Praca klasowa nr1

kl. 1A

grA

Imię:........................................................
Nazwisko.................................................
Nr:............................................................
2 −3 ⋅ 3 − 64
=
1.
0,2 −1 : 0,3 −1
2.

(

2 + 32

) − (5 − 2 )
2

2

=

2
1
2
3. 1,2 ⋅ 1 − 0, (27) ⋅ 1 − (−3) : 1 =
3
10
3

4. Oblicz NWD(160,140)+NWW(12,15)= gdzie NDW - największy wspólny
dzielnik, NWW - najmniejsza wspólna wielokrotność.

5. Uzasadnij, że liczba

84 + 32 5 + 84 − 32 5 jest liczba całkowitą.

6. Średnia wzrostu w grupie 9 osób wynosiła 183cm. Gdy do tej grupy dołączył jeszcze
Adam to średnia wszystkich osób wyniosła 184cm. Jak wysoki jest Adam?

7. Usuń niewymierność z mianownika:
2 3 −3
=
3 2 − 19
8. Oblicz sumę liczb a i b jeżeli:
2 50 + 2 49
a = 25
4 + 4 26
1
b=
− 0,5 2 + 05
2
9. Zapisz w najprostszej postaci wyrażenie:
( x −1 y −3 ) : ( x 4 : y 5 ) −2 =
10. (*) Wykaż, że liczba 512 − 4 6 dzieli się przez 21