P. 1
BONITACJA PUNKTOWA-metodyka

BONITACJA PUNKTOWA-metodyka

|Views: 6,825|Likes:
Wydawca: Marcin Mally

More info:

Published by: Marcin Mally on Sep 20, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

BONITACJA PUNKTOWA

Metoda bonitacji punktowej. Szeroki opis tej metody przedstawia Sołowiej (1992). Autorka twierdzi, że jest to ocena jakości i klasyfikacja stosowana w bardzo wielu dyscyplinach. W geografii jest to jakościowe wartościowanie składników i cech struktury środowiska, m.in. rzeźby terenu, deniwelacji, lesistości, jeziorności, obecności obiektów zabytkowych, ochrony przyrody, obecności infrastruktury turystycznej i dostępności komunikacyjnej. W geografii turyzmu służy do oceny atrakcyjności i przydatności badanego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Decydującymi o atrakcyjności obszaru komponentami przyrodniczymi są: rzeźba terenu, wody powierzchniowe oraz lesistość i użytkowanie ziemi, zaś komponentami pozaprzyrodniczymi: obecność zabytków, dostępność komunikacyjna oraz zagospodarowanie turystyczne. Bonitacja przebiega w dwóch etapach, wspomina dalej autorka. Pierwszy polega na klasyfikacji bonitacyjnej, tzn. utworzeniu szeregu bonitacyjnego o wartościach względnych. Kryteria te ściśle się precyzuje, mając na względzie indywidualne cechy obszaru. Stosuje się założenie, że jedna sytuacja fizycznogeograficzna jest lepsza od drugiej, druga od trzeciej i tak dalej. Kolejnym etapem jest naniesienie na mapę analizowanego obszaru (w skali 1:100 000 lub mniejszej), siatki kwadratów o jednakowej wielkości (można też wykorzystać istniejącą już sieć kwadratów na mapie w danej skali). Następnie dokonuje się bonitacji punktowej właściwej, przyporządkowując terenom w obrębie każdego kwadratu odpowiednią wartość punktową (w oparciu o kryteria szeregu bonitacyjnego). Dopełnieniem badania jest wykonanie kartogramu na podkładzie mapy topograficznej (nadając danemu przedziałowi punktów określony kolor na mapie) oraz wypisanie wniosków. CEL BADANIA Atrakcyjność turystyczna obszaru jest pojęciem bardzo złożonym. Wymaga ona od badacza wielopłaszczyznowej oraz kompleksowej analizy cech ocenianego obszaru. W analizie tej muszą być uwzględnione aspekty przyrodnicze, kulturowe, oraz kwestie dostępności komunikacyjnej i obecności infrastruktury turystycznej. Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem względnym i sposób jej odbioru przez turystę zależny jest od subiektywnych cech odbiorcy. W dzisiejszych czasach można wyróżnić wiele grup odbiorców turystyki, którzy mają różne cele wyjazdów. Jedni szukają wrażeń estetycznych, drudzy wypoczynku, trzeci pragną mocnych wrażeń podczas spływu rwącą rzeką, a jeszcze inni całe godziny spędzać mogą w ekstremalnych warunkach pogodowych w celu ujrzenia przedstawiciela jakiegoś gatunku zwierzęcia.

jeden do pięciu cieków 2 pkt. .1 . Celem przeprowadzenia waloryzacji turystycznej jest możliwie jak najbardziej obiektywne zidentyfikowanie atrakcyjności turystycznej rozpatrywanego obszaru.ponad pięć cieków + większa rzeka . Deniwelacje 0 pkt . bez większej rzeki 3 pkt. Lesistość 0 pkt. .1 .deniwelacje 20. Cieki wodne 0 pkt.brak powierzchni leśnej 1 pkt. KLASYFIKACJA PUNKTOWA CECH. .udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 10.50% 4.deniwelacje poniżej 10 m 1 pkt. na które zwróciliby uwagę turyści szukający odpoczynku w bliskości z naturą. Jeziorność 0 pkt.ponad pięć cieków. zwyczaje miejscowej ludności.brak wody powierzchniowej stojącej 1 pkt.deniwelacje 10.1 .20% 3 pkt. .20 m 2 pkt .50% 3 pkt.udział powierzchni leśnej 50% .. W jej wyniku zostaną wyłonione obszary o największej i najmniejszej atrakcyjności pod kątem pełnionych i potencjalnych funkcji turystycznych.1 .20% 2 pkt. .. 1 . ZASOBÓW I WALORÓW Czynniki stymulujące: 1.deniwelacje > 30 m 2.1 .10% 2 pkt.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 0.udział powierzchni leśnej 0. . . ZJAWISK.udział powierzchni leśnej 20. .W przypadku gminy Wielichowo bonitacja punktowa przeprowadzona została w oparciu o cechy.80% 3. .brak cieków 1 pkt.1 . . pragnący poznać ciekawe kulturowo miejsca.udział powierzchni wód powierzchniowych stojących 20. . a przy tym aktywnie spędzać czas uprawiając rekreację. .30 m 3 pkt.

brak miejsc. .droga o nawierzchni twardej.powyżej trzech obiektów zabytkowych 7.50 .trzy lub więcej przebiegających szlaków turystycznych 9. .rekreacyjnej 0 pkt. Zabytki ( budownictwa. muzea) 0 pkt.brak 1 pkt. . asfaltowa 3 pkt. . .dwa obiekty 3 pkt.wojskowe. . Obiekty infrastruktury turystyczno. .jeden obiekt zabytkowy 2 pkt.powyżej trzech obiektów 8.dwa przebiegające przez teren szlaki turystyczne 3 pkt.dwa obiekty zabytkowe 3 pkt.dwa pomniki przyrody 3 pkt.> trzy pomniki przyrody. .brak 1 pkt.jeden obiekt 2 pkt. . . .jeden pomnik przyrody 2 pkt.droga gruntowa wiejska. Dostępność komunikacyjna 0 pkt. . . lub kolei wąskotorowej 10.brak form ochrony przyrody 1 pkt. Trasy turystyczne i sportowe 0 pkt. . użytek ekologiczny. . .dostępność tylko piesza 1 pkt. . . . Udział pól uprawnych.5. obiekty historyczno.przystanek PKS. Formy ochrony przyrody 0 pkt. łąk i pastwisk w krajobrazie 0 pkt.jeden przebiegający przez teren szlak turystyczny 2 pkt. gruntowa polna 2 pkt. lub stanowisko dokumentacyjne 6.75% powierzchni . techniki. . obiektów zabytkowych 1 pkt.75 .100% powierzchni 1 pkt. stacja PKP. . .

II klasa czystości -2 pkt.50 . . Obecność terenów bagiennych 0 pkt.50% powierzchni -2 pkt. od średnio atrakcyjnych (w przedziale 3 .25 . oznaczonych na czerwono.2 pkt.I klasa czystości -1 pkt. łatwa dostępność komunikacyjna.2 pkt) i oznaczone na żółto. .50% powierzchni 3 pkt. .III klasa czystości -3 pkt.wody pozaklasowe 3. . obecność lasów. które odróżniają tereny mało atrakcyjne (sklasyfikowane w przedziale -2 . Kartogram utworzony został poprzez naniesienie na siatkę kilometrową kolorów. oznaczonych na pomarańczowo oraz atrakcyjnych dla uprawiania turystyki (w przedziale >8). . .do 25% powierzchni Czynniki obniżające 2.000.25 . Zanieczyszczenie wód 0 pkt. które otrzymały noty powyżej wartości 8 i nie są zagospodarowane turystycznie mają możliwość rozwoju z racji potencjału turystycznego.do 25% powierzchni -1 pkt. etc. . .7 pkt).75 . Tereny.100% powierzchni MAPA BONITACJI PUNKTOWEJ Do pracy dołączono kartogram. . utworzony na podkładzie mapy topograficznej gminy w skali 1: 50. na który składają się przede wszystkim: różnorodność krajobrazu. .75% powierzchni -3 pkt. .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->