Teresa Danuta Woyciechowska

INDEKS OSÓB, TOWARZYSTW, INSTYTUCJI, TYT. CZASOPISM (1) oraz WYKAZ MIEJSCOWOŚCI (2) archiwaliów uczonych

Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
znajdujących się w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Rps PTF 01-38) i Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW (Rps U 590-603)

Z indeksu należy korzystać łącznie z opisową częścią n/w katalogów rękopisów:

PTF Twardowskiego.
Rps

01—

03

Katalog

korespondencji

Kazimierza

Druk w: Ruch Filozoficzny T.LIV Nr 1/1997 s.13-42

Rps PTF 03 — 38 Katalog spuścizny Mieczysława Wallisa (Dokumenty osobiste, dzienniki i wspomnienia, korespondencja oraz twórczość naukowa i publicystyczna)
Druk w: Ruch Filozoficzny T.LV Nr3/1998 s.411-443

Rps U 590 — 593 Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich (Rps U 592-593 — korespondencja wzajemna Małżonków z lat 1918 — 1963) Rps U 594 — 603 Archiwum Janiny i Tadeusza Kotarbińskich. Cz. I. Materiały biograficzne i korespondencja. Rps U 594-598 — Dzienniki i kalendarze, papiery oraz korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego Rps U 599-603 — Kondolencje, papiery osobiste, korespondencja Janiny Kotarbińskiej oraz materiały związane z edycją i propagowaniem dzieł Męża Warszawa 2001

(1) INDEKS OSÓB, TOWARZYSTW, INSTYTUCJI, TYT.CZASOPISM
(Rps PTF 01-38; U 590-603) Abraham Wł[adysław] Abramowski Edward PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow.Nauk.), 02.2 PTF 02.1 T.I PTF 02.1 T.XXXI (Salvisberg P). PTF 02.1 T.I

Academische Revue, München Academische Verlag, München Académie Latine, Paris Adamczak Eugeniusz

PTF 02.1 T.XXIX (Rivain J.) PTF 02.1 T.I

U 598.1 T.LII (ZN im. Ossolińskich)

Adamczewski [Stanisław] Adamiak Natalia U 598.1 T.I

Adamczewski Stanisław PTF 10 T.X Agencja Autorska, Warszawa U 598.1 T.I Agencja Robotnicza, Warszawa U 598.1 T.I AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) - Nowy Jork, Warszawa PTF 17.1 T.I Air-India International, Warsaw - London U 598.1 T.XIV (Maharaja) Ajdukiewicz Kazimierz 596.1; 597; 598.1 T.I Ajdukiewicz Zygmunt PTF 02.1 T.I U 598.1 T.I; 599 Ajdukiewiczowa Maria [z Twardowskich] Akademia Medyczna w Łodzi U 596.1,3 Akademia Muzyczna w Łodzi U 602 T.I (Bacewicz K.) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydawnictwo U 602.2 Akademia Sztabu Generalnego, Warszawa U 598.1 T.I Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie U 598.1 T.I Akademia Terezjańska zob. Theresianische Academie Akademia Umiętności zob. Polska Akademia Umiejętności Akademija Nauk SSSR, Moskva U 598.1 T.I Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie PTF 02.1 T.XXXIV (Stahl L.) PTF 02.1 T.I, T.XXVIII (PTF); 04.3, 17.1 T.I; U

Ajnenkiel Eugeniusz U 598.1 T.XLVIII (TPŁ)

Akoliński Stanisław U 598.1 T.I Albrecht Eugeniusz U 598.1 T.I Alcan Félix Librairie, Paris PTF 02.1 T.I Aleksandrowicz (Alexandrowicz) Zenon PTF 02.1 T.I Aleksiun Jan Jaromin U 598.1 T.I Alfred Jurzykowski Foundation, Inc., New York U 601 T.II (Coudert C.A.) Alichniewicz Andrzej U 598.1 T.I Alicika (?) U 599 Aliphas Avner U 598.1 T.I Al-oustaz Ayman U 598.1 T.I Altenberg H. Księgarnia we Lwowie PTF 02.1 T.I Ambasada Bułgarii, Warszawa U 596.1 Ambasada Finlandii, Warszawa U 598.1 T.XLIX (Vanamo J. J.) Ambasada Jugosławii, Warszawa Ambasada Kanady, Warszawa U 598.1 T.II (Begic M.) U 598.1 T.XLIV (Southam G. H.)

Ambasada Polska w Paryżu PTF 12.4 Ambasada Polska w Sztokholmie U 601 T.IV (Glans I.) Ambros Michał PTF 02.1 T.I American Express Company, San Francisco U 596.2; 601 T.XVII (Suppes P.) American Friends Service Committee (Quakers), Berlin U 598.1 T.II (Beittel W.) American, The Society for Aesthetics, Pittsburgh PTF 17.1 T.I Amir Rehaveam U 598.1 T.I Anders Henryk PTF 07.3, 38 T.II Andersowa Barbara PTF 07.3 André-Borzęcka Maria U 598.1 T.I Andrzejewski A. U 598.1 T.I Andrzejewski Jerzy U 598.1 T.I Angerowa A. U 598.1 T.I Angielsko-Amerykańska Misja niesienia pomocy Polsce, Warszawa 02.1 T.XXXIV (Society of Friends) Anglemire Kenneth N U 598.1 T.I Anguisciola Sofonisba PTF 32.1 Antoniak Anna U 601 T.I PTF

Antoniakowie Anna i Krzysztof U 598.1 T.I Antoniewicz Jan Bołoz Apostel Leo U 598.1 T.I Apostol Pavel U 598.1 T.I Appel Karol PTF 02.1 T.I Arbeitsgemeinschaft Ost, Wien U 598.1 T.XXVII (Mack K.) Archiv für Geschichte der Philosophie, Bern A.) Archives de la Société Belge de Philosophie, Bruxelles Arctowski Henryk PTF 02.1 T.I PTF 03.2 Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Warszawa PTF 15 T.III;U 602.4 Argumenty, Warszawa U 598.1 T.XLIII (Słowik Z.) Armata Jerzy U 603. T.I cz.1 Armbruster Gisela U 601 T.XII (Maximilian Kolbe Werk) Arnold [Stanisław] U 595 T.II Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,Münster in Westfalen PTF 03.1 Askenazy [Felicja z Tykocinerów] Askenazy Szymon Assmann Emil PTF 02.1 T.I PTF 02.1 T.I PTF 02.1 T.I PTF 02.1 T.XXXIV (Stein PTF 02.1 T.I, T.XVI (Komitet uczniów) Antoniewicz Karol Bołoz PTF 02.1 T.I

Association Frédéric et Irene Joliot-Curie, Paris U 598.1 T.III (Biquard P.) Association Internationale d’Esthetitique Experimentale, Paris PTF 17.1 T.I Ateneum Kapłańskie, Włocławek Auber Bronisław U 598.1 T.I Auerbach Walter Aumillerowa J[anina] Ayer A.J. U 598.1 T.I Babiński Józef PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.I U 598.1 T.I, T.XIII (Ingarden R.) PTF 02.1 T.I

Bacewicz Kiejstut U 598.1 T.II Bacewiczowie Halina i Kiejstut U 599; 601 T.I Baczko Br[onisław] PTF 04.4;U 598.1 T.II, T.XLIX (UW) Bad [Hersz] PTF 02.1 T.II

Badura Adolf Bafia Tadeusz

PTF 11.3 PTF 02.1 T.II U 598.1 T.XLV (Studia Logica)

Baeumker Clemens

Baginski Marian U 598.1 T.II Bailey Norman A. U 598.1 T.II Bak Thor A. U 598.1 T.XVII (Karaś M.) Baka Władysław U 598.1 T.II Baker Alane PTF 15 T.II Bakker Jan P. U 598.1. T.VIII (Dylik J.) Balasits [August] Baley Stefan PTF 02.1 T.II Balevski A.M. U 598.1 T.III (Bolgarskaja Akad. Nauk) PTF 02.1 T.II, T.XVI (Konferencja Psych.); U 598.1 T.II Balicki Stanisław Witold U 598.1 T.II Baliński Władysław U 598.1 T.II Balzam Natan U 601 T.II (Drozdowicz A.) Balzer [Oswald] Popier., Tow. Nauk.) Bandrowski [Bronisław] PTF 02.1 T.II Bandura Ludwik U 598.1 T.II Banko-Sitek Elżbieta U 598.1 T.II Bańkowska Cecylia z Ostachiewiczów Bar Adam PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.II Baran [Alfons] PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.II, T.III (Berger A.), T.XXXVIII (Tow. dla

Baranowska Ewa U 598.1 T.II Baranowski Bohdan U 598.1 T.II Baranowski Jerzy PTF 06.5 Barbacki Stefan U 598.1 T.XXXVII (PTPN) Barecki Józef U 598.1 T.II Bark B. zob. Van Bark Bella S. Barnard Bulletin, New York U 592 T. VII Barnard College [Columbia University], New York U 592 T. VII Barnett I.D. U 598.1 T.II Bartel Kazimierz PTF 02.2

Barth Johann Ambrosius Verlagsbuchhandlung, Leipzig 03.1 Barth Paul PTF 02.1 T.II Bartol [Edward] U 596.1 Bartosz Julian U 601 T.I Bartoszewski Jan PTF 02.1 T.II U 598.1 T.XXXIV (P.E.N. Club) Bartoszewski Władysław

PTF 02.1 T.II,

Baruch-Wiley Irena PTF 10 T.XIII Barwińska R. zob. Łukasiewiczowa Regina z Barwińskich Barzin U 598.2 Barzin M. PTF 03.2 (Archiv.) Basiukiewiczowa Maria Helena z Mijakowskich U 598.1 T.II Batawia Stanisław U 598.1 T.II Batowski Zygmunt Bauch Bruno Baugniet Jean U 596.1 Baum Kazimierz U 598.1 T.II, 601 T.I Baum St. U 598.1 T.II Baum Wilhelm PTF 02.1 T.XVI (Koehler K.F. Buchhandlung) PTF 02.1 T.II Baumgarten-Tramer [Franciszka] Baumowie Stanisława i Kazimierz U 599 Bauteem (?) Jean U 598.1 T.II Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München Beck Adolf PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.III Beck Maximilian PTF 03.1 PTF 02.1 T.II PTF 02.1 T.II

Bednarski[Stanisław] Beer Henrik U 601 T.I Begic Muhidin

U 598.1 T.II

Beguin Sylvie PTF 17.1 T.III (Minist. de l’Educ.) Beittel William F. U 598.1 T.II Bejda (?) Ewa U 598.1 T.II Beldiceanu N. U 598.1 T.II Bellert Irena U 598.1 T.II

Bełza Władysław Benni Tytus Benveniste E[mile]

PTF 02.1 T.III PTF 25.1

PTF 02.1 T.III

Berezowska Maja PTF 17.1 T.I Berg Ebba, Ubbe G:son U 601 T.I Berg Urban G:son U 600 T.I, 601 T.IV (fot.) Berger Adolf PTF 02.1 T.III Bergsonowie (Berek, Berekson) PTF 11.3 Berka Karel U 598.1 T.II T. Berkeley Georges PTF 15 T.III Berlin (wspom.) PTF 10 T.IV, X Berman Adolf U 598.1 T.II Berman Jakub U 598.1 T.II Bernacki [Ludwik] Bernstein U 598.2 Beth E.W. U 598.1 T.II Beylin Karolina PTF 17.1 T.I; U 592 T. I Beylin Paweł U 598.1 T.II Biach R.(?) PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.XIII (Kalinowski S.) Białkowski Grzegorz U 601 T.XVIII (UW) Białobrzeski Czesław Białostocki Jan PTF 06.5, 11.4, 17.1 T.I, T.V(SHS), T.VI (Walicki M.), 32.1(MN) Biały E. zob. Żarnecka-Biały Ewa Biały Zbigniew U 599 (Żarnecka-Biały E.) Biblioteca Filosofica, Torino U 598.1 T.XI (Guzzo A.) Biblioteka Klasyków Filozofii, red. Warszawa U 597; 598.1 T.III Biblioteka Narodowa w Warszawie PTF 03.1; 35.2; U 598.1 T.III Biblioteka Polska. Instytut Wydawniczy w Warszawie Biblioteka Tęczowa, wyd. Lwów Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie PTF 03.1 Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi U 601 T.XVI (Skwarczyńska S.) Biblioteka Warszawska, wyd. PTF 02.1 T.V (Bogusławski W.) Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie PTF 03.1 PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.XXV (Mirski J.) PTF 02.1 T.III, T.XLIV (Zakł. Nar. Ossol.)

Biblioteka Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław U 598.1 T.XXXIV (Pawlikowski M.) Bibliotheque Nationale, Paris PTF 07.4 Bidwell C. G. PTF 17.1 T.VI (British, The Council) Biegański U 598.1 T.III Biegański Władysław Biegeleisen Bronisław Bieguszewska Jolanta Bielecki Wojciech PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III, T.XLII (Widnokręgi) PTF 03.1

Biegeleisen Leon Władysław

PTF 38 T.II PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III

Bielawska M U 598.1 T.III, T.XXXIII (Pawlikowska A.) Bielewski Józef U 598.1 T.III Bielska Maria [z Karpińskich] Bień Mieczysław U 598.1 T.I (ASG) Bieńkowscy Flora, Władysław U 598.1 T.III Bieńkowska Wiera U 598.1 T.III Biernacki Andrzej PTF 15 T.II; U 598.1 T.III PTF 02.1 T.III Bierut Bolesław PTF 04.2 Biesiekierski Ludwik Pomian Bilczewski Józef Biesiekierski Mieczysław PTF 12.4 PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III, T.XXVI (Nacz. Kom. Bilikiewicz Tadeusz

Biliński Bronisław U 598.1 T.III Biliński [Leon], c.k. min. skarbu Opieki) Bilski (?) PTF 02.1 T.III. Biquard P. U 598.1 T.III Birjumov B.V. U 598.1 T.III Birkenmajer Aleksander PTF 02.1 T.III Birnbaum Henryk PTF 17.1 T.I Birnbaum Immanuel PTF 17.1 T.V (Süddeutsche Zeitung) Bisko Wacław U 598.1 T.III Bizoń M. U 598.1 T.III Blaustein Eugenia PTF 02.1 T.III

Blaustein Leopold Bleiberg Jakub

PTF 02.1 T.III PTF 02.1 T.III

PTF 02.1 T.III

Blumental M[enedel]

Blumental N. U 598.1 T.LV (ŻIH) Bluszcz zob. Towarzystwo Wydawnicze Bluszcz Bluth Marceli Rafał PTF 10 T.XIII; U 592 T. I Błachowski [Konstanty] Błachowski Stefan PTF 02.1 T.IV PTF 02.1 T.IV, 03.1; U 596.1

Błaszczyk Franciszek U 598.1 T.III Błoński Jan PTF 17.1 T.I Bobiński Tadeusz U 598.1 T.III Bobkowska St. U 598.1 T.III Bobrowska K[arolina] PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V, T.XXVI (Nacz. Kom. Opieki) Bogacz Marian U 598.1 T.III, T.XLVIII (Tow. Kultury Moralnej) Bogusławski W[ładysław] Bogusz Józef U 598.1 T.III Bohdziewicz Michał PTF 07.3 Bojarska B. U 598.1 T.III Boleński Andrzej U 598.1 T.III Bolgarskaja Akademija Nauk, Sofia U 598.1 T.III Bołoz-Antoniewicz zob. Antoniewicz Bołoz Bombicki Maciej Roman U 601 T.I Bonecki Henryk PTF 17.1 T.IV (PWN) Bonetti Paolo PTF 03.1 (Scientia) PTF 02.2 (Univ. de Palermo) Bonucci Alessandro

Borbé Tasso U 598.1 T.III Borgosz Józef U 598.1 T.III Borkowska Stefania z Ciecielskich Borkowski Dominik U 598.1 T.III Borkowski Jerzy Dunin PTF 17.1 T.I Borkowski Tadeusz U 598.1 T.III Bornemann Ernst U 598.1 T.III Bornstein Benedykt PTF 02.1 T.V, T.XXVI (Natason W.) PTF 02.1 T.V

Borowicz Bob]

U 598.1 T.XIV (Iwańska A.) PTF 03.1 (UW) PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V

Borowski A[ntoni] Borowski Maryan Borowy Wacław

Borren Ch[arles] van den U 598.1 T.III Borsuk Karol U 601 T.VI (Inst. Matemat. PAN) Borudzka Wanda PTF 02.1 T.V Borysewicz Eleonora U 598.1 T.XXXIX (Ryziński C.) Borzęcka M. zob. André-Borzęcka Maria Bosch-Gimpera P. U 598.1 T.XLIX (UNESCO) Bostel [Ferdynand] PTF 02.1 T.V Boye (?) Mira U 598.1 T.III Bożymir Michał U 598.1 T.III Bracops Joseph U 600 T.I Brahmer M[ieczysław] PTF 34 T.II (TNW) Bral Grażyna U 598.1 T.III Brankov R. U 598.1 T.III (Bolgarskaja Akademija Nauk) Bratkowski Jan U 598.1 T.III Bréhier Emile Brentano Franz O.) Breza Katarzyna U 598.1 T.III Bridgman Percy Williams U 601 T.XIII (PWN) British Council The, Warszawa PTF 17.1 T.VI;U 598.1 T.XXV (Lott B.M.) Brockdorff Cay von Brodowski Feliks PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V PTF 03.1 (Soc.Franç. de Phil.) PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.XV (Katkov G.), T.XVIII (Kraus

Brentano-Geselschaft, Prag

Brodowski Leon U 598.1 T.XLVIII (Tow. Kultury Moralnej) Brodzki Władysław U 598.1 T.III Broken A. zob. Zaniewska Hanna Brokman Henryk PTF 02.1 T.V; U 598.1 T.III Bromberg A. U 598.1 T.XXXVIII (Rand R.) Broniatowska Anna U 600 T.I Brozych Szczepan U 598.1 T.III

Bruchnalski Kazimierz Bruchnalski [Wilhelm]

PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V

Brudziński [Polikarp Józef], rektor UW Brueckman Halina U 600 T.I (fot.), 601 T.I

Brustvo Slovenskich profesorjev v Ljubljanie PTF 02.2 Brutjan G[eorg] A[belovic] U 598.1 T.III; 599 Brycki Bronisław PTF 02.1 T.V Bryzek Katarzyna U 598.1 T.LII (Wójcik T.) Brzezińska Halina PTF 17.1 T.I Brzozowski Stanisław PTF 21.1 PTF 02.1 T.V Brzozowski Tadeusz PTF 17.1 T.I Buchhandlung Gustav Fock, Leipzig Buchholz Arnold U 601 T.I Buczkowski [Kazimierz] PTF 18.1 Buddensieg Hermann U 598.1 T.III Budkiewiczówna Janina T. I; 593 T. I Budzanowska Maria U 601 T.I Buek Otto PTF 02.1 T.X (Geistewissenschaften) Bugaev A. 598.1 T.III Bugajewicz Dyonizy U 598.1 T.XXXVIII (Romahnowa S.) Bujas R[amiro] PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V Bujnowska Danuta U 598.1 T.III Bujwid [Odo Feliks] Bulanda [Edmund] PTF 02.1 T.XLVI (Żebrowska M.), 03.1; U 592

Bułakowski Adam U 592 T. I Bunge Mario U 598.1 T.III, 601 T.I Burcicka Helena U 599 (Hrabcowa Z.) Burgin J. U 598.1 T.XXII (KiW) Burkath Władysław (Vladislavs) U 598.1 T.III Burski (?) U 598.1 T.III Busch Günther U 598.1 T.III Buszkowski L[eon] PTF 02.1 T.V

Buzek Romana PTF 17.1 T.I Bychowska Maria PTF 17.1 T.I Bychowski Gustaw PTF 10 T.VI, 11.1, 17.1 T.I Bykowski Ludwik Jaksa Bylicki Władysław PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V

Bynum Torrell Ward U 598.1 T.IV Byrski Tadeusz U 598.1 T.IV Bystrzanowska Maria U 598.1 T.IV Bystrzanowski [Antoni] Bystrzycki [Jan] Bzowiecki Alfred PTF 03.1 (UJ) PTF 02.1 T.V PTF 02.1 T.V

Cackowski Zdzisław U 598.1 T.IV; 599; 601 T.II Calogero Guido Campbell I.F.F. PTF 02.1 T.VI; U 598.1 T.IV PTF 03.1 PTF 02.3 PTF 02.1 T.VI Calve’sche J.G. Universitäts-Buchhandlung, Prag Candioti Alberto M.

Canguilhem Georges U 598.1 T.IV Cantaluppi E. U 598.1 T.XL (Schweizerisch-Polnische Geselschaft) Cantor [Georg] U 601 T.XII (Marciszewski W.) Cardone Antonio U 598.2 Carnap Rudolf Caro Leopold PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.XIX (Lampa A.) Carnovale Louigi PTF 02.2 Central European Times Publishing, Zurich Centralblatt für Volksbildungswesen, Wien

Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki, Warszawa PTF 04.2 Centralna Komisja Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1(Zaremba J.) Centralna Szkoła Instruktorów Harcerskich im. Tadeusza Kotarbińskiego, Załęcze Wielkie U 603 T.IV Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, Warszawa PTF 34 T.II; U 597 Cerlce Philosophique de Prague PTF T.X (Grube K.)

Cesky Komitet pro Vedecke Rízení, Gottwaldov U 598.1 T.IV Chałasiński Józef PTF 04.3, 06.3, 17.1 T.I, T.V (Süddeutsche Zeitung); U 593 T. V; 598.1 T.IV, T.XXIX (Myśl Filozoficzna), T.XLVIII (TPP) Champollion Jean F. PTF 38 T.II PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. Szkoły Lud.) Charwat F[ranciszek] Chechołowa U 598.1 T.IV Chełmoński Józef Chlamtacz Jan PTF 38 T.II PTF 02.1 T.VI PTF 02.2 PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI Cheval René PTF 17.1 T.III (Ministere de l’Educ.) Chlamtacz Marceli

Chlebek Lesław Juliusz Chłapowski [Franciszek] Chmaj Ludwik

Chłapowska Eugenia U 598.1 T.XXIX (Min. Oświaty) PTF 02.1 T.VI

Chmielewski Janusz PTF 11.4; U 598.1 T.IV Chmielnicka Eugenia U 598.2 Chmielnicki Wincenty E. U 598.1 T.IV Chodecki Władysław Chojecki Artur PTF 02.1 T.VI, T.XXVI (Nitowski J.) Chodkowski Szczepan U 598.1 T.IV PTF 02.1 T.VI; U 598.1 T.IV Chojnacka Kazimiera U 598.1 T.IV; 599 Chojnacki Józef U 598.1 T.IV Chołaj Henryk U 599 (Wydz. I Nauk Społecznych PAN) Chołoniewski A[ntoni] Chomicz Paulin Chorosz Jan PTF 02.1 T.XXXVII ( (Lampa A.) PTF 02.1 T.VI

Chorąży M[ieczysław] U 598.1 T.IV; 599; 601 T.II PTF 02.1 T.XXVII (Patronat) Choroszy Jan U 598.1 T.IV Choynowski Mieczysław PTF 18.1; U 591, 598.1 T.IV; 599; 601 T.II Chrapkiewicz Krystyna U 603 T.I cz.1,2 Chroboczek Emil U 598.1 T.V Chrostowski Tadeusz U 599 Chruszczewski Czesław PTF 17.1 T.I

Chruśliński Leon U 598.1 T.V Chrzan Józef U 598.1 T.V Chrzanowska J. U 598.1 T.XXX (Nagórska A.) Chrzanowski [Ignacy] PTF 02.1 T.VI Chudzicki Eugeniusz U 598.1 T.V Churchman C. West U 601 T.II Chwienduk Romuald U 598.1 T.V (Czak K.) Chwistek Leon Chybiński Adolf PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI

Chyliński Konstanty

Cichocki Tadeusz U 603 T.I cz.1 Ciechanow Roman U 598.1 T.V Ciechanowska Jadwiga [z Ossowskich] Ciechanowski Stanisław Ciembroniewicz Józef U 590 PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI

Ciepły Stefan U 598.1 T.LIV (ZSP) Cieszkowski A[ugust Adolf] Cieszyński Antoni Cieszyńska R. zob. Troczyńska-Cieszyńska Róża PTF 02.1 T.V(Brudziński P.), T.VI Cirut (?) Czesław U 598.1 T.V Clarke Norris U 598.1 T.V Cohn PTF 03.1 PTF 02.1 T.VI PTF 03.1 Colard [Hermann] c.k. namiestnik Colin Armand Librairie, Paris

Colloque de Logique-Bruxelle 1953, Louvain U 598.1 T.VIII (Feys R.) Colloque International de Sémiotique, Kazimierz Dolny PTF 25.1 Columbia University zob. Barnard College Comité de Cooptation de l’Institut International de Philosophie, Paris U 598.2 Comité International d’Auschwitz, Warszawa U 598.1 T.XXXVIII (Rawicz J.) Comitée Exécutif de la Manifestation Eugene Dupréel, Bruxelles U 598.1 T.V Comite Central de la Croix-Rouge Suedoise, Stockholm U 601 T.I (Beer H.) Condillac Étienne de U 597 Conférence, IV Internationale de Psychotechnique, Paris PTF 02.1 T.XIX

Congres zob. Troisieme Congres Mondial de Sociologie, Amsterdam Congres International d’Education Morale, Paris PTF 03.1 Congres, VIII International de Philosophie, Praha (Radl E.) Congres, Ninth International Congres of Psychology, Princeton T.XIX (LangfeldH.) Congres, X International Congres of Psychology, Copenhagen T.XXXI (Rubin E.) Congreso, XIII Internacional de Filosofia, Mexico U 598.1 T.V Congresso, VIII Interamericano de Filosofia, Sao Paulo-Brasilia (Strenger I.) Constantinescu Miron U 598.1 T.V Cormier Ramona U 598.1 T.XIII (International Directory of Philosophy) Cornu A. U 598.1 T.V Coudert Alexis C. U 601 T.II Csorba Helena U 598.1 T.XXXV (PTS) Curiel José U 598.1 T.V (Congreso, XIII Internacional de Filosofia, Mexico) Cybulska H. zob. Veillard-Cybulska Henryka Cybulski Andrzej U 598.1 T.V Cybulski [Napoleon] Cyganek Ewa U 603 T.III Cyrankiewicz Józef PTF 04.2; U 598.1 T.XLVIII (Tow. Opieki nad Zwierzętami) Cywik Artur U 598.1 T.V Czachowska Sylwia U 602.3 (PBW, Olsztyn) Czachowski [Kazimierz] PTF 17.1 T.VI (The British Council) Czajkowska Anna PTF 17.1 T.I Czajkowski Stanisław PTF 17.1 T.I Czak Kazimierz U 598.1 T.V; 599 Czak Żukowski Bolesław Czapczyński Tadeusz T.XXVIII (Markert W.) Czapiewski Jacek U 598.1 T.V Czaplicki Aleksander U 598.1 T.V U 598.1 T.XLVIII (TWWP) PTF 02.1 T.XLVI (Zw. nauk. lit.); U 598.1 T.V, Czapczyńska Janina U 598.1 T.V PTF 02.1 T.II (Beck A.) U 598.1 T.XLV PTF 02.1 PTF PTF 02.1 T.XXIX

Czarnecka Barbara PTF 07.3 Czarnecki Z[dzisław] U 599 (Cackowski Z.) Czas, Kraków PTF 02.1 T.XXXVIII (Tomkowicz S.) Czemier Edward U 601 T.II Czerbak Adam PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.VI Czermak W[iktor] Czernew N. U 596.1 Czerniawski Jan U 601 T.II Czerny [Zygmunt] Czeżowski Tadeusz PTF 02.1 T.VI, T.XXXVI (Tow. Kult. Akadem.); U PTF 02.1 T.VII, T.XXVIII (PAU; Pol. Tow. PTF 02.2 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Psycholog.); 03.2; 15 T.II, 16 T.III, 17.1 T.I; U 597; 598.1 T.V; 601 T.II, T.XIV (PTF) Czołowski Aleksander Sas Czuruk Bolesław Czubalski Fr[anciszek] U 598.1 T.V PTF 02.1 T.VIII Czuvikov Pavel U 598.1 T.XIV (Izd. Inn. Lit.) Czygrinow Jerzy U 598.1 T.XXXI (Ogólnopol. Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli) Czytelnia Akademicka we Lwowie PTF 02.1 T.VIII Czytelnik. Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1 (Dembińska Z.); U 598.1 T.V Ćwikliński Ludwik PTF 02.1 T.VIII

Czernecka A. zob. Wałek-Czernecka Anna

Dadler Sebastian PTF 07.3 (Więcek A.) Dall’Asta Eberhard R. U 598.1 T.VI Damroz (?) Stanisław U 592 T. I Dangel Stanisław Danisz Adam U 599 Danowicz B. zob. Dutkiewicz-Danowicz Bogdan Danysz [Antoni] PTF 02.1 T.VIII U 598.1 T.VI Dańcewiczowa Jadwiga PTF 02.1 T.VIII

Davies Alun M. U 598.1 T.VI Davy [Georges] U 593 T.VIII

Dawid [Jan Władysław] Dawidowski [Karol] Nauk.)

PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII, T.XXXVIII (Tow.

PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP)

Dąbkowski [Przemysław Korczak]

Dąbrowska Maria PTF 10 T.XIII; U 598.1 T.VI Dąbrowski Alfred PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII, T.XVII (Kotarbiński T.); U 598.1 Dąbrowski Stanisław U 598.1 T.VI Dąbrowski Wojciech Dąbrowski Zygmunt Dąmbska [Izydora] Deakin U 598.1 T.VI

T.VI, T.XXI (Krońska I.), T.XLVII (Ślączak R.); 599; 601 T.II Debolski Aleksander U 598.1 T.VI, T.XXVIII (Michałowicz M.) DeGrood David H. U 598.1 T.VI Del Vecchio Giorgio Della Valle Guido Deltour Clément PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII

Dembińska Zofia PTF 18.1; U 598.1 T.XLVIII (TPD) Dembiński Bronisław Dembitzer Izrael U 598.2 Dembowska Maria U 598.1 T.VI Dembowski Ignacy PTF 02.1 T.VIII Dembowski Jan PTF 18.1 (PAN) Dempewolff Jürgen U 601 T.II Depta Eugeniusz U 598.1 T.VI Deslik Tomasz U 598.1 T.VI Desportes François PTF 34 T.II PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.II (Bauch B.) Deutsche Bücherei, Leipzig

Deutsche Philosophische Geselschaft, Jena Devaux Philippe U 598.1 T.VI; 601 T.II Dębski Henryk U 601 T.II Dębski Leon PTF 02.1 T.VIII

Dialectics and Humanism, Warszawa T.VIII (Kuczyński J.)

U 598.1 T.XXII (Kuczyński J.); 599; 601

Dialog, Warszawa U 598.1 T.XXXVII (Puzyna K.) Dialogue and Humanism, Warszawa U 601 T.VIII (Kuczyński J.) Dickstein [Samuel] PTF 02.1 T.VIII Dickstein-Wieleżyńska J. zob. Wieleżyńska Julia Dictionary of International Biography, London PTF 17.1 T.I Dietrich K. zob. Tołczyńska-Dietrich Krystyna Diller von, gen. PTF 02.1 T.VIII Diogene, Paris U 598.1 T.XXXI (Ormesson J.) Djankov Bogdan U 598.1 T.VII Dłużewski J. zob. Nowak-Dłużewski Juliusz Dobiecka] Gabriela U 598.1 T.VII Dobija Mieczysław PTF 02.1 T.VIII Dobrosielski Marian U 598.1 T.VII Dobrowolski A[ntoni] B[olesław] U 598.1 T.VII Dobrowolski Kazimierz U 598.1 T.VII Dobrzycki Jerzy U 598.1 T. Dobrzycki S[tanisław] PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII Dobrzyńska [-Rybicka Ludwika] Dobrzyński Kazimierz PTF 17.1 T.I Dockx Stanislas U 598.2 Doliński Aleksander Dollmayr Viktor PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.VIII

Dołżkiewicz Tomasz U 598.1 T.VII Dołżycki Wincenty U 598.1 T.VII Dom Książki Polskiej, Warszawa PTF 03.1 Dom Zdrowia (Sanatorium) Polskiej Młodzieży Katolickiej “Odrodzenie”, Zakopane PTF 02.1 T.VIII, T.XIII (Jelska K.) Domagała Jan U 598.2 Donceel J. U 598.1 T.VII Dorman Margaret U 598.1 T.VII Doroszewska Bogdana U 599 (Sławoszewska E.); 601 T.XVI (Sławoszewska E.) Doroszewski Jan U 598.1 T.VII

Doroszewski T[adeusz] U 598.1 T.XLII (Sławoszewska E.) Doroszewski [Witold] PTF 01 Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej Warszawy PTF 04.1 Drażna Władysława U 598.1 T.L (Wałek W.) Dreas Kazimierz PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.XLVI Drechsel [Wiltrud U.] Drexler Ignacy Dromkovic Vlad.

Drewnowski Jan F. U 598.1 T.VII PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Drexler Zofia [z Pasławskich] Drozdek Zygmunt U 598.1 T.VII Drozdowicz Adam U 601 T.II Drozdowska Zdzisława PTF 07.3, 17.1 T.II (Fabiańska K.) Drozdowski Bohdan U 598.1 T.VII Drukarnia, Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie PTF 03.1 Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków PTF 02.1 T.IX Drużyna im. Tadeusza Kotarbińskiego zob. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku Drygosz (?) U 598.1 T.VII Dryll Irena U 598.1 T.VII Drzewiecki Józef PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Drzewiecki [Konrad] Dubieński Aleksander Duda Harry U 598.1 T.VII Duda Wiesława U 603 T.IV Dudek Edward Jan U 598.1 T.VII Dumitriu Anton U 598.1 T.VII Duncan Isadora PTF 10 T.XIII (Jesenin S.) Duniak Stanisław PTF 04.1 Dunin zob. Borkowski Jerzy Dunin Dupréel Eugene U 598.1 T.V (Comitée Exécutif de la Manifestation..) Duralska-Macheta Teresa U 602.2 (Nasza Księgarnia) Durdik [Josef] Dürr Therese PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX

Duszyńska B. U 598.1 T.VII Dutkiewicz-Danowicz Bogdan U 598.1 T.VII Dworski [Emanuel] Dydyński [Ludwik] Dylik Z. U 598.1 T.VIII Dyński Edward U 598.1 T.VIII Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Warszawa U 598.1 T.VIII Dziamski Seweryn PTF 17.1 T.I Dzieduszycki Wojciech PTF 02.1 T.IX Dzielnicowy Zarząd Poczty, Warszawa U 598.1 T.VIII Dziennik Łódzki U 598.1 T.VII (Dryll I.) Dziennik Polski, Londyn U 599 (Ostrowski J.) Dzierżyński [Ignacy] Dzik F[austyn] PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP) PTF 02.1 T.IX; U 598.1 T.VIII. T.XXVII (Małkowska J.) PTF 02.1 T.XVI (Komitet uczniów) PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Dybowski Stefan U 598.1 T.VIII Dylik Jan U 598.1 T.VIII

Dziok Stanisława U 603 T.IV Dzióbkówna Aleksandra Dziwiszowie U 598.1 T.VIII Dzwonkowski Zygmunt U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Eco Umberto PTF 17.2, 25.1 Edistions Spes, Paris PTF 03.1 Editura Stintifica, Bucarest U 598.1 T.XXXIX (Rusinek K.) Edukacja Filozoficzna, Warszawa U 601 T.II Ehrenreich-Werner Ella PTF 02.1 T.IX Ehret Henri PTF 17.1 T.I Ehrlich Stanisław U 598.1 T.VIII Eigerówna Maryla U 592 T. I Einhorn [Dawid] PTF 02.1 T.IX Eisentadt [Shmuel Noah] U 593 T.VIII Ekier Jan i M. U 592 T. VI Ekkert [Józef] PTF 02.1 T.XXXIV (Stow. Kształc.)

Ekonomika i Orgnizacja Pracy, Warszawa U 598.1 T.XXI (Król H.) Elsenhans [Theodor] Elzenberg Henryk PTF 03.1 PTF 03.1, 15, 16, 29, 34 T.II, 37.2; U 597; 598.1 T.VIII PTF 02.1 T.XXVI Elstein Helena U 599; 601 T.II Encyklopedia Wychowania zob. Nasza Księgarnia, red. Encyklopedia Wychowawcza, wyd. Warszawa (Nitowski J.), T.XXVIII (Plenkiewicz R.) Epsztejn J. U 598.1 T.VIII Epsztein L. PTF 17.1 T.I Erb Alfons U 601 T.XII (Maximilian-Kolbe-Werk) Erb Elisabeth U 601 T.XII (Maximilian-Kolbe-Werk) Eschbach Achim U 601 T.II Estreicher Karol PTF 37.2 Estreicher [Stanisław] PTF 02.1 T.IX U 598.1 T.XXIX (Millet L.) Etiemble René PTF 17.1 T.VI (Université de Paris) Études Philosophiques, Les, Paris Eucken [Rudolf] Eysymont Janusz Etyka, Warszawa U 598.1 T.XIV (Jankowski H.) PTF 02.1 T.IX U 598.1 T.LIV (ZPAP) Eydrygiewicz Adam PTF 02.1 T.IX

Fabiańska Krystyna PTF 07.3, 17.1 T.II Fahs Charles B PTF 17.2 Fajans Lusia i Kazimierz PTF 17.1 T.II Fajans Maksymilian PTF 11.3 Falski M[arian] PTF 17.1 T.II; U 598.1 T.VIII Federacja Kobiet na rzecz Pokoju Światowego, Warszawa U 601 T.III Féderation Internationale des Résistants, Vienne U 598.1 T.XLVIII (Toujas J.) Federacja Wszechświatowa Akademików Chrześcijańskich, Warszawa PTF 02.1 T.XXVIII (Pomoc dla Stud. w Europie) Fekete M. U 598.1 T.XLVIII (Tow. Przyjaciół Uniw. Hebrajskiego w Jerozolimie) Feldkeller Paul Felhorska Felicja PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.(Altenbreg H.) PTF 03.1 (Tow. Psych. J. Joteyko) Feldman [Wilhelm]

Fenaux Robert U 601 T.XVIII (UAI) Feys Robert U 598.1 T.VIII Fidenkiewicz Halina PTF 07.3 Fidiasz PTF 32.2, 38T.II Fiedler Tadeusz PTF 02.1 T.XVI (Komitet Opieki) PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Fierich [Franciszek Ksawery] Fijałek [Jan Nepomucen]

Fijałkowski St[anisław] PTF 17.1 T.II Filipkowski Marian U 602.3 (PBW, Olsztyn) Filipkowski Stefan U 598.1 T.VIII Filipowa Stanisława U 598.1 T.VIII Filipovic Vladimir U 598.1 T.VIII Filipowicz Alicja U 601 T.III Filipowicz Franciszek U 598.1 T.LIV (ZNP) Filipowicz Maria U 601 T.III Filipowiczowa W. PTF 18.1 Filipowski Józef PTF 02.1 T.IX (Drukarnia UJ) PTF 03.1 Filomata, red. Lwów PTF 02.2 Filozofówna [-Schiller] Irena Finkel Ludwik Fischer Adam PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX

Fischer Gustav Verlagsbuchhandlung, Jena Fiszer Franc PTF 10 T.XIII Flatau [Michał Stanisław] PTF 02.2 Floryszczak Jakub U 598.1 T.VIII Floryszczak Janina U 599 (Jędryńska M.)

Foerster Fr. Kommissions-buchhandlung, Leipzig PTF 03.1 Ford, The Foundation, New York PTF 17.1 T.II, T.III (Munro T.) Forelle Danuta PTF 07.3, 37.2 Frances R. PTF 17.1 T.I (Ass. Intern. d’Esth. Exp.) Francke A.G. Verlag, Bern Frank M. D. Frank Marian U 598.1 T.VIII PTF 03.1 U 598.1 T.XXXVIII (Rand. R.)

Frankowska Bożena U 598.1 T.VIII Frankowska J. zob. Palmowska-Frankowska Janina Franz L. u.Co. Antiquariat für Wissenschaft. Zeitschriften, Leipzig 02.1 T.IX Frauenglas Edward Freiherr Alfred Frenkel Karol Freytag Lucjan PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow.NSW) Frąckiewicz A[leksander] PTF

PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX

Frejlich Helena U 598.1 T.III (Breza K.), VIII

Fritzhand Marek U 598.1 T.VIII; 599; 602.1 Fromer Manes U 598.1 T.VIII; 601 T.III Frycz Stefan Fryling Jan PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX PTF 02.1 T.IX Fryde Mieczysław PTF 17.1 T.II Fryzerman B. U 598.1 T.XLIX (Trybuna Ludu) Fullerton George Stuart Fundacja Kościuszkowska, Nowy Jork U 601 T.V (Hiż H.) Fundusz Kultury Narodowej, Warszawa PTF 02.1 T.XXIV (Michalski S.) Fundusz Zapomogowy Polskiej Młodzieży Akademickiej, Lwów T.XXXVII (Szydelski S.) Gabinet Przew. Rady Państwa, Warszawa Gabryl Franciszek PTF 02.1 T.X Gajda-Söder Eliza U 598.1 T.VIII Galasińska-Landsbergerowa Janina U 598.1 T.VIII Galeria Tretiakowska w Moskwie Galle Henryk Galle Leon U 592 T. I Gallina Maria U 598.1 T.VIII; 601 T.III Gallina-Katulska Krystyna U 599; 601 T.III Gałecki Jerzy PTF 15 T.II; U 598.1 T.IX Gamber J. Librairie, Paris PTF 03.2 PTF 32.1, 38 T.II PTF 02.1 T.XXIX (Prz. Pedag.) U 598.1 T.XVIII PTF 02.1

Gansiniec Zofia U 598.1 T.IX Ganszyniec Ryszard Garbowski Tadeusz PTF 02.1 T.X, T.XLIII (Witwicki Wł.) PTF 02.1 T.X Garbień Krystyna U 601 T.III Garbusińska Helena U 598.1 T.IX Garczyński Tadeusz U 598.1 T.IX Garfein-Garski Stanisław PTF 02.1 T.X Gasparski Wojciech U 598.1 T.IX, T.XIII (IOiK), T.LII (Zakład Prakseologii PAN); 599; 601 T.III, T.VI (IFiS PAN), T.XVIII (TNP); 602.1 Gastman Bolesław U 599 Gauthier-Villars, ed. Paris U 598.1 T.IX Gautsch [von Frankenthurn Paul], premier c.k. Gawecki Bolesław Gawlik Wiesław U 598.1 T.XVIII (Korcik A.) Gawron Roman U 603 T.III Gawroński Andrzej Gayczak [Stanisław] PTF 02.1 T.X 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Gawroński F[ranciszek Rawita] PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X; U 598.1 T.IX; 599

Gazeta Lubuska, Zielona Góra U 602.4 Gazeta Olsztyńska U 602.3 (PBW, Olsztyn) Gazeta Pomorska, Bydgoszcz U 598.1 T.XXII (Kubiak S.) Gazeta Poranna, red. Lwów PTF 02.2 Gazeta Poznańska U 598.1 T.XVII (Kłopocki E.) Gąsiorowska-Grabowska Natalia U 598.2 Geach Piotr U 598.1 T.IX; 601 T.III Gebert [Bronisław] PTF 02.1 T.X Gebethner i Wolf. Wydawnictwo w Warszawie PTF 02.1 T.X; 03.1; 18.1 Gebethner, Wolf Librairie, Paryż PTF 02.1 T.XXIX (Pręgowski P.) Gebethner Zygmunt PTF 17.1 T.V (Semiotica); U 598.1 T.XXXI (PWN); 602.2 Geistewissenschaften, Berlin u. Leipzig Gemelli Agostino George Waldemar PTF 17.1 T.II Geppert Maksymilian U 601 T.III PTF 02.1 T.X PTF 03.1 (Univ. Cattolica, Milano)

Gerber R. U 598.1 T.LV (ŻIH) Germanowicz C. zob. Gocławska-Germanowicz C. Germanowicz G. U 598.1 T.IX Gerold u. Co, Universitätatsbuchhandler, Wien PTF 03.1 Gerson Stanisław U 598.1 T.IX Gerstenkorn Tadeusz U 601 T.III Gerstmann Adam, rektor UJK 02.1 T.X Geselschaft für Freie Philosophie, Darmstadt Geselschaft Philosophie, Beograd Gibson R. Oliver U 598.1 T.IX Giedymin Jerzy U 598.1 T.IX; 601 T.III Gielecki Wojciech PTF 02.1 T.X; U 598.1 T.IX Gierek Edward U 598.1 T.V (Chrzan J.), IX Gierowski Józef A. U 599 Gieysztor Aleksander U 599 (Świat. Fed. Żydów z Polski, Tel Aviv); 602.3 Gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego zob. Koło Chrzanowiaków Gindev Panajog U 598.1 T.IX Ginsberg [Morris] U 593 T.VIII Ginsberżanka Eugenia Giżycki [Georg] von PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Giornale d’Italia, Il, Roma U 593 T. II Glans Ines U 600 T.I; 601 T.IV Glass Stefan PTF 10 T.XIII Glassner Franziska PTF 02.1 T.X Gliksman Ignacy U 592 T. I Gliński Bohdan PTF 17.1 T.IV (PAN) Glossy Karl PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Glücksman Rafał PTF 11.2 Gluziński [Tadeusz] Głąbiński [Stanisław] PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.XIX (Liebert A.) PTF 02.1 T.X, T.XLVI (Zw. Gosp.) PTF Geselschaft für Deutsche Erziehungs-und Schulgeschichte, Berlin

Getrich Richard U 598.1 T.XXXVIII (The Review of Metaphysics)

Głębocki Stanisław U 598.1 T.IX Głombik Czesław U 601 T.V Głos Narodu, red. [Kraków] Gmurdel (?) M. U 598.1 T.IX Gmytrasiewicz Jan PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Gniewosz W[ładysław] Godlewski Emil PTF 02.2 Głowacki Bogusław U 598.1 T.IX

Gocławska-Germanowicz C. U 598.1 T.IX PTF 02.1 T.X Goethe Johann Wolfgang PTF 33.2 Golański H[enryk] PTF 04.3; U 596.1 Goldman Wacław PTF 10 T.XIII Goldmanowie Wacław i Maria PTF 17.1 T.II Goldwyn Julie PTF 03.1 (Modern Thinker) PTF 02.1 T.X Golińska [1 v. Daszyńska] Zofia Gołąb T. [z Goliborskich] U 601 T.V Gołębiewski Czesław U 603 T.III Gołębiowski Stefan U 598.1 T.IX Gomperz [Heinrich] Gomperz [Theodor] Goniec, red. Lwów PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X PTF 35.2 PTF 02.1 T.VIII (Dąbrowski W.)

Gomulicki [Juliusz Wiktor]

Gorajewski Hieronim U 598.1 T.XXV(Liceum Ogólnokszt. dla Prac., Jelenia Góra) Goral Władysław PTF 03.1 Gorcz Tadeusz U 599 (Koło Przyjaciół Dzieci); 601 T.VII (KPD) Gordon Mieczysław PTF 10 T.II Gordon Stanley T. PTF 17.1 T.II (The Ford Foundation) Gordziejew Włodzimierz U 598.1 T.IX Gordzikowska J. U 598.1 T.IX Gorecki Jan U 598.1 T.IX Goriszowski Włodzimierz U 598.1 T.IX Gostyński Kazimierz U 598.1 T.IX Gościcki [Tadeusz] PTF 03.1

Gottesman Gustaw U 598.1 T.X Gottlieb Zygmunt PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.) PTF 03.1; U 598.1 T.X Goupil-Vardon André Goyk(?) Zbigniew U 599 Górka Olgierd Górski Artur PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.XLVI (Życie); U 598.1 T.X Górka Stefan U 598.1 T.LIV (Zw. Esperantystów w Polsce) Grabiańska Stefania U 598.1 T.X Grabiański Henryk U 598.1 T.X Grabowicz Józef U 598.1 T.XXX (Nowa Wieś) Grabowska Janina U 598.1 T.XXIX (Muzeum Zamkowe w Malborku) Grabowska N. zob. Gąsiorowska-Grabowska Natalia Grabska-Wallis Elżbieta PTF 09 T.IV; U 601 T.V Grabski Stanisław PTF 02.2 Grabski Zdzisław U 598.1 T.XI Gratkowski Stanisław (Ibis) U 598.1 T.XI Grégoire François U 598.1 T.XI Gregorowiczowie U 598.1 T.XI Greniewska A. U 598.1 T.XI Greniewski H[enryk] U 598.1 T.XI Grenlyszyńska Władysława U 592 T. I Griesbach H. PTF 02.1 T.X Grimau Julian U 598.2 (Rząd Hiszpanii) Grochowska Zofia U 598.1 T.XI Grodziński E[ugeniusz] U 598.1 T.XI Grohmann Will PTF 17.1 T.VI Gromska Daniela Gromski Edmund PTF 02.1 T.XXVII (Ossowska M.), T.XXVIII (PTF); PTF 02.1 T.X 03.1 (Hosiasson J.), 03.2; U 598.1 T.XI Gronkowski Henryk U 598.1 T.XI Gronostajska Jadwiga U 598.1 T.XI Gronziewicz Jerzy U 598.1 T.XI Groszkowski Janusz U 598.1 T.XI

Groszowa Hanna U 598.1 T.XI Grottger Artur PTF 34 T.II Grube Kurt PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Grudzińska Anna

Grudziński Czesław U 598.1 T.XI Grudziński Zdzisław U 598.1 T.XI Grünbaumówna An. U 592 T. I Grycz J[ózef] PTF 03.1; U 598.1 T.III (BN) PTF 02.1 T.XLII (Wiad. Lit.) U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.), T.XI, T.XLVIII (TKM); 601 Grydzewski [Mieczysław] Grzegorczyk Andrzej (Wójcicki R.) Grzegorzewska M[aria] PTF 02.1 T.X Grzybowski Konstanty U 598.2 G:son E. zob. Berg Ebba G:son Gubrynowicz i Schmidt. Księgarnia we Lwowie PTF 02.1 T.X Gubrynowicz [Władysław] Guliwska Zofia U 592 T. I Gumański Leon U 598.1 T.XI; 599, 601 T.V Gumowska Maria U 601 T.V Güntzberg [Benedykt] Gut Franciszek 02.1 T.X PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X PTF 02.1 T.X Guggenheim Museum, New York PTF 17.1 T.II

T.V, T.VI (Inst. Matem. PAN), T.XIV (Pol. Kom. Upamiętn. stulecie szk. lw.-warsz.), T.XXI

Guzicki Stanisław U 598.1 T.XIII (INOiK) Guzman (?) Alice Guzzo Augusto U 598.1 T.XI Gwiżdż Adam U 598.1 T.XI Habicht Ernest Haczewski W. Haigh W.E. Halban Alfred PTF 02.1 T.XXVI (Nacz. Komitet Opieki) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI PTF 02.2 PTF 02.1 T.XI,T.XXXVIII (Tow. Szkoły Lud.)

Habura F[ranciszek]

Hadyniak Bogusław U 598.1 T.XII

Halban [Henryk] Halibej Stefan Halpernowie

PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI

Halenowa Elżbieta U 598.1 T.XII Halpern [pierwotn.] I. zob. Myślicki Ignacy PTF 10 T.II Hałaciński Przemysław U 598.1 T.LIII (Zasiadczuk W.) Hałoń Edward PTF 06.3; U 602.3 (Nauka Polska) Haman Janusz Hamczyk St. U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Lublin) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI, T.XXVIII (Pol. Tow. Hist.)

Han-Ilgiewicz Natalia U 598.1 T.XII Handelsman Marceli Handelsmanowa Jadwiga U 598.1 T.XII Handelsmanówna Helena U 598.1 T.XII Hanslick [Eduard] PTF 02.1 T.XI Harassek Stefan U 598.1 T.XXVII (Łubnicki N.) Harasymowicz Roman U 598.1 T.XII Harrassowitz Otto Buchhandlung, Leipzig Hartmann Helfried Hauer Eugen Hauszyld W[acław] Heczko Bogusław Hegel-Kongres, Berlin Heinrich Władysław Heitzman Marian PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Tow. Pedagog.) PTF 02.1 T.XI (Hartmann H.) PTF 02.1 T.XI, T.XLI (Weryho W.) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI

Heidelberg (wspom.) PTF 10 T.VI PTF 02.1 T.XLVI (Zjazd, III Pol. Filoz.), 03.1

Hemplówna Zofia U 592 T. I Henderson James U 598.1 T.XII Henning Hans Henriquez René PTF 02.1 T.XI PTF 02.2

Herbaczewski Albin PTF 10 T.XIII Herbert Jean U 598.1 T.XII Herbert Zbigniew PTF 17.1 T.II Herder u. Co G.M.B.H Verlagsbuchhandlung, Freiburg PTF 03.1

Herlaine Jean U 598.1 T.XII Herman Jakób PTF 02.1 T.XI Hermanowie U 598.1 T.XII Hermanowski Kazimierz U 601 T.V Herre Paul PTF 02.1 T.X (Geistewissenschaften) PTF 02.1 T.XI Hertz Aleksander PTF 17.1 T.II; U 592 T. I Hertz Friedrich Herzog Leon U 601 T.XV (Rudawski M.) Hessen Maria [z Niemyskich] PTF 06.2, 13.1, 17.1 T.II Hessen Sergiusz Hettler August PTF 02.1 T.XI, 13; U 598.1 T.XII PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI Hessenowa Maria [z Niemyskich] U 598.1 T.XII; 601 T.V Heusler [Andreas]

Heymanns Carl Verlag, Berlin Heynar Zbigniew U 598.1 T.XII

Higersbergerowa Hanna U 598.1 T.XII Hilarowicz J. zob. Nusbaum-Hilarowicz Józef Hillebrand [Franz] Hilton Warren Himmelbaur I. PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XXXIV (Society of. Appl.) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI; 03.1

Hirzel S. Verlagsbuchhandlung, Leipzig Hiż Danuta [z Wicentowiczów] U 598.1 T.XII Hiż Henryk U 598.1 T.XII; 601 T.V Hiżowa Emilia U 598.1 T.XII Hiżowie] Henryk i Danuta U 592 T. VII; 599 Hłuszkiewicz Eugeniusz Hochegger [Rudolf]

PTF 02.1 T.XI

PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XXXI (Salvisberg P.) U 599 (Wehrstedt

Hochfeldowa Anna U 598.1 T.XIII Hochschul-Nachrichten, München W.) Hoene Wroński J[ózef] M[aria] zob. Komitet obchodu Hoffmann [Josef Julius] PTF 02.1 T.XI Hochschule für Sozialpädagogik und Sozialökonomie, Bremen

Höfler Alois Höfler Karol T.XI

PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.XI PTF 02.1

Hölder Alfred K.K. Hof. und Universitäts-Buchhandler, Wien Hölder-Pilcher-Tempsky A.G. Verlagsbuchhandlung, Wien Hofmann Werner PTF 17.1 T.II Hojny Karol U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Hojny Natalia U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Holder Henryk U 598.1 T.XXXII (Parczewski L.) Holoubek Gustaw U 598.1 T.XIII Holt Stefania PTF 17.1 T.II Holzman Marek PTF 17.1 T.II Homburg vor de Höhe (wspom.) PTF 10 T.VII Hornowski Bolesław U 601 T.III (Giedymin J.) Horodyński Dominik U 598.1 T.XIII Horodyski Władysław Horowiczówna Maryla 03.1 Hostelet Georges U 598.1 T.XIII Howorka Edward U 598.1 T.XIII Hoyer [Henryk Ferdynand] Hrabcowa Zofia U 599 Hryciuk Roman U 598.1 T.XIII Hübel Karol Łukasz PTF 34 T.II Hübner Piotr U 598.1 T.XIII Hulka-Laskowska Kazimiera PTF 11.3 Hulka-Laskowski Paweł PTF 11.3 Hull Zbigniew U 602.2 (ART, Olsztyn) Humanides, LaPlata PTF 03.1 Hurwic Józef U 598.1 T.XIII; 599 Husarski Wacław PTF 07.5, 11.1; U 598.1 T.XIII PTF 02.1 T.XI Hozakowska Anna U 598.1 T.XXXV (Polska) PTF 02.1 T.XI PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.)

PTF 02.1 T.XI

Hosiasson-Lindenbaumowa Janina

PTF 02.1 T.XVII (Kotarbiński T.);

Husserl Edmund

PTF 02.1 T.XI

Huta Szkła “Sława” w Kielcach zob. Koło TKM Ibis zob. Gratkowski Stanisław Ichkeiser Edward (?) PTF 02.1 T.XI Idzikowski Jerzy U 598.1 T.XIII Ilgiewicz N. zob. Han-Ilgiewicz Natalia Indan Franciszek U 598.1 T.XIII Infeld Leopold U 598.1 T.XIII Ingarden Roman (Hostelet G.), XIII Institut des Hautes Etudes de Belgique, Bruxelles U 598.1 T.III (Borren Ch.) Institut Français en Pologne, Varsovie U 598.1 T.XIII Institute International Philosophie, Paris U 599 Institute of International Education, Chicago U 598.1 T.XXIX (Myer R.B.) Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa J.), T.XIII, T.XXXIX (Sada E.); 601 T.VI Instytut Filozofii UJ, Kraków U 601 T.VI Instytut Gospodarstwa Społecznego SGPiS, Warszawa A.) Instytut Matematyczny PAN, Warszawa U 601 T.VI Instytut Matematyki UW U 601 T.XII (Moszyńska M.) Instytut Nauk Społecznych we Lwowie U 598.1 T.XIII Instytut Nauk Społecznych WSP, Kraków U 601 T.VI Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa w Warszawie U 598.1 T.XIII Instytut Organizacji i Kierowania, Warszawa U 598.1 T.XIII Instytut Popierania Nauki, Warszawa PTF 01 Instytut Psychotechniczny, Warszawa PTF 02.1 T.XI (Hauszyld W.) Instytut Sztuki PAN - Rada Naukowa, Warszawa PTF 06.3 Instytut Śląski w Katowicach PTF 02.1 T.XIX (Lutman R.) Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa PTF 07.3 International Biographical Centre, Cambridge U 601 T.VI International Colloquy for Methodology of Sciences 1961, Warszawa (Ajdukiewicz K.) U 598.1 T.I U 598.1 T.I (Andrzejewski PTF 04.4; U 598.1 T.VII (Donceel PTF 02.1 T.XII, 11.4, 17.1 T.II, 23 T.II; U 597; 598.1 T.XIII

International Commission for Science Policy Studies, Warszawa (Mikulinski S.R.)

U 598.1 T.XXIX

International Congress for Logic, Methodologic and Philosophy of Science, Stanford U 601 T.XII (Nagel E.) International, Tenth Congress of Philosophy, Amsterdam PTF 27; U 598.1 T.II (Beth E.W.) International Directory of Philosophy, Bowling Green U 598.1 T.XIII International Philosophical Quarterly, New York (Donceel J.) International Society for Universalism, Oddz. Warszawa U 601 T.VIII (Kuczyński J.) International, The Year Book and Statesmen’s Who’s Who, London U 596.1 Internationale philosophisch-soziologische Literaturzeitung, Halle 02.1 T.XI (Hettler A.) Iordanskij A.D. U 598.1 T.XIV (Izd. “Znanie”) Ippoldt Juliusz PTF 02.1 T.XIII PTF 03.1 Isskustvo, wyd. Leningrad PTF 17.1 T.II Istituto di Studi Romani, Roma Istorinis-Etnografinis Muziejus, Vilnius PTF 34 T.II itd, Ilustr. Magazyn Studencki, Warszawa U 598.1 T.XIII Iwańska [-Wagner] Alicja U 593 T.XII cz.1; 598.1 T.XIV; 601 T.VI, T.IX (LazariPawłowska I.) Iwańska Stanisława U 598.1 T.XIV; 599; 601 T.VI Iwaszkiewicz Jarosław PTF 04.1 Iwicki Cezary U 598.1 T.XIV Izdatelstvo “Ekonomika”, Moskva U 598.1 T.XIV Izdatelstvo “Znanie”, Moskwa U 598.1 T.XIV Izdatelstvo Innostrannoj Literatury, Moskva U 598.1 T.XIV Izydorczyk Jan U 598.1 T.XLVIII (Tow. Rozwoju Ziem Zachodnich) Jabłoński Henryk U 595 T.II-VII; 598.1 T.XIV, T.XXXI (Ogólnop. Kom. Pokoju); 601 T.VI Jaccard Gaston U 598.1 T.XL (Schweizerisch-Polnische Geselschaft) Jackson M.C. U 601 T.VI Jaczewski T. U 598.2 PTF U 598.1 T.V (Clarke N.), T.VII

Jaczynowski Tadeusz U 598.1 T.XIV Jadacki Jacek Juliusz U 601 T.V (Grzegorczyk A.), T.VI, T.XIII (Pelc J.); 602.1 Jaffé H.L.C PTF 17.1 T.V (Stedelijk Museum) Jagetówna [Ita] PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.) Jagodziński Alfred U 598.1 T.XIV Jakobson Roman PTF 17.1 T.II, 25.1 Jakobson [Wanda] PTF 03.1 (Tow. Psych.) Jaksa L. zob. Bykowski Ludwik Jaksa Jakubczak Franciszek U 598.1 T.XIV, T.XLVIII (TPP) Jakubiak Małgorzata U 601 T.VI Jakubowscy Zofia i Janusz Lech U 598.1 T.XIV Jakubowska Anna U 598.1 T.XIV Jakubowska Daniela PTF 07.3 Jakubowska Alina U 598.1 T.XIV Jakubowski Jan Zygmunt PTF 07.5, 17.1 T.IV (Prz. Humanistyczny) Jakubowski Jerzy U 598.1 T.XIV Jakubowski [Kaźmirz Stanisław] Jakubowski Marian U 598.1 T.XIV Jakubowski Wojciech U 598.1 T.XXIX (Muzeum Zamkowe w Malborku) Janczewski Janusz Paweł U 598.1 T.XIV Janecki (?) D. Janet Ch. PTF 02.1 T.XIII Janek Miroslav U 598.1 T.LV (Život) PTF 03.2 Janisławski Roman U 598.1 T.XXXV (PAP) Janiszewska Teresa U 603 T.II Jankowska Teresa U 598.1 T.LIV (ZSP) Jankowski Henryk U 598.1 T.XIV Janssens Emile U 598.1 T.XIV Jarecki Bolesław Jarecki Kazimierz Jarocki Adam Jarocki [Władysław] PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII

PTF 02.1 T.XIII

Jaroń Jerzy i Halina PTF 17.1 T.II

Jarosińska Maria U 598.1 T.XIII (IFiS PAN) Jaroszewiczowa Halina U 598.1 T.XIV Jaroszewska Zofia U 598.1 T.XIV Jaroszewski J. U 598.1 T.XIV Jaroszyński Franciszek Jarra Eugeniusz PTF 02.1 T.XIII Jaroszyński M[aurycy] PTF 12.2; U 598.1 T.XXXVI (Poznański E.) PTF 02.1 T.XIII Jarzębowski Wiktor U 598.1 T.XIV Jarzęcki A. U 598.1 T.XVIII (Koło Chrzanowiaków, Warszawa) Jasinowski [Bogumił] Jasińska Wanda U 603 T.V Jastrzębska Halina PTF 17.1 T.II Jastrzębski Wincenty U 598.1 T.XIII (INOiK) Jaszczuk Maria U 600 T.I (fot.) Jaszowski Błażej PTF 02.1 T.X (Gawecki B.), T.XIII Jaśkowski Stanisław U 598.1 T.XIV Jaśtal Jacek U 601 T.VI Jaworek Rudolf U 601 T.XVIII (TOZ) Jaworowski [Aleksander Roman] wykł. uniw.) Jaworska U 598.1 T.XV Jaworska Władysława PTF 17.1 T.I (AICA) Jaworski Iwo U 598.1 T.LIV (ZNP) Jaworski Kazimierz PTF 02.1 T.XIII PTF 02.2 Jaworski Marek U 598.1 T.XV Jaworski Władysław Leopold Jażdżewski Konrad PTF 18.1 Jedlicka Wanda] PTF 17.1 T.III (Mańkowski T.) Jedryka Zygmunt U 598.1 T.XV Jelska Klara PTF 02.1 T.XIII Jemioła P.K. U 598.1 T.XV Jesenin Sergiusz PTF 10 T.XIII PTF 02.1 T.XVI (Komitet org.powsz. PTF 02.1 T.XIII; U 598.1 T.XIV

Jewish National and University Library, Jerusalem (Zipper-Pflaum H.); 03.1 Jewsiewicki Władysław PTF 37.2 Jezierski Romuald U 598.1 T.XV Jezierski Wiesław PTF 02.1 T.XIII Jeżewska Kazimiera U 598.1 T.XV Jeżewski L. zob. Yejeski Lech Jędrkiewicz Andrzej U 598.1 T.XV Jędrkiewicz Edwin U 598.1 T.XV Jędrzyńska Maria U 599; 601 T.VI Jobert U 598.1 T.XV Jodl [Friedrich] PTF 02.1 T.XIII

PTF 02.1 T.XLVI

Jodłowski Jerzy U 598.1 T.XLVIII (Tow. Przyjaźni Polsko-Fińskiej) Joliot-Curie F., I. zob. Association Frédéric et Irene Joliot-Curie, Paris Jonak J. (?) PTF 02.1 T.XIII Jończy Otylia U 603 T.I cz.1 Jordan Z[bigniew] U 598.1 T.XV; 601 T.VI Joteyko Józefa PTF 02.1 T.XIII; 03.1(Tow. Psycholog. im. J.J.) PTF 02.1 T.XIII Journal of Aesthetics and Art Criticism The, Cleveland PTF 17.1 T.III (Munro T.) Journal of Philosophy, New York Judycka Irmina U 598.1 T.XV Junk Victor PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII Junker und Bünnhaupt Verlag, Berlin Jurczyński Juliusz] (?) U 598.1 T.XV Juriew Pantalejmon Jurkowski Błażej Juros Helmut PTF 38 T.II PTF 02.1 T.XIII PTF 02.1 T.XIII Józefowicz] Zofia U 593 T. XIII, 598.1 T.XV

U 598.1 T.XLV (Styczeń T.)

Jurystowski [Edmund] Juss Ludwik

Jurzykowski A. zob. Alfred Jurzykowski Foundation, New York PTF 02.1 T.XIII Juszkiewicz Alicja U 603 T.II Jüttner Fritz U 598.1 T.XV

Kabak Mateusz U 601 T.VII Kabziński Jacek U 599 Kachel Zofia PTF 10 T.XIII Kachelscy U 598.1 T.XV Kaczmarczyk Jerzy U 598.1 T.XV Kaczmarek Jan U 598.1 T.IV (Choynowski M.), T.XV Kaczorowska Jadwiga U 603 T.IV Kaczorowska Maria U 598.1 T.XV Kaczorowski Stanisław U 598.1 T.XV Kadler A[licja] U 598.1 T.XV Kaiser Zofia U 598.1 T.XV Kalendarz Ukraiński, Warszawa U 598.1 T.XL (Serednicki A.) Kalicki Jan U 598.1 T.XV Kalina [Antoni] PTF 02.1 XIII, T.XXXVIII (Tow. Ludozn.; Tow. Naucz.) Kalinowski Jerzy U 598.1 T.XV, T.XLIII (Słupecki J.) Kalinowski Lech PTF 17.1 T.III Kalinowski Ryszard U 598.1 T.XLVIII (TKM) Kalinowski S[tanisław] PTF 02.1 T.XIII, T.XXVIII (Pol. Zw. Naucz.) PTF 02.1 T.XIV Kaliszewicz A. zob. Sztaudynger Kaliszewicz Anna Kallenbach [Franciszka z d. Pittet] Kallenbach Józef PTF 02.1 T.XIV PTF 02.1 T.XLIV (Zakrzewski I.) Kamieniobrodzki K.

Kamińska Anna U 598.1 T.XVI Kamińska J. zob. Kotarbińska Janina Kamińska Maria U 598.1 T.XVII Kamińska N. zob. Szper-Kamińska Natalia Kamiński A. U 598.1 T.XVII Kamiński Józef U 598.1 T.XVII Kamiński L. J. PTF 02.1 T.XVI (Kongres) Kancelaria Rady Państwa, Warszawa U 598.1 T.XXXII (Parczewski L.) Kant Immanuel PTF 10 T.IX, 38 T.III Kant-Geselschaft, Berlin Kantstudien ,Halle PTF 02.1 T.XIX (Kuhn H.) PTF 02.1 T.XL (Vaihinger H.)

Kapij Mirosław

PTF 02.1 T.XV

Kapłan Róża zob. Wallis (Walfisz) Róża [z d. Kapłan] Kapper H. U 598.1 T.LII (Zakrzewska J.) Kapuściński W[ładysław] PTF 02.1 T.XV Karasozen A. Bulend U 598.1 T.XLIX (Türkische Akademische Arbeitsgruppe) Karaś Mieczysław U 598.1 T.XVII Karbowiak Antoni PTF 02.1 T.XV Karski Jan U 601 T.XV (Rudawski M.) Karski Zygmunt U 592 T. I Karwowski Adolf U 598.1 T.XVII Kasa im. Mianowskiego, Warszawa T.XLVI (Zw. Pol. Tow. Nauk.) Kasprowicz Jan daru; Komitet uczczenia) Kasprowiczowa Maria [z Buninów] Kasprzycki Tadeusz U 598.1 T.XVII Kasyno i Koło Literacko Artystyczne we Lwowie A.) Kasznica [Stanisław] Katkov Georg PTF 02.2 Kaszyński Stanisław PTF 17.1 T.III PTF 02.1 T.XV Katolicki Uniwersytet Lubelski PTF 17.1 T.III, 25.2; U 598.1 T.XV (Kalinowski J.) Katulska K. zob. Gallina-Katulska Krystyna Katzer Ernest Kautsky [Carl] PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV PTF 03.1 PTF 02.1 T.XL (Vogel PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T. XIII (Jarocki W.), T.XV, T.XVI (Komitet PTF 01; 02.1 T.XXIV (Michalski S.),

Kauzik [Stanisław]

Kawczak Andrzej U 592 T. VII, 598.1 T.XII (Hiż H.), T.XVII Kawecki Jerzy U 598.1 T.XVII Kaznowska J. U 598.1 T.XVII Kaźmierczak Edward U 598.1 T.XXXVII (Prezydium RN w Łodzi) Keldysz M.V. U 598.1 T.I (AN SSSR) Keller Wiesława (Maria Załucka) U 601 T.VII Kelly U 598.2 Kenprulian Bronisława [z d.Wójcik] PTF 02.1 T.XLIV (Wójcikówna B.)

Ketling-Szemley C.J. U 598.1 T.XLVIII (TKM) Keynes J[ohn] M[aynard] Khosla U 593 T.VIII Kiejcik Lilianna U 602.3 (WSP, Zielona Góra) Kielanowski Jan U 598.1 T.XVII, T.XLVIII (TKN) Kielski Bolesław Kierski Feliks PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP); 18.1; U 598.1 T.XVII PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV Kiełczewska Apolonja U 598.1 T.II (Basiukiewicz M.) Kierunki, Warszawa U 598.1 T.XLVII (Szyszkowska M.) Kieszkowski Bohdan Kietlińska Zofia U 598.1 T.XVII Kieżun Witold U 598.1 T.XVII Kijewski Krzysztof U 598.1 T.XVII Kijowska Akademia Nauk, filia we Lwowie zob. Ossolineum Kijowski Andrzej U 598.1 T.XLVIII (TKN) Kisielewski Stefan U 598.1 T.IX (Garbusińska H.) Kisterówna Zofia Klass Oktawyan Klawek Aleksy Kleiner Juliusz PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.) PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV; U 598.1 T.XLIX (UJ) PTF 02.1 T.XV Klarmerowska Maria U 598.1 T.XVII PTF 02.1 T.XXXIX (Univ. Cambridge)

Klein Waldemar Verlag, Baden-Baden PTF 17.1 T.III Klemensiewicz Zenon U 598.1 T.XVII Klepacki Zbigniew M. U 598.1 T.XVII Klibansky Raymond U 598.1 T.XVII Kliger George U 598.1 T.XVII Kligsberg M. PTF 02.1 T.XV Klinika Hematologii Dziecięcej AM w Krakowie U 603 T.I cz.1 Klonecki Witold U 598.1 T.XVII Klub “Pod Jaszczurami”, Kraków zob. ZSP Klub Demokratyczny w Łodzi U 598.1 T.XVII Klub Księgarza, Warszawa U 601 T.VI (Iwańska A.) Klub Kultury Współżycia i Tolerancji im. Tadeusza Kotrabińskiego zob. Towarzystwo Kultury Świeckiej, Rada Wojewódzka w Katowicach

Klub Miłośników Julesa Verne’a przy Domu Kultury “Lutnia” w Łodzi U 601 T.XI (Łachaciński W.) Klub Postępowych Nauczycieli im. Spasowskiego, Kraków U 598.1 T.XVII Klub Profesorów, Docentów i Pracowników Naukowych wyższych uczelni w Łodzi U 598.1 T.XVII Kluck M.D. U 598.1 T.XVII Kłopocki Eugeniusz U 598.1 T.XVII Kmita Jerzy U 598.1 T.XVII Knaster Bronisław PTF 10 T.XIII; U 598.1 T.XVII Knauer] Wincenz Knossow Joachim Knothe Jan PTF 11.3 Kobierzycki Ludwik PTF 02.1 T.XV Koblewska-Wróblowa Janina PTF 07.3 Kobryner T. U 601 T.VII Kobrzyński Zygmunt U 592 T. I Kobyliński Stanisław Kobyłecki [Stanisław] PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XV PTF 02.1 T.XV Knjazev Svetlana L. U 598.1 T.XVII

Kochanowski Jan [Karol]

Kociołek Maria U 598.1 T.XVII Koehler K.F. Buchhandlung, Leipzig Kofler Adolf U 601 T.VII Kofler Janina U 601 T.VII Koj Leon U 598.1 T.XXXI (PWN) Kokocińska Teresa U 598.1 T.XVIII Kokoszyńska-Lutmanowa Maria Kolankowski Jerzy U 598.1 T.XVIII Kolankowski Z[ygmunt] PTF 15 T.III; U 602.4 (Archiwum PAN) Kolbe Maksymilian
Freiburg

PTF 02.1 T.XVI; U 598.1 T.XVIII

U 598.1 T.XIV (Jankowski H.) zob. też Maximilian Kolbe Werk, PTF 02.1 T.XVI

Kolbenheyer [Erwin Guido] Kołaczkowski Stefan

PTF 02.1 T.XVI

Kołakowski Leszek PTF 15 T.II, 17.1 T.III; U 598.1 T.XVIII, T.XXXVI (Poznański E.) Koło b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Warszawa U 600 T.I Koło Chrzanowiaków [Gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego], Warszawa U 598.1 T.XVIII Koło Filozoficzne stud. Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie PTF 03.1 Koło Filozoficzne stud. Uniw. Stefana Batorego w Wilnie T.XVI; 03.1 Koło Filozoficzne Studentów KUL, Lublin U 598.1 T.XVIII Koło Filozoficzne Studentów Uniwersytetu Warszawskiego PTF 10 T. IX;U 592 T. I Koło Filozoficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków T.XXX (Rubczyński W.) Koło im. Adama Mickiewicza, XI we Lwowie (Tow. Szkoły Lud.) Koło Lubelskie Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości Koło Nauczycielskie Obozu II C w Woldenbergu PTF 04.1 Koło Naukowe Filozofów WAP, Warszawa U 598.1 T.III (Borgosz J.) Koło Poselskie Polskie w Wiedniu PTF 02.1 T.XVI Koło Prawników stud. Uniw. Warszawskiego 599; 601 T.VII Koło Towarzystwa Kultury Moralnej przy Hucie Szkła “Sława” w Kielcach U 598.1 T.XLVIII (TKM) Kołobrzeg (wspom.) PTF 10 T.V Kołodziejczyk J. U 592 T. VI Kołodziejczyk Leszek U 598.1 T.XVIII Kołosowska Urszula U 603 T.II Komarnicki Lech U 601 T.VII Komarnicki Wacław Komenda Józef PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XVI U 598.1 T.XVIII; Koło Przyjaciół Dzieci im. Kazimierza Jeżewskiego, Warszawa PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 PTF 02.1

Komenda Związków Strzeleckich Obwodu Podhalańskiego w Zakopanem PTF 02.1 T.XIX (Legiony Polskie)

Komendant Straży Obywatelskiej w Poroninie Polskie) Komendziński Tomasz U 601 T.VII

PTF 02.1 T.XIX (Legiony

Komisja dla Opracowania Monografii i Wydania Prac Stanisława Noakowskiego, Warszawa PTF 06.3 Komisja Historii i Teorii Sztuki PAN, Warszawa PTF 06.3, 18.1 Komisja Historii Pedagogiki, Kraków PTF 02.1 T.XXV (Morawski K.) PTF 02.1 T.XVI Komisja Konstytucyjna Sejmu RP, Warszawa U 598.1 T.XXVIII (Michejda T.) Komisja Pedagogiczna MWRiOP, Warszawa Komisja Przydziału Pracy dla Absolwentów Wydz. Humanistycznego UŁ PTF 07.2 Komisja Zakładowa “Solidarności” przy SGPiS, Warszawa U 598.1 T.XVIII Komitet Badań Naukowych, Warszawa U 602.1 Komitet daru honorowego dla Jana Kasprowicza, Lwów Komitet Konsumentów we Lwowie T.IX (Finkel L.) Komitet Nauk Filozoficznych i Sojologicznych PAN, Warszawa U 601 T.VII; 602.1 Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Warszawa U 600 T.I Komitet Nauk o Sztuce PAN, Warszawa PTF 06.3, 17.1 T.IV(PAN), 24 Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa U 599 (Okoń W.) Komitet Naukoznawstwa PAN, Warszawa U 599 (Malecki I.); 601 Komitet obchodu J. M. Hoene Wrońskiego, Warszawa (Chomicz P.) Komitet obchodu jubileuszu Tomasza Sołtysika, Kraków T.XXXIII (Mazanowski A.) Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ “Solidarność”, Warszawa U 601 T.VII Komitet obywatelski uczczenia 80 roku życia Henryka Kubala, Lwów PTF 02.1 T.XVI Komitet Opieki nad Uchodźcami, Lwów PTF 02.1 T.XVI Komitet Organizacyjny Jubileuszu Dyr. Muzeum Tatrzańskiego prof. Juliusza Zborowskiego, Zakopane U 598.1 T.LV (Żurowska K.) Komitet Organizacyjny Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich, Lublin PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 PTF 02.1 T.VI PTF 02.1 T.XVI PTF 02.1 PTF 02.1 T.XVI

Komitet ku uczczeniu działalności prof. Ludwika Finkla, Lwów

Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauki Polskiej, Warszawa U 601 T.XIV (PAN) Komitet Polskiego Archiwum Wojennego w Wiedniu PTF 02.1 T.XVI Komitet Redakcyjny “Logika”, Łódź PTF 06.2 Komitet Redakcyjny Biblioteki Klasyków Filozofii, Warszawa U 597 Komitet Redakcyjny Dzieł Wszystkich Tadeusza Kotarbińskiego, Warszawa U 602.1 Komitet Tow. Czytelni Ludowych, Witkowo 02.1 T.XXIII (Makowski W.) Komitet uczczenia pamięci Jana Kasprowicza, Zakopane PTF 02.1 T.XVI Komitet uczczenia Pawła Kulki-Laskowskiego, Skoczów PTF 11.3 Komitet uczniów Jana Bołoza Antoniewicza, Lwów Komitet Wydawniczy Podręczników Warszawa PTF 02.1 T.XXIX (Przybyłowicz W.) Komitet Założycielski Polskiego Towarzystwa Logicznego, Warszawa U 601 T.XXI (Wójcicki R.) Komitet Zarządający Kasą Pomocy dla pracujących na polu naukowem, imienia Dr Medycyny Józefa Mianowskiego zob. Kasa im. Mianowskiego Komitety organizacyjne uroczystości jubileuszowych Tadeusza Kotarbińskiego UŁ i UW PTF 14.3 Komorowska Helena U 598.1 T.XVIII Konarski [Jerzy] Kondek Wacław PTF 02.1 T.XVI, T.XLII (Wied. Kur. Pol.) Konczyński Henryk U 598.1 T.XI (Groszkowski J.) PTF 38 T.II Kondratiukowa Krystyna PTF 07.3 Konecny Robert U 598.1 T.XVIII Konegan Carl Verlag, Wien PTF 02.1 T.XVI Konferencja, XXVII Historii Logiki, Kraków U 599 Konferencja, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Psychologów, Warszawa PTF 02.1 T.XVI Kongres zob. Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauki Polskiej Kongres Estetyki w Paryżu PTF 10 T.X Kongres Historyków Sztuki w Londynie PTF 10 T.X Kongres Matematyków Krajów Słowiańskich w Warszawie (Leja F.) PTF 03.1 PTF 02.1 T.XVI przy MWRiOP, Akademickich PTF 03.1 PTF Komitet uczczenia jubileuszu prof. Leona Petrażyckiego, Warszawa

Kongres, I Nauki Polskiej, Warszawa PTF 06.6, 24; U 594 T.IV Kongres, Drugi Międzynarodowy Kongres Badań Psychicznych w Warszawie PTF 02.1 T.XVI Kongres, XV Nauk. Org. Pracy w Rolnictwie CIOSTA, Warszawa U 598.1 T.XVIII Kononov Jurij U 598.1 T.XVIII Konopacki Eugeniusz PTF 06.4 Konopczyński W[ładysław] PTF 02.1 T.XVI Konorowski Zdzisław U 598.1 T.XVIII Konorski Bolesław U 598.1 T.XVIII Kontny Piotr PTF 02.1 T.XVI Koos Claus PTF 17.1 T.III Kopczyński H. U 598.1 T.XXXV (PTE, Bydgoszcz) Kopia Henryk PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. Naucz. Szk. Wyższych) Koprowska Felicja U 598.1 T.XXXV (Pol. Zw. Esperantystów) Koprowski Jan U 598.1 T.XVIII Korcik Antoni PTF 02.1 T.XVI; U 598.1 T.XVIII Korczyński Adam PTF 02.1 T.XIII (Ippoldt J.) Kordaszewski J[an] U 598.1 T.XVIII Kordoń Małgorzata U 602.4 Korelski Edward PTF 02.1 T.XVI Korian Tola PTF 10 T.XIII Korkuciowa Janina PTF 07.3 Kormanowa [Żanna] U 598.1 T.XVIII; 599 Korotyńska Marta U 601 T.VII Korotyński Henryk U 598.1 T.XVIII; 601 T.VII Korsak M[aria] U 598.1 T.XLVIII (TOZ) Korzeniewski Bohdan U 598.1 T.XVIII Kosiakiewicz J. i Ska, Warszawa PTF 02.1 T.XLI (Weryho W.) Kosiakowicz Wincenty PTF 10 T.IX Kosiński Tadeusz Piotr U 601 T.VII Kossowska U 598.1 T.XXIV (Lande J.) Kossowska] Felicja U 598.1 T.XVIII Kostanecki Antoni PTF 02.1 T.XVI

Kostecki R[omuald]

PTF 02.1 T.XVI

Kostecki Ryszard U 601 T.VII Kostrzewski Jan U 601 T.VII; 602.3 Kostyrko Krzysztof PTF 17.1 T.IV (Przegląd Artystyczny) Koszutski Józef U 598.1 T.XVIII Kościałkowska Irena U 598.1 T.XLVIII (TOZ) Kościelny Jerzy U 598.1 T.XVIII Kościelski W[ładysław] Kot Stanisław PTF 02.1 T.III (Bibl. Polska) Kościukiewicz St. U 598.1 T.XVIII (Koło Chrzanowiaków) PTF 02.1 T.XVI Kotarbińska Alina U 598.1 T.XIX Kotarbińska] Helena U 598.1 T.XIX; 601 T.VII Kotarbińska] Jadwiga [z Piotrkowskich] U 598.1 T.XIX Kotarbińska Janina [z d.Dina Sztejnbarg, p. Janina Kamińska] (Sztejnbarg Dina), 06.2, 14.3; U 598.1 T. XIX; 599-603 Kotarbińska Julia [z Wołodźków] U 598.1 T.VII (Dobiecka G.), T.XIX Kotarbińska Klementyna z Tymoskich U 598.1 T.XIX Kotarbińska Lucyna U 598.1 T.XXXIX (Ryziński C.) Kotarbińska-[Stefanowska] Barbara U 598.1 T.XIX Kotarbiński Adam U 601 T.VII; 603 T.V Kotarbiński Miłosz PTF 14.3 Kotarbiński Tadeusz PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.), T.XVII, T.XIX (Leśniewski S.); 03.1 (WTF), 04.2,3, 06.2, 10 T.IX, 13.1, 14, 17.1 T.II (The Ford Foundation), T.IV (PTF), 38 T.II; U 594-599; 601 T.V (Hiż H.), T.VII, T.IX (Lazari I.), T.XVIII (UAI); 602-603 Kotlinowska Zofia PTF 02.1 T.XVIII PTF 02.1 T.VIII Kotlinowski Władysław Kotula [Rudolf] PTF 03.1

Kott Jan U 598.1 T.XII (Hiż H.) PTF 02.1 T.XVIII Kowalak Ada U 598.1 T.XIX (Kotarbińska H.) Kowalak Tadeusz U 598.1 T.XX Kowalakowie Grażyna i Tadeusz U 599 Kowalczyk Edward U 598.1 T.XX; 599

Kowalewscy Halina i Stanisław U 599 Kowalewska Halina U 598.1 T.XX Kowalewski Konstanty U 598.1 T.XX; 601 T.VII Kowalewski P.(?) U 598.1 T.X (Grabiański H.) Kowalik Helena U 598.1 T.XX Kowalikowie U 598.1 T.XX Kowalska Hanna PTF 07.3 Kowalski B. U 598.1 T.XX Kowalski J. U 598.1 T.LV (Zał.) Kowalski J. zob. Wierusz-Kowalski J[ózef] Kowalski Jerzy PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Tow. Filolog.) Kowalski Leon U 598.1 T.XX Kowalski Stanisław U 598.1 T.XX Kowalski W[ładysław] PTF 04.37 Kowalski Władysław PTF 02.1 T.XVIII Kowzan (Wolman) Halina U 599 Kozak Jarosław U 601 T.VII Kozakiewicz Mikołaj U 598.1 T.XXI Kozanecki Radzisław U 598.1 T.XXXV (PTE, Lublin) Kozanecki Tadeusz U 598.1 T.XXI Kožešnik Jaroslav U 598.1 T.XXI Koziej Kazimierz U 598.1 T.XXXV (PTE, Elbląg) Kozikowski Edward PTF 17.1 T.III Kozłowska Anna U 598.1 T.XXI Kozłowski Leon PTF 02.1 T.XLIV (Zarz. Powsz. Wykł.) PTF 02.1 T.XVIII, T.XXIV Kozłowski Wł. U 598.1 T.XXI Kozłowski [Władysław Mieczysław] (Michalski S.) Kozubkiewicz Maria PTF 07.3 Kozubski Włodzimierz U 598.1 T.XXI Kółko Filozoficzne [stud. Uniw. Lwowskiego] (Michalski S.) Kraczkiewicz Janina U 601 T.VIII Kraczkiewicz Zygmunt U 596.1 PTF 02.1 T.XXIV

Krahelska Halina U 598.1 T.XXI Krajewski Janusz PTF 04.4, 11.2 (Glücksman R.); U 598.1 T.XXI; 601 T.VIII Krajowy Inspektorat Szkolny, Biała PTF 02.1 T.V (Bruchnalski K.) Krakowska Spółka Wydawnicza PTF 02.1 T.XIII (Jaszowski B.), T.XVIII Krampnerówna Irena PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.), T.XVIII Kramsztyk Andrzej i Irena PTF 17.1 T.III Kramsztyk Józef PTF 10 T.VI Krappelin E. PTF 02.1 T.XVIII Krassowska E[ugenia] PTF 04.3; U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.) Krasuska-Żelazowska U 598.1 T.XXI Kraszewska Janina U 598.1 T.XXI Kraszewski Zdzisław U 598.1 T.XXI Kraus Oskar PTF 02.1 T.XVIII Krausowa Maria J. U 598.1 T.XXI Krąpiec Mieczysław PTF 17.1 T.III (KUL) Krcek Franciszek PTF 02.1 T.XVIII, T.XXIV (Michalski S.) PTF 02.1 T.XXIV (Michalski S.) PTF 02.1 T.XVIII PTF 02.1 T.XVIII Krcekowa Aleksandra Krechowiecki Adam Kreczmar Jerzy

PTF 03.1 (Sztejnbarg D.); U 593 T. V; 598.1 T.XXI

Kreibig [Josef Klemens] Kreutz Mieczysław

Kretz [pierwotn.] J. zob. Mirski Józef PTF 02.1 T.XVIII PTF 02.1 T.XVIII Kreutzowa W[iktoria] Krokiewicz Adam

Križka Josef U 598.1 T.XXI PTF 02.1 T.XVIII Krońscy [Irena i Tadeusz] U 598.1 T.XXI Krońska Irena [z Krzemickich] U 597; 598.1 T.XXI; 601 T.XIII (PWN) Kroński Tadeusz U 597 Kropornicka Olga U 599; 600 T.I (fot.); 601 T.VIII Król Henryk U 598.1 T.XXI Król Jan Aleksander U 598.1 T.LI (Wieś) Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze, Warszawa U 601 T.XII (Nagel E.) Kruczkiewicz Bronisław PTF 02.1 T.XVIII

Kruczkowski Leon PTF 06.1 Kruk-Ołpiński Witold U 598.1 T.LIV (ZNP) Krukowski A. zob. Zdanowicz-Krukowski Aleksander Krukowski Kazimierz [Lopek?] U 598.1 T.XXI Krupiński Józef U 598.1 T.XXI Kruszelnicki Zygmunt PTF 17.1 T.III Kryńska (?) Irma U 592 T. I Krypiakiewicz Leon PTF 02.1 T.XVIII Krystall Bronisław PTF 11.4 Kryśkow Stanisław U 602.4 Krzeczkowska (?) Romana U 592 T. VI Krzemieniewski [Seweryn], rektor UJK Krzemień-Ojak Sławomir PTF 15 T.II Krzowski Paweł PTF 02.2 Krzyczkowscy Z[ofia] i J[ózef] U 598.1 T.XXI Krzyczkowska [z Sobierańskich] Z. zob. Przanowska Zofia Krzymuski [Edmund] Krzywicki Ludwik PTF 02.1 T.XVIII Krzywicki Jerzy U 598.1 T.XXI U 598.1 T.XXXIX (Samotykowa N.) Krzywoszewski Henryk PTF 10 T.IX Krzywoszewski Stanisław U 592 T. I; 593 T. I Krzywoszewski Stefan Krzyżanowski Adam PTF 02.1 T.XXXVII (Świat) Krzyżanowska Anna PTF 17.1 T.III U 598.1 T.XXXV (PAU) Krzyżewski Tadeusz U 598.1 T.XXI Książka i Wiedza. Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 17.1 T.III; U 598.1 T.XXII Książnica-Atlas, Lwów PTF 02.1 T.XIX Ksiegarnia “Pegaz” w Łodzi PTF 11.2 Księgarnia Naukowa we Lwowie PTF 02.1 T.XIX Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego we Lwowie PTF 02.1 T.XIX KsięgarniaWydawnicza L. Igla, Lwów Kubera] Sylwester U 598.1 T.XXII PTF 02.1 T.XIX Kubala Henryk zob. Komitet obywatelski PTF 02.1 T.XVIII

Kubiak Stanisław U 598.1 T.XXII Kubiak Wacław U 598.1 T.XXII Kubiak Zygmunt Kubicz Józef PTF 15 T.II PTF 02.1 T.XIX Kubicki Leszek U 599 (Wydz. I Nauk Społecznych PAN) Kubik Mariusz U 601 T.VIII Kubik Wacław U 599 Kubin Jerzy U 598.1 T.XXII Kubowicz Marianna U 598.1 T.XXII Kucharski [Paweł] Kucharzewski Feliks PTF 02.1 T.XIX PTF 01 PTF 02.1 T.XXVII (Pachucka R.)

Kuczalska-Reinschmit [Paulina] Kuderowicz Zbigniew U 599 Kuhn Helmut PTF 02.1 T.XIX Kulczycki Janusz U 598.1 T.XXII Kulczycki Włodzimierz Kulczyński Leon

Kuczyński Janusz PTF 17.1 T.V (Studia Filozoficzne); U 598.1 T.XXII; 601 T.VIII

PTF 02.1 T.XLVI (Zw. Gosp.)

PTF 02.1 T.XIX

Kulczyński St[anisław] U 598.1 T.IX (Gawecki S.), T.X (Grabiański H.) Kulerski Zygmunt U 598.1 T.XXII Kuligowska Dominika U 598.1 T.XXII Kulisiewicz Tadeusz PTF 11.3 Külpe Oswald PTF 02.1 XIX Kultura, Warszawa U 598.1 T.XIII (Horodyński D.); 601 T.XV (Rudawski M.) Kumaniecki Kazimierz U 598.2 Kumecka Hanna U 601 T.VIII Kunicki-Goldfinger Władysław U 598.1 T.XLVIII (TKN) Kunowicz Emilia U 598.1 T.XXII Kupiec Polski, Kraków PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX (Lechicka Kuratorium Obozu Służby Polsce w Łodzi U 598.1 T.XXII Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego J.) Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego

Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego, Równe Kuratowski Kazimierz PTF 02.1 T.XIX Kurczak Justyna U 602.3 (PTF, Łódź) Kurier Codzienny, Warszawa U 596.1 Kurjer Lwowski PTF 02.1 T.XIX Kurnal Jerzy U 598.1 T.V (Czak K.) Kuroń Andrzej U 598.1 T.XLV (SIMP) Kurowska Irena U 590 Kurowski Stefan U 598.1 T.XXII

PTF 02.1 T.XIX

Kurtz Paul U 598.1 T.XIII (International Directory of Philosophy) Kurykiel Maria U 601 T.VIII Kuryluk Karol U 597 Kurz Andrzej U 598.1 T.XVIII (Konorski B.), T.XXII Kurzelewski Z. U 601 T.VIII Kuszowa PTF 02.2 PTF 02.1 T.XXVIII (PAU) PTF 03.1 (Pol. Zw. Wyd.) Kuś Andrzej U 598.1 T.XXII Kutrzeba Stanisław Kuzik [Stanisław]

Kuźnica, Łódź U 598.1 T.XXII Kuźnicka Maria U 598.1 T.XXII Kuźnicka Zofia U 598.1 T.XXII Kwapiński Józef U 598.1 T.XXII Kwartalnik Filozoficzny, Kraków PTF 03.1 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Warszawa U 598.1 T.XLIX (Voisé W.) Kwartalnik Historyczny, Warszawa U 598.1 T.XXII Kwaterko A. U 598.1 T.XLVIII (Tow. Społ. -Kult. Żydów w Polsce) Kwiatkowska M. U 598.1 T.XXII Kwiatkowski R[emigiusz] PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Tow. Pedagog.) Kwiatkowski Stanisław PTF 04.1 Kwiecień C. U 598.1 T.XXXV (PRiT) Kwietniewski K[azimierz] PTF 02.1 T.XIX

Labuda Gerard U 598.1 T.XXXVII (PTPN)

Lach Józef U 598.1 T.XXII Lahy J.M. PTF 02.1 T.XIX PTF 03.2 PTF 03.1 (Archiv.) PTF 02.1 T.XIX, T.XXXIX (Tyg. Ilustr.) Lakhovsky Georges Lam Stanisław Lamartin Maurice Lampa Anton

Lameere Jean U 598.1 T.V (Comitée Exécutif de la Manifestation E. Dupréel) PTF 02.1 T.XIX Lamprecht [Zofia] U 598.1 T.XXIII Landau Sabina [z d. Fromer] U 598.1 T.XXIV Lande Jerzy PTF 03.1; U 598.1 T.XXIV, T.XLV (Sunderland J.) PTF 11.2 (Szymanowski Z.) PTF 02.1 T.XIX PTF 26 T.III PTF 02.1 T.XIX Landsberg Marceli Lange A[ntoni] Langer Suzanne K. Laokoon PTF 24 Larroyo Francisco U 598.1 T.V (Congreso, XIII Intern. de Filosofia, Mexico) Laskownicki Bronisław Lasswitz Kurd Lastens (?) Th. PTF 02.1 T.XVI (Komitet Opieki) Laskowski P. zob. Hulka-Laskowski Pawel PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX

Landsbergerowa J. zob. Galasińska-Landsbergerowa Janina Lange [Oskar] U 598.2 Langfeld Herbert S.

Laudańska Irena U 601 T.VIII Lausz K. U 598.1 T.XXIX (Min. Oświaty) Lazari-Pawłowska Ija U 598.1 T.II (Baranowski A.), T.XXIV; 601 T.IX Lazarus [Moritz] Lechicka Jadwiga Ledl Artur PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX Lech Konstanty U 598.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XL (Verein D. Mitt.) PTF 02.1 T.XIX

Lednicki W[acław] PTF 17.1 T.III Ledóchowski [Włodzimierz Dionizy] Leduc Victor U 598.1 T.XXIV Légation d’Israel, Warszawa U 598.1 T.I (Amir R.)

Légation de Suisse en Pologne, Varsovie U 598.1 T.XXIV Legia Inwalidów Wojsk Polskich. 1 Loteria Fantowa, Warszawa PTF 03.1 Legiony Polskie. Pow. Komisaryat Wojsk. w Nowym Targu T.XIX Legowicz Jan U 598.1 T.XXIV, T.LV (Życie Szkoły Wyższej); 601 T.X Leilair A. von PTF 02.1 T.XIX PTF 03.1 Leja [Franciszek] PTF 02.1

Lejewski Czesław U 598.1 T.XXIV Lektorskij V.A. U 598.1 T.XXIV Lelesz H. PTF 02.1 T.XIX Lenica Alfred PTF 17.1 T.III Leonardo da Vinci PTF 38 T.II Lepówna Jadwiga U 598.1 T.XXIV Leszczyński Jan U 598.1 T.XXIV; 599 Leśniczak Zygmunt U 598.1 T.XVII (Klub Demokratyczny) Leśniewska Zofia U 598.1 T.XXIV Leśniewski Andrzej U 598.1 T.XXIV Leśniewski St[anisław] PTF 02.1 T.XIX; U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.) Leśniewski Wiktor U 598.1 T.XXIV; 599 Leśnodorski Bogusław U 598.1 T.XXIV T.LII (Wroczyński R.) Lévy-Bruhl [Lucien] Lewandowski Jędrzej PTF 02.1 T.XIX U 598.1 T.LI (Wilejszys B.) Lewandowski Henryk U 598.1 T.XXIV Lewenfisz-Wojnarowska T[eofila] U 598.1 T.VI (Debolski A.) Lewi (Levi) Sabina U 598.1 T.XXIV; 601 T.X Lewicka Danuta U 598.1 T.XXIV Lewicka Elżbieta U 598.1 T.XXXV (Pol. Zw. Esperantystów) Lewicki Andrzej Lewicki Bolesław Lewicki Józef Lewicki (?) Witold PTF 03.1 (Koło Fil. Stud. UJK) PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX

Lewit U 598.1 T.XLVIII (Tow. Społ.-Kulturalne Żydów w Polsce) Le Witt Jan PTF 17.1 T.III

Lewkowicz Jakób

PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XI (Hauer E.)

Lewy C. U 598.1 T.XXIV Lexikon der Philosophie, Berlin Libański [Edmund] Libera Helena i Zdzisław U 601 T.X Libera Zdzisław U 598.1 T.XXV Libiszowska Zofia U 601 T.X Librairie du Recueil Sirey, Paris PTF 02.1 T.XIX PTF 03.1 Librairie Philosophique J. Vrin, Paris Mużskoj Gimnazij Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Jeleniej Górze U 598.1 T.II (Baum K.), T.XXV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego, Sępólno Krajeńskie T.III Liceum Ogólnokształcące w Knurowie U 598.1 T.XXV Liebert Arthur PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX Liga Pomocy Przemysłowej, Lwów PTF 02.1 T.XIX Limbourg Maximillian Linde M. PTF 02.2 PTF 02.1 T.XIX Lind A. zob. Versteegh Lind Aina Lindenbaumowa J. zob. Hosiasson-Lindenbaumowa Janina Lindenfeld Henryk Line Maria U 598.1 T.XXV; 601 T.X Line Michał U 598.1 T.XXV Lineback Richard H. U 598.1 T.XIII (Intern. Directory of Philosophy), T.XXV Link David T. U 598.1 T.XXV Linke Anna i Bronisław U 598.1 T.XXV Linke B[ronisław] PTF 17.1 T.III, 38 T.II Linkiewicz Szymon U 598.1 T.XXV Lipiec Tadeusz U 598.1 T.XXV Lipiec Wanda U 598.1 T.XXV Lipińska Hanna U 598.1 T.XXV Lipińska M[elania] PTF 02.1 T.XIX U 603 PTF 02.1 T.XIX

Liceum Ogólnokształcące (LO) nr VIII im. Władysława IV, Warszawa zob. Praskoj

Lipiński (?) A. U 592 T. I Lipska Anna Maria PTF 17.1 T.IV (PINwA) Lipska Elżbieta U 598.1 T.I (Antoniakowie A. i K.) Lipski Jan Józef U 598.1 T.XXV Liput Janina U 598.1 T.XXV Lis Zbigniew U 601 T.V (Hiż H.) Lisiecka Alicja U 598.1 T.XXX (Nowa Kultura) Lisowski Franciszek PTF 02.1 T.XIX Lisowski Jerzy U 598.1 T.XXV Listowski A. U 598.1 T.XXV Literatura, Warszawa T.XXXVII (Putrament J.) Litwin Józef U 598.1 T.XXV Lityński M[ichał] PTF 02.1 T.XVI (Komitet uczniów) Liwszyc H. zob. Walfisz Helena z Liwszyców Liwszyc Ignacy PTF 10 T.II Liwszyc Władysław PTF 10 T.II Locke John PTF 02.1 T.XXIV (Michalski S.) Lopek zob. Krukowski Kazimierz Lorentz I. zob. Nowak Irena z Lorenztów Lorentz Stanisław PTF 34 T.II; U 592 T. I Lorentz Zygmunt U 598.1 T.VIII (Dylik J.) Loria S[tanisław] Loth Edward PTF 02.1 T.XIX PTF 02.1 T.XIX Lossky (Losskij) Nikolaj N. Lott B.M. U 598.1 T.XXV Lubecka Wanda U 598.1 T.XXV Lubińska Liliana U 598.1 T.XXV Lubodziecki Stanislas PTF 12.1 Lubomirski Andrzej PTF 02.1 T.XIX Lubovitch E. PTF 17.1 T.III Lukács Georg U 598.1 T.XXV Lundgren Max U 598.1 T.XX (Kowalski L.) Luschei Eugene C. U 598.1 T.XXV U 598.1 T.X (Gottesman G.), T.XVIII (Koprowski J.),

PTF 02.1 T.XIX

Lutman Roman

PTF 02.1 T.XIX

Lutmanowa M. zob. Kokoszyńska-Lutmanowa Maria Lutomska Anna PTF 07.3 Lutosławski Wincenty Lutostański Karol PTF 02.1 T.XX, T.XXIX (Radl E.), 02.3 PTF 01; 02.1 T.XXVIII (Pol. Komisja )

Lutzowa Hanna U 598.1 T.XXV Łabęcka Anna] PTF 17.1 T.III Łachaciński Winicjusz U 598.1 T.XXVI; 599; 601 T.XI Łapicki B[orys] U 596.4; 598.1 T.XXVII Łaszkiewicz Józef PTF 02.1 T.XXI Łączyńska Anna U 598.1 T.XXVII Łempicka Janina U 598.1 T.XXVII Łempicka R. zob. Popławska Romana Łempicka Wanda Łempicki Zygmunt Łojek Franciszek PTF 02.1 T.XXI PTF 02.1 T.XXI; U 598.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXI PTF 02.1 T.XXI PTF 02.1 T.XXI Łempicki S[tanisław]

Łopata Antoni U 598.1 T.LIV (ZNP) Łopuszański Tadeusz Łoś Stanisław U 598.1 T.XXVII Łoziński Karol U 598.1 T.XXVII Łódzkie Towarzystwo Naukowe PTF 06.2, 13.1, 18.2(Skwarczyńska S.), 28, 35.1; U 598.1 T.VIII (Dylik J.), T.XXVII; 599; 601 T.XII Łódź (wspom.) PTF 10 T.XII Łubieński Zbigniew Łubnicki Narcyz T.XXI (Zał.) Łuburder (?) PTF 02.1 T.XXI PTF 02.1 T.XXII Łuczak Czesław U 601 T.III (Giedymin J.) Łukasiewicz Antoni PTF 02.1 T. XXI Łubiński Mieczysław U 598.1 T.XXVII PTF 15 T.II; U 598.1 T.XVII; 599; 601 T.II (Cackowski Z.),

Łukasiewicz Jan 21.1; U 598.1 T.II (Baczko B.)

PTF 02.1 T.XXII, T.XL (War. Inst. Filoz.), 10 T. IX, PTF 02.1 T.XXII; U 598.1 T.XXVII

Łukasiewicz Regina [z Barwińskich] Łysakowski Adam Łysek Jan U 598.1 T.XXVII Maagan Michael U 601 T.XII

PTF 02.1 T.XXIII; U 598.1 T.XXVII

Machejek Władysław U 598.1 T.LV (Życie Literackie) Machek [Emanuel] PTF 02.1 T.XXXIV (Society of Friends) Macheta T. zob. Duralska-Macheta Teresa Machnik Tadeusz U 598.1 T.XXVII Maciąg Włodzimierz U 598.1 T.LV (Życie Literackie) Mack Karlheinz U 598.1 T.XXVII Macmillan & Bowes, Cambridge Macmillan& Co Ltd., London PTF 02.1 T.XXIII PTF 02.1 T.XXIII

Macużanka Zenona PTF 17.1 T.IV (Nowe Książki) Madej E. zob. Pietruska-Madej Elżebieta Madeja I. zob. Młynarczyk Madeja Iwona Madeyski [Jerzy] PTF 02.1 T.XXIII Madeyski Marian U 598.1 T.XXVII Maharaja of Mysore (Maharadża Majsuru, Indie) U 598.1 T.XXVII Majchrowicz [Franciszek] Makowiecki Tadeusz Makowski Wacław PTF 02.1 T.XXIII Makkink G.F U 598.1 T.XXVII PTF 15 T.III PTF 02.1 T.XXIII

Makowski Zbigniew PTF 17.1 T.III Maksymowicz Krzysztof U 603 T.V Malacinowie Jan i Maria Malerna (?) Paul PTF 02.1 T.XXIII Malecki Ignacy U 598.1 T.XXXV (PAN); 599 U 598.1 T.XXVII Malewska] Danuta U 591 Malewski Andrzej U 598.1 T.XXVII Malinovski A. U 598.1 T.XXVII Malinowski Antoni U 598.1 T.XXVII

Malinowski Edmund U 598.1 T.XXVII Mally [Ernst] PTF 02.1 T.XXIII Małachowski Aleksander U 598.1 T.XXVII Małcużyński W[itold] U 598.1 T.XXVII Małecki Lech U 598.1 T.XXVII Małkowska Janina U 598.1 T.XXVII Manetuffel Tadeusz PTF 11.4 Mangeron D. U 598.1 T.XXVII Maniecki Florian U 598.1 T.XVIII (Kongres CIOSTA) Manka Joseph U 598.1 T.XXVII Mann Thomas PTF 10 T.XIII Mansion Augustin PTF 02.1 T.XXIX (.) PTF 02.1 T.XXIII PTF 02.1 T.XXIII, T. XIX (Książnica-Atlas) Manteuffel Ryszard U 598.1 T.XVIII (Kongres CIOSTA) Manthey [Franciszek] Mańkowski [Bolesław] Mańkowski P. Mańkowska Stefania U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) Mańkowski Br. U 598.1 T.XLVIII (Koło Chrzanowiaków, Warszawa) U 598.1 T.XXVII PTF 03.1 Mańkowski T[adeusz] PTF 17.1 T.III Marchołt, red. Warszawa Marciszewski Witold U 598.1 T.XXVIII, T.XLIV (Srzednicki J.); 601 T.XII Marczak J. U 598.1 T.XXVIII Marek Ignacy U 601 T.V (Gołąb T.) Marek Julius U 598.1 T.XXVIII; 599 Marhold Carl Verlagsbuchhandlung, Halle Marinetti PTF 10 T.XIII Markert Ryszard U 601 T.XII Markert W[acław] U 598.1 T.XXVIII; 601 T.XII Markiewicz Henryk PTF 17.1 T.III Markiewicz K. U 598.1 T.XXVIII Markiewicz Władysław U 598.1 T.XXXV (PAN); 599 (Wydz. I Nauk Społ. PAN) Markowicz Z[ygmunt] U 598.1 T.XXVIII Mars Antoni PTF 02.1 T.XIII (Jaszowski B.), T.XXIII PTF 02.1 T.XXIII

Martinak [Eduard] Martius Goetz Marty Anton

PTF 02.1 T.XXIII

PTF 02.1 T.XXIII PTF 02.1 T.XXIII

Marucha-Poleski Józef U 601 T.XII Marzecki Jerzy U 598.1 T.XXX (NOT) U 598.1 T. Masaryk Tomasz Masson-Oursel P. Massonius M[arian] PTF 02.1 T.XXIII PTF 03.2 PTF 02.1 T.XXIII Mascarou E. zob. Neyman [-Mascarou] Elżbieta

Maszyński Piotr zob. Tow. Śpiewacze “Lutnia” im. P. Maszyńskiego Maślińska Halina U 598.1 T.XXVIII; 599 Maśliński Antoni PTF 17.1 T.III Matecki Tadeusz U 598.1 T.XXVIII, T.XLVIII (TOZ) Matejko Aleksander U 598.1 T.XII (Hiż H.), T.XXVIII Matejko Jan PTF 32.1 PTF 02.1 T.XXIII Matlakowski] W[ładysław Kiejstut] U 598.1 T.XXVIII Matłanowski Antoni Matuszewska B. U 598.1 T.XXXI (PWN) Matuszewska Przemysława U 598.1 T.XXVIII Matuszewski J[ózef] U 601 T.XVIII (UAM) Matuszewski Stefan U 598.1 T.XLVIII (TKM) Maximilian Kolbe Werk, Freiburg U 601 T.XII May Derwent PTF 17.1 T.III Máynez Euardo García U 598.1 T.V (Congreso, XIII Intern. de Filosofia, Mexico) Mayoux J.J. U 598.1 T.XLIX (UNESCO) Mayrhofer Manferd U 598.1 T.XXVIII Mazaraki Anna U 598.1 T.XXVIII Mazur G. U 601 T.XX (Woleński J.) Mazurkiewicz Władysław Mazurkówna Anna PTF 02.1 T.XXIII PTF 02.1 T.XXV (Myćka S.)

Mączewski Bohdan U 598.1 T.XXVIII McAlister Linda L. U 598.1 T.XXVIII McCall S. U 598.1 T.XXVIII

McClure Paul T. U 598.1 T.XXVIII McGraw - Hill Book Company, Inc., New York PTF 17.1 T.III (Meyers B.S.) McHardy Elisabeth Mehlberg Henryk PTF 02.1 T.XXXIV (Society of Friends) PTF 02.1 T.XXIII; U 598.1 T.XXVIII; 601 T.XII PTF 02.1 T.XXIII

Mehlbergowa [Józefina] Meinong Alexius Meinong D.(?)

Meiner Felix Verlagsbuchhandlung, Leipzig PTF 02.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XXIV

Meisenowa Zofia PTF 37.2 Melich A[lojzy] U 598.1 T.XXVIII Mellibruda Jerzy U 601 T.XIV (PTP) Meloe Jakob U 598.1 T.XXVIII Mendl (?) PTF 02.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XXIV U 598.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXIV Mendys Michał Merlan Franciszka

Merkovic Mihailo U 598.1 T.XXVIII Merz Emil U 598.1 T.XXVIII Metallman Joachim Metaphilosophy, New York U 598.1 T.IV (Bynum T. W.) Methodos, Milano U 598.1 T.XLIX (Vaccarino G.), T.LIV (Zonta B.) Meyers Bernard S. PTF 17.1 T.III Meyers Charles S. Mękarski Stefan Miaskowska Maria PTF 02.2 PTF 02.1 T.XXIV PTF 02.1 T.XXIV

Mianowski Józef zob. Kasa im. Mianowskiego Michaeli Hans W. U 601 T.IV (Glans I.) Michaeli Sophie U 600 T.I, 601 T.IV (fot.) Michajłow Wł[odzimierz] U 602.3 Michalowski Roman U 598.1 T.XXVIII Michalski Konstanty PTF 02.1 T.XXIV Michalski L. U 592 T. VI Michalski Stanisław T.XXVII (Małkowska J.) PTF 02.1 T.XXIV, T.XXVI (Nauka Polska); U 598.1

Michaltschew D[imitri]

U 598.1 T.XXVIII

Michałowicz Mieczysław U 598.1 T.VI (Debolski A.), T.XXVIII Michałowski Czesław U 598.1 T.XXVIII Michałowski Kazimierz PTF 04.3; U 598.1 T.IV (Byrski Z.) Michejda Tadeusz U 598.1 T.XXVIII Miciński Bolesław PTF 12.3 Mickiewicz Adam U 593 T. II Mickiewicz-Blätter, Heidelberg U 598.1 T.III (Buddensieg H.) Mieciński M. PTF 17.1 T.III (Książka i Wiedza) Miedziński Ziemowit U 598.1 T.XXIX Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy U 598.1 T.XXXV (Podraza B.) Miejska Pracownia Psychologiczna w Łodzi PTF 03.2 Miejska Rada Narodowa w Łowiczu U 598.1 T.XXIX Miejska Rada Narodowa, Polanica Zdrój U 598.1 T.XXIX Miejska Rada Narodowa, Szamotuły U 598.1 T.X (Grabiańska S.) Miejskie Zakłady Elektryczne we Lwowie PTF 02.2 Mierzecka Janina U 599 Mierzecki Henryk U 598.1 T.XLVIII (TWP) Mierzejewski Andrzej U 598.1 T.I (Agencja Autorska) Mierzwa Stefan U 601 T.V (Hiż H.) Międz. Komitet Organ. Rady Ziemi i Rządu Ziemi, Warszawa (Mikulski S.) Międzynarodowy Kongres Filozoficzny, X, Amsterdam zob. International, Tenth Congress of Philosophy Międzynarodowy Kongres Sojologiczny w Oslo U 593 T.VIII Mięsowicz Marian U 598.1 T.XXIX Mikeš, dr PTF 02.1 T.XXV Mikołajczykowa Halina Barbara U 598.1 T.XXIX Mikulinski S.R. U 598.1 T.XXIX Mikulski Stanisław U 598.1 T.XXIX Mikułowski Tadeusz PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP) PTF 02.1 T.XXV Mikułowski-Pomorski [Józef] U 598.1 T.XXIX

Milewicz Bolesław U 598.1 T.XXX (Nowa Szkoła) Milicja Obywatelska. Komendant w Łodzi U 598.1 T.V (Chruśliński L.)

Millar Michael H. U 598.1 T.XXIX Miller Alice U 601 T.XII Miller Danuta U 602.1 Miller Jan N. U 598.1 T.XXIX Millet Louis U 598.1 T.XXIX Miłkowski Jan PTF 02.1 T.XXV Minc Bronisław U 598.1 T.XXIX Minich Marian PTF 07.3, 18.3 Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Warszawa U 599 (Nawrocki J.) Ministere de l’Education Nationale, Paris PTF 17.1 T.III Ministerium [für Kultus Unterricht] K.K, Wien (Strużewski K.); 02.2 Ministerstwo Gospodarki Teren. i Ochrony Środowiska, Warszawa (Dołżycki W.) Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Warszawa la Manifestation Eugene Dupréel) Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa PTF 06.1, 18.1 — Wydz. Zagr. Dep. Sztuk Plastycznych, Warszawa PTF 04.3, 10 T.XII — Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Warszawa PTF 17.1 T.III Ministerstwo Łączności U 598.1 T.XX (Kowalczyk E.) Ministerstwo Oświaty, Warszawa PTF 04.1,3, 37.2; U 598.1 T.XXIX, T.XL (Schweizerisch-Polnische Geselschaft), T.XLVI (Szanter S.) Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa U 598.1 T.V (Czak K.); VI (Dąmbska I.) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa U 598.1 T.VIII (Gajda E.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa M.) Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa U 598.1 T.XXIX Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Warszawa PTF 04.3, 07.2, 18.2 Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki, Warszawa U 598.1 T.XXIX Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP), Warszawa PTF 02.1 T.XXV zob. też
Borowski M.; Buszkowski L.; Bykowski L.; Chyliński K.; Dzik F.; Komisja Pedagog. MWRiOP; Łopuszański T.; Mendys M.; Michalski S.; Nawroczyński B.; Przybyłowicz W.; Wrzosek A.

PTF 02.1 T.XXXV U 598.1 T.VII

U 598.1 T.V (Comitée Exécutif de

PTF 04.5; U 598.1 T.VIII (Fromer

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa (Basiukiewicz M.) Minkowska Eugenia PTF 02.1 T.XXV Miodkowski Stefan U 599

U 596.3; 598.1 T.II

Mioduszewscy Walentyna i Jerzy U 598.1 T.X (Grabiańska S.) Mircuk (Mirtschuk) Ivan Mirski Józef Mirtyński Zygmunt Missona K[azimierz] PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV

Mischke [Tadeusz Adam]

Mistouflet Pierre U 598.1 T.XXIX Misztal Franciszek U 598.1 T.LII (Wszechnica PAN) Mitchell S. U 598.1 T.XXXI (Ogólnopolski Komitet Pokoju) Młodkowski Stefan U 598.1 T.XXIX Młodożeniec Juventyn U 598.1 T.XXIX Młynarczyk Madeja Iwona U 603 T.I cz.2 Młynarski Feliks PTF 02.1 T.XXV; U 598.1 T.XXIX PTF 03.1 PTF 02.1 T.XIII (Kalinowski S.) Moczarski Kazimierz U 598.1 T.XXIX Modern Thinker, New York Mogilnicki A[leksander] Moisil C. U 598.1 T.XXIX Molińska Zofia U 598.1 T.XXIX Momańczuk Piotr U 598.1 T.XXIX Montuszewski Stanisław U 598.1 T.XXIX Morawski Kazimierz Morawski [Zdzisław] PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV Morawski Stefan PTF 17.1 T.III; U 598.1 T.XXIX Morelowski M[arian] PTF 17.1 T.III Mormund (?) Józef U 598.1 T.XXIX Morpan M. zob. Wawrykowa Maria Morris [Charles] 26 T.III Morsztynkiewiczowa Irena U 599; 601 T.XIV (Prz. Biblioteczny) Mortkowicz-Olczakowa Hanna PTF 17.1 T.III

Moser Shea U 601 T.XII Moskalik Feliks U 598.1 T.XXIX Mostowski Andrzej U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.), T.XXIX Moszczeńska Wanda U 601 T.VIII (Kraczkiewicz J.) Moszyńska Maria U 601 T.XII Moszyński Kazimierz PTF 02.1 T.XXV Mouton Publishers, Hague PTF 17.1 T.III Mowsztowicz Jakub U 598.1 T.XXIX Mozgalik Hildegarda U 598.1 T.XXV (Liceum Ogólnokszt. w Knurowie) Możejko Tadeusz U 598.1 T.XXIX Mreła Henryk U 598.1 T.XXIX Mroczkowski Przemysław U 598.1 T.XXIX Mrozowski S. U 598.1 T.XII (Hiż H.) Mrożewski Stefan PTF 17.1 T.III Mryc Michał PTF 02.1 T.XXV Mścichowski Maciej U 598.1 T.XXIX Muller Arthur PTF 12.1 Müller Edith PTF 17.1 T.III Mulrooney Teresa PTF 17.1 T.I (Dictionary of Intern. Biography) Munro Thomas PTF 17.1 T.III Münsterberg Hugo PTF 02.1 T.XXV Muracko A. PTF 02.1 T.XX (Lutosławski W.) PTF 02.2 Murchison Carl

Museum des 20. Jahrhunderts, Wien PTF 17.1 T.II (Hofmann W.) Muszyński Jan U 598.1 T.XXIX Muzeum Adama Mickiewicza, Warszawa U 598.1 T.II (Banko-Sitek E.) Muzeum Narodowe w Warszawie PTF 32.1 Muzeum Podolskie w Tarnopolu PTF 02.2 Muzeum Sztuki w Łodzi PTF 07.3, 17.1 T.III, 32.1 Muzeum Śląskie we Wrocławiu PTF 17.1 T.III Muzeum w Jędrzejowie PTF 17.1 T.IV (Przypkowski T.) Muzeum w Łańcucie PTF 32.1 (Żórawski J.) Muzeum Więzienie PAWIAK, Warszawa U 600 T.I

Muzeum Zamkowe w Malborku U 598.1 T.XXIX Mycielski Jerzy Myćka Stanisław PTF 02.1 T.XXV PTF 02.1 T.XXV Myczkowa Barbara U 598.1 T.XXIX Myer Richard B. U 598.1 T.XXIX Mysłakowska Łucja U 598.1 T.XXIX Mysłakowski Zygmunt PTF 02.1 T.XXV; U 598.1 T.XXIX Mystkowski Stanisław U 598.1 T.XXIX Myśl Filozoficzna, Warszawa U 597; 598.1 T.XXIX Myśl Współczesna, Łódź U 598.1 T.XLIX (Ułaszyn H.) Myślicki (poprz. Halpern) Ignacy J. E.) Naczelna Organizacja Techniczna w Kielcach U 598.1 T.XXX Naczelny Komitet Narodowy PTF 02.1 T.XXVI, T.XXVIII (Pol. Kurs) PTF 02.1 T.XXVI Naczelny Komitet Opieki nad byłymi Legionistami oraz wdowami i sierotami po poległych legionistach, Wiedeń Nadad A. U 598.1 T.XXX Nadolski Andrzej PTF 18.1 Nadworny] Maciej U 601 T.V (Gołąb T.) Nagel Ernest U 598.2; 601 T.XII Nagórska Anna U 598.1 T.XXX Nagórski Zygmunt PTF 17.1 T.IV (PINwA) Nagy [Geza] PTF 02.1 T.XXVI Najdowa Jadwiga PTF 17.1 T.VI (Taborska H.) Nalepa Jerzy U 598.1 T.XXX Namysłowski W. U 598.1 T.XXX Napieraj Zofia U 602.3 (PBW) Narębski Stefan] PTF 17.1 T.IV Nasza Księgarnia. Instytut Wydawniczy Warszawa U 602.2 Nasza Księgarnia, red. Encyklopedii Wychowania, Warszawa U 598.1 T.XXX Naszarkowska Weronika [z d.Sigalin] U 601 T.XII Natanson Władysław PTF 02.1 T.XXVI PTF 02.1 T.XXV, T.XXXIII (Skiwski

National Institute of Industrial Psychology of Great Britain, London 02.2 (Meyers C.S.) Natorp Paul PTF 02.1 T.XXVI PTF 02.1 T.XXVI Nauka i Sztuka , Lwów PTF 02.1 T.XXVIII (Pini T.) Nauka Polska, Warszawa Nauka Polska, Warszawa U 598.1 T.XXX Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne. w Krakowie (Heinrich W.) Naville Pierre U 598.1 T.XXX Nawrocki J. zob. Wydawnictwo Józef Nawrocki Nawrocki Jerzy, minister NSWiT U 599 Nawroczyński Bogdan [Roman] Neisser Karol

PTF

PTF 02.1 T.XI

PTF 02.1 T.XXVI, T.XVI (Komisja

Pedag.), T.XXXIV (Sosnowski P.); U 598.1 T.XXX PTF 02.1 T.XVI (Komitet Pol. Arch. Woj.) PTF 03.1 Nejman V.B. U 598.1 T.XXX Neue Freie Presse, Wien Neues Deutschland, Berlin U 598.1 T.XLIV (Stanek B.) Neugebauer Eugeniusz U 598.1 T.XLVIII (TKM) Neurologia Polska, Warszawa Niecikowski Jerzy U 598.1 T.XXX Niedźwiecka M. zob. Ossowska Maria z Niedźwieckich Niemczycki Stanisław PTF 02.1 T.XXVI Niemeyer Max Verlag, Halle PTF 03.1 Niemierko Stella i Włodzimierz U 598.1 T.XXX Niemierowski Zbigniew PTF 07.3 Niemojewski Andrzej Niemojewski Z. PTF 02.1 T.XXVI Niemojewski Lech PTF 34 T.II PTF 02.1 T.XXVI Nierychlewski Eugeniusz U 598.1 T.XXX Niesiołowski Tymon PTF 17.1 T.IV Niesławska W. U 598.1 T.XXX Nijhoff Martinus N.V. Boekhandel, Haag PTF 02.1 T.XXVI PTF 02.1 T.IX (Dydyński L.) Neyman [-Mascarou] Elżbieta U 598.1 T.XXX

Niklas Urszula U 601 T.XXI (Zał.) Niwiński Tadeusz U 598.1 T.XXX Noakowski Stanisław PTF 06.3 (Komisja dla Oprac. Monogr.), 38 T.I, II Nordsjö Torsten U 599; 600 T.I; 601 T.IV (fot.), T.XII Norske Stortings Nobelkomité, Oslo Norwid Cyprian Kamil PTF 35 U 598.1 T.XL (Schon A.)

Novotny Fritz PTF 17.1 T.IV (Österreichische Galerie) Nowa Kultura, Warszawa U 598.1 T.XXX, T.XXXIX (Samotykowa N.) Nowa Szkoła, Warszawa U 598.1 T.XXX Nowa Wieś, Warszawa U 598.1 T.XXX Nowacki Tadeusz U 598.1 T.XXX Nowacki Wieńczysław U 598.1 T.XVII (Kijewski K.) Nowacki Witold PTF 06.3; U 598.1 T.XXX, T.XXXV (PAN) Nowaczyk Stanisław U 598.1 TLV. (Życie Szkoły) Nowak Franciszek U 598.1 T.XVIII (Gabinet Przew. Rady Państwa) Nowak Irena [z Lorentzów] U 593 T. XIII Nowak Jan U 598.1 T.XVII (Klub Postęp. Naucz. w Krakowie) Nowak Leszek U 598.1 T.XXX Nowak Ryszard U 598.1 T.XXXVII (Prez. Miejskiej RN, Pruszcz Gd.) Nowak Stefan PTF 17.1 T.IV Nowak-Dłużewski Juliusz U 598.1 T.XXX Nowakowie Izabella i Leszek U 599 Nowakowscy Irena i Stefan U 592 T. V; 599 Nowakowska Maria U 598.1 T.XXX Nowakowska Wanda PTF 07.3, 17.1 T.IV Nowakowska Zofia [z Maślińskich] PTF 17.1 T.IV Nowakowski Z. U 598.1 T.XXX Nowe Drogi, Warszawa U 598.1 T.XXI (Kozanecki T.) Nowe Książki , Warszawa PTF 17.1 T.IV Nowe Toy, Warszawa Nowicki [Adam] PTF 02.1 T.IX (Drzewiecki K.) U 601 T.IX (Lazari I.) Nowicka-Włodarczyk Ewa

PTF 02.1 T.XXVI

Nowicki Kazimierz U 598.1 T.XXXI (PWN)

Nowicki Stanisław U 598.1 T.XXX Nowicki Witold PTF 02.1 T.XLVI (Zw. Pol. Tow. Nauk.), 02.2 PTF 02.1 T.XXVI (Nowicki A.) Nowiny Kurier, Tel Awiw U 601 T.XV (Rudawski M.) Nowiny Wiedeńskie Nowy Ruch Cywilizacyjny “Faberyzm”, Warszawa U 601 T.II (Czemier E.) Nuova Italia, La, Firenze U 598.1 T.XXX Nurt, Poznań U 598.1 T.XVII (Kmita J.) Nusbaum-[Hilarowicz Józef] Oberhard Izydor G. PTF 02.1 T.XXVI

PTF 02.1 T.XXVI

Oberkofler Gerhard U 598.1 T.XXXI Obóz dla b. więźniarek niemieckich obozów koncentracyjnych, Doverstorp (Szwecja) U 600 T.I Obrębscy] Józef i Tamara U 592 T. VII Ochenkowski Andrzej Ochocka Janina U 592 T. I Ochorowicz Julian PTF 02.1 T.XXVI Oczkowska Jadwiga PTF 07.3 Odra, Wrocław U 602.2 Odrowąż Pieniążek Janusz U 598.1 T.XXXIV (P.E.N. Club) Oficerski Obóz Jeńców Wojennych (Oflag) — Oflag II C, Woldenberg PTF 04.1, 09, 10 T.XI, 14.3, 19.1, 20, 21 — Oflag XI A, Osterode PTF 04.1, 10 T.XI Ognisko Emerytów w Łowiczu U 598.1 T.XXXI Ognisko, Kraków PTF 02.1 T.IX (Estreicher S.) Ogólnopolski Komitet Pokoju, Warszawa U 598.1 T.XXXI Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, Poznań U 598.1 T.XXXI O’Hagan Timothy U 598.1 T.XXXI Ojak S. zob. Krzemień-Ojak Sławomir Oko Jan 1913 PTF 02.1 T.XXVI Okołowski Paweł U 601 T.XIII Okoń Wincenty U 598.1 T.XXXI; 599 Okręgowa (Wierzbicki W.) Komisja Oszczędnościowa, Lwów PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.XXVI

Olbrechts-Tyteca [Lucie] U 601 T.XIII Olczakowa H. zob. Mortkowicz-Olczakowa Hanna Olejniczak Tadeusz PTF 02.1 T.XXVI Olewińska Janina U 601 T.XIII Olewiński Zbigniew U 598.1 T.XXXI; 601 T.XIII Olszewska Halina U 598.1 T.XLVIII (Tow. Śpiewacze “Lutnia”) Olszewski Czesław PTF 11.2 Olszewski Eugeniusz U 598.1 T.XXXI Olszewski Józef Olszewski Witold PTF 02.1 T.XIX (Liga) PTF 02.1 T.XXVI

Olsztyńska Pantomima Głuchych U 598.1 T.XXXI Ołpiński W. zob. Kruk-Ołpiński Witold Opal Ludwik U 598.1 T.XXXI Opinia, Łódź U 598.1 T.XXXI Opole, red. U 598.1 T.VII (Duda H.) Opolski Stanisław Opuszyński Karol Orłowski Bolesław Ormesson Jean de PTF 02.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXVII

Orka, Warszawa U 598.1 T.XLIV (Starzec F.) Orłowski Tadeusz U 598.1 T.IV (Choynowski M) U 598.1 T.XXXI (Diogene, Paris) Örtendahl Pontus U 598.1 T.XXXI Ortwald Eugeniusz U 598.1 T.XXXI Ortwein Ludwik U 598.1 T.XXXI Orzechowski PTF 02.1 T.XXVII Orzeszko Janina U 598.1 T.XXXI Osetowska Ewa U 598.1 T.XXXI Osetowska Magdalena U 601 T.XIII Osetowska Seweryna U 598.1 T.XXXI; 601 T.XIII Osęka Andrzej Osiecki Wiktor PTF 34 T.II, 37.2 PTF 02.1 T.XXVII Osiecka St. U 598.1 T.XXXI Osóbka-Morawski Edward PTF 04.2

Ossolineum — Gabinet Sztuki, Lwów U 593 T. V Ossolineum zob. też. Tow. Przyjaciół Ossolineum; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Ossowska J. zob. Ciechanowska Jadwiga z Ossowskich Ossowska Kazimiera [z Pyrowiczów] U 590, 592 T. V, 593 T. IX Ossowska Maria z Niedźwieckich 593, 598.1 T.XXXI Ossowski Stanisław PTF 02.1 T.XXVII; 05.2, 11.3, 17.1 T.IV, 18.1, 23 T.II; U 590, 592-593; 597; 598.1 T.XXXI
zob. też Archiwum Marii i Stanisława Ossowskich (Rps U 336-438) nie ujęte w niniejszym indeksie.

PTF 02.1 T.XXVII; 06.2, 11.3; U 590-

Ossowski [Władysław] U 590 Ostapczuk Bronisław U 598.2 Österreichische Rundschau, Wien 02.1 L.XLVI Österreichische Galerie, Wien PTF 17.1 T.IV Österreichisches Kulturinstitut Warschau U 601 T.XIII Osteuropa-Naturwissenschaft, Stuttgart U 601 T.I (Buchholz A.) Ostrogorski George U 598.2 Ostrowscy L. i J. U 599 Ostrowska Helena z Wrzosków U 598.1 T.XLI (Sławińska K.) Ostrowski Aleksander PTF 02.2 Ostrowski Jan J. U 598.1 T.XXXI Ostrowski K. U 598.1 T.XXXV (Podgórecki A.) Ośrodek Badań Transportu Samochodowego, Rada Naukowa, Warszawa U 596.1 Ośrodek Oświatowych Prac Programowych, Warszawa (Terechowa J.) Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa U 601 T.XX (Wasiak W.) Oświata Dorosłych, Warszawa U 598.1 T.XXXI Oziębło Franciszek PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. SSiW) U 598.1 T.XLVIII

Pacak Bronisława U 601 T.XIII Pacakowie Halina, Ryszard, Piotr U 599; 601 T.XIII Pachucka Romana PTF 02.1 T.XXVII Pacuła Stanisław PTF 15 T.II Paczkówna I. U 592 T. I

Paker Elżbieta U 598.1 T.XVII (Klonecki W.) Palmer Robert B. U 598.1 T.XXXI Palmgren Pontus U 598.1 T.XLIII (Societas Scientiarum Fennica) Palmowska-Frankowska Janina U 599; 600 T.I (fot.) Pała Karol U 596.5 Pamiętnik Teatralny, Warszawa U 598.1 T.XVIII (Korzeniewski B.) Pamiętnikarstwo Polskie, Warszawa U 598.1 T.XIV (Jakubczak F.) PAN - Verlagsgeselschaft, Berlin Panasiuk Ryszard U 601 T.XIII Pankiewicz U 598.1 T.XXXI Pankiewicz M. U 598.1 T.XLVIII (TKM) Pannenkowa Irena [z Jawiców] Pańczyk Jan 602.2 (WSPS) Pański Antoni PTF 11.3 Państwo i Prawo, Warszawa U 598.1 T.LIII (Zawadzki S.) Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Łodzi PTF 04.3, 07.1, 10 T.XII Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa PTF 17.1 T.IV; U 597; 598.1 T.IX (Gebethner Z.), T.XXXI, T.XXXVI (Poznański E.); 601 T.XIII, 602.2 Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków PTF 17.1 T.III (Mańkowski T.) Państwowy Bank Rolny. Oddział we Lwowie PTF PTF 02.1 T.XXVII Państwowy Dom Małych Dzieci w Krakowie U 603 T.I cz.1 Państwowy Instytut Pedagogiczny, Warszawa (Sosnowski P.) Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa PTF 18.1,2, 32.1, 34 T.II Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie PTF 10 T.X Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa PTF 18.1, 34 T.II; U 597; 601 T.XIII Papée [Fryderyk] PTF 02.1 T.XXVII Paradies F. U 598.1 T.XXXI Parafia (Probostwo) w Hanaczowie PTF 02.1 T.XXVII Parafia św. Aleksandra, Warszawa PTF 04.1 Parandowski Jan PTF 10 T.XIII; U 598.1 T.XXXIV (P.E.N. Club) Parczewska J[anina] U 598.1 T.XXXII PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXVII Panorama, Katowice U 598.1 T.XLIV (Sokołowski S.) PTF 02.1 T.XXVII

Parczewska W.

PTF 02.1 T.XXVII; U 598.1 T.XXXII

Parczewski Lech U 598.1 T.XXXII Parczewski Ryszard U 598.1 T.XXXII Parczewski Tomasz PTF 02.1 T.XXVII Parczewski Tomasz U 598.1 T.XXXII Partum Andrzej U 598.1 T.XXXII Paryż (wspom.) PTF 19.4 Pasenkiewicz Kazimierz U 598.1 T.XXXII, XXXVIII (Ritterman S.) Pasławski Stefan PTF 02.1 T.XXVII Paśko Mieczysław U 598.1 T.XXXII Patocka Jan U 598.1 T.XXXII Patora Antoni U 602.2 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim U 602.3 Patronat nad Młodzieżą Rękodzielniczą we Lwowie PTF 02.1 T.XXVII Patyjewicz Lucyna U 601 T.XIII Pawiak zob. Muzeum Więzienie PAWIAK Pawlicki Krzysztof U 598.1 T.XXXII Pawlicki Stefan Pawlikowski Jan PTF 02.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXVII Pawlikowska Anna U 598.1 T.XXXIII Pawlikowski Michał U 598.1 T.XXXIV Pawlikowski Tadeusz U 596.1 Pawłowscy Maria i Paweł U 598.1 T.XXXIV Pawłowska I. zob. Lazari-Pawłowska Ija Pawłowska J. zob. Puciata-Pawłowska Jadwiga Pawłowska J. zob. Rużyło-Pawłowska J. Pawłowska-Popescu Maria U 598.1 T.XXXIV; 599; 601 T.XIII Pawłowski PTF 02.1 T.XXXIV (Spółka Pedag.) PTF 02.1 T.XXVII PTF 02.1 T.XXVII Pawłowski Tadeusz U 592 T. VII, 597; 598.1 T.XXXIV; 601 T.XIII Pazdro Zdzisław Pazurkiewicz Stanisław Peano G[iuseppe]

Pągowski Zygmunt PTF 17.1 T.IV PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII Pechnik A[leksander Józef]

Pedagogiczna Biblioteka Dzielnicowa, Warszawa U 598.1 T.XL (Sieradzki M.) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Tadeusza Kotarbińskiego, Łódź U 602.3 — Filia w Pabianicach U 601 T.XI (Łachaciński W.); 602.3 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 602.3 Peirce [Charles] PTF 26 T.III; U 601 T.V (Hiż H.) Pejve Ja.V. U 598.1 T.I (AN SSSR) Pelc Jerzy PTF 04.4, 17.1 T.IV, 25.1; U 598.1 T.XXXIV; 601 T.V (Hiż H.), T.XIII Pelc Julian U 598.1 T.XXXIV Pena Margarith U 598.2 P.E.N. Club, Warszawa U 598.1 T.XXXIV Perelman Ch. U 598.1 T.XXXIV Peretiatkowicz Antoni Perl Feliks PTF 10 T.XIII Perłowski Kazimierz U 598.1 T.XXXIV Pernerstorfer [Engelbert] Perykles PTF 32.2, 38 T.II PTF 02.1 T.XXIII (Makowski W.); U 598.1 T.LV (Zał.) PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII U

Perzyna Tadeusz U 598.1 T.XXXIV Petrażycki Leon Petsch Danuta U 598.1 T.XXXI (PWN) Pfeiffer Eduard Verlag für Orientalia v. Religionsgeschichte, Leipzig PTF 02.1 T.XXVIII Phaidon-Verlag, Wien Phildius Eberhard PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXXI (Ruge A.) PTF 02.1 T.XI

Philosopher’s Index The, Bowling Green U 598.1 T.XXV (Lineback R.H.) Philosophie der Gegenenwart, Heidelberg (Höfler A.), T.XXVIII Philosophy Documentation Center, Bowling Green U 601 T.XIII Philosophy of Science, Michigan U 601 T.XVI (Rudner R.) Piasecki Eugeniusz PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII Piątkowski K[azimierz] Philosophische Geselschaft an der Universität zu Wien

Piechocki Apoloniusz U 592 T. I

Piechowska Irena U 598.1 T.XXXIV Pieniążek J. zob. Odrowąż Pieniążek Janusz Pieniążek Szczepan A. U 598.1 T.XVII (Kielanowski J.) Pieńkowski Jerzy U 598.1 T.XXXIV Pieńkowski Józef U 598.2 Pieńkowski S[tefan] U 596.4 Piernik Grażyna U 603 T.I cz.2 Pieszczachowicz Jan U 598.1 T.XLV (Student) Pieter J[ózef] PTF 02.1 T.XXVIII; U 598.1 T.XXXIV Pietruska Irena U 598.1 T.VIII (Frejlich H.) Pietruska-Madej Elżbieta U 599; 601 T.XIII Pietruski Oktaw U 598.1 T.XXXIV Pietruszczyński Zygmunt PTF 02.1 T.IV (Błachowski S.) Piękoś Karol Pilat [Roman] Pilat Tadeusz Piltz Jan PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XLVI (Zw. Nauk.- Lit.) PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII Piętkiewicz Maryan

PTF 02.1 T.XXVIII

Piłat Kazimierz U 598.1 T.LIV (ZNP) Piłatowicz Irena U 598.1 T.XLVIII (Tow. Śpiewacze “Lutnia”) Pini Tadeusz PTF 02.1 T.III (Bibl. Polska), T.XXVIII PTF 09 T.III PTF 02.1 T.XVI (Komitet org.) Piotrowska Danuta U 603 T.IV Piotrowski Kazimierz Piotrowski [Szymon Tadeusz] Piotrowski St. U 598.1 T.XXXIV Piórkowski Jerzy U 601 T.XIII Pisarewicz G. U 598.1 T.XXXV Pisarski-Woydakowski Antoni U 598.1 T.XXXV Pisz Adam PTF 03.1 PTF 03.1 (Univ., Milano) Pius XI, papież

Piwocki Ksawery PTF 17.1 T.IV (PAN) Placówka, Lwów PTF 02.1 T.XXVIII Plaschka Richard U 598.1 T.XXVII (Mack K.)

Plauen-Bauen-Wohnen, Wien U 598.2 Plaza Wanda U 598.1 T.XXXV; 599 Plenkiewicz Roman Plewak Zygmunt Plewiński Stefan PTF 02.1 T.XXVIII PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXV

Plotkin S. Ja. U 598.1 T.XXXV Pluta Julia PTF 07.3 Płomieńska Adolfina U 599 Płomieński J[erzy] E[ugeniusz] PTF 17.1 T.IV; U 598.1 T.XXXV Płonka Krystyna U 603 T.I cz.2 Podfilipski A. U 598.1 T.XXXV (PCK) Podgórecki Adam U 592 T. VII; 598.1 T.XXXV Podgórski Zygmunt PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.2 Podkańscy U 598.1 T.XXXV Podlacha [Władysław] Podlewski Stanisław U 601 T.I (Budzanowska M.) Podraza Bolesława U 598.1 T.XXXV Podwysocki St[anisław] PTF 17.1 T.IV Poezja, Warszawa U 598.1 T.VII (Drozdowski B.) Poleski J. zob. Marucha-Poleski Józef Polin Raymond U 598.1 T.XXXV Politechnika Łódzka U 596.4 Politechnika Warszawska. Wydział Architektury PTF 17.1 T.IV Politische und Volkswirtschaftliche Chronik, Wien (Kom. Pol. Arch. Woj.) Polityka, Warszawa U 601 T.XV (Rudawski M.) Polska, Warszawa U 598.1 T.XXXV Polska Agencja Prasowa, Łódź U 598.1 T.XXXV Polska Akademia Nauk, Warszawa Żydów z Polski, Tel Aviv); 601 T.XIV; 602.3 — Prezes PAN PTF 18.1 (Dembowski J.) — Wydział I Nauk Społecznych PAN PTF 18.1; 28 PTF 06.3, 17.1 T.IV, 18.1,2; U 596.2; 598.1 T.IV (Choynowski M.), T.XV (Kaczmarek J.), XXXV, T.XLV (Suszko R.); 599 (Świat. Fed. PTF 02.1 T.XVI

Polska Akademia Umiejętności (Akademia Umiejętności), Kraków 02.1 T.XXVIII; U 598.1 T.XXXV — Wydz. Historyczno-Filozoficzny PTF 02.2

PTF

Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej, Warszawa PTF 02.1 T.XXVIII Polska Partia Socjalistyczna (P.P.S.), Warszawa U 590 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, KC, Warszawa U 598.1 T.XXXV Polski Akademicki Komitet “Wzajemnej Pomocy” w Zakopanem 02.1 T.XXVIII Polski Czerwony Krzyż - Komisja Rewizyjna, Paryż PTF 12.4 Polski Czerwony Krzyż, Łódź U 598.1 T.XXXV Polski Instytut Naukowy w Ameryce, New York PTF 17.1 T.IV,T.V Polski Komitet Upamiętniający Stulecie szkoły lwowsko-warszawskiej, Warszawa U 601 T.XIV Polski Kurs ekonomiczno społeczny N.K.N. w Wiedniu T.XXVIII Polski Słownik Biograficzny, red. Kraków PTF 03.1; U 598.1 T.XXXV Polski, VI Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995 U 601 T.XX (Witkowski L.) Polski Związek Esperantystów, Łódź U 598.1 T.XXXV Polski Związek Muzyków Pedagogów we Lwowie PTF 02.1 T.XXVIII PTF Polski Związek Nauczycielski, Warszawa PTF 02.1 T.XXVIII Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism, Warszawa 03.1 Polskie Archiwum Wojenne, Kraków PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Linie Lotnicze LOT, Warszawa U 596.4 Polskie Radio i Telewizja, Katowice U 598.1 T.XXXV Polskie Radio w Łodzi PTF 07.1 Polskie Tow. Logiczne zob. Komitet Założycielski Polskiego Tow. Logicznego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Bydgoszcz-Elbląg-Lublin U 598.1 T.XXXV Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa U 602.4 Polskie Towarzystwo Filologiczne, Lwów PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie PTF 01; 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 PTF

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa T.XXVIII (Marciszewski W.), T.XXXV; 601 T.XIV; 602.3 — Oddział w Krakowie U 599 — Oddział w Łodzi U 602.3 — Oddział w Poznaniu U 599 — Odział w Toruniu PTF 13.1

PTF

17.1 T.IV, 30; U 598.1

Polskie Towarzystwo Historyczne, Lwów PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa U 601 T.XIV Polskie Towarzystwo Matematyczne, Warszawa U 598.1 T.XL (Sierpiński W.) Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Cieszynie PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Lwów PTF 02.1 T.XXVIII Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 601 T.XIV Polskie Towarzystwo Psychotechniczne, Warszawa Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa U 601 T.XIV Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa PTF 11.3; U 598.1 T.XXXV Połomski Janusz U 598.1 T.XXXV Pomian L. zob. Biesiekierski Ludwik Pomian Pomoc dla Studentow w Europie. Federacja Wszechświatowa Akademików Chrześcijańskich, Warszawa Popa Cornel U 598.2 Popescu M. zob. Pawłowska-Popescu Maria Popiel [Jan] PTF 17.1 T.IV Popielski L[eon] PTF 02.1 T.XXVIII Popławska Irena PTF 07.3, 17.1 T.IV Popławska (Łempicka) Romana U 599; 601 T.XIV Popovici Constantin U 598.1 T.XXXV Popper Karl U 601 T.I (Bunge M.), T.III (Giedymin J.) Poprostu, red. Warszawa U 598.2 Poratyńska Zofia PTF 02.1 T.XXVIII Poray-Tucholski S.J. U 598.1 T.XXXV Poremsky V. U 598.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXVIII Pomykało Wojciech U 598.1 T.XXXV, T.LII (Wychowanie) PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII; U

Porębowicz Edward

PTF 02.1 T.XXVIII PTF 01; 02.1 T.XXVIII

Porzeziński [Wiktor Jan]

Poselstwo Austriackie w Warszawie PTF 02.1 T.XXVIII (Post N.) Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli U 596.1 Posner Anna U 598.1 T.XXXV Possard] Jadwiga U 593 T. XIII Post [Nicolas] PTF 02.1 T.XXVIII PTF 02.1 T.XXVIII Post H.R. U 598.1 T.XXXV Postępski Władysław Postołow A. U 598.1 T.LII (Wyd. Łódzkie) Potemska Jadwiga PTF 07.3, 35.1 Potemski Mieczysław PTF 07.3, 35.1 Potocki Janusz U 598.1 T.XXXV Powszechna Kasa Oszczędnościowa (PKO), Łódź PTF 04.5 Powszechne wykłady uniwersyteckie w Krakowie (Czermak W.) Poznańska Rachela U 598.1 T.XXXVI Poznański Edward T.XIV Poznańskie Studia z Filozofii, Przyrodoznawstwa i Humanistyki (Nowak L.) Poznańskie Towarzystwo Filozoficzne PTF 02.2 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk U 598.1 T.XXXVII Pracownia Badań Kultury Współczesnej PAN, Warszawa PTF 04.4 Prager Rundschau 04.2, 10 T.V Pravda, Moskva U 598.2 Prażuch Wiesław U 602.4 Prezydent Krajowej Rady Narodowej, Warszawa PTF 04.2 Prezydent miasta Łodzi PTF 04.1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa PTF 04.2 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pruszczu Gdańskim U 598.1 T.XXXVII Prezydium Rady Ministrów, Warszawa PTF 12.2; U 598.1 T.XXXVII PTF 03.1 PTF Praskoj Mużskoj Gimnazij [obecnie LO nr VIII im. Władysława IV], Warszawa U 598.1 T.XXX PTF 17.1 T.IV; U 598.1 T.XXXVI, XXXIX (Scheps S.); 601 PTF 02.1 T.VI

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi U 598.1 T.XXXVII Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi PTF 06.4 Pręgowski Piotr PTF 02.1 T.XXIX Price Derek (John) de Solla U 598.1 T.XXIX (Mikulinski S.R.) Prior A[rthur] N. U 598.1 T.XXXVII Privat Philippe PTF 15 T.II Problemy Alkoholizmu, Warszawa U 598.1 T.XXIX (Moczarski K.) Profesorska Spółdzielnia Budowalno-Mieszkaniowa “Brzozowa” w Warszawie PTF 17.1 T.IV (PINwA) Pronofgevicz (?) Ivan U 598.2 Prorok Leszek U 598.1 T.XXXVII Próchnicki Zdzisław PTF 02.1 T.XXXIII (Skarbiński E.) Prüfferowa M. zob. Znamierowska- Prüfferowa Maria Prušek Jaroslav U 598.1 T.XXXVII Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Słowackiego we Lwowie, Zarząd 02.1 T.VI (Chlamtacz J.) Przanowska Zofia [z Sobierańskich, 1v. Krzyczkowska] T.XIV Przeciszewski Tadeusz U 598.1 T.XLVIII (TKM) Przegląd Artystyczny, Warszawa PTF 17.1 T.IV Przegląd Biblioteczny, Warszawa U 598.1 T.VI (Dembowska M.); 601 T.XIV Przegląd Filozoficzny, Warszawa T.XX (Kowalski S.) Przegląd Humanistyczny, Warszawa PTF 02.1 T.XXIX, 17.1 T.IV Przegląd Kulturalny, Warszawa U 598.1 T.X (Gottesman G.) Przegląd Organizacji, Warszawa U 598.1 T.II (Baliński W.), T.VIII (Filipkowski S.) Przegląd Pedagogiczny, Warszawa PTF 02.1 T.XXIX Przegląd Tygodniowy, Warszawa U 601 T.XVII (Szymański A.) Przegląd Warszawski PTF 02.1 T.V (Borowy W.) Przegląd Współczesny, Kraków PTF 02.1 T.XXIX Przelaskowski Wacław U 598.1 T.XXXVII Przełęcki Marian i Aleksandra U 598.1 T.XXXVII; 601 T.XIV Przemski Leon U 598.1 T.XXX (Nowa Kultura) PTF 02.1 T.XLI (Weryho W.); U 598.1 U 598.1 T.XXXVII; 601 PTF

Przewłocki Jan U 599 (Koło Przyjaciół Dzieci) P[rzeworska] Irena PTF 17.1 T.IV Przeździecka Hanna U 598.1 T.XXXVII Przybyłowicz Wojciech Przychocki [Gustaw] Przysiecki Ludwik PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.2 (UW) PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.2 PTF 02.1

Przypkowski [Tadeusz] PTF 17.1 T.IV Psychologie et la Vie, Paris T.XXIX (Révész G.) Pszczołowski Tadeusz U 598.1 T.XXXVII, T.XLIV (Stanek B.); 601 T.XIV Ptaśnik Jan PTF 02.1 T.XXIX, T.XXXVIII (Tow. Nauk.) Puciata Jerzy U 598.1 T.LIV (ZPAP) Puciata -Pawłowska Jadwiga PTF 17.1 T.IV Purman Stefan U 592 T. I Putrament Jerzy U 598.1 T.XXXVII Puzyna Konstanty U 598.1 T.XXXVII Pyrowicz K. zob. Ossowska Kazimiera z Pyrowiczów Pytel Jan U 603 T.II Pytela Jindrich U 598.1 T.XXXVII Quakers zob. American Friends Service Committee Quinton Anthony U 598.1 T.XXXVII Quirini Irena U 598.1 T.XXXVII R. J. PTF 17.1 T.IV PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX

Psychologisch Laboratorium der Universiteit van Amsterdam

Rabus [Leonhard] Racah Joel U 598.2

Raciborski A[leksander]

Racinowski Saturnin U 598.1 T.XXXVII Raczyńska Irena U 598.1 T.XXXVII Rada Główna Szkolnictwa Wyższego-Sekcja Studiów Uniwersyteckich, Warszawa PTF 04.3 Rada Narodowa gminy Budzyń U 603 T.II

Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy, Warszawa PTF 03.1 Rada Państwa PRL, Warszawa PTF 04.1 Rada Szkolna Krajowa, Lwów PTF 02.1 T.VIII (Dembowski I.) Rada Szkolna Okręgowa Miejska we Lwowie Radl E[manuel] Ped.), 10 T.XIII Radlow Waldemar PTF 03.1 Radnitzky Gerard U 598.1 T.XXXVII Radomska-Strzemecka Helena U 598.1 T.XXXVII Radziejowski Adam U 598.1 T.XXXVII Radziszewski [Idzi] Rajchman Ludwik PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.2 PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. Wyższ. Kursów) Radziwonowicz W[acław] PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX, T.XXXVIII (Tow. Pol. Inst. Radlińska H[elena] PTF 02.1 T.XXIX

Rajczak [Feliks] U 598.1 T.XXXVII Rakowska Helena U 599; 600 T.I (fot.); 601 T.XIV Rand Rose U 598.1 T.XXXVIII Randolph Leona Lorene U 598.1 T.XXXVIII Rapacki Adam PTF 04.2, 07.2 Rapp Friedrich U 598.1 T.XXXVIII Rappaport Eugenia i Leon U 599 Rappaport Leon U 598.1 T.XXXVIII; 601 T.XIV Rataj [Maciej], marszałek Sejmu RP Rathman Tadeusz U 598.1 T.XXXVIII Ravetz Jerome R. U 598.1 T.XXXVIII Rawicz Jerzy U 598.1 T.XXXVIII Read Herbert PTF 10 T.XIII Rechowicz Henryk U 598.1 T.XXXVIII Rechowicz Marian PTF 17.1 T.III (KUL) Reese William L. U 598.1 T.XXXVIII Rehman Antoni Reich Emil PTF 02.1 T. XXIX PTF 02.1 T.XXIX Rehmke Johannes] PTF 02.1 T.XXIX

PTF 02.1 T.XXIX

Reinhold Józef

PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX

Reininger R[obert]

Reinschmit P. zob. Kuczalska-Reinschmit Paulina Reinwald Karl U 598.1 T.XXXVIII Reiss A. U 599 (Światowa Federacja Żydów z Polski, Tel Aviv) Rembrandt PTF 34 T.I PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.) PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.2 PTF 02.1 T.XXIX Remer Tadeusz Rencki Roman Révész G[éza]

Res Humana, Warszawa U 601 T.XIV Review of Metaphysics The, Washington U 598.1 T.XXXVIII Revista de Occidente. Biblioteca, Madrid Revue Philosophique, Paris Revue Psychologie, Bruxelles Rey Alfred U 598.1 T.XXXVIII Reynax M. PTF 03.2 PTF 02.2 PTF 31 T.III, 38 T.III Richter Izydor Revue Néo-Scolastique de Philosophie, Louvain

PTF 02.1 T.XIX (Lévy-Bruhl L.) PTF 02.1 T.XIII (Joteyko J.)

Rickert Henryk (Heinrich) Riehl [Aloys] Riehl Anton S. Rignano Eugenio

Ridder Peter de PTF 17.1 T.III (Mouton Publishers) PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.1 (Scientia)

Rieser Max PTF 17.1 T.IV Rijksmuseum Kröller-Müller w Otterlo PTF 17.1 T.IV (PINwA) Rinde Erik U 593 T.VIII Ritterman Stefan U 598.1 T.XXXVIII Rittermanowa Maria U 598.1 T.XXXVIII Rittner Eduard Rittner Tadeusz Rivain Jean PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.1

PTF 02.1 T.XXIX

Rivista di Filosofia, Milano

Rockefeller Foundation, New York PTF 17.2

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Witwicki W.) Rodkiewicz P. PTF 02.1 T.XXIX Rodzina i Szkoła, Warszawa U 603 T.IV

PTF 02.1 T.XLIII

Rodzina Szkół noszących imię Prof. Tadeusza Kotarbińskiego U 603 Roehr zob. Wanda Roehr Foundation, New York Rohn Teofil U 598.1 T.XXXVIII Rokowska Kazimiera U 603 T.I cz.1 Roliński Bohdan U 598.1 T.LV (Życie Warszawy) Rollé Michał PTF 02.1 T.XXIX Romahnowa Seweryna U 598.1 T.XXXVIII, T.XLV (Studia Logica) Roman Stanisław U 599 Romano Ruggiero U 598.1 T.XXXVIII Romanowska Jadwiga Romanowski Juliusz Romer Adam Rongier (?) L. Romer Eugeniusz Rosenfeld Edwin PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T,), T.XXIX

PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 02.1 T.XXIX PTF 03.1 (WTF)

Rosińska U 598.1 T.XXXVIII Rosner M. i J. U 592 T. VI Rosnerowa Hanna U 598.1 T.XXXVIII; 601 T.XIV Ross Jan U 598.1 T.XXXVIII Rossbacher Heinrich Rossowski Stanisław PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXIII (II (Witwicki U 598.1 T.XXXVIII Rossi-Landi Ferruccio U 598.1 T.XXXVIII Rostkowski Henryk Wiktor

Rottenstreich Nathan U 598.1 T.XXXVIII, XXXIX (Scheps S.) Rottermund Andrzej PTF 17.1 T.V (SHS), 32.1(MN) Rowid [Henryk] PTF 02.1 T.XLVI (Zw.Pol.Naucz.) PTF 02.1 T.XXIX Rozenfeld [nast.Rożkowski] K[arol] Rozmaryn St. U 598.1 T.XXXVIII Roztropowicz] Janina U 598.1 T.XXXVIII

Rożkowski K. zob. Rozenfeld Karol Różalski Marceli U 598.1 T.XXXVIII Rubczyńska Maria Gabriela PTF 07.3 Rubczyński Witold Filoz.); 03.2 Rubin Edgar PTF 02.1 T.XXXI PTF 01, 03 Ruch Filozoficzny, Lwów PTF 02.1 T.XXX, T.XLVI (Zjazd, III Pol. Zjazd

Ruch Filozoficzny, Toruń U 601 T.V (Gumański L.) Rudawska Klara [z d.Eisenhendler] U 601 T.XV Rudawski Michał U 601 T.XV Rudner Richard S. U 601 T.XVI Rudniański Jarosław U 598.1 T.XXXVIII; 599 Rudniański Stefan PTF 02.1 T.XXXI Rudnicka Eugenia U 598.1 T.XXXVIII Rudzińska Anna Maria U 598.1 T.XXXIX Rudziński Aleksander W. U 598.1 T.XXXIX Rudzki Jerzy U 598.1 T.XLV (Studia Filozoficzne) Ruge Arnold PTF 02.1 T.XXXI PTF 02.1 T.XXXI Ruhrig (?) Hugo

Rukóyżo Wanda PTF 07.3 Rupp Ireneusz U 598.1 T.XXXIX Rusinek Kazimierz U 598.1 T.XXXIX Rutkiewicz B[ohdan] Rutkowska Eugenia PTF 02.1 T.XXXI PTF 02.1 T.XXXI PTF 03.1 (UJ) PTF 02.2 Rutkiewicz Ignacy U 602.2 (Odra) Rutkowski Edward U 602.1 (ZN im. Ossolińskich) Rutkowski [Maksymilian] Rutkowski Tadeusz Rutski [Jan] PTF 02.1 T.XVI (Koło Prawników)

Rutowska [Jadwiga z Bogdańskich] PTF 02.1 T.XXXI Ruziewicz [Stanisław]

PTF 02.1 T.XXXI

Rużyło-Pawłowska J. U 598.1 T.XXIX (Min. SWiN) Rybicka L. zob. Dobrzyńska-Rybicka Ludwika

Rybicki]

U 598.1 T.VI (Dąmbska I.) PTF 02.1 T.XXXI, T.XLVI (Zw. Pol. Tow. Nauk.)

Rybicki Stanisław Rydel Józef

Rybicki Tadeusz U 598.1 T.XXXIX PTF 02.1 T.XXVIII (PAU) PTF 02.1 T.XXXI PTF 02.1 T.XXXI PTF 37.2 Rydygier [Ludwik] Ryniewicz [Antoni] Ryszkiewicz Andrzej

Ryłko Eugeniusz U 603 T.I cz.1

Ryziński Czesław U 598.1 T.XXXIX Rząd Hiszpanii, Madryt U 598.2 Rząsa Adam U 599 Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa U 601 T.XII (Marucha J.) Rzymowski W[incenty] PTF 04.3 (MKiS); U 598.1 T.XXXIX Saar Josef (?) PTF 02.1 T.XXXI

Sachsówna M. U 592 T. I Sadowski Michał U 598.1 T.LII (Wyd. Interpress) Sadowski Tadeusz U 601 T.XVI Sadowski Zdzisław U 602.4 (PTE) Sadowy Mieczysław U 598.1 T.XXXIX Sadzyński] Lucjan PTF 17.1 T.V Safarska (?) Jowita U 598.1 T.XXXIX Sak Edward U 599 Salamon N. U 598.1 T.VIII (Fromer) Saloni Juliusz U 598.2 Salowejczykówna Laura U 592 T. I Salvisberg Paul von PTF 02.1 T.XXXI Samotykowa Nela U 598.1 T.XXXIX Sampaio Adovaldo Fernandes U 598.1 T.XXXIX Samsonowska Hanna U 598.1 T.XXXIX Samuelson Z. PTF 02.1 T.XXXI Sanatorium zob. Dom Zdrowia, Zakopane Sarnaker Róża U 598.1 T.XXXIX Sas A. zob. Czołowski Aleksander Sas

Sas W. zob. Tymowski Witold Sas Šaunova Iza PTF 02.1 T.XXXI PTF 02.1 T.XXXI Savery Frank PTF 10 T.XIII Sawicki Jan Stella Sawicki Stanisław U 592 T. I Sawicki Stefan] PTF 17.1 T.V Sąd Koleżeński [Profesorów] w Łodzi U 596.4 Sąd Najwyższy, Warszawa Schaarschmidt [Karl] Schaff Adam PTF 12.4 PTF 02.1 T.XXXI Sąd Okręgowy Karny we Lwowie PTF 02.1 T.XXXI U 595 T.V-VI; 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.), T.XXIX (Myśl

Filozoficzna), XXXIX; 601 T.XII (Marucha J.) Schapiro Meyer PTF 17.1 T.V Schayer Stanisław PTF 02.1 T.XXXI Scheps Samuel U 598.1 T.XXXVI (Poznański E.), T.XXXIX Scheps (Szeps) Zew U 598.1 T.XXXIX Schiller Irena [z d. Filozof] (Czeżowski T.) Schiller Leon PTF 04.3, 10 T.X, T.XIII Schlenther Paul Schlick Moritz PTF 02.1 T.XXXI PTF 38 T.III PTF 02.1 T.XXXII PTF 02.1 T.XXXIII; 03.1 (Koło Stud. UJK) PTF 03.1 (Filozofówna I.), 10 T.X, 17.1 T.I

Schmid-Respinger A. U 598.1 T.XL (Schweizerisch-Polnische Geselschaft) Schmidkunz Hans Schmierer Zygmunt Schmidt Aleksander U 598.1 T.XL Schnayder Jerzy U 598.1 T.XL Schneider Herbert W. U 598.1 T.XL Schnöpf H. I. Schnürer Franz PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Schoen Max PTF 17.1 T.I (The American Society for Aesthétics) Schoenman Ralph U 598.1 T.XL Scholtm Hildegard U 601 T.XII (Maximilian Kolbe Werk) Scholz Heinrich PTF 02.1 T.XXXIII; U 598.1 T.XL

Schon August U 598.1 T.XL Schopenhauer Arthur Schramm [Wiktor] Schreiber [Witold] PTF 33.2 PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII Schopenhauer-Geselschaft, Danzig

Schroeder Hildegard U 598.1 T.XL Schultz Bruno PTF 10 T.XIII Schuppe [Wilhelm] Schwann Hans PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Schwann L. Druckerei u. Verlag, Düsseldorf Schwarz H[ermann] Scînteia, Bucarest Scientia, Milano Sechehaye Albert

Schweizerisch-Polnische Geselschaft, Basel U 598.1 T.XL U 598.1 T.XLIX (Vântu V.) PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXIII

Sebeok Thomas A. PTF 17.1 T.V (Semiotica) Secomska Henryka U 598.1 T.XL Secomski Kazmierz U 598.1 T.XL Sedlaczek St[anisław] Segał J[akub] Seibt Anton PTF 03.1 (Tow. Psych. J. Joteyko) PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Seibt von Ringenhart Gottfried Seidel Józef U 598.1 T.XL

Sejm zob. Komisja Konstytucyjna Sejmu RP Semiotica, Bloomington PTF 17.1 T.V Semkowicz Wł[adysław] PTF 02.1 T.XVI (Komitet Pol. Arch. Woj.), T.XXVIII (Pol. Arch. Woj.), T.XXXIII Serednicki Antoni U 598.1 T.XL Serini K[arol] PTF 02.2 PTF Sesja Matejkowska Państwowego Instytutu Sztuki w Warszawie PTF 32.1 Sesja Naukowa XII Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów SHS w Krakowie 32.3 Seul Anastazja U 601 T.XVI

Seweryńska Danuta U 598.1 T.XL Sędzimirowa Michalina Siciński [Michał] Siedlecki Michał PTF 02.1 T.XXXIII Shifriss Nathan U 601 T.XVI PTF 02.1 T.XXXIV (Stow. Chrz.-Nar.), T.XXXV (oła) PTF 02.1 T.XXXIII Sieczkowski Andrzej U 598.1 T.XL; 599 Siedlecki Zdzisław U 598.1 T.XL Siemaszko Zbigniew S. U 601 T.XX (Woleński J.) Siemiradzki Henryk PTF 32.1 Siemiradzki [Józef], rektor UJK Sieradzki Makary U 598.1 T.XL Sieradzki Włodzimierz Sierpiński W[acław] 598.1 T.XL Sigalin Hanna U 601 T.XVI Sigalin Józef U 598.1 T.XL; 601 T.XVI Sigwart [Christoph] PTF 02.1 T.XXXIII Sikora Jan U 598.1 T.XL Sikora Władysław PTF 17.1 T.V Sikorski W. PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXIII Silberstein Ada PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII, T.XXXVIII (Tow. SSiW); U Sierkowska Elżbieta PTF 35.2 (BN) PTF 02.1 T.XXXIII

Simmel Georg PTF 10 T.XIII Simon Alicja PTF 07.5 Sinisi Vito Frederick U 598.1 T.XL Sinko Tadeusz PTF 02.1 T.XXXIII Sirodeau J. U 598.1 T.XLV (Suchodolski B.) Sitek E. zob. Banko-Sitek Elżbieta Siwecki Jerzy Siwek Paweł PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXIV (Michalski S.), T.XXXIII; U 598.1 T.XL

Siwkowska N. U 598.1 T.XL Siwkowski Jan U 601 T.XVI Skałkowski [Adam Mieczysław] PTF 02.3

Skarbiński Edmund

PTF 02.1 XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Skibniewscy Halina i Zygmunt U 598.1 T.XL Skibniewski Stefan Leon Skibniewski Wiktor Skiwski J[an] E[mil] Skokowski Zbigniew PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII

Skolimowski Henryk U 598.1 T.XII (Hiż H.), T.XLI Skolimowski Jacqueline U 598.1 T.XLI Skolnikoff Eugene B. U 598.1 T.XXIX (Mikulinski S.R.) Skorski (Skórski) Aleksander Skowron Eryk U 598.1 T.XLI Skowronkowie U 599 Skowroński R[omuald] U 598.1 T.XLIX (UŁ) Skórka Leopold U 598.1 T.XVIII (Koło Filozof. Stud. KUL) Skrzyńska Helena U 598.1 T.XLI Skrzypek Czesław U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Lublin) Skrzywan-Żebrowska M. zob. Żebrowska Maria Skupieński [Franciszek] U 598.1 T.X (Grabiański H.) Skwarczyńska Stefania PTF 17.1 T.V, 18.2; U 598.1 T.XLI; 601 T.XVI Skwarczyński Zdzisław PTF 17.1 T.V; U 598.1 T.XLI, T.LI (Wieś) Slavische Rundschau, Prag Sławek Walery PTF 02.1 T.XXXI (Šaunova I.), T.XXXIII PTF 02.1 T.XLVI (Zw. Pol. Tow. Nauk.) PTF 02.1 T.XXXIII

Sławińska Krystyna U 598.1 T.XLI Sławiński Kazimierz U 598.1 T.XLI Sławoszewska Ewa U 598.1 T.XLII; 599; 601 T.XVI Słobodnik Włodzimierz PTF 17.1 T.V Słomnicka Zofia Słoniewska Helena T.XVI Słoniewska W[anda] U 598.1 T.XLIII Sł[otołowicz] C[ecylia] U 598.1 T.XLIII Słotołowicz Zbigniew U 598.1 T.XLIII Słowik Zdzisław U 598.1 T.XLIII; 601 T.XIV (Res Humana) Słownik Filozofów , red., Warszawa PTF 04.4 PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.), T.XXXIII; U 601

Słowo Polskie, Lwów

PTF 02.1 T.XXXIII

Słupecki Jerzy U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.), T.II (Baczko B.), T.XLIII; 599 Smal Stocki Roman U 601 T.XVI Smets M. Georges U 598.1 T.V (Comitée Exécutif de la Manifestation E. Dupréel) Smoczyński Paweł U 598.1 T.XLIII; 601 T.XVI; 602.2 Smoleńska Kazimiera Smolka Franciszek PTF 02.1 T.XXXIII Smoleński Dionizy U 598.1 T.XXXV (PAN) PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII PTF 02.1 T.XXXIII Smoluchowska Z[ofia] Smoluchowski Maryan Smoła Maria U 591 Snopek Andrzej U 591 Snopiński Kazimierz U 598.1 T.XLIII Sobański Janusz U 598.1 T.XLIII Sobeski M[ichał] PTF 03.1 PTF 02.1 T.XIX (Kuratorium) PTF 03.1; U 601 T.XX (Woleński J.) Sobiński [Stanisław] Sobociński Bolesław

Soboska (?) Hanna U 598.1 T.XLIII Socha Jan U 598.1 T.XXX (Nowa Wieś) Sochacki Olgierd U 598.1 T.XLIII Sochaniewicz Kazimierz Roman Societas Hobbesiana in Kiel (Łubieński Z.) Societas Scientiarum Fennica, Helsingfors U 598.1 T.XLIII Societas Spinozana Polonica, Warszawa PTF 02.1 T.XXV (Myślicki I.) Société des Gens de Lettres de France, Paris U 598.1 T.XLIII Société Française de Philosophie, Paris H.) Society of Applied Psychology, San Francisco PTF 02.1 T.XXXIV Society of Friends. Stowarzyszenie Przyjaciół. Angielsko-Amerykańska Misja niesienia pomocy Polsce, Warszawa PTF 02.1 T.XXXIV Söder E. zob. Gajda-Söder Eliza Sokołowski A[dam] U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.) PTF 03.1 PTF 02.1 T.X (Griesbach Société Intern. d’Hygiene Scolaire a Buffalo PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.V (Brockdorff C.), T.XXI

Sokołowski S.

PTF 02.1 T.XXXIV

Sokołowski Stanisław U 598.1 T.XLIV Sokołowski Stanisław J. U 598.1 T.XLIV Sokołowski Stanisław, Katowice U 598.1 T.XLIV Sokołowski Tadeusz Sołtys Adam Sołtys Joachim Sołtysik Tomasz PTF 02.1 T.XXXIV Solska Irena PTF 10 T.XIII; U 598.1 T.XII (Herlaine J.) PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Zw. Muz. Pedagog.) PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXIII (Mazanowski A.)

Somerville John U 598.1 T.XLIV Sommerfeld Alf U 593 T.VIII Sonecka Erwina U 598.1 T.XLIV Sopoćko K[onstanty] M. PTF 17.1 T.V Sopot (wspom.) PTF 10 T.III PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV, T.XXXIV (Stow. Naucz. Pol.), PTF 02.1 T.XXXIV Sosnowscy U 598.1 T.XLIV Sosnowska [Halina] Sosnowski P[aweł] T.XXXVIII (Tow. SSiW) Sośnicki Kazimierz Souriau Etienne PTF 17.1 T.V Southam Gordon H. U 598.1 T.XLIV Sovet Narodnych Komissarov Sojuza SSR Sowa] Julia U 593 T. XIII Sowiński Leszek U 598.1 T.XLIV Soysal A. Yalcin U 598.1 T.XLIX (Türkische Akad. Arbeitsgruppe) Sozańska Krystyna U 603 T.IV Spar-und Vorschuss-Konsortium, Wiener-Neustadt PTF 02.1 T.XXXIV Speeckaert G.P. U 598.1 T.XLIV Speyer & Peters Buchhandlung und Antiquariat, Berlin T.XXXIV Spiegel Natan U 598.1 T.XLIV Spinks J.W.T. U 598.1 T.XLIV Spire G. U 598.1 T.XLIV PTF 02.1 PTF 04.5

Spirkin A. U 598.1 T.XLIV Spitta Heinrich Spitzer Hugo (Skowron E.) Spółdzielnia Pracy w Świdnicy U 598.1 T.XLIX (Trybuna Ludu) Spółka Pedagogiczna, Poznań Sprawy i Ludzie, Wrocław Sroczyński Karol W. Srebrny St[efan] PTF 17.1 T.V PTF 02.1 T.XXXIV Srzednicka Izabella U 598.1 T.XLIV Srzednicki Jan U 598.1 T.XLIV; 601 T.XVI Staal J. F. U 598.1 T.XXXV (Popovici C.) Stabrowska Julia U 598.1 T.XLIV Stacey Barbara U 601 T.III (Fed. Kobiet na rzecz Pokoju Światowego) Stachurski (?) Jan U 598.1 T.XLIV Stadtkommando in Lemberg PTF 02.1 T.XXXIV Stahl Leonard PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XIV (Kallenbach J.), T.XXXIV Stamm E[dward] PTF 02.1 T.XXXIV U 601 T.I (Bartosz J.) PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV U 598.1 T.VII (Dołżkiewicz T.), T.XLI

Społeczny Klub Dobrej Roboty, Warszawa

Stancovici Virgil U 598.1 T.XLIV Stanek Bohuslav U 598.1 T.XLIV Stanford University Press U 601 T.XVII Stanglewicz Konrad U 601 T.XVII Stanisławski Ryszard PTF 17.1 T.III (Muzeum Sztuki) Staniszewska Anna z Szaferów U 598.1 T.XLIV Stanosz Barbara U 601 T.XVII Starewicz Artur U 598.1 T.XXXV (PZPR) Starzec Feliks U 598.1 T.XLIV Starzewska Maria PTF 17.1 T.III (Muzeum Śląskie) Starzyńska U 598.1 T.XLIV Starzyńska Alina U 599 Starzyński Juliusz U 598.1 T.XLVII (Świat. Kongres Intelekt. w Obronie Pokoju) Starzyński St[anisław] PTF 02.1 T.XXXIV

Staszek Walenty U 598.1 T.XLIV Stawarska Maria U 598.1 T.XLIV Stawin Irena Halina U 598.1 T.XLIV; 599 Stedelijk Museum, Amsterdam PTF 17.1 T.V Stefanowicz Antoni PTF 02.1 T.XXXIV Stefanowska B. zob. Kotarbińska-Stafanowska Barbara Stefański Witold U 598.2 Stegmann André U 598.1 T.XLV Stegmüller Wolfgang U 601 T.XXI Stein Arthur Stein Ludwig PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV

Steinberg Louis U 601 T.XVII Steinberg W[itold] Stendig S. Steinthal [Heymann Heinrich] PTF 03.1 PTF 02.1 T.XXXIV

Sterling Charles (Karol) PTF 17.1 T.V Sterling Wł[adysław] Stern A. PTF 17.1 T.V Stern Wilhelm Sternerg S. PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV Sterneck R[obert] von

PTF 02.1 T.XXXIV

Stögbauer Adam PTF 02.1 T.XXXIV Stobniak Janina U 601 T.XIII (PWN) Stocki R. zob. Smal Stocki Roman Stöhr Adolf Jerozolimie) Stokowski Antoni Feliks U 601 T.XVII Stołągiewicz M. U 598.1 T.XLV Stone Shepard PTF 17.1 T.II (The Ford Foundation) Stonert Henryk U 598.1 T.XLV; 599; 601 T.XVII Stopa Roman U 598.1 T.XLV Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Warszawa U 598.1 T.XLV; 602.2 PTF 02.1 T.XXXIV U 598.1 T.XLVIII (Tow. Przyjaciół Uniw. Hebrajskiego w Stok Stokowski Marek

Stowarzyszenie b. Wychowanków gimn. Jana Zamoyskiego w Warszawie T.XLV Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa U 598.1 T.XLV Stowarzyszenie Powszechnych, Warszawa Chrześcijańsko-Narodowe PTF 02.1 T.XXXIV Nauczycielstwa

U 598.1

Szkół

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa PTF 06.5, 17.1 T.V, 32.3; U 592 T. V — Oddział w Łodzi PTF 06.5 — Oddział w Toruniu PTF 24 Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, Warszawa U 598.1 T.XLV Stowarzyszenie Kształcącej się Młodzieży “Wspólna Sprawa”, Lwów 02.1 T.XXXIV Stowarzyszenie na Rzecz Humanizmu i Etyki Niezależnej, Warszawa U 601 T.XVII (Stanosz B.) Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa Stowarzyszenie Przyjaciół zob. Society of Friends Stożek [Włodzimierz] Straszewski M[aurycy] PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV Straszak Andrzej U 598.1 T.XIII (IOiK), T.LII (Zakł. Prakseologii PAN) Strawiński Witold U 601 T.XIII (Pelc J.) Strenbarg A. zob. Załuska-Strenbarg Apolonia Strenger Henryk PTF 02.1 T.XXXIV PTF 02.1 T.XXXIV Strenger Irineu U 598.1 T.XLV Strengerowa Elżbieta Stroński Stanisław Stronnictwo Demokratyczne, Warszawa U 599 (Kowalczyk E.) PTF 02.1 T.XXXIV Stróżewski Władysław U 598.1 T.XLV; 601 T.XIV (PTF) Strug Andrzej PTF 10 T.XIII Strukowa Stanisława U 598.1 T.XLV Strumiłło Tadeusz Strümpell Ludwig Struve Henryk Struve Maria PTF 02.1 T.XXXV; U 598.1 T.XLV PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXIV PTF

PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV

Strużewski Ksawery Strycharski [Ignacy]

Stryjeński Karol

PTF 02.1 T.XVI (Komitet uczcz.)

Strzałkowski Tadeusz U 598.1 T.XXXI (Ogólnopolski Komitet Pokoju) Strzelecki E. i P. U 592 T. VI Strzemecka H. zob. Radomska-Strzemecka Helena Strzemiński Władysław PTF 11.2 Student, Warszawa U 598.1 T.XLV Studia Filozoficzne, Warszawa PTF 17.1 T.V; U 599; 601 T.X (Legowicz J.), XVII Studia Filozoficzne-Dialectics and Humanism, Warszawa U 598.1 T.XXII (Kuczyński J.), T.XLV, T.LIV (Ziembiński Z.); 601 T.VIII (Kuczyński J.) Studia Logica, Poznań U 598.1 T.XLV; 601 T.XXI (Wójcicki R.) Studium Nauczycielskie im. Tadeusza Kotarbińskiego, Gorzów Wlkp. U 603 T.II Studnicki Tadeusz U 598.1 T.XLV Stumpf [Carl] PTF 02.1 T.XXXV Styczeń Tadeusz U 598.1 T.XLV Stykowa Barbara PTF 17.1 T.V Stypiński [Józef] PTF 02.1 T.XXXIV (Stow. Naucz. Pol.) PTF 02.1 T.XXV (MWRiOP); 03.2, PTF 34 T.II Suchodolscy W. i Z. U 592 T. VI Suchodolski Bogdan (TNW); U 598.1 T.XXX (Nasza Księgarnia), T.XLV Suchoryczenko A. U 598.1 T.XIV (Izd. Ekonomika) Suchorzewska Janina z Kiersnowskich Suchowiak Jan PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV Suchorzewski Henryk PTF 10 T.IX, T.XIII; U 592 T. I; 593 T. I Suchowiak Wacław U 596.4 Süddeutsche Zeitung, München PTF 17.1 T.V Sukiewicz-Usarkowa St. U 598.1 T.XLV Sülzner Arthur PTF 02.1 T.XXXIII (Schopenhauer Ges.) Sunderland Jan PTF 34 T.II; U 598.1 T.XLV Suppes Patrick U 598.1 T.XLV; 601 T.XVII Suris B. D. PTF 17.1 T.II (Isskustvo) Surkow Andrzej PTF 02.1 T.XXXV Suszko Roman U 598.1 T.XLV, T.XLIX (UW) Svecznikov G. U 598.1 T.XLV

Sweeney James Johnson PTF 17.1 T.I (AICA), T.II (Guggenheim Museum) Syga Teofil PTF 37.2 Symposium Semiotique, Warszawa PTF 25.1 Synowiec Jerzy U 598.1 T.XLV Syrkus Helena PTF 17.1 T.V; U 598.1 T.XLV Syroczyński L[eon] PTF 02.1 T.XXXV Szabelski (?) T. U 598.1 T.XLV Szablewski Walenty U 596.1 Szablowski Jerzy PTF 05.2 Szafer Władysław U 598.1 T.XLV Szafranek Zenon U 598.1 T.XLV Szajewski Janusz U 598.1 T.XLV Szaniawski Ignacy U 598.1 T.XLVI Szaniawski Klemens U 598.1 T.XXXV (PTF), T.XLVI; 601 T.XIV (PTF) Szanter Stanisław U 598.1 T.XLVI Szapiro K. PTF 17.1 T.V; U 598.1 T.XLVI Szapiro Marek U 598.1 T.XLVI Szaranov Ivan P. U 598.1 T.XLVI Szawarski Zbigniew U 601 T.XVII Szczepański [Ludwik] PTF 02.1 T.XIX (Kupiec Polski), T.XXXV Szczepański Jan PTF 06.2, 17.1 T.IV (PAN), T.V; U 598.1 T.XIII (IFiS PAN), T.XXIX (Moczarski K.), T.XLVI; 601 T.VIII (Kuczyński J.), T.XVII; 603 T.V Szczepański Józef Szczudłowski Józef PTF 02.1 T.XX (Lutosławski W), T.XXXV PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.), T.XXXV

Szczypiorski Andrzej U 598.1 T.XLVI Szecówka Tadeusz U 598.1 T.XLVI Szelągowski Adam PTF 02.1 T.XV (Kasprowicz J.) Szelągowski K[azimierz] U 598.1 T.XLVI Szeloch Zbigniew U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Lublin) Szemińska Alina U 598.1 T.XLVI; 599 Szeps Z. zob. Scheps Zew Szereda Stanisław U 598.1 T.XLVI Szerer Mieczysław U 598.1 T.XLVIII (TKM)

Szkoła, red. Warszawa
Komisja Zakł. “Solidarności” przy SGPiS

PTF 02.1 T.XXXV U 598.1 T.V (Czak K.); zob. też

Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa Szkoła Handlowa we Włocławku lwowsko-warszawskiej

PTF 02.1 T.XXXV (Szczepański J.)

Szkoła lwowsko-warszawska zob. Polski Komitet Upamiętniający Stulecie szkoły Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego, Budzyń U 603 T.II Szkoła Podstawowa Nr 326 im. Tadeusza Kotarbińskiego, Warszawa U 603 T.IV Szkoła Podstawowa w Kłobucku U 598.1 T.XXVII (Małecki L.) Szkoła Polska, Lublin (Zydler J.) Szlachcic Franciszek U 598.2 Szlesińska-Ziach Ewa U 601 T.XIII (PWN) Szletyński Henryk PTF 18.1 Szmulewicz Ferdynand Szober Stanisław Szober-Treterowa PTF 03.1 Szmyd Jan U 601 T.VI (Inst. Nauk Społ. WSP, Kraków) PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXVIII (Treter M.) PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XLVI Szkoła Realna imienia Staszica, 7-klasowa, Warszawa

Szoc Maksymilian PTF 17.1 T.V Szot Bronisław U 601 T.XVII Szper-Kamińska Natalia U 598.1 T.XLVI Szpilman J[ózef] Szreter [Jerzy] Sztampke Maria PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV Szpunar Adam PTF 05.2 Sztachelski Jerzy U 596.3; 598.1 T.XLVIII (Tow. Krzewienia Kultury Świeckiej) Sztandar Młodych, Warszawa U 593 T.XI; 598.1 T.XXVII (Łysek J.) Sztaudynger Jan PTF 17.1 T.V; U 598.1 T.XLVII Sztaudynger-Kaliszewicz Anna U 598.1 T.XLVII Sztejn Witold T.III (WTF) Sztejnberg Ilja U 601 T.XVII PTF 03.1 Sztejnbarg Dina [późn. J. Kamińska; Janina Kotarbińska] PTF 03.1 T.II,

Sztejnberg Jakub U 601 T.XVII Sztejnberg W. U 601 T.XVII Sztenke Józef U 598.1 T.XLVII Szternfeld Ary PTF 17.1 T.V Sztobrynowie [Emilia i Ryszard] U 598.1 T.XLVII Sztumski [poprz. Śluz] Janusz U 598.1 T.XLVII Sztych E. U 598.1 T.XXV (Line M.) Szuman J.N. Szuman Stefan PTF 02.1 T.XXVIII (PAU); 03.1 PTF 02.1 T.XXXV

Szuman Stefan PTF 05.2 Szumilewicz Irena U 601 T.XVII Szumowski Władysław Stockholm Szwejcerowa Aniela U 598.1 T.XLVII Szybalska Zofia Szybiński Adolf Szychowska U 599 Szychowski Piotr U 598.1 T.XLVII Szycówna Aniela PTF 02.1 T. XXXVI PTF 02.1 T.XXXVII Szydelski [Szczepan] PTF 02.1 T.XXXV, T.XXXVIII (Tow. Pol. Inst. Ped.) PTF 02.1 T.XXXV PTF 02.1 T.XXXV Szwedzki Czerwony Krzyż zob. Comite Central de la Croix-Rouge Suedoise,

Szydlik Janina U 602.3 (PBW, Olsztyn) Szyfman Leon U 598.1 T.XLVII Szyłkarski Włodzimierz PTF 03.1 Szymanowski Z. U 598.1 T.XLVII Szymanowski Zygmunt PTF 11.2 Szymański Andrzej U 601 T.XVII Szymański Roman U 598.1 T.XXVII (ŁTN) Szymczak Jadwiga U 598.1 T.XLVII Szyska Aleksander U 598.1 T.XLVII Szyszkowska Maria U 598.1 T.XLVII Ślączak Roman U 598.1 T.XLVII Ślączkowa Janina U 598.1 T.XLVII

Ślendziński Ludomir PTF 17.1 T.V Ślezak Janusz U 603 T.I cz.2 Śluz J. zob. Sztumski Janusz Śmiech W[itold] U 598.1 T.XLIII (Stawin H.I.) Śmielowa Stefania U 598.1 T.XLVII Śmieszek Antoni U 598.1 T.XLVII Śmieszkowa Anna U 598.1 T.XLVII Śniadecki Jędrzej Śniady Józef PTF 02.1 T.II (Beck A.) PTF 07.3

Śniegocki St. U 598.1 T.XLVII Środowisko b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Warszawa U 600 T.I Świat, red. Warszawa PTF 02.1 T.XXXVII U 598.1 T.LI (Wieczfiński Świat Młodych, Warszawa U 598.1 T.III (Bisko W.) Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet, Warszawa B.) Światowa Federacja Żydów z Polski, Tel Aviv U 599 Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju, Wrocław U 593 T. VIII Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu, Warszawa U 598.1 T.XLVII Świątek Mieczysław U 598.1 T.XLVIII (TKM) Świątkowski Henryk U 598.1 T.XXIX (Min. Sprawiedliwości), T.XLVIII (TPPR) Świda H. U 598.1 T.XLVII Świda Witold U 598.1 T.XLVII Świderska Zofia U 598.1 T.XLVII Świderski] L[eonard] U 598.1 T.XLVII Świerzowicz Jan U 598.1 T.XLVII Świeżawscy Maria i Stefan U 599 Świeżawski Stefan Święcicki Hilary Świrski Ignacy Świtkowski Józef PTF 02.1 T.XXXVII; U 601 T.XVII PTF 02.1 T.XXXVII PTF 03.1 (USB) PTF 02.1 T.XXXVII

Świętosławski Wojciech U 598.1 T.XLVII.

Świtycz]-Widacka B[albina] U 598.1 T.XLVII Taborska Halina PTF 17.1 T.III (Książka i Wiedza), T.VI Taczukowa Teresa U 598.1 T.XLVII Talaśka Feliks U 598.1 T.XXXV (PTE, Elbląg) Tanalski Dionizy U 601 T.XVII (Studia Filozoficzne) Tarnowski Karol U 598.1 T.XLVII Tarnowski S[tanisław] Tarski Alfred Tatarczuch Maria U 599 Tatarkiewicz Władysław PTF 02.1 T.XXXVII, 03.1, 11.4, 17.1 T.VI, 23 T.II, 34 T.II; U 597; 598.1 T.XII (Heynar Z.), T.XLVII Taubenschlag Rafał U 598.1 T.XLVIII Taubwurcel Stanisław U 598.1 T.XLVIII Taussig-Akademisches Antiquariat, Prag Taylor Millicent PTF 02.1 T.XXXVIII Tazbir Stanisław U 598.1 T.XLVIII Teatr, red. Warszawa U 598.1 T.VIII (Frankowska B.) Teatr Dramatyczny w Warszawie U 598.1 T.III (Bratkowski J.) Teatr Narodowy w Warszawie U 598.2 Teatr “Wybrzeże”- Scena Współczesna, Gdańsk U 598.1 T.XLIII (Sochacki O.) Technikum Mechanicze w Andrychowie zob. Zespół Szkół Technicznych Teksty, red. Warszawa Telders B.M. PTF 17.1 T.I (Błoński J.) PTF 02.2 PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXVIII (PAU) PTF 02.1 T.XXXVII; U 598.1 T.XII (Hiż H.), XLVII

Telewizja Polska, Gdańsk U 598.1 T.III (Bral G.) Telewizja Polska, Warszawa U 598.1 T.L (Walter M.) Tene Benjamin U 598.1 T.XXXVI (Poznański E.), T.XXXIX (Scheps S.), T.XLVIII Tenner Juliusz Tenner Roman PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXVIII

Teodorowicz Józef

Teoria a metoda, Praha U 598.1 T.II (Berka K.) Terechowa Janina U 598.1 T.XLVIII Terlecka Wanda U 601 T.XIV (Przanowska Z.)

Terlecki Stanisław U 601 T.XIV (Przanowska Z.) Thelin Hervor U 601 T.XVIII Theresianische Akademie, Wien T.XXXVIII Thesleff Holger U 598.1 T.XLIII (Societas Scientiarum Fennica) Thieme Georg Verlag, Leipzig PTF 03.1 Thorne Glen PTF 15 T.II Till Ernest PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXVIII Till St[anisław] PTF 02.1 T.VIII (Dąbrowski A.),

Ting Simon U 598.2 Titov Herman U 598.2 (Pravda) Tkocz Elisabeth U 598.1 T.XLVIII Todd Dorothy U 601 T.XVIII Toeplitz Jerzy PTF 04.3 Toeplitz-Winiewska M. U 601 T.XIV (PTS) Tokarczyk Andrzej U 598.1 T.XLVIII Tołczyńska-Dietrich Krystyna PTF 17.1 T.VI Tołłoczko Bolesław U 596.4 Tołłoczko [Stanisław] PTF 02.1 T.XXXIX (Uniw. JK) Tomáš Miroslav U 598.1 T.XXI (Križka J.) Tomaszewicz W[incenty] U 598.1 T.XVII (Klub Demokratyczny), T.XLVIII Tomaszewska H[anna] U 598.1 T.XLVIII Tomaszewski Andrzej PTF 17.1 T.IV (Politechnika Warsz.) Tomiak Tadeusz U 603 T.I cz.2 Tomiczek Stanisław PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXVIII Tomkiewicz Władysław PTF 17.1 T.VI (UW), 34 T.II Tomkowicz St[anisław] Tommay M. de Tönnies Ferdinand PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXI (Łubieński Z.)

Toujas Jean U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Cybernetyczne. Sekcja Estetyki, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, Kraków T.XXXVIII PTF 02.1

Towarzystwo Domu Zdrowia uczącej się młodzieży polskiej “Pomoc Bratnia” w Zakopanem PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Praktycznej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Kultury Akademickiej, Lwów PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Kultury Moralnej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Kultury Świeckiej, Rada Wojewódzka w Katowicach, Klub Kultury Współżycia i Tolerancji im. Tadeusza Kotrabińskiego U 602.4 (Kryśkow S.) Towarzystwo Kursów Naukowych], Warszawa U 598.1 T. Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Warszawa 02.1 T.VIII (Dembowski I.), T.XXXVIII Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie T.XXXVIII Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Bydgoszcz-Lublin-Łódź-Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Naukowe Płockie U 598.1 T.XLVIII; 599 (Chrostowski T.) Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa U 601 T.XVIII Towarzystwo Naukowe we Lwowie PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Naukowe Warszawskie 34 T.II Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Katowice-Warszawa E.), T.XLVIII Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Warszawa U 601 T.XVIII Towarzystwo Politechniczne we Lwowie PTF 02.1 Towarzystwo Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Krakowie T.XXXVIII Towarzystwo Polsko-Szwedzkie, Warszawa U 601 T.XVIII Towarzystwo Prawnicze we Lwowie PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Przyjaciół Łodzi U 598.1 T.XVLIII Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu PTF 02.2 PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 U 598.1 T.VIII (Gajda PTF 02.1 T.XXII (Łukasiewicz J.); PTF 02.1 PTF

Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Komitet Organizacyjny, Lwów 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa, Warszawa U 598.1 T.XLVIII

PTF

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie PTF 17.1 T.VI (Trybowski I.) Towarzystwo Przyjaciół Tradycji Bazaru Poznańskiego U 601 T.I (Bombicki M.) Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Warszawa 598.1 T. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fińskiej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Psychologiczne im. Józefy Joteyko, Warszawa Towarzystwo Psychologiczne w Łodzi PTF 03.1 PTF 02.1 T.V (Brycki B.); 031 U

Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa U 598.1 T.XX (Kowalski S.) Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Rygoryzantów, Lwów PTF 02.2 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród obcych, Warszawa 02.1 T.XXXVIII (Treter M.) Towarzystwo Szkoły Ludowej. Zarząd Główny, Lwów T.XXXVIII Towarzystwo Szkoły Ludowej w Czerniowcach PTF 02.1 T.XXXVIII Towarzystwo Śpiewacze “Lutnia”, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Warszawa U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa-Wrocław U 598.1 T.XLVIII Towarzystwo Wydawnicze Bluszcz, Warszawa W.) Towarzystwo Wyższych Kursów Wakacyjnych, Kraków T.XXXVIII Towarzystwo Żydowskich Studentów Filozofii we Lwowie PTF 02.2 Tramer F. zob. Baumgarten-Tramer Franciszka Transearch Poland, Warszawa U 601 T.XX (Wilk A.) Trejnisowie Maria Teresa i Zenon U 599 Treter Jan PTF 02.1 T.XIX (Książnica-Atlas) PTF 02.1 PTF 02.1 T.V (Borudzka PTF 02.1 PTF

Treter Mieczysław Trexler Wilhelm

PTF 02.1 T.XXXVIII PTF 02.1 T.XXXIX PTF 02.1 T.VI (Cieszyński A.)

Trilling Maksymilian i Eugenia [z Walfiszów] PTF 10 T.II, 17.1 T.VI Troczyńska-Cieszyńska Róża Troisieme Congres Mondial de Sociologie, Amsterdam U 593 T.XI Trudovaja Kniżka SSSR, Moskwa PTF 04.5 Trybowski Ignacy PTF 17.1 T.VI Trybuna Ludu, Warszawa T.XLIV (Stanek B.), XLIX Trzaska, Evert i Michalski. Wydawnictwo, Warszawa PTF 18.1 Trzebiatowski Włodzimierz U 599 Trzymalski Tadeusz U 599 Trzynadlowski Jan Ossolińskich) Tu i Teraz, Warszawa U 601 T.XXI Tucholski S.J. zob. Poray-Tucholski S.J. Tudrej J. U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Łódź) PTF 02.1 T.XXXIX Türk Filip PTF 18.1; U 598.1 T.XXVII (ŁTN), T.XLIX, T.LII (ZN im. U 598.1 T.II (Barecki J.), T.XXXV (Pisarewicz G.),

Türkische Akademische Arbeitsgruppe für wissenschaftlichge und technische Aufbauprobleme der Türkei, Berlin U 598.1 T.XLIX Turos Lucjan U 598.1 T.XLIX Turowicz Jerzy U 601 T.XVIII Turski St[anisław] U 598.1 T.XLIX Turyn Aleksander U 598.1 T.XLIX Turyn Aleksander i Felicja PTF 17.1 T.VI Tuwim Julian PTF 10 T.XIII Twardowski Bolesław Twardowski Juliusz PTF 02.1 T.XXXIX PTF 02.3 PTF 01-03, 21.1, 38 T.III

Twardowski Kazimierz Jerzy Adolf

— biogram naukowy 02.1 T.XXXVIII (Theresianische Akad.) — dot. biogr. 02.1 T.XIX (Legiony Polskie) — oświadczenie 02.1 T.XIII (Jaszowski B.) — podziękowanie za tytuł dr h.c. 02.1 T.XXXIX (UW) — przemówienie 02.1 T.XXVIII (PTF) — rachunki (honorarium, wpłata) 02.1 T.XI (Hölder), T.XXXIX (Univ. of Cambridge) — recenzje 02.1 T.I (Altenberg H.), T.II (Beck A.), T.XIX (Limbourg), T.XXIV (Michalski S.), T.XXVIII (Pol. Tow. Pedagog.)

— wyc. pras. dot. K. Twardowskiego 02.1 T.XXVIII (Postępski W.), T.XLI (Weryho W.) — zbiorowe życzenia od studentów 02.1 T.XVI (Koło stud.), T.XVIII (Kółko Fil.), T. XXVIII (PTF), T.XLVI; 03.1 (Zbiorowe)

Twarowska Maria U 598.1 T.XLIX Twarowski Zygmunt U 598.1 T.XLIX Twórczość, Warszawa U 598.1 T.XXV (Lisowski J.) Tygodnik Ilustrowany, Warszawa J.) Tygodnik Solidarność, Warszawa U 601 T.XX (Woleński J.) Tylor Ralph W. U 598.2 Tymczasowy Komitet org. Tow. gimnazjum klasycznego dla kobiet, Warszawa PTF 02.1 T.XXVII (Pachucka R.) Tymowski Witold Sas 02.1 T.XXXIX Tysz Władysław U 598.1 T.XLIX Tyszkiewicz Stanisław U 598.1 T.XLIX Tyteca zob. Olbrechts-Tyteca [Lucie] Ubezpieczalnia Społeczna, Łódź PTF 04.5 Ueberhorst [Karl] Uhma Stefan Ujejski Józef Uklejska Marja PTF 02.1 T.XXXIX Uhlig Otto U 598.1 T.XLIX PTF 02.1 T.XXXVIII (Tow. Szkoły Lud.) PTF 01, 02.1 T.XXXIX PTF 02.1 T.XXXIX PTF 02.1 T.XXVIII (PAU), T.XXXIX PTF 02.1 T.XXXIX Tygodnik Powszechny, Kraków U 598.1 T.XXI (Krońska I.); 601 T.XVIII (Turowicz

Ulanowski Bolesław Ulken U 593 T.VIII Ułaszyn Henryk

Ulewicz Tadeusz U 598.1 T.XLIX PTF 02.1 T.XXXIX; U 598.1 T.XLIX PTF 02.1 T.XXXIX

Umschweif Juliusz

UNESCO, Paris U 598.1 T.XLIX Unger Oswald E. PTF 17.1 T.VI Ungerówna PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.) Union des Associations Internationales, Bruxelles U 601 T.XVIII

Universität Ruprecht-Karls, Heidelberg PTF 4.2, 10 T.VI Université de Paris. Faculté des Lettres et Sciences Humaines PTF 17.1 T.VI Université Libre de Bruxelles U 596.1; 598.1 T.XLIX (Vauthier Et.) Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano Universita di Palermo T.XXXIX Universität, Philosophische und Naturwissenschafftliche Fakultät, Münster PTF 02.1 T.XXXIX Université de Nancy PTF 03.1 University of Bristol W.) University of Cambridge PTF 02.1 T.XXXIX University of Hull, The U 601 T.VI (Jackson M.C.) University of Manchester U 593 T. XIV Universum Book Export, New York PTF 03.2 U 598.1 T.I (Ajdukiewicz K.); Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie U 598.1 T.XXXVI (Poznański E.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 599; 601 T.III (Giedymin J.), T.XVIII Uniwersytet Jagielloński, Kraków PTF 03.1; U 598.1 T.XLIX; 599 (Gierowski J.) Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie T.XXXVIII, T.XLVI (Zbiorowe); 02.2 — Wydz. Filozoficzny PTF 02.1 T.XXXIX — Wydz. Teologiczny PTF 03.1 Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza w Krakowie T.XXVII (Pawlikowski J.), T.XXIX (Radlińska H.) Uniwersytet Łódzki PTF 04.3, 07, 10 T.XII, 14.3, 17.1 T.VI, 22, 23; U 598.1 T.II (Baranowski B.), XLIX; 601 T.XVIII — Komisja Przydziału Pracy dla Absolwentów Wydz. Humanistycznego UŁ PTF 07.2 — Komitety organizacyjne uroczystości jubileuszowych Tadeusza Kotarbińskiego PTF 14.3 PTF 02.1 PTF 02.1 T.XXVIII (Pomoc.), PTF 02.1 T.XXXVIII (Taylor M.) University of California, Los Angeles PTF 17.1 T.I (Birnbaum H.), T.III (Lednicki PTF 02.2 PTF 02.1 PTF 03.1

Universität Friedrich Wilhelms, Philosophische Fakultät, Berlin

— I Sesja Naukowa UŁ PTF 07.5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie U 599; 601 T.II (Cackowski Z.) Uniwersytet Mikołaja Kopernika PTF 15 T.II Uniwersytet Poznański PTF 02.1 T.IV (Błachowski S.) PTF 02.1 T.XX (Lutosławski W.) Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie — Wydz. Teologiczny PTF 03.1 Uniwersytet Śląski, Katowice U 598.1 T.LIV (Zwierzchowski E.) Uniwersytet Warszawski (Wawrykowa M.) — Koło Filozoficzne Studentów UW PTF 10 T. IX — Komitety organizacyjne uroczystości jubileuszowych Tadeusza Kotarbińskiego PTF 14.3 — Wydział Filozoficzny PTF 02.1 T.XXXIX — Wydział Humanistyczny i Historyczny PTF 04.2, 3, 10 T. IX, 17.1 T.VI Uniwersytet we Lwowie zob. Uniwersytet Jana Kazimierza Uniwersytet Wrocławski U 598.1 T.IX (Gawecki B.) Uphues Goswin 02.1 T.XXXIX Urbanik Katarzyna U 603 T.V Urbanikowa Zofia U 603 T.V Urbańczyk Stanisław U 598.1 T.XLIX Urząd Celny, Warszawa U 598.1 T.VII (Donceel J.), T.XXXIX (Sada E.) Urząd Rady Ministrów, Warszawa U 596.1 Urząd Skarbowy, Warszawa U 600 T.I Urząd Wojewódzki w Pile U 603 T.II Urzędowy Wykaz Druków, Warszawa Usarkowa St. zob. Sukiewicz-Usarkowa St. Uspechy Filosofii, Moskva U 598.2 Utitz Emil 02.1 T.XXXIX Uziembło Adam PTF 17.1 T.VI; U 598.1 T.XLVIII (TWWP), XLIX Vaccarino Giuseppe U 598.1 T.XLIX Vaihinger H[ans] PTF 02.1 T.XL Vanamo Jorma Jaakoo U 598.1 T.XLIX-- Vântu Victor U 598.1 T.XLIX PTF 03.2 PTF 02.1 T.XXXIV (Society of Friends); 02.2; U 590; 596.1; 598.1 T.IV (Byrski Z.), T.XLIX; 599 (Nawrocki J.); 601 T.XVIII, XX

Van Bark Bella S. U 601 T.XVIII Vardon A. zob. Goupil -Vardon André Varet Gilbert U 598.1 T.XIII (Intern. Directory of Philosophy), T.XLIX Vauthier Et. U 598.1 T.XLIX Vecchio G. zob. Del Vecchio Giorgio Veillard-Cybulska Henryka U 598.1 T.XLIX Velazquez Diego PTF 32.2, 38 T.II Verdens Gang, Oslo U 593 T.VIII Verein Deutsche Mittelschule in Graz PTF 02.1 T.XL Verlag der Philosophischen Hefte, Berlin PTF 02.1 T.II (Beck M.) Verlag für Staatswissenschaften und Geschichte, Berlin PTF 03.1 Verlag Styria in Graz PTF 02.1 T.XL PTF 03.1 PTF 02.1 T.XL Verlagsbuchhandlung Friedrich Cohen, Bonn Verlagsbuchhandlung Philipp Reclam, Leipzig Verma R.R. U 598.1 T.XLIX Verne Jules zob. Klub Miłośników Julesa Verne’a w Łodzi Versteegh Lind Aina U 601 T.XVIII Vinogradov A.P. U 598.2 Vogel Aleksander PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.) Vogelówna [Debora]

Verlagsbuchhandlung Walter de Gruyter, Berlin PTF 03.1

Vogt Johan U 598.1 T.XLIX Voisé Waldemar PTF 15 T.II; U 598.1 T.XLIX Vojinovic Bronislav Vortimmer Henryk PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.) PTF 02.1 T.XXXI (Schlenther P.) Voprosy Filosofii, Moskva U 598.1 T.XXIV (Lektroskij V.A.) Vossischen Zeitung, Berlin

Vrtel zob. Wierczyński Stefan Vrtel Wacowski Andrzej U 598.1 T.XLV (Student) Wagner A. zob. Iwańska-Wagner Alicja Wagner E.L PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.XL Wagner Günther Zweigfabrik, Danzing Wagrowski Tadeusz U 599

Wahl Jean U 598.1 T.L Wahle Richard PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.XL Wais Kazimierz, rektor UJK Walawska H U 598.1 T.L Walczak Marian U 598.1 T.LIV (ZNP) Walczyk Andrzej U 598.1 T.L Walentynowicz Bohdan U 598.1 T.L Walfisz Seweryn PTF 12 Walfisz (Abram) Bronisław PTF 04.5, 10 T.II Walfisz Aleksander PTF 10 T.II Walfisz Arnold Z. PTF 12.4 Walfisz Artur PTF 10 T.II Walfisz Elżbieta (z d. Raszkes) PTF 12.4 Walfisz Helena z Liwszyców PTF 10 T.II Walfisz Ludwik PTF 10 T.II Walfisz M. zob. Wallis Mieczysław Walfisz Zygmunt PTF 10 T.II Walicki Andrzej PTF 13.1, 17.1 T.VI Walicki Michał PTF 05.2, 11.4, 16 T.II, 17.1 T.VI, 18.1 Waligórski Fabian U 598.1 T.L; 601 T.XIII (PIW) Waliszewski Hieronim PTF 38 T.II Wallaschek [Richard] 598.1 T.L Wallis E. zob. Grabska-Wallis Elżbieta Wallis (poprz.. Walfisz) Mieczysław T.L Wallis (poprz.Walfisz) Róża z d. Kapłan PTF 04.1,5 Walter Mariusz U 598.1 T.L Wałek Wacław U 598.1 T.L Wałek-Czernecka Anna U 598.1 T.L Wanda Roehr Foundation, New York U 598.1 T.XXXIV (Pawlikowski M.) Wandycz Damian S. PTF 17.1 T.IV (PINwA) PTF 03.1, 04 — 38; U 592 T. I; .2 T. I; 598.1 PTF 02.1 T.XL Wallis Aleksander PTF 04.5, 14.3, 16 T.I, 17.1 T.II (Hertz A.), 17.2, 18.1, 34 T.II; U

Wakalski M[arian] U 598.1 T.XLVIII (TNOiK, Warszawa)

Wantuła Halina U 601 T.XIX Warchałowska Zofia U 601 T.III (Filipowicz A.) Ward James portrait Fund Warszawa (wspom.) PTF 02.1 T.XXXIX (Univ. of Cambridge) Warnock G[eofrey], J[ames] J. U 601 T.XX PTF 10 T.III, T.V, T.IX-XII Warszawska Szkoła Handlowa PTF 02.1 T.XXXV (Strużewski K.) Warszawski Instytut Filozoficzny PTF 02.1 T.XL Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne PTF 03.1 — Sekcja logiczna PTF 03.1 (Sobociński B.) — Sekcja propedeutyki filozofii PTF 02.1 T.XXV (Myślicki I.) — Sekcja teorii poznania Wartenberg Mścisław PTF 02.1 T.X (Gawecki B.) PTF 02.1 T.XL

Wartofsky Marx W. U 598.1 T. Waserberżanka Gina U 592 T. I Wasiak Wacław U 601 T.XX Wasika Ryszard U 598.1 T.XXXV (Polska) Wasilewski Zygmunt PTF 02.1 T.XL, T.XLVI (Zw. Nauk. Lit.) Wasilkowski J[an] U 598.1 T.L Wasiutyński Zbigniew U 598.1 T.L Wassenberger Jadwiga U 592 T. VI Wasser Henryk U 598.1 T.XLVIII (Tow. Przyjaciół Uniw. Hebr. w Jerozolimie) Wasserman Louis U 598.1 T.L Waśko U 598.1 T.L Wawrykowa Maria [z d. Morpan] U 601 T.IV (Glans I.), T.XX Wawrykowie [Maria i Jerzy] U 598.1 T.L Wawrzoń Edward U 598.1 T.XVII (Klub Postęp. Naucz. w Krakowie) Wayda J. PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 XL PTF 02.1 T.XXIX (Prz. Hum.) Waygart Jan Wąsik Wiktor

Wedberg Anders U 598.1 T.L; 601 T.IV (Glans I.), T.XX Wegner Jan PTF 17.1 T.VI Wehrstedt Wolfgang U 598.1 T.L; 599; 601 T.XX Weidemann U 601 T.XXI (Zał.)

Weihenbach Georg Weiner Gisela

PTF 02.1 T.XL (Verein D. Mitt.)

Weinberger Ota U 598.1 T.L PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.VII (Czeżowski T.) Weintraub Wiktor PTF 17.1 T.VI; U 598.1 T.XII (Hiż H.) Weitzmann Zygmunt Weltsch Felix Werner Anna Welczer Wacław U 598.1 T.XVIII (Koło Przyjaciół Dzieci im. K. Jeżewskiego) PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.XLl PTF 02.1 T.XL Werblan Andrzej U 598.1 T.L Werner E. zob. Ehrenreich-Werner Ella Werner R[ichard] M[aria] Wertheimer [Max] Weryho Władysław Werner-Silberstein A. zob. Silberstein Ada PTF 02.1 T.XL PTF 02.1 T.XLI; U 598.1 T.XX (Kowalski S.)

Weryńscy T.S. U 598.1 T.L West C. zob. Churchman C. West Weyberg Zygmunt PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.VI (Central Europ.) PTF 02.1 T.XLII Wędkiewicz Stanisław U 598.1 T.L Who’s Who International, London Wiadomości Literackie, Warszawa Wicentowicz Edmund Wiadomości Elektrotechniczne, Warszawa U 598.1 T.XXXVIII (Rathman T.) U 598.1 T.XII (Hiżowa E.), T.XIII (Hostelet G.), T.LI

Widacka B. zob. Świtycz-Widacka Balbina Widerker D. U 598.1 T.LI Widerska Janina U 598.1 T.LI Widnokręgi, Lwów PTF 02.1 T.XLII Wieczfiński Bohdan U 598.1 TLI.; 599 Wieczorek Janusz U 596.1; 598.1 T.LI Wiedeński Kuryer Polski Wiedza i Życie, Warszawa (Rusinek K.) Wiedza. Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa PTF 18.1(Zawadzki W.) PTF 02.1 T.XLII PTF 03.1, 17.1 T.IV (Podwysocki S.) U 598.1 T.XXI (Krahelska H.), T.XXXIX Wiedza i Technika, Warszawa U 598.1 T.XXXIX (Samsonowska H.) Wiedza Powszechna, wyd. Warszawa

Wiedza-Zawód-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapiór i Ska, Kraków PTF 18.1 Wiegner Adam PTF 02.1 T.IV (Błachowski S.), T.XLII; U 598.1 T.LI PTF 02.1 T.XLII Wiek Nowy, Lwów PTF 02.1 T.XLII Wieleżyńska Julia [z d. Dickstein] Wierczyński Stefan Vrtel Wierzbicki W. PTF 02.1 T.XLII

Wierusz-Kowalski J[ózef] U 598.1 T.XIII (INOiK) PTF 02.1 T.XLII Wierzchowscy Maria i Jerzy U 601 Wierzchowska Wiesława U 598.1 T.LIV (ZPAP) Wierzchowski Jerzy U 598.1 T.LI Wierzyński Kazimierz PTF 17.1 T.VI Wiesbaden (wspom.) PTF 10 T.IV Wiese Leopold von U 593 T.VIII Wieś, Łódź U 598.1 T.LI Więcek Adam PTF 07.3 Więckowska [Maria] PTF 03.1 (Tow. Psych.) Więckowski Andrzej U 598.1 T.LI Wilanowski B[olesław] U 598.1 T.XLIX (UŁ) Wilczkowski Eugeniusz U 598.2 Wilder W. PTF 02.1 T.XIII (Journal of Philosophy) Wilejszys Barbara U 598.1 T.LI Wiley I. zob. Baruch-Wiley Irena Wilhelm II, cesarz PTF 10 T.IV Wilk Andrzej U 601 T.XX Wilkinson John U 601 T.XX Willy [Rudolf] PTF 02.1 T.XLII Wilner Alfred (Fred) PTF 10 T.II, 17.1 T.VI Winckelmann Johann Joachim PTF 24 Windelband Wilhelm PTF 10 T.VI Winiarski B. U 598.1 T.XXXV (PTE, Bydgoszcz) Winiewska M. zob. Toeplitz-Winiewska M. Winnicka Felicja U 599 Winnicki Wiesław U 592 T. I

Winter E. U 598.1 T.LI Wionczek M. U 598.1 T.LI Wirska Helena PTF 17.1 T.VI Wirth [Louis] U 593 T.VIII Wirth Wilhelm Wirtinger, prof. Wiśniewscy U 599 Wiśniewski Adam U 598.1 T.LI; 601 T.XX Wiśniewski Czesław U 598.1 T.LIV (ZSP) Wiśniewski Janusz U 601 T.XX Wiśniewski] Wiesław U 593 T. XIII Wiśniowska] Wiesława U 598.1 T.VII (Dobiecka G.), T.LI Witasek S[tefan] PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.XLII Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) Witkowski Lech U 601 T.XX Witoszyński Czesław U 596.4 Wittlin Józef PTF 10 T.XIII, 17.1 T.VI Witwicka Helena [z Dubieńskich] Witwicki Tadeusz Witwicki Władysław PTF 02.1 T.XLIII; U 598.1 T.LI PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.XLIII, 21.1, 30, 38 T.II PTF 02.1 T.XLII PTF 02.1 T.XLII

Witwińska] Magdalena] PTF 17.1 T.VI Witz Ignacy PTF 38 T.II Wize Kazimierz PTF 02.1 T.XLIV Włodarczyk E. zob. Nowicka-Włodarczyk Ewa Włodarski Bogumił U 598.1 T.LI Włodek [Ludwik] PTF 02.1 T.X (Gebethner i Wolf) Włoskowska Wanda U 598.1 T.LI Wodzyński Daniel U 598.1 T.LI Wodzyński Tadeusz U 598.1 T.XIII (IOiK) Wojciechowska Irena U 598.1 T.LI Wojciechowski J[an] PTF 02.1 T.XXVIII (Pol. Tow. Psychotechn.) PTF 02.1 T.XLIV Wojciechowski Konstanty

Wojciechowski Marian U 598.1 T.XLIX (Ułaszyn H.)

Wojciechowski Zygmunt

PTF 02.1 T.XLIV

Wojcieszów -Dolny Śląsk (wspom.) PTF 10 T.XII Wojdak] Ryszard U 593 T. XIII Wojdakowski Aleksander Józef PTF 02.1 T.XLIV Wojewódzki Dom Kultury, Gdańsk U 598.1 T.V (Cybulski A.) Wojewódzki Dom Kultury, Szczecin U 598.1 T.XXIX (Możejko T.) Wojewódzki Konserwator Zabytków. Rada Konserwatorska, Łódź PTF 06.4 Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Kraków (Wiedza, Zawód, Kultura) Wojnarowska T. zob. Lewenfisz-Wojnarowska T[eofila] Wojowska Janina U 603 T.III Wojskowa Kontrola Generalna, Warszawa PTF 02.1 T.XL (Waygart J.) Wojtczak Leszek U 601 T.XVIII (UŁ) Wojtczak Zofia U 598.1 T.LI Woldenbergczycy PTF 10 T.XI, 11.5 Woleński Jan U 601 T.XX Wolff E[manuel] Wolff Johann PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV PTF 18.1

Wolińscy F[austyna] i Henryk U 601 T.XX Woliński Henryk U 598.1 T.LII Wolman Benjamin B. U 598.1 T.LII Wolman H. zob. Kowzan Halina Wolniewicz Bogusław U 601 T.XX Wolska Wacławowa Wolski Wacław PTF 02.1 T.XLIV Wolski Jan U 598.1 T.LII PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XXIX (Rada Szkol.) Wołoszyn Stefan U 598.1 T.LII Wołowicz [Leopold] Word Foundation of Successful Women The, Cambridge U 601 T.XVIII (Todd D.) Woroniecka Maria U 598.1 T.LII Woycicki Alfred U 598.1 T.LII Woyczyńska W[iesława] PTF 03.1 Woydakowski A. zob. Pisarski-Woydakowski Antoni Woźniakowski Jacek PTF 17.1 T.VI

Wójcicki Ryszard U 598.1 T.LII; 601 T.XXI Wójcicki [Zygmunt] Wójcik Józef PTF 04.1 Wójcik Józef U 598.1 T.LIV (ZMS) Wójcik Tadeusz U 598.1 T.LII Wójcikówna [późn.Kenprulian] Bronisława Wójcikówna Jadwiga PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV Wójcik Jerzy U 598.1 T.XIII (Itd)

Wright Georg Heinrich von U 598.1 T.XLIII (Societas Scientiarum Fennica), T.LII Wrocławskie Towarzystwo Filozoficzne U 594 T.V Wroczyński Jan U 598.1 T.LII Wroczyński Ryszard PTF 18.1; U 598.1 T.LII Wronkowski Czesław U 598.1 T.LII Wroński S. U 598.1 T.XLVIII (TPPR) Wróbel Wacław U 598.1 T.LII Wróblewska J. PTF 02.2 Wróblewska Zofia U 598.1 T.LII; 599; 601 T.XXI Wróblewski Bronisław U 598.1 T.LII Wróblewski Michał U 601 T.XV (Rudawski M.) Wróblewski S. PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV Wróblewski Waleryan Wrzosek Adam [Jan]

Wróblowa J. zob. Koblewska-Wróblowa Janina Współczesność, Warszawa U 598.1 T.XV (Jaworski M.) Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Warszawa U 598.1 T.LII; 602.3 Wszelaki Jan PTF 17.1 T.IV (PINwA) PTF 02.1 T.XXIX(Revue Néo-Scol.), T.XLIV Wudel Witold U 598.1 T.XXII (KiW), T.LII Wulf Maurice de Wundheiler L. (?) U 598.1 T.LII Wycech Czesław PTF 04.2 Wychowanie, Warszawa U 598.1 T.XXII (Kubowicz M.), T.XXXV (Pomykało W.), T.LII Wyczański Andrzej U 601 T.XIV (PAN)

Wyczółkowska Anna

PTF 02.1 T.XLIV

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa U 602.2 Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa U 601 T.VI (Iwańska A.) Wydawnictwo Interpress, Warszawa U 598.1 T.LII Wydawnictwo Józef Nawrocki, Katowice PTF 18.2 Wydawnictwo Literackie, Kraków U 598.1 T.XVIII (Konorski B.), T.XXII (Kurz A.), T.LII Wydawnictwo Łódzkie U 598.1 T.LII Wydawnictwo Naukowe A. Stanic, Siedlce U 601 T.VII (Kozak J.) Wydawnictwo “Polonia”, Warszawa U 598.1 T.LII Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie PTF 02.1 T.XLIV Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa U 599 Wydział Finansowy Dzielnicowej Rady Narodowej w Warszawie U 596.2 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego, Warszawa U 600 T.I Wydział Nauk Medycznych PAN, Warszawa U 598.1 T.III (Biernacki A.) Wydział I Nauk Społecznych PAN, Warszawa U 599 Wyka Kazimierz PTF 18.1(PAN); U 598.2 Wyrzykowski Marian U 598.1 T.LII Wysocki Alfred PTF 02.1 T.XLVI (Życie) Wysokińska Jadwiga U 598.1 T.LII Wyspiański Stanisław PTF 38 T.II Wyszyński Michał Wytyczak Leon PTF 03.1 (UJK) Wytwórnia Filmowa “Czołówka”, Warszawa U 598.1 T.LIV (Zieliński S.) PTF 02.1 T.XLIV Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Katowice U 598.1 T.XXVIII (Melich A.) Wyższa Szkoła Filmowa, Łódź PTF 04.3 Wyższa Szkoła Nauczycielska, Częstochowa U 598.1 T.XIV (Jakubowski M.) Wyższa Szkoła Nauczycielska, Olsztyn U 591.1 T.XL (Sikora J.) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra U 602.3 Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydawnictwo 602.2

Yejeski (Jeżewski)] Lech U 598.1 T.LII Yoseloff Julien PTF 17.1 T.V (Semiotica) Za Wolność i Lud, Warszawa U 598.1 T.IX (Głębocki S.) Zabielski Stanisław PTF 02.1 XLIV Zabłudowski Andrzej U 601 T.XXI Zabłudowski Tadeusz U 599 Zabner Józef J. U 598.1 T.LII Zaborowski Jerzy Juliusz PTF 07.3 Zachariewicz Julian Zagajewski [Karol] PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV) Zadróżna] Anna U 598.1 T.LII Zagałowa Janina [z Balkowskich] PTF 07.3; U 598.1 T.LII Zagrobelna Bolesława U 603 T.III ZAiKS zob. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Zajączkowska Sylwia U 598.1 T.XXXI (Oświata Dorosłych) Zajączkowski St[anisław] U 598.1 T.XXVII (ŁTN) Zajczyk Szymon PTF 11.2 Zakład Archeologii Śródziemn. PAN, Warszawa U 598.1 T.XLVII (Śmieszkowa A.) Zakład im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław PTF 18.01 (Trzynadlowski J.) Zakład Logiki UJ, Kraków U 599 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie PTF 02.1 T.XLIV Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław T.III (Brodzki W.), T.XXXIV (Pelc J.), LII; 602.1 Zakład Prakseologii PAN, Warszawa U 598.1 T.LII — Rada Naukowa, Warszawa PTF 17.1 T.IV (PAN) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa U 600 T.I Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa U 602.2 Zakopane (wspom.) PTF 10 T.V,T.VIII, T.X Zakrzewska Jadwiga U 598.1 T.LII Zakrzewski Ignacy Zakrzewski St. PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLIV U 598.1

Zaks. T. Wytwórnia Łóżek Metalowych we Lwowie PTF 02.2

Zaleski W[acław]

PTF 02.1 T.XLIV

Zalewski Andrzej U 598.1 T.LIII Załucka Maria zob. Keller Wiesława Załuska -Strenbarg Apolonia U 598.1 T.LIII Załuski Zbigniew U 598.1 T.LIII Zamorski Jan PTF 02.1 T.XLIV Zaniewicki Zbigniew U 598.1 T.LIII Zaniewska Hanna (A. Broken) U 598.1 T.LIII Zapiór Tadeusz zob. Wiedza-Zawód-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapiór i Ska Zaremba Jerzy U 598.1 T.XXXV (PAN) Zaremba Józef PTF 18.1(PIW) Zaremba [Stanisław] PTF 02.1 T.XXVIII (PAU) PTF 02.1 T.XLIV Zarząd Budynków Mieszkalnych, Warszawa U 598.2 Zarząd Dóbr Akademji Umiejętności, Huwniki Lwów PTF 02.1 T.XLIV Zarząd Wakacyjnych Kursów Uniwersyteckich, Kraków (Zw.Pol.N.S.P.) Zarzecki [Lucjan] PTF 02.1 T.XXXIV (Sosnowski P.), T.XLIV Zarzewie, Warszawa U 598.1 T.XXVIII (Markowicz Z.) Zarzycki Janusz U 598.1 T.LIII Zasiadczuk Włodzimierz U 598.1 T.LIII Zawadowska Ludwika U 598.1 T.LII (ZN Ossolineum) Zawadzka Nela PTF 17.1 T.VI Zawadzki Aleksander U 598.1 T.LIII Zawadzki Stefan U 599; 601 T.XXI Zawadzki Sylwester U 598.1 T.LIII; 601 T.XXI Zawadzki Wacław PTF 18.1 Zawiliński R[oman] Zawirski Kazimierz Zawirski Zygmunt PTF 02.1 T.XLIV PTF 02.1 T.XLV PTF 02.1 T.XVII (Kotarbiński T.), T.XLV PTF 02.1 T.XLVI Zarząd Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich i Politechnicznych,

Zawirski Tadeusz U 598.1 T.LIII Zawisza Benoît U 598.1 T.LIII Zborowski Juliusz zob. Komitet Org. Jubileuszu Dyr. Muzeum Tatrzańskiego...

Zdanowicz-Krukowski Aleksander U 598.1 T.LIII Zdziarski Stanisław PTF 02.1 T.XLVI Zelinskaja Karin U 598.1 T.LIII Zelnikowa Halina U 598.1 T.LIII; 599 Zelwerowicz Aleksander PTF 10 T.X Zembrzuska Wanda PTF 02.1 T.XLVI Zerby Lewis K. U 598.1 T.LIII Zespół Rzeczoznawców Historii Sztuki, Warszawa PTF 04.3 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego, Radomsko U 603 T.III Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra U 603 T.IV Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego, Andrychów U 603 T.I cz.1 Zespół Szkół Zawodowych, Ząbkowice Śl. U 603 T.V (Jasińska W.) Zetlówna S. U 592 T. I Ziach E. zob. Szlesińska-Ziach Ewa Zieleniewska Irena U 598.1 T.LIV Zieleniewski Jan U 598.1 T.XLIV (Stanek B.), T.LIV Zieleńczyk Adam PTF 02.1 T.XLVI Zielińska Eugenia U 598.1 T.LIV Zielińska Sylwia U 598.1 T.LIV Zielińska Władysława PTF 17.1 T.VI Zieliński Stefan U 598.1 T.LIV Zieliński Tadeusz PTF 02.1 T.XLVI Ziembiński Stefan U 598.1 T.LIV Ziembiński Zygmunt U 598.1 T.LIV; 599; 601 T.XVIII (UAM) Ziemski Stefan U 598.1 T.LIV; 599; 601 T.XXI Zienkiewicz Z. U 598.1 T.LIV Zienow Wolfgang U 598.1 T.LIV Zilenas V. PTF 34 T.II Zimińska Mira PTF 10 T.XIII Zint Hans PTF 02.1 T.XXXIII (Schopenhauer Ges.) PTF 02.1 T.XLVI Zentralstelle der für die Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina, Wien

Zipper-Pflaum Helena PTF 02.1 T.XLVI Zjazd zob. Polski Zjazd Filozoficzny VI Toruń 1995 Zjazd [maturzystów w Wiedniu] zob. Theresianische Akademie Zjazd naukowo-literacki im. B. Prusa w Warszawie PTF 06.6 Zjazd, III Polski Zjazd Filozoficzny w Krakowie (Heizman M.) Zjazd wychowanków Akademii Terezjańskiej, Warszawa (Dąbrowski A.), T.XXIX (Romer A.) Zjedn. Przeds. Turystycznych “Orbis”, Warszawa U 598.1 T.LIV Zjednoczenie Pracowników Niewidomych RP w Warszawie T.XLVI Zjedn. Przemysłu Stolarki Budowlanej, Warszawa U 598.1 T.LIV Zmartwychwstańcy,Ojcowie, Rzym( fot.) zob. Olejniczak Tadeusz Znamierowska -Prüfferowa Maria PTF 16 T.I, 17.1 T.VI Znamierowski Czesław 598.1 T.LIV Znani Alex. PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.XLVI; U 590 Znaniecki Florian PTF 02.1 T.XLVI, 10 T.XIII, 17.1 T.VI; U 597; PTF 02.1 PTF 02.1 T.VIII PTF 02.1 T.XLVI; 03.1

Zoll Fryderyk PTF 02.1 T.XLVI Zonta Bruna U 598.1 T.LIV Zrzeszenie Studentów Polskich, Kraków-Poznań-Warszawa U 598.1 T.LIV Zuber Juliusz Zuber Rudolf PTF 02.1 T.XLVI PTF 02.1 T.XVI

Zusur Josef U 598.1 T.LIV Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Główna Komisja Odznaczeniowa, Warszawa U 600 T.I Związek Esperantystów w Polsce, Jelenia Góra U 598.1 T.LIV Związek Gospodarczy Profesorów Uniwersytetu i Akademii Weterynaryjnej, Rada Nadzorcza we Lwowie PTF 02.1 T.XLVI Związek Harcerstwa Polskiego, Załęcze Wielkie U 603 T.IV Związek Młodzieży Socjalistycznej, Koszalin U 598.1 T.LIV Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa U 598.1 T.LIV — Komisja dla badania działalnosci oświatowo-spolecznej nauczycieli w czasie II wojny światowej. Podkomisja Pracy w Obozach, Warszawa PTF 04.4

Związek Naukowo-Literacki im. J. Słowackiego w Stanisławowie 02.1 T.XLVI Związek Naukowo-Literacki we Lwowie PTF 02.1 T.XLVI Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa U 598.1 T.LIV Związek Polskich Towarzystw Naukowych, Lwów PTF 02.1 T.XLVI Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.

PTF

Zarząd

Wakacyjnych Kursów Uniwersyteckich, Kraków PTF 02.1 T.XLVI Związek Zawodowy Literatów Polskich, Warszawa PTF 04.1 Związkowy Bank Ziemski we Lwowie PTF 02.1 T.XXXIII (Skarbiński E.) Zwierzchowski Eugeniusz U 598.1 T.LIV Zwierzchowski Franciszek U 598.1 T.LIV Zydler Jan PTF 02.1 T.XLVI Zygler Tadeusz U 598.1 T.LIV Zylberg Aleksander U 598.1 T.LIV Zylberówna Róża U 592 T. I Zyto Rosa U 601 T.XXI Żabokrzyccy U 598.1 T.LV Żak (?) J.D. U 592 T. I Żarnecka-Biały Ewa U 598.1 T.LV; 599; 601 T.XXI Żarnecki Tadeusz U 598.1 T.LV Żarnowiecka Zofia U 598.1 T.LV Żebrowska Maria [z d. Skrzywan] (Ajdukieiwcz K.) Żebrowski Władysław PTF 02.1 T.XLVI “Żegota” zob. Zakrzewski Jerzy Żegleń Urszula U 598.1 T.LV Żeglińska Stanisława U 598.1 T.LV Żelazowska zob. Krasuska-Żelazowska Żelechowski Jerzy Żeleska Helena T.LV Żłobicki W[ładysław] PTF 02.1 T.XLVI Żmihorski Edward U 598.1 T.XLV (SIMP) PTF 02.1 T.XLVI U 598.1 U 598.1 T.XXXIII (Pawlikowska A.)-- Život, Bratislava PTF 02.1 T.XLVI; U 598.1 T.I

Żółkiewski Stefan PTF 04.2,3, 06.3, 17.1 T.VI; U 595 T.IV-V; 598.1 T.LV; 600 Żółtowski Adam PTF 03.1 PTF 02.1 T.XLVI Żórawski J[erzy] PTF 32.1 Żórawski Kazimierz Żukowski zob. Czak Żukowski Bolesław Żurowska K. U 598.1 T.LV Żychiewicz Emil Życie, Kraków PTF 02.1 T.XIX (Książnica-Atlas) PTF 02.1 T.XLVI U 598.1 T.LV

Życie i Myśl, Warszawa U 598.1 T.XLVII (Szyszkowska M.) Życie Literackie, Kraków Życie Nauki, Warszawa U 598.1 T.LII (Wudel W.) Życie Szkoły Wyższej, red. Warszawa PTF 15 T.III; U 598.1 T.LV Życie Szkoły, Toruń U 598.1 T.LV Życie Warszawy U 593 T.XIII; 598.1 T.XVIII (Korotyński H.), T.LV Żydowski Instytut Historyczny przy C.K. Żydów w Polsce, Warszawa U 598.1 T.LV Żygulski Zdzisław] PTF 17.1 T.VI

(2) WYKAZ MIEJSCOWOŚCI
Rps PTF 01-38; U 590-603 (pełne nazwy instytucji, towarzystw i ich sygnatury w Indeksie Osób...)
Amsterdam zob.:

- International, Tenth Congress of Philosophy (Międzynarodowy, X Kongres Filozoficzny) - Psychologisch Laboratorium der Universiteit - Stedelijk Museum - Troisieme Congres Mondial de Sociologie Andrychów zob.: - Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego Baden-Baden zob: - Klein Waldemar Verlag Bazylea zob.: - Schweizerisch-Polnische Geselschaft Belgrad zob.: - Geselschaft Philosophie Berlin zob.: - American Friends Service Committee (Quakers) - Geselschaft für deutsche Erziehung und Schulgeschichte - Hegel-Kongres - Heymans Carl Verlag - Junker und Bünnhaupt Verlag - Lexikon der Philosophie - Neues Deutschland - PAN-Verlagsgeselschaft - Speyer u. Peter Buchhandlung und Antiquariat - Türkische Akademische Arbeitsgruppe für wissenschaftlichge und technische Aufbauprobleme der Türkei - Universität Friedrich Wilhelms - Verlag der Philosophischen - Verlag für Staatswissenschaften und Geschichte - Verlagsbuchhandlung Walter de Gruyter - Vossischen Zeitung Bern zob.: - Archiv für Geschichichte der Philosophie -Francke A.G. Verlag Biała zob.: - Krajowy Inspektorat Szkolny Bloomington zob: - Semiotica Bonn zob.: - Verlagsbuchhandlung Friedrich Cohen Bowling Green zob.:

- International Directory of Philosophy - Philosopher’s, The Index - Philosophy Documentation Center Brasilia zob.: - Congresso, VIII Interamericano de Filosofia Bratysława zob.: - Život Bremen zob.: - Hochschule für Sozialpädagogik und Sozialökonomie Bristol zob.: - University Bruksela zob.: - Archives de la Société Belge de Philosophie - Comité de Cooptation de l’Institut International de Philosophie - Comitée Exécutif de la Manifestation Eugene Dupréel - Institut des Hautes Etudes de Belgique - Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej - Revue Psychologie - Union des Associations Internationales - Université Libre Budzyń zob.: - Rada Narodowa gm. - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego Buffalo zob.: - Société Intern. d’Hygiene Scolaire Bukareszt zob.: - Editura Stintifica - Scînteia Bydgoszcz zob.: - Gazeta Pomorska - Miejska Biblioteka Publiczna - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Cambridge zob.: - International Biographical Centre - Macmillan & Bowes - University - Ward James portrait Fund - Word, The Foundation of Successful Women

Chicago zob.: - Institute of International Education Cieszyn zob.: - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Cleveland zob.: - Journal, The of Aesthetics and Art Criticism Czerniowce zob.: - Towarzystwo Szkoły Ludowej Częstochowa zob.: - Wyższa Szkoła Nauczycielska Darmstadt zob.: - Geselschaft für Freie Philosophie Doverstorp zob.: - Obóz dla b. więźniarek niemieckich obozów koncentracyjnych D ü sseldorf zob.: - Schwann L. Drukerei und Verlag Elbląg zob: - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Firenze zob.: - Nuova Italia, La Frankfurt n/ Menem zob.: - Frankfurter-Rundchau Freiburg zob.: - Maximilian Kolbe Werk Fryburg zob.: - Herder u. Co G.M.B.H. Verlagsbuchhandlung Gdańsk zob.: - Schopenhauer-Geselsschaft - Teatr “Wybrzeże”-Scena Współczesna - Telewizja Polska - Wagner Günther Zwigfabrik - Wojewódzki Dom Kultury Gorzów Wlkp. zob.: - Studium Nauczycielskie im. Tadeusza Kotarbińskiego Gottwaldov zob.: - Cesky Komitet pro Vedecke Rízení Graz zob.: - Verein Deutsche Mittelschule

- Verlag Styria Haga zob.: - Mouton Publishers - Nijhoff N.V. Martinus Boekhandel Halle zob.: - Internationale philosophisch-soziologische Literaturzeitung - Kantstudien - Marhold Carl Verlagsbuchhandlung - Niemeyer Max Verlag Hanaczów zob.: - Parafia (probostwo) Heidelberg zob.: - Mickiewicz-Blätter - Philosophie der Gegenwart - Universität Ruprecht-Karls Helsinki zob.: - Societas Scientiarum Fennica Hull zob.: - University Huwniki zob.: - Zarząd Dóbr Polskiej Akademii Umiejętności Jelenia Góra zob.: - Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących - Związek Esperantystów w Polsce Jena zob.: - Deutsche Philosophische Geselschaft - Fischer Gustav Verlagsbuchhandlung Jerozolima zob.: - Jewish National and University Library - Uniwersytet Hebrajski Jędrzejów zob.: - Muzeum Katowice zob.: - Instytut Śląski - Panorama - Polskie Radio i Telewizja - Towarzystwo Kultury Świeckiej. Klub Kultury Współżycia i Tolerancji im. Tadeusza Kotrabińskiego - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Uniwersytet Śląski

- Wydawnictwo Józef Nawrocki - Wyższa Szkoła Ekonomiczna Kazimierz Dolny zob.: - Colloque International de Sémiotique Kielce zob.: - Koło Towarzystwa Kultury Moralnej przy Hucie Szkła “Sława” - Naczelna Organizacja Techniczna Kilonia zob.: - Societas Hobbesiana Kłobuck zob.: - Szkoła Podstawowa Knurów zob.: - Liceum Ogólnokształcące Kopenhaga zob.: - Congres, X International Congres of Psychology Koszalin zob.: - Związek Młodzieży Socjalistycznej Kraków zob.: - Akademia Umiejętności - Czas - Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego - Głos Narodu - Instytut Filozofii UJ - Instytut Nauk Społecznych WSP - Klinika Hematologii Dziecięcej AM - Klub Postępowych Nauczycieli im. Spasowskiego - Koło Filozoficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego - Komisja Historii Pedagogiki - Komitet obchodu jubileuszu Tomasza Sołtysika - Konferencja, XXVII Historii Logiki - Krakowska Spółka Wydawnicza - Kupiec Polski - Kwartalnik Filozoficzny - Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne - Ognisko - Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu - Państwowy Dom Małych Dzieci - Polska Akademia Umiejętności - Polski Słownik Biograficzny

- Polskie Archiwum Wojenne - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Powszechne Wykłady Uniwersyteckie - Przegląd Współczesny - Sesja Naukowa XII Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów SHS - Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej - Towarzystwo Polskiego Instytutu Pedagogicznego - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych - Towarzystwo Wyższych Kursów Wakacyjnych - Tygodnik Powszechny - Uniwersytet Jagielloński - — Wydz. Filozoficzny - — Wydz. Lekarski - — Wydz. Teologiczny - Uniwertsytet Ludowy im. Adama Mickiewicza - Wiedza-Zawód-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapiór i Ska - Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - Wydawnictwo Literackie - Zakład Logiki UJ - Zarząd Wakacyjnych Kursów Uniwersyteckich - Zjazd, III Polski Zjazd Filozoficzny - Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnyuch - Związek Studentów Polskich (ZSP). Klub “Pod Jaszczurami” - Życie - Życie Literackie La Plata zob.: - Humanidades Leningrad zob.: - Isskustvo, wyd Lipsk zob.: - Barth Johann Ambrosius Verlagsbuchhandlung - Buchhandlung Gustav Fock - Deutsche Bücherei - Foerster Fr. Kommissions-buchhandlung - Franz L. u.Co. Antiquariat für Wissenschaft. Zeitschriften - Geistewissenschaften - Harrassowitz Otto Buchhandlung - HirzelS. Verlagsbuchhandlung - Koehler K.F. Buchhandlung - Meiner Felix Verlagsbuchhandlung

- Pfeiffer Eduard Verlag für Orientalia v. Religionsgeschichte - Thieme Georg Verlag - Verlagsbuchhandlung Philipp Reclam Ljubljana zob.: - Brustvo Slovenskich Profesorjev Londyn zob: - Air-India International - Dictionary of International Biography - Dziennik Polski - International, The Year Book and Statesmen’s Who’s Who - Kongres Historyków Sztuki - Macmillan & Co Ltd. - National Institute of Industrial Psychology of Great Britain - Who’s who International Los Angeles zob.: - University of California Louvain zob.: - Colloque de Logique-Bruxelle - Revue Néo-Scolastique de Philosophie Lublin zob.: - Katolicki Uniwersytet Lubelski - Koło Filozoficzne Studentów KUL - Koło Lubelskie Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości - Komitet Organizacyjny Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Szkoła Polska - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lwów zob.: - Akcyjny Bank Hipoteczny - Altenberg H. Księgarnia - Biblioteka Tęczowa, wyd. - Biblioteka Uniwersytecka - Czytelnia Akademicka - Drukarnia, Pierwsza Związkowa Drukarnia - Filomata - Fundusz Zapomogowy Polskiej Młodzieży Akademickiej - Gazeta Poranna - Gubrynowicz i Schmidt. Księgarnia

- Instytut Nauk Społecznych - Kasyno i Koło Literacko Artystyczne - Kijowska Akademia Nauk, filia we Lwowie (Ossolineum) - Koło Filozoficzne stud. Uniw. Jana Kazimierza - Koło im. Adama Mickiewicza, XI - Komitet daru honorowego dla Jana Kasprowicza - Komitet Konsumentów - Komitet ku uczczeniu działalności prof. Ludwika Finkla - Komitet obywatelski uczczenia 80 r. życia Henryka Kubala - Komitet Opieki nad Uchodźcami - Komitet uczniów Jana Bołoza Antoniewicza - Kółko Filozoficzne [stud. Uniw. Lwowskiego] - Książnica-Atlas - Księgarnia Naukowa - Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego - Księgarnia Wydawnicza L. Igla - Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego - Kurier Lwowski - Liga Pomocy Przemysłowej - Miejskie Zakłady Elektryczne - Naczelny Komitet Narodowy. Delegacya - Nauka i Sztuka - Okręgowa Komisja Oszczędnościowa - Ossolineum — Gabinet Sztuk - Państwowy Bank Rolny - Patronat nad Młodzieżą Rękodzielniczą - Placówka - Polskie Towarzystwo Filologiczne - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Polskie Towarzystwo Historyczne - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - Polski Związek Muzyków Pedagogów - Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Słowackiego - Rada Szkolna Krajowa - Ruch Filozoficzny - Sąd Okręgowy Karny - Słowo Polskie - Stadtkommando - Stowarzyszenie Kształcącej się Młodzieży “Wspólna Sprawa” - Towarzystwo Kultury Akademickiej

- Towarzystwo Ludoznawcze - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych - Towarzystwo Naukowe - Towarzystwo Politechniczne - Towarzystwo Prawnicze - Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Komitet Organizacyjny - Towarzystwo Rygoryzantów - Towarzystwo Szkoły Ludowej - Towarzystwo Żydowskich Studentów Filozofii - Uniwersytet Jana Kazimierza - — Wydz. Filozoficzny - — Wydz. Teologiczny - Widnokręgi - Wiek Nowy - Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Zaks. T. Wytwórnia Łóżek Metalowych - Zarząd Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich - Związek Gospodarczy profesorów Uniwersytetu i Akademii Weterynaryjnej - Związek Naukowo-Literacki - Związek Polskich Towarzystw Naukowych - Związkowy Bank Ziemski Łańcut zob.: - Muzeum Łowicz zob.: - Miejska Rada Narodowa - Ognisko Emerytów Łódź zob.: - Akademia Medyczna - Akademia Muzyczna - Biblioteka Uniwersytecka - Dziennik Łódzki - Klub Demokratyczny - Klub Miłośników Julesa Verne’a przy Domu Kultury “Lutnia” - Klub Profesorów, Docentów i Pracowników Naukowych wyższych uczelni - Komitet Redakcyjny “Logika” - Księgarnia “Pegaz” - Kuratorium Obozu Służby Polsce - Kuźnica - Łódzkie Towarzystwo Naukowe

- Miejska Pracownia Psychologiczna - Milicja Obywatelska. Komendant - Muzeum Sztuki - Myśl Współczesna - Opinia - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Tadeusza Kotarbińskiego - Politechnika Łódzka - Polska Agencja Prasowa - Polski Czerwony Krzyż - Polski Związek Esperantystów - Polskie Radio - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Powszechna Kasa Oszczędnościowa (PKO) - Prezydent miasta - Prezydium Rady Narodowej - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Sąd Koleżeński [Profesorów] - Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - Towarzystwo Psychologiczne - Ubezpieczalnia Społeczna - Uniwersytet Łódzki - Wieś - Wojewódzki Konserwator Zabytków - Rada Konserwatorska - Wydawnictwo Łódzkie - Wyższa Szkoła Filmowa Madryt zob.: - Revista de Occidente. Biblioteca. - Rząd Hiszpanii Malbork zob.: - Muzeum Zamkowe Manchester zob.: - University Mediolan zob.: - Methodos - Rivista di Filosofia - Scientia - Universita Cattolica del Sacro Cuore

Mexico zob.: - Congreso, XIII Internacional de Filosofia Michigan zob.: - Philosophy of Science Monachium zob.: - Academische Revue - Academische Verlag - Beck’sche Verlagsbuchhandlung - Hochschul-Nachrichten - Süddeutsche Zeitung Moskwa zob.: - Akademija Nauk SSSR - Galeria Tretiakowska - Izdatelstvo “Ekonomika” - Izdatelstvo Innostrannoj Literatury - Izdatelstvo “Znanie” - Pravda - Sovet Narodnych Komissarov Sojuza SSR (“Trudovaja Kniżka”) - Uspechy Filosofii - Voprosy Filosofii Münster zob.: - Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung - Universität, Philosophische und Naturwissenschafftliche Fakult. Nancy zob.: - Université Nowy Jork zob.: - AICA - Alfred Jurzykowski Foundation, Inc - Barnard Bulletin - Barnard College [Columbia University] - Ford, The Foundation - Fundacja Kościuszkowska - Guggenheim Museum - International Philosophical Quarterly - Journal of Philosophy - McGraw - Hill Book Company - Metaphilosophy - Modern Thinker - Polski Instytut Naukowy w Ameryce

- Rockefeller Foundation - Universum Book Export - Wanda Roehr Foundation Nowy Targ zob.: - Legiony Polskie. Pow. Komisaryat Wojsk. Olsztyn zob.: - Akademia Rolniczo-Techniczna. Wydawnictwo - Gazeta Olsztyńska - Olsztyńska Pantomima Głuchych - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Tadeusza Kotarbińskiego - Wyższa Szkoła Nauczycielska Opole zob.: - Opole, red. Oslo zob.: - Międzynarodowy Kongres Sojologiczny - Norske Stortings Nobelkomité - Verdens Gan Osterode zob.: - Oflag XI A Otterlo zob.: - Rijksmuseum Kröller-Müller Pabianice zob.: - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi; Filia Palermo zob: - Universita Paryż zob.: - Académie Latine - Alcan Félix Librairie - Ambasada Polska - Association Frédéric et Irene Joliot-Curie - Association Internationale d’Esthetitique Experimentale - Bibliotheque Nationale - Colin Armand Librairie - Comité de Cooptation de l’Institut International de Philosophie - Conférence, IV Internationale de Psychotechnique - Congres International d’Education Morale - Diogene - Editions Spes - Études Philosophiques, Les

- Gamber J. Librairie - Gautier-Villars, ed. - Gebethner, Wolf Librairie - Institute International Philosophie - Kongres Estetyki (1937) - Librairie du Recueil Sirey - Librairie Philosophique J. Vrin - Ministere de l’Education Nationale - Polski Czerwony Krzyż. Komisja Rewizyjna - Psychologie et la Vie - Revue Philosophique - Société des Gens de Lettres de France - Société Française de Philosophie - UNESCO - Université de Paris. Faculté des Lettres et Sciences Humaines Piła zob.: - Urząd Wojewódzki Piotrków Trybunalski zob.: - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Pittsburgh zob.: - American, The Society for Aesthetics Płock zob.: - Towarzystwo Naukowe Płockie Polanica Zdrój zob.: - Miejska Rada Narodowa Poronin zob.: - Komendant Straży Obywatelskiej Poznań: zob.: - Gazeta Poznańska - Nurt - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Poznańskie Studia z Filozofii, Przyrodoznawstwa i Humanistyki - Poznańskie Towarzystwo Filozoficzne - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Spółka Pedagogiczna - Studia Logica - Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Towarzystwo Przyjaciół Tradycji Bazaru Poznańskiego

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Zrzeszenie Studentów Polskich Praga zob.: - Brentano-Geselschaft - Calve’sche J.G. Universitäts-Buchhandlung - Cercle Philosophique - Congres, VIII International de Philosophie - Prager Rundschau - Slavische Rundschau - Taussig-Akademisches Antiquariat - Teoria a metoda Princeton zob.: - Congres, Ninth International Congres of Psychology Pruszcz Gd. zob.: - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Przemyśl zob.: - Towarzystwo Przyjaciół Nauk Radomsko zob.: - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego Równe zob.: - Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego Rzym zob.: - Giornale d’Italia, Il - Istituto di Studi Romani - Zmartwychwstańcy, Ojcowie (fot.) San Francisco zob.: - American Express Company - Society of Applied Psychology Sao Paulo zob.: - Congresso, VIII Interamericano de Filosofia Sępólno Krajeńskie zob.: - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego Siedlce zob.: - Wydawnictwo Naukowe A. Stanic Skoczów zob.: - Komitet uczczenia Pawła Kulki-Laskowskiego Sofia zob.: - Bolgarskaja Akademija Nauk Stanford zob.:

- International Congress for Logic, Methodologic and Philosophy of Science - Stanford University Stanisławów zob.: - Związek Naukowo-Literacki im. J. Słowackiego Stuttgart zob.: - Osteuropa-Naturwissenschaft Szamotuły zob.: - Miejska Rada Narodowa Szczecin zob.: - Wojewódzki Dom Kultury Sztokholm zob.: - Ambasada Polska - Comite Central de la Croix-Rouge Suedoise Świdnica zob.: - Spółdzielnia Pracy Tarnopol zob.: - Muzeum Podolskie Tel Awiw zob.: - Nowiny Kurier - Światowa Federacja Żydów z Polski Torino zob.: - Biblioteca Filosofica Toruń zob.: - Polski, VI Zjazd Filozoficzny - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Ruch Filozoficzny - Życie Szkoły Vienne zob.: - Féderation Internationale des Résistants Warszawa zob.: - Agencja Autorska - Agencja Robotnicza - AICA - Air-India International - Akademia Sztabu Generalnego - Akademia Sztuk Pięknych - Ambasada Bułgarii

- Ambasada Finlandii - Ambasada Jugosławii - Ambasada Kanady - Archiwum Polskiej Akademii Nauk - Argumenty - Biblioteka Klasyków Filozofii - Biblioteka Narodowa - Biblioteka Polska. Instytut Wydawniczy - Biblioteka Warszawska, wyd. - Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej - British, The Council - Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki - Centralna Komisja Wydawnicza - Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graf. i Księgarstwa - Comité International d’Auschwitz - Czytelnik. Spółdzielnia Wydawnicza - Dialectics and Humanism - Dialog - Dialogue and Humanism - Dom Książki Polskiej - Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej - Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych - Dzielnicowy Zarząd Poczty - Edukacja Filozoficzna - Ekonomika i Orgnizacja Pracy - Encyklopedia Wychowawcza, wyd. - Etyka - Federacja Kobiet na rzecz Pokoju Światowego - Fundusz Kultury Narodowej - Gabinet Przew. Rady Państwa - Gebethner i Wolf. Dział Wydawniczy - Goniec - Institut Français en Pologne - Instytut Filozofii i Socjologii PAN - Instytut Gospodarstwa Społecznego SGPiS - Instytut Matematyczny PAN - Instytut Matematyki UW - Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa - Instytut Organizacji i Kierowania - Instytut Popierania Nauki

- Instytut Psychotechniczny - Instytut Sztuki PAN - Rada Naukowa - Instytut Wzornictwa Przemysłowego - International Colloquy for Methodology of Sciences - International Commission for Science Policy Studies - International Society for Universalism - itd - Kalendarz Ukraiński - Kancelaria Rady Państwa - Kasa im. Mianowskiego - Kierunki - Klub Księgarza - Koło b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - Koło Chrzanowiaków - Koło Filozoficzne Studentów Uniwersytetu Warszawskiego - Koło Naukowe Filozofów WAP - Koło Prawników stud. Uniw. Warszawskiego - Koło Przyjaciół Dzieci im. Kazimierza Jeżewskiego - Komisja dla Opracowania Monografii i Wydania Prac Stanisława Noakowskiego - Komisja Konstytucyjna Sejmu RP - Komisja Pedagogiczna Min. Wyznań Rel. i Oświec. Publ. - Komisja Zakładowa “Solidarności” przy SGPiS - Komitet Badań Naukowych - Komitet Nauk Filozoficznych PAN - Komitet Nauk Filozoficznych i Socjologicznych PAN - Komitet Nauk Pedagogicznych PAN - Komitet Naukoznawstwa PAN - Komitet obchodu J. M. Hoene Wrońskiego - Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ “Solidarność - Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauki Polskiej - Komitet Redakcyjny Biblioteki Klasyków Filozofii - Komitet Redakcyjny Dzieł Wszystkich Tadeusza Kotarbińskiego - Komitet uszczenia jubileuszu prof. Leona Petrażyckiego - Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich przy MWRiOP - Komitet Założycielski Polskiego Towarzystwa Logicznego - Komitety organizacyjne uroczystości jubileuszowych Tadeusza Kotarbińskiego - Konferencja, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Psychologów - Kongres, Drugi Międzynarodowy Kongres Badań Psychicznych - Kongres Matematyki Krajów Słowiańskich - Kongres, I Nauki Polskiej - Kongres, XV Nauk. Org. Pracy w Rolnictwie CIOSTA

- Kosiakiewicz J. i Ska - Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze - Książka i Wiedza, wyd. - Kultura - Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego - Kurier Codzienny - Kwartalnik Historii Nauki i Techniki - Kwartalnik Historyczny - Légation d’Israel - Légation de Suisse en Pologne - Legia Inwalidów Wojsk Polskich. 1 Loteria Fantowa - Literatura - Marchołt - Międz. Komitet Organ. Rady Ziemi i Rządu Ziemi - Mininisterstwo Gospodarki Teren. i Ochrony Środowiska - Ministerstwo Handlu Zagranicznego - Ministerstwo Kultury i Sztuki - Ministerstwo Łączności - Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - Ministerstwo Oświaty - Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego - Min. Sprawiedliwości - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego - Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - Muzeum Adama Mickiewicza - Muzeum Narodowe - Muzeum Więzienia PAWIAK - Myśl Filozoficzna - Nasza Księgarnia. Instytut Wydawniczy - Nasza Księgarnia, red. Encyklopedii Wychowania - Nauka Polska - Neurologia Polska - Nowa Kultura - Nowa Szkoła - Nowa Wieś - Nowe Drogi

- Nowe Książki - Nowe Tory - Nowy Ruch Cywilizacyjny “Faberyzm” - Ogólnopolski Komitet Pokoju - Orka - Österreichisches Kulturinstitut - Ośrodek Badań Transportu Samochodowego - Ośrodek Oświatowych Prac Programowych - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Oświata Dorosłych - Pamiętnik Teatralny - Pamiętnikarstwo Polskie - Państwo i Prawo - Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Państwowy Instytut Pedagogiczny - Państwowy Instytut Sztuki - Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej - Państwowy Instytut Wydawniczy - Parafia św. Aleksandra - P.E.N. Club - Poezja - Politechnika Warszawska. Wydział Architektury - Polityka - Polska - Polska Akademia Nauk - Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej - Polska Partia Socjalistyczna (P.P.S.) - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, KC - Polski Komitet Upamiętniający Stulecie szkoły lwowsko-warszawskiej - Polski Związek Nauczycielski - Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism - Polskie Linie Lotnicze LOT - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Polskie Towarzystwo Historyczne - Polskie Towarzystwo Matematyczne - Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Polskie Towarzystwo Psychotechniczne - Polskie Towarzystwo Semiotyczne - Polskie Towarzystwo Socjologiczne

- Pomoc Chrześcijańskich - Poprostu

dla

Studentow

w

Europie.

Federacja

Wszechświatowa

Akademików

- Poselstwo Austriackie - Pracownia Badań Kultury Współczesnej PAN - Praskoj Mużskoj Gimnazij [obecnie LO nr VIII im. Władysława IV] - Prezydent Krajowej Rady Narodowej - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Prezydium Rady Ministrów - Problemy Alkoholizmu - Profesorska Spółdzielnia Bud.-Mieszkaniowa “Brzozowa” - Przegląd Artystyczny - Przegląd Biblioteczny - Przegląd Filozoficzny - Przegląd Humanistyczny - Przegląd Kulturalny - Przegląd Organizacji - Przegląd Pedagogiczny - Przegląd Tygodniowy - Przegląd Warszawski - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego-Sekcja Studiów Uniwersyteckich - Rada Naukowa Zakładu Prakseologii PAN - Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy - Rada Państwa PRL - Res Humana - Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - Rodzina i Szkoła - Rzecznik Praw Obywatelskich - Sąd Najwyższy - Sesja Matejkowska Państwowego Instytutu Sztuki - Słownik filozofów polskich, red. IFiS PAN - Societas Spinozana Polonica - Society of Friends. niesienia pomocy Polsce Stowarzyszenie Przyjaciół. Angielsko-Amerykańska Misja

- Społeczny Klub Dobrej Roboty - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - Stowarzyszenie b. Wychowanków gimn. Jana Zamoyskiego - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych - Stowarzyszeni Historyków Sztuki

- Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich - Stowarzyszenie na Rzecz Humanizmu i Etyki Niezależnej - Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego - Stronnictwo Demokratyczne - Student - Studia Filozoficzne - Studia Filozoficzne-Dialectics and Humanism - Symposium Semiotique - Szkoła - Szkoła Główna Planowania i Statystyki - Szkoła Podstawowa Nr 326 im. Tadeusza Kotarbińskiego - Szkoła Realna imienia Staszica, 7-klasowa - Sztandar Młodych - Środowisko b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - Świat - Świat Młodych - Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet - Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju - Teatr - Teatr Dramatyczny - Teatr Narodowy - Teksty, red. - Telewizja Polska - Towarzystwo Cybernetyczne. Sekcja Estetyki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej - Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Praktycznej - Towarzystwo Kultury Moralnej - Towarzystwo Kursów Naukowych - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - Towarzystwo Naukowe Prakseologii - Towarzystwo Naukowe Warszawskie - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Towarzystwo Polsko-Szwedzkie - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa - Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fińskiej - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

- Towarzystwo Psychologiczne - Towarzystwo Psychologiczne im. Józefy Joteyko - Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych - Towarzystwo Śpiewacze “Lutnia” - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej - Towarzystwo Wydawnicze Bluszcz - Transearch Poland - Trybuna Ludu - Trzaska, Evert i Michalski. Wydawnictwo - Tu i Teraz - Twórczość - Tygodnik Ilustrowany - Tygodnik Solidarność - Tymczasowy Komitet org. Tow. gimnazjum klasycznego dla kobiet - Uniwersytet Warszawski - Urząd Celny - Urząd Rady Ministrów - Urząd Skarbowy - Urzędowy Wykaz Druków - Warszawska Szkoła Handlowa - Warszawski Instytut Filozoficzny - Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne - Wiadomości Elektrotechniczne - Wiadomości Literackie - Wiedza i Technika - Wiedza i Życie - Wiedza. Spółdzielnia Wydawnicza - Wiedza Powszechna, wyd. - Wojskowa Kontrola Generalna - Współczesność - Wszechnica Polskiej Akademii Nauk - Wychowanie - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - Wydawnictwo Gebethner & Ska - Wydawnictwo Interpress - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej

- Wydział Finansowy Dzielnicowej Rady Narodowej - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego - Wydział Nauk Medycznych PAN - Wydział I Nauk Społecznych PAN - Wytwórnia Filmowa “Czołówka” - Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo - Za Wolność i Lud - Zakład Archeologii Śródziemn. PAN - Zakład Prakseologii PAN - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych - Zarząd Budynków Mieszkalnych - Zarzewie - Zespół Rzeczoznawców Historii Sztuki - Zjazd naukowo-literacki im. B. Prusa - Zjazd wychowanków Akademii Terezjańskiej - Zjednoczenie Pracowników Niewidomych RP w Warszawie - Zjedn. Przeds. Turystycznych “Orbis” - Zjedn. Przemysłu Stolarki Budowlanej - Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) - ZBOWiD Główna Komisja Odznaczeniowa - Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) - — Komisja dla badania działalnosci oświatowo-spolecznej nauczycieli w czasie II wojny światowej. Podkomisja Pracy w Obozach. - Związek Polskich Artystów Plastyków - Związek Zawodowy Literatów Polskich - Życie i Myśl - Życie Nauki - Życie Szkoły Wyższej - Życie Warszawy - Żydowski Instytut Historyczny przy C.K. Żydów w Polsce Waszyngton zob.: - Review of Metaphysics Wiedeń zob.: - Arbeitsgemeinschaft Ost - Centralblatt für Volksbildungswesen - Gerold u. Co, Universitätatsbuchhandler - Hölder Alfred K.K. Hof. und Universitäts-Buchhandler - Hölder-Pilcher-Tempsky A.G. Verlagsbuchhandlung - Koło Poselskie Polskie

- Komitet Polskiego Archiwum Wojennego - Konegan Carl Verlag - Ministerium [für Kultus Unterricht], K.K. - Museum des 20. Jahrhunderts - Naczelny Komitet Opieki nad byłymi Legionistami oraz wdowami i sierotami po poległych legionistach - Neue Freie Presse - Nowiny Wiedeńskie - Österreichische Galerie - Osterreichische Rundschau - Phaidon - Verlag - Philosophische Geselschaft an der Universität - Plauen-Bauen-Wohnen - Politische und Volkswirtschaftliche Chronik - Polski Kurs ekonomiczno społeczny N.K.N. - Theresianische Akademie - Wiedeński Kuryer Polski - Zentralstelle der für die Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina Wiener-Neustadt zob.: - Spar-und Vorschuss-Konsortium Wilno zob.: - Istorinis-Etnografinis Muziejus - Koło Filozoficzne studentów U.S.B. - Uniwersytet Stefana Batorego - — Wydz. Teologiczny Witkowo zob.: - Komitet Tow. Czytelni Ludowych Włocławek zob.: - Ateneum Kapłańskie - Szkoła Handlowa Woldenberg (obecnie Dobiegniew) zob: - Koło Nauczycielskie Obozu II C - Oflag (Oficerski Obóz Jeńców Wojennych) II C Wrocław zob.: - Biblioteka Z.N. im. Ossolińskich - Muzeum Śląskie - Odra - Sprawy i Ludzie - Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju

- Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej - Uniwersytet - Wrocławskie Towarzystwo Filozoficzne - Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Zakopane zob.: - Dom Zdrowia (Sanatorium) Polskiej Młodzieży Katolickiej “Odrodzenie” - Komenda Związków Strzeleckich Obwodu Podhalańskiego - Komitet Org. Jubileuszu Dyr. Muzeum Tatrzańskiego prof. Juliusza Zborowskiego - Komitet uczczenia pamięci Jana Kasprowicza - Polski Akademicki Komitet “Wzajemnej Pomocy” - Towarzystwo Domu Zdrowia uczącej się młodzieży polskiej “Pomoc Bratnia” Załęcze Wielkie zob.: - Centralna Szkoła Instruktorów Harcerskich im. Tadeusza Kotarbińskiego - Związek Harcerstwa Polskiego Ząbkowice Śl. zob.: - Zespół Szkół Zawodowych Zielona Góra zob.: - Gazeta Lubuska - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego Zurich zob.: - Central European Times Publishing