P. 1
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna

|Views: 207|Likes:

More info:

Published by: Kasia Katarzyna on Sep 24, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2012

pdf

text

original

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego jako powieść polityczna

Kompozycja- Narzekano zwłaszcza na brak równowagi i proporcji między poszczególnymi częściami, uważając Nawłoć za utwór samodzielny, nie pasujący do całości. Rzeczywiście częśd druga pod względem artystycznym jest najbardziej udana. Żadnego innego obszaru rzeczywistości pisarz nie przedstawił z takim epickim rozmachem i talentem, jak domu ziemiaoskiego z jego dobrotliwą, łagodną życzliwością, dobrobytem i patriotyzmem. Wszak dwaj młodzi przyjaciele witani są z dumą i radością jako żołnierze wracający z wolny polsko-bolszewickiej, i to zarówno przez rodzinę, jak i służbę wyrażającą gorąco i z fantazją swe przywiązanie do jaśnie panicza. Z punktu widzenia kompozycji Nawłod stanowi częśd nadmiernie rozbudowaną, ale w całości fabularnej znajduje swoje ideowe uzasadnienie jako etap w dojrzewaniu ideowym i patriotycznym oraz społecznym Cezarego Baryki. Częśd Trzecia- ideowo i politycznie najważniejsza. Ukazuje spory polityczne w społeczeostwie, problemy młodego pokolenia, starcia stanowisk ideowych między Baryką, Gajowcem i komunistami, zawiera pytania o przyszłośd kraju. W Przedwiośniu została przezwyciężona luźnośd epizodów, charakterystyczna dla poprzednich powieści Żeromskiego. Dzięki temu powieśd tworzy zamkniętą kompozycyjnie całośd, akcja zaś rozwija się zgodnie z naturalnym porządkiem losu człowieka. O wysokim poziomie artystycznym utworu decyduje kompozycyjna dynamika narracji. Akcję prowadzi narrator w trzeciej osobie. Fabuła rozwija się dzięki jego relacji wzbogaconej dowcipnymi dialogami. Bezstronnośd narratora zakłóca liryzm, szczególnie wtedy, gdy sposób opowiadania wzbiera subiektywizmem spojrzenia od strony postaci. Przeniesienie obiektywnego punktu widzenia narratora na subiektywny punkt widzenia postaci dokonuje się za sprawą mowy pozornie zależnej. Wyraźnie naturalistycznej proweniencji jest fizjologiczna koncepcja erotyki w Przedwiośniu. Cezary, jak wielu poprzednich bohaterów Żeromskiego ulega potędze zmysłów. Miłośd Cezarego do Laury ma podłoże wyłącznie sensualistyczne. Równie silnym odczuciem fizycznym poddana została miłośd Wandy Okrzyosiej do Baryki. Miłośd szalona, namiętna, nieopanowana prowadzi Cezarego do zadania Laurze ciosu szpicrutą, a Wandę do otrucia Karoliny. Analogicznie kobiety u Żeromskiego są pociągające, zepsute, ale kryją w sobie wiele tajemnic. Kreacja skromnej w utworze postaci Wandy służy ukazaniu szczególnego przypadku patologii uczud miłosnych. Ich tajemniczośd i siła doprowadzają bohaterkę do zaburzeo psychicznych. Powieściowa dynamika narracji eliminuje częściowo opisy. Jest ich niewiele, a niektóre mają charakter opisu naturalistycznego, jak na przykład opis taoczących ciotek Wielosławskich. Turpistyczny opis sytuuje ciotki po stronie postaci negatywnych. Niestety, uzasadnienie tego faktu kryje się głównie w ich starości, nie wiąże się bezpośrednio z ich próżniaczym stylem życia.

To z jej wykrzywionych od krzyku ust wyczytał prośbę o litośd i może pomstę przez walkę ze złem? Ten imperatyw etyczny pozostał mu wskazówką w dalszej drodze. że godne raczej potępienia niż współczucia. Syn dośd dobrze usytuowanego urzędnika w Baku. E. Krytyka lewicowa również nie była wolna od interpretacyjnych uproszczeo Po powrocie z Rosji Cezary Baryka często wraca do obrazów z lat rewolucji. Przed czym? Zapewne przed katastrofą. Sodoma i Gomora wzywa pomocy. przeszedł okres chuligaostwa. architekturą. gdzie wiózł na wozie trupów piękną. w którym samotna jednostka skazana jest niejako na wyobcowanie i nędzę. razi. akcentujący rozbestwienie instynktów. ) Obraz rewolucji w Baku. Ligocki) oskarżali pisarza o szerzenie komunizmu. Własnym językiem posługuje się również kapelan i kucharz Maciejunio. wcześniej doświadczył największych bestialstw.. które Cezarego zadziwiają własnym folklorem. a nędzne bytowanie tak niechlujne. groźny żywioł. w Polsce jako były bolszewik. o sprzyjanie bolszewikowi. W każdym bowiem środowisku był trochę wyobcowany: w Rosji jako Polak. Z naturalizmem ma związek koncepcja miasta oraz wizja rewolucji.Język Przedwiośnia wzbogaca w równym stopniu naturalistyczna poetyka brzydoty. raczej ma ostrzegad. zakłócającej pisarzowi spokój sumienia i zmusid obywateli do zajęcia się drażliwymi problemami. pomaganie im. sprzyjanie. jakich ludzie mogą dopuścid. Żeromski indywidualizuje język postaci. przyciąga i odsłania przed człowiekiem wszystkie uroki: wabi wielkością. mówiący lepiej po rosyjsku niż po polsku. niewinną dziewczynę.in. odpycha. Przyciągają jednak uwagę wszystkim. napawa grozą. Ów samolubny jedynak doznał wstrząsu jeszcze w Baku. jaki zawiera Przedwiośnie. rozpieszczony nastolatek uzyskał całkowitą wolnośd po wyjeździe ojca na wojnę w 1914 r. Okazał wrażliwośd na krzywdę społeczną obserwowaną w Chłodku i Warszawie. co cuchnie. manifestowane naśladowaniem mowy. Pełne komicznej powagi i uczoności wypowiedzi stajennego Jędrka wskazują na jego głębokie przywiązanie do paostwa. który idzie na Belweder. Właśnie w Baku Cezary spotyka ojca nad kloaką. Jeżeli Żeromski wybrał właśnie taki najbiedniejszy skrawek miasta. co młodopolski liryzm. Ujrzał wreszcie niedole matki. nie budzi żadnych pozytywnych refleksji. Mimo to myśl Cezarego krąży wokół problemu zrównania poziomu życia tych ludzi z poziomem życia innych ludzi. Zycie dorosłych natomiast wydało mu się próżniacze. kusi rozkoszami. Miasto w powieści to złożony organizm ludzki. życiem kulturalnym. przez pewien czas działał na rzecz rewolucji w koocu został jej ofiarą. Wychowany w luksusie. przed apokaliptyczną rewolucją. by mocniej ukazad zjawisko nędzy. Stefan Żeromski zatem bije na alarm. do czego również w imię prawdy dążyli naturaliści. według niego. W powieści zatem najbardziej zasmuca Cezarego widok nędznych dzieci żydowskich. a nie jakąkolwiek polityczną walkę. Taka bowiem. To humanitarne podejście do zagadnieo nędzy wywołało u niektórych klerykalnych i prawicowych środowiskach posądzenie pisarza o filosemityzm (przyjacielski stosunek do Żydów. jest służba literatury. Z drugiej strony miasto jako istota żyjąca. To ta wrażliwośd nakazuje mu stanąd na cele zbiedzonego tłumu . Pisarz jest bystrym obserwatorem codzienności. rejestruje życie w miejskich dzielnicach. straszy dramatami ludzkimi. KREACJA BOHATERA .Czy Cezary Baryka jest czy nie jest komunistą? Krytycy prawicowi (m. to pewnie po to.

To. ale-byd może. cierpienia i niedoli. stowarzyszeo robotników. że pisarz chciał rewolucji pod sztandarem partii. Przeszkadzały w tym jednak sprzeczności tkwiące w ustroju kapitalistycznym. jeżeli wiedział o rozwijającym się systemie opieki społecznej.Cezary nie ujawniał tylko oczekiwao samego pisarza. Nie sposób zaprzeczad faktom z rzeczywistości. wcale nie dowodzi. gdy chciał uznad „odradzającą się Polskę” za świadomego lekarza. o znaczeniu i roli ówczesnych związków zawodowych. samotnik rewolucjonista. o szerzącej się oświacie i kulturze wśród robotników.Wątpliwości Cezarego obrazują pewnie wątpliwości samego Żeromskiego. Baryka zatem to kolejny romantyczny buntownik. że Cezary łączy się z buntem organizowanym przez komunistów i staje na czele pochodu robotniczego. . Polskie paostwo dążyło do demokratyzacji życia społecznego. którego etyka nie pozwala biernośd i obojętnośd wobec zła.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->