P. 1
KINdynBRYŁA

KINdynBRYŁA

|Views: 2,085|Likes:
Wydawca: ada_111524044

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ada_111524044 on Oct 20, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

ZADANIA Z ZESTAWÓW MATURALNYCH – MECHANIKA 1. Zadanie 1.

(1 pkt)
Tomek wchodzi po schodach z parteru na piętro. Różnica wysokości między parterem a piętrem wynosi 3 m, a łączna długość dwóch odcinków schodów jest równa 6 m. Wektor całkowitego przemieszczenia Tomka ma wartość A. 3 m B. 4,5 m C. 6 m D. 9 m

2. Zadanie 2. (1 pkt)
Wykres przedstawia zależność wartości prędkości od czasu dla ciała o masie 10 kg, spadającego w powietrzu z dużej wysokości. Analizując wykres można stwierdzić, że podczas pierwszych 15 sekund ruchu wartość siły oporu A. jest stała i wynosi 50 N. B. jest stała i wynosi 100 N. C. rośnie do maksymalnej wartości 50 N. D. rośnie do maksymalnej wartości 100 N.

3. Zadanie 6. (1 pkt)
Piłkę o masie 1 kg upuszczono swobodnie z wysokości 1 m. Po odbiciu od podłoża piłka wzniosła się na maksymalną wysokość 50 cm. W wyniku zderzenia z podłożem i w trakcie ruchu piłka straciła energię o wartości około A. 1 J B. 2 J C. 5 J D. 10 J

4. Zadanie 1. (1 pkt)
Spadochroniarz o masie 75 kg opada na spadochronie pionowo w dół ze stałą prędkością o wartości 5 m/s. Siła oporów ruchu działająca na spadochroniarza wraz ze spadochronem wynosi około A. 25 N. B. 75 N. C. 250 N. D. 750 N.

5. Zadanie 2. (1 pkt)
Stalowa kulka została upuszczona z wysokości jednego metra nad powierzchnią ławki szkolnej. Po odbiciu od powierzchni ławki maksymalne wzniesienie kulki wyniosło 0,25 m. Pomijając wpływ oporu powietrza na ruch kulki możemy powiedzieć, że podczas odbicia od powierzchni ławki kulka straciła A. 50% swojej energii całkowitej. B. 25% swojej energii całkowitej. C. 75% swojej energii całkowitej. D. 100% swojej energii całkowitej.

6. Zadanie 1. (1 pkt)
Dwaj kolarze zbliżali się do mety, jadąc jeden obok drugiego ruchem jednostajnym z prędkością 15 m/s. W odległości 100 m od mety jeden z nich przyspieszył i jadąc ruchem jednostajnie przyspieszonym po sześciu sekundach minął metę. W jakiej odległości od mety znajdował się wówczas drugi kolarz jadący do końca z niezmienną prędkością? 1

A. 2,5 m

B. 5 m

C. 10 m

D. 15 m

7. Zadanie 3. (1 pkt)
Pomiędzy nieruchomy stół i poruszającą się jak na rysunku linijkę włożono okrągły ołówek. Ołówek porusza się (zakładając, że nie występują poślizgi) A. w lewo z prędkością o wartości 4 cm/s . B. w prawo z prędkością o wartości 4 cm/s . C. w prawo z prędkością o wartości 2 cm/s . D. w lewo z prędkością o wartości 2 cm/s.

8. Zadanie 1. (1 pkt)

Cząstka α porusza się po okręgu (rys.) z prędkością o stałej wartości i zmiennym kierunku.

Siłę zmieniającą prędkość przedstawia wektor u u r ur u ur u ur u A. F1 B. F2 C. F3 D. F4

9. Zadanie 4. (1 pkt)

Z balkonu znajdującego się na wysokości 5 m nad ziemią dziecko upuściło misia (bez prędkości początkowej). Na poniższym wykresie przedstawiono zależność energii potencjalnej i kinetycznej spadającego misia od czasu.

Na podstawie wykresu określ, które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe. A. Czas spadania misia był równy 1 s. B. Masa spadającego misia wynosi 0,1 kg. C. Podczas spadania misia działają siły oporu. D. Miś uderzył w ziemię z prędkością 12 m/s. 2

Wartość prędkości statku względem wody wynosi 5 m/s. Wartość prędkości motorówki względem wody wynosi 3 m/s. Zadanie 11. gdzie zabiera na pokład pasażerów. Gdy próbujemy przesunąć tę szafę. ile sekund będzie trwał rejs motorówką między przystaniami odległymi od siebie o 2000 m. Zadanie 2.droga. Przyjmij. Zadanie 12. której nurt ma prędkość 1 m/s. 3 . Statek dopływa po 10 minutach do przystani B. a . Oblicz. działając siłą o wartości 200 N zwróconą poziomo. to tratwa dociera do przystani B. Masa łódki wynosi 50 kg. V0 . W akceleratorze liniowym w celu zwiększenia prędkości naładowanej cząstki przepuszcza się ją przez jednakowe obszary pola elektrycznego. że możemy ją uznać za równą zeru. (3 pkt) Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym można obliczyć. Zadanie 11. W pewnej chwili chłopiec wyrzuca poziomo z prędkością o wartości 4 m/s metalową kotwicę wzdłuż osi łódki. która spoczywa na powierzchni jeziora. co trwa 20 minut. W obliczeniach przyjmij stałą wartość prędkości wody w rzece.10. płynie pod prąd motorówka. działając siłą o wartości 150 N zwróconą poziomo. wytworzonego pomiędzy metalowymi elektrodami w kształcie rur. Masa kotwicy jest równa 5 kg. to siła tarcia ma wtedy wartość równą A) 50 N B) 150 N C) 200 N D) 350 N 11.przyspieszenie. (2 pkt) Po rzece. Zadanie 14. s . posługując się wzorem: V 2 = V02 + 2as gdzie:V .prędkość początkowa. (1 pkt) Aby ruszyć z miejsca ciężką szafę. 12. 13. Oblicz wartość prędkości tratwy. Statek i tratwa (3 pkt) Z przystani A wyruszają jednocześnie w dół rzeki statek i tratwa. Łódka (2 pkt) Chłopiec o masie 50 kg znajduje się w łódce. Gdy statek rusza z przystani B w stronę przystani A. należy ją pchnąć. że prędkość początkowa cząstki wprowadzonej do akceleratora jest tak mała. 14. Oblicz wartość prędkości łódki względem wody.prędkość w danej chwili.

Krople deszczu (4 pkt) Z krawędzi dachu znajdującego się na wysokości 5 m nad powierzchnią chodnika spadają krople deszczu. W obliczeniach pomiń opór powietrza oraz przyjmij. w milimetrach 0 0 0.5 N. W tabelce zamieszczono zależność zmiany długości włókna od przyłożonej siły.2 1. Klocek (5 pkt) Drewniany klocek przymocowany jest do ściany za pomocą nitki.25 0. Siła.2 7. Zadanie 15. że wartość siły tarcia kinetycznego jest równa 1. 15. 17. że wartość przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s2 4 . W obliczeniach przyjmij. Zadanie 11. 11.0 6.1 (2 pkt) Wykaż.5 0. aby nitka nie uległa zerwaniu.5 Narysuj wykres zależności siły rozciągającej od wydłużenia nici i oblicz współczynnik sprężystości włókna. 11. (3 pkt) Nić z włókna szklanego poddano mechanicznemu rozciąganiu.8 5 1. Przyjmij. z jaką można poziomo ciągnąć klocek. że czas spadania kropli wynosi 1 s.6 3. że cząstka przyspieszana w polu elektrycznym porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. na jaką wysokość można by podnieść samochód o masie 1 tony. wykorzystując energię o podanej wartości. a jej prędkość końcowa jest równa 10 m/s.4 2. 16. Oblicz.25 1. w niutonach Wydłużenie. Zadanie 12. Samochód na podnośniku (3 pkt) Podczas stygnięcia wody w szklance od temperatury wrzenia do temperatury otoczenia wydziela się energia o wartości około 67200 J. Przyjmij. 12. która wytrzymuje naciąg siłą o wartości 4 N.1 (3 pkt) Oblicz maksymalną wartość powoli narastającej siły F.75 0. że wartość przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s2. Zadanie 9. jeżeli usunięto nitkę łączącą klocek ze ścianą. 18. a do klocka przyłożono poziomo skierowaną siłę o stałej wartości 6 N. z jakim będzie poruszał się klocek. że wartość prędkości naładowanej cząstki po 5-tym przejściu przez obszar pola elektrycznego można zapisać wzorem V = 10ax jeżeli prędkość początkowa ładunku była równa zero. Współczynnik tarcia statycznego klocka o podłoże wynosi 0.2 (2 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia.Wykaż.2.

11. Zadanie 13. Zadanie 19. jaką należy wykonać. Zadanie 11. 13. 20. nawijając całkowicie płótno na wałek. że wartość prędkości dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. aby podnieść rozwiniętą roletę. (2 pkt) Oblicz drogę przebytą przez dziecko z A do B. Przedstaw na wykresie zależność wartości prędkości od czasu dla co najmniej 3 kolejnych kropli. na którym nawijane jest płótno zasłaniające okno (rys).5 sekundy. że czas spadania kropli wynosi 1 s. 22. a jego masa 2 kg. Zadanie 12. w jakiej najmniejszej odległości od słuchacza powinna znajdować się pionowa ściana odbijająca dźwięk.1.1 s dwa dźwięki odbieramy jako jeden o przedłużonym czasie trwania (powstaje pogłos). Echo (3 pkt) Jeżeli dwa jednakowe dźwięki docierają do ucha w odstępie czasu dłuższym niż 0. siła z jaką trzeba ciągnąć za sznurek nie jest stała.12. 19. od czasu. że średnica wałka nie zależy od ilości płótna nawiniętego na wałek oraz pomiń siły oporu ruchu.2 (2 pkt) Oblicz pracę. obserwując spadające krople ustalił. Długość płótna całkowicie rozwiniętej rolety wynosi 2 m. Rowerzysta (2 pkt) Wykres przedstawia zależność wartości prędkości rowerzysty poruszającego się po prostej. a wartość prędkości końcowej jest równa 10 m/s. Przyjmij. Odległość dziecka od osi obrotu karuzeli wynosi 2 m.2 (2 pkt) Uczeń. Karuzela (3 pkt) Siedzące na krzesełku karuzeli dziecko poruszało się tak jak pokazano na rysunku. Przyjmij.1 s są słyszane przez człowieka oddzielnie (powstaje echo). 5 . Wykonując wykres przyjmij. aby po klaśnięciu w dłonie słuchacz usłyszał echo. 13. 21.2. Oblicz. dlaczego w trakcie podnoszenia rolety ruchem jednostajnym. (1 pkt) Wpisz w odpowiednich miejscach pod rysunkami określenia: przemieszczenie i tor. 11. Roletę można podnosić i opuszczać za pomocą sznurka obracającego wałek.1 (1 pkt) Wyjaśnij. Jeśli odstęp czasu jest krótszy od 0. Roleta (3 pkt) Roleta okienna zbudowana jest z wałka. że uderzają one w chodnik w jednakowych odstępach czasu co 0.

5 kg poruszający się z prędkością o wartości 10 m/s. 6 . 27. Zadanie 14. Droga hamowania jest równa drodze przebytej przez samochód w ciągu pierwszych 50 s ruchu przedstawionego na wykresie. po jakim samochód zatrzyma się. że narciarz poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. uderza prostopadle jego główkę i po upływie 0. 17. Motocyklista (4 pkt) Oblicz wartość średniej prędkości motocyklisty na prostoliniowym odcinku drogi jeśli pierwszą połowę odcinka drogi przebył z średnią prędkością o wartości 40 km/h. Samochód (3 pkt) Wartość siły oporu dla samochodu o masie 1 tony. które powodują zmniejszenie energii mechanicznej piłeczki w opisanej powyżej sytuacji. jeśli siła napędowa nie uległa zmianie. o stałym nachyleniu. Zadanie 18. Samochód (3 pkt) Wykres przedstawia zależność prędkości poruszającego się samochodu od czasu. rozpoczął zjazd i po przebyciu drogi 60 m osiągnął prędkość o wartości 12 m/s. o ile w tym czasie zmniejszyła się energia mechaniczna piłeczki. 26.2 (2 pkt) Podaj dwie przyczyny. (3 pkt) Oblicz wysokość z jakiej należałoby swobodnie upuścić ten młotek aby uderzenie wbiło gwóźdź na tę samą głębokość. z jaką młotek działa na gwóźdź w czasie uderzenia. Załóż. Oblicz wartość przyspieszenia narciarza.Oblicz wartość prędkości średniej. 23. Oblicz czas. z jakim zaczął poruszać się wtedy samochód. 25.2. Gwóźdź (5 pkt) Młotek o masie 0.1 (2 pkt)Oblicz. Zadanie 11. Zadanie 13. 18. 24. (2 pkt)Oblicz średnią wartość siły. Po ustaniu wiatru wartość siły oporu zmniejszyła się do 2000 N. 17.7 m.002 s zatrzymuje się. a drugą połowę z prędkością o wartości 60 km/h. podczas wbijania gwoździa w drewno. Narciarz (2 pkt) Narciarz stojący na zboczu góry. 18. Oblicz wartość przyspieszenia. Zadanie 12. 28. Przyjmij. była równa 2500 N. Po upływie 50 sekund ruchu przy prędkości o wartości 40 m/s samochód rozpoczyna hamowanie. Piłeczka (4 pkt) Piłeczkę pingpongową o masie 3 g upuszczono z wysokości 1 m na twarde podłoże. z jaką poruszał się rowerzysta w czasie 4 sekund. że podczas hamowania porusza się on ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym. Po odbiciu od podłoża wzniosła się ona na maksymalną wysokość 0. jadącego pod wiatr ze stałą prędkością. Zadanie 17.1.

od masy klocka.5 3 31.1 kg i spada z wysokości 45 m. Wahadło balistyczne (12 pkt) Na rysunku poniżej przedstawiono schematycznie urządzenie do pomiaru wartości prędkości pocisków wystrzeliwanych z broni palnej. w którym grzęzną wystrzeliwane pociski. Pomiary wykonano dla 5 klocków o różnych masach (linia przerywana przedstawia zależność teoretyczną). Zadanie 13. że kulka ma masę 0. Załóż.1 kg spada swobodnie. Podstawowym elementem takiego urządzenia jest tzw.29. Po trafieniu pociskiem wahadło wychyla się z położenia równowagi i możliwy jest pomiar jego energii kinetycznej. Oblicz wartość średniej siły.5 2 2. a) Zapisz formułę matematyczną (wzór) opisującą zależność energii kinetycznej kulki od czasu jej spadania. jaką ściana działała na śnieżkę. (4 pkt) czas spadania w sekundach energia potencjalna w dżulach 0 0. a odległość od środka masy klocka wahadła do punktu zawieszenia wynosiła 1 m. Zadanie 22. (1 pkt) b) Narysuj wykres ilustrujący zależność energii potencjalnej od czasu dla swobodnie spadającej kulki. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2 Wykorzystaj tabelę zamieszczoną poniżej (dokonaj odpowiednich obliczeń).1 s.2 kg ulepiona z wilgotnego śniegu uderzyła prostopadle w betonową ścianę z prędkością o wartości 10 m/s. Zadanie 19. 30. Metalowa kulka (5 pkt) Mała metalowa kulka o masie 0. że czas zderzenia wynosił 0. 7 . Kulka przykleiła się do ściany. tuż przed trafieniem w klocek wahadła. Śnieżka (3 pkt) Kulka o masie 0. Wartość prędkości pocisku. Punkty na wykresie przedstawiają zależność energii kinetycznej klocka wahadła z pociskiem (który w nim ugrzązł) tuż po uderzeniu pocisku. Przyjmij. W obliczeniach pomiń masę linek mocujących klocek wahadła. za każdym razem wynosiła 500 m/s. wahadło balistyczne będące (w dużym uproszczeniu) zawieszonym na linkach klockiem.5 1 1.

opóźniony). że masa pocisku jest równa 0. aby po wychyleniu z położenia równowagi wahadła o 60o. Pomiń wzrost skoczka oraz ciężar liny. Zadanie 1. Skoki na linie zaczęły być popularne w różnych krajach w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.3 (4 pkt) Oblicz. 8 . 22.008 kg.2 (3 pkt) Oblicz wartość prędkości klocka z pociskiem bezpośrednio po zderzeniu w sytuacji. gdy masa klocka była 499 razy większa od masy pocisku.1 (3 pkt) Wykaż. zwolnieniu go.1 (2pkt) Oszacuj wartość średniego przyspieszenia pocisku (w m/s2) podczas grzęźnięcia w klocku.2ms. 22. Przeanalizuj wykres oraz zjawisko spadania skoczka (działające siły) i zapisz w tabeli nazwę rodzaju ruchu (przyspieszony.22.50 sin 60°= cos 30°= 2 3 ≈0. Załóż. wahadło zatrzymało się w miejscu. 22. że trwa ono 0. sin 30°= cos 60°= 2 1 = 0. jakim porusza się skoczek dla każdego etapu. Do obliczeń przyjmij. Wykonując taki skok zawodnik przywiązuje do nóg sprężystą linę o długości D (zamocowaną drugim końcem do platformy startowej) i powoli przechylając się rozpoczyna swobodne spadanie w dół. 1. jaka powinna być masa klocka wahadła. a następnie trafieniu pociskiem w chwili przechodzenia wahadła przez położenie równowagi.008 kg. Po wyprostowaniu lina zaczyna się rozciągać o długość x i hamuje ruch zawodnika. BUNGEE – czyli skoki na linie (12 pkt) . jaki upływa od początku skoku. że masa pocisku wynosi 0.1 (2 pkt) Zamieszczony poniżej wykres przedstawia uproszczoną zależność wysokości skoczka nad powierzchnią Ziemi od czasu.87 32. W obliczeniach możesz skorzystać z podanych poniżej wartości funkcji trygonometrycznych. analizując wykres.

4 (2 pkt) Oblicz wartość prędkości skoczka w momencie. Pomiń opory powietrza. ma długość D = 20 m. Pomiarów dokonano z dokładnością: ∆F = ± 50 N.2 (4 pkt) Przed użyciem liny do skoków bungee. skale wielkości i jednostki. Moment 9 .1. któremu zamocowano do nóg koniec liny pochyla się i spada z platformy startowej. Wyniki zapisano w tabeli: Siła F. m 550 4 650 5 900 7 1250 10 1850 14 2350 18 Wykonaj na sąsiedniej stronie wykres zależności wartości siły rozciągającej linę od wydłużenia liny. że średnia wartość współczynnika sprężystości badanej liny wynosi około 130 N/m. Kołowrót (11 pkt) Kołowrót w kształcie walca.). o współczynniku sprężystości równym 130 N/m. zamocowany jest nad studnią (rys.3 (2 pkt) Wykaż. 28. Człowiek o masie 65 kg. N Wydłużenie x. Do dolnego końca linki przymocowano wiadro o masie 5 kg.5 m. kiedy lina jest wyprostowana. 1. Zadanie 28. której górny koniec przymocowany jest do kołowrotu. Na kołowrocie nawinięta jest nieważka i nierozciągliwa linka. 1. którego masa wynosi 10 kg. 1. Ciężar liny pomiń. nanieś niepewności pomiarowe i wykreśl linię ilustrującą tę zależność. dokonano pomiarów zależności wydłużenia liny od wartości siły. że maksymalne wydłużenie liny podczas skoku wynosi około 20 m. ale jeszcze nie napięta.1 (6 pkt) Pod wpływem ciężaru pustego wiadra linka rozwija się. wykonując niezbędne obliczenia.5 (2 pkt) Wykaż. powodując ruch obrotowy kołowrotu. W tym celu dobierz odpowiednio osie współrzędnych. Narysuj siły działające w tym układzie oraz oblicz przyspieszenie wiadra. Swobodnie zwisająca lina. ∆x = ± 0. służące do wyciągania wody ze studni. z jaką ją rozciągano. zaznacz punkty. 33.

). jest wyciągane ze studni ruchem jednostajnym. 28. 28. że wykonywał jeden obrót 10 . Zadanie 28. jej masa wynosi 0. z której zrobione jest wiadro.2 (3 pkt) Po nabraniu wody.3 (2 pkt) Wyjaśnij. MAŁPKA I PULSAR (10 pkt) Na jednym z końców obracającej się wokół pionowej osi cienkościennej rurki siedzi małpka. Wiadro ma kształt walca o wysokości 0. b) (2 pkt) W pewnej chwili pręt z małpką siedzącą na końcu został wprawiony w powolny ruch obrotowy tak. Narysuj wykres zależności wartości F siły naciągu linki od drogi L przebytej przez górny brzeg wiadra ponad lustrem wody w studni. Pomiń wpływ sił 2 oporu ruchu oraz korby z rączką na wartość przyspieszenia. Oś obrotu przechodzi przez środek rurki. Przyjmij. Pomijamy objętość blachy. Rurka ma długość 2 m.5 kg.4 m. wiadro ze stanu pełnego zanurzenia (rys. że rozmiary małpki są niewielkie w stosunku do długości pręta. Masa wiadra wypełnionego wodą jest równa 25 kg. Przyjmij przyśpieszenie ziemskie g = 10m/s2 . małpka ma masę 2 kg. a) (2 pkt) Oblicz wartość momentu bezwładności pręta z małpką siedzącą na końcu pręta. dlaczego parcie wody na dno podczas wyciągania wiadra wypełnionego wodą ze studni ruchem przyspieszonym jest większe niż podczas wyciągania wiadra ruchem jednostajnym. 34. Poziom wody w studni nie ulega zmianom.1 2 bezwładności walca względem osi obrotu wyraża się wzorem I= mr .

Wartość prędkości jednego z nich jest równa 4 m/s. Zadanie 2. poziomym odcinku autostrady.na 10 sekund. gdy małpka przeszła na jego środek? c) (3 pkt) Oblicz okres obrotu pręta. 75 N. d) (3 pkt) Pulsary są gwiazdami neutronowymi o średnicy rzędu 20 . Pręt z siedzącą na środku małpką zaczął wirować szybciej. 37. 36. Powstały obiekt składa się głównie z neutronów i bardzo szybko wiruje. 35. mimo że nikt do niego nie podchodził. 1 m/s. Zadanie 12.5 m/s. Jądro gwiazdy gwałtownie zmniejsza swój promień. (1 pkt) Spadochroniarz o masie 75 kg opada na spadochronie pionowo w dół z prędkością o stałej wartości 5 m/s. B. Zadanie 11. Siła oporów ruchu ma wartość około A. Samochód (2 pkt) Samochód rusza z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem o wartości 3 m/s2 i porusza się po prostoliniowym. Wagon poruszając się ruchem jednostajnie opóźnionym zatrzymał się po upływie 20 s. 25 N. D.100 km powstałymi w toku ewolucji gwiazd o masach większych od masy Słońca. D. 38. Oblicz wartość prędkości średniej samochodu po pierwszych czterech sekundach ruchu. B. (1 pkt) Dwaj rowerzyści poruszając się w kierunkach wzajemnie prostopadłych oddalają się od siebie z prędkością względną o wartości 5 m/s. 3 m/s. Okres jednego obrotu jest rzędu nawet jednej setnej sekundy. Oblicz wartość siły hamującej wagon. a materia poza jądrem zostaje wyrzucona w przestrzeń. 250 N. Wagon (2 pkt) Lokomotywa manewrowa pchnęła wagon o masie 40 ton nadając mu początkową prędkość o wartości 5 m/s. Zadanie 1. C. natomiast wartość prędkości drugiego rowerzysty wynosi A. 9 m/s. Dlaczego pręt zaczął wirować szybciej. czy zmniejszenie promienia jądra gwiazdy ze 100 000 km do 10 km (przy zachowaniu stałej masy jądra) prowadzi do zmniejszenia okresu obrotu z 30 dni do setnych części sekundy. jeżeli małpka siedzi na jego środku. 4. Małpka nie była z tego zbyt zadowolona i przeszła na środek pręta. C. Sprawdź (wykonując obliczenia). Zadanie 13. Piłka 11 . 39. 750 N. Piłka (3 pkt) Gimnastyczka wyrzuciła pionowo w górę piłkę z prędkością o wartości 4 m/s.

Po zwolnieniu uderzyła w spoczywający stalowy wózek. Oblicz wartość siły naciągu nici w momencie.). Wartości prędkości ciał po zderzeniu można obliczyć stosując wzory: 1. z jaką piłka uderzy o podłogę. równania wynikające z zasad zachowania. Zadanie 1. Przyjmij. że na piłkę nie działa siła oporu. że kulka uderza w wózek z prędkością 12 . Przyjmij.w momencie wyrzucania znajdowała się na wysokości 1 m licząc od podłogi. 1. że zderzenie ciał było doskonale sprężyste.4 (2 pkt) Zapisz. 1. że wartość prędkości kulki podczas uderzenia w wózek wynosi 6 m/s.8 m została odchylona od pionu o kąt 90o wzdłuż łuku AB. Przyjmij. jaką trzeba wykonać powoli odchylając pionowo wiszącą kulkę z położenia A do położenia B. Kulka i wózek (12 pkt) Stalowa kulka o masie 1 kg.1 (2 pkt) Oblicz pracę.2 (2 pkt) 1. Masa wózka wynosi 2 kg. a następnie zwolniona (rys. Wykorzystaj wzory podane w treści zadania. korzystając z przyjętych powyżej oznaczeń.5 (2 pkt) Oblicz wartości prędkości jakie uzyskają wózek i kulka w wyniku zderzenia.3 (2 pkt) Wykaż. Oblicz wartość prędkości. wisząca na nici o długości 1. który zaczął poruszać się po szynach praktycznie bez tarcia. które powinny być zastosowane do opisu zderzenia kulki z wózkiem (pozwalające wyprowadzić powyższe zależności). 40. że wartość prędkości kulki w chwili uderzenia w wózek wynosi 6 m/s. gdy kulka uderza w wózek. 1. Załóż.

natomiast kulka zaczyna poruszać się ruchem drgającym. 13 . wykresie 1. D. C. (1 pkt) Zależność energii potencjalnej i kinetycznej od czasu podczas swobodnego spadania ciała z pewnej wysokości poprawnie przedstawiono na A. 2008 41. wykresie 4. wykresie 3. czy w opisanej sytuacji można dokładnie obliczyć okres wahań takiego wahadła korzystając z zależności .o wartości 6 m/s. Podaj. wykresie 2. 1. B. Odpowiedź uzasadnij.6 (2 pkt) Wózek po uderzeniu kulki odjeżdża. Zadanie 3. w którym nić podczas maksymalnego wychylenia tworzy z pionem kąt 27o.

odchylił się od pionu o kąt 15o Załóż. Na wykresie zaznacz odpowiednie wartości liczbowe. uderzając w podłoże z prędkością o wartości 8 m/s. Oblicz wartość siły oporu. który porusza się po poziomej prostej drodze.2 (2 pkt) W rzeczywistości podczas spadania działa siła oporu i oderwany element balkonu spadał przez 1. Zadanie 13. o których informacje przedstawiono w tabeli. Rowerzysta (2 pkt) Rowerzysta pokonuje drogę o długości 4 km w trzech etapach. 44.42. Oblicz całkowity czas jazdy rowerzysty. Zadanie 12. Narysuj wykres zależności wartości prędkości od czasu spadania. że tramwaj poruszał się po poziomej powierzchni ruchem jednostajnie opóźnionym. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. Przez d oznaczono całą długość drogi przebytej przez rowerzystę. W obliczeniach przyjmij. Przyjmij. wykorzystując pojęcia energii i pracy. W obliczeniach przyjmij. 45. przyjmując. prostoliniowym.1 (3 pkt) Zadanie 13. Wykonaj konieczne obliczenia. zamocowany pod sufitem wagonu. że znając współczynnik tarcia i drogę podczas hamowania do całkowitego zatrzymania pojazdu. Zadanie 13. że podczas spadania była ona stała. a wartość siły hamowania jest stała. można wyznaczyć prędkość początkową pojazdu. Zadanie 11. że samochód hamuje ruchem jednostajnie opóźnionym. Zadanie 14. 14 . Spadający element (5 pkt) Fragment balkonu o masie 0.5 kg oderwał się i spadł z wysokości 5 m. pomijając opory ruchu. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2.25 s ruchem przyspieszonym. Droga hamowania (2 pkt) Wykaż. Tramwaj (4 pkt) Podczas gwałtownego awaryjnego hamowania tramwaju uchwyt do trzymania się. 43.

jeżeli kąt nachylenia pochylni do poziomu wynosi 30o Zadanie 1. z jakiej beczki staczały się swobodnie bez poślizgu wynosiła 100 cm. 46. Beczka (12 pkt) Do hurtowni chemicznej przywieziono transport blaszanych beczek z gipsem. Oblicz wartość opóźnienia tramwaju podczas hamowania. Moment bezwładności walca. obracającego się wokół osi prostopadłej do podstawy walca i przechodzącej przez jej środek. z której wykonano beczkę pomiń. Beczki były ściśle wypełnione gipsem. tworząc w ten sposób równię pochyłą. oznacz i nazwij siły działające na swobodnie wiszący uchwyt podczas hamowania. Zapisz ich nazwy. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2.1 (2 pkt) Uzupełnij rysunek o pozostałe siły działające na beczkę podczas jej swobodnego staczania. W celu wyładowania beczek z samochodu położono pochylnię.Zadanie 14.3 (4 pkt) 15 .2 (2 pkt) Oblicz wartość siły nacisku beczki na równię podczas staczania. Masa gipsu wynosiła 100 kg. który nie mógł się przemieszczać. Masę blachy. Zadanie 1.1 (2 pkt) Zadanie 14. a beczkę potraktuj jak jednorodny walec. i miały kształt walca o średnicy 40 cm.2 (2 pkt) Narysuj. Zadanie 1. Wysokość. jest równy Zadanie 1.

1 (2 pkt) 16 . a wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest równa 3. Zadanie 11. z jakim obraca się beczka wokół osi prostopadłej do podstawy beczki i przechodzącej przez jej środek. 47. Zadanie 13. że zmiana zawartości beczki z gipsu na cement (o innej niż gips masie). Odgłos eksplozji dociera do obserwatora znajdującego się w pewnej odległości po czasie 0. 11.2 (1 pkt) Oblicz odległość obserwatora od miejsca w którym eksploduje rakieta. że dźwięk rozchodzi się w powietrzu z prędkością o wartości 330 m/s. z jaką musi wystartować rakieta z powierzchni Ziemi. powodując obracanie się talerza. również ściśle wypełniający beczkę.3 (2 pkt) Oblicz minimalną wartość prędkości początkowej. 11. Kuchenka mikrofalowa (4 pkt) W kuchence mikrofalowej znajduje się szklany talerz obrotowy.4 (2 pkt) Oblicz. 13. osiąga wysokość 45 m po upływie 3 s i eksploduje.65 m/s Zadanie 1. korzystając ze związku pomiędzy energią i pracą. W obliczeniach nie uwzględniaj oporów ruchu. 48. z jaką wznosi się rakieta. zasięg toczenia się beczki po poziomej trawiastej powierzchni. że wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest równa 3. Rakieta (4 pkt) Rakieta służąca do wynoszenia sztucznych ogni. W obliczeniach przyjmij. 11.5 s od eksplozji.65 m/s Zadanie 1.5 (2 pkt) Wykaż. że podczas toczenia się beczki po trawie działa na nią stała siła oporu o wartości 50 N. wystrzelona z powierzchni Ziemi pionowo w górę. W odległości 10 cm od osi obrotu talerza postawiono małą szklaneczkę z wodą i włączono kuchenkę. Skorzystaj z zasady zachowania energii. Przyjmij.1 (1 pkt) Oblicz wartość średniej prędkości.Wykaż. nie spowoduje zmiany wartości przyspieszenia kątowego.

W puste miejsce w tabeli należy wstawić liczbę A. Zadanie 12. Zadanie 3. Na wykresie nie nanoś wartości liczbowych. m 0 3 4 9 C. vA = vB C. 7. Odpowiedź uzasadnij. 5.Oblicz minimalny okres obrotu talerza. Pralka (4 pkt) Średnica bębna pewnej pralki automatycznej wynosi 0. Zadanie 12. Winda (5 pkt) W windzie na siłomierzu zawieszono ciężarek. jaką mogą w tej pralce osiągnąć części ubrania przylegające do bębna podczas wirowania. B. 6. Naszkicuj wykres ilustrujący tę zależność. W pralce można ustawić programy.2 N.5 m. po którym porusza się szklaneczka.Zadanie 1.2 (2 pkt) Wyprowadź wzór opisujący zależność wartości siły dociskającej ubrania do bębna pralki od częstotliwości obrotów bębna pralki podczas wirowania. Wartości prędkości liniowych punktów A i B łańcucha podczas obrotów spełniają zależność A. 8. (1 pkt) W tabeli przedstawiono wartości drogi i czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego pewnego ciała. vA = 9 vB 51. s 0 6 8 14 18 D. 800 lub 1200 obrotów/min. vA = 1/3 vB B. 13. Podczas ruchu windy odczytano wartość siły równą 5. (1 pkt) W rowerze przednie koło zębate ma 42 zęby a tylne 14 zębów. 50. że współczynnik tarcia statycznego szklaneczki o talerz wynosi 0. 17 . 52. Zadanie 16. vA = 3 vB D.1 (2 pkt) Oblicz maksymalną wartość prędkości liniowej. w których bęben wykonuje 600. przy którym w opisanej sytuacji szklaneczka nie zsunie się z talerza. Gdy winda znajdowała się w spoczynku siłomierz wskazywał 5 N. Przyjmij. wyprowadzając odpowiednią zależność. t.2 (2 pkt) Naszkicuj wykres ilustrujący zależność wartości siły odśrodkowej działającej na szklaneczkę od promienia okręgu. s.01. 49. Zadanie 12. tak jak przedstawiono na rysunku.

Zadanie 11.5 m/s. kierunku prędkości kątowej. Podaj. m/s Wartość przyspieszenia. (1 pkt) Piłka uderza o podłogę z prędkością o wartości 2 m/s skierowaną prostopadle do podłogi i odbija się od niej z prędkością o wartości 1. s 18 . C.2 (3 pkt) Oblicz wartość siły nacisku człowieka na podłogę windy w ciągu dwóch pierwszych sekund ruchu.2 (2 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia windy w opisanej sytuacji. Przyspieszenie dośrodkowe kulki jest związane ze zmianą A. B. Zadanie 16. Bezwzględna wartość zmiany prędkości piłki podczas odbicia wynosi A. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości szybkobieżnej windy od czasu. która powoduje zmianę wskazań siłomierza. 15 0. która rusza z miejsca i porusza się w górę. Zadanie 1.(1pkt) Samochód porusza się po prostoliniowym odcinku autostrady. jakimi rodzajami ruchu i w którą stronę mogła poruszać się winda.5 t2 (w układzie SI z pominięciem jednostek). że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2 2009 53. kierunku prędkości liniowej.5 m/s. D. 2.1 (2 pkt) v.1 (3 pkt) Nazwij siłę. Drogę przebytą przez samochód opisuje równanie: s = 15 t + 1. 0 m/s. 30 3 54. 55. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. Przyjmij. Zadanie 11. wartości prędkości kątowej.75 B. m/s Oblicz wartość średniej prędkości windy podczas trwania całego ruchu. Winda (7 pkt) Człowiek o masie 60 kg stoi w windzie. D. 30 0. m/s2 A.5 m/s. Uwzględnij wszystkie możliwe przypadki. 0. Zadanie 2.Zadanie 16. 3.5 m/s. C. W obliczeniach przyjmij.75 C. 56. 15 3 D.3 (2 pkt) 0 0 2 12 14 t. wartości prędkości liniowej. 2 Zadanie 11. Zadanie 3. Wartości prędkości początkowej i przyspieszenia samochodu wynoszą odpowiednio Wartość prędkości początkowej. (1 pkt) Małą kulkę przymocowaną do nici wprawiono w ruch jednostajny po okręgu w płaszczyźnie poziomej. B. Zadanie 11.

Zadanie 1.5 (2 pkt) Inny zawodnik kopnął piłkę tak. 58. a człowieka potraktuj jak punkt materialny.3 (1 pkt) Oblicz wartość prędkości początkowej. Ustal. Piłka (12 pkt) Podczas treningu zawodnik stojący w punkcie A kopnął piłkę pod kątem α do poziomu tak. przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2. drewnianym klockiem z haczykiem oraz poziomo ustawioną drewnianą deską. Zadanie 1.1 (2 pkt) Na rysunku powyżej naszkicuj tor ruchu piłki kopniętej przez zawodnika oraz zaznacz wektor siły działającej na piłkę w najwyższym punkcie toru. czyli zależność y(x). Uwzględnij na rysunku odpowiednie długości wektorów. a opór powietrza pomiń. że podczas lotu współrzędne jej położenia zmieniały się w czasie według wzorów: x(t) = 5t oraz y(t) = 6t – 5t2 (w układzie SI z pominięciem jednostek). Zadanie 1. 57.4 m od niego. Zadanie 1. Składowe wektora prędkości v0 mają wartości: v0 x = 12 m/s i v0 y = 16 m/s. jakie wielkości fizyczne powinni zmierzyć uczniowie w tym doświadczeniu. związanym z windą) podczas ruszania windy. r że upadła na ziemię w punkcie B w odległości 38. oznacz i nazwij siły działające na człowieka w windzie (w układzie nieinercjalnym. Doświadczenie (2 pkt) W pracowni fizycznej uczniowie wyznaczali współczynnik tarcia statycznego drewna o drewno. Zasięg rzutu w takich warunkach można obliczyć ze wzoru Z = Zadanie 1.2 (1 pkt) Oblicz czas lotu piłki z punktu A do punktu B. Zapisz ich pełne nazwy.6 (2 pkt) 19 . Rozwiązując g zadania. jaką osiągnęła piłka.4 (2 pkt) Oblicz maksymalną wysokość. Wyprowadź równanie ruchu piłki.Narysuj. 2 v0 ⋅ sin 2α . Dysponowali siłomierzem. Zadanie 1. Zadanie 19. jaką zawodnik nadał piłce. Zadanie 1.

5 m/s. (1 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia tego ciała w I i II fazie ruchu. Przyjmij. 11. ok.4. Kula (4 pkt) Na siłomierzu zawieszono w powietrzu kulę.Irlandzkiemu zawodnikowi Stevenowi Reidowi udało się nadać kopniętej piłce prędkość o rekordowej wartości 52. Po zanurzeniu kuli w wodzie wartość wskazywanej siły wyniosła 0.2. ok.3. Zadanie 15. 2 1/s. m 2 D. 11. (1 pkt) Jaką drogę przebędzie ciało w II fazie ruchu. jeżeli prędkość w tej fazie ma wartość 5m/s ? 61.5kg od czasu pokazano na rysunku 11. (3 pkt) Narysuj wykres zmiany wartości prędkości od czasu dla tego ruchu. Masa molowa azotu jest równa 28 g/mol. ok. m 60. ok.8N . m 3 C. 20 . Zadanie 2. (1 pkt) Częstotliwość obrotów karuzeli wynosi 0. że azot traktujemy jak gaz doskonały. a jego temperatura 27oC. Ruch ciała (6 pkt) Zależność pędu ciała o masie 0. która po kopnięciu zaczyna poruszać się z wyżej podaną wartością prędkości przy zaniedbaniu oporów ruchu.1.6 dm3. Objętość azotu w piłce wynosiła 5. Wskazania wyniosły 2N. Jaka jest odległość krzesełek od osi obrotu karuzeli. Zadanie 11. 11. (1 pkt) Nazwij ruch ciała w I i II fazie ruchu. jeżeli ich prędkość liniowa ma wartość 6. m 5 B. jaki byłby maksymalny zasięg dla piłki.3 m/s? A. 2009/2010 59.7 (2 pkt) Piłkę do gry w piłkę nożną napompowano azotem do ciśnienia 2000 hPa. Zadanie 1. Oblicz masę azotu znajdującego się w piłce. Oblicz.

Zadanie 1. Oblicz masę kulki oraz wartość sił oporu działających na tę kulkę w czasie ruchu jednostajnego. Uzupełnij tabelę wartości energii potencjalnej układu po każdym wahnięciu. 4. 1. Pozioma siła o stałej wartości działająca na skrzynię powoduje ruch skrzyni ze stałą szybkością 10m/s . 1. jeżeli współczynnik tarcia kinetycznego µ = 0. (2 pkt) Silnik. (3 pkt) Korzystając z wykresu. (4 pkt) Po każdym pełnym wahnięciu energia potencjalna układu maleje o 20% zaczynając od wartości początkowej 20⋅ 10-3 J. dlaczego tak się dzieje.2N. Zadanie 2. 1. 2. 5. Na wykresie zaznacz również wartość energii początkowej. Po pewnym czasie od rozpoczęcia ruchu prędkość opadania osiąga stałą wartość. 21 . przesuwający poziomo skrzynki z jabłkami. oblicz wartość współczynnika tarcia statycznego. 2. 1. jeżeli jest on zasilany napięciem V 230 i pracuje z mocą 60 W. (2 pkt) Do skrzyni wrzucono kg 20 jabłek. Czy kulka zerwie się w najniższym położeniu? Odpowiedź poprzyj rachunkiem. (5 pkt) Kulkę puszczono swobodnie. 2. W obliczeniach przyjmij g= 10m/s 1. b) F> 20 N. Sporządź wykres zależności maksymalnej energii potencjalnej po każdym wahnięciu od numeru wahnięcia. 63. Skrzynia (12 pkt) Na skrzynię o masie 20 kg działa równoległa do podłoża siła zmieniająca się jednostajnie w czasie.5m/s po poziomej powierzchni. Oblicz wartość przyłożonej siły. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu silnika. (3 pkt) Z jakà mocą powinien pracować silnik elektryczny. Wytrzymałość na zerwanie nici Fmax = 1. pracuje ze sprawnością 95 %. 2. 62. Zmianę wartości siły tarcia w funkcji działającej siły przedstawiono na rysunku. 3.Następnie kulę puszczono swobodnie w wodzie.08? 1. Kulka (12 pkt) Na wysokości 2 m od podłoża zawieszono na nierozciągliwej nici o długości 50 cm stalową kulkę o masie 20g . (2 pkt) Do spoczywającej skrzyni przyłożono siły: a) F< 20 N . 1.05. Narysuj siły działające na skrzynię w obu przypadkach. Wyjaśnij. aby przesuwać skrzynię o masie kg 40 ze stałą szybkością 1. Następnie wychylono ją o x=30 cm od pionu. dla której µkin = 0. W zapisie stosuj zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

.2........ Zadanie 11...... Czas. jaki upłynął między uderzeniami kolejnych kulek o powierzchnię stołu jest A......... najkrótszym z czasów między upadkiem kolejnych kulek. D... Następnie przecięto sznurek ponad kulką k3 i kulki zaczęły swobodnie spadać.. Na wykresie nanieś 5 wartości liczbowych wysokości (w przedziale czasu 0–2 s)... (1 pkt) Do pionowo zawieszonej nitki przymocowano 3 niewielkie ołowiane kulki....... jeżeli prędkość kulki wahadła w momencie uderzenia miała wartość √2m/s .... a zderzenie było idealnie sprężyste.. krótszy niż czas między upadkiem kulek k2 i k3. 66. 3. Odległość między stołem a pierwszą kulką wynosiła 10 cm a odległości pomiędzy kolejnymi kulkami wynosiły 30 cm i 50 cm odpowiednio (rysunek). taki sam jak czasy między upadkiem kulek k1 i k2 oraz k2 i k3. Zadanie 12... od czasu spadania.. Zadanie 11. Spadający kamień (5 pkt) Zadanie 11....... Wykonaj niezbędne obliczenia...... C..... na jakiej znajduje się kamień.... który pozostawał 22 . 65. Oblicz zasięg lotu kulki uderzonej przez wahadło..... po którym pierwsza kulka uderzyła w stół w porównaniu z czasem.. Zadanie 2. (3 pkt) W punkcie A ustawiono kulkę o masie 20 g ...1 (1 pkt) Z wysokości 20 m upuszczono swobodnie mały kamień. B... najdłuższym z czasów między upadkiem kolejnych kulek...... gdy prędkość początkowa jest równa zero oraz ...2 (4 pkt) Wykonaj wykres ilustrujący zależność wysokości.. Trzy siły (2 pkt) Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działających na klocek.... Uzupełnij/dokończ zdanie: Zjawisko swobodnego spadku w ziemskim polu grawitacyjnym występuje wtedy.. 64....

Zadanie 13. Rysunek wykonaj z zachowaniem skali.2 (2 pkt) Wykaż. Oblicz wartość siły F3 67.1 (2 pkt) Narysuj wektory wszystkich sił działających na klocek. że spośród czterech par materiałów wymienionych w poniższej tabeli. Obie wskazówki będą się co jakiś czas pokrywały. działając na niego siłą o wartości 3 N. Zadanie 11 Zegar (11pkt) Zegar ścienny z kukułką ma dwie wskazówki: minutową o długości 25 cm oraz godzinową o długości 12 cm. Wartości sił wynosiły odpowiednio F1 = 30 N. Ruch wskazówek zaczynamy obserwować o godzinie 12:00. Zadanie 13. Klocek (4 pkt) Klocek o masie 1 kg przesuwano po poziomej powierzchni ruchem jednostajnym. W tym czasie wskazówka 23 . Pierwsze spotkanie nastąpi. klocek i podłoże. F2 = 40 N. Oznacz je i zapisz ich nazwy. Zadanie 13.w spoczynku. wykonując odpowiednie obliczenia. wykonane są z drewna. zaznaczając punkty przyłożenia sił. po którym sie porusza. gdy wskazówka minutowa wykona jeden pełny obrót i przesunie się jeszcze o pewien kąt. Rok szkolny 2010/2011 68.

gdzie: αm – całkowity kąt zatoczony przez wskazówkę minutową αg – kąt zatoczony przez wskazówkę godzinową n – kolejne pokrycie się wskazówek (1. oblicz prędkości kątowe obu wskazówek. (1 pkt) Ile razy wskazówka minutowa porusza się szybciej od godzinowej? 11. a wskazówka minutowa – w czasie 1 godziny.4 s. że cała masa powietrza zostaje całkowicie wyhamowana przez tę tablicę. (1 pkt) Jaka jest różnica pomiędzy prędkościami liniowymi końcówek wskazówek minutowej i godzinowej? 11. nieważkiej nici o długości 25 cm. że gęstość powietrza wynosi ρ = 1kg/m3 12. W pewien pochmurny dzień prostopadle do powierzchni tablicy reklamowej wiał wiatr o szybkości 20m/s . Przy założeniu.1. Wprawiono ją w ruch jednostajny po okręgu. (1 pkt) Przyjmując. tak jak pokazuje poniższy rysunek.5. 2. (1 pkt) Określ jednym zdaniem. 11.1..4. oblicz ciśnienie. że wskazówka godzinowa wykonuje jeden pełny obrót w czasie 12 godzin. 3. po jakim wskazówki będą się pokrywały.2. który posłuży do obliczenia czasu.godzinowa znajdzie się tuż za wskazaniem godziny pierwszej. (2 pkt) Wiedząc. 70. w płaszczyźnie poziomej. 11.1.3. jak zmienia się wartość naporu wiatru w zależności od szybkości wiejącego wiatru. (1 pkt) Wyprowadź wzór. Przyjmij. jakie wywiera wiatr na tę tablicę.3. Zależność tę można zapisać jako: αm = n2π + αg . 11. S– pole powierzchni tablicy. (1 pkt) 24 . Zadanie12. siłę naporu powietrza można wyliczyć ze wzoru: F = ρSv2 gdzie: ρ – gęstość powietrza.) 11. (3 pkt) Wypełnij tabelę dla kolejnych pięciu takich przypadków (z dokładnością co do sekundy). 13. Zadanie13 Wahadło (12pkt) Małą metalową kulkę o masie 250 g zawieszono na cienkiej. v– wartość prędkość powietrza 12. Czas 20 pełnych obrotów kulki wy niósł 18. (3 pkt) Na podstawie obliczonych wartości w tabeli zaznacz na wykresie czas pokrycia się wskazówek zegara (wyrażony w minutach) w funkcji kolejnych ich spotkań.. Tablica reklamowa (3pkt) Tablicę reklamową o wymiarach: 5 m (wysokość) i 4 m (szerokość) umieszczono pionowo na dwóch słupach przy ruchliwej drodze.2.6. 69. że wartość siły działającej na tablicę wynosi 8 kN. 12. (1 pkt) Oblicz siłę naporu wiatru na tablicę.

8 cm.Zaznacz na rysunku wszystkie siły działające na kulkę.8cm. Zadanie(1 pkt) Na którym z poniższych wykresów zakreskowane pole jest równe wykonanej pracy? 72.org A. (2 pkt) Oblicz prędkość kątową . nieco większa od ciężaru pasażera. siła wzajemnego oddziaływania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinające) jest www. B. 25 . 13.1 (3 pkt) Wykonaj wykres zależności siły oporu powietrza od prędkości rowerzysty. jeśli kulka porusza się po okręgu o promieniu równym 12. że prędkość liniowa v = 0.Zadanie (1 pkt) Ludzie poszukujący silnych wrażeń mogą wykonać skok spadochronowy z asekuracją instruktora. D. bliska zeru. nieco mniejsza od ciężaru pasażera. (2 pkt) Ile razy wartość napięcia nici w tym ruchu jest mniejsza od wartości granicznej Ngr=270N. przed otwarciem spadochronu.4. Rowerzysta (5 pkt) Jadąc z rosnącą prędkością. 13. (2 pkt) Oblicz wartość prędkości liniowej kulki oraz sinus kąta wychylenia nici od pionu. do którego skaczący „pasażer” jest w czasie lotu przypięty od spodu. Zaraz po opuszczeniu samolotu. 71. po którym porusza się kulka.3. (5 pkt) Wylicz promień okręgu. Poniższa tabela przedstawia zmierzone wartości oporu powietrza dla różnych prędkości.2. 13. przy której nić ulega zerwaniu? Przyjmij. 73. zachowując odpowiednie proporcje. Zadanie 11.5.skokitandemowe. C. 13. Zadanie 11. równa ciężarowi pasażera.87m/s oraz promień toru ruchu R = 12. rowerzysta odczuwa zwiększający się opór powietrza. i nazwij te siły.

25⋅107 N. D. Zadanie 15.3 (1 pkt) Zapisz. a na wysokości 12 m ma energię potencjalną grawitacji równą 600 J. Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miarę upływu czasu będzie rosło. równą 600 J. Podczas spadku swobodnego z wysokości 12 m. równą 400 J. C.Zadanie 15.0⋅106 kg. 75. 26 .1 (2 pkt) Zadanie 15.Zadanie 11. na wysokości 4 m energia kinetyczna tego ciała ma wartość A. Zadanie 9. aby przy danej prędkości zmniejszyć opór powietrza? 74. (1 pkt) Ciało na powierzchni Księżyca ma energię potencjalną grawitacji równą zero. przy jakiej prędkości siła oporu powietrza będzie miała wartość 100 N. równą 200 J. B. czy też pozostanie stałe? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij.Przyspieszenie ziemskie ma wartość 10 m/s2. Co powinien zrobić rowerzysta.2 (2 pkt) Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu. Siła ciągu silników wynosi 3. równą 100 J. Podczas pracy silników wyrzucane są z prędkością 2500 m/s gazy spalinowe w ilości 13000 kg w ciągu sekundy. Rakieta (4 pkt) Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową 3.2 (1 pkt) Zadanie 11. malało.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->