P. 1
Andrzej Jacek Blikle - Doktryna jakości

Andrzej Jacek Blikle - Doktryna jakości

|Views: 59|Likes:

More info:

Published by: Andrzej Zaczek on Oct 24, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2014

pdf

text

original

DOKTRYNA JAKOŚCI

Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.firmyrodzinne.pl

Andrzej Jacek Blikle

Rozwój polega na tym, że nieliczni przekonują wielu. Nowe myśli muszą się gdzieś pojawić, zanim będą mogły stać się poglądami większości. Frederic August von Hayek, Konstytucja wolności

Warszawa, 1 września 2011
© Copyright by Andrzej Blikle. W ramach moich praw autorskich chronionych ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 (z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na niekomercyjne rozpowszechnianie niniejszego materiału przez jego zwielokrotnianie bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy (w formie elektronicznej lub drukowanej), a także umieszczanie go na stronach internetowych, jednakże bez dokonywania jakichkolwiek zmian i skrótów w tekście i bez zmiany elektronicznego formatu „pdf” na inny. Wszelkie inne rozpowszechnianie niniejszego materiału, w tym jego części, wymaga mojej zgody wyrażonej na piśmie. Dozwolone jest natomiast cytowanie materiału zgodnie z zasadami ustanowionym przez ww. ustawę.

Doktryna jakości by Andrzej Blikle is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych 3.0 Unported License.

Andrzej Blikle, Doktryna jakości — preambuła, 1 września 2011

ii

Spis treści
SPIS TREŚCI ............................................................................................................................................................. II CO NOWEGO W TEJ WERSJI KSIĄŻKI ............................................................................................................VI CO JESZCZE ZOSTANIE NAPISANE .................................................................................................................VI PODZIĘKOWANIA ..................................................................................................................................................VI O SOBIE .................................................................................................................................................................VIII

Część pierwsza: Wprowadzenie
1 WSTĘP ............................................................................................................................................................. 10 1.1 1.2 1.3 1.4 2 DLA KOGO JEST TA KSIĄŻKA .......................................................................................................................... 10 CELE ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ ............................................................................................................... 11 SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY ............................................................................................................................. 12 OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ............................................................................................................ 15

ZARYS DOKTRYNY JAKOŚCI ................................................................................................................... 19 2.1 EDWARDS DEMING W JAPONII ....................................................................................................................... 19 2.2 WADY SĄ JAK ZARAZKI ................................................................................................................................. 22 2.3 DOKTRYNA JAKOŚCI ...................................................................................................................................... 24 2.3.1 Zasada stałego doskonalenia .............................................................................................................. 24 2.3.2 Zasada współpracy.............................................................................................................................. 24 2.3.3 Zasada racjonalności .......................................................................................................................... 25 2.4 CZYM JEST JAKOŚĆ ........................................................................................................................................ 26 2.5 JAKOŚĆ A WARTOŚĆ ...................................................................................................................................... 27 2.6 NISKA JAKOŚĆ KOSZTUJE............................................................................................................................... 29 2.7 DOBRA PRACA TO LEKKA PRACA ................................................................................................................... 31 2.8 NIE OCZEKUJ PERFEKCJI  OCZEKUJ POSTĘPU .............................................................................................. 32 2.9 ZARZĄDZANIE BEZ KIJA I MARCHEWKI .......................................................................................................... 32 2.10 WSPÓŁPRACA ZAMIAST WSPÓŁZAWODNICTWA ........................................................................................ 33 2.11 MYŚLENIE SYSTEMOWE ............................................................................................................................ 35 2.12 KSIĘGA STANDARDÓW .............................................................................................................................. 38 2.13 CZTERNAŚCIE ZASAD EDWARDSA DEMINGA ............................................................................................ 38 2.14 SZEŚĆ ŚMIERTELNYCH CHORÓB ................................................................................................................ 40 2.14.1 Brak wytrwałości w konsekwentnym dążeniu do celu .................................................................... 40 2.14.2 Nacisk na zyski w krótkim okresie .................................................................................................. 42 2.14.3 Przeglądy kadrowe, wynagrodzenie zależne od wydajności........................................................... 43 2.14.4 Mobilność członków kierownictwa ................................................................................................. 44 2.14.5 Zarządzanie firmą jedynie na podstawie widocznych liczb ............................................................ 45 2.14.6 Twarda kultura zarządzania ........................................................................................................... 46 2.15 CZTERY ZASADY HENRY FORDA .............................................................................................................. 48 2.16 ZBIGNIEW BUJAK O POLICJI DROGOWEJ I SŁUŻBACH CELNYCH ................................................................. 48 2.16.1 Policja drogowa ............................................................................................................................. 49 2.16.2 Celnicy ............................................................................................................................................ 50 2.17 OD CZEGO ZACZĄĆ ................................................................................................................................... 54

Część druga: Przywództwo
3 DYLEMAT LIDERA — PRZEMOC CZY PARTNERSTWO .................................................................. 58 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 NOWA WIEDZA .............................................................................................................................................. 58 KOSZTY PRZEMOCY ....................................................................................................................................... 59 KOSZTY PARTNERSTWA ................................................................................................................................. 60 CZYM SĄ PRZEMOC I PARTNERSTWO .............................................................................................................. 61 DLACZEGO JEDNE FIRMY ODNOSZĄ SUKCES, A INNE NIE ................................................................................ 61

RODZAJE I ŹRÓDŁA MOTYWACJI ......................................................................................................... 63 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 KORZYŚCI I WARTOŚCI .................................................................................................................................. 63 DYSONANS GODNOŚCIOWY ........................................................................................................................... 68 MOTYWACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA ................................................................................................. 69 ZARZĄDZANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ............................................................................................. 71 ORGANIZACJA ZAANGAŻOWANA ................................................................................................................... 73

Andrzej Blikle, Doktryna jakości — preambuła, 1 września 2011

iii

5

PRZEMOC....................................................................................................................................................... 74 5.1 ARCHETYP KIJA I MARCHEWKI....................................................................................................................... 74 5.2 POSTAWA A ZACHOWANIE ............................................................................................................................. 79 5.3 SŁABI I SILNI ― PRZECIWNICY ...................................................................................................................... 82 5.4 PREMIA ZA WYDAJNOŚĆ ................................................................................................................................ 84 5.5 PREMIA A PRAWO PARETO ............................................................................................................................ 84 5.6 DŹWIGNIA PREMIOWA ................................................................................................................................... 85 5.7 ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE ― PUŁAPKA SPECJALNA ..................................................................................... 90 5.7.1 Stan wyjściowy .................................................................................................................................... 90 5.7.2 Motywacja ― podejście pierwsze ....................................................................................................... 90 5.7.3 Potrzebny konsultant ........................................................................................................................... 91 5.7.4 MBO w „Jutrzni SA”........................................................................................................................... 91 5.7.5 Pierwsze wyzwanie dla dyrektora Kowalskiego .................................................................................. 93 5.7.6 Drugie wyzwanie dla dyrektora Kowalskiego ..................................................................................... 94 5.7.7 Ocena systemu po roku ....................................................................................................................... 96 5.7.8 Czy można było uniknąć tych problemów? ......................................................................................... 97 5.7.9 Premia dla rady nadzorczej ................................................................................................................ 97 5.7.10 Nierówne szanse w grze .................................................................................................................. 98 5.7.11 Opinia niezależnego eksperta ......................................................................................................... 99 5.7.12 MBO w oczach Edwardsa Deminga ............................................................................................. 100 5.8 ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE A CELE W ZARZĄDZANIU ................................................................................... 100 5.9 WINA CZY PRZYCZYNA ................................................................................................................................ 101 5.10 PODSUMOWANIE MODELU PRZEMOCY .................................................................................................... 103 5.10.1 Samosprawdzająca się przepowiednia ......................................................................................... 103 5.10.2 Gry wojenne ................................................................................................................................. 104 5.10.3 Trzy prawa o dualności ................................................................................................................ 106

6

PARTNERSTWO .......................................................................................................................................... 107 6.1 JEŻELI NIE MARCHEWKIJ ― TO CO? ............................................................................................................. 107 6.2 Z CZEGO TRZEBA ZREZYGNOWAĆ ................................................................................................................ 108 6.3 ZASADA 4W ................................................................................................................................................ 109 6.3.1 Współpraca ....................................................................................................................................... 109 6.3.2 Wartość ............................................................................................................................................. 110 6.3.3 Wybór ................................................................................................................................................ 112 6.4 W SPRAWIE LENISTWA................................................................................................................................. 113 6.5 MŁODSI I STARSI ― PARTNERZY ................................................................................................................. 114 6.6 WYNAGRODZENIE NIEZALEŻNE OD JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI PRACY ............................................................. 115 6.7 REZYGNACJA Z PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH ................................................................................................... 119 6.8 PUŁAPKI ZARZĄDZANIA BEZ KIJA I MARCHEWKI .......................................................................................... 119 6.9 ARCHETYP SŁOŃCA I DESZCZU .................................................................................................................... 120 6.10 POCHWAŁY A WYRAZY UZNANIA ............................................................................................................ 122 6.11 UPOMINEK WRAZ Z WYRAZAMI UZNANIA ............................................................................................... 124 6.12 PREMIA ROCZNA ― MISECZKA ............................................................................................................... 124 6.13 REFORMA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ SPRZEDAWCÓW ............................................................................. 127 6.13.1 Sytuacja wyjściowa ....................................................................................................................... 128 6.13.2 Lepsi nie są lepsi .......................................................................................................................... 129 6.13.3 Lepsi są lepsi ................................................................................................................................ 129 6.13.4 Sposobu lepszych nie da się powielić ........................................................................................... 129 6.13.5 Sposób lepszych da się powielić ................................................................................................... 129 6.14 PARTNERSTWO A ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE ................................................................................ 131 6.15 CZY MODEL PARTNERSKI WYKLUCZA DOWODZENIE? ............................................................................. 131 6.16 PRZEMOC A ETYKA W BIZNESIE............................................................................................................... 132

7

SYSTEM WYNAGRODZEŃ ....................................................................................................................... 133 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ ............................................................................................... 133 PRZYKŁADOWY SYSTEM WYNAGRODZEŃ .................................................................................................... 134 AKTUALIZACJA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ .................................................................................................. 136 TRUDNY OKRES TRANSFORMACJI ................................................................................................................ 136 REAKCJE PRACOWNIKÓW ............................................................................................................................ 137 SYMETRYCZNA RELACJA POMIĘDZY FIRMĄ A PRACOWNIKIEM .................................................................... 139

Andrzej Blikle, Doktryna jakości — preambuła, 1 września 2011

iv

Część trzecia: Zarządzanie procesowe
8 DWA MODELE ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW........................................................................ 141 8.1 8.2 9 MODEL HIERARCHICZNY ............................................................................................................................. 141 MODEL DEMINGA ........................................................................................................................................ 141

PROCESY W PRZEDSIĘBIORSTWIE ..................................................................................................... 144 9.1 PYTANIA, NA KTÓRE TRZEBA ODPOWIEDZIEĆ .............................................................................................. 144 9.2 POJĘCIE PROCESU ........................................................................................................................................ 145 9.3 SIECI CZYNNOŚCI ......................................................................................................................................... 146 9.4 MAPA PROCESÓW ........................................................................................................................................ 148 9.5 PRODUKTY I ICH NORMY JAKOŚCI ................................................................................................................ 153 9.5.1 Dokumenty ........................................................................................................................................ 154 9.5.2 Narzędzia .......................................................................................................................................... 154 9.5.3 Dokumentacje produktów .................................................................................................................. 155 9.5.4 Kompleksy produktowe ..................................................................................................................... 156 9.5.5 Techniczne kompleksy narzędziowe .................................................................................................. 157 9.5.6 Informatyczne kompleksy narzędziowe.............................................................................................. 157 9.5.7 Bazy danych ...................................................................................................................................... 157 9.5.8 Kartoteki............................................................................................................................................ 158 9.5.9 Decyzje operacyjne ........................................................................................................................... 159 9.5.10 Różne poziomy podejmowania decyzji.......................................................................................... 160 9.5.11 Drużyny ........................................................................................................................................ 162 9.5.12 Stany rynku ................................................................................................................................... 162 9.5.13 Produkty umiejscowione ............................................................................................................... 163 9.6 TYPY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH................................................................................................................ 164 9.6.1 Czynności wytwórcze......................................................................................................................... 164 9.6.2 Czynności zmiany stanu .................................................................................................................... 165 9.6.3 Czynności przemieszczania ............................................................................................................... 166 9.6.4 Czynności bez dostawcy .................................................................................................................... 166 9.7 RODZAJE CZYNNOŚCI PROCESOWYCH .......................................................................................................... 167 9.7.1 Czynności sprzedażowe ..................................................................................................................... 167 9.7.2 Czynności logistyczne ........................................................................................................................ 167 9.7.3 Czynności marketingowe ................................................................................................................... 167 9.7.4 Czynności biurowe ............................................................................................................................ 168 9.7.5 Czynności HR-owe ............................................................................................................................ 168 9.8 TYPOWE PROCESY W ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ ..................................................................................... 168 9.9 PRZEPŁYWY MIĘDZY PROCESAMI................................................................................................................. 170 9.10 POZIOM SZCZEGÓŁOWOŚCI PROCESOWEGO MODELU FIRMY ................................................................... 171 9.11 RÓŻNE OPISY PRZEDSIĘBIORSTWA .......................................................................................................... 173

10

ZARZĄDZANIE PROCESOWE ................................................................................................................. 175 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 INTERESARIUSZE PROCESU...................................................................................................................... 175 OBOWIĄZKI WYKONAWCÓW PROCESU.................................................................................................... 175 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PROCESU ....................................................................................................... 177 O CZYJĄ WIEDZĘ POWINIEN DBAĆ WŁAŚCICIEL PROCESU........................................................................ 178 UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELA PROCESU ................................................................................................... 179 PEŁNOMOCNICY WŁAŚCICIELI PROCESÓW............................................................................................... 180 PROCESOWY ATLAS FIRMY ..................................................................................................................... 180 KIEROWNICY ZESPOŁÓW......................................................................................................................... 182 DYŻURNI ZESPOŁÓW ............................................................................................................................... 182 ZARZĄDZANIE PROCESOWE A TRADYCYJNE ............................................................................................ 183

11

KSIĘGA STANDARDÓW ........................................................................................................................... 186 11.1 DOKUMENTY KSIĘGI STANDARDÓW ....................................................................................................... 186 11.1.1 Rodzaje dokumentów .................................................................................................................... 186 11.1.2 Strażnik Księgi Standardów ......................................................................................................... 188 11.1.3 Indeksacja dokumentów................................................................................................................ 188 11.1.4 Indeksacja załączników ................................................................................................................ 189 11.1.5 Numeracja wersji standardów ...................................................................................................... 190 11.1.6 Nazwy plików ................................................................................................................................ 190 11.1.7 Przechowywanie i dostęp do dokumentów KS .............................................................................. 190 11.1.8 Dziennik KS .................................................................................................................................. 191

.............................1 Zasady ogólne............................................................ 235 14.................................................................12 METODA SIEDMIU KROKÓW ............................................... 221 13..........................................3.............. 234 14......................2 Przypadek szczególny — firmy rodzinne .......................................................................................................................... 225 13......................... 198 11.............1 Procedura koordynatora .............................................................................................................................................................10..............3 ZAKRESY OBOWIĄZKÓW .............................................4 Dokument opisujący standard .....................................................2 Wypełnianie tabelki ..................................1....11 CYKL JAKOŚCI EDWARDSA DEMINGA ... 220 13................................ 207 13............3 Podział na rodziny pokrewieństwa ....3 13 WARUNKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA ........................................................... 193 11................................................ 225 13............................2 Przykład zastosowania .............................10........................ Doktryna jakości — preambuła..................10 Słownik KS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 238 14...... 243 BIBLIOGRAFIA ........................................1 Strażnik KS .................................. 236 14......................................................... 197 11......................................... 192 11.........................5 Referendum z hierarchią ......................................................................2 12.......................... 224 13..........6 Inne zastosowania diagramów pokrewieństwa .......... 243 ...................... 208 13.................................... 218 13......................................................................................................................................................................12........10........8 TABELKA „JAK JEST?  JAK BYĆ POWINNO?”....................................................... 210 13......................................................................3........................ 222 13.......2 Ustalenie pełnej listy problemów ....................................................................................................2........................................Andrzej Blikle........................................................ 236 14.....................9 Spis dokumentów KS......................................................................................................................................8............................................................................2...............................3 BURZA MÓZGÓW....................................................................2......4 KARUZELA POMYSŁÓW ......................................................................................................................3 Procedura strażnika KS ........................................................................................................ 220 13.................................................................................1 TRZY PODSTAWOWE DZIAŁANIA .........10................................................................................................. 199 Część czwarta: Koła jakości 12 ORGANIZACJA KÓŁ JAKOŚCI ......................................... 207 13.................................................... 241 RAMKI-PRZYKŁADY ...........................2 Pozostałe osoby ................................................................................................................................................................................................................................... 204 NARZĘDZIA PRACY KÓŁ JAKOŚCI ................................... 201 PODSTAWOWE ZASADY PRACY KÓŁ JAKOŚCI ............ 193 11...........................................................................9 TABELKA PLUS-DELTA .......... 196 11...............................................................................1 Ustalanie problemu ..................................................................................... 226 Część piąta: Zakończenie 14 DROGA DO TQM .......................... 192 11...................................................1 METODA 5S — PIERWSZY KROK ..................................................................3 Interesariusze wdrożenia ..........................3 PODSUMOWANIE ........................... 241 INDEKS HASEŁ .......................................2 CO ZROBIĆ..............................................................2 DRZEWO WYMAGAŃ KRYTYCZNYCH DLA JAKOŚCI ..............1 Budowanie zaangażowania .......... 216 13..........................................................1..................... BY SIĘ UDAŁO ................. 215 13................ 239 14.................5 RYBIA OŚĆ ............................................................................................................2 TWORZENIE........................................................................................................................................ 232 14................................................8.................................................................................. 221 13..........................1 Ustalenie zakresu analizy ...............................................................................2...........................................................................................................................................................................................................................................2 Tworzenie zaplecza wiedzy i umiejętności ........................... 215 13.............. 1 września 2011 v 11................. 202 PRZEWODNIK LIDERA KOŁA JAKOŚCI ...................................................2............................................................ 208 13................................ 220 13............................................................................................................................................ 201 12........1 12............................................. 240 TABELE .......4 Ustalanie nazw dla rodzin pokrewieństwa ............................................................................................................................................................................................ 211 13................................................... 235 14.............................................2................ 224 13................................................................. 240 REGUŁY ............. 239 INDEKSY I SPISY...........3 Ustawiczne doskonalenie..........................1 Potencjalne źródła oporu ......................................................12......................... 240 RYSUNKI ......1....................................... 212 13................. 198 11.......................... MODYFIKOWANIE LUB USUWANIE STANDARDU KS ...........10 DIAGRAMY POKREWIEŃSTWA ............................................................2 Zasady sprawdzania i zatwierdzania dokumentów KS .............10.................7 ANALIZA PARETO ............................................................................................ 210 13.................................2.............................................1....................................10.......................... 198 11.........................................................................................1....................................................... 233 14...........6 PIĘĆ RAZY „DLACZEGO” .......

2. jakie powinna podjąć firma zamierzająca wprowadzić zarządzanie kompleksową jakością. Zarządzanie procesowe. nie mogłem się do niego odwołać inaczej. którzy nadsyłają swoje uwagi o książce. a w szczególności Stanisławowi Budkowskiemu.1. w którym opisałem sekwencję działań. 4. 2. dodałem podrozdziały 13. rozbudowałem rozdział 10.10. podsumowujący rozważania o modelu przemocy.4 i 13.2. W stosunku do wersji z 30 stycznia 2010 tytułowe hasła „Dylematu lidera” zamieniono z „Władza czy współpraca” na „Przemoc czy partnerstwo”. 4 i Rozdz. 5.10. W planie mam jeszcze rozdziały poświęcone problemowi strachu w miejscu pracy. ale już mniejsze.Andrzej Blikle. Księga standardów. 5. Uznałem. 13. Droga to TQM. zacytowałem wynik badania pokazującego.1 i nowy Rozdz. to kilka nowych przykładów („ramek”) w części dotyczącej przywództwa. która w świetle ostatnich badań w psychologii społecznej. Kolejne uzupełnienia.16. W stosunku do wersji z 12 lutego 2011 książka została przede wszystkim powiększona o nowy rozdział 2. o czym piszę niżej w podziękowaniach. 2. w całości autorstwa Zbigniewa Bujaka. Piotrowi ChrząstowskiemuWachtel i Oktawianowi Nowakowi za niestrudzone zgłaszanie poprawek redakcyjnych i merytorycznych. Dodałem też kilka nowych przykładówramek i cytatów z niedawno przeczytanych książek.1 pokazujący przyspieszenie wzrostu PKB w Japonii w roku 1950 (pierwsza wizyta Edwardsa Deminga). poświęconym „grom wojennym” pomiędzy firmami i ich pracownikami. Pawłowi Sawickiemu. niż zamieszczając go w książce. Dodałem też wykres w Rozdz.5 o organizacji zaangażowanej wg Gobillot oraz nowy Rozdz.6. Cała książka została też po raz pierwszy poddana profesjonalnej korekcie. W rozdziale 5. które zawdzięczam prof. Dodatkowo w nowej wersji w rozdziale 13. Specjalne wyrazy wdzięczności składam też na ręce profesora Marka Kosewskiego za wprowadzenie mnie w nową perspektywę teorii motywacji. W aneksie do książki planuję też napisać o dwóch mało znanych paradygmatach zarządzania projektami pochodzącymi od Eliyahu Goldratta i Adama Carla Periego. to nie układają się w hierarchię.. Doktryna jakości — preambuła. W stosunku do wersji z 4 maja 2009 istotną zmianę stanowi nowe spojrzenie na zagadnienia motywacji i motywowania. Szczególne podziękowanie za profesjonalną korektę redakcyjną wersji z 28 marca 2011 składam pani Magdalenie Pokropek. że tekst jest zbyt ważny. aby go nie przybliżyć mojemu Czytelnikowi. Markowi Kosewskiemu i które zostało zawarte w Rodz. 4. nieco inna klasyfikacja potrzeb w Rozdz. nie broni się przed zarzutem. że choć opisane w niej potrzeby są nadal ważne. Co jeszcze zostanie napisane Moja praca nad książką zbliża się już do końca. Inspiracją do tej zmiany był dla mnie znakomity wykładwarsztat poprowadzony 3 lutego 2011 na Konwersatorium TQM przez Zbigniewa Bujaka. a za równie profesjonalną korektę wersji z 1 września 2011 — pani Marii Szumskiej. komunikacji interpersonalnej oraz statystycznemu sterowaniu procesami (karty kontrolne Shewharta). w dużej mierze zmieniłem i rozszerzyłem. Dalsze zmiany to nowy Rozdz. a także stworzyłem rozdział 14. Narzędzia kół jakości. a że nie został nigdy wcześniej opublikowany. Za jego też radą i rekomendacją nie odwołuję się do piramidy potrzeb Maslova. 13. że 92% przedsiębiorstw działających w Polsce deklaruje masowe zjawisko okradania firmy przez pracowników. 1 września 2011 vi Co nowego w tej wersji książki W stosunku do wersji z 28 marca 2011 największe zmiany nastąpiły w zakresie przedmiotu zarządzania procesowego: rozdział 9. Jednym z głównych kroków na tej drodze jest wprowadzenie modelu procesowego. i dodałem rozdział 11.15 Cztery zasady Henry Forda. Podziękowania Składam serdeczne podziękowanie wszystkim moim Czytelnikom. jak tego chciałby Maslow. . Procesy w przedsiębiorstwie.

kiedy zafascynowała mnie idea kompleksowego zarządzania jakością (ang. 5. Bogatą literaturę przedmiotu uzyskaną w dużej mierze podczas konferencji wymienionych w pkt. Czerpię ten materiał z wielu źródeł. prof. Pisz do mnie na adres: andrzej. który odbyłem w roku 2000. 8. Spotkania ze słuchaczami moich wykładów. że i Ty. Uczestnictwo w konferencjach organizowanych w latach 1996−1999 przez The British Deming Association. Staż w japońskim centrum prowadzonym przez The Association for Overseas Technical Scholarship.pl. skr. Jacka Koronackiego. możesz wnieść wiele cennych uwag do mojego tekstu. Rozmowy z psychologiem społecznym prof. TQM). Prowadzone przeze mnie szkolenia na indywidualne zlecenie firm. a wiceprezesem jego żona Małgorzata. 3. zbieram od roku 1996 — od chwili. Materiały do mojej książki.Andrzej Blikle. Doktryna jakości — preambuła. Blikle1. Szesnastoletnie doświadczenia uzyskane przy wdrażaniu TQM w mojej rodzinnej firmie cukierniczej A. 4. 1 Firma została założona w roku 1869 przy ulicy Nowy Świat w Warszawie przez Antoniego Kazimierza Bliklego i od tego czasu istnieje nieprzerwanie. z których za najważniejsze uważam: 1. kursów i konwersatoriów. które części tekstu są niejasne lub powinny być pogłębione. total quality management. Łukasz Blikle. głównie w osobach (alfabetycznie): Helmuta Gläsera. za własne przykłady oraz wskazanie. 2. . Czytelniku. Obecnie prezesem zarządu w piątym pokoleniu jest mój syn. oraz listy. 4. Jima Murray’a oraz śp. Leszka Wasilewskiego. Za wszelkie sugestie dotyczące zarówno meritum. jak i układu materiału. będę Ci szczerze wdzięczny.blikle@blikle. którą obecnie Ci udostępniam. 1 września 2011 vii Drogi Czytelniku. które do mnie piszą. które prowadzę od roku 1997. prof. Spotkania z wybitnymi specjalistami-dydaktykami z zakresu TQM. Jestem pewien. Markiem Kosewskim. 6. instytucji i szkół wyższych. 7.

przewodniczącym Rady Fundacji Centrum im. członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz członkiem kilkunastu innych zawodowych i społecznych organizacji. członkiem rady fundacji FOR (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju). Wiedzę czerpię zarówno z literatury. wykładam i wdrażam w mojej firmie od roku 1996. Adama Smitha. Deminga (w roku 1999 jako wykładowca). W latach 1996−1999 uczestniczyłem w corocznych konferencjach Brytyjskiego Towarzystwa im. W latach 1999−2001 byłem przewodniczącym Komitetów Programowych oraz wykładowcą trzech kolejnych Międzynarodowych Szkół Jakości organizowanych w Polsce przez agendę ONZ — Umbrella. słuchaczy studium MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Proszę pisać do mnie na adres: andrzej. Stowarzyszenia Szkoła Liderów. prezesem rady nadzorczej firmy „A. Zarządzanie kompleksową jakością studiuję.in. członkiem zarządu oraz byłym prezesem stowarzyszenia Nowy Świat (stowarzyszenie przedsiębiorców Traktu Królewskiego w Warszawie). na którego spotkania przybywa około 100 osób. członkiem honorowym i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Blikle Sp. Ranking przeprowadził magazyn „Thinktank” wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. prezesem zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.o. studentów Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Collegium Civitas. . Ryszarda Łazarskiego.Andrzej Blikle.blikle@blikle. z o.”. W roku 2000 byłem — z ramienia ONZ-owskiej agendy Umbrella  kierownikiem naukowym grupy polskich przedsiębiorców i trenerów jakości biorącej udział w szkoleniu na temat TQM prowadzonym przez The Association for Overseas Technical Scholarship w Japonii. członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). We wrześniu roku 2009 zająłem drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Prowadziłem również szkolenia na temat metody TQM oraz jej wybranych aspektów na indywidualne zamówienia firm. dla słuchaczy studium podyplomowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. jak i z licznych spotkań z trenerami i praktykami tej metody. Anglii i Japonii. a także dla instytucji z sektora oświaty i nie tylko. członkiem Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości. 1 września 2011 viii O sobie Jestem profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. jakie miałem okazję odbyć w Polsce. W latach 2001 i 2002 prowadziłem kursy menedżerskie (w wymiarze 36 godzin) na temat TQM organizowane przez Warszawski Klub Rotariański przy współudziale Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.pl. Osobom zainteresowanym mogę wysłać moją ofertę szkoleniową. W kolejnych latach wykładałem m. Od roku 1997 prowadzę własne konwersatorium na temat TQM. Doktryna jakości — preambuła.

Część pierwsza Wprowadzenie .

Są to wielce pouczające wspomnienia byłego prezesa firmy Donalda Petersena z jego wieloletniej współpracy z Edwardsem Demingiem. należy go wysłać na szkolenie branżowe w zakresie cukiernictwa. że stosowalność opisywanej metody ogranicza się do takich właśnie organizacji. 2) wiedzę pozabranżową. ponieważ głównie takie przykłady można znaleźć w literaturze oraz w przekazach ustnych. w koncernie Forda poświęcona jest w całości książka D. na dwie części: 1) wiedzę branżową. Jeżeli kierownik pracowni cukierniczej. z grubsza rzecz biorąc. należy go wysłać na kurs zarządzania kompleksową jakością. jak i zatrudniającej kilkadziesiąt tysięcy pracowników2. w której zatrudniono fachowych cukierników. oferującą ludziom posiadającym wiedzę branżową metody zapewnienia stałej zgodności produktu ze standardem oraz stałego doskonalenia tego standardu zgodnie z oczekiwaniami klienta. w administracji rządowej i samorządowej. Zarządzanie kompleksową jakością da się zastosować wszędzie tam. Niniejsza książka powstała z myślą o tych menedżerach. usług bankowych. dzieli się. jak wytwarzać konkurencyjne produkty wysokiej jakości oraz oferować takie usługi. 2 Opisowi takiego zastosowania w latach 90. dającą im przewagę nad konkurentami. Przykłady wdrożeń można znaleźć zarówno w firmach produkcyjnych. nie potrafi doprowadzić do tego. którzy tej wiedzy jeszcze nie mają. Oczywiście w małych organizacjach wdrożenie jest prostsze i tańsze niż w dużych. samochodów. gdzie ludzie łączą swoje wysiłki dla osiągnięcia wspólnych celów. jak i handlowych oraz usługowych. Doktryna jakości. Petersena i J. którzy dysponują wystarczającą wiedzą w zakresie jakości w swojej branży. Hillkirka [31]. Zarządzanie kompleksową jakością to uniwersalna metoda podnoszenia sprawności działania w pracy zespołowej. Jeżeli cukiernik nie potrafi wykonać wysokiej jakości tortu czekoladowego. obejmującą metody wytwarzania produktów (usług) danej branży. aby dzień po dniu partie tortów były wykonywane na czas i zgodnie z przyjętym standardem. chcą natomiast posiąść wiedzę pozabranżową. oraz wyrównującą ich szanse wobec tych konkurentów. czyli na kurs pozabranżowej wiedzy o jakości. Można ją zastosowania zarówno w firmie kilkuosobowej. Na tej podstawie nie należy jednak wnioskować. Tak się składa. wyrobów cukierniczych.1 Dla kogo jest ta książka Wiedza o tym. . książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Staram się podawać jak najwięcej przykładów z życia wziętych. że ich źródłem są tu najczęściej duże organizacje gospodarcze. którzy ową wiedzę już opanowali. np. 1 września 2011 10 1 Wstęp 1.Andrzej Blikle.

to wzrost zysku zostanie zapewne osiągnięty kosztem rabunkowej gospodarki wewnątrz firmy — brak inwestycji w odnowę bazy materialnej i nowych produktów.. dla budowania. żeby socjalizm był lepszy. Jeżeli właścicielem firmy jest międzynarodowy holding.. po to by ktoś mógł ją tanio kupić. a także w służbie zdrowia. który chce wyprowadzić zyski do kraju o niższych podatkach.). banki). co się dzieje z przychodami każdej firmy. We wszystkich tego typu organizacjach zarządzanie kompleksową jakością jest już gdzieś na świecie stosowane. by po jej nabyciu przez nowego właściciela gwałtownie stracić swoją wartość. Nareszcie mogliśmy otwarcie powiedzieć sobie i innym. kolejni właściciele firm A. to właśnie zysk. czy zysk jest. to celem postawionym przed zarządem będzie zapewne jak najszybszy wzrost zysku. dostawców kapitałów własnych (właścicieli). ale nie są też regułą. Tak prowadzona firma może osiągnąć spektakularny wzrost zysku w krótkim czasie. szkolnictwie. Zysk jest więc jednym z kosztów prowadzenia firmy! Jednym — trzeba dodać — wśród wielu.. 1 września 2011 11 w organizacjach pozarządowych.. jakie dotyczą jej właścicieli. że jeżeli będzie to warunek bezwzględny.. Oczywiście najwięcej zastosowań spotykamy w organizacjach gospodarczych. a coraz częściej wdraża się je także w Polsce. to właściciele mogą być zainteresowani maksymalizacją wynagrodzeń za pracę. policji i wojsku. 2. że pracujemy dla dobra. wiąże się historycznie z epoką wczesnego kapitalizmu. czy zysk ma być głównym dążeniem firmy. dostawców pracy (pracowników). Pogląd. czy też nie jest. że co najmniej tak ważna jak zysk może być renoma firmy i uczciwość wobec klienta3. choć już i wtedy wielu przedsiębiorców uważało. to będzie on maksymalizował wynagrodzenia dostawców pochodzących z innej jego firmy. Wedel (źródło: pokoleniowy przekaz rodzinny).. lub czy powinien być głównym celem każdej organizacji gospodarczej. Otóż są one w całości rozchodowywane na pokrycie różnego rodzaju wynagrodzeń. . a także Henry Ford (patrz Rozdz. 4 Tak właśnie się stało w przypadku szeroko opisywanej przez światową prasę amerykańskiej firmy Enron. energii i usług. jest sprawą całkowicie arbitralnego wyboru właścicieli (akcjonariuszy) firmy. kreatywna księgowość4. chociażby ze względu na ich liczbę. jaki zawsze powinni stawiać przed zarządem właściciele? Z pewnością nie jest to imperatyw. dostawców kapitałów obcych (np.Andrzej Blikle.2 Cele organizacji gospodarczej Kapitalizm wymyślili Sowieci. produktów. złe wynagrodzenia i warunki pracy pracowników. a w dodatku zapewniający zarządowi wysoką premię. Jeżeli firma jest spółką pracowniczą. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. W każdym cyklu gospodarczym typowa firma musi bowiem wynagrodzić:      dostawców surowców... Stanisław Tym W roku 1989 zachłysnęliśmy się kapitalizmem. 1. dla których priorytetem jest wieloletnia obecność na rynku i przynoszenie pożyt3 Między innymi tak zawsze uważali. że tworzenie zysku — i nic innego — jest motorem działania każdej organizacji gospodarczej. czyli właścicieli. Opisane tu różnorodne cele właścicieli firmy nie są rzadkością. Wynagrodzenie dostawców kapitałów własnych. Jeżeli firma została nabyta na giełdzie w celu szybkiego podniesienia jej wartości i sprzedania. Czy zatem maksymalizacja zysku jest wyłącznym celem. Istnieją bowiem firmy. dla wykonania i przekroczenia. Blikle i E. i to jeszcze w XIX wieku.15). skarb państwa i organizacje pochodne (ZUS itp. że maksymalizacja zysku stanowi cel każdej firmy. Spójrzmy. Innym patologicznym celem stawianym przed zarządem może też być obniżenie wartości firmy przez minimalizację zysku. Po latach radzieckiego socjalizmu nareszcie przestano nam wmawiać. W rzeczywistości to. a także tzw. pogorszenie jakości. a to. a nie uniwersalnym prawem ekonomii. Rzecz w tym. Doktryna jakości. zależy od różnych uwarunkowań.

dostawców. że zysk to nie tylko wynagrodzenie właścicieli. Wiele takich firm zostało opisanych w książce Moral Capitalizm [39] autorstwa Stephena Younga. Firmy drzewa mają perspektywę kilkudziesięcioletnią i dłuższą. ich czas życia jest jednak krótki. dostępnej również w wersji polskojęzycznej w przekładzie Wiktora Kisiela: Etyczny Kapitalizm — jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym [40]. a więc wszystkim pięciu grupom dostawców plus społeczeństwu. a naczelnym zadaniem menedżera — kształtowanie stosunków i postaw wśród pracowników. Drucker (1909−2005) jest jednym z najwybitniejszych metodologów i praktyków zarządzania jakością. gdzie zysk nie jest celem. Są to firmy. musi w zrównoważony sposób jeść. Oczywiście długowieczność firmy. a godziwy zysk w długim okresie jest znacznie ważniejszy od wysokich zysków w krótkim czasie. a także firmy. To tylko sprawa wyboru. Fordów. [8] i pol. należności dostawcom. Pod tym względem organizm gospodarczy można porównać do organizmu biologicznego. a jedynie najbardziej jego nieefektywna odmiana. Coraz więcej menedżerów rozumie też. Firmy grzyby rosną szybko i niekiedy szybko dają wysoki zysk. który aby żyć. aby żyć. pracowników i społeczeństwa. Był doradcą największych korporacji gospodarczych. Firmy realizujące taką właśnie misję w dłuższej perspektywie czasu są bardziej konkurencyjne od swoich krótko błyszczących sióstr meteorów. W rzeczywistości bowiem komunizm — a w bardziej ucywilizowanej postaci socjalizm  to nie alternatywa dla kapitalizmu. Doktryna jakości. Dla przyjrzenia się rozumowaniu prowadzącemu do tak z pozoru kontrowersyjnej tezy. oddychać i ruszać się. . w której na rynku panuje jeden kapitalista: państwo. ale też pracowników i akcjonariuszy. prześledźmy mające początek w feudalizmie cztery fazy rozwoju gospodarczych ustrojów świata. może żyć długo i szczęśliwie.Andrzej Blikle. pić. Jest taką samą koniecznością. Podczas wykładu satelitarnego skierowanego w połowie lat 90. To do takich właśnie firm jest adresowana moja książka. Kto je. Na przykład z listy największych korporacji publikowanej przez magazyn „Forbes” w ciągu 20 lat znika ponad połowa. Takie firmy rozumieją potrzebę inwestowania w wieloletnią renomę przez budowanie zaufania wszystkich interesariuszy — klientów. Poznańskich. Nieco później w niektórych kręgach intelektualnych Europy Zachodniej zaczęła się pojawiać fascynacja sowieckim kapitalizmem państwowym. 1. bez realizacji której firma nie może trwać5. których znaczące pakiety akcji należą do funduszy powierniczych i emerytalnych. w których zarządy i rady nadzorcze mają krótkie kadencje i bardzo wysokie premie od zysku. Odmiana.in. Otóż są firmy grzyby i firmy drzewa. Rozpocznijmy od feudalizmu. do menedżerów z byłej Jugosławii (miałem okazję go wysłuchać) cały antenowy czas poświęcił modelowi przedsiębiorstwa. 6 Peter F. jak płacenie wynagrodzeń pracownikom. Kto żyje. Ten pierwszy spowodował powstanie rycerza. którego podstawowym zasobem jest wiedza. ale też zasób niezbędny do rozwoju firmy. Zaburzenie proporcji pomiędzy tymi czynnościami skraca czas życia organizmu. Zdaniem Druckera. że długowieczność firmy i realizowanie przez nią użytecznych społecznie celów jest bardzo ważnym elementem budującym wizerunek przedsiębiorstwa w oczach nie tylko klientów. Nie jest to ani złe. 1 września 2011 12 ków wszystkim swoim interesariuszom. ani dobre. Perspektywy strategiczne takich ciał są więc ograniczone bardzo silną presją na szybki wynik i zasadą „po nas choćby potop”. Cele takie stawiają sobie m. podatków państwu. aby jeść — żyje krócej. Tam więc. a także jej wewnętrzna stabilność. czyli komunizmem.3 Społeczeństwo wiedzy Na przełomie XIX i XX wieku opinia publiczna fascynowała się postaciami wielkich posiadaczy: Rothschildów. [9]). wielopokoleniowe firmy rodzinne. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. nie jest możliwa bez stałego zaspokajania potrzeb wszystkich interesariuszy  w tym właścicieli. feudalizm narodził się za sprawą dwóch wynalazków: strzemienia i koła wodnego. czyli żołnierza walczącego konno 5 Należy też pamiętać. Jest jeszcze jedna analogia pomiędzy światami gospodarki i biologii. nie przestaje być koniecznością. o których bardzo przekonywająco pisze w swojej książce Społeczeństwo post-kapitalistyczne Peter Drucker6 (ang.

a później wiatrak. nie są dostępne w otwartym systemie nauczania. oraz koncepcja Taylorowska  podniesienia wydajności pracy. po dokonaniu opisu wszystkich operacji prostych należy ustalić kolejność ich wykonywania. jest natomiast wiedzą tajemną. o pozycji w hierarchii zarządzania procesem produkcyjnym decyduje wiedza techniczna.. Nie znano też standaryzacji  każda część końcowego produktu była indywidualnie dopasowywana do pozostałych. dając początek drugiemu okresowi gospodarczej historii świata. takich jak kowalstwo. że jeżeli nic się w tej kwestii nie zmieni. że pomimo wysokiej ceny produktu..Andrzej Blikle. Od tego czasu nauki techniczne przestały być zarezerwowane dla wąskiej grupy adeptów. retoryka. zaproponował następujące zasady pracy wytwórczej:      każdą złożoną operację produkcyjną należy rozłożyć na operacje proste. jeden pracownik wykonuje jedną operację. wytwarzający go robotnik zarabiał bardzo niewiele. 1 września 2011 13 (wcześniej konie służyły głównie do transportu żołnierzy na pole walki).. Niska wydajność pracy powodowała też. murarstwo. Zaczął działać dobór naturalny przedsiębiorstw. Taylor uważał. a wytwarzane produkty — drogie. że produkcja była nieefektywna. Koło wodne. twórca jednego z pierwszych systemów organizacji pracy. Popyt na produkty przemysłowe ograniczał się więc do wąskiego kręgu ludzi zamożnych oraz instytucji państwowych. Za przełomowe wydarzenie zmieniające ten stan rzeczy Drucker uznaje powstanie w roku 1747 pierwszej na świecie politechniki — Ecole des Ponts et Chaussées w Lyonie. gramatyka. Upowszechnienie i wzrost wiedzy technicznej spowodowały pojawienie się kluczowych wynalazków ery wczesnego kapitalizmu  maszyny parowej i elektryczności. armia. I rzeczywiście. w którym głównymi aktorami są posiadacze środków produkcji: feudałowie i rzemieślnicy. Powstała sytuacja. pozwoliły po raz pierwszy zastąpić siłę mięśni siłami przyrody. Naukami dostępnymi na uczelniach publicznych (średniowiecznych uniwersytetach) są: matematyka. były w całości wykonywane przez jednego robotnika lub niewielką ich grupę. Od wprowadzenia metod Taylora produktywność w krajach rozwiniętych podwajała się średnio . W początkach kapitalizmu organizacja produkcji miała charakter gniazdowy. Doktryna jakości. Lepsze zaczęły wypierać z rynku gorsze. opis trzeba zaś konsultować z wykonawcą (!) tej operacji. a wszelkie odstępstwa od narzuconych procedur są surowo karane. Frederick Winslow Taylor (18561915). amerykański inżynier i ekonomista. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. W kręgach ekonomistów zaczęły się kształtować dwie krańcowo różne koncepcje zapobieżenia katastrofie: koncepcja marksowska  „sprawiedliwego” podziału dóbr wytworzonych. ponad wszystko ceniona jest dokładność wykonania. Ich rozwój spowodował gwałtowne zwiększenie podaży środków produkcji. które dziś nazwalibyśmy „technicznymi”. bo pilnie strzeżoną przez powołane do tego celu organizacje zawodowe  cechy. Wiedza związana z wykonywaniem zawodów rzemieślniczych. Inicjatywa gospodarcza przeszła więc z rąk właścicieli tych środków w ręce właścicieli kapitału. bednarstwo. Z gospodarczego punktu widzenia feudalizm można określić jako ustrój. młynarstwo itp. Każdy produkt. w której nieliczni bogaci stawali się coraz bogatsi. Zjawiskiem typowym dla feudalizmu jest brak rynku środków produkcji: najczęściej przechodzą one z ojca na syna drogą dziedziczenia. że wydajność pracownika można podnieść jedynie przez szkolenie oraz że przy właściwie zorganizowanym szkoleniu czas nauki rzemiosła można skrócić z kilku lat do kilku tygodni. medycyna. np. Narodził się kapitalizm. To powodowało. Skutki taylorowskiej rewolucji produktywności przerosły wiązane z nią oczekiwania. muzyka. Środków produkcji nie trzeba było już dziedziczyć  można je było nabyć. strzelba czy powóz. lokalne wybuchy pojawiały się w tym okresie w całej Europie. a bardzo liczni biedni — coraz biedniejsi. że w okresie feudalnym dziedziny wiedzy. każdą operację prostą należy bardzo dokładnie opisać. Typowe jest również to. to nastąpi wybuch społeczny. co doprowadziło do powstania rynku narzędzi i warsztatów pracy. takich jak np. Większość ekonomistów końca XIX wieku uważała.

. około 3000 godzin rocznie. Jeszcze w roku 1910 robotnicy pracowali tak długo jak od zarania dziejów. niezbędny m. Rewolucji taylorowskiej przypisuje się również zwycięski udział Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej. Wiedzą wykładaną na uczelniach stała się umiejętność zarządzania. o czym później) oba te przemysły udało się rozwinąć w niespodziewanie krótkim czasie. Część wzrostu produktywności została pochłonięta przez zwiększoną konsumpcję. Zwiększenie produktu narodowego umożliwiło obrócenie jego części na cele społeczne. którzy wiedzą. s. Jak pisze Peter Drucker w cytowanej już książce. podróże. i to nie od technologii. XX wieku osiągnąć ponad 50-krotny wzrost (P. Po zakończeniu działań wojennych firma odkupiła te maszyny bardzo tanio. Powrót amerykańskich żołnierzy po II wojnie światowej do ojczyzny stał się zaczynem kolejnej gospodarczej rewolucji świata  rewolucji gospodarki wiedzy. że każdy wracający do ojczyzny weteran może otrzymać bezpłatny wstęp na uczelnię wyższą. takich jak mieszkania. Na nich też koncentrowało się zainteresowanie opinii publicznej. Każda maszyna była zaopatrzona w licznik wykonanych operacji. Jak się okazuje. na wybrany przez siebie kierunek. Doktryna jakości. W latach 90. natomiast ponad jedna trzecia wykorzystana na wydłużenie czasu wypoczynku. W społeczeństwie amerykańskim nastąpiło daleko idące wyrównanie dostępu do wielu dóbr konsumpcyjnych. w gospodarkach krajów rozwiniętych fotele menedżerskie zaczęli opuszczać wielcy posiadacze. Władza w organizacjach gospodarczych przechodziła z rąk ludzi. Po zakończeniu wojny rząd amerykański ogłosił7. Był to gest wobec tych. Bardzo znamiennym przykładem takiego zjawiska jest historia firmy IBM. Amerykanie 1850. która swoją potęgę zawdzięcza dwóm najemnym (!) menedżerom: Thomasowi Watsonowi starszemu oraz jego synowi Thomasowi Watsonowi młodszemu. oświata. tj. że Amerykanom brakuje dwóch przemysłów potrzebnych do prowadzenia działań wojskowych na europejskim teatrze wojennym. co spowodowało gwałtowny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwrócenie uwagi menedżerów na wiedzę pracowników jako na jeden z najważniejszych zasobów firmy. Drucker [9]. Pojawiły się ubezpieczenia i powszechna edukacja. a następnie udostępniła za darmo amerykańskim przedsiębiorstwom. którzy mają.Andrzej Blikle. ale od zarządzania. którzy z daleka od domów byli gotowi wydać walkę imperium zła i zapewne najlepsza inwestycja. w ręce ludzi. W kilka lat po ogłoszeniu edukacyjnego przywileju dla weteranów na rynku pracy pojawiła się nienotowana dotychczas liczba dobrze wykształconych fachowców. samochody. Były to przemysł stoczniowy. W okresie II wojny światowej IBM zaopatrywał armię amerykańską w maszyny liczące na karty dziurkowane. konieczny do stworzenia floty zdolnej przerzucać i zaopatrywać armię z dala od ich zaplecza. Niemcy nie więcej niż 1600. które obsługiwały całą logistykę armii. a użytkownik płacił ułamek centa za operację. do wytwarzania celowników i lornetek. dał bowiem podwaliny pod dzisiejszą potęgę gospodarczą i militarną Stanów Zjednoczonych. US GI Bill of Rights. To spowodowało wzrost płac na stanowiskach pracowniczych i w rezultacie zwielokrotnienie siły nabywczej klasy pracowników najemnych. 34). 1 września 2011 14 co 18 lat. ale też za wykorzystanie i pomnażanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. energia. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Hitler nie traktował USA jako potencjalnego przeciwnika. jakiej kiedykolwiek dokonał rząd amerykański. którą do tej pory można było pozyskać jedynie metodą „praktyki przy mistrzu”. XX wieku Japończycy pracowali 2000 godzin rocznie. W wyniku tego wiele produktów uznawanych dotychczas za luksusowe stało się dostępnych szerokiej grupie nabywców.in. Dzięki metodologii Taylora (i Deminga. W rezultacie menedżerowie stali się odpowiedzialni nie tylko za produkcję. Dzięki temu szybko i 7 8 Był to tzw. wiedział bowiem. z których żaden nie posiadał więcej niż kilka procent akcji tej firmy. ustępując miejsca wielkim specjalistom. by w latach 90. oraz przemysł optyczny. Znamiennym przykładem takiego stanu rzeczy było wprowadzenie przez Henry Forda w roku 1907 popularnego samochodu Ford T w cenie 750$. które płaciły jedynie za wykonywanie obliczeń 8.

Zbliżamy się i my. czy to bezpośrednio. a więc do organizacji zarządzających bardzo dużymi pieniędzmi w imieniu milionów bardzo małych inwestorów. i tę część warsztatu pracownik zabiera z sobą. Jak twierdzi P. czynnikiem przyczyniającym się do odstępowania przez właścicieli przedsiębiorstw władzy specjalistom było powiększanie się liczby firm notowanych na giełdach. informacji i kapitału — jedynym zasobem. dlatego też pracownicy o wysokim poziomie wiedzy. jako pracowników.M. różnorodna i bezimienna grupa jej właścicieli. Wobec powszechnej i praktycznie nieograniczonej dostępności na rynku wszystkich tradycyjnych zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej — zasobów materialnych. Od kilku już lat funkcjonuje więc w teorii i praktyce zarządzania koncepcja przedsiębiorstwa wiedzy. że przedsiębiorstwa są z natury agresywne ― ich jedynym celem jest przecież zysk (por.2) ― wyzyskują więc społeczeństwo. 1. jakim jest jego wiedza. Podczas gdy dla przedsiębiorstw europejskich komputeryzacja prowadziła do prawdziwej rewolucji organizacyjnej. Nierzadko pań9 Przykładem pracowników o wysokim poziomie wiedzy. nie rozgrabili kraju. Społeczeństwo. obok gospodarki wiedzy. która zastąpi  a właściwie już zastępuje  kapitalizm. W społeczeństwie wiedzy każdy zatrudniony wnosi do firmy poważny element swojego warsztatu pracy. i we wczesnym (więc także naszym) kapitalizmie. Do ochrony swoich interesów pracownik nie potrzebuje już związków zawodowych. ekonomistów. w którym wiedza decyduje o pozycji zawodowej i społecznej. Doktryna jakości. tj. informatyków lub adwokatów? . przedsiębiorstwa i państwo. 1 września 2011 15 prawie bez nakładów stworzyła olbrzymi rynek przyszłych klientów komputerów. że im większa organizacja. którzy działają na wolnym rynku pracy. nie sprzedali go po kawałku obcym. Jego interes chroni rynek pracy. Wiele społeczeństw w rozwiniętej części świata zbliża się już do opisanego wyżej modelu. corporate knowledge) stanowiąca efekt synergiczny połączenia wiedzy i umiejętności wszystkich jej pracowników. jako klientów. Stąd ich strajki i domaganie się wyższego wynagrodzenia. Ta część warsztatu jest nierzadko znacznie cenniejsza od materialnej. Drugim. gdy zmienia pracę. a przy tym zabiegiem niemal czysto technicznym. Senge z Massachusetts Institute of Technology w USA: „na długą metę. co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. choć na razie jesteśmy nieco dalej od celu niż inni. A czy ktoś kiedykolwiek słyszał o strajkach bankowców. W tej sytuacji państwo musi być strażnikiem dbającym o to. obywatelska przedsiębiorczość nie jest przedsiębiorczością uprawianą przez obywateli. aby przedsiębiorcy nie doprowadzili do biologicznej zagłady społeczeństwa. Drucker nazywa społeczeństwem wiedzy i w tym modelu upatruje formacji. ale „obywatelskością” uprawianą przez przedsiębiorstwa. pochodzącej od pracodawcy. w firmach amerykańskich sprowadzała się do unowocześnienia znanej już technologii. rozdział 1. Fundusze te to — jak nazywa je Drucker — kapitaliści bez kapitału. czy też pośrednio. W chwili ukazywania się wspomnianej książki Druckera już ponad połowa udziałów amerykańskich spółek giełdowych należała do funduszy powierniczych i emerytalnych. ludzkich.Andrzej Blikle. którego nie można kupić w gotowej postaci. Pomiędzy pracownikiem i pracodawcą wytwarza się więc naturalna równowaga sił. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. tym bardziej rozproszona. Utarło się też. którzy jednak w Polsce i w wielu krajach europejskich nie działają na wolnym rynku pracy. nie tworzą takich związków9. Utarło się jakoś i w socjalizmie. jest wiedza organizacji (ang. są lekarze i pielęgniarki. że w każdym kraju funkcjonują trzy mniej lub bardziej wzajemnie skonfliktowane społeczne podmioty: obywatele. jedynym pewnym źródłem konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa jest jego zdolność do uczenia się szybciej niż inni”. Towarzyszyła temu prawidłowość.4 Obywatelska przedsiębiorczość Wbrew temu. organizacji gospodarczej traktującej wiedzę jako zasób. którym należy zarządzać i który należy pomnażać. Wprowadzenie w to miejsce „prawdziwych” komputerów było już tylko sprawą czasu.

W roku 1995 pieniądze wydane na cele społeczne przez amerykańskie społeczeństwo. Polska Akcja Humanitarna.2 mld. Oto trzy przykłady. Inny przykład. firmy 7. W roku 2003 było to już jedynie około 30%. gdzie wręczają petycję. ale też i nic z niego nie wyjmuje! Amerykański kapelusz jest możliwy dzięki obowiązującemu w USA stosunkowo liberalnemu systemowi podatkowemu. organizacje pozarządowe. w zależności od temperamentu organizatorów. obywatelom. Państwo ma też coraz mniej środków do przeznaczenia na ogólne cele społeczne. Najkorzystniejsze z nich są te. co ma zapewnić prawidłową realizację programu tzw. W innych krajach. bowiem upodmiotowione społeczeństwa pragną same decydować o podziale wypracowanych przez siebie środków na cele społeczne. Jedne idą państwu na rękę. inne trochę mniej. że rolą państwa jest o nich dbać. gdy czegoś potrzebują. choć każda na swój sposób. że w małej miejscowości. Nie zapominajmy jednak.4 mld. sięgnęły kwoty 143. Kto więc powinien się zatroszczyć o lokalne problemy społeczne? Oczywiście obywatele. takie jak np. coraz częściej nie oglądają się na państwo. Firma obywatelem? Ależ tak! Firma może i powinna spełniać swój obywatelski obowiązek. to często sami robią „zrzutkę do kapelusza” i budują. w tym na budowanie infrastruktury (drogi). a następnie palą opony lub ogłaszają głodówkę. Za prezydentury Johna Fitzgeralda Kennedy’ego 70% budżetu federalnego USA przeznaczano na finansowanie projektów społecznych. bo przeżywamy wczesny kapitalizm według modelu z lat 20. Każdy ma tu swoją funkcję do spełnienia. W tym indywidualni Amerykanie wydali 116. aż zrobi to za nich państwo. sądownictwo i armię. Każdy powinien się czuć pełnoprawnym. organizacje pozarządowe. Resztę wydano na emerytury. Oba podmioty pragną sobie podporządkować przedsiębiorstwa. więc jak im. szczególnie wyżej rozwiniętych. Państwo ma też do pomocy partie polityczne. Sami zbierają pieniądze i własnymi rękami budują. miliarda!) USD. a 9. Tak jest u nas. No a obywatele? Obywatele przywykli. powstało Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Obywatele i przedsiębiorstwa coraz częściej biorą inicjatywę w swoje ręce.Andrzej Blikle. a więc wydane poza budżetem państwa. że w rozwiniętych. gdzie działa firma X. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków czy też Rotary International. 1 września 2011 16 stwo ma do pomocy związki zawodowe. członków. pomoc medyczną i obsługę długu wewnętrznego. członków. ale też w pełni odpowiedzialnym (!) członkiem obywatelskiego społeczeństwa. czegoś brakuje. to jadą w Aleje Ujazdowskie. tym razem z Wielkiej Brytanii. ani jako zarządca (menedżer).4 mld. Nie czekają. O czym świadczą te przykłady? Świadczą o tym. przedsiębiorstwa i tzw. Wyobraźmy sobie. Najprościej byłoby dać komitetowi firmowe pieniądze do kapelusza. które objęło kilkadziesiąt tysięcy poddanych brytyjskiej korony. fundacje 10. coraz częściej zapraszają do współpracy tzw. sprawiedliwości społecznej. Społeczna działalność firm może mieć wiele form. Państwo nigdzie nie sprawdza się bowiem ani jako przedsiębiorca (inwestor). zawiązał się komitet budowy szkoły. np. Doktryna jakości.8 mld pochodziło ze spadków zapisanych na cele społeczne. W 1965 roku. XX wieku. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. coraz więcej bowiem ze swego budżetu wydaje na stałe zobowiązania. obywatele wolą liczyć na siebie niż na państwo. stanowego uniwersytetu lub miejskiej biblioteki. że rola amerykańskiego państwa nie jest tutaj bynajmniej bez znaczenia. a Towarzystwo przekroczyło stan 800 tys. które — podobnie jak związki zawodowe — w zasadzie działają w interesie obywateli. szczególnie gdy aktualnie są przy władzy. Amerykańscy obywatele. swoje bardzo liczne obywatelskie obowiązki. wykształconych społeczeństwach. Czerwony Krzyż. bywa już inaczej. Jest to jednak . które poza realizacją celu podstawowego kształcą obywatelskie postawy i tworzą aktywne lokalne społeczności. choć niekiedy ta relacja ulega odwróceniu. gdy Partia Pracy liczyła około 800 tys.8 mld (tak. W roku 1992 Partia Pracy liczyła około 350 tys. Co prawda państwo na ogół nic do kapelusza nie wkłada.

Praktycznie wszystkie realizują rotariańskie hasło „służba innym ponad korzyść własną”. jakie powstały przy budowie szkoły. które buduje drogi za pieniądze podatników. Takich inicjatyw jest już na świecie bardzo wiele. a także wskazuje źródła. że wykona on całą pracę. Tę zbiórkę ogłoszono za pomocą dość intensywnej. co będzie miało niewątpliwy wpływ na stosunek do niej zarówno jej klientów. trzeba by wydać na nią 5% amerykańskiego PKB. Taka inicjatywa aktywizuje i uczy lokalne społeczeństwo. Polską Akcję Humanitarną. Jakiś czas temu firma Procter and Gamble ogłosiła we Włoszech. Jeden konsument nadsyłał średnio 10000 lirów. Kluby Lyons. Wokół szkoły powstają bowiem lokalne środowiska społeczne — najważniejsze składowe obywatelskiego społeczeństwa. Ludzie reprezentujący te grupy powinni być gotowi dać coś z siebie na cele społeczne. Rezultaty przeszły wszelkie oczekiwania. Te organizacje stawiają sobie za cel tworzenie pożytków nieobejmujących ich samych. że firmy też są członkami oby- . z których wielu chętnie posyłałoby dzieci do nowej szkoły. że do zebranej kwoty dołoży jakąś część (np. że swoje sprawy warto i można brać w swoje ręce. a także bezpłatnie wynajmie narzędzia i sprzęt. gotowych do niejednej jeszcze inicjatywy. Przymierze Rodzin. konsumentów. zbiórkę pieniędzy na budowę szpitala w Etiopii. deklarując jednocześnie. Radę Polek. znających swoje możliwości i swoją siłę. Datki nadesłało 170 tys. firma ogłasza zbiórkę pieniędzy. Komitetowi oferuje pomoc organizacyjną. miał zagwarantowane. Znacznie lepiej postąpić następująco: Wśród swoich pracowników i lokalnych dostawców. przyjazne związki pomiędzy ludźmi. Doktryna jakości. daleko wykraczają poza powstanie budynku z zespołem nauczycieli. Kawalerów Maltańskich. Firma zyskuje reputację potrzebnej i przyjaznej dla danej społeczności. Aby mogły powstawać i rozwijać się. W ten sposób woluntariusze wykonują pracę 10 mln pełnoetatowych pracowników. Większe firmy mogą oczywiście sięgać po większe inicjatywy. W opisanym przykładzie korzyści. poświęcając średnio 5 godzin tygodniowo na pracę w jednej lub kilku organizacjach społecznych. kluby Rotary. Choć są oczywiście wyjątki. organizacji pozarządowych. a więc i drogiej kampanii telewizyjnej. Wybiera się zarząd i od tej pory członkowie oczekują. ale i w Polsce ich liczba rośnie. Zarząd to jednak nie państwo. Buduje też pozytywne. Brakuje organizacji pozarządowych dostatecznie licznych i prężnych. który wraz z wkładką wyjętą z nabytego opakowania nadesłał do firmy 1000 lirów. W tych organizacjach nietrudno o ochotników do pracy.Andrzej Blikle. Gdyby była płatna. Zarząd ma jedynie koordynować pracę członków. za co wybudowano 5 klinik i 15 przychodni zdrowia. W Polsce nie jest jeszcze tak dobrze. potrzeba zaangażowania obywateli. a więc 10 razy więcej niż oczekiwano.8 mln USD. niektóre jako agendy organizacji międzynarodowych. Wzywa również ochotników do deklarowania pracy.000 ludzi. Niestety w wielu organizacjach ta zasada funkcjonuje tylko na papierze. zebrano 1. z których można uzyskać dofinansowanie projektu. co zwiększyło sprzedaż firmy o 7%. To jest olbrzymi potencjał. choć działają już dość liczne organizacje pozarządowe. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 1 września 2011 17 sposób społecznie najmniej użyteczny. Dzięki temu. Inicjatywę Firm Rodzinnych i wiele innych. że firma doda drugie 1000 lirów na cel zbiórki. Można tu wymienić Polski Czerwony Krzyż. nie angażuje energii społecznej. oraz państwa i administracji lokalnej. firm. Polakom brakuje nawyku (bo tradycja jest!) społecznej pracy u podstaw. drugie tyle). gdzie kontroluje 27% rynku proszków piorących. Paradoksalnie znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w organizacjach społecznych powołanych do ochrony (najlepiej nawet pojętych) interesów jakiejś grupy zawodowej lub branży. co druga dorosła osoba mieszkająca w Ameryce ― w sumie ponad 80 milionów ludzi ― pracuje jako wolontariusz. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Każdy klient. które swoimi działaniami objęły 100. Powstaje Budrewiczowska mała ojczyzna ― mała grupa społeczna życzliwych sobie (i innym) ludzi. nie tworzy wartości dodanej. Tam o ochotników do pracy już znacznie trudniej. wraz z zadeklarowanym udziałem firmy. bez którego nie byłoby dzisiejszej Ameryki. nie stymuluje bowiem dodatkowych inicjatyw. Jak pisze Peter Drucker ([8] i [9]). jak też jej własnych pracowników. świadomości.

że firmy uznawane przez pracowników za najlepszych pracodawców mają na giełdach sześciokrotnie wyższy wzrost zysku od średniej rynku. Warto też dodać. będzie więc miał podstawowe znaczenie dla rozwoju świata. Doktryna jakości. Aby zdać sobie sprawę z wielkości wielkich.. Ustanowienie i utrzymanie urządzeń publicznych (np. Obywatelski stosunek firm do środowiska społecznego. . 2. Wszystko nadejdzie wraz z postępującą edukacją społeczeństwa. autor indeksu HIP. wiarygodność i etyka). których utrzymanie nie może nigdy leżeć w interesie jednostek lub małych ich grup. wystarczy przypomnieć. Pamiętajmy o tym jako pracodawcy i jako pracobiorcy. równość (płci i etniczna). drogi i mosty). społeczeństwa i środowiska naturalnego. recykling). Na świecie. Firmy wielkie. zaufanie (transparentność. a w szczególności w USA. Pamiętajmy o tym jako obywatele. zachodzi też coraz wyraźniejsza tendencja do „humanizowania się” firm. że ta dysproporcja pomiędzy małymi i dużymi firmami jest bardzo podobna na całym świecie.Andrzej Blikle. staną się podstawowymi twórcami zmian w globalnym społeczeństwie. że rola państwa powinna się ograniczać do trzech następujących obszarów: 1. Paul Herman. że jeszcze nie jest tak. 1 września 2011 18 watelskiego społeczeństwa. 10 Dane za artykułem Grażyny Stefańskiej Sektor MSP a gospodarka polska. a także idei wolności gospodarczej. Poziom humanizacji firm jest mierzony indeksem HIP (Human Impact + Profit) uwzględniającym wkład firmy w rozwój człowieka (pracownika i klienta).gazetafinansowa24. że wysokość indeksu HIP ma wyraźny wpływ na przychody i zyski firmy oraz na jej giełdową wartość. Nie niecierpliwmy się jednak. co stanowi 99. 3. Pokazuje też m. Uważał on mianowicie.pl. otwartość. że w Polsce jest ich około 3. twórcy nowoczesnej ekonomii.in. „Gazeta Finansowa” www. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. W najbliższej przyszłości to firmy. a nie państwa. z racji swojej siły. jak być powinno. małe z racji swojej liczby.8% wszystkich firm zarejestrowanych w naszym kraju10. W tym miejscu warto też zacytować myśl Adama Smitha [35].62 mln (dane z rocznika GUS 2010). że jedynie 26 państw świata (na ponad 120) ma produkt narodowy brutto większy od przychodu rocznego General Motors (158 mld). Firma jest oceniana według pięciu parametrów: zdrowie (fizyczne i psychiczne). ziemia (emisja CO2. przytacza w swojej inspirującej książce [20] statystyczne dowody na to. Ochrona obywatela przed niesprawiedliwością (sądy). pamiętajmy. w którym przychodzi im działać. dostatek (wzrost zysków i akumulacja zasobów). Aby zdać sobie sprawę z liczby małych. Ochrona społeczeństwa przed gwałtem wewnętrznym (policja) oraz gwałtem zewnętrznym (armia).

Japońskie aparaty fotograficzne. bo nie stwarzano im ku temu żadnych warunków. Od tego też czasu coraz więcej japońskich samochodów i motocykli jeździ po szosach Europy i obu Ameryk. ma znacznie szerszy zasięg. Doktryna jakości. czy ludzie pracujący przy produkcji chcieli i potrafili o nią dbać. a nie za jakość. Wszyscy w zasadzie zgadzamy się co do tego. zatrudniająca ponad 1000 pracowników i obsługująca 7 mln podatników oraz 26 mln rachunków (A. gdyż oceniano ich za przekraczanie lub niewykonywanie planów. innym razem potrafili. Prawdziwej rewolucji w sferze jakości dokonali jednak Japończycy za sprawą pewnego Amerykanina. telewizory. szkolnictwa. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 2. Latem 1950 roku zawitał do Japonii amerykański specjalista od zagadnień zarządzania Edwards Deming (1900−1993). choć dziś jeszcze najczęściej wykorzystywana w zarządzaniu przedsiębiorstwami.Andrzej Blikle. samochód. Przyjechał on w grupie ekspertów. sądzie. Czasami chcieli. Z okresu PRL znane są nam niektóre typowe dla tamtych czasów metody dbania o jakość: plakaty w halach produkcyjnych. 1 września 2011 19 2 Zarys doktryny jakości Zarządzanie kompleksową jakością (ang. jak ją oceniać (czym ją mierzyć) oraz jak ją osiągnąć.Geddes [15]). ale nie chcieli. O jakości usług nie mówiło się w ogóle. stosuje się ją bowiem również do zarządzania instytucjami administracji publicznej11 i samorządowej. system przodowników pracy i wreszcie gdzieniegdzie komórki kontroli jakości prowadzące wyrywkową ocenę jakości produkcji. co wymuszało na producentach i usługodawcach wyższą jakość. kalkulatory. szkole lub szpitalu. transparenty na płotach.1 Edwards Deming w Japonii Mniej więcej od roku 1980 na międzynarodowych listach najbardziej niezawodnych samochodów osobowych czołowe miejsca zajmują samochody japońskie. Dobrej lub złej jakości może być telewizor. Metoda ta. pączek. banku. nie zawsze jednak do końca wiemy. zupełnie inne były także oczekiwania rynku. ale nie potrafili. gdy mowa o produkcie lub usłudze. a nawet w policji i w wojsku. Określenie „wyrób japoński” oznacza najwyższą jakość. tyle że tam poziom techniczny produkcji był znacznie wyższy. magnetowidy. Wszystkie wymienione powyżej „metody” nie przyczyniały się oczywiście do poprawy jakości. służby zdrowia. Zależała ona niezmiennie od tego. że jakość powinna być dobra. aparatura muzyczna wypierają z rynku tych kontynentów rodzime produkty. Podobne błędy popełniano zresztą również i w Europie Zachodniej oraz USA. którzy w ramach pomocy udziela- 11 Na przykład w roku 1998 Europejską Nagrodę Jakości nadawaną przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością otrzymała angielska firma zbierająca podatki w imieniu skarbu państwa. total quality management. . TQM) określiłem w poprzednim rozdziale jako uniwersalną metodę podnoszenia sprawności działania zespołów ludzkich. a także obsługa klienta w restauracji. Z pojęciem jakości spotykamy się.

Nie będę jednak uczył was tych metod zarządzania. za którą Deming otrzymał od JUSE dość wysokie honorarium. Japanese Union of Scientists and Engineers.3 — miał swój udział w zwycięstwie Ameryki nad niemieckim faszyzmem. W 1960 roku Deming otrzymał z rąk cesarza Japonii Order Świętego Skarbu II Klasy za podwyższanie jakości i doskonalenie japońskiego przemysłu za pomocą statystycznej kontroli jakości. Ja was nauczę zarządzać 12 Edwards Deming (dr nauk fizycznych) pracował w Japonii jako doradca Japońskiego Związku Doradców i Inżynierów (ang. a także do przemysłu zbrojeniowego. gdyż i bez tego nie miał na świecie żadnej liczącej się konkurencji. Co zatem tak radykalnie zamieniło Japonię z kraju trzeciego świata w kraj. JUSE). że ten zniszczony i pognębiony przez przegraną kraj. Doskonalenie jakości nie było mu potrzebne. Do tego przemysłu. wprowadził opracowane przez siebie zasady zarządzania jakością. Deminga. . Japończycy nie śmieli marzyć o wejściu na rynki amerykańskie i europejskie. które stosuje się dziś w mojej ojczyźnie. Kraj był zniszczony wojną. gdyż to w dużej mierze on doprowadził do rozwoju przemysłów stoczniowego i optycznego na skalę niezbędną do prowadzenia przez USA wojny na odległym kontynencie europejskim. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jak żaden inny potrzebuje wsparcia w budowaniu konkurencyjnej gospodarki. bowiem amerykańskie przedsiębiorstwa są zarządzane źle. rozumiał bowiem. Zwrócił je JUSE z przeznaczeniem na popieranie jakości w Japonii. Deming — o czym wspominałem już w rozdziale 1.1-1 Wzrost PKB per capita (źródło: [28]) Mało kto dziś pamięta. a społeczeństwo emocjonalnie zdruzgotane przegraną. te właśnie. że na początku lat 50.Andrzej Blikle. Rysunek 2. japońskie produkty przemysłowe były uznawane za tandetę. Doktryna jakości. Na podstawie stenogramu jego wykładu prowadzonego latem 1950 powstała książka. Niestety zaraz po wojnie amerykański przemysł przestał się interesować metodami Deminga. Stało się ono podstawą późniejszej japońskiej Nagrody im. którego przemysł szanują dziś największe potęgi gospodarcze? Swoje pierwsze spotkanie z szefami japońskiego przemysłu Deming rozpoczął od takich mniej więcej słów: „Przyjechałem uczyć was nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwami. Deming pojechał więc do Japonii. 1 września 2011 20 nej Japonii przez Stany Zjednoczone po II wojnie światowej mieli za zadanie pomóc Japończykom w budowie konkurencyjnego przemysłu12. którym jest poświęcona niniejsza książka.

japońskie samochody.. Przepowiednie Deminga sprawdziły się z dużą dokładnością. NBC wyemitowało słynny dwudziestominutowy wykład Deminga zatytułowany If Japan can. Donalda Petersena [31]. . które zresztą znajdowało się w suterenie. Oczywiście zarówno na świecie. Blikle. Wywiady z szefami największych japońskich firm wyraźnie wskazywały na Edwardsa Deminga. podczas gdy firmy azjatyckie — japońskie i koreańskie — zdobyły ponad 40%. Dla Amerykanów był to prawdziwy szok. co było zgodne ze stosowaną wówczas w USA wojskową normą 105D. Doktryna jakości. Postanowił więc spróbować współpracy z Japończykami. panował w nich bardzo autorytarny styl zarządzania. Rozpoczęła się współpraca z wielkimi korporacjami. Dziś coraz więcej firm na całym świecie wprowadza japońsko-amerykańską metodę Deminga do swojej codziennej praktyki. wreszcie w niektórych krajach — policję i armię. Wielu specjalistów uważa. Bardzo interesującą relację z jego współpracy z Ford Motor Co. Philips. Komatsu Hannover Insurance. w którym napisano: „My. Stamtąd też pochodzi następująca anegdota obrazowo wyjaśniająca różnice w pojmowaniu problemu jakości w Stanach i w Japonii tamtych lat. mamy wśród nich coraz więcej firm usługowych. a pierwszą zajęła Japonia. amerykańska marynarka wojenna i amerykańska administracja publiczna. spadły na pozycję siódmą. W zamówieniu napisał. mamy administrację publiczną i samorządową. sprzęt elektroniczny i optyczny zaczęły zdobywać rynki europejski i amerykański. które od lat zajmowały pierwsze miejsce w rankingu produktu narodowego brutto na osobę. sprzętu Hi-Fi oraz aparatów fotograficznych na własnym rynku. takich jak choćby banki. Cztery wadliwe sztuki Pewien amerykański producent komputerów nie był zadowolony z jednego ze swoich amerykańskich dostawców. Ford. W odpowiedzi nadeszło tysiące próśb o nagrania audycji i spotkania. szpitale i szkoły. W owym czasie. co świadczyło o tym.Andrzej Blikle. na które przyjeżdżały setki słuchaczy. 58): „Przez wiele lat mieszkałem w Detroit i przeprowadzałem audyty dwóch firm motoryzacyjnych. mamy trudności ze zrozumieniem północnoamerykańskiego sposobu prowadzenia interesów. drogę Toyoty do jakości. Forda i Chryslera należało łącznie niewiele ponad 50% amerykańskiego rynku. Honda. że to Panów zadowala”.. Mamy nadzieję. a liderzy byli przekonani o własnej wszechwiedzy i nieomylności. Dwóch z nich wydało później książkę (William Latzko. 1 września 2011 21 dobrze i obiecuję. kalkulatorów. a wraz z nią list. w rozwoju gospodarczym wyprzedzicie Stany Zjednoczone”. no i — choć może w tym miejscu zabrzmi to nieskromnie — firma A. aby na każde 10 000 produktów nie było więcej niż średnio 4 wadliwe. Japończycy. że w połowie lat 70. W kilka dni później. pod koniec lat 50. że USA. W drugiej połowie lat 70. nigdy bowiem nie doświadczyli konkurencji zagranicznych samochodów13. że cieszył się on w swoim kraju niezbyt wysokim uznaniem. David Saunders [28]) zawierającą notatki z tych wykładów i będącą kopalnią anegdot i przykładów wziętych z życia. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Oto kilka przykładów ze świata: Toyota. Wielka Trójka kontrolowała lwią część rynku motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych. niektóre urzędy administracji samorządowej. policja. które były pionierami metody Deminga. że oczekuje. Japończycy zamówienie przyjęli i w jakiś czas po tym nadeszła dostawa urządzeń. brytyjska izba skarbowa. Warto w tym miejscu zacytować Russella E. why can’t we? („Jeżeli Japonia może. gdzie wykładał na jednym z uniwersytetów. W tamtym też okresie Deming organizował słynne czterodniowe kursy TQM.. Obok firm produkcyjnych. Cztery wadliwe części na 10 000 zostały dostarczone osobno. General Motors. Prasa amerykańska rozpoczęła więc gorączkowe poszukiwania źródeł japońskiego sukcesu. 24 czerwca 1980 roku. W Polsce też można wskazać kilka przykładów: Zelmer. W ostatnich latach Fiat oficjalnie przyjął we wszystkich swoich zakładach na świecie tzw.. dlaczego my nie możemy?). zawiera pamiętnik jednego z prezesów tej firmy. niektóre licea i gimnazja. i na początku 60.. że ten trend będzie się pogłębiał”. Później ta sytuacja uległa dramatycznej zmianie: w styczniu 2007 roku do General Motors. Royal Duch/Shell. Dziennikarze NBC odnaleźli go w jego biurze. jak i w kraju jest znacznie więcej firm i in- 13 Tryumfalne wejście samochodów japońskich na rynek amerykański nie zakończyło się na tym. Sony. Ogólnie rzecz biorąc. Polmo Łomianki. Palmera [30] (s. W tym czasie powrócił on do Stanów Zjednoczonych. Okazało się też. Deming z dnia na dzień stał się gwiazdą.

książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.) właściwy danemu myślicielowi lub szkole.Andrzej Blikle. by skutecznie opanować problem zarazków (błędów. które razem wzięte będziemy nazywać doktryną jakości15. że ktoś usiłuje walczyć z zarazkami w sali operacyjnej tradycyjnymi metodami. Wywiesza na ścianach plakaty „Chroń się przed zarazkami” oraz powołuje do życia kontrolera sanitarnego.1-2. która przekształciła Japonię z kraju zacofanego gospodarczo w lidera światowej gospodarki i która od ponad 30 już lat rozwija się na kontynencie amerykańskim i europejskim? Jej idea sprowadza się do trzech podstawowych zasad przedstawionych na rysunku Rysunek 2. powoduje rozgoryczenie pracowników. który łączy się z osobami Edwardsa Deminga. doktryna to „ogół poglądów. Rozpocznę od pewnej obrazowej analogii. polityki itp. A wady są jak zarazki — przenoszą się z produktu na produkt.2 Wady są jak zarazki Najprostsza definicja dobrej jakości to: „brak wad”. skąd się wzięły te hasła i jak należy je rozumieć. . założeń z określonej dziedziny wiedzy (filozofii. Co zatem należy robić. PWN 1998. wad)? Oto kilka dość oczywistych rad: 14 Wszędzie w dalszym ciągu książki. które ma symbolizować ten nurt w grupie metod kompleksowego zarządzania jakością. Trzy zasady doktryny jakości14 Na czym polega ta metoda. jest to moje własne opracowanie. który ma wyrywkowo sprawdzać ilość zarazków na narzędziach chirurgicznych. Zapewne każdy uzna takie działanie za zupełnie bezsensowne.. szkół średnich i wyższych). 2. Na razie są w mniejszości. jeżeli przy rysunku nie zaznaczono inaczej. 1 września 2011 22 nego rodzaju instytucji (np. Doktryna jakości. by nie powiedzieć — idiotyczne.”. twierdzeń.1-2. które poszły tą drogą. nie prowadzi ono do poprawy stanu sanitarnego. by zmniejszyć liczbę wad w swoich produktach. Rysunek 2. 15 Termin „doktryna jakości” pochodzi ode mnie i został pomyślany jako hasło. oraz składać do dyrekcji wnioski w sprawie kar lub nagród dla załogi w zależności od ilości wykrytych w danym miesiącu bakterii. Tak postępuje jednak wiele przedsiębiorstw. W następnym rozdziale postaram się poglądowo wyjaśnić. na których jest zbyt wiele zarazków. których nie tylko nie przygotowano do walki z zarazkami.. usuwać te narzędzia. po drugie. Petera Druckera i Waltera Shewharta. ale ich znaczenie i pozycja rosną. Wyobraźmy sobie. Według Komputerowego słownika języka polskiego. z firmy na firmę. teologii. ale też postanowiono ich karać właśnie za ten brak przygotowania. Po pierwsze.

a nie jednorazowo. Załoga sali operacyjnej powinna być stale szkolona w zakresie metod walki z zarazkami oraz metod pomiaru stanu sanitarnego. Dbałość o stan sanitarny musi polegać na przyjęciu i przestrzeganiu takich procedur postępowania. Kontrola zewnętrzna powinna dotyczyć jedynie przestrzegania procedur.Andrzej Blikle. co naprawdę ważne dla pacjenta. Należy pamiętać. gdyż w takim przypadku mogliby mieć skłonność do ukrywania złych wyników. Dbają też o nią stale. że pralnia przysyła źle uprane fartuchy (niech no ich walnie po premii!). ale rozmowa z pracownikami pralni. O czystość dbają wszyscy i dotyczy ona wszystkich przedmiotów w zasięgu naszego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy naszych kooperantów. a nie ten (maksymalny). 2. bo skoro oni mają być odpowiedzialni za stan sanitarny. Nie unikniemy zarazków na narzędziach. stole operacyjnym itp. Konieczne jest szkolenie stałe. to (minimalny) stan sanitarny. jak i z innymi zespołami w szpitalu i poza szpitalem. bo wciąż pojawiają się nowe zarazki oraz nowe metody ich zwalczania (stałe doskonalenie). 8. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 3. powinni na bieżąco śledzić jego poziom (myślenie systemowe). Tylko odpowiednio wysoki poziom minimalny gwarantuje przeżycie pacjenta. 4. a może w całym mieście (czystość i profilaktyka). Trzeba pomyśleć i o tym. 1 września 2011 23 1. Powinni zadbać o zorganizowanie odpowiednich szkoleń i udzielać pracownikom stałej pomocy i wsparcia w zakresie ich pracy nad stanem sanitarnym (zasada współpracy). Nie skarga do dyrektora szpitala. gdy będą one na fartuchach. a nie jednorazowe przeszkolenie. Doktryna jakości. Jeżeli w powyższej liście zaleceń zamienimy „stan sanitarny” na „jakość”. Poziom maksymalny ma znaczenie jedynie wtedy. że ich przełożeni nie mają się tym stanem interesować. aby zmniejszyć ilość zarazków w całym szpitalu (powszechna czystość). (doskonalenie wszystkiego). Należy dbać o stan sanitarny wszystkiego. który udaje nam się czasami osiągnąć. pracownicy sali operacyjnej nie mogą być oceniani i wynagradzani w zależności od stanu sanitarnego tej sali. to otrzymamy praktyczną wykładnię trzech podstawowych zasad doktryny jakości: 1) zasady stałego doskonalenia 2) zasady współpracy 3) zasady racjonalności. że to. co znajduje się w sali operacyjnej. 7. . Prowadzenie pomiarów należy powierzyć pracownikom sali operacyjnej. Nie współzawodnictwo — u kogo mniej zarazków — ale współpraca może zagwarantować właściwy stan sanitarny. a nie tylko o narzędzia chirurga. Wszyscy i ciągle — a nie jedynie kontroler sanitarny i nie wyrywkowo — powinni dbać o stan sanitarny sali operacyjnej (stałe doskonalenie). 6. Nie wystarczy zajmować się zarazkami jedynie w sali operacyjnej. Wszyscy pracownicy sali operacyjnej powinni zgodnie współpracować w zwalczaniu zarazków zarówno pomiędzy sobą. 5. w czym leży problem (budowanie relacji). Aby pomiary były prowadzone rzetelnie. czy wręcz w całym kraju (myślenie systemowe). rękawiczkach. Nie oznacza to jednak. jakie zagwarantują określony poziom tego stanu. kiedy jego osiąganie wskazuje nam drogę do podniesienia poziomu minimalnego (myślenie systemowe). Stosowanie się do tych rad można by nazwać doktryną czystości. a nie kto inny. jaki jesteśmy w stanie zawsze zagwarantować. to właśnie oni.

Każdy musi dbać osobiście o jakość swojej pracy. Po drugie. od których jakości pracy zależy jakość jego pracy. oraz swoich odbiorców. 2. półprodukty. wiążąc wysokość wynagrodzenia z tak rozumianą jakością pracy. powinien uwzględnić ten błąd w raporcie. a więc również surowce. nie może się ograniczać do pracy nad jakością jedynie tego produktu. oskarżenia i nieporozumienia. Bo skoro tak. prowadzonym równolegle do pracy wytwórczej i organizacyjnej przez cały okres życia firmy. Jeżeli w procesie produkcji stosujemy zaawansowane technologie.2 Zasada współpracy Aby podnosić jakość. organizację pracy. który trafia do klienta ― była skuteczna.Andrzej Blikle. łańcuch jakości powinien się rozciągać również na dostawców i kooperantów. a także by byli gotowi dzielić się wynikami pomiarów ze swoimi współpracownikami i szefami. A to właśnie jest konieczne. uzależnionych od jakości jego pracy.1 Doktryna jakości Zasada stałego doskonalenia Zawsze można pozostać przeciętnym. Musi obejmować wszystko. w którym można uznać. tym większa będzie „premia za jakość”. W pierwszym rzędzie trzeba więc wszystkich nauczyć mierzenia jakości. to dostawca. Doskonalenie jakości powinno być procesem ciągłym. warunki pracy. Wiele więc firm „motywuje pracowników do dbałości o jakość”.3. gdyż każdy ma wśród nich swoich dostawców. musi być czysta w całym biegu rzeki. bo bez jego zaangażowania i udziału nie da się wiele osiągnąć. że w swojej „walce o jakość” pracownik ma pozostawać sam. aby praca nad jakością produktu końcowego (lub końcowej usługi) ― a więc tego produktu (lub usługi). byłoby równie absurdalne jak założenie. Ilustruje to prosta analogia: nie da się oczyścić wody w Wiśle jedynie przy jej prawym brzegu. tak jak nie ma takiego momentu w życiu. Miejsce współpracy zajmie walka. którą każdy w zakresie swojej specjalności zawodowej może dość łatwo opanować. 1 września 2011 24 2. to potrzebne będzie też specjalistyczne laboratorium. że jakość w naszej firmie nie wymaga dalszego doskonalenia. Ale jakaż to perspektywa? Akademia Białego Kruka z Wrocławia Na tę zasadę składają się trzy zalecenia. Aby była czysta na prawym. Czy w takim przypadku można jednak liczyć na to. a także zasoby wiedzy i umiejętności. Im mniej defektów. by wszyscy chcieli tę jakość mierzyć. by wiedzieć. czy błąd w jego pracy nie jest aby wynikiem błędu popełnionego wcześniej przez dostawcę. To zadanie jest stosunkowo proste. że to nie my. praca nad jakością nigdy nie ustaje. Nie oznacza to jednak. Ten tzw. co robimy i jak robimy. narzędzia. od którego nie musimy już dbać o zdrowie. że będą o problemach jakości otwarcie dyskutowali? Nawet ten najuczciwszy będzie się zastanawiał. Przyjęcie zasady. w proces utrzymania i doskonalenia jakości powinni być włączeni wszyscy pracownicy firmy. Zrodzą się podejrzenia. . że ktoś dba o nasze zdrowie. gdyż wiedza o mierzeniu jakości jest wiedzą techniczną. a nie jedynie „specjaliści od zapewnienia jakości”. Nie ma takiego momentu. najczęściej też ― a szczególnie w początkowym okresie wdrażania doktryny jakości ― powinna być wspomagana wiedzą i doświadczeniem wyspecjalizowanych trenerów.3 2. Praca nad jakością musi być pracą zespołową. trzeba ją stale mierzyć. procesy. Znacznie trudniej doprowadzić do tego. czy dokonuje się postęp i w jakim zmierza kierunku.3. Im mniej zrobisz błędów. Po pierwsze. a nie on sam. ale ktoś za nas dba o jakość naszej pracy. tym wyższa jakość. że pracownicy będą chętnie i wnikliwie mierzyli jakości? Czy można oczekiwać. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. gimnastykując się za nas co rano i chodząc za nas na basen. jakimi dysponują pracownicy firmy. Pomiar jakości najczęściej sprowadza się do pomiaru liczby defektów w produktach lub usługach. Doktryna jakości. Po trzecie wreszcie.

że uniemożliwia ono wszelką współpracę. 1 września 2011 25 Problem wydaje się nie do rozwiązania ― i rzeczywiście takim jest ― tak długo. co mógł i powinien zrobić w tej sprawie. należy wyeliminować na rzecz współpracy: nie ma gorszych i lepszych. W tym przypadku jesteśmy na drugim z trzech poziomów prowadzących od pełnej niewiedzy do pełnej wiedzy: . a właściwie za nieuniknioną. 2. I rzeczywiście. ani też oceniać jednych na tle drugich. czego nie wiemy. Wywodził stąd wniosek. że wszelka próba zarządzania wiedzą musi się zakończyć porażką. Każdy pracuje dla siebie. to w 95% przypadków przyczyna jego złej pracy leży po stronie firmy: po stronie złych narzędzi.Andrzej Blikle. upewnij się wpierw. zabierając Ci premię ― to wszystko. a więc też i przekazywanie sobie wiedzy i doświadczenia. To właśnie ta zasada całkowicie uniemożliwia pracę nad jakością. Przecież jeżeli nie rozumiem. jak działa komputer. nie wezmę się do jego naprawiania za pomocą nożyczek. które zakłada. zatytułowaną Przywództwo. ale wcale nie jest prosta. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. wszyscy inni to konkurenci do nagrody. Wszelkie współzawodnictwo. to gorzej zarabiasz. a wszyscy wspólnie i z pełnym zaufaniem wobec siebie działają na rzecz jakości. Wykładowca szczegółowo omawiał zjawisko konkurencji pomiędzy pracownikami. że zawsze ktoś musi być gorszy. kto lepszy. by pracowali dobrze i coraz lepiej i aby rzetelnie mierzyli jakość swojej pracy? Odpowiedź na to pytanie jest znana. Nie możemy też urządzać pomiędzy nimi rankingów. bo uczyliśmy się fizyki kilka lat w szkole. wskazując. jeżeli pracownik pracuje źle. że dobrze i całościowo rozumiesz mechanizm. Oczywiście uniezależnienie wynagrodzenia od jakości pracy nie oznacza zgody na jej niską jakość. Jeżeli chcemy.3. Jak jednak wykazały badania prowadzone przez Deminga i Jourana jeszcze w latach 60. Doktryna jakości. jaki nim powoduje. Jak więc postępować z pracownikami. a więc rachunki pomiędzy tobą a firmą są wyrównane. Wielu odpowie: ależ to całkiem oczywiste. by pracownicy sami mierzyli i rzetelnie analizowali jakość swojej pracy.3 Zasada racjonalności Zasada racjonalności powiada: jeżeli chcesz zmienić bieg jakiegoś zjawiska. Taka postawa uniemożliwia realizację modelu przedsiębiorstwa zarządzającego wiedzą. że współzawodnictwo można zastąpić współpracą. Jeden z wykładów nosił tytuł (w przekładzie na język polski): Zarządzanie wiedzą ― dlaczego to nie może się udać. złej organizacji pracy i atmosfery w pracy. jak długo stosuje się tę z pozoru racjonalną zasadę. I to właśnie dlatego Edwards Deming twierdził. w przypadku komputera jest to oczywiste. Co mnie jednak niepomiernie zdziwiło. uważał on taką sytuację za całkowicie naturalną. że uzależnianie wynagrodzenia od jakkolwiek określanej jakości i wydajności pracy jest najsilniejszym hamulcem zachodnich gospodarek. Wręcz przeciwnie ― to uzależnienie płacy od jakości oznacza taką zgodę. Twój przełożony wypełnił też swoje menedżerskie zadanie. a za gorszą mniej. I oczywiście zmniejszenie premii pracownika żadnego z tych problemów nie rozwiązuje. że za lepszą pracę płacimy więcej. Wyścig szczurów niezmiennie przekreśla wszelkie szanse na jakość. Jakoś nie przyszło mu do głowy. Dlaczego to nie może się udać W roku 2008 brałem udział w międzynarodowym kongresie HR (kadry). by ktoś inny był lepszy. Jest jeszcze jeden niezwykle szkodliwy dla firmy wynik współzawodnictwa: pracownicy nie dzielą się wiedzą i doświadczeniem. to nie możemy ich karać za niską jakość tej pracy. Gorzej pracujesz. XX wieku. surowców. a niektórzy jeszcze kilka lat na uczelni. Poświęcę jej w całości drugą część książki. więc w tym zakresie wiemy.

że nie wiemy. co to jest archetyp wzrostu etc. które wyrzucają co pewien czas prosto na głowy klientów. jak rozumieć fundamentalne dla całej książki pojęcie jakości. że nie powinienem zabierać głosu w sprawach. że wiem ― nasze dzieci nie będą wiedziały. nie wie. Brak jakiejkolwiek reakcji spowodował. Czasami nawet udaje im się umieścić taki zimny nabój za czyimś kołnierzem lub na talerzu. Wiem. Upomniany przez klientów. A nie wiedząc tego wszystkiego. że świat jest znacznie prostszy. np. że nie wiem ― nasze babcie nie wiedziały. że potrafią się posługiwać komputerem. Wszak ich zadaniem jest właśnie chłodzenie. przy zarządzaniu firmą ― a ogólniej: przy zarządzaniu zespołem ― istnieje wiele sytuacji. nie wie. że pracują bardzo wydajnie.. że poza chłodem panele te produkują również małe kawałki lodu. musi przede wszystkim dobrze określić tę jakość na swój użytek. wielu dzisiejszych menedżerów nie wie. świadczy o tym. czy też że jakość kosztuje. Nie wiem. etc. profesora Leszka Wasilewskiego. menedżer uważa. fakt. Obaleniu niektórych z tych i podobnych mitów jest poświęcona dalsza część niniejszego rozdziału. Najczęstszym błędem popełnianym przez firmy jest takie zdefiniowanie jakości. nauki o podstawowym znaczeniu przy budowaniu relacji międzyludzkich. 1 września 2011 26 1. Jak się okazuje. Przedsiębiorstwo. dla nich to będzie umiejętność tak naturalna jak chodzenie i oddychanie. że potrafimy się posługiwać komputerem. że nie wiem ― nasi rodzice wiedzieli. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. definicji jakości jest następująca16: Jakość produktu to miara braku wad w tym produkcie (im mniej wad. takich. trzeba wpierw rozstać się z pewnymi mitami. tym wyższa jakość). zwróciłem się do producenta paneli o natychmiastową zmianę tego stanu rzeczy. Nie mam więc żadnych podstaw do kwestionowania jakości wykonanej usługi.Andrzej Blikle. jakie jest wygodne dla firmy. Wiem.4 Czym jest jakość Wbrew pozorom problem prawidłowego zdefiniowania pojęcia jakości wcale nie jest problemem akademickim. że od siebie i innych należy oczekiwać perfekcji. że nie potrafią się posługiwać komputerem. A tego wszystkiego można się nauczyć. po kilku dniach okazało się. Klimatyzatory w Café Blikle Na początku lat 90. że nie potrafią posługiwać się komputerem. 16 Tę bardzo trafną definicję jakości usłyszałem od śp. że ludźmi najlepiej zarządzać za pomocą kija i marchewki. że współzawodnictwo przyczynia się do podniesienia wydajności zespołu. w których nie wiemy. że napisałem „gniewny list” do prezesa firmy. w związku z czym nie warto podnosić jej ponad pewien poziom. że na chłodnicach gromadzi się lód. 2. niż jest w rzeczywistości. 2. . Jedna z trafniejszych. Zabiera się więc do rozwiązywania problemów. i oczywiście skazuje się na niepowodzenie. z której dowiedziałem się. ale nie odpowiada oczekiwaniom klienta. Aby jednak przystąpić do nauki. Tym razem otrzymałem odpowiedź. jednego z pionierów zarządzania jakością w Polsce oraz jednego z moich pierwszych mentorów w zakresie TQM. pewna firma zainstalowała w kawiarni Café Blikle urządzenia klimatyzacyjne w postaci wiszących na ścianie paneli. Zdaniem pana prezesa. 3. na których się nie znam. Doktryna jakości. że wiem ― my wiemy. nie znając ich ukrytej istoty. Niestety. że nie zna praw psychologii społecznej. a wadą produktu jest każda taka negatywna cecha produktu — negatywna z punktu widzenia klienta — której klient ma się prawo nie spodziewać. moim zdaniem. Zacznijmy od wyjaśnienia. Nie wiem. Dla przykładu. które chce w sposób zgodny z oczekiwaniem rynku panować nad jakością swojej oferty. 4. Trzeba się pozbyć narosłych od pokoleń nawyków myślowych. na czym polega statystyczne sterowanie procesami metodą kart kontrolnych Shewharta.

kupujący pączka. co inni klienci o tym produkcie wiedzą i mówią (tzw.4-1. gdy chcemy zrobić zdjęcie z wycieczki. OPIS — całość informacji. który kupujemy. Innymi słowy. broszura z instrukcją użytkowania. rekomendacja osobista) lub też to. lwy) muszą mieć takie mięso w swojej diecie CENA 10 $ 5 $/kg Tabela 2. MIEJSCE — miejsce. np. jakość nie może być traktowana jako właściwość produktu w oderwaniu od jego marketingowego kontekstu. pojęcie jakości można odnosić jedynie do produktu globalnego w całości. że wraz z plombą otrzyma w prezencie gronkowca. byłyby z pewnością uznane za produkty o całkowicie nieakceptowalnej jakości. to. Gdy ktoś pokaże nam przedmiot o nieznanym dla nas przeznaczeniu. usługa restauracyjna. opis i cena stanowią kontekst. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. opis wydrukowany na opakowaniu. . to nie będziemy mogli ocenić jego jakości. Doktryna jakości. które oceniane w nieprawidłowych kontekstach. a w literaturze anglosaskiej znanym jako four p’s (4P): product. jaką klient (użytkownik produktu) otrzymuje na temat danego produktu. 2. pączek. w którym można oceniać jakość produktu. promotion. wprowadzając pojęcie miksu marketingowego.Andrzej Blikle. w jakim ten produkt jest oferowany klientowi: 1. Zauważyli to już dość dawno specjaliści od marketingu. program komputerowy. co o tym produkcie powszechnie wiadomo 4. z których pierwszy jest właściwym produktem. Oto przykłady dwóch produktów globalnych wysokiej jakości. że będzie ona wylewała skropliny na podłogę. w którym produkt jest oferowany do sprzedaży. może to być objaśnienie udzielane przez sprzedawcę. place. price. Produkt globalny składa się z czterech elementów. PRODUKT — przedmiot (materialny lub intelektualny) albo usługa. Internet 3. biuro. 2.5 Jakość a wartość Innym błędem związanym z pojmowaniem pojęcia jakości produktu jest pomylenie pojęcia jakości z pojęciem wartości. 1 września 2011 27 Na przykład. samochód. jak i niskiej wartości (pospolite) i dobrej jakości. W rzeczywistości są to dwa zupełnie różne i niezależne od siebie pojęcia. przekaz reklamowy. że będzie on czerstwy. jaką klient płaci za dany produkt. zwanego też produktem globalnym. Miejsce. klient kupujący lodówkę ma prawo nie oczekiwać. prawna itp. PRODUKT aparat fotograficzny niezdatny do użytku po wykonaniu pierwszych 24 zdjęć zepsute surowe mięso z piaskiem MIEJSCE kioski w miejscach atrakcyjnych turystycznie ogród zoologiczny OPIS aparat jednorazowego użytku. a kupujący usługę dentystyczną. a trzy pozostałe wyznaczają marketingowy kontekst. medyczna. CENA — kwota. restauracja. a nie wzięliśmy aparatu z hotelu niektóre mięsożerne zwierzęta (np. np. sklep. Jakość produktu jest więc cechą. licencja. Przykłady produktów pozornie niskiej jakości Jak widzimy. Istnieją bowiem zarówno produkty wysokiej wartości (luksusowe) i złej jakości. a nie do jego pierwszego elementu. którą zawsze należy odnieść do pewnego kontekstu.

„Widziały gały. a jego użytkownik dokładnie wiedział. gdyż długości nogawek różniły się o 10 cm. musimy mieć rozległą sieć sprzedaży oraz wydawać dużo pieniędzy na reklamy w mediach. im więcej obiecuje klientowi. Na trabanta nikt więc nie narzekał. Niestety. O ile jakość produktu określamy w odniesieniu do jego kontekstu marketingowego. Zużywał ponadto mało benzyny. systemy te można nabyć jedynie pod warunkiem całkowitego zrzeczenia się wszelkich roszczeń do producenta związanych ze szkodami. co kupuje. Był jednak samochodem o stosunkowo niskiej cenie. czy jej produkt ma być niskiej. że dokonanie przez firmę wyboru. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć. Możemy oferować tani produkt masowy lub drogi produkt niszowy. i tym lepszej jakości. im bardziej te obietnice są spełnione. jest sprawą marketingowej strategii. liczba punktów sprzedaży — stosunkowo niewielka. że nawet jeżeli każda para będzie wymagała wyrzucenia po jednym dniu noszenia. Doktryna jakości. Za przykład produktu o równie wysokiej wartości i jakości może posłużyć szwajcarski zegarek marki Rolex. ciasny. rajstopy nie nadawały się do noszenia nawet przez jeden dzień. a przykłady produktów i usług niskiej wartości (niewiele się po nich spodziewamy) i niskiej jakości (a dostajemy jeszcze mniej) nadal można niestety znaleźć w supertanich ofertach niektórych sklepów. W drugim przypadku wyposażamy produkt w wiele wyjątkowych cech. że ma to.Andrzej Blikle. produkowany niegdyś w Niemieckiej Republice Demokratycznej samochód marki Trabant był produktem pospolitym wysokiej jakości. Dodatkowo. produkujemy i sprzedajemy dużo i tanio. a do klienta docieramy środkami bardziej . Trabant był brzydki. a jego części i usługi serwisowe też nie należały do drogich. nasza produkcja jest mniejsza i droższa. a wiele złożonych i drogich systemów informatycznych to produkty niskiej jakości. to i tak zakup się opłaci. i to najtańszej. a w dodatku z rury wydechowej wypuszczał gryzący dym. pewna moja znajoma kupiła w ramach takiej oferty kilka par niezwykle tanich rajstop. co brały” — jak zwykł był mawiać Leszek Wasilewski. czy też wysokiej wartości. jakie mogą powstać na skutek błędów w systemie. Mimo nierzadko dość wysokiej ceny. usuwanie tych błędów odbywa się na koszt klienta pod niewinną nazwą „usługa serwisowa”. Na przykład. W tym kontekście warto podkreślić. a każdy jego użytkownik uważał.5-1. hałaśliwy. o tyle jego wartość (poziom luksusu) określamy przez odniesienie cech produktu do cech innych analogicznych produktów na rynku. gorący w lecie i zimny w zimie. Jakość a wartość Inaczej rzecz ma się z wieloma systemami i narzędziami informatycznymi. W pierwszym przypadku wyposażamy nasz produkt jedynie w cechy podstawowe. Rysunek 2. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że produkt jest tym bardziej luksusowy. czego oczekiwał. 1 września 2011 28 Na przykład. Wyszła z założenia.

jak w pierwszym przypadku. być może też wywołuje kampanię prasową przeciw firmie. Szczególnie dobrego przykładu na uzasadnienie tej tezy dostarcza przemysł produkcji oprogramowania komputerów. Tym problemem zajmę się w najbliższym rozdziale. bowiem taka dokładność nie jest mu po prostu potrzebna. że jakość i wartość produktu wiążą się jedynie z takimi jego cechami. a fakt. Taka cecha zegarka świadczy o jego wartości. Nie jest natomiast sprawą strategii. czy też niska. Nie musimy zaangażować w nasze przedsięwzięcie tak dużych kapitałów. daje jej jednak szansę na utrzymanie nabywcy w gronie klientów. że wszystko. jeżeli usunięcie błędu na poziomie projektu koncepcyjnego kosztuje jednostkę. a u użytkownika programu jeszcze więcej. że jego chronometry w ciągu miesiąca mogą się opóźnić lub przyspieszyć nie więcej niż o pięć sekund. To oczywiście będzie bardzo dużo kosztowało. W związku z takim zachowaniem klienta firma nie ponosi żadnych bieżących (księgowych) kosztów. że ten sam producent zamierza zwiększyć dokładność zegarków do jednej sekundy w skali roku. 2. ale też nigdy nie osiągniemy tak dużych zysków. Warto też pamiętać. Pamiętajmy więc. Wtedy dokonuje się realizacja jednego z dwóch scenariuszy: 1. Producent luksusowych zegarków szwajcarskich gwarantuje. czy jakość produktu ma być wysoka. Przypuśćmy teraz. to usunięcie tegoż błędu na poziomie projektu technicznego kosztuje sto jednostek. na poziomie kodu programu dziesięć tysięcy jednostek. Doktryna jakości. 2. . Rozważmy następujący przykład. 2) przekonanie. Kosztuje natomiast firmę — i to zawsze — niska jakość produktu. że Koszt usunięcia skutków wywołanych przez wadę w produkcie rośnie bardzo szybko wraz z liczbą etapów produkcyjnych pomiędzy etapem powstania wady a etapem jej wykrycia. Taki pogląd to nieporozumienie mające najczęściej jedno z dwóch źródeł albo też oba naraz: 1) pomylenie pojęć jakości i wartości (o czym już była mowa). Przy takiej produkcji. jakie poniósł na skutek wad produktu. że produkt trafiający do klienta nie spełnia jego oczekiwań. co kosztuje dostawcę produktu lub usługi. oznacza ona bowiem. jednak dla klienta nie podniesie jakości produktu. jest dla klienta jakością. Wiąże się to dla firmy z pewnym kosztem. że obietnica jest dotrzymywana  o jego jakości. jej straty są jednak najczęściej znacznie wyższe niż w poprzednim przypadku.6 Niska jakość kosztuje Wśród menedżerów często można posłyszeć opinię. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.Andrzej Blikle. które są lub mogą być przez klienta oczekiwane. Klient żąda naprawy lub wymiany produktu plus ewentualnie pokrycia strat. Decyzja o utrzymywaniu niskiej jakości produktu jest kardynalnym błędem z zakresu zarządzania. a więc powyżej pewnego poziomu jest już dla firmy nieopłacalna. zraża do niej aktualnych i przyszłych klientów. na poziomie testowania programu milion jednostek. 1 września 2011 29 indywidualnymi. Klient definitywnie odchodzi od firmy. że jakość kosztuje.

że jakość pochłania zarówno czas. Doskonalenie produktu końcowego nie da oczekiwanych wyników. ocenie wylosowanych próbek i na tej podstawie dopuszczaniu lub odrzucaniu całej partii. Na kilka lat obniżyło się też zaufanie klientów do jakości produktów firmy. i to sporo. co zapewne spowodowało spadek jej sprzedaży. gdy produkt jest już gotowy. Tradycyjny model zapewniania jakości W modelu tradycyjnym skupiamy się na jakości produktu. w mikroprocesorach firmy Intel wykryto wadę: jeden z użytkowników odkrył.6-2. co kosztowałoby firmę.6-3. Rysunek 2. jeżeli stosujemy statystyczną kontrolę jakości. W metodzie statystycznej kontroli jakości zakładamy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że mnożenie przez siebie dwóch znalezionych przez niego liczb dawało błędny wynik. w którym ten produkt powstaje. jak i pieniądze. Ten sposób myślenia dobrze ilustruje Rysunek 2. Ta droga odpowiada przedstawionemu na rysunku 2.6-1. a dodatkowo. Takie działanie stoi w sprzeczności ze znaną nam już zasadą stałego doskonalenia.Andrzej Blikle. a ich eliminacja odbywa się dopiero na etapie kontroli jakości. polegającej na losowaniu produktów z każdej ich partii. że wysoka jakość kosztuje. Skoro znaleziono dwie takie liczby. to mogło być ich znacznie więcej. jest tradycyjna metoda zapewniania jakości przez dokonywanie statystycznej kontroli. gdy nie będziemy doskonalić surowców. narzędzi. włączywszy w to szkolenie programistów. każdy wynik mnożenia stawał się więc niewiarygodny.6-2 tradycyjnemu schematowi patrzenia na program jakości w firmie. Zasadę stałego doskonalenia obrazuje Rysunek 2. Po zbadaniu jakości statystycznej próbki partii towaru albo odrzucamy całą partię wraz z wieloma produktami bez wad.6-1 Tradycyjna zależność pomiędzy jakością. może kilkaset tysięcy dolarów. Tego jednak nie uczyniono. Rysunek 2. czasem i kosztem wytworzenia Innym źródłem poglądu. . to gros naszych projakościowych działań dokonuje się. Aby wzrosła jakość produktu. 1 września 2011 30 Błąd w mikroprocesorze Intela W połowie lat 80. Uzyskiwanie jakości taką drogą rzeczywiście kosztuje. muszą wrosnąć czas i koszt wykonania produktu. Doktryna jakości. w wyniku czego firma wydała setki milionów dolarów na wymianę wadliwych mikroprocesorów w komputerach klientów. wykonując odpowiednią matematyczną analizę algorytmu mnożenia. procesów i całego środowiska. że na błędy popełniane w procesie produkcji mamy niewielki wpływ. albo też wypuszczamy na rynek partię z pewną liczbą wadliwych produktów. Do tej wady można było nie dopuścić. Stąd tradycyjny pogląd.

Dzieje się tak. Najwięcej jednak oszczędzamy na kosztach związanych z utratą klienta. Prawda jest tymczasem taka. Rysunek 2. Jeżeli weźmiemy dwie kontrolne grupy pracowników wykonujących te same czynności — np. co prowadzi do oszczędności nie tylko surowców i materiałów. ale też usług gwarancyjnych. co obniża zyskowność. Pierwsze zadanie. przynosząc zero rezultatów. ale nigdy nie nadawał się do żeglugi. czasem i kosztem wytworzenia Czas wykonania produktu ulega skróceniu. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Koronnym tego przykładem może być niewolnicza praca więźniów w radzieckich gułagach. a kończący u klienta. Budowa Kanału Białomorskiego pochłonęła setki tysięcy istnień ludzkich i z pewnością wielkie koszty logistyczne. Wzrostowi jakości towarzyszą oszczędności czasu i pieniędzy. .6-3. bez zwiększenia przychodów. że ciężka praca jest zawsze mniej wydajna od lekkiej. ponieważ do klienta trafia mniej wadliwych produktów. Doktryna jakości. albo też koszty pozyskania na to miejsce nowego klienta. TQM-owska zależność pomiędzy jakością. kołami jakości (zob.6-4. co w tej pracy przeszkadza. a drugiej poprawienie warunków pracy przez zidentyfikowanie i usunięcie wszystkiego.6-1. że dobrze pracuje ten.6-417. pierwszą i drugą zmianę tej samej linii produkcyjnej — i jednej zlecimy zwiększenie wydajności i jakości pracy. Przy takim podejściu do jakości zmieniają się kierunki strzałek na Rysunek 2. 1 września 2011 31 Rysunek 2.7 Dobra praca to lekka praca Utarło się uważać. Utrata klienta to bowiem albo zmniejszenie przychodów. kto pracuje ciężko. W samej firmie doskonalimy przede wszystkim sposoby tworzenia produktu z całym szeroko rozumianym środowiskiem pracy. ponieważ doskonalimy procesy wytwórcze. TQM-owski model zapewniania jakości W ujęciu TQM-owskim dbamy o cały łańcuch jakości rozpoczynający się u dostawcy.Andrzej Blikle. rozdział 13. to wzrost wydajności i jakości drugiej grupy z reguły przewyższy taki wzrost w grupie pierwszej. 2. za co gorąco mu dziękuję. Kanał powstał. jak to pokazuje Rysunek 2. Koszty spadają.8 i rozdział 13. którą jest eliminacja barier.5) brzmi zatem: 17 Idee wszystkich rysunków w tym rozdziale udostępnił mi Helmut Gläser. bo drugiej grupie wskazaliśmy najwłaściwszą drogę podniesienia efektywności pracy. jakie stawia się przed tzw.

albo i stety. przedsiębiorczości i innowacyjności pracowników jest zła atmosfera w pracy związana z nieprawidłowymi stosunkami między ludźmi. jak perfekcja możliwa nie jest. Dzieje się tak. Zamiast więc budzić się co rano przygnębiony. nie powinni więc też za błędy karać. że co dzień możesz być lepszy. jak i nagrody stanowią w każdej sytuacji czynnik silnie zniechęcający do podejmowania twórczej pracy. a także z moich własnych doświadczeń. w olbrzymiej większości przedsiębiorstw na świecie istnieje poważny niewykorzystany potencjał produktywności pracowników tłumiony niewłaściwą organizacją pracy oraz złymi stosunkami międzyludzkimi. że w jego zespole dzieje się źle. bo gdybyś kiedykolwiek uznał. a za ich brak nagradzać. Jak wynika z wielu przeprowadzonych badań. 1 września 2011 32 przeprowadźcie analizę barier najbardziej utrudniających waszą pracę i postarajcie się je usunąć. a świadomość tej porażki będzie wywoływała u ciebie brak akceptacji dla siebie i innych. Właśnie z tego powodu. bo nigdy jej nie osiągniesz. Zarysowi tej wiedzy poświęcona jest w całości część druga książki — Przywództwo.8 Nie oczekuj perfekcji  oczekuj postępu To dziwnie brzmiące dla Europejczyka hasło jest naczelną dewizą menedżerów.Andrzej Blikle. w tym pomiędzy przełożonymi a podwładnymi. 2. którzy za swoją filozofię zarządzania przyjęli Kaizen  japoński odpowiednik TQM. gdy pojawi się błąd. typowe metody „motywowania” pracowników do lepszej pracy za pomocą przyznawania i odbierania premii oraz różnego rodzaju materialnych „motywatorów” zawsze i nieodmiennie przynoszą skutek przeciwny do oczekiwanego. Nie oczekuj perfekcji. że nie jesteś doskonały. Tym zagadnieniom poświęciłem więc w książce szczególnie dużo miejsca. Powinni natomiast dbać. a także aby firma i jej pracownicy potrafili sobie radzić. Czy to oznacza. Jak to robić? — to bardzo obszerna i dla większości z nas zupełnie nowa wiedza. pokłoń się wschodzącemu słońcu w podzięce za to. że człowieka nie można do niczego zmotywować? Niestety. że praca lekka jest bardziej wydajna od pracy cięższej. Koła jakości wyposaża się też w narzędzia poszukiwania i usuwania takich barier. Doktryna jakości. a nie obecność błędów. aby w zakresie eliminacji przyczyn błędów dokonywał się stały postęp. mówią wyznawcy Kaizen. gdyż odbierają człowiekowi jego naturalną wewnętrzną motywację pozytywnego działania. powinien być dla przełożonego sygnałem. tak właśnie jest. Oczekuj postępu! Na postęp zawsze jest miejsce i czas. że ją osiągnąłeś. Postęp jest zawsze możliwy. Nie oczekuj perfekcji. w przeważającej liczbie firm podstawowym hamulcem wydajności. . jak twierdzą psychologowie społeczni: Zarówno kary.9 Zarządzanie bez kija i marchewki Wbrew dość powszechnym poglądom. To brak postępu w zakresie jakości. byłby to koniec twojego rozwoju. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. W codziennej praktyce firmy przełożeni nie powinni oczekiwać. że podopieczny nigdy nie popełni błędu. 2. Można jednakże — i to powinno być podstawowym zadaniem przełożonego — pomagać człowiekowi w rozwijaniu jego naturalnej wewnętrznej motywacji. Jest równie możliwy. bowiem.

Człowiek po głębokim namyśle: „Pozbaw mnie.. nie wyślę go do kolegi. Oczywiście szanse na wygraną w konkursie ma zwykle tylko kilku sprzedawców. . które zarabiały więcej (tak!). najlepsi — niestety. że abym ja czuł się lepiej. Klient był więc agresywnie namawiany na jak największy zakup. Szkoda na takiego czasu. Potem szkoła i znowu — kto jest najlepszym uczniem. W psychologii to zjawisko nazywa się relacyjnym zaspokajaniem potrzeby ambicji. to rozejrzyjmy się wokół siebie. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Zwyczaj ubiegania się o palmę pierwszeństwa jest w nas zakorzeniony od pokoleń18. lubimy mieć też poczucie. który — poza zahamowaniem działań pozytywnych — niesie też poczucie niesprawiedliwości wśród przegranych. Panie Boże. Lubimy być pierwsi. którzy dotychczas zarabiali mniej. Nikt nie będzie pomagał konkurentowi. że zaproponował zrównanie wynagrodzeń pracowników jednego z wysokich kierowniczych szczebli. ktoś musi czuć się gorzej. a kto nie robił wrażenia. ale przecież aktualny na całym świecie. którego wynagrodzenie zależy oczywiście od poziomu sprzedaży w całej sieci. I tak do później starości. Doktryna jakości. Pierwszym rezultatem konkursu było pogorszenie współpracy pomiędzy sprzedawcami. jednego oka”. że stać go na to. nie przekażę wiedzy młodszym sprzedawcom. że inni są od nas gorsi. Powrócę do niego w części drugiej. Wszyscy bez przerwy ścigamy się w jakichś zawodach — niestety jakże często kierując się zasadą: „niech ja stracę. Oczywiście  „szlachetne współzawodnictwo”. jest gorszy. Dyrektor handlowy tej firmy. Pozostali tracą więc wszelki zapał do działania. Żeby ktoś wygrał. Jeżeli dziwimy się temu przykładowi. był lekceważony. Ta nauka zaczyna się już w przedszkolu. Kto pierwszy skończy mleczną zupkę. postanowił zmobilizować swoich sprzedawców do lepszego działania. a kto zarabiają więcej — lepszy. która klasa najlepsza. Po regulacji wszyscy zarabialiby tyle samo. Wszyscy otrzymaliby niewielką podwyżkę.Andrzej Blikle. i w dodatku najczęściej z góry wiadomo których. że kto zarabia mniej. Drugim rezultatem była dominacja celu „sprzedać jak najwięcej przed zakończeniem konkursu”. mam na myśli ludzi wychowanych w europejskiej tradycji olimpiad greckich. Pan Bóg zwraca się do człowieka: „Uczynię dla ciebie. Nie podzielę się też z kolegą spostrzeżeniami co do oczekiwań klientów. Woli zrezygnować z podwyżki. Jest taki smutny żart. bo to obniżyłoby moje szanse na zwycięstwo. Przecież obowiązuje zasada. Przeniknął też do zarządzania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach. że współzawodnictwo buduje. Konkurs dla sprzedawców Firma X ma sieć punktów sprzedaży w całym kraju. co zechcesz. 1 września 2011 33 2. Ta propozycja spotkała się ze sprzeciwem przełożonych tych osób. wojsku. Gdy do mnie przyjdzie klient po towar. ktoś musi przegrać. opowiadany jako rdzennie polski. kto ma najładniejszą sukienkę. Jest to trzeci negatywny skutek współzawodnictwa. kto namaluje najładniejszy obrazek. co jeszcze bardziej 18 Gdy mówię „nas”. w polityce. W krajach. jakim jest budowanie zaufania i lojalności klienta. kto zbierze najwięcej makulatury. którego akurat nie mam w magazynie. Przecież wiadomo. szkołach. że dla twojego sąsiada zrobię dwa razy tyle. dominuje raczej dążenie do postępu niż walka o palmę pierwszeństwa.. byle on nie zyskał”. Różnica w wynagrodzeniach jest dla „lepszego” źródłem satysfakcji. Czego byś pragnął?”. To hasło przesłoniło sprzedawcom podstawowe zadanie każdej firmy. z której nie chce zrezygnować. która szkoła zwyciężyła w konkursie. ale pod warunkiem. Dla zwycięzców przewidziano dużą pulę nagród. Ogłosił zatem konkurs „Kto sprzeda więcej”. ale oczywiście większą ci.10 Współpraca zamiast współzawodnictwa Większość z nas uczono od dziecka. któremu leży na sercu tworzenie harmonii i atmosfery współpracy w swojej firmie. Może też nieść. w których swoją długą wędrówkę odbywał Konfucjusz. organizacjach społecznych. Opowiadał mi kiedyś zaprzyjaźniony przedsiębiorca.

ale ją niszczy. Niestety z wielkim trudem przychodzi wdrażanie idei współpracy we współzawodniczącej społeczności. a więc dobry. Oczywiście sport wyczynowy. Bo też we współczesnej praktyce zarządzania dokonuje się rewolucja. Tam nikt nie potrzebuje dopingu i nikt nie stara się nikogo skorumpować. poczucie klęski. techniki obiegu informacji. To demobilizuje nie tylko na czas konkursu. spotkałem się z uwagą. którym jest widowisko. zarówno własnych. Nagrodą za uprawianie sportu jest sama przyjemność jego uprawiania. [23]). który pragnie kształtować w nim stosunki życzliwości. jakie te firmy tworzą produkty. tylko widowiska. pozytywne myślenie. a także wzrost sił. Ale sport wyczynowy to podział na „lepszych” i „gorszych” oraz zasada. Każdego należy zachęcać i od każdego oczekiwać. Edwards Deming przestrzegał menedżerów przed dokonywaniem takich porównań. że jest się gorszym. Doping. co robi. Doktryna jakości. który pragnie budować swój zespół według nowoczesnych zasad. lepsze zdrowie. że aby ktoś wygrał. że współzawodnictwo nie stymuluje współpracy. lepsza kondycja fizyczna i psychiczna. oraz wnikliwa i życzliwa analiza tego. i wylej go do stawu”. ale nierzadko na całe życie. jak i swoich podopiecznych. Klient kupujący bilet na widowisko chce mieć przekonanie. powinien rozpocząć od usunięcia z tego zespołu źródeł niechęci. Wymaga przezwyciężenia wielu psychicznych barier. Menedżer. Jest to bez wątpienia jedno z najtrudniejszych wyzwań każdego menedżera. a w tym każdej jednostki będącej członkiem zespołu. . a nie mecze ustawione czy też oparte na farmakologicznym dopingu. Często przytaczanym przykładem „szlachetnego współzawodnictwa” jest sport. 1 września 2011 34 niszczące. jaki masz w domu. Oczywiście równolegle do usuwania barier współpracy należy też budować źródła i umiejętności jej wdrażania. afery korupcyjne — coraz ostrzejsza kontrola i coraz większe nadużycia. że zobaczy grę fair. Poczucie. aby był co dzień lepszy. który daje klientowi satysfakcję. Każdemu należy się ze strony przełożonego opieka i pomoc w tym. lepsza kondycja. jest współpraca. że nagrody motywują pozytywnie? Aby odpowiedzieć na to pytanie. W firmie „sport rekreacyjny” produktem jest radość z uprawianego sportu. A jak to zwykle bywa w takich przypadkach. ale od tego. że podstawą sukcesu każdego zespołu. niż nam się wydaje. ten bez zawodów i rankingów. należy potraktować każdy z wymienionych rodzajów sportu jako firmę i zastanowić się. Ta firma na ogół dostarcza produkt. a więc również nie czasy. Tymczasem sport rekreacyjny. Współczesny psycholog amerykański Alfie Kohn poświęcił temu zagadnieniu całą książkę (zob. Firma „sport wyczynowy” nie „produkuje” wyników sportowych. odprężenie psychiczne. Lepszy nie od innych. poczucia krzywdy i zawiści. metry i liczby wygranych meczy. prowizji i przodowników pracy. Treningi asertywności i komunikacji. O tym klient (widz) dowiaduje się zwykle po fakcie i oczywiście nie może oczekiwać zwrotu kosztu biletów. Nie ma gorszych i lepszych. że jednak w sporcie wyczynowym wyniki sportowe są znacznie lepsze niż w sporcie rekreacyjnym. a zwycięzca może być tylko jeden. Sytuacja bez wyjścia.Andrzej Blikle. Afery korupcyjne i dopingi psują produkt. Wiadomo też. eliminacja czynników wywołujących strach. Staropolska recepta na prawdziwy barszcz zaczyna się od słów: „Weź cały ocet. Czy więc nie jest tak. ktoś (reszta) musi przegrać! Sport wyczynowy od lat dryfuje więc w kierunku stanowiącym zaprzeczenie tego. co robi. ten w ogóle nie dojedzie do celu. jakim był wczoraj. techniki prowadzenia prac zespołowych. która zmienia oblicze świata. Firma „sport wyczynowy” często dostarcza bardzo zły produkt i na dodatek nie poczuwa się do obowiązku rekompensaty wobec klienta. Współczesna wiedza o zarządzaniu bardzo silnie eksponuje tezę. bo będąca konsekwencją strukturalnej przyczyny leżącej u podstaw idei sportu wyczynowego: liczy się zwycięzca. bo w rekreacyjnym nie ma współzawodnictwa. Wszyscy są doskonali. czym miał być. pozostaje nietknięty. lepsze zdrowie. I zmieni je szybciej. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. kto na czas nie wsiądzie do odchodzącego pociągu. Niestety często bywa oszukiwany. otwartości i współpracy. choć każdy na swój sposób. Sport rekreacyjny a wyczynowy Gdy podczas jednego z moich wykładów mówiłem o różnicy między sportem rekreacyjnym a wyczynowym. Te uczucia kreuje w pierwszym rzędzie porównywanie między sobą pracowników i zespołów. Jakże odległe to pojęcia od premii.

11. Gdyby firmom wolno było współpracować przy opanowywaniu rynku. oddychaj ostrożnie. wzrost sprzedaży pozwala zwiększyć nakłady na reklamę.Andrzej Blikle. Opisana historia stanowi typowy przykład sytuacji. Citroen i Toyotą nad produkcją małego samochodu celem obniżenia kosztów wytwarzania. klienci. Mogą również działać czynniki niezależne od nas. Jest na to wiele przykładów. że tak jest. Dopiero analiza i zrozumienie systemu pozwala odkryć rozwiązanie prawidłowe. w ramach którego działamy. Cykl zwany pętlą wzrostu działała bez zarzutu i sam się napędza. 2. Niestety. gdyż wtedy wzrośnie ciśnienie powietrza w całym przewodzie oddechowym. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. barierę wzrostu (rysunek 2. W pewnym momencie sprzedaż zaczyna spadać mimo rosnących wydatków na reklamę. ale dla firm jest oczywiście zła.1). 1 września 2011 35 Na koniec ostatnia uwaga o współzawodnictwie. Nie wolno też się trzymać za nos lub zatykać go w inny sposób. to oczywiście: nie dać się wciągnąć. gorzej z menedżerami. Osoby nieznające tego ćwiczenia najczęściej starają się oddychać bardzo ostrożnie. Konkurencja jest dobra dla rynku. ale z tzw. jednak tylko do czasu. Typowy przykład to szybko rosnące przedsiębiorstwo. Jak to możliwe. Nakłady na marketing powodują wzrost sprzedaży. Inny przykład to walka pływaka z wciągającym go wirem wodnym. nasycenie rynku. Rozwiązanie prawidłowe (systemowe). Na początku wszystko idzie bardzo dobrze. które jest przeciwne intuicyjnemu: oddychaj bardzo intensywnie. przez zawiązanie zmowy cenowej. Sam kiedyś doświadczyłem takiej porażki. tam bez wysiłku uwolnimy się więc z pułapki. Doktryna jakości. Reklama napędza sprzedaż. z silnym nie mamy szans. fajką do oddychania. Jednym z nich może być współpraca pomiędzy firmami Peugeot. Doskonale o tym wiedzą przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych. Prędzej czy później zmęczony pływak zostanie wciągnięty i utonie. to zaraz na początku. Wszystkie bez wyjątku po kilku metrach mają nos pełen wody i muszą przerwać ćwiczenie.11 Myślenie systemowe Wstępny egzamin na kurs nurkowania z butlami obejmuje w Clubie Méditerranée zadanie polegające na przepłynięciu pięćdziesięciu metrów z twarzą zanurzoną w wodzie. że i tak wszystko się sprzeda. którzy często uważają. Dlaczego tak się dzieje? W większości systemów. a wraz z nią ― wobec zwiększonych wydatków ― spada również stopa zysku. że współzawodnictwo jest złe. że do podejmowania prawidłowych decyzji wystarczy mieć „głowę do interesów”. tendencja przedsiębiorstwa do nadmiernego podnoszenia ceny. Myślenie niesystemowe podsuwa nam rozwiązanie intuicyjnie najbardziej oczywiste: jeżeli nie chcesz wciągnąć wody do nosa. obok pętli wzrostu działa również tzw. wzrost sprzedaży pozwala zwiększać wydatki na marketing. to oczywiście robiłyby to znacznie skuteczniej niż w pojedynkę. takiej skuteczności jednak nie chcemy. wygrać można jedyne ze słabym wirem. a więc odpłynąć jak najdalej od wiru. w której do uporania się z problemem konieczne jest zrozumienie mechanizmu systemu. Wydajemy więc na reklamę i promocję jeszcze więcej i osiągamy krótkotrwały wzrost. bez podwodnych okularów. a co za tym idzie i ceny auta dla klientów końcowych19. Ale współpraca firm może też być pożyteczna dla klienta. a konkurencja rynkowa firm jest dobra? Bo przecież wszyscy wiedzą. a zatem opierające się na niepopartej wiedzą intuicji. dlatego w państwie prawa obowiązuje zasada konkurencji rynkowej. by nie pociągnąć wody nosem. nabrać powietrza do płuc i dać się wciągnąć bez walki lub nawet zanurkować jak najgłębiej. Niestety po jakimś czasie sprzedaż znowu spada poniżej poziomu sprzed wzrostu. pętla hamowania. co zapobiegnie wdarciu się wody do nosa. Rozwiązanie niesystemowe (intuicyjne). Myślenie niesystemowe. Wzrost sprzedaży może też jednak powodować negatywne skutki uboczne: obniżenie jakości produktów spowodowane poczuciem. dla klientów. gdy mamy jeszcze siły. np. które raptem napotyka tzw. . prowadzi nas często do fałszywych rozwiązań. My. takie jak 19 Za wskazanie tego przykładu dziękuję mojemu czytelnikowi panu Oktawianowi Nowakowi. Wyjaśnienie tego pozornego paradoksu jest proste. U podstawy wir traci swoją moc.

któremu brak środków na konieczne inwestycje. Przykład ilustrujący ten archetyp (rysunek 2.2) to sytuacja przedsiębiorstwa. pomyśl o innowacjach i nowych rynkach. w różnych wariantach.11.Andrzej Blikle. Archetypy są niezwykle ważnym narzędziem myślenia systemowego. zwykle upływa jakiś czas. że brakuje środków.11-1. ale zanim klienci to zauważą.M. Odpowiada ona schematowi zwanemu archetypem granicy wzrostu. czyli przyczynami hamującymi wzrost. brzmi więc: Przestań zajmować się pętlą wzrostu! Zajmij się pętlą hamowania. W tym czasie firma nasila czynniki hamujące popyt. Przyjrzyj się jakości i cenom. bo zrezygnowano z inwestycji). Dodatkowo w pętli hamowania nierzadko występuje zjawisko opóźnienia reakcji rynku na zachodzące zmiany. 1 września 2011 36 konkurencja czy też ogólne osłabienie koniunktury gospodarczej. które napotkały barierę wzrostu. Rysunek 2. nie przeciwdziała tym czynnikom. Systemowe zalecenie dla przedsiębiorstw. Senge [34]) Inny typowy archetyp to przerzucanie brzemienia. Archetyp bariery wzrostu (źródło P. . Częstym błędem popełnianym w takiej sytuacji jest rezygnacja z inwestycji. nie eliminuje jednak jego istoty (środków na konieczne inwestycje nadal brak). Takie rozwiązanie eliminuje symptom zjawiska (już nie widać. Wszystko to są elementy pętli hamowania. Senge [34]. Odzyskaj zaufanie klienta. Opisana sytuacja to typowa sytuacja powtarzająca się w wielu przedsiębiorstwach.M. Doktryna jakości. pozwalają bowiem zrozumieć istotę wielu zjawisk. Kilkanaście najważniejszych archetypów występujących w przedsiębiorstwach opisano w znakomitej książce P. Na przykład pogorszyła się jakość produktu. ale ponieważ popyt nie maleje. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.

książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. nie możemy liczyć na rozsądną odpowiedź. którymi mogą być marnotrawstwo. że druga strona stołu to przeciwnik (a nie partner). na co nie mniej ostro zareagowali sprzedawcy. na co producenci odpowiedzieli. do zanalizowania problemu zastosowaliśmy metodę rybiej ości. Zamiast więc eliminować symptomy. grupujących 26 potencjalnych jego przyczyn. niepotrzebne wydatki. Kolejną sytuacja.?”. jest rozwiązywanie konfliktów. Alternatywą dla eliminacji symptomów jest oczywiście eliminacja przyczyn zjawiska. . To nauka.. w której potrzebne jest rozumienie mechanizmów zjawiska.. w którym popełnia się dwa podstawowe błędy: 1) zakłada się.11-2. Myślenia. mniej inwestycji. Senge [34]) Takie działanie napędza pętlę wzrostu deficytu (w tym przypadku wzrost jest czynnikiem negatywnym): mniej środków. na co sprzedawcy zareplikowali itd. 2) zakłada się. jeszcze mniej środków. jaka płynie z archetypu przerzucania brzemienia. Zarzut brzmiał: „Kiedy wreszcie przestaniecie przysyłać nam wybrakowany towar do sklepów?”. że zadając pytanie: „Kiedy wreszcie przestaniecie. przeciwdziałajmy zjawisku. Dla wszystkich stało się jasne. która zaczęła się od zarzutu postawionego przez pracowników Działu Sprzedaży pracownikom Działu Produkcji. Doktryna jakości.M. Taki tryb toczenia dyskusji jest klasycznym przykładem niesystemowego myślenia. „Dlaczego do sklepów czasami trafia zły produkt” (tę metodę omawiam dokładnie w rozdziale 13. niż nam się to początkowo wydawało.5). który świadomie działa w złej wierze. W wyniku analizy zidentyfikowano 8 grup podproblemów naszego problemu. Jej efektem ubocznym może być pętla wzrostu rezygnacja z rezygnacji — gdy raz nauczymy się rezygnować. staje się to nawykiem. gdyż problem jest znacznie bardziej złożony. że problem jest prosty. złe zarządzanie gotówką. Archetyp przerzucania brzemienia (źródło P.Andrzej Blikle. jednorodny i może mieć proste rozwiązanie. Po jakimś czasie zanosiło się już na wojnę obu zespołów. 1 września 2011 37 Rysunek 2. Kiedyś w naszej firmie podczas spotkania grupy pracowników biorących udział w kursie instruktorów jakości doszło do ostrej wymiany zdań. Zamiast kontynuować nieprowadzącą do niczego dyskusję. Oczywiście wywołało to ostrą reakcję ze strony producentów.

a jeszcze lepiej.12 Księga standardów Bardzo ważnym narzędziem zarządzania jakością jest tzw. Doskonalenie dokumentów księgi procedur stanowi realizację zasady stałego doskonalenia (Rozdz. 20 „Księga standardów” wydaje się terminem bardziej adekwatnym. którzy na podstawie wielu badań przeprowadzonych w Japonii stwierdzili. Procesowy model zarządzania firmą jest opisany w rozdziale 9 i rozdziale 10. jest wskazywana już w rozdziale 2. księga standardów. 23) i jest przedstawiony w moim nieco swobodnym tłumaczeniu. jeżeli jest przy udziale tej grupy tworzony. podniósł później udział problemów wynikających z systemu do ponad 95%. zwana też niekiedy księgą procedur20. 2. istnieją jednak standardy niebędące procedurami. Za tworzenie dokumentów księgi procedur odpowiedzialni są właściciele procesów  każdy w zakresie swojego procesu. Deming. a tylko 15% można przypisać pracownikom. Czternaście skondensowanych zasad zarządzania Niniejsze 14 zasad stanowi podstawę transformacji amerykańskiego przemysłu. czy to małe. Dla wdrożenia do praktyki bardziej złożonych dokumentów  w szczególności podręczników  organizuje się specjalne szkolenia. angielski załączam również tekst w brzmieniu oryginalnym. Doktryna jakości. bo każda procedura to standard. co doprowadziło do mnogości sformułowań często różniących się od siebie dość wyraźnie. Czternaście zasad ma zastosowanie wszędzie: w małych i dużych organizacjach. normy jakości. instrukcje czy też regulaminy. opisy produktów i procesów.2 obserwacja dokonana przez Edwardsa Deminga i Josepha Jurana.Andrzej Blikle. Dla czytelników znających j. że kierownictwo (firmy) zamierza przetrwać na rynku i chronić interesy zarówno właścicieli. Ten system stanowił też podstawę do nauki dla kierownictw firm japońskich w roku 1959 i w latach następnych. firmach usługowych i produkcyjnych.3. Mimo że za tworzenie i doskonalenie dokumentów księgi procedur odpowiedzialni są w ostateczności właściciele procesów. Dopiero przyjęcie i wdrożenie 14 zasad jest sygnałem. których bezpośrednio dotyczy. każdy pracownik jest upoważniony do proponowania zmian doskonalących te dokumenty.13 Czternaście zasad Edwardsa Deminga W czasie swoich pierwszych wizyt i wykładów w Japonii w latach 50. Zamiast karać i „naprawiać” ludzi. najczęściej należy naprawić system. Edwards Deming sformułował słynne dziś 14 zasad stanowiących jeden z kanonów zarządzania jakością.1). który chciałbym przytoczyć. jak i pracowników. . stanowiąca zbiór wewnętrznych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa związanych z realizowanymi w firmie zadaniami.3. 2. s. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 1 września 2011 38 Ostatnim przykładem myślenia systemowego. Dotyczy to w szczególności instrukcji i procedur. co następuje: 85% problemów z jakością wynika z błędów w systemie. Każdy nowy dokument powinien być przedyskutowany z tą grupą pracowników. Te odkrycia miały fundamentalne znaczenie dla kwestii poszukiwania źródeł błędów i niepowodzeń. takie jak np. po przeprowadzeniu analogicznych badań w USA. Poniższy tekst pochodzi bezpośrednio od Deminga ([4]. a także w wewnętrznych wydziałach firm. 2. czy też duże. Nie wystarczy rozwiązać problemy. Zasady te były później wielokrotnie publikowane przez różnych autorów. a zasady tworzenia i zarządzania księgą standardów w rozdziale 11.

muszą się nauczyć nowych obowiązków i przejąć przywództwo w dążeniu do zmian. to improve quality and productivity.in. Condensation of the 14 Points of Management The 14 points are the basis for transformation of American industry. mój). Usuń strach. It will not suffice merely to solve problems. (a) Usuń bariery. to small organizations as well as to large ones. 10. działu sprzedaży i produkcji powinni pracować jak jedna drużyna. Takie zaklęcia budują jedynie sprzeciw. Western management must awaken to the challenge. aby każdy mógł efektywnie wykonywać swoją pracę dla firmy. big or little. Usuń bariery pomiędzy wydziałami. by podjąć wyzwanie. End the practice of awarding business on the basis of price tag. a więc poza zasięgiem pracowników (co więcej. Porzuć slogany. Zastąp je przywództwem. Institute training on the job. 12. Such a system formed the basis for lessons for top management in Japan in 1959 and in subsequent years. 5. Eliminuj zarządzanie przez liczby i cele numeryczne. Eliminate the need for inspection on a mass basis by building quality into the product in the first place. 9. Eliminuj (statystyczną) kontrolę jakości na rzecz tworzenia jakości wraz z produktem. Instead. Improve constantly and forever the system of production and services. ponieważ istota niskiej wydajności i niskiej jakości pracy leży po stronie systemu. 3. Transformacja to zajęcie dla wszystkich. 2. odejście od rocznych ocen i zarządzania przez cele. with the aim to become competitive and to stay in business. które pozbawiają szeregowego pracownika prawa do odczuwania dumy z wykonywanej pracy. a nie gołych liczb. które pozbawiają kierownictwo prawa do odczuwania dumy ze swojej pracy. leżą one w zasięgu kierownictwa. 5. Buduj stałe dążenie do doskonalenia produktów i usług. and take on leadership for change. Porzuć kontrolę dla zapewnienia jakości. 13. Należy zrewidować dotychczasowe metody nadzoru zarówno kierownictwa. to the service industry as well as to manufacturers. The 14 points apply anywhere. (a) Eliminuj normy produktywności na poziomie produkcji. jak i pracowników pierwszej linii. 4. Move toward a single supplier for any item. Dla każdego z zakupywanych produktów zwiąż się z jednym tylko dostawcą. Dokonaj tego przez budowanie długoterminowych relacji lojalności i zaufania. 4. on a long-term relationship of loyalty and trust. biur projektowych. Wprowadź instytucjonalną zasadę szkolenia pracowników. Create constancy of purpose toward improvement of products and services. Celem nadzoru powinno być niesienie pomocy ludziom i maszynom w lepszym wykonywaniu przez nich pracy. Adopt the new philosophy. jakie można napotkać zarówno w fazie wytwarzania. They apply to division within a company. 6.Andrzej Blikle. 1. przyp. To oznacza m. 11. Buduj przywództwo. 8. Adoption and action on the 14 points are the signal that the management intends to stay in business and aims to protect investors and jobs. Przyjmij filozofię nowej ery w gospodarce. Zastąp je przywództwem. aby podnieść jakość i wydajność. upomnienia i cele typu „zero defektów” lub „nowy poziom wydajności”. 14. Ludzie z laboratoriów. Odpowiedzialność przełożonego powinna dotyczyć jakości. must learn their responsibilities. 2. Porzuć praktykę wybierania dostawców według najniższej ceny. 6. and thus constantly decrease cost. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Cease dependence on inspection to achieve quality. Zaangażuj wszystkich w program transformacji firmy. Stwórz solidny program edukacji i samodoskonalenia. 7. We are in a new economic age. Stale doskonal system produkcji i usług. Doktryna jakości. and to provide jobs. 3. (b) Usuń bariery. tak by potrafili przewidywać problemy. 1 września 2011 39 1. nie dać się wyprzeć z rynku i tworzyć miejsca pracy. jak i przy użytkowaniu produktu lub usługi. . by stać się konkurencyjnym. Zachodnie kierownictwa firm muszą się obudzić. W zamian za to minimalizuj koszt całkowity. minimize total cost. (b) Eliminuj zarządzanie przez cele (MBO). i w ten sposób trwale obniżyć koszty.

Nie jest chorobą łagodną. choć nie wymienił jej na liście siedmiu chorób. Eliminate slogan. 2. Substitute leadership. Supervision of management is in need of overhaul. Put everybody in the company to work to accomplish the transformation. W ciągu następnych pięciu lat przystąpiliśmy do obniżania kosztów w daremnej próbie przekształcenia naszych nowych nabytków w opłacalne filie. 11. dla wiceprezesa do spraw operacji ― terminowe dostarczanie towarów klientom. Drive out fear. [4]. inter alia. to foresee problems of production and in use that may be encountered with product or service.14. Omówię tu pierwszych pięć. Oto co działo się w tej firmie według opisu jednego z jej obserwatorów: Piętnaście lat temu byliśmy bogaci. 8. Edwards Deming opisał też siedem śmiertelnych chorób. które powinny stanowić drogowskaz dla kierownictwa każdej firmy. Institute leadership. numerical goals. może odkupimy nasze akcje i ustawimy się tak. (b) Remove barriers that rob people in management and in engineering if their right to pride of workmanship. Jak się okazało. jako niebędące charakterystycznymi dla polskich przedsiębiorstw. Praktycznie biorąc. s. każdy z pytanych inaczej widział ten cel. abolishment of the annual or merit rating and of management by objectives.14 Sześć śmiertelnych chorób Obok czternastu punktów pozytywnych. Break down barriers between department. Teraz staramy się sprzedać te filie. Doktryna jakości. 118). 14. (a) Remove barriers that rob the hourly worker of his right to pride of workmanship. 2. aby uniknąć przejęcia naszej firmy przez innych wbrew naszej woli. po wejściu w wiele nowych dziedzin. s. The transformation is everybody’s job. 10. 1 września 2011 40 7. Kim w końcu jesteśmy? Menedżerami czy wielkimi dziećmi igrającymi losami naszych pracowników i akcjonariuszy? . Such exhortations only create adversarial relationships. 9. zaczęliśmy dywersyfikować działalność firmy. so that everyone may work effectively for the company. The responsibility of supervisors must be changed from sheer numbers to quality.Andrzej Blikle. nie znaliśmy się na tych nowych dziedzinach. Substitute leadership. (b) Eliminate management by objective. dla dyrektora do spraw marketingu ― osiągnięcie możliwie dużej sprzedaży. pomijając szóstą (nadmierne koszty związane z ochroną zdrowia pracowników) i siódmą (nadmierne koszty prawnicze). exhortations. Eliminate management by numbers. W to miejsce dodałem szóstą. o której Deming również bardzo wiele pisał. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. as well as supervision of production workers. nie osiągaliśmy zysków. and targets for the work force asking for zero defects and new levels of productivity. 13. (a) Eliminate work standards (quotas) on the factory floor. W ten sposób może odzyskamy pieniądze. W pewnej firmie poproszono kilka osób z najwyższego kierownictwa o wskazanie. co ich zdaniem jest głównym celem przedsiębiorstwa. Jest chorobą śmiertelną i doprowadza do upadku firmy… Jedną z przyczyn tej choroby jest brak jasnego określenia celu firmy. People in research design sale and production must work as a team. 97 i [28]. 12. Zamiast reinwestować w naszą podstawową działalność. The aim of supervisions should be to help people and machines and gadgets to do a better job. Dla głównego księgowego było to osiągnięcie jak największych zysków. Stwierdziliśmy. a dla prezesa ― rozwijanie firmy w długim okresie i zwiększanie jej udziału w rynku. This means. Czy taka firma mogła prawidłowo funkcjonować. skoro każdy realizował inny cel? Z pewnością nie. as the bulk of the causes of low quality and low productivity belong to the system and thus lie beyond the power of the work force. jakie niszczą wiele amerykańskich przedsiębiorstw (por. że kupiliśmy cudze problemy. Pięć lat później.1 Brak wytrwałości w konsekwentnym dążeniu do celu Zdaniem Deminga: brak wytyczonego kierunku działania nie przypomina kataru czy grypy. Institute a vigorous program of education and self-improvement.

13) Deming bardzo wyraźnie zaleca porzucenie tzw. możemy stawiać na poziomie taktycznym. Na przykład jeżeli chcę obniżyć koszty o 5% ― co uważam za możliwe ― to postawię im zadanie obniżenia kosztów o 15%. 2) zaprojektować specyficzne dla tego rynku produkty. jest więc jasne określenie celu. należy unikać zadań. zasadzie (Rozdział 2. że to niewykonalne. wiążących się z ryzykiem. Firma musi. Jeżeli więc z góry ocenią zadanie jako niemożliwe do 21 W 11. zdobycie nowego rynku. . 3) zaprojektować kampanię marketingową. co ma zrobić. że są nieosiągalne. Wbrew pozorom nie ma w tym żadnej niekonsekwencji. o których od razu wiadomo lub prawie na pewno wiadomo.5%? Taki sposób myślenia przynosi firmom wiele szkód. co jest możliwe. Zarządzanie przez cele to powiązanie kilku celów zadanych indywidualnie pracownikowi z jego wynagrodzeniem. czy uda nam się go zdobyć.Andrzej Blikle. Pewnego komentarza wymaga atrybut osiągalności zadania. Ten proces jest wykonywany kaskadowo. Podwładni zwykle znacznie lepiej wiedzą od szefa. i 12. zarządzania przez cele (ang. Typowy sposób myślenia w takim przypadku jest następujący: jeżeli postawię cel zbyt mało ambitny. że uniemożliwia on wyznaczanie celów ambitnych. Zadania. rozpisać zadania taktyczne na operacyjne o krótszym horyzoncie czasowym i przypisać je poszczególnym jednostkom organizacyjnym firmy. czy zadanie zostało wykonane  Achievable ― osiągalne. tzn. ale niech się starają. Taki system „motywacyjny” nieodmiennie prowadzi do gry pomiędzy firmą i pracownikiem. rozwojowych. 5) … Każde z tych zadań z pewnością da się wykonać w z góry określonym czasie. jaki firma zamierza osiągnąć21. a co nie. Tak jednak nie jest. choć być może mogliby osiągnąć znaczenie więcej. 4) wprowadzić na rynek pierwszą partię produktu. poczynając od zarządu. 1 września 2011 41 Pierwszym krokiem. Doktryna jakości. Ten temat jest szeroko omawiany w rozdziale 5. jakie firma zamierza osiągnąć. że nie! Plan realizacji być może nieosiągalnego zadania taktycznego należy jednak rozpisać na osiągalne zadania operacyjne: 1) przeprowadzić badania rynku. Wiem. że zadania niemożliwe do osiągnięcia mobilizują ludzi do maksymalnego wysiłku. aż do najniższych jednostek i poszczególnych osób. wykonująca je osoba powinna dokładnie wiedzieć. należy określić jasne kryteria pozwalające osądzić.7. aby zapobiec chorobie braku konsekwencji. Tu z kolei zaleca jasne określenie celów. sekcje. muszą mieć określony termin zakończenia. czy da się je wykonać. Czy zatem mamy nie podjąć wysiłku? Oczywiście. wydziały.  Time-bound ― ograniczone w czasie. których osiągnięcie nie jest możliwe. Przy formułowaniu zadań szczególnie ważne jest. to moi podwładni zadowolą się jego realizacją. Zasada osiągalności powinna też chronić menedżerów przed wyznaczaniem zadań. aby były:  Specific ― konkretne.  Results-oriented ― realizujące zadania taktyczne firmy. management by objectives). aby do każdego była przypisana jedna osoba odpowiedzialna za wykonanie ― choć wykonawców może być wielu ― oraz żeby zadania spełniały zasadę SMART. Takim zadaniem może być np. przez piony. Niektórzy menedżerowie wierzą jednak. Drugim — określenie zadań taktycznych dla całej firmy na kilka najbliższych lat realizujących ten cel. mogłoby się bowiem wydawać.  Measurable ― mierzalne. Czasami nie potrafimy z góry przewidzieć. Może uda im się obniżyć o 7. o których nie do końca wiemy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. to znaczy. którą firma musi przegrać. po trzecie.

która nazywa się »przedsiębiorczością na papierze«. nie było to jednak możliwe zawsze. Znanym przykładem takiej sytuacji była afera w amerykańskiej firmie ENRON. aby zbadać dzisiejsze i przyszłe potrzeby tamtejszych klientów. Na zarządzie wymogli tę decyzję akcjonariusze. Jeżeli mamy do wykonania rzecz niemożliwą. Nawet obniżkę kosztów (tu i teraz) można osiągnąć. dowiedzieli się. ile się da zrobić bez specjalnego wysiłku. fuzji. o tyle druga wiedzie prostą drogą do zguby. co jest do osiągnięcia możliwe i jak to zrobić. w każdym kolejnym kwartale zyski muszą po prostu rosnąć. musi być spełnionych kilka nieprostych warunków. Latzko [28]. a w tym i akcjonariusze firmy. bardzo wiele niemożliwych celów da się na krótko (!) osiągnąć. Strategia pierwsza ― i tak się nie da. których zyskowność nie była podstawą do naliczania premii. Odpowiedzi na pytanie. mój] domagają się krótkookresowych zysków z kwartału na kwartał. W zespole musi panować atmosfera współpracy. 1 września 2011 42 wykonania w „normalny sposób” (zaraz wyjaśnimy. Opinia publiczna. będącej źródłem powyższego cytatu. i to nawet o 50%. gdy w jakimś kwartale następował spadek zysków. z jakim mamy do czynienia. Kiedy w hutnictwie stali na świecie nastąpiła recesja. jaka była prawda. Oczywiście liczył na to. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. opano22 Jak prorocze to były słowa. Bethlehem Steel okazała się firmą.Andrzej Blikle. że „król jest nagi”. poświęcone są dalsze rozdziały książki. jeżeli nie będziemy się liczyć z kosztami. Rada nadzorcza tej firmy oczekiwała od zarządu zwiększania zysków z kwartału na kwartał. Gdy recesja się skończyła. żeby podnosić zyski w krótkim okresie. dlaczego nie udało się więcej. która zdarzyła się zresztą w kilka lat po opublikowaniu książki W. jeśli jej nie powstrzymamy. Zarząd. jak to wszystko osiągnąć. Jednocześnie rozpoczęli budowę pieca do ciągłej produkcji według nowej technologii. . transferował więc koszty do spółek zależnych. firma zaczęła gwałtownie ciąć koszty. Ta choroba. ile da się osiągnąć? Prosta odpowiedź brzmi: przed sformułowaniem zadania zastanowić się razem z nimi. którzy mimo spadku sprzedaży oczekiwali ciągłych dywidend. Jak pokazuje praktyka. to mogą przyjąć jedną z dwóch strategii działania. zniszczy naszą gospodarkę”22. oferując za to jego członkom bajeczne premie.14. Wysłali swoich inżynierów na największe zagraniczne rynki stali. Gdy recesja się skończyła. a więc zysków. Doktryna jakości. Przewidując. którzy w większości bezpowrotnie odeszli z hutnictwa. Inaczej w tej samej sytuacji postąpili Japończycy. Zrobimy tyle. że recesja ma charakter przejściowy. Inny przykład dotyczy huty stali Bethlehem Steel z Baltimore. aby zmobilizować pracowników do jak najlepszej pracy. Co należy więc zrobić. Strategia druga ― cena nie gra roli. gdy z góry nie wiemy. zwiększając koszty gdzie indziej i/lub później. nie zwolnili nikogo. Nie bierze się przy tym pod uwagę wyników. kupowania firm. to w ogóle nie będziemy się starać. Zwolniono tysiące fachowców. wynagrodzenia nie mogą zależeć od wykonania zadania. Po jakimś czasie okazało się.2 Nacisk na zyski w krótkim okresie Zdaniem Edwardsa Deminga: „Prześladuje nas choroba. Jednocześnie rozpoczęli inwestycje w przyszłość. wymiany walut obcych i różnego rodzaju innych sztuczek ― po to tylko. O ile pierwsza strategia prowadzi do niewykorzystania potencjału firmy. świat przekonał się w czasie kryzysów finansowych pierwszej dekady XXI wieku. przyp. ale drastycznie zmniejszyli płace. co to jest „normalny sposób”). że w okresach prosperity wytransferuje do tych spółek zyski pokrywające ich koszty. W tej sytuacji menedżerowie uciekają się do »twórczej rachunkowości«. Aby to jednak skutecznie wykonać. kombinacji podatkowych. Ludzie z Wall Street [chodzi o akcjonariuszy firm. 2. a cały nasz wysiłek skupimy na wyjaśnieniu szefowi. Czasami się to udawało. pracownicy muszą mieć zaufanie do swojego szefa i wreszcie ― przynajmniej w niektórych sytuacjach ― trzeba umieć ocenić statystyczny charakter zjawiska. która nie była w stanie podjąć konkurencyjnej walki o rynek.

że celem firmy jest zarabianie pieniędzy. jeżeli pojawiają się w niej błędy i defekty. odpowiada najczęściej on sam lub jego przełożeni. 2. zachęcającą do rywalizacji i rozgrywek wewnętrznych. dokonuje się wymiana tzw. Jak powinniśmy traktować ludzi? Jak zareagują? W jakim stopniu będą wzburzeni? Pracownik zazwyczaj ukrywa swój ból i rozgoryczenie. ale na co dzień. gnębiącą i niszczącą ludzi. na przygotowanie jej i przeprowadzenie. Yoshi Tsurumi („New York Times”. W tym kontekście warto też zacytować za Demingiem [4] wypowiedź dr. Raz na rok lub co sześć miesięcy przerażeni pracownicy są poddawani ocenie przełożonych. które mogą trwać nawet kilka godzin i najlepiej. niweczącą pracę zespołową. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. wynagrodzenie zależne od wydajności W wielu firmach dokonuje się okresowych ocen pracowników. i to nie raz lub dwa razy na rok. ale ocenę za swoją pracę wystawia podwładnemu.3 Przeglądy kadrowe. przełożeni nie powinni się interesować jakością pracy swoich podopiecznych? Oczywiście że nie! Powinni. Oto jak relacjonuje swoje uczucia jeden z uczestników takiej akcji ([28]. Oceniając pracownika. ale nie znając S.11. aby mogła swoją pracę wykonywać jak najlepiej. jeżeli praca pracownika jest mało wydajna. a więc po stronie przełożonych ocenianego pracownika. a nie tworzenie produktów i usług. credo firm japońskich to przekonanie. Jurana w Rozdz.. 1 września 2011 43 wali światowe rynki. Czy więc.Andrzej Blikle. po stronie organizacji tej pracy.M. okresowe oceny pracowników należy zastąpić rozmowami przełożony−podopieczny na temat tego. zwykle na podstawie z góry ułożonych ankiet. 2. gdzie: W — wydajność pracownika na jego stanowisku pracy P — indywidualna wydajność pracownika S — wydajność (jakość) systemu P*S symbolizuje współoddziaływanie pracownika i systemu.123): Poświęcamy wiele godzin na ocenę efektywności. 1 maja 1983): Częścią problemów amerykańskiego przemysłu są cele. Jest to dla wszystkich bardzo trudny okres. jakie stawiają sobie jego przywódcy. że firma powinna stać się najefektywniejszym na świecie dostawcą wytwarzanych przez siebie produktów lub usług. aby były prowadzone poza miejscem pracy. cytując E. Dla zilustrowania tego zjawiska Deming używa następującego symbolicznego równania: W = P + S + P*S. przełożony ocenia więc w rzeczywistości siebie. Większość z nich uważa. to w 85% do 95% przypadków przyczyna leży po stronie systemu. doprowadzającą ich do rozpaczy. Deminga i J. jakie jest S. zyski przyjdą same. skoro przeglądy kadrowe powodują tle szkód. Z kolei. informacji zwrotnej. Doktryna jakości. jakie jest P. jakie każda . Ludzie niekiedy topią ból w alkoholu lub narkotykach. Dyskutujemy na ten temat bez końca. Służy ona przede wszystkim usunięciu barier.14. znając W.. ale nie pracownik. Podczas takich rozmów. Oto co sam Deming sądzi o przeglądach kadrowych ([28]. s. tj. s. Większość nie uzewnętrznia żadnych emocji. których wyniki stanowią podstawę do decyzji o awansach lub zwolnieniach.123): W praktyce roczne przeglądy są chorobą unicestwiającą długofalowe planowanie. czyniącą ich niezdolnymi do pracy przez wiele tygodni po poznaniu uzyskanego przez nich wyniku. Mówiąc w wielkim skrócie. W dodatku za to. Jednakże przeszkody psychiczne są nieznane i nierozpoznawalne. Jak wyjaśnią rodzinie swoją niską ocenę w pracy? Jak już pisałem. Podczas oceny przełożony stara się odpowiedzieć na pytanie. czego każda ze stron oczekuje od drugiej strony i od całej firmy. A gdy to zostanie osiągnięte.

W polityce to zjawisko jest bardzo trudne do uniknięcia. a także doskonaleniu narzędzi pracy i zaplanowaniu szkoleń oraz treningów. Wymaga obecności polityków. uważa. Systemu nienastawionego na szybki zysk i wysoką premię.7. trzeba mieć zaufanie zespołu. niż pozwala na to narzucony im system. 5) uzyskaj nagrody. Emmanuel Gobillot. Aby jednak takie rozmowy miały sens i przynosiły skutek. że przeglądy kadrowe stanowią atrapę zasłaniającą brak przywództwa. ale na inwestycję w kadrę menedżerską. Nienastawionego na „wypalanie się pracowników”. Należy o tym pamiętać. jak jest i jak być powinno. Nie oceniają siebie. która powinna zapewnić ciągłość kultury korporacyjnej wewnątrz firmy oraz jej wizerunku na zewnątrz. swoją wiedzę i umiejętności. ponosząc jedynie wszystkie koszty zmian: organizacyjne. są też tzw. a po nas choćby potop. stanowisko. Podczas takich rozmów i spotkań ― jeżeli są właściwie prowadzone ― obie strony uzyskują informację o tym. Aby jednak móc to czynić. 2) wkrocz jako zbawca. którym poświęciłem rozdział 12 i 13. a później ich szybką wymianę na nowych. O tym wszystkim piszę w rozdziale 6. Tylko tyle i aż tyle. swoje potrzeby.4 Mobilność członków kierownictwa Mobilność członków kierownictwa.14. . w 95% przypadków to system jest odpowiedzialny za niepowodzenia firmy. czyli ich częste przechodzenie z firmy do firmy. Doktryna jakości. zanim ujawnią się długofalowe problemy. a także dla tamtejszych dużych państwowych firm. 2. 1 września 2011 44 ze stron napotyka w swojej pracy. co przyniesie widoczne skutki za naszej kadencji.126): 1) wyszukaj obszar. trzeba je wpierw okazać. co i jak (!) można zrobić lepiej. Pamiętajmy. gdyż inaczej w pogoni za znalezieniem prezesa lub dyrektora który „wreszcie zrobi z tym porządek”. Ten syndrom jest niestety typowy dla rządów w demokracjach zachodnich. którzy są gotowi poświęcić ― lub choćby zaryzykować ― osobistą karierę polityczną w imię dobra kraju. należy ich wymienić. że głównym zadaniem lidera zespołu jest dostarczanie zespołowi energii do działania.Andrzej Blikle. W szczególności podopieczny musi mieć pewność. ani oczywiste. Jak już pisałem. Rady nadzorcze powinny jednak pamiętać. pomiędzy rozmawiającymi musi istnieć porozumienie i zaufanie. a aby je zdobyć. oceniają swój warsztat pracy. wymaga jednak determinacji właścicieli i odpowiedniego systemu zarządzania. 3) wprowadź wiele zmian. zrób dużo ruchu (zakłócanie). na którym panuje bałagan. ale jest możliwe. że zarządy i prezesi nie będą pracować lepiej. Uzyskanie tego efektu nie jest ani proste. Szczególnie efektywnym źródłem bieżącej informacji o tym. 4) wykaż się wynikami (zyski krótkookresowe). A przywództwo to umiejętność budowania pracy zespołowej polegająca na uzyskiwania efektu synergicznego z połączenia jakości pracy jednostek z pracą systemu. których zarządy zmieniają się w rytm zmian gabinetów politycznych. W firmach jest to teoretycznie łatwiejsze. nie zagrożą też jego współpracownikom. Jeżeli zarząd pracuje wyraźnie źle. koła jakości. 6) zniknij. jeżeli źle pracuje prezes zarządu. nie ludzie. że ujawnione przez niego problemy nie będą miały wpływu na jego wynagrodzenie. ale na długofalowe planowanie i stabilne wynagrodzenia. Robimy tylko to. autor książki Przywództwo przez integrację [17]. s. wiąże się nierzadko z tzw. niczego nie poprawiamy. finansowe i psychologiczne. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. syndromem białego rycerza ([28].

nie widzą kosztów ich marnotrawstwa. poprawiając relacje międzyludzkie. nie widzą kosztów błędów popełnianych przy tej obsłudze. Koszty absencji spowodowanej brakiem lojalności pracowników wobec firmy. Koszty produkcji spowodowane marnotrawstwem surowców. że o ile zmniejszenie kosztów widocznych można osiągnąć stosunkowo szybko ― i zgarnąć premię! ― o tyle ich skutki negatywne następują z reguły z pewnym opóźnieniem. co na ogół im się udaje. Deming wielokrotnie cytuje Lloyd S. dotyczą jedynie historii. że zyski są zbyt niskie. Jak twierdzi dr Lloyd S. 8.nashua. w tym relacje pomiędzy przełożonymi i podopiecznymi. Koszty przestojów lub jałowej pracy spowodowane złą organizacją pracy i tym. ograniczają swoje pole działania do ich skutków. 4. Utrata przychodów i zysków spowodowana niezadowoleniem klienta. Widzą koszty osobowe. sprzedaży i marketingu: przychody. udział w rynku itp. które są widoczne. likwidując bariery organizacyjne. że akcja przyniosła suk23 Nashua Corporation jest wiodącą amerykańską firmą z Nashua w New Hampshire (www. Wpływ na przychody i zyski efektu synergii wynikającego z dobrej pracy zespołowej. Najgorsze jest to. bowiem potrafimy je uzyskać. Oszczędności na zatrudnieniu powodują spadek wydajności firmy (np. 2. Utrata przychodów i zysków spowodowana złą pracą firmy i jej jednostek. 1 września 2011 45 2.com) istniejącą od ponad 150 lat i zajmującą się produkcją różnego rodzaju wyrobów z papieru. nie widzą kosztów marnotrawionego potencjału pracowników. Doktryna jakości. Niestety. jakie pracownicy napotykają w swojej pracy. najważniejsze liczby potrzebne do podejmowania decyzji zarządczych są nie tylko nieznane. Na przykład gdy zarząd dochodzi do przekonania. Oszczędności na surowcu (kupujemy tańszy) powodują pogorszenie jakości produktu. O ile można by podnieść przychody i zyski firmy. Firma jest znana z dbałości o wysoką jakość produktów i usług. 2. zyski.Andrzej Blikle. Bez wątpienia są one dla każdej firmy bardzo ważne. a nie przyczyny. dyrektor departamentu statystyki amerykańskiej firmy Nashua Corporation23. Koszty działalności spowodowane złymi procedurami. analizując liczby pochodzące z działów księgowości. ([4] i [28]). a nie przyszłości. ale nawet niepoznawalne (por. zagrożeniach i możliwościach firmy. a nie procesy. rzecz jasna jedynie tych. nakazuje zmniejszenie kosztów. podejmują wysiłki ograniczenia kosztów widocznych. że pracownicy swojej pracy nie lubią. opisują zdarzenia. Oszczędności na obsłudze klienta powodują utratę klientów.5 Zarządzanie firmą jedynie na podstawie widocznych liczb Zarządy firm zwykle podejmują swoje najważniejsze decyzje. Nelsona w swojej książce [6]. za jakiś czas firma płaci za to zwiększeniem kosztów niewidocznych. Widzą koszty zakupu surowców. w tym papierowych etykietek. a więc zwiększone koszty obsługi reklamacji. Oto kilka przykładów takich liczb: 1. 3. Widzą koszty obsługi klienta. 9. . szczególnie jeżeli mają obiecaną wysoką premię. dokonując prostych pomiarów interesujących nas zjawisk. że nie dają pełnej informacji o stanie. opisują jedynie skutki. 7. 3. bowiem: 1. Nelson. wszystkim wydaje się więc. wadami produktów i usług. nie można jednak zapominać. Podlegli menedżerowie patrzą wtedy na listy swoich kosztów. O ile można by podnieść przychody i zyski firmy. Podejmując decyzje na podstawie widocznych liczb.14. zarządy zamiast zająć się przyczynami zjawisk. 6. Mając taką perspektywę. 5. Są to wszystko liczby widoczne. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. koszty. wydłużenie czasu realizacji procedur) oraz spadek lojalności pracowników.

Andrzej Blikle. za to że przegrywa? To byłby czysty nonsens. Oczywiście z opisanych tu przykładów nie należy wyciągać wniosku. by zwrócić na nie uwagę. kart kontrolnych Shewharta. że liczby widoczne opisują tylko czubek góry lodowej. niewidocznych. by móc podejmować sensowne decyzje. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Poświęcam jej rozdział. Dopiero po przeprowadzeniu takiej analizy będziemy wiedzieli. że liczby widoczne są nieważne. Najprostszy przykład to wartość sprzedaży mierzona w okresach miesięcznych. które należy zbadać. tak jak bez radaru nie potrafimy zobaczyć. a niska w czerwcu jest wynikiem losowości procesu. Jeżeli chcemy uniknąć takich sytuacji w przyszłości. bo nie są widoczne w momencie podejmowania decyzji. W ten sposób mogę na bieżąco reagować na dobrą lub złą pracę moich ludzi ― powiedział prezes. zmniejszamy absencję. równie nonsensowne jest nagradzanie i karanie departamentu sprzedaży firmy lub sprzedawców sklepowych za to. Niestety. który jak wiadomo zarządzał całkiem sporym terytorium. pokera lub ruletkę. Zamiata się je pod dywan ― wszak premie zostały już wypłacone. W każdej firmie mamy do czynienia z dziesiątkami takich procesów. zwiększamy przychody i zyski. 2. „Der Spiegel” . Byle o nich nie zapominał. jaki użytek czyni z takiej informacji. poprawiając wizerunek firmy w oczach pracowników. To. że wszelka informacja o dynamice sprzedaży jest całkowicie nieużyteczna? Czy jeżeli sprzedaż dramatycznie spada. czyli opisywany przez niego proces losowy. 1 września 2011 46 ces. Gdy mamy do czynienia z niechcianymi sytuacjami o charakterze nielosowym. nikt nie jest zainteresowany. musimy zmienić proces. i karanie. jak zmienia się ta wartość z miesiąca na miesiąc. Nic bardziej mylnego! Proces sprzedaży na rynku masowym to proces losowy. że w maju sprzedaż była wysoka. pamiętając jednak. Edwards Deming zapytał kiedyś prezesa dużej fabryki butów. po którym płynie nasz statek. a w czerwcu niska. przypominający grę w kości.6 Twarda kultura zarządzania Czyngis-chan. że wygrywa. a więc przypadku. Nazywamy te liczby niewidocznymi. Kto nie ustąpił im drogi. należy poddać analizie za pomocą tzw. To wszystko należy robić. ?? (jeszcze nie napisany). należy poznać i usunąć ich przyczyny. Doświadczony kapitan potrafi jednak ominąć podwodne przeszkody. ich analiza jest czystą stratą czasu i pieniędzy. bo nie potrafimy ich zobaczyć „gołym okiem”. czy wysoka sprzedaż w maju. Poprawiając obsługę klienta. Kurierzy pędzili na koniach i mieli absolutny priorytet w „ruchu drogowym”. czy też ma jakieś nielosowe przyczyny. Liczby niewidoczne opisane w przykładach od 1 do 9 można poznać jedynie post factum.14. a gdy sprzedaż spada ― gani i karze. najczęściej nie jest widoczne. Ich dewiza to: „płacę i wymagam”. Szczycą się tym. że nie należy uruchamiać działań w kierunku zmniejszenia kosztów surowców lub kosztów niepotrzebnego zatrudnienia. był karany śmiercią. Jaki sens miałoby nagradzanie gracza w ruletkę za to. Prezesi firm z lubością wieszają na ścianach wykresy obrazujące. co mało znane. obniżamy koszty surowcowe. eliminując marnotrawstwo. zorganizował na nim specjalne pocztowe służby kurierskie. Analiza procesów losowych stanowi równie ważne. narzędzie podejmowania decyzji zarządczych. że są łaskawi dla posłusznych i straszni dla opornych. co kryje pod powierzchnią wody góra lodowa. to mamy siedzieć bezczynnie? Ależ nie! Tyle że nie wystarczy patrzeć (gołym okiem) na wykres wartości sprzedaży. Są to liczby opisujące procesy losowe i ich zmienność. Wielu prezesów obrało sobie to postępowanie za wzór. Czy wynika stąd. Jest też drugi rodzaj liczb niewidocznych. Wykres. Doktryna jakości. prezes chwali i nagradza pracowników. Jeden z takich prezesów zarządzający ogólnoświatową siecią hipermarketów ― pisał o nim w latach 90. co jest pod powierzchnią oceanu. że gdy sprzedaż rośnie. Gdy jednak są to sytuacje wynikające z losowego charakteru naszego procesu. Gdy wreszcie skutki uboczne poczynionych oszczędności dają o sobie znać w postaci zwiększonych kosztów widocznych. choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. W odpowiedzi usłyszał.

który opowiadając o systemach wynagradzania.6%–5. bo jak się tylko odwróci. Jedna lub dwie osoby musiały wylecieć. Doktryna jakości. jak pojadę na wakacje w góry albo do teatru do Warszawy. a tak naprawdę to się nazywa „walenie prosto z mostu” — przekonywał. Ich źródło: Lietz. Za udostępnienie danych dziękuję Helmutowi Gläserowi.F. ich wielkim problemem były kradzieże dokonywane przez pracowników — samodzielnie albo nawet we współpracy z klientami (por. to i my posłużymy się nieetycznymi metodami.10. z którym trzeba walczyć. O tzw. Rozdz. To jednak nie wpływało na lepszą pracę. chlubił się przy okazji swoją twardą ręką w zarządzaniu. aby reszta „bała się źle pracować”.10. mój] zauważam. To była norma. Czynnik ludzki zawiódł i już wiem. Mam taki zwyczaj. Ale czy praca jest od tego. czy też żebyśmy w niej pracowali? Rozwój to ja mam.5%–2% 2. której nikt nie jest w stanie wygrać. co się dzieje. 110 – 130 . Porównanie dwóch kultur zarządzania25 24 25 Wypowiedź podczas jednego z kongresów poświęconych tzw. nie budują w sobie poczucia lojalności dla firmy. G. 1 września 2011 47 ― ciężko pracował nad swoim wizerunkiem wszystkowidzącego władcy. a szef. Kaminske.2. s. których godność jest systematycznie i systemowo deptana.6% 2%–3% 23%–30. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.5. to jest bardzo ładne słowo. a po każdej takiej wizycie kilku pracowników traciło pracę. Pracownicy są z reguły leniwi i nieuczciwi. J. powinien mieć z tyłu drugą parę oczu. żebyśmy się w niej rozwijali. podaję każdemu rękę.6% kultura zaufania 1%–2% 1. v. trzeba ich więc nieustannie pilnować i kontrolować. że codziennie rano przechodzę przez firmę. mają one charakter samosprawdzających się przepowiedni. 1994. to ci za nim już nie pracują. Trwa więc wojna. Dla nich firma jest wrogiem.2% 0. Walenie prosto z mostu Paweł Berłowski — dziennikarz specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania kadrami — przytacza 24 takie swoje wspomnienie : Podczas ostatniego kongresu KADRY ze zdumieniem słuchałem prelekcji szefa firmy handlowej. Springer Verlag.2). Regularnie odwiedzał sklepy firmy. przyp. I co gorsza.H.Andrzej Blikle. Bo pracownicy. że prelegenci mówią. Udział kosztów w obrotach kultura braku zaufania Koszty operacyjnego zapewniania jakości (kontrola i odrzucanie braków) Koszty nieuzasadnionych nieobecności prac. Wspomniany prelegent zaczął swoje wystąpienie od tego. Będąc tu na paru wykładach [mowa o Kongresie.: Von der ZweckGemainscaft zur Sinn-Gemainschaft.o. produkcyjnych Przestoje awaryjne + niewykorzystany czas maszyn Koszty nieporozumień pomiędzy administracją a produkcją Razem 4%–6% 4%–6% 13%–15. więziennym nadzorcą. HR. w jaki sposób umożliwiać pracownikom rozwój w pracy. bo ludzie są leniwi.14-1. grach wojennych pomiędzy pracownikiem i firmą piszę w rozdziale 5. in: Die Hohe Schule des Total Quality Management. że nie można się na nim opierać – skomentował własną nauczkę. że kilka lat temu w ciągu siedmiu dni odeszło od niego 80% kadry. Konieczna jest asertywność kontaktu z pracownikami. Jak mi zdradził jeden z krajowych prezesów tej firmy. A ponieważ firma traktuje nas nieetycznie. okupantem.5%–1% 5. „doświadczonych menadżerów”. hrgs.2% Tabela 2.6%–10. Berlin u. przy okazji łypnę okiem. Takie opinie padają nierzadko z ust tzw.

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

48

Skoro nie można wygrać tej wojny, to najlepiej jej w ogóle nie zaczynać. Najlepiej jest założyć, że ludzie są z reguły uczciwi i pracowici, choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Przyjęcie pozytywnego założenia to też samosprawdzająca się przepowiednia. Oczywiście samo założenie nie wystarczy. Muszą za nim iść działania uwiarygodniające i wzmacniające to założenie. Kultura współpracy, kultura zaufania, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, sztuka asertywnego komunikowania się i wiele innych. O tym wszystkim w dalszych rozdziałach książki. Tabela 2.14-1 pokazuje finansowe korzyści przynoszone przez korporacyjną kulturę zaufania.

2.15 Cztery zasady Henry’ego Forda
Legendarny twórca firmy Ford Motor Corporation, autor idei pierwszego w świecie samochodu masowej produkcji ford-T, tak określił swoje podstawowe zasady organizacji pracy ([14]): 1. Brak lęku przed przyszłością i oddawania czci przeszłości. Kto obawia się porażki, ogranicza swoje działanie. Porażka jest jedynie okazją do rozpoczęcia od nowa. Uczciwa porażka nie jest niczym wstydliwym; wstydliwym jest lęk przed porażką. To, co przeszłe, jest użyteczne jedynie wtedy, kiedy sugeruje drogi i sposoby postępu. 2. Odrzucenie współzawodnictwa. Ktokolwiek jest w czymś najlepszy, powinien być właśnie tym, który to będzie robił. Przestępstwem jest odbieranie drugiemu jego roli — przestępstwem, gdyż wtedy dla osobistego interesu pogarszamy czyjeś szanse, rządzimy siłą, a nie rozumem. 3. Przedłożenie służby ponad zysk. Bez zysku firma nie może się rozwijać. W tworzeniu zysku nie ma niczego z zasady złego. Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo nie może nie przynosić zysku, ale zysk musi i nieuchronnie będzie przychodzić jako wynagrodzenie za dobrą służbę — musi być wynikiem służby. 4. Wytwórczość nie polega na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo. Jest to proces kupowania materiałów za godziwą cenę, a następnie przetwarzania tych materiałów — przy możliwie najniższych kosztach — na produkty oferowane konsumentowi. Hazard, spekulacja i cwaniactwo prowadzą jedynie do unicestwienia takich działań. Ponieważ powyższe tłumaczenie pochodzi ode mnie i jest może nieco zbyt swobodne, poniżej podaję jeszcze tekst w oryginale [37].
1. The absence of fear of the future or veneration of the past One who fears failure limits his activities. Failure is only the opportunity to begin again. There is no disgrace in honest failure; there is a disgrace in fearing to fail. What is past is useful only as it suggests ways and means for progress. 2. A disregard of competition Whoever does a thing best ought to be the one to do it. It is criminal to try to get business away from another man — criminal because ine is then trying to lower for personal gain the condition of one’s fellowman — to rule by force instead of by intelligence. 3. The putting of service before profit Without a profit, business cannot expand. There is nothing inherently wrong about making a profit. Well conducted business enterprise cannot fail to return a profit, but profit must and inevitably will come as a reward for good service — it must be the result of service. 4. Manufacturing is not buying low and selling high It is the process of buying materials fairly and, with the smallest possible addition of cost, transforming those materials into a consumable product and giving it to the customer. Gambling, speculating and sharp dealing tend only to clog this progression

2.16 Zbigniew Bujak o policji drogowej i służbach celnych
Niniejszy tekst został napisany przez Zbigniewa Bujaka, jednego z legendarnych przywódców „Solidarności” w okresie stanu wojennego. Tekst nie był wcześniej nigdzie publikowany. Autor

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

49

tekstu wyraził zgodę na jego umieszczenie w niniejszej książce, za co składam mu serdeczne podziękowanie. W moim przekonaniu opisane przypadki zarządzania policją i służbami celnymi stanowią znakomitą ilustrację tezy, że brak systemowego spojrzenia na zadania organizacji mogą uczynić tę ostatnią dalece nieskuteczną.
W niniejszej pracy przedstawiam problemy powstające w administracji publicznej, szczególnie celnopodatkowej, w związku z ustanawianiem kryteriów ocen tych służb przez przełożonych. Kryteria oceny są ustanawiane przez najwyższe kierownictwo danej służby. Jest to właściwy minister i w ograniczonym zakresie szef urzędu. Należy uznać tę sytuację za prawidłową, gdyż kryteria oceny i mechanizmy kontroli z nimi związane to strategiczna decyzja. Błąd może mieć skutki katastrofalne, gdyż może wywołać skutek odwrotny od zamierzonego. Ten paradoks jest dobrze znany nauce o zarządzaniu, był wszechstronnie badany, zaś wyniki pozwoliły ujawniać i naprawiać błędy w tym zakresie. Między innymi Steven Kerr. W tym opracowaniu oprę się jednak na rodzimych doświadczeniach, które są także moim udziałem. Ich źródłem jest praca w Parlamencie w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku szefa służby celnej oraz współpraca z ekspertami i audytorami z Unii Europejskiej. Jako wprowadzenie przedstawię problem oceny pracy policji drogowej.

2.16.1

Policja drogowa

Popularne skojarzenie związane z policją drogową to patrol ustawiony w miejscu ograniczenia prędkości, „łapanie” kierowców i wręczanie mandatów. Kwestie łapówki zamiast mandatu odkładam do osobnego omówienia. Czy ten obraz odpowiada rzeczywistości? Wszystko wskazuje na to, że tak. Policja drogowa wykonuje wiele innych czynności, jak kierowanie ruchem czy badanie wypadków drogowych. Nie one jednak dominują w statystyce codziennych działań. Najistotniejsze dla omawianego zagadnienia kontroli jest pytanie, co dla przełożonych jest wskaźnikiem aktywnej i efektywnej pracy podległych im funkcjonariuszy? Wielokrotnie zadawałem samym funkcjonariuszom pytanie: z czego jesteście rozliczani? Odpowiedź brzmiała niezmiennie — z liczby mandatów. Nie funkcjonuje na szczęście w tej kwestii zasada — „kto ich wlepił więcej, ten lepszy”. Jest natomiast pewna liczba, która wyznacza standard. Czy ta sytuacja może być wyjaśnieniem wątpliwości zgłaszanych przez wielu użytkowników dróg co do potrzeby i sensu umieszczania zakazów i ograniczeń w różnych, ich zdaniem nieuzasadnionych miejscach? Może! Do wyjaśnienia wrócę w dalszej części. Rodzi się pytanie, jaki cel jest realizowany przez takie ustawienie oceny pracy funkcjonariusza? Jedna z odpowiedzi brzmi: chodzi o to, żeby kierowcy przestrzegali przepisów, a szczególnie, żeby nie przekraczali dozwolonej prędkości, bo to stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Gdyby metoda karania mandatem była skuteczna, to kierowcy zaczęliby jeździć zgodnie z przepisami. Oznaczałoby to, że policja drogowa wykonała zadanie i nie potrzeba już tylu funkcjonariuszy. Na szczęście dla policji drogowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Komendant Główny nigdy nie zrezygnują z mandatów jako kryterium oceny ich pracy. Będą więc nadal z nich rozliczani, a to oznacza, że na polskich drogach nadal będzie co roku ginąć blisko sześć tysięcy ludzi. Dla ustanowienia prawidłowej oceny pracy funkcjonariuszy musimy wrócić do kwestii zasadniczej, mianowicie ustalić, co jest celem działania policji drogowej. Czy chodzi o to, żeby kierowcy przestrzegali przepisów, a szczególnie ograniczenia prędkości? Nie! To są tylko środki do rzeczywistego celu. Jest nim ochrona zdrowia i życia ludzi – użytkowników dróg. Zmniejszenie liczby wypadków to także zmniejszenie strat w gospodarce, kosztów ponoszonych przez ludzi i firmy. Przy takiej zmianie celu widać, że przełożonym potrzebne są do oceny pracy funkcjonariuszy zupełnie inne informacje niż te dotyczące liczby mandatów. Ważne jest, ile było wypadków śmiertelnych, ile poważnych okaleczeń kończących się trwałą niepełnosprawnością, ile dni szpitalnego leczenia i zwolnień lekarskich od pracy. Źródłem tych informacji są już nie tylko policyjne statystyki, ale przede wszystkim służba zdrowia i firmy ubezpieczeniowe. Nie da się zarazem zaprzeczyć, że liczba wypadków, szczególnie ciężkich, wiąże się z prędkością jazdy. Jak zatem skonstruować kryterium oceny i system kontroli, by uzyskać pożądany skutek? Jako odpowiedź przedstawię uproszczony opis prawdziwej sytuacji znanej mi z relacji funkcjonariusza francuskiej policji. W tradycyjnym systemie, gdy liczba mandatów decyduje o ocenie, funkcjonariusz udając się na służbę w terenie, wybiera stosowne miejsce z ograniczeniem prędkości. Ustawia się z radarem gdzieś za krzakami i rozpoczyna łowy. Przyszedł jednak dzień zmiany. Na odprawie dowiaduje się, że liczba mandatów nie będzie brana pod uwagę w ocenie jego pracy. Ważne są bowiem nie mandaty, ale to, czy kierowcy przekraczają prędkość. Jeżeli kierowcy prędkość przekraczają, to znaczy, że funkcjonariusze źle pracują. Aby zarazem mieć wiarygodne informacje o liczbie kierowców przekraczających prędkość, podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Bezpieczna Droga”, które przy pomocy woluntariuszy wyposażonych w radary i ukrytych w krzakach dokona pomiarów i przedstawi raporty z danymi statystycznymi. Pytanie brzmi: gdzie stanie policyjny patrol? Czy, jak dotychczas, gdzieś w krzakach, czy przy znaku ograniczenia prędkości? Odpowiedź jest prosta – stanie przy znaku, aby wzmocnić jego oddziaływanie. Taka taktyka pociąga za sobą wielkie konsekwencje dla kierownictwa policji, w tym dla ministra spraw wewnętrznych. Podlegli funkcjonariusze zażądają bowiem niemal natychmiast wsparcia merytorycznego i

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

50

narzędzi, które umożliwią im skuteczną pracę. O tym, że mandaty są nieskuteczne, wiedzą sami ze swego doświadczenia. Co zatem może być skuteczne na dłuższą metę? Odpowiedzi będą szukać u psychologów. Psychologowie, aby dać wiarygodną odpowiedź, muszą przeprowadzić stosowne badania. To kosztuje. Gdy odpowiedź jest już znana, rozpoczyna się szkolenie i wręcz psychologiczny trening samych funkcjonariuszy. Wszak to oni rozmawiają z kierowcami i to oni muszą wywrzeć na nich stosowne wrażenie i wywołać skutek – bezpieczną jazdę. Aby uzyskać odpowiednie wrażenie w rozmowie z kierowcą, trzeba wiedzieć natychmiast, w chwili zatrzymania, czy wcześniej, kiedy i gdzie przekroczył prędkość. Musi zatem być zbudowany odpowiedni system informatyczny. Trzeba wreszcie dokonać rzeczy najtrudniejszej. Skoro celem służby jest ochrona życia i zdrowia ludzi, należy określić kryteria oceny skuteczności służby. Minister musi zatem podjąć decyzję, jaka liczba wypadków w poszczególnych kategoriach jest normą. Trzeba bowiem oceniać funkcjonariuszy stosownie do realiów. W tym miejscu widać przestrzeń na społeczną i parlamentarną dyskusję. Widać też zagrożenie dla samego ministra. Określenie kryteriów, czyli dopuszczalnej liczby wypadków, może wywołać bardzo populistyczną krytykę i atak na autora. Wiadomo jednak, na czym może polegać program poprawy bezpieczeństwa. Jeden program może zakładać przebudowę miejsc niebezpiecznych, inny ograniczanie prędkości, jeszcze inny edukację kierowców, funkcjonariuszy policji i służb ratowniczych. Wszystkie muszą być budowane ze świadomością, że każde działanie kosztuje i trzeba się godzić na kompromis między szczytnym celem i realnymi możliwościami. Powyższe rozważania prowadzą mnie do wniosku, że tradycyjne autorytarne rządzenie jest bardzo łatwe. Kary, mandaty, zakazy i policyjne patrole są widoczne i odczuwalne. Także winnych wypadków łatwo zidentyfikować, to drogowi piraci i pijani kierowcy. Taki obraz akceptujemy w naszym kraju wszyscy, nawet niewinne ofiary wypadków. Przykłady innych krajów pokazują, że także w rządzeniu państwem, w zarządzaniu państwową administracją może i powinien się dokonywać cywilizacyjny postęp.

2.16.2

Celnicy

Cywilizacyjne zacofanie w zarządzaniu i jego dramatyczne konsekwencje pokażę na drugim przykładzie – mechanizmach kontroli i kryteriach stosowanych przez ministerstwo finansów do oceny służb celnopodatkowych. „Ministerstwo” napisałem małą literą, gdyż chodzi nie tyle o opisanie pojedynczej konkretnej instytucji w naszym kraju, ile o mechanizm, który działa w wielu różnych państwach. Przykładem jest jednak rzeczywista, konkretna, znana mi z autopsji sytuacja. Urzędników służb skarbowych wracających z kontroli pyta się standardowo, czy coś wykryli i ile naliczyli należności. Są to nie tylko należności z tytułu niezapłaconych podatków, ale także mandaty karne skarbowe za różne błędy i uchybienia w dokumentach. Urząd Skarbowy będzie ponadto rozliczony z liczby kontroli przeprowadzonych na jego terenie, a poszczególne urzędy z tego, ile zdołano odzyskać z naliczonych kwot. Mamy więc pełny, czytelny i zrozumiały dla każdego zestaw kryteriów:     Ile przeprowadzono kontroli (w domyśle – im więcej, tym lepiej)? Ile wykryto nadużyć (w domyśle – im więcej, tym lepsi kontrolerzy)? Ile naliczono należności (w domyśle – im więcej, tym lepiej)? Ile odzyskano (w domyśle – koniecznie wszystko, co naliczono).

Takie kryteria wydają się prawidłowe. Do tego należy dodać premie skorelowane procentowo z wartością odzyskanych należności. Podkreśliłem słowo odzyskanych, ponieważ wcześniej premie wypłacano od należności naliczonych. Nie byłbym zdziwiony, gdyby okazało się, że byli tacy kontrolerzy, którym budżet państwa więcej wypłacał w owym czasie pieniędzy od naliczonych należności, niż odzyskiwał dla skarbu państwa. Aby ocenić przedstawione powyżej kryteria, trzeba wejść w rolę urzędnika służb skarbowych i przez pryzmat stosowanych wobec niego kryteriów oceny rozstrzygnąć, który podmiot gospodarczy poddamy kontroli. Wyobraźmy więc sobie, że mamy do wyboru trzy firmy. Pierwsza to fabryka, o której wiemy, że jest ważnym elementem zorganizowanego gangu. Sama próba kontroli może się źle skończyć dla kontrolujących. Jeśli nawet jakoś przeprowadzimy kontrolę, to wyegzekwowanie należności jest niemożliwe. Czekają nas za to długie dni przesłuchań w sprawie zorganizowanej przestępczości i proces sądowy. Satysfakcja z faktu, że rozpracowaliśmy gang, konkuruje tu z faktem, że i my, i urząd mamy na koncie naliczone, ale nieodzyskane należności, że czas poświęcony na śledztwo i proces sądowy to wymierna, liczona w pieniądzu strata spowodowana zmniejszeniem liczby kontroli w innych podmiotach. Do tego dochodzi realne zagrożenie zemstą. Jest ono tym większe, im poważniejsze interesy naruszyliśmy. Druga firma nie jest elementem zorganizowanej przestępczości, nie należy więc do niebezpiecznych. Wiemy o manipulowaniu klasyfikacją towarów i usług i nadużyciach w podatku VAT. Możemy bezpiecznie

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

51

wejść z kontrolą, możemy wykryć nadużycia i naliczyć należności. Firma ma jednak dobrego radcę prawnego, wspomaga partie polityczne i działalność dobroczynną i zaskarży nasze decyzje do sądu administracyjnego. Proces będzie trwał kilka lat. W tym czasie wielokrotnie będziemy się tłumaczyć z nieodzyskanych należności. Jeśli są znaczne, cały urząd spadnie w rankingu ocen. Trzecia firma walczy o pozycję na rynku, dba o jakość produktów, buduje zaufanie opinii publicznej do marki. Różnorodność i liczba przepisów, ich niejednoznaczność powodują jednak, że każda kontrola wykazuje wiele uchybień i błędów. Za każdym razem sypią się więc mandaty karne. Firma płaci natychmiast, aby wykazać swoją uczciwość i rzetelność wobec kontrolujących. Rzetelność objawia się także w tym, że kontrolujący mają przygotowane wszystkie dokumenty, szybki dostęp do wszelkiej informacji o firmie, kooperantach i operacjach handlowych, kredytowych i klientach. Kontrola trwa więc krótko. Zadajmy sobie pytanie: którą firmę wybierze do kontroli racjonalnie działający pracownik aparatu skarbowego? Pytanie jest raczej retoryczne. Jest oczywiste i niestety prawdziwe, że wybierze tę trzecią. Jeśli nawet w trybie administracyjnym Postara się raczej znaleźć pretekst do wycofania się z kontroli niż 26 wskazać dowody nadużyć. Wyobraźmy sobie zatem, że wprowadzamy inne kryteria . Po pierwsze, jeśli na terenie działania danego urzędu skarbowego jakakolwiek firma rozwinie działalność o charakterze przestępczym w dziedzinach nadzorowanych przez urząd, oznacza to obniżenie urzędu w rankingu ocen. Po drugie, jeśli w nadzorowanych firmach stwierdzi się zbyt dużą liczbę błędów, pomyłek i uchybień, to karę poniosą pracownicy urzędu odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Po trzecie, stwierdzone błędy, pomyłki i uchybienia nie są obciążone karami. Są przekazywane kierownictwu firmy w celu ich usunięcia. Kierownictwo firmy przedstawia sposoby i kalendarz usuwania niedociągnięć. Po czwarte, w przypadku stwierdzenia należności dla budżetu państwa są one bezwzględnie egzekwowane. Funkcjonariusz nie otrzymuje z tego tytułu żadnych premii. Po piąte, jeśli należności są tak duże, że ich egzekucja zagraża istnieniu i stabilności firmy, wdraża się odpowiednie postępowanie układowe i ustala zasady spłaty należności. Pracownik urzędu skarbowego odpowiedzialny za to, że w firmie narosły należności wobec skarbu państwa, jest pociągany do odpowiedzialności służbowej. Należności te mogą bowiem spowodować upadek firmy, zwolnienia pracowników, a to oznacza społeczny problem. Po szóste, sprawdzamy, czy na terenie działania danego urzędu rejestrują się nowe firmy, czy też może zwijają swoją działalność. W przypadku zwijania działalności pytamy przedsiębiorców o przyczynę. Jeśli zostanie wskazane zbyt opresyjne działanie służb kontrolnych, wyciągamy wnioski. Czy w świetle tak konstruowanych kryteriów kierownictwo urzędu pozostanie bierne wobec organizującej się przestępczej działalności? Czy będzie się powstrzymywać przed wytoczeniem procesu nieuczciwym firmom? Czy będzie dogmatycznie egzekwować kary za błędy i uchybienia nie zagrażające budżetowi, obrotowi towarowemu i innym istotnym społecznie sytuacjom? Nic takiego się nie stanie. Przy takim podejściu konsekwencje dla kierownictwa ministerstwa finansów, dla parlamentu są jednak bardzo głębokie. Po pierwsze, pracownicy służb skarbowych nie zgodzą się na wprowadzanie przepisów bez odpowiednio długiego vacatio legis. Po drugie, muszą otrzymać środki na stałe informowanie, wyjaśnianie i szkolenie pracowników firm w zakresie przepisów i ich interpretacji (szczególnie nowych). Po trzecie firmy muszą dysponować procedurą, która pozwala uniknąć odpowiedzialności finansowej w przypadku niejasności w interpretacji przepisu. Po czwarte, rząd i parlament nie mogą sobie pozwolić na uchwalanie przepisów bez konsultacji i uzyskania zgody tych, którzy mają je wykonywać. Po piąte wreszcie, nie jest możliwa częsta zmiana przepisów. Za przedstawionymi dwoma podejściami do kryteriów kontroli służb państwowych stoją dwie różne umysłowości ludzi nadzorujących te służby. W tradycyjnym ujęciu traktują oni obywateli jak obiekty, które winny podlegać nieustannej kontroli, bowiem to same obiekty są źródłem zła. Zarazem, aby wiedzieć, kto działa źle, trzeba skontrolować wszystkich. Karanie za najdrobniejsze przewinienie ma powstrzymać
26

Rozważania, które przedstawiam w tej części, opieram na rozmowie z doradcą przedakcesyjnym z niemieckiej naddyrekcji finansowej jednego z landów.

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

52

przed poważniejszymi przestępstwami. W tym systemie dominuje pojęcie ścisłego przepisu. Wszelka aktywność obywateli ma się dopasować do ścisłych ram, wzorców i procedur uregulowanych przepisami. Tak rozwija się w administracji metodologia i kultura nadzoru przez przemoc. W drugim podejściu służby państwowe odgrywają rolę usługową wobec obywateli. Administracja publiczna ma usuwać przeszkody, jakie napotyka obywatel w swojej działalności. W tym systemie dominuje pojęcie „ogólnej normy”. Cel wypełniany przez tę normę, sposoby jego osiągania podlegają nieustannej dyskusji i weryfikacji. Urzędy publiczne są tu instytucją koordynującą tę dyskusję. Odpowiadają za to, by wyniki w postaci wniosków, informacji, stanowisk dotarły do wszystkich, którym jest to niezbędne w pracy i działalności. Tak rozwija się w administracji zasada szacunku dla podmiotowości obywateli, rozwija się kultura organizacji i zarządzania administracją, która jest w służbie aktywnych obywateli. Prezentując różnice w metodach nadzoru, pragnę pokazać miejsce, które moim zdaniem w ogromnej mierze decyduje o istocie i tempie systemowych zmian w rządzeniu państwem i zarządzaniu administracją publiczną. Nawet najbardziej liberalne deklaracje premiera i prezydenta pozostaną papierowym hasłem, jeśli nie zmieni się system pracy służb kontrolnych w państwie. Ten zaś, w przypadku Polski, nie uległ zmianie. Dochody z mandatów są ujęte w planie dochodów w ustawie budżetowej i budżetach poszczególnych ministerstw. Wykonanie planu jest sprawdzane przez parlamentarne komisje, NIK, kontrole wewnętrzne w ministerstwach. Mandaty nie są zatem narzędziem budowania bezpieczeństwa i praworządności, ale narzędziem uzyskiwania dochodów do budżetu. Funkcjonariusze to wiedzą. Starają się więc plan wykonać. Absurdalność i nieetyczność tej sytuacji jest dla nich oczywista. Ta świadomość pozwala im usprawiedliwić fakt, że czasami, statystycznie bardzo rzadko, postanawiają zlitować się nad losem obywatela i odstąpić od wystawiania mandatu w zamian za drobną kwotę dla siebie. Państwa Unii Europejskiej znają te problemy, bo wiele lat temu im samym przyszło je rozwiązywać. Schemat ich rozwiązywania jest uniwersalny i znany. Po pierwsze, każda instytucja, każda administracja publiczna musi mieć jasno i zrozumiale sformułowane cele swego działania. W nauce o zarządzaniu nazywa się to misją organizacji. Po drugie, musi mieć jasno i czytelnie opisane zasady pracy i sposób zorganizowania się dla realizacji misji. Nazywa się to wizją organizacji. Misja winna być rozpisana na strategiczne cele, których realizacja będzie monitorowana. Cele strategiczne są realizowane przez realizację celów cząstkowych i wynikających z nich zadań. Aby jednak móc monitorować realizację celów, trzeba opracować wskaźniki i parametry ich realizacji. Nie mogą one być ogólne. Muszą być na tyle precyzyjne, by były policzalne. Obowiązuje tu bowiem zasada, że czego nie da się policzyć, tym nie da się zarządzać. Kolejne zagadnienie to środki realizacji. Zaliczamy do nich nie tylko zasoby ludzkie, ale także budżet rozpisany na poszczególne zadania. Tak sporządzony dokument, zatwierdzony w odpowiednim trybie jest strategią danej organizacji. Zgodnie z oczekiwaniami naszych unijnych partnerów chyba wszystkie instytucje i służby publiczne w naszym kraju zarządziły sporządzenie wymaganych strategii. Już tu jednak nastąpiło pierwsze nieporozumienie. Strategia nie może bowiem być tworem ekspertów i kierownictwa. Każdy jej element musi powstawać w procesie wielostronnych dyskusji i uzgodnień z udziałem wszystkich pracowników danej instytucji (służby) oraz obywateli i ich organizacji, których działanie wiąże się z pracą tej instytucji. Misja, wizja, cele strategiczne i cząstkowe muszą być zrozumiałe dla każdego i akceptowane przez wszystkie podmioty, których dotyczą. Każdy pracownik (funkcjonariusz) musi rozumieć, w jaki sposób i który cel jest realizowany przez jego pracę i decyzje. W jakimś sensie najważniejszy jest monitoring. Nie ma on nic wspólnego ze znaną nam kontrolą wewnętrzną, ta służy bowiem ujawnianiu błędów w celu wyciągnięcia konsekwencji. Monitoring strategii jest procesem, który ma ujawnić problemy w celu wyciągnięcia wniosków. Wskazanie problemu, ujawnienie błędu jest więc dla każdego pracownika (funkcjonariusza) przyczynkiem do lepszej oceny. Dla nikogo nie może oznaczać kary. Dotychczasowa kontrola wewnętrzna z metod inspekcyjno-śledczych przechodzi na kontrolę jakościową, przyjazną wobec pracowników. Przesłuchanie zostaje zastąpione rozmową o problemach, zliczanie błędów w dokumentach — analizą danych statystycznych niezbędnych do oceny stanu realizacji strategii i ewentualnych zagrożeń. Drugie nieporozumienie to decyzje o reorganizacjach służb, ministerstw, urzędów centralnych. Strategia i zarządzanie strategiczne zakładają bowiem jakieś minimum stabilizacji. Jest to niezbędny warunek przewidywalności. Trzecie nieporozumienie jest związane z hierarchią strategii. Minister nie może wymuszać formowania strategii podległych mu służb i urzędów, jeśli nie posiada strategii dla całej instytucji. Przykładem jest tu formowanie strategii służby celnej w sytuacji braku wizji systemu podatkowego w naszym państwie. Długi i kosztowny proces formowania strategii runął wraz ze swoimi skutkami w chwili decyzji o zniesieniu

Jeśli tej umiejętności lub woli decydowania brakuje. bo takiej wciąż nie ma. Sądzę. jest ona z definicji traktowana jako niewiarygodna. rozpoczyna się ręczne sterowanie służbami państwa. Mnożenie służb kontrolnych i przepisów tylko potęguje zamieszanie kompetencyjne i bezkarność przestępców. Powodują one rozwój zorganizowanej przestępczości. Doktryna jakości. To wynik przekonania.Andrzej Blikle. inspekcyjne kontrole uniemożliwiają pracownikom i funkcjonariuszom podstawowego szczebla wskazanie i opisanie systemowych błędów w administrowaniu podatkami pośrednimi. Twierdzę. Jeśli mimo to do kierownictwa resortu wpłynie informacja o błędach. Tu właśnie widzę przyczynę skandalicznych błędów w administrowaniu VAT-em i akcyzą. To model autorytarny i to on wciąż dominuje w rządzeniu i zarządzaniu w administracji i służbach państwowych. Zadaniem i istotą decyzji rządu i ministrów jest rozstrzyganie kwestii strategicznych i podejmowanie strategicznych decyzji. W rzeczywistości proporcje winny być odwrotne. nie celowościowy i jakościowy nadzór. Zarazem decyzja ta nie jest wynikiem strategii Ministerstwa Finansów. ale inspekcyjne kontrole. 1 września 2011 53 Głównego Urzędu Ceł. Pracownicy i funkcjonariusze służb państwowych nie mają żadnego interesu w ściganiu przestępczości. że około 90% zasobów służb celnych i podatkowych jest kierowanych do kontroli uczciwych firm. . że kierownictwo wie więcej i jest w tej kwestii mądrzejsze od podległych mu pracowników. że autorytarne metody zarządzania polską administracją doprowadziły do powstania wielu patologii w życiu społecznym i gospodarczym. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Opisana sytuacja ujawnia jeden z najpoważniejszych mankamentów w rządzeniu państwem. Parapolicyjne. Ofiarami kontroli stają się bowiem w przytłaczającej większości uczciwi obywatele i starające się uczciwie działać firmy.

pracy nad ludźmi. i w dodatku projektu wymagającego daleko idących zmian w sposobach myślenia? Popatrzmy na Rysunek 2. linijki i ręcznego kalkulatorka zajęłyby miesiące pracy. to musiałbym chyba zamknąć firmę”. Na opanowanie techniki pisania dziesięcioma palcami trzeba poświęcić kilkadziesiąt godzin. na którym pokazałem dwie metody kopania szerokiej i głębokiej dziury w ziemi: pogłębianie szerokiej dziury i poszerzanie głębokiej dziury. tak jak z dnia na dzień nie da się zamienić pracy ręcznej na zmechanizowaną ani zmechanizowanej zastąpić robotyką. Tak właśnie postąpili pracownicy Polmo Łomianki. dalszy postęp będzie znacznie szybszy. Doktryna jakości. gdy zarząd nie będzie zdeterminowany co do kierunku transformacji firmy. a także aby inni zobaczyli jego pozytywne skutki. Jeżeli ten próg przekroczymy. 1 września 2011 54 2. pozostawiając dyrekcję nietkniętą. ale do dna. gdy zdecydujemy się na wdrażanie doktryny jakości w naszej firmie? Odpowiedź na to pytanie brzmi: „od przekonania kierownictwa firmy. której nie przeprowadzimy. Wiele dobrego można powiedzieć o doktrynie jakości. Dobre opanowanie takiego systemu zajmuje miesiące. Wiadomo też. Na początek wprowadzamy ją w małym zespole.17-1. Jak jednak przekonać kierownictwo — które zawsze ma tyle superpilnych zadań do wykonania — do podjęcia jeszcze jednego projektu. ale z pewnością nie to. aby powstał wzór do naśladowania. że metodę należy wdrożyć”. Nie należy jednak mylić łatwości opanowania jakiejś metody z łatwością wykonywania zadań przy jej użyciu. w których sukcesy przeplatają się ze zwątpieniem. Później jednak z nadwyżką odzyskujemy tę inwestycję. powiedział: „gdybym miał od jutra wprowadzić te wszystkie zasady. jesteśmy w stanie wykonywać w kilka dni projekty. pełne wdrożenie. Gdy go jednak opanujemy. Od czego należy więc zacząć. które przy użyciu tradycyjnego cyrkla. Wdrożenie z pewnością się nie uda. Dlatego właśnie nadal nie jest tak powszechna. jeżeli nie lata. że w pierwszym rzędzie należy osiągnąć „masę krytyczną” przekonanych do nowej metody na poziomie około 30% załogi. Inny przykład to posługiwanie się klawiaturą.Andrzej Blikle. Chodzi o to. I oczywiście miał rację! Doktryn jakości nie da się wprowadzić z dnia na dzień. wysłuchawszy wykładu na temat doktryny jakości.17 Od czego zacząć Pewien przedsiębiorca. treningów. Wdrożenie doktryny jakości to rewolucja. jeżeli rozpoczniemy je od średniego szczebla. . Niech za przykład posłużą komputerowe systemy projektowania CAD. Następnie pozyskujemy dalszych sojuszników. Lata. Pełne wdrożenie doktryny jakości zajmuje dwa−trzy lata szkoleń. tj. W przypadku wprowadzania w firmie doktryny jakości stanowczo zalecam metodę pierwszą. że jest łatwa do opanowania i stosowania. ale za to do końca: dziura wąska (mały obszar/zespół). jak można by tego oczekiwać. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.

była to już dobrze prosperująca spółka pracownicza. a dyrekcja trochę o nim zapomniała. boiska do siatkówki dla załogi. załoga słabo wykształcona.A. program rozwoju zakładu. Najpierw wywieziono kilkadziesiąt ciężarówek złomu i gruzu zalegającego na placu. Następnego dnia pojawił się Japończyk z tłumaczem i po krótkiej wizycie w dyrekcji zniknął na terenie zakładu. Po przybyciu na miejsce prezes stwierdził przede wszystkim. że budżet mamy napięty do granic możliwości”. ma swoją siedzibę dość duża firma POLMO ŁOMIANKI S. Na początku lat 90. poszukiwanie nowych produktów i rynków. co zrobić. co pozwoliło na urządzenie. którą mają”. Zakład specjalizował się w metalurgii proszków metali — nowoczesnej technologii wytwarzania drobnych metalowych elementów o kształtach trudnych do uzyskania zarówno metodą odlewania. „Kto wam pozwolił wydawać pieniądze na firanki i kwiaty — zapytał prezes. O niczym takim nikt wcześniej w zakładzie nie słyszał. Nikt nie myślał o likwidacji przedsiębiorstwa. Rozpoczęło się więc wielkie sprzątanie. Zakład był mało nowoczesny. zadzwonił do tego ostatniego i zaproponował mu przysłanie japońskiego trenera. hale. żeby zastanowiły się. że jest pan takim ekspertem od organizacji pracy pakowni” — rzekł prezes do Japończyka. co niepotrzebne. Był też poważnym dostaw- . jak i frezowania.17-1 Dwie strategie kopania głębokiej i szerokie dziury w ziemi Polmo Łomianki Pod Warszawą. Co Pan mi radzi zrobić?” „Ja bym tu zastosował naszą metodę 5s [zob Rozdz. z którym nie za bardzo wiedział. 1 września 2011 55 Rysunek 2. Szef tej placówki. Przecież wiecie. Z pewnym zaskoczeniem przyjęto więc jego wizytę. Doktryna jakości.13. że stały się znacznie wygodniejsze. maszyny i budynki w opłakanym stanie.1]. która miała promować kompleksowe zarządzanie jakością i produktywnością. W PRL była dostawcą drobnego sprzętu elektromechanicznego dla polskiego przemysłu samochodowego. Ja je tylko namówiłem. Ustalono podstawowe dobre praktyki. Potem wzięto się za drogi. a w oknach firanki i kwiatki.. że był to wydział najprymitywniejszy z całego zakładu. tam gdzie dotychczas zalegał. Około 500 pracowników miało stracić pracę. aby cały zakład wyglądał tak jak pakownia. „Nie wiedziałem. — kilka dużych hal na obszarze paru hektarów powierzchni. inne obniżono. „Może jednak uda się uratować zakład” — mówili. że nieergonomiczne. To pozwoliło na zmniejszenie kosztów i uzyskanie wolnego miejsca w magazynie. Okazało się też. Gdy zwiedzałem ten zakład w drugiej połowie lat 90. w gminie Łomianki. amerykańscy eksperci. że w pakowni panuje niezwykła czystość i porządek. „Ależ panie prezesie — odparł Japończyk — ja o tym nie mam zielonego pojęcia. „Firanki uszyłyśmy same. którzy przyjechali do Polski. To był dla pracowników pierwszy pozytywny impuls — pierwszy sukces. chciałybyśmy panu coś pokazać” — powiedziały panie. To wszystko wymyśliły pana pracownice. używane do tej pory stoły. jeszcze inne uzupełniono o nowe poziomy). Zredukowano też liczbę dotychczas stosowanych opakowań z kilkudziesięciu do kilkunastu. To był prawdziwy szok. gdzie poziom wykształcenia pracowników nie przekraczał szkoły podstawowej. „Zapraszamy pana prezesa do nas. gdy pojawił się ponownie na czele grupy pracownic z wydziału pakowania i wysyłki produktów gotowych. Na szczęście dla firmy w Warszawie powstała — za pieniądze rządu japońskiego — placówka (Polskie Centrum Produktywności). Cała praca była wykonywana ręcznie. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Trzeba wiedzieć.Andrzej Blikle. Prosto z pakowni prezes zabrał japońskiego gościa do gabinetu. maszyny. co z kolei zmniejszyło dokuczliwość pracy i w konsekwencji podniosło jej wydajność. „Weź go — powiedział — na jakiś czas — ja za niego płacę”. posadził na fotelu i powiedział: „Chciałbym. ocenili firmę jako przeznaczoną do stopniowej likwidacji. krzesła i półki „podrasowano” tak (jedne podniesiono. co im w pracy najbardziej dolega i żeby wykorzystały tę wiedzę. aby pomóc nam w transformacji tego przemysłu. Jej pierwszy krok polega na oczyszczeniu miejsca pracy z wszystkiego. place. a kwiaty przyniosłyśmy własne z domu” — odpowiedziały panie. Przez kilka tygodni nie odzywał się. Nawet okna były umyte. a kolega prezesa POLMO.

a szatnie i łazienki dla pracowników przypominały pomieszczenia eleganckiego klubu sportowego. zastąpiono chemoutwardzalną powierzchnią. co ma się w nim znaleźć. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.A. zaś jej prezes w 2000 roku został laureatem indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości w kategorii praktyka. 1 września 2011 56 cą zakrętek do słoików z kawą dla koncernu Nestlé. Z podziwem oglądałem hale produkcyjne. a wśród maszyn rozstawiono półki z zielenią. poświęcona jest cała niniejsza książka. wówczas należy przystąpić do budowania programu wdrożenia. jakości. to powinni sami podjąć inicjatywę. W 1999 roku firma POLMO ŁOMIANKI S. została laureatem Polskiej Nagrody Jakości.Andrzej Blikle. . gęsto poplamione olejem (pokazano mi jeszcze jedną taką halę). zwołać zapaleńców i uzyskać jakiś prosty. gdy wyczerpiemy to. ale widoczny sukces. Temu. Na początku nie należy więc sięgać po zbyt ambitne zadanie. Jaki morał wynika z tej historii? A taki. Nic tak nie przekonuje do nowej metody jak sukces. gdzie obok każdej maszyny wisiała zmiotka i stał pojemnik na śmieci. Zostawmy je na później. że jeżeli pracownicy chcą przekonać dyrekcję do zarządzania jakością. Zabierzemy się za nie. gdzie dawne cementowe podłogi. Dawne okna z małymi zasmarowanymi szybkami zastąpiono dużymi nowoczesnymi. I to szybki sukces. a nie jedynie dyrektor ds. że zarządzaniem jakością (w tym jakością swojej pracy) powinien się zająć każdy pracownik. co da się zrobić szybko i tanio. No a w gabinecie prezesa wisiały dyplomy stwierdzające osiągnięcie różnych standardów jakości. Doktryna jakości. Gdy zarząd zostanie już przekonany  znacznie łatwiej to powiedzieć niż zrobić (!)  gdy zrozumie.

Andrzej Blikle. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Doktryna jakości. 1 września 2011 57 Część druga Przywództwo .

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

58

3 Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo?
3.1 Nowa wiedza
Każda naprawdę nowa myśl wydaje się z początku absurdalna. Alfie Kohn

Wiedza zawarta w niniejszej części książki stanowi nie tylko klucz do skutecznego organizowania pracy zespołowej, ale też — odważę się to stwierdzić — sposób na osiąganie głębokiej i trwałej satysfakcji z pracy przez nas samych i naszych podopiecznych. Niestety, nie jest to wiedza łatwa do przyjęcia i zastosowania, i to nie przez jej intelektualną złożoność, ale przez fakt, że niekiedy przeczy ona naszym codziennym obserwacjom, podobnie jak przeczy im heliocentryczna teoria Mikołaja Kopernika. Fizyki uczymy się w szkole lat kilka, więc po odebraniu świadectwa maturalnego mamy świadomość, jak niewiele z tej obszernej dziedziny wiedzy stało się naszym udziałem. Wiemy jednakże — i to jest pewnie najważniejszy element naszej szkolnej edukacji — że zjawiska fizyczne rządzą się złożonymi prawami, które na pierwszy rzut oka wcale nie są oczywiste. Na przykład istnieją niewidoczne okiem pola sił — grawitacyjnych, magnetycznych i elektrycznych — które powodują, że jedne ciała się przyciągają, a inne odpychają, mimo że „na oko” nie widać po temu żadnej przyczyny. Psychologii społecznej nie uczymy się w ogóle, opuszczamy więc szkołę z przekonaniem, że o zjawiskach zachodzących we wzajemnym oddziaływaniu na siebie ludzi wiemy akurat tyle, ile trzeba. Bo przecież te zjawiska można bardzo prosto wyjaśnić: jeżeli ludzie pracują niechętnie, to dlatego, że są leniwi, a jeżeli nas oszukują, to dla tego, że są nieuczciwi. Oczywiście my zawsze należymy do grupy pracowitych i uczciwych, ale ludzie... wiadomo jacy są. Do pracy można zagonić ich jedynie siłą, a przed oszustwem powstrzymać jedynie zastraszeniem. I jeżeli nam się to nie udaje, to też wiemy dlaczego — niektórzy są po prostu „niereformowalni”, należy ich zwolnić i poszukać lepszych. Dajemy więc stanowczy odpór tym wszystkim przemądrzałym psychologom, którzy tylko dzielą włos na czworo. Nie podejrzewamy, że pomiędzy ludźmi, podobnie jak pomiędzy ciałami fizycznymi, też istnieją pola sił, które powodują, że jedni się przyciągają, a inni odpychają i że poznanie tych sił jest kluczowe dla zbudowania zespołu ludzi, którzy w pracy znajdują nie tylko źródło utrzymania, ale też realizację swoich ambicji, potrzeb godnościowych i duchowych. Nie będę ukrywał, że gdy zaczynałem zajmować się moją rodzinną firmą, sam postrzegałem zjawiska społeczne w sposób dalece uproszczony. Dobry Los 27 pozwolił mi jednak spotkać Jima
27

A pomogła mu w tym Jadzia Płodowska, wówczas kierownik Działu Sprzedaży mojej firmy.

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

59

Murray’a, który udzielił mi pierwszych nauk i wskazał dwa bardzo ważne ich źródła: Edwardsa Deminga [4], [5], [6] i Alfie Kohna [23], [25]. Nieco później poznałem Helmuta Gläsera, trenera firm, który utwierdził moje rodzące się poglądy, a w dziesięć lat później spotkałem Marka Kosewskiego, którego książka [27] i liczne odbyte z nim dyskusje niezwykle wzbogaciły i uporządkowały moją wiedzę o mechanizmach powodujących działaniami i postawami ludzi. I choć nie byli to jedyni autorzy, których studiowanie przyczyniło się do kształtowania moich podglądów na zjawiska psychospołeczne, im winien jestem szczególną wdzięczność za wiedzę, która odmieniła moje rozumienie świata emocji, motywacji i relacji łączących ludzi. Od nich czerpane nauki składają się na większość materiału niniejszej części poświęconej przywództwu. Bo przywództwo to właśnie umiejętność kształtowania emocji i relacji.

3.2

Koszty przemocy
Jeśli działanie w charakterze lidera okazuje się złym doświadczeniem, prawie zawsze przyczyną jest nasza nieskuteczność. Daniel Goleman

Wielu menedżerów dało się uwieść złudzeniu, że zarządzanie za pomocą przemocy jest łatwe. Wystarczy kazać coś zrobić, i to coś będzie zrobione. Niestety nie jest to takie proste. Wbrew pozorom, posłużenie się przez lidera narzędziami przemocy prowadzi bowiem do sytuacji, w której nie tylko jego podwładni, ale również on sam zostaje zmuszony do wielu działań i zachowań. Lider, który wybrał przemoc, musi sam wszystkiego dopilnować. Na ludziach, którym kazano, trudno bowiem polegać. Ludzie, którym kazano, zrobią dokładnie to (i też nie zawsze!), co im polecono, i ani trochę więcej. Lider przemocy przychodzi więc do pracy pierwszy, a wychodzi ostatni, jest permanentnie przemęczony, zarywa weekendy, zaniedbuje rodzinę, a gdy wyjedzie na urlop, codziennie dzwoni do swojego zastępcy, aby sprawdzić, czy nie zdarzyła się jakaś katastrofa. Bo przecież bez niego firma nie ma prawa dobrze funkcjonować. Musi też być podejrzliwy i nieufny. Ilekroć bowiem zmusimy kogoś do czegoś, czego bez przymusu by nie zrobił, rozwija on w sobie syndrom „już ja cię dopadnę, ty draniu” i czeka na nasze pierwsze potknięcie. Gdy zdarzy nam się podjąć błędną decyzję, wykona ją w najdrobniejszych szczegółach, ciesząc się z góry na spodziewany rezultat. Nie powie nam „zastanów się”, nie powie „ja bym to zrobił inaczej”, przecież czeka na naszą wpadkę. I na koniec, choć nie jest to wcale najmniej ważne, lider przemocy musi sobie radzić z toksycznymi zachowaniami członków zespołu, bo w odpowiedzi na przemoc rodzą się spontaniczne i często nieświadome postawy obronne: walka, ucieczka lub rezygnacja. Tabela 3.2-1 zawiera typowe przykłady takich zachowań.
Walka     opór, bunt, odwet, agresja wykłócanie się, skarżenie chęć zemsty, zawieranie sojuszów kłamstwo, łamanie zasad     Ucieczka choroba, alkohol, narkotyki przejadanie się, głodzenie strach, nieśmiałość ignorowanie, milczenie     Rezygnacja uległość, bezradność, płacz przymilanie się, lizusostwo rezygnacja z wykonywania pracy odejście z pracy

Tabela 3.2-1. Toksyczne postawy i zachowania obronne w reakcji na przemoc

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

60

Lider, który wybrał przemoc, pozbawia się też trzech najważniejszych źródeł wsparcia, jakich mógłby oczekiwać od swojego zespołu:  informacji, co w pracy zespołu można by poprawić,  zbiorowej mądrości,  inicjatywy. Pozbawia się informacji, co w zespole nie idzie tak, jak by mogło lub powinno, bo komuś, kto posługuje się przemocą, nie powiemy, że coś się nam nie do końca udaje. Że mogłoby być lepiej. Nie doradzimy mu, co zrobić, aby zespół pracował wydajniej. Władcy nie lubią takich rad i ich podwładni o tym wiedzą. Władcy chcą słyszeć, że jest fantastycznie i że jest tak dzięki nim. Oczywiście każdy człowiek lubi usłyszeć, że jest fantastycznie. Każdemu się taka zachęta należy i w każdej pracy można znaleźć elementy zasługujące na pozytywną ocenę. Ale trzeba też znać słabe strony, błędy, bo inaczej nie sposób sobie z nimi poradzić. Bez dobrej, konstruktywnej analizy nie ma postępu. Zbiorowa mądrość to suma wiedzy, doświadczeń i umiejętności członków zespołu. Jest ona obecna w każdym zespole, najczęściej jednak nie jest prawidłowo wykorzystana. Nie jest wykorzystywana w tym sensie, że każdy korzysta jedynie z tej wiedzy, którą sam posiada. Innymi słowy, żaden członek zespołu nie wie tego, co wiedzą pozostali. Dobry przywódca potrafi tę wiedzę zebrać i udostępnić wszystkim. Ale wpierw musi wyznać przed sobą i swoim zespołem, że sam wszystkiego nie wie. A tego władcy najczęściej nie lubią. Dla władcy zbiorowa mądrość jest więc niedostępna i w konsekwencji nie jest też dostępna dla jego zespołu. Lider przemocy nie może też liczyć na inicjatywy własne zespołu, na innowacje. Inicjatywa własna i innowacja niosą bowiem ryzyko porażki, i to porażki na własny rachunek. Posłuszne wykonywanie poleceń jest tymczasem zawsze bezpieczne. Po co więc ryzykować? Lider przemocy może zmusić ludzi do wielu rzeczy, z wyjątkiem tych najważniejszych ― by polubili własną pracę, by wykonywali ją z wewnętrznej potrzeby i wreszcie, by dobrowolnie poszli wskazaną przez niego drogą. Bo nikogo i nigdy nie można zmusić, żeby coś zrobił dobrowolnie.

3.3

Koszty partnerstwa

Budowanie partnerstwa też niesie z sobą wiele kosztów. Lider partnerstwa musi umieć zdobyć zaufanie zespołu, przekonać innych do swojej wizji świata, musi umieć czasami powiedzieć „nie wiem”, „boję się”, „pomóż mi”, musi budować swoją pozycję w zespole opartą na zaufaniu, empatii, partycypacji, jawności i uczciwości do bólu. Ci liderzy też bardzo wiele muszą. Z wyjątkiem jednego: nie muszą nikogo zmuszać, by pracował najlepiej, jak potrafi. Emmanuel Gobillot, autor książki Przywództwo przez integrację [17], twierdzi, że najważniejszą powinnością lidera jest dostarczanie zespołowi energii. Aby móc tę energię dostarczać, trzeba jednak mieć zaufanie zespołu, a tego niestety nie da się tak po prostu zadeklarować. Zaufanie zespołu trzeba zdobyć, a by tego dokonać, trzeba je wpierw okazać. To jest poważny koszt. I emocjonalny, i może też materialny, bo nie każdy od pierwszego razu odpowie na okazane mu zaufanie lojalnością i zaufaniem. Może nas spotkać zawód. Wszak ludzkie koleje życia bywają różne. Często dramatyczne, toksyczne, wyrabiające postawę nieufania nikomu. Nie jest łatwo zdobyć zaufanie ludzi mających gorzkie życiowe doświadczenia. Ale czy ktoś nam obiecywał, że będzie łatwo? Ważne, że jest to możliwe, a przynajmniej ― jest to znacznie częściej możliwe, niż nam się zwykle wydaje.

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

61

3.4

Czym są przemoc i partnerstwo

W niniejszej książce termin „przemoc” będzie oznaczał powodowanie działaniami innych za pomocą narzędzi przymusu — kija i marchewki (rozdział 5.1). Oczywiście świat nie jest czarno-biały, najczęściej mamy więc do czynienia z sytuacjami mieszanymi. Warto też zauważyć, że z upływem wieków proporcje pomiędzy przemocą a partnerstwem ulegają stałej zmianie na korzyść tego ostatniego. W XIX-wiecznej armii pruskiej dominował niewątpliwie model przemocy, jednakże nawet tam wódz naczelny naradzał się ze swoimi generałami nad wyborem strategii i taktyki walki. Z biegiem lat szczebel dowodzenia, na którym odbywają się narady dowódcy z podwładnymi, obniżał się coraz bardziej, by dziś zasada zespołowego rozwiązywania problemów zeszła już do poziomu poddziałów. Nadal jednak w działaniach bojowych dominują rozkazy i surowa dyscyplina. Podobnie jest też w organizacjach cywilnych. Lider partnerstwa dyskutuje ze swoim zespołem nad wyborem strategii, metod, kierunków, podziałem zadań, jednak w sytuacjach „bojowych”, gdy ważniejsza od trafności decyzji staje się szybkość i zgodność działania, wydaje polecenia i oczekuje ich niezwłocznego i bezwzględnego wykonania. Tendencja do przesuwania się modelu zarządzania od przemocy do partnerstwa jest związana z jednej strony z rosnącą wiedzą przełożonych w zakresie zarządzania pracą zespołową, a z drugiej z rosnącym poziomem wykształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego w rozwiniętych społeczeństwach. Zdaniem Petera Druckera [9] dziś, w krajach rozwiniętych, praktycznie wszyscy pracownicy to pracownicy umysłowi, a takimi pracownikami powinno zarządzać jak ochotnikami. Dotyczy to w równym stopniu pracowników organizacji gospodarczych, jak i administracji publicznej, a także wojska, policji i innych służb mundurowych. Tendencja ta sięga nawet do więziennictwa, gdzie relacje pomiędzy więźniami i strażnikami więziennymi w coraz mniejszym stopniu są opierane na strachu i przemocy.
Strażnicy więzienni W „Gazecie Wyborczej” z 22 stycznia 2009 wypowiedział się socjolog, były szef Służby Więziennej w latach 1992−1994. Wypowiedź była związana z głośnym samobójstwem więźnia skazanego za porwanie i zabójstwo. Dziennikarz chciał wiedzieć, dlaczego strażnicy nie byli w stanie uchronić więźnia od targnięcia się na własne życie. Rozmowa zeszła na kontakt więźnia ze strażnikiem i na autorytet lub jego brak w oczach skazanego. I wtedy padły znamienne słowa: „Gdy klawisze nie mają u więźniów autorytetu, pozostaje przemoc. A jak system przechodzi na przemoc, to żadna technika nic nie da”.

3.5

Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie

To właśnie pytanie postawił sobie Instytut Gallupa, a następnie, aby na nie odpowiedzieć, przez 25 lat prowadził badania nad milionem pracowników różnych firm w różnych branżach. W wyniku tych badań zidentyfikowano cechy wspólne dla firm odnoszących trwały sukces rynkowy, a więc i sukces finansowy28. Okazało się, że statystyczną pewność sukcesu rynkowego mają te firmy, których pracownicy odpowiadają TAK na niżej wymienione pytania (źródło: [3]): 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy? 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy? 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej? 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony? 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy? 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
28

Badania trwały 25 lat dlatego właśnie, aby wyeliminować firmy, których sukcesy były krótkotrwałe.

profesjonalną sprzedaż. A dalej (s. mających wpływ na to. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie. tj. 1 września 2011 62 7. które kierują postępowaniem człowieka (rozdział 4) i odpowiem na pytanie. Man’s Search for Meaning. która nigdy przedtem nie istniała”. Frankl. jakie powszechnie obserwowane zachowania liderów należy w pierwszym rzędzie wyeliminować (rozdział 5). którą wykonuję. zrobią to. profesjonalna sprzedaż i kilka innych. Simon & Schuster. Psychiatra Viktor E. że minęła punkt.E. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela? 11. czujących się w pracy dobrze. Czy moim współpracownikom zależy na tym. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach. jest ważna? 9. jaką niełatwo osiągnąć. aby pracować jak najlepiej? 10. Czy z badań Gallupa wynika więc. Zamożne społeczeństwa. jakie poczyniłem? 12. ten będzie miał dobry innowacyjny produkt. A oto istotna różnica: samoaktualizacja pozostaje podstawowym celem nawet wówczas. . że praca. I jeszcze jeden cytat (s. chcących pracować jak najlepiej. którą ludzie próbują wypełnić. 41) czytamy: „Dążeniu jednostek do samoaktualizacji towarzyszy potrzeba do zaangażowania się w życie organizacyjne i instytucjonalne. Oto co o roli samorozwoju pisze Emmanuel Gobillot w swojej znakomitej książce ([17]. gdy pożywienie i woda są głównymi potrzebami. w firmach. Co więc należy zrobić. natomiast w społeczeństwach biedniejszych istnieje atmosfera pragnienia samoaktualizacji. aby przeszła test G12? Tym pytaniem zajmę się w rozdziale 6. Doktryna jakości.Andrzej Blikle. ludzie rzadko odchodzą z pracy z własnej woli. s. a firmy spełniające postawione w nim warunki — firmami G12. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. w których ich zaspokojenie jest najważniejszą troską. które są powszechnie uważane za niezbędne do osiągnięcia sukcesu: dobry produkt. że pytania od 1 do 5 korelują dodatkowo z niskim poziomem rotacji kadr. jeżeli w zamian zostaną nagrodzeni możliwością dalszego rozwoju osobistego”. jak prowadzić firmę. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? Stwierdzono też. co dzieje się w firmie i mogących zaspokajać potrzebę rozwoju osobistego. wyposażonych w dobre narzędzia. większość zachodnich społeczeństw rozwinęła się na tyle. lecz poszukiwanie znaczenia. 36): „Potrzeba rozwoju i zdobycia znaczenia jest siłą napędową zaangażowania. Jak widzimy. że te atrybuty nie są ważne? Bynajmniej! One są bardzo ważne. New York 1986. w których pracownicy odpowiadają TAK na te pięć pytań. Wymienione 12 pytań nazywa się niekiedy testem G12. Czy w pracy liczy się moje zdanie? 8. w których egzystuje większość nas. tyle że firmy G12 osiągają je znacznie szybciej i przy niższych kosztach niż inne firmy. 29 V. że nawet w okresach skrajnej nędzy (własne doświadczenia Frankla z obozów koncentracyjnych) wcale nie zaspokajanie potrzeb niedoboru trzyma ludzi przy życiu. Frankl w swojej książce Men’s Search for Meaning29 dowodzi. dobry marketing. stworzyły samoaktualizacyjną próżnię. Wpierw jednak przyjrzę się podstawowym mechanizmom. Bo kto ma pracowników dobrze osadzonych na stanowiskach. a mimo to ludzie do niej dążą”. nowoczesne technologie. Chociaż potrzeby niedoboru są w dalszym ciągu ważne. a także są w stanie utrzymać je w sposób trwały. nowoczesne technologie. test G12 nie odnosi się do tych wartości firmy. 95): „Jeżeli pracownicy mają wyzwolić w sobie wolę podejmowanie dodatkowych inicjatyw.

2. pozyskanie chleba zaspokaja podstawową dla organizmu potrzebę pożywienia. co robiłem. Potrzeby korzyści dzielimy dalej na cztery rodzaje: 1. zdobywając nagrody itp. a więc przez porównywanie ludzi między sobą — nie mówi: „robisz to świetnie”. coraz częstsze są więc sytuacje. a samochód marki Porsche Cayenne — potrzebę zbytku. takie jak rzeczy i stany rzeczywistości spełniające podstawowe wymagania naszej biologii. W niniejszym rozdziale przedstawię pewną klasyfikację potrzeb przydatną w niniejszych rozważaniach. które zaspokajamy. nawet najbardziej niegodziwi.Andrzej Blikle. ale: „robisz to lepiej niż Wojtuś” (więcej na ten temat w rozdziale 4. gdyż przy dzisiejszym rozwoju medycyny leczenie staje się z jednej strony coraz skuteczniejsze. tytuły. Thomas Edison Każde działanie człowieka służy zaspokajaniu jego potrzeb. co można za nie kupić. Ambicje. pozwoli jednak na lepsze zrozumienie archetypów przemocy i partnerstwa. są naiwniejsi i lepsi. Lider przemocy często zaspokaja ambicje członków zespołu w sposób relacyjny. Fiodor Dostojewski Bracia Karamazow 4. ale z drugiej też coraz droższe. Potrzeby korzyści rzeczowych. Zresztą i my również. zawsze było przyjemnością. Zaliczyłem do nich też zdrowie.4). . Mówiąc w pewnym uproszczeniu. które nie są naszej biologii niezbędne. zwane niekiedy potrzebami miłości własnej. jakie mamy potrzeby i jak je zaspokajamy. gdy przeżycie zależy od zasobności portfela.1 Korzyści i wartości30 Nigdy nie pracowałem — to. godność i władza [27]. Te pierwsze zaspokajamy za pomocą pozyskiwania korzyści. 1 września 2011 63 4 Rodzaje i źródła motywacji Na ogół przecież ludzie. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. ale których posiadanie sprawia nam przyjemność. honory. potrzeby rzeczowe to pieniądze i wszystko. 30 Pojęcia korzyści i wartości omawiane w tym i następnym rozdziale pochodzą od Marka Kosewskiego i są szczegółowo omówione w jego znakomitej książce Wartość. które zaspokajamy przez korzyści rzeczowe. niż byśmy w ogóle mogli przypuszczać. Doktryna jakości. Na przykład. a także przedmioty zbytku. osiągając stanowiska. te drugie — przez realizację wartości będących wzorcami godnego postępowania. Wpierw podzielę potrzeby na dwie grupy: potrzeby korzyści i potrzeby godności. Nie jest to żadna „jedynie słuszna” klasyfikacja. Lektura tej książki oraz wielogodzinne rozmowy z jej autorem ukształtowały całkiem na nowo moje rozumienie mechanizmów motywacyjnych. jest więc kluczem do zrozumienia mechanizmów motywacyjnych. Zdanie sobie sprawy.

bezstronność. lojalność. a więc potrzeby miłości. odpowiedzialność. profesjonalizm. odwaga. 4. Ją zaspokajamy przez porównanie naszego zachowania (wyborów) z powszechnie uznanymi wzorcami zachowania. Klasyfikacja potrzeb Potrzebę każdego rodzaju korzyści zaspokajamy przez realne pozyskanie pewnego pożądanego dobra i jego „konsumpcję” lub też przez osiągnięcie pewnego materialnego stanu rzeczy. niezależność wolność osobista. sprawiedliwość. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. oddawania się ulubionej rozrywce. Doktryna jakości. akceptacji….1-1. rzetelność. takimi jak:         uczciwość. solidarność. przyjaźni. . ale też ulubionej pracy. Rysunek 4. np. które zaspokajamy przez pozytywne kontakty z innymi ludźmi. którą zaspokajamy. Inaczej jest z potrzebą godności. potrzeba uprawiania ulubionego sportu. dobroć. realizując pożądane działanie. np. patriotyzm. Dobra zaspokajające potrzeby korzyści nazywamy oczywiście korzyściami. bezpieczeństwa. wielkoduszność. Potrzeba radości z działania. 1 września 2011 64 3. zdrowia lub przyjemności z jazdy na nartach.Andrzej Blikle. tolerancja. Potrzeby społeczne związane z naszym funkcjonowaniem w grupie społecznej.         prawdomówność.

s. a tym samym dla utrzymania przez człowieka właściwego kontaktu z otaczającą go rzeczywistością. nie byli też głodzeni. Mimo tego poziom śmiertelności wynosił wśród nich 38% ― największy. Jej zaspokojenie jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania JA. co zrobił w życiu złego i czego nie zrobił dobrego. W innym badaniu ([21]. Zapadających na nią żołnierzy koledzy nazywali rezygnantami (ang. 2) niezależność. dla których ludzie chodzą do pracy: . żeby przyciągnąć pracowników do firmy. s. Składał się na nie następujący program:     nakłanianie do donosicielstwa w celu rozbicia więzów międzyludzkich ― donosicielom oferowano drobne nagrody. 100). 104) wymienia cztery powody. a co dopiero do tego. nakrywał głowę kocem i umierał w ciągu dwóch dni. podobnie jak pożywienie i woda.Andrzej Blikle. usuwanie wszelkiego psychologicznego wsparcia ― więźniom dostarczano jedynie te listy od rodzin. 85) zidentyfikowano trzy czynniki motywacyjne ważniejsze od wynagrodzenia: 1) uznanie. docenianie. Koreańskie obozy jenieckie W koreańskich obozach dla amerykańskich jeńców wojennych więźniowie nie byli bici. niszczenie lojalności wobec dowódców i ojczyzny. Częstą przyczyną śmierci żołnierzy stała się nowa choroba psychiczna polegająca na rezygnacji z życia. Palmer ([30]. zwanej też ego. Taki człowiek siadał w kącie. Badanie dotyczyło ustalenia. W tym miejscu warto też zacytować wyniki badań. bardzo wielu z nich odmówiło. które zawierały złe wiadomości. Wyniki badań były następujące: 35% respondentów uznało. Doktryna jakości. 12% uznało poczucie kontroli nad otoczeniem 10% uznało władzę 2% podało inne przyczyny. jaki zna historia wojen prowadzonych przez Amerykanów. s. Gdy po wyzwoleniu Czerwony Krzyż zaoferował im możliwość niezwłocznego skontaktowania się ze swoimi bliskimi. Jest mu też potrzebny do życia. nie pracowali zbyt ciężko. co amerykańscy menadżerowie uważają za sukces w życiu. samokrytyka w celu zrujnowania poczucia wartości własnej i godności ― każdy musiał powiedzieć przed grupą. o których pisze Russel E. aby ich zatrzymać. 58). i było przeprowadzone przez firmę badawczą Korn/Ferri International wspólnie z UCLA Graduate Scholl of Management. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 3) wkład w rozwój firmy. give-up-ties). żeby zmienić ich w prawdziwych ambasadorów marki” (patrz [21] s. Z kolei Bruse Nordstrom ([21]. 1 września 2011 65 Potrzeba godności to podstawowa potrzeba struktury JA. 13% uznało status. jakiemu byli poddawani więźniowie. ale nie wystarcza do tego. Jedno i drugie zjawisko było wynikiem psychologicznego prania mózgu. choć mógł. 28% uznało za sukces osiągnięcie radości czerpanej z pracy. Kolejne badania doprowadzają ich autorów do następującej konkluzji: „Pensja może wystarczyć do tego. że sukces wiąże się ze zdolnością do inspirowania i wywoływania zmian. Oto przykład na uzasadnienie tej tezy.

Na przykład w grupach przestępczych uczciwość i rzetelność obowiązują jedynie wobec członków tej grupy i ich rodzin. w której przyszło nam żyć. które prowadzą do ich zdobycia. jedna z najszybciej rozwijających się firm świata. Płynność kadr w tej firmie wynosi 2%. a rasiści — do określonej rasy. ciągła chęć doskonalenia świata. a na zwrot kosztów szkolenia można otrzymać do 150 000 $. czy ktoś jest osobą godną. bowiem korzyści rzadko dostajemy za darmo. Dążenie do korzyści wiąże się ze stanem braku. Najczęściej są one historycznym i kulturowym dziedzictwem społeczności. piłki do ćwiczeń. Dla każdego członka tej społeczności są więc niezwykle ważne. Dla tej społeczności stanowią powszechnie akceptowane kryteria służące do oceny. Z wartościami jest inaczej. a więc nie prowokuje nas do działania. − Finansowanie rozwoju zawodowego pracowników przez indywidualne fundusze w wysokości 8000 $ na pracownika. idziemy do pracy. ogromne zestawy klocków lego. Misyjnym hasłem Google jest „Nie czyń zła” (Don’t be evil). że dla wszystkich mają jednakowy zasięg społeczny. Firma nie stawia żadnego ograniczeniach co do tematyki tych projektów. a która nie. poza tymi najbardziej podstawowymi — jak pożywienie. raczej pozyskujemy je w drodze wymiany. 4) poczucie bycia docenianym jako człowiek. w których królują psychodeliczne lampy. Radość z pracy w Google Google. bowiem każdy jest według nich oceniany przez innych. ubranie itp.Andrzej Blikle. który może trwać nawet pięć lat. czy też niegodną. że większość ludzi ceni te same wartości. Wartości też rzadko wybieramy. dla drugiego wykwintna kolacja spożywana w eleganckiej restauracji. a także laureat w konkursie Najlepsza Firma dla Pracowników (Best Company to Work For) magazynu „Fortune” stawia przede wszystkim na zdolność do inspirowania i radość z pracy (patrz [10]). dachu nad głową czy ubrania. Doktryna jakości. My i tylko my oceniamy. a ktoś inny tytuły i zaszczyty. co ma znaczenie. 3) poczucie przynależności do czegoś. nietypowe zainteresowania i zdolności. gdzie pracownicy mogą przedstawiać i dyskutować swoje nowe pomysły. − Urlop szkoleniowy. Sięgnięcie po korzyść oznacza też najczęściej rezygnację z innej korzyści. One są zwykle wspólne dla zbiorowej kultury społecznej i często wykraczającej poza jeden kraj. − Wnętrza biur. Gdy brakuje nam sławy i popularności. Wartość tej pomocy do 90 mln $. że lojalność nie obowiązuje wobec przestępców. Dla jednego ważna będzie jazda na nartach. nie oznacza jednak. 1 września 2011 66 1) możliwość rozwoju. podejmujemy działania. wysokiej jakości ekspresy do kawy. Kupno korzyści za pie- . różowe kanapy. nacjonaliści ograniczają je do określonego narodu. Fakt. a także ocenia sam siebie. Większość też ludzi uważa. Korzyści. by zarobić pieniądze na kupno tych rzeczy. Gdy brakuje nam jedzenia. Jeden wybierze pieniądze. wiszące rowery. na jakiś czas przechodzimy w stan nasycenia. Gdy brakująca korzyść zostanie osiągnięta. a przy zatrudnieniu na poziomie 5000 pracowników na bardzo nieliczne wakaty zgłasza się rocznie ponad 500 000 osób! A oto niektóre ze sposobów motywowania pracowników: − Witryna Google Ideas. — wybieramy sobie sami. która korzyść jest dla nas ważna. − Korporacyjna kultura zwana „googlizmem” (googleyness) polegająca na umiejętności pracy w małych zespołach i w szybko zmieniającym się otoczeniu. − Każdy pracownik 20% swojego czasu pracy może poświęcić na projekty wykraczające poza jego bieżące obowiązki. dla każdego z nas ich zbiór może więc być inny. Korzyść osiągnięta przestaje być pożądana. a nawet jeden kontynent. który w psychologii nazywa się stanem latentnym. dach nad głową. A żaden człowiek — poza przypadkami patologii klinicznej — nie chce ani czuć się niegodny. 2) swoboda. − Działalność społeczna firmy polegająca na promowaniu nauki przedmiotów technicznych dla kobiet i mniejszości etnicznych. ani też być tak postrzegany. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.

gdy coś dostaję i konsumuję. że my czujemy się gorzej. przeżywamy silne uczucie radości. o którym w rozdziale 4. a ta. jakiś czas. Bywa też tak. Jest jeszcze jedna ważna różnica pomiędzy korzyściami a wartościami. Człowiek tworzy je sam dla siebie. Jeżeli cenimy prawdomówność. a także władzy. Pojawiają się w wyniku wymiany: ktoś daje nam Są tworzone niezależnie od innych i nie podlegają jakąś korzyść. Podsumujmy teraz różnice pomiędzy motywacją wywodzącą się z potrzeb korzyści a autonomiczną motywacją godnościową odpowiedzialną za realizację wartości. to zrealizowanie tego wzorca nie powoduje. dachu nad głową. Może być jednak tak. co mam. Korzyści Określają.2. Wykonywanie pracy za pieniądze jest innym przykładem. Wartości Określają. jak stwierdzono. że zbiory korzyści dwóch różnych osób najczęściej mają stosunkowo niewielką część wspólną. Korzyści można człowiekowi dać lub zabrać. Korzyści wspólnych dla wszystkich ludzi jest stosunkowo niewiele. nigdy nie przechodzi w stan nasycenia. Gdy zachowamy się godnie. jaki jestem. Inaczej ma się sprawa z wartościami. wskutek czego obniżamy poczucie godności własnej. Naruszenie wartości dla osiągnięcia korzyści powo.Rezygnacja z korzyści dla osiągnięcia wartości . co oznacza. ale inna już nie. W tym jednak przypadku nie mamy do czynienia z wymianą — okradziony nie czuje się lepiej przez to. potrzebą związaną z naszym ego. Ich osiągnięcie powoduje stan nasycenia. za którą my dajemy mu inną. Uzyskuję. Wiążą się z zaspokajaniem braku. Dążenie do nich jest związane z nigdy niewygasającą w nas potrzebą budowania poczucia godności własnej. Nie podlegają takiej ocenie. sławy i dobrego imienia. ani odebrać. że realizacja jakiejś wartości wymaga rezygnacji z jakiejś korzyści. Ktoś dostatecznie silny może pozbawić nas pracy. Można dać i odebrać. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Uzyskuję.Andrzej Blikle. Może jedynie skłonić lub zmusić nas do ich porzucenia. poczucia bezpieczeństwa. Zbiory wartości dwóch różnych osób na ogół mało różnią się od siebie (mają dużą część wspólną). dysonansem godnościowym. że przez jakiś czas jesteśmy gotowi kłamać. np. Można jednak uniemożliwić lub utrudnić ich realizację. Podlegają ocenie „czy mi się to opłaca?”. wtedy jednak odczuwamy dysonans godnościowy. Po osiągnięciu wartości nie pojawia się więc zjawisko nasycenia. przynajmniej na osiągania. wymianie wartość za wartość. który Ich osiągnięcie silnie motywuje do dalszego ich demotywuje do dalszego działania. Dobrym przykładem bezinteresowności działania z pobudek godnościowych — choć oczywiście jest to przykład negatywny — jest konflikt etniczny. Doktryna jakości. Godne postępowanie przynosi samoistną nagrodę w postaci „wewnętrznej satysfakcji”. że dla korzyści naruszamy jakąś wartość. 1 września 2011 67 niądze jest właśnie przykładem takiej wymiany. w którym dwie społeczności niszczą nawzajem swój dobrobyt mimo oczywistej nieracjonalności i nieopłacalności takiego działania. Przy wymianie „korzyść za korzyść” zawsze dochodzi do kalkulacji opłacalności. gdy coś komuś daję. które chcielibyśmy jak najszybciej przeżyć znowu. Jakaś wymiana nam się opłaca. Wiążą się z dążeniem do czegoś. przywłaszczając sobie cudzą rzecz. a przynajmniej jest tak w obrębie każdej grupy kulturowej. Wartości dajemy sobie sami i w zasadzie nikt nie może nam ich odebrać. Mamy natomiast do czynienia z tzw. Nie można ani dać. W tym sensie potrzeba godności jest niemożliwa do zaspokojenia.

niż ty zarabiasz przez rok!”. aby nasze życie miało sens. że ten sam zegarek leży w piasku na dzikiej i pustej plaży. który jest „wektóry jest „wewnętrzną karą” i wymaga redukcji. który uznałby sam przed sobą. zależy w dużym stopniu od tego. aby warto było żyć. porządnych i łajdaków i twierdzi. rozdział 4. sytuacji pokusy polegającej na konieczności dokonania wyboru pomiędzy jednymi a drugimi. powie „daj sobie spokój z szukaniem właściciela. którzy bywają „porządni” i „nieporządni”. a czasami mówi prawdę. a sprzedawca właśnie oddalił się na zaplecze. 98): Jedną z najbardziej fascynujących cech nas samych jako istot społecznych jest nasza wzruszająca potrzeba uważania się za ludzi dobrych i rozsądnych i to. jeżeli z wartości rezygnuje. czasami kłamie. że jest zły i niegodny. to może uznamy. Jeżeli okradamy kogoś. oddaj zegarek na cel dobroczynny”. Jak się dalej potoczy ta historia. że tego. Margines patologii składający się z „ludzi nieporządnych”. Człowiek nie jest. często stajemy jednak w tzw. Oto jak streszczają tę prawdę E. Nie ma człowieka. szukaj właściciela wszystkimi sposobami. policjantom i prokuratorom. wierzący i praktykujący od czasu do czasu grzeszą. Nie ukradniemy jednak tego zegarka. Różnice pomiędzy korzyściami i wartościami 4. jak często potrzeba ta skłania nas do działań. które nie są ani dobre. abyśmy mieli szacunek sami do siebie. nie spełniających tej definicji. a jeżeli go nie znajdziesz.13): Prywatna teoria tworzona przez każdego z nas na codzienny użytek dzieli ludzi na uczciwych i nieuczciwych.1-1. że koszt wartości nie przekroczy pozyskanej korzyści. ani rozsądne. ale gdzie szukać właściciela? Można by dać ogłoszenie w lokalnej gazecie. to pewnie tak właśnie postąpimy. można poznać po jego czynach. która właśnie powstała ― korzyść czy wartość ― została bez chwili wahania rozstrzygnięta na rzecz wartości. Przecież nie zostawimy go w piasku na plaży — gdyby znalazł go ktoś inny. choć oczywiście jedynie „na razie”. ale kto będzie szukał w gazecie wiadomości o zegarku zgubionym na dzikiej plaży? Bierzemy więc ten zegarek. s. facet. Jeżeli jednak powiedzą „nie możesz przywłaszczyć sobie cudzej własności. gdyż — poza patologiami — nie ma takich ludzi. Doktryna jakości. Nie mamy zegarka. O tym zjawisku tak pisze Marek Kosewski w swojej książce ([27] s. 1 września 2011 68 duje dysonans godnościowy (zob. uwewnętrzniają je jako przymioty własnego „ja”. że on nas zdradził pierwszy. Dążąc do pozyskania korzyści i osiągnięcia wartości. pozostawmy psychiatrom. Sytuacja pokusy. wnętrzną nagrodą” i pobudza nas do powtórzenia tego działania. Wieczorkowska ([2]. wartości zaś temu. że korzyści służą biologicznemu przeżyciu. w jakiej mierze nastąpi redukcja dysonansu godnościowego w drodze ― jak to nazywa Marek Kosewski ― społecznego uzgadniania usprawiedliwień. Jeżeli społeczność. Pamiętajmy o tej tezie. Każdy człowiek ma biologicznie wrodzone poczucie godności własnej opartej na wartościach. Cenią wartości. musi to jakoś uzasadnić. który nosi taki zegarek. to dla wyrównania naszych krzywd. więcej gubi przez dziurę w kieszeni. A teraz przypuśćmy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. z którą jesteśmy kulturowo związani.2). Oto dwa przykłady takich sytuacji. to dlatego. ale nadal mamy szacunek do siebie. kto ceni powszechnie uznane wartości moralne. . jeżeli zdradzamy. ilekroć będziemy chcieli określić kogokolwiek mianem człowieka pozbawionego wartości i godności. To błąd.Andrzej Blikle. lecz bywa porządny: bywa dobrym lub złym ojcem. Tabela 4. Świat społeczny składa się wyłącznie z takich właśnie ludzi. powoduje konsonans godnościowy. że przecież wszyscy tak postępują.2 Dysonans godnościowy Można — w pewnym uproszczeniu — powiedzieć. to dlatego. On oczywiście jest czyjś. Aronson i G. pewnie przywłaszczyłby go bez skrupułów. gdyż strata po stronie wartości byłaby większa niż zysk po stronie korzyści. w ocenie otoczenia społecznego uchodzą za „ludzi wartości” i te wartości czasem naruszają. W sklepie u zegarmistrza oglądamy piękny zegarek. Każdy. jeżeli mówimy nieprawdę.

dla osiągnięcia tego samego poziomu satysfakcji. To bardzo groźna choroba firmy polegająca na powszechnym uzgodnieniu przez pracowników repertuaru dopuszczalnych niegodziwości wobec firmy. jest długotrwały i kosztowny. Dzieje się tak. nieprzyjazne. Jak mawiają Francuzi — apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeżeli w zespole pracowników powtarzają się sytuacje pokusy przy jednoczesnym dostarczaniu przez firmę pretekstów do uzgodnień społecznych — np. by w jakiejś mierze odzyskać utraconą wartość. . później jednak.3 Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna Pod względem rodzaju motywatory dzielimy na korzyści i wartości. które nie akceptują takiego uzgodnienia. 4. Początkujący narciarz znajduje satysfakcję w zjazdach z małej górki. Anomię firmy można porównać do sepsy u człowieka. potrzebuje góry coraz większej. jesteśmy suwerenem. 31 Ten podział pochodzi od Alfie Kohna [25]. Jeśli przedkładamy wartości nad korzyść. ale z pewnością nie domowymi środkami. kontrahentów lub klientów — to może dojść do sytuacji zwanej przez Marka Kosewskiego anomią pracowniczą. 4. Utrzymywanie stałego poziomu reakcji wymaga więc ustawicznego zwiększania bodźca. gdyż takiego wyboru nie musimy z nikim uzgadniać. które staramy się złagodzić na drodze społecznego uzgadniania usprawiedliwień. przez niegodne. I jeszcze jedna uwaga na temat dysonansu godnościowego. nieuczciwe odnoszenie się firmy do pracowników.1). nielojalne lub jako frajerzy i są zwykle poddawane społecznemu ostracyzmowi. Osoby.Andrzej Blikle. Wręcz przeciwnie — jesteśmy z siebie dumni. że dokonaliśmy właściwego wyboru. Z motywacji wewnętrznej      seks poznawanie prawdy o świecie sport rekreacyjny ciekawa praca podzielenie się chlebem z głodnym      Z motywacji zewnętrznej prostytucja nauka dla stopnia sport zawodowy praca jedynie dla wynagrodzenia sprzedaż chleba głodnemu Tabela 4.3-1. Przykłady działań z motywacji wewnętrznej i zewnętrznej Działanie z motywacji własnej zawsze wzmaga chęć (głód) coraz lepszego działania. Pod względem źródła pochodzenia dzielimy je na wewnętrzne i zewnętrzne31: motywacja wewnętrzna: zrobię coś. są traktowane jako obce. później jednak chciałby wykonywać ćwiczenia coraz trudniejsze. dlatego że powtarzanie się bodźca zmniejsza reakcję na ten bodziec. Oto kilka typowych przykładów działań z motywacji własnej i motywacji zewnętrznej. Proces leczenia musi być prowadzony przez specjalistów. Znajdujemy się w stanie ducha nazywanym konsonansem godnościowym. 1 września 2011 69 Zjawisko dysonansu godnościowego wskazuje nam na jeszcze jedną bardzo ważną różnicę pomiędzy korzyścią i wartością. a po ukończeniu studiów — prawdziwe eksperymenty naukowe. motywacja zewnętrzna: zrobię coś. Doktryna jakości. Studenta fizyki pierwszego roku fascynują proste ćwiczenia laboratoryjne. Wybór korzyści z naruszeniem wartości zawsze powoduje uczucie psychicznego dyskomfortu. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Wybór wartości kosztem korzyści nie prowadzi do takiej sytuacji. bo lubię to robić. osiągam korzyść w postaci radości z działania lub realizuję potrzebę godności (Rozdz. bo w zamian otrzymam nagrodę w postaci korzyści lub — gdy tego nie zrobię — spotka mnie kara. W obu przypadkach wyleczenie jest możliwe.

kino i dyskotekę. Podobnie ma się sprawa z karami. a następnie całkowity zanik chęci do działania. Jest to typowy przykład. Sprzężenie zwrotne przy motywacji wewnętrznej Działanie z motywacji zewnętrznej w przypadku nagrody również wzmaga apetyt. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Produkty drugiej klasy. Tu również występuje proces znieczulania. jako gorsze. a także sabotaż. ale nie na działanie. Sprzężenie zwrotne przy motywacji nagrodami Jeżeli mama oferuje swojemu dziecku lody za odrobienie lekcji. Sprawa wyszła na jaw.3-1. Nagroda powinna więc być nie tylko stale obecna. 1 września 2011 70 Rysunek 4. który chciał kupować wyłącznie produkty drugiej klasy. w której wobec znieczulenia na bodziec następuje najpierw osłabienie. motocykl. były oczywiście sprzedawane taniej. Jeżeli firma zachowuje się wobec nas w sposób wrogi. bo produkty klasy pierwszej były dla niego za drogie. Szuka się ścieżek obejścia pozwalających na niewykonanie zadania z jednoczesnym uniknięciem kary. komputer. Fałszowane są raporty dotyczące produktywności i jakości pracy. zachęcanie do działania nagrodami nieuchronnie prowadzi do sytuacji.3-2. gdy do firmy zgłosił się klient. tylko na nagrodę. Doktryna jakości. To pozwalało im zachować swoje premie. Zwolennicy nagród wyciągają stąd jakże błędny wniosek. konieczna jest więc eskalacja kar. gdy udział w produkcji produktów drugiej klasy przekraczał pewien poziom. . W reakcji na taką politykę dyrekcji pracownicy niszczyli produkty drugiej klasy. Rysunek 4. gdy było ich zbyt wiele. Fabryka wyrobów ze szkła W jednej z fabryk szkła gospodarczego wprowadzono rozróżnienie na dwie klasy jakości produktów — pierwszą i drugą.Andrzej Blikle. Oczekiwaniom nie będzie końca. to za jakiś czas będzie musiała oferować lody i kino. zmniejszano premie. Aby „zachęcić” pracowników do podnoszenia jakości. później lody. że są one niezbędnym sposobem motywowania ludzi do pracy. później rower górski. ale też stale uatrakcyjniana. Ponieważ jednak uatrakcyjnianie nagrody bez końca nie jest możliwe.. rozdział 4.. kiedy firma sama — choć całkiem nieświadomie — dostarcza źródła społecznych usprawiedliwień redukujących dysonans godnościowy (por. bo stłuczki i zużycie surowca nie miały na nie wpływu. Pojawia się też niechęć do karzącego i tendencja do niewykonywania zadania „na złość”. my nie poczuwamy się do lojalności wobec niej — mówią pracownicy.2).

3) potrzeby rzeczowe członków zespołu stara się zaspokoić „z góry”. a nie własne. np. a więc to on decyduje. 2) jest arbitralnym dysponentem korzyści. porównuje członków zespołu. Lider zarządzania przedmiotowego przede wszystkim posługuje się nadaną mu władzą karania i nagradzania: 1) powoduje zachowaniami członków zespołu. odwołując się przede wszystkim do ich potrzeby godności. Na miano lidera zarządzania podmiotowego zasługuje szef. Małe dziecko zaspokaja potrzebę godności i uzyskuje poczucie własnej wartości poprzez porównywanie się z innym dzieckiem (lub dziećmi) na jakiejś wybranej skali ocen i określanie własnej pozycji jako 32 Nieopublikowany rękopis. uruchamiając w ten sposób „wyścig szczurów”. choć nie została jeszcze przez niego opisana w żadnej publikacji. 2) nie jest arbitralnym dysponentem korzyści materialnych.4 Zarządzanie podmiotowe i przedmiotowe Na gruncie przedstawionej powyżej skróconej teorii motywacji można pokusić się o zdefiniowanie dwóch paradygmatów przywództwa: zarządzanie podmiotowe (partnerstwo) i zarządzanie przedmiotowe (przemoc). że nie ma gorszych i lepszych. gdyż członkowie zespołu są w tym paradygmacie podmiotami wspólnie realizującymi wspólne cele. a nie przeciwnika: 1) powoduje zachowaniami członków zespołu. a nie zasobami ludzkimi — narzędziami — do realizowania zadań firmy. ustalając ich wynagrodzenie. którego nie traktuje jako nagrody za ich dobrą pracę. odwołując się przede wszystkim do ich potrzeb rzeczowych oraz potrzeby ambicji zaspokajanych w sposób relacyjny. Idea tych paradygmatów również pochodzi od Marka Kosewskiego. Lider zarządzania podmiotowego zarządza godnościowo. Oto co pisze na ten temat Marek Kosewski32: Niedojrzały sposób zaspokajania potrzeby godności (relacyjność) polega na porównywaniu się z innymi na pewnych skalach „mierzących” godność osoby — wyższa od innego pozycja zaspokaja potrzebę godności. 3) uruchamia w podległym mu zespole relacyjny wzorzec zaspokajania ambicji. niższa jej zagraża. [10]). przez organizowanie rankingów i konkursów. Nasze potrzeby zaspokaja marchewka. Doktryna jakości. podkreślając. 1 września 2011 71 O pracy z motywacji zewnętrznej można też powiedzieć. który buduje w zespole relacje respektujące godność drugiego człowieka. a nie przedmiotowy. ile że jesteśmy lepsi. jako partnera. zaspokajanej w sposób autonomiczny przez powiązanie wykonywanej pracy z cenionymi przez nich wartościami godnościowymi. dzieli na lepszych i gorszych. aby zaspokoić potrzeby czyjeś. 4. W zarządzaniu zespołami zadaniowymi relacyjność ma ogromne znaczenie i dlatego ten wątek rozwiniemy niżej. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. . a więc że inni są gorsi. Relacyjne zaspokajanie ambicji polega na porównywaniu się z otoczeniem i czerpaniu satysfakcji nie tyle z tego. że wykonujemy ją. traktując każdego członka zespołu w sposób podmiotowy. czy należy się nagroda. jednych stawia za wzór innym. lecz tworzy reguły korzystania z nich i wspomaga członków zespołu w ich pozyskiwaniu. że każdy człowiek ma inny zbiór właściwych dla siebie talentów. że jesteśmy dobrzy. np. czy kara. ale jako spełnienie warunków kontraktu i swój obowiązek. 4) stara się nie dopuszczać do powstania wyścigu szczurów.Andrzej Blikle. którą otrzymamy w zamian za zaspokojenie potrzeb dysponenta marchewki (por.

Skale używane do relacyjnych porównań są proste tylko u małych dzieci (szybciej biegam. a nie na mnożeniu osiągnięć własnych. na których każde dziecko dostatecznie często ulokuje się na wyższych od innych pozycjach i zaspokoi w ten sposób potrzebę własnej godności. ośmieszyć. Ze stadium relacyjnego zwykle się wyrasta. toteż dziecko nie może swobodnie wybierać drogi „na skróty” do uzyskania wyższej lub lepszej pozycji w relacji z innymi. Wyżej lub niżej na takiej skali lokuje człowieka nie konkretny wynik.). towarzyską. większego gabinetu w pracy. swoim stosunkiem do pracownika podtrzymujemy wiarygodność usprawiedliwień. człowiek jest wartością samą w sobie. człowiek jest wart tyle. co właściwe i słuszne. Ludzie relacyjni to ludzie zawistni. Relacyjne zaspokajanie potrzeby godności przez ludzi dorosłych wytwarza pewien sposób funkcjonowania. partnerzy. Ludzie relacyjni to w codziennym życiu ludzie „ambitni”. Polityk autonomicznie kierujący się godnością tym się różni od „ambitnego”. Doktryna jakości. Charakterystyczna jest dla nich „ambicja” w dążeniu do wyższego stanowiska. zasoby ludzkie.4-1. oczekuję.Andrzej Blikle. Zarządzanie przedmiotowe 1. Później liczą się już wartości i podobne do nich ogólne wzorce zachowania. własne osiągnięcia. jak najmniej dawać pracownikom z góry. którzy chcą się wszystkim podobać i energicznie zabiegają o swój społeczny i medialny wizerunek. przeciwnicy w walce o uzyskanie przewagi. Zależność od opinii otoczenia. Niedozwolonym skrótem jest pomniejszanie drugiego. umiejętności) z innymi. druga liga polityków składa się w większości z ludzi „ważnych”. Agresywne deprecjonowanie godności drugiego człowieka. 3. Dziecko nie potrafi odnaleźć swej wartości inaczej. Potrzebują ich do potwierdzania posiadanej samooceny i uzyskanego w sposób autonomiczny poczucia własnej godności. zepchnięcie go w dół na skali relacyjnych porównań. zamiast starań o podniesienie swojej pozycji poprzez rzeczywiste. 1 września 2011 72 lepszej (wyższej). lepszego od innych samochodu etc. Podsumujmy teraz różnice pomiędzy zarządzaniem podmiotowym i przedmiotowym. lecz opinia otoczenia. rośnie i utrwala się etos pracowniczy. pobić lub upokorzyć kogoś. Do pomniejszania i upokarzania drugiego używać może on wyszukanych technik intrygi. 4. Mądrzy rodzice lub wychowawcy znają ten mechanizm i dla rywalizującego z sobą rodzeństwa lub grupy dzieci starają się znaleźć dużo różnorodnych skal do takich porównań. grupy rówieśniczej. nazwać można „ważnością”. U dzieci porównania z innymi znajdują się z reguły pod wychowawczą kontrolą. 2. co mu się należy jako wynagrodzenie. zawsze coś za coś. daję mu także pewien kredyt zaufania. współpracujący partnerzy realizującej wspólne cele zespołu. Taka agresja jest instrumentem zaspokajania potrzeby godności w sposób relacyjny — w codziennych zdarzeniach często ją obserwujemy i określamy mianem „zawiści”. 3. ludzie są leniwi i nieuczciwi. aby tanim kosztem być od niego „lepszym”. którym się ktoś zajmuje etc. Jeśli dalej porównują się (swoją pozycję społeczną. mam starszego brata etc. jak tylko czyniąc te porównania. Tabela 4. Zarządzanie podmiotowe 1. Relacyjność wśród dorosłych nie jest wcale zjawiskiem rzadkim. 5. które należałoby w przyszłości w badaniach określić. którzy chcą się odróżnić od innych. ludzi z autorytetem. a nie cudzych przekonań o tym. Zarządzanie przedmiotowe i podmiotowe . Relacyjność u człowieka dorosłego powoduje dwa niepożądane zjawiska: 1. 4. że będzie rzetelnie pracował. U ludzi dorosłych i dojrzałych relacyjność na ogół przestaje pełnić funkcję najważniejszego sposobu zaspokajania potrzeby wartości i godności. 2. 5. 2. Dorosłego trudniej jest poddać tak ścisłej kontroli jak dziecko i zablokować mu dochodzenie agresywnym skrótem do poczucia własnej godności. pracownikowi daję z góry to. pewna część ludzi zatrzymuje się w rozwoju na etapie relacyjności i nie potrafi autonomicznie zaspokajać potrzeby godności. który zgodnie z potoczną wiedzą. Nazwijmy ten sposób zaspokajania potrzeby godności relacyjnym. Wystarczy potępić. ukrywać napaść pod pozorem krytycznej analizy problemu. Dla przykładu. rośnie i utrwala się anomia pracownicza. Z przyczyn. swoim stosunkiem do pracownika pozbawiam go argumentów do społecznego uzgadniania usprawiedliwień i dostarczam powodów do tego. ile dla firmy zarobi. którzy swoją aktywność koncentrują na pomniejszaniu osiągnięć innych. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że w najważniejszych momentach potrafi podejmować decyzje wynikające z własnych. aby odczuwał dumę z przynależności do mojego zespołu. Ludzi relacyjnych różni od ludzi „godnych” zależność od innych w zaspokajaniu potrzeby godności. inaczej wykorzystują wnioski wynikające z tych porównań. kary i nagrody.

Ta ostatnia dotyczy obowiązków społecznych i moralnych członków społeczności wobec siebie. o których pisze Gobillot. rozdział 6. odnoszącej sukcesy organizacji bez wyłożonych tu zasad. samoaktualizacji i wzajemności33. Lider bez takiego autorytetu może najwyżej wytyczać cele. Dzisiejsza organizacja nie może już budować swoich społeczności na osiąganiu korzyści ekonomicznych. Nie opuszczę też tego miejsca nie tylko dla tego. tak jak je zapamiętałem: „Nigdy nie zdarzyło mi się.Andrzej Blikle. że skupianie się na bodźcach ekonomicznych niszczy poczucie obowiązku społecznego i moralnego. Potwierdza to wynik badania Instytutu Gallupa opisany w rozdziale 3. Od moich pacjentów uczę się też cały czas czegoś nowego.5. Wskazuje on mianowicie. że jest mi tu dobrze. To wspaniali ludzie”. że jestem tu potrzebny. bo daje mu ono codzienne szczęście. 3) wzbudzania w innych woli podejmowania wyzwań i udzielania wsparcia. Jest w Kabulu od dwudziestu lat i — jak powiedział — nie byłby w stanie opuścić tego miejsca pracy. Do tego wszystkiego potrzebny jest oczywiście autorytet moralny. Nie da się zbudować trwale skutecznej. choć innymi słowami. bodźce ekonomiczne — związane z korzyściami osobistymi każdego z nas. Doktryna jakości.5 Organizacja zaangażowana Nieco innymi słowami mówi o źródłach motywacji Emmanuel Gobillot (por. gdzie tworzy się i montuje inwalidom protezy nóg. 2) budowania pozytywnego zaangażowania członków zespołu w realizacji celów. ale na poczuciu uczestnictwa. że dziś najskuteczniejszy styl zarządzania to zarządzanie ochotnikami (por. Włoski lekarz w Kabulu Dnia 15 sierpnia 2009 kanał CNN nadał reportaż z przychodni Czerwonego Krzyża w Kabulu. ale też dla tego. Nie znam takiego uczucia. 2. Oto jego słowa. To wszystko bardzo piękne — powie Czytelnik — ale mało realne. że współcześni ekonomiści wymieniają trzy rodzaje bodźców motywacyjnych: 1. I prawo to dotyczy nie tylko społeczności pracowników. Korzyści ekonomiczne — które były głównymi motywatorami jeszcze w pierwszej połowie XX wieku — ustępują dziś potrzebie zaangażowania we wspólne tworzenie pożytków społecznych i moralnych. 1 września 2011 73 4. realizowanie wartości — stanowią w dzisiejszych społeczeństwach najważniejszy potencjał działań ludzi i organizacji. Co więcej — twierdzi on. współtworzenia. Centralną postacią był (sądząc z akcentu) włoski lekarz nazywany tam przez pacjentów „Mr Alberto”. [17]). a później ruiny miasta. te zaangażowane organizacje? W rzeczywistości jest ich na razie niewiele. Najważniejszym spoiwem każdej społeczności jest możliwość samorealizacji jej członków. bodźce społeczne — związane z oczekiwaniami społeczeństwa wobec nas. mają już jednak charakter globalny. ale nie wzbudzi koniecznego zaangażowania do ich realizacji. uważając. które umarło. Aby lider miał szansę na skuteczne zarządzanie organizacją. . Zdaniem Gobillota bodźce społeczne i moralne — innymi słowy. 33 To samo.1). a także prowadzi ich rehabilitację i naukę poruszania się na protezach. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Kamera pokazywała wnętrze więcej niż skromnej przychodni. 3. powinien więc charakteryzować się zdolnościami do: 1) przyjmowania na siebie odpowiedzialności za wytyczanie celów. ale też klientów. głosi Peter Drucker. bodźce moralne — wynikające z poczucia moralnego obowiązku. Zawsze idę do niej z radością. Gdzież są ci wysoce moralni liderzy. abym rano nie chciał iść do pracy. Zjawiska.

Ale bez marchewki. Organizacja otrzymuje bardzo niewiele z ich energii. A oto typowe przykłady marchewek i kijów: Marchewki   wypłacenie premii publiczna pochwała   Kije pozbawienie premii pub liczna nagana . Istotą marchewki jest fakt. że silniejszy ma go w ręku i może nam nim przyłożyć albo też nie. A skoro tacy są. którzy uważają się za światlejszych. to do pracy trzeba ich zaganiać za pomocą kija i marchewki.3. czasami mówią. a do tego dołącza się równie niepostrzeżenie co nieodmiennie — kij. że ludzie z natury są leniwi i nieuczciwi. Mimo że brzmią nieco humorystycznie. Oba narzędzia służą do wymuszania działań za pomocą motywacji zewnętrznej. Około trzydziestki nieliczni z nich szybko wspinają się po kolejnych szczeblach kariery. Bo czemu ― miałby pracować z własnej woli! A w życiu! Marchewka idzie więc w ruch. a pozostali po prostu tkwią w firmie. Marchewką nazywamy każde takie miłe działanie. Kijem nazywamy każde takie niemiłe działanie. Marchewka jest miła.1 Archetyp kija i marchewki Wielu menedżerów głęboko wierzy. 1 września 2011 74 5 Przemoc Zaczynający pracę w biznesie bystrzy. ale ludzie jak najbardziej. co będą robić podczas weekendu. W zasadzie różnią się tylko jednym szczegółem. zacznijmy od podania ich określeń. Wynika to z przekonania.Andrzej Blikle. prawie nic z ich ducha. No ale ludzie ― każdy wie. Peter Senge [34] 5. jacy są. Istotą kija jest fakt. Gdzieś się ulatnia ich zaangażowanie. jestem wyjątkowo pracowity i uczciwy. Aby zająć się analizą obu tych „narzędzi motywowania”. które jest z góry zapowiedziane i podejmowane przez kogoś silniejszego od nas w celu zmiany naszego zachowania. Ja np. Doktryna jakości. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.2. a kij jest niemiły. że silniejszy ma ją w ręku i może nam ją dać albo też nie. Zwróćmy uwagę na podobieństwo obu definicji. są niezwykle istotne dla naszych dalszych rozważań. Reszta jest taka sama. z którymi zaczynali swoje kariery. to już na pewno nikt nie będzie pracował. poczucie misji i zapał. interesując się jedynie tym. Menedżerowie. że aby ludzie dobrze pracowali. Oczywiście tacy są „ludzie” ― my nie. o którym pisałem już w rozdziale 2. trzeba ich umiejętnie nagradzać i karać. że wystarczy marchewka. dobrze wykształceni ludzie są pełni energii i pragnienia dokonywania zmian. które jest z góry zapowiedziane i podejmowane przez kogoś silniejszego od nas w celu zmiany naszego zachowania.

ale nie marchewką! Marchewka to nagroda. Te i inne przykłady pozwalają na sformułowanie następującego twierdzenia: Prawo marchewki Każda marchewka służy jedynie do tego. W radzieckich obozach zagłady na Kołymie ― pisze o tym Warłam Szałamow w książce Prokurator z Judei” ― nadzorcy więźniów stosowali natomiast nagrodzę w postaci skrócenia wyroku.    pozbawienie możliwości awansu nakazanie przymusowej pracy . Mam ją i mógłbym ci ją dać z góry. ale wtedy ty nie wykonasz swojej pracy. z każdą marchewką wiąże się kij w postaci pozbawienia marchewki. którą pokazujemy komuś słabszemu od nas i wygłaszamy do niego taki oto komunikat marchewkowy: Widzisz. Skoro marchewka i kij to w gruncie rzeczy jedno i to samo narzędzie. Na przykład. Alfie Kohn [25]: Zarówno kary.. o których nagradzany (karany) wie. tylko za każdym razem inaczej nazwane.. nagroda na Dzień Nauczyciela w wielu szkołach działa wyłącznie jako kij. co mamy na myśli. Przecież całą istotą i siłą marchewki jest właśnie to. A dlaczego nie wykonasz.Andrzej Blikle.. mógł za donoszenie naczalstwu na współwięźniów otrzymać skrócenie wyroku o. solidarności. ponieważ z zasady dostają ją wszyscy.1-1 Przykłady typowych marchewek i kijów Jak widzimy.. Nic bardziej mylnego. Marchewkij stanowi typowe „narzędzie motywacyjne” stosowane przez wiele firm. mówiąc o narzędziach motywacyjnych. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że umiejętne stosowanie kar i nagród (czytaj: „marchewkija”) stanowi klucz do skutecznego motywowania ludzi. ale jest to jednak dokładnie to. dopiero jak się postarasz. Marchewka. jak i nagrody [marchewkij — przyp. I bardzo często tak są właśnie stosowane. Oczywiście nie zawsze wygłaszamy komunikat w taki właśnie sposób. tu jest marchewka. zawsze — a więc bez względu na okoliczności — nie byłaby już marchewką. mimo że w umowie o pracę zobowiązałeś się do tego? A no dlatego. więc ten. kto miał do odsiedzenia 15 lat. że jesteś leniwy i nieuczciwy. Jak twierdzi amerykański psycholog społeczny. Tabela 5. że jedno i drugie to jednostronnie narzucone działania. Często słyszy się opinię. mój] stanowią w każdej sytuacji czynnik silnie demotywujący do podejmowania działań. Doktryna jakości. czuje się publicznie napiętnowany. a więc którą zawsze trzeba dać. Dam ci ją więc.. Dowód tego prawa jest niezwykle prosty. sympatii. Właśnie ta świadomość osoby. 1 września 2011 75    awans na wyższe stanowisko zwolnienie z przymusowej pracy . instytucji. że mają doprowadzić do zmiany jego zachowania. który jej nie dostanie. a z każdym kijem wiąże się marchewka w postaci uniknięcia kija. że można jej nie dać. a także ― niestety ― w rodzinie. aby zrobić z niej kij. trzy dni. to w dalszej części książki będę się niekiedy posługiwał pojęciem marchewkija na określenie obu postaci tego samego narzędzia. przyjaźni. Na przykład. której nie można nie dać.. Najistotniejsze w definicjach kija i marchewki jest stwierdzenie. na którą chcemy wpłynąć za pomocą mar- . Byłaby wyrazem uznania.

Była ona drogą ze szkoły grupy urwisów. W tym samym czasie ich rówieśnicy zrywali się o piątej rano. Te wszystkie przykłady omówię dokładniej w kolejnych rozdziałach. Jeżeli jakieś dziecko jest przedmiotem drwin ze strony kolegów i koleżanek. I więcej już nie wrócili. by od szóstej stać w Kuźnicach po miejscówkę na Kasprowy lub też ― ci ambitniejsi ― podchodzili do wyciągu na Hali Goryczkowej. kijem jest natomiast pozbawienie pracownika części wynagrodzenia na skutek popełnienia błędu lub niewypracowania normy. co i tak lubi robić. aby zachęcić swoich kolegów do wyręczenia go od odbycia narzuconej mu przez ciotkę kary w postaci malowania płotu. Jego koledzy byli gotowi za to płacić. . Nie będę sobie kolan zrywał Moi słuchacze zadają mi często pytanie.. Nie ułatwiało mu to oczywiście pracy. że taka konstatacja byłaby absurdalna. W latach 80. ― W niedzielę jest slalom dla młodzików na Nosalu. zalecają mu.. Nieco zdziwieni chłopcy zjawili się nazajutrz i znów urządzili jazgot. to sam pan sobie jazgocz — odparli chłopcy. pamiętają zapewne. np. Nie jest marchewką podniesienie wynagrodzenia grupie pracowników w związku z poprawą stanu finansowego firmy. czy jeżeli będziemy nagradzać kogoś za robienie czegoś. z powodu otyłości. co dzieci szczególnie lubią. którzy raz na dzień urządzali pod oknem pisarza „koci koncert”. Doktryna jakości. Trzeciego dnia chłopcy dostali jedynie po ćwierć dolara. czyni nasze działania nie tylko nieskutecznymi. natychmiast oferuje drwiącemu mały prezencik. byłem świadkiem rozmowy pomiędzy kilkunastoletnimi chłopcami w Zakopanem. jest nią indywidualnie przyznawana premia za wydajność lub jakość pracy. Pewnego razu pisarz wyszedł do chłopców i powiedział: „Już się martwiłem. ale wręcz przeciwskutecznymi. że jest on zastosowaniem jednostronnie narzuconej umowy oraz założenia o braku chęci do wykonania wymuszanego za jego pomocą zadania. jakiego Tomek użył wybiegu. musicie się lepiej starać”. — Żeby dostać dolara. choć przecież rzecz dotyczyła tej samej czynności. Tomek nie chciał malować płotu. któremu mama za odrobienie lekcji obiecuje lody.. Tym razem otrzymali jednak jedynie po pół dolara. W umyśle dziecka. Mam już dwa. bo miał to robić za karę. Wydaje się. Nie jest kijem zwolnienie pracownika za pijaństwo (jest to skutek naruszenia dobrowolnie zawartej umowy pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą).Andrzej Blikle. marchewką jest umowa: „jak ładnie odrobisz lekcje. nie będę sobie kolan zrywał. A oto jaką anegdotę w tej sprawie przytacza Alfi Kohn ([25] s.. Startujesz? ― A co ty. że dziś nie przyjdziecie. to przestanie to lubić. Miast oferować im za tę czynność wynagrodzenie (marchewkę). rodzi się natychmiast myśl. aby mu sprawić przyjemność. że to działa. ale dziś jest stosowany również w polskich szkołach. bardzo ważna jest obserwacja. Mobbing w szkole Inny przykład narodził się w Stanach Zjednoczonych. to pójdziemy na lody”. by zawsze miało w kieszeni cukierki lub coś innego. Okazuje się. Po krótkim czasie drwiny ustają.71) Pisarz i chłopcy Pewien amerykański pisarz miał zwyczaj pracować w gabinecie. W myśl naszych definicji nie jest marchewką pójście z dzieckiem na lody. zupełnie się nie staracie” — powiedział pisarz. Ilekroć spotyka się z drwiną. Osoby. bardzo mi się podobają wasze kocie koncerty. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. A jednak. „To nie był żaden jazgot. którego otwarte okno wychodziło na cichą osiedlową uliczkę. że zdaniem mamy odrabianie lekcji samo dla siebie musi być mało atrakcyjne. kazał im płacić za „przywilej malowania”. Macie tu po dolarze na głowę i przyjdźcie jutro znów pohałasować”. Marchewkij przynosi bowiem skutek odwrotny do oczekiwanego. 1 września 2011 76 chewkija. Pierwsza nagroda to znowu telewizor. Po nich lepiej mi się pracuje. które czytały Przygody Tomka Sawyera Marka Twaina. Jest to metoda ochrony dzieci przed mobbingiem klasy. „Za ćwierć dolara. Gdy mówimy o marchewkiju. „Nie jestem z was zadowolony — powiedział pisarz.

Zacytuję tu ponownie Alfie Kohna [25]: Kary i nagrody mają zawsze i w każdych okolicznościach destruktywny wpływ na człowieka. Zniechęca do podejmowania wysiłku i ryzyka: a) ci. w stosunku do pewnych osób itp. bez względu na ich środowisko pracy czy nauki. Ten sam autor formułuje również następującą konstatację: . d) towarzyszy mu poczucie. co może mieć wpływ na jej otrzymanie. przełożeni najczęściej nie wnikają w przyczyny tych ostatnich. Alfie Kohn przytacza w swojej książce bogatą literaturę naukową z opisami eksperymentów dotyczących stosowania nagród. wypełniłem tym samym moją powinność przełożonego i nadzorcy. 4. e) podwładni nie proszą przełożonych o radę i pomoc. bez kija (jakby to w ogóle było możliwe!). b) sugeruje. może odgrywać pożyteczną rolę. Niszczy stosunki międzyludzkie: a) jest postrzegany jako ograniczający autonomię mechanizm nadzoru (i w rzeczywistości taki właśnie jest). c) pracując dla marchewki. to na pewno nie zaszkodzi. Nie jest prawdą. c) niszczy współpracę. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że jeżeli nie pomoże. wychowywania i kształtowania stosunków międzyludzkich marchewkij nie ma żadnych zalet. a nie samodzielność. że nie mają szans na marchewkę.Andrzej Blikle. g) wyrabia lizusostwo.). że stosowanie wyłącznie marchewki. płeć. Oto one: 1. 1 września 2011 77 Z punktu widzenia zarządzania. Doktryna jakości. Nie jest wreszcie prawdą. 2. odbierają mu bowiem jego naturalną motywację do pozytywnego działania. może być skuteczne. ograniczamy nasze działanie wyłącznie do tego. ma natomiast wiele wad. We wszystkich opisanych przypadkach. trzeba się przypodobać itp. że marchewkij stosowany z umiarem. całkowicie rezygnują z wysiłku. nagrody zawsze stanowiły czynnik silnie demotywujący. w pewnych okolicznościach. 3. że zadanie nie jest warte wykonania z własnej woli. f) wyrabia posłuszeństwo. rasę i wykształcenie badanych. b) eliminuje konieczność racjonalnego działania ze strony przełożonego: jak się coś źle dzieje. że otrzymanie marchewki lub uniknięcie kija zależy głównie od przyczyn pozamerytorycznych: łaska pańska na pstrym koniu jeździ (praca dla wskaźników. nagrody motywują jedynie do starania się o nagrodę. b) podkreśla niepartnerski stosunek między stronami. to użyję kija i sprawę załatwię. Prowadzi do ignorowania przyczyn: a) ponieważ zwykle jest traktowany jako uniwersalny sposób rozwiązywania problemów. którzy uważają. b) popełnienie błędu może zagrozić otrzymaniu marchewki. bez względu na wiek. Nie jest prawdą. a nie sukces w realizacji zadania. Niszczy bezpośrednią motywację wewnętrzną: a) celem ostatecznym staje się marchewka.

Jeszcze jeden przykład takiej „karnej marchewki” to nagroda w formie „wypasionego” wyjazdu na wyścigi F1 w Monte Carlo. nauka nowych . a na sukces pracował cały sztab ludzi. A oto co napisała do mnie jedna z czytelniczek o własnych doświadczeniach dotyczących marchewki. Niestety nie można zmusić do tego. to dlaczego stosuje się je tak często? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Zresztą każdy z nas po prostu dobrze wykonywał swoją pracę. Takiej. kolejnym. By była ona dla niego źródłem nie tylko oferowanych przez pracodawcę korzyści materialnych. a kolejne laury i bonusy wręczane mi publicznie na forum firmy przyjmowałam z lekkim zażenowaniem. z wyjątkiem jednego — by cokolwiek polubił. Potem były egzotyczne wycieczki w ramach „Achievers Club” itp. gdy lawinowo odchodzili pracownicy.Andrzej Blikle. co w pracy lidera z zespołem jest najważniejsze — by ktoś polubił swoją pracę i wykonywał ją z wewnętrznej potrzeby. które zaniedbujesz. że za pomocą nagród i kar można prawie każdego zmusić do prawie wszystkiego. również go zdobyć i przejąć na własność. w której znajdę równowagę w każdym z obszarów mojego życia. kolacje w najbardziej wykwintnych restauracjach — wszystko „w gronie zwycięzców z regionu” — czytaj: zostaw na parę dni bliskie osoby. w lokalnym oddziale zdarzały się okresy. zwłaszcza by polubił swoją pracę. Skoro kij i marchewka są tak destruktywne. Marchewka jednak szybko okazała się gorzka: Koledzy odwrócili się ode mnie. aby w trzecim. a co za tym idzie. innej pracy. bo to teraz jest Twoja rodzina. że nagroda jest niepodzielna. jest rynkowym liderem od dawna wdrażającym standardy wysokiej jakości. w ramach którego zapewnione było miejsce w loży tuż nad trasą. TQM był stosowany w tej firmie od wielu lat i koncentrował się głównie na produktach. Za pomocą marchewkija można prawie każdego zmusić do prawie wszystkiego. zmobilizowałam się. Pozwala też na szybkie osiągnięcie prostych celów operacyjnych w myśl zasady. 1 września 2011 78 Ludzie z przewagą motywacji zewnętrznej nad własną są bardziej podatni na uczucia bezsilności i depresji. mieszkanie w najdroższych hotelach. Gorzka marchewka Firma. na które nie mają wpływu. i baw się w gronie korporacyjnych wodzów. usługach i kształtowaniu długotrwałej relacji z klientami. Stosowanie marchewkija jest łatwe. bardziej odpowiedzialne zadanie oraz możliwość zdobywania nowych. mając w świadomości. również owych nagród. Motywująco podziałało na mnie nowe. bowiem mają poczucie uzależnienia ich losu od czynników. Zmieniłam dział i stanowisko. pracując tak intensywnie dla korporacji. Otóż w odniesieniu do zespołów sprzedaży stosowano tam intensywnie marchewkę: konkursy na najlepszego sprzedawcę miesiąca/roku/regionu itp. Właśnie wtedy zaczęłam szukać nowej. Nie powiem. gdy po paru latach pracy z dużymi klientami zaczęłam zbierać żniwo w postaci wielkich kontraktów. w której pracowałam. którym jedynie mogłam gorąco podziękować za zaangażowanie i dobrą współpracę. odmiennych doświadczeń. otrzymywał za nią godziwe wynagrodzenie i te dodatkowe nagrody w sumie przestawały mieć motywujące znaczenie. Mój przypadek dotyczy okresu. na początku „dla sportu” było to mobilizujące: gdy przez dwa miesiące z rzędu zdobyłam tytuł „sprzedawcy miesiąca” i przechodni puchar prezesa. Doktryna jakości. ale też pozostałych trzech rodzajów korzyści oraz drogą realizowania wartości. Choć firma ta jest uważana za jednego z lepszych pracodawców. nie wymaga żadnej wiedzy oraz uwalnia od konieczności analizowania przyczyn. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.

1 września 2011 79 umiejętności. Taki bowiem system funkcjonuje w mojej firmie. Ponieważ premia wynikała bezpośrednio z marży. że kary i nagrody skutecznie i szybko zmieniają zachowanie człowieka. co jest widoczne dla zewnętrznego obserwatora. w okresie przedświątecznym przekraczała ona wysokość wynagrodzenia.2 Postawa a zachowanie Dlaczego tyle firm stosuje agresywne metody premii i prowizji. iż jest tworzony nowy system premiowy jako wypadkowa różnych wskaźników i współczynników. postanowiłem wykorzystać tę przewagę. co w człowieku widzimy na pierwszy rzut oka. To zjawisko opisuje poglądowo rysunek Rysunek 5. a więc to. liczne i nie do końca przemyślane inwestycje. jest jego zachowanie. dla kierownika sprzedaży. na agresję odpowiadamy większą agresją lub staramy się agresora przeku- . to jednak na pewno wykonaliśmy jakiś postęp… 5. Niestety. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. upatrujący w każdym wroga jest agresywny i podejrzliwy. Dziś błędy staram się omawiać wspólnie z ich autorem. a człowiek czuł się niczym w klatce z lwami. Wtedy często stosujemy marchewkij. biura. Za kradzież wsadzamy do więzienia. Doktryna jakości. Ponieważ większość błędów „wychodzi” dopiero w dziale logistyki. prywatnie.Andrzej Blikle. ale w kierunku przeciwnym do oczekiwanego. Jednocześnie wspomniana wysokość premii była argumentem contra w przypadku jakichkolwiek rozmów na temat ewentualnych podwyżek (bo premia). uważający się za lepszego okazuje ludziom pogardę. iż był okres głębokiego kryzysu w firmie ze względu na pracę zespołową. dlaczego rodzice „zachęcają” swoje dzieci do pożądanych zachowań obietnicą nagród lub kar? Otóż dzieje się tak dlatego. aż do takiego poziomu.2-1. Błędy były poruszane na forum. przez co każdy chciał znaleźć winnego. mający zaufanie do ludzi okazuje im swój szacunek. Niestety zmieniają one również postawę. Człowiek nieuczciwy natomiast kradnie i oszukuje. ale nie siebie. Postawa a zachowanie Zachowanie człowieka jest najczęściej wynikiem jego postawy. stale rosnąca wysokość premii. Tym. udowadniając tym samym swoją kompetencję. zrozumieć źródło i pomyśleć nad ich rozwiązaniem. dobry i odważny nie jest agresywny. jeszcze inna dla tzw. Wprawdzie wciąż daleko nam do zgranego zespołu. Jeżeli ono nam nie odpowiada ― staramy się je zmienić. Sprawiło to. I relacja innego czytelnika: Gdy premia spada Chciałbym poruszyć kwestię premii. prawdomówny nie kłamie. inna dla sprzedawcy.2-1. Człowiek uczciwy nie kradnie. przyzwyczaiła pracowników do pokaźnych miesięcznych przychodów. Mówi się. że wysokość premii spadła o 75% i stała się szokiem dla wszystkich. (…) Przyznam szczerze. Rysunek 5. Niestety na początku roku 2008 firma rozpoczęła poważne.

ale też po to. przekupiony agresor da nam na jakiś czas spokój. Jak więc ma sobie radzić nauczyciel z klasą. wychowawca ogłaszał. Uczeń karany za rozmowy przez telefon komórkowy w czasie lekcji lub też nagradzany za powstrzymanie się od takich rozmów. Złodziej. a na to trzeba wpierw wyrobić w uczniach głód wiedzy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. niż uczeń może skonsumować. Ucznia trzeba jedynie zachęcić do korzystania z nich i wskazać mu. nie ukradnie. tak wymuszona zmiana zachowania nie podlega utrwaleniu. jedynym lub najważniejszym źródłem wiedzy.Andrzej Blikle. że ryzyko kary lub utraty nagrody jest zbyt wysokie. że zamiast gimnastyki będzie lekcja historii. I to często przynosi skutek. Amerykański psycholog pracy Alfie Kohn ([25] s. człowiek agresywny w stosunku do silniejszych zachowa się potulnie. to im większa jest nagroda. No bo skoro sama szkoła traktuje lekcje jako karę. ponieważ są narzędziami manipulowania ludźmi. Skorzysta z telefonu przy pierwszej nadarzającej się okazji. staje się atrakcyjne. to w rzeczywistości dwie strony tego samego medalu. że: Premie silnie motywują jedynie do zdobywania premii. który boi się kary. Marchewka i kij są skuteczne w działaniu doraźnym ― zmieniają zachowanie w pożądanym kierunku.50) wyraża to samo inaczej: Kara i nagroda. ale przeciwskuteczne (counterproductive). Doktryna jakości. utrzymanie zmienionego zachowania wymaga nie tylko stałej obecności marchewkija. ponieważ przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Pisze też. co wymuszane marchewką. Ta potrzeba budowania poczucia niezależności jest u nastolatków szczególnie silna. jak to robić. Wyrabianie apetytu na wiedzę to dziś najważniejsze zadanie nauczyciela. ale też dla budowania swojego ego jako człowieka wolnego i niezależnego. że nastąpi jakakolwiek zmiana postawy. Marchewkij jednocześnie zmienia też postawę w kierunku przeciwnym do zmiany zachowania. jak niegdyś. a to za sprawą nas — rodziców i nauczycieli — którzy jakże często manifestujemy swoją przewagę. to otwarcie przyznaje. Madryt wziął się za szkoły W dzienniku „Rzeczpospolita” z 17/18 lutego 2007 znajdujemy następującą informację: „Madryt wziął się za szkoły: …za korzystanie z telefonu komórkowego w klasie grozi dodatkowa porcja lekcji do odrobienia po zajęciach”. Pomysł władz oświatowych Hiszpanii to znakomity przykład realizacji dwóch celów w jednym: podniesiono atrakcyjność korzystania z telefonu i zdezawuowano w oczach ucznia odrabianie lekcji. Niestety. Jak piszą w swojej znakomitej książce Elliot Aronson i Grażyna Wieczorkowska ([2] s. że kary i nagrody nie są po prostu nieskuteczne (nonproductive). . 1 września 2011 80 pić. Jeżeli klasa była niesforna. a to w wyniku zjawiska znieczulania na bodziec opisanego w rozdziale 4. co zabronione pod karą kija. To. że nie jest to zajęcie godne pożądania. To. by udowodnić sobie i innym swoją niezależność. że ma na to ochotę. tym mniejsze prawdopodobieństwo. powstrzyma się od użycia telefonu tylko wtedy.3. W moich szkolnych czasach stosowano podobne metody. Obie wywołują negatywne skutki. Nie jest on już dla ucznia. Skorzysta nie tylko dlatego. kiedy uzna. Będzie rozmawiał przez telefon nie tylko dla osiągnięcia korzyści w postaci zastąpienia nudnej lekcji ciekawą rozmową. Należy uczynić lekcję atrakcyjniejszą od rozmów telefonicznych. Niestety. Dziś tych źródeł jest więcej. ale też jego eskalacji.73): Jeżeli chcemy uzyskać trwałą zmianę w postawach. która w ciągu lekcji zajmuje się rozmowami przez telefon? Droga jest chyba tylko jedna. Jednocześnie jego „apetyt” na owe rozmowy będzie wzrastał. Dalej czytamy. Wręcz przeciwnie. Dużo więcej. staje się niemiłe.

dzieci kinestetyczne. przełożonych. Uczniowie przystępujący do projektu z zasady też nie dysponują wiedzą niezbędną do jego realizacji. co uczniowie już na jej temat wiedzą. Siedzi się na dużych piłkach. gdy policjant jest w pobliżu. A dodatkowo na piłkach można sobie znakomicie poskakać. Jako anegdotę dodam jeszcze. Mają szukać.Andrzej Blikle. do której chodzi jej syn. co uczniowie chcieliby jeszcze wiedzieć. na piłce zawsze siedzi się wyprostowanym. o eksperymentalnej szkole przyszłości działającej w Anglii. których sami doświadczamy. musimy zapomnieć o kijach i marchewkach i zacząć myśleć o motywacjach wewnętrznych. I to jest zadanie domowe. ma to dwie ważne zalety: po pierwsze. Ja też sobie taką kupiłem. Zagrożenie karą może powstrzymać bandytę przed napadem. a więc gotowość do słuchania i wczuwania się w problemy drugiej strony. Dziś można to zrobić inaczej. No i na piłkach siedzą nie tylko w Anglii. W sytuacjach konfrontacyjnych w pierwszym rzędzie musimy ofiarować zaufanie. następnie empatię. i drugiego człowieka. Arkusze są wieszane na ścianach klasy. a więc działania pól elektrostatycznego i elektromagnetycznego. Poszukiwanie rozwiązań jest zawsze znacznie bardziej atrakcyjne od „dodatkowej porcji lekcji po zajęciach”. które nie są w stanie skupić się w bezruchu. Pierwszoklasista z pomocą nauczyciela przeprowadził proste eksperymenty z opiłkami i magnesem. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Jeżeli chcemy zmienić postawę. Doktryna jakości. takich jak np. Po drugie. gdzie kto może. Powstaje lista pytań. Po jakimś czasie okazuje się. z którego przecież „nie wolno odpisywać”! Podczas następnej lekcji wiedza o dżdżownicy zostanie uzupełniona. Co do tego nikt chyba nie ma wątpliwości. Na następną lekcję dzieci mają się postarać znaleźć odpowiedzi. Tradycyjna lekcja biologii zaczyna się od pokazania dżdżownicy i wykładu na temat jej budowy. w charakterze świadka koronnego. wreszcie 34 Gdy mówiłem o tej szkole podczas mojego wykładu w lutym 2011. Uczniowie mówią. i nauczycielom. nauczycieli. jedna ze słuchaczek opowiedziała o szkole. A przecież można zacząć od zadań i pozwolić uczniom pogłowić się nad ich rozwiązaniem. Obiecana nagroda może skłonić tego samego bandytę do współpracy z policją. tj. takie. zwyczajów i znaczenia dla rolnictwa. jaki realizował jej synek. których nie potrafili rozwiązać. ale i w Malborku. . po której następują zadania wskazujące na jej zastosowania. co robi dobrze i uczniom. Mówiono na niej m. Teraz nauczyciel pyta. którą przeszli twórcy teorii. że zbiorowa wiedza klasy na temat dżdżownicy jest całkiem spora. One mogą tylko ― i to jedynie na czas ich stosowania ― zmienić zachowanie za cenę trwałej erozji postawy. np. że w tej szkole uczniowie i nauczyciel nie używają krzeseł. a następnie przygotował prezentację w PowerPoincie (tak!). Z takiego twórczego warsztatu wszyscy z pewnością zapamiętają więcej niż z tradycyjnej lekcji. Oni też zaczynali od zadań. Tam projekty realizuje się już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. które staramy się wzbudzić. zaprojektowanie i skonstruowanie roweru od podstaw. W szkole w ogóle nie ma krzeseł. Dlatego właśnie kije i marchewki nie są dobrym narzędziem w ręku rodziców. a nauczyciel zapisuje to na dużych arkuszach papieru. 1 września 2011 81 Lekcja matematyki zaczyna się najczęściej od wykładu pewnej porcji teorii. Można przejść z uczniami drogę. żeby wszyscy widzieli. tych. W podręczniku też. a zapiski ponownie umieszczone na ścianach. A przez jej zapisanie i powieszenie na ścianach staje się wiedzą każdego ucznia. Jak się okazuje. ale nie tylko. Rola nauczyciela to przede wszystkim wskazywanie źródeł pozyskiwania wiedzy34. Dobrym źródłem może się tu okazać Internet. Tradycyjne przechodzenie z klasy do klasy odbywa się w niej co trzy lata.in. a cała nauczana wiedza jest zdobywana przez uczniów podczas realizowania bardzo konkretnych projektów. We wrześniu 2008 brałem udział w konferencji Edukacyjne Oblężenie Malborka. Ten Internet. którą przedstawił w klasie. Można pokazać tę samą dżdżownicę i zadać pytanie. O uczuciach i emocjach — własnych. mając świadomość jej praktycznego znaczenia. było przygotowanie prezentacji na temat elektryczności statycznej. na piłkach skupiają się doskonale. Żadne z tych działań nie uczyni jednak z bandyty uczciwego człowieka. Pierwszym projektem. co kto wie. Ale oczywiście nie jest to jeszcze wiedza pełna. Zdobywają ją w trakcie projektu. a dopiero później wskazać odpowiednią teorię. Kij i marchewka mogą być skutecznymi narzędziami w doraźnych działaniach policji.

organizują rankingi pracowników. Archetyp przemocy: słabi i silni Na Rysunek 5.3 Słabi i silni ― przeciwnicy W modelu przemocy stosunki pomiędzy przełożonym i podwładnym. Nie musimy się ze wszystkim godzić. Oczywiście to wszystko nie jest łatwe. ucznia do nauki. ale musimy być gotowi do słuchania i rozumienia. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. musimy tę jego uwagę zdobyć ciekawym przedstawieniem tematu. aby nie poczuł się ani urażony. Niegrzeczni piłkarze Dnia 12 stycznia 2009 roku posłyszałem w wiadomościach sportowych. Wszystkie istotne sygnały płyną od silnego do słabe- . radzenia sobie z agresją własną i rozmówcy. np. Doktryna jakości. bo to jest łatwe. że jeden z czołowych bramkarzy reprezentacji został ukarany (!) dodatkową porcją treningów za niewłaściwe zachowanie na boisku i poza nim.3-1 przedstawiono typowe związki. 5. No i mamy tego skutki. absencji. zamiast karać go za brak uwagi. tworzenia się grup interesów i w rezultacie do obniżenia konkurencyjności firmy na rynku. bo uczeń musi poczuć radość z samodzielnego zdobywania potrzebnej mu wiedzy. Najpierw trzeba pokazać problem i zachęcić do jego rozwiązania. ani lekceważony. wolimy stosować kij i marchewkę. prowizyjne i bonusowe.Andrzej Blikle. jakie powstają w układzie pomiędzy silnym i słabym. Musimy wiedzieć coś na temat asertywnych wypowiedzi. motywowania pracowników odwołujące się właśnie do tej zasady i przyjmujące w związku z tym najgorsze z możliwych rozwiązań ― kij i marchewkę. nauczycielem i uczniem czy też rodzicem i dzieckiem kształtują się wedlug zasady „słabszy słucha silnego”. którym w intencji jego zwolenników ma zapobiegać: braku motywacji do pracy. a więc także porozumienie oraz działanie słabszego z własnej wewnętrznej motywacji. Jak widać. Przynosi psychologiczne koszty. Ten styl nieuchronnie prowadzi do pojawienia się wszystkich zjawisk. Musimy umieć powiedzieć drugiemu człowiekowi o naszych oczekiwaniach co do jego postawy. dopiero później wskazać narzędzia. cynizmu. Nie od razu się udaje. Rysunek 5. ani manipulowany. Te związki to relacje podległości. Gdy chcemy kogoś do czegoś zachęcić. lizusostwa. 1 września 2011 82 pozytywną komunikację. konkursy na najlepszego sprzedawcę itp. braku lojalności względem firmy. i to powiedzieć tak. nasi trenerzy myślą podobnie jak oświatowcy w Hiszpanii. faworyzmu.3-1. Realizując ten program. rozwiązywania konfliktów. firmy budują złożone systemy premiowe. A ponieważ nikt nas nigdy tego wszystkiego nie uczył. Niestety nadal wiele firm szkoleniowych oferuje kursy tzw. Wszelkie działanie narzucone zawsze jest bowiem niechciane i wewnętrznie odrzucane. zachowywania się w sytuacjach konfrontacyjnych. Ta zasada z góry wyklucza partnerski stosunek pomiędzy stronami.

że standard obsługi klienta nie zawsze był taki jak trzeba.) ze sklepami w całym kraju. udawali klientów i sprawdzali przestrzeganie procedur w salonach sprzedaży. Dużo jeżdżę po kraju i w placówkach dowiedziałam się. Akceptując listę płac. Wyszkoleni ankieterzy jeździli po Polsce. Otóż zaczęli realizować projekt — bez naszej (zarządu) wiedzy — który nazwałabym zarządzaniem strachem. klepaniem towaru. Sporządzany na koniec miesiąca raport zawierał informacje o stopniu realizacji tego poziomu przez poszczególnych sprzedawców. i kierownicy zaczęli pracować ze swoimi grupami. System istnieje do dziś. co robią nasi kierownicy. Ocena inspektorów nie może . który zorganizowano w Warszawie kilka lat temu: Studium dotyczy próby motywowania średniej kadry kierowniczej w naszej firmie handlowej (sprzedającej ubrania. grupy handlowców. postawić na jakiś czas w sklepach trenerów demonstrujących sprzedawcom właściwe techniki pracy. na pierwszym miejscu stawiając posłuszeństwo. W tym układzie akcentuje się obowiązki słabego względem silnego. którzy byli karani. że poziomu obsługi klienta nie wzrastał. którzy w danym miesiącu będą mieli pomniejszoną premię z powodu słabych wyników wynikających z raportu „tajemniczego klienta”. Aktywność sprzedawców została nieco uśpiona.Andrzej Blikle. a na poziomie firmy — związki zawodowe. kosztami pracy itd. którzy mieli dobre wyniki przed poprawkami do projektu i byli aktywni – nadal osiągają satysfakcjonujące rezultaty. w której skład weszli dwaj nasi najlepsi dyrektorzy sklepów oraz szkoleniowcy z działów: HR i operacyjnego. pod warunkiem że w danym miesiącu uzyska określone wskaźniki związane z realizacją planu sprzedaży. Wskutek dużej presji ze strony szefa operacyjnego – bezpośrednio nadzorującego pracę kierowników sklepów – postanowiono wdrożyć system szczególnego premiowania dla tej grupy osób. Powinni oni na bieżąco oceniać pracę sprzedawców — „to robisz dobrze. Słaby jest więc uczony posłuszeństwa. wszystkich pracowników danej placówki. Mieliśmy do rozwiązania problem związany z przezwyciężaniem ogromnego strachu sprzedawców przy podawaniu wyników raportów miesięcznych. nie są do końca przekonani. obuwie itd. udzielenie pomocy kierownikom działów w szkoleniu podwładnych związanym z obsługą klienta. podległości. silny — sposobów jego wymuszania. która chce poprawić pracę sprzedawców? Po pierwsze powinna przeprowadzić spotkania ze sprzedawcami w celu identyfikacji ich wiedzy w zakresie aktywnej obsługi klienta. Doktryna jakości. jaki był strach w skali całej naszej sieci sprzedaży. a także barier utrudniających im ich pracę. Co ciekawe. badany metodą „tajemniczego klienta”. W przeciwną stronę płyną jedynie pytania o pozwolenie. metkowaniem itd. a to mógłbyś jeszcze poprawić tak a tak”. modyfikujące ten program: odstąpienie od karania sprzedawców za słabe wyniki. Ale bezwzględnym wymogiem był odpowiedni poziom obsługi nabywców produktów. bezpośrednia rozmowa z pracownikiem sprowadzała się do tego. niedopuszczenie do obniżenia poziomu obsługi klienta poprzez redukcję kosztów funkcjonowania sklepu (a zarazem zoptymalizowanie tych wydatków) i premiowanie wyróżniających się pracowników. Każda z nich mogła otrzymać dodatkową premię. Tajemniczy klient Oto relacja jednego z uczestników kongresu KADRY. następnie zorganizować szkolenie i zamiast wysyłać tajnych inspektorów. Po stronie słabego pojawia się poczucie niższości. Natomiast ci. zauważyłam. Można sobie wyobrazić. Co zatem powinna zrobić firma. Okazało się. kosmetyki. przewieszaniem. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. właśnie przez ten system. Odgórnie uczony posłuszeństwa oddolnie i wewnętrznie rozwija mechanizmy przeciwstawiania się dominacji. Na poziomie rodziny i szkoły pojawia się zbuntowana młodzież. Nie chcieliśmy – utrzymując motywację kierowników – wycofać się z projektu i postanowiliśmy podjąć działania naprawcze. Szczegółowa analiza ankiet wykazała. Powołałam więc specjalną grupę. aby mógł być spełniony. albo zostanie w pewnej części pozbawiony premii. zależności i w rezultacie potrzeba kontestacji. W jednym przypadku dyrektor wywiesiła nawet w pomieszczeniu socjalnym listę tych sprzedawców. nagradzanie najlepszych z nich. 1 września 2011 83 go. czyli dokładaniem wyrobów. którzy nie uzyskiwali zadowalających rezultatów przy zastosowaniu metody „tajemniczego klienta”. ale później było ich już kilkunastu. jak powinien być. że wśród blisko ośmiuset naszych sprzedawców w Polsce. Mianowicie ci sprzedawcy. kilku ma co miesiąc pomniejszaną premię od obrotu. lecz efekt – jeszcze nie taki. że albo będzie on spełniał określone procedury. że niektóre z tych osób po prostu unikały klientów i obawiając się słabej oceny przez „tajemniczego klienta”. że ponownie nie będzie wobec nich przeprowadzana jakaś niepożądana akcja. Cele były jasne: umotywowanie kadry menedżerskiej do osiągania wskaźników zgodnych z założeniami w całej firmie. zajmowały się tzw. Szczera. moja analiza raportów wskazywała.

4. I zapewne tak jest rok w rok. Rachunki pomiędzy firmą a pracownikiem są wyrównane. gdyż tylko partnerstwo zapewnia aktywny udział pracowników w budowaniu pozycji i konkurencyjności firmy. nie wiedząc nic o jego zaletach i ograniczeniach? Ogólnie rzecz ujmując. za resztę jest odpowiedzialna organizacja pracy (por.5). ani w szkole. Dzieje się tak. Na przykład po dziesięciu latach nauki matematyki w szkole wiele osób ma świadomość swojej niewielkiej wiedzy w tym zakresie. to bez wątpienia musimy też uznać. W takiej sytuacji. I to jest właśnie nasza szansa! 5. To zadanie nie jest jednak wcale proste. Jak można więc uzależniać wynagrodzenie od czegoś. 5. a to dla podjęcia decyzji o dalszych fazach szkolenia. w tej i w każdej innej sytuacji kierownictwo firmy wszystkich szczebli — od zarządu po kierowników sklepów — powinno dbać o wytworzenie partnerskich stosunków w zespołach. której najczęściej nie uczono nas ani w domu. że 20% osób „zgarnia” 80% całej puli premiowej. że pozostałe 80% jest silnie zdemotywowanych. Nie oznacza to jednak wcale. Jeżeli komuś płacimy mniej. dostarczanie do sklepu nowego asortymentu bez odpowiedniego przeszkolenia sprzedawców w tym zakresie.11). jeżeli uznamy. 5. Jak sprzedawca może skutecznie rekomendować klientowi nowy kosmetyk lub nowy sprzęt kuchenny. że 20% sprzedawców jest silnie „zmotywowanych” prowizjami.5 Premia a Prawo Pareto Prawo Pareto (rozdział 13. wiedzy. że nie możemy się nauczyć. że bardzo często 20% przyczyn wywołuje 80% skutków.6). rozdział 2. jest ono bardzo trudne. Barierą może być np. Doktryna jakości. aby zrealizować swoją menedżerską powinność. W tym zakresie większość z nas reprezentuje — nie z własnej zresztą winy — najniższy z możliwych poziom wiedzy: „nie wiem. Tylko najwyżej 15% problemów związanych z jakością i wydajnością można przypisać pracownikom. to ci lepsi dostają na głowę średnio po 4000 zł. że nie wiemy. Nie chcemy gorszej pracy nawet za niższą płacę. Niezależnie od działań szkoleniowych należałoby też realizować postulaty sprzedawców związane ze wskazanymi przez nich barierami w ich pracy. ale też mniej zarabiam i nic komuś do tego. że nie wiem”. W podejmowaniu tych decyzji mają brać udział kierownicy sklepów po zasięgnięciu opinii swoich podopiecznych. W przypadku zespołu sprzedawców oznacza to. a pula roczna wynosi 100000 zł. W przypadku problemów wystarczy zabrać premię. Mogłyby one powiedzieć o sobie: „wiem. 1 września 2011 84 jednak w żaden sposób wpływać na wynagrodzenie pracowników. No bo jeżeli mamy 100 sprzedawców. Premie uwalniają przełożonych od analizowania przyczyn. to tym samym zgadzamy się na taki stan rzeczy. Funkcjonuje dźwignia premiowa (patrz rozdział 5.Andrzej Blikle. 3. Natomiast w zakresie budowania stosunków w zespole. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. wymaga bowiem wiedzy i umiejętności w zakresie budowania stosunków międzyludzkich. Dyrekcja powinna otrzymywać jedynie zbiorcze raporty o stanie wiedzy i umiejętności zespołu sprzedawców.7. że nie wiem”. co jest domeną psychologii społecznej. Gorzej pracuję. na co pracownik nie ma wpływu? 2.6 i 5. bo jak wynika z prawa .1) orzeka. Szczerze mówiąc. W grze o wskaźniki pracownik najczęściej może bez trudu ograć firmę (patrz rozdział 5. Funkcjonuje prawo Pareto (patrz rozdział 5. bo pracuje gorzej.4 Premia za wydajność Zdaniem Edwardsa Deminga uzależnienie wynagrodzenia od jakkolwiek rozumianej jakości i wydajności pracy jest najpoważniejszym hamulcem zachodniej gospodarki. ponieważ: 1. ani na uczelni. 6. nie wiemy nawet tego. a ci gorsi po 250 zł.

ani jego firma nie mają wpływu: ustój polityczno-ekonomiczny państwa. ale mam swoje kontakty). koniecznej do otrzymania premii rocznej.Andrzej Blikle. ale od wpływu .6 Dźwignia premiowa Jak być może pamiętamy z lekcji fizyki. że niektóre firmy już się zorientowały. 35 Gdy w grudniu 2010 opowiadałem o dopychu na jednym z moich wykładów. Tylko przyjmijcie naszą fakturę w grudniu.. Jest ona stosowana przez działy handlu i polega na ofiarowaniu klientom korzystnych warunków płatności za dostawę w zamian za to. znacznie większy. dostępna technologia. że zgodzą się przyjąć w grudniu dużą fakturę dostawy. Wszak o tym prawa fizyki nie stanowią. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Wtedy poza zasięgiem pracownika pozostają jedynie czynniki zewnętrzne. Dotyczy to wszystkich towarów. dźwignia to pręt sztywny podparty w jednym punkcie. Jeden kierownik manipuluje za pomocą tej dźwigni licznym zespołem. No 35 bo premia liczy się od wystawionych faktur.6-1. kto pracował w handlu hurtowym (ja nie pracowałem. Jego wyjaśnienie jest tymczasem proste dla każdego. a nie tylko sezonowych. jeżeli może swój warsztat usprawniać. na które ani on. Dopych Brałem kiedyś udział w seminarium ekonomicznym poświęconym polskiej gospodarce po roku 2000. to siła na dłuższym może okazać się za słaba. w których pracownik nie ma wpływu na organizację swojej pracy i swojego warsztatu pracy. przepisy prawa. Ilustrują to niżej opisane historyjki. Doktryna jakości. Za to zjawisko odpowiedzialny jest tzw. Dopych to metoda wirtualnego osiągania wysokiej sprzedaży pod koniec roku. I tak się też dzieje dość często w przypadku dźwigni premiowej. 1 września 2011 85 Deminga (rozdział 2. Oczywiście to prawo stosuje się do sytuacji. jakie temu pracownikowi zapewnia firma. słuchacze powiedzieli mi. móc podnosić duże ciężary zawieszone na ramieniu krótszym. a w 85% od warunków. Skoro jednak raz zainstalujemy dźwignię. 5. Jeżeli ma taki wpływ. jakość pracy pracownika zależy w 15% od jego wysiłku i pomysłowości. dopiero się okaże. W styczniu. w lutym. że co roku w grudniu sprzedaż wszystkich towarów gwałtownie rośnie. Grono ekonomistów zastanawiało się nad tym niewytłumaczalnym zjawiskiem. Jeżeli na krótszym ramieniu przyłożymy dostatecznie dużą siłę. to taki wpływ jest znacznie. a nie od gotówki w kasie . i premię wypłacają nie od faktur. a kierownictwo w sposób twórczy i stały korzysta z jego wiedzy.11). Zapłacicie. Dźwignia premiowa to takie urządzenie. klimat. w czym rzecz. Dwóch profesorów ekonomii referowało wynik swoich badań.. by przykładając niewielką siłę na ramieniu dłuższym. to kto kim będzie manipulował. położenie geograficzne itp. z których wynikało. Rysunek 5. dopych. Zwykle pręt podpiera się bliżej jednego krańca dźwigni. Dźwignia premiowa Obrazowo przedstawia to Rysunek 5.6-1. które kierownikowi zespołu pozwala w pojedynkę manipulować zespołem. kiedy będzie Wam najwygodniej. a w styczniu spada.

To dla nich jedyna szansa. ani procesy sądowe. Sprzedawcy: Uuuuuu!! Sprzedaż: Spada Dnia 1 czerwca (Już wiadomo. . Nie płacimy i koniec. znacznie subtelniejszą metodę manipulowania dyrekcją za pomocą dźwigni premiowej zastosowali niemieccy dealerzy amerykańskich samochodów. ma jednak pewną wadę. W tym roku premię od sprzedaży ograniczamy do 5%. którzy muszą chcieć kupić”. Firma tego nie rozgłasza. 1 września 2011 86 Dopych jest bardzo skuteczną metodą zapewniania sobie premii rocznej. Inną. sam rozumiesz dlaczego. aby do końca roku nie płacić za żadne faktury. bo stary już mi się trochę znudził. Lepsi sprzedawcy: Iiiiiiiiiiiiiiiiii!! Gorsi sprzedawcy: Pracują. Sprzedaż: Bez zmian. Sprzedaż: Lekko wzrasta. że jego można zwolnić. które sprzedaje za 20%): Zabierają się do pracy. Tylko tak zapewnimy sobie premię roczną przyznawaną przez radę nadzorczą. W jego relacji co roku powtarzała się ta sama gra pomiędzy dyrektorem niemieckiego oddziału a jego sprzedawcami: Dnia 2 stycznia (słaba koniunktura na rynku. Co mi proponujesz? To ja wtedy mówię: oczywiście. taki jak ten. „Wszystko pięknie ― zapytałem mojego przyjaciela ― ale jak to możliwe. Nie płacimy żadnych faktur W grudniu 2008 do polskiego oddziału dużej międzynarodowej korporacji centrala wysłała polecenie. ale gotówki do kasy. a później po wypłacie premii wystawia się fakturę korygującą i zwraca pieniądze klientowi”. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. następca zawsze się znajdzie. bez względu na konsekwencje. mamy nowe modele.Andrzej Blikle. to wylecicie. że 1 sierpnia „stary” jedzie do Detroit spowiadać się w centrali. jest kryzys. Nie liczą się ani kary umowne. ale one mają problem z hamulcami. Sprzedaż: Gwałtownie rośnie. Co innego zwolnić wszystkich sprzedawców. w Niemczech Zachodnich szefem zespołu sprzedawców pewnej amerykańskiej marki samochodowej. I wtedy ktoś podniósł rękę: „Już znaleźli — gotówka wpływa do kasy. trzeba ograniczać koszty) Dyrektor: Musimy ciąć koszty. Jeżeli natomiast klient nie chce kupować ― bo np. Lepsi sprzedawcy (20%. Dyrektor jakoś zapomniał. jak umieją. Na przykład. to będzie miał kłopoty). Doktryna jakości. ani utrata wiarygodności. dzwoni w lutym Hans i mówi: cześć Helmut. to wyleci). Temu służy technika »trzymania nagrzanego klienta«. Dyrektor: No to niech będzie 7%. Dealerzy samochodów Jeden z moich bliskich przyjaciół był w latach 80. ale nie więcej niż 1000 $ na głowę.— We wrześniu klienci muszą być na zawołanie. Oczywiście ― odparł mój przyjaciel. Dnia 15 sierpnia (W centrali powiedzieli staremu ― mamy tam swoje kontakty ― że jak nie zwiększy sprzedaży. Aby dała się zastosować. klient musi w ogóle chcieć kupić. Powiedziałem wtedy: „chłopcy pewnie i na to znajdą sposób”. chciałbym kupić sobie nowy model. ale i tak to tylko 20% sprzedaży. Jak pokaże taką sprzedaż. ale czują się głupio. który zaczął się w roku 2008 ― możemy zastosować inną metodę. Dyrektor (stosuje tę samą regułę do sprzedawców): Jak nie zwiększycie sprzedaży. że do tej pory pracowali za 7%. żeby ci lepsi naraz zaczęli sprzedawać? Przecież liczą się jeszcze klienci. Dnia 15 września (Z punktu widzenia dyrektora sprawy zaczynają wyglądać bardzo źle) Dyrektor: Macie 15% bez górnego limitu! Lepsi sprzedawcy: Aaaaaaaaaaaa! (zabierają się do pracy) Gorsi sprzedawcy: Nadal pracują. które sprzedaje za 80%): Eeeeeeeeeee! Gorsi sprzedawcy (80%.

ale prawdę mówiąc dla mnie to nawet lepiej. Uratuję moją prowizję”. to wpadam w niższą prowizję. Więc dziś chciałbym sprzedaż jedenaście. Kolejny przykład to historia kupca w hipermarkecie. A na to kupiec: a podnoś pan. Wtedy okazało się. ale pracownik hipermarketu odpowiedzialny za kupowanie towarów od dostawców. że jest leniwy i nieuczciwy). Mieli oni prowizję od indywidualnie osiągniętej sprzedaży. Tej drugiej części kupiec nie widzi i. ale dyrekcja doszła do wniosku. że im kto więcej sprzedaje.Andrzej Blikle. a te pozostałe zaraz na początku nowego roku”. bo mają ten region gorszy. jaki dostawca udziela danej sieci. choć mogłoby ich być znacznie więcej: Broker ubezpieczeniowy Kiedyś postanowiłem kupić polisy ubezpieczeniowe na życie dla piętnastu moich pracowników. rzecz jasna. który wyraźnie wyróżniał się wysoką sprzedażą. stosuje się zabieg zwany upustem retrospektywnym. Zażądał więc dodatkowych 5% rabatu. że tak to wyszło. 1 września 2011 87 takiemu staremu klientowi jak ty muszę to powiedzieć. Zaczęto go więc dyskretnie obserwować. To nie jest możliwe — powiedział mój przedstawiciel — żeby dać taki rabat. Tak rzeczywiście było kiedyś. Blikle”. a inni znacznie mniej. Firma oszukuje kupca Dla firmy prowizja kupca jest oczywiście kosztem. więc wprowadziła zasadę. a ponieważ do końca roku zostały jedynie trzy tygodnie (był początek grudnia). tym ma mniejszą stopę prowizji. Jak się okazuje. Doktryna jakości. Rabat liczony jest od ceny cennikowej stosowanej do małych odbiorców. bo mają lepszy region sprzedaży. tylko od rabatu. ale my mamy wynagrodzenie prowizyjne”. Zaprosiłem więc znajomego brokera i zaproponowałem kupno polis. Zdarzają się też sytuacje odwrotne. mnie nie interesuje cena. który rozmawiał z moim przedstawicielem. że w ogóle rezygnuję z zakupu polis. ale sprzedaż całego sklepu od tego nie ro- . Kupiec. a ktoś tam ma premię za zmniejszenie kosztów handlowych. „No to od piętnastu polis będzie większa prowizja niż od jedenastu?” „A właśnie że nie. nie zabrakło. I jeszcze dwa przykłady. ale — rzecz jasna — nie od wartości zakupów. Taki kupiec też ma wynagrodzenie prowizyjne (bo jego dyrekcja oczywiście uważa. że na fakturze będzie widoczna jedynie część upustu. W jednym z nich dyrekcja zauważyła sprzedawcę. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. z którym spotkał się mój przedstawiciel sprzedający surowe mrożone ciasto francuskie ze znakiem „A. Kupiec w hipermarkecie Kupiec w hipermarkecie to nie robiący zakupy klient. No i oczywiście zadzwonię. Po wysłuchaniu tej historii powiedziałem. tylko rabat. że ten sprzedawca ustawia się blisko wejścia do sklepu i przechwytuje klientów wyglądających na zamożnych. otrzymał od swojej dyrekcji dodatkowe zadanie: od każdego dostawcy musi uzyskać rabat lepszy niż do tej pory i na dodatek lepszy niż daje konkurencja. bo wylecę z pracy. Tylko błagam nie powtórz tego nikomu. w których firma oszukuje kupca. Resztę pozostawia kolegom. że niektórzy z nas sprzedają bardzo dużo. Firma umawia się z dostawcą. nie chciał jednak zdradzić sekretu swojego sukcesu. Pozostała część upustu jest później fakturowana przez centralę kupca. Aby więc zmniejszyć ten koszt. Oczywiście sprzedawca osiągał swoje cele premiowe. W każdym sklepie pracowało kilku sprzedawców. nie dostaje od niej prowizji. Sprzedawca okularów Do tej sytuacji doszło w sieciowej firmie sprzedającej okulary w sklepach z dostępem klienta do półek z oprawkami. Jeżeli ja sprzedam panu piętnaście polis. nie zdążę już tej obniżki wyrównać. „Dlaczego? — zdziwiłem się. nie tylko kupiec może oszukiwać firmę. Tę część widzi kupiec i otrzymuje od niej prowizję. musielibyśmy podnieść cenę. Broker nieco się stropił i powiedział: „Mam do pana serdeczną prośbę: na początek sprzedałbym panu jedenaście”.— Zabrakło panu?” „No nie. jak tylko hamulce zostaną poprawione”. I w odpowiedzi usłyszałem: „Przykro mi.

rozdział 4. Inna bardzo pouczająca historia pochodzi od Emmanuela Gobillot (por. zanim Charlotte udała się do siebie. „to byłoby nieuczciwe” itp. bowiem część klientów z pewnością poczuła się urażona arogancją sprzedawcy. codzienne szczotkowanie włosów i mycie zębów Charlotte dostanie 10 pensów. że będzie dostawała pieniądze na własne wydatki. Niechciany klient będzie lekceważony. ale na takiego wygląda. W powyższym przykładzie sprzedawca działa w pierwszym rzędzie na niekorzyść swoich kolegów. Wnioski. Wszyscy w domu zawsze skrupulatnie wykorzystują każdą nadarzającą się okazję. którą myśmy mu zaproponowali. a także sposób myślenia kategoriami wymiany korzyści nieodmiennie prowadzący do pytania „czy mi się to opłaca” (por. o ile oni zarabiają mniej.Andrzej Blikle. aby tego. W tym stanie rzeczy nie oczekujmy. mogła na tym ucierpieć. że tego. powinien też pamiętać. czego bez przymusu nie chcieliby robić. za grzeczne odnoszenie się do brata (obowiązkowy cel perspektywiczny) zarobi 10 pensów itd. Minęło piętnaście minut. to przymus nie byłby potrzebny. co w prostej linii prowadzi do poważnego naruszenia renomy firmy. nie robię z własnej woli. aby ludzie robili to. stawia się w pozycji silnego (rozdział 5. Bo przecież gdyby chcieli.1. Pewnej soboty (wieczorem w przeddzień wypłaty) przypomniałem córce. Jednakże trudno oczekiwać. po czym starannie opracowaliśmy system środków zachęcających.63). Motywy godnościowe w rodzaju „tak się nie godzi”. że powinna zacząć dostawać kieszonkowe. Otworzyłem drzwi do jej pokoju i stwierdziłem. Za odrabianie lekcji — 40 pensów (oczywiście można polemizować. Narzuca tym samym słabemu pewną grę. On zarabia o tyle więcej. Ilustracje takich sytuacji zostały opisane w przykładach o młodych narciarzach i o walce z mobbingiem w szkole w rozdziale 5. Wystarczyłoby umożliwić im działanie zgodne z ich wolą i potrzebą. że piętnaście minut ciszy w pokoju dziecka nigdy nie wróży nic dobrego. Za samodzielne. Oto czego nauczył się on od swojej kilkuletniej córeczki: Interesowna Charlotte Kilka miesięcy temu Charlotte stwierdziła. jakie nasuwają się z przytoczonych powyżej przykładów. Doktryna jakości. co robię. i to. by naszą córkę nauczyć czegoś nowego w życiu. Co więcej. . a więc działali z motywacji wewnętrznej. Za sprzątanie pokoju otrzyma 10 pensów. [17] s. po jakimś czasie oczekuję motywacji zewnętrznej i być może też tracę uczucie radości z danego działania. 1 września 2011 88 sła. można sformułować w postaci następującego twierdzenia: Prawo dźwigni premiowej Dźwignia premiowa zainstalowana przez silnych jest często wykorzystywana przeciwko nim. nie zauważyli pozostali sprzedawcy. rozdział 4. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.1). jeżeli na nie zapracuje. w której wygraną jest premia. Każde z rodziców wie. Liczy się wygrana. Tak dzieje się jedynie na początku. co zauważyło kierownictwo.3). który być może nie jest gorszy. Poszła na górę. Moja córka leżała na łóżku i malowała paznokcie ulubionym lakierem Barbie. że służy ona jedynie temu. który chce powodować zachowaniami słabego za pomocą premii.2). a z jej pokoju nie dochodziły żadne odgłosy. dlaczego utrzymanie higieny zębów ma być tańsze od edukacji). odchodzą na dalszy plan. że panuje w nim taki sam bałagan jak i przedtem. Wtedy zaczyna się konkurencja o lepszego klienta prowadzona kosztem klienta. Kto odwołuje się do przemocy. W wyniku wspólnej dyskusji z jej udziałem ustaliliśmy. to nawet jeżeli początkowo kierowałem się motywacją wewnętrzną. Zaniepokojony postanowiłem sprawdzić postęp prac. aby pracownik myślał o interesie firmy. że powinna posprzątać pokój. Przymus w postaci kija lub marchewki kojarzy się więc zawsze z utratą suwerenności i poczuciem. On będzie grał w grę. A jeżeli robię coś pod przymusem. będzie znakomitym argumentem do społecznego uzgadniania niegodziwości (por. Kto ustanawia premiowe zasady wynagradzania. że my ją zaproponowaliśmy.

że prawdziwa jest również przyczynowość odwrotna: im silniej odczuwana radość z realizowania wartości przy wykonywaniu zadania. byłby on osiągnięty z nawiązką — oto targowałem się z własną córką. że byłaby gotowa poskarżyć się na mnie przedstawicielowi swojego związku zawodowego! (…) Charlotte w przyszłości nie będzie chciała wykonać żadnego zadania. jeżeli nie znajdzie się ono na liście objętej programem wynagrodzeń. co znaczy wartość pieniędzy.Andrzej Blikle. bo taka ekspertyza byłaby bardzo krótka. nie napiszą tego. Możemy więc sformułować następujące prawo reakcji na wartość: Prawo reakcji na wartość Bodźce odwołujące się do wartości tłumią potrzebę osiągania korzyści. 1 września 2011 89 Podczas konfrontacji starałem się zachować spokój i tylko zapytałem: „Kiedy masz zamiar posprzątać pokój?”. co powinienem wiedzieć o problemach ze środkami zachęcającymi. Zacząłem nawet nabierać przekonania. że biegli sądowi często piszą nieprawdziwe opinie oparte na niewystarczających danych. M.1. „Wiesz tato. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. uważam. Doktryna jakości. 64): Prawo reakcji na premię Bodźce ekonomiczne przyczyniają się do zniszczenia poczucia obowiązku moralnego i społecznego. Na gruncie bogatszego aparatu pojęciowego i nowszej wiedzy (por. Działający w czarnej Afryce lekarze bez granic zapewne z radością powitają przeniesienie ich z cieknących namiotów do wygodnych pawilonów. którą nazwiemy prawem reakcji na premię (por. Obowiązki moralne i społeczne to oczywiście nic innego jak wartości opisane w rozdziale 4. tym słabszą rolę motywacyjną odgrywają bodźce odwołujące się do korzyści. Kosewski [27]) możemy prawo reakcji na premię znacznie uogólnić i wzmocnić: Prawo reakcji na korzyść Bodźce odwołujące się do korzyści tłumią potrzebę realizowania wartości. [17]. A oto ilustracja tej tezy: Biegli sądowi Mówił mi pewien znany warszawski adwokat karnista. s. Jeżeli celem miało być nauczenie Charlotte. a bodźce ekonomiczne to korzyści rzeczowe również opisane w tym rozdziale. że za 10 pensów nie warto się wysilać!”. . a oni są płaceni od wiersza. Okazuje się. Swoje wnioski z tego i wielu innych przykładów Gobillot podsumowuje w postaci. Jej odpowiedź zawierała kwintesencję tego. jednakże dla ich zaangażowania w realizowaną misję będzie to miało stosunkowo niewielkie znaczenie. Gdy dane nie wystarczają do oceny wydarzenia.

Premie są wypłacane co miesiąc (szybkie motywowanie). Przed prywatyzacją pracownicy otrzymywali jedynie zaliczki. W pierwszym rzędzie inwestycje w nowe linie technologiczne i budynki na poziomie około 100 mln dolarów. Moje opowiadanie nie jest jednak zmyślone. 5. w zależności od wyników firmy. i rozdzielany przez zarząd. 3) nagrodzić najlepszych ― premię dostają jedynie najlepsi. miała poważnie zdekapitalizowany majątek trwały (maszyny i budynki) i silnie zdemotywowaną załogę. W sferze „miękkiej” niezbędne jest wprowadzenie nowoczesnych mechanizmów motywacyjnych dla załogi. Koniec z socjalistyczną zasadą „czy się stoi. O przyznaniu premii decydują bezpośredni przełożeni. Ustalono fundusz premiowy na poziomie do 30% funduszu wynagrodzenia podstawowego. Oczywiście nazwy firm i nazwiska osób zostały zmienione. że metody stosowane przez bezpośrednich przełożonych przy przyznawaniu premii sprowadzają się do wyboru jednej spośród czterech tradycyjnych opcji (tzw. żebyś wiedział. 1 września 2011 90 5. które miałem okazję obserwować osobiście w różnych firmach. że rozdzielam premię według osobistych sympatii. Okazało się. z wyjątkiem kilku najgorszych. W tej sytuacji nowa rada nadzorcza firmy powołała nowy zarząd i postawiła przed nim zadania do wykonania. . Spodziewano się bowiem — i słusznie — znacznych redukcji personelu. co mi się podoba. żeby mnie się podobało. Fundusz premiowy jest wyznaczany co sześć miesięcy przez radę nadzorczą. dwa tysiące się należy”! Po pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania nowych zasad ich ocena nie wypadła najlepiej. Doktryna jakości. opisuje bowiem prawdziwe zdarzenia. osób. w związku z nowymi technologiami trzeba będzie zwolnić (na początek) około 400 najniżej kwalifikowanych pracowników i zatrudnić kilkudziesięciu nowych. a jej wysokość zależy od jakości i wydajności pracy oraz od dyspozycyjności pracownika. niech ci najgorsi będą publicznie napiętnowani. Jest to recepta na spektakularną klęskę. masz pracować tak.2 Motywacja ― pierwsza próba Zgodnie z dość rozpowszechnioną praktyką zarząd przyjął model motywowania za pomocą premii.Andrzej Blikle. Postanowiono też. Poniżej przedstawiam czytelnikowi studium przypadku w postaci relacji z wdrożenia tej metody w fikcyjnej firmie. O premiach dla zarządu decyduje rada nadzorcza. Po prywatyzacji zatrudniała około dwóch tys. 2) proporcjonalnie do płacy podstawowej ― wszyscy rozumieją tę zasadę. Miała także jednak wyrobiony rynek krajowy na pewien produkt masowy i nieco eksportu. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. a ja mam kłopot z głowy. głównie na stanowiska kierownicze. a nie całe pensje. czy się leży. bo firma zatrudnia kilku menedżerów cudzoziemców. Należy też zorganizować kursy języka angielskiego dla wyższego kierownictwa. twój przełożony.7. wysoko kwalifikowanych. Po prywatyzacji panowała apatia wzmagana jeszcze lękiem po przeprowadzeniu prywatyzacji. bo nikt mi nie zarzuci. że co kwartał będzie przeprowadzana ocena skuteczności przyjętego modelu motywacyjnego. Po drugie. 4) ukarać najgorszych ― premię dostają wszyscy proporcjonalnie do wynagrodzenia. a twoja głowa w tym. złotej czwórki): 1) sprawiedliwie ― sprawiedliwość to ja. 5. w skrócie MBO.1 Stan wyjściowy Bohaterem naszej opowieści jest prywatna firma „Jutrznia SA” powstała w procesie sprywatyzowania firmy działającej uprzednio przez wiele lat w PRL.7.7 Zarządzanie przez cele ― pułapka specjalna Niekiedy firmy hołdujące metodzie kija i marchewki wprowadzają jako mechanizm motywowania modnie i nowocześnie z angielska brzmiącą metodę management by objectives. reszta jest sama sobie winna. Kondycja firmy nie była jednak dobra.

7. ale jest (na razie) jedynym fachowcem obsługującym pewien typ urządzeń i konkurencja może chcieć go podkupić. dokonanie koniecznych korekt. jeśli kierownik wie. że problem nie został potraktowany poważnie. Jak by to wyglądało. że premie są w firmie rozdzielane niesprawiedliwie. ale też optymalizować swoje działanie pod kątem maksymalizowania premii. Należy podkreślić. Oczywiście temu pracownikowi trzeba dać premię. Najważniejsze jednak. to przynajmniej eliminuje na przyszłość zarzut. Jak zwykle w takich przypadkach uznano. Ich przełożeni bronili się co prawda. Zdecydowano. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. co trzeba. że i tak nikt nigdy nie będzie w stanie wszystkim dogodzić (i oczywiście mieli w tym przypadku rację). szkolenia. Etap 4: ocena systemu po pierwszym kwartale stosowania. że system funkcjonuje nie do końca zgodnie z oczekiwaniami. szwankował przepływ informacji. ale też kierownictwa wszystkich szczebli z zarządem włącznie. . Realizacje zadań miały wiele opóźnień. Programowa oferta firmy „W&B Polska” dla „Jutrznia SA” była następująca: Etap 0: seminarium dla zarządu. 1 września 2011 91 Ujawniły się też sytuacje nieprzewidziane w systemie. Oferta została przyjęta. W szczególności wprowadzenie systemu premiowego nie doprowadziło do podniesienia jakości wykonywanej pracy. Etap 1: ocena potrzeb firmy.Andrzej Blikle. czy też proporcjonalnie do płacy zasadniczej. rozkłada pracę w zespole). Etap 3: wdrożenie systemu do poziomu średniego szczebla kierowniczego. że wynajęcie dużej i drogiej firmy. że był świetnym pracownikiem (nawet dostał premię!). zarząd przyznał jednak. mającą oddziały w 70 krajach świata. to nie może dostać wysokiej premii. Na drugim biegunie znalazł się przykład podwładnego. że te wszystkie problemy dotyczyły nie tylko pracowników szeregowych. Wybór padł na dużą firmę doradczą „Wilson & Brandt Polska”. a został wyrzucony. że opinie pracowników na temat nowego modelu wynagradzania były jednoznacznie negatywne. 5. Z jednej strony.7. który co prawda pracuje fatalnie. pracownicy nie zawsze zajmowali się tym. Na każdym stanowisku wysokość premii będzie zależała od realizacji najważniejszych celów (priorytetów) związanych z tym stanowiskiem. Etap 2: wypracowanie wraz z zarządem systemu motywacji. gdyby ten człowiek po zwolnieniu udał się do sądu pracy wykazując. jeżeli nawet nie gwarantuje sukcesu (któż to może zagwarantować?!). System zakładał też dynamiczne sterowanie celami. Doktryna jakości. Nie będą one ustalone raz na zawsze. że jeden z jego podwładnych ma być zwolniony (ma trudny charakter.3 Potrzebny konsultant Po takiej ocenie wdrożonego modelu rada nadzorcza spółki „Jutrznia SA” postanowiła zatrudnić zewnętrznego konsultanta do spraw zarządzania kadrami specjalizującego się we wdrażaniu systemów motywacyjnych. Jeszcze trzeba byłoby go do pracy przywrócić. że konsultant wprowadzi w firmie metodę zarządzania przez cele ― MBO. Powszechnie uważano.4 MBO w „Jutrzni SA” Podstawowe założenia nowego systemu bezwzględnie zrywały z autorytarną oceną pracy przez przełożonych: koniec z premiowaniem „na oko”. Zasady premiowania mają być jasne i oparte na wskaźnikach liczbowych. by nie pomyślał o odejściu. według uznania. aby każdy nie tylko mógł sobie wyliczyć wysokość spodziewanej premii. 5. mimo że dobrze pracował.

1 września 2011 92 ale zmieniane w sposób kroczący ― nowe cele po zrealizowaniu poprzednich. ‘sprytny’.1. Przełożony miał wyliczać i przyznawać premię. prezesa zarządu ocenia prezes rady nadzorczej. a więc procentowy maksymalny udział tegoż celu w premii. suma wag powinna wynosić 100% oznacza stopień realizacji i. sri p q Tabela 5. dla niektórych jednakże celów dopuszcza się dwupoziomową skalę skokową ― 0% lub 100% jako jedyne możliwe wartości oznacza maksymalną premię. Przed ich ustaleniem i przydzieleniem cele należy uzgodnić z zainteresowanym. Podsumowując te założenia. że została zastosowana w kontekście MBO w niczym nie umniejsza jej zalet jako takich.Andrzej Blikle. podobnie jak premia dla załogi. co nazwano zasadą one level up. ten współczynnik jest wyliczany dla całej firmy. co podwładny zrealizował. Aby spełnić warunek. Zgodnie z zasadą one level up. jak praca ocenianego wpływa na relacje z przełożonymi. oraz że ocena pracy podwładnego pozostanie w gestii jego bezpośredniego przełożonego. gdyż w okresie miesiąca trudno ocenić realizację celów. Jako hasło mające dopingować załogę do dobrej pracy wybrano slogan historycznie związany z firmą Motorola i stworzoną przez nią tzw. dyrektorów pionów oceniają właściwi dla nich członkowie zarządu itd. że dla każdego pracownika jego premia będzie wyliczana według następującego wzoru: premia = (w1sr1 +.?? (jeszcze nie został napisany) . + wnsrn) p q gdzie: wi oznacza procentową wagę (stopień istotności) i-tego celu. ‘mądry’.7-1. 37 O tej metodzie piszę w Rozdz. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. podwładnymi i współpracownikami. biorąc pod uwagę zarówno to. Doktryna jakości. że wysokość premii nie może zależeć od czyjejkolwiek arbitralnej oceny. przyjęto. jak i to. cele powinny spełniać zasadę SMART36 opisaną w rozdziale 2.tego celu.14. Fakt. członków zarządu ocenia prezes zarządu. przyjęto skalę realizacji od 0% do 150% dla umożliwienia odnotowania przekroczeń. „metodą sześć sigma”37: „Zrób to dobrze za pierwszym razem”. Metoda SMART jest dobrą metodą. że premie będą wypłacane raz na kwartał. Miał też uwzględnić... Parametry służące do wyliczania premii Na pierwszy kwartał funkcjonowania systemu MBO rada nadzorcza wprowadziła dla całej firmy następujące cele wraz z przypisanymi im wagami: Cel Wzrost zysku brutto o 5 mln zł Spadek kapitału obrotowego o 10 mln zł Sprzedaż nowych produktów 7 mln zł Waga 30% 20% 15% 36 Z ang. Ustalono też. w jaki sposób osiągnął postawione mu cele. jaką może osiągnąć dany pracownik oznacza współczynnik określający procentową ocenę osiągnięcia celów przez firmę. Liczba celów wyznaczonych dla jednej osoby powinna się zawierać w przedziale między 3 a 7.

5% (proporcjonalnie do wyniku) 5. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.7. członka zarządu. jak oceniane) 4. Zapewnienie dostawy pary technicznej (nie określono. Doktryna jakości. Od zarządu bowiem rozpoczęto wprowadzanie systemu MBO. Wagi przypisane zadaniom globalnym firmy Stopień realizacji każdego z celów firmy był wyliczany proporcjonalnie do osiągniętego wyniku.1. Obniżka kosztów o 7.2. Sprzedaż spółki B4 do 15 listopada br.5 / 5 = 50% w1 sr1 = 30% x 50% = 15% Całej firmie z tytułu wzrostu zysku należałoby się więc 15% jej premii maksymalnej. Cele dyrektora Kowalskiego . Działania restrukturyzacyjne: 1. Opanowanie języka angielskiego (według oceny lektora) Razem Waga 50% 10% 25% 10% 5% 100% Tabela 5. to premia dla załogi nie zostałaby przyznana w ogóle. Zapewnienie spokoju społecznego (skala 0% lub 100%) 6. 2. Opóźnienie o każdy miesiąc powoduje obniżenie stopnia realizacji o 10 punktów procentowych 3. No bo jak przyznawać premię. W przypadku stuprocentowej realizacji wszystkich celów firmy współczynnik q osiąga oczywiście maksymalną wartość 100%: q = 30% x 100% + 20% x 100% + 15% x 100% + 35% x 100% = 100% Przyjęto jednakże. Sprzedaż spółki A1 do 11 czerwca br. Na przykład jeżeli wzrost zysku brutto wyniósł 2.Andrzej Blikle. 1.7-3.7-2. 5. jeżeli zadania nie zostały wykonane nawet w połowie.5 Pierwsze wyzwanie dla dyrektora Kowalskiego W dalszej części studium naszego przypadku prześledzimy losy jednego z dyrektorów. Nazwijmy naszego bohatera Janem Kowalskim. 1 września 2011 93 Wzrost sprzedaży o 30 mln zł Razem 35% 100% Tabela 5. W arkuszu MBO stworzonym dla dyrektora Kowalskiego przez prezesa zarządu i zatwierdzonym przez radę nadzorczą znalazły się następujące cele i wagi: Cel 1.5 mln zł. to stopień realizacji tego celu oraz odpowiadający mu składnik premii wyniosłyby: sr1 = 2. że jeżeli współczynnik q wypadłby poniżej 50%.

że choć dyrektor Kowalski realizuje wyznaczone mu cele zgodnie z arkuszem MBO. ani wynegocjowanie korzystnych cen przyszłych usług nie miały mieć wpływu na jego premię. że: Całkowicie uwalnia pracownika — i to nie tylko w kategoriach dyscyplinarnych. Zgodnie z regułami gry dyrektor Kowalski uznał restrukturyzację za najwyższy priorytet (do 50% premii). O te marne 5% nie warto specjalnie walczyć. Było to o tyle zaskakujące. Uniknięcie strajków i innych niepokojów firma uważa za istotne przy wprowadzanych zmianach. że nie da się w sposób mierzalny (M ze SMART) określić. 5. bo jak mierzyć poziom spokoju społecznego? On albo jest.7. że sprzedawane spółki miały nadal świadczyć firmie te same usługi co dotychczas. Za naukę angielskiego postanowił zabrać się pod koniec kwartału. a wobec braku konkurencji w regionie uzyskiwały pozycję monopolisty. Wyobraźmy sobie więc. I choć redukcja zatrudnienia spowoduje dalsze protesty. to przyniesie mu premię za zmniejszanie kosztów. jak będzie oceniane w procentach ― a zmniejszenie kosztów jest. ale też godnościowych — od myślenia o interesie firmy. Mam do zrealizowania pięć zadań. możliwość ― należy podkreślić ― ograniczona co do wyboru kierunku interesem firmy. że za restrukturyzację i obniżkę kosztów 75% premii ma zapewnione. bo zapewnienie dostaw pary nie jest premiowane wysoko ― na dodatek nie wiadomo. u niego wiążą się z obniżką kosztów. a więc jemu się to opłaca. Zauważył też.6 Drugie wyzwanie dla dyrektora Kowalskiego Po niedługim czasie prezes zarządu zorientował się. bo strajkujący nie otrzymują wynagrodzenia. Metoda MBO ma bowiem to do siebie. to nie ma premii za spokój. bo na początku kwartału był dwugodzinny strajk. jak byłaby oceniana jakość zawartych transakcji z punktu widzenia interesu firmy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. a o resztę niech się martwią inni. jedną z głównych zalet systemu MBO jest możliwość optymalizowania przez pracownika swojego działania dla osiągnięcia jak najwyższej premii. To nie ja wymyśliłem tę grę. że zmniejszenie dostawy pary technicznej o 30% spowoduje obniżkę kosztów o 5%. Doktryna jakości. Twórcy arkusza MBO dla dyrektora uznali jednak. tym bardziej że wcześniej zdarzały się już protesty. a w ramach tego priorytetu ― terminowość wykonania zadania. bo gra idzie o znacznie większą stawkę. W ten sposób wpadli w pierwszą pułapkę MBO polegającą na tym. że ani przekazanie zasobów do wydzielanych spółek.Andrzej Blikle. albo go nie ma. 1 września 2011 94 W przypadku spokoju społecznego przyjęto skalę skokową. Wobec powyższego dyrektor Kowalski stwierdził.1. jak wygląda optymalna strategia działania dyrektora Kowalskiego z jego punktu widzenia. że: W bardzo wielu sytuacjach nie daje się w żaden sensowny sposób z góry zadać parametrów. Zwróćmy uwagę. a nie interesu firmy. że dyrektor Kowalski optymalizował strategię z punktu widzenia swojego interesu. jakie miałby być przez pracownika osiągnięte. Od razu też zorientował się. Jan Kowalski wyliczył sobie również. gdy już skończy wydzielanie spółek. A jak nie ma spokoju. O przełączaniu się ludzi z myślenia w kategoriach godnościowych na odnoszące się do korzyści pisaliśmy w rozdziale 4. że premii za spokój społeczny i tak nie dostanie. Jak powiedzieliśmy wcześniej. Mimo że strajki na jego wydziale powodują straty na innych wydziałach. to jednak ich realizacja nie jest zgodna z interesem .

czy korzyści przeważają straty. i to bez względu na koszty. 1 września 2011 95 firmy. 2. W przypadku drugiego zadania nie jest do przewidzenia. a niekorzystne w długiej. a więc odbierana przez beneficjenta premii jako niemerytoryczna. za jego realizację nie należy się więc żadna premia. Zapewnienie spokoju społecznego (skala ciągła od 0% do 100%) 6. że wprowadzone zmiany oznaczają rezygnację z pierwszych trzech kryteriów zasady SMART: 1. nawet jeśli ich straty nie będą bezpośrednio wynikały z braku pary (co zawsze trudno udowodnić). Stopień wykonania zadania można ponadto obniżyć nawet do 0%. Sprzedaż spółki A1 do 11 czerwca br. że pewne parametry transakcji okażą się dla firmy korzystne. Postanowił więc przedefiniować cele i zmienić wagi.1. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Nowy arkusz dla dyrektora Kowalskiego wyglądał następująco: Cel 1. gdy sprzedaż spółek okaże się niekorzystna dla firmy. W pierwszym rzędzie postanowił zapewnić dostawy pary technologicznej. (15%) 1. Poza sytuacjami ekstremalnymi zawsze będzie tak.5% (proporcjonalnie do wyniku) 5. o ile w procentach należy pomniejszyć premię z tytułu niekorzystnej restrukturyzacji? 3. inne na odwrót. Opanowanie języka angielskiego (według oceny lektora) Razem Waga 40% 0% 25% 30% 5% 100% Tabela 5. że te obciążą go odpowiedzialnością. Nie określono przecież. Opóźnienie o każdy miesiąc powoduje obniżenie stopnia realizacji o 10 punktów procentowych. Oczywiście wraz ze zmianą arkusza MBO dyrektor Kowalski postanowił zmienić swoją strategię. W przypadku czwartego zadania. który nie został jasno określony. Doktryna jakości. Jedne będą korzystne w krótkiej perspektywie. a więc pozostawiono ją arbitralnej ocenie przełożonego. ale również w przypadku spokoju społecznego i dostawy pary.Andrzej Blikle. (25%) 2. Cele przestają być osiągalne (Achievable). W przypadku pierwszego zadania cóż to za konkret. Gdyby natomiast braki w dostawie pary spowodowały straty w fabryce. Sprzedaż spółki B4 do 15 listopada br. że sprzedaż spółek ma być korzystna dla firmy. Skorygowane cele dyrektora Kowalskiego Zauważmy. na czym ta korzyść ma polegać. Decyzja. a inne nie. Jak np. Działania restrukturyzacyjne: 1. Jakiekolwiek zakłócenia w pracy innych wydziałów mogłyby spowodować. całościowa premia zostanie pomniejszona o te straty. Cele przestają być mierzalne (Mesurable) i to nie tylko w przypadku restrukturyzacji. Cele przestają być konkretne (Specific). będzie więc zawsze arbitralna. też staje się mało konkretne. 4. Zapewnienie dostawy pary technicznej jest bezwzględnym obowiązkiem dyrektora. z pewnością natomiast wielu odpowiedzialnych za straty w swoich wydziałach będzie się starało zrzucić winę na brak pary. A straty w fabryce mogą z łatwością pochłonąć całą premię.7-4. Ry- . którym stratom firmy przypisze się jako przyczynę brak pary. Obniżka kosztów o 7. skoro zapewnienie spokoju społecznego ma być mierzone w procentach. 3. ocenić. bo jak osiągnąć cel.2.

nikt nie chce podjąć decyzji. ale na której firmie szczególnie zależy. ale przyjęto. Doktryna jakości.7. Chwilowo ― prawdopodobnie stan utrzyma się przez rok – spadek sprzedaży i zysków tej spółki sprowadził współczynnik q do wartości 0%. W dyskusji nad efektywnością MBO podkreślono również następujące fakty: 1) kierownicy wysokiego szczebla uprawiają „prywatne gry” zamiast dbać o rozwój firmy. Firma musiała dać bardzo duże premie. 6) rosną koszty zarządzania. Przejął on cały dotychczasowy eksport spółki w Rzeszowie. W tym wypadku nie zostały sformułowane żadne kryteria powodujące uznanie podejmowanych działań za korzystne bądź niekorzystne dla firmy. że pracownicy zamiast dbać o interes firmy. gdyż przyjęte zasady były zbyt sztywne. Na początek można by mu powiedzieć. Szczególny przypadek stanowi w nowej liście celów przedefiniowana restrukturyzacja. aby mogły sprostać wymaganiom rzeczywistości. który występował przed wprowadzeniem MBO ― system nie pozwala dać premii osobie. Ten wzrost sprzedaży spowodował ustalenie się wartości współczynnika q na poziomie 140%. Pojawiły się również dwie całkiem nie przewidziane sytuacje. No i podjąć odpowiednie działania. 1 września 2011 96 zyko związane z celem 2) jest więc ogromne. Trzeba się liczyć z niepokojami społecznymi. która w okresie przebranżowienia musi pracować szczególnie ofiarnie. która w razie powodzenia nie przyniesie punktów premiowych. Jedyną drogą staje się więc zapewnienie sobie przychylności osoby oceniającej. 5) brak determinacji do podejmowania decyzji związanych z rosnącą konkurencyjnością rynku ad hoc. Trzeba się przyjrzeć. Druga sytuacja również była związana z nowym oddziałem. Górną granicę współczynnika ograniczono do 120%. Pierwsza sytuacja była związana z otwarciem oddziału w Rosji. dla zapewnienia spokoju społecznego postanowił wstrzymać zwolnienia i podniósł wynagrodzenia. Ze względu na parę i spokój społeczny sprawa obniżki kosztów przestaje być tak decydująca dla przyszłej premii. W wyniku dokonanej oceny zarząd „Jutrzni SA” uznał za konieczne modyfikacje systemu MBO dla całej firmy. 2) rozdzielenie odpowiedzialności jest niejasne.7 Ocena systemu po roku Po roku funkcjonowania nowego systemu zarząd krytycznie ocenił jego walory. dla każdego bowiem ważniejsza jest premia dziś niż rozwój jutro. aby móc nim swobodnie manipulować. A to oznacza brak premii dla załogi. Po drugie. że Malinowski prowadzi prywatne rozmowy przez służbowy telefon. która nie pracuje dobrze. Powrócił też problem. może natomiast obniżyć premię w przypadku niepowodzenia. Uznano. 4) występują trudności w uzgadnianiu działań według ustalonej wizji rozwoju. co wywołuje spory kompetencyjne i powstawanie „obszarów niczyich”. co spowodowało wzrost sprzedaży o 15% z jednoczesnym ponadproporcjonalnym wzrostem kosztów rozruchu tego oddziału i ponadproporcjonalnym wzrostem zatrudnienia (przejęcie istniejącego bankruta z gwarancją zatrudnienia dla jego pracowników przez 18 miesięcy). 5. . mając relatywnie mniej pieniędzy na wynagrodzenia. w sytuacji takiej jak z oddziałem w Rosji. trudno o podejmowanie prawidłowych decyzji. co spowodowało konieczność jej przebranżowienia. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. „grają” o największą premię. 7) w pogoni za zwiększeniem sprzedaży i zmniejszeniem kosztów wszyscy zapomnieli o konieczności rozwoju nowych produktów. Przede wszystkim postanowiono uelastycznić współczynnik q (stopień osiągnięcia celów przez firmę jako całość). kogo lubi i za co lubi.Andrzej Blikle. 3) proces decyzyjny jest nieefektywny ― skoro cele stają się coraz mniej jasne. że w uzasadnionych przypadkach rada nadzorcza może wartość współczynnika „ręcznie” obniżyć ― np. co szef lubi.

niż eliminując tę metodę w całości: 1. których nie da się wyeliminować inaczej. MBO jest grą nierównych szans ― firma manipuluje kilkoma lewarkami. jak coraz bardziej sprytne i wymyślne stają się stawiane cele i metody wynagradzania. Premia każdego pracownika zależy od kilku parametrów firmy. Takie pytanie w każdej firmie wywołałoby zapewne konsternację. jak potraficie. W takiej grze firma zawsze przegra (zob. do starania się o premie. czują się do tego zmuszeni! 2. i to nie dlatego. 1 września 2011 97 Prezes rady nadzorczej otrzymał też fundusz nagród specjalnych przyznawanych poza systemem. że będziecie pracować najlepiej. Jeżeli nie „zmotywujemy” was premią. Przypuśćmy. że premie bardzo silnie motywują. ale jedynie do starania się o premie (rozdział 5. O nagrody z tej puli będą też mogli występować kierownicy niższych szczebli. a o ich przyznaniu będzie decydować kapituła ds. Po raz kolejny tzw. 3. 5. że „Jutrznia SA” zatrudnia nową firmę doradczą ― powiedzmy „TQM Polska” której zadaniem ma być zaproponowanie innego systemu motywacyjnego dla pracowników. od których premia nie zależy.. Pracownicy czują się uwolnieni od perspektywicznego myślenia o interesie firmy na rzecz myślenia o interesie własnym. rozdział 5. jaką przechodzi każda firma wprowadzająca metodę MBO. co jest dla firmy najważniejsze. Potwierdzała się też obserwacja Alfie Kohna. co jest dla firmy najważniejsze. firma coraz boleśniej odczuwa związane z tą metodą problemy.7.11) 4. będziecie się lenić i pracować byle jak. Co więcej. Doktryna jakości. Pracownicy otrzymują od firmy silnie demotywujący sygnał: nie możemy wam po prostu zawierzyć.  odpowiedzialni ― będą dbali o prawidłową realizację wytyczonych zadań taktycznych przez zarząd. Inaczej nigdy byśmy ich do rady nadzorczej nie powołali! . książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Taki sygnał wzmacnia determinację myślenia o interesie własnym.7.Andrzej Blikle. że źle dobiera cele i algorytmy liczenia premii.. Firma zaczyna od zadania właścicielom spółki następującego pytania: „Skoro wprowadziliście system MBO dla zarządu. nagród specjalnych. Premie dla rady nadzorczej to chyba byłoby niestosowne! Przecież członkowie rady nadzorczej są:  kompetentni ― to właśnie oni mają wiedzieć. to dlaczego nie wprowadziliście go również dla rady nadzorczej?”. ale dlatego że w samej istocie MBO leżą następujące zjawiska. pracownik kilkudziesięcioma. życie wymuszało powrót do ręcznego sterowania premiami.1).7. że metodę MBO stosuje źle. System MBO to system kija i marchewki ze wszystkimi wcześniej już opisanymi wadami tego systemu. 5. Premie bardzo silnie motywują.8 Czy można było uniknąć tych problemów? Opisana historia spółki „Jutrznia SA” to typowa droga. których wartość zawsze można optymalizować kosztem tych kilkudziesięciu. 2 w rozdziale 5. Bez względu na to. wytyczą kierunki jej rozwoju. w sytuacjach takich jak w Rzeszowie.7.  uczciwi ― powiedzą nam. np.9 Premia dla rady nadzorczej Dobrym komentarzem do pkt.8 może być następująca hipotetyczna dyskusja.

postąpilibyście z nimi tak jak i z radą nadzorczą. Sprzedaż udało się zrealizować po Nowym Roku. Jeżeli więc nie ufamy ludziom. a więc utrudniłaby osiągnięcie premii w następnym roku. To również prowadzi do gry niemożliwej do wygrania dla firmy. że dla zarządu wprowadziliście MBO.7. dobrą cenę ― rezygnując z jakości i pośpiechu. . powiada „TQM Polska”. Doktryna jakości. W naszym przykładzie aż jedną trzecią parametrów objęto systemem MBO. nieuczciwych i nieodpowiedzialnych. aby przenieść zakup na rok następny. 1 września 2011 98 Skoro tak. oraz krótki czas wykonania ― nie troszcząc się ani o jakość. Przecież gdyby było inaczej. ani o cenę. jeżeli tylko możemy zmieniać większość pozostałych. Nikt nie ma chyba wątpliwości. Taką sytuację ilustruje poniższy przykład. celów sprzedażowych i wiązanie ich z premią. że stosunkowo łatwo można osiągnąć wysoką jakość. Powód tego pozornie tylko dziwnego zachowania był bardzo prosty: wysoka wartość sprzedaży w danym roku spowodowałaby podniesienie celu sprzedażowego przyszły na rok. Rysunek 5. godząc się. wyobraźmy sobie uproszczoną sytuację.7-1. W typowym systemie MBO stawiamy pracownikowi zadanie zoptymalizowania trzech do pięciu parametrów.Andrzej Blikle. to tym bardziej nie proponujmy im MBO. w której wykonanie jakiegoś produktu jest oceniane na trzech osiach współrzędnych. Dział sprzedaży tej firmy manipulował klientem w ten sposób. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. By zilustrować tę zasadę.10 Nierówne szanse w grze Są oczywiście menedżerowie. nie dbając o cenę i czas. to należy niezwłocznie zmienić cały zarząd. jak na Rysunek 5. że tzw.7-1. Skoro tak. My w tej grze nie mamy żadnych szans. Teoria ta uczy. A jeżeli się z tym nie zgadzacie. a i tak pracownik zawsze będzie mógł zrealizować swój cel premiowy kosztem interesu firmy. to niech wezmą pod uwagę argument z zakresu teorii sterowania złożonymi systemami. MBO: w tej grze firma jest bez szans Szczególnym przypadkiem zarządzania przez cele jest ustanawianie dla sprzedawców tzw. aby dowolnie manipulował kilkudziesięcioma pozostałymi. to zacznijcie go traktować tak samo jak radę nadzorczą. bo jego członków uznaliście za niekompetentnych. że w systemach o wielu parametrach stosunkowo łatwo jest zoptymalizować kilka wybranych parametrów systemu. obok nas są „koledzy”. ludzi („ludzie” to ci poniżej nas. aby nie podnieść celu sprzedażowego na kolejny kwartał. bo nas z pewnością ograją. To w ręce takich ludzi oddaliście więc cały majątek i całą przyszłość firmy? Jeżeli tak rzeczywiście sądzicie. którzy uważają. a powyżej „szefowie”) należy zawsze traktować z odpowiednią dozą nieufności. po czym postanowiono przez pierwszy kwartał sprzedawać jak najmniej. Cel sprzedażowy Do pewnej firmy zgłosił się pod koniec roku klient pragnący dokonać bardzo dużego zakupu. to stąd wprost wynika. czyli poważnie! 5.

vol. że poczucie sprawiedliwości nie jest kompetencją społeczną. Pracownicy od razu otrzymują komunikat. s.Andrzej Blikle. Kiedy pracujemy w firmach. Dlatego część jego działań (np. „Nature”. obniżając wyniki innych wydziałów. . Nie należy tylko wiązać realizacji tych celów z nagrodą. Po przeczytaniu tego zestawienia widzimy od razu. jesteśmy zorientowani na wynik i za ten wynik jesteśmy wynagradzani. Zarząd „Jutrzni SA” od początku zmian po prywatyzacji wybrał złą drogę. Monkeys reject unequal pay. Gläsera. Tu następuje weryfikacja pozioma ― cele określone przez zarząd konfrontowane są z oczekiwaniami klientów (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz możliwościami dostawców. W początkowym okresie zmian w „Jutrzni SA” przyjęto uznaniowy sposób przyznawania premii. że nie należy stawiać sprzedawcom celów sprzedażowych? Oczywiście. Doktryna jakości.7-5 porównaniem MBO z metodą zarządzania kompleksową jakością (TQM). Poniżej opublikowana tam opinia Helmuta V. Rosji. Niemczech i Hiszpanii. Pierwszym błędem było wprowadzenie systemu premiowego.7. W TQM zarząd ustala cele strategiczne i przekazuje je do poszczególnych wydziałów. MBO nie jest w stanie sprostać wymaganiom. Na koniec każdego odcinka zamieszczano opinie praktyków i teoretyków związane z tą historią. Najnowsze badania na zwierzętach dowodzą. że problemy „Jutrzni” z dyrektorem Kowalskim (i prawdopodobnie z pozostałymi pracownikami) związane są zarówno z zastosowaniem systemu premiowego. Dodatkowo w „Jutrzni” nastąpiło powiązanie obu tych metod w jedną ― z jednej strony antymotywacyjną. „Zarządzanie przez motywowanie” powoduje pominięcie punktu „orientacja na wynik firmy”. August 2003. Aby wyraźniej ukazać niebezpieczeństwa tkwiące w zarządzaniu poprzez cele. 38 Źródło: Sarah F. jakie dziś przed firmami stawia rynek. de Waal.M. ale o dodatkowe wynagrodzenie. 18. 297 i nast. co przypomina naciskanie gazu „do dechy” w zdezelowanym samochodzie. że nie chodzi o wynik. Jeżeli zadaniem dla zarządu miało być wprowadzanie nowych metod zarządzania i nowoczesnych mechanizmów motywacyjnych. warto zilustrować je przedstawionym przez Edwardsa Deminga w Tabela 5. ale oznacza wręcz klęskę zarządzania. z drugiej ― wspierającą ręczny (kiedyś mówiliśmy „socjalistyczny”) styl zarządzania. WNIOSEK Sugerowałbym „Jutrzni SA” wprowadzenie prawdziwych zmian w zarządzaniu. Anachronizm MBO Nowoczesne zarządzanie polega na podejściu procesowym. jak i nienowoczesnego systemu zarządzania (MBO). Również zarządzanie poprzez cele trudno uznać za metodę nowoczesną. a nie kosmetycznych ulepszeń. powinien od razu przesiąść się do samolotu. Wydziały określają także swoje własne potrzeby związane z realizacją celów. że nie. oszczędności jego wydziału) szkodziła firmie. którą można kształ38 tować – mamy je zapisane w genach . 1 września 2011 99 Czy z tego przykładu wynika. Anachronizm premiowania Motywowanie za pomocą premii nie tylko nie jest nowoczesną metodą zarządzania.11 Opinia niezależnego eksperta Historia spółki „Jutrznia SA” była przedstawiona w odcinkach w czasopiśmie „Personel”. który i tak już szybciej nie pojedzie. Po wprowadzeniu premii przestał być istotny wynik firmy ― ważna była możliwość uzyskania premii. czyli zmian drugiego rzędu. czyli zarządzanie wg standardów TQM. Jeśli ktoś musi szybko odbyć daleką podróż. Frans B. pionowy model kierowania. trenera i konsultanta dużych międzynarodowych firm w Polsce. co w efekcie budziło u pracowników poczucie niesprawiedliwości. Zarządzanie poprzez cele (MBO) jest metodą utrwalającą anachroniczny. 5. Nie znam systemu premiowego. A to oznacza frustrację i spadek motywacji. W MBO cele są kaskadowane hierarchicznie w dół. Następuje komunikacja z dołu do góry. Zarząd „Jutrzni SA” wybrał zmiany pierwszego rzędu. Ten mechanizm najpełniej ujawnił się w opisanym przypadku dyrektora Jana Kowalskiego. Patologiczny jest też sam mechanizm premii. Zarząd formułuje ostateczne cele znając życzenia klientów i uwarunkowania realizacji tych celów. a porusza się wolnym autem. Trzeba się w końcu zdecydować na kupno nowego samochodu. który byłby sprawiedliwy. zdumiewać może wybór tak anachronicznej metody. 425. w których nie „zarządza się poprzez motywowanie”. Brosnan. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.

że nie. Jak więc należy je przeprowadzić? Pierwszą rzeczą jest określenie misji i wizji firmy. Doktryna jakości. 2.Andrzej Blikle. Znana była już Demingowi (zob. który wyznacza cele i rozlicza wyniki. który tak porównuje ją z TQM: MBO Podejście jest nastawione na wyniki. Eliminuj zarządzanie przez liczby i cele numeryczne. zarząd przystępuje do określenia wytycznych działania na najbliższy. analizuje się przyczyny i szuka dróg ulepszeń. Dobór metody ustala sam zainteresowany.13: Eliminuj normy produktywności na poziomie produkcji. Po ustaleniu misji i wizji.7-5. Bez celów firma jest jak okręt bez busoli. TQM zmierza do optymalizacji działania całej firmy. życzliwość wobec ludzi i użyteczność społeczna. Cele są uzgadniane pomiędzy przełożonym i podwładnym ― nie są ujawniane wszystkim innym pracownikom. których należy usatysfakcjonować. Wizja może ukazywać firmę za 10 lat jako europejskiego lidera w swojej dziedzinie z przedstawicielstwami we wszystkich stolicach Unii Europejskiej. aby nie uniemożliwiało też korekt kursu niezbędnych przy każdej nawigacji. na przyszły rok: . książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. a wizja — obraz firmy w bliższej i dalszej przyszłości. aby stawianie celów nie eliminowało myślenia i odpowiedzialności. TQM Podejście uwzględnia wyniki i metody ich osiągania. 1 września 2011 100 5. Cele są konieczne dla realizacji strategii firmy.7. Ważne jest nie tylko „ile”. Jeśli wyniki różnią się od zakładanych. np. Zastąp je przywództwem. W centrum uwagi są wewnętrzni i zewnętrzni klienci. rzetelność wobec klienta. Ocena służy do znajdywania zasłużonych dla sukcesu oraz winnych niedociągnięć i nagradzania pierwszych.12 MBO w oczach Edwardsa Deminga Metoda MBO nie jest nowa. Tabela 5. W centrum uwagi jest przełożony. jak np. Cele wyznaczane poszczególnym pracownikom są jawne i powszechnie udostępniane. okres. Zastąp je przywództwem. ale i „w jaki sposób”. nie uwzględnia jednak sposobu ich uzyskania. Uznanie osiągnięcia za sukces zależy od adekwatności metod użytych do osiągnięcia celów. Osiągnięcie numerycznych celów (SMART) jest głównym miernikiem oceny sukcesów. a karania drugich. W TQM nie szuka się winnych i zasłużonych. Każdy odpowiada jedynie za własne wyniki. [5]).8 Zarządzanie przez cele a cele w zarządzaniu Czy wobec krytyki zarządzania przez cele należy odejść od wszelkiego stawiania celów firmom i zespołom? Oczywiście. MBO może prowadzić do optymalizacji podrzędnych procesów. Misję mogą określać takie wartości. Porównanie MBO i TQM przez Edwardsa Deminga W tym kontekście warto też przypomnieć pkt 11 z 14 zasad Edwardsa Deminga omawianych w Rozdz. Eliminuj zarządzanie przez cele (MBO). jakie firma chce chronić. Na pierwszym miejscu stawia się ulepszenie całego procesu ― często poza granicami własnej funkcji. 5. Zwykle misja określa wartości. Rzecz jednak w tym. co jest najczęściej funkcją właścicieli lub udziałowców.

4). mamy szansę ją usunąć. Na przykład rozwój naszych nowych produktów A i B. nie są przestrzegane procedury. w które chcemy dotrzeć. prom zatonął. do których dążymy. a nie miejsca. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jeżeli spełniają dobrze znaną zasadę SMART (patrz rozdział 5. firma poniosła stratę. Droga wybrana przez zespół podczas wielodniowej warsztatowej dyskusji będzie w przyszłości przez ten zespół broniona i realizowana z zupełnie innym nastawieniem niż droga narzucona przez kierownictwo. ani też zadań operacyjnych z premiami za ich wykonanie. A jednak sąd uniewinnił oskarżonego. No i oczywiście nie wiążemy ani celów taktycznych. Odpowiedzialny za bramę marynarz zeznał w śledztwie. 5. Spał na służbie. bo pracował już 36 godzin bez przerwy i miał pracować przez dalszych 12. Najlepiej. że brama . W pozostałych ― „winny” jest system. możemy jedynie go ukarać. Dalsze pytania sądu dotyczyły dwóch aspektów: Czy na mostku kapitańskim wiedziano.Andrzej Blikle. Okazało się. Doktryna jakości. gdyż nie zamknięto bramy. Gdybyśmy to uczynili. 1 września 2011 101 1) kierunków strategicznych. 3) zadań operacyjnych określających czynności do wykonania realizujące zadania taktyczne. aby realizować misję i wizję firmy. wprowadzenie produktów A i B na rynek niemiecki i francuski.7. Są to rzeczywiście kierunki. dlaczego marynarz spał? Przecież prom odpływał w środku dnia. że sprawca nieszczęścia i jego wina są oczywiste. a więc trwale wyeliminować zjawisko. że decyzje kierownictwa były błędne. Prom wypłynął więc w morze z otwartą bramą. Te powinny być już bardzo konkretne. Każda przeszkoda na drodze narzuconej przez kierownictwo zostanie potraktowana przez pracowników jako dowód. pojawiają się wady w produkcie. 2) celów taktycznych określających cele do osiągnięcia na drodze wyznaczonej przez kierunki strategiczne. że bramy nie zamknął. mając tak ważne zadanie do wykonania! Wydawało się więc. jedynie w co najwyżej 15 przypadkach na 100 przyczyna zjawiska leży po stronie „sprawcy”.7. Pracownicy przestaną się czuć odpowiedzialni za firmę i ograniczą do ślepego wykonania zadań. gdzie leży przyczyna. Zginęło 150 pasażerów i 38 członków załogi. Zadania operacyjne wyznaczają zadania do wykonania.9 Wina czy przyczyna Gdy coś dzieje się źle. Bardzo piękny przykład takiego działania to brazylijska firma Semco opisana w książce Na przekór stereotypom [33]. Miał kilkadziesiąt minut na odpoczynek. i oczywiście nie obudził się na czas. Jak jednak wykazali Deming i Juran (rozdział 2. możemy wpaść w pułapkę MBO opisaną w rozdziale 5. zastanówmy się. Zamiast więc szukać winnego. że spał. Z organizacyjnego punktu widzenia kierunki strategiczne mają charakter najbardziej ogólny. Cele taktyczne określają miejsca.11). okazją do nauki. sędziowie zadali pytanie. gdy samochody wjeżdżały na prom. który wypłynął z belgijskiego portu Zeebrugge. „kto jest za to odpowiedzialny”. jakie wybieramy. np. Gdy znajdziemy przyczynę.10. Każda taka przeszkoda na drodze wytyczonej przez zespół stanie się wyzwaniem. W tym przypadku chodzi nie tylko o możliwie najpełniejsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników — co jest oczywiście bardzo ważne — ale też o zbudowanie w nich autentycznego przekonania. gdyż spał. Jak to możliwe? Po pierwsze. Katastrofa promu morskiego W roku 1987 głośnym echem w europejskich mediach odbiła się katastrofa promu Herald of Free Enterprise. lub też wprost ― „kto jest winien”. tradycyjnie myślący menadżer zadaje pytanie. że wybrane drogi są rzeczywiście ich drogami. a często też impulsem do innowacji. przez którą wjeżdżają nań samochody. Jak ustalono. Te trzy grupy wytycznych nawigacyjnych powinny być tworzone głównie przez ich przyszłych realizatorów. Gdy znajdziemy winnego.

ale warunki zewnętrzne. zmuszając dotychczasowych do ponadwymiarowej pracy. przerwano po tygodniu. Zjawisko opisane w eksperymencie stanfordzkim Zimbardo nazywa efektem Lucyfera. jeżeli nie zostanie powstrzymana. „Kto jest za to odpowiedzialny?”. Na koniec sąd zapytał. Podobnie psychologia kliniczna i psychologia osobowości oraz metody jej pomiaru. gdyż strażnicy rozwinęli niewyobrażalny poziom okrucieństwa wobec więźniów. W tym przeprowadzonym w roku 1971 eksperymencie Zimbardo postanowił zbadać mechanizm kształtowania się postaw więźnia i więziennego strażnika. Czasami osoba chora stanowi produkt końcowy patologii środowiskowej. „Kto się do tego przyczynił?”. by obsłużyć wszystkich amatorów tanich przepraw. 30) pisze: Osoby pochodzące z kultur zorientowanych indywidualistycznie tradycyjnie szukają odpowiedzi w ludzkim wnętrzu ― w patologii lub w bohaterstwie. 1 września 2011 102 była niezamknięta. że nosiciele chorób wywodzą się ze środowiska stwarzającego warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu choroby.Andrzej Blikle. W swojej książce Efekt Lucyfera [41] (s. Doktryna jakości. Współczesna psychiatria zorientowana jest dyspozycyjnie (wyróżnienie moje). wolą unikać dokonywania atrybucji wewnętrznych. medycynę i religię. Większość naszych instytucji przyjmuje taki punkt widzenia. Psychologowie społeczni pytają: „Do jakiego stopnia działania jednostki mogą wynikać z czynników zewnętrznych w stosunku do osoby działającej. W starannie zainscenizowanym eksperymencie ochotników podzielono na dwie grupy: więźniów i strażników. Mimo że doskonale wiedzieli. Odwrotnie twierdzą badacze zdrowia publicznego. gdyż przeprowadzone wcześniej inne badanie pokazało stosunkowo wysoki poziom odporności tego środowiska na pokusę czynienia zła. iż to tylko eksperyment naukowy. Nieco później uczynił to psycholog społeczny Philip Zimbardo. Według tych założeń. Ukryte kamery i mikrofony przez całą dobę rejestrowały zachowania i rozmowy obu grup. Deming i Juran uzasadniali swoją tezę na gruncie badań statystycznych. że armator promu prowadził akcję promocyjną. Na statku nie było instalacji ostrzegającej o niezamkniętej bramie ani też procedury sprawdzania. która. i dlaczego marynarz został zmuszony do 48-godzinnej wachty. jak medyczny model zdrowia do modelu zdrowia publicznego. w zmiennych sytuacyjnych (wyróżnienie moje) oraz procesów środowiskowych specyficznych dla danej sytuacji. ale przy normalnej podróżnej prędkości. Nie zatrudniono jednak dodatkowych pracowników. nie wyjaśniali jednak mechanizmu zjawiska. że główna wina leży po stronie armatora i kapitana promu. będzie przenosić się na innych. W ostatnich czasach spotkaliśmy się z nim w związku z kryzysem finansowym przełomu lat 39 Philip Zimbardo był ekspertem obrony w procesie strażników z Abu Ghraib. Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmiała „nie wiedziano”. czy brama jest zamknięta. dolegliwości lub niesprawności wewnątrz osoby nią dotkniętej. Sąd uznał więc. W odpowiedzi na drugie pytania sąd dowiedział się. „Jakie okoliczności mogły mieć wpływ na dane zachowanie?”. Do eksperymentu zaprosił młodych ochotników wywodzących się w przeważającej mierze spośród studentów i asystentów Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. dążąc do zrozumienia przyczyny niezwykłych zachowań. pozwalała. „Jak wyglądała sytuacja z perspektywy osób w niej działających?”. Podejście dyspozycyjne ma się tak do sytuacyjnego. Zdaniem Zimbardo w obu przypadkach o zachowaniu strażników zadecydowały nie ich predyspozycje charakterologiczne. zaczęli poddawać tych ostatnich wymyślnym torturom. którzy zakładają. Swoją podróż ku zrozumieniu zaczynają od pytania „Kto?”. „Kto jest temu winny?” oraz „Komu należy przypisać zasługi?”. Wybrał ten właśnie uniwersytet. winy. na jaką pozwalała moc maszyny. choroby oraz grzechu należy szukać w osobie winnej. niezależnie od prób poprawy zdrowia jednostki. Tymczasem prom — w pogoni za zyskiem armatora — płynął z maksymalną prędkością (18 węzłów). a więźniowie nie są kryminalistami. Eksperyment. Przy tej prędkości woda musiała się wedrzeć do ładowni. ale często ich kolegami ze studiów. chorej bądź grzesznej. czy konstrukcja promu nie pozwalała na jego bezpieczny rejs z otwartą bramą. W ponad trzydzieści lat później identyczne zachowania rozwinęli żandarmi w wojskowym więzieniu w Abu Ghraib39 podczas wojny w Iraku. włączając prawo. I znów zaskoczenie! Tak. w ramach której wprowadzono dodatkowe rejsy. Preferują rozpoczynanie swoich poszukiwać od zadania pytania „Jak?”: „Jakie warunki mogły przyczynić się do danych reakcji?”. Psychologowie społeczni (do których się zaliczam). który według założeń miał trwać dwa tygodnie. autor słynnego eksperymentu stanfordzkiego. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Medyczny model każe poszukiwać źródła choroby. .

którzy tolerowali łamanie zasad. w którym przyszło im działać. Pracownik innego banku opisuje. Te produkty sprzedawano niczego niepodejrzewającym klientom. funduszy i kredytów to rynkowy standard wymuszany naciskami przełożonych ― mówią pracownicy wielu banków. o których było wiadomo. Że bankowcy wiedzieli o swojej nieuczciwości.. Zarówno w więzieniach. którzy tworzyli fotograficzną dokumentację swoich przestępstw.. takie jak fundusze powiernicze i emerytalne. Jak będzie spłacał już kilka kredytów. A gdy przyszło do rozliczenia. że strażnicy i bankowcy zachowywali się poza pracą równie nieuczciwie? Ogromna większość z nich z pewnością nie. Oburzali się na oszustów i ludzi okrutnych. wśród których były też wielkie instytucje zaufania publicznego. ― Wciskanie klientom kart kredytowych. ale o tym mieliśmy nie mówić.) Premie miesięczne i roczne straciło aż 650 z 4 tys. że nie zostaną spłacone.) został ukarany za naciąganie wyników sprzedaży w nieetyczny sposób. 2. przymykając oko na drogę osiągania tej skuteczności. a brak skuteczności ― karany. rozdział 4. informacje SMS-owe. kredyt w koncie. gdy pękła zmowa milczenia. Niecni bankowcy Pod tym tytułem w „Gazecie Wyborczej” z dnia 9 kwietnia 2009 czytamy: Co siódmy pracownik banku (.Andrzej Blikle. to mieliśmy oddać pieniądze.2). jest wasz! Nie uwolni się od banku przez długie lata ― relacjonuje szkoleniowe instrukcje. W związku z tym przełożeni posługują się kijem i marchewką jako podstawowymi narzędziami „motywowania” swoich podwładnych do pracy. .1 Samosprawdzająca się przepowiednia Jak się przekonaliśmy. naigrawając się z naiwnych klientów. do tego kartę kredytową. Pracownicy działają z motywacji zewnętrznej. nie usiłowali sprzedać sąsiadowi zepsutej kosiarki do trawy.. Jednocześnie skuteczność była wysoko premiowana. nie kradli. Byli ludźmi „na co dzień” uczciwymi. a nie architektów systemu.). którą prowadzili między sobą. np. Także ci.. ― Nie dajcie klientowi uciec. instrumentów pochodnych ― sprzedawanych za bardzo wysokie ceny bezwartościowych produktów. a klient banku musi kupić oferowany mu produkt). gdy wziął już pierwszą pożyczkę. ubezpieczenie. o których pisze Kosewski (por. dokładnie monitorujcie spłatę rat. Proponujcie mu kolejną. a ich przełożeni odwołują się głównie lub wręcz jedynie do tej motywacji. Klient. który go weźmie. co potwierdzają liczne badania. świadczy ujawniona później korespondencja (e-maile).10 Podsumowanie modelu przemocy 5. model przemocy charakteryzują następująca zjawiska: 1. 5. Gdy tylko będą opóźnienia.. ukarano jedynie ich. Ale wiadomo: na dwustu klientów dwóch się zorientuje. Jednym z głównych źródeł tego kryzysu była emisja przez wiele banków na świecie tzw.10. jak i w bankach postawiono na skuteczność w krótkiej perspektywie (więzień musi pod się porządkować dyscyplinie.. pracowników (. Taki zestaw kosztował około 10 zł miesięcznie. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Nie torturowali swoich dzieci. jak uczono pracowników sprzedaży krzyżowej: ― każdemu klientowi mieliśmy wciskać konto oszczędnościowe. Oba środowiska wytworzyły więc mechanizmy społecznego uzgadniania usprawiedliwień. Swoim dzieciom przekazywali powszechnie uznawane normy uczciwości. a pozostali będą te 10 zł co miesiąc płacić. Czy to oznacza. kredytów hipotecznych. (. Jeżeli ktoś przyszedłby z pretensjami. 1 września 2011 103 2008 i 2009. proponujcie kredyt konsolidacyjny. Zachowywali się więc podobnie jak strażnicy z więzienia w Abu Ghraib. W rzeczywistości źródeł obu zjawisk należy poszukiwać w systemie. Jeden z byłych szefów placówki kolejnego banku z irytacją wspomina szkolenie jak „przywiązać” klienta. Doktryna jakości.

ale jednocześnie buduje i utrwala postawy przeciwdziałające tym zachowaniom. Te reguły muszą być nie tylko ścisłe. z takich działań pracownicy nie mogą być dumni. który trudno nazwać przyjaznym i pełnym zaufania. nie może liczyć. 7. aby obie strony się w . Przecież nie sposób nazwać takich działań uczciwymi. że my będziemy dbali o jego interes. Przecież my. I w tym właśnie przyczyna niezwykłej. bez oglądania się na interes firmy. Skoro bowiem nie ufamy ludziom. ale też proste. Miejsce motywacji godnościowej zajmuje motywacja odwołująca się przede wszystkim do korzyści. ale przez firmę. Trzeba też wiedzieć. że ludzie są z natury pracowici i uczciwi. to my czujemy się zwolnieni od lojalności wobec takiej osoby lub instytucji. Dysonans godnościowy. co najczęściej dokonuje się z naruszeniem interesu firmy. staje się samosprawdzającą się przepowiednią. musimy się bronić. 5. 1 września 2011 104 3.Andrzej Blikle. to musimy ich nieustannie kontrolować. 6. Gdy marchewkij zniknie lub gdy osiągnie się kres eskalacji.2). ma się do tych wszystkich przykładów wykorzystywania marchewkija przez pracowników przeciwko ich szefom lub firmom. Z drugiej jednak strony.10. to musimy ustalić ścisłe reguły postępowania dla kontrolowanych i kontrolujących. Pomiędzy przełożonymi a podwładnymi wyrasta coraz większy mur milczenia. bo stawką każdej ze stron jest przetrwanie — pracownika w firmie. Nie dowiadują się. a przez to mało skuteczną. 5. W reakcji na marchewkij i wynikający stąd brak porozumienia z przełożonymi. co czyni pracę tych ostatnich uciążliwą. rozdział 4. 4. że ludzie są leniwi i nieuczciwi. jak mogliby zwiększyć jakość i wydajność pracy zespołu. Marchewkij kształtuje oczekiwane zachowania. postawa wymusi zachowania sprzeczne z oczekiwanymi. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu. skoro są sprzeczne z interesem firmy. Skoro musimy ich kontrolować. a firmy na rynku. Obecność gry wojennej jest immanentną konsekwencją rezygnacji z zaufania i partnerstwa na rzecz przemocy. podwładni zaczynają manipulować marchewkijem dla osiągnięcia swoich indywidualnych celów.2 Gry wojenne Niektórzy słuchacze i czytelnicy zadają mi pytanie. rozdział 4. Obecność marchewkija manifestuje stosunek do pracowników. to my nie możemy inaczej. Przełożeni nie dowiadują się od swoich podwładnych o tym. I w ten to właśnie sposób założenie. Skoro nas nie traktuje się z szacunkiem. choć nieracjonalnej popularności tej metody. W tej grze nie ma miejsca na zaufanie po żadnej ze stron. co prostą drogą prowadzi do anomii pracowniczej. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jak twierdzenie. nieufności. Zresztą wzięła się ona właśnie z braku zaufania do pracownika ze strony firmy. wszystkie one stanowią strategie w grze wymyślonej i narzuconej nie przez nich. który wystąpiłby w innych warunkach (por. pracownicy. że Ludzie pozbawieni możliwości zaspokajania swoich potrzeb godnościowych reagują jedynie na kij i marchewkę. jakie sami popełniają błędy.2). że w tej grze obie strony walczą o stawkę najwyższą — o życie. nie może też na nie liczyć. a to niezmiennie prowadzi do syndromu optymalizowania przez pracownika interesu własnego. A nie jest to gra towarzyska. w tej sytuacji znajduje usprawiedliwienie w działaniu firmy. A kto nie okazuje nam zaufania. Skoro oni tak. a często też wrogości. Doktryna jakości. Nieprzyjazne zachowania firmy w stosunku do pracowników dostarczają argumentów do społecznego uzgadniania usprawiedliwień i w konsekwencji anomii firmy (por. Kto nas dyscyplinuje marchewkijem. Rzeczywiście. Nie dowiadują się.

pakowała do torby artykuły spożywcze. No i mamy MBO w czystej postaci. gdy dochodzi do kradzieży wiedzy czy poufnych danych. — Takich przypadków jest coraz więcej. firmy zajmującej się informatyką śledczą. ankietowanych przedsiębiorców. Pracownika zwolniono. wychodząc ze sklepu do domu. I wojna trwa. Według przygotowywanego przez firmę konsultingową Euler Hermes raportu do strat przyznaje się aż 92 proc. a kryzys gospodarczy jeszcze zwiększył liczbę takich przestępstw. który nie zgodził się podać swojego nazwiska. Wynajęli więc informatyków śledczych. konkursy przegrywali zawsze z tym samym konkurentem. „Gazeta Prawna” 2010. Ustalamy więc kilka prostych celów do realizacji. jak i bankowcy. Co ciekawe. informatycy zorientowali się. gdy w jednej z firm ktoś wykradł całą bazę klientów i przekazał ją konkurencji. Firmy rzadko informują o tego rodzaju przestępstwach. Pracownicy notorycznie spóźniają się do pracy. Kradzieże w polskich przedsiębiorstwach to codzienność. którą proponowano klientowi. Nie zgłosiliśmy sprawy na policję tylko dlatego. Tymczasem w podobnym badaniu przeprowadzonym jesienią ubiegłego roku poszkodowana była zaledwie połowa firm. Wyniosła towar wart 3 tys. że dzieje się coś złego dopiero po kolejnym przegranym przetargu. Przeczesując komputery. W zeszłym miesiącu policjanci z komendy powiatowej w Świdnicy zatrzymali ekspedientkę supermarketu. „Gazeta Prawna” 2009. Eksperci wobec takich radzą stosować zasadę zero tolerancji. że baza danych została zgrana na CD. polskich firm przyznaje. Bo przecież to my zatrudniliśmy na tyle złych pracowników. Kradzież to nie jedyne przewinienie polskich pracowników. Doktryna jakości. 45 proc. zł. 1 września 2011 105 nich nie pogubiły. Poszukiwanie winnego — Pracownicy okradający firmę to ogromny i wstydliwy problem – opowiada szef kadr w jednej z największych polskich firm doradczych. by wytropić nielojalnego pracownika. Jej najczęstszą formą jest okradanie firmy przez pracowników. Choć w porównaniu do innych krajów u nas rzadziej dochodzi do wielomilionowych kradzieży z udziałem białych kołnierzyków. a co dziesiąty szef musi sobie radzić z nadużyciami fałszerzy. — Ostatnio musieliśmy o 1500 złotych zmniejszyć pensje kilku naszych kierowców. Zaś różnica w cenie. zł. . — Działał bardzo sprytnie. która przez kilka dni. Najczęstszym nadużyciem polskich pracowników jest kradzież. W co szóstej firmie dochodzi do przypadków oszustwa.Andrzej Blikle. oszustwie albo załatwianiu prywatnych spraw w godzinach pracy — wynika z raportu firmy Euler Hermes. W tym samym czasie w Szczecinie przed sądem stanął administrator bankomatów w PKO BP. Kierownicy w jednej z firm papierniczych spostrzegli. które mogłyby wywołać niepokój wśród akcjonariuszy. W ciągu roku ukradł ponad 470 tys. Wtedy straty mogą iść w miliony — mówi Bartosz Pikuła. Ale z pozoru niewinne kontakty z innymi graczami służyły mu do przekazywania ważnych dla firmy danych – opowiada Zbigniew Engiel z Mediarecovery. że konkurencja musi mieć w ich firmie kreta. że zaszkodziłoby to wizerunkowi naszej firmy. które analizowaliśmy już w rozdziale 5. naszych przedsiębiorców w ciągu ostatnich dwóch lat złapała takiego złodzieja na gorącym uczynku. korzystają ze służbowego telefonu. oszustów komputerowych lub złodziei danych osobowych. z czyjego komputera. Kradną zarówno szeregowi pracownicy supermarketów.7. Był zapalonym graczem gry sieciowej Ogame. Oto kilka medialnych informacji w tej sprawie. On sam pamięta też przypadek. Ci w ramach zemsty zaczęli odlewać benzynę z firmowych aut. Zdarza się. kosmetyki i alkohol. że złapało swoich pracowników na kradzieży. których kodeks karny nie uwzględnia. jakie pozostały na dysku twardym komputera jednego z pracowników. że upubliczniają jedynie zdarzenia związane z kradzieżą towarów. Sprawa oczywiście się wydała i pożegnaliśmy się z tymi pracownikami. że wpadli na pomysł oszustwa — mówi. była zawsze niewielka. Jednak już przykładów drobnych przestępstw jest więcej. Zatajają zaś straty finansowe. od których jest uzależniona wypłata. 2 listopada (…) Jak Polska długa i szeroka pracownicy okradają swoje firmy. faksu czy papieru w celach prywatnych lub dorabiają do pensji w godzinach pracy. który przekazuje ceny ofert przetargowych. Rzadziej zdarzają się przypadki picia alkoholu w pracy albo ucieczek na lewe zwolnienia lekarskie. Udało im się też ustalić. Udało się to dzięki fragmentom stron internetowych. – Przymykanie oka na niewielkie sprawy to pierwszy krok do bardziej poważnych ubytków – ostrzega Jakub Bojanowski z firmy Deloitte. Wojna pomiędzy pracownikiem a firmą. Ale najgorzej jest. kierownik biura ubezpieczeń ryzyka sprzeniewierzeń z Euler Hermes. 14 października 90 proc. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Nagminne są uchybienia. choć trudna do odkrycia. Kierownictwo firmy zaczęło podejrzewać. a kradzież przestała się już kojarzyć z wynoszeniem sprzętu.

może w każdej chwili znaleźć się w sytuacji słabego. wystąpił ekspert specjalizujący się w doradzaniu. później w kierownictwie średniego i niższego szczebla. Wojna pomiędzy pracownikami a firmą to wojna partyzancka. drobnych potyczkach. 4) donosicielstwo pracownicze. jak firmy powinny rozwiązywać ten problem. ale następni zapewne wejdą w buty poprzedników. Wymienił on cztery najważniejsze sposoby: 1) firmy ochroniarskie pilnujące i sprawdzające pracowników. stałym nękaniu wroga. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Stworzenie jednego z nich nieodwołalnie prowadzi do powstania drugiego. ale w firmie. 6 października 2010 W serwisie informacyjnym. a odwoływanie się do wartości osłabia potrzebę osiągania korzyści. ale systemowo. 2) telewizja przemysłowa podglądająca pracowników. Niestety. Drugie prawo dualności — słaby i silny Kto instaluje mechanizm dający mu pozycję silnego. 5. rzecz jasna. Ten ostatni sposób ocenił jako szczególnie godny polecenia. jak radzić sobie z tym problemem. to musi potrwać i to będzie kosztować. Niestety ogromna większość firm nie wie. bo partyzantów można w ostateczności fizycznie zlikwidować. Konieczna jest daleko idąca zmiana myślenia najpierw w najwyższym kierownictwie. Doktryna jakości. Ale innej drogi nie ma. 3) programy śledzące działania użytkownika komputera (ochrona przed kradzieżą danych). zarządzić masowe zwolnienia nieuczciwych. wreszcie na poziomie pracowników szeregowych. Można.10. którą wygrać jest jeszcze trudniej niż wojnę partyzancką.Andrzej Blikle. To wojna. rozdział 4. a pracowników nie. i to nie objawowo.1). Trzecie prawo dualności — korzyści i wartości Motywatory odwołujące się do korzyści osłabiają działanie motywatorów godnościowych (wartości). polegająca na atakach z ukrycia. Bo problem leży nie w pracownikach. że koło 60% firm ucieka się właśnie do tego sposobu.3 Trzy prawa dualności W modelu przemocy spełnione są trzy prawa o dualności. Warto je jednak przedstawić raz jeszcze w nieco innych sformułowaniach: Pierwsze prawo dualności — kij i marchewka Kij i marchewka nie mogą istnieć bez siebie. prawa o dźwigni premiowej (rozdział 5. ze względu na jego wysoką skuteczność i niski koszt. W odpowiedzi na zjawisko będące reakcją na przemoc potrafi jedynie eskalować tę ostatnią. Radio TOKFM. 1 września 2011 106 Opisane sytuacje to klasyczne przypadki anomii pracowniczej (por. że w Polsce notujemy ostatnio masowe zjawisko okradania firm przez pracowników. a więc i siłę sprawczą tej metody. To ją trzeba leczyć. Stwierdził też. w którym donoszono. Potrzebna jest wola zmiany po stronie firmy wsparta terapią grupową prowadzoną przez doświadczonych trenerów z psychologicznym przygotowaniem. .6) i prawa reakcji na korzyść (tamże). które poznaliśmy już pod innymi nazwami — prawa o marchewce (rozdział 5.2).

że pobieranie wynagrodzenia nieuchronnie prowadzi do zniechęcenia do pracy? Niekoniecznie. brakiem jasno postawionych celów. której sam nie posiada. czy nasza praca przynosi nam satysfakcję społeczną i godnościową. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego. 6 Partnerstwo Cywilizacja zaczyna się. bez pytania: „a co ja z tego będę miał?”.. porównywaniem między sobą. bo jak nie. daj im dobrą pracę do wykonania. odbieraniem poczucia.. czy nasza firma należy do grupy G12. że o czymś mogą wiedzieć więcej niż ty. konkursami na najlepszego sprzedawcę. Przestań ich demotywować swoją władzą. czy możemy się rozwijać. sprawdzać i zawsze można liczyć na jego dodatkowy wysiłek. Ale za to ochotnika nie trzeba pilnować.Andrzej Blikle. że marchewkij nie jest skutecznym narzędziem „zarządzania zasobami ludzkimi”. aby pracował najlepiej. Ochotnikowi nie mówi się: „zrób to i to. niż sam zdobył i gdy przekracza granice swojej ignorancji. Doktryna jakości. jak w takim razie organizować pracę zespołu. jakby to byli ochotnicy. 1 września 2011 107 Czy z tego ostatniego prawa wynika. von Hayek. że: . co zrobić. Z ochotnikiem trzeba rozmawiać jak z partnerem. Więcej na ten temat w rozdziale 6. zależy od tego. jak potrafi. wówczas nieodmiennie pada pytanie. czy realizujemy nasze ambicje. bo inaczej odwróci się na pięcie i odejdzie. czy czujemy się w niej dobrze. gdy człowiek w dążeniu do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy. Demotywować kijem i marchewką. namawiać. Krótko mówiąc. Peter Drucker [7] radzi: Zarządzaj ludźmi tak. że są istotami myślącymi. Jak zespół „zmotywować” do pracy? Alfie Kohn [25] mówi: Na początek przestań ludzi demotywować. aby ludzie wykonali dla ciebie dobrą pracę. Friedrich A. ustawiczną kontrolą. korzystając z wiedzy.”.1 Jeżeli nie marchewkij to co? Gdy słuchacze i czytelnicy oswoją się już z myślą. Twierdzi on także.. choć może być i tak. Konstytucja wolności 6. czy jesteśmy otoczeni gronem przyjaciół. na które pracownik nie ma wpływu. Wreszcie Frederick Herzberg mówi: Jeżeli chcesz. uzależnianiem wynagrodzenia od czynników..

i wylej do stawu. Niech stanie się ona przykazaniem liderów porzucających przemoc dla partnerstwa. z dozoru i kontroli (nie da się wszystkich upilnować) na rzecz budowania odpowiedzialności. Romanem Polko. Odpowiedź na postawione pytanie nie jest więc prosta. Podobnie jest z przejściem od modelu przemocy do partnerstwa. Zajmę się tym w najbliższych rozdziałach. 7. pokazują jednak właściwy kierunek myślenia. aby wyeliminować je na przyszłość. szukajmy przyczyn. z rocznych przeglądów pracowników na rzecz asertywnych komunikatów zwrotnych i partnerskich rozmów o doskonaleniu jakości. Wyraził ją dowódca wojskowy najskuteczniejszej polskiej jednostki bojowej. . z rankingów i porównywania pracowników między sobą na rzecz budowania zespołu. Szukajmy przyczyn.. 6. aby zrealizować hasło „daj pracownikowi dobrą pracę do wykonania”? Odpowiedź na to proste pytanie wcale nie jest prosta. ale przyczyn. która wsławiła się wieloma niezwykle skutecznymi akcjami. dziennikarz radia TokFM prowadził rozmowę z gen. z poglądu. Zawiera się w niej recepta na sukces firmy.10 przytoczyłem anegdotę o staropolskiej recepcie na barszcz. W reakcji na nie nie powinno się jednak szukać winnych. To jedyna zasada skutecznego działania. 6. Doktryna jakości. Powyższe zasady to oczywiście nie wszystko. zaangażowania i odpowiedzialności są naturalną i zdrową reakcją na wykonywanie absurdalnej pracy. Dowódca jednostki „Grom” W lutym 2009. 2. z wszelkiego współzawodnictwa (współzawodnictwo zawsze niszczy zespół) na rzecz współpracy. że nie można jej udzielić. Polko wielokrotnie powracał do jednej myśli: w każdej działalności ludzkiej zawsze pojawiają się błędy. z poszukiwania winnych na rzecz poszukiwania przyczyn.. W pierwszym rzędzie trzeba zrezygnować z toksycznych metod zarządzania: 1. że ludzie są leniwi i nieuczciwi (samosprawdzająca się przepowiednia) na rzecz wiary w człowieka. byłym dowódcą elitarnej antyterrorystycznej jednostki wojskowej „Grom”. 8. Mieści się w niej cała sztuka. Co zatem należy uczynić.”. jaki znajdziesz w domu. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. z pochwał na forum na rzecz spontanicznych wyrazów uznania. 4. mieszczą się zdolności przywódcze i osobowość przełożonego. z premii za jakość i wydajność na rzecz dobrego wynagrodzenia. Następnie. która zaczyna się od słów: „Weź cały ocet. Zwracam tu uwagę Czytelnika na tę fundamentalną zasadę: Nie szukajmy winnych. 3. Podczas rozmowy gen.Andrzej Blikle. 5. nauka i praktyka zarządzania. 2. co nie oznacza jednak.2 Z czego trzeba zrezygnować W Rozdz. w związku z porwaniem przez pakistańskich Talibów polskiego geologa. 1 września 2011 108 Brak produktywności.

do hasła „wartość” dodałem wyjaśnienie „sens działania”. w tym m. Jim Walter ([30]. że Podstawowym zagrożeniem dla współpracy jest współzawodnictwo. nawet najbardziej szlachetne.3 Zasada 4W Jedną z wykładni pojęcia dobrej pracy jest zasada „4W” 40. kar i nagród. ([25] s. s.: 40 W literaturze anglosaskiej dobrze znana jest zasada 3C — Cooperation. ale na tym.3. bo jest tej współpracy przeciwieństwem — ustawia ludzi przeciwko sobie. nie trzeba być nawet dobrym. . 2. aby inni byli gorsi! Jakże często współzawodnictwo prowadzi do wyboru takiej właśnie strategii. 6.Andrzej Blikle. 1 września 2011 109 6. 3. wzniosłe i zgodne z zasadami fair play. organizowania rankingów i konkursów. Content. Drugie zadanie to uczenie i wdrażanie technik wspomagających współpracę. zespołów. Choice (współpraca. Wystarczy. ZASADA „4W” wynagrodzenie współpraca wartość wybór Ponieważ wynagrodzeniom poświęcony jest cały rozdział 7. wydziałów. którzy razem pracują. Pierwszym zadaniem przełożonego na drodze do budowania współpracy jest więc eliminacja wszelkich aktualnych i potencjalnych źródeł współzawodnictwa: 1. premii za wydajność. Niewielu menedżerów zdaje sobie jednak sprawę z faktu. porównywania miedzy sobą pracowników.187). bardzo dobrym lub coraz lepszym. wartość. wybór). Jak już pisałem w rozdziale 2. Ja uzupełniłem ją jeszcze o „wynagrodzenie”. aby być dobrym. 4. a idąc za sugestią Marka Kosewskiego. W swojej istocie bowiem współzawodnictwo polega nie na tym. np.in. A aby być lepszym od innych.10. współzawodnictwo zawsze niszczy współpracę. tutaj omówię jedynie trzy pozostałe składniki 4W.1 Współpraca Nikt nie potrafi zawrzeć umowy tak dobrej jak dwoje uczciwych ludzi. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 127) Potrzeby współpracy nikt rozsądny dziś nie neguje. Doktryna jakości. aby być lepszym od innych.

Przerwać projekt . eliminacja strachu przed mówieniem o problemach (rozdział ?? jeszcze nie napisany). Wykładowca. czyli praca kół jakości (rozdział 12 i 13). nie wiedząc.3. jaką wnosi jego praca. Musi rozumieć jej sens. My. Uważacie. 2. że będzie honorowany tak długo. rozwiązywania konfliktów metodą wygrał-wygrał (rozdział ?? jeszcze nie napisany) O tym. zasad podejmowania decyzji wspólnych. ani partner nas nie opuści tylko dlatego. Niezależnie od aspektów proceduralnych. jak ważny jest proceduralny aspekt współpracy. jednakże uważamy. Ujął to tak: „uniwersalnym językiem biznesu jest pieniądz i ta zasada obowiązuje wszędzie”. Inaczej praca jest postrzegana jako uciążliwość. jesteście idealistami urodzonymi z głową w chmurach. 4. To może trwać miesiące. Wy. drugim pilotem.. współpraca ma też bardzo ważne znaczenie dla budowania relacji międzyludzkich opartych na partnerstwie i zaufaniu. że zawarcie kontraktu z wysokimi karami umownymi daje podstawę do długotrwałej współpracy. 3. której nie można zapłacić. budowanie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami. jak długo będzie się to waszemu kontrahentowi opłacało. My. Jednakże — mówił dalej — istnieje zasadnicza różnica pomiędzy stylem pozyskiwania partnerów biznesowych w Chinach i na Zachodzie. asertywna komunikacja (rozdział ?? jeszcze nie napisany) 6. że kapitan w ostatnich sekundach lotu zaczął wykonywać zbyt wiele czynności osobiście. świadczy następujący dramatyczny przykład: Współpraca w kabinie pilotów pod Smoleńskiem Jak stwierdzono w Raporcie końcowym w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu TU-154M Nr 101 pod Smoleńskiem ogłoszonym w dniu 29 lipca 2011.in. ustalania harmonogramów zadań. Wyraża się to waszą głęboką wiarą w kontrakty i kary umowne. Tymczasem taki kontrakt daje wam jedynie pewność. Doktryna jakości. aby zarobić na chleb. Na tym właśnie polega nasz realizm. Wee Chow Hou z Hongkongu. ludzie Zachodu. jak załoga zareaguje na jego polecenia. nawigatorem i inżynierem pokładowym. ale też z zewnętrznymi kontrahentami. 6. ludzie Wschodu. prof. że podstawą dobrej współpracy jest zbudowanie silnej pozytywnej relacji z kontrahentem. podziału obowiązków i uprawnień. Jednak gdy zostanie zbudowana. wspólne analizowanie i rozwiązywanie problemów. Chińczycy — powiedział — też podpisujemy kontrakty. Spowodowało to m. jeżeli się to opłaca. Nie ma takiej kary. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. ustalanie operacyjnych zasad współpracy między współpracującymi stronami. że mu się to się opłaca. 1 września 2011 110 1. której poddajemy się z musu jedynie po to. jesteśmy realistami — urodziliśmy się z nogami przyrośniętymi do ziemi. w tym: zasad dotyczących komunikacji. 5. jedną z poważniejszych przyczyn katastrofy był brak procedury współpracy w kabinie pilotów pomiędzy kapitanem. budowanie zaufania. że pod względem zasad robienia interesów Chiny wyspiarskie nie różnią się od kontynentalnych. a nawet lata.Andrzej Blikle. Zachodni idealizm i wschodni realizm W roku 2007 wysłuchałem wykładu wygłoszonego na konferencji „Get Inspired” poświęconej możliwościom prowadzenia współpracy gospodarczej z chińskimi partnerami. W związku z tym w czasie ostatnich dramatycznych sekund przed katastrofą pomiędzy tymi osobami nie było prawidłowej wymiany informacji o dynamicznie pojawiających się zagrożeniach. powiedział na początku. ani my partnera.2 Wartość Pracownik musi znać i doceniać wartość. Takiej relacji nie buduje się przez tydzień.

odpowiedzialnego zadania do wykonania. Praca była ciekawa i bardzo dobrze płatna. Ochotnicy pracują tak dobrze. Drucker w swojej znakomitej książce Zarządzanie w XXI wieku [7] potwierdza tezę. Na każdym stanowisku musi się znaleźć miejsce na realizowanie misji. Projekt był obliczony na trzy lata. Część ludzi odeszła do innych firm. jeszcze więcej. Ochotnicy z międzynarodowej organizacji Lekarze bez Granic jadą do czarnej Afryki pracować i żyć w warunkach nieznanych obywatelom bogatych społeczeństw. bowiem motorem działania tych ostatnich jest realizacja pewnej jasno określonej misji. co robią. 3. Nie chcieli jednak wykonywać pracy. bądź jej stworzenia inicjatorem. i dlatego. A mimo to jadą i pracują tam za symboliczną łyżkę strawy i dach nad głową. a kolejny projekt byłby pewnie równie ambitny jak poprzedni. Daj pracownikowi szansę nauki. Misji. Mają też poczucie. jak wygląda ten drań. 1 września 2011 111 Mój kolega. a następnie przydzielaj zadania i stanowiska. Niestety po dwóch latach przyszło z amerykańskiej centrali polecenie przerwania projektu. Poczucie sukcesu jest najsilniejszym czynnikiem motywującym do dobrej pracy. Peter F. a jeżeli taka misja nie została w firmie stworzona. Tak po prostu „zamknąć projekt” — bez słowa wyjaśnienia. że tworzą coś trwałego i pożytecznego. szacunek i uznanie. że odnoszą sukces. Z pozostałych uszła cała „para”. W przeciwnym wypadku misja nie jest misją całej firmy. Jego zespół wykonywał ambitne zadanie polegające na zaprojektowaniu i napisaniu złożonego systemu oprogramowania. Opisana decyzja miała fatalne skutki dla bardzo dobrego i zgranego zespołu. bo ich wynagrodzeniem jest ogromne poczucie tworzonej wartości. aby jego podopieczni mieli poczucie wartości wykonywanej pracy? Oto kilka podstawowych rad praktycznych: 1. i jest ono najsilniejszym czynnikiem motywującym do pracy. ale ze świadomością. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. a najbardziej wydajna jest praca ochotnika. biorąc pod uwagę. za mniejsze pieniądze. czego robić nie umie. . bowiem są przekonani o wartości tego.Andrzej Blikle. który wysłał polecenie teleksem” — wspominał mój kolega. spotyka ich miłość. „Nawet nie wiedzieliśmy. Może. ich szef. Jak więc powinien postępować szef zespołu czy też całej firmy. 2. że za to. tym poczucie współrealizowania misji może być słabsze. rozumieli i podzielali misję firmy. bardzo zdolny informatyk. Zadbaj o to. Pracownik robiący to. Jak pokazują doświadczenia zebrane przez ludzkość w ciągu tysiącleci Najmniej wydajna jest praca niewolnika. opowiadał mi kiedyś o swojej pracy w europejskim oddziale dużej amerykańskiej firmy komputerowej w latach 70. na czym polega ich osobisty wkład w realizację misji. choć nie powinno. Programiści zarabiali dwukrotnie więcej niż profesorowie informatyki na uniwersytetach. nie będzie miał poczucia tworzenia użytecznej wartości. pracowali w pięknym budynku położonym w starej dzielnicy Wiednia. że najlepiej pracują organizacje zatrudniające ochotników. co robią. Doktryna jakości. A przecież zarabiali bardzo dobrze. Wyjaśnij podopiecznym. a wtedy przestaje spełniać swoją funkcję. co dany pracownik najbardziej lubi i potrafi robić. która być może znów wyląduje w koszu. Woleli pracować gdzie indziej. czyli posłannictwa — ważnego. aby twoi podopieczni znali. Im niższe stanowisko pracownika. on.

i ma na myśli osobę. nawet wtedy. którzy pracowali zbyt ciężko. rozdział. a nie narzucone przez kierownictwo. niszczy kreatywność człowieka. co robić i jak to robić.3 Wybór Brak możliwości decydowania. 4. które wypracowują w człowieku poczucie braku wpływu na własny los. by dokonać społecznych uzgodnień dla niegodziwości wobec firmy (por. np. czynności. Procedur nie wolno łamać. że obecność procedur nie stoi w sprzeczności z zasadą wolnego wyboru. że decyzja będzie należeć do nich i że to oni biorą za nią odpowiedzialność. ale można i należy je zmieniać. Wtedy wypracowane zasady będą traktowali jako swoje. aby w realizacji tego zadania wzięli udział sami zainteresowani. Pierwszym krokiem do realizacji zasady wolnego wyboru jest dokładne opisanie wszystkich stanowisk w zespole i przypisanie im zakresów podejmowania decyzji. powtarzalnych. Należy też wyjaśnić. które uznaje za nieetyczne. Jeżeli pojawia się taka sytuacja. Pozostaje nam kij i marchewka. Aby pracownicy. Jeżeli pracownik ma mieć poczucie wartości swojej pracy. Przy określaniu zakresów podejmowania decyzji dobrze jest przyjąć zasadę. ale ci. że wszystkie pozostałe podejmuje osoba zatrudniona na danym stanowisku. powinien być przygotowany na to. W firmach zarządzanych metodą kija i marchewki „odpowiedzialność” często oznacza konieczność poddania się karze w przypadku popełnienia błędu. Oczywiście im wyższe stanowisko. bezpowrotnie rujnuje poczucie wartości pracy. Po opisie stanowisk należy określić procedury dotyczące wykonywania wszystkich rutynowych. Należy je pisać wraz z zainteresowanymi lub wręcz pozostawić im to zadanie do samodzielnego wykonania. W takim przypadku w opisie stanowiska podajemy listę decyzji zarezerwowanych dla przełożonych. Jak wykazały liczne badania:  zgorzkniali i „wewnętrznie wypaleni” są nie ci. kontrahentów czy też współpracowników.Andrzej Blikle. wewnętrznej motywacji do pracy. że wszystko. To nawyk. nie może być zmuszany do czynności. jaka jest ich swoboda podejmowania decyzji w tym zakresie. co nie jest zakazane. zespołom należy przypisać budżety z podziałem na grupy wydatków. który pozostał im z okresu. podkreślając jednak. . które są związane z częstym podejmowaniem decyzji. szczególnie ci szeregowi. której zaraz odbierze pół premii. Dobrze jest też. Kolejny krok do realizacji zasady wolnego wyboru to powstrzymanie się przełożonego od pokusy ręcznego sterowania podopiecznymi. Wykonywanie ich.  na stanowiskach uprawniających pracownika do podejmowania istotnych decyzji absencja jest na ogół bardzo niska. że to będzie działać. będą unikali podejmowania decyzji. gdy byli jedynie wykonawcami poleceń. jest dozwolone.2). Doktryna jakości. I niczym nieuzasadniona wiara. z komentarzem. Szef zespołu. Bo pracownik będzie miał gotowe argumenty. w stosunku do klientów.  stanowiska stresogenne to nie te. ale te. Oczywiście. „Kto jest za to odpowiedzialny?” — pyta szef. 1 września 2011 112 I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. tym szerszy zasięg decyzji. W takim przypadku można im służyć radą. Procedury są zresztą elementem podstawowym w realizowaniu zasady stałego doskonalenia. gdy tylko widzimy możliwość ich ulepszenia. 6. w którym wprowadzana jest zasada wolnego wyboru. przy tak rozumianej odpowiedzialności pracownicy. że w początkowym okresie jego podopieczni będą zapewne oczekiwali stałego potwierdzania ich decyzji. Ostatnia sprawa to właściwe rozumienie słowa „odpowiedzialność”. gdy stanie się coś złego. zapomnijmy o autentycznej. tj. Wolny wybór nie może bowiem oznaczać pojawiania się nieskoordynowanych i sprzecznych z sobą decyzji. wiedzieli. którzy czuli się permanentnie kontrolowani i ubezwłasnowolnieni. kiedy oni sami proszą o podjęcie decyzji za nich.3. a w szczególności kierownicy zespołów. Na tym właśnie polega stałe doskonalenie. Jedną z ważniejszych grup decyzji stanowią decyzje o ponoszeniu wydatków.

a w tym tak ważnej potrzeby godności (por. zastanów się. niestety. jakie spotkało go w rok po podjęciu pracy w tej firmie.1). Takich widziałeś bardzo wielu. Niczego! Pewnie nie. 1 września 2011 113 W firmie zarządzanej prawidłowo „odpowiedzialność” oznacza obowiązek podejmowania decyzji i reagowania na ewentualne problemy. O zgodę na wdrożenie zwrócił się do swoich przełożonych. że byłoby czystym marnotrawstwem wyrzucać pracownika. że w Japonii raczej by takiej zmiany nie wprowadzono. zapytaj go o powód jego niechęci. Decyzja została więc podjęta. W takim społeczeństwie jednostce nie dlatego daje się wolność. Zanim powiesz o kimś. że jest leniem. Odpowiedzi na pytanie. że ostateczna decyzja należy do niego. którym to on właśnie kieruje. Mój rozmówca pozostał więc w firmie.4 W sprawie lenistwa Zanim ocenisz pracownika. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. czy widziałeś kiedyś człowieka. Ale tak naprawdę i do końca niczego — ani pracować. czy też biernych wykonawców poleceń. jakie w ich wyniku mogą się pojawić. to od tego bowiem zależy. że danie podopiecznym swobody decyzji nie oznacza dla przełożonego pozbycia się obowiązku zarządzania. Ci wyrazili opinię. W najszerszym rozumieniu pojęcia wyboru wybór to wolność. Nigdy nie zgłaszał się do wykonania zadań na ochotnika. który nie lubi robić niczego. to „dobra praca” i czy ta praca stwarza warunki do zaspokajania wszystkich potrzeb człowieka. że sprawia jej to satysfakcję. „Gdyby działo się to w firmie brytyjskiej — wspominał prezes — wyleciałbym z pracy. ale wychodził z niej pierwszy. Do pracy przychodził ostatni. Otóż ów przyszły prezes zaproponował w stosowanej technologii pewną zmianę. Właściwe rozumienie pojęcia odpowiedzialności jest kluczem do zarządzania w modelu współpracy. podkreślając jednocześnie. Jeżeli wskutek źle podjętej decyzji powstała szkoda. bo wiele możesz się nauczyć. I pewnie też dlatego właśnie bezrobotni przeżywają tak ogromne cierpienia psychiczne. aby nie stało się znów. gdy stało się coś złego. będzie na ogół lepiej służyła pozostałym z nas niż pod jakimikolwiek naszymi najsłuszniejszymi rozkazami. Jego lenistwo było niemal podręcznikowe. czy praca. własne dziecko jako lenia. von Hayeka Konstytucja wolności ([18] s. ucznia. czym jest zarządzanie. W rozwijającym się społeczeństwie każde ograniczenie wolności zmniejsza liczbę możliwości.Andrzej Blikle. Oto. Przecież responsibility to ability to respond. co pisze o wolności widzianej w kontekście pracy H. Należy też pamiętać. osoba odpowiedzialna powinna się zastanowić. Japończycy jednakże wyszli z założenia. a później doszedł do najwyższego stanowiska. zastanów się. Oznacza jednak zasadniczą zmianę w rozumieniu. że jeżeli pozwoli się jej iść własną drogą. . czy i jak da się ją naprawić oraz — co ważniejsze — jak jej uniknąć w przyszłości. to słuchaj szczególnie uważnie. Odpowiedzialność powinna oznaczać gotowość do udzielania odpowiedzi na pytania. Philips. Było to w okresie początkowym. bo dotyczy oddziału. czy będziemy mieli twórczy i aktywny zespół. ani się uczyć. ani siedzieć. lecz dlatego. jak się okazało. a nie do nich. co się stało i co zrobić. którą ma do wykonania. 6. na którego edukację wydali właśnie milion funtów”. Leń W pewnej firmie pracował straszny leń. gdy wszystkie wyższe stanowiska piastowali jeszcze Japończycy. Doktryna jakości. A gdyby to był twój podopieczny. ani leżeć.23). co zrobić. czyli zdolność do udzielania odpowiedzi. ani chodzić. Prezes brytyjskiej Toyoty Opowiadał mi kiedyś prezes brytyjskiej fabryki samochodów osobowych toyota o wydarzeniu. rozdział 4. Z pewnością widziałeś natomiast człowieka. który nie lubi swojej pracy. Cytat pochodzi z książki Friedricha A. a tym samym hamuje postęp. w ciągu roku przyniosła firmie stratę ponad miliona funtów. No to jak spotkasz następnego. ani uprawiać sportu. która jego zdaniem miała usprawnić produkcję. i to z wilczym biletem. W żadnym natomiast przypadku osoba odpowiedzialna nie powinna być osobą do bicia41. 41 To rozumienie słowa „odpowiedzialność” widać szczególnie dobrze w języku angielskim.B. których się próbuje.

wspomaganie ich wewnętrznej motywacji do działania oraz poczucia własnej wartości. miłość i wdzięczność ludzi. Starsi niewątpliwie wiedzą wiele rzeczy. przekazywanie młodszym swojej wiedzy i umiejętności.5-1. Widać było. do których należą: 1. ten człowiek po powrocie do domu nie siadał przed telewizorem. dopatrując się złych intencji i agresji tam. Dawało mu poczucie. mimo że pracował bez wynagrodzenia. że starsi mają monopol na wiedzę. nie zniechęcały kary. uczenie zasad współpracy i pracy zespołowej. ale na dodatek pozbawionego wszelkiej ambicji. 6. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. w związku z czym świadomie . których nie wiedzą młodsi. 2. Świat młodszych i starszych Relacje pomiędzy młodszym i starszym są symetryczne — nie ma podległości.Andrzej Blikle. jednakże i młodsi wiedzą rzeczy. Brak tej właśnie wiedzy u starszych powoduje. że po prostu nie lubi pracować. której wypełnianie dawało mu ogromne poczucie spełnienia. Jedną z podstawowych zasad świata młodsi i starsi jest porzucenie przekonania. 5. a swoją pracę wykonywał „byle zbyć”. Tam pracował z poświęceniem. Miał więc opinię człowieka nie tylko leniwego. np. 4. To była misja. uczenie samodzielności. Jak się później okazało. a wraz z nimi coraz szerszego zakresu podejmowania decyzji. że robi coś naprawdę ważnego. gdzie młodsi czegoś po prostu nie są w stanie zrobić.5 Młodsi i starsi — partnerzy Kolejna wykładnia pojęcia dobrej pracy to praca w środowisku. jest partnerstwo. Nie trzeba go było zachęcać. uczenie stawiania pytań i wyciągania nauki z popełnianych błędów. W tym świecie mówi się przede wszystkim o obowiązkach starszego wobec młodszego. o których starszym się nie śniło. W pośpiechu połykał posiłek i biegł do hospicjum opiekować się jako wolontariusz umierającymi. Doktryna jakości. Rysunek 6. Nie interesowały go nagrody. bo dla niego nie była to zwykła praca. gdzie model słabych i silnych zastąpiono modelem młodszych i starszych. 6. że błędnie interpretują zachowania młodszych. pomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów. Tam już nie był leniwy. 1 września 2011 114 Nigdy nie godził się zostać dłużej. 3.

warto je zebrać w jednym miejscu. co powoduje. czy też . aby jej pracownicy nie ukrywali popełnianych przez siebie błędów. jak postąpić. a tę wystawiała pracownikowi organizacja partyjna wspólnie ze służbami bezpieczeństwa. druga — że aby to było możliwe. pralkę czy samochód. a jednocześnie nie więcej niż może. najwyżej 15% problemów związanych z jakością i wydajnością można przypisać pracownikom. ujawnieniem. Okazać działaniem. aby to wszystko mieć. za resztę odpowiedzialny jest system. którego premia zależy od jakości jego pracy? Czy mamy się spodziewać. jakie wprowadza do tworzonego przez siebie produktu lub świadczonej przez siebie usługi? Takie założenie byłoby chyba zbyt daleko idącą idealizacją. zawód i zniechęcenie. że czasami nie jesteśmy pewni. a z drugiej była konkurencyjna na rynku pracy. że potrzebujemy rady. że miesięczna pensja pracownika ma zależeć od tych wskaźników. że żadne apele nic tu nie pomogą. W kapitalizmie natomiast firma musi pracować tak. A to. Jak jednak oczekiwać tego od pracownika. że liczą się jedynie układy. Po pierwsze. który ją wywołuje. co nieodmiennie negatywnie wpływa na wydajność i jakość pracy. aby utrzymać się na rynku. ale na pewno nie on? Takie uzależnienie rodzi po stronie pracownika poczucie niesprawiedliwości. Nie wszyscy przecież mieli tę samą pensję. Zamiast zastanowić się razem z młodszymi.3). Należy zrezygnować z uzależniania wynagrodzenia pracownika od jakości jego pracy. ile może. Pytanie o radę i prośba o pomoc to najwiarygodniejsze deklaracje gotowości do współpracy. trzeba je wpierw okazać. tyle że to staranie najczęściej nie miało związku z jakością i wydajnością pracy. to powrót do zasady „czy się stoi czy się leży dwa tysiące się należy”! A my wreszcie mamy kapitalizm i płaci się za jakość pracy. Co więc ma zrobić firma. Trzeba się było mocno starać. Stąd jednak nie wynika wcale. Takie powiązanie ma bowiem wiele podstawowych wad. Aby zmienić tę sytuację. że każdy pracownik wbrew swojemu interesowi będzie zawsze rzetelnie raportował o liczbie i rodzaju błędów. Bardzo często jest też tak. nasilają system represji. rozmową. Nie ma tu żadnej wątpliwości. aby mówili otwarcie o tym. aby zdobyć zaufanie. Ilekroć na moim wykładzie pada taka bluźniercza konstatacja. 6. natychmiast podnoszą się głosy protestu: to przecie powrót do socjalizmu. bo choć były już omawiane w poprzednich rozdziałach. że jakości pracy nie da się obiektywnie zmierzyć. oczywiście zależy od jakości i wydajności pracy jej pracowników. aby z jednej strony firma pozostała konkurencyjna wobec klientów.6 Wynagrodzenie niezależne od jakości i wydajności pracy Jedna z podstawowych zasad operacyjnych zarządzania jakością mówi. pracownik musi umieć i chcieć tę jakość i wydajność stale mierzyć i analizować. Firma powinna więc płacić tyle. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. ile musi. W świecie młodszych i starszych podstawą działania jest współpraca. że każdy pracownik powinien dbać o jakość swojej pracy. jak rozwiązać problem. jak kto pracował. Pozostaje wtedy ocena subiektywna i wszystkie wiążące się z nią problemy: lizusostwo. należy usunąć mechanizm. a później w USA. że sami mamy wątpliwości. że w pracy własnej oraz ich wewnętrznych dostawców pojawiają się błędy? Oczywiście zdajemy sobie sprawę. który źle pracującemu pracownikowi może odebrać część premii — jest przy tym obojętne. nie każdy dostawał talon na telewizor. Czy można więc uzależniać wynagrodzenie pracownika od tego. Doktryna jakości. To również deklaracje zaufania. poczucie. Wynagrodzenie i bonusy zależały od oceny lojalności pracownika wobec władzy. a podstawą współpracy — zaufanie. A jak powiedział Emmanuel Gobillot (rozdział 3. To jednak nieprawda. Przytoczę je tu raz jeszcze. przełożony. Po drugie. nad czym kontrolę ma jego szef albo szef jego szefa. że w socjalizmie wynagrodzenie nie zależało od tego. czyli organizacja pracy. której zależy na tym. Wynagrodzenia pracowników muszą być takie. jak wykazali Edwards Deming i Joseph Juran w badaniach prowadzonych najpierw w Japonii. czy oceny pracy dokonuje według obiektywnych standardów. 1 września 2011 115 lub podświadomie rozwijają działania obronne.Andrzej Blikle.

Piechota morska Brak zgody na gorszą pracę stanowi szczególnie ważną zasadę w piechocie morskiej Stanów Zjednoczonych. choć mamy przeświadczenie. w oczywisty sposób działa na szkodę firmy. w których pracownik grając w grę o premię. a drugi sprzedaje mniej. I wszystko wydaje się w porządku. Tych należy przenieść na inne stanowisko lub wręcz zwolnić z pracy. zgodnie z zasadą. że zrobiliśmy wszystko. Oczywiście firma powinna pomóc pracownikowi w dostosowaniu się do oczekiwanych standardów. dokonać analizy przyczyn. że dwóch pracowników ma to samo stanowisko pracy. od czego zależy.10). Ponadto. W rozdziale 5. od których wynagrodzenie nie zależy. wystarczy „walnąć po premii” i pójść do domu. a drugi pracuje gorzej. bowiem liczba wskaźników. co mówi na ten temat Jason A. więc jego wynagrodzenie jest mniejsze. tyle że teraz firma działa na szkodę pracownika. aby »gorsza połowa« żołnierzy pozostała w tyle. firmy od początku stawiają się na straconej pozycji. Oto. a więc i zarabia więcej. zdobywanie nowych klientów. Rozdz. ale jeden pracuje lepiej — przynajmniej zdaniem przełożonego — więc ma większe wynagrodzenie. jak silne jest jego najsłabsze ogniwo.7. od czego nasze wynagrodzenie nie zależy. 5. wysłać pracownika na szkolenie. że na danym stanowisku pracy wymagana jest określona jakość pracy.130). zwrot z kapitału i tym podobne. od których zależy wynagrodzenie pracownika. może też dotyczyć predyspozycji. Podobnie jak menedżerowie w świecie biznesu. W tym właśnie powinna się wyrażać „kapitalistyczna twardość”. zresztą takim. m. Może to być sprawa kompetencji. a kto nie jest w stanie sprostać wymaganiom. Zamiast rozwiązać problem złej pracy pracownika. aby utrzymywać substandardowego pracownika za niższą płacę. którzy do wykonywanej na nim pracy po prostu się nie nadają. Uzależniając wynagrodzenie pracownika od takiej miary. czy firmie opłaca się mieć gorszego pracownika nawet za niższe wynagrodzenie? Zła praca sprzedawcy to przecież nie tylko obniżone przychody. Kucharz w hotelu Pewien duży hotel w Warszawie zaproponował firmie A. jaki . W ten sposób niczego tak naprawdę nie załatwiamy. a nie w tym. przez instruktaż i szkolenie. W rzeczywistości to bardzo prymitywny i nieefektywny sposób zarządzania. że swoje obowiązki przełożonego wykonał należycie. 1 września 2011 116 własnej oceny — zrobi to z poczuciem. ale też psuta renoma firmy i w konsekwencji utrata klientów. co można było zrobić. marża. to za pół kilograma należy się złotówka. że jeżeli za kilogram jabłek płacimy dwa złote. a więc z dość dużym rabatem. Santamaria ([22] s. np. Znacznie rozsądniej jest założyć. takich jak sprzedaż. jest zawsze znacznie mniejsza od liczby wskaźników. A oto inny przykład z tej samej kategorii. dowódcy w piechocie morskiej mają bardzo napięty harmonogram zajęć. w związku z czym wszyscy zarabiają tyle samo (być może jedynie z uwzględnieniem stażu pracy). zmodyfikować procedury. firmy budują systemy opierające się na różnego rodzaju miarach. aby poświęcić uwagę słabym lub przeciętnym żołnierzom — nawet jeżeli pociąga to za sobą osobiste wyrzeczenia”. na rzecz tego. zmienić organizację pracy. były dowódca z tej formacji: „W czasie walki oddział piechoty morskiej jest tak silny. Zaoferowaliśmy cenę hurtową. Zawsze można więc pogorszyć to.in. Słaby żołnierz naraża życie swoich towarzyszy. ten musi odejść. Jest przecież od tego. renoma firmy. Pytanie tylko. w nadziei — jakże płonnej — że można ustanowić obiektywne numeryczne wskaźniki jakości i wydajności pracy. Po trzecie. ale znajdują czas na to. Po czwarte. Na przykład. często jest tak. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jeden sklepowy sprzedawca sprzedaje więcej. zysk. a więc i mniej zarabia. których najczęściej nie da się zmierzyć. w tej drugiej grupie znajdują się i takie wskaźniki. Doktryna jakości. zależy za to powodzenie firmy (por. Blikle stałą współpracę w zakresie dostaw tortów weselnych. by nadzorować i kontrolować wykonanie pracy oraz „motywować” pracownika do dobrej pracy za pomocą kar i nagród.Andrzej Blikle.6 opisałem kilka przykładów. często dalekich od oczywistości. Piechota morska po prostu nie może sobie na to pozwolić. budowanie rynku. Na każdym stanowisku znajdą się jednak ludzie.

którzy pozostawali. jest doprowadzenie do tego. kto zostanie słodyczami obdarowany. Doktryna jakości. Jak pisze Brian Tracy [38]. firma zwiększyła przychody o kilkadziesiąt procent. że jeżeli klient chce kupić tort śmietanowy w upalny dzień i chce zawieźć go samochodem do odległego miasta. Takie działanie chwilowo zwiększa sprzedaż. W liście tym klientka pyta. Może nią być zjedzenie ciastka. Brytyjska firma ubezpieczeniowa Pewna brytyjska firma ubezpieczeniowa uruchomiła kiedyś bardzo agresywną kampanię marketingowo-sprzedażową.Andrzej Blikle. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że z tytułu tak dużego rabatu odpowiedzialny za zakupy kucharz otrzymywałby zbyt dużą premię. Rozpoczął się dramatyczny spadek sprzedaży. sympatia lub miłość kogoś. wobec której postąpiono w ten właśnie sposób. . Sprzedaż ruszyła jak odrzutowiec przy starcie. to sprzedawca powinien się zainteresować. Innym skutkiem prowizji od sprzedaży może być naruszanie interesu klienta. Brokerzy zarabiali dużo pieniędzy. zawiązanie nowych znajomości. której klient oczekuje w związku z zakupem. a nie jako osoba. aby za jakiś czas powrócił. W firmie A. który przychodzi po produkt. którzy dodatkowo mieli do dyspozycji duży asortyment upustów i nagród dla klientów. Wszechobecna reklama szła w parze z wysokimi prowizjami dla brokerów. to należy mu taki zakup odradzić. postanowili nie przedłużać polis. odesłał ją do innej cukierni. gdzie klient mieszka. ale także wdzięczność. Zaczęły powstawać nowe oddziały. W naszych archiwach mamy list z podziękowaniem od klientki. Dyrekcja hotelu doszła jednak do wniosku. Oczywiście w parze z tym musi iść nieustające szkolenie sprzedawców we wszystkich trudnych tajnikach ich zawodu. często kupowali bowiem opcje. ani prowizyjne dla sprzedawców — nie były w stanie zahamować. którego już żadne działania — ani marketingowe. To jednak nie wystarczyło i po jakimś czasie upadła. Nie jest bowiem w interesie firmy narażenie klienta na zawód. Bo klient. najlepiej w pobliżu jego domu. Zatrudniono nowy personel. Trzeba było jednak spłacać kredyty i ponosić inne koszty związane z ubiegłorocznym rozwojem firmy. oczywiście upewniwszy się. Jak jednak premiować sprzedawcę za to. którą wiąże z zakupem produktu. Może być okazja do spotkania z przyjaciółmi. że klient do nas powraca? Jak to sprawdzić i ocenić? Jedynym rozwiązaniem jest stałe wynagrodzenie sprzedawcy. jakim sposobem osiągnięto takie zachowanie sprzedawcy. w rzeczywistości przychodzi po korzyść. Firma usiłowała się ratować redukcjami personelu i redukcjami wynagrodzeń dla tych. dobry sprzedawca powinien być w pierwszym rzędzie doradcą klienta w uzyskaniu korzyści. Otóż sekret tkwi w tym. gdzie zamówione przez telefon pączki już na nią czekały. Blikle najważniejszym zadaniem sprzedawcy. który zamiast starać się sprzedać coś w miejsce pączków. że tam pączki są jeszcze dostępne. a raz na kwartał będziemy zwracać nadwyżkę do kasy hotelu za plecami kucharza. Dobry sprzedawca powinien budować swój wizerunek przede wszystkim jako profesjonalny doradca klienta. że nasi sprzedawcy nie są wynagradzani prowizyjnie. psuje rynek i renomę firmy. Zaproponowano więc. że nic nie zostanie sprzedane! Jeżeli klient chce nabyć pączki. Początkowo zachęceni reklamą i obietnicami nadzwyczajnych upustów i bonusów. których akurat zabrakło. Sprzedawca wyposażony w odpowiednie techniki oraz w liczne prezenty potrafi „wcisnąć” klientowi coś. i ewentualnie zaproponować zakup w innej naszej cukierni. które tak naprawdę nie były im potrzebne. która chce sprzedać jak najwięcej. Niestety po roku od rozpoczęcia akcji klienci zaczęli rezygnować z polis. niezależne od wielkości sprzedaży. Zaciągnięto kredyty na rozwój firmy. Nasi sprzedawcy wiedzą też. Gdy ochłonęli z pierwszego entuzjazmu i skonfrontowani koszty z korzyściami. jednak na dłuższą metę rujnuje relację z klientem. „Przecież ten sprzedawca w ten sposób obniża swoją prowizję od zysku!” — dziwiła się klientka. 1 września 2011 117 oferujemy innym klientom hurtowym. że będziemy sprzedawać torty za wyższą cenę (!). przed którym właśnie stoi klient. Ów cel należy osiągnąć nawet za cenę tego. czego klient w rzeczywistości nie potrzebuje. uzyskanie przebaczenia.

Sprzedawcy chcieli jednak najpierw opróżnić swoje magazyny zapełnione starym po sufit. Wojtuś rozpoczyna więc grę z tokarką czytaj: „z procesem”. zniechęcają do stawiania celów długoterminowych. zachęcają do stawiania celów krótkoterminowych. Niestety. Zdaniem Edwardsa Deminga. rozdział 5. Doktryna jakości. budują lęk (przed pozbawieniem premii). a nie Wojtusia. W tym przypadku należy zapewne zmniejszyć luzy w tokarce. zobaczywszy zapowiedź nowego produktu. Dla rozładowania tej sytuacji (i magazynów!) drastycznie obniżono cenę starego produktu. Oczywiście. który miał być zastąpiony nowym. W rzeczywistości czasami otrzymuje tulejki o średnicy 14 mm. . tzn. to praca pana Wojtka przy tokarce.Andrzej Blikle. Sprzedaż ruszyła z kopyta i wkrótce magazyny firmy były puste. czyli powiększa liczbę tulei niespełniających standardu! Na nic nie zda się więc straszenie Wojtusia i namawianie go do lepszej pracy. że kto sprzeda najwięcej. Cóż się takiego stało? Otóż stało się to. że nigdy nie da się ich dobrać dobrze. Na specjalnie zorganizowanej uroczystości wręczono mercedesa najlepszemu hurtownikowi. a to stawia na przegranej pozycji nie tylko jego. konsumenci produktu. od których premia bezpośrednio zależy. gdy firma ustanawia obiektywne wskaźniki zachęty dla pracownika — co niekiedy wydaje się możliwe — pracownik rozpoczyna grę z procesem. nie kupowali więc nowego od producenta. 2. że pozostałe 80% pracowników. że dobrano je źle! Rzecz jednak w tym. produkt nie znajdował nabywców. Mimo reklamy w prasie. że w podanych przykładach źle dobrano wskaźniki mierzące działania firmy. bowiem: 1. 3.10. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. zawsze pozostanie znacznie więcej wskaźników. na której wykonuje on tuleje o oczekiwanej średnicy 15 mm ± 0. może się okazać. Po szóste.5 mm. 1 września 2011 118 Mercedes dla najlepszego Pewien duży producent przemysłowych słodyczy w Polsce postanowił pod koniec lat 90. a to dlatego. premie za wydajność są najsilniejszym hamulcem jakości i wydajności w zachodnim świecie. najczęściej będzie tak. Gdy wyjdzie mu za duża średnica. pomiędzy których dzieli się 20% funduszu premiowego. a więc poprawić proces. opróżnić magazyny z produktu. będzie silnie zdemotywowanych do pracy (rozdział 5. To oczywiście spowoduje. że to pracownicy za pomocą tej dźwigni manipulują dyrekcją (por. to zgodnie z prawem Pareto.7.5) Po siódme. Jak się okazuje. zawsze i nieodmiennie — bo wynika to z ogólnych praw statystyki — pogarsza swój wynik. domagając się tego nowego. w którym bierze udział. którymi ze szkodą dla firmy można tak manipulować. Hurtownicy zostali dodatkowo wyposażeni w bonusy dla swoich klientów. jeżeli premie są uzależniane od indywidualnie osiąganych wskaźników. choć nieco uproszczony przykład takiej sytuacji. działając w taki sposób. Jest jeden obiektywny parametr. na czym stracili i producent. Typowy.7). ku zaskoczeniu producenta. czyli właścicieli sklepów i handlowców w sieciach. gdy za mała — oddala. gdy dyrekcja raz zainstaluje „dźwignię premiową” dla manipulowania pracownikami. czego należało się spodziewać. W jakiś czas po tym rozpoczęto wprowadzanie na rynek nowego produktu. ale również firmę. Po piąte. niczego nie da się „skręcić”. Przełożony Wojtusia.6 i 5. otrzyma w prezencie osobowego mercedesa. postanawia płacić mu jedynie za tuleje wykonane zgodnie ze standardem. aby zachęcić go do uważniejszej pracy. zaprzestali zakupów poprzedniego. a czasami o średnicy 16 mm. Zwolennicy premii i prowizji powiedzą zapewne. radiu i telewizji sprzedaż stała w miejscu. Zorganizował więc konkurs dla hurtowników. Ta konstatacja została szczegółowo omówiona w rozdziale 5. i sprzedawcy. że obok wskaźników. zapowiadając. zbliża nóż do osi tulei. Tym razem sytuacja pomiędzy firmą i Wojtusiem jest bardzo klarowna. aby zwiększyć wskaźniki wpływające na premię. Końcowi klienci firmy. „Staraj się — powiada — to zarobisz”. że za każdym razem ta sama grupa 20% pracowników będzie zgarniać 80% premii.

odwracają uwagę przełożonego od jego właściwych obowiązków wobec podopiecznych. Taka rozmowa powinna się odbywać poza miejscem pracy. a także aby rozmowa nie była przerywana. działa tu prawo Pareto (rozdział 5. aby swoją pracę mogły wykonywać skuteczniej. ma poczucie. pomoc. a więc niszczą współpracę. P-P) poświęcone obustronnej wymianie informacji zwrotnej. 6. mój pierwszy nauczyciel i mentor TQM. jak pracują i czy firma jest z nich zadowolona. 8. 9. 7. przy nieagresywnych systemach premiowania — wszystkim mniej więcej po równo lub proporcjonalnie — nie mają żadnej siły oddziaływania. Każdą kolejną rozmowę zaczyna się od sprawdzenia. Po każdej rozmowie sporządza się protokół wspólnych wniosków i zobowiązań. aby zamiast corocznej oceny pracowników prowadzić cykliczne rozmowy przełożony-podopieczny (skr. że nie została sprawiedliwie oceniona. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 10. czego od siebie nawzajem oczekują. że należy zapewnić pracownikom pełne poczucie bezpieczeństwa w czasie tych rozmów. Zwolennicy tej metody uważają. Dobrym scenariuszem dla takich rozmów może być spacer w plenerze zakończony wspólnym posiłkiem.5) — 20% pracowników zbiera 80% premii. Oceny te są dokonywane najczęściej przez bezpośredniego przełożonego. wnioski z ocen rocznych są podstawą do nagród. czasami też bez udziału zainteresowanego. czasami w dialogu z pracownikiem. aby zapewnić maksymalną szczerość wypowiedzi. 6. tak i zarządzanie bez kija i marchewki niesie z sobą pułapki. Na rozmowę trzeba z reguły przeznaczyć kilka godzin. a na wyższych szczeblach zarządzania nawet cały dzień. 5. Chodzi o to.3): Jim Murray. Z zasady też. i to zasady znanej pracownikom jako element kultury korporacyjnej. 1 września 2011 119 4. nie będę go pytał o radę ani prosił o pomoc. zniechęcają do podejmowania ryzyka — ludzie robią jedynie to. z którym jedynie omawia się wyniki oceny i płynące z niej wnioski. aby otrzymać premię. to mogą się pojawić następujące syndromy: . jak i ich współpracowników. co wywraca stary porządek rzeczy. że od tego. przy agresywnych systemach premiowania sprawiają. premii rocznych czy też awansów. Podkreślał. Pracownicy powinni mieć pewność. że część osób staje się zgorzkniała i rozczarowana. Rozmowy P−P prowadzi się cyklicznie. takich jak organizacja warsztatu pracy. zapominając o przygotowaniu zarówno przełożonych. Jeżeli bowiem zniesiemy marchewkij. rozdział 2. 6. który powinien być znany jedynie stronom rozmowy. aby obie strony czuły jak najmniejsze skrępowanie hierarchią zarządczą. wspólna analiza problemu. że bez ocen rocznych pracownicy byliby pozbawieni wiedzy o tym. W czasie takich rozmów obie strony na zasadach partnerskich mówią sobie. jak i ich podopiecznych do nowej roli. ale nie rzadziej niż raz na rok.8 Pułapki zarządzania bez kija i marchewki Jak wszystko. w które mogą wpaść firmy wprowadzające ten styl zarządzania zbyt pospiesznie i w sposób uproszczony. nie będzie zależało ani wynagrodzenie. co ujawnią. zalecał. niszczą związki podopieczny−przełożony („skoro on mnie ocenia.Andrzej Blikle. co z podjętych zobowiązań zostało zrealizowane. bo to może pogorszyć jego opinię o mnie”). skoro jesteśmy oceniani i porównywani pod względem jakości pracy”). Doktryna jakości. Edwards Deming znał oczywiście tę metodę i wyrażał się o niej bardzo krytycznie (por.14. tworzą rywalizację. nauczanie. co jest konieczne. niszczą związki kolega−kolega („dlaczego mam mu pomóc.7 Rezygnacja z przeglądów rocznych Dość częstą praktyką dużych firm jest prowadzenie raz do roku indywidualnych ocen każdego pracownika. wybierają najłatwiejszą drogę jej osiągnięcia. ani szansa na awans i to zarówno ich samych.

To jednak trudna i wcale nie oczywista sztuka. Pracownicy nabierają przekonania. Przecież słońce nie świeci w nagrodę za naszą dobrą pracę. Klienci mają w nosie nagradzanie pracowników. Można ponadto posługiwać się „premią z zysku”. Oczywiście dzieli się swoim żalem z innymi. nie rezygnujemy z kar za wykroczenia dyscyplinarne. a deszcz nie pada za karę. reakcja na pojawienie się problemu powinna być natychmiastowa. O tym właśnie w dalszych rozdziałach. 3. trzeba jednak bardzo uważać. Jak więc chronić się przed takimi pułapkami? Po pierwsze. którzy pracują dobrze. Dla firmy jest argumentem w sądzie pracy. Dla pracownika stanowi on jednak ochronę przed niespodziewanym zwolnieniem i daje mu szansę na poprawę. Oni tylko lubią wytwarzane przez nich produkty. Ponieważ „nie można nagradzać”. stają się rozgoryczeni i nabierają przeświadczenia. Po drugie. Podopieczni dochodzą do wniosku.Andrzej Blikle. należy przeprowadzić z podopiecznym rozmowę. Finansowo na pewno „straci” firma. bowiem nikt mu nigdy nie zwracał uwagi. nie polega ona jednak na ukaraniu winnych. 6. Doktryna jakości. a w szczególności z upomnień wpisywanych do akt pracownika. 4.8 może być archetyp słońca i deszczu. To jest jednak koszt transformacji. zostaje zaburzona potrzeba bezpieczeństwa. aby nagrodzić pracowników. I wtedy pojawia się problem. 1 września 2011 120 1. to jest to marchewka. którzy pracują źle. satysfakcji z pracy. ale są wynikiem personalnych uprzedzeń.12. niską jakość i niską wydajność. a może nawet kilka rozmów. w żadnym wypadku nie rezygnujemy z wyrażania uznania. Niektórzy na tym stracą. Temu zagadnieniu poświęcony jest rozdział 6. Jeżeli jednak ten sam pracownik wraz z innymi zarabia lepiej. że każdy może być w każdej chwili zwolniony. bo klienci cenią produkty firmy. że coś robi źle. pojawia się przekonanie. rezygnując z kar za popełniane błędy. Gdy jednak dochodzą do wniosku. to jest to słońce. przełożeni nie wyrażają uznania za dobrą pracę. że tak można. że jakość i wydajność nie są ważne. 2. rezygnacja z premii i prowizji nie może oznaczać powszechnego obniżenia wynagrodzenia. Piszę o tym w rozdziale 6. Jeżeli pracownik dostaje premię za dobrą pracę. Ci. A jak to robić. Po trzecie. Rezygnacja z premii i prowizji prowadzi do zmniejszenia wynagrodzeń.9 Archetyp słońca i deszczu Możliwym rozwiązaniem problemów naszkicowanych w rozdziale 6. U tych. aby nie stała się marchewką. Marchewka i kij symbolizowały narzędzia stosowane w celu zmiany czyjegoś zachowania z naruszeniem jego godności. Wpis do akt to działanie ostateczne. Pojawia się strach przed niespodziewanym zwolnieniem. a inni zyskają. Pracownik uważa. Słońce i deszcz symbolizują miłe i niemiłe konsekwencje naszego postępowania. bo przecież „nie można karać”. że zwolnienie jest niesprawiedliwe. że nie warto się starać. pracownik zostaje zwolniony. Z powyższych powodów przełożeni nie reagują na wykroczenia dyscyplinarne pracowników. zanim dojdzie do upomnienia z wpisaniem do akt. Oczywiście. Wynagrodzenie podstawowe należy więc powiększyć o uśrednione premie i prowizje. poczucie. Klienci nie dlatego kupują produkty. że „przebrała się miarka”. Przełożeni nie reagują na błędy. Taki wpis nie jest oczywiście miły ani dla podopiecznego. Dodatkowym skutkiem takiej sytuacji jest bardzo słaba pozycja firmy w sądzie pracy. że dobra praca nie jest dla firmy ważna. ale na podjęciu analizy przyczyn problemu i dróg ich uniknięcia w przyszłości. co buduje opinię. ani dla przełożonego. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. . to jest cała wiedza o realizacji zasady doskonalenia.10 Po czwarte. że w firmie zwolnienia nie mają charakteru merytorycznego. nie dają pracownikowi poczucia sukcesu.

że mama lubi Wojtusia. będzie próbował to zrobić. to dorośli również to cenią. a nie zdarzeniami narzucanymi przez silniejszego. obwarować warunkami. Czyż nie znamy tego zjawiska ze świata polityki? Niezwykle interesujący przykład niestandardowego modelu zarządzania opisał Ricardo Semler [33]. Jeżeli jednak mama idzie z Wojtusiem na lody bez żadnego warunku wstępnego. klienci nie dlatego nie kupują produktów firmy. powiązana z kijem. Każdy zakazany owoc mocno kusi. b) przypadek drugi. która w dowód uznania (jako nagrodę niemarchewkę) za dobrze odrobione zadanie domowe. która nie jest marchewką. Mama mówi trzyletniemu Jasiowi: „nie ruszaj telefonu. to jest to marchewka. I wcale nie trzeba go pilnować. Jaś dotyka garnka z gotującą się zupą. że ty sobie poradzisz. rozważmy następujący przykład: a) przypadek pierwszy. jak każda marchewka.  sami ustalają swoje godziny pracy i wynagrodzenie. Oni po prostu nie lubią ich produktów. że uczniowie to bardzo cenią. Oczywiście z awansu też można zrobić marchewkę. Zresztą jeżeli się nad tym zastanowić. To jest przecież najautentyczniejszy wyraz uznania: jestem przekonany. Jeżeli jednak firma musi obniżyć wynagrodzenia. to jest oczywiste. Słońce i deszcz tym się różnią od marchewki i kija. a Wojtuś lubi lody. Wtedy to oczywiście będzie marchewka i. Aj! – parzy (deszcz).Andrzej Blikle. bo klienci odwrócili się od jej produktów. a nie ze względu na kompetencje. Przykłady miłych i niemiłych konsekwencji Szczególnie silnie motywującą nagrodą. Aby wyjaśnić różnicę pomiędzy naturalną konsekwencją a marchewkijem. Firma osiągnęła spektakularny sukces w trudnych warunkach wysokiej inflacji. Można go zapowiedzieć jako nagrodę. póki mama patrzy. to jest to kij. I znów.9-1. Przecież awansowanie pracownika na wyższe stanowisko nie jest niczym innym jak powierzeniem trudniejszego zadania do wykonania. Znam osobiście nauczycielkę języka niemieckiego w jednej z warszawskich szkół. można to nazwać deszczem. zadaje uczniowi zadanie trudniejsze. 1 września 2011 121 Jeżeli pracownik traci premię za złą pracę. że za nieposłuszeństwo będzie odebrany. Drugi raz już pewnie nie dotknie. Doktryna jakości. że są naturalnymi konsekwencjami stanu rzeczy lub biegu wypadków. W tej firmie pracownicy:  nie podlegają kontrolom ani regulaminom. aby jej pracowników zmusić do lepszej pracy. I proszę sobie wyobrazić. jest to konsekwencja tego. jest powierzenie ambitnego zadania. Słońce     autentyczne wyrazy uznania radzę sobie świetnie — awans na wyższe stanowisko klienci lubią nasz produkt — więcej zarabiamy premia z zysku     Deszcz analiza negatywnego zjawiska nie radzę sobie — przeniesienie na inne stanowisko klienci nie chcą naszego produktu — zarabiamy mniej kara dyscyplinarna Tabela 6. założonej przez jego ojca. dyrektor zarządzający firmy Semco SA w Sao Paulo produkującej urządzenia przemysłowe. Jaś nie rusza telefonu. ale jak się odwróci. a on sam został w roku 1990 odznaczony tytułem Biznesmena Roku. bo dostaniesz” (kij). podkreślić. że zależy od naszej woli i łaski i — co najgorsze — dać go w zamian za posłuszeństwo. bo skoro awans został dany za posłuszeństwo. . książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. oczywiście jeżeli następuje w wyniku rzeczywistej oceny kompetencji. Gdy mama idzie z Wojtusiem na lody w zamian za odrobioną geografię.

Wyrazy uznania: „Panie Kazimierzu. włożyłem w to tyle wysiłku. „Jakim ja jestem wspaniałym szefem — pomyślał. przychodzi do pracy punktualnie. Różnice między archetypami marchewki i kija oraz słońca i deszczu 6. a nawet sami wybierają sobie kadrę kierowniczą. a mimo to posługują się nim nadzwyczaj sprawnie. Jest wynikiem rozumienia praw rządzących światem lub dobrowolnie przyjętej umowy  Narusza naszą godność. Musiał pan włożyć w niego masę pracy i to teraz. a on mi tu.9-2 Marchewka i kij  Działanie narzucone przez silniejszego w celu zmiany naszego zachowania  Słońce i deszcz Naturalna konsekwencja wydarzeń lub stanu rzeczy. może coś z niego będzie. Wyjaśnia to Tabela 6. Bo ja mam podejście do ludzi.  mogą pracować na własny rachunek. a pochwała jest przecież marchewką.Andrzej Blikle. akceptując jednocześnie fakt. pracowałem cały weekend. korzystając z majątku firmy. dobry. Po wyrażeniu pochwały przełożony pana Kazia poczuł się wyraźnie lepiej. utrzymania się firmy na rynku) Nie narusza naszej godności. to czy należy powstrzymać się również od pochwał? Czy nie można wyrazić uznania za dobrą pracę? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga wyjaśnienia różnicy pomiędzy pochwałą a wyrazami uznania. mądry. Doktryna jakości. a ja go jednak pochwaliłem.  oceniają. sprawiedliwy i nowocześnie myślący szef. praw ekonomii) lub której celem jest osiągnięcie społecznie akceptowalnego celu (np. podoba mi się też pana postawa wobec kolegów i koleżanek. Oceniam pana coraz lepiej. umiem motywować moich ludzi do lepszej pracy. to kto dał mu prawo mnie oceniać? Niech on lepiej przeczyta ten raport. Kretyn! I jeszcze zrobił ze mnie przykład dla zespołu. Jak przekonamy się w dalszych rozdziałach. Zacznijmy od dwóch przykładów: Pochwała: Panie Kaziu.10 Pochwały a wyrazy uznania Skoro marchewki demotywują. że przychodzę na czas do pracy. Kryterium pomagającym rozróżnić te dwa archetypy jest ich źródło i stosunek do godości człowieka. A co pomyślał sobie pan Kazio? „Co za burak! »Widzę. Jakbym był jakimś niedorozwojem! Napisałem dla niego raport. Dla zachęty postawiłem go za przykład innym. odwołałem wycieczkę z rodziną. będąca wynikiem praw niezależnych od nas (np. Na jutrzejszym posiedzeniu zarządu przedstawię pana wnioski i myślę. Granicę pomiędzy nimi łatwo przekroczyć. gdy miał pan tyle dodatkowych obowiązków (docenienie wysiłku). bowiem ktoś silniejszy stawia się ponad nami  Tabela 6. że powinni brać z pana przykład. A w ogóle. A już zaczynało być tak dobrze. Teraz dopiero mam przechlapane. W tej firmie pracownicy nie znają archetypu słońca i deszczu. który pewnie wrzucił do szuflady”. które pan w nim sformułował (uszczegółowienie konkretu). Szczególnie wnioski końcowe. Ja. że nie wszyscy potrafią to docenić”. że się pan rozwija«. — Ten Kazio to w sumie miernota. 1 września 2011 122  demokratycznie podejmują najważniejsze decyzje. Niech się chłop stara. widzę że się pan rozwija. Pracuje pan rzetelnie. bardzo podobał mi się pana raport (konkret). Mówiłem im już. że wyższe kierownictwo ma wynagrodzenie kilkukrotnie wyższe od średniej firmowej. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. różnica pomiędzy marchewką a słońcem oraz pomiędzy kijem a deszczem bywa niekiedy bardzo subtelna. Szkoda.9-2. że pójdziemy we wskazanym przez pana kierunku (do- . Ale ten pana wysiłek bardzo się przyda firmie.

że tak dobrze układają się pana stosunki w nowym zespole. 2. a dopiero w drugiej kolejności czymś pozytywnym. to lepiej go nie chwalmy.. Nie: jesteś świetnym cukiernikiem. w czym mistrz jest mistrzem. nie robi wrażenia autentycznej oceniający stawia się wyraźnie ponad ocenianym. chwaleni mogą nie podejmować trudniejszych zadań. aby nie „zawieść zaufania”. jakie przynoszą pochwały: 1. 3. pochwała płynie z góry na dół  Wyrazy uznania oceniana jest praca człowieka i inne jego osiągnięcia. że robimy coś dobrze ocena odnosi się do konkretów.. Zawsze natomiast możemy wyrazić uznanie dla tego. że Pochwała jest bardziej potrzebna chwalącemu niż chwalonemu. Przy wyrażaniu uznania należy unikać teatralnego tonu. bo to podnosi jego autentyczność. uczelni. Uznanie powinno dotyczyć nie osoby. gdy tylko nadarzy po temu okazja. kiedy jest dla tego ucznia mistrzem autentycznie podziwianym. lepiej jest wyjaśnić. nawet ocena pozytywna jest przede wszystkim oceną ocena jest niekonkretna. Pochwała zawsze podkreśla niepartnerski stosunek. Ta pochwała może też dotyczyć jedynie tego. Oto podstawowe szkody. bywają odbierane jako sygnał wysokich oczekiwań. czy jesteśmy dla kogoś prawdziwym autorytetem. ale: robisz znakomite torty. 3. Należy też pamiętać. . Pochwała  oceniany jest człowiek. podkreślają różnice w pozycjach chwalonego i chwalącego. zawsze lubimy usłyszeć. wyrazy uznania mają charakter partnerski     Tabela 6. W zasadzie pochwały może udzielić bez obawy jedynie mistrz swojemu uczniowi. bywają odbierane jako niska ocena możliwości chwalonego. dlaczego nam te torty tak bardzo smakują. że pozytywny osąd jest przede wszystkim osądem. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 1 września 2011 123 wód. Różnice pomiędzy pochwałą a wyrazami uznania Różnica między pochwałą a wyrazami uznania leży więc w relacjach. a nie mistrzem ustanowionym przez strukturę jakiejkolwiek organizacji — firmy. jakie te komunikaty budują pomiędzy stronami. 4. co ona robi. a przez to zdawkowa. Co więcej. gdyż to odbiera uznaniu jego autentyczny charakter. Mówi się nawet. biura.Andrzej Blikle. i to jedynie wtedy. że wysoka ocena pracy nie jest zdawkowa). armii. a uczeń uczniem. należy jednakże pamiętać o następujących zasadach: 1. 2. Uznanie powinno być możliwie specyficzne. Przyjrzyjmy się różnicom pomiędzy tymi dwoma komunikatami. Doktryna jakości. że to nie było łatwe. że nie jest zdawkowa wyrażający uznanie nie stawia się ponad odbiorcą uznania. tłumią motywację bezpośrednią na korzyść pogoni za pochwałą (marchewka). Cieszę się również. co buduje przekonanie. ponieważ — jak już mówiłem — poczucie sukcesu jest najsilniejszym motywatorem pozytywnego działania. Zamiast więc powiedzieć krótko: „robisz znakomite torty”. nie lubimy być oceniani.10-1. powinniśmy to czynić. Wyrażając uznanie. Wiem. niszczą więc stosunek partnerski. co robi. ale tego. Jeżeli więc nie jesteśmy pewni.

firma podzieli się jego częścią z pracownikami”? Jak premia z zysku ma się do wypłacania prowizji? Przecież rynek .10. 3. Wręcz upominek jako niespodziankę po fakcie. Pamiętaj też. że mówisz do swojego szefa. gdy zapał do pracy rośnie w postępie geometrycznym. że ktoś jest lepszy od innych. a mają się za równie dobrych lub lepszych. zależy nam. Nie wręczaj go za to. jest powierzenie pracownikowi ambitnego zadania. bo rośnie oglądalność ich programów. Bardzo silnym motywatorem jest dla gwiazd potrzeba uznania. aby nie miały charakteru poklepywania po ramieniu. Na koniec wypowiedź Romana Szczepanika dyrektora ds. kiedy mamy pewność. Należy raczej unikać wyrażania uznania publicznie. że wyrażamy uznanie dla dzieła. 1 września 2011 124 4. lecz także możliwości finansowe firmy i opłacalność realizowanych programów. no i stosuj się do punktów od 1 do 4. bo ich popularność maleje. Są sytuacje. prowizji i nagród często pojawia się pytanie o tzw. Szef to też człowiek. 6. Nie chodzi tu wyłącznie o wysokość wynagrodzenia. a zatem i w naszej. i to zarówno w swojej grupie zawodowej. że znacznie silniejszym akcentem niż materialny upominek. Jak motywować medialne gwiazdy W każdej firmie. Przecież nie powiesz szefowi. personalnych w Grupie ITI [18] s. Nie wiąż upominku ze współzawodnictwem. Zależy im na pozytywnej ocenie i opinii osób. najlepsi specjaliści należą do grupy o najwyższych przywilejach. Należy też szczególnie przestrzegać zasady. z którymi współpracują. ale jeżeli wszyscy wypracujemy większy zysk. jak i w społeczeństwie. Te wszystkie zasady wyrażania uznania mogą się wydawać nieco skomplikowane i trudne do wprowadzenia w życie. Wtedy na pewno dobierzesz słowa tak. Uważaj jednak. Pamiętaj. ale też takie. którzy nie są chwaleni. Mówię to jako wieloletni szef. 6. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. uznanie i sposób traktowania czy możliwości i przestrzeń twórczego rozwoju. Połącz upominek z wyrazami uznania z zachowaniem wszystkich reguł opisanych w rozdziale 6. Jeżeli chcesz. bo nie traktujemy ich jako „święte krowy”. Na co dzień muszą umieć zmierzyć się z dużym stresem.12 Premia roczna — miseczka Podczas dyskusji na temat wynagradzania bez premii. aby wyrazy uznania nie wypadły jak pochwała. Jakość relacji w zespole wpływa bowiem na to. a przede wszystkim o warunki pracy. jak pracują. I jeszcze jedno. ale za to. że jest bardzo dobry. Oczekują wówczas wsparcia. aby gwiazdy czuły się w naszej firmie jak najlepiej i jak najdłużej chciały z nami pracować. że firma mówi pracownikowi: „Dziś nie mogę ci zapłacić więcej. W zasadzie na publiczne wyrażenie uznania można sobie pozwolić jedynie wtedy.Andrzej Blikle. ale z zachowaniem pewnych zasad: 1. że się rozwija i robi postępy. a nie dla osoby. Na koniec więc jedna rada praktyczna. Doktryna jakości. gdy czują się mniej komfortowo. akcentem podkreślającym wagę wyrażonego uznania. 2. Czy jest coś złego w tym. że szefowi też są potrzebne wyrazy uznania. Upominek zapowiedziany jako coś za coś staje się marchewką ze wszystkimi negatywnymi skutkami tego faktu. Ale z racji ich wyjątkowości. premię z zysku. aby twoja wypowiedź nie trąciła lizusostwem. Oczywiście nie wiąże się to od razu ze spełnianiem ich wszystkich zachcianek i oczekiwań. że to podzielają je wszyscy słuchający. pomocy i wyrozumiałości od szefa. gdyż to może wywoływać negatywne reakcje tych.51). i to właśnie od ciebie. Muszą jednak zdawać sobie sprawę i brać pod uwagę nie tylko swoje ambicje. ale nawet potrzebne. wyobraź sobie. to czy mogą się wiązać z upominkiem je upamiętniającym i podkreślającym? Odpowiedź na to pytanie brzmi: mogą.11 Upominek wraz z wyrazami uznania Skoro wyrazy uznania są nie tylko możliwe.

książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. im słabsze są działania firmy związane z zasadą 4W (rozdział 6. W ich wypadku wypłata zysku nie dokonuje się więc w kontekście związanym ze stosowaniem marchewki.3)... ze wszystkimi wynikającymi stąd negatywnymi konsekwencjami? Czy demotywuje do dobrej pracy? Aby odpowiedzieć na te pytania.  wypłacana jedynie wybranej grupie pracowników. a więc to wszystko. Czy premia z zysku jest marchewką. co nie ma wpływu na premię. że związani są z firmą na wiele lat. Jak zatem ma się sprawa z pracownikami? W wypadku pracowników — nawet jeżeli są oni również właścicielami! — wszystko zależy od kontekstu. a w konsekwencji:  zaniedba inne ważne cele. w jakim premia z zysku będzie zapowiedziana i wypłacana. np. którzy pracują „na swoim”. pozyskiwanie nowych technologii. czy będzie reinwestowany. a więc np. inwestycji w odnowę parku maszyn.  będzie stosowała techniki sztucznego budowania zysku. rozwój nowych produktów. 1 września 2011 125 nie pytając nikogo o zasady − w taki właśnie sposób premiuje wszystkich właścicieli firm. a więc im mniejsza jest lojalność pracowników wobec firmy związana z pozapłacowymi warunkami pracy. przy ich poczuciu.1. zarządowi.6. dopych opisany w rozdziale 5. Premia dla zarządu banku Byłem kiedyś członkiem rady pewnego banku. które nie są niezwłocznie konieczne. a nie przemocy te zjawiska mogą w ogóle nie wystąpić. czy zysk zostanie wypłacony. Doktryna jakości. Ta rada raz na rok podejmowała decyzję co do wypłaty . gdyż to wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i obniżyłoby zysk. Od właścicieli zależy też. jakim pracownicy obdarzają firmę. Te wszystkie zjawiska wystąpią tym silniej. I tu pojawia się bardzo ważna konstatacja: Pozytywne działania pozapłacowe firmy w stosunku do pracowników stwarzają ochronę przed negatywnymi skutkami nagród. np.  nie skorzysta z nadarzających się (niezaplanowanych) możliwości rozwoju. a także od zaufania. Z pozycji właścicieli firm wypłata zysku nie jest tak rozumianą marchewką. Jeżeli jest ona:  przyznawana w kontekście niepewności co do utrzymania stanowiska pracy (pracownicy nie mają poczucia. choć jest niezbędne do osiągania zysku w przyszłości. szkoleń. jakim pracownicy obdarzają firmę. przy wysokim poziomie zaufania.  określona z góry jako zadany procent zysku.  będzie unikała wszystkich kosztów inwestycyjnych.Andrzej Blikle. że są związani z firmą na długie lata). Zgodnie z nią marchewka to miłe wydarzenie z góry zapowiadane przez silniejszego w celu zmiany zachowania słabszego. Przy wysokim poziomie lojalności pracowników. i podobnymi modelami. przy posługiwaniu się przez firmę modelem partnerstwa. to będzie miała cechy marchewki i może spowodować że premiowana grupa przyjmie maksymalizację zysku jako swój krótkoterminowy cel nadrzędny. a nie jedynie do czasu wypłacenia premii. a więc tych. przypomnijmy definicję marchewki podaną w rozdziale 5. nadwyżki zysku lub innego wskaźnika (lub wskaźników) określających kondycję firmy. gdyż rynek z pewnością nie zamierza wpływać na ich zachowanie. takie jak budowanie rynku.

Ostatecznie rada postanowiła wypłacić premię wbrew regulaminowi. świata słońca i deszczu. Nie ma wtedy innego sposobu. jak i dla rady. to rzeczywiście nie uwierzą. a staje się marchewką. jednocześnie jednak poważnie obniżył zysk. ile zarobią i od czego będzie to zależało — najczęściej przekształca miseczkę w zarządzanie przez cele MBO (rozdział 5. cały problem w tym.7) ze wszystkimi negatywnymi tego skutkami. No właśnie. w dalszym ciągu będziemy ją nazywali premią roczną. Z drugiej jednak strony regulamin premii nie pozwalał na jej wypłacenie. Z punktu widzenia motywacyjnego i godnościowego jest ona przeciwieństwem marchewki. Tabela 6. Właściwie zaprogramowana premia roczna stanowi przykład mechanizmu wynagradzania. gdy uda nam się wypracować nadwyżkę finansową po poniesieniu wszystkich wydatków niezbędnych do istnienia i rozwoju firmy. Czy w tej sytuacji premia z zysku nie powinna być wypłacona? Chyba powinna. Jak więc należy postąpić przy operowaniu premią roczną? Oto podstawowe zasady: 1. Gdy tylko staje się to możliwe. to firma podzieli się z tobą swoim sukcesem. Miseczka Firma do pracownika: Popatrz. co wyjaśnia Tabela 6. Deklaracja wyższości i braku zaufania. gdy będą ku temu warunki. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że jeżeli pracownicy nie mają zaufania do firmy. Marchewka Firma do pracownika: Popatrz. bo jesteś leniwy i nieuczciwy. Zapowiadając premię roczną. Przyzwyczajenie do tradycyjnego sposobu myślenia przeważyło jednak nad myśleniem racjonalnym. gdyż jeden nieostrożny ruch. gdy firma nie jest w stanie obiecać pracownikom gwarantowanych wynagrodzeń na poziomie rynkowym. a więc płaci zgodnie z aktualnym rynkiem . ale wtedy ty nie będziesz pracował. Jak więc należy postąpić? Przecież jednak miseczkę trzeba zapowiedzieć z góry. aby premię z zysku zamienić na premię roczną wypłacaną zarządowi w zależności od dwóch czynników:  rynku pracy bankowców na wysokich stanowiskach — wynagrodzenia w naszym banku nie były konkurencyjne w stosunku do innych banków. tj. Pewnego roku stanęła przed dylematem: zarząd osiągnął zysk niższy od planowanego. 1 września 2011 126 premii z zysku. Musimy obiecać pracownikom coś bardzo ulotnego — firma podzieli się z wami sukcesem. gdyż skorzystał z nadarzającej się bardzo korzystnej okazji kupna pewnego małego lokalnego banku. Miseczka to jednak narzędzie trudne w stosowaniu. firma przechodzi lub powraca do zasady „dobra praca za dobrą płacę”. Zaproponowałem mianowicie. 1% od wzrostu sprzedaży itp. musimy postąpić pozornie nieracjonalnie.12-1. świata młodszych i starszych. a więc gdy stanowi ona ubezpieczenie się firmy od sytuacji braku środków na zapłacenie takich wynagrodzeń. aby w przyszłości nie stwarzał bariery dla racjonalnych działań zarówno dla zarządu. Skoro premia wypłacana na koniec roku nie powinna w sposób numeryczny zależeć od zysku. Ten ruch to powiązanie wypłaty ze wskaźnikami: 5% od nadwyżki zysku ponad 100 000 zł.12-1. Ten zakup istotnie zwiększył rynek naszego banku. Doktryna jakości. na co będziemy razem pracowali. w związku z czym co pewien czas inne banki podkupywały nam pracowników  aktualnej i spodziewanej kondycji finansowej banku. Różnice pomiędzy miseczką a marchewką Miseczka jest więc elementem świata naturalnych konsekwencji. ale jak się napełni. jak się postarasz. Ta pozornie racjonalna zasada — przecież ludzie muszą wiedzieć. tu jest marchewka. ludziom trzeba obiecać konkret.Andrzej Blikle. Premia roczna powinna być stosowana jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Marchewkę dostaniesz. świata współpracy. tu jest miseczka. jaką otrzymywał zarząd. jak wziąć się za budowanie zaufania. Dziś jest ona pusta. który nazwiemy miseczką. Nie zgodziła się jednak z moją sugestią na taką zmianę regulaminu. bo zysku prawie nie było. Przeciwnicy tego sposobu postępowania powiedzą: ależ w taką obietnicę nikt nie uwierzy. Deklaracja zaufania i partnerstwa. Mógłbym ci ją dać od razu.

Już w pół roku od rozpoczęcia akcji Continental stał się najpunktualniejszą linią lotniczą w całych Stanach.13 Reforma systemu wynagrodzeń sprzedawców Na jednym z moich wykładów. jest właśnie potrzebny po to. Firma realizuje model pełniej partycypacji w zarządzaniu (por. na którym mówiłem o wynagrodzeniach bez prowizji. że wynagrodzenie nie powinno zależeć od wydajności pracy. Dla uratowania firmy przed upadkiem na stanowisko prezesa zatrudniono Gordona Bethune (patrz [30]. Dostęp do informacji finansowych. by realizować zasadę stałego doskonalenia. Premia nie jest w żaden numeryczny sposób związana z zyskiem — np.. Jedyną gwarancją wypłacenia premii w okolicznościach sukcesu może być deklaracja dyrekcji. oczywiście że powinna! Ocena pracy jest bowiem niezbędnym elementem realizacji zasady stałego doskonalenia. s. którą należało się zająć w pierwszej kolejności. były opóźnienia startów i lądowań. ale przez dyrekcję wraz z pracownikami. gdy linie te przeżywały poważny kryzys finansowy. Może nie być zysku.Andrzej Blikle. 2. 5. [36]). czy dzięki wykonanej pracy pojawiła się w firmie nadwyżka finansowa. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 1 września 2011 127 pracy (być może utrzymując lekką przewagę nad konkurencją) i oczekuje w zamian dobrze wykonywanej pracy. Pracownicy są na bieżąco informowani o szansach i zagrożeniach firmy. 3. gdyby miała nie przyznać jej załodze. Te oszczędności były dzielone równo pomiędzy wszystkich pracowników. Premia jest wypłacana wszystkim pracownikom lub dużej ich grupie według zasady niewiążącej jej z indywidualnymi wynikami pracownika. 4. ale premii wypłacać nie będziemy. ile procent zysku. ale — jak to ujął Bethune — „był to sympatyczny sposób. 3. To niezwykle ważny warunek. Miseczka w liniach lotniczych Continental Jedną ze spraw. Bethune zachęcił pracowników do zmiany tego stanu rzeczy i obiecał im połowę oszczędności w postaci premii. co nieuchronnie niszczy współpracę. by podziękować pracownikom”. I nie jest to ocena ludzi. rozdzial 4. 6. Zwracam uwagę. że premia była dzielona równo na wszystkich. co oznaczało 65 USD miesięcznie na osobę. 6. lub nadwyżki zysku. gdyż z ich powodu firma traciła 5 mln USD miesięcznie. Tyle że nie jest ona dokonywana jednostronnie przez dyrekcję. a premię będziemy chcieli i mogli wypłacić (jak w przypadku zarządu banku opisanym powyżej w tym rozdziale). choć sama premia będzie zależeć od tego. którego realizacja wymaga przeprowadzenia szkoleń pracowników wszystkich szczebli w umiejętności czytania raportów finansowych. że sama nie przyzna sobie premii. również w przypadku premii rocznej ocena pracy premiowanej grupy nie powinna być podstawą do podjęcia decyzji o premii. by zdecydować o wypłacie premii. Nie brano pod uwagę ani indywidualnego wkładu pracy.1). o planach rozwojowych i ich przewidywanych kosztach. że taka ocena nie powinna zostać przeprowadzona? Ależ nie. zostanie przeznaczone na premię — jej wypłata zależy natomiast od aktualnej i spodziewanej w najbliższej przyszłości kondycji finansowej firmy. ani tym bardziej stanowiska. Były to więc raczej nagrody symboliczne niż pieniężne. o którym mowa w pkt. powtórzymy to kolejny raz. może też być zysk. aby zakumulować gotówkę na konieczne inwestycje. Zgodnie z naszą zasadą. Oto jak wyglądała realizacja miseczki w amerykańskich liniach lotniczych Continental w połowie lat 90. Czy to oznacza. ale analiza ich pracy. padło następujące pytanie: . Doktryna jakości. Chodzi tu o uniknięcie efektu współzawodniczenia o premię. aby pracownicy rozumieli decyzje firmy. Firma oferuje pracownikom wiele różnych korzyści pozapłacowych zaspokajających ich potrzeby emocjonalne (por. o stanie jej finansów. przez określenie.107).

Reforma systemu wynagrodzeń sprzedawców 6. Co mam zrobić w takiej sytuacji?” Ponieważ problem ten postawiono nie po raz pierwszy.1 Sytuacja wyjściowa Przypuśćmy dla uproszczenia. Doktryna jakości. Jeżeli wprowadzę wynagrodzenia nie zależące od wysokości sprzedaży. zł Niech stan wyjściowy firmy opisuje Tabela 6. Rysunek 6. zł. Schemat blokowy algorytmu tej reformy został przedstawiony na rysunku 6. czy dysproporcje pomiędzy sprzedawcami wynikają z koniunktury rynkowej — lepsi lepiej sprzedają. w której kilku jest o wiele lepszych od pozostałych.13. Zysk firmy 35% 5 5% 300 105 5 15 20 85 2 300 105 5 15 20 85 3 200 70 5 10 15 55 4 200 70 5 10 15 55 5 200 70 5 10 15 55 6 200 70 5 10 15 55 7 200 70 5 10 15 55 8 200 70 5 10 15 55 9 200 70 5 10 15 55 10 200 70 5 10 15 55 Razem 2 200 770 50 110 160 610 Tabela 6. Nazwę je reformą systemu wynagrodzeń sprzedawców. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.13-1. prowizje i marże w tys.13-1. Przyjmijmy dalej. Wyjściowe sprzedaże. Prowizja sp. 2.13. wynagrodzenie sprzedawcy wynosi 5 tys.13-1. 1 Sprzedaż Marża Pensja sp. bo działają na lepszych rynkach — czy też z ich indywidualnych umiejętności sprzedawania. stopa marży firmy przed wynagrodzeniem sprzedawców wynosi 35% wartości. postanowiłem zaproponować jego systemowe rozwiązanie. . w której dwóch najlepszych sprzedaje o 50% więcej niż każdy z pozostałych.1.Andrzej Blikle. W tej sytuacji miesięczny zysk firmy po zapłaceniu wynagrodzeń sprzedawców wynosi 610 tys. Razem sp. że mamy prowizyjnie wynagradzaną grupę dziesięciu sprzedawców. zł plus 5% prowizji od sprzedaży. że: 1. to oczywiście ci najlepsi odejdą z pracy. Wykonanie naszego algorytmu rozpoczynamy od udzielenia odpowiedzi na pytanie. 1 września 2011 128 „Mam w firmie grupę prowizyjnie wynagradzanych sprzedawców.

zł rocznie. 1 września 2011 129 6. czy też nie.13-2). a jednak lepsi sprzedają po 50% więcej od każdego z pozostałych. wzrost sprzedaży nie przynosi już wzrostu kosztów ich wynagrodzeń.13. Wypaleni odeszliby prędzej czy później. zł. ale oni i tak nie byliby w stanie pracować w ten sposób zbyt długo. dać im mniejsze rynki do obsługi. to postępujemy tak samo. Zauważmy.13. psując wizerunek firmy. że „lepsi” sprzedają o 50% więcej.13. Doktryna jakości. Tu znowu mamy dwa przypadki do rozważenia. Ta sytuacja wymaga ponownego rozważeniach dwóch przypadków zależnych od tego. Oczywiście nie można oczekiwać. zł w skali miesiąca. 6.5 tys. Na to miejsce zatrudniamy dwóch innych i wszystkim wypłacimy stałe wynagrodzenia w wysokości 15. Po reformie zespołu w przypadku nierównowagi wkładu pracy . Jeżeli tę kwotę przeznaczymy na szkolenie sprzedawców i dzięki temu sprzedaż wzrośnie o 5% — co nie jest zbyt wygórowanym oczekiwaniem — to zysk firmy w skali roku wzrośnie o 462 tys. a więc o 76%. że wszyscy będą pracowali jak ci dwaj. Tych dwóch „lepszych” może stracimy.5 Sposób lepszych da się powielić Kolejny przypadek to ten. ale indywidualnych cech sprzedawców. czyli 60 tys.5. możemy więc ich bez żalu pożegnać. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. to „lepsi” nie są w rzeczywistości lepszymi.6. Jeżeli sposób „lepszych sprzedawców” nie nadaje się do powielenia.Andrzej Blikle. Jeżeli jest tak przy założeniu.4 Sposobu lepszych nie da się powielić Taka sytuacja została opisana w ramce Sprzedawca okularów w rozdziale 5. jak w przypadku różnic rynkowych.3 Lepsi są lepsi Zajmijmy się teraz przypadkiem. Liczba sprzedawców Każdy sprzedaje Sprzedają razem Marża 35% Pensja sprzedawcy Wynagrodzenia sprzedawców Zysk Wzrost zysku 15 200 3 000 1 050 16 240 810 200 Tabela 6. to podobne wyniki można osiągnąć również na rynkach pozostałych ośmiu sprzedawców. a w międzyczasie być może zaczęliby zaniedbywać klientów. kiedy różnice w poziomie sprzedaży nie są jedynie wynikiem różnicy pomiędzy rynkami. czyli zastosować przez innych sprzedawców. proponując każdemu sprzedawcy po 16 tys. że ponieważ sprzedawcy nie otrzymują prowizji. Firma zaoszczędza na tym 5 tys.13. 6. Chłonność rynków wszystkich sprzedawców jest mniej więcej ta sama.2 Lepsi nie są lepsi Jeżeli różnice pomiędzy sprzedawcami wynikają jedynie z różnic rynków. zł. ale można zatrudnić dodatkowych 5 nowych sprzedawców. że rynki sprzedawców nie różnią się od siebie w sposób istotny. 6.13-2.1 Lepsi pracują więcej Załóżmy. bo poświęcają na pracę średnio o 50% więcej czasu niż pozostali.13. 6. w którym lepsi są rzeczywiście lepsi. czy sposób lepszych sprzedawców da się powielić. Po reformie nasz rachunek wyników wygląda jak w tabeli (Tabela 6. zł stałego wynagrodzenia.

umiejętności i nastawienie pozwalają im sprzedawać 50% więcej niż robią to ich koledzy.3. Jak w każdym zawodzie. Jest tak. mentorskich i coachingowych. Początkowo firma traci na tym 5 tys. zł. tak i wśród sprzedawców zdarzają się nadzwyczajne talenty i beznadziejne miernoty. zł więcej niż zarabiali do tej pory. W tym przypadku znów można sobie pozwolić na szkolenia wszystkich sprzedawców.13. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. to mogą szkolić innych sprzedawców metodą „nauki przy mistrzu” — stań przy mnie i patrz. W tym miejscu trzeba zauważyć. Oczywiście w każdym przypad- .5. zł. a więc o 10 tys. ale wkrótce może zyskać. zł dla obsłużenia tych dwóch lepszych rynków. że szkolenie zespołu wzajemnie konkurujących sprzedawców przynosi gorsze wyniki niż w przypadku sprzedawców współpracujących.13-3. zatrudnimy kolejnych dwóch na ich miejsce. że dwóch pierwszych sprzedawców więcej pracuje. Jeżeli jednak mamy w zespole talenty. Doktryna jakości. ramkę „Dlaczego to nie może się udać” w rozdziale 2. czy najlepsi sprzedawcy potrafią być dobrymi trenerami? I znów odpowiedź brzmi: pewnie nie wszyscy. w której nasi dwaj sprzedawcy są rzeczywiście lepsi od pozostałych. nie uzyskuje się więc żadnego efektu synergii (por. Nawet jeśli nie uda się uczynić z nich instruktorów dydaktyków. Nasz rachunek wyników wygląda jak w Tabela 6. Należy ją bezwzględnie upowszechnić w firmie. bo w ich regionach jest więcej klientów na produkt firmy. W tej sytuacji fakt. Sprzedawców Instruktorów Każdy sprzedaje Sprzedają razem Marża Pensja sprzedawcy Pensja instruktora Wynagrodzenia sprzed. oczywiście z pełnym uszanowaniem tych. i instr. to na pewno należy je wykorzystać. zł w skali miesiąca. Na reformie firma zyskuje 200 tys. jest czystym marnotrawstwem potencjału firmy. 1 września 2011 130 W wyniku takiej reformy zysk firmy wzrośnie o 200 tys. Należy też ich przeszkolić w zakresie umiejętnościach trenerskich. że ta wiedza pozostaje wyłącznym udziałem dwóch sprzedawców. którzy ją posiadają. Oczywiście można zadać pytanie. zł rocznie. Może być też i tak. wymieniających się doświadczeniem i obserwacjami o rynku oraz niepracujących ponad siły. Zysk Wzrost zysku 10 2 300 3 000 1 050 18 30 240 810 200 Tabela 6. W takim przypadku zatrudnimy jednego nowego sprzedawcę i ustalimy dla wszystkich wynagrodzenie stałe po 15 tys.Andrzej Blikle. Po reformie zespołu w przypadku nierównowagi umiejętności Dwóch najlepszych sprzedawców przenosimy więc na stanowiska instruktorskie z wynagrodzeniem 30 tys. Można też zapytać. To ich wiedza.2 Lepsi umieją więcej Ostatni przypadek to sytuacja. gdyż sprzedawcy współzawodniczący nie wymieniają się doświadczeniami. Odpowiedź brzmi: pewnie nie zawsze i nie wszystkich. I oczywiście znów warto zainwestować w szkolenia.2). zł miesięcznie. Jak w każdym też zawodzie wirtuozi nie zawsze nadają się na pedagogów. czy każdego z ośmiu „gorszych” sprzedawców da się zawsze podnieść do poziomu dwóch „lepszych”. 6. Jeżeli ci najciężej pracujący odejdą.13-3. ale równocześnie ma lepsze rynki. Sprzedają o 50% więcej. mając zespół sprzedawców współpracujących z sobą. Na ich miejsce przyjmujemy dwóch nowych sprzedawców i wszystkim oferujemy wynagrodzenie na poziomie 18 tys. jak ja sprzedaję.

Ale nie może jej nie być. że posługuje się przymusem. Lider przemocy mówi: „będzie tak.15 Czy model partnerski wyklucza dowodzenie? Jeden z moich czytelników zapytał mnie. 6. aby poprawić pracę całego zespołu. to będzie znaczyło. którzy nie nadają się do zawodu sprzedawcy lub też nie nadają się do sprzedawania akurat tego. Znam osobiście fenomenalnego sprzedawcę rowerów.Andrzej Blikle. a więc stosuje przemoc. że ja wiem wszystko i najlepiej. że sprzedawców nigdy nie da się niczego nauczyć. technologów. i wreszcie dopiął swojego celu. księgowych. nie będzie chęci. Przemoc manifestuje się przede wszystkim przy ustalaniu zasad ogólnych. dowódca strażaków bądź chirurg na sali operacyjnej może zrezygnować z wydawania rozkazów w czasie akcji. nie będzie współpracy z trenerami zewnętrznymi. Jak to zorganizować w praktyce. gdy wszyscy metodą głosowania decydują o wszystkim. tak jak ja ją rozumiem. A przecież jeżeli tego nie uczyni. czyli zarządzaniu wiedzą. który wcześniej bez specjalnego zapału sprzedawał ekspresy do parzenia kawy. co sprzedają. należy ich przenieść do innej pracy lub po prostu zwolnić. którzy z tych czy innych powodów nie nadają się do swojej roli. choćby z tego powodu. Przeciwne założenie oznaczałoby pogląd. nie do podwładnych. kapitan statku. Zespół wszystkich pracowników nieodmiennie dzieli się na grupy zawodowe — sprzedawców. aby te zasady były przyjęte przez zespół jako własne. kadrowców itp. Zarządzanie partycypacyjne to zatem nie demokracja ateńska. . że na zagadnieniach wymagających określonej wiedzy specjalistycznej zna się zwykle mniejszość. 42 Niestety. to szkolenie ogólne w zakresie sprzedaży (firma szkoleniowa) oraz szkolenie w zakresie konkretnego rynku firmy („lepsi” przedawcy) nie może nie przynieść podniesienia sprzedaży. radzi się ich. Zasadnicze decyzje podejmują zawsze specjaliści — każdy w swojej dziedzinie. 6. bo ja tak zdecydowałem” i nie wdaje się w dalsze wyjaśnienia. Jeżeli więc mamy w zespole ludzi. Nie zawsze będzie ona tak wysoka jak w modelowym przykładzie. W grupie „gorszych” mogą się też zdarzyć ludzie. pytając o zdanie jedynie zwierzchników. Wraz z nimi planuje akcje.14 Partnerstwo a zarządzanie partycypacyjne Zarządzanie partycypacyjne często bywa mylone z sytuacją. Może być też i tak. Jeżeli tak się nie stanie. uznaje wiedzę swoich podopiecznych (już nie podwładnych. Lider przemocy ustala własne zasady działania. Ta pomoc będzie jednak znacznie bardziej skuteczna. Czy dyrygent może dać wolną rękę muzykom podczas koncertu? Chyba nie. Idea przemocy. Lider partnerstwa dzieli się odpowiedzialnością z członkami swojego zespołu. a jeżeli je ma. można przeczytać w rozdziałach 9 i 10. polega na nieliczeniu się z opinią podwładnych. na rezygnacji z ich wiedzy i doświadczenia. czy dowódca wojskowy. wspólnie z nimi ustala zasady postępowania. Gdyby każda decyzja była podejmowana w głosowaniu większościowym. tak się właśnie dzieje w wielu parlamentach świata. na których decyzje operacyjne będą się opierać w przyszłości. Lider partnerstwa ma wątpliwości. a partnerów!). nie będzie ujawnienia własnych obserwacji o rynku. a nie jako narzucone. Doktryna jakości. to idzie z nimi do przełożonych. Stara się. na założeniu. — z których każda stanowi mniejszość. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. poświęconych zarządzaniu procesowemu. Marzył jednak. ale rozproszona autokracja. że ośmiu „gorszych” nie da się podnieść do poziomu dwóch „lepszych”. by sprzedawać rowery. jeżeli utalentowani sprzedawcy przestaną postrzegać swoich kolegów jako konkurentów do premii i laurów. Jeżeli jednak pozbędziemy się „nieprzystosowanych”. On nie ma wątpliwości. Taka demokracja ateńska w firmie to oczywiście absurd. 1 września 2011 131 ku potrzebna będzie pomoc specjalistów zajmujących się szkoleniem sprzedawców i formowaniem trenerów. to nieznająca się na rzeczy większość mogłaby zawsze przegłosować znającą się na rzeczy mniejszość42.

Nie zawsze jednak wybór jest tak prosty jak pomiędzy „ukraść” a „kupić”.2). Nie ma czasu na dyskusję. a prezent otrzymuje na własny użytek. innowację. My go nie zmuszamy. my go jedynie namawiamy. że klient za zakup płaci pieniędzmi firmowymi. żeby stały się prawem powszechnym. Być może decyduje źle. życie uczy nas. który każe nam raczej kupić niż ukraść. Nadal działa w myśl wspólnie ustanowionych zasad. gdy namawiamy go do zakupu. jak nie będzie chciał. że klient nie za bardzo potrzebuje tego. A to. rozdział 4. rabat. Na szczęście u większości z nas potrzeba wartości przeważy nad potrzebą korzyści. 1 września 2011 132 Gdy jednak przychodzi do akcji. przejmuje dowodzenie. ale to on podejmuje suwerenne decyzje. to już nie nasza sprawa. Pojawi się dysonans godnościowy (por. gdy oferujemy mu prezent. Niestety.16 Przemoc a etyka w biznesie Immanuel Kant w swoim imperatywie kategorycznym głosi: Postępuj wedle takich tylko zasad. Może nie kupić. I tym się właśnie różni partnerstwo od przemocy. Po zakończeniu akcji lider współpracy zasiada natomiast razem z zespołem do jej przeanalizowania. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 6. co chcemy mu sprzedać. być może zespół podjąłby lepszą decyzję. Może przez chwilę błyśnie nam myśl. ścieranie się poglądów. Zdaniem Kanta etyka jest wiedzą praktyczną. a wraz z nim całą odpowiedzialność. bowiem etyczne postępowanie na dłuższą metę zawsze się opłaca. Przecież nie okradamy klienta. co do których możesz jednocześnie chcieć. ale w czasie akcji zespół musi pracować jak maszyna. ale przecież w ostateczności to on decyduje. Nasze krótkie rozważania o etyce w biznesie można podsumować następującym równaniem dysonansu godnościowego: agresywne premiowanie + krótka perspektywa czasowa = dysonans godnościowy . Doktryna jakości. że na krótką metę może być całkiem odwrotnie: taniej jest ukraść niż kupić. Wtedy znów jest czas na dyskusję. dodatkową korzyść.Andrzej Blikle.

słuchaj. czerpiących przyjemność z tego. to podstawową rolę w zastosowaniu tej metody odgrywa system płac z systemem premiowym. Wymaga ono wiedzy — i to zupełnie nowej wiedzy — głównie po stronie menedżerów. jak podopieczny ocenia przełożonego i firmę oraz jakiej pomocy oczekuje. że mimo iż wielu teoretyków i praktyków zaleca stosowanie tych zasad. analizuj. a jak wygląda praktyka? Jak realizować te zasady w konkretnym przedsiębiorstwie. jakie mogłoby przynieść organizacji posiadanie dobrze zmotywowanych osób. dla których stanowią one rewolucyjne wręcz wezwanie do zmiany w wyznawanym przez nich systemie pojęć i wartości? W pierwszym rzędzie należy zdać sobie sprawę. aby pracownicy nie czuli się ani wyzyskiwani. w czym przełożony może pomóc podopiecznemu. łatwo stracić z oczu wielkie korzyści. czasami w dobrej wierze. nikt nie twierdzi. nikogo nie trzeba przekonywać. Za skuteczność trzeba płacić wzmożonym wysiłkiem w sferze nauczania i . a nie okresowy. c) być stały. Wymaga przełamania wielu stereotypów myślowych zakorzenionych w nas od dzieciństwa. prowizyjnym lub bonusowym. Jakimi więc zasadami należy się kierować. ani też manipulowani za pomocą pieniędzy. czasami w złej. Russel E.1 Kształtowanie systemu wynagrodzeń O tym. 2) Program dokonywania oceny pracownika nie powinien służyć budowaniu rankingu i określaniu wynagrodzenia. s. działających w atmosferze uczciwości i w kulturze. wskazując na ich znacznie wyższą skuteczność w porównaniu z systemem tradycyjnym. Palmer ([30]. podejściu mocno skupionym na liczbach. co robią. 202) 7. co zaleca Alfie Kohn [25]: 1) Wynagradzaj dobrze i uczyń wszystko. konkretnej sytuacji i w stosunku do ludzi. powinien natomiast: a) służyć ocenie. ale zawsze jednakowo nieskutecznie. która im odpowiada. wierzących w to. że ich stosowanie jest proste i łatwe. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że niezwykle ważnym mechanizmem kształtowania stosunków międzyludzkich w firmie są płace. 4) Postępuj według zasad 4W. ale też po stronie pracowników szeregowych. To są zasady podstawowe. Niestety w wielu firmach płace służą do manipulowania ludźmi. tworząc skuteczny system wynagrodzeń? Oto. rozmawiaj. 1 września 2011 133 7 System wynagrodzeń W dzisiejszym podejściu do mierzenia rezultatów i wynagrodzeń. b) dostarczać informacji. co jest możliwe. Również jeżeli w firmie stosuje się metodę kija i marchewki. 3) Twórz warunki dla autentycznej motywacji: patrz. co robią.Andrzej Blikle. Doktryna jakości.

Tak bywa ― nie wszyscy w danym momencie mogą dostać awans. że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zadowolenie z pracy są: możliwość zdobywania wiedzy. Te zasady ogólne realizuje się przez następujące zasady szczegółowe: 43 Być może obowiązuje on do dziś. z którymi współpracują. jaki obowiązywał w latach 90. Doktryna jakości. buduje długotrwałe relacje. (. Mimo to niektórzy odchodzą. by była na konkurencyjnym poziomie. Wprawdzie wysokość wynagrodzenia jest dla nich ważna. ale na tym. powiązanej m. dyrektor działu sprzedaży i dystrybucji Philip Morris Polska: Nasze wewnętrzne badania obalają niektóre mity. a zaraz za nią: atmosfera pracy. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się wysokość wynagrodzenia. jak promuje markę. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. czujmy się nie ogrodnikami.. należy się kierować następującymi zasadami ogólnymi: 1. 1 września 2011 134 kształtowania mentalności. Wysokość wynagrodzenia powinna zależeć jedynie od stanowiska oraz stażu pracy w firmie. Firmie nie zależy jedynie na liczbie podpisanych umów. niemożliwe do osiągnięcia cele. Jeżeli stan finansów firmy na to pozwala. ale także poziomy. choćby dlatego. Ludzie o tym wiedzą i mają większy komfort pracy. ale jest możliwe.in. że zostaniesz oceniony fair przez przełożonych oraz możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Nie oczekujmy jednak wyników z dnia na dzień lub z tygodnia na tydzień.) Nic bardziej nie zniechęca do pracy i wpływa demotywująco niż absurdalne. ale wystarczy. Uważam jednak. Nie szukamy od razu winy u pracownika. . Nie jest on z pewnością idealny. Nie jest to łatwe. Dariusz Kraszewski. partner w Andersen Business Consulting: Od lat przeprowadzamy wśród naszych pracowników ankietę oceniającą satysfakcję z pracy. stanowisko zaś — od wiedzy. Zacznijmy od założenia. Z tego też powodu system wynagrodzeń dla naszych handlowców nie jest powiązany z prowizją uzależnioną od wielkości sprzedaży. Edwardsa Deminga. z korektą jego wynagrodzenia. To bowiem ostatecznie wpływa na jego efektywność i jest brane pod uwagę przy corocznej ocenie kompetencji pracownika. że systemy idealne nie istnieją. umiejętności i oczekiwanej dyspozycyjności pracownika. w zakładach firmy Toyota w Wielkiej Brytanii43. Nic bardziej mylnego. pewność. poziom ludzi. Poniżej cytuję dwie wypowiedzi praktyków w sprawie systemów wynagradzania i motywowania pracowników. jakie zostały opublikowane w numerze specjalnym miesięcznika „Harvard Business Review Polska” – „Motywacja” [18]. Jako budowniczowie nowego krajobrazu naszej firmy. Nie chodzi tu tylko o awans pionowy. np. 2. ja jednak usłyszałem o nim od prezesa tej firmy na jednej z konferencji organizowanych w tamtych czasach przez Brytyjskie Towarzystwo im. Sprawdzamy i analizujemy. 7. że w przypadku handlowców najskuteczniejsza jest motywacja finansowa. na wszystkich stanowiskach całość warunków wynagrodzenia powinna być lekko konkurencyjna w stosunku do aktualnego rynku pracy. że przy tworzeniu konkretnego modelu wynagradzania pracowników.2 Przykładowy system wynagrodzeń Przedstawiony tu system wynagrodzeń jest zbliżony do systemu. Reguły wynagradzania powinny być możliwie proste i jednakowe dla wszystkich stanowisk.. że jest lepszy od wielu innych. perspektywy rozwoju kariery.Andrzej Blikle. jakie widziałem oraz że skutecznie wspomaga wdrażanie zarządzania kompleksową jakością. ale leśnikami. Marcin Śniegocki. co było przyczyną takiej sytuacji. 3. Coraz większą rolę odgrywają możliwości rozwoju i kariery w strukturach grupy kapitałowej Philip Morris. co wiąże się ze zmianą zakresu obowiązków. Okazuje się. w jaki sposób handlowiec pracuje z klientami. powszechne przekonania.

raz na rok) o współczynnik inflacji. że wszyscy pracownicy zajmujący te stanowiska otrzymują jednakowe podwyżki. oraz z dodatku stażowego zależnego od stażu pracy pracownika w firmie. Wszystkie wcześniej wypłacane dodatki zostają po uśrednieniu dodane do podstawy wynagrodzeń44. powtarzalnymi lub wykonywanymi bez przekroczenia ustawowego czasu pracy. 6. 80% podstawowego) i 100% po zakończeniu tego okresu. Opisujemy wszystkie stanowiska pracy przez podanie wymaganych do ich objęcia wiedzy i umiejętności oraz związanych z nimi zadań i zakresów odpowiedzialności. ma na celu maksymalne wyeliminowanie subiektywnych ocen pracownika. O ile finanse firmy na to pozwalają. W szczególności. który przychodzi do pracy w firmie.Andrzej Blikle. prowizji i okolicznościowych nagród. przyjmujemy zasadę zadaniowego rozliczania czasu pracy. Doktryna jakości. Pracownik już zatrudniony w firmie i awansowany na nowe stanowisko otrzymuje od początku 100% nowego wynagrodzenia. Nie jest to dużo. wraz z nimi modyfikowana jest wtedy cała siatka płac. . zarząd może zdecydować o podniesieniu wynagrodzeń podstawowych przypisanych w siatce wybranym stanowiskom pracy. że przy ustalaniu wynagrodzeń liczą się „układy”. 8. 25 i więcej lat. Na pozostałych stanowiskach stosujemy formułę wynagrodzenia zryczałtowanego plus ewentualne wynagrodzenie za nadgodziny. do 5. ale po wielu latach tworzy bardzo wyraźne różnice. 9. 4. Na wyższych stanowiskach kierowniczych. od kierownika działu wzwyż. że w sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych. księgowi nie otrzymują premii za wykonanie bilansu itp. wszystkie wynagrodzenia podstawowe rosną okresowo (np. 5. Jak już napisałem. a po 25 aż 64%. Rezygnujemy z wszelkiego rodzaju premii. tj. Nie są możliwe indywidualne negocjacje pomiędzy pracownikiem a firmą dotyczące wysokości wynagrodzenia ani przy przyjmowaniu do pracy. Np. otrzymuje nieco obniżone wynagrodzenie w okresie próbnym (np. a także uniknięcie poczucia pracowników. jeśli mamy do czynienia z zadaniami przewidywalnymi. rezygnacja z premii i nagród specjalnych nie oznacza. „dojścia” lub osobiste zdolności do wynegocjowania z dyrekcją wyższego wynagro44 Zwykle dla firmy może to oznaczać dość poważny wzrost budżetu wynagrodzeń. z okazji bilansu dla księgowych czy też z tytułu otwarcia ogródka przy kawiarni dla kelnerów. 2. wszędzie tam. Stosowane są natomiast nagrody pieniężne i dyplomy dla pracowników. Przyjęcie zasad od 1. Tak opisanym stanowiskom przypisujemy wynagrodzenia podstawowe bez tzw. aby nie stosować premii specjalnych. godzimy się na pracę w godzinach nadliczbowych i wypłacamy pracownikowi należne za nie wynagrodzenie. gdzie znajduje to uzasadnienie. W Toyota UK rosły one raz na rok o 2%. 15. Oznacza to. po 10 latach jest to 22% wzrostu wynagrodzenia. 3. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. ani w jej trakcie. 7. Możliwe są jednak negocjacje dotyczące stanowiska. zostaje dodany do nowego wynagrodzenia. 20. Zgodnie z punktami 2 i 3 wynagrodzenie każdego pracownika składa się z wynagrodzenia podstawowego. Chodzi jednak o to. jednakowego dla wszystkich pracowników zatrudnionych na danym stanowisku. W szczególności wynagrodzenie sprzedawców nie zależy od osiąganych przez nich lub przez ich zespół wartości sprzedaży. Przy zmianie stanowiska dodatek stażowy podąża za pracownikiem. Każdy pracownik. W tym samym cyklu wynagrodzenia indywidualne rosną o pewien jednakowy dla wszystkich procentowy współczynnik zwany dodatkiem stażowym. 1 września 2011 135 1. np. W chwili wprowadzania nowego systemu wynagrodzeń pozbawienie pracowników premii i prowizji nie zmniejsza ich poborów. tj. kiedy wykonano wyraźnie nadmiarową ilość pracy. których staż pracy w firmie przekroczył 10. nie można wypłacić pracownikom stosownego dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli warunki rynku pracy tego wymagają. widełek.

a więc jego wynagrodzenie w gotówce. Jeżeli wydajność pracy pracownika jest niezadowalająca. nie znajdzie na rynku pracy lepszego pracownika. materialne korzyści niepieniężne oraz środowisko pracy. gdy wynagrodzenia trzeba będzie obniżać.3). w zależności od sytuacji. Jeżeli nie uda się tego dokonać.4 Trudny okres transformacji Przy zmianie systemu wynagrodzeń idącej tak daleko. 7. o czym pisałem już w rozdziale 5. a nawet powinien. że znajdują one uzasadnienie na gruncie aktualnego rynku pracy. zmniejszeniu udziału kosztów wynagrodzeń w obrotach. aktualnego rynku pracy. rozdział 6. co będzie prowadziło do konieczności podniesienia wynagrodzeń w tej grupie pracowników. jak to opisano powyżej. Może też prowadzić do powstania nowych stanowisk nieprzewidzianych w aktualnej strukturze. . projektowanie systemu. rozwoju firmy. Ogół warunków pracy pracownika. Pracownik powinien być przekonany. a także do przyjętych norm współżycia społecznego. czy też ze względu na zmiany na rynku pracy.Andrzej Blikle. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 1 września 2011 136 dzenia. czy ta porażka jest wynikiem braku kompetencji pracownika. Przy braku postępu i nadziei na taki postęp należy rozważyć przeniesienie pracownika na inne stanowisko lub też zwolnienie z pracy.3 Aktualizacja systemu wynagrodzeń Opisany system wynagrodzeń może. czy to na skutek trudnej sytuacji ekonomicznej firmy. natomiast pracodawca musi mieć poczucie. branży czy regionu. Oznacza to również uniezależnienie wynagrodzenia od wydajności. tj. rolą jego przełożonego — a w trudniejszych przypadkach również przełożonego jego przełożonego — jest pomóc pracownikowi w osiągnięciu prawidłowej wydajności. że strona. tj. Rozwój firmy może prowadzić do potrzeby zwiększenia kompetencji na niektórych stanowiskach. wysokości wynagrodzeń. powinny być kształtowane tak. No i oczywiście trzeba też się przygotować na sytuację. zatem zaspokojenie potrzeb emocjonalnych (por. Zaburzenie tego obustronnego poczucia równowagi nieuchronnie powoduje. odbiega od przewidzianej na tym stanowisku normy. aby zarówno pracownik. 2. Są jednak sytuacje. 2.4. co oferuje danemu pracownikowi. warto zdawać sobie sprawę. czy też jego przełożonego. tj. co jednak w żadnym wypadku nie oznacza. kiedy musimy się poddać. że sprawę wydajności traktujemy jako nieistotną. która czuje się niedoceniona — a może to być zarówno pracownik. że przy swoich kwalifikacjach zawodowych nie znajdzie gdzie indziej lepszych warunków pracy. Nie wyklucza się również sytuacji. jak i pracodawca — będzie poszukiwała innego partnera. Nie każdego potrafimy bowiem przystosować do przyjętych standardów wydajności i jakości.1) i realizacja zasady 4W (por. podlegać okresowym analizom i modyfikacjom uzależnionym od dwóch czynników: 1. a co za tym idzie. innego pracodawcy lub innego pracownika. tj. że za to wszystko. czy jego przełożonemu. Wręcz przeciwnie. szkolenie przygotowawcze. że pełen okres transformacji dzieli się na cztery etapy: 1. że dzięki zwiększeniu efektywności pracy. rozdział 4. 7. jak i pracodawca mieli poczucie. zapewnić pomoc czy to pracownikowi. Doktryna jakości. firmę będzie stać na globalne podniesienie wszystkich wynagrodzeń o pewien procent lub też że pewne zawody gwałtownie wzrosną w cenie na rynku pracy. W każdym przypadku należy ponownie podjąć próbę uzdrowienia sytuacji. to należy ustalić.

że „Wojtuś ma rację”. W zarządzaniu nie powinno być wyjątków od zasad. w tym budowniczowie nowego systemu. jeżeli nie po staremu? Czy dam sobie radę? Jak niepostrzeżenie obejść nowe zasady? Obiegowe porzekadło głosi. co często prowadzi do ulegania naciskom „potrzeby chwili”. 7. Wykażmy zrozumienie dla tych wszystkich. że nie ma reguł bez wyjątków. że „trzeba być elastycznym”.. ale też nie należy jej ulegać. w której wzięło udział całe wyższe i średnie kierownictwo (ok. Wszystkie decyzje operacyjne podejmowane przez zespół kierowniczy każdego przedsiębiorstwa. Nowa zasada nie może bowiem brzmieć: „dla wszystkich po staremu. Pamiętajmy więc.. utrzymanie i umocnienie systemu. W takiej jednak sytuacji należy zmienić zasadę. ale dla Wojtusia inaczej”. że „szkiełko i oko. dla którego nie mielibyśmy ulec czyjejś zdeterminowanej perswazji. Nowa zasada ma być również dla wszystkich. Można też i należy tworzyć zasady alternatywne. Podejmowanie decyzji w tym trybie prowadzi zwykle do organizacyjnego chaosu. powinny wynikać z pewnego ogólnego systemu. przez gotowość dokonywania w nim uzasadnionych zmian. że po zaprojektowaniu i wprowadzeniu systemu wynagrodzeń następuje bardzo trudny okres jego wdrażania. Padają wtedy argumenty. Wywołało to przede wszystkim pytania w . i to nie tylko decyzje płacowe.”. A czym jest i na czym polega czwarty? Wszelkie zmiany rodzą niepokój mogący być źródłem nieracjonalnych zachowań. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Oczywiście zdarza się też. Zmiany rewolucyjne rodzą niepokój tym większy. w których umysłach nowe zasady zasiały wątpliwość: „czy ja dam sobie radę?”. bowiem decyzje podejmowane przez różne osoby i w różnych okolicznościach bez kontekstu systemowych zasad często stoją z sobą w sprzeczności.Andrzej Blikle.. który dopadł nas gdzieś ze swoim problemem w chwili naszej słabości. To tzw. a więc być konsekwencjami pewnych ogólnych reguł przyjętych przez ten zespół. pracy.. Blikle po kilkumiesięcznym okresie zespołowej pracy nad tym systemem. Jest charakterystyczne. z drugiej jednak poczuli się pozbawieni podstawowego mechanizmu oddziaływania na swoich podopiecznych. uwzględniające różne sytuacje i rekomendujące różne rozwiązania dla każdej z nich. że po wprowadzeniu systemu z jednej strony kierownicy zostali uwolnieni od trudnego i niejednokrotnie przykrego obowiązku dzielenia raz na miesiąc premiowej puli. którzy muszą zmienić swoje zasady myślenia i postępowania. którym aktualnie przyjęta reguła nie pasuje do realizowania ich chwilowego celu.5 Reakcje pracowników Bezpremiowy system wynagradzania został wprowadzony w firmie A. jak często możemy się spotkać z „Wojtusiowym przypadkiem”. że „co innego teoria. Doktryna jakości. Pierwsze trzy etapy zostały już właściwie opisane. bowiem w braku dobrze przemyślanych zasad ogólnych trudno jest o argument. będzie wykazywało tendencję do wynajdywania ścieżek obejścia. Należy się zastanowić. Jak to zrobić. a tym samym wystawiania się na zarzuty. myślenie systemowe stanowi jeden z fundamentów współczesnych metod zarządzania. Nie gódźmy się jednak nigdy na łamanie przyjętych zasad. 1 września 2011 137 3. To naturalna tendencja — nie należy się jej dziwić. należy się zastanowić nad zmianą zasady. tj. a co innego praktyka”. A wszystko po to. 15 osób). 4. Pomóżmy im przez pełną gotowość do dyskusji nad istniejącym systemem. w sytuacji gdy brakuje czasu na głębsze zastanowienie. że podział został dokonany niesprawiedliwie. więc dlaczego.”. Wiele osób. aby uczynić zadość jakiemuś „Wojtusiowi”. wprowadzenie systemu. że „tak byłoby wygodniej. Do tego argumentu sięgają najczęściej ci. Rodzą niepokój wszystkich. Kiedy pojawia się konieczność uczynienia wyjątku. Decyzje podejmowane „na kolanie” są też często wynikiem czyjegoś nacisku. Chroni ono zespół kierowniczy przed koniecznością codziennego rozważania dziesiątków drobnych problemów.

masz przenieść Wojtusia na inne stanowisko.1% 2. Najpierw przyjrzyj się.8.8% .7% 2. Świadczy o tym opisane poniżej badanie przeprowadzone jakiś czas po wprowadzeniu nowych zasad. 13. dwudziestu pracowników z różnych wydziałów i szczebli zarządzania.3% 2.8% 7. 16. drogi kierowniku. 1 września 2011 138 rodzaju: „dlaczego Wojtuś. który pracuje dobrze?”. zwolnić z pracy. 18.7% 3. 7. choć jej zastosowanie z pewnością stawiało przed kierownikami zupełnie nowe wezwania.5% 2. 10.5% 2. 22. że brak premii odczuwali boleśnie głównie ci.9% 3. zadano pytanie. w postaci bonusów umiejętność pracy w zespole umiejętność organizowania pracy premie staż pracy w firmie możliwość osiągnięcia wyższych zarobków kwalifikacje zawodowe — wykształcenie rodzaj wykonywanej pracy wydajność pracy na wyższych stanowiskach zatrudniać przede wszystkim własnych pracowników staż pracy w zawodzie przy wynagrodzeniu ryczałtowym bardzo precyzyjne określenie obowiązków przejrzysty i jawny system awansowania stanowisko cechy osobowości i przydatność pracownika jakość wykonywanej pracy PKT 129 97 86 79 70 53 52 43 43 43 40 39 39 31 30 29 27 25 24 23 23 22 13 11 9 11. 2.2% 1. ma otrzymywać takie samo wynagrodzenie. czy Wojtuś ma dobrze zorganizowaną pracę.Andrzej Blikle. 9. a jeżeli to się nie uda..9% 3.7% 8. 8. 24. 14. a konkretniej — od czego powinno zależeć wynagrodzenie. Nie śpiesz się jednak ze zwalnianiem. wynagrodzenie stałe zamiast systemu godzinowego przejrzysta siatka płac zaangażowanie w to. 11. masz spowodować. Brzmiała ona: „dlatego.2% 6. Może to ty jesteś odpowiedzialny za jego niską wydajność?”.6% 3. tj. 12. Jest dość charakterystyczne. że Wojtuś będzie pracował tak jak Piotruś. 17. 25.0% 1. 19. 21.8% 7. 20. OPIS ZASADY 1. 6. 15. jakie warunki powinien spełniać dobry i sprawiedliwy system wynagradzania. ale głównie niekierowniczych. a nawet. w niedzielę. którzy ją rozdawali. 23. Doktryna jakości.4% 4.1% 2. przed świętami itp. 3. 4. znacznie mniej natomiast ci. którzy ją otrzymywali.8% 4. ryczałt. że masz się nie godzić na gorszą pracę Wojtusia. afinity diagrams) opisaną w rozdziale 13. 5.5% 3. który pracuje źle.6% 2. w ostateczności. Udzielana na to pytanie odpowiedź była prosta. co się robi inicjatywa własna dyspozycyjność dodatkowe wynagrodzenie za pracę nocną. jak Piotruś. Grupie ok. wszechstronność wynagrodzenie na podobnym stanowisku w innych firmach postępy w podnoszeniu umiejętności zawodowych nagrody/premie okolicznościowe.0% 0.8% 2.9% 3. Badanie zostało przeprowadzone metodą diagramów pokrewieństwa (ang. np. bowiem w chwili likwidowania premii została ona uśredniona i doliczona do pensji.2% 2. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.

5-1.0% 0. 1 września 2011 139 26. co mu się należy z tytułu jego człowieczeństwa: zaufanie.0% Tabela 7. dostęp do wiedzy. muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: 1. Warto też zauważyć. bo firma znajdzie sobie kogoś lepszego za te same pieniądze lub kogoś równie dobrego za mniejsze pieniądze. stosując referendum z hierarchią. może stracić pracę. oznacza jednak.099 0. gdy pracownik zarabia zbyt mało.7% 0. 28. . Jak widzimy.5% 0. a więc nawet ich autorzy.6 Symetryczna relacja pomiędzy firmą a pracownikiem Aby było możliwe kreowanie partnerskich stosunków w zespole pracowników.Andrzej Blikle. informację zwrotną. Gdy jedna z tych dwóch stron otrzymuje więcej niż druga. wyjaśnia Tabela 7. realizuje zasadę 4W oczekuje pomocy w zarządzaniu firmą oferuje pomoc w wykonywaniu pracy Tabela 7.5-1. Wyniki badania są przedstawione w Tabela 7. zawsze powstaje niebezpieczeństwo przerwania współpracy. możliwość rozwoju.5% 0. jak firma pracownika.. Np. zaspokaja potrzeby godnościowe. szef otrzymuje najlepszą pracę. na jaką stać podopiecznego oraz również to wszystko. Jedno bez drugiego nie może żyć i funkcjonować. Odpowiedzi na pytanie: od czego powinno zależeć wynagrodzenie? Po zebraniu wszystkich odpowiedzi uszeregowano je. ile jest wart na rynku pracy oraz — w wartościach niematerialnych — wszystko to. jak na swoją rynkową wartość — firma może go stracić. co jest mu należne z tytułu jego człowieczeństwa: zaufanie. 7. Aby taka relacja powstała i trwała. pozycji. informację zwrotną.0% 100. 29. PRACOWNIK potrzebuje warsztatu pracy oferuje swoją pracę tworzy wartość dodaną oferuje pomoc w zarządzaniu firmą oczekuje pomocy w wykonywaniu pracy FIRMA potrzebuje pracy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 27.. Doktryna jakości. szacunek. relacja między firmą a pracownikiem powinna być możliwie symetryczna. 30. lojalność. Gdy jednak zarabia zbyt dużo. podczas gdy pierwsze miejsce zajęło wynagrodzenie zryczałtowane.. premie znalazły się dopiero na 13. lojalność.6-1.6-1. Co przez to rozumiem. Symetryczna relacja między pracownikiem a firmą Symetria tej relacji nie oznacza równości pozycji. wynagrodzenie w systemie godzinowym dodatkowe umiejętności wprowadzenie zwyczaju wyrażania uznania pracownikom w formie pisemnej zamiana wyżywienia na gotówkę motywujące wynagrodzenie dla młodych pracowników RAZEM 8 6 5 0 0 1. pracownik otrzymuje tyle pieniędzy. 2. że pracownik w równej mierze potrzebuje firmy. że na dwa ostatnie hasła nie głosował nikt. szacunek.. aby warsztat działał płaci wynagrodzenie. Widocznie uznali inne hasła za ważniejsze.

Andrzej Blikle. 1 września 2011 140 Część trzecia Zarządzanie procesowe . książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Doktryna jakości.

nadal stanowi dla wielu menedżerów jedyny znany im model zarządzania. Dzięki takiej organizacji produktywność przemysłu amerykańskiego wzrosła w ciągu pierwszych 80 lat XX wieku ponad 50-krotnie (por. rozdział 1. Hierarchiczna struktura przedsiębiorstwa Organizacja hierarchiczna związana z amerykańską (choć oczywiście nie tylko) rewolucją przemysłową i kojarzona z imieniem Winslowa Tylora (por.2 Model Deminga Gwałtowny wzrost wydajności pracy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 34). Jest to powód. Od innowacji i ulepszeń było kierownictwo. s. doprowadził do wzrostu do- . W tej strukturze decyzje były podejmowane przez stosunkowo wąskie grono decydentów zajmujących pozycje w górnych częściach hierarchii władzy. Od mechanicznego wykonywania poleceń — pracownicy (wykonawcy). dla którego hierarchiczna struktura organizacyjna. a często też nieznający języka angielskiego. Procedury produkcyjne podzielono na bardzo proste czynności. kiedy to większość siły roboczej stanowili niepiśmienni. Doktryna jakości.1 Model hierarchiczny Tradycyjny hierarchiczny model organizacji przedsiębiorstwa oparty na hierarchicznej strukturze armii (Rysunek 8. który nastąpił w drugiej połowie XX wieku w krajach Ameryki Północnej. [8].3).1-1 obrazują kierunek wydawania poleceń. obowiązywał przy tym bezwzględny zakaz ich zmieniania. została przystosowana do warunków amerykańskiego przemysłu tamtego okresu.Andrzej Blikle. kiedy podstawową metodą zarządzania było wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania. 1 września 2011 141 8 Dwa modele organizacji przedsiębiorstw 8. Strzałki na Rysunek 8. choć dziś niepasująca do realiów przedsiębiorstw w rozwiniętych krajach świata. Europie i części krajów Dalekiego Wschodu. emigranci pierwszego pokolenia.1-1) został stworzony na wczesnym etapie rozwoju kapitalizmu w XIX wieku.1-1. Rysunek 8. a więc opisują relację „kto komu podlega”. 8.

W ten sposób rozwinięte kraje świata rozpoczęły ewolucyjne przejście od Tylorowskiej epoki walki o produktywność do Demingowskiej epoki walki o jakość. Relacja wspomagania jest reprezentowana strzałkami wskazującymi kierunek od wspomagającego do wspomaganego.1-1) zostaje uzupełniony procesowym modelem wspomagania. 5. Przedsiębiorstwa nowej epoki zaczęły nabierać nieznanych wcześniej cech: 1. którym należy zarządzać na równi z innymi zasobami — wiedzę można kupować (choć w ograniczonym zakresie). 1 września 2011 142 brobytu. Dzięki tym zmianom stała się możliwa najpierw technicyzacja. Stało się też jasne. upowszechniać. W nowej sytuacji hierarchiczny model władzy (Rysunek 8. pojawiają się pojęcia wewnętrznego klienta i wewnętrznego dostawcy stanowiące ogniwa w łańcuchu jakości wiodącym od zewnętrznego dostawcy przez wewnętrznych wykonawców do zewnętrznego klienta. np. ale z obszarami wiedzy. Pojawiły się takie pojęcia. tak jak tradycyjni przełożeni. a więc szeroko rozumianego wspomagania jednego procesu przez drugi.2-1 (za: [28]). 6. ale też procesy zewnętrzne. dziś 45 Produktywność nie przestała być oczywiście ważna. Pozostałe procesy pełnią w stosunku do gemba funkcję usługową. To ponownie wywołało skok produktywności. przekazywania wiedzy. ale przesyłania produktu do dalszej obróbki. 7. a zarazem wysoką produktywność. Marketing. dystrybucję i sprzedaż tworzące grupę nazywaną przez Japończyków gemba. 4. Tu produktywność w wielu przypadkach jest nadal czynnikiem stanowiącym o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Sprzedaż. Księgowość. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. a później automatyzacja i komputeryzacja gospodarki. procesy nie tworzą struktury hierarchicznej. To. dla których nie było miejsca w modelu hierarchicznym. Co bardzo istotne i wymagające podkreślenia. Do świadomości menedżerów zaczął docierać fakt. wykorzystywać. w związku z czym rodzi się potrzeba powstania grupy nauczycieli i trenerów związanych nie z zespołami. takie jak Dostawcy i Odbiorcy. Najważniejszą rolę grają w nim procesy działalności podstawowej do których zalicza się zwykle produkcję. obok hierarchicznej jednostki organizacyjnej. ale jakość jej oferty stanowi o zdolności do utrzymania się na rynku. a relacje pomiędzy nimi dotyczą nie przekazywania poleceń. gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo wiedzy. takim jak przedstawiony na Rysunek 8. że w nowych warunkach już nie produktywność45 firmy. jednocześnie stawiając szeregowym pracownikom przedsiębiorstw większe wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności. jednak w rozwiniętych gospodarkach przestała ona decydować o konkurencyjności przedsiębiorstw. każdy pracownik w coraz większym stopniu wykonuje — poza czynnościami dla niego podstawowymi — czynności należące do obszarów wiedzy odległych od jego obszaru podstawowego. procesowy model przedsiębiorstwa obejmuje nie tylko procesy wewnętrzne. dostarczania narzędzi. tworzyć i pielęgnować. . przekazywania oczekiwań co od jakości produktu. w Polsce. 3. którą jest „zespół” pojawia się ponadwydziałowa jednostka — „proces” — związana z określonym rodzajem wykonywanych czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy. że wiedza pracowników stanowi zasób przedsiębiorstwa na równi z kapitałem. jak przedsiębiorstwo tworzące wiedzę. na każdym stanowisku pracy czynności wykonywane jako podstawowe na tym stanowisku wymagają coraz bardziej specjalistycznej wiedzy. bowiem wszystkie liczące się przedsiębiorstwa osiągnęły bardzo zbliżoną do siebie. wiedza staje się zasobem przedsiębiorstwa. Doktryna jakości. takie jak Produkcja.Andrzej Blikle. technologią i rynkiem. 2. wyposażeniem materialnym. pojawia się potrzeba (i możliwość!) włączenia w obszar zarządzania dostawców i klientów firmy. co dotychczas było traktowane jako niezależne od przedsiębiorstwa środowisko zewnętrzne. a wraz z nim do daleko idących zmian w poziomie wykształcenia społeczeństw. Inna sytuacja zachodzi w krajach mniej rozwiniętych.

gdyż myślenie o strukturze przedsiębiorstwa w kategoriach „kto komu podlega”. instrukcje i standardy powstające we współpracy wszystkich wykonujących je pracowników. 4) Wprowadzenie procesów i związanej z nimi relacji wspomagania stanowi poważną rewolucję pojęciową. . narzędziami i wiedzą oraz „kto komu przekazuje swoje oczekiwania jakościowe”.2-1. Rolę bieżących poleceń przejmują na siebie procedury.37 i [4] s. zastępuje myśleniem w kategoriach „kto kogo wspomaga” produktami. Rysunek 8. Model procesowy wg Deminga (źródło: [28] s. 1 września 2011 143 staje się integralną częścią struktury procesowej przedsiębiorstwa. a więc obszarem. Doktryna jakości. który nie powinien się wymykać spoza jego zarządczej perspektywy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.Andrzej Blikle.

należy w pierwszym rzędzie wprowadzić porządek w aparacie pojęciowym procesowej teorii zarządzania. 1 września 2011 144 9 Procesy w przedsiębiorstwie 9. Czy relacja dostawca−odbiorca zachodzi pomiędzy procesami. czy kadry wspomagają księgowość? 4. czy też jako część każdego procesu z osobna. Główny problem leży w typologicznej różnorodności produktów. Czy wszystkie relacje wspomagania mają ten sam charakter.4 nazwę mapą procesów przedsiębiorstwa. Czy szkolenie należy traktować jako odrębny proces. tworzenie procesowej struktury przedsiębiorstwa. to zadanie jest znacznie trudniejsze niż by się mogło wydawać. z jakimi mamy do czynienia w każdym przedsiębiorstwie.2 procesowy model przedsiębiorstwa według Deminga stanowi dość nieformalne przybliżenie tego. . jednak przy próbie zastosowania go do zbudowania procesowej struktury konkretnego przedsiębiorstwa pojawia się dość długa lista pytań i wątpliwości: 1. a może szkolenie w ogóle nie jest procesem? 5. np. zespołami czy może pomiędzy procesami a zespołami? 2. czynności i procesów. co w rozdziale 9.Andrzej Blikle. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. opisywanie procesów. Jak się okazuje. Modelem Deminga można się posługiwać dla wyjaśnienia ogólnej idei zarządzania procesowego. Czy zarządzanie jest procesem? 7. Do jakiego procesu należy przypisać takie czynności. czy również same siebie? Np. Doktryna jakości. Czy w procesowym modelu przedsiębiorstwa mogą istnieć czynności nienależące do żadnego procesu? Aby odpowiedzieć na te i podobne pytania. Czy procesy usługowe wspomagają jedynie procesy grupy gemba. zmiany tej struktury? 8.1 Pytania. na które trzeba odpowiedzieć Opisany w rozdziale 8. jak tworzenie instrukcji. Czy transport jest procesem? 6. czy relacja wspomagania produkcji przez technologię (receptury surowcowe i opisy procedur technologicznych) ma ten sam charakter co relacja wspomagania sprzedaży przez produkcję (dostawa produktów do sprzedaży)? 3.

48 Słowo „Produkcja” występuje w mianowniku i jest pisane z dużej litery. Tym. bo we wszystkich tych procesach wiele czynności jest wykonywanych jednocześnie — informatycy powiedzieliby „współbieżnie”. Sprzedaż czy też Księgowość z pewnością nie jest „serią kroków i działań”. gdybyśmy umieścili w jednym zbiorze czynności produkcyjne i księgowe. I ta jednak definicja nie byłaby adekwatna do rzeczywistości. co różni owe dwie grupy czynności. która przetwarza dostarczone przez dostawców »wejścia« (‘inputs’). dla opisania procesu Produkcja48 trzeba by wymienić wszystkie mogące się pojawić sieci działań produkcyjnych. takich jak Produkcja.2-1. ekonomii i prawa finansowego. a jego wykonawcy posługują się wiedzą z zakresu księgowości. 46 Unijny system bezpieczeństwa żywności obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich.2. ale praktycznie bardzo niewygodna. O typie procesu decyduje rodzaj produktu. Na „wejściu” proces Szkolenie otrzymuje grupę niewyszkoloną. która go wprowadziła: British Retail Consorcium (Brytyjskie Konsorcium Detalistów). 47 Brytyjski system bezpieczeństwa żywności uznawany w Unii Europejskiej za silniejszy odpowiednik HACCP. proces Szkolenie zmienia stan wiedzy grupy osób. proces Finanse związany z finansami przetwarza dokumenty finansowe. a nawet z godziny na godzinę. Sprzedawanie.Andrzej Blikle. Pojęcie serii działań trzeba by więc zastąpić pojęciem sieci działań. jest obszar zawodowej wiedzy. Nie piszemy więc np. a także nie odpowiada ona intuicji Deminga opisanej w rozdziale 8. Przyjmiemy więc następującą definicję procesu: Procesem nazywamy zbiór czynności.w odbierane przez klientów »wyjścia« (‘outputs’)” (por. to trudno byłoby uznać taki zbiór za proces. Skrót BRC pochodzi od nazwy organizacji. . a kończąc na tych bardziej abstrakcyjnych. że najrozsądniej będzie zdefiniować proces jako zbiór czynności. gdyż w każdym z „demingowskich procesów” realizowana sieć działań może się zmieniać z dnia na dzień. a na „wyjściu” oddaje grupę przeszkoloną. Proces to zatem raczej zbiór wszystkich sieci działań. niż jedna taka sieć. 1 września 2011 145 9. gdyż np. Kształtowanie Rynku czy Zarządzanie. potrzebnej do ich wykonywania. bo jest to skrót od „dla opisania procesu o nazwie Produkcja”. i rodzaj wiedzy potrzebny do wykonywania tych czynności. Doktryna jakości. [10] s.2 Pojęcie procesu Na gruncie jednej z wersji TQM zwanej Six Sigma. . których liczba z pewnością jest ogromna. Jak się nieco niżej przekonamy. które przetwarzają produkty o podobnym charakterze i odwołują się do wspólnego obszaru wiedzy. Informatyka. a także na gruncie niektórych standardów bezpieczeństwa żywności np. jakie mogą się zdarzyć. a więc — formalnie rzecz ujmując — samą tę grupę. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jaki jest przez jego czynności tworzony. W świetle tych rozważań wydaje się. Taka definicja byłaby już merytorycznie poprawna. jak Wytwarzanie. takich jak HACCP46 lub BRC47 proces definiuje się jako „seria kroków i działań. ale „dla opisania procesu Produkcja”. Finanse. Nie jest to jednak definicja adekwatna do naszych potrzeb. 45). gdyż żaden z procesów występujących na Rysunek 8. z których można budować potencjalne ich sieci. „dla opisania procesu produkcji”. a jego wykonawcy muszą legitymować się wiedzą w zakresie odpowiedniej technologii i inżynierii. poczynając od tych najbardziej „oczywistych”. Na przykład proces Wytwarzanie przetwarza surowce i półfabrykaty na wyroby gotowe. czy o każdym zbiorze czynności możemy powiedzieć. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie. Skrót HACCP rozwija się do Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). tak zdefiniowane pojęcie procesu pozwala na opisanie wszystkich typów procesów występujących w przedsiębiorstwie. jak Szkolenie. bo jest to zawsze nazwa własna konkretnego procesu w konkretnej firmie. że tworzy proces? Na przykład.

gdyż na jego gruncie łatwiej jest zrozumieć późniejsze związki zachodzące pomiędzy procesami. ta czynność należy więc do procesu Sprzedawanie. Na zakończenie jeszcze jedna ważna uwaga o procesach. Ich zakres obowiązków i uprawnień jest opisany w rozdziale 10. czynności przetwórcze — są odpowiedzialne za tworzenie wartości dodanej produktu. że dziś o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw stanowi ich zdolność do stałego pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy. 3. czyli tworzyć jego wartość dodaną. a także od znaczeń przyjętych w takich naukach jak informatyka czy zarządzanie produkcją. W tym sensie np. tak i procesy w modelu procesowym mają swoich szefów. stanowiący praktyczną realizację na gruncie firm i organizacji niegospodarczych idei społeczeństwa wiedzy opisanej w rozdziale 1. obszerne zbiory danych kasowych w postaci źródłowego wydruku z kasy fiskalnej mają mniejszą wartość od opracowanego na ich podstawie analitycznego raportu. pozostanę więc przy tym terminie. że zarządzanie procesowe w opisanym dalej kształcie zawiera w sobie bardzo ważny dziś paradygmat zarządzania wiedzą. 50 Oczywiście nie chodzi tu o wartość w sensie ekonomicznym. jest więc dość odległe od potocznego rozumienia tego słowa. a także za koordynację współpracy wewnątrz procesu i pomiędzy procesami. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 9. . Pisanie raportów podnosi natomiast wartość danych finansowych50 przesyłanych przez centra sprzedaży do Działu Księgowego. Z punktu widzenia ich roli czynności składowe podzielimy na cztery kategorie: 1. Jeżeli nie jesteśmy pewni.3. czynności dostawy — zapewniają pojawienie się produktu w procesie. jednakże „proces” ma już swoje wieloletnie umocowanie w literaturze zarządzania jakością. Każda czynność procesu powinna podnosić wartość przetwarzanego produktu. 1 września 2011 146 Związanie pojęcia procesu z obszarem wiedzy powoduje. ale o wartość punktu widzenia użytkownika danych finansowych. czynności sterujące (testy) — nie przetwarzają produktu. którym będziemy się posługiwać. Pojęcie procesu. Ostatecznie słowo to i tak ma już w języku polskim wiele różnych znaczeń. Doktryna jakości. dokonują jedynie wyboru kolejnych czynności do wykonania. Na przykład pisanie raportów kasowych przez sprzedawców w żaden sposób nie podnosi wartości sprzedawanych wyrobów. Być może należałoby na nasze potrzeby wprowadzić inne słowo niż „proces”.Andrzej Blikle. Procesowa struktura przedsiębiorstwa ułatwia identyfikację takich czynności. Wielu specjalistów od zarządzania uważa. Podobnie jak zespoły w tradycyjnym modelu firmy. zastanówmy się. czy dana czynność należy do danego procesu. Takie czynności powinny po prostu zostać zlikwidowane. jest to więc czynność procesu Finanse. 49 W źle zorganizowanym przedsiębiorstwie mogą istnieć czynności. Sieci czynności to powszechnie znany sposób graficznego przedstawiania czynności złożonych jako kombinacji prostych czynności składowych. Tradycyjnie nazywamy ich właścicielami procesów. Wartość produktu w procesie Sprzedawanie podnosi natomiast zapakowanie go w pudełko ze wstążeczką. czy z punktu widzenia klientów tego procesu podnosi ona wartość produktu 49. 2. Są oni odpowiedzialni przede wszystkim za rozwijanie i upowszechnianie wiedzy związanej z danym procesem. które nie dodają do żadnych produktów żadnej wartości. ta czynność nie należy więc do procesu Sprzedawanie choć jest wykonywana przez pracowników działu sprzedaży.3 Sieci czynności Przed przystąpieniem do opisu procesowego modelu przedsiębiorstwa dobrze jest zapoznać się z pojęciem sieci czynności.

czynności odbioru — reprezentują ostatecznego w danym procesie klienta. grafów przepływu.3-1. 51 Termin „pyłosuchy” oznacza. W rzeczywistości lukier. Sieci czynności. że po posypaniu polukrowanej powierzchni jakimś pyłem. Występujące w nich prostokąty i rąby nazywamy węzłami grafu. Każdy węzeł otrzymuje na wejściu pewne produkty proste lub mniej przetworzone i oddaje na wyjściu produkty bardziej złożone lub bardziej przetworzone.3-1. a na wyjściu oddaje wyroby dobrze polukrowane lub źle polukrowane. Na przykład czynność lukrowania na wejściu otrzymuje wyroby niepolukrowane lub źle polukrowane. należą do klasy tzw. takie jak przedstawione na Rysunek 9. Klient przy odbiorze produktu decyduje też. Powierzchnia pyłosucha może nie być sucha w tym sensie. a które nie. czym są wartość dodana i norma jakości dla danego produktu. który decyduje o tym. że nadal lepi się do palców. Przykład sieci czynności51 4. a więc które cechy produktu są pożądane (warte poniesienia nakładów). W górnej części prostokąta stoi nazwa (opis) czynności. byłby mało elastyczny i w związku z tym kruszyłby się i odpadał od powierzchni ciasta. Doktryna jakości. 1 września 2011 147 Rysunek 9.Andrzej Blikle. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. . czy jego oczekiwania w tym zakresie zostały spełnione. a strzałki — krawędziami. mąką. ten pył daje się zdmuchnąć. np. w dolnej lista cech produktu branych pod uwagę przy ocenie jego jakości. który nie lepiłby się w ogóle.

Tu również mamy do czynienia z przesyłaniem sobie produktów. są to jednak grafy innego rodzaju. 9. Każda czynność. po których od jednej do drugiej czynności przepływają produkty. proces Dostarczanie dostarcza je do punktów sprzedaży. rozważając procesy. np. Proces Technologia dostarcza procesowi Wytwarzanie narzędzi (intelektualnych) w postaci receptur i procedur do wytwarzania półproduktów i produktów gotowych. Współpracę pomiędzy procesami opisujemy za pomocą sieci przypominających sieci czynności. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. zaopatrzenie ich w instrukcję obsługi. i na ogół jest. Odbiorców w sieci czynności nazywa się też klientami wewnętrznymi lub po prostu klientami.4-1). na linii Dostawcy Zewnętrzni  Wytwarzanie  Wysyłanie  Dostarczanie  Sprzedawanie  Klienci Zewnętrzni. choć znacznie bardziej złożoną. każda też. 1 września 2011 148 Strzałki wyznaczają relację dostawca−odbiorca pomiędzy czynnościami. Oczywiście takich par dostawca−odbiorca łączących dwa procesy może być. witryny). Takie sieci nazywamy mapami procesów. na które poza właściwym produktem składa się opakowanie. Przedstawiony przykład sieci działań to oczywiście sieć sekwencyjna. ekspozycja produktów w miejscach widocznych dla klienta (lady. z tym że w miejscu czynności występują procesy. w przypadku procesów mamy do czynienia z dwoma typami przesłań różniącymi się rolą. mamy natomiast do czynienia z dostawą narzędzi. znacznie więcej niż jedna. ale marketingowo surowe.4 Mapa procesów Na sieć czynności można spojrzeć jako na opis dróg. Formalnie rzecz biorąc. na diagramach ten rodzaj współpracy oznaczamy strzałką czarną lub 2. których nie będę tu opisywać. ma w grafie czynności swojego dostawcę lub dostawców. poza czynnościami odbioru. Z pierwszym rodzajem współpracy mamy do czynienia np. Nieco alegorycznie można powiedzieć.Andrzej Blikle. W odróżnieniu od czynności w sieci. przesyłanie produktu z procesu A do procesu B oznacza. Technologia  Wytwarzanie. produkt dostawcy jest dla odbiorcy składnikiem do dalszego przetwarzania. ma w grafie swojego odbiorcę lub odbiorców. Produkty wyjściowe dla jednej czynności stają się produktami wejściowym dla kolejnej. na linii Technologia  Wytwarzanie. Proces Wytwarzanie przetwarza surowce w gotowe produkty. które przesyłają zawsze produkty do dalszej obróbki. że czynności wspierają się. gdyż żadne dwie z jej czynności nie dzieją się jednocześnie. kartę gwarancyjną oraz cenę. na diagramach ten rodzaj współpracy oznaczamy strzałką czerwoną. a łączące je strzałki są dwojakiego rodzaju (Rysunek 9. Z drugim rodzajem współpracy pomiędzy procesami mamy do czynienia np. poza czynnościami dostawy. Doktryna jakości. Sieci niesekwencyjne — współbieżne — również dają się opisywać za pomocą grafów. gdzie nie ma wymiany produktów do dalszej obróbki. wzajemnie dostarczając sobie składników do produkcji. Wytwarzanie  Sprzedawanie. jaką przesyłany produkt odgrywa w procesie będącym odbiorcą: 1. a proces Sprzedawanie wyposaża produkty technologicznie gotowe. spotykamy się. miksy marketingowe. np. że jakaś czynność z procesu A jest dostawcą jakiejś czynności z procesu B. a więc z relacją dostawca−odbiorca. produkt dostawcy jest dla odbiorcy narzędziem. Z podobną sytuacją. . w tzw. W procesowych opisach przedsiębiorstwa posługujemy się więc sieciami czynności i mapami procesów.

co jest konieczne do przygotowania listy płac. czy też jako narzędzia? Wydaje się. W opisanych powyżej przykładach określenie. drożdże i woda znikają. Na przykład wzorzec plastyczny tortu ślubnego przedstawiony w postaci rysunku. To. Doktryna jakości. a narzędzie po jego wykorzystaniu może być wykorzystane ponownie. księgowych i osobowych). Tu mamy więc przesyłanie „produkt . czy dany produkt jest dla odbiorcy materiałem do dalszego przetworzenia. gdzie prowadzą. dostarczają jedynie narzędzi.Andrzej Blikle. gdyż zapisane na nośnikach informacje na ogół nie znikają po ich wykorzystaniu. Na przykład. będący produktem procesu Projektowanie. strzałka z grotami na obu końcach zastępuje dwie równoległe. czy też narzędziem. Z drugiej jednak strony. czy wręcz umowy. dla polepszenia czytelności map stosujemy pewne konwencje rysunkowe zmniejszające liczbę strzałek. Wytwarzanie. Uproszczony przykład mapy procesów firmy produkcyjnej Ponieważ pomiędzy procesami istnieje zwykle bardzo wiele dróg przepływu. liczby godzin przepracowanych przez poszczególnych pracowników. a procesy zewnętrzne kolorem zielonym. bo zmodyfikowaną nowymi danymi. Niektóre procesy. Projektowanie. ale przeciwnie skierowane strzałki. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. co jeden proces przekazuje innemu procesowi. np. są jednak sytuacje. Dla oznaczania procesów należących do różnych kategorii stosujemy też kod kolorów. zawsze jest dla dostawcy produktem. inne. strzałek nie rysujemy w ogóle. nie jest dla procesu Wytwarzanie materiałem do dalszej obróbki. Technika i Państwo na Rysunek 9. dostarczają swoim odbiorcom jedynie materiałów do dalszej obróbki. jednak — jak już zauważyliśmy — dla odbiorcy może to być zarówno materiał (surowiec) do dalszej obróbki. Ogólnie rzecz ujmując. np.4-1. istotna różnica pomiędzy materiałem a narzędziem jest taka. że materiał po przetworzeniu go na nowy produkt znika (mąka. jaja. a na wyjściu oddaje inną. gdy powstanie z nich ciasto). to można uznać. że to drugie rozwiązanie jest właściwsze. 1 września 2011 149 Rysunek 9. jak i narzędzie. które mogą wymagać zastanowienia. np. procesy Biurotyka i Finanse najczęściej wymieniają się informacjami zmaterializowanymi w postaci dokumentów (papierowych bądź elektronicznych). I tak. ale zastępujemy je komentarzem wyjaśniającym.4-1. że jeden z procesów kadrowych otrzymuje na wejściu pewną bazę danych. ale narzędziem. Informatyka. procesy wsparcia kolorem żółtym. gdyż na podstawie tego rysunku powstanie konkretny tort. jeżeli dział kadr dokonuje wpisów do księgowej bazy danych dotyczących np. a także w postaci zawartości (stanów) baz danych (np. a dla procesów dostarczających swoje produkty bardzo wielu innym procesom. Procesy grupy podstawowej gemba oznaczamy kolorem niebieskim. jest stosunkowo proste. Czy te informacje należy traktować jako materiały do dalszego przetworzenia.

produkty 1.3. 2. przepływ informacji o oczekiwanej normie jakości produktu — od odbiorcy do dostawcy. w przypadku procesów ta relacja ma znacznie szersze znaczenie.1.Andrzej Blikle. przepływ informacji o aktualnie obserwowanej jakości produktów — od odbiorcy do dostawcy. zamówienia 3. przepływ informacji o aktualnie obserwowanej jakości wiedzy (szkoleń) — od odbiorcy do dostawcy.4-2.1. przepływ informacji o oczekiwanej normie jakości dotyczącym dostarczanej wiedzy — od odbiorcy do dostawcy. Rysunek 9. przepływ informacji (wiedzy) o produkcie — od dostawcy do odbiorcy.1. 1. czy narzędziem. gdyż wyznacza aż dziewięć rodzajów przepływów układających się w trzy grupy odpowiadające produktom. W większości sytuacji procesy pomocnicze dostarczają jednak narzędzi. 1. Doktryna jakości. Po tych uwagach ogólnych możemy przystąpić do opisu bardzo ważnej z punktu widzenia zarządzania procesowego klasyfikacji przepływów pomiędzy procesami. przepływ produktów — od dostawcy do odbiorcy. 3. przepływ zamówień — od odbiorcy do dostawcy. przepływ informacji o oczekiwanej normie jakości zamówień — od dostawcy do odbiorcy.3. 2. że to. Przepływy pomiędzy procesami — dostawcą i odbiorcą . nie jest jednak aż tak istotne — jak się przekonamy za chwilę — z punktu widzenia zarządzania wiedzą i jakością. 1 września 2011 150 na produkt”. w której relacja dostawca−odbiorca wyznacza jedynie drogi przepływu produktów. wiedzy o produktach i zamówieniom.2. jest ważne z punktu widzenia dyscypliny pojęciowej.3. 2. wiedza o produkcie 2. 3.2. przepływ informacji o aktualnie obserwowanej jakości zamówień — od dostawcy do odbiorcy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Należy też powiedzieć. czy dla procesu-odbiorcy nadesłany produkt jest materiałem. 3.2. 1. W odróżnieniu bowiem od sieci czynności.

wiedzy i zamówień). Najpierw trafia na stanowisko lukrowania. zarządzanie bieżącym działaniem operacyjnym (zarządzanie produktowe). Oczywiście.Andrzej Blikle. skład. znanych dostawcy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. informacje o oczekiwanej normie jakości płyną w kierunku przeciwnym do przepływu produktów — od klienta do dostawcy. Proces Wysyłanie przekazuje tę normę do procesu Wytwarzanie. aby nadawała się do wykorzystania przy wykonywaniu czynności na tym stanowisku. W kolejnym kroku — wciąż posuwamy się „pod prąd” strzałek w sieci działań — norma zostaje wyrażona w parametrach technicznych surowego ciasta drożdżowego. Norma sprzedawcy trafia niezmieniona do procesu Dostarczanie. docierają metodą potokową do wszystkich procesów. lukru i smalcu. następuje to w czasie negocjacji kontraktu i stanowi bardzo ważny jego element. W ten sposób norma wyznaczona przez oczekiwania końcowego klienta. Ktoś musi zatem przełożyć normę jakości z języka klienta na język dostawcy. ustalana jest oczekiwana norma jakości. Zwykle na początku współpracy dostawcy z odbiorcą. wielkość. innych nie. III. zarządzanie wiedzą. Dalej norma przepływa na stanowisko smażenia. te pochwali. ale również wszystkich kontaktów dostawca−odbiorca wewnątrz firmy. jakość i rozmieszczenie skórki pomarańczowej na powierzchni pączka. niezależnie od przebiegu informacji o jakości półproduktów i surowców. a tamte skrytykuje. Z przepływem produktów wiążą się przepływy informacji o jakości tego produktu niezbędnej dostawcy do zarządzania jakością. a więc „na wyjściu” procesu Sprzedawanie. np. 1 września 2011 151 Te dziewięć rodzajów przepływów ma związek z trzema powiązanymi między sobą paradygmatami procesowego zarządzania przedsiębiorstwem: I. że dotyczą one nie tylko kontaktów firmy z klientem zewnętrznym. temperatura i lepkość lukru w stanie płynnym. a wewnątrz procesów do wszystkich „zainteresowanych” czynności w sieciach działań. Procesowy model zarządzania uzupełnia wiec model tradycyjny (zarządzanie produktowe) dwoma nowymi paradygmatami. Ponieważ to klient informuje dostawcę o tym. II. kształt i kolor pączka. Tym kimś jest zawsze dostawca produktu. Dla zilustrowania opisanego mechanizmu rozważmy normę dotyczącą jakości pączka. Ale oczywiście musi rozumieć też język swojego klienta. Ta norma określa teksturę i smak ciasta. bo w obu tych procesach jest dostatecznie zrozumiała na wszystkich stanowiskach pracy. gdzie zostaje z niej wydzielona część dotycząca lukru i zamieniona na normę określoną w cechach obserwowalnych na tym stanowisku. Omówimy teraz wszystkie dziewięć rodzajów przepływów. a także wagi pojedynczego surowego pączka. a stąd do procesu Wysyłanie. właściwości glazury (błyszcząca i pyłosucha) smak marmolady stanowiącej nadzienie oraz ilość. W przypadku anonimowego klienta masowego oczekiwana norma jest ustalana na drodze badań rynku. Ta sytuacja dotyczy wszystkich klientów zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku klientów indywidualnych. gdzie jest (wewnętrznie) przesyłana na kolejne stanowiska produkcyjne. Doktryna jakości. Do każdego stanowiska pracy (czynności) ta informacja powinna jednak docierać w takiej formie. Jedne pączki kupuje. Klient cukierni określa tę normę swoimi zachowaniami zakupowymi. a w przypadku odbiorcy masowego (a więc anonimowego) przy wprowadzaniu danego produktu na rynek. Te wszystkie normy przesłane na poziom magazynu przełożą się na parametry technologiczne mąki. to on bowiem zna swoją technologię. na poszczególnych stanowiskach pracy — w związku z pojawieniem się na nich normy na pączki — . jakiej oczekuje jakości od otrzymywanych produktów. a także informacja o aktualnie realizowanej jakości. niezwykle istotnymi dla uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na trudnym i stale zmieniającym się rynku. gdzie informacja o kolorze pączka zostaje zamieniona na temperaturę smalcu i czas smażenia. które stamtąd zostaną przekazane zewnętrznym dostawcom surowców. a także kontaktów firmy z jej dostawcami. Na tej podstawie sprzedawcy budują normę obowiązującą „na wejściu” procesu Klienci. zarządzanie jakością (produktów. Należy pamiętać.

O ile mechanika samochodowego czy też hydraulika określimy po prostu mianem fachowca. Druga grupa przepływów dotyczy przygotowania odbiorcy do posługiwania się produktem. np. a lukier na nich robi się mokry i lepki.2 i 2. Ta informacja. Dobra wiedza o produkcie przekłada się na jego prawidłowe wykorzystanie i w rezultacie na zadowolenie klienta.3. Te oczywiście płyną od odbiorcy do dostawcy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. niekompletne i opisują nie aktualną wersję produktu. dotyczące składu surowcowego.3). np. aby smażalnik prawidłowo mierzył czasy smażenia i utrzymywał oczekiwaną temperaturę smalcu. Trzeci rodzaj przepływów to zamówienia na dostawy. ale też nieoczywista. jako Excel nie tylko dla orłów. sposobu przechowywania i daty przydatności do spożycia w przypadku produktów żywnościowych. Nawet w przypadku tak prostego produktu. W tym miejscu należy zauważyć. takich jak składy surowcowe półproduktów nadsyłane przez proces Technologia i oczekiwany wygląd produktu nadsyłany przez proces Projektowanie. wymagana przez klienta norma jakości może co pewien czas ulegać zmianie. np. Szczególnie zła sytuacja panuje w tym zakresie w grupie firm wytwarzających systemy oprogramowania komputerów52. w jaki była rozprowadzana norma jakości. na język polski tłumaczonych w mniej dosadny sposób. zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia. ale w stale. Należy też zauważyć. że skoro wiele produktów żywnościowych przechowuje się w lodówce. które w bardziej zaawansowanych przypadkach przyjmują formę szkoleń. zarówno generowana przez klienta. Blikle wprowadziła w roku 1991 specjalne ulotki z hasłem „pączki nie lubią chłodu”. i to analogicznie jak w przypadku samego produktu. bo i tak niczego nie zrozumieją. czy też zmieniających się zwyczajów konsumpcyjnych klienta. Formalnie rzecz biorąc. Nie zawsze mają one charakter formalny. 1 września 2011 152 mogą się też pojawić oczekiwania dotyczące jakościowej normy dla narzędzi. wiedza o produkcie może być dla klienta nie tylko istotna. Aby dzielić się z klientem tą wiedzą. Oczekiwania jakościowe mogą również dotyczyć narzędzi intelektualnych. że na skutek procesu doskonalenia produktu. Excel for Idiots. o tyle ta sama świadomość w sprawie wiedzy klienta o produkcie jest w fazie raczej początkowej. Stąd kolejne dwa przepływy (pkt. do których należy przemawiać bądź językiem siedmiolatków.Andrzej Blikle. Stąd powszechne narzekania klientów na jakość wszelkiego rodzaju instrukcji użytkowania produktów. że ich klienci to idioci. a w zimie nie zostawiać ich na czas dłuższy w samochodzie na parkingu. Stanowisko lukrowania będzie oczekiwać. że umiejętność posługiwania się komputerem jest rodzajem wiedzy tajemnej dostępnej jedynie „komputerowym geniuszom”. Np. pojawiania się innowacji technologicznych. czyli miesienia. jakim jest pączek. a więc jego wiedzy o produkcie. to tej samej regule powinny podlegać pączki. W prostych przypadkach kontaktów z masowym klientem zewnętrznym mogą to być informacje wydrukowane na opakowaniu lub na dołączonej do produktu ulotce. bądź też pisać cokolwiek. choć niekiedy mogą przyjmować postać 52 Jedną z przyczyn tej sytuacji jest niczym nieuzasadnione przekonanie użytkowników systemów. Doktryna jakości. ale którąś z poprzednich. Bardzo często są one niejasne. Te zmiany stanowią bardzo istotny element realizacji zasady stałego doskonalenia (por. ciasta) miała prawidłowe obroty zapewniające właściwą teksturę surowego ciasta. w USA znana jest seria podręczników typu Word for Idiots. Na przykład klient cukierni może uważać. jest rozprowadzana na stanowiska pracy w ten sam sposób. Tymczasem pączki w lodówce szybko czerstwieją. jak też będąca wynikiem pomiarów dokonywanych przez dostawcę. . Są to wszelkiego rodzaju instrukcje. aby miesiarka (maszyna do wyrabiana. obecności alergenów. że o ile świadomość konieczności pozyskiwania od klienta informacji o jakości produktu jest już wśród firm dość powszechna. Czy słyszał ktoś o „geniuszu samochodowym”? W umysłach „geniuszy komputerowych” przekonanie o swojej genialności przekłada się na poczucie. To przekonanie niekiedy przekłada się nawet na tytuły podręczników szczególnie dosadnie formułowane w języku angielskim. firma A. Po ustaleniu norm jakości oczekiwanych na każdym stanowisku pracy następuje faza wykonawcza kontraktu. 2. wiedza o produkcie jest częścią produktu. a więc również powinna podlegać zarządzaniu jakością. Pączki najlepiej jest przechowywać w temperaturze pokojowej. Tworzenie i przesyłanie produktów powoduje pojawianie się informacji o zgodności dostarczanych produktów z oczekiwaną normą. o tyle podobnie wykształconego technika informatycznego określamy mianem „komputerowego geniusza”. rozdział 2. aby lukrownica utrzymywała odpowiednią lepkość płynnego lukru. I oczywiście dokonuje się nie jednorazowo.1).

2-1. Jest to szczególnie widoczne. Ona określa oczekiwane przez klienta cechy funkcjonalne produktu. Podsumowując. Doktryna jakości. statek w stoczni czy system informatyczny dla swojej firmy. a nawet obszernych kontraktów. Na przykład muszą być kompletne. gdy klient nie jest anonimowy. musi sam realizować oczekiwania jakościowe dostawcy. Ujmując rzecz nieco alegorycznie. Rysunek 9. jak może wyglądać pełna mapa konkretnej firmy (Rysunek 9. Blikle z roku 2009 9.5 Produkty i ich normy jakości Różnorodność produktów występujących we wszystkich procesach wszystkich firm i organizacji jest oczywiście przeogromna. Na zakończenie tego rozdziału zaprezentuję. co stanowi odpowiednik normy jakości. aby klient mógł oczekiwać zrealizowania przez dostawcę jego oczekiwań jakościowych.4-3. Dostawca określa więc normę jakości dla zamówień nadsyłanych przez klienta. W przypadku gdy klient jest anonimowy.4-1 mapa procesów to sformalizowana postać modelu Deminga przedstawionego na Rysunek 8. a produkt ma charakter masowy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Tak dzieje się np. Uwzględniamy ten przepływ w naszym modelu. bo od jakości zamówienia może w dużym stopniu zależeć jakość dostawy. km. € i gwarancji bezusterkowości na 100 tys. to twoje zamówienia muszą spełniać określone warunki. jednoznaczne i nadsyłane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.4-3). jakie mogą występować w procesach. a tworzony dla niego produkt jest „szyty na miarę”. Z badań rynku motoryzacyjnego może np. przedstawię podstawowe typy produktów i czynności. gdy klient zamawia dom u architekta. Mapa procesów firmy A. obowiązki klienta wobec dostawcy przejmuje wynajęta przez dostawcę agencja badania rynku. Przedstawiona na Rysunek 9. dostawca zwraca się do klienta słowami: „jeżeli chcesz. można jednak wśród nich wyróżnić pewne stosunkowo często .Andrzej Blikle. abym dostarczał Ci produkty oczekiwanej jakości i zgodnie z nadsyłanymi zamówieniami. że w klasie tanich samochodów małolitrażowych klient oczekuje ceny nieprzekraczającej 10 tys.wynikać. Zanim omówię szczegółowo procesy znajdujące się na tej mapie. 1 września 2011 153 papierowych lub elektronicznych dokumentów.

53 Mogę go nieodpłatnie udostępnić zainteresowanym osobom. dokumentacją produktu. plakatów.1 Dokumenty Dokumentem nazywamy każdy wydrukowany lub elektroniczny tekst będący standardem Księgi Standardów (patrz rozdział 11). że dokument spełnia normę jakości dla dokumentów. jest poprawny co do formy: 3. raportem. a więc dokumenty przechowywane w Księdze Standardów. . 2. 1.2.). W tym rozdziale nie będę więc opisywał żadnych konkretnych produktów handlowych. który wszedł w skład Księgi Standardów. nie narusza ogólnie przyjętych społecznych norm komunikacji i współżycia.3. 3. katalogi i innego rodzaju druki reklamowe. przyrządy.Andrzej Blikle. etykiet produktów.4. 9. stylów. listem itp. jest poprawny komunikacyjnie: 2. 3.1.1.5.1. wyczerpuje temat. druków na opakowaniach itp. wyróżnienia. 9. Dla firmy A. językowo (ortografia. Dobrze jest stworzyć jednolite dla całej firmy zasady określające układ redakcyjny i typograficzny dokumentu. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.). jest zrozumiały dla odbiorców. ale produkty wewnętrzne przekazywane sobie przez procesy.). odstępy pionowe i poziome pomiędzy akapitami itp. Narzędzia materialne to wszelkiego rodzaju urządzenia.. Z procesowego punktu widzenia narzędziami są także ludzie i ich zespoły. Blikle sam napisałem więc taki podręcznik pt. gramatyka. tabele. nie jest sprzeczny ze standardami wewnętrznymi firmy.2 Narzędzia Narzędzia wykorzystywane w procesach do wykonywania czynności dzielimy na dwie grupy: narzędzia materialne i narzędzia intelektualne. jest poprawny merytorycznie: 1. Do dokumentów nie zaliczamy szyldów. które pozwalają na w dużej mierze automatyczne tworzenie tekstu o wymaganym układzie. nie zawiera treści nieprawdziwych. jego treść jest jednoznaczna i wewnętrznie niesprzeczna. nie jest sprzeczny z ogólnymi normami i przepisami prawa. które zwykle ograniczają się do opisu narzędzi.3. Zdefiniowałem tam grupę tzw. Powiemy. którego dotyczy.2. 2. Szczególnym przypadkiem tych drugich są standardy. Ułatwia to zarówno czytanie. Doktryna jakości. 1. 1 września 2011 154 powtarzające się typy (grupy). Niestety wskazówek jak tego dokonać nie można znaleźć w typowych podręcznikach edytorów tekstów. instalacje. 1. Komputerowa edycja dokumentów53. akapity itp. interpunkcja.5. Niniejszy tekst został napisany właśnie przy użyciu tych stylów. 3. bo te zbytnio się różnią między sobą. wewnętrzna niesprzeczność oznacza. a także budynki i ich wnętrza. stosowność. stylistyka. zaliczamy jednak ulotki.5.2. 1. w których wykonywane są czynności procesowe. Podręcznik istnieje w dwóch wersjach: dla użytkowników edytora Word i dla użytkowników edytora Write (Open Office). układu redakcyjnego (podział na rozdziały. że żadne dwa zapisy dokumentu nie są z sobą sprzeczne. jak i tworzenie dokumentów. co pozwoli na pokazanie przykładów typowych norm jakości. listy. słownictwo itp. układu typograficznego (wielkość i krój czcionki. gdy: 1.

4. To prawda. co narzędzie materialne. ale również receptur i opisu procesu smażenia.Andrzej Blikle. wzorce dekoracji wnętrz handlowych i produktów cukierniczych. produkcji. I niestety — lub stety — jest właśnie tak. ślad produktu (ang. W przypadku produktów żywnościowych zawiera ona: 1. że receptury można by potraktować jako składniki na równi z mąką i drożdżami. 2. 4. ewentualne zalecenia żywieniowe. 1 września 2011 155 Narzędzia intelektualne to oprogramowanie komputerów. słowniki). która polega na tym. obecność śladu realizuje zasadę identyfikowalności54 produktu w sensie BRC. informację pozwalającą odtworzyć wstecz partie składników. instrukcje wystawiania faktur. trace). zasady edycji dokumentów. przetwarzania i dystrybucji. jak podgrzewać lub wypiekać itp. W tym miejscu mógłby ktoś powiedzieć. 54 Możliwość monitorowania przepływu i pochodzenia produktów żywnościowych i surowców na każdym etapie odbioru. rozdział 11) takie jak receptury i procedury technologiczne. z jakiej inspiracji powstał dany produkt. 3. np. ilu klientów ma już taki produkt. potrzebujemy nie tylko miesiarek i smażalników. Aby produkować pączki. a więc o tym aspekcie zarządzania jakością. atest bezpieczeństwa użytkowania. instrukcję użytkowania i konserwowania (serwisowania). 9. Doktryna jakości. że składniki zamieniają się w produkt. a nie składnikiem. To jednak przeczyłoby istocie składnika. Gdybyśmy jednak zrezygnowali z tego zabiegu nie moglibyśmy mówić o jakości decyzji zarządczych. A prawdę mówiąc chyba wszystkich.5. cenniki i listy produktów wraz z opisami (tzw. Potraktowanie decyzji zarządczych jako narzędzi jest zabiegiem z dość wysokiego poziomu abstrakcji. Możliwość identyfikowalności źródeł produktu ważna jest zresztą nie tylko w przypadku produktów żywnościowych. że prowadzi do modelu zbyt trudnego dla gospodarczego praktyka. 5. może się więc spotykać z zarzutem. wszelkiego rodzaju standardy oraz wiedza. o tym. warunki przechowywania i datę przydatności do spożycia.3 Dokumentacje produktów W gospodarce XXI. czyli obowiązujące w firmie dokumenty Księgi Standardów (zob. skład. W przypadku produktów technicznych zawiera ona zwykle: 1. a także w której posługujemy się technikami marketingowymi. który ma podstawowe znaczenie dla jakości produktu końcowego. sposób składania reklamacji i warunki gwarancji. Szczególnym rodzajem narzędzi intelektualnych są standardy. regulaminy itp. którą będziemy nazywać dokumentacją produktu. z każdym produktem jest związana pewna informacja zapisana w postaci jednego lub większej liczby dokumentów. poziom abstrakcji odbiega w tym przypadku od standardów tradycyjnego przedsiębiorstwa. porady konsumpcyjne (odpowiednik instrukcji użytkowania). atest żywnościowy. 2.. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jak go porcjować. obecność alergenów. w której obecne są systemy jakości i bezpieczeństwa produktu. np. informację marketingową. ale też wielu innych. że w gospodarce opartej na wiedzy będziemy musieli się uczyć przez całe życie i przez całe życie zmieniać swoje nawyki myślowe. oraz producentów tych partii na drodze od pola do stołu — jest to tzw. a więc znikają wraz z powstaniem produktu. . jak rozmrażać produkt. Są one narzędziami w tym samym sensie. z których powstał produkt. Receptura jest więc w tym sensie narzędziem. Narzędziami intelektualnymi są również decyzje zarządcze będące produktami procesu zarządzania. 3. podstawowe dane techniczne o produkcie. Narzędzia natomiast pozostają. kto ze sławnych ludzi go używał lub używa.

3. które tworzą kompleksy produktowe. z których każda tworzy lub przetwarza inny element kompleksu. Uznamy.2. technicznym lub informatycznym. że dokumentacja spełnia normę jakości dla dokumentacji. informacje o charakterze marketingowym. opakowanie. 2. należy z przykrością zauważyć. opakowanie spełnia żywnościową normę jakości dla opakowań. w sposób wystarczający dla wszystkich jego użytkowników. 1 września 2011 156 5. 1.3. produkt podstawowy. W przypadku kompleksu informatycznego.4 Kompleksy produktowe Jak już pisałem. nazywamy czynnościami kompleksowymi.Andrzej Blikle. Doktryna jakości. a po opuszczeniu procesu sprzedażowego zawiera wszystkie pozostałe elementy. dokumentacja produktu podstawowego i opakowania. z którym jest związana. odpowiadający mu produkt podstawowy jest zgodny ze swoją dokumentacją oraz dodatkowo spełnia: 1. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 3. gramaturowych i dokumentacyjnych. dokumentacja spełnia normę poprawności dokumentacji. 9. jakie przechodzi sam produkt. którym są trzy elementy: 1. standardy technologiczne i bezpieczeństwa żywności. składające się na nią dokumenty spełniają normę jakości dla dokumentu. produktem podstawowym jest sprzęt informatyczny i/lub oprogramowanie.5. Dokumentacja produktu żywnościowego jest tworzona na całej drodze od pola do stołu wraz z przemianami. 1. każdy produkt znajdujący się w obrocie handlowym to znacznie więcej niż ta jego część. wizualnych.1. standardy wymagane przez klientów wewnętrznych (jeżeli na danym etapie jest przekazywany takiemu klientowi). oczekiwania klienta zewnętrznego w zakresie cech organoleptycznych. Powiemy. surowcowym. opisuje produkt. np. która jest użytkowana przez klienta. a w przypadku kompleksu technicznego każde inne urządzenie techniczne. jeżeli: 1. że ten produkt (tort) został po raz pierwszy wyprodukowany przez naszą firmę dla generała de Gaulle’a. . 2. Czynności. Niestety. W zależności od charakteru produktu podstawowego mówimy o kompleksie żywnościowym. Kompleksy techniczne i informatyczne należą do grupy materialnych kompleksów narzędziowych. Czynność kompleksowa składa się w rzeczywistości z trzech czynności. Na przykład na wyjściu procesu produkcyjnego dokumentacja zawiera informację o śladzie produktu oraz warunkach jego przechowywania i konsumpcji. Aby móc mówić o takich produktach wprowadzamy pojęcie kompleksu produktowego. 2. sposób składania reklamacji i warunki gwarancji. że wiele dokumentacji nie spełnia wyżej opisanej normy. 6. że kompleks żywnościowy spełnia żywnościową normę jakości jeżeli: 1.

gdy stoi w warsztacie naprawczym). 4. będący jego elementem sprzęt spełnia techniczną normę jakości. dokonanie jakichkolwiek zmian stanowi naruszenie praw autorskich twórcy oprogramowania. W przypadku narzędzi informatycznych dodajemy jedno kryterium jakości (nr 2). Kopie legalne bądź kupujemy z legalnego źródła. nie zostało też zmienione z naruszeniem takich zasad. która pozwala na określenie algorytmów umieszczania informacji w bazie oraz ich wyszukiwania. baza dokumentów przechowywanych w komputerze itp. o ile się do niego stosują w jego aktualnej lokalizacji (np. jeżeli twórcy na to pozwalają (tak jest np. narzędzie nadaje się realizacji zadań. że spełnia techniczną normę jakości. Są to osobowe bazy danych pracowników. Doktryna jakości. O informatycznym kompleksie narzędziowym powiemy. jeżeli: 1. należałoby napisać.6 Informatyczne kompleksy narzędziowe Informatyczny kompleks narzędziowy. gdyż jest to dla każdego oczywiste. narzędzie nadaje się realizacji zadań. zbiór danych prostych lub złożonych.5 Techniczne kompleksy narzędziowe Techniczne kompleksy narzędziowe to kompleksy produktowe. Ponadto w stosunku do wszystkich produktów płatnych. ani też nie ukradliśmy jego sami. adresowe bazy dane klientów. 9. oprogramowanie zostało pozyskane bez naruszania zasad wymaganych przez jego twórcę lub twórców. w których produktem podstawowym jest narzędzie materialne nie informatyczne. maszyna cukiernicza musi być czysta i zdezynfekowana. do których zostało przeznaczone (jest sprawne). których użytkowanie jest równoznaczne z aktem kradzieży. jeżeli: 1. bazy receptur. 3. obiegu wiele nielegalnych kopii programów. 1 września 2011 157 9. będące jego elementem narzędzie techniczne spełnia normy bezpieczeństwa BHP oraz normy bezpieczeństwa obowiązujące w danej branży. że narzędzia ani nie kupiliśmy od złodzieja. oraz wielu bezpłatnych.7 Bazy danych Każda nowoczesna firma tworzy na własny użytek liczne bazy danych. tj. bazy danych o sprzedaży. jak i elektroniczne (zapisy w pamięci kompute- .5. baza listów wysłanych do kontrahentów. Po pierwsze. bądź też pozyskujemy bezpłatnie. a może taka nie być. do których zostało przeznaczone. Z narzędziami informatycznymi jest inaczej. 9. bo wolno. jego dokumentacja spełnia normę poprawności dokumentacji. w tym dokumentów — mający strukturę wewnętrzną.5. z systemem Open Office). Nie piszemy też. W informatyce bazą danych nazywamy zbiór informacji. Bazą danych jest też system finansowo-księgowy.Andrzej Blikle.5. O technicznym kompleksie narzędziowym powiemy. to sprzęt komputerowy plus zainstalowane na nim oprogramowanie. gdy stoi w hali produkcyjnej. W zasadzie bazy danych mogą być zarówno fizyczne (szafka z dokumentami). że w nabytym narzędziu nie wolno dokonywać żadnych zmian. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. a w szczególności jest technicznie sprawne. 3. 2. że spełnia informatyczną normę jakości. Nie piszemy tego jednak. jego dokumentacja spełnia normę poprawności dokumentacji. co najwyżej grozi to utratą gwarancji. które nie występowało w przypadku narzędzi technicznych. istnieje w tzw. Gdybyśmy chcieli przełożyć je na język narzędzi technicznych. 2.

O kartotece powiemy. . jeżeli jest taki obowiązek. to kartoteka spełnia stosujące się do niej wymogi prawne. Doktryna jakości. a mniej w proces jej wyszukiwania. Wtedy więcej pracy angażujemy w proces umieszczania informacji w bazie. wiąże się problem rozłożenia wysiłku użytkownika pomiędzy dwa rodzaje czynności: 1.Andrzej Blikle. aby odszukać list. że jeżeli chcemy mieć proste algorytmy wyszukiwania. Z zasady jest bowiem tak.5. jeżeli korespondencję przychodzącą rzucamy po prostu na nasze biurko. a termin baza danych zarezerwujemy dla baz umieszczanych w komputerach. tak kartoteki są zbiorami dokumentów przechowywanych w wersji papierowej lub też na innych niekomputerowych nośnikach. O bazie danych powiemy. np. 5. jednakże jej uściślenie wymagałoby sięgnięcia do dość zaawansowanej wiedzy informatycznej. Podobnie jak z innymi produktami obecnymi w naszym modelu procesowym. natomiast wyszukiwanie wiąże się z wykonaniem dużej pracy. jeżeli: 1. Wszystkie poczynione w rozdziale 9. 4. 9. 3. z czego ze zrozumiałych względów w tym miejscu muszę zrezygnować. o ochronie danych osobowych lub pełności danych księgowych. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Dokumentacja bazy danych powinna opisywać co najmniej sposoby umieszczania i wyszukiwania informacji w bazie. który jest nam akurat potrzebny. że spełnia bazodanową normę jakości. oprogramowanie bazy danych spełnia informatyczną normę jakości. to baza spełnia stosujące się do niej wymogi prawne. to po roku będziemy musieli poświęcić kilka godzin.8 Kartoteki Podobnie jak bazy danych są zbiorami danych i dokumentów przechowywanych w systemach komputerowych. to więcej wysiłku musimy poświęcić na etapie umieszczania. wprowadzany jakiś system klasyfikacji korespondencji. że spełnia kartotekową normę jakości.5. 3. W naszym modelu te pierwsze będziemy jednak nazywali kartotekami. zarówno fizyczną jak i elektroniczną. według tematów. ochrona dokumentów w kartotece skutecznie chroni interes firmy. umieszczanie i wyszukiwanie dokumentów w kartotece da się wykonywać w sposób pozwalający na wygodne i skuteczne posługiwanie się kartoteką przez jej użytkowników. a także określać kategorię przechowywanej informacji. 2. Dla przykładu. umieszczanie i wyszukiwanie informacji w bazie da się wykonywać w sposób pozwalający na wygodne i skuteczne posługiwanie się bazą danych przez jej użytkowników. mikrofilmy. również z bazami danych są związane dokumentacje. 2. a w ramach tematu według chronologii napływania. dokumentacja bazy danych spełnia normę jakości dokumentacji. Umieszczanie w bazie nie kosztuje prawie żadnego wysiłku. umieszczania informacji w bazie 2. I na odwrót — mniej wysiłku przy umieszczaniu oznacza więcej pracy przy wyszukiwaniu. a w szczególności baza jest zaopatrzona w skuteczne narzędzia do archiwizacji danych. 1 września 2011 158 ra).7 uwagi i obserwacje na temat baz danych przenoszą się przez analogię na kartoteki. np. jeżeli jest taki obowiązek. wyszukiwania informacji w bazie. Ta norma jakości jest oczywiście bardzo mało precyzyjna. Jeżeli chcemy tę pracę uprościć. ochrona danych w bazie skutecznie chroni interes firmy. np. Z każdą bazą danych. Przenosi się też i norma jakości. jeżeli: 1.

Aby wbudować podejmowanie decyzji w paradygmat procesowy. „kiedy wykonać?”. Marszałkowskiej? Jak należy postępować w przypadkach naruszenia dyscypliny pracy? Co w dniu 4. może to być decyzja o powtarzalnym charakterze typu „codziennie rano należy dostarczyć chleb do sklepu”. Dzisiejsza operacja 5 + 3 – 8 + 2 + 9 = 11 nie dawała się w całości zapisać za pomocą liczb. gdy oczekiwane decyzje nie zostały podjęte. urządzenia i pracownicy — ale też i decyzja.5. przy ewidencjonowaniu sztuk bydła poddawanych transakcji kupna i sprzedaży. np. Szczególnym rodzajem decyzji jest tzw. zwaną tu decyzją — każda adekwatna odpowiedź na pytanie decyzyjne. lub pozostawiająca zbyt dużą dowolność interpretacji. potrzebne są nie tylko zasoby — surowce. (2) z zagrody wyprowadzono wszystkie krowy. To nieco dziwne pojęcie jest w rzeczywistości bardzo ważne. . opis lokalu i modelu finansowego Regulamin dyscyplinarny Dyspozycja dla zespołu produkcyjnego Tak. Może to być decyzja jednostkowa. decyzje też podlegają ocenie jakościowej. 1 września 2011 159 4. która może być równie bogata w skutki (niestety zwykle negatywne) jak każda inna. Odpowiedzią. pozwala bowiem opisywać zachowania procesów w sytuacjach. je również należy więc uwzględnić w naszym modelu procesowym. o której nie zawsze pamiętają. decyzja pusta wyrażająca się słowami: „brak decyzji”55.06. 9. sprzeczna z wcześniejszymi decyzjami lub nie. jasna i jednoznaczna. że niepodjęcie decyzji to też decyzja. decyzja].Andrzej Blikle. bo nie było liczby. ale tylko w bardzo dobrym miejscu W Katowicach Tak. „jak wykonać?”. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. I oczywiście decyzja może być zła i dobra. Z procesowego punktu widzenia decyzje są narzędziami potrzebnymi do uruchomienia czynności procesowej. dopóki nie zostanie podjęta odpowiednia decyzja. PYTANIE DECYZYJNE A B C D E F G H 55 DECYZJA Brak decyzji Tak.2001 ma do wykonania zmiana produkcyjna? Czy organizujemy kurs Excel dla pracowników? Kto dziś pracuje przy piecu? W procesowej teorii zarządzania decyzja pusta gra podobną rolę jak zero w matematyce. np. która stanowiłaby wynik tej operacji. Przez parę decyzyjną rozumiemy parę [pytanie decyzyjne. Pytaniem decyzyjnym może być w zasadzie każde pytanie o wykonanie pewnej czynności: „czy wykonać?”. Prowadziło to do trudności. Pozwala też dostrzec menedżerom prawdę. że ciasto powinno być wytworzone. Zanim starożytni Persowie „wynaleźli” zero. może też być decyzja polegająca na wprowadzeniu jakiegoś regulaminu w życie. Innymi słowy. dokumentacja kartoteki spełnia normę jakości dokumentacji. o wyprodukowaniu określonej partii towaru lub o dostarczeniu jej do hurtowni. Doktryna jakości. lub o przyjęcie pewnej zasady.9 Decyzje operacyjne W każdej firmie i organizacji nic się nie dzieje. (3) do pustej zagrody wprowadzono 2 + 9 = 11 krów. Wymagała następujących zapisów: (1) do zagrody wprowadzono 5 + 3 = 8 krów. Aby wytworzyć ciasto. wprowadzimy dwa kolejne pojęcia: pary decyzyjnej i dokumentu decyzyjnego. odjęcie liczby od samej siebie nie dawało się wykonać. „kto ma wykonać?” itp. program kursu Wojtuś Czy w ciągu najbliższego roku otwieramy nową placówkę handlową? Czy w ciągu najbliższego roku otwieramy nową placówkę handlową? Gdzie otwieramy następną placówkę handlową? Czy otwieramy cukiernię przy ul.

5. Na tym poziomie podejmowane są decyzje z wykorzystaniem aktualnej struktury procesowej. ale bez dokonywania w niej zmian. jasno określa. nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi decyzjami. ograniczona w czasie (Time-bound) — ma określony termin realizacji.5. para decyzyjna G stanowi narzędzie dla aktywowania czynności szkolenia. w jakim zespole lub na jakim stanowisku pracy ma być wykonana. 4. czy i w jakim stopniu została wykonana. nie będą więc zapewne elementami jednego dokumentu decyzyjnego. związane z nią dokumenty (jeżeli takie są) spełniają normę jakości dla dokumentów. 4. 2. 4. którą można wykonywać na kilku różnych poziomach zarządzania. 9. Zostały pokazane przede wszystkim dla zilustrowania pojęcia pary decyzyjnej.1. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.Andrzej Blikle.5-1. 1 września 2011 160 I J K Kiedy należy wymienić smalec w smażalniku? Jakie ceny detaliczne należy przyjąć od 1 lipca 2001? Według jakich zasad należy budować plany długo. osiągalna (Achievable) — da się wykonać przy użyciu środków. Proces podejmowania decyzji swoje produkty — decyzje — wysyła do innych procesów w charakterze narzędzi. spełnia zasadę SMART.4. Powiemy.i krótkoterminowe? W piątek 24 sierpnia 2001 przed rozpoczęciem pracy Cennik Strategia rozwoju Tabela 9. Pierwszy poziom nazwiemy zarządzaniem w strukturze. Przykłady niezależnych par decyzyjnych Dokumentem decyzyjnym nazywamy zbiór par decyzyjnych. para decyzyjna D stanowi narzędzie dla aktywowanego procesu otwierania nowej cukierni. Przykłady takich decyzji zostały podane w rozdziale 9. Sytuacja. 2. narzędzi i wiedzy. ustalenia dyspozycji produkcyjnej na dany dzień. Przykłady par decyzyjnych występujące w Tabela 9. para decyzyjna F stanowi narzędzie dla procesu produkcji.5-1 różnią się dość istotnie pomiędzy sobą.3. że decyzja operacyjna spełnia normę jakości dla decyzji operacyjnych. Czynności decyzyjne występujące w procesach zarządczych przetwarzają wejściowe dokumenty decyzyjne na wyjściowe dokumenty decyzyjne. 5. . mierzalna (Measurable) — da się powiedzieć. a inne mogą dotyczyć: 1. 4. 4. którymi aktualnie dysponuje wykonawca. 3.10 Różne poziomy podejmowania decyzji Podejmowanie decyzji to czynność.2. nie stoi w sprzeczności ze standardami firmowymi i prawem powszechnym. przez kogo.5. Wejściowe dokumenty decyzyjne zawierają najczęściej — choć nie zawsze — decyzje puste. co ma być zrobione. konkretna (Specific) — jasno określa. to po prostu zmiana decyzji. Oto kilka przykładów: 1. 3.9. nastawiona na realizację zadań firmy (Results-oriented) — zrealizowanie decyzji przyczynia się do realizacji celów strategicznych i taktycznych firmy. Doktryna jakości. gdy: 1. w której przetwarzamy jedną decyzję na inną. a więc jest: 4.

choć w sumie dość różnych typów. Dziś jednak. zbudowania nowej fabryki. np. zmieniają same procesy. np. 3. ustalenia cennika detalicznego na dany okres. tj. 5. które zmieniają procesową strukturę firmy. czyli relację dostawca−odbiorca. decyzje drugiego poziomu mogą mieć równie „codzienny” operacyjny charakter jak decyzje poziomu pierwszego. który nazwiemy zarządzaniem strukturą. gdyby decyzje drugiego poziomu miały zostać objęte sformalizowanym zarządzaniem jakością. zmiany w relacji dostawca−odbiorca na poziomie narzędziowym. uzupełnienie istniejących procesów o nowe czynności. np. obejmuje decyzje. 2. 4. a także opisy procesów. gdzie jej dotychczas nie było. przyjęcia regulaminu pracy. przyjęcia technologicznych standardów dla produkcji wyrobów cukierniczych. likwidacja stanowiska sprzedaży lodów. a jakość i efektywność muszą być stale doskonalone. jeżeli nawet nie ważniejszy niż pierwszy. przyjęcia programu szkolenia z zakresu zarządzania jakością. np. Te decyzje są niezbędne do wykonywania czynności procesowych. że obejmującego je procesu nie da się wstawić do mapy procesów na Rysunek 9. 6. Proces podejmowania drugiego poziomu mógłby być elementem procesowej mapy wyższego rzędu (metamapy). ani też mapy procesów. 8. że musi zostać sformalizowany na rów- . W rzeczywistości byłaby taka w odniesieniu do przedsiębiorstw niezmieniających swojej struktury ani nieoptymalizujących biegnących w nich procesów. uruchomienie nowej linii wyrobów lub usług. procesu Nauczanie w przedsiębiorstwie. 5. zmiany w relacji dostawca−odbiorca na poziomie produktowym. 10. Od pierwszych różnią się jednak tym. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Oto kilka przykładów: 1. np. Taką mapę należałoby stworzyć. 7. 3. łączy jedna cecha — żadna z nich nie zmienia ani aktualnej struktury przedsiębiorstwa. wprowadzenie (opisanie) procesowej struktury przedsiębiorstwa w firmie. 1 września 2011 161 2. wprowadzanie nowych procesów. zakupu nowego komputera. 7. nie ingerują jednak w budowę poszczególnych procesów ani też w ich mapę. To jednak nie oznacza. 4. 9. dział marketingu będzie dostarczał działowi sprzedaży przeznaczone dla klientów informacje o naszych wyrobach. likwidacja istniejących procesów. cukiernie nie będą składać swoich zamówień bezpośrednio w dziale produkcji. ten poziom jest co najmniej równie ważny. Jak widzimy. związki pomiędzy nimi. Wszystkie te decyzje. Drugi poziom podejmowania decyzji. likwidacja istniejących czynności. w którym dotychczas nie prowadzono systematycznego szkolenia pracowników. kiedy rynek wymaga stałych zmian w strukturze przedsiębiorstwa. likwidacja procesu Wytwarzanie w związku ze zmianą profilu przedsiębiorstwa z produkcyjno-handlowego na czysto handlowe. bo dotyczą one zmiany tej właśnie mapy. 6. przedłużenia czasu pieczenia danej partii produktów o 3 min.4-1. Doktryna jakości. przyjęcia długoterminowej strategii cenowej firmy. a jedynie w sekcji dystrybucji. np. i to pod rygorem wypadnięcia z rynku. Czytelnikowi nieprzyzwyczajonemu do myślenia o przedsiębiorstwie w terminach procesowych koncepcja drugiego poziomu decyzyjnego może się wydawać czczą grą intelektualną.Andrzej Blikle. gdybyśmy chcieli ją stworzyć.. ułożenia grafika pracy pracowników danego zespołu.

jeżeli miejsce i specyfika pracy tego wymagają. Aby móc zdefiniować czynność kształtowania rynku. 4. I tak rzeczywiście jest. zapominając o znacznie ważniejszej kategorii obowiązków. współpraca pomiędzy członkami drużyny przebiega w zgodzie z normami społecznymi i normami prawa. Choć brzmi to może nieco dziwnie. mają więc też swoją normę jakości. czapka itp. a także właściciele procesów. Niestety dział kadr często ogranicza się do czynności biurowych. .5. Najogólniej rzecz ujmując. 4. rynku. gdy: 1.2. 3. trzeba o niego dbać. oceniać i podnosić jego jakość i wykonywać związane z tym czynności. a więc zmienianie.11 Drużyny Słyszy się często. A skoro to jest zasób. udział firmy w rynku — stosunek sprzedaży firmy do wartości całego rynku. zespół księgowych czy obsługa cukierni. geograficzny zakres rynku — gdzie znajdują się nasi klienci. 9. że ludzie to najważniejszy zasób każdej firmy. trzeba wprowadzić pojęcie stanu rynku. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 1 września 2011 162 ni z pierwszym. 2. gdy całkowicie nie opanujemy techniki zarządzania procesowego pierwszego poziomu. Doktryna jakości. jak i brygada cukierników.). np. należy wprowadzić pojęcie drużyny. że drużyna spełnia normę jakości dla drużyn. podnoszenia jakości produktów i usług. To pojęcie jest oczywiście dość pojemne: drużyną jest zarówno zespół wszystkich osób zatrudnionych w firmie.12 Stany rynku Jedną z najważniejszych funkcji marketingu jest kształtowanie. jaką jest budowanie zespołu pracowniczego. Czynności procesu Budowania Zespołu powinien wykonywać dział kadr oraz wszyscy kierownicy zespołów. 3.Andrzej Blikle. członkowie drużyny dysponują wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do: 1. Mogą to być też zespoły ponadwydziałowe. Z punktu widzenia procesowego.5. Przynajmniej do czasu. poziom znajomości firmy w uśrednionej grupie Polaków. Jako przykłady ważnych parametrów rynku można wymienić: 1. np. wykonywania powierzonych sobie zadań. Na tym poziomie możemy się nadal posługiwać myśleniem intuicyjnym. drużyna to grupa ludzi współpracujących z sobą dla realizacji wspólnego zadania. 5. że każdy rynek jakiegoś produktu lub produktów charakteryzuje się wieloma parametrami.3. Drużyny mogą też być jednoosobowe. 1. drużyny są produktami procesu Budowania Zespołu. pracy w zespole. 9. Aby to wszystko włączyć do modelu procesowego. ad hoc tworzone zespoły projektowe. członkowie drużyny zostali dopuszczeni do pracy przez lekarza zakładowego. przy produkcji żywności mają aktualne książeczki zdrowia. Zacznijmy od obserwacji. czyste ubranie robocze.1. członkowie drużyny spełniają normy bezpieczeństwa danej branży. Do zadań działu kadr należy też wykonywanie czynności procesu Biurotyki w zakresie tworzenia kartotek i baz danych związanych z zespołem pracowników. opinia naszych klientów o firmie. 2. Powiemy. 1. nasycenie rynku naszymi klientami — ilu ich jest w stosunku do wszystkich potencjalnych klientów.

Stany rynku są produktami procesu kształtowania rynku. 9. że spełnia normę jakości dla stanu rynku. 7. opinia naszych nieklientów o firmie. wyemitowanie radiowego spotu reklamowego itp. Oczywiście są to jedynie przykłady.13 Produkty umiejscowione Przewożenie z miejsca na miejsce rzeczy i osób to czynności obecne w każdej firmie.Andrzej Blikle. 8.5. 1 września 2011 163 6. O stanie rynku powiemy.2% 4 na skali od 0 do 10 7 na skali od 0 do 10 3 na skali od 0 do 10 6 na skali od 0 do 10 7 na skali od 0 do 10 Atrybut Geograficzny obszar rynku Nasycenie rynku Udział w rynku Znajomość marki Opinia o marce Znajomość produktów Opinia o produktach Opinia nieklientów o firmie Gotowość do zakupu 3 na skali od 0 do 10 Teraz możemy powiedzieć. opinia naszych klientów o naszych produktach. ani też nie zmienia istniejącego. rozdanie wśród klientów folderów z opisami produktów zwiększa poziom znajomości tych produktów przez klientów. gotowość do zakupu naszych produktów przez naszych klientów. która przyjmuje jako argument aktualny stan rynku i zwraca jako wartość stan nowy. Czy można je również opisać jako czynności procesowe? Przecież dostarczenie chleba z piekarni do sklepu ani nie tworzy nowego produktu. . jeżeli spełnia on oczekiwania procesu sprzedawania. 10% w innych miastach poniżej 5. poziom znajomości naszych produktów przez naszych klientów. 3. 2. Każdy konkretny układ wartości parametrów rynku będziemy nazywali stanem rynku. zwiększa gotowość klientów do zakupu naszych produktów oraz liczbę naszych klientów. należy więc określić odpowiadającą im normę jakości. wyemitowanie telewizyjnego filmu o historii firmy zwiększa poziom znajomości firmy w uśrednionej grupie Polaków. zorganizowanie degustacji promocyjnej. Doktryna jakości. który jest klientem procesu kształtowania rynku. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że kształtowanie rynku to każde takie działanie. Na przykład: 1. Oto przykład takiego stanu: Wartość atrybutu miasta na terenie Polski zamieszkane przez co najmniej 100 000 mieszkańców 20% w Warszawie. 9. Można na nie patrzeć jak na funkcję. jakie zmienia stan rynku.

sklep. informacji o jakości i zamówień. piekarnia.1 Czynności wytwórcze Najbardziej typowe czynności wytwórcze to czynności produkcyjne w zwykłym sensie tego słowa. Obok czynności. ponieważ jednak są to czynności. 1 września 2011 164 Aby móc opisać czynności przemieszczania. Do tych dwóch atrybutów można też dodać trzeci — czas. chociaż nie muszą. Norma jakości dla produktu umiejscowionego składa się z dwóch części: 1. a dojechać do bardzo odległego sklepu czerstwy.6. chleb o określonej charakterystyce — to może też być kompleks produktowy. że czynności przemieszczania mogą również. na terenie hali produkcyjnej lub magazynowej. pomiędzy procesami dokonują się przepływy produktów. zmieniać cechy (stany) produktu właściwego. ale od typu produktu. powiedzieć. Te czynności powodują więc powstawanie produktu innego typu niż jego składowe. Zwróćmy uwagę. jednak sposób mówienia o nich jest nowy. istnieje kilka typów czynności o innych cechach. ale do czynności okołoprocesowych. 8:05). Jeden produkt umiejscowiony to chleb w piekarni. aby wszystkie bardzo różniące się od siebie czynności można było przedstawić na gruncie jednego modelu procesowego. Chleb może na przykład wyjechać z piekarni świeży. Typ czynności określa jej charakter niezależny od procesu. W rzeczywistości same czynności są całkowicie naturalne. które równie często występują w działaniu firm i organizacji. nie zaliczymy ich do czynności procesowych. a inny to ten sam chleb. drożdży i wody. 7:15) na produkt umiejscowiony (chleb. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. piekarnia. ale w sklepie. trzeba wprowadzić nieco abstrakcyjne pojęcie produktu umiejscowionego. a więc takie. którymi procesy nie różnią się jeden od drugiego. atrybuty miejsca. ale też przemieszczenie ich np. 2. informacji o produkcie. w którym podstawowym pojęciem jest relacja dostawca−odbiorca. np. Wtedy można np.Andrzej Blikle. np. 9. Te wszystkie przepływy są oczywiście związane z odpowiednimi czynnościami. co otrzymały na wejściu. Czynność przewiezienia chleba zmienia pierwszy z tych produktów w drugi. Dla uporządkowania naszej wiedzy o czynnościach procesowych wprowadzimy dwie niezależne klasyfikacje tych czynności: co do typu i co do rodzaju. materiały i półprodukty zmieniają w produkty o charakterze zasadniczo różnym od tego. Ten nowy sposób opisywania. ciasto z mąki. Doktryna jakości. które bezpośrednio tworzą produkty danego procesu.6 Typy czynności procesowych Jak już wiemy. W tym miejscu muszę uprzedzić czytelnika. które z jakichś materialnych przedmiotów tworzą inne materialne przedmioty nowego typu. służy temu. w którym jest wykonywana. określenie miejsca. np. czy też traktowania czynności. a także przesyłanie danych pomiędzy komputerami. Rodzaj określa przynależność do procesu lub ich grupy. Przez czynności procesowe będziemy rozumieli jedynie te. że przy pierwszym czytaniu poniższych podrozdziałów te nowe rodzaje czynności mogą mu się wydać dziwne i nienaturalne (podobnie jak niektóre rodzaje produktów procesowych). Czynności transportowe to też nie tylko przewóz rzeczy na większe odległości. atrybuty produktu właściwego. 2. Wytwarzanie ciasta z surowców spożywczych. Formalnie produkt umiejscowiony jest opisywany przez dwa rodzaje atrybutów: 1. jakie surowce. że czynność porannego transportu chleba do sklepu zamienia produkt umiejscowiony (chleb. monto- . 9. norma jakości dla produktu właściwego (kompleksu produktowego).

który przyjmuje samochód do naprawy. Doktryna jakości. te jednak to dla niego narzędzia. jeżeli wnikniemy do wnętrza procesu projektowego i przyjrzymy się poszczególnym jego czynnościom.2 Czynności zmiany stanu Rozważmy przypadek warsztatu samochodowego. Oczywiście. 9. W grupie czynności zmiany stanu szczególny przypadek stanowią czynności zmieniające stan świadomości. a polegające na zaopatrywaniu gotowych produktów w dokumentację techniczną. rozmowa itp. a także ich grup:  czynności edukacyjne zmieniające stan wiedzy ucznia. Nie tworzy ich z czegoś. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. a następnie tworzy pierwsze i kolejne elementy rysunku technicznego.  czynności operatora sieci telefonicznej. Opisuję je w kolejnych podrozdziałach. który otrzymały „na wejściu”.  czynności administratora witryny internetowej. Architekt.Andrzej Blikle. rozpoczyna od czystej kartki papieru lub niezawierającego nic ekranu komputera.. a jedynie zmieniają stan tego. Z podobną sytuacją mamy do czynienia.  czynności hodowlane związane ze zmianą stanu stada. Czynności naprawcze nie tworzą nowego samochodu. Z nieco innym rodzajem czynności wytwórczych mamy do czynienia przy powstawaniu produktu intelektualnego. . 1 września 2011 165 wanie samochodu z podzespołów czy też rafinowanie benzyny z ropy naftowej to przykłady takich właśnie czynności. To też są oczywiście czynności wytwarzania. którzy nakładają nań projekt takiej sieci.  czynności medyczne zmieniające stan zdrowia pacjenta. Obok typowych czynności wytwórczych. który tworzy projekt budynku.6. a nie materiały i surowce. w każdej firmie i organizacji mamy do czynienia z wieloma innym rodzajami czynności.  czynności aktualizujące komputerową bazę danych lub biurową kartotekę dokumentów.  czynności rolnicze związane z uprawą roli. Dla przykładu. Architekt korzysta co prawda z założeń projektowych. To są czynności zmiany stanu. w których jakiś „projektowy półprodukt” jest przesyłany z jednej czynności do drugiej w celu jego rozbudowania. gleby…. gdy programista komputerowy dopisuje kolejne linie kodu do już istniejącego programu lub też gdy autor raportu finansowego dodaje do niego nowe tabele i wykresy. to zobaczymy sytuacje. bo w procesie powstawania projektu nie znikają jak surowce spożywcze przy produkcji ciasta lub jak podzespoły montowanego samochodu. ale — jak to ktoś kiedyś ujął humorystycznie — „z niczego. Można podać wiele innych przykładów takich czynności:  czynności administratora sieci informatycznej. wody. wiedzy lub emocji pojedynczych osób. atesty bezpieczeństwa.  czynności oczyszczania (lub też zanieczyszczania!) powietrza. co otrzymał „na wejściu”. które otrzymał od inwestora. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia we wszystkich czynnościach naprawy i serwisowania. ale nie tylko. Szczególnym rodzajem czynności w procesach wytwarzania są czynności kończące proces produkcyjny. instrukcje obsługi czy też w opakowania.  udzielanie informacji. czyli z głowy”. architekt po zaprojektowaniu architektury budynku przekazuje swój rysunek projektantom sieci elektrycznej.

 czynności podnoszenia świadomości marki lub produktu w określonej grupie społecznej.  czynności budowania poczucia obywatelskiej odpowiedzialności wśród obywateli określonego państwa. ale . może nim być np. niedojrzałe owoce cytrusowe mogą dojrzewać w ładowni statku. proces kształtowanie rynku. a są nimi czynności dostawców zewnętrznych. Oczywiście ten proces ma również swoich dostawców w postaci hurtowni i firm produkcyjnych.  czynności negocjacyjne i perswazyjne zmieniające stan emocjonalny człowieka lub ich grupy. który określa swoje oczekiwania co do tej świadomości po zakończeniu akcji PR. np. które „dostarczają” kolejnym procesom odpowiednie środowisko z otoczenia firmy. Na przykład:  działania z obszaru PR. nie robimy tego jednakże. choć nie zostały one pokazane w grafie. mają jednak odbiorcę. nie pokazujemy ich jednak na mapie procesów.3 Czynności przemieszczania Są to wszystkiego rodzaju czynności przyjmujące „na wejściu” produkt umiejscowiony (rozdział 9. Ma ich nawet dostawa do magazynu surowców. negocjacje handlowe z klientem. My oczekujemy odpowiedniej jakości od dostawcy. 1 września 2011 166  czynności zmieniające stan zespołu pracowników przez budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Okazuje się jednak. co do którego nie może zgłaszać żadnych oczekiwań. a więc i procesy. 9. nie mają żadnego dostawcy.4 Czynności bez dostawcy Wszystkie czynności występujące w grafie przepływów na Rysunek 9. od którego moglibyśmy wymagać „na wejściu” jakiejkolwiek początkowej jakości świadomości społecznej. które nie mają dostawcy odpowiedzialnego za jakość. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. np. które zmieniają stan świadomości społecznej o naszej firmie. Wydaje mi się jednak.5. Dla przykładu. jeżeli podczas prowadzonych negocjacji zmieni się stan gotowości klienta do dokonania zakupu.  dostawcy nie ma też energia. a także składanie im zamówień nie należy już do naszych obowiązków. to niezbyt naturalne byłoby utrzymywanie. że oto mamy do czynienia z nowym klientem. że w działalności firm i organizacji zdarzają się czynności.6.4-1) należą one do procesu dostawcy. którą ze środowiska naturalnego czerpią elektrownie wodne i wiatrowe. że dla większości praktyków zarządzania łatwiej będzie myśleć o takich czynnościach jako niezmieniających samego obiektu. a chleb może w czasie transportu wysychać. ale z innym atrybutem miejsca. a on przenosi te oczekiwania na swoich dostawców.3-1 mają swoich dostawców. Oczywiście czynności zmiany stanu można też traktować jako czynności wytwórcze: obiekt w jakimś stanie zostaje zamieniony na obiekt w innym stanie. gdyż ostatecznym celem budowania mapy procesów nie jest pokazanie przepływów produktów i narzędzi.  wiele czynności z zakresu ekologii środowiska naturalnego otrzymuje „na wejściu” stan środowiska. 9.6.Andrzej Blikle. Doktryna jakości. Oczywiście teoretycznie można by uzupełnić mapę o procesy. Na mapie procesów (Rysunek 9. a więc — formalnie rzecz biorąc — w inny obiekt.13) i oddające również produkt umiejscowiony. a jedynie jego stan. gdyż określanie oczekiwanej od nich jakości. Czasami również atrybuty samego produktu mogą być przez taką czynność zmienione.

kiedy i jaką drogą dany produkt ma być wysłany.1 Czynności sprzedażowe Czynności sprzedażowe to dość niejednorodna grupa czynności. elementami. 9. 9. czynności logistyczne mogą też polegać na tworzeniu z produktów pojedynczych tzw. W poniższych rozdziałach opisuję jedynie najczęściej spotykane rodzaje. instrukcjami obsługi.7. mogą zażądać od kolegów PR-owców. że nie wszystkie czynności zmiany stanu świadomości charakteryzują się brakiem dostawcy. wynika głównie z faktu.in. dokumentami finansowymi. Polegają one na wyposażaniu produktów w dokumentację logistyczną określającą np. o tyle czynności marketingowe już mają. aby skutecznie wypromować produkt. Należy też zauważyć. Pomijam czynności związane z wytwarzaniem produktów trafiających do klienta. że w tym przypadku można je ustawić w dość jasną hierarchię: . książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. partii wysyłkowych. indywidualnymi opakowaniami. np. Można z pewnością podać jeszcze kilka innych rodzajów czynności sprzedażowych . w które nie został on wyposażony w procesie produkcji. 9. Za przykład niech posłużą czynności marketingowe zmieniające stan społecznej znajomości konkretnego produktu. również czynności marketingowe dzielą się na kilka kategorii. elementami dekoracyjnymi.7. mogą oczekiwać. że tak jest nam łatwiej. które często są poprzedzane czynnościami PRowskimi budującymi wizerunek firmy. Wszak czynności negocjacyjne z pewnością odwołują się do innego obszaru wiedzy niż czynności dekoracyjne. lub częściej kompleks produktowy. Gdy firma wytwarza duże ilości produktów drobnych. co wiąże się z różnorodnością przedsiębiorstw i pełnionych przez nie funkcji. Różnorodność ich charakteru sprawia. może być zbyt daleko idącym uproszczeniem. Doktryna jakości. Czynności negocjacyjne zaliczane do grupy czynności zmiany stanu (emocjonalnego) klienta ze stanu obojętnego na stan gotowości do dokonania zakupu. w której działa firma i dla każdego specjalisty w danej branży nie będą trudne do opisania. z tą jednak różnicą. 2. że budując mapę na początku. gdyż te zależą od branży.: 1. jak na Rysunek 9. że dla wielu firm umieszczanie na mapie procesów jednego tylko procesu sprzedaży. Do tej grupy włączamy też czynności związane z obsługą reklamacji.7. komu.4-1. o tyle rodzajów jest znacznie więcej. Należą do niej m. To. Marketingowcy. aby nasze państwo wpierw wykreowało odpowiedni poziom sympatii dla naszego kraju. 9.w dużej mierze zależnych od charakteru przedsiębiorstwa.7 Rodzaje czynności procesowych O ile typów czynności jest w zasadzie jedynie kilka. gdyż bardziej przywykliśmy do myślenia produktowego niż jakościowego.2 Czynności logistyczne Czynności logistyczne są związane z przygotowywaniem produktów do wysyłki. Czynności uzupełniające produkt.Andrzej Blikle. 1 września 2011 167 przepływów oczekiwań jakościowych. Podobnie PR-owcy budujący sympatię dla firmy na nowym dla niej rynku zagranicznym.3 Czynności marketingowe Podobnie jak czynności sprzedażowe. myślimy głównie o przepływach produktowych. aby pozytywnie o firmie myślało co najmniej 70% jej potencjalnych klientów. O ile w tym przypadku czynności PR-owskie nie mają dostawcy.

pozyskiwanie pracowników do firmy. powinno występować kilka procesów marketingowych. drukowanych ulotek. wzorów graficznych itp. takich jak umowy. 4. że w typowej firmie dział kadr wykonuje czynności o bardzo odległym od siebie charakterze: czynności biurowe i czynności związane z budowaniem zespołu. co do typu są to również czynności wytwarzania. 9. szkolenia — właściciele procesów. 3. 2. podobnie jak w przypadku sprzedaży. co do typu są to czynności wytwarzania. pomocy pracownikom w ich trudnych sytuacjach osobistych itp. a także wszystkie dokumenty kadrowe. Budowanie drużyny to wszelkie czynności zmierzające do tworzenia i utrzymywania prawidłowo funkcjonujących zespołów pracowniczych. rozstrzygania konfliktów. Te czynności powinny wykonywać odpowiednie służby z działu kadr. ale też niezależnie przez wielu pracowników spoza tych działów. W ich zakres wejdą szkolenia z dziedziny komunikacji i budowania pozytywnych relacji międzyludzkich oraz organizowania pracy zespołowej. a niektóre z tych czynności — np. na mapie procesowej firmy. Na marginesie tego i poprzedniego podrozdziału warto zauważyć. Poniżej charakterystyki każdego z procesów występujących na mapie na Rysunek 9. Doktryna jakości. tworzenie dokumentów. elementów stron internetowych. Na przykład kierownicy zespołów tworzą dokumenty kadrowe określające liczby godzin przepracowanych przez członków ich zespołów. opinii o pracowniku. 3.4 Czynności biurowe Należy do nich tworzenie dokumentów innych niż finansowe. kontrakty.5 typologia czynności procesowych daje postawę do scharakteryzowania typowych procesów występujących w organizacjach gospodarczych. Czynności pierwszej i drugiej grupy będą wykonywane przez dział marketingu. ale też wszyscy kierownicy wobec członków swoich zespołów. że predyspozycje i wiedza konieczne do wykonywania tych dwóch rodzajów czynności są równie różne jak same czynności. Znów więc. raporty. 9. budowanie drużyny. tworzenie standardów marketingowych dotyczących zasad budowania przekazów marketingowych: używanego słownictwa. tworzenie konkretnych przekazów marketingowych. W typowej firmie czynności biurowe są wykonywane głównie przez biuro i dział kadr. Czynności biurowe obejmują też tworzenie i aktualizację kartotek dokumentów papierowych i komputerowych baz danych (czynności zmiany stanu).. spotów radiowych czy telewizyjnych.8 Typowe procesy w organizacji gospodarczej Przedstawiona w rozdziale 9. 2. Jest dość jasne.5 Czynności HR-owe Czynności związane z HR (human relations nie: human resources) są kilku różnych typów: 1. tworzenie zmian w świadomości klientów. np.7. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. aktualizacja bazy danych pracowników. np.4-1 opisane przez podanie . Zatrudnianie jednej grupy pracowników do wykonywania obu typów czynności wydaje się więc daleko idącym uproszczeniem.Andrzej Blikle. 1 września 2011 168 1. 9.7. co do typu są to czynności zmiany stanu. a trzeciej — przez dział PR (kształtowanie opinii o marce) i sprzedawców (kształtowanie gotowości do zakupu). a więc typowe czynności zmiany stanu.

Tworzenie opisów technologicznych Technologia Technologiczne (techniczne) opisy produktów. raporty kasowe. Tworzenie oprogramowania na potrzeby firmy . gdyż w każdym konkretnym przedsiębiorstwie mogą wyglądać nieco inaczej. Należy też podkreślić. kartoteki. Finanse Dokumenty finansowe (faktury. elementy dekoracyjne. patrz Rozdział 9. że podane niżej charakterystyki procesów nie mają charakteru uniwersalnego. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. w tym osobowe pracowników Kształtowanie Rynku Tworzenie i emisja przekazów marketingowych Badania Rynku Biurotyka Czynności badawcze: ankiety. Są to raczej przykłady. Projekty produktów będące narzędziami dla procesów Wytwarzanie i Kształtowanie Rynku Sprzedawanie Negocjacje handlowe. patrz rozdział 9.3 Stany emocjonalne klienta. wywiady. uzupełnianie produktów Projektowanie Tworzenie projektów na podstawie informacji pochodzących od procesu Klient (informacje o oczekiwaniach indywidualnego klienta) oraz od procesu Kształtowanie Rynku (informacje o uśrednionych oczekiwaniach rynku). Doktryna jakości. zmiany stanu baz danych i kartotek. Administracyjne czynności zespołu kadrowego Tworzenie dokumentów finansowych i dokonywanie zmian w stanach finansowych baz danych. PROCES Wytwarzanie Wysyłanie PRODUKTY WYJŚCIOWE Produkty oferowane na rynek Produkty przygotowane do wysyłki lub partie wysyłkowe. Wśród czynności nie wymieniam czynności okołoprocesowych. listy płac itp. w których produktem właściwym jest produkt gotowy do wysyłki lub partia wysyłkowa. bazy danych. Tworzenie dokumentacji Czynności przemieszczania Dostarczanie Produkty umiejscowione.4. Sprzęt informatyczny i oprogramowanie Informatyka Instalowanie i serwisowanie sprzętu i oprogramowania.2 CZYNNOŚCI Wytwarzanie produktów Przygotowywanie produktów lub partii wysyłkowych do wysyłki. sprzedawane produkty uzupełnione o instrukcje.7. bilanse. 1 września 2011 169 związanych z nimi produktów i czynności. a w tym baza danych księgowych. ich składniki i procedury wytwarzania Grupowa świadomość klientów związana z gotowością do dokonywania zakupów. Treści i nośniki przekazów marketingowych Opisy stanów rynku ważnych dla firmy.6. opakowania.Andrzej Blikle. Ich dziewięć rodzajów opisałem już w rozdziale 9.) i finansowe bazy danych. dokumenty finansowe itp. gdyż co do natury są jednakowe dla wszystkich procesów. Raporty Dokumenty. studiowanie literatury Tworzenie dokumentów.

choć niektóre z nich powtarzają się w wielu firmach. materiały reklamowe Gotówka i związane z nią dokumenty. . Instalowanie i serwisowanie sprzętu Podejmowanie decyzji Budowanie zespołu Podejmowanie decyzji Wspomaganie budowania pozytywnych relacji. Procesy wewnętrzne organizacji gospodarczej 9.9 Przepływy między procesami Opisy produktów i czynności związanych z procesami nie określają jeszcze w pełni procesowej struktury przedsiębiorstwa. Przesyłany produkt Surowce i materiały do produkcji Opakowania zbiorcze i inne materiały uzupełniające produkty w drodze do klienta Opakowania indywidualne.Andrzej Blikle. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. apteczka samochodowa przy sprzedaży samochodu) Materiały reklamowe Produkt gotowy technologicznie. broszury informacyjne. Poniżej tabelka opisująca rodzaje produktów przepływających pomiędzy procesami widocznymi na Rysunek 9. Dział kadr wykonuje jedynie niektóre z tych czynności. np. 1 września 2011 170 Technika Wszystkie urządzenia techniczne poza informatycznymi Decyzje zarządcze poziomu zarządzania w strukturze Stany emocjonalne zespołów pracowniczych. użytkowe parametry samochodu osobowego Technologiczne specyfikacje produktów i procesów produkcyjnych Dostawca Dostawcy Dostawcy Dostawcy 56 Odbiorca Wytwarzanie Wysyłanie Sprzedawanie Dostawcy Wytwarzanie Wysyłanie Dostarczanie Sprzedawanie Klienci Projektowanie Projektowanie Projektowanie Kształtowanie Rynku Wysyłanie Dostarczanie Sprzedawanie Klienci Finanse Wytwarzanie Technologia Kształtowanie rynku Wytwarzanie Technologia 56 Proces Dostawcy jest najczęściej realizowany przez wiele podmiotów gospodarczych. Stąd różnorodność produktów dostarczanych przez ten proces.8-1. weksle i inne zobowiązania finansowe Projekty techniczne wytwarzanych produktów Projekty techniczne wytwarzanych produktów Funkcjonalne opisy projektów przeznaczone dla klienta i wykorzystywane przy budowaniu jego świadomości w zakresie produktu. Wiele wykonują bezpośrednio kierownicy zespołów Tabela 9.4-1. ale nieprzygotowany jeszcze do obrotu hurtowego i detalicznego Produkt przygotowany do obrotu hurtowego Produkt umiejscowiony Produkt przygotowany do obrotu detalicznego. wewnętrzny PR. Uwaga. ale rodzaje przepływających produktów nie dają się z niej odczytać. dodatki uzupełniające produkt (np. np. rozstrzyganie konfliktów metodą wygrał−wygrał. Kierunki przepływów określa mapa procesów. Podobnie jak w poprzednim rozdziale są to rodzaje przykładowe. budowanie poczucia partnerstwa. Doktryna jakości.

10 Poziom szczegółowości procesowego modelu firmy Gdy pracujemy nad procesowym modelem firmy. pytanie dobrze jest posłużyć się analogią z zakresu posługiwania się mapami obszarów geograficznych przy zarządzaniu krajem. informacje o należnościach Dokumenty i informacje finansowe. raporty o wartościach sprzedaży i o zyskowności poszczególnych produktów Informacje finansowe potrzebne do sporządzania raportów dla zarządu i instytucji zewnętrznych. katalogi Marketingowa informacja o produkcie. informacje marketingowe dla klientów. potrzebne do budowania narzędzi kształtowania rynku.. np.Andrzej Blikle. dane potrzebne do stworzenia miesięcznej listy płac itp. nieodmiennie pojawia się pytanie o poziom szczegółowości. np. TQM. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. np. a w tym dostęp do bazy danych kadrowych dokumenty księgi procedur związanej z normą jakości lub bezpieczeństwa produktu — ISO. np. faktury. maksymalny przebieg samochodu pomiędzy dwoma kolejnymi przeglądami Informacje o oczekiwaniach klientów odnośnie do produktów Informacje o oczekiwaniach klientów odnośnie do produktów Informacje o oczekiwaniach klientów odnośnie do dokumentów handlowych. z punktu widzenia klienta jest to narzędzie służące do podejmowania jego decyzji zakupowych Cenniki produktów Dokumenty finansowe. Aby na nie odpowiedzieć. umowy o świadczenie usług. polecenia zapłaty. umów Cenniki produktów. 9. 1 września 2011 171 Technologia Kształtowanie Rynku Projektowanie Kształtowanie Rynku Biurotyka Sprzedawanie Klienci Przeznaczone dla klienta technologiczne i techniczne informacje o produktach. np.9-1 Przepływy pomiędzy typowymi procesami organizacji gospodarczej Jak już wspomniałem. np.. na którym ten model powinien zostać opisany. . a w tym dostęp do bazy danych finansowych Dokumenty mające znaczenie dla zarządzania finansami. np. Doktryna jakości. umowy najmu. udostępniane w postaci dostępu do komputerowej bazy danych Sprzęt komputerowy i oprogramowanie Badanie rynku Badanie rynku Badanie rynku Kształtowanie Rynku Kształtowanie Rynku Kształtowanie Rynku Finanse Finanse Finanse Klienci Kształtowanie Rynku Finanse Biurotyka Biurotyka Finanse Biurotyka Wszystkie procesy wewnętrzne Wszystkie procesy wewnętrzne Wszystkie procesy wewnętrzne Wszystkie procesy wewnętrzne Wszystkie procesy wewnętrzne Informatyka Technika Wszystkie narzędzia materialne poza sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Wszystkie decyzje związane z podejmowaniem działań na poziomie czynności procesowych Zespoły pracownicze Podejmowanie Decyzje Budowanie Zespołu Tabela 9. w każdym konkretnym przedsiębiorstwie ta tabelka może wyglądać nieco inaczej. a w tym dostęp do bazy danych finansowych. HACCP itp.

Jest oczywiście rzeczą wyboru. tyle że ich autorzy umieszczali obserwatora na Ziemi. że zarówno przy tworzeniu map geograficznych. Również przed Kopernikiem były podejmowane próby opisu tych ruchów. procesy. Otrzymane na tej drodze opisy nie były nieprawidłowe lub też sprzeczne z rzeczywistością. istnieje bowiem wiele różnych sposobów podziału tego samego przedsiębiorstwa na procesy oraz procesów na czynności. Z pewnością nie będziemy opisywać procesu przemieszczania się księgowych w granicach biura. To. mogą być potrzebne mapy ukazujące podział procesu na podprocesy. istnieją czynności. czy jest potrzebny opis transportu urządzeń pomiędzy wydziałami. Oczywiście żadna z tych struktur nie będzie miała praktycznej wartości. Wiele z tych czynności — choć z pewnością nie wszystkie — będzie miało swoje opisy w postaci procedur lub instrukcji wchodzących w skład Księgi Standardów. Niezależnie od tego. a także transportu surowców i towarów. których wykonywanie nie jest „oczywiste” dla realizujących je pracowników. Doktryna jakości. rozlokowaniu ludności (zespołach pracowniczych) oraz szlakach komunikacyjnych (przepływach międzyprocesowych. ale jest więcej szczegółów dotyczących danego województwa. Z menedżerskiej perspektywy można by powiedzieć. a nie na Słońcu. a może nawet schodzące do poziomu grafu czynności. można uznać. związana z nimi wiedza oraz relacja dostawca−odbiorca. Warto podkreślić. że całe przedsiębiorstwo to jeden wielki proces lub też — drugi kraniec skali — że każda czynność reprezentuje odrębny proces. zwanych właścicielami procesów (o czym dalej). w zależności od szczebla. Jego wybór to twórczy akt autorów konkretnej struktury procesowej. Czy należy ten proces opisać formalnie? To znów zależy od tego. podział przedsiębiorstwa na procesy można porównać do podziału kraju na regiony administracyjne. czy przyjmiemy procesowy model zarządzania. czyli relacji dostawca−odbiorca). czy dla tego obszaru sporządzono mapę. jednak od trafności tego wyboru będzie zależała sprawność administracji państwowej. Jeszcze bardziej szczegółowymi mapami posługują się sołtysi. Praktyczne rozwiązanie leży gdzieś pośrodku i zależy od specyfiki przedsiębiorstwa. Góry.Andrzej Blikle. a więc mało przydatne do obliczania położenia Ziemi względem Słońca i planet. zależy już od natury przedsiębiorstwa. że jest to zadanie łatwe lub mało ważne. ale były bardzo złożone. nie sądźmy jednak. Wojewoda posługuje się mapą województwa. że te opisy były mało przydatne do „zarządzania” ruchem planet i Słońca. Na przykład. jak i procesowych dokonujemy opisu pewnej obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Przemieszczanie się pracowników wewnątrz firmy to też proces z grupy procesów transportu. Podobnie rzecz ma się z procesami w przedsiębiorstwie. Dla przykładu. Tworząc procesowy model firmy. Planety i Słońce poruszały się względem siebie tak jak to opisał Mikołaj Kopernik na długo przed powstaniem jego teorii. na której nie widać całego kraju. w każdej firmie jest potrzebny dokładny opis i stałe doskonalenie procesu przesyłania dokumentów. na którym mają służyć jako narzędzie zarządzania. Podobnie jest w firmach. Jak już wspomniałem. Przemieszczanie się kelnerów przy odbieraniu zamówień w kuchni może jednak wymagać doskonalenia. zasoby naturalne i szlaki komunikacyjne istnieją na danym obszarze geograficznym niezależnie od tego. które można wykonać mechanicznie. a także ponoszone przez nią koszty. 1 września 2011 172 Rząd posługuje się mapą obejmującą cały kraj i — siłą rzeczy — niezawierającą zbyt szczegółowych informacji. Na poziomie osób zarządzających poszczególnymi procesami. Zarządowi potrzebna jest mapa obejmująca podstawowe procesy i niepokazująca ich „wnętrza”. . więc i opisu. Wszystkie nauki przyrodnicze zajmują się takimi właśnie zadaniami. Na mapy nanosimy informacje o zasobach regionu (narzędzia przypisane czynnościom). że nie jest to zadanie. trzeba też mieć świadomość faktu. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. miasta. czy też nie. Podobnie jest w przedsiębiorstwie. Należy jednak opisywać tylko te czynności. Mapy tworzymy też w różnych skalach. Czy więc tworzenie procesowego modelu przedsiębiorstwa to jedynie tworzenie opisu zastanej rzeczywistości? Tak właśnie jest. Ich liczba i gęstość wewnętrznego podziału powinny być dobrane do specyfiki firmy. rzeki. o jaką grupę pracowników pytamy. czy chcemy mieć województw 7 czy 15.

W zasadzie obejmujemy nim jedynie te czynności. Odchodzimy w niej od zarządowo-centrycznego widzenia firmy na rzecz takiego jej obrazu. Na koniec warto jeszcze zauważyć. np. to dodawanie jednych i usuwanie innych. to powinien przyjrzeć się temu ruchowi ze Słońca. Kartografia przedsiębiorstw ma przed sobą wielką przyszłość. po drugie. Dzisiejsze techniki tworzenia procesowych modeli przedsiębiorstwa nie są jeszcze zbyt rozwinięte.Andrzej Blikle. Rewolucja demingowska wykazuje pewne analogie do rewolucji kopernikańskiej. a doskonalimy te. perspektywy. W obu przypadkach służą one dwóm celom: • • po pierwsze. w dużej mierze zależy jego przydatność do celów zarządczych. Doktryna jakości. to powinien opisywać go z własnej. Jeżeli Ziemianin pragnie zrozumieć ruch Ziemi i Słońca względem siebie. 1 września 2011 173 Odkrycie Kopernika polegało na zauważeniu. Oto kilka przykładów: PRZEDMIOT OPISU Struktura władzy — kto tu rządzi? Struktura własności — kto tu jest właścicielem? RODZAJ OPISU Diagram Taylora (Rysunek 8. Rewolucja kopernikańska sprowadzała się więc do odejścia od utartego przekonania — na pozór dość logicznego — że skoro człowiek (Ziemianin) ma zrozumieć ruch planet. pozwalają na planowanie zmian wprowadzanych do opisywanej rzeczywistości oraz przewidywania skutków tych zmian. Na przykład w niewielkiej firmie księgowej nie obejmiemy opisem procesowym czynności opróżniania pojemników na makulaturę. należy pamiętać o tym. Z pewnością szybko się rozwinie. Ten drugi aspekt jest bardzo ważny. Diagram właścicielskich powiązań firmy z innymi podmiotami . że umieszczając obserwatora na Słońcu. Jest jeszcze jedna analogia pomiędzy mapami terenu i przedsiębiorstw. które są istotne dla działalności firmy. których wykonywanie chcemy doskonalić. natomiast pozbywanie się szkodliwych odpadów w zakładach przemysłu chemicznego powinno znaleźć swoje odbicie w modelu procesowym. Opis. zarządzanie strukturą przedsiębiorstwa w rozdział 9. jest bez mapy bardzo trudne. ale z wnętrza każdego z procesów z osobna. to planowanie zmian. 9.5. że budując procesowy model przedsiębiorstwa. otrzymujemy bardzo prosty opis ruchu wszystkich planet. to wprowadzanie nowych produktów i nowych związanych z nimi czynności. jak będzie wyglądał ten model. to powinien przyjrzeć się jej nie ze swojego fotela.10).11 Różne opisy przedsiębiorstwa Tworząc procesowy model firmy. że zaczęły powstawać. O ile poruszać się po niewielkim terenie można i bez mapy. nie koniecznie musimy nim objąć wszystkie wykonywane w przedsiębiorstwie czynności. rozbudowa miast czy sieci dróg.1-1). We współczesnych przedsiębiorstwach tego rodzaju czynności zarządcze zaczynają odgrywać coraz większą rolę (por. ułatwiają poruszanie się po danym terenie. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Jeżeli menedżer pragnie zrozumieć dynamikę przedsiębiorstwa. że nie jest to model zawierający całą wiedzę o przedsiębiorstwie. co w przypadku przedsiębiorstw odpowiada bieżącemu zarządzaniu operacyjnemu. a więc geocentrycznej. Najważniejsze jest jednak. W przypadku przedsiębiorstw zmiany terenu to zmiany w strukturze powiązań pomiędzy czynnościami i procesami. Od tego. Różne cechy przedsiębiorstw opisuje się różnymi modelami. na podstawie którego możemy dokładnie przewidywać położenie dowolnej z planet w dowolnej przyszłości. Tworzenie procesowego modelu przedsiębiorstwa jest więc aktem ze wszech miar twórczym. jaki widziany jest oczami dostawców i odbiorców procesów. Przypominają mapy z okresu prekolumbijskiego. a wraz z nimi nowych obszarów wiedzy.

Andrzej Blikle. a w szczególności jego nieformalnych liderów. Struktura władzy interesuje również pracownika. z kim należy naszą propozycję negocjować oraz kto podejmie ostateczną decyzję. urlopie. kto decyduje o jego grafiku pracy. Jeżeli jesteśmy zainteresowani kupnem udziałów w przedsiębiorstwie. który musi wiedzieć. Jeżeli jako potencjalny partner handlowy jakiejś firmy chcemy podpisać z nią umowę o współpracy. bo musimy wiedzieć. Jeżeli chcemy zarządzać działalnością przedsiębiorstwa traktowanego jako grupa współpracujących z sobą zespołów. sterować przepływami surowców i produktów. Jeżeli chcemy poznać stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie. jeżeli chcemy podnosić poziom kompleksowej jakości firmy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. . kto kogo się obawia. interesuje nas struktura własności. a kto kogo uważa za idiotę Procesowy model firmy Struktura współpracy — co kto robi. interesuje nas struktura związków międzyludzkich. 1 września 2011 174 Stosunki międzyludzkie Graf relacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami. to interesuje nas model procesowy. od kogo i co otrzymuje. interesuje nas struktura władzy tej firmy. kto kogo szanuje. np. Doktryna jakości. Tabela 9. komu co przekazuje. jeżeli wreszcie pragniemy pielęgnować i rozwijać wiedzę traktowaną jako jeden z zasobów firmy. kto kogo uznaje za autorytet.11-1 Przykłady różnych opisów przedsiębiorstwa Każdy z przedstawionych opisów ma odrębne zastosowania. awansach.

a niekiedy także spoza niej.2 Obowiązki wykonawców procesu Obowiązki wykonawców procesów można z grubsza podzielić na dwie grupy: . Wśród interesariuszy znajduje się też osoba odpowiedzialna za zarządzanie procesem zwana właścicielem procesu wraz ze swoimi pełnomocnikami. Jak wynika z tej klasyfikacji. które albo mają wpływ na funkcjonowanie procesu (wykonawcy i dostawcy). Zespołem wykonawców procesu nazwiemy grupę pracowników wykonujących czynności danego procesu. Skoncentrowałem się tam przede wszystkim na wprowadzeniu aparatu pojęciowego potrzebnego przy wdrażaniu procesowego sposobu myślenia do praktyki zarządczej. archiwizują pliki na dysku komputera (proces Informatyka).1 Interesariusze procesu Interesariusze danego procesu to wszystkie osoby z firmy. każdy pracownik firmy będzie na ogół interesariuszem kilku procesów. ale dla innych odbiorcą lub dostawcą. 10. dekorują owocami tarty z kruchego ciasta (proces Produkcja Podstawowa). albo też proces ma wpływ na funkcjonowanie ich samych (odbiorcy).4-3. Jeden pracownik może też wykonywać czynności należące do wielu procesów. prowadzą promocje (proces Budowanie Rynku). 10. 1 września 2011 175 10 Zarządzanie procesowe W poprzednim rozdziale omówiłem model firmy lub organizacji odwołujący się do pojęcia procesu. Dla sprzedawców proces Sprzedaż jest procesem podstawowym. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Interesariusze procesu dzielą się więc na następujące cztery grupy: 1. dekorują wystawy (proces Plastyka i Ergonomia). Na przykład sprzedawcy są głównymi wykonawcami procesu Sprzedaż. dostawcy składników i narzędzi: wykonawcy i właściciele procesów-dostawców. sprzedawcy w cukierniach sprzedają (proces Sprzedaż). a cukiernicy — procesu Produkcja Podstawowa. wymieniają przepalone żarówki (proces Technika). natomiast pozostałe procesy są procesami towarzyszącymi. co oznacza. Na przykład w firmie A. Doktryna jakości. której mapa procesów została pokazana na Rysunek 9.Andrzej Blikle. Jak już mogliśmy zauważyć. W niniejszym rozdziale zajmę się taką właśnie praktyką. właściciel procesu wraz z pełnomocnikami. 3. wykonawcy procesu: główni i pomocniczy. zespoły wykonawców procesów nie są rozłączne. że jeden pracownik na ogół wykonuje czynności należące do wielu różnych procesów. piszą raporty kasowe (proces Finanse). odbiorcy produktów: wykonawcy i właściciele procesów-odbiorców. 4. Na ogół każdy pracownik należy do grupy wykonawców głównych jednego tylko procesu. 2. Dla jednych będzie wykonawcą. Z każdym procesem jest jednak związana grupa jego wykonawców głównych. Blikle.

1. bowiem w miejsce jednego przełożonego. 3. 3.3. Określenie pozostałych obowiązków wykonawców procesów wymaga gruntownego przewartościowania pojęć związanych z relacją przełożony−podwładny. operacyjne decyzje kierowników zespołów w sytuacjach bieżących.1. Przekazywanie informacji na temat aktualnej i oczekiwanej jakości otrzymywanych produktów. W osobie kierownika zespołu pracownik powinien znaleźć opiekuna (o czym dalej).2. pojawiają się trzy źródła pozyskiwania wiedzy co do sposobu wykonywania pracy: 1. merytoryczne doradztwo właścicieli procesów w sytuacjach nierutynowych. Czynności procesowe innych procesów (jak wyżej). Stosowanie się do zaleceń dostawców w zakresie wykorzystywania otrzymywanych od nich produktów. instrukcje i procedury. stosowanie się do zasad związanych z procesową organizacją firmy. Jakości warunków pracy. Dostarczanie wiedzy potrzebnej do posługiwania się dostarczanymi produktami. co i jak należy robić. które powinny opisywać wszystkie złożone czynności rutynowe. o powstanie tych opisów dbają właściciele procesów. co wiąże się z wykorzystywaniem trzech podanych wyżej źródeł wiedzy.2.3. II. normy. Odbieranie zamówień i dostarczanie produktów. 3. 1 września 2011 176 I.2. Doktryna jakości.1. Pozyskiwanie informacji na temat oczekiwanej przez odbiorców jakości produktów. 3. Pozyskiwanie i doskonalenie własnej wiedzy w zakresie procesu.1.1.1. Obowiązki wobec procesów-odbiorców: 3.3.7. Stosowanie się do oczekiwań dostawców dotyczących jakości zamówień. Obowiązki wobec procesów-dostawców: 3. 3. Czynności procesowe danego procesu. 3. 3. Wydajności pracy. Doskonalenie czynności i procedur dla podnoszenia: Jakości produktów. 2.1. ich przykłady zostały opisane w rozdziale 9. 3. 3.2.2.1.1. Jednocześnie każdy pracownik staje się menedżerem zarządzającym swoim stanowiskiem pracy.Andrzej Blikle. w osobach właścicieli procesów — nauczycieli. który wydaje polecenia. doradztwo w tym zakresie. wykonywanie czynności procesowych i okołoprocesowych.3. 3. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. określanie jakości zamówień.1. Czynności wykonywane przez wykonawców procesów są następujące: 1.3. .2.2. 2.1. 3.3. W tradycyjnym rozumieniu relacja ta przestaje być aktualna.3.1. 3.2.1. Obowiązki wobec procesu własnego: 3. Czynności okołoprocesowe: 3.

że prekursorem idei opierania działalności firmy na standardach tworzonych z udziałem ich późniejszych wykonawców był Frederick Winslow Taylor.1. dotyczących zarówno produktów procesu. Zarządzanie strukturą procesu: . dbałość o prawidłową realizację procesu. Dwa modele komunikacji: polecenia (hierarchia) i pytania (procesy) Może się wydawać. instrukcji oraz regulaminów.3. norm itp. dbałość o odpowiedni poziom wiedzy wykonawców procesu. ale w analizie i doskonaleniu norm.Andrzej Blikle. w szczególności ustalenie kryteriów jakości wewnątrz procesu. procedur.2. Jego zakres obowiązków jest następujący: 1. o czym pisałem już w rozdziale 1. 1.5.4. Doktryna jakości. rozdział 9. że normy i procedury powinny podlegać nieustającemu doskonaleniu.10): 1. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. dbałość o prawidłowy przepływ produktów od dostawcy do odbiorcy oraz oczekiwań jakościowych od odbiorcy do dostawcy.3 Obowiązki właściciela procesu Właściciel procesu to menadżer wiedzy odpowiedzialny za wszystko co jest związane z jego procesem. jak i narzędzi służących do tworzenia tych produktów.3. Jedna z najważniejszych zasad zarządzania procesowego głosi bowiem. 2. a do tego słuchać jeszcze swojego kierownika zespołu i na ogół wielu właścicieli procesów. 1. instrukcji.2-1. 1. 1 września 2011 177 Rysunek 10. Zarządzanie w strukturze procesu (por. W tym miejscu warto przypomnieć. procedur i norm. a w tym doskonaleniu powinni brać udział przede wszystkim bezpośredni wykonawcy Inicjatywa pracownika wyraża się więc nie w dowolności na poziomie wykonywania czynności. dbałość o powstawanie i realizowanie procedur. W rzeczywistości jednak dopiero teraz możemy mówić o pojawieniu się pola do prawdziwie twórczych inicjatyw. że w opisanej strukturze pracownik jest pozbawiony wszelkiej inicjatywy — musi się stosować do instrukcji. 10.

przypisanie do każdej czynności odpowiednich stanowisk pracy.4. Po pierwsze. Ta ostatnia grupa może obejmować nawet wszystkich pracowników. Na przykład w firmie A. 2. w miarę potrzeby dodawanie nowych czynności lub podprocesów i odpowiednio usuwanie niepotrzebnych elementów procesu. a które nie57. obecnie rozszerzają ten obszar na wszystkich jego interesariuszy. że oprócz swojego bezpośredniego przełożonego mają „nad sobą” właścicieli tych wszystkich procesów. pracownicy szczebla kierowniczego. wszystkie osoby dokonujące jakichkolwiek zakupów (bo przyjmują faktury).5. Blikle wszyscy sprzedawcy powinni mieć podstawową wiedzę w zakresie produkcji. że wszystkie te obowiązki mają realizować osobiście. normy jakości.4 O czyją wiedzę powinien dbać właściciel procesu Właściciel procesu to przede wszystkim menedżer wiedzy. i którzy jako swój obszar zarządzania widzieli jedynie obszar głównych wykonawców procesu.1. Na przykład czy tworzenie miesięcznej listy płac należy do procesu Finanse czy Biurotyka? . dyrektor finansowy zostanie właścicielem procesu Finanse (co następuje najczęściej). że właściciele procesów mają zapewnić realizację wszystkich wiążących się z ich procesem obowiązków. Powinien on dbać przede wszystkim o wiedzę i umiejętności wykonawców swojego procesu — zarówno głównych. ale także o wiedzę tych pozostałych pracowników firmy. ustalenie relacji dostawca−odbiorca między procesem własnym a pozostałymi procesami. którzy dotychczas byli związani z procesami w sposób nieformalny. a często też nieświadomy. do których należą wszystkie osoby tworzące jakiekolwiek dokumenty finansowe. nie wynika.2. instrukcje. ustalenie w porozumieniu z właścicielami innych procesów. powiększa się o pozostałych wykonawców procesu Finanse. 1 września 2011 178 2. Na przykład właściciel procesu Finanse powinien dbać nie tylko o wiedzę księgowych. powinni też mieć podstawową wiedzę na temat technologii. 2. to jego obszar zarządzania personelem. Oczywiście z założenia. np.3. który do tej pory rozciągał się jedynie na księgowych. Jedną z podstawowych zasad wiążącą się z zarządzaniem procesowym jest delegowanie uprawnień i obowiązków swoim podopiecznym.5. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.12. a w 57 W większości przypadków jest to zadanie łatwe. Doktryna jakości. faktury i raporty kasowe. jak też szczególną dla danej firmy — procedury. aby móc wyjaśnić klientowi. którzy mają kontakt z dokumentami finansowymi. ustalenie relacji dostawca−odbiorca pomiędzy czynnościami procesu (graf czynności). jakie surowce znajdują się w danym produkcie. 2. technologia cukiernicza). w niektórych jednak może sprawiać trudności. Po drugie. o którym pisałem w rozdziale 6. Jeżeli np. a nawet prowadzić do konieczności przeprowadzenia negocjacji. 2.6. 10. 2. jeżeli firma zdecyduje się na prowadzenie polityki otwartości w zakresie finansów zgodnie z modelem pełniej partycypacji w zarządzaniu. przypisanie każdej czynności w procesie odpowiadającego jej zakresu wiedzy obejmującego zarówno wiedzę ogólną (np. a także osoby. które czynności należą do danego procesu. Wprowadzenie stanowisk właścicieli procesów to daleko idąca rewolucja w zarządzaniu. Stąd koncepcja pełnomocnika właściciela procesu opisana nieco dalej w rozdziale 10. w których wykonywanie są zaangażowani. dla których właściciel procesu powinien być przede wszystkim nauczycielem. aby umieć odpowiedzieć na pytanie. które powinny umieć czytać ze zrozumieniem raporty finansowe. Właściciel procesu powinien również dbać o właściwy poziom wiedzy w zakresie swojego procesu wykonawców w procesie-odbiorcy. wszyscy pracownicy — również szczebla kierowniczego — dowiadują się.Andrzej Blikle. dlaczego tortu nie można wykonać z dnia na dzień. jak i pomocniczych.

którą należy na stałe wpisać do harmonogramu pracy. aby pracownik nie otrzymał dwóch sprzecznych z sobą poleceń. główni wykonawcy procesu — cukiernicy. dostawcy surowców — mąki. właściciel procesu może wydać polecenie wstrzymania działania. To bardzo rygorystyczne oddzielnie kompetencji właściciela procesu od kompetencji kierownika zespołu służy m. Zdobywanie i przekazywanie wiedzy awansuje z poziomu czynności o charakterze akcyjnym na poziom czynności codziennej.Andrzej Blikle. jakie znajdują się w nich alergeny58. Wielu pracowników jest zaangażowanych w przekazywanie wiedzy. Cukiernicy powinni znać zasady pracy i obsługi elektrycznych mieszarek do kremu. Właściciele procesów to osoby. W szczególności do ich obowiązków należy merytoryczna opieka nad pracownikami realizującymi dany proces. Jak widać. o których wiedzę powinien dbać właściciel procesu Produkcja Podstawowa na Rysunek 9. . Blikle. dostawcy narzędzi — technicy dostarczający i prowadzący serwis narzędzi do produkcji cukierniczej (maszyny i urządzenia). Do wydawania tego typu poleceń są uprawnieni jedynie kierownicy zespołów. 4. pomocniczy wykonawcy procesu — sprzedawcy wykonujący dekoracje wyrobów na terenie cukierni. We współczesnych przedsiębiorstwach pracę bez ciągłego uczenia się można przyrównać do anegdotycznego biegania z pustą taczką. typu kto. orzechy.. W takim przypadku powinien jednak w najkrótszym możliwym czasie poinformować o tym bezpośredniego przełożonego tego pracownika. technologicznej i sprzętowej. Właściciel procesu dba też o wiedzę (w zakresie swojego procesu) wykonawców procesów dostawczych wobec jego procesu. Doktryna jakości. jaj. podaję poniżej listę grup pracowników firmy A. na poziom czynności. w których nieprawidłowe wykonywanie czynności przez pracownika może zagrozić czyjemuś życiu lub zdrowiu lub innemu ważnemu interesowi firmy. Właściciel procesu jest natomiast osobą.. co i kiedy ma zrobić. 58 Alergeny to mogące wywoływać alergie składniki pokarmowe takie jak np. Aby wyjaśnić te zasady na przykładzie praktycznym. wszyscy — w jej zdobywanie i pogłębianie. jajka czy czekolada. 2. 10. a także klienci (tak!). Normy bezpieczeństwa żywności wymagają. której z nawału pracy nikt nie ma czasu załadować..4-3 (odpowiednik naszego procesu Wytwarzanie): 1. zarządzanie procesowe czyni z przekazywania i zdobywania wiedzy czynność o pierwszoplanowym znaczeniu. 5. która odpowiada na pytania typu: „jak to zrobić?”. Pracownicy wykonujący czynności administracyjne powinni mieć określoną wiedzę na temat informatycznych narzędzi tworzenia dokumentów. 3. 1 września 2011 179 szczególności. aby informacje o podstawowych alergenach zawartych w danym produkcie były udostępniane konsumentowi.5 Uprawnienia właściciela procesu Bardzo ważną zasadą związaną z edukacyjną rolą właściciela procesu jest brak uprawnień po jego stronie do wydawania operacyjnych poleceń pracownikom.in. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. którym powierzono twórcze zadanie stałego doskonalenia wszystkich procesów od strony organizacyjnej. odbiorcy wyrobów — wszyscy pozostali sprzedawcy. przetworów owocowych. ponieważ codziennie się nimi posługują. temu. W bardzo szczególnych przypadkach.

takie jak analiza i doskonalenie standardów. Doktryna jakości. 2. Inny przykład to kierownicy zespołów (rozdział 10. Procesem głównym nazywamy każdy taki proces. [10]. inspirujące. Na przykład w firmie A. s. 44) procesami głównymi nazywają te procesy. a więc specjalistą od określonego obszaru wiedzy i doradcą innych pracowników w tym zakresie.4-1 i Rysunek 9. nierutynowe czynności o charakterze twórczym. który zawiera następujące elementy: 1. grafy czynności procesu (opcja)60. szczególnie dla osób. Praktycznie każdy pracownik ma szanse stać się pełnomocnikiem jakiegoś właściciela procesu. Jego tworzenie rozpoczynamy od ustalenia mapy procesów głównych firmy59. tj. mapę lub mapy obejmujące procesy główne oraz powiązania pomiędzy nimi. pomiary jakości.7 Procesowy atlas firmy Pełen opis procesowej struktury firmy nazywamy procesowym atlasem firmy. Na przykład właściciel procesu Produkcja podstawowa może ustanowić swoich pełnomocników na obszar każdej z cukierni. 10. Procesowy atlas firmy to taki opis wewnętrznej struktury firmy oraz jej powiązań ze światem zewnętrznym. a ich osobowy obszar działania zwykle obejmuje bardzo wielu pracowników firmy — czasami nawet wszystkich. 10.4. że każdy może w swojej pracy wykonywać nowe. 59 Niektórzy autorzy (por.7). Będą oni właścicielami tych podprocesów ze wszystkimi obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi właściciela procesu. przekazywanie wiedzy. Produkcja Tortów. jak Produkcja Wyrobów Drożdżowych. 2. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.Andrzej Blikle. Poza oczywistą rolą organizacyjną. właściciel procesu Produkcja Podstawowa może ustanowić swoich pełnomocników na obszar takich podprocesów. ustanawianie pełnomocników odgrywa dodatkowo bardzo ważną rolę motywacyjną. . częścią. gdzie wykonuje się prace wykończeniowe przy wybranych produktach. Przykłady procesów głównych mamy właśnie na Rysunek 9. którzy z racji pełnionych obowiązków są w naturalny sposób pełnomocnikami właściciela procesu Budowanie Zespołu na obszary swoich zespołów. Pełnomocników można ustanawiać zarówno w strukturze poziomej (procesy). indywidualne opisy procesów głównych: 2. zakres wiedzy obejmowanej przez proces. tyle że zarządzają procesem o merytorycznie mniejszym zasięgu. zrezygnować z wykonania tego zadania. innego procesu. który nie jest podprocesem.2. Produkcja Lodów itp. przynajmniej w pierwszym etapie wdrożenia. 2. W tej sytuacji powinni oni delegować swoje obowiązki i swoje prawa do podejmowania decyzji pełnomocnikom. Blikle. które my zaliczamy do grupy gemba. określenie rodzaju produktów tworzonych w procesie. Oznacza to. Procesy firmy dzielą więc oni na główne i pomocnicze.1.4-3.3. Pełnomocnicy w strukturze pionowej to osoby odpowiedzialne za realizację podprocesu w określonym zespole. aby kierownik zespołu mógł przyjąć na siebie odpowiedzialność za wykonywanie zadań zlecanych jego zespołowi. 1 września 2011 180 Służy również i temu. jak i pionowej (zespoły).6 Pełnomocnicy właścicieli procesów Właściciele procesów mają wiele zadań do wykonania. określenie rodzaju czynności wykonywanych w procesie. 2. 60 Dla niektórych procesów tworzenie grafu czynności może być zadaniem niełatwym. Pełnomocnicy w strukturze poziomej to osoby odpowiedzialne za podprocesy danego procesu głównego. W takim przypadku należy. które nie mają praktyki w rysowaniu diagramów przepływu.

książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jak i jako narzędzi. listę stanowisk pracy nierealizujących. lody. dane właściciela procesu. Blikle w roku 2009. Techniki. ATRYBUT Nazwa Produkcja Podstawowa Główny produkt  Czynności procesowe      Czynności okołoprocesowe    OPIS ATRYBUTU wyroby cukiernicze. pralinek oraz półfabrykatów i wyrobów słonych. śledzenie rynku urządzeń i nowości cukierniczych. Na przykład użyjemy określenia „prowadzenie magazynu surowców”. że opisując czynności procesowe i okołoprocesowe. pralinki i czekolada w tabliczkach. Tworząc opisy konkretnych procesów dobrze jest posłużyć się tabelką procesu. 2. ale częściowo też sprzedawcy. szkolenie w zakresie technik produkcyjnych (w tym dekoracyjnych) oraz bezpieczeństwa żywności. a więc zrozumiałego dla wszystkich zainteresowanych pracowników. organizacja działań w zakresie stałego doskonalenia jakości produkcji i produktów (np. Doktryna jakości. listę stanowisk pracy.7. pracownicy kuchni w kawiarni zewnętrzni dostawcy surowców i materiałów. Informatyki proces dystrybucji Mirosław Kalisiak    Wykonawcy Główni dostawcy Klienci Właściciel      Tabela 10. 2. prowadzenie magazynu środków czystości i odzieży. są czynności wprowadzania do magazynu i wyprowadzanie z niego towarów. listę stanowisk pracy korzystających z produktów procesu zarówno jako półproduktów do dalszej obróbki. komunikacja z wykonawcami innych procesów. kompletowanie dostaw dla działu dystrybucji. 2. projektowania. na których jest realizowany proces. szkolenie cukierników w zakresie czytania analiz finansowych. 1 września 2011 181 2. niektóre wyroby garmażeryjne wszystkie czynności produkcyjne związane z wytwarzaniem ciast. doradztwo dla klienta zamawiającego prace specjalne. wewnętrzni dostawcy narzędzi: procesy technologii. koła jakości). pracownicy działu produkcji. prowadzenie magazynu surowców. w co wchodzi również dokonywanie zakupów i zamówień tych surowców. opracowywanie norm jakościowych dla otrzymywanych od dostawców zewnętrznych i wewnętrznych surowców.Andrzej Blikle. Poniżej przykład takiej tabelki stworzonej dla procesu Produkcja Podstawowa w firmie A. szkoleniem objęci są przede wszystkim cukiernicy. lodów. ale szkolonych w zakresie wiedzy danego procesu. prowadzenie magazynu półfabrykatów.6. wybrani sprzedawcy w cukierniach. materiałów i narzędzi. a nie „modyfikowanie stanów magazynu surowców”.8. powinniśmy używać raczej języka codziennego niż „procesowego”. . ciastek. z procesowego punktu widzenia.5.7-1 Przykład opisu konkretnego procesu Zwracam uwagę. osoby zatrudnione na tych stanowiskach powinny być szkolone w zakresie posługiwania się produktami danego procesu. czym. ani niekorzystających z procesu. np.

2. kreowanie przyjaznego środowiska pracy. 11. a skończywszy na brygadziście. organizacyjna dbałość o przestrzeganie na terenie zespołu procedur i instrukcji ustalonych przez właścicieli procesów. którym powierzono twórcze zadanie stałego doskonalenia zespołu pracowniczego. W tak rozumianej roli. zapewnienie. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. wykonują wiele codziennych czynności pomocniczych o niezarządczym charakterze. 8. do którego obowiązków należy: 1.. udzielanie pomocy pracownikom w zakresie zawodowym. szczególnie zespołów leżących niżej w hierarchii zarządczej. Kierownicy zespołów koordynują też pracę pracowników. koordynacja szkoleń. socjalnym i osobistym. zamykanie lokalu po wyjściu ostatniego pracownika. ocena i koordynacja przebiegu procesów realizowanych przez zespół.Andrzej Blikle. przyjęcia pracowników do pracy.8 Kierownicy zespołów Wprowadzenie procesowej struktury firmy nie koniecznie likwiduje hierarchiczny podział firmy na zespoły różnych szczebli. określanie rodzaju i liczby stanowisk w zespole (na podstawie danych otrzymanych od właścicieli procesów). wydziały na sekcje itd. 4.. 7. przypisywanie stanowisk pracy członkom zespołu. panujących w nim stosunków międzyludzkich i najogólniej rozumianego środowiska pracy. Kierownicy zespołów to osoby. wezwanie ekipy technicznej do usunięcia awarii. Przykłady takich czynności to awaryjny przydział stanowisk w czasie absencji. ustalanie stanowiska pracy. życzliwych i nacechowanych otwartością stosunków międzyludzkich. Na czele każdego z zespołów stoi kierownik. Ten ostatni jest najczęściej utrzymywany dla zapewnienia właściwego gospodarowania potencjałem kadrowym firmy. 3. Kierownikiem zespołu jest każdy. kierownicy zespołów to pełnomocnicy właściciela procesu Budowanie Zespołu na obszar swoich zespołów. podejmowanie działań zapewniających rozwój pracowników. przygotowywanie dziennego raportu kasowego. rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami zespołu. czasowe zastępowanie nieobecnych pracowników w sytuacjach awaryjnych.. że wszystkie procedury są przestrzegane. awanse. grafiki pracy. piony na wydziały. 1 września 2011 182 10. dla kogo określono zespół jego podopiecznych. etosu pracy zespołowej. 10. gdy inne zastępstwo jest niemożliwe.9 Dyżurni zespołów Przy tradycyjnej organizacji firmy kierownicy zespołów. Doktryna jakości. 9. przesunięcia pomiędzy stanowiskami. Typową firmę dzielimy na piony. począwszy od prezesa zarządu. obsłużenie reklamacji. zastępstwa itp. 5.. urlopy. materialne wyposażanie stanowisk pracy (na podstawie danych otrzymanych od właścicieli procesów). 6. 10. przydzielając im stanowiska i procesy do realizacji oraz dbają o przestrzeganie procedur. gdy klient żąda .

aby najpierw kierownictwo firmy. a jej powierzenie pracownikowi jest dokonywane na ściśle określony okres. obsługa awarii: zadzwonić. a później wszyscy jej pracownicy. czy też przygotowywanie raportów kasowych w cukierniach. narzędzia do ich wytwa- Pytanie Co czyni się dla poprawienia jakości lub wydajności pracy? Co jest przedmiotem Produkt końcowy. wezwać pomoc. Trudna organizacyjnie. specyficzne zadania rutynowe związane z danym zespołem. Systemy nagród i kar oraz premii i upomnień. a nie są zapewne konieczne na poziomie działów i wyżej. gdy ich konsekwencje nie są dla nich dostatecznie jasne. ten który . np. Zapewniałoby to ciągłość pracy zespołu bez wymogu stałej obecności jego kierownika. Funkcja dyżurnego nie jest stanowiskiem. Oto tabelka pokazująca.10 Zarządzanie procesowe a tradycyjne Wprowadzanie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie to rewolucja bardzo trudna do przeprowadzenia. W modelu procesowym dla wykonywania tych wszystkich czynności tworzy się funkcję dyżurnego zespołu z następującą listą obowiązków: 1. W każdym zespole powinno być kilka osób mogących pełnić funkcję dyżurnego. Na przykład funkcje dyżurnych są konieczne w punktach sprzedaży i w produkcji. 2. np.Andrzej Blikle. że dyżurni zespołów nie wykonują podstawowych czynności kierownika zespołu należących do procesu Budowania Zespołu. trudna też psychologicznie. awaryjne przydzielanie pracownikom niespodziewane pojawiających się nierutynowych czynności do wykonania. w których jest to konieczne. Funkcję dyżurnego tworzy się jedynie w tych zespołach. Dotyczy to najczęściej zespołów niższych szczebli. jak na pytania podstawowe z zarządczego punktu widzenia odpowiada się na gruncie zarządzania tradycyjnego i zarządzania procesowego: Zarządzanie tradycyjne Apele do pracowników o lepszą pracę. pisanie dyspozycji produkcyjnej w pracowni produkcyjnej. Zarządzanie procesowe Analiza i optymalizacja procesu z udziałem jego wykonawców. dokładnie zrozumieli. szczególnie w przypadkach awaryjnych absencji. Ustalenie norm jakości i prowadzenie regularnych pomiarów jakości. jakimi są procesy. Taki przydział zadań kierownikowi zespołu wymaga jego stałej fizycznej obecności w zespole. i jest zaznaczane w grafiku pracy. Oczywiście dla pełnienia tej funkcji pracownik powinien mieć odpowiednie umiejętności. bo praktycznie wszystkich pracowników firmy ustawia w nowych dla nich rolach. że musi on mieć zastępcę lub nawet dwóch. Te czynności wykonuje przede wszystkim kierownik. ustawienie pracowników na stanowiskach pracy na okres jednej zmiany. jednej zmiany czy kilku dni. Wszystkie produkty ich składniki. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. dlatego jest niezwykle ważne. szczególnie. bo wprowadza nowe struktury zarządcze. co niesie z sobą model procesowy i czemu warto jest podejmować wcale niebagatelny trud jego wprowadzenia. Kierownik może pojechać na urlop lub przebywać na zwolnieniu lekarskim bez zaniedbania tych obowiązków. decyduje kierownik zespołu wspólnie z właścicielami procesów realizowanych przez ten zespół. co praktycznie oznacza. 10. Doktryna jakości. 1 września 2011 183 „rozmowy z kierownikiem”. Jest rzeczą całkowicie naturalną. 3. ale też odebrać reklamację klienta. jakie umiejętności są potrzebne do pełnienia obowiązków dyżurnego. Poza tymi obowiązkami każdy dyżurny wykonuje rutynowe zadania własne związane z przypisanym mu na stałe stanowiskiem pracy. że ludzie obawiają się zmian. O tym. 4. Należy też pamiętać. Nie wymagają one jednak jego stałej obecności na terenie zespołu.

Gdy coś dzieje się źle. Przedsiębiorstw zbudowanych na czystym modelu Taylora jest obecnie mniej niż na początku XX wieku. Bezpośredni przełożony. to nie tylko doskonalenie ich struktury (relacja dostawca−odbiorca). O wiedzy mówi się w sposób wyraźny jako o zasobie. Bezpośredni odbiorca. . co znacznie poszerza zakres merytorycznego awansu pracowników wszystkich szczebli. znajdziemy w tradycyjnie zarządzanych przedsiębiorstwach. w pierwszym rzędzie poszukujemy przyczyny w procesie. Porównanie zarządzania tradycyjnego z procesowym Czytelnik odnosi zapewne wrażenie. Praktycznie każdy pracownik ma szansę na procesowe stanowisko kierownicze. Wykonywanie poleceń przełożonych. 5. 2. Wszyscy pracownicy. a nawet klient. organizowanie i optymalizacja współpracy. eliminacja współzawodnictwa. W sprawach merytorycznych pracownicy zwracają się do właścicieli procesów. 6. którym należy zarządzać. każdy w zakresie odpowiednich czynności. Określa je bezpośredni przełożony. że wiele atrybutów procesowego zarządzania. podlegają niejasnym dla pracownika zmianom oraz interpretacjom zależnym od aktualnej potrzeby przełożonego. Kierowników zespołów uwalnia się od (zupełnie nierealnego) obowiązku bycia ekspertem we wszystkim. 1 września 2011 184 doskonalenia jakości? Kto dba o jakość? Kto z perspektywy indywidualnego pracownika wyznacza normę jakości jego pracy? Kto tę jakość ocenia? W jaki sposób określane są zasady postępowania przy wykonywaniu czynności służbowych? trafia do klienta. rzania i procedury wytwarzania. 4. korzystanie z doradztwa właścicieli procesów. Dzisiejsze przedsiębiorstwa ewoluują w kierunku procesowym co najmniej od drugiej połowy XX wieku.10-1. a podmiotem ludzie. Są określone w procedurach tworzonych z udziałem ich przyszłych wykonawców. ale też wyposażenia narzędziowego. Współpraca. czym zajmują się członkowie zespołu. a nie jedynie za obszar jednego zespołu. rankingi. Procedury stanowią oficjalne dokumenty.Andrzej Blikle. mimo że dopiero ostatnio zaczęto ten fakt nazywać i analizować. Tabela 10. Zarządzanie własnym miejscem pracy: udział w tworzeniu standardów. a także uatrakcyjnienie tej pracy. a w tym wiedzy ich wykonawców. najlepszy sprzedawca. Istnieją w firmie menedżerowie (właściciele procesów) odpowiedzialni za cały obszar procesu i związanej z nim wiedzy. Co ważniejsze — współpraca czy współzawodnictwo? Jaki jest stopień samodzielności pracownika? Współzawodnictwo. dostawcy. Właściciele procesów ustanawiają pełnomocników. Przedmiotem zarządzania są procesy. Często nie są one opisane. 3. choć zapewne nadal większość. czyli klient wewnętrzny lub zewnętrzny. który należy pomnażać i pielęgnować. a nie winnego pracownika. Doskonalenie procesów. tj. lokalna optymalizacja. a wprowadzane w nich zmiany wymagają analizy i dyskusji z udziałem zainteresowanych. co pozwala osiągnąć znacznie dalej idące zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Komórka do spraw jakości. takich jak chociażby istnienie norm i procedur. wygrał−przegrał. Doktryna jakości. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. każdy dba o swoje. I rzeczywiście tak jest. wygrał−wygrał. Aby doskonalić działalność przedsiębiorstwa analizujemy i doskonalimy procesy oraz kształcimy ludzi. Podsumujmy najważniejsze cechy przedsiębiorstw zarządzanych procesowo: 1. a także właściciele procesów. Firma realizuje koncepcję przedsiębiorstwa tworzącego wiedzę.

Obszarem optymalizacji działania jest proces. determinuje podstawową zasadę relacji pomiędzy zespołami wykonawców. kiedy zaczęto interesować się bakteriologią. że zarządzanie procesowe to takie zarządzanie. 9. Przy wykorzystaniu relacji dostawca−odbiorca te normy przenikają do wnętrza firmy i są następnie rozpisywane na stanowiska pracy. tak jak standardem jest dziś „pasteurowska” medycyna. kiedy wielu lekarzy nie przyjmowało do wiadomości istnienia bakterii. że to relacja dostawca−odbiorca wyznacza funkcjonalną strukturę przedsiębiorstwa. 8. Zarządzanie procesowe tak ma się do tradycyjnego jak medycyna sprzed okresu. Doktryna jakości. do złudzenia przypominający sytuację z okresu wczesnej działalności Pasteura. Rynkowe normy jakości wyznacza klient zewnętrzny. że zarządzanie procesowe stanie się w niedalekiej już przyszłości standardem. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. a nie zespół. Osobiście uważam. a nigdy lepsza. norm jakości itp. można powiedzieć. Tą zasadą jest współpraca. instrukcji. regulaminów. tezę. do medycyny współczesnej. że suma lokalnych optymalizacji (współzawodnictwo) będzie najczęściej gorsza. a także współczesną wiedzę na temat motywacji skłaniających człowieka do pracy. . a warunki zewnętrzne optymalizacji wyznacza norma jakości określona przez klienta procesu. W tradycyjnie zarządzanych przedsiębiorstwach prowizyjnie wynagradzani sprzedawcy prowadzą lokalną optymalizację swojej działalności. Stąd nierzadki opór wobec tej metody. Wszystkie czynności rutynowe są opisane za pomocą standardów mających formę procedur. uwzględnia tezę. W ten sposób unika się negatywnego zjawiska optymalizacji lokalnej. 1 września 2011 185 7. że o jakości powinien decydować klient. Wiele miejsca poświęciłem temu zagadnieniu w rozdziale 5 przy omawianiu archetypu przemocy.Andrzej Blikle. wymaga też opanowania zupełnie dotąd nieznanych menedżerom obszarów wiedzy. a nie poziome współzawodnictwo i pionowe dyscyplinowanie. co zwykle stoi w sprzeczności z globalnym długoterminowym interesem całej firmy. Zarządzanie procesowe jest z pewnością trudniejsze od tradycyjnego. Fakt. które uwzględnia (obiektywnie istniejącą) procesową strukturę przedsiębiorstwa. co zapewnia ich emocjonalne zaangażowanie się w późniejsze przestrzeganie tych standardów. od optymalizacji globalnej (współpraca). Te standardy są tworzone przy udziale ich późniejszych użytkowników — zmiany w standardach wymagają analizy i dyskusji w gronie użytkowników. 10. Podsumowując tę analizę.

1 września 2011 186 11 Księga Standardów Ważnym narzędziem zarządzania jakością. o którym mogę jednak powiedzieć. mam jednak nadzieję. 4. istnieją procedury tworzenia i aktualizowania dokumentów księgi gwarantujące udział w tym procesie zarówno specjalistów branżowych. co ułatwia ich tworzenie. Nie jest to żadna norma. W księdze istotny jest jednak fakt. jakim służą. Systemowe spełnienie powyższych warunków wymaga określenia zasad zarządzania księgą. dokumenty księgi mają ustaloną standardową formę. aby nigdy nie powstały dwie różne aktualizacje jednego dokumentu (koordynacja procesu aktualizacji). Wcześniejszą nazwę Księga Procedur zastąpiliśmy nazwą Księga Standardów. dokumenty księgi są aktualizowane w taki sposób. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Powstała ona przez sformalizowanie zasad zarządzania Księgą stworzonych na potrzeby standardu bezpieczeństwa żywności BRC. aktualizowanie i korzystanie z nich. standardy są to wszystkie dokumenty opisujące funkcjonowanie firmy. dokumenty znajdujące się w Księdze Standardów dzielimy na dwa rodzaje: standardy KS i dokumenty zarządzania księgą. Najogólniej mówiąc. które nie są procedurami. jest to zbiór dokumentów opisujących wytwarzane w firmie produkty. ale przykład. jest Księga Standardów (skr. o którym pisałem już wcześniej w rozdziale 9. że pozwoli Czytelnikowi uniknąć technicznego mozołu tworzenia własnych zasad. Stąd pojawiające się niekiedy zapisy specyficzne dla systemów bezpieczeństwa żywności. Poniżej przytaczam zasady. Każda procedura to standard.Andrzej Blikle. Dzielą się one na 11 typów: . Nasza księga standardów powstała na gruncie istniejącej od roku 1995 księgi procedur.1 Dokumenty Księgi Standardów 11. jak i użytkowników tych dokumentów. Przedstawiony materiał nie jest być może zbyt porywający. KS) zwana też niekiedy Księgą Procedur. ale — jak zaraz pokażę — istnieje wiele standardów. które zostały wprowadzone w firmie A. a w tym i zarządzania procesowego. gdyż pojęcie standardu jest szersze od pojęcia procedury. Doktryna jakości. kilkuset lub nawet kilku tysięcy dokumentów. poszczególne dokumenty księgi są zawsze dostępne na wszystkich stanowiskach pracy. Postanowiłem więc podzielić się tym doświadczeniem z Czytelnikiem. 1. 2. że nie jest to raz na zawsze napisany zbiór zasad. to wymaga on zarządzania. 3. że się sprawdził w działaniu. Skoro księga to byt zmieniający się w rytm wprowadzanych w firmie udoskonaleń. Blikle w latach 2009 i 2010. których dotyczą.1 Rodzaje dokumentów Z punktu widzenia celów. ale zbiór podlegający ciągłym modyfikacjom mającym swoje źródło w procesie stałego doskonalenia.1. 11. sposoby ich wytwarzania oraz regulaminy postępowania. które zagwarantowałoby spełnienie następujących warunków: 1. a przy tym byt złożony z kilkudziesięciu.2.

książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. przykłady kanonów to „Procesy w firmie A. np. wzorzec — dokument zawierający strukturę redakcyjną docelowego standardu wraz z tymi wszystkimi treściami. słownik — lista pojęć lub nazw z przypisanymi im definicjami. 1. które są uniwersalne dla danej rodziny standardów.Andrzej Blikle. „Dziennik KS”. „Instrukcja składania zamówień w Dziale Dystrybucji”. a jedynie określa zasady postępowania oraz obowiązki i prawa określonej w regulaminie grupy osób w określonej sytuacji. „Podstawowy regulamin pracy”. dokumenty zarządzania KS są to dokumenty należące do KS. 1. w których podana jest kolejność wykonywania poszczególnych kroków złożonej czynności. regulamin — dokument określający zasady postępowania i zachowania w określonych sytuacjach. 1. opis produktu. procedura zawsze daje się opisać siecią działań. dokumentacja technologiczna.4. 1. „Zakres obowiązków i uprawnień barmana”. np. 1.8. dokumentacja technologiczna — dokument zawierający technologiczne informacje na temat wytwarzanego produktu lub ich kategorii. złożonej bądź prostej.11. Wszystkie standardy dzielimy dodatkowo na dwie grupy: standardy systemowe — są to najczęściej ogólne standardy dotyczące systemu zarządzania firmą i zarządzania jakością. dokumenty zarządzania KS są modyfikowane jedynie przez strażnika KS (o nim niżej). przykłady spisów to „Spis dokumentów KS” i „Dziennik KS”. np. 1. np.6. Blikle” itp. Doktryna jakości. „Zakres obowiązków i uprawnień kierownika cukierni”. np. „Wzorzec procedury”. zakres obowiązków i uprawnień — dokument wymieniający i opisujący wszystkie obowiązki i uprawnienia na danym stanowisku pracy. słownik pojęć wykorzystywanych w KS. standardy operacyjne — są to najczęściej standardy związane z procesami. „Podręcznik sprzedawcy” czy też „Komputerowa edycja dokumentów”. np. 1. a zasady ich modyfikowania są inne niż obowiązujące dla pozostałych dokumentów KS. „Instrukcja podejmowania decyzji zakupowych”. instrukcja — dokument opisujący zasady wykonywania złożonych czynności. Blikle”. Spis dokumentów KS”. np.3.7. „Instrukcja przyjęcia i identyfikacji wyrobów w placówkach”. 1.. 2. paszport produktu. np. procedura — specyficzny rodzaj instrukcji. że nie opisuje żadnej czynności. ale niebędące standardem. „Słownik KS”. spis: lista lub tabela krótkich zapisów. wzorce ułatwiają utrzymanie jednolitej struktury wszystkich dokumentów danego typu.2.9.5. podręcznik — obszerna instrukcja dotycząca dużych grup czynności. O przypisaniu standardu do jednej z tych grup decyduje strażnik KS. słownik naszych produktów cukierniczych. 1 września 2011 187 1. regulamin różni się od instrukcji tym. „Struktura organizacyjna firmy A. 1. kanon — dokument określający ogólne zasady zarządzania obowiązujące w firmie.1. 1.10. karta opisu — dokument opisujący złożony przedmiot. „Zakres obowiązków i uprawnień członka zarządu”. .

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

188

11.1.2

Strażnik Księgi Standardów

Zarządzanie obszernym i stale modyfikowanym zbiorem dokumentów wymaga powołania osoby odpowiedzialnej za to zadanie. Taką osobą jest właśnie strażnik księgi standardów. Jego obowiązki i uprawnienia opisane są w dalszych rozdziałach.

11.1.3

Indeksacja dokumentów

Każdy dokument KS ma swój indywidualny indeks, który określa jego usytuowanie w KS. Ten indeks jest literowo-cyfrowym ciągiem składającym się z niżej wymienionych segmentów rozdzielonych znakami „/”: 1. związek z normami bezpieczeństwa żywności: B (Bezpieczeństwo) — jest taki związek, N (Neutralny) — nie ma takiego związku; np. instrukcja zamawiania opakowań będzie miała typ B, a instrukcja wystawiania faktur — typ N, 2. symbol procesu z którym jest związany dany standard lub „NPP” (Nieprzypisany(a) Procesowi), jeżeli standard nie jest przypisany żadnemu procesowi w modelu procesowym firmy; symbole przypisane procesom (jedynie wewnętrznym) są następujące61:
symbol Bhp Biu Bży Dys Fin Han Hat Inf Kad Mar Och Pla Prp Prg Spd Sps Tch Tec Teg Zar BHP Biurotyka Bezpieczeństwo Żywności Dystrybucja Finanse Handel HaTeLin Informatyka Kadry Marketing Ochrona Środowiska Plastyka i Ergonomia Produkcja Podstawowa Produkcja Gastronomiczna Sprzedaż do stolika Sprzedaż sklepowa Technika Technologia cukiernicza Technologia gastronomiczna Zarządzanie proces

3. grupa dokumentu: S — standard systemowy, O — standard operacyjny, 4. poziom dostępu: 0 — publiczny dostęp bez ograniczeń, każdy może mieć dostęp do czytania standardu, np. standard może być udostępniony internautom na naszej stronie internetowej, można go cytować w przekazach prasowych itp.; przykładem takiego standardu jest „Misja firmy”;

61

To są oczywiście procesy firmy A. Blikle z roku 2009.

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

189

1 — dostęp jedynie dla pracowników i współpracowników firmy, np. „Regulamin pracy”, „Instrukcja zarządzania KS”; 2 — dostęp jedynie dla pracowników, 3 — dostęp jedynie dla wybranych grup pracowników, np. receptury i procedury technologiczne; 5. typ standardu: Ins (instrukcja), Kan (kanon), Pro (procedura), Pod (podręcznik), Dot (dokumentacja technologiczna), Reg (regulamin), Sło (słownik), Spi (spis), Wzo (wzorzec), Zak (zakres obowiązków), Kar (karta opisu), 6. numer kolejny nadawany w kolejności chronologicznej w obrębie wszystkich indeksów odpowiadających temu samemu procesowi, a więc mających ten sam napis na drugiej pozycji (pkt.2), 7. numer wersji również nadawany w kolejności chronologicznej Tak więc — dla przykładu — B/Prp/O/2/Pro/12/4 jest indeksem czwartej wersji dokumentu, który jest: B — związany z bezpieczeństwem żywności, Prp — związany z procesem produkcji podstawowej, O — ma charakter operacyjny, 2 — dostępny jedynie dla pracowników, Pro — procedura. W grupie dokumentów związanych z procesem produkcji podstawowej ten dokument ma numer 12. Dokumenty usunięte z KS otrzymują indeks postaci U/indeks, gdzie indeks jest indeksem dokumentu przed jego usunięciem. Na przykład jeżeli dokument B/Prp/O/2/Pro/12/4 zostanie usunięty z KS, to otrzyma on indeks U/B/Prp/O/2/Pro/12/4 i zostanie przeniesiony do zbioru dokumentów usuniętych. Procedura usuwania dokumentów jest opisana w rozdziale 11.2.3

11.1.4

Indeksacja załączników

Indeksem podstawowym dokumentu KS nazywamy tę część indeksu, która powstaje po usunięciu numeru wersji. Załącznik dokumentu o indeksie podstawowym IndeksP ma indeks postaci IndeksP/Zn/k, gdzie „n” jest numerem załącznika na liście załączników w danym dokumencie, a „k” numerem jego wersji. Na przykład B/Prp/O/1/Pro/12/Z3/2 jest indeksem trzeciego załącznika w standardzie o indeksie podstawowym B/Prp/O/1/Pro/12. Załącznik usunięty otrzymuje przedrostek U/, a więc np. U/B/Prp/O/1/Pro/12/Z3/2 W związku z taką indeksacją załączników, w przypadku dodawania nowego załącznika do standardu zaleca się dodanie go na końcu listy dotychczasowych załączników. Pozwoli to na uniknięcie konieczności zmiany indeksów poprzednio istniejących załączników. Zwracam też uwagę, że indeks załącznika nie wskazuje jego przynależności do konkretnej wersji dokumentu. Jest on przypisany dokumentowi bez względu na wersję, choć ma swoje własne wersje.

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

190

11.1.5

Numeracja wersji standardów

Pierwsza wersja standardu po jego utworzeniu ma zawsze numer 1. Kolejne wersje otrzymują kolejne numery. Dotyczy to zarówno dokumentów podstawowych, jak i załączników.

11.1.6

Nazwy plików

Dokumenty KS są tworzone i udostępniane w wersji cyfrowej, a więc z postaci plików. Dla ujednolicenia nazw plików wchodzących w skład KS wymagamy, aby każda nazwa pliku składała się z czterech elementów: 1. trzyliterowy przedrostek określający typ standardu zgodnie z pkt. 5 w rozdziale 11.1.3, 2. skrócony tytuł dokumentu bez polskich liter62; pomiędzy słowami spacje, a nie podkreślenia „_”, 3. numer wersji dokumentu, 4. systemowe rozszerzenie nazwy pliku typu doc, docx, docm, xls itp. Oto przykład nazwy pliku będącego kanonem Zarządzanie wiedzą w firmie A. Blikle: Kan Zarzadzanie wiedza w firmie A. Blikle 1.doc

11.1.7

Przechowywanie i dostęp do dokumentów KS
Główna księga standardów (GKS) zawierająca dokumenty wydrukowane i opatrzone podpisami zatwierdzających je osób, Elektroniczna księga standardów (EKS) zawierającej wersje elektroniczne dokumentów zawartych w GKS oraz pliki nietekstowe np. utworzone w systemie Excel, PowerPoint, Access itp.

Księga Standardów jest przechowywana w postaci dwóch zbiorów dokumentów:

Za fizyczne bezpieczeństwo GKS i fizyczny dostęp do niej jest odpowiedzialny kierownik biura. Dokumenty zawarte w tej księdze nie mogą opuszczać biura, mogą być natomiast wydawane papierowe kserokopie tych dokumentów zgodnie z ich poziomami dostępności określanymi przez strażnika KS. Kopie papierowe są wydawane jedynie wtedy, kiedy istnieje konieczność stworzenia kopii zawierającej podpisy osób zatwierdzających dokument. Jeżeli nie ma takiej konieczności, zainteresowany użytkownik KS sam drukuje kopię z elektronicznej wersji dokumentu. Zaleca się jednak, tam gdzie jest to możliwe, korzystanie z elektronicznych wersji dokumentów, gdyż jedynie taki sposób gwarantuje, że dokument, z którego korzystamy, będzie zawsze aktualny63. Elektroniczna księga standardów jest przechowywana na firmowym serwerze. Wszystkim dokumentom GKS odpowiadają w niej dwa pliki: plik tekstowy napisany w formacie edytowalnym, np. Word, oraz plik nieedytowalny np. w formacie PDF. EKS zawiera jednak również pliki, które nie mają swoich drukowanych odpowiedników w GKS. Są to bądź pliki służące do za-

62

Systemy operacyjne dla PC z rodziny Windows pozwalają już na posługiwanie się nazwami plików zawierającymi polskie znaki diakrytyczne. Nie zalecam jednak ich stosowania, gdyż nadal jeszcze znajdują się w obiegu komputery z niestandardowym kodowaniem polskich znaków. W takim komputerze pliki z polskimi znakami w nazwie mogą się nie chcieć otworzyć. Można sobie z tym łatwo poradzić, usuwając polskie znaki z nazwy, nie każdy jednak użytkownik o tym wie, dlatego bezpieczniej jest nie używać w nazwach plików takich znaków. 63 Kopia papierowa stanie się nieaktualna, gdy pojawi się nowa wersja standardu, czego jednak z tej kopi nie będzie można w żaden sposób odczytać.

Andrzej Blikle, Doktryna jakości, książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej, 1 września 2011

191

rządzania księgą, bądź też załączniki do dokumentów zawartych w GKS. W sumie jest pięć grup takich plików: 1. pliki zarządzania księgą: słownik KS, dziennik KS, spis dokumentów KS, 2. wzorce (np. w Word) dla dokumentów nie będących elementami KS, np. wzorzec umowy o dostawę; wzorzec jest dokumentem KS, ale powstała na jego podstawie umowa już nie jest, 3. skoroszyty (np. w Excel) zawierające arkusze przystosowane do stosowania ich w Firmie, np. skoroszyt do liczenia kosztów obciążających produkt, 4. prezentacje (np. w PowerPoint) służące do nauczania wiedzy zawartej w dokumentach KS, np. prezentacja na temat procesowej struktury firmy, 5. inne pliki pomocnicze, np. stworzone w systemie Smart pliki graficzne zawierające mapy procesów lub sieci działań. W trybie korzystania z KS (w odróżnieniu od trybu wprowadzania zmian do KS) jej użytkownicy mają dostęp jedynie do wersji elektronicznych z zachowaniem następujących zasad: A. pliki mające swoje odpowiedniki drukowane w GKS są dostępne jedynie w wersji nieedytowalnej w formacie PDF, B. pozostałe pliki są dostępne w wersji edytowalnej. Każdy użytkownik ma ponadto przypisany mu poziom dostępu (zob. rozdział 11.1.3), wyznaczający zakres dokumentów, do których ma wgląd. Te dokumenty może kopiować na dysk swojego komputera, a następnie drukować je i rozpowszechniać zgodnie z poziomem dostępności danego dokumentu. Prawo do pobierania na dysk swojego komputera wszystkich plików edytowalnych ma jedynie strażnik KS. Może on jednak udostępniać edytowalne pliki odpowiadające standardom w przypadku rozpoczęcia i zarejestrowania procedury modyfikacji danego standardu (rozdział 11.2.1). Każda z obu ksiąg składa się z dwóch części: 1. zbioru dokumentów aktualnych KS — są to dokumenty aktualnie obowiązujące i napisane w aktualnie obowiązującym formacie dla standardów KS, 2. zbioru dokumentów usuniętych z KS — ten zbiór zawiera wszystkie nieaktualne już wersje dokumentów. Dokumentów usuniętych z KS nigdy nie usuwamy fizycznie ani z GKS ani z EKS. Pozostawiamy je w zbiorze dokumentów usuniętych, aby w przyszłości można było do nich dotrzeć. Taka potrzeba może się pojawić np. wtedy, gdy okaże się, że jakiś standard odwołuje się do usuniętego już dokumentu, lub gdy trzeba będzie ustalić, czy ktoś w przeszłości postąpił zgodnie z dziś nieaktualnym już standardem. Dokumenty usunięte są przechowywane wyłącznie w wersji PDF, aby nie można ich było zmieniać. Ta część księgi jest dostępna jedynie dla strażnika KS.

11.1.8

Dziennik KS

Dziennik księgi standardów jest dokumentem zawierającym zapisy o wszystkich modyfikacjach KS należących do jednej z trzech grup: 1. t — tworzenie nowego standardu, 2. m — modyfikacja istniejącego standardu, czyli wprowadzenie jego nowej wersji 3. u — usunięcie istniejącego standardu.

dostęp do niego mają wszyscy pracownicy i współpracownicy firmy. Jeżeli w danym dokumencie nie ma odwołań do innych dokumentów. a jego wersja edytowalna jest plikiem Dziennik KS. np. tj. 2. dostęp do niego mają wszyscy pracownicy i współpracownicy firmy. Doktryna jakości.9 Spis dokumentów KS Każdy dokument KS jest opisany w Spisie w jednym wierszu tabelki postaci: Dokumenty powoływane Tytuły dokumentów powoływanych (kursywą) Tytuł i nazwa pliku Tytuł dokumentu (kursywą) Nazwa pliku (pismem prostym półgrubym) Indeks dokumentu Indeks dokumentu (pismem prostym) Data wprowadzenia dd-mmm-rr Wymienianie w tabeli dokumentów powoływanych jest konieczne ze względu na możliwość usuwania dokumentów z KS. 21-lut-2009.Andrzej Blikle. tj. a wszystkie zapisy są prowadzone w formie tabelki o niżej podanym formacie: Nazwa dokumentu i powód przeprowadzenia akcji Data początek Indeks Rodzaj akcji Data koniec Obie daty wpisujemy w formacie dd-mmm-rrrr. „m” lub „u”. Dane — do którego kopiujemy definicje ze standardów.1. 11. gdyż po usunięciu dokumentu należy usunąć wszystkie odwołania do niego w innych dokumentach. W kolumnę rodzaj akcji wpisujemy jedną z trzech liter „w”.6 przez uzupełnienie tabeli w Roz. Dziennik księgi standardów jest przechowywany jedynie w elektronicznej księdze standardów. Słownik KS składa się z trzech arkuszy: 1. która wersja standardu została zmodyfikowana. w kolumnę dokumenty powoływane wpisujemy brak. Poziom dostępu słownika jest „1”.10 Słownik KS Słownik księgi standardów jest arkuszem Excela zawierającym listę wszystkich pojęć zdefiniowanych w standardach KS wraz z ich definicjami. jaki numer wersji otrzymał standard po modyfikacji oraz (w skrócie) jakich dokonano modyfikacji. np. 1 września 2011 192 Dostęp do edycji dziennika KS ma jedynie strażnik KS. Słownik — w którym gromadzimy wszystkie definicje posortowane alfabetycznie.doc prowadzonym w Word. W przypadku modyfikowania standardu strażnik KS zapisuje w kolumnie akcja.1.xls. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Ma poziom dostępu „1”. . 11.3 załącznika [1] o wiersz „sprzęt informatyczny”. Jest on przechowywany jedynie w elektronicznej księdze standardów w postaci pliku Slownik KS. 02-wrz-09. Format excelowski wybrano ze względu na łatwość jego oprogramowania. W pole data wpisujemy datę ostatniej modyfikacji dokumentu w skróconym formacie. Oto przykładowy wpis w tej kolumnie: Zmodyfikowano wersję 2.5 standardu „Instrukcja składania zamówienia na wykonanie projektu lokalu handlowego” do wersji 2.

Następnie klikamy klawisz Sortuj.. który dokonuje odpowiedniego odnotowania w dzienniku KS oraz — jeżeli inicjatywa dotyczy aktualizacji istniejącego standardu — wydaje koordynatorowi edytowalną kopię standardu. wskazując numer wiersza. do których merytorycznie jest lub powinien być przypisany zgłoszony standard..doc. Osobom i instytucjom zainteresowanym mogę nieodpłatnie udostępnić oprogramowany skoroszyt Excela służący do prowadzenia słownika.1 Procedura koordynatora Mimo że standardy są najczęściej tworzone przez właścicieli procesów. 11. . Odpowiada za koordynowanie wszystkich prac wykonywanych w trakcie powstawiania standardu. staje się on koordynatorem. aby usunąć je również ze standardu.Andrzej Blikle. co spowoduje usunięcie pustych wierszy. Doktryna jakości. Pojęcie definiowane powinno być oddzielone od jego definicji dwukropkiem „:”. Jeżeli w słowniku pojawiły się duplikaty haseł — co może być wynikiem niedopatrzenia autora standardu. gdzie należy tego dokonać. 3. aby w bloku definicji nie było pustych wierszy. należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 1. o którym mowa w pkt. Po wklejeniu definicji do arkusza Dane w arkuszu Słownik klikamy klawisz Wczytaj. Zgłoszenie inicjatywy: koordynator inicjatywy zgłasza inicjatywę właścicielowi lub właścicielom procesów. Aby wprowadzić do słownika nowe definicje. Jeżeli jest jeden. Zgłasza też inicjatywę Strażnikowi KS. 1 września 2011 193 3.2 Tworzenie. Powstanie inicjatywy: inicjator (lub inicjatorzy) przygotowują wstępny opis swojej inicjatywy na piśmie.2. Wybór koordynatora inicjatywy: inicjatorzy wybierają ze swojego grona koordynatora inicjatywy. Definicje należy wkleić w ten sposób. 2. W przypadku pojawienia się takiej inicjatywy wykonywana jest następująca procedura: 1. To spowoduje przeniesienie definicji z Dane do Słownik. to program poprosi o jego wstawienie. z którego pochodzą definicje. modyfikowanie lub usuwanie standardu KS 11. Wszystkie nowe definicje wklejamy do arkusza Dane. że w komórkę A1 wpisujemy nazwę standardu. Należy zadbać o to. 5.”. 4. Jest to konieczne dla prawidłowego działania programu. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. gdyż program uruchomiony w następnym kroku przepisze do arkusza Słownik definicje od A2 do pierwszego pustego wiersza. Wszystkie definicje powinny też być sformatowane w sposób określony we wzorcu Wzorzec standardu pierwszego rodzaju. Instrukcja — który zawiera powtórzenie opisanej niżej instrukcji posługiwania się słownikiem. 3. każdy pracownik lub ich grupa ma prawo podjąć inicjatywę utworzenia nowego standardu albo też udoskonalenia lub usunięcia standardu już istniejącego. rozdzielenie ich pomiędzy trzy kolumny i posortowanie haseł. który ponownie zdefiniował raz już zdefiniowane hasła — należy usunąć te duplikaty pamiętając. a w komórki od A2 poczynając. wklejamy definicje. po których następują trzy kropki „. Długie nazwy standardu można skracać do kilku pierwszych wyrazów. 3. 2. Jeżeli w którejkolwiek definicji nie było dwukropka rozdzielającego definiowane pojęcie od jego definicji. Następnie należy ponownie kliknąć klawisz Wczytaj.

do której należy zgłaszać uwagi do projektu. W przeciwnym przypadku dokument trafia do właściciela-koordynatora. Przy jej ustalaniu należy brać pod uwagę ewentualne nieobecności w pracy osób zainteresowanych. 1 września 2011 194 4. organizuje spotkanie w celu przeprowadzenia dyskusji. w których skład wchodzą:  inicjatorzy projektu. jeżeli jest ich więcej niż jeden. jeżeli grupa tych osób jest liczna. Przygotowanie projektu: koordynator inicjatywy przygotowuje projekt nowego standardu. w pracach nad projektem mogą brać udział ich przedstawiciele. wybierają ze swojego grona właściciela-koordynatora. Jeżeli właściciel jest jeden. Doktryna jakości. z którymi jest związany tworzony standard.Andrzej Blikle. projekt jest ponownie poddawany uzgodnieniom korespondencyjnym lub w trybie spotkania. aktualizacji istniejącego standardu lub usunięcia standardu. że jest taka potrzeba lub jeżeli jest taka wola osób zainteresowanych. które w przyszłości będą zobowiązane do przestrzegania standardu.  osoby. Wybór właściciela-koordynatora: zainteresowani właściciele procesów. staje się on właścicielem-koordynatorem. Jeżeli uzna. modyfikowania lub usuwania standardu KS Koordynator ustala datę. 6.  właściciele procesów. 5. Uzgodnienia: koordynator inicjatywy wysyła projekt do wszystkich zainteresowanych osób. że po upływie tej daty niezgłoszenie uwag oznacza brak uwag. . książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Rysunek 11. Koordynator może ogłosić. Jeżeli w wyniku zgłaszania uwag pojawią się w projekcie zmiany.2-1 Procedura tworzenia.

Podlega on bezpośrednio prezesowi zarządu. Definitywne odrzucenie projektu. 10.2. projekt zostaje wysłany do strażnika KS.3. Jeżeli dalsze akceptacje nie są wymagane. 7. to jest on odsyłany do właściciela-koordynatora wraz z uzasadnieniem (uzasadnieniami) dla braku akceptacji. 7. Ocena właściciela-koordynatora: właściciel-koordynator na podstawie oceny własnej dokumentu podejmuje jedną z trzech decyzji. oraz dokonania koniecznego wpisu do spisu dokumentów KS oraz dziennika KS. jeżeli jest wymagana akceptacja standardu przez pełnomocnika ds. koordynator inicjatywy i właściciel-koordynator mają obowiązek sprawdzić. zostaje wpisana do dziennika KS w wierszu związanym z aktualnie opracowywaną inicjatywą: 7. systemów jakości jest pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację wszystkich prac związanych z systemami jakości i bezpieczeństwa w firmie. 7. Liczby w kółkach odpowiadają krokom procedury. Opisana powyżej procedura jest dość skomplikowana. ale w porozumieniu z koordynatorem inicjatywy i właścicielem-koordynatorem. inicjatorzy mają prawo odwołania się od tej decyzji do zarządu. to koordynator projektu przekazuje go strażnikowi KS dla nadania dokumentowi indeksu oraz daty wprowadzenia do KS. począwszy od pkt. 7. Odesłanie projektu standardu do koordynatora dla ponownego przeprowadzenia uzgodnień (pkt. który drukuje dokument. jeżeli takie pojawiły się w standardzie.3. a w przypadku usuwania standardu składają swoje podpisy na zgłoszeniu inicjatywy. które w przypadku akceptacji nowego lub modyfikowania istniejącego standardu składają na jego wersji papierowej swoje podpisy. w przypadku uznania odwołania przez zarząd cała procedura jest rozpoczynana od początku. 11.2. zaakceptowanie projektu. odsyła standard do koordynatora projektu dla dokonania korekt.3. Gdy projekt trafi do strażnika KS.3 Odpowiadający procedurze diagram przepływu jest przedstawiony na Rysunek 11. wklejenia do słownika KS definicji nowych pojęć. Jego szczególne obowiązki są opisane w rozdziale 11. podpisuje go i przekazuje do podpisania osobie sprawdzającej. Jeżeli w wyniku działania opisanego w pkt. gdyż obejmuje wszystkie możliwe okoliczności. W takim przypadku powinni oni konsultować swoje prace z właścicielami odpowiednich procesów i ze strażnikiem KS. które powołują się na usuwany standard. kończące procedurę. Doktryna jakości. Jeżeli tak nie jest.1.2-1.3.Andrzej Blikle. to projekt jest wysyłany do jednej lub równolegle do obu tych osób. Drobne korekty redakcyjne może wprowadzić sam.2.1. Strażnik przekazuje dokument w formacie PDF koordynatorowi. która po pod podpisaniu dokumentu przekazuje go strażnikowi KS.2. Procedura jest wykonywana.6). Osoba sprawdzająca podpisuje dokument i przekazuje go do podpisania osobie zatwierdzającej. w takim przypadku właściciel-koordynator podejmuje jedną z dwóch decyzji: 7. 9.3. systemów jakości64 i/lub prezesa zarządu. 7. . podejmuje on działania opisane w rozdziale 11. wraz z datą jej podjęcia.1 standard nie zostanie przyjęty. Kółka zielone oznaczają przyjęcie projektu. jakie skutki będzie miało to usunięcie dla standardów. z których każda. Strażnik sprawdza też czy standard jest zgodny co do formy z zasadami opisanymi w rozdziale 11. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jakie mogą zaistnieć w czasie pracy nad standardem. koordynator i grupa inicjatorów mogą ulec zmianie. 8. W rzeczywistości będzie ona 64 Pełnomocnik ds.3 projekt uzyska wszystkie wymagane akceptacje. 7. 1 września 2011 195 Jeżeli przedmiotem projektu jest usunięcie standardu z KS. Jeżeli w wyniku działania opisanego w pkt. 7.2.4 (dotyczy to w szczególności nazwy pliku).

4. Bardzo często będzie to po prostu osoba. że zarówno sprawdzenie. dokument został napisany z zachowaniem wszystkich zasad opisanych w niniejszej instrukcji. o którym mowa w rozdziale 11. 4. osoby sprawdzającej dokument i osoby zatwierdzającej dokument. To oznacza wykonanie kroków od 1 do 5. których dotyczy. Sprawdzenia powinna dokonać jedna z osób w przyszłości zobowiązanych bądź to do przestrzegania danego dokumentu.2. tj. ma na stronie tytułowej tabelkę w której powinny się znaleźć podpisy trzech osób: autora dokumentu. Projekt zostaje wysłany do wszystkich zainteresowanych i po wprowadzeniu zmian uzgodniony. na nich nie umieszczamy więc tabelek z podpisami.2. jak i zatwierdzenie obejmuje wszystkie załączniki. Kwestią w całej procedurze najistotniejszą jest uwzględnienie podczas tworzenia dokumentu opinii tych wszystkich osób.2-1. Projekt (oryginał z podpisami) po zatwierdzeniu trafia do strażnika KS.2 Zasady sprawdzania i zatwierdzania dokumentów KS Każdy dokument. które mogą wnieść istotny wkład w treść dokumentu. zostaje on wysłany do pełnomocnika ds. W takim przypadku w miejscu podpisu osoby sprawdzającej znajduje się odwołanie do odpowiedniego protokołu. w dokumencie nie ma sprzeczności z innymi dokumentami KS. kolegium dyrektorów. jakości i/lub prezesa zarządu. jest to szczególnie ważne w instrukcjach i procedurach.1. w dokumencie nie ma luk.stając się koordynatorem inicjatywy i właścicielem-koordynatorem w jednej osobie. Przykład tabelki na stronie tytułowej dokumentu W miejscu przeznaczonym dla autora podpis składa koordynator inicjatywy. gdy właściciel procesu tworzy standard dotyczący tylko jego własnego procesu. a w szczególności zgodnie z odpowiednim wzorcem. w których dokument opiniuje i sprawdza zespół. Celem sprawdzenia dokumentu jest uzyskanie wysokiego stopnia pewności. nie ma zapisu. 3. dokument w pełni wyjaśnia zasady postępowania w okolicznościach. 2. która dany dokument samodzielnie napisała.Andrzej Blikle. Jeżeli charakter standardu tego wymaga. poza niektórymi dokumentami zarządzania Księgą. . bądź do egzekwowania tego przestrzegania przez innych. często będzie to też właściciel związanego z dokumentem procesu. Dopuszcza się sytuacje. Doktryna jakości. Przyjmuje się. a standard nie wywołuje protestów ze strony jego przyszłych wykonawców. np. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Nazwisko i imię Opracowała: Sprawdziła: Zatwierdził: Anna Kalisiak Elżbieta Kochańska Andrzej Blikle Data 17 listopada 2009 17 listopada 2009 19 kwietnia 2010 Podpis Tabela 11. 3. 2. w dokumencie nie ma wewnętrznych sprzeczności. który byłby sprzeczny z innym zapisem dokumentu. 11. tj. że: 1. 1 września 2011 196 najczęściej przebiegała w sposób znacznie prostszy. przebieg procedury jest następujący: 1. Na przykład. Właściciel procesu podejmuje inicjatywę stworzenia standardu i pisze jego projekt .

2. czy usunięcia standardu nie oprotestowali właściciele procesów. Przekazuje wersję papierową standardu kierownikowi biura w celu umieszczenia jej w głównej KS.2. Jeżeli warunki opisane w pkt. 2. które nie złożyły podpisu. 2. w dokumencie nie ma sprzeczności z obowiązującymi przepisami i prawem powszechnym. istotnie naraża interes lub wizerunek firmy. które nie złożyły podpisu. Dla podjęcia takiej decyzji potrzebna jest uchwała zarządu zapisana w protokole z jego posiedzenia. 1. a jeżeli tak nie jest.2. z którym związany jest dany dokument. odsyła standard do osób. czy na dokumencie inicjatywy zostały złożone wszystkie wymagane podpisy. 1. 1. Celem zatwierdzenia dokumentu jest wzięcie przez konkretną osobę odpowiedzialności za wprowadzenie dokumentu w życie i stosowanie. Jeżeli procedura dotyczyła usunięcia istniejącego standardu: 2. O nowym standardzie lub zmianie istniejącego powiadamia pocztą elektroniczną wszystkich dyrektorów pionów wysyłając im jednocześnie nową wersję KS w całości. Strażnik umieszcza oba pliki danego dokumentu (doc i pdf) w elektronicznej KS (nie dotyczy to plików w systemie Excel). aby te dwa pliki miały nazwy różniące się jedynie rozszerzeniem. istotnie zaburza prawidłowe funkcjonowanie firmy. Doktryna jakości.2. których znajomość jest konieczna do prawidłowego posługiwania się danym dokumentem. w dokumencie zawarto odwołania do wszystkich innych dokumentów i zapisów. stoi w sprzeczności z przepisami prawa. czy w dokumentach odwołujących się do usuwanego standardu dokonano związanych z tym modyfikacji. Po sprawdzeniu dokumentu następuje jego zatwierdzenie.1. 6. Dba o to. których standardy odwołują się do usuwanego standardu. to przechodzi do kolejnych kroków procedury.3. . a jeżeli tak nie jest. Zarząd wstrzymuje wprowadzenie zatwierdzonego dokumentu do KS.1 i pkt.1 wykonuje on następujące czynności: 1. Sprawdza też.3. Sprawdza. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.3 Procedura strażnika KS Po wpłynięciu do strażnika KS dokumentów w wyniku zakończenia procedury opisanej w rozdziale 11. Sprawdza. jeżeli uzna. Jeżeli procedura dotyczyła utworzenia nowego lub modyfikacji istniejącego standardu: 1. czy na wersji papierowej znajdują się wszystkie wymagane podpisy. że dokument: 1. Sprawdza. powiadamia o tym zainteresowanych właścicieli procesów i wstrzymuje wprowadzenie zmian w KS do czasu wprowadzenia takich zmian.Andrzej Blikle.4. 2.2 zostały spełnione. 2. 1 września 2011 197 5.1.2. Dyrektorzy są zobowiązani do przekazania nowej wersji KS do wszystkich swoich podopiecznych. 11. Najwłaściwszą do tego osobą jest właściciel procesu. odsyła dokument do osób. a jeżeli tak nie jest. 2. 3.

1. stylistycznym. Kierownik biura umieszcza dokument z zbiorze dokumentów usuniętych z KS (patrz rozdział 11. 4. Nie przytaczam tu wzorca obowiązującego w firmie A.1. Z wzorcem dokumentu będącego standardem nie muszą być zgodne dokumenty obejmujące: 1.3. Co do formy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Zasady nadawania indeksów są opisane w rozdział 11.Andrzej Blikle. Jeżeli te definicje są potrzebne. 11. rozdział 11.7) 11. standardy należy opisywać przez skopiowanie wzorca. 3.6. 1 września 2011 198 2. Dla ułatwienia realizacji tej zasady. 2. Dokonuje stosownego wpisu do dziennika KS. Każdy nagłówek rozdziału dowolnego poziomu powinien być sformatowany w stylu nagłówkowym. Doktryna jakości. Z wyjątkiem receptur i procedur technologicznych każdy dokument opisujący standard powinien spełniać normę jakości dla dokumentów. Aktualizuje spis KS przez przesunięcie usuwanego standardu do rozdziału dokumentów usuniętych oraz usunięcie informacji o wszystkich odwołaniach usuwanego standardu z zapisów dotyczących innych standardów. które są opisane niżej — powinien być zgodny z wzorcem dla standardów. 2.1. Usuwa ze słownika KS wszystkie definicje pochodzące z usuwanego dokumentu. We wzorcu znajdują się komentarze wyjaśniające zasady postępowania. gdyż ich format jest narzucony przez informatyczną bazę danych. a wśród odwołań można ograniczyć się jedynie do dokumentów związanych.3 Zakresy obowiązków 11. który identyfikuje go w Księdze Standardów. podręczniki. bo są wykorzystywane w innych dokumentach. W szczególności powinien on być poprawny pod względem ortograficznym. a następnie wypełnienie go treścią. każdy standard — z wyjątkiem odstępstw. a w tym i określenia jakiego rodzaju informacje i w jakich miejscach powinny się znaleźć65.4.7). .7. które nie muszą (choć mogą) zawierać preambuły. karty opisu. gdyż mają szczególny format.5. a w słowniku zmienić nazwę dokumentu zawierającego te definicje. procedury technologiczne.3. receptury (składy surowcowe). gdyż został on stworzony zgodnie z dość specyficzną normą BRC. interpunkcyjnym. gdyż powinny to być dokumenty krótkie. należy je przenieść do jednego z dokumentów KS.4 Dokument opisujący standard Każdy standard ma indywidualny i niepowtarzalny indeks. 2. Blikle. 2.2. by mogły być dostępne w wersji papierowej na stanowiskach produkcyjnych. Wprowadza związane z tym zmiany w wersji elektronicznej i papierowej dokumentu. Mogą mieć też nagłówek strony bliższy standardom wydawniczym niż nagłówek obowiązujący dla innych dokumentów. redakcyjnym i typograficznym. W wersji elektronicznej KS przesuwa usuwany dokument do zbioru dokumentów usuniętych KS (zob.8. a każde odwołanie (w tym i spis treści na pierwszej stronie) — wstawione jako pole wskazujące na powoływane źródło (procedura Odwołania w Word). Dokonuje zmiany indeksu usuwanego dokumentu przez dodanie do istniejącego indeksu przedrostka U/. gramatycznym.1 Strażnik KS Strażnik KS jest odpowiedzialny za: 65 Takie wzorce każda firma powinna stworzyć zgodnie ze swoją specyfiką. 2.

2. . prowadzenie na bieżąco dziennika księgi standardów. wykonywanie czynności przypisanych mu w rozdziale 11. 1 września 2011 199 1. dat powstania. 2. 2. 11.4. Kierownicy związanych ze standardem jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za wzięcie udziału w uzgodnieniach. Najbardziej typowa taka okoliczność to brak zgody na standard i/lub brak wspólnego stanowiska właścicieli w sprawie standardu. systemów jakości jest odpowiedzialny za wydanie opinii w sprawie tych wszystkich standardów. 5.1 i 11.5. 6 procedury opisanej w rozdziale 11. o której mowa w pkt. które wymagają zatwierdzenia przez zarząd. powiadamianie wszystkich zainteresowanych osób o zmianach w KS. Koordynator inicjatywy jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich obowiązków przypisanych mu w procedurze opisanej w rozdziale 11.2. numerów wersji i nazw plików. 2.7. Przez „wydanie opinii” rozumiemy albo wydanie opinii negatywnej podczas wykonywania procedury opisanej w rozdziale 11. a w szczególności: 2. 2.3. 2. 4.3.Andrzej Blikle. 3. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.1. aktualizacji istniejącego lub odrzucenia standardu — o czym dowiadują się od strażnika KS — są oni zobowiązani poinformować o tym fakcie wszystkich swoich zainteresowanych podopiecznych. prowadzenie na bieżąco spisu księgi standardów.6. Właściciel-koordynator odpowiada za komunikację (przekazywanie dokumentów) pomiędzy koordynatorem inicjatywy a pozostałymi właścicielami procesów oraz za przygotowanie zbiorczego stanowiska właścicieli. utrzymywanie obu zbiorów KS w stanie pełnej aktualności i wzajemnej zgodności. Pełnomocnik ds. Strażnika KS powołuje zarząd. 4.1.1. że okoliczności tego wymagają. Doktryna jakości. 2. 2. które okazałyby się niezbędne dla prawidłowego i sprawnego przebiegu procedury i które nie należą do obowiązków innych osób. które wymagają jego zatwierdzenia. jeżeli uzna.2. albo też zatwierdzenie standardu przez złożenie swojego podpisu w ramce na stronie tytułowej papierowej wersji standardu. W przypadku akceptacji nowego standardu. prowadzenie na bieżąco słownika księgi standardów. Prezes zarządu jest odpowiedzialny za wydanie opinii w sprawie tych wszystkich standardów.2.1.2 Pozostałe osoby Niżej wymienione osoby mają szczególne obowiązki związane z zarządzaniem KS: 1.2. nadawanie nowym standardom indeksów. Termin „wydanie opinii” jest rozumiany tak samo jak w pkt. nadawanie aktualizowanym standardom dat aktualizacji i numerów wersji.2. a także za wykonanie innych ewentualnych czynności. przesuwanie standardów usuniętych do zbioru dokumentów usuniętych.

książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 1 września 2011 200 Część czwarta Koła jakości . Doktryna jakości.Andrzej Blikle.

hałas. niż mogłyby przynieść programy. Ne 3. Czynniki wpływające negatywnie na satysfakcję z pracy ([26] s. Po 3.Andrzej Blikle. Zastanówmy się więc. temperatura. Po 2. Ne 4. Aby praca dawała nam zadowolenie. zagrożenie wypadkiem itp. kiedy nasza praca sprawia nam autentyczną przyjemność. Międzynarodowy autorytet z zakresu zarządzania. Ackoff [1]. w klimatyzowanym pomieszczeniu. 1 września 2011 201 12 Organizacja kół jakości 12.L. Okazuje się jednak. twórczego działania — możliwość dokonywania twórczych zmian w tym. co robimy fizycznego ruchu — elementy pracy fizycznej uznania przez środowisko społeczne — możliwość dzielenia się z innymi swoimi sukcesami Tabela 12.1-1. powinna zapewniać możliwości: Po 1. dlatego że pracujemy dobrze i wydajnie tylko wtedy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. programy dotyczące wzrostu jakości i wydajności pracy powinny się skupiać przede wszystkim na szeroko rozumianej jakości warunków pracy: Wzrost zadowolenia z pracy powoduje zwykle znacznie większy wzrost wydajności i jakości wyrobów. Tabela 12. Dzieje się tak. wilgoć.1 Warunki skutecznego działania Jak pisze w swojej doskonałej książce R. Yoshio Kondo [26]. widzi cztery podstawowe przyczyny.1-2. jeżeli jest monotonna i nie pozwala cieszyć się sukcesem.15) . Natura ludzka potrzebuje bowiem również bodźców pozytywnych. jasno określona i w miłym towarzystwie może nadal nie dawać zadowolenia.15) Dla osiągnięcia satysfakcji z pracy należy więc w pierwszej kolejności usunąć lub osłabić wyżej wymienione czynniki negatywne. które koncentrują się właśnie na tych cechach. Doktryna jakości. co może odbierać przyjemność z pracy. Czynniki wpływające pozytywnie na satysfakcję z pracy ([26] s. że to nie wszystko. Praca dobrze płatna. niejasny cel wykonywanej pracy i niejasne kryteria jej oceny złe stosunki z przełożonymi i kolegami w pracy Ne 2. dla których wykonywana praca może nie dawać satysfakcji: Ne 1. zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do podstawowych potrzeb życiowych lub do oceny własnej pracownika jego wartości na rynku pracy złe warunki socjalne.

to jesteśmy „skazani” na szeroki udział pracowników wszystkich szczebli w programie Z1– Z4. aby po zakończeniu okresu pionierskiego koła pracowały wyłącznie siłami pracowników firmy. 2. tj. 12. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Zwykle na początku są to instruktorzy zewnętrzni. dobrze jeżeli firma jest lekko konkurencyjna w stosunku do tego rynku. 3. natomiast pracownik powinien mieć maksymalną swobodę wyboru dróg realizowania tych celów. 4. Jeżeli firma może sobie na to pozwolić. aby nasza firma pozostała konkurencyjna na coraz bardziej wymagającym rynku. przekazywały sobie zdobyte doświadczenia. swoboda w doborze dróg niczemu nie służy. Czas poświęcony na pracę w kołach jakości powinien być traktowany jak normalny płatny czas pracy. W granicach istniejących możliwości firma powinna zapewnić kołom warunki do spotkań. a w tym w Polsce. Należy jednak dążyć do tego. jeżeli chcemy stawić czoła wyzwaniu. interes firmy nie może pozostawać w sprzeczności z interesami jej pracowników. z pewnością jednak nie wykona tego zadania wyłącznie własnymi siłami. w tym również szczebla kierowniczego. Aby mogły powstać i działać. Wprowadzenie w życie tych zasad wymaga oczywiście aktywnego udziału wszystkich pracowników. w których koła takie istnieją. i to nie tylko w obrębie jednego zespołu czy działu. powinni oni zarówno inicjować nowe koła. opiekę organizacyjną. warunki socjalne itp. bez udziału pracowników nie da się ustalić. kierując się następującymi zasadami: Z1. w których już istnieją i działają.Andrzej Blikle. przy organizowaniu ruchu kół jakości firma powinna kierować się następującymi zaleceniami: 1. pomoce szkoleniowe. jakie nadeszło do Polski wraz z Unią Europejską. choć oczywiście nie można oczekiwać tego od wszystkich firm. jak i o zapewnienie pozytywnych. jeżeli pracownik nie umie bądź nie chce z niej korzystać. jak też i prowadzić szkolenia przyszłych instruktorów jakości wybranych spośród pracowników firmy. pomieszczenia. Z2. . Jeżeli chcemy więc. firma powinna więc dbać zarówno o wyeliminowanie czynników negatywnych. Z4. uczyły się jedne od drugich. a w kształtowaniu stosunków międzyludzkich kierownictwo może jedynie pomóc.2 Podstawowe zasady pracy kół jakości Sprawdzoną w wielu przedsiębiorstwach na świecie. Docelowo koła jakości powinny objąć wszystkich pracowników. Jak wskazują doświadczenia przedsiębiorstw. Dobrze jest nawiązać kontakty z kołami jakości w przedsiębiorstwach. Rolą kierownictwa jest zorganizowanie praktycznych form takiego udziału. Należy jednak założyć. że koła będą powstawały stopniowo. Pierwsze koła powinny pracować przez jakiś czas pod okiem instruktorów. Z3. Nie jest możliwy wzrost wynagrodzeń bez stałego wzrostu jakości i wydajności. cele do osiągnięcia przez firmę i przez pracownika powinny być jasno określone przez kierownictwo. formę partnerstwa pracowników w zarządzaniu firmą stanowią małe zespoły pracownicze zwane kołami jakości. 1 września 2011 202 Dla zapewnienia swoim pracownikom możliwie wysokiego poziomu zadowolenia z pracy. kierownicy wszystkich szczebli powinni kształtować takie stosunki międzyludzkie. kierownictwo firmy musi zapewnić im opiekę organizacyjną i szkoleniową. które interesy firmy są sprzeczne z ich celami osobistymi. Ten program można skutecznie zrealizować. — powinny mieć odniesienie do aktualnego rynku pracy. oferowane warunki pracy — wynagrodzenie. Doktryna jakości. instruktorów. jakie prowadzą do życzliwości i otwartości pomiędzy wszystkimi pracownikami firmy.

a także misje działu i zespołu. do którego może się zwracać o pomoc. adresowanymi głównie do kierownictwa firmy. gdzie spotykaliby się z pracownikami innych firm. 12. a także listę uczestników. Powinno także mieć wyznaczonego instruktora. aby pracownicy uczestniczyli w szkoleniach również poza firmą. że warunki pracy to nie tylko wentylacja. 6. Obok kół należy też organizować warsztaty szkoleniowe dla instruktorów jakości. 8. Koło jakości musi mieć swojego prowadzącego (przewodniczącego). stosunki międzyludzkie. Doktryna jakości. 9. powstaje też niebezpieczeństwo. Na pierwszym spotkaniu koła należy omówić misję firmy. że poprawa warunków naszej pracy nie może pogarszać warunków pracy innych. czy też utrudnia naszą pracę. choć niekoniecznie tego samego działu czy zespołu. Równie istotne są: organizacja warsztatu pracy. W większym gronie dyskusja jest utrudniona. jakie wynikają z tych misji dla zespołu obejmującego uczestników koła. ale jedynie sporadycznie i jako zaproszeni goście lub instruktorzy. że ich działalność ma sens. jakie cele lokalne mają realizować w ramach globalnych celów firmy. Jeżeli firma może sobie na to pozwolić. ubiór roboczy i grafik. aby na pierwszych kilku spotkaniach koło zajęło się problemem poprawy szeroko rozumianych warunków pracy. Nie należy notować całego przebiegu dyskusji. gdy koła umawiają się ze spotkania na spotkanie i nigdy nie wiadomo. Oczywiście należy brać pod uwagę możliwości finansowe i techniczne firmy. w małych sklepach (o zatrudnieniu kilkuosobowym) kierownik sklepu może być członkiem koła obejmującego ten sklep. Nie należy też zapominać. że dokonano czegoś pożytecznego. aby bezpośredni przełożony zespołu był członkiem koła obejmującego jego podopiecznych. Każde koło powinno mieć z góry ustalone miejsce i kalendarz spotkań. 10. 14. Jest niezwykle istotne. jest bardzo wskazane. Jest wskazane. o omówienie misji firmy można się zwrócić do jednego z członków kierownictwa. gdyż to może spowodować. Koło jakości powinno się składać z pracowników tego samego lub zbliżonego szczebla. Jeżeli koło nie jest w stanie przeprowadzić takiej dyskusji we własnym zakresie. Dla powodzenia całej inicjatywy jest konieczne. Wraz z tymi zasadami. a także zasadę. a więc zaspokojenie wszystkich potrzeb człowieka omawianych w rozdziale 4. czy rozłożenie narzędzi na stanowisku pracy ułatwia. Na każdym spotkaniu koła powinien powstać krótki protokół przyjętych wniosków. aby wszyscy członkowie koła (a tak naprawdę — wszyscy pracownicy firmy) wiedzieli. np.Andrzej Blikle. W pierwszej kolejności należy wybierać do rozwiązania problemy najprostsze. Koło jakości nie powinno obejmować więcej niż 5–8 osób. W niektórych sytuacjach dopuszcza się. podjętych prac i rozdzielonych ról. Nie jest dobrze. przepływ informacji. kto pojawi się na spotkaniu. że osoby nieśmiałe zostaną z niej w naturalny sposób wyeliminowane. aby każde koło jak najszybciej doświadczyło pierwszego sukcesu w postaci poczucia. a następnie trzeba się zastanowić nad celami indywidualnymi. 11. który powinien dobrać sobie zastępcę. Wyżsi przełożeni uczestników koła mogą brać udział w jego spotkaniach. Trzeba opracować program takich szkoleń oraz zasady przyznawania pracownikom tytułu instruktora jakości. należy przyjąć następujące zasady pracy kół jakości: 7. 1 września 2011 203 5. np. który jednak nie musi być członkiem koła. organizacja procesów produkcyjnych.1 13. Tylko taki sukces przekona członków koła. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Nigdy też nie powinni przewodniczyć spotkaniom. w ramach których działa koło. że praca biurokratyczna koła przerośnie pracę meryto- .

że przyjdzie. w Google. to pojawiają się z dużym opóźnieniem. Ustal miejsce spotkania. relacji pomiędzy ludźmi. co to jest misja zespołu koła jakości. dzień. przygotuj papier plakatowy. karteczki samoprzylepne. znajdujący się zawsze pod ręką. jakie napotykają w swojej pracy: mogą one dotyczyć organizacji pracy. Powinien to być zeszyt w sztywnej oprawie. Poproś uczestników. Pareto. Poproś ich o wspólne sformułowanie. godziny). Koła powinny umieć się posługiwać podstawowymi metodami doskonalenia jakości. by później wpisać je do dokumentu elektronicznego „na czysto”. jakości produktów itp. co będzie waszą misją. Zapisz to na plakacie — ten plakat powinien się pojawić na kilku pierwszych spotkaniach. Opowiedz grupie. że jeżeli zapisy prowadzone są „na brudno”. gdy za jego realizację nie będzie odpowiedzialna jedna konkretna osoba. Plakat z misją warto zawiesić w widocznym miejscu niedaleko stanowisk pracy. kierownicy i cała firma. np. że najlepszy pomysł nie zostanie zrealizowany. np. każde koło prowadzi swój „dziennik pokładowy”. na plakacie. Oczywiście zeszyt może mieć postać dokumentu cyfrowego. stosując metodę diagramów pokrewieństwa i referendum z hierarchią (rozdział 13. aby dodali od siebie zasady. Dokonaj wyboru najważniejszych problemów. co to są koła jakości. jakie korzyści mogą mieć z kół jakości pracownicy. wspólnie stwórzcie misję waszego koła jakości. na którym zapiszesz zasady pracy w kołach jakości. Wywieś na ścianie papier plakatowy. zapisywania uwag. Znalezienie problemów do rozwiązania Powiedz uczestnikom. 15. 1 września 2011 204 ryczną. pisaki. .3 Przewodnik lidera koła jakości W niniejszym rozdziale podajemy pewien przykładowy scenariusz inicjowania pracy koła jakości opracowany na podstawie materiałów przygotowanych dla firmy A. aż zasady staną się dobrze znane. rybia ość. jeżeli tylko nie będzie to prowadzić do opóźnień w dokonywaniu wpisów66. co się w nich robi i dlaczego. że będziecie teraz szukali problemów. Wywieś w widocznym miejscu plakat z informacją o spotkaniu. Może być poplamiony i wygnieciony — najważniejsze. takimi jak burza mózgów. Wtedy też warto pomyśleć o zdalnym udostępnieniu dziennika do edycji przez członków koła. Blikle przez firmę doradczą Yes Consensus w roku 2000. Stwórzcie harmonogram pracy koła: ustalcie stałe terminy pracy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Upewnij się osobiście co do każdej osoby. zapisuj to. Pamiętajmy jednak.8). Można to zrobić w sieci lokalnej firmy lub też za pomocą narzędzi ogólnodostępnych. Pierwsze spotkanie Na początku niech każdy powie. jak się nazywa i jakie ma oczekiwania wobec koła jakości.Andrzej Blikle. Doktryna jakości. a także nazwiska osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. że dziennik będzie oprowadzony w postaci cyfrowej. Jeżeli więc koło zdecyduje. co mówią. itp. diagramy pokrewieństwa. Przygotuj program spotkania. 12. Pewną część czasu pracy koła powinny więc przeznaczyć na naukę tych metod. najlepiej na konkretnych przykładach związanych z codzienną pracą członków koła. czym koło postanowiło się zająć teraz lub w przyszłości. Przygotowania wstępne Zbierz grupę osób pracujących w jednym zespole. to niech ktoś przychodzi z laptopem i pisze od razu na miejscu. plastelinkę do przylepiania papieru do ściany. Dla prowadzenia notatek ze spotkań i z przeprowadzonych eksperymentów. Określenie możliwych przyczyn problemu 66 Doświadczenie uczy. godzinę rozpoczęcia i zakończenia (pierwsze spotkania powinny trwać ok. aby był używany! Wpisujemy do niego wszystko. które są dla nich ważne. Powiedz uczestnikom.

Jeżeli chcemy coś poprawić. Ustanowienie standardu związanego z rozwiązaniem Aby rozwiązanie wprowadzić na stałe. który postanowił „dołożyć starań”? Pewnie nic konkretnego. jak i do kiedy będzie zrobione. uzasadniającą nowy standard.Andrzej Blikle.3-1. aby zmiana standardu została sformułowana na piśmie i uzupełniona dokumentacją z badań (np. kto będzie odpowiedzialny za wykonanie zadania. aby ciasta wagowe miały mniejsze rozrzuty wagowe Trzeba lepiej dbać o porządek na naszych stołach produkcyjnych Dobrze Zastosować ramkę z podziałką i suwakiem do krojenia sernika Wprowadzić wagi do odważania każdej sztuki surowego ciasta z tolerancją ± 5% normy. Pamiętajmy też. O wprowadzeniu nowego standardu do księgi procedur decyduje odpowiednie ciało wybrane spośród pracowników firmy. a na następnym spotkaniu stwierdzi. niekiedy należy je opisać w postaci standardu i wprowadzić do księgi procedur. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Co. konkretnym zadaniem może być również dokonanie analizy problemu i przedstawienie propozycji rozwiązań. to nie ogólnie „jakość” czy nawet „jakość sernika”. Zamiast więc deklaracji o dołożeniu starań. pomiarów i analiz. ale można go ulepszać i zmieniać. aby sernik był krojony równo Trzeba dążyć do tego.5). ale wyniku brak. Pomyślmy.1 Oto kilka przykładów: Źle Należy zwrócić uwagę na to. 1 września 2011 205 Z problemów najważniejszych wybierz na pierwszy ogień problem najłatwiejszy do rozwiązania. Dobrze jest zastosować w tym przypadku zasadę SMART opisaną w rozdziale 2. dla którego nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej (koordynatora) oraz terminu wykonania zapewne nigdy nie zostanie wykonane. stosując odpowiednią procedurę zmiany standardu. . Pamiętaj. że starań dołożono. Wdrażanie rozwiązania Pełne i trwałe rozwiązanie problemu wymaga często wykonania cyklu eksperymentów. ale konkretną wadę tego sernika. W tym celu dobrze jest posłużyć się metodą rybiej ości (rozdział 13. przyjąć zasadę. że kołu potrzebny jest szybko pierwszy sukces! Przeanalizuj przyczyny problemu. Źle i dobrze określone zadania Jak widzimy.14. Nie można go naruszać. Zastosuj cykl jakości Edwardsa Deminga (rozdział 13. pracy koła jakości).2) dla wybrania puli pomysłów rozwiązania problemu. Od tej pory standard staje się formalnie obowiązujący. wagi sztuk ciasta wypieczonego notować na kartach kontrolnych w celu przeprowadzenia analizy procesu Wprowadzić wieszaki i skrzynki na narzędzia i ustalić miejsce każdego narzędzia. że zadanie. że narzędzie aktualnie nieużywane jest natychmiast odkładane na miejsce Tabela 12.11). aby stało się codzienną rutyną. jak usunąć wybraną przyczynę problemu Zastosuj metodę burzy mózgów (rozdział 13. Ustalenie. Zwykle oczekuje się. Doktryna jakości. Przebieg dyskusji i protokół Wnioski i inicjatywy kół jakości powinny zawsze dotyczyć konkretów. niech w protokołach ze spotkań kół jakości znajdują się zapisy konkretnych zadań do wykonania. co zrobi zespół.

. na początku pracy koła jakości stawiajmy sobie zadania jak najprostsze.... Oczywiście nie wszystkie zadania są proste...... … Zadania do wykonania: ZADANIE 1 2 3 KOORDYNATOR TERMIN .......... Jak już pisałem.. Doktryna jakości................. … 3.......... Tematy omówione w czasie spotkania: 1......... Ważnym etapem kończącym posiedzenie koła jakości jest sporządzenie protokołu z jego przebiegu.... Zadania złożone można jednak i należy rozbić na proste składowe.......... Dla ujednolicenia takich protokołów dobrze jest wprowadzić standard w postaci formularza do wypełnienia.... … 2... … 2..... Służą temu m...... Wszyscy bardzo potrzebujemy sukcesu.... który potwierdziłby przydatność naszej pracy w kołach....... … Przewodniczył . których pełne wykonanie wymaga wiele czasu i kilku spotkań... Protokołował ..... Dnia . Poniżej przykład takiego standardu........ … Zaproszeni goście: 1. metoda rybiej ości i metoda siedmiu kroków.................................in.. takie aby ich wykonanie i zobaczenie wyniku było możliwe w krótkim czasie.. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. o których piszemy dalej. W takim przypadku na każdym spotkaniu koordynator zadania powinien ustalić termin...... Obecni członkowie: 1.... PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA KOŁA JAKOŚCI Koło ... w jakim ma przedstawić sprawozdanie z postępu prac.... 1 września 2011 206 Oczywiście bywają zadania.Andrzej Blikle.......... … 2..................

Składa się na nią pięć kroków. Chodzi o metody uniwersalne. półek. Każde potrzebne narzędzie i dokument powinno mieć swoje stałe miejsce. ale dobry początek do jego wprowadzenia. Od zastosowania tej metody rozpoczęła się transformacja firmy Polmo Łomianki. tj. usuń lub przenieś do magazynu. aby mogły pracować skutecznie. racjonalnego myślenia i pracy nad jakością (dobre praktyki). 1 września 2011 207 13 Narzędzia pracy kół jakości Koła jakości. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. shine) — posprzątaj stanowisko pracy. a więc i każdego pracownika. 3. Sprzątaj (seiso. To pierwszy krok. Sortuj (seiri. Niech jaśnieje czystością. 5. Doktryna jakości. Standaryzuj (seiketsu.Andrzej Blikle. do którego odnosi się 5s. powinny znać kilka podstawowych metod rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością. gdyż te metody stanowią część zawodowej wiedzy pracowników. 4. 2. szuflad itp. Ta metoda to jeszcze nie program jakości. czasami potrzebne i pozostałe. porządku. Dotyczy to warsztatu. Poniżej przedstawiam najczęściej stosowane. biurka. Nie chodzi przy tym o specyficzne metody branżowe związane z konkretnym przemysłem. Samodyscyplina (shitsuke. set in order) — zorganizuj przestrzeń miejsca pracy. aby od razu było widać.1 Metoda 5s — pierwszy krok To bardzo znana metoda rodem z Japonii. np. systematycznego działania. Standardowych metod pracy kół jakości jest kilkanaście. japońskim i w angielskim rozpoczynają się na literę „s”. Systematyzuj (seiton. żywnościowym. Niech staną się one nieodłącznym elementem twojej codziennej pracy. gdy go zabraknie. Uczyń z tego sprzątania stały zwyczaj. samochodowym czy elektronicznym. 1. standardize) — ustal dobre praktyki i uczyń z nich standardy twojej pracy. 13. . jak i Six Sigma. których nazwy w języku polskim. Te ostatnie usuń od razu. to niekoniecznie pojedynczy warsztat czy też biurko. Miejsce pracy. Dziś jest dość powszechnie stosowana zarówno na gruncie TQM.17). do dyscypliny. stosowalne do każdej branży. do TQM. W przypadku kierownika zespołu to cały obszar jego odpowiedzialności. sustain) — stale utrzymuj swoje miejsce pracy zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami. Przedmioty czasami potrzebne oznacz czerwoną etykietką i gdy po jakimś czasie nie zostaną użyte. która uratowała ją od likwidacji (ramka Polmo Łomianki w rozdziale 2. a w przypadku prezesa zarządu — cała firma (ale jego biurko też!). sort) — na stanowisku pracy podziel narzędzia i inne przedmioty na regularnie potrzebne. Jest to bowiem przygotowanie każdego miejsca pracy.

nieprzywiązywaniu się do zbytku.2-1. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. uzna to za rzecz normalną. Budowanie drzewa rozpoczynamy od precyzyjnego ustalenia klienta i dostarczanego mu produktu. gdy więc zostaną spełnione. jeżeli chce się położyć — wnosi łóżko. których spełnienie jest warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej opinii (satysfakcji) klienta. że to dopiero program minimum. które po jakimś okresie kwarantanny nadal pozostają na korytarzu. Przedmioty. O atrybutach i związanych z nimi oczekiwaniami dowiadujemy się oczywiście od klienta — czy to na drodze bezpośredniego wywiadu. Nic bardziej mylnego. pościeli itp.2 Drzewo wymagań krytycznych dla jakości To narzędzie służy systematycznemu ustaleniu i klasyfikacji oczekiwań klienta co do produktu. czy też za pomocą ankiet. Spełnienia wymagań krytycznych klient oczekuje. Jeżeli chce usiąść. czas dostawy < 20 min smak posi łek w serwisie pokojowym jakość potraw sposób podania temperatura liczba potraw zró żnicowanie menu potrawy wegetariańskie Rysunek 13. są z klasztoru usuwane. jeżeli chce się przykryć — wnosi koc. Pamiętajmy jednak. Służy to zachowaniu klasztornej dyscypliny i ascezy. choć z zasady spontaniczna. że każdego roku na Święta Wielkanocne każdy zakonnik wynosi wszystkie sprzęty ze swojej celi na korytarz. 1 września 2011 208 5s w klasztorze W jednym z europejskich klasztorów katolickich istnieje starodawny zwyczaj systematycznej realizacji zasady „sortuj”.Andrzej Blikle. Następnie ma prawo wnieść jedynie to.3 Burza mózgów Burzą mózgów często nazywa się spotkania. powinna zawsze podlegać następującym zasadom: . będzie się czuł rozczarowany. Następnie określamy atrybuty danego produktu istotne z punktu widzenia klienta oraz jego oczekiwania dotyczące tych atrybutów. Burza mózgów. Dla każdego bowiem typu klienta i dostarczanego mu produktu należy zbudować odrębne drzewo. musimy wymagania krytyczne przekroczyć.90). książek. wnosi krzesło. A wygląda to tak. a każdy stara się przekrzyczeć pozostałych. a gdy spełnione nie będą. Przykład drzewa wymagań krytycznych dla jakości ([10] s. Doktryna jakości. co akurat w danej chwili zostanie użyte. Dotyczy to absolutnie wszystkiego: mebli. Jeżeli natomiast chcemy pozyskać szczególne uznanie klienta. 13.90) Wymagania krytyczne to takie. Poniższy przykład. dotyczy klienta jednej z amerykańskich sieci hoteli. na których wszyscy mówią naraz. 13. który zaczerpnąłem od Eckesa ([10] s. a analizowanym produktem jest posiłek podawany do pokoju.

tj. Blikle rozwiązywano inny problem: „jak ochronić pączki przed przestudzeniem podczas transportu w zimie”67. przytulać pączki do piersi. 10 osób. choć trudna do zastosowania. nakładać pączkom wełniane czapeczki.in. Do przeprowadzenia burzy mózgów zapraszamy niezbyt liczne grono. które łączy dwa końce taśmy przez umieszczenie jednego na drugim i wspólne ich odkształcenie stalowymi zębami. . tanio i bezpiecznie łączyć stalowe taśmy podczas owijania nimi kartonowej paczki”. aby — mówiąc potocznie — wpaść na pomysł. 4. natomiast można zgłosić propozycję. aby wszyscy pracownicy magazynu chodzili na rękach. konkretność — uniknięcia propozycji. Można np. 3. brzmiał: „jak łatwo. np. 3. gdyż jest ona konkretna. Ktoś podczas burzy mózgów zaproponował. które o problemie nic nie wiedzą. transportować w pojemnikach ze styropianu. aby znaleźć rozwiązanie nietypowego problemu. członkowie grupy podają na głos propozycje rozwiązania problemu. zainstalować na rampie dmuchawy gorącego powietrza. W firmie A. Rolą tych osób jest zapewnienie nierutynowego spojrzenia na problem. bo jest to propozycja dalece niekonkretna. głupich i bezsensownych. 4. w pracowni i sklepie zorganizować ciepłe pomieszczenie. Jedna osoba zapisuje je na tablicy. 1 września 2011 209 1. 5. W praktyce okazuje się bowiem. Wszystkie głosy powinny zawierać konkretne propozycje rozwiązania. aby w gronie zaproszonych znalazły się zarówno osoby dobrze znające problem. Podczas zbierania propozycji pod żadnym pozorem nie wolno prowadzić nad nimi dyskusji. tak aby cała grupa widziała wszystkie zgłoszone problemy. że właśnie te najbardziej bezsensowne najczęściej wskazują nowe rozwiązania. 7. Burzę mózgów organizujemy.Andrzej Blikle. które nie wskazują drogi rozwiązania problemu. jaki postawiono w tym przypadku. jak i takie (choć stanowczo w mniejszości). zgłaszać propozycji typu „należy zmniejszyć liczbę błędów”. zaprosić kilkoro dzieci. Zaleca się. z drugiej jednak strony mogą one być dowolnie abstrakcyjne lub nawet nierealne. Doktryna jakości. a pokrywający je lukier staje się mokry. Chodziło w szczególności o moment przenoszenia pączków z pracowni do samochodu i z samochodu do sklepu. Przez określony czas. chować pączki za pazuchę. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m. Nie wolno też ich odrzucać! Nie ma propozycji złych. 2. poniżej 20°C. następujące: 1. do którego wjeżdżałby samochód dostawczy. 5. 6. aby łączone końce taśmy przytrzymywać zębami. Wystawione na chłód natychmiast i nieodwracalnie czerstwieją. a pączki w szczególności. Problem. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. zrezygnować ze sprzedaży w zimie. Nasunęło to pomysł dobrze znanego dziś urządzenia. Po zakończeniu zbierania propozycji przystępuje się do ich oceny pod kątem możliwości zastosowań. 2. Podręcznikowym przykładem rozwiązania znalezionego w wyniku burzy mózgów jest urządzenie do łączenia taśm stalowych w procesie owijania nimi paczek i skrzyń przeznaczonych do transportu. 10 minut. 6. są bardzo wrażliwe na temperaturę poniżej „pokojowej”. 67 Wszystkie wyroby drożdżowe. ok. Abstrakcyjność propozycji służy pobudzeniu wyobraźni uczestników. Nie powinno się np.

13. W rezultacie okazało się. przepływ informacji. organizacja pracy. przyczyny itp. Należy podkreślić. 6. Takie postawienie problemu miało i tę zaletę. Podczas rozmowy na temat współpracy tych dwóch najważniejszych działów naszej firmy ze strony sprzedawców padło prowokacyjne pytanie: „Kiedy wreszcie przestaniecie przysyłać nam zły towar. Ten cykl można też powtórzyć nawet kilka razy. że za ostateczną jakość naszych produktów poczuli się odpowiedzialni również sprzedawcy. co stanowi inspirację do nowych pomysłów. od których rozpoczęto warsztat. Ponieważ jednak ostatecznym odbiorcą towaru i najwyższym autorytetem w sprawie jakości jest klient. Tę analizę przeprowadziliśmy metodą diagramu Kaoru Ishikawy. na którym powinien wypisać najważniejsze z jego punktu widzenia hasła dotyczące przedmiotu warsztatu (problemy. I tak jest od lat! Napięcie rosło i zanosiło się na wojnę typową dla firm produkcyjnych. Przewaga karuzeli nad „zwykłą” burzą mózgów jest taka. Graficznie te grupy przypisano „ościom głównym”. rozwiązania. groszkowanej) stworzono kapturki nakładane na wózki z pojemnikami. Czy my stale przysyłamy zły towar? No. 3.5 Rybia ość W drugiej połowie lat 90. oczywiście w zmodyfikowanej formie. jak my mamy czymś takim handlować?”. zwanego popularnie rybią ością i służącego do dokonywania analizy potencjalnych i aktualnych przyczyn jakiegoś zjawiska (Rysunek 13. 1 września 2011 210 Z tej listy wybrano rozwiązanie nr 5. W spotkaniu brali udział zarówno pracownicy działu sprzedaży (sprzedawcy). prowadziłem w mojej firmie zajęcia w ramach kursu instruktorów jakości.4 Karuzela pomysłów To w gruncie rzeczy pewna zorganizowana wersja burzy mózgów. Następnie każdy uczestnik przekazuje swój arkusz osobie siedzącej po jego lewej stronie i do arkusza.. Oczywiście najpierw czyta hasła. W ramach każdej z grup zidentyfikowano konkretne. że na początku każdy uczestnik warsztatu otrzymuje czysty arkusz papieru. ostatecznie postanowiliśmy analizować problem bardziej ogólny: „Dlaczego do klienta czasami trafia zły produkt?”. że w pierwszym etapie pracy rybia ość służy do identyfikowania i klasyfikacji przyczyn . przyczyny zewnętrzne. Pozwala też na pracę w skupieniu.11 przy okazji omawiania koncepcji myślenia systemowego. 2. Doktryna jakości. transport i przechowywanie produktu (również w cukierniach). książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. które otrzymał. O tej metodzie wspominałem już w rozdziale 2. Operacja przesuwania arkuszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest kontynuowania do momentu.5-1). gdy wszyscy otrzymają arkusze. jak i działu produkcji (cukiernicy). 5.Andrzej Blikle. ludzie. ale nadal potencjalne przyczyny pojawiania się wad w produktach. dopisuje co najmniej dwa nowe hasła. który otrzymał. 13. Z izotermicznej folii (tzw. Wtedy zaproponowałem przeprowadzenie racjonalnej analizy problemu pojawiania się złego towaru w cukierniach. że również oni mogą się przyczyniać do powstawiania wad w produktach. warsztat pracy. Podczas analizy wyodrębniono sześć grup potencjalnych przyczyn badanego zjawiska: 1. To oczywiście zelektryzowało cukierników: Co to znaczy „kiedy przestaniecie?”. może nie codziennie — odpowiedzieli sprzedawcy — ale co pewien czas wam się to zdarza. że bardziej angażuje wszystkich uczestników warsztatu do aktywnego generowania haseł. Polega ona na tym.). 4.

. Przebieg tego warsztatu był następujący: P1 (pytanie): Dlaczego nasi klienci opóźniają się w płatnościach? O1 (odpowiedź): Bo nie stosujemy żadnych kar umownych. Dopiero po dokonaniu tego wyliczenia przystępuje się do przeglądu sugerowanych przyczyn i ewentualnego usuwania tych. s. 186).6 Pięć razy „dlaczego” Jako narzędzie pomocnicze w identyfikacji przyczyn można wykorzystać zasadę 5 x dlaczego w jednej z jej dwóch wersji: rozszerzającej i pogłębiającej. P3: A dlaczego jeszcze? O3: To element ich planu osiągnięcia celów finansowych. pozwalają im płacić wyższe stawki dzienne. Przykład analizy metodą rybiej ości Są zasadniczo dwie drogi dochodzenia do diagramu rybiej ości. które dopiero później są grupowane według pokrewieństwa tematycznego. P2: A dlaczego jeszcze? O2: Bo to powszechna praktyka w rozliczeniach pomiędzy dużymi firmami. Przykład zastosowania tej wersji podaje Georges Eckes ([10]. Doktryna jakości.5-1. Druga. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. jakie uzyskują. później staramy się zidentyfikować konkretne przyczyny w ramach każdej z grup. Wersja rozszerzająca polega na pięciokrotnym powtarzaniu pytania o przyczynę danego zjawiska. Rysunek 13.Andrzej Blikle. odwrotnie — najpierw ustalamy grupy przyczyn. Pierwsza polega na zbieraniu spontanicznych propozycji. Ja osobiście wolę tę drugą drogę. które w konkretnej sytuacji nie mają miejsca. P4: A dlaczego jeszcze? O4: Odsetki. 1 września 2011 211 potencjalnych. dla których klienci firmy opóźniają się w płatnościach. P5: A dlaczego jeszcze? O5: Nikt się nie skarży na tę praktykę. Zespół zastanawiał się nad przyczynami. 13.

współtwórca lozańskiej matematycznej szkoły w ekonomii.Andrzej Blikle. Oczywiście zarówno w pierwszym. twórca teorii elit. P4: A dlaczego nie wywieszono procedury zaparzania? O4: Bo nikt nie był za to odpowiedzialny P5: A dlaczego nikt nie był za to odpowiedzialny? O5: Bo nie określono. procesów. a może nawet wszystkich. że na ogół nie należy zadowalać się pierwszą odpowiedzią. Oto przykład z mojego własnego podwórka: P1: Dlaczego placek makowy kruszy się przy krojeniu? O1: Bo masa makowa jest za sucha? P2: A dlaczego masa makowa jest za sucha? O2: Bo przy zaparzaniu maku doprowadzano do jego zagotowania? P3: A dlaczego doprowadzano do jego zagotowania? O3: Bo na stanowisku zaparzania nie wywieszono procedury zaparzania. Oczywiście należy go teraz przypisać. To raczej symboliczna liczba. że 80% dóbr (liczonych pod względem ich wartości) znajduje się w rękach 20% ludności świata. że prawo Pareto stosuje się w znacznie większej liczbie przypadków. 13. a on sam o tym nie pomyślał. bo wskazanie i usunięcie tylko niektórych może nie doprowadzić do rozwiązania problemu.: . W przypadku wersji rozszerzającej mamy do czynienia z czymś w rodzaju burzy mózgów. wskazująca. do którego z podprocesów produkcyjnych należy to stanowisko.7 Analiza Pareto Vilfredo Pareto (1848−1923) to włoski socjolog i ekonomista. jak i w drugim przypadku pytania nie zawsze należy zadawać pięciokrotnie. np. Z czasem okazało się. W wyniku tej dodatkowej analizy przyczyn należy dokonać przeglądu obowiązków właścicieli niektórych. P7: Dlaczego właściciel procesu produkcji podstawowej nie koordynował budowania mapy procesów produkcyjnych? O7: Bo nie wpisano tego do jego obowiązków. a więc każde z pięciu pytań jest inne. To prawo nazwano prawem Pareto lub też prawem 20/80. Staramy się wskazać możliwie wszystkie przyczyny badanego zjawiska. W wersji pogłębiającej staramy się ustalić przyczynę mogącą mieć wpływ szerszy niż tylko na interesujące nas zjawisko. Doktryna jakości. ale może warto też dokonać przeglądu wszystkich stanowisk pracy pod tym kątem. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. W swoich badaniach nad rozkładem bogactwa na świecie stwierdził. Można też zadać kolejne pytania: P6: Dlaczego nie określono do którego z podprocesów produkcyjnych należy to stanowisko? O6: Bo właściciel procesu produkcji podstawowej nie koordynował budowania mapy procesów produkcyjnych. Jest to ważne. Analiza przyczyn kruszenia się placka makowego wskazała na przyczynę systemową polegającą na nieprzypisaniu stanowiska zaparzania maku do żadnego podprocesu. profesor uniwersytetu w Lozannie. 1 września 2011 212 W wersji pogłębiającej 5 x dlaczego każdorazowo zadajemy pytanie o przyczynę ostatnio ustalonej przyczyny.

68 Z matematycznego punktu widzenia ta definicja nie jest dostatecznie ścisła. 20% klientów zostawia w kasie firmy 80% gotówki. który rodzi wagę skutków stanowiącą nie mniej niż 80% wagi wszystkich skutków (analogiczna uwaga odnosi się do drugiego wskaźnika). 20% pracowników konsumuje 80% dni absencji w pracy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. np. W rzeczywistości niedoskonałość naszej definicji. 20% produktów daje w wyniku ich sprzedaży 80% wpływów. że X stanowi procentowy udział w populacji wszystkich przyczyn najmniej licznego zbioru przyczyn. 30/60. z pewnością nieco trudniejsza do przełknięcia przez nie matematyka. że gdy wskaźnik Pareto jest inny.Andrzej Blikle. Doktryna jakości. można wyróżnić dwa wskaźniki: 1. że bardzo często: 20% przyczyn rodzi 80% skutków. sformułowanie prawa Pareto jest następujące: w większości sytuacji stosunkowo mało przyczyn wywołuje relatywnie dużo skutków. choć mniej ostre. w całości niweluje algorytm. 1 września 2011 213 Rysunek 13. strome Pareto) lub też 30/60 (Pareto płaskie). Ogólnie można powiedzieć. Bliższe prawdy. Gdy wskaźnik Pareto wynosi 20/80. 20% uczniów powoduje 80% problemów wychowawczych. gdzie X określa procentowy udział przyczyn rodzących 80% skutków68. Zauważmy jednak. że wskaźnik Pareto wynosi 15/90 (tzw. a więc pozostałe 70% przyczyn rodzi pozostałe 40% skutków. W rzeczywistości należałoby powiedzieć. to analogiczna symetria nie zachodzi: 30% przyczyn rodzi 60% skutków. jaki proponuję dla wyliczania wskaźników Pareto. W rzeczywistości jednak liczby 20% i 80% należy traktować umownie. Bywa.7-1 Vilfredo Pareto • • • • • 20% swojego czasu poświęca menedżer na rozwiązanie 80% problemów. a więc pozostałe 80% przyczyn rodzi pozostałe 20% skutków. Gdy wskaźnik Pareto jest różny od 20/80. . pierwszy wskaźnik Pareto postaci X/80. mamy do czynienia z symetrią: 20% przyczyn rodzi 80% skutków.

in. Blikle w wybranym roku dekady 1990−2000. o to.15% 2. jest znakomity. im więc należy poświęcić najwięcej uwagi.00% 20/57 45/80 Tabela 13. licząc od góry. 5. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.69% 0. W przykładzie przedstawionym w Tabela 13. który przedstawiam na przykładzie analizy udziału w sprzedaży produktów oferowanych kawiarni: Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Produkt nr kawa herbata pączek szarlotka sprite coca-cola sałatka owocowa lody bakaliowe torcik Marcello sałatka z awokado sok wyciskany z pomarańczy śniadanie polskie torcik Opera tort serowy w czekoladzie sałatka Caprese sałatka grecka sorbet cytrynowy wino czerwone kieliszek wino białe kieliszek piwo duże Udział 18. 7. . Pracownicy zostali podzieleni na grupy pod kątem liczby dni absencji w skali roku. 1 września 2011 214 2. to drugi wskaźnik Pareto dla sprzedaży wynosi 20/Y.17% 2. aby nigdy nie brakowało ich w aktualnej ofercie. drugi wskaźnik Pareto postaci 20/Y. a ich wartość wynosi właśnie 20/80. 3.32% 3.Andrzej Blikle. 2. którzy go spróbują.89% 0.10% 3. Ustal minimalną liczbę pozycji. Przykład Pareto bardzo stromego zawiera tabela na rysunku 42 analizująca rozkład absencji pomiędzy grupami pracowników w firmie A.54% Narastająco 18% 33% 46% 57% 66% 72% 75% 79% 82% 85% 87% 90% 92% 94% 95% 97% 98% 99% 99% 100. Oczywiście w przypadku 20/80 oba wskaźniki są jednakowe. Doktryna jakości.24% 2.01% 1.78% 0. dbając m. Z kolei sorbet cytrynowy — duma naszego deseranta — sprzedaje się w bardzo małej ilości.37% 11. Jeżeli ten udział wynosi Y. gdyż zdaniem wszystkich. Uporządkuj listę od największego do najmniejszego udziału.50% 3. W tym przypadku mamy do czynienia z dość płaskim Pareto. Oblicz dla każdego z nich jego procentowy udział w sprzedaży za wybrany okres. Jak wskazuje nasza analiza. jaki udział w sprzedaży mają w sumie te wszystkie produkty. kawiarnia „żyje” głównie z pierwszych dziewięciu produktów.89% 1. jaki procent stanowi liczba tych pozycji w liczbie wszystkich pozycji.98% 1. Przykład arkusza wyliczającego wskaźniki Pareto dla sprzedaży w kawiarni 1. Ustal minimalną liczbę pozycji. Oblicz. 4. gdzie Y oznacza procentowy udział skutków zrodzonych przez 20% przyczyn. która daje w sumie nie mniej niż 80% udziału w sprzedaży. Być może należy zbadać przyczyny tego stanu rzeczy. 6.82% 12.25% 3. posługujemy się algorytmem.57% 0.7-1 pierwszy wskaźnik Pareto wynosi 20/57.7-1. Ustal listę wszystkich sprzedawanych produktów.31% 14. Oblicz.34% 6. Jeżeli ten procent wynosi X. to pierwszy wskaźnik Pareto dla sprzedaży wynosi X/80. Aby obliczyć wskaźniki Pareto. a drugi 45/80. licząc od góry.99% 8. która w sumie obejmuje nie mniej niż 20% produktów.

który ma być przedmiotem analizy.1 Ustalanie problemu Problem.7-2. Ciekawe pomysły i wnioski na temat wykorzystania zasady Pareto w zarządzaniu. 3. gdzie blisko 75% pracowników stanowią kobiety. gdyż jest on wyższy od średniej krajowej. Może być bardzo ogólny. W firmie. np.. a drugi 24/100. 2. „zły przepływ informacji pomiędzy działami X i Y”. konkretna propozycja zmiany 1 konkretna propozycja zmiany 2 .. Jak się jednak okazuje. Pierwszy wynik. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. np. Tabela 13. 7% pracowników konsumuje 82% dni nieobecności. taka sytuacja nie może dziwić. Przykład arkusza analizującego absencję pracowników Pierwszy wskaźnik Pareto wynosi w tym przypadku 7/82. natomiast 75% pracowników bez żadnej nieobecności jest wynikiem rzeczywiście budującym.8-1. albo znacznie bardziej szczegółowy. Doktryna jakości..8 Tabelka „Jak jest? — Jak być powinno?” Metoda Jak jest? – Jak być powinno? służy do zespołowej analizy problemów z jednoczesnym zaproponowaniem konkretnych rozwiązań. Może dotyczyć sto- . średnia absencja na pracownika wynosi 5. średnio 5. może budzić niepokój.. że po ustaleniu przedmiotu analizy zespół wypełnia hasłami dwukolumnową tabelkę następującej postaci: ANALIZOWANY PROBLEM Jak jest Jak być powinno konkretny opis stanu 1 konkretny opis stanu 2 . a w dodatku są to matki przebywające na urlopach macierzyńskich. „co nam przeszkadza w pracy”. a także w rozwoju organizacji i ludzi zawarte są w książce Richarda Kocha Rewolucja 80/20 ([23]). np. 1 września 2011 215 Czas absencji Grupa 1: powyżej 99 dni Grupa 2: od 50 do 99 Grupa 3: od 20 do 49 Grupa 4: od 10 do 19 Grupa 5: od 1 do 9 Grupa 6: brak nieobecności RAZEM Liczba osób — 12 5 6 39 191 253 Liczba dni absencji — 1012 142 86 166 — 1406 Procent osób 0 5 2 2 15 75 100 Procent dni 0 72 10 6 12 0 100 Tabela 13.8. Idea metody polega na tym. rybia ość lub diagramy pokrewieństwa.Andrzej Blikle.5 dnia absencji w roku na pracownika.5 dnia w roku. 17% pracowników konsumuje 18% dni nieobecności. 13. 75% pracowników nie ma żadnych nieobecności. 4. za ten zły wynik jest odpowiedzialnych głównie 7% pracowników. może się pojawić spontanicznie lub też zostać wybrany za pomocą jakiejś techniki prowadzenia zespołowych dyskusji. Tabelka metody Jak jest? — Jak być powinno? 13. Dalsze wyliczenia wskazują na następujące fakty: 1.

dyskusja na jej temat zostaje zamknięta. Do zakończenia tej części analizy nie zajmujemy się prawą stroną. hasła można zgłaszać jawnie (na głos prowadzącemu zebranie) lub anonimowo (na karteczkach). Nie ogranicza się liczby haseł zgłaszanych przez jedną osobę ani też liczby haseł w tabelce. trudno więc traktować je jako podstawę do działania. koordynatora Tabela 13. 2. a także dodawać nowe. „za mało”. Po zamknięciu listy nie ma już powrotu do dyskusji nad nią i do jej modyfikacji. Wszystkie hasła muszą jednak spełniać jeden podstawowy warunek: muszą być napisane w tzw.   listy osób odpowiedzialnych i ich zadań. Musi jednak spełniać dwa warunki: 1. . 1 września 2011 216 sunków międzyludzkich. a nie opinie. wszędzie. Podczas ustalania listy „jak jest” możemy nad zgłaszanymi hasłami dyskutować. że: 1. ile wyrażających je osób. musi być dla wszystkich członków zespołu zrozumiały i wszyscy członkowie muszą go pojąć w ten sam sposób. Po osiągnięciu konsensusu (zgody wszystkich) co do pozycji na liście. języku raportu. co oznacza. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. „dużo”. rozwiązania i aby zadanie realizacji tych rozwiązań potrafili przypisać konkretnym osobom lub zespołom. „za dużo” itp. musi być taki. na korzyść liczb. choć być może tylko częściowe. aby członkowie zespołu potrafili zaproponować konkretne. zagadnień technologicznych czy też marketingowych. jak ten problem rozumieją. unikamy określeń typu „mało”. Przykłady pokazane w Tabela 13. po wyborze problemu. Aby zapewnić spełnienie tych warunków.8-2. a więc zależne od wyrażającej je osoby. Opinie Kierownicy nie chcą się spotykać z podopiecznymi Pracownicy są oceniani niesprawiedliwie Dane są przekazywane do działu X z opóźnieniem Zbyt małe ranne dostawy do cukierni w soboty i niedziele Nieumiejętność wspólnego planowania przedsięwzięć Fakty W ciągu ostatnich trzech miesięcy nie było żadnego spotkania Przy ocenie pracownika nie uwzględnia się przestojów w pracy z powodu awarii maszyny W co najmniej 60% dane wpływają z opóźnieniem 2 do 7 dni W soboty i niedziele ranne dostawy obejmują nie więcej jak 40% zamówienia Przy realizacji wspólnych przedsięwzięć brakuje  planu i terminarza przedsięwzięcia.8-2 pokazują. oczywiście różnych sądów może być tyle. Przykłady faktów i opinii Teraz możemy zaryzykować próbę zdefiniowania obu pojęć: opinie — sądy wyrażające czyjeś odczucia. 2. 13. mają opisywać fakty.2 Wypełnianie tabelki Po ustaleniu problemu do rozwiązania w pierwszej kolejności wypełnia się lewą kolumnę. wszyscy członkowie zespołu obowiązkowo mają powiedzieć. usuwać je.8. Doktryna jakości. gdzie jest to możliwe.Andrzej Blikle. na czym polega różnica między faktem a opinią. W zależności od tematu i stopnia zgrania zespołu. Najważniejsza dla tej metody jest umiejętność odróżniania faktów od opinii.

Oto przykład: CO NAM PRZESZKADZA W PRACY Jak jest (opinie) Kierownicy nie chcą się spotykać z podopiecznymi Pracownicy są oceniani niesprawiedliwie Nieterminowe przekazywanie danych Zbyt małe ranne dostawy w soboty i niedziele Nieumiejętność wspólnego planowania przedsięwzięć Jak być powinno (życzenia) Skłonić kierowników. które zaproponujemy. których pojawianie się można udokumentować.  listy osób odpowiedzialnych i ich zadań  koordynatora . że nie mają ku temu warunków. W soboty ranne dostawy powinny obejmować nie mniej niż 50% dostawy dziennej. co może spowodować. a nie w opinii podopiecznych. ale przełożeni rozumieją to inaczej niż podopieczni. należy raczej umożliwić owe spotkania. aby się spotykali Wykluczyć niesprawiedliwe kryteria oceny Przekazywać dane w przewidzianym terminie Zwiększyć dostawy Zorganizować szkolenie Tabela 13. żadna z nich nie określa skali zjawiska. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. ale wypełniona faktami: CO NAM PRZESZKADZA W PRACY Jak jest (fakty) W ciągu ostatnich trzech miesięcy nie było żadnego spotkania z kierownikiem zespołu Jak być powinno (fakty) Kierownik powinien organizować spotkania raz w miesiącu Miejsce i terminy powinny być znane na 6 dni z góry Spotkania powinny się liczyć do czasu pracy Operatorzy maszyn powinni prowadzić ewidencję awarii Czas przestojów powinien być uwzględniany przy wyliczaniu wykonanej normy produkcyjnej Wszystkie dane powinny wpływać przed 15. Być może pracownicy są rzeczywiście oceniani niesprawiedliwie. to rozwiązanie. 1 września 2011 217 fakty — opisy zdarzeń (jednostkowych lub powtarzalnych). być może kierownicy nie spotykają się z podopiecznymi nie dlatego. Jeżeli analizując problem.8-3. A teraz ta sama tabelka. w niektórych przypadkach może być zbyt pochopna. ale dlatego. W każdej z tych sytuacji może dojść do sporu. a nie faktów. czy życzenie zapisane w prawej kolumnie zostało spełnione. będzie zapewne bardzo mało konkretne. że w ogóle nie zostanie wdrożone lub że będzie wdrożone błędnie. Na przykład. a w niedziele nie mniej niż 60% dostawy dziennej Wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez więcej niż dwie osoby należy organizować zgodnie z instrukcją prowadzenia projektów (patrz: księga procedur) Przy ocenie pracownika nie uwzględnia się przestojów w pracy z powodu niezawinionych przez niego awarii maszyny Co najmniej 60% danych wpływa do działu X z opóźnieniem od 2 do 7 dni W soboty i niedziele ranne dostawy obejmują nie więcej niż 40% dostawy dziennej Przy realizacji wspólnych przedsięwzięć brakuje  planu i terminarza przedsięwzięcia. Z punktu widzenia naszej metody istnieje jeszcze jedna bardzo ważna różnica pomiędzy opiniami a faktami. skieruje więc działania naprawcze w złym kierunku. Zamiast więc namawiać ich do spotkań. dniem każdego miesiąca Zespoły opóźniające się z nadsyłaniem danych zbadają przyczyny opóźnień metodą rybiej ości i prześlą wynik analizy do zarządu w terminie do 15 maja br. że nie chcą. Sugerowane rozwiązanie może doprowadzić do wykluczenia kryteriów niesprawiedliwych w opinii przełożonych. Doktryna jakości.Andrzej Blikle. utworzymy charakteryzującą go listę opinii. Źle przeprowadzona analiza Jak jest? — Jak być powinno? Z każdą z podanych w lewej kolumnie opinii można dyskutować.

Doktryna jakości. Zauważmy. skoro nie wiadomo. wyraźnie określają. kto (jaki zespół lub zespoły) ma to zrobić. co się udaje lub udało. praliny.Andrzej Blikle. co zrobić. 1 września 2011 218 Tabela 13. Prawidłowo przeprowadzona analiza Jak jest? — Jak być powinno? Gdy po lewej stronie umieścimy listę faktów. a więc takie. zostało rzeczywiście zrobione. czy to.8-4. Przykładem sytuacji analizowanej wg tego schematu w firmie A. sama jednak tabelka jako metoda doskonalenia ma poważną wadę metodologiczną. stosunkowo łatwo jest zaproponować po prawej stronie konkretne rozwiązania. czy skłaniano kierowników do spotkań z pracownikami? Być może skłaniano. Blikle może być okres świąt Bożego Narodzenia. aby poprawić aktualną sytuację. które: 1. jak to naprawić. w przyszłości pozwalają na stwierdzenie. ale nie skłoniono. Być może skłoniono. 2. +    Duża liczba wszechstronnych cukierników Bardzo dobra współpraca z dystrybucją (klient wewnętrzny) Elastyczni dostawcy podstawowych surowców        Brak prognozy zamówienia na dni świąteczne. ale pozostawiono wolną rękę co do częstotliwości spotkań. który w każdej firmie cukierniczej stanowi czas wzmożonego napływu pilnych zamówień. a co nie. bowiem ogranicza się do wskazania co jest źle. że żadne z rozwiązań proponowanych w poprzedniej tabeli nie ma żadnej z tych cech.9 Tabelka Plus−Delta W wielu sytuacjach pojawia się potrzeba dokonania oceny jakiejś sytuacji lub wydarzenia pod kątem tego. co miało być zrobione. wynika z nich dokładnie. Przykład takiej tabelki przedstawiono poniżej. Jak sprawdzić. Jak wykluczyć niesprawiedliwe kryteria oceny. co ma być zrobione. Tworzenie tabelki Plus−Minus przez zespół świadczy o jego gotowości do doskonalenia swojej pracy. W takiej sytuacji tworzy się często tabelkę typu Plus-Minus. Prawa strona tabelki Plus−Minus to lewa strona tabelki Jak jest  Jak być powinno. tacowe. 3. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. . pralinki Zbyt późno wprowadzone nowości Przyjmowanie zamówień od klienta przed uzgodnieniem z produkcją Brak koordynacji zamówień z różnych cukierni Brak koordynatora podejmującego trudne (ryzykowne) decyzje dotyczące obu działów. które kryteria są postrzegane jako niesprawiedliwe? O ile zwiększyć ranne dostawy do cukierni? 13. Z perspektywy metody Jak jest — Jak być powinno pozostawia ona otwartym pytanie. koordynator powinien mieć kilka razy na dzień aktualizowane informacje o stanie zapasów w cukierniach i dystrybucji oraz mieć prawo ostatecznego ustalania zamówień w produkcji Zbyt mało blach sernikowych Zła obsada ostatniej nocy w stosunku do w ostatniej chwili ustalonego zamówienia Zmniejszyć asortyment w okresie świąt dla zwiększenia produkcji wyrobów poszukiwanych przez klienta    Tabela 13. bez wskazania. makowce Brak mechanizmu szybkiego reagowania na nagle zwiększający się popyt.9-1. Przykład tabelki Plus−Minus. rożki słone.

9-2. Doktryna jakości. Przykład tabelki Plus−Delta . Delta nie oznacza tego. rożki słone i makowce.9-3. W pierwszym bowiem przypadku dużą część uwagi zespołu skupiamy na tym. że w wielu praktycznych sytuacjach można w ogóle pominąć kolumnę Minus. Na 14 dni przed świętami należy zdecydować. + W tej kolumnie notujemy te wybory i decyzje. co było źle. Na 14 dni przed świętami zostanie ustanowiony specjalny centralny koordynator do zarządzania zapasami produktów w cukierniach i koordynowania zamówień spływających z cukierni do produkcji. które produkty nie będą wytwarzane w okresie świąt. czego na razie nie da się zmienić. Produkcję sernika zwiększyć o 10% w stosunku do analizowanego okresu. +   Wszechstronne przygotowanie cukierników Procedury współpracy z sekcją dystrybucji Dostawcy podstawowych surowców    Na 14 dni przed świętami dział sprzedaży przedstawi prognozę zapotrzebowania na tacowe. a więc które należy utrwalać i powtarzać. które nie są optymalne. jak wygląda tabelka Plus−Delta w przypadku analizy przebiegu okresu świątecznego w firmie A. co było dobrze. a nie do krytyki. Tabela 13. ale to. co było dobrze. mówimy znacznie dłużej i obszerniej. Dział produkcji otrzymuje codziennie wykaz zamówień złożonych przez klientów na poszczególne dni świątecznego tygodnia. Ten wykaz służy mu do ustalania obsad nocnej zmiany. ale może być jeszcze lepiej. że w tę kolumnę wpiszemy również i to. W ten sposób otrzymujemy tabelkę Plus−Delta. Wszyscy pracują w atmosferze gotowości do doskonalenia. praliny. co było źle. Wszelkie nowości. Dodatkowo do atmosfery dyskusji wnosimy element negatywny. 1 września 2011 219 W tej sytuacji narzucającym się rozwiązaniem jest dopisanie do tabelki Plus−Minus trzeciej kolumny. Mimo swojej pozornej prostoty i pokrewieństwa z tabelką Plus−Minus. Blikle. A oto. Często w ten sposób urażamy czyjąś ambicję — skoro było źle. W tej kolumnie zapisujemy. Hasłem tej kolumny jest więc „udoskonalić”. co i jak należy zmienić — oczywiście na lepsze. Plus w tej tabelce oznacza nie tylko to. niż o tym. co dalej obniża zdolności zespołu do proponowania udoskonaleń. Idea tabelki Plus−Delta W przypadku Plus−Delta w całości unikamy negatywnego aspektu analizy sytuacji. to ktoś coś źle zrobił — przez co prowokujemy obronę status quo w miejsce poszukiwania rozwiązań. Hasłem tej kolumny jest: „tak trzymać”. Zwykle o tym. które się sprawdziły. Mimo tego można tu wpisywać również takie wybory. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. które mają się znaleźć w sprzedaży na święta należy prowadzić nie później niż na 14 dni przed świętami. Okazuje się jednak. pozostawiając Plus i Jak być powinno. Instrukcja pracy koordynatora w załączeniu.Andrzej Blikle. Zwróćmy uwagę. dla zwiększenia produkcji wyrobów poszukiwanych przez klienta.  Grecka litera Delta jest w matematyce symbolem zmian.      Tabela 13. tabelka Plus-Delta niesie z sobą zgoła inną metodologię doskonalenia. ale również i to. W tabelce Plus−Minus taki wybór znalazłby się po lewej stronie. ale dla których w aktualnej sytuacji nie ma lepszej alternatywy. co było źle. co było dobrze. co należy i można (!) zmienić.

10. organizacji pracy. takiego jak np. którzy znają firmę od lat i spędzają w niej większość swojego życia. z ich wagi oraz ze skutków. W każdym przedsiębiorstwie.10. wystarczy sięgnąć do zbiorowej mądrości tych. a następnie odkuć te części kamienia. jakości wyrobów. jednego jej działu lub nawet bardzo małego zespołu. gdzie osiągnięto wysoki poziom porozumienia i zaufania pomiędzy różnymi szczeblami pracowniczymi.2 Ustalenie pełnej listy problemów Po ustaleniu zakresu analizy rozdajemy wszystkim członkom grupy po 5−7 żółtych samoprzylepnych kartek (najlepiej w rozmiarze 127 mm na 75 mm) oraz jednakowe długopisy. jakie niesie pozostawienie ich nierozwiązanymi. wystarczy usunąć to wszystko. im większe są podziały w danej firmie na kierowników i kierowanych.3). a także — co być może najważniejsze — włączyć pracowników w proces naprawy i dać im poczucie partnerskiego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem. że problemy są doskonale znane. ale nikt nie odważa się mówić o nich na głos! Jednym z podstawowych zadań kół jakości jest ustalanie. To są właśnie te niepotrzebne kawałki marmuru. 13. jakie problemy wymagają rozwiązania. Bardzo często zdarza się przy tym. we której wnętrzu znajduje się doskonała rzeźba. stosunków międzyludzkich. szczególnie. Każda osoba biorąca udział w analizie spisuje wszystkie problemy. rozdział 5. tam. Pierwszym krokiem na drodze do tego celu jest identyfikacja barier. które służą do zespołowej identyfikacji problemów.Andrzej Blikle. w większym stopniu można sobie pozwolić na obecność różnych szczebli zarządzania w jednym zespole. nie do końca zdają sobie sprawę z istnienia niektórych problemów. pozwala podjąć prawidłowe decyzje naprawcze. Tam. Aby je zobaczyć. Grupowe ustalanie listy problemów bardzo często prowadzi do odkrycia. które napotykają pracownicy firmy w swojej pracy. Bywa też i tak. Pozwala to kierownictwu zespołu dowiedzieć się. Chodzi o to. Należy zadbać o to. co naprawdę myślą i czują pracownicy. Doktryna jakości. jaki zespół pracowników i jaki aspekt działalności firmy chcemy objąć naszą analizą. a następnie opracowywanie planu ich rozwiązywania. że kierownictwo zespołu. stosunków międzyludzkich i warunków socjalnych. zaplecza socjalnego. Aby do niej dotrzeć. które są niepotrzebne. choć wydawało nam się. a także zmierzenie jego preferencji co do różnych problemów. Owa zasada jest oczywiście tym ważniejsza. zaplecze sklepu czy brygada w dziale produkcji. aby obecność kierowników nie krępowała wypowiedzi ich podopiecznych. Specjalna technika gwarantuje anonimowość wypowiedzi pracownika. na słabych i silnych (por.10 Diagramy pokrewieństwa Michał Anioł zwykł był mawiać. gdzie zrealizowano zasadę szerokiej perspektywy menedżerskiej wszystkich pracowników. a często i sami pracownicy. 1 września 2011 220 13. Zastosowanie tych metod dokonuje się przez wykonanie niżej opisanych kroków. np. w każdym mniejszym i większym zespole pracowniczym istnieją problemy czekające na rozwiązanie. gdy problemy dotyczą organizacji pracy. 13. Diagramy pokrewieństwa i związane z nimi referenda z hierarchią są technikami. uszeregowanie ich według ważności i pilności (ustalanie priorytetów). Każda firma to taka mniej lub bardziej surowa bryła. że wobec naszych problemów jesteśmy osamotnieni. Analiza może dotyczyć całej firmy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. aby zespół przeprowadzający analizę reprezentował w miarę wyrównany poziom pod względem hierarchii zarządzania. co ją zakrywa przed naszymi oczami. jakie uważa za warte rozważenia. że wykonywanie rzeźby jest bardzo proste — wystarczy wyobrazić sobie przyszły kształt w surowej bryle marmuru. Może dotyczyć wszystkich problemów jakie widzi dany zespół lub jedynie problemów pewnego rodzaju.1 Ustalenie zakresu analizy Na początku należy ustalić. na decydentów i wykonawców. . że wielu z nas myśli podobnie.

Ustalane tą drogą grupy problemów nazywamy rodzinami pokrewieństwa. Przy ustalaniu problemów do rozwiązania nie należy się zbyt długo zastanawiać. 10 min. umieszczenie na kartce hasła „wentylacja”. a może też półki i regały. Ta ostatnia zasada jest bardzo ważna. Jeżeli więc mamy wątpliwość. jak dane hasło jest ważne dla uczestników warsztatu. Eliminowanie redundancji jest ważne. gdyż anonimowość wypowiedzi wyklucza możliwość późniejszego wyjaśnienia. Wszystkie hasła piszemy DRUKOWANYMI LITERAMI. że mogliśmy o czymś zapomnieć. Nie należy więc pisać np. okaże się w trakcie głosowania. Nie martwmy się. że najlepszym rozwiązaniem wcale nie są większe stoły. Problemy w jednej grupie łączy bowiem pokrewieństwo tematyczne. które przyszły nam do głowy dopiero podczas dyskusji. a następnie wybrana osoba (np. po przeprowadzeniu analizy problemu (o czym w dalszych rozdziałach). a także eliminować powtarzające się hasła. Jeżeli w jakiejś grupie znajdą się dwie kartki wyrażające tę samą treść.10. to możemy się zastanowić nad podziałem jej na dwie lub więcej rodzin. ale więcej stołów. gdy nakleimy je na tablicy. czy że działa zbyt głośno. Przy formułowaniu problemów należy unikać sugerowania rozwiązań i pamiętać. bo nie wyjaśnia ono. czy że jest niewydajna. Być może inni umieszczą go także. nie sugerując się tym. Doktryna jakości. a także aby hasła były widoczne. Będzie jeszcze okazja do uzupełnienia naszej listy. W tym czasie pracujemy samodzielnie.3 Podział na rodziny pokrewieństwa Zbieramy wszystkie kartki. jakie napotykamy w pracy.Andrzej Blikle. 13. W rzeczywistości. Błędem byłoby np. Jeżeli jakaś rodzina jest wyraźnie większa od innych. jakie ktokolwiek z grupy uważa za warte rozważenia. jakie można zgłosić. bo oni o nim zapomnieli. że wentylacji brak. Jeżeli jakaś nie pasuje do żadnej grupy. o co chodziło. czy chodzi o to. Sformułowanie „większe stoły” ma też i tę wadę. co piszą inni. Wszyscy biorą udział w dyskusji. czy dany problem „zasługuje” na własną kartkę. ale też zrozumiałe dla każdego czytającego. a być może ucieszą się. Sformułowania problemów powinny być możliwie krótkie. czy dany problem jest dostatecznie ważny. to raczej go umieśćmy. Tworząc listę problemów mamy ustalić wszystkie problemy. a nie oczekiwane stany docelowe. zewnętrzny trener) odczytuje je na głos oraz. unikajmy jednak powtarzania haseł. że zbyt wysusza powietrze. Nie ograniczamy w żaden sposób liczby i rodzaju problemów.10. 1 września 2011 221 po jednym problemie na jednej kartce. może się okazać. Na selekcję i ustalenie ważności problemów będzie czas później. to zastępujemy je jedną. aby uzyskać możliwie jasny obraz listy problemów. gdyż i tak spośród haseł niosących podobne treści pozostawimy tylko jedno. aby go poddawać analizie. Na tym etapie można kartki przenosić z jednej grupy do drugiej. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.4 Ustalanie nazw dla rodzin pokrewieństwa Podczas pracy nad grupowaniem problemów staramy się nadać każdej rodzinie nazwę charakteryzującą rodzaj zawartych w niej problemów. Na wypisanie problemów przeznaczamy ok. że sugeruje rozwiązanie na etapie identyfikowania problemów. w porozumieniu z resztą zespołu. czy też nie. aby uniknąć rozpoznania autora hasła po charakterze pisma. grupując hasła według podobieństwa tematycznego. co zawęża naszą listę potencjalnych rozwiązań. ale „za małe stoły do pracy” (stan aktualny). „większe stoły do pracy” (oczekiwany stan docelowy). 13. że hasła mają określać bariery. Jak wynika . gdzie którą kartkę umieścić. układa na dużym stole lub przykleja na ścianie (wtedy należy zastosować kartki samoprzylepne) czy też przyszpila do miękkiej tablicy. gdyż podczas budowania diagramów pokrewieństwa kartki będziemy przemieszczać. że został umieszczony przez nas. a także dodawać nowe problemy. Z tego też powodu wszystkich uczestników warsztatu zaopatrujemy w jednakowe długopisy. czy też. To. to tworzymy nową grupę.

Doktryna jakości.1. 29 karteczek (57/2 = 28. jakie występują na naszej liście (na czas referendum zapominany o rodzinach pokrewieństwa). ile wynosi połowa liczby problemów zaokrąglona w górę.5). Referendum przeprowadza się przez naklejanie kartek z wagami na kartki z problemami.10. tym więcej punktów otrzymuje. obie uporządkowane według malejącej liczby punktów (najlepiej posłużyć się w tym celu arkuszem kalkulacyjnym). aby przy tablicy stały nie więcej niż trzy osoby w jednej chwili. które zebrały w sumie 80% głosów. typowe nazwy rodzin pokrewieństwa to organizacja pracy. Poniżej przykład zastosowania metody diagramów pokrewieństwa w jednej z firm. Uczestnik referendum nie ma natomiast obowiązku wykorzystania wszystkich swoich kartek. od którego zwykle zaczyna się pracę kół jakości: Co nam najbardziej utrudnia pracę w firmie? Podczas analizy zidentyfikowano 16 problemów sklasyfikowanych w następujące rodziny pokrewieństwa: . Dobrze jest też przeprowadzić analizę Pareto przez wyodrębnienie tych problemów z wierzchołka listy. w której prowadziłem szkolenie. Oczywiście im problem ważniejszy. należy przeprowadzić referendum w sprawie ważności problemów. 1 września 2011 222 z moich doświadczeń. 13. Możemy też podzielić zespół na podzespoły. a nie jedną obok drugiej.5 Referendum z hierarchią Przy niezbyt długiej liście problemów. Obok kolumny z punktami umieszczamy kolumnę określającą. Po zakończeniu referendum sumujemy liczby punktów przydzielone poszczególnym problemom. W ten sposób każda osoba dokonuje wyboru połowy spośród wszystkich problemów i jednocześnie ustawia je od (subiektywnie dla niej) najważniejszego do najmniej ważnego. Należy zadbać o to. Przyjmuje się zasadę. W tym celu ustalamy liczbę wszystkich problemów. Gdy jednak liczba problemów i osób jest większa. Taki diagram nie wyznacza jeszcze planu pracy nad jakością. Listę problemów z podziałem na rodziny nazywamy diagramem pokrewieństwa. aby każdy ponumerował swoje kartki poczynając od „1”. a następnie tworzymy dwie listy problemów. stosunki z przełożonymi. i niewielkiej liczbie osób (w podobnych granicach). książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. stosunkowo łatwo jest ustalić. Kartki z wagami naklejamy jedną na drugiej. Posługując się diagramem. gdy jedna osoba odda bardzo dużo (a nawet wszystkie) ze swoich kartek na jeden problem. możemy wyodrębnić najpilniejsze zadania do wykonania oraz dokonać podziału zadań pomiędzy członków zespołu. aby nie zasłaniały hasła i nie mieszały się kartkami sąsiedniego hasła. Następnie prosimy. którym problemom dały już swoje głosy. Odejście od tej zasady może poważnie zaburzyć wynik referendum. a następnie wręczamy każdej osobie tyle małych karteczek. jaki procent punktów. stosunki z kolegami. 13.Andrzej Blikle. ta grupa zawiera z reguły znacznie mniej niż połowę wszystkich problemów. jakie w referendum będziemy przyznawać poszczególnym problemom. że każda osoba może przyznać jednemu problemowi co najwyżej jedną kartkę. Numery kartek będą oznaczać liczby punktów (wagi). obieg informacji itp. Jak już pisałem w Rozdz. Od tych problemów warto zacząć porządkowanie naszego podwórka. ale daje doskonałą podstawę do jego ustalenia. Przy liście 57 problemów każda osoba biorąca udział w referendum otrzyma np. rzędu trzech do pięciu. jeżeli uzna. że wiele problemów nie zasługuje na jego uwagę. zwykle około 20%. wyposażenie stanowisk pracy. Przedmiotem analizy była odpowiedź na typowe pytanie. w stosunku do wszystkich oddanych w referendum. Zaoszczędzonych w ten sposób kartek nie może jednak przekazać innej osobie. otrzymał dany problem. Pozwoli to na skupienie się tych osób i uniknięcie problemu zapominania. bez podziału na rodziny i z takim podziałem. z których każdy zajmie się jedną rodziną pokrewieństwa. którymi problemami należy zająć się w pierwszej kolejności.

a Tabela 13.Andrzej Blikle. o których pisałem w rozdziale 2. o których wszyscy wiedzą i o których mówi się dużo na korytarzach. Wymaga ono bowiem zwalczenia wielu nawyków i sposobów myślenia. ale nie jest proste. których usunięcie wymagałoby inwestycji innych niż w szkolenia. Nie ma tam mowy o wynagrodzeniach. Tego wszystkiego można się nauczyć. laptopach. cechy osobiste Tabela 13. wśród problemów zgłoszonych przez pracowników nie wystąpiły żadne. Ich usunięcie jest tanie. Doktryna jakości. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzałem wiele takich warsztatów i wynik zawsze był podobny. 1 września 2011 223 1. Poświęcam jej rozdział ??? (jeszcze nie napisany). a często też zaskakująca. ale najczęściej nie na zebraniach. Rodzina B A C E C E D A E B A E D C C E Problem zły przepływ informacji brak współpracy między działami różne decyzje od różnych przełożonych szukanie winnych zamiast przyczyny za mało ludzi w soboty i niedziele w działach sprzedaży i produkcji nie umiemy przyznać się do winy. Jak widzimy.10-2 w klasyfikacji rodzin pokrewieństwa. telefonach komórkowych itp. ale dla większości z nas jest to wiedza zupełnie nieznana.10-1 zawiera wynik analizy w klasyfikacji indywidualnej. To problemy. komunikacji i organizacji pracy. co utrudnia współpracę złe stosunki międzyludzkie produkcja nie rozumie wymagań klientów hipokryzja nieterminowe przekazywanie danych niezrozumienie potrzeb innych działów niedomówienia brak współpracy między pracownikami zła organizacja pracy rozmijanie się procedur z codziennym życiem niestosowanie się do zarządzeń firmy suma Punkty 96 56 45 45 40 36 33 31 28 28 26 24 23 17 11 9 548 Udział 18% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 100% Narastająco 18% 28% 36% 44% 51% 58% 64% 70% 75% 80% 85% 89% 93% 96% 98% 100% Tabela 13. samochodach służbowych. Najczęściej wymieniane i najwyżej oceniane bariery w pracy to problemy relacji międzyludzkich. stosunki międzyludzkie 5.10-1. Przykład hierarchii problemów w klasyfikacji ogólnej Rodzina Punkty Udzia ł 26% 23% 21% 21% E B A C cechy osobiste informacja problemy między działami organizacja pracy 142 124 113 113 . Wymaga opanowania sztuki asertywnych zachowań i asertywnej komunikacji. organizacja pracy 4. problemy między działami 2. informacja 3. Wymaga umiejętności przeprowadzania rozmów i negocjacji w sytuacjach konfliktowych. Czy to jakaś nietypowa firma? Wcale nie.

w której moglibyśmy sobie powiedzieć „nic już więcej nie da się poprawić”. do). Nie wprowadzaj planu od razu jako standardu. można zastosować burzę mózgów (rozdział 13. Cykl jakości Edwardsa Deminga By tę zasadę zamienić w pragmatyczną regułę. jest to metoda identyfikowania problemów do rozwiązania i ustalania wśród nich hierarchii ważności. Oczywiście wheel znaczy „koło”. Przykład hierarchii rodzin problemów 13.6 Inne zastosowania diagramów pokrewieństwa Opisane powyżej zastosowanie metody diagramów pokrewieństwa do problemu identyfikacji barier jest bardzo ważnym zastosowaniem. od których później rozpoczyna się działanie. check).10. Stąd „cykl”. Jest to pewna ogólna procedura.10-2. jednak pojęcie koła jakości ma już swoje znaczenie. 2. Wprowadź ewentualną korektę.Andrzej Blikle. Deming wprowadził pojęcie cyklu jakości69. Krok drugi to oczywiście referendum z hierarchią.4).11-1. ale nie jedynym. W przypadku barier było to konieczne dla zapewnienia pracownikom poczucia bezpieczeństwa. 13. Dokonaj pomiarów zjawiska. Najogólniej rzecz ujmując. Oto cztery kroki tej procedury: 1. czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami. Planuj naprawę (ang. Oceń wynik (ang. karuzelę pomysłów (rozdział 13. 3. Nie ma jakości. które pragniesz zmienić. Rysunek 13. Nie ma takiej sytuacji. Sprawdź. 1 września 2011 224 D stosunki międzyludzkie 56 10% Tabela 13. przyczyn lub rozwiązań — niekoniecznie musi się odbywać w sposób anonimowy. W przypadku jednak spraw „emocjonalnie obojętnych”.5) lub każdą inną metodę. Doktryna jakości. 69 W języku angielskim to pojęcie nosi nazwę quality wheel. Wykonaj eksperyment (ang. rybią ość (rozdział 13. której powtarzalne wykonywanie stanowi realizację zasady stałego doskonalenia. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Na tej drodze następuje wyodrębnienie najważniejszych haseł. Zaplanuj zmianę. która nie może być lepsza.2). .11 Cykl jakości Edwardsa Deminga Jedna z trzech zasad doktryny jakości brzmi: „doskonalimy stale”. Najpierw wypróbuj go w warunkach eksperymentalnych lub na małej próbie. Krok pierwszy — ustalanie listy problemów. plan).

Czy problem można opisać siecią działań? 2.12. jak przeprowadzić taką analizę. W takiej sytuacji bardzo pomocna może okazać się metoda siedmiu kroków zawierająca listę pytań. act).4. Dobrze jest też prowadzić protokoły z każdego obrotu cyklu. gdy problem nie jest rozwiązany? 2. że uczestnicy koła jakości — szczególnie jeżeli nie nabyli jeszcze doświadczenia w pracy nad jakością — mogą nie wiedzieć. a kogo nie? 3. od którego rozpoczynamy realizację cyklu jakości. Często jest przy tym tak. Kto powinien zająć się rozwiązaniem problemu? 4. Jaka jest historia problemu? 2. Cały czas prowadź jednak pomiary (ocenę) twojego nowego standardu.3. Jaki problem staramy się rozwiązać? 1. CEL I ZAKRES ZADANIA 1. Jak planujesz przebieg projektu? 2. Które z nich można uzasadnić za pomocą danych liczbowych? 3.Andrzej Blikle. Wprowadź eksperyment w życie. a gdzie nie? 2. Kogo może dotyczyć ten problem.4.4.1. na które należy odpowiedzieć.11-1 cykl jakości (zwany też z angielska PDCA) wydaje się bardzo prostą zasadą.1. STAN AKTUALNY 2. Kiedy pojawiają się objawy.1 Zasady ogólne W wielu przypadkach krok „planuj naprawę”. Za jakiś czas zaczniesz myśleć o dalszym udoskonaleniu. a kiedy nie? 2. Doktryna jakości. Jaki skutek będzie to miało dla klienta? 1. aby dokonać analizy problemu i znaleźć właściwe rozwiązanie. ROZWIĄZANIA 4.12 Metoda siedmiu kroków 13. Zastosuj (ang. że jego wdrożenie to już zupełnie inna sprawa. Które z ww.3. Co się dzieje teraz. Przedstawiony na Rysunek 13.2. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. na to trzeba przełamania wielu stereotypów myślowych i wielkiej determinacji menedżerów. a w rzeczywistości jest dość złożone.3.7.1. Jak będziesz oceniał powodzenie projektu? 1. Stojące przed nimi zadanie wydaje im się stosunkowo proste. 1 września 2011 225 4. przyczyn wymagają bliższego zbadania i jakie są przyczyny tych przyczyn — przyczyny drugiego i dalszych poziomów? 3.5.5. Jakie są inne powody rozwiązywania tego problemu? 1. 13.6.1. Gdzie pojawiają się objawy. Okazuje się jednak. Jakie mogą być potencjalne przyczyny obserwowanych objawów (tu zalecane jest przeprowadzenie analizy metodą rybiej ości)? 3. Oto te pytania: 1. PRZYCZYNY 3. Aby cykle jakości zaczęły w firmie rzeczywiście funkcjonować.2. Jakie są możliwe drogi usunięcia powodów drugiego stopnia? . Czy problem można opisać tabelą liczb? 2.2. może wymagać wykonania dość poważnej pracy przy analizie problemu. Właściwie dziecinnie prostą.

2 Przykład zastosowania 1. a także wymieniono tradycyjne komorowe piece ceramiczne na nowoczesne — stalowe obrotowe z wymuszonym obiegiem powietrza. Doktryna jakości. WYNIKI 5.Andrzej Blikle. CEL I ZAKRES ZADANIA 1.2. Co jest przedmiotem standaryzacji? Jaki produkt. Prace nad opisanym poniżej rozwiązaniem zajęły ok. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 7. Od chwili rozpoczęcia jego produkcji w latach 60.4. W jakim stopniu i jak został wykonany plan wdrożenia? Jakie płyną stąd wnioski dla planu poprawy działania? 6.2.małego eksperymentu”? Jakie dane będziemy zbierać w trakcie eksperymentu dla dokonania jego oceny? 4.5. Które z rozwiązań są najlepsze? Które wybierzemy do .2. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. do Francji. Jak będziemy szkolić wszystkich pracowników w stosowaniu tego standardu? 6.5. trzech miesięcy.3.2. szczególnie tam. że mak w placku jest zbyt suchy.5. Jak dalece wyniki spełniają nasze oczekiwania? 5. Blikle do analizy problemu związanego z wysychaniem placka makowego. Które z eksperymentalnych rozwiązań okazały się najlepsze? Które wybierzemy do wdrożenia? 4.4. gdy przyjęto do pracy wielu nowych cukierników.4.6. w związku z czym placek nie tylko traci na smaku. Bardzo często był zabierany przez klientów za granicę. jaka metoda. Które z naszych problemów nie zostały rozwiązane w projekcie? 7. gdzie wyroby makowe są mniej znane. 1 września 2011 226 4. placek makowy nieprzerwanie należał do grupy sztandarowych produktów naszej firmy. Jakimi kryteriami możemy się posłużyć dla wyboru najlepszego rozwiązania? 4. Wiele osób pamięta placek znacznie wilgotniejszy.12.1. Jak będziemy śledzić/sprawdzać przestrzeganie standardu? 6. STANDARYZACJA 6. Jak proponujesz rozwiązać te problemy? 7. . Jak będzie wyglądało zamknięcie projektu? Jaką uroczystość przewidujesz z tej okazji? Poniżej rzeczywisty przykład zastosowania metody siedmiu kroków w firmie A. Jakie są za i przeciw każdego z rozwiązań? Jak każde z nich ma się do powodów problemu? 4. dający się pokroić na małe kawałki.1. ale również rozpada się przy krojeniu. Jak zapewnimy ugruntowanie standardu po jego wprowadzeniu? Jak zabezpieczymy się przed powrotem do starych przyzwyczajeń? 6. Jakimi środkami posłużymy się dla kontynuowania procesu naprawy? 7.2.. Jak zostanie stworzona dokumentacja z wyniku projektu? Jakie będą jej dalsze losy w firmie? 7. Czego nauczyłeś się z tego projektu? Jak ta wiedza może być przekazana innym? 7.3. Jak planujemy zorganizować wdrożenie wybranych rozwiązań? 5.. np. jaki proces? 6. 13.1. 1. Jaki problem staramy się rozwiązać? Od pewnego czasu niektórzy nasi klienci zwracają uwagę. Jaki skutek rozwiązanie problemu będzie miało dla klienta?  Placek będzie estetycznie wyglądał po porcjowaniu.1.3. Problem ten pojawił się w połowie lat 90.

Przez ocenę organoleptyczną. Nauczymy się czegoś na temat zarządzania jakością. że zjawisko ma charakter stały i że pojawiło się ono przy przeprowadzeniu produkcji do nowej pracowni. 1. 1 września 2011 227      Placek da się podzielić na mniejsze porcje. Poprawimy technologię produkcji placka.    2. Następnie przedstawią sobie wzajemnie propozycje i wypracują ostateczne rozwiązanie. Następnie dystrybucja i sprzedaż. każdy reprezentujący jedną zmianę (praca w firmie ma charakter dwuzmianowy).Andrzej Blikle. Jak planujesz przebieg projektu?  Dla przeprowadzenia analizy problemu i zaproponowania rozwiązań zostaną utworzone dwa zespoły pracowników. ponieważ sprzedajemy go „na wagę”. 1. Placek będzie miał lepszy smak. Zespoły będą prowadzić analizę niezależnie od siebie i niezależnie od siebie zaproponują rozwiązania. Przez ocenę stabilności standardu (czy potrafimy utrzymać raz wybrany standard). Jaka jest historia problemu? Od mniej więcej roku pojawiają się uwagi klientów związane z plackiem makowym. a nie jedynie pozytywnych. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Placek będzie można dłużej przechowywać w dziale sprzedaży. Jak będziesz oceniał powodzenie projektu?        Przez poziom sprzedaży. Placek będzie cięższy. Zmniejszą się straty spowodowane zwrotami. Klient poczuje się doceniony (przynajmniej ten. Ten skutek może być widziany przez klienta jako negatywny.5.1. Przez ocenę liczby zrealizowanych zamierzeń dotyczących naszego problemu. umieszczamy go jednak na liście. Przez poziom zwrotów (w tym wewnętrznych). Zmniejszy się stres producenta spowodowany reklamacjami klienta i sprzedawców. a przez to droższy. Przez uwagi klientów (jak klienci ocenią zmianę). Oba zespoły będą prowadziły prace według tego samego planu: Zaczniemy od problemów technologicznych. gdyż nasze pytanie dotyczy wszystkich skutków. Zakończymy na sprawdzeniu. będzie mógł dłużej poleżeć u klienta. Doktryna jakości. Placek będzie trwalszy. STAN AKTUALNY 2.4. Placek będzie łatwiejszy w pakowaniu. Początkowo sądziliśmy. Wstępna analiza wykazała jednak. Zmniejszy się stres sprzedawcy spowodowany reklamacjami klienta. Będziemy mieli satysfakcję z rozwiązania problemu. przechowywanie). jak klient radzi sobie z plackiem po zakupie (krojenie. Przez poziom reklamacji. że są one związane z incydentalnymi błędami przy produkcji. „na chwyt” i „na smak”.3. który składał reklamację). Jakie są inne powody rozwiązywania tego problemu?            Poprawi się wizerunek firmy. 1. Poprawimy recepturę placka. Zmniejszy się liczba reklamacji. .

uznano jednak.5. jakie mogłyby mieć wpływ na badaną wadę placka makowego. Cierpi wizerunek firmy.w. że opóźniłoby to niepotrzebnie prace nad poprawą jakości. 2.w.1. 2. a kiedy nie? Wydaje się. Co się dzieje teraz. PRZYCZYNY 3. Jakie mogą być potencjalne przyczyny obserwowanych objawów? (Przeprowadzono analizę metodą rybiej ości (rozdział 13. bo otrzymuje placek nasączony likierem).w. 1 września 2011 228 2. Już teraz bowiem wiadomo. 2. Czy problem można opisać siecią działań? Nie. aby podjąć prace naprawcze.5). gdy problem nie jest rozwiązany?      Skargi klientów.2. że zjawisko ma charakter stały.Andrzej Blikle. Czy problem można opisać tabelą liczb? Można byłoby przeprowadzić pomiary częstotliwości pojawiania się wady.           zła jakość surowców zła proporcja surowców zbyt dużo rodzynek na wierzchu placka (dlatego trudno się kroi) zbyt gruba warstwa polewy (j.) klient (j. w których problem się pojawia lub w których się nie pojawia. Doktryna jakości. Kiedy pojawiają się objawy. a gdzie nie?      Dział Produkcji Sekcja Dystrybucji Cukiernie Klienci cukierni Deserownia w kawiarni (klient kawiarni nie zgłasza reklamacji. Gdzie pojawiają się objawy. Nie udało się wyodrębnić żadnych szczególnych okoliczności.3. 2.7. że częstotliwość jest dostatecznie duża. a kogo nie?      dział produkcji (błędy w produkcji) sekcja dystrybucji (błędy w przechowywaniu i transporcie) cukiernie (błędy w przechowywaniu i krojeniu) deserownie w kawiarniach (j. starając się wymienić wszystkie przyczyny. Spada sprzedaż.6. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.) źle zaparzony mak źle skręcony mak nowe piece obrotowe bardziej wysuszają placek niż dawne piece komorowe źle przeprowadzony proces pieczenia zbyt długie przechowywanie po wyprodukowaniu złe warunki przechowywania w dystrybucji . Kogo może dotyczyć ten problem. Są duże zwroty z sekcji dystrybucji i cukierni. co powoduje straty.4. 2. Rośnie stres sprzedawcy i producenta.) 3.

Jakie są możliwe drogi usunięcia powodów drugiego stopnia? . 4.1. produkcji.Andrzej Blikle.  zła proporcja użytych surowców o o o o o o  zły przepis produkcyjny przepis został pomyłkowo zmieniony nowe piece wymagają innych proporcji składników przepis dobry. ale nieprzestrzegany niektórzy cukiernicy nie znają receptury receptura nie jest dostępna na miejscu pracy. tępy nóż krojenie metodą nacisku z góry na nóż w miejsce ruchu „piłowania” zdarza się. znajduje się w archiwum technologa Źle zaparzony mak o o o brak opisu procesu technologicznego brak wiedzy u pomocników cukierników zła organizacja pracy źle wyregulowane walce niewłaściwa liczba przemieleń maku zły stan techniczny walców nowe piece wymagają zmiany czasu pieczenia brak wiedzy o tym. przyczyn wymagają bliższego zbadania i jakie są przyczyny tych przyczyn — przyczyny drugiego i dalszych poziomów? (Na tym etapie odrzucono te przyczyny. ROZWIĄZANIA 4. klienta) zły transport przez klienta (np. Które z ww. pionowo w teczce) złe warunki przechowywania placka przez klienta dziś klient jest bardziej wymagający niż kiedyś 3. kawiarnię. 1 września 2011 229      złe warunki przechowywania w cukierniach zły sposób krojenia placka (przez sklepy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. kawiarnię. Kierownicy działów wyznaczą osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania. Kto powinien zająć się rozwiązaniem problemu? Działy głównego technologa. że klienci mężczyźni wkładają pudełko z naszymi wyrobami pionowo do teczki  Źle skręcony mak o o o   źle przeprowadzony proces pieczenia o złe warunki przechowywania placka przez cukiernie o o  zły sposób krojenia placka (przez cukiernie. jak przechowywać placek niestaranność pracowników. Które z nich można uzasadnić za pomocą danych liczbowych? Tylko część z nich. i to w większości za pomocą metod laboratoryjnych. 3. Doktryna jakości. którymi nie dysponujemy. Liczba wcięć określa poziom przyczyny).3.4. klienta) o o  zły transport przez klienta o 3. które zdaniem zespołu nie mają miejsca.2. sprzedaży i marketingu zgodnie z zakresami swoich kompetencji.

propozycje i wnioski. że obsługujący go pracownik odchodzi w międzyczasie do innej pracy. Należy również przeszkolić sprzedawców.3.5. Jakimi kryteriami możemy się posłużyć dla wyboru najlepszego rozwiązania?   Próby krojenia placka oraz jego badanie organoleptyczne po przeprowadzeniu każdego kolejnego eksperymentu. Które z eksperymentalnych rozwiązań okazały się najlepsze? Które wybierzemy do wdrożenia? Wszystkie 4. W zakresie procesu krojenia placka przez sprzedawców należy zakupić nowe noże i przeprowadzić szkolenie sprzedawców przez cukierników. należy przygotować krótką informację na piśmie. Papier cierpliwy. czas odpiekania placka jest zbyt długi. to należy go skrócić. a każda uwaga i notatka może być bardzo pomocna przy rozwiązaniu problemu. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. co nam w sprawie placka przychodzi do głowy. wprowadzamy „Dziennik pokładowy projektu placek makowy”. Na stanowisku parzenia maku należy zainstalować zegar z dzwonkiem przywołujący po określonym czasie cukiernika. W zakresie znajomości procesu produkcyjnego należy stworzyć jego dokładny opis oraz zadbać o to. aby potrafili prawidłowo instruować klienta. dokonane zmiany itp. Które z rozwiązań są najlepsze? Które wybierzemy do . Uzyskiwanie informacji od klienta na temat jego opinii co do jakości placka. 4.6. Dziennik powinien być zawsze pod ręką w pracowni. Należy do niego wpisywać wszystko. Nie obawiajmy się. Wykonanie powierza się głównemu technologowi. Ponieważ rozpoczynamy eksperymenty z plackiem w zakresie technologii i organizacji jego produkcji.małego eksperymentu”? Jakie dane będziemy zbierać w trakcie eksperymentu dla dokonania jego oceny?      zmniejszyć ilość oleju w maku zwiększyć ilość jajek w maku lepiej wymieszać dodatki z makiem przedłużyć czas leżakowania masy makowej skrócić czas pieczenia placka. wiele wytrzyma. Jakie są za i przeciw każdego z rozwiązań? Jak każde z nich ma się do powodów problemu? Nie widzimy przeciwwskazań dla żadnego z proponowanych rozwiązań. a także wyniki eksperymentów. Ustalenia wymagają natomiast drogi usunięcia przyczyn drugiego stopnia.      4. że napiszemy coś źle. aby w jednym miejscu zapisywać wszystkie nasze uwagi. Należy też uświadomić cukiernikom.. 4.2. Proces parzenia trwa na tyle długo. Oba zadania powierza się działowi marketingu. Jak planujemy zorganizować wdrożenie wybranych rozwiązań? Drogi usunięcia przyczyn pierwszego stopnia nie wymagają specjalnego ustalania.Andrzej Blikle. Jeżeli np.   W zakresie procesu produkcji należy przeprowadzić eksperymenty dotyczące: procesu parzenia maku.4. które może popełniać klient. liczby przemieleń na walcach oraz czasów pieczenia placka. a także przyda się jako doświadczenie przy rozwiązywaniu innych problemów. przyczyny syste- . aby był on dostępny na każdym stole produkcyjnym. 4. bowiem wynikają w oczywisty sposób z samego określenia tych przyczyn. która byłaby dołączana do placka przy sprzedaży. ale tzw. że nawet niewielkie odstępstwa od standardu wywołują skutki negatywne z punktu widzenia klienta. 1 września 2011 230  W zakresie surowcowym należy przeprowadzić eksperymenty z nowymi proporcjami surowców. W zakresie błędów. który powinien czuwać nad momentem zakończenia procesu parzenia. W zakresie przechowywania placka w cukierniach należy napisać odpowiednią instrukcję. Doktryna jakości. nie są to bowiem przyczyny typu „wypadek przy pracy”.

W firmach. od analizy przyczyn pierwszego stopnia. Dotychczas były one przechowywane w dziale głównego technologa. system stałej analizy jest realizowany przez tzw. Co jest przedmiotem standaryzacji? Jaki produkt. co często wiąże się z propozycją naprawy. aby w te gwarancje uwierzyli). Należy wprowadzić system (zasady) stałej analizy wszystkich procedur i receptur oraz ich modyfikacji. jednakże będzie ona służyła doskonaleniu naszej pracy w całości. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. 5. analizowane i wdrażane. Dla rozwiązania tych trudniejszych konieczne jest stałe szkolenie wszystkich pracowników w zakresie metod doskonalenia jakości. jak potrzeba. 6. jaki proces? Przedmiotem standaryzacji będą:   skład surowcowy placka.1. W firmach.1. Na ile i jak został wykonany plan wdrożenia? Jakie płyną stąd wnioski dla planu poprawy działania? Plan usunięcia przyczyn pierwszego poziomu został wykonany w całości. a nie jedynie w zakresie produkcji placka makowego. że ujawnienie błędu. ale fakt. Po pewnym jednak czasie wyczerpie się „zapas” prostych problemów. jest nie sama możliwość składania wniosków innowacyjnych. Z punktu widzenia problemu globalnej jakości. proces produkcji placka. że powinniśmy w podobny sposób udostępnić receptury i procedury dla wszystkich naszych wyrobów. gdzie zarządzanie jakością jest wprowadzone na szeroką skalę i od dawna stosowane (np. 2. jaka metoda. tj. Ta druga część wdrożenia wniosków naprawczych zajmie znacznie więcej czasu. pracownicy najczęściej obawiają się proponować innowacje. Jak zapewnimy ugruntowanie standardu po jego wprowadzeniu? Jak zabezpieczymy się przed powrotem do starych przyzwyczajeń? Proces standaryzacji zapoczątkowany przy okazji rozwiązywania problemu placka makowego należy rozszerzyć na wszystkie produkty. aby procedury i receptury były dostępne dla wszystkich zainteresowanych na ich stanowiskach pracy. WYNIKI 5. Teraz należy zadbać o to. analiza przyczyn drugiego stopnia jest równie ważna. Ona to bowiem wskazuje najważniejsze słabości przedsiębiorstwa. Zgłoszenie pierwszych wniosków innowacyjnych nie wymaga zwykle większej wiedzy na temat jakości. nie spowoduje represji w stosunku do nikogo. to wydaje się dość oczywiste. Należy zadbać. co naprawdę mobilizuje pracowników. Skoro uznaliśmy za właściwe wprowadzenie na stanowiskach pracy receptur i procedur dla placka makowego. Doktryna jakości. Należy jednak podkreślić. . Gwarantuje to nie tylko stały postęp w zakresie jakości produktu końcowego. Tylko w ten sposób można doprowadzić do sytuacji. 1 września 2011 231 mowe. że tym. Podczas dyskusji ustalono następujące drogi usunięcia przyczyn systemowych: 1. Ponadto dział głównego technologa przeprowadzi szkolenie. ale też mobilizuje pracowników do stałego analizowania wszystkich aspektów jakości w przedsiębiorstwie.3. w koncernie Toyota). 5. Jak będziemy szkolić wszystkich pracowników w stosowaniu tego standardu? Zespół produkujący placek otrzyma zafoliowane dokumenty opisujące oba ww. że są one poważnie traktowane przez firmę. tj.Andrzej Blikle. gdy zachodzi taka potrzeba. gdzie zarządzanie jakością nie funkcjonuje.2. jeżeli nie ważniejsza. Wszystkie (!) wnioski są analizowane przez specjalne zespoły i większość jest wdrażana. aby ta jakość stała się standardem. że dotychczas ktoś coś robił nie tak. Dopiero usunięcie przyczyn systemowych zabezpiecza przed powtórnym pojawianiem się przyczyn pierwszego stopnia w przyszłości.2. W firmie Toyota pracownicy składają rocznie kilka tysięcy wniosków. Jak dalece wyniki spełniają nasze oczekiwania? Jakość placka makowego powróciła do dawnego poziomu. Aby wnioski innowacyjne zaczęły się pojawiać. 6. standardy. STANDARYZACJA 6. wnioski innowacyjne składane przez pracowników. związane z systemem organizacji pracy w przedsiębiorstwie. 6. natomiast analiza przyczyn drugiego poziomu ujawniła wiele elementów organizacji naszej pracy wymagających naprawy. należy przede wszystkim zagwarantować pracownikom (i doprowadzić do tego. by nie ujawnić.

a także powstałe w trakcie projektu standardy. Zostaje ona powierzona Działowi Głównego Technologa i potrwa zapewne kilka lat. 7. Opis projektu będzie materiałem instruktażowym dla kół jakości. oraz wyposażyć je w podstawowe narzędzia pracy (tablica. duże arkusze papieru). obejmie ok. 7. Należy też pamiętać o konieczności przeszkolenia każdego nowego pracownika.1. Jak zostanie stworzona dokumentacja z wyniku projektu? Jakie będą jej dalsze losy w firmie? Bezpośrednią dokumentację projektu stanowi niniejszy opis. Czego nauczyłeś się z tego projektu? Jak ta wiedza może być przekazana innym? Przede wszystkim nauczyliśmy się kilku metod doskonalenia organizacji pracy w produkcji. Doktryna jakości. Te zadania będą realizowane. który poprowadzi Andrzej Blikle. Należy też uwzględnić spotkania kół jakości w grafikach pracy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. konieczne jest powstanie grupy pracowników mogących organizować ich pracę. który przychodzi do zespołu. . mająca konstytucyjne zadanie dbałości o język polski. Aby doszło do akceptującego audytu70. Jak będziemy śledzić/sprawdzać przestrzeganie standardu? Za przestrzeganie standardów czyni się bezpośrednio odpowiedzialnych szefów zespołów produkcyjnych. W tym celu z grona cukierników zostaną powołani „instruktorzy jakości”. trzeba wykazać się obecnością odpowiedniej liczby standardów71 (in- 70 Właśnie „audytu”. 8. w trakcie projektu wskazano wiele zadań ogólnych dotyczących doskonalenia procesów produkcyjnych. Które z naszych problemów nie zostały rozwiązane w projekcie? Jak już opisano wyżej. 20 godzin wykładów i ćwiczeń. a standardy wejdą do księgi procedur i będą dostępne na stanowiskach pracy cukierników. Uzyskanie funkcji instruktora jakości nie będzie automatycznie związane z podwyżką wynagrodzenia. Jak będzie wyglądało zamknięcie projektu? Jaką uroczystość przewidujesz z tej okazji? Dla uczestników projektu zostanie zorganizowane spotkanie z lampką wina w naszej kawiarni. Zrozumieliśmy też. BRC i podobnych kończy się otrzymaniem stosownego dyplomu wydawanego przez instytucję audytującą. ale również dla sprzedawców i administracji. Ta wiedza będzie przekazywana innym pracownikom w trakcie szkoleń dla instruktorów jakości organizowanych nie tylko dla cukierników. Aby funkcjonowały. Ten proces będzie wymagał wykonania bardzo dużej pracy nad opracowaniem standardów.2. które ukończą kurs. 1 września 2011 232 w której przestrzeganie standardów technologicznych stanie się standardem w zakresie organizacji pracy. 6. HACCP. Przy ustalaniu standardów technolodzy powinni na bieżąco współpracować z cukiernikami.1. Powinni oni wdrożyć zasadę znajomości i przestrzegania standardów w swoich zespołach. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 7.5. 8. a nie „auditu”. Na ten temat wypowiedziała się jednoznacznie Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. pisaki. dla których zostanie zorganizowane szkolenie w postaci kursu. otrzymają specjalne dyplomy. Jak proponujesz rozwiązać te problemy? Podstawowym narzędziem organizacyjnym doskonalenia pracy są koła jakości. 8. W tym celu kierownictwo powinno zapewnić pomieszczenie. 14 Droga do TQM Wdrożenie któregoś z systemów jakości z rodziny ISO. 6.Andrzej Blikle. którzy będą te standardy realizować. Kurs.4. na czym polega sam proces doskonalenia i odkryliśmy wiele dalszych dróg doskonalenia. jak często spotyka się w dokumentach certyfikujących. Jakimi środkami posłużymy się dla kontynuowania procesu naprawy? Należy dążyć do powołania w pracowni kół jakości. gdzie takie koła mogłyby się zbierać.2. będzie jednak brane pod uwagę przy awansach pracownika na wyższe stanowiska. Osoby.

że w ich firmie nie godzi się źle pracować. np. Od czego należy więc zacząć i po czym poznać. Doktryna jakości. 3. Krajowej Nagrody Jakości — stworzonej na wzór europejskiej — lub Regionalnej Nagrody Jakości — stworzonej na wzór krajowej. z poczucia. 71 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę. procedur. Zginął tragicznie. Baldrige. Większość firm ma już opisane standardy. że słowo „standard”. regulaminów itp. współpracy. był w Białym Domu sekretarzem handlu. w którym panują zasady partnerstwa. mimo że pisane na końcu przez „d”. 1 września 2011 233 strukcji. na każdym stanowisku pracy mogą obowiązywać inne. ich znajomością przez pracowników. i zapewnienie jej dostępności na wszystkich stanowiskach pracy.pl i www.) amerykańskiej Nagrody Malcolma Baldrige’a ustanowionej za czasów prezydentury Ronalda Regana. pracownicy mają poczucie. niż przez doskonalenie wszystkiego. Te wszystkie nagrody powstały na wzór najwcześniej ustanowionej w Japonii Nagrody Imienia Edwardsa Deminga (ufundowanej przez Deminga) oraz późniejszej (z lat 80. W doskonalenie powinni być ponadto zaangażowani wszyscy pracownicy firmy. że idziemy we właściwym kierunku. Informacje na ten temat można znaleźć na www. że system został wdrożony. 72 Formalnym potwierdzeniem wdrożenia TQM może być uzyskanie jednej z trzech nagród: Europejskiej Nagrody Jakości. a więc napisanie wymaganych przez daną normę instrukcji. to raczej podążanie za stale zmieniającymi się oczekiwaniami klienta niż zapewnienie zgodności z technicznymi standardami. co składa się na ten produkt (materiały. nie ma innej drogi do doskonalenia produktu końcowego (tego. biorąc udział w rodeo. To raczej kultura i filozofia zarządzania niż formalny system. narzędzie. wymawiamy jako „standart”. który trafia do klienta). Odbycie audytu stwierdzającego. Stworzenie księgi standardów. .1 Trzy podstawowe działania TQM jest metodą ustawicznego doskonalenia. Z TQM sprawa ma się inaczej. wszyscy pracownicy dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami stałego podnoszenia jakości.). Czy opisane wszystkich standardów postępowania w firmie i powieszenie hasła „zrób to dobrze za pierwszym razem” to już wdrożenie TQM? Chyba nie. ich zaangażowanie w ten proces. Zgodnie z podstawową dla TQM zasadą stałego doskonalenia. 2.Andrzej Blikle. Wdrożenie każdego z takich systemów odbywa się więc najczęściej w trzech krokach: 1. procesy i społeczne środowisko pracy).org. Przeszkolenie załogi w zakresie obowiązujących standardów. Bo wprowadzenie TQM to przede wszystkim osiągnięcie autentycznego zaangażowania pracowników w proces stałego doskonalenia firmy i siebie. w podejściu TQM’owskim — na firmie.pl.pjp. traktowanego jako droga do utrzymywania przewagi konkurencyjnej oraz podnoszenia wartości i wizerunku firmy. zaufania i otwartości. regulaminów itp. ale to jeszcze nie TQM. Firma objęta systemem TQM powinna więc charakteryzować się następującymi cechami: A.umbrella. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. W tradycyjnym podejściu do doskonalenia jakości skupiamy się na produkcie. procedur. to raczej emocjonalne zaangażowanie ludzi w sprawę jakości niż przeszkolenie załogi72. wszyscy pracownicy są włączeni w proces stałego doskonalenia. że firma stanowi dla nich przyjazne środowisko pracy. Ta zasada została również potwierdzona przez Radę Języka Polskiego. wynika przede wszystkim z wewnętrznego poczucia odpowiedzialności wobec klienta i firmy. choć formalnie objęte zakresem obowiązków służbowych. oraz zgodnością codziennej praktyki firmy z tymi standardami. w postaci bazy dokumentów elektronicznych z dostępem przez Internet. inicjator tej nagrody. C. a nawet wprowadzony jakiś system typu ISO lub HACCP. 14. B.

Andrzej Blikle. I tym razem wydajność wzrosła. Z tego właśnie powodu moja osobista rekomendacja w sprawie pierwszego kroku na drodze do TQM to identyfikacja barier. ale też i TQM’owskie procesy doskonalenia. Podniesiono więc jasność hali produkcyjnej i wydajność rzeczywiście wzrosła. ale ponownie bez obecności swoich przełożonych. Zachęcona tym eksperymentem dyrekcja postanowiła podnieść poziom oświetlenia jeszcze wyżej. która obok wielu wyzwań przyniesie firmie i jej pracownikom nie tylko wzrost dobrobytu. Te działania rozpoczynają się w przedstawionej powyżej kolejności. 14. jednakże z rozpoczęciem drugiego nie zwlekajmy. Trzeba będzie też przełamać wiele nawyków myślowych.10. że firma interesuje się warunkami pracy. którzy stwierdzili. Jakież było zdziwienie. Że jest to rewolucja. trzeba przekonać. Jak pokazuje ten przykład. doskonaleniem objęte są nie tylko czynności i procesy prowadzące do wytworzenia produktu. wskazuje pierwsze i bardzo ważne kierunki tych zmian. czekając na zakończenie pierwszego.1. Doktryna jakości. więc nieco je przyciemniono. że ktoś zainteresował się ich warunkami pracy. Jest przy tym bardzo ważne. a z rozpoczęciem trzeciego na zakończenie drugiego. o których piszę w rozdziale 14. czy całe przedsięwzięcie się powiedzie. Analiza barier tworzy dla firmy trzy bardzo ważne wartości dodane. buduje poczucie. Po drugie. przeprowadzona metodą diagramów pokrewieństwa opisaną w rozdziale 13. gdy okazało się. III. budowanie zaangażowania. ustawiczne doskonalenie. II. Oczywiście przełożeni każdego szczebla powinni odbyć swój warsztat.2. Podniesiono oświetlenie po raz trzeci i po raz trzeci pojawił się wzrost wydajności. którego natężenie wydawało się zbyt niskie. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. że przyczyną podnoszącej się wydajności produkcji wcale nie było oświetlenie. aby przekonać się. aby w warsztacie nie brali udziału przełożeni pozostałych uczestników. czy wydajność spadnie. że właśnie rozpoczynająca się głęboka i rozległa rewolucja organizacyjna firmy ma sens. potwierdzony od tamtego czasu licznymi badaniami i doświadczeniami praktyków. bo całą załogę firmy. Po pierwsze. o czym pisałem już we wspomnianym rozdziale. W dłuższej perspektywie analizą barier powinni zostać objęci wszyscy pracownicy firmy. Obejmowanie firmy systemem TQM można z grubsza podzielić na trzy działania: I. ale też podniesienie jakości życia w sferze emocjonalnej. szczególnie skuteczną drogą do budowania zaangażowania pracowników jest wykazanie ze strony firmy zainteresowania poprawą warunków ich pracy. Na pierwszy ogień poszła poprawa oświetlenia. Tym razem do współpracy zaproszono psychologów. Jest ono najmniej techniczne i jednocześnie najtrudniejsze. o których pisałem w rozdziale 2 i nie tylko. Bo przecież każda zidentyfikowana bariera to szansa na podniesienie jakości i wydajności. tworzenie zaplecza wiedzy i umiejętności. W praktyce żadne z tych działań nigdy się nie kończy. Tym razem uznano. z dyrekcją na czele. że może oświetlenie jest już zbyt intensywne. co dokonuje się przez ustawiczne szkolenie w tym zakresie (doskonalenie dróg doskonalenia). W ramach tego działania przyjdzie też się zmierzyć z różnymi możliwymi źródłami oporu. które napotykają pracownicy w codziennej pracy. 1 września 2011 234 D. co przekłada się na zaangażowanie pracowników w proces zmian. po jakimś więc okresie inicjacji są one realizowane współbieżnie. ale poczucie pracowników. że wydajność wzrosła kolejny raz.1 Budowanie zaangażowania Pierwsze działanie decyduje. Należy więc niezwłocznie za- . Oświetlenie w szwalni W pewnej przemysłowej szwalni działającej w USA w pierwszej połowie XX wieku postanowiono podnieść wydajność przez poprawę warunków pracy.

np. ale w dużych firmach można też zacząć od kierownictwa. Na początku można stworzyć mapę uproszczoną. które zajmą się usuwaniem poszczególnych barier. aby powoli przyzwyczajać pracowników do procesowego sposobu myślenia. Udział trenerów i mentorów zewnętrznych jest teraz . Ustalenie standardów jakościowych dla wszystkich produktów. Określenie relacji dostawca−odbiorca pomiędzy procesami. a więc tego wszystkiego.2 Tworzenie zaplecza wiedzy i umiejętności Po przeprowadzeniu działań opisanych w Rozdz. co najmniej po jednym w każdym procesie. 2. Stworzenie procesowego atlasu firmy. którzy uczą pracowników posługiwania się prostymi narzędziami kół jakości. jakie zostały opisane w rozdziale 13. 9. Ustalenie zasad (napisanie procedur) pomiarów jakości pozyskiwania informacji o jakości od końcowego klienta oraz przesyłania jej na wszystkie stanowiska pracy. którymi mogłyby się one posłużyć. i ustalenie zasad ich działania. Rozpoczęcie pracy przez zespoły wkrótce spowoduje pojawienie się naturalnej potrzeby uzyskiwania narzędzi i wiedzy. 4. 14. ale nie ich zakończenie. ile o procedurę ustalania przyczyny błędu i zapobiegania tej przyczynie. Te zespoły to zalążki przyszłych kół jakości. przy czym chodzi nie tyle o rekompensatę strat klienta (co jest oczywiście też bardzo ważne).1. Nieco później przychodzi czas na wyjaśnienie zasad ogólnych wiążących się z TQM.14. którymi wymieniają się procesy 7. Ustalenie planu szkoleń ustawicznych dla załogi w zakresie posługiwania się narzędziami kół jakości. Tematyka szkoleń obejmujących punkty 1 i 2 została opisana w rozdziałach od 1 do 7. Doktryna jakości.1. aby wyłonili je sami pracownicy i aby powstały w najkrótszym możliwie czasie po zidentyfikowaniu barier. 3. jeżeli nie pójdą za nimi konkretne akcje. która jest nam potrzebna tu i teraz do rozwiązania konkretnych problemów.Andrzej Blikle. 8. choć nie tylko. Jest niezwykle ważne. 5. Na pierwszym etapie działalność zespołów powinna być wspomagana przez doświadczonych trenerów. Ustalenie zasad reagowania na błędy. W większości firm nie będzie to zadanie trudne. 1 września 2011 235 prosić pracowników do wyłonienia zespołów. Na tym etapie koła jakości realizują program doskonalenia firmy i w miarę potrzeb opanowują nowe narzędzia i umiejętności związane z TQM. Powołanie właścicieli procesów i ewentualnie również ich pełnomocników. Niech każdy zespół zajmuje się jedną tylko barierą lub co najwyżej jedną grupą barier o podobnym charakterze. 6. o czym traktuje niniejsza książka. Gotowość do działania i rodząca się wiara w autentyczność zapowiadanej reformy mogą ulec bezpowrotnemu zniszczeniu. która nazywa się „głodem wiedzy”.3 Ustawiczne doskonalenie Wejście w etap ustawicznego doskonalenia stanowi zwieńczenie poprzednich działań. co jest produktem firmy i kto jest jej klientem. takimi. Powołanie kół jakości. Również samo ustawiczne doskonalenie w zasadzie nigdy się nie kończy. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. ale w takich przypadkach jak szkoła.1. Ustalenie. I to jest ta trzecia wartość dodana. najlepiej dla całej załogi. 14. Wiedzy. Tematyka obejmująca pozostałe punkty poza ostatnim obejmuje rozdziały od 8 do 13. Przeprowadzenie wstępnych szkoleń w zakresie idei TQM. urząd czy izba skarbowa problem może nie być banalny.1 budowanie zaplecza wiedzy i umiejętności proponuję realizować w niżej określonej kolejności: 1.

14. nie będą im chętni. Będą oni potrzebni do szkolenia pracowników zatrudnianych w firmie po wkroczeniu firmy na ścieżkę TQM. Zaproponowano mu zresztą rozwiązanie. Wiąże się też z przezwyciężeniem obaw charakterystycznych dla wszelkich zmian. w której wdrażano zarządzanie jakością w wersji Six Sigma.Andrzej Blikle. że nie poradzimy sobie z nowymi narzędziami.1 Potencjalne źródła oporu Zarządzanie kompleksową jakością jest metodą bardzo skuteczną. 14. np. gdy firma decyduje się na wprowadzenie techniki statystycznego sterowania procesami. Dla usunięcie tego oporu trzeba dużo wysiłku poświęcić na przećwiczenie narzędzi. może świadczyć fakt. George Eckes. Jak zła musiała być to jakość. że w nowej sytuacji bądź możemy sobie nie poradzić. Innymi słowy. z taką zmianą paradygmatu zarządzania we wszystkich jego aspektach — operacyjnym (jakość). aby rozpoczął się proces kształcenia trenerów wewnętrznych. Rzecz jasna. Te ćwiczenia trzeba koniecznie uzupełnić warsztatami z zakresu komunikacji interpersonalnej. 1 września 2011 236 raczej sporadyczny. że w firmie istniało stanowisko wiceprezesa do spraw kontroli dostaw (!). tak właśnie może się zdarzyć. Trudność polega nie tylko — jak już kilkakrotnie o tym pisałem — na opanowaniu specyficznych dla niej narzędzi i wiedzy. . Mimo to jednak wprowadzanie do firmy TQM wiąże się z tak daleko idącą rewolucją. [11]. Tak jednak nie jest. Jednym z etapów tego wdrożenia było wprowadzenie Six Sigma u dostawców firmy w celu poprawy jakości produkowanych przez nich podzespołów.1. bądź też możemy stracić naszą dotychczasową pozycję i dorobek. gdyby ludzie w swojej naturze mieli zamiłowanie i zaufanie do dokonywania zmian. w których pozyskanie nowych umiejętności na podstawie literatury byłoby trudne. I to był właśnie ten wiceprezes. należy zrealizować program opisany w rozdziale 14. nie jest jednak metodą łatwą do wdrożenia. z metodą rozwiązywania konfliktów metodą wygrał−wygrał. co z sobą niosą zmiany lub jeżeli podejrzewają. zanim staną się one wymaganym instrumentarium menadżera. ale przede wszystkim na przezwyciężeniu wielu nawyków myślowych opisanych w rozdziale 2. bo najczęściej ograniczony do sytuacji. wprowadzenia Six Sigma w firmie i u jej dostawców stanowiło zagrożenie jego pozycji i statusu. wymienia następujące potencjalne źródła oporu: Opór techniczny — obawa. s. Wiceprezes do spraw kontroli jakości dostaw George Eckes (por. które stawałyby się niepotrzebne po wprowadzeniu zarządzania jakością. musiałby zdobyć nową wiedzę i zająć się innym rodzajem działalności. Jest natomiast bardzo pożądane. On jednak wolał odejść z firmy. Doktryna jakości. Gdyby chciał pozostać w firmie. który miał pod sobą kilku dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne branże.2. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Ludzie. by się udało Na tak zadane pytanie można udzielić bardzo krótkiej odpowiedzi: należy wzbudzić w firmie pragnienie zmiany i doprowadzić do zaangażowania pracowników.2 Co zrobić. 68) opisuje przypadek wiceprezesa pewnej dużej firmy komputerowej. w tym oczywiście i my sami. ludzkim (partnerstwo) i organizacyjnym (procesy) — że nie można się nie liczyć z możliwością pojawienia się naturalnych w takim przypadku obaw i idącego za nimi oporu. która niejedną już firmę wprowadziła na drogę szybkiego rozwoju. powinni też być osobami dbającymi o podnoszenie wiedzy o TQM w całej firmie. że mogą być dla nich zagrożeniem. Opisany przypadek jest oczywiście bardzo szczególny. aby ją osiągnąć. I byłoby to stosunkowo proste. [10] i [11]). jeżeli nie do końca wiedzą. którym było poprowadzenie zespołu do spraw współpracy z dostawcami w zakresie jakości. np. I rzeczywiście w przypadku niektórych osób i stanowisk. o którym pisze Eckes. niewiele bowiem daje się pomyśleć stanowisk. psycholog z 20letnim doświadczeniem we wprowadzaniu Six Sigma w dziesiątkach firm (por.

Opór organizacyjny — zwykle obejmujący dużą grupę pracowników. Wytaczają argumenty przeciw. Taki przypadek. należy po pierwsze poświęcić odpowiednio dużo czasu na przeszkolenie wszystkich kierowników — od prezesa do brygadzisty — w stosowaniu „partnerskich” narzędzi.17. Ktoś może mieć złe doświadczenia z przeżytej kiedy indziej transformacji. W klamkach samochodowych tego typu stosowano dwa rodzaje zamków. W przypadku tego typu oporu. „my nie jesteśmy Japończykami (lub Amerykanami). że zmiany wiążą się z osobistą stratą. W tej sytuacji potrzebna jest terapia indywidualna. Doktryna jakości. ale drzwi pozostawały zamknięte. jak: „u nas to się nie sprawdzi”. Wszystkie opisane wyżej źródła oporu mogą prowadzić do jednego z dwóch syndromów. który jest praktycznie nie do uniknięcia. może też znajdować się w trudnej sytuacji osobistej (np. nie będąc jednocześnie partnerem dla członków swojej rodziny i dla przyjaciół. Przekręcenie kluczyka w zamku pierwszego typu powodowało. gdyż jego metodologia nie obejmuje paradygmatu partnerstwa: Opór emocjonalny — związany z przejściem od zarządzania kijem i marchewką do budowania partnerstwa. został opisany w rozdziale 2. Ten rodzaj zabezpieczenia można było sforsować siłą. „przecież my to wszystko już od dawna robimy”. nasz charakter narodowy jest szczególny”. Opór indywidualny — wynikający z indywidualnych uwarunkowań danego człowieka. klamka do drzwi przypominała spotykaną do dziś w budynkach klamkę. które umownie nazywam syndromem zablokowanej klamki i syndromem obracającej się klamki. ale złodziej się tym specjalnie nie przejmował. np. nie potrafię przecież negocjować i przekonywać. należy wskazać korzyści uzyskiwane przez wprowadzenie nowego stylu zarządzania. że pojawia się jawna grupa przeciwników reformy. w której musi podejmować jakieś dramatyczne decyzje. „nie raz już tego próbowaliśmy i się nie udało”. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. rodzinnej). Wyraża się on takimi stwierdzeniami. w której panują jasne i nienaruszalne reguły postępowania. to stracę na nich wszelki wpływ. to jak zmusić do pracy podległych mi pracowników. np. którego Eckes w ogóle nie dostrzega. Swoje miejsce pracy chciałby więc traktować jako przysłowiową oazę spokoju. ale rzeczywisty fakt (patrz ramka). W naszym przypadku syndrom zablokowanej klamki powoduje. Nie da się być partnerem jedynie od 8:00 do 16:00. . „my nie jesteśmy Toyotą i nie produkujemy samochodów”. z utratą wartości i przydatności naszego dotychczasowego doświadczenia. sabotują działania i namawiają innych. W samochodach produkowanych do lat 50. „nasza praca jest bardzo specyficzna”. w trybie coachingu. Co prawda zamek ulegał zniszczeniu. a niekiedy nawet całą firmę. a wraz z tym moją pozycję). przez założenie dźwigni na ramię klamki. w której uda się zgromadzić pracowników gotowych na eksperyment i widzących w nim szansę dla siebie i dla firmy. Aby obniżyć lub zlikwidować poczucie straty. Taka strata to często nie urojenie. ale wręcz stylu życia.Andrzej Blikle. którego zamknięcie powodowało odłączenie klamki od mechanizmu ryglowania drzwi. Trudno jest bowiem być partnerem w firmie. Dla wielu osób przyswojenie sobie modelu partnerstwa wymaga całkowitej zmiany nie tylko stylu pracy i zarządzania. że ramię klamki nie dawało się pochylić. którą otwieramy drzwi przez lekkie pochylenie jej ramienia. 1 września 2011 237 Opór polityczny — poczucie. Wymyślono więc drugi rodzaj zamka. Opór emocjonalny zawiera w sobie i opór techniczny (skoro zabrano mi kij i marchewkę. który odnotowano w firmie Polmo Łomianki. wskazać osobiste korzyści z nowego stylu wiodące do lepszej jakości życia na co dzień i w dalszej perspektywie też wyższych zarobków. „my na to nie mamy czasu — musimy pracować”. Dawało się ją swobodnie obracać wokół osi. Panaceum na te problemy — choć nie tylko na te — może być wdrożenie pilotażowe obejmujące jakąś niewielką wydzieloną część firmy. nigdy tego nie robiłem) i polityczny (gdy moi podwładni przestaną się mnie bać. a po drugie. Do tych wszystkich potencjalnych źródeł oporu dodałbym jeszcze jedno.

niczego więc nie będziemy zmieniać. czy widział ktoś kiedyś taką sytuację. I oczywiście zdarzają się typy firm łączące w sobie elementy obu wyżej opisanych cech. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. . Nikt mi nie będzie mówił. a nie merytorycznie. że nie wszystkie należą do grupy autokratycznych lub egocentrycznych. Tu.Andrzej Blikle. Dla kamuflażu niejawni przeciwnicy zaczynają się posługiwać sloganami w rodzaju „jakość jest najważniejsza”. które zawsze dają się znaleźć. a to pracownicy na urlopie.2 Przypadek szczególny — firmy rodzinne Szczególnym rodzajem firm. Wokół domowego ogniska zbudowaliśmy palisadę. a tak w ogóle. w której odbywa się stała walka na śmierć i życie. Partnerstwo jest dla nas. Podstawowymi narzędziami tej metodologii są warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i organizacji zarządzania. którą zbudowałem od podstaw.pl i www. Doktryna jakości. „jak mówi Deming…”. patriarchat lub matriarchat. otoczyliśmy ją fosą. a to szkolenia z BHP i z VAT. że jest przeciwna TQM! W żadnym wypadku! Nie wykonuje z tysiąca innych pozornie racjonalnych przyczyn. „bo najważniejszy jest człowiek…”. To oczywiście trudna i frustrująca sytuacja. aby było „trochę wolnego czasu”? Bo ja nie widziałem. jest nią od kilkudziesięciu już lat. świat to dżungla. W rodzinie jesteśmy partnerami. 1 września 2011 238 by czynili podobnie. Tego rodzaju warsztaty — prowadzone zawsze w gronie kilku lub kilkunastu firm rodzinnych. Wiele z tych. ale nie dla „obcych”. na ww. a na noc spuszczamy psy z łańcucha i podnosimy most zwodzony. można spotkać dwa dodatkowe: Rodzina autokratyczna. jak mam wychowywać dzieci i prowadzić firmę.in. które wymieniały się doświadczeniami — znakomicie sprawdziły się w programie Firmy Rodzinne.firmyrodzinne. Co w takich przypadkach należy zrobić? W odpowiedzi na to pytanie zawiera się cała metodologia wspierania rozwoju firm rodzinnych. Deklaruje zgodę co do zasad.2. Wreszcie tę firmę zbudowaliśmy dla siebie. A to spiętrzenie zamówień od klientów. w której grupa przeciwników reformy nie ujawnia swoich poglądów. Jeżeli ktoś otwarcie zgłasza swoje wątpliwości. I oczywiście nie dla tego. Syndrom obracającej się klamki może się też wiązać ze zjawiskiem TQM-owskiej nowomowy. rodzina i firma mają się dobrze (przynajmniej zdaniem „głowy”). to tym samym daje nam szansę na ich wyjaśnienie. bo świat jest okrutny. stronach. Pojawienie się takiej nowomowy jako stałego elementu języka firmy należy więc potraktować jako ostrzeżenie. obok wymienionych już źródeł oporu. gdy znajdziemy na to trochę wolnego czasu. której opracowanie było przedmiotem projektu Firmy Rodzinne realizowanego w latach 2010−2011 wspólnie przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (informacje na ten temat można znaleźć na stronach www. W tym miejscu muszę zadać retoryczne pytanie. Głowa rodziny jest jednocześnie głową firmy. My musimy się trzymać razem. które automatycznie przenoszą się na firmę. przyjmuje do wykonania zadania. musimy być monolitem. a nie dla nich. tyle że później ich nie wykonuje. W rodzinie od pokoleń panują autokratyczne stosunki. 14. które wzięły udział w projekcie.eu). ale firma to co innego. np. w których opór emocjonalny może być silny — choć nie jest to wcale regułą — są firmy rodzinne. Świadczą o tym liczne wypowiedzi przedstawicieli firm publikowane m. bez trudu zaakceptowało model partnerski jako ważne narzędzie w drodze do rozwoju firmy i rozwoju osobistego. Należy jednak podkreślić. Syndrom obracające się klamki to sytuacja.firmyrodzinne. że niektórzy pracownicy mogą taktować reformę koniunkturalnie. ale przynajmniej jest z kim o niej rozmawiać. to chętnie się tym zajmiemy. Rodzina egocentryczna.

gdy któryś z interesariuszy nie chce zmienić swojego stosunku do TQM i odmawia wszelkiej współpracy? Mimo że — głęboko w to wierzę — większość ludzi potrafi zmienić swój sposób myślenia (inaczej nie byłoby żadnych wdrożeń nowych idei). może być „szeptana propaganda”. 5. I tego sukcesu serdecznie życzę wszystkim moim czytelnikom! .3 Interesariusze wdrożenia Innym ważnym aspektem wdrażania zarządzania jakością. Stąd najbardziej wymiernym wskaźnikiem poprawy jakości firmy w krótkim okresie jest atmosfera w pracy. W mojej drodze do TQM też musiałem rozstać się z kilkoma kluczowymi menadżerami. jest pełen inicjatyw. ale na poziomie minimum. moje własne doświadczenia z wdrażania TQM potwierdzają jego obserwacje. budowanie koalicji na rzecz oporu. bo nie będą w tej firmie szczęśliwe. poziom zaangażowania w zmiany i wzajemne stosunki między pracownikami oraz pracownikami i firmą. ośmieszanie osób zaangażowanych w projekt lub samego projektu. bierność.Andrzej Blikle. Trzeba je zwolnić. Co wtedy? Moja odpowiedź brzmi: wtedy takie osoby trzeba po prostu zwolnić. Bo jak pokazało badanie Instytutu Gallupa opisane w rozdziale 3. ale nic więcej.2. że prosperity firmy w krótkim (kilkuletnim) okresie zależy od bardzo wielu czynników. Interesariuszem wdrożenia TQM jest każda osoba. dla dobra firmy i pozostałych pracowników. brak własnych inicjatyw. Umiarkowanie przeciwny: bierny opór. Mimo że Eckers pisze o tym zjawisku w kontekście Six Sigma. ale też brak zaangażowania w czynną walkę z projektem. 3. 1 września 2011 239 14. Może to być jawny sabotaż wykonywania zadań. ale też brak działań na szkodę wdrożenia. bo mówimy tu najczęściej o pracownikach wysokich szczebli kierowniczych i osobach „w sile wieku”. nie będą czerpały radości i satysfakcji z pracy. o którym pisze Eckers (por. która bądź bierze bezpośredni udział w procesie wdrażania. 14. Trzeba je zwolnić dla dobra projektu. Nie jest to łatwe. ale też namawia do tego innych. Trzeba też pamiętać. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. zanim pierwsze wyniki mogą być widoczne. dobre stosunki w pracy są podstawą długotrwałego sukcesu finansowego firmy. które mogą zakłócać się wzajemnie. Nie przeszkadza: zadania są realizowane. to jednak mogą się zdarzyć osoby odporne na wszystkie argumenty. niechętne i niepełne wykonywanie zadań. Pod względem gotowości do wsparcia procesu wdrożenia — od całkowitego oporu do pełnego wsparcia — Eckers dzieli postawy interesariuszy na pięć grup: 1. 2. Wspomaga: rzetelnie wykonuje swoje zadania. bądź może być objęta jego skutkami.3 Podsumowanie Wprowadzanie firmy na ścieżkę TQM to długotrwały proces zajmujący średnio dwa do trzech lat. 4. Zdecydowany opór: nie tylko sam przeciwstawia się zmianom. a swoją frustracją będą zarażały innych. ale jest konieczne. zachęca innych do udziału we wdrożeniu. a wreszcie dla dobra ich samych. Na koniec jeszcze jedna refleksja: co zrobić.5. [10] i [11]) jest analiza grupy interesariuszy wdrożenia pod kątem ich gotowości do wsparcia projektu. Silnie wspiera: wykonuje z entuzjazmem swoje zadania. Doktryna jakości.

..... MBO: w tej grze firma jest bez szans ............. Model procesowy wg Deminga (źródło: [28] s............. Reforma systemu wynagrodzeń sprzedawców ............................. Przykład drzewa wymagań krytycznych dla jakości ([10] s..... Senge [34]) ..................................... 114 Rysunek 6.. 82 Rysunek 5..........5-1........................................................... Uproszczony przykład mapy procesów firmy produkcyjnej ..................6-2.................. Dwa modele komunikacji: polecenia (hierarchia) i pytania (procesy) .......3-2...... 211 Rysunek 13..6-1....................... Archetyp przerzucania brzemienia (źródło P............................ Archetyp bariery wzrostu (źródło P....................................................... 141 Rysunek 8.6-1 Tradycyjna zależność pomiędzy jakością............................... 28 Rysunek 2.........................................7-1 Vilfredo Pareto ........ 224 ...........................7-1.............................3-1........... 177 Rysunek 11.... Sprzężenie zwrotne przy motywacji nagrodami . Senge [34])............... Postawa a zachowanie........................ 85 Rysunek 5..6-4...............................................................1-1........................ 194 Rysunek 13..............................................................................................................................11-1.. 128 Rysunek 8..... książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej............ Cykl jakości Edwardsa Deminga ............2-1 Procedura tworzenia................. Archetyp przemocy: słabi i silni .... TQM-owski model zapewniania jakości ................................2-1................................. 106 Rysunki Rysunek 2...................... 89 Trzecie prawo o dualności — korzyści i wartości .......................................................... 20 Rysunek 2........................................................................................................................... 208 Rysunek 13.............11-2.11-1............................................................................................................................................. Świat młodszych i starszych .. 37 Rysunek 2............................. Przykład sieci czynności ... Jakość a wartość ................ 98 Rysunek 6..................... 106 Pierwsze prawo o dualności — kij i marchewka ....... 64 Rysunek 4................................................ 89 Prawo reakcji na premię ..... 70 Rysunek 5. Klasyfikacja potrzeb .... 30 Rysunek 2.................. 143 Rysunek 9......2-1....... czasem i kosztem wytworzenia .................... Blikle z roku 2009 .....4-1.................................................. 89 Prawo reakcji na wartość .3-1................................................1-1 Wzrost PKB per capita (źródło: [29]) ........... 22 Rysunek 2............ modyfikowania lub usuwania standardu KS ...............................................................3-1..... 70 Rysunek 4................ 174 Rysunek 10......4-3....................................... 36 Rysunek 2......................................................2-1........................................... 1 września 2011 240 Indeksy i spisy REGUŁYREGUŁY Drugie prawo o dualności — słaby i silny ............................................37 i [4] s.........................M..5-1.................................................... 31 Rysunek 2......................................................... 4) ...................... Dźwignia premiowa ................................................. Hierarchiczna struktura przedsiębiorstwa .13-1................... TQM-owska zależność pomiędzy jakością.....90) .......................... 79 Rysunek 5... Mapa procesów firmy A................................................................. Trzy zasady doktryny jakości ........................... 153 Rysunek 9.......................................... Doktryna jakości....... czasem i kosztem wytworzenia ... 55 Rysunek 4.........................M................................... Przykłady różnych opisów przedsiębiorstwa ............................. Przepływy pomiędzy procesami — dostawcą i odbiorcą ............. 147 Rysunek 9. 31 Rysunek 2........................................................................................................ 213 Rysunek 13. 88 Prawo marchewki ..................5-1..............6-3......... Przykład analizy metodą rybiej ości .. 149 Rysunek 9......... 150 Rysunek 9.....Andrzej Blikle................1-2.................11-1............................ 30 Rysunek 2......... Tradycyjny model zapewniania jakości ...1-1...4-2............ 106 Prawo dźwigni premiowej...................................................17-1 Dwie strategie kopania głębokiej i szerokie dziury w ziemi ........................................ 75 Prawo reakcji na korzyść ................................................................................2-1............................ Sprzężenie zwrotne przy motywacji wewnętrznej .....................................................................

...9-2....... Przykład tabelki Plus−Minus................. 214 Tabela 13........................ 75 Tabela 5.8-1.................................4-1...............10-1..................... 215 Tabela 13..............................8-1.... Symetryczna relacja między pracownikiem a firmą . Czynniki wpływające negatywnie na satysfakcję z pracy ([26] s..........................................................................13-3...... Przykłady faktów i opinii ........................................................3-1..... Różnice między archetypami marchewki i kija oraz słońca i deszczu ..........5-1......15) ....... 158 czynności okołoprocesowe .......................................... 216 Tabela 13...............................................10-1........ Przykład arkusza analizującego absencję pracowników ......................... Toksyczne postawy i zachowania obronne w reakcji na przemoc .....Andrzej Blikle......................................9-1............ 139 Tabela 9......... 69 archetyp bariery wzrostu ...... Różnice pomiędzy korzyściami i wartościami...............................7-2......7-5.... Różnice pomiędzy pochwałą a wyrazami uznania ........................9-1 Przepływy pomiędzy typowymi procesami organizacji gospodarczej ...... Czynniki wpływające pozytywnie na satysfakcję z pracy ([26] s................ 72 Tabela 5...... prowizje i marże w tys. 93 Tabela 5...........2-1....... Cele dyrektora Kowalskiego .............. 205 Tabela 13..............10-2....1-1.................... 93 Tabela 5................ Doktryna jakości.............. 129 Tabela 6........ 128 Tabela 6.......13-2.............................. 122 Tabela 6........................................................... Idea tabelki Plus−Delta ........... 36 archetyp przerzucania brzemienia ..........................9-1.............7-4. Prawidłowo przeprowadzona analiza Jak jest? — Jak być powinno? ............... 1 września 2011 241 Tabele Tabela 2..........1-1. 27 Tabela 2........ Skorygowane cele dyrektora Kowalskiego ................ Odpowiedzi na pytanie: od czego powinno zależeć wynagrodzenie? . 68 Tabela 4.........................8-2. 63 anomia pracownicza ..5-1...... Przykład hierarchii problemów w klasyfikacji ogólnej .............................................................................3-1.....................7-1 Przykład opisu konkretnego procesu .................. 201 Tabela 12..... Wyjściowe sprzedaże........ 139 Tabela 7.. Procesy wewnętrzne organizacji gospodarczej ................... Przykład tabelki Plus−Delta ......................8-3............. 219 Tabela 13.. zł ..................... Po reformie zespołu w przypadku nierównowagi wkładu pracy .... 59 Tabela 4....................7-1....... 184 Tabela 11..... 223 Tabela 13...... Przykłady miłych i niemiłych konsekwencji ..... 100 Tabela 6.... 126 Tabela 6.......... 123 Tabela 6..... Porównanie dwóch kultur zarządzania .....................8-4...............................12-1.. Tabelka metody Jak jest? — Jak być powinno? ..................................................................... 18 ambicje .... Źle przeprowadzona analiza Jak jest? — Jak być powinno? .... 164 ..................7-3.....2-1......................................4-1.... 36 archetyp granicy wzrostu .................................. Po reformie zespołu w przypadku nierównowagi umiejętności ..........................................7-2...................... Przykłady produktów pozornie niskiej jakości ......... 218 Tabela 13...................9-2................13-1.. 217 Tabela 13........................................ 160 Tabela 9.... Porównanie zarządzania tradycyjnego z procesowym ......15) ........ 215 Tabela 13.... 224 Indeks haseł Adam Smith....................... 69 Tabela 4.......... Różnice pomiędzy miseczką a marchewką .........7-1... 171 Tabela 10......... 218 Tabela 13...... 181 Tabela 10............ Przykłady niezależnych par decyzyjnych .. 196 Tabela 12................................................14-1........... Porównanie MBO i TQM przez Edwardsa Deminga . 37 bazodanowa norma jakości.. 121 Tabela 6........................................................... 95 Tabela 5......................... Wagi przypisane zadaniom globalnym firmy .. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej...... 201 Tabela 12........................................... Przykład arkusza wyliczającego wskaźniki Pareto dla sprzedaży w kawiarni ............. Przykład hierarchii rodzin problemów ......................................... 170 Tabela 9..... 219 Tabela 13............1-1 Przykłady typowych marchewek i kijów ............................6-1..................... Zarządzanie przedmiotowe i podmiotowe ............................... .................. Przykłady działań z motywacji wewnętrznej i zewnętrznej .................................................................................. 130 Tabela 7..............9-3..................................................... 92 Tabela 5.... Parametry służące do wyliczania premii .................. 47 Tabela 3.............1-2.. Źle i dobrze określone zadania.... Przykład tabelki na stronie tytułowej dokumentu ...............10-1.........................

............................................ 12 społeczeństwo wiedzy .................................................. 147 właściciel procesu ............. 167 pełnomocnik w strukturze pionowej ....................................................................................................................................... 142 przedsiębiorstwo wiedzy ...................................................................... 63 doktryna jakości ......................................... 156 kompleks techniczny ......... 180 pełnomocnik w strukturze poziomej .... Doktryna jakości............................. 212 proces ............... 62 TQM-owska nowomowa .. 237 syndrom zablokowanej klamki ..................... 158 kij .... 175 interesariusze wdrożenia TQM ....................... 160 zarządzanie podmiotowe ......................... 154 norma jakości dla decyzji operacyjnych .... 38 Księga standardów .... 159 partie wysyłkowe ........ 237 sytuacja pokusy...................... 154 norma jakości dla drużyn .. 156 kompleks produktowy ............................ 14 gemba .......... 156 kompleks surowcowy ..................... 75 narzędzia intelektualne .......... 15 P..................................... 202 interesariusz wdrożenia TQM................................................................. 147 identyfikowalność ............. 238 rodziny pokrewieństwa ........................................... 148 marchewka ........................................ 75 prawo Pareto ................. 22 dokument............................... 68 syndrom obracającej się klamk ...... 202 kompleks informatyczny .................................................................................................................. 221 równanie dysonansu godnościowego ............................................... 159 diagram Ishikawy ..................................... 210 diagram pokrewieństwa..... 160 węzeł grafu ........... 210 socjalizm . 177 taylorowska rewolucja produktywności 13 techniczna norma jakości .................... 159 relacja dostawca-odbiorca ......................................... 15.................... 180 pełnomocnik właściciela procesu .............................. 64 prawo 20/80 ................................................. 175 procesowy atlas firmy ... 163 obywatelska przedsiębiorczość ...... 238 rodzina egocentryczna ........... 239 interesariusze procesu .................................................................... 142 społeczne uzgadnianie usprawiedliwień .......................................................... 155 narzędzia materialne ... książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.................... 142 główni wykonawcy procesu ....... 68 ślad produktu ... 162 dysonans godnościowy............. 159 decyzja pusta ............................ 175............... 181 Taylor Winslow ................................................................. 69 krawędź grafu ............................................................................. 239 kartotekowa norma jakości........ 74 klient wewnętrzny ....................... 156 kompleks żywnościowy ............................................................................. 145 proces główny ......... 71 ............................. 146 graf przepływu.. 132 informatyczna norma jakości ............. 157 instruktorzy jakości........ 1 września 2011 242 czynności procesowe ..... 218 tabelka procesu ..... 148 koła jakości ................. 74 marchewkij . 164 czynności zmiany stanu .............................................. 132 rybia ość.......... 71 zarządzanie przedmiotowe .. 180 produkt umiejscowiony .............................................. 142 graf czynności ............... 147 księga procedur ............ 175 proces towarzyszący ......................... 64 potrzeby społeczne ........ 64 potrzeby emocjonalne ............ 156 norma jakości dla dokumentów .......... 165 czynność kompleksowa ... 15 para decyzyjna ........... 183 firma G12 .............. 15 pytanie decyzyjne ...................... 63 dobra rzeczowe .................................................................... 13..................................................... 164 norma jakości dla stanu rynku ............. 180 potrzeba radości z działania................................................................................. 63............................................ 222 dobra emocjonalne .......................... 156 komunikat marchewkowy .................................................................. 175 gospodarka oparta na wiedzy................................ 111 mapa procesów ................. 177 wyjściowy dokument decyzyjny ....................... 160 dokumentacja produktu ........................................................................... 157 Informatyczny kompleks narzędziowy ...................................... 62 Ford Henry ..... 154 dokument decyzyjny ................ 175....... 160 norma jakości dla dokumentacji .............. 146........... Senge ....................................Andrzej Blikle......................... 157 test G12....................................................... 14 rodzina autokratyczna.................... 162 norma jakości dla produktu umiejscowionego ......... 238 wejściow dokument decyzyjny . 212 prawo marchewki ....... 155 imperatyw kategoryczny Kanta . 155 drużyna ................ 180 proces podstawowy ..................................... 155 tabelka plus-minus ........... 186 księga standardów .................................. M............................................................................ 164 przedsiębiorstwo tworzące wiedzę ...................... 186 Lekarze bez Granic................................................... 156 decyzja ................................................................... 68 dyżurny zespołu .................................... 75 konsonans godnościowy ............................................. 148 rewolucja gospodarki wiedzy .................................................

........... 87 Gdy premia spada ................. 86 Dlaczego to nie może się udad ....................................................... 85 Dowódca jednostki "Grom" ............................................................... 76 Nie płacimy żadnych faktur ........................................................................ 146 zespół wykonawców procesu ............................................ 88 Jak motywowad medialne gwiazdy ................................................................. 110 Bibliografia [1] Ackoff Russell L...........................................................................................................................................................................................................Andrzej Blikle.................. 156 RAMKI — PRZYKŁADYRAMKI 5s w klasztorze ............................................ Doktryna jakości.......................... 70 Firma oszukuje kupca ......................................................................................................... 160 zarządzanie wiedzą ............................... 26 Konkurs dla sprzedawców ......................................................................................................... 65 Kucharz w hotelu ...................................... 87 Leo................................................... 79 Gorzka marchewka ............................................................................ 21 Dealerzy samochodów ...................................................................................... 33 Koreaoskie obozy jenieckie . 87 Brytyjska firma ubezpieczeniowa ................................................................................................................................................................................................................ 124 Katastrofa promu morskiego .................. 89 Błąd w mikroprocesorze Intela .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 117 Cel sprzedażowy ......................................................................................................................................................................................................................................................... 236 Włoski lekarz w Kabulu ......................................................................... 110 Radośd z pracy w Google .................................................................................................................................................... 108 Fabryka wyrobów ze szkła ............................................................................... Democratic Corporation................................................................................................... 161 zarządzanie w strukturze ........................... 55 Premia dla zarządu banku .................................................... 76 Polmo Łomianki .................................................................................................................. 30 Broker ubezpieczeniowy ................................................... 116 Kupiec w hipermarkecie ........................................................................................................................ 78 Interesowna Charlotte ..................................................................... 113 Przerwad projekt ............................................................................................................................................................................................ 175 zysk .............................................................................................................................................................................. 66 Sport rekreacyjny a wyczynowy ............................................................................................................................................... 11 żywnościowa norma jakości ......................... 73 Współpraca w kabinie pilotów pod Smoleoskiem ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 116 Pisarz i chłopcy .......................................................................................... 34 Sprzedawca okularów .................................................................................................................................. 25 Dopych .......................................... 208 biegli sądowi ........................................................................................................................... 103 Niegrzeczni piłkarze ........................................................ 86 Niecni bankowcy .................................................................................................................................................................................................................. 234 Piechota morska ............................................................... 87 Strażnicy więzienni ............................................................................................. 101 Klimatyzatory w Café Blikle ....................................................... 76 Nie będę sobie kolan zrywał .................... Oxford 1994 ......................................... 98 Cztery wadliwe sztuki .................................... 82 Oświetlenie w szwalni ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 września 2011 243 zarządzanie strukturą przedsiębiorstwa ......................................... książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej.............................................................................................. 125 Prezes brytyjskiej Toyoty ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 118 Mobbing w szkole ....................... 113 Madryt wziął się za szkoły ................................................................................................................................................................................................................................................... Oxford University Press........................................................................................................................................ 80 Mercedes dla najlepszego ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 Zachodni idealizm i wschodni realizm ........................................... 61 Wiceprezes do spraw kontroli jakości dostaw .....................

org/wiki/Special:BookSources/9781406500189 (s. Niepublikowany rękopis wykładu E.Kozowska. Oxford 1993 [9] Drucker Peter F.Lewandowski.Polachowska. Kraków 2008 [18] Harvard Business Review Polska. The Connected Leader. 273). Konstancin-Jeziorna 2002 [24] Kohn Alfie. Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa 2006 [20] Herman R. MT Biznes. Warszawa 1999. Stawiński. ISBN 83. John Wiley & Sons.01-12799-6.. Center for Advanced Engineering Study.W. Warszawa 2001 [3] Buckingham Marcus.Andrzej Blikle.. Warszawa 2000 [8] Drucker Peter F. M. tłum. Deminga 1990. Houghton Mifflin Company. Wieczorkowska Grażyna. [10] Eckers George. Punished by Rewards. Oficyna a Wolters Kluwer business. Przywództwo przez integrację. The New Economics for Industry. Government. 1 września 2011 244 [2] Aronson Elliot. Harvard Business Review Polska.. MT Biznes. Education. Geniusz biznesu — kreatywne podejście do rozwoju firmy. Inc. New York 1986 [25] Kohn Alfie. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. http://en.. tłum. Six sigma jako trwały element kultury organizacji. Warszawa 2011. A. tłum. Muza SA. Motywacja — wydanie specjalne. Oficyna a Wolters Kluwer business. Accounts Office Cumbernauld.. tłum. Wydawnictwo MEDIUM. Doroba. J. [13] Fleming Quentin J. Kacprzyńska. No Contest — The Case Against Competition. G. Warszawa 2006. Warszawa 2009. Konstytucja wolności. Jacek Santorski & Co. Boston 1993 . Matkowski. M. [12] Fisk Peter. Helion 2006 [14] Ford Henry. Post-capitalist Society. tłum. London 2007 [17] Gobillot Emmanuel. Cornstalk Press. Warszawa 2011 [22] Katzenbach Jon R. Warszawa 2010 [11] Eckers George. My Life and Work. Out of Crisis. Houghton Mifflin Company. Wydawnictwo Naukowe PWN. tłum. MIT Cambridge 1994 [7] Drucker Peter F. J. Sydney 1926. Kult klienta. [21] Hyken Shep. Kranas. MIT Cambridge 1995 [5] Deming Edwards W. tłum. Rewolucja six sigma — Jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zamieniły proces w zyski.. Zarządzanie XXI wieku. [23] Koch Richard. C.. Rewolucja 80/20 — nowa droga do sukcesu finansowego jednostki i firmy. Międzynarodowa Szkoła Jakości 2000.wikipedia. Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: jak uniknąć siedmiu grzechów głównych niszczących firmy. pobrana 2011 [15] Geddes Andrew. Butterworth Heinemann. Umbrella. A. K. B.. tłum. The HIP Investor — Make Bigger Profits by Building a Better World.Kowalczyk. Santamaria Jason A. Wydawnictwo Naukowe PWN. MIT Center for Advanced Engineering Study. Warszawa 2001 [4] Deming Edwards W. tłum. Kogan Page. B. [19] Hayek von Fredefich August. [6] Deming Edwards W. tłum. Massachusetts Institute of Technology. Doktryna jakości. Why we lose in our race to win.. Jak motywować pracowników pierwszej linii..Justyna. New Jersay 2010.Pawłowski. HBR 2006. Coffman Curt. MT Biznes. tłum. Kontrola naszych myśli i uczuć. [16] Gobillot Emmanuel. Paul. Warszawa 2000. Po pierwsze: złam wszystkie zasady: co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej. Oficyna Wolters Kluwer business.

3A Corporation Tokyo 1991 [27] Kosewski Marek. [37] Thompson James R. Wrocław 2005 [41] Zimbardo Philip. Warszawa 2010 [31] Petersen Donald. Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się . Warszawa 2008. z o. Wydawnictwo MT Biznes Sp. tłum. [35] Smith Adam.Andrzej Blikle. Przywództwo doskonałe. pod red. Wartości.. Saunders David M. Na przekór stereotypom: tajemnica sukcesu najbardziej niezwykłego przedsiębiorstwa na świecie. Hillkirk John. Doświadczenia i koncepcje zarządzania koncernem Forda. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998. ISBN 83-204-1593-4. 1 września 2011 245 [26] Kondo Yoshido. Smith Brian J. [36] Stocki Ryszard. Wąsik. t. Warszawa 2007. Roberts Charlotte.. Cztery dni z dr. z o. Gallup Press. Kołodziejczyk. Rzychoń. ISBN 978-83-88970-39-9. San Francisco 2003 [40] Young Stephen. Oficyna Ekonomiczna 2002. Prokopowicz Piotr. W. Chapman and Hall/CRC. Clifton Donald O. Warszawa 2009 . 1−2. Inc. książka in statu nascendi udostępniona w domenie publicznej. Praca zespołowa — nowe pomysły zarządzania na lata 90. B. ISBN 978-8361086-20-8. T. [28] Latzko William J... a złodzieje ujmują się honorem. ISBN 978-83-01-15032-7. Kleiner Art.Cywilizacja europejska — wykłady i eseje. Berrett-Koehler Publishers. Wydawnictwo Naukowe PWN.. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. [32] Rath Tom.. Nawrot.o.. New York 2004 [33] Semler Ricardo. Human Motivation — a Key Factor for Management. Macieja Koźmińskiego. Boca Raton 2002 [38] Tracy Brian. H.. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów.o. Psychologia sprzedaży:podnieś sprzedaż szybciej i łatwiej. Instytut Studiów Politycznych PAN. Koronacki Jacek. Oficyna a Wolters Kluwer business... Warszawa 2004 [30] Palmer Russel E. tłum. Statistical Process Control — The Deming paradigm and Beyond. ISBN 978-83-7526-635-1. Cybulko i in. tłum. Warszawa 2009. tłum.. Warszawa 1993. [39] Young Stephen. Warszawa 1998 [29] Milewski Jan. Etyczny kapitalizm: jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Dlaczego Europa? Źródła przyspieszenia gospodarczego Europy — przegląd literatury. D. tłum. How Full is your Bucket?. A. tłum. Warszawa 2007. Pełna partycypacja w zarządzaniu. Kisiel. Doktryna jakości. Wizja Press&IT. tłum. Ross Richard B. niż kiedykolwiek uznawałeś za możliwe. godność i władza: dlaczego porządni ludzie czasem kradną. Korolewska-Mróz. Demingiem. Żmuda Grzegorz. Moral Capitalism. METAmorfoza. Efekt Lucyfera: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?. Dom Wydawniczy ABC.. Wolters Kluwer Polska Sp. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR / Collegium Civitas Press. ISBN 83-87286-41-9 [34] Senge Peter M. ISBN 83-88597-68-X. B.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->