P. 1
KINdynBRYŁA

KINdynBRYŁA

|Views: 2,001|Likes:
Wydawca: ada_111524044

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ada_111524044 on Oct 20, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

ZADANIA Z ZESTAWÓW MATURALNYCH – MECHANIKA 1. Zadanie 1.

(1 pkt)
Tomek wchodzi po schodach z parteru na piętro. Różnica wysokości między parterem a piętrem wynosi 3 m, a łączna długość dwóch odcinków schodów jest równa 6 m. Wektor całkowitego przemieszczenia Tomka ma wartość A. 3 m B. 4,5 m C. 6 m D. 9 m

2. Zadanie 2. (1 pkt)
Wykres przedstawia zależność wartości prędkości od czasu dla ciała o masie 10 kg, spadającego w powietrzu z dużej wysokości. Analizując wykres można stwierdzić, że podczas pierwszych 15 sekund ruchu wartość siły oporu A. jest stała i wynosi 50 N. B. jest stała i wynosi 100 N. C. rośnie do maksymalnej wartości 50 N. D. rośnie do maksymalnej wartości 100 N.

3. Zadanie 6. (1 pkt)
Piłkę o masie 1 kg upuszczono swobodnie z wysokości 1 m. Po odbiciu od podłoża piłka wzniosła się na maksymalną wysokość 50 cm. W wyniku zderzenia z podłożem i w trakcie ruchu piłka straciła energię o wartości około A. 1 J B. 2 J C. 5 J D. 10 J

4. Zadanie 1. (1 pkt)
Spadochroniarz o masie 75 kg opada na spadochronie pionowo w dół ze stałą prędkością o wartości 5 m/s. Siła oporów ruchu działająca na spadochroniarza wraz ze spadochronem wynosi około A. 25 N. B. 75 N. C. 250 N. D. 750 N.

5. Zadanie 2. (1 pkt)
Stalowa kulka została upuszczona z wysokości jednego metra nad powierzchnią ławki szkolnej. Po odbiciu od powierzchni ławki maksymalne wzniesienie kulki wyniosło 0,25 m. Pomijając wpływ oporu powietrza na ruch kulki możemy powiedzieć, że podczas odbicia od powierzchni ławki kulka straciła A. 50% swojej energii całkowitej. B. 25% swojej energii całkowitej. C. 75% swojej energii całkowitej. D. 100% swojej energii całkowitej.

6. Zadanie 1. (1 pkt)
Dwaj kolarze zbliżali się do mety, jadąc jeden obok drugiego ruchem jednostajnym z prędkością 15 m/s. W odległości 100 m od mety jeden z nich przyspieszył i jadąc ruchem jednostajnie przyspieszonym po sześciu sekundach minął metę. W jakiej odległości od mety znajdował się wówczas drugi kolarz jadący do końca z niezmienną prędkością? 1

A. 2,5 m

B. 5 m

C. 10 m

D. 15 m

7. Zadanie 3. (1 pkt)
Pomiędzy nieruchomy stół i poruszającą się jak na rysunku linijkę włożono okrągły ołówek. Ołówek porusza się (zakładając, że nie występują poślizgi) A. w lewo z prędkością o wartości 4 cm/s . B. w prawo z prędkością o wartości 4 cm/s . C. w prawo z prędkością o wartości 2 cm/s . D. w lewo z prędkością o wartości 2 cm/s.

8. Zadanie 1. (1 pkt)

Cząstka α porusza się po okręgu (rys.) z prędkością o stałej wartości i zmiennym kierunku.

Siłę zmieniającą prędkość przedstawia wektor u u r ur u ur u ur u A. F1 B. F2 C. F3 D. F4

9. Zadanie 4. (1 pkt)

Z balkonu znajdującego się na wysokości 5 m nad ziemią dziecko upuściło misia (bez prędkości początkowej). Na poniższym wykresie przedstawiono zależność energii potencjalnej i kinetycznej spadającego misia od czasu.

Na podstawie wykresu określ, które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe. A. Czas spadania misia był równy 1 s. B. Masa spadającego misia wynosi 0,1 kg. C. Podczas spadania misia działają siły oporu. D. Miś uderzył w ziemię z prędkością 12 m/s. 2

która spoczywa na powierzchni jeziora.10. Zadanie 14. Łódka (2 pkt) Chłopiec o masie 50 kg znajduje się w łódce. że możemy ją uznać za równą zeru. Zadanie 2. co trwa 20 minut. że prędkość początkowa cząstki wprowadzonej do akceleratora jest tak mała. której nurt ma prędkość 1 m/s. działając siłą o wartości 200 N zwróconą poziomo. V0 . Wartość prędkości motorówki względem wody wynosi 3 m/s. Oblicz wartość prędkości tratwy. Masa łódki wynosi 50 kg.prędkość w danej chwili. Statek dopływa po 10 minutach do przystani B. Przyjmij. to tratwa dociera do przystani B. (3 pkt) Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym można obliczyć. to siła tarcia ma wtedy wartość równą A) 50 N B) 150 N C) 200 N D) 350 N 11. działając siłą o wartości 150 N zwróconą poziomo. 3 . s . Oblicz.przyspieszenie. płynie pod prąd motorówka. Zadanie 11. 14. Zadanie 12. W obliczeniach przyjmij stałą wartość prędkości wody w rzece.droga. a . 13. wytworzonego pomiędzy metalowymi elektrodami w kształcie rur. Gdy statek rusza z przystani B w stronę przystani A. należy ją pchnąć. gdzie zabiera na pokład pasażerów. Gdy próbujemy przesunąć tę szafę. posługując się wzorem: V 2 = V02 + 2as gdzie:V . W akceleratorze liniowym w celu zwiększenia prędkości naładowanej cząstki przepuszcza się ją przez jednakowe obszary pola elektrycznego. ile sekund będzie trwał rejs motorówką między przystaniami odległymi od siebie o 2000 m. Zadanie 11. W pewnej chwili chłopiec wyrzuca poziomo z prędkością o wartości 4 m/s metalową kotwicę wzdłuż osi łódki. Masa kotwicy jest równa 5 kg. Wartość prędkości statku względem wody wynosi 5 m/s. (1 pkt) Aby ruszyć z miejsca ciężką szafę. 12. Oblicz wartość prędkości łódki względem wody.prędkość początkowa. Statek i tratwa (3 pkt) Z przystani A wyruszają jednocześnie w dół rzeki statek i tratwa. (2 pkt) Po rzece.

że wartość przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s2. Krople deszczu (4 pkt) Z krawędzi dachu znajdującego się na wysokości 5 m nad powierzchnią chodnika spadają krople deszczu. Klocek (5 pkt) Drewniany klocek przymocowany jest do ściany za pomocą nitki. a jej prędkość końcowa jest równa 10 m/s. że czas spadania kropli wynosi 1 s. W obliczeniach pomiń opór powietrza oraz przyjmij. jeżeli usunięto nitkę łączącą klocek ze ścianą.2 7.25 1. że wartość prędkości naładowanej cząstki po 5-tym przejściu przez obszar pola elektrycznego można zapisać wzorem V = 10ax jeżeli prędkość początkowa ładunku była równa zero. 12. że wartość przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s2 4 . aby nitka nie uległa zerwaniu. która wytrzymuje naciąg siłą o wartości 4 N.2 1. Zadanie 9.6 3.1 (3 pkt) Oblicz maksymalną wartość powoli narastającej siły F.5 N.5 Narysuj wykres zależności siły rozciągającej od wydłużenia nici i oblicz współczynnik sprężystości włókna.75 0. Przyjmij. Samochód na podnośniku (3 pkt) Podczas stygnięcia wody w szklance od temperatury wrzenia do temperatury otoczenia wydziela się energia o wartości około 67200 J.0 6.1 (2 pkt) Wykaż. na jaką wysokość można by podnieść samochód o masie 1 tony. Zadanie 11.5 0. W tabelce zamieszczono zależność zmiany długości włókna od przyłożonej siły.2 (2 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia. 17. 11. 16. 18. Współczynnik tarcia statycznego klocka o podłoże wynosi 0. 15. Zadanie 12. że cząstka przyspieszana w polu elektrycznym porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.8 5 1. wykorzystując energię o podanej wartości. z jakim będzie poruszał się klocek. w niutonach Wydłużenie. (3 pkt) Nić z włókna szklanego poddano mechanicznemu rozciąganiu.Wykaż. że wartość siły tarcia kinetycznego jest równa 1.25 0. Zadanie 15. 11. w milimetrach 0 0 0. Siła. W obliczeniach przyjmij. a do klocka przyłożono poziomo skierowaną siłę o stałej wartości 6 N. Przyjmij. Oblicz.2. z jaką można poziomo ciągnąć klocek.4 2.

na którym nawijane jest płótno zasłaniające okno (rys).2 (2 pkt) Uczeń. aby po klaśnięciu w dłonie słuchacz usłyszał echo. Odległość dziecka od osi obrotu karuzeli wynosi 2 m. że wartość prędkości dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s.1 (1 pkt) Wyjaśnij.1 s dwa dźwięki odbieramy jako jeden o przedłużonym czasie trwania (powstaje pogłos). (2 pkt) Oblicz drogę przebytą przez dziecko z A do B. a jego masa 2 kg. 19. Przedstaw na wykresie zależność wartości prędkości od czasu dla co najmniej 3 kolejnych kropli. dlaczego w trakcie podnoszenia rolety ruchem jednostajnym. siła z jaką trzeba ciągnąć za sznurek nie jest stała. Przyjmij. że uderzają one w chodnik w jednakowych odstępach czasu co 0. aby podnieść rozwiniętą roletę. 21. od czasu. obserwując spadające krople ustalił. Roletę można podnosić i opuszczać za pomocą sznurka obracającego wałek.1 s są słyszane przez człowieka oddzielnie (powstaje echo). (1 pkt) Wpisz w odpowiednich miejscach pod rysunkami określenia: przemieszczenie i tor. Wykonując wykres przyjmij. Długość płótna całkowicie rozwiniętej rolety wynosi 2 m. Zadanie 13. Oblicz. Echo (3 pkt) Jeżeli dwa jednakowe dźwięki docierają do ucha w odstępie czasu dłuższym niż 0. 20. Zadanie 19. Zadanie 11. Jeśli odstęp czasu jest krótszy od 0. 5 . 22.5 sekundy.12.1. Roleta (3 pkt) Roleta okienna zbudowana jest z wałka.2 (2 pkt) Oblicz pracę. jaką należy wykonać. Karuzela (3 pkt) Siedzące na krzesełku karuzeli dziecko poruszało się tak jak pokazano na rysunku. Rowerzysta (2 pkt) Wykres przedstawia zależność wartości prędkości rowerzysty poruszającego się po prostej. że czas spadania kropli wynosi 1 s. a wartość prędkości końcowej jest równa 10 m/s. 11.2. 11. Przyjmij. w jakiej najmniejszej odległości od słuchacza powinna znajdować się pionowa ściana odbijająca dźwięk. że średnica wałka nie zależy od ilości płótna nawiniętego na wałek oraz pomiń siły oporu ruchu. Zadanie 12. 13. 13. nawijając całkowicie płótno na wałek.

Gwóźdź (5 pkt) Młotek o masie 0. a drugą połowę z prędkością o wartości 60 km/h.7 m. o stałym nachyleniu. Zadanie 13. Przyjmij. Zadanie 11. podczas wbijania gwoździa w drewno.5 kg poruszający się z prędkością o wartości 10 m/s.2 (2 pkt) Podaj dwie przyczyny. Po odbiciu od podłoża wzniosła się ona na maksymalną wysokość 0. Załóż. po jakim samochód zatrzyma się. Oblicz wartość przyspieszenia narciarza.1.2. jadącego pod wiatr ze stałą prędkością. była równa 2500 N. 23. Piłeczka (4 pkt) Piłeczkę pingpongową o masie 3 g upuszczono z wysokości 1 m na twarde podłoże. Oblicz wartość przyspieszenia. Zadanie 12. Droga hamowania jest równa drodze przebytej przez samochód w ciągu pierwszych 50 s ruchu przedstawionego na wykresie. (3 pkt) Oblicz wysokość z jakiej należałoby swobodnie upuścić ten młotek aby uderzenie wbiło gwóźdź na tę samą głębokość. 27. że podczas hamowania porusza się on ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym. 26. że narciarz poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Po upływie 50 sekund ruchu przy prędkości o wartości 40 m/s samochód rozpoczyna hamowanie. Po ustaniu wiatru wartość siły oporu zmniejszyła się do 2000 N. 25. 18. 18.1 (2 pkt)Oblicz. z jaką poruszał się rowerzysta w czasie 4 sekund. 17. rozpoczął zjazd i po przebyciu drogi 60 m osiągnął prędkość o wartości 12 m/s. 28. Samochód (3 pkt) Wykres przedstawia zależność prędkości poruszającego się samochodu od czasu. Oblicz czas. z jakim zaczął poruszać się wtedy samochód. (2 pkt)Oblicz średnią wartość siły. Motocyklista (4 pkt) Oblicz wartość średniej prędkości motocyklisty na prostoliniowym odcinku drogi jeśli pierwszą połowę odcinka drogi przebył z średnią prędkością o wartości 40 km/h. 24. Narciarz (2 pkt) Narciarz stojący na zboczu góry. z jaką młotek działa na gwóźdź w czasie uderzenia. jeśli siła napędowa nie uległa zmianie. Zadanie 14.Oblicz wartość prędkości średniej. o ile w tym czasie zmniejszyła się energia mechaniczna piłeczki. Zadanie 17. 6 . 17. uderza prostopadle jego główkę i po upływie 0. Samochód (3 pkt) Wartość siły oporu dla samochodu o masie 1 tony. Zadanie 18. które powodują zmniejszenie energii mechanicznej piłeczki w opisanej powyżej sytuacji.002 s zatrzymuje się.

5 1 1.1 s.29. a odległość od środka masy klocka wahadła do punktu zawieszenia wynosiła 1 m. że kulka ma masę 0. (4 pkt) czas spadania w sekundach energia potencjalna w dżulach 0 0. wahadło balistyczne będące (w dużym uproszczeniu) zawieszonym na linkach klockiem. za każdym razem wynosiła 500 m/s. (1 pkt) b) Narysuj wykres ilustrujący zależność energii potencjalnej od czasu dla swobodnie spadającej kulki. Oblicz wartość średniej siły. Śnieżka (3 pkt) Kulka o masie 0. Pomiary wykonano dla 5 klocków o różnych masach (linia przerywana przedstawia zależność teoretyczną).2 kg ulepiona z wilgotnego śniegu uderzyła prostopadle w betonową ścianę z prędkością o wartości 10 m/s. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2 Wykorzystaj tabelę zamieszczoną poniżej (dokonaj odpowiednich obliczeń). 30. 7 . w którym grzęzną wystrzeliwane pociski. a) Zapisz formułę matematyczną (wzór) opisującą zależność energii kinetycznej kulki od czasu jej spadania. że czas zderzenia wynosił 0. Zadanie 13. od masy klocka. Wahadło balistyczne (12 pkt) Na rysunku poniżej przedstawiono schematycznie urządzenie do pomiaru wartości prędkości pocisków wystrzeliwanych z broni palnej. Wartość prędkości pocisku.5 3 31. Po trafieniu pociskiem wahadło wychyla się z położenia równowagi i możliwy jest pomiar jego energii kinetycznej. tuż przed trafieniem w klocek wahadła. Zadanie 19.1 kg i spada z wysokości 45 m. Podstawowym elementem takiego urządzenia jest tzw. W obliczeniach pomiń masę linek mocujących klocek wahadła. Kulka przykleiła się do ściany.5 2 2. Punkty na wykresie przedstawiają zależność energii kinetycznej klocka wahadła z pociskiem (który w nim ugrzązł) tuż po uderzeniu pocisku. Załóż. Metalowa kulka (5 pkt) Mała metalowa kulka o masie 0.1 kg spada swobodnie. Zadanie 22. Przyjmij. jaką ściana działała na śnieżkę.

wahadło zatrzymało się w miejscu. W obliczeniach możesz skorzystać z podanych poniżej wartości funkcji trygonometrycznych. 1. jaka powinna być masa klocka wahadła. 8 .1 (3 pkt) Wykaż. że masa pocisku wynosi 0. analizując wykres. jaki upływa od początku skoku.1 (2 pkt) Zamieszczony poniżej wykres przedstawia uproszczoną zależność wysokości skoczka nad powierzchnią Ziemi od czasu. Załóż.3 (4 pkt) Oblicz. a następnie trafieniu pociskiem w chwili przechodzenia wahadła przez położenie równowagi. 22. że masa pocisku jest równa 0.1 (2pkt) Oszacuj wartość średniego przyspieszenia pocisku (w m/s2) podczas grzęźnięcia w klocku. Pomiń wzrost skoczka oraz ciężar liny. BUNGEE – czyli skoki na linie (12 pkt) . że trwa ono 0.2ms. sin 30°= cos 60°= 2 1 = 0.50 sin 60°= cos 30°= 2 3 ≈0.2 (3 pkt) Oblicz wartość prędkości klocka z pociskiem bezpośrednio po zderzeniu w sytuacji. Przeanalizuj wykres oraz zjawisko spadania skoczka (działające siły) i zapisz w tabeli nazwę rodzaju ruchu (przyspieszony.22. Po wyprostowaniu lina zaczyna się rozciągać o długość x i hamuje ruch zawodnika. 22.87 32. 22. Wykonując taki skok zawodnik przywiązuje do nóg sprężystą linę o długości D (zamocowaną drugim końcem do platformy startowej) i powoli przechylając się rozpoczyna swobodne spadanie w dół. gdy masa klocka była 499 razy większa od masy pocisku. Zadanie 1.008 kg. Do obliczeń przyjmij. opóźniony). aby po wychyleniu z położenia równowagi wahadła o 60o. jakim porusza się skoczek dla każdego etapu. zwolnieniu go.008 kg. Skoki na linie zaczęły być popularne w różnych krajach w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

5 (2 pkt) Wykaż. kiedy lina jest wyprostowana. Pomiarów dokonano z dokładnością: ∆F = ± 50 N. ∆x = ± 0. że maksymalne wydłużenie liny podczas skoku wynosi około 20 m. służące do wyciągania wody ze studni. 28. 1.1. której górny koniec przymocowany jest do kołowrotu. zaznacz punkty. Na kołowrocie nawinięta jest nieważka i nierozciągliwa linka. dokonano pomiarów zależności wydłużenia liny od wartości siły. skale wielkości i jednostki. W tym celu dobierz odpowiednio osie współrzędnych.4 (2 pkt) Oblicz wartość prędkości skoczka w momencie. z jaką ją rozciągano. któremu zamocowano do nóg koniec liny pochyla się i spada z platformy startowej. Ciężar liny pomiń. Zadanie 28.2 (4 pkt) Przed użyciem liny do skoków bungee. którego masa wynosi 10 kg. o współczynniku sprężystości równym 130 N/m. zamocowany jest nad studnią (rys. 1. nanieś niepewności pomiarowe i wykreśl linię ilustrującą tę zależność. Moment 9 . 1. Kołowrót (11 pkt) Kołowrót w kształcie walca.1 (6 pkt) Pod wpływem ciężaru pustego wiadra linka rozwija się. ma długość D = 20 m. Wyniki zapisano w tabeli: Siła F.). ale jeszcze nie napięta. Swobodnie zwisająca lina. Do dolnego końca linki przymocowano wiadro o masie 5 kg. Narysuj siły działające w tym układzie oraz oblicz przyspieszenie wiadra. wykonując niezbędne obliczenia. Człowiek o masie 65 kg. m 550 4 650 5 900 7 1250 10 1850 14 2350 18 Wykonaj na sąsiedniej stronie wykres zależności wartości siły rozciągającej linę od wydłużenia liny.5 m. Pomiń opory powietrza. 33.3 (2 pkt) Wykaż. że średnia wartość współczynnika sprężystości badanej liny wynosi około 130 N/m. N Wydłużenie x. powodując ruch obrotowy kołowrotu.

Przyjmij. Przyjmij przyśpieszenie ziemskie g = 10m/s2 . Masa wiadra wypełnionego wodą jest równa 25 kg. a) (2 pkt) Oblicz wartość momentu bezwładności pręta z małpką siedzącą na końcu pręta. dlaczego parcie wody na dno podczas wyciągania wiadra wypełnionego wodą ze studni ruchem przyspieszonym jest większe niż podczas wyciągania wiadra ruchem jednostajnym.1 2 bezwładności walca względem osi obrotu wyraża się wzorem I= mr . że wykonywał jeden obrót 10 . Pomiń wpływ sił 2 oporu ruchu oraz korby z rączką na wartość przyspieszenia. jest wyciągane ze studni ruchem jednostajnym. Oś obrotu przechodzi przez środek rurki.5 kg. wiadro ze stanu pełnego zanurzenia (rys. małpka ma masę 2 kg. 28. jej masa wynosi 0.3 (2 pkt) Wyjaśnij. Narysuj wykres zależności wartości F siły naciągu linki od drogi L przebytej przez górny brzeg wiadra ponad lustrem wody w studni.2 (3 pkt) Po nabraniu wody. b) (2 pkt) W pewnej chwili pręt z małpką siedzącą na końcu został wprawiony w powolny ruch obrotowy tak. że rozmiary małpki są niewielkie w stosunku do długości pręta. 28. Zadanie 28. Poziom wody w studni nie ulega zmianom.). z której zrobione jest wiadro. Rurka ma długość 2 m. MAŁPKA I PULSAR (10 pkt) Na jednym z końców obracającej się wokół pionowej osi cienkościennej rurki siedzi małpka.4 m. Wiadro ma kształt walca o wysokości 0. Pomijamy objętość blachy. 34.

Małpka nie była z tego zbyt zadowolona i przeszła na środek pręta. Piłka (3 pkt) Gimnastyczka wyrzuciła pionowo w górę piłkę z prędkością o wartości 4 m/s. 750 N. Jądro gwiazdy gwałtownie zmniejsza swój promień. Pręt z siedzącą na środku małpką zaczął wirować szybciej. gdy małpka przeszła na jego środek? c) (3 pkt) Oblicz okres obrotu pręta. 35. 250 N. poziomym odcinku autostrady. Zadanie 1. jeżeli małpka siedzi na jego środku. D. C. Piłka 11 . 1 m/s. Dlaczego pręt zaczął wirować szybciej.5 m/s. Samochód (2 pkt) Samochód rusza z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem o wartości 3 m/s2 i porusza się po prostoliniowym. Wartość prędkości jednego z nich jest równa 4 m/s. D.100 km powstałymi w toku ewolucji gwiazd o masach większych od masy Słońca.na 10 sekund. mimo że nikt do niego nie podchodził. 3 m/s. natomiast wartość prędkości drugiego rowerzysty wynosi A. (1 pkt) Dwaj rowerzyści poruszając się w kierunkach wzajemnie prostopadłych oddalają się od siebie z prędkością względną o wartości 5 m/s. 37. 25 N. (1 pkt) Spadochroniarz o masie 75 kg opada na spadochronie pionowo w dół z prędkością o stałej wartości 5 m/s. Zadanie 13. Wagon poruszając się ruchem jednostajnie opóźnionym zatrzymał się po upływie 20 s. Sprawdź (wykonując obliczenia). 75 N. Zadanie 11. Siła oporów ruchu ma wartość około A. B. 39. Zadanie 2. Okres jednego obrotu jest rzędu nawet jednej setnej sekundy. 36. Wagon (2 pkt) Lokomotywa manewrowa pchnęła wagon o masie 40 ton nadając mu początkową prędkość o wartości 5 m/s. Powstały obiekt składa się głównie z neutronów i bardzo szybko wiruje. d) (3 pkt) Pulsary są gwiazdami neutronowymi o średnicy rzędu 20 . 4. 38. C. 9 m/s. Oblicz wartość siły hamującej wagon. a materia poza jądrem zostaje wyrzucona w przestrzeń. Oblicz wartość prędkości średniej samochodu po pierwszych czterech sekundach ruchu. Zadanie 12. B. czy zmniejszenie promienia jądra gwiazdy ze 100 000 km do 10 km (przy zachowaniu stałej masy jądra) prowadzi do zmniejszenia okresu obrotu z 30 dni do setnych części sekundy.

gdy kulka uderza w wózek. Załóż. korzystając z przyjętych powyżej oznaczeń. Przyjmij.8 m została odchylona od pionu o kąt 90o wzdłuż łuku AB. Oblicz wartość siły naciągu nici w momencie. Po zwolnieniu uderzyła w spoczywający stalowy wózek. który zaczął poruszać się po szynach praktycznie bez tarcia. Wykorzystaj wzory podane w treści zadania. z jaką piłka uderzy o podłogę.4 (2 pkt) Zapisz. Przyjmij. 1. Oblicz wartość prędkości. Masa wózka wynosi 2 kg. 40. jaką trzeba wykonać powoli odchylając pionowo wiszącą kulkę z położenia A do położenia B.5 (2 pkt) Oblicz wartości prędkości jakie uzyskają wózek i kulka w wyniku zderzenia. Zadanie 1. 1. że na piłkę nie działa siła oporu.3 (2 pkt) Wykaż. Przyjmij. że kulka uderza w wózek z prędkością 12 .1 (2 pkt) Oblicz pracę. równania wynikające z zasad zachowania. że wartość prędkości kulki podczas uderzenia w wózek wynosi 6 m/s.w momencie wyrzucania znajdowała się na wysokości 1 m licząc od podłogi. 1. że wartość prędkości kulki w chwili uderzenia w wózek wynosi 6 m/s. że zderzenie ciał było doskonale sprężyste. które powinny być zastosowane do opisu zderzenia kulki z wózkiem (pozwalające wyprowadzić powyższe zależności). wisząca na nici o długości 1. Kulka i wózek (12 pkt) Stalowa kulka o masie 1 kg. a następnie zwolniona (rys. Wartości prędkości ciał po zderzeniu można obliczyć stosując wzory: 1.2 (2 pkt) 1.).

13 . w którym nić podczas maksymalnego wychylenia tworzy z pionem kąt 27o. 1.o wartości 6 m/s. B. D.6 (2 pkt) Wózek po uderzeniu kulki odjeżdża. wykresie 1. wykresie 2. Podaj. wykresie 3. Zadanie 3. (1 pkt) Zależność energii potencjalnej i kinetycznej od czasu podczas swobodnego spadania ciała z pewnej wysokości poprawnie przedstawiono na A. 2008 41. natomiast kulka zaczyna poruszać się ruchem drgającym. C. wykresie 4. Odpowiedź uzasadnij. czy w opisanej sytuacji można dokładnie obliczyć okres wahań takiego wahadła korzystając z zależności .

przyjmując.25 s ruchem przyspieszonym.5 kg oderwał się i spadł z wysokości 5 m. Zadanie 13. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2.1 (3 pkt) Zadanie 13. że tramwaj poruszał się po poziomej powierzchni ruchem jednostajnie opóźnionym. że samochód hamuje ruchem jednostajnie opóźnionym.42. o których informacje przedstawiono w tabeli. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. zamocowany pod sufitem wagonu. Przez d oznaczono całą długość drogi przebytej przez rowerzystę. Zadanie 14. Zadanie 12. który porusza się po poziomej prostej drodze.2 (2 pkt) W rzeczywistości podczas spadania działa siła oporu i oderwany element balkonu spadał przez 1. Zadanie 11. 43. Droga hamowania (2 pkt) Wykaż. odchylił się od pionu o kąt 15o Załóż. Wykonaj konieczne obliczenia. prostoliniowym. wykorzystując pojęcia energii i pracy. można wyznaczyć prędkość początkową pojazdu. 14 . W obliczeniach przyjmij. Przyjmij. Spadający element (5 pkt) Fragment balkonu o masie 0. 45. Na wykresie zaznacz odpowiednie wartości liczbowe. że podczas spadania była ona stała. 44. Zadanie 13. że znając współczynnik tarcia i drogę podczas hamowania do całkowitego zatrzymania pojazdu. Oblicz wartość siły oporu. Narysuj wykres zależności wartości prędkości od czasu spadania. uderzając w podłoże z prędkością o wartości 8 m/s. pomijając opory ruchu. a wartość siły hamowania jest stała. Tramwaj (4 pkt) Podczas gwałtownego awaryjnego hamowania tramwaju uchwyt do trzymania się. Rowerzysta (2 pkt) Rowerzysta pokonuje drogę o długości 4 km w trzech etapach. Oblicz całkowity czas jazdy rowerzysty. W obliczeniach przyjmij.

1 (2 pkt) Uzupełnij rysunek o pozostałe siły działające na beczkę podczas jej swobodnego staczania. W celu wyładowania beczek z samochodu położono pochylnię.2 (2 pkt) Narysuj. Beczka (12 pkt) Do hurtowni chemicznej przywieziono transport blaszanych beczek z gipsem. oznacz i nazwij siły działające na swobodnie wiszący uchwyt podczas hamowania. a beczkę potraktuj jak jednorodny walec. i miały kształt walca o średnicy 40 cm. Zadanie 1. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2. obracającego się wokół osi prostopadłej do podstawy walca i przechodzącej przez jej środek. Zadanie 1. Oblicz wartość opóźnienia tramwaju podczas hamowania.2 (2 pkt) Oblicz wartość siły nacisku beczki na równię podczas staczania. Moment bezwładności walca.Zadanie 14. tworząc w ten sposób równię pochyłą. Masa gipsu wynosiła 100 kg. Zapisz ich nazwy. z jakiej beczki staczały się swobodnie bez poślizgu wynosiła 100 cm.1 (2 pkt) Zadanie 14. jeżeli kąt nachylenia pochylni do poziomu wynosi 30o Zadanie 1. który nie mógł się przemieszczać. 46. z której wykonano beczkę pomiń. Masę blachy. Beczki były ściśle wypełnione gipsem. jest równy Zadanie 1. Wysokość.3 (4 pkt) 15 .

65 m/s Zadanie 1. nie spowoduje zmiany wartości przyspieszenia kątowego. Odgłos eksplozji dociera do obserwatora znajdującego się w pewnej odległości po czasie 0.1 (2 pkt) 16 . 11. korzystając ze związku pomiędzy energią i pracą.65 m/s Zadanie 1. również ściśle wypełniający beczkę. wystrzelona z powierzchni Ziemi pionowo w górę. Zadanie 11. 11.3 (2 pkt) Oblicz minimalną wartość prędkości początkowej. 13. Zadanie 13. W obliczeniach nie uwzględniaj oporów ruchu. zasięg toczenia się beczki po poziomej trawiastej powierzchni. z jaką musi wystartować rakieta z powierzchni Ziemi. W odległości 10 cm od osi obrotu talerza postawiono małą szklaneczkę z wodą i włączono kuchenkę.2 (1 pkt) Oblicz odległość obserwatora od miejsca w którym eksploduje rakieta.Wykaż. powodując obracanie się talerza. Kuchenka mikrofalowa (4 pkt) W kuchence mikrofalowej znajduje się szklany talerz obrotowy. Skorzystaj z zasady zachowania energii. że dźwięk rozchodzi się w powietrzu z prędkością o wartości 330 m/s.1 (1 pkt) Oblicz wartość średniej prędkości.5 s od eksplozji. że podczas toczenia się beczki po trawie działa na nią stała siła oporu o wartości 50 N. Przyjmij. a wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest równa 3. z jakim obraca się beczka wokół osi prostopadłej do podstawy beczki i przechodzącej przez jej środek. W obliczeniach przyjmij. 47. osiąga wysokość 45 m po upływie 3 s i eksploduje.5 (2 pkt) Wykaż. że zmiana zawartości beczki z gipsu na cement (o innej niż gips masie). że wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest równa 3. z jaką wznosi się rakieta.4 (2 pkt) Oblicz. 48. Rakieta (4 pkt) Rakieta służąca do wynoszenia sztucznych ogni. 11.

W puste miejsce w tabeli należy wstawić liczbę A. Przyjmij. Wartości prędkości liniowych punktów A i B łańcucha podczas obrotów spełniają zależność A. tak jak przedstawiono na rysunku.Oblicz minimalny okres obrotu talerza. 800 lub 1200 obrotów/min.1 (2 pkt) Oblicz maksymalną wartość prędkości liniowej. Odpowiedź uzasadnij. B. Zadanie 12. 5.5 m.2 N. Pralka (4 pkt) Średnica bębna pewnej pralki automatycznej wynosi 0. 52. Zadanie 16. s 0 6 8 14 18 D. wyprowadzając odpowiednią zależność. t. 50.2 (2 pkt) Naszkicuj wykres ilustrujący zależność wartości siły odśrodkowej działającej na szklaneczkę od promienia okręgu. przy którym w opisanej sytuacji szklaneczka nie zsunie się z talerza. 49. że współczynnik tarcia statycznego szklaneczki o talerz wynosi 0. s. (1 pkt) W rowerze przednie koło zębate ma 42 zęby a tylne 14 zębów. Winda (5 pkt) W windzie na siłomierzu zawieszono ciężarek. Zadanie 12. Gdy winda znajdowała się w spoczynku siłomierz wskazywał 5 N. (1 pkt) W tabeli przedstawiono wartości drogi i czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego pewnego ciała.01. vA = vB C. 17 . Podczas ruchu windy odczytano wartość siły równą 5. 8. jaką mogą w tej pralce osiągnąć części ubrania przylegające do bębna podczas wirowania. W pralce można ustawić programy. 13. vA = 1/3 vB B. vA = 9 vB 51. Na wykresie nie nanoś wartości liczbowych. 7. Zadanie 3.Zadanie 1. w których bęben wykonuje 600.2 (2 pkt) Wyprowadź wzór opisujący zależność wartości siły dociskającej ubrania do bębna pralki od częstotliwości obrotów bębna pralki podczas wirowania. Naszkicuj wykres ilustrujący tę zależność. 6. po którym porusza się szklaneczka. Zadanie 12. vA = 3 vB D. m 0 3 4 9 C.

Winda (7 pkt) Człowiek o masie 60 kg stoi w windzie. Zadanie 16. m/s Oblicz wartość średniej prędkości windy podczas trwania całego ruchu. która powoduje zmianę wskazań siłomierza.(1pkt) Samochód porusza się po prostoliniowym odcinku autostrady. (1 pkt) Piłka uderza o podłogę z prędkością o wartości 2 m/s skierowaną prostopadle do podłogi i odbija się od niej z prędkością o wartości 1. C.Zadanie 16. 56. 0 m/s. Zadanie 3. Zadanie 11. Drogę przebytą przez samochód opisuje równanie: s = 15 t + 1. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2.75 B.5 m/s. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości szybkobieżnej windy od czasu. 30 3 54. Przyjmij. 30 0. jakimi rodzajami ruchu i w którą stronę mogła poruszać się winda. 15 3 D. Przyspieszenie dośrodkowe kulki jest związane ze zmianą A. Zadanie 11. Zadanie 1. 2 Zadanie 11. W obliczeniach przyjmij. D.3 (2 pkt) 0 0 2 12 14 t.2 (3 pkt) Oblicz wartość siły nacisku człowieka na podłogę windy w ciągu dwóch pierwszych sekund ruchu. 15 0. 3. 55. Podaj. (1 pkt) Małą kulkę przymocowaną do nici wprawiono w ruch jednostajny po okręgu w płaszczyźnie poziomej.75 C. s 18 . że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2 2009 53.5 m/s.5 m/s.5 m/s. 2. wartości prędkości liniowej. Zadanie 2.2 (2 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia windy w opisanej sytuacji. Bezwzględna wartość zmiany prędkości piłki podczas odbicia wynosi A. C. B.5 t2 (w układzie SI z pominięciem jednostek). kierunku prędkości kątowej.1 (2 pkt) v. B. D. m/s2 A. Uwzględnij wszystkie możliwe przypadki. kierunku prędkości liniowej. Zadanie 11. Wartości prędkości początkowej i przyspieszenia samochodu wynoszą odpowiednio Wartość prędkości początkowej.1 (3 pkt) Nazwij siłę. 0. m/s Wartość przyspieszenia. która rusza z miejsca i porusza się w górę. wartości prędkości kątowej.

Wyprowadź równanie ruchu piłki. Zadanie 1. a człowieka potraktuj jak punkt materialny. Zadanie 19.Narysuj. Składowe wektora prędkości v0 mają wartości: v0 x = 12 m/s i v0 y = 16 m/s. Rozwiązując g zadania.5 (2 pkt) Inny zawodnik kopnął piłkę tak.1 (2 pkt) Na rysunku powyżej naszkicuj tor ruchu piłki kopniętej przez zawodnika oraz zaznacz wektor siły działającej na piłkę w najwyższym punkcie toru.2 (1 pkt) Oblicz czas lotu piłki z punktu A do punktu B. 57. a opór powietrza pomiń.3 (1 pkt) Oblicz wartość prędkości początkowej.4 m od niego. Ustal. Zadanie 1. drewnianym klockiem z haczykiem oraz poziomo ustawioną drewnianą deską. Uwzględnij na rysunku odpowiednie długości wektorów.6 (2 pkt) 19 . przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2. jaką zawodnik nadał piłce. Dysponowali siłomierzem. związanym z windą) podczas ruszania windy. Zadanie 1. czyli zależność y(x). r że upadła na ziemię w punkcie B w odległości 38.4 (2 pkt) Oblicz maksymalną wysokość. Zadanie 1. oznacz i nazwij siły działające na człowieka w windzie (w układzie nieinercjalnym. 58. Zasięg rzutu w takich warunkach można obliczyć ze wzoru Z = Zadanie 1. Zapisz ich pełne nazwy. jaką osiągnęła piłka. Zadanie 1. Doświadczenie (2 pkt) W pracowni fizycznej uczniowie wyznaczali współczynnik tarcia statycznego drewna o drewno. 2 v0 ⋅ sin 2α . jakie wielkości fizyczne powinni zmierzyć uczniowie w tym doświadczeniu. Zadanie 1. że podczas lotu współrzędne jej położenia zmieniały się w czasie według wzorów: x(t) = 5t oraz y(t) = 6t – 5t2 (w układzie SI z pominięciem jednostek). Piłka (12 pkt) Podczas treningu zawodnik stojący w punkcie A kopnął piłkę pod kątem α do poziomu tak.

(1 pkt) Jaką drogę przebędzie ciało w II fazie ruchu. jeżeli ich prędkość liniowa ma wartość 6. (1 pkt) Nazwij ruch ciała w I i II fazie ruchu. Kula (4 pkt) Na siłomierzu zawieszono w powietrzu kulę. ok.2. Zadanie 2. m 2 D. Masa molowa azotu jest równa 28 g/mol.8N . Jaka jest odległość krzesełek od osi obrotu karuzeli.3 m/s? A. a jego temperatura 27oC.Irlandzkiemu zawodnikowi Stevenowi Reidowi udało się nadać kopniętej piłce prędkość o rekordowej wartości 52. m 5 B. 2009/2010 59. Po zanurzeniu kuli w wodzie wartość wskazywanej siły wyniosła 0. 11.7 (2 pkt) Piłkę do gry w piłkę nożną napompowano azotem do ciśnienia 2000 hPa. (1 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia tego ciała w I i II fazie ruchu. 2 1/s. ok. ok.5kg od czasu pokazano na rysunku 11.5 m/s. m 60. Zadanie 1. jaki byłby maksymalny zasięg dla piłki. że azot traktujemy jak gaz doskonały. Zadanie 15. ok. Przyjmij. Zadanie 11. Objętość azotu w piłce wynosiła 5. Oblicz masę azotu znajdującego się w piłce. Oblicz. która po kopnięciu zaczyna poruszać się z wyżej podaną wartością prędkości przy zaniedbaniu oporów ruchu.6 dm3. jeżeli prędkość w tej fazie ma wartość 5m/s ? 61. m 3 C. (1 pkt) Częstotliwość obrotów karuzeli wynosi 0. (3 pkt) Narysuj wykres zmiany wartości prędkości od czasu dla tego ruchu. Wskazania wyniosły 2N. 11.4.1. 11. 20 .3. Ruch ciała (6 pkt) Zależność pędu ciała o masie 0.

b) F> 20 N.5m/s po poziomej powierzchni. dla której µkin = 0. Sporządź wykres zależności maksymalnej energii potencjalnej po każdym wahnięciu od numeru wahnięcia.Następnie kulę puszczono swobodnie w wodzie. Oblicz masę kulki oraz wartość sił oporu działających na tę kulkę w czasie ruchu jednostajnego. 1. 5. 62. (4 pkt) Po każdym pełnym wahnięciu energia potencjalna układu maleje o 20% zaczynając od wartości początkowej 20⋅ 10-3 J. 2.05. Wytrzymałość na zerwanie nici Fmax = 1.2N. Zadanie 2. Kulka (12 pkt) Na wysokości 2 m od podłoża zawieszono na nierozciągliwej nici o długości 50 cm stalową kulkę o masie 20g . (3 pkt) Z jakà mocą powinien pracować silnik elektryczny. (2 pkt) Do spoczywającej skrzyni przyłożono siły: a) F< 20 N . aby przesuwać skrzynię o masie kg 40 ze stałą szybkością 1. Zadanie 1. 4. pracuje ze sprawnością 95 %. Skrzynia (12 pkt) Na skrzynię o masie 20 kg działa równoległa do podłoża siła zmieniająca się jednostajnie w czasie. przesuwający poziomo skrzynki z jabłkami. Narysuj siły działające na skrzynię w obu przypadkach. Czy kulka zerwie się w najniższym położeniu? Odpowiedź poprzyj rachunkiem. (5 pkt) Kulkę puszczono swobodnie. 1. jeżeli jest on zasilany napięciem V 230 i pracuje z mocą 60 W. 1. Po pewnym czasie od rozpoczęcia ruchu prędkość opadania osiąga stałą wartość. dlaczego tak się dzieje. W obliczeniach przyjmij g= 10m/s 1. 2. 3. Oblicz wartość przyłożonej siły. Na wykresie zaznacz również wartość energii początkowej. (2 pkt) Silnik. 63. jeżeli współczynnik tarcia kinetycznego µ = 0. 21 . oblicz wartość współczynnika tarcia statycznego. Następnie wychylono ją o x=30 cm od pionu. 1. (2 pkt) Do skrzyni wrzucono kg 20 jabłek. Pozioma siła o stałej wartości działająca na skrzynię powoduje ruch skrzyni ze stałą szybkością 10m/s . (3 pkt) Korzystając z wykresu. W zapisie stosuj zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 2. Zmianę wartości siły tarcia w funkcji działającej siły przedstawiono na rysunku.08? 1. Uzupełnij tabelę wartości energii potencjalnej układu po każdym wahnięciu. Wyjaśnij. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu silnika. 2. 1.

jaki upłynął między uderzeniami kolejnych kulek o powierzchnię stołu jest A....2....2 (4 pkt) Wykonaj wykres ilustrujący zależność wysokości..... Zadanie 12......... Trzy siły (2 pkt) Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działających na klocek. Uzupełnij/dokończ zdanie: Zjawisko swobodnego spadku w ziemskim polu grawitacyjnym występuje wtedy.. Wykonaj niezbędne obliczenia.... po którym pierwsza kulka uderzyła w stół w porównaniu z czasem... jeżeli prędkość kulki wahadła w momencie uderzenia miała wartość √2m/s . Zadanie 11..... Zadanie 11. a zderzenie było idealnie sprężyste.......... gdy prędkość początkowa jest równa zero oraz .. (3 pkt) W punkcie A ustawiono kulkę o masie 20 g .. taki sam jak czasy między upadkiem kulek k1 i k2 oraz k2 i k3. 66....... od czasu spadania. C.. Spadający kamień (5 pkt) Zadanie 11...... Odległość między stołem a pierwszą kulką wynosiła 10 cm a odległości pomiędzy kolejnymi kulkami wynosiły 30 cm i 50 cm odpowiednio (rysunek).... na jakiej znajduje się kamień. najkrótszym z czasów między upadkiem kolejnych kulek. Oblicz zasięg lotu kulki uderzonej przez wahadło. B...... 64... który pozostawał 22 .... najdłuższym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.... 65.. (1 pkt) Do pionowo zawieszonej nitki przymocowano 3 niewielkie ołowiane kulki.... 3....1 (1 pkt) Z wysokości 20 m upuszczono swobodnie mały kamień. Czas.. D. Na wykresie nanieś 5 wartości liczbowych wysokości (w przedziale czasu 0–2 s).... Następnie przecięto sznurek ponad kulką k3 i kulki zaczęły swobodnie spadać. Zadanie 2... krótszy niż czas między upadkiem kulek k2 i k3..

Ruch wskazówek zaczynamy obserwować o godzinie 12:00. Obie wskazówki będą się co jakiś czas pokrywały. że spośród czterech par materiałów wymienionych w poniższej tabeli. gdy wskazówka minutowa wykona jeden pełny obrót i przesunie się jeszcze o pewien kąt. F2 = 40 N. Oblicz wartość siły F3 67. zaznaczając punkty przyłożenia sił. Zadanie 11 Zegar (11pkt) Zegar ścienny z kukułką ma dwie wskazówki: minutową o długości 25 cm oraz godzinową o długości 12 cm. Zadanie 13. Rok szkolny 2010/2011 68. Rysunek wykonaj z zachowaniem skali. Klocek (4 pkt) Klocek o masie 1 kg przesuwano po poziomej powierzchni ruchem jednostajnym. działając na niego siłą o wartości 3 N.2 (2 pkt) Wykaż.1 (2 pkt) Narysuj wektory wszystkich sił działających na klocek. wykonane są z drewna. Wartości sił wynosiły odpowiednio F1 = 30 N. po którym sie porusza. Oznacz je i zapisz ich nazwy. W tym czasie wskazówka 23 . Pierwsze spotkanie nastąpi. wykonując odpowiednie obliczenia. klocek i podłoże. Zadanie 13. Zadanie 13.w spoczynku.

11. Zadanie13 Wahadło (12pkt) Małą metalową kulkę o masie 250 g zawieszono na cienkiej. (1 pkt) Wyprowadź wzór. Wprawiono ją w ruch jednostajny po okręgu. (1 pkt) Ile razy wskazówka minutowa porusza się szybciej od godzinowej? 11.2. nieważkiej nici o długości 25 cm. a wskazówka minutowa – w czasie 1 godziny.3. W pewien pochmurny dzień prostopadle do powierzchni tablicy reklamowej wiał wiatr o szybkości 20m/s .1. 13.) 11. v– wartość prędkość powietrza 12. (1 pkt) 24 .4 s. który posłuży do obliczenia czasu.1. oblicz ciśnienie. Przyjmij. S– pole powierzchni tablicy.godzinowa znajdzie się tuż za wskazaniem godziny pierwszej. po jakim wskazówki będą się pokrywały. oblicz prędkości kątowe obu wskazówek.. jakie wywiera wiatr na tę tablicę. 3. 11. Tablica reklamowa (3pkt) Tablicę reklamową o wymiarach: 5 m (wysokość) i 4 m (szerokość) umieszczono pionowo na dwóch słupach przy ruchliwej drodze. 2. gdzie: αm – całkowity kąt zatoczony przez wskazówkę minutową αg – kąt zatoczony przez wskazówkę godzinową n – kolejne pokrycie się wskazówek (1. (2 pkt) Wiedząc. Zależność tę można zapisać jako: αm = n2π + αg . (1 pkt) Oblicz siłę naporu wiatru na tablicę. że wskazówka godzinowa wykonuje jeden pełny obrót w czasie 12 godzin.6. siłę naporu powietrza można wyliczyć ze wzoru: F = ρSv2 gdzie: ρ – gęstość powietrza. 69. jak zmienia się wartość naporu wiatru w zależności od szybkości wiejącego wiatru. (3 pkt) Wypełnij tabelę dla kolejnych pięciu takich przypadków (z dokładnością co do sekundy). Zadanie12. Przy założeniu. 11.5. Czas 20 pełnych obrotów kulki wy niósł 18. w płaszczyźnie poziomej.3. (1 pkt) Określ jednym zdaniem. (3 pkt) Na podstawie obliczonych wartości w tabeli zaznacz na wykresie czas pokrycia się wskazówek zegara (wyrażony w minutach) w funkcji kolejnych ich spotkań.2. 12. 70. (1 pkt) Przyjmując.4.. że cała masa powietrza zostaje całkowicie wyhamowana przez tę tablicę. tak jak pokazuje poniższy rysunek. że wartość siły działającej na tablicę wynosi 8 kN. (1 pkt) Jaka jest różnica pomiędzy prędkościami liniowymi końcówek wskazówek minutowej i godzinowej? 11.1. że gęstość powietrza wynosi ρ = 1kg/m3 12.

73. C.Zaznacz na rysunku wszystkie siły działające na kulkę.8 cm. siła wzajemnego oddziaływania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinające) jest www. 25 .3. zachowując odpowiednie proporcje. (2 pkt) Oblicz wartość prędkości liniowej kulki oraz sinus kąta wychylenia nici od pionu. i nazwij te siły. (2 pkt) Oblicz prędkość kątową . D. rowerzysta odczuwa zwiększający się opór powietrza. (2 pkt) Ile razy wartość napięcia nici w tym ruchu jest mniejsza od wartości granicznej Ngr=270N.org A. Poniższa tabela przedstawia zmierzone wartości oporu powietrza dla różnych prędkości. przy której nić ulega zerwaniu? Przyjmij. 71. po którym porusza się kulka. 13. 13. B. (5 pkt) Wylicz promień okręgu. 13. przed otwarciem spadochronu. Zadanie 11. Zadanie 11. Zaraz po opuszczeniu samolotu.4.2.8cm. Zadanie(1 pkt) Na którym z poniższych wykresów zakreskowane pole jest równe wykonanej pracy? 72.87m/s oraz promień toru ruchu R = 12.skokitandemowe. równa ciężarowi pasażera. do którego skaczący „pasażer” jest w czasie lotu przypięty od spodu. nieco mniejsza od ciężaru pasażera. bliska zeru. Rowerzysta (5 pkt) Jadąc z rosnącą prędkością. że prędkość liniowa v = 0.5.Zadanie (1 pkt) Ludzie poszukujący silnych wrażeń mogą wykonać skok spadochronowy z asekuracją instruktora. 13. nieco większa od ciężaru pasażera. jeśli kulka porusza się po okręgu o promieniu równym 12.1 (3 pkt) Wykonaj wykres zależności siły oporu powietrza od prędkości rowerzysty.

równą 600 J. C. 26 . Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miarę upływu czasu będzie rosło. B.3 (1 pkt) Zapisz. Zadanie 9. równą 100 J. przy jakiej prędkości siła oporu powietrza będzie miała wartość 100 N. a na wysokości 12 m ma energię potencjalną grawitacji równą 600 J.2 (2 pkt) Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu. Podczas pracy silników wyrzucane są z prędkością 2500 m/s gazy spalinowe w ilości 13000 kg w ciągu sekundy.Zadanie 11. (1 pkt) Ciało na powierzchni Księżyca ma energię potencjalną grawitacji równą zero. malało.Zadanie 15. aby przy danej prędkości zmniejszyć opór powietrza? 74. Podczas spadku swobodnego z wysokości 12 m. Zadanie 15. Rakieta (4 pkt) Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową 3. czy też pozostanie stałe? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij.25⋅107 N. na wysokości 4 m energia kinetyczna tego ciała ma wartość A.0⋅106 kg. D. równą 400 J.2 (1 pkt) Zadanie 11.Przyspieszenie ziemskie ma wartość 10 m/s2. 75. Siła ciągu silników wynosi 3. Co powinien zrobić rowerzysta.1 (2 pkt) Zadanie 15. równą 200 J.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->