadził pojedynczo do pobliskiego lasu. czyniąc pewne starania w tym kierunku wyjechał do Salonik – tutaj zmarł. (Kiriat Yam 1948). uważany jest za jednego z (obok Meira Szapiro) założycieli Jeszywas Chachmej Lublin. Rajska . Przez sześć lat sprawował funkcję rabina lwowskiego – jego pragnieniem był wyjazd do Palestyny. Podczas Generalnego Zjazdu Gmin żydowskich w Brodach reprezentował Żydów z Ordynacji Zamoyskiej. Rendler Gitla . a później w Janowie u biednego chłopa. Pupiski . wieku zajmowała się sprzedażą artykułów żywnościowych Rajman Natan . w roku 1758 przeniósł się do Zamościa. Gdy Niemcy zajęli miasto i zaczęli pastwić się nad ludnością żydowską uciekł wraz z grupą młodych ludzi w pobliskie lasy kawęczyńskie – z nadzieją. Dał się poznać jako wybitnie uzdolniony człowiek . Z woli rodziców ożeniony został z córka szczebrzeszyńskiego bogatego Żyda – Josefa Majmona (niestety nie znamy jej imienia).458 rubli. wśród Żydów funkcjonuje taki zwrot "zdolna głowa do pojmowania wiedzy") . Początkowo zatrudniał pięciu robotników. rodem z Wenecji. W partyzantce Rajber przyjął pseudonim "Zenik") . L. W roku 1597 wraz z Abrahamem Mizrachi sprzedał wspólnie posiadany dom za cenę 650 florenów Anglikowi – Izaakowi Wettkaffowi.w szczebrzeszyńskim środowisku znany był jako "Reb Niusołe") .") W latach trzydziestych XIX wieku zatrudniony był w szczebrzeszyńskim szpitalu. które dla tejże młodzieży wygłaszał. że uda im się przeżyć. R Rajber Zinger .pracował jako brukarz drzewny w lasach janowskich. Znaleźli broń i z tą bronią przedostali się aż do Izbicy. Markus Salomon . I. Praca ukazała się w roku 1766 z uzupełnieniem . S Salomon syn Mojżesza .

Volksdeutscha – Józefa Żernickiego 19 lipca 1943 roku. pod ich opieką dziewczyna prawdopodobnie przeżyła wojnę. Srul – sprzedawał artykuły spożywcze. jego syna Joska popędzono do getta w Izbicy.pierwszy przewodniczący powstałej w 1925 roku w Żółkiewce organizacji pod nazwą: "Szlomej Emanuej Izrael") ("Pokój Wiernych Izraelitów") Z Zamość Abraham syn Izaaka Zamość . Po wyzwoleniu wyjechał do Izraela. Radzika "Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918 – 1939" (Lublin 1992. w początkach XX wieku zajmował się sprzedażą mięsa. żona . stolarz - . Kalmanowicz Szulim. Berko – prowadził dom noclegowy. Matematyk. Waks Syma . w roku 1753 opublikowano w Berlinie jego dzieło w jęz. chorował na serce – zmarł w 1943 roku w swoim mieszkaniu – "ludzie.nieznana z nazwiska żydowska dziewczyna. Warman Chil – mieszkał w Zwierzyńcu (pocz. Blatt Tojwie.prowadził mały sklep we wsi Dąbie gm.mieszkaniec Zwierzyńca. Żółkiewka. Szapson Szlomo Lejb.dokonanym przez rabina z Dubna.od 1932 roku kierował partią Bejtar (Stowarzyszenie Młodzieży Żydowskiej im. rymarze . Żydzi z Łęcznej Wykaz nazwisk Żydów z Łęcznej według wykonywanych przez nich zawodów sporządzony został na podstawie pracy J.w latach dwudziestych XX wieku mieszkał w Zwierzyńcu . Szmajsner Szloma.lekarz. przypis 19) robotnicy .w latach osiemdziesiątych XIX wieku dzierżawił we wsi Wieprzec młyn. zajmował się sprzedażą pieczywa. W Wagner Abram .zamożna rodzina mieszkająca w pocz. Wank Szol . T Traub Srul .Żyd zamojski. Enszpejn Berek. oraz u innych Polaków z tej miejscowości. Milchaus Chil. astronom – zajmował się również filozofią. Izaak Zamość pełnił funkcję "skarbnika samorządu żydowskiego w Polsce") w pierwszej połowie XVIII wieku. żył w latach 1715 – 1772.syn Abrama Wagnera z Dąbia. Bronsztejn Fejwel. którzy byli jego pacjentami wspominają go jako dobrego lekarza a nade wszystko człowieka". Szajka . Zendel .został zabity przez Niemców. Edelsztejn Hele. Trumpeldora) w Żółkiewce. mieszkała w okresie międzywojennym w Sułówku. gm. Gdy wybuchła wojna Szajkę ukrywała kobieta z Tworyczowa o nazwisku Wyłupek – pomagał jej ksiądz z Tarnogóry lub Krasnegostawu (informacja nie jest do końca ścisła). ukrywał się w Sobieskiej Woli u Władysława Sawickiego. dlatego miejscowe dziewczęta – koleżanki ochrzciły ją w 1938 roku w tajemnicy przed rodziną.prawdopodobnie rodem z Zamościa. mieszkał z rodziną w Krasnymstawie. Żółkiewka. Wagnerowie .zajmował się sprzedażą owoców. Morawiec Srul. Wildman Jankiel . przerabiano wówczas 750q zboża. Wajszczuk Edmund . Zamość Izrael . XX wieku w Rudce /k Zwierzyńca. córkę Rajzę i najmłodszego syna. Szyc Szulim . Dawid – wyrabiał i sprzedawał czapki. Jelipta Moszek. Blank Moszek.małamed (nauczyciel)Talmud – Tory funkcjonującej w okresie międzywojennym przy synagodze w Żółkiewce. Wajemus Chaim. 42 – 43). W dniach 21 – 23.Bronsztajn Moszek. XX wieku). 06. Byli to: Blank Herszek. Rotgold Herszek. był nauczycielem Mosesa Mendelssohna. Brafman Jankiel. Doroszewskiego i T. fizyk. hebrajskim – "Bet Abraham" ("Dom Abrahama"). Wagner Josek . Wagon Chaim Dawid . Występował ostro przeciwko nauce głoszonej przez pseudo – mesjasza – Sabbataja Cwi. Singer Daniel Lejb. dzierżawił młyn. Sznajder Moszko . Ż Żydzi z Izbicy Informacje o wymienionych poniżej Żydach izbickich – więźniach uciekinierach z Sobiboru zamieścił w swoich wspomnieniach "Z Żółkiewki do Izraela" Chaim Zylberklang (Lublin 2003 s. 1933 roku odbył się w Lublinie Zjazd tej partii – z Żółkiewki uczestniczyło 21 osób.Ruchla został rozstrzelana przez ukraińskiego burmistrza Żółkiewki. Pochlebnik Szloma.mieszkaniec Zwierzyńca – w początkach XX wieku prowadził sklep obuwniczy. w roku 1885 zatrudniał czterech robotników.Adler Szaja. Jej uczucia religijne skłaniały się w stronę katolicyzmu. Niemcy zamordowali jego żonę. Kuperszmied Abraham.mieszkał we wsi Dąbie.

wcześniej wskazał Niemcom dom w którym mieszkali Żydzi w Borku pod Zwierzyńcem."Zamojszczyzna w walce z Niemcami "(s. Niektórzy znajdowali zatrudnienie w miejscowym tartaku prowadzonym przez Ernsta Schalhorna – przyjmując ich do pracy stwierdzał: to słaby robotnik. jakie nosiły biłgorajskie kobiety w początkach XX wieku . Moszko Szafran i jego syn Dawid – uczeń szkoły handlowej. które zwierające "Wykaz podatników gminy żydowskiej Szczebrzeszyn zamieszkujących w gminę Radecznica". Met Moszek.Fluk Abram.Hersz Goldblit. in. Do gorajeckiej szkoły uczęszczał jeszcze jeden chłopiec żydowski o nazwisku Jankiel Zimerman Oprócz wymienionych osób w Gorajcu w okresie międzywojennym mieszkał Dawid Godgraber . W likwidacji zwierzynieckich Żydów zasłużył się stróż z miejscowej rzeźni – Ignacy Kulik – jak podaje S. ślusarz. Bohdanowicz "terroryzował ich.Hersz Met. które błądziły bez rodziców. Szulgajcer Josek.Zajdman Dawid. We wrześniu 1942 roku grupa około 52 osób została wywieziona do Bełżca (w liczbie tej byli też Żydzi z innych miejscowości.Fajn Szmul. Chaja Gold. Izrael Samborski.urodzona 30 listopada 1925 roku. Zynerman Moszek. Hersz Basowicz .nazwa wioski nieczytelna. Met Lejb. Łaja z domu Met Kastenbaumowa.brak nazwy miejscowości. Złapanych zaprowadzał na posterunek żandarmerii. Chłopkowie . Kiedy zabił Żydówkę kołkiem wyrwanym z płotu przebrała się miarka – wyrokiem Podziemia został rozstrzelany wraz z żoną we własnym domu 29 grudnia 1942 roku. gdy Niemcy wkroczyli do osady zabrali co najcenniejsze towary wysyłając je swoim rodzinom do rzeszy. Osjasz Wiselberg z synem Alfredem. ale bardzo tani. Szmul Rostenbaum. wyciągał z ukrycia. w Czarnymstoku Kiestenbaum Dawid. W tartaku m. Icek Mantel Gorajec . Chaja z domu Met Metowa ." algierka nazwa kaftana (dłuższego niż normalny). Met Dawid.Aszenberg Icek.Chajka . pracowali: Tobiasz Hagen – z wykształcenia muzyk. Gorajcu . Huf Sura. Gorajcu Zastawie . Zynerman Lejba. Mantel Szaja. szewcy . Gildyner Lejba. oraz najbiedniejsi. Boruch Mantel. Chaim Fink. w Zaporzu Honik Jankiel. Gildyner Szmul. Żydzi ze Zwierzyńca Tekst opracowano na podstawie relacji Stanisława Bohdanowicza "Likwidacja Żydów ze Zwierzyńca" zamieszczonych w II tomie Wydawnictwa Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 – 1944 pod red. Ela Met. Zaporze Szmul Grünbaum. Pogrom zwierzynieckich Żydów rozpoczął się w październiku 1942 roku – zebrano wszystkich i popędzono w kierunku Szczebrzeszyna – wraz z Żydami szczebrzeskimi zostali wywiezieni do Bełżca. oraz Fajga urodzona 17 marca 1928 roku. Met Chaskiel. klapy i mankiety białe wyszywane różową włóczką Antczak Franciszek Komendant policji w Szczebrzeszynie. 77 – 86) *** Gros Żydów ze Zwierzyńca zajmowało się handlem. Gorajcu Starawieś . Niemcy w nagrodę za gorliwość pozwolili mu strzelać do Żydów. Hil Honig.Altman Hersz. . Josf Kleiner. Żydzi z terenu gminy Radecznica W roku 2001 podczas rozbiórki starego budynku Urzędu Gminy Radecznica znaleziono dokumenty z 1918 roku.Aszenberg Mira . żądał łapówek. przed wojną bogaty kupiec drzewny i właściciel tartaku – rozstrzelano go za to że "był niepotrzebny".miał kołnierz. uganiał się za dziećmi żydowskimi. Jako ostatni rozstrzelany został Jurfest.podczas okupacji uratowany został przez Jana Dziwotę mieszkającego w gorajeckiej kolonii tzw.dowiadujemy się iż na terenie gminy Radecznica w okresie międzywojennym mieszkali: w Radecznicy . Honik Judka. Podlesiu Małym . którzy nie mogli się wykupić). Dym Jankiel. Godgraber Hana. Fink Abram. Mantel Icek. Met Ela.Szmul Gildyner. Oberferst Mira.Birman Chaim.Zagrobli . gdzie ich zabijano. Chłopków .Met Abusz. Na podstawie "Wykazu posiadłości opuszczonych pożydowskich 1945 . Z. Met Josef. Huna Kafenbaum . we wrześniu 1942 roku zmarł w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Klukowskiego (Zamość 1945) . Jankiel Met. Zaporzu .ich domy położone były za "starą rzeką") .1947. Kopf Jojna. Met Abram. Nazwisko Met pojawia się w Gorajcu w roku szkolnym 1936/1937. w takiej sytuacji Żydzi zajęli się handlem domokrążnym. Po likwidacji Żydów tylko on jeden ich łapał. 1949" przechowywanym w Archiwum Państwowym w Zamościu .Gildyner Berek. Met Jankiel. "Kalinowym Dołku").Zylbersztejn Szmul. wówczas w miejscowej szkole powszechnej uczyły się dwie dziewczynki pochodzenia żydowskiego o tym nazwisku . Przy każdym nazwisku a jest ich 16 podano nazwę wioski z której pochodził dany podatnik: Radecznica . Klajner Dawid.

zamieszkałego na powrót w Żurawnicy. zmarł 20. Piotra Ściegiennego rysunki i malowidła wykonane przez uczniów szczebrzeszyńskiej szkoły z lat czterdziestych XIX wieku. kurs przygotowujący ją do tej pracy ukończyła w Lublinie. Dzięki jej staraniom powstał w Udryczach teatr amatorski. Początkowo w Żurawnicy. w swoich wyprawach posuwali się w głąb Europy. zmarł 30 czerwca 1977 roku. 1833 r . później spółdzielnię przejęła pozostająca pod państwową kontrolą GS "Samopomoc Chłopska". który zatrzymał się podczas swojej wędrówki na jakiś czas w wiosce. Arbeitsamt w Zamościu powstał w okresie 10 – 17 października 1939 roku. gdzie od 1843 roku ks. urodziła się w Udryczach. Był głównie handlowcem. oraz dostarczanie jej na teren III Rzeszy. jako delegat z terenu Zamojszczyzny brała udział w Krajowych Zjazdach Kółek Rolniczych. Piotr pełnił obowiązki proboszcza. Jacentego (we wcześniejszych zapisach – Hiacynta) Jakuba (dwojga imion) (1797 . hrubieszowski) w 1915 roku. do rodzinnej wsi. ożenionego w 1839 r.. co zdaniem Ewy i Andrzeja Kokowskich wskazuje iż Awarowie arli w swoich wędrówkach co najmniej do środkowego Bugu. Malowidła były kompozycjami twórców – ustępy z Biblii i sentencje dopisywał osobiście ks Piotr Ściegienny. Balicki Władysław Urodził się w 23 IX 1911 roku. Awarowie Koczownicze plemiona pochodzące z Azji Środkowej. później w Zwierzyńcu. "Ziemi Zamojskiej". Stanisława Staszica.Arbeitsamty Niemieckie Urzędy Pracy. bliski współpracownik ks. in. Marvan "arcydzieła" uczniów szczebrzeszyńskiej szkoły Tak określił Szymon Tokarzewski. na Zamojszczyźnie obecność Awarów odnotowano m. 20 morgowe gospodarstwo i praktykę weterynaryjną na terenie zarządzanej przez siebie gminy. w zawodzie nauczyciela pracował do 1925 roku po czym pełnił obowiązki wójta gminy Miączyn. pracować."Chmura". Kierownikiem zamojskiego Arbeitsamtu był R. żonatego z Marianną z Dąbrowskich. Bugiem – odkryto tutaj grób wojownika – koczownika datowany na XII – XIII wiek. w Gródku n. Aussenstellen (Niemcy zatrudniali w nim 18 osób). organizator polskiej szkoły w Zawalowie (pow. Była członkiem miejscowego Kółka Rolniczego im. Zmarł w 1970 roku. Podjął pracę w tej spółdzielni i pracował w niej do końca życia (do 31 VII 1973 r. Wrócił w 1939 r. tzw. Biłgoraj. Mieszkał w Żurawnicy w domu pod nr 4. także magazynierem. Ożeniony był z się z Zofią z Łabuników i miał z nią trzech synów: Jana (1777 – 1841). Wojna pokrzyżowała te plany. tam zamierzał się kształcić. "Dorotka" Komendantka Wojskowej Służby Kobiet w obwodzie hrubieszowskim w okresie: listopad 1941 – maj 1944. prowadził ponadto własne. dymisjonowanego w 1827 r.). gdzie 10 listopada zorganizowano zamiejscowa placówkę.dragon Ordynacji Zamojskiej zwolniony ze służby po I rozbiorze Polski. które zdobiły ściany plebanii w Chodlu. oprócz powiatu zamojskiego obejmował m.). W 1938 roku wyjechał do Warszawy. B Baj Jan Nauczyciel. z Anną ze Szmigów oraz Grzegorza (1800 – 1859). Balicki Bazyli Urodzony w 1724 r. ps. angażując się w działalność konspiracyjną – walczył w szeregach Batalionów Chłopskich. pracował także jako np. Bakuniakówna Zofia ps. żołnierza II pułku piechoty liniowej. przewodniczący rady . oraz grot z VI – VII wieku. pochowany jest na cmentarzu w Szczebrzeszynie).Artykuły i wiersze Franciszki Bakuniak publikowane były na łamach "Głosu Zamojskiego". Po wyzwoleniu wraz z kilkoma mieszkańcami Żurawnicy założył Spółdzielnię Spożywców "Jutrzenka" – placówka funkcjonowała do 1948 roku. pisać i czytać nauczył ją tułacz – powstaniec. miały na celu przygotowywanie i zabezpieczanie rezerw siły roboczej.05. R. "Siewu". Bakuniak Franciszka Poetyka i działaczka ludowa.

000 złotych.placu Tadeusza Kościuszki.. Uchwałą Rady Miejskiej przydzielono Bankowi Spółdzielczemu pusty plac w obrębie centralnego placu Szczebrzeszyna .S z mojej inicjatywy fundował nagrody dla wyróżniających się uczniów oraz opiekunów. Z chwilą oddania budynku Banku Spółdzielczego do użytku Cukrownia Klemensów2 zleciła nam swoją obsługę z czasem zrobiła to Mleczarnia Szczebrzeszyn. Po pokonaniu wielu barier administracyjnych sporządziliśmy dokumentacje. bo Kasa nie miała pieniędzy. Wiosną 1950 roku Kasa została przeniesiona z Wielączy do znajdującego się w centrum obsługiwania Szczebrzeszyna .Wawrzyniec Hałasa. jesienią 1947 roku dawni działacze Kasy postanowili reaktywować jej działalność. wymagający.100. uciążliwe okazały się przepisy regulujące wymagania jakim powinny odpowiadać Kasy. S. był mocny finansowo. Szczebrzeszyna. (Leszek Balicki) Banachowicz (. Sułowie.pożyczkowych a w niedzielę po południu wykonywałem swoje obowiązki. przyjęto nazwę Bank Spółdzielczy.ulokowano ją w domu p."tępił dostrzeżone błahostki w sposób twardy.uciążliwy dojazd.". Osada kadrowa: kierownik . Celem usprawnienia obsługi rolników GS .) Burmistrz Tomaszowa Ordynackiego. Organizowaliśmy wycieczki po Polsce na które było zapotrzebowanie dla członków i pracowników Banku Spółdzielczego i ich rodzin. Urząd swój sprawował pod koniec XVII wieku. sekretarzem Komitetu Gminnego i członkiem Powiatowego Komitetu PSL. Pomieszczenia Kasy stały się ciasne. własnego budynku dla potrzeb Banku Spółdzielczego. w zasadzie wszyscy podróżowali furmankami. Do końca 1971 roku spłaciliśmy w Banku Rolnym udzielony nam kredyt. 000 złotych. mieliśmy wypracowany zysk w kwocie 500. Surowy. Byliśmy w tym okresie zdolni do wspierania inicjatyw i potrzeb w środowisku. Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Początek Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie dała "Kasa Stefczyka". Radecznicę. pojawia się ponownie w roku 1695 roku. zapraszano go do obsługi imprez i uroczystości w okolicznych wsiach oraz okolicznych zakładach pracy. nie raz brutalny. np. która rozpoczęliśmy w 1975 roku. Zespół był żywą wizytówką szkoły i Szczebrzeszyna. Kąty I i II. Dla upowszechnienia nawyku oszczędzania i racjonalnej gospodarki pieniądzem wśród młodzieży. a szczególnie Przewodniczący Rady Miejskiej. Michalowie (później G [minna] S[ półdzielnia] Deszkowice. Kasa obsługiwała rozległy teren: Wielączę. in. Skończyła się wojna.Sułów.. majątek Kasy i zasoby gotówkowe przejęli Niemcy. twardą ręką rządził miastem (jak odnotował dr Janusz Peter). trzeba było wszystko odbudowywać. Józefa Ząbka przy ul. Kółka Rolnicze chętnie u nas lokowały wypracowane dochody. Walne zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę o konieczności wybudowania nowego..Józef Ząbek.Aleksander Garbacik. uczniów Zarząd B.ów. Dużą pomoc i zrozumienie wykazały władze Szczebrzeszyna. We wtorki i czwartki załatwialiśmy interesantów spółdzielni oszczędnościowo . Ciągle wzrastały zyski z obsługi kont i kredytów. ale znaczne utrudnienie stanowiła jej lokalizacja .. Był również radnym Gromadzkiej Rady Narodowej (wówczas w Brodach Małych). na którym m. brak komunikacji. a w Szczebrzeszynie brakło lokalu spełniającego te wymagania. S. Na skutek licznych zatargów z mieszczanami udało się na pewien czas zdjąć go z urzędu – w okresie 1689 – 1694 nazwisko Banachowicz nie występuje w wykazie pracowników tomaszowskiego magistratu. to trudne zadanie powierzył mnie. Zainteresowanie naszą placówka było duże. Od stycznia 1951 przejęliśmy obsługę bankową Gminnych Spółdzielni w: Szczebrzeszynie. z zawodu garncarz. kasjer .000 zł. pracownik umysłowy .zakładowej związku zawodowego. szkół oraz powstających instytucji otworzyliśmy punkty kasowe w: Radecznicy. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1. Zarząd Kasy zatrudnił mnie[Aleksandra Garbacika] na stanowisku księgowego. Zamojskiej. Przez pierwsze trzy lata pracowaliśmy bez zapłaty. Zawadę. Niedzieliska. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Zapotrzebowanie na pożyczki było duże. która od 1925 roku aż do wysiedlenia 5 grudnia 1942 roku funkcjonowała w Wielączy. Bank Spółdzielczy wzmocnił swoją pozycję. całkowicie wypracowanych jako zysk B. Zakupiliśmy 20 kompletów strojów dla zespołu tańca ludowego przy Liceum Ogólnokształcącym. (Aleksander Garbacik) "Bartek" Kryptonim plutonu stacjonującego w rejonie Szczebrzeszyna → kryptonimy . Był duma i wizytówką miasta. ponieważ byliśmy blisko i nie ograniczaliśmy swobody dysponowania ich pieniędzmi. Michalowie. Aktywizowaliśmy środowisko wiejskie poprzez organizację szkoleń i kursów w ramach współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich. całe gminy . Był to pierwszy po wojnie nowy budynek powstały w Szczebrzeszynie. Zarząd B. Po wyzwoleniu. Dużą pomoc i zrozumienie wykazał Inspektorat Kas Stefczyka w Lublinie oraz Bank Rolny w Zamościu. który udzielił kredytu w kwocie 500. zatrudnialiśmy już dwunastu pracowników. W maju 1954 roku w Warszawie w siedzibie "Domu Chłopa" odbył się Zjazd Krajowy Delegatów Kas Stefczyka.

tutaj założył prywatną aptekę (przetrwała do końca 1951 roku. naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Józefowie. biedni byli. W czasie okupacji Gustaw Bączkowski zaangażowany był w działalność konspiracyjną – służył pomocą partyzantom z terenu całej gminy. Bartoszewski Konrad "Wir" Porucznik AK. iż jest "podporą świętej gminy Szczebrzeszyn położonej w Rosji. faszystowska nacjonalistyczna organizacja wojskowa działająca na wschodnich terenach Polski). Piński). ich dom zrównali z ziemią.Bartłomiej Z pochodzenia chełmianin.. w tym znaczna część żydowskiej społeczności Szczebrzeszyna. komendant Rejonu Józefów. Basaj Stanisław. Bączkowski Gustaw Z zawodu farmaceuta. gdzie zdobył gruntowne farmaceutyczne wykształcenie. W 1942 roku zorganizował oddział partyzancki Batalionów Chłopskich "Rysia". Osadzeni zostali w józefowskim areszcie gminnym. urodził się w Polankach (powiat tomaszowski). Odbili ich partyzanci po brawurowej akcji. ps. wtedy na tych terenach pojawili się pasterze wołoscy. 29 września 1400 roku z nadania Władysława Jagiełły otrzymał wójtostwo w Rubieszowie /Hrubieszowie/.03. Od marca 1942 roku obóz w Bełżcu stał się obozem zagłady – łącznie poniosło tutaj śmierć około 600.. 25 lutego 1943 został aresztowany wraz z Hieronimem Miącem.000 Żydów z Polski i Europy. Bełżec został wyzwolony przez żołnierzy Armii Krajowej w liczbie 700. uzyskując nazwę "Apteka Społeczna nr 110 w Radecznicy").1917 – 25. ponieważ w pobliżu rozwijał się Tomaszów Ordynacki stanowiąc zagrożenie głównie w zakresie handlu miasto Bełżec nie ostało się zbyt długo – w roku 1676 wymieniany jest jako wieś. jego oddział stoczył wiele walk z Niemcami. w roku 1809 Bełżec wszedł w skład Księstwa Warszawskiego. a następnie żydowską – więźniowie budowali umocnienia przeciwlotnicze na granicy ze Związkiem Radzieckim. wcześniej pracował w kilku miasteczkach na terenie Galicji. W roku 1756 zbudowano w Bełżcu drewnianą cerkiew greckokatolicką. Obydwoje już nie żyją.". siostrę. urodzony 14 sierpnia 1879 roku w Jońcu (pow. (relacja Łaszkiewiczowej – sąsiadki Benderów) Ber Issachar Do Szczebrzeszyna przybył na zaproszenie miejscowego kahału (XVI w ) by objąć posadę rabina. na mocy pozwolenia Zygmunta III Wazy lokował miasto Bełżec. Jest autorem dwu prac: "Zwierciadło kapłaństwa"..zmordowany został przez bandę UPA (Ukraińska Powstańcza Armia. (Stanisław Zybała) Bełżec Miejscowość położona na Roztoczu Środkowym – początkami sięga wieku XV. i gryczaną. W aptece pracował do końca swoich dni – zmarł w 1953 roku. którzy utrzymali pozycje do czasu nadejścia I Frontu Ukraińskiego. Za karę Niemcy rozstrzelali na oczach mieszkańców tej miejscowości jego rodziców. uczył się w Warszawie. Benderowie Jan i Sabina Właściciele kaszarni zlokalizowanej przy ulicy Zamojskiej (funkcjonowała do lat 90 XX wieku) w Szczebrzeszynie – "obrabiali kaszę jęczmienną. oraz "Dary kapłaństwa". Po wyzwoleniu organizował w powiecie hrubieszowskim Milicję Obywatelską .. W roku 1607 Samuel Lipski. W roku 1963 na terenie byłego obozu odsłonięto pomnik upamiętniający Zagładę. który pod koniec okupacji liczył około 700 osób. "Zwierciadło kapłaństwa" napisane została w roku 1550 . We wstępie do Darów kapłaństwa żartował sobie. "Korsarz". jaglaną.11.1945). kilka lat pracował na Bałkanach. Niemcy zajęli Bełżec 18 września 1939 roku – założyli tutaj obóz pracy. gdzie mieścił się zakład zachował się do dziś szyld z nazwiskiem Sabiny Bender. "Ryś" (24. w którym od wiosny 1940 osadzano ludność cygańską. ps. Na niewielkim drewnianym budynku. W roku 1931 przybył do Radecznicy.. Jednym z więźniów w początkowym okresie funkcjonowania obozu był szczebrzeszyński Żyd – Efraim Farber – swoje przeżycia z tego okresu opisał we wspomnieniach zatytułowanych "W bełżeckim piekle" (zostały opublikowane na łamach Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie. Kiriat Yam 1984). w roku 2008 otwarto muzeum – jego dyrektorem został lubelski historyk dr Robert Kuwałek. ponad 13 lat". podczas I rozbioru Polski miejscowość znalazła się pod zaborem austriackim. w styczniu tegoż roku została upaństwowiona.

wtedy nowo powstały oddział Macierzy Szkolnej jako jedno z najpilniejszych zadań przyjął założenie biblioteki. Władysława Guzowska (100). Kołłątajówna (100). Nieco więcej informacji na temat tej placówki pochodzi z roku 1938 – staraniem Koła Miłośników Książki. Jakóba Abramowicza Funkcjonowała (w połączeniu z czytelnią) w okresie międzywojennym. mało znanej tematyce). Anna Piróg (100). M. Guzowski (100). Biblioteka im. w tym 5 dla dzieci).(żydowskim 5310). filozoficzne. przed jej zamknięciem zdołano część zbiorów rozproszyć u czytelników celem uratowania przed zniszczeniem przez Niemców. w tym Manifest Komunistyczny Marksa). B. Pieniądze ofiarowali: Kilarski (500 złotych). wymowy Akadami Zamojskiej . Naprawiał broń dla partyzantów zgrupowanych w Armii Krajowej. który zapoczątkował budowę gmachu biblioteki – otwarcie miało miejsce w 1668 roku. matematyczne. retoryczne. Aniela Dziwota (100).oddział Szczebrzeszyn ofiarował na mocy uchwały z dnia 11 lutego 1949 roku 3000 złotych.wystosował w dniu 1 października apel do mieszkańców miasta z prośbą zwrot przechowywanych książek. w roku 1929 na uposażeniu biblioteki znajdowało się 500 tomów autorów polskich i żydowskich łącznie. rodzina Adamusów z Klemensowa (500). Komitet Organizacyjny Biblioteki. medyczne. Zajdlicowa (100). Aniela Basajewska (200). oraz wsparcie finansowe. Smarkalowa (50). W odpowiedzi na apel zaczęły napływać pierwsze książki i pieniądze – lista darczyńców jest długa. na mocy uchwały z dnia 13 lipca 1949 roku również 3000 złotych. Maćkiewicz (50). Władysław Budzyńska (100). oraz libri exotici (książki o oryginalnej. Spółdzielnia Wydawnicza "Książka" z Warszawy (6. Kaucha. Biblioteka funkcjonowała do roku 1940. Działalność placówki reaktywowano w 1948 roku – pracami organizacyjnymi zajęła się żona doktora – Wanda z Szymańskich Klukowska. Wincenty Szyduczyński (50). Kilarski . Gwardii Ludowej oraz dla partyzantów radzieckich. Z księgozbioru korzystało (stan na rok 1926) około 200 osób. Drożdżykowie (8 książek. Po raz pierwszy zbiory Biblioteki Akademii Zamojskiej zostały skatalogowane w latach 1674 – 1675 przez prof. W roku 1785 Stanisław hr.Andrzeja Krobskiego. który powołano w osobach: K. który ofiarowując uczelni swoje bogate o dużej wartości naukowej zbiory zapoczątkował rozwój placówki. swoje prywatne zbiory mocą zapisu testamentowego przekazał także Tomasz Zamoyski. Zamoyski przeniósł zbiory do Warszawy – dały one początek Bibliotece Ordynacji Zamoyskiej. oraz ze zbiorów męża. że miarodajne czynniki pamiętając o ich potrzebach kulturalnych . podczas wojny polsko – rosyjskiej w 1920 roku kierował obroną Zamościa przed Rosjanami. uroczyste otwarcie oczekiwanej od dawna biblioteki. wspomina w niej rabi Ber o swoim nauczycielu Remu z Krakowa. Podstawę księgozbioru stanowiły książki z jej prywatnych zbiorów. pełny tekst apelu znajduje się w Księdze Pamiątkowej przechowywanej w zbiorach obecnej biblioteki. które w trudnym powojennym okresie wykazały się obywatelskim poczuciem obowiązku – w nawiasie podano ilość książek lub kwotę przekazaną przez poszczególne osoby: dr Z. Przy bibliotece zorganizowano Kółko Dramatyczne. Krobski skatalogował księgozbiór według wydziałów Akademii jako: teologiczne. Jasina (100). warto jednak poznać nazwiska osób. Z. Biblioteka Miejska w Szczebrzeszynie Historia Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie początkami sięga roku 1906. Związek Kupców Polskich . była własnością gminy żydowskiej w Szczebrzeszynie. historyczne. pod datą 5 lutego 1949 roku (nr 35) – Mieszkańcy Szczebrzeszyna wierzą. (część nazwisk z powodu trudności odczytania nieczytelnych podpisów nie została w tym przekazie uwzględniona). rodzina Szczygłowskich (13). któremu przewodniczył dr Zygmunt Klukowski otwarto Bibliotekę Miejską. Okolicznościowe przemówienie na temat "Człowiek i książka" wygłosił dr Klukowski. prof. Kolejne dary przekazywali zamojscy profesorowie. Biblioteka Akademii Zamojskiej Powstała w roku 1596 staraniem Jana hetmana Zamoyskiego. Klukowski (15 książek). O działalności szczebrzeszyńskiej biblioteki pisała ówczesna prasa: pod datą 27 stycznia 1949 roku "Życie Lubelskie" (nr 26) zanotowało – "nastąpiło wreszcie dnia 16 bm. Klukowski – przewodniczący biblioteki i S. prawne. Bezruczko Marko Ukraiński pułkownik. Bezuch Czesław Podczas okupacji pełnił funkcję rusznikarza w rejonie Skierbieszów i w gminie Grabowiec w obwodzie hrubieszowskim. Na lokal biblioteczny przeznaczono pomieszczenie będące własnością obywatela Budzyńskiego. poetycko – gramatyczne. Anna Mystowska (6).

urodzony w 1889 roku. były to dzieła o treści przyrodniczo – humanistycznej.(Szczebrzeszyn nie ma nawet kina) przyjdą bibliotece z pomocą w powiększeniu skromnego na razie księgozbioru. którzy posiadali niezwykle cenne z uwagi na zgromadzony księgozbiór. Biblioteka Szkoły Zamoyskich Nazwa pieczątki (o owalnym kształcie) z charakterystycznym koziołkiem. prywatne biblioteki należy zaliczyć: Bolesława Leśmiana – zgromadzony przez poetę księgozbiór liczył około 1. tysiąca tomów z zakresu nauk humanistycznych i literatury pięknej. Kazimierza Lewickiego – jego zbiory zyskały miano "biblioteki polonistycznej". do najcenniejszych należał niewątpliwie "Statut Jana Łaskiego z 1506 roku". Bolączką nowo otwartej placówki jest zbyt mała ilość książek . francuskim. wypożyczania książek odbywały się we w czwartki. Długoletnim kierownikiem biblioteki była Maria Wójcik. Edwarda Kopcińskiego – posiadał zbiory z zakresu sztuki i bibliofilstwa. która zaadaptowano na Dom Kultury biblioteka została z prywatnego domu przeniesiona do nowego lokalu. Bielak Antoni Pochodził z Domorowa (pow. Biblioteka "Sokoła" w Szczebrzeszynie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"/o Szczebrzeszyn prowadziło dla potrzeb swoich członków bibliotekę. Biblioteki im. brak książek pisarzy współczesnych. w roku 1971 w "Bibliotecznej Służbie Informacyjnej nr 1 " ukazał się artykuł jej autorstwa informujący o działalności placówki. Michała Pieszkę – zebrał ok. Pracował na roli. którą sygnowano książki będące na uposażeniu biblioteki szkolnej w Szczebrzeszynie do roku 1852. Gdy odeszła w 1997 roku na zasłużoną emeryturę obowiązki kierownika biblioteki przejęła Maria Krępa . dobór nieszczególny. Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. H. oraz Władysław Romuald – posiadał księgozbiór religioznawczy. Biblioteka w szczebrzeszyńskim Magistracie W roku 1929 liczyła 455 tomów . Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. nie wiadomo też jak była zasobna i jakie publikacje składały się na jej księgozbiór. wśród liczących około tysiąca tomów.funkcję tę sprawuje do dziś. Swoje biblioteki posiadali także: Janina Zubowiczowa – jej księgozbiór obejmował ok. Na pojedyncze egzemplarz sygnowane wspomnianą pieczątką natrafić można w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wandę Madlerową – jej księgozbiór liczył 500 tomów. filozofii. biblioteki zamojskich bibliofilów Do grona zamojskich bibliofilów. Bogaty zbiór ex librisów oraz dzieł z zakresu nauk prawniczych zgromadził Henryk Rosiński. tysiąca tomów z dziejów Zamościa i geografii. Biblioteka Państwowego Domu Młodzieży w Szczebrzeszynie O jej istnieniu świadczą pojedyncze już dziś egzemplarze książek zachowane w zbiorach biblioteki przy Liceum Ogólnokształcącym. które oznakowane są okrągłą pieczątką o treści: "Państwowy Dom Młodzieży w Szczebrzeszynie". Przed wybuchem Rewolucji Październikowej powołany został do armii carskiej. Pieniędzy na kupienie nowych książek nie ma". Po zamknięciu ówczesnej Szkoły Realnej książki zostały przekazane do Biblioteki Rządowej. od października 1917 roku pracował jako milicjant w Permie (miasto w Rosji nad rzeką Kamą. Ryszarda Ostrowskiego – zgromadził szereg z zakresu sztuki drukowanej i grafiki. Łopacińskiego w Lublinie. W bibliotece Kazimierza Zaremby znalazły się zbiory z zakresu sztuki i literatury pięknej. w centralnej części pieczątki widnieje orzeł. rosyjskim i niemieckim. Nie ukończył żadnej szkoły samodzielnie zdobywając wykształcenie. pod datą 15 kwietnia 1949 (nr 104) "Życie Lubelskie" pisało: Niedawno uruchomiona Miejska Biblioteka Publiczna liczy już obecnie blisko 200 czytelników. tomów z zakresu: literatury pięknej. u stóp gór Ural stanowiących granicę między Europą a Azją). stąd zgromadzone o takiej treści dzieła. wiadomo. W roku 1965 po odrestaurowaniu bóżnicy. Placówkę zlokalizowano prawdopodobnie w świetlicy "Sokoła" (obecny budynek stolarni przy Szkole Zawodowej) wybudowanej staraniem dyrektora Fabryki Kalafonii i Terpentyny "Alwa" .ze zbiorów bibliotecznych korzystało 15 osób. posiada ona bowiem zaledwie 700 tomów". że jej opiekunem był Złomaniec (jego imię nie jest znane). obecnie mieści się w budynku Urzędu Miejskiego. Od października 1919 roku członek . Stan księgozbioru znany jest na podstawie relacji Jadwigi Syrkowej – kierowniczki Szkoły Powszechnej (żeńskiej nr 2) – "książki stare.Andrzeja Waligóry. Zofię Pohoską – jej zainteresowania oscylowały wokół literatury pięknej i humanistyki. 2 tys. sztuki i ludoznawstwa w językach polskim. biłgorajski).

W początkach XX wieku miasto zamieszkiwało ponad 3500 Żydów. Rynek wyłożony był kamieniami.". pochowany na cmentarzu w Tomaszowie Lubelskim. Bieliński Jan dr Absolwent szkół szczebrzeskich. słynny w sita i przetaki. 1891) Cykl reportaży autorstwa Icchoka Lejbusza Pereca. Biłgoraj był dużym skupiskiem ludności żydowskiej – tutaj żył i pracował dziadek Isaaca Bashevisa Singera ze strony matki – Mordechaj Zylberman. uczestnik powstania styczniowego. O Biłgoraju pisał Ignacy Krasicki" "zaszczyt jego wieloraki. W latach trzydziestych XIX wieku istniały w mieście dwie parafie – grecko . Z wytworzonymi sitami i przetakami wędrowali w Polskę.. Wytworzyli własny. Biłgoraj zasłynął jako prężny ośrodek sitarsko – przetakarski. bardzo ładne. Oprócz warsztatów sitarskich w Biłgoraju funkcjonowała fabryka kapeluszy. Rzeźbiarz ludowy. protoplastą której był Dymitr z Goraja od szlachty ruskiej . pierwszy w Polsce hydroterapeuta. funkcję tę sprawował do roku 1913.Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików). W roku 1860 w mieście było: 3. szkoła żydowska. O wywodzeniu się rodziny Gorajskich. W latach 1916 – 1918 z inicjatywy koła Polskiej Macierzy Szkolnej zorganizowano pięć bibliotek. Bień Paweł (16. IX. 1886) – pochowany jest na cmentarzu w Puszczy Solskiej. w których ukazał życie społeczności żydowskich z okolic Tomaszowa Lubelskiego. (19. lepsze gatunkowo od polskich. Odbudowany po wyzwoleniu. już od XVII wieku poczynając całe rodziny biłgorajan trudniły się tym rzemiosłem. Kolejny obiekt sakralny ufundował w 1755 roku Eustachy Potocki – wzniesiono wówczas barokowy kościółek. uczestnik walk o Monte Cassino. Po stłumieniu powstania styczniowego władze zaborcze za wszelką cenę dążyły do likwidacji obrządku unickiego chcąc by unici przechodzili na prawosławie – ci protestując zmieniali swój obrządek na łaciński. Pamiątki po biłgorajskich sitarzach przechowywane są w miejscowym muzeum – Zagrodzie Sitarskiej. które musiała płacić co tydzień ąd aż nie powróci do obrządku unickiego. Biedne i brzydkie. specyficzny język. Jedna z rzeźb Pawła Bienia. 1985). Matka Boża Bolesna w 1938 roku trafiła do Muzeum Etnograficznego w Krakowie "Bilder fun a prowinc" ("Obrazki z podróży na prowincję". Targi odbywały się w czwartki. "niemieckie". drewniane. płk.unicka.. 1903 – 6. pełni dziś funkcje kościoła parafialnego. Prawa miejskie wraz z przywilejem na jarmark i targi otrzymał Biłgoraj z rak Stefana Batorego w roku 1578. znajdowała się synagoga. oraz obrządku łacińskiego. Jego dziełem są znane na terenie Biłgorajszczyzny światki znajdujące się w miejscowych kapliczkach. na ślady którego możemy dziś natrafić w opracowaniach etnograficznych. na pograniczu Bidaczowa i Łazor. in. 10. Założył własny zakład wodoleczniczy w Nowym mieście n/Pilicą. wyrabianiem sit zajmowali się także miejscowi Żydzi – były to sita tzw. Przy ul.bojarów świadczy dziś nazwa jednej z dzielnic Biłgoraja – Bojary. Kościuszki (dawnej Tarnopolskiej) znajdowały się zabudowania bogatych Żydów.. Biliński Wojciech. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej w Biłgoraju znajdowało się sporo Żydów – "ich domy stały w rynku. W wieku XIX wartość rocznej produkcji sit i przetaków wynosiła 40. Z roku . 01. Biłgoraj Miasto położone nad rzeką Ładą na skraju Puszczy Solskiej w obrębie Kotliny Sandomierskiej.804 Żydów. Założone zostało w XVI wieku przez Adama Gorajskiego. trzy domy modlitwy. Reportaż powstał jako wynik badań grupy osób zorganizowanej przez filantropa Jana Blocha celem zbadania warunków w jakich żyją i pracują Żydzi z Tomaszowa Lubelskiego i okolicznych miejscowości. dwa cmentarze.. Do miasta przybył ok. 215 Polaków. w Banachach. 1828 – 21. m. domów murowanych było 483. IV. przebudowany u schyłku XIX wieku został zniszczony przez Niemców podczas bombardowania Biłgoraja w 1939 roku. którą zarządzał Antoni Płaszkiewicz. W roku 1699 staraniem ówczesnego właściciela miasta – Marcina Szczuki powstał pierwszy kościół parafialny. 1. kilkanaście chederów.000 rubli. administratorem której był Eliasz Sajkiewicz. Jedną z parafianek Biłgoraja obłożono karą 25 rubli. 1883 roku – 12 stycznia 1884 roku naczelnik powiatu biłgorajskiego zatwierdził jego wybór na rabina." (relacja Haliny Różańskiej). w parafii Biłgoraj w omawianym okresie na takie posunięcie zdecydowały się aż 304 osoby.

utrzymywana była z dochodów zboru kalwińskiego i dostępna dla wszystkich. Lucjan Kopeć. Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich .. Andrzej Muranowicz (pracował od roku 1942). Pamiątki z przeszłości Biłgoraja przechowywane są w Muzeum Regionalnym. Andrzejówka – kapliczka z 1935 roku Andrzejówka – Bukowa – krzyż z daszkiem z 1909 roku Biłgoraj – kamienna figura z 1699 roku. Program szkoły podobny jak w placówkach tego typu na terenie kraju. kamienna figura Chrystusa z 1907 roku .Michał Kowalik. personel pomocniczy . kapliczka domkowa z 1894 roku także znajdująca się na miejscowym cmentarzu Biłgoraj – Sól – w zbiorach Muzeum Lubelskiego zachowało się zdjęcie kapliczki z 1934 roku. Joachim Juhnke. W Biłgoraju (lub Dylach. biłgorajska służba medyczna w okresie okupacji Dyrektor . z zabytków warto wymienić wzniesiony ok. Walerian Szczepankiewicz (od 1942 roku). W roku 1630 decyzją [Zbigniewa?] Gorajskiego powołano na nauczyciela Jakuba Marcellusa. zachowana w zbiorach Muzeum Lubelskiego Dąbrowica – krzyż "morowy" z 1848 roku Dąbrowica – Ciosmy – kaplica kłodowa poświęcona powstańcom 1863 roku Korytków Duży – kapliczka słupkowa z 1848 roku. Jana Nepomucena z zachowaną inskrypcją: Bogu na chwałę Wiekowi na Pamięć dla Honoru S. IV.dr Stanisław Pojasek. Prowadzili ja nauczyciele rekrutujący się z katechetów lub alumnów przygotowujących się do stanu duchownego. fotografia z 1938 roku przedstawiająca krzyż wykonany przez Franciszka Ciosmaka w 1851 roku. biłgorajska szkoła przy zborowa Założona staraniem Adama Gorajskiego. Armii Ludowej. starosta wąwolnicki. za staraniem IDX Sebastyana Szczerkowskiego Ręką zaś Aug. Na terenie miast i powiatu aktywnie zaznaczyli swoją obecność partyzanci z Gwardii Ludowej.ich walkę i poświęcenie upamiętnia wzniesiony staraniem mieszkańców miast pomnik. 1830 roku pomnik Ignacego Krasickiego.. Stefan Szmidt. − krzyż żelazny na kamiennym cokole z XIX wieku. przełożonymi których były: Alojza Zielińska (do 24.. istnieją dwie wersje) funkcjonował w 1944 roku obóz pracy dla przesiedlonej ludności. w powiecie – Teodorówka funkcjonowała Szkoła Rolnicza Ludowa Żeńska.MS. 1942 roku) oraz Symplicja Pietrzniak. fundatorem którego był właściciel majątku Różnówka – Nowakowski. Jana Obywatele Biłgorayscy Sebastyan y Maryanna Grabińscy Stanisław y Franciszka Józefy y Doroty Grabińscy Stanisława Zofia Mazurkowie y inni przykładni do tey Fundacyi. W roku 1608 synod bełżycki skierował do Biłgoraja katechetę Wojciecha Czechowica – pracował do roku 1610..1919 pochodzą informacje o istnieniu w Biłgoraju Szkoły Handlowej. na którym w początkach ubiegłego stulecia mieszkańcy Biłgoraja zawiesili tabliczkę z napisem "Chwała bohaterom 1863 roku" − figura s. Zbigniew Krynicki.siostry zakonne. gdzie Niemcy dopuścili się wielu zbrodni. Z chwilą wybuchu wojny miasto zostało zbombardowane i zniszczone. W roku 1936 gmina żydowska posiadała własną bibliotekę. przyklasztorne zabudowania OO. lekarze . Świeżego (nr. Poniżej wykaz najstarszych kapliczek z omawianego regionu sporządzony na podstawie podane pracy. biłgorajskie kapliczki Kompendium wiedzy na temat biłgorajskich kapliczek (zlokalizowanych w samym mieście Biłgoraju i na terenie powiatu) stanowi praca Krzysztofa Garbacza "Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych" (Zielona Góra 2009). Roman Szymański. studenci medycyny – Tadeusz Błachuta. autorstwa J. Franciszkanów z końca XVIII wieku. następnie Andrzeja Jezierskiego (1610 – 1611). Kuczyńskiego te Postument wystawili Roku 1821 Biłgoraj – Puszcza Solska – kapliczka z 1860 roku na cmentarzu. za jej fundatora uważany jest Marcin Szczuka o czym świadczy zachowana na jednej z bocznych ścian inskrypcja. negatywu: 4968) Ciosmy – kapliczka domkowa z 1892 roku.

Policja Leśna (Vertschutzkommando). biłgorajskie urzędy okupacyjne Utworzone zostały po opanowaniu miasta przez Niemców. W maju 1942 roku został wraz z grupą 2000 osób pochodzenia żydowskiego (i z własną rodziną) wywieziony do obozu w Sobiborze. mjr. Urząd Pracy (Arbeitsamt). Pomimo klęski zachowała nadal sprawność bojową.Korytków Mały – Andrzejówka – kapliczka z 1837 roku Majdan Stary . Wydział Powiatowy (Gemeindeverband). Jana Nepomucena z 1848 roku biłgorajscy działacze Polskiej Partii Socjalistycznej PPS rozwinęła swoja działalność w Biłgoraju na przełomie XIX i XX wieku. czyli Tajna Policja Państwowa. Antoni Markiewicz. Józef Stryjecki. Kościuszko zyskał awans na generała lejtnanta i szefa 4 regimentu buławy polnej koronnej. założycielami których byli miejscowi Żydzi:  Biłgorajski Bank Spółdzielczy – utworzony został w 1925 roku. Żandarmeria. Urząd Techniczny. Policja Żydowska. Dywizja Kościuszki poniosła znaczne straty – około 900 zabitych i rannych. Bojarski Michał Urodził się w roku 1806. Stanisław Nahajski. Policja Ukraińska. nie miał obrotów. Policja Polska (granatowa). Zmarł w 1878 roku. w dwa lata później został naczelnym wodzem powstania. utraconych 6 dział. Ukończył 5 klas szkoły średniej w Szczebrzeszynie. w sierpniu 1940 roku wraz z vice prezesem Hillelem Janowerem odmówił wytypowania grupy Żydów do obozu w Bełżcu. W 1949 roku wyjechał do Izraela. Agronom Powiatowy (Kreislandwirt). Policja Kryminalna (Kripo). Pomocnicza Policja Porządkowa (Sonderdienst). Biskupowicz Jakub (17. Urząd Skarbowy. którzy uczynili z Biłgoraja siedzibę powiatu wchodzącego w skład dystryktu lubelskiego: Starostwo Powiatowe (Kreishauptmanschaft). Organizatorem był adwokat Wincenty Bubko. który został sekretarzem Powiatowego Komitetu Wykonawczego PPS w Biłgoraju. obowiązki prezesa pełnił Josef Wajsman  Bank Udziałowy w Biłgoraju – powstał w 1928 roku. 1926 – 2002). syn parocha. . Czynni biłgorajscy działacze PPS to: Jan Jabłoński. Skład osobowy Komitetu stanowili ponadto: Seweryn Rutański. oraz utworzenia Policji Żydowskiej – obydwaj wraz z pozostałymi członkami Judenratu zostali rozstrzelani. na prezesa wybrano Icka Wircnera  Bank Kupiecki – utworzony został w 1929 roku.kapliczka kłodowa z 1918 roku Potok Górny – kapliczka domkowa z 1898 roku Tarnogród – kamienna figura św. Bin Szymon Prezes biłgorajskiego Judenratu. pełnił obowiązki proboszcza w Tereszpolu. Wstąpił do partyzantki. III. Palmenbacha – była najbardziej krwawą bitwa stoczoną w 1792 roku. Inspektorat Szkolny. Sąd Grodzki. urodzony w Hrubieszowie. po wyzwoleniu w szeregi Wojska Polskiego. W Biłgoraju posiadały swoje siedziby powiatowe komendy rożnych rodzajów policji: Gestapo (Geheime Staatzpolizei). Kazimierz Szul. w tej liczbie 91 wziętych do rosyjskiej niewoli. jego działalność trwała zaledwie trzy lata – "prowadził on podejrzane transakcje finansowe. oraz garnizon Wermahtu. Tadeusza Kościuszkę a oddziałami armii rosyjskiej pod dowództwem płk. biłgorajskie placówki finansowe okresu międzywojennego W latach dwudziestych ubiegłego stulecia w Biłgoraju funkcjonowały placówki finansowe. Bolesław Zarzycki. W mieście stacjonował także oddział Policji Ochronnej Schultzpolizei (Schupo). Wykształcenie duchowne otrzymał w Chełmie w 1831 roku. ani polskiej". skąd uciekł podczas słynnego sobiborskiego buntu (wrzesień 1943 rok). w roku 1875 przeszedł na prawosławie. nie cieszył się zaufaniem ludności ani żydowskiej . Jan Głogowski. bitwa pod Dubienką Rozpoczęła się 18 lipca 1792 roku pomiędzy oddziałami armii koronnej dowodzonej przez gen.

czyste. podczas wojny udzielał pomocy potrzebującym.. jej skład osobowy stanowiło pięciu braci Blumów. ale dlaczego pisarz o tym wspomniał? W każdej opowieści. Grywane przez nich utwory miały charakter rozrywkowo – zabawowy. Bocheński Hipolit (1829 – 1891). to też chętnie zapraszani byli celem przygrywania do tańca na organizowanych w Zamościu. powiastce tkwi jakaś część prawdy. Po odkryciu błędu i zdemaskowaniu winowajcy sabatajczycy opuścili Szczebrzeszyn. . Kaczała Jakub. Dulęba Walenty. rejent powiatu hrubieszowskiego. Szmot Jan. Błazik Franciszek (1927 – 2005). Nyary. bądź okolicach balach.. Remberger/Rainberger... Zagorski Jan. mieszkał na przedmieściu Biłgoraja – Bojarach. Roller Seweryn. w końcu lista zaginęła). Nowacki Jan. Neumark Bogusław. z których szczególnie jedna na trwałe zapisała się w historii Zamojszczyzny. mjr. mieszkał na terenie powiatu biłgorajskiego. pożar. w Komarowie i jego okolicach walczyły oddziały Frontu Północnego z niemiecką 4 Dywizją Lekką. miał wówczas 60 lat. W 1923 roku zwierzynieccy harcerze wykonali brązowe tablice z nazwiskami poległych i umieścili je na obelisku (według Przegalińskiego poległo 51 powstańców. Gdy sporządzano wspomnianą tablicę z trudem udało się odtworzyć 19 nazwisk. Neumark Lambert. Poruszony przez Singera problem rodzi pytanie: czy rzeczywiście w Szczebrzeszynie byli zwolennicy Sabataja. ich nazwiska spisano i długo były przechowywane.. Przy pochówku poległych powstańców brał udział Robert Przegaliński pod pisarz sądu Pokoju w Szczebrzeszynie – ich ciała złożono we wspólnej mogile naprzeciwko byłej Fabryki Mebli w Zwierzyńcu. byli to: Bartołd Józef. Dulęba Bronisław. bajce. "Blumkowie" Popularna w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku w Zamościu rodzinna orkiestra żydowska. W mieście zapanował spokój. często przechowywał zagrożonych aresztowaniem. gdy sporządził tekst dla szanowanego w mieście obywatela i bogatego człowieka – Motła Wolbroma z błędem w domu tego ostatniego zaczęły dziać się dziwne i przykre rzeczy: choroba żony rabiego Motła. Telesz Wojciech. z tego 100 chrześcijanie i 200 złotych Żydzi. Pierwsza potyczka pomiędzy XIX korpusem rosyjskim (stanowiącym część 5 armii rosyjskiej) a częścią IV korpusu austriackiego (wchodzącego w skład 4 armii austriackiej) rozegrała się na terenie gminy Komarów w 1914 roku. Bitwa pod Komorowem miała miejsce na polach Woli Śniatyckiej w 1920 roku. bitwy komarowskie Na terenie gminy Komarów miały miejsce trzy bitwy. Jeden z jej członków był soferem(pisarzem). Stoczona została stoczona przez ułanów 1 Dywizji Jazdy pułkownika Juliusza Rómmla i 1 Armii Konnej generała Siemiona Budionnego. Mieszkańcy Józefowa na jego uposażenie zebrali kwotę w wysokości 300 złotych rocznie.bitwa pod Panasówką Stoczona została 3 września 1863 roku pomiędzy oddziałem Marcina "Lelewela" Borelowskiego a Rosjanami. Wiszin. Skałowski Mieczysław. Przyjmij go Panie w progi wiekuiste". Bogdanowicz (. był kaleką. Horodyński Władysław. znana jako bitwa pod Komarowem. Bitwa zakończyła się sukcesem strony polskiej. Historia milczy. Zawirski Józef. Blumberg Ignacy Pierwszy burmistrz miasta Józefowa powołany na stanowisko nominacją króla saskiego Fryderyka Augusta z dnia 15 marca 1811 roku. We wrześniu 1939 r. Pochowany jest na cmentarzu w Hrubieszowie – na jego nagrobku zamieszczono napis "Zostawił imię nieskalane. czy to tylko literacka fikcja.) Ostatni z biłgorajskich sitarzy – według przeprowadzonych przez studentów Zakładu Etnografii i Etnologii UMCS badań (1951 rok) "trudnił się tkaniem siatki na krojscach (zamienna nazwa krosen). "Błędy " Opowiadanie Isaaca Bashevisa Singera o działalności sekty Sabataja Cwi w Szczebrzeszynie. Walczące strony stoczyły ją w szyku konnym z użyciem broni białej.. Zmagania zakończyły się porażką i wycofaniem żołnierzy rosyjskich w głąb Królestwa Polskiego. Dulęba Walery Dominik. na stanowisku tym przepracował 30 lat.

" zapisane w dwu brulionach na papierze czerpanym ze znakiem wodnym papierni ordynackiej nad rzeką Sopot. jego oddział w połączeniu z grupą powstańców dowodzonych przez Kajetana Cieszkowskiego oraz 17 kompanią węgierska pod dowództwem Edwarda Nyary stoczył 3 września 1863 roku bitwę pod Panasówką (→ bitwa pod Pansówką) – połączone siły trzech ugrupowań wynosiły 1100 żołnierzy. z jego inicjatywy spalono kukłę Hitlera puszczając ją jako Marzannę na wody Wieprza. Prawosławie przyjął w 1875 roku. Brał udział w organizowaniu policji narodowej. Nauczyciel szkoły powszechnej w w Czarnymstoku. Urodził się w 1806 roku. Lublin 1958). Borelowski Marcin Lelewel Marcin Borelowski urodził się 29 października 1829 roku w Półwsiu Zwierzynieckim (Podlasie).. Łopacińskiego w Lublinie. współpracował z "Podkową". wykształcenie duchowne otrzymał w Chełmie w 1831 roku. Borsuk Bolesław Wieloletni sołtys wsi Lipowiec (gm. Wiosną 1939 roku przemawiał na wiecu mieszkańców Szczebrzeszyna. gdzie poległ wraz ze swym adiutantem Wallischem Borman Jan Uczeń Szkoły Wojewódzkiej W Szczebrzeszynie – niezwykle staranny i pilny na co wskazują jego notatki z przedmiotów "dawanych w Szkole Wojewódzkiej Zamoyskiej na rok 1825/1826. Tereszpol). H. w okresie okupacji pełnił obowiązki burmistrza w Szczebrzeszynie. w połowie 1863 roku pod Tomaszowem Lubelskim. był synem parocha ( (duchownego unickiego).. Boromirski Gasper Komisarz obwodu hrubieszowskiego (XIX wiek). Po roku urzędowania został zastrzelony przez Niemców. .) Z zawodu weterynarz. wykorzystując spadek terenu przy drodze wiodącej do Zamościa (tuż za dzierżawioną wioską) pozakładał w 1894 roku liczne stawy. Gostyńskiego do zbiorów Biblioteki Wojewódzkiej im. odezw. kawaler Orderu Legii Honorowej. powstańcy mieli 35 zabitych i 109 rannych. W roku 1934 zostały przekazane przez ks. następnie uczył się studniarstwa. straty Rosjan w tej potyczce zamknęły się liczbą 300 żołnierzy (z 4000 biorących udział w walce). towarzystwa tego typu były najbardziej rozpowszechnionymi instytucjami kredytowymi w początkach XX wieku na Lubelszczyźnie. gdzie czynnie uczestniczył w tworzeniu tajnych kółek patriotycznych. Od 1860 roku zamieszkał w Warszawie. Centralny Komitet narodowy mając na uwadze jego zasługi mianował go pułkownikiem i oddelegował na Podlasie celem organizacji sil zbrojnych. Bojarski Michał Proboszcz unicki. chociaż był Volksdeutschem (co odnotował dr Klukowskim. 3 września 1863 roku stoczył zwycięską bitwę pod Panasówką. w Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944.Bogucki Bolesław W 1906 roku założył w Szczebrzeszynie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe. ulotek.. ukończył 5 klas szkoły średniej w Szczebrzeszynie. tereszpolski. 6 września tegoż roku został śmiertelnie raniony pod Batorzem. zmarł w 2008 roku. zmarł w 1878 roku. Zdobył zawód blacharza. Borucki (. jego pomnik znajduje się w Hrubieszowie.. Marcin Borelowski "Lelewel" walczył pod: Krasnobrodem. zginął w styczniu 1943 roku zastrzelony przez Niemców w obejściu gospodarza Furlepy w Czarnymstoku. Bohun przyjaźnił się z Zygmuntem Kimaczyńskim. w wydawaniu tajnej prasy. Bohlen Antoni Długoletni dzierżawca Rogoźna. pierwszy komendant placówki a potem rejonu Radecznica. Bohun Piotr Nauczyciel szczebrzeszyńskiego gimnazjum. a także produkował bron i amunicję. akowiec.

t. XVII. Bractwo św. Boryski Jan Kanty. Praca została pomyślana jako podręcznik dla słuchaczy kursów przygotowawczych do Szkoły Głównej. Wrocławiu.. Warszawie. XVI. Dreźnie. W roku 1926 w Muzeum Okręgowym w . Anny Utworzone zostało 8 maja 1598 roku przy kościele tarnogrodzkim z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Dymitra Solikowskiego za pozwoleniem biskupa przemyskiego. ks. t. Po raz pierwszy w historii szkoły połączył nauczanie religii z nauką o moralności. Boryskiego obowiązywał do roku 1833. z zamiłowania etnograf. Borzęcki Teofil Absolwent szczebrzeszyńskiego gimnazjum. "Przemysł drobny w powiecie biłgorajskim" (Wisła 1902. Opiekun jego nieletnich synów Konstantego i Maurycego. W roku 1855 osiadł w Łaszczowie. prezentował swoje płótna w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie. Józef Brandt zmarł 12 czerwca 1915 roku w Radomiu. Pierwsza wystawa prac artysty miała miejsce w latach 1860 – 1862. zatwierdził je biskup chełmski – Jacek na Święcach Święcicki specjalnym pismem z dnia 19 maja 1684 roku. Celem działalności Bractwa. s. 20 marca tegoż roku. proboszcza parafii Szczebrzeszyn – Marcina Gosiewskiego. 29 lipca 1833 roku ukończył Uniwersytet w Charkowie. oraz ojca – Fryderyka Alfonsa i brata matki – Józefa Lessla 29 lipca 1841 roku. ks. Krakowie. proboszcz łaszczowski po porozumieniu z rodziną zmarłego i za zgodą Sadu Pokoju w Tomaszowie przeprowadził licytację zadłużonej apteki. Bytomiu..gdy Rosjanie zbliżali się do Smorynia wysadził skład broni zlokalizowany w obrębie zabudowań na jego posesji. Podczas I wojny światowej zajmował się przemytem broni . było umacnianie wiary członków oraz dbałość o ich morale. on sam zmarł niedługo potem. Kielcach. Biblioteka szkolna wzbogaciła się wówczas o:  Dziennik Powszechny Krajowy z 1834 roku  Tygodnik Polski z 1839 roku  Dziennik Sylwan z 1832/ 1833 roku  figury geometryczne ze skrzynką  pamiętnik rolniczo – techniczno z roku 1833/ 1834  łańcuch mierniczy do pomiaru gruntu Bractwo Szkaplerne Najświętszej Maryi Panny Założone zostało w 1684 roku przez cechy rzemieślników tomaszowskich. W roku 1858 wraz z domem w którym została zlokalizowana odsprzedano ja Władysławowi Raczyńskiemu. W roku 1834 wyjeżdżał do Warszawy celem zakupienia książek i pomocy naukowych do szkoły. Poznaniu. Świadectwo urodzenia zostało spisane w obecności prof. Brandt Józef Stanisław Adam Malarz batalista. Plan autorstwa ks. Lublinie. 27 lutego 1855 roku zmarła mu żona. Biłgoraj" (Wisła 1903.326). syn lekarza ordynackiego – Fryderyka Alfonsa i Krystyny Lessel. w roku szkolnym 1828/ 1829. po czym wyjechał do Warszawy by podjąć studia filologiczne. Rektor hrubieszowskiej szkoły wydziałowej. Rapperswil. oraz w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów. Gimnazjum im. przez pierwsze dwa lata po złożeniu egzaminu dojrzałości pracował w miejscowej szkole jako nauczyciel przedmiotów filologicznych. w placówce nauczano wg. kolejnym właścicielem placówki został "prowizor farmacji Henryk Koskowski". Prace Józefa Brandta znajdują się w krajowych i zagranicznych muzeach: Tarnowie. Antoni Kostkiewicz. s.Borowski Józef Aptekarz z Łaszczowa. z przekonania wielki patriota i społecznik. Zamoyskich – Fortunata Janiszewskiego. ułożonego przezeń planu lekcji. urodzony 11 lutego 1841 roku w Szczebrzeszynie. Monachium. Toruniu. Niewielkie dochody uzyskiwane ze sprzedaży medykamentów stały się przyczyną znacznego zadłużenia. Józef Brandt mieszkał w Szczebrzeszynie zaledwie kilka lat.511). gdy jego ojciec otrzymał posadę akuszera gubernialnego rodzina Brandtów przeniosła się do Warszawy. Brandt Jan Właściciel majątku Smoryń (powiat biłgorajski). ks. Jan Brandt jest autorem szkiców etnograficznych publikowanych na łamach miesięcznika geograficzno – etnograficznego "Wisła": "Lud z okolic Smorynia w pow. W roku 1826 opublikował pracę "Treść logiki popularnej poprzedzona krótkim wykładem psychologicznym".

który miał za zadanie utrzymywanie kontaktów z oddziałami Armii Czerwonej. właścicielka budki ze słodyczami. Brygada 2 im. nr 5 – 6). Jednym z najstarszych przodków jest Maciej. "Dąb" Urzędnik ordynacki ze Zwierzyńca. Aleksander Bryk opracował: lubelskie pieśni regionalne na chór mieszany męski i żeński. Aresztowany w styczniu 1942 roku na skutek donosu "Wismana" (agenta Gestapo na Zamojszczyznę) przebywał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu – nr obozowy 68777. Karol Namysłowski (Literatura Ludowa 1959. jest autorem "Obrazków lubelskich". Tańce lubelskie – Mazur (1957). 1905 roku w Zamościu. "Poradnik dla kierowników zespołów instrumentalnych". w roku 1789 nazywany "Bubiłek". Etnografia I. s 13 – 14. Bubiłkowie Wielopokoleniowa rodzina z Wielączy. wschodnim do Hrubieszowa. w czerwcu 1926 roku został ograbiona przez drobnych włamywaczy na kwotę 200 złotych."Karol Namysłowski" (Lublin 1961). absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie. spisany został dla potrzeb Polskiego Radia. Bryk Aleksander Urodził się 6. oraz krótką notatkę biograficzną zamieścił Henryk Zwolakiewicz w Studiach i Materiałach Lubelskich. "Suity biłgorajskiej". wydał: 10 pieśni lubelskich (Lublin 1954). artykuł O muzyce ludowej (Kalendarz lubelski 1958). tańce symfoniczne. którego nutowy zapis sporządzony 15 lutego 1951 roku znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Wojewódzkiej im. nauczyciel. Do zadań Brygady należało utrzymanie w stałym zagrożeniu dla Niemców szlaku kolejowego na trasie Rejowiec – Lwów. H Łopacińskiego w Lublinie. W latach 30 . Mach – taniec lubelski (1953). IX.tych XX wieku małżeństwo Bubiłków – Marianna i Tomasz ufundowali w Wielączy figurę przydrożną: "Boże zmiłuj się nad nami. " Bratniak" Organ prasowy uczniów szkoły handlowej w Zamościu (okres międzywojenny). 1934 r. komendant miejscowej szturmówki." (Krzysztof Leszczyński) . Brandt Stanisław. a w roku 1797 – "Bubiłko". Jarosława Dąbrowskiego Rejonem jej działań były lasy Zamojszczyzny na wschód od szosy Sieniawa – Biłgoraj – Frampol w kierunku północnym aż do Krasnegostawu. W roku 1932 podjął pracę nauczyciela w gimnazjum w Łukowie. Wykaz prac Aleksandra Bryka. 5 tańców lubelskich (Lublin 1952). Autor "Oberka od Szczebrzeszyna". Lublin 1962. muzykolog. kompozytor. Fundatorzy – Tomasz i żona Maryanna Bubiłki. oraz szos: Biłgoraj – Szczebrzeszyn – Zamość Wola Obszańska – Józefów – Tomaszów Lubelski Zamość – Tomaszów Lubelski – Rawa Ruska Józefów – Zwierzyniec Zamość – Hrubieszów Zamość – Krasnystaw Szczebrzeszyn – Turobin – Żółkiewka – Krasnystaw z pośród żołnierzy brygady wyodrębniono ponadto jeden baon. zaangażowany w działalność konspiracyjną. ps. tańce lubelskiego. południowym do Rawy Ruskiej i Niemirowa. pracę poświęcona życiu i twórczości Karola Namysłowskiego .Lublinie prezentowano jego prace malarskie i rysunki. rozstrzelany 25 listopada 1942 roku Brandwoj Menia Zamojska Żydówka. "Suity lubelskiej". którą prowadziła w Zamościu przy Lubelskim Przedmieściu nr 142.

1979). sytych używali nazwy "sutry".. 1906 – 26. "Dopiero po wyzwoleniu zaczęli podpalać te budy i brać odszkodowanie by postawić przyzwoity dom" (relacja Tomasza Misy z Goraja). "budziarze" Trochę złośliwe określenie używane w odniesieniu do mieszkańców wsi Zastawie k.) Magister farmacji. pracowników Ordynacji.) Podczas okupacji pełnił funkcję generalnego dyrektora Ordynacji Zamoyskiej. Właściciel Radzięcina (pow. biłgorajskim.. dochody czerpane tytułem opłat czynszowych przez miejscowych włościan.. biłgorajski).. które oddane zostało im w zamian za serwituty. hr. oraz dochody z dzierżawy miejscowej karczmy stanowiły uposażenie dla siedmiu profesorów zamojskich. Butler Antoni. które to określenie funkcjonuje w Goraju do dziś. w roku 1705 założył wioskę Frampol – w roku 1735 uzyskała prawa miejskie. Bukowina k/Biłgoraja Wieś należąca do Akademii Zamojskiej. Grzegorz Bzdziuch (z Aleksandrowa III) – klarnet. Jak głosi rodzinna opowieść w roku 1863 ocaliła życie swemu starszemu bratu Janowi Bulak.)/Bünsch (.02. trochę bogatszych. Bzdziuch "Twardowski" Franciszek (13. lubiła jeździć konno w męskim przebraniu. biłgorajski). 07. Całe zajście opisano na łamach ówczesnego "Słowa Zamojskiego". wówczas kilkunastu mieszkańców wsi Deszkowice pod "wodzą" Pawła Chwiejczaka chciało skosić pszenicę rosnącą na polu folwarcznym. Goraja. skrzypek i założyciel orkiestry dętej (1951 rok) w Aleksandrowie (pow. gdzie w okresie międzywojennym i w pierwszych latach po wyzwoleniu istniała bardzo licha (tzw. (Tomasz Misa) Buhaczowski (. bunt deszkowicki Miał miejsce w lipcu 1930 roku. Być może (są to tylko domysły) mieszkańcy Zastawia w odniesieniu do gorajaków. Stanisław Nowak – klarnet. kursował ze Szczebrzeszyna do Zamościa w okresie międzywojennym – jednorazowo mógł pomieścić około 20 osób. Pierwotny skład założonej przez niego orkiestry stanowili: Jan Bzdziuch (syn założyciela) – tenor. Doszło do zatargu z policją – aresztowano Chwiejczaka i jego pomocników. dzięki jego staraniom zwolniono z obozu przejściowego w Zwierzyńcu 100 osób. w zarządzaniu majątkiem ordynackim pomagał mu główny księgowy. właściciel składu aptecznego w Szczebrzeszynie – 15 listopada 1941 roku został rozstrzelany wraz z grupą mężczyzn ze Szczebrzeszyna w Zamościu. oraz Białą Ładę.. Na stanowisko wybrany został przez okupacyjne władze Zwierzyńca w styczniu 1940 roku. Butler Franciszek Właściciel dóbr Radzięcin (powiat biłgorajski). Bukowa – miejscowość w pow. który został ranny podczas potyczki z Rosjanami pod Sułówkiem. istniał tutaj założony na początku okupacji obóz pracy dla Żydów Bulak Andrzej → Woźniak Marcin Bulakówna Magda Rodem z Sułówka. Roczny dochód uzyskiwany przez akademię wynosił 1400 złotych – rektor Akademii razem z kwestorem "kontrolowali zarządzanie wsią i godzili spory gromadzkie". (Aleksandra Bulak) Bunsch (. Tomasz Przytuła – . którym z nominacji władz niemieckich został Grosenik.. "budy") zabudowa."buda" Kitowskiego Konny środek transportu. lokował Frampol (Marek Butler fundował dla kościoła we Frampolu rokokowe ołtarze).

Cieślicki Józef ks. Waligórą brał udział w próbie rozbiórki cerkwi unickiej Akcja ta została powstrzymana z inicjatywy dra Klukowskiego. bednarski. gdzie w dwadzieścia lat później wydawał tygodnik hebrajski "Hamelic" ("Orędownik"). Wrocław 1961.trąbka. kowalski. lub przez Jana Żółkiewskiego (cech tkacki. Jan Nizio – klarnet. ukazująca się od maja 2009 roku pod red. cech złotników. cechy rzemieślnicze hrubieszowskie Początek organizacji cechów hrubieszowskich przypada na początek XVII wieku – w roku 1616 (starostą hrubieszowskim był wówczas Jan Żółkiewski. W roku 1871 wyjechał do Palestyny. Cieślicki stanął na czele największego dekanatu w diecezji . istniał cech mieszany – kuśnierski. bednarski. Marty Miszczak. tkacki (ich skład osobowy stanowili wyłącznie Polacy). kotlarski. Ustawy cechów zostały zatwierdzone przez Zygmunta III Wazę (cech szewski 7 marca 1616 roku). Bronisław Sokal – trąbka. Adam Seroka – trąbka. tenor. Upadek cechów następuje wraz z utratą przez Polskę niepodległości (1772). Kolegiacie Zamojskiej oraz parafii św. tam kontynuował wydawnictwo "Hamelic'a". W roku 1827 (wg. działacz społeczny i wydawca. w roku 1720 biłgorajscy sitarze otrzymali przywilej nadany im przez Katarzynę Szczucką. w roku 1815 w Hrubieszowie istniały cechy: szewski. ks Wikariusz szczebrzeszyński. wówczas ks. Urodził się w Zamościu w 1816 roku. ślusarski. Franciszek Muca – bębenek i trąbka. Od "cebularzy" wzięła swoją nazwę gazeta "Cebulanka" (czyli Lokalne Nowiny Gorajskiej Gminy. Funkcję wikariusza pełnił w parafiach: w Konopnicy. piekarski. zaś w Petersburgu jego staraniem zaczęto wydawać "Wiestnik ruskich Jewrejew". Mikołaja Biskupa i dziekanem w Szczebrzeszynie. z rąk biskupa lubelskiego Leona Fulmana otrzymał święcenia kapłańskie. Tu ukończył szkołę powszechną Dzięki sugestiom miejscowego nauczyciela podjął naukę w Gimnazjum Męskim w Sandomierzu. w Urzędowie. kolejny dokument regulujący działalność cechu to "Dekret dla cechu sitarskiego z 1746 roku" (obszerna treść dekretu została opublikowana w XVIII tomie "Prac i Materiałów Etnograficznych". 19 kwietnia 1919 r. szewski. w roku szkolnym 1815/1816 uczył religii w miejscowej Szkole Wydziałowej. cech sitarski biłgorajski Powstał na początku XVIII wieku. a później w Seminarium Duchownym w Lublinie. Cederbaum Alexander Redaktor. stolarski. Wiosną 1932 r. Były to cechy: rymarski. Jan Torba (Tarnowski) – tenor. w wieku 34 lat nominowany został na kanonika honorowego Kapituły Zamojskiej. Kapituła Kolegiacka nadała mu ponadto tytuł prałata scholastyka (1952) i kustosza Kapituły (1959). Wraz z inż. grabarski. Od 1929 roku prowadził sekretariat generalny Ligi Katolickiej Diecezji Lubelskiej. został kanonikiem gremialnym. 296 – 299). W 1930 roku. mieczników oraz tkacki. został mianowany proboszczem parafii św. Pawła w Lublinie. dwumiesięcznik Kółka Dziennikarskiego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju). . krawiecki. głównie kobiet handlowało czosnkiem i cebulą. Pierwszy występ orkiestry miał miejsce podczas Świąt Wielkanocnych 1954 roku. a to z tej racji iż w przeszłości (okres międzywojenny) wiele osób. informacji zebranych przez Jana Brandta) w Biłgoraju pracowało 343 sitarzy. Gdy 30 czerwca 1933 roku dekanat szczebrzeszyński połączono z zamojskim. dziennikarz. oraz cechy stricte żydowskie – krawiecki i szklarski. Roman Przytuła – bębenek. C "cebularze" Lokalna nazwa stosowana na określenie mieszkańców Goraja. W Lublinie pracował przez osiem lat (1924-1932) angażując się w działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Akcji Katolickiej. stelmachowski. (1896-1988) Urodził się 14 marca 1896 r. Funkcję dziekana pełnił do 20 marca 1946 r. W jego dekanacie znalazła się także Kolegiata Zamojska. Bystrzycki. kowalski. powtórne zatwierdzenie ustaw cechowych miało miejsce w 1724 roku. w której w maju 1939 r. s. 1616). w roku 1920 sitarze założyli stowarzyszenie pod nazwa "Stowarzyszenie Wytwórców Sit w Biłgoraju" – pierwszym prezesem został Stanisław Znak. od roku 1840 mieszkał w Odessie. syn Stanisława) powstało ich czternaście. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Tarnogórze.dekanatu zamojskiego. złożony z Polaków i Żydów.

Sewer Krasnopera. działacz ludowy okresu międzywojennego . Chłaniów Wieś w powiecie zamojskim posiada bogatą historię. Cymberski jednak nie chciał dać za wygraną.prałata kustosza w Kapitule Zamojskiej. Chwiejda wyciął konie. św. aktorzy zagrali m. powoli wracając do zdrowia. przeszedł na emeryturę. czyli kaplica Clenthorn" oraz farsę "Żoko."to jego aresztowanie – wspominał Jan Krukowski . i był oskarżony do Niemców jako komunista . który miał wpływy w gestapo i urzędował przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. w okresie międzywojennym wieś liczyła 571 mieszkańców.. Obrocz).*** Ks. melodramat "Tysiąc lat. W 1945 r.zmarł 31 grudnia 1988 r. wikary Władysław Kłos. ciekawą przeszłość.w 1952 roku godność prałata scholastyka. Jakuba. Były to dowody uznania poprzednich zasług ks. Pracował tu długo. Chorował. Stanął na moście i znów chciał zatrzymać cały konwój.. powrócił do Szczebrzeszyna w rok później nowy biskup lubelski . która w roku 1832 dwa razy odwiedziła Hrubieszów (w kwietniu i czerwcu) – "przedstawienia odbywały się w murowanej stajni na rynku. wyminął nas i pojechał w stronę cukrowni w Klemensowie.".Jan Krukowski z Zaburza . siadł na rower.. przeniósł go na probostwo do Zaklikowa.wtedy Cymberski złapał konie za wędzidło. szpital i śmierć . został zwolniony z probostwa. małpa brazylijska". a ja robiąc starania o Chwiejdę.organizował na terenie gminy Radecznica obchody świąt ludowych. rozstrzelano 45 mężczyzn. w 1972 roku przyjął stanowisko kapelana Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Irenie. Radecznica). w tym Wojciecha Pełczyńskiego ojca ludowej poetki Honoraty Banach (zginął na Majdanku). a za nami cały konwój. która miał miejsce w dniach 17 – 18 września 1939 roku. gdyż jest to przedwojenny komunista. Tak też się stało . około 100 furmanek . Manczyn i Mikołaj z Chłaniowa wybudowali kościół pw.tak mi oświadczył adwokat Ukrainiec . Cymberski wtedy puścił konie i my ruszyliśmy w stronę Zamościa. aresztując 25 osób. że tacy ludzie jak Chwiejda światła dziennego nie zobaczą. że był lewicowych poglądów. Chwiejda Jan Mieszkaniec Latyczyna (gm. Po tym zdarzeniu Chwiejdę aresztowano i osadzono na trzy miesiące. gdyż był moim szwagrem byłem kilka razy u tego adwokata. Później ukrywał się na terenie diecezji tarnowskiej." jadąc na święto ludowe do Zamościa przez Szczebrzeszyn zastąpił nam drogę komendant posterunku w Szczebrzeszynie – Cymberski.bo po drodze furmanki z okolic Szczebrzeszyna dołączyły do nas. nie chciał się zatrzymać i pojechaliśmy dalej w stronę Zamościa. Przyszła jednak ciężka choroba. Również tutaj uzyskał kolejne dowody uznania ze strony władz kościelnych . W XIX wieku w Chłaniowie istniała karczma.miało coś wspólnego z tym. Podczas II wojny światowej mieszkańcy wiele wycierpieli od Niemców – 19 października 1942 roku hitlerowcy w nocy okrążyli wieś. 23 lipca 1944 roku wieś została spacyfikowana. dowódca 3 batalionu 75 pp. Zawsze towarzyszyła mu zaburska orkiestra w pełnym komplecie. Po ostatnim pobycie u niego wprost mi oświadczył. a w 1959 roku awansował na najwyższe po dziekanie stanowisko .z więzienia na Zamku w Lublinie został wywieziony do Oświęcimia. czyli życie szulera". skąd nie . a Chwiejda wstał z siedzenia i zaczął batem okładać Cymberskiego po rękach. początki miejscowości sięgają połowy XV wieku. ponieważ zgłosił się za niego (dobrowolnie) ks. i na własną prośbę. miał obchodzić 70 -lecie stanu kapłańskiego. Józef Cieślicki był organizatorem komitetu pomocy dla Żydów zwłaszcza w początkowym okresie okupacji. Po wyjściu cały czas był nachodzony i prześladowany przez policję granatową. W czerwcu 1940 roku został ponownie aresztowany tym razem przez Niemców . dramat "Sen. Chodorowski Tadeusz Major. Chwiejda również nie chciał się zatrzymać . in. W roku 1943 jak wspominał jego szwagier . Tu spędził ostatnich 16 lat życia. Filipa i Mateusza. Pozostał w Zaklikowie w charakterze rezydenta. w tym 16 osób pochodzenia żydowskiego. W kwietniu 1989 r.Stefan Wyszyński. w roku 1419 dziedzice wsi – Gworko. komedię "Lekarstwo co minutę". W czerwcu 1969 roku z uwagi na stan zdrowia. Po kilku dniach nastąpiło zwolnienie. Cieślickiego. W czerwcu 1940 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony na Rotundę w Zamościu. Z tej grupy 17 osób już nie wróciło do rodzinnej wioski. zginął podczas potyczki z Niemcami w okolicach Zwierzyńca (stacje kolejowe Biały Słup. wyjeżdżał też na tego rodzaju uroczystości do Szczebrzeszyna i Zamościa.(Leszek Balicki) Chechłowski Tomasz Andrzej Kierownik objazdowej trupy teatralnej. Później jednak.

często wymierzał (nawet dziewczynkom) kare chłosty bijąc w przysłowiową "łapę". gdy przeprawiali się przez Goraj. prowadzącej od Bodaczowa do pobliskiej cukrowni w Klemensowie na głębokości 60 – 100 cm. Zmarł w Brześciu Kujawskim.opatrzone były numerami parzystymi i z drzewa grabowego – te opatrzono numerami nieparzystymi. Obecność ks..) Z zawodu nauczyciel. Jak się później okazało był członkiem niemieckiej V Kolumny. w 1937 roku przybył do Sułówka (gm. Jana Chyliczkowskiego na Zamojszczyźnie datuje się od roku 1859. został wówczas proboszczem parafii św. Ukończył Seminarium Duchowne i Akademię Duchowna w Warszawie. Berga (1790 – 1874. Jan Chyliczkowski wywieziony został do Wołogdy. Fiodora F. " Chyliczkowski Jan. szczebrzeszyńskiego Żyda.. Aresztowany i skazany za ten czyn przez najwyższe instancje sądu wojennego (Audytoriat Polowy) na karę śmierci ocalał dzięki łasce Namiestnika hr. administracyjnym.tytuł pracy autorstwa Meira ben Samuela. oraz pięć obiektów wczesnośredniowiecznych. Z zesłania ks. w latach 1855 – 1858 pełnił obowiązki katechety w II Gimnazjum Realnym w Warszawie. nie mógł jednak na mocy decyzji władz zaborczych sprawować posługi kapłańskiej na terenie diecezji lubelskiej i warszawskiej wobec czego rozpoczął prace w w diecezji kujawsko – kaliskiej). co zaowocowało wydaniem po powrocie do kraju interesującej pracy "Syberia pod względem etnograficznym. rolniczym i przemysłowo – handlowym" (Włocławek 1898). który z uwagi na młody wiek skazanego (ks. Znaleziono cały szereg naczyń. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1854 roku. lub nieparzyste pytanie. co w konsekwencji bardzo ułatwiało naukę..powrócił. "Cook Haitim" "Ucisk Czasów" . gromadził materiały etnograficzne o mieszkańcach krasnojarska i okolic. o których poinformował pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego (PMA) w Warszawie nauczyciel szczebrzeszyńskiego gimnazjum – Paweł Fenc. która kulka została wylosowana uczeń odpowiadał na parzyste. W styczniu 1864 roku ks. Jan nie pozostał obojętnym wobec rozgrywających się wydarzeń – w maju 1863 roku udzielił na swojej plebanii schronienia mjr. na temat istnienia których nie ukazała się żadna publikacja. Chytroś (. ostatni namiestnik carski w Królestwie Polskim). Źle odnosił się do dzieci i ich rodziców. Chyliczkowski liczył wówczas 33 lata)zamienił wyrok na zsyłkę w głąb Syberii. ks. Chyliczkowski powrócił po 20 latach. zamojski). znany jest jako wynalazca pługów. Sułów. X. Stępnickiemu ze sztabu płk. (24. Wg. ks. Jan jest także autorem "Kazań pasyjnych" (Warszawa 1890). wydana w 1650 . Waliszowi i kpt. danych PMA w Warszawie znajdowało się wówczas (stan na rok 1933) kilkanaście naczyń z Bodaczowa. 1902 Brześć Kujawski). losując uczeń ykiem dłoni wyczuwał które drewno jest bardziej miękkie. Wraz z nim zginęli dwaj Niemcy. (Helena z Majewskich Bulakowa) ciałopalne cmentarzysko z końca epoki brązu w Bodaczowie Odkryte zostało w 1933 roku podczas naprawy drogi bitej. 1830 Warszawa – 3. pow. Bartłomieja Apostoła Goraju. VI.. gdzie rozpoczął pracę w miejscowej szkole powszechnej. Cichocki Roman Absolwent szczebrzeszyńskiego gimnazjum. których Niemcy rozstrzelali na zamojskiej Rotundzie. W zależności od tego. Gdy wybuchło powstanie styczniowe ks. Został zlikwidowany w czerwcu 1941 roku przez miejscowych partyzantów na drodze między Sułowem a Deszkowicami. ciągnienie losów Odbywało się podczas każdego egzaminu w Szkole Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie – istniały wykonane w tym celu przez tokarzy drewniane kulki (gałki) z drewna bukowego . cmentarzysko kultury łużyckiej w Łaszczowie Położone jest na niewielkim wzniesieniu w pobliżu rzeki Białki – taki sposób lokowania cmentarzysk zdaniem Józefa Niedźwiedzia jest charakterystyczny dla kultury łużyckiej. Marcina Borelowskiego → Borelowski Marcin "Lelewel". z pochodzenia Czech. Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie istnienia cmentarzyska kultury łużyckiej. Na zesłaniu zbierał informacje. a następnie Krasnojarska. Podczas okupacji współpracował z Niemcami – na skutek jego donosu zginęło z Sułówka i okolic kilku mężczyzn. W latach 1948 – 1985 w Łaszczowie odkryto i przebadano dwadzieścia pięć grobów należących do kultury łużyckiej.

do druku zostały udostępnione przez prof. ubiory. Zamoyskiego w 1895 roku (funkcjonowała do roku 2004) – obiekt został zlokalizowany został na gruntach wsi Bodaczów. polski policjant aresztowany przez Niemców i zamordowany w Oświęcimiu. "Coraz krótsza pamięć" Tytuł wystawy zorganizowanej przez Muzeum Wsi Lubelskiej w 1987 roku w lubelskim salonie PP Desa przy Krakowskim przedmieściu 58 w Lublinie. Czernicki (.) Aptekarz w Nowym Zamościu (1591) czarnostocki wiatrak Zlokalizowany w części wsi zwanej "Rusią" stanowił podczas okupacji punkt obserwacyjny dla partyzantów z oddziału "Podkowy". który to synod stworzył podstawy organizacyjne kalwinizmu w Małopolsce wybrano Crucigera superintendentem. obrazy i. Wyszyński.roku w Krakowie. fajans. działacz administracji państwowej. na której prezentowano przedmioty codziennego użytku (opakowania po artykułach spożywczych. którą obsługiwało 6 parowozów i 90 wagonów. p. Czekanowski Stanisław (1868 – 1963). poszanowania wspólnego dobra. Wśród prezentowanych eksponatów z terenu Zamojszczyzny znalazły się:  butelka szklana po alkoholu. opakowania po środkach czystości. Oster". 12.).. w listopadzie 1550 roku uczestniczył w I Synodzie Kalwińskim w Pińczowie. w 1943 . judaika. Na lamach Tygodnika Zamojskiego (15 – 21 września 2010 r. w półroczu zimowym 1529/1530 rozpoczął naukę na Uniwersytecie Krakowskim – studia ukończył w 1535 roku bakalaureatem sztuk wyzwolonych. ziemianin. w latach 1934 – 1944 pełnił obowiązki prezesa Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Pierwszym dyrektorem cukrowni był Michał Lubiński. nr 37 (1605) ukazały się jego wspomnienia z przełomu września i października 1939 roku obrazujące ówczesną sytuacje na terenie ziemi hrubieszowskiej. Zamość  gięte krzesło wyprodukowane w Fabryce Wyrobów Drzewnych w Zwierzyńcu. Dla potrzeb zakładu (jak podaje Krzysztof Czubara) uruchomiono sieć kolei wąskotorowej o długości 50 km łącznie. Zdzisława Szeląga.. niesienia sobie w razie potrzeby wzajemnej pomocy". Cukrownia Klemensów Powstała z inicjatywy Maurycego hr. Na synodzie w Słomnikach (25. artykuły piśmienne i papiernicze. także miejscowi chłopi mogli sprzedawać zasiane przez siebie buraki. Pierwsza kampania cukrownicza uruchomiona został pod koniec 1895 roku – surowiec przerobowy. ale ją wychować w duchu patriotyzmu. Czarnołuski (. sygnowana (skrót) "J. buraki uprawiano na gruntach ordynackich. w roku 1912 funkcję tę pełnił inż.. Cruciger Feliks Urodzony w Szczebrzeszynie. założonej przez Ordynację Zamoyską w 1884 roku  narzędzie stolarskie z Goraja (okres międzywojenny) credo Bronisław Pietruszyńskiego Cytowane poniżej słowa stanowiły życiowe motto zasłużonego dla Szczebrzeszyna i polskiej kultury fizycznej Bronisław Pietruszyńskiego – wypowiedział je podczas uroczystości wręczania mu nagrody przyznanej przez "Sztandar Ludu" w 1978 roku -"wspólnym naszym zadaniem jest nie tylko nauczyć czegoś młodzież. W roku 1940 obowiązki dyrektora pełnił Stanisław Maliński. Pierwszy superintendent zborów kalwińskich w Małopolsce. W latach trzydziestych ubiegłego wieku cukrownie wydzierżawiono spółce akcyjnej "Towarzystwo Cukrowni i Rafinerii Klemensów". porcelanę. syn Andrzeja. opakowania po artykułach aptecznych.) Rodem z Zamościa. szkło stołowe i galanteryjne. Zawiera opis pogromu społeczności żydowskiej podczas powstania Chmielnickiego w 1648 roku. dr hab. t. meble. X. największą moc przerobową uzyskał zakład w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku – produkowano wówczas rocznie ok. butelki.. Po wyzwoleniu cukrownia została zmodernizowana. Około 1546 roku wraz z dziedzicem tej miejscowości – Stanisławem Stadnickim przeszedł na protestantyzm. Spłonął w 1967 roku. 1554 rok).000 ton cukru. Mieszkał w Niedźwiedziu.

żołnierz Armii Krajowej. Od 1937 roku szkoła w Czernięcinie funkcjonowała jako 7. Nowy budynek mieścił 8 sal lekcyjnych. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. Szkoła mieściła się w starym budynku należącym do Urzędu Gminy w Turobinie. przeniesiona została do budynku gminnego. którzy znów zniszczyli kościół. Katarzyna Panna. pochowany na cmentarzu w Kosobudach. patronką parafii czernięcińskiej została św. gdy Jan Zamoyski nabył do swojej ordynacji Czernięcin wypędził stąd kalwinów i oddał kościół katolikom. oraz na stronie internetowej: www. Dopiero w 1595 roku. administracyjnie podlegał Gubernium Lubelskiemu. Jej kierownikiem został Józef Książek.kościół katolicki w Czernięcinie został zamknięty."Czernięcin to jedna z większych wiosek gminy Turobin w województwie lubelskim. mająca swoje ujście w Wieprzu. do pełnej obsady brakowało 3 nauczycieli. Były tam dwa pomieszczenia używane jako sale lekcyjne.. więzień obozu na Majdanku (1941 -1943) i Borowicze (1944 – 1946).brak tu wielkich tradycji historycznych. jego fundatorem był dziedzic Bogdan Świdwa z Szamotuł .. bogatego folkloru. rozebranym przed II wojną światową. władze oświatowe zaczęły przejmować szkoły.roku została aresztowana jego córka Halina – członek Armii Krajowej. w której zgromadzono przedmioty znajdujące się niegdyś w dworku poety. W 1923 r. do jej dyspozycji oddano budynek szkoły w Żurawiu z dwoma izbami lekcyjnymi. Bożena Romańska) Czerwienic Seweryn (1911 – 1948). Antoniego Górskiego zbudowano trzecią z kolei świątynię przy której istniał szpital. Na jego miejscu w 1416 r oku miejscowy dziedzic Dobrogost z Szamotuł Świdwa wybudował drugi z kolei kościół ( również drewniany). stając się jednocześnie szkołą rządową. czasem tajemnicze miejsca.IV). W powojennym wyżu demograficznym na jednego nauczyciela przypadało około 60 uczniów.pl/horajec czernięcińskie obiekty sakralne Pierwszy kościół (drewniany wystawiono w Czernięcinie ok.1966/67. budynku jednak nie rozbudowano.założył szkółkę parafialną. Na czele urzędu cyrkularnego stał . Cyrkuł zamojski Powstał na mocy decyzji władz carskich w 1782 roku. Wraz z żoną Zofią objęli 2 etaty nauczycielskie. W 1740 roku z inicjatywy ks. dostępna w bibliotece szkolnej. piękne krajobrazy.dzieje wsi" Praca autorstwa Joanny Pawlas i Bożeny Romańskiej . Jednocześnie nauczyciele prowadzili komplety tajnego nauczania. (Joanna Pawlas. Leży na granicy Roztocza i Wyżyny Lubelskiej. Należała do nich również szkoła jednoklasowa w Czernięcinie. Między 1928 a 1930 rokiem szkoła stała się 4 . W czasie najazdów tatarskich kościół został spalony.powstała w kooperacji z uczniami szkoły podstawowej w Czernięcinie (klasy I . Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się po raz pierwszy w r. Piękno Czernięcina opiewał w swoich Sielankach żyjący i tworzący tutaj w XVI wieku sławny poeta Szymon Szymonowicz." . szkołę jednoklasową przekształcono na dwuklasową szkołę rozwojową. przy bliższym poznaniu wieś ta odkrywa swoje walory: czyste powietrze. W 1648 roku Czernięcin przeżył najazd Kozaków.1966 w ramach akcji "Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego". a następnie ks. (Joanna Pawlas. wielu sławnych ludzi. "Czernięcin .republika. Bożena Romańska) czernięcińskie szkolnictwo podstawowe Rozpowszechnianie oświaty w Czernięcinie zapoczątkował w 1860 r.klasową szkołą powszechną z pięcioma nauczycielami. A jednak. W 1868 r. ks. Stefan Chamerski . Na pierwszy rzut oka nie odznacza się niczym szczególnym . W latach wojennych szkoła pracowała na okrojonym programie nauczania i w zmniejszonej do 3 obsadzie nauczycieli.. która mieściła się na plebanii.klasowa realizując trzy szczeble programu w pełnym zakresie.. W budynku szkoły obecnie znajduje się Izba Pamięci Szymona Szymonowicza. liczące po kilku uczniów. W 1574 roku pojawili się we wsi kalwini . 1326 roku. Wzdłuż wsi płynie rzeka Por. Kościół wraz z budynkiem szpitalnym po 117 latach został rozebrany i na jego miejscu postawiono nowy. pośrednio Zjednoczonej Kancelarii Austriacko – Czeskiej w Wiedniu. Andrzeja Fabiańskiego. Cybulska Jadwiga Nauczycielka ze szkoły powszechnej w Szczebrzeszynie – opiekowała się pierwszą drużyną szczebrzeszyńskich skautek powstałą w dwudziestoleciu międzywojennym. Nowy budynek szkolny wybudowany został po II wojnie światowej w latach 1964. ciekawe. który rwał do 1736 r.

Tutaj podobnie jak w innych wsiach ordynackich stacjonowali dragoni żołnierze pozostający do bezpośredniej dyspozycji ordynata i jego sukcesorów. W skaład gromady Czarnystok weszły wówczas trzy wsie – Czarnystok. Cyrkuł dzielił się na 15 dystryktów sądowych – praca każdego z nich kierował justycjariusz. W roku 1906 wójtem gminy Radecznica został włościanin z Czarnegostoku – Kruszyński. w 1964 roku powstało Kółko Rolnicze.miejscowość Chredków wyjechał Kazimierz Sidor. więziony na Zamku w Lublinie. zastrzelony został w obejściu gospodarza Antoniego Furlepy. Jan Ducher. Bruch Kletensbaum i Chuna Kafenbaum – handlowali tytoniem i innymi drobiazgami. Jan Smoter. Położył duże zasługi w odbudowie zamojskiej Starówki. W roku 1868 po ustanowieniu gminy państwowej Radecznica Czarnystok został do niej włączony. ponadto wieś została włączona do obwodu lecznictwa otwartego z . Koczot Stanisław. Według spisu z roku 1827 we wsi znajdowało się 100 domostw zamieszkałych przez 662 osoby. w roku 1603 część wsi odkupił od nich Jan Zamoyski i włączył do Ordynacji – odtąd Czarnystok położony był w obrębie klucza gorajeckiego dóbr ordynackich. powiatu zamojskiego. Czarnystok został częściowo wysiedlony w lipcu 1943 roku. Czajka Henryk (1926 – 2005). z Kafenbaumów ocalała Nesia i jej mąż Szloma. dwóch posłańców. Trzęsiny i Wólka Czarnostocka. Żłób Jan znalazła się w obozie przejściowym w Zwierzyńcu. Zamościem. kasa cyrkułu zlokalizowana była w Żółkwi. Dokonał wielu zapisów na rzecz kościołów i i klasztorów. oprócz niego zatrudnionych było 2 – 3 komisarzy. dwaj kanceliści. W roku 1960 połączono Czarnystok z Gorajcem w jedną gromadę z siedzibą w Gorajcu.. według danych z roku 1877 administracyjnie przynależał do Guberni Lubelskiej. Gorajec. Podczas pożaru wsi (lipiec 1944 roku) mieszkańcy ratowali się ucieczką do pobliskiego lasu. w jej miejsce ustanowiono pięć gromad: Czarnystok. W 1973 roku uruchomiono linię autobusową łączącą Czarnystok z Radecznicą.. Kozłowski (. w roku 1880 domów było 75 – mieszkańców 635. Radecznica i Zakłodzie. pierwszy polski archeolog.z ćwierci łana 75 złotych rocznie. Zaburze. W roku 1963 Czarnystok został zelektryzowany. podczas okupacji zaangażowany w działalność Ruchu Oporu. Malec Stnisław. parafii katolickiej w Szczebrzeszynie – sprawy sądowe rozstrzygano w Sądzie Pokoju w Szczebrzeszynie (tutaj też funkcjonowała poczta obsługująca wioskę). XIX wieku wyjaśniono sporną kwestię co do istnienia Czerwienia → Czerwień Czarnystok Wieś w powiecie zamojskim zlokalizowana na Roztoczu. do Zgorzelca Tadeusz Wrona. etnograf. w tym w Zamościu i Wojsławicach właścicielem których został w roku 1666 po ożenku z Katarzyną Hulewicz. Koprowski Seweryn. Po wyzwoleniu – daje się zauważyć niewielkie w skali wsi migracje – mieszkańcy Czarnegostoku wyjeżdżają bądź w celach matrymonialnych. na przełomie XVIII – XIX wieku cała wieś znajdowała się w posiadaniu Zamoyskich. bądź tytułem pracy zarobkowej: na Zachód wyjechał Stanisław Furlepa do powiatu hrubieszowskiego – Bolesław Terejko. Początkami sięga schyłku XVI wieku – pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1526. W latach 1955 – 1975 mieszkańcy Czarnegostoku przy wydatnym poparciu rządowym zbudowali szosę łączącą wieś z Lipowcem. pełnili służbę przy kancelarii ordynackiej wykonując różne polecenia. Trzy osoby we wsi (rok 1912) zajmowały się handlem: Maria Mazurek – prowadziła skład piwa sprzedając je beczkami. "strawne". sekretarz. w rezultacie uzyskano połączenie samochodowe z: Biłgorajem.starosta. grupa mężczyzn. 31 grudnia 1954 roku rozwiązano gminę Radecznicę. w Dachau. gminy Radecznica. spokrewniony z hetmanem Czarnieckim. dzięki jego odkryciom w pocz. Czarniecki Stefan Stanisław Pisarz polny.052 mórg gruntu włościańskiego. Dragoni nie odrabiali pańszczyzny. Jan Makowski. W początkach XVIII wieku dzierżawcami Czarnegostoku byli Młodeccy. Lublinem. za użytkowanie ziemi płacili czynsz . w okresie wykonywania zleconych zadań otrzymywali dietę tzw. 1 stycznia 1973 roku połączono gromady Gorajec i Radecznica tworząc w ten sposób gminę Radecznica o 14 wsiach. 15 stycznia 1944 roku w Czarnymstoku zginął nauczyciel Piotr Bohun. obydwie rodziny żydowskie wywieziono we wrześniu 1942 roku do Szczebrzeszyna. koronny.). w ich użytkowaniu pozostawało 2. W roku 1564 Czarnystok należał do braci Latyczyńskich – Jana i Mikołaja. praktykant. Do powiatu chełmskiego . w tej liczbie Michał Łyp. Czarnocki Adam (Dołęga Chodakowski Dorian) (1784 – 1825). Młodzi nie zorganizowani chłopcy próbowali walczyć z wkraczającymi do wioski Niemcami – dwóch zginęło: Jan Małysz i Leonard Furlepa .

Marianna Smoter. Marcin Małysz. Natalia i Genowefa. Jan Byk. Inni czarnostoccy strażacy znani z ofiarnej pracy to: Józef Furlepa. Józef Gładysz. gdzie do maja 1945 roku zatrudniony był jako robotnik rolny. Jurek. Ostatnią nauczycielką w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej była córka popa z Łaszczowa – Halina Łopatyńska.Zofię Zdunek ze Stańczyków i Magdalenę Bzdziuch ze Stępników. Kazimierz Siemczyk. Janina Łosiewicz z Wólki Czarnostockiej. Michał Małysz. *** Czarnystok należy do parafii Trzęsiny – erygowanie której miało miejsce w 1925 roku. z Wólki Czrnostockiej. 1992). Józef Kruszyński. Paulina Furlepa.był proboszczem parafii Zawalów. ks. Czarnostocki oddział straży pożarnej powstał w 1923 roku – naczelnikiem został podoficer WP Michał Bzdziuch. Z chwilą powstania parafii założono cmentarz. stąd wyjechał do Dukli. Józefa Gładysza. do tej pory w obrządku cerkiewnym taka oprawa Świąt Wielkiej Nocy nie występowała. Janina Ryba. Paweł Krzak – malarz (zm. W roku 1916 na bazie tej szkoły zorganizowano szkołę ludową.przychodnią zlokalizowana w Gorajcu. Jan Kijek. mieszkał we Lwowie i Samborze . jednego z pierwszych proboszczów parafii Trzęsiny zapewne potrzebna do obrządku paschalnego przy symbolicznym grobie Chrystusa. Aleksander Harkot – pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Gminy Radecznica. Pierwszym proboszczem został ks. (jego jednostka stacjonowała w Kowlu). Bzdziuch. Pięciórek. cmentarz zlokalizowany jest na obrzeżu lasu będącego częścią składową Puszczy Solskiej. Malinowska z Wólki Czarnostockiej. kanonik Julian Brzezicki jest jedenastym proboszczem na tej placówce. pracą których kierowała Antonina Pięciórek – do Związku należały: Sitarz. Władysław Olech. który po ukończeniu Kolegium Serafickiego w Radecznicy i Wyższego Seminarium Duchownego został księdzem zakonnym o imieniu Anzelm w Zgromadzeniu Bernardynów. Gładysza. Czarnegostoku) trafił do . swoją pracą w szeregach OSP dobrze przysłużyli się wsi. Helena Furlepa.1983). najstarsze nagrobki pochodzą z lat dwudziestych XX wieku – w 1925 roku pochowano: Janinę Jaskułę i Józefa Duchera. która wzniesiono staraniem wójta gminy Radecznica na miejscu dawnego domu żydowskiego i kuźni – żydowską rodzinę usunięto z zajmowanej posesji. Leokadia Furlepa. Józef Małysz. Marcin Mrozek. Na trzęsińskim cmentarzu spoczywają także: Feliks Smoter – długoletni opiekun oddziału OSP (zm. ludowy poeta – Władysław Koczot. Leokadia Pacyk. były wojewoda zamojski – Stanisław Rapa. Leon Rapa. *** Od 1896 roku funkcjonowała we wsi szkoła. obecnie rezydujący od 1996 roku ks. Byli to: Kruszyński. Genowefa Smoter. która współpracowała z Rosjanami – to za jej sprawą dwaj gospodarze: Marcin Sitarz z Wólki Czarnostockiej i Andrzej Poznański z Gorajca zostali zesłani na Sybir. Janina Sobczak. Pierwszym nauczycielem był Zbyszkow z guberni orłowskiej. siostry Krzysztoniówny – Janina. po wyzwoleniu komendantem został Jan Furlepa po nim opiekę nad strażakami przejął Feliks Smoter – funkcję te pełnił przez kilkanaście lat na ile pozwalało mu zdrowie i kondycja fizyczna – powołany w 1937 roku do wojska. Jan Misiąg – nauczyciel miejscowej szkoły (zm.1983). W latach 1943 – 1946 pełnił funkcje kapelana w radecznickim kościele. Helena z Sobczaków Wronowa. ślubowania zakonne złożyła dnia 15 sierpnia 1987 roku we Włocławku. w rok później . Helena Furlepa. Antoni Mazur. za jego czasów założono przy szkole sad. Działalność oddziału została przerwana na czas okupacji. Józef Grygiel. *** Poprzedniczką straży pożarnej w Czarnymstoku była "straż ogniowa" założona przez ks. Janina Wrona z Wólki Czarnostockiej. Przez osiemdziesiąt lat działalności czarnostockiej straży pożarnej przewinęło się przez jej szeregi około 70% ogółu męskiej społeczności Czarnegostoku. po kampanii wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej. Józef Perskiewicz – w 1943 roku wraz z mieszkańcami parafii (ludnością z Trzęsin. W okresie międzywojennym gdy wzrosła liczba dzieci objętych powszechnym nauczaniem poza pomieszczeniami w szkole miejscowi gospodarze udostępniali swoje izby na zajęcia lekcyjne. Józef Jaskóła. Po nim pracowało trzech nauczycieli i jedna nauczycielka. Michał Furlepa. Zmarł 28 grudnia 1947 roku w Łodzi. Prezesem Zarządu wybrano ks. Maria Mrozek – siostra w Zgromadzeniu Sióstr "Wspólnej Pracy" od Niepokalanej Maryi. Trzęsińską parafią na przestrzeni lat 1922 – 1995 zarządzało dziesięciu księży. Stanisław Łosiewicz. Wśród absolwentów szkoły podstawowej w Czarnymstoku znaleźli się ludzie tej miary co: bracia Ferdynand i Czesław Braszko (z zawodu lekarze). Smoter. powierzone mu obowiązki pełnił do roku 1930. emerytowny major WP – Alfred Smoter. W pamięci mieszkańców Czarnegostoku szczególnie zapisali się: ksiądz Gąsiorowski – sprawował duszpasterską opiekę nad Związkiem Maryi Niepokalanej założonym przez parafianki – młode kobiety. A. Na duchownego prymicjonowany został w 1933 roku.

rozstrzelana przez Niemców we własnym obejściu gospodarczym za opóźnienie w dostawie kontyngentu. nestor pszczelarstwa w regionie hrubieszowskim. w przeszłości znana jako Czerwień ("Złoty Gród") i wchodziła w skład Grodów Czerwieńskich stanowiących system obronnych umocnień. autor podręcznika z zakresu pszczelarstwa.. "Czyn chłopski" Określenie największej w dziejach Zamojszczyzny manifestacji antysanacyjnej. Pochowany jest na cmentarzu w Hrubieszowie. kiedy zniszczyli je Tatarzy rozbierając na rozkaz Batu – Chana wały obronne. w powiecie hrubieszowskim. Od lat na terenie Czermna prowadzone są prace wykopaliskowe pod kierunkiem prof. Daruk Wacław. w której uczestniczyło około 25. Dniem "Czynu chłopskiego" ogłoszono 15 sierpnia 1937. w tym ok. po ukończeniu . 000 robotników folwarcznych i chłopów. od jego nazwy wzięło się określenie "Grody Czerwieńskie" dla zespołu grodów rozmieszczonych między górnym Wieprzem a Bugiem. Krzyżem Partyzanckim. gdzie opisano wyprawę Włodzimierza I na Lachów i zajęcie przez jego wojsko grodów: Przemyśl. tam Niemcy wrzucili zwłoki. Zygmunta Pisarskiego. Krzyżem Walecznych. Sąsiadka. Rodzinie nie pozwolono dokonać pochówku – wyznaczeni sąsiedzi wykopali dół obok stodoły. Czerwień Gród obronny zlokalizowany nad Huczwą. wymienione zostało w "Powieści dobroczynnej". 01. Pierwsze wzmianki o Czermnie pochodzą z 981 roku. Szczebrzeszyn. Radecznica). pow. Szubartowski. Tomaszów Lubelski. 30% stanowiła młodzież wiejska. W czasie okupacji wstąpiła w szeregi BCh. Zygmunt administrował trzęsińską parafią w okresie od 2 maja 1930 roku do 8 lutego 1932 roku – zginął 30 stycznia 1943 roku męczeńską śmiercią w Goleszynie. Lipsko. Czerwieniec Agnieszka Mieszkanka Wielączy.XII.obozu przejściowego w Zwierzyńcu – gdzie służył duchową i fizyczną pomocą swoim współwyznawcom. ks. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Gród Czerwień (obecnie wieś Czermno k. Wacław Daruk. w latach dwudziestych ubiegłego wieku skierowana została do pracy w czteroklasowej szkole powszechnej w Podborczu (gm. od 1949 Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. (Bogusław Garbacik) Czuwara z Lipików Paulina Urodzona 25. Tyszowiec → Czermno) funkcje obronne pełnił na przełomie X. V. W roku 1999 Jan Paweł II wyniósł na ołtarze ks. Od roku 1945 członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1936 – 1939 pełniła funkcję sekretarza Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej RP (Rzeczpospolitej Polskiej). grody zlokalizowane były na wschodnich ziemiach Polski rozciągały się od Horodła po Przemyśl. a także zaangażowała się w działalność Ludowego Związku Kobiet – w roku 1942 została przewodnicząca na powiat tomaszowski. Za swoją postawę podczas okupacji i walkę z wrogiem odznaczona mi. D Dankiewiczówna (. pozostałe: Guciów. 1909 w Zadnodze. Urodził się dnia 15 sierpnia 1928 roku we wsi Zadębce. gdzie została ciężko ranna. Czyńka Onufry (23. znane były jako ośrodki o charakterze gospodarczym. konstruktor ula. in. Upadek Czerwienia nastąpił w wieku XIII.) Nauczycielka pochodząca z Galicji. ks. Brała udział w bitwie pod Zaborecznem i Różą. Andrzeja Kokowskiego kierownika Katedry Archeologii UMCS. VI. 1859 – 12. Czermno Miejscowość położona na północnym skraju powiatu tomaszowskiego. ks. pełniła również funkcję radnej Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim. pośród których Czerwień i Wołyń (Gródek Nadbużański) pełniły funkcję obronną.. 1922). na ten okres archeolodzy datują ślady osadnictwa. absolwentka Szkoły Rolniczej w Sitnie. Jan Mazur – zarządzał parafią w latach 1953 – 1957. Czerwień i innych. Pomieszczenia lekcyjne mieściły się w domu Franciszka Krzaka.

15 kwietnia w parafii Trzęsiny. technika. W 1840 roku do diecezji chełmskiej ukraińskiej. Kalendarz Lubelski 1879. W roku 1965 został rektorem kościoła Świętego Ducha w Kraśniku. starościną kamieniecką na zakup zboża w należących do niej dobrach. W roku 1643 sam Boruch był dzierżawcą tarnogrodzkim. tudzież spamiętywanie imion własnych i cyfr w jeografii. W roku 1970 został mianowany proboszczem parafii Trzęsiny.25). Po zakończeniu nauki pracował kolejno w Suwałkach i Lublinie. statystyce i. które cytuje w pracy "Dzieje kapituły zamojskiej" Franciszek Stopniak (Lublin 1962). czyli sposób ułatwiający naukę języków obcych. Ruskie Piaski. Mszy św. co zaowocowało napisaniem (uznanej dziś za czołową w jego twórczości) powieści poetyckiej Tehe. Dawidowski zmarł około 1865 roku. Czarnystok. w roku 1816. W latach 1837 – 1841 Wincenty Dawid studiował na wydziale filologicznym Uniwersytetu Petersburskiego. "Dekady czytelnicze" Spotkania organizowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku na terenie województwa zamojskiego we wszystkich gminach. Tygodnik poświęcony podróżom i krajoznawstwu. sam redagował Wędrowca. rolnictwo. Płocku. Dawid Wincenty Syn Pawła i Anny ze Skubińskich Dawidów . podań. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Trzęsinach. tradycje kulturalne regionu dekanat szczebrzeski diecezji unickiej chełmskiej Informacje odnośnie jego istnienia pochodzą z lat 1772 – 1914. Rozłopy. Największe uznanie jako pedagogowi przyniosła mu praca Nowa mnemonika. Szewnia).przejęty ich losem wydał po powrocie do kraju Wiadomości o kościółku katolickim w Diszlagarze na Kaukazie (Warszawa 1857) . W roku 1772 w obrębie dekanatu znajdowało się 26 cerkwi parafialnych. Krótka gramatyka polska dla dzieci polskich (Warszawa 1864).Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie w 1949 roku rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Po powrocie do kraju podjął prace w szkolnictwie – pracował w Lublinie. Wydawał także znakomite i bardzo poczytne w ówczesnej Polsce prace z zakresu pedagogiki: Krótka gramatyka polska (Warszawa – Lublin 1882). Kolejną pracą z czasów służby wojskowej są Wspomnienia z podróży i wycieczek po Kaukazie (wydane w latach 1854 – 1855). których miłość zagrożona została splotem wielu. (Warszawa 1854). Ks. Szkoły szczebrzeskiej po roku 1830. Wincentemu Dawidowi nie obce były zmagania ludności polskiej mieszkającej w rejonie Kaukazu o przetrwanie i zachowanie własnej tożsamości. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 20 lutego 1955 roku z rak biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Jego nazwisko figuruje w "Katalogach i spisach duchowieństwa diecezji chełmskiej i lubelskiej z 1858 roku". Dawidkowicz Boruch Faktor Żyda Dawida. często o podłożu polityczno – plemiennym (rodowym) wydarzeń. Kosobudy. s. p. t. współpracował z Redakcjami kilku czasopism. pogrzebowej przewodniczył zamojski biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński. stanowił wówczas jeden z 22 dekanatów tej diecezji. początkujących nauczycieli i w ogóle dla osób kierujących pierwsza nauką dzieci (Lublin 1868). słuchał ich legend. czyli zburzenie aułu Dubby. Powieść kaukazka. (Warszawa 1860). Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Ludu Polskiego został aresztowany w 1844 roku jako "podejrzanego politycznie wcielono go do armii rosyjskiej i wysłano na Kaukaz". 16 cerkwi parafialnych i 7 filialnych (Bortatycze. z tego okresu znana jest treść kontraktu jaki zawarł z Elżbietą Kalinowską. Dawidowski Tomasz Proboszcz szczebrzeszyński. auł to osada górali kaukaskich. Lipsko.urodził się 1816 roku w Szczebrzeszynie – tutaj uczęszczał do szkoły średniej – wspomnienia Wincentego Dawida z lat szkolnych opublikowane zostały na łamach Kalendarza Lubelskiego (Notatki z życia. . Podczas pobytu na zsyłce Dawid obserwował życie miejscowej ludności. pogrzeb odbył się w piątek. Tematami spotkań były: problematyka wychowania. w której pracował do przejścia na emeryturę w 1996 roku. Warszawie. Pracował jako wikariusz w parafiach Łabunie i Milejów. 18 . żył na przełomie XVIII i XIX wieku.całkowity dochód ze sprzedaży opracowania przeznaczony został na potrzeby kościoła. w tym utrzymanie jedynego polskiego kościoła w tych okolicach . Rzecz yczy dwojga młodych ludzi. Wincenty Dawid zmarł 15 marca 1897 roku w Warszawie. dzierżawcy chmielnickiego. Metoda początkowego nauczania czyli przewodnik dla rodziców. gdzie przebywał do roku 1853. Ksiądz Wacław Daruk zmarł 12 kwietnia 2005 roku w szpitalu w Szczebrzeszynie po długiej i ciężkiej chorobie. dekanat szczebrzeski należało 95 wsi tworzących 14 parafii.

wrześniu i październiku tegoż roku. W połowie XIX wieku (1863 rok) w obrębie dekanatu znajdowały się parafie: Biłgoraj. "Descriptio veteris et novae Poloniae" Dzieło Stanisława Sarnickiego wydane w 1585 roku w Krakowie. wywieziono wówczas ok. w roku 1948 wstąpił do PZPR. Monografia historyczno – gospodarcza stanowiąca cenny przyczynek do poznania dziejów Tarnogrodu (egzemplarz dostępny jest m. bowiem Pesach to święto wolności upamiętniające wyjście Żydów z niewoli egipskiej. a następnie jako współwłaściciel sklepu. od kwietnia 1917 roku uczestniczył wraz z 17 Dywizją Strzelców w walkach na froncie zachodnim). Pracował ponadto w handlu (Mińsk. W roku 1923 ponownie powrócił do Polski. Czech i Węgier zostali zatrzymani w getcie na Nowym Mieście. Katalog kapłanów diecezjalnych i niediecezjalnych zmarłych w latach 1918 – 1978. Ukończył dwie klasy progimnazjum oraz kursy rzemieślnicze. Siedliska (filia w Bortatyczach). zatrudniając się jako robotnik sezonowy i stolarz w Chełmie. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie). był Skierbieszów. jako "fortecy murowanej w miejscu niezwykle dogodnym przeciwko najazdom Scytów. Depczyńskiego Tarnogród 1567 – 1967.8 wsi. Denkiewicz Michał Urodzony we wrześniu 1893 roku w Wierzbie k. Współpracował z KPP. Ukończył Gimnazjum im. Szczebrzeszyn (w roku 1842 proboszczem parafii był ks. dzieci. literata z Rygi w Brunszwiku. Ks. Aleksander Górski). Ad eius filium Thomam pro consolatione epistola i Honori herois Zamoscii" Tytuł pośmiertnych wspomnień o Janie Zamoyskich . niektóre z nich. wydanych w 1605 roku przez Dawida Hilchena. Lipsko. 1905 Krasnystaw – 30. w latach 1942 – 1945 członek PPS. obowiązki dziekana pełnił ks. Od 6 listopada 1951roku – 10 lipca 1977 roku pełnił obowiązki dziekana i proboszcza parafii Tarnogród. zakonników oraz duchownych poza diecezjalnych nękanych w miejscach kaźni na terenie Lubelszczyzny w latach 1939 – 1945.5 tys. Opracował ponadto: Historię parafii Krzeszów. in. Kosobudy. w lutym 1918 roku powrócił do kraju. (20. jak najlepiej uzbrojone na . W okresie od stycznia do kwietnia 1918 roku pełnił obowiązki intendenta w mińskim szpitalu wojskowym. znajduje się w nim opis Kryłowa. 2. W roku 1970 nakładem Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnogrodzie ukazał się praca ks. co stanowiło dla nich dodatkowy. Jedną z pierwszych wysiedlonych miejscowości z Zamojszczyzny deportowano kilkadziesiąt tysięcy osób. ks. 03. podczas okupacji niemieckiej więziony w obozach w Oświęcimiu i Mathausen. z centralnej Polski. Józef Lisowski. w roku 1929 Seminarium Duchowne w Lublinie. kilka tysięcy osób. Zamościa. Historię osady Krzeszów nad Sanem. Branew. jak: Historia parafii Tarnogród ukazały się drukiem. lata 1922 – 1923).000 w Oświęcimiu. Niemiec. 000 Majdanku. którzy pracowali w diecezji lubelskiej oraz Martyrologium duchownych diecezji lubelskiej. bolesny cios. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.wg. głównie ludności wiejskiej roboty do III Rzeszy. "De obitu magnii Zamosci. Deportacja nie ominęła najmłodszych mieszkańców germanizacji wywieziono do Niemiec 4. Pierwszy transport miał miejsce 11 kwietnia 1942 roku w przeddzień święta Pesach. 01. Potoczek (filia w Szewni). Sól. skąd deportowano ich do obozu zagłady w Bełżcu. Obrocz (filia parafii w Tarnowie). 1979 Lublin). Brał udział w rewolucji 1917 roku. wcielony do armii carskiej odsłużył w jej szeregach cztery lata (1914 – 1918. Suchowola (filia w Krasnobrodzie). badań przeprowadzonych przez Witolda Kołbuka średnia liczba miejscowości składających się na jedną parafię wynosiła 6. Kolejne transporty miały miejsce w maju. Ogółem znalazło się w obozie na zostało wywiezionych na Zamojszczyzny – celem deportacje Żydów zamojskich Żydzi z Zamościa a także przywiezieni tutaj z okolicznych miejscowości. Wincenty Depczyński jest ponadto autorem kilku prac. w tej liczbie 16. sierpniu. deportacja ludności Zamojszczyzny Rozpoczęła się zimą 1942 roku. 2500 osób. W latach 1912 – 1914 pracował jako stolarz i robotnik na kolei w Smoleńsku. Uczestnik powstania zamojskiego 1918 roku – poszukiwany przez policję ratował się ucieczką na teren Rosji. w roku 1963 otrzymał godność szambelana papieskiego. Depczyński Wincenty. W roku 1950 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. proboszcz z Topólczy /k Szczebrzeszyna.

którego to języka Żydzi nie znali. byłej siedzibie Towarzystwa. mówiły o nim. nauczyciela literatury polskiej w Szkole Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. będąc na wycieczkach w Muzeum Regionalnym słuchałem opowieści o Januszu Peterze. Dom schronienia dla ubogich starców i kalek Utworzony został w 1845 roku staraniem hr. Tego dnia w kościołach parafialnych na terenie gminy Hrubieszów odbywają się msze w jego intencji. Brody Małe. orzeczenia wydawane przez sąd jarmarczny dla Żydów winny być wpisywane do akt po polsku. jako o regionaliście i twórcy tego muzeum. Alzacji i Lotaryngii. Michała Golejowskiego. Huszczkę. "Doktor Janusz Peter. śpiewaną do dziś jest zaczynająca się od słów: "tam na błoniu błyszczy kwiecie. który w czasie okupacji uratował życie wielu partyzantom polskim i radzieckim. dobromierzyckie żetony Służyły jako lokalny środek płatniczy podczas zakupu towarów produkowanych w folwarku Dobromierzyce gdy zarządzał nim Stanisław Gąsiorowski (żył w latach 1838 – 1886). Kowalski wstąpił do powstańczego wojska. pracy i pasjom znanego lekarza.funkcjonował dzięki zabezpieczeniom na 38 morgach 76 prętach ziemi ornej i łąkowej. przy ogniskach. W szkole podstawowej.". dawne locum Zarządu. Dokument regulujący sprawy pomiędzy Żydami a chrześcijanami rozsądzane przez sąd jarmarczny w Zamościu Wydany został w 1604 roku przez ordynata Jana Zamoyskiego .." Praca została wydana w roku 1997 nakładem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego. a tym samym rodzina uniknęła represji. Andrzeja Zamoyskiego w Szczebrzeszynie . Gdy wybuchło powstanie listopadowe F. Główne obchody uroczystości mają zawsze miejsce w Dziekanowie. Białobrzegi. Sitaniec. W przytułku znajdowało schronienie sześć osób.zgodnie z treścią Dokumentu.. Mówiono o nim. Dni Staszicowskie Obchodzone są w dniu imienin (8 maja) założyciela Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego Stanisława Staszica. Wspomnienia byłych żołnierzy AK i BCh snute na zbiórkach harcerskich. Deutschstämmige Akcja wyszukiwania spolonizowanych wsi niemieckich. dzierżawa których przynosiła rocznego dochodu 137 rubli. który żył i pracował w Tomaszowie Lubelskim. Z okresu powstańczego pochodzą 22 piosenki Franciszka Kowalskiego. społecznika i regionalisty w jednej osobie – dr Janusza Petera z Tomaszowa Lubelskiego – autor pracy / biografii o swoim bohaterze wypowiada się tak: " w domu rodzinnym często słyszałem wymieniane przez rodziców nazwisko doktora Janusza Petera . Społecznik i regionalista" Praca autorstwa Janusza Brodowskiego.. kilka żetonów znaleziono w obrębie wsi.. najbardziej popularną. "Dolina" Zginął w wieku 21 lat 4 lipca 1941 roku podczas akcji na kasę gminną w Sułowie. Brody Duże.partyzancie. a nie jak dotdotychczas po łacinie. członka Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego poświęcona życiu. gdzie w stopniu podporucznika dowodził plutonem w szwadronie kpt. Nazwisko doktora Janusza Petera na stałe związało się z Tomaszowem Lubelskim.lekarza. Dom Starców i Kalek .wzór miast niemieckich". Wycofująca się grupa szturmowców dowodzona przez "Narbuta" wrzuciła do pomieszczenia w którym leżał zabity "Dolina" wiązkę granatów by Niemcy nie rozpoznali zwłok. Horyszów. jako o lekarzu . Pracownicy szpitala wspominali go jako budowniczego nowego szpitala tomaszowskiego. "Do moich towarzyszy oblężenia" (przy szklance) Utwór Franciszka Kowalskiego. W wyniku przeprowadzonego rozeznania przez policje SS dystryktu Lublin akcją zdecydowano się objąć wsie: Antoniówka. Płoskie. Rogoźno. Doleżal Kazimierz ps. gdzie do dziś istnieje okazały dworek. polegała na lokalizacji osiedlonych na Zamojszczyźnie na mocy dekretu cesarza Józefa II z 14 marca 1784 roku potomków byłych kolonistów niemieckich z: Palatynatu. utwór ten napisał podczas pobytu w twierdzy zamojskiej.

absolwent Akademii Wiedeńskiej. Zawadki. piechoty oraz dragonii.Waśko Sierko. arkebuzerii. oficer Batalionu Korpusu Pogranicza "Ostróg". Szara Wola. uzbrojone w krócice i szable. Jeniec Kozielska. w miejsce których sprowadzono kolonistów niemieckich. a więc. Wojska zorganizowane były w regimenty lub szwadrony składające się z kompanii. Byli więc zwolnieni z czynszów. wyszkoloną również do walki w szyku pieszym. Goraj i okoliczne wsie. Hwiedko Tarabara. Maziły i inne miejscowości. spotykamy listę nazwisk mieszkańców wsi Żurawnica. 26 maja 1791 roku uzyskał dyplom lekarski.000 złotych wypłacało Siostrom 800 złotych rocznego procentu. "Dominium Tomasovience" Dobra wchodzące w skład klucza tomaszowskiego Ordynacji Zamoyskiej . Zostały wszystkie wyliczone dyplomem cesarza Józefa II z 1786 roku zatwierdzającym Ordynacje Zamoyską. Jacko Jurkowic. siedzieli więc na półłankach. Machnio Hlipczyk (później Lipczyk). Dymitr jako dziedzic Szczebrzeszyna posiadał władzę sądowniczą.Funkcjonował w Zamościu w okresie międzywojennym – o jego nie najlepszej kondycji finansowej świadczy fakt dokonywania darowizny przez obywateli Zamościa – dr Dulewskiego i Tobiasza Fuksa. W roku 1795 zamieszkał w Tyszowcach. w tym 13 polskich i 18 niemieckich – w tych mieli zamieszkać wyłącznie niemieccy koloniści. Pasieki. Oprócz tej nazwy na określenie Szczebrzeszyna używano zwrotów "Hauptordf Szczebrzeszyn". dragoni Formacja wojskowa. być może zainteresowanych. ich posiadłości i powinności ("osiadłość wsi Żurawnica"). a ponadto "służyli". ponadto Siostry posiadały zabezpieczenie na "państwie łabuńskim". które z lokowanych na nim 31.. Kraśnik. Ich zaletą byłą wielka mobilność. Łosiniec. Świetnie walczyli w zwarciu. Stanowiły ją lekkie oddziały kawalerii. co wynika z list poboru.Rogoźno. Dla pamięci potomnych. obydwaj wpłacili pewne kwoty pieniężne. Dragonów było zatem więcej o . jak na warunki Żurawnicy pełnowymiarowe. Wólka Łosiniecka. skąd przyjeżdżał do Tomaszowa celem świadczenia usług medycznych. Turobin. zatwierdzał powagą swego imienia ("swoją zwierzchnością") układy majątkowe szlachty. Wieprzowe Jezioro "z wsiami i dobrami przynależnymi". biłgorajski) "dominium scebresinum" Posiadłość Dymitra z Goraja nadanie której potwierdził przywilejem z 1388 roku Władysław Jagiełło. Domański Eugeniusz (1913 – kwiecień /maj 1940). przemieszczająca się konno i prowadząca walkę pieszo. "państwo łabuńskie" odziedziczyły siostry po Braciach Bonifratrach – wówczas sprowadzone je z Zamościa do Szczebrzeszyna. w Polsce w pierwszej połowie XVII w. Dragonia należała do wojsk autoramentu cudzoziemskiego. Jednak nazwiska aż sześciu osiadłych gospodarzy opatrzono klauzulą "dragon. Michał Wróbel. którzy dragonami służą i wolni od czynszu". której sens już wyjaśniano. dragoni stali się jednym z najliczniejszych rodzajów jazdy w armiach europejskich. Składały się nań: Szczebrzeszyn. zginął w Katyniu. pierwotnie piechota. Dostal Franciszek Lekarz medycyny. Wszyscy oni posiadali gospodarstwa półłanowe. W XVIII w. Dorfgemeinde Szczebrzeszyn Kreis Zamosc Gmina niemiecka utworzona 31 sierpnia 1943 roku po uprzednim wysiedleniu ze Szczebrzeszyna około 1000 osób. które składały się z rajtarii. Byli to: Piotr Padrzyk. prowadził szczebrzeszyńską i okoliczną szlachtę pod własną chorągwią na wojnę. W inwentarzu włości szczebrzeskiej z 1653 r. dyplom publikowany był w "Statutach Ordynacji Zamoyskiej". lub "Stedgemeinde Szczebrzeszyn". Pierwsze oddziały dragońskie pojawiły się we Francji w połowie XVI w. Z czasem dragonia została przekształcona w jazdę. W późniejszych latach w rejestrach poborowych spotykamy ponadto zapis: "z osobna półłanków 4 kniaziowych. W skład gminy oprócz miasta Szczebrzeszyn weszło 31 wsi. służy". Trzech z nich jest "na posłudze". zanotujmy nazwiska tych dragonów. dominium Sióstr Miłosierdzia Do roku 1864 stanowiły miejscowości: Wólka Panieńska i Kalinowice. Eugeniusz Domański pochodził z Korytkowa Dużego (pow.

gen. urzędnik ordynacki. Chodziło jednak najprawdopodobniej o potomków Tarabarów. po zakończeniu wojny w Ośrodku Zdrowia we Frampolu. którą już wcześniej prezentowano. wartach. Kwoty żołdu w wojsku ordynackim są także różnie określane. Drużyna zakończyła działalność w listopadzie 1939 roku. konwojach itp. 1665. że służyli. członek Zarządu Gminnego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. już w 1773 r. Ordynat postanowił ulokować ich w 22 wsiach swoich dóbr przyznając im nadziały gruntów. Wprawdzie po usilnych staraniach ordynata cesarz Józef II w 1786 roku zatwierdził istnienie ordynacji i część jej praw. Dubiel Marianna Rodem z Frampola. nie wszystkie przywileje udało się zachować. a więc równowartość dochodu z jedno łanowego gospodarstwa. Warto zauważyć. Dubicki Stanisław Mieszkaniec Zwierzyńca. założycieli wsi. Drużyna Pogotowia Powołana została we wrześniu 1939 roku w obrębie Placówki Pogotowia Społecznego w Szczebrzeszynie. Weźmy jednak najmniejszą kwotę – 144 zł rocznie. córka Leopolda. Pewne jest jednak. Musieli więc oddawać się tej służbie..następców zasadźcy Żurawnicy. podkomorzy łucki Starostowie z tytułu sprawowanych urzędów opłacali podatek od zarządzanych przez siebie dóbr: kwarty – ¼ dochodów w skali roku (5802 zł.. Nawet dzisiaj wieś taka zyskałaby miano wojskowej. eskortach. artylerii litewskiej 1770 – Adam Chołoniewski. stanowiło 38 harcerek (imienny wykaz znajduje się w pracy S. (Leszek Balicki) Drozd Lucjan Członek zwierzynieckiego Koła Śpiewaczego zginął w 1941 roku wraz z Franciszkiem Sierpińskim. Nie mamy bliższych wiadomości o przebiegu tej służby. Strzelce. w tym zastrzelona wraz z matką w sierpniu 1944 roku Maria Rytko. Z leżących bliżej Żurawnicy wsi były to m. Przynosili później te wartości do rodzinnej wsi. miejscowości Starosiele. Jóźwiakowskiego Skauting i harcerstwo w Szczebrzeszynie 1915 – 1939 (Szczebrzeszyn 1994. Musieli więc bywać w świecie. Lipowiec. także śpiewakiem. Nie można więc ocenić ich zasług bojowych. Czarnystok. Łączna liczba dragonów w służbie ordynackiej wynosiła 12 lub 13. Ten zapis powtarza się w latach 1656. Oczywiste jest też. że w połowie XVII wieku w Żurawnicy mieszkało ok. że roczny dochód netto kmiecia z gospodarstwa jedno łanowego w latach 1560-1570 wynosił 30-35 zł. 25 rodzin. Zginął w czerwcu 1941 roku . Zlikwidowano przede wszystkim wojsko ordynacji. folwarku Janów – Ostrów. 1658. Berezowiec. którzy nie zostali nie wymienieni z nazwiska. nabywać doświadczenia. Szacuje się w literaturze. Nie jest to jednak koniec dragońskiej historii Żurawnicy. choć pewnie żołnierzy i innych formacji. Jeśli przyjąć. 8 gr) oraz hiberny (podatek z dóbr królewskich na utrzymanie wojska) – . Po pierwszym rozbiorze duża część Ordynacji znalazła się pod zaborem austriackim. Uchanki. W Żurawnicy gospodarstwa były półłanowe. Ziemię tę otrzymywali na własność. Kładniow.: Kosobudy. 1667. Co druga rodzina miała zatem swego przedstawiciela w wojskach ordynackich. Wg. Wskutek tego posunięcia 200 dotdotychczasowych stałych dragonów. Gorajec a także sama Żurawnica. Nie ma bowiem dzienników służby. dubienieccy starostowie Starostwo dubienieckie niegrodowe (nazwane od miasta Dubienki) powstało przez wydzielenie niektórych dóbr z dawniejszego starostwa horodelskiego. Nie wiemy przede w wszystkim jak ścisłe były związki żurawnickich dragonów ze służbą. uczestniczyć w ćwiczeniach. obowiązkach. pozostało bez źródeł utrzymania. komendant zwierzynieckiej szturmówki. Starostami byli kolejno: w roku 1765 – Eustachy Potocki. kasztelan buski 1771 – Celestyn Czaplic . tym bardziej zapisów o ich udziale w walkach. Byli także w korzystniejszej niż inni sytuacji materialnej. członkini Armii Krajowej – w okresie okupacji pracowała jako sanitariuszka. że żołd pobierano za czas rzeczywistej służby. że rzeczywisty czas służby wynosił tylko ¼ nominalnego – dawał on 36 zł. in. zaangażowany w działalność konspiracyjną. Lustracji z 1765 roku składało się z: Dubienki. Musiało to być poważne zasilenie gospodarstwa. egzemplarz dostępny w zbiorach Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie). Skład osobowy Drużyny. wiedzy i kultury.

światła i cienie przyrządów rozciąganych" Praca dr Janusza Petera. bo i oni w biskupie katolickim widzą posłańca Bożego. Na przełomie 1941/1942 roku. dyrektora szpitala w Tomaszowie Lubelskim traktująca o sposobach. Dziekanów był jedną z gmin Towarzystwa. Obiekt zbudowany został w roku 1911 .z chwilą utworzenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego → Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. jak i miejscowa ludność żydowska . ponadto Andrzej Górka poddał Żydów sądownictwu miejskiemu. gdzie bardzo serdecznie podejmowali go zarówno katolicy.dworek przez wiele lat funkcjonował jako rezydencja i kancelaria kolejnych prezesów Towarzystwa. Aleksandra Ledóchowskiego w Smrodanie. Tekst drukowany był na łamach "Chirurgii Narządów Ruchu"..472 zł. "Dubno" przemianowano na "Dubienkę" na mocy przywileju Zygmunta II wydanego w początkach XVIII wieku. zamieszkiwał tutaj również Stanisław Staszic podczas pobytu w dobrach hrubieszowskich. III. odbitka tego unikalnego dziś opracowania w ilości 39 stron znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie. oraz kaplica Grotthausów. Płoskiem I.. "dwoista danina dawna" Zobowiązanie pieniężne.. VIII. W tych latach. rosyjskiego "Dubno". pole po drugiej stronie szosy (po stronie Niedzielisk) należało do Dygasów. niosącego pokój i miłość wszystkim bez różnicy . Upadek Dubienki jako miasta nastąpił po pierwszej wojnie szwedzkiej (1563 – 1570). metodach.aleksandryjski. w roku 1815 dworek został spalony przez Moskali. które uratował ze stadniny hr. a sam folwark. technikach medycznych stosowanych podczas leczenia złamań kości. kiedy na Zamojszczyźnie Niemcy wysiedlali poszczególne wsi Kazimierz Dyakowski zatrudniał w administrowanym przez siebie folwarku wielu ludzi z AK. Dziekanów Wieś zlokalizowana we wschodniej części gminy Hrubieszów. Z tamtego okresu zachowały się we wsi: zarządzówka Staszicowska . że wszyscy synowie Izraela podzielają radość katolików. aż do pożaru prawdopodobnie w latach 30 . Nazwę "Dębno"." figura postawiona rzekomo przez Machałków jest figurą postawioną przez Dygasa Andrzeja w 1911 roku. I. proboszcz włostowicki i dziekan nowo. kapitan rezerwy Wojska Polskiego. Franciszek Jaczewski odwiedził Zamojszczyznę . Janowi Zamoyskiemu 80 sztuk koni.tych.. kahał przez usta swego rabina zaznaczył. ówczesny biskup lubelski – ks. "Dzieje.. 3 gr rocznie. W wieku Dubienka XIX stanowiła jeden z głównych punktów składowych dla zboża spławianego po Bugu.przez długi czas fundację przypisywano rodzinie Machałków. w roku 1800 odkupił ja Stanisław Staszic . aż w końcu sprawa została wyjaśniona . t. duszpasterska wizyta Miała miejsce w czerwcu 1905 roku. jako taka przynależała administracyjnie do starostwa horodelskiego. od roku 1799 stanowiła własność Ignacego Cetnera. Dyakowski Kazimierz Były członek Polskiej Organizacji Wojskowej. jak wspominał pracujący tutaj Aleksander Garbacik "był punktem zbornym żołnierzy Armii Krajowej.starzec mieszczanin wyrażając radość miasta i parafii całej podał chleb i sól. Po pożarze i po komasacji nastąpiła zmiana miejsca pola na Wielączę nr 102 wraz z przyległymi gruntami i od tej pory . istota. Dubienka Początkowo miejscowość funkcjonowała pod nazwa "Dębno" lub z jęz. do roku 1939 pracował w (nazwa nieznana) majątku na Wołyniu. Płoskiem II. dziedzicznych prezesów Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Karol Dębiński – kanonik katedralny lubelski. IV 1935 r.był również w Szczebrzeszynie. Wdzięczny za ten nieoczekiwany dar Jan Zamoyski zatrzymał Dyakowskiego zatrudniając go jako administratora folwarków. W czasie okupacji administrator folwarków Ordynacji Zamoyskiej w Zawadzie. Do folwarku w Zawadzie doprowadził i przekazał hr." (Bogusław Garbacik) Dygas Andrzej Fundator przydrożnej figury zlokalizowanej około 500 m od skrzyżowania szosy szczebrzeskiej z Wielączą Komasacją. które w roku 1557 szczebrzeszyńscy Żydzi zadeklarowali się płacić panu miasta – Andrzejowi Górce tytułem wdzięczności za "uchylenie zakazu zajmowania się handlem".zanotował relacjonujący na łamach "Kroniki Rodzinnej" przebieg podróży ks. Kuźnia z 1810 roku. z.

. Grabowskiego "Tośka" – oficer szkoleniowy komendy okręgu IV BCh. Biskupie. t. przegradzało go z metropolią księstwo bełskie. ze stołą i manipularzem od JW. nadanie to potwierdził w 1388 roku Władysław Jagiełło dodając mu klucz turobiński. Dzieje kapituły i kolegiaty zamojskiej w świetle zachowanych materiałów źródłowych.imc.. na który składały się Turobin. Grygla "Orła". Czernięcin.relacja Mariusza Dygasa – potomka wieląckich Dygasów. Dymitr z Goraja Z pochodzenia Rusin. który dokonał rewizji na skutek jakiegoś donosu na mnie. Pawłowicza dziekana zamojskiego. tekst których dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica w Radecznicy. który (oprócz meldunków kierowanych do niego podczas okupacji przez Wyłupka "Wartę". rozporządzenia i zapisy kolegiaty przechowywane w archiwum kapitulnym – zeznania w tej sprawie składał 18 maja 1658 roku przed Trybunałem Lubelskim ówczesny kanonik i prokurator (pełnomocnik w sprawach kontaktów z instytucjami rządowymi) kapituły zamojskiej – Jan Unikowski. w roku 1398 dla nowo powstałej parafii wyznaczył uposażenie potwierdzone przez Jakuba Strepę. kiedy pontificaliter celebrują od J. czy posług kapłańskich – małych kobierców po nieboszczyku x. Spaliły się również prawa.. IV. który otrzymał wraz z powiatem szczebrzeskim w 1379 roku od Ludwika Węgierskiego. oraz część domów kapitulnych przy nim. Materiały źródłowe dotyczące kapituły i kolegiaty zamojskiej zachowały się w Zespole [Akt] Kapituły i Kolegiaty przechowywanym w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie – zebrał je i opublikował ks. o wadze od 40 do 50 kilogramów. Tarnawa. Trójcy. Jako pracownik zamojskiego UB dokonał również rewizji w domu Jana Krukowskiego w Zaburzu. Krukowski w swoich wspomnieniach. wskazania osób. oraz zestawienie sum i czynszów kapitulnych. były sołtys wsi Podborcze (jego wspomnienia zatytułowane "Mój pamiętnik" opublikowane zostały w: "Pamiętnikach Nowego Pokolenia Chłopów Polskich".intendenta szczebrzeszyńskiego szpitala. przy którym osadził Franciszkanów. Malinowskiego "Kosa". który strawił część kościoła. x. Madeja "Mrówkę". W dniach 5 – 14 maja 1671 roku biskup Krzysztof Żegocki dokonał wizytacji kolegiaty zamojskiej. Dokument ten ma niezwykłą wartość historyczną – stanowi szczegółowy wykaz pozostających na uposażeniu zamojskiej świątyni przedmiotów i szat liturgicznych z uwzględnieniem ich walorów artystycznych.chociaż nie bezpośrednio. Tomasza i Teresy ordynatów Zamoyskich fundatorów anno 1746. Żabno. fundatorów. Godzisza "Kraśnika" i innych) przechowywał egzemplarze konspiracyjnego pisma "Z Ziemi wysiedlonych" oraz "pisma różnych wydawnictw i organizacji o różnych odcieniach politycznych. róznego koloru wyszywane jedwabiem. Lektura protokołu z przeprowadzonej wizytacji w kolegiacie zamojskiej (24 kwietnia 1765 roku) dostarcza także kilku innych ważnych informacji biblioteka kapitulna[znajdowała się] w szafie za . ornat na dnie białem w kwiaty. w roku 1398 wzniósł drugi kościół pod wezwaniem św. Prze wiele lat Dymitr z Goraja pełnił obowiązki podskarbiego koronnego – w roku 1398 jego staraniem parafia szczebrzeszyńska została podporządkowana w obrębie administracji kościelnej arcybiskupowi halickiemu – Jakubowi Strepie. notariusz lubelski. fundacje. wówczas cały powiat wraz miastem włączony został do metropolii halickiej . O jego poczynaniach wspomina Stanisław Ferenc. Bolesław Kumor. protokół sporządził Feliks Szaniawski. Wszystko to zostało zabrane i na pewno zniszczone przez Michała Dyma byłego pracownika Urzędu Bezpieczeństwa w Zamościu. Warszawa 1998. w sporządzonym przez siebie protokóle wizytacyjnym zamieścił dodatkowo spis inwentarza kolegiaty i poszczególnych kaplic funkcjonujących przy niej. Dymitrowi przysługiwało prawo sądzenia osiadłej w nim szlachty. (Krzysztof Leszczyński) Dym Michał Pracownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Zamościu od 10 listopada 1944 roku. Tak powiada ciotka – siostra mego dziadka Mariana. Fołtynowiczu 4. jego opiekunem został nieznany z nazwiska rektor Jan. pierwszy właściciel Szczebrzeszyna.zapisał J.W. łańcuch złoty w pancerz robiony. którego jest łokci trzy i podany ad usum infułatom zamojskim tylko w ten czas. *** W roku 1658 (w Wielki Czwartek) wybuchł w Zamościu pożar. pieczętował się herbem "Korczak". Podczas swojej bytności w Szczebrzeszynie Dymitr fundował w 1394 roku kościół drewniany. Wola Czernięcińska. Mazurka "Przemysława". przywileje.W.Machałkowie mieszkający przy figurze w wyniku upływu czasu i potrzeby konserwacji podpisali figurę swoim nazwiskiem. które z nich korzystały podczas sprawowania liturgii. a córka Walentego i Anny Dygas". Cichońskiego "Lisa".

Na mocy kolejnej decyzji – nadwornego dekretu sygnowanego datą 10 luty 1792 cesarz Leopold przywraca do życia zamojską świątynię. ostoja polskości. Wraz z uzyskaniem stanowiska administratora diecezji przemyskiej biskup Skarszewski eryguje oficjałat okręgowy dla tej części diecezji w obrębie której położony jest Zamość. 4 stycznia 1786 roku Andrzej hr. Biskup Skarszewski zdawał sobie doskonale sprawę z doniosłości i znaczenia tej decyzji. tym samym potwierdził przywilej noszenia infuły przez dziekanów kapituły zamojskiej. Podczas I rozbioru Polski w 1772 roku Zamość znalazł się pod zaborem austriackim. Zamość z racji włączenia do Księstwa Warszawskiego znalazł się pod jurysdykcją biskupa przemyskiego – Antoniego Gołaszewskiego (jak podaje Zygmunt Gloger "biskup przemyski siedział ósmy z rzędu niżej warmińskiego. na których Żydzi starsi zamojscy iuxta oboquentiam iuscriptionis in Castro Bełsensi facte tenetur censuum corocznie płacić binis rathis [musieli] od sumy kapitalnej zł pol. że inne obiekty sakralne klasztor bonifratrów. oraz związanych z Ordynacją Zamoyską przedłożył cesarzowi Józefowi II prośbę w sprawie przywrócenia do życia kolegiaty zamojskiej. − 4º Na kahale janowskim itidem coram iisdem actis commisorialibus zapisanej zl pol. zawieszono działalność funkcjonującej przy świątyni kapituły zamojskiej. Seminarium Duchowne. Wojciecha. Zaistniała sytuacja niosła ze sobą zrozumiale komplikacje – stała się przedmiotem wielu zabiegów zarówno ordynata Andrzeja hr. duchowy bastion. Dekanatów liczyła diecezja 9 "przez samych wysoko wykształconych biskupów.000. Każdy dziekan infułat zamojski z chwilą utworzenia kapituły otrzymywał przywilej noszenia infuły podczas spełniania czynności liturgicznych – 17 października 1791 roku rząd austriacki mając na uwadze prośbę kapituły zamojskiej zaakceptował ks. − 3º Na kahale szczebrzeskim coram itidem. który przekazał administrację na d okręgiem zamojskim z miastem Zamość włącznie biskupowi lubelskiemu Wojciechowi Skarszewskiemu. .kratą w kaplicy św.000. skoro w piśmie skierowanym do duchowieństwa i ludności świeckiej zamieszkującej w obrębie diecezji przemyskiej napisał: okoliczności te mnie. po unii lubelskiej siedział między [biskupem] łuckim a żmudzkim. parafia ormiańska. przy kolegiacie pozostawało 4 wikariuszy i kaznodzieja. a przed chełmińskim. czyniąc miasto jego siedzibą – na stanowisko oficjała "wraz z odpowiednią władzą w zakresie jurysdykcji kościelnej" powołany został ks. Zamojskie duchowieństwo odzyskując kolegiatę czyni dalsze starania o przywrócenie funkcjonującej przy świątyni kapituły wszystkich praw i przywilejów potwierdzonych przez papieży i polskie sejmy. ograniczone zostały przywileje infułata zamojskiego. W roku 1809 Zamość został zdobyty przez wojska ks. działalność najważniejszych instytucji społecznych w mieście została wstrzymana – zamknięto Akademię zamojską. 6. Zamoyski powołując się na postanowienia konstytucji sejmowych Rzeczpospolitej. Poczynania ordynata czynnie wspierał dziekan infułat zamojski – Aleksander Trębiński. kościół Matki Bożej Loretańskiej i św. szczególny nacisk kładąc dziekanię kolegiaty i beneficjów parafii szczebrzeszyńskiej. Przemyśl w swoim czasie był siedliskiem wykształcenia humanitarnego.. ważnych dla życia społecznego miasta instytucji – obok kolegiaty wymienia także akademię i seminarium duchowne. Zamoyskiego jak i władz duchowych kolegiackich o zachowanie priorytetowych dla Zamościa i jego mieszkańców wartości. Piotra z Bunina i Andrzeja Krzyckiego. Możemy sobie wyobrazić jakie zapanowały wówczas w Zamościu nastroje. − 2º Na kahale turobińskim według inskrypcyjej in actis commissorialbus arcis Zamoscensis uczynionej zł pol. Fundatorem kapeli muzycznej był Mathiam Pawłowicz. actis commisorialibus zeznanej i zapisanej sumy zl pol. który w 1790 roku w imieniu kapituły zamojskiej zwrócił się do cesarza z prośbą o przywrócenie do życia innych. która przez lat trzydzieści kilka razem z krajem oderwana była od pasterstwa poprzedników moich. Katarzyny. 3. nieudolnego przerażają przydanym ciężarem nowych obowiązków pasterskich. kolegiatę. Sama tylko obietnica Zbawiciela naszego pokrzepia mnie i mogę być pewny pomocy Jego w zarządzaniu ta częścią diecezji. W roku 1772 przeszła diecezya pod rządy austriackie"). 7500. gdzie zamościanie zawsze w trudnych chwilach szukali (i szukają) wsparcia polecając się opiece swojej Matki Bożej Hetmańskiej. infułat zamojski na którą de propio peculis viva manu dał i lokował sumy kapitalnej zł pol[skich] 19 500 et quidem: − 1º Na Żydach starszych wołyńskich. przecież kolegiata to "serce" miasta. parafia unicka pozostawały zamknięte. Józefa Poniatowskiego – miasto krótko cieszyło się wolnością – już w roku 1813 po ośmiomiesięcznym oblężeniu do Zamościa wkroczyli Rosjanie. Baltazara Dulewskiego jako koadiutora dziekana infułata zamojskiego. Decyzja cesarza Leopolda tym bardzie podniosła na duchu zamojskie społeczeństwo. Ten krótki okres wolności przyniósł istotne zmiany natury administracyjno – kościelnej. 1000..

Przypomina o obowiązku odprawiania aniwersarzy.. On także wzorem swego poprzednika podjął istotne decyzje odnośnie kolegiaty zamojskiej. Ignacy Czarnołuski – od roku 1806 pełnił funkcję kanonika honorowego zamojskiego. zgładzonych w obozach. tysiące dzieci oderwanych od rodziców. Feliks Troszyński – pełnił obowiązki proboszcza w Hrubieszowie. w roku 1815 mianowany został vice kustoszem. co stanowi cenny przyczynek do poznania historii zamojskiego duchowieństwa: Aleksander Ulidowicz – pełnił obowiązki kapelana wojska w Królestwie Polskim. kanonikiem zamojskim został w roku 1838. archiwum i biblioteką kapitulna.000 wyłożył Rząd Królestwa Kongresowego. W okresie tym rządy w Polsce sprawował (w całkowitej zależności od Napoleona I) Fryderyk August. porządku nabożeństw i katechizacji w kolegiacie. w roku 1834 pełnił obowiązki kanonika penitencjarza. prepozyt tomaszowski. 1818) wytyczone zostały nowe granice diecezji lubelskiej w obręb której decyzją biskupa Skarszewskiego z dnia 15 grudnia 1818 roku włączono Zamojszczyznę. cokolwiek w jej mocy jako zgromadzenia duchownych byłoby. Antoni Gosiecki – prepozyt turobiński. Józef Biesch – senior wikariusz przy kolegiacie zamojskiej (1815 rok). od roku 1838 kanonik zamojski.wspólnego stołu wikariuszy i prowadzenia odpowiednich ksiąg w kancelarii parafialnej. historyk kolegiaty zamojskiej. germanizacja. wywiezionych do Rzeszy. od roku 1838 kanonik zamojski. stąd pomysł zwołania konfederacji generalnej.Był proboszczem w Dubience. kustosz zamojski. Jan Dynowski – kanonik honorowy zamojski. że kapituła przystępuje chętnie do akcesu konfederacji generalnej. Zamojscy duchowni chcąc upamiętnić te bolesne wydarzenia zwrócili się do papieża Piusa XII z prośbą o udzielenie przywileju noszenia nowego stroju kanonickiego koloru czarnego i rubinowego. W roku 1924 dziekan kapituły zamojskiej otrzymał od papieża Piusa XI brewe mocą którego potwierdzone zostały dotdotychczasowe przywileje dotdotyczące używania przez niego pontyfikaliów. w dokumencie – projekcie reorganizacji kolegiaty zamojskiej wydanym 20 czerwca 1832 roku (oryginał w jęz. Antoni Kościakiewicz – kanonik zamojski (1838). Kajetan Straz – prepozyt tarnogrodzki. VI. a najszczególniejszym zapałem ujęta wszystko. fundusze w wysokości 100. odprawiania mszy fundacyjnych. Joachim Jędrzejewicz – proboszcz w Rachaniach.Mateusz Kosiarski. od 1830 roku pełnił obowiązki sekretarza kapituły zamojskiej. Początek XIX wieku przynosi kolejne zmiany w dziejach zamojskiej świątyni – na skutek administracyjnej zmiany granic państwa. w roku 1829 kanonikiem penitencjarzem (uprawnionym przez biskupa do udzielania rozgrzeszenia w wypadkach podlegających jurysdykcji ordynariusza). stanem i restauracją budynków kościelnych . Mateusz Bełcikowski – proboszcz w Potoku. zmarł w 1856 roku. w roku 1838 został kanonikiem zamojskim. Kumor – podaję za nim: dotyczy on stałej rezydencji kanoników przy kolegiacie. przywilejów odpustowych. łożyć ku potrzebie i ratunkowi ojczyzny chce i będzie. od 1830 sekretarz kapituły zamojskiej. duszpasterstwa wśród więźniów. w dokumencie nr 148 sygnowanym datą 29 lipca 1812 roku spotykamy ciekawy zapis o przystąpieniu kapituły zamojskiej do konfederacji generalnej. od roku 1828 kanonik zamojski. był również jej prokuratorem. zapewne celem umocnienia swojej pozycji politycznej. Możemy sobie postawić w tym miejscu pytanie: co skłoniło członków kapituły zamojskiej do udzielenia wsparcia Fryderykowi Augustowi? Z treści zachowanego dokumentu dowiadujemy się. służby Bożej. w roku 1838został scholastykiem zamojskim. zaręczając uroczyście. od 1838 roku kanonik zamojski. Streszczenia obszernego łacińskiego tekstu dokonał ks. następnie prokurator kapituły zamojskiej.gruntowa przebudowa kolegiaty miał miejsce w latach 1824 – 1826. Swoją decyzję członkowie kapituły zamojskiej uzasadnili tak: ma on być pamiątką okrucieństw okupacji niemieckiej na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej. Zamojszczyzna ucierpiała szczególnie – pacyfikacja. śpiewów liturgicznych i obowiązków chórowych w kapitule. łacińskim) znajduje się lista ówczesnych kanoników zamojskich. był kanonikiem honorowym płockim. Zajmuje się uposażeniem kapituły... kanonikiem zamojskim został w 1838 roku. Pełna wersja dekretu ukazała się 5 sierpnia 1817 roku. pełnił obowiązki proboszcza w Kumowie. Bezpośrednim administratorem kolegiaty zamojskiej został w tym momencie biskup lubelski – Józef Marcelin Dzięcielski. kanonik zamojski. w roku 1858 został kanonikiem lubelskim. dziekanem infułatem zamojskim został w 1828 roku. oraz zmian wewnątrz diecezjalnych (na mocy bulli papieża Piusa VII Ex imposita nobis a Deo z 30. W maju 1817 roku duchowieństwo zamojskie gościło biskupa Wojciecha Skarszewskiego – po dokonaniu wizytacji kapituły administrator wydał częściowy dekret dotyczący: kolegium wikariuszy. pełnił obowiązki prokuratora . w roku 1830 pełnił obowiązki prokuratora kapituły. Okres okupacji przyniósł ogromne straty w potencjale ludzkim naszego kraju... W Zbiorze Dokumentów Kolegiaty i Kapituły Zamojskiej opracowanym prze ks. Fabian Sędrowski – proboszcz w starym Zamościu. Odpowiedź/brewe papieża odnośnie noszenia opisanego powyżej stroju otrzymała kapituła zamojska w lutym 1958 roku – dokument . który usiłował stworzyć oddane mu stronnictwo... Walenty Wojtasiewicz – proboszcz z Sitańca. Bolesława Kumora. iż duchem jedności i miłości braterskiej tchnąc na zawsze.

Ela Met – Gorajec.Altman Hersz. Oprócz wymienionych osób w Gorajcu w okresie międzywojennym mieszkał Dawid Godgraber . Met Chaskiel. W roku 2001 podczas rozbiórki starego budynku Urzędu Gminy Radecznica znaleziono dokumenty z 1918 roku. Gorajcu . Przy każdym nazwisku a jest ich 16 podano nazwę wioski z której pochodził dany podatnik: Hersz Goldblit – Radecznica. Chłopkowie . "Kalinowym Dołku". Szmul Grünbaum – Zaporze. pieczenia chleba. Izrael Samborski – Radecznica. Do gorajeckiej szkoły uczęszczał wówczas jeszcze jeden chłopiec żydowski o nazwisku Jankiel Zimerman.podatnicy gminy żydowskiej w Szczebrzeszynie wskazuje na jedną istotną sprawę .Zastawie . 1949 przechowywanym w Archiwum Państwowym w Zamościu dowiadujemy się iż na terenie gminy Radecznica w okresie międzywojennym mieszkali: w Radecznicy . Met Abram. . Met Lejb. w miejscu.) Bardziej znany w historii gminy jest okres międzywojenny . działalnością usługową . Chaja z domu Met Metowa .byli to: Bruch Kletensbaum i Chuna Kafenbaum handlowali tytoniem i innymi drobiazgami. skoro ludzie ci wznieśli własnym sumptem okazała bóżnicę.ich domy położone były za "starą rzeką". Łaja z domu Met Kastenbaumowa.. Met Moszek.Lejzor Honig. Na podstawie Wykazu posiadłości opuszczonych pożydowskich 1945 . albo najbogatsza grupa ludności żydowskiej z terenu gminy. wyciśnięta na czerwonym tuszu. które zwierające Wykaz podatników gminy żydowskiej Szczebrzeszyn zamieszkujących w gminę Radecznica. Gorajcu . Mantel Szaja.Gildyner Berek. zatem przewodniczący tej gminy. Chaim Fink – Gorajec. Nazwisko Met pojawia się w Gorajcu w roku szkolnym 1936/1937. Do szkoły powszechnej w Czarnymstoku uczęszczało w 1939 roku troje żydowskich dzieci . Huf Sura. Hersz Basowicz .Starawieś . Prawdopodobnie w Gorajcu mieszkała w przeszłości najliczniejsza. ani szynkowania zapewniać.nazwa wioski nieczytelna. W roku 1896 w Czarnymstoku.zapisany na pergaminie o wymiarach 47 x 34 cm z pieczęcią Rybaka.Zagrobli .miejscowi Żydzi zajmowali się drobnym handlem. w Zaporzu Honik Jankiel. Abusz Met .Kiestenbaum Dawid. Godgraber Hana.Żydzi mieszkujący na tych terenach znajdowali się: w Czarnymstoku . Gmina Żydowska Gorajecka istniała jako prężny ośrodek do początków XX wieku.. bo monopolu na ten artykuł zaprowadzić nie można. Oberferst Mira. Fink Abram.Łopatyński wyraził zgodę na pobudowanie wspomnianej szkoły. Zynerman Lejba.Żydzi z terenu gminy Radecznica organizacyjnie podporządkowani byli kahałowi szczebrzeszyńskiemu. Met Ela. ani z tym Żydem w ugodę wchodzić nie trzeba.otrzymał wówczas pozwolenie od Zarządu Ordynacji Zamoyskiej na zamieszkanie w wiosce .zwrot użyty w jego tytule .jednym z nich był kupiec i sklepikarz .Aszenberg Icek. w Czarnymstoku . wniosek taki nasuwa się po przeczytaniu wyżej cytowanego dokumentu . Hil Honig – Radecznica. która miała sklep z materiałami. oraz Fajga urodzona 17 marca 1928 roku. Met Jankiel.. posiadał własne gospodarstwo. Aszenberg Mira.. Gildyner Szmul. Szmul Rostenbaum – Radecznica. oraz współpracująca z nim Zarząd byli bezpośrednimi przełożonymi radecznickich Żydów w kwestiach natury religijnej. Boruch Mantel – Radecznica.że pobyt temu Żydowi dopóki się dobrze sprawować będzie może być pozwolonym. prawnej (mam na myśli wewnątrz gminne przepisy żydowskie i uwarunkowania prawne. Dym Jankiel. Podlesiu Małym . Honik Judka. Na "Rusi" mieszkał także Dawid Kiestenbaum.Chajka .brak nazwy miejscowości.urodzona 30 listopada 1925 roku. Met Dawid. Gildyner Lejba.Birman Chaim.Fluk Abram. który zamordowany został przez hitlerowców w 1942 roku. Hersz Met – Gorajec. Gorajcu . Josf Kleiner – Gorajec. Met Josef.Szangla. Icek Mantel – Radecznica. dzieje ludności żydowskiej z terenu gminy Radecznica Z lat czterdziestych XIX wieku pochodzą informacje o tym. posiadał własną kuźnię . Jankiel Met – Gorajec. Mantel Icek.podczas okupacji uratowany został przez Jana Dziwotę mieszkającego w gorajeckiej kolonii tzw. iż do Radecznicy przybył Żyd o nazwisku Oberweis Icek . Żyd był kowalem. Zynerman Moszek. Chaja Gold – Radecznica. Huna Kafenbaum .rodzinę usunięto z zajmowanej posesji z chwilą gdy wójt gminy . Szmul Gildyner – Chłopków. *** .o imionach . z rodziny Kafenbaumów ocalał z wojennej pożogi Szloma i jego żona Nesia. z rodziny Metów zamieszkałych w Gorajcu z wojennej pożogi ocaleli: Pesia Rajzla z domu Fink Metowa. gdzie znajduje się drewniany budynek starej szkoły mieszkała rodzina żydowska.1947. Dużym skupiskiem ludności żydowskiej była Radecznica . wówczas w miejscowej szkole powszechnej uczyły się dwie dziewczynki pochodzenia żydowskiego o tym nazwisku . Klajner Dawid. Fajga i Mojsze. z podpisem Gildo Brungola de speciali mandato cardinali a publicis Ecclesiae negotiis przechowywany jest w Archiwum Kapituły Zamojskiej..Met Abusz. Kopf Jojna. Prawdopodobnie były to dzieci Rywki mieszkającej na "Rusi".

Po wyzwoleniu córka Batorskiego Helena została zaproszona tytułem wdzięczności przez wspomnianego Rubina do Hajfy w Izraelu. Dziś w nocy ( 22 marca 1943 ) roku) umarł Żydów rozstrzelali polscy policjanci z Radecznicy.ukryli się w piwnicy Batorskiego na Zaporzu. Budynek ten był wzniesiony kosztem gminy żydowskiej mieszkańców wsi Gorajec i obecnie nikt do niego nie rości prawa.podjął wówczas pracę w spółdzielni Spożywców "Społem" w Hrubieszowie. Żydów z terenu gminy zabierano także do pobliskiego Szczebrzeszyna. Ukrywał się w lasach zaburskich. że na terenie gminy grasowały bandy . W czasie wojny zginęło ogółem w Radecznicy ponda pięćdziesiąt osób pochodzenia żydowskiego. Ustaw R.1945). skutkiem czego w miesiącu lutym 1947 został przejęty pod zarząd Zarządu gminnego. spora ilość osób z tego regionu narażając życie aresztowania. w Zaburzu żydowskim chłopcem o imieniu Chaim opiekowała Mrówkowa .zarabiał na życie pasąc krowy. Innym miejscowa ludność udzielał schronienia i dostarczała żywność. P.Zagroble obecnie już przerobionego na szkołę powszechną.Żydzi z terenu gminy byli albo rozstrzeliwani na miejscu. Wiadomo.Szpugowie z Topólczy. który jest niezbędnie potrzebny Zarządowi gminnemu na ten cel. skąd przysyłali paczki żywnościowe jako dowód swojej wdzięczności. położonego we wsi Gorajec . faszystowska nacjonalistyczna organizacja wojskowa działająca na wschodnich terenach Polski).aryjski wygląd. który pod koniec okupacji liczył około 700 osób. że miał czysty .jedna z tych grup zabiła na tle rabunkowym ukrywającego się w Czarnymstoku Żyda (jego nazwisko nie jest znane).jedna z rodzin uratowała żydowskie małżeństwo z dzieckiem. Prawdopodobnie . banda Dyma. z tej racji.Żydówką czeską. − Błasiak Józef. Gdy zjawiła się policja zaczął uciekać i wówczas został postrzelony. Do najbardziej znanych na Zamojszczyźnie działaczy ludowych należeli: − Basaj Stanisław. ps. 75 oraz zgodnie z art. Zginęła również jego żona i dzieci . gdzie ginęli wraz z miejscową ludnością żydowską.nieznany z nazwiska mieszkaniec Gruszki przechowywał w oborze sześciu Żydów z Radecznicy. Niektórzy z nich ukrywali się w okolicznych lasach – w Podborczu w kompleksie leśnym zwanym "Cetnarem". 1 zarząd gminy niniejszym zgłasza wniosek o przejęcie na rzecz samorządu .Zarządu gminnego budynku murowanego /bożnicy/. że ów nieznany z nazwiska gospodarz Gruszki.11. w lasach czarnostockich. na bagnach i na łąkach pod Smoryniem. o którym pisał Zygmunt Klukowski w Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944 (Lublin 1958 ) to Sulowski. Żył w latach 1904 – 1973.03. od listopada 1939 roku związany z Zamojszczyzną .posiadamy informacje przynajmniej o trzech. (Regina Smoter Grzeszkiewcz. więzienie.po rozmowie z Heleną z Batorskich Krukowską wiemy. Po wyzwoleniu ludzie ci wyjechali do Ameryki. jednym z okrutnych eksternistów był nieznany z imienia Baranowski. Nazwisko Hany Wofson z Gorajca figuruje w "Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie" (Kiriat Yam 1984) na liście zawierającej nazwiska pomordowanych szczebrzeszyńskich Żydów. miejsce gdzie został pochowany mieszkańcy wsi określają dziś jako "Żydów dół". W Gruszce Zaporskiej także ukrywano Żydów . Zdarzenie takie miało miejsce w Czarnymstoku . Jest autorem zbiorku pieśni chłopskich wydanych w 1928 roku na powielaczu – utwory powstały z okazji 10 – lecia powstania pierwszego Rządu Ludowego. 8 pkt. Po zakończeniu działań wojennych nikt z gorajeckich Żydów nie rościł pretensji do budynku bóżnicy. celem przydzielenia go na szkołę. "Ryś" (24. W piśmie z dnia 17 marca 1948 roku skierowanym przez Zarząd Gminy w Radecznicy do Biura Obwodowego Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Zamościu28 czytamy: Na Zasadzie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 roku ogłoszonej w Dz. poprawę warunków bytowych dla nich i przyszłych pokoleń. Nr 10/48r poz. które prowadziły głównie działalność rabunkową . rodzina Zawiślaków z Czarnegostoku (ich poczynania odnotowano jeszcze przed wybuchem wojny). który jednemu z nich Rubinowi Weistuch umożliwił wyjazd na roboty do Rzeszy.1917 – 25. Zagładę radecznickich Żydów przeżyło dwóch chłopców .. W 1942 roku zorganizował oddział partyzancki Batalionów Chłopskich "Rysia". Stanisław Zybała) działacze ruchu ludowego na Zamojszczyźnie Ruch ludowy na Zamojszczyźnie ma wieloletnią tradycje.Okres okupacji przyniósł całkowita zagładę .poświęcała się pracy mającej przynieść lepsze jutro.bo do końca zagadnienie to nie zostało wyjaśnione . Podczas okupacji pracował w Komendzie BCh Obwodu Hrubieszów. Grupę Żydów ukrywających się na łąkach pod Smoryniem rozstrzelali (prawdopodobnie na skutek donosu) Niemcy. . w tym słynne w Berezie Kartuskiej . raniony przez Niemców wrócił do zdrowia dzięki opiece swojej pracodawczyni. Po wyzwoleniu organizował w powiecie hrubieszowskim Milicję Obywatelską zmordowany został przez bandę UPA (Ukraińska Powstańcza Armia. urodził się w Polankach (powiat tomaszowski). wobec czego władze gminne pozwoliły zająć go na potrzeby szkoły powszechnej. gdzie się osiedlił ze swoją żoną . zaś obecnie korzystając z dobrodziejstw wyżej cytowanej ustawy Zarząd gminy chce przejąć go na własność.

wkrótce wszyscy przeszli do BCh. 23. "Miron" . Pasją jego życia poza praca w szkolnictwie była etnografia i etnologia. Zginął zamordowany przez bandę (nie wiadomo przez jaką) we własnym mieszkaniu w Gorajcu wraz z rodzicami Anną i Antonim. Grygiel Jan. oraz jednostki Batalionów Chłopskich. gdzie pełnił funkcję łącznika i kolportera prasy Stronnictwa Ludowego "Roch". W 1941 roku objął funkcję komendanta Obwodu BCh Zamość. udzielał się również w pracach na rzecz harcerstwa – w latach 1928 – 1933 pełnił obowiązki komendanta hufca Hrubieszów: w roku 1932 zorganizował Muzeum Etnograficzne Ziemi Hrubieszowskiej. 1908 .inżynier. w latach 1927 – 1931 należał do Stronnictwa Chłopskiego. Do kraju powrócił w 1945 roku.02. XI. gdzie wstąpił (8 lutego 1940 roku) do II dywizji Armii Polskiej. Gryn Jan ps. 1893 Sól. VII. W latach 1943 – 1944 organizował pomoc dla osób wysiedlonych i prześladowanych przez Niemców. 05. Jest autorem kilku zbiorków etnograficznych i materiałów świetlicowych: "W naszej świetlicy" (1946). ps. Działacz Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej.12 luty 1943roku pozostające pod jego dowództwem oddziały BCh podjęły działania przeciw siłom okupanta na pograniczu powiatów biłgorajskiego i tomaszowskiego. na przełomie sierpnia i października 1942 roku był komendantem Okręgu IV BCh (województwo lubelskie). hrubieszowskiego i tomaszowskiego. pow. Od roku 1918 sprawował w swojej gminie funkcję wójta. hrubieszowski. pow. oraz poruszające problematykę społeczno – oświatową. uczył się krawiectwa a następnie prowadził własne gospodarstwo rolne. od 1933 roku członek Związku Młodzieży Wiejskiej RP (Rzeczpospolitej Polskiej) w Trzeszczanach. a w marcu 1943 roku grupa której przewodził przekształciła się w oddział partyzancki Po wyzwoleniu wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Rodem z Soli k/Biłgoraja. rolnik (2. W roku 1944 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici". Po upadku kampanii wrześniowej przedostał się do Turcji. Uczestnik wojny obronnej 1939 roku. Ukończył szkołę podstawowa. pow. w kwietniu 1925 roku został wiceprezesem Zarządu Naczelnego ChSR.(20. od roku 1959 Kuratora Szkolnego Warszawskiego. uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku. W roku 1922 otrzymał mandat poselski z listy Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego (ChSR). od roku 1922 członek PSL "Piast". "Plon niesiemy plon"( 1946).1943).09. internowany do Szwajcarii pracował jako nauczyciel w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym dla żołnierzy i uchodźców. biłgorajski – zm. 1945 okolice Tomaszowa Lubelskiego).05. powrócił w listopadzie 1947 roku. Kędra Jan. Zaangażowany w działalność związku Młodzieży Wiejskiej RP oraz stronnictwa Ludowego. współautorem opracowania "Kościuszko w pieśni i poezji" ( 1946). Był również zastępca dowódcy oddziału. Zadenuncjowany do gestapo podczas likwidacji grasującej na terenie powiatu bandy został aresztowany wraz z żoną Anną . Pełnił funkcję komendanta Obwodu BCh Biłgoraj oraz członka Powiatowego Kierownictwa Ruchu Ludowego. "Dziennik jednego roku" (1973). Od początku okupacji organizował na terenie powiatu zamojskiego a później biłgorajskiego komórki Stronnictwa Ludowego "Roch". Greniuk Piotr (1902 – 1955). powiat tomaszowski. Tomaszowski – 9. 16. 1916 roku w miejscowości Trzeszczany. a następnie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Mieszkaniec Gorajca. rolnik urodzony w Huszczce w powiecie zamojskim. Wacław Daruk jest autorem wspomnień: "Bez głaskania po głowie" (1973). 1923 Sabaudia. Żołnierz armii rosyjskiej. Pisał również artykuły traktujące o sztuce ludowej i przemyśle ludowym. W 1941 roku wstąpił do Batalionów Chłopskich.18. Pracował jako nauczyciel w powiecie hrubieszowskim. oraz wydawanej przez BCh. absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie. w 1922 roku otrzymał mandat z listy Polskiego Stronnictwa Radykalnego .− − − − − − − − Daruk Wacław. Dzioch Jan. urodzony w lutym 1904 roku w Kotlicach. podległe mu oddziały udzielały pomocy wysiedlonej ludności z powiatów: zamojskiego. Za swoją działalność odznaczony został . w Oświęcimiu). Po wyzwoleniu zaangażował się w działalność Stronnictwa Ludowego. Klimaszewski Ignacy – z zawodu nauczyciel. W latach 1948 – 1950 zorganizował Uniwersytet Ludowy\Szkołę Wieczorową dla dorosłych w rodzinnej wsi. W okresie 1945 1947 pełnił obowiązki inspektora szkolnego w Nowym Sączu. Ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Zamościu oraz Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. "Znicz". Od roku 1931 należał do Stronnictwa Ludowego. uciekł z więzienia. a następnie Stronnictwa Ludowego. Udzielał się w pracach Koła Związku Młodzieży Wiejskiej RP w Tomaszowie. W roku 1941 zorganizował grupę ZWZ. aresztowany w 1944 roku wywieziony został w głąb ZSRR.zmarła w szpitalu więziennym w Zamościu. Dziduch Jan (ur. W dniach 3 . w mieście Hrubieszowie ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski oraz Wydział Pedagogiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej. Związku Młodzieży Wiejskiej RP. Ur. ułan I Pułku Ułanów Krechowieckch. zginął w Oświęcimiu. W 1918 roku wybrany został na wójta gminy Sól. oraz Janem Mazurkiem. Aresztowany podczas okupacji przez Niemców zmarł w Oświęcimiu.

który najwięcej kwaterował i przebywał w Zakłodziu u Krukowskiego Nikodema. Jest autorem wspomnień z okresu okupacji "Konspiracja nad Wisłą i Sanem 1939 – 1944 " (1967).". od jesieni 1943 podporządkowany wydziałowi sanitarnemu KG BCh. Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie (1934). rodem z Łaszczowa powiat tomaszowski. Michoński Edward ( 1913 – 1979). Uczestniczyła w bitwie pod Zaborecznem i Różą. 01. był jednym ze współzałożycieli Banku Spółdzielczego Rolniczo – Handlowego w Hrubieszowie. W okresie międzywojennym był współorganizatorem manifestacji chłopskich w powiecie zamojskim – aresztowany przebywał przez osiem miesięcy w wiezieniach w Zamościu i Janowie Lubelskim. W roku 1914 ukończył matematykę na Uniwersytecie w Kijowie. Towarzystwo Szkoły Świeckiej. Podczas okupacji zaangażowany w działalność Stronnictwa Ludowego "Roch" i Batalionów Chłopskich na terenie powiatu tomaszowskiego. gdzie zginęła 2 lutego 1943 roku w obronie punktu sanitarnego. zamojski) pisze w swoich wspomnieniach ("Moje wspomnienia z lat okupacji niemieckiej. Petryk Feliks ps. Podczas okupacji pełnił funkcję komendanta placówki Związku Walki Zbrojnej w Łabuńkach. W maju 1944 roku Edward Michoński współorganizował z dowództwem oddziałów partyzanckich skupionych w rejonie Szczebrzeszyna i Radecznicy wielką manifestację patriotyczną z udziałem Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich. szkolenie sanitariuszek). Pełnił obowiązki komendanta Obwodu BCh Krasnystaw – pod jego dowództwem oddziały BCh rozbiły we wrześniu 1943 roku więzienie w Krasnymstawie uwalniając wszystkich przetrzymywanych Polaków.szpitale polowe. ps. ps. Kołodziej Genowefa – mieszkanka powiatu tomaszowskiego. "Szarotka" (1925 – 1944) urodzona w Hrubieszowie. Łopuszyński Stanisław – (23. tomaszowski – 14. Lewicy PSL. w latach 1947 – 1954 trzykrotnie aresztowany i osadzany w aresztach śledczych. "Lis". Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku – pod koniec tegoż roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. gdzie uczył matematyki. "Kmieć" (1913 – 1987). Świdziński Lucjan Ryszard (1890 – 1963) urodzony w Hrubieszowie. 1943 Rachanie). "Lilia". od 1949 roku należała do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. "Niezapominajka". która brała udział w bitwie pod Wojdą. w roku 1942 do Batalionów Chłopskich. urodzony w Łabuńkach w powiecie zamojskim. od roku 1942 komendant placówki BCh w swojej wsi. w roku 1918 rozpoczął pracę w Prywatnej Szkole im. Sokołowski Stanisław. Członek BCh – organizowała placówki Zielonego Krzyża (wydział sanitarny Ludowego Związku Kobiet. "Skrzydło" – z zawodu nauczyciel. . Śledzia i Zycha.− − − − − − − − − − Orderem Sztandaru Pracy II Klasy. Jana Hetmana Zamoyskiego w Szczebrzeszynie.. Sokół Jan ps. żyła w latach 1925 – 1944. "Rolnik" (1913 – 1944) urodzony w Zamościu. urodzona w Łaskarzewie. Pracował ponadto w organizacjach: Związek Nauczycielstwa Polskiego.lipiec 1944 rok" – maszynopis dostępny w Bibliotece Gminnej w Radecznicy) Jan Krukowski z Zaburza . Działalność konspiracyjną w ruchu ludowym rozpoczął w 1940 roku – o jego poczynaniach na terenie gminy Radecznica (pow. ps. w okresie okupacji członek Stronnictwa Ludowego "Roch" i Batalionów Chłopskich.. W okresie okupacji zaangażowana w działalność konspiracyjną – była łączniczką i kolporterką Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego i Komendy Głównej Batalionów Chłopskich w Warszawie – z jej mieszkania rozdzielano centralnie prasę konspiracyjną.. "Marysia" (1908 – 1968). Wiejak Maria. W latach 1952 – 1956 Petryk Feliks więziony był na podstawie fałszywych oskarżeń. z zawodu nauczyciel. organizował służbę sanitarną dla BCh. We wrześniu 1939 roku założył na terenie powiatu hrubieszowskiego organizację ruchu oporu pod nazwą "Gwardia Chłopska". Piskorska Irena ps. W okresie międzywojennym członek Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lubelskiego Związku Młodzieży Wiejskiej RP. aresztowany przez Niemców zbiegł po dwóch tygodniach pobytu na Majdanku. Munkiewicz z Zagłoskich Michalina ps. zginęła podczas operacji "Wicher" skierowanej przez Niemców przeciwko partyzantom w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku. pełniła funkcję członka Zarządu Koła we własnej wsi. Współorganizator I Kadrowej Kompanii BCh. Od 1945 roku była członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. utworzony 1942. 1913 Krynice. Po upadku Powstania warszawskiego zbiegła z transportu do obozu przejściowego w Pruszkowie. W latach 1930 – 1938 członek Związku Młodzieży wiejskiej RP w rodzinnej wsi. Ludowej Straży Bezpieczeństwa i ludności cywilnej . Wrzesień 1939 . 01. pow. W roku 1936 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej RP i Stronnictwa Ludowego. Odznaczony został złotym krzyżem Orderu Virutri Militari. W latach 1919 – 1931 pełnił funkcję prezesa Powiatowego Zarządu PSL "Wyzwolenie" w Hrubieszowie. w latach 1936 – 1939 studiował w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego. Liga Przyjaciół Żołnierza."Komendantem tego podokręgu (IV zamojskiego)) był Edward Michoński. W roku 1931 wstąpiła do Związku Młodzieży Wiejskiej RP. inżynier rolnik. uczestnik wojny obronnej 1939 roku.

Bizior Stanisław. Rola jaką "Jar" pełnił nie była tajemnicą na "Górce Radecznickiej". Ze względu na rolę tego człowieka zaznaczyć należy. Andrzej Szepelak). brat zakonny Golba Piotr (organista) oraz: Skowera Władysław. Józef Wacław Płonka – to z nim spotyka się kpt. Dziękuję również serdecznie kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica Zofii Sykała za udostępnienie materiałów prasowych odnośnie omawianego zagadnienia oraz prywatnego listu skierowanego do niej przez syna Mariana Pilarskiego "Jara" – Janusza Mariana Pilarskiego. ps. Aresztowany 12 kwietnia 1950 roku.. Ks. ps. Z czasem dopiero. wydana w 1978 roku przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie w ramach konkursu na prace maturalne o tematyce hrubieszowskiej. Marian Pilarski. a także ks. bo "Jara" krępowało dane O. Pochodzący z Latyczyna Zdzisław Kiepek przekazał wycinki z prasy lubelskiej traktującej o procesie Mariana Pilarskiego oraz Ojców Bernardynów. Na razie nie było to nic groźnego. Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Okręgu Lubelskiego "Wolność i Niezawisłość". Szczurka i Jana Rzepeckiego przystępuje do organizacji II Inspektoratu Zamojskiego. o jakiejś współpracy w podziemiu kogoś z klasztoru czy gimnazjum nie było mowy. który na mocy decyzji podjętej we wrześniu 1945 roku w Warszawie przez pięciu pułkowników Armii Krajowej: Niepokólczyckiego. Sanojcy. "Czarny" był kapelanem stacjonujących na terenie gminy Radecznica oddziałów partyzanckich. Punkt ten otrzymał kryptonim "Zamek". "Działalność 2 Pułku Strzelców Konnych w latach 1939 – 1945" Praca maturalna autorstwa Andrzeja Ciesielczuka i Krzysztofa Papugi. dawny znajomy O. Wołoszczuk Józef. Po wyzwoleniu klasztor nadal pozostawał ich punktem kontaktowym. Wacława i przybył z ze swoją sekretarką "Wiską" . gdy odwiedziny się powtarzały . Wykształcenie średnie.. hrubieszowski). bo "Jar" z klasztoru często chodził w teren i kontaktował się na miejscu z partyzantami "Krukiem" (zginął we wrześniu 1946) i [. Wacławowi. Obowiązki gwardiana pełnił wówczas ks. Z chwilą utworzenia II Inspektoratu Zamojskiego współpracę z "Jarem" przy akceptacji ówczesnego Prowincjała Zakonu Bernardynów Andrzeja Szepelaka podjęli: ks. o. Skowera Władysław – urodził się 11 kwietnia 1904 roku w Przeworsku (pow. sam ks. prof. że na terenie klasztoru konspiracji organizować nie będzie."Jar" wysunął propozycję współpracy O. gdzie została rozstrzelana. ale w charakterze gościa. Już wtedy niepodległościowcy zamojscy znaleźli schronienie w radecznickim klasztorze. siedzą spokojnie. Józef Wacław Płonka. Aresztowana (z pocztą konspiracyjna.. Z czasem "Jar" takiej jak opisano roli i sytuacji zadomowił się w klasztorze i zaczął bywać w odwiedzinach raz i dwa w miesiącu bawiąc po parę dni. Bokszczanina. Podczas okupacji zaangażowana w działalność Wojskowej Służby Kobiet jako łączniczka AK Obwodu Hrubieszowskiego. "Grom". bo na razie nie było i sensu. Płonka. Wacławowi słowo. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Działalność Ojców Bernardynów w Radecznicy w latach 1945 – 1950 Tekst został napisany w oparciu o materiały udostępnione przez Karolinę Krzysztoń. Ksiądz Płonka odnotował ten fakt w swoich wspomnieniach: do Radecznicy dawni partyzanci prawie nie przybywają. były członek Polskiej . Płonka wyraża zgodę by punkt pocztowo – kontaktowy dowódców i członków Inspektoratu Zamojskiego Wolność i Niezawisłość mieścił się w klasztorze OO. Pilarski Marian – urodzony 30 sierpnia 1902 roku w Pisarzowicach (gm. zjawił się natomiast inny. jak podano w Wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 16 października 1951 roku). po roku 1939 podporucznik. w Armii Krajowej kapitan (stopień niezweryfikowany.. Tor Alfred. Biała Krakowska). plutonowy rezerwy.zmarła na Zamku w Lublinie. Kolejno zostali zatrzymani: Wołoszczuk Józef – syn Antoniego i Magdaleny z Kliszczów. a zgodził jedynie na wizyty "Jara" w klasztorze i gimnazjum.Jadwigą Wiącek. Ryba Jan. Jerzemu Myszorowi z Chełma Ślaskiego. którą miała przy sobie) na trasie Hrubieszów – Sahryń przez policje ukraińską trafiła na Zamek w Lublinie. Aresztowania rozpoczęły się w kwietniu 1950 roku. do roku 1939 chorąży zawodowy. Działalność Inspektoratu miała miejsce w latach od września 1945 do października 1950 (jako ostatni aresztowany został ks. Janie Hugolinie Ryba. Kaleta Kazimierz. Woźniacki Marian. ze przybył w gościnę jako znajomy O. Wacława jeszcze z okupacji "Jar" (Marian Pilarski) inspektor podziemnego inspektoratu zamojskiego. za udostępnienie informacji o ks. Józef Wacław Płonka zaangażowali się we współpracę z miejscowym Ruchem Oporu. Aresztowany 8 kwietnia 1950 roku. uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. wtedy to – jak odnotował ks. chorąży zawodowy w Wojsku Polskim do 1939 roku. Bernardynów w Radecznicy. Konspiracyjna działalność radecznickich Bernardynów datuje się od czasów II wojny światowej. urodzony 16 stycznia 1908 roku w koloni Frank – Kamionka (pow. za co należą mu się serdeczne podziękowania. który jednak z tego wymówił się. Tomaszów Lubelski).] do których z Zamościa różnymi okazjami przysyłał instrukcje i wiadomości podziemne.

redagowanego przez ks. Przebywał w klasztorze OO. IV. 7 Dekret z dn. Woźniacki Marian – urodzony 28 kwietnia 1909 roku w Tyszowcach ( pow. ps. sierżant zawodowy w Wojsku Polskim do 1939 roku." Płonka Józef – urodzony 10 marca 1912 roku w miejscowości Biała (pow. Aresztowany 13 kwietnia 1950 roku. Rybie i innym odbywała się w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Lublinie w dniach 9 -12 i 15 października 1951 r. Krosno). Członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.) Co do osk. prof. 86 § 2 KKWP. Bernardynów w Radecznicy i w Dukli. Kazimierz Kaleta ps. Aresztowany 13 kwietnia 1950. Podczas przesłuchania prowadzonego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie pisała lubelska prasa . Krosno. zerwanie z przestępczością oraz czynny żal. inteligencję i wykształcenie ."Jar". in. Tomaszów Lubelski). Protokolantami byli: por. Do roku 1939 odznaczony został: Krzyżem Niepodległości. Sądzony był wraz z innymi 3 zakonnikami i 6 świeckimi członkami "WiN" . gdzie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne. Aresztowany 20 kwietnia 1950 roku. Tarnów. Nieco więcej informacji podaje Mirosław Piotrowski . syn Jakuba i Tekli z domu Kawa. Rozprawa przeciwko o. Tor Alfred – urodzony 19 lipca 1917 roku w Horyszowie Polskim. ps. związków przestępczych. którego przedstawiono mu jako komendanta . 1913 r. W Armii Krajowej porucznik. występujących pod nazwą "WiN" oraz później Inspektorat zamojski AK . Przed aresztowaniem przebywał w klasztorze Ojców Bernardynów w Dukli ( pow. IV. 01. członek organizacji "WiN". co następuje: (. Wraz z innymi oskarżonymi uznany został winnym przestępstwa z art. Alfred Tor. Wstąpił do zakonu OO. 2. Ojciec Ryba potraktowany został łagodniej. "Robak". Stanisław Bizior ps. Przed aresztowaniem zamieszkiwał w Dębicy Kaszubskiej (pow.byli to: o. "Grom". Aresztowany 12 kwietnia 1950 roku. Leszek Basiński (asesor). lecz także co do wszystkich innych faktów mających znaczenie w niniejszym procesie". gdzie dnia 20. a także Marian Pilarski ps. Do chwili aresztowania mieszkał w Zamościu. w miejscowości Trzemeszna pow. 225 §1KK[kodeksu Karnego]. jako syn Jakuba i Tekli z domu Kawa. Krzyżem Walecznych. Aresztowany 13 kwietnia 1950 roku. Krzyżem Virtuti Militari. VI. członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. wykształcenie średnie. syn Pawła i Katarzyny z Jóźwiakowskich. "Eam". brat zakonny Piotr Golba. do dokonania morderstwa na służącej klasztoru OO. pozycję społeczną. Bernardynów. Prokuratorem był mjr. Ojca Rybę bronił adwokat Stanisław Wiśniewski. Twierdzono. Andrzej Szepelak. urzędnik. Tarnów). 86 § 2 KKWP [Kodeks Karny Wojska Polskiego]. Władysław Skowera ps. Bernardynów w Radecznicy. 86 § 2 KKWP popełnionego na terenie powiatu zamojskiego i okolicy. "Czad". szczere przyznanie się do winy. Słupsk). Aresztowany 12 kwietnia 1950 roku. Ukończył wyższe seminarium duchowne. z jednej strony jego aktywność przestępczą. a ponadto wymienionym w pkt.urodzony w Chłaniowie 25 sierpnia 1906 roku. Marian Woźniacki ps. Z zawodu stolarz (ukończył szkolę powszechną i rzemieślniczą). nie tylko co do tego zarzutu. Bernardynów w Radecznicy w czerwcu 1941 roku . 1946 r oraz wymienionym w pkt.zmierzających bezpośrednio do urzeczywistnienia zamiaru obalenia władzy ludowej" . "Zych". że klasztor w Radecznicy służył jako miejsce zebrań członków "WiN". 1950 r. został aresztowany i oskarżony o przestępstwa z art. 4. Józef Wacław Płonka. ściganych przez organa państwowe.Organizacji Wojskowej. gdzie dojeżdżał na zajęcia z dziećmi młodzieżą dwa razy w tygodniu napisał o nim ks. okazaną na rozprawie skruchę. Kaleta Kazimierz . 11 z art. ppor. Krzyżem Zasługi. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 16. ppor.. "Orkan". o. Jerzego Myszora: Ojciec Jan Hugolin Ryba. Józef Płonka ps. 86 § 2 KKWP. W roku 1939 odznaczony został medalem Dziesięciolecia. 28.. pow. do jesieni 1948 r. 13. skazany został na 6 lat więzienia. Płonka zeznawał że: poznał Mariana Pilarskiego we wrześniu 1945 roku podczas spotkania na imieninach u Kalety. w sprawie o. W uzasadnieniu wyroku napisano m.z drugiej zaś strony.. 10. urzędnik. 27 KKWP w zw[iązku]..w czasie od jesieni 1946 r. Stanisław Chadam. Ze względu na współpracę z władzami podczas śledztwa i procesu. Bizior Stanisław – urodzony 15 kwietnia 1918 roku w Szczebrzeszynie. wykształcenie wyższe teologiczne. z art. z art. "Śmigło". Na poczet kary zaliczono mu areszt tymczasowy od 20. 1951 r. Henryk Ligęza.autor notki biograficznej w "Leksykonie duchowieństwa represjonowanego w PRL". Ur. Uwolniony został natomiast od zarzutu podżegania Mariana Pilarskiego ps. Tadeusz Jankowski. w składzie: mjr Mieczysław Widaj (przewodniczący). na podstawie art. Aresztowany 13 kwietnia 1950 roku. Ojciec Hugolin Ryba przybył do klasztoru OO. Bogdan Szymański. pozbawienie praw publicznych i honorowych na 3 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. por. "Zakręt". I dalej: "Przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze. gwardian klasztoru OO. Józef Włoszczuk ps. "Czarny". 1950 r. "usiłowaniem dokonania przemocą zmiany ustroju Państwa Polskiego. o. "Marian". [arżonego] Ryby. a także był miejscem przechowywania broni i archiwum organizacji. Ryby: "złożył zeznania szczere i obszerne. 8 i 9 z art.objął funkcję nauczyciela religii w Radecznicy i pobliskim Podlesiu. Rzeszów). przez uczestnictwo w działaniach konspiracyjnych. Ryba Jan – urodzony 28 stycznia 1913 roku w miejscowości Trzemeszna (pow.ks. 225 Kodeksu Karnego i cały szereg innych. "Pistolet". Bernardynów w Radecznicy Marii Milińskiej. Władysław Poninkiewicz i sekretarz Maria Kalamarzówna. Akt oskarżenia stawiał zarzuty wszystkim podejrzanym z art. szpiegowskich i terrorystycznych.

.O. o czym wspomniałam wcześniej przekazał je Zdzisław Kiepek pochodzący z Latyczyna: Działalność bandy Pilarskiego nie mogłaby osiągnąć takiego rozmiaru. Tam odprawiano sady bandytów nad bezbronnymi dziewczętami – przechowywano ociekające krwią legitymacje zabrane zamordowanym przez bandytów żołnierzom i robotnikom. Był ponadto związany z działalnością partyzancką w Kalwarii Zebrzydowskiej (swoim macierzystym klasztorze). Na 10 lat więzienia skazani zostali: Władysław Skowera. Ryby i Płonki. Pisząc o radecznickich Bernardynach nie sposób pominąć jeszcze jednego z nich – o. Zaprzysiężony został w 1942 roku przez ks. Płonki z hersztem bandy. Tam w radecznickim klasztorze ukrywały się zarówno bandy dawno już zlikwidowane. opiekował się również ukrywającym się w tym samym klasztorze w kalwarii Zebrzydowskiej profesorem Józefem Feldmanem (1944 – 1945). Stanisława Chadama urodzonego w Zaburzu 15 marca 1916 roku w rodzinie Marcina i Franciszki z Tujaków. przedstawiając bandytę jako swego prywatnego gościa. W latach 1945 – 1947 zaangażował się w działalność Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Płonkę na 12 lat więzienia. Jeden ze świadków. Przemówienie prokuratora i wyrok w procesie "Inspektoratu Zamojskiego" prawdopodobnie opublikowane zostały na łamach "Sztandaru Ludu" z października 1951 roku – dla potrzeb niniejszej publikacji. Jana Rybę na 6 lat więzienia. Józefa Wacława Płonkę posądzając go o morderstwo Marii Milińskiej konfidentki UB (pracowała jako kucharka w radecznickim klasztorze). Rejonowy Sąd Wojskowy w Lublinie wydał wyrok na członków bandy Pilarskiego pod nazwa " Inspektorat Zamojski". Cytowane poniżej wypowiedzi zamieszczone w tekście " Na usługach Waszyngtonu i Watykanu prowadzili zbrodniczą działalność przeciw Polsce Ludowej. Hugolina i "Jara". Wacława Płonkę – otrzymał stanowisko kierownika wywiadu na rejon Radecznica – Zwierzyniec.. Stanisław Chadam zatrzymany został 12 stycznia 1952 roku tytułem podejrzenia o to iż w roku 1951 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prowincjała zakonu oo. tym bardziej. Jego następcę gwardiana ks. z czasem okazało się według oceny O. 5. Brunona Olbrychta (1942 – 1943). Golba Piotr – syn Franciszka i Ludwiki z Kisielów.trudno powiedzieć. Aresztowany 28 sierpnia 1950 roku. Wadowice wszedł w porozumienie z osobą działająca w interesie obcego państwa w celu działania na szkodę Państwa Polskiego W czynie zarzuconym Ojcu Chadamowi uznano że mieszczą się w nim cechy przestępstwa z art. ukrywał w zabudowaniach klasztornych gen. Przed aresztowaniem mieszkał w klasztorze Ojców Bernardynów w Radecznicy.została zabita. pow. Szepelaka na 15 lat więzienia. Jest to opinia jednostronna ukazana przez prasę. ale także uczucia zdrowego odłamu członków zakonu Bernardynów. Na 5 lat więzienia organista klasztoru w Radecznicy. Z pośród aresztowanych dodatkowymi zarzutami obciążono ks. Proces Ojców Bernardynów nagłośniła lubelska prasa.atach 1950 – 1952 brał udział w ruchu oporu kościelnego przeciw ingerencji władz bezpieczeństwa PRL w sprawy wewnętrzne zakonu OO. ojciec Kaperniak wyraził nie tylko swoje uczucia. ks. Wacława do Łęczycy w obecności O. Oskarżony twierdzi. Jarosław). urodzony 29 [. i w przededniu wyjazdu O. gdyby nie znalazł on wspólników w klasztorze radecznickim. a jak wiadomo dziennikarze i redaktorzy poddani surowej cenzurze (tym bardziej że "Sztandar Ludu" był ówczesnym organem prasowym PZPR) nie mogli pisać inaczej pod groźbą utraty pracy i kto wie czy nie zostali by pociągnięci do odpowiedzialności karnej pod zarzutem współpracy z oskarżonymi. Od tej pory datuje się współpraca ks. Uznając winę oskarżonych za udowodnioną Sąd skazał: Dowódcę bandy Mariana Pilarskiego oraz szefa "żandarmerii" Stanisława Biziora na karę śmierci. Gwardiana zakonnego ks. Odprawiał nabożeństwa partyzanckie. Hugolina i "Jara" służąca została zabrana z klasztoru (przez "Zaporę") i nie wróciła więcej . O. którzy odżegnują się i odcinają od Szepelaka. że wizyty Pilarskiego w klasztorze starał się ukryć przed zakonnikami. Były organista. Hugolin przyjął do kuchni nową służącą Marię Milińską.. że ona jest konfidentem UB. jak i zlikwidowana przed kilku dniami banda "Żelaznego". brat zakonny. Co o fakcie znanym i doborze czasu i okoliczności sądzić . W latach 1938 – 1939 studiował filozofię i teologię we Lwowie.zamojskiego obwodu WiN. Tam rządził kat i szpieg Pilarski. kapelana AK na terenie klasztoru Ojców Bernardynów w Radecznicy. że postawienie w stan oskarżenia katolickiego kleru stanowiło doskonałą pożywkę ideologiczną dla władz komunistycznych. Kazimierz Kaleta i Józef Włoszczuk. która została zlikwidowana z polecenia "Zapory" .. Bernardynów ks. w okresie 1939 – 1942 ukończył w Krakowie tajny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego już jako członek zakonu Bernardynów (do Zakonu Braci Mniejszych Bernardynów wstąpił w 1934 roku) W okresie okupacji Stanisław Chadam działał czynnie w Ruchu Oporu jako kapelan Armii Krajowej (marzec 1942 – styczeń 1945). braciszek zakonny Piotr Golba oraz członkowie bandy Alfred Tor i Marian Woźniacki. dekretu z dnia . Antoniego Malczewskiego w Sokalu – maturę zdał w 1938 roku. Ukończył gimnazjum neoklasyczne im.] 1910 roku w miejscowości Wiązownica (pow. Bernardynów. Opinia ogółu społeczeństwa – społeczeństwa trzeźwo i rozsądnie myślącego była zupełnie inna.

Jakub Jachymek. Miler. omawiano zagadnienia dotyczące ekonomii. Józef Mazur. w Bibliotece UMCS w Lublinie. S. Pismo dedykowane jest "Jaśnie Wielmożnemu Jegomości Panu Stanisławowi Hrabi Ordynatowi na Zamościu Zamoyskiemu Fundatorowi Liceum Zamojskiego Kunsztów i Nauk łaskawemu Protektorowi. Bibliotece im.profesor fizyki. Dzień Śląska Cieszyńskiego Obchodzony był uroczyście dnia 23 maja 1920 roku w Szczebrzeszynie ( zorganizowano z tej okazji kwestę na rzecz Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego) i Klemensowie . historię gminnego pożarnictwa.zawierał zarówno treści teoretyczne jak również porady praktyczne.tutaj obchody uświetnił wieczór teatralny podczas którego odśpiewano pieśń "Śląsk moja ojczyzna" (słowa Stanisław Splowacz).. Ludwik Dąbrowski. ciekawe teksty o działalności radecznickiego teatru amatorskiego. Broszurę wydano nakładem Koła Macierzy Szkolnej w Klemensowie. Maciej Bałka. historia obiektów sakralnych. dzieje ludności żydowskiej.1804 w Zamościu . dzierżawcy ziemi radecznickiego monastyru Radecznicki klasztor OO. Franciszek Olbiński. Łopacińskiego w Lublinie. Borkowski "Klemensów i Szczebrzeszyn Cieszynowi. Obchody zorganizowano jako wyraz solidarności z mieszkańcami Śląska trwały wówczas pertraktacje z z rządem czeskim odnośnie aneksji Śląska do Czech.). 207/97 w przedmiocie zasadzenia zadośćuczynienia. obszerne dane o działalności niektórych z mieszkańców gminy. Józef Sokołowski.dostępny jest w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Bibliotece Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.. oraz "Piosenkę Ślązaków". Egzemplarze "Dziejów gminy Radecznica" dostępne są w: Bibliotece Miejskiej w Szczebrzeszynie. Dziennik Ekonomiczny Zamojski był jak na owe czasy pismem na wskroś nowatorskim .. W odpowiedzi na apel mieszkańcy Szczebrzeszyna. Bibliotece Gminnej w Radecznicy.. Na łamach Dziennika . Michał (.. Aresztowany przez krakowskie UB przetrzymywany był w więzieniu Montelupich w Krakowie bez wyroku Sadu w okresie od 12 stycznia do 13 grudnia 1952 roku. byli to: Paweł Jasiński.. Akt III Ko . geometrę powiatu zamojskiego w 1896 roku. Marcin Krzyszczak.. Piotr Popławski. Marcin (. technologii.. zawiera: informacje wstępne dotdotyczące całości pracy.Po wyjściu z więzienia w latach 1954 – 1957 pełnił obowiązki prowincjała Zakonu Bernardynów.praca powstała we współautorstwie z mieszkańcami gminy.. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem na Zamojszczyźnie. Klemensowa i okolicznych wsi zebrali znaczne kwoty pieniężne (w koronach i markach) przekazując je na rzecz Macierzy Szkolnej na Śląsku Cieszyńskim – pełny wykaz darczyńców oraz kwota jaka został zebrana opublikowano na łamach okolicznościowej broszury zredagowanej przez zespół w składzie: A. a całość zamyka niezwykle ciekawy przewodnik po Radecznicy autorstwa Stanisława Zybały .). dzieje poszczególnych wsi.. Tekla Świeżawska.I. H. Franciszek Żuk. Bernardynów przejął po roku 1869 w swoje posiadanie Żeński Zakon Mniszek Prawosławnych .1963 był przełożonym klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej. Paweł Guzowski . M. która dzierżawili okoliczni włościanie. ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Radecznicy.13 czerwca 1946 roku. Michał Bartorski.wydano 18 numerów. mechaniki i budownictwa wiejskiego. Mniszki wraz z klasztorem otrzymały znaczny areał ziemi uprawnej. A. już w roku 1919 na łamach "Nowin Zamojskich" (z dnia 9 lutego) ogłoszony został apel o finansowe wsparcie dla Kresów Cieszyńskich. Pieszko. Marianna Krukowska.ich obecność datowana jest w klasztorze do roku 1916. Pamiątka obchodu "Dnia Śląska Cieszyńskiego ". Sebastian Kubik. W najbliższym regionie Dziennik. sygn. Władimir (. "Dziennik Ekonomiczny Zamojski" Ukazywał się w latach 1803 . Franciszek Buśko. Ojców Bernardynów. Andrzej Flak. Łopacińskiego w Lublinie. historii naturalnej i nauk ekonomicznych w Liceum Zamojskim. rozmaitości gospodarczych. Wojciech Wdowiak. Cenną pozycją w tej pracy są okupacyjne wspomnienia mieszkańców gminy.). "Dzieje Gminy Radecznica" Praca zbiorowa pod redakcją Reginy Smoter Grzeszkiewicz. Antoni Marchewka. Jakub Kabat. w latach 1957 ." Obowiązki redaktora naczelnego pełnił Bazyli Kukulnik . Michał Mazur. Andrzej Rybicki.. szczególnie dla niej zasłużonych. Marcin Sikora. oraz w Książnicy Zamojskiej. Wadowski.. co potwierdza Odpis postanowienia Sądu wojewódzkiego w Krakowie z dnia 15 września 1997 roku. Ich nazwiska znalazły się na Planie Ziem Klasztoru Radecznica Lubelskiej Guberni Gminy Radecznica. H. sporządzonym przez Antona Osipowicza Rogaczewskiego.

Po zajęciu Lwowa przez Niemców ukrywał się na terenie Ordynacji Zamoyskiej . P. Czasopismo redagowane było przez Konrada Lindnera i Juliana Sobotę. Biblioteka Szkoły Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie prenumerowała "Zoologię" F. Opowiadania wygnańca. Z pamiętników powstańca. Warszawa 1918  O ucieczce. Opowieść w dwóch częściach. Inne prace Szymona Tokarzewskiego to:  Bez paszportu. chemikaliami. z pochodzenia Szwed.. Kraków 1911  Pośród cywilnie umarłych. Erlich Ludwik (1889 – 1968). surowcami przemysłowymi i artykułami spożywczymi. ukazywał się w latach 1820–1828)." drukowano w drukarni Sejmiku Powiatowego w Zamościu. po kilkumiesięcznym pobycie na Zamku Lubelskim został zwolniony. Poświęcony Krajowemu Przemysłowi tudzież Potrzebie Wiejskiego i Miejskiego Gospodarstwa.. Kunsztów i Rękodzieł. Warszawa  Siedem lat katorgi. Piotra Ściegiennego wciągnięty został przez tegoż do pracy konspiracyjnej "od sioła do do sioła wędrował po kraju. E "Echo Biłgorajskie" Miesięcznik oświatowo – społeczny wydawany przez Powiatowy Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Biłgoraju. od września 1928 roku przemianowano je w "Głos Zamojszczyzny".. Swoje przeżycia tamtego okresu. były to prace z zakresu hodowli owiec. Zamoyski. aresztowany w październiku 1939 roku ("wiedział o schowanych aktach [dokumentach] władz polskich i nie zameldował i tym " . oraz zsyłkę na Syberię opisał w tomie wspomnień "Ciernistym szlakiem". Kraków 1910  Katorżnicy.". osoby ze Szczebrzeszyna i Tomaszowa . znany tylko z imienia – handlował towarami wschodnimi. dziewiętnastowieczni zamojscy prenumeratorzy książek Prenumerata książek na terenie Zamojszczyzny w początkach XIX wieku jest zagadnieniem mało znanym. Eljasz Żyd hrubieszowski. Lublin 1992) dowiadujemy się że spośród mieszkańców Zamościa w omawianym okresie aż 8 osób nabyło "Zasady algebry" autorstwa P. i nawoływał lud. z okresu jego działalności w tym mieście zachowała się znaczna ilość dokumentów przechowywanych obecnie w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.lektura tego rodzaju pism wynikała z rozlicznych zainteresowań hrabiego. pisma o treści geograficznej .(ze Szczebrzeszyna). Obrazki z życia Polaków na Syberii. Filię swego przedsiębiorstwa ulokował w Zamościu. Pamiętnik Szymona Tokarzewskiego 1846 .wspominał Ignacy Kurzępa ze Zwierzyńca)... emisariusz ks.1857.. Urzędnicy administracyjni Ordynacji Zamoyskiej ze Szczebrzeszyna prenumerowali "Izys Polską" (Dziennik Umiejętności. Piotra Uczeń szczebrzeszyńskiej Szkoły Wojewódzkiej – Szymon Tokarzewski. handlował artykułami leczniczymi. przed rokiem 1445 jeździł po nie przez Łuck do Kijowa. Warszawa.przedmiotem ich czytelniczych zainteresowań były praca Zenona Sierpińskiego "Obraz miasta Lublina" Czasopisma naukowe prenumerował ponadto mieszkający w Klemensowie Andrzej hr. podobnie urzędy Miejskie w Goraju i Tomaszowie. Bourdona. Zafascynowany poczynaniami ks. W latach 1830 – 1860 prenumeratę książek prowadziło 8 osób z Hrubieszowa. Edwards Samuel Kupiec toruński.3 egzemplarzy. Engelhardt Gustaw Szef kancelarii Ordynacji Zamoyskiej. Wynalazków. Jarockiego w ilości od 1 . gdzie zbierał materiały dotyczące . Warszawa po roku 1900  Na tułactwie. Warszawa  Z roku 1863 i lat następnych. z opracowania Anny Dymmel (Prenumeratorzy piśmiennictwa naukowego wydawanego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku). Sędzia Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. prawnik. "Echo.

co z przedwojennej żydowskiej szczebrzeszyńskiej rzeczywistości pozostało w pamięci Tych. Aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu w biłgorajskim więzieniu uwolniony został w nocy z 23 na 24 września 1943 roku przez oddział AK pod dowództwem kpt. Nadgorliwi fanatycy. które zostały opublikowane na łamach Księgi pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie: Zakończyć sprawy przed terminem .rodzin. autor "Wspomnień z lat 1939 – 1946" (dostępne na stronie internetowej: www. ból. Ferenc Edward Wieloletni sołtys wsi Zaburze (gm. Aktywnie uczestniczył w pracach powstałego w Izraelu Ziomkostwa Szczebrzeszyńskich Żydów.republika. Po powrocie z frontu. Ukazuje w nich Efraim obraz zajętego przez Niemców Szczebrzeszyna. W zbrojnej walce. wartość produkcji w 1880 roku wyniosła 34. W roku 1991 Efraim Farber przemawiał podczas uroczystości odsłonięcia na szczebrzeszyńskim kirkucie obelisku upamiętniającego zagładę Żydów ze Szczebrzeszyna i okolic.polityki władz niemieckich odnośnie okupowanej ludności polskiej. który przynosił rocznego dochodu rubli 50. którzy przeżyli.Ludwik i Bolesław Kabasowie wytwarzali powozy. zakłamanie nie obce również społeczności żydowskiej. fabryki krochmalu Funkcjonowały w XIX wieku na terenie powiatu tomaszowskiego w Czerkasach (wieś powstała prawdopodobnie w XVIII wieku. że pochodziła z rodziny Majmonów .Jakowa Reifmana. w którym zawarł opis synagogi z czasów jej świetności (prezentowany jest poniżej). Po otrząśnięciu się z wojennych koszmarów Efraim zabrał się energicznie do pracy by ocalić to. W roku 1946 poznał w Polsce swoją przyszła żonę .. przez długi czas stanowiła pod względem administracyjnym przedmieście Łaszczowa) i Podlodowie Zakład istniał od 1878 roku.. Oprócz wymienionych powyżej wspomnień Efraim Farber jest autorem tekstów. głównie z przeznaczeniem do eksportu na Litwę i na Ukrainę. podając jego imię jako Stanisław.Rosę. F fabryka braci Kabasów Funkcjonowała w Zamościu u schyłku XIX wieku (1896) . że brakuje dokumentacji traktującej o przeszłości szczebrzeszyńskich Żydów. ks. Wacław Płonka. Aresztowany wraz z grupą tarnogrodzkich Żydów znalazł się w obozie w Bełżcu . Na stałe zamieszkali w Izraelu.tym bardziej.z tego okresu pochodzą jego wspomnienia zamieszczone we wspomnianej na wstępie Księdze Pamięci. codzienną egzystencję miejscowych Żydów.pl/horajec). . gdy Niemcy zaczęli stosować coraz bardziej rygorystyczne środki wobec miejscowych Żydów wyjechał. Zakład funkcjonował do 1885 roku. Radecznica). Farberowie Ester z Majmonów i Mendel Farberowie byli rodzicami Efraima. W szatach arianina w Belgii .. Jest to rzecz wyjątkowa . które to Ziomkostwo po wielu wysiłkach i staraniach wydało omawianą Księgę. O Ester nie wiemy nic poza tym. W roku 1878 wyprodukowano 200 000 pudełek zapałek. Tak zrodził się pomysł napisania Księgi Pamięci w terminologii hebrajskiej nazywanej krótko "pinchasem". Feldmanowie Berko i Icek Ubodzy szczebrzeszyńscy sklepikarze żydowscy. Lekarz i mohel.wspomniany wcześniej Efraim dzieciństwo i młodość spędził w Szczebrzeszynie. fabryka zapałek Uruchomiona została w 1877 roku w Wólce Infułackiej w budynku byłych koszar przez Rejnemana.W niemieckiej niewoli . Syn Mendla i Ester .matek . strach. sprawowałem się dobrze.jako ciekawostkę mogę jedynie dodać iż tej rodziny wywodziła się także żona szczebrzeszyńskiego uczonego z początków XIX wieku .. Pracowałem ciężko. oraz teksty: Na cmentarzu. Był żołnierzem kampanii wrześniowej. prowadzili w 1880 roku sklepik zlokalizowany w okolicach szpitala. powiedział wówczas: "Ziomkowie uratowani cudem od hitlerowskiej zagłady składają hołd nad grobem pomordowanych ojców . Tadeusza Sztumberk – Rychtera. 200 rubli.w "Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie" ( Kiriat Yam 1984) znajduje się tekst jego autorstwa. zmarł w 2008 roku. Mendel pełnił obowiązki szamesa w szczebrzeszyńskiej synagodze ." Zmarł w 1991 roku. wspomina o prof. Opisuje również warunki panujące w obozie w Bełżcu.. a właściwie poszedł do Tarnogrodu. Szczęśliwy dziadek. a szczególnie członkom Judenratu (nie podał jednak ich nazwisk). Od połowy maja 1944 roku zamieszkiwał w radecznickim klasztorze.

"folks" Spolszczona nazwa Volksdeutscha. szczególnym uznanie cieszyły się frampolskie obrusy.. Kółko Rolnicze funkcjonowało pod patronatem Sejmiku Samorządowego w Zamościu..moll op.. Tutaj znajdowało się większe skupisko Żydów. na Dolnym Śląsku. W roku 1901 otrzymał nagrodę im. Marcin Bartnik. następnie odsyłane do Niemiec. Tomaszowa. "Foglarowszczyzna" Grunty należące do obywatela m. Ukazał się również w grudniowym (2010 rok) numerze szczebrzeszyńskiego "Chrząszcza". który we współpracy z Centralną Historyczną Komisją w Łodzi kierowaną przez człowieka o nazwisku Szeptl poszukiwał żydowskich dzieci na terenie wyzwolonej Polski – bądź to w klasztorach. dotdotychczas jej utwory nie zostały opublikowane. serwety. jej rodzice byli zamożnymi ludźmi – rodzina Fleischerów była znana i ceniona w mieście. siostrę i brata. kiedy we Frampolu rozpoczął swoją działalność cech tkaczy. dyrygent i pedagog. Michał Olech. którzy zgłaszali się dobrowolnie lub zostali do tego zmuszeni". obrusy. "Na pożegnanie obrazu Matki Bożej") zamieścił na łamach Twórczości Ludowej nr 3(55) s. ale samotne. a stamtąd do Palestyny. Przedmiotem produkcji było: płótno lniane.republika. przekład z jidysz Adam Altman) Flis Stanisława (1918 – 1984). Fitelberg Grzegorz (1879 – 1953). Foglara zlokalizowane w okolicach wsi Rogoźno. "Turek". 1823 roku władze miejskie odkupiły od niego grunt zlokalizowany nad strumykiem (od tarnogrodzkiego rynku prowadziła do niego nienazwana uliczka). Fleischer Devora Do wybuchu drugiej wojny światowej mieszkała w Szczebrzeszynie.pl/scebreshinum. po wyzwoleniu na własną rękę rozpoczęła poszukiwania swego dziecka. w Kamieńcu. ludowa poetka rodem z Błonia/k Szczebrzeszyna.płótno produkowano we Frampolu przez około 250 lat! Frayman Moszko Żyd tarnogrodzki. skrzypek. ok. gdzie spotkał uratowane dzieci z polskich rąk śpiące beztrosko i w białych łóżeczkach. Nowej 12 – jak podaje Mastaliśki " chrzest na folksa przechodzili ci.. która ocalała z hitlerowskiego pogromu." (tekst pochodzi ze wspomnień Devory opublikowanych na łamach "Book of Memory to the Jewisch Community of Shebreshin" (Kiriat Yam 1984.. pełne sieroty. podróżowałam przez wiele miesięcy chcąc odnaleźć moje jedyne dziecko. Devora. Walenty Piwowarek. . hr. in. jak podawał na łamach "Tygodnika Zamojskiego" Krzysztof Czubara . 10 na skrzypce. na którym pobudowano dla potrzeb miasta bydłobójnię. czysto. kompozytor. W Zamościu celem werbowania chętnych do do zniemczenia utworzono specjalny urząd przy ul. czy u polskich rodzin. Kazimierza. 27 z 2003 roku Jan Adamowski. 50 % kosztów zakupu siewnika rządowego – użytkowany był przez całą społeczność wsi. wiolonczelę i fortepian. W Łodzi Devora nawiązała kontakt z Lejbelem Goldberg ps. brata i siostry przemierzając teren Lubelszczyzny i kraju -". Relacje Devory Fleischer z tamtego okresu są cennym przyczynkiem do odsłonięcia mało znanej i nie nagłośnionej historii odzyskiwania żydowskich dzieci – te. u schyłku XVII wieku Foglar uczynił na nich spory zapis na szpital tomaszowski. notatkę o autorce i trzy wiersze ("Przy żłobku". Jan Wypych s. inni członkowie to: Maciej Ferenc. "W dniach starości i rozpaczy". Piotrkowskiej 88 i Narutowicza 18. "on później [żydowski pisarz Chaim Grade] odwiedził Dom Dziecka w Łodzi na Piotrkowskiej 88. zwrotu tego używa Adam Mastaliński. Sejmik pokrył m. Jan Wypych z Grygli (lokalna nazwa części wsi Podborcze). tekst poświęcony Stanisławie Flis znajduje się na stronie:www.. Po dłuższych wędrówkach po miastach i wsiach osiadłam w Łodzi". frampolski ośrodek tkactwa Za początek jego funkcjonowania uważa się rok 1773.umieszczane były początkowo w Domach Dziecka w Łodzi na ul.Ferenc Kazimierz Pierwszy prezes powstałego w Podborczu w okresie międzywojennym Kółka Rolniczego. Maurycego Zamoyskiego w Warszawie za Trio F. którego "Dziennik z czasów okupacji" publikowany był w 2008 roku na łamach "Tygodnika Zamojskiego". które udało się odnaleźć (oddawano je dobrowolnie lub za pieniądze) .

Górka Stanisław – przed rokiem 1561 wybudował w Goraju drewniany kościół. Gisges Władysław – projektował kościół w Czernięcinie. Sarbiewska Zofia – w roku 1671 fundowała w Goleszynie cerkiew unicką. Makomaskich rodzina – fundowała w 1860 roku w Dąbrowie (pow. inż. kościół drewniany oraz z dzwonnicą na froncie murowaną kaplicę. Tomaszów Lubelski). od roku 1935 piastował godność senatora RP. obiekt wzniesiono w latach 1841 – 1866. Losenau Losa de – projektował wybudowany w latach 1795 – 1828 cerkiew p w. biłgorajski) małą. zamojski). jego dzieło dokończył w 1755 roku Eustachy Potocki.projektował cerkiew klasycystyczna w Luchowie. zniszczony w 1648 roku przez Kozaków został ponownie odbudowany. obiekt murowany istnieje do dziś. Łysakowska Katarzyna – przed rokiem 1672 fundowała w Hrubieszowie nowy. Mikołaja w Hrubieszowie. Strutyńscy Ambroży i Julianna – w roku 1738 rozpoczęli budowę kościoła w Horodle. ks. Ćwikła Michał – w 1880 roku w miejscowości Gózd Lipiński wybudował drewniany kościół Dzierżkowa z Krasińskich Aniela – w 1766 roku jej staraniem wybudowano w Dyniskach cerkiew Dulewski Baltazar – w 1782 roku z jego fundacji wybudowano w Goraju murowany kościół. Łabuński Adam – w 1435 roku wybudował w Łabuniach drewniany kościół. obiekt wybudowany został w latach 1983 – 1985. Krzyżanowski Jan – w latach 1872 – 1875 ufundował w Liskach drewnianą cerkiew. Ukończył Szkołę Nauk Politycznych w Paryżu. Kluszowski Andrzej – w 1639 roku fundował kościół w Dzierążni. Akademii Zamojskiej. Kurdwanowskich rodzina – w wieku XVIII fundowała drewnianą cerkiew unicką w Czumowie Kuria Biskupia w Lublinie – fundowała w latach 1929 – 1932 drewniany kościół w Gilowie. budowniczowie i projektanci obiektów sakralnych (kościoły i cerkwie). . Był właścicielem dóbr w Krasnobrodzie i okolicy.Fudakowski Kazimierz h. Kurdwanowski Maurycy . Klimek Adam – projektował drewniany kościół w Bondyrzu. Myszkowski Aleksander – w 1626 w miejscowości Dub będącej jego własnością wybudował drewniany kościółek. który wybudowano w latach 1857 – 1858. Kazula Stefan – w roku 1630 wybudował w Hrubieszowie cerkiew murowaną. hrubieszowski) cerkiew drewnianą.w latach pięćdziesiątych XVIII wieku wybudował w Jarczowie cerkiew.w 1732 roku rozpoczął w Biłgoraju budowę kościoła (istnieje do dziś). tomaszowski) murowaną kaplicę p w.. Frąckiewicz Wacław – projektował murowany kościół we wsi Czołki (pow. które w maszynopisie przekazał do zbiorów "Ossolineum". . syn Ignacego. tekst opracowany na podstawie pracy J.Bielską. św. ks. Myszkowski Adam Kazimierz – w 1622 roku wybudował w Dubnie drewnianą cerkiew.). Kobylański Józef. Rylski Henryk – w 1882 roku fundował w Dłużniowie (pow.w 1677 roku wystawił w Hrubieszowie kościół. Mańczykowscy Tobiasz i Dorota – w roku 1705 wystawili murowaną kaplice przy kościele w Goraju. ks. fundatorzy. Sapieha Jerzy – w I połowie XVIII wieku fundował w Hostynnem drewnianą cerkiew unicką. . Granowskich rodzina – fundowała w 1757 roku kościół drewniany w Chodywańcach. oraz studia na Uniwersytecie w Monachium. w latach 1674 – 1765 wybudował w Bukowinie drewnianą kaplicę. obiekt wybudowano w latach 1948 – 1949. Niedźwiedzia "Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego".w latach 1777 – 1778 wystawił w Dubie drewniany kościół Kostyński (. drewnianą kaplicę. W roku 1923 został prezesem Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Jest autorem wspomnień "Moje wspomnienia 1892 – 1932" . Pawłowski Mateusz. Antoniego. Dołęga Żył w latach 1831-1901. który uległ zniszczeniu podczas pożaru miasta w 1561 roku. Zamość 2003 Abrek Andrzej – prof. żonaty z Ludwiką Saryusz . niewielkich rozmiarów w Dzierążni (pow. Blacha Adam – około 1903 roku wybudował w Dąbrowicy (pow. konsekracja miała . Makomaska Konstancja – fundowała w 1828 roku cerkiew unicką. Radziszewski Ludwik. Myszkowski Jan – w latach 1667 – 1678 wybudował w Dubie drewniany kościół.. św.

Monice i Buchenwald. do czasu aresztowania w 1940 roku uczestniczył w pracach Chłopskie Organizacji Wolności "Racławice". biłgorajski). Biłgoraj) oddział stronnictwa ludowego. Furmanek z Pochwatów Katarzyna (12.. ponieważ wokół Radecznicy znajdowały się rosyjskie posterunki zatrzymali się w Andrzejówce położonej kilka kilometrów od Radecznicy. projektu Wiesława Kononowicza. obiekt został rekoncyliowany na kościół rzymsko – katolicki. w Przemyślu ukończył 8 klas szkoły średniej świeckiej. Aresztowany w 1940 roku został przewieziony na posterunek w Moniatyczach a następnie na Zamek w Lublinie. Hilarego brał udział w potyczce z Rosjanami pod Batorzem gdzie grupa radecznickich powstańców została rozbita. święcenia kapłańskie otrzymał w 1860 roku. Po roku 1936 prezes Powiatowego Związku Młodej Wsi w Hrubieszowie. Drȍgen. od roku 1868 pracował w diecezji chełmskiej – był kolejno administratorem w: Lublinie. Dotarł do granicy niemiecko – belgijskiej. były to tereny już wyzwolone przez żołnierzy gen. oraz polską szkołę i sierociniec dla polskich dzieci. 1906 – 23. Kolejne miejsca pobytu to obozy koncentracyjne w: Sachsenhausen. Futa Mieczysław Nauczyciel. Zygmunt III Waza – w roku 1625 ofiarował drewno na budowę cerkwi w Grabowcu. którzy ucierpieli na skutek działań wojennych. Wraz z oddziałem zorganizowanym przez radecznickiego Bernardyna O. obiekt wzniesiono wg. Maczka. pełnił obowiązki dziekana zamojskiego.miejsce w 1759 roku. Zmarł 29 stycznia 1955 roku. in. w 1699 roku fundował drewniany kościół parafialny. Zaroślak Jan – cieśla z Aleksandrowa (pow. Tracz Jan – w 1920 roku z inicjatywy mieszkańców Krynic przy poparciu dziedzica Grzegorza Lipczyńskiego skończył budowę kościoła. malarz. Fus Andrzej W roku 1934 przy współudziale Tomasza Bulicza zorganizował we wsi Bukowina (gm. autorem cyklu prac "cztery pory roku". Założył ośrodek dla Polaków. uczestnik powstania 1863 roku. z pochodzenia mieszczanin. W roku 1947 wyjechał z polecenia Polonii Belgijskiej na leczenie do Kanady. książę Mazowiecki i Bełski – fundował kościół i klasztor dominikański w Hrubieszowie. jest m. w 1934 roku budował kościół w tej miejscowości. Zienkiewicz Jan – w latach 17901793 wybudował cerkiew unicką w Biłgoraju. Gajewski Paweł Twórca szkół kilimiarskich → społeczne szkoły kilimiarskie. Tajna prasę bukowńskim politykom dostarczali Michał Fus (pochodzący z Różańca) i Dubiel (pochodzący z Majdanu Siennickiego). Został burmistrzem w jednym z miasteczek. G Gajda Jan Urodzony 1836 roku w Galicji. To on przywiózł rannego O. Zamoyscy – w latach 1842 – 1848 fundowali w Kosobudach cerkiew unicka. Radecznicy. zmarł po roku 1885. Hilarego w rodzinne strony. gdzie został poddany torturom. W 1875 roku przeszedł na prawosławie. wg. danych z 1965 roku płótna stanowiły . IX.) Mieszkaniec jednej spod radecznickich wiosek. Furmanek (. Zamoyski Marcin – w roku 1668 fundował w górecku Kościelny kościół i klasztor. w latach 1936 – 1940 pełnił obowiązki kierownika szkoły powszechnej w Dziekanowie. Szuka Marcin – dziedzic Biłgoraja. pochowana na cmentarzu w Radzięcinie. W roku 1987 staraniem społeczeństwa Dziekanowa wmurowano na budynku miejscowego urzędu gminnego tablicę upamiętniającą postać Mieczysława Futy. 1953). Wykształcenie duchowne otrzymał w latach 1855 – 1859 we Lwowie. Biszcza. Świeżawski Stefan – inwestował w 1910 roku w budowę kościoła w Dołhobyczowie. Członek Centralnego Związku Młodej Wsi. długoletnia nauczycielka w Teodorówce.. VIII. z których zachowały się dwie "wiosna" i "lato". spoczywa na polskim cmentarzu w Toronto. skąd zbiegł. Władysław. pow. Wieniawski Antoni – w 1836 roku wybudował w Horodle cerkiew. Oświęcim.

1977). który był mniej . Antoni zaś.. 1909 . z celnym. Józefa (1812 . 25. Zofia. 10. Ziemie Zachodnie. Ludwik wżenił się w rodzinę Sekreckich. poszła na swoje. wdowa. Jedyny mankament w tym ożenku. zmarła pod koniec lat 80-tych. żonaty z Franciszką z Tymickich mieli czworo dzieci: Aleksego (1807 . wypadło wypić po parę kieliszków wódki. 1833 r.. Teść Ludwika. Primo voto Sekrecka. co było zresztą niemal zasadą w tej rodzinie. skończyli szkoły i urządzili się w życiu. Feliks długo pozostawał w stanie kawalerskim. Stanisław jednak ciężko chorował i dość szybko zmarł. Czterej pierwsi mieszkali i gospodarzyli w Żurawnicy z tym. że Władysław.06.). 11. Wkrótce zmarła Janina. zmarł 2 lipca 1996 r. 1781 r. zmarła jego niespełna roczna córka. ostrym.07. ożenił się z Agnieszką Skwarek z Kawęczyna.1914 – 2. w 1845 r. stryjeczny brat Władysława. Władysława (24. Marysia. Basia okazała się wdzięczną córką i podporą na starość. ur. spokojnym usposobieniem Ludwika i władczą naturą obu dam. Za dzisiejszym kościołem mieszkała także Aniela Balicka. 1911 – 30. Jan miał również co najmniej dwóch synów (Piotra i Wojciecha). żony Bolesława. Małżeństwo z Antonim zostało zawarte 26. Byli to: Jan – ur. W 1966 r. że wszystkich nie uda mi się przypomnieć. Ludwika (19. ożenił się po raz drugi z Heleną Sałabonówną (ur.własność Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie. po pierwsze. 07. galeria postaci i rodzin żurawnickich Baliccy Reprezentantów tego nazwiska było w Żurawnicy chyba najwięcej. Basia zdążyła już wyjść za mąż. Jacentego (we wcześniejszych zapisach – Hiacynta) Jakuba (dwojga imion) (1797 . to kontrast między cichym.1996) Feliksa (10. dragona Ordynacji Zamojskiej zwolnionego ze służby po I rozbiorze. wesoły. niespotykanym wręcz dowcipem.01. żonatego z Marianną z Dąbrowskich. Jana i Halinę. właśnie Wandzię. Były i boczne odgałęzienia tej rodziny. Bazyli. Bolesław. W 1825 r. którzy zaprawieni od młodości do pracy wyszli na ludzi. 1882 r. Obserwowałem go jednak kiedyś.w 1839 r. oprócz gospodarstwa. żołnierza II pułku piechoty liniowej. rodzinę dobrze radzących sobie gospodarzy. Tam ukończył szkołę zawodową. która mieszkała w Brzegu n/Odrą. gospodarstwo było bowiem niemałe. Antoni – ur.09. 1841 r. 1813). Aleksy i jego żona Anna z Dąbrowskich (ur. Ożenił się Feliks w końcu z Janiną z Poznańskich (tych od "Czarnego"). Feliks żyje do dzisiaj. Mieszkał tam także Piotr Balicki. Jan. po wyjściu za mąż. śliczna brunetka. Marysię. Mariannę (1816 . Ożenił się z Zofią z Łabuników i miał z nią trzech synów: Jana (1777 – 1841).05. urodzony w 1724 r. ożenionego w 1839 r. Justyn. lub jego ojca – Justyna. tak dużo. rozpoczął pracę w fabryce elektrotechniki motoryzacyjnej. zamieszkałego na powrót w Żurawnicy. Baliccy wywodzący się od Bazylego Balickiego. którą poślubił 24.. Nie znam jej dalszych losów. też chyba spokrewnionym z rodziną Antoniego. przyjeżdżała odwiedzać "ciocię" z Żurawnicy – bardzo często nawet z mężem i z dziećmi. Być może stało się tak za sprawą jego małomówności: wyjątkowo długo trzeba było czekać na to. 1836 r. Gucma (ur.). po Józefie. tj. mieli dwóch synów: Justyna ur.trzeba podkreślić – mieszkał długo. Wspominałem już o Piotrze. Wandzia. Po wojnie odnalazła się jej ciocia. wyjechała do Staszowa. która zabrała dziewczynkę. w wieku 82 lat.11. Antoni i Agnieszka mieli synów aż pięciu: Leonarda (30.). w okresie powojennym ciągle pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zwierzyńcu. po śmierci żony. z ojca Jana i Antoniny z Witoszków.1919) i Bolesława (28. i Wojciech – ur. zmarł 20. 1906 r. z Anną ze Szmigów oraz Grzegorza (1800 – 1859). pracował ciężko.) i Annę (1817 . Ludwik miał troje dzieci: Stanisława. dorosła już Wanda.). przeniósł się do żony i tam zaczęli gospodarować. by się odezwał. Tam też się ożenił. Mieszkał on w Żurawnicy w domu pod nr 4 i .05. wkrótce po wojnie wyjechał na tzw. Piotr miał kilkoro dzieci.). W wyniku słynnej akcji ratowania dzieci zza zwierzynieckich drutów moja stryjenka wzięła bowiem na wychowanie dziewczynkę. Wojciechu.06. Ma jednak wsparcie w córce i jej rodzinie. po ciężkiej chorobie. Później. O Leonardzie i Władysławie jest mowa poniżej. Aleksego i Anny pojął za żonę Antoninę z d. zdaje się. Gdy opadły zahamowania.). w 1875 r. żona Bolesława. w 1867 r. Był jeszcze syn Andrzej. Najbardziej pamiętam Stanisława. Dzieci mieli czworo. Urodzona 18. teściowej (zwanej Stachową) i żony. s. dymisjonowanego w 1827 r. i Jana ur. które wiodły prym w tym gospodarstwie. Ludwik. w 1864 r. Imię Wandzia miało w tej rodzinie niekonwencjonalną historię. Żył więc 109 lat. lecz zmarł w wieku dwóch lat.). Wkrótce po tym. a więc syn brata Antoniego Balickiego. Była to już bowiem druga Wandzia. uśmiechem. Osiedlił się w Świdnicy. 06. 1872 r. cóż to był za uroczy człowiek. dzieci jednak także nie mieli. Syn Bazylego i Zofii – Jan. 09. że zgłaszający jego zgon synowie "rodziców zmarłego nie umieli".05. adoptowali dziewczynkę.1922). Najmłodszy z tej rodziny. mało komunikatywny. Bolesław został sam. Ludwik więc przejął rolę gospodarza. wyłącznie synów. Mimo swojej osiemdziesiątki trzyma się jednak nadzwyczaj dobrze. Byli więc. Tak długo. gdy w 1957 r. adoptowali dziewczynkę z rodziny Zofii. ale radził sobie nieźle. Na co dzień zaś milczący. gdy z okazji udanej transakcji leśnej (cechowanie).

A jeszcze w 1982 r. podobno był w Jeleniej Górze i usiłował się ze mną skontaktować. Celina bowiem także pracowała. Kupiło tę schedę (zresztą za grosze) młode małżeństwo. by ją zapamiętać. ojca Walentego (jeśli czegoś nie pomieszałem). że żadnych koneksji rodzinnych między nimi nie było. która bywała w Żurawnicy na wakacjach. Ożenił się z Heleną Chwiejczak (ur. Maria Balicka była siostrą Michała. widziałem ją wprawdzie. moją cioteczną siostrę. Ma równie ładną córkę i syna Mirka. Zrąb dość okazałego budynku długo straszył i denerwował ludzi. którzy mieszkali na parceli zajmowanej także przez rodzinę Bębenków. by uchronić ją przed zmarnowaniem i rozkradzeniem. Nie znam jego dalszych losów. jak się okazuje. Jej wybrankiem okazał się Janek Balicki z tej właśnie rodziny. Cześka i Romka. skończył Technikum Ekonomiczne w Zamościu. Bronisława i Antoniego(zm. w 1984 r.Fatum jakieś ciążyło nad tą rodziną. również jeszcze w sile wieku. oboje już chyba na emeryturze. gdy moja kuzynka i sąsiadka. razem występowały w zespole artystycznym młodzieży wiejskiej. nie miałem tam rówieśników. ożenił się ze wspominaną już córką Leonarda. by zakupić kobierce do świeżo zbudowanego kościoła w Żurawnicy. Jola. że nie było mnie wtedy w domu. zdaje się. Wziął za żonę Celinę Kuczmowską. Fatum jednak trwa dalej: syn Cześka. Obok Wojciecha. Nie wszystkie z nich pamiętam. ładną dziewczynę. Przyznawał się do żurawnickich korzeni. O istnieniu tej rodziny dowiedziałem się. Jedna. Miał jedyną córkę. Najpierw amputowano mu nogę. pracował początkowo przy odbiorze buraków w Klemensowie. w 1948 r.więcej z mojego wieku i w latach pięćdziesiątych dojeżdżał do Technikum Rolniczego w Zamościu. Mieszkał tam. a ponadto był maszynistą kolejowym. zdaje się przy likwidacji szkód. to bardzo dalekie i nie stanowiły przeszkody dla małżeństwa. Oboje Bartnikowie gospodarują do dziś i nieźle się mają. razem chodziliśmy do szkół. 12 V 2002 r. Gdy odwiedziłem ich ostatnio (lato 2001 r. Tę znam najmniej. ożeniwszy się. Tymczasem w ostatnim skupisku zabudowań Żurawnicy. Jacek zmarł nagle we śnie. Druga. ale byłem zbyt mały. dość rozległa rodzina Balickich mieszkała za czasów mojej młodości (tj. i to długo. gdy Balicki żenił się z Balicką. jadąc w stronę Zwierzyńca po lewej stronie. Janek (ur. Jego syn. mieszka gdzieś w Lublinie. a jeśli były. Jeden ze starszych synów. jeśli właściwie pamiętam. by odpocząć. trochę gospodarował. Dwóch z ich synów. Skończył technikum i gospodarował w Żurawnicy. że była piękna. przed Wnukami i Smołami. Hankę pamiętam głównie ze zdjęcia. Romek szukał swojego miejsca na Śląsku. Jarek. Nagle się przewrócił i więcej już nie wstał. mojego nieco starszego kolegę z żurawnickich czasów. Halinę. starej wsi. Michał to syn Bazylego (ur. Czesiek Balicki. Gdzieś w początkach lat siedemdziesiątych rozpoczął budowę domu. która wyszła za Edka Bartnika. druga wyszła za Czesława Sasa i jest chyba matką obecnej dyrektorki Szkoły Podstawowej w Żurawnicy. Hanny. Dziś mieszkają już wygodnie i spokojnie. oboje długo nie mogli stwierdzić. Marią (Manią). Stanisława i Jana Bębenków). Początkowo mieszkał naprzeciwko ojca. (Szczepan. jego żona zaś była Tekla. tam stracił zdrowie. Gienia Hołowińska wyszła za mąż. Michał Balicki i jego żona Marianna z d. Został w Żurawnicy. Wybrali się do Fabryki Dywanów w Kowarach. wkrótce i to okazało się półśrodkiem. To Ela Sierkowska. Zmarł chyba w rok po swojej żonie (23 I 1995 r. On miał na imię Michał (s. Nie jedyny to przypadek w Żurawnicy. bezpośrednio po wojnie). na tzw. mój brat spotkał kilka lat temu jej syna. był bratankiem Aleksego Balickiego). Jan. Była serdeczną koleżanką mojej mamy. Obecnie pełni kolejną misję – jest kościelnym w miejscowym kościółku. usiadł na odwróconym wiadrze. Jedna to Walenty Balicki i jego żona. Trochę pracował. ur. Po wojnie wyjechała na Zachód. Czochra. mojego szkolnego kolegi i sąsiada. Walentego już prawie nie znałem. Ona była koleżanką zabaw wakacyjnych mojej córki. niebieskimi jak len oczami. córka Lucjana Sierkowskiego.. mieszkała jeszcze jedna rodzina Balickich. Wojciech. później w PZU w Zamościu. Wiem tylko. Kolejna rodzina Balickich z Żurawnicy. przy budowie domu. 28 V 1935).). po drugiej stronie drogi na starej wsi. Mieli chyba siódemkę albo ósemkę dzieci. Najstarszymi dziećmi Michała byli jednak Józef i dwie córki. Były jeszcze co najmniej dwie rodziny Balickich. ojciec Wojciecha. cierpiał na chorobę Bergera. znałem dobrze. byli bowiem mniej więcej w moim wieku. w wieku 33 lat. poszedł na swoje gospodarstwo.). Był dość zaradny. Później pobudował się przy głównej szosie. wraz z dorosłymi już dziećmi. Dopiero w końcu lat osiemdziesiątych Józef. Agnieszka) dokończyli budowę. ale już przy szosie. Traf chciał. imieniem Jan. Byli zresztą z Bębenkami skoligaceni: żona Michała Bębenka (ojca Józefa. Pamiętam tylko. Zawał. Po raz drugi zetknąłem się z tą rodziną stosunkowo niedawno.. Oto po śmierci mojej mamy postanowiliśmy sprzedać nasza ojcowiznę. a miał ich bodaj czworo (Krysia. wżenił się poniekąd w moją rodzinę. . Ani. Mało jej jednak pamiętam. Zostałem nawet chrzestnym ich syna. Później jednak byli serdeczni. Mężem Eli okazał się również Balicki. Żyje gdzieś w okolicach Wrocławia. W wieku czterdziestu czterech lat. przystojniak z wielkimi. Dowodzi to. Ale to dopiero jedna z rodzin Balickich. Trudno przewidzieć losy życiowe. w 1940 r. z kim mają do czynienia).1936). Szczepana). jak zwykle. że w latach podeszłych był już głuchy. Starszy od Romka i Cześka. mieszkali również Baliccy. Początkowo nawet o nich nie wiedziałem. 1842) i Katarzyny Hajduk. Ludwika. w laboratorium przy szczebrzeszyńskim szpitalu. Józef. siostra Ignaca). Mieszkali dość daleko.

w 1871 r. Podobno do dziś czasami nazywają ich "dragonami". Balicki Władysław Urodził się w 23 IX 1911 r.właśnie z opisywanej rodziny. Czarnymstoku. obecnie na emeryturze. który zdaje się po powrocie z "Ameryki" założył sklep. Rodzice: Antoni ur. w 1939 r. Przyjazny. Gorajcu. w wyniku I rozbioru Polski. żył w latach 1880-1930 (daty przybliżone).Odtąd. s. zm. ur. później córką Marią. Przed wojną i po wojnie zajmował się dodatkowo wyrębem i wywozem drewna z lasów.1961 r. Maria do Świdnika. wyjechał do Warszawy. Urodził się w 1909 r. Podjął pracę w tej spółdzielni i pracował w niej do końca życia (do 31 VII 1973 r. Nawet urzędujący w Ordynacji Zamojskiej w 1624 r. pracownik przemysłu drzewnego w Miliczu. Wyszła za mąż za Jana Balickiego. Marek (ur. To on. a także Ludwika.. nadając im 232 ćwierci i 345. początkowo ze swym bratem Mikołajem. zm.. Kazimierza – ur. Feliksa i Bolesława. 12 II 1994.XI. głównie o historii Żurawnicy.5 ha i został gospodarzem (por. Wrócił w 1939 r. że w 1929 r. .1992 r. czy we wsi nie znalazłby się jeszcze jakiś Balicki. ps. Dzieci: Maria (zwana i znana niemal wyłącznie jako Mania). 17 I 1938 r. w 1948 r. Bazylego). 18 I 1882 zm. Leonard spoczywa na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie. co jest rzadkością – umie słuchać. brata mej babci. a także w Żurawnicy. Z Janiną miał Władysław troje dzieci: Leszka. Wyszperałem. Wszyscy zdobyli wyższe wykształcenie i podjęli pracę zawodową. Pozostał wdowcem do końca życia. Ponieważ łan. Jej bracia: Stanisław (ur. Dlatego właśnie wie. ordynat zamojski rozmieścił swoich "dragonów" w dobrach swoich posiadłości. przypomniał mi o owych dragonach osiedlanych w Żurawnicy. zmarł 2.) A w ogóle to po wielu szperaniach w historii zastanawiam się. Marcin Balicki (prawdopodobnie wnuk Grzegorza. m. każdy dostał więc "ćwierć". Początkowo w Żurawnicy. do rodzinnej wsi. (wymieniam bliższe miejscowości) w Kosobudach. Także w BCH. Młodego Janka odwiedziłem niedawno kilkakrotnie.. zięciem Jana Hołowińskiego. Ulokowano ich w 22 wsiach.1871. Był ojcem Józefa i Jana. I na koniec: nie dam głowy.in. jako jeden z pięciu (drugi z kolei) synów Agnieszki i Antoniego Balickich. m. rzekomo w nagrodę za jakieś zasługi wobec króla i ojczyzny. 17 ha. Leszek – pracownik naukowy. zm. okrojono jej przywileje. Ponadto. Balicki Leonard Najstarszy z pięciu synów Antoniego (ur. W 1941 ożenił się z Janiną Wróblewską. 4. pracować. Rzecz okazała się nieco bardziej prozaiczna: w Żurawnicy mieszkali dragoni hetmana i kanclerza Zamojskiego. tam już bowiem mieszkała ich część. jako jednostka podstawowa liczył ok. w końcu młodzieniec. czyli po ok.1883 r. W 1938 r. obecnie na emeryturze. W czasie wojny – w partyzantce. w Żurawnicy był sklep z artykułami spożywczymi. łączniczka. Batalionach Chłopskich (pseud. człowiek z autorytetem w środowisku. I bądź tu mądry o kogo chodzi! Ostatnio wyjaśniono mi. zabroniono jej utrzymywania własnego wojska. "Chmura"). Nina. Po wojnie na gospodarstwie.). Prowadził go Balicki W. i Marię . mieli być gotowi do służby.) – absolwent Technikum Drzewnego. s. Żonaty z Marianną z Dąbrowskich. Maria – dziennikarz.). tam zamierzał się kształcić. Wojna pokrzyżowała te plany. Dzieci wyjechały z Żurawnicy. ur. Był czynny w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawnicy (np. Brat Leonarda. Nadano im ziemię jako źródło utrzymania. Wraz z kilkoma podobnymi zapaleńcami założyli Spółdzielnię Spożywców "Jutrzenka".5 zagonów. co robią Baliccy w tych swoich mikrogospodarstwach żurawnickich. Skwarek (ur. pisarz prewentowy nazywał się Jan Balicki. w 1944 r. Gospodarowali na swoich "półłankach". żyła bowiem 34 lata (zm. Leonard prowadzi gospodarstwo rolne i wychowuje dzieci. że był to Wojciech Balicki.: rozdz. Michała i Tekli...) i Agnieszki z d. 23. Baliccy byli szlachtą herbową. 6 "Dragoni"). W latach 1900-1920 przebywał "za chlebem" w Stanach Zjednoczonych. a powtarzającym się herbem był "Topór". także o czasach.. drugi był mężem Gieni Hołowińskiej.. gdy w 1772 r. 30 I 1944 r. 30 I 1944 r.ur. i jak zwykle. Leszek i Kazimierz do Wrocławia. Długo szukałem prawdy. Miał naturę społecznika. i nawet na Ukrainie. Agnieszka. Ordynacja Zamojska znalazła się częściowo w zaborze austriackim. a ponadto. ur. Kazimierz – ekonomista. Jego dziadek. Lipowcu. Skwarek. w 1941 r.). ur. "ludzki" dla swych poddanych. I w Galicji. Później spółdzielnię przejęła pozostająca pod państwową kontrolą GS "Samopomoc Chłopska".).. W Żurawnicy otrzymali oni 23 "ćwierci" i tyluż było prawdopodobnie obdarowanych. 28 V 1935 zm. Szanowany gospodarz. 23 I 1995 r. obsługiwał końmi dowóz do pożaru). i w Królestwie. zm. Prowadzili ją do 1948 r. W czasie wojny w partyzantce.in. Mimo młodego wieku chłopak dużo wie. Wiedliśmy długie rozmowy. później już samodzielnie ( Relacja Bolesława Balickiego (22 maja 2003 r. żył 83 lata.IX. w 1941 r. wraz z matką Agnieszką. która urodziwszy troje dzieci zmarła w młodym wieku.. W końcu znalazłem. 15 IX 1945 r. 29 IX 1961 r. których nie pamięta. z d. pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Pierwszy to ojciec mego "następcy na włościach".

Mimo podstawowego zaledwie wykształcenia. przewodniczący rady zakładowej związku zawodowego. Ślub formalnie odbył się w dniu 22 VII 1905 r. urodził się syn Michał (zm. urodziła się jeszcze jedna córka – Anastazja. Kapuścińska). Na początku lat 50-tych inwestuje we własne gospodarstwo.05. żonaty z Marią Szpuga z Topólczy.). zmarła 10.) 1820 r. czego się podejmował i uczynny w stosunku do innych. Wiadomo. Została im jedyna córka.później w Zwierzyńcu. 1826 r. najbliżej szosy mieszkała rodzina Balickich. po powrocie z wojska. urodziła się Marianna (później zamężna z Kieszem. Był również radnym gromadzkiej rady narodowej (wówczas w Brodach Małych). zm. Mieli dwoje dzieci. W rzeczywistości małżeństwo to istniało znacznie wcześniej choć ze względu na prześladowania religijne nie mogło być zawarte. urodził się im syn Tomasz. ciągle się uczył. Wówczas Bębenkowie przenieśli się wyżej. Michała i Józefy. Miał wielkie doświadczenie w sprawach rolniczych. zwłaszcza we własnym gospodarstwie.12. Był on synem Anny Bembenek. urodził się syn Stanisław. Marianny.). lecz za przyczyną niechlujstwa różnych pisarzy gminnych i magistrackich. wdowy po Danielu. 25 V 1905 r. 11. szczególnie w zakresie upraw roślinnych. córka Helena (zm. Mieszkali oni na tzw. 1844 r. Z trzech braci Bębenków zostało wkrótce tylko dwóch. Najwcześniejsze wiadomości o tym rodzie pochodzą z końca XVIII wieku. Był głównie handlowcem. siostrę mojej babki. pracował jednak także jako np. sekretarzem komitetu gminnego i członkiem powiatowego komitetu PSL. Był ponadto tzw. Najmłodszy. – syn Józef. 25 V 1949 r. Ożenił się z Marią z Bielców. w 1921 r. powojennych.. – syn Jan. – syn Daniel. Obie panny były wyjątkowo urodziwe. Jedno (syn Tadeusz-Mikołaj) zmarło po miesiącu od urodzenia w 1937 r.). (Była ona córką Stefana i Marianny z d. – córka Agnieszka. także magazynierem. Pierwsza żona Józefa jednak szybko zmarła. Anna zmarła 9. zmarł 29 grudnia 1853 r.córka Anna 1819 r. 20 II 1939 r. Często służył radą i pomocą sąsiadom. dobrze . 4 I 1834 r. Ale to było już w czasach współczesnych. o jej dalszych kolejach życia nie mamy jednak wiadomości. w wieku 75 lat. ur. Józef. Surmacz. Tam urządzili swe lokum trzej bracia Bębenkowie: Józef. Wymieniony jako ostatni w kolejności syn.04. 18 X 1831 r. 1831) 1834 r. drugie – Józefa i Katarzyny Bębenków. 1936 r. (c. 1869 r. która zmarła w 1871 r. był dwukrotnie żonaty. w stronę lasu.) z Bartłomiejem Kowalskim 1816 r. później zaś (20 III 1899 r. starej wsi obok Kapuścińskich. Wcześniej. aresztowany w czasie wojny przez Niemców. ciągle pracujący. z której wywodziła się Marianna. Józef. za dzisiejszą wewnętrzną drogę żurawnicką ("szosę"). Jan. – bliźniaki: s. Był wyjątkowo rzetelny we wszystkim. Ożenił się z Genowefą z d. (zm. Kurzawska). liczne dzieci jednak zmarły w okresie niemowlęcym. (zm. Pod koniec życia chorował na serce i astmę. w wieku 16 lat. Marianna z Balickich urodziła się 8 V 1869 r. budynki znalazły się blisko torów. O ich dzieciach mamy skąpe wiadomości. . Leon. żona Michała. Michał Bembenek pojął za żonę Mariannę z Balickich.).. Bębenkowie Niektórzy pisali się: Benbenkowie lub Bembenkowie I to nie z powodu jakichś fochów.09.Stanisława..1940 r. w 1834 r. z d. Obawiali się nowego wynalazku: "wystarczy iskra na strzechę i wszystkie zabudowania pójdą z dymem" – mawiano. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie.. – syn Jozafat (zm.) małżeństwa Michała i Marianny zaczął nosić nazwisko Bembenek. Ciągle aktywny. w domu nr 47 mieszkał wówczas Jan Bembenek (pisownia z ksiąg metrykalnych). Gdy w 1916 r. Jan i Marianna Bembenkowie mieli dość spory przychówek. Michał Bębenek zmarł w 1943 r. Po śmierci jej rodziców przejęli gospodarstwo. 1827) 1829 r. trafił do Majdanka i nigdy już nie wrócił. Na parceli za obecną "szosą" były więc kolejne zabudowania: pierwsze – Balickich (Walenty). Następnie. Jan urodził się w 1788 roku. synowie Michała. Lista może być niepełna. Stanisław i Jan. Szymona Romańskiego i Katarzyny z Lepionków (oboje z Lipowca). 28. zamężna (od 1841 r.Prawdopodobnie niepełna lista dzieci wyglądała następująco: 1813 r. złotą rączką. uruchomiono kolej. ożenił się więc po raz drugi z Marianną z Tulejów (ur. Maria w 1950 r. W 1867 r. czytał wielkie ilości książek.) – Jan. który zmarł 16 XI tegoż roku. W dniu 9. W Żurawnicy. c.02. w 1796 r. W 1874 r. Marysia (ur.. Stanisława znałem najmniej. Na miejscu starego domu postawił swoje "gniazdo" syn Józefa.). Jego żoną była Marianna z Kowalskich ur. 1822 r. był więc lubiany i poważany. 22 I 1898 r. Jerzy. 1876 r. Gdy wyszła za mąż (Trusz). Nowe zabudowania zasiedlił z rodziną w 1951 roku. Z tego właśnie powodu urodzony 4 I 1897 r. Zmarł 30 czerwca 1977 r. że 4 XI 1854 r. zm. syn Józef został początkowo odnotowany w księgach metrykalnych jako Balicki (nazwisko panieńskie matki) i dopiero po uznaniu (22 VII 1905 r. trzecie . poszła za mężem. (4 XI) wziął za żonę Katarzynę Hołowińską ur. Prawdopodobnie z pierwszego małżeństwa pochodziła córka Ewa.

Wywodzą się oni od Marcina i Marianny Budzyńskich. Gienek – do Szczebrzeszyna. ok. Leon (1926). a słodkich jak miód owoców. 31 X 1913 r. Wróblewską (ur. Zresztą Jan także żył krótko – zmarł kilka lat po rodzicach. Ojciec.). a później jego żona. w wieku 65 lat. Józef był przed wojną sołtysem wsi. Bujwida we Wrocławiu. W latach sześćdziesiątych w ich domu zamieszkiwała jeszcze matka i jej dzieci: Henryka (ur. wyemigrował na Zachód. Mikołaj i Katarzyna mieli czworo dzieci: Agnieszkę (ur. Byli to Jan i Florentyna Budzyńscy.wychowane. w 1857 r. gdy tego zaniechali. którzy mieszkają do dzisiaj w Żurawnicy i oboje doczekali się już wnuków. wydanej w Warszawie 1971roku. Bronisławę (1926) i Zofię (1933). Franciszek. 1940). Jego praprzodkami byli: Jerzy Budzynski i Marianna z Sierkowskich. w 1909 r. Ogrodnictwa i Sadownictwa (CNOS) we Wrocławiu. już w dorosłym wieku.). Maria. ożenił się z Katarzyną Sierkowską (ur. Janek (1924). żył w latach 1882-1949. 23 IX 1907 r. Gienek – w Zamościu. 1942).). Stanisława(1936). Dodać należy. Był to przede wszystkim Marcin Budzyński. Z tego.) już tylko Maria (w Choszcznie) i Stanisława w Żurawnicy. Ich syn. Spędził ok. próbował zakładać koło Stronnictwa Ludowego. miał żonę Teklę. Zbudował swoje gospodarstwo. Katarzyna przeżyła męża o kilkanaście lat. zm. a właściwie trzy rodziny Budzyńskich mieszkały pod Przekopem. Annę (1889). po kolejnym ataku padaczki zmarł w szpitalu w Szczebrzeszynie Józef. Rozproszone są również ich groby. 1942 r. Gienek.). Tu się wykształcił.). Mieli dwoje dzieci. że Eugeniusz. Synowie Walenty i Piotr zostali na ojcowiźnie. 1939) i Stanisława (ur. Jan (zwany Śmigą) (ur. obok Poznańskich. Wawrzyńca przy ul. w 1889 r. morwy zostały na pociechę dzieci z całej wsi. Halinę (ur.1887 r. Zmarł jednak ok. Był stolarzem i cieślą. pochodzą z Brodów Dużych.) mieli jedynego syna Jana (ur. Chwiejczakowie Rodowodu rodziny Chwiejczaków nie znam zbyt dokładnie. Mikołaj Budzyński ur. ok. Jego brat znalazł się w Tomaszowie Lubelskim i także już nie żyje. Józef. c.Janka oraz Fela zostały pochowane na cmentarzu parafii św. Najmłodsza z rodzeństwa. z nowatorską żyłką choć o różnych charakterach. Feliksa (1928). jaki zastał. odziedziczył po ojcu niemal wszystkie zdolności (nie tylko zresztą on. Tomasza Wróblewskiego i Katarzyny. Mimo tego pracowali do końca życia. Dobrzy gospodarze. Mieli ono sześcioro dzieci: Jana (ur. roku w obozie koncentracyjnym na Majdanku. co wiem. Po drugiej stronie drogi mieszkała także rodzina Budzyńskich. także Leon). Józefa (1914). ona chorowała na ischias. Janek – prawdopodobnie w Zgorzelcu. 13 X 1897 r. "Śmiga" podjął pracę w Zakładach Mięsnych w Zamościu i tam zamieszkał. Jan ożenił się z Feliksą z d. Był jeszcze jeden Chwiejczak – Stanisław. oprócz talentów życiowych potrafił także spisać i pozostawić rodzinie ciekawe wspomnienia opisujące historię rodu Bębenków. "Gajku" Budzyńscy Dwie. I to właśnie Marcin mieszkał na Wólce. jego brat Stanisław oraz Katarzyna i Leon spoczywają na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie. Henryka wyprowadziła się z Żurawnicy i nie znam jej losów. Najstarsza . Fela. Po wojnie Budzyńscy wybudowali nowe budynki. ok. Z siódemki dzieci żyją do dzisiaj (2002 r. ma obecnie lat 66. Wiadomo. w 1862 r. grał na klarnecie. Od lat czterdziestych Józef. Ich syn. Mieszkali w środku wsi. do Wrocławia. zaledwie zdołał utrzymać gospodarstwo w stanie. Marcin (ur. 1990 r. Marcina (1897) i Zofię (1907 – później żona Jana Wróblewskiego). Wasąg (ur.1919 – później mieszkał w Świdnicy. W centrum wsi. Wszystkie dzieci wyszły na tzw. hodować jedwabniki. który zmarł zaledwie przed kilku laty. On miewał ataki padaczki. Ciężka praca i warunki życia zrobiły swoje. 1935 r. że Jan zajmował się kopaniem kamienia (do dziś chyba istnieje "kamieniarnia" Budzynskiego). a później do Zamościa. pszczelarzem. Wykorzystując swoje wszechstronne zdolności.. Rzadko zdarzało mu się . W latach sześćdziesiątych oboje zmarli. Liczna rodzina rozproszyła się po świecie. Po wojnie. ożenił i mieszkał. Bliższych danych o nich nie mamy. Obsadzona była czarnymi i białymi morwami. pracowite. Reszta opuściła gniazdo rodzinne: Janina.) i jego żona Marianna z d. jeszcze przed wojną.). Jończak (ur. Eugeniusz (oboje 1932).) oraz najmłodszy – Romek. Marysia i Janek wywędrowali na ziemie zachodnie. Józef powoli się dorabiał. Zmarła w 1979 r. ludzi – własną pracą dorobili się godziwych warunków bytu i szacunku otoczenia. Próbowali chyba. Janinę (1922). 1990 r. Ich protoplasta wżenił się do Żurawnicy. podupadali na zdrowiu. Leonarda (ur. prawdopodobnie skoligaconych z poprzednimi. W lipcu 1962 r. Na dodatek był jeszcze pomocnikiem sołtysa. przed "górą" mieszka bodaj najliczniejsza rodzina Budzyńskich. wychowywali siedmioro dzieci: Janina (1922). Obok zresztą mieszkała samotnie jego siostra Anna. Marysia skończyła 70 lat (2002 r. Jan nie był już tak zapobiegliwy jak ojciec. Stasia. wziętym szewcem.). Opisuje to w swojej pracy wspomnieniowej "Kolczasty trakt". Z tak licznego rodzeństwa żyje już tylko dwoje: Marysia w Choszcznie i Stasia w Żurawnicy. Widać usiłowali wdrażać nowinki – pamiętam bowiem alejkę dojazdową do ich gospodarstwa. Później. Leon i Stanisława zostali w Żurawnicy. ok.). bodaj czy nie do Wróblewskich. z d. Był przez długi czas prezesem Oddziału Wojewódzkiego Centrali Nasiennictwa. na nowym cmentarzu na tzw. Akceptowali to obrywanie nikomu niepotrzebnych.

Był zmyślnym cieślą. a więc pod lasem. żył dość krótko. powołanym 9 lutego 1945). z porażeniem mózgowym. W Galicji. upamiętnił dr Klukowski w swojej "Kronice z lat okupacji" [Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944]. Bochnia). Maciej. 389). Urzędował tam stolarz z Brodów. trochę pomagał ojcu w gospodarstwie. wszystko potrafił zrobić.sól z Galicji. o których wiadomo na pewno. Postawny. miał wykształcenie pedagogiczne (Studium Nauczycielskie? później studia) był nauczycielem. Dzieci owego Kniaziowskiego to Józef.). upiła się wczoraj wieczorem i zaczęła robić pijackie awantury. Na drugiej tablicy obok: "zginęli w Rosji: Józef . Drugą była Elżbieta. Kniaziowscy Nazwisko w Żurawnicy tak częste. 366. Marcin -1920-42" Tu już nie ma wątpliwości. moim uczniem. Ignacy skończył Technikum Rolnicze w Zamościu. Podaję więc dane spisane z pomnika na cmentarzu szczebrzeszyńskim: na tablicy pierwszej: Marianna . Wólce. dzieciakom. że nie wiadomo. opowiadał o tym. mieszka w Żurawnicy i ma trzech synów). Trochę pracował w gminie. czy jak kto woli. która również ukończyła Technikum Rolnicze(a może Liceum Ogólnokształcące?) i zmarła w dość młodym wieku. Już 30 września 1944 r. Walenty głównie gospodarzył.przyjechać do Żurawnicy. pobito przy tym kliwie". gdy wielu miało kłopoty z wyborem postawy wobec nowej rzeczywistości. zresztą o tym się mówiło niemal otwarcie. Pamiętam jeszcze ich ojca (być może był to ojciec żony). która wówczas szalała. mieszkało troje Kniaziowskich. W rezultacie zatrzymano 4 młodzieńców: Jóźwiaka Piotra z Brodów. Zofia 1896-42. czy pochodzą z jednego pnia. było tego towaru w bród. zostawiając dwoje dzieci. Niestety. To Katyń i okolice. Antoni . s. był elektrykiem. Jednym słowem był aktywnym obywatelem gminy. niejaki Jastrzębski. Przekopie. czyli w zaborze rosyjskim. niemal równocześnie z rodzicami. jak przemycali do Galicji spirytus. a może grypy. wybudowali sobie dom naprzeciwko ojca (nawiasem mówiąc: w tym miejscu były jakieś kamienne ruiny. Zmarł w 1978 r. który nam. Jadwigę i Marysię. którzy bezpośrednio po wojnie. Później był zaangażowanym działaczem Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (skarbnik w pierwszym Zarządzie GS. Walenty miał czworo dzieci: Ignacego (zwanego Ignac . Nie było natomiast soli. Noszono więc do Galicji spirytus w pęcherzach uzyskiwanych podczas świniobicia. Walenty i Agnieszka (1895-1983). Ten ma 2 starsze siostry: Renatę (obecnie Łosiewicz. U tej ostatniej. w wieku 74 lat. wtedy. pracował w Bodaczowie w Zakładach Tłuszczowych. następnie dyrektorem zbiorczej szkoły gminnej w Zwierzyńcu. lub była ona droga.najstarszy. po śmierci Teresy. zmarł chyba na początku lat sześćdziesiątych na raka żołądka.1903-1919. sprowadzano ją bowiem aż z Rosji. że nie palił. kalekę. To chyba jego i jego charakter. a z powrotem . porywczego charakteru i języka. zaborze austriackim na odwrót: soli było w bród (tam przecież leżała Wieliczka. Lubił zresztą opowiadać i miał do tego talent. nie pił. prawdopodobnie z 1940 r. wciąż kawaler). starsza mieszka w Zamościu . wynajął na warsztat stolarski. oraz sześcioro. (Por. przez pewien czas nawet kierownikiem Szkoły Podstawowej w Żurawnicy. R[ada]M[iejska] Zwierzyniec 1991. Jak można sądzić na podstawie epitafium – zapłacił za to najwyższą cenę. pewnie fundamenty domu lub piwnicy – prawdopodobnie Józefa) i gospodarowali sobie na posiadanych żurawnicko -turzynieckich hektarach.hiszpanki. oficerem rezerwy na czele. wybrał i zaczął aktywnie się udzielać. wszystko przez tzw. Maciej miał troje dzieci: Gienię. zieloną granicę. Znany był z ostrego. Miał Piotr dwie córki: Teresę (po mężu Wędzina). Po kolei więc: na tzw. Próbował tam zagospodarowywać wołyński czarnoziem.. że są rodziną. W Królestwie Kongresowym. trochę dorabiał prywatnie. po skończeniu szkół był również nauczycielem. Młodszy syn. Matławska: Zwierzyniec. nie było natomiast spirytusu. tzw. Być może są to ofiary wojny polsko . Marian.1905-1919. zapisał: "Złota młodzież szczebrzeszyńska z Piotrem Jóźwiakiem. Ożenił się biorąc pannę z . Gienia wyszła za mąż za Kazimierza Szutego z Turzyńca. Piotr. częściowo murowaną. Janek.1918-42. tj.1893-1942. Wojciech . Starą chatę zaś. został wybrany pierwszym przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Zwierzyńcu. których nie znałem. wysoki. Helenę. Później jednak zdecydował się wyjechać na Kresy. Janka i najmłodszą Marysię. Mieli jednak syna. b. który mieszkał obok. Starszy Heniek. Osadzono ich w areszcie przy magistracie. dobrze jeszcze utrzymaną. wychowywał się na ziemiach zachodnich najmłodszy jej syn – Wojtek (Sławek?). trochę gospodarzył. był spokojnego charakteru. Kapuściński Wojciech Jeden z tych. Miał dwóch synów: Heńka i Mariana. Mimo.bolszewickiej.. staruszka. kawał chłopa. Helena wyszła za mąż w Żurawnicy (za Cześka Balickiego) i poszła "na swoje". miał też wiele innych zalet. czy mówiąc dokładniej – złotą rączką. jak to często bywa. Pod datą 28 lutego 1941 r. Na koniec został inspektorem oświaty szkolnej. Chwiejczaka z Żurawnicy (. Józef mieszkał przed wojną na Wólce pod Przekopem. Maciej wybudował po wojnie nowy dom. syn Macieja. H. Był też kopalnią wiedzy o historii Żurawnicy i jej ludziach.

czy byli spokrewnieni. wrócili do Zamościa gdzie on pracował w archiwum KP PZPR. obecnie na emeryturze). Czartoryskich w Puławach. Jego żona także nie pracowała – wychowywała dzieci. pracowita i tak można wyliczać jej zalety w nieskończoność. Styl tych murowanych budynków (podobny był u Macieja. Stąd Edward poszedł na emeryturę. mini -stodoła i mini . a suszarnia i obora – murowane. Pracował w "Alwie" pobliskiej fabryce i to było jego główne źródło utrzymania. Jako najmłodsza była też szczególnie wypieszczona i traktowana. Znałem ją dobrze. Kniaziowskiego. Agnieszka przez lata samotności stała się nieufna. Toteż po ukończeniu szkoły podstawowej Edek wkrótce się ożenił. Stefan był z 1940 r. Jakub. Kazia . otwory okienne. Była to część mieszkalna. Krystyna i Edward wyjechały gdzieś w rejon Zgorzelca. Był on nauczycielem historii w LO im. Pracuje w zawodzie. ukończył Technikum Leśne w Zwierzyńcu. lecz nie spotkałem jeszcze bardziej idealnego człowieka pod względem przymiotów charakteru. została laborantką medyczną. Tomasz miał braci: Jakuba i Michała. Edek – rok czy dwa lata starszy. Janek. Agnieszki Kniaziowskiej. Nie miała jej bowiem gdzie przechować. A mieli ich czworo: Henryk . Skończyła jakieś tam szkoły. Walenty i Maciej byli solidnymi gospodarzami. Mają dwie córki: Anię (po historii) i Monikę (po Akademii Medycznej). Nie mógł tego procederu ścierpieć mój tata – nigdy nie uznał dochodu z handlu (taniej kupić – drożej sprzedać) za uczciwy. Natomiast dzieci Michała: Bronisława. Doszło do spotkania tej wielkiej rodziny z dorosłymi już wnukami. Najsmutniejszy żywot pędziła Agnieszka. żona Walentego. jednym słowem wybrał fach – został krawcem. to maliny. Dość szybko wyszła za mąż za Edwarda Hołowińskiego z Topólczy. Rzadko utrzymywała kontakty nawet z mieszkającymi obok braćmi. że dom był drewniany. Osiedlił się w Żurawnicy. Hodowała też kilka kur i z tego miała parę złotych. (Ostatnio chyba w Zamościu. Walenty Kniaziowski. ale zawsze ładnym i raczej pociągowej budowy perszeronem. i ma ąd. na posesji naszej sąsiadki. Nie mam pojęcia. Bardzo ceniła ją i przyjaźniła się z nią moja mama.. tak jak Tomasz. Jeździła mianowicie co pewien czas do Łodzi. Jej zaletą były wielkie.obora razem. pozostałe: Janina i Władysław pozostali w Żurawnicy. Marysia. miał około pięćdziesiątki. Jako jedni z nielicznych w Żurawnicy. ukończył jakiś kurs krawiecki. Ładna.1-1. Jej taktyka była następująca: wiosną Agnieszka kupowała krowę. która miała. Miała kawałek pola.5 ha. znalazła dodatkowe źródło dochodów. najmłodsza latorośl Macieja.powtarzała tę procedurę. skończył szkołę pożarniczą i do niedawna pracował w zawodzie. brata Walentego) można nazwać "ordynackim" W podobny bowiem sposób budowane były niemal wszystkie budynki ordynacji: kamień wapienny. Gdy przyszła następna wiosna . spokojny. Najmłodszy ich syn. Ciekawe. obaj mieli sady owocowe. doszli więc do względnego dobrobytu. dość okazałą posiadłość i zaczął gospodarować. wybudował dom i do dziś opływa w dostatki. choć jeszcze przedwojenne. w lesie. krewny Macieja. Osąd to subiektywny. Wyglądało to dość zgrabnie i ze smakiem. w zawodowej straży pożarnej jako oficer. Mieszkała samotnie. doliczając sobie odpowiednią marżę. chyba same zalety. (Informacja na podstawie relacji H. miał również dość ładne zabudowania. Obok Walentego mieszkał Tomasz Kniaziowski. jako sąsiad. już jednak nie żyją. tj. w pierwszym. czarne oczy. drzwiowe wykończone były cegłą. ok. była dość ładna. Sąsiedztwo by na to wskazywało. Stefan. pracował w "Alwie".. jej mąż zresztą bardzo szybko się przystosował do swego szczęścia. Młodsza. mieszkał po prawej stronie drogi (idąc w dół). Byli i inni Kniaziowscy. spokojniutka. b. Wkrótce więc oboje wyjechali do Puław. Ale jest i suplement do sagi tej rodziny. jak to się mówi dzisiaj. gdzieś w Bieszczadach. najtrudniejszym po wojnie okresie. którego w okolicy (np. Nie zdecydowała się na małżeństwo. Obaj raczej nie mieli głowy do nauki i nie kwapili się do tego. ona gdzieś w laboratorium. lecz przeżyła ją o dziesięć lat. rowach. zresztą był podobnie cichy. O datach śmierci Walentego i Macieja nie mam wiadomości. w Przekopie) było moc. była moją rówieśnicą.ur. cicha. Miała więc mleko.wręcz przeciwnie. Żywiła ją pasąc na miedzach. Maciej miał zawsze parę ładnych koni. Była równieśniczką mojej babci. Oto po latach odnalazł się jeszcze jeden członek tej rodziny. Przeniósł się do Biłgoraja. to porzeczki. Spotkanie odbyło się w Żurawnicy zaledwie kilka lat temu.Brodów Dużych. żonaty z Zofią. Do Żurawnicy ciągnął jednak bardziej jej mąż. charakter i wszystkie inne okoliczności . małomównymi a pracowitymi. a zwłaszcza czym wykarmić. Walenty zadowalał się zwykle jednym. niż ona. Walenty i Zofia Kniaziowscy mieli trzech synów: Edwarda. pobudował dom i zaczął uprawiać to pszczoły. Jego dzieci nadal mieszkają w Żurawnicy. mieszkańca Żurawnicy oraz Andrzeja Kniaziowskiego). trochę oryginalna w zachowaniach. cierpliwy. Jakoś sobie jednak radziła. w osobnym budynku zawierającym trzy w jednym. kupowała tam kilka bel tkanin różnego rodzaju i sprzedawała w Żurawnicy i okolicach. Tomasz prawie w ogóle nie posiadał ziemi (miał zaledwie 40 arów). W latach 70. Niestety. Miała osiemdziesiąt osiem lat. Stasię. Walentego i Agnieszki i chyba wielu pozostałych Kniaziowskich. wybudował własną. w 1940 r. Zofia. zdał egzamin mistrzowski. Jan. zmarł dość wcześnie. wszystkie zaś narożniki. W październiku zwykle krowę sprzedawała. tam się ożenił. Stefana i Jana. Agnieszka zmarła w 1983 r. na weselu Stasi i Janka. w stopniu podpułkownika. Byłem nawet.

w 1964 r. Bodaj w 1995 r. Chatka. która mieszka w Żurawnicy. Wojciecha i Jana. Przy głównym trakcie do Szczebrzeszyna. Kniaziowa – to pola uprawne.Irena i Staś wyjechali w ślad za Heńkiem. W latach 1974-1982 był Naczelnikiem Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. wygonie. Rodzina Waltera w 1941 roku znalazła się w Kazachstanie. byli już w Palestynie. nie znałem. Jeden z nich. Zanim jednak Wojciech osiadł po wojnie w Żurawnicy przebył długą drogę. Natomiast Wojciech Kniaziowski z rodziną wylądował w republice Kirgiskiej. uosobienie grzeczności oraz Józefa. był rodzonym bratem Pawła). Ten rodzaj lokacji tym się różnił od innych.Walter kupili ziemię na Podolu i tam się przenieśli. był moim rówieśnikiem. Kto wie. Marianna. prawie wołoskim. Zesłanie przeżył jedynie Walter i jego dwie siostry. misji wspomagającej rozwój szkolnictwa. ojca Heńka. W 1943 r. Otóż bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej (prawdopodobnie ok. Paweł był synem Tomasza i Magdaleny z Kowalskich Jego żona. Bartników i Sierkowskich istniało jeszcze jedno gniazdo rodzinne Kniaziowskich. W końcu żona Tomasza. za nim poszły także siostry. Po wojnie mieszkali w Żurawnicy: Wojciech został na ojcowskich "śmieciach" Jan wybudował się po drugiej stronie drogi. że w Żurawnicy istnieją cztery góry: Podlipy. Po wojnie znaleźli się w Anglii. obok Brusiów. chyba Józia. bodaj liceum w Szczebrzeszynie. z wołoskich stawały się polskie. dobrze sytuowanego gospodarza. Trzy pierwsze porastały lasy. Z Marysią chodziłem do szkoły. 1938 r. Krystynę (mieszka w Płocku) oraz Stanisławę (mieszka w Rumi). Pierwsi od strony Brodów. zduna i kolejarza w jednej osobie. W 2003 r. nazywana wśród sąsiadów "Tomkową" została sama i do końca życia biedowała. Utrzymywali się również z pracy ojca w pobliskiej fabryce. Drugi z synów Pawła. wesoła. miejscowego murarza. a następnie wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego formowanego na terenie ZSRR. Po ukończeniu colleg`u i odbyciu służby wojskowej znalazł się na Alasce. Reszty rodzeństwa. Była to stryjeczna linia tych "drugich" Kniaziowskich spod Przekopu (ojciec Tomasza. miał zdaje się na imię Jakub i był bratem Tomasza. wyszła za mąż i wyjechała. obok zabudowań Leona Kołodziejczyka. mieszkają podobno w Bilgoraju. Przeszedł cały szlak bojowy z ZSRR do Berlina. Ten typ osadnictwa kresowego był zresztą forsowany przez ówczesne władze państwowe. a nie sołtysów. Prawdopodobnie tak było. Nie wiodło się im więc najlepiej. było biednie. Wrócił do Żurawnicy po wojnie. Wojciech Kniaziowski miał 4 córki: Gienię (zmarla kilka lat temu). gospodarza światłego. że miał kniaziów.– skończyła jakąś szkołę pedagogiczną. . Wielka i Kniaziowa. wiosną i jesienią nosił czapkę-pilotkę a ponadto. Byli to potomkowie Pawła. Ma syna Andrzeja. W ostatnich latach życia odwiedzała często moją mamę. naprzeciwko Michała Sierkowskiego. Obecnie mieszka w Zamościu na stałe. osiedlając się obok siebie. zmarł w 1985 r. mieszkała także rodzina Kniaziowskich. a następnie Akademię Rolniczą w Lublinie. Była bardzo grzeczna. Studium Podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Studium dla Analityków Bankowych w SGH."Jubka" Byłem nawet kiedyś w odwiedzinach u Jubki. jest prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie. Tam. mieszkali na tzw. doszło w Żurawnicy do spotkania rodziny Kniaziowskich mieszkających pod Przekopem z rodziną Ricka z USA. czy Kniaziowscy to nie potomkowie owych kniaziów. znacznie młodszego. Obecnie. Potem. Edek. Zmarła ok. Dąbrownia. I tu ykamy jednocześnie historii owego "odnalezionego" niedawno jeszcze jednego członka rodziny Kniaziowskich (tych spod Przekopu). Walter wstąpił do armii gen. pochodziła z Hołowińskich. wygon. został nawet wybrany człowiekiem roku w tej działalności. Tomasz zmarł gdzieś pod koniec lat sześćdziesiątych. dobrze sobie radzącego. Kurzawscy. Najmłodsi . Od czasu do czasu odwiedziło ją któreś z dzieci. Oto w połowie 19 wieku wójt gminy Zwierzyniec wykazał w sprawozdaniu. Nie wiem o nich nic bliższego poza tym. 1990 r. nie wiedzieć czemu – charakterystyczny przydomek . głowa rodziny. Marysię. mieszkali w bardzo leciwej chatce i mieli syna. jak mniemam. Jednocześnie udziela się czynnie w Association School Boards. Danusia początkowo dojeżdżała do pracy w Zamościu. miał dzieci dwoje: Danusię. Jest obecnie jej prezydentem. Józio (tak go wszyscy nazywali) skończył Liceum w Zamościu. zawsze uśmiechnięta ale także wyjątkowo solidna i zdaje się pozostała taką do dzisiaj. była jakąś urzędniczką. Nazwiska bowiem ewoluowały. Po zajęciu kresów przez Armię Czerwoną zostali zesłani na wschód. Jednego tylko problemu nie zdążyłem wyjaśnić. On. Żurawnica była założona jako wieś na tzw. przedwojennego długoletniego sołtysa. Mieszka w Żurawnicy. Jest nauczycielką w Opolu Lubelskim. dwóch synów.) Wojciech Kniaziowski i ojciec "odnalezionego" niedawno Ricka Kniaziowskiego . Miał Paweł. Andersa. Obecnie ma 50 lat i pracuje jako wysoki urzędnik managementu portowego Dutch Harbor na Alasce. Przy wylocie drogi z Przekopu na tzw. w latach 1983-1992 pracował jako dyrektor Biura Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu. Ma dwoje dzieci. że byli to już starsi ludzie.. urodził się syn Waltera – Rick. który chodził ze mną do klasy. Ziemi nie mieli z wyjątkiem ogródka przy domu. Józio zimą i latem. chodziliśmy do tej samej klasy. Która z nich to Kniaziowa Góra? Kurzawscy Dość bogato reprezentowane było w Żurawnicy nazwisko Kurzawskich. od 1993 r. Jan. Dzieci mieli kilkoro.

mimo starości trzymała się nieźle, była schludna i czysta, a Józio poczęstował mnie jakąś zupą. Drudzy z kolei, to to rodzina Józefa Kurzawskiego, "glaglusia". Obok istniejącego do niedawna sklepu, (tego głównego, historycznego), choć nieco bardziej w głąb, mieszkał Leonard Kurzawski. Znam go tylko z tego, że zawsze miał silnego konia – perszerona, a także filigranową, szczuplutką córkę – Marysię, z którą chodziłem do szkoły. Miał też inne dzieci. Najliczniejszą rodziną Kurzawskich byli chyba nasi sąsiedzi ze starej wsi. Było to rodzinne gniazdo Andrzeja Kurzawskiego, zresztą spokrewnionego z nami (czy to on zginął w czasie okupacji w Szczebrzeszynie, zastrzelony przez Niemców? - wspomina o tym Z. Klukowski w swojej "Kronice...") [Dzienniku z lat okupacji...] . Moja prababcia po kądzieli, Józefa, była z domu Kurzawska, po mężu Hołowińska. Tenże Andrzej miał liczną progeniturę. Tak liczną, że nie wiem czy uda mi się całą wyliczyć. Spróbujmy jednak, według starszeństwa byli to: Jan, Piotr, Janina, Genowefa, Bronek, Tadeusz, Maria, Stach, Zosia i Heniek. Chyba wszyscy. Nie było u Kurzawskich luksusów, lecz był porządek, wszyscy musieli pracować i wzajemnie sobie pomagać. Ja kolegowałem się z Heńkiem, najmłodszym z nich, razem byliśmy w szkole, mieszkaliśmy obok siebie, byliśmy zdani na swoje towarzystwo. Razem więc wchodziliśmy w tajniki życia. O jedno zabudowanie wstecz, w stronę Szczebrzeszyna mieszkali jeszcze jedni Kurzawscy. Było to dwoje staruszków, bez dzieci (ostatnio zwróciła mi uwagę moja siostra, że mieli jednak córkę, Zosię, która niedawno zmarła). Niewiele o nich wiem poza tym, że nazywano ich "olejarzami" Prawdopodobnie w przeszłości stary Kurzawski tłoczył olej (w Żurawnicy mówiło się "bił olej"). I jeszcze jeden Kurzawski, dość zresztą oryginalny. Nazywano go "Dzian" Długo nie wiedziałem skąd taka nazwa. W końcu wyjaśniła mi to babcia. Mianowicie Kurzawski wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych na zarobek. Gdy wrócił podobno chodził w kapeluszu i kazał się nazywać "Dzian", co miało w wymowie amerykańskiej oznaczać "Dżon", a więc John. Był to przecież Jan Kurzawski. Odtąd już został "Dzianem" Nic o nim nie wiem. I chyba nie tylko ja. Dzian żył samotnie, z nikim nie utrzymywał kontaktów. A był już stareńki w latach sześćdziesiątych. Wkrótce zmarł. Tylu Kurzawskich pamiętam choć z pewnością to nie wszyscy przedstawiciele rodu. Z list mieszkańców wynika bowiem, że w różnych czasach była to bodaj najbardziej rozgałęziony ród w Żurawnicy. Ja niestety tylko tylu ich pamiętam. Kurzawski Józef Należał do grupy dość znanych osobistości, był bowiem po wojnie jednym z najbardziej przedsiębiorczych obywateli Żurawnicy. Jest jeszcze jednym dowodem na to, że nawet w tamtych czasach łatwiej było zapewnić byt sobie i rodzinie w obsłudze rolnictwa, a nie w samym rolnictwie. Utrzymywał się głównie z zajęcia zarobkowego. Józef był urzędnikiem (tzw. klasyfikatorem) w systemie kontraktacji i skupu żywca. Ponieważ umiał robić to, co robił, wiodło mu się nieźle. Ziemi prawie wcale nie uprawiał. Jeśli w tym zakresie coś się robiło, to za sprawą Stanisławy z Sekreckich, jego żony. Wybudował dom i wszystkie zabudowania gospodarcze. Kurzawscy mieli troje dzieci: Marka (ur. w 1945 r.) - dziś przedsiębiorca w Jeleniej Górze; ładną jak laleczka Marysię (ur. w 1948 r.), która w najlepszych latach swego życia, mając lat osiemnaście nagle zachorowała i wkrótce zmarła na białaczkę. Była starsza o kilka lat od najmłodszego swego brata, Krzysztofa. Marysia wyszła za mąż za Wacława Kowalskiego z Brodów Małych, osierociła syna Wojtka, którego wychowywała Bożena, później żona Stanisława Balickiego, syna Ludwika. Stach i Wojtek mieszkają do dzisiaj w Brodach Małych. Trzecim, dzieckiem Józefa był Krzysztof. Ten został w Żurawnicy, choć także miał ochotę na "emigrację", potem powiększył i unowocześnił gospodarstwo. Wkrótce zmarli także rodzice. Józef Kurzawski żył 55 lat zm.19 VII 1966 r. Dziś na gospodarstwie został Krzysztof, który radzi sobie nieźle. Poznański Bronisław Pochodził z rodziny leśników pozostających w służbie u Zamoyskich. Jego pradziad był gajowym, czy może leśniczym w Michalowie. Na koniec służby ordynat Zamoyski obdarzył go nadaniem ziemi i skierował do Hedwiżyna. Sprzeciw małżonki wobec leśnych ostępów Hedwiżyna spowodował, że wybrał Żurawnicę. I był to dobry wybór, przynajmniej dla Żurawnicy. Bronisław zaś był niekwestionowanym autorytetem społeczności żurawnickiej w całym powojennym okresie. Urodzony w 1913 r., zmarł 28 V 1991 r. Pochodził z rodziny osiadłej w Żurawnicy od dawna. Miał siostrę Jankę (po mężu Sierkowską, zamieszkałą w Rozdołach) oraz Marię, po mężu Świstek, która mieszkała w Topólczy. Był żonaty z Apolonią z d. Wróblewską (ur. w 1915 r. zm. 2 IV 1990 r.). Miał dwie córki: Helenę (ur. 1940 r.) (obecnie farmaceutka, właścicielka apteki w Zwierzyńcu) i Wandę (ur. 1948 r.) (ekonomistka - obecnie pracuje w spółdzielni mieszkaniowej w Lublinie). Nie są łatwe i całkiem jasne koneksje rodzinne Bronisława z pozostałymi Poznańskimi w Żurawnicy. Za

moich czasów było ich dwóch i obaj mieli imiona Jan. Miejscowa społeczność bardzo szybko sobie poradziła z tym kłopotem: jeden otrzymał przydomek "Siwy", drugi zaś "Czarny". Chodziło, oczywiście, o kolor włosów. "Siwy" był prawdopodobnie stryjecznym bratem Bronka (po Janie). Był jeszcze jeden Poznański – Leonard, stryj Bronka. Jak wszyscy Poznańscy, był obywatelem aktywnym i świadomym. Bezpośrednio po I wojnie był sołtysem wsi, radnym w gminie. To jego synem był "Czarny", a córką (jedną z trzech) Janka Poznańska, późniejsza żona Feliksa Balickiego. W rejestrach poborowych Żurawnicy z 1845 r. można znaleźć jeszcze Stanisława, a później (np. w 1864 r.) - Antoniego Poznańskiego. Kolejnymi przedstawicielami rodu byli Franciszek (dziad Bronisława) oraz Jakub (ojciec). Autorytet środowiskowy Bronisława wynikał z jego wykształcenia, nowoczesnej postawy życiowej i uczciwości. Był absolwentem szkół rolniczych, znał się na tajnikach pracy rolnika. To do niego szło się po radę w sytuacjach trudnych i ostatecznych. On radził jak założyć sad, jak pomóc choremu zwierzęciu. On pierwszy w Żurawnicy założył wodociąg, łazienkę, kupił radio, telewizor. On pierwszy w Żurawnicy jeździł wspaniałą na owe czasy czeską Javą-250. Stąd np. szczególny obrazek z początku lat 50-tych: wieczór, kuchnia Poznańskich pełna ludzi, którzy nie chcąc nadużywać gościnności, siedzą nawet na podłodze - przyszli posłuchać wieczornego dziennika radiowego. Podobnie było później z pierwszym we wsi telewizorem. Mimo tych prekursorskich pozycji zawsze otwarty, szczery, uczynny, skłonny do pomocy innym. Wspaniały ojciec rodziny. Oboje zresztą kochali, wręcz wypieścili obie swoje córki. Wywianowali je także na nowe życie mieszkaniami. Dziś obie córki wywędrowały z Żurawnicy, dawną posiadłość, zwłaszcza zaś dom zajmuje dorosła już wnuczka, Ania z rodziną. Bronek był ponadto zapalonym myśliwym. Zawsze w wigilię, wracając z tradycyjnego polowania, podrzucał nam zająca. Przez cały okres powojenny związany był z Zakładami Tytoniowymi w Zwierzyńcu gdzie pracował. Jednocześnie prowadził gospodarstwo rolne. Podczas wojny działał w partyzantce, bodaj w AK. Był także więziony "za drutami" w Zwierzyńcu. M. in. jego relacje stamtąd można znaleźć w opracowaniu Cz. Służewskiego: Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu.(Zwierzyniec 1993). Po wojnie represjonowany. Mimo to zawsze przyznawał się do swojej kombatanckiej przeszłości. Do ruchu oporu należały obie siostry Bronisława. Janina, aresztowana przez UB, siedziała 6 tygodni w więzieniu w Zamościu. Bronisław spoczywa na cmentarzu w Zwierzyńcu wraz ze swoją małżonką Apolonią. Sierkowscy Popularne jest w Żurawnicy także nazwisko Sierkowski. Pierwszy w kolejności, od Brodów zaczynając, mieszkał Michał Sierkowski, którego nazywano niekiedy Łuka- MIchał. Wyjaśnienie tego przydomka jest proste – ojciec Michała to Łukasz, a Łuka to rosyjska wersja tego imienia, tak je zapisywali zaborcy. Właściwie to niewiele o Michale wiem, poza tym, że miał kawałek pola nieopodal naszego domu i czasami, w czasie żniw, on lub jego żniwiarze przychodzili po wodę do picia. Ważniejsze dla mnie było jednak to, że Michał miał córkę, Dankę, w której podkochiwałem się jeszcze w Szkole Podstawowej. Danka jednak po wodę nie przychodziła z tej prostej przyczyny, że tata nie pozwalał jej pracować. Była wszak jedynaczką. Została nauczycielką, lecz jej losów nie znam. Następna rodzina Sierkowskich mieszka do dzisiaj na Przekopie. Dziś jest to Lucjan Sierkowski i jego dzieci. Za moich czasów był to Kuba Sierkowski (dla odróżnieniu od innego Jakuba Sierkowskiego (zwanego "Czeku"), ten nazywany Wasylowym). Rzeczywiście, był to syn Bazylego (Rosjanie pisali – Wasyla), wnuk Grzegorza Sierkowskiego i Marii z d. Danilewicz. Pamiętam Kubę jako człowieka wyjątkowo radosnego, wesołego, pełnego optymizmu. Przy nim zrozumiałem, że mimo wieku, można być pogodnym, radosnym. Toteż bardzo się zasmuciłem, gdy gdzieś w 1962 lub 1963 roku przyszła wiadomość, że Kuba Sierkowski zmarł. Zmarł w wieku 52 lat po tym, jak nabawił się zapalenia płuc rozładowując wagon. Budował dom, w którym obecnie mieszka jego rodzina. Tyle kosztuje poświęcenie. Ostatnio dowiedziałem się, że i Lucjan podupadł na zdrowiu – miał wylew. Lutek ma dwie siostry (Krysię i Zosię) i troje dzieci: Elżbietę, tę która z mężem objęła naszą schedę rodzinną. Jej starszy brat Andrzej, z żoną Moniką mieszka i pracuje w Londynie (ma tam firmę budowlaną). Od czasu do czasu młodsze rodzeństwo jeździ w odwiedziny do brata, okazyjnie reperując swoje finanse. Najmłodszy syn Lutka, Piotrek, mieszka w Żurawnicy, ma czteroletnią córkę Ewę. Kolejna rodzina Sierkowskich mieszkała na tzw. wygonie, obok Bartników, Danielewiczów. Jeśli mnie pamięć nie myli głową tej rodziny był także Jakub Sierkowski, właściciel dość dużego gospodarstwa. Jedynym jego następcą był syn, Władek. Drugi brat, chyba Leonard, wyjechał do Warszawy, mówiono, że pracował gdzieś w dyplomacji, czy też w handlu zagranicznym. Ich ojciec już wtedy poważnie chorował. Władek więc, gdy tylko skończył szkołę podstawową musiał przejąć gospodarstwo i pracować, pracować i pracować. Tak jest do dziś. Następni Sierkowscy mieszkali za Dąbrowskimi. Była to wdowa po Andrzeju (chyba) – Aleksandra, z domu Dąbrowska, zwana powszechnie Oleszką. Mieszkała z dorosłym już synem Jaśkiem, następcą rodu. Nie znałem ich bliżej. W rodzinę Poznańskiego, zwanego Siwym, wżenił się Staszek Sierkowski. Tak powstała jeszcze jedna

rodzina o tym nazwisku. Za tzw. górą, czyli za szczytem, na który wspina się wewnętrzna droga Żurawnicy, za zabudowaniami Głowackich, mieszkał kolejny Sierkowski – Andrzej. Kiedyś była to podobno duża rodzina. Została jednak zdziesiątkowana w czasie wojny. O jednym z nich, Franciszku, pisze Z. Klukowski w swoim "Dzienniku z lat okupacji". Autor nie podaje przyczyny represji okupanta. Z opowieści mojej Mamy wiem, że był to młody, niespełna dwudziestoletni chłopak, a chodziło o wykrycie u Sierkowskich nielegalnego w czasach okupacji odbiornika radiowego. Wtedy zmarł i sam Andrzej. Został syn, Stanisław, który wybudował nowe gospodarstwo po drugiej stronie żurawnickiego traktu. Staszek (tak go zwano) był znany z tego, że miał nieco liberalny stosunek do obowiązków rolnika. Podśmiewano się więc z niego, że potrafi odłożyć kopanie ziemniaków aż do pierwszego śniegu. Ile w tym prawdy – nie wiem, powtarzam tylko com słyszał. Ponadto miał sad owocowy, który był przedmiotem pożądania nas, małolatów. Jego właściciel miał zresztą niekonwencjonalne metody walki z nami, szkodnikami sadu. Używał mianowicie do tego celu ...pokrzywy wkładanej w tylną część spodni schwytanego "przestępcy". To skutecznie odstraszało naśladowców. Staszek miał syna, Heńka, utykającego całe życie, prawdopodobnie po chorobie HeinegoMediny. Ostatnio słyszałem, że zmarł, w nietypowy zresztą sposób – znaleziono rower i Heńka w przydrożnym rowie obok posesji Poznańskich i Chwiejczaków. Podobno zawał, lub wylew. Prawdopodobnie znaleźć można Sierkowskich także na przeciwległym krańcu wsi, tym przy zwierzynieckim. Tam jednak miałem rzadsze okazje bywać, mniej ludzi znałem. Nie mogę więc nic o nich powiedzieć. A jeśli już chodzi o pochodzenie nazwisk: w początkach 17 wieku, w rejestrach ordynackich znalazłem kilka nazwisk "Sirko" lub "Sierko", najpewniej byli to protoplaści Sierkowskich. Tymicki Władysław Nie należał być może do wybijających się postaci w Żurawnicy. Mnie zaimponował jego chłopski upór i determinacja w osiąganiu tego, co jest konieczne, zamierzone, upragnione. Tymiccy mieszkali na tzw. starej wsi, między Czochrami i Naklickimi, w starej, chylącej się ze starości chałupince. Mieszkali blisko rzeki, na podmokłym terenie. Tu warto dodać, że było w Żurawnicy jeszcze kilku innych Tymickich. Był Tymicki Jan (zwany Tymczakiem), który mieszkał mniej więcej w okolicach dzisiejszego sklepu. Tymiccy mieszkali jako pierwszy numer na wsi od strony Brodów. Była też rodzina Tymickich w okolicach Bębenków, po przeciwnej stronie szosy. Ten Tymicki, o imieniu Jan, znany był jako "druciarz". Pracował bowiem na poczcie, a ściślej w telefonii. Jako jedyny w Żurawnicy miał telefon już w latach 50-tych. Wróćmy jednak do Władysława. Gdzieś pod koniec lat czterdziestych Tymicki zdecydował się na budowę domu. Zgodnie z panującymi wówczas trendami, nową zagrodę zaczął budować przy głównej wówczas szosie, między Sierkowskimi (Andrzej I Stanisław) i Balickimi (Michałem i Teklą). Podjął ten trud, mimo że, jak mawiają, "bida aż piszczała". Mieli Tymiccy dwóch synów: Ryszarda (1939) i Jana (1941). Z tym młodszym chodziłem do szkoły podstawowej, ze starszym, choć był on dwie klasy wyżej – do Liceum w Zamościu. Czasy były wówczas ciężkie. Obowiązkowe dostawy zabierały niemal wszystkie dochody. Kto nie pracował gdzieś poza rolnictwem – nie miał praktycznie ani grosza – za dostawy przecież nie płacono, a zabierano wszystko. Miasto potrzebowało – brzmiał propagandowy slogan. Tymczasem Władysław budował. Ślamazarnie, głównie własnymi i chłopaków siłami, ale budował. W końcu cel osiągnął – budowę zakończył. "Po drodze" niejako Ryszard potrafił skończyć studia (stomatologia). Do dziś jest dentystą, choć po przejściach (nagła ciężka choroba i śmierć żony), gdzieś w Skierniewicach, czy Sieradzu. Co dzieje się z młodszym – nie wiem. Początkowo gospodarował w Żurawnicy. I ciągle te skojarzenia. Żurawnica, zakładana na prawie wołoskim, miała początkowo wiele nazwisk i imion właśnie wołoskich. Powtarzało się często imię Timko, później Tymko. Prawdopodobnie stąd wzięły się później nazwiska Tymickich, a także przydomki "Tymczaków". Wróblewscy Nazwisko Wróblewskich już prawie w Żurawnicy nie występuje. A były to rody znane i zasłużone dla miejscowej społeczności. Wywodzili się z dragonów Zamoyskiego: kapral Teodor Wróblewski, Stefan Wróblewski oraz trzeci, prawdopodobnie Jan Wróblewski, wszyscy "libertowani" (tj. zwolnieni ze służby) dragoni, osiedleni w Żurawnicy po 1772 r. (por. tab. 1 w rozdz. 6). Później, jeszcze w XIX w. kapral Jan Wróblewski "dawnym zwyczajem służbę pełnił", a jednocześnie był przysiężnym w zwierzynieckiej gminie. Odpowiadało to funkcji sołtysa i przedstawiciela społeczności wsi w gminie. Także w XX wieku niemal na każdym zebraniu gminnym spotykamy nazwisko Wróblewskich: początkowo Franciszka, a później jego synów Wincentego i Tomasza. Ten ostatni był także członkiem zarządu powstałej w 1925 r. gminnej kasy zapomogowo- pożyczkowej w Zwierzyńcu. Prawdopodobnie od Jana Wróblewskiego (1777 – 1855) (wtedy jeszcze pisano Wróblowski), można prowadzić dalsze koleje rodu. Jan, syn Jacentego i Marianny, a później jego syn, Maciej (ur. 1808) i jego żona, Antonina z d. Petrów są przodkami tej rodziny. Maciej i Antonina

mieli czworo dzieci: Michała (1839), Mariannę (1842), Grzegorza (1846) i najmłodszego Franciszka ur. 1.09. 1853 r. Franciszek i jego żona Magdalena z d. Danilewicz mieli także czwórkę następców: dwóch synów – Tomasza (1880) i Wincentego (1882) oraz dwie córki: Mariannę (ur. w 1876 r., wyszła za Józefa Chwiejczaka) i Katarzynę (ur. w 1884 r., wyszła za J. Kimaka). Franciszek zmarł 29. 02.1931 r. w wieku 78 lat. Jego syn, Wincenty, żył krótko, zaledwie 46 lat, zmarł bowiem 1. XI. 1928 r. Drugi syn, Tomasz zmarł 15.08.1949 r. w wieku 69 lat. Miał Franciszek ponadto córki, które przez małżeństwa weszły w rodzinne koligacje z rodzinami Chwiejczaków i Kapuścińskich. Wincenty miał trzy córki: Apolonię (po mężu Poznańska), Genowefę (po mężu – Kuczmowska) i Janinę (po mężu - Balicka). Tomasz zaś podtrzymał nazwisko rodowe. Oprócz córek miał bowiem syna – Walentego. Ten z kolei miał także synów: Janusza i Bogdana. Miał także córki. Dalszych losów synów nie znam zbyt szczegółowo. Dopiero ostatnio dostałem nowe wiadomości. Janusz podobno stale mieszkał w Żurawnicy, zmarł w 1999 r. Bogdan wywędrował z Żurawnicy, osiedlił się w Zielonej Górze.Także już nie żyje, zmarł kilka dni przed Bożym Narodzeniem 2003 r. Syn Bogdana mieszka także w Zielonej Górze, syn Janusza wyjechał do Warszawy. W Żurawnicy mieszka jeszcze młodszy brat Janusza i Bogdana – Marian. Ma on cztery córki, a w starej, podupadłej chałupce swych rodziców mieszka jeszcze bezdzietny Tomek. Bezdzietny był również,nieżyjący już, a mieszkający w Czechowicach Julek. Najmłodszy z braci Mirek mieszka w Obroczy. Córki powychodziły za mąż. Tak więc nazwisko Wróblewskich stopniowo, ale skutecznie zanika (Na podstawie relacji Bożeny Smolarczyk (z d. Swacha), córki Alicji (z d. Wróblewskiej) i Stanisława. Swachy. Idąc w kierunku Zwierzyńca, "za górą", za zabudowaniami Szpugów (także stare nazwisko – spotykaliśmy je w Żurawnicy wśród pierwszych osadników) mieszkała druga rodzina Wróblewskich: Jan i Zofia. Zofia ma dziś (2003 r.) 96 lat i jest podobno w dobrej formie. Jan już nie żyje. Mieli dwóch synów: Józefa i Stanisława. Józef był moim kolegą z klasy, później ukończył szkołę oficerską i służył jako oficer zawodowy. Dość wcześnie jednak przeszedł na emeryturę (czy może rentę) ze względu na stan zdrowia. Stanisław był nauczycielem. Pełnił nawet, choć dość krótko, funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Żurawnicy. Ze względu na poważne kłopoty ze zdrowiem musiał odejść z tego stanowiska. Ich dalsze koleje życia nie są mi znane. W każdym razie w Żurawnicy już nie mieszkają. Nazwisko Wróblewski w Żurawnicy zanika także i w tej gałęzi. Zubrzyccy Irena i Stanisław Nauczyciel. On, od 1952 roku (lub blisko tej daty) był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Żurawnicy. Wcześniej, jeszcze od czasów przedwojennych, szkołę tę prowadzili Wiktoria i Adam Nędzyńscy. Uczyli więc naszych rodziców. Gdy Nędzyńscy odeszli na zasłużoną emeryturę, ich miejsce zajęli Zubrzyccy. Zubrzyccy byli małżeństwem, wydawało się, bezdzietnym. Okazało się wkrótce, że mieli córkę, która po mężu nazywała się Fiałkowska. Młodzi mieszkali w Wywłoczce. Mąż, chyba Witold, prowadził przez pewien czas stację benzynową przy Bramie Szczebrzeskiej w Zamościu. Mieli Zubrzyccy także syna – Jerzego. Mieszkał i pracował w Warszawie, w którymś z ministerstw. Pani Irena Zubrzycka, uczyła matematyki. Robiła to znakomicie, z sercem. Jej mąż, Stanisław, uczył fizyki i języka rosyjskiego. Ich poprzednicy, państwo Nędzyńscy byli nauczycielami i nic ponadto. Raczej na dystans, raczej z dala od wsi i jej problemów. Zubrzyccy natomiast byli ludźmi z temperamentem, takimi, którzy nie potrafią się nie zaangażować. Nie wiem, czy Zubrzycki znał Żurawnicę i jej ludzi wcześniej, przed swoim przyjściem. W każdym razie zaraz po objęciu rządów w szkole, zmuszony realiami, wyszukał najbardziej energicznych, liczących się i chętnych do pracy obywateli Żurawnicy, takich jak np. Poznański, Balicki, Ulanicki i inni. Z ich pomocą utworzył Społeczny Komitet Budowy Szkoły. dotychczasowa szkoła, posiadająca dwa pomieszczenia klasowe i mieszkanie dla nauczycielskiego małżeństwa, powstała jeszcze w czasach pierwszej wojny światowej i przestała już wystarczać. Tym bardziej, że z czteroklasowej szkoły, zafundowanej przez przedwojenną reformę Jędrzejewicza, stała się szkołą o pełnym, siedmioklasowym zakresie nauczania. Powojenny wyż demograficzny zawitał i do Żurawnicy. Rozwiązanie tymczasowe, przedsięwzięte przez Zubrzyckich, polegało na tym, że od Anieli Balickiej, wdowy po Józefie, wynajęto jeszcze jedno pomieszczenie. Było ono odległe od budynku szkoły o jakieś 200 m, znajdowało się zaraz za obecnym żurawnickim kościółkiem. Dzięki energicznym zabiegom Zubrzyckiego i Komitetu, a także mieszkańców, budowa wkrótce ruszyła. Mieszkańcy się opodatkowali, świadczyli robociznę i część materiałów (zwłaszcza drewno), cegłę pozyskano gdzieś z rozbiórki, młodzież pomogła tę cegłę rozładować z wagonów i oczyścić. Część funduszy dodała władza powiatowa. Budowa trwała krótko. Nie była wówczas jeszcze tak zbiurokratyzowana, otoczona przepisami, jak dzisiaj. Chyba już w 1954 r. oddano do użytku nowy, na owe czasy dość przestronny budynek, w którym było 4 czy pięć dodatkowych sal lekcyjnych. Łącznie ze starą szkołą to na razie wystarczało. Po kilku latach i to dzieło okazało się niewystarczające. Rozpoczęto kolejną

rozbudowę, a raczej dobudowę piętrowego, stojącego do dzisiaj skrzydła budynku. Szkoła, jej rozbudowa i prowadzenie to nie jedyna domena działalności Zubrzyckich. Oboje, zarówno on, jak i jego żona, zresztą znakomici nauczyciele, udzielali się na zewnątrz, uczestniczyli w życiu wsi. Nie było takiej imprezy, w której by nie brał udziału Zubrzycki, najczęściej jako współorganizator. Byli ze społecznością wsi "za pan brat". On był trochę porywczy, wybuchowy. Ale też różne były przypadki "głów", które przyszło im uczyć. Ona zaś była uosobieniem cnót nauczycielskich i ludzkich. Jedyną jej wadą było to, że namiętnie paliła papierosy. Podobno jednak skończyła z tym nałogiem ok. 1960 r. Była poza tym damą z charakteru i manier, taką jednak damą, która nie wynosi się ponad wszystkich, a wzbudza podziw, poklask. Była nauczycielką z krwi i kości, z autentycznym powołaniem. Uwielbiała ją młodzież. Zresztą z wzajemnością. Opowiadano mi, że nawet na łożu śmierci, gdy bardzo cierpiała, zapytano ją, czy podać jej coś do picia. Odpowiedziała, nie bardzo chyba wiedząc, co mówi: " nie trzeba, zaraz przyjdą dzieci z Żurawnicy, przyniosą mi wody". Oboje rwali na placówce żurawnickiej do emerytury. Potem przenieśli się do Wywłoczki. Stamtąd, zdaje się, pochodzili. Myślę, że Żurawnica pamięta ich jako rzetelnych, oddanych nauczycieli i szanowanych obywateli, którzy potrafili się zintegrować i identyfikować ze społecznością Żurawnicy, stać się jej autentycznymi mieszkańcami, żyć ich problemami. Oddali tej wsi wszystko, czym dysponowali. (opracował Leszek Balicki) Galiński Jan (1870 – 1944), sekretarz generalny Ordynacji Zamoyskich, pochowany na cmentarzu w Zwierzyńcu. "Gazeta Narodowa i Obca" Ukazywała się pod koniec XVIII wieku w Warszawie – na jej łamach oddano hołd ex kanclerzowi Andrzejowi Zamoyskiemu, który zmarł w lutym 1792 roku po powrocie z Włoch. "Gazeta Świąteczna" Pismo ludowe redagowane od roku 1881 przez Konrada Prószyńskiego (Kazimierza Promyka), który stawiał sobie za cel podnoszenie kultury rolnej na wsiach Lubelszczyzny, oraz szerzenie ogólnej oświaty: "Gazeta..." zwalczała ciemnotę szerzącą się na wsiach, alkoholizm, na jej łamach zachęcano do zakładania szkół ludowych."Gazeta Świąteczna" kolportowana była do 125 miejscowości na terenie Lubelszczyzny, w tym również do wsi powiatów: biłgorajskiego - Dąbrówka k. Biłgoraja, Potok Górny, Radzięcin k. Frampola, Rożnowki, Sól, zamojskiego – Mokrelipie, Radecznica, Szczebrzeszyn, Wola Panieńska, Zamość, Zwierzyniec, tomaszowskiego – Majdan Sielecki, Nedeżów, Podhorec, Rachanie, Tomaszów Lubelski, Tyszowce. Gazurek Jakub, ks. Urodził się na Śląsku Cieszyńskim, po zakończeniu działań I wojny światowej z nominacji Austriaków (pod zarządem których pozostawała Radecznica) został radecznickim duszpasterzem. Swoje obowiązki pełnił w latach 1915 – 1918. (Stanisław Zybała) Gehard Wojciech Rodem z Dębowca (gm. Stary Zamość) - nauczyciel, aresztowany prze Niemców zmarł na skutek pobicia w drodze do aresztu. German Prawosławny biskup lubelski, z jego inicjatywy w 1903 roku w Turkowicach utworzono filię żeńskiego monastyru w Radecznicy. Pierwsza przełożoną została ciotka cara Mikołaja II – wielka księżna Maria Magdalena Gorczakowa → Opis prawosławnego klasztoru w Radecznicy... Geszychter J. Żyd szczebrzeszyński, w okresie międzywojennym prowadził skład apteczny, w którym poza środkami farmaceutycznymi i towarami aptecznymi można było nabyć kosmetyki i farby. Skład zlokalizowany był w Szczebrzeszynie przy ulicy Zamojskiej.

Gierasimowicz Michalina Fiedosiewna Żona proboszcza parafii hrubieszowskiej [unickiej]. Zmarła w wieku 84 lat , dnia 15 grudnia 1888 roku, jej nagrobek znajduje się na cmentarzu w Tomaszowie Lubelskim. Gimnazjum Koedukacyjne Gminy Żydowskiej w Zamościu Powstało w 1922 roku. Szkoła miała profil humanistyczny, dla jej potrzeb Żydowska Gmina Zamojska pobudowała dwukondygnacyjny budynek. Placówka cieszyła się dużym uznaniem społeczności żydowskiej z racji wysokiego poziomu nauczania. Istniała do wybuchu II wojny światowej – pierwszym dyrektorem gimnazjum był Rafał Jakubowski. Gimnazjum Koedukacyjne w Hrubieszowie Inicjatorką jego założenia w roku 1944 była absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Stanisława Bojarska. Placówka otrzymała imię Królowej Jadwigi; w roku 1950 została upaństwowiona, następnie przemianowana na Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej. Na przestrzeni lat 1944 – 2004 palcówkę opuściło 2.354 absolwentów. W tej liczbie znajdują się ludzie tej miary co: prof. Antoni Kuczyński – archeolog , pracownik Uniwersytetu Warszawskiego prof. Kazimierz Szymański – pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej Adam Sikorski – wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie Funkcje dyrektorów szkoły pełnili: w latach 1944 – 1950 założycielka – Stanisława Bojarska, Stefan Wojcieszak, Stanisław Kołaczek, Jerzy Krotkiewicz (1970 – 1977), Halina Bocańska, Wiesław Szlązak. "Głos Kolegialny" Pismo wydane przez radecznickich Bernardynów po uruchomieniu drukarni w 1937 roku (w zabudowaniach klasztornych) - od roku 1937 nazwę przekształcono na "Młodzież Seraficka". Na temat pisma wypowiedział się naczelny redaktor Kalendarza Serafickiego: "Pismo pozwoli niezawodnie na wykrycie i wyrobienie się młodych talentów literackich, które zaprawiwszy się w młodości w kunszcie literackim w swoim gronie będą mieli sposobność dalej pracować na tym polu." Quazi kontynuacją "Młodzieży Serafickiej" był miesięcznik religijno - kulturalny "Nasza Gazeta" wydawany także w Radecznicy od stycznia do czerwca 2003 roku pod opieką O. Tytusa (OFM). Skład redakcyjny w osobach: Marcina Zymona, Anny Batorskiej, Marioli Tałandy, O. Tytusa, oraz prowadzącej korektę polonistyczną Grażyny Paszko postawił sobie za cel zarówno przybliżanie przeszłości Radecznicy i okolicznych wsi administracyjnie położonych w obrębie gminy jak i spraw dnia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem twórczości młodych artystów, przybliżając czytelnikom ich ich poezję, rysunki, zainteresowania. Jak zaznaczono w podtytule pisma, był to miesięcznik religijno - kulturalny, nie mogło więc zabraknąć na jego łamach strawy dla duch i ciała. W numerze 5/2003 odnotowano, iż 4 listopada 1995 roku szkoła podstawowa w Zaburzu otrzymała imię Jana Pawła II, a cały wysiłek kadry nauczycielskiej zmierza w kierunku wychowywania młodzieży w duchu "nauczania Jana Pawła II". Inne godne odnotowania fakty to rozmowa z ks. biskupem Janem Śrutwą - ordynariuszem diecezji zamojsko - lubaczowskiej. Stałe miejsce na łamach " Naszej Gazety" zajmował cykl: " historia poszczególnych wsi", oraz bieżące informacje o tym, co ciekawego wydarzyło się na terenie gminy Radecznica. "Głos Ziemi Zamojskiej " Miesięcznik, a następnie dwutygodnik nielegalnie redagowany i wydawany (pocz. XX wieku) przez Tadeusza Łuczyckiego, nadleśniczego Ordynacji Zamoyskiej, społecznika i kolportera na terenie Lubelszczyzny, założyciela Kół Polskiej Macierzy Szkolnej w Józefowie, Górecku Kościelnym, Majdanie Sopockim. Trzeci numer pisma wydany został we Lwowie 15 maja 1906 roku i stąd przez zieloną granicę trafił do Józefowa Ordynackiego. "Głos Ziemi Zamojskiej" został z czasem przemianowany na "Głos Ziemi Zamojskiej i Chełmskiej", ukazywał się do 1908 roku. Głowacki Władysław Z zawodu nauczyciel, pracownik oświaty w Urzędzie Miejskim w Hrubieszowie. Z zamiłowania regionalista – pełnił funkcję skarbnika Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego → Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. Gmitrowicz Józef Pochodził z powiatu zamojskiego, urodzony w 1898 roku; do roku 1914 pracował w gospodarstwie rodziców, przed rokiem 1917 w fabryce [nie wiadomo jakiej], po czym został żołnierzem Armii Czerwonej.

. Godzisz Józef Rodem z Rozłop k. nr.. pochowany na cmentarzu w Hucie Krzeszowskiej. ale kochali go. Szczebrzeszyna. Białorusi. nocą z 30 na 31 stycznia 1863 roku doniósł do dowódcy twierdzy zamojskiej o wkroczeniu do Tomaszowa oddziału powstańczego. herbu "Korczak". następnie pracownikiem sekcji polskiej KPR (b) w Niżnim Nowgorodzie. pracę w Szkole Wydziałowej w Szczebrzeszynie rozpoczął w roku 1811 jako kollaborator (pomocnik nauczycieli). . publicysta. Jej praca i trud (w roku 1933 została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia wychowawcze. fot. Od tej chwili podpisywał się jako "Dymitr z Goraja". w roku 1819 zdał egzamin państwowy uprawniający go do pracy w charakterze nauczyciela – w roku 1842 powołany został na stanowisko dyrektora. Gołdak (. Dla ich potrzeb zorganizowano dwuklasowa Szkołę Ludową. która otrzymał z nadania Ludwika Węgierskiego (XIV w.. Matraszka. swoje artykuły o tematyce rolniczej zamieszczał na łamach "Zorzy" (pocz. negatywu 4956 Goraj Dawna posiadłość Dymitra z Klecia. Od roku 1921 Zakład. w rok później na sześcioklasową. w roku 1938 Złotym Krzyżem Zasługi) zostały upamiętnione przez miejscowe społeczeństwo – w miejscowym kościele odsłonięto tablice o treści: "Pamięci s. Której wykonana w 1939 roku dostępna jest w zbiorach Muzeum w Lublinie. W 1905 roku zbudował we wsi Banachy kapliczkę.. Stanisławy Polechajłło. pochowany jest na miejscowym cmentarzu. Gołąb Jan Nauczyciel i opiekun drużyny skautów w Szczebrzeszynie założonej w 1916 roku przez Franciszka Przyrowskiego. Wykładał język polski i łaciński.) Godziszewski Stanisław Nauczyciel. W roku 1919 w Zakładzie przebywało około 300 chłopców. Biłgoraj). VIII.) Tomaszowski felczer pochodzenia żydowskiego.. Stanisława Aniela Polechajłło – z Turkowic wyjechała 15 września 1951 roku.). pow. "gniazdo sierot" Potoczna nazwa Zakładu dla Sierot Wojennych w Turkowicach zorganizowanego w obiektach byłego monastyru przez Główny Komitet Pomocy utworzony w 1918 roku celem pomocy ofiarom I wojny światowej. XX w. Litwy. z dobrodusznej i nastrojonej powagą jego miny uczniowie jak zwykle robili sobie żarty. gorajska biblioteka parafialna Istniała (co odnotowano w historii parafii) w czasach dawnej Rzeczpospolitej – jej księgozbiór zarówno w przeszłości jak i w wieku XX był raczej skromny. Huta Krzeszowska. z obszarów położonych za Uralem. W Zakładzie znaleźli opiekę chłopcy z terenów Łotwy. W roku 1920 istniejąca przy zakładzie szkoła. Jego praca (krzyż z figurą Chrystusa) znajduje się we wsi Szeliga (gm. dotychczas dwuklasowa przemianowana została na pięcioklasowa. "Schwytany w okolicy Tarnawatki został powieszony na przydrożnym drzewie". gorajskie "Towarzystwo Wstrzemięźliwości" Zorganizowane zostało w latach czterdziestych XIX wieku przez proboszcza Goraja – ks. w następstwie czego 5 lutego tegoż roku Rosjanie dokonali rzezi w Tomasowie mordując 24 osoby. ukraińskich i żydowskich".Od 6 września 1919 roku był członkiem Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików). prowadziła s. a sam Goraj rządził się prawem magdeburskim i stał się ważnym (obok Kraśnika) punktem handlowym na obszarze południowo wschodniej Polski.". W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu znajduje się rzeźba matki Bożej. 1908). Matki dla dzieci polskich. Gomiela Mikołaj Rzeźbiarz ludowy z Łazor ( 1843 – 10. Jego uczeń – absolwent gimnazjum – Czesław Szczebrzeszak napisał w swoich wspomnieniach o Stanisławie Godziszewskim: "człowiek uczciwy i zacny.. w szczebrzeszyńskich szkołach pracował do roku 1848 – zmarł w roku 1849.

Żonę .. W 1607 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Gdańsku. Z małżeństwa z Teodorą urodziło się troje dzieci: Adam. podczas ich bytności w mieście otwarto szkołę przy zborową – jej rozwój przyćmiła słynna w ówczesnej Rzeczpospolitej szkoła kalwińska w pobliskim Turobinie założona przez . W latach 1409 – 1411 brał udział w walkach z Krzyżakami. Korczak Syn Iwona vel Iwana (w Szczebrzeszynie zwano go "Iwonią") z Klecia. z końcem 1616 roku w Lejdzie. Łukasz i Stanisław . zaprzestał działalności. Po lokacji Biłgoraja zorganizował miejscowy zbór. Rektor Gosiewski pochowany jest na miejscowym cmentarzu. Filipa Sulimierskiego (Warszawa 1881. gdzie założył nowy zbór. które natychmiast rozwiązały Towarzystwo. jakie ks. Żuchowskiemu za wspólnem zniesieniem się z prefektem i inspektorem szkoły. Ostatnie zachowane o Aleksandrze Gorayskim wiadomości pochodzą z 1448 roku – występował wówczas jako świadek przy sporządzaniu aktu sądowego we Lwowie. że nigdy w swoim życiu wódki pić nie będą. Brał udział w wyprawie chocimskiej (1620 rok).. w twarz profesora uderzył. Górkowie byli wyznawcami kalwinizmu. w roku 1615 w Bazylei. po roku 1575 został przywódcą kalwinów lubelskich (w jego kamienicy w Lublinie po roku 1570 zorganizowano lubelski zbór kalwiński). Mikołaj Powała z Taczowa. Gorajski Zbigniew Syna Adama i Katarzyny ze Słupeckich Gorajskich. z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci: Teofila (wydana za podkomorzego kijowskiego Samuela Hornostaja) oraz Zbigniew . t. Przed rokiem 1595 z jego inicjatywy powstał kolejny zbór kalwiński. II) Gorayski Aleksander h. W roku 1581 otrzymał godność seniora dystryktu [lubelskiego kalwińskiego].odziedziczył po ojcu dobra we włości radzięckiej i miasto Biłgoraj.". która funkcjonuje do dziś (Maria Kiszka) Górkowie Właściciele Szczebrzeszyna. Według sporządzonego przez Henryka Sienkiewicza zapisu w "Potopie" przejeżdżał tędy sam Andrzej Kmicic. lokowana w XVII wieku) – obydwaj poświęcili się służbie wojskowej. W latach 1579 – 1584 z bratem Piotrem podróżował poza granicami kraju. odwiedził Bazyleję. Rafała wojewody bełskiego poślubił 26 lutego 1629 roku.Metody. gwałtem do tego napędzał aby parafianie przysięgali. w roku 1613 przebywał na protestanckim uniwersytecie w Heidelbergu. taka wzmiankę znajdujemy w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Gosiewski Marcin W latach 1819 – 1828 pełnił funkcję rektora w Szkole Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. tym razem we wsi Rzeczyca. Adam Gorajski zmarł w 1602 roku.Teodorę Leszczyńską. 19 kwietnia 164(?) roku Adam Gorajski został mianowany kasztelanem chełmskim.prawnukowie Elżbiety córki Dymitra z Goraja. Adam Gorajski ożeniony był z Katarzyną ze Słupeckich.. Gorajski Adam Syn Jana Gorajskiego i Anny z Osmólskich.. bratanek Dymitra z Goraja od którego otrzymał Goraj. Oskarżony przed władzami gubernialnymi. który wraz z przyległościami otrzymali na mocy dekretu sejmowego z 1555 roku." pod red.. następnie odebrał biłgorajskim katolikom kościół. który oznakowany przydrożnymi kapliczkami przebiegał z Warszawy przez Stary Zamość w kierunku Lwowa. Wczesną młodość spędził na dworze hetmana Jana Tarnowskiego. Teodor (od jego imienia wzięła nazwę wieś Teodorówka. zmarł w 1448 roku.. c. gorajski zbór kalwiński Zbór kalwiński w Goraju istniał w okresie przynależności miasta do rodziny Firlejów (pocz. XVII wieku). Aktywny działacz kalwiński. stąd przyjęta przez miejscowa ludność nazwa. gościniec Kmicica Pozostałości starego traktu królewskiego.. Za jego kadencji stosowano w odniesieniu do niesfornych uczniów kary cielesne – taką otrzymał 23 marca 1827 roku Florian Mitygowski za "nieposłuszeństwo profesorowi historyi p. Wittenbergę. Byli to bracia: Andrzej. oraz Rafał – stolnik lubelski. następnie służył w wojsku w randze rotmistrza. Matraszek stosował celem powstrzymania włościan od picia alkoholu były nieco szokujące – kijem. w bitwie pod Grunwaldem stał u boku takich rycerzy jak: Mszczuj ze Skrzynna.

. którzy przeszli na obrządek łaciński. a w roku 1952 etnografii i etnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Maurycego Zamoyskiego z nowo poślubioną małżonką – Marią z Sapiehów Zamoyską (ślub odbył się 18 lipca 1906 roku w Biłce Szlacheckiej – majątku Sapiehów). Poza budynkiem mieszkalnym w obejściu znajdują się: drewutnia. Górski Aleksander Proboszcz parafii unickiej w Szczebrzeszynie. Grabarski Jan Nepomucen Proboszcz parafii szczebrzeszyńskiej. Hrubieszów (1928 – 1933). był gorącym zwolennikiem połączenia cerkwi unickiej z prawosławną – w swoich poczynaniach posunął się tak daleko. zatrudniony był jako kino operator w kinie "Muza". pełnił przy tym funkcję komendanta hufca Związku Harcerstwa Polskiego.. niestety zakończoną porażką stoczył oddział Gramowskiego z załogą rosyjską stacjonująca w Szczebrzeszynie. z zawodu krawiec. X. które nie zachowały się do dziś). Gramowski (. ponadto dbali o rozwój Szczebrzeszyna i jego bezpieczeństwo – rozpoczęli budowę murów obronnych czerpiąc środki finansowe z dochodów miejskich. Ukończył Kurs Nauczycielski (1933) oraz Wydział Pedagogiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej. Aleksander Górski wypowiedział się także na temat cerkwi zlokalizowanej przy obecnej ulicy Sądowej. w roku 1900 uzyskał pozwolenie od władz zwierzchnich kościelnych na odbudowę kościoła pod wezwaniem św. jego parafian. niesiemy plon" (1946).Stanisława. profesora historii literatury polskiej i pedagogiki w Szkole Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. V. pedagog. 1902 Orchowice – 30. chłopi i rzemieślnicy ze Zwierzyńca i okolic. Jego artykuły publikowane były na łamach "Polskiej Sztuki Ludowej". Kolejnym celem było opanowanie miasta Tomaszowa. prałat kolegiaty zamojskiej. że jest to najdawniejsza budowla na terenie miast sięgająca początkami 1194 roku. W podziemiach jej spoczywać miały zwłoki fundatora obiektu – Andrzeja Górki i jego rodziny. "Plon.) Leśniczy ordynacki.. Griner (.. "Gramatyka polska na klasę I i II " Podręcznik autorstwa Teodozego Sierocińskiego. Turkowice (1933 – 1934). wozownia – wiata. obawiając się Niemców wyjechali oboje wraz z 6 – 7 miesięcznym dzieckiem z wycofującymi się ze Szczebrzeszyna Rosjanami we wrześniu . urzędnicy ordynaccy. Mikołaja w Szczebrzeszynie. że "został zmuszony przez wpływy zewnętrzne do przejścia na obrządek łaciński". budynek inwentarski (w przeszłości istniały jeszcze dwie obszerne stodoły. Żona Grinera (nieznana z imienia) należała do Związku Młodzieży Komunistycznej. Grabiński Andrzej Pierwszy właściciel pobudowanej w 1810 roku zagrody sitarskiej przy ul. absolwent Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie. Pierwszą potyczkę. robotnicy folwarczni. zmarł 4 maja 1913 roku. dla uczczenia jego ofiarnej pracy na niwie Pańskiej parafianie wmurowali pamiątkową tablicę w kościele pod wezwaniem św. "Teatru Ludowego". Greniuk Piotr (4. "Przysposobienia Rolniczego". w okresie między powstaniowym pozycja ta weszła do "ścisłego kanonu pomocy szkolnych". dwukomorowy spichlerz. Nadstawnej 32 w Biłgoraju (obecnie muzeum biłgorajskich sitarzy). w lipcu 1906 u wejścia do kaplicy pałacowej w Klemensowie witał ordynata hr. Mikołaja w Szczebrzeszynie.) Żyd szczebrzeszyński. 1955 Iłowiec). Piotr Greniuk jest autorem kilku zbiorów etnograficznych i materiałów świetlicowych: "W naszej świetlicy" (1945). które powstańcy zajęli bez trudu. że wystosował do generał – gubernatora lubelskiego prośbę o przeprowadzenie śledztwa w sprawie 62 unitów. Żył lat 64 lat. Delegowani do Szczebrzeszyna przez władze rządowe wysłannicy nie udowodnili nikomu. Pracował jako nauczyciel na terenie powiatu hrubieszowskiego: Nowosiółki (1923 – 1928). etnograf. w roku 1863 zawiązał w Zwierzyńcu oddział powstańczy. skład osobowy którego stanowili: pracownicy służby leśnej. Grabowski Jan Proboszcz parafii Szczebrzeszyn na przełomie XIX – XX wieku. W roku 1945 uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim tytuł magistra filozofii.

interesujące materiały odnośnie charakterystyki i historii grodzisk i zamczysk znajdują się w pracy Ewy Banasiewicz "Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny" (Zamość 1990). jest ich 59. XII wieku. Guciów. Wiodąca lekturą która umożliwia zapoznawanie się "na bieżąco" z dokonanymi odkryciami są "Prace i Materiały Zamojskie" wydawane przez Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski w Zamościu. zwężające się w kierunku obuchu. ojciec tej rodziny zmarł w naszym domu . Wykonana z krzemienia pasiastego. można je jedynie określić jako pochodzące z okolic Turobina". Posadów (grodzisko pochodzi z XII lub XIII wieku. wiadomo. Biłgoraja. syna właściciela kina. a następnie bełzkiego). kultura amfor kulistych  toporek pięcioboczny w konturach mocno zaokrąglonych. Grodzicka Zofia Żona oficjalisty z folwarku w soli k. W latach 1938 – 1948 prowadził w Turobinie aptekę. Przeżył wojnę – w latach 40 (może rok 1947) przysłał kartkę do Wiesława Krzeszowskiego. są to m. w klasztorze Peczerskim (Ławra Peczerska) – zwodzie latopisarskim ukazującym dzieje Rusi od IX – pocz. Kryłów. datowany na paleolit schyłkowy. Skierbieszów. stanowią pozostałości dawnych grodów (Czermno. którzy realizowali recepty w turobińskiej aptece. Zawalów). Niemirówek. Jurów. Szczebrzeszyn. Gozdów."rodzina z Poznańskiego mieszkała u Wronów. Tyszowce. Bugiem. Susiec) i zamków (Goraj. Rachanie. archeolog – amator. Jego kolekcja. którego nie dało się ustalić). wcześniej w jego miejscu funkcjonowała osada datowana na X. klinowata o przekroju prostokątnym i płaskim płaszczyznowym obuchu. zatartych. Krawędzie proste. w którym był przed wojną był zatrudniony informując. Orłów Murowany. mieszka w Tel – Awiwie i ma prywatne kino". co uniemożliwia lokalizację znalezisk. grodziska i zamczyska Zamojszczyzny Jest ich na Zamojszczyźnie wiele. Gródek n. kultura magdaleńska  siekierka czworościenna. Majdan Górny. nie zapisywał także skąd pochodzą poszczególne egzemplarze zabytków. Terebiniec. pochodząca z neolitu. Grodzki Feliks (1863 – 1948). Zamch. Wykonany z granitu lub granitowego diorytu Grody Czerwieńskie Termin. Przeprowadzane systematycznie przez zakład archeologii UMCS badania dostarczają coraz to ciekawszych informacji o przeszłości tych terenów. "że urodził mu się drugi syn. in. aptekarz. Uchanie. ani uzyskać danych odnośnie rzekomo prowadzonego w Tel – Awiwie kina (Wiesław Krzeszowski) groby "wygnańców" Pochówki osób zmarłych na ternie parafii Trzęsiny. które znalazły się tutaj podczas okupacji jako nasiedleńcy. Skibice.1939 roku. Na ile ta wiadomość była wiarygodna trudno dociec – nie udało się pomimo poszukiwań prowadzonych przez rodzinę Krzeszowskich odnaleźć Grinera. o jednym z nich (nazwiska. Sąsiadka/Sutiejsk. Grabowiec. odbywał wycieczki terenowe w okolice Turobina z których przynosił różnorodne starożytne przedmioty.  przekłuwacz z dobrze wyodrębnionym żądłem wykonany z krzemienia czekoladowego. W roku 1973 pracownicy z Zakładu Archeologii UMCS przeprowadzili w Posadowie badania sondażowe – ich zdaniem gród mógł wchodzić w skład Księstwa włodzimiersko – halickiego. Horodło. Hrubieszowa). Z Armią Andersa Griner wszedł na teren Związku Radzieckiego. Hrubieszów. dość ciekawa z punktu widzenia pasjonata ma jednak jedna wadę jak zauważyli opracowujący ja archeolodzy Barbara Bargieł i Jerzy Libera – Grodzki "nie prowadził niestety kartoteki. Po wyzwoleniu dzieci przyjeżdżały na jego grób" (relacja Marianny Smoter z Czarnegostoku).XI wiek. że zmarł w domu Jana i Marianny z Mikszów Smotrów w Czarnymstoku . Jego pasją była archeologia. Terminem tym określono zespół grodów zlokalizowanych w dorzeczu Huczwy z głównym ośrodkiem administracyjnym Czerwieniem (teren obecnej wsi Czermno k. wiele egzemplarzy przynieśli mu również mieszkańcy okolicznych wiosek. który po raz pierwszy pojawił się w "Powieści dorocznej" ("Powiest'i wriemiennych let") napisanej w Kijowie. . Zainteresowanych dziejami grodu Sutiejsk/Sąsiadka odsyłam do pracy Zofii Wartałowskiej (która powadziła badania w tej miejscowości ) "Gród czerwieński Sutiejsk na pograniczu polsko – ruskim" (Warszawa 1975).zrobiono mu prostą trumnę i pochowano na cmentarzu w Trzęsinach. Kolonia. w latach 1911 – 1914 prowadziła (w pomieszczenia folwarcznych) tajne komplety z historii polskiej.

sam również malował i rzeźbił. Udał się do Przeworska i Krakowa z prośbą o przyjęcie do społeczności zakonnej. później Gross – Born.Gross . jarmarki). "groszówki" Nazwa jaka stosowano w odniesieniu do ubogich dziewczyn z Biłgoraja i okolic. gdzie pełnił funkcję głównego księgowego w Zarządzie Ordynacji Zamoyskiej. A. Wybranką jego serca zostaje Szygendówna. nauczyciel szkoły podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. dostał się do niewoli rosyjskiej. Według ksiąg celnych lubelskich w latach trzydziestych XVI wieku na jarmarkach lubelskich odnotowani zostali Żydzi ze Szczebrzeszyna i Turobina . handlarze żydowscy Mówiąc o handlu uprawianym przez ludność żydowską należy rozróżnić dwa rodzaje tej działalności: handel lokalny (obnośny. W maju 1942 roku był świadkiem masakry radecznickich Żydów. Janina Gulińska zajmowała się apteką. Gulińscy Janina i Marian Zwierzynieccy aptekarze. podczas wizyt w radecznickim klasztorze. Hanf Maksymilian Bernardyn. gdzie przywozili swoje towary bogaci handlarze żydowscy z terenu Zamojszczyzny. wywiezieni zostali do Oświęcimia. m.. oraz pozamiejscowy – większe miasta na terenie Lubelszczyzny w tym głownie Zamość i Lublin. Posiadał jednak dokumenty potwierdzające jego polskie obywatelstwo. Praca początkowo zdobiła ołtarz kaplicy oflagu Neubrandenburg.nie zrobiło to jednak na nim większego wrażenia. H Han Józef (1928 – 2005). W czasie II wojny światowej zlokalizowany tu był obóz jeniecki Oflag II D Gross Born. On to wyjednał u gubernatora Franka. żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. dzięki czemu został zwolniony. Za jego sprawą (jak podaje w swoich wspomnieniach → Kurzepa Ignacy) Zwierzyniec nie został spacyfikowany . podczas okupacji przebywał w Zwierzyńcu. "Guaria" Pod taką nazwą figuruje w "Atlasie I. który prowadził kursy malarstwa i rysunku dla współtowarzyszy. .Sulinowo położone na południowo . udzielał się w pracach zwierzynieckiego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej. Wkrótce nawiązał współpracę z zamojskim gestapo . gdzie dotychczas przebywał.Grossemik okazał się więc Mężem Opatrznościowym dla Zwierzyńca. przebywał tutaj Jan Zamoyski. od 1915 roku Marian Guliński pełnił obowiązki komendanta pod obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej. do Radecznicy delegowany został z miejscowości Cześniki w roku 1939.. in. gdzie przyjeżdżał z zamojskim Gestapo często bywa w gościnie u jej rodziców. gdzie zginęli. Opuścił więc Polskę i wyjechał na Zachód. W roku 1944 Maksymilian Hanf uciekł z Lublina. Grossemik Niemiec. że zamiast pacyfikacji w Zwierzyńcu odbyło się tylko swoiste sprawdzenie dowodów. Po wyzwoleniu "Tryptyk" przekazany został osobiście przez Jana Zamoyskiego jako dar do kościoła garnizonowego w Warszawie.zachodnim krańcu Pojezierza Drawskiego.detaliczny. w okresie późniejszym "za każde utkane płócienko (spód sita) gospodyni wypłacała im jeden grosz. jednak władze Zakonu OO. której dopuścili się jego "koledzy po fachu". Bernardynów znając jego okupacyjną przeszłość odmówiły mu przyjęcia.wyniku czego podpisał Volkslistę i przywdział mundur (1940 rok).Born Obecnie miasto Borne . Jabłonowskiego" wydanym w 1772 roku w Londynie zamek królewski Goraj (inaczej zwany Ładą). 1 czerwca 1941 roku aresztowano ich synów. które przyjmowały się do pracy u biłgorajskich sitarzy – praktyka trwała sześc lat – przez pierwsze trzy pracowały za darmo. wspomnień dotyczące okupacji znajdują się w zbiorach biblioteki gminnej w Radecznicy). "Tryptyk". Maksymilian Hanf po wyjeździe z Polski przebywał w Niemczech . Utykał lekko na jedna nogę z powodu noszonej protezy. do podpisania Volkslisty zmusza również przebywająca w Radecznicy swoją siostrę – Czesławę.jest autorem dwóch tomów wspomnień (frgm.

Pawłowskiego "Szkoły im. oraz narzędzia tkackie. do kraju powrócił po zakończeni działań wojennych 1904 – 1918 roku. Po powrocie pracował jako nauczyciel." . Zmarł w roku 1987 w Horaz k/Fuldy. Hejnowie Merla i Fawel Żydowska rodzina z Sułówka. szefa Gestapo i SS.przebywał na Zamku w Lublinie. dokąd zostały zabrane dokumenty ze Szczebrzeszyna po I rozbiorze Polski. W czasie wojny Hejnowie wyprowadzili się do pobliskiego Kitowa .). która jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest wodny. a poświęcony był walce z reformacją. Po śmierci Herburta "kościół szczebrzeszyński heretycy zarażeni arianizmem opanowali i zdewastowali. Szibotów. twórcy obozów koncentracyjnych. Dalsze losy maski /Marii Hejno nie są znane. "Historja kościoła zamojskiego ormiańskiego.Wieprz Por i Topornicę. a następnie został wywieziony do zespołu obozów Borowicze (Jogło. Dowolna interpretacja wyjaśnia. zachowała się w zbiorach Biblioteki Ordynacji Zamoyskiej (dane z lat 1938 – 1939). w Zamościu przebywał 22 lipca 1941 roku. Jest to najstarszy dokument do historii Ormian w Zamościu i zarazem najważniejszy stanowił bowiem prawną podstawę ich osadnictwa w tym mieście. oraz herbem darowanym miastu w 1847 roku przez zaborców. Icka i Maśkę. We wrześniu 1944 roku aresztowany przez NKWD . pierwszego właściciela miast (herb ten używany jest obecnie) wyobrażającym trzy białe belki na czerwonym tle. znana powszechnie jako "Tchórzawica". Godło to występuje na pieczęci miejskiej z 1636 roku znajdującej się obecnie w Archiwum Lwowskim. L. pochowany jest na cmentarzu w Krasnymstawie. przybierając imię Maria – obrządku chrztu dokonały na jej usilną prośbę koleżanki katoliczki. W roku 1915 został wraz z rodziną ewakuowany w głąb Rosji. w roku 1938 został kierownikiem szkoły powszechnej w Aleksandrowie (powiat biłgorajski). transakcji do kościoła tegoż należących sum i obligacjów od roku 1585 do roku 1700" Kopia rękopisu przywileju nadanego Ormianom przez pierwszego ordynata Jana Zamoyskiego. przepisów.na użytek katolikom przywrócił go Jan Zamoyski w roku 1593. Himmelstadt Nazwa Zamościa nadana miastu w okresie okupacji na cześć Heinricha Himmlera. Jego ilustracja została zamieszczona w pracy zbiorowej pod red. urodzony 9 października 1906 roku w Szczebrzeszynie. Zarys dziejów" ( Szczebrzeszyn 1927). Później ocalałą dziewczynka zaopiekował się ksiądz z Krasnegostawu. który obradował w latach 1545 – 1563. (Helena z Majewskich Bulakowa) Herburt Walenty Proboszcz szczebrzeszyński. herb nazywany jest "rzemieślniczym". Był organizatorem i dowódcą oddziału partyzanckiego. . herby miasta Szczebrzeszyna Szczebrzeszyn w swojej kilkuset letnie historii pieczętował się dwoma herbami – herbem "Korczak" Dymitra z Goraja. poseł Królestwa Polskiego na sobór trydencki. Ukończył Seminarium Nauczycielskie Męskie.które pisał od 1929 roku. Holc Małka/Mirka Nauczycielka ze Szkoły Powszechnej nr 2 (żeńskiej) w Szczebrzeszynie. (Stanisław Zybała) Hasewicz Włodzimierz ps. Waldlagar. w której " własność gruntowa i zabudowania były ściśle oznaczone ze względów fiskalnych". Pracował jako nauczyciel w Suchowoli. Hejnowie mieli troje dzieci: Judkę. przedmiotem jej zajęć była matematyka. z wyrażeniem przywilejów. który został wcielony w skład III batalionu zgrupowania OP 9. że owe belki symbolizują trzy rzeki okalające Szczebrzeszyn .. Małka Holc – (Mirka jak zapisano w Kronice tej Szkoły) zginęła z grupą szczebrzeszyńskich Żydów w obozie w Bełżcu. Ormianie posiadali w Zamościu osobną dzielnicę. Na mocy decyzji Rady Pedagogicznej została w 1929 roku wychowawczynią klasy I liczącej 58 dziewcząt. Zmarł 20 listopada 1961 roku.stamtąd wraz z synami zabrali ich Niemcy i rozstrzelali podczas zbiorowej egzekucji. Maśkę ukryła kobieta z Tworyczowa. Zamoyskich w Szczebrzeszynie 1811 – 1926. "War" Oficer rezerwy piechoty.. Wyobraża on dwu płytową tarczę na której umieszczono sylwetkę kupca stojącego przy ladzie i wadze. gdy został właścicielem miast.

Prochy generała sprowadzone z Londynu spoczywają na tomaszowskim cmentarzu przy ul.pl/horajec. Hrubieszów Hrubieszów położony jest w jednej z najżyźniejszych okolic Polski. W latach 1473 – 1490 Hrubieszów był stolicą . Pochowany na cmentarzu w Kosobudach. in. Radecznica. Jan Zamoyski (XVI ordynat). wraz z Janem Fijałkowskim zamieszany był w sprawę spisku przeciwko władzom zaborczym (1852 rok). Edward Moskal (prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej). Zamościa Wg. nazwa "horajec" posłużyła do tytułu strony internetowej traktującej o historii miejscowości zlokalizowanych w obrębie gminy Radecznica: www. Antoni Horodyski pochodził z Mołodiatycz. horodelska manifestacja Miała miejsce 10 października 1861 roku. Binder Karl Fredrich. Horajec Pierwotna nazwa wsi Gorajec w pow. gm. 37) piątym honorowym obywatelem Tomaszowa został Ryszard Kaczorowski . uczestnik wojny 1920 roku.Hołowiński Wojciech (1897 – 1965). Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych z trzema okuciami. doceniony został przez mieszkańców miasta za zorganizowanie Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie. Lech Wałęsa. po raz pierwszy występuje w roku 1564 – zapis pochodzi ze źródeł do historii Ukrainy – Žerela do istoryi Ukrainy znajdujących się w Archiwum Skarbu Koronnego w Archiwum Głównym Akt Dawnych. która wniosła mu w posagu dwór kryłowski (wzniesiony w 1820 roku przez Józefa Chrzanowskiego). jazzman). po wykryciu którego jeden z uczestników .zlokalizowany był na wyspie okolonej przez rzekę Huczwę. danych z roku 2005 honorowe obywatelstwo Zamościa otrzymało piętnaście osób. Tadeusz Piskor. Jan "Ptaszyn" Wróblewski (muzyk. Zaszczytnym tytułem honorowego obywatela zostali także obdarzeni członkowie rodziny generała – żona Zofia Piskor i syn Jerzy. w tej liczbie m. W roku 1393 Władysław Jagiełło przyłączył miejscowość do Ziemi Chełmskiej. Początki miejscowości sięgają XIII wieku . Lwowskiej.1864. Celem tak licznego przybycia były obchody 448 rocznicy podpisania unii horodelskiej → unia horodelska Horodyski Antoni Jeden z najbogatszych (dane z 1878 roku) ziemian w hrubieszowskiem. Z roku 1411 pochodzą pierwsze wzmianki o zamku hrubieszowskim . w 1939 roku Armia "Lublin". zebrała się wówczas pod Horodłem wielotysięczna grupa ludności rozmaitych stanów i wyznań – przybyłych z różnych części Rzeczpospolitej. W wieku XVII z polecenia starosty Ludwika Wilgi reszki zamku rozebrano. Jak doniosła zamojska prasa (Tygodnik Zamojski z dnia 10 – 16 września 2008 roku. przeważają w okolicach miasta czarnoziemy i gleby lessowe.ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. pobierał 60 rubli pensji. Horoszewicz Wincenty Nauczyciel Szkoły Realnej w Szczebrzeszynie (funkcjonowała w latach 1849 – 1852). Horosiewicz Michał Nauczyciel w tarnogrodzkiej szkole unickiej. republika. którą dowodził została rozbita pd Tomaszowem. "Rubiesovia"). zamojskim. Jan Paweł II. Jan Machulski (aktor).Ksawery Rolle zesłany został do Irkucka . pracował w latach 1851 (?) . Tomaszowa Lubelskiego Pierwszym z honorowych obywateli Tomaszowa Lubelskiego został gen. co wskazywałoby na to iż była to w owym czasie dość spora miejscowość. gdzie pracował w gorzelni. nr. Prawa miejskie otrzymał Hrubieszów w roku 1410 z rąk Władysława Jagiełły – wcześniej była to wieś królewska o nazwie "Rubieszów" (łac. Budowla została zniszczona podczas najazdu Bohdana Chmielnickiego. honorowi obywatele m. W roku 1630 pobierano w Horajcu podymne od 58 domów. ożeniony był z Józefą Gabrielą Chrzanowską. honorowi obywatele m. prawdopodobnie już wówczas istniał gród. stopniowo popadała w ruinę. Kolejny z honorowych obywateli to Jan Świtka.w roku 1255 według zapisów w kronikach ruskich zatrzymał się tutaj ze swoją drużyną książę Daniel podążający z Chełma do Halicza. Franciszek Kamiński.

Putnowicach. trzy cegielnie.". oraz fałszerstwem (lichwą?).jej pracą kierowała Zofia Rodziewiczowa • Biblioteka Powiatowej Komendy Policji. Zamojska. Miasto stało się wówczas słynne za sprawą Stanisława Staszica. istniały ulice o nazwach: Wójtowska. blacharski. Przedmieście Sławęcin. Bohorodycy. Pobereżanach. która w roku 1932 została przekształcona na Powiatową Centralną Bibliotekę . Zajęcia z młodzieżą prowadziło 8 nauczycieli . Powołano Radę Gospodarczą złożoną z prezesa i i sześciu radnych (dwóch z miasta i czterech ze wsi). był "Kontrakt Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego".unickiej pod wezwaniem św. ulokowane w dawnym klasztorze dominikanów. Mikołaja (wymurowana została w 1809 roku). obowiązki kasjera pełnił Wincenty Sędzimir. wg. Żydzi trudnili się handlem i rzemiosłem. Pomocy w dokonaniu zakupu jako nie . w roku szkolnym 1881/1882 naukę pobierało 187 uczniów. Kupiectwo znacznie się podniosło. danych z 1931 roku w jej zbiorach znajdowały się książki przekazane w depozyt przez koło Polskiej Macierzy Szkolnej • Biblioteka Polskiego Białego Krzyża (organizacji powstałej w 1918 roku. Edwarda. kuśnierski.biskupstwa chełmskiego łacińskiego. wg.. dwa domy przytułki dla starców i kalek. w roku 1881 staraniem TRH otwarto szpital "przeznaczony dla chorych na sekretne choroby". szewski. zakład kotlarski zatrudniający pięć osób. Filip Taras z Pobereżan. oraz cotygodniowego targu "w dzień czwartkowy". Jadwigi. 82 . Hryć Sawa z Czerniczyna. wtedy wybudowano murowaną. Marcin Wasilewski z Jarosławca.szlachcicowi udzieliła mu jego była uczennica Anna z Zamoyskich Sapieha. oraz pop i ksiądz nauczający religii. W 1578 roku Żydzi hrubieszowscy otrzymali duże swobody ekonomiczne – ich synagoga zwolniona został od podatków.. pozwolono im budować się . Czerniczynie. Zasady ich funkcjonowania regulowała "Uchwała Hrubieszowskiej Rady Powiatowej w sprawie akcji bibliotecznej w powiecie z dnia 28 marca 1938 roku" . szkółka żeńska (29 uczennic). Według danych z roku 1765 w mieście znajdowało się 375 domów. W XVI wieku wzniesiono drewnianą synagogę. która istniała do roku 1862. Z roku 1502 pochodzi informacja o ustanowieniu przez Władysława Jagiełłę dwóch jarmarków . prawosławnej wystawionej kosztem rządu w 1874 roku. radnymi zostali: Leon Sanocki z Dziekanowa. 1 protestant i 9 Żydów.w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i w dniu Podniesienia Św. Busińcu. z których 95 to katolicy. unici i prawosławni. stacja pocztowa i telegraficzna..w prace Towarzystwa. a fabrykantów różnych coraz więcej przybywa. w roku 1929 na stanie biblioteki znajdowało się 65 tomów książek. W roku 1882 w Hrubieszowie znajdował się browar. Na stanowisko prezesa Stanisław Staszic mianował Józefa Grotthusa. który na zakupionych przez siebie dziewięciu okolicznych wsiach liczących 12. szpital żydowski (wybudowany w 1844 roku). Stanisława Staszica pracowała dr Felicja ze Szczepańskich Piwowarkowa rodem z Sambora. Swoje wspomnienia związane z działalnością Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego opisał Stanisław Staszic w Krótkim rysie życia mego. Hrubieszów zamieszkiwały mniejszości wyznaniowe Żydzi. angażował się również nadleśniczy Franciszek Lang. trudnić się rzemiosłem. z czego 53 tomy to książki z zakresu literatury naukowej i popularnonaukowej • Biblioteka Zjednoczenia Kolejowców Polskich – funkcjonowała od roku 1929 • w latach trzydziestych powstała Biblioteka Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa" • Biblioteka Sejmiku Powiatowego. W mieście istniały wówczas cechy: kowalski. handlem. danych z 1866 roku w "Kalendarzu Urgena" opublikowano biogram hrubieszowskiego uczonego pochodzenia żydowskiego – Abrahama Sterna. funkcjonowały dwa przytułki dla starców. Od roku 1858 funkcjonował szpital św. W roku 1709 Hrubieszów "trapiło morowe powietrze ". ponadto istniał (od roku 1844) szpital żydowski. sześć sklepów prowadzonych przez Polaków . Mikołaja. siodlarski. Dziekanowie. W Hrubieszowie w początkach XIX wieku istniały: szpital powiatowy św.000 mórg ziemi – Białoskórach. Ignacy Kosmey z Bohodrycy. W okresie międzywojennym Hrubieszów (obok Zamościa) należał do miast posiadających najwięcej bibliotek. jego kontynuacją była Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych w Dziekanowie. W okresie tym funkcjonowały w mieście szkoły: • Progimnazjum. stąd obecność dwóch bóżnic murowanych i dwóch cerkwi .. W latach 1929 – 1935 w Gimnazjum Państwowym im.prawosławni. funkcjonowało do roku 1945. dwa wiatraki. św. szpital św. celem której było udzielanie . szkółka elementarna na Przedmieściu Sławęcin (50 uczniów) – wszystkie placówki utrzymywane były przez Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. do klasztoru dominikanów należało 8 domów. młyn parowy. Szpikołosach założył w 1816 roku Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Swoje nieruchomości w liczbie 17 domów posiadał kościół farny.. Jadwigi. Towarzystwo. Podstawą działalności Towarzystwa. były to: • funkcjonująca przed rokiem 1923 Biblioteka Publiczna. fabryka "reperacyi maszyn narzędzi rolniczych". do cerkwi p w. w tym 135 żydowskich. • trzy szkółki elementarne: dwuklasowa męska (56 uczniów). Jarosławcu. Krzyża.. Według raportu sporządzonego przez rachmistrza Karola Łaskiego 4 maja 1821 roku "w mieście Rubieszowie domów murowanych już dość wystawiono i wciąż murują się.

Jak wyglądała czytamy w broszurze propagandowej "Ty i Twoja Rada" wydanej nakładem Wojewódzkiego Frontu Narodowego w Lublinie (Lublin 1954) . program klasy pierwszej obejmował naukę: religii. Na terenie miasta prężnie działał oddział AK .niedzielna Działalność placówki datuje się od roku 1829. W roku 1938 Alina Mandatowa z Hrubieszowa ukończyła Kurs Bibliotekarski Instytutu Oświaty Pracowniczej w Warszawie. W Hrubieszowie funkcjonowało również Towarzystwo Miłośników Sceny. H. który w latach 1928 – 1969 pracował jako nauczyciel języka polskiego. moralności. artyści często odwiedzali okoliczne wsie.na repertuar składały się komedie Korzeniowskiego. ponadto pełnił funkcje dyrektorów szkół podstawowych w: Grabowcu. Zapolskiej. zniszczonych zostało wiele domów. gdzie przechowywane są pamiątki po założycielu Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. przydatność narzędzi. W roku 1991 w Muzeum zorganizowano wystawę "Hrubieszowscy nauczyciele i ich pasje". co ilustruje poniższa tabelka miejscowość Hrubieszów Horodło Dubienka Kryłów nazwisko nauczyciela ilość uczniów Antoni Cyrański Bazyli Mankiewicz Michał Jakubowicz Karol Piotrowski 113 27 38 14 uposażenie 200 zł nie pobierał 300 zł nie pobierał . w mieście funkcjonuje 11 warsztatów kowalskich. Mickiewicza. (urządzanie ogrodów.1975. co stanowiło (jak obliczył M.jednym z wybitniejszych oficerów był por. przesadzanie drzew. Przybyszewskiego. jako ciekawostkę należy podać że miejscowa ludność ze "staszicowskich " wsi świętuje dzień 8 maja jako święto swego dobroczyńcy. działania matematyczne (uczono czterech działań o liczbach). danych z roku 1836 na terenie powiatu hrubieszowskiego funkcjonowały cztery szkoły rzemieślniczo – niedzielne. Brenera subwencjonowana przez Magistrat m. w których naprawia się uprząż końską. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. gromady. Okres okupacji przyniósł ze sobą ogromne straty w ludziach.. W Hrubieszowie istnieje Muzeum im. I. Hrubieszowa i miejscową Gminę Wyznaniową Żydowską • w powiecie (Białopole) funkcjonowała Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej. hrubieszowskie teatry amatorskie w początkach XIX wieku w Hrubieszowie rozwijały działalność trzy amatorskie sceny teatralne prowadzone przez: Polską Macierz Szkolną . Znajdują się dwa punkty usługowe. Po wyzwoleniu przystąpiono do odbudowy. o jej działalności pisano na łamach Miesięcznika Katolickiego (1935 nr 8). Uczniowie w ramach zajęć poznawali również treść Starego Testamentu. elementów biologi "podziału na królestwa. Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. usługi świadczą: Spółdzielnia Pracy Remontowo – Konserwacyjna. poznawania liter. Wg. Fredry. o związkach najużyteczniejszych i najszkodliwszych". zainteresowania i pasje blisko trzydziestu pedagogów pracujących w szkołach hrubieszowskich i okolicznych na przestrzeni lat 1915 . Karol Bojarski ps.. W mieście znajdowała się Komenda Powiatowa Strzelecka. w każdej z nich zatrudniony był jeden nauczyciel. Moniatyczach i Hrubieszowie. hrubieszowska szkoła rzemieślniczo . Pracownicza Spółdzielnia Wielobranżowa Rzemieślnicza.fachowej pomocy władzom wojskowym w pracy kulturalno – oświatowej wśród żołnierzy). żyta. rzędy. a podczas okupacji czynnie angażował się wraz z żoną Zofią w tajne nauczanie. szczepienie drzew) zoologi (użytkowanie zwierząt). Bałuckiego. historii naturalnej. na której prezentowano osiągnięcia zawodowe. Stanisława Staszica. za działalność w AK zginął zamordowany w marcu 1945 roku przez funkcjonariuszy UB nauczyciel – Wojciech Peszek. "Wyga". Odmienny repertuar reprezentowali artyści skupieni w Towarzystwie Szerzenia Oświaty "Światło" – grywano dramaty Słowackiego. zgłoskowania. Szkoła uzyskała status dwuklasowej. Jan Slonzak był działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bibliotekę prowadzili przydzieleni oficerowie. którymi posługiwali się w pracy. • Biblioteka żydowska im. botaniki. w roku 1829/1830 naukę pobierało trzydziestu terminatorów. W klasie drugiej uczono: płynnego czytania. roczna opłata za naukę wynosiła 18 złotych. punkty usługowe szklane. Blaszyński) ówczesną równowartość 100 kg. Wyspiańskiego.". Przy Komendzie funkcjonowała biblioteka żołnierska 2 pułku strzelców konnych. Spółdzielnia Inwalidzka. Szczególnie dużo uwagi poświęcono osobie Jana Slonzaka (1907 – 1991) rodem ze Skryhiczyna k/Dubienki." na terenie powiatu hrubieszowskiego i w samym Hrubieszowie nastąpił rozwój rzemiosła. Czechowa. rysowali by poznać kształt.

w którym znajdował swoje locum teatr żydowski prowadzony przez Hustlika. w roku 1880 . Czerniczyn. Hudes Motł Żyd hrubieszowski. w roku szkolnym 1925/ 1926 rozpoczęło naukę 62 uczniów. w latach 1972 – 1977 pełnił obowiązki zastępcy komendanta Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu (TSWL). Huss Ryszard (1932 – 2005). 100. Po raz pierwszy wystąpił publicznie w wieku 7 lat. W roku 1919 hurtownia zrzeszała 73 spółdzielnie z terenu całego powiatu biłgorajskiego. oraz pracy "Garnizon Zamościa wczoraj i dzisiaj (1618 . W roku 1918 utworzono Dział Detaliczny. wyroby cukiernicze. Z wykształcenia historyk. Antoni Wiatrowski został pierwszym dyrektorem – na stanowisku tym pozostawał do roku 1929. Hurtownia zaopatrywała spółdzielnie spożywcze na trenie powiatu biłgorajskiego w niezbędne artykuły. na samym przedmieściu Hrubieszowa – Sławęcinie tkactwem trudniło się siedemdziesiąt osób. urodzony w Częstochowie. kierownikiem został Śmieciuszewski. 000 w okolicznych wsiach. buty. W roku 1593 Jan Zamoyski odkupił odkupił włość szczebrzeską od braci Czarnkowskich – Hyża wraz z nią przeszła w posiadanie Zamoyskich.1998". Zginął rozstrzelany przez Niemców w 1942 roku. drewnem i meblami. w części naziemnej targowiska sprzedawano tkaniny. niektórzy z nich posiadali kilka warsztatów tkackich. dzierżawca zajazdu zlokalizowanego na tzw. Od roku 1410 stanowiła własność franciszkanów szczebrzeskich. wyroby jubilerskie. Hurtownia Współdzielcza Powstała w Biłgoraju w 1917 roku z inicjatywy działaczy lewicowych "w celu przeciwstawienia się prywatnemu handlowi".. 000 łokci płótna w samym mieście i ok.Od roku 1864 hrubieszowska szkoła rzemieślniczo – niedzielna utrzymywana była z budżetu państwa. "Kozackim rogu". Hyża(Kisielów) Wieś w przeszłości zlokalizowana na pograniczu włości szczebrzeskiej i klucza nowo zamojskiego. hrubieszowski żydowski zespół handlowy Funkcjonował pod koniec XIX wieku. Huberman Bronisław (1882 – 1947). która nazywano Sutki. pułkownik Wojska Polskiego. obydwaj z Hrubieszowa. Ślipcze. w miecie istniało pięćset warsztatów tkackich. wyroby tytoniowe. solą i wapnem. Hustlik Szloma Żyd hrubieszowski. Metelin. Wolica. W roku 1924 złożyli w tej sprawie wniosek do Sejmiku Powiatowego Hrubieszowskiego – wniosek rozpatrzony został z pomyślnym skutkiem. Handlowano: śledziami. składy tych materiałów znajdowały się w piwnicach. uliczki boczne Żydzi hrubieszowscy określali jako "pereułki". zespół wystawił m. in. naczynia kuchenne. Maurycego Zamoyskiego. odtąd pracujące w tym dziale osoby zaopatrywały "bezpośrednio ludność Biłgoraja w artykuły spożywcze. Otella Szekspira. danych z 1828 roku w Hrubieszowie tkactwem zajmowało się czterysta osób. hrubieszowscy tkacze Wg. Kontynuacją placówki była funkcjonująca w okresie międzywojennym hrubieszowska szkoła rzemieślnicza. materiały piśmienne. a ponadto w dowód uznania i zarazem zachęty do dalszego rozwijania talentu podarował skrzypce Stradivariusa. Zespół ten należał do kilkuset miejscowych handlarzy żydowskich.. skrzypek. Wyrabiano w nich w owym czasie rocznie ok. Uprawą lnu i konopi zajmowali się mieszkańcy wsi: Pobereżany. Swoje towary sprzedawał na terenie całego kraju. 300.". Bohodryca. Terebin. autor monografii szkoły "TSWL 1944 – 1995". składały się nań: dwa rzędy kramów i jatek przecinające rynek z wąską uliczką. który zorganizował mu występy we Lwowie i Marienbadzie. słowem w niezbędne artykuły codziennego użytku. zagrał wówczas wraz z orkiestrą Warszawskiego Instytutu Muzycznego VII Koncert Skrzypcowy Jacques'a Pierre' a Rode'a – swoim występem zachwycił hr. w okresie międzywojennym prowadził siec sklepów z tapetami. żył w XIX wieku. Inicjatorami jej utworzenia byli nauczyciele Antoni Witer – Wiatrowski (częściej występujący pod nazwiskiem Wiatrowski) oraz Feliks Czarnkowski.

Bogusław Wróbel Eugeniusz Wróbel Mieczysława Wróbel Kazimierz Wróbel Michał Ciurysek b.nauczycielka języka polskiego w klasach pierwszych ( było ich cztery). rodem z Gorajca Jonko Kazimierz – nauczyciel śpiewu Jóźwiakowska Janina – w zastępstwie męża przebywającego w obozie w Dachau pełniła obowiązki dyrektora szkoły (funkcji tej pozbawiono jej po przyjęciu w Szczebrzeszynie w 1946 roku biskupa Stefana Wyszyńskiego) Kapalski Franciszek ks – uczył religii Kopytowa Joanna – uczyła historii Kot Jan – nauczyciel prac ręcznych Lubos Jerzy – nauczyciel języka łacińskiego Łukomska W.) . po zawarciu związku małżeńskiego z Wandą Słotwińską wyjechał do Lublina Rzepecka (..przedmiotem jego zajęć była chemia i fizyka.wyjechała na "Ziemie Odzyskane".została odsprzedana Sajkiewiczowi. Imienny wykaz żołnierzy członków Armii Krajowej zamieszkałych we wsiach: Wielącza Zawada.. pełnił obowiązki wychowawcy Popielec (. organizacyjnie przynależących do placówki Niedzieliska – Mokre. – nauczycielka wychowania fizycznego Michalski Antoni – prowadził zajęcia z języka niemieckiego Niechaj Józef – historyk Piwowarkowa ze Szczepańskich Felicja – przedmiotem jej zajęć był język polski Podlewski Antoni – prowadził zajęcia z biologii Pomarański Andrzej. – krótko uczył języka łacińskiego. Folwark Kąty (Kąty II). Płoskie. Walery Sławek wyjechał do Opoczna (Aleksander Piwowarek) Imienny wykaz żołnierzy.) .... inż – wykładał matematykę. wójt gminy Mokre syn wójta gminy Mokre syn wójta gminy Mokre syn wójta gminy Mokre córka wójta gminy Mokre brat wójta rolnik . Cichoń Jan – uczył łaciny Czarnecki Ambroży – w roku szkolnym 1946/1947 pełnił obowiązki dyrektora gimnazjum Doleżal Maryla Głazowska Antonina – nauczycielka geografii. I imienny wykaz nauczycieli pracujących w szczebrzeszyńskim gimnazjum po wyzwoleniu.. w Szczebrzeszynie pracowała do roku 1957 Głąb F. imię i nazwisko pseudonim/stopień wojskowy/inne informacje zawód/miejsce pracy pokrewieństwo Tomasz Wróbel Edward Wróbel.) . Niedzieliska. Siedliska. w okresie międzywojennym potomek Sajkiewicza A[dam] Sajkiewicz posiadał we wsi 290 ha ziemi...). – nauczyciel wychowania fizycznego Gumowska Wanda Hasiec (.. Haścowa .uczyła języka niemieckiego Sławek Walery – nauczyciel geografii W roku szkolnym 1945/1946 niektórzy z nauczycieli powrócili w swoje rodzinne strony – Rzepecka. Bodaczów. Jerzy Lubos. rodem z Poznańskiego Przysada Bronisław – przez wiele lat uczył matematyki Rogowski (..

zginął brat Józefa Burysia brat Antoniego Burysia "Wilczur" oficer rolnik siostra Wojciecha Krawca brat Anieli Krawiec nauczyciel. Jan Bzdziuch Tadeusz Gał Władysław Baj Paweł Kusz Marian Czop Adam Majdan Aniela Krawiec Wojciech Krawiec Jan Bożek Jakub Gał Aleksander Ordyniec Antoni Buryś Józef Buryś Robert Wal Władysław Kaszyca Bolesław Hałasa Ludwik Hałasa Józef Koziołek Aleksander Garbacik Piotr Żołyniak Stanisław Grula Feliks Zych Jan Gawlik Aniela Gawlik Eugenia Gawlik Justyna Wróbel Genowefa Wróbel Bolesław Michalec erkaemista.kierownik szkoły w Wielączy nauczyciel brat Jana Bzdziucha brat Szczepana Bzdziucha pocztowiec nauczyciel . żona Aleksandra Garbacika jego cała rodzina udzielała się w walce z wrogiem "Biały" podoficer zawodowy brat Ludwika Hałasy brat Bolesława Hałasy "Mściwy".to on podczas akcji"Siedliska" zlikwidował szefa akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie kolejarz nauczyciel organista córka organisty Jana Gawlika córka organisty Jana Gawlika siostra Genowefy Wróbel siostra Justyny Wróbel. plutonowy.Wojciech Gębala Franciszek Pupiel Wacław Zub Władysław Hałasa Szczepan Bzdziuch.

żołnierz września z 4.Marcin Czerwieniec Mieczysław Duszyński Józef Wiatrzyk Tadeusz Ciurysek Czesław Ciurysek Gustaw Wróbel kolejarz kolejarz kolejarz brat Czesława Ciuryska brat Tadeusza Ciuryska syn wójta. podchorąży kierownik szkoły w Niedzieliskach nauczyciel Władysław Kaszyca Stanisław Aurzecki Stanisław Ryń Feliks Podobiński . wybuchła druga mina "Żubr". p[ułku] podhalańskiego. Stefan Prus dowódca 9 pp. Armii Krajowej.dom stał na odludziu. zginął pod Osuchami. niedaleko od cmentarza w Wielączy "Derwisz" Stanisław Szponar Marian Szewc Adam Sokołowski Stanisław Domaszewski Józef Domaszewski Emilia Zych Józef Zych Marcin Magdziak Jan Koczołap Franciszek Roman Feliks Wróbel Jan Bednarz Edward Waga Eugeniusz Bożek Jan Świergoń zginął przy podnoszeniu parowozu (pracował jako kolejarz). ciała nie znaleziono gajowy zmienił nazwisko na Stagnowski podchorąży kolejarz kolejarz "Róża" "Czop" jego domu często kwaterował "Adam"(mjr. zginął we wrześniu 1944 roku – zamordowany na Zamku Lubelskim bez sądu) .

Ajzen Abraham. zapewne miała miejsce w okresie rządów króla Jana III Sobieskiego. Ashenberg Sanvel – autor tekstów: "Dwaj aktywni dla ludzi" i "Echo sądu króla Salomona" zamieszczonych w Księdze Pamięci. od tego czasu aż do ostatecznego rozwiązania "kwestii żydowskiej" przez hitlerowskiego okupanta w 1942 roku współtworzyli z miejscową ludnością gospodarczą. Afer Arim. A Aberferst Abraham. Anker Hana. Ajzen Lejba.. Akarflug Golde. Ader Rebeka. Rebeka. Zamoyskiego w folwarku Zawada nauczyciel zginął (komandor Eugeniusz Jereczek) indeks nazwisk Żydów szczebrzeszyńskich Żydzi pojawili się w Szczebrzeszynie przed rokiem 1507. Ajzen Hilel.autor tekstu "Stłukłem okno wystawowe" zamieszczonego w Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie (dalej w Księdze Pamięci. Aberferst Jehudit. kupca chrześcijańskiego. w związku z czym prosi o ubezpieczenie tegoż spichlerza.. Aberferst Lech.. Ajzen Ciopora. Apelbaum Mosze. Abramow Szloma – szynkarz. pracował jako furman u Jana hr.). w obrębie którego położony był wówczas Szczebrzeszyn. Ader Lejzer. Abramowicz Jakub – kupiec. Anker Jakow. Ackerpflug Leibl . Akarflug Hersz. Ajzen Etel. Anker Elkana. Kasja. Aszenberg Sara. Landau. a także korzystając z innych źródeł sporządziłam indeks nazwisk Żydów szczebrzeszyńskich poszerzony (w miarę dostępnych materiałów) o elementy biografii. Akarf Hana. Ader Brane. Alder Jakow. Akarflug Fajga. w roku 1639 przewoził do Wrocławia towar należący do niejakiego Rafała . gdy do miasta przyjechała z wizytą królowa Marysieńka Sobieska. Data wizyty królowej nie jest dokładnie znana. Ajzen Moszko.. Ajzen Nechama. Akarflug Hana. nieznana z nazwiska. Ajzen Dod. Azeka – córka bogatego kupca. tańczyła z grupą dziewcząt (Jechelia. Rachela. Jerusa. Ader Hersz. Aberferst Brane. 31 sierpnia 1886 roku wystosował pismo do rządcy klucza zwierzynieckiego. Hersz. Alder Elich. nr aktu urodzenia 63/1938. Regina) także córek bogatych kupców na szczebrzeszyńskich łąkach. Ajdelsberg Eliezer. Jemina. Akarflug Reisze. Akarflug Szamaj. Ader Nechemia. Arensztajn Szloma Saja.. Altron Sura – urodzona w 1938 roku. Abontak Abram. a po jego wydaleniu z granic Polski (z przyczyn bliżej nie znanych) z bratem Samuelem dzierżawił w połowie XIX wieku młyn ordynacki. wg danych z roku 1789. że spichlerz przy młynie jest już gotowy. Ajchenblot Lejb. a te przypadły na lata 1674 – 16966 . Ziomkostwo Żydów Szczebrzeskich wydało w 1984 roku Księgę Pamięci swojej gminy (Book of Memory to the Jewish Community of Shebreshin) – posiłkując się tą lekturą. kulturalną i polityczną historię miasta. Aberferst Jakow.Zofia Zych Podobińska - dyżurny ruchu Bolesław Michalec Tadeusz Rypulak Jan Łuczka Anna Magdziak Jan Tukiendorf Jan Tyszko Tadeusz Podobiński Bronisław Gorzkowski leśnik kolejarz. Alman Jakub – zginął jesienią 1942 roku zamordowany przez żandarma Jana Sieringa znanego w szczebrzeszyńskim środowisku jako "Łebniak ". Aberferst Ezechiel. Aszkenazy Salomon – wspólnie z S. Ajzen Szloma.

Beglajbter Jakow..rabiego Zyskinda... Bekier Menia – przyjaźniła się z Zofią Basajewską. "Och. Becher Pinchas Mosze. Bejtszer Anwar. Berger Rajzel. Ber Issachar – autor prac: " Zwierciadło Kapłaństwa" i "Dary Kapłaństwa".. która zachowała takie o niej wspomnienie: Menia idąc na kirkut w grupie Żydów przeznaczonych na rozstrzelanie z żalem patrzyła na mnie.) – jeden z najbogatszych Żydów szczebrzeszyńskich w okresie międzywojennym. O jego pobycie w Szczebrzeszynie świadczy napis skopiowany z macewy przez innego szczebrzeszyńskiego uczonego – Jakowa Reifmana. 18 lutego 1827 roku był świadkiem ślubu Icka Hersza Szejnera i Hindy Ester Feldman... gdy wkroczyli do miasta we wrześniu 1939 roku duże ilości wygarbowanych skór i wraz z nimi wyjechał z miasta. Berger Hinda. "Wygląd kapłana"/ "Zwierciadło Kapłaństwa" zostały wydane w przekładzie na język niemiecki. w przedmowie do niej wspomina jego syna .. Becher Bajla Gołda. Becher Hana. Becher Abracham – autor tekstu " Nie spóźnij się na pociąg" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Bejtszer Hana. prowadził sklep obuwniczy. Becher Simcha. być może jest to ta sama praca. Hany. Rabbi Issachar zmarł przed rokiem 1604. Becher Sara c. Berger Lejba. syn Naftalego Kohena. którego dokonał badacz Kabały Christiana.. Becher Szloma. Berger Dod. Becher Towa... to spojrzenie pamiętam do dziś. Beglejbter Abraham. Beglajbter Perl. Bernsztejn Fajga.. W Polskim Słowniku Biograficznym podano nazwisko Berman Lehman Ben Naftali Katz .. Berger Mosze. Barik Mosze. Barik Josf. W roku 1674 prawnuk Ber Issachara wydał ponownie tę pracę. który z Armią Czerwona wyjechał na wschód.) – żona byłego ławnika.. Ber Issacharowi także przypisuje się jej autorstwo.. Bejtszer Symcha. Bergman Sznajdel. a inne tłumaczenie tytułu (moje uwagi R. Bernsztejn Perla c. Bergman Brucha. gdzie piastował urząd rabina pracę zatytułowaną "Dary Kapłaństwa" ("Matanot Kehuna").. Beglanbter Leyb. Bajczer Ita. Berensztejn Perla. von Rossenroth w Silzbach w 1677 roku. Biebel Baruch – autor tekstu "Powinieneś odwiedzić psychiatrę" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Bejtszer Jechudit. "Szatan pozostał bezczynny". Berger Mosze Hersz. Bejsztcher Symcha. Berger Bese... Bejchmar Hinda – jej nagrobek znajduje się na szczebrzeszyńskim kirkucie. Becher Henoch – pracował w Zespole redagującym Księgę Pamięci.. że Ber Issachar miał dwóch synów. Berland Jechsekiel. Beglajbter Daniel. Bejtszer Zelig... Bejtszer Luzer. Bejtszer Chaja Bajla.G). "Sprawozdanie z rozdawania posiłków i chleba wśród wygnańców". Berger (. Beglajbter Zisze. Bejtszer Josef. Biebel Batia – autorka tekstów:"Noce pogromu" i "Mój dom zniszczony" zamieszczonych w Księdze Pamięci. Barik Lejbisz. Bechagen Mordechaj. Bejczer Ita. Berger Jakow Szloma. Beglajbter Abraham. Bejtszer Mordechaj. Bejtszer Abram. Bejtszer Sara. Bakowicz Josł. Becher Pinchas. Blaukman Chil – w okresie międzywojennym i podczas okupacji pełnił obowiązki rabina – marca 1938 roku .. Beglajbter Lejzer. Bejtszer Jakow. Bergman Boruch. Berger Chaja. Barik Israel. Bak Mendel. "Obóz w Bełżcu". Bergman Rojza. Zanim Ber Issachar/Lehman osiadł w Szczebrzeszynie pełnił obowiązki rabina w kilku gminach żydowskich. Beglajbter Szmuel.. Becher Czarna.S. Beglamber Herszko. Beglajbter Machal. Berger Bajla. Bejtszer Ita.. Beglajbter Isachar. Bejlampter Lejb – szkolnik szczebrzeszyńskiej synagogi. Barik Pinchas. chcąc ratować życie przekazał Rosjanom. Bejtszer Dod. Bejtszer Lejba. Berger (Elbaum) Sima – autorka tekstu " W wirach wojny" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Beglajter Icchok.) – w okresie międzywojennym prowadził sklep obuwniczy.. Berger Josef.. Becher Sara. bogatego kupca. Becher Gitl. Po drugie – Lehman napisał "Wygląd kapłana" – Ber Issachar "Zwierciadło Kapłaństwa".B Babat Szloma. Becher Haskiel. Beglajbter Hana. Bejszer Symcha. Zginął gdzieś zastrzelony po drodze. Beren Szulim. Bekier (. Bergman Rywka. Beglajbter Berisz. Bechagen Szachna. Barik Jankiel. Berger Pejsach. Bak Chaim. Bejtszer Miriam. jest również autorem zamieszczonych w niej tekstów: "Szczebrzeszyn po wojnie". urodził się na Wołyniu..... Bejtszer Mosze. Becher Chaja Rebeka. Wspomniane wcześniej "Zwierciadło Kapłaństwa" powstało w roku 1550 – w podpisie do tej pracy zamieszczona jest modlitwa. Becher Eliezer. Berensztejn Lejb. Baumfel Jankiel... Berensztejn Jechiel. Becher Dod. Berensztejn Wolf. Barik Hana. Bergerowa (. Barik Jechosze. Bechagen Mendel. Beglajbter Hersz. Bergman Henoch. Beglajbter Ester. ty moje miasto" zamieszczonych w Księdze Pamięci. Beglajbter Meir. Frejdy. Becher Daniel. (które z pewnych względów należy utożsamiać z osobą Ber Issachara) – mianowicie ten uczony z XVI wieku napisał w Szczebrzeszynie. Bejtszer Male.. Biebel Pinchas – autor tekstów: "Polska" (pieśń). Berger Abraham.. Bejtszer Eliezer. Bernstein Abraham – autor tekstu "To nie powinno być trzymane w rękach" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Berder Josef. Bejtszer Josef Dod. Berszła Mendel. Bejtszer Ester. Bakser Jechosze. Bakser Eliezer Ber. Berger Idl. z której wynika. Bergman Israel. Bajer Symcha – w połowie XIX wieku zajmował się uprawą winnej latorośli. Beglajbter Natan.

Bronsztejn Aron. czy przeżył Bułka Jako. Błaj Zelman. Była zdolną.. Chmielasz Jechosze. Boim Mordechaj. nr aktu urodzenia 69/1938. Cukier Skarla. Borensztejn Jechiel. Cukersztajn Jidl. Cylkler Jan. 18 lutego 1827 był świadkiem ślubu Icka Hersza Szejnera i Hindy Ester Feldman.. Borensztejn Sara. Brener Melech.) – we wrześniu 1940 roku został pobity przez Niemców. Bronszteinowa – dentystka. Chmielasz Szabtaj. Borek Lejzor. Citrin Jakow. C Cajbergier Kandla. Blejwas Simeon. Citrin Szmuel Lejb. Cuker Josef." Szkoła Żydów" zamieszczonych w Księdze Pamięci. Burstein Avieser – autor tekstu "Cudowna droga wizjonera z Lublina zamieszczonego w Księdze Pamięci. Citrin Chaim.. Blejwas Izrael.Briks Efraim. Citrin Jente. Błat Rachel. Chmielasz Beniamin. sprzedawał mięso w dni inne niż te.. Bluzer Berek – kupiec. Boim Chaim Szmuel. Cuker Hinda. według danych z roku 1789. Coler Mordechaj. Cuker Mordechaj. nr aktu urodzenia 82/1938. Blejwas Sara. Goraju. Chmielasz Renele. Cimerman Rachela. Czasner Abraham. Cuker Pinina Pesl. nr aktu urodzenia 42/1938 Cywia nieznana z nazwiska. Cuker Mosze. Cimerman Jechosze. Cuker Chaja.. Borensztejn Lejb. Boim Małka. Blejwas Lejbke. Briks Jakow. Citrin Dod Eli. Bronsztein Iza – córka dentysty. Chmielasz Berisz. wraz z Zofią Basajewską (Kościk) uczęszczała do III klasowej szkoły powszechnej kierowanej przez p. Chmielasz Cipora.. "Podobna do synagogi w Amsterdamie". Briks Hinda. Chmielasz Hana. Cukersztajn Cwi. Citrin Danoch. Brabsberg Ciwia. Błat Jakow Mosze. Boim Abraham. Citrin Jakow Szaja. Boim Jakow Mosze. Citrin Nuta.Citrin Ester Gitl. Błaj Jente. Chmielasz Szmuel. Rabinowi nawet nie darowano. Boim Towa. Blufeld Moszko. Cuker Lea. Bronsztein (. Blusztejn Nyson – urodzony w 1938 roku. Cuker Riwa. Funkcję swą sprawował w Szczebrzeszynie. z dwoma córkami została wywieziona do Bełżca w październiku 1942 roku. Chmielasz Jakow. że małżeństwu Brucha z domu Sztern i Froimowi Elbaum urodziło się 11 marca tegoż roku martwe dziecko płci żeńskiej. Briks Etel. Cytryn Moszko Chaim – urodzony w 1938 roku. Chmielasz Emanuel – autor tekstów: "Ulica w Szczebrzeszynie". Bronsztejn Abraham – rabin okręgu dozoru bóżniczego w byłej guberni lubelskiej.wraz z Froimem Sztern składał oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego. zatrudniali służącą – Polkę o imieniu Janina..na podwórzu magistrackim bili wczoraj (22 października 1939 roku wszystkich bez wyjątku. Chmielasz Abraham.. Citrin Hana. Chmielasz Lea. Brener Jechosze. w okresie poprzedzającym wybuch II wojny prowadziła sklep z materiałami ("łokciwy"). Boim Etel Fajga – autorka tekstów: "Niebiesko – białe pudełko ze zbiorami dr Herzla". Citrin Moniek. Boim Boruch.Bronfenbrener Chaim. według danych za rok 1789.. Błaj Szmuel. Cuker Male. Brener Chawa. jej rodzice byli dobrze sytuowani.. Cuker Jakow. Briks Szajndel. Borensztejn Nachum. "Na zewnątrz wojskowy. Cytryn Jankiel. Czasner Bat Cijon. Cytryn Mortko – szynkarz.14 Już od samego początku wojny rabin był szykanowany przez Niemców.. Brandel Rachmil – szkolnik synagogi. mieszkał przy ulicy Zamojskiej. Coler Berl. Cuker Rachel.Cymbyrg Szloma. Czasner Bajla. Blejwas Ben Cijon. Bronsztejn Debora. Bral Josef.. duchem pionier" zamieszczonych w Ksiedze Pamięci. Iza zginęła podczas zagłady szczebrzeszyńskich Żydów w 1942 roku. Chmielasz Rebeka. Bronsztejn Beni. że ten nie tylko odmówił zapłaty za pół cetnara żelaza (kupionego od Berka). Cukersztajn Herszel. Cuker Abraham. Brener Miriam.. Chmielasz Riwsze. Brener Rachel. Brener Israel. Cukersztajn Szajndel. co odnotował dr Klukowski . o to. Bronsztejn Mala. nie wiadomo. Chmielasz Elkana. Czaban Markus – rzeźnik. Bokowicz Josł. ale jeszcze publicznie go zwymyślał/ Błaj Ita –urodzona w 1938 roku. to ona opowiadała Izie i jej przyjaciółkom – Lusi Ostowicz i Zofii Basajewskiej bajki. Cuker Hersz. Cuker Rouwen. Cuker Jechosze. Briks Gitl. Cuker Itsze Meir. Citrin Jankiel. Bronszpigel Pinchas. Coler Itka. Coler Hanoch. Błaj Mincze. Cukersztajn Jankiel. . Cukersztajn Jankiel.dentysta.) . Briks Naftali. W roku 1906 był członkiem zarządu Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego założonego w Szczebrzeszynie przez Bolesława Boguckiego. Chmielasz Miriam. Frampolu i Józefowie w latach 1910 – 1918. za to. Israel. Cytryn Abuś – szynkarz. które wyznaczył ordynat Jan "Sobiepan" Zamoyski dla zamiejscowych rzeźników. Bracht Eliezer. Cuker Icchok. Coler Josf. Brener Szloma. marca 1794 roku oskarżył przed Radą Ekonomiczną Ordynacji Zamoyskiej pisarza prowentowego Godlewskiego. że nie zauważył jak nadchodzą i nie zdjął przed nimi czapki. Boim Josef – autor tekstu "Rabbi odszedł" zamieszczonego w Księdze Pamięci.19 Brander Rachner. Błaj Szyja. Chmielasz Szajndel. Błat Sara.. Briks Icchak. "Jeden w naszym czasie – Hersh Getzl Hochbaum". Perl. Cuker Elka. w roku 1663 stawał przed Trybunałem Zamojskim – oskarżono go o pogwałcenie praw cechu rzeźników zamojskich.18 Błaj Ita Lea. Citrin Jechosze. Cuker Icchak Meir. Brinker Beniamin. Chmielasz Fajgele.. Blejwas Szmul. Brukier Teria i Tobia – w połowie XIX wieku zajmowali się uprawa winnej latorośli24 Bryks (... Cuker Meir. Misiołka. inteligentną dziewczyną. Braner Meir... Briks Herszel. Blejwas Gecel. Braner Ester..

Farber Abraham. Drajer Wolf. Falast Nachum.. Powiedziano o nim: w wieczór poprzedzający Jom Kipur. Ettenberg Berl autor tekstu "Dobroduszny uzdrowiciel" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Elboim Rajzel. Dawidowicz Izaak i Kielman – serwitoranci królewscy. Elboim Bajla. Diner Jechudit. Farber Boruch. Elboim Hana. Drajer Debora. Dornbarst Rouwen. Dimant Simeon. Dajlas Ichudit. Ejzen Lejba. . Eflinberg Dawid. Dim Melech. Drajer Machel. "W bełżeckim piekle". Fajler Saul. Drajer Towi. urodzony w 1887 roku.. Michał Korybut Wiśniowiecki potwierdził 15 listopada 1669 roku w Krakowie nadane im wcześniej przywileje.. Elbaum Szloma.Dyner Moszko E Efenberg Dawid – w roku 1860 zalegał ze spłatą czynszu. Erlich Dod. Dimant Hana. o doręczeniu mu w tym przedmiocie stosownego pisma poinformował rządcę klucza zwierzynieckiego urzędnik ordynacki Turski. Dimant Wolf. Dramat Menachem.). Elboim Efraim. Matki zwykły były zostawiać małe dzieci pod opieką starszych. Dajlas Ester. w ciężkich czasach ludzie przychodzili na grób rebego Simchale by przypomnieć mu jego wolę i prosić o wstawiennictwo. Erlich Israelke. Erlich Chaim. by przybliżyć czytelnikowi ciekawe relacje związane z tym obiektem. Jest to nagrobek sławnego reb Simchale. gdy wszyscy mężczyźni i kobiety byli zgromadzeni w synagodze. związany był ze światem chasydyzmu i Kabały. autor tekstów: "Korony wysadzane złotem i diamentami".) – 14 maja 1942 roku zbiegł z aresztu na posterunku szczebrzeszyńskiej żandarmerii. Dalkart Josef – syn kabalisty Mattiahu.do roku 1999 mieszkał z rodziną w Kiriat Yam (Israel). Dim Zisze. Dim Ester. Drajer Hersz. Eisen Moszko –piekarz. Davidovitz Dawid– autor tekstów: "Skromna na zewnątrz. skąd ratował się ucieczką . Czasner Lejbisz.. wiadomo. który odszedł 150 lat temu. Efraim Farber czynnie udzielał się w pracach Ziomkostwa Żydów Szczebrzeskich – jego staraniem wydano w 1984 roku w Kiriat Yam Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie.. Erlich Jechsekiel. Dajlas Szloma. Dimant Szloma. Domant Ester. Elbaum Ela. "Szczęśliwy dziadek". którego nazywano "dobrotliwym" – reb Szlomo odszedł w 1840 roku.. Elbaum Mordechaj – autor pieśni "Nie zapomnij o umarłych" zamieszczonej w Księdze Pamięci. Dim Sandar. Drajer Sura. Fajwel Riwka. kto ma prośbę do Niebios może przyjść do tego grobu i prosić o pomoc Wszechmogącego" i rzeczywiście. Dim Dina. Drajer Cwi.Drajer Motł. Dajlas Hinda Bajla. Domatszewski Mirla. Dim Zlata. Dimant Menachem. Dajlas Fejcze.Erich Chaim. Dim Rachel. Diner Lea. Elboim Dod. dobry reb Szlomo chodził w pobliżu żydowskich domów i nasłuchiwał czy jest tam płaczące dziecko. "W szatach arianina w Belgii". Elboim Mosze. Pośród innych nagrobków znajduje się macewa rebego Szlomo.. "W niemieckiej niewoli". Drajer Berisz.Czsner Boruch. Domatszewski Fajga. że zawód ten uprawiał w latach 1854 – 1855. Dornbarst Lea. mieszkał w Szczebrzeszynie w XVI wieku. jest autorem kilku tekstów zamieszczonych w Księdze Pamięci: "W walce zbrojnej". inskrypcja zatarta i trudna do odczytania. "Jeden z najsłynniejszych domów modlitwy" zamieszczonych w Księdze Pamięci.. Domatszewski Hana. Elboim Jakow. oraz "Na cmentarzu" zamieszczonych w Księdze Pamięci.. czego dokonała synowa Mendla Farbera – Rosa Farber. Fajler Rebeka. "Pracowałem ciężko. że zgodnie z jego wolą na nagrobku wyryto napis: "każdy. Erlich Czarna. (gdzie zmarł). D Dajlas (. "Zakończyć sprawy przed terminem". Elboim Josł. Dim Itka. Elbaum Fanel. F Fajler Josef. Fajlr Fajwel... Elbaum Froim – szewc. Dim Icchak. Dajlas Hanach.. Draserg Judka. W roku 1991 brał udział w uroczystości odsłonięcia na szczebrzeszyńskim kirkucie obelisku upamiętniającego zagładę Żydów ze Szczebrzeszyna i okolic. Erlich Rochama. sprawowałem się dobrze". Ejzen Ela. Farber Efraim – więzień obozu w Bełżcu. Dim Rajzele. Dajlas Itsze Meir. Falchandler Boruch.. Elboim Abraham. Drajer Josef. Dimant Josef. Engelsberg(. w roku 1938 składał wspólnie z rabinem Chilem Blaukman/Blankman oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego o urodzeniu przez Bruchę Sztern Holcowa martwego dziecka. Dim Nachman. Drajer Dod Itsze. Ludzie mówili. Elboim Sima. Czasner Jakow. Elboim Pinchas. Diner Mosze. bogato zdobiona wewnątrz".. Dinersztejn Meir. Farber Mendel – ojciec Efraima. Dimant Lejba. pierwotnie na język angielski. a następnie na język polski – przełożył Mariusz Grzeszkiewicz pragnę go zacytować w całości. Żydowski cmentarz w Szczebrzeszynie Obok wejścia na cmentarz żydowski stoi macewa pomiędzy dwoma dębami do połowy zapadnięta w grunt. Ponieważ tekst traktujący o żydowskim cmentarzu w Szczebrzeszynie doczekał się przekładu. Dim Ethel.Drajer Aron. Czasner Jechiel. Czasner Motł. Dim Frument. Elboim Brucha.

Firer Tobia. brak jest danych ile osób zatrudniał. oraz " totufmacki plenipotenta". córka Hindy Ester i Icka Hersza – wspomniana Blima Tema Szejner podała jako rodowe. Fogel Sala – urodzona w 1938 roku. 13 listopada 1929 roku małżonkowie odkupili od soistry Josefa – Rojzy plac o powierzchni 0. Agnieszka Głowacka. Frost Debora. Chaima. Feder Szloma. który to plac stanowił część większej powierzchni oznaczonej nr policyjnym 74 przy ulicy Klasztornej (obecna dr Klukowskiego). Feder Lea.64 m2 na rzecz córki Rojzy. Firer Hanach.50 x 0.. Firer Josef s. Foter Benisz. one się uspokajały. Feder Debora. Frost Hanach – autorka tekstu "W stroju powszednim i w stroju świątecznym" zamieszczonego w Księdze Pamięci…. Zyskał dwa przydomki: "Rotszyld ordynacki" – to z powodu znacznego bogactwa. Frost Lejbel. Felc Abraham. Finkel Frojda. Rzeczony plac odsprzedali Firerowie siedmiu właścicielom (Helena Bondyra. Frost Brucha. Flejszer Ester. w roku 1639 woził do Krakowa krajki i książki. W takich wypadkach reb Szlomo wchodził do domu i z wielka miłością tulił je.. Gal Jankiel. Jan Godzisz. Garanrejch Szolke. Flejszer Szalom. matka Temy Blimy Szejner. Geisthort Beniamin – w połowie XIX wieku zajmował się uprawą uprawą winnej latorośli. Flamówna Gitla – kierowniczka II klasowej Prywatnej Szkoły Żydowskiej im. Fridman Miriam. Na cmentarzu znajduje się również bardzo stary nagrobek matki i jej siedmiorga dzieci. Firer Mordechaj. Geld Hana.żona Josefa Firera. Firer Etel.. ludzie wierzą. Fefer Motł. jego dwaj synowie zginęli wcześniej Gelerntner Drezel. Gawerc Sara. Firer Berko. Józef Godzisz. w roku 1902 posiadał jeszcze znaczny majątek. Geld Jochwed. Fersztat Mosze. Gal Ljuba – autorka tekstu "Wspomnienia nie – szczebrzeszynianina" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Garnsztanblit Rachel. Firer Rachel. Garansztejn Chaim. Gawerc Mordechaj. Fleischer Devora – autorka tekstów: "Szczebrzeszyn pod okupacją Hitlera". Foter Sara. Frost Towa.) – zamordowany jesienią 1942 roku przez żandarma Jana Sieringa. że pochowani byli ofiarami pogromu Chmielnickiego.. Fridweld Sara. Gawerc Abraham. Frost Szloma. Nie wiadomo. Frost Arie. Flejszer Mosze. Flajszer Mordko – członek zarządu Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego założonego przez Bolesława Boguckiego w 1906 roku. Garanrejch Jechosze. Fromer Motł. "Nowe pokolenie. Finkel Boruch. Frost Zew. Flejszer Dan. Gelerntner . Frost Szamaj. Galtman Dod. Fehlendler Boruch.. Frost Rebeka. Foter Sara Hana. Fuchs Dawid – autor tekstów: "Przywódca i nauczyciel "Bundu".Fridweld Eliachu. Geld Rachel. Fridweld Rebeka. Frost Abraham. Feder Jakow Szaja. Foks Rojza. czy Feldman – na nazwisko Feldman wskazuje akt ślubu Hindy Ester z dnia 18 lutego 1827 roku. Fleischer Herszek – faktor. Fefer Icchak.. Frost Mosze. Gadchat Ben Cijon. Frimzon Simcha.64 m2 w równych częściach za 50 zł. Fiszer Hanach. Frank Jakow Lejb. Foter Berisz. Farber Zelman. Garanrejch Jente. Frider Mordko. Fortysz Szela. Frost Rachel. Foks Efraim. Fink Małka. Galtman Lea. Foks Szajndel. Finkel Abraham. nazwisko matki Majster. Frank Sara. Finer Berko. Feder Josf. Gelerntner – został rozstrzelany 22 czerwca 1942 roku. Figeltojb Nachum. Firer Nechemia. "Ciocia Marysia". Fruder Moszko. na stanowisko została powołana w 1927 roku decyzją Rady Szkolnej Powiatowej w Zamościu.50 x 0. Anna Szmiga. "24 dzieci uratowanych od katolików". Frost Zelman. Geld Lea. Frenkel Boruch. Fridweld Pinchas. Fridweld Hadasa. Foks Lea. Fridweld Jehudit. B. Fink Lea. W roku 1922 prowadził młyn wodny z tartakiem. Garansztejn Hinda. Frank Kopel. Gawec Pinchas. Galia Jechosze. Modena.. Feder Sara. Frost Awidgor. Grzegorz Godzisz. Frank Mordechaj. Garansztejn Szmuel. Foks Blima. Garansztejn Zelig. c. Feder Rebeka. Fersztat (. czy jej rodowe nazwisko brzmi Majster. Frost Sara. Feder Joel. Fuchs (Ingber) Sarah – autorka tekstu "Ostatni wieczór w moim domu" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Gawerc Pesa. Frost Bronia. Feder Mose. w okresie międzywojennym współpracował z plenipotentem ordynackim – Otto Kubickim. Michał Krupa) – z kolei od nich nieruchomość nabyła w roku 1944 Kazimiera z Kapciów Rzepecka. Frost Beniamin. Foks Fradel. Galtman Szaja.. nr aktu urodzenia 67/1938. Chaima.gdy młodsze dzieci zaczynały płakać udzielało się to i starszym. że związek małżeński został zawarty pomiędzy Ickiem Herszem Szejnerem a Hindą Ester córka Berka i Bimy Feldmanów. gdzie zapisano. Frost Jona. Geisthaut Beniamin. babki I. Frost Ester. Firer Chaim – 24 maja 1928 roku nabył od Zanwala Zylbera plac o wymiarach 0. Fersztat Icchok. Garanrejch Icchak. Geld Szajndel. wywodził się ze znanej i bogatej rodziny. Frenkel Mordechaj. Fink Cwi.. Gelerntner Icchak. Foks Mala. Galtman Hosze. Fink Boruch. Geld Abraham. Frank Dod. Feder Rouwen. Feder Nich. Fryder Mortko...Firer z Szafelów Chaja . jego wzrost i rozwój" zamieszczonych w Księdze Pamięci. Galtman Rochama. Frank Etel.. "O postawie dr Klukowskiego" zamieszczonych w Księdze Pamięci. Singera.Feder Miriam. Foks Fiszel. Flinder Nich. Fleyschaker Uryn. Feydko Dawid. Flejszer Samek.. Firer Szmuel. Firer Perla. Fridweld Nechama. Frank Sender. Firer Ela.. Firer Rojza. Figeltojb Bejnis. G Gabriel – nieznany z nazwiska kupiec. Feldman Hinda Ester – żona Icka Hersza Szejnera.

ze brał udział w walkach pod Monte Cassino. Hochgelertner Leml. pochowany jest na cmentarzu parafialnym. Holpern Israel. Zakład zlokalizowany był przy ulicy Zamojskiej. Szloma.Gillenter Faller – zamordowany w 1942 roku przez żandarma Jana Sieringa. Hischakker Uryn. podobno była z nich najładniejsza. Gold Abraham. Hochboim Lea.. Goldgraber Itcze. Haring Nachmale. Gryn Gitla. Gerntner Rachel. Glazer Lejbke. ordery miał spod Monte Cassino. Harpern Mendel. Gorfinkel Szprinca. Hilf Hana. Haltz Abraham. Grojser Chana..Holf Szmuel Dod. Hochboim Hers. Goldgrober Naftali. w roku 1653 sądzony był prze Trybunał Zamojski za pogwałcenie praw cechu rzeźniczego zamojskiego – przywoził do Zamościa mięso w dni inne. Goldgrober Hana. Hilf Fajga. Gelerntner Chawa Sara. Haring Jankiel. Hochboim Abraham. Goldman Simeon.. Hunef Herszko – szynkarz. Hajner/ Hejner Mosze. Hochboim Nachum. Hochboim Gerszon. Goefinkel Samson. Goldgrober Hersz. Grojsberd Rebeka.. został zabity uderzeniem kamienia w głowę 10 sierpnia 1940 roku. Potrafił też napoić podczas jarmarku wszystkie chłopskie konie nie pobierając za to żadnej zapłaty. Hilf Lejb. Goldgraber Abraham. Haltz Szloma. Haring Israel. Hochgelertner Pesa. HallLejb.. Goefinkel Jechosze. Gold Herszko. Gutman Harav Menachem – autor tekstów: "Wizjonier z Lublina" i "Uchowajcie niebiosa" zamieszczonych w Księdze Pamięci. Holf Hana. Herz Herszko. Hilf Mosze. Herman Lejzer. Hant Aron. Gorajer Wolf – szynkarz. H Hach Mendel.. Grider Mortko. Grojsberd Riwa. Golber Abuś. Githner Anszel. Gorfinkel Chaja Etel. Grosban Gerszon.ponieważ sprzedawał na słowo honoru szybko zbankrutował. Grojser Israel – w chwili śmierci miał 11 lat. Grin Gitla.Grajber Towa. Goldgrober Chaja. Goldberg Sara. jakie pozostały po reperacji dachu na Oberży (obecnie siedziba władz miejskich miasta Szczebrzeszyna). dobrze wykładająca swój przedmiot – matematykę. Gilis Rejzel.. Germanowicz Israel. Gorfinkel Israel. Honigman Mosze. Hajner/Hejner Fajwel. Gield Josf. Grojser Efraim. Grad Szmuel. Geryler Pinchas.. Grojser Hana. Na mocy decyzji Rady Pedagogicznej została w 1929 roku wychowawczynią I klasy liczącej 58 dziewcząt.. Honigman Cwi. Goldgraber Jakow Lejb.. Heiszcz Sudko. Hochboim Hana. Geysthauf Beniamin. Starsi mieszkańcy Szczebrzeszyna pamiętają jak Jankiel założył sklep . Holf Lejbisz. Holc Małka – nauczycielka. Holc Brucha z domu Stern – z małżeństwa z Lejbą Holc urodziła 11 marca 1938 roku martwą córeczkę. Grojser Motł. Goldberg Rafael. Hochman Cirla. Grand Lejbisz. Greenspan Rachel – autorka tekstu "W trosce o najuboższych" zamieszczonego w Księdze Pamięci. zginęła w Bełżcu. Gieysthort Benjamin – 17 października 1863 roku odkupił za sumę 18 złotych 150 sztuk dachówek od Zarządu Ordynacji. Hochman Boruch. Grand Berisz. Graf Szachna. Honigman Jankiel. Hochboim Rosa.. Goldman Grina. Hilf Zisze. według danych z roku 1789.. w którym poza środkami farmaceutycznymi i towarami aptecznymi można było nabyć kosmetyki i farby. Gillenter Moszko – zamordowany jesienią 1942 roku przez żandarma Jana Sieringa.. Grojsberd Pinchas. . wiadomo. Hajt Abraham.. dającą wiele do myślenia informację o nim zanotował Stefan Kozicki. Hochboim Berisz. Hochboim Szmuel Ber. Goldgrober Fajga. Grojsberd Mosze Dod. Mieszkał z rodzicami przy ulicy Frampolskiej. Goldberg Jente.. co zostało odnotowane w aktach Urzędu Stanu Cywilnego 14 marca tegoż roku. Grajber Zelman. Jankiel Grojser zmarł w 1970 roku. ciekawe kto mu je zacharapczył?. nr aktu urodzenia 92/1904. Grinsborg Rachmil. jego rodzicami byli Aron i Chana (rodowe nazwisko nieznane) Grojserowie.mało kto w kondukcie pogrzebowym szedł. nieznany z nazwiska. przy tym szalenie inteligentna i mądra. Holc Lejba – żonaty z Bruchą Sztern. Goldberg Moszko. Grojser Jankiel – urodzony 24 sierpnia 1904 roku. Gorfinkel Fiszel. Goldgrober Miriam Lea. Goldgraber Isachar. Gorfinkel Fajga.) – w okresie międzywojennym prowadził skład apteczny. Horowicz Ejzyk. Geszychter J (. Halpern Mendel. Goldgraber Gitl. Grin Mosze Szmuel. Honigman Etel. Gorfinkel Simeon. Herman Israel.Geszichter Josef. w roku 1938 liczył sobie 29 lat. Germanowicz Iser. Germanowicz Szloma. Goldgraber Miriam. mieszkał w Szczebrzeszynie przed wybuchem II wojny światowej. Grin Ejdel. Gernkuper Abraham. Goldgrober Mendel. Izraelowicz Moszek – rzeźnik. Małka pracowała w Szkole Powszechnej nr 2 (żeńskiej). Hajt Meir. Goldgrober Mosze. Haring Hanele. Grojser Abraham. Goldgrober Josf. Grojser Aron.Mosze Arie. Gold Szmul. Gorfinkel Hesia. Holtz Abram. Horowicz Eliasz. Herman Boruch. niż te które dla zamiejscowych rzeźników wyznaczył ordynat. Hochman Hall. Honigman Towa.. Grinsborg Perla. Grojser Debora. miała dwie siostry – Dwojrę i Hanę. Goldgraber Mordechaj. według danych z roku 1789. Ingber Woelw l – autor tekstu " Halucynacje w syberyjskiej tajdze" zamieszczonego w Księdze Pamięci..Haring Gitla. Grosban Gerszon. Hochboim Bajla. Hochman Abracham. I Icek – stolarz. . Grojser Simcha. Goefinkel Rafael. Gorfinkel Hersz.Goldschmit Abraham – autor tekstu : "Harav Hagaon Jechiel Blankman" zamieszczonego w Księdze Pamieci. Grojser Lea. Holpern Abraham..

Kalpfel Szmul. Juda Łukasz. Kawa Dod. w środowisku szczebrzeszyńskim znany był z tego. Kopf Wolf. Kliger Mosze. "Kulawy Szmul" – przydomkiem tym obdarzono nieznanego z nazwiska snycerza. Langbord Fajwel. Kojfman Mendel. u niej zaopatrywał się w bibułę Ksawery Rolle aresztowany za propagowanie antyrewolucyjnych haseł. Lamowa (. Kawa Rywka. Kuper Gerszon – członek Zarządu Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego założonego w Szczebrzeszynie w 1906 roku przez Bolesława Boguckiego. Lejbchober Wolf. Jongman Hersz. Lemer (.. która na ręce jego [ Ankiela Kahana] przekazana została.) – malarz.65 Jeleń – arendarz myta. Kliger Menasze. Lazar Icchak.. Kellner Yehuda – autor tekstów: "Sympatyczne typy" i "Legendarne postaci" zamieszczonych w Księdze Pamięci. Kawersztok Berisz. Jorpast Fedel. Kawersztok Aszer Rouwen. Kohan Uszer. Lechs Josef. Kasel Jechosze. Joher Joel. Kupiec Rachel. wypowiedział się przeciwko zbytniemu zainteresowaniu pulpilem (metoda prowadzenia dyskusji) i zalecał oddanie się studiowaniu Pisma. Kojl Riwa. Joher Jankiel. Lam Jankiel – autor tekstów: "Heroizm (epizody)". Kojfman Abraham. Leher Zyskiel. Kelner Chaja.. Kawersztok Jakow. Katz Herszko. Kojl Tobia. Janklowa Bajla Zira – w 1852 roku prowadziła sklep z materiałami papierniczymi. Kalach Lena. Knajdel Dodsze... Korn Mendel. Lam Lejzor – na drzwiach jego domu powieszono w roku 1852 odezwę zatytułowana "Manifest". Jongman Riwa. Kahan Uszer... Kliger Szmul Dod. Leder Chaim. Landau S.. Kawersztok Gecl. a w dzień targowy przybijał okolicznym chłopom zelówki do popularnych przed wojną "tyszowiaków" ( skórzanych butów z cholewami wyrabianych w Tyszowcach). Kelner Pesia. Kawersztok Rebeka. Kawersztok Bronia. Leder Tanba Cyrla – urodzona w 1938 roku. Kojfman Simeon. Korn Rosa. Kauz Shimon – autor tekstu "Czemuż żyjący milczą? Zamieszczonego w Księdze Pamięci. Josow Abram – szynkarz. Kohan Abram. właściciel malej drukarenki. Jorpast Abraham. Kojfman Chaja.. Kalach Ben Cijon. Kandel Zisze. Kornsztejn Efraim. Kojfman Jakow. Landau Tema. Kahan Abraham. Klatz Icek. Jongman Hinda. informacji takiej dostarcza pismo rządcy klucza zwierzynieckiego – Turowskiego z dnia 12 stycznia 1860 roku do Zarządu Ordynacji Zamojskiej.. Kichelsberg Szymon. Kojl Abraham. Kojl Ichud.Korowicz Ezyk. Lam Dod. Kauf Aron. Lebschütz Icek. w roku 1584 przeprowadził się ze Szczebrzeszyna do Zamościa. Kahan Jechosze. Lederejch Mosze. Kahan Chaim. Lass Aharon . Lechs Chaja. Knajdel Fajwel. Kojl Aron. rozstrzelany 11 maja 1942 roku. Jongman Mordechaj. żył w XVI wieku. urzędnik ów poinformował Zarząd o przekazaniu exspedycyi. Khol Josek. Langbord Szajndel. Kajfel/Kejfel Menasze.. Kupiec Josef. jego dwie córki zostały . Kolbfeld Eli. Kajfel/Kejfel Sara. Kandel Rebeka. Kojl Jechosze. Klinger Berle. nr aktu urodzenia 74/1938. Kawersztok Itcze Meir. Jongman Towa. Kapech Josef. Kuczer Lejb. Kranf Szyja Griszka.. Knobel (Stern) Sheindl – autorka tekstu "Tułaczka" zamieszczonego w Księdze Pamięci. według danych z roku 1789. Kojfman Guta. Kawersztok Abraham. Kancenalenbrigen Jechosze. Jankiel – nieznany z nazwiska kowal. Kandel Icchak. podkuwał konie. w połowie XIX wieku wespół z Samuelem Aszkenazym dzierżawił młyn ordynacki. Kliger Fajga. Kolbfeld Jankiel. Klejner lea. Kahan Jente. L Lafer Chaim. Lederejch Frejda. Kojl Josf. Landman Tema. zmarł około 1938 roku. Kisiel Zylber. Lefer Chaim. Kasel Berl Elimelech. która w swej treści nawiązywała do ówczesnej sytuacji politycznej w kraju. Kojfman Gitl. Landau Elkim. Katz Berko. Klejner Berele. Kornsztejn Lejb.) – została rozstrzelana wraz z dziećmi w październiku 1942 roku przez żandarma Jana Sieringa.. Jongman Ita.urodzony w 1938 roku. Lam Aron. K Kancenalenbrigen Berisz. Krawiec Judka.Lam Szoel. Kojl Szmuel. Kojfman Zachar. Jongman Tema. Joepast Hania. nr aktu urodzenia 72/1938. Kojl Simeon. Kotlarz Szmuel Itcze.. Kojl Rachel Lea. że wyrabiał malowane skrzynie. Kojl Szmul . Kahan Debora. Klejner Szloma. Kliger Jakow.. Kancenalenbrigen Menasze. Kligier – drukarz. Kajfel/ Kejfel Machal. Lason Lejzor. Kawersztok Chim. Kojfman Hanach. Kojfman Sara. Klejner Szmuel. Kliger Samuel Ber. Kahan Ankiel – w roku 1860 zalegał z opłatami czynszu.J Jakub ze Szczebrzeszyna – brat Salomona Lurri. Khol Szmul. Krofinalny Josef – szynkarz.. które pobudza człowieka do dobrych uczynków i bliższe jest słuchani słowa Pana. według danych z roku 1789. Lehler Zysko. Kojfman Mala. Kojfman Icchak.autor tekstu "Wspomnienia z chederu i pokoju za ścianą" zamieszczonego w Księdze Pamięci…. Joepast Jankiel. Johel Fradel. Kolbfeld Kelman.. Kupiec Etel. Kucze Sima.. Kol Berko. Klejner Fanel. "Zenik partyzant" zamieszczonych w Księdze Pamięci…. Jaworow Hurowitz Elimelech – duchowy przywódca szczebrzeszyńskich chasydów. Klech Icek. Kahan Josef.

Les Lipman.). Minc Michal.) – zastrzelona w 1942 przez żandarma Jana Sieringa. Miler Szmuel. Montacg Hanach. Lerner Chaja. Liger Etel. Mel Mosze. utwór został opublikowany 1639 roku w Wenecji..80 Ludok Eliasz – mieszkał w "dzielnicy" Szczebrzeszyna określanej jako Chałupy na Chmielniku. nr aktu urodzenia 72/1938.. Miler Cirla. Moba Rebeka. Miler Glikl. Lostman Menasze. Majer Ankiel. "O galerii postaci". Mendelbrim Jakow. Mendelbrim Drezil. Lerner Szloma Itcze. Lemer Rywka – urodzona w 1938 roku. Majmon Abraham.. Mitler Rebeka.. Lipszyc Icek. Lostman Dod. Lerner Jechiel. Montag Hersz.89 Misiejmowa (. Morgensztern Miriam. pismo w sprawie jego uregulowania doręczył Majmanowi w styczniu 1860 roku urzędnik ordynacki . Lens Dod. Minc Fania. Lichtenberg (. Lichtfeld Debora. Lostman Ichudit. Moba Motł. Minc Minc Szloma. Milsztajn Israel. Mlidner Haser. Lichtfeld Mordechaj. Lernzon Icchak Hersz. Mendel Fajwel.. "Głód wiedzy". Lichtfeld Jechzekiel. Mildern Efraim. Lewin Minda Najza – żona Mejera Szpera. Miler Szloma. w roku 1598 wyprowadził sie ze Szczebrzeszyna do Zamościa. Montak Abram. Mincberg Icchak. Majmon Rejzel. Moba Heszel.. Lostman Fajga. Miler Awidgor. Lerman Mosze.. Lubliner Araon – sukcesor Leyby Szpera. Miler Josef. "Szczebrzeszyn w zapiskach Sejmu Czterech Ziem". Miediner Chaim. Majmon Lejb. Chaima Firera i jej brata Josefa. Moba Pesel. Milsztajn Jechosze.. Malowaniec Daniel – szynkarz. Mel Gitla. Lotwak/Łotwak Samuel. Mitler Icchak.. Lostanberg Pinchas. Libele Jakow. Mildron Lejba. Lens Berisz.81 Luwicz Leiba. Milsztajn Blechte. Libel Heszko. Milsztajn Mosze.. "Źródła utrzymania" zamieszczonych w Księdze Pamięci. Mindberg Jakow – członek Zarządu Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego założonego w 1906 roku przez Bolesława Boguckiego. Minc Sara. Morgensztern . Leson Leizer. Utwór składa się z trzech rozdziałów .. Mitler Lejb. Milnder Chaja. człowiek bardzo zamożny. Mojżesz – arendarz młynnego. Montag Abram. Moba Fajga. w której zawarł opis pogromu szczebrzeszyńskich Żydów w czasie powstania Chmielnickiego w latach 1648 – 1649.. Minc Bajla. Meczunger Moszek – w roku 1929 potwierdzał przed notariuszem wydziału hipotecznego sądu grodzkiego zamojskiego Wiesławem Jaśkiewiczem tożsamość Rojzy Firer c. Lerner Szajndel. Loher Lea. Mesinger (. Majmon Fradel. Lichtfeld Menasze. Morgensztern Mosze. w 1655 roku sądzony przez Trybunał Zamojski za nieprzestrzeganie terminu dostaw mięsa do Zamościa w dni wyznaczone przez ordynata Jana "Sobiepana" Zamoyskiego Mermelsztejn Dod. Lotwak/Łotwak Sara. Lostman Hana. Lichtfeld Sara. Miler Gerszon. Lostman Cwi. a przy tym wyrozumiały dla zięcia. Machrowski Hanele. Morgensztern Szloma. Majmon Gitl. według danych z roku 1789.. Minc Jakow. Lostanberg Menachem. Moba Tojba. Machrowski Icchak. Mincberg Rouwen. Licht Rebeka.. Lostman Chaim. Lotwak/Łotwak Josef. Morgensztern Josef. pierwszy z ich jako akrostych zawiera imię autora. Miler Jakow. Mendlowicz Hirsz – rzeźnik. Lostanberg Josef. Miler Dod. Mitler Rachel Lea. Mendelbrim Hana.. Lichtenberg Jente. Majman Lejba – zalegał z opłatą czynszu. Mielstain (Langbord) Beltche – autorka tekstu " Przeraźliwa noc" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Majmon Szloma. autor pracy "Cok Haitim" (Ucisk czasów). Messinger Menachem – autor tekstu " Małe anioły śpiewają pieśń miłości" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Mel Łaja. Lichtfeld Chaja. Meir ben Samuel jest także autorem hymnu na powitanie soboty – "Mizmor szir ha szabath" napisanego w języku aramejskim. Praca po raz pierwszy została wydana w Krakowie w roku 1650. Mitag Idl. M Machrowski Frochter. zwolennika Haskali. Minc Motł. Messinger Mendel – autor tekstu "Ludowe opowieści" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Minc Mosze Genendl.. Lichtfeld Josef.. Miler Mosze Josef.Turowski. Lichtfeld Dod. zalegał z opłatami (należności inwentarskie) za rok 1839 i lata wcześniejsze (hipoteka nr 18). Mesinger Icchak Meir. Minc Israel Mendel. Miler Hana. Meir ben Samuel – szanowany członek żydowskiej społeczności w Szczebrzeszynie. Mendelbrim Fiszel. Lerner Moszko. Les Zlata. znane są imiona dwóch synów – Hirsz Dawid i Pinchas. Majmon Debora. Majmon Jakow.77 Lemer Icchak.) Rywka. Mel Szmuel Zisze. Majmon Hana. z małżeństwa tego urodziło się sześcioro dzieci. Les Rachel. Machrowski Szewa. Mejer Lejba. Mitler Rebeka. Mantel Ester. Lens Jente. Lens Zysko. Messinger Mosze – autor testów: " Szczebrzeszyn dlaczego?". Morgensztern Jacob – autor tekstu "Z bunkra do partyzantów" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Morgensztern Chaja. Minc Israel Menachem. Majmon Chaim.rozstrzelane 18 maja 1942 roku na szosie prowadzącej w kierunku wsi Rozłopy. niejaki Joshua ben David z Lamberga dopuścił się plagiatu wydając "Ucisk czasów" jako swoją pracę – został zdemaskowany przez Steina Schneidera. Machrowski Benisz.. Licht Lejzer Eliach. Morgensztern Dod. Mitler Hanasze. Termin ostatecznej zapłaty Zarząd Ordynacji Zamoyskiej wyznaczył mu na koniec czerwca 1838 roku. Miler Mosze. Montag Mendel. gdy zawierali umowę z Zanwlem Zylbergiem odnośnie kupna placu przy ulicy Klasztornej nr 75. Majmon Hersz. Mejman Lejba.. "Otoczenie i środowisko". Les Sara. Majmon Josef – teść Jakowa Reifmana. Moba Szmuel. Mesinger Zajndel. Liberman Herszko. Licht Icchak Eli.. Mendelbrim Jankiel. Lichtfeld Blima. Mantel Rochama Bina. Lotwak/Samuel Itcze.

przechrzta. Nugiel Fajwel. Od 1940 roku pracowała na posterunku szczebrzeszyńskiej żandarmerii. Zatwierdził również prawo własności do folwarku na Przedmieściu Janowickim. Nisenbaum Gołda. Rajber Arie. Orient. Rajchszten Abraham. który został zamieszczony w "Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie" (Kiriat Yam 1984). NikalsbergMosze. Nut Rebeka. Rajz Pinia. sycenie miodu i warzenie piwa. Rajber Mala. jej przedstawiciele w osobach Jakuba I Jelenia dzierżawili młyny. Pomeranc Szmuel. z która miał sześcioro dzieci: Fajgę. Rajz Josef. Nut Mosze. Oprócz pisania zajmował się pracą z młodzieżą żydowską.Jeszurun. Naj Motel. Nudel Ariel Lejba. Rajz Hana. 25 sierpnia 1656 Izrael otrzymał od III ordynata zezwolenie na palenie gorzałki czterema baniami. "Kol Mebaser" (Praga Czeska 1859). 18 lutego 1827 roku w jego obecności został zawarty związek małżeński pomiędzy Ickiem Herszem Szejnerem a Hindą Ester Feldman. po drugie społeczność żydowskich miast i miasteczek w Polsce. Pomeranc Szmul. Rajfer Fajga. oraz ich wyszynk. Nosalczykowie /Nosołowicze – rodzina mieszkająca w Szczebrzeszynie w XVII wieku. Pomap Genandel. Rayker Chaim. "Tol Rabenu Zerachija Halevi" (Praga Czeska 1853). Nudel Mordko. Nikalsberg Berisz. O Oberwais (. Pierwsze próby swojej poezji zawarł w tomiku "Tuszyjah U – M’zymah. którzy pragnęli się kształcić. Nadel Lejbisz. P Papa Israel. NisenbaumHinda. Szymona. dla której wygłaszał odczyty w pobliskim Zamościu – ich zbiór zatytułowany "Moade Ereb" wydano w 1863 roku w Wilnie. Po pierwsze taki młody człowiek nie znał żadnych innych języków jak jidysz. którzy zostali wykształceni w normalnym trybie (chodzili do szkoły) nie mogą sobie nawet wyobrazić jakie trudności mieli w poprzednich czasach pobożni Żydzi. oraz wolny ich wyszynk. Nagelrejter Rebeka.. a więc języki w których nie było prawie żadnych książek z których mógłby poznać świat i jego problemy. Inne prace Jakowa Reifmana to: " Tabnit ha – Bait" (Żółkiew 1844). . pochodząca z licznej żydowskiej rodziny. Nobel Jakow. "Peszer Dabar" (Warszawa 1845). Pieróg Boruch – rzeźnik. Rajber Fajga. Rajz Perc. Chachamim. Mojżesza i Jakuba Hersza. zastrzelona 16 listopada 1942 roku – posłano ją po coś do miasta. "Chut ha M’szulasz" (Praga Czeska 1859). Bikurim. Papa Israelke. Nut Naftali.. poszedł za nią żandarm i strzelił z tyłu w głowę Oszyja Zyra – szynkarz. Piekarz Moszko. Nidman Lejba. i jak bardzo wszystkie drogi do ich wykształcenia były zamknięte. Ha – Mebaser. Nut Abraham Chaim. Rajfer Benisz. związanym z Haskalą. Nugiel Fajnel. Pos Hanasze. w roku 1653 sądzony był przez Trybunał Zamojski za to. Ponadto ogłaszał drukiem swoje artykuły w czasopismach niemieckich i hebrajskich: Cyjon. Najder Mosze. Nurdmel Rejzel. Rajber Lejbel. Hamagid. Nehl Fajga. Za udzielenie tego przywileju – Jan "Sobiepan" Zamoyski nałożył na Izraela Nosalczyka czynsz roczny w wysokości 100 zł na ołów do cekhauzu zamojskiego. Hakarmel. Pelzler Reca – żona Pinchasa Szpera urodzonego 23 kwietnia 1919 roku. Rajber Zindel. Rechsztejn Ester. Rasgprut Herszko. Rajber Zeptel. Rajz Fajga. Rajber Szloma. Rajz Simeon. Nut Lejba. Monterperl Nachum. Naj Chaim. gorzelnie i stawy rybne w Ordynacji. Jakub ponadto dzierżawił wieś Chmielek za roczną opłatą wysokości 3000 złotych. "Arbaah Charaszim" (Praga Czeska 1860). Papier Dod. Nut Henoch. Najder Itcze. Rajz Ben Cijon. Mejera. Kochbe Iicchak.Nisenbaum Issachar. Reifman Jakow – w Szczebrzeszynie mieszkał w początkach XIX wieku. Dla syna Izraela Nosalczyka – Mejera III ordynat Jan "Sobiepan" Zamoyski wydał w 1642 roku zezwolenie na palenie gorzałki i warzenie piwa. Aleksandra. Nisenbaum Bina. z uwagi na jego unikalną wartość biograficzna podaję przekład z jidysz dokonany przez Adama Altmana: Wielki Żyd i genialny człowiek Ludzie.Szmuel. był postępowym pisarzem i krytykiem literatury żydowskiej. Najder Szmuel. N Nadel Docie. Nisenbaun Niche. Ha Kochabim. Perl Aron. Pomeranc Jechsekiel. Nikalsberg Simeon. R Rabinowitz Jeremiachu. O życiu i działalności Jakowa Reifmana obszerny tekst napisał Icchak Warszawski (Isaac Bashevis Singer). która przed kilku laty przeszła na katolicyzm i osiedliła się na wsi w Gorajcu. K’bucat. że przywoził do Zamościa mięso w dni inne od tych które dla zamiejscowych Żydów wyznaczył ordynat Jan "Sobiepan" Zamoyski. Rajber Jakow. według danych z roku 1789. Nadel Jakow. Perl Zelik – rabin. Pergament Szmul. Rajchszten Etel. albo hebrajski. Monterperl Mordechaj. Nurdmel Jechosze. Rajz Chaja. Nisenbaum Nachum. Pomap Hersz. Pos Chaim.) – kobieta lat 30. Monatsschrift.

Jedyne co się dowiedział o tych ludziach posiadających wiedzę. ani też w języku . To nie zaspokoiło jego głodu wiedzy. Gdy Jakow miał cztery lata spalił się dom jego ojca.Galicji i na Litwie nie tolerowała każdego. Po pierwsze: w języku niemieckim były dostępne wszelkiego rodzaju książki. których nie było w języku rosyjskim. W Opatowie stare książki. Jakow był chłopcem. później zostało przełożone na hebrajski. Który Żyd chciałby takiego zięcia?. odwrotnie – te książki jeszcze bardziej rozbudziły jego pragnienie poznania świata. ale wiadomo. który odznaczał się zdolnościami zaczął wszystkich chłopców. W roku 1836 Jakow osiedlił się w Szczebrzeszynie. i doszło do jego uszu. która Jakow znalazł u swego teścia było dzieło filozoficzne "Chozari/Kuzari" napisane przez poetę Jehudę Halevi. Jakow na początku uczył się u swego ojca. który odznaczał się wielką ciekawością. W tym czasie wszyscy maskilim mieli tylko jedna drogę do Haskali – uczyć się języka niemieckiego. W tych czasach uczono dzieci w przeważającej mierze wersetów Księgi Genezis. ażeby mógł poświęcić się nauce. Jeżeli taki młody człowiek poznał jakieś prawo z logiki. Dowiedział się z ksiąg. Związek małżeński z takim człowiekiem byłby wielkim mezaliansem. że gdzieś tam – w dużych miastach są ludzie. W księgach pisano. Ryzykowali swoim jestestwem. że po kilku miesiącach znał je na pamięć. o tym uczeniu się. że ten albo inny sławny rabin miał dyskurs z takim niedowiarkiem. czego uczą ci profesorowie?. którzy potrafią wyliczyć (przewidzieć) kiedy będzie zaćmienie księżyca. czy poszerzył swoją wiedzę nawet z geografii. jako pisarz wprowadził się do Opatowa. są uniwersytety. Jednak wielu takich pobożnych młodych ludzi w żydowskich miastach i miasteczkach prawie że ryzykowało swoim życiem by osiągnąć wiedzę. W swojej biografii opowiada Jakow Reifman . Ale w Opatowie. żadnych dokładnych szczegółów. którzy potrafią do tych rzeczy dojść drogą umysłową. bito go i bardzo często zsyłano do wojska. to. o których już przedtem słyszał. że oprócz Tory są jeszcze inne dziedziny wiedzy. biblioteki. Oprócz tych wiadomości Jakow czasami czytał w książkach o tych znawcach problemów świata – wiedział. To wszystko jeszcze bardziej pobudziło jego ciekawość świata i rozbudziło wyobraźnię. zaćmienie słońca. rozdrażniły jego apetyt dla spraw ducha. Zdolna głowa do pojmowania wiedzy Jakow Reifman urodził się w roku 1817 we wsi Łagów k. to znaczy chciał poznać świat jak najdokładniej. że w domu swego teścia Jakow znalazł wielki skarb – tym skarbem było kilka książek. który pragnął wyjść poza krąg wiedzy objętej Pismem Świętym. Jakow. Jego ojciec pan Hirsz był "pisarzem" (umiejącym pisać) – prowadził korespondencję w zarządzie lasów. w którym to się stało był dla niego dniem szczęśliwym. to dzień. o tych bibliotekach. Tam w Opatowie pracował jako mełamed (uczył alfabetu. albo muzyki. W wieku 17 lat został narzeczonym – swojej narzeczonej nigdy przedtem nie widział. że są wielkimi niedowiarkami. Jedna książką było "More Nebuchim" Rambama (Mojżesza ben Majmonidesa) – dzieło filozoficzne pisane po arabsku. Opatowa w radomskiej guberni. z człowiekiem. t. jego teść Josef Majmon mieszkał w Szczebrzeszynie – to dość daleko od Opty. d czego oni się uczą. że do znalezionych w Szczebrzeszynie dorwał się z takim zapałem. że są ludzie. że dąży do nauki czegoś innego prócz Tory. drugą książką. a jego teść był bogaczem. ale których w Opcie nie było. już wtedy zaczął wykazywać się jako zdolny chłopiec [zdolna głowa]. to już powinien być na tyle przygotowany. Jednym z takich młodych ludzi . że gdy był jeszcze dzieckiem trzyletnim to już matka Rachel budziła go z rana i prowadziła do mełameda. którzy z nim się uczyli zapędzać w kozi róg [wkładał ich sobie za pas]. (Opcie jak nazywali miasto Żydzi) nie mógł o tych sprawach otrzymać żadnych informacji. że są specjaliści z matematyki. Prze kilka lat po jego śmierci już krążyło o nim cały szereg legend. którego podejrzewano oto. jednak swaci bardzo często doprowadzali do związków ludzi z różnych miast. odpowiadać na wnioski i budować zamki na lodzie wokół problemów poruszanych w Talmudzie – to znaczy umieć komentować. żeby zadawać pytania. I ten teść. Jakow uchodził za człowieka uczonego. który był bogatym człowiekiem przyrzekł swemu zięciowi utrzymanie [kies] po to. W wieku 15 lat przestał pobierać naukę u mełamedów i zaczął uczyć się sam. musiał więc [ojciec] opuścić tę miejscowość. Nowe możliwości w Szczebrzeszynie O współżyciu tej pary mamy bardzo mało wiadomości. później u innych mełamedów. i opanowało go straszne pożądanie wiedzy – co tam piszą w tych księgach. prowadził indywidualne nauczanie dzieci. którzy potem stali się sławni – ich nazwisko stało się znane jako człowieka wiedzy był Jakow Reifman. zanim jednak chłopak nauczył się rzeczywiście studiować jedną stronę z Gemary. i I Księgi Pięcioksięgu). matematyki. Takiego młodego człowieka nawet wykluczano z domu modlitwy bet ha – midrasz. bibliotekach i. Co tam piszą w książkach? Przebywając w domu modlitwy dowiedział się. nikt nie mógł mu o tym powiedzieć. z których Jakow uczył się wiadomości ogólnoświatowych (w sensie poza biblijnych) tak rozbudziły jego chęć poznania świata.

to mieszkaj z nim. Złapany na gorącym uczynku Prędzej. których nie można osiągnąć. czy rzymuje tego zwyczaju. że mąż szykuje sobie wieczorem wodę. Ona odpowiedziała. I chasydzi wskazują. którą Montefiore sam ułożył. To w jaki sposób Jakow go otrzymał trzeba było okryć tajemnica. tak jak wszyscy inni pobożni Żydzi. Bo po pierwsze: tata.polskim. Po pierwsze: okazuje się. człowiekiem. tak wię aramejskiego uczył się z tych przypisów. tym niedowiarkiem. Ale nie ma rzeczy . bo gdy spostrzeżono młodego człowieka studiującego Święte Księgi w przekładzie Mendelsohna dawano mu policzek . Z dziesiątką rubli w tygodniu można było przeżyć. której nie miał Opatów – położony był blisko Zamościa. Po drugie: tata był wielkim uczonym. krótko mówiąc nie był wyrzutkiem społeczeństwa. który otrzymał od Mojżesza Montefiore. kiedy się bardzo. a później stał się more [nauczycielem?] w Lublinie. "O logice w Talmudzie". otrzymywał tez książki niemieckie. że wiele jego książek. gdy otrzymał od swojego zwolennika z Amsterdamu – Abrahama Chaima Wagne skrzynię pełną rzadkich ksiąg. Jakow Reifman dostał właśnie te książki Mendelsohna. Nie mamy dokładnej odpowiedzi na to. czy później dowiedziano się w Szczebrzeszynie. W swej krótkiej autobiografii napisał Jakow Reifman. które przynosiły mu jakiś dochód było publikowane. jednym z tych wyróżniających się uczonych w Polsce. Jeżeli szczebrzeszyńscy Żydzi nie wierzyli. to właśnie ten kielich przekonał ich do pozycji Reifmana. czy ma się rozwieść z mężem. siedział i uczył się. będziesz miała z nim dobrego syna. "Sanhedryn". modlił się. które od czasu do czasu publikowano. ale rabin spytał. między innymi z z żydowsko – niemieckimi badaczami [poszukującymi w Biblii] – Abrahamem Geiger i Icchakiem Mordechjem . która z rana po przebudzeniu się polewa sobie ręce. I długo nie trwało jak Jakow Reifman zdobył pomiędzy żydowskimi uczonymi znaczącą pozycje filozofa.nie chwalono. Chasydzi opowiadają. bo Reifmanowie już mieli dziecko. że tak. że dla umysłu nie ma żadnych tajemnic. Napisał też książkę o dużym i rozgałęzionym rodzie żydowskim Rapaport (zamieścił w niej drzewo genealogiczne tej rodziny). Tak więc często ten przekład niemiecki był punktem wyjściowym dla większej ilości maskilów do nauczenia się języka niemieckiego. "Księga soferów z Erec Israel". Było już za późno. wydalano z domu modlitwy i bardzo często musiał on rozwieść się z żoną. Tak że on. który już od dawna był miastem maskilów z wykształconymi ludźmi. żeby teść mógł go wygonić. Sławny angielsko – niemiecki filantrop Mosze Montefiore przysłał Jakubowi Reifmanowi złoty kielich. i dlatego taką satysfakcją był dla Jakowa ten podarunek. Między jego książkami były pozycje: "Beit Jakow" (Dom Jakuba" – to książka o Pismach Świętych. ale to nie przeszkadzało mu w tworzeniu poezji w języku hebrajskim i aramejskim. że jeszcze nigdy jeszcze nic tak go nie ucieszyło jak właśnie ten kielich . Jakowa Reifman jedyny syn Natan był pobożnym młodym człowiekiem. po drugie niewątpliwie maskili z całego świata trochę go wspierali materialnie. że Jakow Reifman został złapany w sidła nowych poglądów. Jakow Reifman był z natury racjonalistą. a bardzo tego chce. tak dalece nie tolerancyjne było żydowskie społeczeństwo dla wszystkich maskilów. że Jakuba Reifmana żona pojechała do starego rabina w Bełżcu – Szaloma pytać o radę. Poza tym Jakow prowadził się na zewnątrz tak samo jak inni pobożni Żydzi. uważał . a był jeszcze trzeci powód dla którego niemiecki był językiem używanym przez maskilów. mimo to dawał ojcu przynależną cześć. Po trzecie w tamtych latach w Szczebrzeszynie nie musiano mieć wielkich pieniędzy żeby się utrzymać. Wtedy rabi odpowiedział – jeżeli on szykuje tę wodę do polewania rąk. to tata. W jakiś sposób Jakow dostał w Szczebrzeszynie książkę przełożoną na język niemiecki. Skąd u Jakowa znajomość aramejskiego?. niewątpliwie zarabiał też coś na swoich artykułach. z czego się utrzymywał. które maskili przyjmowali. gdyż jest to język lekko podobny do żydowskiego (jidysz). Najbardziej lubił logikę wiedzy. nauczył się pisania po hebrajsku z określeniami tego języka używanymi w ówczesnych czasach. Druga wielką radość przeżył Reifman. gdy zmarł jego teść?. czy ten mąż wieczorem szykuje sobie wodę. I postrzegał swojego ojca jako cząstkowego niedowiarka. Sławny żydowski filozof Mosze Mendelsohn (twórca Oświecenia żydowskiego – Haskali) przetłumaczył Księgi Święte na język niemiecki – drukowano je z alfabetem hebrajskim. Reifman korespondował z wieloma współczesnymi mu uczonymi. który wierzył w umysł. W każdej Księdze z Pięcioksięgu są przypisy w języku aramejskim. Po drugie: wyuczenie się niemieckiego było o wiele łatwiejsze. że studiuje. że ich niedowiarek Jakow Reifman jest przyjęty w świecie. szybko wyuczył się niemieckiego. na którym była wygrawerowana hebrajska piosenka. Szczebrzeszyn miał jedną zaletę. wypełniał wszystkie nakazy Biblii. Pisał wiele książek i publikował duże rozprawy w hebrajskich i niemieckich żurnalach. Nie było lekką sprawą otrzymać ten przekład. że przepowiednia rabina sprawdziła się. Na zewnątrz nie okazywał tych wszystkich objawów. Złoty kielich od Montefiore Z czego Jakow Reifman żył w późniejszych latach.

Rozanajl Israel.. gdy obchodzono jubileusz 70 lecia urodzun Jakowa Reifmana na zebraniu w hebrajskim Kneset Israel wydrukowano krótką biografię Jakowa Reifmana. . Roitman Jakow Mosze. która mówi: "Gdzie się zwracam widzę jego ducha który poszukuje w zakamarkach Tory światła i płomienia Nie zapomniałem cię bracie – kto cię może zapomnieć ilu takich Jakubów Reifmanów jest na tym żydowskim świecie Niewielu" Gordon nie należał do ludzi.. Roitman Gitl. i jeśli kogoś nie cierpiał. Safir Dod. Rotenteler Fajwel.Rewitman Fajga. Rejfer Szloma. między innymi przekazując tam rysy jego charakteru.. Rosenblum (Scher) Bella – autorka tekstu "Rozczarowanie socjalistycznym reżimem w Polsce" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Ruy Szmul. który jak już uprzednio powiedzieliśmy był miastem maskilów. szczególnie wysoko ceniono go w Zamościu. ze on [Jakow] rzeczywiście był pobożnym Żydem. do których nie dochodził jeszcze w ich studiowaniu fałsz. Rider Awigdor – autor tekstu "Nocna zmiana w piekarni" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Roitman Brane. w przeciwieństwie do innych maskili. rabbiego. ale pobożnym Szczebrzeszynie. Roitman Chinke. Przeto też przyjaźnił się z ludźmi młodymi. Remer Ezril. Resz Hania. W późniejszych czasach nauczył się łaciny. Petersburgu.Jostem... Napis brzmiał: "Wspomnij imię naszego wielkiego nauczyciela i pana. Reuweni Ariela – autorka tekstu " Menachem Messinger naiwny 80 letni malarz" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Roitman Chaja Ita. przeinaczeń. poety I. Bez wątpienia Jakow Reifman był wzorem dla pisarza. Riotman Nachum. tylko czasami lubił obracać się w towarzystwie. wspomnij imię kapłana który o tyleż pomnożył studnię Tory Usta kapłana będą strzegły wszelkiej powierzonej mu wiedzy jak przestrzega w księdze: Zwierciadło kapłaństwa wielki czynem w komentarzach wielu: Dary kapłaństwa" Rejber Icek. wychował też pobożnego syna – on też był pobożnym Żydem. Rider Bronia. Rozenfeld Fajga. Rotenteler Mincze. polityki. Jego księgi wydawano w: Berlinie. Pereca. Rejsztcher Symcha. Rejchter Szmuel. Rozenberg Jechosze. Rotman Mosze. greckiego i arabskiego. Reyner Israel. samodzielnie wypowiadał swoje myśli. Pradze. informację o dostarczeniu pisma przekazał do Zarządu Ordynacji urzędnik ordynacki – Turowski – rządca klucza zwierzynieckiego. Safer Nach. L. do których dochodził.Sapin . *** Jakubowi Reifmanowi zawdzięczamy wzmiankę o wspomnianym wcześniej Ber Issacharze – skopiował napis z jego macewy znajdującej się w czasach współczesnych Reifmanowi na szczebrzeszyńskim kirkucie. Rotenberg Kielman. Po pierwsze. Rejszman Ankiel – w styczniu 1860 roku otrzymał pismo odnośnie spłaty zaległego czynszu. Gordon stworzył o nim pieśń hebrajską. Samborski Nechemia. Warszawie. Roitman Motł.. L. Po trzecie lubił samotność.. Po czwarte był bardzo oddanym przyjacielem. Remer Hinda. Roitman Fajga – autorka pieśni "Wspomnienie" zamieszczonej w Księdze Pamięci.. Rozenfeld Binem. którzy sami kierowali swoimi umysłami. to nie robił do niego słodkich oczu. Remer Ariel. Po drugie był wrogiem niewierności. Resenblitz Sura. Wiedniu. przeto dalej zamieszkiwał w tym małym. Hebrajski poeta J. Rozenblat Icchak. którzy szafują pochwałami. Rozenfeld Arisz. żeby wychować syna w ten sposób. Rybin Jankiel. S Sachawolski Abraham Ichud... Remer Hana. Zewnętrznie prowadził się Jakow jako pobożny Żyd.. ale mówiono o nim z szacunkiem. w którym mógł zostać pobożnym i jednocześnie pracować nad pogłębianiem swej wiedzy. Wilnie. Roitman Rojza. Roitman Jechosze. Ryng Pinchas. przekontrolować. Sachawolski Ben Cijon. Roitman Chaim. Chasydzi postrzegali Reifmana jako niedowiarka. Był bardzo popularny w lubelskich okolicach. gdy był on jeszcze młodym maskilem w Zamościu. którymi pogardzano. Roitman Israel. prawdopodobnie Perec znał Reifmana osobiście. Musiał każdą rzecz sam przemyśleć. Bardzo prawdopodobne. że lubił być oryginalny – nie lubił powtarzać myśli innych. Remer Chaja Bina. Jakow Reifman zmarł 13 października 1895 roku w wieku 78 lat. Rotenteler Rojza. ponad wszystko lubił nowe rzeczy i otwartość. rzucają słowa na wiatr Nie powtarzać innych W roku 1888 obchodzono. To chyba rzadkość między maskilami.

Nieco wcześniej(12 kwietnia) Lejb Szper sporządził testament dla zabezpieczenia dzieci i uporządkowania spraw. Szejner Sara. Szak Hanach. Stern Bracha – autorka pieśni "Moje miasto Szczebrzeszyn" zamieszczonej w Księdze Pamięci. Szpejzinger Etel. Szper Jehuda s. Szmirch Josf. która założył na Szperówce (Przedmieście Szczebreszyna). Szer Łaja – urodzona w 1938 roku. Szacher Szpringa.109 Szer Mosze.. 60 letni wówczas mężczyzna. Szisel Bina.. Lejby. Szafer Bela. Simeona. Szejner Lea. a ponadto kupili od Mortk Szpera dom pod nr 355.. czy małe dzieci pozostawione pod opieka trochę starszych nie płaczą. Szic Bese. numer aktu urodzenia 54/1938. Stern Abraham – autor tekstu "Anioły przeniosły go do Ziemi Izraela" zamieszczonego w Księdze Pamięci.. Szperowie byli właścicielami domu w Rynku pod nr 11. Szejba Mosze... jego ojcem był Szloma Szper.. w Szczebrzeszynie zamieszkał po zawarciu związku małżeńskiego z Hindą Ester Majster/Feldman pradziadek Isaaca Bashevisa Singera. cadyk – nosił przydomek "dobroduszny". 26 lipca 1850 roku została poślubiona w wieku 17 lat Szmulowi Zinger (z Końskich ) w Tomaszowie. Suesser Moshe – autor tekstu "Potajemne działania w sztiblu" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Szlomo. numer aktu urodzenia 70/1938. Szper Jankiel. Akt zakupu nieruchomości potwierdzono wpisem do Księgi Umów Okręgu Zamojskiego w dniu 28 grudnia 1858 roku. Szacher Chaim.. Szisel Abraham. Zelmana. Szcher Chaja Etel. Szper Icek – postrzegany jako twórca koloni rolniczej. Szajnberg Rywka – urodzona w 1938 roku. Szacher Fajga. Szacher Sara Perl. Sznajder Fajwel. że gdy w Jom Kipur dorośli byli w synagodze. Szpejzinger Hersz.103 Stemmer Ytzchak – autor tekstu "Między życiem a śmiercią" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Szacher Jakow. Szic Jankiel. Szor Chaja c. Szacher Mosze.. Pinchasa.. Szacher Berl. Szacher Simeon. Druga . Szisel Benisz. Szacher Isaja. Szejner Szloma. Szoul Pinchas. Szic Lejb.. Szper Hana Rywka.. Szafer Abraham. Jeśli tak było brał je w ramiona i serdecznie uspokajał. Sytz Dawid. Szacher Aron. która dotychczas utrzymywał. Pochowany jest na szczebrzeszyńskim cmentarzu. Szper Abraham Szloma – żonaty z Łają Mendelsburg. Szic Dod.. Sznajder Boruch. Lejb Szper był dwukrotnie żonaty – pierwsza żona – Nirla (rodowe nazwisko nieznane) urodziła mu: Icka Jehudę Mordkę i Haskiela Szlomę. Singera. Szacher Mordechaj. Sznajder Szloma.. Szper Hinda c. Szper Gitla – wyszła z Lejzora Rosset. Szinena Dawid – syn rabiego Jakuba ze Szczebrzeszyna. jego macewa wrośnięta jest głęboko w ziemie.. Szacher Hinda. Szafer Rojza. Silber Szmul. według danych z roku 1789. Tema Blima była babką I. Szajwic Małka. Szacher Iser.. numer aktu urodzenia 70/1938.). Szper Josf. Staupfmanowie Abram i Teria – w początkach XIX wieku zajmowali się uprawą winnej latorośli. matka miała na imię Tema (rodowe nazwisko nieznane). 3 maja 1831 roku zmarł na skutek epidemii cholery – oświadczenie o jego śmierci złożyli przed urzędnikiem stanu cywilnego dwaj szkolnicy: Leyb Beglanbter liczący 64 lata i Rachmiel Braundel. Szper Jakub Hersz s. Schytz Zelman.Szacher Fania. Szpakowski Eli. Szolow Herszko – szynkarz. Szacher Szloma Israel. Stern Shalom – autor pieśni "Cichy lament" zamieszczonej w Księdze pamięci.Stromec Habuś. Szpakowski Ezekiel. Stern Sara.. urodzona 1 lutego 1833 roku w Szczebrzeszynie. Szisel Aron... Szper Abraham. SZ Szacher Abraham.. Szer Hasa.. Szper Lejb – dzierżawca dochodów konsumpcyjnych. Szajwic Eliachu. zalegał z opłatami (należności inwentarskie)za rok 1838 i lata wcześniejsze. Lejby. Szic Zalman. Szor Mosze s. Szajwic Idl. Szper Haskiel – sukcesor Leyby Szpera. Snajder Brucha. Smali Debora. Szelk Kancel.. Smali (Catz) Rywka – autorka tekstu " Na brzegach Wieprza " zamieszczonego w Księdze Pamięci.. Szic Icchak. Szer Simeon.. Szeybaum Leyzor. Szackmer Dod. Szpakowski Alter. Szejner Tema Blima – córka Icka Hersza i Hindy Ester Szejnerów. którą to należność obowiązany wpłacić do kasy ordynackiej do końca 1838 roku. Szajwic Zanwel. Szacher Rafael Hersz. prowadził w okresie międzywojennym sklep spożywczy. zmarł w 1840 roku.Chava – autorka tekstu " Sprawiedliwy" zamieszczonego w księdze Pamięci... O cadyku opowiadano. Silber Abuś. Sbrahama. tuż przy wejściu na cmentarz pomiędzy dwoma dębami. studiował Kabałę – jego ścieżki były oparte na i wyznaczone prze podstawy Kabały i tajemnicę umieszczona słowem rabiego Salomona bar Izaaka w Zoharze i Poprawkach. Sofer Icchak.. Szacher Lezer. Szic Mosze.. Szisel Chaja – pracowała w Zespole Redakcyjnym Księgi Pamięci. on chodził od domu do domu i nasłuchiwał. oraz córkę Fajgę. Szer Icek – urodzony w 1938 roku. Szor Rachel c. Szoel Lam – pracował jako pomoc kancelaryjna c[esarskiej] i k[królewskiej] Komendy w Zamościu (pocz. Szacher Dod. XIX w. Szafer Jakow. Singer Tewel. Szacher Lejb..117 Szper Haskier. Szafer Icchak. Szper Itcze Meir. Szmirch Hadasa. Szejba Lejb. Szmul – nieznany z nazwiska sklepikarz. Szper Hirsz Jakub s. Szcher Hanach Lea. Szacher Bronisz. Lejby. Szcher Hanach Mala. oraz łąkę za rzeka Wieprz – umowa kupna została spisana przed rejentem Okręgu Zamojskiego – Walerym Głowackim w dniu 24 października 1858 roku. Szajwic Lejbisz. Szmirch Fajga. Szisel Bronia. B. tudzież chcąc zachować sławę. Szejner Icek Hersz – syn Pinkasa i Rywki (nazwisko rodowe nieznane) urodzony 1808 roku w Tomaszowie. Szejner Lejbisz. Szic Hanach.Lejb urodził się około 1785 roku. Szafharc Israel Dod. Szacher Nacha.. Szmirch Todos. Szer Jakow.

Sztronzer Pesa. Sztronzer Towa. Sztrajcher Szajndel. Szpringer Hersz. Szpringer Isajachu. Sztibel Ezriel. Szrift Szloma. Sztern Frajda.żona Łaja – córka Abrahama Willausz była matka Josefa Arona i Hirsza Jakuba. Szper Majer Szymon – urodzony 1832 roku. Szwajcar Alfer.. Szper Perla c. Szrift Isajachu. Szrift Rouwen. oraz Hindy. Sztibel Lea. Szrejber Isajachu. Szrift Aron – autor tekstu "Ostatni pociąg" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Dzieci: Perla. Szpul Ita. zm. zastrzelona w październiku 1942 roku. II grupa przy obiedzie Zakład Sztrajchera zlokalizowany był przy ul. Sztibel Nota. w roku 1938 liczył sobie 54 lata. Szrift Berl. według danych z roku 1789. Sztibel Israel Szloma. na jego rzecz w maju 1861 roku Icek Szper tytułem posagu dla córki zapisał 540 rubli srebrem. Aleksander (* 6 czerwca 1900 roku). Szwajcar Gołda Zajdel. Szplizinger Chaja. który miał miejsce w Szczebrzeszynie w 1922 roku. Szper Szymon. Szwajcar Frajdel. Zamoyskich w Szczebrzeszynie 1811 – 1926. Sztejnberg Mendel. Szpul Samson. Sztibel Bejcze. Szpringer Josef. Szpul Gecel. Szper Mosze. Szpira Aszer. Szwajcar Icchak. kupiec i szynkarz. Szper Mońko – sukcesor Lejby Szpera. Szper Mortko – szynkarz. Szpringer Rejzel. Ludwika Pawłowskiego "Szkoły im. Sztibel Ester. Szper Mordka s. zalegał z opłatami należności inwentarskich za rok 1838 mi lata wcześniejsze. Rynek 34. Szpringer Jan – w roku 1927 otrzymał od Rady Szloknej Powiatowej w Zamościu pozwolenie na itwarcie w Szczebrzeszynie II klasowej Szkoły Prywatnej im. Szpul Esel. Sztibel Chja Ita. Są to w kolejności numerycznej stron: fragment wnętrza kościoła św. Szprynger Josef – przewodniczył na wiecu Ogólnopolskiego Związku Robotniczego Żydowskiego. Lejby. Sztibel Icek. Sztajnberg Josef. Modena. Szpringer Pesa. Szpringer Lejb. Sztam Simcha. Szternfeld Josef. Sztronzer Rachel. Szawjcar Lea. Sztrajcher Chaim Lejzor – fotograf. Sztibel Chaja. Sztarker Motł. Szpira Rebeka.. Szpringer Moszko Icek. Szpul Brucha. Szper Moszko. Szajndla Szper Szmul. Szternfeld Gadalia. Szpringer Brucha. Szper Pinchas Herszek. zmarł w 1908 roku w Zamościu. Szpringer Mosze Aron. Sztibel Lejbisz. Szpringer Abraham. Sztohl Jona. Zarys dziejów" . 30 stycznia 1858 roku. Szpul Hanach. Szper Pinchas s. Sztern Simcha. Sztibel Icchak. miał sześcioro dzieci: Fajgę. Szryber Jankiel. Sztoker Motł. małżonkę Lejby Holca. Sztok Szloma Szmuel. Szpringer Chaja Lea. Katarzyny cerkiew. Szpilzinger Motł. Sztob Motł. Sztronzer Aron Dod. Mejera. Szpil Rachel. wnętrze sypialni internat.) – dentystka. Szper Szaja – ur. Sztech Israel. Sztohl Efraim. Sztibel Zisł. Sztibel Lejzor. Szreybaum Naftul. Sztob Perl. w głębi ppor. Szpul Chaja Bina.. Sztejnklaper Hana. Sztrajcher Sosza Lea. w swojej treści nawiązywała do ówczesnej sytuacji politycznej w kraju. 5 stycznia 1918 roku w Zamościu. Sztern Zalman. Szternfeld Zelig. Szper Pinchas – żonaty z Recą Etel Pelzler. zdjęcia jego autorstwa zostały zamieszczone w pracy zbiorowej pod red. Sztrajzel Sara Gitl. Szpringer Becalel. Szwajcar Hana. Szplizinger Monisz. Szpringer Perla.W (I stopień). Sowa oficer instrukcyjny internat. Szpringer Hersz.Szrejbman Lejzor. Szwajcar Jakow. Sztibel Hersz. Razem z rabinem Chilem Blaukman składał przed urzędnikiem stanu cywilnego oświadczenie o urodzeniu martwego dziecka przez Bruchę Holc. Sztibel Jechosze. Szpul Hersz. Sztrajcher Bronia. Szpilzinger Hersz. Szrit Reca. Mojżesza i Jakuba Hersza. Szymona. Szpul Kajla. Szaji. Strajcherowa (. Szryft Hana. Szpira Lea. Szpringer Chaja. Szreiba Lejb. Szpringer Dod. Sztern Hana. Sztorfeld Gerszon. Ostateczny termin spłaty wyznaczyła mu administracja Ordynacji na koniec czerwca 1838 roku. Szpira Bina. Sztern Israel. Sztohl Hersz. W dniu 10 czerwca 1939 wykonał jako jedno z ostatnich zdjęcie dzieci ze szkoły powszechnej w Czarnymstoku.. Sztibel Mosze. żona Mendla Cukier zamieszkałego w Tomaszowie. Sztibel Ita. Szpringer Szymon. Szryba Jankiel. Szpira Josł. Szpul Josf. Mejera. Szrift Chaja. Szrift Mosze. Szper Majer. Szpringer Berl. Sztibel Niche. żonaty z Chawą Efrus z Hrubieszowa. Szpringer Mosze. Szpul Szmuel. Szrift Josf. Szreychta Lejba. Szpira Icchak. Sztern Jakow Szaja. Szrift Sara. Szpul Mosze. Sztern Dod. Szrift Bajla. Sztern Froim – nauczyciel. Szwajcar Jankiel. Szpringer Simeon. Sztaner Mintcze. Szpiy Szymon. Sztibel Welwel. W. sygnowane jego firmową pieczątką stanowi dziś cenną pamiątkę znajdującą się w posiadaniu Marianny Smoter z Czarnegostoku (zamieszkałej w Lublinie). późniejszy kościół unicki zamieniony przez Rosjan na cerkiew bóżnica pluton hufca szkolnego P. Szper Perla z Baumfeldów – żona Moszko Szpera – 1 września 1838 roku małżonkowie odkupili od Haskiela Szpera dom w Szczebrzeszynie wraz z gorzelnia i murowanym spichrzem. Szreybaum Leyzor.. Szwajcar Josf Hersz. Sztajnberg Riwa. Sztohl Gecel. Sztern Rajza. Szper Naftul – w maju 1839 roku sprzedał część swojego domu Moszkowi i Hanie Rywce małżonkom Szper. Sztohl Sara. Szper Liba Gitla – córka Icka Szpera. Szpul Miriam. Szwajcar . wydanej w Szczebrzeszynie w 1927 r. Szper Mordko – na drzwiach jego domu umieszczono w 1852 roku odezwę polityczna zatytułowaną "Manifest". Aleksandra. Sztajnberg Hersz. Szrift Dina. Szreyber Zyra. Szpul Sonia. Szrift Icek. Sztern Efraim Szaja. Szwajcar Mordechaj. Sztibel Hana Perl. Sztorman Abraham.

Wajnblat Mendel. Szyja Szmul. Waks Mosze. Werer Israel. Waks Neche.. Tochsznajder Hana. Zira Rejzel. Waks Sara. Wajsfeld Szajndel. Waldman Mordechaj. Wolfson Josef. Szja Hana.. Zajdel Gerszon. U Uncug Rebeka Rachel. Trager Chaim. Wax Jankiel. Wagner Lejzer. Wajnman Chaja. Zajer Zon. Wolf Bracha Zager. Szychter Helman. Zilbersztajn Lejbel... Wayar Jankiel. Trager Chaja. Waks Szaja. Trenkel Norma. Wolf Mala. Szytz Zelman. Zilber Szmul. Zajdel Szajndel. W Wagmajster Ester. Szwarcman Chawa. Zero Lejzor – rzeźnik. Wajnberg Hersz. Zelcer Szalom. Tochsznajder Icchak. Zilber Sosza. Waldman Abraham. 15 października 1942 roku rozstrzelany pod Michalowem. Trager Hana.. Warman Josef. Waks Fajga c. Zisbrener Hana. Wajnrab Ita Riwa. Zilberlicht Sosza. Wagner Ojzer. Zilberlicht Mosze. Wajnblat Lejbel. Waldman Lejbisz Mosze.. Zilber Jakow.. Wajnberg Debora. Zira Kajltcze. T Tancer Szmuel. Waks Rachel. Tanenbojm Mordechaj. Wolfson Elka. Szychta Moszko. Wainbladt Ankiel. Zajdel Mosze. Warman Israel. Waldman Towa. Trager Ben Cijon. Tofel Rachel.. Woltarz Josef.. Zajdel Jakow. Zilber Gitl. Weiman Leib. Zajdman Mendel. Waks Abraham Icek. Zilberklang Szloma. Waicz Ankiel. Wagner Eliezer. inger Bajla. Tochsznajder Ezriel. Szytr Dawid. Waks Chaim. Tolkop Mosze Aron. Wajnryb Abraham Itcze. Unger Menashe – autor tekstu "O hiszpańskich emigrantach w Polsce" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Waser Szlomke... czy jej rodowe nazwisko brzmiało Wolfson. autor tekstu "Troska o chleb powszedni" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Waks Aron Lejb. Tochsznajder Lejbisz. Sznycel Josif – w styczniu 1915 roku władze rosyjskie odmówiły mu udzielenia koncesji na prowadzenie biblioteki. Wagner Rywka – urodzona w 1938 roku. Waser Chaim Mosze.139 Zajdel Aron. Szwarcman Jechosze. W 1942 roku został oficjalnie przydzielony do pracy w szpitalu przez Arbeitsam. Z Zacher Daniel – szynkarz. Zajdel Sepora. Zinger Jechosze. Szymin Szmul. według danych z roku 1789 Terobiner Gerszon. Tolkop Czarna. Waks Perla. który miał miejsce w Szczebrzeszynie w 1922 roku. Wajnblat Perla. Waks Chaim Zelman. Szychter Zelman.. Szwarc Beniamin. Zilber Ester. Zajdel Mirla.. Trager Jechosze.Mosze. ZirerEzriel. Wajnrab Szachna. Szyja Dod. Wajnberg Niche. Wagner Cila. Tochsznajder Etel. Wercer Jeremiachu. (uwaga moja RSG). Tofel Izrael. Tochsznajder Josef. Warman Rebeka – rodzina Warmanów zginęła podczas pierwszego bombardowania Szczebrzeszyna. Zisbrener . Wildman Perla. Wajs Szaja – przemawiał na wiecu Ogólnopolskiego Związku Robotniczego Żydowskiego. Wjnblat Wajnblat Gecl. numer aktu urodzenia 19/1938. Welczer Szol.. Szyja Rebeka. Zelman – nieznany z nazwiska piekarz – piekł bardzo chleb pszenno – razowy. Wildman Rachel. Zilberlicht Hana. Waks Gitl. według danych z roku 1789. Wajnberg Wolf. Zilbersztajn Arie. . Szwrac Efraim Icchak. Wolf Mosze. Weymel Szloma.. Zisbrener Perla. Wildman Jechwed. Wolfson Abraham – pracował w Zespole Redakcyjnym Księgi Pamięci. Tochsznajder Szajndel. Wajnblat Arie. Zewa. a w Szczebrzeszynie znalazła się podczas zagłady miejscowych Żydów. Wagner Szmul. Szwarberg Daniel. Trager Ariel. Waks Hana Ita. Wajnberg Boruch Lejb. Zilbersztajn Hana. Zirer Lejzer. Tofel Mendel. Zisbrener Fajga.. Zigeltoh Mendel Jona. Waldman Chaim. od lat dostarczał do szpitala w Szczebrzeszynie mięso. Warman Lea. Weinbrod Ankiel. Tanenbojm Israel. Szyja Jakow. Waks Jakow. Woltarz Abram. Wajnrab Abraham. Szwajcar Zelman. Wajnsztok Saul. Zigeltoh Aleksander. Wajmn Mordechaj. Tayczer Gerszon – szynkarz. Waldman Lejb. Szychtr Moszko. Trager Mordechaj. dzierżawił sad. Wajsfeld Ejzyk. Zilber Icchak. Wagmajster Jechzekiel. Szwajcar Rouwen. Zilber Lejb. Traeger (Tal) Cwi – pracował w Zespole Redakcyjnym Księgi Pamięci. Zilbersztajn Ester. Wajnberg Jeremiachu. Warik Johanes. Zigeltoh Efraim Pinchas. Tochszejder Debora. Wajnblat Zelig. Traeger Yankel Itche – autor tekstu "Stłukłem okno wystawowe" zamieszczonego w Księdze Pamięci. Wajnblat Lea. Trager Raszke. Wolfson Hanach z Gorajca – nie wiadomo czy była poślubiona Wolfsonowi ze Szczebrzeszyna i pochodziła z Gorajca. Wajnsztok Zelda Wajs Fajga. Zilber Sara. Tanenbojm Hersz. Wajnblat Josef. Zilber Mordechaj Josef.. Welczer Herszek. Trager Jerchemiel. Wagner Abraham. Wolf Jechosze. Zilber Fajga Lea. Wilner Hase. Zilber Rebeka. Ungar Hersz Lejb. Tochsznajder Itcze. Szwarc Efraim Itcze. Wajnberg Szalom. Szychter Moszko. Waks Michael. Wolfson Debora. Waks Ihud. Szytz Mordko. Wartman Nachum. Wajnberg Jakow.Wajnblat Chaim. Tochsznajder Motł. Wainstok Mosze – pracował w Zespole Redakcyjnym Księgi Pamięci. Winbroad Ankiel. Zirer Israel. Zilber Abraham..

Pinchas, Zisbrener Saul, Zisbrener Szloma, Zischonig Israel, Zischonig Nachum, Ziser Ezriel, Ziser Hersz, Ziserr Miriam, Ziser Matut, Ziser Mosze, Ziswrager Mosze, Zolberlicht Szmuel, Zuza Jankiel, Zygier Leizer, Zylber Abuś, Zylber Lejba, Zylber Szmul, Zylber Zanwel właściciel placu przy ulicy Klasztornej; w roku 1929 odsprzedał jego część Josefowi Firer, Zylberman Symcha - urodzony w 1938 roku, numer aktu urodzenia 85/1938,143 Zyngier Elka - urodzona w 1938 roku, numer aktu urodzenia 112/1938, Zyra Luzer – szynkarz, według danych z roku 1789,145 Zysa Szloma, Zyskind – syn Ber Issachara, informacja o nim pochodzi z tekstu modlitwy , którą Ber Issachar zamieścił w podpisie do księgi Dary Kapłaństwa. Ipatijewskaja Letopis" ("Kronika Hipacego") Kronika ruska, w której znajduje się wzmianka iż w roku 1255 książę Daniel Halicki upolował pod Hrubieszowem sześc dzików, w tym trzy osobniki zabił osobiście, i pomodlił się do św. Mikołaja. Jak podaje Antoni Wiatrowski, autor opracowania "Dzieje Hrubieszowa w świetle źródeł, dokumentów i zabytków historycznych" (Zamość 1957), historycy rosyjscy, m. in. A. W. Łonginow dopatrywali się w tej wzmiance "dowodu istnienia w Hrubieszowie cerkwi pod wezwaniem tego świętego" . Iwaszkiewicz Jan, ks prefekt Kanonik i proboszcz parafii grecko – unickiej w Szczebrzeszynie, mieszkał w parafialnej wsi Rozłopy. Według relacji swego podopiecznego (ucznia gimnazjum – Czesława Szczebrzeszaka) był to mąż najzacniejszy, prawy kapłan, uczniów wszystkich uważał jak swoje własne dzieci - stopnie z religii dawał za postępowanie mówiąc: "religia uczy jak być dobrym chrześcijaninem, bo można umieć co do litery katechizm, a być skończonym łotrem". Z miejsca swego zamieszkania przyjeżdżał na furze w deskach [furmanką], gdy wjeżdżał do Szczebrzeszyna zdejmował czapkę, na pytania uczniów "po co pop ziębi sobie głowę" zwykł odpowiadać "bo mi się nie chce fatygować i zdejmować czapkę, jak mi się kłaniacie". J Jabłoński Feliks (1887 – 1940), kapitan artylerii, zginął w Katyniu. Symboliczny grób Feliksa Jabłońskiego znajduje się na cmentarzu parafialnym w Zamościu (przy ul. Peowiaków). Jabłoński Tomasz (1844 – 1918), powstaniec 1863 roku więziony w cytadeli warszawskiej, zesłany na Sybir. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Zamościu (przy ul. Peowiaków). Jachtoma Jan Pochodził z Barchaczewa (pow. zamojski), urodził się 1 września 1895 roku. Otrzymał podstawowe wykształcenie. Od roku 1914 służył w armii rosyjskiej, w roku 1917 znalazł się na froncie na Wołyniu; udzielał się jako agitator rewolucyjny w Armii Czerwonej (działalność tego rodzaju prowadził m. in. w Permie). Po powrocie do kraju osiedlił się w rodzinnej miejscowości. Od 1931 roku należał do Polskiej Partii Socjalistycznej "Wyzwolenie". Zmarł 21 stycznia 1941 roku. Jachuła Józef, ks Rektor kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny i kapelan szpitala w Szczebrzeszynie (ur. 27 listopada 1892 roku w Białowodzie powiat kraśnicki, zm. 14 września 1961 roku). W pamięci mieszkańców miasta zachował się jako "dobry pasterz [który] duszę swoja kładzie za owce swoje". Nagrobek ks Józefa Jachuły znajduje się na szczebrzeszyńskim cmentarzu. "Jahoda" Anatol Szydoruk Dowódca oddziału (sotni) Ukraińskiej Powstańczej Armii, żołnierze którego w Palmową Niedzielę 1945 roku zamordowali 23 mieszkańców Kryłowa oraz 16 milicjantów, byłych żołnierzy Batalionów Chłopskich. Jakubik Zbigniew, ps. "Marek' Żołnierz AK, operowany przez dr Klukowskiego po bitwie pod Osuchami; za namową Doktora napisał swoje wspomnienia z tego okresu - ukazały się w "Wydawnictwie Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w okresie okupacji 1939 – 1944 t II" (Zamość 1946) zredagowanym przez Z. Klukowskiego. Zbigniew Jakubik jest również autorem pracy "Czapki na bakier" (Warszawa 1977), pierwsze opowiadania opublikował w

1949 roku. Żył w latach 1920 – 1976. Jan I Olbracht (1459 – 1501), od roku 1492 król Polski. Za namową Jana Amora Tarnowskiego, właściciela Szczebrzeszyna wytyczył przez miasto drogę wiodąca z Ziemi Chełmskiej do Wielkopolski, co wpłynęło korzystnie na gospodarczy rozwój Szczebrzeszyna. Janiszewski Fortunat Wykładał w szczebrzeszyńskim gimnazjum filozofię – zmarł 6 marca 1848 roku; pochowany jest na miejscowym cmentarzu wraz z trójką swoich dzieci, co może sugerować iż profesor zginął nagle razem z nimi. Bardzo wymowne epitafium zamieściła na nagrobku żona: " Zginął zbyt wcześnie dla Rodziny, Przyjaciół i Uczniów, pozostawił w ciężkim żalu żonę i dwoje dzieci" Fortunat Janiszewski żył zaledwie 44 lata (* 1804 roku) Jankiel "Siulali" Nieznany z nazwiska Żyd szczebrzeszyński, przed wojną sprzedawał bibułę do papierosów firmy "Solali", ponieważ przy wymawianiu przekręcał nazwę obdarzono go przydomkiem "Siulali". Jankiel nie doczekał końca wojny – zginął zastrzelony przez żandarma - świadkiem zajścia był mieszkaniec Kawęczyna Edward Czuk, który opisał powyższe zdarzenie w tekście wspomnieniowym o zagładzie szczebrzeszyńskich Żydów, opublikowanym na łamach Tygodnika Zamojskiego (1982 nr 36 s. 5 -9) - "dopadam do okna, bije tego Jankla "Siulali". Bije go całym rozmachem karabinu... A biedny Jankiel skonał, płakał, wił się w kurzu i prochu.." Janus Franciszek Wincenty Weteran powstania styczniowego, rodem z Biłgoraja. Zmarł 17 stycznia 1933 roku, jego pogrzeb przekształcił się w wielką manifestację patriotyczną. Jarmark św. Kiliana Organizowany jest corocznie w Skierbieszowie w dniu św. Kiliana – 8 lipca (tradycja jarmarków sięga XV wieku) można na nich kupić wyroby rzemiosła ludowego, swoją twórczość prezentują śpiewacy ludowi z terenu Zamojszczyzny. jarmarki na Zamojszczyźnie W przeszłości odbywały się w: Annopolu, Biłgoraju, Frampolu, Goraju, Janowie Ordynackim, Józefowie k/Biłgoraja, Krzeszowie, Krasnobrodzie, Szczebrzeszynie (w ciągu roku było tutaj sześć jarmarków w terminach: po Niedzieli Śródpostnej, przed św. Filipem i Jakubem, przed św. Janem Chrzcicielem, po Wniebowzięciu NMP, po św. Michale, przed św. Mikołajem), Tomaszowie, Tarnogrodzie, Zamościu - dane z roku 1885) Jarosz Aniela Nauczycielka, podczas okupacji udzielała pomocy osadzonym w obozie przejściowym w Zwierzyńcu skromna, nie obnosząca się ze swoją pracą uczyniła wiele dobrego dla więźniów. Pochowana jest na cmentarzu w Szczebrzeszynie; grobem opiekuje się rodzina Książków. (Katarzyna Książek) Jednacz (...) Gajowy w lasach kosobudzkich, wraz z kolegą (nazwisko nieznane) wskazał Niemcom schron gdzie ukrywały się cztery żydowskie rodziny – ludzie ci zostali rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką, ich skromny dobytek zabrał kolega Jednacza. Obydwu gajowych rozstrzelali żydowscy partyzanci. (Eugeniusz Jereczek) Jehoszua, s. rabina Dawida z Zamościa Dopuścił się plagiatu przypisując sobie autorstwo pracy Meira ben Samuel ze Szczebrzeszyna

zatytułowane "Cook Haitim" ('Ucisk Czasów"), którą wydał w przekładzie na język rosyjski w publikacji " Cztenja w Obszczestwie istorji i drewnostiej" (Petersburg 1859); oryginał autorstwa Meira ben Samuel ukazał się w 1650 roku w Krakowie. Jezierski Wojciech Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 roku. Wspólnie z Józefem Markiem organizował sieć konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w Radecznicy. W maju 1942 roku przeszedł do Batalionów Chłopskich. Szlify podoficerskie zdobył w Wilnie; zadbał o przechowanie w czasie okupacji sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej z Radecznicy. Żył w latach 1914 – 1971) (Stanisław Zybała) Jeżewski Władysław Rządca klucza zwierzynieckiego, żył w latach 1834 – 1892, jego nagrobek znajduję się na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie. Oprócz posady administratora zajmował stanowisko dyrektora filii Banku Polskiego, był Radcą Stanu. Jeżo Wiktor "Olszyna" (1905 – 1942), z zawodu nauczyciel, od roku 1934 pełnił obowiązki dyrektora szkoły powszechnej w Bondyrzu. Gdy wybuchła wojna zorganizował we wsi placówkę Służby Zwycięstwu Polski, aresztowany przez Gestapo przetrzymywany był w Zamościu, na Zamku w Lublinie a następnie wywieziony został do Auschwitz – Birkenau gdzie zginął 25 listopada 1942 roku. język "w okrętkę" Tak nazywali biłgorajscy sitarze swój zasób słów, którymi posługiwali się jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku. Nazwa "w okrętkę" tłumaczy się jako język niezrozumiały, wyprowadzający w pole słuchaczy. Skład leksykalny "okrętkowego" języka wywodzi się z wielu krajów Europy do których docierali sitarze sprzedając swoje wyroby – Rumunia, Rosja, Włochy, Niemcy. Kilkanaście słów (30) z tego zapomnianego dziś języka zebrał i opublikował Michał Pękalski w XVIII tomie, cz. I "Prac i Materiałów Etnograficznych" (Wrocław 1961 s.281); oto kilka z nich: wódka – parucha, złodziej – repik, paszport – motyl. Jojna Kozak Zamojski złodziejaszek, nie wiadomo skąd pochodził; w czerwcu 1926 podczas jarmarku w Nowej Osadzie okradł mieszkańca Michałowa (Michalowa), gm. Sułów – Jana Kościuka na kwotę 20 złotych. Józefa Soroki i Jana Wójcika wspomnienia z Berezy Kartuskiej Obóz w Berezie Kartuskiej w swym założeniu był obozem koncentracyjnym, w którym osadzano przeciwników rządu sanacyjnego, zwłaszcza komunistów. Jako taki funkcjonował od 1934 roku; ostatnich więźniów zwalniano z chwilą wybuchu II wojny światowej. Nazwę wziął od miasta Bereza Kartuska położonego nad rzeką Jasiołdą, które do roku 1939 należało do Rzeczpospolitej Polskiej, obecnie Bereza Kartuska znajduje się na terenie Białorusi. *** Józef Soroka, rodem z Zamościa – działacz polityczny zaangażowany w ruchu ludowym i młodzieżowym "Wici" (pełnił funkcję prezesa powiatowego) przebywał w osławionym obozie przez osiem miesięcy – od stycznia do sierpnia 1939 roku. Jego wspomnienia opublikowane w zbiorowej pracy "Bereziacy" wydanej nakładem Zakładu Historii Partii przy Komitecie Centralnym PZPR (Warszawa 1965) traktują o sytuacji politycznej na Zamojszczyźnie w latach trzydziestych XX wieku, oraz o jego osobistych przeżyciach w obozie. W omawianym okresie Zamojszczyzna była istnym tyglem politycznym - "w organizacjach naszych na styku czterech powiatów tej części województwa lubelskiego aż kipiało", odbywały się manifestacje, a których do historii przeszła manifestacja ludowa w Szczebrzeszynie 4 czerwca 1934 roku z udziałem około 15.000 ludzi – chłopów i robotników; jak przystało na zaangażowanego w słuszną sprawę działacza politycznego Józef Soroka także wziął w niej udział. Jego wspomnienia z tamtego okresu są cenne nie tylko ze względu na wydźwięk polityczny, ale również dlatego, że pokazują ówczesną sytuację społeczną na zamojskich wsiach choćby taka krótka relacja:" zaledwie w dziesięć dni po burzliwej manifestacji w Szczebrzeszynie, na kilkanaście godzin przed moim aresztowaniem byłem we wsi Sąsiadka, gdzie wybuchł wielki pożar..." Pobyt w Berezie Kartuskiej wspomina Józef Soroka jako "wychowywanie go na patriotę" - "wystawia łeb

chyba najgorszy kat Berezy, przynajmniej ja go tak oceniałem, Klusek. Przez cały czas mego pobytu w Berezie byłem jego ofiarą, wszędzie, gdzie mnie dopadł, bił, było to po prostu jego pasją." Po wyjściu z Berezy Józef Soroka powołany został do wojska - 27 dywizji stacjonującej w Kowlu. Przed wyjazdem na front poddany został oględzinom lekarskim - " lekarz wojskowy w randze majora zwrócił uwagę na żółte pręgi na moich plecach i zapytał: "co mają znaczyć te "kiełbasy" na plecach?" Odpowiedziałem mu, że to są "lekcje wychowawcze..." Sposób obchodzenia się z zatrzymanymi przez służbę więzienną pozostawiał wiele do życzenia, traktowani przedmiotowo, bici za najdrobniejsze przewinienie, a często bez przyczyny, wszyscy, którzy tam się znaleźli przeszli twardą szkołę życia. To, co pozwoliło im przetrwać – to niezachwiana wiara w słuszność wyznawanych poglądów, którym poświęcili się bez reszty, nadzieja w lepsze jutro, sprawiedliwość, która miała kiedyś nastąpić. Obraz panujących w Berezie relacji więzień – służba więzienna oddaje wymowna wypowiedź Józefa Soroki:" za co przyszedłeś? [rozmowa strażnika z zatrzymanym]. O ile aresztowany odpowiedział, że nie wie padał rozkaz "skłon!", i Klusek z całą siłą walił pięć pał w siedzenie. I znów pytanie: a teraz wiesz za co ?..., a jak więzień połapał się, że trzeba powiedzieć , że "za komunizm", wówczas Klusek z uśmiechem mówił: "trzeba ci było s...synu od razu tak mówić. " Więźniowie przebywający w Berezie Kartuskiej pracowali w różnych grupach zawodowych przy wszystkich niemal robotach na terenie obozu: w betoniarni, w pralni (tutaj szli tacy, którzy nie mieli już sił ciągnąć nóg za sobą - wspomina inny więzień tez z Zamojszczyzny - Jan Wójcik (nr obozowy 610), w kartoflarni. Więźniowie pracowali jako szewcy, kowale, blacharze, sprzątali pomieszczenia, w których przebywali policjanci - "można tam było czasem znaleźć w muszli klozetowej skrawek gazety. Należało go dokładnie wymyć, wygładzić, dobrze schować, aby policjanci nie znaleźli..., wieczorem zaczytywano się tymi strzępami, by skleić z nich obraz tego, co się działo na wolności. " Najliczniejszą grupę stanowili betoniarze, osoby wyznaczone do niwelacji terenu, oraz grupa karno ćwiczebna; strzegła ich policja uzbrojona po uszy. Jan Wójcik podaje teksty pieśni śpiewanych podczas jego pobytu w obozie: białoruskiej, która kończyła się słowami: "Nam nie straszny gumowyje pałki, "Padnij", "czołgaj", areszt, post, My nie sahniom pierad faszyzmam karki, My jszli i budziem iści na prost." oraz polskiej, śpiewanej przez grupę betoniarzy, w której pracował: "Kostki twarde muszą być w bereskiej betoniarni, Co dzień pała płacą nam, co tydzień raport karny. Czego stoisz, bój się Boga, komendanta pana, Ma przyjechać delegacja, mówią z Lewiatana." Komendantem obozu, w okresie gdy przebywali tam Józef Soroka i Jan Wójcik był pułkownik Kamola Kurhański (lub Kostka - Biernacki, taką wersje nazwiska podaje Józef Soroka). Więźniowie reprezentowali sobą różne ugrupowania polityczne, wywodzili się z różnych środowisk, zróżnicowani byli pod względem wieku i wykształcenia. Obok rdzennych Polaków w Berezie odsiadywali swoje wyroki Żydzi, jeden z nich Mendel Skrobek zwolniony w 1935 roku jako pierwszy opublikował w Paryżu broszurę o straszliwych warunkach panujących w obozie. józefowska drukarnia hebrajska Założona została w 1820 roku w Józefowie przez rodzinę Waxów, w zakładzie zatrudniano ponad sto osób. Hebrajskie druki z Józefowa sprzedawano w Moskwie i Stambule, drukarnia funkcjonowała do roku 1860. Przyczyny upadku były dwie: konkurencja drukarzy warszawskich, oraz nałożona przez władze carskie cenzura; nie pomogła nawet pomoc ze strony Zarządu Dóbr Ordynacji Zamoyskiej. Jóźwiakowski Stefan (2.09. 1902 – 18.05.1962), z zawodu lekarz, przez wiele lat świadczył usługi medyczne ludności Szczebrzeszyna i okolic pracując w miejscowym szpitalu. Harcerz, uczestnik wojny 1920 roku; w 1939 roku podczas walk z okupantem został ranny pod Świeciem. Stefan Jóźwiakowski pełnił obowiązki szefa sanitarnego Obwodu Zamojskiego AK pod pseudonimem "Jaga", pochowany jest w kwaterze partyzanckiej na szczebrzeszyńskim cmentarzu.

Judenrat szczebrzeszyński Rada Żydowska powstała w listopadzie 1939 roku na mocy rozporządzenia szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy na Generalne Gubernatorstwo – Reinharda Heydricha. Do jej obowiązków należał nadzór na członkami gminy – a dokładnie ścisłe wypełnianie rozkazów i rozporządzeń władz okupacyjnych. Szczególnie przykrym bywał obowiązek sporządzania list członków społeczności żydowskiej przeznaczonej do obozów zagłady - Żydów szczebrzeszyńskich wywożono do Bełżca, ciężkich robót, grupa Żydów ze Szczebrzeszyna pracowała przy budowie lotniska w Klemensowie, oraz przy pracach melioracyjnych w Bortatyczach, zbieranie nałożonej przez Niemców kontrybucji - "obębniono (zapisał w "Dzienniku.." dr Klukowski pod datą 18 lipca 1940 roku) staroświeckim zwyczajem i rozlepiono na ścianach zarządzenie burmistrza, że wszyscy Żydzi w wieku od 16 do 50 lat muszą codziennie meldować się w Judenracie..." 6 lipca 1940 roku szczebrzeszyński Judenrat potwierdził odbiór produktów żywnościowych i odzieży pochodzących z darów amerykańskich dla wysiedlonej i ubogiej ludności żydowskiej – były to niewielki ilości dziecięcych trykotów, swetrów, sukienek, oraz: 14 kg tłuszczu, 43 puszki skondensowanego mleka, 100 kg żytniej mąki, 64 kg kaszy, 25 kg cukru. Kopia pokwitowania została opublikowana w "Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie" (Kiriat Yam 1984 s. 231). Jak bardzo złą opinią cieszył się szczebrzeszyński Judenrat pisze na łamach wspomnianej Księgi... Efraim Farber: "Część członków z wielką gorliwością, z własnej inicjatywy pomagała wykonywać bestialskie zarządzenia wydane przeciwko ich cierpiącym braciom. Pamiętam przypadek, kiedy Judenrat otrzymał zarządzenie niemieckie by dostawić do Bełżca 300 młodych ludzi. Przewodniczący Judenratu – czcigodny, pełen szacunku Żyd pilnujący przykazań boskich spotkał mnie wtedy na ulicy i zameldował mi, żebym się stawił. Odpowiedziałem mu: "ja się nie stawię dobrowolnie do Niemców, do niemieckich żądań." To on mi odpowiedział "u mnie nie będziesz mędrcem" (przekład z jidysz – Adam Altman) Jurikwa Iwan Komendant powiatowy (biłgorajski) policji ukraińskiej. Wspólnie z oddziałem policji ukraińskiej Włodzimierza Darmochwałą z Tarnogrodu →"Siczowyje Stryłki" brał czynny udział w pacyfikacji wiosek: Potok Górny, Dąbrówka i Zagórki – Ukraińcy spalili wówczas 68 gospodarstw, zginęło 18 osób, w tym ks. Nowosad. jurydyki szczebrzeszyńskie Istniały w Szczebrzeszynie dwie – po franciszkańska, składająca się z części dworskiej; w roku 1890 stanowiła własność L[eona?] Sajkiewicza, oraz po proboszczowska – funkcjonowała na prawach samodzielnej włości. jurysdykcja Jakuba Strepy Jakub Strepa, arcybiskup halicki na prośbę szlachty powiatu szczebrzeskiego – Dymitra z Goraja i jego żony Beaty z Bożego Daru, Janusza ze Żdanowa, Mikołaja z Latyczyna, Zbyszka z Targowisk włączył w 1389 roku powiat pod administrację (nadzór) metropolii halickiej - oprócz prośby szczebrzeszyńskiej szlachty o podjęciu korzystnej w skutkach decyzji zadecydował także niedobór kadry kapłańskiej (katolickiej) na tym terenie. Przyjęcie zwierzchnictwa abp. Strepy niosło za sobą pewne zobowiązania ze strony miejscowej ludności - obciążona został tzw. "dziesięciną biskupią" - 12 groszy praskich płaconych od łanu użytkowanej ziemi, w tym 6 groszy na rzecz rektora kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Szczebrzeszynie; dotychczas szczebrzeszyńska szlachta płaciła na rzecz miejscowego kleru dziesięcinę swobodną (wg. własnego uznania). Zasadę pobierania dziesięciny biskupiej (jak podaje T. M. Trajdos "Kościół Katolicki na ziemiach ruskich") uregulował w 1426 roku Władysław Jagiełło wydając "przywilej ustalający niepodważalne zasady poboru świadczeń na rzecz arcybiskupstwa". K Kaczmarczyk Julian ps. "Lipa" Jeden ze współorganizatorów "Straży Chłopskiej", która skupiała w swoich szeregach ludowców z powiatu biłgorajskiego, tarnobrzeskiego i niżawskiego. Kaczmarczyk dowodził oddziałem, który wszedł w 1944 roku w skład I brygady Armii Ludowej Kafarski Michał Mieszkaniec Szczebrzeszyna - z zawodu kupiec, zmarł w obozie w Dachau w roku 1941 – "był to bardzo

spokojny człowiek, przeszedł ciężkie koleje w Rosji, zrównoważony, opanowany, z prawdziwie męską postawą znosił wszystkie przeciwności losu – napisał o nim dr Z. Klukowski. "Kalendarz Prawosławny" Opublikowany został w latach trzydziestych XX wieku w Tomaszowskiej Spółdzielni Wydawniczej "Głos Prawdy" w nakładzie 10. 000 egzemplarzy. "Kalendarz Seraficki " Drukowany był w latach 1926 – 1939; pierwszych dwanaście numerów ukazało się nakładem Redakcji Dzwonka III Zakonu we Lwowie – ostatni, 13 numer wydany został w Radecznicy – trzynastka to liczba antoniańska, 13 czerwca przypada uroczystość tego Cuwórcy – napisał w przemowie O. Jan Duklan Michnar. Kalendarz drukowano w drukarni zwanej "Prowincjonalską", której moc przerobowa wynosiła 1000 arkuszy na godzinę. Mieściła się w lokalu Kolegium Serafickiego OO. Bernardynów w Radecznicy, zecerami byli: Stanisław Świętalski i Aleksander Stankiewicz. Oprócz "Kalendarza..." spod prasy drukarskiej wychodziły różne akcydensa, ulotki, czasopisma i. t. p. Drukarnia była "oczkiem w głowie" Kolegium a "słoneczkiem" Prowincji Bernardyńskiej. Zaprzestała pracę wraz z wybuchem wojny. Okres wojenny przestała nieczynna, po wyzwoleniu w 1944 roku nie wznowiła pracy, a po 1950 roku została zdemontowana i ślad po niej zaginął. "Kalendarz Seraficki " na rok 1939 został wydrukowany w nieznanej liczbie egzemplarzy – nakład do końca nie został rozprowadzony. Jego część przeleżała okres okupacji w magazynie. W roku 1944 po uruchomieniu szkoły został rozdany młodzieży, z tym, że wyrwano wtedy jedną kartkę, ponieważ pisano na niej bardzo źle o ZSRR, a Zakon OO. Bernardynów bał się przykrych konsekwencji ze strony Bolszewików z rodowodem Rosjan, bo doświadczył od nich już wiele złego w wieku XIX. Na treść Kalendarza... składają się informacje dotyczące: hierarchii Zakonu Serafickiego, sposobów oznakowania nowego roku w poszczególnych krajach, spraw stricte religijnych jak: wykaz dni świątecznych, postnych, czasów zakazanych, świąt ruchomych, wykazu odpustów, oraz wiele materiałów o działalności Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów), oraz OO. Bernardynów - w tym o roli jaką odegrali w dziejach Radecznicy ( i okolic), gdzie przybyli w 1919 roku. Do czasu objęcia przez nich kościoła pod wezwaniem św. Antoniego msze odprawiali kapelani armii austriackiej i polskiej, ale nie tylko. Znajdują się również bardzo ujmujące wiersze – "Z Nowym Rokiem" autorstwa Fr. Marka Pociechy, oraz Fr. Marka Piechoty - " Milion Cię nie zna" - milion Cię nie zna, a przecież Ty Panie za pogan także krwi przelałeś zdroje, kiedyż więc wolność na świecie nastanie, kiedyż nadeślesz nam królestwo Twoje... Działalność OO. Franciszkanów i Bernardynów nie ograniczała się w latach trzydziestych XX wieku do posługi duszpasterskiej w przydzielonej parafii – Bracia wyjeżdżali na misje. O tym traktują teksty - " Franciszkański posiew krwi w Chinach", przekładu którego z francuskiego na język polski dokonał O. Hipolit Legowicz (OFM), "Zakon franciszkański a misje", autorstwa Fr. Jukudyna Łaby, czy Fr. Romana Pitołaja " W 25 lecie misji na Sachalinie". Można także przeczytać opowiadanie o czasach kasaty radecznickiego sanktuarium, św. Antoniego – autor tekstu O. Jan Duklan Michnar przytacza zabawne, a zarazem smutne zdarzenie ... wtedy dziekan zamojski ks. Szydoszyński nocą wykradł obraz św. Antoniego i wywiózł go do Łabuń... Ozdobą publikacji są "Staropolskie roraty" autorstwa Władysława Syrokomli, a ponadto relacje o losach powstańczego oddziału 1863 roku zorganizowanego przez radecznickiego bernardyna – O. Hilarego - O. Hilary nie zważając na niebezpieczeństwo, nie zważając na swój podeszły wiek urządzał zebrania wtajemniczonych i spiskowców w sukmanach, czy to w czeladnej, czy w klasztorze, czy w której z wiosek. Przy okazji odpustu, czy wizyty w dalszej stronie starał się pozyskiwać nowych członków... Zorganizowana przez O. Hilarego partia liczyła około 300 ludzi. Wszyscy zebrali się w lasach k. Podlesia w ostatnich dniach marca 1863 roku. Powstańcom od chwili wyruszenia z Radecznicy towarzyszył O. Hilary. Po kilku dniach połączyli się z większą grupą w okolicach Goraja. Swój chrzest bojowy radeczniccy powstańcy przeżyli pod Zawichostem. Pod Batorzem oddział został rozbity - z oddziału O. Hilarego niewielu zostało przy życiu. Kilkudziesięciu padło już dawniej, kilkudziesięciu rannych przed bitwą jeszcze pozostawiono w Chrzanowie, reszta zdziesiątkowana straciła łączność pomiędzy sobą. O. Hilary ranny poważnie w prawe przedramię wracał na swoim siwku do domu... "Kalendarz Seraficki na rok 1939" jest bogato ilustrowany; zawiera między innym: zdjęcie ówczesnego papieża Piusa XI postrzeganego jako "papież misyj"; kościoła OO. Bernardynów we Lwowie, gdzie spoczywają relikwie Błogosławionego Jan z Dukli, kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy, gmachu w którym mieściło się Kolegium Serafickie i drukarnia OO. Bernardynów, zdjęcie maszyny na której drukowano Kalendarz. Uzupełnienie stanowią liczne ciekawostki, jak: wykaz lekarzy w Polsce na rok 1938 – 12. 427, co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców dawało 3,7 lekarza na 10.000 osób mieszkających w

metalowe i kościane. słowem okazano mi naprawdę rzeczową pomoc. jest autorem pracy o Franku i Frankistach wydanej w języku francuskim. w jego drukarni tłoczono: ogłoszenia w języku polskim. Dr Klukowski napisał o nim w "Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944" "Członkowie Komitetu.. 749 zakonników ogółem. Kapłan Feliks Urodzony 30 sierpnia 1893 roku w Zamościu. a więcej szukaniem pomocy dla innych". Władysław Kamiński aresztowany został 25 października 1844 roku w Kielcach w aptece Floriana Pantoczka. W okresie 1913 . Kania Piotr Rolnik z Gródka n. które "podług rozmaitych zakonów żyją w świecie". Do roku 1915 pracował jako murarz w Zamościu. Ostrowcu Kieleckim i Dęblinie. pochodził z Hrubieszowa. co zostało zrozumiane przez jako zapowiedź powstania. przed I wojną światową nauczał dzieci z Podborcza (w różnym wieku) czytania i pisania – zajęcia odbywały się w mieszkaniu gospodarza o nazwisku Piwowarek. gdy słonko przypieka. aresztowany przebywał w więzieniu w latach 1923 – 1924. gdzie występował pod pseudonimem "Fulek".będzie burza. dzięki jego staraniom znaleziono dla nich lokal w jednym z opuszczonych domów żydowskich. ptaki się chowają. Jacek Rogatko. a uzyskane w ich trakcie materiały są zawsze dokładnie lokalizowane w terenie". kapłani z Trzęsin .ówczesnej Polsce.we wrześniu 1844 roku w kościele pobenedyktyńskim na św. w roku 1938 było. 1939. Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego na stałe zamieszkał w Warszawie. archeolog tak pisze o nim: "jego poszukiwania cechują się systematycznością. gliniane. 3 prowincje. Kaminer Max Biłgorajski drukarz okresu międzywojennego.. Trzeciego Zakonu. bydło ryczy niespokojne. Kamiński Władysław Syn nauczyciela z Hrubieszowa. "Biskup". Ksiądz Kapalski pełnił także obowiązki kapelana Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej. wiadomości astronomiczne. a przede wszystkim ksiądz Kapalski skupują rozmaite artykuły.. 253 kapłanów.. przy pomocy mieszkańców miasta – głównie kobiet i dzieci organizował doraźną pomoc dla wysiedlonych z Poznańskiego. w latach czterdziestych XX wieku czynnie zaangażowany w działalność agitacyjną.pracował tutaj w latach 1937 – 1947. Hrubieszów) – kolekcjoner zabytków archeologicznych. Bugiem (gm. 322 braci laików.. (Stanisław Zybała. żebym mógł szpital utrzymać i obsłużyć taka liczbę rannych". szczególnie w okresie okupacji ks Kapalski okazywał swoja troskę i uczynność względem potrzebujących "zajmował się mniej kapłaństwem. wychodzą bałwany. w tym przepowiednie pogody . Członek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy – największą aktywność partyjną przejawiał w latach 1915 – 1918.000 tercjarzy (osób należących do tzw. Krzyżu w Kielcach miał zachęcać wiernych do "skupienia się koło sztandaru Matki Boskiej przeciw wrogom jej ojczyzny i wolności ludu". podczas obrad Sejmu Czteroletniego wypowiedział się w kwestii równouprawnienia Żydów. 96. wyroby kamienne. biuletyny. Regina Smoter Grzeszkiewicz) Kaleta Feliks Rodem ze Szczebrzeszyna. 1926. Kolekcja Piotra Kani liczy bardzo wiele okazów – są to: narzędzia krzemienne. 174 kleryków. Po wyzwoleniu (1945 – 1948) członek Polskiej Partii Robotniczej.1930 udzielał się w pracach Komunistycznej Partii Polski. w latach 1915 – 1917 robotnik w fabryce drutu w Aleksandrowsku. jest parno. Kalmansohn Jakób Lekarz żydowski. 57 klasztorów. Kapalski Franciszek. Z inicjatywy dr Klukowskiego zorganizowany został Komitet Opieki nad rannymi żołnierzami – na jego czele stanął ks Franciszek Kapalski. anonse. siłą sprawczą której był ks. udzielał się również jako tłumacz języka hebrajskiego. ks Postać znana i lubiana w szczebrzeszyńskim środowisku . uczestnik Rewolucji Październikowej. Zmarł 16 listopada 1963 roku w Warszawie. Studiował medycynę we Francji i w Niemczech. Podano również ciekawą statystykę odnośnie liczebności Zakonu Franciszkanów w Polsce. Piotr Ściegienny . bez której mowy nie ma. 1925. Samouk.

Ksiądz Wacław Daruk zmarł 12 kwietnia 2005 roku w szpitalu w Szczebrzeszynie po długiej i ciężkiej chorobie. Leokadia Pacyk (jej matka pochodziła z Łypów). W roku 1931.) z Wólki Czarnostockiej. Perskiewicz z parafii Trzęsiny opatrywał rannego. Mariusz Leszczyński. Julian Brzezicki. ks. Do Związku.. Janina Sobczak. Mszy św. wybrany na urząd po roku 1954. in. Pracował jako wikariusz w parafiach Łabunie i Milejów. siostry Krzysztoniówny ."ks. tzw.młode kobiety. Helena Furlepa. wdychał zdrowe.. Janina Ryba... Karpiński Andrzej Dziekan szczebrzeszyński.(ks.urodził się dnia 15 sierpnia 1928 roku we wsi Zadębce. obecnie rezydujący od 1996 roku ks. co odnotowano w Kronice Szkoły w Czarnymstoku. 11.1995 zarządzało dziewięciu księży. Józef Gładysz – od września 1925 roku do września 1928 roku . który zorganizowano w celu "urządzenia kościoła ruskiego. podczas sprawowania przez niego duszpasterskiej opieki nad parafią nasze strony odwiedził w 1947 roku ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński.". poświęcenia i otwarcia dokonał ks. Janina Wrona z Wólki Czarnostockiej. bp. a później na kolanach biskupa pojechał wraz z nim furmanka do Trzęsin. oraz Czarnystok i i Wólka Czarnostocka.założył "straż ogniową"(poprzedniczkę straży pożarnej w Czarnymstoku) potrzebną zapewne do obrządku paschalnego przy symbolicznym grobie Chrystusa.w "Kronice parafii Trzęsiny" zachowały się poczynione przez niego notatki. z której dowiadujemy się (przy okazji prymicji ks. Stanisław Szubartowski . wraz z innymi z terenu Zamojszczyzny brał udział w obradach Synodu Zamojskiego w 1720 roku.od 8 grudnia 1957 roku do kwietnia 1970 roku . W trzęsińskiej parafii pracował do przejścia w stan emerytalny w 1996 roku.wszystkie klasztory prawosławne włączono do reguły . Edwarda Borsuka ze Smorynia). pogrzebowej przewodniczył zamojski biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński. pobyt w Trzęsinach był dla niego bardzo wskazany z uwagi na wyśmienite wręcz w tych okolicach warunki zdrowotne . ks. W pamięci parafian zapisał się jako dobry kapłan. w którym utworzono Dom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – placówka otrzymała imię bł. W 1999 roku w Trzęsinach odrestaurowano dawny budynek Ordynacji Zamoyskiej. ks. ks.września 1928 roku do lipca 1929 roku. Ducha w Kraśniku Lubelskim i prefekta szkół kraśnickich. Padziński – od 17 lipca 1929 do 5 kwietnia 1930. Paulina Furlepa. dobrze sprawujący posługę duszpasterską. Wacław Daruk – od 5 kwietnia 1970 roku do 17 czerwca 1996 roku . "Karol" Kryptonim plutonu stacjonującego w rejonie Szczebrzeszyna. Antoni Peret . m. Leokadia Furlepa (siostra Pauliny). W skład nowo utworzonej parafii nad która sprawował opiekę duszpasterską weszły wioski: Trzęsiny. A. Przyjęto wyznanie wiary zatwierdzone przez papieża Urbana VIII .. część Kol. Helena z Sobczaków Wronowa. in. Janina Łosiewicz z Wólki Czarnostockiej. Malinowska (.w 1943 roku wraz z mieszkańcami parafii.". Poświęcenia tablicy dokonał 12 czerwca 1999 roku Jan Paweł II podczas pobytu w Zamościu. miało miejsce dnia 7 listopada 1999 roku. Mazur był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau.. którego Niemiec postrzelił w rękę. "organistówkę". ks.Janina.podczas okupacji ks. kanonik Julian Brzezicki jest jedenastym proboszczem na tej placówce .. Genowefa Smoter. że to mu bardzo pomaga". pogrzeb odbył się w piątek. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 20 lutego 1955 roku z rak biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Jan Mazur – od 7 marca 1953 roku do 24 sierpnia 1957 roku .byli to według sporządzonej przez niego listy następujący kapłani: ks. ks. ks. Józef Perskiewicz – od lipca 1936 roku do 8 kwietnia 1945 roku . po ukończeniu Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie w 1949 roku rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. 15 kwietnia w parafii Trzęsiny o godz. Po powrocie z obozu zapadł na zdrowiu. z roku 1965. proboszcz parafii Trzęsiny) Kardasz Andrzej Pierwszy wójt gminy Stary Zamość. Jan Ołdak – od 8 lutego 1932 roku do lutego 1936 roku.. ks. Stanisław Szubartowski przed objęciem probostwa w Trzęsinach pełnił obowiązki rektora kościoła Św. W roku 1965 został rektorem kościoła Świętego Ducha w Kraśniku. Helena Furlepa (wydana za mąż na Trzęsiny).Trzęsińską parafią na przestrzeni lat 1922 . ludnością z Trzęsin. ks.00. Buczyn. Smoryń. Czarnegostoku trafił do obozu przejściowego w Zwierzyńcu gdzie służył duchową i fizyczną pomocą swoim współwyznawcom .. w powiecie hrubieszowskim. ks. Teodorowskiej pod nazwa Budy Komodziańskie (z parafii Radzięcin). rześkie powietrze mówiąc. bł. Natalia i Genowefa. W Czarnymstoku witał Jego Ekscelencję pełniący obowiązki ministranta Stanisław Rapa. m. Kazimierz Gąsiorowski – od kwietnia 1945 roku do 7 lutego 1953 roku sprawował duszpasterską opiekę nad Związkiem Maryi Niepokalanej założonym przez parafianki . Zygmunta Pisarskiego.. Pisarski nauczał tutaj religii. uroczyste otwarcie Domu."często spacerował po lesie. ks. należały: Marianna Smoter. pracą których kierowała Antonina Pięciórek.. iż ks. Zygmunt Pisarski – od 2 maja 1930 roku do 8 lutego 132 roku.

Nerlich Wojciech Jan Radziszowski Łobodziński Tomasz Gorzkowski Adam z Sandomierza Jan Grzybowski Grzegorz Milicius Jan Biskupski Marcin Crocinus Sebastian Cropcius kalwińscy w zborach zamojskich (zlokalizowanych na terenie lata pracy 1639 od 1616 zm. zapomogowo – pożyczkowych.. krasnostawskim.prowadził kronikę oddziału.. 1641 zm. Zamoyskiego..Na jej rzecz ordynat wpłacił jednorazowo 60. Kasa Zapomogowo . Jan Grzybowski ks. 1 września 1936 roku w jego mieszkaniu w Zamościu odbyło się spotkanie ziemian z powiatów: zamojskiego. Celem Kasy. Crocius ks. Adam ks. którego roczna pensja wynosiła ponad 200 rubli. Głównym zadaniem Kasy była realizacja celów emerytalnych. odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP. Statut Kasy opracował sekretarz Zarządu Głównego Ordynacji Stanisław Jasiński.. Uchwały Synodu zatwierdził następca Urbana VIII – papież Benedykt XIII. biłgorajskim i janowskim. hrubieszowskim.Oszczędnościowa Ordynacji Zamoyskiej Utworzona została z inicjatywy Maurycego hr. Jej pracami kierował: Zarząd. biłgorajski).000 rubli. Zamoyskiego w 1905 roku dla uczczenia 300 rocznicy śmierci założyciela Ordynacji – Jana Zamoyskiego. Ustawa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej objęła pracowników dóbr ordynackich położonych w powiatach: zamojskim. otrzymywali zapomogę.. tomaszowskiego i hrubieszowskiego celem omówienia ruchu ludowego wywołującego zastraszające obawy w części zamieszkiwanych przez uczestników zebrania powiatów. Członkiem Kasy mógł zostać każdy pełnoletni etatowy pracownik ordynacji.. Stanisław Zajączkowic ks. Daniel Roborius ks. 1649 1599 ostatni kaznodzieja 1586 1595 1596 1598 1599 1602 1604 1609 1614 1620 miejscowość Krasnobród Biłgoraj Biłgoraj Biłgoraj Radzięcin Radzięcin pełniona funkcja kaznodzieja kaznodzieja kaznodzieja kaznodzieja kaznodzieja Radzięcin ministrowie . Rada Przedstawicielska (zwana zamiennie Radą Reprezentantów) w ilości 12 osób. w roku 1911 do Kasy należało 165 urzędników. a wdowy i dzieci po zmarłym miały prawo do "znaczniejszej zapomogi". Kasa Przezorności i Pomocy Urzędników Ordynacji Zamojskiej Utworzona została w 1904 roku staraniem Maurycego hr. było zabezpieczenie bytu pracowników ordynackich oraz ich rodzin w razie śmierci któregokolwiek z członków Kasy. Kawa Szczepan Mieszkaniec Długiego Kąta (pow.. Dla zasilenia funduszy Kasy potrącano wkłady w wysokości: • od zarobków wynoszących 200 – 499 rubli 7% • od zarobków wynoszących 500 – 797 rubli 8% w razie wypadku lub choroby członkowie Kasy.bazyliańskiej. tomaszowskim. współorganizator straży pożarnej w Długim Kącie . oraz Komisja Rewizyjna reprezentowana przez trzy osoby. Kazerski Stanisław Ziemianin. działacz społeczny. Kaznodzieje i ministrowie Zamojszczyzny) imię i nazwisko ks. oraz pracowników zatrudnionych na terenie nieruchomości położonych w Warszawie.

Kazimierz Kelles – Krauz prowadził prace naukowo .1610 1570 1582 1586 1595-1600 1600-1601 1601 1602 Krasnobród ministrowie Mokrelipie minister Biłgoraj ministrowie Kryłów ministrowie Kelles – Krauz Kazimierz Urodzony w Szczebrzeszynie 2 marca 1872 roku. gdy był zaangażowany w działalność konspiracyjną – używał tego tytułu w listach do żony. gdzie studiował socjologię i ekonomię. socjolog.badawcze z zakresu socjologii. Przodkowie Kazimierza Kelles – Krauzego wywodzili się ze szlachty kurlandzkiej osiadłej w XVI wieku w Polsce. (1901) • Darwinizm w socjologii (1903) • Socjologia i psychologia (1904) . Zmarł w miejscowości Pernitz (Dolna Austria) 24 czerwca 1905 roku – pochowany został na cmentarzu Centralnym w Wiedniu. Wystąpił na I Międzynarodowym Kongresie Socjologii (4 października 1849 roku). W roku 1901 osiedlił się z rodziną w Wiedniu. W latach 1882 – 1890 ukończył gimnazjum w Radomiu. nawiązał wówczas bliższe kontakty z przedstawicielami Polskiej Partii Socjaldemokratycznej (PPSD) Galicji i Śląska. teoretyk i działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. co wykorzystał w okresie. w roku 1962 ukazało się dwutomowe wydanie jego Pism Wybranych. by po roku przenieść się do Collège Libre des Sciences Politiques.był najstarszym synem Michała i Matyldy z Daniewskich. publicysta . dodatkowo pieczętując je sygnetem herbowym. Kelles – Krauzego są: • Klasowość naszego programu (1894) • Socjologiczne prawo retrospekcji (1898) • Rzut oka na rozwój socjologii w XIX w. w roku 1892 wyjechał na studia do Paryża – naukę rozpoczął na Sorbonie. miał tym samym prawo używania tytułu barona.Wawrzyniec Donik Baltazar Kawaturski Wojciech Grabiec Stanisław Orłowski Piotr Gilowski S. Prusicki Jerzy Pontanus Piotr Milicius Jan Węgierski (?) Paweł Obrębski Jan Dębski Andrzej Jezierski Wojciech Czechowicz Mateusz Raków Piotr Artomius Iwan Wandlowius Wojciech Grabiec Myslowicius Krzysztof Serpentyn Grzegorz Jankowski Jan Bochnicius 1627 1586 1602 1603 1603 1660 1547 1622 1623 1610 1606 . ponadto autorstwa K.

Czesława Bartnika. dnia 22 lipca 1917 roku udzielił w miejscowym kościele parafialnym ślubu Michałowi Bartnikowi (synowi Jacentego i Antoniny z Hanaków) z Marianną Bartnik (córką Adama i Zofii z Poźniaków)późniejszym rodzicom ks. Po śmierci matki opiekował się nim dziadek. Budynek był konsekrowany przez biskupa chełmskiego – Jerzego Zamoyskiego. autora autobiograficznej pracy "Mistyka wsi" (Radom 2003). Razem z dr Boruckim (także weterynarzem) przeprowadzali w okresie międzywojennym kontrole sanitarne mięsa pochodzącego z uboju. H. co namiętnościom tylko dogadzając. proboszcz szczebrzeszyński. uwierzmy raczej w pracę. kierat wialnię i sieczkarnię. z którego (relacja o. Gramatyk hebrajski i egzegeta biblijny. "Historia Polonica" Jana Długosza (1615). Kolejni proboszczowie szczebrzeszyńscy odbudowywali go ze zniszczeń. przeznaczonego do sprzedaży. Wacława Płonki) OO. Kijowski (. Łopacińskiego w Lublinie. w której można odnaleźć również wątki szczebrzeszyńskie.000 złotych kupili młocarnię parową. Decyzją prezydenta miasta Zamościa – Marcina Zamoyskiego przekazany został Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu. klemensowskie starodruki W liczbie ponad tysiąca (z XVI i XVII wieku) pochodzące z Biblioteki Zamoyskich w Klemensowie przechowywane były do czerwca 2005 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. które to wsie stanowiły uposażenie kościoła pod wezwaniem św. bo dużo zaległości mamy. w naukę. mieszkaniec Szczebrzeszyna (jak podaje Jan Jurczykowski) – weterynarz) dzierżawił gospodarstwo rolne w Brodach małych k/Szczebrzeszyna. Bernardyni z Radecznicy "za cenę 31. księgozbiór liczył ok. prof. Kleiner Symcha Syn Efraima Fiszla z Hrubieszowa. 13... uczucia podburzają i krzywią. Symcha Kleiner jest autorem prac: "Dobry komentarz do Księgi Hioba" (Lwów 1834. Warszawa 1838). która nam pomoże do wygodnego wypełniania naszych obowiązków codziennych. "Kilka prawd z ekonomii politycznej" Praca autorstwa Andrzeja Augusta Zamoyskiego. 000 woluminów. "Saxsonia" Albertusa Krantza (Frankfurt 1575). ostatnie prace wykończeniowe przeprowadził ks. Około 1644 roku został spustoszony i spalony przez Tatarów. który poprosił Abrahama Sterna o edukację wnuka.• • • Kilka ważnych zasad rozwoju sztuki (1905)Portrety zmarłych socjologów (1906) Wybór pism politycznych (1907) Materializm ekonomiczny (1908) Kicki Sebastian Proboszcz szczebrzeszyński. a nieodrobienie ich ciąży na naszem sumieniu: praca zaś do szczęścia się naszego przyłoży" Kimaczyński Antoni Wikariusz szczebrzeszyński. w tej liczbie tak unikalne publikacje jak: "Herby rycerstwa polskiego" Bartosza Paprockiego (Kraków 1584). jedną. własnym sumptem i staraniem wzniósł w 1620 roku murowany kościół w Szczebrzeszynie w miejsce drewnianego fundowanego przez Dymitra z Goraja. wykonał ambonę i drzwi katedry lubelskiej. Kiesewetter Ludomir Rodem z powiatu hrubieszowskiego. cenną myśl pochodząca z z tego dzieła przyjął Zespół Redakcyjny Teki Zamojskiej za swoje motto: "nie wierzymy tym pismom. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Klemensów . Jan Unikowski. "Ma – Male" o źródłosłowach języka hebrajskiego (Warszawa 1836).) Lekarz. W roku 1668 kościół został na nowo konsekrowany przez biskupa sufragana chełmskiego – Mikołaja Świrskiego. Na skutek przeprowadzonej po wyzwoleniu reformy rolnej zlikwidowano jego majątek. Kieślicki Mikołaj Pierwszy infułat zamojski. w roku 1593 uzyskał od Jana Zamoyskiego pozwolenie na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat Sułowa i Sułówka. a także piękny komplet mebli znajdujący się w posiadaniu osób prywatnych w Hrubieszowie. oficjał chełmski.

obiekt został ofiarowany synowi ordynatorstwa . Zamoyski prowadził w pobliskim Michalowie i Deszkowicach wzorcowe folwarki. W czerwcu 1943 roku w klemensowskim pałacu zatrzymały się duże oddziały żandarmerii i SS. W okresie międzywojennym (1905 rok) z inicjatywy działaczy ludowych . przyjaciele Zamoyskich.wspomina żołnierz Batalionów Chłopskich z Radecznicy Władysław Jezierski zbiórkę żołnierzy BCh z placówek Radecznica. największą moc przerobową uzyskał zakład w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku .Klemensowi. na premierach poza ordynatorstwem bywali: plenipotent . zabierając je na furmanki. Wyszyński.Rozłopy. buraki uprawiano na gruntach ordynackich. którą obsługiwało 6 parowozów i 90 wagonów.gą. na których z czasem powstał Klemensów odstąpili w latach 1744 1745 Franciszkanie zamojscy Tomaszowi Antoniemu Zamoyskiemu. Szerokim echem na Zamojszczyźnie odbiło się zorganizowanie w Klemensowie i Szczebrzeszynie w 1920 roku obchodów Dnia Śląska Cieszyńskiego. jednopiętrowy murowany pałac . miejscowość znalazła się wówczas w kluczu szczebrzeskim.jedna na drugiej. W roku 1940 obowiązki dyrektora pełnił Stanisław Maliński. Oprócz benzyny. budowniczym . Przyjechało bardzo dużo lotników. Na akcję wyruszono przez wieś Szperówka do mostu na szosie Szczebrzeszyn . w stajni moich rodziców (Jezierskich w Radecznicy) była przetrzymywana klacz .obiekt został zlokalizowany został na gruntach wsi Bodaczów. w parku pałacowym w Klemensowie pomiędzy drzewami beczki z benzyną ułożono w 3 warstwy . Funkcjonująca pod niemieckim zarządem Cukrownia stanowiła łakomy kąsek dla miejscowego (zamojskiego) Ruchu Oporu z tej prostej przyczyny . Ruch samochodowy wzmożony. który wybudował na nich (ulegając prośbom swej żony . z priorytetowym zagadnieniem. jego aspektów technicznych i społecznych.000 ton cukru. współredagował również Rocznik Gospodarstwa Krajowego. także miejscowi chłopi mogli sprzedawać zasiane przez siebie buraki. młodzież szlachecka z okolicznych dworów. druga z wozami konnymi do Cukrowni Klemensów. przy moście odcięto druty telefoniczne. w obrębie których był już Klemensów podzielone zostały na klucze dóbr. urzędnicy ordynaccy.Anieli Teresy Michowskiej) późnobarokowy. do których niewątpliwie należał cukier w czerwcu 1944 roku radeczniccy partyzanci dokonali napadu na gospodarstwo rolne w Michalowie i cukrownię Klemensów . Śledzińskiego powstało w Klemensowie Koło Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS).Jan Columbani. Andrzej hr. połączonych z akcją charytatywną na rzecz Macierzy Szkolnej.posiadłości ordynackie. Staraniem Rodziny Zamoyskich zorganizowany został (także w okresie międzywojennym) w pałacu teatrzyk przy którym funkcjonowało kółko recytatorsko . podczas dorocznych spotkań dyskutowano nad problemami modernizacji rolnictwa. Klemensowska rezydencja Zamoyskich była miejscem spotkań "Klemensowczyków" . Gorajec i placówek pobliskich zwołano w Kolonii Zaburze (na Świniarkach) na godzinę 22 . in: L.1857 w Klemensowie funkcjonowała szkoła ogrodnicza prowadzona przez pozostającego do dyspozycji Zamoyskich ogrodnika Sierugowskiego .surowiec przerobowy. zdaje się.dramatyczne. że na mocy dekretu cesarza Józefa II z 1772 roku potwierdzającego Ordynację Zamoyską . W latach 1842 . Pierwsza kampania cukrownicza uruchomiona został pod koniec 1895 roku . Górski i W. Kazimiera Kapeć) pozostającego pod opieką Adama Zamoyskiego z Kozłówki.pod datą 17 marca 1941 roku dr Klukowski zapisał: Ludność jest zaniepokojona olbrzymimi zapasami benzyny. Jedna grupa udała się do gospodarstwa Michalów. (któremu groziło oderwanie od Polski i przyłączenie do Czech).Jana Korby i L. Zamoyskiego (istniało w latach 1843-1847. Dla potrzeb zakładu uruchomiono sieć kolei wąskotorowej o długości 50 km łącznie. które odwiedzane były przez Klemensowczyków podczas tychże zjazdów.produkowano wówczas rocznie ok. Na lotnisku robota wre od rana do nocy. Pierwszym dyrektorem cukrowni był Michał Lubiński. w roku 1912 funkcję tę pełnił inż. 12. a wszystkie inscenizacje odbywały się w pałacu klemensowskim.braku podstawowych środków spożywczych. in. Po wyzwoleniu cukrownia została zmodernizowana. Kółko miało swoje locum przy cukrowni w Klemensowie. W pracy kółka zaangażowana była młodzież z okolicznych zamożnych rodzin oraz członkowie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" ze Szczebrzeszyna ( m. Zamoyskiego uruchomiono w Klemensowie cukrownię (funkcjonowała do roku 2004) . rekwizyty sprowadzano z Warszawy.placówka przestała istnieć z chwilą gdy klemensowski park przekazany został w dzierżawę na okres 12 lat.Stanisław Grabski.1767. Pałac wystawiony został w latach 1747 . Grabiński. Część gruntów należących do Bodaczowa. Podczas okupacji w Klemensowie Niemcy zorganizowali lotnisko . kilkakrotnie był przebudowywany.ziemiańskiego ugrupowania zorganizowanego przez Andrzeja hr. Z Michalowa zabrano kilkanaście sztuk bydła i koni (były to sztuki mające licencję) i zabito tam kilka sztuk trzody chlewnej. że gromadzą jakieś inne materiały. W latach trzydziestych ubiegłego wieku cukrownie wydzierżawiono spółce akcyjnej "Towarzystwo Cukrowni i Rafinerii Klemensów". Zaporze. W roku 1895 z inicjatywy ordynata Maurycego hr. Projektantami pałacu byli: Jan Andrzej Bem i Jerzy de Kawe. w pracach ugrupowania udzielali się m.Początki miejscowości sięgają XVIII wieku wiemy. w roku 1858 Klemensowszczycy zainicjowali powstanie Towarzystwa Rolniczego). Zaburze. cały wygon koło cukrowni założony beczkami.

W AK była wówczas konspiracja . Płoskiego.. klucz szczebrzeski Klucz szczebrzeski był jedną z najbardziej zaludnionych. Złojca. jak to się mówi . Okazało się że archiwa znajdują się w Londynie. Fragmenty "Dziennika z lat okupacji. Wieprzca. nie znał też nikt z rodziny. Nielisz. Siedlisk. Turzyńca. 1956 nr 19/20 s. Z Cukrowni Klemensów zabrano kilkanaście ton cukru. Sułowca. Tata ukrył się wtedy u mojego dziadka. Wólki Wieprzeckiej. O innej akcji. z klucza szczebrzeskiego w tymże roku spodziewano się osiągnąć rocznego przychodu ok. pracowała tutaj w 1919 roku kiedy do miasta przyjechał dr Zygmunt Klukowski by objąć posadę dyrektora w szpitalu. przed śmiercią podyktowała swoje wspomnienia dr Klukowskiemu. 12 tys.Jana Loca Maria Loc . w obrębie tego cyklu wydawniczego ukazał się również Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944 (Lublin 1958). Błonia. Notatki świadka w procesie". nr 11 s. oraz w kwartalniku tegoż Instytutu wydawanym w Polsce w języku jidysz: "Bleter Far . Klukowski Zygmunt Dyrektor szczebrzeszyńskiego szpitala w latach 1916 – 1946. Niedzielisk. Składał się ze: Szczebrzeszyna. że tata miał pseudonim "Gąsienica". kronikarz wydarzeń jakie miały miejsce podczas okupacji na Zamojszczyźnie . Zofia Klimczuk była siostrą zakonną prawosławnego klasztoru żeńskiego w Radecznicy. bibliofil → Order Białego Kruka. furmani dostali po 30 kg cukru. Stanowił więc prawie 18% dóbr całej Ordynacji co dawało mu trzecie miejsce pod względem obszaru. Po wyzwoleniu część zwierząt wróciła do gospodarstwa Michalów. Klimczuk Zofia Pielęgniarka ze szczebrzeszyńskiego szpitala. Poznań 1949 s. Białobrzegów.. Nielisza. cukier wydawano nam w piekarni Bogdana Strusińskiego w Radecznicy. Zawsze mieli schronienie.wikt i opierunek. Deszkowic. połowy Pniowa. a trzeba było udowodnić jego przynależność do AK.chciał im pomóc i co najciekawsze nie znał pseudonimu stryjka Bolesława.". 200 tys. złotych. do klucza szczebrzeszyńskiego należało także 5 folwarków. Później była obława na akowców zaangażowanych w tę akcję. w tym zysku ok. O pobycie dr Klukowskiego w Norymberdze wspomina także synowa doktora.zawarł je w "Wydawnictwie Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 – 1945". Zarudzia. tę wojenną . Górecka. a żona jego syna – Jerzego – Wanda Klukowski w pracy "Dangerous journey to freedom" (New York 1990). Bortatycz.według szacunków w 1605 r. Radecznica. zł rocznie. a ponadto dochodowych jednostek organizacyjnych w całej Ordynacji Zamoyskiej . 6 tys. Wszepec (wieś dziś nie istniejąca). Topólczy. Kosobud. Wielączy. Otrzymaliśmy po 10 kg cukru.3 km² powierzchni.mój tata po śmierci swego brata. Żurawnicy. gdzie Zygmunt Klukowski wystąpił w charakterze świadka eksterminacji ludności Zamojszczyzny przez niemieckiego okupanta. mój tata wraz ze swoim bratem Bolesławem brał udział w akcji lokalnej. Obroczy. Dziadek Józef tez bardzo pomagał w wojnę żołnierzom AK. kiedy jego żona i córki starały się o rentę rodzinną. Wśród wykazanych wsi znajdowało się 7 wsi szlachty lennej (Topornica. 11 – 13 "Listopad w Norymberdze 1946. Powałka i Pniów) oraz 2 wsie stanowiące uposażenie plebana szczebrzeszyńskiego (Sułów i Sułówek). Topornicy.przez kilka dni.. Sułówka. W roku 1931 Zofia zachorowała na zapalenie opon mózgowych – zmarła w Szczebrzeszynie. roczne przychody ze wszystkich majątków Ordynacji wynosiły ok. kiedy to oddziały AK uniemożliwiały przetransportowanie armii niemieckiej żywności na wschód.. Relacje z z przebiegu procesu zostały opublikowane w Kamenie: R. 173 – 201 znalazły się relacje autorstwa Z. Ta akcja miała miejsce między mostami w Michalowie. Wywłoczki. Źrebiec. Brodu Starego i Brodu Nowego (Wołoskiego)."Pacyfikacje i egzekucje w powiecie zamojskim w latach 1939 – 1944".Oczkoś: jak sobie przypominam z opowiadań. Klucz liczył 653. 23: 1946. Bodaczowa. zostały wykorzystane jako materiał dowodowy na Procesie Norymberskim w 1946 roku. Powałki (wieś dziś nie istniejąca). Na obszarze Ordynacji leżała ponadto wieś Hyża – własność franciszkanów szczebrzeszyńskich. Źrebce. t.Przy okazji dowiedziałam się. wskazano nazwisko mojego taty. Wysokiego. Radecznicy.. 207 – 241. Sułowiec. Klukowskiego o pacyfikacji Zamojszczyzny . V. W Biuletynie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.. Sułowa. Dane opublikowane we wspomnianym "Wydawnictwie. zorganizowanej przez miejscowych [klemensowskich] partyzantów (z oddziału "Podkowy") opowiada córka jednego z nich . Był także jednym z najsilniej zaludnionych i najbogatszych kluczy w Ordynacji. Kawęczyna." dotyczące zagłady szczebrzeszyńskich Żydów zostały opublikowane w Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego. rękopis dotychczas nie opublikowany znajduje się w depozycie na Katolickim Uniwersytecie Ludowym. Rozłóp. a swojego stryja w gajówce Krzywe zlokalizowanej w lasach kosobudzkich. Michalowa.

religii uczył dyrektor gimnazjum ks. Jozafat Biernat język polski .O.uczył przyrody. Emil Seroka. emerytowanego prof. gabinety: fizyczny.zajęcia prowadził O.funkcję swą sprawował tylko przez rok. W trudnym okresie swego życia – lata pięćdziesiąte XX wieku (w 1948 i 1952 roku przebywał na Zamku w Lublinie. W gimnazjum pracowali: O. Józef i Jan Pruszkowscy. jego losy związane są ze Skierbieszowem. W roku 1943 dr Klukowski zajmował się tajnym nauczaniem. który nie omieszkał podać w swoich wspomnieniach nazwisk kolegów: Eugeniusz Gąsior z Podlesia. Przy Kolegium istniała biblioteka nauczycielska i uczniowska. Stefan Żywot. Kolegium Serafickie funkcjonowało do 1939 roku. punkt zorganizowano w pomieszczeniach szpitalnych. IV z. II.na wypadek wtargnięcia Niemców uczniowie i nauczyciele mieli mówić. Julian Kędzior przyrodę . W roku 1980 ukazał się dalszy ciąg po okupacyjnych wspomnień Doktora: "Dziennik 1944 – 1945" wydany w 1990 roku w Lublinie. Jan Duklan Michnar.Geszichte" (1951 t.) Bibliografia prac dr Zygmunta Klukowskiego jest dość rozległa. Ryszard Zawiślak. które yczą bezpośrednio Zamojszczyzny należy zaliczyć: • Imienny wykaz ofiar terroru niemieckiego w Zamojszczyźnie • Konspiracyjna służba zdrowia w Zamojszczyźnie w latach okupacji niemieckiej • Konspiracyjne duszpasterstwo w Zamojszczyźnie 1939 – 1944 • Pamiętnik zakonnicy prawosławnej o klasztorze w Radecznicy. Paweł Głowala z Zakłodzia. Jan Rekiel. Kobierzycki Ludwik Jan Z jego inicjatywy w 1920 roku powstał w Tomaszowie Lubelskim Związek Tomaszowian – organem prasowym Związku. Ireneusz Hanaka . Jan Duklan Michnar.. I. a w roku 2007 nakładem tegoż wydawnictwa "Zamojszczyzna (1918 – 1943)". Julian Kędziora. Politechniki Lwowskiej . grecki. z jego inicjatywy (w czynie społecznym) zorganizowano w Krasnobrodzie izbę porodową na osiem łóżek. Księgozbiór Dr Klukowskiego zdeponowany został w bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.O. Jan Kołodziej.. geografię . Stanisław Dziura z Zakłodzia. naukę rozpoczęło około 60 uczniów . . Jego Rodzice (niemieccy chłopi z Rumunii) zostali nasiedleni tutaj przez Niemców pod koniec 1942 roku. O..4. O.pismo ukazywało się w latach 1922. Kobel Władysław Przewodniczący Prezydium Gminnej Rady w Krasnobrodzie (1954 rok).1927. Edward i Jan Woźnicowie z Latyczyna. że to kontynuacja przedwojennej siódmej klasy. Jednym z uczniów radecznickiego gimnazjum był ks. Naukę w trzech klasach pobierało 79 uczniów... Paulin Wilczyński język niemiecki . W roku szkolnym 1923/1924 funkcjonowały cztery klasy. Zajęcia odbywały się w budynku dawnej szkoły powszechnej.O. Mgr. Zygmunt Kimaczyński ze Szczebrzeszyna prowadził zajęcia z matematyki. kierownikiem placówki został O. Jego kontynuację stanowiło otwarte w kwietniu 1944 roku gimnazjum na koszt Organizacji. gdzie urodził się w 1943 roku.O. (. tam tez znajduje się kilka prac w rękopisach. historię. fizykę . t. Gabriel Czupka matematykę. Czesław Stanisław Bartnik. t. O. Jan Duklan Michnar. Marek Tatka religię. Wacław Płonka.O. Kolegium Serafickie Otwarte zostało w Radecznicy staraniem O. oraz "Zamojszczyzna (1944 – 1959)". dotychczas nigdzie nie publikowanych – do tych. uczniowie używali podręcznika "Puer Romanus" drukowanego przed wojna we Lwowie.wykładał łacinę. Metodego Sikory 17 stycznia 1922 roku. przyrodniczy i historyczno . W roku 2004 na łamach "Karty" (nr 42) ukazał się tekst dr Klukowskiego "Praktyka w Szczebrzeszynie". przeważnie były to dzieci okolicznych rolników.) Szut . Feliks Daniłowicz z Sułowca. Köhler Horst Prezydent Niemiec (stan na 2010 rok). gdzie jako lekarz udzielał pomocy medycznej współwięźniom) Doktor zaprzyjaźnił się z małżeństwem Danutą i Tadeuszem Jaszczykami → nieznane dedykacje dr Klukowskiego. (.. W roku szkolnym 1937/1938 szkołę ukończyło 126 uczniów. Dyrektorem mianowano Leona Syroczyńskiego. niemiecki . W roku szkolnym 1922/1923 w Kolegium wykładano: język łaciński. Stanisław Kulik. Eugeniusz Boruta.) Kuna z Podlesia przedmiotem jego zajęć była historia. O.geograficzny. była "Ziemia Tomaszowska" .

czy jak wtedy mówiono skautem. rodzinnym mieście Stefanii. aby się do niej dostać. Organizować zabawy i jeździć po kuligach. Starostowie mieli prawo zsyłać bez sądu przeciwników do obozu w Berezie Kartuskiej. Po drodze z Podzitwy do stacji kolejowej mijał Roman najpierw wieś Pielasy. że był znakomitym tancerzem. do odległej o 30 km Lidy. W niedzielę wybrać się do kościoła do odległego o 18 km Radunia. wełny i w kożuchach. Jego przodkowie mieszkali tu od ponad 250 lat. i uzyskaniu prawa nauczania w szkolnictwie powszechnym. Dalej 23 km autobusem do stacji kolejowej Bastuny. a nie obcej. Do dzisiaj panie. lub do lekarza to. nocne napady na szkołę były na porządku dziennym. pracował za darmo jako dar dla odrodzonej Polski. Na zabawie jak i w życiu prywatnym nie pił alkoholu. w powiecie Lida graniczącym z woj. Wieś Podzitwa otoczona była bagnami tak. zimą bogatsi buty z wyprawionej przez miejscowych skóry. i mógłby z nim konkurować chyba tylko Kraków. świadczeń na rzecz szkoły. W roku 1920 Roman.1929 r w Sokalu. Niestety niedługo odebrano prawo nauczania również . piechotą lub furmanką. Pieniędzy otrzymanych za grzyby wystarczało tylko na sól. to. Kilka następnych lat pracował dorywczo. i co złowiono w jeziorach. co wyhodowano. Wilno to do dzisiaj piękne miasto. Jedyny zarobek przynosiły ogromne zbiory grzybów. Kilka tygodni żywieni byli grochem często niedogotowanym. Był harcerzem. członkiem. A lubił się bawić i tańczyć do białego rana. Służbowo do inspektoratu. Razem więc do tej najbliżej położonej stacji kolejowe było 41 km. nawet oficjalnie nazywano te tereny Polską "C". a później i działaczem Narodowej Demokracji będącej w ostrej opozycji do rządzącego obozu Piłsudskiego. Można sobie wyobrazić brud i zaduch w chatach. został skierowany do pracy nauczycielskiej we wsi Podzitwa w woj. Po zdaniu matury w roku 1927. rywalizowała między sobą o przekształcenie jej w szkołą białoruską lub litewską. Bieda była tam nieopisana. Dochowali się czworga dzieci: Romualda. zatajając swój młody wiek. zgłosił się wraz z kilkunastoma harcerzami i kolegami ze Szczebrzeszyna. Ludzie mieszkali często w kurnych chatach. I o uczenie swoich dzieci mowy. Na nogach noszono łapcie z łyka. Roman Kołodziejczyk był. Teresy. lecz niestety nie zachowały się z wcześniejszego okresu żadne dokumenty. otwarto w Szczebrzeszynie pierwszą od 63 lat szkołę. i w niedługim czasie osiągnął Międzyrzecz Podlaski. dał las. w przeciwnym kierunku. Chodzono w tym. Wileńskim. gdzie znajdowała się cerkiew i parafia prawosławna. W tychże Pocieluńcach. i chyba nikt w całym jego długim życiu nie widział go podchmielonego. literatury i historii ojczystej tj białoruskiej czy litewskiej. że choć np. Pierwszy rok. Po przeszkoleniu szwadron wyruszył na front. do tworzonego w Zamościu przez mjr Jaworskiego II szwadronu "Jazdy Ochotniczej". Na całe życie zostało Romanowi wspomnienie fatalnej aprowizacji. wrogo nastawiona do polskiej szkoły. przy czym świetnie prowadził tak walca jak i mazura czy poloneza. i był tam jedynym nauczycielem. trzeba było jechać drogą okrężną. do miasteczka Raduń. innego urzędu. a następnie zaścianek szlachecki Pocieluńce. Starsi zostali wcieleni do regularnych oddziałów. Roman rozpoczął w niej naukę mając 11 lat. Najpierw 18 km drogą wiejską. W ten sposób i Romanowi na początku lat trzydziestych XX wieku cofnięto prawo nauczania.szeptuchy. które po wysuszeniu sprzedawano za grosze przyjeżdżającym specjalnie po nie żydowskim kupcom. Elżbiety i Ireny. i rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Szczebrzeszynie. lub musiało uciekać za granicę. w drużynie założonej i prowadzonej przez nauczycielkę panią Jadwigę Cybulską. często społecznie. przyszła żona Romana. gdyż w zdecydowanej większości byli "obcymi" sprowadzeni z dawnej Kongresówki i Galicji. Ludność miejscowa białoruska i litewska. Dr Klukowski wymienia ich nazwiska w swoich wspomnieniach zdeponowanych w KUL. tak jak jego przyszła żona i wielu młodych ludzi. Odmowy posyłania dzieci. po zajęciu przez Austriaków.VIII.Kołodziejczyk Roman Urodził się 28 lutego 1904 r w Szczebrzeszynie. a także poziom higieny. które go znały wspominają. Na wszystkich zabawach był wodzirejem. Tam szwadron został rozwiązany. Nie patyczkowano się wtedy z opozycją. Wielu opozycjonistów zostało aresztowanych. do odległego o dziewięćdziesiąt kilometrów Wilna. Na niższym szczeblu rugowano ich z pracy. Nowogródzkim. Uczył w szkole czteroklasowej. Szkołę powszechną ukończył w roku 1922. Wzięli ślub 25. co uboga ziemia urodziła. jedynej wysepce polskości. co utkano z lnu. Jako wodzirej wystąpił tez w filmie "Kardiogram" nakręcanym w Szczebrzeszynie. Jedzono to. Lekarzy zastępowali znachorzy i baby. uczyła Stefania Bielańska. Nauczyciele i administracja lokalna powiatu lidzkiego żyli i bawili się w swoim gronie. a pewnie i dłużej. na kursach rolniczych organizowanych przez Kółka Rolnicze. jak ogromna większość mieszkańców Szczebrzeszyna. bo bliżej były tylko cerkwie prawosławne. Z tej stacji jeździło się na zakupy lub "do kultury". Władze szkolne wyposażyły Romana w rewolwer. Za to do końca namiętnie palił papierosy. W roku 1915. a młodsi wrócili do szkoły. do Lidy w linii prostej było 16 km.polskiej. Ale ile razy w roku można odbyć taką podróż? Co robić przez cały rok? Polować.

Jako ciekawostkę można podać. dlatego odsetek ludzi wykształconych był tam znaczny. Suto i pięknie zastawiane stoły. na którym można było zacząć rabunek. wrogi stosunek do PZPR i ustroju. Nie wiedzieli. Krasnegostawu i Zamościa. że w Galicji rządzili Polacy w tym także. Wspaniałym przedsięwzięciem okazały się Bale Seniora. Tuż po wyzwoleniu przewodzi grupie działaczy. Dyr. Stefania rozpoczęła naukę w szkole podstawowej sióstr Felicjanek. rozpoczęła starania o wznowienie działalności Gimnazjum i Liceum w Szczebrzeszynie. dziczy w porównaniu do dotychczas panujących tam stosunków cywilizacyjnych. Odwrotnie niż w zaborze rosyjskim. że wg aktu kupna miejscowość. Już w pierwszych dniach wojny wojska austriackie dwukrotnie opuszczały Sokal pod naporem rosyjskim i dwa razy wracały. do którego Sokal należał. w Szczebrzeszynie z powodu braku szkół panował powszechny analfabetyzm. 18 hektarowe gospodarstwo rolne koło Szczebrzeszyna zwane "Szlakówką". Po . Zostaje nauczycielem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczebrzeszynie. Na emeryturze dużo pracuje społecznie. w Sokalu. Dla Moskali. a więc terenem zdobycznym.organizujący bal seniorzy wprost się prześcigają w pomysłach nad zestawem menu. Po szesnastu latach prezesowania odszedł na wieczny odpoczynek Roman Kołodziejczyk. która przy poparciu burmistrza Przysady. jak wtedy i dzisiaj na tych terenach nazywa się Rosjan. A także grabieżami i mordami straszliwych Kozaków. krytykę usunięcia religii ze szkół itp. Przewodniczy Kołu Absolwentów Seminarium Nauczycielskiego. Józefowa. współtworzy książkę "Zakłady Kształcenia Nauczycieli i Ich Wychowankowie". ąd wszystkim w Klubie brakuje wspaniałego humoru prezesa i wygłaszanych przez niego patriotycznych piosenek i wierszy". były wspólne imprezy wypełniające wolny czas emerytów. Na taki bal.11. Ponieważ nie mogli dostać pracy w żadnej instytucji państwowej kupili w roku 1934. Sokal był już wrogą Austrią. Przeżyła w tych czasach tragiczny los Sokala. często wspominając swoje młode lata.jego żonie. kiedy to przechodził on kilkukrotnie z rąk do rąk. którego energia i zaangażowanie stały się motorem działania Klubu. jak wspomina w swojej książce "Armia Krajowa na Zamojszczyźnie" Jerzy Jóźwiakowski.był tylko jakiś Kraj Priwiślański. aby wreszcie opuścić go na dłużej. Ojciec kierownik sekretariatu sądu. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczęła naukę w Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Sokalu. Zwierzyńca. a np. Prowadząc gospodarstwo Roman i tutaj udzielał się społecznie m. dr Klukowski. in. Liceum Aleksander Przysada: "Niemalże wizytówką działalności Klubu był jego pierwszy prezes. a pewnie i nie chcieli wiedzieć. która przekształciła się ZWZ a potem w Armię Krajową.stawiają się członkowie zaprzyjaźnionych klubów. Znowu jest nauczycielem ZSZ w Szczebrzeszynie skąd w roku 1964 odchodzi na emeryturę.10. od "głubinki" Syberii do Petersburga. W latach 80. Naukę mogła Stefania kontynuować dopiero po wojnie.1995 r w wieku prawie 92 lat. przystępuje Roman do tajnej organizacji niepodległościowej. Często liczba uczestników balu sięga 150 osób. myśleli tylko o rabunku i wódce. Owocem tych kontaktów. Wspominała często pobyt Moskali. Krasnobrodu. wśród których są. Zmarł 29.1906 r w Sokalu w rodzinie pracowników wymiaru sprawiedliwości. (Romuald Kołodziejczyk) Kołodziejczyk z domu Bielańska Stefania Urodziła się 14. Już w październiku 1939 r. W tymże Gimnazjum i Liceum przez następnych kilka lat był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego. Tak wspomina b. i zaciętymi walkami. a panie w pięknych kreacjach świetnie się bawią. organizuje wraz z kolegami zjazdy absolwentów. Niezwykłą popularność przynosi mu funkcja Prezesa Klubu Seniora przy Miejskim Domu Kultury. od banku Rolnego w Zamościu. Polski w pojęciu elit rosyjskich nie było. organizując wraz z innymi Spółdzielnię Mleczarską w Szczebrzeszynie. Jednak już w 1953r zwolniono go za przeszłość polityczną. Z jego inicjatywy Klub Seniora nawiązał współpracę z podobnymi klubami z Tarnogrodu. gdzie w tym czasie starostą był Polak Władysław Korostkiewicz a burmistrzem Eugeniusz Wysoczański. ks Kapalski. jeden wujek adwokat.w umówionym miejscu. A "sałdaty" w 100 % analfabeci spędzeni do wojska z całej przestrzeni "matuszki Rassyji" od Władywostoku przez Azję. Roman Kołodziejczyk . Po tzw odwilży Gomułkowskiej Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna przywraca go w lutym 1957r do pracy w szkolnictwie. Odbywało się to z huraganowym ostrzałem artyleryjskim. jednak wybuch pierwszej wojny światowej ją przerwał. i stworzyć okupacyjny reżim. polskie szkolnictwo było dobrze rozwinięte. aby jak najokazalej przyjąć swoich gości. W zaborze austriackim. drugi sędzia. w której znajduje się "Szlakówka" nazywała się Starybród (nie Stary Bród).emerytowany nauczyciel. dr Jóźwiakowski.tych i 90-tych ubiegłego wieku pełnił funkcję prezesa organizacji kombatanckiej w Szczebrzeszynie. przed którym chowano się w piwnicach. Panowie w odświętnych garniturach. gdzie szczątkowe szkolnictwo istniało tylko w dużych miastach.

03.000 woluminów i 900 stałych czytelników. Młodożeniec. Kot. która zapoczątkowała działalność Koła. Stanisław Sawilski. Edward Kopciński . przełożona gimnazjum żeńskiego i rejent Henryk Rosiński z czasem przekształcił się w Zarząd KMK. a więc pocałunki czy całusy.wspólnie. pod egidą KMK wydali kilka druków bibliofilskich: • S.pisma o profilu historycznym (ukazało się sześć numerów. oraz materiał sprawozdawczy z przebiegu obrad.. były największym jej szczęściem. Leśmian. Wacław Kosior. i gromada wnucząt. Z inicjatywy dr Klukowskiego w roku 1927 przejęto na mocy aktu notarialnego pomieszczenia Biblioteki Miejskiej w Zamościu założonej w 1905 roku przez Zdzisława Kłossowskiego . dostępne są m. Adolf Cort. było odpowiedzią na zalecenia Ministerstwa Oświaty. Od roku 1934 obydwoje prowadzili gospodarstwo rolne zwane w Szczebrzeszynie powszechnie "Szlakówką".1989r w wieku 82 lat. Po zakończeniu drugiej wojny światowej powróciła do zawodu nauczycielskiego ucząc w szkole podstawowej w Brodach Dużych.. W roku 1924 członkiem Koła został Bolesław Leśmian. Medyceusz polski XVI wieku. Kot.artysta malarz. Kazimierz Lewicki . Koło postawiło sobie za cel założenie w mieście biblioteki. ochronki dla dzieci i szkółki miejskiej. Michał Bryłowski. Marian Małuja. w roku 1925 zatwierdzono Statut Koła. H. nauczyciel rysunku w zamojskich szkołach średnich.w roku 1939 Biblioteka posiadała na stanie ok. i wychowaniem czworga dzieci. jej celem było niesienie pomocy początkującym nauczycielom. Aleksander Krzywdziński.. Stanisław Mystkowski. Bolesław Płodowski. W rok po Zjeździe wydano Pamiętniki Zjazdu Naukowego im Szymona Szymonowicza w Zamościu – znalazły się tutaj referaty wygłoszone podczas sesji zjazdowych. Trzy Ballady (1926) . (Romuald Kołodziejczyk) Koło Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie Powstało z inicjatywy absolwentów podczas Pierwszego Zjazdu. w swych założeniach pismo nawiązywało do wydawanej przez braci Pomarańskich – Stefana i Zygmunta w latach 1918 – 1921 Kroniki Powiatu Zamojskiego. Wacław Wietrzykowski. członkowie – ks. Andrzej Kołodziejczyk. Jadwiga Degurska. 17. Z dziejów kultury humanistycznej • S. w jego pracach brało również udział małżeństwo Młodożeńców – Wanda i Stanisław. które nałożyło na absolwentów szkół średnik obowiązek tworzenia tego typu organizacji. Łopacińskiego w Lublinie). in w zbiorach Biblioteki im. Obowiązki sekretarza redakcji pełniła Zofia Sochańska. Łempicki. Utworzenie Koła. Koło Macierzy Szkolnej w Szczebrzeszynie Powstało na zebraniu organizacyjnym dnia 12 sierpnia 1906 roku – zapisało się 27 osób. Helmstedt i Zamość. i siłą sprawczą był Zygmunt Klukowski. oraz wydano nakładem Komitetu Obchodu 300 Rocznicy Śmierci Szymonowicza kilka liczących się pozycji książkowych traktujących o poecie i epoce w której żył: • Szymon Szymonowicz i jego czasy pod red. z tej liczby wybrano Zarząd Koła w składzie: prezes – ks. W 1929 roku w 300 rocznicę śmierci Szymona Szymonowicza zorganizowano w Zamościu staraniem Zygmunta Klukowskiego Ogólnopolski Zjazd Naukowy poświęcony życiu i twórczości Szymonowicza. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć zamojskiego KMK było wydawanie w latach 1938 – 1939 Teki Zamojskiej . Rzecz o o mecenacie Jana Zamoyskiego • S. Zygmunt Klukowski jako zapalony bibliofil zgromadził wokół siebie grupę ludzi o podobnych zamiłowaniach . Jan Czechoński. Kraków (1929?) • bibliografię Szymona Szymonowicza autorstwa Jadwigi Królińskiej. Niezmiernie pracowita. który miał miejsce w dniach 28 – 29 czerwca 1952 roku. Stanisława Łempickiego • S. Nazwę tą miejscowi wymawiali z wileńska. Kwadraty (zbiór wierszy z okładką projektowaną przez żonę poety . Zdobycie przez dzieci wyższego wykształcenia. Koło Miłośników Książki Koło Miłośników Książki (KMK) w Zamościu powstało z inicjatywy dr Zygmunta Klukowskiego w 1923 roku w październiku urządzono w gmachu zamojskiego gimnazjum wystawę z dziejów polskiej książki.jego ukończeniu została zatrudniona w powiecie Lida. w zaścianku szlacheckim o oficjalnej nazwie Pocieluńce. Zaścianek posiadał 7 klasową szkołę powszechną.. Wanda Madlerowa – wdowa po lekarzu. Redaktorem Teki.dyrektor gimnazjum męskiego.białorusko: Pacjeuńce. łączyła pracę zawodową z prowadzeniem znacznie zmniejszonego w powojennych latach gospodarstwa. W roku 1929 wyszła za mąż za Romana Kołodziejczyka. Zmarła 18. Publikacje Nowych Uniwersytetów w XVI w .Królewiec i Zamość.Wandę) • B. w skład Komisji Rewizyjnej weszli: ks Grabowski. Komitet Organizacyjny Wystawy w składzie: dr Zygmunt Klukowski.

gdzie pozostawały pod opieką przydzielonych im przez Niemców starszych osób. Stefan Miler. 1928 (referat wygłoszony na Szkolnym Święcie Książki. relacji najstarszych mieszkańców Żydzi rozbrajali wracających po klęsce kampanii wrześniowej polskich żołnierzy. Fryderyk Platner. w Krasnobrodzie. Członkowie Komitetu organizowali akcje pomocy dla Polaków wysiedlonych z Wielkopolski i Pomorza. Kazimierz Lewicki. z działalnością oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.. Klukowski ze Szczebrzeszyna ("Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944"). Zwierzyńcu) we wrześniu 1939 roku gdy wkraczali do nich Rosjanie. Edwardowi tablicę pamiątkową. kiedy rosyjskie wojska wkroczyły na teren naszego kraju. Gładych. dr ps. w myśl postanowień Towarzystwa. Stanisława Szepietowskiego w Zwierzyńcu. Łukaszewicz.zaczynają rządzić Żydzi – komuniści. w skład Zarządu Wydziału Zamojskiego weszli: Zygmunt Klukowski. Komisja Regionalistyczna Utworzona została w listopadzie 1927 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie. Podczas pacyfikacji Zamojszczyzny w 1943 roku Róża Zamoyska zorganizowała akcję pomocy dla dzieci znajdujących się w obozie przejściowym w Zwierzyńcu – dzięki współpracy z Radą Opiekuńczą Powiatową w Biłgoraju przewodniczącym której był Jan Zamoyski uratowano z obozu 480 małych i chorych dzieci. często także potrzebujących pomocy – spontaniczna reakcja członków Komitetów często ratowała życie zarówno dzieciom jak i ich opiekunom. sytuację tę opisują dr Z. pozakładali czerwone opaski i zaczynają wprowadzać nowe porządki. Pracami Komitetu kierowali dr Zygmunt Klukowski. Z chwilą wycofywania się wojsk sowieckich za Bug członkowie Komitetów i Milicji wyjeżdżali razem z nimi. Żołnierze AK wspomnianego Obwodu odsłonili w Tomaszowie Lubelskim poświęconą ks. Komitety Powitalne biskupa Jaczewskiego . in. Ostatnie wydawnictwo książkowe Koła Miłośników Książki ukazało się w 1938 roku. Marcin Bardel z Krasnobrodu ("Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron") . • Kołszut Edward. ks. Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopadowego (opracował dr Klukowski). Kazimierz Oleszek. Michał M. wyłaniając z ich składu idącą z nimi na współpracę Milicję Czerwoną. oraz zbieżność tematycznego zakresu działalności Komisji. Mińska Mazowieckiego. Zamoyski..z ich inicjatywy za zgodą wojskowych władz radzieckich powołano latem 1946 roku Publiczną Średnią Szkołę Zawodową Komitet Opieki nad Ofiarami Wojny Utworzony został w latach okupacji niemieckiej przez Różę z Żółtowskich Zamoyską i ks. Komitety Ludowe Powstawały w miasteczkach Zamojszczyzny (m. Zamoyskich." W Szczebrzeszynie wg. bogato ilustrowany.Sochańskiej. Komitety zakładali dowódcy rosyjscy. Działalność Komisji. Szczebrzeszynie. a ludność żydowska chcąc znaleźć w nich sojusznika prowokowana (zwłaszcza w środowisku młodych ludzi) hasłami komunizmu dopuszczała się takich czy temu podobnych czynów zasługuje dziś na pogardę i zdecydowane potępienie. Takie młode Żydki. którzy znaleźli się na terenie Zwierzyńca i okolic. Tadeusz Gładych był uczniem zamojskiego gimnazjum • J. Komitety Pomocy Wysiedlonym z Zamojszczyzny Powstawały w podwarszawskich miejscowościach – celem ich było udzielanie pomocy dzieciom wysiedlonym z Zamojszczyzny do Garwolina. Znalazły opiekę w domu pp. był to esej Zamość autorstwa Zofii Serafin . Zamościu. Czas po 17 września 1939 roku. Książeczka moja. trwała krótko – bezpośrednią przyczyną jej likwidacji była rezygnacja Urzędu Wojewódzkiego z finansowania wydawnictwa "Region Lubelski".. Rada sprawy wojennej (1935) • K... oraz ks. Siedlec. w miastach powiatowych województwa lubelskiego powstać miały autonomiczne wydziały Komisji Regionalistycznej..T. Pieszko. "Skowronek" Kapelan AK w Okręgu Tomaszowskim. oraz Jan Kot . 9 lipca 2006 roku w 31 rocznicę jego śmierci b. złożoną głównie z osób pochodzenia żydowskiego. Komitet Odbudowy Szkół w Szczebrzeszynie Powołany został w lipcu 1944 roku po wejściu Rosjan do miasta.

117. baldachim nieśli: Świdziński – radca.. uczestnik kampanii wrześniowej. A później. to już bardzo marnie widzę. proboszcz parafii zamojskiej. Komornik Stanisław Rodem z Podborcza. Dziuba – mieszczanin. bo musi mi to Pan Bóg dał. Ferenc Stanisław. Po upadku . Śmierć widziałam.. Przeżyłam II wojnę światową .dużo opowiadać by o niej można było. ps. żeby coś robić. Zborowski – inżynier. pełnił obowiązki komendanta Placówki w Podborczu. "Fosz".s.606. jej oddział znajdował się w Szczebrzeszynie. "Kopytko". "Pistolet".61 zł. Kwapisz Jan.94 zł. bez niczego. żebym zabawiała się tym. "Rdzawicz". był również oficerem szkoleniowym na powiat zamojski.. "Regent". Wypych Jan s. ps. jak wyszłam za mąż.wyszłam za niego.187. ps. Bogu dzięki.251. Dużo radości odnajdywała Leokadia Komornik w pisaniu wierszy – szłam ścieżką. ps. Ale dalej. wyratowałam jeszcze czterech chłopców. 35 zł. w roku 1937 – 42. Krzak Jan. W polu pracowałam. prałat Tomasz Petrykowski. tylko z bliziutka widzę. żołnierzami BCh z Podborcza byli: Komornik Jan. ks. Gdy weszłam do jej malutkiego pokoiku w malutkiej pomalowanej na różowo! chatce w Podborczu zabrakło tylko pszczół i motyli by czuć się jak w prawdziwym kwietnym ogrodzie. Sajkiewicz – radca.34 zł. ale byłam jeszcze zapędzona. tutaj jeszcze kwitną. "Grab". Według danych z roku 1936 obrót roczny obydwu placówek wyniósł 26. Kanonik Wadowski – ostatni przedstawiciel kapituły kolegiaty zamojskiej. Tomaszewski Władysław. Wypych Władysław. były kapral Wojska Polskiego. Wypych Józef.. Liczę sobie 93 rok. W stolicy Ordynacji – Zamościu dostojnego gościa witali: Maurycy hr Zamoyski. technolog. o i zaraz o stokrotce wierszyk ułożyłam: stokrotka moja stokrotka wiem ze jesteś malutka czemu depczesz mnie po główce skarży się mała stokrotkach widzisz przecież masz oczy że jestem taka malutka Leokadia Komornik zmarła w 2008 roku w wieku 96 lat. na dzień 1 stycznia 1938 roku 1. Wypych Marcin. Wyszywałam . to te stokrotki zobaczyłam . zyskał miano "kamasznika". za swoją. z domu nazywam się Paszko. Będą ludzie dobrze wspominać.670. Kazimierza. "Kmicic". Tutaj [do Podborcza] przyszłam na służbę i tu się zapoznałam ze swoim mężem . ps. jak to u ludzi . ale to nie wszystko robiła wspaniałe kwiaty! z karbowanej bibuły.Bóg wie komu ile ja tego już nawyszywałam . pracownik naukowy Instytutu Politechnicznego w Warszawie. Przez dowództwo BCh został awansowany do stopnia porucznika. jeszcze nawlekam igłę bez okularów. Mnich – włościanin. Jana Organizator komórki konspiracyjnej BCh w Podborczu.Zawiązywały się w każdej miejscowości/parafii Zamojszczyzny którą odwiedzał w 1905 roku..202. bo on nie widzi. zawsze coś robić. W całym sadzie bielutko było . wkłady oszczędnościowe i czekowe mieszkańców Zamościa Szczebrzeszyna wyniosły łącznie łącznie (w Kasie i Oddziale) na dzień 1 stycznia 1937 roku 179. to już wzięłam się za robotę.. ps. Soroka". Jeszcze synowi przeczytam. "Jurand'. ps. Komornik Jan s.o. Bardzo dużo. Koncewicz Jan Tomasz (1795 – 1859). do których to fragmentów obuwia szewcy przykuwali podeszwy drewnianymi kołkami zwanymi szpilkami . Miałam już tę smykałkę w ręce.drogę do Warszawy by wyścielił może. Jana.to szłam sobie. bowiem.844. O sobie Leokadia Komornik opowiadała: Pochodzę z Teodorówki z biłgorajskiego powiatu. Komornik Michał. ps. ps. ile ja pamiątek pozostawiłam po sobie. W pochodzie wiodącym biskupa do kolegiaty zamojskiej szli: osiemdziesięcioletni ks. "Szewernad". pochodzę z biednej rodziny. Była członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych – jej prace znajdują się w Lubelskim Muzeum.trzeba było.. Komornik Leokadia Poetka i hafciarka w jednej osobie. co odnotował w w "Kronice wsi Podborcze" Stanisław Ferenc – "potrafił skroić i uszyć wszelkiego rodzaju obuwie ze skóry miękkiej. ps." Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Zamojskiego Funkcjonowała w Zamościu w okresie międzywojennym.

Opracowany przez konfederatów uniwersał "powoływał pospolite ruszenie szlachty i oddziały łanowe. Katarzyny. następnie w Biłgoraju. aktem tym opowiadali się po stronie Jana Kazimierza. "Korab" • dr Bolesław Ałapin ps. jak fechtunek. dr Franciszek Bardzik. Klukowski). Przyczyną takiej niechęci do sławnego pogromcy Turków i Tatarów było popieranie przez tegoż francuskiej kandydatury na tron Polski. Służbę sanitarną zorganizowano zarówno w szpitalach (lekarze nieoficjalnie udzielali pomocy Żydom. "kopce tatarskie" Wzniesienia "służące do ostrzegawczo – wiciowej sygnalizacji". s.zginęła pod Osuchami • dyplomowana pielęgniarka Janina Roguska – Bartoszewska ps. Zawiązana w Szczebrzeszynie konfederacja miała bronić władzy hetmańskiej – konfederaci obradowali w kościele OO. "Nina" • dr Zbigniew Krynicki ps. dr Józef Spoz. Suszkowski poza opieką nad uczniami miał za zadanie przygotowywać ich do egzaminów końcowych. autorem pracy "Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 1939 – 1944" . "Radwan" – został ranny pod Osuchami • pielęgniarka Barbara Kopeć ps. pochodziła z Długiego Kąta /k Biłgoraja • dr Zygmunt Klukowski ze Szczebrzeszyna • dr Władysław Wróblewski ze Zwierzyńca • doktorzy Jabłoński i Janusz Peter z Tomaszowa Lubelskiego • dr Pojasek z Biłgoraja • dr Kazimierz Bieńkowski Z wymienionym personelem współpracowali: Jan Hauslinger. "Skiba". jazda konna. W latach 1841 – 1848 prowadził działalność publicystyczną – swoje artykuły ogłaszał w Rocznikach Gospodarstwa Krajowego. pływanie. Podlodów." Inicjatorami zawiązania konfederacji byli: hetman wielki koronny Stanisław Potocki i hetman polny Stanisław Lanckoroński. Hubinek – na wschód od tej linii kopce można spotkać w Podsadowie. konfederacja tyszowiecka Zawiązana została 31 grudnia 1655 roku w kościele pod wezwaniem św. tańce. "udzielać jej [młodzieży] potrzebne talenta. na czele której stanął król – Jan Kazimierz konspiracyjna służba sanitarna w powiecie zamojskim Organizatorem konspiracyjnej służby sanitarnej na terenie miasta Zamościa i powiatu był dr Julian Tyczkowski ps. Konfederacja szczebrzeszyńska Została zawiązana 4 listopada 1672 roku przez hetmana Jana Sobieskiego i prymasa Prażmowskiego. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. dr Leopold Bielecki ps.powstania listopadowego w 1833 roku przyjął posadę nauczyciela w Gimnazjum im. które to ugrupowanie zamierzało odebrać mu urząd i skonfiskować dobra rodowe. dr Saciuk.. Zginął w bitwie pod Osuchami 24 czerwca 1944 roku • lekarz Lucjan Kopeć ps. "Łuna". rannym partyzantom). dr Felicja Warchałowska. jak i w leśnych obozowiskach partyzanckich. Powodem przystąpienia Sobieskiego do konfederacji była zniewaga jaka spotkała go ze strony elit rządzących na czele z królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim. przedwojenny lekarz powiatowy (wspomina o nim na łamach "Dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944" dr Z. na zachód od Koziej Woli. "Antoni Sas". Tyszowce [Dąbrowa]. Obsada (podaję za Janem Gryglem. "Passiflora"." W roku 1830 bursę zamieszkiwało 32 uczniów.Warszawa 1985. "Oldan". Leonarda w Tyszowcach przeciwko Szwedom. W drugiej połowie stycznia konfederacja dotychczas o zasięgu lokalnym przekształciła się w konfederację ogólnopolską.. jej opiekunem był nauczyciel publiczny – Suszkowski. we wspomnianym roku w konwikcie przebywało 12 uczniów. Klątwy. "Helena" • pielęgniarka Danuta Wójcik ps. Obiekty . "Ksantypa". Wasylowie. "Kwiatkowski" • dr Helena Poradowska ps. konwikt Bursa założona w 1828 roku dla uczniów Szkoły Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. 99 – 105) przedstawiała się następująco: • lekarz – Tadeusz Błachuta ps. Franciszkanów pod wezwaniem św. dr Matuszewski. początkowo pracował w Szczebrzeszynie. usypane zostały na terenie dawnego powiatu tomaszowskiego wzdłuż linii: Honiatyczki.

Żył w latach 1891 – 1964. lat 34 Stachula Stanisław. Pierwsza nazwa Kosobud to "Kosopa". Kopczyński Ksawery Hrubieszowianin. w roku 1589 wieś została przyłączona do Ordynacji Zamoyskiej. 3 stycznia 1943 roku około 300 mieszkańców zabrano do obozu przejściowego w Zwierzyńcu. w latach 1954 – 1964 pełnił obowiązki prezesa Zarządu Powiatowego Polskiego Czerwonego Krzyża. jej członkiem jest m. kosobudzka lista ofiar nazwisko i imię. pochowany jest na cmentarzu w Hrubieszowie. obywatel ziemski.zostały "wkomponowane" w system obronny tego obszaru. Na dzień dzisiejszy (dane z roku 1986) w Kosobudach zachowały się: dziewiętnastowieczna karczma z dwuspadowym dachem. gdzie w okresie letnim ma swoją bazę Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody. pseudonim. Bezpieki) zamordowany przez funkcjonariuszy [zamojskiej] Bezpieki 2 lutego 1945 roku . Korczak Michalewski Jan Stanisław (1858 – 1915). Za zasługi poniesione w walce z okupantem (udzielał się przede wszystkim jako lekarz). członka podziemnej organizacji "Roch" i Batalionów Chłopskich. in Piotr Niczyporuk zafascynowany historią Kosobud i wspomnianej gajówki. żołnierz Armii Krajowej. która w latach 1874 – 1919 przemianowano na prawosławną. kilka drewnianych. "Kordian" Pseudonim konspiracyjne dr Janusza Petera (→ Peter Janusz. W latach 1842 – 1842 rodzina Zamoyskich ufundowała nową cerkiew unicką. cerkiew grecko – unicka (od 1624 roku). dr). po ciężkiej walce został powstrzymany przez oddział Antoniego Bajona "Groma". żołnierz Batalionów Chłopskich. łowczy i nadleśniczy Ordynacji Zamoyskiej. lat 22 Radliński Józef. lat 40 zamordowany przez Niemców 22 lipca 1942 roku zamordowany przez funkcjonariuszy UB 1 kwietnia 1945 roku zamordowany 10 grudnia 1943 roku w okolicach Zamościa zamordowany 10 grudnia 1943 roku w okolicach Zamościa zginął na Zamku w Lublinie w 1942 roku zamordowany przez funkcjonariuszy UB 2 lutego 1945 roku zginął z rąk Niemców zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (UB. W wieku XVIII we wsi funkcjonowały trzy karczmy. lat 18 Burcon Stanisław Kościk Michał Kowala Jan "Mały". pochowany jest na cmentarzu w Szczebrzeszynie. żołnierz Batalionów Chłopskich. Kosobudy Najstarsza wieś na Zamojszczyźnie położona na Roztoczu Środkowym w obrębie Roztoczańskiego Parku Narodowego – pierwsza wzmianka o Kosobudach pochodzi z 1389 roku. starych domów zrębowych z czterospadowymi dachami. awansowany został w 1944 roku do stopnia majora. 5 marca 1944 roku na terenie wsi walczył radziecki batalion pod dowództwem Piotra Werszyhory. a następnie na kościół rzymsko – katolicki. W odległości 5 km od Kosobud znajduje się dawna gajówka ordynacka Krzywe – obecnie leśniczówka Dębowiec. lat 19 Burcon Marian. W okresie okupacji – 30 grudnia 1942 roku Niemcy rozpoczęli w rejonie Wojdy – Kosobud atak na zgrupowane oddziały partyzanckie. wiek Burcon Eugeniusz "Borówka". od roku 1881 szkoła początkowa. stworzony podczas zagrożeń ze strony Tatarów (XVI – XVIII wiek).

św. F. Tatarom i Armeńczykom. Jakuba Kostrzewskiego. Babic. rzecz miała miejsce w 1398 roku. Przełożył również na język polski pracę Rafała Steidelea "Księga o sztuce babienia z przyłączonemi figurami" (Lwów 1777.M rozkazem. przekład dzieła Wolsteina "Księga o zarazach bydła u chłopów" (Lwów 1785) dedykował Janowi Zamoyskiemu. jego nagrobek znajduje się na szczebrzeszyńskim cmentarzu.. z przyłączonym wraz z wyłuszczeniem zdania. in. przeciwnego".. św. zmarły 21 marca 1881 roku. ten zwięzły ale jakże wymowny opis oddaje w zupełności panujące wówczas w Szczebrzeszynie nastroje. jak twierdzą historycy (m. Cerkiew została administracyjnie podporządkowana duchowieństwu diecezji prawosławnej chełmskiej.Prokop. Oddziały złożone z przedstawicieli tych narodowości w czerwcu 1944 roku "zwaliły się do Łukowy. wraz z wikariuszem generalnym Braci Mniejszych Leonardem. Bieńkowski) erygował wówczas parafię szczebrzeszyńską. przeprowadzał nawet wizytację miejscowej apteki.. dlatego syn pierwszego ordynata – Tomasz Zamoyski wraz ze swą żoną – Katarzyną z Ostrogskich Zamoyską w miejsce drewnianej wybudował w latach 1620 – 1638 świątynię murowaną. Zewnętrzne też mury ogród klasztorny otaczające miejscami do 10 łokci wysokości dochodzą i w strzelnice są opatrzone. a niemniey ku miłemu rodzących pożytkowi krótko y doskonale zebrana przez J.Świrgoń Eugeniusz "Wirus". Kościół pofranciszkański pw. Franciszkanom. Arcybiskup Strepa przebywając w Szczebrzeszynie (16 stycznia tegoż roku) inkorporował powiat szczebrzeszyński do diecezji katolickiej halickiej. którzy poszli na współpracę z Niemcami. Chlebowski wezwanie św. zwany w szczebrzeszyńskim środowisku "Prociem" nadał położoną w obrębie szczebrzeszyńskiej włości wieś Hyrzę w roku 1812 (po kasacji konwentu franciszkanów w 1783 roku) został przekazany Siostrom Miłosierdzia św. którym w 1410 roku bratanek Dymitra z Goraja . Wadowski: z kościoła zrobiono cerkiew i biją w dzwony.K. Zmarł w Zamościu około roku 1798. w wieku 56 lat – spoczywa na miejscowym cmentarzu. Opis tamtych. uważany za zwolennika rusyfikacji całej ziemi chełmskiej i Podlasia. a Dymitr wykorzystując dobry moment zdecydował się na ufundowanie miastu jeszcze jednej świątyni (pierwszą fundowaną przez niego w 1394 roku był obecny kościół pw. Interesujący zewnętrznego wyglądu świątyni (1867) przekazał w swojej Encyklopedii Orgelbrand: gmach był tak zbudowany.. wyzwolonych y filozofyi doktora za dokładnym J. Bernardynów w Radecznicy.C. Pierwotny obiekt był budowlą drewnianą – z upływem czasu ulegał niszczeniu. C. aby w potrzebie napad nieprzyjacielski mógł wytrzymać. Klasztor służący OO. trudnych dla miasta chwil podał ks. Fundatorem kościoła wraz z zabudowaniami klasztornymi był prawdopodobnie pierwszy właściciel miasta – Dymitr z Goraja. gdy Szczebrzeszyn odwiedził arcybiskup halicki Jakub Strepa. a w jego pomieszczeniach urządzono szpital. Katarzyny. być może. wojewodzie podolskiemu. Zapewne od imienia patronki ordynatowej kościół otrzymał wezwanie św. Trójcy) – rezydujące w klasztorze Siostry Szarytki zostały usunięte. a w ich miejsce sprowadzono prawosławne mniszki Krzyżanki. wiadomo jedynie że w latach 1905 – 1941 biskupem wspomnianej diecezji był Elogiusz Gieorgijewskij. wkrótce ze Lwowa przeniósł się do Zamościa gdzie pełnił funkcję lekarza domowego rodziny Zamoyskich. franciszkanin.". lat 20. Funkcję kapelana Sióstr Miłosierdzia pełnił (nie znany jest okres jego działalności) Aleksander Słupecki ze Zgromadzenia OO. Tłumaczył z języka niemieckiego na język polski i łaciński dwie prace Wolsteina z zakresu weterynarii – jedna została opublikowana w Wiedniu w 1782 roku – "Uwagi nad zarazami bydła. Jest autorem pracy "Sztuka babienia ku nieuchronney dzieci przy porodzie potrzebie. Mikołaja). Chmielka. żołnierz batalionów Chłopskich zamordowany przez funkcjonariuszy UB 2 lutego 1945 roku "Kosoocy Germańcy" Pogardliwa nazwa nadana przez zamojskich partyzantów Turkiestańczykom. W roku 1785 został dziekanem Uniwersytetu Lwowskiego i dyrektorem Studium Medycznego. a swą aktywną działalnością [mile postrzeganą przez władze zaborcze] w . 1774" . W roku 1883 kościół zamieniono na cerkiew prawosławną (nosił wówczas jak podaje B. Prawdopodobnie ostatnim intendentem szpitala przed sprowadzeniem do Szczebrzeszyna prawosławnych mniszek Krzyżanek /Elżbietanek które spełniały określone posługi w szpitalu był Wincenty Krzoss. Wincentego a Paulo. Doroboz i innych wsi. M. od których ciągłego rozgłosu nie tylko chorym ale zdrowym łby puchną. zabijaniu bydła w zarazach zachwalonemu. Druga praca w przekładzie na język łaciński ukazała się we Lwowie w 1785 roku. Katarzyny w Szczebrzeszynie. 1786). Nie znany nazwiska popa sprawującego bezpośredni nadzór nad świątynią. We Lwowie w drukarni Antoniego Pillera r. Kostrzewski Jakub W roku 1783 objął w Tomaszowie Ordynackim posadę lekarza – starał się o uporządkowanie spraw sanitarnych i medycznych w mieście.

Praca w kuźni stanowiła jego pasję . Sól z filią w Majdanie Księżpolskim. Palenisko służyło do rozgrzewania metalu w żarzącym się węglu. Potoczek z filią w Szewni. W dniu 21 marca 1939 r. Dopiero tak ogrzany metalowy element za pomocą szczypiec był umieszczany na . został wcielony do 7 Pułku Piechoty . W okresie międzywojennym oficer kontrwywiadu w 9 pułku piechoty Oddziału II WP Legion w Zamościu. Powstała ona w wybudowanym przy drodze charakterystycznym dla tego typu warsztatów . Otrzymał też Odznakę Pamiątkową Batalionów Chłopskich.Dumie Państwowej przyczynił się do ogłoszenia w 1912 roku aktu o wydzieleni Chełmszczyzny z terenów Kongresówki. urodzony w Wadowicach w 1900 roku. radomski). Służył w 5 Kompanii Strzeleckiej w Chełmie. Stały związek z Gorajcem przypieczętował ślub z najstarszą córką Bździuchów . w Źrebcach k. Otrocz z cerkwią filialną w Tarnowie. Szczebrzeszyn jako dekanat parafii prawosławnej chełmskiej dzielił się na 13 parafii: Biłgoraj.kuźnia. Praktykę u niego zdobywali m. a następnie przy pomocy różnej wielkości młotków poddawany obróbce. Zmarła w 2008 roku. Była to bardzo istotna część kuźni. Prawosławna cerkiew w Szczebrzeszynie zlokalizowana w obecnym kościele pw. w celu jego łatwiejszej obróbki.Legion Chełm. Od 1943 roku walczył w szeregach Batalionów Chłopskich obwodu zamojskiego. legionista. Marianna i Jan Kotowie wychowali dwóch synów i córkę. uczestnik wojny 1920 roku. Tytuł czeladnika kowalskiego uzyskał po złożeniu egzaminu 25 września 1948 r. 27 kwietnia 2007 r. Szczebrzeszyn. Branew. Od 16 kwietnia 1973r. zakończyła się klęską. jako żołnierz placówki w Źrebcach. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorajcu Starej Wsi oraz w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radecznicy. Za postawę podczas II wojny światowej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. gdzie zginął. Kossobudy. pow. Jego dowódcą był Feliks Pietruczuk ps.. mieszkała w Soli k. Naukę rzemiosła kowalskiego pobierał w Szczebrzeszynie u mistrzów zawodu Budzyńskiego i Barańskiego oraz w Tworyczowie u Łupiny. Suchowola z filią w Krasnobrodzie. Swoim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu dzielił się z innymi osobami. Na wprost drzwi wejściowych do kuźni umiejscowił palenisko. wtedy po zakończeniu działań pierwszej wojny światowej rekoncyliowano kościół. i tylko we wspomnieniach brzmi odgłos uderzeń młotem w kowadło. Wraz z bratem Feliksem pomagał w gospodarstwie Jana i Katarzyny Bździuchów.: Marian Olech.wraz z grupą więźniów wywieziony został do Sonnenstein w Saksonii. Siedliska z filią w Bortatyczach. Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej”. posiadał tytuł mistrza w rzemiośle kowalstwo. Lipsko. "Klon". Kot Jan Syn Tomasza i Zofii urodził się 28 lipca 1917 r. doczekali się czterech wnuczek i wnuka.Marianna Kot ( pochowani są na cmentarzu w Gorajcu). Wraz z przesuwającym się frontem w kierunku wschodnim arł w rejon Równego i Kowla. w Izbie Rzemieślniczej w Lublinie (świadectwo Nr 14650). Edward Krasula. Odznaką Grunwaldzką oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość. Dramatyczna bitwa rozegrała się 8 i 9 września.znajdującym się w pośrodku budynku .wnuczka Jana Kota) Kowal Aniela Współzałożycielka Zespołu Śpiewaczego w Rudzie Solskiej. Biłgoraja. Jak cała kampania wrześniowa. Topólcza i Złojec. Kowalczyk Wojciech Mieszkaniec Zamościa. Jan Kot zmarł 21 września 1996 r. Do dzisiaj w Gorajcu Starej Wsi stoi jeszcze warsztat pracy Jana Kota .nosząca ślady upływającego czasu. in. Szczebrzeszyna. Do Gorajca Jan Kot przybył wraz z rodziną po wysiedleniu rodzinnej wsi Źrebce. Niemcy ponieśli jednak pod Iłżą duże straty. Po powrocie w rodzinne strony wstąpił do organizacji konspiracyjnych walczących z okupantem.. . zmarła jego żona . Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r. średnia ilość wiernych w obrębie parafii wynosiła 1029 osób. W dniu 2 września 1939 r. Tereszpol. W 1946 rozpoczął organizowanie już własnej kuźni. mazowieckie.letnią wówczas Marianną. Tam też spędził życie młodzieńcze. których się nie spodziewali. które przypadło na lata wojenne. wyjechał na front do Iłży (obecnie woj.drewnianym pomieszczeniu. Bolesław Mazur ze Źrebiec. Posługiwał się wówczas pseudonimem "Kulon".21 . W 1912 roku w obrębie diecezji znajdowało się 282 parafii prawosławnych. Aresztowany 18 marca 1941 roku przebywał w Auschwitz . Jan Kot udzielał się także społecznie jako radny Gminy Radecznica podczas kadencji 1984 -1988. św.szczególne zainteresowanie przejawiał w dziedzinie naprawy sprzętu rolniczego. Katarzyny funkcjonowała do roku 1917. Szczebrzeszyńska cerkiew pełniła funkcje parafialnej.kowadle. (Małgorzata Fudali . gdzie zostali rozformowani.

. Tematem jej płócien były pejzaże. Gdy wybuchło powstanie listopadowe wziął w nim udział – przetrwał oblężenie twierdzy zamojskiej." Z okresu zamojskiego pochodzi także 22 najbardziej znanych piosenek żołnierskich jego autorstwa. Oddanie się malarstwu było spełnieniem jej marzeń. okupację przeżyła z rodzicami w w rodzinnej wsi . trochę zajmowała się tkaniną artystyczną.malować zaczęła. poeta. i ze względu na to. powiedziała kiedyś w jednej z rozmów. później na stanowisku kierownika gospodarstwa rolnego w Państwowym Szpitalu w Radecznicy.obraz został zakupiony do prywatnej kolekcji w Niemczech. w których zamykała często siebie. Kowalik Stanisława Stanisława z Tomaszewskich Kowalikowa urodziła się 17 grudnia 1937 roku w Sąsiadce. Tacy ludzie jak pani Stasia do końca pozostają w naszej pamięci . pejzaże.była osobą oczytaną . Nagrodzona została z pracę Martwa natura . by zabić bezczynność z powodu kalectwa. Pierwszych lekcji rysunku udzieliła jej instruktorka miejscowego Domu Kultury . napisał nawet prace licencjacką o Radeczncy. za użytkowane budynki pobierał wysoki czynsz od władz rosyjskich. Choroba w niczym nie przeszkadzała w późniejszej ich realizacji .. z Radecznicy wyjechali do Szczebrzeszyna (1974).swoją artystyczną obecność w życiu Szczebrzeszyna zapisała na krótko . W roku 1829 objął posadę nauczyciela języka polskiego i literatury w szczebrzeszyńskiej Szkole Wojewódzkiej.wspominają Stanisławę Anna i Janusz Kaznowscy. tłumacz dzieł Moliera. postaci. Stanisława Kowalik zaczęła malować po przejściu na emeryturę .Anna Kaznowską... Ta ich szczególna energia.początkowo jako agronom w Urzędzie Gromadzkim w Radecznicy.to małe utrudnienie. kozackie koszary Wybudowane zostały w Biłgoraju w roku 1880 staraniem mieszczanina Jana Krzosa dla 13 pułku Kozaków dońskich. Kowalski Franciszek (1799 – 1862). Kozacy Dońscy .walczył w szeregach Batalionów Chłopskich. aresztowany w 1928 roku za przynależność do Komunistycznej Partii Polski – zmarł po kilkuletnim pobycie w więzieniu. zmarła w 2000 roku . która trwała do ostatnich lat życia Stanisławy. Plac pod zabudowę wydzierżawił Krzos od władz miejskich. Pracowała w wyuczonym zawodzie .tematyka różnorodna.jej ojciec był czynnie zaangażowany w walkę z okupantem .Kowalik Eugeniusz Uczeń Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie.wspomina Stanisław Zybała i świetną gawędziarką. Kowalikowie mieszkali w Radecznicy na osiedlu przyszpitalnym. Pierwsza wystawa prac Stanisławy Kowalik miała miejsce na wiosnę 1994 roku. martwa natura. znajdują się w prywatnych zbiorach. Jej mąż był nauczycielem. Prace w większości zostały rozdane znajomym i przyjaciołom. W lipcu 1999 roku na II Międzynarodowym Plenerze Malarskim dla Osób Niepełnosprawnych w Górowie Iłowieckim zdobyła nagrodę Euro . które Stanisława nazywała osiedle Jaśmin. zmarł w 1862 roku w Kijowie. napisał również wspomnienia o Adamie Mickiewiczu. trochę w handlu (osiem lat). ale nie przeszkoda dla osoby o tak ogromnej energii i głębokiej duszy. Po upadku powstania dłuższy czas przebywał w Galicji.Fundacji Bałtyk. których nie mogła wcześniej realizować ze względu na całkowite oddanie się rodzinie i pracy zawodowej. o nowościach wydawniczych oraz o klasykach literatury nie tylko polskiej. Kozacy przynosili także wysokie dochody właścicielom biłgorajskich restauracji i szynków. architektura. stojąc pewnego razu na warcie ułożył słowa słynnej dziś piosenki: "tam na błoniu błyszczy kwiecie. Jej malarskie zapiski nie pozwalały przejść obok nich obojętnie. Podczas pracy w Radecznicy bywała częstym gościem w miejscowej gromadzkiej bibliotece prowadzonej przez Stanisława Zybałę .jej pierwsze prace powstały w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zdarzało się tematem jej prac były obrazy jej wspomnień i snów. Z czasem pomiędzy przyszła animatorką kultury (Anna kończyła wówczas Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie o kierunku wychowanie plastyczne) a początkująca malarką zadzierzgnęła się serdeczna przyjaźń. Malowała głównie latem. w latach 1847 – 1850 ukazało się 6 tomów tłumaczeń tych dzieł. tak dla zapełnienia wolnego czasu. chyba pod tytułem " Osada Radecznicka" (dostępna jest w Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica). Ukończyła Technikum Rolnicze w Zamościu. Zimą uczyła się malować akwarelą . Tworzyła jako osoba niepełnosprawna. Będąc w Bibliotece lubiła sobie porozmawiać o aktualnych sprawach.

pamiętnikarz związany z Zamojszczyzną – jest m." Wymagał również od nauczycieli. Doliny Jozafata i Góry Kalwarii. swoje locum znalazło w budynku byłej Akademii Zamojskiej). zostało od niej odłączone. 1836 – 20 listopad 1919. ponadto oświadczył. Ks. w którym opisał Tyszowce: Tyszowce. które w czasach kasaty Kapituły → Dzieje kapituły i kolegiaty zamojskiej w świetle zachowanych materiałów źródłowych. pochowany na cmentarzu w Hrubieszowie. Tomasza w Zamościu (wiek XIX). in. autorem poematu "Stefan Czarniecki".Ich obecność na Zamojszczyźnie odnotowano na przełomie XIX i XX wieku – w Biłgoraju od 1880 roku funkcjonowały → kozackie koszary. W dowód uznania tych zasług staraniem Kapituły zamojskiej został mianowany proboszczem parafii św. aby nauczali z podręczników "przepisanych przez Dyrekcję Edukacyjną". Kozakin Mikołaj Rodem z guberni mińskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1796. pochowany jest na cmentarzu w Hrubieszowie. duchem stolicy się staje "kozy" Warkocze uplecione ze słomy. Kозловский Петр Онуфевичь Duchowny unicki. in. Kozłow Grigorij Strażnik komendy powiatowej w Biłgoraju. że pełnił jednocześnie funkcję proboszcza w Szczebrzeszynie i Zamościu. urodzony w 1772 roku w województwie lubelskim. który zmarł 21 kwietnia 1893 roku. Koźmian Józef Szczęsny Biskup kujawski. Jego poczynania sprawiły. Po zakończeniu ewakuacji wieś została spalona. w roku 1809 powołany został na członka Rządu Tymczasowego. aby żadnemu uczniowi nie była dana promocja do wyższych klas. zaś klasy szóstej uczniów przeznaczam aby powrócili do klasy piątej. położył duże zasługi na rzecz kolegiaty zamojskiej. Poza pracą pedagogiczna pełnił kilka innych funkcji: był sekretarzem rady pedagogicznej. po czym został skierowany na stanowisko dyrektora gimnazjum realnego w Łowiczu. bibliotekarzem. Na cmentarzu parafialnym w Tomaszowie Lubelskim znajduje się nagrobek Iwana Stiepanowa. żył w latach XII. Kozicki Leon (1835 – 1908). absolwent Uniwersytetu w Petersburgu. Koźmian Kajetan (1771 – 1856). poeta. gród nie znany ni z murów ni z gmachów W niskich swych gospodach spod słomianych dachów Brzękiem skuszonych kajdan znak do walki daje Wśród stolic kraju. W Zamościu pracował do roku 1890. żył w latach 1834 – 1906. Koźmian Józef Kanonik lubelski. W roku 1867 otrzymał (decyzją władz rosyjskich) nominację na nauczyciela matematyki w progimnazjum męskim w Zamościu. peregrynował w roku 1890 do: Betlejem Grobu Pana Jezusa. tak m. w roku 1811 mianowany prałatem infułatem zamojskim – jako taki w roku 1814 wizytował Szkołę Wojewódzką w Szczebrzeszynie – mające się odbyć w dniach 20 – 22 lipca popisy /końcowe egzaminy uczniów przesunął na dzień 27 – 29 lipca. sotnika (dowódcy szwadronu) 15 Dońskiego Pułku Kozackiego. że poziom nauczania w wizytowanej placówce jest tak niski. że "wypada. obowiązki proboszcza pełnił przez 46 lat. Latem 1915 roku do wsi stary Zamość przybył oddział Kozaków Dońskich celem ewakuowania mieszkańców. tłumacz. pielgrzym jerozolimski. ubierali się podczas srogich zim mieszkańcy Czarnegostoku. owijano nimi nogi okręcone uprzednio w onuce i na wierzch zakładani buty (tyszowiaki). w roku 1877 otrzymał awans na zarządzającego progimnazjum żeńskim (utworzone zostało 10 września 1869 roku. senator Królestwa Kongresowego. (Marianna Smoter) Kracz Władysław . Koźmian postarał się wówczas o przyłączenie do kolegiaty probostwa szczebrzeszyńskiego. pochowany na cmentarzu w Biłgoraju.

podczas wyprawy z kolegami w tzw. Bogumił Olszewski spotkał się dowódcą organizacji "Kraj" – centrali "Wyka" i został mianowany kierownikiem placówki Gdynia. Jednego dnia zlikwidowano grupy w Warszawie. (Krzysztof Leszczyński) Krasnobród Krasnobród położony w centralnej części Roztocza Środkowego. w pozostałych zamieniono je na więzienie. Członkami organizacji m. przy której musiano znaleźć jakieś dokumenty.pamiątką po dawnych właścicielach jest znajdujący się w dzielnicy Krasnobrodu zwanej Podzamkiem pałac. Krośnie. 86 p. byli: Bogumił Olszewski. Jaśle i Wrocławiu. Alfred Hałasa. 2 KKWP. skutek był taki. Chcąc zrobić im kawał rzucił w kierunku ogniska grudę ziemi. "Kraj' Organizacja założona w roku 1949 przez byłych członków Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Na czele stał Andrzej Sobota vel Zenon Tomaszewski ps. W sumie władze bezpieczeństwa zatrzymały co najmniej kilkadziesiąt osób. Bytomiu. Marian Gembala – pochodzący z Wielączy. którym zarzucono zabicie redaktora Martyki (choć Martykę podobno osobiście zastrzelił Zenon Sobota). autora znanego "Dziennika z lat okupacji" i świadka w procesie norymberskim w 1946 roku. debry (wąwozy wokół Szczebrzeszyna) spotkał przy ognisku miejscowych Żydów. Olszewskiego Bogumiła skazano na karę 10 lat więzienia. Organizacja podzielona była na dwa piony – "starych" i "młodych". in. Obiekt zlokalizowany rozległym parku. Według innej wersji Sobota otoczony w swej kryjówce przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę. Dowódca organizacji"Kraj" wyznaczył też datę inspekcji placówki w Gdyni – miała ona mieć miejsce latem tego roku. Bogumił Olszewski odbywał wyrok w zakładzie karnym w Sztumie. czym dopuścił się przestępstwa z art. Kolumnowa galeria z gontowym dachem łączy . Kiewlicz nie zrobił z całego zajścia większej afery. w malowniczej dolinie Wieprza.syna dr Zygmunta Klukowskiego. Na karę śmierci za przynależność do organizacji "Kraj". kierownikiem łączności była Krystyna Metzger. za"planowanie" rozbrojenia kilku milicjantów i za rzekomą próbę wysadzenia pociągu jadącego do Moskwy skazano na śmierć także Tadeusza Klukowskiego . dlatego też posiada status miejscowości letniskowej. Punktem przełomowym jak się wydaje było zatrzymanie 24 czerwca 1952 roku na Żoliborzu w Warszawie Krystyny Metzger. utratę praw na 3 lata i przepadek mienia za to. że głównym celem gdyńskiej grupy będzie nawiązanie kontaktów z zagranicą po ukończeniu Szkoły. Mimo wniesionych apelacji w tych pięciu przypadkach kary śmierci wykonano. Sprawa otarła się o rabina. Po zamachu władze bezpieczeństwa rozpoczęły intensywne śledztwo na terenie całego kraju. Jest budowlą piętrową. 2 lipca podczas próby aresztowania funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa z Zamościa zabili dowódcę organizacji Zenona (lub Andrzeja) Sobotę. W przeszłości należał do Leszczyńskich . Zamościu. Władysław Kracz potrafił jednak udobruchać rabina nazywając go "panem dobrodziejem". kiedy jej członkowie będą już pływać na statkach marynarki handlowej. Katowicach. która otrzymała kryptonim "Grusza". Ustalono. historyka Zamojszczyzny. Takie wyroki zapadły między innymi przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w sprawie przeciwko czterem osobom. Lublinie. Redaktor Stefan Martyka został zastrzelony w Warszawie we własnym mieszkaniu. Posiadała placówki w Lublinie. Poznaniu. w drodze z Wielączy do Gdyni. otoczony przepięknymi lasami stanowi doskonałe miejsce do odpoczynku. Centrala organizacji mieściła się w Warszawie i nosiła kryptonim "Wyka".. gwałtowne zamachy. Jaśle i Wrocławiu. był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. wszyscy on byli uczniami tego samego roku Wydziału Mechanicznego PSM. Krośnie. którzy "przesmażali olej na pokost". Obecnie posiada cechy architektury klasycystycznej. na Dworcu Wschodnim w Warszawie. w których sądzono członków organizacji "Kraj" poza karami wieloletniego więzienia aż w 10 przypadkach orzeczono kary śmierci. a inspektor Szkoły – prof. Katowicach. że wstąpił do bandy"Jana" pod nazwą"Kraj" mającej na celu przez szpiegostwo. Dziewięć miesięcy wcześniej – 9 września 1951 roku członkowie organizacji"Kraj" wykonali wyrok śmierci na pracowniku Polskiego Radia prezenterze propagandowego programu"Fala – 49". kryty polskim łamanym dachem. który miał swoją kwaterę na organistówce w Zwierzyńcu. Poznaniu. Ostatecznie zapłacił poszkodowanemu 5 rubli. W czerwcu 1952 roku. Do spotkania tego jednak już nie doszło. że uderzył w naczynie z wrzącym olejem – ten wylał się na stojącego obok Żyda niszcząc mu chałat i powodując oparzenia. a należeli do niej przeważnie studenci i młodzież szkół średnich. rabunki i wrogą propagandę – obalenie przemocą ustroju Państwa. W procesach w różnych częściach kraju. werbował do niej nowych członków i spełniał inne polecenia. dywersję. jej pełna nazwa brzmiała "Krajowy Ośrodek – Kraj" (w pewnym okresie występowała też jako "Krajowy Komitet Porozumiewawczy"). W sumie spędził za kratami ponad 4 lata. Tydzień później bowiem na terenie całego kraju zaczęły się masowe aresztowania członków organizacji"Kraj". który nałożył na niesfornego ucznia karę w wysokości 20 rubli.Uczeń Szkoły Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. "Jan".

uniwersytetów ludowych. szeroko pojęta praca oświatowa wśród dorosłych.nauczanie odbywało się na bazie programu siedmioklasowej szkoły powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem "nauki religii żydowskiej" Szkoła rozpoczęła działalność 15 marca 1926 roku – z chwilą otwarcia naukę .Andrzeja Gontarza. Społeczność żydowska znana z szeroko rozumianej przedsiębiorczości zaznaczyła swoją obecność w dziejach miasta (zwłaszcza w okresie międzywojennym) zarówno poprzez działalność gospodarczą jak i oświatową. W roku 1929 powstało Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe "Jabne" . organizowanie kursów wieczorowych. Gdy wybuchło powstanie styczniowe (nie można wykluczyć. Dodatkową atrakcją źródełko z kapliczką na wodzie.. nawet z odległych miejscowości. Obecność lasów. 21 listopada 1669 roku na mocy decyzji Michała Korybuta Wiśniowieckiego gmina żydowska krasnobrodzka wraz z gminami w: Szczebrzeszynie. W roku 1924 decyzją stowarzyszenia "Biblioteka i Czytelnia Salomona Ettingera" udostępniono mieszkańcom Krasnobrodu bibliotekę. otrzymał wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.niestety rzemiosło to zanikło około 1985 roku z chwilą śmierci ostatniego garncarza. mająca właściwości lecznicze po tę wodę przyjeżdża bardzo dużo osób. Pielgrzymka miała miejsce w przeddzień święta Matki Bożej Jagodnej. Obok kaplicy znajduje się figura przedstawiająca objawienie się Matki Bożej Jakubowi Puszczykowi oraz Stacje Różańcowe wykonane z kamienia przez miejscowego artystę . szkół elementarnych i zawodowych. Link. Po drodze odpoczywano spożywając skromny posiłek. w roku 1640 mieszkańcowi Krasnobrodu . Stowarzyszenie nie cieszyło się zbytnią popularnością wśród żydowskiej społeczności Krasnobrodu i Zamojszczyzny w ogóle – jak podaje Jerzy Doroszewski – każdy z oddziałów funkcjonujących na terenie Zamojszczyzny i Lubelszczyzny nie przekroczył liczby 30 członków.celem jego działalności było upowszechnianie kultury żydowskiej wśród dorosłych. W miejscowym muzeum zachowano pamiątki po nieżyjących już garncarzach – przekazane zostały z pośród pamiątek zachowanych przez rodziny nieżyjących artystów. Celem upamiętnienia tego. następnie do Zamoyskich.Jakubowi Puszczykowi objawiła się Matka Boża. Zamościu. z których wypływa woda. Po Zamoyskich Krasnobród przejęli Tarnowscy. ponieważ tym miejscu. pielgrzymi śpiewali pieśni Maryjne.. primo voto Zamoyska wzniosła murowany kościół – jego budowniczym był architekt Zamoyskich J.celem jego działalności było: prowadzenie ochronek dla dzieci. Tarnogrodzie. dla potrzeb miejscowej ludności pracowali też garncarze . a rano każdy udawał się do kapliczki na wodzie by nabrać w butelkę wody z cudownego źródełka. przybywają tu również ludzie z odległych zakątków Polski. Placówka otrzymała nazwę "Szlomej Emunej Isroel" ("Szkoła Pokoju Wiernych Izraelitów") . na który składały się: chleb. oprócz wspomnianych stowarzyszeń w okresie międzywojennym w Krasnobrodzie istniały jeszcze: Stowarzyszenie Robotnicze Wychowania Fizycznego "Jutrznia".decyzja ta dawała Żydom zamojskim "prawo uczestniczenia (jako Okręg Ordynacji) w sesjach Sejmu Żydów Korony".zginęło 42 powstańców. gdzie rozegrała się owa potyczka (jak głosi miejscowy przekaz) Marysieńka Sobieska podczas panującej zarazy morowej (dżumy) ufundowała na źródełkiem kaplice z obrazem św.. Ze Zwierzyńca cała grupa wcześnie rano wyruszała w kierunku Krasnobrodu mijając na trasie m. Przedstawicielka tego rodu – Katarzyna Zamoyska ufundowała w pobliskim Podklasztorze w 1664 roku kaplicę. ważnego w dziejach Zamojszczyzny wydarzenia w roku 1930 wzniesiono pomnik. in Bondyrz. Równolegle z prawami miejskimi Zygmunt III Waza obdarzył go przywilejem na sześć jarmarków rocznie i jeden co tygodniowy targ. biały ser.pałac z oficyną wybudowaną na przełomie XVIII i XIX w. zwaną "Kaplicą Objawień". lub – jak podaje Stanisława Stolarczyk w wieku XVII. W Krasnobrodzie istniała gmina żydowska (kahał) – podczas powstania Chmielnickiego w 1648 roku jej członkowie wraz z miejscowa ludnością wiele ucierpieli od Kozaków.. Prawa miejskie uzyskał w roku 1576. a co za tym idzie dużej masy drewna zadecydowała o rozwoju gonciarstwa. Jak wyglądała pielgrzymka w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku opowiada Marianna Smoter rodem z Czarnegostoku: idący na pielgrzymkę mieszkańcy parafii Trzęsiny zbierali się w Zwierzyńcu – zazwyczaj pielgrzyma podwoził ktoś z rodziny furmanką na miejsce zbiórki. utracił je w roku 1870 – status miasta uzyskał Krasnobród ponownie w roku 1994. Kościół do dziś stanowi miejsce pielgrzymek mieszkańców Zamojszczyzny. Rocha – patrona osób chorych na zakaźne choroby. Pod kapliczką znajdują się źródła. W roku 1925 krasnobrodzki oddział organizacji Żydów Ortodoksów w Polsce uzyskał od Rady Szkolnej Powiatowej w Zamościu koncesję na prowadzenie prywatnej szkoły z językiem wykładowym polskim.. że niektórzy z mieszkańców Krasnobrodu wzięli w nim udział) krasnobrodzianie byli świadkami potyczki rozegranej przez oddział Marcina Borelowskiego "Lelewela" z wojskiem carskim . Obiekt wraz z zabudowaniami klasztornymi wybudowany został w latach 1690-1699 jako wotum wdzięczności za uzdrowienie. M. Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe "Tarbut" . w miejsce której królowa Marysieńka Sobieska. Frampolu i innymi włączona został do Okręgu Ordynacji Zamoyskiej . Nieopodal miejsca. Po przybyciu na miejsce brali udział w całonocnym nabożeństwie. Turobinie. gotowane jajka.

Punktem kontaktowym krasnobrodzkich partyzantów był sklep spożywczy w Krasnobrodzie. gdy został aresztowany w maju 1943 roku jego obowiązki przyjął nauczyciel z Majdanu Wielkiego – Józef Downar. Suchowola. bo mi wszystkie ryby uciekną. pod koniec 1942 roku w obrębie gminy Krasnobród do BCh należało 12 osób. Od lat siedemdziesiątych XX wieku w mieście funkcjonuje ośrodek sportów wodnych .. Wacław Stasiewicz "Bystry". zrujnowanej gospodarki. Do krasnobrodzkiego rejonu AK (powstała w 1940 roku) należały placówki: Krasnobród. sprzęt medyczny ofiarował kierownik Wydziały Zdrowia Powiatowej rady Narodowej w Zamościu.pobierało 46 osób. skrupulatnie wykonujący polecenia Rady "i nigdy nie odmawiał swojej pomocy". Krasnobród został wyzwolony 23 lipca 1944 roku przez dywizję pułkownika Szestakowa z I Frontu Ukraińskiego.. Antoni Rycak (z zawodu piekarz). czy co. Działacze Batalionów Chłopskich wydawali pisma konspiracyjne. podręcznika "Zabiegi pielęgniarskie"."Ratujecie towarzysze – prosił. sporty zimowe. wędrówki piesze. Stanisław Kobiałko. W zabytkowym pałacu Leszczyńskich zlokalizowano Sanatorium Rehabilitacyjne im. kiedy na teren Zamojszczyzny weszły oddziały radzieckie w rejonie Krasnobrodu rozbroił się I batalion 9 Zamojskiego Pułku Piechoty AK. We wrześniu 1939 roku w okolicach Krasnobrodu oddziały armii "Kraków" dowodzone przez gen. s. gdzie pracował Czesław Sak "Sokół". wcześniej ten sam los spotkał ludność żydowską . Kto żyw pospieszył na ratunek. Szefem wywiadu rejonu Krasnobród był Czesław Harczuk "Janusz". prowadzono też kursy języka hebrajskiego. Ponadto Krasnobród słynie z przepięknej okolicy. in: Władysława Zarębowa.. doskonałych warunków klimatycznych. Janusza Korczaka dla dzieci ze schorzeniami reumatycznymi. "Bartosz" (zginął 25 września 1943 roku wyskakując z drugiego piętra budynku Gestapo w Zamościu). Innym pismem był "Zew podziemi" . Jak w zeszłym roku wiozłem po nocy żonę do Zamościa . gdy Niemcy zaczęli ich wywozić do robót publicznych... W roku 1954 staraniem Gminnej rady Narodowej pod kierunkiem przewodniczącego prezydium rady – Władysława Kobla zorganizowano w Krasnobrodzie izbę porodowa – ano macie rację przewodniczący. Skład osobowy krasnobrodzkiej placówki stanowili m.). oprócz szkoły funkcjonował tradycyjny cheder. Pomocy rannym udzielali: dr Konstanty Łastowiecki i dyplomowana położna Zofia Służewska "Błyskawica". to sam myślałem. O problemach Mieszkańców Krasnobrodu w latach pięćdziesiątych XX wieku czytamy w broszurze propagandowej wydanej nakładem Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego w Lublinie (1954.. głównie przy budowie dróg... Zofia prowadziła ponadto kurs sanitarny wg.numer poświęcony "sprawom politycznym związanym ze zbliżaniem się frontu wschodniego – ukazało się 50 egzemplarzy formatu A4 drukowanych na powielaczu. Wiosną w czasie roztopów zaczęły się walić groble. bowiem z nieogrodzonych stawów zaczęły uciekać ryby. Stanisław Gielmuda – pełnił obowiązki wójta po zastrzelonym przez Niemców Kotowskim. który znany był w Krasnobrodzie jako człowiek solidny. Gospodarstwu rybnemu PGR Krasnobród groziło zniszczenie całej hodowli. jak i Armii Krajowej. Podobny los spotkał następnie kobiety i dzieci.. "szarwarku" (obowiązkowej pracy na rzecz wsi). później funkcję tę pełnił Antoni Bajan. Szyllinga stoczyły swój ostatni bój z okupantem. komendantem placówki w Krasnobrodzie był pracownik urzędu gminnego – kpt. gmina Krasnobród oznakowana został kryptonimem "P" w jej obrębie walczyły z okupantem zarówno oddziały Batalionów Chłopskich. gdzie znajduje się spora pływalnia. Łabunie – pierwszym komendantem rejonu został kpt. Krasnystaw . redagowany był w schronie zlokalizowanym w lasach zaburskich. Kierownik gospodarstwa przyszedł do Gminnej Rady . Niby to nasza wieś gorsza od innych. jednym z z żołnierzy AK działającym w rejonie Krasnobrodu był absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie – Stanisław Michoński "Lis". że dobrze byłoby mieć coś takiego na miejscu. W czerwcu i lipcu 1943 roku Niemcy wymordowali znaczną część mieszkańców. Materiał potrzebny na budowę pomieszczenia dostarczyli krasnobrodzianie metodą tzw.. Po wyzwoleniu nastał czas odbudowy – odbudowy życia. które były kolportowane na terenie Zamojszczyzny: od 1 marca – 10 czerwca 1944 roku ukazywał się dwutygodnik "Z ziemi wysiedlonych".formacji zorganizowanej przez dowództwo BCh został Jan Nogas. tyle pieniędzy pójdzie w błoto!" Gminna Rada zwróciła się z apelem do okolicznych chłopów. Jan Łubiarz. który dostarczył jej dr Julian Tyszkowski. jest znany w całej Polsce z silnie rozwiniętego kultu Maryjnego i ze znakomitych wód leczniczych. "Zezula". żebyśmy nie mieli urządzić izby. Potem w 1942 roku wyłapywali mężczyzn i masowo wywozili samochodami do Zamościa.a weźmy przykład choćby z mieszkańców Krasnobrodu. Tyle pracy na nic. zniszczonych domów.. "Porodówkę" (z chwilą otwarcia liczyła 8 łóżek) urządzono w zabudowaniach "pod lasem u Płachcińskiego". Pierwszym komendantem gminy z ramienia "Straży Chłopskiej" ("Chłostry") . 21) . odezwał się jeden z chłopów. kolarstwo. jest wymarzonym wprost miejscem do uprawiania wielu dyscyplin sportowych (kajakarstwo.ciężkie czasy nastały dla Żydów krasnobrodzkich w lecie 1940 roku.

którym zarządzali urzędnicy ziemscy. tłumacz pochodzenia żydowskiego. Kronberg Nuta Właścicielka drukarni hebrajskiej w Biłgoraju (okres międzywojenny). w której tłoczono dzieła wyłącznie o tematyce religijnej w języku hebrajskim przede wszystkim na eksport. rezerwy został Michał Niewidziajło. koło Polskiej Macierzy Szkolnej zajmującej się szeroko pojętą pracą oświatową wśród dorosłych. Według "Lustracji województwa ruskiego 1661 – 1665" w mieście znajdował się zamek " murem wkoło obwiedziony. który pracował w miejscowej szkole średniej jako nauczyciel rysunku. J. Na treść publikacji składały się tematy dotyczące: spraw społeczno – kulturalnych powiatu . Według danych z roku 1928 w mieście istniały dwie biblioteki przy dwóch kompaniach łączności 8 pułku piechoty. w tym zwalczaniem analfabetyzmu. 31 sierpnia 1942 roku mianowany został burmistrzem gminy niemieckiej w Szczebrzeszynie . istniał Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Skórzanego. J. W roku 1676 powiat krasnostawski składał się ze 167 wsi i kilku miast – w tej liczbie oprócz Krasnegostawu znajdował się Zamość wraz z twierdzą. który został zabity podczas podróży handlowej na Śląsku. brama jest z przejazdu Maksymilianowską nazwana. Kreiner Aron/Słucki Arnold (* 1920 Tyszowce . Słowackiego z Łucka prezentując "sztuki o charakterze rozrywkowym". w której było izdeb 2 i komnat 2. Redaktorem odpowiedzialnym za merytoryczną stronę pisma był Julian Wyszyński.Krasnystaw położony u ujściu Żółkiewki do Wieprza w przeszłości funkcjonował jako starostwo grodowe. W roku 1410 przeniesiono z Hrubieszowa do Krasnegostawu stolice diecezji łacińskiej. W czerwcu 1940 roku rozpoczęły się w mieście pierwsze aresztowania. Krochmal Mendel Menachem Rabin krakowski. poeta. W roku 1935 gościł w Krasnymstawie Teatr Wołyński im. obowiązki kierownika redakcji pełnił Ludwik Kobierzycki.. Niewidziajło.. w roku 1926 znajdowały się dwie filie "Ridnoj Chaty" – Towarzystwa Dobroczynności i Oświaty założonego przez społeczno – oświatowych działaczy ukraińskich zamieszkujących Lubelszczyznę – w maju 1929 roku na walnym zjeździe "Ridnoj Chaty" uczestniczyło dwóch delegatów z miasta Krasnegostawu. Kilńskiego w Warszawie." tłoczono w drukarni Stanisława Dżała w Lublinie.." Dlaczego "Maksymilianowska?". ziemie południowej części powiatu wchodziły w skład Ordynacji Zamoyskiej.. Jak wieść głosi po zwycięstwie po Byczyną (1588) na arcyksięciem austriackim Maksymilianem Habsburskim – pretendentem do tronu polskiego Jan Zamoyski więził tegoż we wspomnianym zamku. ale ówczesny biskup "pomieszkiwał zwykle w Skierbieszowie". W okresie międzywojennym w mieście funkcjonowała fabryka prochu i materiałów wybuchowych.zm. Swoją siedzibę miał w Krasnymstawie Zarząd Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej – na terenie powiatu znajdowały się 44 koła ZMW. W latach trzydziestych funkcjonowała bibliotek miejska. Służył w szeregach Armii Czerwonej. "Kronikę. a następnie śląski. W listopadzie 1939 roku powstał w Krasnymstawie Związek Walki Zbrojnej przemianowany w 1942 roku na Armię Krajową. Kraus Andreas Volksdeutsch ukraińskiego pochodzenia. Z miastem związana jest postać Janusza Świeżego – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1926 urodziła się w Krasnymstawie Barbara Wajszczuk – córka Edmunda (lekarza) i Marii z Bieguńskich. w lipcu wszyscy zostali rozstrzelani bez procesu w Kumowej Dolinie pod Chełmem. "jak i pożytek krajowy" – biłgorajskie druki znane były na terenie całej Europy. W roku 1863 Waleria Mossakowska otrzymała od Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zezwolenie na założenie w Krasnymstawie Wyższej Szkoły Prywatnej Żeńskiej III klasowej. oraz w krasnostawskim więzieniu. która zajmowała się działalnością polityczną i pracą kulturalno – oświatową. pierwszym powiatowym komendantem w stopniu kpt. sanitariuszką kampanii harcerskiej batalionu "Gustaw" zgrupowania AK "Róg" w powstaniu warszawskim – ciężko ranna zginęła w zbombardowanym szpitalu przy ul. W jednym ze swych responsów wspomina o zamojskim Żydzie. "Kronika Powiatu Zamojskiego" Pismo wydawane w latach dwudziestych ubiegłego stulecia (1915 – 1918) przez Zygmunta Pomarańskiego & s -kę w Zamościu. Resursa "Ogniwo". prawa miejskie otrzymał w 1394 roku. w 1921 roku otwarto szkołę średnią. Barbara była harcerką drużyny "Błękitnej" Hufców Polskich. wśród zatrzymanych znalazł się kpt. 1972 Berlin Zachodni).

wybuch II wojny światowej spowodował przerwę w jego twórczości – do malowania powrócił dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Krzaczek Stefan. całe dorosłe życie spędził w Czarnymstoku.tytuły których nie są mi znane . pochowany jest na cmentarzu w Trzęsinach. Przed wybuchem wojny i krótko podczas jej trwania pracował jako nauczyciel w Wywłoczce. Jan Kryk opracował również nuty do do pieśni śpiewanych przez zamojskich partyzantów. malarz ludowy. legionista II Brygady. absolwent szczebrzeszyńskiego Seminarium Nauczycielskiego. urodzony w Szczebrzeszynie. Jego wspomnienia z czasów okupacji opublikowane zostały w III tomie Wydawnictwa Materiałów do dziejów Zamojszczyzny do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 – 1944 (Zamość 1946) → Wydawnictwo Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 – 1944. Z czasem awansował."Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny. ale przez to niepowtarzalnego i pełnego uroku w swoim przekazie. Tomaszowie Lubelskim." (Wiesław Krzeszowski) Krzeszowski Wacław Mieszkaniec Szczebrzeszyna. Zainteresowania i działalność pedagogiczną przerwał wybuch wojny. Pierwsze rysunki i obrazy zaczął tworzyć w latach I wojny światowej – inspiracją były przemarsze różnych formacji wojskowych przez rodzinną wioskę. pochowany jest w kwaterze wojennej na szczebrzeszyńskim cmentarzu. Aresztowany w zastępstwie za ukrywającego się syna zaangażowanego w działalność konspiracyjną – zginął w obozie na Majdanku. w roku 1918 podczas pierwszych wyborów w niepodległej Polsce wybrany został na wójta gminy Stary Zamość.nie ma młodego. Oddział . Krzeszowski Marcin Mieszkaniec Szczebrzeszyna. "Bruzda". Sąsiedzi.znajdują się w muzeach w: Lublinie. ps. "Gruda" Nauczyciel z Tereszpola. Bezpośrednim sprawcą aresztowania Marcina Krzeszowskiego był granatowy policjant ze szczebrzeszyńskiego posterunku – to on powiedział w obecności Niemców: ". złaź stary (Marcin pracował przy układaniu słomy). zmarł w 1992 roku. Inne . szerzenia kultury. w maju 1944 roku zmarł w Oświęcimiu. przeszłości Zamojszczyzny. Biłgoraju. służbę w wojsku rozpoczął w wieku 26 lat. wydał je pod pseudonimem "Podwiński" dr Klukowski w 1944 roku . wśród partyzantów znany był jako"Topola". gdzie przywędrował za żoną – w roku 1926 założył rodzinę. Malował wiejskie motywy i pejzaże."był w straży w Belwederze przy Piłsudskim." "Topola"" zginął w bitwie pod Osuchami 25 czerwca 1944 roku. którym dowodził istniał w okresie luty 1943 – czerwiec 1944. Pełnił obowiązki zastępcy komendanta Placówki Tereszpol. Kryk Leonard Nauczyciel szkoły powszechnej absolwent Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie. organizator chórów. Scena rodzajowa. "Kronika Powiatu Zamojskiego" była pismem apolitycznym. Interesował się pracą oświatową wśród dorosłych. Jako zawodowy wojskowy rozpoczął z chwilą wybuchu II wojny działalność konspiracyjną .. Urodził się w Podborczu (powiat zamojski). Rzeszowie. Jego prace Orka. Królikowski Józef Mieszkaniec wsi Wisłowiec. Do rodzinnego Szczebrzeszyna powrócił na stałe po zawarciu związku małżeńskiego. (Romuald Kołodziejczyk) Krzak Paweł (1900 – 1992). Pejzaż. Był członkiem Stowarzyszenia twórców Ludowych.w domu Krzeszowskich przy ulicy Zamojskiej odbywały się pierwsze spotkania organizacyjne członków Związku Walki Zbrojnej. dał się poznać jako miłośnik folkloru. Ginące chaty przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Zamościu. "Topola" Nauczyciel. Łopacińskiego w Lublinie. co przyniosło zaszczytna funkcje – służbę w straży przybocznej Józefa Piłsudskiego . H. a później w Sulejówku". pójdziesz z nami. gospodarczych. podporucznik. unikalne dziś egzemplarze dostępne są w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Tracze. . ojciec Wacława Krzeszowskiego założyciela kina "Muza". ( Wiesław Krzeszowski) Kryk Jan ps. oświatowych. reprezentował typ malarstwa prymitywnego. w roku 1940 wstąpił do konspiracji– był dowódcą oddziału OP9/III w kompanii "Groma" Armii Krajowej. Urząd swój sprawował przez dwie kadencje.zamojskiego.

Antykomunistyczne podziemie zbrojne po roku 1944" (Warszawa 2002 s.Zwierzyniec M .miasto Zamość Krystan Jan Poddany Elżbiety Tarnowskiej. podczas okupacji czynnie zaangażowany wraz z żoną Katarzyną w działalność konspiracyjną. Książek Stanisław Jak wspomina dr Klukowski w "Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944". Terenem jego działalności poza Szczebrzeszynem był rejon Tomaszowa Lubelskiego. lub oglądać na miejscu w jego małym służbowym mieszkaniu przy szpitalu.kryptonimy Używane były w działalności organizacyjnej Armii Krajowej. z terenu Szczebrzeszyna i okolic znane są następujące: • Bolek – pluton prowadzący działania operacyjne w Brodach Małych w rejonie Zwierzyńca • Bronek – pluton w Brodach Dużych • Karol – pluton prowadzący działania w rejonie Szczebrzeszyna • Kopacz – tak określano rejon Zwierzyniec • Nr 15 – pod tym kryptonimem rozumiano rejon Szczebrzeszyn • Szczebel – placówka Szczebrzeszyn kryptonimy literowe gmin powiatu zamojskiego Ustalone zostały dla poszczególnych gmin na zebraniu organizacyjnym Batalionów Chłopskich w 1941 roku: A . dziedziczki włości szczebrzeskiej. Częstymi gośćmi Doktora bywali uczniowie przedwojennego szczebrzeszyńskiego gimnazjum.Nowa Osada C . "książek nie pożyczam" Zwrot pojawiający się na ex librisach dr Zygmunta Klukowskiego. można je było czytać. oraz prowadził szkolenia z zakresu posługiwania się bronią. który rzeczywiście swoich "skarbów" nie miał zwyczaju pożyczać. dodatkowo miał pilnować lasu przed szkodnikami. Książek Marian ps.Wysokie O . w roku 1516 Elzbieta Tarnowska zleciła mu dostarczenie zwierzyny na swój dwór.Krasnobród T . Zdjęcie Mariana Książka w otoczeniu żołnierzy AK WiN obwodu Tomaszów Lubelski opublikowano w pracy "Żołnierze wyklęci. Krystaniki. Napis ten znajdował się nie tylko na ex librisach. złowionej " z użyciem sieci lub rusznicy". Zwierzyńca. którzy na miejscu korzystali z jego księgozbioru. Krystankowie. 185).Sułów F .Skierbieszów D .Łabunie Ł . Za wykonywaną pracę zwolniony został od innych robot pańszczyźnianych. "Nieuchwytny" Służbę wojskową odbywał w marynarce w latach 1932 – 193. wspomina Izabela z Bakońskich – Gajewska.Tereszpol H . Na wchodzących po raz pierwszy robiło to niesamowite wrażenie". Wacław .Nielisz E .Stary Zamość B . od czynszów i podatków.pełnił w jego oddziale funkcje skarbnika. Współpracował z "Podkową" .Mokre G . noszący nazwisko (podaję za Haliną Matławską) Krystanowie. Z przywileju nadanego mu dziedzicznie korzystali także jego potomkowie. "ale również napisany dużymi literami widniał w malutkim pokoju doktora zatłoczonym książkami. osiadły we wsi Wywłoczka k.Szczebrzeszyn K . oraz ks.Radecznica I .Suchowola P .

Zamenhofa 18. przechowywane są w Archiwum Państwowym w Lublinie. jego dystrybucją także zajmował się Jan Krukowski z Zaburza.Mariana Książka.. Obecnie Ojcowie Bernardyni prowadzą "Księgę cudów" do której wpisywane są świadectwa uzdrowień jakich dokonał "radecznicki" święty – zapisywane są tu tylko przypadki niezwykłe. księgi dekretów. manifestacje. dostępne są w Archiwum KW PZPR w Lublinie. a od czerwca 1941 roku komendantem rejonu Szczebrzeszyn. spory o wyrządzone szkody wraz z ich rejestrem/ wykazem. W latach 1939 – 1940 mieszkał u rodziców w Szczebrzeszynie. Z zachowanych fotografii ocalały dokumentujące zagładę zamojskich Żydów w sierpniu 1942 roku. "Rota". s 14) o. Jak podał na łamach Tygodnika Zamojskiego (z dnia 24 maja 2006 roku) Krzysztof Czubara prawdopodobnie niemieccy żołnierze przynieśli mu do wywołania film. Na ich treść składają się: akta procesowe szlachty powiatu szczebrzeskiego podległej jurysdykcji każdorazowego dziedzica. reprotestacje. Innym pismem ukazującym się na terenie gminy (od stycznia 1942 roku) był "Głos Prawdy" . Księga Sławy Dokument do którego wpisywano w szczebrzeszyńskiej Szkole Wojewódzkiej nazwiska uczniów "zasługujących na nagrodę szkolną na publiczna pochwałę i wpisanie do Księgi Sławy'". uniwersały. relacji. zajazdy. Antoniego" Istniała przy kościele pod wezwaniem tegoż świętego w Radecznicy do czasów II wojny światowej. oblaty akt. Ksykiewicz Włodzimierz Właściciel zakładu fotograficznego przy Rynku Wielkim w Zamościu. "Wyrwa". uleczone. (zawierające nazwiska 246 osób) opublikowane zostały na łamach pracy Stanisława Zgrzywy "Gmina Stary Zamość 1939 – 1944" (Lublin 1964). zostały zaprezentowane na łamach wspomnianego Tygodnika. Pseudonimy jakich kolejno używał to:"Kolba". brat "Nieuchwytnego" . oficer rezerwy. gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. . teczka "Pacyfikacja Zamojszczyzny". akty publiczno – prawne (np. protestacje. szlachty. podczas okupacji jego pracownia funkcjonowała na ul. manifestacji i oblat. w marcu 1940 roku rozpoczął działalność w Związku Walki Zbrojnej – początkowo zajmował się wywiadem. fotokopie Księgi Żałoby . ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Szczebrzeszynie.: zezwolenia na różne czynności prawne udzielane szlachcie.. w roku 1943 został zastępcą komendanta obwodu Zamość. Zawierają ponadto różne rodzaje zapisów sądowych: sprawy sporne i niesporne. nr 26. "Świder". zmarł 2006 roku w Warszawie. Księgi Grodzkie Szczebrzeskie Zachowały się z lat 1612 – 1807. Po wyzwoleniu pozostał w konspiracji. z którego Ksykiewicz zrobił potajemnie odbitki. wydrukowany został połowie grudnia 1941 roku . dzierżawców i pracowników administracji dworskiej Ordynacji Zamoyskiej o pobicie. Urodzony 25 kwietnia 1909 roku w Gruszce Zaporskiej.. fragmenty Księgi.odbijany na matrycy przez nauczyciela ze Szperówki k/Szczebrzeszyna . "Ku Zwycięstwu" Pierwszy numer prasy konspiracyjnej działającego w obrębie gminy Radecznica oddziału BCh. który wykonywał ją za pośrednictwem mianowanego przez siebie sędziego grodzkiego.. przełożony radecznickich bernardynów.Chadama.. Odznaczony Orderem Virtuti Militari. Księgi podzielone są na: księgi wpisów. oraz referentem artylerii w sztabie Inspektoratu Zamość. spory mieszczan i Żydów. którymi obficie nasz Antoś obdarza ludzi nie wspomnę" – wypowiedział się na łamach Tygodnika Zamojskiego (z dnia 30 czerwca 2004 roku. oraz Instytut Robót Ręcznych i Rysunków w Warszawie. później był dowódcą placówki Szczebrzeszyn. Skargi chłopów na szlachtę.Płonka w nie opublikowanych ąd "Wspomnieniach 1939 – 1946" (dostępne w Bibliotece Gminnej w Radecznicy) Stanisław Książek kierował obchodami Święta Ludowego w lasach zaburskich w 1944 roku. "Księga Żałoby gminy Stary Zamość" Znajduje się w zbiorach Andrzeja Kardasza zamieszkałego w Starym Zamościu (stan na rok 1964). następnie komendantem tegoż obwodu (IX 1943 – VII 1944). "Księga uzdrowień i szczególnych łask doznanych za wstawiennictwem św. przywileje. Flawian Bularz. później inspektorem zamojskiego oddziału WiN.jego kolportażem zajmował się Jan Krukowski z Zaburza. w końcowym okresie istnienia Armii Krajowej był komendantem obwodu Tomaszów Lubelski. wzajemne skargi.. potwierdzone przez lekarzy – "o małych łaskach.

Kuleszyński Mikołaj, ks. Absolwent Szkoły Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie, autor pracy "Trzy pisma z wygnania" (wydanie drugie ukazało się w 1892 roku we Lwowie), w której opisał postawy szczebrzeszyńskich nauczycieli i uczniów po wybuchu powstania listopadowego. Kulik Ignacy Stróż w zwierzynieckiej rzeźni (okres okupacji). W pamięci mieszkańców Zwierzyńca zapisał się jako ten, co (cytuję za Stanisławem Bohdanowiczem) - znęcał się nad Żydami, terroryzował ich i żądał od nich łapówek. Podczas likwidacji Żydów towarzyszył Niemcom. Gdy w Zwierzyńcu nie było już Żydów Kulik wyciągał ich z ukrycia, uganiał się za żydowskimi dziećmi, te, które udało mu się schwytać przyprowadzał na posterunek żandarmerii. Ignacy kulik za swoje czyny wyrokiem sądu podziemnego został rozstrzelany wraz z żona we własnym mieszkaniu 29 grudnia 1942 roku. Kulpa Ludwik Mieszkał w Józefowie (pow. biłgorajski). Żołnierz AK, sędzia sportowy i zasłużony działacz Ludowego Związku Sportowego na Lubelszczyźnie. Zajmował się boksem, pchnięciem kulą, podnoszeniem ciężarów. W 1959 roku zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie "Mister Polonia". Kultur Liga Stowarzyszenie propagujące żydowską kulturę poprzez sztukę, muzykę, teatr, upowszechnianie oświaty (prowadzenie bibliotek, czytelni, organizowanie okolicznościowych odczytów); w Szczebrzeszynie oddział Kultur Ligi funkcjonował w okresie międzywojennym - w roku 1929 liczył 80 członków. kultury archeologiczne Przeszłość Zamojszczyzny poznawana jest dzięki odkryciom archeologicznym - z uwagi na charakterystyczne cechy odkrywanych przedmiotów, głównie ceramiki i pochówków wyodrębniono kilka rodzajów kultur archeologicznych spotykanych na tych terenach: • kultura lubelsko - wołyńska (stanowiska w Strzyżowie) • kultura ceramiki sznurowej (77 stanowisk w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej i Grzędy Horodelskiej, m. in. Turkowice) • kultura Chłopice - Vesele (16 stanowisk) • kultura strzyżowska (62 stanowiska, m. in. Czerniczyn) • kultura łużycka (Wronowice - Paprzyca, Łuszczów) • kultura pucharów lejkowatych (międzyrzecze Huczwy i Bugu, m. in. Turkowice) • kultura ceramiki wstęgowej rytej (Hrubieszów – Pogórze) • kultura trzciniecka (Tyszowce; cmentarzysko kurhanowe) • kultura zarubiniecka (Czerniczyn, Masłomęcz) oraz stanowisk archeologicznych:  Czernięcin – znaleziono naczynia z wczesnego okresu brązu  Hrebenne – podczas budowy przejścia granicznego w 2006 roku odkryto tutaj stanowisko kultury tylczyckiej (ludność tej kultury wędrowała (zdaniem dr hab. Jerzego Libery) przez te tereny 13. 000 lat temu), oraz oraz cmentarzysko kultury pomorskiej  Łaszczów Kolonia – stanowisko reprezentujące tzw. grupę czerniczyńską  okolice Turobina – znaleziska reprezentujące kultury: świderską, wczesny okres brązu, pucharów lejkowatych, wołyńsko – lubelską ceramiki malowanej, magdaleńska, ceramiki sznurowej, amfor kulistych  Tokary – krzemienny grot oszczepu , monety rzymskie  Turkowice – stanowiska: kultury pucharów lejkowatych, kultury mierzanowickiej (groby szkieletowe wyposażone w zausznice miedziane w kształcie wierzbowego liścia, zawieszki z zębów zwierzęcych, drobne narzędzia krzemienne), kultury trzcinieckiej, kultury wołyńsko – lubelskiej, kultury ceramiki sznurowej, kultury pomorskiej (garnek charakterystyczny dla tej kultury, zdobiony podwójnymi guzami, o powierzchni zewnętrznej chropowatej),  Radecznica - odsłonięto grób kultury strzyżowskiej kultury archeologiczne występujące w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego Najstarsze znaleziska archeologiczne na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (pod nazwa ta rozumiemy

cześć Kotliny Sandomierskiej rozciągającej się na wschód od Sanu do krawędzi Roztocza, w obrębie której zlokalizowany jest Tarnogród i okoliczne miejscowości) pochodzą z IX tys. p. n. e, są to narzędzia krzemienne kultury świderskiej (paleolit schyłkowy – miejscowości: Pawlichy, wschodnia część Różańca (tzw. Jaminszczyzna) − kultura wołyńsko – lubelskiej ceramiki malowanej (okolice Woli Różanieckiej) − kultura amfor kulistych (okolice Różanca) − kultura pucharów lejkowatych ( okolice Korchowa, Kolonia Bukowina Wschodnia, Kamionka − kultura trzciniecka (okolice Tarnogrodu, m. in. Księżpol) − kultura łużycka (epoka brązu) – tereny położone pomiędzy Tarnogrodem a Wola Różaniecką Kunat, pop W roku 1579 osadził na gruntach wsi Rogoźno miejscowość Szara Wola, zwana także Szarym Katem. W roku 1584 Jan Zamoyski zatwierdził te osadę synom popa, oraz "nadał na wieczyste użytkowanie cztery łany prawem sołtyskim i zapisał na tych łanach 20 grzywien". Kuncewicz Tadeusz, ps. "Podkowa" W historii Armii Krajowej nazwisko Tadeusza Kuncewicza zostało zapisane złotymi zgłoskami. Jego niezwykła wprost popularność jaką cieszył się na Zamojszczyźnie przerodziła się w legendę o "Podkowie", żyjącą w pamięci nie tylko tych, co mieli honor bić się o Polskę pod jego komendą... Urodził się 26 listopada 1916 roku w Fastowie koło Kijowa w rodzinie maszynisty kolejowego Stanisława i Anny z domu Mijakowska. W Kowlu ukończył szkolę powszechną i trzyklasową szkolę handlową. Maturę uzyskał w Państwowej Szkole Handlowej w Stanisławowie. W latach 1935 – 1936 pełnił służbę wojskową jako podchorąży Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy w Łucku i 50 pp. W Kowlu. Po ukończeniu kursu kolejowego pracował jako dyżurny ruchu na stacji kolejowej w Ruskich Piaskach. Tutaj zastała go wojna. Jako pracownik PKP nie podlegał mobilizacji. Z konspiracją związał się już w listopadzie 1939 roku. W ZWZ i AK pełnił kolejno funkcje wywiadowcy, dowódcy drużyny i zastępcy dowódcy plutonu szturmowego, adiutanta komendanta obwodu i komendanta tzw. "zachodniego odcinka dywersyjnego". Od wiosny 1943 roku dowodził oddziałem leśnym, który w okresie "Burzy" i OSZ stanowił zawiązek 2 batalionu 9 pp. AK. Po wkroczeniu Sowietów i rozbrojeniu oddziału pozostał w konspiracji. Przez krótki okres był adiutantem dowódcy pułku ppłk. "Adama' i mjr. "Wacława". W lutym 1945 roku został dowódcą dywersji obwodu zamojskiego i już w marcu zaktywizował poakowskie struktury do zbrojnych wystąpień w samoobronie. Podległe mu oddziały pod jego osobistym dowództwem lub na jego rozkaz przeprowadziły do maja 1945 roku około 20 akcji wymierzonych w siły bezpieczeństwa, konfidentów, szpiclów i pospolitych przestępców. Zlikwidowano m. in. 12 postronków MO, przeprowadzono 4 duże akcje rekwizycyjne i odbito z janowskiego więzienia 15 kobiet – żołnierzy AK z Powstania Warszawskiego, które znalazły schronienie w klasztorze Ojców Bernardynów w Radecznicy. *** Jak podaje autor pracy "Związek walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 1939 - 1944" (Warszawa 1985) - Jan Grygiel - udało się ustalić niektóre nazwiska lub pseudonimy ludzi oddziału "Podkowy", byli to: Feliks Czyż " Zająć", Stanisław Wojciechowski "Miś", Czesław Tchórz "Kowal", Bolesław Polakowski "Wiarus", Jan Lepionko"Łasica", Marian Kopczyński, Józef Lembrych, Marian Tulidowicz, Bronisław Grona (zm.1943), Franciszek Grona, Tadeusz Kalbarczyk "Gzyms", Zienkiewicz, Aleksander Sierpotowski/Sierputowski?, czesław Jóźwiakowski "Most", Aleksander Jóźwiakowski "Błysk", Zdzisław Jóźwiakowski" Huzar",, Jóźwiakowski "Motylek", Stanisław Ryzner "Piorun", Tadeusz Niedzwiedzki "Stern", Antoni Czarnecki (z Wywłoczki), podch. Ferdynand Orzechowski, Zbigniew Podczaski "Sajgon", Wiesław Podczaski, Jan Guzowski "Błyskawica", Jerzy Florkiewicz "Ozdoba", podch. Aleksander Bortkiewicz "Mongoł", "Michał Kwiatkowski "Wojtek" , Adam i Władysław Guściorowie,Marian Kopytko, Boleslaw Grudewicz "Wilczek", Michał Zawiślak "Reja", Kazimierz Łokaj, Roman Paczos "Lasota", Jan Mielnik, Jerzy Prystapczuk "Ryś", Zygmunt Kuncewicz (brat "Podkowy", uczeń gimnazjum) "Podkówka". Z oddziałem Tadeusza Kuncewicza związało zwoje losy także kilku kolejarzy, którzy rezygnując z pracy na kolei wybrali walkę z okupantem: Wacław Hubka "Jar", Franciszek Hubka "Mewa", podch. Tadeusz Karczewski "Irys", Marian Żyła "Wrzos", Kazimierz Orzechowski "Kotwica", Roman Piskorski "Meduza", Tadeusz Mazurek"Kaszub", Waldemar Borkowski "Brodzic", (z Lublina), Nawrocki "Lubicz", Jan Gieysztor "Szachowski", Ireneusz Bryl "Bończa", Marian Mijalski "Maf", Jan Brochowski "Dan", Wiesław Smyk "Czarny", Jerzy Janowski "Blask", Stanisław Mazur "Elski", Tadeusz Jankowski "Romb", "Wikta", "Puci",

"Puma", "Życie", "Ryś", Marian Bronikowski "Grzmot", Józef Szmiga "Smyk" i inni. Tadeusz Kuncewicz "Podkowa" znany był w rejonie Szczebrzeszyna "jako ten, w oddziale którego ginęło najmniej ludzi; miał takie szczęście od Boga. Do dziś w ostatnie dni maja odbywają się w kościele pod wezwaniem św. Izydora w Topólczy nabożeństwa poświęcone pamięci "Podkowy" i jego poległych partyzantów, a przy okazji zjazdy "Podkowiaków". Jak podaje autor pracy "Związek walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 1939 - 1944" (Warszawa 1985) - Jan Grygiel - udało się ustalić niektóre nazwiska lub pseudonimy ludzi oddziału "Podkowy", byli to: Feliks Czyż " Zająć", Stanisław Wojciechowski "Miś", Czesław Tchórz "Kowal", Bolesław Polakowski "Wiarus", Jan Lepionko"Łasica", Marian Kopczyński, Józef Lembrych, Marian Tulidowicz, Bronisław Grona (zm.1943), Franciszek Grona, Tadeusz Kalbarczyk "Gzyms", Zienkiewicz, Aleksander Sierpotowski/Sierputowski?, Czesław Jóźwiakowski "Most", Aleksander Jóźwiakowski "Błysk", Zdzisław Jóźwiakowski" Huzar",, Jóźwiakowski "Motylek", Stanisław Ryzner "Piorun", tadeusz Niedzwiedzki "Stern", Antoni Czarnecki (z Wywłoczki), podch. Ferdynand Orzechowski, Zbigniew Podczaski "Sajgon", Wiesław Podczaski, Jan Guzowski "Błyskawica", Jerzy Florkiewicz "Ozdoba", podch. Aleksander Bortkiewicz "Mongoł", "Michał Kwiatkowski "Wojtek", Adam i Władysław Guściorowie,Marian Kopytko, Bolesław Grudewicz "Wilczek", Michał Zawiślak "Reja", Kazimierz Łokaj, Roman Paczos "Lasota", Jan Mielnik, Jerzy Prystapczuk "Ryś", Zygmunt Kuncewicz (brat "Podkowy", uczeń gimnazjum) "Podkówka". Z oddziałem Tadeusza Kuncewicza związało zwoje losy także kilku kolejarzy, którzy rezygnując z pracy na kolei wybrali walkę z okupantem: Wacław Hubka "Jar", Franciszek Hubka "Mewa", podch. Tadeusz Karczewski "Irys", Marian Żyła "Wrzos", Kazimierz Orzechowski "Kotwica", Roman Piskorski "Meduza", Tadeusz Mazurek"Kaszub", Waldemar Borkowski "Brodzic", (z Lublina), Nawrocki "Lubicz", Jan Gieysztor "Szachowski", Ireneusz Bryl "Bończa", Marian Mijalski "Maf", Jan Brochowski "Dan", Wiesław Smyk "Czarny", Jerzy Janowski "Blask", Stanisław Mazur "Elski", Tadeusz Jankowski "Romb", "Wikta", "Puci", "Puma", "Życie", "Ryś", Marian Bronikowski "Grzmot", Józef Szmiga "Smyk" i inni. *** O czynach dzielnych "Podkowiaków" istniało wiele pieśni, autorami których byli "ludzie z lasu" - do druku zebrał je i opracował Jan Kryk "Topola". Wydane zostały staraniem dr Zygmunta Klukowskiego pod pseudonimem "Podwiński" (rodowe nazwisko matki Doktora) jako "Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny" (1944); unikalny dziś egzemplarz w najbliższym regionie dostępny jest w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki im. H Łopacińskiego w Lublinie. Oto jedna z pieśni pochodząc z omawianego zbiorku: "Podkowiacy" (słowa napisał podchorąży Marian Mijalski "Maf") W każdym oknie dziewcząt młodych widać głowy, Kiedy przez wieś idzie kompania Podkowy. Oj da, oj dana! Kompanio kochana, Nie masz jak podkowa, nie! Każe dziewczę kocha żołnierza Polaka Lecz z wszystkich najbardziej pragnie Podkowiaka Oj da, oj dana... itd I sam pan porucznik także z tego słynie, Że każdej spotkanej serce wziął dziewczynie. oj da, oj dana... itd Gdy się nasz porucznik przed frontem pokaże, Serce raźniej bije, promienieją twarze Oj da, oj dana... itd

Nic nam grad kartaczy szwabskich nie poradzi, Gdy nas sam podkowa do boju prowadzi. Oj da, oj dana... itd Prowadź nas prowadź, drogi poruczniku, W piekło z tobą pójdziem w niezachwianym szyku! oj da, oj dana ...itd Baczność! Równaj w prawo! Już wiara gotowa, Leci w niebo okrzyk : Niech żyje Podkowa! oj da, oj dana...itd Kunz Samuel (1921 – 2010), urodził się na Powołżu, jego rodzice byli niemieckimi osadnikami. W roku 1941 walczył jako żołnierz Armii Czerwonej, gdy dostał się do niemieckiej niewoli postanowił pójść na współpracę z Niemcami wykazując chęć wstąpienia w szeregi SS, gdzie awansował do stopnia podoficera. Wkrótce znalazł się w obozie koncentracyjnym w Bełżcu - przez kilkanaście miesięcy nadzorował prace obozowych strażników. Po zakończeniu działań wojennych wyjechał do NRF, dostał pracę urzędnika i wiódł spokojny żywot. Za swoje czyny (wg. dochodzeń Prokuratury w Dortmundzie zajmującej się zbrodniami hitlerowskimi winien był śmierci 10 osób i udzielenia pomocy strażnikom obozu w dokonaniu zabójstwa 430 tysięcy innych osób) nie został skazany, prawdopodobnie (podaję za Małgorzatą Mazur, autorką tekstu "Nie odpowie za zbrodnie", Tygodnik Zamojski z dnia 1 – 7 7 grudnia 2010 roku, s. 18) ze względu na wiek. Dodajmy iż w obozie w Bełżcu przebywał wraz z grupą szczebrzeszyńskich Żydów Efraim Farber, współredaktor "Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie " (Kiriat Yam 1984), który ocalał dzięki ucieczce w chwili gdy obóz pracy w Bełżcu przeorganizowywano na koncentracyjny. Efraim zmarł w w 1999 roku w Kiriat Yam. Kupiński Albert Doktor filozofii i profesor ortografii, które to przedmioty wykładał od 1648 roku w Akademii Zamojskiej. Pochodził z rodziny mieszczańskiej; w zamojskim środowisku panowała wówczas moda na używanie przydomków wskazujących miejsce pochodzenia – Kupiński podpisywał się jako "Szczebrzeszyniensis". Jest również autorem pracy o treści panegirycznej wydanej w 1647 roku w Zamościu. "kurator wieczysty" Honorowy tytuł przyznawany ordynatom Zamoyskim po roku 1849, kiedy to szczebrzeszyńskie gimnazjum przemianowano na Szkołę Realną – jako taka straciła dotychczasowy prywatny charakter przechodząc pod wyłączne zwierzchnictwo Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego. Kurkiewicz Władysław Podczas powstania styczniowego dowodził "'setką" powstańców szczebrzeszyńskich – 26 stycznia 1863 objął dowództwo nad grupą; tego samego dnia powstańcy spotkali się z załogą rosyjską w Zwierzyńcu – po wymianie strzałów wycofali się w kierunku Zamościa. Kuropatwa Jan Podkomorzy lubelski, w 1459 roku udzielił Kazimierzowi Wielkiemu pożyczki w wysokości 500 złotych za co otrzymał w zastaw "Hrubieszów ze wsiami doń należącymi". "Kursy Muzyczne im. Mieczysława Karłowicza" Zorganizowane zostały w Zamościu na mocy decyzji Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego z dnia 24 października 1929 roku. Kursy Wakacyjne Prowadzone były w latach 50 – 60 XX wieku w Liceum Pedagogicznym w Szczebrzeszynie. Organizowanie Kursów miało na celu dokształcanie dorosłych reprezentujących różne zawody. Gros słuchaczy stanowili mieszkańcy okolicznych wsi; jednym z wykładowców była dr Felicja ze Szczepańskich Piwowarkowa.

Kusy Wincenty Więzień obozu przejściowego w Zwierzyńcu, po wyzwoleniu kierownik Rozlewni Piwa i Wód Gazowanych w Szczebrzeszynie; mieszkał na Szperówce, jego pracownikiem był ostatni szczebrzeszyński Żyd – Jankiel Grojser. Kuśmierczuk Michał Mieszkaniec wsi Udrycze – w jego mieszkaniu zbierali się (w okresie międzywojennym) trzy razy w tygodniu miejscowi chłopi. Czytano prasę, książki o tematyce rolniczej, przeprowadzano dyskusje na interesujące mieszkańców tematy. Kucharzewski Paweł Wójt biłgorajski – stały dostawca słynnego na okolice zielonego piwa biłgorajskiego na dwór ordynacki w Zamościu. W roku 1662 sprzedał go na sumę 1426 złotych; smakoszami piwa byli Jan "Sobiepan" Zamoyski i jego żona Maria Kazimiera.

Kurzępa Ignacy Kapral 7 Pułku Ułanów IV Brygady Jazdy gen. Władysława Beliny – Prażmowskiego, mieszkaniec Zwierzyńca, organista, nauczyciel śpiewu. Zmobilizowany 1 września 1939 roku uczestniczył w odwrocie za Wisłę i Bug. Przez kilkanaście dni tułał się z przygodnie napotkanymi żołnierzami z oddziału rozbitego pod Tomaszowem – pod Suścem dostał się do niewoli niemieckiej skąd zbiegł z pomocą nadleśniczego Kazimierza Pożerskiego. Po powrocie do Zwierzyńca włączył się w działalność konspiracyjną. Współpracował ze Stanisławem Brandtem "Adamem". Od roku 1946 nauczał śpiewu w Państwowym Gimnazjum Leśnym w Zwierzyńcu; pracował jako organista w miejscowym kościele, zorganizował w Zwierzyńcu "Kółko Śpiewacze" i chór szkolny. Jest autorem opublikowanego w 1997 roku pamiętnika "Lata wojny i okupacji", który stanowi cenny przyczynek do poznania okupacyjnych losów mieszkańców Zwierzyńca - w rękopisie pozostaje jego pamiętnik "Wojna polsko – niemiecka" spisany przez Halinę Matławską. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości. kwestor Zarządca drukarni zamojskiej w XVII wieku, wypłacał drukarzom uposażenie – początkowo tygodniowe, później od sztuki wydrukowanej książki Kwiatkowski Maciej, ks. Proboszcz parafii Radzięcin, 21 listopada 1852 roku dokonał aktu poświęcenia założonego cmentarza, co upamiętnia obelisk (Chrystus na krzyżu na wysokim postumencie) fundowany przez Macieja Kotyłę. Ks. Kwiatkowski zmarł 17 października 1882 roku w wieku 82 lat, pochowany jest na cmentarzu w Radzięcinie. L Lachowiec Edward, ps. "Fruwak"," Konrad' (22 VI. 1912 Łabunie – 18 IV. 1945 Kolonia Łabuńki Tuczapy), absolwent szkoły zawodowej w Zamościu, którą ukończył jako ślusarz – mechanik, po odbyciu zasadniczej służby wojskowej pozostał w wojsku – w roku 1937 awansował na plutonowego. Z chwilą wybuchu II wojny światowej rozpoczął działalność konspiracyjną. Walczył w szeregach ZWZ – AK, pełnił obowiązki dowódcy I plutonu sanitarnego AK w Łabuniach, dowódcy kompanii I batalionu "Norberta" obwodu AK Zamość; w 1942 roku zawarł związek małżeński z sanitariuszką Lucyną Petryk, ps. "Vita", "Weneda". W marcu 1943 roku odznaczony został przez gen. Kazimierza Tumidajskiego "Krzyżem Walecznych". Aresztowany w lipcu 1944 roku przez NKWD w Barchaczowie zbiegł podczas podczas postoju w Tyszowcach. 25 lipca 1944 roku po wkroczeniu do Zamościa został rozbrojony wraz ze swoją kompanią. Zginął z grupa dziewięciu partyzantów w podpalonych przez NKWD i UB zabudowaniach Józefa Bilskiego, Stanisława Adamczuka i Leokadii Pieli w Kolonii Łabuńki Tuczapy. Ladenberger Edmund

Były oficer austriacki, inwalida z I wojny światowej – pracował na stanowisku buchaltera w Fabryce Kalafonii i Terpentyny na Brodach k/Szczebrzeszyna założonej przez inż. Andrzeja Waligórę. Decyzją starosty powiatu zamojskiego - Sochańskiego osadzony został w charakterze więźnia (przyczyny uwięzienia nie są znane) w radecznickim klasztorze. W okresie okupacji dzięki jego staraniom został zwolniony z więzienia na Zamku Lubelskim O. Jan Duklan Michnar z Radecznicy, gwardian i rektor Kolegium Serafickiego. Lam Lejzor Jeden z bogatszych Żydów krasnobrodzkich. W okresie międzywojennym handlował drewnem; inni bogatsi Żydzi krasnobrodzcy to: rodziny Lamów, Musieli, Bronsztejnów, Uncykow, Ślomów. Domeną ich działalności był handel i rzemiosło. Wysiłkiem żydowskiej gminy krasnobrodzkiej została (również w okresie międzywojennym) pobudowana piekarnia, istniała mykwa i bożnica – wszystkie obiekty kultury żydowskiej wraz z żydowskimi mieszkańcami Krasnobrodu zostały unicestwione przez Niemców. Latopis Hipacki Nazwa dokumentu pochodzi od jednego z klasztorów w Kostromie (Ruś Kijowska), jego główną treść stanowią zapisy z XIII wieku, wśród nich znajduje się wzmianka z 1268 roku o Grabowcu – jest to opis walk, jakie toczyły się w drugiej połowie XIII w. między Polską i Rusią. lądowiska Wyodrębnione miejsce w lasach, na polanach, gdzie partyzanci oczekiwali na zrzuty broni, amunicji, lekarstw, oficerów i instrukcji dalszych działań; samolotami przywożona także chorych i rannych. Organizacją lądowisk zajmowali się głównie partyzanci radzieccy, którzy pojawili się na terenach Zamojszczyzny z początkiem 1944 roku; szczególnie silne ugrupowanie istniało w powiecie biłgorajskim – zorganizowane przez nich lądowiska istniały na terenie gminy Łukowa i Aleksandrów. Ledóchowski Stanisław Podkomorzy krzemieniecki; 26 listopada 1715 roku stanął na czele konfederacji tarnogrodzkiej skierowanej przeciwko Augustowi II, który dążył do ograniczenia swobód szlacheckich. Po blisko rocznych utarczkach z królem konfederaci uzyskali wyłączność kierowania polityką, zmusili jednocześnie króla do wycofania wojsk saskich z terenu Polski. "Leksykonu duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989"1 [w:] Śląskie Studia Historyczno Teologiczne t. 41 (2008) nr 1. Opracowanie autorstwa ks. prof. Jerzego Myszora, zawiera wiele informacji m. in. na temat radecznickiego duchowieństwa. Ledercremer Leizor Mieszkaniec Hrubieszowa, aptekarz, ukończył studia w Wiedniu. Doskonale znał niemiecki; gdy Niemcy wkroczyli do Hrubieszowa wykorzystywali go jako tłumacza, zapewne dlatego "był jedynym [Żydem], któremu Niemcy pozwolili nosić długą białą brodę". Zmarł w 1942 roku (też jako jedyny z hrubieszowskiej społeczności żydowskiej w okresie okupacji śmiercią naturalną) w 1942 roku w wieku 82 lat. Lerman Jahet Mieszkanka Bełżca. Z chwilą wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców na teren powiatu tomaszowskiego plac będący jej własnością (na którym spadkobiercy pobudowali młyn i nim zarządzali) zajęli okupanci pod budowę obozu koncentracyjnego. Leszczyński Leonard Przewodniczący Zarządu Szkolnego Związku Młodzieży Polskiej, absolwent Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie. Na I Zjeździe Absolwentów Liceum (1952 rok) wygłosił referat na temat "Zadania nauczyciela na obecnym etapie przebudowy gospodarki rolnej na wsi." Leśmian Bolesław (1878 – 1937), poeta, z zawodu rejent (pracował jako notariusz przy dwóch zamojskich sadach – Sądzie Pokoju i Sądzie Okręgowym), jednak swoją kancelarią (jak podaje Z. Klukowski) nie za bardzo się przejmował – "kancelarią swoją nie zajmował się zupełnie, podobno nawet mało znał się na rejenturze..." Dr Zygmunt Klukowski, ordynator szpitala w Szczebrzeszynie znał osobiście poetę, razem udzielali się w

budynki gospodarskie.za kwotę 600 złotych Franciszkowi Trzcińskiemu →"Foglarszczyzna". oraz "Klechdy domowe"... Gros uczniów stanowiła rdzenna młodzież szczebrzeszyńska. st. w tej liczbie 461 mężczyzn. wachmistrz Piotr Mielnik.spłonęła w czasie działań I wojny światowej) wynosił 2 łany. Po śmierci Jakuba Maksymowicza jego żona odsprzedała Leśnictwo. od czasów pierwszego ordynata była wieś Rogoźno. Miejsce lokalizacji Leśnictwa." Litografia Leurě'go pojawia się często na publikacjach Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna. obracając w niwecz jego świat i zaświat. "Szczerbiński". Zygmuntów. w roku 1681 w dożywotnie posiadanie nadał je wraz z częścią wsi Rogoźno Jakubowi Maksymowiczowi Marcin Zamoyski. w 1936 "Napój cienisty". elew Ignacy Horecki (szef sanitarny).VIII 1969 roku.. Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie Placówka funkcjonowała przez 22 lata – od 1 IX. Rysunek Adama Leurĕ litografowany przez J. Mieczysław Tura. w dożywotnie używanie otrzymał Józef Załuski. Jan Boczkowski. lamus. budynki (dwór. ps." Poezja Bolesława Leśmiana była. ps. jak pisał Leopold Staff w przedmowie do jego zbiorku wierszy – "ucieczką od rzeczywistości. końcowe egzaminy zorganizowano w lesie w pobliżu wsi Bobrowa w pow. Nowiny. Krasnostawskim. wydzielono z folwarku Smoryń nowy folwark Buczyn Lewkowicz Beniasz Rabin szczebrzeszyński. Jan Kowalik. kpr. Lewin Szmul Lejb W okresie międzywojennym był właścicielem folwarku Smoryń. w roku 1858 "rysował z natury i litografował" szczątki szczebrzeszyńskiego zamku. Nauczyciele pracujący w szkole poza zajęciami obowiązkowymi prowadzili Kursy Rejonowe i Pedagogiczne dla Dorosłych – ukończyło je 368 osób. Zajmowały go zagadnienia przyrodnicze. od roku 1788 nowy dwór drewniany. "Bogdaniec". decyzją Anny z Gnińskich Zamoyskiej w 1702 roku Leśnictwo. Leśnictwo Jeneralne Lasów Tomaszowskich Siedzibą Leśnictwa. Pisał także utwory dla dzieci – do najbardziej znanych należą: "Przygody Sindbada Żeglarza"... był bardzo małego wzrostu. "Ikar". prowadzili też ciekawe dysputy na wiele interesujących tematów. Leśna Szkoła Podchorążych Piechoty BCh podokręgu IV B – zamojskiego Zorganizowana została przez dowództwo w składzie: kpt. Michał Wawryk. Zajęcia ze słuchaczami prowadzili: Michał Wawryk. przez okres trzynastu lat mieszkał w Zamościu. od roku 1789 gorzelnia .. Liceum ukończyło 1. która zemściła się na nim. który w 1928 roku został rozparcelowany. z 78 słuchaczy do egzaminów przystąpiło 64. ps.. jak bardzo ceniona jest obecnie twórczość zamojskiego rejenta świadczy fakt wydania jego utworów pod wspólnym tytułem "Poezje" (Warszawa 1994) z uwagami edytorskimi i opracowaniem tekstu dokonanymi przez Jacka Trznadla. "Grudziński". . "Siłacz" – odbywały się w okresie połowa lutego 1944 roku – do końca maja tegoż roku kolejno w miejscowościach: Nowy Dwór (gmina Wysokie). 1947 – 31. "Podleśny" (kwatermistrz). 14 stycznia 1700 roku reprezentował swoją gminę na zjeździe rabinów z miast ordynackich w Łukowej. Z wyglądu nie można było domyślić się w nim wielkiego poety. sierż. łysiejący. ps.pracach Zamojskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Stanisław Bączek. Leśniczówka Marynin. (podaję za dr Januszem Peterem) nazywano partykularzem rogozińskim. mjr. W drugiej połowie XIX w..... ps.. Leurĕ Adam Rysownik. Piotr Mielnik. "Giewont". ppochr. "Świrski" (pełnił obowiązki komendanta szkoły). Bolesław Leśmian był członkiem Polskiej Akademii Literatury. szpakowaty. piwnice. kuchnia. który odbył się z woli Gryzeldy Zamoyskiej – podskarbiny wielkiej koronnej celem ustalenia spłaty zobowiązań dłużnych (membran) wobec Żydów chełmskich i bełskich.. oraz "Dawny powiat szczebrzeski XIV – XVIII w" – autorstwa Marii Stankowej (Warszawa 1975). wojewoda bracławski. obszar na którym znajdowały się pozostające na uposażeniu leśnictwa. W roku 1912 ukazał się tomik "Sad rozstajny".".. a Leśmiana zajmowało zdaniem dr Klukowskiego dosłownie wszystko: "zainteresowania jego były bardzo rozległe i wszechstronne. Ceglińskiego został opublikowany również w "Albumie Lubelskim z 1859 roku... 655 absolwentów. ps. litograf. dr Ludwika Zalewskiego (Lublin 1947). Fotokopia tego rysunku została zamieszczona między innymi w pracach: "Katedra i jezuici w Lublinie" (część II ) autorstwa ks. Uczniowie Liceum pochodzili w większości z rodzin robotniczych i chłopskich z okolicznych wsi.

wykaz znajduje się w Archiwum Państwowym z Zamościu w Zespole Akt Gminy Radecznica. VII. VII. VIII. 1943 ilość dzieci 182 miejsce wywiezienia Swinemunde . W wykazie ujęte są dzieci z powiatów: zamojskiego. VIII. 1943 15. 1943 19. VIII.Graz Bietighein Soest Strasshof Strasshof Strasshof Halle Breslau Halle Brandenburg 11. 1943 27. VII.niemiecka nazwa Świnoujścia. 1943 20. VII. 1943 4. VII. VII. VII. 1943 14. VIII. obejmuje okres od 7 lipca – 25 sierpnia 1943 roku.Liczebny wykaz dzieci wywiezionych do Rzeszy Sporządzony został przez pracownika Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Zamościu. 1943 23. VII. 1943 Linas Hacedek 297 286 314 352 189 252 392 143 23 58 47 20 97 107 199 394 75 316 244 180 195 6 21 17 25 6 9 9 . 1943 5. 1943 18. 1943 23. 1943 21. data wywiezienia 7. VII. 1943 13. 1943 25. VII. VII. 1943 22. 1943 25. VII. 1943 12. 1943 24. VII. 1943 9. 1943 6. tomaszowskiego i biłgorajskiego. VIII. VII. VII. znajdował się tutaj obóz pracy. VII. 1943 24. VII. 1943 21. 1943 18. VII. 1943 24. 1943 16. 1943 27. VII. podczas nalotu bombowego (data nieznana) zginął Stanisław Sikora z Gorajca – relacja Stanisława Zybały Schneidemuhl Halle Posen St[r?]asshof Wien Lehrte Breslau Bransdorf Stargard Stargard Soest miejsce nieznane Kelesterbach Neumark Neumark Bransdorf Wesel Stargard Parchin Karnten . VII. VII. VII. VIII. VIII. 1943 20. 1943 17.

Jan Gnida. Przebywała tam m.) Łazorczyk). Małysz Julian. Mąż na polu. Feliksa z Kurów Czajkowa. że są we wsi. uhonorowany został tytułem "Człowiek Roku 2005". Początkowo przetrzymywano wszystkich w obozie przejściowym w Zamościu. współtwórcą Fundacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im.) Duleba. Był senatorem Rzeczpospolitej Polskiej. W 1938 roku niektórzy z mieszkańców (m. Istniał także sklep prowadzony przez małżeństwo Czajków. a także Koziara Anna. istniało w Zamościu w okresie międzywojennym. Borsuków) otrzymali ziemię za serwitut. Lipowiec został wysiedlony w okresie Wielkanocy 1943 roku. gdzie mogły się ogrzać i zjeść coś ciepłego.. Post Grosirnik Niderdonau.zebrano 115 złotych 53 grosze. in. Gdy przybyli wysiedleni z okolic Hrubieszowa chłopi (na gospodarstwie Borsuków pracował niejaki Opiela) – Anna i jej koleżanki zostały wywieziony na roboty. do kraju powróciła 2 letnia Anna pod opieką starszej siostry Haliny. (Jan Borsuk. Obecnie (stan na rok 2010) w Lipowcu mieszkają dwie "badaczki" Pisma Świętego – Feliksa z Kurów Czajkowa i Aniela Mielnik (gdy wstąpiły do ugrupowania religijnego duchowa opiekę sprawował nad nimi (. Lisowska Maria) . gdzie zginął. Najdawniejsze dzieje wsi nie są dokładnie znane. W Lipowcu partyzantów nie było.Anny z Koziarów Szeptuchowej Feliksy z Kurów Czajkowej i Jana Borsuka dowiadujemy się iż podczas działań I wojny światowej mieszkańcy wsi zostali wywiezieni do Rosji. Jan Borsuk pracował w majątku pod adresem: Austria Dolna. 1946 roku) zorganizowano we wsi oddział straży pożarnej. Jan Borsuk. Wieloletnią nauczycielką w Lipowcu była także Danuta Kitowska. 8 lipca 1926 roku na mocy zezwolenia Starosty Zamojskiego z dnia 1 lipca 1926 roku. Początkami sięga XIX wieku – wieś powstała w obrębie dóbr Ordynacji Zamoyskiej. Kapuśniak Stanisław. W okresie międzywojennym w Lipowcu istniała szkoła powszechna (klasy I – IV). Na robotach w Niemczech znalazła się także rodzina Czajków – Leonard z żoną Feliksa i dwojgiem małych dzieci . Adam Sirko. "Brodzką Górą" w administracyjnych granicach gminy Szczebrzeszyn – tam powstała Kolonia Lipowiec. Józef Pacyk. Lipowiec Wieś położona w administracyjnych granicach gminy Tereszpol. Wioska się wyludnia. Po wyzwoleniu (ok. Rugałów. W roku 1840 Lipowiec należał do unickiej parafii w Tereszpolu. Gnida Marian. Józef Małysz. We wsi byli Badacze Pisma Świętego . uczęszczali do niej m. działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".2005) Żołnierz Armii Krajowej.. Większość mieszkańców to ludzie starsi. poszczególne rodziny zostały rozwiezione po całych Niemczech. Przez wiele lat pracował jako lekarz gminy Komarów – Osada. Lipko Wiesław (1927 . Józef Borsuk. Pawła II w Zamościu. in. Było także dwóch (z tego. Feliksa Kur. 1938/ 26 na ulicach miasta kwestowano na jego rzecz . W Rosji przebywał także z rodzicami kilkuletni Leonard Kur. Tadeusz Kur. Jan Mazur prowadził niewielki. tam urodziła nam się druga córka – Danusia. po wyzwoleniu wyjechał do Gdańska) oraz Bolesław Glina. Kobiety często przychodziły do rodziców Jana Borsuka. rodzina Koziarów – Rozalii i Wojciech zmarli w Rosji . Obecnie w Kolonii mieszka kilkanaście osób. Gnida Jan. już na emeryturze. Pracowaliśmy w gospodarstwie (wspomina Feliksa Czajka w październiku 2010 roku liczyła sobie 96 lat). który zginął na froncie. co pamięta Jan Borsuk) dwóch prawosławnych – Konstanty Popko i (..Czesławą i o dwa lata starszym Marianem (ur. zabudowań jest niewiele. wielobranżowy sklepik – "w torby by wszystko zabrał" (wyraził się na ten temat Jan Borsuk). rodzina Grelów (do dziś żyje we wsi najstarsza z nich Karolina z Grelów Grabowska (stan na rok 2009). grunta te były zlokalizowane za tzw.Towarzystwo Wspomagania Chorych Żydów. Zofia Kur oraz aresztowany wcześniej Józef Kur – rodzice Feliksy z Kurów Czajkowej. Sirko Leon. przeżył. Nasz gospodarz był w porównaniu z innymi dobrym Niemcem. W 1921 roku mieszkało tutaj 769 osób. Tadeusz Kalita. Wywieziony został do Niemiec z całą rodziną jako 18 letni chłopiec – jego matka Antonina z Antoników wywodziła się z Czarnegostoku. w 1938 roku). Prezesem został Jan Borsuk. nr L. Męża jego siostry Katarzyny – Michała Olecha (z Gorajca) wywieźli Niemcy do Oświęcimia. Strażacy postawili drewnianą remizę. Stanisław Terejko. Anna z Koziarów Szeptuch. Z relacji najstarszych mieszkańców (rozmowa przeprowadzona w październiku 2010 roku) . pierwsi lipowieccy strażacy to: Sirko Tadeusz. Michał Popko.. w której przez jakiś czas pracował Mikołaj Berezowski z żoną (przeniesiony później do Gorajca).Pieczykolan Józef i jego syn Edward. Funkcjonowała szkoła. J. do organizacji należeli jedynie dwaj młodzi ludzie – Józef Borsuk (został ranny w bitwie pod Osuchami. Leon Sirko. ja w obejściu przy krowach. początkowo Niemcy zostawili ją wraz z kilkoma młodymi dziewczynami do dojenia krów. Osterburg. in. Podczas wojny w Lipowcu Niemcy zabili dwie Żydówki – ktoś naskarżył. następnie zostali wywiezieni na roboty do III rzeszy.. pracował również jako chirurg w szpitalu powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.

losy zamojskich nauczycieli podczas okupacji tekst oparty na publikacji J. Stefania Mościowa. Oleandrów (od końca XVI wieku przemianowano nazwę na Sól). s.młyn wodny o ośmiu kamieniach. 3 osoby ze Szczebrzeszyna (Stanisław Węgierski . I Pierwsze aresztowania nauczycieli na terenie Zamojszczyzny miały miejsce w roku 1940. Biłgoraj. H.na terenie powiatu zamojskiego tajne nauczanie odbywało się w 29 miejscowościach. fabryka sukna czarnego i siwego. lokacje Gorajskich Prace osadnicze w okolicach Goraja (rodowej siedziby rodu Gorajskich nadanej w 1377 roku Dymitrowi z Klecia i jego bratu Iwoni przez Ludwika Węgierskiego) rozpoczął Adam Gorajski i jego bracia w II połowie XVI wieku. Według opracowań Jerzego Doroszewskiego z powiatu zamojskiego na terenie kraju i w obozach koncentracyjnych zginęło pięćdziesięciu nauczycieli. Józefów Ordynacki. Kryłów. gdzie ścigany za działalność konspiracyjną ukrywał się pod nazwiskiem Mrozowski. Klukowski pod tytułem "Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny" (1944). obiekty o charakterze edukacyjno – urzędniczym. Inni zajęli się tajnym nauczaniem .. synagoga. Powstały wówczas wsie Rzeczyca i Kąty na lewym brzegu Polskiej Łady. Doroszewskiego "Szkolnictwo na Zamojszczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej. lokale użyteczności publicznej miasta Szczebrzeszyna U schyłku XIX wieku (dane z 1890 roku) w Szczebrzeszynie funkcjonowały: obiekty kultu religijnego . kościółek murowany św. urząd notariusza.kościół parafialny katolicki. Wojciech Polak. dr Felicja ze Szczepańskich Piwowarkowa .zginął w obozie przejściowym w Zwierzyńcu. czy Stanisław Wójcik "Mały" z Krzechowa. Szczebrzeszyn (podcienia. zbiory artystyczne – pałac Zamoyskich w Klemensowie." Rocznik Zamojski. Katarzyny "ogólny ze stałym lekarzem". przebywali: • Włodzimierz Hasiec z Gorajca – Pottenboum na terenie Austrii • Stefan Kilarski ze Szczebrzeszyna – Buchenwald • Zofia Kormańska z Zamościa – Ravensbrück • Mikołaj Kuzycz Berezowski z Lipowca – Strasshof. Zamość. Kryłów. dwie cerkwie – prawosławna w zaadoptowanym do tego celu kościele pod wezwaniem św. uszkodzone kościoły – Biłgoraj. Katarzyny i unicka zlokalizowana przy ulicy Turobińskiej (obecnie Sądowa). in. po uprzednim wykarczowaniu puszczy (1578). który pełnił obowiązki komendanta obwodu AK Biłgoraj.szkoła początkowa II klasowa.szpital św. zamieszkałe w większości przez ludność żydowską). apteka.) Urzędnik szczebrzeszyński. urząd miejski. Frampol. W obozach koncentracyjnych m. lista zabytkowych obiektów zniszczonych podczas okupacji zabudowa drewniana . unikalny dziś egzemplarz dostępny jest w zbiorach wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Niektórzy z nauczycieli walczyli z okupantem z bronią w ręku. Zamość 1984. Piotr Bohun – zastrzelony został w Czarnymstoku w obejściu gospodarza Furlepy).Biłgoraj. a te wydał metodą powielaczową dr Z. dom schronienia. w roku 1830 wyjechał z rodziną do Warszawy. Hrubieszów. t. z Krasnego – Biedrońskiego i Michała Ćwika. obiekty o charakterze socjalnym . zespoły pałacowe – Łabunie. Łaszczów. uszkodzone bóznice – Szczebrzeszyn. Leonarda na cmentarzu. W roku 1946 została sporządzona lista ocalałych z wojennego pogromu nauczycieli. Tomaszów Lubelski.w swoim mieszkaniu w Podborczu przeprowadzała egzaminy maturalne . 22 – 42). oraz Sokołówka na prawym brzegu. na południe od wsi Radzięcin i Wola Radzięcka. Mańkowski w pracy "Między Wisłą a Bugiem 1939 – 1944" (Lublin 1987. po wyzwoleniu pełnił obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Gorajcu. w rok później z terenu gminy Stary Zamość aresztowano ze szkoły w Wierzbie Franciszka Skakuna i Adama Waśkę. zakłady fabryczne . dwory – Łaszczów. dwa domy modlitwy (bet – ha midrasze). w: • Gorajcu – Stanisław Jeż – Kelna. m. stacja pocztowa (od 1887 roku telefon). jej skład zamieścił Z. Goraj (bezcenne podcienia). folusz. Dąbrowica. jak Jan Kryk "Topola" ze Szczebrzeszyna (zebrał pieśni śpiewane przez zamojskich partyzantów. Małka Holc – zginęła wraz ze szczebrzeszyńskim Żydami w Bełżcu. Łopacińskiego w Lublinie). w tym 13 osób z Zamościa. in.. Dołhobyczów. Kolejno lokowane wsie to: Gromada.Lisowski (.

zwracano się do niego "Leon". i robił to tak powoli. Jej zachowanie wskazywało na obycie w wielkim świecie. i dzieliły się na trzy klucze. obok dozoru zapobiegającego zniszczenia ich. i tem celem najdokładniej obznajomić się obowiązany z miejscowością. Najpierw wyciągał świąteczne ubranie i czyścił go. Tam dała mu mieszkanie. jeżeli jakie są. w Krzywem ona w Harasiukach. ale nie gruba. bowiem wszystkimi lasami znajdującymi się w kluczu. Wg tradycji rodzinnej rodzice . Nie wysoka. Klucz Zwierzyniecki np. Józefowa poprzez Turzyniec. (w przeważającym procencie były to lasy). Krasnobrodu. Potem czyścił buty. jako córka Piotra i Kazimiery Radzikowskiej. obejmował okrąg lasów od Kosobud. i był przed wojną kierowcą hr. Każdy z nich obejmował ogromny obszar. na poły domownika . liczyły jeszcze ponad 180. a raczej pilnowania całości – zarówno mieć także powinien uwagę na ich porost. bywał tam nawet legendarny Miszka Tatar. położeniem i z nazwiskami uroczysk (dzielnic). Pulchna. Stanowczy." Musiał mieć odpowiednie przygotowanie. szczególnie panie. Niezmiernie pracowity i obowiązkowy. Dobra Ordynacji Zamojskiej pod koniec XIX wieku. ale grzeczny. Potem zaczynał się golić. Był gorącym patriotą.miał na imię Pantalejmon. a może to on wyswatał tą parę. (gajowy odpowiadał rangą dzisiejszemu leśniczemu.1858 : "Podleśniczy. mająca swoje zdanie. Wg. słowem wszystkiego w rewirze znajdującego się. Nie wiadomo jak się ta francuska rodzina znalazła w Polsce. i przez których szło prawie całe zaopatrzenie oddziału. Wszystkich intrygowało to małżeństwo. zwany przez rodzinę Jankiem mieszkał w Michalowie. jako najbliższy nadzór lasów sprawujący.000 ha. i drugim Janem Zdzisławem. i często stacjonowali. bardzo lubiła jazdę konną. a więc obszarem obejmującym dzisiaj dwa czy trzy nadleśnictwa. Było to stanowisko w ówczesnej hierarchii leśnej bardzo wysokie. Jak się poznali? On mieszkał. być może nawet studia na jakimś zagranicznym uniwersytecie. dowódcy dywersji. przez niektórych. Być może u niego poznali się.Oczkoś. Anegdotyczne były jego wyprawy w niedzielę do Szczebrzeszyna. a jednego z braci Józefa. a potem zaopatrywał ich w żywność. podleśny czy oficjalnie podleśniczy. a nieraz i całe oddziały partyzanckie. bo sam nie byłby w stanie zapewnić im pełnego zaopatrzenia. pracował stryjek Józefa Edmund."Wrzosa". błot. Rodzina ta po wojnie przeniosła się do Warszawy zabierając z sobą Leona. aby nie mylić go z dwoma bratankami . W Harasiukach. puszczę Solską. Kawęczyn. Pierwszy. mieszkając w Harasiukach. Księżopolski i Zwierzyniecki. Nie podpisał jej żaden członkowie rodziny. Ojciec Marii Luge. służbę wojskową w jedynej polskiej dywizji zmotoryzowanej wyposażonej w małe tankietki. co w tym czasie nie było wśród kobiet powszechne. analfabeta. Tenże Leon przechował aż do końca wojny rodzinę żydowską. który mieszkał w Zamchu. gatunki rosnącego drzewa i naturę ziemi. ojciec pani Marii Loc . bardzo przez wszystkich lubiana. Odbywał przed 1939 r. ale raczej panny do towarzystwa niż służącej. siwa.. już po uwłaszczeniu chłopów. Józef Lotz był prawnukiem sprowadzonego przez Ordynację Zamojską z Kurlandii leśnika. W gajówce Krzywe spotykali się. zesłano za to na Majdanek. Wskazywał na to jej sposób bycia. imienia Józef. tak jak na XIX rycinach. ale także służbowo. Wiedziało o tym kilka osób. Józef Lotz przepracował w leśnictwie jako gajowy. uczesana tak. in. W jakim charakterze nie wiadomo. Drugi zwany przez rodzinę Zdziśkiem był leśniczym w Zwierzyńcu. ale też jak do tego doszło. Mieszkał zawsze w tej samej gajówce. Wg instrukcji Ordynacji Zamojskiej z 19. Wykopał im w lesie ziemiankę. który był stałym gościem gajowych. Pracowita poczciwina słynął z powolności. wzbudzający od razu sympatię. Swobodna. Wysoki. wesoła. w leśnictwie. Józef Lotz był żonaty z Marią Luge (Luż). biorąca udział w rozmowach i dyskusjach.XI. że wszystkie włosy podniesione były równo z głową o kilka centymetrów do góry. Miał Lotz do pomocy w gospodarstwie człowieka na poły parobka. bez gama tłuszczu. zarządzał być może kluczem Księżopolskim. posądzany przez to o despotyzm. Najprawdopodobniej w prosty sposób. i był podporządkowany bezpośrednio nadleśniczemu) około 60 lat. prawosławny gdzieś z pod Tarnogrodu. że Maria była starsza od Lotza o 13 lat. Godziszewski. że był już prawie wieczór. Zapamiętałem go ubranego w czarne skórzane spodnie i taką kurtkę. który pomimo szykan gestapo nie podpisał volkslisty. Na tych czynnościach schodził mu czas do południa. a potem przez wiele lat nadleśniczym w Kosobudach. uczynny. Zamoyskiego. Nie tylko dlatego.jednym Janem. Kąty koło Zawady z powrotem do Kosobud. który obejmował m. Kilometr od gajówki Krzywe w uroczysku Mokra Debra miał swą siedzibę oddział ppor Stefana Poździka . Niedzieliska. towarzyska. chyba bez rodziny. i czarny beret ze srebrnym orzełkiem na głowie. i zapewniła pracę stróża w Wedlu. atletycznie zbudowany. myć. od wczesnych lat zupełnie siwy. Maria swoją młodość spędziła u hrabiów Łosiów w Narolu. aktu urodzenia jej ojciec był podleśnym Ordynacji Zamojskiej. Maria urodziła się w Hrasiukach w 1882 r.• • • Klemensowie – Maria Słomińska Latyczynie – Leopold Gwarda Żurawnicy – Adam Nędzyński Lotz Józef Gajowy Jan Józef Lotz używał na co dzień. a tym samym emeryturę. Zawiadywał on.mundur czołgistów. Żywa.

poglądy i zachowanie upodobniały ją do zakonnicy. Pierwsi osadnicy otrzymujący pozwolenie na zagospodarowanie tych terenów zobowiązani zostali jednocześnie do "służby wojskowej pod jurysdykcja wójta. Małżeństwo ich trwało ponad 25 lat aż do roku. i pogarszaniu się zdrowia. Posiadała np. oczywiście zaprzężonym w "Baśkę" W ostatnich latach zdana była na pomoc ludzi. chleba pobocznego zimowego. Była zamiłowaną czytelniczką książek również podczas pobytu w gajówce Krzywe. Później. wrodzoną inteligencją. siwa. (Romuald Kołodziejczyk) Lubycza Królewska Jak podaje Schneider (cytuję za B. trylogię Dumasa w skórkowej oprawie.Zdzisław i Janek Lotzowie. ogrzewania pomieszczeń porąbanym drzewem. pracowita lubiana przez ludzi. exakcyj. gdyż przywiozła do gajówki Krzywe sporo książek m. aby przeniosła się do niego. oporządzania i utrzymania inwentarza itp. gdyż Lotz nie żyje już od kilkudziesięciu lat. Otrzymała na pewno jakieś wykształcenie w domu lub na pensji. bardzo oddana gajówce i Lotzowi. w których działały szkoły (urodził się w roku1895. Lubyczę nazywano także " Lubicą". Kamionką i Hrebennem) należała do dzierżawy rzeczyckiej z liczbą poddanych 58. bez prądu elektrycznego. Mieszkała samotnie w gajówce Krzywe aż do swojej śmierci w roku 1988. Miała śliczną srebrzystą klacz "Baśkę". dokąd wracać została w Krzywym przejmując całą gospodarkę "kobiecą" Pozostała tam przez kilkanaście lat nawet po powtórnym małżeństwie Lotza. miał 20 lat. Trzy pokolenia ludzi ze Szczebrzeszyna i okolicy znały Lotza ze spraw służbowych.09. wywieziony w roku 1944 na Sybir za współpracę z partyzantką. Po wojnie i parcelacji majątków ziemskich ukończyła kurs pielęgniarski. lecz Wanda wolała pozostać w gajówce Krzywe. czyli kniazia jak go wówczas nazywano".1943 roku). lub "u Lotza". Jej wygląd. Wanda przeżyła męża o 15 lat. a także przekazują sobie informacje terenowe: "w prawo od Lotza". i zaopatrzenie we wszystko. Musiało to być ciężkie życie dla samotnej starej kobiety. lub "Lubiczą". Była o 12 lat młodsza od Lotza. że wielu go nie zna. "za Lotzem". W roku 1947 Lotz oświadczył się Antoninie Głazowskiej nauczycielce Gimnazjum i Liceum w Szczebrzeszynie. Zdzisław. Nie wiemy czy rodzina Marii też była niezadowolona z tego. który był nadleśniczym w Kosobudach. z której trzeba było ciągnąć wodę dla siebie i inwentarza.Józefa nie byli zadowoleni z tego. że być może nie mogła znaleźć lepszej partii. Ogromnie dużo pracy i serca w opiekę nad Wandą. Chlebowskim "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego") nazwa Lubycza jest pochodzenia rumuńskiego. Postać Lotza jest do dzisiaj popularna wśród mieszkańców najbliższych okolic pomimo tego. i szerokimi poglądami zawsze mierzył wyżej niż zwykły gajowy. Do dzisiaj np rozdzielając się w poszukiwaniu grzybów umawiają się na późniejsze spotkanie "koło Lotza". Gdyby żył w czasach. borówki i grzyby. proponował nawet. lub chodząc do lasu na poziomki. a najczęściej całymi rodzinami dla zebrania chrustu na opał. Spokojna. W czasie choroby Marii przyjechała na Krzywe jej siostra "Pani Helenka". "Lustracji z 1667 roku" Lubicza wraz z pięcioma innymi wsiami (m. Też nie wysoka. Po śmierci Marii nie mając. gdy w 1915r utworzono pierwszą szkołę w Szczebrzeszynie) na pewno zaszedłby zawodowo wyżej. Z jednej strony był to w świetle ówczesnych stosunków mezalians. Małżeństwo było bezdzietne. księcia mazowieckiego i bełzkiego z roku 1420 Lubycza. Niedługo po tym ożenił się z Wandą Kowalską. Pracowała u Czyżewskich w majątku Tarnogóra koło Izbicy w przepięknym. gdzie "Baśkę" zostawiała. podwód brania i innych ekstorsyj". W gajówce Krzywe od przed wojny aż do połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku mieszkał oprócz Lotza drugi gajowy Kawka. Wrócił po kilku latach. olbrzymim pałacu wybudowanym na miejscu dworu Tarnowskich z XVI wieku. Józef ze swoim ujmującym sposobem bycia. i pracowała jako pielęgniarka w przychodni zdrowia w Szczebrzeszynie. pisana wówczas jako wieś "Lubicz" mogła się rządzić prawem wołoskim. i dla napicia się wspaniałej w smaku wody ze studni liczącej kilkadziesiąt metrów głębokości. in. aby opiekować się chorą. Andrzej Chodor uwolnieni zostali "od wszelkich żołnierskich stacyj. Na mocy przywileju Jana III Sobieskiego wydanego w Lublinie w 1678 roku "uczciwi kniaziowie wsi Lubycza" – Bazyli Wańczyszyn. Lecz ta nie chciała rezygnować ze swego wdowieństwa. że ożenił się ze starszą o 13 lat panną. Urodziła się ona w miejscowości Gorliczyna położonej 4 km od Przeworska jako córka Franciszka i Joanny Malinowskiej. z głęboką studnią. Maria zachorowała i zmarła po kilku miesiącach (28. na "Szlakówkę". Zatrzymywali się u Lotza na kilka słów pogawędki. Piękną pamiątką jej pracy w Tarnogórze był przywieziony stamtąd na Krzywe inkrustowany sekretarzyk. Komplet książek Kraszewskiego. ale już nie do gajówki Krzywe. mogli ponadto zachować otrzymane . "przed Lotzem" itp. i roczniki różnych czasopism. 1973 kiedy to Józef Lotz zmarł nagle prawdopodobnie na zawał serca. w miarę upływu lat. zawsze ubrana w sukienki czy spódnice do samej ziemi. ciekawością świata. że wyszła ona za mąż za zwykłego gajowego. co było jej potrzebne do życia włożyli bratankowie Józefa . a sama szła do miasta po zakupy. Wg. Z drugiej była już w takim wieku. na której konno przyjeżdżała z Krzywego. in. Na mocy przywileju Ziemowita. przyjeżdżała już wozem wyposażonym w półkoszek. Alexiej Kiszczak.

który miał miejsce w pierwszej dekadzie lipca przywieziono więźniów z powiatu biłgorajskiego: z Babic (1 lipca). in. Parnasa. przez M.wiele z nich po kilkutygodniowym pobycie wywieziono na roboty do Niemiec. W kolejnym transporcie. W lipcu 1943 roku stan obozu żeńskiego wynosił około 11. w roku 1921 było ich 649. kolejne transporty z tego miasta w liczbie 6 i 11 osób miały miejsce 21 kwietnia i 6 czerwca. Głównym przedmiotem produkcji były naczynia i przedmioty przeznaczone dla celów kultowych ludności żydowskiej. że kobiet było co najmniej 14. Ogółem na transporty zamojskie przypada więc 12. Pasiek. Ludność Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku Obóz koncentracyjny na Majdanku funkcjonował od jesieni 1941 roku do 23 lipca 1944 roku.nazwa ta sugerowałaby odrębność pod względem zarządzania. Ułazów. W okresie międzywojennym mieszkała tutaj pewna ilość ludności żydowskiej. z Aleksandrowa. Pierwsze transporty ludności z Zamojszczyzny znalazły się na Majdanku pod koniec czerwca 1943 roku (były to ofiary akcji Grossaktion. " Ogółem przyjmuje się. której podczas rozłączania rodzin zginęła . Nieco wcześniej . Majdanu Górnego. W początkowym okresie funkcjonowania przywożono tutaj wyłącznie mężczyzn. wówczas miasteczko (prawa miejskie otrzymała w roku 1759) zniszczył pożar – do jego odbudowy brano drzewo z pobliskiego lasu zwanego "Boczków". jak sugeruje Zofia Murawska "numery kobiece w lipcu 1943 dochodziły do maksymalnej wysokości przekraczając 15. tak się jednak nie stało. Lipowca (3 lipca). Bidaczowa.liczbę kobiet ustalono na około 12. wielu zabijali tuż po przekroczeniu przez nich bram obozu. Jeśli nawet przyjąć. dotychczas nie jest znana dokładna liczba ofiar – Niemcy starannie zacierali ślady popełnianych przez siebie zbrodni: nie prowadzili dokładnej rejestracji więźniów. 16 września tegoż roku po raz pierwszy w ogłoszonym komunikacie podano charakterystykę obozu. że z tej liczby około 8500 kobiet zamojskich osadzonych było na polu V. W roku 1834 Lubyczę. ze zasłużyli się dla kraju swoją odwaga i uczciwością. in. Jak zeznawał Klemens Drzewiecki "w lipcu 1944 roku na Majdanek przywieziono ponad 800 rodzin z Zamojszczyzny."w okresie transportów z Zamojszczyzny pewna staruszka. w tym również niemowląt. .wcześniej prawa i przywileje.000 kobiet. które odeszły.500. Majdanu (2lipca). 80% ludności miasta – zostali wymordowani przez Niemców.500. Żeńska część obozu otrzymała nazwę Frauen Konzentrationslager (FKL) . lub tych. w ramach której Niemcy wysiedlili i spacyfikowali kilka wsi).000 osób. a wszystko dlatego . zakład dzierżawiony był m. skład narodowościowy więźniów i metody uśmiercania stosowane przez hitlerowców. Łukowej. *** Obóz na Majdanku przeznaczony był zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.31 marca przywieziono na Majdanek grupę mężczyzn ze Szczebrzeszyna. opuszczając w pośpiechu Majdanek w lipcu 1944 roku dokładnie niszczyli kartoteki więźniów i akta obozowej kancelarii. nadto znaczna ich część przebywała na polu III razem z mężczyznami i dziećmi. W roku 1855 ludwik Zieliński założył w Lubyczy fabrykę fajansu i wyrobów kamionkowych.000. należy przypuszczać. że w wyniku niezbyt sprawnej pracy kancelarii FKL numery więźniarek zmarłych." Zaledwie niewielka część kobiet z akcji pacyfikacyjnych na Zamojszczyźnie pozostała na Majdanku do chwili ewakuacji obozu. kobiet i dzieci. z powiatu chełmskiego: z Łowczy (6 lipca). W czerwcu 1944 roku zaczęto przywozić na Majdanek ofiary akcji wysiedleńczych na Zamojszczyźnie przetrzymywane dotychczas w obozie przejściowym w Zwierzyńcu – w kilku dużych transportach przybyło setki mężczyzn. Wysiedlana ludność początkowo przywożona była do obozów przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu. przyjmuje się. Większość osób przywiezionych do obozu stanowiły kobiety i dzieci . W jesieni 1944 roku obóz koncentracyjny na Majdanku przekształcony został na muzeum pamięci pomordowanych ofiar hitlerowskiego ludobójstwa. dzieci było około 4000. kiedy to oddziały Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego wyzwoliły miasto Lublin i obóz. Dąbrowicy (9 lipca) i Dereźni Majdańskiej (17 lipca). m. w tym kilkoro urodzonych podczas jazdy w wagonach bydlęcych. z chwilą wybuchu II wojny światowej Żydzi stanowili ok. a stamtąd po upływie kilku lub kilkunastu dni transportowana na Majdanek. ale już 1 październiku 1941 roku osadzono za drutami pola V pierwszą partię kobiet. znaczną grupę więźniów stanowiły także dzieci. rodzinę Goldsteinów. że podczas transportów w 1943 i 1944 roku (informacje te są niepełne) z Zamojszczyzny przybyło około 2500 osób . Osadzani byli na polu V kobiety łącznie z mężczyznami i dziećmi. Woli Różanieckiej. Huty Różanieckiej. zakład funkcjonował do 1911 roku.przywożono ich całymi rodzinami. nie były natychmiast oddawane nowo przybyłym. organizacyjnie obóz kobiecy podporządkowany był głównej komendanturze. która miała miejsce w lutym 1944 roku do Oświęcimia i Ravesbrück . Aleksandrowa (4 lipca). albo "Beczków". Księżpola. W sierpniu 1944 roku powołano z ramienia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Polsko Radziecko Komisję Nadzwyczajną do zbadania zbrodni niemieckich dokonanych w obozie zniszczenia na Majdanku w mieście Lublinie.

8 sierpnia 1943 roku operowano 8 lub 10 letniego chłopczyka z Zamojszczyzny. który zachorował na krup – nie było surowicy. stron 8) "Popularne piosenki". W obozie SS – man kres życiu ich kładł. Komory gazowe.wnuczka straciła zmysły i bez przerwy powtarzała jej imię. ten postanowiła przeprowadzić przebywająca w obozie dr Stefania Perzanowska .. Celowo głodem zasuszone. Zamiast znieczulenia miejscowego. z trwogi oszalałych. ukazuje bowiem cała gehennę obozów koncentracyjnych. Oświęcim. Gross – Rosen i Gusen. następnego dnia 200 osób . kobiet i dzieci w liczbie 91 oso. Ludność z Zamojszczyzny pozostawała na Majdanku do końca trwania obozu . Obozy wchłaniały miliony i wciąż Bez końca. To miejsce straszliwej tortury. dziecku groziło uduszenie. a los Dozwolił mu wytrwać do końca. Buchenwald. że sam przeprowadzi operację. które w zupełności by wystarczyło podał chłopcu narkozę ewipanową – podczas operacji chłopiec zmarł.mężczyzn i dzieci łącznie. To szczyt niemieckiej kultury na punkcie morderstwa ogarnął ich szał.22 lipca 1944 roku. Kompozytorów i Wydawców Z. Niech powie: "Czy istniał by dla innych świat. cyklony i strzał.A. Oto był kultury ich wzór. Kto dostał się zbirom do rąk. Kto próg obozu przekroczył. obozy to kaźnie i głód.. gdy armia I frontu białoruskiego zbliżała się do Lublina w obozie pozostawało około 2000 osób. Treblinka. wśród których znajduje się wstrząsający tekst "Obozy koncentracyjne" autorstwa Jana Litke.ludność z Zamojszczyzny i kalecy jeńcy radzieccy pozostali na miejscu – pozostałych ustawiono w kolumny i wyprowadzono pieszo z obozu. mógł je uratować jedynie zabieg chirurgiczny. wciąż nowych zwożono. Majdanek. Sobibór. "Obozy koncentracyjne" Obozy. *** W porozumieniu ze Związkiem Autorów. SS – mani biciem starali się zmusić ją do milczenia. Birkenau. "Kwiaty Oświęcimia" to dzieci na wiór. To miejsce sadyzmu i okrutnych mąk. w tym również obozu na Majdanku gdzie ginęli mieszkańcy Zamojszczyzny. w tej grupie kobiety i dzieci z Zamojszczyzny. Gdy nastąpiła ostateczna ewakuacja obozu .I. Gdyby zwyciężył ten gad " ? Kto widział ww obozie Treblinki ten tłum? Nagich. stanowi on moim zdaniem uzupełnienie tekstu .K.S Ludwik Lidke z Łodzi wydał (brak roku wydania. To z trupów ciągnący się wał. Dachau. 24 czerwca 1944 roku z obozu w Zwierzyńcu przywieziono grupę mężczyzn. Mauthausen. Wreszcie pejczami zamordowali kobietę. Czy przeżył by to jeszcze znów? . Niemiecki sadystyczny kat. który oświadczył. U komór gazowych szczutych sfora psów. Stutthof. Który bez końca tam trwał. Później zabijane główkami o mur.gdy dziecko leżało na stole pojawił się dr Blanke.

co ostrzega nas. Gdy zjawiła się policja zaczął uciekać i wówczas został postrzelony – zmarł w nocy 22 marca 1943. uciekał co sił. Icek Zimmerman zginął w warszawskim getcie. By znowu nie wrócił ten czas. by dzieci nam nie tłukł główkami o mur.Esterę i Szulima. A piece – palarnie dymiły w dzień – noc Paląc ludzi tysiącami. w roku 1918 uiścił podatek (z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) na rzecz Magistratu miasta Szczebrzeszyna w wysokości 20 koron. W latach trzydziestych ubiegłego stulecia (tuż przed wybuchem II wojny światowej) we wsi mieszkały cztery rodziny żydowskie . Przy drodze do Teodorowki zginął nieznany z nazwiska krawiec Jankiel. stolarz Szmul. Te stosy ciał. który mieszkał tutaj z rodziną prowadząc sklep. gazował. dzierżawy sadów i. które zdławił gaz. Gielda.Kto słyszał te krzyki pędzonych na śmierć. jego matka i siostra Gitla. We wsi ukrywano Żydów .Berek z żoną i trójką dzieci: Chaną. O latyczyńskich Żydach nikt z mieszkańców wioski nie pamięta. cyklony lub straszne tortury. Że legnie znów u naszych nóg ludność żydowska z terenu gminy Radecznica Ludność żydowska mieszkająca na terenie gminy w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej stanowiła liczebnie niewielkie grupy w poszczególnych wioskach . niektórych wywieziono do obozów pracy. Zginęła również jego żona i dzieci. By znowu jak rakarz. pozostali dzierżawili od wsi plac. na którym . Żydów rozstrzelali polscy policjanci z Radecznicy. t. ich obecność widoczna jest także w innych wioskach: w Chłopkowie . nie łapał nas wróg. wg. W chwili wybuchu II wojny światowej we wsi przebywali trzej bracia Gildenerowie . w roku 1950 odwiedziła rodzinną wieś) i Szmulem .z roku 1912 pochodzi informacja o Szmulu Gildener. Żona Icka Zimmermana miała na imię Socha. były to dzieci Judki Honiga z Zaporza.zaledwie jedna rodzina (Kafenbaumów) mieszkała w Czarnymstoku. mordował. Nie strzelał. Icek Zimmerman. Łajką i Perlą (przeżyła wojnę. Przed jednością zawaha się wróg. oraz dwie z których znane są tylko imiona ojców rodzin – Herszek i Moszek). Lub je zasuszał na wiór. Dlatego pamiętać należny nam wciąż. które w jesieni tegoż roku deportowano do obozu zagłady w Bełżcu. jego grunt położony był na gorajeckiej Tokarce. ci którzy ukrywali się przed Niemcami zginęli na uroczysku "Podleśna ". p. Niech się o tym dowie dzisiaj cały świat Jak ludzi mordował wróg – kat. Lejba Gildener był rolnikiem. Do komór gazowych strzałami. Jankielem i Jentą. Herszek i Urynek trudniący się handlem. Berek i Szmul Gildener utrzymywali się z handlu domokrążnego i sklepowego. oraz Icek Zymmerman. Niech będą tym znakiem.byli to : Jankiel Gildener.szewc Szloma. W roku 1921 na 650 mieszkańców Chłopkowa 21 osób stanowili Żydzi. gminnych zapisów w 1912 roku we wsi żyła rodzina o nazwisku Weistuch trudniąca się handlem.Solowski przechowywał w oborze sześciu Żydów. dzieci: Gitla. Szloma mieszkał u gospodarza o nazwisku Tuzin. Że jedność to siła – potęga. Kielmanem. Ten wioskę opuszczał. Lejba z żoną i dziećmi: Jankielem (przed wojną wyjechał do USA). większe skupisko Żydów odnotowano w Gorajcu. Chłopkowscy Żydzi zostali wywiezieni we wrześniu 1942 roku część z nich rozstrzelano. przyjęli na wychowanie dwoje dzieci . Na północno – wschodnim skraju Gruszki Zaporskiej w pobliżu Nowej Wsi w miejscu zwanym "Byki" żyły do 1942 roku dwie rodziny żydowskie (nieco wcześniej (1931 rok) cztery rodziny żydowskie mieszkały u okolicznych włościan w pobliżu Gruszki Zaporskiej (Fiszer.znany z nazwiska mieszkaniec Gruszki .jego żona miała na imię Masia. Lejzor i Łajka (przeżyła wojnę). I w leśnej gęstwinie się krył.

Dawidem. − Aron (nieznany z nazwiska). ukrywał się w Zakłodziu. w tej liczbie Szaji Mantel rannemu w nogę (pomocy udzieliła mu Ciepielaczka z Radecznicy).mieszkał z matką i siostrą.Judka Honig miał około 90 lat. Moszek i Srul.8 kwietnia 1913 roku. syn Borucha . Żydzi mieszkający w Zaporzu do 1942 roku grzebani byli na kirkutach w Turobinie. syn przeżył wojnę. Zginęli wszyscy prawdopodobnie podczas pogromu szczebrzeszyńskich Żydów w 1942 roku. Z zawodu rzeźnik.17 września 1917 roku. najmłodszą była córka Jankiela. W latach 1918 – 1939 w Mokrymlipiu żyły trzy rodziny żydowskie .ojciec pięcioosobowej rodziny.prowadził sklep. Najstarszy zaporski Żyd . W 1942 roku deportowano ich do Szczebrzeszyna – prawdopodobnie dwie osoby z wymienionych rodzin przeżyły okupację.Szaja Mantel. córkami Henią i Jentą. najuboższy we wsi Żyd. nazwiska którego nie udało się ustalić. Małka Honig . wynajmował się do pracy jako kopacz nowin rolnych na po ukazowych gruntach włościańskich. córką Gitlą i Rajzlą. załatwiał ich sprawy w urzędach.wdowa z córką i synem. synami Abramem i Szlomą. Abram Flug zmarł w 1928 roku po nagłej śmierci dziedzica Bramskiego. Jankiel z żoną mieli sklep bławatny.Jenta. Wszyscy zaporscy Żydzi utrzymywali się z handlu. mistrz szewski. Szczebrzeszynie i Frampolu. Jentą. Godził zwaśnionych. udzielał ślubów.Jokwa . p. ci którzy mogli. Łajką.Fridliner Szyja . W 1942 roku w Radecznicy żyły następujące rodziny żydowskie: . z żoną (jej imienia nie udało się ustalić). Gecel także prowadził sklep "z fajką. podobno udzielał ślubów nowożeńcom wyznania mojżeszowego. . Aron Waks . młodsza dziewczynka miała na imię Chajka.Lejzor Honig z żoną Małką. Josef. Lejzorem. Strasberg Gecel z żoną Małka i dziećmi – Itą i Chuną.16 października 1916 roku. Rodzina Honigów zajmowała się rzeźnictwem. Flugowie dzierżawili staw w Podlesiu Małym – hodowali w nim ryby. była to pięcioosobowa rodzina . w roku 1941 urodziła im się córka. prowadzili sklep. Mieszkał w domu rodziny Marcina i Julii Dziura. handlował owocami. Z zawodu krawiec męski. W 1927 roku w Zakłodziu żyło pięć żydowskich rodzin: . przed 1939 rokiem Motek wyjechał do Ameryki Południowej. Zamordowanych Żydów z nakazu Niemców pogrzebano na miejscu zbrodni. zajmował się handlem domokrążnym. ocalało także dwoje Żydów z Radecznicy (byli nieobecni w miejscu ukrycia) . . t. Hejno służył w wojsku polskim. Herszkiem. Małką . We wrześniu 1942 roku wywieziono ich do Szczebrzeszyna.jej nazwiska nie udało się ustalić. W roku 1918 w Zaporzu prowadził handel domokrążny Szmul Grinbaum. Szaja był radecznickim Żydem. dwie dziewczynki i chłopiec i imieniu Bencje.Motek Klajner z żoną Cywią. razem około 12 osób. W Podlesiu Dużym mieszkała jedna rodzina żydowska . jej siostra Niuńka . synami Hejną i Kalmanem. Chuna Strasberg miał 15 lat.stały ich zabudowania. że w Zaporzu w 1912 roku żyła jedna rodzina żydowska o nazwisku Fridlinder. Ukrywali się w radecznickich Dołach II z paroma Żydami z Zaporza i Radecznicy.Josef Bajczer. . Aron utrzymywał sklep Zakłodziańscy Żydzi zostali straceni przez Niemców na terenie Sułowa (w Choinach) . jego rodzina składała się z czterech osób. dopiero w drugiej połowie 1942 roku na tym terenie zaistniały bez kadiszowe pochówki żydowskie.sześcioosobowa rodzina rzeźnika.jego żona i pięcioro dzieci: Hejno.Icek Aszenberg z żoną Bajlą i dziećmi: Dwojrą. brat Dawid .Srul z żoną i trójka dzieci.rodzina Herszka (nieznana z nazwiska).Jenta i Symcha Adelerman. . Jankiel (nazwisko nieznane). pozostali zginęli.Judka Honig z żoną Haną i dziećmi: Jentą. utrzymywał się z handlu . Herszek był przewodniczącym tej małej wspólnoty wyznaniowej. Z chwilą wybuchu wojny w Zaporzu żyły trzy rodziny żydowskie . po wyzwoleniu służył w wojsku polskim. dzierżawą sadów "na pniu". Rzeźnik. W Podlesiu Małym żyła rodzina Abrama Fluga . a następnie gdzieś uciekł. i. prowadził sklep. który pożyczył od Abrama dużą kwotę pieniędzy. mydłem i powidłem". Ickiem. Mantlowie mieszkali u rodziny Ciepielaków. Z zapisów gminnych wynika. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. . Szają. zajmował się handlem obnośnym. w czasie okupacji był funkcjonariuszem w turobińskim Judenracie. uciekli. 15 latkowi z Zaporza. Mieli własny dom (spalił się 25 lipca 1944 roku). rodzina ta prowadziła we wsi sklep. . młodzież żydowską uczył pisać po hebrajsku. mieszkali w komornem u Józefa Sobczaka. jego siostra Ita urodziła się 26 maja 1926 roku.Jankiel Aszenberg z żoną Marią. . Niuńką. Żydowskich miejsc pochówków na terenie gminy Radecznica nie było. Moszek Wajstuch.niektórym udało się zbiec. Pewnego dnia ktoś ich zdradził wydając w ręce turobińskiego Schupo. Z masakry udało się zbiec Chunie Strasberger. Przed deportacją w 1942 roku Bencje ukrył się u rodziny Dziochów. . handlem domokrążnym i obnośnym. w lutym tegoż roku opodatkowany został kwotą 30 koron na rzecz magistratu w Szczebrzeszynie.

a miejsce ich pochówku jest nieznane. Menasze. .Symcha Adlerman z żona Jentą z Samburskich. − dentystka u Lejzora . . żoną Serle i dziećmi: Symką. którzy zginęli podczas zagłady.. Ostatnimi pogrzebanymi w Radecznicy Żydami byli zaporscy Żydzi o nazwisku Honig. Najbogatsza rodzina żydowska we wsi. W roku 1936 placówkę przemianowano na Szkołę Przysposobienia Rolniczego im.Chyl Honig z domownikami: Herszkiem. Prowadził piekarnię i sklep spożywczy "U Fajgi". 2 lutego 1943 policjant o nazwisku Furmaniak zastrzelił w Radecznicy Żyda Mieczysława Breslera. którego polskie tłumaczenie brzmi: Pamięci moich rodziców. Niech pamięć ich będzie błogosławiona. Moszek z żoną Ryfką. . Przedmiotem zajęć w szkole były zarówno lekcje teoretyczne jak i zajęcia praktyczne w przyszkolnym gospodarstwie rolnym.Moszek Weistuch i Icek Mantel – mieszkali w bardzo przeludnionej chałupie z sienią przez środek.Edwarda z Honigów Durakowa. Łajką. gdzie mieszkała z rodzicami do roku 1873. Zabitych pogrzebano pod południową ścianą zamieszkałej chałupy.Arie Geld z rodziną. Lejbą.nazywała się Sabina Bresler. poród odebrała znachorka Kaczorka z Radecznicy). Zajmował się handlem. Szkoła stanowiła ważny ośrodek kultury rolniczej ówczesnej Zamojszczyzny – organizowano wystawy rolnicze. Jednym z nauczycieli pracujących w janowickiej szkole był Tomasz Mazurek. oraz jeden Żyd warszawski ujęci w Gruszce Zaporskiej. wyprowadzili z izb obu rodzin 7 dorosłych i 6 z nich zastrzelili tuż obok domu. Następna zagłada dokonana była przez hitlerowców. jej mężem i synami: Rubinem. Luksemburg Róża (1871 – 1919). dzierżawą sadów. który dał się poznać jako wielki społecznik. Pożar wojenny 25 lipca 1944 roku zniweczył dom Lejzora Honiga i spadkobierczyni nic nie uzyskała. siostry i trzech braci. W domu Chyla Honiga znajdowała się mała bóżnica i szkółka [języka?] hebrajskiego. mieszkał w domu Miklińskich. Posiadali własny dom i transport konny. oraz delegacje z czechosłowackich Uniwersytetów Ludowych. zginęli razem z miejscową ludnością żydowską. Przyjechała do Radecznicy z dwoma dorosłymi synami Hipolitem i Mieczysławem. Wiosną 1943 roku policjanci w służbie niemieckiej pojmali ukrywających się w radecznickich Dołach II Symchę i Jentę Adlerman (pod koniec 1942 roku Jenta urodziła dziecko. Jentą. Józefa Piłsudskiego. Gdy na naleganie żandarmów nie chciała odstąpić od skazańca zabito ją razem z mężczyznami. przyjmowano wycieczki uczniów szkól powszechnych. Szają i Zelikiem zajmował izbę południową . Lejzorem. przyjeżdżali indywidualni rolnicy.napadli na dom Moszka Weistucha i Icka Mantla. Weistucha będąca w wysoko zaawansowanej ciąży. podczas ucieczki został lekko ranny w rękę. Cywką. Herszkiem. w jego domu od 1942 roku funkcjonowała szkoła powszechna. dożynki.ich dom spłonął w lipcu 1944 roku. . Po latach ocalały z pogromu syn Moszka Weistucha – Rubin. emerytowany major WP rodem z Czarnegostoku. którą w Radecznicy nazywano "angielską śmiercią". pierwotnie Rozalia urodziła się w Zamościu. (Stanisław Zybała) Ludowa Szkoła Męska w Janowicach Powstała w dwudziestoleciu międzywojennym.w izbie od północy mieszkał Icek z ciotką.Srul Samburski. córką. Samuel Samburski. . sąsiad Samburskiego i Chyla Honiga.Herszek Goldblit. Podobno zajadle broniła swego męża uwieszając mu się na szyi. rzeźnictwem. Dawidem. Pewnego dnia do wsi wpadli Niemcy i urządzili zbiorowy mord na żydowskich mężczyznach . oraz Związku Ogrodniczo – Pszczelarskiego.pozostała po nim córka . Żyli tu.ostrzelano wówczas z długiej broni wszystkie mieszkania żydowskie (oprócz Mordki). uszli ze Lwowa by się ukryć przed Niemcami. Liczebność jego rodziny nie jest znana. jednym z absolwentów jest Alfred Smoter. . która po wyzwoleniu mieszkała w Katowicach W 1947 roku była w Radecznicy i poszukiwała nieruchomości po swoim ojcu. Prowadzili sklep tekstylno .Surę. dom spalił się 25 lipca 1944 roku. dom. odwiedził miejsce zagłady swoich najbliższych i sąsiadów i upamiętnił to miejsce bryłą skalną z napisem. córkę M. Świadkowie tragedii oglądali ruchy nieurodzonego dziecka w martwym ciele Sury. siódmemu udało się zbiec.odzieżowy zlokalizowany w dworku Waśniewskich. Pierwszy pogrom Żydów z Radecznicy i Zaporza odbył się między 5 a 15 października 1939 roku przeprowadzony przez opozycję antysemicką . pełnił obowiązki prezesa Związku Powiatowego Plantatorów Tytoniu. Zabito w tym czasie jedną Żydówkę . pierwszym kierownikiem (1925 – 1939) był Stefan Bauer. w którym mieszkali spłonął 25 lipca 1944 roku. Sara Samburska. Prowadzili sklep bławatny. zajmowali się skupem zboża . W Radecznicy zamordowany został również Honig Lejzor . posiadał własny dom oraz sklep tekstylno odzieżowy.

W lutym 1906 roku aresztowano ją za wspomniana powyżej krytykę pruskiego militaryzmu. Związek małżeński z Gustawem nie trwał zbyt długo. Uroczysty pogrzeb odbył się 13 sierpnia 1919 roku. gdzie podjęła współpracę z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec. in na pamięć "Pana Tadeusza". ucząc się m. Po zawarciu związku małżeńskiego z Gustawem Lübeckiem uzyskała możliwość wyjazdu do Niemiec. Marzeniem. W roku 1917 zostaje aresztowana za antywojenną działalność. Po powrocie do Berlina niestrudzona w pracy na rzecz wprowadzenia ustroju socjalistycznego podjęła dalszą współprace z socjaldemokratycznym środowiskiem berlińskim. polskie wydanie w roku 1959) Róża Luksemburg uważana za najwybitniejsza kobietę – działaczkę w dziejach ruchu robotniczego była z przekonania pacyfistką. Zorganizowane w Berlinie tzw." Nie znajdując zrozumienia dla swoich poglądów i pragnień odsunęła się od życia politycznego na rzecz pracy naukowej. Po odzyskaniu wolności nawiązuje współpracę ze "Związkiem Spartakusa" . czy rewolucja?" (1900). Gdy wybuchła wojna. tym bardziej. handlujący drzewem przeniósł się z rodziną do Warszawy. przywódcy w tym Róża Luksemburg zostali zmuszeni do ukrywania się. że Niemcy zostały ogłoszone republiką. Ukrywała się pod przybranym nazwiskiem do 4 marca 1906 roku. który doprowadziłby do obalenia rządu i przejęcia władzy przez komunistów. Znawcy przedmiotu (cytuję za Michałem Czajką) określili tę publikację jako "najwybitniejszy wkład Róży Luksemburg do marksistowskiej teorii ekonomicznej". wydanie polskie ukazało się w roku1958. Jej edukacja w tym kierunku nie trwała długo. Studia ekonomiczne ukończyła doktoratem w roku 1887 obronionym pracą "Die industrielle Entwicklung" Polenus (Rozwój gospodarczy Polski"). w roku 1913 ukazała się jej praca "Akumulacja kapitału" (wydanie polskie 1963). Klęska Cesarstwa Niemieckiego w 1918 roku przyniosła Róży Luksemburg przebywającej przebywającej w więzieniu we Wrocławiu nadzieję na wolność.lewicową grupą niemieckich działaczy rewolucyjnych. aresztowana przebywała do czerwca w więzieniu..wtedy jej ojciec. która od roku 1900 nosiła nazwę Socjaldemokracja Królestwa Pilskiego i Litwy (SDKPiL). że możliwe będzie zorganizowanie strajku powszechnego. Luksemburgowie byli rodziną na wskroś zasymilowaną. podobnie jak ona działacza rewolucjonistę – Leona Jogichesa. W więzieniu pisze tekst o rewolucji rosyjskiej (po raz pierwszy opublikowany został w 1922 roku) krytykując Włodzimierza Lenina i Lwa Trockiego za likwidację swobód politycznych wprowadzonych na krótki okres czasu przez rząd tymczasowy – "wolność tylko dla zwolenników rządu tylko dla członków partii – choćby byli nie wiadomo jak liczni – nie jest wolnością – pisała. 15 stycznia 1919 roku Róża zostaje aresztowana i odprowadzona do sztabu "Freikorpsów". Róża Luksemburg została osamotniona w swoich poczynaniach. podczas którego klasa robotnicza zmusi rząd do ustępstw. o czym świadczy jej krytyka pruskiego militaryzmu ogłoszona przed wybuchem I wojny światowej. w której zawarła podstawy swego światopoglądu politycznego. angażując się w działalność tajnego kółka socjalistycznego. Rozalii (Róży) już od najwcześniejszych lat znane były utwory polskich pisarzy – szczególną uwagę poświęcała twórczości Adama Mickiewicza. Stało się inaczej. wkrótce skupiła swoją uwagę na ekonomii. . W roku 1889 wyjechała na studia przyrodnicze do Zurychu. które towarzyszyło Róży Luksemburg przez całe życie było zorganizowanie powszechnego strajku mas robotniczych. Przesłuchanie trwało krótko. Po kilku dniach berlińscy rewolucjoniści zostali pokonani.. działacza Socjaldemokracji Królestwa Polskiego pochodzącego z Wilna (zamordowany został przez niemieckich kontrrewolucjonistów w marcu 1919 roku). Wraca do berlina i wspólnie z Karolem Liebknechtem podejmuje decyzje o utworzeniu Komunistycznej Partii Niemiec. przeciwników toczącej się wojny. W Warszawie ukończyła gimnazjum. określane potocznie jako "Freikorps". skupionych pod przywództwem Karola Liebknechta. a jej rodzima partia opowiedziała się po stronie działań wojennych. zajmowała jednocześnie kierownicze stanowisko w utworzonej przez siebie partii. przeciwko którym Rząd wystawił ochotnicze oddziały przeciwników rewolucji. "powstanie styczniowe" (1919 rok) zakończyło się klęską rewolucjonistów. Pod koniec grudnia 1905 roku zdecydowała się na przyjazd do Warszawy by naocznie zobaczyć jak przebiega rewolucja. "Wstęp do ekonomi politycznej (1926. który miał ja przewieźć do miejsca osadzenia. Ciało Róży Luksemburg odnaleziono po kilku miesiącach w jednym z berlińskich kanałów. zresztą miała towarzysza swego życia. Rok 1893 był przełomowym w jej życiu i zadecydował o dalszej życiowej drodze – Róża Luksemburg znalazła się wśród założycieli partii pod nazwą Socjaldemokracja Królestwa Polskiego. Rok przebywała w więzieniu. nie została jednak przyjęta zbyt entuzjastycznie – niemieccy działacze komunistyczni opowiadali się za rewolucją w dosłownym tego słowa znaczeniu – Róża Luksemburg "zakładała. Jest również autorką cennych publikacji o charakterze ekonomiczno – politycznym: "Reforma socjalna. Wyprowadzona ze sztabu zostaje zastrzelona w samochodzie.

Jan wziął winę na siebie. rodem z Siennic w powiecie tomaszowskim. wciąż murują się. niemieckich żandarmów i polskich policjantów. którego siedziba znajdowała się w leśniczówce w Podlesiu Małym (wcześniej w Gorajcu). że ojciec nie wie o niczym. a fabrykantów różnych coraz więcej przybywa.to za jej sprawą dwaj gospodarze: Marcin Sitarz z Wólki Czarnostockiej i Andrzej Poznański z Gorajca zostali zesłani na Sybir. wiekowa staruszka mieszkała w Szczebrzeszynie. nr 43) zamieszczono 22 czarno białe fotografie.. Powstała niezwykła dokumentacja fotograficzna naszej rodzinnej "buraczanej" ziemi tomaszowskiej. M . Dziewczynki karmiła mamka – kobieta z Kocudzy. Gdy wybuchła rewolucja 1917 roku powrócił do Szczebrzeszyna i tutaj sprawował podrzędną role przy Sądzie Pokoju. Zmarł w Szczebrzeszynie w latach czterdziestych XX wieku. gdzie pełnił obowiązki administratora jakiejś kopalni. Łyś Jan Żołnierz kompanii wrześniowej 1939 roku. żył w latach 1919 – 1985. w obejściu jego ojca Antoniego. zajmował się również tajnym nauczaniem w swojej rodzinnej wsi. Wspomnienia zostały opublikowane przez dr Zygmunta Klukowskiego w 1937 roku: "Kazimierz Łukaszewski." Łopatyńska Halina Ostatnia nauczycielka w Czarnymstoku w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej.Ł Łaski Karol Rachmistrz państwowy. Feliks fotografował swoich sąsiadów. Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopadowego (1852 – 1853)". gajowego z Obroczy Niemcy (prawdopodobnie na skutek donosu) znaleźli bron.. po tym czasie jego funkcję przejął Jan Jaźwiski z Uścia a Łopatyński został wójtem gminy Radecznica. Podczas okupacji czynnie działał w Związku Walki Zbrojnej i Batalionach Chłopskich. W roku 1992 w Muzeum Okręgowym w Zamościu prezentowano prace Łukowskiego na wystawie zatytułowanej "Było to 50 lat temu". Łukowski Feliks Fotograf amator. o twórczości Feliksa Łukowskiego wypowiedział we wspomnianym kwartalniku jego przyjaciel – Jerzy Lewczyński "Feliks pasjami fotografował ludzi. ale najważniejszym tematem jego zdjęć jest wiejska codzienność. W dniu 4 maja 1884 roku objął stanowisko pisarza gminnego (po Janie Buczyńskim) – pisarzem był do wiosny 1894 roku. W latach następnych latach pełnił funkcję sędziego sądu gminnego. pełnił funkcję reportera (nosił wówczas pseudonim "Pstryk") w Biurze Informacji i Propagandy AK. jego prace doczekały się także publikacji – na łamach kwartalnika "Karta" (2004. Łopatyński Jan Przybył do Radecznicy z Moniatycz. (Stanisław Zybała) Łukaszewskiego Kazimierza córki Z małżeństwa Kazimierza z Anielą ze Smulskich (ślub odbył się 21 sierpnia 1833 roku) urodziły się dwie – bliźniaczki. W roku 1916 na bazie dotychczasowej szkoły rosyjskiej zorganizowano w Czarnymstoku polską szkołę czteroklasową. W roku 1906 wyjechał do Szczebrzeszyna a po wybuchu I wojny światowej do Rosji.. Łopatyńska współpracowała z Rosjanami . w roku 1821 sporządził (prawdopodobnie na polecenie władz gubernialnych lubelskich) raport odnośnie miasta Rubieszowa/Hrubieszowa. w którym stwierdził że miasto sukcesywnie się rozwija: "domów murowanych już dość wystawiono." Łyś Antoni Gajowy ze Zwierzyńca. Został rozstrzelany 3 grudnia 1939 roku. partyzantów. aresztowany 28 marca 1943 roku wraz z trzema synami został rozstrzelany na stacji kolejowej w Krasnobrodzie. To ona przekazała dr Klukowskiemu rękopis wspomnień ojca (136 stron zapisanych w dwóch zwykłych brulionach szkolnych). później Grodzkim. kupiectwo znacznie się podniosło. W okresie międzywojennym jedna z córek Kazimierza Łukaszewskiego (nie znamy jej imienia). była córka popa z Łaszczowa. żona Kazimierza zmarła przy porodzie. twierdząc..

III. dowódca oddziału partyzanckiego – poświęcona jego żołnierzom tablica pamiątkowa znajduje się w kościele w Mokrymlipiu k. Dokument na jego nazwisko sygnowany datą 31. Małek Jacek Świątkarz. podczas działań bojowych w czerwcu 1944 roku wpadł w ręce Niemców. Uścia i Bukowej – zm. W 1918 roku. Łaszczowie i Horodle. Madej Franciszek ps. Jan Magiera otrzymał od Władysława Warneńczyka zapis na wsi Modryń za jego zasługi jako tłumacz języka węgierskiego. pracował w Osuchach. Radecznicy. 1886 we wsi Uście. 7 kwietnia 1944 roku żołnierze AK zrobili w Panasówce zasadzkę – Majewski został ciężko ranny.był kawalerzystą . z tego powodu wystąpił do Burmistrza i Rady m. Wykonał wiele rzeźb. Majewski (. V. z zawodu leśniczy. gdy gen. Kilkunastu Żydów (relacja Edwarda Bulaka z Sułówka) zginęło za jego sprawą w Tworyczowie. Funkcje burmistrza w Józefowie pełnił w latach 1868 – 1869. Strażak w zaburskiej OSP. "Kruk" Podporucznik.Władysławą z Gochów Makuchową ps. Magierowie Jan i Wojciech Najstarsi właściciele wsi Mircze i Modryń położonych w gminie Mircze. 3. o jednym wiadomo że istniał w okolicach Bondyrza (relacja komandora Marynarki Wojennej Eugeniusza Jereczka z Zawady). zawarł związek małżeński z Agnieszką Łechowicz. podczas I wojny światowej służył w carskiej armii. Malinowski Julian Absolwent szczebrzeszyńskiego gimnazjum. z których wychowało się tylko dwoje – Helena i Władysław. .. syn burmistrza Tyszowiec. które zachowały się w dobrym stanie. in. magazyny broni zrzutowej Komenda AK Obwodu Zamość dysponowała na terenie Zamojszczyzny kilkoma magazynami broni uzyskanej ze zrzutów. "Mrówka" Pracownik mleczarni w Szczebrzeszynie. Torunia i starszych cechu szewców. Często (jak odnotował w swoich wspomnieniach Ignacy Kurzępa ze Zwierzyńca) "pojawiał się w Szczebrzeszynie w czasie targu i tam strzelał do ludzi bez żadnego powodu – szczególnie lubił mordować Żydów". ok. w celach zarobkowych wyemigrował do Torunia.. natomiast jego brat Wojciech dokonał zamiany ze swoim synem – oddając mu Gostomię (w ziemi rawskiej) za zarządzaną przez tegoż wieś Mircze (w ziemi bełskiej). u Jana Ciosmaka w Ciosmach przechowywany jest jego krucyfiks mając wysokość 28 cm. Przed objęciem urzędu burmistrza pracował jako kancelista w Tyszowcach.) Gestapowiec znany w powiecie zamojskim jako okrutnik i zbrodniarz. Zmarł w Zamościu. m. ur. Majewski Franciszek Rodem z Sułówka. Do kraju powrócił w 1919 roku. Dowbór Muśnicki formował wojsko polskie. Ostatni burmistrz Józefowa w XIX wieku. była to prawdopodobnie zdrada dokonana przez "wtyczkę " Gestapo. pełnił również obowiązki kierownika artystycznego Zespołu Śpiewaczego "Zaburzanki". Przez wiele lat grał w Zaburzańskiej Orkiestrze Dętej. Franciszek znalazł się w jego szeregach . Franciszek Majewski zmarł w 1957 roku (Aleksandra Bulak) Makuch Stanisław ps. 1765 roku zachował się w Archiwum Toruńskim. jego jednostka stacjonowała w Żytomierzu. "Gejsza". Mackiewicz Karol Szewc zamojski. Radecznica).Maciąg Henryk (1946 – 2006). łącznik Batalionów Chłopskich (przerzucał konspiracyjną prasę w okręgu IV obwodzie IV b). Zamościa o wydanie mu świadectwa dobrego urodzenia w celu przedłożenia go Radzie m. Z małżeństwa tego urodziło się czworo dzieci. Zginął w lasach biłgorajskich w czerwcu 1944 roku wraz z żoną . 1810 roku we wsi szewce k. rodem z Zaburza (gm.

Andrzej Kokowski z Zakładu Archeologii UMCS wykazały iż Goci pojawili się w Kotlinie Hrubieszowskiej około 180 lat po Chrystusie.. nad Huczwą zbudowali jedną z największych cywilizacji w Europie. Kwatermistrz Obwodu Biłgorajskiego ZWZ – AK. Pochowany na cmentarzu w Zwierzyńcu. ps. "Skała". ps. inspektor Zamojskiego Inspektoratu AK w okresie XII. jej skład osobowy stanowiło około 60 żołnierzy zorganizowanych w trzy plutony. Mazur Bolesław (1928 – 2005). mieszkaniec Smorynia (powiat biłgorajski). W Masłomęczu mieszkało ich około 10. Markiewicz Edward. komendant Obwodu Biłgorajskiego ZWZ – AK w okresie XI." (Janina Wieczerska. Markiewicz Władysław. VI. Powstała na gruntach wyznaczonych przez Tomasza ordynata Zamoyskiego na utrzymanie księży."Znachor" Komendant Placówki w Kolonii Niedzieliska (kwiecień 1940 – lipiec 1944). 1942 – VI. 28 lipca 1761 roku ówczesny proboszcz tomaszowski – Białkowski zawarł porozumienie z Klemensem Zamoyskim. członek Batalionów Chłopskich. mały Katyń Określenie stosowane w publicystyce i literaturze dotyczącej historii Grabowca z czasów II wojny światowej . 1944). Placówka znana była pod nazwa Konsolidacja Obrońców Niepodległości – Kadra Bezpieczeństwa – Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa. poległ w bitwie pod Osuchami. 1941 – XII. 1899 – 24. podczas lokowania wsi duchowni zawłaszczyli część gruntów należących do Ordynacji Zamoyskiej. zmarł w 2008 roku. Pochowany na cmentarzu w Zwierzyńcu. Markowicze Dzierżawcy młyna w Rudzie k. "trzeciej miary". na mocy którego Maziły przeszły na własność Ordynacji a parafia została wynagrodzona suma pieniężną. rannych z miejscowego szpitala "ewakuowano" każąc im iść pieszo w stronę Góry Grabowieckiej. Zwierzyńca (1594 rok).Małek Izydor. ks. Dowódca zgrupowania partyzanckiego AK – BCh. gdzie "ich Ruscy zabili strzałem w tył głowy. korespondent "Rejsów. którymi kierował prof. którą prowadził od 1852 roku w Zamościu. kpt. znana z osadnictwa Gotów – odkryto na tym terenie cmentarz i osadę Gotów z II – IV wieku naszej ery.. 1942. "marysieczka" Tak nazywały biłgorajskie kobiety krótki kaftan wyszywany różową włóczką. VI.24 września 1939 roku żołnierze Armii Czerwonej wymordowali w Grabowcu znaczną ilość przebywających tutaj żołnierzy polskich łącznie z miejscowym lekarzem. Za wykonywane usługi dla okolicznej ludności (przemiał zboża) pobierali opłatę tzw. Dziennika Bałtyckiego"). Kolejne badania archeologiczne. z białymi mankietami. 000 Maziły Wieś w powiecie tomaszowskim założona przez tomaszowskich księży. biskup Biskup senior diecezji siedleckiej absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. . urodzony w listopadzie 1889 roku. czyli z przekazanej do przemiału ilości zboża jedną trzecią zabierali dla siebie. Mazur Jan. tartak " i jeszcze jeden zakład nazwany rudą". ps. 1944. Manzyra Julian Właściciel wytwórni świec łojowych i mydła. "Kalina". której w rzeczywistości księża tomaszowscy nie otrzymali. zamordowany przez gestapo 9 września 1943 roku. Był nieco krótszy od algierki → algierka Masłomęcz Wieś położona na terenie gminy Hrubieszów. Oprócz młyna rodzina Markowiczów dzierżawiła folusz w Rudzie (istniał od 1580 roku). mjr (6.

IX ( Warszawa 1957). Rozwar Zybała "Rzeczpospolita Radecznicka (wrzesień 1939 – lipiec 1944) i druga konspiracja" (Lublin 2007) nazwa miejscowości Aleksandrów ilość zamordowanych osób miesiąc i rok.nauczyciel uczył wybraną grupę uczniów (zwanych monitorami). ordynatów Zamoyskich. Anna w 2001 (Jacek Michoński) miejsca straceń ludności żydowskiej Liczebny wykaz ludności pochodzenia żydowskiego wraz z nazwą miejscowości w której miała miejsce egzekucja sporządzony został na podstawie informacji zawartych w Biuletynie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce . na Zamojszczyźnie metodę tę stosowano m. przed wojną ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Szczebrzeszynie. R. t. Wydobywano torf i kamienień wapienny. Stanisław Michoński zmarł w 1972 roku. Męża – Stanisława poznała w Szczebrzeszynie gdy był Dyrektorem Szkoły Zawodowej w której pracowała i tu wzięli ślub. przybyła do Szczebrzeszyna z Podlasia. cegielnia o 4 piecach – roczny zysk z wypalania cegły wynosił 1200 rubli. Po odwilży został zrehabilitowany i mógł powrócić do pracy w Szkole Zawodowej. W roku 1939 na łamach "Kalendarza Serafickiego" (Radecznica 1939) Franciszek Boguciński Migdał zamieścił szkic o odzyskaniu przez OO. istniała stajnia koni rasowych. albo dłużej pracował w Cukrowni Klemensów. w którym odbyła się egzekucja 36 sierpień 1942 .Mejer Chaim Josel Żydowski kupiec z Chełma. obowiązki majstra pełnił młynarz sprowadzony z Austrii. informacje o ludności z terenu gminy Radecznica zaczerpnięto z prac: R. Miączyn W latach osiemdziesiątych XIX wieku istniała wieś i folwark o tej nazwie. Mękicki Rudolf Artysta grafik na stałe współpracujący z Muzeum Narodowym we Lwowie. in w szkole powszechnej w Gorajcu. które poruszała maszyna parowa o mocy 24 KM. W 1885 roku w Miączynie znajdowała się cerkiew parafialna po unicka będąca filią cerkwi w Zawalowie (murowana z 1824 roku). metoda Bell – Lankastra Wprowadzona została do polskiego szkolnictwa w początkach XIX wieku – polegała na wzajemnym nauczaniu . a w początkowym okresie swojej pracy także wychowania fizycznego. urząd gminy.. Michońscy Anna i Stanisław Anna Michońska z domu Sidewicz. której roczna produkcja zamykała się kwotą 36. z których każdy przekazywał zdobytą wiedzę grupie innych uczniów. dwa młyny wodne. Rok. Smoter Grzeszkiewicz. major rezerwy WP był kierownikiem szkoły i zmarł po pobiciu chyba w 1948 roku. czy więcej. chyba z Konstantynowa gdzie Jej ojciec. Zamoyskiego. w 1885 roku zbudował w Wólce Infułackiej pierwszy w powiecie zamojskim młyn parowy. młyn wodny o 2 kamieniach. miejscowa ludność trudniła się pszczelarstwem. istniała gorzelnia. w roku 1885 był tutaj folwark.000 rubli. chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. "Dzieje Gminy Radecznica" (Zamość 2006). Mejer zatrudniał siedmiu robotników.. Smoter Grzeszkiewicz." Michalów Wieś w powiecie zamojskim. gdzie uczył zawodu w klasach stolarskich. Bernardynów placówki w Miączynie "Po latach wojennych i losowych zawieruchach. cegielnia. szkoła początkowa. Przybyła do Szczebrzeszyna z nakazu pracy – uczyła przedmiotów ścisłych. pełniącej obowiązki sekretarza Redakcji "Teki Zamojskiej" ) pięć projektów znaku graficznego Teki. młyn zaprojektowany był na 4 kamienie. S. wiatrak. W grudniu 1937 roku przysłał do Zamościa (prawdopodobnie na prośbę Zofii Sochańskiej. dawne gospodarstwo wzorcowe ordynata Andrzeja hr. Przed wojną "zaliczyła" rok. Stanisław Michoński funkcję dyrektora Szkoły Zawodowej przestał pełnić na początku lat pięćdziesiątych na skutek uwarunkowań politycznych – miał zakaz pracy w szkolnictwie.

10 osób 60 osób przewożonych z Tarnogrodu do Biłgoraja 1943 listopad 1940 2 listopad 1942 Majdan Sopocki Małków Markowicze . 15 listopada 1942 (10 miejscowych Żydów).Biłgoraj (listopad 1942 – 15 4000 styczeń 1943 istniało w mieście getto) Bliżów Bzowiec Górny Chłopków Chmielek Deszkowice Dobużek Dominikanówka Dyle k/Biłgoraja 57 25 4 8 6 osób przywiezionych ze Szczebrzeszyna 18 osób przywiezionych z Łaszczowa 4 6 kwietnia 1943 14 wrzesień 1943 17 października 1943 wrzesień 1942 1942 Listopad 1943 Listopad 1942 Listopad 1942 13 listopad 1942 (3 osoby przywiezione z Goraja). 000 listopad 1942 – maj 1944 30 wrzesień 1942 21 maj 1942. 1943 maj 1942 19 maj 1942 1941. lipiec 1943 miejscowi Żydzi zostali zamordowani w obozie w Bełżcu 2000 2 pochodzące z Tarnogrodu 2 196 16 osób przywiezionych Łaszczowa 82 osoby z transportu przewożonego z Tarnogrodu do Biłgoraja 60 kwiecień 1942 – czerwiec 1943 11 październik 1942 marzec 1943 październik 1942 jesień 1942 2 listopad 1942 Luchów Łabunie wiosna 1941 – 1 listopad 1942 liczba nieznana. 20 październik 1942 (11 Żydów schwytanych w lesie kąteckim – w obrębie wsi Długi Kąt). 20 listopada (3 osoby) Frampol Goraj Grabowiec Hajowniki Horyszów Polski Izbica Jarczów Józefów Korczów Kotlice Krasnobród Kryszyn Księżpol 744 39 73 4 6 11. byli to jesień 1942 głównie Żydzi czechosłowaccy pracujący na tutejszym lotnisku 7 ok.

Michalów tutaj Niemcy rozstrzeliwali Żydów przywożonych ze Szczebrzeszyna 20 Żydów pochodzących z Chełma 46 10 35 57 47 1939 1942 czerwiec – lipiec 1942 1943 listopad 1942 druga połowa listopada 1942 (egzekucji dokonała policja ukraińska) październik – grudzień 1942 16 sierpień 1942 lipiec – grudzień 1943 styczeń 1943 jesień 1942 22 maj 1943 październik 1943 21 październik – 16 listopad 1942 10 lipca 1943 1 listopad 1942 18 listopad 1942 maj – czerwiec 1942 maj 1943 Listopad 1942 Mojsławice Mokre Nedeżów Nielisz Niewirków Olchowiec Podklasztor Podlesie Potoczek Radecznica Różaniec Ruszów Skomorochy Wielkie Sułów Szczebrzeszyna Szewnia Tarnogród Topólcza Typin Wola Uchańska Zimno Zwierzyniec 48 20 osób z Krasnobrodu 43 15 6 1 46 osób ze Szczebrzeszyna ok. Zwierzyniec. Zaboreczno. 4. miejscowości wysiedlone i spacyfikowane w 1943 roku miejscowość wysiedlona (w) spacyfikowana (s) ilość wysiedlonych (cała wioska (cw)/zamordowanych cw cw Bodaczów Rozłopy w w . Księżpol. 700 Żydów miejscowości odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu Mieszkańcy wielu miejscowości na terenie Zamojszczyzny wykazali podczas okupacji niezłomną postawę w walce z hitlerowskim najeźdźcą – ich poczynania zostały docenione przez ogół polskiego społeczeństwa wyrazem czego są nadawane za walkę.000 osób 33 1800 3 10 4 36 zginęli w obozie w Bełżcu. Małków. Hrubieszów. Kitów. wśród odznaczonych miejscowości znajdują się m. in: Aleksandrów. przed wojną mieszkało tu ok. męczeństwo i patriotyczną postawę odznaczenia – Order Krzyża Grunwaldu. Zamość. Osuchy.

biłgorajski) Wywłoczka k. 70 osób mężczyźni osadzeni w obozie przejściowym w Zwierzyńcu po interwencji Zarządu Ordynacji Zamoyskiej zostali zwolnieni s s Błonie k/Szczebrzeszyna Przedmieście Zamojskie k/Szczebrzeszyna Domki und Zuckerfabrik Klemensów Źrebce Wielącza w w w w wc . w tym Maria Szawara Kitów .Niemcy wymordowali wszystkich mieszkańców Trzęsiny – mieszkańców wywieziono na roboty do III Rzeszy Gorajec mieszkańców wywieziono na roboty do III Rzeszy Czarnystok w w mężczyzn w liczbie 63 wywieziono do obozu przejściowego w Zwierzyńcu w w Szczebrzeszyn Lipowiec mieszkańców wywieziono na roboty do III Rzeszy Szarajówka (gm. zginęło ok. 180 osób. Zwierzyńca s mieszkańcy wsi w ilości 60 osób zostali spaleni żywcem Niemcy zamordowali ok. Łukowa) Różaniec (pow.Sułów Kolonia Sułowska Deszkowice (I i II) Sochy - w w w s cw cw cw cw. uratowało się zaledwie kilka osób.

" Ministrówka Wieś położona w gminie Miączyn (pow. W 1921 roku Ministrówka mająca wówczas status kolonii liczyła 33 domy i 254 mieszkańców. który wchodził w skład gminy Miączyn i parafii Grabowiec oraz karczma. skoro chłopi zdecydowali się zanieść do rezydującego w Zamościu ordynata . Jan Misiąg pochodził ze Świętoniowej w powiecie przeworskim. Była to kolejna z jego placówek .tutaj pracował u rolnika o nazwisku Bate. W 1918 roku kolej została rozebrana przez miejscową ludność. Radecznica) w pocz. do kraju powrócił w 1923 roku.1889 . Mitwoch (. Część z nich po wojnie wróciła. "Miszka Tatar" Zbiegły z niemieckiej niewoli oficer radziecki – jego prawdziwe nazwisko brzmiało Michaił Atamanow. ministrowi skarbu Królestwa Polskiego. księcia Mazowieckiego i Bełskiego kościół dominikanów. 1983). który uważany jest za jej założyciela.03.pracował tutaj w okresie powojennym. pochowany jest na cmentarzu w Biłgoraju. Początkowo uczył się w Jarosławiu. św. jako miasto Komarów funkcjonował do roku 1868. Młodeccy Dzierżawcy Czarnegostoku (wieś w gm. jego wezwanie otrzymał fundowany w Hrubieszowie przez Władysława. następnie pobyt w Niemczech . dowodził oddziałem wchodzącym w skład Grupy Operacyjnej Gwardii Ludowej im. ewakuowali się także mieszkańcy wsi. Zagrodach. w Zakłodziu. Luchowie Dolnym. która stanowiła jego własność prawa miejskie. W Czarnymstoku poślubił Anielę z Łypów. W roku 1748 uzyskał dla wsi Komarów. Dzwoli. Ukończył Gimnazjum Humanistyczne "dawnego typu". Po wojnie ludność ukraińska została wysiedlona. którą dostarczali zaopatrzenie dla wojsk na trasie Grabowiec. Jako ochotnik walczył na froncie od roku 1914 do lipca 1915 w 18 Pułku Obrony Krajowej . województwo rzeszowskie. którą poznał podczas pobytu w Zakłodziu.) Postać znana w środowisku szczebrzeszyńskim (początek XIX wieku) jako "murgrabia" – sprzedawał podręczniki szkolne wydawane zgodnie z rozporządzeniem Dyrekcji Edukacyjnej uczniom Szkoły Wydziałowej w Szczebrzeszynie.później była niewola na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.. Egzamin dojrzałości zdał w roku szkolnym 1910/1911 w Brzeżanach. iż "Hrubieszów był miastem zamieszkałym przez kupców i leżał na głównym szlaku handlowym. następnie Rzeszowie. Mikołaj Biskup. podręczniki sprowadzane były z Warszawy przez administrację dóbr ordynackich.Dub. zamojski) nazwę swa prawdopodobnie zawdzięcza Janowi Węgleńskiemu. W XV wieku czczony jako patron kupców i podróżnych. Zginął podczas walki z oddziałem niemieckim pacyfikującym Józefów 1 czerwca 1943 roku.wcześniej zatrudniony był na Szperówce k/Szczebrzeszyna. nauczyciel szkoły podstawowej w Czarnymstoku . Tadeusza Kościuszki. pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Trzęsinach. Pod koniec XIX wieku istniał w Ministrówce folwark.Zawada Tworyczów w w wc Mier Jan Starosta tyszowiecki i kasztelan infułacki.. Majdanie Sieniawskim. podczas wycofywania się wojsk rosyjskich.11. Podczas II wojny światowej niemal wszystkie zabudowania Ministrówki spłonęły.. W rok później po zajęciu tych terenów Austriacy zbudowali w Ministrówce konną kolejkę wąskotorową. XVIII wieku.15. co zdaniem Antoniego Wiatrowskiego → Wiatrowski Antoni. Mietlicki Maksymowicz Fiodor Urzędnik biłgorajskiego urzędu skarbowego. Stosunki z miejscową ludnością nie układały im się najlepiej. a na jej miejsce przybyła ludność polska. świadczyć może o tym. Karolówce. W roku 1958 przeszedł na emeryturę. gdzie Aniela również pracowała. zmarł 28 kwietnia 1906 roku. W 1915 roku. pochodzącą z różnych stron Polski Misiąg Jan (29..

"Muza" Nazwa powstałego w 1931 roku w Szczebrzeszynie kina. Rozkazano mężczyznom ustawić się w jeden szereg.w tej pracy zamieścił artykuł o działalności Rzeczpospolitej Babińskiej. Po paru sekundach 7 ciał skręconych w agonii zwisało z konarów 100 letnich lip. w roku 1671 biskup sufragan chełmski – Mikołaj Świrski dokonał konsekracji. Początkowo było to kino nieme. jeśli stan się nie poprawi czeka was kolejna egzekucja. czyli o pochodzeniu i czynach Polaków" . w zebraniach często brał udział właściciel folwarku w Smoryniu – Józef Brandt (nielegalnie przemycał broń na potrzeby oddziałów powstańczych). Ireneusz Hanaka. w roku 1403 Mikołaj z Latyczyna i Tomko z Radecznicy ufundowali kościół. a przed całą wsią oświadczyła: jeszcze was lat 3 trzymać będę i choć was pozabijam. Grupie przewodniczył Stanisław Moskalewski ze Zwierzyńca. gdzie odbywały się narady włościan okolicznych wsi w folwarku ordynackim dzierżawionym przez Konstantego Świderskiego. Floka. Mokrelipie Wieś położona w dolinie Poru na pograniczu Roztocza Zachodniego i Padołu Zamojskiego. mieszkał w Zwierzyńcu. gdzie "mogli chrzcić swoje dzieci o brać śluby w obrządku swoich ojców". W wieku XIV należała do dóbr Latyczyńskich. autor prac: "Księgi hetmańskie". Jego założycielami byli Maria i Wacław Krzeszowscy. Inny minister kalwiński z Mokregolipia – Jan Brzycki przyjęty został na Synodzie we Włodzisławiu (4 – 15 październik 1588 roku) jako poseł. Udzielał się również w pracach Polskiej Macierzy Szkolnej – w listopadzie 1905 roku uczestniczył jako delegat Zarządu Głównego PSM na zebraniu inauguracyjnym Macierzy w Zwierzyńcu. kto będzie na niego skarżyć. Przekazywał im stosowną literaturę. Zaangażowany był w działalność agitacyjną . mord kosobudzki Miał miejsce w Dzień Zielonych Świąt 1943 roku – przed kościołem. Wypycha. wtedy bardziej impulsywna żona dzierżawcy kazała pobić kilku chłopów.za jego zgodą Ojcowie Bernardyni z radecznickiego klasztoru nauczali w obrębie parafii religii – w Gorajcu Starej Wsi i Gruszce Zaporskiej – O. nauczycielka i harcerka.suplikę (skargę). czytała napisy i komponowała sobie melodię.. W Mokrymlipiu urodził się Stanisław Sarnicki – wybitny polihistor. że zabije każdego. oraz "Roczniki. Józefa Kłodnickiego." (Jadwiga Turowa z Kosobud). Rozległ się głos oficera: "to kara za opieszałość dostawy kontyngentów. gdzie pełnił funkcje pomocnika rachmistrza wydziału przy zarządzie Głównym Ordynacji Zamoyskiej w początkach XX wieku. jako taki funkcjonował w latach 1547 – 1579. Stanisław Moskalewski współpracował z unitami z powiatu zamojskiego. pana ordynata o to nie boję.jak wspomina dr Klukowski – często przyjeżdżał do Mokregolipia k/ Radecznicy. Jezierskiego. Ferensa. Przed każdą projekcją przychodziła Debora Fleischer patrzyła na film. Mościbroda Eugeniusz W latach trzydziestych XX wieku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Powiatowego (tomaszowskiego). Wacław Płonka. Paszkę. pochodził ze wsi Kraczkówki. W latach 1882 – 1928 żył tutaj i pracował ludowy poeta Jakób Raciborski. Moskalewski Stanisław Członek Narodowej Demokracji. Muszyńska Jadwiga Honorowa obywatelka miasta Zamościa. Mojżesz z Hrubieszowa Według relacji zachowanych w responsach rabina Majera z Lublina handlował wołami na Wołoszczyźnie. Podczas okupacji duszpasterską opiekę nad parafią sprawował ks. . który w wieku XVI został zajęty na zbór kalwiński. którym umożliwiał przedostawanie się do granicy galicyjskiej. obecnie pozostały po nim tylko ruiny. to się jm. przed którym przechodził oficer i pejczem wskazywał kto ma wystąpić z szeregu. W początkach XX wieku we wsi prężnie działała organizacja polityczna skupiająca miejscowych włościan – Krukowskiego. Zaś sam Młodecki groził chłopom. Józef Masztelarz . który przyniósł list od "znakomitych mężów ziemi chełmskiej" zapewniający o wspólnej jedności z zebranymi. W II połowie XVII wieku wzniesiono nową świątynię w stylu neogotyckim według planów architekta Józefa Dziekońskiego. w czasie okupacji a także po wyzwoleniu pracowała z młodzieżą. która grała później podczas pokazu filmu.. w Gorajcu – Zagrobli – O. w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej. Wyznaczył 7 mężczyzn.

Wyświetlali filmy dla swoich żołnierzy. Po zakończeniu działań wojennych do Szczebrzeszyna wkroczyli Rosjanie zaprowadzili wówczas swoje porządki. Grinerowie opuścili Szczebrzeszyn z 6 . książeczka do nabożeństwa 1931. ołtarzyki.członek Polskiego Związku Młodzieży Komunistycznej bojąc się powrotu Niemców namówiła męża do wyjazdu. XVI wieczny kościół – renesansowy z elementami baroku i klasycyzmu. W roku 1880 w kościele parafialnym miał miejsce pierwszy publiczny występ Orkiestry Włościańskiej stworzonej przez Karola Namysłowskiego (urodzonego w Chomęciskach Małych). Aby zachować przeszłość gminy Stary Zamość – historię. Są to: obrazy. Michałowski ze Skierniewic. Kino funkcjonowało do 1939 roku . Polakowska. Na uwagę zasługuje akt notarialny wystawiony przez Bolesława Leśmiana z 1927 roku. szklanki.po wyzwoleniu wyjechał z żoną do Tel Awiwu. Katarzyna". książki. Ta. kufer.całą instalację wykonał inż. została zajęta przez Zarząd w dzierżawę. prząśnice. żołnierze oglądali filmy na stojąco. rzeźby. Do XIX wieku Stary Zamość władany był przez Zamoyskich.: słomiana plecionka na zboże. W roku 1939 gdy wojska rosyjskie wkroczyły do Szczebrzeszyna. ale nie tylko w Szczebrzeszynie . kapę.. radia. manipularze. żona Grinera . Były nawet propozycje by ją upaństwowić. żarna. czajniki moździerze. pamiątki ocalić od zapomnienia Klub Seniora działający w ramach Starozamojskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. in: Józefa Bolesława Kiszki.podczas okupacji (w początkowym okresie zostało zamknięte). XVIII.. narzędzia stolarskie. a Niemcy zaczęli się wycofywać. we współpracy z proboszczem parafii ks. pod nazwą Zamoście pochodzą z 1429 roku . Heleny Dobrzańskiej Kasiura. tradycje. sa też ubrania. płaskorzeźby. pamiątkowe zdjęcia. płyty. (Wiesław Krzeszowski) Muzeum Ziemi Starozamojskiej Pierwsze wzmianki o Starym Zamościu. obyczaje. m. książka kucharska z 1934 roku i wiele innych. Griner przeżył dzięki temu. m. banknoty z XVII. dzieża. gdy wprowadzono aparaturę dźwiękowa kinooperatorem został Griner.. "św. welony na kielichy. przez krótki czas funkcję dyrektora pełniła Maria Krzeszowska. z zawodu był krawcem. a po każdym seansie robili potańcówki. grafika. Wszystkie krzesła z sali kinowej zostały usunięte. Karola Namysłowskiego w Zamościu. później Bolesław Górniak.. niecki.. która rozpoczęła się 4 listopada 2008 roku i organizacja muzeum trwa nadal. Po wyzwoleniu dyrektorką kina była p. książeczka "Ołtarzyk Najświętszej Maryi Panny"z 1860 r.. "św. maselnice. stoją kołowrotki. adaptery. Barbara". z którą wyszedł ze Związku Radzieckiego . XIX. (Maria Kiszka) "my ze szlachetczyzny" Tak mówili o sobie w początkach XX wieku mieszkańcy Krasnobrodu wyrażając się o włościanach z innych terenów Ordynacji Zamoyskiej "tamci z ordynacji". bagnet. W tej sali można również obejrzeć szaty liturgiczne – ornaty. ze służył w Armii Andersa. magnetofony. a pomieszczenia pobliskiej szkoły zostały zajęte na koszary. Ponieważ frekwencja nie dopisywała kino z czasem zamknięto. W sali tej znajdują się też – zdjęcia. Sala – izba zawiera rzeczy potrzebne w gospodarstwie domowym – szafkę na naczynia. palkę z 1849 roku (przekazane do muzeum przez ks. proboszcza Błażeja Górskiego). obowiązki kinooperatora jej mąż Wiesław Krzeszowski. metaloplastyka. żelazka. że budynek podczas okupacji był wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem odstąpiono od tego zamiaru. W budynku stacjonowała jednostka żandarmerii. ale ze względu na to. "Pan Jezus". "Brewiarz " – modlitwa kapłanów z XIX wieku. "Rytuał – przewodnik po nabożeństwach"z XVII wieku. XX wieku. a także kula armatnia. parafii. Muzeum posiada monety. widelce. Bohdana Kiszki. rzeźby – "Pieta".Później kino udźwiękowiono . a nazwę przemianowano na "Odrodzenie". Zbiórka eksponatów. W jednej z sal znajdują się przedmioty i narzędzia gospodarskie np. buty.proces ten rozpoczął się na terenie całego kraju. gdy coraz powszechniejsze stały się magnetowidy kino zaczęło podupadać. Z chwilą powstania Okręgowego Zarządu Kin szczebrzeszyńską placówkę reaktywowano na nowo. W Starym Zamościu znajduje się zabytkowy. Muzeum mieści się w budynku wikariatu przy kościele parafialnym w Starym Zamościu.po założeniu przez hetmana Jana Zamoyskiego miasta Zamość wieś zaczęto nazywać Starym Zamościem. Janusza Turczyńskiego. jak również lampy naftowe. Stanisława Króla. prawdopodobnie najstarsza w Polsce orkiestra symfoniczna działa do dnia dzisiejszego jako Orkiestra Symfoniczna im. Mieszkańcy gminy wykazali wielkie zainteresowanie muzeum.kamizelka oraz flet – eksponaty upamiętniające wielkiego rodaka Karola Namysłowskiego. Zgromadzone dotychczas eksponaty (ponad 400 przedmiotów) posegregowano i rozmieszczono w 4 salach. in.. przybory szewskie. Błażejem Górskim zorganizował Muzeum Ziemi Starozamojskiej. W latach osiemdziesiątych XX wieku. a także stuły. . W izbie jest maszyna do szycia. Kolejną sale zapełniają przedmioty z zakresu piśmiennictwa.7 miesięcznym dzieckiem wraz z wycofującymi się Rosjanami. Jedno pomieszczenie muzeum przeznaczone jest na prezentacje twórczości artystów plastyków wywodzących się z naszej gminy.

1761" Broszura wydana przez oficynę Akademii Zamojskiej jako pokłosie sporu toczonego między frankistami a Żydami lwowskimi w 1759 roku na Uniwersytecie Lwowskim N nabożeństwa żałobne Zwyczaj odprawiania nabożeństw żałobnych przyjął się w Szkole Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie od początku jej istnienia (przypomnijmy funkcjonowała w latach 1811 – 1830) .". Inicjatorem nagrody jest prof. Zygmunt Mańkowski. Mają one charakter równorzędny. s. Zygmunta Klukowskiego Ustanowiona została celem upamiętnienia postaci dr Klukowskiego.w przeciągu tygodnia po Dniu Zadusznym odprawiano msze za profesorów i uczniów zmarłych od czasu założenia Akademii Zamojskiej. Kandydatury laureatów zatwierdza posiedzenie Kapituły poszerzonej o delegatów Wydziałów Kultury i Sztuki Urzędów Wojewódzkich w: Białej Podlaskiej. oraz z przestrogami bardzo potrzebnemi y pożytecznemi przez pewnego wydane. mgr inż. Lublinie. 12 września 1984 roku Rada Towarzystw Regionalnych powołała Kapitułę Nagrody. od roku 1589 pełnił funkcje rektora Akademii Zamojskiej.. szczególnie zasłużonym.Mysakowska Janina Córka Antoniego Mysakowskiego (zesłanego na Sybir. Najstarsi z nich to: prawdopodobnie ( co do końca nie zostało ustalone) ks. którego był twórcą i motorem działania". popularyzowanie tej kultury i odradzanie jej. ponad to w skład Kapituły weszli: doc. co dotyczy ludowej kultury. przewodniczącym której został wnioskodawca – prof. dr Ryszard Szczygieł. 56 – 57) Krzysztof Garbacz.. Wincenty Piątak – "będąc uznanym w kraju badaczem historii poczty polskiej pierwszych lat powojennych wniósł znaczący wkład w rozwój hrubieszowskiej filatelistyki.". Nagroda im. a miasto – domem. Ryszard Lubicki i mgr Kazimierz Spaleniec (sekretarz).. dla którego lokalna społeczność była rodziną. po prostu – jak sam o sobie pisał w jednym z wierszy "regionalny brat" – zmarł 24 kwietnia 1988 roku w Lubartowie". Józef Lulek – "w pamięci wielu pozostał jako poszukujący nauczyciel. W roku 1609 przyjął świecenia kapłańskie otrzymując nominację na prałata i kustosza. jego fragment (dotyczący wydarzeń w Hucie Krzeszowskiej gdzie autorka mieszkała do 1920 roku) opublikował na łamach pracy "Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych " (Zielona Góra 2009. którego celem jest zbieranie wszystkiego. "Nagrodę imienia dr Klukowskiego" po raz pierwszy otrzymali w roku 1985 czterej regionaliści z okazji III Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Wacław Tuwalski – "w styczniu 1977 roku. bezinteresowny społecznik. Wincenty Piątak ożywił miejscowy ruch medalierski. Autorka cennego pamiętnika prowadzonego w latach 1912 – 1919. Liczbę nagród określa każdorazowo Kapituła. mszę główną celebrował ks. Jan Gurba. Jakub Skwarski (1625 – 1634) – jego staraniem utworzono w Akademii Zamojskiej (po roku 1647) . a okazyi nastąpioney od Zwierzchności a temuż Kontra Talmudystami Dyspozycyi na zawstydzenie Żydowskiego urągania z przyłączonemi uwagami o stanie teraźnieyszym Chrześcianów pomieszanych z żydostwem. do Szczebrzeszyna przyjeżdżało wówczas kilku księży łacińskich i unickich. "Regulamin Nagrody przewiduje wręczenie jej co trzy lata przy okazji Zjazdów Towarzystw Regionalnych. projektując większość hrubieszowskich medali. w roku 1620 został infułatem zamojskim ks. Zygmunt Mańkowski. Zamościu. zarządzało nią wielu administratorów. Wawrzyniec Starnigiel (1610 1625). zasłużonego regionalisty i społecznika ze Szczebrzeszyna. Chełmie. skąd powrócił w 1923 roku). autor przedmowy do pierwszego wydania "Dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944" (Lublin 1958). Nagroda wręczana jest "ludziom działającym na terenie Lubelszczyzny. Iwaszkiewicz. człowiek czynny i prawy. "Myśli z Historyi o Kontra – Talmudystach wiernie zebraney.. historyk. rozbudzający wrażliwość młodzieży na piękno mowy polskiej. jako główny organizator doprowadza do założenia Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej. Byli to: Henryk Frąckiewicz – "jego społecznikowska działalność najsilniej objawiła się w Towarzystwie Przyjaciół Stężycy. Wojciech Mazgaj – Okręglicki Jego działalność przypadła na lata 1582 – 1610 ks. najstarsi kapłani gorajscy Parafię gorajska erygowano w 1379 roku.

"czemu zapobiegł rząd krajowy.. konsultator Zgromadzenia Krymskiego Odpustów kanclerz katedralny lwowski. Stanisław Dębski (1693 – 1695) ks. kanonik katedry chełmskiej Jerzy Kaszuba Białkowski Pragnął zastawić we Lwowie srebra kościelne. funkcje prof. dziekan potylicki Wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych w Krakowie (zrezygnowawszy uprzednio z przysługującego mu jako dziekanowi potylickiemu beneficjum) w roku. Maciej Pawłowicz (1705 – 1721). początkowo kanonik.katedrę prawa kanonicznego ks. Walenty Walerian Tuszowski.. 53 imię i nazwisko Melchior Stefanides Jan Krzycki Jan Sieprawski godności. proboszcz tartakowski Jego Królewskiej Mości dr teologii. Antoni Paschalski – 1828 rok. ks. późniejszym Tomaszowie Lubelskim. dziekan suwalski. parafia gorajską zarządzał w latach 1684 – 1693 ks. następnie kustosz kolegiaty zamojskiej i rektor Akademii Zamojskiej.. Jan Kanty Niewieski ( 1721 – 1736) – obydwaj pełnili funkcje rektorów Akademii Zamojskiej. Jan Ziomkowski – pracował w Goraju przez 27 lat ks. Petera "Z przeszłości miasta kresowego. Akademii Zamojskiej scholastyk zamojski dr teologii. dziekan infułat i scholastyk Kolegiaty Zamojskiej. dziekan bełski kanonik zamojski. w w rok później przeniósł się na własną prośbę do parafii Biała ks. Baltazar Dulewski – urząd plebana objął 11 lipca 1749 roku. profesor a następnie rektor Akademii Zamojskiej. Józef Łukasiewicz (1740 – 1749) ks. pracy J. Kazimierz Matraszek (1829 . przeprowadził reformę Akademii Zamojskiej informacje inne Paweł Krzaczkowski Wojciech Sikorski Piotr Leszczyński Grzegorz Ochocimski Stanisław Gołębiowski Walenty Wścisłowski Jerzy de Laskarys Biskup zenopolitański. dziekan urzędowski.. byli również kanonikami Kolegiaty Zamojskiej ks. infułat ołycki. Jędrzej Misiewicz (1736 – 1740) ks. s. dr filozofii i teologii. kanonik i deputat łucki.. Funkcje gorajskiego proboszcza pełnił w latach 1695 – 1705 ks. kanonik zamojski kanonik zamojski dr filozofii. zbudowany prawdopodobnie przez Jana ." Zamość 1947 . Dzięki jego staraniom pobudowano w Goraju w latach 1779 – 1782 murowany kościół ks. Walenty Czerwieński (1641 – 1664) ks.1857) najstarsi proboszczowie tomaszowscy (XVI – XVII wiek) Opracowano na podst. kanonik zamojski. Jan Różeński. Wojciech Zagórski (1664 – 1684) ks. Paweł Nosiłowski (1634 – 1641) ks. scholastyk ołycki." najstarsze kościoły drewniane Zamojszczyzny  kościół w Jelitowie.

obiekt pełnił funkcje sakralne w latach 1727 – 1770 w Kryłowie istniał kościół około 1648 roku. Trytkówna Paulina (Fencowa). "Nasze Życie" Miesięcznik wydawany w latach 1923 – 1930 staraniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie pod redakcją Karola Pieczykolana. Wadowskiego) kościół w Chłaniowie. Jeżewski. w roku 1778 na jego miejscu wzniesiono nowy kościół w Józefowie fundowany przez Józefa Tomasza Zamoyskiego – funkcje sakralne pełnił do roku 1886 kościół w Łaszczowie – pocz. w 1411 roku w Nabrózy. Związków Zawodowych oraz działacze komunistyczni. Tyszowce. zastępca był Jakub Mandelbaum. ks. fundacji kardynała Radziejowskiego. w Czarnymstoku pracowała przez 6 . prace w czarnostockiej Szkole Ludowej rozpoczęła w roku szkolnym 1916/1917. od roku 1748 do dziś istnieje nowy kościół w tej miejscowości w latach 1705 1794 funkcjonował kościół w Puszczy Solskiej fundowany przez Tomasza Józefa Zamoyskiego. ukazywał się w Hrubieszowie w latach 1926 – 1927. Miesięcznik redagowali nauczyciele miejscowych szkół. Biskup chełmski Stefan w roku 1403 erygował parafię w Mokrymlipiu k. kościół parafialny. Gazetę kolportowano na terenie powiatów biłgorajskiego. wzniesiony został w latach 1627 – 1629 kościół w Dubnie – 1670 rok. Funkcje redaktora naczelnego pełnił Edward Dubel. spłonął od uderzenia pioruna w roku 1794 Wożuczyn – kościół spalony przez Kozaków podczas powstania Chmielnickiego w 1648 roku Dzierążnia. zbiórką funduszy na druk. "Bundu". drugim z kolei był pobudowany w 1726 roku w roku 1744 zbudowano kościół w Rachaniach.PPS. ok. przeniesiony w roku 1787 do Grodysłowic służył miejscowym unitom jako cerkiew najstarsze parafie rzymsko – katolickie Najstarsze parafie rzymsko – katolickie na Zamojszczyźnie erygowane były około roku 1394 przez arcybiskupa halickiego Jakuba Strepę w Czernięcinie i Szczebrzeszynie (parafia obejmowała 23 wsi). "Namysłowianka" Część Chomęcisk Małych k. "Nasza Niwa" Miesięcznik kulturalno – oświatowy. pisaniem artykułów zajmował się aktyw SL . gdzie urodził się i mieszkał twórca Włościańskiej Orkiestry Karol Namysłowski. XVII wieku. Radecznicy. w roku 1671 (co odnotowano w dokumentach wizytacyjnych) pozostawał w ruinie (wg. jego wystrój wzbogacały dwie kaplice i dzwonnica. zamojskiego i krasnostawskiego. narkoza eterowa Po raz pierwszy narkozę eterową w szczebrzeszyńskim szpitalu zastosował dr Tadeusz Wieniawski w 1847 roku – jego pacjentką była kobieta z okolicznej wsi cierpiąca na martwicę lewej ręki. nr 2 "Naszego Życia" z 1925 roku (ze zbiorów Edwarda Chudoby) prezentowany był na wystawie "180 lat prasy na Zamojszczyźnie" na przełomie XI – XII 1983 roku w Zamościu. 1715 roku. kolportażem. obiekt uległ zniszczeniu.           Zamoyskiego w 1575 roku funkcjonował do roku 1638 Tomaszów Lubelski – kościół miejski fundowany przez Tomasza Zamoyskiego. Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej w Czarnymstoku w latach 1916 – 1975. A. Starego Zamościa. funkcjonował w latach 1637 – 1726. lista opracowana na podstawie "Kroniki szkoły" Łysiakówna Józefa (Pieniążkowa) – pierwsza polska nauczycielka. W roku 1409 biskup włodzimierski Grzegorz erygował parafię w Gródku. w roku 1758 nowy obiekt fundował J. w roku 1404 w Gorzkowie. "Nasze Życie" Tygodnik (nielegalny) Komitetu Akcji Jednolitego Frontu z Zamościa wydawany był w okresie międzywojennym w Biłgoraju.

1 lipca o godz. oraz Zygmunt Kimaczyński . Tracz Jerzy. Podczas okupacji Genowefa Kaszowa zginęła w Zamościu. Żuk Maria.00 przez dowódcę oddziału pacyfikacyjnego. Skowron Zofia. Zofia Skórczyńska. nauczyciele Szkoły Powszechnej (żeńskiej) Nr 2 w Szczebrzeszynie Fenc Paulina. rozstrzelany został przez Niemców w obejściu gospodarza Furlepy w nocy z 14 na 15 stycznia 1944 roku o godz. Chmielewska Bronisława – małżeństwo. Makara Genowefa. 19. ale B. Kiesz Wanda. przedmiotem jej zajęć były: lekcje wychowania gimnastycznego. do Czarnegostoku przybyło małżeństwo Chmielewskich. Lewandowski Franciszek ks . 2. jej praca w organizacji polegała na udzielaniu pomocy rannym. Przyczołek w szopie nie był zabity deskami. w latach 70 – 80 ubiegłego wieku pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Szczebrzeszynie. właściciel księgarni zlokalizowanej przy ul. Chmura Zdzisława. Juszczakowa M. Zamojskiej 30. Stasiuk Jolanta. nauczyciel prowadzących tajne nauczanie w Szczebrzeszynie Tajnym nauczaniem w Szczebrzeszynie zajmowali się: Bielec Franciszek . Julia i Stefan Węgierscy – Stefan Węgierski zginął w obozie przejściowym w Zwierzyńcu po pobiciu w trakcie przesłuchań. Jabłka oberwał. Walentyna Sowicka. Tkaczyk Krystyna.. Fenc Paweł. zwolniony tego samego dnia o godz. biologia. Rzepecka Maria . język rosyjsk. Kanikuła Danuta – nauczycielka matematyki.. Współpracowali z nim: Janina Jóźwiakowska.. Szponar Stefan. We wrześniu 1945 roku został przeniesiony wraz z żoną do Błonia k/ Szczebrzeszyna). Swoją "przygodę" z Julianem Chmielewski przeżył Kazimierz Mazur rwałem u niego jabłka. które podczas okupacji stanowiły zaplecze naukowe dla prowadzących komplety. Przychodzi do do nas do chałupy i mówi do matki: "pani Mazurowa. z wykształcenia muzyk – podczas okupacji zorganizował we własnym mieszkaniu w Szczebrzeszynie przy ul. Ukrywał się w zabudowaniach Jana Smotra. Misiąg Jan – w Czarnymstoku osiedlił się w 1940 roku. Wcześniej pracował w gimnazjum w Szczebrzeszynie. Krupa Kazimierz Marian – we wrześniu 1929 roku został przeniesiony do szkoły w Wielączy. jej nazwisko zapamiętała Leokadia z Kijków Orchowska – mieszkała u Michała Bzdziucha . Krzeklik Medard. mieli trzy córki. Siembioda Janina. Julia Lewandowska. Bazan Helena.lat.nauczyciel. Za niej chodziłam do szkoły. Kormański Jan.Kaszowa Genowefa – do pracy w Czarnymstoku przyjechała w 1933 roku z Nielisza. Szewczyk Krystyna. Chciałem uciec i te drwa się zawaliły.prowadziła drużynę zuchową. drwa mi zawalił i uciekł". Patrzę a on bierze kija. Sikorski Bolesław. Chmielewscy mieszkali w budynku starej ("carskiej") szkoły.Gąsiorówna Józefa – wychowawczyni klasy II Hartleb Maria – wychowawczyni klasy V Holc Małka /Mirka – wychowawczyni klasy I Jaworska Zofia Krzeklikowa Maria Kulczyński Emil. Zamościa. Zielonka Maria. zawarł wówczas związek malżeński z Aniela Łypówną. Szobakówna (Idzikowa) Marja – w roku 1923 został przeniesiona do Złojca. to diabeł. który nadjechał ze strony Trzęsin by go rozstrzelać. Stępkowska Eugenia – zaangażowana w walkę z okupantem. Zając Maria. 22.nauczyciel fizyki. Szaynówna Aniela – we wrześniu 1929 roku została przeniesiona do Udrycz k. Gardzała Danuta. Stępkowskiemu udało się uciec. rodem z Podborcza. Majta Teresa – nauczycielka języka polskiego. Maciąg Alina. Smoter Regina. Bohun Piotr – do pracy w czarnostockiej szkole skierowany został na mocy Pisma Inspektoratu Szkolnego w Biłgoraju z dnia 23 sierpnia 1941 roku. Szyduczyńska Teresa. Kikut Helena – rodem ze wsi Sochy. kobiety zgrupowane w LZK brały udział w specjalistycznych szkoleniach. wspominała o pacyfikacji swojej wsi.wspomina. u której wynajmowała pokój. Kasprzak Joanna. Buba Tadeusz. Górniak Wanda. Łach Stanisław. w roku 1923 została przeniesiona do Szczebrzeszyna. Kaziród Maria. Hasiec Krystyna.. leżały tam poukładane drwa. chemii i matematyki. Zofia Sas – Jaworska (opiekunka żeńskiej drużyny harcerskiej). uczył muzyki. które przyjaźniły się się z córkami Pacyków – Leokadią i Kazimierą. Zofia Skoczek. Stępkowski Bolesław (mąż Eugenii) – został aresztowany 30 czerwca 1943 roku. Mazurek Genowefa. przed rozpoczęciem roku szkolnego 1939/1940 zgromadził dużo podręczników i pomocy szkolnych. Bielecki Stanisław. Antonik Teodora – nauczycielka matematyki. Trębackiej tajny komplet dla uczniów szkoły średniej. Płonkówna Mieczysława.00. Komornik Natalia – nauczycielka języka rosyjskiego. to nie dziecko. Jan Łopuszański – poszukiwany za tajne nauczanie ukrywał się do końca wojny.15 budynek szkoły otoczył oddział niemiecki. była gminną kadrówką (kadrówki takie składały się od 3 – 5 osób) Ludowego Związku Kobiet. Zawołał mnie do szopy. często w rozmowach z Marianną Smoter. Polak Jan. Oszyna Emilia. Źrubek Czesława.. Wójcik Zofia.. Chmielewski Julian.

co oznacza miejsce górzyste. nazwa Kryłowa Nazwa miejscowości Kryłow prawdopodobnie związana jest z trudną przeszłością mieszkańców tych ziem. Do dzisiaj na określenie mieszkańców Frampola z racji znacznej ilości funkcjonujących przed laty warsztatów tkackich używane jest określenie "motki" (anonimowa relacja z Goraja).ch>sz. iż to ów wysoki morenowy pokryty jarami i zapadłościami pagór został nazwany po wszelkich fonetycznych procesach "Szczebrzechem". Butlera Jan Wisłocki ustanowił władzę municypalną oraz zatwierdził działalność cechów: tkackiego. s. Stefana Warchoła czy Halinę Matławską istnieje jeszcze jedna – dokonał jej absolwent szczebrzeszyńskiego gimnazjum. Obecna forma nazwy jest więc efektem następujących procesów fonetycznych: 1/palatalizacji(zmiękczeń): r>rz. emerytowany nauczyciel . Prawa miejskie Frampola potwierdził przywilejem z dnia 1 grudnia 1789 roku Stanisław August.prawdopodobnie jednak proces przebiegał następująco: rbbr>bbrr>brz. Dzieje Biłgoraja. którzy nękani ciągłymi najazdami Tatarów zmuszeni byli do ukrywania się celem ratowania życia i zachowania swojego dobytku. 2/jest nazwa topograficzna. W ten sposób ukształtowana została nazwa własna mająca kolejno postać szczerb' + brzesz>szczerbbrzesz>szczebrzech – wraz z powstawaniem zrostu nastąpiły zgodnie z naturą tendencje uproszczenia wymowy polegające na eliminacji "r" i skróceniu iloczasu "b". nazwa "Szczebrzeszyn" Oprócz znanych już interpretacji nazwy Szczebrzeszyn podanych przez Kazimierza Rymuta. Teren otoczony rozległymi moczarami stanowił w miarę bezpieczne miejsce. mógł być użyty celem odróżnienia nowo lokowanego miasta od istniejącego już od 1377 roku Goraja (podaję za Ryszardem Szczygłem. Treścią pracy jest teoria pszczelarstwa. Punktem zbornym do którego uciekano w czasie zagrożenia był drewniany zamek na wyspie. lub nazwa o charakterze topograficznym powstała przed założeniem miasta – "goraj". 25).C. XIII" Pierwsza polskojęzyczna książka o pszczelarstwie – wg danych z roku 1920 zachowały się tylko trzy egzemplarze z pierwszego wydania . 4/ nie jest natomiast dla mnie w pełni czytelny zanik spółgłoski "r" z pierwszego morfemu: . Z chwila powstania Frampola (1705 rok) miejscowość pozostawała pod zarządem wójta. dopiero w roku 1773 sukcesor F. 2/ ubezwdzięcznienia: g>ch. które w czasie ich łączenia uległy przemianom gramatyczno – fonetycznym.XII w Komarowie u mnie Jana Ostroroga wojewody poznańskiego spisana w Zamościu Roku M. szewskiego i garncarskiego. 3/ściągnięcia spółgłoski: -bb>b.Lewicka Włodzimiera – wraz z Waleria Szejter pełniły obowiązki wychowawczyń w klasie VII Misiałek Józef – w roku 1936 pełnił obowiązki kierownika szkoły Mysłowska – wychowawczyni klasy III Syrkowa Zofia – kierownik szkoły w latach 1929 – 1932 Szrejter Waleria wychowawczyni klasy IV Tomaszewska Maria. zaś osada na "Szczebrzeszynem". W roku 1870 Frampol przemianowany został na osadę." Prawdopodobnie owa pozornie skomplikowana nazwa składa się z trzech morfemów. przedrostek "Bieł" (podany w dokumencie lokacyjnym) można tłumaczyć jako "biały". W świetle powyższego rozważania jest zupełnie zrozumiałe."podejmując próbę wyjaśnienia nazwy Szczebrzeszyn założyłem następujące tezy:1/ wyraz jest terminem słowiańskim. Nazwa pospolita breg>brzeż=brzesz (brzeg.Aleksander Piwowarek . nazwa miasta Biłgoraj Istnieją dwie wersje co do znaczenia nazwy miasta: "Bił Goraj Tatarów".D. 1985. 3/posiada budowę dwu rdzeniową. Proces ów przebiegać mógł w sposób następujący: scerb' +breg > scerbbreg>szczebrzeg>szczebrzech +'yn >szczebrzeszyn.C.na Uniwersytecie Warszawskim.D. w Bibliotece Uniwersytetu Kijowskiego i w zbiorach prywatnych rodziny Chreptowiczów w Szczorsach. krawędź) otrzymała wyróżnik w postaci przymiotnika szczerb' (scerb' ?) (postrzępiony.(Aleksander Piwowarek) "Nauka koło pasiek z informaciey pana Walentego Kąckiego Anno Domini M. obrzeże. nazwa Frampol Nazwa Frampol wywodzi się od imienia jego założyciela – Franciszka Butlera. (Aleksander Piwowarek) nazwa Tarnogród . 4/ ulegał procesom natury gramatyczno – fonetycznej. szczerbaty).

– podarte szmaty. Tarnogród – "gród Tarnowskich" (moja luźna interpretacja – Regina Smoter Grzeszkiewicz) nazwa wsi Sułówek Miejscowość Sułówek (gm. "Dąbrowa") nazwy deszkowickich "dzielnic" Deszkowice. "Czternastka". zlągłeś się ? . 1852 – 1853 (Archiwum Państwowe w Lublinie. Zatylna. pisarz ziemski bełski (1554).nazwę miasta Tarnogród prawdopodobnie należny wywodzić od Stanisława Tarnowskiego. źródeł pisanych od nazwiska Henryka Turka. Zarzecze. . który zabiegał o jego lokacje u króla Zygmunta Augusta. Chałupy na Podzamczu. Jan Turkowicki (I. "Rudki". funkcjonowało powiedzenie: "macocha jest tak dobra jak dym z kościuby". Targowa. Walenty Turkowicki (1578). "Dróżka". naopowiadać głupstw. Chałupy na Chmielniku. zamojski) liczy zaledwie 28 gospodarstw. który w 1421 roku nabył część wsi Horoszyce. Przedmieście Szczebrzeskie. nazwy szczebrzeszyńskich ulic Nazwy szczebrzeszyńskich ulic odnotował u schyłku XIX wieku Bronisław Chlebowski w wydanym w 1890 roku "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego" (t XI). Cerkiewna. Kolejni właściciele Turkowic z rodu Turkowickich to: Józef Turkowicki h. (Marta Zych) nazwy gwarowe występujące we wsi Czarnystok Stanowią ciekawy zlepek różnorodnych pojęć i znaczeń.powstały wówczas "dzielnice": "Starowieś". rozkraka – niezdara. tutaj się osiedlił prowadzać gospodarstwo. Miasto powstało na mocy przywileju lokacyjnego z maja 1567 wydanego przez króla na sejmie walnym w Piotrkowie. kolmagi – stojaki na których wieszano hamak. pow. Zamojska ciągnąca się wzdłuż Wieprza po folwark Bodaczów . na które zakładano gumowe kalosze. najdus – nieślubne dziecko. Ludwika Pawłowskiego "Szkoły im. Cmentarna (w przeważającej części z drewnianą zabudową). dziady – tak mówiono na jeżyny. "Deszkowice II". Ogrody Okopiska. Czesaw Bartnik wywodzi się od prasłowiańskiego słowa " suł". nadmienić. dostatek". dychać – kaszleć. Podaję kilkanaście. Łąki na Wólce. wg. Zamojska. Turobińska. repcie . wysokie do kolan. którym wygarniano żar z chlebowego pieca. przyjmak – adoptowane dziecko. Błonie. moim zdaniem najoryginalniejszych w swej wymowie: brzechać – szczekać. Zamoyskich w Szczebrzeszynie 1811 – 1926. chłopiec). chodzić gdzie za swoimi sprawami. Zwierzyniecka (z drewniana zabudową). kraczać – chodzić. "obfitość". nazywany korbonem – w takim hamaku czarnostockie gospodynie kładły swoje dzieci podczas gdy same pracowały na polu. scheda – spadek. pow. prof. h. poł. Zarys dziejów" znalazły się następujące nazwy ulic: Frampolska. zamojski powstała prawdopodobnie w XVI wieku. dziady – buty szyte z filcu. "Gozdawa". Czesław Bartnik w pracy "Mistyka wsi. po roku 1936 (przeprowadzono wówczas komasację) miejscowość zmieniła swoje miejsce lokalizacji . dranna – niegrzeczna. Akta Ordynacji Zamoyskiej) wymieniają "dzielnice" Szczebrzeszyna: Winnice od Miasta.przestraszyłeś się? nosówka – chusteczka do nosa. W początkowym okresie istnienia wieś w całości położona była nad rzeką Wieprz. Chałupy pod Parkanem. Exsakcionarze Czynszów i Danin Inwentarskich z lat 1833 – 1834. Jej nazwa. XVII w). które tłumaczy się jako "dobro". były to: Szkolna. Bóżniczna. (Aleksandra Bulak) nazwa wsi Turkowice Według miejscowej tradycji ustnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie nazwa Turkowice pochodzi z czasów wojen z Turkami. "Góry". zlokalizowana jest w dolinie rzeki Por. Klasztorna. zofija – wilga. niektóre zapewne zapożyczone są z innych języków jak: bachor (hebr. Marcin Turkowicki (studiował w Akademii Zamojskiej. słowem pozostawać przez znaczną ilość czasu poza domem. Jakub na Turkowicach Rostowski (XVII w. Trębacka. co sugeruje ks. Nadrzeczna. 1837 – 1838. nabylić – wspomnieć. habory – żebra. 1620 rok). Sułów. "Przy szosie". kociuba – rodzaj motyczki osadzony na długim drzewcu. Parkowa. odziedziczył wieś po swoim ojcu Wojciechu Rostowskim. W latach 1469 – 1778 Turkowice wymieniane są jako majątek rodu Turkowickich – wieś zlokalizowana była wówczas w powiecie i województwie bełskim. na brzeczy – na niby. Autobiografia młodości 1926 – 1959" (Warszawa 1988) podaje nazwy szczebrzeszyńskich uliczek: Pocztowa. wieś w gminie Sułów. Biłgorajska. Kościelna. Zielona. Hebrajska. Mieszkający w Szczebrzeszynie w okresie poprzedzającym wybuch II wojny ks. Stare Miasto. cywać – drzemać. palować – często wjeżdżać. W wydanej w 1927 roku nakładem Seminaruim Nauczycielskiego pracy zbiorowej pod red.

Zlokalizowana jest nad brzegiem przepływającej przez Czarnystok rzeki Gorajec.). którzy nie zdążyli uciec do lasu. skierowane ku północy. Oprócz wymienionych terenowych nazw własnych w Czarnymstoku funkcjonuje także nazwa borczyna. paciorek – koralik.Rozłopska . to zaciemnione zbocze. Przy figurach odbywają się popularne majówki – zgromadzenia mieszkańców celem śpiewania pieśni ku czci matki Bożej w miesiącu maju. gdy Niemcy w pośpiechu uciekali przed wkraczającymi na tereny gminy Radecznica oddziałami radzieckimi ukrywali się tutaj mieszkańcy wsi. nazwa zapewne pochodzi od wypędzania (wyganiania) bydła. osłonie – miejsce otoczone lasem. przymiotników.droga biegnąca na znacznym wzniesieniu. przymiarki – odmierzony. nieużytków. Długa Góra – pola uprawne ciągnące się wzdłuż prowadzącej pod górę drogi. Krzysztofa i Szczepana Latyczyńskich.. smażenica – jajecznica. czasowników. Czarnostockie dziewczęta w okresie międzywojennym i po wyzwoleniu pasły tutaj krowy. które prowadzi się na łańcuchu lub powrozie. Graniczny Dół – obniżenie terenu rozgraniczające las czarnostocki od topoleckiego. biegnie wśród sąsiadujących ze sobą pól. Czasem miedze (jak w przypadku Czarnegostoku) bywały przedmiotem sąsiedzkich sporów. Położone jest równolegle do osłonia.część wsi położona na obniżonym terenie rzeczowniki określające względne położenie terenu lub jego kształt (lub przeznaczenie) miedza – pas ziemi porośnięty trawą. Dołki . wzgórz. Inna wersje nazwy wsi podaje Aleksander Piwowarek: Czarnystok. wygon – pastwisko...w okolicach Rozłopskiej zaczynało się Przedmieście Zamojskie przechodzące dalej w wieś Domki. Bliski Dół . kociuba – przyrząd do usuwania węgli z pieca chlebowego. Lipecka Droga – droga biegnąca w stronę Lipowca. muł – nizinne miejsce. gryczanej i pszennej. którzy prawo do zamieszkania na tym terenie nadali prawnukowi Zawiszy Czarnego – pisał się jako Sienko Czarny. słoducha – polewka sporządzona z mąki żytniej razowej. Mazur Antoni. Neczaj Mikołaj Oprócz opieki medycznej świadczonej powstańcom styczniowym Mikołaj Neczaj był dowódcą oddziału – po 23 stycznia 1863 roku z jego oddziałem nawiązał współprace Kazimierz Bogdanowicz uwolniony z rąk Rosjan przez przez oddział Karola Kality (dowódca oddziału ochotników w sile 400 piechurów i 60 konnych z terenu powiatu krasnostawskiego). Wg. dołów. wąwóz ukryty pośród pól. ale bywają też używane przez grupę gospodarzy albo w obrębie jednej rodziny. Nazwą tą określono położony na pograniczu Lipowca i Czarnegostoku niewielki las. Mają różny zasięg – są nazwy których używa cała wieś.rozległa przestrzeń porośnięta trawą.. będący przedmiotem kultu. W końcowym okresie okupacji. terenowe nazwy własne używane w formie przymiotników utworzonych od rzeczowników podstawowych. przyimków. rzeczowniki określające obiekty w terenie oraz przedmioty figura – krzyż.bób – w Czarnymstoku mówi się bober. co oznacza (w interpretacji Michała Łesiów) zarośla i ma brzmienie ukraińskie. położone na niewielkim wzniesieniu (tutaj niektórzy z czarnostockich gospodarzy: Smoter Jan. kilka okolicznych wsi. lasów. kołbanka – wgłębienie w terenie. nazwy użyte metaforycznie lub humorystycznie donica – duża miska do wiercenia maku. Nazwy terenowe używane w Czarnymstoku wywodzą się z różnych części mowy: rzeczowników.. przymierzony do dotychczas posiadanego pola uprawnego dodatkowy łąki nadane niektórym z gospodarzy. z którego schodzi się do lasu. Pacyk Jan. Miejsce to służyło i służy do wypasu krów. pastwisk. Tutaj również harcerze z czarnostockiej szkoły podstawowej organizowali spotkania przy ognisku. nazwy terenowe występujące we wsi Czarnystok (gm. gdy jeden z gospodarzy podorywał ją od strony swojego pola. rzeczowniki oznaczające nazwy roślin . Furlepa Antoni posiadali pola uprawne. Żydów Dół – podczas okupacji ukrywali się tutaj żydowscy mieszkańcy Czarnegostoku. zapisów Kroniki Parafii Trzęsiny wieś została osadzona w 1536 roku przez Jana. Mikołaj Neczaj został ujęty w potyczce pod Krasnymstawem – . Jedną z takich wsi jest Czarnystok przynależący administracyjnie do gminy Radecznica. Radecznica) Terenowe nazwy własne występują w każdej wsi powiatu zamojskiego – są charakterystyczne dla określonych miejsc (pól.. której imię lub nazwisko wyrażone jest w przydawce Łukaszów Dół. stąd nazwa Czarnystok. bania . W grupie rzeczowników możemy wyróżnić: rzeczowniki określające naturalne ukształtowanie terenu dembrza – fragment czarnostockiego lasu o nierównej powierzchni gęsto zarosły drzewami. określenia traktujące o stosunku danego terenu do określonej osoby. posąg umieszczony przy drodze.wgłębienie terenu zlokalizowane na wygonie w połowie drogi do czarnostockiego lasu. Górnia Droga . miejscowe pastwisko dla bydła.

Niemiec i Włoch. Niewotin (. Mikołaja i św. 8 października 1927 roku w Rzymskim Uniwersytecie Gregoriańskim uzyskał doktorat z teologii. były kanonier. która w maju 1863 roku razem z oddziałem Stanisława Czerwińskiego stoczyła z Rosjanami bitwę w turkowickim lesie – Niewiadomski zginął z grupą siedmiu powstańców zamordowanych przez Kozaków w Małżowie Kolonii pod Tyszowcami. (dr Zygmunt Klukowski) Niechaj Michał Syn Józefa i Elżbiety z Dawidów urodzony 26 marca 1900 roku na Błoniu k. w roku 1885 wzięli ślub katolicki w Leżajsku. W latach 1930 – 1939 ks. W rękopisie pozostał: "Dziennik podróży pisany podczas wakacji 1936 roku" .. nieznane dedykacje dr Klukowskiego Jest ich pięć. Szczebrzeszyna. w oparciu o relacje którego zostało zredagowane powyższe hasło. Czechosłowacji. szósta dedykacja nosząca datę 22 czerwca 1959 roku zamieszczona jest w "Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944". 2 lipca 1929 roku doktorat z zakresu teologii i liturgii wschodniej w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie. w latach 1915 – 1919 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Zamościu. rosyjska. studia filozoficzno – teologiczne ukończył w 1924 roku w Lublinie – 14 czerwca tegoż roku otrzymał święcenia kapłańskie. gdzie odwiedzał bernardyńskie centra odnowy liturgicznej.. Niewiadomski – Prus Juwenal. Do końca swoich dni mieszkał we Władykaukazie. Pracowali w nim weterynarze austriaccy – Niemcy przekwalifikowali ich na felczerów. Niegoszewski Stanisław Polski wydawca. Dziennik.rozstrzelany na mocy orzeczenia sądu wojennego (rosyjskiego) 19 marca 1863 roku. w latach 1925 – 1935 uczył religii w lubelskim Gimnazjum Biskupim ("biskupiaku").) Młodszy lejtnant. Michał podczas podróży do Austrii.dedykował je Klukowski Tadeuszowi Jaszczykowi. Jego nazwisko znajduje się na tablicach upamiętniających pomordowanych parafian szczebrzeszyńskich w kościele św. Belgii.praca została zdeponowana w Archiwum Diecezjalnym w Lublinie.Niemca o nazwisku Hepp. płk..napisał ją dr Klukowski pół roku przed śmiercią. Jest autorem kilku rozpraw z zakresu teologii porównawczej i literatury wschodniej. W roku 1588 w Wenecji wydał "Epinikion" na cześć Jana Zamoyskiego. Dowodził grupą powstańców. Michał Niechaj zginął 23 grudnia 1939 roku rozstrzelany wraz z grupą inteligencji lubelskiej prawdopodobnie na cmentarzu żydowskim na Kalinowszczyźnie. Po wywiązaniu się z wojskowego obowiązku zdecydował się na stale osiąść w Rosji. obelisk upamiętniający jego śmierć wzniesiono w 1963 w Krasnymstawie. W roku 1915 Michał Niechaj ukończył w Szczebrzeszynie szkołę elementarną. niemiecki szpital połowy Zorganizowany został wiosną 1941 roku w folwarku Zawada administrowanym przez Kazimierza Dyakowskiego. (Bogusław Garbacik) Nierod Paweł Gorajanin. emigrant. Katarzyny w Szczebrzeszynie. przed rokiem 1937 mianowano go kapelanem Harcerstwa Polskiego. oraz kilkunastu artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. instytucji i fabryk z terenu miasta i okolic celem ustalenia zakresu ich działalności. wojenny komendant Szczebrzeszyna. pisał ks. zostały zamieszczone w kolejnych tomach Wydawnictwa do Dziejów Zamojszczyzny z lat 1939 – 1944 . Jego rodzice byli unitami przymusowo zapisanymi na prawosławie. nieznany rysunek bramy miejskiej w Szczebrzeszynie .. "Neue Heimat" ("Nowa Ojczyzna") Nazwa restauracji założonej w Szczebrzeszynie w 1943 roku przez pełniącego obowiązki sołtysa niemieckiej gminy Szczebrzeszyn . Informacje o istnieniu dedykacji przekazał Aleksander Piwowarek. awansując do stopni oficerskich. Służbę wojskową odbywał w głębi Rosji. została skierowana do małżeństwa Jaszczyków (Danuty i Tadeusza) . Michał Niechaj prowadził na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykłady z zakresu teologii porównawczej. 27 grudnia 1944 roku zorganizował konferencję na którą zaproszeni zostali (w liczbie 29) kierownicy urzędów.

symboliczna mogła Bronisława Nowakowskiego znajduje się na cmentarzu w Zwierzyńcu. H. absolwenta szczebrzeszyńskiego gimnazjum. Tekst opublikowany został w "Popisie publicznym uczniów Szkoły Wojewódzkiey Zamojskiej w Szczebrzeszynie. że w obszernym piętrowym gmachu oprócz siedziby władz miejskich w przeszłości mieściły się tutaj sklepy. Nowakowski Bronisław Urodzony 2 września 1890 roku. Owszem są nowa pobudką i zachęceniem do skutecznego w dobrych i usilnych chęciach wytrwania". "Nowa mnemonika. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. wykonany został na kartce czerpanego papieru o wymiarach 32. więziony przez Sowietów w Starobielsku w latach 1939 – 1940. do szkoły uczęszczało 26 chłopców i 30 dziewcząt. żołnierz I Brygady Legionów Moskalami. 1898 – 6. Pełny tytuł pracy brzmi: "Rysunek Bramy Murowanej w Szczebrzeszynie od strony młyna". rodem ze Zwierzyńca. Z pośród wielu trafnych i ciekawych wywodów na powyższy temat interesująca jest ta wypowiedź: "Nikomu jeszcze z pilnych uczniów nauka przykrą się nie stała.7cm zdaniem inż. Zginął w ZSRR.ordynat Andrzej Zamoyski zatrudniał wówczas sukienników niemieckich. Nosalski Mikołaj (1894 – 1965). imion. Zmarł w roku 1917 w wieku 63 lat. niestrudzony bojownik z caratem. Porucznik. statystyce i. Nyklówna Julia Kierownik jednoklasowej Szkoły Ludowej I i II w Turkowicach stopnia.. VII. zakłady usługowe. Henryka Gawareckiego około 1827 roku. który miał miejsce w dniach 28 – 30 lipca 1828 roku". Pochowany na cmentarzu w Zwierzyńcu. czyli sposób ułatwiający naukę języków obcych tudzież spamiętywanie imion własnych i cyfr w jeografii. cyfr. przywiązywał też dużą wagę do szkolenia kadr rodzimych. O "O szkodliwych skutkach czynioney różnicy pomiędzy naukami" Tytuł mowy wygłoszonej 1 września 1827 roku przez prof.Czytelnia Funkcjonowała w Zamościu w okresie międzywojennym – podczas kwesty ulicznej zorganizowanej 23 czerwca 1926 roku na jej potrzeby zebrano 91 złotych 15 groszy. Sylwestra (pełnił obowiązki kapelana w szpitalu wojennym austriackim zorganizowanym w 1916 roku w zabudowaniach poklasztornych w Turkowicach). t. zadłużony działacz ruchu robotniczego na terenie Zamojszczyzny. Zawarł w niej ciekawe wskazówki.Zachował się w bibliotece w Klemensowie. zginął w walce z Nowomiejska Biblioteka . Łopacińskiego w Lublinie. dostępny jest w zbiorach Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Piłsudskiego. a nawet zakład sukienniczy – o jego istnieniu pochodzą dane z roku 1772 . "Oberża" Zamienna nazwa stosowana w odniesieniu do szczebrzeszyńskiego ratusza. języka polskiego . Egzemplarz Nowej mnemoniki. 1916). obrońca Lwowa. wskazuje na to data dopisana odręcznie na odwrocie rysunku..5 × 22. Hallerczyk. przykłady i ćwiczenia umożliwiające szybkie i skuteczne zapamiętywanie wyrazów obcych.Teodozego Sierocińskiego w piętnastą rocznicę powstania Szkoły Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. Nowakowski Stanisław (21. Pochowany jest na cmentarzu w Zwierzyńcu. VI. a znaydowane w niey trudności bynaymniey ich nie zrażają. Nowakowski Antoni Ojciec Bronisława → Nowakowski Bronisław. p" Praca autorstwa Wincentego Dawida. założonej z inicjatywy ks. przykładem czego jest pozwolenie jakie wydał w lutym 1771 roku dla syna Jana . wzięła się zapewne stąd. więziony i zesłany na Syberię.

Czernięcin – murowany kościół z lat 1857 – 1858. Bełżec . Budymin . Antoniego padewskiego z lat 1831 – 1834. "obiadek" Tak w XIX wieku nazywano w Biłgoraju stypę pogrzebowa. gruntownie odremontowany po roku 1989. po roku 1945 częściowo przebudowany. Smoter Grzeszkiewicz "Dzieje gminy Radecznica" (Zamość 2006). Chodywańce – remiza strażacka z 1945 roku. XX wieku cerkwi pod wezwaniem św. ostatni remont przeprowadzono w latach 1979 – 1981. przemianowana w 1875 roku na prawosławną. plebania – popówka z 1909 roku. Chorupnik – murowany dwór z lat 1915 – 1925. Czartowice – cerkiew murowana z 1848 roku. jego fotografia widnieje na okładce pracy zbiorowej pod red. Franciszkanów wzniesione w końcu XVIII wieku. kaplica z 1905 roku. stan na rok 2009 własność prywatna). Od roku 1876 w "Oberży" mieścił się Sąd Pokoju. Adama Klimka. młyn wodny – do dziś używane jest w nim drewniane koło przedsiębierne pochodzące z XIX wieku. zagroda sitarska.cerkiew prawosławna. Bukowina . który adamowską włością zarządzał do roku 1893. trochę urzędów i na dole kilka sklepów. Paszki z Teodorówki (pow. Chłaniów – kościół drewniany z pocz.cerkiew drewniana zaadoptowana dla potrzeb ludności katolickiej z dzwonnicą z roku 1887. Praksedy. św. kościół greckokatolicki w stylu barokowym z 1798 roku. Biszcza – murowana cerkiew z 1912 roku rekoncyliowana na kościół katolicki.w. wielokrotnie remontowany. Chłopiatyn – cerkiew drewniana z lat 1863 – 1864. należy do najstarszych drewnianych obiektów sakralnych Zamojszczyzny. Michała Archanioła (XIX w.drewniana cerkiew z 1838 roku. Budy . gdzie poeta często przebywał. XVIII wieku (1741 rok). od roku 1944 pełnił funkcje strażnicy WOP. z czasem domurowano zachodnie skrzydło i dobudówkę. Czerniczyn – cerkiew murowana z 1870 roku p w. właściciela majątku Różnówka. obiekt nie jest zajęty na cele religijne. Wszystkich Świętych. prawdopodobnie wybudowany przez Jana Aleksandra Tarnowskiego. Biłgoraj – kościół parafialny z 1699 roku. św.murowana kapliczka postawiona miejscu rozebranej z pocz. synagoga z 1875 roku. drewniana wieża z 1932 roku (obiekt wpisany do rejestru zabytków). do jej budowy użyto elementów z rozebranej cerkwi pochodzącej z 1765 roku. Bondyrz – drewniany kościółek z lat 1948 – 1949 zbudowany wg. wewnątrz obiektu znajdowała się drewniana rzeźba Michała Archanioła autorstwa F. w. późnobarokowy kościół z lat 1732 – 1755. projektu inż. Baranica – dworek zniszczony podczas działań I wojny światowej. Marii Magdaleny z lat dwudziestych XX wieku. w okresie międzywojennym policja. kościół murowany z 1911 roku. przebudowywany w wieku XIX oraz zniszczeniach wojennych 1939 roku. Bononia – murowany młyn wodny z 1925 roku. "na kształcenie tegoż w zawodzie sukiennika". zaadoptowana na kościół. Chyżowice – dwór z 1920 roku. Czumow – pałac eklektyczny wzniesiony przez Zdzisława Pohoreckiego. kościół p. obecnie kościół parafii rzymsko – katolickiej p. Cześniki . Aleksandrów – kościół drewniany z 1934 roku.Kniaziowskiego z Żurawnicy.klinkiernia z 1910 roku.kościół pod wezwaniem NMP wybudowany w latach 1674 – 1675. obiekty zabytkowe Zamojszczyzny Adamów – dworek drewniany z przełomu XVIII i XIX wieku zlokalizowany w rozległym parku. św. odbudowany w latach dwudziestych XX wieku. łaźnia wybudowana w latach trzydziestych ubiegłego wieku (obecnie. . drewniana kuźnia z 1937 roku. budowniczym którego jest cieśla z Aleksandrowa – Jan Zawiślak. 1830 roku przez Nowakowskiego. Czarnystok ("Ruś") . pomnik Ignacego Krasickiego ufundowany ok. w. R. biłgorajski) obecnie przeniesiona do kościoła parafialnego w Trzęsinach . Chłopków – wiatrak koźlak z 1911 roku. oprócz osób biorących udział w uroczystościach pogrzebowych podejmowano także biednych – zastawiano dla nich stoły na podwórzu i obdzielano jałmużną. Boża Wola – kościół p. wielokrotnie przebudowywany. przyklasztorne zabudowania OO.). Czarnystok – budynek szkoły powszechnej z 1869 roku.. Aurelin – cerkiew z przełomu XIX \XX w.

Frampol – Janów Lubelski .kościół parafialny p.) Horyszów Ruski . Grabowiec – kościół murowany z 1715 roku. (XX w. w Podwyższenia Krzyża Św. . Gozdów – dwór z końca XIX wieku. w.w. Andrzeja Boboli (XIX w. pałac wystawiony w latach 1744 – 1746 przez Teresę z Michońskich Zamoyska.drewniana cerkiew z 1658 roku.koszary wojskowe z lat 1903 – 1906. obecnie kościół parafii rzymsko – katolickiej p.). Gradysławice . po pożarze w 1814 roku odbudowany w latach 1852 – 1855. leśniczówka z II połowy XX wieku.grodzisko. Nawiedzenia NMP (XVIII w. kościół z 1768 roku wzniesiony przez Jana Jakuba Zamoyskiego. zespół parafialny z XIX wieku: murowana dzwonnica. 1953. kapliczka na wodzie z XVIII wieku.drewniany dworek dawna własność rodziny Ligowskich.).kościół parafialny p. Dzierążnia – pałac z lat z przełomu XVIII – XIX wieku wzniesiony przez rodzinę Gurmińskich. kościół neogotycki z lat 1910 – 1914 roku fundacji Świeżawskich.cerkiew greko. dom drewniany z 1849 roku. Gózd Lipiński . Dobużek – zespół dworsko – parkowy z XIX wieku. Krasnobród Podklasztor – barokowy kościół wybudowany przez Marysieńkę Sobieską w roku 1680 – budowniczym był Jan Michał Link. XIX wieku fundacji Józefa Świrskiego.pałac z połowy XIX wieku wybudowany przez Edwarda Rastowieckiego. Jarczów . Gilów – kościół drewniany z lat 1929 – 1932. w roku 1905 przeprowadzono gruntowna naprawę. kościół pod wezwaniem św. spichlerz drewniany z 1795. Dłużniów – cerkiew z 1822 roku fundowana przez Henryka Rylskiego. Kalinówka . Dąbrowa – murowana kaplica fundowana w 1860 roku przez rodzinę Makomskich. dzwonnica z 1817 roku. pow. murowana cerkiew z 1910 roku. Podwyższenia Krzyża Św. żonę Tomasza Antoniego Zamoyskiego. Bartłomieja Apostoła z dzwonnica i cmentarz z XVIII wieku. kamienna dzwonnica z przełomu XVIII – XIX wieku. 1809. Jarczów. Krynice . Krasnobród – kościół klasztorny dominikanów p. Obiekt był remontowany w latach 1788. (XIX w. Goraj – późnobarokowy kościół św. Korhynie . wokół którego znajduje się cmentarz przykościelny z okresu międzywojennego.na trasie znajduje się około 60 kapliczek. w roku 1880 dobudowano kruchtę i zakrystię. najczęściej z Chrystusem Frasobliwym. budynek szkoły podstawowej z 1929 roku im. Jacka. cerkiew unicka pod wezwaniem św.kościół parafialny dawna oranżeria pałacu Zamoyskich (XIX w. Górecko Stare – dworek z początków XX wieku. odbudowany w 1915 roku po zniszczeniach z lat 1914 – 1915. Tomaszów Lubelski) – murowany kościół z 1840 roku. Hrubieszów . Dziekanow – cerkiew z 1769 roku. w okresie 1929 – 1939 jego właścicielem był Józef Żylicz. obecnie kościół parafii rzymsko – katolickiej p. cerkiew prawosławna Wniebowzięcia NMP z 1873 roku. Horodło .Dąbie – zespół dworsko – parkowy wybudowany w 1848 roku.kościół drewniany z lat 1919 – 1920 budowany przez Jana Tracza. Józefa Kobylanskiego. w. kościół polskokatolicki. w latach 1901 – 1904 stanowił własność Eugeniusza Sommera.kościół drewniany z 1777 roku wybudowany przez ks. obecnie kościół parafii rzymsko – katolickiej Przemienienia Pańskiego (XIX w. Gdeszyn – cerkiew z pocz. Horyszów Polski .). Korczmin . tzw. 1880. św. w. Dub .katolicka. Dołhobyczów .dwór murowany z z 1841 roku.cerkiew greko. Gródek (gm. Górecko Kościelne – modrzewiowy kościół z 1737 roku. Trójcy (XX w. Józefa Piłsudskiego. "Wały Jagiellońskie". drewniany dworek z końca XIX wieku. kopiec unii horodelskiej z 1861 roku. Mikołaja z 1836 roku. Frampol – neogotycki kościół parafialny wzniesiony w latach 1873 – 1878 wg. św. kapliczka modrzewiowa z pierwszej połowy XIX wieku. drewniana plebania. Projektu Władysława Siennickiego z Zamościa.cerkiew prawosławna. Klemensów .drewniany młyn motorowy z końca XIX wieku. drewniana kapliczka z 1890 roku fundacji Michała Ćwika – w latach osiemdziesiątych XX wieku obiekt został przeniesiony do Harasiuk. Komarów – Osada .). drewniana szkoła z 1910 roku. Kosobudy . wzniesiony w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Grabowczyk – drewniany dwór z XIX wieku.drewniany kościółek z 1720 roku. Hamernia – młyn i browar z 1792 roku.).).katolicka. drewniana cerkiew unicka z około 1755 roku. żeliwne ogrodzenie z kapliczkami.

. Łabunie .drewniana cerkiew z 1822 roku. Moniatycze – zabudowania gospodarcze (czworaki. obecnie kościół katolicki. Suśca . secesyjna kaplica rodziny Hulników zlokalizowana na greckokatolickim cmentarzu. planu inż. kamienna rzeźba z 1931 roku.strażnica carska wzniesiona w 1867 roku dla potrzeb rosyjskiej służby granicznej (tędy przebiegała granica austriacko – rosyjska). XIX wieku. Mircze . wielokrotnie przebudowywany. Perespa – murowana cerkiew z lat 1807 – 1827 fundowana przez Rafała Horodyskiego. kościół z przełomu XVII/XVIII wieku p w. w 1918 rekoncyliowana na kościół katolicki. początkowo w pomieszczeniach pałacowych znajdowało się kolegium jezuickie. XX wieku. Myców – drewniana cerkiew z 1865 roku pod wezwaniem św. projektu architekta Szymańskiego z Lublina.cerkiew prawosławna a 1910 roku.murowany kościół parafialny (dawna cerkiew greckokatolicka) z 1846 roku. XIX wieku. pierwotnie unicka. rekoncyliowana w 1919 roku na kościół rzymskokatolicki. Ornatowice . . pałac z I połowy XVIII wieku. w latach 1890 – 1905 przebudowany. Nielisz . Majdan Sopocki – cerkiew murowana z 1835 roku fundacji Zamoyskich. dzwonnica drewniana z 1873 roku.Kryniczki . Nowosiółki . w 1919 zamieniona na kościół.zespół dworski z XVIII wieku. Podwyższenia św. Mikołaja.zespół dworsko – pałacowy z XIX wieku.cerkiew greko – katolicka z 1824 roku fundacji Jana Węglińskiego. pałac w stylu eklektycznym z końca XIX wieku. od roku 1919 funkcjonuje jako filialny kościół katolicki. Kryszyn . Majdan Łuczycki – cerkiew murowana z lat 1903 – 1906. Niewirków .trzynawowy. XX wieku. ponadto dwie wieże na frontonie i wieżyczka na sygnaturkę. Łaziska . autorstwa Antoniego Zagórskiego. murowany kościół neoromański z lat 1923 – 1929 projektowany przez Czesława Przybylskiego.pałac z początków XX wieku. Oszczów . w 1919 zaadoptowany został na klasztor sióstr Misjonarek Maryi. Machnówek . stajnia. Nabróż – kościół z 1684 roku. kościół drewniany z 1873 roku. Łukowa – murowany budynek urzędu gminy z 1905 roku. w 1768 roku budynek poddano gruntownemu remontowi. spichlerz) z pocz.kościół drewniany z 1859 roku. Księżpol – murowana cerkiew z lat 1855 – 1857.murowana kaplica św. Obsza – murowana cerkiew z pocz. kościół murowany z lat 1921 – 1926 wg. kościół parafialny z połowy XVIII w. Nadolce – duży zespół dworski i park z przełomu XIX/XX w. kolejny remont mia miejsce w 1945 roku. ołtarze boczne poświęcono: Najświętszemu Sercu Jezusa i Matce Bożej Częstochowskiej. drewniana kapliczka św. drewniany młyn motorowy z pocz. Modliborzyce – późnobarokowa synagoga z 1760 roku. Łosiniec – cerkiew z roku 1875.kościół murowany z lat 1900 – 1912. Paary k. Miemiany – klasycystyczna kaplica grobowa rodziny de Magóra Madan z pocz. spalona w 1877 roku wkrótce została odbudowana. Łaszczów – zespół pałacowo – parkowy z przełomu XVIII – XIX wieku.. Jana Nepomucena.murowany kościół z 1605 roku fundacji Oleśnickich. 1800 roku. Miączyn . XIX wieku. pierwotnie własność rodziny Rudnickich. Michalów – dwór z 1800 roku.murowana cerkiew z 1814 roku. w 1919 roku zamieniona na kościół rzymskokatolicki. w latach 1818 – 1819 obiekt został gruntownie przebudowany. ruiny murowanego spichlerza z lat trzydziestych XIX wieku. Antoniego z I połowy XIX wieku. Nawóz . Mokrelipie . w roku 1854 zarządzał nim Kajetan Kicki. Podhorce – osiemnastowieczny ołtarzyk z barokowymi rzeźbami.dwór z 1766 roku. Orłów Murowany – zespół pałacowo – parkowy z 1830 roku. Krzyża – budynek murowany. Przy prezbiterium znajduje się dwie zakrystie. dziewiętnastowieczny cmentarz przykościelny. Modryń – cerkiew greckokatolicka z 1740 roku. W ołtarzu głównym umieszczony jest wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego i obraz Przemienienia Pańskiego. murowane ogrodzenie z połowy XIX wieku. kościół drewniany z 1944 roku. Prokulskiego. w latach 1901 – 1905 rozbudowany i przebudowany wg. murowana dzwonnica z ok.ruiny kościoła z XVII w. dzwonnica murowana z pocz. obecnie kościół parafialny. rekoncyliowana w 1919 roku na kościół katolicki.

czerpano z nich wodę do końca ubiegłego stulecia za pomocą kołowrotka (nieczynne). Tarnogród – cerkiew św. projektu Stefana Szyllera. obecnie kościół filialny p.kościół parafialny p. w przeszłości był cerkwią. w 1950 roku rekoncyliowana na kościół katolicki. projektu Bernarda Meretyna. domy drewniane i murowane z II połowy XVIII wieku i I poł. . św. Zielonej i Klasztornej XIX wieku. św. Strzyżów . wzniesiona został jako wotum hrabiny (?) za ocalenie od zarazy Stary Zamość . Bartłomieja z XX w. jak głosi lokalna wieść przez pewien czas zamieszkiwał tam pustelnik. Wniebowzięcia NMP z XVI . przebudowana gruntownie w latach 1952 – 1959. Trójcy z XIX wieku.dworek Stanisława Staszica – "kaflarnia " z 1890 roku.). Antoniego z XVII w. Mikołaja z 1620 roku. Rzeplin . w. kościół z lat 1913 – 1924 wybudowany wg. XIX wieku.młyn wodny. obecnie kościół filialny p.kościół par. kościół z lat 1935 – 1949 wg. Teodorówka – trzy ponad stuletnie studnie o głębokości 100 m. synagoga z pocz.murowana cerkiew z lat 1910 – 1913.XVIII w. podczas okupacji ukrywała się kobieta żydowskiego pochodzenia. Izydora) z 1913 roku fundacji Paschałowa. gorzelnia z końca XIX wieku. Trzeszczany . dawna leśniczówka ordynacka. Topólcza .). Smoryń – drewniana kapliczka z XIX wieku. ratusz ("Oberża") z 1830 roku. w. drewniana kapliczka z pocz.Podlesie Małe – dwie figury przydrożne z 1901 i 1907 roku. cmentarz z czasów I wojny światowej wraz z zachowanym drzewostanem z lat dwudziestych XX wieku. w roku 1947 ufundowano do niej dwa nowe dzwony.kościół drewniany z 1925 roku pobudowany z rozebranej cerkwi wzniesionej w początkach XX wieku .kościół klasztorny OO. dzwonnica drewniana na placu przykościelnym. murowana brama z pierwszej połowy XIX wieku.cerkiew prawosławna (obecnie kościół parafialny p. Skierbieszów . na jednej z nich widnieje napis "Boże błogosław rodzinie [?] i wiosce" Podzamek k/Krasnobrodu – zespół zabudowań dworskich z przełomu XVIII . Poturzyn . cerkiew pounicka "Uspienja" fundowana przez Górków w 1560 roku.cerkiew prawosławna.XIX w.zespół pałacowo – parkowy z pierwszej połowy XIX wieku. Surhów .zespół pałacowy z XVI wieku. Stanisława bpa z XIX w. w.park po dworski z połowy XIX wieku. upamiętniający erygowanie parafii w 1925 znajdujący się na placu przykościelnym. Turkowice – budynek czajni (herbaciarni) z 1906 roku będący częścią składową b. Szewnia Dolna .cerkiew prawosławna. w. Tuczępy . która początkowo (po erygowaniu parafii) pełniła rolę domu przedpogrzebowego. od roku 1865 stanowił własność Barbary z Zapolskich Pniewskiej. Średnia Wieś – dwór z 1815 roku pobudowany przez Jana Webera de Ruttersdorfa. 1875 roku. nieczynny cmentarz prawosławny. zaadoptowana w 1992 roku na siedzibę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. w. Potoczek . Przemienienia Pańskiego z XIX w. w 1919 rekoncyliowana na kościół katolicki. Posadów . Wniebowzięcia NMP z XVIII . pałac klasycystyczny z lat 1813 – 1819 wzniesiony przez Cieszkowskich. Szczepiatyn . murowany z pierwszej połowy XIX wieku. Siennickiego z Lublina.kościół parafialny p.XIX wieku. Terebiń – cerkiew z roku 1779. Putnowice Górne . św. Tereszpol – cerkiew z roku 1851. budynek dawnych szkół szczebrzeszyńskich z pocz. Trembackiej. Bernardynów p. murowany kościół parafialny (dawna cerkiew greckokatolicka) z ok. Jana Chrzciciela i drewniana dzwonnica z przełomu XVIII/ XIX wieku. w. monastyru żeńskiego. kościół pofranciszkański funadacji Katarzyny z Ostrogskich i Tomasza Zamoyskich. XVIII wieku.kościół parafialny ufundowany w latach 1819 – 1823 przez Pawła i Zofię Cieszkowskich. Szczebrzeszyn – kościół parafialny pod wezwaniem św. św. w. Sitaniec . obecnie kościół filialny p.krzyż żelazny na postumencie. drewniana dzwonnica z 1890 roku. kościół murowany z 1777 roku wzniesiony wg. projektu inż. Radecznica . Zwiastowania NMP ( XX w. Śniatycze .cerkiew prawosławna. Tomaszów Lubelski – kościół drewniany z 1727 roku fundacji Zdzisława Zamoyskiego. Tarnawatka – kościół z 1890 roku. XIX wieku w lesie za cmentarzem parafialnym przy drodze do Żelebska obok źródełka (data na belce 1803 r. zlokalizowane przy ulicach: Zamojskiej. Trzęsiny . nieczynny cmentarz prawosławny. dawny cmentarz przy cerkiewny.kościół murowany pod wezwaniem św. w 1948 roku rekoncyliowana na kościół rzymsko – katolicki.grodzisko zwane potocznie "okopami Chmielnickiego datowane na IX – X wiek. Teratyn – cerkiew prawosławna z 1882 roku. XIX wieku.

Tworyczów . Wielkopol – młyn nad rzeką Żółkiewką wybudowany w 1936 roku. Źwiartów . Ormiańskiej. W latach okupacji rotunda stała się miejscem straceń ludności Zamojszczyzny – zginęło tutaj przeszło osiem tysięcy osób. rządówka z XVIII wieku.budynek mieszkalny dziekanów zamojskich.zespół pałacowy z XIX wieku.ratusz – zbudowany został w latach 1591 – 1622 wg. Zamość . do roku 1938 obiekt pełnił funkcje prochowni. obiekt zlokalizowany jest w północnej pierzei zamojskiego rynku. zbudowana został na mocy zezwolenia uzyskanego od Jana Zamoyskiego w 1588 roku. Wasylków Wielki .kościół murowany z 1870 roku.zespół dworsko – pałacowy z XIX wieku. Zamch – cerkiew murowana z 1842 roku fundacji Konstantego Zamoyskiego. cerkiew drewniana z 1906 roku.kapliczka św. Brama Szczerzeska – zbudowana został w 103 roku przez Błażeja Gocmana z Pińczowa. gdzie zgromadzono militarne zabytki dawnego Zamościa. Nowa Brama Lubelska – powstała w połowie XIX wieku podczas rozbudowy twierdzy zamojskiej i umacniania fortyfikacji.jedna z pierwszych bram wzniesionych w Zamościu. obecnie nie pełni funkcji sakralnych. klasycystyczne zabudowania dawnego Zarządu Ordynacji Zamoyskiej. Ulów . Ulhowek – najstarsza na terenie Zamojszczyzny drewniana cerkiew w której znajduje się słynąca kiedyś cudami kopia ikony Matki Bożej Korczmińskiej. św. dawny kościół franciszkański – ufundowany został przez Tomasza Zamoyskiego w połowie XVII wieku. Zubowice . w. w okresie międzywojennym przy budynku Akademii założono ogród botaniczny. .pierwotnie była to cerkiew zbudowana na mocy przywileju z 1589 roku. w roku 2005 przed pałacem odsłonięto pomnik twórcy Ordynacji – Jana Zamoyskiego. kościół parafialny pod wezwaniem św. Tyszowce – kościół murowany z lat 1867 – 1870 wzniesiony wg.cerkiew prawosławna. bóżnica – jeden z piękniejszych obiektów kultury żydowskiej na Zamojszczyźnie. zabytkowe kamieniczki przy ul. Mikołaja . Uchanie – zespół pałacowy z lat dwudziestych XX wieku wybudowany przez Romana Raciszewskiego. Turobin – przydrożna kapliczka. projektu B. była jednym z najdalej wysuniętych na południe punktów twierdzy zamojskiej. Werbkowice . wybudowany przez Pawła Mamonę.kościół murowany z 1897 roku. zniszczony w 1806 roku przez Austriaków po odbudowie nie uzyskał dawnej świetności. W budynku mieści się obecnie kino "Stylowy". zbudowana w latach 1592 – 1628. infułatka . pałac Zamoyskich . Wielącza . Wirkowice – kapliczka przydrożna z XVII i XIX wieku. pałac ordynatów Zamoyskich z XIX wieku. Ulikow . projektu J. jego portal zdobi herb pierwszego zamojskiego infułata. Nowa Brama Lwowska – powstała w latach dwudziestych XIX wieku – projektował ją Jan Paweł Lelewel. przebudowany w latach 1639 – 1651 wg.kościół drewniany drewniany kościół z lat 1932 – 1933. budynek Akademii Zamojskiej – wzniesiony został w roku 1595 wg. Morando. M. obecnie mieści się tutaj filia UMCS w Lublinie. Udrycze . Morando z inicjatywy Jana Zamoyskiego. browar z 1806 roku. zniszczony podczas najazdu Tatarów odbudowany został w 1530 roku staraniem Łukasza Górki. Michała Archanioła (XVIII w. fundatora kościoła pw. Katarzyny – powstał w latach 1680 – 1686 wg. od 1919 roku funkcjonuje jako kościół katolicki.) Zwierzyniec – barokowy kościół na wyspie z XVII wieku. Jana Nepomucena. św. Linka. obecnie kościół parafii rzymsko katolickiej p. Stara Brama Lubelska .kościół drewniany do budowy którego wykorzystano materiał z rozebranej w Turkowicach cerkwi. uczestnik powstania listopadowego. w.osady germańskich Herulów odkryte w 2002 roku. Zaporze – młyn motorowy z 1930 roku. Projektu B. Żerniki . zbudowany został w 1582 roku. Stanisława bpa z XIX w. Wieprzów Ordynacki – budynki po folwarczne Ordynacji Zamoyskiej (karczma i wozownia). oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. budynek dworca kolejowego z 1927 roku. gdy po bitwie pod Byczyną Jan Zamoyski wziął do niewoli księcia Maksymiliana Habsburskiego po jego przejeździe przez bramę obiekt został zamurowany.rezydencja ordynatów wzniesiona w latach 1581 – 1586 wg. projektu Bernarda Morando. W roku 1700 obiekt został przekazany na użytek Zakonu Bazylianów. renesansowy kościół murowany z 1430 roku. św. kolegiata – zaliczana do najpiękniejszych obiektów architektury sakralnej w Polsce. rotunda – wybudowana została w latach 1825 – 1831 pod nadzorem generała Malletskiego. arsenał – obecnie muzeum. od roku 1934 stanowi własność księży redemptorystów. kościół pobazyliański pod wezwaniem św. projektu Henryka Marconiego.kościół parafialny p. Mikołaja w Szczebrzeszynie – Mikołaja Kieślickiego.zespół dworski z XVIII wieku. spichlerz z 1842 roku. Projektu Jana Jaroszewicz.

a z panującego brudu większa część dostała świerzbu. którzy pracowali na stacji kolejowej. gdzie przeprowadzano regulację Łabuńki.. Frampola i Janowa Lubelskiego – pracowali przy regulacji rzeki Huczwy. wody do mycia nie było. I tak przez cały dzień znęcano się nad tymi nieszczęśliwcem. Właściwy obóz powstał w 1943 roku. w rożnym wieku. Ze względu na złe odżywianie większa część szczebrzeszyńskiej młodzieży cierpiała na dyzenterię. co pozwalało jednorazowo uśmiercić około 4000 osób. Polaków i Cyganów z czego większość stanowili Żydzi.. Muzeum (stan na rok 2005) odwiedziło około 32. 000 osób – Żydów. Paluch) – słomy nie wolno było zmieniać. usytuowany był w obrębie zabudowań folwarcznych ziemiańskiej rodziny Bramskich. znaczna ilość Żydów szczebrzeszyńskich – w tej liczbie nauczycielka Małka Holc. Siłę roboczą stanowili przywożeni tutaj z różnych miejscowości Zamojszczyzny Żydzi. Kierownikiem stolarni. Niemcy korzystając z tej okazji gwałcili młode żydowskie dziewczyny. którzy rzucali się na te pomidory i marchewki. Przy tym zdarzały się bójki między tymi. (Stanisław Zybała) obóz pracy w Turkowicach Zorganizowany został na terenie Zakładu dla Sierot Wojennych w Turkowicach. Mieszkał z żoną i córką w Radecznicy. Trudno sobie wyobrazić te okropieństwa. autorem projektu mauzoleum jest Andrzej Sołyga. gdzie pracowali więźniowie był Stanisław Dorosz. Na jeden pomidor rzucało się setki Cyganów i Cyganek. 000 Żydów Izbicy. Biłgoraja. Higiena w obozie była poniżej krytyki (relacjonuje M.." (całość wspomnień dostępna jest na stronie internetowej: www.. 408 m². obóz pracy w Bortatyczach Założony został na początku czerwca 1940 roku. początkowo były to baraki przeznaczone dla pracowników cywilnych zatrudnionych przy budowie dróg.październik 1940 roku. Po zlikwidowaniu obozu Żydów wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. obóz pracy w Gruszce Zaporskiej Istniał w latach 1940 1941. w latach 1942 – 1943 zamordowano ponad 500. w żywność zaopatrywały więźniów również Judenraty z Izbicy i Zamościa.pl/horajec Pierwsze transporty przybyły 17 marca 1942 roku z getta w Lublinie i Lwowie Na terenie obozu istniał ściśle odizolowany od pozostałych sektor do którego wstęp mieli tylko SS – mani i strażnicy. W przerwie obiadowej z położonych bliżej miejscowości żydowskie kobiety przynosiły skromny posiłek więźniom. 3 czerwca 2005 roku odsłonięto na terenie byłego obozu Muzeum Miejsca Pamięć. starzy i schorowani Żydzi chodzili do pracy od odległych o 2 kilometry od Bortatycz Białobrzegów. wytwarzali drewniane skrzynki na potrzeby okupanta. gdzie skoncentrowani byli Cyganie. w tym grupa 26. na drogach i przy budowie mostów. oraz tablica informacyjna. Krzyki unosiły się do niebios. W obozie przebywało około 100 mężczyzn pochodzenia żydowskiego." w Bełżcu (. kilku z nich udało się uciec (trafili do oddziałów partyzanckich).000 Żydów lubelskich. W roku 1941 obóz przeniesiono do wsi Zastawie pod Krasnymstawem. a dzieci gryzły się zębami.pojedynczo wrzucali to na plac. Na uposażeniu stałej ekspozycji muzeum znajdują się dwa oryginale elementy z dawnego wyposażenia obozu – fragment instalacji gazowej. Już na początku istnienia obozu wybuchła epidemia tyfusu plamistego. około 10.republika. bielizny też nie wolno zmieniać. W lutym 1942 roku pobudowano 18 nowych komór gazowych o powierzchni ok. Cyganki rwały sobie włosy z głowy. na głowy tych ofiar. jego organizatorem był Unterscharfűhrer Artur Schűtz. Zwykli brać Żydów do wykopania wąskiego rowu i spychali człowieka do tego rowu. I to Niemcom przynosiło pewne zadowolenie.) czyny nawet przewyższały Oświęcim. po czym zmuszali każdego więźnia żeby załatwił swoje potrzeby do tego rowu na tych zepchniętych . ponad 20 Niemcy złapali i przenieśli do więzienia w Biłgoraju. przebywało w nim 420 Żydów. głownie z Izraela i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Cyganie bili się na pięści. Codziennie po porannym apelu Niemcy pędzili ich do odległych o 5 – 6 km Ruskich Piask. Obowiązki kierownika pełnił wysiedleniec z Wielkopolski o nazwisku Paszak. a kto omówił wykonania tego czynu dostawał 30 batogów. Obóz funkcjonował w latach 1940 – 1942. Przetrzymywano w nim Żydów z Zamościa.obóz koncentracyjny w Bełżcu Budowę obozu rozpoczęli Niemcy w październiku 1941 roku –jakie panowały w obozie warunki wspominał nieżyjący już Efraim Farber .. zwany w środowisku zamojskim "Ne". W roku 1941 Niemcy ogrodzili baraki drutem kolczastym i osadzili w nich jeńców francuskich. Każdej niedzieli esesmani przynosili kosze starych pomidorów i marchewek .. Obóz funkcjonował w okresie lato . aż on udławił się. obóz przejściowy w Zwierzyńcu Budowa obozu rozpoczęła się jesienią 1940 roku. komendantem obozu został .000 osób.

który obozowe szlify zdobywał w Oświęcimiu. żołnierzy Armii Krajowej. która je wyciągnęła miała pozostać stara panną. Bukownicy. w skrócie " Pekos" – Pekosiński. miało to oznaczać że z tej strony przyjdzie przyszły mąż. obóz śmierci w Błudku – Nowinach Założony został jesienią 1944 roku. pączki smażone na oleju. "Wara" (Włodzimierza Hascewicza). dlatego nazwano go od Polskiego Komitetu Opieki Społecznej. W miarę postępującej akcji pacyfikacyjno – wysiedleńczej do obozu przywożono mieszkańców innych wsi z terenu Zamojszczyzny. W kącie stawiano "króla" (snopek zboża). Majdanu Kasztelańskiego. Obóz zlokalizowany był przy szosie wiodącej z Biłgoraja do Zamościa. orzechów włoskich (kto pierwszy zaczął jeść kutie rzucał łyżkę strawy na sufit – na ile rozdzieliła się kawałków. Pilip. polewka z suszonych owoców. Historia obozu ąd nie doczekała się dokładnego opracowania. Batalionów Chłopskich: "Burzy" (Antoniego Wróbla) oraz oddziału Gwardii Ludowej dowodzonego przez legendarnego "Miszkę Tatara" (Umera Achmałłę Adamowa).byli to między innymi z Czarnegostoku Michał Łyp. maku. o losach Bronisław Pekosińskiego opowiada głośny film Grzegorza Królikowskiego "Przypadek Pekosińskiego". obyczaje Żurawnicy związane z obchodami Święta Bożego Narodzenia Spisane zostały na podstawie relacji mieszkanki Żurawnicy – Agnieszki Kapłoń w latach siedemdziesiątych XX wieku. a nawet Ludowego Wojska Polskiego. więziono w nim Polaków. *** Przygotowania do Świat Bożego narodzenia rozpoczynały się od robienia porządków zarówno w obejściu gospodarskim jak i w domu. Przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej łamano się opłatkiem wypowiadając słowa: "dzielimy się tym chlebem anielskim abyśmy byli w Królestwie Niebieskim". Józefowa. Kawęczyna. Od wiosny 1943 roku obóz stał się miejscem pobytu (do czasu dalszego transportu) mieszkańców wysiedlonych i spacyfikowanych wsi z powiatu biłgorajskiego. Do wysprzątanej izby przynoszono słomę. "obozowe" dziecko Tak nazywano przerzuconego przez druty ze zwierzynieckiego obozu przejściowego chłopca. Wielu z nich zostało zamordowanych. Pardysówki. który zginął w potyczce z Niemcami podczas obrony Józefowa 1 czerwca 1943 roku. inni zginęli od wyniszczającej pracy w pobliskich kamieniołomach.Hauptstrumfűhrer Hahn. Menderski. Węgierski. Florianki. Po wieczerzy wigilijnej dziewczęta nasłuchiwały z której strony zaszczeka pies. oraz siano – kładziono je pod obrusem. Wincenty Oczkoś. bądź wywożone na przymusowe roboty do Rzeszy.300 osób. kutia – sporządzano ją z gotowanej pszenicy z dodatkiem miodu. Górecka Kościelnego. w którym bohater gra samego siebie obrońcy Józefowa Na takie miano zasłużyli partyzanci z oddziałów Armii Krajowej: "Korsarza" (Hieronima Miąca). Brzezin. zginął podczas ataku polskiego podziemia na obóz. Jan Kalinowski. Ewa Oczkoś. Funkcję komendanta sprawował oficer NKWD – Władysław (Włodzimierz) Konowałow. istnieje w tym przedmiocie kilka drobnych publikacji. Gospodynie przygotowywały zazwyczaj 12 potraw. tyle kop pszenicy miał gospodarz zebrać w przyszłym roku z pola). Nie znano jego nazwiska ani imienia. którego znalazła Wanda Cebrykow. pochodzący ze Szczebrzeszyna: Jan Rokosz. Pierwsze transporty nadeszły do Zwierzyńca z chwilą rozpoczęcia przez Niemców pacyfikacji Zamojszczyzny w czerwcu 1943 roku – z Chłopkowa. Tereszpola. wiązało się to z obecnością 12 osób przy stole – jeśli w rodzinie nie było tyle zapraszano sąsiadów. zamojskiego i częściowo tomaszowskiego. Janina Kuryło. Batalionów Chłopskich. które po dokonanej przez Niemców selekcji przetransportowywano do obozów koncentracyjnych. Skubały też słomę ze strzechy – jeśli wyciągnęły dwa źdźbła słomy oznaczało to. zajmował powierzchnię około 4 ha. obóz przesiedleńczy w Kryniczkach Był obozem tymczasowym przebywało w nim około 2. W . że wyjdą za mąż. Woli Różanieckiej i Tarnogrodu. Janina Dzioch. W lipcu do obozu przywieziono zatrzymanych z: Żurawnicy. Czarnegostoku. jedno nakrycie zostawiano dla spóźnionego gościa. Aleksandrowa i Górecka. która rozścielano na podłodze. Narodowych Sił Zbrojnych. Skuba. Do najbardziej znanych potraw wigilijnych należały: gołąbki z kaszą jaglaną zwane pyzy. jeśli jedno. Janina Kaproń z domu Cichosz. dziewczyna. oraz wspomnienia byłych więźniów zebrane i opracowane przez Czesława Służewskiego w pracy "Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu" (Zwierzyniec 1993) . Tarnowoli.

Po rozbrojeniu oddziału 30 sierpnia 1944 roku "Podkowa" pozostał w konspiracji. W dziejach klasztoru zapisał się jako "sławny kwestarz i opiekun biednych". istniał w okresie maj 1943 – lipiec 1944.drugi dzień Świąt młodzież i dzieci chodzili po kolędzie (po "połazie") – śpiewali pastorałki. Większość jego członków to mieszkańcy Zwierzyńca. "co miało duży wpływ na komplikacje i utrudnienia w pracy. z tego okresu pochodzi wzmianka o tym. W okresie okupacji motopompa szczebrzeszyńskich strażaków przechowywana była w zabudowaniach klasztornych w Radecznicy. na placówkę przybył w 1667. bo będziemy strzechy rwać".ludzie ci ukrywali się w lasie "Cetnar k/ Kawęczynka."Podkowa". gdy była potrzeba niesienia pomocy. Starsi uczniowie (pełnoletni) byli strażakami. w roku 1929 prezesem oddziału był Malinowski – stan liczebny wynosił 24 członków stałych i 25 wspierających. Po wyzwoleniu siedziba Straży znajdowała się na terenie Szkoły Zawodowej. Wieczorem chodzono z szopką. gdzie spłonęła podczas pożaru w lipcu 1944 roku. którzy w każdej chwili stanowili obsadę wozu bojowego Straży" (Bogusław Garbacik) ochronka dla szczebrzeszyńskich dzieci Prawdopodobnie zaistniała utworzona prze władze miejskie Szczebrzeszyna w roku 1890. Radecznicy. Dwaj ludzie z tego oddziału jak podał dr Klukowski pobili go i okradli – ich postępowanie tłumaczył sobie upadkiem moralności wśród ludzi obciążonych codziennym okupacyjnym stresem.do roku 1721. Gdy w 1944 roku Niemcy podpalili Czarnystok. in bandy Szpugi znanej w terenie jako "Spużaki" . W lipcu 1943 roku "Podkowiacy" podczas akcji wysiedleńczo – pacyfikacyjnej bronili północno – wschodniej części powiatu zamojskiego. Liczył około 70 dobrze uzbrojonych ludzi. Kirowa Dowodzony przez starszego lejtnanta Michaiła Nadielina przybył na Lubelszczyznę pod koniec marca 1944 roku. nie każcie długo stać. stoczył potyczkę z Niemcami pod Obroczą ( 24 kwietnia 1943 roku). zginęło 25 – 26 osób. M. Szczorsa Dowodzony przez Wasyla Wołodina ps. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczebrzeszynie Powstała w roku 1908. Miało to również swoje dobre strony. "Wołodia". Jego żołnierze w 1945 roku uwolnili z więzienia w Janowie Lubelskim grupę kobiet – uczestniczek powstania warszawskiego wywiezionych na Lubelszczyznę (relacja ks. Szczebrzeszyna. "Podkowa" .819 rubli przeznaczonych na "urządzenie ochrony dla dzieci". gdzie przebywał 54 lata . Przy końcu lipca 1945 roku wraz z kilkoma kolegami z oddziału pochodzącymi ze Szczebrzeszyna dostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Na stałe oddział stacjonował w "topoleckich dołach". tzw. Ochnowski Bazyli Zakonnik w Zgromadzeniu OO. współpracował ściśle z Armią Ludową oddział im. oddział "Podkowy" Powstał w końcu maja 1943 roku.zgubiła się pośród ogólnego zamieszania w czarnostockim lesie. partyzanci z oddziału 'Podkowy" uratowali małą dziewczynkę – córkę Franciszki Małysz . zniszczył urządzenia kolejowe stacji Klemensów (2 maja 1943 roku). brał udział w wielu bojowych działaniach na terenie Zamojszczyzny: wykoleił pociąg towarowy na linii Krasnobród – Zamość (27 marca 1943 roku). najwyższa liczebność oddziału wynosiła 160 osób. Poza walką z okupantem brali czynny udział w zwalczaniu band rabunkowych. co doprowadziło do zatargu ze strażnikami czeskimi – z rąk "Podkowiaków" zginął komendant wojenny jednego z czechosłowackich miast i jego szofer. Bernardynów w Radecznicy. chrzest bojowy oddziału nastąpił podczas walk w powiecie zamojskim i krasnostawskim. że Rada Opiekuńcza powiatu zamojskiego dysponowała kwotą 4. Przez oddział przewinęło się około 220 ludzi. oddział im. szczególnie. "trzeciego odcinka". stała bazą oddziału były lasy zwierzynieckie. jego zwłoki spoczywają w podziemiach radecznickiego klasztoru. Podczas akcji "Burza" (lipiec 1944) oddział został wzmocniony do 250 osób i zgrupowany w rejonie Radecznicy. Zamościa i okolicznych wsi. Wacława Płonki z Radecznicy). Dowódcą oddziału był Tadeusz Kuncewicz . zaatakował kolumnę samochodów żandarmerii niemieckiej jadącej z Biłgoraja do Tereszpola i udaremnił karną ekspedycję (28 marca 1943 roku). Postanowili sobie za cel dotrzeć na tereny Czechosłowacji. m. przed wejściem do domu kolędnicy mówili: "panie gospodarzu każcie dom rozweselać.

.".. siostrzeńca Józefa Wybickiego. Ogród zlokalizowany był nieopodal gmachu szkolnego. nauczyciele organizowali: lekcje praktyczne. "Odpowiedź na punkta względem wydobycia włościan polskich z rządzonego nimi stanu" Rękopis autorstwa Joachima Owidzkiego. jednomyślnie wzywajcie na plac boju cesarza rosyjskiego. ogród botaniczny Założony został staraniem dr Jana Zienkowskiego w 1828 roku przy Szkole Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. nazwa "odnowiony" wzięła się stąd. Życzyć jednak potrzeba. syn geometry ordynackiego. Odezwa Ukazała się w Szczebrzeszynie 6 maja 1852 roku (w mieście obchodzono wtedy uroczystość imienin następcy tronu . celem " pokazania uczniom zmysłów natury i właściwości każdej rośliny."Rodacy! Ojczyzna nasza czeka na pomoc. . iż był to kolejny ze statutów nadanych biłgorajskim sitarzom. Po przeprowadzeniu dochodzenia przez kpt. której potomstwem jesteście. P. z roku szkolnego 1917/1918 pochodzi informacja o istnieniu takiej organizacji na terenie gminy Radecznica.. Oddział skupiał 80 szczebrzeszyńskich placówek handlowych i rzemieślniczych. Za działalność w ruchu oporu odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari V klasy. J... który wypowiedział się odnośnie próby reform przeprowadzonej przez Zamoyskich w ich posiadłościach. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim. uczestnik kampanii napoleońskiej przybył do Szczebrzeszyna 9 grudnia 1830 roku celem zwerbowania Szczebrzeszynian do walki narodowowyzwoleńczej .. wygłaszali referaty.W. Oddział Stowarzyszenia Kupców Polskich Powstał w Szczebrzeszynie w lutym 1942 z inicjatywy Andrzeja Banacha – pełnomocnika Stowarzyszenia Kupców Polskich na powiat biłgorajski (w tym okresie Szczebrzeszyn administracyjnie przynależał do tego powiatu). że jej autorem był Ksawery Rolle. Werbunek ochotników odbył się 14 grudnia – zgłosiło się zaledwie kilka osób. dziedziczkę Biłgoraja. Firmanty – członek zarządu. Bryłowski – skarbnik. W skład Zarządu weszli: Andrzej Banach – prezes. m.. Tekst umieszczono na drzwiach domu Mordki Szpera i Lejzora Lama. absolwent szczebrzeszyńskiego gimnazjum. F. Na treść "manifestu" składały się hasła wzywające do oswobodzenia z narzuconej przez cara niewoli – "Bracia Polacy. Odezwa Łukowskiego Major Antoni Łukowski. in.Aleksandra II) pod nazwą "Manifest". Zmarł w 1991 roku.przez dwa lata więziony był w Pradze. byle wam zwrócił Ojczyznę. Zredagowany i spisany został w Kurowie dnia 20 czerwca 1730 roku. starościankę wąwolnicką. zarządcy dóbr Ordynacji Zamoyskiej. lub szkodliwego. Galant – sekretarz. "odnowiony" statut cechowy Dokument normujący podstawy organizacyjne cechu biłgorajskich sitarzy nadany przez Konstancję Marię Szczuczynę.powiedział podczas otwarcia obiektu Jan Zienkowski. jej przeznaczenia użytecznego. Berchmana okazało się. po czym przekazany w ręce polskich władz bezpieczeństwa – otrzymał wyrok 10 lat pozbawienia wolności.. w roku założenia zasadzono w nim 1500 plant.. in Kazimiera z Kapciów Rzepecka. Materna – vice prezes.. Druk przechowywany jest w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. ziemię. oficer wojsk Królestwa Polskiego. członkiem Stowarzyszenia była m. aby uczniowie mieli sposobność nauczyć się szczepić i pielęgnować tego rodzaju rośliny ". wolność uzyskał w czerwcu 1955 roku. Jego poczynania nie przyniosły większego efektu.taką lekcję praktyczną zorganizowała w roku szkolnym 1917/1918 w szkole ludowej w Czarnymstoku Paulina Trytkówna. Za swój czyn zesłany został na 15 lat ciężkich robót do Irkucka. Zrzeszeni w Ognisku. Ogniska Nauczycieli Szkół Powszechnych Organizowane były w okresie międzywojennym przy szkołach zlokalizowanych w obrębie danej gminy." nawoływał w wystosowanej do mieszkańców miasta odezwie. aby część tego ogrodu drzewami owocowemi zasadzoną była.

Ostani numer pisma ukazał się pod koniec czerwca 1944 roku. zlokalizowany pośrodku czterech oficyn. cz. redaktorem był Tadeusz Gumiński. oraz komedie Anczyca i Bałuckiego. "Białą kamelię" A. złączonymi sztachetkami. które w 1841 roku przyjechało do Hrubieszowa. powielał Lionel Maliszewski. Związek Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Okręgu Lublin. APL) wymieniane są Ogrody Okopiska – mieszkał tutaj m. otoczony niskimi kamiennymi słupami. okopisko luterskie Cmentarz zlokalizowany przy kościele św. Na treść pisma składały się: nasłuchy radiowe. na repertuar zespołu składały się sztuki polskich autorów .31 marca 1944 wydano 5 numerów w nakładzie po 10 egzemplarzy o objętości od 2 . "okrąg" Duży plac przed budynkiem Szkół im. okupacyjna prasa Zamojszczyzny Tytuły prasy konspiracyjnej z terenu Zamojszczyzny znane są z opracowań Ireneusza Cabana i Zygmunta Mańkowskiego (I. Misiuta (z pochodzenia był Ukraińcem) wyjechał z rodziną w tomaszowskie. Egzemplarz "Przeglądu. na jego treść składały się przeglądy aktualnych wydarzeń politycznych w kraju i na świecie. Leonarda w Szczebrzeszynie (źródłowo kościół zlokalizowano na lata 1624 – 1630 – pisał o nim Mikołaj Stworzyński w "Opisaniu historyczno – statystycznym dóbr Ordynacji Zamoyskiej w 1843 roku"). "Adam" i Wacław Wnukowski. "Przegląd Polityczny" pismo redagowane przez AK. in Stefan Smoter. ukazywał się od kwietnia 1940 roku do lutego 1941 roku. Korzeniowskiego i S. Lublin 1971. J. Korzeniowskiego.. Za okres 13 . Mańkowski. przedruki z prasy podziemnej. Ponowny przyjazd zespołu miał miejsce w roku 1873 – hrubieszowianie obejrzeli wówczas "Zemstę". przemielając zboże zapewniał utrzymanie sobie i całej rodzinie. "Pana Jowialskiego" A. Olanicki (. Na treść pisma składały się: artykuły wstępne. a następnie zgrupowania OP9. do których gorąco przemówił i wszystkich zdolnych do noszenia broni zabrał ze sobą i wyruszył na pola bitew". Kierownik artystyczny Towarzystwa Dramatycznego. wiatrak podpalony przez dwóch . w rubryce Nakazy chwili ogłaszali swoje artykuły członkowie Patroli Prasowych Sprawozdawców Wojennych. Pismo kolportowano na terenie powiatu i miasta Zamość.) Mieszkaniec Podborcza. często także profesorowie na wspólną zabawę. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. II Dokumenty. W zbiorach Zygmunta Klukowskiego zachował się numer za okres od 10 . obsadzony topolami. Fredry.1944. a następnie członkowie Patroli Prasowych Sprawozdawców Wojennych. redaktorem pisma był dr Zygmunt Klukowski. m. "Majstra i czeladnika" J. który za użytkowanie gruntu opłacał czynsz w wysokości 1 złotego i 18 groszy. Dumasa (syna). Franciszek Kowalski "zwołał natychmiast wszystkich uczniów na okrąg. po 20 maja przerwano cykl wydawniczy. "Wiadomości Polskie" organ Związku Wali Zbrojnej obwodu Zamość. "Wiadomości Krajowe OL (oddziałów leśnych)" pismo zgrupowania OP9 na Zamojszczyźnie. Ogółem wydano 9 numerów.Gdy w 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe prof.) "Echa Leśne " pismo Oddziałów Dywersji Bojowej (ODB). ukazywało się od marca 1944 roku do maja 1945. Zaczęło ukazywać się przy końcu kwietnia 1943. wiadomości z kraju i ze świata. Z. Na tym placu w każde rekreacje (dni wolne od nauki) zbierali się wszyscy uczniowie. Pierwszy nr pisma zredagowali Stanisław Prus ps. przed I wojną światową pobudował we wsi wiatrak. ps. wiadomości z terenu. Bogusławskiego. cz I Zarys monograficzny 1939 . Caban. in.15 maja .Okoński Jan Ch. Politycznego" za miesiąc kwiecień 1944 wydany został w nakładzie 75 egzemplarzy z przeznaczeniem dla oddziałów obwodu Zamość.zawiera tylko nasłuchy radiowe. W okresie późniejszym – rok ekonomiczny 1852/1853 w Exakcionarzach Danin Inwentarskich (AOZ.4 stron."Kabel".. Obiekt funkcjonował do roku 1942 – gdy zięć Olanickiego.

Oprócz głodu dręczyła nas praca. z tej racji. gdy ten zbierał materiały do pracy "Mistyka wsi" *** Ks. którzy musieli pracować tak. Urodzony w Gorajcu. Zawierają ogólne dane bez wymieniania nazwisk. Ks. rosyjskiego Regina Smoter Grzeszkiewicz) Wieś Radecznica znajduje się w południowo – zachodniej części powiatu zamojskiego. aż w jednej z nich znalazła się książka. prałat koronny papieża Jana XXIII. Położona jest amfiteatralnie na zboczu odnogi łańcucha Gór Karpackich i gęsto pokryta ogrodami – malutkie domki wieśniaków ledwie widać w gęstwinie drzew." "opiekun" Ta nazwa przylgnęła podczas okupacji do Zygmunta Klukowskiego.. Radecznica to jedno z piękniejszych miejsc Lubelskiej Guberni. w odległości 32 wiorst (34.1945" (Lublin 1946) nadmienia. bowiem ks. księży ze wszystkich obozów zwieziono do Dachau. nazwali ją "Schweinstahl" ("chlew") i zachowywali się jakby tę nazwę traktowali dosłownie.11.jej przedstawicielem wybrano ks. Czy wierzyć oczom? Esesmani przychodzili kontrolować kaplicę.41 km) od Lublina. On także cały tonie w zieleni. jak inni więźniowie odebrano drugie śniadanie. Olech przebywał w obozie razem z nimi opis panujących warunków i sposób traktowania więźniów yczą także jego osoby.król w Dachau" (Tygodnik z dnia 28 października 1946 roku. że "w Dachau ocalał ks. Na stronie 21 w przypisie 1 napisał: "Ks. Niemcy urządzili kaplice. Bezpośrednio do klasztoru przylega wspaniały zagajnik ze starymi . Olech potrafił odebrać przesłane mu w paczce żywnościowej "Zagadnienia społeczne" ks. Olech". Otworzyły się dusze i serca. Olecha".14 km) od miasta Zamościa i 66 wiorst (70. Szymańskiego. W Sachsenhausen znalazł się 4 stycznia 1940 roku. Ljublin 1903 s..często do krwi.1905 . na ile pozwalała okupacyjna rzeczywistość miejscowymi partyzantami. że Doktor opiekował się. dręczyły nas szykany z lada powodu. jaką spędzili w Dachau w roku 1940. Pamiatnoj Kniżki Ljublinskoj Guberni. kanclerz Kurii Biskupiej w Lublinie. Wojciech Olech aresztowany został na początku 1940 roku ." Nieznany z imienia i nazwiska ksiądz. w liczbie ok.1977.. Polegało to na odebraniu szeregu przesyłek przed kontrolą SS . lub u schyłku 1939. pochowany jest na cmentarzu w Gorajcu. W. Dr Zdzisław Golinski w unikalnej dziś pracy "Biskupi i kapłani Lubelszczyzny w szponach gestapo 1939 . księżom polskim. ks.1. Olech okazał również dużą pomoc ks. Żył w latach 8. W odpowiednim momencie wchodził do mieszkania stawiając właściwą diagnozę. 126 – 136 (przekład z jęz. Zrobiło się w bloku ciepło. scholastyk kapituły katedralnej. nr 32) podpisał L. uwolniony został 29 kwietnia 1945 roku. 14 godzin dziennie z małymi tylko przerwami na posiłek.0668km) malowniczo wygląda Na wierzchołku zbocza. Olech urodzony w Gorajcu 1905 roku. choroby... Czesławowi Bartnikowi. W numerze 5 Tygodnika z dnia 22 kwietnia ks. Jesienią 1941 i 1942 roku w obozie panował głód. przemówiły szczere przekonania. iż siedział w przylegającej do izby komórce i podsłuchiwał jak żona wypytywała chorych o ich dolegliwości. oraz ludnością żydowską z terenu Szczebrzeszyna – mówiono o nim: "opiekun miejscowej ludności żydowskiej Opis prawosławnego klasztoru w Radecznicy wg. Marcin Bardel z Krasnobrodu w swoich wspomnieniach " Krasnobrodu przez obozy i obczyzny do rodzinnych stron" (Lublin 1994) napisał: "ks.mana.nastolatków spłonął doszczętnie. numer obozowy 22411.. Poza mieleniem zboża Olanicki był znany w Podborczu jako znachor – "słynął na okolice jako lekarz jasnowidz i guślarz" – jego jasnowidzenie (co odnotował autor pozostającej w rękopisie "Kroniki wsi Podborcze" Stanisław Ferenc) polegało na tym. gdy Amerykanie wyzwolili obóz. Z kolei ks. nad samą wioską zlokalizowany jest prawosławny klasztor żeński.04. 1200 zajęli 3 bloki. doktor filozofii chrześcijańskiej. B tak opisuje pobyt w obozie: "nadszedł grudzień 1940 roku. Przed wioską znajduje się rozległa równina z niewielkimi polami i widocznymi na linii horyzontu wioskami." O położeniu księży polskich w obozie koncentracyjnym w Dachau znajdują się informacje/wspomnienia publikowane na łamach Tygodnika Powszechnego z 1946 roku. otoczony ogrodami. W wieczór wigilijny przyszli do nich gromadnie komuniści by się wypowiedzieć i posłuchać księżych odpowiedzi. Olech Wojciech . więzień obozów koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau. do Dachau został przywieziony 14 grudnia 1940 roku. który swoje wspomnienia "Chrystus . ponieważ ks. który to obszar w rozciągłości około trzech wiorst (1 wiorsta = 1. Konstanty Michalski w obszernej relacji "Co trzymało w obozie" pisze: "Utkwiła głęboko w pamięci księży wigilia. 30 kwietnia 1945 roku znajdujący się w wyzwolonym obozie księża zwołali zebranie księży diecezji lubelskiej . bicie .

oraz przeprowadził inne prace w kaplicach. Trudno znaleźć bardziej odpowiednie miejsce dla ludzi dążących do dojrzałego samodzielnego życia i nieustannie kierujących swoje myśli do góry (ku Bogu).30 rano. W zagajniku znajduje się jeszcze sześć kaplic. Do kaplicy prowadzi drewniany pomost. są to przeważnie dziewczynki. Nie minęły dwa lata od założenia żeńskiego klasztoru. od strony wejścia do zagajnika znajduje się niewielka płaskorzeźba Świętego Aleksandra Newskiego modlącego się przy pomniku. Klasztor początkowo został przekazany duchowym unickim. kto zastuka do ich drzwi. Pochowany jest w pobliżu klasztoru. Jest także kilku małych chłopców. Antoniego Peczerskiego. Przełożona klasztoru. Pomnik ma wygląd obelisku z krzyżem na wierzchu. że na jego odnowienie potrzeba byłoby kilkanaście tysięcy rubli. uszkodzili piece i w ogóle zostawili klasztor w takim stanie. codziennie poświęca . Zarządzanie klasztorem powierzono mniszce Afanasji. znany jest okolicznej ludności na tyle. Ci przystąpili do remontu kościoła zaadoptowanego na cerkiew. Za udział zakonników w politycznej propagandzie. wśród których jedna jest drewniana. oraz. dziecięce sypialnie. Do początku bieżącego roku (1903) przyklasztorna szkoła była jednoklasowa. będąc obeznany ze sztuką malarską przyozdobił przyklasztorną cerkiew i znajdujące się przy niej kaplice ikonami swego autorstwa. W kaplicach umieszczone są małe ołtarze i w uroczyste dni w nich odbywają się nabożeństwa. Po zboczu wzgórza zagajnik opuszcza się do samej wioski. Do 1869 roku klasztor należał do katolickiego duchowieństwa. Od tego czasu Radecznica zaczyna zyskiwać dla prawosławnych takie znaczenie. byłego wikariusza chełmsko – warszawskiej diecezji. w tym samym budynku urządzono również aptekę – lecznice. jakie wcześniej miała dla ludności katolickiej. Prawosławni zakonnicy dokładali wszelkich starań. oraz kilka nowicjuszek. Pełniący obowiązki przełożonego klasztoru ojciec zakonny Innocenty będąc obeznanym z robotami ciesielskimi (ze stolarką)własnoręcznie wykonał ikonostas. Tutaj przy samym wejściu do zagajnika mieszkańcy wsi Radecznica wznieśli pomnik Imperatorowi Aleksandrowi II w dowód wdzięczności za uwolnienie ich od pańszczyzny w 1864 roku. Niektórzy wieśniacy oddają swoje dzieci do klasztoru po to. jak powiedziano wcześnie – apteka – lecznica. jasny budynek zbudowany został z drewna. Zakonnicy opuszczając go zburzyli ołtarze. a pamięć o nim czczą nie tylko prawosławni. na palach zbudowano drewnianą kaplicę pod wezwaniem Życiodajnego Źródła Matki Bożej. W szkole są cztery nauczycielki. Z leśnińskiego klasztoru przywieziono kilka sióstr. oraz za zuchwałość zakonników w 1869 roku klasztor został zamknięty. wysoki. które złożyły już ślubu wieczyste. ale i katolicy. By dzieci przebywające w szkole – schronisku mogły uczestniczyć w służbie cerkiewnej zadbano o ocieplenie cerkwi. Remont zakończono w roku 1880 i kościół/cerkiew został uroczyście poświęcony przez wielebnego Modesta. On także oczyścił napełniony mułem klasztorny staw i zrobił zaporę.bukami i drzewami lipowymi. ojciec zakonny Antoni. a drugie – od strony stawu przez zagajnik do góry po zboczu wzniesienia. wraz z przejęciem tego obiektu przez duchowieństwo świeckie odczuwali jego brak. by otrzymały chrześcijańskie wychowanie w duchu Prawosławnego Kościoła. Z jednej strony pomnika. piękny budynek – szkoła – schronisko. Teraz jest dwuklasowa. którzy trafili tutaj na skutek szczególnych okoliczności. które wygospodarowano ze skarbu państwa (Imperium Rosyjskiego?) na ich utrzymanie. Pośrodku stawu utworzonego ze źródeł. Mieszkańcy położonych w pobliżu Radecznicy wsi. Na poświęceniu cerkwi zebrało się dużo prostego ludu i inteligencji. Zakonnice nie odmawiają przyjęcia nikomu. Klasztor zyskał już dobrą opinię w oczach okolicznych włościan. Drugi przełożony. Dlatego postanowiono założyć w Radecznicy prawosławny klasztor z podporządkowaniem go wikariuszowi chełmsko – warszawskiej diecezji. W 1899 roku radecznicki klasztor został przemianowany na klasztor żeński. stołówka. Zajęcia w szkole odbywają się według programu zatwierdzonego przez Synod Święty i rozpoczynają się o godzinie 8. W związku z tym ustanowiono dni uroczystych modlitw/uwielbiania w klasztorze. W schronisku znajduje opiekę do 100 dzieci w wieku od 3 – 14 lat. długości 100 sążni (190 m) po stopniach bezpośrednio do głównego wejścia do cerkwi. Mieszczą się w nim sale lekcyjne. aby doprowadzić klasztor w miarę możliwości do poprzedniego stanu i nie szczędzili ani swego wysiłku. Klasztor został otwarty w 1882 roku – postanowiono odprawiać (z tej okazji) jednodniowe nabożeństwa w dniach 1 i 10 czerwca w dzień św. Prawosławni zakonnicy zrobili dużo dobrego dla pod dźwignięcia religijnego znaczenia Radecznicy. patrząc z drogi wiodącej z Zamościa wydaje się wisieć w powietrzu. Szkoła. przyzwyczajeni oglądać klasztor. matka Afanasja nie patrząc na swoje rozliczne zajęcia związane z kierowaniem klasztorem. zdjęli obrazy. Ojciec zakonny Christofor posiadający dobre (miłujące) serce wszystkim szczerze zarządzał. później prawosławnemu duchowieństwu świeckiemu. Z wioski do klasztoru prowadzą dwa wejścia: jedno kryte. jako zupełne sieroty. Z klasztornych celi roztacza się przepiękny widok na rozległy horyzont Klasztor widoczny jest w dalekiej odległości od Zamościa. powybijali szyby w oknach. ani skąpych środków. że posyłają do niego swoje dzieci miejscowi katolicy. jak w obrębie jego zabudowań powstał nowy.

taką jaką maja siostry dla przyjezdnych. Nawet z trawy z tego zagajnika klasztor nie może korzystać. ale również ładnie ubrać. że jest on niewielki. Dziewczynki ubierają się z małoruska – noszą wyszywane koszule i błękitne sukienki na ramiączkach. Na szczególną uwagę zasługuje w szkole śpiew. z tej przyczyny wprowadzono zakaz. W przeddzień święta 31 maja cały dzień padał deszcz. że tylko na rok zużywa się około 1000 pudów mąki (1 pud = 16. Liczba mieszkańców klasztoru sięga 200 osób. Wieśniacy z odległych miejscowości zastawili przyklasztorny zagajnik wozami. Klasztornie posiada żadnych środków. którymi w dniu święta kościelnego zapełnia się cały zagajnik. Ale można powiedzieć. zaistniała wobec tego konieczność uzgodnienia z władzami diecezjalnymi odnośnie ustalenia jednego świątecznego dnia jakim obrano (w 1822 roku) dzień 1 czerwca. Jednakże koło południa cała Radecznica była już przepełniona ludźmi. ze siostry nikogo nie pozostawiają bez pomocy. *** Święto w kościelne w radecznickim klasztorze odbywa się 10 czerwca. w dzień imienin św. Po nabożeństwie jego przewielebność udzielił błogosławieństwa zebranym.na nauczanie w szkole kilka godzin. w skali roku daje to jednodniowy wypiek ponad 30 bochenków chleba. Plac przyklasztorny i jedyna radecznicka ulica przepełnione były czarnymi sukmanami. gdyż w świąteczne dni pielgrzymi zatrzymują się tutaj ze swoimi wozami /furmankami. przekraczające skromne środki finansowe klasztoru. i jeżeli by dokonywać w nim wyrębu za 2 – 3 lata doszłoby do całkowitego wytrzebienia. że znajdują się w nim odwiedzane przez ludność kaplice. Duże sumy przeznaczane są także na mleko dla dzieci. Ale okoliczna ludność wie. Antoniego Padewskiego wypada według naszego kalendarza na 31 maja. W roku bieżącym (1903) nasz kalendarz opóźnił się w stosunku do zachodniego jeszcze o jeden dzień. . udziela fachowych porad. ze jego działalność jest dopiero w zarodku. wesołe. że chorych przywozi się do klasztoru z odległości około 100 wiorst. że w takiej sytuacji zbiór trawy jest niemożliwy. małe dzieci śpią na łóżeczkach z poręczami. Na szkołę – schronisko wydatkowane są znaczne sumy. We wspólnych sypialniach dla każdej dziewczynki znajduje się oddzielne łóżko. zdrowe. Prywatne domy były zajęte przez pielgrzymująca inteligencję. z których większość to dzieci prawie codziennie potrzebujące matczynej opieki. zdarza się. zadbane. kolorowymi sukienkami i czapkami z pomponami (?). biskup lubelski. ale dzieci nie ponosiły w niczym uszczerbku.38 kg). że deszcz utrudni pielgrzymom przybycie do Radecznicy na uroczystość otwarcia świątyni. Apteka – lecznica urządzona jest przy klasztorze właściwie dla potrzeb zakonu. tym większa ilość haftów. I rzeczywiście dzieci wyglądają pięknie – czyste. małoruską (małorusińską) i polską mowę. Zaistniało podejrzenie. Przy czym zwracają się tutaj [o pomoc] nie tylko okoliczni mieszkańcy. Bierze się pod uwagę i inne zadania. Drzew ze swojego zagajnika [siostry] nie mogą wykorzystywać. że siostry same cierpiały niedostatek. tym bardziej. Katolicy nie przychodzą do cerkwi i nie uczą się Praw Bożych. nawet drwa na opał są kupowane. wliczając w to przychodzące z wiosek. Pięknie prowadzone są w szkole zajęcia rękodzielnicze. dlatego. Latem do szkoły uczęszcza około 115 uczennic. i dzień św. jak szycie. gdzie będą przygotowywane uczennice do cerkiewno – parafialnych szkół – postanowiono w niedalekiej przyszłości zbudować lecznice. Z uwagi na ciasnotę w pomieszczeniach i nieoczekiwany napływ dzieci pośrodku jednej z sypialni zmontowano dodatkowe łóżeczka z poręczami. z różowymi buziami. Powitany przy krytym wejściu na teren klasztoru przez społeczność sióstr na czele z matką przełożoną Afanasją. Dzieci wykazują znaczne postępy we wszystkich przedmiotach objętych programem nauczania.. Ale okoliczna ludność przywykła według dawnego zwyczaju odwiedzać świątynię 1 czerwca w dzień imienin Antoniego Padewskiego. aby w nadchodzącym czasie uświęcić ten dzień zgodnie z punktem widzenia kościoła prawosławnego władze diecezjalne uznały za nieodzowne ustalić nowy dzień świąteczny na dzień 31 maja corocznie. ona wydaje lekarstwa. haftowanie i robienie na drutach. Wszędzie słychać było ruską. . Obok klasztoru leżą kupy piasku. z uwagi na ciasnotę w pomieszczeniach siostry zmuszone są odstępować swoje miejsce do spania. Niekiedy trudno jest zatrzymać chorych w klasztorze. kamieni. O wydatkach można wyrobić sobie pojęcie po tym. Cerkiew odwiedzają dzieci tylko podczas dni świątecznych i niedziel. O godzinie 2 po południu przybył z Chełma przewielebny german. przewielebny german udał się do cerkwi i tutaj odprawił krótkie nabożeństwo. Każdy pielgrzym pragnął otrzymać błogosławieństwo arcypasterza i być kniętym jego dłonią. Antoniego Peczerskiego. Po wyglądzie koszul można odróżnić uczennice różnych klas: im klasa wyższa. Dzieci same wyszywają/haftują. w razie potrzeby natychmiast udają się do przyklasztornej apteki. które nie mogą być zrealizowane z braku środków. Zdarzało się zimową porą. Dlatego. Zakonnice zabiegają nie tylko o to aby je nakarmić i nauczać. Przystępując do budowy oddzielnego budynku dla dwuklasowej szkoły. wiadomo. W krótkim okresie swojego istnienia zakon poczynił więcej niż w stopniu dostatecznym starań na rzecz oświaty i dobroczynności. Aptekę prowadzi jedna z sióstr – nowicjuszek.

biskup lubelski i gubernator odwiedzili przyklasztorną szkołę – schronisko. Na brzegu stawu stało mnóstwo ludzi. . Najwyżsi goście dokładnie obejrzeli sale lekcyjne. Jako szczególne odróżnienie dnia 31 maja od 1 czerwca należy wskazać przesłanie przedstawicieli zamojskiej cerkwi pod wezwaniem św. odwiedzili stołówkę. Usługiwał przewielebny Gieman. Tutaj odbyła się modlitwa z poświęceniem wody. dziecięcych zabawek. jak 31 maja cały przyklasztorny zagajnik zapełniony był wozami/furmankami. Po zakończeniu liturgii przewielebny german wyszedł z ołtarza na podwyższenie przed ikonostasem i ogłosił rozporządzenie Świętego Synodu o przemianowaniu radecznickiej żeńskiej społeczności w zakon i mianowaniu matki Afanasji przeoryszą. Od stawu procesja z udziałem wszystkich ludzi skierowała się w stronę klasztoru przez zagajnik. Stąd procesja wróciła do cerkwi przez zagajnik i przewielebny german poświęcił pomnik/obelisk Imperatora Aleksandra. W cerkwi obecni byli gubernator. Łopacińskiego w Lublinie.30 rano. Po czy udał się do klasztoru. poświęcona została także każda kapliczka. Serdeczne słowo przewielebnego wzruszyło matkę – przeoryszę i pozostałe osoby. Większość pozostałych pielgrzymów zebrała się 1 czerwca. Wręczając tej ostatniej pasterską laskę (?) jego przewielebność zwrócił się do niej z mową. Przewielebny German pozostał aby w Dzień św. Timofiej Tracz nad stawem. po to. władz naczelnych i mnóstwa ludzi. Liturgię sprawował przewielebny german w obecności gubernatora i innych przedstawicieli władzy .6 km² Inteligencja składa się z ludzi bądź należących do wolnych zawodów. Otrzymawszy arcypasterskie błogosławieństwo ludność rozeszła się po Radecznicy i przyklasztorny zagajnik zaczęto przygotowywać na uroczystości mające się odbyć następnego dnia. Procesja zakończyła się poświęceniem kamienia węgielnego pod budowę dwuklasowej szkoły. Kazimierz Witkiewicz z Krakowa. napełniali nią swoje dzbany i butelki aby zachować i zanieść do domu. Przepięknie śpiewał zakonny chór. O."ludność miasta trudni się handlem.F Tchórzewskij – z braku miejsca w klasztorze zatrzymał się w prywatnym domu. Co się tyczy kazania na brzegu stawu to swoją nawiązywało do początków chrześcijaństwa. Dzień 1 czerwca przebiegał podobnie jak 31 maj. Władze Zakonu Bibliofilów nadającego Order reprezentował jego Mistrz – prof. Modlitwę poprowadził i aktu poświęcenia dokonał przewielebny German w obecności gubernatora.496 mieszkańców.. Wieśniacy poświęconą wodą obmywali sobie twarze i chore miejsca. ze nie było możliwości dojścia do do przodu. Tak. Uroczystość wręczenia odbyła się w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im H. Takim Orderem został uhonorowany 28 czerwca 1959 roku dr Zygmunt Klukowski. błogosławił ludzi ponad godzinę. słuchali śpiewu dzieci i wyrazili zadowolenie z powodu zadbanych pomieszczeń.Nie patrząc na zmęczenie po uciążliwej podróży. relacji z 1934 roku Zawarty został w "Księdze Pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych na terenie województwa lubelskiego" (Lublin 1934) . tajny radca W. Trójcy prowadzić uwielbienie w przyklasztornej cerkwi. Mikołaja – Ojców Biekarewicza i Timofieja Tracza (ze Szczebrzeszyna). Na ulicy i w zagajniku dymiły samowary. O godzinie 6 wieczorem przybył do Radecznicy gubernator. Ich kazania przekazane prostym językiem i dostosowane do warunków włościańskiego życia wywarły na słuchaczach silne wrażenie. oraz pokropił święconą wodą kapliczki. w której polecił traktować tę laskę jako symbol swojej władzy i uprawnień. Antoniego Padewskiego według starego zapisu odbywały się 1 czerwca. handlu i przemyśle". i inni wyżsi urzędnicy. Order Białego Kruka Najwyższe odznaczenie bibliofilskie przyznawane wybitnym kolekcjonerom i miłośnikom książek przez Zakon Bibliofilski. Po zakończeniu uwielbiania odbyła się procesja do przyklasztornego stawu. Po zakończeniu uwielbiania rozpoczęła się procesja z cerkwi do przyklasztornego stawu. tak. Obszerna klasztorna cerkiew była przepełniona ludźmi. dewocjonalii. O godzinie 5 wieczorem wyjechał z Radecznicy gubernator. Cerkiew była przepełniona ludźmi. bądź też poświęcających się służbie państwowej i samorządowej względnie zatrudnionych w spółdzielczości. dobrego wyglądu i osiągnięć dzieci. gdzie miała miejsce modlitwa z błogosławieństwem. Tutaj odbyło się poświęcenie wodą obeliski Imperatora. O godzinie 2 po południu przewielebny german . i mularstwo). 31 maja zebrali się katolicy pamiętając. opis miasta Szczebrzeszyna wg. liczy (dane z roku 1931) 7. rolnictwem i uprawianiem rzemiosł (szewstwo. Obszar miasta łącznie z gruntami wynosi 26. Ojciec Biekarewicz przemawiał w cerkwi. Msza 31 maja rozpoczęła się o godzinie 9. Witold Chomisz z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. oraz prof. Przy krytym wejściu na teren klasztoru ustawione były podwyższenia (stragany?) do sprzedaży obrazów katolickich. Przybyli z pobliskich parafii duchowni spowiadali wiernych w cerkwi i kaplicach. Miasto położone jest przy szosie Biłgoraj – Zamość i linii kolejowej Lublin – Lwów. Wielu płakało. że uroczystości związane z dniem św. by chronić duchowe stado od duchowych wilków i zbójców.

• Katolickie Stowarzyszenie Polek – założone 4 listopada 1932 roku. Cieśliński. ortodoksa)..Towarzystwo skupiało 76 członków. • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej – powstało 17 lipca 1932 roku. Stowarzyszenie.ordynacki szpital weneryczny Powstał w Szczebrzeszynie w 1834 roku staraniem dr Przystańskiego. przywożono strzelców i służbę na nagonkę. Działalność szpitala trwała bardzo krótko. na obiad przywożono myśliwym krupnik. Gorajski oddział Mizrahi istniał zaledwie rok z racji małego zainteresowania tego rodzaju działalnością wśród społeczności żydowskiej.przewodniczącą Związku była Jadwiga Syrkowa – kierowniczka Szkoły Powszechnej nr 2 (żeńskiej). spotkała się ostrym sprzeciwem sióstr Szarytek które sprzeciwiały się przyjmowaniu kobiet dotkniętych chorobami wenerycznymi. "Sokolnicy" posiadali własną świetlicę. Podstawą działalności "Sokoła" był napisany przez dr Mariana Wolańczyka "Katechizm Sokoli" (Lwów 1927). przewodniczył mu Cichoński . Jan Gwiazdowski. • Związek Strzelecki – założony został 26 marca 1933 roku. Andrzeja Waligóry (dyrektora Fabryki Kalafonii i Terpentyny w pobliskich Brodach). organizacje społeczno – kulturalne w Goraju w okresie międzywojennym Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej – powstało z inicjatywy instruktora Władysława Kostrzewy w lutym 1935 roku. funkcję prezesa pełnił ks. organizacje społeczno – oświatowe miasta Szczebrzeszyna.. Ognisko liczyło 16 członków. Kontynuacją tamtych polowań są organizowane obecnie m. Patronat nad organizacją sprawowała rodzina Zamoyskich. siedzibą organizacji była wspomniana szkoła. Wincentego a’ Paulo – założone zostało 4 października 1931 roku. . Upolowaną zwierzynę zwożono do pałacu w Klemensowie. tereszpolskim. Hechaluc Pionier – organizacja o charakterze kulturalnym. posiadał własną świetlicę. gdy pewnego razu młodego strzelca zaatakował ranny dzik syn Zamoyskiego skoczył z kordelasem na pomoc. który z dniem 12 lipca 1833 roku przejął obowiązki lekarza naczelnego administracyjnego w dobrach Zamoyskich i zatrudniony został w Szczebrzeszynie. skupiał 24 czynnych członków i 31 wspierających. kilka Członkami Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" m. • Towarzystwo Miłosierdzia Chrześcijańskiego św. • Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej – założony został w sierpniu 1931 roku. in w obrębie lasów tomaszowskich. zebrania odbywały się w Szkole Powszechnej nr 1 (męskiej) • Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". skupiało 39 osób. skarbnik – Moszek Lejba (z zawodu był piekarzem. Mizrahi – Oddział organizacji syjonistyczno – ortodoksyjnej. przewodnicząca była Sawulska.in. w 1934 roku członkowie Związku zorganizowali przedstawienie amatorskie oraz zabawę taneczną. kosobudzkim.Związek liczył 36 członków. miejscem spotkań była sala parafialna... wybudowaną staraniem inż.. funkcjonowało pod przewodnictwem Sylewińskiej – liczba zrzeszonych kobiet wynosiła 36. Związek. Mizrahi reaktywowano w 1935 roku. byli: Kazimiera z Kapciów Rzepecka. na które przyjeżdżają myśliwi z zagranicy głównie z Niemiec. Łowy odbywały się w nadleśnictwach: zwierzynieckim. znaczna ilość lasów na jej obszarze stanowiła doskonałe tereny do urządzania łowów na małego i grubego zwierza. jej członkowie stawiali sobie za cel upamiętnianie działalności osób zasłużonych dla kultury żydowskiej. a honorowym prezesem był Adam Zamoyski. ortodoksa). skupiało 98 osób. właściciel Kozłówki k. prezesem był Grabkowski. Lubartowa. Funkcjonowały na przestrzeni lat 1919 – 1933: • Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego – funkcje prezesa pełnił Stanisław Węgierski. ordynackie polowania Polowania odbywały się przed większymi świętami przed wigilią zawsze polowano na bażanty. do Związku.. lub bigos. Związek Rezerwistów – Skupiał byłych żołnierzy legionów. Polowania na terenie Ordynacji miały długoletnią tradycje. należało 20 kobiet. sekretarz – Szyja Hajtler (handlarz. liczył 15 członków. Pracami stowarzyszenia kierował tymczasowy zarząd z prezesem Paulinem Jóźwiakowskim. Janian Zajdlic. powstał w marcu 1933 roku z inicjatywy Szyi Hajtlera. Skład zarządu stanowili: prezes – Jankiel Rozenzon (z zawodu handlarz. Jednym z takich przedsięwzięć było zorganizowanie przez tarnogrodzki oddział Hechaluc Pionier akademii ku czci zmarłego poety Brenera. • Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet – powstał w lutym 1930 roku . założone 8 czerwca 1925 roku. przewodniczącym był Stanisław Węgierski. (Józef Lotz. leśniczy). siedzibą była świetlica w bursie Szkoły Powszechnej nr 1. bezpartyjny).

Aron Degen ( krawiec. w roku 1848 w Bidaczowie był tylko jeden garncarz. jego działalność odnotowano już w roku 1935 (brak jest konkretnych informacji odnośnie zakresu działań i składu osobowego) Orkiestra Karola Namysłowskiego Założona została około 1880 roku przez Karola Namysłowskiego właściciela folwarku w Chomęciskach. Przemyślu. Czechosłowacji. a ich muzyka trafia do duszy polskiej.) Gonciarz. Bochni. Dereźnia – Zagrody – znany w powiecie biłgorajskim ośrodek garncarstwa. Zagrali. lecz synowie chłopów przyjechali. Tarnowie i Krakowie. NRD. sąd gminy żydowskiej. sąd urzędu radzieckiego. USA i Kanady. Budziarze – znajomość garncarstwa do wsi przynieśli garncarze z Bidaczowa Nowego. przestało funkcjonować biuro ordynackie. aby nam przypomnieć nasze stroje ludowe. Biszcza – prawdopodobnie garncarstwo w Biszczy zapoczątkował garncarz z Ukrainy. Wieliczce. Na łamach amerykańskiego pisma "The Polish American" ukazała się notatka: Nie żadna to szlachta.. W 1978 roku Namysłowiacy otrzymali status orkiestry państwowej. W roku 1912 podupadły zawód dźwignął przybyły z Bidaczowa Nowego Andrzej . padały propozycje nagrywania płyt. danych z roku 1961 we wsi pracowali trzej garncarze: Jan Dzido. jednak po zakończeniu działań wojennych wznowili działalność. Franciszek Wilczak. Charkowie.do ZSRR. Bidaczów Nowy – rozwój garncarstwa na terenie tej wsi datuje się od lat siedemdziesiątych XIX wieku – konkurencje dla miejscowych twórców stanowili starsi po fachu koledzy z Bidaczowa Starego. W okresie międzywojennym istniało również w Goraju Koło Ligii Morskiej i Komunalnej. w Chomęciskach zmarł Karol Namysłowski. Wilnie. nie we frakach. Za jego sprawa i przy wydatnej fachowej pomocy garncarstwo rozwijało się w Bidaczowie Starym dość szybko – jeszcze w latach 1939 – 1944 czynnie pracowało 15 garncarzy. kiedy w drodze reformy rolno – przemysłowej przestała istnieć Ordynacja Zamoyska a tym samym zakłady funkcjonujące pod patronatem rodziny Zamoyskich. w tej miejscowości garncarze przestali uprawiać swoje rzemiosło przed I wojną światową. Drohobyczu. jego działalność stała pod znakiem zapytania. sady ugodowe/polubowne. Stanisławowie. Orkiestra wznowiła działalność dopiero po półrocznej żałobie. ośrodki garncarstwa w powiecie biłgorajskim (do II połowy XX wieku) Banachy – jednym z garncarzy był (. osiemnastowieczne zamojskie instytucje sprawiedliwości W osiemnastowiecznym Zamościu funkcjonowały następujące instytucje sprawiedliwości: sąd wójtowski. pochodzenia ukraińskiego – ostatni z nich zakończył prace w roku 1930.. Wg. Trybunał Zamojski. W roku 1911 Namysłowiacy wystąpili w wielu miastach Małopolski pozostających pod zaborem austriackim – Sokalu.. Skład Zarządu stanowili: Lejba Zac ( na co dzień wyjmował się jako furman. Rzeszowie. lasy upaństwowiono. Bułgarii. RFN. Łańcucie. bowiem władze powiatowe biłgorajskie podejrzewały go o przynależność do Komunistycznej Partii Polski). Chmielek – początki garncarstwa w Chmielku sięgają roku 1925. Hechaluc Hamezraki – siedziba stowarzyszenia znajdowała się przy ulicy Frampolskiej... Członkowie orkiestry rekrutowali się z Chomęcisk i okolicznych wsi. Bidaczów Stary – prekursorem garncarstwa był osadnik z Galicji o nazwisku Welc. koncertowali w: Warszawie. Srul Bromberg (uczeń krawiecki). Francji.. Herszek Zysman (robotnik). Po powrocie do kraju na muzyków padł cios . Przyjechali w sukmanach.21 sierpnia 1925 r. Obecnie ośrodek jest nieczynny. sąd zamkowy (iudicum arcense).. wywieziony przez Niemców na roboty zmarł. Mordka Wajs (uczeń stolarski). które rozwinęło się tutaj jeszcze w XVIII wieku. Kijowie. na cześć muzyków urządzano bankiety i rauty. która już w roku 1948 nie zajmowała się czynnie garncarstwem z powodu złego stanu zdrowia. Działania I wojny światowej zahamowały działania Namysłowiaków. sąd gminy ormiańskiej. "osada urzędnicza" Tak nazywano Zwierzyniec do roku 1944. Ciosmy – we wsi było dwóch braci garncarzy – po ich śmierci córka jednego (po mężu Futka) kontynuowała rodzinne tradycje. Zaleszczykach.wyjeżdża też zagraniczne trasy koncertowe .. ostatnią ze znających sposób wytwarzania była kobieta.. Po drugiej wojnie światowej Orkiestra wykonuje koncerty na terenie kraju .organizowano także spotkania chanukowe.występy odbyły się w 14 stanach. Za największe osiągnięcie orkiestry uważa się wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 1925 roku gdzie ciągu trzech miesięcy dała 80 koncertów . Jan Welc.. który był jej dyrygentem. ziemię rozdano chłopom. Bukowa – garncarstwem zajmowało się kilka osób.. przybył wówczas do wsi garncarz Franciszek Grab rodem z Bidaczowa. który przeprowadził się do Biszczy ze wsi Budziarze.

Sieraków – ośrodek funkcjonował do II połowy XIX wieku. pierwszym garncarzem był Kazimierz Koper z Bidaczowa Starego.Czyż. Frampolu. .47 nauczycieli. Ostaszewski Artur Absolwent szczebrzeszyńskiego gimnazjum. Artur pracował jako szofer niemieckiego starosty w Biłgoraju. obydwaj zmarli podczas I wojny światowej. żołnierz. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Woli Dereźniańskiej pracowali dwaj garncarze – Jan i Józef Kmieciowie. Paczos zbiegł podczas strzelaniny. zmarł w 1930 roku. który zamieszkał we wsi w roku 1937. wtedy miejscowy handlarz ceramiką – Franciszek Kmieć namówił do osiedlenia się we wsi i zajęciem toczeniem garnków Jana Bienia z Bidaczowa Nowego. którzy dobili go na zwierzynieckim rynku. Wólka Biska – w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku we wsi pracowali dwaj garncarze – Franciszek Welc i Andrzej Wróbel. 757 uczniów • 1940/1941 .dowodów na istnienie garncarstwa w Goraju dostarczają dokumenty: Mapa Poglądowa Królestwa Polskiego (w opracowaniu Wójcickiej) z roku 1885. 855 uczniów • 1941/1942 . w pocz. podczas okupacji mieszkał w Zwierzyńcu. jak podaje autor monografii Hrubieszowa – Teodor Korałow " to on zniszczył miasto. Żołnierzy AK ze Zwierzyńca – Romana Paczosa i Bronisława Gronę. jako ostatni garnki toczył w roku 1946 Wawrzyniec Wlaz. 858 uczniów • 1943/1944 – 53 nauczycieli. który przyuczył innych do zawodu. które w w 1443 roku stoczyły pod Hrubieszowem potyczkę z oddziałami starosty chełmskiego Hryćka Kierdejowicza. 674 uczniów powiat biłgorajski – ośrodki tajnego nauczania znajdowały się w: Biłgoraju. a jednocześnie współpracował z Niemcami wydając w ich ręce m. w roku 1924 już tylko jeden – Józef Cieplechowicz. 1 lutego 1944 roku Ostaszewski miał objąć nową posadę i włożyć mundur gestapowca. in. z rozkazu Komendy AK Obwodu zamojskiego został zastrzelony w Biłgoraju przez "Gryfa". Walewską na wystawę w Lublinie w 1956 roku. Grona dostał się w ręce Niemców. Olszewskiego ("Szkolnictwo polskie na Lubelszczyźnie w świetle sprawozdań Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj " w: Rocznik Ogniska Nauczycielskiego w Lublinie.46 nauczycieli. Długim Kącie. ośrodki tajnego nauczania na terenie Zamojszczyzny Tajne nauczanie na terenie Zamojszczyzny prowadzone było w zakresie szkoły powszechnej (według przedwojennych programów). Sól – ośrodek nieczynny. oraz na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej. "Ziembę" i "Jastrzębia". zmarł przed II wojną światową. więziony i prześladowany organy bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.. opracowanych przez E. pełnił obowiązki Inspektora Zamojskiego przy organizacji Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. przeszkodzili mu jednak członkowie Ruchu Oporu. Ujście – garncarstwem zajmowały się tylko kobiety. XX wieku pracowało we wsi dwóch garncarzy – Lewkowicz i Lejman. XIX wieku w Krzeszowie pracowało sześciu garncarzy. Łazory – w pocz.47 nauczycieli. II 1969) liczba nauczycieli i uczniów objętych tajnym nauczaniem w zakresie szkoły powszechnej wynosiła w latach: • 1939/1940 . Kolonia Sól – ośrodek garncarstwa funkcjonował w latach 1937 – 1946. swoja działalność zakończyły w XIX wieku Wola Dereźniańska – początki garncarstwa datują się od roku 1920. Według danych." Ostrowski Tadeusz (1927 – 2005).. przed I wojną światową we Frampolu pracowali tylko Z i B Głowa (ojciec z synem) Goraj . Ostrogski Feliks Wódz wojsk Świdrygiełły. Jego matka nosiła rodowe nazwisko Bolman – gdy Niemcy ulokowali się w Zwierzyńcu razem z dziećmi podpisała Volkslistę.30 nauczycieli . Frampol – frampolski ośrodek garncarstwa funkcjonował w od 1773 roku do początków XX wieku. Mapa cechów Lubelszczyzny opracowana przez M. ostatni garncarz – Jan Bień zmarł w czasie II wojny światowej Tarnogród – ośrodek garncarski w Tarnogrodzie przestał istnieć w XIX wieku. Krzeszów – początki garncarstwa sięgają polowy XVIII wieku. 831 uczniów • 1942/1943 . t. ostatnim sierakowskim garncarzem był Gonciarz. W odwecie Niemcy rozstrzelali 2 lutego na rynku w Zwierzyńcu 20 zakładników przywiezionych z Zamościa.

Tyszowcach. pochodził prawdopodobnie ze wsi Branew położonej na terenie Ordynacji Zamoyskiej. "państwo szczebrzeskie" Nazwa ta zaczęła funkcjonować pod koniec życia króla Kazimierza Wielkiego (zm. Brody Duże. Chruścielu. Czermnie. Potoku Górnym. Majdanie Starym. Krasnobród. Gruszka Duża. Nedeżowie. Wolicy Brzozowej. Czernięcin. Wierzbie. Wożuczynie. Kosobudy. Jaśko Kmita w latach 1369 – 1371. Wożuczynie. "Kronikarze są potrzebni" (Lubartów i Ziemia Lubartowska 1958). Zajęcia z zakresu szkoły średniej prowadzono w: Biłgoraju. Radecznica. Oseredkach. Gruszka Mała. Od 1928 roku pracował jako nauczyciel na placówkach w: Białej Podlaskiej. Moratynie .Huciskach. Wólka Czernięcińska. Owsikowski Adam Nauczyciel. Absolwent Szkoły Czerwonych Komunardów (elitarna szkoła w Moskwie. in. Potoku Górnym. Komarowie. 1370) . Deszkowice. Krasne. Michalów. Czartowczyku. Parada/Porada Paweł Włościanin. Drohiczany. Żabno. Zamość. Podzamcze. Bondyrz. Podczas powstania dał się poznać jako dobry organizator i dowódca oddziału kosynierów. Klemensów. Kotlicach – Rudce. zbiegł i przedostał się na teren Galicji. 1372 – 1378. Wolicy Śniatyckiej. Z zakresu szkoły średniej zajęcia prowadzono w Hrubieszowie i Horodle. "Czego oczekuje nauczyciel od muzeum" (Biuletyn Informacyjny. Nakliku. (tajne nauczanie prowadził tutaj Hipolit Kozioł (twórca Archiwum w Zamościu. Ochrona Zabytków 1959). pochodził z powiatu hrubieszowskiego. Zwierzyniec. Staraniem kogoś z rodziny Zamoyskich ukończył cztery klasy szkoły w Szczebrzeszynie (biograf nie podał jaka to była szkoła). ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie. Biskupice). "Nawet historią dawnej gminy Wielkie warto się zainteresować" ( Lubartów i Ziemia Lubartowska 1958). do której skierowany został w 1922 roku. Trzeszczany. Wojsławice. Wólka Wieprzecka. Hutki. Tarnawa. Poraj. Klemensów – Michalów. powiat zamojski – z zakresu szkolnictwa powszechnego tajne nauczanie prowadzono w miejscowościach: Błonie – Kawęczyn. ukończył pięcioklasowe gimnazjum w Radomiu. . Krasnobród. które nosi jego imię) z żoną Czesławą. Tarnogrodzie. Zawalów. Podhorce. Majdan Sitaniecki. Grabowiec. Wywłoczka. Janki. Szopowe – Senderki(?).oprócz miasta Szczebrzeszyna w skład "państwa" wchodziło wiele okolicznych wsi. Chełmie. Nielisz. 16 czerwca 1864 roku został aresztowany. Suścu. Przewale. Radecznica. Latyczyn. uczestnik powstania 1863 roku. Lubartowie. Ubrodowice. złożonego z dwudziestu chłopów i mieszczan ordynackich. m. w miejscowości Zynie. Z zakresu szkoły średniej nauczano w Tomaszowie. gdzie kształcono przyszłych działaczy komunistycznych). Skierbieszów. Dębowiec. Władysław Opolczyk l. Autor artykułów o tematyce regionalnej. Miączyn. Szczebrzeszyn. Suchowola. Niemirówku. powiat tomaszowski – tajne nauczanie w zakresie szkoły powszechnej prowadzono w: Bełżcu. Krynicach. Więziony był w Lublinie. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie. Księżpolu. Goleszyn. Zwierzyniec. P Padyjasek Józef Urodził się 23 stycznia 1899 roku. Radzięcinie. Organizacją tajnego nauczania na terenie Zamojszczyzny zajmowali się Ryszard Siemieński i Michał Bojarczuk. Tomaszowie. Krzeszowie. Krzeszowie. Józefowie. Data jego śmierci nie jest znana. Wiosną 1388 roku król Ludwik potwierdził nadanie dodając Dymitrowi klucz turobiński (Turobin. Żurawnica. Czartowcu. W latach 1915 – 1922 służył w Armii Czerwonej. Łaszczowie. Gorajec. Kazimierzówce. regionalista. Moniatycze. Ośrodkami tajnego nauczania z zakresu szkolnictwa średniego były: Zamość. Władzę nad nimi z nominacji króla sprawowali starostowie grodowi: Otto z Pilicy w latach 1352 – 1369. w roku 1379 zarząd nad powiatem /państwem szczebrzeskim objął tytułem darowizny od Ludwika Węgierskiego Dymitr z Goraja. powiat hrubieszowski – prowadzono "douczanie przedmiotów zabronionych w funkcjonujących szkołach powszechnych z wykorzystaniem wydanych przed wojną podręczników" – Hrubieszów. Kraczewie. od 11 listopada 1920 roku członek Komunistycznej Partii Rosji (bolszewików).

Zwierzyniec. Seminarium Diecezjalnego . Topólczę... Uczniem Ksawerego Pasiutewicza był miedzy innymi Jan Borman. z 1827 roku. przepaściste jeszcze. kanonika katedralnego lubelskiego. Leona Wydźgi. ściągających się do dowodu następującego XII axiomatu Euklidesa opublikowano w Popisach. biskup lubelski odwiedził Zamojszczyznę na przełomie maja i czerwca 1905 roku. w roku 1594 papież Klemens VIII specjalną bullą włączył prepozyturę szczebrzeską wraz z Sułowem i Sułówkiem do uposażenia infułata dziekana zamojskiego (odpis bulli znajduje się w w Archiwum Polskiej Akademii Nauk). ks. imię i nazwisko Józef Strzałka Andrzej Sztrangel Deryło Pułapa Józef Leśniak pseudonim "Zagłoba" miejscowość z której inne informacje pochodził Biszcza Lipiny Zamch Kolonia (miejscowość położona pomiędzy Bukowina a Biszczą) Luchów Górny Bukowina młynarz kowal żołnierz kampanii wrześniowej żołnierz kampanii wrześniowej brat sołtysa wsi Bukowina uczeń Seminarium w Leżajsku w jego domu odbyło się spotkanie organizacyjne (1940) Stanisław Malec (?) Piotr Szymanik Sebastian Łuszczek Sebastian Mirek Andrzej Szymanik Jan Koszel Roch Niedzielski Michał Klecha Pasiutewicz Ksawery Nauczyciel matematyki w klasach II – VI Szkoły Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. Deszkowice. Sułów. Michalów. folwark Bodaczów. Czarnystok. Wielka wojna z czarna flagą (1970). Trzęsiny. proboszcza włostowickiego i dziekana nowo aleksandryjskiego. strome.. pasterska podróż biskupa Jaczewskiego Franciszek Jaczewski. Żurawnicę.. w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w tejże fosie pływała foka.Kilka twierdzeń Jeometryi Elementarnej. Rudkę. w którego szkolnych notatkach z lat 1825/1826 zachowały się wykłady profesora.. Kawęczyn. partyzanci z gminy Biszcza opracowano na podstawie wspomnień Sebastiana Mirka z Bukowiny (rękopis dostępny w Miejskiej Bibliotece w Tarnogrodzie). Leśna szkoła strzelca Kaktusa (1981) Wiktor Zawada tak napisał – tuż za bramą rozpościerało się na kształt olbrzymiej niecki koryto dawnej fosy.. podróż w towarzystwie ks. Źrebce.... Zamojskie i Zarzecze). Parafia obejmowała miasto Szczebrzeszyn (łącznie z przedmieściami – Błonie. oraz 19 wsi: Brody. jego projektantem był Walerian Kronenberg. Kulików. Wywłoczkę. park zamojski Powstał w 1926 roku. Jego wykład dotyczący twierdzeń z geometrii elementarnej . Kawęczynek.parafia szczebrzeska Erygowana została w roku 1397 przez Dymitra z Goraja. Obrocz. spięte szeroką klamra mostu z czerwonej cegły. Sułówek. Karola Dębińskiego. prof. Lipowiec. opis zamojskiego parku okresu okupacji zachował się literaturze młodzieżowej – autor trzytomowej powieści o losach zamojskich dzieci Kaktusy z Zielonej ulicy (1967).

oraz ks. "Hair hakatan" "Miasteczko").Lubelskiego. Perec wydawał także własnym sumptem tzw.1918). Edwarda Szubstarskiego. relacje z podróży zmieszczone zostały na łamach Kroniki Rodzinnej (1905). rektora kościoła św. W uroczystości udział wzięli: rodzina. XI. . był doradcą prawnym w Ordynacji Zamoyskiej. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. ks. pracownicy ordynaccy.12. Ignacego Kłopotowskiego. oraz dwu prac uznawanych dotychczas za najcenniejsze źródła wiedzy o Tomaszowie: Szkice z przeszłości miasta kresowego (egzemplarze dostępne m. Dr Janusz Peter był t współorganizatorem i założycielem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego i założycielem Muzeum Regionalnego – zarówno Muzeum jak i Towarzystwo. Zmarł 3 kwietnia 1915 roku w Warszawie... biskupiego. Komunistycznej Partii Polski. "Li omnim" ("Mówią mi"). "Haecel" ("Leń"). in. Pracował jako szewc we Lwowie. in. II. 1910 – 1914). "Gazetki Pereca". ks. Pękalski Michał Regionalista. miejscowa ludność. Penkas Tomasz Żył w latach 1891 – 1979. Pełnił ponadto funkcję adiutanta w Niżniegorodskom Gubernialnym Komisariacie Wojskowym (1918 – 1920). znał kilka języków. w Bibliotece Miejskiej w Tomaszowie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. polski. światła i cienie przyrządów rozciąganych). Początkowo uczył się w Bełzie. włoski.). Tomaszowskie za okupacji (praca wydana pośmiertnie w 1990 roku. Członek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Polskiej Partii Robotniczej. kapelana. w roku 1927 wygrał konkurs na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – funkcję tę pełnił do roku 1963. Biskup Jaczewski witany był bardzo serdecznie zarówno przez ludność wyznania rzymsko – katolickiego. W roku 1867 uzyskał koncesje na założenie w Zamościu kancelarii adwokackiej. Jego utwory tłumaczono na jęz. W latach 1907 – 1910 służył w armii carskiej. Petrykowski (. autorem wierszy w języku hebrajskim o tematyce społecznej: "Beit szomen" ("Opustoszały dom"). Łopacińskiego w Lublinie). w 1907 dramat "Bajnacht Ojfn Ałtn Mark" ("Nocą na starym rynku"). rosyjski. etnografią. Jest m. 1. Pejach Adolf Urodzony w Biłgoraju w 1885 roku. następnie uczęszczał do gimnazjum we Lwowie. szwedzki. jego liczne prace zdobią do dziś sale tomaszowskiego szpitala. w latach 1914 – 1918 w 138 Pułku Piechoty. Uczestnik powstania zamojskiego (wybuchło pod wpływem Rewolucji Październikowej w dniach 28-30. hiszpański. istota. noszą jego imię. prałat 3 czerwca 1905 roku celebrował w kolegiacie zamojskiej uroczystą mszę ku czci zmarłego przed 300 laty założyciela Ordynacji – Jana Zamoyskiego w asyście duchowieństwa miejscowego i parafii należących do Ordynacji. Niemiecki. Jest autorek kilku prac naukowych z zakresu medycyny (→ Dzieje. Peter Janusz (26. malarstwem. jak i Żydów. 1891 – 16. Poza pracą zawodową pasjonował się archeologią. angielski. W uznaniu zasług dr Petera dla miasta Tomaszowa uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 lutego 1963 roku jedną z tomaszowskich ulic (b. Warszawie i rodzinnym Biłgoraju (lata 1901 – 1907. 1963). jako jeden z pierwszych po zakończeniu działań wojennych rozpoczął gromadzenie zabytków archeologicznych z terenu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego → kultury archeologiczne występujące w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. odznaczony za swoją działalność Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Perec Icchok Lejbusz Pisarz. H. Zgromadzone są w zbiorach Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju. Stanisława w Lublinie trwała pięć tygodni. W roku 1957 na lamach " Materiałów Starożytnych" (t. W okresie sierpień 1931 – sierpień 1938 członek wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików) – do dyspozycji Komitetu Centralnego tej partii pozostawał do roku 1944.. Klasztorną) nazwano jego imieniem.. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1923 roku. przy trumnach zmarłych ordynatów. francuski. esperanto. Ceremonię zakończono w podziemiach kolegiaty. 2 ) zostało opublikowane jego opracowanie "Znaleziska neolityczne z okolic miasta Biłgoraja" . tutaj ukończył również Wydział Lekarski na Uniwersytecie Lwowskim. W 1888 ukazał się poemat "Monisz".

Hrubieszów – studia z dziejów miasta i regionu (1980) W. Gurba. Pierwsza Żeńska Drużyna Harcerska im. Piatak. m. rodem z Hrubieszowa. Emilii Plater w Szczebrzeszynie Istniała w latach 1920 – 1939. Piątak. "Żar" "Dziewczyna z lasu". kurierka Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny. Patara. po roku 1905 zakładał we wsiach powiatu hrubieszowskiego kółka rolnicze. Członek Armii Krajowej. W roku 1955 Wincenty Piątak został pracownikiem Inspektoratu Oświaty Powiatowej rady Narodowej w Hrubieszowie. Wyobraża herb "Jelita" zwieńczony koroną w której widać kozła. w 1943 roku brał udział w "akcji uwolnienia z konwoju kolejowego do obozu w Zamościu wysiedleńców z Mircza" ( podaję za Izabelą Strycharczuk). w dolnej części widnieje napis "klucz szczebrzeski". (1987) Funkcję prezesa TRH Wincenty Piątak pełnił do października 1984 roku. Wincentego Michaluka. funkcje drużynowych pełniły kolejno nauczycielki: • Stanisława Jonot – 1920 – 1923 • Zofia Jaworska . Jana Baja i Piotra Żołnierczuka. Ćwierćwiecze Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (1985) M. 14 października otrzymał decyzja Walnego Zjazdu THR godność dożywotniego prezesa Towarzystwa. dotychczas ukazały się: W. zaczął ukazywać się "Biuletyn Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego" (TRH). O pracy szczebrzeszyńskich harcerek traktuje również praca J. Z jego inicjatywy w 1960 roku powstało Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. Piatak. Prywatnie. uczył zdolnych chłopców. Hrubieszowska rzeźba ludowa (1961) B. Najdawniejsze dzieje Ziemi hrubieszowskiej (do XV w). W okresie międzywojennym staraniem szczebrzeszyńskich harcerek wzniesiono na miejscowym cmentarzu obelisk poświęcony powstańcom 1863roku. Pieczęcią sygnowane są akta i papiery urzędowe dotyczące Szczebrzeszyna i klucza szczebrzeskiego. oraz wydawnictwa w ramach "Biblioteki THR". Powstanie styczniowe w powiecie hrubieszowskim (1966) H. pierwszy niemiecki okręg osiedleńczy . (1965) Cz. gdzie również z jego inicjatywy powstało Koło Filatelistyczne. pieczęć klucza szczebrzeskiego Widnieje na dokumentach zachowanych z Zespole Akt Ordynacji Zamoyskiej przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. w latach 1941 – 1943 uczęszczał do szkoły mechanicznej Polnische Handwerker Schule. autor wspomnień o Zwierzyńcu podczas okupacji → Bibliografia (wspomnienia/beletrystyka).). rodem z Zawalowa. aresztowana w sierpniu 1943 roku Piątak Wincenty Regionalista. Katalog hrubieszowskich stempli okolicznościowych.00 ówczesna drużynowa – Zofia Sas – Jaworska zwołała zbiórkę na której powołano Drużynę Pogotowia w ramach Placówki Pogotowia Społecznego – w skład Drużyny weszło 38 harcerek.. in. w latach 1961 – 1967 pełnił obowiązki sekretarza Koła. Powiat grabowiecki w roku 1472 (1968) J. a "właściwie to prowadził robotę polityczną – uświadamiająca Polaków by nie ulegali rusyfikacji". 1996 A.1923 – 1929 • Celina Dębińska – 1930 – 1932 • Halina Zalewska – styczeń 1933 – wrzesień 1939 Od 25 stycznia 1933 roku drużyna prowadziła własną kronikę. a także zaczął ukazywać się biuletyn "Uczymy się filatelistyki". W roku 1954 z Turkowic przeniósł się do Hrubieszowa. 30 sierpnia 1939 roku o godzinie 16. Piątkowski Antoni Instruktor rolny. Gedek. Stamirski. W roku 1951 podjął pracę w charakterze wychowawcy i kierownika w jednej osobie w Państwowym Domu Dziecka w Turkowicach. gdzie zostały udokumentowane jej poczynania.Piasecka (. ps. pracując jednocześnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. następnie prezesa. założył koło Polskiego Związku Filatelistycznego.. Tylus. Hrubieszowska pisanka. po obu stronach herbu O [ordynacja] Z [Zamoyska]. W. Podczas okupacji przebywał w obozach pracy w Strżyżowie i Niedrzwicy Dużej. zmarł 26 grudnia 1991 roku. po obu stronach korony litery D [dominium ?] P [privatium ?]. jak pisze o niej Ignacy Kurzępa → Kurzepa Ignacy. Dabrowska. Jóźwiakowskiego Skauting i Harcerstwo w Szczebrzeszynie 1915 – 1939 (tekst dostępny w zbiorach Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie).

oraz trzech w stopniu doktorów. Unikalny dziś egzemplarz dostępny jest w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im H."Podwiński" (to rodowe nazwisko jego matki) Zygmunt Klukowski w 1944 roku.. oraz data powstania) wydał pod ps. Po rewolucji lutowej uczestniczył jako przewodniczący Komitetu Żołnierskiego w rozbrajaniu kadetów w Piotrogrodzie. 27 listopada wysiedlono pierwszą wieś – Skierbieszów. Maria z Rzepeckich Lisowska z pomocą prof. Znany jest jako twórca "zielonych" sal gimnastycznych [zespół przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych zlokalizowanych na wolnym powietrzu] na Zamojszczyźnie – jego pomysły powielane były przez absolwentów Liceum Pedagogicznego. zebrał je i napisał do nich nuty Jan Kryk ps.Za taki uznano. Z ważniejszych wydarzeń w życiu Stanisława Pintala należy odnotować:  udział w II konferencji SDKPiL w Rosji (maj 1918)  udział w I Zjeździe Komunistycznej Partii Rosji (KPR) (bolszewików)  praca na stanowisku sekretarza komitetu KPR (b) w Mińsku od 1919 roku  praca na stanowisku zastępcy przewodniczącego Cz K. po wyzwoleniu w 1951 roku Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pietruszyńskiego zorganizowała "zieloną" salę w szkole podstawowej w Czarnymstoku w latach 70 ubiegłego stulecia. słowem wstępnym opatrzył dowódca oddziału OP9 "Adam" "oddaję do waszego użytku zbiorek piosenek żołnierskich śpiewanych w naszym pułku. do marca 1943 roku było wysiedlonych na Zamojszczyźnie już 116 wsi. "Pieśni oddziałów partyzanckich Zamojszczyzny" Zbiór pieśni partyzanckich śpiewanych w oddziałach partyzanckich AK Inspektoratu Zamość. Łopacińskiego w Lublinie. aresztowany 21 sierpnia tegoż roku doczekał się rehabilitacji w 1953 roku. w tym kilkanaście tysięcy dzieci.innych grup przesiedleńców które szczegółowo wyznaczy się do osiedlenia na terenie II/10/I GG Utworzony został z rozkazu Heinricha Himmlera w listopadzie 1942 roku.000 Polaków. od roku 1915 w Izwojłowskim Zapasowym Pułku gwardii w Piotrogrodzie. Pietruszyński Bronisław (1913 – 1981). Bronisław Pietruszyński wychował ponad stu absolwentów. Wspólnie z Józefem Maziem. Piosenki te pochodzą przeważnie spod pióra was samych. co je zebrał podporucznik "Topola". Zygmuntem Czyżewskim i Czesławem Gajdkiem zainicjował powstanie Ludowego Klubu Sportowego "Roztocze" Szczebrzeszyn. Do jego wybitnych. Brał udział w zdobyciu centrali telefonicznej w Piotrogrodzie. lub ze względów bezpieczeństwa i policyjnych mają być przesiedleni na teren II/10/I GG lub w obrębie tego terenu . indywidualnych osiągnięć należy zajęcie pierwszego miejsca w skoku wzwyż. Pintal Stanisław Urodzony 10 kwietnia 1894 roku w Biłgoraju. obejmował tereny Zamojszczyzny na które mieli być sprowadzeni osadnicy niemieccy. in. "Topola". Żukowskiego w latach 1931 – 1935. Odznaczenia i nagrody. miewał udane starty w lekkoatletycznej ekipie "Pogoni" Lwów.Volksdeutschów i osób pochodzenia niemieckiego z pozostałych części Generalnego Gubernatorstwa. Pełnił funkcję gońca kolejno w: Zwiemigorodce w guberni kijowskiej przed rokiem 1915. ukończył II klasowa szkołę wiejską.  odznaczony został orderem Czerwonego Sztandaru i bronią honorową. laureat Nagrody Sztandaru Ludu. około 41.GPU (Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucja i Sabotażem) Białorusi w latach 1921 – 1923  praca na stanowisku zastępcy członka Centralnego biura KPR (b) w latach 1921 – 1924. którzy osiągnęli stopień magistra wychowania fizycznego.zagrożonych przesiedleńców Volksdeutschów z okupowanych terenów wschodnich . pedagog długoletni nauczyciel w szkołach szczebrzeszyńskich. którymi uhonorowano Bronisława Pietruszyńskiego: • Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski . W 1937 roku padł ofiarą prowokacji. na podstawie dekretu führera i kanclerza Rzeszy z dnia 7 października 1939 roku powiat zamojski notowany w dokumentach niemieckich pod kryptonimem II/10/I GG.przesiedleńców z Bośni . Na opuszczonych terenach zamieszkali Volksdeutsche z Bośni. tym większe maja znaczenie i bliższe być powinny waszemu sercu. którzy w celu zniesienia ich obecnego krytycznego położenia. oraz trzeciego miejsca w biegu na 100 metrów podczas jednej z przedwojennych Spartakiad Młodych w Warszawie. gdy poległ polu chwały ten. m. Czynimy to w momencie. Zbiorek w ilości 25 (przy większości z nich zamieszczony jest autor tekstu.. był ponadto słuchaczem Wojskowej akademii Policji im. oraz rozwój masowego narciarstwa. Teren ten miał stanowić "zabezpieczoną ojczyznę" (jak podawano w niemieckiej dokumentacji) dla: . Ukończył przedwojenna szkołę podchorążych w Grudziądzu.

osiedlił się w mieście w połowie XIX wieku. Karola Tarło. Św. złotych kary narzuconej chłopom "za defraudacje leśne. doktora teologii i Franciszka Bienieckiego.katolickiej Do pracy . oraz opiekunów małoletniego wówczas ordynata Tomasza Józefa Zamoyskiego (Jana Odrowąża Pieniążka. S. Zygmunt został ochrzczony w kościele parafialnym pod wezwaniem Św." Piotrowski Paweł Stanisław W roku 1697 otrzymał z rąk Anny z Gnińskich Zamoyskiej. Jozafata. 1958. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. Jego działalność doprowadziła do umorzenia 5 mln. nr 2 • Jak zapewniam bazę materialna wychowania fizycznego w szkole we własnym zakresie. podkanclerzego wielkiego koronnego. nr 3 • Jak polepszam warunki higieniczno – zdrowotne uczniów. Pamiętniku wychowawców fizycznych . nr 3 • Z zielonych sal na śnieg i lód. Aby wieloletnie doświadczenia zostały upowszechnione W. • • • • • "piłkarze" Nazwa straży zorganizowanej w dobrach Ordynacji Zamoyskiej. Jego rodzicami byli Stanisław i Władysława z Banszkiewiczów Pisarscy. Z. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. nr 4 • Ogródek sportowy z niczego. nr4 • Doświadczenie z pracy w SKS Liceum Pedagogiczne. Lublin 1975 • "Cezar" (okupacyjne pseudonim B. 1961. ucznia Bronisława Pietruszyńskiego. Wychowanie Fizyczne w Szkole. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. ich wykaz podaję w opracowaniu Władysława Pańczyka. Bożeniec . cześnika żydaczowskiego) nominację na urząd starosty w Szczebrzeszynie.tytuł Zasłużonego Nauczyciela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej tytuł Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej tytuł Zasłużonego Działacza Ludowych Zespołów Sportowych Nagroda Jędrzeja Śniadeckiego Nagroda "Sztandaru Ludu" Jest autorem kilku prac drukowanych w fachowych czasopismach. Kosińskiego. W roku 1872 Jan Piramowicz został lekarzem powiatowym.II 1988) • Przygotowanie do zawodu a udział w ruchu sportowym młodzieży Liceów Pedagogicznych.Jełowieckiego na kapłana. Andrzeja Abreka. Pisarski Zygmunt ks. w granicach administracyjnych której znajdowała się we wsi Zamch dawna po unicka świątynia pod wezwaniem Św. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. 1956. Wychowanie Fizyczna i Higiena Szkolna. Wychowanie Fizyczne w Szkole 1955. brak stosownego zaplecza medycznego w postaci apteki utrudniał w dużym stopniu leczenie – pierwsza apteka w Biłgoraju została otwarta dopiero w 1860 roku. Pietruszyńskiego). W 1921 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Początkowo pracował w Modliborzycach. nr 10 • Gorąco propaguje zielona salę gimnastyczna w Liceum Pedagogicznym . W naszych LZS. 1964.1961. która tytułem rozwiązywania konfliktów na tle serwitutowym "biła chłopów. Gimnazjum im. Piusa X ukończył we Włocławku. red. W odpowiedzi na powyższe poczynania Zarządu Dóbr Ordynacji PSL Wyzwolenie zorganizowała w Zamościu Oddział Chłopskiego Związku Serwitutowego. Po roku pracy został przeniesiony do parafii Sól w w powiecie biłgorajskim. zajmowana przez prawosławnych przez 50 lat. strzelała do ich dobytku" – wydarzenia te miały miejsce w 1924 roku. Zygmunt Pisarski urodził się w Krasnymstawie w dniu 24 kwietnia 1902 roku. Zygmunt otrzymał zadanie zorganizowania przy świątyni (fundacji Rodziny Zamoyskich) parafii rzymsko . ks. Ks. Piramowicz Jan Pierwszy biłgorajski lekarz. 1960. nr 12 • Przyrządy do ćwiczeń w szkole wiejskiej wykonuje sposobem gospodarczym. 27 czerwca 1926 roku został wyświęcony w katedrze lubelskiej przez biskupa Adolfa J. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna . nr 1 • Wychowanie fizyczne i sport w: Zakłady Kształcenia Nauczycieli w Szczebrzeszynie i ich wychowankowie . wojewody sieradzkiego. który poświęcił mu ciekawy artykuł wspomnieniowy opublikowany na łamach Rocznika Zamojskiego (t . Warszawa 1977. 1957. nr 4 • Przygotowanie uczniów Liceum Pedagogicznego do prowadzenia wf w trudnych warunkach. Krawczyk. pod red. 1959.

od szosy relacji Szczebrzeszyn – Zamość przez tory zbudowali drogę.następnego roku otrzymał stypendium i miejsce w zakopiańskiej szkole artystycznej. Niemcy wtargnęli do kaplicy i zażądali wydania miejscowych komunistów. próbował jeszcze wstać. wkrótce popadł w konflikt popadł w konflikt z miejscowym dziedzicem i niektórymi chłopami. pracę doktorską pisała pod kierunkiem prof. Ksiądz upadł. a potem do przygodnie spotkanych ludzi. Klemensowie. Jan Paweł II w Warszawie beatyfikował 108 męczenników z czasów II wojny światowej. w jego domu w okresie międzywojennym znajdowała się szkoła. Piwowarkowa ze Szczepańskich Felicja. którą przekazano do Warszawy. aż wreszcie młodzi Polacy z Zawady. wszelkie ślady po placu amunicji zostały zlikwidowane. kiedy Ks. Zygmunt odmówił jeden z żandarmów odwrócił kapłana twarzą do topoli i strzelił w plecy. Zginęło 29 mieszkańców Gdeszyna. później na roboty do Rzeszy. Przyjechał oddział żandarmerii na czterech saniach. Rodem z Sambora (dawna Galicja). Składowali je pod ścisłym nadzorem początkowo więźniowie z rotundy zamojskiej. Zygmunta to parafia Perespa (od 1 stycznia 1932 – 31 sierpnia). w latach pięćdziesiątych XX wieku znajdowało się w podręczniku języka polskiego do klasy VI szkoły podstawowej – jego treść oparta była na autentycznym wydarzeniu: "Wojtek Kołłątaj (brat Jerzego. 1 września roku następnego objął stanowisko proboszcza w Gdeszynie w parafii po unickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Zygmunt Pisarski "piwowareczek" Przydomek nadany przez sąsiadów Janowi Piwowarek z Podborcza z racji niskiego wzrostu. Wśród nich błogosławionym został ks. gdy ks. ale drugi gestapowiec strzelił z pistoletu w głowę. teren otoczyli podwójnym płotem z drutu kolczastego.. Potoku). W 1929 roku za mąż za Jana Piwowarka. Borowinie Sitanieckiej. Zmarła w 1987 roku. W okresie okupacji zamieszkała z mężem i dziećmi . Ignacego Chrzanowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolejne miejsce pracy ks. plebania została otoczona przez Niemców.Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego. pociski do dział amunicje. 1 kwietnia 1930 roku Ks.Aleksandrem (ur. (Bogusław Garbacik) "Plastusie " Opowiadanie Wojtusia Kołłątaja ze Szczebrzeszyna. znanego archeologa) lubił lepić z plasteliny – często wykonywał różne postaci do do przerabianych w szkole czytanek – był rok 1949 i cały "obóz socjalistyczny" z wielką pompą czcił siedemdziesiąte urodziny "wodza światowej rewolucji". Zygmunt Pisarski upadł w proch drogi i już się nie podniósł. Do czasu przejścia na emeryturę pracowała w bibliotece szkolnej w Szczebrzeszynie gromadząc od podstaw jej księgozbiór. Zygmunt ukończył odprawianie Mszy Św. Zygmunt w kościele parafialnym w Trzęsinach (Księgi Chrztów parafii Trzęsiny 1925 – 1936. Przywożono tutaj bomby lotnicze.zabrał się z wielkim zapałem. Pod koniec lipca. Niemcy zaczęli strzelać do pozostałych zakładników. pochowana jest na cmentarzu w Gorajcu. Komunistyczne władze oświatowe na gwałt szukały "spontanicznych odruchów społecznych" w rzeczonym temacie. później Żydzi. Zygmunt rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Trzęsiny. 30 stycznia 1943 roku około godziny 9. 1934 roku) w rodzinnej wsi męża Podborczu. Długoletnia nauczycielka szkół szczebrzeszyńskich . (Magdalena z Piwowarków Kozakowa) plac amunicji Zlokalizowany był na obszarze folwarku Zawada" od semafora na Zamość w kierunku południowo – wschodnim licząc od przejazdu kolejowego" .. Z tego okresu zachowały się akta chrztów i ślubów których udzielił ks. 1930 roku) i Magdaleną (ur. Od połowy czerwca 1941 roku składowaną amunicję zaczęto wywozić – w pobliżu Zawady znajdowały się lotniska wojskowe (w Mokrym. Ks." (Aleksander Piwowarek) . Talent młodego Wojtka został dostrzeżony .. oraz Liceum Pedagogicznego. Musiał opuścić parafię. w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej pracowała w Zamościu i Hrubieszowie. Niebawem powstała plastelinowa scenka z "Młodej Gwardii" o radzieckiej podziemnej organizacji młodzieżowej prowadzącej w 1942 roku działalność sabotażową przeciwko niemieckiemu okupantowi w Zagłębiu Donieckim (główni przywódcy zostali zamordowani przez gestapo). Księgi Chrztów parafii Trzęsiny w latach 1925 – 2006). Niemcy wznieśli baraki.00. podejmując prace remontowe zaniedbanej świątyni. albo na początku czerwca 1941 roku wszyscy zatrudnieni przy wyładunku zostali wywiezieni do obozu przejściowego w Zamościu. Kierownik szkoły pan Marian Pado przypomniał sobie o talencie Wojtusia i zaproponował mu lepienie odpowiedniej sceny. 13 czerwca 1999 roku Ojciec Św.

"Platerówki" Popularna w Szczebrzeszynie nazwa żeńskiej drużyny harcerskiej noszącej imię Emilii Plater. Z inicjatywy Jerzego Jóźwiakowskiego; autora pracy o działalności szczebrzeszyńskich drużynach harcerskich "Skauting i harcerstwo w Szczebrzeszynie 1915 – 1939" (Szczebrzeszyn 1994) w dniu 5 maja 1995 roku odbyło się spotkanie seniorek "Platerówek". Płocharz Józef Jeden z najbardziej znanych fotografów na terenie gminy Radecznica. Jego prace pochodzą z lat 1920 – 1930 są bardzo cenne z uwagi na jakość zachowanych fotografii – znaczył je faksymile w ozdobnym otoku, lub bez ozdoby. Z Radecznicy przeniósł się do Rokitowa, tutaj swoje prace podpisywał "Józef Płocharz. Fotograf w Rokitowie, p – ta Turobin, woj. Lubelskie"; przed rokiem 1938 wyjechał na Podole. (Stanisław Zybała)

Płonka Józef Wacław,ks Bernardyn, dyrektor otwartego 4 września 1944 roku Prywatnego Gimnazjum OO. Bernardynów w Radecznicy, placówka funkcjonowała do roku 1950 (ukończyło je ponad 400 osób. Podczas okupacji kapelan (ps. "Czarny") stacjonujących na terenie gminy oddziałów Armii Krajowej. Pełnił również obowiązki prezesa oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy. W roku 1946 wyjechał na placówkę do Łęczycy; gdy "Zapora" (Hieronim Dekutowski) zlikwidował w 1946 roku Marię Milińską (pracowała w radecznickim klasztorze jako pomoc w prowadzeniu gospodarstwa) - współpracownicę Urzędu Bezpieczeństwa ks. Płonkę pociągnięto do odpowiedzialności za współpracę z AK. W roku 1951 otrzymał wyrok 12 lat pozbawienia wolności, ułaskawiony został w 1956 roku. Jest autorem wspomnień z lat 1939 – 1946 (rękopis znajduje się w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, którzy są prawnymi spadkobiercami jego praw autorskich, kserokopia rękopisu w Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica w Radecznicy; wspomnienia dostępne są także na stronie internetowej: www.republika.pl/horajec), gdzie opisuje dość szczegółowo losy OO. Bernardynów w radecznickim klasztorze, a także czasy niemieckich i rosyjskich rządów na terenie gminy podczas okupacji i bezpośrednio po wyzwoleniu. pochodzenie nazwy "Turobin" Nazwa "Turobin" prawdopodobnie pochodzi od nazwiska "Turobija", t.j. "bijącego woły" – według zapisu M. Maciaga, który spisał podania i legendy odnoszące się do Turobina (Wisła 1902, t. XII) – "starzy ludzie powiadają o początkach Turobina, co następuje: "dawnemi czasy żył sobie bardzo bogaty pan do którego okoliczne wioski i lasy obszerne należały. Ten pan założył nad rzeką Por ogród, który murem wysokim obwarował. W tym ogrodzie ów pan hodował tury, czyli woły, któremi duży handel prowadził, sprzedając je do dużych miast." pochówki prawosławnych z terenu gminy Radecznica Zachowały się w niewielkiej ilości - na cmentarzu w Tereszpolu spoczywają: ludowa nauczycielka Olena [Helena?] Iwanowna Senczik, urodzona 23 lutego 1878 roku, zmarła 26 lutego 1911 roku, nagrobek wznieśli zięć, mąż i dzieci. Osoba Leny skłania nas do postawienia sobie pytania: skoro była ludowa nauczycielką, gdzie znajdowało się miejsce jej pracy?. Być może była nauczycielką w Czarnymstoku lub w Trzęsinach, a może i w Radecznicy jak powstały tu szkoły początkowe po roku 1895. Podobnie rzecz ma się z Nikołajem Andrejewiczem Łukasiukiem; wolne tłumaczenie napisu z jego nagrobka brzmi: "tutaj spoczywają szczątki ludowego nauczyciela Nikołaja Andrejewicza Łukasiuka. Wieczna pamięć Tobie uczciwy pracowniku, urodził się w 1838 roku, zmarł 11 kwietnia 1906 roku. Wiele lat jako nauczycielka szkoły początkowej w Radecznicy pracowała Maria Andrejewna Tarsanowa. Była wdową, jak podaje miejscowy ustny przekaz. Miała, jak mówią jedni dwoje dzieci – syna i córkę, drudzy, że troje: dwie córki, Xenię Polę oraz syna Sierożę. Wyjechała z Radecznicy w 1914 roku wraz z prawosławnymi mniszkami i całą rosyjską kolonią. Pochówki prawosławnych ze wsi Czarnystok – Ruś znajdują się w większości na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie; na cmentarzu w Trzęsinach spoczywają: małżeństwo Oleszczakowie, oraz: Józef Gach (żył lat 20, zmarł 22. VII. 1931 roku), Michał Żuk (żył lat 57, zmarł 18 (15?) II 1930 roku ). W Radecznicy na przykościelnym cmentarzu spoczywa córka Łopatyńskich. Jan Łopatyński był prawosławnym, jego żona (z Sobolewskich) katoliczką. Ich zmarła córeczka Zofia pochowana jest koło grobu Jaworskich na dawnym cmentarzu przykościelnym w Radecznicy; Łopatyńska zmarła w Zamościu. W Radecznicy, w Lasku znajduje się cmentarz obrządku wschodniego. Pochowano na nim ponad 80 osób

obrządku wschodniego w okresie parafialnym obu cerkwi prawosławnej (i unickiej). Na tym cmentarzu pochowano też nieznaną liczbę oficerów rosyjskich poległych podczas walk frontowych na polach Radecznicy, Podlesia i Zaporza w 1914 i 1915 roku. Do tej pory zachowały się 3 nagrobki prawosławne z 1888 roku, 1893, 1905 roku oraz 1 w ruinie. (Regina Smoter Grzeszkiewicz, Stanisław Zybała)

początki Szczebrzeszyna Początek dziejów Szczebrzeszyna przynosi same znaki zapytania. Czy przed XIII wiekiem istniał gród- nie wiemy. Jeżeli istniał to kiedy powstał – nie wiemy. Kto, w jakim celu go zbudował- nie wiemy. Skąd się wzięła nazwa- nie wiemy. Do jakiego rodu, plemienia należał- nie wiemy. Należy żałować, że do tej pory żaden historyk o odpowiedniej wiedzy i renomie sam, albo na zlecenie władz, nie opracował dziejów Szczebrzeszyna. Historia Szczebrzeszyna interesuje mnie z racji mojej rodziny, która mieszkała tu nieprzerwanie co najmniej od 250 lat. Niniejsze opracowanie oparte jest na materiałach z Biblioteki Narodowej w Warszawie, co daje gwarancję odpowiedniego ich poziomu. Nie znalazłem żadnej monografii tych terenów. Stąd jest to tylko kompilacja znalezionych u różnych autorów wzmianek, najczęściej niewielkich. Praca historyka jest tym trudniejsza im bada on coraz bardziej zamierzchłe czasy, a już szczególnie dotyczące pogranicza. Coraz mniej dokumentów, coraz więcej hipotez. Pomimo tych trudności historycy "popychają naprzód" stan wiedzy korzystając z nowych dokumentów, jakie w miarę rozwoju historii powszechnej odnajdują się np. w ościennych krajach. Ale także od nowa je interpretują, stawiają nowe hipotezy, które pozwalają na ścieranie się poglądów. W ostatnich czasach dużą pomocą dla historyków jest rozwój innych nauk, a szczególnie archeologii. Mówiąc o historykach mam na myśli to nieliczne grono naukowców, którzy wnoszą do wiedzy coś nowego. Nie znaczy to, że nie szanuje tysięcy tych "szarych" historyków, szczególnie nauczycieli, dziennikarzy i popularyzatorów, którzy naukę o naszej historii przenoszą do społeczeństwa. Ale są wśród tych ostatnich i tacy, którzy tworzą własną historię dziejów. Przyczyną jest brak dostępu do dobrych źródeł, a może brak umiejętności szukania. Ręczę, że wiele można znaleźć i w Szczebrzeszynie, i w Zamościu. Błędem jest przekonanie o wyjątkowości jakiejś miejscowości, i bezkrytyczne powtarzanie tego za poprzednikami. Prof. Stefan Świeżawski jeden z najznakomitszych filozofów i wykładowców KUL pisze: "Głęboko w nas zalęgła się Polska, którą nazywam "sienkiewiczowską". Henryk Sienkiewicz był na pewno genialnym pisarzem, ale wzorce, które nam zostawił i na których wychowują się bez refleksyjnie całe pokolenia są okropne. Pełno w nich pogardy i nienawiści do innych narodów, innych bliskich nam przecieżbo sąsiednich- kultur, religii". Oto skutki przekonania o wyjątkowości własnej ojczyzny. W niektórych opracowaniach o Szczebrzeszynie spotyka się niczym nie potwierdzone, a nieraz wręcz nieprawdziwe hipotezy. Jak ta, że przez Szczebrzeszyn przebiegał szlak handlowy Kijów- Praga, czy szlak bursztynowy do Bizancjum. Czasem wystarczyłoby zajrzeć do encyklopedii, książki historyka, spojrzeć na mapę. I skojarzyć otrzymane stąd wiadomości. O tym pierwszym szlaku pisze m.in. prof. Kazimierz Myśliński w swej książce "Lublin w dziejach i kulturze polskiej": "Badania archeologiczne pozwoliły na odtworzenie przebiegu owej "ruskiej" drogi. Biegła ona z Kijowa przez Włodzimierz Wołyński, Gródek nad Bugiem, Sutiejsk pod Szczebrzeszynem, a dalej przekraczała Wisłę pod Zawichostem, aby następnie przez Kraków kierować się na Pragę Czeską do Ratyzbony nad Dunajem". Zaś droga handlowa z nad Bałtyku do Bizancjum była opanowana przez Wikingów, Waregów. Poczynając od Wolina i Truso (dzisiejszy Elbląg) wiodła rzekami Dzwiną i Dnieprem. To oni założyli Kijów i Ruś, i dali jej pierwszą dynastię Rurykiewiczów. Trasę drugiego szlaku bursztynowego opisał już Pliniusz Starszy, a potwierdziły jej przebieg liczne wykopaliska, i opracowania archeologów. Wiódł on z północnych Włoch, przez Wiedeń, Brno, Bramę Morawską, rozgałęzieniem przez Opole lub Wrocław, Kalisz, do ujścia Wisły. Rzymskimi prowincjami były Panonia i Dacja dające bezpośrednią łączność Wiednia z "drugim Rzymem"- Bizancjum. Nie ma również żadnego dowodu na to, że Szczebrzeszyn założyli Lędzianie. Najmniejszego prawdopodobieństwa nie ma również hipoteza, że Szczebrzeszyn strzegł przeprawy przez Wieprz. Czy Szczebrzeszyn należał do Grodów Czerwieńskich? W "Historii Polski" wydanej w roku 2007 prof. Henryk Samsonowicz do Grodów Czerwieńskich zalicza: Czerwień (dzisiaj Czermno), Wołyń (Gródek Nadbużański), Kumów (Chołm obecnie Chełm, którego jedna z dzielnic do dzisiaj nazywa się Kumów), Ugrowiesk (Uhrusk), Wereszyn, Stołpie, Uchanie, Dorohusk, Horodło, Grabowiec, Rubieszów (Hrubieszów). Grody te były nieregularnie rozrzucone na obszarze ciągnącym się około 80 km wzdłuż cieków wodnych Huczwy i Bugu. Owszem później nie mając innej nazwy zaczęto tak nazywać cały region. Jednak prof. Samsonowicz lojalnie stwierdza: "W literaturze historycznej Grody Czerwieńskie stanowią temat licznych

hipotez i polemik yczących ich zasięgu terytorialnego oraz roli w dziejach". Samą nazwę "Grody Czerwieńskie" zawdzięczamy Nestorowi mnichowi z Ławry Peczerskiej (Kijów), który żył na przełomie XI i XII wieku a więc w tym samym czasie co i nasz Gal zwany Anonimem. Nestor około roku 1113 zakończył pisanie "Powieści Minionych Lat.....", tzw latopisu, w którym tak jak nasz Gal Anonim po raz pierwszy zapisał pochodzące z ustnych przekazów prastare dzieje powstania swojego państwa. Gal pisał, mówiąc delikatnie, trochę tendencyjnie. A Nestor? Wiemy, że oryginał latopisu Nestora nie dochował się, znamy go jedynie z obszernych fragmentów włączonych do innych, późniejszych latopisów. Znawca i komentator latopisu prof. Franciszek Sielicki podaje, że w roku ukończenia pisania latopisu tj. w 1113 zmarł Książe Kijowski Światopełek Iziasławicz protektor Nestora. Nowym Księciem Kijowskim został antagonista Światopełka - Włodzimierz Monomach. Przekazał on latopis do pisania innym, sprzyjającym mu mnichom. Latopis pojawił się w trzy lata później, jeszcze za życia Nestora, poprawiony na korzyść nowej dynastii. Nazwy "Grody Czerwieńskie" Nestor użył dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy w roku 1018 Bolesław Chrobry zajął je wracając z nieudanej wyprawy Kijowskiej mającej na celu osadzenie na tronie książęcym swego zięcia Światopełka. I drugi raz w roku 1031 kiedy Jarosław Mądry przyłączył je znów do Rusi. Prof. Samsonowicz twierdzi, że użycie tej nazwy przez Nestora nie oznaczało, że grody te należały do jakieś wspólnej organizacji politycznej, służyło tylko "na określenie części południowo– wschodniej pogranicza polsko– ruskiego". Zaś prof. J. Skrzypek wysuwa tezę, że Nestor użył liczby mnogiej: Grody Czerwieńskie ponieważ istniały w Czerwieniu dwa grody. Najkrótsza i najlepsza dla Chrobrego droga do Kijowa prowadziła przez grody nad Huczwa i Bugiem, i dalej starą drogą handlową. Przypisuje się Nestorowi, że pod datą 981 r. roku zapisał: "poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich Peremyszl i Czerwień i inne grody, które do dziś dnia są pod Rusią". Udowodniono, że słowa "które do dziś dnia są pod Rusią" zostały dopisane później, być może słowo "ich" też pochodzi z lat późniejszych. Nestor jedyny raz, w tym właśnie zapisie, użył wyrażenia "ku" (w kierunku) zamiast zawsze przez niego używanego "na" (na kogoś). Może świadczyć to, że Lachy żyli dalej, poza wymienionymi grodami. A więc o początkach dziejów tych terenów wiemy tyle pewnego, że przechodziły często z rąk do rąk. . *** Spróbujmy odtworzyć sobie przybliżoną geografię tych terenów w X wieku naszej ery. Zamość zostanie wybudowany za około 600 lat. O ponad sto kilometrów od Szczebrzeszyna znajduje się mała osada targowa w której za 200 lat zostanie zbudowany gród kasztelański, i nazwie się to miejsce Lublinem. W pięćset lat po omawianym okresie, w 1474 powstanie województwo lubelskie. W odległości 50 kilometrów od Szczebrzeszyna leży niewielki Szczekarzew, który za 400 lat (w 1399 r.) uzyska prawa miejskie i nazwę Krasnystaw. Jedynie Chełm, a właściwie Chołm, już istnieje jako trochę większy ośrodek. W przyszłości w obrębie Ziemi Chełmskiej, powiecie Krasnystawskim znajdzie się Szczebrzeszyn. Osadnictwo na tych terenach nie przekracza kilku ludzi na jeden kilometr kwadratowy. Ogromne lasy, morze lasów jak napisał jeden z w/w profesorów, obejmujące ponad 80% terytorium kraju. W okolicach Szczebrzeszyna, szczególnie po wschodniej stronie Wieprza, zalesienie zapewne dochodzi do 100%. I zupełny brak dróg w dzisiejszym znaczeniu. Pierwsza utwardzona droga ze Szczebrzeszyna w kierunku Zwierzyńca zostanie wybudowana w 1915 r. Przedtem była tam tylko ziemna grobla, prawie każdego roku niszczona przez "wielką wodę". Jeszcze za mojej pamięci w latach 30-tych i 40–tych ubiegłego wieku poziom wód gruntowych był tak wysoki, że w pradolina Wieprza była bagnista, nie rosły tam żadne krzaki czy drzewa, a woda po wiosennych roztopach przelewała się przez szosę na całej długości od Świnki do Wieprza. Na terenie dzisiejszej trafostacji koło Szlakówki odkryto w 1937 r. groby. Po badaniu okazały się grobami z przed kilkudziesięciu lat kiedy to nie można było, w pewnych porach roku, przedostać się do Szczebrzeszyna. Profesorowie Mazurkiewicz i Zins w swoich "Dziejach Lubelszczyzny" piszą: "Rolę ośrodków obronnych tego terenu o zwartej i mocnej organizacji i zasiedleniu pełniły zapewne dwa grody Sutiejsk (dzisiejsza Sąsiadka) oraz ciągle mało zbadany Szczebrzeszyn". Przy czym Sutiejsk nazywają oni, tak jak i nowsze encyklopedie, "Ruski gród pograniczny". Świadczy o tym również nazwa tego grodu. Rozmawiałem z pochodzącym ze Szczebrzeszyna archeologiem Wojciechem Kołłątajem. Powiedział, że jeśli nawet przyjąć, że część "ganu" kiedyś się obsunęła, gród i tak był niewielki. Część przestrzeni zajęły umocnienia, na pozostałej trzeba było pomieścić domy dla ludzi, stajnie dla koni, obory, stodoły itd. Ale czy w ogóle gród istniał? dotychczasowe badania nie udowodniły, że istniał przed XIII wiekiem, lecz jedynie tylko to, że na VII –VIII wiek można datować początki zasiedlenia t. zw. Grodziska. Jednak powszechnie przyjmuje się jego istnienie. Przez kogo został założony? Są dwie możliwości. Odkrycie dołu na przechowywanie ziarna, i półziemiankę mieszkalną o rozmiarach 4x4 m może

wskazywać na jakiś ród, który powstał z połączenia kilku spokrewnionych rodzin uprawiających wspólnie ziemię. Jednym ze świadectw takiego organizowania się rodu jest zachowanie w języku polskim aż do czasów nowożytnych około trzydziestu wyrazów na określenie pokrewieństwa. Np. szurzy- brat żony, jątrew- siostra męża, zelwa- mąż siostry itd. Taka siedziba rodu zwana była w późniejszym czasie żupą albo opolem. Bardziej prawdopodobnym jest, że powstał, na miejscu opola, jako strażnica Sutiejska. Badania przeprowadzone przez panią Wartałowską wykazały, że Sutiejsk był grodem daleko większym od Szczebrzeszyna (Teka Zamojska nr. 1 z 1938 r). Prof. Samsonowicz wylicza trzy największe grody tych terenów: Sutiejsk, Chodlik i Przemyśl. Sutiejsk położony na szlaku handlowym był narażonym na napady, i być może potrzebował takiej strażnicy w ciągu osadniczym wzdłuż rzeki Wieprz. Dopiero później utworzyło się wokół grodu podgrodzie z ludnością "cywilną". Może kiedyś odpowie na to archeologia datując znaleziska na terenie samego grodu, i dookoła niego. Za tezą Szczebrzeszyna jako strażnicy Sutiejska przemawia i to, że usypanie wałów i wybudowanie innych urządzeń obronnych wokół grodu, a szczególnie wykopanie imponującej fosy, przez ród w którym jest tylko kilkanaście osób dorosłych posiadających bardzo prymitywne narzędzia jest, wydaje się, ponad ich siły. Odwrotnie, dla jakiejś organizacji jest to daleko łatwiejsze. Może do tej pracy włączyć wielu ludzi np. niewolników, lub zmusić do niej ludność okoliczną. Należy wykluczyć zbudowanie grodu w Szczebrzeszynie dla kontrolowania przejścia przez bród w kierunku wschodnim. Kto miałby to zrobić? Nie było też takiej potrzeby bowiem za kilometrowym bagnem pradoliny Wieprza, prawdopodobnie niemożliwym do sforsowania przez większą część roku, nie było żadnej miejscowości do której prowadziła by jakakolwiek droga. Ciągnęła się tam na wschód i południowy wschód nieprzebyta puszcza. Resztki jej to lasy Roztocza którymi jeszcze dzisiaj można dojść do Lwowa Brody Duże powstały ponad 400 lat po omawianym okresie, Brody Małe, Krasnobród, Susiec, Tomaszów czy Bełżec powstały 100 czy 200 lat po Brodach Dużych, a Biłgoraj jeszcze później. Pozostaje nazwa Szczebrzeszyna. Najczęściej nazwy miejscowości wywodzą się od imienia założyciela, lub charakterystycznego położenia czy otoczenia, zwierząt, drzew itp. Np. imię Częstoch- Częstochowa, Zakopane, Bagno, Turzyniec, Dąbrowa itp. Istnienia imienia Szczebrzuch, od którego mógł być nazwany Szczebrzeszyn, do tej pory nie potwierdzono. Nazwę, jak niektórzy twierdzą, od naczyń domowychszczebrzuchy, lub sposobu ich wytwarzania- szczebrzuszyć nie mogli nadać miejscowości jego mieszkańcy, ale tylko ich sąsiedzi, gdy już istniało podgrodzie i wytwórcy – rzemieślnicy których wyroby znalazły uznanie w oczach sąsiadów. Najwcześniej więc kilkadziesiąt, lub nawet kilkaset lat od założenia grodu. Wcześniej wszystkie osady ludzkie były samowystarczalne. A gród dla konieczności komunikowania się jego mieszkańców między sobą, a także z sąsiadami lub zwierzchnością, tak jak wszystko musiał mieć nazwę od pierwszego dnia istnienia. Gdy rodzi się nam dziecko, i kiedy nie ma jeszcze imienia mówimy: urodziło mi się dziecko, syn, córka, a więc już go w jakiś sposób nazywamy. Od dawna twierdzę, że najbardziej prawdopodobne jest "Szcze werszyna" co znaczyło zapewne "Jeszcze wzgórze" lub "Ostatnie wzgórze". Wszyscy którzy dobrze znają nasz Szczebrzeszyn wiedzą, że jest takie miejsce, gdzie z ulicy Zamkowej można, przechodząc ścieżką 20 metrów z góry w dół, dojść do bożnicy, dzisiejszego Domu Kultury. Jeszcze przed chwilą było się na ostatnim wzgórzu Roztocza (ul Zamkowa), a już jest się na Padole Zamojskim. Gród znajdował się na ostatnim wzgórzu Roztocza. Nazwa jest może ruska, może mieszana "pograniczna". Musiał mieć gród Szczebrzeszyn i miał, moim zdaniem, swoją nazwę od pierwszego dnia, utworzoną od widocznego dla wszystkich położenia. *** Kim byli nasi przodkowie. Zachodnio słowiańscy Lędzianie, czy wschodnio słowiańscy Dulębowie zwani też Bużanami. W "Dziejach Polski" pod ogólną redakcja prof. Jerzego Topolskiego napisano, że na terenach późniejszej małopolski łączenie się rodów w plemiona i w związki plemienne nastąpiło w VII i VIII wieku. Niestety nie ma w tej sprawie żadnych dokumentów. Być może pod koniec tego okresu ukształtował się związek plemienny Lędzian. Nazwa Lędzianie oznacza ludzi żyjących na lędach, terenach łąk i pól nie uprawianych. Inaczej niż polanie, którzy żyli na polach uprawnych. Prawie wszyscy historycy są zgodni, że siedzibą Lędzian były tereny pomiędzy Sandomierzem a Przemyślem. Zgodni są też co do tego, że od słowa Lędzianie pochodzi nazwa Polski w językach Bałtów, Węgrów, Finów, Greków, a u wschodnich Słowian utarła się nazwa Lachy. Do Dulębów najprawdopodobniej należała przynajmniej część wymienionych przez prof. Henryka Samsonowicza grodów położonych nad Bugiem i Huczwą. Także prawdopodobnie Chołm i Szczekarzew. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne i nazwy miejscowości. Jako podsumowanie można chyba przytoczyć wypowiedź prof. Jerzego Wyrozumskiego z Uniwersytetu Jagielońskiego: "tereny o niejasnej przed tą datą przynależności politycznej". "Tereny zasiedlone z kilkoma znacznymi grodami, o przejściowym polsko- ruskim etnicznym i kulturalnym charakterze".

Tutaj trzeba się odnieść do wcześniejszego okresu naszych dziejów. Plemiona z terenów dorzecza Odry, Warty i częściowo Wisły w obrębie których przodkowie Mieszka I i on sam tworzyli zręby późniejszego państwa polskiego, a więc twór już ponad plemienny, są dosyć dobrze znane i opisane przez Geografa Bawarskiego. Kronikarz Saski Widukind, mnich niemiecki 925- 973, nazywa Mieszka władcą Licikawików czyli Lestkowiczów a więc ludzi (synów, potomków) Lestka- Leszka. Plemiona mieszkające w górnym biegu Wisły i Lędzianie są słabo rozeznani, brak bowiem źródłowych dokumentów, a ze znanych można wyciągać tylko prawdopodobne wnioski. W dokumencie króla angielskiego Alfreda Wielkiego (879- 899) znajdujemy wzmiankę o kraju Wiślan – "Wisle- Land. Zaś w Żywocie Świętego Metodego, napisanym w roku 885 niedługo po jego śmierci, mówi się o potężnym księciu Wiślan, który nie chciał od tegoż świętego przyjąć chrztu. Metody przepowiedział księciu, że dostanie się do niewoli, i tam zostanie przymusowo ochrzczony. Tak też się stało. Przypuszcza się, że może być to echo podboju Wiślan, a może Wiślan i Lędzian, przez Świętopełka władcę Wielkiej Morawy. Językoznawcy zwracają uwagę, że w naszym najstarszym hymnie "Bogurodzicy" można znaleźć elementy języka cerkiewno- słowiańskiego wprowadzonego do liturgii przez Cyryla i Metodego. Nie przypuszczają jednak by Wiślanie przyjęli chrzest z rąk tych świętych. Wraz z upadkiem w 906 r. Wielkiej Morawy ziemie te przeszły pod panowanie Czeskie. Uczony arabski al.- Maludi podaje w połowie X wieku, że Kijów graniczy z Czechami. Jest więc możliwe, że tereny te znajdowały się w tym czasie we władaniu albo Czech albo Kijowa. Przebywający w latach 965966 na dworze praskim Bolesława I- go podróżnik arabski Ibrahim ibn Jakub zalicza je do Czech. Również autorzy "Zarysu Historii Polski" pod redakcja prof. Janusz Tazbira uznają, że po 955r tereny te były "pod zwierzchnictwem Czech". Prawie w tym samym czasie Cesarz bizantyjski Konstantyn Porfigoneta (905959) podaje, że Lendzenanoi wraz z Krywiczanami płacą daninę księciu Kijowa. To "Lendzenanoi" prawdopodobnie oznacza Lędzian. Tzw. Dokument Praski opisuje zasięg erygowanego w roku 973 Biskupstwa Ołomuńskiego. Do jego terenów zalicza się przyszłą Małopolskę. Część uczonych kwestionuje prawdziwość tych dokumentów, część uznaje je za zupełnie wiarygodne. Mieszko w roku 990 (może dopiero Bolesław Chrobry w 998r) za pomoc udzieloną cesarzowi niemieckiemu, otrzymał od tegoż cesarza jako lenno ziemie plemion śląskich, którą zresztą musiał Czechom odebrać siłą, gdyż wcześniej były one w posiadaniu lennym Czech. Ziemię Wiślan, późniejszą krakowską, prawdopodobnie otrzymał Bolesław od Czechów jako wiano swej żony Emildy. Czy wszystko to yczy również Szczebrzeszyna? Nie wiemy. Być może tak, być może nie. Wiemy tylko, że wszystko jest tu płynne jak na każdym pograniczu, i o wszystkim można mówić zaledwie "być może". Pewnym jest tylko to, że w tym czasie nie wykształciły się jeszcze państwa w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, i zależność objawiała się zwykle płaceniem danin temu czy innemu Księciu. Ziemia bowiem, niezależnie polan czy kijowian, była prywatną własnością ich książąt. *** Losy tych ziem nadal były zmienne. Utarła się nowa nazwa historyczna: Ruś Czerwona rozciągająca się od dorzecza Sanu i Dniestru na południu aż do górnej Prypeci na północy. Na zachodzie ograniczona rzekami Wieprz i Por, na wschodzie poszerzona o Wołyń. W czasach rozbicia dzielnicowego Rusi Kijowskiej powstało Księstwo Bełzkie, oraz dwie Rusie: Halicka i Włodzimierska. Ruś Halicka składała się z ziem: Sanockiej, Przemyskiej, Halickiej i Chełmskiej. Obydwie Rusie zjednoczył w Ruś Halicko - Włodzimierską Książę Roman (zmarł w 1205 r). Był synem Mścisława Izasławicza i Agnieszki, córki Bolesława Krzywoustego, króla Polski. W latopisach zwany samodzierżcą całej Rusi, a w Europie zachodniej jej królem. W 1202 roku rozszerzył swą władzę na Kijów. Starając się rozszerzyć swe wpływy w Polsce, mieszał się do walki książąt dzielnicowych. Zginął pod Zawichostem w bitwie z wojskami Leszka Białego. Jego syn Daniel ( Daniło1201-1264) książę Halicko- Włodzimierski, po chwilowym przejściu na katolicyzm, otrzymał od papieża Innocentego IV koronę za pomoc w tworzeniu koalicji anty- tatarskiej. W roku 1253 legat papieski, opat Opizo z Mezano, koronuje w Drohiczynie Daniela na króla Rusi. Stolicą Daniela był Chełm. Dla swego syna Lwa założył Daniel miasto Lwów. Później królestwo to rozpadło się powtórnie na Księstwa Halickie i Włodzimierskie. Ostatni Książe Halicki Bolesław Jerzy II zmarł bezdzietnie w roku 1340. Wtedy sukcesje do tych ziem zgłosił Kazimierz Wielki. Jednak Litwini na tron Halicki powołali księcia litewskiego Lubarta. W rezultacie walki pomiędzy Polską a Litwą Kazimierz Wielki przyłączył do Polski w 1352r. ziemię halicką. Z tego okresu pochodzi pierwszy znany dokument z nazwą Szczebrzeszyna. Wydany został przez króla Kazimierza Wielkiego w "prope Scebressyno opido ruthenieali", co znaczy "niedaleko Scebressyno miasta ruskiego". Po układach z Litwą w roku 1366 tereny między Wieprzem a Bugiem przechodzą pod panowanie Kazimierza Wielkiego. Po niewielkich zawirowaniach w czasach Ludwika

Węgierskiego, już za czasów Jadwigi, Ziemia Chełmska wraz ze Szczebrzeszynem znalazła się na stałe w Królestwie Polskim. Najpierw w województwie Ruskim a potem Lubelskim. Historia jeszcze raz chciała naszemu Szczebrzeszynowi przypomnieć jego związki z Rusią. Po ostatnim rozbiorze Polski w roku 1795 Szczebrzeszyn wraz z Ziemią Chełmską znalazł się w zaborze Austriackim, w Galicji i Lodomerii. Galicja od słowa Galicz (Halicz), a Lodomer w języku niemieckim to Włodzimierz. A więc znowu w dawnym księstwa Halicko- Włodzimierskim. (Romuald Kołodziejczyk) poczet starostów hrubieszowskich Buczacki Jakub (1500 r.). Dąbrowski Jędrzej (funkcję sprawował od 1500 roku). Tenczyński Andrzej – starostwo hrubieszowskie otrzymał 21 listopada 1576 roku wraz z żoną Zofią z Dąbrowskich w dożywocie; 8 grudnia 1576 Stefan Batory pozwolił mu dożywotnio wykupić wójtostwo hrubieszowskie. Stanisław Żółkiewski – starostwo hrubieszowskie otrzymał dożywotnio na mocy aktu Zygmunta III Wazy 8 listopada 1586 roku. Jan Żółkiewski – w roku 1619 zatwierdził ustawę cechu tkackiego w Hrubieszowie. Władysław, królewicz, późniejszy król Władysław IV – starostą hrubieszowskim został w 1627 roku. Rafał Leszczyński, starostą został w 1613 roku. Łukasz Opalinski z Bnina – wyodrębnił z zarządzanych przez siebie dóbr hrubieszowskich kawałek ziemi na której erygował wieś Opalin, druga erekcję zatwierdził w 1638 roku Władysław IV. Potocki Stanisław - starostą hrubieszowskim został 5 marca 1705 roku. W roku 1727 odstąpił je Franciszkowi Salezemu Potockiemu. Poczta w Szczebrzeszynie Według danych ze Słowika Geograficznego Królestwa Polskiego pod red. B. Chlebowskiego (Warszawa 1880), już w roku 1887 w Szczebrzeszynie istniała poczta. W roku 1903 jej naczelnikiem był Siergiej Fiedorowicz Obram. O perypetiach urzędu pocztowego podczas I wojny światowej pisał dr Klukowski we wspomnieniach opublikowanych na łamach Tygodnika Zamojskiego ("W przyfrontowym miasteczku"), nr 41 z 1990 roku . Po wyzwoleniu miasta Urząd Pocztowy został uruchomiony ponownie (14 sierpnia) w budynku sprzed 1939 roku nie zniszczonym przez okupanta. Centrala telefoniczna również została uratowana. Po uruchomieniu Urzędu czynności zostały ograniczone do przyjmowania przesyłek zwykłych i poleconych opłacanych gotówką, z tej prostej przyczyny, że brakowało znaczków. 11 grudnia 1944 roku został aresztowany dotychczasowy naczelnik – Kajetan Paździora, jego stanowisko objął delegowany z Urzędu Pocztowego w Zamościu starszy asystent o imieniu Bolesław (nazwisko napisane jest nieczytelnie). W roku 1945 w charakterze pełniącego obowiązki naczelnika Urzędem Pocztowym kierował asystent Tadeusz Kus; 10 stycznia 1945 roku wprowadzono obrót pieniężny za pomocą krajowych przekazów pocztowych. Z dniem 20 stycznia tegoż roku wprowadzono przyjmowanie wszelkich przesyłek zwykłych rejestrowanych za pobraniem listów wartościowych i paczek. Z końcem stycznia 1946 roku dokonano na szczebrzeszyńską pocztę zbrojnego napadu - po sterroryzowaniu pracowników rabusie zabrali sumę 33 złotych stanowiąca resztę kasowa; ocalała kwota 1.186 złotych. Naczelnikiem Urzędu w roku 1946 był starszy asystent Wincenty Łacka – po przeniesieniu tegoż do Radomia funkcję naczelnika pełnił starszy asystent Stanisław Kasperek. Od 9 listopada 1947 roku szczebrzeszyńską pocztą zarządzał starszy asystent Wacław Bujnowski delegowany do Szczebrzeszyna z Olsztyna – Stanisław Kasperek przeniesiony został do Wrocławia. 25 grudnia 1948 roku działalność poczty poddana została gruntownej kontroli, którą przeprowadził inspektor Ministerstwa Poczt i Telegrafów – dyr. Wrona. Od grudnia 1948 roku Urząd Poczty pracował: w dni powszednie od godz. 9.00 – 12.00, w dni świąteczne od godz. 10.00 – 11.00 jednocześnie uruchomiono łączność ze Szczebrzeszyna za pośrednictwem listonosza wiejskiego trzy razy w tygodniu. 4 listopada 1951 roku kierownictwo Urzędu przejął asystent Ładniak Władysław od starszego asystenta Bujnowskiego Wacława, który został przeniesiony do UPT. Chmielnik. Powyższą decyzję podjął pełniący obowiązki Powiatowy Inspektor Ruchu – Pupeć Franciszek. 19 sierpnia 1954 roku przeniesiono znajdującą się dotychczas aparaturę byłego radiowęzła i zainstalowano w pokoju, gdzie mieści się centrala telefoniczna. 11 kwietnia 1969 roku naczelnikiem został starszy asystent – Bolesław Okoniewski. (informacje pochodzą z notatek służbowych pracowników szczebrzeszyńskiej poczty udostępnionych naczelnika - Henrykę Pańczyk)

niekiedy od nieruchomości na peryferiach miasta. inne zobowiązania to: • podatek od posiadanej służby. Wojciecha Olech Józef Głowala Jan s. Jana służba czynna kapral podchorąży.oznacza miejsce "pod borkiem". • opłaty wnoszone ryczałtowo yczyły uiszczania należności od bóżnicy i cmentarza. 1 złoty – od nieruchomości położonych na peryferiach. Podborcze osadzone zostało w pobliżu Chłopkowa w roku 1792 należało wówczas do klucza turobińskiego . k.podatki Żydów szczebrzeszyńskich Żydzi szczebrzeszyńscy podobnie jak inni na terenie miast ordynackich opodatkowani zostali w 1655 roku.86 km.zajmuje obszar 1.nazwa wsi nie występowała w oficjalnych spisach ordynackich. o jej istnieniu informuje rękopis 1815. Najwyższy czynsz płacono od całego placu. gdzie obok domu była działka gruntu uprawnego lub sad. • opłata od osiadłości (czynsz). Wojciecha Kurek Stanisław Wypych Stanisław data powołania do stopień wojska/służba czynna sierpień 1939 sierpień 1939 sierpień 1939 sierpień 1939 sierpień 1939 sierpień 1939 sierpień 1939 służba czynna służba czynna szeregowy szeregowy szeregowy szeregowy szeregowy szeregowy szeregowy szeregowy szeregowy udział w walkach udział w kampanii wrześniowej udział w kampanii wrześniowej udział w kampanii wrześniowej udział w kampanii wrześniowej udział w kampanii wrześniowej udział w kampanii wrześniowej udział w kampanii wrześniowej przeszedł ze swym oddziałem granice węgierską. absolwent szkoły oficerskiej Podborcze Wieś położona w zachodniej części Roztocza w subregionie zwanym "Wzgórzami Gorajskimi" . gdzie przebywał przez kilka miesięcy. obowiązani byli wówczas dostarczać proch i ołów do zamojskiego cekhauzu. pozostałości owego "borku" istniały jeszcze w latach czterdziestych ubiegłego wieku w postaci sosen zwanych "Kamieńskiego Choinami". szczebrzeszyńscy Żydzi z tego tytułu płacili w XVII wieku 10 złotych. W Szczebrzeszynie 2 złote czynszu płacili właściciele nieruchomości położonych w centrum miasta. po wyzwoleniu powrócił do domu udział w kampanii wrześniowej Komornik Jan s. wahała się w granicach od kilku do kilkunastu groszy. "Kroniki Podborcza" (rękopis) Stanisława Ferenca nazwisko i imię Osman Jan Osman Józef Kwapisz Wojciech Gontarz Michał Wypych Józef s. które znajdowały się w odległości kilkuset metrów na zachód od wioski. W roku 1864 Podborcze składało się z 12 . Etymologia nazwy wsi wydaje się bardzo czytelna . 101 znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. w roku 1700 wynosił 1 złoty i 1 groszy od zatrudnionej w charakterze służącego/ służącej osoby – w Szczebrzeszynie Żydzi zatrudniali wówczas 26 osób. podborczańscy żołnierze września 1939 opracowanie wg.

W Podborczu istniał drewniany budynek szkolny posiadający salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. a w zimie po 2 fury w tygodniu w oznaczonym dniu . Maszyny te należały do zamożnych chłopów. Osman Wojciech syn Jana. do Podborcza przybył w 1924 roku . itp. Piwowarek Jan.gospodarstw . 53 koni. Ten ostatni przez kilka powojennych lat był kierownikiem wydziału wyznań w K[omitecie] W[ojewódzkim] P[olskiej] Z[jednoczonej] P[artii] R[obotniczej] w Lublinie. bróg . a metodą jego łączenia węgieł. W roku 1954 na zebraniu mieszkańców wsi podjęto decyzję o dobrowolnym opodatkowaniu się w wysokości 100 złotych od 1 ha użytków rolnych na budowę szkoły. Ponad 90% prac polowych wykonywanych było ręcznie. Wojtaszek Marcin po ojcu Franciszku. podzielone jednak na części w różnych miejscach położone". Stępnik Franciszek po ojczymie Błażeju Bzdziuchu.cztery klasy uczył jeden nauczyciel. 13 kieratów. niekiedy autonomicznie stojący chlew. która wówczas kierował była jednoklasowa.należały wówczas do Kazimierza Piwowarka i Kazimierza Głowali. oraz wykonanie wszelkich prac niefachowych w ramach czyny społecznego. W okresie międzywojennym i tuż po wyzwoleniu używano sierpa. Rozporządzenie dotyczące porządku leśnego dla mieszkańców Podborcza Wydane zostało przez Zarząd Ordynacji Zamoyskiej w 1865 roku. . 89 sztuk trzody chlewnej. Budynek szkoły oddano do użytku w 1955 roku.w posiadaniu rolników znajdowały się: 2 siewniki rządowe. Ówczesna szkoła była placówka o profilu czteroklasowym . Olech Józef syn Walentego. zwłaszcza dla początkujących młodych rolników. Krzak Antoni po ojcu Tomaszu. a w zimie w środy i piątki wójt gminy i rządca po wspólnym porozumieniu się między sobą oznaczą z jakiego drzewa i jakimi drogami włościanie mogą wozić drzewo na opał dla wjazdu do lasu za opałem włościanie powinni mieć kwity z pieczęcią dziedzica. bez szczytów. Pierwszym nauczycielem był Józef Grochowski. 2 owce. oprócz tego posiada osadę w Chłopkowie. Sykała Paweł posiada osadę odstąpioną przez Franciszka Ferensa. szkoła otrzymała działkę ziemi o powierzchni 1 ha. do budowy którego użyto cegły i dwa domy pokryte blachą. Do pokrywania dachu służyła słoma . zgodnie z art.21 Ukazu z dnia 2 marca 1864 roku "włościanie wsi jako nieregularnej zajmują osady odosobnione od obcych posiadłości. Podstawowym budulcem było oczywiście drewno. potem już do końca wojny Gaczoł.szkoła. Członkowie Kółka stawiali sobie za cel "podnoszenie poziomu zacofanego rolnictwa".w lecie po 1 furze.w całej wiosce był tylko jeden dom. a do czwartej trzy lata. By kontynuować naukę przez okres okupacji wynajęto izbę u Jana Wypycha.stan liczebny wynosił około 27 osób. W ramach prac Kółka przeprowadzono przysposobienie rolnicze. Kwity te pokazują gajowemu wójci gminni dopilnują uzupełnienia tych przepisów a winnych do odpowiedzialności według ustawy gminnej pociągać mogą W okresie międzywojennym ciekawie przedstawiał się zabudowa Podborcza . Zgodnie z planem pomiarowym wykonanym przez Henryka Korzeniowskiego ziemię na własność w omawianym roku otrzymali:Głowala Stanisław po ojcu Głowali Wojciechu. w pierwszym roku okupacji uczyła Felicja ze Szczepańskich Piwowarkowa. 9 maszyn omłotowych.w środy.w tym okresie wieś należała do dóbr Ordynacji Zamoyskiej. składające się z: komory. Chałupy starsze pochodzące z XIX wieku miały jedną izbę przelotową. Łączone były klasy pierwsza z druga i trzecia z czwartą. W roku 1939 budynek szkoły spłonął wraz z częścią zabudowań wsi. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej wieś była bardzo słabo zmechanizowana . Obiekt spłonął w wyniku podpalenia we wrześniu 1939 roku. Wypych Józef posiada osadę opuszczoną przez Mikołaja Krukowskiego. przed wojną zajęcia w szkole pan Podolec.Ferens Franciszek . były pokryte słomą. Wybudowano go na tzw. który następnie zastąpiła kosa. W roku 1932 mieszkańcy wsi wybudowali nową szkołę o jednej izbie lekcyjnej i mieszkaniu dla nauczyciela. Ferens Michał po ojcu Łukaszu. "Nawsiu" w latach trzydziestych. Były to domu dwuizbowe. w następnym pan Kuna (młodszy) ze Smorynia. Do klasy trzeciej należało uczęszczać dwa. Program klasy pierwszej i drugiej był realizowany każdorazowo w ciągu roku.zięć Olecha Józefa. Komornik Józef.w skład tradycyjnej chłopskiej zagrody (lata trzydzieste XX wieku) obok chaty mieszkalnej wchodziły obora i stodoła. na jego treść złożyły się następujące informacje: włościanie ordynaccy otrzymują opał . Według danych z roku 1939 we wsi hodowano: 157 sztuk bydła.niskie domy o sześcio szybowych oknach. Powstało w tym czasie Kółko Rolnicze . Według "Projektu tabeli likwidacyjnej wsi Podborcze" wieś należała do Działu IV. 6 kóz. dlatego Zarząd Ordynacji przyznał im prawo zbierania w lasach chrustu na ogrodzenia i szczyp na oświetlenie. Na mocy powyższego ukazu włościanie nie otrzymali lasu. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia spotkać można było w Podborczu pozostałości tamtej zabudowy . z jedną izbą lekcyjna i mieszkaniem dla nauczyciela. sień i komorę. Po siedmioletnim nauczaniu otrzymywało się świadectwo ukończenia czterech klas zamykające drogę do dalszego kształcenia. kuchni i pokoju .

którzy wyprowadzali z zabudowań mężczyzn.618 tomów. Odnośnie tej społeczności w mandacie z roku 1596 wypowiedział się Zygmunt III Waza aby "dziedziców dóbr lennych szczebrzeszyńskich za szlachtę uważać. W czasie okupacji w Podborczu zginęły cztery osoby: w październiku 1939 roku został rozstrzelany w Radecznicy żołnierz kampanii wrześniowej . Wokół cisza.kierownik Stanisław Krukowski i listonosz . z pozostałych korzystano za pomocą kołowrotu. w roku 1963 było 46 czytelników .ich bliskich krewnych spędzili dwie noce ukryci wraz z mieszkańcami pobliskich wsi na polach i w pobliskich jarach. a stamtąd do obozu przejściowego w Zwierzyńcu. organizowali czyny społeczne w obrębie wsi. komendantem Edward Olech. w roku 1963 było ich we wsi 35 . "Świerszczyk" (11). W upowszechnianiu czytelnictwa w Podborczu duże zasługi położyli pracownicy miejscowej poczty . Jan Piwowarek .znalazł się w okolicach Rymarzowa w Sudetach.Rosjanie. (Aniela z Osmanów Bielecka) podlennicy/manowie Drobna szlachta na prawie feudalnym zamieszkująca włość szczebrzeską. w połowie drogi spotykamy sowiecki patrol. "Płomyczek" (9). "w roku 1961 zakupiono siewnik.Antoni Dymek. Niektórzy z nich zostali wywiezieni na roboty przymusowe .00 – 19. Na początku wojny . Rokowicz" Pod koniec czerwca 1943 roku wieś została otoczona przez Niemców.ale i z pewną rezerwą.17 września znaczna część wsi została spalona . We wsi istniał sklep spożywczy będący filią Gminnej Spółdzielni w Radecznicy. Wioska ocalała. Strażacy prowadzili działalność propagandową i kontrolną odnośnie bezpieczeństwa przeciw pożarowego. który chętnie pojechał do pracy. W 1952 roku powstała PZPR . książek. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.Podstawowa Organizacja Partyjna tej organizacji w Podborczu wynosiła wówczas 6 członków i wchodziła w skład Gminnego Komitetu PZPR w Radecznicy. mieścił się w prywatnym. ps. w nagłych wypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe . ciasnym lokalu. Trzeciego dnia pojawiły się pierwsze patrole sowieckie . Ludność lepiej się odżywiała i ubierała. Duży problem stanowiła w tym okresie opieka lekarska . Wypożyczenia odbywały się trzy razy w tygodniu .00. Podborcze zostało wyzwolone pod koniec lipca 1944 roku .w roku 1963 liczył 16 członków. następnego dnia zostali poprowadzeni do Gorajca.w poniedziałki. Najbardziej zaangażowanym w działalność partyjną był Edward Olech.w tym trzy studnie z urządzeniem pompowym. "Przysposobienie Rolnicze" (19).Batorski za posiadanie broni.Adeli Sommer pracownicy lubelskiego Arbeitsamtu został zwolniony . Na terenie wsi prenumerowano 13 czasopism. Wracamy. "Sztandar Ludu" (7).m. "Chłopska Droga" (23). prasy. zorganizowano wymianę kwalifikowanych nasion zbóż i ziemniaków dla miejscowych rolników. W okresie zimowym organizowano kursy szkoleniowe dla miejscowych rolników z zakresu uprawy roślin i hodowli. gdy Niemcy wycofywali się ze wsi zabity został Jan Głowala. Wodę do picia czerpano ze studni. Księgozbiór obejmował 1.in. w roku 1963 POP liczyła 9 osób. W latach sześćdziesiątych przy Gromadzkiej Radzie Narodowej funkcjonowała biblioteka. Dzięki staraniom przyjaciółki jego żony . Oprócz Jana Piwowarka na przymusowe roboty zostali wywiezieni dwaj kuzyni Aleksandra Piwowarka Edward i Władysław. środy i soboty od godziny 13.ogień zaprószyli polscy żołnierze. bo od wieków żadnej ze stanem szlacheckim sprzecznej nie . Na terenie wsi działał oddział Batalionów Chłopskich dowodzony przez Jan Komornika. Kółko Rolnicze prowadziło ponadto: komisowa sprzedaż środków chemicznych ochrony roślin. kolejna ofiara hitlerowskiej przemocy to Stanisław Wypych zabrany na roboty do Niemiec . Część wsi została zelektryfikowana. Zatrzymanych umieszczano na placu należącym do Piwowarka w północnym końcu wsi.Reaktywacja działalności Kółka Rolniczego nastąpiła w 1959 roku.izba porodowa znajdowała się w Szczebrzeszynie odległym od wsi ponad 13 km. najbardziej poczytne tytuły to: "Gromada Rolnik Polski"(26 prenumeratorów). Wymiana prowadzona była z Centralą Nasienną poprzez Gminną Spółdzielnię. Korzystano z radia.na jego miejsce znaleziono zastępcę. w roku 1941 zginął przebywający na robotach w Niemczech (wyjechał tam dobrowolnie) Stanisława Głowala "za niedozwolone związki z Niemką".podborczanie korzystali z Ośrodka Zdrowia w Gorajcu odległego o 4 km.poddany został eutanazji jako osoba psychicznie chora.patrzyliśmy na nie z ciekawością – wspominał Aleksander Piwowarek . W 1960 roku z inicjatywy Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu zorganizowano oddział ochotniczej straży pożarnej .przeciętna liczba wypożyczeń wynosiła 13 książek na jednego czytelnika w skali roku. Niemcy wtargnęli do Podborcza w połowie września 1939 roku. prezesem był Stanisław Ferenc. nastąpił rozwój motoryzacji. gdy ustąpiła wojenna zawierucha i generalnie na terenie całego kraju warunki bytowe społeczeństwa uległy znacznej poprawie również zamojska wieś Podborcze przeżywała okres swego rozwoju.wszyscy mieszkańcy a wśród nich rodziny Piwowarków i Gębków . Po dwudziestym września pojawili się "inni "goście .

I. by remont doprowadzono do końca. Położył ogromne zasługi dla rozwoju szpitala w Biłgoraju i służby medycznej na terenie powiatu biłgorajskiego. Podziomkiewicz Klemens Kanty. albo (co nie jest do końca wyjaśnione) została przewieziona do obozu w Bełżcu. od roku 1752 odpowiedzialny za remont gmachu Akademii Zamojskiej. społecznik. pracował jako nauczyciel w Dubience. pogrom szczebrzeszyńskich Żydów Wydarzenia z tego okresu – lata 1648 – 1649 opisał w pracy "Ucisk Czasów" (Kraków 1650) Meir ben Samuel.podlegają służebności". autor tekstu o żydowskim cmentarzu w Szczebrzeszynie zamieszczonego w "Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie" (Kiriat Yam 1984) zanotował. Polechajłło Stanisława Aniela →"gniazdo sierot" Polej Maciej Pochodził ze Zwierzyńca. pełnił obowiązki sekretarza Stanisława Górki. którą przebudowano na murowaną. Prefekt. Wadowski). W roku 1941 został zamordowany w obozie hitlerowskim w Sachsenhausen. ks. Pojasek Stanisław (28. W roku 1928 uzyskał dyplom lekarza medycyny. Szczebrzeszyn."Zagłada gmin żydowskich podczas wojny 1648 – 1649 na Ukrainie" . (co odnotował J.z braku lokalu mieszkańcy udostępniali na zajęcia swoje izby. zdarzało się.. Do roku 1940 pod nazwą "Podlesie istniały dwie miejscowości – w tym roku dokonano podziału na Małe i Duże. czyli występował jako policja przemysłowa w obronie praw przysługujących poszczególnym braciom". Na obszarze Podlesia Małego istniał folwark. A. Halicz. Od roku 1928 istnieje we wsi oddział ochotniczej straży pożarnej. znakomity chirurg i doskonały organizator." cech miał prawo ścigania osób nie należących do cechu jak partaczów i konsumentów kupujących towary nie u majstra. budynek szkolny z prawdziwego zdarzenia wzniesiono dopiero w roku 1950."należy tu zwłaszcza wymienić Narol. pow. że z braku funduszy na remont ks. VIII.". po raz pierwszy wydana została w . Patriota. że na żydowskim cmentarzu w Szczebrzeszynie znajduje się nagrobek matki i jej siedmiorga dzieci – ofiar pogromu Chmielnickiego. W roku 1916 otworzono szkolę . roku 5409. 1898 w miejscowości Święty Stanisław. dr teologii. Cechy poza uprawnieniami stricte policyjnymi posiadały także prawo sądzenia osób naruszających dobra materialne zrzeszonych w cechu rzemieślników.. Zamoyskich Podlesie wraz z Zaporzem. Tomaszów [Lubelski]. właściciela Szczebrzeszyna (XVI w. j. Mendel Farber. 1967 w Biłgoraju). oraz leśniczówka ordynacka. zaciągał nawet pożyczki. Zamoyski założył Fundację Szkolną im. szanowany przez szczebrzeszyńską społeczność żydowską. Gajem Gruszczańskim i Gruszką Zaporską wyodrębniono jako uposażenie tejże Fundacji. albo opisanie położenia Królestwa Polskiego" Praca autorstwa Szymona Starowolskiego napisana w jęz. Gdy w 1819 roku ordynat Stanisław hr. gdzie zabijano Żydów tysiącami i dziesiątkami tysięcy w miesiącu tiszri . łacińskim. policja przemysłowa Powstała w Tomaszowie z inicjatywy miejscowych cechów rzemieślniczych . Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu im. Podlesie Duże Nazwa wsi.jak sugeruje Urszula Buśko wywodzi się od jej położenia "pod lasem". Kazimierza we Lwowie. Jak bardzo Żydzi wówczas ucierpieli świadczą inne dokumenty zebrane przez Żydowską Komisję Historyczno – Archeograficzną Ukraińskiej Akademii Nauk traktujące o pogromach w latach 1648 – 1919 . zmarł 26. do lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia strażacy korzystali z drewnianej remizy. We wrześniu 1942 roku miejscowa ludność żydowska została wywieziona do Szczebrzeszyna. "Polska. a wszystko po to. Podziomkiewicz płacił robotnikom z własnej kieszeni.) Poleszak Henryk Rodem z Bełżyc. gdzie zginęła podczas masowych rozstrzeliwań szczebrzeszyńskich Żydów.

ten portret prawdopodobnie znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie. popisy publiczne Odbywały się corocznie w Wojewódzkiej Szkole w Szczebrzeszynie pod koniec miesiąca lipca . Włodzimierzu. Jan Jachorek. założyciel księgarni "Zygmunt Pomarański & Spółka" (1917). Z wykształcenia prawnik.. Hrubieszowie. Krzeszów – "lecz prawie żadne nie dorównuje bogatemu Zamościowi.. Józef Kusy. H. Józef Soroka (Stronnictwo Ludowe). Turobin. oświaty i dziejów krajowych". członkami Zarządu Powiatowego zostali: Stefan Sendłak (z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej). portrety doktora Zygmunta Klukowskiego Zostały namalowane dwa.Zamość. który obowiązywał uczniów wszystkich klas. Franciszek Król (PPS). Przekładu na język polski dokonał w 1765 roku Wincenty Franciszek Gołębiowski – pracę wydano wówczas pod tytułem "Polonia. w 1917 roku z inicjatywy członków POW rozpoczęto na terenie gminy Stary Zamość nauczanie dzieci z zakresu szkoły powszechnej. . Jan Skiba (KZMP) Pomarański Zygmunt (1897 – 1941). dostępne są w zbiorach Biblioteki Wojewódzkiej im.. pamiętnik w opracowaniu Bogusławy Sroczyńskiej opublikowany został w Zamościu w 1980 roku.. Tomaszów.w pierwszym roku nauki w dniach 20 – 22. Zygmunt Pomarański poza pracą zawodową zajmował się komponowaniem.. oraz fortyfikacjami . Sprawozdania z popisów publikowane były w specjalnym piśmie noszącym tytuł: " Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewódzkiey Zamoyskiey w Szczebrzeszynie odbywać się będzie w dniach. autorami ich są .obowiązani byli go zaliczyć uczniowie klas niższych . Stanisława Młodożeńca i Kazimiery Iłłakowiczówny. Zamościu. Zginął w Oświęcimiu." Polska Organizacja Wojskowa Konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona w 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. miesiąca lipca roku bieżącego. Jan Sokół (Komunistyczny Związek Młodzieży Polskie).." Starowolski zamieścił w niej opis miast położonych w administracyjnych granicach Ordynacji Zamoyskiej .bratanek doktora . Na który Świetną Publiczność Rektor Imieniem Instytutu zaprasza".. fosami. inne wymienione miasta to: Szczebrzeszyn. na który rektor zapraszał "imieniem Instytutu Świetną Publiczność " uczniowie zdawali: ." do słów Edwarda Słońskiego.. latach kolejnych w dniach 27 – 29. mazurki. dowództwo oddziału powierzono Jelnickiemu. nie wiadomo. Na takim popisie. Teksty "Popisów. Mojżesz Klerman ("Bund"). lokalny oddział POW utworzony został w 1916 roku we wsiach: Stary Zamość i Wierzba.egzamin kwalifikacyjny – obowiązywał tych. na prezesa wybrano Jana Jachorka. autor niezwykle cennego pamiętnika "Zamość i jego instytucje pod względem religii. pracował jako rejent w Kraśniku. który ordynat "najwarowniey ufundował. Michał Błaszczak (Komunistyczna Partia Polski). wałami. polonezy.". Łopacińskiego w Lublinie. Jan Maziarczyk.. czy się zachował. komponował muzykę do utworów Bolesława Leśmiana. nauczaniem zajmowała się żona Stanisława Namysłowskiego Polski Związek Myśli Wolnej Zorganizowany został w grudniu 1935 roku w Zamościu. Alfred Siwiec (Komunistyczna Partia Polski). Tarnogród.egzamin roczny . Dziubakiewicz (Związek Zawodowy Pracowników Budowlanych)... którzy przechodzili do uniwersytetu. do dziś stanowi cenne źródło informacji o Zamościu i okolicach z początków XIX wieku. pisał również marsze żałobne. Kozienicach...". otoczył umocnieniami.roku 1632.popis publiczny. Jakub Mandelbaum ("Bund"). Organizatorami byli: Tadeusz Paszkowski. Piotr Nizioł (PPS). gdzie i i ogrody najlepiej uprawione widzieć można i stawy rybne od nadmiaru ryb z brzegów występujące. Jelnicki. dzieła naukowe). jest autorem melodii znanej w szeregach legionistów piosenki "O mój rozmarynie. Cele działanie jakie postawili sobie starozamojscy peowiacy to utworzenie (rekrutacja) lokalnych szeregów oraz kontakt z legionami Polskimi. wydawca dwutygodnika "Kronika Powiatu Zamojskiego" i "Teki Zamojskiej". W początkowym okresie istnienia szkoła mieściła się w domu Karola Namysłowskiego (Chomęciska Małe). tłoczono w drukarni Józefa Węckiego i Jana Schlietera w Warszawie. . Potocki Mieczysław Kolekcjoner (monety. Drugi portret zdaniem Izabeli z Bakońskich Gajewskiej namalowała Aleksandra Wachniewska ze Zwierzyńca.Jerzy Klukowski..

Księstwo bełskie w obrębie którego znalazł się dawny powiat tomaszowski otrzymało status województwa bełskiego. Po utworzeniu w 1912 roku guberni chełmskiej przyłączono do niej powiat biłgorajski. 14 gmin wiejskich: Aleksandrów. w roku 1031 zajął Jarosław Mądry. Aleksandrów i Puszcza Solska oraz rozszerzono granice miasta Biłgoraja (przyłączono doń wsie Bojary i Rożnówka z gminy Puszcza Solska). powiat tomaszowski W dalekiej przeszłości pierwotny obszar powiatu tomaszowskiego przynależał administracyjnie do Grodów Czerwieńskich → Grody Czerwieńskie. Babica. powiat biłgorajski Utworzony został w roku 1842. był jednym z dziesięciu powiatów przynależących administracyjnie do guberni lubelskiej – jego część składowa stanowił południowo – zachodni obszar powiatu zamojskiego. ten w odpowiedzi nałożył na Urząd Miejski w Szczebrzeszynie karę w wysokości 200 grzywien. W obronie zmarłego stanęła żona – znieważona przez nacierający tłum złożyła skargę na zachowanie szczebrzeszyńskich obywateli do ówczesnego właściciela miast – ordynata Tomasza Zamoyskiego. Puszcza Solska. protestanci. unici. W roku 981 odebrał je "Lachom" książę kijowski Włodzimierz. Pod koniec XIII wieku obszar Grodów Czerwieńskich należał do księstwa ruskiego. zmarł w 1620 roku w Szczebrzeszynie. W 1866 roku decyzją władz carskich reaktywowano powiat tomaszowski. poczynając od tej daty grody należały na przemian do Rusi. Majdan Sopocki. Sól. Janów i Biłgoraj.1810-1842.. liczba mieszkańców (wg. w roku 1018 zdobył Bolesław Chrobry.zachodniej części powiatu zamojskiego utworzono powiat biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju.1945) powiat biłgorajski wchodził w skład Generalnego Gubernatorstwa jako część dystryktu lubelskiego. stolicą powiatu był Tarnogród. Łukowa. województwie lubelskim bez miasta Tomaszowa. Gdy przez miasto przechodził kondukt pogrzebowy uczniowie i pospólstwo miejskie chciało trumnę obalić na ziemie i zwłoki pohańbić.doskonale rozwijało się sitarstwo → rynki zbytu biłgorajskich sitarzy. 335. 1 gorzelnia i 6 fabryk . Krzeszowska . Biszcza.Huta. prawosławni. Żydzi. Tarnowatka i Różaniecka Wola. Na terenie powiatu zamieszkiwali: katolicy. powiat tomaszowski zlokalizowany w obrębie starostwa tyszowieckiego pozostał w granicach województwa bełskiego do pierwszego rozbioru Polski. Gdy na kongresie wiedeńskim (1815 rok) utworzono Królestwo Kongresowe. Kocudza.. W 1842 powiat przemianowano na okręg. 3 osady miejskie (Józefów. Kniaźpol. W roku 1462 księstwo bełskie i chełmskie weszło na stałe w skład Korony. Od roku 1776 funkcjonował (w zaborze austriackim) dystrykt tomaszowski. danych z 1878 roku 80. Krzeszów. w roku 1915. 1 stycznia 1923 roku do powiatu biłgorajskiego włączono gminy Frampol i Goraj przynależące dotychczas do powiatu zamojskiego. 1 kwietnia 1930 roku zniesiono gminę Goraj (włączono ją do gminy Frampol) i dokonano zmiany granic gmin wiejskich Frampol i Puszcza Solska rozporządzenie to cofnięto z dniem 29 lipca 1939 roku. W okresie okupacji niemieckiej (1939 .Powała (. istniały 4 małe browary.) Arianin. po utworzeniu guberni chełmskiej powiat tomaszowski administracyjnie przynależał do tejże guberni. Na skutek reformy administracyjnej w Królestwie Polskim w roku 1866 zniesiono okręg tarnogrodzki (wraz z odebraniem praw miejskich Tarnogrodowi) a z południowo . Goraj. administracyjnie powiat dzielił się na: miasto Biłgoraj. powiat tomaszowski. Frampol. W 1866 roku jego obszar wynosił 2647 km² . powiat tarnogrodzki Jako jednostka administracyjna istniał bardzo krótko . powiat zamojski W obrębie guberni lubelskiej znalazł się w 1866 roku. zajmował obszar 1786 km². co stawiało go na . które weszło wraz z najbliżej zlokalizowanymi miejscowościami w skład powiatu zamojskiego. Potok Górny. od roku 1816 znalazł się w obwodzie hrubieszowskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku powiat tomaszowski znalazł się w obrębie województwa lubelskiego. W 1878 roku na obszarze powiatu funkcjonowało 19 szkół podstawowych. Po odzyskaniu niepodległości Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 1919 roku przyjął ustawę o wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego powiat biłgorajski stał się jednym z 19 powiatów województwa lubelskiego. W okresie Księstwa Warszawskiego (od roku 1809 – 1816)powiat tomaszowski należał do departamentu lubelskiego. 1 kwietnia 1927 roku zmieniono granice gmin wiejskich Sól. obejmował miasta: Krzeszów. w roku 1366 znów znalazły się pod panowaniem polskim jako księstwo chełmsko – bełskie. bądź do państwa polskiego. Krzeszów i Tarnogród (Frampol i Goraj znalazły się w powiecie zamojskim).

przemysł mineralny cegielnie. fabryka parkietów w zwierzyńcu.gorzelnictwo. smolarnie. Pierwsza z nich głosi. fabryka zapałek w Wólce Infułackiej. później ". w których tłoczono olej i produkowano ocet. młynarstwo. ale stamtąd wszystkich Żydów w czasie wojny wywieziono. że Czernięcin w końcu XIV wieku był jedną ze wsi powiatu szczebrzeszyńskiego. Skierbieszów. Udał się więc do papieża Jana XXII. Ponieważ literatura w tym przedmiocie jest znikoma. tomaszowski. tutaj ukończył szkołę powszechną i Państwowe . Wolski & S – ka w lublinie". Ciemne latarnie i nieczynne studnie to dodatkowe "umilenia" dla przypadkowych przechodniów. filia "Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych M. Nie było płytek chodnikowych. Krasnobród. istniały również drobne zakłady rzemieślnicze. Zwierzyniec. a od "czarnej zbrodni"’ zaczęto używać nazwy "Czernięcin". oraz 15 gmin wiejskich: Frampol. fabryka bryczek i wyrobów drzewnych w Zwierzyńcu. Po roku 1870 w powiecie znajdowały się dwa miasta: Zamość i Szczebrzeszyn. Bondyrz). Papież z zadowoleniem przyjął projekt Świdwy i ofiarował mu relikwię – cierń z korony Jezusa Chrystusa. Droga w owym czasie była do wygonu polna. Podobnie brzmiąca nazwa związana jest z legendą o księdzu Ludwiku. prawosławni. usypał na kościach wrogów mogiłę. kopalnie kamieni młyńskich (w liczbie dwóch funkcjonowały w Senderkach).czwartym miejscu na terenie guberni pod względem zajmowanej powierzchni. Wydarzenie to tak wstrząsnęło okolicą. zakłady wyrobów miedzianych – Kaczorki. którego pobiwszy . Mokre. Aleksander Piwowarek: ulica Frampolska była obskurna. wyciął swoją połowę Turowego Boru i na tym miejscu założył majdan. Wysokie. koszykarnia – Zwierzyniec. fabryka mebli giętych (Kąty. że zaprzestano nazywać wieś Ciernięcinem. Żydzi. Dziedzic Bogdan Świdwa z Szamotuł chcąc zaludnić swe dobra po lewym brzegu Poru. garbarnia (Zamość). wytwórnie gilz papierosowych. kopalnia kamienia wapiennego (Smoryń). Nielisz. Sułów. należących do Dymitra z Goraja. a następnie od czarnych praktyk przemytniczych uprawianych na granicy polsko austriackiej przebiegającej po I rozbiorze Polski w okolicach Czernięcina. po czym zmieniono nazwę miejscowości na "Cirnięcin". który został zamordowany przez swoich rodziców. Drzewny – tartaki. terpentynarie.93. W kronice kościelnej można odnaleźć jeszcze inne źródło nazwy miejscowości oparte na przekazie ustnym: "Powiadają starzy. Łuków. Zamość. powstanie i nazwa miejscowości Czernięcin Powstanie Czernięcina datuje się na koniec XIV stulecia. krasnostawski. cukrownictwo. biłgorajski. hrubieszowski. jakie zapanowały po przejęciu parafii turobińskiej przez protestantów w latach 1741 . browarnictwo. wytwórnie papieru. administracyjnie obejmowała powiaty: zamojski. (Joanna Pawlas Bożena Romańska) Poździk Stefan "Wrzos". Istnieją dwie wersje mówiące o powstaniu miejscowości. Według drugiej wersji zachodnia połowa Turowego Boru w górze rzeki Por w połowie XIV wieku należała do Dymitra z Goraja. przed wojną cała dzielnica. który nazwał Bykami. Goraj. Cierń ten umieszczono w nowo wybudowanym kościele na Bykach. czyli pospolitego ruszenia przeciwko nieprzyjacielowi. Urodził się l września 1912 r. rozwijało się rolnictwo oraz przemysł: spożywczy . fabryka skarbowa klinkieru (uruchomiona w 1884 roku w Zamościu). gdzie rynek to była żydowska. powojenny Szczebrzeszyn – wygląd miasta Poniższy tekst został opracowany na podstawie relacji Magdaleny z Piwowarków Kozakowej i Aleksandra Piwowarka. Tereszpol." Niektórzy badacze dziejów regionu wyjaśniają współczesną nazwę wsi Czernięcin najpierw od czarnych obyczajów. ze względu na brak zainteresowania ze strony magistratu zupełnie zaniedbana. Zwierzyniec.Ciernięcin" od ciernia. że warto zacytować ich wypowiedzi: Magdalena z Piwowarków Kozakowa: Szczebrzeszyn był raczej smutny. Pokrywała ją gruba warstwa lessowego pyłu. Radecznica. a później wchodził w skład turobińskiej włości Szamotulskich. Na terenie powiatu zamieszkiwali: katolicy. a przede wszystkim stałych jej mieszkańców. kopalnia piaskowca (Lipowiec). Metalowy manufaktura maszyn i narzędzi rolniczych w Zwierzyńcu. Pobocze rzadko zabudowano chatkami niewiele różniącymi się od swoich wiejskich odpowiedniczek. myślę. po czym postanowił wybudować kościół. Powiatowa Kasa Chorych w Zamościu Otwarta została 6 sierpnia 1925 roku na mocy Ustawy o ubezpieczeniach społecznych z dnia 19 maja 1920 roku. ąd trwającą przy gościńcu z Turobina do Byków. Drobne zakłady zajmujące się produkcją: mydła i świec łojowych. Suchowola. Stary Zamość. którzy obraz miasta z lat pięćdziesiątych XX wieku zachowali w swoich wspomnieniach. w Szczebrzeszynie. który po każdym deszczu zmieniał się w grubą warstwę błota. że Czernięcin miał imię od cierniawy. wytwórnie kafli. Podzamcze.

że nigdzie na terenie Zamojszczyzny "taki bandyta" nie dostanie pracy. Zmarł na zawał serca 28 lutego 1985 r. w stopniu plutonowego podchorążego. kontynuował leczenie. Uwolniono wtedy kilkudziesięciu więźniów. w okresie międzywojennym prezes Koła Śpiewaczego "Lutnia" w Zwierzyńcu. a potem w szkole powszechnej w Sekłaku. początkowo sam. siedleckim. gdzie organizowana była dywizja piechoty. w transporcie rannych partyzantów po akcji pacyfikacyjnej w Puszczy Solskiej. po złożeniu broni przez oddziały AK. w ochronie zrzutów broni. W sierpniu 1939 r. w województwie warszawskim oraz w Wólce Okrąglik w woj. koledzy wykradli Stefana ze szpitala i wywieźli do lasu w okolice Zwierzyńca. Uczestniczył w organizowaniu kursów szkoleniowych dla żołnierzy oddziałów leśnych. aresztowano go w Józefowie i wywieziono do Biłgoraja. "Wrzos" został wówczas draśnięty kulą. Pożerski Kazimierz Nadleśniczy Ordynacji w Suścu.początkowo w Szczebrzeszynie w szkole dokształcającej. XX wieku). W Lublinie do lat osiemdziesiątych był cały czas pod obserwacją UB. a w ZBOWiD Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Krzyżem Partyzanckim. został powołany do czynnej służby wojskowej. wrócił do domu. badania. zwierzynieckiemu organiście uciec z niemieckiej niewoli. Po rozbrojeniu Niemcy trzymali jeńców w Biłgoraju. a następnie Krasnobrodu. 22 kwietnia 1982 roku. zwrócono mu ów stopień. Za kilka dni w lesie koło gajówki "Krzywe" postrzelono go w rękę. zwolniony na mocy amnestii. który rozpoczynał wesele. wstąpił tu do tajnej organizacji Służba Zwycięstwu Polsce. Komarów. poszukiwany przez gestapo. Przy pomocy sióstr zakonnych pracujących w szpitalu. przeszedł do oddziału Jana Turowskiego "Norberta". 30 lipca 1944 r. poszukiwany przez UB. Brał udział w akcjach bojowych. Krasnobród i Aleksandrów koło Biłgoraja. Tam dywizja. Po zajęciu terenów Lubelszczyzny przez Armię Radziecką zaczęły się prześladowania byłych żołnierzy AK. Przy konfrontacji w UB w Zamościu oświadczono mu. wyjechał ze Szczebrzeszyna. w każdy z gości obowiązany był go zatańczyć. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (Irena Poździk "Kora". W okresie 1945-1946 uparcie poszukiwały go UB i NKWD. W grudniu 1939 r. a potem na budowie Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie. Praca trwała do połowy 1951 r. Tam przeszedł tzw. aresztowany został we wrześniu 1942 roku. następnie został przetransportowany do Lublina. W 1950 roku rozpoczął pracę w cukrowni Klemensów. córka). Po odbyciu służby wojskowej pracował jako nauczyciel . dostał awans na podporucznika. w Lublinie. potem rzadziej. zastrzelono Roberta Wala "Mściwego". W grudniu 1946 r. zmobilizowany zgłosił się do Zawodowej Szkoły Podchorążych Piechoty w Komarowie. Odznaczony w pracy zawodowej Srebrnym Krzyżem Zasługi. a następnie prowadzili całą kolumnę do pociągu z zamiarem wywiezienia do Rzeszy. Tam po wyjęciu kuli leżał pilnowany przez żołnierzy. rannego zawieziono do szpitala w Lubaczowie. początkowo często. W czerwcu 1944 r. w domu w Szczebrzeszynie byli po niego około 30 razy. Włodawę. Służbę wojskową ukończył w 1935 r. w czasie obiadu. wzywany na przesłuchania na kilka lub kilkanaście godzin. Józefowa i Biłgoraja. a od 1942 r. równocześnie był komendantem placówki w Mokrem. Chełm.. został postrzelony w nogę. na dowódcę plutonu a następnie na dowódcę wydzielonego oddziału leśnego w okolicy gajówki Krzywe. Początkowo pełnił funkcję dowódcy plutonu w Szczebrzeszynie. W styczniu 1945 r. Na początku roku 1943 r. podjął pracę w nadleśnictwie Kosobudy. W 1948 roku założył rodzinę. . gdzie przebywał w więzieniu UB na ul.. między innymi w zniszczeniu wieży ciśnień na stacji kolejowej w Szczebrzeszynie.. brał udział w akcji na więzienie w Biłgoraju. poddała się. przemianowane potem na Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa. W czasie jednego z pobytów w UB odebrano mu stopień oficerski. bez żadnych starań z jego strony. otoczona przez Niemców. W 1947 r. albo według otrzymanego pisma: "Rada Państwa mianowała Stefana Poździka do stopnia podporucznika". W 1934 r. Stefan Poździk. W 1937 r. na Dywizyjny Kurs Podchorążych Piechoty w Równem. a potem na Zamku. Krótkiej. Ukrywał się na terenie Krasnobrodu. pracowałam jako pielęgniarka raz w tygodniu przyjeżdżałam robić mu opatrunki.Seminarium Nauczycielskie. gdzie w leśnym szałasie pod opieką żołnierza AK i mojej. We wrześniu 1939 roku pomógł Ignacemu Kurzępie. "pożon" Nazwa tańca (pocz. Oba zakłady zostały zmuszone przez UB do zwolnienia Stefana z pracy. W latach 1936-1938 w czasie wakacji odbywał ćwiczenia wojskowe. Stefan uciekł i wrócił do Szczebrzeszyna. a po otrzymaniu mieszkania zabrał rodzinę. Stefan wyjechał do Lublina. wrócił do domu. akcji na wieś Siedliska w odwecie za mord w Sochach. taniec prowadził marszałek (gospodarz wesela). Siedliszcze. Kampanię wrześniową przeszedł jako dowódca plutonu ckm od Narwi przez Wyszków. W 1945 r.

Gorczakowa spoczywa na radecznickim cmentarzu. Antoniego. Radecznica . Filią żeńskiego monastyru w Radecznicy był klasztor w Turkowicach. dość krótko ze względu na brak funduszy. wykonywania ikon. Na mocy tego prawa żaden kupiec jadąc z towarem nie mógł ominąć Tomaszowa. prawosławne ośrodki na terenie gminy Radecznica Na terenie gminy Radecznica oraz w jej najbliższych okolicach znajdowało się kilka ośrodków obrządku wschodniego – Czarnystok.ukazywało się od 1928 roku. hafciarska i. W klasztorze istniały różne warsztaty – najważniejszą była pracownia malarska. kolejne nazwy pisma: Głos Zamojszczyzny . red. po której nie ma żadnych śladów. odpowiedzialny Marian mazur.pismo Komitetu Dzielnicowego Komunistycznej Partii Polski. Naczelny Antoni Pierścionek. W początkowym okresie istnienia klasztoru liczba sióstr wynosiła 30. 1909 – 90. ale szczątki księżnej nie zostały ekshumowane. prowadzono także jednoklasowa szkołę parafialną we wsi Trzęsiny. autor artykułów zamieszczanych na łamach pisma. Pełny kurs nauczycielski trwał 9 lat. zaś w latach kolejno: 1908 – 90.żeńska dwuklasowa szkoła cerkiewna z uzupełniająco cerkiewno – nauczycielskimi bursami. ukazywała się w latach 1912 – 1922. Oświatowe . wyszły tylko trzy numery.. ciotka cesarza Rosji – Maria Gorczakowa. zlokalizowanym pierwotnie wokół kościoła pw. Trzęsiny. apteka z codziennym bezpłatnym przyjmowaniem chorych – Skarb Państwa nie łożył pieniędzy ani na ochronkę ani na aptekę. redaktor – Konstanty Dąbrowski. Tereszpol. Prawosławna cerkiew w Radecznicy pod zarząd prawosławnych mniszek przekazana został w 1899 roku. Istniała też Radocznickaja Szkoła Sadowodstwa i Ogorodnictwa z nauką czteroletnią.informacje o istnieniu cerkwi . Mógł się rozwijać dzięki protekcji cara Mikołaja II. Wszystkie zakonnice i nowicjuszki zajęte były pracą. Antoniego Peczerskiego. była organem urzędowym Wydziału Powiatowego sejmiku biłgorajskiego. w przeszłości jej nagrobek otoczony był szklaną kopułą. potem następował 3 letni okres nauki realizującej program szkól gimnazjalnych i ostatnie 2 lata nauki z uwzględnieniem przedmiotów pedagogicznych. córka naczelnika guberni siedleckiej – Stephana Gromeki a nie jak głosi miejscowy przekaz.prasa biłgorajska okresu międzywojennego w okresie międzywojennym w Biłgoraju ukazywały się następujące tytuły: Gazeta Urzędowa Powiatu Biłgorajskiego . 1913 – 77. prawo składu soli Oprócz Zamościa (miejscem sprzedaży był Rynek Solny) prawo składu soli posiadał Tomaszów Lubelski – przywilejem tym na prośbę Tomasza Zamoyskiego 7 października 1621 roku obdarował miasto Zygmunt III Waza. Chorych leczyły same zakonnice a w razie poważniejszych przypadków przyjeżdżał doktor z Turobina. p. pierwsze cztery lata miały program identyczny jak szkoły powszechne. wybudowany staraniem prawosławnego biskupa lubelskiego Germana w latach 1902 – 1910. t. Ziemia Biłgorajska – ukazywała się od roku 1933 Nowe Życie . prawosławne mniszki z Radecznicy → Opis prawosławnego klasztoru w Radecznicy. pod kierunkiem sprowadzonego z Moskwy artysty. Do najstarszych ośrodków należy niewątpliwie Czarnystok. W latach 1899 – 1901 zbudowano monastyrski gmach oraz duży drewniany dom dla cerkiewnej szkoły – schroniska i drugi dla duchownego zarządu kościoła pod wezwaniem św. 1912 – 115. którego ciotka.ich stan prawny ulegał zmianom: unici. Poświęcenia monastyru i szkoły dokonał biskup 31 maja i 1 czerwca 1902 roku. Miesięcznik społeczno – oświatowy. przemianowany został na kwartalnik pod nazwą Ognisko Zamojskie. pismo niezależne.ukazywała się od roku 1919. ich przełożoną (igumenią) została Afanasja Gromeko. Mieścił się w drewnianym budynku obok cerkwi. tkacka. Klasztor radecznicki utrzymywał też mały szpital – 15 łóżkowy. Gazeta Biłgorajska – pierwszy numer ukazał się 1 kwietnia 1921 roku. zaś od roku 190 ze Szczebrzeszyna. wielka księżna Maria Magdalena Gorczakowa (jak głoszą radecznickie przekazy ks. w szkole uczyło się około 150 dziewcząt. 1911 – 111.. szkoła przyjęła nazwę "Radecznicka cerkiewno – nauczycielska szkoła". w roku 1931 Głos. Szkoły cerkiewne opłacane były przez państwo. 1910 – 90. Przy monastyrze znajdowały się następujące zakłady: dobroczynne – ochronka dla dzieci małoletnich. Trybuna – wydawca i redaktor Wacław Skakuj.. redaktorzy Romuald Lindner i Julian Sobota. Echo Biłgorajskie . prawosławni.kolportowany był na ternie powiatów: biłgorajskiego. Klasztor organizował w porze letniej 3 miesięczne kursy pielęgniarskie. św. malowano w niej obrazy świętych.. zatem prawdopodobnie znajdują się w Radecznicy do dziś (relacja Stanisława Zybały) została pierwszą przełożoną turkowickich mniszek. Ponadto były pracownie: introligatorska. red. W 1911 rokubudynek szpitala wraz z apteką spalił się doszczętnie i na jego miejscu wybudowano murowany budynek na 30 łóżek. zamojskiego i tomaszowskiego. pozłotnicza.

Jezierskiego – 6 miesięcy.w roku 1759 w Czarnymstoku funkcjonowała cerkiew parafialna pw. Prokopowicz Jan Mieszczanin szczebrzeski. rosyjski. Wykładowcami zostali nauczyciele z miejscowego gimnazjum. "Praxis ręczna działa" Traktat autorstwa Andrea dell Aqua. Prus Helena (26. przywilej lokacyjny Biłgoraja Wystawiony został w kancelarii króla Stefana Batorego we Lwowie 10 września 1578 roku.(prawosławnej) w tej wsi pochodzą z 1696 roku . W okresie międzywojennym we wsi znajdowało się zaledwie kilka osób wyznania prawosławnego – w całym powiecie zamojskim prawosławni stanowili 4.11.. która w latach 1875 – 1915 funkcjonowała jako prawosławna w obrębie tereszopolskiej parafii prawosławnej. 1850/1851 – 27. zwaną również Herzą. Prokop Bratanek Dymitra z Goraja. Zalewę. szkolił artylerię . św. Bernardynów został zajęty przez prawosławnych mnichów. Antoniego (z Padwy) zamieniono na cerkiew nie parafialną 29 maja 1876 roku. W 1915 roku powrócili Bernardyni. Na mocy tegoż przywileju Adam Gorajski mógł założyć i zbudować "na nowym korzeniu miasto nazwane Biełgoraj" → nazwa miasta Biłgoraj Prywatna Pensja Żeńska Teofili Rederowej Teofila z Jaszczodołów Rederowa założyła jesienią 1835 roku w Szczebrzeszynie pensję. Na podstawie tego traktatu odtworzono wnętrze zamojskiego arsenału oraz wyposażenie artyleryjskie. proces włościan gminy Radecznica 12 stycznia 1906 roku grupa włościan z terenu gminy Radecznica w liczbie 800 protestowała przed urzędem gminy przeciwko wszczęciu obrad w języku rosyjskim – nastąpiły aresztowania. na odbycie kary więzienia skazano: Ferensa – 3 miesiące pozbawienia wolności. Ciastułę – 2 miesiące pozbawienia wolności. rysunki i roboty ręczne. Podczas rządów prawosławnych na radecznickiej "świętej" górce dokonano pewnych zmian w wystroju kościoła/cerkwi przerabiając go na bizantyjski. Program nauki obejmował : religię. Radecznicki kościół pw. W roku 1410 podarował szczebrzeszyńskim franciszkanom wieś Kisielów. 1842 – 28.1926 – 3. Liczba uczennic rekrutujących się z pośród córek miejscowego ziemiaństwa wynosiła: w roku 1835 – 14."ponieważ studiował on nauki wyzwolone i powinności tych spełniać nie mógł". syn Iwonii. inżyniera wojskowego . Dnia 28 marca 1653 roku na prośbę "pewnych" osób trzeci ordynat – Jan "Sobiepan" Zamoyski zwolnił go od tych powinności . Jest autorką publikowanych na łamach "Tygodnika Zamojskiego " (2003 rok) wspomnień "Nieszczęsne życie" – ich treścią są losy ludności polskiej mieszkającej podczas okupacji na terenie gminy Werbkowice i Tyszowce. posiadał na Przedmieściu Zamojskim pole uprawne. Karę odbywali w więzieniu w Janowie Lubelskim. Pensję zamknięto równolegle ze Szkołą Realną w roku 1852. Chwiejdę i Floka – 5 miesięcy pozbawienia wolności. łączniczka w oddziałach AK. po tym czasie (do roku 1918) kościołem zarządzali kapelani wojskowi. św. francuski. niemiecki. Cerkiew i monastyr funkcjonowały w Radecznicy do roku 1915.Prokopa – 1 rok. 1851/1852 – 16. W roku 1851 w Tereszpolu wybudowano świątynię murowaną. Wypycha. nadal pozostająca w dekanacie szczebrzeskim. opieczętowany pieczęcią wielką koronną. Proces odbył się 23 września 1907 roku w Zamościu – wyrokiem specjalnego Wydziału Warszawskiej Izby Sądowej niektórzy z aresztowanych zostali zwolnieni. odznaczona (1995 rok) Krzyżem Armii Krajowej. miejscowy klasztor OO.5 % ogółu ludności. języki – polski. po nich (od roku 1899) w klasztorze zamieszkały prawosławne mniszki. Antoniego Peczerskiego. Praksedy. . zarządzał cekhauzem. z którego opłacał czynsz i odrabiał pańszczyznę. Paszkę.1996). Cerkiew otrzymała wezwanie św. 1848 – 32.11.pozostającego w służbie Tomasza Zamoyskiego.kierował pracami fortyfikacyjnymi Zamościa. arytmetykę. historię.

Gimnazjum i Liceum (koedukacyjne) funkcjonowało do roku 1950 (ukończyło je ponad 400 osób . Janina i Zdzisław Zawiślakowie. Mikołaj Kaczorowski pracował wówczas jako stangret u Zamoyskich.w chwili obecnej. k. Zawarcie małżeństwa poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w dniach: trzeciego. "Przebłysk" Pismo uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie wydawane w latach trzydziestych ubiegłego wieku pod redakcją Józefa Stelmacha. Bernardynów im. W okresie swojej świetności Gimnazjum i Liceum.czynione są starania by odnaleźć pozostałych."to oni przez trzy dni wywozili książki ze wspaniałej.1950".Prywatne Gimnazjum i Liceum OO. św. Michalów. przy wydatnej pomocy NKWD .] z Michalowa lat trzydzieści dziewięć i Wojciecha Skiby. 1970 . W rok później 23 stycznia 1843 roku z małżeństwa Mikołaja i Urszuli urodził się syn Stanisław. dlatego postanowiono zrobić replikę. jak podaje Krystyna Książek (absolwentka) odnaleziono ponad 250 osób . dziewiątego i siedemnastego kwietnia tego roku. o. lat czterdzieści mający stangret z Michalowa. "setki" powstańczej tymczasowy naczelnik miasta. który na podstawie swojego świadectwa szkolnego podał pełną nazwę szkoły. z zawodu nauczycielka rysunki . Szrejter.20 . Zadanie to z wielkim kunsztem wykonała Feliksa Gajewska. wielu z nich już nie żyje. uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło się 7 lipca 2002 roku podczas IV Zjazdu. który został zabrany przez UB przez kilka lat jego poszukiwania prowadził Wilhelm Borzęcki. Antoni módl się za nami". Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany i przez Nas podpisany został a stawiający i świadkowie pisać nie umieją. Krystyna Książek. komendant tajnej siły zbrojnej tzw.. posiadło sztandar. Otwarte zostało 4 września 1944 roku . dyrektorem został o. ale bezskutecznie. Marcin Gosiewski Kolejno urodzone dzieci Urszuli i Mikołaja Kaczorowskich to: Tomasz . Od roku 2000 zjazdy odbywają się corocznie w pierwszą sobotę lipca. Natomiast druga strona przedstawia postać św. Antoniego w Radecznicy. Na pierwszej stronie umieszczony został napis: " Prywatna Szkoła Stopnia Licealnego im. A Rodzicami Chrzestnymi Jego byli Wawrzyniec Niedzielski z Zofią Jachowską. Stanisław Marchewka . Antoniego z napisem: "Św.Mikołaj Kaczorowski mieszkał w Michalowie . Antoniego w Radecznicy" z orłem pośrodku. Przegalinski Robert Adolf Pod pisarz Sądu Pokoju w Szczebrzeszynie. Janina i Edward Kwakowie I Zjazd Absolwentów Szkół Bernardyńskich w Radecznicy. od roku 1862 agent powstańczy."nawiązałam kontakt z o.staraniem o.wydatną pomoc w tej kwestii okazali: Adolfina i Józef Kłodniccy.w roku 1842. Wspomnienia Roberta Przegalińskiego z roku 1863. Henryk Batorski.wspomina Feliksa Gajewska. św. Łopacińskiego w Lublinie (sygn. Janina Maryanna Zuzanna . Aniela Zych. H. o godzinie dziesiątej rano stawił się Mikołaj Kaczorowski. Wacława Płonki znanego w radecznickim środowisku z organizacji tajnego nauczania i czynnej działalności konspiracyjnej oraz duszpasterskiej w oddziałach powstańczych. siedemnastego kwietnia wstąpił w związek małżeński z Urszulą Malinowską. Drzewce do sztandaru wykonano staraniem Edwarda Kawki. Franciszkiem Rydzakiem. Marcin Gosiewski. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostało Imię Stanisław.. 27 – 28) Przodkowie Jana Pawła II na Zamojszczyźnie. w którym odnotował fakty ze okresu swej działalności w Szczebrzeszynie znajdują się w Archiwum Biblioteki im. Działo się w mieście Szczebrzeszynie dnia dwudziestego czwartego stycznia tysiąc osiemset czterdziestego trzeciego roku.75. 22 czerwca 1991 roku zorganizowano staraniem zespołu w składzie: Gabriel Wójcik.32 września 1844 roku. Joachim Gąbka.. funkcjonującej przy klasztorze radecznickich Bernardynów książki" . Placówka został zlikwidowana przez ówczesne władze polskie. ks. sługi kościelnego ze Szczebrzeszyna lat siedemdziesiąt mających i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Michalowie w dniu wczorajszym o godzinie dwunastej w nocy z jego Małżonki Urszuli z Malinowskich lat dwadzieścia pięć mającej. obowiązki redaktora odpowiedzialnego za treść i szatę graficzna pisma pełnił W. Jan Duklan Michnar. jego rodzicami chrzestnymi byli: Tomasz Rogulski z Krystyna Grudzińską. Aktu małżeństwa udzielił i stosowny dokument podpisał ówczesny proboszcz szczebrzeszyńskiej parafii ks. w obecności świadków Wawrzyńca [. U dołu napis: "Fundacja uczniów z lat 1944 . Pradziadek papieża ze strony matki .

Cmentarz ogrodzony jest metalową siatką przy metalowych słupkach.ks.5 ara..zmarł 19 sierpnia 1908 roku w Krakowie.włościan. Przysada Andrzej . Ostatni z odnalezionych wpisów w Księgach Metrykalnych Szczebrzeszyna nosi datę 17 lutego 1859 roku.sierpnia 1846 roku . Na cmentarzu pochowani są żołnierze armii rosyjskiej i austriackiej polegli w czasie I wojny światowej. Ma on układ prostokąta o powierzchni 3. http://www. co miało miejsce w 1907 roku. wozowe – w środy i soboty rano. Istniały dwa rodzaje przesyłek: listowe (odprawiano je ze stolicy na teren powiatu zamojskiego "we wtorki o godzinie 4 po południu. Feliks podobnie jak jego ojciec Mikołaj związał swoją przyszłość z rodzina Zamoyskich . Początkowo pracował w Zwierzyńcu (1907 – 1909) w prywatnej ordynackiej szkole początkowej. pochowana jest na cmentarzu wojskowym na Rakowicach w Krakowie. Według ustnych przekazów mieszkańców Smorynia (dane z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia) przez dłuższy czas na cmentarz przyjeżdżała na jeden z grobów rodzina z Krakowa. wozowe – "odjeżdżały z Warszawy o 12 w południe we wtorki i piątki". 04. obok lasu sosnowo – dębowego.niemowlę ochrzcił ks. Po zaliczeniu stosownych egzaminów otrzymał świadectwo uprawniające go do nauczania w szkołach ludowych. Nazwa Przykra Górka funkcjonuje też w Koloni – Gorajec (dawna nazwa Kalinowy Dołek) na określenie miejsca w który "straszyło" (Helena z Biziorów Odrzywolska). Marcin Stefański administrator parafii Szczebrzeszyn (wg. Akt chrztu podpisał ks. Cmentarz położony jest 800 m. z symetrycznie rozlokowanymi mogiłami zbiorowymi. Do Warszawy przesyłki listowe z powiatu zamojskiego odprawiano w środy. Przyrowski Franciszek Uczeń Seminarium Nauczycielskiego w Solcu n. Wisłą – w roku 1903 usunięty został ze szkoły "za udział w walce o polska szkołę". po lewej stronie tej trasy. wtedy proboszcz parafii Szczebrzeszyn . przy trasie od Smorynia do Frampola. przesyłki pocztowe Odprawiane były u schyłku XIX wieku (wg. Julian Brzezicki). (ks. Zamoyskim do Paryża by późnej osiąść w Dreźnie. "Przykra Górka" Lokalna nazwa pochodząca z okolic Smorynia (pow. poza zabudową.. obwiedzionych betonowymi opaskami. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. po raz drugi Feliks ożenił się z Joanną (jej rodowego nazwiska nie udało się ustalić) . Mikołaj Kaczorowski prawdopodobnie miał brata Stanisława Mikołaja.html). usunięcie równoznaczne było z zakazem dalszego kształcenia się w państwowych zakładach naukowych.geocities. Aresztowany w 1940 roku zaginął bez wieści.21 października 1832 roku odbył się w kościele parafialnym w Szczebrzeszynie chrzest córki Stanisława Mikołaja. Zamoyski. Apolinary Łopuski nadał synowi Kaczorowskich imię Franciszek.jego rodzicami chrzestnymi byli Kasper Traczykiewicz z Petronelą Sawicówną.wyjechał razem z Andrzejem hr. Marcin Gosiewski. biłgorajski). w 1918 roku został kierownikiem szkoły powszechnej w Szczebrzeszynie. na podmurowaniu. czwartki i soboty rano. Marcinowi Gosiewskiemu w obecności świadków: Franciszka Żuka lat dwadzieścia dziewięć i Jana Żuka lat dwadzieścia mających.niemowlę przedstawione zostało ks. skąd roznoszono przesyłki do najbliższych okolic.zamieszkał wówczas Krakowie3 ożenił się z Marią Scholz. 28 maja 1857 roku Mikołajowi i Urszuli Kaczorowskim urodził się syn Jan .com/shebreshin/duszpasterze. Krasnegostawu.niemowlę chrzcił ks. Swoją tułaczkę po Europie zakończył w 1868 roku . rodzicami chrzestnymi byli Łukasz Juszkiewicz i Tekla Gembowska . Z opresji uratował go Maurycy hr. że w tych miejscowościach funkcjonowały jeśli nie urzędy pocztowe w prawdziwym tego słowa znaczeniu to to z pewnością punkty pocztowe. gospodarzy w Michalowie zamieszkałych 29 czerwca 1849 roku przyszedł na świat Feliks Paweł (dziadek Karola Wojtyły!) . że dopiero w 1918 r. na zachód od wsi. Najprawdopodobniej cmentarz powstał po 1915 r. Pozwala to domniemywać. która otrzymała imina Zofia Tekla. dzięki jego protekcji mógł przystąpić do egzaminów w wybranej szkole na ternie Warszawskiego Okręgu Naukowego. choć niewykluczone. Na mogiłach są metalowe krzyże z tabliczkami "żołnierz nieznany". Na cmentarzu znajduje się 6 mogił zbiorowych. Chomęcisk i Zamościa. Na mogile centralnej krzyż żelazny (do niedawna drewniany) upamiętniający założenie cmentarza.12. 1897. żonatego z Franciszką z Kurzawów . którą mieszkańcy wsi określają miejsce gdzie zlokalizowany jest cmentarz żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. w piątki i i soboty o 3 po południu").zdaniem Rafała Panasa . danych z roku 1855) traktem zamojskim z Warszawy do: Piask. żyła w latach 1853 . Michał Lenkiewicz. Maria była jego pierwszą żoną.

4/ dochody z młyna przeznaczył na potrzeby miasta. 2/ zniósł opłaty od sycenia miodu. 25 października 1673 roku król Michał Korybut Wiśniowiecki i 6 grudnia tegoż roku Stanisław Koniecpolski nadali szczebrzeszyńskim mieszczanom prawo palenia i sporządzania na swoja korzyść gorzałki pod obowiązkiem płacenia do skarbu dworskiego od 1 – 3 groszy od składu gorzałczanego. który gwarantował "prawo do wolnego handlu wszelkimi artykułami na równi z innymi kupczącymi. którym rządziło się miasto. urzędników miejskich zwalnia od ciężarów w naturze ponoszonych na rzecz pana miasta. na nowo go uposażył i przyłączył do funduszy infułata kolegiaty zamojskiej. kotlarski. W roku 1472 kolejny właściciel miasta Jan Amor Tarnowski ustanowił jarmark na św. Zamoyski zatwierdził dotychczasowe przywileje otrzymane przez miasto. której został prezesem. miecznikowski. oraz zezwolił na: 1/ wyrąb drzewa w lasach potrzebnego na budowę i opał. bednarski. W rok później jego brat – Andrzej odnawia prawo magdeburskie. który określał obowiązki czeladzi. 17 października 1584 roku Stanisław Górka nadał mieszczanom szczebrzeszyńskim prawo wycinania drzewa w okolicznych lasach niezdatnego do budowy i zleżałego zatwierdził je 9 stycznia 1585 roku. majstrów. stelmachowski. Szczebrzeszyńscy nauczyciele przysięgę wierności złożyli 30 lipca w prefekturze zamojskiej. 12 grudnia 1583 roku Stefan Batory w przywileju konfirmacyjnym odnowił wszystkie prawa miejskie zawarte w dokumentach. piwo i inne trunki szynkować. ślusarski. Agnieszkę (21 stycznia) zwalniając kupców przyjeżdżających do Szczebrzeszyna od opłaty cła i myta (w mieście funkcjonowała wówczas komora celna). rymarski. W roku 1560 przedmieszczanie Błonia i Zarzecza otrzymali od Andrzeja Górki przywilej uprawniający ich do korzystania z przepisów prawa magdeburskiego. Czynnie zaangażowany w pracy na rzecz Stronnictwa Ludowego został w 1935 roku wiceprezesem Związku Powiatowego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Zamościu. wymiaru kary. Pełnił kolejno funkcje radnego Miejskiej Rady Narodowej i ławnika w szczebrzeszyńskim Sądzie Pokoju. złotnicki. Jednym z bardziej istotnych był nadany im w 1850 roku przez Stefana Batorego. szewski. 25 października 1643 roku syn Jana Zamoyskiego – Tomasz zatwierdza przywileje wydane przez poprzednich właścicieli miasta i dodaje nowy. Aresztowany w 1940 roku przebywał w obozach w Oranienburgu i Dachau. W roku 1934 i 1936 jego staraniem zwołano w Szczebrzeszynie wiece z okazji Święta Ludowego. rolnik. kuśnierski. 3/ daninę oddawaną dotychczas na rzecz dworu zamojskiego w naturze (owies) zamienił na opłatę w wysokości 10 groszy." przywilej Jana Czarnkowskiego Wydany został w roku 1593 dla Żydów szczebrzeszyńskich. opłat. W roku 1661 szczebrzeszyńskie cechy: piekarski. radnym miejskim nadaje łąkę o 2 morgach powierzchni w miejsce zajętej na potrzeby dworskie przy młynie na rzece Wieprz. regulował zagadnienia dotyczące wyzwolin. 27 marca 1598 roku J. W roku 1694 przywilej podobnej treści otrzymały cechy: kowalski. który wystosował w tej sprawie okólnik do nauczycieli Księstwa Warszawskiego.(1897 – 1948). przysięga wierności Złożona została przez nauczycieli Szkoły Wydziałowej w Szczebrzeszynie w lipcu 1815 roku na wierność carowi Aleksandrowi II na mocy rozporządzenia przewodniczącego Wydziału Oświecenia Narodowego – Stanisława Potockiego. W latach 1926 – 1931 zaangażował się w działalność Stronnictwa Chłopskiego. podobnie jak inni zamieszkujący miasta Ordynacji otrzymywali od Zamoyskich rozliczne i korzystne dla siebie przywileje. Po wyzwoleni został burmistrzem Szczebrzeszyna. W latach 1932 – 1933. zwalniał ich od stawania razem z mieszczanami pod bronią celem jej prezentacji przed każdorazowo wybraną Radą Miejską. 26 czerwca 1643 roku zezwala mieszkańcom Szczebrzeszyna na zabudowę pustych placów. Aresztowany podczas wysiedlania Szczebrzeszyna w lipcu 1943 roku znalazł się na Zamku w Lublinie. które uległy zniszczeniu podczas pożaru zamku." Mogli również (pomimo. Przywilej zabraniał także w odległości jednej mili od Szczebrzeszyna prowadzić rękodzieło innym rzemieślnikom nie należącym do cechów w szczebrzeszyńskich. . płócienniczy i sukienniczy otrzymały przywilej. Od roku 1928 zaangażował się w działalność społeczno – polityczną w szeregach Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" w Szczebrzeszynie i okolicznych wioskach. przywilej tarnogrodzkich Żydów Żydzi tarnogrodzcy. przywileje miasta Szczebrzeszyna Szczebrzeszyn lokowany był na prawie magdeburskim w roku 1352. z jego inicjatywy założono w okresie międzywojennym Spółdzielnię Mleczarską w Szczebrzeszynie. oraz w roku 1937 organizował strajki chłopskie. że Tarnogród posiadał przywilej "de non tolerandis judes" ) swobodnie się osiedlać oraz "wino. Po przejęciu miast w 1593 roku ordynat Jan Zamoyski przywrócił katolikom kościół zajęty przez braci Górków na zbór kalwiński.

na Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)."ganił niedbałe i nieuważne czytanie gazet. zdolności. Rada Lekarska Grupa lekarzy. metalową i handlową. naczelnemu redaktorowi "Nowej Jutrzenki". dużą pomoc okazali mu miejscowi działacze społeczni. z zadania wywiązał się bardzo dobrze. We wrześniu 1947 roku szkoła liczyła siedem klas: dwie przygotowawcze. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Szczebrzeszynie Powstała w roku 1946 staraniem dr Klukowskiego i Jana Kota W początkowym okresie istnienia placówki zorganizowano trzy klasy: przygotowawczą. hafciarski. Z jego inicjatywy 9 maja 1996 roku placówka otrzymał imię dr Zygmunta Klukowskiego. na św. by mieszczanie za dozwolony w 1673 roku wyszynk "po 3 złote składkowe do skarbu dworskiego wnosili". którzy poza nauką pracowali w różnych warsztatach ślusarskich prywatnych. oprócz pracy zawodowej pełnił obowiązki asesora kolegialnego. Skład klasy metalowej stanowili chłopcy. Pod . rozwoju umysłowego. W roku 1991 dyrektorem Szkoły Zawodowej został Bogusław Garbacik. 21 maja 1770 roku Klemens Zamoyski wydał zarządzenie. zdał go dopiero za drugim podejściem w roku 1847. Jakub Raciborski dał się poznać w swoim środowisku jako wielki społecznik . W roku 1846 pełnił obowiązki lekarza obwodu zamojskiego. zmienił wtedy pseudonim na "Kmicic". Swój chrzest bojowy radeczniccy powstańcy przeżyli pod Zawichostem.. przyczyna zgonu był karbunkuł. Aleksander Racewicz zmarł 23 listopada 1858 roku w we wsi Herza pod Zamościem pod Zamościem. R Racewicz Aleksander Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego. Hilarego. dentystów. O działalności konspiracyjnej mieszkańców gminy Radecznica podczas powstania 1863 roku zachowało się niewiele informacji. 21 listopada 1984 roku). w roku 1843 otrzymał nominacje na lekarza miasta Szczebrzeszyna z roczną pensja 159 rubli. Kolejni dyrektorzy szkoły to: Stanisław Michoński. radeczniccy powstańcy 1863 roku. wzywał do zakładania kółek rolniczych i sklepów spółkowych. Do klasy przygotowawczej uczęszczała młodzież określana jako "zbieranina różnych niedobitków" . jedna z nich opublikowana na łamach Kalendarza Serafickiego z 1938 roku stanowi o poczynaniach niewielkiego oddziału pod przywództwem jednego z radecznickich bernardynów O. Janusz Padź. lub w Cukrowni Klemensów.z małżeństwa tego urodził się syn Bronisław . na łamach "Twórczości Ludowej" 1992 nr 1 . zwracał się do rodziców ze słusznym żądaniem by nie obarczali dzieci bez koniecznej przyczyny pasionką (pasaniem bydła). w październiku zmarła Katarzyna. W kwietniu 1942 roku został przydzielony do odbudowy placówki w Zwierzyńcu. pierwszą krawiecką. felczerów. Stefan Luterek. Raciborski Jakub Włościanin. który towarzyszył powstańcom od chwili wyruszenia z Radecznicy.2 opublikowany został fragment utworu "Opis mojego życia. poeta urodzony w Mokrymlipiu 15 lipca 1882 roku. Klasa handlowa zrzeszała grupę ponad dwudziestu osób w różnym wieku. Gdy w kwietniu 1941 roku po akcji na kasę gminną w Starym Zamościu rozpoczęły się aresztowania T. Kuncewicz przeszedł na stałe do konspiracji.byli to uczniowie różnorodni pod względem wieku (od 15 – 25 lat). akuszerek i higienistek pracujących w grudniu 1940 roku w Szczebrzeszynie.grzebieniarski. Zostali na mocy zarządzenia władz niemieckich zrzeszeni w Radę Lekarską – przewodniczył jej dr Likowski.. W wieku 20 lat poślubił Katarzynę Jasińską z Radecznicy . 12 lipca 1729 roku król August II ustanowił w mieście trzy nowe jarmarki na: św. W roku 1913 ukazał się w Lublinie jego "Zbiorek wierszy i poezji ludowych" – dedykowany Antoniemu Kwiatkowskiemu.zmarł 30 marca 1904 roku. Po kilku dniach połączyli się z większą grupą w okolicach Goraja. Nosił wówczas pseudonim "Wierny". Dyrektorem szkoły był Jan Kot (zm. iglarski. W roku 1844 zobowiązany został do złożenia egzaminu klinicznego i ustnego z akuszerii. pierwszą i drugą metalową. Mikołaja (6 grudnia). pseudonimy Tadeusza Kuncewicza Tadeusz Kuncewicz walkę z niemieckim okupantem rozpoczął w roku 1940 organizując pluton na terenie gminy Nielisz – pracował wówczas na kolei. aptekarzy. Poeta bardzo boleśnie przeżył ich stratę. wówczas komendant obwodu zamojskiego "Adam" zmienił mu pseudonim na "Podkowa" i polecił zorganizowanie oddziału dywersyjnego. Jana Chrzciciela (24 czerwca). oraz handlową łącznie 170 uczniów. rzeźniczy.

 z miejscowości Postawy (22. I (1553 – 1579).  list z Połocka 918.z oddziału O. O. dziękuje za krupki [kaszę?] i czereśnie – "w głodnym kraju sam będąc. nie mam na ten czas W[aszej] M[iłości] czem oddać . 1579). w którym dziękuje za przysłane owoce (wiśnie i pomarańcze). Podobnie postępowali strażacy – jedni i drudzy pobierali opłaty za występy."  z Dzisny (18. Słownika rytowników polskich. Sienkiewicz wymienia w nim także miasto Hrubieszów. która chodziła na "zwiady" do rodziców dziewczyny." pisał do żony. historyk sztuki. Staszczyka "Dziesiąty Pawilon". Na powitanie wracających sitarzy żony przygotowywały obfity posiłek. Zmarła podczas porodu córka też – "małżonka jego (podał biograf ordynata Franciszek Bohomolec) z tym światem się pożegnała. Z krótkiego okresu trwania tego małżeństwa zachowało się kilka listów pisanych przez Jana Zamoyskiego do żony. autor Słownika malarzów polskich. (Stanisław Zybała). Urzeczeni występem mieszkańcy Radecznicy zapragnęli kontynuować tej formę działalności.. kolekcjoner. ruskie ryby. wino węgierskie.. którą "jakiś młodzieniec sobie upodobał". Na zakończenie zajęć kursowych urządzili pożegnalny występ: recytacje. pierwsza żona Jana Zamoyskiego.. XX wieku na Zamojszczyźnie kobietę.. in.". VIII. oraz zbiorowa deklamację wiersza Marii Konopnickiej "A jak poszedł król na wojnę". w którym znaleźli schronienie podczas działań I wojny światowej Żydzi z okolicznych miejscowości. Warszawa 1904 "rajelupa" tak nazywano w pocz. raport Sienkiewicza Sporządzony został z polecenia centralnego Komitetu Obywatelskiego na terenie guberni lubelskiej w październiku 1915 roku przez pracownika tegoż Komitetu – Sienkiewicza. .. że w 1935 roku wykonali go sami w nowej remizie miejscowej straży pożarnej.  list ze Świru (13. "Radosne" Uroczystość powitania biłgorajskich sitarzy powracających z dalekich wędrówek – miała miejsce podobnie jak pożegnanie przy figurze św.. Wkrótce i córka jego. stąd późniejsze obrazki sceniczne w małych przydomowych sadach owocowych. 1579) – pragnie po powrocie w dobrym zdrowiu małżonkę oglądać.. na który (wg. śpiewy solowe i chóralne. geograf. Hilary ranny poważnie w prawe przedramię wracał na swoim siwku do domu. Hilarego niewielu zostało przy życiu. m. wódki i korzeni. VII. "Dziesiąty Pawilon" Staszczyka zrobił tak ogromne wrażenie na radeczniczanach. przeróżne bakalie – pośród tych pyszności zdecydowanie królował krupniczek – mieszanina miodu. prosi. IX. Jana Nepomucena na peryferiach miasta. w zapolach stodół. jego osadnictwo na terenie Ziemi . Schroniskowi amatorzy swój repertuar przedstawiali na scenach u siebie i objazdowo.. t.. ród Rastawickich wywodzi się z Mazowsza. Radecznicki teatr amatorski Początki radecznickiego teatru amatorskiego sięgają roku 1918 – w byłym gimnazjum rosyjskim nauczyciele z trzech powiatów: zamojskiego. reszta zdziesiątkowana straciła łączność pomiędzy sobą. Rastawiecki Edward (1805 – 1874). by będąc w błogosławionym stanie miała przy sobie jakąś towarzyszkę. Monografii dawnej Polski. relacji z lat osiemdziesiątych XIX wieku) składały się: zamorskie przysmaki.  list z Wilna (13. biłgorajskiego i tomaszowskiego odbywali kurs wakacyjny. X. W raporcie podane zostały informacje dotyczące sytuacji materialno – zdrowotnej ludności żydowskiej z terenu Lubelszczyzny. 1579). na przychaciach i wreszcie w remizach strażackich. 1579)." jeszcze nas trzyma Połock. uzyskane ta droga fundusze "aktorzy" przeznaczali na funkcjonujące w Radecznicy Schronisko Sieroce. przedstawienie sztuki A. Kilkudziesięciu padło już dawniej. VII. listy zachowały się w "Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego". jedynaczka poszła za matką do grobu. 1579) – zapowiada w nim rychły powrót do Knyszyna. Posiadał dwór w Nowosiółkach (na terenie późniejszego powiatu tomaszowskiego). poleca żonę Bożej opiece. Radziwiłłówna Anna Córka Mikołaja Radziwiłła wojewody wileńskiego.Batorzem oddział został rozbity . kilkudziesięciu rannych przed bitwą jeszcze pozostawiono w Chrzanowie.

W uroczystości udział wzięli m. przybył z Krakowa. Ostrzeliwuje dość silnie artyleria nieprzyjacielska. Poeta. m. Podczas okupacji służyła jako więzienie i miejsce straceń. gdzie w obozie jenieckim przy ul. in. pozostał po rozebraniu dawnych murów obronnych Zamościa." . żołnierz AK. Romański Stanisław W 1868 roku instalował w kościele parafialnym w Goraju 10 głosowe organy.zginął pod Józefowem 24 kwietnia 1863 roku. Biłgoraja do Lublina. ceremonii rekoncyliacji dokonał z upoważnienia administratora diecezji lubelskiej superior polowy ks. Marcina Borelowskiego "Lelewela". rekoncyliacja radecznickiego kościoła Miała miejsce 13 czerwca 1916 roku. ps. Czerwiec – wrzesień 1939" (Warszawa 1957). na skutek polsko – ruskich (bądź odwrotnie ) zatargów pod władanie książąt ruskich. in.Tomaszowskiej datuje się od połowy XV wieku Rejman (. Cyryl Strzemnicki – kapelan 4 Pułku Legionów Polskich.. Naturalnie porządnie to denerwuje nasze tabory i tyły. żona Konrada Bartoszewskiego "Wira". Swoja odwagę przypłacił pięcioletnim pobytem w Zakładach Gorzelnianych w Irkucku. W 1939 roku dowódca brygady. Czesław Rogalski. sanitariuszka. Aleksandrowa.. Organy remontowano w 1927 i 1975 roku. Rotunda Zamojska Jeden z elementów dawnych fortyfikacji. o. która strzela z północy od kierunku Zamościa. Czyżewski z Lublina. Rowecki w swoich "Wspomnieniach i notatkach. Wnętrze rotundy urządzone jest jako mauzoleum martyrologii ludności Zamojszczyzny. powieści poetyckiej "Dziewczę z Sącza"((Lwów 1861).. które zostały umiejscowione na murowanym chórze wspartym na dwu filarach z lekko wysunięta częścią środkową. "Nina" (1921 – 1999). autor tragedii "Popiel i Piast". Lipowej w Lublinie. Gdy wybuchło powstanie styczniowe przedostał się do Królestwa by wziąć udział w walce . Lipowej pracował w warsztatach Waffen SS. gen. na str. misjonarze o. Kryłów z czasem drogą dziedziczenia przynależał do potomków Romana Lubartowicza Romanowski Mieczysław Adiutant płk. gdzie stacjonował z oddziałem liczącym 80 legionistów. Po wyzwoleniu (lata sześćdziesiąte XX wieku) pracowała w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublinie. Rowecki "Grot" Stefan. Roman Lubartowicz Jeden z książąt ruskich który prawdopodobnie w 1378 roku był właścicielem Kryłowa. Współorganizowała szpital leśny (kryptonim 665) w Trzepietniaku k.) Sekretarz gminy Biszcza aresztowany przez Niemców na skutek donosu policji ukraińskiej utworzonej przez okupanta w obrębię gminy. z jej inicjatywy zorganizowano w Lublinie telefon zaufania. urodzony w 1843 roku w Żakowie na Pokuciu. 112 owych wspomnień czytamy: "w ciągu 16 września niepokoją nas przez Szczebrzeszyn czołgi nieprzyjaciela. która 16 września w przemarszu z Frampola do Tomaszowa Lubelskiego znalazła się na terenie Szczebrzeszyna. Pochowana jest na cmentarzu przy ul. zdarzenie to odnotował S. Rogozinski Jakub Robotnik drogowy wywieziony został w maju 1942 roku z Józefowa k. Miejscowość wraz z drewnianym zamkiem zaliczanym do Grodów Czerwieńskich przeszła w XI wieku. Rolle Ksawery W roku 1852 zredagował odezwę wzywającą mieszkańców Szczebrzeszyna do jawnego opowiedzenia się za niepodległością i niezależnością od caratu. Roguska – Bartoszewska Janina. rozpraw historycznych: "O legionach polskich" (1861) i nieukończonej "Jakub Jasiński".

tartak. Podczas okupacji na szosie rozłopskiej 18 maja 1942 roku zginęły córki malarza Lemera ze Szczebrzeszyna. Podczas okupacji. dawniej zwana "Rozłopa". Ostroroga. kryty gontowym dachem pałacyk." Ruda Wieś w powiecie zamojskim k. 10 lipca 1943 roku wieś została wysiedlona – w Szczebrzeszynie utworzono wówczas gminę niemiecką – Rozłopy jako tzw. autor opracowania "Dzieje Hrubieszowa w świetle źródeł. W roku 1870 Makomascy ufundowali w Turkowicach murowaną kaplicę grobową. jego staraniem wybudowano parterowy. in jak wspomina w swoich relacjach Wincenty Dawid – uczeń szczebrzeszyńskiego gimnazjum w latach trzydziestych XIX wieku w Rozłopach mieszkał ks. 5 czerwca 1943 roku Niemcy zabili pięciu akowców wracających z akcji. Władysław. w podziemiach znajdują się pochówki zmarłych z tej rodziny. XX wieku – przed rokiem 1914 od Edmunda Makomaskiego odkupił wieś Antoni Kobierzycki. w okresie późniejszym ostatni dziekan unicko – greckiej parafii szczebrzeszyńskiej – ks. w roku 1793 Paweł Makomaski fundował drewnianą cerkiew unicką (zmarł w 1824 roku). a w roku szkolnym 1945/1946 do Gimnazjum. W roku 1593 Rozłopy wraz z całą włością szczebrzeską zostały kupione przez pierwszego ordynata od braci Czarnkowskich i włączone do Ordynacji. Niedźwiedziem). Aleksander Górski. Kolejny właściciel Turkowic. U schyłku XIX istniały tutaj kuźnica do wytopu żelaza. w spisie miejscowości zlokalizowanych w obrębie parochii Szczebrzeszyn w roku 1564 figuruje jako "Rozlopi". Nawet w spisie nazwisk także Rubiesz pomieszczono. Jak przystało na dobrych gospodarzy. wszystkie zakłady funkcjonowały na bazie przepływającej przez okolice rzeki Wieprz. ród Makomaskich W roku 1778 rodzina Makomaskich stała się prawnymi właścicielami wsi Turkowice. to syn Jana Józefa – Antoni Makomaski. Gdy we wrześniu 1944 roku otwarto w Szczebrzeszynie Państwowe Gimnazjum Ogólnokształcące im. dnia 2 lutego 1944 roku we wsi zlikwidowano konfidenta Artura Ostaszewskiego → Ostaszewski Artur Ruskie Piaski Miejscowość k/Zamościa. że na skutek zmniejszenia się liczby . Maria.Warszawa 1900 r. papiernia. Zamoyskich – zajęcia z gimnastyki/ćwiczeń cielesnych prowadził oficer rezerwy Feliks Głąb z Rozłop. Oficjalnie funkcjonowała do roku 1794. W roku 1859 Konstancja Makomaska dokonała zapisu hipotecznego na dobrach turkowickich na rzecz parafii Tyszowce. na gruntach której ulokowano miasto Zwierzyniec. zobowiązując tym samym miejscowego proboszcza do odprawiania mszy w intencji zmarłych fundatorów kościoła. Antoni Wiatrowski. W okresie 1837 – lata siedemdziesiąte XIX wieku w rudzie istniała destylarnia spirytusu. Dobra Turkowickie odziedziczył po nim syn Jan Józef Ambroży Makomaski (1784 – 1850). ożeniony z Marią Rzyszczewską (małżeństwo zakończyło się rozwodem).. nazywano ją także wsią "cerkiewną" z tej racji. Mieszkała tutaj podobnie jak w całej włości szczebrzeskiej do której przynależały Rozłopy drobna szlachta feudalna zwana "manami" (podlennikami). uczęszczał pochodzący z Rozłop Edward Igras. Jego żoną była Teofila Gorayska. młyn zbożowy. folusz. Rubieszów Pierwotna nazwa miasta Hrubieszowa występująca w przywilejach królewskich. Miejscowość podzielona była na część ruską (prawosławną) i katolicką. w której obecnie zlokalizowany jest kościół parafialny. "wieś niemiecka" weszły w skład tej gminy. że mieszkali tutaj popi sprawujący duszpasterską opiekę nad cerkwią prawosławną w Szczebrzeszynie. a w początkach XIX wieku duchowni uniccy – m. w początkach XIX wieku zasłynęła z tego. Jan Iwaszkiewicz. Pierwotnie zwana Rudką (dane z roku 1519) nazwę swa wzięła od złóż rudy żelaza..Rozłopy Wieś położona na krawędzi Roztocza. została żoną Brunona Makomaskiego. Zwierzyńca. na oryginalnym lakowanym odcisku pieczęci miasta z końca XVIII wieku – "Sigilum Civitatis Rubieszowi". wyd [awnictwo] Juliusza hr. zmarł w stanie bezżennym. w "Artykułach Mazowieckich z lat 1388 – 1389 " Hrubieszów określony jest jako "opidum Rubyescow" (podaję za J. Turkowice we władaniu Makomaskich pozostawały do pocz. ale w dokumentach yczących dóbr zarządzanych przez Stanisława Staszica jeszcze w początkach XIX wieku pisano Rubieszów. Spotykamy na II tab[licy]herb zbliżony do Korczaka z proklamacja Rubież. aktach prawnych: na oryginale dyplomu z podpisem Jana Sobieskiego.. przy którym utrzymywano dość rozległy park krajobrazowy. dokumentów i zabytków historycznych" (Zamość 1957) dopatruje się w osobie o takim nazwisku założyciela miasta – przeglądając "Tablice Odmian Herbowych" Chrząńskiego. z małżeństwa tego urodziło się troje dzieci: Edmund (1850 – 1938)..

Mini słownik gwary konspiracyjno . 28. Partyzanckie strofy.. Mikołaja w kolegiacie zamojskiej. Na jej polecenie Jakub postawił okazała statuę – obecnie w tym miejscu znajduje się kapliczka. 1913 r. Ur. Lustracja miasta Zamościa Anno Domini 1666". Wykaz urzędników gminy za rok 1943. dlatego nie jest dostępna na rynku księgarskim . Bernardynów w Radecznicy w czerwcu 1941 roku . Rutowski Stanisław. Manuskrypt ten znajdował się w posiadaniu ks.. Losy radecznickiego duchowieństwa. Kurs Szkoły Podoficerskiej. w niewielkim nakładzie. Józef Wacław Płonka. Życie codzienne..objął funkcję nauczyciela religii w Radecznicy i pobliskim Podlesiu. Salwa była krótka. Wstąpił .pojedyncze egzemplarze znajdują się w: Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica. oraz osób zainteresowanych przeszłością tego regionu. Amen. która ma lecznicze właściwości. Ruszczyk Jakub Włościanin z Szarej Woli – to jemu w 1640 roku objawiła się Matka Boża.. Pozostawił po sobie "skrypty dłużne różnych sum". Wykaz mieszkańców Podborcza wywiezionych na roboty do III Rzeszy. członek organizacji "WiN". dokładnej daty powstania apteki nie udało się ustalić. Bernardynów w Radecznicy. redagowanego przez ks. Sylwetki radecznickich partyzantów. Struktura organizacyjna Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. którzy chętnie opowiedzieli swoje okupacyjne przeżycia. Ludowy Związek Kobiet . jako syn Jakuba i Tekli z domu Kawa. a z płynącego obok źródła mieszkańcy Krasnobrodu i pielgrzymi czerpią wodę.Imienny wykaz młodzieży pochodzenia żydowskiego uczęszczającej do szkoły powszechnej w Radecznicy. jej filii w Gorajcu.autor notki biograficznej w "Leksykonie duchowieństwa represjonowanego w PRL".. Bibliografia. że wykorzystał wolne miejsca do prowadzenia osobistych notatek. Ostatnie dni wojny. gwardian klasztoru OO. Tłumacze z języka niemieckiego w Radecznicy w latach 1939 – 1944. Powstaje pytanie skąd dokument lustracyjny miasta Zamościa znalazł się w posiadaniu księdza dr Kazimierz Sochaniewicz na łamach Teki Zamojskiej wyjaśnia – "Lustracja ta była zapewne odpisem przechowywanym dla celów duszpasterskich w archiwum. Pozostała po nich pamięć. zapisane na kartkach 22 – 39 dokumentu "In nomine Domini. w miejscowości Trzemeszna pow. Nieco więcej informacji podaje Mirosław Piotrowski . Rzeczniowska Waleria Właścicielka (jedna z pierwszych) tarnogrodzkiej apteki (ok. ks Kanonik kaplicy św. Wykaz nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy w lipcu 1943 roku. Wysiedleńcy i uchodźcy w gminie Radecznica 1939 – 1944. względnie kancelarji kollegiackiej i to przed rokiem 1720. Trudne lata czterdzieste. 1900 roku) zlokalizowanej w rynku. Lista (wojskowa) żołnierzy Batalionów Chłopskich i sanitariuszek z terenu gminy Radecznica. kiedy to xsiądz Rutowski robił swoje zapiski. Jerzego Myszora: "Ojciec Jan Hugolin Ryba.1950. Oni nie złożyli broni. Wykaz sołtysów wsi Czarnystok z lat 1944 . Szpicle. prof.. Okupacja w oczach dzieci. "Rzeczpospolita Józefowska" Nazwą tą podczas okupacji określano miasteczko Józefów wraz z okolicznymi wioskami. o. Książnicy Zamojskiej oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Na jej treść składają się następujące zagadnienia: Słowo wstępne. Udział mieszkańców wsi Podborcze w wojnie obronnej 1939 roku. Tarnów.". H. Prasa konspiracyjna.unitów (przechodzili na obrządek łaciński) zlikwidowano istniejąca parafię unicką. Lista Dzieci Zamojszczyzny z terenu gminy. gdzie dojeżdżał na zajęcia z dziećmi i młodzieżą dwa razy w tygodniu . Rutowskiego. Praca wydana została dzięki pomocy finansowej Członków Koła Gminnego Batalionów Chłopskich w Radecznicy przy współudziale żołnierzy AK.napisał o nim ks. 01. zwana odtąd Krasnobrodzką. "Robak". zlokalizowane na skraju dużych kompleksów leśnych w powiecie biłgorajskim. bowiem tutaj w sposób szczególny rozwinął się ruch oporu. a że był człowiekiem nader oszczędnym (udzielał pożyczek) nic dziwnego.lipiec 1944) i druga konspiracja" Praca poświęcona gminie Radecznica w okresie okupacji.. "Rzeczpospolita Radecznicka (wrzesień 1939 . Napisana została przez Reginę Smoter Grzeszkiewicz i Stanisława Rozwar Zybałę przy znacznym współudziale mieszkańców gminy. ps. Wspomnienia o Tadeuszu Kuncewiczu. Ryba Hugolin Ojciec Hugolin Ryba przybył do klasztoru OO. Łopacińskiego w Lublinie. Aneksy .partyzanckiej. agenci Gestapo i "Kośba". Wykaz honorowych gości zaproszonych na obchody Święta Ludowego w Zaburzu w maju 1944 roku. Akcja scaleniowa AK – BCh... Moje spotkanie z Placówką.

Wyroby tomaszowskiej fabryki wysyłane były do Lwowa.w czasie od jesieni 1946 r. Tadeusz Jankowski.zmierzających bezpośrednio do urzeczywistnienia zamiaru obalenia władzy ludowej" . in. szczere przyznanie się do winy. VI. Petersburg. Rozprawa przeciwko o. z art. 86 § 2 KKWP popełnionego na terenie powiatu zamojskiego i okolicy. Krym). 27 KKWP w zw. Prokuratorem był mjr. brat zakonny Piotr Golba. o. W uzasadnieniu wyroku napisano m.. 11 z art. "Pistolet". Bukowinę. a także był miejscem przechowywania broni i archiwum organizacji.z drugiej zaś strony. Kazimierz Kaleta ps. Alfred Tor. Urząd swój sprawował w Tomaszowie blisko 30 lat. "Grom". Krosno. przez uczestnictwo w działaniach konspiracyjnych. pow.K. 225 §1KK. 4. w krajach Orientu (Persja." w ciągu swego pobytu w Tomaszowie wyleczył lub ulżył niejednemu choremu. nie tylko co do tego zarzutu. 1946 r oraz wymienionym w pkt. a także Marian Pilarski ps. 7 Dekret z dn. Sądzony był wraz z innymi 3 zakonnikami i 6 świeckimi członkami "WiN" . 86 § 2 KKWP. Produkowane wyroby pieczętowano znakiem firmowym. Odessa. Rybie i innym odbywała się w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Lublinie w dniach 9-12 i 15 października 1951 r. 86 § 2 KKWP. skazany został na 6 lat więzienia. szpiegowskich i terrorystycznych. "Zych". Józef Płonka ps. Józef Włoszczuk ps. z jednej strony jego aktywność przestępczą. że klasztor w Radecznicy służył jako miejsce zebrań członków "WiN". ppor. Bogdan Szymański. wyroby sprzedawano . Bernardynów. Ojca Rybę bronił adwokat Stanisław Wiśniewski.W. najdalej (co potwierdza zachowana dokumentacja) arły biłgorajskie wyroby do "dalekiej środkowoazjatyckiej Buchary ". Na poczet kary zaliczono mu areszt tymczasowy od 20. do dokonania morderstwa na służącej klasztoru OO. pozbawienie praw publicznych i honorowych na 3 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. 2. w sprawie o. Ojciec Ryba potraktowany został łagodniej. Największym odbiorca tomaszowskiej porcelany pozostawał Lwów. Protokolantami byli: por. Opiekował się (jak podaje dr Janusz Peter) miejsce słynącym cudami. która wybuchła w Tomaszowie w 1652 roku . występujących pod nazwą "WiN" oraz później Inspektorat zamojski AK . Skandynawia). na podstawie art. na którym znajdował się herb Zamoyskich "Jelita". 86 § 2 K.. gdzie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne. "Zakręt". gotowe wyroby sprzedawane były na terenie Europy Zachodniej (Niemcy. z art."Jar".do zakonu OO. IV. 8 i 9 z art. I dalej: "Przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze. Twierdzono. na Węgry. Jak podaje autor informatora o muzeum biłgorajskich sitarzy (Zagrodzie Sitarskiej) Jerzy Waszkiewicz. Władysław Skowera ps. por. "Orkan". Zamoyskiego – funkcjonowała w latach 1794 – 1927. IV. okazaną na rozprawie skruchę. Turcja). 10.. Akt oskarżenia stawiał zarzuty wszystkim podejrzanym z art. związków przestępczych. 13. "Czarny". Henryk Ligęza.. został aresztowany i oskarżony o przestępstwa z art. któremu dotychczas żadne leki nie pomagały" rynki zbytu biłgorajskich sitarzy Eksport biłgorajskich sit datuje się od XVII – XVIII wieku. 1951 r. Leszek Basiński (asesor). Władysław Poninkiewicz i sekretarz Maria Kalamarzówna. gdy Biłgoraj znalazł się pod zaborem rosyjskim większość produkcji przeznaczana była do sprzedaży na terenie Rosji (Moskwa. "Śmigło"." (ks. Jerzy Myszor) Rybicki Andrzej Postrzegany był przez mieszkańców Tomaszowa jako uzdrawiacz [uzdrowiciel]. Okres jego działalności przypadł na schyłek XVII wieku. W okresie zaborów. ps.Marii Milińskiej.byli to: o. ppor. ściganych przez organa państwowe. w składzie: mjr Mieczysław Widaj (przewodniczący). 1950 r. Zanim osiadł w Tomaszowie. gdzie pełnił komendarza (zarządcy) kościoła "na Pisakach" taką sama godność piastował w Skierbieszowie. Bernardynów w Radecznicy i w Dukli. Ze względu na współpracę z władzami podczas śledztwa i procesu.[arżonego] Ryby. "Czad". Wołoszczyznę oraz do Prus Południowych. "Eam".) Co do osk. co następuje: (. a ponadto wymienionym w pkt. 225 Kodeksu Karnego i cały szereg innych. do jesieni 1948 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 16. rynki zbytu tomaszowskiej porcelany Fabryka porcelany w Tomaszowie Lubelskim (dawniej Ordynackim) powstała staraniem Franciszka de Mezera przy wydatnej pomocy Stanisława hr. 1950 r. lecz także co do wszystkich innych faktów mających znaczenie w niniejszym procesie". zerwanie z przestępczością oraz czynny żal. gdzie dnia 20. Stanisław Bizior ps. Andrzej Szepelak. Przebywał w klasztorze OO. "Marian". czyli kapliczką fundowaną przez Jana Domańskiego w miejscu w którym pochowana została jego córka zmarła podczas epidemii. Bernardynów w Radecznicy . Ryby: "złożył zeznania szczere i obszerne. inteligencję i wykształcenie .P. Wraz z innymi oskarżonymi uznany został winnym przestępstwa z art. prof. pozycję społeczną. Kijów. "usiłowaniem dokonania przemocą zmiany ustroju Państwa Polskiego. Uwolniony został natomiast od zarzutu podżegania Mariana Pilarskiego ps. Marian Woźniacki ps.

oraz Basajewscy – ich piekarnia znajdowała się przy ul.5х 22. Szewcy to: Borowiński – zajmował się naprawą obuwia. Posługując się rysunkiem. Kazimiera i Jan Rzepeccy. nazwiska niektórych właścicieli zakładów. przy ulicy Zamojskiej zachował się do dziś budynek dawnej kaszarni. rymarzem był Bukowski – jego warsztat znajdował się w budynku ratusza przy obecnym Placu Tadeusza Kościuszki w lokalu zajmowanym przez Bibliotekę Miejską. restaurację przed wybuchem wojny prowadzili Guzowscy. Koszelowie – prowadzili sklep w Rynku. Frampolskiej. Rz rzemieślnicy szczebrzeszyńscy Według danych z roku 1926 w Szczebrzeszynie funkcjonowało około 60 drobnych zakładów rzemieślniczych. Wyrostkiewiczowie. ślusarzy było dwóch .również w Jarosławiu i Tarnowie. Dubielów. Dworniczak. Po zakończeniu prac na stałe osiadł w Rosji. Gawarecki zlokalizował pierwotne usytuowanie bramy na zamknięciu drogi prowadzącej ze Szczebrzeszyna do Turzyńca obok młyna na Wieprzu. Leon Spoz – prowadził sklep przy ulicy Zamojskiej. rzeź szczebrzeska Określana też jako "czarna noc" . Józef Szwed. Pinkas – właściciel piwiarni przy ul. Ostowiczowa. oraz nieznane z nazwiska Żydówki – u nich uczył się zawodu niejaki Wyrostkiewicz. Klukowskiego). (.7 cm. a w przypadku miejscowych Żydów tylko imiona zapamiętał Jan Jurczykowski – byli to: rodzina Czuków – z zawodu bednarze. Michalski – jego lokal znajdował się przy ul. niecki. Klasztornej (obecna dr Z. największa strzelanina miała miejsce w Rynku. zamiast Zajdlica. siostry Wyrostkiewicz.Okoniewski i Piłat.. Rytman Haskiel urodził się w Goraju. Nowicki. trumny. ich właściciele to: Kalitowa – jej sklep znajdował się w pomieszczeniach "Oberży". Wykonany na karcie czerpanego papieru żebrowanego o wymiarach 32. specjalnością Ćwików był chleb sitkowy. Sochacki. latem dorabiał sprzedając lody. Zamojskiej. Marszycki. krawiectwem damskim lekkim zajmowały się: Hysowa. ubrania na zamówienie z materiałów powierzonych szyli: Łuszcz. Szcześniak. w latach trzydziestych ubiegłego stulecia sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgu Stronnictwa Narodowego w Zamościu. kiedy mieszkańcy miasta "wzięli sprawiedliwość w swoje ręce" dokonując samosądu. Sawulscy. Gąska i Sawic (szwagrowie). Obiekt wzniesiony został w stylu renesansu lubelskiego. który uciekł z domu . otworzył przy ul. Michalski. kowalstwem zajmowali się: Makara – jego zakład znajdował się przy zbiegu ulic Lubelskiej i Zamojskiej. Henryk Gawarecki około 1827 roku. oraz planem miasta z 1823 roku inż. rysunek bramy miejskiej szczebrzeszyńskiej Zachował się w zbiorach Biblioteki Zamoyskich w Klemensowie. Dalles – prowadził cukiernię. Zginęła wtedy rodzin Mularskich. Jankiel – kowal.) Hoczyk – grabarz. Kufmanowie – prowadzili sklep pasmanteryjny.Barański i Budzyński. Rzemieślnicy żydowscy: Chaim – właściciel sklepu spożywczego. którą do spółki z Żydówką Chajką (nazwisko nieznane) prowadził Bender. (Jan Jurczykowski) Rzewulski Kazimierz Właściciel majątku Ewusin. zdunów także dwóch . Jaworscy. Praca nosi tytuł "Rysunek Bramy Murowaney w Szczebrzeszynie od strony młyna". Jan Ruszkowski. Kołłątajowie. powstał jak uważa inż. wyrobem i sprzedażą powrozów zajmował się Bizior. Swoje wyroby sprzedawali także rzeźnicy – tą profesją trudnili się: rodzina Kapciów. Trusz. Franciszek Kowalski (ojciec zmarłej w 2000 roku malarki Stanisławy Kowalik) – wyrabiał beczki. Lejzor – był szewcem. Klimek – kamasznik. Klasztornej. Oprócz zakładów rzemieślniczych w Szczebrzeszynie w okresie międzywojennym było dużo sklepów zwłaszcza spożywczych. Brama istniała do roku 1831 sprzedano ją wtedy chirurgowi Rychterowi za sumę 200 złotych polskich z przeznaczeniem do rozbiórki. Ruchla – prowadziła kaszarnię. murarze szczebrzeszyńscy to: Bryłowski.okres tuż po wyzwoleniu Szczebrzeszyna w lipcu 1944 roku. Ząbek. Zamojskiej zakład bieliźniarski. Hanaka. czapnik. Pilip. Blejwas – wyrabiał nakrycia głowy. W 1896 roku wyjechał do Rosji gdzie pracował jako budowniczy kolei syberyjskiej. wypiekiem chleba zajmowały się dwie rodziny: Ćwikowie – prowadzili zakład przy ul. Icek – handlował wapnem..

. 126 . zmarł w 1944 roku. W swoim dorobku literackim pozostawił tekst na nabożeństwa na Wielki Piątek "Krestnaja pieśń". Pochowany jest w pobliżu klasztoru. Stanisław Sarnicki opublikował:  w roku 1564 kazanie O uznaniu Pana Boga Wszechmogącego  w roku 1565 Colloquium piotrkowskie. Zamoyskiego. Sąsiadka .pod wpływem jego nauk został żarliwym kalwinistą. pochowany jest na przykościelnym cmentarzu pod murem kamiennych schodów. Ljublin 1903 s. ale i katolicy".zamordowano jego żonę. Żyła w latach 15. historii i prawa składające się z 10 Ksiąg hetmańskich [. a pamięć o nim czczą nie tylko prawosławni. To jest rozmowa. Urodził się około 1532 roku w Mokrymlipiu . Pobyt w Genewie zbliżył go do Jana Kalwina . następnie uczył się w Akademii w Królewcu . "safiańczycy" Nazwa. VI. którą mieli wyznawcy prawdziwej wiary  w latach 1574 . jeszcze jako uczeń (1915 rok) pomagał Janowi Baj w zorganizowaniu polskiej szkoły w Zawalowie → Baj Jan. o wykonywaniu samosądów przez mieszkańców Szczebrzeszyna wspomina także w "Dzienniku 1944 -45" (Lublin 1990) dr Z.pozostawał wówczas stypendystą księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna. informację te potwierdza biskup parafii prawosławnej w Lublinie.oddał się całkowicie pracy naukowej. W roku 1563 uzyskał godność superintendenta zborów kalwińskich w Małopolsce. S Sabat z Lachowskich Aniela Rodem z Buczacza."Statuta i metrika przywilejów koronnych językiem polskim spisane i porządkiem prawnie przyrodzonym a barzo snadnym nowo zebrane" W roku 1592 został mianowany przez króla Zygmunta III Wazę do godności wojskiego krasnostawskiego.] ku ćwiczeniu młodych ludzi nacji naszej polskiej  1587 . XI.. Duchowieństwo prawosławne przygotowuje się do kanonizacji ojca Krystofora.Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithanorum w ośmiu księgach (ponad 400 stron)  1594 . Sarnicki Stanisław Syn Jana i Elżbiety z Gorzkowskich Sarnickich. którą określano hrubieszowskich szewców wyrabiających buty wyłącznie z safianu. oraz czynnie uczestniczył w życiu politycznym kraju. 1924. (Stanisław Zybała) Sakun Franciszek Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie. aresztowany w 1941 roku przebywał w Oranienburgu. Sapieżyna z Zamoyskich Anna Córka Andrzeja hr.jego ojciec był burgrabią na zamku w Turobinie. 1894 – 13. Początkową naukę pobierał pod kierunkiem teologa Jana Koźmińczyka razem z synami Andrzeja Górki (od około 1555 roku współwłaściciela Szczebrzeszyna). w 1801 roku użyczyła swego nazwiska Stanisławowi Staszicowi podczas zakupu przez tegoz starostwa hrubieszowskiego. pochowana jest na miejscowym cmentarzu. Zmarł 27 września 1597 roku. Jako mieszczanin Stanisław Staszic nie mógłby dokonać zakupu ziemi. Na stałe osiadł w Mokrymlipiu w roku 1570 roku . nauczycielka i żona kierownika szkoły w Radzięcinie. geografii. gdy w roku 1573 Jan Zamoyski udawał się z poselstwem do króla Henryka Walezego Stanisław Sarnicki był w jego orszaku. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Wielączy.136 (Opis prawosławnego klasztoru w Radecznicy) "Ojciec zakonny Christofor posiadający dobre (miłujące) serce wszystkim szczerze zarządzał. Po wyjeździe do Wittenbergi uczęszczał na wykłady Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. na gruntach którego gospodarowało → Towarzystwo Rolnicze Wspólnego Ratowania się Nieszczęśliwych Wypadkach w Hrubieszowie/ Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. O ojcu Krystoforze napisano w "Pamiatnoj Kniżce Ljublinskoj Guberni".1577 napisał obszerne dzieło z zakresu: wojskowości. Sakowicz Krystofor Zmarł w Radecznicy 15 lutego 1897 roku jako kapelan sióstr prawosławnych. Klukowski.

W roku 1205 Sutiejsk został zniszczony przez Romana. gdy ten udzielał w latach 1041 – 1047 zbrojnego poparcia Kazimierzowi Odnowicielowi w walce z Masławem. Gród zbudowany został przez jeńców wojennych Jarosława Mądrego.opiekę nad dziećmi powierzono Siostrom Felicjankom. dochód ze sprzedaży której przeznaczono na potrzeby Schroniska. albo " Sutaska" i zidentyfikował z Sutiejskiem. Gród Sutiejsk istniał 170 lat. połączony był z osadą przy grodową – jej mieszkańcy . z tego przez 64 lata należał do Rusi. za zgodę na przynoszenie więźniom posiłków strażnicy ci pobierali opłatę od 2 – 5 złotych. która zasiliła budżet placówki sumą 1000 koron. Segelman Szaja Dzierżawca dochodów propinacyjnych w Józefowie. przez 106 lat do Polski. Wspomnienie grodu jako miasta Zofia Wartałowska tłumaczy jego rozwojem społeczno – gospodarczym. który ofiarował 102 ruble i 11. chociaż Grody nie zostały wówczas przyłączone do Polski Sutiejsk prawdopodobnie pozostał przy Polsce jako ważny punkt przygraniczny. Ponownie przyłączony w 1121 roku do Polski przez Bolesław Krzywoustego pozostawał w rękach polskich do końca XII wieku. Położony na wysokim zboczu doliny rzeki stanowił ważny punkt strategiczny w paśmie tzw. "Selbschutz" Strażnik pilnujący porządku w obozie pracy w Bortatyczch. W okresie swego istnienia gród był (zdaniem dr Wartałowskiej) kilkakrotnie rozbudowywany. Uległ zniszczeniu w 1069 roku podczas zbrojnej wyprawy Bolesław Śmiałego na teren Grodów Czerwieńskich. Stanisław Cercha interpretowali jako "granica". że gród zbudowany został w latach 1031 – 1039. Arabskie źródła pisane z 1154 roku podają obok nazw miast ruskich miejscowość " S' skh". Arcybaszew i polscy – Wojciechowski. Pozostałością z czasów świetności jest nazwa "rynek" stosowana przez miejscową ludność dla określenia części wsi położonej u podnóża grodziska. "Siensiaszka". W grudniu 1942 roku Jerzy Miller ps. Barsow. Schronisko Sieroce w Radecznicy Zorganizowane zostało w marcu1917 roku . ale także do kontaktów pokojowych – w roku 1067 był miejsce polsko – ruskich układów. "sąsiadujący". bywało też że zabierali dla siebie lepsze produkty. W organizację schroniska czynnie włączyła się miejscowa i okoliczna ludność przekazując zarówno środki materialne jak i ubrania. Zamojski Komitet Ratunkowy (takie komitety powstawały w miastach i miasteczkach Polski po zakończeniu działań wojennych 1914 . później S. oraz ordynatowa Zamoyska. a następnie 450 rubli. Wnosił z tego tytułu roczne opłaty do kasy Ordynacji Zamojskiej w wysokości 510.istnieje w księgach poborowych z XVI wieku. co prof.dość zamożni zajmowali się handlem i rzemiosłem. Sobonia) stoczył we wsi potyczkę z niemiecką żandarmerią. gdzie istniała od roku 1916. że słowo "Sąciask" ma w języku staropolskim znaczenie przymiotnikowe i oznacza "przygraniczny". Według danych z roku 1986 w Sąsiadce znajdowało się 180 gospodarstw rolnych. "Sączawka". Lewicki odczytał jaki "Suteska".Wieś położona w dolinie Poru i Gorajca przy północnej krawędzi Roztocza Zachodniego początkami sięga VII wieku – istniała wówczas tutaj (do wieku IX ) osada lędziańska. księciem Mazowsza. . Nazwa Sutiejsk z upływem czasu została przemianowana na: "Sąciażka" .w roku 1430 wieś o takiej nazwie wchodziła w skład dóbr latyczyńskich. których w początkowym okresie istnienia placówki było (rok 1919) było 62.1916 celem udzielania pomocy pokrzywdzonym przez wojnę). W pracę na rzecz schroniska czynnie włączył się: Sejmik Powiatu Zamojskiego przekazując kwotę 2000 koron. księcia włodzimierskiego – nie odzyskał już dawnej świetności. W roku 1069 Sutiejsk zdobył Bolesław Chrobry. Znaczenie nazwy uczeni rosyjscy – Karamzin. oraz żywność dla grupy dzieci. Bartosza "Radecznica". Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1945 -1949 i 1951 – 1956 pod kierunkiem dr Zofii Wartałowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego wykazały. że Sutiejsk wzniesiony został w celach militarno – obronnych. Grodów Czerwieńskich. w roku 1919 wydano niewielką pracę W. W latach 1921 – 1926 w Seminarium pracowały 32 osoby. rozwój ten musiał być znaczny. wziąwszy pod uwagę fakt. "Vis" rozpoczął w Sąsiadce formowanie I Kadrowej Kompanii Batalionów Chłopskich. w roku 1097 w grodzie stacjonował Dawid Igorowicz -jego obecność potwierdzają imienne pieczęci znalezione przez archeologów. z upływem czasu powstał na jej miejscu gród określany jako "Sutiejsk". 600 koron. funkcję dyrektora pełnił Tadeusz Niedzielski. Cercha opierając się na wyjaśnieniach Rostafińskiego uznał. W latach 1031 – 1039 obiekt został wzniesiony jako gród pogranicza polsko – ruskiego stanowiąc dogodną bazę dla zbrojnych wypraw. Seminarium Nauczycielskie Męskie w Szczebrzeszynie Zaczęło funkcjonować w roku 1921 po przeniesieniu placówki z Zamościa. Inne nazwy to: "Sącieszka". "Sąciaska" . w maju 1944 roku oddział BCh "Wichra" ( A.

pijar – 22 lipca 1811 roku otrzymał od Stanisława hr. następnie Instytut Ekonomiczny Galicyjski we Lwowie.rektora Akademii Krakowskiej w okresie panowania Zygmunta III Wazy. ukończył Liceum Zamojskie (powołane w miejsce byłej Akademii Zamojskiej). "Logika" ( Warszawa 1843). rozpoczął też wykonywanie prac litograficznych pod kątek kształcenia głuchoniemych – jego współpracownikami byli ludzie tej miary co: Jan Paweł Lelewel..mowa skierowana do królowej Bony. in bicia. Wyniki swoich obserwacji zamieścił w okresie późniejszym w pracy "Teorie i mechanizmy mowy. Pod jego kierunkiem uczniowie pisali ćwiczenia kształtujące ich wrażliwość na mowę ojczystą i zabytki polskiego piśmiennictwa .Praktyki. czyli Teoria z sposobem najłatwiejszego uczenia dzieci tak mówiących jak i głuchoniemych. stąd mieszkańcy Tarnogrodu nazywali ich "darmochwalcami" lub "gwardią Darmochwała". Sierociński Teodozy Nauczyciel języka polskiego i literatury w Szkole Wojewódzkiej w Szczebrzeszynie. Pod kierunkiem tegoż profesora uczniowie zapoznawali się z tekstami mów/przemówień wygłaszanych przez sławnych Polaków. Frampola. Dzięki wsparciu finansowemu ministra .. Antoni Brodowski. Przed wykonaniem wyroku (28 czerwca 1945 roku w Więzieniu Okręgowym w Zamościu) w Szczebrzeszynie odbyła się wizja lokalna. gdzie miejscowa ludność nie tylko go rozpoznała. w czasie okupacji z narażeniem życia ukrywał miejscowych Żydów. "Gramatyka polska" . Teodozy Sierociński jest autorem prac: " Pamiątka po dobrym ojcu" (Warszawa 1825). Jako ciekawostkę należy dodać. katowania i mordowania ludności polskiej.Jan Borman. w roku 1934 placówkę przeniesiono do Leśnej Podlaskiej." tutaj był w czasie okupacji żandarm Siering. na furażerkach nosili odznaki w postaci trupich czaszek. myśmy potocznie nazywali go "Łepniak". o tym czego uczył pisze w swoich notatkach uczeń Szkoły Wojewódzkiej w latach 1825 . wierszy. Rozpoznany w 1945 roku na Śląsku przywieziony został do Zamościa. Ukraińcy sami nazywali siebie "Siczowyje Stryłki". której odradzał wyjazd do Włoch. malarz i rysownik."ćwiczeniówki". ale nieomal nie doszło do samosądu. Zamoyskiego propozycję objęcia funkcji rektora w przeniesionej z Zamościa do Szczebrzeszyna Szkole Wojewódzkiej – pracował na tym stanowisku do roku 1814. nieodzowne w przyszłej pracy odbywali uczniowie Seminarium w klasach V – VII szkoły powszechnej. "Siczowyje Stryłki" Oddział nacjonalistów ukraińskich stacjonujących od 1941 roku w Tarnogrodzie... jak: Tarnowski . Serocki Tadeusz Mieszkaniec Sokołówki k. umundurowany był na wzór SS.1826 . Służba Bezpieczeństwa). że w roku 1848 podczas egzaminu dojrzałości uczniowie ze szczebrzeszyńskiego gimnazjum tłumaczyli z języka rosyjskiego fragmenty jego pracy. proboszcz szczebrzeszyński.prowadził wówczas zajęcia z dziećmi głuchoniemymi. Pracował w Gestapo w Starym Zamościu i Szczebrzeszynie. Jakub Sokołowski. autor obrazów batalistyczno – historycznych. Tu była masa ludzi. którzy mieli do niego wiele różnych pretensji" (relacja Wiesława Krzeszowskiego) Przeciwko Sieringowi Prokuratura sformułowała trzydzieści cztery zarzuty dotyczące m. Krzysztofa Meymanowicza . doskonale znał język polski. Siekierzyński Michał (1743 – 1814). rodem z Poznańskiego." W listopadzie 1817 roku został nauczycielem w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. 70 osób.były bardzo zróżnicowane: analiza przeczytanych dzieł literackich. I tutaj on był przywożony . bo miał taką nieforemną głowę. Obowiązki dowódcy pełnił Włodzimierz Darmochwała. W roku 1813 uzyskał w Wiedniu stopień magistra chirurgii i został asystentem w Powszechnym Szpitalu Wiedeńskim . Opisywane zdarzenie miało miejsce w budynku przedwojennego kina "Muza" przy ul. na rękawach mundurów naszyte na czarnym tle litery SD (Sicherheisdienst. Oddział liczył ok. oraz w czterech klasach tzw.kasztelan krakowski (mowa wygłoszona na sejmie lubelskim w 1554 roku). "Pedagogika. podkanclerzy Przerębski . Zamojskiej . czyli nauka o wychowaniu" (Warszawa 1846). uczył między innymi córkę dyrektora szpitala czytać bez sylabizowania. zmarł w 2008 roku. Seminarium Nauczycielskie Męskie ukończyło 365 absolwentów. budowniczy zamojskich fortyfikacji. Odznaczony medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata". Siestrzyński Jan Urodzony 24 czerwca 1783 roku w Szczebrzeszynie. oraz eksterminacji szczebrzeszyńskich Żydów. wypracowania. Siering Jan Żandarm ze szczebrzeszyńskiego posterunku..

potajemny sympatyk reformacji. Lublin 2001).e. Siostry Franciszkanki z Łabuń Zapisały w historii Zamojszczyzny swoją chlubną kartę organizując w latach okupacji pomoc dla dzieci rozdzielonych z rodzicami podczas zmasowanej akcji pacyfikacyjnej i wysiedleńczej jaka miała miejsce w 1943 roku. Nie wiedziały nawet ile ich było – pisze Ewa Kurek ("Udział Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939 – 1945". Budowniczym zamku (ok. aktywny w Sejmie Czteroletnim. ps. w roku 1936 wybrany został przez władze kościelne na prowincjała. W odpowiedzi wysłano do wsi stosowna komisję. Krzysztofa II Szembeka ( 1722 – 1797). biskup płocki. osób. "która na miejscu zbadała możliwości uruchomienia we wsi cegielni". w którym można obejrzeć skamieliny i eksponaty archeologiczne. Remigiusza Koniecpolskiego. z ich pomocy korzystały także dzieci żydowskie. Jacka Święcickiego. które znalazły opiekę w radecznickim klasztorze. "Piotr" Mieszkaniec Gorajca. Aleksander Szeptycki zginął w 1940 roku w zamojskiej rotundzie). adiutant Franciszka Madeja "Mrówki". Szeptyckiego. pełnił obowiązki łącznika na terenie gminy. Sitek Jan Mieszkaniec Bondyrza (gm. w tej liczbie także Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi (zamieszkujące od roku 1922 w pałacu darowanym im przez właściciela Łabuniek Aleksandra hr. gdy Niemcy masowo opuszczali Zamojszczyznę przemieszczając się przez kolejne wioski w tym Podborcze.n. Jakuba II Uchańskiego (1501 – 1581). współredaktor konspiracyjnego pisma "Z Ziemi wysiedlonych".mieszkańcy Horodła uskarżali się na brak cegły potrzebnej na zabudowę pomimo należnych im przydziałów. aż po czasy wczesnego średniowiecza. w tym także żydowskich. Do wsi przybył w 1919 roku by "starać się o odzyskanie bernardyńskiego kościoła i klasztoru wraz z przylegającymi zabudowaniami". W 1826 roku po rozbiorach Polski na mocy postanowienia księcia . w dowód wdzięczności za opiekę nad chorą na gruźlicę córką. na mocy podjętej decyzji w rok później otworzyć miano miejscową cegielnię. zwolennik reform). 1610 roku) był Jerzy Zamoyski. skarga horodyskich chłopów Skierowana została w 1954 roku do Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie . Skierbieszów pieczętował się herbem "Ostoja" (2 półksiężyce z mieczem po środku na tarczy). Siostry zaopiekowały się sporą grupą dzieci. W roku 1453 Jan II Kraska Tarnowski wydał dokument lokacyjny dla miasta Skierbieszowa. Kolegium otwarte zostało w roku szkolnym 1922/1923. Jerzego Zamoyskiego. W roku 1426 Skierbieszów z nadania Władysława Jagiełły stanowił uposażenie biskupów chełmskich. Zamek uległ zniszczeniu podczas najazdów tatarskich i szwedzkich w XVII wieku. obrazujące historię osadnictwa na Roztoczu od X w p. prymas Polski. posiadał odbiornik radiowy. Skierbieszów W przeszłości stanowił (XIV wiek) własność królewską i posiadał zamek obronny usytuowany na wzgórzu. Mimo to nie zapomniał o "swoim" Kolegium .. Sikora Lucjan. W radecznickim klasztorze przebywała także córka dr Felicji ze Szczepańskich i Jana Piwowarków z Podborcza Magdalena. usiłował stworzyć w Polsce kościół narodowy). odsłuchiwane przez niego wiadomości i komunikaty z Londynu podawane były do wiadomości oddziałów partyzanckich stacjonujących na terenie gminy Radecznica. w osobach: Jakuba I Buczackiego. Jedną z uratowanych była żydowska dziewczynka o imieniu Tamar. Adamów)."co miesiąc z acji jaką otrzymywał od rządu przesyłał pokaźne kwoty na utrzymanie Kolegium i opłaty dla profesorów świeckich" W okresie międzywojennym pracował w utworzonej przy Kolegium drukarni. którzy dbali o miasto uzyskując dla niego coraz większe przywileje. niemniej służyły im pomocą.5 tys. Mikołaja IV Wyrzyckiego. Ich staraniem wzniesiono drugi zamek – rezydencje z rozległymi podziemiami. twórca prywatnego muzeum paleontologiczno – archeologicznego.spraw wewnętrznych – Antoniego Mostowskiego otworzył przy Instytucie Głuchoniemych własną pracownię. Skierbieszów postrzegany jako miasto biskupie miął swoich włodarzy m. Gdy Niemcy zaczęli budować w Łabuniach lotnisko wysiedlono stąd i okolicznych wsi ponad 3. W roku 1828 został wydana praca Jana Siestrzeńskiego "O litografii". Sikora Metody Twórca i pierwszy rektor Kolegium Serafickiego w Radecznicy. in. W roku 1494 Jan Olbracht obdarował miasto przywilejem na prawie magdeburskim. do dziś zachowało się po budowli wzgórze zwane "zamczyskiem".

Roman Piskorski "Meduza". w oddziale którego ginęło najmniej ludzi. skład osobowy Zarządu Okręgowego (zamojskiego) Związku Młodzieży Wiejskiej Związek Młodzieży Wiejskiej założony został w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. podch. a Skierbieszów przemianowano na osadę wiejską.Jan Grygiel . Zamościa) T. Bronisław Grona (zm. Marian Żyła "Wrzos". Najdówna (z Kalinowic Ordynackich) Jan Podlewski (z Janowic) Franciszek Popielec (z Deszkowic) Fryderyk Plattner (z Zamościa) Michał Rasum (z Sitańca) Stanisław Syta (z Zamościa) .. Ferdynand Orzechowski. Zbigniew Podczaski "Sajgon". "Wiadomości o profesorach Akademii Zamojskiej". (z Lublina). Zienkiewicz. Z oddziałem Tadeusza Kuncewicza związało zwoje losy także kilku kolejarzy. Czesław Tchórz "Kowal". Zdzisław Jóźwiakowski" Huzar" Jóźwiakowski "Motylek". Wiesław Podczaski. Jan Lepionko"Łasica". Związek. Franciszek Hubka "Mewa". "Puma". Izydora w Topólczy nabożeństwa poświęcone pamięci "Podkowy" i jego poległych partyzantów. Stanisław Mazur "Elski". z której wywodził się były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej . podch.udało się ustalić niektóre nazwiska lub pseudonimy ludzi oddziału "Podkowy". Jan Ambroży Wadowski (zasłużony historyk. zorganizowany był na zasadzie federacji – w skład której stanowiły samodzielne związki wojewódzkie. Tadeusz Mazurek"Kaszub". Marian Bronikowski "Grzmot". Adam i Władysław Guściorowie. W 1926 roku skład osobowy Zarządu Okręgowego (zamojskiego) Związku młodzieży wiejskiej stanowili: Franciszek Blonka (pochodził z Łabuniek) Helena Bogucka (z Zamościa) Stanisław Cebula (z miejscowości Wierzbie) Piotr Lempert (z Płoskiego k. Michał Zawiślak "Reja".. Tadeusz Jankowski "Romb". Jerzy Florkiewicz "Ozdoba". "Wikta". Ireneusz Bryl "Bończa". "Życie". Jan Guzowski "Błyskawica". Józef Szmiga "Smyk" i inni. byli to: Feliks Czyż " Zająć". Aleksander Sierpotowski/Sierputowski?. Wiesław Smyk "Czarny". Aleksander Bortkiewicz "Mongoł". Roman Paczos "Lasota". Jan Gieysztor "Szachowski". "Michał Kwiatkowski "Wojtek". Do dziś w ostatnie dni maja odbywają się w kościele pod wezwaniem św. Marian Mijalski "Maf". Majątek został scedowany na osoby świeckie. Jego staraniem wybudowano w Skierbieszowie piękna szkołę. Jak podaje autor pracy "Związek walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 1939 . Kazimierz Łokaj.Ignacy Mościcki. Jerzy Janowski "Blask". Jerzy Prystapczuk "Ryś". Aleksander Jóźwiakowski "Błysk". Marian Kopczyński. Boleslaw Grudewicz "Wilczek". Józef Lembrych. Tadeusz Niedzwiedzki "Stern". czterech kanoników i ośmiu wikariuszy – liczbę kanoników z czasem zwiększono do dziewięciu. dodatkowo pełnił funkcję rektora kościoła po kapucyńskiego w Lublinie.1943). Jan Brochowski "Dan". skład osobowy oddziału "Podkowy" Tadeusz Kuncewicz "Podkowa" znany był w rejonie Szczebrzeszyna "jako ten. Marian Tulidowicz. Marian Kopytko. którzy rezygnując z pracy na kolei wybrali walkę z okupantem: Wacław Hubka "Jar". napisał m. uczeń gimnazjum) "Podkówka". w ich obrębie wyróżniano związki okręgowe. Franciszek Grona.namiestnika dobra biskupie zostały zabrane. Jan Mielnik. Kazimierz Orzechowski "Kotwica". Tadeusz Kalbarczyk "Gzyms". "Ryś". Jubilat Stanisław Skurzyński. Nawrocki "Lubicz". kanonikiem i proboszczem w Końskowoli ks. miał takie szczęście od Boga. Waldemar Borkowski "Brodzic". Czesław Jóźwiakowski "Most". in. Warszawa 1900). Stanisław Ryzner "Piorun". skład kapituły kolegiaty zamojskiej Kapituła kolegiaty zamojskiej utworzona u schyłku XVII wieku składała się z trzech prałatów. Antoni Czarnecki (z Wywłoczki). "Puci".1944" (Warszawa 1985) . podch. Zygmunt Kuncewicz (brat "Podkowy". Stanisław Wojciechowski "Miś". Podczas okupacji Skierbieszów jako pierwsza wieś na Zamojszczyźnie został wysiedlony 25 listopada 1942 roku. w jego szeregach skupiała się głownie młodzież pochodzenia chłopskiego. Bolesław Polakowski "Wiarus". Jubilat Tomasz Petrykowski. należał do rodziny Mościckich. W roku 1905 skład kapituły stanowiły zaledwie trzy osoby: prałatem – dziekanem i proboszczem parafii zamojskiej był ks. in. a przy okazji zjazdy "Podkowiaków" (relacja Katarzyny Książek). prałatem – kustoszem ks. Tadeusz Karczewski "Irys". m.

½ placu na ul.) Ciupak Andrzej Plebanek Andrzej Baran Michał Oleszko Jan Misa Józef Leśniewski Walenty Pieprzycki Andrzej (Baran) rok urzędowania 1592 1592 1703 pełniona funkcja/obowiązki burmistrz rajca burmistrzowie pozostałe dane 1703 1708 1726 1738 1738 rezydent pisarz miejski woźny miejski wójt burmistrzowie 1738 1738 1741 1741 pisarz miejski woźny wójt burmistrzowie 1741 1741 pisarz szafarz burmistrz pisarz miejski wójt Posiadał jeden plac zlokalizowany w Rynku..Jan Szozda (z Ruszowa) Aleksandra Szubert (z Bodaczowa) Regina Torówna (z Wysokiego) Bolesław Wnuk (z Wysokiego) Skład samorządu i pracowników kancelarii miejskiej gorajskiej w latach 1592 – 1795. Rolnej oraz kilka półćwierci [placów] na przedmieściu ul. "Dzieje Goraja" imię i nazwisko Jan Peczka Sebastian Trojan Jan Wiąckowicz Jan Zbonski Jędrzej Zaranski Paweł Rozbicki Sebastian Fabian Gonciarski Marcin Ciupak Sebastian Zdzyłowski Michał Oleszek Bartosz Gębka Piotr Tomasik Andrzej Zaborski Jan Misa (... Rolnej Barański 1752 1752 1753 Józef Leśniowski Jędrzej Chudzicki Jędrzej Barański Błażej Pydo Mikołaj Subczycki Mateusz Zdzyłowski Maciej Widz 1753 1753 1753 1753 1760 burmistrz burmistrz burmistrz pisarz miejski burmistrzowie (?) .. Kozackiej. 1 plac na ul. opracowano na podstawie pracy..

Artykułami większości artykułów i wierszy traktujących o historii. w roku 1796 świątynia. życiu codziennym na wsi. który wkrótce zmarł.Stanisław Głuszczynski Mateusz Zdzyłowski Michał Oleszko Jan Misiński Wojciech Sałęga Tomasz Stachurski Krzych Wielgos Walenty Oszustowski 1768 1768 wójt burmistrzowie składki na Fundusz Obrony Narodowej Zebrane zostały z inicjatywy nauczycieli Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczebrzeszynie w dniu 19 kwietnia 1939 roku w wysokości 168 złotych 95 groszy. Piotr Smagała wespół z innymi żołnierzami Armii . p były miejscowe dzieci. stanowisko piastował dożywotnio. św. Skwarski Jakub Infułat zamojski. t. ponieważ groziła zawaleniem. Brał udział w walce z Niemcami w okolicach Puław. Słonka Florian Pierwszy wójt Tarnogrodu (1567). należała do probostwa rzymsko – katolickiego w Tomaszowie Lubelskim. przenosiła rozkazy ukrywając je w swoich warkoczach. oraz słaby stan zdrowia więźniarki i ciągle pisane przez nią prośby o zwolnienie skłoniło władze więzienne do darowania jej wolności. Po śmierci teścia Jacentego Maciąga że wsi Żabno. Samorząd najstarszej klasy (VII) przekazał ponadto oszczędności zgromadzone przez klasę w ciągu roku szkolnego . Po zakończeniu działań wojennych powrócił do rodzinnego Rokitowa. Pod koniec 1942 lub na początku 1943 wstąpił w szeregi Armii Krajowej. urodził się 19 lipca 1913 roku w Rokitowie. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Z czasem drogą zamiany z probostwem na inne grunty Skwarki przeszły na własność Ordynacji Zamoyskiej. gdzie pozostawał aż do wyzwolenia terenów Lubelszczyzny przez oddziały Armii Czerwonej i Odrodzonego Wojska Polskiego w lipcu 1944 roku. Skowierzak Maria Ludwika Kurierka powstańcza (1863). pracy rolników i. Gołaszewskiego została rozebrana. krasnostawski. gm. powiat Krasnystaw zamieszkał w jego gospodarstwie do wiosny 1944 roku. Uzyskaną kwotę wpłacono do Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Zamojskiego /O Szczebrzeszyn. To. Aresztowana po upadku powstania osadzona została w więzieniu w Janowie. Podczas pobytu w więzieniu urodziła syna. Smagała Piotr Syn Adama i Magdaleny z Maciągów. Jana Nepomucena. tomaszowski). Po jego śmierci w 1584 roku żona Anna otrzymała (po uprzednio skierowanej prośbie) 28 lipca 1585 roku pozwolenie od króla Stefana Batorego na objęcie wójtostwa przez ich syna Stanisława Słonkę.13 złotych 14 groszy. "Skrzat Udrycki" Pismo wydawane od roku 1918 nakładem Stowarzyszenia Szkolnego "Dzieci Polskich" działającego przy szkole w Udryczach. Turobin. z polecenia biskupa A. proboszcz szczebrzeszyński – założył w Turobinie jako pierwsze na Zamojszczyźnie Bractwo Różańcowe w oparciu o Instrukcję Jenerała Dominikańskiego z Rzymu z roku 1637. pomagał również rodzicom w prowadzeniu ich gospodarstwa w Rokitowie. Służył w 23 pułku piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim w 1935 roku i w Korpusie Ochrony Pogranicza we Lwowie. pow. Skwarki Malutka wioska powstała w XVII wieku na południe od miejscowości Rybnica (pow. W Skwarkach Tomasz Antoni Zamoyski fundował kościół obrządku łacińskiego pw. Z chwilą wybuchu II wojny światowej jako rezerwista został zmobilizowany do służby wojskowej i wcielony do 9 pułku piechoty stacjonującego w Zamościu.

Jako młody chłopiec należał do Organizacji. wyrok na jednego z członków partii w okolicach Goraja. 1950 roku jako oskarżyciel przed Wojskowym Sądem Rejonowym w lublinie wystąpił kpt.zamknięto 28 lutego 1950 roku. Podczas I wojny światowej wraz z przyjaciółmi zajmował się przemytem broni. podobnie jak oni członkiem Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". był członkiem Batalionów Chłopskich w obrębie gminy Radecznica. W jednej orkiestrze było wtedy 120 basów. który toczył się w dniach: 29. Żona Makowskiego. Stryj służył w 12 Pułku Ułanów w Krzemieńcu .nazywał się Paweł Smarkala. in. w tym dniu sporządzono również akt oskarżenia. Kolejnym właścicielem wsi został Jan Brandt. in. Piotr Smagała współpracował także z grupą "Piata" (Antoniego Saneckiego). w tej liczbie 24 włościańskie.Krajowej brał udział w odbiciu aresztowanych przez Niemców żołnierzy AK osadzonych w areszcie w Żółkiewce. a zgrupowanie liczyło 1200 osób. Madziarz. Od tej chwili podejmuje zdecydowana walkę o obalenie narzuconego siłą ustroju .grać nauczyłem się od stryja. jedną z nich była Rozalia Miksza. prawdopodobnie została zgwałcona i rozstrzelana – jej grób znajduje się na cmentarzu w Trzęsinach. gdzie pracowała wespół z mieszkankami wsi Gorajec urodził się jej syn – Bronisław.uczynił to dopiero na wiosnę wiosnę 1947 roku. Sokołówka – losy mieszkańców wsi Najstarsze wzmianki o Sokołówce pochodzą z połowy XVI wieku. Wytwarzane tutaj piwo kupowali m.który ukończył Szkołę Kapelmistrzowską . jeździliśmy po całej Polsce . Piotr Smagała nie ujawnił się . przetrzymywany był w więzieniu na Zamku w Lublinie. Piotr Smagała aresztowany został 25 czerwca 1949 roku przez krasnostawskich ubeków. w tym 226 katolików i 8 prawosławnych. Ostrzeżony przez życzliwych sąsiadów wycofał się w ostatniej chwili z obejścia. od najmłodszych lat. Wykonanie wyroku kary śmierci (28 maja 1950 roku) nadzorował prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie kpt. Śledztwo przeciwko niemu wszczęto 28 czerwca 1949 roku . Zdzisław Obuchowicz. która wykonała m. że w roku 1885 roku funkcjonował browar. O swoim grani opowiadał bardzo chętnie: granie to rodzinna tradycja . W miejscu dzisiejszej szkoły znajdowały się czworaki. III. Gdy Rozalia zmarła (nie znam przyczyny jej zgonu) chłopca przywiozły do . Huk Władysław. pierwszymi właścicielami Smorynia byli Skrzyccy -wiadomo. U schyłku XIX wieku we wsi (zresztą obecnie też niewielkiej) znajdowało się 27 domów. Sędzia w procesie był kpt. Funkcjonował browar przynoszący rocznie 1200 rubli dochodu. kuchnia. W procesie przeciwko Piotrowi Smagale. Udzielał także w czasie okupacji pomocy Żydom . Dworek zachował resztki dawnej świetności – znajduje się w nim duża bawialnia.6. kilka pokoi. IV. Po oddaniu broni na posterunku w Turobinie wracał do domu. Eugeniusz Pinkosz (pełniący funkcje sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie w latach 1949 – 1952). Swięcicki. duża weranda z kolumnami (stan na lata siedemdziesiąte XX wieku). Honorata została podczas II wojny zamordowana przez grasujących w okolicy bandytów. Stafiszowie.mój ojciec był muzykiem. Według danych z okresu międzywojennego we wsi był także młyn. gdy do Smorynia zbliżali się Rosjanie cały skład wysadzono w powietrze. Grałem w Krakowie. Na terenie Niemiec. Smoryń Wieś w powiecie biłgorajskim. Po śmierci Brandta jego majątek odkupiła wraz z zabytkowym dworkiem rodzina Makowskich. głównie młode kobiety wyjeżdżały w celach zarobkowych za granicę. Brandt często przyjeżdżał do Mokregolipia.2007) Wieloletni członek Zaburzańskiej Orkiestry Dętej. którą ukrywano w starym magazynie po piwie. ćwiczyli nas sześć tygodni. gdzie na folwarku ordynackim dzierżawionym przez Konstantego Świderskiego odbywały się narady włościan – członków PPS – u z okolicznych wsi. w którym do produkcji piwa używano chmielu – kupowano go w kraju. Grałem w orkiestrze w Zaburzu. znany z surowych i bezwzględnie wydawanych wyroków).nawiązuje kontakt z grupą "Jacka".. 234 mieszkańców. nauczyciel – pełnił funkcje skarbnika oraz K.był kapelmistrzem w zaburskiej orkiestrze. w maju 1922 roku został prezesem utworzonego w Mirczu Koła Związku Teatrów i Chórów Ludowych. przybiera pseudonim "Sroka". Piece kaflowe z cegły zdobionej ciekawym ornamentem. Sobniewski Szczęsny Administrator Kolonii Mircze. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej mieszkańcy Sokołówki. Do jej powstania przyczyniła się rodzina Gorajskich – w obrębie ich dóbr wieś pozostawała do roku 1665. Poznaniu . Po wyzwoleniu wschodnich terenów Polski. Smarkala Stanisław ( zm. bowiem ubecy urządzili na niego zasadzkę. Oprócz niego w skład Zarządu Koła weszli: S. mój stryj był muzykiem i ojciec chrzestny też. . którzy w Gorajcu prowadzili sklep. lub sprowadzano zza granicy. zostaje. miał syna Henryka.w Szczecinie w 1954 graliśmy na Ogólnopolskich Dożynkach.

W pierwszych dniach wojny przy remizie w Sokołówce stacjonowało wojsko .... później dostał się do Australii. w Sokołówce pracowała tylko przez rok. ożenił się z nią. wstąpił też jeden z mieszkańców wsi – Andrzej Bielak.). in. Był w wojsku Andersa. Regina Smoter Grzeszkiewicz) Sokół Michał Rodem z Deszkowic. Szczególnie dokuczał mu Józef Odrzywolski. "andersiak". m. albo tuż po wyzwoleniu Bronisław wyjechał na Zachód. Wychowywał się przy rodzinie. Walczyli pod Biłgorajem. Jakuba Polski Franciszek Olech Stanisław s. jeden z nich o nazwisku Sontag posiadał W 1942 roku Niemcy zaczęli ściągać wszystkich Żydów z okolicznych wsi do Frampola. to było gdzieś na Wielkanoc. Nie bardzo się obydwaj z Miksą znosili. Jak wrócił w 1945 roku. Z Sokołówki dostał się do niemieckiej niewoli Tadeusz Miksza. Niektórzy z mieszkańców wsi zajmowali się drobnym handlem.1945 1945 . Jana Ferenc Kazimierz s.kraju gorajeckie kobiety. Bielak został ranny pod Bidaczowem. Do tej jednostki stacjonującej przy remizie wstąpił wcześniej Mazurek (rodem z Frampola). Szkoła funkcjonowała również w czasie okupacji. zabierali żydowskie rodziny do Bełżca.. bo nie podpisał jakiegoś zobowiązania i nie pracował u Bauera. Część rodzin pracowała pod Zamościem w Janowicach. on pracował w Gminie. We wsi była szkoła. Z tych Janowic to niektórzy jakoś się wykupywali i po kryjomu wracali do domu. S. Kazimiera. Mazurek. Dostał się do Anglii. Przez wioskę przemieszczało się wielu uciekinierów – jeden z wojskowych. już do Niemiec nie wysłali. jedną z takich osób był Wincenty Miksza. Niektórzy pojechali. Ferenc..1960 .1938 1938 . Niemcy wysłali z obozu delegata do wsi. W czasie okupacji.1930 1930 . a nie Frampol. do Sokołówki. "Kronika wsi Podborcze) imię i nazwisko Marcin Olech s. Żydzi byli w Sokołówce. Jana Głowala Stanisław s. Rozwieźli ich później gdzieś po wioskach.1922 1922 . gdy podrósł pracował jako parobek. Kazimierza Komornik Marcin s... W czasie wojny kilku chłopów zabrali Niemy do obozu w Zwierzyńcu.. Józefa Wypych Kazimierz Wypych Kazimierz s. później do wsi przyjechała (. w czerwcu 1943 roku aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu na Majdanku. (Marian Tarka. major wychodził na szosę i tych uciekinierów. szczególnie policjantów ściągali jego żołnierze..) Gładyszowa. Michała Piwowarek Jan Wypych Jan s.1940 1940 . W latach siedemdziesiątych ubiegłego przyjechał w rodzinne strony – był również w Czarnymstoku.1926 1926 .1934 1934 . Wojciecha Komornik Stanisław s. Opiekowała się nim młoda dziewczyna.żołnierze obawiali się niemieckich nalotów dlatego wybrali Sokołówkę. niektórzy z "czerwonych" wołali za nim "andersiak".1956 1956 . in u gospodarza Kruszyńskiego w Czarnymstoku.1916 1916 . Wcześniej (przed rokiem 1937) pracował (.) Miazgowa – szkoła mieściła się w domu Chołoty. Wincenty jeździł swoim koniem i furmanką do Zwierzyńca skąd przywoził w beczkach piwo do szynku we Frampolu prowadzonego przez miejscowego Żyda. jak Stecowa do męża z dziećmi.1949 1949 . Tam było gospodarstwo rolne. Po wyzwoleniu przeniesiono szkole do budynku gminnego. później przyprowadził ja do domu. Leona i Andrzeja Futymów. Wojciecha "Sonderlaboratorium SS" lata pracy 1912 . skąd szczęśliwie powrócił. Był w lagrach. sołtysi wsi Podborcze (na podst. m. aby do zatrzymanych w Zwierzyńcu dołączyły ich rodziny. gdzie założył rodzinę i zamieszkał do końca swoich dni. To było 2 listopada – Niemcy zrobili akcję. tutaj zaprzyjaźnił się z kuzynem – Feliksem Smoter. nauczycielka tutaj pracująca to (.. synem swej ciotki Marianny z Mikszów Smotrowej.

w tym kobiety i mężczyzn. spis obejmuje liczbę domów danego miasta lub wsi. Tomaszów i Zamość. Gałęzowskiego. Obowiązki przewodniczącego Zjazdu pełnił Stefan Bauer. A. 30 czerwca tegoż roku odbył się Walny Zjazd Spółdzielczy. sygn. niekompletną bibliografię prac o szczebrzeszyńskich szkołach sporządził Karol Estreicher – zamieszczona została w "Bibliografii polskiej XX stulecia" ( Kraków 1876. dyrektor Szkoły rolniczej Męskiej w Janowicach → Szkoła Rolnicza Męska w Janowicach k. Ungera i Stanisława Strąbskiego. sprawozdania szkolne Zbiory publikacji relacjonujących działalność szkół szczebrzeszyńskich. w roku 1926 liczyła 600 członków. Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa "Rolnik" Istniała na terenie Zamojszczyzny w okresie międzywojennym. Hrubieszów. a następnie Związku Walki Zbrojnej. w oficynie Jana Karola Pruskiego. Zamoyskich w Szczebrzeszynie (lata 1834. z 1842 roku dostępne są w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki im. Łopacińskiego w Lublinie.I s.. J. Maxymiliana Chmielewskiego. syn byłego carskiego zesłańca. "Spis dóbr Ordynacji Zamojskiej służący celom militarnym" Dokonany został w 1805 roku. liczbę mieszkańców z uwzględnieniem chrześcijan. Założyciele mleczarni pragnęli w ten sposób przyczynić się zwiększenia dochodów mieszkańców okolicznych wsi. obradom przewodniczył Antoni Najda z Kalinowic.. Drukowano je w Lublinie.. 485). Na miejsce obrad przeznaczono salę Teatru Sejmikowego w Zamościu. Oryginał zatytułowany "Summariusz całego zaludnienia w dobrach Ordynacji Zamojskiej w roku 1805 sporządzony" dostępny jest w Archiwum Państwowym w Lublinie w zbiorach Akt ordynacji Zamoyskiej. w latach trzydziestych ubiegłego stulecia szkoły kilimiarskie znajdowały się w Drogojówce. Popisów Publicznych. t.1844. dysydentów i Żydów. 1843  Rys nauk w Szkołach Zamojskich do Szczebrzeszyna przeniesionych w roku 1819 i 1820 uczniom wyłożonych na popis tychże publiczny (1820). Putnowicach Górnych. społeczne szkoły kilimiarskie Powstały w okresie międzywojennym na terenie powiatu hrubieszowskiego z inicjatywy braci Pawła i Szczepana Gajewskich. Egzemplarze Aktu Urzędowego. spotkanie komendantów Spotkanie komendantów obwodowych Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej południowych powiatów Lubelszczyzny odbyło się 3 marca 1943 roku w budynku szczebrzeszyńskiej mleczarni – uczestniczyli w nim komendanci z obwodów: Biłgoraj. Zamościa przy współudziale asesora Jana Kapuścińskiego. Horodle. k. Tematem spotkania była dyskusja nad rozkazem Komendy Okręgu AK z dnia 12 lutego 1943 roku odnośnie scalenia Batalionów Chłopskich z Armią Krajową. 14.. Spalony Wacław ps.. Kościuszki. 1. ukazywały się pod tytułami:  Akt urzędowy zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum im. Pierwszą. prezes Rady Narodowej. t. Społeczeństwo Biłgoraja oddało mu hołd poświęcając płaskorzeźbę na pomniku zlokalizowanym w parku "Solidarności" przy ulicy T.. oraz w drukarniach Józefa Węckiego. Prezesem "Spółki Mleczarskiej" został Marcin Polikowski z Skierbieszowa.1837. 3215.Tak Niemcy określali Zamojszczyznę. Jana Schlietera. H. zginął w Oświęcimiu 1941 roku. 1847)  Popisy publiczne uczniów Szkoły Wojewódzkiey Zamoyskiej w Szczebrzeszynie z lat 1826 – 1828  Programmat aktu uroczystego zakończenia biegu nauk w Gimnazjum Imienia Zamoyskich w Szczebrzeszynie z roku 1842.. wybrany przez siebie region i używany jako poligon doświadczalny masowego wyniszczania Polaków. "Słoma" Pierwszy organizator konspiracji w Biłgoraju i pierwszy komendant Służby Zwycięstwu Polsce.. . oraz Programmatu.II s. "Spółka Mleczarska" Mleczarnia utworzona w 1924 roku w Skierbieszowie z inicjatywy lekarza Kapuścińskiego i aptekarza mgr Tadeusza Bortnowskiego. którzy byliby zainteresowani produkcją i sprzedażą mleka.

zamawiać go mogli jedynie nauczyciele szkoły.. spoczywają tutaj wybitni mieszczanie biłgorajscy. zabranych przez okupantów podręczników pojawiają się "Stery". 1963). 1963). fundatorów figury św. Redaktorem "Steru" był dr Feliks Burdecki. 1963). stary cmentarz biłgorajski Zlokalizowany przy ul. m. 1963). Malewscy.. W roku 2003 rozpoczął się remont cmentarza. Ze "Sterów" uczono . krótkie opowiadania. Oprócz tej szkoły nie mogą istnieć na Wschodzie w ogóle żadne szkoły. Bosaka (Józefów k/Biłgoraja 17. Celem takiej szkoły ludowej ma być wyłącznie. stemple upamiętniające sylwetki dowódców powstania: Marcina "Lelewela" Borelowskiego (Krasnobród 24. ze nakazem bożym jest posłuszeństwo wobec Niemców. VIII. Za zgodą księcia namiestnika (pismo z dnia 21 czerwca 1817 roku) zwolniony został od dodatkowych egzaminów umożliwiających mu stosowanie praktyki lekarskiej.. Czytania nie uważam za konieczne. W latach dwudziestych ubiegłego wieku osiadł na stałe w Łaszczowie. nauka o przyrodzie. na którym wydzielone zostaną miejsca na ossarium (pochówki szczątków odkopanych podczas remontu) lapidarium – tutaj zostaną zgromadzone wszystkie zniszczone pomniki oraz kolumbarium. IV. bibliotek. języka polskiego. 1963).). pilność i grzeczność. in. Janowie Lubelskim (18. Natomiast komisarz Rzeszy dla umacniania niemczyzny ( Reichskommisar für die Festigung deutschen Volkstums) – Heinrich Himmler opracował "Kilka myśli o traktowaniu obcoplemiennych na Wschodzie" ("Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdenvölker in Osten"). Starowieyski Kostka Seweryn. organizator rekolekcji dla nauczycieli i pielgrzymek do Częstochowy. VIII. Szkoły powszechne na terenie Zamojszczyzny funkcjonowały do roku 1942 świadczą o tym m. podręczników bowiem. pochówków dokonywano do końca XIX wieku. "Ster" Szkoły powszechne w Polsce w początkowy okresie okupacji niemieckiej . Grabińscy. najwyżej do 500. gdzie będą składane urny z prochami zmarłych po kremacji. Zamojskiej. Wydawano w Krakowie pod nadzorem władz niemieckich ." Dr Starohorski udzielał pomocy medycznej mieszkańcom Tomaszowa często przyjeżdżając do tego miasta. pełna nazwa to: "Ster. bowiem " był przy wejściu w służbę woyskową podług ówczesnych przepisów examinowany i za zdatnego do służby lekarskiej uznany. Marcina "Lelewela" Borelowskiego (Zwierzyniec 3. oraz naukę o Polsce współczesnej. założony został w XVIII wieku. przyrody (żywej i martwej).wdzięczni parafianie ufundowali mu w kościele w Łaszczowie tablicę pamiątkową. zachowane w szkole podstawowej w Gorajcu (gmina Radecznica) arkusze ocen – ich przegląd pozwala zorientować się jakich przedmiotów wówczas nauczano. jak wypowiedział się generalny gubernator Hans Frank "Polski kraj winien być zamieniony w intelektualna pustynię". in.rok szkolny 1939/1940 realizowały program szkolny zubożony o historię i geografię Polski. Zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau . ks.. proste liczenie. Na cmentarzu znajdują się pochowki sitarzy biłgorajskich. IX. który w 1943 roku mianował ks. działacz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Starohorski Jan Lekarz batalionowy Wojska Polskiego. Ilustrowane Czasopismo dla Młodzieży". język polski (ograniczony do mówienia i czytania po polsku z uwzględnieniem najprostszych tekstów literackich typu czytanki. Kolejny rok szkolny 1940/1941 przynosi dalsze ograniczenia jeżeli chodzi o zasób przekazywanej uczniom wiedzy – w miejsce polskich. pełnił funkcję prezesa Akcji Katolickiej w powiecie tomaszowskim w okresie międzywojennym. skracano godziny lekcyjne. w roku 1817 zamieszkał w Łaszczowie. 1963). stosowano liczne przerwy w nauce. zajęcia . uczciwość. VII. były to: religia..) Właścici