Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII

Sprawozdanie Stenograficzne
z 20. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 29 i 30 sierpnia 2012 r.

ANEKS Interpelacje poselskie

część 1

Wa r s z a w a
2012

str.

str.

TREŚĆ Aneksu do Sprawozdania Stenograficznego z 20. posiedzenia Sejmu w dniach 29 i 30 sierpnia 2012 r. str. Załącznik nr 1 – Informacja marszałka Sejmu o wpływie interpelacji i zapytań poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Załącznik nr 2 – Teksty interpelacji i zapytań poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Interpelacje Posłowie Mariusz Błaszczak i Tadeusz Dziuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Poseł Grzegorz Napieralski . . . . . . . . . . . . . 136 Poseł Marek Łapiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Poseł Jan Cedzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Poseł Małgorzata Niemczyk . . . . . . . . . . . . . 138 Poseł Jerzy Polaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Poseł Krystyna Łybacka . . . . . . . . . . . . . . . 139 Poseł Małgorzata Niemczyk . . . . . . . . . . . . . .140 Poseł Tomasz Lenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Poseł Dariusz Seliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Poseł Elżbieta Witek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Poseł Jacek Tomczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Poseł Marek Łatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Poseł Piotr Tomański . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Poseł Jerzy Budnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Poseł Michał Kabaciński . . . . . . . . . . . . . . . .149 Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Posłanki Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Urszula Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Poseł Magdalena Gąsior-Marek. . . . . . . . . . 156 Poseł Artur Gierada oraz grupa posłów . . . .157 Poseł Agnieszka Hanajczyk . . . . . . . . . . . . . .157 Poseł Marek Krząkała oraz grupa posłów . . . .159 Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Posłowie Marek Krząkała i Ryszard Zawadzki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Poseł Jarosław Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . .161 Poseł Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Poseł Lech Sprawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Poseł Jerzy Szmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Poseł Kazimierz Gołojuch . . . . . . . . . . . . . . .165 Poseł Leonard Krasulski . . . . . . . . . . . . . . . .166 Poseł Marek Ast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . .168 Poseł Marek Suski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Poseł Michał Jach oraz grupa posłów . . . . . .169 Poseł Leszek Aleksandrzak . . . . . . . . . . . . . .169 Poseł Tomasz Kaczmarek . . . . . . . . . . . . . . .170 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 część 1 str. Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Poseł Małgorzata Gosiewska . . . . . . . . . . . . .173 Poseł Łukasz Borowiak . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Poseł Wojciech Penkalski . . . . . . . . . . . . . . . .177 Poseł Halina Szymiec-Raczyńska . . . . . . . . .179 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Poseł Sławomir Kłosowski . . . . . . . . . . . . . . .181 Poseł Jan Kaźmierczak . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Poseł Marcin Święcicki . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Poseł Arkadiusz Litwiński . . . . . . . . . . . . . . 184 Poseł Zbigniew Kuźmiuk . . . . . . . . . . . . . . . 185 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Poseł Andrzej Dąbrowski . . . . . . . . . . . . . . . .193 Poseł Czesław Hoc oraz grupa posłów. . . . . .193 Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska . . . . . . . 195 Poseł Maks Kraczkowski . . . . . . . . . . . . . . . 195 Poseł Urszula Augustyn. . . . . . . . . . . . . . . . 196 Poseł Marcin Święcicki . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Poseł Zbigniew Girzyński . . . . . . . . . . . . . . 199 Poseł Anna Fotyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Poseł Robert Wardzała. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Poseł Małgorzata Niemczyk . . . . . . . . . . . . . .201 Poseł Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Poseł Arkadiusz Litwiński . . . . . . . . . . . . . . 204 Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . 205 Poseł Dariusz Piontkowski . . . . . . . . . . . . . 206 Poseł Jerzy Kozdroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Poseł Michał Jaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Poseł Ewa Wolak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Poseł Andrzej Gut-Mostowy. . . . . . . . . . . . . 208 Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . 209 Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Poseł Marek Gos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Poseł Łukasz Gibała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Poseł Cezary Olejniczak . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Poseł Bolesław Grzegorz Piecha . . . . . . . . . .213 Poseł Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Poseł Zbigniew Kuźmiuk . . . . . . . . . . . . . . . .215 Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . .215 Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Poseł Sławomir Jan Piechota. . . . . . . . . . . . .218 Poseł Robert Kropiwnicki . . . . . . . . . . . . . . .219 Poseł Julia Pitera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Poseł Elżbieta Rafalska . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Poseł Łukasz Borowiak . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Poseł Artur Dębski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Poseł Piotr Chmielowski . . . . . . . . . . . . . . . 230

str. Poseł Jerzy Borkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Poseł Przemysław Wipler . . . . . . . . . . . . . . . .231 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Poseł Kazimierz Moskal. . . . . . . . . . . . . . . . .237 Poseł Wanda Nowicka . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Poseł Maria Zuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Interpelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Poseł Dariusz Piontkowski . . . . . . . . . . . . . 244 Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . 245 Poseł Waldy Dzikowski. . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Poseł Beata Kempa oraz grupa posłów . . . . 250 Poseł Krzysztof Jurgiel oraz grupa posłów . . .262 Poseł Bogdan Rzońca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Poseł Józefa Hrynkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 267 Poseł Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Posłowie Stefan Strzałkowski i Zbigniew Chmielowiec . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Poseł Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Poseł Stanisław Ożóg oraz grupa posłów . . . . .273 Poseł Marek Poznański . . . . . . . . . . . . . . . . .274 Poseł Stanisław Ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Poseł Piotr Babinetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Poseł Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Poseł Jarosław Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . 283 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Poseł Krzysztof Tchórzewski . . . . . . . . . . . . 286 Poseł Marcin Kierwiński . . . . . . . . . . . . . . . 287 Poseł Iwona Kozłowska . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Poseł Józef Lassota oraz grupa posłów . . . . 288 Poseł Krystyna Kłosin . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Poseł Jarosław Pięta oraz grupa posłów . . . .291 Poseł Henryk Kmiecik . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Poseł Piotr Paweł Bauć . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Poseł Maciej Mroczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Poseł Kazimierz Ziobro . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Poseł Jacek Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . 300 Poseł Paweł Szałamacha . . . . . . . . . . . . . . . 300 Poseł Jerzy Borkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Poseł Michał Kabaciński . . . . . . . . . . . . . . . .301 Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Poseł Roman Kaczor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Poseł Monika Wielichowska. . . . . . . . . . . . . 307 Posłowie Tadeusz Dziuba i Elżbieta Rafalska . . .313 Poseł Jarosław Pięta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Poseł Anna Grodzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Poseł Marek Domaracki. . . . . . . . . . . . . . . . .315 Poseł Zbigniew Włodkowski . . . . . . . . . . . . .316 Posłowie Henryk Smolarz oraz Zbigniew Włodkowski . . . . . . . . . . . . . .317 Poseł John Abraham Godson. . . . . . . . . . . . .317 Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

str. Poseł Marek Łapiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Poseł Arkady Fiedler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Poseł Jan Ziobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Posłowie Tadeusz Dziuba i Bolesław Grzegorz Piecha . . . . . . . . . . . . . 333 Poseł Danuta Pietraszewska . . . . . . . . . . . . 333 Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . 334 Posłowie Jan Ziobro i Piotr Szeliga . . . . . . . 335 Posłowie Aleksandra Trybuś i Ryszard Zawadzki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Poseł Michał Kabaciński . . . . . . . . . . . . . . . 345 Poseł Grzegorz Adam Woźniak . . . . . . . . . . 346 Poseł Tomasz Garbowski . . . . . . . . . . . . . . . .347 Poseł Tomasz Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Posłowie Krzysztof Jurgiel i Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Poseł Szymon Giżyński . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Poseł Beata Mazurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Poseł Grzegorz Napieralski . . . . . . . . . . . . . 358 Poseł Artur Dębski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Poseł Michał Tomasz Pacholski. . . . . . . . . . 359 Poseł Jerzy Borkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Poseł Jan Cedzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Poseł Anna Elżbieta Sobecka. . . . . . . . . . . . .361 Poseł Marcin Święcicki . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Posłowie Piotr Zgorzelski i Jarosław Górczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Poseł Dariusz Joński . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Poseł Jerzy Wenderlich. . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Poseł Krzysztof Gadowski . . . . . . . . . . . . . . .375 Poseł Łukasz Borowiak . . . . . . . . . . . . . . . . .377 Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . 380 Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 Poseł Zofia Popiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Poseł Artur Dunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Poseł Arkadiusz Litwiński . . . . . . . . . . . . . . .391 Poseł Zbigniew Kuźmiuk . . . . . . . . . . . . . . . .391 Poseł Waldemar Sługocki . . . . . . . . . . . . . . . 392 Poseł Tomasz Kaczmarek . . . . . . . . . . . . . . 392 Poseł Szymon Giżyński . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Poseł Zbigniew Chmielowiec . . . . . . . . . . . . 394 Poseł Grzegorz Matusiak . . . . . . . . . . . . . . . 399 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Posłowie Dawid Jackiewicz i Adam Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Poseł Czesław Czechyra . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Poseł Ryszard Zawadzki oraz grupa posłów. . . . 404 Posłowie Ryszard Zawadzki i Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Posłowie Małgorzata Adamczak i Łukasz Borowiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Poseł Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . 408 Poseł Szymon Giżyński . . . . . . . . . . . . . . . . 409

str. Poseł Marek Suski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Poseł Zbigniew Girzyński . . . . . . . . . . . . . . .411 Poseł Przemysław Wipler oraz grupa posłów. . . .415 Posłowie Artur Dębski i Paweł Sajak . . . . . .416 Posłowie Artur Dębski i Tomasz Makowski . . . .416 Poseł Beata Szydło oraz grupa posłów . . . . .417 Poseł Maciej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . .418 Poseł Anna Nemś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Poseł Józef Lassota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Poseł Małgorzata Pępek . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Posłowie Lidia Gądek i Józef Lassota . . . . . 424 Poseł Ryszard Galla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Poseł Józef Lassota oraz grupa posłów . . . . 425 Poseł Anna Nemś oraz grupa posłów . . . . . 426 Posłanki Urszula Augustyn i Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . . . . . .431 Poseł Łukasz Borowiak . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Poseł Elżbieta Gapińska. . . . . . . . . . . . . . . . 433 Poseł Robert Biedroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Poseł Marek Balt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Poseł Adam Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . 435 Poseł Jan Cedzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Poseł Jacek Najder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Poseł Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Poseł Dariusz Piontkowski . . . . . . . . . . . . . 438 Poseł Izabela Kloc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Posłowie Krzysztof Jurgiel i Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Poseł Eugeniusz Kłopotek . . . . . . . . . . . . . . 441 Poseł Kazimierz Moskal . . . . . . . . . . . . . . . 441 Poseł Henryk Kmiecik . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . 442 Poseł Maria Zuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Poseł Anna Nemś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Poseł Tomasz Szymański . . . . . . . . . . . . . . . 455 Poseł Joanna Bobowska . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Poseł Halina Rozpondek . . . . . . . . . . . . . . . 456 Poseł Łukasz Borowiak . . . . . . . . . . . . . . . . .457 Poseł Anna Nemś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Posłowie Krzysztof Gadowski i Tomasz Piotr Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Poseł Krzysztof Gadowski . . . . . . . . . . . . . . 461 Poseł Kazimierz Moskal. . . . . . . . . . . . . . . . 461 Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Poseł Jerzy Wenderlich. . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Posłowie Jerzy Materna i Jerzy Szmit . . . . 463 Poseł Jerzy Szmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Poseł Krzysztof Jurgiel oraz grupa posłów . . .464 Poseł Krzysztof Tchórzewski oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . 468 Poseł Marian Cycoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Poseł Łukasz Gibała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470 Poseł Anna Fotyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472 Poseł Grzegorz Sztolcman . . . . . . . . . . . . . . .475 Posłanki Agnieszka Hanajczyk i Ewa Drozd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477

str. Poseł Sławomir Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . .478 Posłowie Lucjan Marek Pietrzczyk i Zbigniew Pacelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479 Poseł Ewa Drozd oraz grupa posłów . . . . . . 482 Poseł Maciej Orzechowski oraz grupa posłów . . 482 Poseł Renata Butryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Poseł Marek Łapiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Posłowie Michał Jaros i Łukasz Borowiak. . . .485 Poseł Marek Łapiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Poseł Józef Lassota oraz grupa posłów . . . . 486 Poseł Adam Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . 488 Poseł Halina Szymiec-Raczyńska . . . . . . . . .491 Poseł Jerzy Borkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Posłanki Ewa Malik i Jadwiga Wiśniewska. . .492 Poseł Robert Wardzała. . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Poseł Robert Kropiwnicki . . . . . . . . . . . . . . 494 Poseł Magdalena Gąsior-Marek. . . . . . . . . . 494 Poseł Grzegorz Matusiak . . . . . . . . . . . . . . . 495 Posłowie Barbara Bubula i Krzysztof Szczerski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Poseł Leonard Krasulski . . . . . . . . . . . . . . . 498 Poseł Gabriela Masłowska . . . . . . . . . . . . . . 499 Poseł Jolanta Szczypińska . . . . . . . . . . . . . . 499 Poseł Małgorzata Sadurska . . . . . . . . . . . . . 500 Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . .501 Poseł Jarosław Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . 503 Poseł Andrzej Adamczyk . . . . . . . . . . . . . . . 508 Poseł Elżbieta Rafalska . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Poseł Stefan Strzałkowski . . . . . . . . . . . . . . 509 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . .511 Poseł Krzysztof Jurgiel oraz grupa posłów . . . 513 Poseł Mariusz Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . .515 Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . .516 Poseł Piotr Babinetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Poseł Ryszard Zbrzyzny . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Poseł Marek Opioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Posłowie Beata Mazurek i Marek Opioła . . . . . 521 Poseł Marek Opioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 Posłowie Aleksandra Trybuś i Ryszard Zawadzki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 Poseł Iwona Ewa Arent . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Poseł Ewa Malik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Poseł Grzegorz Adam Woźniak . . . . . . . . . . 526 Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Poseł Ryszard Galla oraz grupa posłów . . . .527 Poseł Jacek Najder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Poseł Wanda Nowicka . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Poseł Brygida Kolenda-Łabuś oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Poseł Jan Cedzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Poseł Ewa Kołodziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Poseł Adam Rybakowicz . . . . . . . . . . . . . . . .531 Poseł Małgorzata Adamczak . . . . . . . . . . . . 543 Poseł Krzysztof Brejza oraz grupa posłów . . . .544 Poseł Cezary Tomczyk oraz grupa posłów . . . .544 Posłowie Marzena Okła-Drewnowicz i Lucjan Marek Pietrzczyk . . . . . . . . . . . . . . 545

str. Poseł Piotr Chmielowski oraz grupa posłów . . . 546 Poseł Andrzej Dąbrowski . . . . . . . . . . . . . . . 549 Poseł Maks Kraczkowski . . . . . . . . . . . . . . . .551 Poseł Krzysztof Szczerski . . . . . . . . . . . . . . .551 Poseł Marek Rząsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552 Poseł Krzysztof Jurgiel . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Poseł Tomasz Głogowski . . . . . . . . . . . . . . . 554 Poseł Jacek Żalek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Poseł Sławomir Zawiślak . . . . . . . . . . . . . . . .557 Posłowie Łukasz Borowiak i Robert Wardzała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Poseł Maks Kraczkowski . . . . . . . . . . . . . . . 563 Poseł Anna Fotyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Posłowie Łukasz Borowiak i Robert Wardzała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Poseł Andrzej Rozenek . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Poseł Jan Cedzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Poseł Przemysław Wipler . . . . . . . . . . . . . . . 565 Poseł Tomasz Kaczmarek . . . . . . . . . . . . . . 566 Poseł Tadeusz Dziuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Poseł Michał Kabaciński . . . . . . . . . . . . . . . 569 Poseł Małgorzata Niemczyk . . . . . . . . . . . . . .570 Poseł Robert Biedroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570 Poseł Julia Pitera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571 Poseł Stanisław Pięta. . . . . . . . . . . . . . . . . . .571 Poseł Łukasz Gibała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573 Poseł Dawid Jackiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . .574 Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . .575 Posłowie Wincenty Elsner i Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . . . . . .578 Poseł Andrzej Rozenek . . . . . . . . . . . . . . . . . .578 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578 Poseł Tomasz Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579 Poseł Przemysław Wipler . . . . . . . . . . . . . . . .579 Poseł Izabela Kloc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Poseł Julia Pitera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Poseł Krystyna Skowrońska . . . . . . . . . . . . .581 Poseł Krzysztof Jurgiel . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . 582 Poseł Zbyszek Zaborowski . . . . . . . . . . . . . . 583 Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Poseł Marzena Machałek . . . . . . . . . . . . . . . 584 Poseł Michał Jaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Poseł Andrzej Gut-Mostowy. . . . . . . . . . . . . .587 Poseł Andrzej Piątak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Poseł Maria Zuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Poseł Michał Jaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Poseł Dariusz Seliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Poseł Jacek Falfus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Poseł Jacek Żalek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Poseł Zbigniew Kuźmiuk . . . . . . . . . . . . . . . 605 Poseł Marzena Dorota Wróbel . . . . . . . . . . . 605 Poseł Bożena Sławiak. . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Poseł Marek Matuszewski . . . . . . . . . . . . . . 606

str. Poseł Marek Łapiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Poseł Ewa Wolak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Poseł Marek Łapiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Poseł Adam Lipiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 Poseł Przemysław Wipler . . . . . . . . . . . . . . . .611 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611 Poseł Mirosława Nykiel . . . . . . . . . . . . . . . . .612 Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . .613 Poseł Małgorzata Niemczyk . . . . . . . . . . . . . .614 Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . .615 Poseł Tomasz Kaczmarek . . . . . . . . . . . . . . .615 Poseł Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .618 Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . 622 Poseł Bożena Sławiak. . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 624 Poseł Michał Jaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Poseł Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 Poseł Sławomir Jan Piechota. . . . . . . . . . . . 626 Poseł Mirosława Nykiel . . . . . . . . . . . . . . . . .627 Poseł Krzysztof Lipiec . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Poseł Jacek Żalek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Poseł Waldemar Sługocki . . . . . . . . . . . . . . . 628 Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . .631 Poseł Mariusz Błaszczak . . . . . . . . . . . . . . . 635 Posłowie Tomasz Makowski i Artur Dębski . . . 636 Poseł Wanda Nowicka . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Poseł Piotr Babinetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Poseł Izabela Kloc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 Poseł Marcin Święcicki . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Poseł Halina Rozpondek . . . . . . . . . . . . . . . 641 Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . 642 Poseł Robert Kropiwnicki . . . . . . . . . . . . . . 642 Poseł Jarosław Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . 642 Poseł Brygida Kolenda-Łabuś . . . . . . . . . . . 644 Poseł Zbigniew Kuźmiuk . . . . . . . . . . . . . . . 645 Poseł Jacek Żalek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . 646 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . .647 Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec . . . . . . . . . 649 Poseł Piotr Babinetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Poseł Małgorzata Niemczyk . . . . . . . . . . . . . 654 Poseł Piotr Zgorzelski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Poseł Michał Kabaciński . . . . . . . . . . . . . . . 658 Poseł Krzysztof Tchórzewski . . . . . . . . . . . . 663 Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . 664 Poseł Wanda Nowicka . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 Poseł Dariusz Piontkowski . . . . . . . . . . . . . 665 Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Poseł Małgorzata Niemczyk . . . . . . . . . . . . . 667 Poseł Michał Kabaciński . . . . . . . . . . . . . . . .670 Poseł Henryk Kmiecik . . . . . . . . . . . . . . . . . .673 Poseł Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .674 Poseł Zbigniew Chmielowiec . . . . . . . . . . . . .675 Poseł Grzegorz Sztolcman . . . . . . . . . . . . . . .676 Poseł Mariusz Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .677 Poseł Marek Rząsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .677 Poseł Łukasz Gibała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .678

str. Poseł Arkadiusz Mularczyk . . . . . . . . . . . . . 680 Poseł Arkadiusz Litwiński . . . . . . . . . . . . . . 680 Poseł Marian Cycoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .681 Poseł Krzysztof Jurgiel . . . . . . . . . . . . . . . . 682 Poseł Mariusz Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . 683 Poseł Jacek Czerniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 Poseł Patryk Jaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 Poseł Kazimierz Moskal. . . . . . . . . . . . . . . . 686 Poseł Wanda Nowicka . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Poseł Henryk Kmiecik . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Poseł Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . 700 Poseł Marek Łapiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Poseł Łukasz Gibała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .701 Poseł Artur Dębski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .702 Poseł Marcin Mastalerek . . . . . . . . . . . . . . . 704

str. Poseł Jacek Czerniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Poseł Arkadiusz Litwiński . . . . . . . . . . . . . . 705 Poseł Małgorzata Niemczyk . . . . . . . . . . . . . .707 Poseł Dariusz Joński . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 Poseł Adam Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . 709 Poseł Wanda Nowicka . . . . . . . . . . . . . . . . . .711 Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . .712 Poseł Wojciech Penkalski . . . . . . . . . . . . . . . .712 Poseł Jacek Czerniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .713 Poseł Jacek Żalek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .713 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . .714 Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . .714 Poseł Jarosław Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . .717 Poseł Jerzy Szmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .719 Poseł Michał Kabaciński . . . . . . . . . . . . . . . 720

Załącznik nr 1 Druk 655

Informacja Marszałka Sejmu o wpływie interpelacji i zapytań poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje: 1) posłów Mariusza Błaszczaka i Tadeusza Dziuby w sprawie obsady stanowisk dyrektorów generalnych w urzędach administracji rządowej oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez szefa służby cywilnej – do prezesa Rady Ministrów – ponowna (4837), 2) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie finansowania bazy sportowej w Polsce – do ministra sportu i turystyki – ponowna (4910), 3) posła Marka Łapińskiego w sprawie działań administracji rządowej zmierzających do wydania przez wojewodę dolnośląskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka – do ministra administracji i cyfryzacji – ponowna (4940), 4) posła Jana Cedzyńskiego w sprawie sposobu wyjaśniania przez ministra skarbu państwa nieprawidłowości w przedsiębiorstwie ENEA SA i zasad postępowania resortu w sytuacji pojawienia się uprawdopodobnionych zagrożeń dla interesu Skarbu Państwa – do prezesa Rady Ministrów – ponowna (5067), 5) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie przeprowadzania nadzoru, wymierzania sankcji oraz przyznawania nagród i stypendiów na podstawie ustawy o sporcie – do ministra sportu i turystyki – ponowna (5229), 6) posła Jerzego Polaczka w sprawie poniesionych w 2011 r. i planowanych w 2012 r. wpływów i wydatków Krajowego Funduszu Drogowego związanych z umowami na budowę i eksploatację autostrad koncesyjnych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej – ponowna (5906), 7) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie braku finansowania szczepionki ratującej życie chorym na czerniaka – do prezesa Rady Ministrów – ponowna (6005), 8) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie przestarzałych rozwiązań przyjętych na gruncie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego – do ministra edukacji narodowej – ponowna (6318),

9) posła Tomasza Lenza w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług – do ministra finansów (6970), 10) posła Dariusza Seligi w sprawie prób sprywatyzowania spółki Naftor sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie – do ministra skarbu państwa (6971), 11) poseł Elżbiety Witek w sprawie należnego dodatku z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra sprawiedliwości (6972), 12) poseł Elżbiety Witek w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników jednostek sfery budżetowej – do ministra finansów (6973), 13) poseł Elżbiety Witek w sprawie kryteriów określających, które dokumenty mogą być dowodem w sprawie – do ministra sprawiedliwości (6974), 14) posła Jacka Tomczaka w sprawie zintegrowanego systemu poszukiwań osób zaginionych, ze szczególnym uwzględnieniem zaginionych dzieci – do ministra spraw wewnętrznych (6975), 15) posła Jacka Tomczaka w sprawie wsparcia dla regionalnych portów lotniczych w zakresie pozyskiwania nowych połączeń lotniczych – do ministra sportu i turystyki (6976), 16) posła Jacka Tomczaka w sprawie wsparcia optymalnego wykorzystania stadionów zbudowanych lub zmodernizowanych w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 – do ministra sportu i turystyki (6977), 17) posła Jacka Tomczaka w sprawie programu rozwoju Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej – do ministra obrony narodowej (6978), 18) posła Jacka Tomczaka w sprawie zakończenia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misji w Afganistanie – do ministra obrony narodowej (6979), 19) posła Marka Łatasa w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – do ministra zdrowia (6980), 20) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie pojazdów powypadkowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (6981), 21) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie jednolitego patentu europejskiego – do ministra gospodarki (6982),

2 22) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie umieszczania reklam na zaparkowanych pojazdach samochodowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (6983), 23) posła Piotra Tomańskiego w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniających zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (6984), 24) posła Piotra Tomańskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej w życie europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (6985), 25) posła Piotra Tomańskiego w sprawie konieczności rozwiązania problemu szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych – do ministra środowiska (6986), 26) posła Piotra Tomańskiego w sprawie wyczerpania limitów w przychodniach specjalistycznych – do ministra zdrowia (6987), 27) posła Jerzego Budnika w sprawie przyłączenia pow. wejherowskiego do strefy małego ruchu przygranicznego z obwodem kaliningradzkim – do ministra spraw zagranicznych (6988), 28) posła Jerzego Budnika w sprawie dofinansowania nauki języka kaszubskiego w przedszkolach publicznych i niepublicznych – do ministra edukacji narodowej (6989), 29) posła Michała Kabacińskiego w sprawie zwolnień bądź zmniejszenia wymiaru godzin nauczycieli – do ministra edukacji narodowej (6990), 30) posła Michała Kabacińskiego w sprawie wsparcia procesu poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych na terenie woj. lubelskiego – do ministra środowiska (6991), 31) posła Michała Kabacińskiego w sprawie finansowania „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” – do ministra finansów (6992), 32) posła Michała Kabacińskiego w sprawie „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” – do ministra pracy i polityki społecznej (6993), 33) posła Michała Kabacińskiego w sprawie sposobu postępowania z cudzoziemcami, wobec których rozpoczęto procedurę uchodźczą – do ministra spraw wewnętrznych (6994), 34) posła Michała Kabacińskiego w sprawie sposobu przeprowadzenia abolicji dla cudzoziemców rozpoczętej 1 stycznia 2012 r. – do ministra spraw wewnętrznych (6995), 35) posła Michała Kabacińskiego w sprawie upadłości biur podróży – do ministra sportu i turystyki (6996), 36) posła Michała Kabacińskiego w sprawie skazywania na pozbawienie wolności za przestępstwa o niskiej szkodliwości społecznej – do ministra sprawiedliwości (6997), 37) posła Michała Kabacińskiego w sprawie stopy bezrobocia oraz środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie – do ministra pracy i polityki społecznej (6998), 38) posła Michała Kabacińskiego w sprawie wysokich cen paliw oraz marży – do ministra finansów oraz ministra gospodarki (6999), 39) posła Michała Kabacińskiego w sprawie walki z rasizmem – do ministra sprawiedliwości (7000), 40) posła Tomasza Latosa w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7001), 41) posła Tomasza Latosa w sprawie projektu nowelizacji ustawy Kodeks morski i ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7002), 42) posła Tomasza Latosa w sprawie wolontariuszy pracujących w szpitalach – do ministra zdrowia (7003), 43) posła Tomasza Latosa w sprawie wsparcia dla Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7004), 44) posła Tomasza Latosa w sprawie zniesienia ograniczeń w pracy tymczasowej – do ministra pracy i polityki społecznej (7005), 45) posła Tomasza Latosa w sprawie kontroli państwa nad społeczeństwem – do ministra spraw wewnętrznych (7006), 46) posła Tomasza Latosa w sprawie śmigłowców ratunkowych nieprzystosowanych do latania w nocy – do ministra zdrowia (7007), 47) posła Tomasza Latosa w sprawie zasiłku rodzinnego dla dzieci – do ministra finansów (7008), 48) posła Tomasza Latosa w sprawie zmiany limitu paliwa zużywanego na 1 ha – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7009), 49) posła Tomasza Latosa w sprawie dopłat do paliwa rolniczego – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7010), 50) posła Tomasza Latosa w sprawie zniesienia okresu ochronnego dla bobrów – do ministra środowiska (7011), 51) posła Tomasza Latosa w sprawie braku możliwości wykorzystania na drogi funduszy Unii Europejskiej, z których wydaniem nie poradziła sobie infrastruktura kolejowa – do ministra rozwoju regionalnego (7012), 52) posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Urszuli Augustyn w sprawie wprowadzenia wymogu posiadania koncesji dla firm windykacyjnych oraz uregulowania warunków ich działalności – do ministra sprawiedliwości (7013), 53) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – do ministra edukacji narodowej (7014),

3 54) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w szkołach – do ministra edukacji narodowej (7015), 55) posła Artura Gierady oraz grupy posłów w sprawie ewentualnej likwidacji jednostki gazowni w Kielcach – do ministra skarbu państwa (7016), 56) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie stawek z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych – do ministra finansów oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7017), 57) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie prac wykończeniowych na odcinkach A i C autostrady A2 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7018), 58) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie możliwości rejestrowania działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu – do ministra gospodarki (7019), 59) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie projektu rozporządzenia o depenalizacji tajemnicy bankowej – do ministra sprawiedliwości (7020), 60) posła Marka Krząkały oraz grupy posłów w sprawie składki rządu RP do budżetu międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – do ministra finansów (7021), 61) posła Marka Krząkały w sprawie obniżenia kosztów zakupu podręczników szkolnych – do ministra edukacji narodowej (7022), 62) posłów Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie rynku hurtowego i trudnej sytuacji kwiaciarzy i florystów w Polsce – do ministra gospodarki (7023), 63) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie szykanowania członków związków zawodowych podejmujących walkę z patologiami w Służbie Celnej – do prezesa Rady Ministrów (7024), 64) posła Jana Warzechy w sprawie kłopotów z utrzymaniem zapłaty przez wykonawców i podwykonawców za wykonane usługi przy budowie autostrad – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7025), 65) posła Lecha Sprawki w sprawie określenia podstawy do ustalenia dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przedszkoli niepublicznych – do ministra edukacji narodowej (7026), 66) posła Jerzego Szmita w sprawie zlikwidowanej kasy biletowej na Dworcu Zachodnim PKP w Olsztynie – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7027), 67) posła Kazimierza Gołojucha w sprawie refundacji pobytu dzieci w przedszkolach poza miejscem ich zamieszkania – do ministra edukacji narodowej (7028), 68) posła Leonarda Krasulskiego w sprawie nieskutecznych działań ustawowo zobowiązanych organów państwa związanych z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy w sektorze finansowym i gospodarczym – do prezesa Rady Ministrów (7029), 69) posła Marka Asta w sprawie budowy obwodnicy Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7030), 70) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planów prywatyzacji PGL Lasy Państwowe – do ministra środowiska (7031), 71) posła Marka Suskiego w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Radomia – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7032), 72) posła Michała Jacha oraz grupy posłów w sprawie przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych – do prezesa Rady Ministrów (7033), 73) posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie utrzymania samodzielności Sądu Rejonowego w Gostyniu – do ministra sprawiedliwości (7034), 74) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie możliwych nieprawidłowości przy zakupach systemów teleinformatycznych od firmy TELDAT – do ministra obrony narodowej (7035), 75) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie utrzymania czystości i porządku na wszystkich kategoriach dróg mieszczących się w granicach miasta – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7036), 76) poseł Beaty Kempy w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej na mistrzostwa Europy Euro 2016 w piłce ręcznej w Kielcach – do ministra sportu i turystyki (7037), 77) poseł Małgorzaty Gosiewskiej w sprawie przerywania profilaktycznego leczenia hemofilii u pacjentów powyżej 18. roku życia, w związku z ogłoszonym przez ministra zdrowia „Narodowym programem leczenia hemofilii na lata 2012–2014” – do ministra zdrowia (7038), 78) poseł Małgorzaty Gosiewskiej w sprawie wysokiej ceny leku Exelon podawanego w systemie transdermalnym, w związku z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – do ministra zdrowia (7039), 79) posła Łukasza Borowiaka w sprawie rządowego projektu „Długookresowej strategii rozwoju kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – do ministra pracy i polityki społecznej (7040), 80) posła Łukasza Borowiaka w sprawie udostępnienia pytań dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7041), 81) posła Łukasza Borowiaka w sprawie rozwoju polskiego cheerleadingu – do ministra sportu i turystyki (7042), 82) posła Łukasza Borowiaka w sprawie utworzenia warunków rozwoju i zrównoważenia przewozu ładunków wykorzystującego więcej niż jedną gałąź

4 transportu w Polsce – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7043), 83) posła Wojciecha Penkalskiego w sprawie uwzględnienia działań i uwag samorządu rolniczego w zakresie aktualnej sytuacji w rolnictwie – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7044), 84) posła Wojciecha Penkalskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przygotowywanej przez ministerstwo (druk nr 376), implementującej europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7045), 85) posła Wojciecha Penkalskiego w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian przepisów dotyczących zakładania działalności w zawodzie bioenergoterapeuty i radiestety – do ministra sprawiedliwości (7046), 86) poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie konsekwencji finansowych niepełnej transpozycji dyrektywy audiowizualnej – do ministra administracji i cyfryzacji (7047), 87) poseł Beaty Kempy w sprawie sfinansowania z budżetu państwa budowy 50-metrowego basenu oraz innych obiektów potrzebnych do przeprowadzenia zawodów World Games 2017 we Wrocławiu – do prezesa Rady Ministrów (7048), 88) poseł Beaty Kempy w sprawie opłat za korzystanie z autostradowej obwodnicy Wrocławia – do prezesa Rady Ministrów (7049), 89) poseł Beaty Kempy w sprawie finansowania sportu osób niepełnosprawnych – do ministra sportu i turystyki (7050), 90) posła Sławomira Kłosowskiego w sprawie procedur dopuszczania do użytku szkolnego podręczników szkolnych oraz sposobu i klucza doboru recenzentów – do ministra edukacji narodowej (7051), 91) posła Jana Kaźmierczaka w sprawie zasad finansowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – do ministra edukacji narodowej (7052), 92) posła Jana Kaźmierczaka w sprawie lokalizacji punktów poboru opłat na odcinku Sośnica – Kleszczów autostrady A4 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7053), 93) posła Jana Kaźmierczaka w sprawie bezpieczeństwa na autostradzie A4 na odcinku Katowice – Gliwice – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7054), 94) posła Marcina Święcickiego w sprawie naruszenia przez władze ukraińskie umowy o zasadach ruchu osobowego między Polską a Ukrainą – do ministra spraw zagranicznych (7055), 95) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7056), 96) posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie zaległości głównych wykonawców programu autostradowego w Polsce wobec podwykonawców z regionu radomskiego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7057), 97) poseł Beaty Kempy w sprawie budowy kortów tenisowych w Krakowie – do ministra sportu i turystyki (7058), 98) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu – do ministra administracji i cyfryzacji (7059), 99) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7060), 100) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7061), 101) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7062), 102) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7063), 103) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7064), 104) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7065), 105) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w urzędzie wojewódzkim w Lublinie – do ministra administracji i cyfryzacji (7066), 106) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy – do ministra administracji i cyfryzacji (7067), 107) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7068), 108) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w urzędzie wojewódzkim w Kielcach – do ministra administracji i cyfryzacji (7069), 109) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7070), 110) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7071), 111) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7072), 112) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7073), 113) poseł Beaty Kempy w sprawie oszczędności w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – do ministra administracji i cyfryzacji (7074), 114) posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie sfinansowania z budżetu państwa budowy 50-metrowego basenu oraz innych obiektów potrzebnych do przeprowadzenia zawodów World Games 2017 we Wrocławiu – do prezesa Rady Ministrów (7075), 115) posła Czesława Hoca oraz grupy posłów w sprawie prywatyzacji narodowych uzdrowisk pol-

5 skich – do ministra skarbu państwa oraz ministra zdrowia (7076), 116) poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w sprawie Muzeum Techniki w Warszawie – do ministra gospodarki (7077), 117) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie budowy terminalu LNG w Świnoujściu – do prezesa Rady Ministrów (7078), 118) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie odwołań od wyników egzaminu maturalnego – do ministra edukacji narodowej (7079), 119) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie przekształcenia struktury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz redukcji zatrudnienia w delegaturach – do ministra administracji i cyfryzacji (7080), 120) poseł Urszuli Augustyn w sprawie stosowania przepisów o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji w przypadku odsetek wypłacanych między podmiotami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej – do ministra finansów (7081), 121) posła Marcina Święcickiego w sprawie zbyt wysokich obciążeń finansowych rodziców związanych z zakupem podręczników szkolnych – do ministra edukacji narodowej (7082), 122) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie konieczności budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa oraz ochrony przeciwpowodziowej na dolnej Wiśle – do ministra rozwoju regionalnego (7083), 123) poseł Anny Fotygi w sprawie budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Bytoni – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7084), 124) posła Roberta Wardzały w sprawie planowanych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zasad finansowania inspekcji sanitarnej w 2013 r. i latach następnych – do ministra zdrowia (7085), 125) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług oraz problemów związanych z prowadzeniem małych i średnich przedsiębiorstw – do ministra finansów (7086), 126) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie zakupu nowych pociągów w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa taboru PKP IC SA dla relacji Warszawa – Łódź” – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7087), 127) posła Jana Warzechy w sprawie sytuacji Marynarki Wojennej RP – do ministra obrony narodowej (7088), 128) posła Jana Warzechy w sprawie systemu monitorowania dzieci – do ministra pracy i polityki społecznej (7089), 129) posła Jana Warzechy w sprawie planowanych zmian zasad funkcjonowania PGL Lasy Państwowe – do ministra środowiska (7090), 130) posła Jana Warzechy w sprawie działania Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – do ministra zdrowia (7091), 131) posła Jana Warzechy w sprawie licznych kontroli polskich rybaków – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7092), 132) posła Jana Warzechy w sprawie sytuacji polonijnych mediów na Kresach Wschodnich – do ministra spraw zagranicznych (7093), 133) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie złożonej przez Polskę deklaracji odnoszącej się do Konwencji o prawach dziecka z 1991 r. – do ministra edukacji narodowej (7094), 134) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie uregulowania zasad przeprowadzania konkursów ofert przez NFZ – do ministra zdrowia (7095), 135) posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie ujęcia budowy obwodnicy Suwałk w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7096), 136) posła Jerzego Kozdronia w sprawie władzy sądowniczej w Polsce – do ministra sprawiedliwości (7097), 137) posła Michała Jarosa w sprawie utworzenia funduszy zabezpieczeń turystycznych – do ministra sportu i turystyki (7098), 138) poseł Ewy Wolak w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi – do ministra gospodarki (7099), 139) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA – do ministra skarbu państwa (7100), 140) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie podniesienia poziomu naboru i powszechnego szkolenia dzieci i młodzieży uprawiających piłkę nożną – do ministra sportu i turystyki (7101), 141) posła Romualda Ajchlera w sprawie wystawiania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pełnienia funkcji rodziny zastępczej osobie ubiegającej się o pełnienie tej funkcji – do ministra zdrowia (7102), 142) posła Marka Gosa w sprawie nadzoru oraz opłat za badania techniczne pojazdów wykonywane przez stacje kontroli pojazdów – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7103), 143) posła Łukasza Gibały w sprawie możliwości wprowadzenia funduszu metropolitalnego – do prezesa Rady Ministrów (7104), 144) posła Cezarego Olejniczaka w sprawie planowanej przez PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren likwidacji posterunku energetycznego działającego w Zduńskiej Woli – do ministra skarbu państwa (7105), 145) posła Bolesława Grzegorza Piechy w sprawie projektu utworzenia nowej specjalizacji medycznej pod nazwą endokrynologia i diabetologia dziecięca – do ministra zdrowia (7106), 146) poseł Lidii Staroń w sprawie zmiany przepisów regulujących zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7107),

6 147) posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” w Warszawie – do ministra finansów (7108), 148) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie szkód wyrządzonych w płodach rolnych przez zwierzynę łowną – do ministra środowiska (7109), 149) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie możliwości rozwiązania zawartych umów ubezpieczenia od zdarzeń medycznych albo przeniesienia terminu ich wprowadzenia na 2014 r. – do ministra zdrowia (7110), 150) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie świadczeń dla małoletnich ofiar II wojny światowej – do ministra pracy i polityki społecznej (7111), 151) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie zasad finansowania oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – do ministra zdrowia (7112), 152) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle w okolicach Włocławka – do prezesa Rady Ministrów (7113), 153) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie podatku katastralnego – do ministra finansów (7114), 154) posła Sławomira Jana Piechoty w sprawie możliwości wystawiania faktur przez zakłady aktywności zawodowej utworzone w formie gminnego samorządowego zakładu budżetowego za usługi świadczone na rzecz gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy – do ministra finansów (7115), 155) posła Roberta Kropiwnickiego w sprawie zmiany nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS) – do ministra rozwoju regionalnego (7116), 156) poseł Julii Pitery w sprawie prowadzenia przez niektórych komorników egzekucji z dochodów wyłączonych spod egzekucji – do ministra sprawiedliwości (7117), 157) poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie migracji pacjentów Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – do ministra zdrowia (7118), 158) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie incydentów polegających na oślepianiu pilotów samolotów wiązkami laserowymi – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7119), 159) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie dostępu do Internetu na terenach gmin wiejskich – do ministra administracji i cyfryzacji (7120), 160) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie wielokrotnych kontroli polskich łodzi rybackich – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7121), 161) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie opłat za świadectwa szkolne – do ministra edukacji narodowej (7122), 162) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie odpraw celnych – do ministra finansów (7123), 163) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie profilaktyki boreliozy – do ministra zdrowia (7124), 164) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie systemu powiadamiania o zjawiskach meteorologicznych – do ministra środowiska (7125), 165) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie szkodliwego akrylamidu w produktach spożywczych oraz kosmetykach – do ministra zdrowia (7126), 166) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie różnic w wysokości zasiłków macierzyńskich i chorobowych dla kobiet – do ministra pracy i polityki społecznej (7127), 167) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług – do ministra finansów (7128), 168) posła Łukasza Borowiaka w sprawie ciężarnych wychowanek w zakładach poprawczych – do ministra sprawiedliwości (7129), 169) posła Łukasza Borowiaka w sprawie wydobycia w Polsce gazu łupkowego – do ministra gospodarki (7130), 170) posła Łukasza Borowiaka w sprawie programu modernizacji służb mundurowych na lata 2012– –2016 – do ministra spraw wewnętrznych (7131), 171) posła Łukasza Borowiaka w sprawie podwyższenia standardów opieki nad pacjentami na oddziałach intensywnej opieki – do ministra zdrowia (7132), 172) posła Łukasza Borowiaka w sprawie zmian zapisu art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – do ministra edukacji narodowej (7133), 173) posła Łukasza Borowiaka w sprawie papierowej wersji e-podręczników – do ministra edukacji narodowej (7134), 174) posła Łukasza Borowiaka w sprawie aktywizacji osób starszych, szczególnie mieszkańców małych miast i wsi – do ministra pracy i polityki społecznej (7135), 175) posła Łukasza Borowiaka w sprawie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – do ministra pracy i polityki społecznej (7136), 176) posła Łukasza Borowiaka w sprawie zwiększenia kosztów Funduszu Pracy na finansowanie w 2012 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – do ministra pracy i polityki społecznej (7137), 177) posła Łukasza Borowiaka w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem powiatowych urzędów pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7138), 178) posła Łukasza Borowiaka w sprawie funkcjonowania spółdzielni socjalnych – do ministra pracy i polityki społecznej (7139), 179) posła Łukasza Borowiaka w sprawie utrzymania jezior w czystości i porządku, a także możliwości wprowadzenia procedur przekazywania własności jezior na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – do ministra środowiska (7140), 180) posła Artura Dębskiego w sprawie firm eksportujących węgiel z Polski – do ministra gospodarki (7141), 181) posła Piotra Chmielowskiego w sprawie kolizji drogowych spowodowanych przez sędziów posia-

7 dających immunitet – do ministra sprawiedliwości (7142), 182) posła Jerzego Borkowskiego w sprawie likwidacji Przewozów Regionalnych w woj. śląskim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7143), 183) posła Jerzego Borkowskiego w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7144), 184) posła Jerzego Borkowskiego w sprawie otwarcia węzła drogowego Jeleń w Jaworznie w woj. śląskim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7145), 185) posła Jerzego Borkowskiego w sprawie zagospodarowania zbiornika retencyjnego Kuźnica Warężyńska – do ministra środowiska (7146), 186) posła Przemysława Wiplera w sprawie działań polskiej dyplomacji wobec władz Ukrainy gloryfikujących zbrodniczą UPA – do ministra spraw zagranicznych (7147), 187) posła Przemysława Wiplera w sprawie uprawnień spółdzielni mieszkaniowych do ustalania zasad obmiaru powierzchni użytkowej lokali – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7148), 188) posła Przemysława Wiplera w sprawie nieprawidłowości w pobieraniu przez zarządy spółdzielni zaliczek na podatek od nieruchomości – do ministra finansów (7149), 189) posła Przemysława Wiplera w sprawie wprowadzania przez spółdzielnie mieszkaniowe błędnych danych do ewidencji gruntów i budynków – do ministra administracji i cyfryzacji (7150), 190) posła Przemysława Wiplera w sprawie wadliwego oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych – do ministra sprawiedliwości (7151), 191) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Słupia Jędrzejowska w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7152), 192) posła Kazimierza Moskala w sprawie pieniędzy dla polonijnych mediów – do ministra spraw zagranicznych (7153), 193) posła Kazimierza Moskala w sprawie podwyżek opłat za pobyt dzieci w przedszkolach – do ministra edukacji narodowej (7154), 194) posła Kazimierza Moskala w sprawie nowego prawa jazdy – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7155), 195) posła Kazimierza Moskala w sprawie kolejnych przypadków dyskryminacji Polaków na Litwie – do ministra spraw zagranicznych (7156), 196) posła Kazimierza Moskala w sprawie fatalnej sytuacji finansowej polskich firm budowlanych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7157), 197) posła Kazimierza Moskala w sprawie Agencji Rynku Rolnego i działaczy PSL – do prezesa Rady Ministrów (7158), 198) posła Kazimierza Moskala w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego odnośnie do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – do prezesa Rady Ministrów (7159), 199) posła Kazimierza Moskala w sprawie krytycznej oceny NIK dotyczącej działalności KRRiT – do prezesa Rady Ministrów (7160), 200) posła Kazimierza Moskala w sprawie dzieci cierpiących na skutek inwazyjnych chorób bakteryjnych – do ministra zdrowia (7161), 201) posła Kazimierza Moskala w sprawie upadłości biur podróży i ich zabezpieczeń finansowych – do prezesa Rady Ministrów (7162), 202) poseł Wandy Nowickiej w sprawie nieprzystąpienia przez Polskę do 12. protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zakazującego wszelkiej dyskryminacji – do prezesa Rady Ministrów (7163), 203) poseł Marii Zuby w sprawie prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój SA – do ministra skarbu państwa (7164), 204) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie używania przez Polskie Drużyny Strzeleckie mundurów polowych Wojska Polskiego wraz z oznaczeniami stopni wojskowych – do ministra obrony narodowej (7165), 205) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie propozycji zmiany przepisów prawa w zakresie terminu płacenia faktur przez firmy zamawiające oraz naliczania odsetek – do ministra gospodarki (7166), 206) posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie prywatyzacji polskich uzdrowisk – do ministra skarbu państwa (7167), 207) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie odpłatności za przebywanie rodziców z dzieckiem w szpitalu – do ministra zdrowia (7168), 208) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zbyt małej liczby honorowych krwiodawców w Polsce – do ministra zdrowia (7169), 209) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji – do ministra administracji i cyfryzacji (7170), 210) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie projektu rozporządzenia określającego standardy postępowania w anestezjologii – do ministra zdrowia (7171), 211) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie zmian systemu nadzoru nad rynkiem turystycznym – do ministra sportu i turystyki (7172), 212) posła Lucjana Marka Pietrzczyka oraz grupy posłów w sprawie własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim – do ministra sprawiedliwości (7173), 213) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry boksu do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7174), 214) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry badmintonistów do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7175),

8 215) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry zapaśników do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7176), 216) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry lekkoatletów do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7177), 217) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry judoków do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7178), 218) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry gimnastyków do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7179), 219) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry kolarzy do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7180), 220) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry strzeleckiej do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7181), 221) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry jeźdźców do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7182), 222) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry szermierzy do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7183), 223) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry pięcioboistów do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7184), 224) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry łuczników do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7185), 225) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry kajakarzy do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7186), 226) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry żeglarzy do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7187), 227) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry wioślarzy do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7188), 228) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry tenisa stołowego do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7189), 229) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry tenisa ziemnego do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7190), 230) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry triathlonu do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7191), 231) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry taekwondo do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7192), 232) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry sztangistów do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7193), 233) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry pływaków do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7194), 234) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie stanu przygotowań zawodników kadry siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7195), 235) posła Krzysztofa Jurgiela oraz grupy posłów w sprawie niezgodności koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju przyjętej przez rząd w grudniu 2011 r. z art. 47 ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym – do prezesa Rady Ministrów (7196), 236) posła Bogdana Rzońcy w sprawie drastycznego wzrostu liczby upadających polskich przedsiębiorstw – do ministra pracy i polityki społecznej (7197), 237) posła Bogdana Rzońcy w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych – do ministra pracy i polityki społecznej (7198), 238) posła Bogdana Rzońcy w sprawie zmian w podatkach, które mogą być elementem polityki prorodzinnej – do ministra pracy i polityki społecznej (7199), 239) posła Bogdana Rzońcy w sprawie konsekwencji podniesienia składki rentowej z 4,5% do 6,5% – do ministra pracy i polityki społecznej (7200), 240) posła Bogdana Rzońcy w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7201), 241) poseł Józefy Hrynkiewicz w sprawie działalności firmy Serwimed sp. z o.o. z Dębicy – do ministra środowiska (7202), 242) poseł Józefy Hrynkiewicz w sprawie prywatyzacji firmy Naftor sp. z o.o. – do ministra skarbu państwa (7203), 243) posła Stanisława Szweda w sprawie opłat za korzystanie z przystanków i dworców w transporcie publicznym – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7204), 244) posła Stanisława Szweda w sprawie kontynuacji zatrudnienia przez mianowanych pracowników wyższych uczelni, którzy ukończyli wiek życia określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7205), 245) posła Stanisława Szweda w sprawie kontynuacji zatrudnienia przez pracowników urzędów pań-

9 stwowych i służby cywilnej, którzy ukończyli 65. rok życia – do ministra administracji i cyfryzacji (7206), 246) posła Stanisława Szweda w sprawie definicji dyscyplin zespołowych i rozdziału dotacji – do ministra sportu i turystyki (7207), 247) posła Stanisława Szweda w sprawie zmiany częstotliwości i metodologii wyliczania progu interwencji socjalnej – do ministra pracy i polityki społecznej (7208), 248) posłów Stefana Strzałkowskiego i Zbigniewa Chmielowca w sprawie kryterium jednolitej normy przedstawicielstwa wprowadzonego przez ustawę Kodeks wyborczy – do ministra administracji i cyfryzacji (7209), 249) poseł Beaty Kempy w sprawie szkolenia na śmigłowcach dla Straży Granicznej – do ministra spraw wewnętrznych (7210), 250) posła Jana Warzechy w sprawie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych SA – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7211), 251) posła Jana Warzechy w sprawie planów prywatyzacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – do ministra zdrowia (7212), 252) posła Jana Warzechy w sprawie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzica będącego na urlopie wychowawczym, który sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu – do ministra pracy i polityki społecznej (7213), 253) posła Jana Warzechy w sprawie dofinansowania przedszkoli – do ministra edukacji narodowej (7214), 254) posła Jana Warzechy w sprawie dofinansowania służb ratowniczych – do ministra spraw wewnętrznych (7215), 255) posła Jana Warzechy w sprawie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy SA – do ministra skarbu państwa (7216), 256) posła Jana Warzechy w sprawie udzielania przedpłat przez Ministerstwo Obrony Narodowej firmom zbrojeniowym na zakup sprzętu dla wojska – do ministra obrony narodowej (7217), 257) posła Jana Warzechy w sprawie zmian umów o pracę pielęgniarek i pielęgniarzy – do ministra zdrowia (7218), 258) posła Stanisława Ożoga oraz grupy posłów w sprawie bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej nr 4 w Łańcucie – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7219), 259) posła Marka Poznańskiego w sprawie możliwości obniżenia wysokości kosztów rozmów telefonicznych z Ukrainą, Białorusią i Rosją – do ministra administracji i cyfryzacji (7220), 260) posła Marka Poznańskiego w sprawie utworzenia przejścia granicznego z Białorusią i Ukrainą na wschodniej granicy Polski – do ministra spraw wewnętrznych (7221), 261) posła Marka Poznańskiego w sprawie uregulowania kwestii zwrotu kosztów podróży dla świadków związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu – do ministra sprawiedliwości (7222), 262) posła Marka Poznańskiego w sprawie regionalnych ośrodków mediów publicznych w woj. lubelskim – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7223), 263) posła Marka Poznańskiego w sprawie wysokości i sposobu określania składki na ubezpieczenie zdrowotne – do ministra zdrowia (7224), 264) posła Marka Poznańskiego w sprawie zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i skorelowanej z nimi opieki zdrowotnej – do ministra zdrowia (7225), 265) posła Stanisława Ożoga w sprawie wielkości środków na likwidację skutków powodzi – do ministra spraw wewnętrznych (7226), 266) posła Piotra Babinetza w sprawie niekorzystnych dla branży odlewniczej zapisów w projekcie ustawy o odpadach (druk sejmowy nr 456) – do ministra środowiska (7227), 267) poseł Barbary Bartuś w sprawie rosnącego bezrobocia dotyczącego głównie osób młodych – do ministra pracy i polityki społecznej (7228), 268) poseł Barbary Bartuś w sprawie podjęcia działań wspierających transport kolejowy w Polsce – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7229), 269) poseł Barbary Bartuś w sprawie planowanej sprzedaży Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA – do ministra skarbu państwa (7230), 270) poseł Barbary Bartuś w sprawie zatrważających wyników matury w 2012 r. – do ministra edukacji narodowej (7231), 271) posła Marka Polaka w sprawie wydania przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia dotyczącego szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla pracowników zatrudnionych na budowach eksportowych – do ministra pracy i polityki społecznej (7232), 272) posła Marka Polaka w sprawie uregulowania stanu prawnego dróg, dla których w rejestrze gruntów gmina widnieje jako „władający” – do ministra sprawiedliwości oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7233), 273) posła Marka Polaka w sprawie kontynuacji inwestycji pn. Beskidzka Droga Integracyjna – do prezesa Rady Ministrów (7234), 274) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie nieprawidłowości w procesie przygotowywania inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica państwa, zwanej mostem energetycznym Polska – Litwa, na trasie gmin i powiatów woj. podlaskiego i woj. warmińsko-mazurskiego oraz spowodowanych przez nie protestów społecznych – do ministra gospodarki (7235), 275) poseł Barbary Bartuś w sprawie braku zmian w przepisach umożliwiających zwalnianie pracowników po ukończeniu 65. roku życia – do ministra pracy i polityki społecznej (7236),

10 276) poseł Barbary Bartuś w sprawie kolejnych podwyżek opłat za pobyt dzieci w przedszkolach – do ministra edukacji narodowej (7237), 277) poseł Barbary Bartuś w sprawie niedopuszczalnej selekcji chorych, którą stosują niektóre szpitale niepubliczne posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – do ministra zdrowia (7238), 278) posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie warunków uzyskania wcześniejszej emerytury rolniczej – do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7239), 279) posła Marcina Kierwińskiego w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez gminy na dzieci niezamieszkałe na terenie danej gminy, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez daną gminę – do ministra edukacji narodowej (7240), 280) poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie naruszania przez przewoźników przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o transporcie drogowym – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7241), 281) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie doprecyzowania zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie uznania wiążącego charakteru studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w procesie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7242), 282) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie braku opodatkowania kabli znajdujących się w kanalizacji kablowej powodującego duże nieuzasadnione ubytki w dochodach gmin – do ministra finansów (7243), 283) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie podatku rolnego od części gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a których posiadaczami są inne osoby prawne lub osoby fizyczne – do ministra finansów (7244), 284) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie usprawnienia procedury doręczeń stronom aktów wydawanych w toku postępowania administracyjnego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7245), 285) poseł Krystyny Kłosin w sprawie leku o nazwie Alkeran ratującego życie pacjentom chorym na szpiczaka – do ministra zdrowia (7246), 286) posła Jarosława Pięty oraz grupy posłów w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – do ministra gospodarki (7247), 287) posła Henryka Kmiecika w sprawie doprecyzowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w aspekcie pomocy udzielanej przez powiatowe urzędy pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7248), 288) posła Henryka Kmiecika w sprawie sprecyzowania podstaw prawnych dotyczących obowiązku zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji przeznaczonej na założenie nowej działalności gospodarczej lub doposażenie już działających firm – do ministra pracy i polityki społecznej (7249), 289) posła Henryka Kmiecika w sprawie wzmożenia działań mających na celu zabezpieczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg położonych na terenach górskich – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7250), 290) posła Henryka Kmiecika w sprawie reperkusji związanych z wprowadzeniem w życie ustawy o grach hazardowych oraz wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2012 r. – do prezesa Rady Ministrów (7251), 291) posła Henryka Kmiecika w sprawie zmiany sposobu wyboru członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz sposobu ich wynagradzania – do prezesa Rady Ministrów (7252), 292) posła Henryka Kmiecika w sprawie polityki rządu w obszarze prywatyzacji w latach 2012–2013 – do prezesa Rady Ministrów (7253), 293) posła Henryka Kmiecika w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie problemu skutków prawnych nieprawidłowego doręczenia orzeczeń wydawanych w sprawach cywilnych – do prezesa Rady Ministrów (7254), 294) posła Piotra Pawła Baucia w sprawie zmian spowodowanych nową podstawą programową i ramowymi planami nauczania – do ministra edukacji narodowej (7255), 295) posła Artura Górskiego w sprawie problemów i przyszłości warszawskiego klubu piłkarskiego Polonia – do ministra sportu i turystyki (7256), 296) posła Macieja Mroczka w sprawie finansowania świąt kościelnych z pieniędzy budżetu państwa – do ministra finansów (7257), 297) posła Kazimierza Ziobry w sprawie szczególnej opieki zdrowotnej państwa nad osobami niepełnosprawnymi – do ministra pracy i polityki społecznej (7258), 298) posła Jacka Kwiatkowskiego w sprawie sprecyzowania art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do ministra pracy i polityki społecznej (7259), 299) posła Pawła Szałamachy w sprawie instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki – do ministra gospodarki (7260), 300) posła Jerzego Borkowskiego w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7261), 301) posła Jerzego Borkowskiego w sprawie rozwiązania problemu budownictwa mieszkaniowego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7262), 302) posła Michała Kabacińskiego w sprawie przepisów dotyczących udokumentowania ulgi na prze-

11 jazd osoby niepełnoletniej – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7263), 303) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie polityki kulturalnej – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7264), 304) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej – do ministra edukacji narodowej (7265), 305) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie szykanowania przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL i innych związkowców przez Służbę Celną – do ministra finansów (7266), 306) posła Romana Kaczora w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej umożliwiających sprawniejsze funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw – do ministra finansów (7267), 307) posła Romana Kaczora w sprawie zryczałtowanych opłat, które uczelniom wyższym zastąpiły zlikwidowane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym opłaty za wybrane egzaminy – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7268), 308) posła Romana Kaczora w sprawie nieuczciwych praktyk, jakich dopuszczają się niektóre uczelnie wyższe w zakresie pobierania opłat za egzaminy dyplomowe – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7269), 309) posła Romana Kaczora w sprawie wysokości wpływów z tytułu podatków odprowadzanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych – do ministra finansów (7270), 310) posła Romana Kaczora w sprawie kondycji polskich biur podróży oraz zabezpieczenia praw turystów – do ministra sportu i turystyki (7271), 311) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie interpretacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – do ministra zdrowia (7272), 312) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie ponownego opracowania Prawa wodnego – do ministra środowiska (7273), 313) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007–2013, zawartej pomiędzy gm. Strzegom a samorządem woj. dolnośląskiego – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7274), 314) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie udziału organizacji ekologicznych w procesach inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodnej – do ministra środowiska (7275), 315) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie poprawy obecnej trudnej sytuacji materialnej wszystkich grup zawodowych w jednostkach sfery budżetowej – do ministra finansów (7276), 316) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie zespołów ratownictwa medycznego na przykładzie woj. dolnośląskiego – do ministra zdrowia (7277), 317) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wieloletnich zadań inwestycyjnych w kontekście rocznego budżetowania w gospodarce wodnej – do ministra środowiska (7278), 318) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie systemowych rozwiązań dotyczących informacji o zagrożeniach – do ministra środowiska (7279), 319) posłów Tadeusza Dziuby i Elżbiety Rafalskiej w sprawie braku przepisów wykonawczych w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej – do ministra pracy i polityki społecznej (7280), 320) posła Jarosława Pięty w sprawie ograniczenia kwoty ryczałtów dla sądowych kuratorów społecznych – do ministra sprawiedliwości (7281), 321) poseł Anny Grodzkiej w sprawie dyskryminacji polskich rodziców przez Jugendamt (urząd do spraw młodzieży) w RFN – do ministra spraw zagranicznych (7282), 322) posła Marka Domarackiego w sprawie zmiany stanowiska budowy obwodnicy w miejscowości Niechcice na terenie gm. Rozprza – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7283), 323) posła Zbigniewa Włodkowskiego w sprawie interpretacji art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty – do ministra edukacji narodowej (7284), 324) posłów Henryka Smolarza i Zbigniewa Włodkowskiego w sprawie sposobu obliczania funduszu sołeckiego – do ministra administracji i cyfryzacji (7285), 325) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie nostryfikacji dyplomów chińskich uczelni w Polsce – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7286), 326) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie organizacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – do ministra edukacji narodowej (7287), 327) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie złego stanu polskiej armii – do ministra obrony narodowej (7288), 328) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie wprowadzenia zmian w nauczaniu matematyki w polskich szkołach – do ministra edukacji narodowej (7289), 329) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie nieprzyznania łódzkim jednostkom naukowym statusu krajowych naukowych ośrodków wiodących – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7290), 330) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do ministra pracy i polityki społecznej (7291), 331) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie sprawowania opieki nad dziećmi w okresach ferii i wakacji letnich – do ministra edukacji narodowej (7292), 332) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie przepisów dotyczących możliwości składania petycji przez obywateli – do ministra administracji i cyfryzacji (7293), 333) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie polityki socjalnej dotyczącej dzieci przebywających

12 w placówkach wychowawczo-opiekuńczych – do ministra pracy i polityki społecznej (7294), 334) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie planów wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej – do ministra gospodarki (7295), 335) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie odpłatnego przekazywania do koncernów farmaceutycznych krwi oddanej honorowo przez krwiodawców – do ministra zdrowia (7296), 336) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie nadmiernej biurokracji w Polsce – do ministra administracji i cyfryzacji (7297), 337) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie malejącego poczucia bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach – do ministra edukacji narodowej (7298), 338) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego i sposobu jego wykorzystania – do prezesa Rady Ministrów (7299), 339) posła Marka Krząkały w sprawie udzielania szybkich pożyczek i funkcjonowania instytucji finansowych w Polsce – do ministra finansów (7300), 340) posła Marka Krząkały w sprawie opóźnień w budowie autostrady A1 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7301), 341) posła Marka Krząkały w sprawie wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających turystów na wypadek bankructwa biura podróży – do ministra sportu i turystyki (7302), 342) posła Marka Krząkały w sprawie możliwości wsparcia gmin w wykonywaniu zadań własnych w zakresie mieszkalnictwa – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7303), 343) posła Marka Krząkały w sprawie procedury zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7304), 344) posła Marka Łapińskiego w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do ministra pracy i polityki społecznej (7305), 345) posła Marka Łapińskiego w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności wsparcia funkcji asystenta rodziny – do ministra pracy i polityki społecznej (7306), 346) posła Marka Łapińskiego w sprawie udostępniania numerów ksiąg wieczystych za pośrednictwem internetowych serwisów mapowych gmin i powiatów – do ministra sprawiedliwości (7307), 347) posła Marka Krząkały w sprawie terminu sporządzania informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego – do ministra finansów (7308), 348) posła Arkadego Fiedlera w sprawie wyposażenia na poziomie ustawowym samorządów gminnych w instrumenty prawne umożliwiające skuteczne dbanie o ład przestrzenny i estetykę miejsc publicznych i innych w odniesieniu do samowolnego umieszczania różnego rodzaju reklam w dowolnych miejscach – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7309), 349) posła Jana Ziobry w sprawie afery w obsadzaniu stanowisk i zarządzaniu w spółkach Skarbu Państwa i w innych podmiotach zależnych od rządu – do prezesa Rady Ministrów (7310), 350) posłów Tadeusza Dziuby i Bolesława Grzegorza Piechy w sprawie wprowadzenia szczepień przeciwko pneumokokom jako obowiązkowych – do ministra zdrowia (7311), 351) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących umorzenia podatków przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – do ministra finansów oraz ministra zdrowia (7312), 352) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie sytuacji rolników, którzy przekazali w dzierżawę gospodarstwa rolne w celu uzyskania renty lub zasiłku przedemerytalnego – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7313), 353) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. łódzkim – do ministra pracy i polityki społecznej (7314), 354) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. zachodniopomorskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7315), 355) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. wielkopolskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7316), 356) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. warmińsko-mazurskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7317), 357) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. świętokrzyskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7318), 358) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. śląskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7319), 359) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. pomorskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7320), 360) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. podlaskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7321), 361) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. podkarpackim – do ministra pracy i polityki społecznej (7322), 362) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. opolskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7323),

13 363) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. mazowieckim – do ministra pracy i polityki społecznej (7324), 364) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. małopolskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7325), 365) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. lubuskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7326), 366) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. lubelskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7327), 367) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. kujawsko-pomorskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7328), 368) posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. dolnośląskim – do ministra pracy i polityki społecznej (7329), 369) posłów Aleksandry Trybuś i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, a dokładnie art. 90 ust. 2a–3, dotyczacej typów i rodzajów szkół – do ministra edukacji narodowej (7330), 370) posła Michała Kabacińskiego w sprawie podziału finansów na dyscypliny sportowe – do ministra sportu i turystyki (7331), 371) posła Michała Kabacińskiego w sprawie niekontrolowanych, samosiewnych plantacji marihuany – do ministra sprawiedliwości (7332), 372) posła Michała Kabacińskiego w sprawie planów inwestycyjnych po okresie przygotowawczym do Euro 2012 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7333), 373) posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie terminu ukończenia budowy autostrady A1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7334), 374) posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie nieprzekazania środków dla polskich organizacji na Wschodzie – do ministra spraw zagranicznych (7335), 375) posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie wypłaty nagród dla urzędników bez podstawy prawnej – do ministra skarbu państwa (7336), 376) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia w woj. opolskim specjalnej strefy demograficznej – do prezesa Rady Ministrów (7337), 377) posła Tomasza Górskiego w sprawie opóźnień przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu – do ministra skarbu państwa (7338), 378) posła Tomasza Górskiego w sprawie ustawy wydłużającej wiek emerytalny – do ministra pracy i polityki społecznej (7339), 379) posła Tomasza Górskiego w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników – do ministra finansów (7340), 380) posła Tomasza Górskiego w sprawie przepisów zmuszających samorządy do przeprowadzania przetargów na wybór firm, które mają odbierać od mieszkańców odpady – do ministra środowiska (7341), 381) posła Tomasza Górskiego w sprawie niewypłaconych odpraw żołnierzom Armii Polskiej pod dowództwem gen. Andersa – do prezesa Rady Ministrów (7342), 382) posła Tomasza Górskiego w sprawie sytuacji agentów pracujących w biurach podróży – do ministra sportu i turystyki (7343), 383) posła Tomasza Górskiego w sprawie zwiększenia uprawnień służb z możliwością użycia przez nich broni palnej w stosunku do kobiet w ciąży i małoletnich poniżej 13. roku życia – do ministra spraw wewnętrznych (7344), 384) posła Tomasza Górskiego w sprawie opłat licencyjnych na rzecz ZAIKS za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych – do prezesa Rady Ministrów (7345), 385) posła Tomasza Górskiego w sprawie przyznania środków na aktywizację osób bezrobotnych – do ministra finansów (7346), 386) poseł Barbary Bartuś w sprawie zaniedbania polskiej Marynarki Wojennej – do ministra obrony narodowej (7347), 387) poseł Barbary Bartuś w sprawie niejasności związanych z własnością praw autorskich projektu „Moje boisko – Orlik 2012” – do ministra sportu i turystyki (7348), 388) posłów Krzysztofa Jurgiela i Lecha Kołakowskiego w sprawie budowy obwodnicy w miejscowości Stawiski w woj. podlaskim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7349), 389) posłów Krzysztofa Jurgiela i Lecha Kołakowskiego w sprawie zmiany Programu „Rozwój Polski Wschodniej” oraz jej skutków dla woj. podlaskiego – do ministra rozwoju regionalnego (7350), 390) posła Szymona Giżyńskiego w sprawie przepisów wykonawczych do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do ministra pracy i polityki społecznej (7351), 391) poseł Beaty Mazurek w sprawie uregulowania pragmatyki służbowej oraz uprawnień emerytalnych strażników miejskich i gminnych – do ministra spraw wewnętrznych (7352), 392) poseł Beaty Mazurek w sprawie propozycji likwidacji wolontariatu w służbie zdrowia w szpitalach, hospicjach oraz pozostałych podmiotach leczniczych – do ministra pracy i polityki społecznej (7353), 393) poseł Beaty Mazurek w sprawie podwyżki opłat za pobyt dziecka w przedszkolu – do ministra edukacji narodowej (7354), 394) poseł Beaty Mazurek w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej mediów publicznych w woj. lubelskim – do prezesa Rady Ministrów (7355),

14 395) poseł Beaty Mazurek w sprawie sytuacji w szpitalach psychiatrycznych – do ministra zdrowia (7356), 396) poseł Beaty Mazurek w sprawie wykonania w 2011 r. budżetu państwa w części 09: KRRiT – do prezesa Rady Ministrów (7357), 397) poseł Beaty Mazurek w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do ministra pracy i polityki społecznej (7358), 398) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie remontu dworca kolejowego w Szczecinie – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7359), 399) posła Artura Dębskiego w sprawie nauczania religii w szkołach – do ministra edukacji narodowej (7360), 400) posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie zwiększenia kontraktu dla SPZOZ w Zduńskiej Woli – do ministra zdrowia (7361), 401) posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie szykanowania przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL – do ministra finansów (7362), 402) posła Jerzego Borkowskiego w sprawie nieprawidłowości w spółce ENEA SA i podejrzeń popełnienia przestępstwa korupcji przez urzędnika wysokiego szczebla Ministerstwa Skarbu Państwa – do prezesa Rady Ministrów (7363), 403) posła Jana Cedzyńskiego w sprawie nieprawidłowości w spółce ENEA SA i podejrzeń popełnienia przestępstwa korupcji przez urzędnika wysokiego szczebla Ministerstwa Skarbu Państwa – do prezesa Rady Ministrów (7364), 404) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie projektu zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do ministra pracy i polityki społecznej (7365), 405) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie niskiego minimalnego wynagrodzenia w Polsce – do ministra pracy i polityki społecznej (7366), 406) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie słabego zabezpieczenia pracy pracowników w przedsiębiorstwach – do ministra pracy i polityki społecznej (7367), 407) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie gwałtownego wzrostu bezrobocia – do ministra pracy i polityki społecznej (7368), 408) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie chęci zniesienia tzw. referatów w sprawach odwoławczych – do ministra sprawiedliwości (7369), 409) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie poddania kontroli skarbowej osób podejrzanych o posiadanie nieujawnionych przychodów – do ministra finansów (7370), 410) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie niesprawiedliwego obwarowania opłatami poszczególnych odcinków autostrad będących obwodnicami miast – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7371), 411) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie fatalnej kondycji jednostek Marynarki Wojennej – do ministra obrony narodowej (7372), 412) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie braku skuteczności systemu elektronicznego dozoru osób skazanych SDE – do ministra sprawiedliwości (7373), 413) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie braku przekazywania przez MSZ dotacji wspierających działalność publicystyczną Polaków na Ukrainie, Litwie, Białorusi, Mołdawii czy Łotwie – do ministra spraw zagranicznych (7374), 414) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie trudnej sytuacji materialnej organizacji ratowniczych w Polsce – do ministra spraw wewnętrznych (7375), 415) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wysokich opłat za przejazd płatnymi drogami i autostradami w Polsce – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7376), 416) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wzrostu ubóstwa polskich rodzin – do ministra pracy i polityki społecznej (7377), 417) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw – do ministra gospodarki (7378), 418) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wzrostu stopy bezrobocia wśród wielu polskich powiatów – do ministra pracy i polityki społecznej (7379), 419) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie najniższego rocznego średniego wynagrodzenia w zestawieniu przeprowadzonym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – do ministra pracy i polityki społecznej (7380), 420) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie pogarszającej się kondycji polskich samorządów – do ministra finansów (7381), 421) posła Marcina Święcickiego w sprawie przejrzystego i bardziej przystępnego dla obywateli przedstawiania treści ksiąg wieczystych – do ministra sprawiedliwości (7382), 422) posła Marcina Święcickiego w sprawie regulaminu programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” – priorytet 1.: Edukacja kulturalna – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7383), 423) poseł Joanny Fabisiak w sprawie nierównego potraktowania nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – do ministra edukacji narodowej (7384), 424) posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie bankructw biur podróży – do ministra sportu i turystyki (7385), 425) posłów Jarosława Górczyńskiego i Piotra Zgorzelskiego w sprawie wyrażenia stanowiska na temat art. 228 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7386), 426) posłów Jarosława Górczyńskiego i Piotra Zgorzelskiego w sprawie zastosowania aplikacji alternatywnych do Zintegrowanego Modułu Obsługi

15 Końcowego Użytkownika (oprogramowania służącego do realizacji zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i usług rejestracji stanu cywilnego) – do ministra spraw wewnętrznych (7387), 427) posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie zasad ostrzegania przed klęskami żywiołowymi – do ministra administracji i cyfryzacji (7388), 428) posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie ujednolicenia procedury likwidacyjnej dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7389), 429) posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie zasad funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających głównie przy sądach rodzinnych – do ministra sprawiedliwości (7390), 430) posła Dariusza Jońskiego w sprawie wpisu na listę pomników historii zespołu obiektów „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7391), 431) posła Jerzego Wenderlicha w sprawie prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój SA – do ministra skarbu państwa (7392), 432) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie unieważnienia otwartego naboru ofert w konkursie na wybór partnerów i wyboru partnerów do realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” – do ministra edukacji narodowej (7393), 433) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie zmiany systemu przyznawania kontraktów na leczenie w szpitalach – do ministra zdrowia (7394), 434) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – do ministra zdrowia (7395), 435) posła Łukasza Borowiaka w sprawie stworzenia krajowego programu profilaktyki raka głowy i szyi – do ministra zdrowia (7396), 436) posła Łukasza Borowiaka w sprawie wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej – do ministra administracji i cyfryzacji (7397), 437) posła Łukasza Borowiaka w sprawie algorytmu postępowania w przypadku procedury weryfikacji do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) – do ministra edukacji narodowej (7398), 438) posła Łukasza Borowiaka w sprawie konkursów na krajowe naukowe ośrodki wiodące (KNOW) w dziedzinach humanistycznych – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7399), 439) posła Łukasza Borowiaka w sprawie sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe – do ministra środowiska (7400), 440) posła Łukasza Borowiaka w sprawie realizacji inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S5 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7401), 441) posła Łukasza Borowiaka w sprawie remontu aktualnej nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku Rydzyna – Leszno – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7402), 442) posła Łukasza Borowiaka w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka drogi łączącej Lasocice z Lesznem – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7403), 443) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie możliwości komunalizacji na rzecz pow. ząbkowickiego nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich (baza terenowa administrowana przez PKS Dzierżoniów SA w likwidacji) – do ministra skarbu państwa (7404), 444) posła Marka Krząkały w sprawie wyłączenia opłaty eksploatacyjnej z podstawy obliczania dochodów gmin dla celów tzw. podatku janosikowego – do ministra finansów (7405), 445) posła Marka Krząkały w sprawie przywrócenia kwartalnego okresu rozliczeniowego z tytułu opłaty eksploatacyjnej – do ministra środowiska (7406), 446) posła Marka Krząkały w sprawie doprecyzowania rodzaju budowli podziemnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej dla celów naliczania podatku od nieruchomości – do ministra finansów (7407), 447) posła Marka Krząkały w sprawie zmiany sposobu naliczania opłaty eksploatacyjnej – do ministra środowiska (7408), 448) poseł Zofii Popiołek w sprawie likwidacji ulgi internetowej – do ministra administracji i cyfryzacji oraz ministra finansów (7409), 449) poseł Zofii Popiołek w sprawie ulgi prorodzinnej – do ministra finansów (7410), 450) poseł Zofii Popiołek w sprawie działań podejmowanych wobec pijanych kierowców – do ministra spraw wewnętrznych (7411), 451) poseł Zofii Popiołek w sprawie podniesienia emerytur dla byłych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – do ministra obrony narodowej (7412), 452) poseł Zofii Popiołek w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7413), 453) poseł Zofii Popiołek w sprawie skandalicznej decyzji wydanej przez dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Lublinie dotyczącej wycinki 71 drzew – do ministra środowiska (7414), 454) poseł Zofii Popiołek w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązków służbowych przez ministra i urzędników Ministerstwa Zdrowia w świetle afery z brakiem dostępu do leków onkologicznych – do ministra zdrowia (7415), 455) poseł Zofii Popiołek w sprawie protestu pieczątkowego i niechęci lekarzy z Lubelszczyzny do podpisania umów z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia – do ministra zdrowia (7416),

16 456) poseł Zofii Popiołek w sprawie wydłużenia kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów – do ministra administracji i cyfryzacji (7417), 457) poseł Zofii Popiołek w sprawie ratyfikowania konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – do ministra sprawiedliwości (7418), 458) poseł Zofii Popiołek w sprawie gospodarczych efektów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 – do ministra sportu i turystyki (7419), 459) poseł Zofii Popiołek w sprawie dyrektora Centrum Badania Opinii Publicznej – do prezesa Rady Ministrów (7420), 460) poseł Zofii Popiołek w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii – do ministra gospodarki (7421), 461) poseł Zofii Popiołek w sprawie niedostosowania przepisów do nowej ustawy emerytalnej – do ministra pracy i polityki społecznej (7422), 462) poseł Zofii Popiołek w sprawie nowych uprawnień dla Policji – do ministra spraw wewnętrznych (7423), 463) poseł Zofii Popiołek w sprawie nowych uprawnień dla straży miejskiej – do ministra spraw wewnętrznych (7424), 464) poseł Zofii Popiołek w sprawie planu wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych – do ministra zdrowia (7425), 465) poseł Zofii Popiołek w sprawie zakazu reklamy aptek – do ministra zdrowia (7426), 466) poseł Zofii Popiołek w sprawie stosowania metody in vitro – do ministra zdrowia (7427), 467) poseł Zofii Popiołek w sprawie bankructw biur podróży – do ministra sportu i turystyki (7428), 468) poseł Zofii Popiołek w sprawie wynagrodzenia dla doradcy społecznego ministra sprawiedliwości – do ministra sprawiedliwości (7429), 469) poseł Zofii Popiołek w sprawie sytuacji Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA – do ministra skarbu państwa (7430), 470) posła Artura Dunina w sprawie programu wdrażania szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich – do prezesa Rady Ministrów (7431), 471) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – do ministra zdrowia (7432), 472) posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie wysokości dopłat do leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kar dla lekarzy zawartych w nowej umowie refundacyjnej z Narodowym Funduszem Zdrowia – do ministra zdrowia (7433), 473) posła Waldemara Sługockiego w sprawie włączenia Odry do transeuropejskiej sieci transportowej – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7434), 474) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie domniemanego naruszania art. 115 Konstytucji RP przez podległe premierowi organy państwa – do prezesa Rady Ministrów (7435), 475) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie możliwości faworyzowania członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – do prezesa Rady Ministrów (7436), 476) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie możliwości wystąpienia strat w mieniu Skarbu Państwa w związku z wyjazdami służbowymi do Afganistanu pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego – do ministra obrony narodowej (7437), 477) posła Szymona Giżyńskiego w sprawie decyzji Unii Europejskiej dotyczącej udostępnienia rosyjskim monopolistom Linii Hutniczej Szerokotorowej (LSH) – do prezesa Rady Ministrów (7438), 478) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie zamierzeń wprowadzenia podatku katastralnego – do ministra rozwoju regionalnego (7439), 479) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie zmiany uposażenia mundurowych na zwolnieniu lekarskim – do ministra spraw wewnętrznych (7440), 480) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w pow. kolbuszowskim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7441), 481) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w pow. niżańskim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7442), 482) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w pow. leżajskim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7443), 483) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w pow. stalowowolskim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7444), 484) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w pow. mieleckim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7445), 485) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w pow. strzyżowskim – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7446), 486) posła Grzegorza Matusiaka w sprawie właściwego zagospodarowania zasobów surowców naturalnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem węgla kamiennego – do ministra gospodarki (7447), 487) posła Grzegorza Matusiaka w sprawie prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz podziału pakietu akcji tej spółki – do ministra skarbu państwa (7448), 488) poseł Barbary Bartuś w sprawie podjęcia działań mających na celu uchronienie od bankructwa firm z regionu sądecko-limanowsko-gorlickiego pra-

17 cujących przy budowie autostrady A4 – do prezesa Rady Ministrów (7449), 489) poseł Barbary Bartuś w sprawie niewystarczających nakładów finansowych na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7450), 490) poseł Barbary Bartuś w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w mniejszych miastach – do ministra spraw wewnętrznych (7451), 491) poseł Barbary Bartuś w sprawie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – do ministra środowiska (7452), 492) posłów Dawida Jackiewicza i Adama Kwiatkowskiego w sprawie połączeń lotniczych realizowanych przez Polskie Linie Lotnicze LOT SA – do ministra skarbu państwa (7453), 493) posłów Dawida Jackiewicza i Adama Kwiatkowskiego w sprawie planowanej przez Polskie Linie Lotnicze LOT likwidacji połączenia z lotniskiem Newark w stanie New Jersey – do ministra skarbu państwa (7454), 494) posła Czesława Czechyry w sprawie wypisywania przez lekarzy recept na leki refundowane dla siebie i dla rodziny – do ministra zdrowia (7455), 495) posła Ryszarda Zawadzkiego oraz grupy posłów w sprawie form przekazywania terenów zajmowanych przez ogrody działkowe – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7456), 496) posła Ryszarda Zawadzkiego oraz grupy posłów w sprawie terminu sporządzania informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego – do ministra finansów (7457), 497) posła Ryszarda Zawadzkiego oraz grupy posłów w sprawie problemów wynikających ze skupu butelek – do ministra środowiska (7458), 498) posła Ryszarda Zawadzkiego oraz grupy posłów w sprawie podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie obecności pijanych kierowców na drogach – do ministra spraw wewnętrznych (7459), 499) posłów Ryszarda Zawadzkiego i Marka Krząkały w sprawie prac na odcinku autostrady A1 Mszana – Gorzyczki – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7460), 500) posłów Małgorzaty Adamczak i Łukasza Borowiaka w sprawie sytuacji Gazometu sp. z o.o. i podjęcia działań zmierzających do zachowania tej znanej na polskim rynku gazowniczym firmy – do ministra skarbu państwa (7461), 501) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie ustalania stanu trzeźwości sprawców wypadków drogowych – do ministra sprawiedliwości (7462), 502) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie interpretacji art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych – do ministra sprawiedliwości (7463), 503) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie trudności dotyczących trybu realizacji odszkodowań z tytułu niszczenia upraw rolnych przez dziką zwierzynę – do ministra środowiska (7464), 504) posła Szymona Giżyńskiego w sprawie zainteresowania strony rosyjskiej prywatyzacją Polskich Kolei Państwowych Cargo SA – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7465), 505) posła Szymona Giżyńskiego w sprawie apelu do polskich władz wystosowanego przez obywateli polskich mieszkających w Irlandii Północnej o wsparcie wobec okazywanych im przez miejscową społeczność aktów agresji – do ministra spraw zagranicznych (7466), 506) posła Marka Suskiego w sprawie strat budżetu państwa z tytułu nielegalnej sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytoniu i kroków, jakie Ministerstwo Finansów zamierza podjąć, by problem ten rozwiązać – do ministra finansów (7467), 507) posła Marka Suskiego w sprawie nieuregulowania płatności za wykonane usługi świadczone na rzecz budowy autostrad – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7468), 508) posła Marka Suskiego w sprawie obsad zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa – do ministra skarbu państwa (7469), 509) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie ustanowienia przez Sejm RP roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego – do ministra gospodarki, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7470), 510) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie zmian unijnego prawa traktatowego dotyczącego finansów na lata 2014–2020 – do ministra gospodarki oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7471), 511) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie niskiego poziomu finansowania sztuki i kultury w nowej perspektywie budżetowania UE na lata 2014– –2020 – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7472), 512) posła Przemysława Wiplera oraz grupy posłów w sprawie wiedzy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat zagrożeń wydobycia gazu łupkowego – do prezesa Rady Ministrów (7473), 513) posłów Artura Dębskiego i Pawła Sajaka w sprawie placówek i miejsc noclegowych dla osób bezdomnych oraz liczby osób bezdomnych w Polsce – do ministra pracy i polityki społecznej (7474), 514) posłów Artura Dębskiego i Tomasza Makowskiego w sprawie zapisu dotyczącego możliwości wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w projekcie rządowym „Założenia krajowej polityki miejskiej do roku 2020” – do ministra finansów (7475), 515) poseł Beaty Szydło oraz grupy posłów w sprawie firmy Amber Gold sp. z o.o. – do prezesa Rady Ministrów (7476), 516) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie organizowania loterii fantowych – do ministra finansów (7477), 517) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie możliwości udostępniania informacji o spółkach także w innych językach przez Krajowy Rejestr Sądowy – do ministra sprawiedliwości (7478), 518) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie dostępu obrońców i pokrzywdzonych do akt zawierają-

18 cych dowody w sprawie – do ministra sprawiedliwości (7479), 519) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie zasad dysponowania środkami przeznaczonymi na aktywizację bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7480), 520) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie regulacji prawnych dotyczących możliwości rozwiązania stosunku pracy po 14 dniach nieusprawiedliwionej nieobecności – do ministra pracy i polityki społecznej (7481), 521) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie elektronicznego obiegu dokumentacji w administracji publicznej – do ministra administracji i cyfryzacji (7482), 522) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie warunków technicznych dotyczących umieszczania tablic rejestracyjnych na pojazdach – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7483), 523) poseł Anny Nemś w sprawie kwestionowania przez ZUS prawdziwości informacji zawartych w świadectwach pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7484), 524) poseł Anny Nemś w sprawie problemu niesłusznych skazań – do ministra sprawiedliwości (7485), 525) posła Józefa Lassoty w sprawie planowanego zakazu wolontariatu w szpitalach – do ministra pracy i polityki społecznej (7486), 526) poseł Małgorzaty Pępek w sprawie przepisów dotyczących wydawania zawodnikom sportowym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia – do ministra zdrowia (7487), 527) posłów Lidii Gądek i Józefa Lassoty w sprawie możliwości korzystania z komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych – do ministra zdrowia (7488), 528) posła Ryszarda Galli w sprawie stanu zaawansowania prac modernizacyjnych na linii kolejowej łączącej Opole z Częstochową – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7489), 529) posła Artura Górskiego w sprawie zatrzymania w Niemczech działacza polonijnego, właściciela platformy MediaRP.TV – do ministra spraw zagranicznych (7490), 530) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie doprecyzowania procedury zgłoszeń rozbiórki – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7491), 531) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie umożliwienia w razie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia korzystania z pomocy wykwalifikowanych zespołów ratownictwa medycznego przez osoby chore, przebywające w szpitalach psychiatrycznych lub uzdrowiskach – do ministra zdrowia (7492), 532) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie braku w Polsce wystarczającej liczby rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego – do ministra zdrowia (7493), 533) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie konieczności wsparcia gmin w wykonywaniu przez nie zadań własnych w zakresie mieszkalnictwa – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7494), 534) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie braku kadry metodycznej w polskich szkołach – do ministra edukacji narodowej (7495), 535) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie obaw dotyczących poziomu zabezpieczenia finansowego terapii onkologicznych – do ministra zdrowia (7496), 536) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie terminu sporządzania informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego – do ministra finansów (7497), 537) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie braku uregulowań prawnych w zakresie telemedycyny – do ministra zdrowia (7498), 538) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie niezakładania przez lekarzy „Niebieskich kart” ofiarom przemocy w rodzinie – do ministra zdrowia (7499), 539) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w agencjach zatrudnienia – do ministra pracy i polityki społecznej (7500), 540) poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie informacji dotyczących podwyższenia opłat za egzaminy na prawo jazdy – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7501), 541) posłanek Urszuli Augustyn i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie możliwości tworzenia liceów ogólnokształcących dla dorosłych przez organy prowadzące zespoły szkół – do ministra edukacji narodowej (7502), 542) posła Łukasza Borowiaka w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do ministra pracy i polityki społecznej (7503), 543) posła Łukasza Borowiaka w sprawie zmiany zasad szacowania strat w gospodarstwach rolnych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7504), 544) posła Łukasza Borowiaka w sprawie uprawnień emerytalnych dla strażników gminnych (miejskich) – do ministra spraw wewnętrznych (7505), 545) posła Łukasza Borowiaka w sprawie planów spółki PKP PLK dotyczących przebudowy przejazdów kolejowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7506), 546) poseł Elżbiety Gapińskiej w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – do ministra środowiska (7507), 547) posła Roberta Biedronia w sprawie wdrażania postanowień art. 27d–27p ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7508), 548) posła Marka Balta w sprawie harmonogramu prac Ministerstwa Zdrowia w zakresie zapewnienia dostępu pacjentom chorym na chorobę Leśniow-

19 skiego-Crohna do skutecznego leczenia – do ministra zdrowia (7509), 549) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie wyposażenia konsulatów RP w mobilne stanowiska konsularne (MSK) – do ministra spraw zagranicznych (7510), 550) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie wykorzystania mobilnych stanowisk konsularnych (MSK) podczas dyżurów konsularnych – do ministra spraw zagranicznych (7511), 551) posła Jana Cedzyńskiego w sprawie sytuacji w spółce PGNiG SA – do ministra skarbu państwa (7512), 552) posła Jacka Najdera w sprawie możliwych nieprawidłowości w spółce ENEA SA i podejrzeniach popełnienia przestępstwa korupcji przez urzędnika wysokiego szczebla z Ministerstwa Skarbu Państwa – do prezesa Rady Ministrów (7513), 553) posła Jana Warzechy w sprawie realizacji „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” – do ministra zdrowia (7514), 554) posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie zarobków członków organów zarządzających w spółkach Skarbu Państwa – do prezesa Rady Ministrów (7515), 555) posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie zlecania pisania projektów orzeczeń wyroków przez sądy powszechne – do ministra sprawiedliwości (7516), 556) poseł Izabeli Kloc w sprawie konieczności zwalczania śmiertelnie niebezpiecznej rośliny, jaką jest barszcz Sosnowskiego – do ministra środowiska (7517), 557) posłów Krzysztofa Jurgiela i Lecha Kołakowskiego w sprawie zaniechania budowy lotniska regionalnego na terenie woj. podlaskiego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7518), 558) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie strat w rolnictwie na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych – do prezesa Rady Ministrów (7519), 559) posła Kazimierza Moskala w sprawie planowanej likwidacji inspektoratów nadzoru budowlanego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7520), 560) posła Henryka Kmiecika w sprawie rozważenia możliwości przeniesienia siedziby Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze do innego obiektu, który znajduje się w Kamiennej Górze przy ul. Armii Ludowej – do ministra finansów (7521), 561) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie stanu infrastruktury dworcowej – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7522), 562) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie remontu wiaduktu na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7523), 563) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie ograniczonego dostępu dzieci z niepełnosprawnością do wypoczynku – do ministra pracy i polityki społecznej (7524), 564) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie nieprawidłowości w żywieniu dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach – do ministra zdrowia (7525), 565) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie problemu organizacji dowożenia dzieci z niepełnosprawnością do ośrodków lub szkół – do ministra edukacji narodowej (7526), 566) poseł Marii Zuby w sprawie zagrożenia bankructwem polskich hodowców ryb słodkowodnych oraz postępującym w ślad za tym likwidowaniem polskich stawów hodowlanych na skutek uniemożliwienia hodowcom odstrzału i płoszenia ptaków i wydr pasożytujących na hodowlach – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra środowiska (7527), 567) poseł Anny Nemś w sprawie kontroli rzeczywistej obsady karetek specjalistycznych – do ministra zdrowia (7528), 568) poseł Anny Nemś w sprawie całkowitego zakazu reklam aptek i ich działalności – do ministra zdrowia (7529), 569) poseł Anny Nemś w sprawie informacji dotyczących nagminnego zawierania umów śmieciowych z pracownikami sądów – do ministra sprawiedliwości (7530), 570) poseł Anny Nemś w sprawie nowych przepisów dotyczących realizacji zabiegów hemodializy u chorych hospitalizowanych – do ministra zdrowia (7531), 571) poseł Anny Nemś w sprawie przywrócenia kuratoriom dotychczasowych praw nadzorczych nad placówkami oświatowymi – do ministra edukacji narodowej (7532), 572) poseł Anny Nemś w sprawie dyskusyjnej działalności prowadzonej w zakresie tzw. lokoterapii – do ministra zdrowia (7533), 573) poseł Anny Nemś w sprawie nieprzestrzegania nowych standardów opieki nad rodzącą i noworodkiem – do ministra zdrowia (7534), 574) poseł Anny Nemś w sprawie deficytowej obecnie specjalizacji, jaką jest patomorfologia – do ministra zdrowia (7535), 575) poseł Anny Nemś w sprawie wielokrotnego karania firm transportowych za to samo wykroczenie – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7536), 576) poseł Anny Nemś w sprawie nieudzielania przez niektóre powiatowe urzędy pracy innych form wsparcia wcześniej przeszkolonym osobom bezrobotnym – do ministra pracy i polityki społecznej (7537), 577) poseł Anny Nemś w sprawie potrzeby prawnego uregulowania zasad wykonywania zawodu psychoterapeuty – do ministra zdrowia (7538), 578) poseł Anny Nemś w sprawie bagatelizowania przez zarządzających szpitalami przypadków zakłuć personelu medycznego – do ministra zdrowia (7539), 579) poseł Anny Nemś w sprawie realnych możliwości zabezpieczenia wystarczającej liczby etatów rezydenckich dla absolwentów uczelni medycznych – do ministra zdrowia (7540),

20 580) poseł Anny Nemś w sprawie braku refundacji leków dla osób upośledzonych umysłowo – do ministra zdrowia (7541), 581) poseł Anny Nemś w sprawie niekorzystania przez nauczycieli z prawa zakładania „Niebieskich kart” – do ministra edukacji narodowej (7542), 582) poseł Anny Nemś w sprawie wyników kontroli NIK w szpitalach psychiatrycznych – do ministra zdrowia (7543), 583) poseł Anny Nemś w sprawie uproszczenia procedury pozyskiwania danych osobowych w postępowaniach dotyczących przyznawania lokali socjalnych i zamiennych – do ministra administracji i cyfryzacji (7544), 584) poseł Anny Nemś w sprawie przepełnionych domów pomocy społecznej – do ministra pracy i polityki społecznej (7545), 585) poseł Anny Nemś w sprawie raportu NIK dotyczącego likwidacji mogilników w Polsce – do ministra środowiska (7546), 586) posła Tomasza Szymańskiego w sprawie poparcia wniosku o ogłoszenie w Polsce roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7547), 587) poseł Joanny Bobowskiej w sprawie nierównego traktowania szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych przy przekazywaniu dotacji – do ministra edukacji narodowej (7548), 588) poseł Haliny Rozpondek w sprawie umieszczenia budowy drogi ekspresowej S46 „Szlak Staropolski” w planach inwestycyjnych rządu – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7549), 589) poseł Haliny Rozpondek w sprawie zwołania szczytu kolejowego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7550), 590) posła Łukasza Borowiaka w sprawie modernizacji Poczty Polskiej SA – do ministra administracji i cyfryzacji (7551), 591) posła Łukasza Borowiaka w sprawie aktywizacji zawodowej osób powyżej trzydziestego roku życia – do ministra pracy i polityki społecznej (7552), 592) posła Łukasza Borowiaka w sprawie polityki prorodzinnej – do ministra pracy i polityki społecznej (7553), 593) posła Łukasza Borowiaka w sprawie możliwości podjęcia ewentualnych działań zmierzających do udrożnienia Szlaku Konwaliowego (Przemęcki Park Krajobrazowy) – do ministra środowiska (7554), 594) posła Łukasza Borowiaka w sprawie przygotowania rozwiązań systemowych, które będą w stanie zapewnić finansowanie dworców kolejowych na należytym poziomie – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7555), 595) posła Łukasza Borowiaka w sprawie obowiązku jazdy na światłach mijania przez cały rok – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7556), 596) poseł Anny Nemś w sprawie procedury zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7557), 597) posłów Krzysztofa Gadowskiego i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie fatalnej sytuacji absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy – do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7558), 598) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie programu pilotażowego, w ramach którego prywatne agencje pracy pomogą osobom długotrwale bezrobotnym – do ministra pracy i polityki społecznej (7559), 599) posła Kazimierza Moskala w sprawie preferencyjnych kredytów dla osób poszkodowanych podczas powodzi – do prezesa Rady Ministrów (7560), 600) posła Artura Górskiego w sprawie przewidywanej likwidacji „Magazynu Wileńskiego” i problemów innych polskich mediów na Kresach Wschodnich – do ministra spraw zagranicznych (7561), 601) posła Jerzego Wenderlicha w sprawie sytuacji na rynku pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7562), 602) posłów Jerzego Materny i Jerzego Szmita w sprawie niektórych wydatków Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w 2011 r. – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7563), 603) posła Jerzego Szmita w sprawie likwidacji posterunków Policji w woj. warmińsko-mazurskim – do ministra spraw wewnętrznych (7564), 604) posła Krzysztofa Jurgiela oraz grupy posłów w sprawie szkodliwej dla Polski „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” – do prezesa Rady Ministrów (7565), 605) posła Krzysztofa Tchórzewskiego oraz grupy posłów w sprawie stanu organizacyjnego Inspekcji Transportu Drogowego w związku z wykonywaniem zadań ustawowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7566), 606) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie długiego oczekiwania pacjentów na wizytę u lekarza specjalisty – do ministra zdrowia (7567), 607) posła Mariana Cyconia w sprawie budowy ekspresowej drogi krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7568), 608) posła Mariana Cyconia w sprawie pogarszającego się stanu technicznego oznakowania szlaków turystycznych w Beskidzie Sądeckim – do ministra sportu i turystyki (7569), 609) posła Łukasza Gibały w sprawie problemów firm sektora drzewnego związanych z praktyką działania urzędów skarbowych, które nieuwzględniają niepotwierdzonych fakturą kosztów zakupu drewna jako kosztów uzyskania przychodu – do ministra finansów (7570), 610) poseł Anny Fotygi w sprawie sytuacji pracowników upadłej firmy Malma z Malborka – do prezesa Rady Ministrów oraz ministra sprawiedliwości (7571),

21 611) poseł Anny Fotygi w sprawie domniemanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7572), 612) poseł Anny Fotygi w sprawie toczących się postępowań dotyczących polskich rodzin mieszkających za granicą – do ministra sprawiedliwości (7573), 613) poseł Anny Fotygi w sprawie kłopotów polskich rodzin z niemieckimi urzędami ds. dzieci i młodzieży – do ministra spraw zagranicznych (7574), 614) poseł Anny Fotygi w sprawie możliwości rozłożenia na raty zwrotu niewykorzystanego dofinansowania remontu zabytku – domu jednorodzinnego w Gdańsku – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7575), 615) poseł Anny Fotygi w sprawie zmian statutów spółdzielni w związku z przepisami przejściowymi wprowadzonymi nowelą z 2007 r. – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7576), 616) posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie stworzenia programu profilaktyki, diagnozowania oraz leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C – do ministra zdrowia (7577), 617) posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie powszechnych i bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom – do ministra zdrowia (7578), 618) posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie pojawiających się informacji o wzroście szarej strefy, jeżeli chodzi o sprzedaż oleju napędowego – do ministra finansów (7579), 619) posłanek Agnieszki Hanajczyk i Ewy Drozd w sprawie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – do ministra pracy i polityki społecznej (7580), 620) posłanek Agnieszki Hanajczyk i Ewy Drozd w sprawie art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7581), 621) posła Sławomira Kowalskiego w sprawie interpretacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – do ministra edukacji narodowej (7582), 622) posłów Lucjana Marka Pietrzczyka i Zbigniewa Pacelta w sprawie niespójności pomiędzy nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku – do ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki społecznej (7583), 623) poseł Ewy Drozd oraz grupy posłów w sprawie finansowania edukacji przedszkolnej – do ministra edukacji narodowej (7584), 624) posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie ochrony praw osób korzystających z usług biur podróży – do ministra sportu i turystyki (7585), 625) posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie procedur komunikacji wewnętrznych w urzędach administracji publicznych – do ministra administracji i cyfryzacji (7586), 626) posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej – do ministra edukacji narodowej (7587), 627) poseł Renaty Butryn w sprawie ustalania przez gminy opłat za gospodarowanie odpadami w myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – do ministra środowiska (7588), 628) posła Marka Łapińskiego w sprawie konieczności rewitalizacji dworca kolejowego w Oleśnicy – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7589), 629) posłów Michała Jarosa i Łukasza Borowiaka w sprawie obowiązku wielokrotnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – do ministra zdrowia (7590), 630) posła Marka Łapińskiego w sprawie pomocy, jakiej zamierza udzielić ministerstwo powiatowi lubańskiemu – do ministra spraw wewnętrznych (7591), 631) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem występującym o urlop ojcowski – do ministra pracy i polityki społecznej (7592), 632) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie doprecyzowania zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wprowadzenia wskaźników umożliwiających wyznaczenie ilości wymaganych miejsc parkingowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7593), 633) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie doprecyzowania kryterium ustalania stron postępowania – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7594), 634) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie jednoznacznego określenia organu egzekucyjnego w zakresie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7595), 635) posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie uregulowania procedury wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7596), 636) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie środków finansowych przekazywanych organizacjom polonijnym i Polakom na Wschodzie – do ministra spraw zagranicznych (7597), 637) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie prac komisji do oceny i wyboru ofert konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, a w szczególności problemu finansowania projektów złożonych przez Polaków, organizacje polskie i polonijne na Wschodzie – do ministra spraw zagranicznych (7598),

22 638) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie środków finansowych przekazywanych Polakom i organizacjom polonijnym na Wschodzie – do ministra spraw zagranicznych (7599), 639) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie organizacji pracy komisji do oceny i wyboru ofert konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” – do ministra spraw zagranicznych (7600), 640) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie obozów letnich i wyjazdów młodzieży polskiej i polonijnej organizowanych przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – do ministra spraw zagranicznych (7601), 641) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie prac komisji do oceny i wyboru ofert konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, a w szczególności określenia „personalizacja dziennikarzy” – do ministra spraw zagranicznych (7602), 642) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie prac komisji do oceny i wyboru ofert konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, a w szczególności listy projektów złożonych przez organizacje polonijne, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy finansowej – do ministra spraw zagranicznych (7603), 643) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie prac komisji do oceny i wyboru ofert konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, a w szczególności niezaangażowania w jej pracę przedstawicieli Senatu – do ministra spraw zagranicznych (7604), 644) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie prac komisji do oceny i wyboru ofert konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, a w szczególności wysokości kwot dofinansowania każdego projektu w ubiegłym roku – do ministra spraw zagranicznych (7605), 645) poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie odpowiedniego finansowania działań na rzecz praw obywatelskich – do ministra finansów (7606), 646) poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie ochrony praw dziecka – do ministra sprawiedliwości (7607), 647) posła Jerzego Borkowskiego w sprawie sygnałów o naruszaniu przepisów prawa pracy w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu – do ministra finansów (7608), 648) posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej przez rząd prywatyzacji polskich uzdrowisk – do prezesa Rady Ministrów (7609), 649) posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – do ministra środowiska (7610), 650) posła Roberta Wardzały w sprawie opłat za badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej i zasad wydawania zaświadczenia o zdolności do wykonywania czynności, do jakich uprawnia licencja pracownika ochrony I i II stopnia – do ministra zdrowia (7611), 651) posła Roberta Kropiwnickiego w sprawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – do ministra zdrowia (7612), 652) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie pracy osób odbywających karę pozbawienia wolności – do ministra sprawiedliwości (7613), 653) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie leczenia osób uzależnionych – do ministra zdrowia (7614), 654) posła Grzegorza Matusiaka w sprawie działań zmierzających do zabezpieczenia opieki psychiatrycznej na terenie woj. śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży – do ministra zdrowia (7615), 655) posłów Barbary Bubuli i Krzysztofa Szczerskiego w sprawie zagrożenia dla środowiska spowodowanego działalnością kamieniołomu w Osielcu, gm. Jordanów, woj. małopolskie – do ministra środowiska (7616), 656) posła Leonarda Krasulskiego w sprawie aktualnej sytuacji sektora bankowego, w szczególności spółdzielczego, związanej z opracowywaniem na forum Unii Europejskiej nowej architektury nadzorczej – do prezesa Rady Ministrów (7617), 657) posła Leonarda Krasulskiego w sprawie monitorowania zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – do prezesa Rady Ministrów (7618), 658) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie zwrotu bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7619), 659) poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie sposobu wyliczania przez Ministerstwo Finansów relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto i różnic pomiędzy wyliczeniami powyższej relacji w wyliczeniach Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego – do ministra finansów (7620), 660) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie włączenia Zakładów Azotowych Puławy SA do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów – do ministra skarbu państwa (7621), 661) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie obrotu podrabianymi lekami – do ministra zdrowia (7622), 662) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie konieczności wprowadzenia regulacji prawnych chroniących klientów upadających biur podróży – do ministra sportu i turystyki (7623), 663) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie finansowania organizacji polonijnych na Kresach Wschodnich – do ministra spraw zagranicznych (7624), 664) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie stanu Marynarki Wojennej RP – do ministra obrony narodowej (7625),

23 665) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do ministra pracy i polityki społecznej (7626), 666) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie zmiany „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” i przyznania miastu Białystok statusu ośrodka metropolitarnego – do prezesa Rady Ministrów (7627), 667) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie likwidacji posterunków Policji – do ministra spraw wewnętrznych (7628), 668) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie działania grup antyterrorystycznych Policji – do ministra spraw wewnętrznych (7629), 669) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie zmian organizacyjnych w Policji w postaci redukcji posterunków – do ministra spraw wewnętrznych (7630), 670) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie interpretacji zapisu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – do ministra środowiska (7631), 671) poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie kontroli NIK dotyczących przekształceń własnościowych szpitali w 2011 r. – do ministra zdrowia (7632), 672) poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie selekcji pacjentów w niepublicznych szpitalach – do ministra zdrowia (7633), 673) posła Stefana Strzałkowskiego w sprawie zachorowań na nowotwór – czerniak skóry – do ministra zdrowia (7634), 674) posła Stefana Strzałkowskiego w sprawie znowelizowanych ustaw: o ochronie przyrody oraz Prawo łowieckie w kwestii dotyczącej kłusujących psów i kotów – do ministra środowiska (7635), 675) posła Stefana Strzałkowskiego w sprawie restrukturyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej – do ministra zdrowia (7636), 676) posła Stefana Strzałkowskiego w sprawie możliwości kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających za granicą oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w systemie on-line – do ministra edukacji narodowej (7637), 677) posła Stefana Strzałkowskiego w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej – do ministra spraw wewnętrznych (7638), 678) poseł Barbary Bartuś w sprawie zapisów w ustawie o działalności leczniczej przewidujących przekształcanie szpitali publicznych w spółki – do ministra zdrowia (7639), 679) poseł Barbary Bartuś w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego zatrudnienia asystentów w gabinetach stomatologicznych – do ministra zdrowia (7640), 680) poseł Barbary Bartuś w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do ministra pracy i polityki społecznej (7641), 681) posła Krzysztofa Jurgiela oraz grupy posłów w sprawie konieczności zróżnicowania polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 – do ministra rozwoju regionalnego (7642), 682) posła Krzysztofa Jurgiela oraz grupy posłów w sprawie definicji obszarów wiejskich stosowanej w polityce rozwoju dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2014–2020 – do ministra rozwoju regionalnego (7643), 683) posła Krzysztofa Jurgiela oraz grupy posłów w sprawie ujęcia spraw rolnictwa i rozwoju wsi w dokumentach programowych UE, rządu polskiego i samorządowych dotyczących perspektywy finansowej na lata 2014–2020 oraz wyodrębnienia w polityce spójności konkretnej puli środków przeznaczonych na obszary wiejskie (III filar – jakość życia) – do prezesa Rady Ministrów (7644), 684) posła Mariusza Kamińskiego w sprawie budowy południowej obwodnicy Warszawy – drogi ekspresowej S2 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7645), 685) posła Waldemara Andzela w sprawie prywatyzacji polskich uzdrowisk i Polskich Kolei Linowych SA – do ministra skarbu państwa (7646), 686) posła Piotra Babinetza w sprawie warunków ustalania zasiłku rodzinnego – do ministra pracy i polityki społecznej (7647), 687) posła Piotra Babinetza w sprawie zasadności planowanych zmian przepisów dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego – do ministra finansów (7648), 688) posła Piotra Babinetza w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniającej zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7649), 689) posła Waldemara Andzela w sprawie przyjęcia przez rząd pakietu klimatycznego dla Polski – do prezesa Rady Ministrów (7650), 690) posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie planów prywatyzacji uzdrowisk – do prezesa Rady Ministrów (7651), 691) posła Marka Opioły w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – do prezesa Rady Ministrów (7652), 692) posłów Beaty Mazurek i Marka Opioły w sprawie nieodpowiedzialnych działań ABW – do prezesa Rady Ministrów (7653), 693) posła Marka Opioły w sprawie nadania statusu HEAD lotom w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r. – do ministra spraw wewnętrznych (7654), 694) posłów Aleksandry Trybuś i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie ustawy o spółdzielniach miesz-

24 kaniowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7655), 695) poseł Iwony Ewy Arent w sprawie dyskryminacji członków Związku Zawodowego Celnicy PL w Służbie Celnej – do ministra finansów (7656), 696) poseł Iwony Ewy Arent w sprawie projektu ustawy o paszach – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7657), 697) poseł Iwony Ewy Arent w sprawie oznakowania leków z importu równoległego – do ministra zdrowia (7658), 698) poseł Ewy Malik w sprawie procederu wyłudzania podatku VAT w branży obrotu złomem – do ministra finansów (7659), 699) posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie braku efektów w promocji handlu i inwestycji dla polskich firm prowadzonych przez wydziały promocji handlu i inwestycji przy ambasadach RP – do ministra gospodarki (7660), 700) posła Mirosława Pawlaka w sprawie zmiany algorytmu podziału subwencji oświatowej dla miejscowości o liczbie mieszkańców niewiele przekraczającej 5 tys. – do ministra edukacji narodowej (7661), 701) posła Ryszarda Galli oraz grupy posłów w sprawie tragicznej sytuacji finansowej komend straży pożarnych w woj. opolskim – do ministra spraw wewnętrznych (7662), 702) posła Jacka Najdera w sprawie opiniowania wniosków o pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra środowiska (7663), 703) poseł Wandy Nowickiej w sprawie postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – do prezesa Rady Ministrów (7664), 704) poseł Brygidy Kolendy-Łabuś oraz grupy posłów w sprawie planowanej likwidacji Gazowni Opolskiej – do ministra skarbu państwa (7665), 705) posła Jana Cedzyńskiego w sprawie doniesień prasowych dotyczących zwolnień członków partii politycznych zasiadających w spółkach Skarbu Państwa – do prezesa Rady Ministrów (7666), 706) poseł Ewy Kołodziej w sprawie stosowania przez podmioty prywatne blokad na koła zaparkowanych pojazdów – do ministra spraw wewnętrznych (7667), 707) posła Adama Rybakowicza w sprawie kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wychowania fizycznego – do ministra edukacji narodowej (7668), 708) posła Adama Rybakowicza w sprawie kształcenia studentów w publicznych szkołach wyższych na kierunku wychowanie fizyczne o specjalności nauczycielskiej – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7669), 709) posła Adama Rybakowicza w sprawie karania kierowców i rowerzystów prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu – do ministra sprawiedliwości (7670), 710) posła Adama Rybakowicza w sprawie rekordowego roku pod kątem licytacji komorniczej – do ministra sprawiedliwości (7671), 711) posła Adama Rybakowicza w sprawie przeciwdziałania aktom wandalizmu, na przykładzie zamalowania tablic i pomnika w Puńsku – do ministra sprawiedliwości (7672), 712) posła Adama Rybakowicza w sprawie problemów z boiskami typu „Orlik” powstałych na terenie całego kraju – do ministra sportu i turystyki (7673), 713) posła Adama Rybakowicza w sprawie wykorzystania fotoradarów przez straże gminne i miejskie – do ministra spraw wewnętrznych (7674), 714) posła Adama Rybakowicza w sprawie statystyk dotyczących zatrzymań kierowców i rowerzystów prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu – do ministra spraw wewnętrznych (7675), 715) posła Adama Rybakowicza w sprawie funkcjonowania straży gminnych i wiejskich – do ministra spraw wewnętrznych (7676), 716) posła Adama Rybakowicza w sprawie zakupu przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego 300 nowych fotoradarów i ich przydziału na drogi woj. podlaskiego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7677), 717) posła Adama Rybakowicza w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego szpitali psychiatrycznych – do ministra zdrowia (7678), 718) posła Adama Rybakowicza w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej umożliwiających przekazywanie informacji o podatnikach będących obywatelami RP przebywających poza granicami Polski państwom, w których ci obywatele przebywają – do ministra finansów (7679), 719) posła Adama Rybakowicza w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Straży Granicznej na śmigłowcu EC-120 – do ministra spraw wewnętrznych (7680), 720) posła Adama Rybakowicza w sprawie pracy nad rozporządzeniem obniżającym limit obrotów wprowadzających kasy fiskalne do 20 tys. zł – do ministra finansów (7681), 721) posła Adama Rybakowicza w sprawie eksportu polskich produktów do Chin – do ministra gospodarki (7682), 722) posła Adama Rybakowicza w sprawie wzrostu cen żywności – do ministra gospodarki (7683), 723) posła Adama Rybakowicza w sprawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego na temat stopy bezrobocia w Polsce – do ministra pracy i polityki społecznej (7684), 724) posła Adama Rybakowicza w sprawie programu indywidualnej rehabilitacji społecznej – do ministra pracy i polityki społecznej (7685), 725) posła Adama Rybakowicza w sprawie nowego przywileju dla ubezpieczonych w KRUS – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7686), 726) posła Adama Rybakowicza w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego powoły-

25 wania na stanowiska komornika sądowego – do ministra sprawiedliwości (7687), 727) posła Adama Rybakowicza w sprawie umorzeń spraw związanych z wyłudzeniem zaliczek przez agencje zatrudnienia – do ministra sprawiedliwości (7688), 728) posła Adama Rybakowicza w sprawie masowych bankructw polskich biur podróży – do ministra sportu i turystyki (7689), 729) posła Adama Rybakowicza w sprawie działań Policji związanych z wykryciem sprawców wyłudzeń zaliczek przez agencje zatrudnienia – do ministra spraw wewnętrznych (7690), 730) posła Adama Rybakowicza w sprawie wypadków i incydentów kolejowych mających miejsce od marca do maja 2012 r. – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7691), 731) posła Adama Rybakowicza w sprawie problemów z budową odcinka trasy A4 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7692), 732) posła Adama Rybakowicza w sprawie serii wypadków awionetek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7693), 733) posła Adama Rybakowicza w sprawie funkcjonowania Ministerstwa Sportu i Turystyki – do prezesa Rady Ministrów (7694), 734) posła Adama Rybakowicza w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego wypłaty w Ministerstwie Gospodarki 7,5 mln zł nagród bez podstawy prawnej – do prezesa Rady Ministrów (7695), 735) posła Adama Rybakowicza w sprawie wiatraków na terenie gmin: Puńsk, Sejny i Krasnopol – do ministra środowiska (7696), 736) posła Adama Rybakowicza w sprawie wyników egzaminu gimnazjalnego w woj. podlaskim – do ministra edukacji narodowej (7697), 737) posła Adama Rybakowicza w sprawie wyników egzaminu dojrzałości w woj. podlaskim – do ministra edukacji narodowej (7698), 738) posła Adama Rybakowicza w sprawie kształcenia uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie wychowania fizycznego – do ministra edukacji narodowej (7699), 739) posła Adama Rybakowicza w sprawie kształcenia uczniów szkół podstawowych w zakresie wychowania fizycznego – do ministra edukacji narodowej (7700), 740) poseł Małgorzaty Adamczak w sprawie programu pilotażowego „Aktywny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do ministra pracy i polityki społecznej (7701), 741) posła Krzysztofa Brejzy oraz grupy posłów w sprawie warunków wycinania drzew przez właścicieli gruntów – do ministra środowiska (7702), 742) posła Cezarego Tomczyka oraz grupy posłów w sprawie uprawnień młodzieżowych rad gmin – do ministra administracji i cyfryzacji oraz ministra edukacji narodowej (7703), 743) posła Cezarego Tomczyka oraz grupy posłów w sprawie zajęcia komorniczego konta bankowego, na które wpływają alimenty na dziecko – do ministra sprawiedliwości (7704), 744) posła Cezarego Tomczyka oraz grupy posłów w sprawie konkursów na naczelników urzędów skarbowych – do ministra finansów (7705), 745) posłów Marzeny Okła-Drewnowicz i Lucjana Marka Pietrzczyka w sprawie wsparcia funkcjonowania i rozwoju Fabryki Kotłów SEFAKO SA w Sędziszowie – do ministra gospodarki (7706), 746) posłów Marzeny Okła-Drewnowicz i Lucjana Marka Pietrzczyka w sprawie dalszego funkcjonowania oddziału wart cywilnych – do ministra obrony narodowej (7707), 747) posłów Marzeny Okła-Drewnowicz i Lucjana Marka Pietrzczyka w sprawie sytuacji małych szkół na terenach wiejskich – do ministra edukacji narodowej (7708), 748) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie linii kolejowych Kopalni Piasku Kotlarnia SA – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7709), 749) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny – do ministra środowiska (7710), 750) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny i jego oddziaływania na środowisko – do ministra środowiska (7711), 751) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie lasów na obszarze pomiędzy Rudą Kozielską, Rudzińcem, Starą Kuźnią i Kuźnią Raciborską – do ministra środowiska (7712), 752) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie budowy zapory wodnej wraz z elektrownią – do ministra środowiska (7714), 753) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie toru wodnego na odcinku Odra – Dunaj – do ministra środowiska (7715), 754) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie opracowania przebiegu toru wodnego Odra – Dunaj – do ministra środowiska (7716), 755) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Kłodnicy – do ministra środowiska (7717), 756) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Bierawce – do ministra środowiska (7718), 757) posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Rudce – do ministra środowiska (7719), 758) posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie nowych rozwiązań prawnych w zakresie finansowania ratownictwa górskiego w związku z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich – do ministra spraw wewnętrznych (7720),

26 759) posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie utworzenia w SPZOZ w Kłodzku oddziału psychiatrycznego o wzmożonym zabezpieczeniu dla skazanych za przestępstwa seksualne – do ministra zdrowia (7721), 760) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie banków hiszpańskich w Polsce – do prezesa Rady Ministrów (7722), 761) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie dyrektywy Capital Requirements Directive IV – do prezesa Rady Ministrów (7723), 762) posła Krzysztofa Szczerskiego w sprawie obecnej sytuacji członków korpusu prezydencji – do prezesa Rady Ministrów (7724), 763) posła Marka Rząsy w sprawie zwiększenia środków na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z 3% do 5% – do ministra pracy i polityki społecznej (7725), 764) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie rejestracji naczep samochodowych nabytych na terenie Unii Europejskiej – do prezesa Rady Ministrów (7726), 765) posła Tomasza Głogowskiego w sprawie zmiany zasad zwolnień z opłat do PFRON – do ministra pracy i polityki społecznej (7727), 766) posła Jacka Żalka w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii – do ministra gospodarki (7728), 767) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – do ministra środowiska (7729), 768) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie finansowania społecznościowego, tzw. crowdfundingu – do ministra administracji i cyfryzacji (7730), 769) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie zakresu działalności straży miejskich i gminnych – do ministra spraw wewnętrznych (7731), 770) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie nepotyzmu przy zatrudnianiu w spółkach Skarbu Państwa – do prezesa Rady Ministrów (7732), 771) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie polityki rządu wobec trudnej sytuacji polskich przedsiębiorców – do ministra finansów (7733), 772) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie sytuacji na rynku zboża – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7734), 773) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7735), 774) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie funkcjonowania wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych – do ministra zdrowia (7736), 775) posłów Łukasza Borowiaka i Roberta Wardzały w sprawie własności obiektów Warszawskiego Klubu Sportowego Gwardia – do ministra administracji i cyfryzacji (7737), 776) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie zmniejszenia opłaty interchange – do prezesa Rady Ministrów (7738), 777) poseł Anny Fotygi w sprawie projektowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do ministra pracy i polityki społecznej (7739), 778) posłów Łukasza Borowiaka i Roberta Wardzały w sprawie ewentualnego docelowego przekazania miastu Poznań kompleksu sportowego w Golęcinie – do ministra spraw wewnętrznych (7740), 779) posła Andrzeja Rozenka w sprawie nadużyć korupcyjnych w Agencji Nieruchomości Rolnych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7741), 780) posła Jana Cedzyńskiego w sprawie nieprawidłowości w spółce ENEA SA i Ministerstwie Skarbu Państwa – do prezesa Rady Ministrów (7742), 781) posła Przemysława Wiplera w sprawie przebiegu procesu prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa w latach 2008–2012 – do ministra skarbu państwa (7743), 782) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie działań kontrolnych podjętych przez MON po informacjach o nieprawidłowościach w SKW – do ministra obrony narodowej (7744), 783) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie działań kontrolnych podjętych przez MSW po informacjach o nieprawidłowościach w SKW – do ministra spraw wewnętrznych (7745), 784) posła Tadeusza Dziuby w sprawie projektowanej prywatyzacji spółek uzdrowiskowych, których właścicielem jest Skarb Państwa – do ministra skarbu państwa oraz ministra zdrowia (7746), 785) posła Tadeusza Dziuby w sprawie sfinansowania ze środków budżetu państwa wytworzenia kolejnej partii polskiej szczepionki trzeciej generacji przeciwko zaawansowanemu czerniakowi – do prezesa Rady Ministrów (7747), 786) posła Michała Kabacińskiego w sprawie modernizacji krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania – do ministra obrony narodowej (7748), 787) posła Michała Kabacińskiego w sprawie przymusowego poszerzania kompetencji nauczyciela – do ministra edukacji narodowej (7749), 788) posła Michała Kabacińskiego w sprawie sposobu postępowania z wypełnionymi arkuszami egzaminacyjnymi podczas przeprowadzania pisemnych egzaminów maturalnych – do ministra edukacji narodowej (7750), 789) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie zakazu samoobsługi dystrybutorów przy tankowaniu paliwa LPG w Polsce – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7751), 790) posła Roberta Biedronia w sprawie dyrektywy Unii Europejskiej 2001/37/EC wprowadzającej możliwy zakaz produkcji tabaki – do ministra zdrowia (7752), 791) poseł Julii Pitery w sprawie budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa – do ministra środowiska (7753),

27 792) posła Stanisława Pięty w sprawie organizacji koncertu piosenkarki Madonny Louise Ciccone w dniu 1 sierpnia 2012 r., w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na Stadionie Narodowym zarządzanym przez Narodowe Centrum Sportu – do ministra sportu i turystyki (7754), 793) posła Stanisława Pięty w sprawie zmiany zasad finansowania Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju – do ministra spraw zagranicznych (7755), 794) posła Łukasza Gibały w sprawie likwidacji kryterium ceny jako jedynego kryterium przy udzielaniu zamówień publicznych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7756), 795) posła Dawida Jackiewicza w sprawie pilnej potrzeby poprawy stanu technicznego i konieczności estetycznej rewitalizacji dworca kolejowego w Oleśnicy – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7757), 796) posła Dawida Jackiewicza w sprawie budowy obwodnicy miasta Oławy – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7758), 797) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie niegospodarności w działaniach kierownictwa Urzędu Dozoru Technicznego – do ministra gospodarki (7759), 798) posłów Wincentego Elsnera i Sławomira Kopycińskiego w sprawie opłat od transakcji przy użyciu kart płatniczych – do ministra finansów (7760), 799) posła Andrzeja Rozenka w sprawie kosztów zorganizowania w dniach 5–14 sierpnia 2012 r. pieszej pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę – do ministra obrony narodowej (7761), 800) posła Andrzeja Rozenka w sprawie rocznych kosztów funkcjonowania ordynariatów polowych – do ministra obrony narodowej (7762), 801) poseł Beaty Kempy w sprawie planów prywatyzacji Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie SA – do ministra skarbu państwa (7763), 802) posła Tomasza Górskiego w sprawie podmiotów działających jako parabanki – do prezesa Rady Ministrów (7764), 803) posła Tomasza Górskiego w sprawie obniżenia ocen wiarygodności finansowej, tzw. ratingów, banków – do prezesa Rady Ministrów (7765), 804) posła Przemysława Wiplera w sprawie systemu informatycznego e-Podatki – do ministra finansów (7766), 805) poseł Izabeli Kloc w sprawie zagrożeń dla rolnictwa związanych ze stosowaniem pasz GMO – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7767), 806) poseł Julii Pitery w sprawie dostępności świadczeń medycznych związanych z leczeniem niepłodności, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, i prawidłowości ich wykonywania – do ministra zdrowia (7768), 807) poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7769), 808) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie konkursów na dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – do prezesa Rady Ministrów (7770), 809) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie prawa cudzoziemca do zakupu lokalu w budynku wielorodzinnym z udziałem w drodze wewnętrznej – do ministra spraw wewnętrznych (7771), 810) posła Zbyszka Zaborowskiego w sprawie zakupu nowych samolotów CASA bez umowy offsetowej – do ministra obrony narodowej (7772), 811) posła Zbyszka Zaborowskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S69 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, na odcinku Przybędza i Milówka, wraz z tunelami – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7773), 812) posła Wojciecha Szaramy w sprawie zasad gospodarowania odpadami wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego – do ministra środowiska (7774), 813) poseł Marzeny Machałek w sprawie wyników konkursu przeprowadzonego przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w lipcu 2012 r. na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną na Dolnym Śląsku – do ministra zdrowia (7775), 814) posła Michała Jarosa w sprawie prowadzonych obecnie prac nad złagodzeniem przepisów w zakresie konieczności odprowadzania podatku VAT i PIT bez względu na otrzymane płatności od kontrahenta – do ministra gospodarki oraz ministra finansów (7776), 815) posła Michała Jarosa w sprawie utworzenia klastrów naukowych łączących biznes z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce – do ministra gospodarki (7777), 816) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach ponadgimnazjalnych – do ministra edukacji narodowej (7778), 817) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie stanowiska Rady Ministrów dotyczącego zmiany brzmienia art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody – do ministra środowiska (7779), 818) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie realizacji zachodniej obwodnicy miasta Nowy Targ w ciągu drogi krajowej nr 47 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7780), 819) posła Andrzeja Piątaka w sprawie planowanych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. zachodniopomorskim oraz zasad finansowania inspekcji sanitarnej w 2013 r. i latach następnych – do ministra finansów (7781), 820) posła Andrzeja Piątaka w sprawie potrzeby zmiany przepisów procedury cywilnej oraz prawa cywilnego na tle narastającego problemu społeczno-prawnego polegającego na zasądzaniu przez sądy przedawnionych roszczeń, nieprawidłowości w doręczaniu pozwanym nakazów zapłaty, uniemożliwieniu podję-

28 cia obrony przez osoby pozwane po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu egzekucji – do ministra sprawiedliwości (7782), 821) posła Andrzeja Piątaka w sprawie obowiązującej regulacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczącej utraty statusu nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w aspekcie derogacji uprawnień wynikającej z ustawy Karta Nauczyciela – do ministra pracy i polityki społecznej (7783), 822) posła Andrzeja Piątaka w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących transportu kołowego na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem niezbędności wprowadzenia wag samochodowych na granicach kraju, wraz z analizą rozwiązań wzorowanych na przykładzie Austrii – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7784), 823) posła Andrzeja Piątaka w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w przepisach regulujących obrót złomem w celu wyeliminowania powtarzającego się nagminnie problemu kradzieży złomu – do ministra gospodarki oraz ministra sprawiedliwości (7785), 824) poseł Marii Zuby w sprawie kontrowersji między gminami a powiatami możliwych na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności dotyczących sposobu finansowania niektórych działań wynikających z tej ustawy – do ministra pracy i polityki społecznej (7786), 825) poseł Marii Zuby w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów do granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7787), 826) posła Michała Jarosa w sprawie proponowanych założeń formuły przetargowej – do prezesa Rady Ministrów (7788), 827) posła Dariusza Seligi w sprawie zatrudniania żołnierzy nadterminowych na podstawie tzw. umów śmieciowych – do ministra obrony narodowej (7789), 828) posła Dariusza Seligi w sprawie braku polskich symboli na zakupionych czołgach Leopard – do ministra obrony narodowej (7790), 829) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie braku w aptekach leku Insulina Humalog KwikPen 100j./ml – do ministra zdrowia (7791), 830) posła Jacka Falfusa w sprawie oprocentowania pożyczek – do prezesa Rady Ministrów (7792), 831) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom pow. kieleckiego w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7793), 832) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom pow. starachowickiego w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7794), 833) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom pow. ostrowieckiego w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7795), 834) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom miasta Kielce – do ministra spraw wewnętrznych (7796), 835) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Sędziszów w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7797), 836) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Nagłowice w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7798), 837) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Oksa w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7799), 838) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Małogoszcz w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7800), 839) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Sobków w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7801), 840) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Imielno w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7802), 841) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Wodzisław w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7803), 842) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Jędrzejów w woj. świętokrzyskim – do ministra spraw wewnętrznych (7804), 843) posła Jacka Żalka w sprawie sędziów powiązanych stosunkami rodzinnymi – do ministra sprawiedliwości (7805), 844) posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie przesunięcia terminu realizacji modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa – Radom – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7806), 845) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie koordynatora programu e-podręcznik – do prezesa Rady Ministrów (7807),

29 846) poseł Bożeny Sławiak w sprawie wpisania inwestycji budowy obwodnicy Słubic do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7808), 847) posła Marka Matuszewskiego w sprawie niebezpiecznych przejazdów kolejowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7809), 848) posła Marka Matuszewskiego w sprawie sytuacji nauczycieli w obliczu prognozowanych zwolnień – do ministra edukacji narodowej (7810), 849) posła Marka Łapińskiego w sprawie braku egzekucji przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów z poboru opłaty skarbowej – do ministra finansów (7811), 850) poseł Ewy Wolak w sprawie możliwości przeprowadzania przez szkoły egzaminów klasyfikacyjnych w formie on-line dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, które spełniają obowiązek szkolny poza szkołą – do ministra edukacji narodowej (7812), 851) posła Marka Łapińskiego w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XX/154/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., która może naruszać przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7813), 852) posła Marka Łapińskiego w sprawie pomocy, jakiej zamierza udzielić Ministerstwo Zdrowia Akademii Medycznej we Wrocławiu – do ministra zdrowia (7814), 853) posła Marka Łapińskiego w sprawie proponowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących wolontariatu w niepublicznych placówkach leczniczych – do ministra pracy i polityki społecznej (7815), 854) posła Marka Łapińskiego w sprawie projektu Klubu Polska Londyn 2012 – do ministra sportu i turystyki (7816), 855) posła Marka Łapińskiego w sprawie konieczności zmiany kryteriów rozstrzygania przetargów na rewitalizację linii kolejowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7817), 856) posła Adama Lipińskiego w sprawie ograniczenia od 1 września 2012 r. przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu liczby placówek świadczących porady lekarzy specjalistów dla mieszkańców Dolnego Śląska – do ministra zdrowia (7818), 857) posła Przemysława Wiplera w sprawie czynności podejmowanych przez polskich funkcjonariuszy Policji na terenie Austrii w związku z meczem SV Ried – Legia Warszawa – do ministra spraw wewnętrznych (7819), 858) poseł Beaty Kempy w sprawie likwidacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – Wydawnictwo sp. z o.o. – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7820), 859) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie likwidacji nadmiernego ruchu na drogach wokół wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7821), 860) posła Wojciecha Szaramy w sprawie opóźnienia w pracach nad dostępem do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych – do ministra administracji i cyfryzacji (7822), 861) posła Wojciecha Szaramy w sprawie rozważenia zmiany przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – do ministra pracy i polityki społecznej (7823), 862) posła Wojciecha Szaramy w sprawie braku na liście refundacyjnej opatrunków niezbędnych chorym na epidermolysis bullosa – do ministra zdrowia (7824), 863) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie odliczenia podatku VAT od samochodów typu bankowóz – do ministra finansów (7825), 864) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie profilaktyki oraz dofinansowania leczenia czerniaka – do ministra zdrowia (7826), 865) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie udziału szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w delegacji SKW w Korei Południowej – do prezesa Rady Ministrów (7827), 866) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie możliwości występowania nieprawidłowości podczas delegacji zagranicznych szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz podległych mu funkcjonariuszy – do prezesa Rady Ministrów (7828), 867) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie możliwości występowania nieprawidłowości podczas wizyt delegacji zagranicznych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – do prezesa Rady Ministrów (7829), 868) posła Tomasza Kaczmarka w sprawie możliwości występowania nieprawidłowości w trakcie korzystania z jednostek pływających pozostających w dyspozycji Marynarki Wojennej przez szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego – do prezesa Rady Ministrów (7830), 869) posła Jana Warzechy w sprawie nowelizacji projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakazującego wolontariatu w szpitalach – do ministra pracy i polityki społecznej (7831), 870) posła Jana Warzechy w sprawie praktyk pobierania opłat za świadectwa szkolne – do ministra edukacji narodowej (7832), 871) posła Jana Warzechy w sprawie porad laktacyjnych – do ministra zdrowia (7833), 872) posła Jana Warzechy w sprawie opieki paliatywnej – do ministra zdrowia (7834), 873) posła Jana Warzechy w sprawie kar za wycinkę drzew – do ministra środowiska (7835), 874) posła Jana Warzechy w sprawie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7836), 875) posła Jana Warzechy w sprawie Centralnego Systemu Ubezpieczeń Narodowego Funduszu Zdrowia – do ministra administracji i cyfryzacji (7837),

30 876) posła Jana Warzechy w sprawie bezpieczeństwa na polskiej kolei – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7838), 877) posła Jana Warzechy w sprawie liczby wypadków przy pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7839), 878) posła Jana Warzechy w sprawie działania systemu dozoru elektronicznego – do ministra sprawiedliwości (7840), 879) posła Jana Warzechy w sprawie działalności straży miejskiej – do ministra spraw wewnętrznych (7841), 880) posła Jana Warzechy w sprawie przepisów dotyczących ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – do ministra środowiska (7842), 881) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie promowania książki o polskim antysemityzmie pt. „Inferno of Choices” – do ministra spraw zagranicznych (7843), 882) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie wprowadzenia na listę leków refundowanych specjalnych opatrunków i odżywek leczniczych dla chorych na epidermolysis bullosa – do ministra zdrowia (7844), 883) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie zakończenia programu „Rodzina na swoim” – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7845), 884) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie trudnej sytuacji na rynku ziemniaków jadalnych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7846), 885) poseł Bożeny Sławiak w sprawie kolizji w obowiązującym prawie w przedmiocie ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby sprawujące funkcje publiczne – do ministra administracji i cyfryzacji (7847), 886) poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk w sprawie kar nakładanych na rybaków w związku z rzekomym przekraczaniem kwot połowowych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7848), 887) posła Michała Jarosa w sprawie problemu szarej strefy w branży motoryzacyjnej – do ministra finansów (7849), 888) posła Stanisława Szweda w sprawie zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – do ministra gospodarki (7850), 889) posła Sławomira Jana Piechoty w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących obliczania wysokości potrąceń dokonywanych z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej osobom pobierającym świadczenia emerytalne i rentowe z ZUS – do ministra pracy i polityki społecznej (7851), 890) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie projektu zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – do ministra zdrowia (7852), 891) posła Krzysztofa Lipca w sprawie ujednolicenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego – do ministra pracy i polityki społecznej (7853), 892) posła Jacka Żalka w sprawie zagrożeń związanych z zastosowaniem amnestii – do ministra sprawiedliwości (7854), 893) posła Waldemara Sługockiego w sprawie problemów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z obecności w ich obrębie rozległych terenów leśnych – do ministra środowiska (7855), 894) posła Waldemara Sługockiego w sprawie przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej – komponentu współpracy transgranicznej – do ministra rozwoju regionalnego (7856), 895) posła Wojciecha Szaramy w sprawie konkursu na scenariusz wystawy Muzeum Śląskiego dotyczącej historii Górnego Śląska – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7857), 896) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie udostępnienia boisk i sal gimnastycznych w okresie wakacji – do ministra edukacji narodowej (7858), 897) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie finansowania leczenia osób nieubezpieczonych – do ministra zdrowia (7859), 898) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie realizacji inwestycji kopalni odkrywkowej na terenie gmin: Złoczew, Burzenin, Ostrówek oraz Lututów – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra gospodarki (7860), 899) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wynagrodzeń Polaków pracujących za granicą – do ministra pracy i polityki społecznej (7861), 900) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie pogłębiającego się niżu demograficznego – do ministra pracy i polityki społecznej (7862), 901) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie bezrobocia wśród nauczycieli wynikającego z niżu demograficznego – do ministra pracy i polityki społecznej (7863), 902) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie dyskryminacji pewnych grup społecznych na rynku pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7864), 903) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie organizacji zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w szkołach – do ministra edukacji narodowej (7865), 904) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie zagospodarowania urobku ziemi wydobywanej podczas budowy II linii metra w Warszawie – do ministra środowiska (7866), 905) posłów Artura Dębskiego i Tomasza Makowskiego w sprawie udzielenia szczegółowych informacji dotyczących intensywnych i uciążliwych kontroli skarbowych w firmach zajmujących się skupem i przetwórstwem złomu – do ministra finansów (7867), 906) poseł Wandy Nowickiej w sprawie obwodnicy Mińska Mazowieckiego – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7868),

31 907) posła Piotra Babinetza w sprawie proponowanych w projekcie ustawy o odpadach zmian przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów powstających w produkcji odlewniczej – do ministra środowiska (7869), 908) posła Piotra Babinetza w sprawie budowy obwodnicy miasta Sanoka – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7870), 909) poseł Izabeli Kloc w sprawie procedury zwrotu wywłaszczonych nieruchomości – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7871), 910) posła Marcina Święcickiego w sprawie e-podręczników – do ministra edukacji narodowej (7872), 911) poseł Haliny Rozpondek w sprawie dostosowania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7873), 912) posła Stanisława Wziątka w sprawie udzielenia pomocy dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru dworca kolejowego PKP w Połczynie-Zdroju – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7874), 913) posła Roberta Kropiwnickiego w sprawie braku ogrodzenia autostrady A4 na odcinku od Krzywej do Wrocławia – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7875), 914) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie planowanej restrukturyzacji Straży Granicznej prowadzącej do likwidacji placówek tej formacji, zwłaszcza na wschodnich granicach Polski – do ministra spraw wewnętrznych (7876), 915) poseł Brygidy Kolendy-Łabuś w sprawie ustalenia warunków technicznych dozoru technicznego dla dużego pojemnika do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL) – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7877), 916) posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie handlu tytoniem nieprzetworzonym – do ministra finansów (7878), 917) posła Jacka Żalka w sprawie publikacji w Internecie orzeczeń Sądu Najwyższego – do ministra sprawiedliwości (7879), 918) posła Henryka Siedlaczka w sprawie udostępnienia przez PKP gm. Kuźnia Raciborska fragmentu linii kolejki wąskotorowej o długości ok. 2 km – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7880), 919) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie warunków wycinania drzew przez właścicieli gruntów – do ministra środowiska (7881), 920) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie sytuacji chorych na cukrzycę – do ministra zdrowia (7882), 921) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie postępowania w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7883), 922) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie przeciągania procedury wszczęcia negocjacji w przedmiocie odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7884), 923) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie warunków przyznawania doktorantom stypendiów za wybitne osiągnięcia – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (7885), 924) poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie wytycznych zatwierdzonych przez Centralną Komisję Edukacyjną dotyczących kryteriów oceniania egzaminów gimnazjalnych z języka polskiego – do ministra edukacji narodowej (7886), 925) poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie regulacji prawnych dotyczących wycinki drzew oraz stanu szlaków w parkach narodowych, które mogłyby stać się niebezpieczne dla turystów oraz innych osób przebywających na ich terenie – do ministra środowiska (7887), 926) posła Piotra Babinetza w sprawie proponowanych zmian w ustawie o paszach – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7888), 927) posła Piotra Babinetza w sprawie podjęcia reformy systemu finansowania zadań oświatowych – do ministra edukacji narodowej (7889), 928) posła Piotra Babinetza w sprawie niekorzystnych dla pacjentów zmian w ustawach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – do ministra zdrowia (7890), 929) posła Piotra Babinetza w sprawie przepisów dotyczących zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku pielęgnacyjnego – do ministra pracy i polityki społecznej (7891), 930) posła Piotra Babinetza w sprawie zasad ustalania dochodu z 1 ha przeliczeniowego – do ministra pracy i polityki społecznej (7892), 931) posła Piotra Babinetza w sprawie uproszczenia procedury składania wniosków przez gminy w ramach regionalnych programów operacyjnych – do ministra rozwoju regionalnego (7893), 932) posła Piotra Babinetza w sprawie rozszerzenia zawartego w ustawie Prawo budowlane katalogu osób mających prawo do dysponowania nieruchomością – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7894), 933) posła Piotra Babinetza w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących budowy lub przebudowy dróg – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7895), 934) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie braku obowiązkowego ubezpieczenia od następstw wypadku w górach – do ministra spraw wewnętrznych (7896), 935) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie braku regulacji prawnych w zakresie hoteli dla zwierząt – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7897), 936) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie bezkarności w cofaniu liczników samochodowych oraz innych manipulacji przy sprzedaży aut używanych – do ministra sprawiedliwości (7898),

32 937) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie problemów polskiego systemu poboru opłat viaTOLL – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7899), 938) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do dróg publicznych – do ministra środowiska (7900), 939) posła Piotra Zgorzelskiego w sprawie wdrażania budżetu zadaniowego – do ministra finansów (7901), 940) posła Piotra Zgorzelskiego w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych OC – do ministra finansów (7902), 941) posła Piotra Zgorzelskiego w sprawie zagrożenia powodziowego na terenie pow. płockiego – do ministra środowiska (7903), 942) posła Michała Kabacińskiego w sprawie przetargów w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, realizowanego w 2012 r. – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7904), 943) posła Michała Kabacińskiego w sprawie decyzji wojewody lubelskiego dotyczącej stołówek szkolnych – do ministra edukacji narodowej (7905), 944) posła Michała Kabacińskiego w sprawie uszczegółowienia przepisów dotyczących hodowania maku – do ministra zdrowia (7906), 945) posła Michała Kabacińskiego w sprawie systemów monitorujących na komisariatach Policji – do ministra spraw wewnętrznych (7907), 946) posła Michała Kabacińskiego w sprawie złego stanu technicznego dróg utworzonych na czas budowy drogi S17 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7908), 947) posła Michała Kabacińskiego w sprawie działalności Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście problemów firmy Amber Gold sp. z o.o. – do ministra finansów (7909), 948) posła Michała Kabacińskiego w sprawie zablokowania przez komornika sprzedaży gruntu należącego do petenta – do ministra sprawiedliwości (7910), 949) posła Michała Kabacińskiego w sprawie sposobu zachowania się funkcjonariuszy Policji zabezpieczających przejście pielgrzymki – do ministra spraw wewnętrznych (7911), 950) posła Michała Kabacińskiego w sprawie dostępności aplikacji po deregulacji zawodów prawniczych – do ministra sprawiedliwości (7912), 951) posła Michała Kabacińskiego w sprawie ustawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw – do ministra edukacji narodowej (7913), 952) posła Michała Kabacińskiego w sprawie oznakowania w Krakowie drogi wylotowej na Zakopane – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7914), 953) posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie funduszy Unii Europejskiej dla woj. mazowieckiego – do ministra rozwoju regionalnego (7915), 954) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie bulwersujących nieprawidłowości w Konsulacie RP w Łucku na Ukrainie – do prezesa Rady Ministrów (7916), 955) poseł Wandy Nowickiej w sprawie łamania przez niektóre apteki i aptekarzy ustawy Prawo farmaceutyczne i Kodeksu etyki aptekarza – do ministra zdrowia (7917), 956) posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie przeszukań prowadzonych przez Służbę Celną – do ministra finansów (7918), 957) posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie prywatyzacji i sprzedaży strategicznych usług i mienia komunalnego – do prezesa Rady Ministrów (7919), 958) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie funkcjonowania Komitetu Stabilności Finansowej – do prezesa Rady Ministrów (7920), 959) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie nieprecyzyjnych przepisów i luk prawnych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze – do ministra środowiska (7921), 960) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie warunków przewozu zwierząt domowych w samochodach osobowych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7922), 961) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7923), 962) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie problemu niewypłacalności przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – do ministra sportu i turystyki (7924), 963) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie zasad zabezpieczania klientów na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – do ministra finansów (7925), 964) posła Michała Kabacińskiego w sprawie realizacji misji mediów publicznych przez regionalne rozgłośnie radiowe – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7926), 965) posła Michała Kabacińskiego w sprawie bezpodstawnego umieszczania młodzieży w ośrodkach poprawczych – do ministra sprawiedliwości (7927), 966) posła Michała Kabacińskiego w sprawie wyjaśnienia, dlaczego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło transportu rannego 5-latka – do ministra zdrowia (7928), 967) posła Michała Kabacińskiego w sprawie doszkalania reprezentantów Polski oraz postępowania dyscyplinarnego dotyczącego jednego z polskich sztangistów – do ministra sportu i turystyki (7929), 968) posła Michała Kabacińskiego w sprawie prac nad ustawą o radiofonii i telewizji – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7930),

33 969) posła Michała Kabacińskiego w sprawie prac nad ustawą o radiofonii i telewizji – do ministra administracji i cyfryzacji (7931), 970) posła Michała Kabacińskiego w sprawie przeniesienia wojewódzkiej przychodni dermatologicznej do szpitala wojewódzkiego w Lublinie – do ministra zdrowia (7932), 971) posła Henryka Kmiecika w sprawie działalności Agencji Rezerw Materiałowych – do prezesa Rady Ministrów (7933), 972) posła Henryka Kmiecika w sprawie konieczności dokonania analizy korzyści i strat wynikających z uczestnictwa Polski w wystawie światowej Expo 2010 w Szanghaju – do prezesa Rady Ministrów (7934), 973) posła Jana Warzechy w sprawie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego – do ministra administracji i cyfryzacji (7935), 974) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie deregulacji zawodów i likwidacji licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości – do ministra sprawiedliwości oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7936), 975) posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie instytucji niebędących bankami, a prowadzących działalność depozytową lub kredytową – do ministra finansów (7943), 976) posła Mariusza Grada w sprawie obowiązku finansowania przejazdów uczniów do szkół w innej gminie – do ministra edukacji narodowej (7944), 977) posła Marka Rząsy w sprawie propozycji zmian niektórych rozwiązań prawnych dotyczących ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7947), 978) posła Łukasza Gibały w sprawie konieczności zapewnienia stabilności podatkowej – do ministra finansów (7948), 979) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie zmian w prawie oświatowym – do ministra edukacji narodowej (7949), 980) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie działań rządu służących zwiększeniu bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej w naszym kraju – do ministra gospodarki (7950), 981) posła Mariana Cyconia w sprawie szerszego otwarcia miasta Gorlice na region Sądecczyzny – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7951), 982) posła Mariana Cyconia w sprawie średniowiecznego kościoła św. Bartłomieja w Zbyszycach – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7952), 983) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie liczby niewykonanych upoważnień ustawowych do wydawania rozporządzeń – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (7953), 984) posła Mariusza Grada w sprawie wprowadzenia w przedszkolach i szkołach podstawowych zajęć szachowych jako zajęć pozalekcyjnych – do ministra edukacji narodowej (7954), 985) posła Stanisława Wziątka w sprawie planu wprowadzenia zmian w rozporządzeniu dotyczącym uposażenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji – do ministra spraw wewnętrznych (7955), 986) posła Stanisława Wziątka w sprawie planu wniesienia wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych do Bumaru sp. z o.o. – do ministra obrony narodowej (7956), 987) posła Stanisława Wziątka w sprawie braku konkretnych regulacji prawnych umożliwiających organom samorządowym likwidację stanowisk barszczu Sosnowskiego w Polsce – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra środowiska (7957), 988) posła Stanisława Wziątka w sprawie nagminnego łamania praw związkowych w Służbie Celnej – do ministra finansów (7958), 989) posła Jacka Czerniaka w sprawie zmian w trybie bezpłatnego zaopatrzenia w leki, który zasłużony honorowy dawca krwi lub zasłużony dawca przeszczepu może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów – do ministra zdrowia (7959), 990) posła Patryka Jakiego w sprawie regulacji dotyczących wywieszania flag obcego państwa na terytorium Polski – do ministra spraw zagranicznych (7960), 991) posła Patryka Jakiego w sprawie braku insuliny w aptekach – do ministra zdrowia (7961), 992) posła Kazimierza Moskala w sprawie kontroli w spółce Elewarr – do prezesa Rady Ministrów (7962), 993) posła Kazimierza Moskala w sprawie kolejnych upadłości firm – do ministra gospodarki (7963), 994) posła Kazimierza Moskala w sprawie niesprawiedliwego traktowania klientów linii lotniczych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7964), 995) posła Kazimierza Moskala w sprawie pogorszenia sytuacji nauczycieli – do ministra edukacji narodowej (7965), 996) posła Kazimierza Moskala w sprawie ubezwłasnowolnienia samorządów w kontekście rynku śmieciowego – do ministra środowiska (7966), 997) posła Kazimierza Moskala w sprawie ulg prorodzinnych dla zamożnych rodziców – do ministra pracy i polityki społecznej (7967), 998) posła Kazimierza Moskala w sprawie wzrostu bezrobocia – do ministra pracy i polityki społecznej (7968), 999) posła Kazimierza Moskala w sprawie rozbieżnego nazewnictwa oraz różnej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego – do ministra pracy i polityki społecznej (7969), 1000) posła Kazimierza Moskala w sprawie wzrostu dysproporcji płac między najbogatszymi a najbiedniejszymi województwami – do ministra gospodarki (7970),

34 1001) posła Kazimierza Moskala w sprawie wykorzystywania dzieci do żebrania – do ministra spraw wewnętrznych (7971), 1002) posła Kazimierza Moskala w sprawie zaniedbań w realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” – do ministra rozwoju regionalnego (7972), 1003) posła Kazimierza Moskala w sprawie niewystarczającego wsparcia polskich rodzin przez rząd – do ministra pracy i polityki społecznej (7973), 1004) posła Kazimierza Moskala w sprawie pieniędzy na edukację dla samorządów – do ministra edukacji narodowej (7974), 1005) posła Kazimierza Moskala w sprawie negatywnej oceny NIK dotyczącej funkcjonowania Polskiej Biblioteki Internetowej – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (7975), 1006) posła Kazimierza Moskala w sprawie zróżnicowanej wysokości dochodu z 1 ha przeliczeniowego – do ministra pracy i polityki społecznej (7976), 1007) posła Kazimierza Moskala w sprawie ograniczania możliwości pozyskiwania środków przez samorządowe zakłady budżetowe – do ministra finansów (7977), 1008) posła Kazimierza Moskala w sprawie znikomej pomocy wynikającej ze stosowania przepisów ustawy o kompensacie dla poszkodowanych w wyniku przestępstw – do ministra sprawiedliwości (7978), 1009) posła Kazimierza Moskala w sprawie krytycznej oceny NIK dotyczącej organów administracji publicznej w zakresie zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych – do prezesa Rady Ministrów (7979), 1010) posła Kazimierza Moskala w sprawie sprzedaży leków poza apteką – do ministra zdrowia (7980), 1011) posła Kazimierza Moskala w sprawie likwidacji spółdzielni mieszkaniowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7981), 1012) posła Kazimierza Moskala w sprawie wzrostu nielegalnego obrotu farmaceutykami – do ministra zdrowia (7982), 1013) posła Kazimierza Moskala w sprawie opóźnień w budowie infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu – do ministra administracji i cyfryzacji (7983), 1014) posła Kazimierza Moskala w sprawie uproszczenia procedury przyznawania premii kompensacyjnej właścicielom nieruchomości – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7984), 1015) posła Kazimierza Moskala w sprawie obowiązku wypłaty przez jednostki samorządu terytorialnego dodatków uzupełniających dla nauczycieli – do ministra edukacji narodowej (7985), 1016) posła Kazimierza Moskala w sprawie obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy za okresy terminowe w czasie trwania stosunku pracy – do ministra pracy i polityki społecznej (7986), 1017) posła Kazimierza Moskala w sprawie niekorzystnych zmian prawnych w zakresie przywilejów socjalnych dla nauczycieli – do ministra edukacji narodowej (7987), 1018) posła Kazimierza Moskala w sprawie zasad udzielania i finansowania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli – do ministra edukacji narodowej (7988), 1019) posła Kazimierza Moskala w sprawie obowiązku utrzymania przez gminy coraz większej liczby dróg – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7989), 1020) poseł Wandy Nowickiej w sprawie wdrożenia unijnej dyrektywy o leczeniu transgranicznym – do ministra zdrowia (7990), 1021) posła Henryka Kmiecika w sprawie opracowania i wdrożenia w życie procedur sprawdzania biletów oraz innych czynności przeprowadzanych przez konduktorów w pociągach wszystkich kategorii – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7991), 1022) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie perspektyw rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego – do ministra gospodarki (7992), 1023) posła Marka Łapińskiego w sprawie poddania kontroli działalności parabanków w Polsce – do ministra finansów (7993), 1024) posła Łukasza Gibały w sprawie naliczania podatku VAT od dotacji otrzymywanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej po wejściu w życie projektowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o podatku od towarów i usług – do ministra finansów (7994), 1025) posła Artura Dębskiego w sprawie skarg i wniosków składanych przez polskich żołnierzy zawodowych do MON – do ministra obrony narodowej (7995), 1026) posła Artura Dębskiego w sprawie kontroli rynku turystycznego w Polsce – do ministra sportu i turystyki (7996), 1027) posła Marcina Mastalerka w sprawie linii lotniczych OLT oraz firmy Amber Gold sp. z o.o. – do prezesa Rady Ministrów (7997), 1028) posła Jacka Czerniaka w sprawie możliwości szybkiego rozpoczęcia budowy II etapu obwodnicy Puław oraz pozostałego odcinka drogi S12 na trasie Radom – Kurów – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (7998), 1029) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie różnicy stanowisk Ministerstwa Edukacji Narodowej – do ministra edukacji narodowej (7999), 1030) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie zmian dotychczasowej regulacji prawnej urlopów na poratowanie zdrowia – do ministra edukacji narodowej (8000), 1031) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie możliwości połączenia Krajowego Rejestru Sądowego z Krajowym Rejestrem Karnym – do ministra sprawiedliwości (8001), 1032) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie nieuczciwych przedsiębiorców – do ministra gospodarki (8002),

35 1033) poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie progów podrzutowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (8003), 1034) posła Dariusza Jońskiego w sprawie ewentualnej zmiany struktury podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe – do ministra finansów (8004), 1035) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie konsekwencji katastrofy budowlanej podczas budowy II linii metra w Warszawie – do prezesa Rady Ministrów (8005), 1036) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie informacji na temat ograniczonych środków na organizacje i media polonijne na Łotwie – do ministra spraw zagranicznych (8006), 1037) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie problemów polskich niepełnosprawnych sportowców – do ministra sportu i turystyki (8007), 1038) poseł Wandy Nowickiej w sprawie braku realizacji przez rząd zaleceń i rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ wynikających z Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka – do prezesa Rady Ministrów (8008), 1039) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie (nie) wydawania przez członków rządu rozporządzeń do ustaw – do prezesa Rady Ministrów (8009), 1040) posła Wojciecha Penkalskiego w sprawie budowy miejsca obsługi podróżnych na trasie S22 Elbląg – Braniewo – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (8010), 1041) posła Wojciecha Penkalskiego w sprawie budowy kanału łączącego Mierzeję Wiślaną z Zatoką Gdańską – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (8011), 1042) posła Jacka Czerniaka w sprawie domniemania kierowania się zasadą nepotyzmu przy powoływaniu na funkcję sędziego, na przykładzie apelacji lubelskiej – do ministra sprawiedliwości (8012), 1043) posła Jacka Żalka w sprawie rozumienia pojęcia osoby trzeciej na gruncie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (8013), 1044) posła Jacka Żalka w sprawie oprogramowania biurowego w urzędach państwowych – do ministra administracji i cyfryzacji (8014), 1045) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie nowelizacji prawa o rejestrach – do ministra sprawiedliwości (8015), 1046) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie dostępności dopalaczy na polskim rynku – do ministra zdrowia (8016), 1047) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie barier w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – do ministra gospodarki (8017), 1048) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie umieszczenia na liście leków refundowanych desmopresyny stosowanej w leczeniu nocnego moczenia u dzieci – do ministra zdrowia (8018), 1049) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie modernizacji stacji benzynowych – do ministra gospodarki (8019), 1050) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie braku insuliny humalog w aptekach i hurtowniach leków – do ministra zdrowia (8020), 1051) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie zachowania specjalizacji z dziedziny opieki paliatywnej – do ministra zdrowia (8021), 1052) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie podjęcia prac legislacyjnych odnośnie do rekompensaty za szkody poniesione przez obywateli polskich z tytułu wypłacania rent i świadczeń z instytucji zagranicznych w walucie polskiej w okresie od 5 czerwca 1952 r. do 1 stycznia 1995 r. – do prezesa Rady Ministrów (8022), 1053) posła Jerzego Szmita w sprawie umowy na korzystanie z lotniska w Szymanach k. Szczytna w woj. warmińsko-mazurskim – do ministra obrony narodowej (8023), 1054) posła Jerzego Szmita w sprawie roszczeń syndyka masy upadłości spółdzielni mieszkaniowej wobec jej członka – do ministra sprawiedliwości (8024), 1055) posła Michała Kabacińskiego w sprawie likwidacji przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. regularnych kursów na trasie Rzeszów – Lublin – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (8025). Interpelacje te – zgodnie z art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu – zostały przekazane adresatom. Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi: 1) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Marka Opioły w sprawie sprawowania przez prezesa Rady Ministrów ustawowego nadzoru nad ABW, AW, SKW, SWW oraz CBA (19), 2) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Rafała Grupińskiego i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie środków finansowych na wytwarzanie i dalsze badania nad szczepionką przeciw czerniakowi złośliwemu (2635), 3) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie wyników kontroli NIK w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (3322), 4) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borowczaka w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (3369), 5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Porębie w woj. śląskim (3836),

36 6) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Nowickiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ryszarda Terleckiego w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z nieprawidłowościami w zawieraniu niekorzystnych dla budżetu państwa kontraktów z firmami informatycznymi (3980), 7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Witolda Klepacza w sprawie pomysłu likwidacji posterunków Policji w woj. śląskim (4004), 8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Górskiego w sprawie planu deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego (4237), 9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami w kontekście deregulacji dostępu do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (4248), 10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie deregulacji dostępu do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości oraz przyszłości przedstawicieli tych zawodów prowadzących działalność gospodarczą (4252), 11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie skutków deregulacji dostępu do niektórych zawodów na rynku nieruchomości (4253), 12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie deregulacji dostępu do niektórych zawodów na rynku nieruchomości (4254), 13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie ochrony konsumentów po deregulacji dostępu do niektórych zawodów (4255), 14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie deregulacji dostępu do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (4256), 15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie deregulacji dostępu do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami (4257), 16) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie prognozy zwiększenia liczby miejsc pracy w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (4258), 17) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Kołodziej w sprawie przepisów regulujących kwestie utrzymywania części nieruchomości stanowiących współwłasność mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych (4259), 18) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Kaźmierczaka w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w woj. śląskim (4269), 19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie likwidacji posterunku Policji w gm. Kroczyce w woj. śląskim (4274), 20) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Wydrzyńskiego w sprawie naliczania opłat przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS (4348), 21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Igora Ostrowskiego na interpelację posła Macieja Wydrzyńskiego w sprawie wyposażenia placówek edukacyjnych w sprzęt komputerowy (4357), 22) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie likwidacji posterunków Policji w pow. lublinieckim, woj. śląskie (4358), 23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie planowanych likwidacji komisariatów, posterunków i punktów konsultacyjnych Policji w gminach (4443), 24) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie kosztów zatrudnienia w gabinetach politycznych (4445), 25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie planów likwidacji komisariatów Policji (4483), 26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na ponowną interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie restrukturyzacji rejonów i po-

37 sterunków energetycznych Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja SA Oddział Zamość (4495), 27) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Andrzeja Jaworskiego w sprawie działań podejmowanych przez organy państwa dotyczących rozpoznawania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w związku z procederem wyłudzania przez spółki reaktywowane na podstawie akcji kolekcjonersko-historycznych i ich pełnomocników od spółek notowanych na publicznym rynku kapitałowym należności finansowych z tytułu utraty rzekomo posiadanych przed II wojną światową nieruchomości (4529), 28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na ponowną interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie opóźnień w oddaniu do użytku odcinka autostrady A1 Świerklany – Gorzyczki (4551), 29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie informacji medialnych o planach likwidacji kilkuset komisariatów Policji (4598), 30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie likwidacji posterunków Policji w dwóch gminach pow. zawierciańskiego: w Kroczycach i w Porębie (4636), 31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Pępek w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli (4645), 32) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na ponowną interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie planu prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój SA (4729), 33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Marzeny Okła-Drewnowicz i Lucjana Marka Pietrzczyka w sprawie planów likwidacji posterunków Policji (4803), 34) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na ponowną interpelację posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie restrukturyzacji etatowej w konsulatach RP (4830), 35) szefa Służby Cywilnej Sławomira Brodzińskiego na ponowną interpelację posłów Mariusza Błaszczaka i Tadeusza Dziuby w sprawie obsady stanowisk dyrektorów generalnych w urzędach administracji rządowej oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez szefa służby cywilnej (4837), 36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie likwidacji posterunków Policji na terenie pow. raciborskiego (4866), 37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Gawłowskiego w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Tychowie (4896), 38) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi (4908), 39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Saługi w sprawie nieruchomości opuszczonych oraz o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym także obejmujących mienie pożydowskie (4913), 40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie deficytu leków onkologicznych (4933), 41) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Marka Łapińskiego w sprawie działań administracji rządowej zmierzających do wydania przez wojewodę dolnośląskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka (4940), 42) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stefana Strzałkowskiego w sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w Tychowie (5005), 43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie planowanej przez Komendę Główną Policji likwidacji kilkuset posterunków Policji (5087), 44) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posłów Sławomira Jana Piechoty i Stanisława Huskowskiego w sprawie możliwości i sposobu weryfikowania osób nieuprawnionych do korzystania z karty parkingowej przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej (5091), 45) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego na interpelację posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie opłat za odtwarzanie muzyki (5159), 46) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posłów Macieja Małeckiego i Dawida Jackiewicza w sprawie publicznego podania przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej fałszywych informacji na temat stanu

38 finansowego spółki DSS, wykonawcy odcinka autostrady A2 (5163), 47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie nielegalnego obrotu niebezpieczną sibutraminą (5176), 48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w pow. tarnobrzeskim (5191), 49) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w pow. strzyżowskim (5192), 50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w pow. stalowowolskim (5193), 51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w pow. niżańskim (5194), 52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w pow. mieleckim (5195), 53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w pow. leżajskim (5196), 54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w pow. kolbuszowskim (5197), 55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie fatalnej kondycji polskiej służby zdrowia (5221), 56) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w sprawie nieuregulowanych przez NFZ płatności za usługi szpitalne (5227), 57) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie przeprowadzania nadzoru, wymierzania sankcji oraz przyznawania nagród i stypendiów na podstawie ustawy o sporcie (5229), 58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Fotygi w sprawie planowanych likwidacji posterunków Policji (5233), 59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie nieuzasadnionych i szkodliwych decyzji komendantów wojewódzkich Policji o likwidacji jednostek funkcjonujących w gminach (5245), 60) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na ponowną interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie ograniczenia dostępu do zasiłku rodzinnego poprzez niekorzystną zmianę sposobu obliczania dochodu rodziny (5257), 61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Mirosławy Nykiel w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli (5396), 62) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie statusu klubów sportowych działających w formie spółek, na podstawie ustawy o sporcie (5397), 63) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie zasad finansowania sportu na podstawie ustawy o sporcie (5398), 64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki na interpelację posła Andrzeja Halickiego w sprawie dotychczasowych rezultatów wdrażania projektu „Empatia” – Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego (5400), 65) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie różnic w kosztach leczenia raka piersi (5409), 66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Wziątka w sprawie zamiaru likwidacji posterunków Policji w Tychowie (pow. białogardzki), Grzmiącej (pow. szczecinecki) i innych powiatach woj. zachodniopomorskiego (5420), 67) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie działań zapobiegających aktom wandalizmu w woj. podlaskim (5427), 68) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Saługi w sprawie podwyższania wartości kontraktów dla szpitali pełniących tzw. stały ostry dyżur (5438), 69) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bolesława Grzegorza Piechy w sprawie chorych wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych (5445),

39 70) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Jassera – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Bartosza Kownackiego w sprawie okoliczności i zasadności przyjęcia załącznika nr 13 do konwencji chicagowskiej jako podstawy prawnej do badania przyczyn katastrofy smoleńskiej (5467), 71) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie łamania Konstytucji RP przez prezesa NFZ (5480), 72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie likwidacji posterunków Policji w woj. świętokrzyskim (5481), 73) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie likwidacji posterunków Policji w pow. staszowskim (5482), 74) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie likwidacji posterunków Policji na Dolnym Śląsku (5483), 75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie likwidacji posterunków Policji (5484), 76) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie środków finansowych na realizację przedsięwzięć określonych w ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2009” (5485), 77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na ponowną interpelację posła Roberta Biedronia w sprawie praktyk urzędów stanu cywilnego, które odmawiają polskim obywatelkom i obywatelom zamierzającym wstąpić w związek partnerski za granicą z osobą tej samej płci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym (5488), 78) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na interpelację posła Marka Opioły w sprawie badań sprzętu informatycznego prowadzonych przez służby specjalne RP (5507), 79) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Marka Opioły w sprawie działań podjętych przez prezesa Rady Ministrów w związku z informacjami dotyczącymi zakupu przez szefa ABW samochodu od Polskiej Telefonii Cyfrowej po zaniżonej cenie (5509), 80) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Nowickiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Marka Opioły w sprawie wizyty szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Moskwie w marcu 2010 r. (5515), 81) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie placówek realizujących refundację pomp insulinowych (5527), 82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie niebezpieczeństwa zakażeń szpitalnych w wyniku stosowania bawełnianych obłożeń (5547), 83) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego (5549), 84) prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiwgo – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie biuletynu wydawanego przez IPN (5561), 85) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie zapewnienia konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia ze środków publicznych mieszkańcom północno-wschodniej części Polski w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu (5595), 86) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji w 2012 r. rządowego programu współpracy z Polonią (5596), 87) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na ponowną interpelację posła Macieja Małeckiego w sprawie opóźnień w procesie powołania rządowego pełnomocnika ds. wydobycia złóż niekonwencjonalnych oraz nieudzielenia odpowiedzi przez przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa na pytania posłów zadane podczas posiedzenia Komisji Skarbu Państwa w dniu 10 maja 2012 r. (5599), 88) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Matusiaka w sprawie bardzo niskiego kontraktu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 r. (5600), 89) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (5606), 90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie likwidacji kilkuset posterunków Policji (5612), 91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia

40 ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji małych posterunków, na przykładzie Posterunku Policji w Goraju (5621), 92) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji posterunków Policji w woj. lubelskim (5634), 93) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Ożoga w sprawie likwidacji posterunków Policji na terenie woj. podkarpackiego (5646), 94) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie nieprawidłowości w podejmowaniu decyzji przez Zarząd Polskiego Związku Rugby (5651), 95) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na interpelację posła Jacka Czerniaka w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa publicznego ze strony skrajnie prawicowych środowisk faszystowsko-nacjonalistycznych w Lublinie (5658), 96) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Cedzyńskiego w sprawie godzin otwarcia publicznych placówek zdrowia (5662), 97) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie ujednolicenia regulacji prawnych dotyczących indywidualnego rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielorodzinnych (5678), 98) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Arkadego Fiedlera w sprawie udzielenia finansowego wsparcia dla opracowanej przez prof. A. Mackiewicza unikatowej na skalę światową metody leczenia czerniaka (5704), 99) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Wojtkowskiego w sprawie podjęcia działań na rzecz ustanowienia w orzecznictwie ds. ustalania inwalidztwa niepełnosprawności kategorii pod nazwą „osoba całkowicie niewidoma” i zaliczenia do niej dzieci, kobiet i mężczyzn całkowicie niewidomych (5705), 100) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie trybu sprostowania błędów i pomyłek powstałych w procesie sporządzania dokumentów pomiarowych operatu ewidencji gruntów i budynków (5709), 101) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Wojtkiewicza w sprawie długich terminów oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty (5710), 102) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie skandalicznego potraktowania polskich kombatantów przez polskich celników na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej (5711), 103) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie nieprawdziwych sugestii i informacji dotyczących Polski w oficjalnych informatorach UEFA i jej prezentacjach internetowych (5712), 104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Witki w sprawie nadzoru nad czynnościami syndyków i sędziów komisarzy w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw (5718), 105) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Tadeusza Arkita w sprawie możliwości ustanowienia programów pomocowych przeznaczonych na zrównoważenie rozwoju polskiej wsi w kolejnej perspektywie finansowej (5719), 106) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Anny Nemś i Józefa Lassoty w sprawie niepokojących informacji na temat wydłużania się czasu oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów (5727), 107) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Anny Nemś i Józefa Lassoty w sprawie nielegalnej sprzedaży i wprowadzania do obiegu fałszywych książeczek sanitarno-epidemiologicznych (5729), 108) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jarosława Górczyńskiego i Piotra Zgorzelskiego w sprawie opracowywania nowego systemu gospodarki odpadami (5730), 109) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jarosława Górczyńskiego i Piotra Zgorzelskiego w sprawie pacjentów korzystających z rehabilitacji leczniczej (5731), 110) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Raniewicza w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej należnego za prowadzenie egzaminów dla uczestników kursu ADR (5734), 111) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mirosława Sekuły – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie wydatkowania pieniędzy przez ZUS (5736), 112) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie ochrony polskich zabytków militarnych mających znaczenie historyczne, których część zasobów znajduje się jeszcze w ukryciu (5739),

41 113) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Adama Abramowicza w sprawie działań pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, w związku z „Krajowym programem działań na rzecz równego traktowania”, które wychodzą poza regulację ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (5743), 114) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację poseł Joanny Bobowskiej w sprawie różnic w wysokości dotacji przekazywanych przez wojewodów w poszczególnych województwach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5752), 115) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Kamińskiego w sprawie niedoboru leków stosowanych w chemioterapii oraz dostępu do refundowanych aparatów słuchowych (5754), 116) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Kamińskiego w sprawie sytuacji szpitali psychiatrycznych oraz pracujących w nich salowych (5756), 117) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Paluch w sprawie proponowanej przez rząd nowelizacji art. 49 ustawy Kodeks cywilny (5758), 118) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie proponowanych zmian w organizacji sieci stacji sanitarno-epidemiologicznych (5760), 119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie braku na liście leków refundowanych preparatów i leków stosowanych w chemioterapii (5763), 120) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posłów Macieja Małeckiego i Wojciecha Zubowskiego w sprawie wypłacenia konsorcjum COVEC przez polskie państwo 51 mln zł z tytułu nadpłaconego podatku VAT, w sytuacji gdy GDDKiA bezskutecznie próbuje wyegzekwować od tego wykonawcy karę umowną i odszkodowanie za niewykonanie inwestycji w wysokości 150 mln zł (5766), 121) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie zmian w systemie finansów publicznych (5770), 122) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie nowelizacji art. 243 ustawy o finansach publicznych (5774), 123) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie koncesji na wydobycie węgla dla KWK Pokój metodą na zawał z doszczelnieniem zrobów (5778), 124) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie niewiarygodnych danych NFZ dotyczących czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty (5782), 125) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wydłużenia czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty (5784), 126) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie rekordowego bezrobocia osób z wyższym wykształceniem (5785), 127) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie nadchodzących zmian we wspólnej polityce rybołówstwa Unii Europejskiej (5789), 128) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wycofania się z zamiarów włączenia Polski do obszaru jednolitej ochrony patentowej (5796), 129) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie konsultacji społecznych dotyczących tragicznej sytuacji w służbie zdrowia (5799), 130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie zmian w służbie zdrowia (5801), 131) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie ogromnych trudności w dostępie do lekarzy specjalistów (5802), 132) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie zapowiadanych reform w służbie zdrowia (5806), 133) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie błędów w tzw. ustawie refundacyjnej (5807), 134) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia

42 ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie likwidacji posterunków Policji w całym kraju (5811), 135) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie nieefektywnego zarządzania finansami służby zdrowia (5816), 136) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Bartosza Kownackiego w sprawie tytułów prasowych oferowanych pasażerom na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT (5824), 137) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej w sprawie systemu dochodów samorządowych (5827), 138) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie projektów ustaw: o prawach inwalidztwa dla osób represjonowanych oraz o odszkodowaniach dla deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956 (5828), 139) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie poprawienia bezpieczeństwa podróżowania poprzez wprowadzenie ustawowego zapisu nakładającego obowiązek przewozu zwierząt w pojazdach samochodowych przy użyciu transportera do bezpiecznego przewozu zwierząt (5829), 140) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posłów Józefa Lassoty i Lidii Gądek w sprawie zapewnienia odbioru naziemnej telewizji na terenie całej Małopolski (5832), 141) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (5833), 142) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Urszuli Augustyn w sprawie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowań wypłacanych przez najemcę na rzecz wynajmującego z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu z winy najemcy (5839), 143) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie likwidacji posterunków Policji (5841), 144) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie obowiązku poddawania obywateli RP szczepieniom ochronnym (5842), 145) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusza Haładyja – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie ulg dla przedsiębiorców zatrudniających strażaków ochotników (5843), 146) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z samorządem terytorialnym i administracją publiczną (5844), 147) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały oraz grupy posłów w sprawie utrzymania archiwum Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (5847), 148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Tomasza Makowskiego i Wojciecha Penkalskiego w sprawie funkcjonowania Izby Celnej w Ełku (5853), 149) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie uporządkowania spraw własnościowych Poczty Polskiej SA (5860), 150) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie umów NFZ z lekarzami dotyczących wypisywania recept refundowanych (5862), 151) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie uregulowań prawnych dotyczących badań diagnostycznych pojazdów będących w użytkowaniu jednostek ochotniczej straży pożarnej (5867), 152) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie wdrażania programów cyfryzacji w Polsce (5868), 153) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Wojciecha Zubowskiego i Macieja Małeckiego w sprawie regulacji prawnych określających zasady opłacania odrębnie z każdego tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne (5872), 154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Szałamachy w sprawie traktowania wydatków na prace badawczo-rozwojowe w prawie podatkowym (5873), 155) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu nakładów finansowych na rzecz innych podmiotów (5880), 156) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej

43 w sprawie planowanego wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości (katastralnego) (5885), 157) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (5887), 158) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Ostrowskiego w sprawie likwidacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (5888), 159) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Polaczka w sprawie wpływów osiągniętych w 2011 r. i planowanych w 2012 r. z tytułu wprowadzenia poboru opłat na odcinkach autostrad A1 i A2 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (5892), 160) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie utajnienia danych osobowych świadka (5898), 161) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Gierady oraz grupy posłów w sprawie możliwości refundacji leczenia dysplazji kręgosłupowo-przynasadowej (5900), 162) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Cezarego Tomczyka oraz grupy posłów w sprawie planowanych zmian ustrojowych notariatu (5902), 163) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza na interpelację posła Cezarego Tomczyka oraz grupy posłów w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B1 (5903), 164) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Wenderlicha w sprawie budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa (5904), 165) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na ponowną interpelację posła Jerzego Polaczka w sprawie poniesionych w 2011 r. i planowanych w 2012 r. wpływów i wydatków Krajowego Funduszu Drogowego związanych z umowami na budowę i eksploatację autostrad koncesyjnych (5906), 166) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Polaczka w sprawie udzielenia kompleksowej informacji dotyczącej likwidacji posterunków w ramach struktury organizacyjnej Policji (5907), 167) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jerzego Polaczka w sprawie likwidacji struktury organizacyjnej Policji w pow. gliwickim, w gm. Sośnicowice, Gierałtowice, Pilchowice, Toszek, Rudziniec i Wielowieś, tj. w sześciu z ośmiu jednostek samorządowych w tym powiecie (5908), 168) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Polaczka w sprawie stanowiska ministra spraw wewnętrznych wobec likwidacji zakładowych służb ratowniczych w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. (5909), 169) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Gibały w sprawie treści umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, zawieranych przez lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia (5912), 170) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posłów Andrzeja Adamczyka i Jerzego Szmita w sprawie wycofania się z pomysłu wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości, zwanego potocznie katastralnym (5919), 171) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anny Wypych-Namiotko – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Szmita w sprawie zagospodarowania południowego brzegu Zalewu Wiślanego w woj. warmińsko-mazurskim, ze szczególnym uwzględnieniem gm. Tolkmicko: od Kamionka Wielkiego do Świętego Kamienia (5920), 172) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Barbary Bubuli w sprawie bezczynności rządu wobec zagrożenia upadłości Telewizji Polskiej SA i Polskiego Radia SA oraz regionalnych spółek radia publicznego (5921), 173) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Wandy Nowickiej w sprawie pilnego uregulowania prawnego problematyki reprywatyzacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. gruntów warszawskich (5922), 174) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie likwidacji posterunków Policji na Dolnym Śląsku (5925), 175) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Cezarego Olejniczaka w sprawie planowanej przez KWB Bełchatów nowej kopalni odkrywkowej oraz lokalizacji zwałowiska zewnętrznego na terenach Milejowa, części Kozuba, Janowa, Woli Rudnickiej, Ostrówka i Okalewa w pow. wieluńskim i wieruszowskim (5929),

44 176) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Jarosława Gowina w sprawie ujednolicenia systemu funkcjonowania szkół muzycznych w Polsce (5934), 177) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wiesława Stanisława Janczyka w sprawie przywrócenia funduszu reprezentacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw (5936), 178) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Fotygi w sprawie składowania niebezpiecznych substancji (5937), 179) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Eugeniusza Czykwina w sprawie zmian w „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” (5940), 180) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Łatasa w sprawie przekształcenia zadłużonych szpitali w spółki prawa handlowego (5942), 181) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Julii Pitery w sprawie zlecenia przez inspekcje sanitarne podmiotom zewnętrznym badań tzw. dopalaczy (5946), 182) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie wdrożenia elektronicznej skrzynki podawczej w centralnych i naczelnych organach administracji państwowej (5949), 183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej bankom hiszpańskim oraz innym bankom europejskim (5951), 184) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów oraz minister sportu i turystyki Joanny Muchy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie braku odpowiedzi na interpelacje poselskie (5954), 185) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Marka Rząsy w sprawie prywatyzacji uzdrowisk zagrażającej funkcjonowaniu dziecięcych szpitali uzdrowiskowych (5957), 186) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie interpretacji przepisów dotyczących podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania olejów smarowych (5958), 187) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdana Dombrowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w sprawie niepokojących spadków cen na rynku mleka (5959), 188) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie pilnej potrzeby zmian w systemie podpisywania kontraktów ze szpitalami przez NFZ oraz powołania Agencji Taryfikacji (5960), 189) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie wysokości kryterium uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego (5961), 190) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie protestu lekarzy przeciwko podpisywaniu umów z NFZ na wystawianie recept (5962), 191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie bezskuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika (5963), 192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie zastąpienia programów terapeutycznych programami lekowymi (5964), 193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Igora Ostrowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie zapewnienia odbioru naziemnej telewizji cyfrowej mieszkańcom Małopolski, a w szczególności mieszkańcom terenów górskich (5965), 194) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie zmian w zasadach finansowania oraz funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. małopolskim w 2013 r. i w latach następnych (5966), 195) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Jońskiego w sprawie dokończenia budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (5969), 196) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej funkcjonowania TVP SA (5970), 197) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na interpelację posła Ireneusza Rasia w sprawie wykluczenia części terenów górskich oraz ograniczenia Małopolski w odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej od lipca 2013 r. (5972),

45 198) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ireneusza Rasia w sprawie projektu zmian dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wyrobów tytoniowych (5973), 199) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie funkcjonowania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (5974), 200) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie ustalania wysokości kwoty bazowej świadczenia emerytalnego (5976), 201) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie realizacji budowy trasy S5 (5977), 202) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Mariusza Kamińskiego w sprawie planowanej przez Radę Ministrów prywatyzacji Polskiej Agencji Prasowej (5978), 203) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Garbowskiego w sprawie działań resortu edukacji związanych z niżem demograficznym, koniecznością zmiany sieci szkół i placówek, ograniczeniem skutków zwolnień nauczycieli oraz wykorzystania atutów, jakimi dziś dysponuje oświata na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz stałego podnoszenia jakości kształcenia i wychowania (5980), 204) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Garbowskiego w sprawie wzrostu od 2013 r. wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (5981), 205) minister sportu i turystyki Joanny Muchy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Andrzeja Romanka w sprawie kosztów organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (5982), 206) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Romanka w sprawie wyceny świadczeń stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej w woj. małopolskim (5983), 207) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie braku polityki prorodzinnej państwa (5985), 208) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie fikcyjnej obrony cywilnej w Polsce (5986), 209) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie reaktywacji woj. częstochowskiego (5988), 210) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie podatku katastralnego (5990), 211) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie groźby wstrzymania stypendiów w związku z systemem POL-on (5991), 212) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie bezprawnego działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w stosunku do Fundacji Lux Veritatis (5992), 213) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie zniszczenia grobu Józefa Piłsudskiego w Wilnie (5993), 214) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie włączenia byłych żołnierzy górników, którzy w okresie PRL-u w ramach służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, do katalogu uprawnionych do korzystania z art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (5995), 215) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Świata w sprawie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (5997), 216) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Świata w sprawie likwidacji Sądów Rejonowych w Wołowie, Miliczu i Strzelinie (5998), 217) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie terminu wejścia w życie systemu ochrony odbiorcy wrażliwego (6001), 218) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety Gapińskiej w sprawie doprecyzowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przepisów związanych z ewaluacją zewnętrzną przeprowadzaną w polskich szkołach (6002),

46 219) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie ewentualnych zamierzeń rządu dotyczących reformy strukturalnej i funkcjonalnej jednostek samorządu terytorialnego (6004), 220) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie braku finansowania szczepionki ratującej życie chorym na czerniaka (6005), 221) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Roberta Biedronia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej (6007), 222) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Andrzeja Jaworskiego w sprawie kontroli polskich statków rybackich (6008), 223) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jana Cedzyńskiego w sprawie Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych SA i Dolnośląskich Surowców Skalnych SA (6009), 224) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie likwidacji posterunku Policji w gm. Jaworzno w woj. śląskim (6010), 225) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie likwidacji posterunku Policji w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach w woj. śląskim (6011), 226) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wiesława Stanisława Janczyka w sprawie pilnego dokonania przeglądu i analizy funkcjonowania sądów gospodarczych i systemu orzecznictwa w tym segmencie w Polsce wraz z wyciągnięciem wniosków (6013), 227) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie procedury powstawania wspólnot mieszkaniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych oraz zasad ich funkcjonowania, a także wzajemnych rozliczeń wynikających z użytkowania nieruchomości wspólnej (6014), 228) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie proponowanych zmian w przepisach o zbiórkach społecznych (6015), 229) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie braku należytego wyposażenia formacji obrony cywilnej (6016), 230) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie likwidacji stołówek szkolnych (6017), 231) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie negatywnych skutków wprowadzenia nowych standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (6019), 232) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie braku przejrzystego systemu regulacji prawnych dotyczących obrony cywilnej (6021), 233) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie braku wypłaty wynagrodzeń za prace przy budowie autostrady A4 (6023), 234) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie negatywnej oceny Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej obowiązków szefa Obrony Cywilnej Kraju (6024), 235) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie selekcji pacjentów przez szpitale prywatne pod względem opłacalności leczenia (6025), 236) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie wprowadzenia pojęcia crowdfundingu do przepisów o zbiórkach publicznych (6026), 237) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie polepszenia obecnej sytuacji ludzi chorych na łuszczycę oraz łuszczycowe zapalenie stawów (6027), 238) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie uruchomienia programu budowy infrastruktury sportowej dla amatorów (6028), 239) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie zasiłku dla bezrobotnych (6029), 240) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie uproszczenia przepisów prawa regulującego kwestię używa-

47 nia wykrywaczy metali i prowadzenia poszukiwań (6030), 241) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie ograniczenia dostępu do pomocy psychologicznej w poradniach zdrowia psychicznego (6032), 242) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie utrzymania wyremontowanych dworców kolejowych w nienagannym stanie (6033), 243) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie rosnącego bezrobocia w Polsce (6034), 244) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie problemów z dostępem osób niepełnosprawnych do współpracy z administracją państwową (6035), 245) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie zamieszek chuliganów w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6037), 246) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie nagród dla dyrektorów szpitali (6038), 247) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie zmiany organizacji i funkcjonowania PKP i spółek pokrewnych (6039), 248) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Roberta Kropiwnickiego w sprawie wyłączenia z procedur konkursowych NFZ zespołów ratownictwa medycznego (6040), 249) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Gołojucha w sprawie rozbieżnej interpretacji przepisów dotyczących wypłaty trzynastych pensji dla pracowników sfery budżetowej (6042), 250) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie planowanego uwolnienia cen energii elektrycznej (6044), 251) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie podniesienia płacy minimalnej względem średniego wynagrodzenia (6045), 252) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie podkarpackich przedsiębiorców poszkodowanych podczas budowy autostrady A4 (6048), 253) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie planowanych likwidacji posterunków Policji w woj. podkarpackim (6049), 254) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie dramatycznych wskaźników zubożenia Polaków (6050), 255) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Darłowo, woj. zachodniopomorskie (6051), 256) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie (6052), 257) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Grzmiąca, woj. zachodniopomorskie (6053), 258) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Karlino, woj. zachodniopomorskie (6054), 259) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie (6055), 260) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie (6056),

48 261) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w Białogardzie, woj. zachodniopomorskie (6057), 262) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gminie mieście Darłowie, woj zachodniopomorskie (6058), 263) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie (6059), 264) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie (6060), 265) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie (6061), 266) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Czaplinek, woj. zachodniopomorskie (6062), 267) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Biały Bór, woj. zachodniopomorskie (6063), 268) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Lewandowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w Sławnie, woj. zachodniopomorskie (6064), 269) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie niskich poborów pracowników nadzoru pedagogicznego (6067), 270) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Zgorzelskiego w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od obwodnicy Płońska do granicy woj. warmińsko-mazurskiego (6068), 271) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie budowy Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach i turystyki na obszarach zamieszkiwanych przez mniejszość tatarską (6070), 272) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie dofinansowania budowy Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach (6071), 273) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie szkód wyrządzonych przez łosie w prywatnych lasach kilkunastu właścicieli z woj. podlaskiego oraz obowiązującego od 2001 r. moratorium na odstrzał (6072), 274) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (6074), 275) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Serafina na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie ratyfikacji europejskiej Karty Praw Podstawowych (6075), 276) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie planów likwidacji posterunku energetycznego w Zduńskiej Woli (6076), 277) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Jana Cedzyńskiego w sprawie konferencji prasowej spółki ENEA SA z dnia 21 czerwca 2012 r. (6077), 278) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Joanny Fabisiak w sprawie powstania w Polsce banków mleka kobiecego (6078), 279) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie systemu rozdzielania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na aktywizację lokalnego rynku pracy (6079), 280) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Arkadiusza Litwińskie-

49 go w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (6081), 281) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie utrudnień dotyczących wjazdu pojazdów uprzywilejowanych na autostradę A4 na odcinku Wrocław – Gliwice (6082), 282) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Ożoga w sprawie działań zmierzających do objęcia większości części motoryzacyjnych obowiązkiem homologacji (6083), 283) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Polaka w sprawie zwiększenia środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na usuwanie szkód powodziowych (6084), 284) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Polaka w sprawie uzupełnienia przepisów regulujących kwestie reprezentowania praw i interesów pracowniczych przez przedstawicieli związków zawodowych (6085), 285) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Anny Nemś i Józefa Lassoty w sprawie wdrażania nowych standardów znieczulania pacjentów do zabiegów (6087), 286) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Anny Nemś i Józefa Lassoty w sprawie utrudnionego dostępu do leków importowanych (6088), 287) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Józefa Lassoty i Anny Nemś w sprawie rozbieżnych informacji dotyczących liczby wypadków przy pracy (6089), 288) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację posłów Józefa Lassoty i Anny Nemś w sprawie braku w niektórych gminach zespołów interdyscyplinarnych do walki z przemocą domową (6090), 289) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Józefa Lassoty i Anny Nemś w sprawie wzrastającej liczby przestępstw popełnianych na terenie szkół (6091), 290) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafała Baniaka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ludwika Dorna w sprawie rządowego zespołu do spraw wspomagania Grupy Bumar (6092), 291) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Kierwińskiego w sprawie strat Skarbu Państwa spowodowanych uchylaniem się od opodatkowania podatkiem VAT przez niektóre podmioty wprowadzające na polski rynek stali pręty zbrojeniowe z innych państw członkowskich UE (6093), 292) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie limitu dochodów osiąganych przez pełnoletnie uczące się dzieci, uprawniającego ich rodziców do preferencyjnego rocznego rozliczenia podatkowego (6095), 293) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie poziomu wykorzystania środków finansowych na inwestycje związane z infrastrukturą kolejową, które zostały przyznane Polsce przez Unię Europejską do wykorzystania w latach 2007–2013 (6096), 294) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie przypadków selekcji pacjentów przez prywatne podmioty świadczące usługi medyczne (6097), 295) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie planowanych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. podkarpackim (6098), 296) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie przepisów dotyczących podatku akcyzowego od importu telebimów (6099), 297) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie systemu obrony cywilnej w Polsce (6100), 298) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie refundacji leków inkretynowych dla chorych na cukrzycę typu 2 (6101), 299) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Przemysława Wiplera w sprawie wpływu jednolitej ochrony patentowej na polską gospodarkę (6102), 300) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej na interpelację posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie łączenia funkcji radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego w gm. Ząbkowice Śląskie w woj. dolnośląskim (6103), 301) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdana Dombrowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie rozporządzenia wykonawczego

50 Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (6105), 302) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie odstąpienia od poboru opłat za przejazdy po odcinku autostrady A1 stanowiącym obwodnicę Torunia (6106), 303) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wzrostu liczby rodzin żyjących w bardzo trudnych warunkach materialnych (6107), 304) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie braku polityki poprawiającej sytuację demograficzną Polski (6110), 305) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych (6111), 306) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie podwyższenia progów dochodowych przy dofinansowaniu do zakupu podręczników (6112), 307) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie kontrowersyjnego podręcznika do nauczania historii w I klasie liceum pod tytułem „Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918–2006” (6113), 308) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie przepisów o zbiórkach publicznych (6114), 309) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie zagrożenia bankructwem 300 firm zaangażowanych przy budowie autostrady A4 (6115), 310) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie likwidacji ulgi przysługującej rodzinom wychowującym jedno dziecko (6116), 311) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie fatalnej polityki demograficznej (6117), 312) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie protestu lekarzy dotyczącego refundacji recept (6118), 313) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie kolejnej możliwości utraty dostępu do leków refundowanych (6119), 314) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie nieprzygotowywania absolwentów uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy (6120), 315) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Nowickiego na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie zakupu nowych limuzyn dla ministerialnych urzędników (6122), 316) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie podatku katastralnego (6123), 317) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wysokich cen paliw (6124), 318) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie zapłaty wynagrodzeń podwykonawcom Stadionu Narodowego, które nie zostały uregulowane przez generalnego wykonawcę (6125), 319) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie traktowania katolickich mediów na równi z innymi środkami przekazu (6126), 320) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie odszkodowań za wykorzystanie projektów stadionów w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (6127), 321) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie spadku zatrudnienia w przemyśle i w rolnictwie (6128), 322) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie prywatyzacji większości polskich uzdrowisk (6129), 323) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie awaryjności i jakości nowych dróg (6130), 324) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie możliwości obronnych Polski (6131),

51 325) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie statusu aplikanta (6132), 326) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Szałamachy w sprawie możliwości wprowadzania rowerów na dworce kolejowe (6133), 327) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w sprawie pilnej przebudowy drogi krajowej nr 61 Warszawa – Łomża – Augustów w miejscowości Górki-Sypniewo w rejonie skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 189B do Rogienic Wielkich, nr 1914B do Dobrzyjałowa od km 166+033 do km 166+696 i drogą lokalną do Rogienic Piasecznych (6134), 328) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie planowanych poprawek do ustawy o zbiórkach publicznych (6135), 329) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu (6136), 330) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie wprowadzenia podatku katastralnego (6137), 331) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie stanowiska Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. dotyczącego projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (6138), 332) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie perspektyw rozwoju systemu stypendialnego dla dzieci, młodzieży i studentów (6139), 333) szefa Służby Cywilnej Sławomira Brodzińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, tj. zmian zapisów dotyczących wynagradzania członków korpusu służby cywilnej (6140), 334) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie rozpoczęcia ewentualnych prac legislacyjnych nad nowym brzmieniem przepisów dotyczących zbiórek publicznych (6141), 335) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Pępek w sprawie uzasadnionego wniosku o długoterminowy kontrakt lub długoterminowe przedłużenie kontraktu NFZ dla pow. żywieckiego, prowadzącego zespół zakładów opieki zdrowotnej, w związku z realizacją strategicznej inwestycji p.p.p. w obszarze ochrony zdrowia (6143), 336) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie konieczności ograniczenia liczby wypadków przy pracy (6144), 337) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusza Haładyja – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie zapewnienia poprawy płynności finansowej przedsiębiorców (6145), 338) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Kuleszy w sprawie uprawnień emerytalnych zawartych w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (6146), 339) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację poseł Anny Grodzkiej w sprawie finansowania Warszawskiej Opery Kameralnej (6147), 340) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Pyzika w sprawie systemu umożliwiającego samoczynną zmianę rozstawu kół w taborze kolejowym (6149), 341) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Pyzika w sprawie zniesienia tzw. tajemnicy bankowej (6150), 342) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Pyzika w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących samonaliczania podatku VAT (6151), 343) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie bezpieczeństwa na kolei (6152), 344) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów (6153), 345) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie problemów z e-podręcznikami (6155), 346) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie sprawdzianu kompetencji na zakończenie szkoły podstawowej (6156),

52 347) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie sytuacji w Narodowym Funduszu Zdrowia (6157), 348) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie ubóstwa dzieci w Polsce (6158), 349) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Gawłowskiego w sprawie planowanych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. zachodniopomorskim oraz zasad jej finansowania w 2013 r. i latach następnych (6159), 350) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie uproszczenia procedur administracyjnych Policji i zastosowania minimalizacji w zarządzaniu dokumentacją procesową oraz wspomagania obsługi spraw i postępowań prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji (6160), 351) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii” (6161), 352) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie procedur dotyczących przeprowadzania pisemnych egzaminów maturalnych (6162), 353) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie prac Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą zakazującą produkcji oraz zażywania tabaki (6163), 354) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdana Dombrowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie cen malin na terenie woj. lubelskiego (6164), 355) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie zwolnień pracowników sądów rejonowych likwidowanych w woj. lubelskim (6165), 356) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie zaskarżenia Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (6166), 357) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie braku zmian w przepisach telekomunikacyjnych (6167), 358) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do inicjatywy Open Government Partnership (6168), 359) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Szymańskiego w sprawie wprowadzenia regulacji ustawowych dotyczących zawodu fizjoterapeuty (6169), 360) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Szymańskiego w sprawie konieczności budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa w woj. kujawsko-pomorskim (6170), 361) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Kowalskiego w sprawie uregulowań prawnych dotyczących potrzeby odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska z trzymiesięcznym wypowiedzeniem, z końcem roku szkolnego, w związku z likwidacją szkoły (6171), 362) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie poważnych szkód wyrządzanych w uprawach polowych przez zwierzęta łowne w gm. Włodowice w woj. śląskim (6172), 363) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie braku na listach refundacyjnych nowoczesnych leków inkretynowych (6173), 364) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie stosowania szczepionek zaleconych (nieobowiązkowych) (6174), 365) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez samorządy gminne (6175), 366) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie możliwości umarzania zobowiązań podatkowych od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształcanych w spółki (6176), 367) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie kontroli wypłat zasiłków z tytułu niezdolności do pracy (6177),

53 368) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie sytuacji tegorocznych absolwentów na rynku pracy (6178), 369) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie stosowanej przez niektóre agencje pracy praktyki pozyskiwania informacji o potencjalnych pracownikach (6179), 370) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie informacji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących funkcjonowania w praktyce ostatnio zmienionych przepisów ustawy Kodeks pracy (6180), 371) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie możliwości ścisłej współpracy agencji zatrudnienia z powiatowymi urzędami pracy (6181), 372) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej (6182), 373) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie planowanej redukcji etatów w powiatowych urzędach pracy (6183), 374) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie reklamy oraz agresywnego marketingu w szkołach (6184), 375) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie blokowania przez rodziców działalności psychologów szkolnych (6185), 376) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego (6186), 377) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie planowanych zwolnień nauczycieli spowodowanych między innymi pogłębiającym się niżem demograficznym (6187), 378) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Rajmunda Millera w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami (6188), 379) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Józefa Lassoty i Lidii Gądek w sprawie leczenia substytucyjnego (6189), 380) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie programu kontynuacji rozbudowy bazy sportowej (6190), 381) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie miasta Konin (6191), 382) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Środa Wielkopolska (6192), 383) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. miejskiej Słupca (6193), 384) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Nowe Miasto nad Wartą (6194), 385) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Chodów (6195), 386) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Miłosław (6196), 387) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Dolsk (6197),

54 388) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Czempiń (6198), 389) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Golina (6199), 390) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Grzegorzew (6200), 391) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Turek (6201), 392) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Wierzbinek (6202), 393) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Woźniaka w sprawie kredytów preferencyjnych dla rolników (6203), 394) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Woźniaka w sprawie postępującego procesu upadania firm w Polsce (6205), 395) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jana Ziobry w sprawie zmian zasad funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. małopolskim oraz zasad jej finansowania (6206), 396) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie dysproporcji między czasem oczekiwania na specjalistyczną pomoc medyczną osadzonych w więzieniach i zwykłych pacjentów (6207), 397) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie modernizacji linii kolejowej E75 (6208), 398) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie wyników kontroli NIK dotyczącej funkcjonowania Poczty Polskiej SA (6209), 399) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie propozycji szczegółowych rozwiązań systemowych redukujących koszty wynikające z polityki fiskalnej i energetycznej w grupie przedsiębiorstw energochłonnych (6211), 400) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Tomasza Kaczmarka w sprawie niezgodnych z prawem działań podjętych przez ochronę stadionu (stewardów) wobec policjantów obserwatorów w trakcie zabezpieczenia meczu Euro 2012 w Gdańsku (6212), 401) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Tomasza Kaczmarka w sprawie możliwości wykorzystywania przez szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz upoważnionych przez niego pracowników SKW służbowego sprzętu Marynarki Wojennej RP do celów niezwiązanych z zadaniami SKW, co spowodować mogło straty w mieniu Skarbu Państwa (6214), 402) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie umieszczenia na liście leków refundowanych leków inkretynowych (6215), 403) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie budowy odcinka autostrady A1 od Piotrkowa Trybunalskiego do Pyrzowic (6216), 404) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie wzrostu podatków i likwidacji różnego rodzaju ulg podatkowych (6218), 405) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie zagrożeń wykonania budżetu państwa w 2012 r. na podstawie jego realizacji w pięciu miesiącach tego roku (6219), 406) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie działań rządu w walce z ubóstwem Polaków (6220), 407) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Roberta Te-

55 lusa w sprawie wpływu polityki makroekonomicznej na kondycję finansów publicznych podsektora samorządu terytorialnego (6221), 408) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Suskiego w sprawie finansowania z budżetu państwa zasiłków stałych (6222), 409) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację posła Marka Suskiego w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (6223), 410) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Suskiego w sprawie możliwości pozyskania środków z budżetu państwa na budowę Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu oraz na rozwój Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego (6224), 411) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie terminarza budowy dróg ekspresowych i obwodnic miast w woj. podlaskim (6225), 412) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Ziobry w sprawie niezaliczania osób jednookich do osób niepełnosprawnych (6226), 413) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie naruszenia przez gminy praw autorskich w związku z wykorzystaniem przy budowie wielofunkcyjnych boisk do piłki nożnej „Moje boisko – Orlik 2012” projektów budowlanych udostępnionych na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki (6228), 414) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie zmian organizacyjnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w szczególności w jego delegaturach (6229), 415) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie projektu ustawy o petycjach (6230), 416) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie kosztów zakupu nowych podręczników szkolnych (6231), 417) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Lamczyka w sprawie terminu obowiązywania ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (6232), 418) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Lamczyka w sprawie zmiany wyceny procedur neurochirurgicznych i ortopedycznych (6233), 419) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie terminu realizacji modernizacji stacji Leszno w ramach planowanej modernizacji linii E59 na odcinku Wrocław – Poznań (6234), 420) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie otoczenia opieką konserwatorską świeckich obiektów zabytkowych z taką samą pieczą, jak w przypadku ich sakralnych odpowiedników (6235), 421) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego (6236), 422) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie uniemożliwienia organom skarbowym przedłużania postępowania podatkowego (6237), 423) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie konieczności sprecyzowania długości trwania poszczególnych czynności i postępowań prowadzonych przez organy skarbowe (6238), 424) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie nadużywania przez organy skarbowe konieczności dysponowania pełnomocnictwem (6239), 425) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Górczyńskiego w sprawie zwalczania przestępczego procederu unikania opodatkowania podatkiem VAT w handlu stalowymi prętami zbrojeniowymi (6240), 426) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mariusza Błaszczaka w sprawie kosztów i warunków utrzymania oświetlenia dróg publicznych przez gminy (6241), 427) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie deregulacji zawodów (6242), 428) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Matuszcza-

56 ka w sprawie reformy wyższego szkolnictwa wojskowego (6243), 429) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie patentu europejskiego o jednolitym skutku (6244), 430) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Janusza Śniadka w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przez przywrócenie uchylonego art. 585 dotyczącego ścigania z urzędu przestępstwa działania na szkodę spółki (6245), 431) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Nisku (6246), 432) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Kolbuszowej (6247), 433) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie podjęcia stosownych kroków w walce z epidemią cukrzycy w Polsce (6248), 434) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie mordowania chrześcijan w Nigerii (6249), 435) zastępcy szefa Służby Cywilnej Dagmira Długosza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie lekceważenia zaleceń redukcji etatów w ministerstwach (6250), 436) ministra środowiska Marcina Korolca na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie przesunięcia terminu publikacji projektu ustawy o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym (6251), 437) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie zapowiedzi niemieckiego oddziału organizacji ekologicznej World Wide Fund for Nature utworzenia na Bałtyku Morskiego Parku Narodowego (6252), 438) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie dewastacji Mauzoleum Matki i Serca Józefa Piłsudskiego na wileńskim cmentarzu Rossa (6254), 439) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie propozycji zaostrzenia przepisów o zbiórkach publicznych (6255), 440) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie prewencyjnych rozmów i zatrzymań kibiców w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 w dniu 21 czerwca 2012 r. (6256), 441) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Jassera – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie zaniedbań we wdrażaniu dyrektyw unijnych i związanego z tym realnego zagrożenia nałożeniem na Polskę ogromnych kar finansowych (6257), 442) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie raportu NIK dotyczącego aktualnego stanu obrony cywilnej w Polsce (6258), 443) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie współpracy z pracownikami naukowymi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i ich raportu dotyczącego ochrony zdrowia (6259), 444) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Babinetza w sprawie systemowego zwiększenia kwoty naliczanej subwencji oświatowej w związku z sytuacją szkolnictwa na Podkarpaciu (6260), 445) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Babinetza w sprawie propozycji weryfikacji limitów progów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych (6261), 446) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie zamierzonych zmian usytuowania Centralnego Biura Śledczego (6262), 447) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie stosunku konsulów do wniosków o repatriację (6263), 448) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie systemowych rozwiązań zachęcających do stosowania gazu ziemnego jako paliwa do napędu samochodów (6264), 449) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Lidii Staroń w sprawie potrzeby zmiany przepisów w zakresie ułatwienia dostępu do zawodu notariusza (6266),

57 450) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Lidii Staroń w sprawie rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w zakresie dotyczącym umów deweloperskich (6267), 451) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie zapisów dotyczących proporcjonalnego użycia środków przymusu bezpośredniego (6269), 452) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dunina w sprawie zmian w przepisach, które spowodują usprawnienie działania powiatowych urzędów pracy (6270), 453) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w sprawie planowanych zmian z zakresu funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. podlaskim oraz zmiany zasad finansowania inspekcji sanitarnej od 2013 r. (6271), 454) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wiesława Stanisława Janczyka w sprawie planowanych zmian w przepisach dotyczących homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych (6272), 455) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie dostosowania zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego (6273), 456) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych (6274), 457) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie sygnalizacji świetlnej przy drodze krajowej nr 12 w Błaszkach (6275), 458) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie stawek opłat przesyłowych (6276), 459) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie uprawnień kontrolnych radnych gmin (6277), 460) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w sprawie zmiany § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia ministra środowiska z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (6278), 461) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej w sprawie umożliwienia odbioru w południowej części woj. podlaskiego TVP Białystok w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (6279), 462) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Bożeny Kamińskiej w sprawie braku odpowiednich uregulowań prawnych, które określiłyby minimalną odległość elektrowni wiatrowych od siedlisk ludzkich (6280), 463) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Izabeli Kloc w sprawie sprzeciwu dotyczącego likwidacji posterunków Policji w Miasteczku Śląskim i Świerklańcu (6281), 464) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Izabeli Kloc w sprawie wyliczania emerytury częściowej na bardzo niekorzystnych zasadach (6282), 465) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Łatasa w sprawie podpisywania przez lekarzy umów na recepty refundowane (6283), 466) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Łatasa w sprawie konieczności zmiany naliczania subwencji oświatowej w stosunku do małych szkół wiejskich (6284), 467) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Łatasa w sprawie przywrócenia wiążącej opinii kuratora oświaty w procesie podejmowania uchwały o likwidacji szkoły (6285), 468) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Butry – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Julii Pitery w sprawie informacji prasowych o wyłudzaniu unijnych dotacji na rolnictwo ekologiczne (6286), 469) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Julii Pitery w sprawie finansowania niepublicznych szkół policealnych o uprawnieniach szkół publicznych (6287), 470) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Julii Pitery w sprawie wykreślenia z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych obowiązku posiadania książeczek badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (6288),

58 471) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie sytuacji Stoczni Szczecińskiej (6289), 472) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Magdaleny Gąsior-Marek i Stanisława Żmijana w sprawie zawodu diagnosty i uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów (6290), 473) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posła Romualda Ajchlera w sprawie wyłączenia możliwości uzyskiwania przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych preferencyjnych kredytów na zakup użytków rolnych (6291), 474) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie synchronizacji przyjazdów i odjazdów środków transportu publicznego (6292), 475) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie tworzenia przejść granicznych na granicy Polski i Ukrainy (6293), 476) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie odnawialnej energii słonecznej (6294), 477) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie zamiaru likwidacji posterunków Policji w Nagłowicach (pow. jędrzejowski), Seceminie (pow. włoszczowski), Bliżynie (pow. skarżyski), Szydłowie (pow. staszowski) w woj. świętokrzyskim (6295), 478) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posłów Jana Szyszki i Dariusza Bąka w sprawie upraw drzew orzecha włoskiego i drzew jabłoni (6296), 479) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Waldemara Andzela w sprawie pogłębiającej się różnicy w wynikach nauczania pomiędzy uczniami w dużych miastach a uczniami z obszarów wiejskich (6297), 480) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Matusiaka w sprawie doprecyzowania i przyspieszenia prac legislacyjnych nad zmianą definicji przyłącza wodociągowego określonej w przepisie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (6298), 481) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie braku skutecznych działań dotyczących budowy lotniska regionalnego koło Białegostoku w woj. podlaskim i związanych z tym strat społecznych i finansowych (6299), 482) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie pilnej potrzeby poczynienia zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia rzeczywistych okoliczności obławy augustowskiej z lipca 1945 r., uzyskania pełnego dostępu do dokumentów zawartych w rosyjskich archiwach oraz braku rzeczywistego zainteresowania rządu tym nabrzmiałym problemem (6300), 483) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (6301), 484) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie wpływu polityki makroekonomicznej na kondycję finansów publicznych podsektora samorządu terytorialnego (6302), 485) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie planowanego podwyższenia kwoty, od której kradzież będzie uznawana za przestępstwo (6303), 486) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju (6304), 487) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Piotra Polaka w sprawie wpływu polityki makroekonomicznej państwa na złą kondycję finansów publicznych w sektorze samorządu terytorialnego (6305), 488) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Roberta Biedronia w sprawie Zespołu doradczego do spraw doświadczeń na zwierzętach (6306), 489) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie polityki kulturalnej państwa w zakresie zwrotu byłym właścicielom zamków i rezydencji pałacowych (6307), 490) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie wspierania młodych rodziców (w tym małoletnich) w zakresie przygotowania się do macierzyństwa i ojcostwa (6308),

59 491) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie niedostatecznej opieki stomatologicznej dla dzieci (6309), 492) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie stosowania przez samorządy klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (6311), 493) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie wzmocnienia gwarancji procesowych dla małoletnich poniżej 13. roku życia (6314), 494) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie konieczności monitorowania procedur przysposobienia przy tzw. adopcji ze wskazaniem (6315), 495) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie odpłatności za przebywanie rodziców z dzieckiem w szpitalu (6316), 496) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Woźniaka w sprawie ubóstwa coraz dotkliwiej dotykającego Polaków (6317), 497) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie przestarzałych rozwiązań przyjętych na gruncie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (6318), 498) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty w sprawie szkodliwego procederu skupu złomu pochodzącego z kradzieży (6319), 499) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Marka Łapińskiego w sprawie możliwości aplikowania do programów unijnych przez spółdzielnie mieszkaniowe (6320), 500) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie opóźnień w budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (6321), 501) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Smolarza w sprawie wydawania decyzji administracyjnych przez kierownika urzędu stanu cywilnego w sprawach uregulowanych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego (6323), 502) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Smolarza w sprawie problemów osób nieposiadających meldunku (6324), 503) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Piotra Pyzika w sprawie rządowego programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” (6325), 504) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Materny w sprawie braku zapłaty za nadwykonania oraz wstrzymania zabiegów planowych (6326), 505) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej likwidacji rozdzielni gazu w Kolbuszowej (6328), 506) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Włodzimierza Bernackiego i Ryszarda Terleckiego w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej podwykonawców wykonujących publiczne budowy (6329), 507) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Jońskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę obwodnicy Wielunia (6330), 508) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Jońskiego w sprawie odszkodowań dla agentów ubezpieczeniowych (6331), 509) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie planowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela (6332), 510) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie planów likwidacji lub ograniczenia 50-procentowej ulgi podatkowej dla twórców (6333), 511) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie wsparcia ze strony państwa w zakresie odbudowy obiektów sakralnych na Ukrainie (6334), 512) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Łuka-

60 sza Borowiaka w sprawie Warszawskiej Opery Kameralnej (6335), 513) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie oddzielenia działalności przewozowej od zarządzania infrastrukturą przez PKP LHS (6336), 514) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie projektu strategii rozwoju przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne (6337), 515) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie zapowiedzi reformy KRUS (6338), 516) sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Grasia – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Marka Opioły w sprawie rozsyłania przez członków rządu wiadomości SMS zniesławiających pilotów samolotu TU-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (6339), 517) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Marka Opioły w sprawie zatrudnienia przez spółkę Dolnośląskie Surowce Skalne SA córki byłego wicepremiera w rządzie PO (6340), 518) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Opioły w sprawie dostosowania miejsc obsługi podróżnych do potrzeb osób podróżujących z dziećmi (6341), 519) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Butry – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Marka Opioły w sprawie udzielonej przez rząd pomocy finansowej dla TVP SA (6342), 520) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Malik w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (6344), 521) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie budowy obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46 (6345), 522) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie procedury skupu butelek w Polsce (6346), 523) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie wycieczek pracowników ZUS finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (6347), 524) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie finansowania samorządów uczniowskich (6348), 525) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie wspierania młodzieżowych rad miast oraz parlamentów dzieci i młodzieży (6349), 526) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie usytuowania lekcji religii w planie zajęć lekcyjnych (6351), 527) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie finansowania samorządów szkolnych (6352), 528) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie likwidacji ulgi internetowej (6353), 529) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Adama Rybakowicza i Tomasza Makowskiego w sprawie nieudzielenia pomocy lekarskiej pacjentowi na izbie przyjęć szpitala w Skierniewicach (6354), 530) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie działań dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ (6355), 531) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego obrony cywilnej (6356), 532) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie łagodniejszego wyroku dla księdza za molestowanie seksualne (6357), 533) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie likwidacji odpadów składowanych w tzw. mogilnikach na terenie całego kraju (6358), 534) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie możliwego protestu lekarzy przeciwko karom za błędne wypisywanie recept (6360), 535) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na inter-

61 pelację posła Andrzeja Adamczyka w sprawie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów (6362), 536) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Anny Paluch w sprawie prywatyzacji Polskich Tatr SA z siedzibą w Zakopanem (6363), 537) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Tomczaka w sprawie przeprowadzania zabiegów przerywania ciąży w przypadku wykrycia u płodu prawdopodobieństwa wystąpienia zespołu Downa (6365), 538) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie wnoszenia opłat za wydawanie świadectw szkolnych (6366), 539) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie niezwłoczności decyzji sądu dotyczącej umieszczenia chorego w szpitalu psychiatrycznym (6367), 540) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie podziału urlopu ojcowskiego (6368), 541) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie przypadkowo odkrytych zabytków archeologicznych (6369), 542) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie utrzymania dworców kolejowych w Polsce (6370), 543) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie podniesienia jakości kształcenia wyższego za pomocą łączenia edukacji teoretycznej z praktyczną (6371), 544) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (6372), 545) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie kampanii edukacyjnej na temat pól elektromagnetycznych (6373), 546) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie gradacji kar porządkowych (6374), 547) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie publikacji w prasie komunikatów urzędowych (6375), 548) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie ponoszonych kosztów pracy przy zatrudnieniu sezonowym (6376), 549) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie niewłaściwego wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na potrzeby uczniów niepełnosprawnych (6377), 550) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie przepisów regulujących poziom odorantów w powietrzu (6378), 551) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie funkcjonowania agencji pracy tymczasowej (6379), 552) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie zakresu danych pozyskiwanych przez przedszkola w procesie rekrutacji (6380), 553) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie niezgodności ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z Konstytucją RP oraz ustawą o systemie oświaty (6381), 554) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie uregulowania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (6382), 555) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie praw osób niepełnosprawnych w komunikacji lotniczej (6383), 556) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie uprawnień Społecznej Straży Rybackiej (6384), 557) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie deregulacji zawodu notariusza (6385), 558) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie edukacji dzieci reemigrujących (6386),

62 559) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Józefy Hrynkiewicz w sprawie zamiaru likwidacji posterunków Policji w miejscowościach Pysznica, Zbydniów i Krzeszów w woj. podkarpackim (6387), 560) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Patryka Jakiego w sprawie dofinansowania festiwalu Unsound w Krakowie (6390), 561) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Patryka Jakiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (6391), 562) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posłów Artura Górczyńskiego i Marka Stolarskiego w sprawie zbliżających się igrzysk olimpijskich w Londynie oraz paraolimpiady (6392), 563) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posłów Artura Górczyńskiego i Marka Stolarskiego w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Piłki Nożnej (6393), 564) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki na interpelację posłów Artura Górczyńskiego i Marka Stolarskiego w sprawie kontaktów dzieci z ojcami w przypadku drastycznych nadużyć władzy rodzicielskiej przez matki (porwania rodzicielskie) oraz łamania procedur przez sądy rejonowe, na przykładzie Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz Sądu Rejonowego w Jaśle (6394), 565) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Artura Górczyńskiego i Marka Stolarskiego w sprawie interpretacji art. 154 § 1 K.p.c., tj. obecności osób zaufania podczas posiedzenia sądu odbywającego się przy drzwiach zamkniętych (dotyczącego dobra małoletnich) (6395), 566) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Artura Górczyńskiego i Marka Stolarskiego w sprawie postępowań sądów rodzinnych/opiekuńczych w sytuacji tzw. porwań rodzicielskich dokonywanych przez jednego z rodziców, w aspekcie krajowym (6396), 567) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Wydrzyńskiego w sprawie przepisów dotyczących standardów opieki okołoporodowej (6397), 568) ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina na interpelację posła Macieja Wydrzyńskiego w sprawie pokrzywdzenia obywateli przez organy państwowe w związku z bezczynnością organu administracji (6398), 569) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Wydrzyńskiego w sprawie nazw węzłów komunikacyjnych na autostradach (6399), 570) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Wydrzyńskiego w sprawie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej dworców kolejowych (6400), 571) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Wydrzyńskiego w sprawie systemu monitorowania leków wprowadzonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (6401), 572) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Wydrzyńskiego w sprawie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych (6403), 573) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie budowy ścieżek rowerowych (6405), 574) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy SA (6406), 575) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie dofinansowań woj. lubelskiego (6407), 576) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie poszukiwań sponsora tytularnego dla Stadionu Narodowego w Warszawie (6408), 577) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie wyników matury w 2012 r. (6409), 578) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach (6410), 579) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy oraz grupy posłów w sprawie ujemnych skutków przezimowania w sezonie wegetacyjnym 2011/2012 roślin uprawnych (6411), 580) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie struktury kształcenia na uczelniach wyższych (6412), 581) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posłanek Agnieszki Hanajczyk i Bożeny Kamińskiej w sprawie finansowania sportu osób niepełnosprawnych (6413), 582) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego oraz

63 grupy posłów w sprawie roszczeń firmy PBG związanych z budową Stadionu Narodowego (6414), 583) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego oraz grupy posłów w sprawie regulacji dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych poza kolejnością (6415), 584) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Michała Jarosa oraz grupy posłów w sprawie demonopolizacji polskich związków sportowych (6416), 585) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Michała Jarosa oraz grupy posłów w sprawie przewidywanej likwidacji tzw. etatów związkowych w spółkach handlowych, w tym w spółkach posiadających pakiet większościowy Skarbu Państwa, oraz w sferze budżetowej (6417), 586) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Małeckiego w sprawie nieprawidłowości w konkursie na świadczenia usług zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w postępowaniu prowadzonym przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ (kod 07-12-000626/RTM/16/1/14/ 06/1) (6418), 587) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Asta w sprawie remontu i modernizacji drogi krajowej nr 29 na odcinku Cybinka (6419), 588) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Jerzego Żyżyńskiego w sprawie kryteriów przydzielania dotacji podmiotowych na 2012 r. dla szkół wyższych (6420), 589) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Matuszewskiego w sprawie odległości farm wiatrowych od osiedli ludzkich w Polsce (6421), 590) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie warunków przyznawania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (6423), 591) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdana Dombrowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie planów połączenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego (6425), 592) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie realizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (6426), 593) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posłów Jarosława Górczyńskiego i Piotra Zgorzelskiego w sprawie finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (6427), 594) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Łatasa w sprawie rozwiązań proceduralnych co do orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia (6428), 595) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zmniejszenia środków na realizację programu modernizacji służb mundurowych (6429), 596) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Żalka w sprawie szkodliwości substancji zawierających pak smoły węglowej (6430), 597) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Lenza w sprawie tzw. ustawy odorowej (6432), 598) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie włączenia byłych żołnierzy górników, którzy w okresie PRL-u w ramach służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, do katalogu uprawnionych do korzystania z art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (6433), 599) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie stanu i możliwości rozwojowych transportu morskiego i inwestycji w rozwój śródlądowego transportu wodnego w Polsce (6434), 600) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie złej sytuacji polskiego rybołówstwa (6435), 601) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica – Lubawka (6436), 602) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego

64 – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących przeprowadzania zbiórek publicznych (6437), 603) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie wzrastającego poziomu ubóstwa wśród Polaków (6438), 604) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Moczydło (6439), 605) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S5 Wrocław – Korzeńsko (6440), 606) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie wypłat zaległych należności firmom podwykonawczym budującym polskie drogi (6441), 607) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie stanu polskiego transportu kolejowego (6442), 608) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie opóźnień przy budowie odcinka autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy (6444), 609) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Saługi w sprawie ustawy o odpadach (6445), 610) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Saługi w sprawie przepisów zaniżających możliwość rozliczenia pacjenta (6447), 611) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Saługi w sprawie wyliczania i wypłacania dodatku uzupełniającego przewidzianego w ustawie Karta Nauczyciela (6448), 612) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Izabeli Kloc w sprawie sprzeciwu dotyczącego likwidacji Posterunku Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli (6449), 613) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Łukasza Gibały w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo na Rzecz Otwartego Rządu (6450), 614) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Kierwińskiego w sprawie uzyskiwania, sporządzania i przekazywania radom gmin informacji o kandydatach na ławników (6451), 615) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Rozenka w sprawie stosowania przepisów układów indemnizacyjnych (6452), 616) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mariusza Błaszczaka w sprawie polityki państwa dotyczącej projektu kolei dużych prędkości (6453), 617) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie utrzymania dróg krajowych w Polsce (6454), 618) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie spółek wodnych odpowiedzialnych za utrzymanie urządzeń melioracyjnych (6455), 619) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie usprawnienia systemów oczyszczania ścieków (6456), 620) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce (6457), 621) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie systemu ochrony zdrowia w Polsce (6458), 622) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie młodych nauczycieli, którzy nie radzą sobie z zarządzaniem dużą grupą uczniów (6459), 623) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie udoskonalenia opieki państwa nad dziećmi pozbawionymi przez sądy opieki rodziców (6460), 624) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie środków z NFZ na wybudzanie dzieci ze śpiączki (6461), 625) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra

65 – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie kontroli terenów po zlikwidowanych mogilnikach (6462), 626) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie reformy kształcenia lekarzy, która może doprowadzić do zmniejszenia liczby studentów uczelni medycznych (6463), 627) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie sytuacji obrony cywilnej w Polsce (6464), 628) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie dofinansowania z funduszu PFRON pracowników ochrony (6465), 629) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie aktualizacji programu budowy dróg krajowych (6466), 630) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących projektu „Moje boisko – Orlik 2012” (6467), 631) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Butry – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie materiału informacyjnego przygotowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (6468), 632) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Kołodziej w sprawie procederu polegającego na pobieraniu przez uczelnie opłat od studentów za egzaminy (6469), 633) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Kaźmierczaka w sprawie funkcjonowania Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach (6470), 634) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Zakrzewskiej w sprawie pacjentów szpitalnych oddziałów ratunkowych (6471), 635) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Zakrzewskiej w sprawie zasad udzielania wiz wjazdowych do Polski pracownikom sezonowym z Ukrainy zatrudnianym w rolnictwie i ogrodnictwie (6472), 636) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jerzego Polaczka w sprawie wyjaśnienia drastycznych zaniedbań i niedociągnięć administracji rządowej związanych z brakiem uzgodnień planów ratowniczych na odcinkach płatnych autostrad zarządzanych przez GDDKiA, tj. A2 Stryków – Konin oraz A4 Gliwice – Wrocław (6473), 637) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Rozenka w sprawie wdrażania przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (6474), 638) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Andrzeja Rozenka w sprawie wyników finansowych organizatora wyścigów konnych na Torze Służewiec (6476), 639) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w sprawie budowy łódzkiego akademickiego centrum sportowo-dydaktycznego (6477), 640) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Mastalerka w sprawie problemów z przesyłaniem zgłoszeń studentów przez niektóre uczelnie do nowego systemu informacji akademickiej POL-on (6478), 641) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Mastalerka w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji kolei dużych prędkości (6479), 642) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Szałamachy w sprawie wyposażenia Wojsk Lądowych w haubicę 155 mm KRAB (6481), 643) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w sprawie podatku VAT na rynku dystrybucji stali (6482), 644) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Artura Gierady oraz grupy posłów w sprawie zapisu w Regulaminie zakupów PGE Dystrybucja SA (6483), 645) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Tomasza Kaczmarka w sprawie projektu prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój SA (6484), 646) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie przetrzymywania oskarżonych w aresztach tymczasowych (6486), 647) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie utrudnień administracyjnych i podatkowych dla inwestorów z branży wydobycia gazu łupkowego oraz braku uświadomienia społeczeństwa odnośnie do wydobycia tego surowca w Polsce (6487),

66 648) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie reformy szkolnictwa publicznego, w wyniku której utworzono gimnazja (6488), 649) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie renowacji i odrestaurowania przedwojennych kamienic będących w złym stanie technicznym (6489), 650) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Artura Dębskiego i Pawła Sajaka w sprawie działalności gmin w tworzeniu warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce (6490), 651) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie przesłanek celowościowych i finansowych likwidowania komisariatów Policji w gminach woj. świętokrzyskiego (6491), 652) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie prywatyzacji Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych przez spółkę Surowce Mineralne Wschód (spółkę zależną od Dolnośląskich Surowców Skalnych) oraz niewywiązywania się przez spółkę Dolnośląskie Surowce Skalne ze zobowiązań wobec podwykonawców (6492), 653) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie prywatyzacji Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych przez spółkę Surowce Mineralne Wschód (spółkę zależną od Dolnośląskich Surowców Skalnych) oraz niewywiązywania się przez spółkę Dolnośląskie Surowce Skalne ze zobowiązań wobec podwykonawców (6493), 654) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie łamania uprawnień związkowych polegającego na zablokowaniu przez pracodawcę i powszechny sąd cywilny możliwości prowadzenia legalnego strajku w przedsiębiorstwie LOT AMS sp. z o.o. (6494), 655) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Polaczka w sprawie stanu wdrożenia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz realizacji jego planu przychodów z tytułu nakładanych mandatów karnych za okres styczeń – czerwiec 2012 r. (6495), 656) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Waldemara Sługockiego w sprawie problemu płatności placówkom służby zdrowia przez wojewódzkie oddziały NFZ za nadwykonania (6496), 657) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Andrzeja Sztorca w sprawie projektu rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach (6497), 658) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie liczby planowanych do przebudowy przejazdów kolejowych (6498), 659) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Opioły w sprawie problemu z wdrożeniem dyrektywy unijnej określającej minimalne normy ochrony kur niosek oraz w sprawie wpływu ferm drobiu na życie obywateli (6499), 660) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Arndta w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym implementującej europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych (6500), 661) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie dzielenia składek emerytalnych małżonków (6501), 662) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wynagrodzeń Polaków pracujących za granicą (6502), 663) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Gierady w sprawie problemów komunikacyjnych i transportowych, które występują w granicach miasta Opatowa na drogach krajowych oznaczonych nr 9 i nr 74 (6503), 664) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Gierady oraz grupy posłów w sprawie podjęcia działań zmierzających do obniżenia opłaty interchange (6504), 665) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie honorowego krwiodawstwa (6505), 666) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Rząsy w sprawie zapewnienia re-

67 zerwowanego przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na wypoczynek letni (6506), 667) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Rząsy w sprawie zaliczkowego naliczania emerytury przez ZUS (6507), 668) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Krzysztofa Lipca w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w niektórych miejscowościach woj. świętokrzyskiego (6508), 669) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie projektowanych zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym (6509), 670) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji rozporządzenia ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym (6510), 671) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Wolak w sprawie remontu dworca PKP w Oleśnicy (6511), 672) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie przetargów na odbiór odpadów komunalnych (6513), 673) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Grajewie (6514), 674) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem (6515), 675) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie wsparcia przez państwo Warszawskiej Opery Kameralnej oraz innych ważnych instytucji kultury (6516), 676) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie zmiany przepisów dotyczących minimalnej odległości pomiędzy zabudową mieszkalną a turbinami wiatrowymi (6517), 677) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie wypłaty zaledwie części środków przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. nadwykonania w 2011 r. (6518), 678) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie zmiany przepisów, które umożliwią ograniczenia w lokalizacji i budowie stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej w obszarach zabudowanych (6519), 679) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie stale pogarszającej się sytuacji zakładów zaliczanych do tzw. grupy energochłonnych wobec braku działań polskiego rządu zmierzających do obniżenia podatku akcyzowego od energii elektrycznej, na przykładzie Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie (6520), 680) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Święcickiego w sprawie rozpoczęcia prac nad ustawą o reklamach w przestrzeni publicznej (6521), 681) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie zaliczania służby wojskowej do okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w przypadku osób, które pracowały przed pójściem do służby i po powrocie ze służby w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (6522), 682) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie programów aktywizujących bezrobotnych po 50. roku życia (6523), 683) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie wykupu mieszkań znajdujących się w zasobach TBS (6524), 684) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie miejsca składania wniosku o wydanie paszportu (6525), 685) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie procedury wydawania drugiego paszportu (6526), 686) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie świadectw pracy (6527),

68 687) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie wypłaty odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wykupu tzw. resztówek – części nieruchomości nienadających się do prawidłowego użytkowania pozostałych po wywłaszczeniu pod autostrady i drogi publiczne (6528), 688) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie sytuacji na rynku turystyki (6529), 689) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie nierzetelnych informacji dotyczących Polonii i Polaków za granicą przekazywanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (6530), 690) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie utrzymania samodzielności Sądu Rejonowego w Krotoszynie (6531), 691) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie utrzymania samodzielności Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie (6532), 692) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Przemysława Wiplera w sprawie planów Ministerstwa Finansów dotyczących zmian podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe w najbliższych latach (6533), 693) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Przemysława Wiplera w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Kodeks cywilny (6534), 694) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Przemysława Wiplera w sprawie legalności obrotu na terytorium Polski surowym, nieprzetworzonym tytoniem (6535), 695) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Kołodziej w sprawie wprowadzenia zmian ustawowych, dzięki którym umorzenia dokonywane przez gminy z tytułu zaległości czynszowych nie będą traktowane jako dochód (6536), 696) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie wprowadzenia opłat za pobór wód do celów energetyki wodnej (6537), 697) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie możliwości wprowadzenia podatku katastralnego (6538), 698) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie wzrostu wydatków samorządu gminnego na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat (6539), 699) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Zgorzelskiego w sprawie trudnej sytuacji finansowej ochotniczych straży pożarnych (6540), 700) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Zgorzelskiego w sprawie trudnej sytuacji finansowej straży pożarnych (6541), 701) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Zgorzelskiego w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (6542), 702) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Grażyny Marciniak – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Piotra Zgorzelskiego w sprawie braku informacji z Głównego Urzędu Statystycznego niezbędnych dla gmin (6543), 703) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie kosztów poniesionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki związanych z organizacją turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6544), 704) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie kosztów poniesionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych związanych z organizacją turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6545), 705) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie kosztów poniesionych przez Ministerstwo Zdrowia związanych z organizacją turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6547), 706) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie złego stanu szpitali psychiatrycznych wykazanego w raporcie Najwyższej Izby Kontroli (6548), 707) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie utworzenia granicznego przejścia samochodowego na granicy polsko-ukraińskiej w Gródku nad Bugiem (6549),

69 708) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie odnawialnej energii słonecznej (6550), 709) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie potencjalnej degradacji środowiska naturalnego Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (6551), 710) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie potencjalnie niebezpiecznego dla zdrowia i środowiska środka chwastobójczego używanego w polskim rolnictwie (6552), 711) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Andrzeja Romanka w sprawie katastrofalnej sytuacji finansowej mediów publicznych (6553), 712) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Żalka w sprawie dysproporcji w wysokości zasiłku pogrzebowego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (6554), 713) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Żalka w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych (6555), 714) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Żalka w sprawie likwidacji kwot mlecznych (6556), 715) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Sławomira Jana Piechoty w sprawie działań podejmowanych przez służby publiczne mających na celu przeciwdziałanie żebractwu w Polsce, w szczególności programów wsparcia dla osób najuboższych, w tym osób bezdomnych i uzależnionych, a równocześnie mających na celu zwalczanie wykorzystywania dzieci oraz zachowań o charakterze przestępczym, zwłaszcza zmuszania do żebractwa i czerpania stąd zysków (6557), 716) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie zagrożenia istnienia „Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2012–2016” (6558), 717) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie planowanych zmian w przepisach dotyczących zbiórek publicznych (6559), 718) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie procederu wyłudzania korzyści finansowych za dostęp do elektronicznego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (6561), 719) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie stanu kąpielisk w Polsce (6562), 720) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie procederu podrabiania książeczek sanitarno-epidemiologicznych (6563), 721) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie sposobu identyfikacji pacjenta przez personel medyczny (6564), 722) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie warunków technicznych zabezpieczenia instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych (6566), 723) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie wykonywania usług transportu drogowego (6567), 724) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie stypendiów doktoranckich (6568), 725) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie określania przymiotu strony w postępowaniach w sprawie legalizacji samowoli budowlanej w trybie art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane (6569), 726) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego (6570), 727) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie waloryzacji kwoty zasiłku pielęgnacyjnego (6571), 728) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie ustawy o działalności leczniczej (6572), 729) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie nielegalnego pobierania unijnych dopłat (6573), 730) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Kuźmiu-

70 ka w sprawie wysokości dopłat do leków refundowanych przez NFZ w I i II kwartale 2012 r. (6574), 731) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa – Radom (6575), 732) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie odmów podpisywania umów przyłączeniowych na dostawy gazu sieciowego przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom w Radomiu (6576), 733) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Kozdronia w sprawie polityki oświatowej państwa (6577), 734) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie implementacji europejskiej dyrektywy dotyczącej homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych (6578), 735) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Wolak w sprawie dostosowania istniejącego obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich do potrzeb Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów dla woj. dolnośląskiego (6579), 736) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Julii Pitery w sprawie sankcji za odmowę sprzedaży przez przewoźnika wykonującego przewozy regularne w komunikacji autobusowej biletu z ulgą ustawową (6580), 737) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji kieleckiego oddziału Karpackiej Spółki Gazowniczej (6581), 738) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie poprawy stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego pracowników (6582), 739) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie nowej podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych (6583), 740) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (6584), 741) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Smolarza w sprawie wysokości świadczeń rodzinnych (6585), 742) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Izabeli Kloc w sprawie chaosu w służbie zdrowia (6586), 743) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Dery w sprawie systemu dystrybucji krwi (6587), 744) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie sprecyzowania definicji elektrowni wiatrowej i obowiązku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (6588), 745) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w sprawie wykorzystania potencjału Poczty Polskiej SA po wejściu w życie dyrektywy unijnej otwierającej polski rynek usług pocztowych (6589), 746) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w sprawie obniżenia kosztów pracy na terenach najbardziej zagrożonych bezrobociem (6590), 747) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Burego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (6591), 748) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne sp. z o.o. (6592), 749) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – oraz ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie planów prywatyzacji uzdrowisk (6593), 750) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz europejskiego numeru alarmowego 112 (6594), 751) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie umorzenia należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (6595), 752) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na

71 interpelację posłów Stanisława Huskowskiego i Sławomira Jana Piechoty w sprawie egzekwowania obowiązku zapewnienia nieograniczonego dostępu do aptek osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz opiekunom z małymi dziećmi (6596), 753) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie modernizacji kolejowego korytarza nr II i związanych z tym problemów mieszkańców miejscowości Szczaniec (6597), 754) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Dawida Jackiewicza i Adama Kwiatkowskiego w sprawie podejrzenia łamania praw pracowniczych w LOT AMS sp. z o.o. (6603), 755) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie finansowania akcji letniej dla polskich dzieci z Syberii oraz systemu finansowania organizacji polonijnych (6605), 756) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie problemów z zakończeniem realizacji inwestycji infrastrukturalnych przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6606), 757) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie długu Królestwa Hiszpanii względem Polski zaciągniętego za panowania królowej Bony (6607), 758) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk w sprawie rozstrzygnięcia konkursu MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami” (6608), 759) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Lamczyka w sprawie nacjonalizacji jezior (6609), 760) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie niepoprawnych stosunków polsko-litewskich (6610), 761) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na renowację dworca kolejowego w Oleśnicy będącego w krytycznym stanie technicznym (6611), 762) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzeja Dychy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie uwarunkowań i potencjalnych skutków przystąpienia Polski do jednolitego systemu ochrony patentowej (6612), 763) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie art. 73 ust. 1 lit. c (6613), 764) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie likwidacji tzw. umów śmieciowych (6614), 765) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej szkodliwości korzystania z solarium (6615), 766) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie podjęcia starań o organizację zimowej olimpiady w Polsce (6617), 767) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie przestrzegania praw pacjenta w leczeniu psychiatrycznym (6618), 768) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie budowy pierwszego profesjonalnego toru bobslejowego w Polsce (6619), 769) wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Dariusza Piasta – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie praktyki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wobec przedsiębiorstw wdrażających nowoczesne technologie (6620), 770) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie modernizacji Poczty Polskiej SA (6621), 771) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Domarackiego w sprawie braku zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa strażaków na terenie woj. łódzkiego (6622), 772) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemara Skrzypczaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Domarackiego w sprawie Muzeum Legionów Polskich i jego powstania w byłym

72 Centralnym Biurze Werbunkowym Legionów Polskich (6623), 773) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Maksa Kraczkowskiego i Tomasza Latosa w sprawie profilaktyki w zakresie nowotworów skóry (6624), 774) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Nowickiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie kosztów zakupu i eksploatacji samochodów służbowych (6625), 775) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Sajaka w sprawie publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie w pow. płockim (6627), 776) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Sajaka w sprawie zmian legislacyjnych w obowiązującym Kodeksie karnym (6628), 777) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Sajaka w sprawie polityki prorodzinnej państwa polskiego (6629), 778) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Macieja Mroczka w sprawie funkcjonowania Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (6630), 779) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Artura Górskiego w sprawie niezgodnych z Konstytucją RP zapisów Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (6631), 780) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie podjęcia działań mających na celu zmniejszenie inwigilacji społeczeństwa (6632), 781) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie zmiany sposobu organizowania i prowadzenia przez powiatowe urzędy pracy staży pracowniczych i prac interwencyjnych (6633), 782) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie konieczności zwiększania udziału członków wspólnot samorządowych w referendach lokalnych poprzez zmianę stosownych przepisów, w tym ustawy o referendum lokalnym (6634), 783) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Działoszyn woj. łódzkie (6635), 784) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP w gm. Nowe Ostrowy, woj. łódzkie (6636), 785) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej (6637), 786) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Jońskiego w sprawie aparatu do diagnostyki nowotworów u dzieci w łódzkim szpitalu przy ul. Spornej (6638), 787) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Pilawa – Lublin – Dorohusk (6639), 788) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie mniejszego wpływu składek zdrowotnych do NFZ (6640), 789) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie projektowania i budowania biogazowni rolniczych, tj. ustalania wymaganych odległości pomiędzy poszczególnymi zbiornikami wchodzącymi w skład instalacji biogazowej (6641), 790) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie skuteczności egzekucji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców (6642), 791) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie zwiększenia środków finansowych na aktywne formy wspierania bezrobocia (6643), 792) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie funkcjonowania znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (6644), 793) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Grażyny Marciniak – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie obliczenia wysokości funduszu sołeckiego w 2012 r. (6645),

73 794) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie restrukturyzacji w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (6646), 795) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Matusiaka w sprawie budowy mostu autostradowego MA 532 w Mszanie na odcinku budowy autostrady A1 Świerklany – Gorzyczki (6647), 796) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Polaka w sprawie zmiany ustawy o ochronie roślin (6648), 797) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie wątpliwości dotyczących sposobu ustalania dochodu rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w przypadku, kiedy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko znajdujące się pod opieką fundacji, która gromadzi na imiennym subkoncie środki na jego leczenie oraz rehabilitację (6649), 798) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie planowanego przeprowadzenia wśród sześciolatków tzw. testu umiejętności na starcie szkolnym (6650), 799) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Anny Nemś i Józefa Lassoty w sprawie działalności nielegalnych prywatnych domów opieki i domów seniora (6651), 800) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Anny Nemś i Józefa Lassoty w sprawie informacji dotyczących rozliczania się według starych zasad przedsiębiorców z branży surowców wtórnych (6652), 801) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Anny Nemś i Józefa Lassoty w sprawie niskiego poziomu nauczania języków obcych na uczelniach wyższych (6653), 802) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie wprowadzenia do wiejskich szkół dodatkowych lekcji języka angielskiego (6654), 803) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie zbyt niskich dotacji dla domów pomocy społecznej (6655), 804) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie poziomu bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem (6656), 805) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie możliwości refundowania szczepionek wysoko skojarzonych dla niemowląt (6658), 806) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie konieczności wyodrębniania przez publiczne placówki medyczne z ich struktur oddzielnych podmiotów udzielających różnych świadczeń (6659), 807) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Anny Nemś i Józefa Lassoty w sprawie wypadków w szkołach (6660), 808) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie profilaktyki czerniaka (6661), 809) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie nowelizacji Kodeksu cywilnego (6662), 810) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie zamiany gruntów leśnych będących w zasobach PGL Lasy Państwowe na inne równorzędne grunty należące do osób fizycznych (6663), 811) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie braku odpowiedzi na interpelację dotyczącą likwidacji posterunków Policji na terenie pow. raciborskiego (6664), 812) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie finansowania Inspekcji Weterynaryjnej (6665), 813) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Kołodziej w sprawie zmiany ustawy o pomocy społecznej polegającej na wyłączeniu z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przez małżonka osoby korzystającej z przedmiotowej pomocy, który pozostaje w separacji (6666), 814) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Andrzeja Jaworskiego w sprawie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 w Gdańsku (6667), 815) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie podejrzenia prób wyłudzeń na szkodę internautów przez portal pobieraczek.pl (6668),

74 816) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie doliczenia okresu urlopu macierzyńskiego do okresu, od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (6669), 817) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w sprawie regulacji rynku mleka po 2015 r. (6670), 818) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Marcina Mastalerka w sprawie problemów z wypłaceniem zaległych pieniędzy podwykonawcom pracującym przy budowie Stadionu Narodowego (6672), 819) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek SA (6674), 820) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (6675), 821) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie negatywnych skutków wzrostu kosztów zatrudnienia (6676), 822) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie zwolnień nauczycieli (6677), 823) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie przyszłości stadionów wybudowanych na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6678), 824) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie marginalizacji leczenia psychiatrycznego w polskiej służbie zdrowia (6679), 825) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie konieczności podjęcia aktywnych działań zwalczających bezrobocie wśród osób młodych (6680), 826) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie negatywnych skutków restrukturyzacji Poczty Polskiej SA (6681), 827) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie prywatyzacji polskich uzdrowisk (6682), 828) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie przekwalifikowania dróg samorządowych, które są łącznikami między autostradą A4 a drogą krajową nr 4 (6683), 829) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie odszkodowań za drogi samorządowe, które zostały zniszczone w czasie budowy autostrad (6684), 830) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie opóźnień i nieprawidłowości przy budowie zbiornika retencyjnego Racibórz (6685), 831) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (6686), 832) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie sposobu naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników (6687), 833) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie wzrostu cen wieprzowiny w Polsce (6688), 834) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie zalegania pracownikom z wypłatą należnego im wynagrodzenia przez pracodawców (6689), 835) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie możliwości pobierania przez szpitale opłat od pacjentów za ich zakwaterowanie i wyżywienie (6690), 836) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie spadających wpływów ze składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia (6691), 837) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie projektu wprowadzenia Jednolitego Patentu Europejskiego (6692), 838) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie dywidend wpłacanych do budżetu przez spółki z udziałem Skarbu Państwa (6693), 839) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie planów nowelizacji dyrektywy 2003/96/WE (6694),

75 840) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie procedur przyznawania osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (6695), 841) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie stopy bezrobocia wśród osób powyżej 50. roku życia (6696), 842) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie problemu bezrobocia wśród absolwentów różnego rodzaju szkół w 2012 r. (6697), 843) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Grażyny Marciniak – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie przepisów regulujących udzielanie przez GUS stosownych informacji (6698), 844) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie urlopów macierzyńskich dla kobiet, które poroniły (6699), 845) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie upadłości w sektorze budowlanym (6700), 846) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie zniszczenia przez urzędników MSZ rzeczy osobistych byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego śp. Tomasza Merty (6701), 847) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie planowanych zwolnień nauczycieli (6702), 848) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie potrzeby większego dofinansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym zwłaszcza powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zapewnienia pełnej realizacji powierzonych im działań ustawowych oraz odstąpienia od redukcji ich działalności laboratoryjnej (6704), 849) wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosława Króla – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Piotra Babinetza w sprawie stosowania niekorzystnych dla ubezpieczającego klauzul w umowach ubezpieczeniowych (6706), 850) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Babinetza w sprawie rozważenia przez Ministerstwo Skarbu Państwa wycofania się z prywatyzacji kolejnych sześciu uzdrowisk, w tym Rymanowa-Zdroju (6707), 851) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanego deficytu samorządu terytorialnego oraz zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (6708), 852) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do zmiany ustawy o systemie oświaty (6709), 853) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie problemów pacjentów zakażonych wirusem HCV (6710), 854) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie zapowiadanego wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie (6711), 855) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego oceny wykonania budżetu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i stwierdzonych nieprawidłowości w przyznawaniu koncesji na multipleksie cyfrowym oraz będących ich skutkiem opresyjnych działań wobec Fundacji Lux Veritatis (6712), 856) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie koniecznej natychmiastowej nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (6713), 857) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli po kontroli szpitali i oddziałów psychiatrycznych (6714), 858) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Piotra Pyzika w sprawie ostatecznego wyłączenia telewizyjnego sygnału analogowego (6715), 859) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Pyzika w sprawie wycofania z sądów tzw. referatów w sprawach odwoławczych (6716), 860) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Łukasza Zbonikowskiego i Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie planów prywatyzacji polskich uzdrowisk, w tym Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek SA (6717),

76 861) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie problemów wokół ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (6718), 862) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie wysokich kosztów wpisów sądowych w zakresie spraw podatkowych (6719), 863) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie słabego wyniku Polski w badaniu określającym poziom stabilności podatkowej (6720), 864) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie niekorzystnych propozycji zmian w przemyśle odlewniczym (6721), 865) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie łamania praw pracowników sklepów wielkopowierzchniowych (6723), 866) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie zaniedbań dotyczących przygotowania programu prywatyzacji Poczty Polskiej SA (6724), 867) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie niedostatecznych wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych w szpitalach psychiatrycznych (6725), 868) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie łamania praw pacjenta wskutek nieprzestrzegania procedur w lecznictwie psychiatrycznym (6726), 869) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie zagrożeń dla rolnictwa związanych ze stosowaniem pasz GMO (6727), 870) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie zbyt małej liczby rzeczników praw pacjenta w szpitalach psychiatrycznych (6728), 871) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie zaostrzenia przepisów o najmie mieszkań (6729), 872) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Krzysztofa Brejzy i Macieja Orzechowskiego w sprawie nieczynnych przejazdów kolejowych (6731), 873) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Krzysztofa Brejzy i Macieja Orzechowskiego w sprawie nieczytelnych znaków drogowych (6732), 874) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie obowiązkowego instalowania alternatywnych źródeł energii (6733), 875) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie finansowania budowy farm wiatrowych (6734), 876) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Anety Wilmańskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie realizacji budowy spalarni odpadów komunalnych w Polsce (6735), 877) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie wysokości ponoszonych kosztów za wpisy sądowe w sprawach podatkowych (6736), 878) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie zmian w funkcjonowaniu żłobków oraz klubów dziecięcych (6737), 879) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie projektu ustawy Prawo pocztowe (6738), 880) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie wysokości kar za samowolną nadbudowę (6739), 881) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie standardów w obiektach hotelarskich (6740), 882) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie naruszeń zasad warunków umieszczania znaków drogowych (6741), 883) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne dotyczącej retencji telekomunikacyjnej (6742),

77 884) prezesa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie ograniczenia udziału obywateli w procesie stanowienia prawa (6743), 885) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie raportu NIK dotyczącego szpitali psychiatrycznych (6744), 886) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie poziomu nauczania języków obcych na uczelniach wyższych (6745), 887) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przypadków zajmowania przez komorników świadczeń alimentacyjnych (6746), 888) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra 6oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Szymańskiego w sprawie dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy na działania zmierzające do redukcji bezrobocia w Polsce (6747), 889) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Tomasza Szymańskiego w sprawie przekazania przez ministra skarbu państwa Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek SA z siedzibą w Ciechocinku (6748), 890) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie retencji danych w komunikacji elektronicznej (6749), 891) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie planowanych podwyżek w rozliczeniach dostaw mediów i usług komunikacyjnych (6750), 892) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie sytuacji honorowych dawców krwi (6751), 893) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie planów wprowadzenia podatku katastralnego (6752), 894) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie tragicznej sytuacji Huty Szkła Tarnowiec (6754), 895) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie zagospodarowania odpadów powstających w produkcji odlewniczej (6755), 896) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie trudnej sytuacji szpitali publicznych (6756), 897) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie sytuacji demograficznej Polski (6757), 898) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mirosława Sekuły – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (6758), 899) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie potrzeby zmian w Polskim Związku Piłki Nożnej (6759), 900) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie niesprawności polskiej obrony cywilnej (6760), 901) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie kalkulacji kosztów budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle (6762), 902) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie działań Ministerstwa Sportu i Turystyki podjętych w związku z przygotowaniami i organizacją przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6763), 903) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie działań Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podjętych w związku z przygotowaniami i organizacją przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6764), 904) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podjętych w związku z przygotowaniami i organizacją przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6765), 905) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie działań Ministerstwa Zdrowia podjętych w związku z przygotowaniami i organizacją przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6766), 906) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza

78 Tomaszewskiego w sprawie dostępności placówek Poczty Polskiej SA dla osób niepełnosprawnych (6767), 907) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie warunków rehabilitacji w Domu Zdrojowym funkcjonującym w ramach Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA (6768), 908) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Chmielowskiego w sprawie procederu sprzedawania zadłużonych spółek (6769), 909) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Chmielowskiego w sprawie działalności Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki (6770), 910) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (6771), 911) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Zbigniewa Włodkowskiego i Janusza Piechocińskiego w sprawie odpowiedzi na interpelację poselską nr 1901 dotyczącej egzaminów na kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi (6772), 912) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie zniesławiającego Polaków filmu izraelskiej reżyserki pt. „Zamach”, który reprezentował Polskę na 54. Biennale Sztuki w Wenecji (6773), 913) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na interpelację posła Marka Opioły w sprawie zatrudniania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zewnętrznych firm do prowadzenia szkoleń operacyjnych (6774), 914) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na interpelację posła Marka Opioły w sprawie naboru kandydatów do Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2008–2012 (6776), 915) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie nieosiągnięcia porozumienia ze środowiskami lekarskimi (6779), 916) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie uczelni wyższych (6780), 917) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wprowadzenia nowych zasad regulujących pomoc dla grup producentów owoców i warzyw (6781), 918) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie łączenia niektórych dużych przedsiębiorstw z innymi i negatywnych skutków tego typu rozwiązań (6782), 919) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie niskiego standardu funkcjonowania szpitali psychiatrycznych w Polsce (6783), 920) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie słabych wyników testów dla szóstoklasistów (6784), 921) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Jassera – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wątpliwych decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przy nadawaniu koncesji na tzw. cyfrowym multipleksie (6785), 922) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie zagrożenia spowolnieniem rozwoju gospodarki w 2013 r. (6786), 923) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wadliwego systemu wykrywania skażeń chemicznych i radioaktywnych będącego w zaopatrzeniu polskiej misji w Afganistanie (6787), 924) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie rozpoczęcia tworzenia systemu monitorowania dziecka (6788), 925) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie przekazywania przedsiębiorstw uzdrowiskowych będących własnością Skarbu Państwa w ręce regionalnych zarządów wojewódzkich (6789), 926) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie przekazywania przedsiębiorstw uzdrowiskowych będących własnością Skarbu Państwa w ręce regionalnych zarządów wojewódzkich, na przykładzie Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek SA (6790), 927) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego

79 w sprawie zapowiadanego wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie (6791), 928) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Jassera – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie raportu NIK dotyczącego oceny wykonania budżetu przez KRRiT i stwierdzonych nieprawidłowości w przyznawaniu koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym oraz będących ich skutkiem opresyjnych działań wobec Fundacji Lux Veritatis (6792), 929) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Beaty Kempy i Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom pow. lubańskiego w woj. dolnośląskim (6793), 930) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Beaty Kempy i Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom pow. jeleniogórskiego w woj. dolnośląskim (6794), 931) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Beaty Kempy i Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom pow. bolesławieckiego w woj. dolnośląskim (6795), 932) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Beaty Kempy i Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom pow. lwóweckiego w woj. dolnośląskim (6796), 933) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Beaty Kempy i Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom pow. złotoryjskiego w woj. dolnośląskim (6797), 934) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie planów prywatyzacji Uzdrowiska Lądek-Długopole SA (6798), 935) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie pomocy dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w Polsce (6799), 936) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie błędów na arkuszach egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe (6800), 937) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie upadłości biura turystycznego Sky Club (6801), 938) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka oraz grupy posłów w sprawie finansowania Inspekcji Weterynaryjnej (6802), 939) wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Dariusza Piasta – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka oraz grupy posłów w sprawie wykazania się doświadczeniem, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych (6803), 940) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka oraz grupy posłów w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym (6804), 941) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego oraz grupy posłów w sprawie dewastacji mauzoleum Marszałka J. Piłsudskiego na wileńskiej Rossie (6805), 942) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie opóźnień w budowie zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny (6806), 943) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Ziobry w sprawie osób odbywających zastępczą służbę wojskową w okresie PRL i przymusowo kierowanych do pracy w kopalniach i kamieniołomach (6807), 944) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie modernizacji centrum obsługi pasażera PKP w Kielcach (6809), 945) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Zbigniewa Pacelta i Lucjana Marka Pietrzczyka w sprawie wyjaśnienia informacji o niewykonywaniu przez dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego orzeczeń sądowych, a zwłaszcza wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (6810), 946) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie wpisania inwestycji budowy obwodnicy Słubic do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011 – 2015” (6811), 947) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrze-

80 ja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Ławrynowicz w sprawie magistrali kolejowej E-59 (6812), 948) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej na interpelację poseł Zofii Ławrynowicz w sprawie organu wykonawczego powiatu (6813), 949) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posłanek Moniki Wielichowskiej i Ewy Drozd w sprawie przeciwdziałania likwidacji Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie (6814), 950) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Pępek w sprawie zapłaty składek z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych przez pracowników z kontrahentami pracodawcy (6815), 951) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Pępek w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeń do tej ustawy (6816), 952) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Doroty Rutkowskiej w sprawie ujednolicenia systemów informatycznych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (6817), 953) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Bartosza Kownackiego w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (6818), 954) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Bartosza Kownackiego w sprawie bezprawnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz firmę Naftor sp. z o.o. (6819), 955) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bartosza Kownackiego w sprawie przyszłości Muzeum Techniki w Warszawie (6820), 956) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bartosza Kownackiego w sprawie przeanalizowania zasad przyznawania dotacji (6821), 957) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemara Skrzypczaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bartosza Kownackiego w sprawie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy i innych przedsiębiorstw remontowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (6822), 958) ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie kłamliwych, bezczelnych i niedopuszczalnych słów prezesa Wszechrosyjskiego Związku Kibiców, skierowanych pod adresem Polski w czasie konferencji prasowej w Moskwie (6823), 959) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie przepisów zawartych w projekcie nowej ustawy Prawo budowlane nakazujących w przypadku budowy domu lub jego remontu montowanie kolektorów słonecznych (6824), 960) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości (6825), 961) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie planowanej prywatyzacji PGL Lasy Państwowe oraz dodatkowego opodatkowania transakcji drzewem (6826), 962) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Matusiaka w sprawie zmian związanych z emeryturami górniczymi (6827), 963) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Suskiego w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom (6828), 964) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzeja Dychy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie funkcjonowania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2006–2012 (6829), 965) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie sytuacji w spółce Soda Polska Ciech SA (6830), 966) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie proponowanych zmian w ustawie o zbiórkach publicznych (6831), 967) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie negatywnych skutków zmian w oświacie i wiążących się z tym licznych zwolnień (6832), 968) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie prywatyzacji uzdrowisk (6833), 969) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia mi-

81 nistra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie (6834), 970) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie niskiego poziomu programów publicystyczno-politycznych w Telewizji Polskiej SA (6835), 971) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie rytualnego uboju zwierząt (6836), 972) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie nieefektywnej działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej (6837), 973) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie jednolitego patentu europejskiego (6838), 974) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wykupu lub rekompensaty przedwojennych obligacji Skarbu Państwa (6839), 975) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie projektu zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami w zakresie likwidacji uprawnień zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (6840), 976) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie zmiany polityki finansowej państwa w zakresie działalności TBS i przywrócenia Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (6841), 977) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących obniżenia poziomu deficytu sektora samorządowego od 2014 r. (6842), 978) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie prac nad kształtowaniem obszarów metropolitalnych w ramach konsultacji dotyczących „Zielonej księgi obszarów metropolitalnych” (6844), 979) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie odstąpienia od poboru opłat za przejazd odcinkiem autostrady A1 stanowiącym obwodnicę Torunia (6845), 980) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Adamczak w sprawie podatku z tytułu umowy o dożywocie (6846), 981) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim na długości 4,7 km gmina Kuźnia Raciborska wraz z odwodnieniem zawala i budową pompowni” (6847), 982) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Papkego w sprawie walki z bezrobociem, poprawy organizacji i skuteczności pracy służb zatrudnienia (6848), 983) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Woźniaka w sprawie wydatkowania funduszy Ministerstwa Zdrowia na reklamę (6849), 984) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie emerytur wypłacanych z KRUS (6851), 985) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie emerytur górniczych (6852), 986) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Piotra Szeligi i Tadeusza Woźniaka w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Zdrowia (6853), 987) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Piotra Szeligi i Tadeusza Woźniaka w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej (6854), 988) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posłów Piotra Szeligi i Tadeusza Woźniaka w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (6855), 989) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Piotra Szeligi i Tadeusza Woźniaka w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (6856), 990) ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka na interpelację posłów Piotra Szeligi i Tadeusza Woźniaka w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Obrony Narodowej (6857), 991) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby na interpelację posła Piotra Szeligi w spra-

82 wie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (6858), 992) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Finansów (6859), 993) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Gospodarki (6861), 994) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (6862), 995) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6864), 996) ministra środowiska Marcina Korolca na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Środowiska (6865), 997) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (6866), 998) ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości (6867), 999) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (6868), 1000) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Skarbu Państwa (6869), 1001) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (6870), 1002) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (6871), 1003) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie świadczeń przedemerytalnych w świetle zmian emerytalnych (6872), 1004) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Szeligi w sprawie skierowania ruchu ciężkiego z drogi nr 835 Frampol – Biłgoraj na drogę krajową nr 74 w kierunku Szczebrzeszyna (6873), 1005) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie braku refundacji leku Leukeran (6874), 1006) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie odpłatności za lek Zeffix (6875), 1007) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie zapisów ustawy o drogach gminnych (6876), 1008) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie przemocy ze strony nauczycieli wobec dzieci w przedszkolach i szkołach (6877), 1009) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji rodziców (6878), 1010) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Ziobry w sprawie budowy autostrady A4 na odcinku Szarów – Brzesko (6880), 1011) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Ziobry w sprawie budowy autostrady A4 na odcinku Wierzchosławice – Krzyż (6881), 1012) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Jana Ziobry w sprawie kosztów utrzymywania stadionów w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku wybudowanych na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6882), 1013) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie planowanych masowych zwolnień nauczycieli (6886), 1014) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie działań Ministerstwa Gospodarki wobec tyskiej fabryki Fiat Auto Poland SA (6887), 1015) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Marii Nowak w spra-

83 wie planowanych zwolnień w tyskiej fabryce Fiat Auto Poland SA (6888), 1016) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie przewidywanego wzrostu bezrobocia (6889), 1017) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie planowanej prywatyzacji polskich uzdrowisk (6890), 1018) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie opublikowanych wyników badań dotyczących płatności firm (tzw. moralności płatniczej) (6891), 1019) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemara Skrzypczaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (6892), 1020) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie projektowanej zmiany ustawy o lasach (6893), 1021) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ryszarda Terleckiego w sprawie projektu ustawy wprowadzającej wymóg wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze budownictwa (6895), 1022) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ryszarda Terleckiego w sprawie konkursu na projekt systemowy „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (6896), 1023) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Ryszarda Terleckiego w sprawie nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych (6897), 1024) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Dawida Jackiewicza i Adama Kwiatkowskiego w sprawie akcji strajkowej w spółce LOT AMS i podejrzenia złamania ustawy o związkach zawodowych w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie (6898), 1025) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie planów restrukturyzacji Gazowni Kieleckiej (6899), 1026) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie zwiększenia dodatkowego limitu uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ZPW Trzuskawica SA (6900), 1027) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Gibały w sprawie problemów z wezwaniem odpowiedniego transportu medycznego w sytuacji nagłego zagrożenia życia pacjentów przebywających w szpitalach niepełnoprofilowych (6901), 1028) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Waldemara Sługockiego w sprawie planowanych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. lubuskim oraz zasad finansowania inspekcji sanitarnej w 2013 r. i latach kolejnych (6902), 1029) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jacka Czerniaka w sprawie bezzasadnego aresztowania, przewlekłości postępowań w sprawach karnych i cywilnych oraz odszkodowań wypłacanych w związku ze stratami poniesionymi na prawach osób tymczasowo aresztowanych (6903), 1030) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemara Skrzypczaka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jacka Czerniaka w sprawie działań podejmowanych przez organy ochrony prawnej na okoliczność zaginięcia majora Wojska Polskiego (6904), 1031) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela oraz grupy posłów w sprawie realizacji przez rząd uchwały Sejmu RP z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników (6905), 1032) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (6906), 1033) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie poprawy jakości kształcenia w zakresie języków obcych na uczelniach wyższych (6907), 1034) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (6908), 1035) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posłanek Krystyny Kłosin i Joanny Fabisiak w sprawie interpretacji niektórych zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzy-

84 maniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (6909), 1036) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Kuleszy w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C 111/01) (6910), 1037) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Leszka Millera w sprawie ochrony patentowej (6911), 1038) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Waldemara Andzela w sprawie zmiany prawa dotyczącego wolności zgromadzeń (6912), 1039) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie zwiększającej się skali bezrobocia w Polsce (6913), 1040) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich (6914), 1041) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie opracowania nowego rozkładu jazdy pociągów na lata 2012/2013, ze szczególnym uwzględnieniem spółki PKP InterCity SA (6915), 1042) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie szkód łowieckich (6916), 1043) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie gwarancji dla klientów biur podróży, które ogłaszają upadłość (6917), 1044) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie kampanii promującej „Orliki” (6918), 1045) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie obowiązku zatrudnienia wykwalifikowanej pomocy dentystycznej (6919), 1046) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (6920), 1047) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie liczby godzin języka angielskiego w szkołach wiejskich (6921), 1048) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Patryka Jakiego w sprawie waloryzacji zasiłków stałych udzielanych przez pomoc społeczną (6922), 1049) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Patryka Jakiego w sprawie zasadności przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (6923), 1050) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Patryka Jakiego w sprawie zasadności przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (6924), 1051) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Ziobry w sprawie niedopełnienia zobowiązań przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej odnośnie do braku sporządzenia planów inwestycyjnych na śródlądowych drogach wodnych, przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej (6925), 1052) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie implementacji europejskiej dyrektywy dotyczącej homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych (6926), 1053) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Szlachty w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie refundacji kosztów nauki dziecka w przedszkolu niepublicznym (6927), 1054) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Szlachty w sprawie planów likwidacji Posterunku Policji w Krzeszowie w woj. podkarpackim (6928), 1055) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie wprowadzania e-podręczników (6929), 1056) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie wprowadzania programu „Cyfrowa szkoła” (6930), 1057) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Górczyńskiego w sprawie wyrażenia stanowiska na temat art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ewentualnych zmian jego brzmienia (6932),

85 1058) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie fali upadłości w budownictwie (6933), 1059) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie planów likwidacji Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (6934), 1060) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posłów Adama Kwiatkowskiego i Mariusza Kamińskiego w sprawie informacji o planowanej prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA (6936), 1061) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mariusza Kamińskiego w sprawie projektu rozporządzenia ministra skarbu państwa dotyczącego wzoru karty prywatyzacji (6937), 1062) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mirosława Sekuły – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Kaczmarka w sprawie wydatków na system informatyczny w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2012 r. (6938), 1063) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie przyznania świadczeń dla junaków wcielonych do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (6939), 1064) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Michała Jacha i Joachima Brudzińskiego w sprawie zmiany obszaru właściwości Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim (6940), 1065) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Michałkiewicza w sprawie art. 30 i 30a ustawy Karta Nauczyciela (6941), 1066) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Michałkiewicza w sprawie możliwości wprowadzenia w prawie rozwiązań pomocnych małym oraz średnim gospodarstwom rolnym (6942), 1067) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Michałkiewicza w sprawie planów likwidacji Oddziału Celnego w Puławach (6943), 1068) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bubuli w sprawie niekorzystnych skutków wprowadzenia do ustawy o radiofonii i telewizji przepisów zwiększających ilość treści komercyjnych w programach telewizyjnych (6944), 1069) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego na interpelację posła Marka Matuszewskiego w sprawie sprzedawania koncernom farmaceutycznym krwi pochodzącej od honorowych krwiodawców (6945), 1070) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Waldemara Andzela w sprawie planów likwidacji Funduszu Kościelnego (6947), 1071) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Waldemara Andzela w sprawie nieprawidłowości w procedurze odbierania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (6948), 1072) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Ewy Arent w sprawie rządowego projektu „Długookresowej strategii rozwoju kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” (6949), 1073) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Ewy Arent w sprawie jednoznacznego sprecyzowania definicji elektrowni wiatrowej (6950), 1074) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Ewy Arent w sprawie emerytur dla rolników (6951), 1075) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Ewy Arent w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (6952), 1076) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Czernow w sprawie pomocy w usuwaniu skutków powodzi (6954), 1077) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia przez woj. dolnośląskie udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. należących do Skarbu Państwa (6955), 1078) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 24, 24a, 24b, 24c, 24d, oraz 24e do Agencji Rozwoju Regionalnego Agroreg SA z siedzibą w Nowej Rudzie (6956), 1079) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnie-

86 nia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie niewłaściwych praktyk w związku ze składaniem wniosków o wizy krajowe (6958), 1080) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie doprecyzowania pojęcia „względy techniczne” w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (6959), 1081) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie skomplikowanego podziału odzyskanych dochodów z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego (6960), 1082) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie opodatkowania kategorii „budynków pozostałych”, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (6961), 1083) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości od gruntów związanych z budynkiem, w którym podatnik nabył udziały (6962), 1084) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Zbigniewa Włodkowskiego i Henryka Smolarza w sprawie realizacji projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu szkół” (6963), 1085) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Zbigniewa Włodkowskiego i Henryka Smolarza w sprawie zasad usuwania i dozoru pojazdów zatrzymanych na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym zwrotu kosztów należnych dla firm, które takie usługi wykonują dla jednostek samorządu terytorialnego (6964), 1086) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Górczyńskiego w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w woj. świętokrzyskim (6965), 1087) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji posterunków Policji zlokalizowanych na terenach poszczególnych gmin w woj. świętokrzyskim (6966), 1088) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie utrzymania samodzielności Sądu Rejonowego w Pleszewie (6967), 1089) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie utworzenia dodatkowego punktu informacyjnego PGE Dystrybucja SA we Włodawie (6968), 1090) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Kłosowskiego w sprawie wymagalności pozwoleń na budowę instalowanych platform dźwigowych dla osób niepełnosprawnych do wysokości 3 m (6969), 1091) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Lenza w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług (6970), 1092) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Dariusza Seligi w sprawie prób sprywatyzowania spółki Naftor sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie (6971), 1093) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety Witek w sprawie należnego dodatku z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (6972), 1094) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety Witek w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników jednostek sfery budżetowej (6973), 1095) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety Witek w sprawie kryteriów określających, które dokumenty mogą być dowodem w sprawie (6974), 1096) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Tomczaka w sprawie zintegrowanego systemu poszukiwań osób zaginionych, ze szczególnym uwzględnieniem zaginionych dzieci (6975), 1097) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Jacka Tomczaka w sprawie wsparcia optymalnego wykorzystania stadionów zbudowanych lub zmodernizowanych w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (6977), 1098) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemara Skrzypczaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka Tomczaka w sprawie zakończenia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misji w Afganistanie (6979), 1099) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Łatasa w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu

87 zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (6980), 1100) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie jednolitego patentu europejskiego (6982), 1101) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie umieszczania reklam na zaparkowanych pojazdach samochodowych (6983), 1102) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniających zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego (6984), 1103) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej w życie europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych (6985), 1104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w sprawie konieczności rozwiązania problemu szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych (6986), 1105) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w sprawie wyczerpania limitów w przychodniach specjalistycznych (6987), 1106) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Budnika w sprawie przyłączenia pow. wejherowskiego do strefy małego ruchu przygranicznego z obwodem kaliningradzkim (6988), 1107) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Budnika w sprawie dofinansowania nauki języka kaszubskiego w przedszkolach publicznych i niepublicznych (6989), 1108) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie zwolnień bądź zmniejszenia wymiaru godzin nauczycieli (6990), 1109) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie finansowania „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” (6992), 1110) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” (6993), 1111) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie sposobu postępowania z cudzoziemcami, wobec których rozpoczęto procedurę uchodźczą (6994), 1112) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie sposobu przeprowadzenia abolicji dla cudzoziemców rozpoczętej 1 stycznia 2012 r. (6995), 1113) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie skazywania na pozbawienie wolności za przestępstwa o niskiej szkodliwości społecznej (6997), 1114) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie stopy bezrobocia oraz środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie (6998), 1115) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie wysokich cen paliw oraz marży (6999), 1116) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie walki z rasizmem (7000), 1117) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 (7001), 1118) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anny Wypych-Namiotko – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie projektu nowelizacji ustawy Kodeks morski i ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej (7002), 1119) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie wolontariuszy pracujących w szpitalach (7003), 1120) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację

88 posła Tomasza Latosa w sprawie wsparcia dla Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (7004), 1121) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie zniesienia ograniczeń w pracy tymczasowej (7005), 1122) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie śmigłowców ratunkowych nieprzystosowanych do latania w nocy (7007), 1123) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie zasiłku rodzinnego dla dzieci (7008), 1124) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie zmiany limitu paliwa zużywanego na 1 ha (7009), 1125) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie dopłat do paliwa rolniczego (7010), 1126) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie zniesienia okresu ochronnego dla bobrów (7011), 1127) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie braku możliwości wykorzystania na drogi funduszy Unii Europejskiej, z których wydaniem nie poradziła sobie infrastruktura kolejowa (7012), 1128) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Urszuli Augustyn w sprawie wprowadzenia wymogu posiadania koncesji dla firm windykacyjnych oraz uregulowania warunków ich działalności (7013), 1129) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach (7014), 1130) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w szkołach (7015), 1131) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Artura Gierady oraz grupy posłów w sprawie ewentualnej likwidacji jednostki gazowni w Kielcach (7016), 1132) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mirosława Sekuły – z upoważnienia ministra oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie stawek z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych (7017), 1133) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie prac wykończeniowych na odcinkach A i C autostrady A2 (7018), 1134) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie możliwości rejestrowania działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu (7019), 1135) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie projektu rozporządzenia o depenalizacji tajemnicy bankowej (7020), 1136) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały oraz grupy posłów w sprawie składki rządu RP do budżetu międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (7021), 1137) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie obniżenia kosztów zakupu podręczników szkolnych (7022), 1138) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie szykanowania członków związków zawodowych podejmujących walkę z patologiami w Służbie Celnej (7024), 1139) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie kłopotów z utrzymaniem zapłaty przez wykonawców i podwykonawców za wykonane usługi przy budowie autostrad (7025), 1140) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Lecha Sprawki w sprawie określenia podstawy do ustalenia dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przedszkoli niepublicznych (7026), 1141) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Szmita w sprawie zlikwidowanej kasy biletowej na Dworcu Zachodnim PKP w Olsztynie (7027), 1142) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Gołojucha w sprawie refundacji pobytu dzieci w przedszkolach poza miejscem ich zamieszkania (7028),

89 1143) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Leonarda Krasulskiego w sprawie nieskutecznych działań ustawowo zobowiązanych organów państwa związanych z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy w sektorze finansowym i gospodarczym (7029), 1144) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Asta w sprawie budowy obwodnicy Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12 (7030), 1145) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planów prywatyzacji PGL Lasy Państwowe (7031), 1146) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Suskiego w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Radomia (7032), 1147) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Michała Jacha oraz grupy posłów w sprawie przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (7033), 1148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie utrzymania samodzielności Sądu Rejonowego w Gostyniu (7034), 1149) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie utrzymania czystości i porządku na wszystkich kategoriach dróg mieszczących się w granicach miasta (7036), 1150) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej na mistrzostwa Europy Euro 2016 w piłce ręcznej w Kielcach (7037), 1151) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Gosiewskiej w sprawie przerywania profilaktycznego leczenia hemofilii u pacjentów powyżej 18. roku życia, w związku z ogłoszonym przez ministra zdrowia „Narodowym programem leczenia hemofilii na lata 2012–2014” (7038), 1152) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Gosiewskiej w sprawie wysokiej ceny leku Exelon podawanego w systemie transdermalnym, w związku z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (7039), 1153) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie rządowego projektu „Długookresowej strategii rozwoju kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” (7040), 1154) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie udostępnienia pytań dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi (7041), 1155) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie rozwoju polskiego cheerleadingu (7042), 1156) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie utworzenia warunków rozwoju i zrównoważenia przewozu ładunków wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu w Polsce (7043), 1157) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby na interpelację posła Wojciecha Penkalskiego w sprawie uwzględnienia działań i uwag samorządu rolniczego w zakresie aktualnej sytuacji w rolnictwie (7044), 1158) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Penkalskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przygotowywanej przez ministerstwo (druk nr 376), implementującej europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych (7045), 1159) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha Penkalskiego w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian przepisów dotyczących zakładania działalności w zawodzie bioenergoterapeuty i radiestety (7046), 1160) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie opłat za korzystanie z autostradowej obwodnicy Wrocławia (7049), 1161) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie finansowania sportu osób niepełnosprawnych (7050), 1162) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Kłosowskiego w sprawie procedur dopuszczania do

90 użytku szkolnego podręczników szkolnych oraz sposobu i klucza doboru recenzentów (7051), 1163) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Kaźmierczaka w sprawie zasad finansowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (7052), 1164) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Kaźmierczaka w sprawie lokalizacji punktów poboru opłat na odcinku Sośnica – Kleszczów autostrady A4 (7053), 1165) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Kaźmierczaka w sprawie bezpieczeństwa na autostradzie A4 na odcinku Katowice – Gliwice (7054), 1166) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Święcickiego w sprawie naruszenia przez władze ukraińskie umowy o zasadach ruchu osobowego między Polską a Ukrainą (7055), 1167) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo ruchu drogowym (7056), 1168) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie zaległości głównych wykonawców programu autostradowego w Polsce wobec podwykonawców z regionu radomskiego (7057), 1169) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra oraz ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Czesława Hoca oraz grupy posłów w sprawie prywatyzacji narodowych uzdrowisk polskich (7076), 1170) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w sprawie Muzeum Techniki w Warszawie (7077), 1171) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie budowy terminalu LNG w Świnoujściu (7078), 1172) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie odwołań od wyników egzaminu maturalnego (7079), 1173) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie przekształcenia struktury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz redukcji zatrudnienia w delegaturach (7080), 1174) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Urszuli Augustyn w sprawie stosowania przepisów o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, w przypadku odsetek wypłacanych między podmiotami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej (7081), 1175) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego na interpelację posła Marcina Święcickiego w sprawie zbyt wysokich obciążeń finansowych rodziców związanych z zakupem podręczników szkolnych (7082), 1176) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie konieczności budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa oraz ochrony przeciwpowodziowej na dolnej Wiśle (7083), 1177) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Roberta Wardzały w sprawie planowanych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zasad finansowania inspekcji sanitarnej w 2013 r. i latach następnych (7085), 1178) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług oraz problemów związanych z prowadzeniem małych i średnich przedsiębiorstw (7086), 1179) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie zakupu nowych pociągów w ramach realizacji projektu pn.: „Odnowa taboru PKP IC SA dla relacji Warszawa – Łódź” (7087), 1180) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemara Skrzypczaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie sytuacji Marynarki Wojennej RP (7088), 1181) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie systemu monitorowania dzieci (7089), 1182) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie planowanych zmian zasad funkcjonowania PGL Lasy Państwowe (7090), 1183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie działania Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (7091),

91 1184) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie licznych kontroli polskich rybaków (7092), 1185) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie sytuacji polonijnych mediów na Kresach Wschodnich (7093), 1186) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie złożonej przez Polskę deklaracji odnoszącej się do Konwencji o prawach dziecka z 1991 r. (7094), 1187) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie uregulowania zasad przeprowadzania konkursów ofert przez NFZ (7095), 1188) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie ujęcia budowy obwodnicy Suwałk w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” (7096), 1189) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Wolak w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (7099), 1190) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA (7100), 1191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Łukasza Gibały w sprawie możliwości wprowadzenia funduszu metropolitalnego (7104), 1192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Lidii Staroń w sprawie zmiany przepisów regulujących zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego (7107), 1193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Kuźmiuka w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” w Warszawie (7108), 1194) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie szkód wyrządzonych w płodach rolnych przez zwierzynę łowną (7109), 1195) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie możliwości rozwiązania zawartych umów ubezpieczenia od zdarzeń medycznych albo przeniesienia terminu ich wprowadzenia na 2014 r. (7110), 1196) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie świadczeń dla małoletnich ofiar II wojny światowej (7111), 1197) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w sprawie zasad finansowania oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (7112), 1198) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w sprawie budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle w okolicach Włocławka (7113), 1199) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w sprawie podatku katastralnego (7114), 1200) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Jana Piechoty w sprawie możliwości wystawiania faktur przez zakłady aktywności zawodowej utworzone w formie gminnego samorządowego zakładu budżetowego za usługi świadczone na rzecz gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy (7115), 1201) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Roberta Kropiwnickiego w sprawie zmiany nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS) (7116), 1202) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Julii Pitery w sprawie prowadzenia przez niektórych komorników egzekucji z dochodów wyłączonych spod egzekucji (7117), 1203) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie migracji pacjentów Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (7118), 1204) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie incydentów polegających na oślepianiu pilotów samolotów wiązkami laserowymi (7119), 1205) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie wielokrotnych kontroli polskich łodzi rybackich (7121),

92 1206) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie opłat za świadectwa szkolne (7122), 1207) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie odpraw celnych (7123), 1208) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie różnic w wysokości zasiłków macierzyńskich i chorobowych dla kobiet (7127), 1209) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług (7128), 1210) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie ciężarnych wychowanek w zakładach poprawczych (7129), 1211) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie programu modernizacji służb mundurowych na lata 2012–2016 (7131), 1212) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie podwyższenia standardów opieki nad pacjentami na oddziałach intensywnej opieki (7132), 1213) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie zmian zapisu art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (7133), 1214) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie papierowej wersji e-podręczników (7134), 1215) ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie aktywizacji osób starszych, szczególnie mieszkańców małych miast i wsi (7135), 1216) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (7136), 1217) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie zwiększenia kosztów Funduszu Pracy na finansowanie w 2012 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (7137), 1218) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem powiatowych urzędów pracy (7138), 1219) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie funkcjonowania spółdzielni socjalnych (7139), 1220) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie utrzymania jezior w czystości i porządku, a także możliwości wprowadzenia procedur przekazywania własności jezior na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (7140), 1221) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie firm eksportujących węgiel z Polski (7141), 1222) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Chmielowskiego w sprawie kolizji drogowych spowodowanych przez sędziów posiadających immunitet (7142), 1223) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie likwidacji Przewozów Regionalnych w woj. śląskim (7143), 1224) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anny Wypych-Namiotko – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP (7144), 1225) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie otwarcia węzła drogowego Jeleń w Jaworznie w woj. śląskim (7145), 1226) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Przemysława Wiplera w sprawie działań polskiej dyplomacji wobec władz Ukrainy gloryfikujących zbrodniczą UPA (7147), 1227) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Przemysława Wiplera w sprawie uprawnień spółdzielni mieszkaniowych do ustalania zasad obmiaru powierzchni użytkowej lokali (7148), 1228) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Przemysława Wiplera w sprawie nieprawidłowości w pobieraniu przez zarządy spółdzielni zaliczek na podatek od nieruchomości (7149), 1229) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Przemysława Wiplera

93 w sprawie wadliwego oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych (7151), 1230) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Romana Dmowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy w usunięciu zniszczeń po nawałnicach udzielonej przez rząd samorządowi i mieszkańcom gm. Słupia Jędrzejowska w woj. świętokrzyskim (7152), 1231) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie podwyżek opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (7154), 1232) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie nowego prawa jazdy (7155), 1233) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie kolejnych przypadków dyskryminacji Polaków na Litwie (7156), 1234) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie fatalnej sytuacji finansowej polskich firm budowlanych (7157), 1235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego odnośnie do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (7159), 1236) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Jassera – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie krytycznej oceny NIK dotyczącej działalności KRRiT (7160), 1237) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój SA (7164), 1238) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie używania przez Polskie Drużyny Strzeleckie mundurów polowych Wojska Polskiego wraz z oznaczeniami stopni wojskowych (7165), 1239) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie propozycji zmiany przepisów prawa w zakresie terminu płacenia faktur przez firmy zamawiające oraz naliczania odsetek (7166), 1240) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie prywatyzacji polskich uzdrowisk (7167), 1241) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie odpłatności za przebywanie rodziców z dzieckiem w szpitalu (7168), 1242) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zbyt małej liczby honorowych krwiodawców w Polsce (7169), 1243) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie projektu rozporządzenia określającego standardy postępowania w anestezjologii (7171), 1244) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie zmian systemu nadzoru nad rynkiem turystycznym (7172), 1245) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna na interpelację posła Lucjana Marka Pietrzczyka oraz grupy posłów w sprawie własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim (7173), 1246) sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela oraz grupy posłów w sprawie niezgodności koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju przyjętej przez rząd w grudniu 2011 r. z art. 47 ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym (7196), 1247) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (7198), 1248) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie zmian w podatkach, które mogą być elementem polityki prorodzinnej (7199), 1249) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (7201), 1250) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej na interpelację poseł Józefy Hrynkiewicz w sprawie działalności firmy Serwimed sp. z o.o. z Dębicy (7202), 1251) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Józefy Hrynkiewicz w sprawie prywatyzacji firmy Naftor sp. z o.o. (7203), 1252) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie opłat za korzystanie z przystanków i dworców w transporcie publicznym (7204),

94 1253) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie kontynuacji zatrudnienia przez mianowanych pracowników wyższych uczelni, którzy ukończyli wiek życia określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (7205), 1254) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie zmiany częstotliwości i metodologii wyliczania progu interwencji socjalnej (7208), 1255) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie szkolenia na śmigłowcach dla Straży Granicznej (7210), 1256) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych SA (7211), 1257) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie planów prywatyzacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (7212), 1258) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzica będącego na urlopie wychowawczym, który sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu (7213), 1259) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie dofinansowania przedszkoli (7214), 1260) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie dofinansowania służb ratowniczych (7215), 1261) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy SA (7216), 1262) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie udzielania przedpłat przez Ministerstwo Obrony Narodowej firmom zbrojeniowym na zakup sprzętu dla wojska (7217), 1263) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie zmian umów o pracę pielęgniarek i pielęgniarzy (7218), 1264) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Ożoga oraz grupy posłów w sprawie bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej nr 4 w Łańcucie (7219), 1265) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie utworzenia przejścia granicznego z Białorusią i Ukrainą na wschodniej granicy Polski (7221), 1266) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie uregulowania kwestii zwrotu kosztów podróży dla świadków związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu (7222), 1267) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Poznańskiego w sprawie zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i skorelowanej z nimi opieki zdrowotnej (7225), 1268) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stanisława Ożoga w sprawie wielkości środków na likwidację skutków powodzi (7226), 1269) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Babinetza w sprawie niekorzystnych dla branży odlewniczej zapisów w projekcie ustawy o odpadach (druk sejmowy nr 456) (7227), 1270) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie rosnącego bezrobocia dotyczącego głównie osób młodych (7228), 1271) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anny Wypych-Namiotko – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie podjęcia działań wspierających transport kolejowy w Polsce (7229), 1272) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie planowanej sprzedaży Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA (7230), 1273) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie zatrważających wyników matury w 2012 r. (7231), 1274) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Polaka w sprawie wydania przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia dotyczącego szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla pracowników zatrudnionych na budowach eksportowych (7232), 1275) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza

95 Jarmuziewicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Marka Polaka w sprawie kontynuacji inwestycji pn. Beskidzka Droga Integracyjna (7234), 1276) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie braku zmian w przepisach umożliwiających zwalnianie pracowników po ukończeniu 65. roku życia (7236), 1277) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie kolejnych podwyżek opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (7237), 1278) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie niedopuszczalnej selekcji chorych, którą stosują niektóre szpitale niepubliczne posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (7238), 1279) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie warunków uzyskania wcześniejszej emerytury rolniczej (7239), 1280) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Kierwińskiego w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez gminy na dzieci niezamieszkałe na terenie danej gminy, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez daną gminę (7240), 1281) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie naruszania przez przewoźników przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o transporcie drogowym (7241), 1282) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie doprecyzowania zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie uznania wiążącego charakteru studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w procesie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (7242), 1283) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie braku opodatkowania kabli znajdujących się w kanalizacji kablowej powodującego duże nieuzasadnione ubytki w dochodach gmin (7243), 1284) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie podatku rolnego od części gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a których posiadaczami są inne osoby prawne lub osoby fizyczne (7244), 1285) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie usprawnienia procedury doręczeń stronom aktów wydawanych w toku postępowania administracyjnego (7245), 1286) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie sprecyzowania podstaw prawnych dotyczących obowiązku zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji przeznaczonej na założenie nowej działalności gospodarczej lub doposażenie już działających firm (7249), 1287) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie wzmożenia działań mających na celu zabezpieczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg położonych na terenach górskich (7250), 1288) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie reperkusji związanych z wprowadzeniem w życie ustawy o grach hazardowych oraz wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2012 r. (7251), 1289) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie polityki rządu w obszarze prywatyzacji w latach 2012–2013 (7253), 1290) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Henryka Kmiecika w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie problemu skutków prawnych nieprawidłowego doręczenia orzeczeń wydawanych w sprawach cywilnych (7254), 1291) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Piotra Pawła Baucia w sprawie zmian spowodowanych nową podstawą programową i ramowymi planami nauczania (7255), 1292) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Kazimierza Ziobry w sprawie szczególnej opieki zdrowotnej państwa nad osobami niepełnosprawnymi (7258), 1293) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia

96 ministra – na interpelację posła Jacka Kwiatkowskiego w sprawie sprecyzowania art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7259), 1294) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Pawła Szałamachy w sprawie instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki (7260), 1295) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie rozwiązania problemu budownictwa mieszkaniowego (7262), 1296) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie przepisów dotyczących udokumentowania ulgi na przejazd osoby niepełnoletniej (7263), 1297) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie polityki kulturalnej (7264), 1298) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej (7265), 1299) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie szykanowania przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL i innych związkowców przez Służbę Celną (7266), 1300) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej umożliwiających sprawniejsze funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw (7267), 1301) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie zryczałtowanych opłat, które uczelniom wyższym zastąpiły zlikwidowane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym opłaty za wybrane egzaminy (7268), 1302) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie nieuczciwych praktyk, jakich dopuszczają się niektóre uczelnie wyższe w zakresie pobierania opłat za egzaminy dyplomowe (7269), 1303) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie wysokości wpływów z tytułu podatków odprowadzanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych (7270), 1304) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie ponownego opracowania Prawa wodnego (7273), 1305) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007–2013, zawartej pomiędzy gm. Strzegom a samorządem woj. dolnośląskiego (7274), 1306) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie udziału organizacji ekologicznych w procesach inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodnej (7275), 1307) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mirosława Sekuły – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie poprawy obecnej trudnej sytuacji materialnej wszystkich grup zawodowych w jednostkach sfery budżetowej (7276), 1308) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie zespołów ratownictwa medycznego na przykładzie woj. dolnośląskiego (7277), 1309) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wieloletnich zadań inwestycyjnych w kontekście rocznego budżetowania w gospodarce wodnej (7278), 1310) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie systemowych rozwiązań dotyczących informacji o zagrożeniach (7279), 1311) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Tadeusza Dziuby i Elżbiety Rafalskiej w sprawie braku przepisów wykonawczych w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (7280), 1312) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława Pięty w sprawie ograniczenia kwoty ryczałtów dla sądowych kuratorów społecznych (7281), 1313) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Grodzkiej w sprawie dyskryminacji polskich rodziców przez Jugendamt (urząd do spraw młodzieży) w RFN (7282),

97 1314) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Domarackiego w sprawie zmiany stanowiska budowy obwodnicy w miejscowości Niechcice na terenie gm. Rozprza (7283), 1315) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Włodkowskiego w sprawie interpretacji art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty (7284), 1316) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie nostryfikacji dyplomów chińskich uczelni w Polsce (7286), 1317) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie organizacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (7287), 1318) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie wprowadzenia zmian w nauczaniu matematyki w polskich szkołach (7289), 1319) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie nieprzyznania łódzkim jednostkom naukowym statusu krajowych naukowych ośrodków wiodących (7290), 1320) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7291), 1321) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie sprawowania opieki nad dziećmi w okresach ferii i wakacji letnich (7292), 1322) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie polityki socjalnej dotyczącej dzieci przebywających w placówkach wychowawczo-opiekuńczych (7294), 1323) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie planów wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej (7295), 1324) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie odpłatnego przekazywania do koncernów farmaceutycznych krwi oddanej honorowo przez krwiodawców (7296), 1325) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie malejącego poczucia bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach (7298), 1326) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego i sposobu jego wykorzystania (7299), 1327) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mirosława Sekuły na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie udzielania szybkich pożyczek i funkcjonowania instytucji finansowych w Polsce (7300), 1328) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie opóźnień w budowie autostrady A1 (7301), 1329) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Łapińskiego w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7305), 1330) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Łapińskiego w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności wsparcia funkcji asystenta rodziny (7306), 1331) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie terminu sporządzania informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego (7308), 1332) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Arkadego Fiedlera w sprawie wyposażenia na poziomie ustawowym samorządów gminnych w instrumenty prawne umożliwiające skuteczne dbanie o ład przestrzenny i estetykę miejsc publicznych i innych w odniesieniu do samowolnego umieszczania różnego rodzaju reklam w dowolnych miejscach (7309), 1333) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. łódzkim (7314), 1334) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. zachodniopomorskim (7315), 1335) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-

98 nia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. wielkopolskim (7316), 1336) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. warmińsko-mazurskim (7317), 1337) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. świętokrzyskim (7318), 1338) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. śląskim (7319), 1339) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. pomorskim (7320), 1340) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. podlaskim (7321), 1341) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. podkarpackim (7322), 1342) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. opolskim (7323), 1343) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. mazowieckim (7324), 1344) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. małopolskim (7325), 1345) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. lubuskim (7326), 1346) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. lubelskim (7327), 1347) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. kujawsko-pomorskim (7328), 1348) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jana Ziobry i Piotra Szeligi w sprawie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w woj. dolnośląskim (7329), 1349) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Aleksandry Trybuś i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, a dokładnie art. 90 ust. 2a–3, dotyczącej typów i rodzajów szkół (7330), 1350) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie niekontrolowanych, samosiewnych plantacji marihuany (7332), 1351) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Kabacińskiego w sprawie planów inwestycyjnych po okresie przygotowawczym do Euro 2012 (7333), 1352) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie wypłaty nagród dla urzędników bez podstawy prawnej (7336), 1353) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Górskiego w sprawie ustawy wydłużającej wiek emerytalny (7339), 1354) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tomasza Górskiego w sprawie zwiększenia uprawnień służb z możliwością użycia przez nich broni palnej w stosunku do kobiet w ciąży i małoletnich poniżej 13. roku życia (7344), 1355) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Krzysztofa Jurgiela i Lecha Kołakowskiego w sprawie budowy obwodnicy w miejscowości Stawiski w woj. podlaskim (7349), 1356) sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Krzysztofa Jurgiela i Lecha Kołakowskiego w sprawie zmiany Programu „Rozwój Polski Wschodniej” oraz jej skutków dla woj. podlaskiego (7350), 1357) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie przepisów wykonawczych do

99 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7351), 1358) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie podwyżki opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (7354), 1359) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Nowickiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie wykonania w 2011 r. budżetu państwa w części 09: KRRiT (7357), 1360) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7358), 1361) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie remontu dworca kolejowego w Szczecinie (7359), 1362) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Dębskiego w sprawie nauczania religii w szkołach (7360), 1363) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Michała Tomasza Pacholskiego w sprawie szykanowania przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL (7362), 1364) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie nieprawidłowości w spółce ENEA SA i podejrzeń popełnienia przestępstwa korupcji przez urzędnika wysokiego szczebla Ministerstwa Skarbu Państwa (7363), 1365) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie niskiego minimalnego wynagrodzenia w Polsce (7366), 1366) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie słabego zabezpieczenia pracy pracowników w przedsiębiorstwach (7367), 1367) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie gwałtownego wzrostu bezrobocia (7368), 1368) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie poddania kontroli skarbowej osób podejrzanych o posiadanie nieujawnionych przychodów (7370), 1369) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie niesprawiedliwego obwarowania opłatami poszczególnych odcinków autostrad będących obwodnicami miast (7371), 1370) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie braku skuteczności systemu elektronicznego dozoru osób skazanych SDE (7373), 1371) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie trudnej sytuacji materialnej organizacji ratowniczych w Polsce (7375), 1372) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wysokich opłat za przejazd płatnymi drogami i autostradami w Polsce (7376), 1373) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wzrostu ubóstwa polskich rodzin (7377), 1374) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie wzrostu stopy bezrobocia wśród wielu polskich powiatów (7379), 1375) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie najniższego rocznego średniego wynagrodzenia w zestawieniu przeprowadzonym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (7380), 1376) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Gołaczyńskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Święcickiego w sprawie przejrzystego i bardziej przystępnego dla obywateli przedstawiania treści ksiąg wieczystych (7382), 1377) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marcina Święcickiego w sprawie regulaminu programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” – priorytet 1: Edukacja kulturalna (7383), 1378) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Joanny Fabisiak w sprawie nierównego potraktowania nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (7384), 1379) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Jarosława Górczyńskiego i Piotra Zgorzel-

100 skiego w sprawie wyrażenia stanowiska na temat art. 228 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze (7386), 1380) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie zasad ostrzegania przed klęskami żywiołowymi (7388), 1381) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie zasad funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających głównie przy sądach rodzinnych (7390), 1382) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację posła Jerzego Wenderlicha w sprawie prywatyzacji Uzdrowiska Busko-Zdrój SA (7392), 1383) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie unieważnienia otwartego naboru ofert w konkursie na wybór partnerów i wyboru partnerów do realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (7393), 1384) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie algorytmu postępowania w przypadku procedury weryfikacji do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) (7398), 1385) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe (7400), 1386) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie realizacji inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S5 (7401), 1387) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie remontu aktualnej nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku Rydzyna – Leszno (7402), 1388) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka drogi łączącej Lasocice z Lesznem (7403), 1389) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie możliwości komunalizacji na rzecz pow. ząbkowickiego nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich (baza terenowa administrowana przez PKS Dzierżoniów SA w likwidacji) (7404), 1390) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie wyłączenia opłaty eksploatacyjnej z podstawy obliczania dochodów gmin dla celów tzw. podatku janosikowego (7405), 1391) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie doprecyzowania rodzaju budowli podziemnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej dla celów naliczania podatku od nieruchomości (7407), 1392) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Popiołek w sprawie ulgi prorodzinnej (7410), 1393) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Popiołek w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (7413), 1394) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Popiołek w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązków służbowych przez ministra i urzędników Ministerstwa Zdrowia w świetle afery z brakiem dostępu do leków onkologicznych (7415), 1395) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Popiołek w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (7421), 1396) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Popiołek w sprawie niedostosowania przepisów do nowej ustawy emerytalnej (7422), 1397) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Popiołek w sprawie nowych uprawnień dla Policji (7423), 1398) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Zofii Popiołek w sprawie stosowania metody in vitro (7427), 1399) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na interpelację poseł Zofii Popiołek w sprawie sytuacji Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA (7430), 1400) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Waldemara Sługockiego w sprawie włączenia Odry do transeuropejskiej sieci transportowej (7434),

101 1401) sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie zamierzeń wprowadzenia podatku katastralnego (7439), 1402) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Matusiaka w sprawie właściwego zagospodarowania zasobów surowców naturalnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem węgla kamiennego (7447), 1403) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Grzegorza Matusiaka w sprawie prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz podziału pakietu akcji tej spółki (7448), 1404) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie niewystarczających nakładów finansowych na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (7450), 1405) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ryszarda Zawadzkiego oraz grupy posłów w sprawie terminu sporządzania informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego (7457), 1406) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela na interpelację posła Szymona Giżyńskiego w sprawie zainteresowania strony rosyjskiej prywatyzacją Polskich Kolei Państwowych Cargo SA (7465), 1407) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie ustanowienia przez Sejm RP roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego (7470), 1408) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Artura Dębskiego i Pawła Sajaka w sprawie placówek i miejsc noclegowych dla osób bezdomnych oraz liczby osób bezdomnych w Polsce (7474), 1409) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Artura Dębskiego i Tomasza Makowskiego w sprawie zapisu dotyczącego możliwości wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w projekcie rządowym „Założenia krajowej polityki miejskiej do roku 2020” (7475), 1410) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie organizowania loterii fantowych (7477), 1411) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie zasad dysponowania środkami przeznaczonymi na aktywizację bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy (7480), 1412) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie warunków technicznych dotyczących umieszczania tablic rejestracyjnych na pojazdach (7483), 1413) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie kwestionowania przez ZUS prawdziwości informacji zawartych w świadectwach pracy (7484), 1414) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Lidii Gądek i Józefa Lassoty w sprawie możliwości korzystania z komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych (7488), 1415) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Artura Górskiego w sprawie zatrzymania w Niemczech działacza polonijnego, właściciela platformy MediaRP.TV (7490), 1416) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie umożliwienia w razie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia korzystania z pomocy wykwalifikowanych zespołów ratownictwa medycznego przez osoby chore, przebywające w szpitalach psychiatrycznych lub uzdrowiskach (7492), 1417) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie braku kadry metodycznej w polskich szkołach (7495), 1418) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie terminu sporządzania informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego (7497), 1419) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w agencjach zatrudnienia (7500), 1420) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś oraz grupy posłów w sprawie informacji dotyczących podwyższenia opłat za egzaminy na prawo jazdy (7501), 1421) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłanek Urszuli Augustyn i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie możliwości tworzenia liceów ogólnokształcących dla dorosłych przez organy prowadzące zespoły szkół (7502),

102 1422) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7503), 1423) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie planów spółki PKP PLK dotyczących przebudowy przejazdów kolejowych (7506), 1424) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Roberta Biedronia w sprawie wdrażania postanowień art. 27d–27p ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (7508), 1425) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie strat w rolnictwie na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (7519), 1426) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie stanu infrastruktury dworcowej (7522), 1427) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie remontu wiaduktu na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego (7523), 1428) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie problemu organizacji dowożenia dzieci z niepełnosprawnością do ośrodków lub szkół (7526), 1429) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie nowych przepisów dotyczących realizacji zabiegów hemodializy u chorych hospitalizowanych (7531), 1430) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie przywrócenia kuratoriom dotychczasowych praw nadzorczych nad placówkami oświatowymi (7532), 1431) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Nemś w sprawie niekorzystania przez nauczycieli z prawa zakładania „Niebieskich kart” (7542), 1432) minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas na interpelację poseł Joanny Bobowskiej w sprawie nierównego traktowania szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych przy przekazywaniu dotacji (7548), 1433) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Haliny Rozpondek w sprawie umieszczenia budowy drogi ekspresowej S46 „Szlak Staropolski” w planach inwestycyjnych rządu (7549), 1434) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Haliny Rozpondek w sprawie zwołania szczytu kolejowego (7550), 1435) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie obowiązku jazdy na światłach mijania przez cały rok (7556), 1436) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego Wenderlicha w sprawie sytuacji na rynku pracy (7562), 1437) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny Fotygi w sprawie kłopotów polskich rodzin z niemieckimi urzędami ds. dzieci i młodzieży (7574), 1438) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na interpelację posłanek Agnieszki Hanajczyk i Ewy Drozd w sprawie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (7580), 1439) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sławomira Kowalskiego w sprawie interpretacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (7582), 1440) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Lucjana Marka Pietrzczyka i Zbigniewa Pacelta w sprawie niespójności pomiędzy nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku (7583), 1441) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Ewy Drozd oraz grupy posłów w sprawie finansowania edukacji przedszkolnej (7584), 1442) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (7587), 1443) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na interpelację

103 posła Marka Łapińskiego w sprawie konieczności rewitalizacji dworca kolejowego w Oleśnicy (7589), 1444) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Michała Jarosa i Łukasza Borowiaka w sprawie obowiązku wielokrotnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne (7590), 1445) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Józefa Lassoty oraz grupy posłów w sprawie uregulowania procedury wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali (7596), 1446) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Stefana Strzałkowskiego w sprawie możliwości kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających za granicą oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w systemie on-line (7637), 1447) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na interpelację posłów Beaty Mazurek i Marka Opioły w sprawie nieodpowiedzialnych działań ABW (7653), 1448) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Iwony Ewy Arent w sprawie projektu ustawy o paszach (7657), 1449) minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas na interpelację posła Mirosława Pawlaka w sprawie zmiany algorytmu podziału subwencji oświatowej dla miejscowości o liczbie mieszkańców niewiele przekraczającej 5 tys. (7661), 1450) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ryszarda Galli oraz grupy posłów w sprawie tragicznej sytuacji finansowej komend straży pożarnych w woj. opolskim (7662), 1451) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie przeciwdziałania aktom wandalizmu na przykładzie zamalowania tablic i pomnika w Puńsku (7672), 1452) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie szkoleń funkcjonariuszy Straży Granicznej na śmigłowcu EC-120 (7680), 1453) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie pracy nad rozporządzeniem obniżającym limit obrotów wprowadzających kasy fiskalne do 20 tys. zł (7681), 1454) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie umorzeń spraw związanych z wyłudzeniem zaliczek przez agencje zatrudnienia (7688), 1455) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie serii wypadków awionetek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (7693), 1456) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie wyników egzaminu gimnazjalnego w woj. podlaskim (7697), 1457) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie wyników egzaminu dojrzałości w woj. podlaskim (7698), 1458) minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas na interpelację posła Cezarego Tomczyka oraz grupy posłów w sprawie uprawnień młodzieżowych rad gmin (7703), 1459) minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas na interpelację posłów Marzeny Okła-Drewnowicz i Lucjana Marka Pietrzczyka w sprawie sytuacji małych szkół na terenach wiejskich (7708), 1460) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana Warzechy w sprawie praktyk pobierania opłat za świadectwa szkolne (7832). Odpowiedzi te – zgodnie z art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu – zostały przekazane posłom. Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące interpelacje: 1) posła Wojciecha Szaramy w sprawie antypolskich twierdzeń drukowanych w piśmie Związku Ukraińców w Polsce „Nasze Słowo” – od ministra administracji i cyfryzacji – ponowna (2384) – 39 dni, 2) posła Tadeusza Woźniaka w sprawie stanu stadionów wybudowanych w Polsce na okoliczność Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 – od ministra sportu i turystyki (6204) – 32 dni, 3) posła Jana Dziedziczaka w sprawie wykorzystania Stadionu Narodowego w Warszawie na potrzeby sportu żużlowego – od ministra sportu i turystyki (6480) – 27 dni, 4) posła Wojciecha Szaramy w sprawie procedury nominacji dla członków kadry Rzeczypospolitej Polskiej na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r. – od ministra sportu i turystyki (6560) – 22 dni, 5) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie systemu szkolenia piłkarzy – od ministra sportu i turystyki (6616) – 19 dni, 6) poseł Anny Nemś w sprawie niepokojących informacji dotyczących braku insuliny humalog w polskich aptekach i hurtowniach leków – od ministra zdrowia (6657) – 19 dni,

104 7) posła Bogdana Rzońcy w sprawie coraz większej liczby upadających biur podróży – od ministra sportu i turystyki (6753) – 18 dni, 8) posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów – od prezesa Rady Ministrów (6860) – 15 dni, 9) posła Piotra Szeligi w sprawie rozbudowanego gabinetu politycznego w Ministerstwie Sportu i Turystyki – od ministra sportu i turystyki (6863) – 15 dni, 10) posła Dariusza Piontkowskiego w sprawie obowiązkowych szczepień ludności – od ministra zdrowia (6931) – 13 dni, 11) posła Józefa Lassoty w sprawie ograniczenia pobierania przez pacjentów recept na te same leki od różnych lekarzy w tym samym czasie – od ministra zdrowia (6953) – 13 dni, 12) posła Michała Kabacińskiego w sprawie upadłości biur podróży – od ministra sportu i turystyki (6996) – 12 dni, 13) posła Tomasza Latosa w sprawie kontroli państwa nad społeczeństwem – od ministra spraw wewnętrznych (7006) – 12 dni, 14) poseł Beaty Kempy w sprawie budowy kortów tenisowych w Krakowie – od ministra sportu i turystyki (7058) – 12 dni, 15) posła Stanisława Szweda w sprawie definicji dyscyplin zespołowych i rozdziału dotacji – od ministra sportu i turystyki (7207) – 8 dni, 16) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie dostępu do Internetu na terenach gmin wiejskich – od ministra administracji i cyfryzacji (7120) – 7 dni, 17) posła Marka Poznańskiego w sprawie możliwości obniżenia wysokości kosztów rozmów telefonicznych z Ukrainą, Białorusią i Rosją – od ministra administracji i cyfryzacji (7220) – 7 dni, 18) posła Jerzego Kozdronia w sprawie władzy sądowniczej w Polsce – od ministra sprawiedliwości (7097) – 6 dni, 19) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie podniesienia poziomu naboru i powszechnego szkolenia dzieci i młodzieży uprawiających piłkę nożną – od ministra sportu i turystyki (7101) – 6 dni, 20) posła Kazimierza Moskala w sprawie pieniędzy dla polonijnych mediów – od ministra spraw zagranicznych (7153) – 6 dni, 21) posła Kazimierza Moskala w sprawie upadłości biur podróży i ich zabezpieczeń finansowych – od prezesa Rady Ministrów (7162) – 6 dni, 22) posła Marka Krząkały w sprawie wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających turystów na wypadek bankructwa biura podróży – od ministra sportu i turystyki (7302) – 6 dni, 23) poseł Krystyny Kłosin w sprawie leku ratującego życie pacjentom chorym na szpiczaka o nazwie Alkeran – od ministra zdrowia (7246) – 5 dni, 24) posła Artura Górskiego w sprawie problemów i przyszłości warszawskiego klubu piłkarskiego „Polonia” – od ministra sportu i turystyki (7256) – 5 dni, 25) posła Macieja Mroczka w sprawie finansowania świąt kościelnych z pieniędzy budżetu państwa – od ministra finansów (7257) – 5 dni, 26) posła Romana Kaczora w sprawie kondycji polskich biur podróży oraz zabezpieczenia praw turystów – od ministra sportu i turystyki (7271) – 5 dni, 27) poseł Barbary Bartuś w sprawie niejasności związanych z własnością praw autorskich projektu „Moje boisko – Orlik 2012” – od ministra sportu i turystyki (7348) – 4 dni, 28) poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie braku przekazywania przez MSZ dotacji wspierających działalność publicystyczną Polaków na Ukrainie, Litwie, Białorusi, Mołdawii czy Łotwie – od ministra spraw zagranicznych (7374) – 4 dni, 29) posłów Piotra Zgorzelskiego i Jarosława Górczyńskiego w sprawie bankructw biur podróży – od ministra sportu i turystyki (7385) – 4 dni, 30) poseł Zofii Popiołek w sprawie likwidacji ulgi internetowej – od ministra administracji i cyfryzacji (7409) – 4 dni, 31) poseł Zofii Popiołek w sprawie planu wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych – od ministra zdrowia (7425) – 4 dni, 32) poseł Zofii Popiołek w sprawie bankructw biur podróży – od ministra sportu i turystyki (7428) – 4 dni. ZAPYTANIA Informuję, że wpłynęły następujące zapytania: 1) posła Wojciecha Szaramy w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej pułkownika dyplomowanego rezerwy – do ministra obrony narodowej (1518), 2) poseł Anny Zalewskiej w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem na terenie Świebodzic zakładu zajmującego się przetwórstwem tworzyw sztucznych – do ministra środowiska (1629), 3) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie interpretacji przepisów ustawy Kodeks cywilny dotyczących przedawnień – do ministra sprawiedliwości (1630), 4) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie zasad konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru zwolnień – do ministra pracy i polityki społecznej (1631), 5) poseł Elżbiety Witek w sprawie sytuacji placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez fundację spoza terenu, na którym działa rodzinny dom dziecka – do ministra pracy i polityki społecznej (1632), 6) posła Marka Łatasa w sprawie uregulowań prawnych ustawy o odpadach – do ministra gospodarki oraz ministra środowiska (1633), 7) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Mleczków, pow. radomski – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1634),

105 8) posła Tomasza Latosa w sprawie konieczności budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa – do ministra środowiska (1635), 9) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie środków na aktywizację zawodową bezrobotnych i finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia – do ministra pracy i polityki społecznej (1636), 10) posłanek Urszuli Augustyn i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2011 r. oraz planów ich wykorzystania w kolejnych latach – do ministra pracy i polityki społecznej (1637), 11) posła Henryka Siedlaczka w sprawie pozbawienia wieloletniego pracownika Zakładów Koksochemicznych Zabrze SA prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (KKZ SA) – do ministra skarbu państwa (1638), 12) poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie oceny procedur w świetle raportu OLAF – do ministra rozwoju regionalnego (1639), 13) posła Marka Rząsy w sprawie podjęcia działań ustawodawczych celem wprowadzenia obowiązku znakowania psów i kotów oraz zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie państwa – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1640), 14) posła Piotra Tomańskiego w sprawie dworca kolejowego w Jarosławiu – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1641), 15) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie lokalizacji w miejscowości Bartkowa-Posadowa (gm. Gródek nad Dunajcem) Oddziału Zamiejscowego Zakładu Karnego w Nowym Sączu – do ministra sprawiedliwości (1642), 16) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie przyspieszenia odbudowy uszkodzonego w wyniku powodzi z 2010 r. odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa, w szczególności w miejscowości Kurów – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1643), 17) poseł Anny Fotygi w sprawie opłaty technicznej za udostępnienie materiałów z portalu internetowego Tvp.pl – do prezesa Rady Ministrów (1644), 18) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji przepisów związanych z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego – do ministra zdrowia (1645), 19) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie ujednolicenia ochrony patentowej na terenie całej Unii Europejskiej – do ministra gospodarki (1646), 20) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie dostępu do lekarzy specjalistów na terenie pow. pilskiego – do ministra zdrowia (1647), 21) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie lotniska w Pile – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1648), 22) posła Bolesława Grzegorza Piechy w sprawie refundacji lamiwudyny, leku występującego pod nazwą Zeffix – do ministra zdrowia (1649), 23) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nieuczciwych przedsiębiorców w dziedzinie recyklingu – do ministra gospodarki (1650), 24) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących ustalania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – do ministra pracy i polityki społecznej (1651), 25) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej – do ministra finansów (1652), 26) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej – do ministra pracy i polityki społecznej (1653), 27) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie możliwości dokonywania zmian zakresu rzeczowego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 – do ministra rozwoju regionalnego (1654), 28) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie pozbawienia podatnika prawa do korzystania z możliwości zwolnienia podmiotowego w przypadku sprzedaży aut osobowych – do ministra finansów (1655), 29) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej – do ministra gospodarki (1656), 30) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji – do ministra skarbu państwa (1657), 31) poseł Marii Nowak w sprawie możliwości otrzymywania bezpłatnych lekarstw przez osobę represjonowaną – do ministra zdrowia (1658), 32) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie spółek handlowych (zwłaszcza dużych), w których uczestniczy kapitałowo Skarb Państwa – do ministra skarbu państwa (1659), 33) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie firm tzw. headhunter – do ministra skarbu państwa (1660), 34) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie niejasnego zapisu w ustawie Prawo prywatne międzynarodowe – do ministra sprawiedliwości (1661), 35) poseł Izabeli Kloc w sprawie rosnącego bezrobocia w Polsce – do ministra pracy i polityki społecznej (1662), 36) posła Marka Łatasa w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – do ministra pracy i polityki społecznej (1663), 37) posła Jacka Czerniaka w sprawie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach – do ministra finansów (1664),

106 38) posła Jacka Czerniaka w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w zarządzaniu uczelniami publicznymi, na przykładzie adiunkta Politechniki Lubelskiej – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1665), 39) posła Łukasza Borowiaka w sprawie planowanych zmian w ustawie o lasach – do ministra środowiska (1666), 40) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie utrudnień w wydawaniu wiz dla obywateli Wietnamu i Chin – do ministra spraw zagranicznych (1667), 41) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie połączenia kolejowego Ełku z Olsztynem – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1668), 42) posła Przemysława Wiplera w sprawie wycieku dokumentów objętych klauzulą tajemnicy skarbowej – do ministra finansów (1669), 43) poseł Lidii Staroń w sprawie ochrony Cmentarza Wygnańców Polskich w miejscowości Tengeru w Tanzanii – do ministra spraw zagranicznych (1670), 44) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w pow. kamiennogórskim na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1671), 45) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w gm. Olszyna na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1672), 46) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym na terenie miasta Jelenia Góra na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1673), 47) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w pow. lubańskim na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1674), 48) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w pow. złotoryjskim na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1675), 49) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w gm. Janowice Wielkie na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1676), 50) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w pow. lwóweckim na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1677), 51) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w pow. jeleniogórskim na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1678), 52) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w Gryfowie na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1679), 53) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w pow. zgorzeleckim na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1680), 54) poseł Marzeny Machałek w sprawie rządowej pomocy w odbudowie zniszczeń popowodziowych oraz pomocy poszkodowanym w Wojcieszowie na Dolnym Śląsku – do ministra spraw wewnętrznych (1681), 55) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wysokich cen podręczników szkolnych – do ministra edukacji narodowej (1682), 56) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie egzekwowania zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych – do ministra spraw wewnętrznych (1683), 57) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie opłat za korzystanie z odbiorników telewizyjnych w szpitalach – do ministra zdrowia (1684), 58) posła Jerzego Rębka w sprawie możliwości przejęcia archiwum zakładowego Warszawskich Zakładów Mechanicznych Delta w Branicy Suchowolskiej w pow. radzyńskim – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1685), 59) posła Józefa Rojka w sprawie modernizacji Marynarki Wojennej – do ministra obrony narodowej (1686), 60) posła Józefa Rojka w sprawie przerwania finansowania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych polskich organizacji na Wschodzie – do ministra spraw zagranicznych (1687), 61) posła Józefa Rojka w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych – do ministra pracy i polityki społecznej (1688), 62) posła Bogdana Rzońcy w sprawie podstaw nieprzyznania miejsca TV Trwam na cyfrowym multipleksie – do prezesa Rady Ministrów (1689), 63) posła Bogdana Rzońcy w sprawie dofinansowania remontu drogi Ropienka – Stańkowa – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1690), 64) posła Stanisława Szweda w sprawie remontu skoczni narciarskich w Wiśle – do ministra sportu i turystyki (1691), 65) posła Stanisława Szweda w sprawie dopuszczenia do ruchu „megaciężarówek” – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1692), 66) posła Stanisława Szweda w sprawie likwidacji posterunków Policji – do ministra spraw wewnętrznych (1693), 67) posła Stanisława Szweda w sprawie kontroli polskich rybaków – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1694), 68) posła Stanisława Szweda w sprawie braku środków z Funduszu Pracy na aktywne formy prze-

107 ciwdziałania bezrobociu – do ministra pracy i polityki społecznej (1695), 69) posła Stanisława Szweda w sprawie sytuacji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Żywcu – do ministra skarbu państwa (1696), 70) posła Stanisława Szweda w sprawie ratowania zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach i wpisania go do rejestru zabytków – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1697), 71) posła Stanisława Szweda w sprawie jakości materiałów użytych do remontów dróg w Polsce oraz braku kontroli państwa nad firmami, które je wykonują – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1698), 72) posła Stanisława Szweda w sprawie zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1699), 73) posła Cezarego Olejniczaka w sprawie niegospodarności w Stadninie Koni Walewice, pow. łowicki – do prezesa Rady Ministrów (1700), 74) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1701), 75) poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie działania systemu ostrzegania o spodziewanych groźnych warunkach atmosferycznych – do ministra spraw wewnętrznych (1702), 76) poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie pomocy ofiarom trąby powietrznej w woj. kujawsko-pomorskim – do ministra spraw wewnętrznych (1703), 77) posła Johna Abrahama Godsona w sprawie udzielenia wyjaśnienia w związku z realizacją rządowego projektu zatytułowanego „Cyfrowa szkoła” – do ministra edukacji narodowej (1704), 78) poseł Anny Grodzkiej w sprawie przyznawania dodatków pielęgnacyjnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – do ministra pracy i polityki społecznej (1705), 79) posła Artura Górczyńskiego oraz grupy posłów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom – do ministra edukacji narodowej (1706), 80) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz wpisania odrzańskiej drogi wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1707), 81) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie uregulowań dotyczących wymiaru czasu pracy logopedów – do ministra edukacji narodowej (1708), 82) poseł Barbary Bartuś w sprawie planowanego przeniesienia dyspozytorni karetek pogotowia z Nowego Targu do Tarnowa – do ministra zdrowia (1709), 83) poseł Beaty Mazurek w sprawie planowanej likwidacji Oddziału Celnego w Puławach – do ministra finansów (1710), 84) posła Zbyszka Zaborowskiego w sprawie leczenia pacjentów zakażonych wirusem HCV za pomocą 3-lekowych terapii (peginterferon, rybawiryna i inhibitor proteazy) – do ministra zdrowia (1711), 85) posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Urszuli Augustyn w sprawie przechodzenia na wcześniejsze emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych i szkodliwych – do ministra pracy i polityki społecznej (1712), 86) poseł Ewy Kołodziej w sprawie utrudnień komunikacyjnych na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia przy punkcie poboru opłat w pobliżu Gliwic – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1713), 87) posła Stanisława Pięty w sprawie naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kierowców ciężarówek na drodze wojewódzkiej nr 941 na odcinku Wisła – Istebna oraz drodze nr 942 na odcinku Wisła – Szczyrk – do ministra spraw wewnętrznych (1714), 88) posła Stanisława Pięty w sprawie naruszeń przepisów ruchu drogowego przez motocyklistów na drodze wojewódzkiej nr 941 pomiędzy Wisłą a Istebną – do ministra spraw wewnętrznych (1715), 89) posła Wiesława Suchowiejki w sprawie konieczności poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w okolicach Szczecinka – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1716), 90) posła Marka Suskiego w sprawie zbiórek publicznych – do ministra administracji i cyfryzacji (1717), 91) posłów Przemysława Wiplera i Adama Hofmana w sprawie antypolskich ekscesów w Irlandii Północnej, które miały miejsce w ostatnich latach – do ministra spraw zagranicznych (1718), 92) posła Artura Dunina w sprawie zmiany nazwy węzła będącego skrzyżowaniem autostrady A1 i autostrady A2 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1719), 93) posła Artura Dunina w sprawie zamieszczania informacji o posiadanej grupie krwi w prawie jazdy – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1720), 94) posła Artura Dunina w sprawie zamieszczania informacji o posiadanej grupie krwi w dowodzie osobistym – do ministra spraw wewnętrznych (1721), 95) poseł Małgorzaty Pępek w sprawie doprecyzowania przepisów związanych z publikacją oświadczeń majątkowych i innych ważnych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej – do ministra administracji i cyfryzacji (1722), 96) poseł Małgorzaty Pępek w sprawie przewidywanych opóźnień w realizacji budowy drogi krajowej S69 na odcinku Bielsko – Żywiec – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1723), 97) poseł Małgorzaty Pępek w sprawie regulacji związanych z nadmiernym hałasem – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1724), 98) posła Andrzeja Romanka w sprawie programu modernizacji służb mundurowych na lata 2012–2016 – do ministra spraw wewnętrznych (1725),

108 99) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie dyżurów konsularnych w miejscach, w których zlokalizowano komisje wyborcze za granicą – do ministra spraw zagranicznych (1726), 100) poseł Izabeli Kloc w sprawie rosnącego bezrobocia w Polsce – do ministra pracy i polityki społecznej (1727), 101) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C – do ministra zdrowia (1728), 102) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie niezaliczenia lat pracy przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego – do ministra pracy i polityki społecznej (1729), 103) posła Artura Ostrowskiego w sprawie rozporządzenia dotyczącego zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości – do ministra sprawiedliwości (1730), 104) posła Artura Ostrowskiego w sprawie budowy obwodnicy miejscowości Niechcice, gm. Rozprza, w ciągu drogi krajowej nr 91 – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1731), 105) posła Łukasza Borowiaka w sprawie opłat za przejazdy pociągami dzieci i młodzieży niewidomych – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1732), 106) posła Łukasza Borowiaka w sprawie nowej tzw. ustawy refundacyjnej – do ministra zdrowia (1733), 107) posła Tadeusza Arkita w sprawie planowanego podziału Zakładów Chemicznych Alwernia SA i jego negatywnych skutków w sferze społecznej i środowiskowej – do ministra skarbu państwa (1734), 108) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra edukacji narodowej (1735), 109) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1736), 110) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra spraw zagranicznych (1737), 111) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra obrony narodowej (1738), 112) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1739), 113) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Finansów na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra finansów (1740), 114) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1741), 115) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1742), 116) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra sportu i turystyki (1743), 117) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra pracy i polityki społecznej (1744), 118) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Środowiska na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra środowiska (1745), 119) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra sprawiedliwości (1746), 120) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra spraw wewnętrznych (1747), 121) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra skarbu państwa (1748), 122) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra administracji i cyfryzacji (1749), 123) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Rozwoju

109 Regionalnego na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra rozwoju regionalnego (1750), 124) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Gospodarki na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra gospodarki (1751), 125) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Zdrowia na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra zdrowia (1752), 126) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Zdrowia na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra zdrowia (1753), 127) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1754), 128) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra edukacji narodowej (1755), 129) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra spraw zagranicznych (1756), 130) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra obrony narodowej (1757), 131) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1758), 132) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Finansów na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra finansów (1759), 133) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Gospodarki na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra gospodarki (1760), 134) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1761), 135) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra sportu i turystyki (1762), 136) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1763), 137) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra pracy i polityki społecznej (1764), 138) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Środowiska na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra środowiska (1765), 139) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra sprawiedliwości (1766), 140) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra spraw wewnętrznych (1767), 141) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra skarbu państwa (1768), 142) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra administracji i cyfryzacji (1769), 143) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. – do ministra rozwoju regionalnego (1770), 144) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie niektórych samorządów, które zaangażowały się w akcję zbierania podpisów przeciwko planowanej reformie sądów – do ministra sprawiedliwości (1771),

110 145) posła Czesława Gluzy w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu „E-geodezja szansą na rozwój Powiatu Cieszyńskiego” złożonego przez powiat cieszyński w dniu 31 marca 2012 r. – do ministra administracji i cyfryzacji (1772), 146) posła Czesława Gluzy w sprawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakazującej urzędom administracji państwowej używać do realizacji zadań ustawowych programów posiadających homologację – do ministra administracji i cyfryzacji (1773), 147) posła Czesława Gluzy w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu „Środowisko teleinformatyczne dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów” złożonego przez ZZOZ w Cieszynie w dniu 25 listopada 2011 r. – do ministra administracji i cyfryzacji (1774), 148) posła Czesława Gluzy w sprawie skierowania członka Zarządu ZUS na trzytygodniowe szkolenie z zakresu finansów i zarządzania organizowane przez podyplomową szkołę dla menadżerów w Barcelonie, którego koszt wyniósł 17 670 euro – do ministra pracy i polityki społecznej (1775), 149) posła Czesława Gluzy w sprawie konieczności zmian przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki – do ministra edukacji narodowej (1776), 150) posła Czesława Gluzy w sprawie zaplanowanego uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę 450 tys. zł na pokrycie kosztów wzrostu składki rentowej – do ministra edukacji narodowej (1777), 151) posła Waldemara Andzela w sprawie grupowych zwolnień w hucie CMC Zawiercie SA – do ministra gospodarki (1778), 152) posła Piotra Polaka w sprawie ustalenia statusu elektrowni wiatrowych jako inwestycji – do ministra gospodarki (1779), 153) posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie zasad przyznawania zasiłków socjalnych – do ministra pracy i polityki społecznej (1780), 154) posła Zbigniewa Włodkowskiego w sprawie użytkowania drogi leżącej na terenie rezerwatu – do ministra środowiska (1781), 155) posła Jana Ziobry w sprawie budowy autostrady A4 na odcinku Krzyż – Dębica Pustynia – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1782), 156) posła Tadeusza Woźniaka w sprawie dalszego funkcjonowania Specjalistycznego Warsztatu Napraw Okresowych Wagonów Towarowych w Koluszkach spółki PKP Cargo SA – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1783), 157) posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie zasadności planowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kampanii promocyjnej boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – do prezesa Rady Ministrów (1784), 158) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne po odliczeniu od przychodu podatku od towarów i usług oraz innych kosztów tej działalności przez emerytkę, której emerytura nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia w kraju, prowadzącą działalność gospodarczą – do ministra zdrowia (1785), 159) posła Krzysztofa Kłosowskiego w sprawie posiadania przez Skarb Państwa niezbędnych praw autorskich w zakresie udostępniania i wykorzystywania projektów budowlanych przez beneficjentów w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – do ministra sportu i turystyki (1786), 160) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. dolnośląskim – do ministra edukacji narodowej (1787), 161) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. kujawsko-pomorskim – do ministra edukacji narodowej (1788), 162) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. podkarpackim – do ministra edukacji narodowej (1789), 163) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. świętokrzyskim – do ministra edukacji narodowej (1790), 164) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. warmińsko-mazurskim – do ministra edukacji narodowej (1791), 165) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. wielkopolskim – do ministra edukacji narodowej (1792), 166) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. zachodniopomorskim – do ministra edukacji narodowej (1793), 167) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. lubelskim – do ministra edukacji narodowej (1794), 168) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. małopolskim – do ministra edukacji narodowej (1795), 169) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. opolskim – do ministra edukacji narodowej (1796), 170) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. mazowieckim – do ministra edukacji narodowej (1797), 171) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. śląskim – do ministra edukacji narodowej (1798), 172) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. podlaskim – do ministra edukacji narodowej (1799),

111 173) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. pomorskim – do ministra edukacji narodowej (1800), 174) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. lubuskim – do ministra edukacji narodowej (1801), 175) posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. łódzkim – do ministra edukacji narodowej (1802), 176) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie materiałów otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zawartych w nich danych podanych w walucie euro – do ministra spraw zagranicznych (1803), 177) posła Andrzeja Romanka w sprawie szkolenia pilotów Straży Granicznej na śmigłowcu EC-120 – do ministra spraw wewnętrznych (1804), 178) posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie budowy zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej – do ministra środowiska (1805), 179) posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie specjalistycznego szpitala działającego w ramach Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju w woj. dolnośląskim – do ministra zdrowia (1806), 180) posła Roberta Kropiwnickiego w sprawie stosowania art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w latach 2009, 2010 i 2011 – do ministra sprawiedliwości (1807), 181) posła Marka Wojtkowskiego w sprawie możliwości przeprowadzania egzaminów sprawdzających przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, dla młodzieży uczącej się w gimnazjum w klasie wielozawodowej – do ministra edukacji narodowej (1808), 182) posła Marka Wojtkowskiego w sprawie możliwości przeprowadzania egzaminów sprawdzających przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – do ministra pracy i polityki społecznej (1809), 183) poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie środków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na aktywizację zawodową pracowników zwalnianych firmy Scania Production Słupsk SA – do ministra pracy i polityki społecznej (1810), 184) poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie braku środków finansowych na dostosowanie środowiskowych domów samopomocy do standardów wyznaczonych rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – do ministra pracy i polityki społecznej (1811), 185) posła Edwarda Czesaka w sprawie wdrożenia dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych – do ministra administracji i cyfryzacji (1812), 186) posła Edwarda Czesaka w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie liberalizacji rynku gazu ziemnego – do ministra gospodarki (1813), 187) posła Artura Dunina w sprawie zapisu w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego repatriantów – do ministra pracy i polityki społecznej (1814), 188) posła Adama Szejnfelda w sprawie sytuacji finansowej gmin posiadających na swoim terenie znaczne obszary chronione, w tym obszary objęte siecią Natura 2000 – do ministra finansów, ministra środowiska oraz ministra administracji i cyfryzacji (1815), 189) posła Sławomira Neumanna w sprawie zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych – do ministra pracy i polityki społecznej (1816), 190) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie procedury prywatyzacji spółki Skarbu Państwa – Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA – do ministra skarbu państwa (1817), 191) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie nieruchomości rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii – do ministra spraw zagranicznych (1818), 192) posła Ludwika Dorna w sprawie planów wchłonięcia wojskowej części Huty Stalowa Wola przez Grupę Bumar – do ministra skarbu państwa (1819), 193) posła Ludwika Dorna w sprawie problemów z urządzeniem Tafios-B – do ministra obrony narodowej (1820), 194) posła Ludwika Dorna w sprawie zasad użycia broni obowiązujących Polski Kontyngent Wojskowy Afganistan – do ministra obrony narodowej (1821), 195) posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie umieszczenia w koszyku gwarantowanych świadczeń medycznych porad seksuologów – do ministra zdrowia (1822), 196) posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie dodatkowego funduszu gwarancyjnego dla biur podróży i agencji turystycznych – do ministra sportu i turystyki (1823), 197) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Kodeks karny i ustawy Kodeks postępowania karnego – do ministra sprawiedliwości (1824), 198) posła Ryszarda Zawadzkiego w sprawie wydanego przez ministra spraw wewnętrznych pisma z dnia 20 lipca 2012 r. (sygn. BUSKŻ-III-5941-45/ 2012) dotyczącego zasad udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r., począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego – do ministra spraw wewnętrznych (1825), 199) posła Waldemara Sługockiego w sprawie możliwości przebudowy drogi krajowej nr 12 na od-

112 cinku Żary – Żagań – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1826), 200) posła Dawida Jackiewicza w sprawie powołania członków zarządów PGE Energia Jądrowa SA oraz PGE EJ 1 sp. z o.o. – do ministra skarbu państwa (1827), 201) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie terminu zakończenia budowy autostrady A4 na odcinku Kraków – Tarnów oraz zjazdu z autostrady w kierunku Nowego Sącza – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1828), 202) poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej w sprawie uratowania dorobku najstarszej polskiej oficyny wydawniczej – Wydawnictwa Ossolineum – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1829), 203) poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej w sprawie różnicy w warunkach udzielania zniżek w transporcie zbiorowym przy zakupie biletów jednorazowych przez młodzież uczącą się (uczniowie oraz studenci) – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1830), 204) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie wyboru byłego ministra skarbu państwa na stanowisko prezesa spółek Polskiej Grupy Energetycznej: PGE Energia Jądrowa SA i PGE EJ 1 sp. z o.o. – do prezesa Rady Ministrów (1831), 205) posła Michała Jarosa w sprawie starań ukraińskich alpinistów o nazwanie góry znajdującej się na granicy rosyjsko-gruzińskiej imieniem lidera Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery – do ministra spraw zagranicznych (1832), 206) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie możliwości refundacji kosztów leczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia przez specjalistyczne ośrodki opiekuńczo-lecznicze dla osób starszych i niepełnosprawnych – do ministra zdrowia (1833), 207) posła Sławomira Neumanna w sprawie działań mających na celu promowanie ekologicznych źródeł ciepła – do ministra gospodarki (1834), 208) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie umarzania zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami z tytułu podatków wobec budżetu państwa – do ministra zdrowia (1835), 209) posła Wojciecha Szaramy w sprawie przekroczenia limitów Narodowego Funduszu Zdrowia przez oddziały chorób wewnętrznych znajdujące się w szpitalach w Sosnowcu – do ministra zdrowia (1836), 210) posła Wojciecha Szaramy w sprawie odmowy budowy dodatkowych ekranów akustycznych na trasie autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Piekary Śląskie – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1837), 211) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie zawierania polis ubezpieczeniowych niezbędnych przy ubieganiu się o niskooprocentowany kredyt na wznowienie produkcji rolnej – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1838), 212) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie planowanego wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie – do ministra finansów (1839), 213) posła Łukasza Gibały w sprawie realizacji postanowień porozumienia krakowskiego w sprawie rozwoju przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1840), 214) posła Henryka Kmiecika w sprawie wyjaśnienia przyczyn przyznania firmie Aerosol International sp. z o.o. dofinansowania w ramach wsparcia inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki – do ministra gospodarki (1841), 215) posła Henryka Kmiecika w sprawie podania danych dotyczących liczby nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz liczby uczniów pobierających naukę w poszczególnych typach szkół – do ministra edukacji narodowej (1842), 216) posła Marka Matuszewskiego w sprawie planowanej przez PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren likwidacji posterunku energetycznego działającego w Zduńskiej Woli – do ministra skarbu państwa (1843), 217) posła Dawida Jackiewicza w sprawie rezygnacji byłego prezesa zarządów PGE SA oraz PGE Energia Jądrowa SA ze sprawowanej funkcji – do ministra skarbu państwa (1844), 218) posła Marka Łapińskiego w sprawie zmian regulaminów dotyczących parków miejskich oraz wysp – do ministra administracji i cyfryzacji (1845), 219) posła Marka Łapińskiego w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Miliczu – do ministra sprawiedliwości (1846), 220) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie odbudowy uszkodzonego w wyniku powodzi z 2010 r. odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa, w szczególności w miejscowości Kurów – do prezesa Rady Ministrów (1847), 221) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie realizacji inwestycji kopalni odkrywkowej na terenie gmin: Złoczew, Burzenin, Ostrówek oraz Lututów – do ministra środowiska (1848), 222) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie liczby godzin nauczania języka angielskiego w szkołach wiejskich – do ministra edukacji narodowej (1849), 223) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie długiego oczekiwania pacjentów na rehabilitację – do ministra zdrowia (1850), 224) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie budowy obwodnicy miasta Bełchatowa – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1851), 225) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wysokich cen paliw – do ministra gospodarki (1852), 226) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zmian prawa podatkowego w zakresie przepisów fiskalnych mających na celu odmienne traktowanie

113 stowarzyszeń od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – do ministra finansów (1853), 227) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolnych – do ministra środowiska (1854), 228) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wspierania przedsiębiorczości – do ministra gospodarki oraz ministra finansów (1855), 229) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie budowy obwodnicy miasta Wielunia – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1856), 230) posła Stanisława Szweda w sprawie łamania praw związkowych i pracowniczych w Służbie Celnej – do ministra finansów (1857), 231) posła Stanisława Szweda w sprawie bazy danych o weteranach działań poza granicami państwa i sposobów informowania ich o przysługujących im uprawnieniach – do ministra obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych (1858), 232) posła Stanisława Szweda w sprawie udostępniania dzieciom i młodzieży szkolnych obiektów sportowych i placów zabaw w czasie wakacji i ferii – do ministra edukacji narodowej (1859), 233) posła Stanisława Szweda w sprawie prowadzenia transportu ciężkiego bez ograniczeń przez Węgierską Górkę – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1860), 234) poseł Izabeli Kloc w sprawie trybu przekazywania gruntu na rzecz osób będących w posiadaniu ogrodów działkowych lub chcących utworzyć takie ogrody – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1861), 235) posła Stanisława Pięty w sprawie braku środków na wydatki rzeczowe Państwowej Straży Pożarnej – do ministra spraw wewnętrznych (1862), 236) posła Stanisława Pięty w sprawie bezprawnego zatrzymania działaczy Fundacji PRO – Prawo do życia w czasie Przystanku Woodstock w Kostrzynie n. Odrą – do ministra spraw wewnętrznych (1863), 237) posła Czesława Hoca w sprawie pilnej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej S11 na odcinku Kołobrzeg – Podczele – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1864), 238) posła Czesława Hoca w sprawie utrzymania absurdalnych i nieetycznych kryteriów kwalifikujących do leczenia biologicznego pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna – do ministra zdrowia (1865), 239) posła Pawła Arndta w sprawie wprowadzenia zapisu do ustawy o finansach publicznych – do ministra finansów (1866), 240) posła Andrzeja Jaworskiego w sprawie dotychczasowego przebiegu Programu Operacyjnego „Ryby” 2007–2013 – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1867), 241) posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie procedury odwołania starosty skarżyskiego przez Radę Powiatu Skarżyskiego – do ministra administracji i cyfryzacji (1868), 242) posła Jana Warzechy w sprawie budowy bezobsługowej stacji telefonii komórkowej w miejscowości Pilzno – do ministra środowiska (1869), 243) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie wsparcia Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, na Warmii i Mazurach, dotkniętego kataklizmem pogodowym w lipcu 2012 r. – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1870), 244) posła Marka Suskiego w sprawie planowanego zwolnienia przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” w Warszawie ze stanowiska inspektora kontroli skarbowej III stopnia w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie – do ministra finansów (1871), 245) poseł Anny Fotygi w sprawie nieprawidłowości związanych ze stosunkiem do służby wojskowej – do ministra obrony narodowej (1872), 246) posła Jacka Czerniaka w sprawie zarzutów wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1873), 247) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie zabezpieczeń państwowych systemów informatycznych – do ministra administracji i cyfryzacji (1874), 248) posła Stanisława Wziątka w sprawie wyjaśnienia sytuacji wykwalifikowanego żołnierza, który po 13 latach służby w wojsku został zwolniony – do ministra obrony narodowej (1875), 249) posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych OLT Express – do prezesa Rady Ministrów (1876), 250) posła Patryka Jakiego w sprawie zaszeregowania pracowników domów pomocy społecznej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych – do ministra pracy i polityki społecznej (1877), 251) posła Patryka Jakiego w sprawie wyznaczania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenach należących do wspólnoty mieszkaniowej – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1878), 252) posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w związku z wydarzeniem, jakie miało miejsce w szpitalu w Gostyniu woj., wielkopolskie – do ministra zdrowia (1879), 253) posła Jacka Czerniaka w sprawie likwidacji przez PKP PLK SA istniejących przejazdów kolejowych w obrębie nowo budowanych wiaduktów drogowych w ciągach dróg: ekspresowej S17 i dojazdów do obwodnicy Lublina nad istniejącymi liniami kolejowymi oraz likwidacji przejazdu kolejowego przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie – do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (1880), 254) posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie odmowy przyznania dopłat bezpośrednich – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1881),

114 255) poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie procesu prywatyzacyjnego Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA – do ministra skarbu państwa (1882), 256) posła Roberta Wardzały w sprawie zasad i warunków wydawania zaświadczeń o uzyskaniu aplikacji notarialnej – do ministra sprawiedliwości (1883), 257) posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie wsparcia przez budżet państwa organizacji polonijnych działających na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych w Ameryce Północnej w latach 2006– –2011 – do ministra spraw zagranicznych (1884), 258) poseł Marzeny Machałek w sprawie braku odpowiedzi na protest pacjentek z Kamiennej Góry przeciwko likwidacji przychodni ginekologicznej – do ministra zdrowia (1885), 259) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie możliwości wycinania drzew będących częścią kompleksu leśnego – do ministra środowiska (1886), 260) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie dopłat do powierzchni upraw owoców przeznaczonych do przetwórstwa – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1887), 261) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie zatrudniania obywateli Ukrainy oraz Rosji w rolnictwie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia w kontekście rozliczania podatku dochodowego – do ministra finansów (1888). Zapytania te – zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu – zostały przekazane adresatom. Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi: 1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tomasza Głogowskiego w sprawie zasadności likwidacji posterunków Policji w woj. śląskim (928), 2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli (954), 3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jerzego Polaczka w sprawie utrzymania posterunków Policji w Miasteczku Śląskim oraz gm. Świerklaniec (973), 4) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie likwidacji posterunków Policji w woj. śląskim, na przykładzie gm. Poraj i Żarki (977), 5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Waldemara Andzela w sprawie likwidacji małych jednostek Policji w gminach woj. śląskiego (1101), 6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie sprzeciwu dotyczącego likwidacji Posterunku Policji w Tychowie w pow. białogardzkim (1121), 7) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Ewy Kołodziej w sprawie planowanej likwidacji posterunków Policji w Miasteczku Śląskim i Świerklańcu oraz innych gminach woj. śląskiego (1161), 8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Balta w sprawie nowych wskaźników powodujących zmniejszenie środków, jakie NFZ przeznacza na utrzymanie Zakładu Pielęgniarsko-Opiekuńczego w Częstochowie, do którego kierowane są noworodki (1173), 9) ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego na zapytanie posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie incydentów nazistowskich i rasistowskich, do jakich doszło w woj. podlaskim, i zapobiegania kolejnym (1205), 10) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1236), 11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jana Warzechy w sprawie możliwości likwidacji posterunków Policji w miejscowościach Czarna i Jodłowa w pow. dębickim (1249), 12) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Małgorzaty Pępek w sprawie negatywnych konsekwencji planowanego procesu restrukturyzacji spółki Tauron Dystrybucja SA dla gospodarki i mieszkańców terenu byłego woj. bielskiego (1253), 13) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie siedziby ambasady RP w Berlinie (1271), 14) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie Zakładu Pielęgniarsko-Opiekuńczego w Częstochowie (1275), 15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie osadzonych pedofilów (1276), 16) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Dariusza Bąka w sprawie terminu zakończenia modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (1283),

115 17) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Anny Paluch i Barbary Bubuli w sprawie niepodejmowania stosownych działań przez małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu) w związku z nielegalnie prowadzonymi pracami remontowymi kapliczki we wsi Czerniec (1284), 18) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Sławomira Kowalskiego w sprawie zróżnicowania opłat sądowych w postępowaniu z zakresu prawa o księgach wieczystych w zależności od wartości prawa podlegającego wpisowi (1286), 19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tadeusza Arkita w sprawie interpretacji w ustawie Prawo ochrony środowiska definicji instalacji regionalnej w zakresie przetwarzania odpadów zielonych (1287), 20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Grzegorza Raniewicza w sprawie Sądów Rejonowych w Chełmie i Włodawie (1288), 21) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Grzegorza Raniewicza w sprawie dostępności usług kardiologicznych w ramach kontraktów na kardiologię E11, E12, E13, E14, E23, E24, E25 mieszkańców Chełma i pow. chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego (1289), 22) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Joanny Fabisiak w sprawie umożliwienia bezpłatnego wjazdu policyjnym wozom patrolowym na autostradę A4 (1290), 23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Ręgowskiego na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie ustawy o mediach publicznych (1292), 24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie planów reorganizacji Sądów Rejonowych w Chełmie i we Włodawie (1293), 25) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie stanu zanieczyszczenia rzeki Bawół w pow. kaliskim (1294), 26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie sposobu finansowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ostrzeszowie (1299), 27) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Krzysztofa Kłosowskiego w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo wodne (1303), 28) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (1305), 29) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Henryka Siedlaczka w sprawie przekazania gruntów znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa parafiom zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej (1307), 30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Wojciecha Zubowskiego w sprawie wpływów szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczących posiadanych zasobów gazu łupkowego na wartość koncesji na jego wydobycie (1312), 31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Wojciecha Zubowskiego w sprawie informacji na temat zasobów naturalnych oraz o planach w zakresie poszukiwania i wydobywania zasobów naturalnych w przyszłości (1313), 32) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Jana Dziedziczaka w sprawie skutków zamknięcia firmy Gazomet sp. z o.o. w Rawiczu (1314), 33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jana Dziedziczaka w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (1315), 34) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Adama Abramowicza w sprawie sposobu działania Policji podczas meczu Polska – Rosja (1317), 35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Krzanowice (1318), 36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w Rybniku-Niedobczycach (1319), 37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Rudnik (1320),

116 38) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Miedźna (1321), 39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Żarki (1322), 40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Wielowieś (1323), 41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Toszek (1324), 42) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Sośnicowice (1325), 43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Rudziniec (1326), 44) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Poraj (1327), 45) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Pilchowice (1328), 46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Pawonków (1329), 47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Miedźno (1330), 48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Kroczyce (1331), 49) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Koszęcin (1332), 50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w Imielinie (1333), 51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Herby (1334), 52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Gierałtowice (1335), 53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach (1336), 54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Milówka (1337), 55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Poręba (1338), 56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w gm. Pietrowice Wielkie (1339), 57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji posterunku Policji w Miasteczku Śląskim (1340), 58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w gm. Świerklaniec (1341), 59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Ewy Malik i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w Rudach w gm. Kuźnia Raciborska (1342), 60) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Pluty w sprawie szans na odzyskanie i zagospodarowanie terenów po byłej Kopalni Siarki w Jeziórku przez rodowitych członków wysiedlonych rodzin (1346),

117 61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Sławomira Neumanna w sprawie możliwości przyznania w drodze wyjątku świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy (1350), 62) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie dokumentu „Regulamin zakupów PGE Dystrybucja SA” (1353), 63) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusza Haładyja – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej w sprawie tzw. odwróconej hipoteki (1357), 64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Anny Fotygi w sprawie prawidłowości działań funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie (1358), 65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Anny Fotygi w sprawie działalności Ministerstwa Sprawiedliwości (1359), 66) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz na zapytanie posła Adama Szejnfelda w sprawie strategii zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego polskiej gospodarki (1361), 67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie ewentualnej możliwości zamrożenia kwoty bazowej wynagrodzeń pracowników urzędów skarbowych na kolejne 3 lata (1362), 68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie modernizacji linii kolejowej Gdynia – Warszawa (1363), 69) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Ewy Kołodziej w sprawie rozwijania współpracy gospodarczej między Polską a Chinami poprzez podwyższenie jakości obsługi dzięki zwiększeniu liczby specjalistów zatrudnionych w Ambasadzie RP przy obsłudze polskich inwestorów (1366), 70) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie objęcia zasięgiem nadajników telewizji cyfrowej regionu noworudzkiego – miasta i gm. Nowa Ruda, pow. Kłodzko, woj. dolnośląskie (1367), 71) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jana Warzechy w sprawie problemów z płatnościami przy budowie autostrady A4 na odcinku Tarnów – Dębica (1368), 72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Anny Fotygi w sprawie opieki psychiatrycznej w Polsce (1369), 73) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Andrzeja Romanka w sprawie skutków prywatyzacji Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA (1373), 74) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie pobicia działacza związkowego podczas legalnie zorganizowanej pikiety w spółce Skarbu Państwa RFG SA w Częstochowie (1374), 75) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Pluty w sprawie grup usamodzielnienia i dalszych pytań związanych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1375), 76) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Stanisławy Prządki w sprawie likwidacji komórki organizacyjnej PKP Cargo SA w Ostrołęce, tj. Specjalistycznego Warsztatu Napraw Okresowych Wagonów Towarowych (1376), 77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie opodatkowania usług komercyjnych świadczonych przez Urząd Dozoru Technicznego (1377), 78) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Wiesława Stanisława Janczyka w sprawie wątpliwości związanych z likwidacją biura obsługi klienta Tauronu w Limanowej w woj. małopolskim (1378), 79) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Johna Abrahama Godsona w sprawie dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości przy ul. Srebrzyńskiej 49 w Łodzi (1379), 80) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka w sprawie wprowadzenia z dniem 1 lipca 2012 r. poboru opłat na drodze krajowej nr 92 na odcinkach: Września – granica m. Konin, granica m. Konin – Łowicz (1380), 81) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Joanny Fabisiak w sprawie podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz sposobu informowania o dodatkach do tego świadczenia (1381), 82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrze-

118 ja Massela – z upoważnienia ministra – oraz ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie remontu dworca głównego w Bydgoszczy (1382), 83) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie wykazu leków refundowanych i braku na nim pasków do glukometrów Contour Link (1383), 84) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Polaka w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w gm. Jordanów (S7, DK28) (1384), 85) ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka na zapytanie posła Marka Polaka w sprawie budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego (pow. suski) w ciągu drogi krajowej nr 28 (1385), 86) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie koncepcji dalszego funkcjonowania Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku (1386), 87) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie budowy jednojezdniowych dróg o standardzie ekspresowym (1387), 88) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie praw osób pełnoletnich w szkołach publicznych (1388), 89) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie popularyzacji elektrycznych pojazdów mechanicznych (1389), 90) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie przejścia na cyfrową telewizję naziemną (1390), 91) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie wprowadzenia opłat w systemie viaTOLL na drogach ekspresowych (1391), 92) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jana Ziobry w sprawie budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice (1392), 93) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jana Ziobry w sprawie budowy obwodnicy Skawiny (1393), 94) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Łopińskiego w sprawie niespodziewanej odmowy udzielenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacji na działalność Muzeum Techniki w Warszawie (1394), 95) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Jarosa w sprawie remontu zamku książąt oleśnickich będącego siedzibą Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy (1395), 96) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Małgorzaty Pępek w sprawie możliwości uruchomienia programu „Woda w szkole” (1396), 97) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jerzego Ziętka w sprawie finansowania ze środków publicznych szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (1397), 98) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tomasza Kuleszy w sprawie umieszczenia zadania budowy obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 w wykazie zadań „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” i kontynuowania związanych z nią prac projektowych (1398), 99) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Beaty Mazurek w sprawie niedofinansowania projektu pn. „Budowa gmachu naukowo-dydaktycznego biotechnologii” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1399), 100) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Andrzeja Romanka w sprawie realizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” (1400), 101) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie systemów do wykrywania skażeń chemicznych oraz promieniotwórczych Cherdes i Cherdes II (1401), 102) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie planowanego włączenia do holdingu Bumar spółek sektora obronnego realizujących funkcje obsługowo-remontowe w zakresie sprzętu i uzbrojenia wojskowego (1402), 103) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie zbiórek publicznych (1403), 104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-

119 stra – na zapytanie posła Henryka Kmiecika w sprawie możliwości wydania decyzji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego (1404), 105) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Nowickiego na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie zakupu na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów luksusowych limuzyn (1405), 106) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie świadczeń zakontraktowanych przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ (1406), 107) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdana Dombrowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie dopłat do materiału siewnego dla rolników (1407), 108) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie kompleksowego rozwiązania problemu szybkiego pokonania punktów poboru opłat przez pojazdy uprzywilejowane na płatnych odcinkach autostrad (1408), 109) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie postępu prac projektowych związanych z przedłużeniem Centralnej Magistrali Kolejowej z Nakła przez Olkusz do Krakowa i Katowic (1409), 110) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Ewy Kołodziej w sprawie dostępu obywateli do pomocy prawnej finansowanej przez państwo (1410), 111) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach umożliwiających przedstawianie przez pracowników powiatowych urzędów pracy propozycji pracy osobom zarejestrowanym w innym powiecie (1411), 112) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie likwidacji posterunków energetycznych w pow. zduńskowolskim (1412), 113) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posła Damiana Raczkowskiego w sprawie zwiększenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach ogólnej liczby studentów na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 (1413), 114) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania dla stowarzyszeń szkół (1414), 115) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie kursów internetowych dla wychowawców – opiekunów kolonijnych (1416), 116) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie instrumentów ochrony lasów państwowych przed nagminnym ich zaśmiecaniem (1417), 117) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Lidii Staroń w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Izby Celnej w Olsztynie i podległego jej Oddziału Celnego w Bezledach (1418), 118) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Lidii Staroń w sprawie uchwały Krajowej Rady Notarialnej nr VII/89/2011 dotyczącej utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1419), 119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie ustawy o podatku akcyzowym (1420), 120) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusza Haładyja – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie wyłączenia producentów cydru i perry produkujących z własnych upraw z działania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (1422), 121) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie rocznych limitów produkcji cydru oraz perry, a także ich sprzedaży w miejscu produkcji (1423), 122) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Kloc w sprawie zmian w prawie umożliwiających farmaceutom – tym, którzy wyrażą takie życzenie – korzystanie z klauzuli sumienia (1425), 123) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie obecności przedstawiciela polskiej placówki dyplomatycznej na premierze Opery Góralskiej „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu” (1426), 124) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie funduszu sołeckiego (1427), 125) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie składek przekazywanych na konto NFZ (1428),

120 126) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posłów Elżbiety Gapińskiej i Mirosława Koźlakiewicza w sprawie planowanych zmian w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA dotyczących przeniesienia siedziby firmy z Płocka do Warszawy (1429), 127) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na zapytanie posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie rozdysponowania biletów i zaproszeń VIP na mecze finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (1430), 128) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Polaka w sprawie strat spowodowanych przez żurawie na plantacji kukurydzy (1431), 129) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Polaka w sprawie uprawnień należnych wdowie po kombatancie (1432), 130) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie wysokiego bezrobocia wśród młodych (1433), 131) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie posła Edwarda Czesaka w sprawie prac w zakresie wdrożenia dyrektywy dotyczącej praw obywateli o prywatności i łączności elektronicznej (2009/136/ WE) oraz dyrektywy w sprawie lepszych uregulowań prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej (2009/140/WE) (1434), 132) wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Dariusza Piasta – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie posła Edwarda Czesaka w sprawie prac w zakresie wdrożenia dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały wojenne do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa (1435), 133) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie akcji „Chroń swój PESEL” (1436), 134) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie wprowadzenia znaku drogowego (1437), 135) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie funkcjonowania toru kartingowego w Gostyniu (1438), 136) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Krotoszynie (1439), 137) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie modernizacji dworca kolejowego w Bojanowie (1440), 138) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie modernizacji dworca kolejowego w Rawiczu (1441), 139) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie modernizacji dworca kolejowego w Kaliszu (1442), 140) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie protestów firm z regionu sądecko-limanowsko-gorlickiego uczestniczących w budowie autostrady A4 (1443), 141) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzaty Olszewskiej na zapytanie posła Wiesława Stanisława Janczyka w sprawie wątpliwości związanych ze zmianą formy organizacyjnej Urzędu Pocztowego w miejscowości Niedźwiedź (pow. limanowski, woj. małopolskie) i przekształceniu go w filię urzędu pocztowego w Mszanie Dolnej (1444), 142) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej w sprawie wydania koncesji na poszukiwanie i potencjalne wydobycie złóż uranu w Sudetach (1445), 143) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej w sprawie konsolidacji uczelni wojskowych (1446), 144) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie stopni zagrożenia terrorystycznego (1447), 145) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Alicji Dąbrowskiej w sprawie zabezpieczenia zbiorów Muzeum Techniki w Warszawie oraz utworzenia Państwowego Muzeum Techniki (1448), 146) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie przepisów regulujących absolutorium dla organów władzy wykonawczej (1449), 147) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra

121 – na zapytanie posła Marka Matuszewskiego w sprawie złej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (1450), 148) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Adama Lipińskiego w sprawie roszczeń o zaległe wynagrodzenie byłych pracowników spółki DSS SA budujących odcinek autostrady A2 (1451), 149) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Jarosa w sprawie planowanej likwidacji Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie (1452), 150) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Wojciecha Saługi w sprawie rozbudowanej dokumentacji medycznej (1453), 151) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Wojciecha Saługi w sprawie opłat za świadczenia zdrowotne (1454), 152) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Rząsy w sprawie możliwości umieszczenia dodatkowej inwestycji, tj. budowy obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28, w wykazie zadań „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” (1455), 153) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jerzego Borowczaka w sprawie wpisania miejscowych systemów melioracyjnych do rejestru zabytków przez pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków (1457), 154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie ograniczonej refundacji leków przeciwzakrzepowych (1458), 155) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie zapewnienia ochrony chemicznej polskim żołnierzom służącym w Afganistanie (1459), 156) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie profilaktyki wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) (1460), 157) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie poprawy bezpieczeństwa w polskich szkołach (1461), 158) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie sieci cyfrowej radiologii w polskiej służbie zdrowia (1462), 159) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie zbyt ciężkich plecaków u uczniów szkół podstawowych (1464), 160) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie bezpieczeństwa na polskich lotniskach (1467), 161) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marcina Mastalerka w sprawie pozbawienia samodzielności Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli (1468), 162) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marcina Mastalerka w sprawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (1469), 163) sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Adama Szejnfelda w sprawie uzupełnienia systemu konsultacji społecznych o dialog deliberatywny (1472), 164) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie przekazania terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę filharmonii krakowskiej – Centrum Muzyki (1473), 165) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Marka Gosa w sprawie planowanych prywatyzacji na terenie woj. świętokrzyskiego (1474), 166) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Pawła Arndta w sprawie przekazywania i przejmowania dróg krajowych przez gminy po wybudowaniu autostrad i dróg ekspresowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (1475), 167) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie limitowania pasków diagnostycznych dla osób chorych na cukrzycę (1476), 168) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie wpisania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jako lekarzy uprawnionych do wystawiania zlecenia na zestawy infuzyjne (1477), 169) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie stanu technicznego linii energetycznych dostarczających prąd do gospodarstw domowych i zakładów

122 przemysłowych na terenie woj. małopolskiego i śląskiego (1478), 170) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie wprowadzenia możliwości wypisywania recept z refundacją przez lekarzy ratownictwa medycznego (1479), 171) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie zakupu przez Jednostkę Wojskową nr 4228 w Krakowie 27 autokarów turystycznych (1480), 172) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie organizacji przewozów międzywojewódzkich pomiędzy woj. śląskim a innymi ościennymi województwami w związku z podjęciem decyzji o likwidacji Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych i przejęciem obsługi połączeń regionalnych przez Koleje Śląskie sp. z o.o. (1481), 173) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła Artura Górskiego w sprawie planów rządu wprowadzenia podatku od nieruchomości, czyli tzw. podatku katastralnego (1482), 174) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie refundacji aparatów słuchowych (1483), 175) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wiz dla obywateli polskich wyjeżdżających do USA (1484), 176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie łamania prawa przez zarząd ENEA Operator sp. z o.o. (1485), 177) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w sprawie opóźnienia w kierowaniu pacjentów z zawałem serca do specjalistycznych ośrodków kardiologicznych w woj. śląskim (1487), 178) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie weryfikacji limitów progów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych w 2012 r. (1488), 179) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (1489), 180) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie składek emerytalnych niepracującego współmałżonka (1490), 181) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Grzegorza Sztolcmana w sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie nowego, kompletnego programu walki z chorobami nowotworowymi (1491), 182) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnianych w rolnictwie na krótkie okresy (1492), 183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie zmian przepisów umożliwiających zatrudnianie w rolnictwie na krótkie okresy (1493), 184) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie planowanej modernizacji drogi krajowej nr 7 na odcinku Grójec – Warszawa (1494), 185) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 8 (1495), 186) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie zatrudniania pracowników w rolnictwie na krótkie okresy (1496), 187) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w związku z intensywnymi burzami połączonymi z gradobiciem (1497), 188) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie programu pracy z uczniami uzdolnionymi i wybitnymi (1498), 189) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie kolejowego transportu publicznego na Śląsku (1499), 190) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława

123 Szweda w sprawie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli (1500), 191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Michała Kabacińskiego w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (1501), 192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie tworzenia przepisów regulujących stosunki między firmami farmaceutycznymi a środowiskiem lekarskim (1502), 193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłów Stanisława Huskowskiego i Sławomira Jana Piechoty w sprawie planów dotyczących remontu dworca kolejowego w Oleśnicy (1503), 194) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie budowy drogi objazdowej Słubic i wpisania jej do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” (1504), 195) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rewitalizacji stadionu miejskiego w Pile (1505), 196) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Włodkowskiego w sprawie przywrócenia kursowania pociągów na linii Ełk – Orzysz – Mikołajki – Mrągowo – Olsztyn (1511), 197) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rackiego w sprawie remontu dworca PKP w Kaliszu (1512), 198) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posłów Jerzego Wenderlicha i Leszka Millera w sprawie prywatyzacji uzdrowisk (1513), 199) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Grzegorza Matusiaka w sprawie złego stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 933 w Mszanej (1514), 200) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Grzegorza Matusiaka w sprawie odszkodowań za zniszczone domy w rejonie budowy autostrady A1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki (1515), 201) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie sposobu naliczania kapitału początkowego (1516), 202) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie łamiącego zasady pewności prawa i zaufania podatników do państwa sposobu interpretowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym przez organy administracji celnej przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodów typu pick-up (1519), 203) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Małgorzaty Pępek w sprawie skutków nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1520), 204) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Małgorzaty Pępek w sprawie ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmienionej ustawą o działalności leczniczej (1521), 205) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i w woj. kujawsko-pomorskim (1522), 206) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłów Zbigniewa Pacelta i Lucjana Marka Pietrzczyka w sprawie planowanych zmian dotyczących przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego po 1 stycznia 2013 r. (1524), 207) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie nowelizacji pierwszego pakietu kolejowego (1525), 208) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tadeusza Woźniaka w sprawie stanu finansowego i sposobu zarządzania Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. (1526), 209) podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdaleny Młochowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie posła Jana Ziobry w sprawie skarg składanych na akty prawne i działania Rady Gminy Bochnia oraz wójta gminy Bochnia (1527), 210) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Górskiego w sprawie stanu wykonania przez Komendę Główną Policji nakazów powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w odniesieniu do nieruchomości stadionu Gwardia na Mokotowie (1528),

124 211) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie (1529), 212) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego w sprawie budowy biogazowni przy drodze krajowej nr 11 w Ostrzeszowie (1530), 213) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Marii Małgorzaty Janyskiej w sprawie podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (1531), 214) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (1532), 215) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie portu w Szczecinie (1534), 216) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Orłowskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie Narodowego Centrum Badań Jądrowych (1535), 217) ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie wypowiedzi prezesa Wszechrosyjskiego Związku Kibiców Aleksandra Szprygina (1536), 218) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie odpowiedzialności policjantów interweniujących podczas zajść mających miejsce w czasie obchodów Święta Niepodległości w Warszawie w 2011 r. (1537), 219) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie planowanych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. małopolskim (1538), 220) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie planowanego przewiezienia wraku samolotu TU-154M do Polski (1539), 221) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbyszka Zaborowskiego w sprawie przepływu środków finansowych pomiędzy woj. śląskim a budżetem państwa w ramach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (1556), 222) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbyszka Zaborowskiego w sprawie przepływu środków finansowych pomiędzy woj. śląskim a budżetem państwa w ramach budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1557), 223) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusza Haładyja – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbyszka Zaborowskiego w sprawie przepływu środków finansowych pomiędzy województwem śląskim a budżetem państwa w ramach Ministerstwa Gospodarki (1558), 224) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1559), 225) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1560), 226) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1561), 227) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1562), 228) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1563), 229) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1564), 230) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1565),

125 231) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1566), 232) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1567), 233) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Mikołów-Bujaków (1568), 234) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Wyry (1569), 235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Wyry (1570), 236) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Wyry (1571), 237) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Wyry (1572), 238) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1573), 239) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1574), 240) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1575), 241) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1576), 242) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1577), 243) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1578), 244) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1579), 245) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1580), 246) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1581), 247) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska Górne (1582),

126 248) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska-Górne (1583), 249) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska-Górne (1584), 250) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Łaziska-Górne (1585), 251) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1586), 252) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1587), 253) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1588), 254) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1589), 255) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1590), 256) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1591), 257) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1592), 258) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1593), 259) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1594), 260) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1595), 261) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1596), 262) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1597), 263) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1598), 264) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1599),

127 265) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1600), 266) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1601), 267) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1602), 268) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1603), 269) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1604), 270) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1605), 271) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1606), 272) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1607), 273) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1608), 274) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Jastrzębie-Zdrój (1609), 275) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze (1610), 276) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze (1611), 277) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze (1612), 278) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze (1613), 279) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze (1614), 280) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze (1615), 281) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze-Jaśkowice (1616),

128 282) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze-Jaśkowice (1617), 283) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze-Jaśkowice (1618), 284) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze-Jaśkowice (1619), 285) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze-Jaśkowice (1620), 286) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze-Jaśkowice (1621), 287) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze-Jaśkowice (1622), 288) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzeja Massela – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład majątku PKP na terenie gm. Orzesze-Jaśkowice (1623), 289) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Edwarda Czesaka w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1624), 290) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Matuszewskiego w sprawie opóźnień w budowie autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn (1625), 291) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tomasza Kuleszy w sprawie odznaczenia Gwiazda za udział w misjach pokojowych ONZ w Syrii, Libii, Egipcie oraz w krajach Indochin – Korei i Wietnamie (1626), 292) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Górskiego w sprawie środków przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia (1627), 293) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w sprawie zapisów art. 94 i art. 97 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1628), 294) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Anny Zalewskiej w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem na terenie Świebodzic zakładu zajmującego się przetwórstwem tworzyw sztucznych (1629), 295) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie interpretacji przepisów ustawy Kodeks cywilny dotyczących przedawnień (1630), 296) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny na zapytanie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie zasad konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru zwolnień (1631), 297) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Elżbiety Witek w sprawie sytuacji placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez fundację spoza terenu, na którym działa rodzinny dom dziecka (1632), 298) wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Dariusza Piasta oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Łatasa w sprawie uregulowań prawnych ustawy o odpadach (1633), 299) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tomasza Latosa w sprawie konieczności budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa (1635), 300) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie środków na aktywizację zawodową bezrobotnych i finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia (1636), 301) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Urszuli Augustyn i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie wykorzy-

129 stania środków Funduszu Pracy w 2011 r. oraz planów ich wykorzystania w kolejnych latach (1637), 302) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Henryka Siedlaczka w sprawie pozbawienia wieloletniego pracownika Zakładów Koksochemicznych Zabrze SA prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (KKZ SA) (1638), 303) ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie poseł Haliny Szymiec-Raczyńskiej w sprawie oceny procedur w świetle raportu OLAF (1639), 304) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Rząsy w sprawie podjęcia działań ustawodawczych celem wprowadzenia obowiązku znakowania psów i kotów oraz zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie państwa (1640), 305) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Tomańskiego w sprawie dworca kolejowego w Jarosławiu (1641), 306) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie lokalizacji w miejscowości Bartkowa-Posadowa (gm. Gródek nad Dunajcem) Oddziału Zamiejscowego Zakładu Karnego w Nowym Sączu (1642), 307) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie przyspieszenia odbudowy uszkodzonego w wyniku powodzi z 2010 r. odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa, w szczególności w miejscowości Kurów (1643), 308) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafała Baniaka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie poseł Anny Fotygi w sprawie opłaty technicznej za udostępnienie materiałów z portalu internetowego Tvp.pl (1644), 309) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji przepisów związanych z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (1645), 310) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie ujednolicenia ochrony patentowej na terenie całej Unii Europejskiej (1646), 311) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie dostępu do lekarzy specjalistów na terenie pow. pilskiego (1647), 312) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie lotniska w Pile (1648), 313) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Bolesława Grzegorza Piechy w sprawie refundacji lamiwudyny, leku występującego pod nazwą Zeffix (1649), 314) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących ustalania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (1651), 315) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mirosława Sekuły – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej (1652), 316) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (1653), 317) sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie możliwości dokonywania zmian zakresu rzeczowego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (1654), 318) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tomasza Kamińskiego w sprawie pozbawienia podatnika prawa do korzystania z możliwości zwolnienia podmiotowego w przypadku sprzedaży aut osobowych (1655), 319) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej (1656), 320) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji (1657), 321) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Marii Nowak w spra-

130 wie możliwości otrzymywania bezpłatnych lekarstw przez osobę represjonowaną (1658), 322) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie spółek handlowych (zwłaszcza dużych), w których uczestniczy kapitałowo Skarb Państwa (1659), 323) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie firm tzw. headhunter (1660), 324) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie niejasnego zapisu w ustawie Prawo prywatne międzynarodowe (1661), 325) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Kloc w sprawie rosnącego bezrobocia w Polsce (1662), 326) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Łatasa w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1663), 327) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jacka Czerniaka w sprawie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach (1664), 328) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posła Jacka Czerniaka w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w zarządzaniu uczelniami publicznymi, na przykładzie adiunkta Politechniki Lubelskiej (1665), 329) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Łukasza Borowiaka w sprawie planowanych zmian w ustawie o lasach (1666), 330) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie utrudnień w wydawaniu wiz dla obywateli Wietnamu i Chin (1667), 331) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie połączenia kolejowego Ełku z Olsztynem (1668), 332) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Przemysława Wiplera w sprawie wycieku dokumentów objętych klauzulą tajemnicy skarbowej (1669), 333) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Lidii Staroń w sprawie ochrony Cmentarza Wygnańców Polskich w miejscowości Tengeru w Tanzanii (1670), 334) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wysokich cen podręczników szkolnych (1682), 335) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michała Deskura – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie egzekwowania zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych (1683), 336) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie opłat za korzystanie z odbiorników telewizyjnych w szpitalach (1684), 337) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych (1688), 338) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Nowickiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie posła Bogdana Rzońcy w sprawie podstaw nieprzyznania miejsca TV Trwam na cyfrowym multipleksie (1689), 339) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Bogdana Rzońcy w sprawie dofinansowania remontu drogi Ropienka – Stańkowa (1690), 340) minister sportu i turystyki Joanny Muchy na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie remontu skoczni narciarskich w Wiśle (1691), 341) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie dopuszczenia do ruchu „megaciężarówek” (1692), 342) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie likwidacji posterunków Policji (1693), 343) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie kontroli polskich rybaków (1694), 344) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie braku środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (1695), 345) podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie sytuacji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Żywcu (1696), 346) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie ratowania zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach i wpisania go do rejestru zabytków (1697),

131 347) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie jakości materiałów użytych do remontów dróg w Polsce oraz braku kontroli państwa nad firmami które je wykonują (1698), 348) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach (1699), 349) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (1701), 350) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie działania systemu ostrzegania o spodziewanych groźnych warunkach atmosferycznych (1702), 351) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie pomocy ofiarom trąby powietrznej w woj. kujawsko-pomorskim (1703), 352) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Johna Abrahama Godsona w sprawie udzielenia wyjaśnienia w związku z realizacją rządowego projektu zatytułowanego „Cyfrowa szkoła” (1704), 353) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Anny Grodzkiej w sprawie przyznawania dodatków pielęgnacyjnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (1705), 354) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Górczyńskiego oraz grupy posłów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom (1706), 355) podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Macieja Jankowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tomasza Garbowskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz wpisania odrzańskiej drogi wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T (1707), 356) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie uregulowań dotyczących wymiaru czasu pracy logopedów (1708), 357) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Urszuli Augustyn w sprawie przechodzenia na wcześniejsze emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych i szkodliwych (1712), 358) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Ewy Kołodziej w sprawie utrudnień komunikacyjnych na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia przy punkcie poboru opłat w pobliżu Gliwic (1713), 359) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Wiesława Suchowiejki w sprawie konieczności poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 11 w okolicach Szczecinka (1716), 360) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie zmiany nazwy węzła będącego skrzyżowaniem autostrady A1 i autostrady A2 (1719), 361) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie zamieszczania informacji o posiadanej grupie krwi w prawie jazdy (1720), 362) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Andrzeja Romanka w sprawie programu modernizacji służb mundurowych na lata 2012 – 2016 (1725), 363) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Adama Kwiatkowskiego w sprawie dyżurów konsularnych w miejscach, w których zlokalizowano komisje wyborcze za granicą (1726), 364) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli Kloc w sprawie rosnącego bezrobocia w Polsce (1727), 365) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie niezaliczenia lat pracy przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego (1729), 366) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Ostrowskiego w sprawie rozporządzenia dotyczącego zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (1730),

132 367) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Artura Ostrowskiego w sprawie budowy obwodnicy miejscowości Niechcice, gm. Rozprza, w ciągu drogi krajowej nr 91 (1731), 368) podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Łukasza Borowiaka w sprawie opłat za przejazdy pociągami dzieci i młodzieży niewidomych (1732), 369) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicz-Winnickiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Łukasza Borowiaka w sprawie nowej tzw. ustawy refundacyjnej (1733), 370) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Tadeusza Arkita w sprawie planowanego podziału Zakładów Chemicznych Alwernia SA i jego negatywnych skutków w sferze społecznej i środowiskowej (1734), 371) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. (1735), 372) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. (1736), 373) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. (1741), 374) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. (1742), 375) ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. (1744), 376) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. (1748), 377) sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. (1750), 378) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Gospodarki na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w pierwszej połowie 2012 r. (1751), 379) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. (1754), 380) sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. (1755), 381) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Gospodarki na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. (1760), 382) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na reklamy i ogłoszenia nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. (1761), 383) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. (1763), 384) ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. (1764), 385) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskie-

133 go w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. (1768), 386) sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r. (1770), 387) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Czesława Gluzy w sprawie konieczności zmian przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki (1776), 388) minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas na zapytanie posła Czesława Gluzy w sprawie zaplanowanego uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę 450 tys. zł na pokrycie kosztów wzrostu składki rentowej (1777), 389) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysława Kasprzaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Polaka w sprawie ustalenia statusu elektrowni wiatrowych jako inwestycji (1779), 390) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie zasad przyznawania zasiłków socjalnych (1780), 391) sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jana Ziobry w sprawie budowy autostrady A4 na odcinku Krzyż – Dębica Pustynia (1782), 392) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumana – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego w sprawie możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne po odliczeniu od przychodu podatku od towarów i usług oraz innych kosztów tej działalności przez emerytkę, której emerytura nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia w kraju, prowadzącą działalność gospodarczą (1785), 393) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. dolnośląskim (1787), 394) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. kujawsko-pomorskim (1788), 395) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. podkarpackim (1789), 396) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. świętokrzyskim (1790), 397) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. warmińsko-mazurskim (1791), 398) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. wielkopolskim (1792), 399) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. zachodniopomorskim (1793), 400) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. lubelskim (1794), 401) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. małopolskim (1795), 402) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. opolskim (1796), 403) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. mazowieckim (1797), 404) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. śląskim (1798), 405) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. podlaskim (1799), 406) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. pomorskim (1800), 407) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. lubuskim (1801), 408) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Szeligi w sprawie likwidacji szkół w woj. łódzkim (1802), 409) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Andrzeja Romanka

134 w sprawie szkolenia pilotów Straży Granicznej na śmigłowcu EC-120 (1804), 410) minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas na zapytanie posła Marka Wojtkowskiego w sprawie możliwości przeprowadzania egzaminów sprawdzających przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, dla młodzieży uczącej się w gimnazjum w klasie wielozawodowej (1808), 411) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na zapytanie poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie braku środków finansowych na dostosowanie środowiskowych domów samopomocy do standardów wyznaczonych rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (1811), 412) ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego na zapytanie posła Dawida Jackiewicza w sprawie rezygnacji byłego prezesa zarządów PGE SA oraz PGE Energia Jądrowa SA ze sprawowanej funkcji (1844), 413) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorza Wałejki – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Łapińskiego w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Miliczu (1846). Odpowiedzi te – zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu – zostały przekazane posłom. Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące zapytania: 1) posła Jarosława Tomasza Jagiełły w sprawie „Modelowego programu profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych” – od ministra zdrowia (1466) – 27 dni, 2) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie zasad korzystania przez członków rządu z usług doradców społecznych, na przykładzie Ministra Sprawiedliwości – od prezesa Rady Ministrów (1471) – 27 dni.

Załącznik nr 2

Teksty interpelacji i zapytań poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE
Interpelacja (nr 4837) do prezesa Rady Ministrów w sprawie obsady stanowisk dyrektorów generalnych w urzędach administracji rządowej oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez szefa służby cywilnej – ponowna W związku z odpowiedzią na interpelację nr 4837 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie obsady stanowisk dyrektorów generalnych w urzędach administracji rządowej oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez szefa służby cywilnej, udzieloną w dniu 5 czerwca 2012 r. przez pana Dagmira Długosza w zastępstwie szefa służby cywilnej, stosownie do postanowień art. 193 ust. 3 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Wynika to z faktu nieudzielenia informacji odnośnie do średniego kosztu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora generalnego urzędu i stosowanej przez szefa służby cywilnej interpretacji przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie obsady stanowiska dyrektora generalnego urzędu przez kandydata wyłonionego przez zespół przeprowadzający nabór na to stanowisko. Jako wymijającą i nierzetelną należy uznać lakoniczną odpowiedź co do tego, że koszt przeprowadzenia jednego naboru na stanowisko dyrektora generalnego urzędu obejmuje zasoby osobowe i rzeczowe nieangażujące środków przeznaczanych specjalnie na ten cel, a zespół powołany do przeprowadzenia naboru realizuje swoje zadania nieodpłatnie. Z postanowień art. 56 ust. l pkt l i ust. 9 ustawy o służbie cywilnej wynika, że zespół przeprowadzający nabór na stanowisko dyrektora generalnego urzędu liczy co najmniej 5 członków korpusu służby cywilnej, a wykonywanie przez członka korpusu służby cywilnej zadań związanych z uczestnictwem w pracach zespołu jest traktowane na równi z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Fakt, że członkowie zespołu nie pobierają odrębnego wynagrodzenia za udział w pracach zespołu, nie oznacza jednakże, że nie można, zwłaszcza w odniesieniu do budżetu zadaniowego, obliczyć średniego kosztu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora generalnego urzędu. Wchodzący w skład zespołu członkowie korpusu służby cywilnej nie wykonują w tym czasie, za wyjątkiem przedstawicieli szefa służby cywilnej, zadań na rzecz urzędu, w którym są zatrudnieni, ale otrzymują za ten czas wynagrodzenie wynikające z właściwych umów o pracę. Policzalny jest także koszt roboczogodzin przeznaczonych przez pracowników departamentu służby cywilnej na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, w tym także koszt wynagrodzenia psychologa. Także policzalne są koszty administracyjne, konieczne do przeprowadzenia naboru i zapewnienia warunków pracy zespołu. Z tego też powodu ponownie wnosimy o udzielenie informacji odnośnie do średniego kosztu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora generalnego urzędu. Z treści udzielonej odpowiedzi na interpelację wynika, że przepisy ustawy o służbie cywilnej nie nakładają na kierownika urzędu obowiązku akceptacji kandydata wyłonionego przez zespół przeprowadzający nabór i wystąpienia do szefa służby cywilnej z wnioskiem o obsadzenie stanowiska dyrektora generalnego urzędu. Ustawa nie przyznaje także szefowi służby cywilnej kompetencji do wpływania na decyzję kierownika urzędu w przedmiotowym zakresie. W tym kontekście należy podnieść z całą stanowczością, że przepisy ustawy o służbie cywilnej nie dają kierownikowi urzędu także prawa niewystąpienia do szefa służby cywilnej z wnioskiem o powołanie jednego z kandydatów rekomendowanych do zatrudnienia przez zespół i wnioskowania do szefa służby cywilnej o przeprowadzenie kolejnego naboru na stanowisko dyrektora generalnego urzędu w związku z nieakceptowaniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia przez zespół. Tym bardziej, że z uzasadnienia do projektu ustawy o służbie cywilnej wynika jednoznacznie, że to zespół sprawdza kompetencje kandydatów, a obsadzanie stanowiska dyrektora generalnego urzędu odbywa się przez najlepszego dostępnego kandydata.

136 Sytuacja ta jest tym bardziej skandaliczna, że – jak wynika z informacji przekazanych w odpowiedzi na interpelację z dnia 11 maja 2012 r. – szef służby cywilnej przeprowadził drugi nabór na stanowisko dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, chociaż szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie podał żadnego uzasadnienia, dlaczego nie akceptuje kandydatów wyłonionych w wyniku pierwszego naboru (dotyczy ogłoszenia o naborze z dnia 5 maja 2010 r.). Uzasadnienia podane natomiast przez innych kierowników urzędów, którzy nie zaakceptowali kandydatów wyłonionych w wyniku naboru przez zespół, tj. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Miar, podważały wynik prac i kompetencje członków zespołu konkursowego, w tym także opinii wydanej przez psychologa odnośnie kandydata. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej, w toku naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej ocenie podlega w szczególności doświadczenie zawodowe kandydata, wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, a nadto kompetencje kierownicze. W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę fakt, że konkurs na stanowiska dyrektorów generalnych wygrywali kandydaci wykonujący w swoich urzędach czynności w zastępstwie dyrektora generalnego albo którym potwierdzano zatrudnienia na tym stanowisku w związku z art 196 ust. l ustawy o służbie cywilnej, rodzą się pytania: Czy rząd (np. w ramach deregulacji zapowiadanych przez ministra sprawiedliwości) przewiduje możliwość zrezygnowania z prowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów generalnych urzędów i obsadzania tych stanowisk z grona urzędników służby cywilnej, tworząc w ten sposób państwowy zasób kadrowy na wzór rozwiązań funkcjonujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej? Czy nie jest nieefektywnym wydatkowanie publicznych pieniędzy na przeprowadzanie konkursów i ponowne poddawanie rygorom egzaminu z wiedzy i badania kompetencji kierowniczych urzędników służby cywilnej, którzy swoje kompetencje i wiedzę potwierdzili, zdając odpowiednie egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie? Posłowie Mariusz Błaszczak i Tadeusz Dziuba Interpelacja (nr 4910) do ministra sportu i turystyki w sprawie finansowania bazy sportowej w Polsce – ponowna Szanowna Pani Minister! Proszę o przekazanie pełnej informacji, jakie samorządy w latach 2008– –2012 skorzystały ze środków budżetu państwa w ramach programów na rozwój bazy sportowej: z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Proszę, aby odpowiedź zawierała informacje, jakiego miasta dotyczy wsparcie, jaki obiekt został dofinansowany i jaka była kwota dofinansowania. Licząc na wyczerpującą i konkretną odpowiedź, pozostaję z szacunkiem Poseł Grzegorz Napieralski Szczecin, dnia 24 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 4940) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie działań administracji rządowej zmierzających do wydania przez wojewodę dolnośląskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka – ponowna Szanowny Panie Ministrze! W związku z odpowiedzią pana ministra Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, na interpelację nr 4940 w sprawie działań administracji rządowej zmierzających do wydania przez wojewodę dolnośląskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka pragnę zapytać, czy rzeczywiście, jak pan minister Włodzimierz Karpiński pisze, nadzór nad wydawaniem przez wojewodów zezwoleń na realizację inwestycji drogowych nie należy do jego kompetencji, bowiem jest to obowiązek Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W odpowiedzi na inną złożoną przez mnie interpelację (nr 4471), która dotyczyła działań administracji rządowej zmierzających do wydania przez wojewodę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól – Legnica, nie ma mowy, i słusznie, o tym, że zajęcie się sprawą jest obowiązkiem innego ministerstwa. Pan minister Włodzimierz Karpiński informuje mnie, że generalny dyrektor GDDKiA nie złożył do wojewody wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację

Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r.

137 inwestycji drogowej, zatem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie może wypowiedzieć się w wyżej wymienionej kwestii. I w tej sprawie uznaję odpowiedź za satysfakcjonującą. Jednak ponawiam, w związku z niesatysfakcjonującą odpowiedzią na interpelację nr 4940, pytanie: Czy nadzór nad sprawnością działań administracji rządowej, w tym wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych przez wojewodów, leży w kompetencjach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji? Z poważaniem Poseł Marek Łapiński Warszawa, dnia 17 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 5067) do prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu wyjaśniania przez ministra skarbu państwa nieprawidłowości w przedsiębiorstwie ENEA SA i zasad postępowania resortu w sytuacji pojawienia się uprawdopodobnionych zagrożeń dla interesu Skarbu Państwa – ponowna Szanowny Panie Premierze! Z przykrością muszę stwierdzić, że Pańska odpowiedź na moją interpelację z dnia 22 maja 2012 r., jakiej udzielił Pan Marszałek Sejmu (pytanie o znaku: SPS-023-5067/12), oparta jest w dużej mierze na nieprawdziwych informacjach. I tak, poczynając od pytania drugiego, pisze Pan, iż nie czas na ocenę działań przewodniczącego rady nadzorczej, co do którego złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcji i niedopełnienia obowiązków służbowych, gdyż: „doniesienie opiera się na notatce sporządzonej przez byłego pracownika”. Wobec powyższego pytam Pana Premiera: Skąd u Pana taka wiedza? Jednocześnie informuję: doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tę osobę składałem ja. A zatem jedynie ja i osoba prowadząca postępowanie wszczęte z tego doniesienia mamy wiedzę, „na jakich podstawach opiera się doniesienie”. Dodatkowo informuję, iż w związku z powziętymi informacjami o działaniach rady nadzorczej mających charakter zacierania śladów mogących potwierdzić nadużycia, jakich miał dopuścić się prezes ENEA SA, doniesienie to zostało dodatkowo zmodyfikowane. I niestety wydaje się, w świetle napływających kolejnych informacji, że to nie koniec. Dlatego ponownie zadam pytanie: Czy ministrowi w swoim rządzie, co do którego istnieją realne podejrzenia o korupcję, powierzyłby Pan wyjaśnianie tych podejrzeń? Jeśli nie, to proszę o odpowiedź: Czy wyjaśnienia nieprawidłowości, mogących skutkować milionowymi stratami w majątku państwowej spółki, powierza się osobie, która może być odpowiedzialna za dopuszczenie do tych nieprawidłowości, i to dodatkowo z powodu tego, iż miała zostać skorumpowana przez prezesa, którego miała nadzorować? Proszę tylko o nieudzielanie mi, tak jak zrobił to Pański minister, niepoważnych odpowiedzi, iż przewodniczący RN ENEA złożył mu oświadczenie, iż – cytuję: „nigdy nie ustalał z prezesem Zarządu ENEA SA porządku obrad posiedzeń rady nadzorczej w atmosferze hotelowych i alkoholowych imprez”. A zarzuty te „traktuje jako pomówienia”. Po pierwsze, nie tego dotyczy istota przestępstwa korupcji, po drugie, nie oczekiwałbym od zainteresowanego innego oświadczenia. Natomiast jego działania, po ujawnieniu obciążających informacji, co do których również powiadomione zostały organy ścigania, wskazują, iż może on nie być najwłaściwszą osobą do wyjaśniania zarzutów. Teraz odniosę się do kolejnej kwestii: osobistych i koleżeńskich relacji pomiędzy Pańskim ministrem skarbu a prezesem ENEA SA. Odpowiada mi Pan, iż: „…minister skarbu państwa działa jako akcjonariusz ENEA SA. Wszelkiego rodzaju kontakty i spotkania, które mają miejsce pomiędzy ministrem skarbu a prezesem Zarządu ENEA SA, mają charakter ściśle służbowy. Nie istnieją żadne inne relacje…”. Ponieważ jednak dość powszechnie mówi się o spotkaniach obu panów w miejscach innych niż typowe dla spotkań służbowych oraz ich koleżeńskich relacjach „Macieju – Mikołaju”, na które zresztą ma się powoływać sam prezes ENEA SA, proszę o udzielenie odpowiedzi, opartej nie na subiektywnym postrzeganiu rzeczywistości przez Pańskiego ministra skarbu, lecz na faktach. Pytam zatem: Czy Pański minister, którego resort jest odpowiedzialny za nadzorowanie działań zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, odbył jakiekolwiek spotkanie z prezesem ENEA SA w miejscach takich jak restauracja, pub, nieruchomość prywatna z okazji innej niż ogólnodostępne uroczystości organizowane przez spółkę lub Ministerstwo Skarbu? Jeśli tak, to jakie ważne powody sprawiały, że minister, który przejawia szczególną dbałość w równym traktowaniu wszystkich akcjonariuszy, gdy chodzi o wydobycie ze spółki informacji mogących być kłopotliwymi dla jej prezesa, spotykał się z nim w miejscu innym niż gmach Ministerstwa Skarbu Państwa? Z poważaniem Poseł Jan Cedzyński Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r.

138 Interpelacja (nr 5229) do ministra sportu i turystyki w sprawie przeprowadzania nadzoru, wymierzania sankcji oraz przyznawania nagród i stypendiów na podstawie ustawy o sporcie – ponowna Szanowna Pani Minister! W dniu 16 lipca 2012 r. wpłynęła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedź na moją interpelację dotyczącą przeprowadzania nadzoru, wymierzania sankcji oraz przyznawania nagród i stypendiów na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, podpisana przez samą Panią Minister. W związku z powyżej przedstawionym stanem rzeczy zwracam się do Pani Minister z serdeczną prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii: 1. W odpowiedzi na interpelację nie zawarto odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ministerstwo zamierza wymusić egzekwowanie przepisów prawa przez zarządy polskich związków sportowych. Podczas gdy należy zgodzić się z tezą, że nadzór jest prowadzony przez ministerstwo należycie, to związek nie może jednak samodzielnie wprowadzić kuratora – jest to możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu przez sąd wniosku. Procedury sądowe są rozległe w czasie, natomiast konkursy i dotacje są roczne. Można sobie wyobrazić sytuację, w której związek, co do którego ministerstwo wystąpiło z wnioskiem o wprowadzenie kuratora, będzie mogło brać udział w konkursach i otrzymywać dotacje. Co więcej, takie sytuacje mają miejsce w obecnym stanie prawnym. W jaki sposób zamierza Pani usprawnić te procedury, aby fikcyjny nadzór stał się faktycznym? 2. W nawiązaniu do postawionego w interpelacji pytania dotyczącego usprawnienia nadzoru sądowego nad zarządami związków chciałabym poprosić o podanie liczby wniosków skierowanych do sądu od czasu obowiązywania nowej ustawy o sporcie oraz podanie etapu rozpatrywania, na jakim się aktualnie znajdują. 3. W odpowiedzi na interpelację nie zawarto odpowiedzi na pytanie, jak często przeprowadzana jest kontrola przyznawania świadczeń olimpijskich. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na to pytanie oraz informację, kto zajmuje się tymi kontrolami. Chciałabym także dowiedzieć się, czy osoby, które uzyskują świadczenie olimpijskie, składają oświadczenie o niekaralności omówione szerzej w pkt 3. Jeżeli nie, to dlaczego? Ponieważ interpelacja dotyczyła nie tylko stypendium, ale także nagród, pozwolę sobie w tym miejscu wyrazić swoją opinię, iż zawodnik lub trener, który dostaje taką nagrodę, powinien również składać omawiane oświadczenie. 4. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie traktujące o stypendiach narodowych chciałabym dowiedzieć się, czy zawodnicy, ew. związek występujący i wnioskiem składają oświadczenie o niekaralności. W mojej opinii każdy podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie stypendium narodowego powinien składać oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwo skarbowe oraz o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania za przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Co więcej, uważam, że omawianie podmioty powinny mieć obowiązek poinformowania o ewentualnej zmianie powyższych deklaracji i w takiej sytuacji stypendium powinno być odpowiednio zawieszone lub zabrane. 5. Odnośnie do odpowiedzi na pytanie traktujące o kontroli niekaralności zawodników i trenerów w trakcie pobierania stypendium chciałabym ponowić zapytanie wymienione w pkt 3 i pkt 4 odnośnie do składania oświadczeń o niekaralności. Chciałabym także zasugerować wprowadzenie i w tym miejscu obowiązku składania takiego oświadczenia. Z góry uprzejmie dziękuję za odpowiedź na niniejszą interpelację. Z wyrazami szacunku Poseł Małgorzata Niemczyk Łódź, dnia 17 sierpnia 2012 r. Interpelacja (nr 5906) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie poniesionych w 2011 r. i planowanych w 2012 r. wpływów i wydatków Krajowego Funduszu Drogowego związanych z umowami na budowę i eksploatację autostrad koncesyjnych – ponowna Szanowny Panie Ministrze! Informuję, iż odpowiedź, którą otrzymałem na moją interpelację (nr 5906), jest bezprecedensowa i nie zawiera odpowiedzi na zawarte w niej pytania, jakie skierowałem do Pana Ministra. Co więcej, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w udzielonej odpowiedzi stwierdziło, cytuję: „Ponadto w kwestii danych finansowych dot. wpływów i wydatków funduszu w podziale na poszczególne spółki, w tym ewentualne wypłaty wynikające ze zdarzeń odszkodowawczych, informuję, iż są one utajnione i nie podlegają ujawnieniu”. W udzielonej mi odpowiedzi Pan Minister podaje kwotę wydatków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2012 w wysokości l 382,6 mln zł (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy złotych), stanowiącą dopłatę dla autostra-

139 dowych spółek koncesyjnych, które według interpretacji rządu nie podlegają ujawnieniu. Pragnę przypomnieć Panu Ministrowi, iż wydatkowanie środków publicznych jest jawne. Ponadto zwracam uwagę, iż Rada Ministrów objęła gwarancjami Skarbu Państwa wypłaty ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółek GTC SA i spółki Autostrada Wielkopolska II SA na łączną sumę 4 mld euro, sięgającymi najdalej nawet do 2043 r. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra ponownie o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w mojej interpelacji z dnia 12 czerwca o numerze 5906. Proszę jednocześnie Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy utajnienie wydatków publicznych z Krajowego Funduszu Drogowego na najbliższe kilkadziesiąt lat, w związku z umowami o budowę i eksploatację autostrad płatnych (koncesyjnych), jakie zawarł minister transportu, nastąpiło za uprzednią zgodą Rady Ministrów? Czy w przedmiotowej kwestii wydał swoją opinię (zgodę lub jej brak) minister finansów? 2. Na jakiej podstawie prawnej oparta jest odmowa i utajnienie struktury przepływów publicznych środków Krajowego Funduszu Drogowego do prywatnych podmiotów gospodarczych w kwocie 1 382,6 mln złotych (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy złotych)? Z poważaniem Poseł Jerzy Polaczek Warszawa, dnia 17 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6005) do prezesa Rady Ministrów w sprawie braku finansowania szczepionki ratującej życie chorym na czerniaka – ponowna Szanowny Panie Premierze! Na samym wstępie zmuszona jestem kolejny raz wyrazić ubolewanie w związku z faktem, że odpowiedź na interpelację skierowaną bezpośrednio do prezesa Rady Ministrów udzielana jest przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Mój żal jest tym większy, że zawarte w pierwotnej interpelacji pytanie adresowane było do pana premiera i z trudem przychodzi mi uwierzyć, że intencją Pana było wyrażenie własnych myśli i osądów za pośrednictwem innej osoby. W odpowiedzi na moją interpelację poselską, skierowaną w imieniu pacjentów śmiertelnie chorych na czerniaka, utrzymywanych przy życiu dzięki terapii leczniczej genetycznie modyfikowaną szczepionką czerniakową, nie tylko zabrakło odpowiedzi na postawione w niej pytanie, lecz także nie podano w niej żadnego merytorycznego argumentu. Co więcej, z punktu widzenia pacjentów, których ona dotyczy, może być uznana wręcz za obraźliwą. Pozwolę sobie przypomnieć, że interpelacja nie dotyczy finansowania badania klinicznego w celu uzyskania wyników potrzebnych do rejestracji szczepionki, gdyż badania takie zostały już zakończone. Obecnie chodzi o wsparcie finansowe potrzebne do wytwarzania leku dla chorych, którzy zareagowali na leczenie i żyją, co najmniej od 7 do 15 lat (bez szczepionki – kilka miesięcy). Jest to grupa 130 osób. Przerwanie leczenia, do którego doszło, już w ciągu 2 miesięcy spowodowało postęp choroby u kilku chorych i zgon jednego z nich. U dwóch następnych choroba gwałtownie postępuje. Ludzie Ci są zdesperowani i próbują przekazać światu, że umierają. Proszę przeczytać serię artykułów pt. „Skazani na śmierć?”, które ukazały się ostatnio w „Głosie Wielkopolskim” (27 lipca br.). Stwierdzenie, iż „prof. Andrzej Mackiewicz posiada źródło finansowania ww. szczepionki”, jest informacją nieprawdziwą, którą można uznać za insynuację. Cytowane badanie, finansowane przez GlxoSmithKline Biologicals, należy do jednego z wielu badań klinicznych, które prof. Mackiewicz prowadzi. Profesor poinformował mnie, że to badanie dotyczy zupełnie innych chorych, a umowa jego przeprowadzenia obejmuje włączenie 3 pacjentów. Jest to więc albo niezrozumienie istoty sprawy, albo manipulacja. Pan podsekretarz stanu twierdzi, iż „szczepionka jest produktem leczniczym w fazie badań klinicznych, a jej skuteczność nie została potwierdzona”. Stwierdzenie to jest zgodne z prawdą, poza faktem, iż u żyjących chorych jest skuteczna, a jej odstawienie prowadzi do śmierci. Do kuriozum należy oświadczenie, iż „w trosce o bezpieczeństwo pacjentów minister zdrowia nie może podjąć decyzji o finansowaniu terapii”. Ten ostatni cytat pozostawiam bez komentarza. W związku z powyższym ponownie zwracam się do Pana Premiera w imieniu chorych proszących o pomoc z pytaniem i apelem: Jakie przepisy prawa powodują, że osoba śmiertelnie chora, dla której istnieje ratunek i lekarstwo, nie może liczyć na pomoc? Czy ponad bezdusznymi przepisami nie istnieje prawo do zdrowia i życia, które, jak wiadomo, jest wartością najwyższą i chronioną także przez konstytucję? Łączę wyrazy szacunku Poseł Krystyna Łybacka Poznań, dnia 2 sierpnia 2012 r.

140 Interpelacja (nr 6318) do ministra edukacji narodowej w sprawie przestarzałych rozwiązań przyjętych na gruncie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego – ponowna Szanowna Pani Minister! W dniu 16 lipca 2012 r. wpłynęła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedź na moją interpelację dotyczącą przestarzałych rozwiązań przyjętych na gruncie rozporządzenia w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 r.), podpisana przez pana Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W związku z powyżej przedstawionym stanem rzeczy zwracam się do Pani Minister z serdeczną prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii: 1. W odpowiedzi na interpelację nie zawarto odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ministerstwo zamierza zarysować zdezaktualizowane kryteria ww. aktu wykonawczego. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. 2. Z odpowiedzi na interpelację wynika, że ministerstwo zamierza podjąć działania w celu wydania nowego rozporządzenia w związku ze zmianą delegacji ustawowej do jego wydania, jednakże nie pada informacja, kiedy te działania zostaną podjęte. Uprzejmie proszę o podanie daty podjęcia prac, przesłania projektu do uzgodnień oraz o udostępnienie projektu. 3. Zainteresowana jestem także proponowaną regulacją ustawową sportów niszowych, które ze względu na swoją niską popularność nie przyciągają tylu chętnych, co pozostałe dyscypliny. W tej sytuacji może pojawić się problem z utworzeniem nawet pięcioosobowej klasy. Jak ministerstwo zamierza uregulować tę kwestię? Chciałabym w tym miejscu podziękować za odpowiedź na moją interpelację. Bardzo cieszy mnie fakt, iż ministerstwo także dostrzega ten problem oraz zmierza w kierunku uaktualnienia kryteriów rozporządzenia. Jestem bardzo ciekawa rozwiązań zaproponowanych przez resort. Pozwolę sobie jeszcze raz zaoferować swoją pomoc przy pracy nad projektem, gdyż sport jest dziedziną szczególnie mi bliską. Z góry uprzejmie dziękuję za odpowiedź na niniejszą interpelację. Z wyrazami szacunku Poseł Małgorzata Niemczyk Łódź, dnia 1 sierpnia 2012 r. Interpelacja (nr 6970) do ministra finansów w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług Szanowny Panie Ministrze! Z dniem 1 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmieniły się zasady rozliczania tego podatku specjalnie dla branży złomowej. Niniejsze przepisy miały zapobiegać ewentualnym wyłudzeniom VAT na podstawie fikcyjnych faktur m.in. przez firmy tzw. słupy, które znikają zaraz po otrzymaniu zwrotu podatku z urzędu skarbowego. Od kwietnia 2011 r. obowiązuje metoda samoopodatkowania. Zgodnie z nią sprzedawca wystawia fakturę z kwotą netto, a nabywca ma obowiązek transakcję rozliczyć, płacąc należny VAT (tzw. reverse charge). Kolejna zmiana dotycząca przedmiotowego zagadnienia została wprowadzona ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Celem tej nowelizacji było m.in. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na obrót odpadami oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się na gruncie poprzednich przepisów w związku z brakiem ustawowej definicji złomu. Od lipca w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie w ustawie o VAT obowiązuje nowy załącznik nr 11. Zawiera on szczegółowy katalog towarów, identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, których dostawa została objęta systemem reverse charge. Niestety, jak informują media, obowiązujące od 1 lipca 2011 r. prawo nadal nie wyeliminowało nadużyć. Jak podnoszą eksperci, koniecznym jest, aby skuteczniej egzekwować obowiązujące prawo oraz rozważyć system wczesnego ostrzegania na zasadzie obowiązujących rozwiązań w prawie celnym, gdzie istnieje wymóg dokonania wstępnego zgłoszenia celnego, gdy statek dopiero płynie z towarem. Taki wzorzec według ekspertów mógłby sprawdzić się w przypadku handlu złomem. Aby skutecznie egzekwować prawo, konieczna jest szybka reakcja służb i organów podatkowych. Trudności pojawiają się na kanwie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, który stanowi jedynie o nabyciu określonych towarów. Nie reguluje natomiast kolejnych etapów obrotu złomem, kiedy produkt staje się półproduktem, jest przetwarzany, przetapiany, cięty, rozdrabniany, prasowany czy staje się odlewem. Nieuczciwi przedsiębiorcy handlujący złomem zaczęli wykorzystywać przeznaczenie towaru, które przy takiej konstrukcji przepisów decyduje, czy złom będzie opodatkowany

141 23-procentową stawką VAT jako półprodukt, czy też będzie podlegał specjalnym zasadom rozliczenia, bez prawa do odliczenia (a niejednokrotnie wyłudzenia) VAT na etapie jego sprzedaży. Panie Ministrze, — Jakie jest Pana stanowisko w przedmiotowej sprawie? — Jaka jest skala nadużyć prawa w związku z handlem złomem? — Jakie działania zamierza Pan podjąć celem wyeliminowania przedmiotowych nadużyć? Z poważaniem Poseł Tomasz Lenz Toruń, dnia 12 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6971) do ministra skarbu państwa w sprawie prób sprywatyzowania spółki Naftor sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie Szanowny Panie Ministrze! Spółka Naftor jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo baz paliwowych należących do spółki OLPP sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Spółka spełnia bardzo ważne funkcje ze względu na bezpieczeństwo i interes państwa polskiego poprzez ochronę baz paliwowych, w których magazynowane są rezerwy paliwowe Agencji Rezerw Materiałowych oraz zakładów petrochemicznych. Właścicielem spółki Naftor jest spółka OLPP. Obie spółki są kontrolowane przez podmiot należący w 100% do Skarbu Państwa, tj. spółkę PERN „Przyjaźń” SA w Płocku. Pod rządami obecnego prezesa zarządu spółki Artura Wołczackiego spółka była już dwukrotnie, acz nieudanie, wystawiona na sprzedaż. Poprzednie dwie próby prywatyzacji spółki organizowane w lipcu i w listopadzie ubiegłego roku zostały unieważnione ze względu na protesty potencjalnych oferentów oraz ze względu na pojawiające się publikacje prasowe. Podstawowym zarzutem formułowanym wobec obecnego prezesa zarządu oraz władz spółki OLPP było takie opracowanie warunków przystąpienia do zakupu udziałów spółki Naftor należących do OLPP sp. z o.o. w Płocku, które eliminowały wolną konkurencję oraz uprzywilejowały jeden konkretny podmiot gospodarczy. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania: 1. Czy minister skarbu państwa zlecił kontrolę prawidłowości organizacji wszystkich trzech prób prywatyzacji? 2. Czy minister skarbu państwa, korzystając z przysługujących mu narzędzi prawnych, zleci odpowiednim służbom (ABW) odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa przeprowadzenie audytu wewnętrznego spółek, które wchodzą w skład większościowego udziału Skarbu Państwa na czele ze spółką OLPP? Proszę o informację o podjętych czynnościach i wynikach kontroli. Z poważaniem Poseł Dariusz Seliga Skierniewice, dnia 10 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6972) do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra sprawiedliwości w sprawie należnego dodatku z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zwróciła się osoba, która od lipca 2011 r. pełni funkcję społecznego sądowego kuratora rodzinnego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Jest na to postanowienie sądu, w którym jest napisane, że będzie otrzymywać 150 zł miesięcznie z tytułu kurateli nad tą osobą. Sąd nie chce wypłacać należnych pieniędzy, bo twierdzi, że to zadanie MOPS-u, a MOPS, że te pieniądze powinien wypłacać sąd, ponieważ to wynika z ich wewnętrznych przepisów, które rozróżniają pojęcie kuratora i opiekuna. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. Kto i na podstawie jakich przepisów powinien wypłacać dodatek z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną? 2. W jaki sposób należy rozwiązać ten problem i czy osoba, o której piszę, może się ubiegać o wyrównanie zaległych należności i w jakiej formie? Z poważaniem Poseł Elżbieta Witek Jawor, dnia 5 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6973) do ministra finansów w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników jednostek sfery budżetowej Szanowny Panie Ministrze! Sytuacja materialna wszystkich grup zawodowych w jednostkach sfery

142 budżetowej pogarsza się z każdym rokiem. Do mojego biura napływają sygnały o trudnej sytuacji pracowników jednostek sfery budżetowej, którzy od wielu lat nie otrzymują wyrównania wynagrodzeń o współczynnik inflacji. Wskutek wzrostu w ostatnich latach cen towarów i usług oraz wzrostu kosztów życia pracownicy ci realnie odczuli spadek wartości wynagrodzenia, który nie jest obecnie w żaden sposób kompensowany wzrostem płac o wskaźnik inflacji. Zauważyć należy, że pracownicy jednostek sfery budżetowej są świadomi, iż decyzja o zamrożeniu płac w jednostkach sfery budżetowej podyktowana była trudną sytuacją ekonomiczną naszego kraju oraz globalnym kryzysem gospodarczym. Jednak w ostatnich kilku latach uzyskano wzrost PKB, który wyniósł nominalnie: w roku 2008 – 5%, w roku 2009 – 1,7%, w roku 2010 – 3,8%, w roku 2011 – 4%. Dodatkowo szacunkowe dane na rok 2012 przewidują wzrost PKB o 2,5%. Jednocześnie wskaźnik inflacji wyniósł odpowiednio: w roku 2008 – 3,3%, w roku 2009 – 3,5%, w roku 2010 – 2,6%, w roku 2011 – 4,3%, zaś szacunkowe dane na rok 2012 zakładają inflację na poziomie 2,9%. Tym samym na przestrzeni lat 2008–2012 szacunkowa inflacja wyniesie – 16,6%. Z powyższego wynika, że obecna sytuacja ekonomiczna kraju nie daje podstaw do dalszego utrzymywania zamrożenia płac pracowników jednostek sfery budżetowej. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Czy ministerstwo przewiduje możliwość uwolnienia środków niezbędnych na wyrównanie inflacyjne dla pracowników jednostek sfery budżetowej? Z poważaniem Poseł Elżbieta Witek Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6974) do ministra sprawiedliwości w sprawie kryteriów określających, które dokumenty mogą być dowodem w sprawie Panie Ministrze! W ramach mojej działalności poselskiej w okręgu jeden z obywateli zwrócił się do mnie z prośbą o wyjaśnienie, jakie cechy musi posiadać dokument będący oświadczeniem o zaciągnięciu pożyczki u osoby fizycznej, które może być potraktowane jako dowód w sprawie zarówno przez prokuratora, jak i przez sąd. Sprawa dotyczy postępowania przed sądem cywilnym i w prokuraturze o próbę wyłudzenia pieniędzy. Proszę zatem o odpowiedź na pytania: 1. Czy w takim oświadczeniu powinny być dane adresowe osób pożyczających pieniądze, czy muszą być podane dane osoby, od której pożycza się gotówkę (imię, nazwisko, adres) i czy na takim oświadczeniu powinny być podpisy osób pożyczających i osoby, która pożycza pieniądze? 2. Czy jeśli nie ma danych, o których mowa w pierwszym pytaniu, sąd lub prokurator mogą traktować taki dokument jako dowód w sprawie? Z poważaniem Poseł Elżbieta Witek Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6975) do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zintegrowanego systemu poszukiwań osób zaginionych, ze szczególnym uwzględnieniem zaginionych dzieci Szanowny Panie Ministrze! W Polsce co roku ginie bez wieści wiele osób. Znaczną część z nich stanowią dzieci. Części z nich nigdy nie udaje się odnaleźć. Współczesne narzędzia informatyczne pozwalają na stałe aktualizowanie potencjalnego wyglądu zaginionych dzieci, tak aby nawet po kilku latach móc publikować korespondujący z wiekiem i rozwojem zaginionego wizerunek. Dla skutecznego działania takiego systemu konieczne jednak jest funkcjonowanie scentralizowanej jednostki, wyspecjalizowanej w poszukiwaniu osób zaginionych, w tym dzieci, z uwzględnieniem ciągłej aktualizacji ich publikowanego wizerunku. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Czy w ramach Policji istnieje wydzielona specjalistyczna jednostka zajmująca się poszukiwaniem osób zaginionych, w tym aktualizacją wizerunku zaginionych dzieci? 2. Czy polska Policja korzysta z najnowszych osiągnięć technicznych w zakresie wsparcia poszukiwań osób zaginionych? Poseł Jacek Tomczak Poznań, dnia 14 czerwca 2012 r.

143 Interpelacja (nr 6976) do ministra sportu i turystyki w sprawie wsparcia dla regionalnych portów lotniczych w zakresie pozyskiwania nowych połączeń lotniczych Szanowna Pani Minister! Dzięki przygotowaniom Polski do organizacji turnieju Euro 2012 zmodernizowano kilka regionalnych portów lotniczych, w tym port lotniczy Ławica w Poznaniu. Podczas Euro 2012 zmodernizowane i rozbudowane obiekty zdały egzamin, świadcząc usługi na najwyższym światowym poziomie. Po zakończeniu imprezy istnieje jednak konieczność pełnego wykorzystania możliwości i potencjału obiektów, które rozbudowano tak znacznym nakładem środków. Port lotniczy Ławica, dzięki sprawnej kadrze zarządzającej, od lat prowadzi z sukcesami politykę rozwoju połączeń międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z tzw. tanimi liniami lotniczymi. Bez wątpienia jednak dla samego portu istotne byłoby wsparcie MSiT w zakresie opracowania programu pozyskiwania nowych grup turystów potencjalnie zainteresowanych przylotem do polskich miast. W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującym pytaniem: Czy MSiT pracuje na programem wsparcia polskich portów lotniczych oraz miast, w których się znajdują, w zakresie uruchamiania kolejnych połączeń, które umożliwiłyby kolejnym grupom turystów przylot do naszego kraju (turystyczna promocja Polski za granicą, współpraca z odpowiednimi organami innych państw itp.)? Poseł Jacek Tomczak Poznań, dnia 25 czerwca 2012 r. Interpelacja (nr 6977) do ministra sportu i turystyki w sprawie wsparcia optymalnego wykorzystania stadionów zbudowanych lub zmodernizowanych w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 Szanowna Pani Minister! Dzięki przygotowaniom do Euro 2012 w kilku polskich miastach zmodernizowano lub zbudowano nowoczesne stadiony. Powstanie tych obiektów odbyło się znacznym wysiłkiem finansowym samorządów. Tak było m.in. w moim rodzinnym Poznaniu. Po zakończeniu imprezy staje jednak przed nami problem optymalnego wykorzystania tychże obiektów. Wszystkie obiekty mają oczywiście swoich operatorów i to na nich właśnie spocznie główny obowiązek utrzymania stadionów. Jednak wydaje się, że MSiT może poprzez planowanie i dyslokację dużych imprez sportowych wspomóc samorządy w utrzymaniu obiektów. W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującym pytaniem: Czy MSiT rozważało możliwość wsparcia właścicieli stadionów poprzez odpowiednie planowanie i dyslokacje dużych imprez sportowych? Z poważaniem Poseł Jacek Tomczak Poznań, dnia 25 czerwca 2012 r. Interpelacja (nr 6978) do ministra obrony narodowej w sprawie programu rozwoju Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Ministrze! Od kilku lat Polska prowadzi program modernizacji Sił Powietrznych, którego najbardziej doniosłym elementem było wdrożenie do służby trzech eskadr samolotów wielozadaniowych F-16. Samoloty, które stały się chlubą polskiego lotnictwa woskowego, osiągnęły pełną gotowość bojową i w sposób zdecydowany podniosły poziom bezpieczeństwa naszego kraju. Jednocześnie oczywiste wydaje się, że 48 maszyn F-16, przy starzejących się samolotach Mig-29 oraz Su, w dłuższej perspektywie nie stanowi wystarczającego potencjału obronnego. Oddzielnym zagadnieniem jest także konieczność modernizacji eskadr szkolno-bojowych, w ramach których kandydaci na pilotów samolotów odrzutowych zdobywają swoje umiejętności. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Jakie plany ma MON w zakresie dalszej modernizacji Sił Powietrznych i rozbudowy liczebnej i jakościowej naszego lotnictwa wojskowego? 2. Czy MON planuje zakup nowych samolotów szkolno-bojowych na potrzeby szkolenia nowych adeptów lotnictwa wojskowego? Poseł Jacek Tomczak Poznań, dnia 25 czerwca 2012 r.

144 Interpelacja (nr 6979) do ministra obrony narodowej w sprawie zakończenia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misji w Afganistanie Szanowny Panie Ministrze! Od kilku lat polskie Siły Zbrojne biorą aktywny udział w misji stabilizacyjnej NATO w Afganistanie. Polacy są wysoko oceniani zarówno ze względu na wywiązywanie się ze zobowiązań sojuszniczych, jak i ze względu na poziom wyszkolenia i służby świadczonej przez żołnierzy polskiego kontyngentu. Jednak jak każda misja stabilizacyjna również ta afgańska musi mieć zakreślony horyzont jej zakończenia, a co za tym idzie, wycofania polskich oddziałów. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem: Czy istnieje przygotowany plan zakończenia udziału wojsk polskich w misji stabilizacyjnej w Afganistanie? Poseł Jacek Tomczak Poznań, dnia 25 czerwca 2012 r. Interpelacja (nr 6980) do ministra zdrowia w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego codziennie spływają dziesiątki maili protestacyjnych w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Internauci i rodzice wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie wprowadzaniem projektu nowelizacji ustawy, który łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta w państwie polskim, gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialności za powikłania po przymusowych szczepieniach. Zdaniem wielu zmiany wprowadzane przez rząd otwierają drogę do nieograniczonej realizacji „terroru szczepionkowego” za publiczne środki. Mimo zapowiedzi medialnych, zmiany nie znoszą przymusu szczepienia dzieci i poprzez znaczne rozszerzenie uprawnień dają inspekcji sanitarnej możliwość nałożenia go również na osoby dorosłe. Rządowy projekt wprowadza zmianę definicji chorób zakaźnych z: choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego na: choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy. Zmiana definicji choroby zakaźnej powoduje, iż teraz zakresom ustawy podlegać będzie po prostu każda choroba infekcyjna, niezależnie od przebiegu i zdolności rozprzestrzeniania się, co jest absolutnym absurdem – zdrowotnie i epidemiologicznie całkowicie nieuzasadnionym, oraz otwiera drogę do poważnych nadużyć. W dzisiejszym stanie prawnym polscy rodzice nadal są zmuszani do poddawania swoich dzieci związanej z ryzykiem procedurze medycznej, jaką są szczepienia. Łamane są w ten sposób podstawowe prawa konstytucyjne, a w dalszej kolejności prawa obywatelskie i prawa pacjenta. Stosowanie w ustawie słowa „obowiązkowe” w odniesieniu do wszystkich zapisów dotyczących ludzi zdrowych, poza stanem epidemii i zagrożenia, sugeruje faktyczne zobowiązanie zdrowego dziecka lub zdrowej osoby do poddania szczepieniu, które jak każdy zabieg medyczny obarczone jest ryzykiem utraty zdrowia. Obowiązek szczepień, czyli pominięcie zgody pacjenta lub jego prawnego opiekuna, stoi w sprzeczności z prawem europejskim, Europejską Konwencją o Ochronie Praw i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny i prawem pacjenta do świadomej odmowy albo zgody na zabieg medyczny, jak również traktatem lizbońskim (art. 6) oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (rozdział I, art. 3, pkt 2). W Polsce od lat toczy się batalia rodziców, zatroskanych o zdrowie i życie swoich dzieci, o uznanie prawa człowieka do decydowania w sprawach stosowania wobec niego procedury medycznej związanej z ryzykiem, jaką są szczepienia. Prawo to jest w szczególności uzasadnione, ponieważ szczepieniom poddawane są osoby teoretycznie zdrowe, które na ich skutek mogą bardzo poważnie ucierpieć. Nie ma podstaw etycznych, moralnych ani zdrowotnych do narzucania siłą tej metody potencjalnego i krótkotrwałego uodpornienia, stwarzającej ryzyko ciężkich powikłań i zgonu oraz realnie powodującej takie skutki. Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy Ministerstwo Zdrowia dokona zmiany definicji choroby zakaźnej, która budzi uzasadnione obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art. 2 ust 2)? 2. Czy rząd zrezygnuje z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy, na których to spoczywa ustawowy obowiązek dokonywania takich zgłoszeń do sanepidu (uchylenie art. 21 ust. 9)? Już w tej chwili obowiązek ten na masową skalę jest wykonywany nierzetelnie, a odebranie refundacji kosztów spowoduje dodatkowe pogorszenie wywiązywania się z tego obowiązku.

145 3. Jak zostanie rozwiązany kontrowersyjny temat przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art. 36 ust. 2)? 4. Czy nie należałoby rozszerzyć uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nadzór nad realizacją obowiązków przez obywateli? Nadzór ten ma dotyczyć obowiązków zawartych w art. 5 i obejmować również obowiązkowe poddawanie się szczepieniom (bez określenia jakim) oraz obowiązkowe profilaktyczne przyjmowanie leków (bez określenia o jakie leki chodzi). Obowiązki te mają dotyczyć wszystkich osób przebywających na terytorium RP, również osób zdrowych, nie wymagających pomocy lekarskiej. Z wyrazami szacunku Poseł Marek Łatas Myślenice, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6981) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pojazdów powypadkowych Szanowny Panie Ministrze! Ostatnio miałem okazję rozmawiać z mechanikiem, który opowiedział mi dość ciekawą historię związaną z zakupem używanego pojazdu sprowadzonego z Niemiec, podobno od pierwszego właściciela. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że po dokładnych oględzinach, niestety już po zakupie trefnego auta, okazało się, że jest ono właściwie złożone z trzech różnych samochodów. Oczywiście wszystko w świetle obowiązującego prawa. Auto nie było kradzione, nie było też topielcem, co czasem się zdarza i wprawdzie było jeżdżące, ale tak naprawdę było prawie składakiem. Takie sytuacje niestety często się zdarzają. Niejednokrotnie czytałem o wypadkach, w których to uczestniczyły takie pojazdy i po delikatnym uderzeniu łamały się na dwie części. Właściwie należałoby się zastanowić, czy tego zjawiska nie powinno się w jakimś stopniu ograniczyć. Niewątpliwie jest to konieczne, gdyż tego typu samochody stwarzają zagrożenie dla ich właścicieli i innych użytkowników dróg. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Czy obecnie przepisy umożliwiają eliminowanie z rynku samochodowego wraków pojazdów? 2. Czy istnieje mechanizm monitorowania sytuacji takich wraków, zwłaszcza pod kątem ewentualnych ich napraw i wprowadzania z powrotem na rynek? 3. Jakiej odpowiedzialności podlega sprzedawca nieinformujący nabywcy o powypadkowej historii sprzedawanego pojazdu? Z poważaniem Poseł Krzysztof Brejza Inowrocław, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6982) do ministra gospodarki w sprawie jednolitego patentu europejskiego Szanowny Panie Premierze! Z informacji opublikowanych w prasie dowiedziałem się, że Polska Izba Rzeczników Patentowych apeluje, aby rząd wycofał się z poparcia jednolitego patentu europejskiego. Rzecznicy patentowi, eksperci PKPP Lewiatan, Business Centre Club, NSZZ „Solidarnośc” i liczna grupa naukowców twierdzą, że jednolity patent europejski będzie faworyzował koncerny międzynarodowe i postawi w dużo gorszej sytuacji polskie firmy. Zgłoszenia patentu będzie można dokonać tylko w języku angielskim, niemieckim lub francuskim, a koszty tłumaczeń i opłat administracyjnych wynoszące łącznie około 6 tys. euro mogą być nie do udźwignięcia dla mniej zamożnych firm. Ponadto, gdy polski przedsiębiorca zostanie oskarżony o naruszenie patentu, rozprawa będzie toczyła się poza granicami kraju. Według wyżej wymienionych straty może też mieć budżet państwa, gdyż przedsiębiorcy zagraniczni, chcąc mieć ochronę w Polsce, nie będą już musieli wnosić opłat do polskiego urzędu patentowego. W Polsce będzie chronionych też więcej patentów zagranicznych niż polskich poza granicami kraju, np. w Niemczech będzie chronionych około 50 patentów polskich, a w Polsce około 13 tys. niemieckich. W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy Pan Premier mógłby ustosunkować się do stwierdzeń ekspertów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, PKPP Lewiatan, BCC oraz NSZZ „Solidarność”? 2. Jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie jednolitego patentu europejskiego? Z poważaniem Poseł Krzysztof Brejza Inowrocław, dnia 9 lipca 2012 r.

146 Interpelacja (nr 6983) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie umieszczania reklam na zaparkowanych pojazdach samochodowych Szanowny Panie Ministrze! Przejeżdżając przez nasz urodziwy kraj, niejednokrotnie spotkałem się z przydrożnymi reklamami różnych firm, barów, itp. Sprawa reklam byłaby bezdyskusyjna, gdyby nie fakt, że te reklamy są umieszczane na zużytych samochodach osobowych lub dostawczych. Pojazdy te są często przerdzewiałe, z przebitymi oponami i powybijanymi szybami. Czasem są też zostawiane na osiedlach i zajmują tylko miejsce parkingowe. Estetyka takiej reklamy jest bardzo wątpliwa, chociaż jest to problem reklamującego się, a nie potencjalnego klienta, który chyba nie byłby zachęcony do skorzystania z tak reklamowanej usługi lub towaru. Jednakże pojawia się jeszcze jedna kwestia, a mianowicie zanieczyszczania środowiska wokół takiego pojazdu oraz stwarzania potencjalnego zagrożenia dla bawiących się np. w pobliżu dzieci. Taka reklama na wraku nie jest też przydrożną ozdobą, ani tym bardziej osiedla mieszkaniowego. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Czy aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają reklamę na nienadających się do użytku pojazdach? 2. Jakie jest stanowisko Pana Ministra w wyżej opisanej sprawie? Z poważaniem Poseł Krzysztof Brejza Inowrocław, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6984) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniających zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Szanowny Panie Ministrze! Sejmik Województwa Podkarpackiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w celu zapobieżenia dalszemu narastaniu konfliktów społecznych oraz w trosce o zachowanie ładu przestrzennego i wartości środowiska przyrodniczego regionu zasygnalizował problem braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich, miejsc przebywania zwierząt oraz zapewniających zachowanie wartości środowiska przyrodniczo-krajobrazowego. W ostatnim czasie ziemia podkarpacka stała się miejscem bardzo intensywnej penetracji różnego rodzaju firm, których zamiarem jest lokalizacja za wszelką cenę farm wiatrowych. Samorząd podkreśla, że obecnie polskie prawo daje dużą dowolność interpretacyjną w tym zakresie nie tylko inwestującym w elektrownie wiatrowe, ale również pracownikom administracji samorządowej i rządowej. Mając na uwadze powyższe, bardzo proszę o odpowiedź: — Czy lokalizacja uciążliwych inwestycji, jakimi są elektrownie wiatrowe, na zasadzie wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie daje zbyt wielu możliwości interpretacyjnych? — Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym w zakresie lokalizacji dużych wież wiatrowych chronione są walory turystyczne regionów i obszary objęte ochroną przyrody? — Czy istnieją uregulowania prawne określające minimalne odległości wież wiatrowych od siedzib ludzkich w uzależnieniu od ich wysokości i mocy? — Czy ministerstwo planuje wprowadzenie jednoznacznych regulacji prawnych dotyczących lokalizacji wież wiatrowych? Z wyrazami szacunku Poseł Piotr Tomański Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6985) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej w życie europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych Szanowny Panie Ministrze! Dyrektywa 2007/46/ WE określa, że obowiązkowi homologacji podlegają części lub wyposażenie, które mogą stworzyć znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdów lub jego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazuje, że stawiane wymogi powinny dążyć do sprawiedliwej równowagi między wymogami związa-

147 nymi z poprawą bezpieczeństwa drogowego, ochroną środowiska, a także interesami konsumentów, producentów i dystrybutorów, nie naruszając zasad konkurencji na rynku części zamiennych i wyposażenia. Niezależni pracownicy branży motoryzacyjnej na Podkarpaciu podkreślają, że przepisy w polskim projekcie ustawy rozszerzają ten obowiązek niemal na każdą produkowaną część: oprócz elementów, takich jak klocki hamulcowe czy amortyzatory kosztownemu procesowi homologacji będą musiały być poddawane np. przysłowiowe już spinki do tapicerki. Uprzejmie proszę o odpowiedź: — Czy nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym rozszerzy obowiązek homologacji na wszystkie części motoryzacyjne? — Czy producenci działający w Polsce będą do tego zobowiązani jako jedyni w Unii Europejskiej? — Czy nie ma zagrożenia, że polscy producenci zostaną postawieni na przegranej pozycji w walce konkurencyjnej z przedsiębiorstwami z innych krajów UE, że ucierpią zarówno portfele polskich kierowców, jak i kondycja polskiej branży motoryzacyjnej, jeśli przepisy projektu nie zostaną zmienione na etapie prac parlamentarnych? — Czy nie obawia się Pan, że kierowcy zaczną szukać oszczędności, unikając napraw bądź zainteresują się zakupem części bez udokumentowania źródła pochodzenia, np. ze złomowisk? — Czy nie obawia się Pan, że nowelizacja mająca przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa wywoła rezultat odwrotny? Z wyrazami szacunku Poseł Piotr Tomański Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6986) do ministra środowiska w sprawie konieczności rozwiązania problemu szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych Szanowny Panie Ministrze! W związku z sygnalizowanym przez rolników powiatu przemyskiego, szczególnie gm. Bircza i gm. Fredropol, powtarzającym się, a w ostatnim czasie mocno nasilającym problemem szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dziki uprzejmie proszę o informację, jakie są koncepcje rozwiązania przedmiotowego problemu. Rozbieżność interesów trzech środowisk: leśników, kół łowieckich i rolników oraz obowiązujące przepisy prawne powodują, że w sprawie szkód rolnicy są najbardziej poszkodowaną grupą. Szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną szacuje przedstawiciel koła łowieckiego w obecności poszkodowanego rolnika, wyceny dokonuje rzeczoznawca koła łowieckiego, co może rodzić obawy o subiektywizm wyceny. Wielu rolników zgłasza zastrzeżenia co do wysokości odszkodowania, niewielu decyduje się na kierowanie sprawy na drogę sądową z uwagi na przewlekłość postępowania. Szkody łowieckie w większości dotyczą upraw przeznaczanych na własne potrzeby rolników i ich rodzin. Ponieważ odszkodowania nalicza się i wypłaca po cenach obowiązujących w punktach skupu, rolnicy tracą dodatkowo na różnicy cen (np. w 2010 r. pszenicę wyceniano po 40 zł/q, tymczasem rolnik kupował ziarno po 80 zł/q, w 2011 r. pszenicę wyceniono na 60 zł/q, cena zakupu to 80 zł/q). Powszechnie stosowane środki mające na celu obniżenie szkód łowieckich niestety nie skutkują. Zwiększone odstrzały nie obejmują, i słusznie, macior z małymi. Tymczasem to one wyrządzają w tym okresie największe szkody w uprawach. Powtarzające się od wielu lat, dochodzące do nawet 100% zniszczenia upraw rolnych przez dziki na Podkarpaciu to bardzo poważny problem, który wymaga zdecydowanych działań. Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź: — Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo w celu zmniejszenia skali problemu szkód łowieckich? — Czy rozważa się możliwość powołania do życia Straży Rolnej, która współpracując z instytucjami państwowymi, doprowadziłaby do odpowiednich zmian w prawie łowieckim i rolnym? — Czy nie należałoby ustalić pułapu szkód łowieckich (np. 30–40%), powyżej którego nadleśnictwa i koła łowieckie będą zobowiązane do odgradzania pól od lasów z dużą ilością dzikiej zwierzyny? — Czy zamiast corocznie wypłacać milionowe odszkodowania (w sezonie łowieckim 2009/2010 prawie 50 mln zł), nie należałoby przeznaczyć tych środków na grodzenie lasów, obsiewanie poletek dla zwierzyny, systematyczne dokarmianie itp.? — Czy nie należałoby zwiększyć odstrzałów dla kół łowieckich, na terenach gdzie występuje duża ilość dzików (poza okresem ochronnym)? Z wyrazami szacunku Poseł Piotr Tomański Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6987) do ministra zdrowia w sprawie wyczerpania limitów w przychodniach specjalistycznych Szanowny Panie Ministrze! Odbieram liczne niepokojące sygnały od mieszkańców Przemyśla i powia-

148 tu przemyskiego w związku z wyczerpaniem limitów w przychodniach specjalistycznych i wyczerpaniem terminów na wizyty lekarskie w bieżącym roku. Zdarza się, że wolne terminy do specjalistów takich jak zakład opiekuńczo-leczniczo psychiatryczny są wyznaczane dopiero pod koniec 2013 r. Odpłatne wizyty prywatne odbywają się natomiast na bieżąco. Z lokalnej prasy można się dowiedzieć, że podobne problemy występują na całym Podkarpaciu. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o wyjaśnienie: — Jaka jest główna przyczyna wyczerpania limitów na wizyty u specjalistów i w szpitalach już w połowie roku? — Czy, znając średnie zapotrzebowanie z lat poprzednich, nie można byłoby zapewnić większego zabezpieczenia usług medycznych, szczególnie specjalistów i leczenia szpitalnego? — Jakie procedury obowiązują w nagłych wypadkach? — Na jaki okres zapewnione są środki na utrzymanie oddziałów ratunkowych, czy wykorzystanie limitów będzie miało wpływ na ich działalność? — Czy nie należałoby rozważyć możliwości likwidacji limitów w zamian za okazanie dowodu ubezpieczenia przez pacjenta i następnie wystąpienie lekarza o zwrot kosztów do NFZ? Aktualny sposób rozliczania powiązany jest ściśle z liczbą przyznanych limitów, po wyczerpaniu których bez zbędnego oczekiwania można skorzystać z odpłatnej wizyty tzw. prywatnej. — Czy rozważa się możliwość wprowadzenia na wzór śląskiej karty NFZ podobnego rozwiązania na terenie całego kraju i w jakim terminie? — Jakie niedogodności są związane z rozwiązaniem stosowanym przez śląski NFZ? Z wyrazami szacunku Poseł Piotr Tomański Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6988) do ministra spraw zagranicznych w sprawie przyłączenia pow. wejherowskiego do strefy małego ruchu przygranicznego z obwodem kaliningradzkim Zobowiązany uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego nr IV/XVII/197/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., którą przesyłam w załączeniu*), proszę Pana Ministra o rozważenie możliwości przyłączenia pow. wejherowskiego do strefy małego ruchu przygranicznego z obwodem kaliningradzkim. W uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały rada powiatu zwraca uwagę *) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. na przemawiające za powyższym względy o charakterze geograficznym, polityczno-historycznym, ekonomiczno-gospodarczym, turystycznym, a także prawnym. Nie będę ich w swojej interpelacji powtarzał. Moim zdaniem wszystkie one są przekonywujące i przemawiają za przyłączeniem pow. wejherowskiego do strefy małego ruchu przygranicznego z obwodem kaliningradzkim. Dlatego ja także się za tym opowiadam. Wdzięczny będę Panu Ministrowi za odniesienie się do popieranego także przeze mnie postulatu Rady Powiatu Wejherowskiego i udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe, a jeżeli tak, to po spełnieniu jakich warunków, przyłączenie pow. wejherowskiego do strefy małego ruchu przygranicznego z obwodem kaliningradzkim? Z poważaniem Poseł Jerzy Budnik Wejherowo, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6989) do ministra edukacji narodowej w sprawie dofinansowania nauki języka kaszubskiego w przedszkolach publicznych i niepublicznych Szanowna Pani Minister! Dzięki mądrej i dalekowzrocznej polityce oświatowej państwa umożliwiającej podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nauką języka kaszubskiego. Niewątpliwie sprzyja temu możliwość ubiegania się przez placówki, które zdecydowały się na podjęcie ww. zadania, o dodatkowe środki na ten cel z budżetu państwa. W moim okręgu wyborczym zainteresowanych powyższym jest także coraz więcej przedszkoli publicznych i niepublicznych. Uważam to za zjawisko korzystne, bo im szybciej rozpocznie się naukę języka kaszubskiego, tym lepsze daje to efekty. W związku z powyższym mam do Pani Minister następujące pytanie, czy przedszkola (publiczne i niepubliczne, w tym prowadzone przez związki wyznaniowe) mogą ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu państwa na naukę języka kaszubskiego na takich samych zasadach, na jakich o powyższe ubiegają się szkoły? Wdzięczny będę Pani Minister za udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie. Z poważaniem Poseł Jerzy Budnik Wejherowo, dnia 10 lipca 2012 r.

149 Interpelacja (nr 6990) do ministra edukacji narodowej w sprawie zwolnień bądź zmniejszenia wymiaru godzin nauczycieli Szanowna Pani Minister! Problem dotyczy redukcji zatrudnienia w szkołach, spowodowany niżem demograficznym, a także zamykaniem placówek i reformą programową dotykającą szkoły ponadgimnazjalne. Mając na uwadze sytuację wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która od września 2012 r. pozostanie bez pracy z powodu likwidacji wielu placówek, zwłaszcza na terenach wiejskich bądź nauczycieli, którym zostanie zabrany pełny wymiar godzin, uprzejmie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy ministerstwo zaproponowało kursy lub szkolenia służące przekwalifikowaniu nauczycieli? 2. Czy ministerstwo skłania się do zmniejszenia ilości uczniów w poszczególnych klasach dla zachowania etatów nauczycieli? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 2 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6991) do ministra środowiska w sprawie wsparcia procesu poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych na terenie woj. lubelskiego Problem dotyczy uruchomienia procesu konsultacji społecznych i przeprowadzenia na szeroką skalę kampanii informacyjnej dla mieszkańców województwa lubelskiego odnośnie do eksploatacji gazu ziemnego. Mieszkańcy z terenów, na których odbywać się ma wydobycie lub prace poszukiwawcze, powinni otrzymać od strony rządowej jasno określone informacje dotyczące zagrożeń jak i korzyści wynikających z prac wydobywczych. Mieszkańcy powinni także zostać objęci pomocą prawną podczas negocjacji z koncesjonariuszami. Problem braku informacji dotyczy nie tylko mieszkańców, ale również przedstawicieli gmin, których celem nadrzędnym jest zabezpieczenie interesu mieszkańców. W związku z wyżej przedstawionym problemem zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: l. Czy ministerstwo podjęło kroki w kierunku kampanii informacyjnej? 2. Czy ministerstwo znając napiętą sytuację społeczną dotyczącą wydobycia gazu ziemnego, podjęło kroki w kierunku minimalizacji napięć społecznych? 3. Czy ministerstwo określa jasne procedury prowadzenia rozmów z koncesjonariuszami dla gmin? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 4 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6992) do ministra finansów w sprawie finansowania „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Szanowny Panie Ministrze! W tym roku ministerstwo przyznało 5 mln zł dotacji na pomoc dla bezdomnych. Wnioskodawcy zakwalifikowanie do dotacji wnosili w sumie o 5 279 757,04 zł. W konkursie do grupy wniosków bardzo dobrych zakwalifikowało się 124 oferty. Wnosiły one w sumie o kwotę 13 726 693,81 zł. Dofinansowanie otrzymały 42 oferty. Na realizację ww. programu przeznaczono na 2011 r. 5 000 000 zł, a wykonanie wyniosło 4 999 595,08 zł. Na 2011 r. 133 oferty starające się o dotacje zostały zakwalifikowane do grupy bardzo dobrych pod względem merytorycznym. Wnosiły one o dofinansowanie w wysokości 13 771 264 zł. Pomimo tego pieniądze ze Skarbu Państwa otrzymało jedynie 51 wnioskodawców. W związku z powyższym chciałbym zadać Panu następujące pytania: 1. Dlaczego ministerstwo przyznało tak małą kwotę na dofinansowanie, skoro zapotrzebowanie ofert zakwalifikowanych do konkursu wynosiło o 5,6% więcej? 2. Dlaczego ministerstwo nie dofinansowało programu w 100%? 3. Dlaczego ministerstwo nie zwiększyło kwoty dotacji na pomoc dla osób bezdomnych? 4. Czy ministerstwo przy wyznaczaniu kwot dotacji brało pod uwagę zapotrzebowanie na dotację z poprzednich lat? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 8 lipca 2012 r.

150 Interpelacja (nr 6993) do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo Finansów przeznaczyło 5 mln zł na pomoc dla bezdomnych. Wnioskodawcy w konkursie organizowanym w ramach ww. programu wnosili o 5 279 757,04 zł. Za bardzo dobre uznano 124 oferty, jednak pieniądze zostały przyznane jedynie 42 oferentom. 1) Co ma Pan zamiar zrobić, aby kwota dofinansowania była większa i aby obejmowała większą liczbę oferentów? 2) Dlaczego ministerstwo nie wnosiło o większą kwotę dofinansowania od ministra finansów? Dlaczego nie wzięto pod uwagę ilości ofert starających się o dofinansowanie w poprzednich latach? 3) Czy oferty odrzucone mają szansę otrzymać inny rodzaj pomocy od ministerstwa? W jakiej to będzie formie i jak będzie przebiegać? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 8 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6994) do ministra spraw wewnętrznych w sprawie sposobu postępowania z cudzoziemcami, wobec których rozpoczęto procedurę uchodźczą Szanowny Panie Ministrze! Obecnie osoby, które po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu postanawiają starać się o status uchodźcy i wobec których na ww. przejściu rozpoczęto procedurę uchodźczą, są po wydaniu tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca kierowane do ośrodka recepcyjnego dla uchodźców w Białej Podlaskiej, przy czym żąda się od nich dotarcia tam we własnym zakresie w terminie 48 godzin, pod groźbą umorzenia procedury, co oznacza pozbawienie statusu uchodźcy. Zatem osoby, które nie zdążyły dotrzeć na miejsce, stają się nielegalnymi imigrantami. Nadmienić należy, iż ww. ludzie są często pozbawieni jakiegokolwiek zaplecza finansowego, zdezorientowani, obarczeni natomiast dużą ilością bagażu. W związku z tym nierzadko decydują się na pokonanie dystansu ok. 40 km pieszo, całymi rodzinami. Nawiązując do powyższego tematu, zwracam się do Pana z następującym zapytaniem: Czy istnieje możliwość zapewnienia cudzoziemcom, wobec których wszczęto procedurę uchodźczą, ułatwień w zakresie transportu z przejścia granicznego w Terespolu do ośrodka recepcyjnego? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 1 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6995) do ministra spraw wewnętrznych w sprawie sposobu przeprowadzenia abolicji dla cudzoziemców rozpoczętej 1 stycznia 2012 r. Szanowny Panie Ministrze! Przed ogłoszeniem ostatniej abolicji dla cudzoziemców wiele organizacji pozarządowych apelowało, aby czas jej trwania wynosił rok. Ostatecznie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecydowało wyznaczyć ostateczny termin składania wniosków na 2 lipca 2012 r., czyli na okres sześciu miesięcy od jej rozpoczęcia. Ponadto ww. organizacje wskazują na potrzebę zapewnienia cudzoziemcom, którzy potencjalnie chcieliby skorzystać z abolicji, pomocy i poczucia bezpieczeństwa oraz wzbudzenia ich zaufania. Jednocześnie owi cudzoziemcy nie otrzymują praktycznie żadnej pomocy przy wypełnianiu wniosków, są natomiast kierowani na przesłuchanie, a także pobiera się od nich odbitki linii papilarnych, co samo w sobie jest być może niezbędne, ale w obecnym kształcie stanowi dodatkowy czynnik psychologiczny utrudniający wielu osobom skorzystanie z abolicji. W związku z powyższymi faktami pragnę zadać Panu następujące pytania: 1. Jaka jest przyczyna wyznaczenia czasu składania wniosków na sześć miesięcy, a nie, zgodnie z postulatami zainteresowanych organizacji pozarządowych, na rok? 2. Dlaczego nie zapewniono zainteresowanym skorzystaniem z abolicji cudzoziemcom pomocy przy wypełnianiu stosownej dokumentacji? 3. Czy istniała możliwość zapewnienia ww. także opieki psychologicznej w zakresie stosowanych procedur i czy przy następnym tego typu przedsięwzięciu przewiduje się takiej pomocy zapewnienie? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 2 lipca 2012 r.

151 Interpelacja (nr 6996) do ministra sportu i turystyki w sprawie upadłości biur podróży Szanowna Pani Minister! Tematem numer jeden od kilku dni jest upadłość biura podróży Sky Club. Turyści przebywający za granicą znaleźli się w bardzo złej sytuacji, często są wypraszani z hoteli za nieuregulowane rachunki przez Sky Club. Również turyści planujący swój urlop od dłuższego czasu znaleźli się w sytuacji niekomfortowej i domagają się zwrotu swoich pieniędzy. W dobie dużej konkurencyjności na ryku biur podróży upadłość firmy Sky Club nie jest ostatnią dużą upadłością spółki z branży turystycznej. Co roku dochodzi do podobnych sytuacji, gdzie dziesiątki tysięcy Polaków zostają bez środków do życia oraz opieki biura podróży, które zgłosiło wniosek o upadłość. Warto zaznaczyć, iż polski system działań w przypadku ogłoszenia upadłości przez biuro podróży jest niewydolny. Turyści zbyt długo oczekują na powrót do kraju, bardzo często w surowych warunkach, bez opieki rezydenta wyznaczonego przez biuro podróży, a osoby, które nie wyleciały na urlop, zbyt długo czekają na zwrot kosztów oraz odszkodowania im należne. W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na pytania: 1. Czy ministerstwo planuje zmienić przepisy tak, by zabezpieczyć się na wypadek kolejnych upadłości biur podróży i poprawienia efektywności powrotu turystów do kraju? 2. Czy ministerstwo planuje monitorować rynek turystyczny w Polsce, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 6 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6997) do ministra sprawiedliwości w sprawie skazywania na pozbawienie wolności za przestępstwa o niskiej szkodliwości społecznej Szanowny Panie Ministrze! Polskie więzienia oraz areszty śledcze są obecnie pełne osób jadących na rowerze po spożyciu alkoholu, a także na przykład młodych, wykształconych ludzi skazanych na pozbawienie wolności za posiadanie znikomych ilości nielegalnych środków odurzających. Osoby trafiające do więzień za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu często spotykają się ze starszymi recydywistami, którzy demoralizują osoby trafiające pierwszy raz do zakładu karnego. Taka sytuacja mija się z celem, ponieważ zamiast zakładanej resocjalizacji dochodzi do pogłębiania problemu, co skutkuje powrotem do zakładu karnego za o wiele cięższe wykroczenia. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania: 1. Czy są planowane zmiany w Kodeksie karnym wykluczające karanie pozbawieniem wolności za przestępstwa o niskiej szkodliwości społecznej? 2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza podjąć kroki zmierzające do zminimalizowania liczby osób przebywających w zakładach karnych za przestępstwa o niskiej szkodliwości społecznej? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 4 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 6998) do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stopy bezrobocia oraz środków Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie Szanowny Panie Ministrze! Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie bezrobocie w całym powiecie lubartowskim wzrosło z 16,4% do 16,5%. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, iż na przestrzeni lat można wywnioskować, że stopa bezrobocia w okresie letnim maleje ze względu na prace sezonowe oraz dorywcze. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie dostał w tym roku o jeden milion złotych więcej na walkę z bezrobociem, łącznie na ten cel ma do wydania ponad sześć i pół miliona złotych. Zwracam uwagę Pana Ministra, iż ta kwota i tak jest cały czas o wiele niższa od kwoty przekazywanej na walkę z bezrobociem w powiecie lubartowskim w latach ubiegłych. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania: 1. Dlaczego środki przekazywane do urzędu pracy w Lubartowie zmalały w porównaniu z latami 2003– –2009? 2. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza podjąć kroki dążące do zwiększenia walki z bezrobociem w powiecie lubartowskim? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 5 lipca 2012 r.

152 Interpelacja (nr 6999) do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie wysokich cen paliw oraz marży Szanowny Panie Ministrze! Ropa na świecie tanieje, a ceny paliw w Polsce od długiego czasu nie ulegają zmianie. Najpopularniejsza benzyna 95 kosztuje średnio 5,79 zł za litr, o 69 gr drożej niż przed rokiem. A za litr oleju napędowego trzeba zapłacić średnio 5,69 zł, jedną szóstą drożej niż przed rokiem. Od lutego bieżącego roku niemal w całej Europie cena tego surowca spadła o 30%. W Polsce paliwa też tanieją, ale dużo wolniej, spowodowane to jest narzuceniem przez sprzedawców wysokiej marży. 1. Czy planowane są działania prowadzące do zmiany tej sytuacji? 2. Czy prowadzone są rozmowy z dystrybutorami paliw odnośnie do wysokiej marży? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 4 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7000) do ministra sprawiedliwości w sprawie walki z rasizmem Szanowny Panie Ministrze! Polska, której obyczajowość od setek lat jest mieszanką wielu narodowości, kultur oraz wyznań, powinna być krajem tolerancyjnym i otwartym na cudzoziemców przybyłych z innych krajów, co często wiąże się z innym kolorem skóry. Jednak dobrze wiemy, że rzeczywistość jest z goła inna. Ilość incydentów zakwalifikowanych jako rasistowskie, antysemickie oraz ksenofobiczne z roku na rok rośnie. Ludzie dokonujący tego typu wykroczeń są bardzo często nieuchwytni. Również sądy nie zawsze wydają restrykcyjne wyroki. Zwracam uwagę Pana Ministra na fakt, iż coraz więcej młodych ludzi ze wszystkich krajów świata jest zainteresowanych studiami w naszym kraju. Polska jest też bardzo atrakcyjna turystycznie, szczególnie dla turystów z Izraela przylatujących do Polski w celu odkrywania swojej historii. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania: 1. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzenie przepisów mówiących o karaniu za wykroczenie na tle rasistowskim, antysemickim oraz ksenofobicznym? 2. Jakie kroki zamierza podjąć Ministerstwo Sprawiedliwości, by walczyć z rasizmem, antysemityzmem oraz ksenofobią? Z poważaniem Poseł Michał Kabaciński Lublin, dnia 5 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7001) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 Szanowny Panie Ministrze! Droga ekspresowa S5 łącząca Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań i Wrocław, a więc cztery z ośmiu największych miast w Polsce, ma po wybudowaniu spełniać niezwykle ważną rolę w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w naszym kraju. Szczególnie istotna jest ona dla zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i podkreślić należy, że Bydgoszcz jest jedynym z dużych miast aktualnie całkowicie pozbawionym połączenia autostradowego lub drogą ekspresową z resztą kraju. Przypomnieć także należy, że droga ekspresowa S5 miała być gotowa na Euro 2012. Niestety inwestycji tej nie zrealizowano, złożone zostały jednak deklaracje dotyczące dalszych prac mających na celu wybudowanie powyższej drogi. Z tych względów w 2012 r. miano rozpocząć prace projektowe związane z przebiegiem S5 przez województwo kujawsko-pomorskie. Aby ten proces rozpocząć, musi być wcześniej zgoda na rozpoczęcie powyższych prac przez wojewódzki oddział GDDKiA. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie: Kiedy zostanie wyrażona zgoda na rozpoczęcie projektowania drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia 7 lipca 2012 r.

153 Interpelacja (nr 7002) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie projektu nowelizacji ustawy Kodeks morski i ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej Szanowny Panie Ministrze! Nowelizacja Kodeksu morskiego i ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej przewiduje wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla statków pod polską banderą. Istnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie armatorów do wykupywania dodatkowych ubezpieczeń w transporcie morskim zmniejszy ich konkurencyjność. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Jak ministerstwo zamierza pomóc w utrzymaniu wspomnianej konkurencyjności? 2. Czy planowane są w najbliższym czasie inne działania ważne z punktu widzenia tej części gospodarki? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7003) do ministra zdrowia w sprawie wolontariuszy pracujących w szpitalach Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z obowiązującymi przepisami wolontariusze mogli tylko do końca czerwca oficjalnie pełnić swoją funkcję w szpitalach. Od dnia 1 lipca 2012 r., zgodnie z ustawą o działalności leczniczej znowelizowanej ostatnio dla potrzeb hospicjów, wolontariusze nie będą mogli kontynuować swojej pracy w szpitalach. Spowoduje to, że znikną ze szpitali wolontariusze pomagający chorym. Absurdem jest, że przepisy prawne mogą zablokować dobre intencje ludzi, którzy chcą dobrowolnie pomagać. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie: Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo, aby wszystkie osoby chcące pomagać chorym mogły to robić na dotychczasowych warunkach? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7005) do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia ograniczeń w pracy tymczasowej Szanowny Panie Ministrze! Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan stara się o zniesienie ograniczeń w pracy tymczasowej kosztem zatrudnienia stałego. Wprost przyznają, że nie chcą zatrudniać na stałe pracowników, bowiem wygodniejszym rozwiązaniem jest praca tymczasowa. Niestety takie działanie prowadzi wręcz do patologii, bowiem sytuacja na rynku pracy już jest trudna. A zniesienie ograniczeń doprowadziłoby do tego, że zatrudnienie stałe graniczyłoby z cudem. Takie rozwiązanie zwiększyłoby jedynie możliwości prywatnych pracodawców kosztem pracowników. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania: Czy ministerstwo bierze pod uwagę możliwość zniesienia ograniczeń w pracy tymczasowej? Jeśli tak, to jakie środki zapobiegawcze zastosuje ministerstwo, by nie doprowadzić do sytuacji, w której prywatny pracodawca w ogóle nie będzie zatrudniał pracowników na stałe? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Interpelacja (nr 7004) do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wsparcia dla Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” Szanowny Panie Ministrze! Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” zebrała około miliona danych osób poszkodowanych podczas II wojny światowej. Znalazła się jednak ona w bardzo poważnych kłopotach finansowych, nie stać jej na przechowywanie cennego archiwum. Placówka starała się o to, by zbiory przejęły archiwa państwowe, jednak bezskutecznie. Sprawa jest dobrze znana ministerstwu kultury, bowiem fundacja zwracała się bezpośrednio o pomoc, mimo to ministerstwo nie wyraziło swego stanowiska w tejże sprawie. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie: Czy i w jakiej formie ministerstwo udzieli wsparcia Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r.

154 Interpelacja (nr 7006) do ministra spraw wewnętrznych w sprawie kontroli państwa nad społeczeństwem Szanowny Panie Ministrze! Ponad l850 tys. razy w 2011 r. sięgano po informacje z naszych połączeń telefonicznych. To pond 300 tys. więcej niż w roku poprzednim. Państwowe instytucje sięgały po te informacje często bez naszej wiedzy i zgody. Na skalę Unii Europejskiej bijemy rekordy. Z ustawy o prawie telekomunikacyjnym wynika, że na potrzeby śledztw czy procesów sądowych operatorzy sieci mogą przekazywać takie informacje, jak np. bilingi czy treści SMS-ów. Jednak prawo nie zabezpiecza nas przed nieuzasadnioną inwigilacją. Żądania służb czy urzędów często są bezpodstawne, a konsekwencji takiego działania nikt nie ponosi. A takie działania ocierają się wręcz o łamanie praw obywatelskich. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania: 1. Z jakiego powodu prace nad prawem ograniczającym retencje danych stanęły w miejscu? 2. Jakie działania podejmie ministerstwo w tej kluczowej sprawie? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7007) do ministra zdrowia w sprawie śmigłowców ratunkowych nieprzystosowanych do latania w nocy Szanowny Panie Ministrze! Podczas tragicznej katastrofy pod Szczekocinami okazało się, że śmigłowce ratunkowe tylko z trzech miast mogą latać po zachodzie słońca, a tylko warszawskie 24 godziny na dobę. Tylko trzy bazy na terenie kraju dyżurują po zmroku. Jak się okazuje, problemem nie są pieniądze czy sprzęt, bowiem flota Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dysponuje nowoczesnymi śmigłowcami. Problem stanowi nieprzeszkolona załoga pilotów, strażaków, dyspozytorów medycznych, brak jest miejsc wyznaczonych do lądowania w gminach. Mimo że w kraju jest siedemnaście baz z nowoczesnymi śmigłowcami ratunkowymi, to nie są one w pełni wykorzystywane. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania: 1. Czy ministerstwo podejmie kroki, by przyspieszyć proces szkolenia pilotów śmigłowców ratunkowych do akcji nocnych? 2. Jakie podjęto już działania, by rozszerzyć działalność LPR o porę nocną? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7008) do ministra finansów w sprawie zasiłku rodzinnego dla dzieci Szanowny Panie Ministrze! Od listopada zwiększy się dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego. Druga podwyżka planowana jest dopiero na rok 2014. Podwyżka progu dochodowego jest na tyle symboliczna (35 zł), że skorzysta na niej jedynie 140 tys. dzieci. Dla porównania od roku 2004 progi nie były podwyższane, co doprowadziło do zmniejszenia liczby dzieci uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych z 5,55 mln do 2,77 mln. Kwoty zasiłków rodzinnych w Polsce są jedne z niższych w Europie, są to tak naprawdę kwoty symboliczne. Dla przykładu w większości krajów europejskich standardem jest, że zasiłki dostają wszyscy, którzy mają dzieci, gdyż ten rodzaj świadczenia to element polityki prorodzinnej. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie: Czy Ministerstwo Finansów planuje przyspieszyć termin zwiększenia progu, który planowany jest na rok 2014? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7009) do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmiany limitu paliwa zużywanego na 1 ha Szanowny Panie Ministrze! Zdaniem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych należałoby zmienić limit paliwa zużywanego na l ha. Szacunkowe zużycie paliwa w rolnictwie to 126 l na l ha użytków rolnych, a nie 86, jak przyjmowane jest obecnie. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie: Czy ministerstwo podejmie

155 kroki, aby zwiększyć limit paliwa zużywanego na l ha użytków rolnych? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7010) do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dopłat do paliwa rolniczego Szanowny Panie Ministrze! Dopłata do paliwa rolniczego jest ciągle za niska, a koszty za paliwo rolnicze ciągle rosną. Ciągle zbyt mały jest wzrost zwrotu akcyzy (jest to 0,95 zł/1). Dopłaty nie pokrywają nawet w połowie kosztów paliwa, a zapotrzebowanie jest coraz większe. Mimo podwyżki stawki zwrotu podatku akcyzowego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o 11%, będzie musiała wzrosnąć stawka akcyzy na olej napędowy z 1,048 zł/1 do 1,196 zł/1, czyli o ok. 14%. Ponadto nie ma się co oszukiwać, że wzrost dopłaty nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu cen paliwa w ostatnim czasie. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie: Czy ministerstwo zamierza podjąć jakiekolwiek kroki w tej sprawie? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7011) do ministra środowiska w sprawie zniesienia okresu ochronnego dla bobrów Szanowny Panie Ministrze! Bobry od wielu lat wyrządzają w Polsce wiele szkód. Głównie przyczyniają się do zalewania pól i łąk, za co straty ponoszą rolnicy. Skarb Państwa co roku płaci za straty wyrządzone przez bobry. Od wielu lat zwierzęta są w Polsce pod ochroną, a z roku na rok populacja się zwiększa. Już obecnie populację szacuje się na 40 tys. sztuk. Optymalna liczba populacji to około 20 tys. sztuk. Należy podjąć kroki, by populacja nie zwiększała się z roku na rok. Jednym z rozwiązań tego problemu mogłoby być wyznaczenie okresu, w którym bobry nie byłyby pod ochroną. Interpelacja (nr 7012) do ministra rozwoju regionalnego w sprawie braku możliwości wykorzystania na drogi funduszy Unii Europejskiej, z których wydaniem nie poradziła sobie infrastruktura kolejowa Szanowna Pani Minister! Polska domaga się od Komisji Europejskiej przesunięcia na inwestycje drogowe 1,2 mld euro unijnych dotacji, które w pierwotnym zamiarze miały być wykorzystane na inwestycje kolejowe. Jednakże Komisja Europejska nie ma zamiaru takiej zgody wydać, wniosek Polski odrzuciła, a czasu na wykorzystanie unijnych dotacji jest coraz mniej. Jeżeli transfer pieniędzy nie dokona się, dotacja, która miała być wykorzystana przez kolej, przepadnie. W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytania: 1. Czy ministerstwo posiada środki na wkład własny w celu wykorzystania dotacji unijnej? 2. Czy w kolejnych latach ministerstwo również będzie się skupiać jedynie na rozbudowie infrastruktury drogowej? 3. Dlaczego ministerstwo nie może przeznaczyć dotacji unijnej na infrastrukturę kolejową? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos Warszawa, dnia1 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7013) do ministra sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia wymogu posiadania koncesji dla firm windykacyjnych oraz uregulowania warunków ich działalności Szanowny Panie Ministrze! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z problemem i odpowiedź na poniższe pytania. Działalność niektórych firm windykacyjnych budzi wiele kontrowersji. Na porządku dziennym są W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie: Czy ministerstwo podejmie kroki, które zapobiegną zwiększaniu populacji bobrów w Polsce? Z wyrazami szacunku Poseł Tomasz Latos

156 próby zastraszania dłużników poprzez wysyłanie niezrozumiałych pism zawierających niezgodne z prawem sformułowania i zawyżone wysokości zobowiązania, nachodzenie w domu czy też próby upubliczniania informacji o długu, np. poprzez rozmowy z sąsiadami dłużnika. Tymczasem przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług takich firm, bo są one skuteczniejsze i szybsze od postępowania komorniczego. Ich usługi są też droższe, ale bardzo często kosztami prowizji firm windykacyjnych obciążani są dłużnicy. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Czy możliwe jest wprowadzenie koncesji dla firm windykacyjnych? 2. Czy możliwe jest nałożenie na firmy windykacyjne wymogu ścisłej współpracy w zakresie odzyskiwania wierzytelności z komornikami sądowymi, tak aby pozostawały one pod kontrolą komorników? Z wyrazami szacunku Posłanki Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Urszula Augustyn Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7014) do ministra edukacji narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach Szanowna Pani Minister! Wstęp do ustawy o systemie oświaty określa fundamentalne powinności szkoły wobec uczniów oraz wyraża nadrzędne cele i zadania, jakie stoją przed placówkami oświatowymi. Fragment mówiący, iż szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności jednoznacznie określa misję szkoły. Rozwój uczniów uwarunkowany jest wieloma różnymi czynnikami, które mogą oddziaływać negatywnie i zakłócać prawidłowy przebieg procesu kształcenia i socjalizacji dzieci i młodzieży. Podejmowane działania przez dyrekcję i nauczycieli, ale także rodziców, czasami okazują się nieskuteczne i wymagają specjalistycznego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których pojawiają się problemy z uzależnieniami, agresją, nieprzystosowaniem społecznym. W związku z powyższym pragnę prosić o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Interpelacja (nr 7015) do ministra edukacji narodowej w sprawie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w szkołach Szanowna Pani Minister! Opracowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia dokument z 2009 r. pt.: „Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania” został przekazany ministrowi edukacji narodowej z nadzieją na to, że okaże się pomocny w podejmowaniu przez pracowników oświaty działań na rzecz kształtowania prozdrowotnych nawyków u dzieci i młodzieży. Zawarte zostały w nim m.in. rekomendacje w zakresie zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży. Dane pochodzące z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wskazują, iż w populacji dzieci i młodzieży w Polsce w roku 2007 zdiagnozowano 417 381 zniekształceń kręgosłupa, co stanowiło 5,19% populacji w wieku 0–18 lat. Znacznie wyższy odsetek stanowią uczniowie z wadami postawy. Zatem zapotrzebowanie na organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach jest znaczne. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje danymi statystycznymi dotyczącymi: — liczby uczniów z wadami postawy, — liczby uczniów, którzy powinni brać udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, — liczby uczniów, którzy korzystają z organizowanych przez szkoły zajęć korekcyjnych? Jeśli tak, to bardzo proszę o przytoczenie danych dotyczących wymienionych wskaźników. 1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec poziomu dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w szkołach? 2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje danymi dotyczącymi liczby psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach oraz liczby szkół, w których uczniowie mogą skorzystać z pomocy psychologa lub pedagoga? 3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi działania upowszechniające i zachęcające dyrektorów szkół do zapewniania uczniom właściwej opieki psychologiczno-pedagogicznej? Jeśli nie, to jakie zamierza podjąć w tym kierunku działania? Z poważaniem Poseł Magdalena Gąsior-Marek Warszawa, dnia 14 lipca 2012 r.

157 2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje lub zamierza podjąć działania skoncentrowane na profilaktyce wad postaw uczniów? 3. Czy były lub będą przekazywane dodatkowe środki dla szkół z przeznaczeniem na organizowanie zajęć korekcyjnych? Z poważaniem Poseł Magdalena Gąsior-Marek Warszawa, dnia 14 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7016) do ministra skarbu państwa w sprawie ewentualnej likwidacji jednostki gazowni w Kielcach Szanowny Panie Ministrze! W związku z docierającymi do nas jako parlamentarzystów bardzo niepokojącymi informacjami o planowanej restrukturyzacji gazowni Kielce przez Karpacki Oddział Obrotu Gazem, który funkcjonuje w ramach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, zwracamy się z prośbą o interwencję. Powstała niepewność, że zakład obsługujący 131 tysięcy klientów indywidualnych i biznesowych w województwie może zostać okrojony tylko do biura obsługi klienta, a poważniejsze zadania, jakimi się zajmuje, przekazane Gazowni Sandomierskiej lub Krakowskiej. Według szacunków, pracę może stracić nawet połowa z 82-osobowej załogi. Za tego rodzaju rozwiązaniem w żaden sposób nie przemawiają względy ekonomiczne. Tworzona natomiast dokumentacja, dotycząca zamierzonych zmian organizacyjnych w trwającym procesie, wymaga przemyśleń i konsultacji. Decyzja ta pozbawiłaby miasto Kielce jako ośrodka wojewódzkiego istotnego argumentu w sferze inwestycyjnej, a przeniesienie zakładu wiązałoby się ze spadkiem atrakcyjności i wiarygodności jako metropolii. Zapewniamy Pana Ministra, że zarówno środowisko świętokrzyskich parlamentarzystów, samorządowców i cała opinia publiczna jest za pozostawieniem obecnego statusu organizacyjnego z przedstawicielstwem w Kielcach. Proszę o zwrócenie uwagi, na fakty, które jednoznacznie przemawiają za naszą argumentacją. Kielce oprócz tego, że piastują rolę stolicy województwa, są miastem o zdecydowanie największej liczbie obecnych i potencjalnych odbiorców gazu od PGNiG, na powierzchni obejmującej ponad 12 000 km2. Obecny zakład w Kielcach posiada świetną bazę lokalową złożoną z nowoczesnych i systematycznie dekapitalizowanych budynków oraz rezerwy gruntowe mogące służyć pod ewentualną rozbudowę w przyszłości. Dodatkowo, dzięki tradycji posiadania oddziału PGNiG w Kielcach, udało się wyedukować świetnie przygotowaną merytorycznie i fachową kadrę. W związku z powyższymi argumentami prosimy Pana Ministra o odpowiedź na pytania: 1. Czy Pan Minister posiada wiedzę na temat przeniesienia tej jednostki do Sandomierza lub Krakowa? 2. Czy PGNiG dostanie zgodę na tak nieracjonalne posunięcie, jakim jest likwidacja jednostki w Kielcach, która prowadzi do zmniejszenia prestiżu miasta wojewódzkiego, spowoduje likwidację wielu miejsc pracy na terenie miasta oraz ograniczy konkurencyjność samej spółki? 3. Czy mieszkańcy Kielc mogą liczyć na akceptację argumentacji zawartych w tej interpelacji oraz wsparcia ze strony Ministerstwa Skarbu w dążeniu do pozostawienia Kielc, jako ważnego miejsca na mapie polski dla PGNiG? Z poważaniem Poseł Artur Gierada oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7017) do ministra finansów w sprawie stawek z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo Infrastruktury przygotowało w sierpniu 2011 r. projekt rozporządzenia dotyczącego zmiany (zwiększenia) stawek z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych. Zgodnie z tym projektem nowe stawki wynosić miały: 0,97 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 i 1,01 zł dla aut powyżej tej pojemności silnika. Dla motocykla – 0,92 zł, dla motoroweru – 0,81 zł. Nowe stawki obowiązywać miały od I kwartału 2012 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej aktualnie projekt ten znajduje się na etapie konsultacji międzyresortowych z Ministerstwem Finansów. Warto zauważyć, iż dotychczasowe stawki ze względu na znaczny wzrost cen paliwa w wielu przypadkach nie rekompensują pracownikom faktycznie poniesionych kosztów związanych z używaniem prywatnego samochodu w celach służbowych.

158 W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania: — Na jakim etapie znajduje się proces konsultacji nad omawianym wyżej projektem rozporządzenia? — Kiedy należy się spodziewać zakończenia konsultacji? — Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów w powyższej sprawie? Z poważaniem Poseł Agnieszka Hanajczyk Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7017) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie stawek z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo Infrastruktury przygotowało w sierpniu 2011 r. projekt rozporządzenia dotyczącego zmiany (zwiększenia) stawek z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych w celach służbowych. Zgodnie z tym projektem nowe stawki wynosić miały: 0,97 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 i 1,01 zł dla aut powyżej tej pojemności silnika. Dla motocykla – 0,92 zł, dla motoroweru – 0,81 zł. Nowe stawki obowiązywać miały od I kwartału 2012 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej aktualnie projekt ten znajduje się na etapie konsultacji międzyresortowych z Ministerstwem Finansów. Warto zauważyć, iż dotychczasowe stawki ze względu na znaczny wzrost cen paliwa w wielu przypadkach nie rekompensują pracownikom faktycznie poniesionych kosztów związanych z używaniem prywatnego samochodu w celach służbowych. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania: — Na jakim etapie znajduje się proces konsultacji nad omawianym wyżej projektem rozporządzenia? — Kiedy należy się spodziewać zakończenia konsultacji? Z poważaniem Poseł Agnieszka Hanajczyk Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7018) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prac wykończeniowych na odcinkach A i C autostrady A2 Szanowny Panie Ministrze! Dnia 7 czerwca 2012 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, iż nadzór budowlany wydał pozytywną decyzję dotyczącą oddania do użytku odcinka C autostrady A2 łączącej Łódź z Warszawą. Na dwóch odcinkach A2 – A i C – trzeba jednak dokończyć prace remontowe. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania: Jaki zakres będą obejmowały prace wykończeniowe na odcinkach A i C? Na kiedy planowane jest całkowite zakończenie inwestycji? Czy w czasie remontu utrzymana zostanie przejezdność autostrady, czy też wymagane będzie zamknięcie jej dla ruchu samochodowego? Z poważaniem Poseł Agnieszka Hanajczyk Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7019) do ministra gospodarki w sprawie możliwości rejestrowania działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu Szanowny Panie Ministrze! W 2011 r. wystartowała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która z założenia miała zdjąć z urzędów gminy wiele obowiązków związanych z rejestracją działalności gospodarczej. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) przewiduje, że przedsiębiorca może zarejestrować działalność gospodarczą na dwa sposoby: elektronicznie za pomocą ePUAP bądź składając standardowy wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy. Z założenia ta druga możliwość miała stanowić jedynie formę uzupełniającą względem opcji pierwszej (elektronicznej). Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, między dniem 1 lipca 2011 r. a dniem 1 lipca 2012 r. tylko 3% wszystkich wniosków o rejestrację działalności gospodarczej złożone zostało przez Internet, natomiast 97% wniosków zostało wprowadzone przez gminnych

159 urzędników. Jak wynika z powyższej statystyki, zainteresowanie elektroniczną formą rejestrowania działalności gospodarczej nie cieszy się dużym zainteresowaniem. W związku z powyższym chciałabym zapytać Pana Ministra: 1. Co jest główną przyczyną braku zainteresowania elektroniczną formą rejestrowania działalności? 2. Jakie działania zostaną podjęte w celu promocji wyżej opisanego rozwiązania? Z poważaniem Poseł Agnieszka Hanajczyk Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7020) do ministra sprawiedliwości w sprawie projektu rozporządzenia o depenalizacji tajemnicy bankowej Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich tygodniach na łamach gazety „Puls Biznesu” oraz mediów zajmujących się branżą bankową pojawiły się informacje dotyczące projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które ma na celu depenalizację tajemnicy bankowej. W myśl obecnie obowiązujących przepisów wszelkie informacje dotyczące kont bankowych obywateli i firm, przepływów na rachunkach bankowych, wziętych pożyczek i kredytów są dziś pilnie strzeżoną tajemnicą, której złamanie grozi karą więzienia do trzech lat i grzywny do 1 mln zł. W myśl projektu rozporządzenia miałoby nastąpić zniesienie wyżej wymienionych kar, co w konsekwencji może doprowadzić do wycieku poufnych i wrażliwych danych dla klientów banków. Według bankowców usunięcie sankcji karnych może zagrażać bezpieczeństwu depozytów oraz sektora finansowego. W związku z powyższym chciałabym zapytać Pana Ministra: 1. Co jest główną przesłanką do zniesienia tajemnicy bankowej? 2. W jaki sposób chronione będą dane klientów po zniesieniu tajemnicy bankowej? 3. Jaki jest cel zniesienia tajemnicy bankowej? Z poważaniem Poseł Agnieszka Hanajczyk Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7021) do ministra finansów w sprawie składki rządu RP do budżetu międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Szanowny Panie Ministrze! Działalność Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży od 1991 r. jest istotnym czynnikiem mającym fundamentalny wpływ na aktualne dobre stosunki między Polską i Niemcami oraz przynoszącym wiele korzyści na rzecz kształtowania młodzieży w obu krajach. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej od roku budżetowego 2010 nie dostosowuje się do obowiązującej go zasady parytetowego finansowania organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Brak podwyższenia polskiej składki do budżetu PNWM nie tylko narusza umowę międzynarodową, ale również hamuje rozwój wymiany młodzieży. PNWM jest organizacją międzynarodową stworzoną dnia 17 czerwca 1991 r. przez umowę o współpracy młodzieży między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i rządem Republiki Federalnej Niemiec1). Statutowym zadaniem organizacji jest wspieranie wzajemnego poznania i zrozumienia oraz ścisłej współpracy młodzieży Polski i Niemiec. Organizacja, która opiera się na zapisach traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. oraz jest wzorowana na przykładzie Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży, nadawała stosunkom polsko-niemieckim długofalowe pozytywne impulsy, dzięki jej pomocy do końca 2011 r. zostały zrealizowane łącznie 56 954 projekty, w których brało udział 1 095 800 młodych Polaków oraz 1 086 065 młodych Niemców. Organizacja, żeby tę pracę kontynuować i rozwijać, potrzebuje solidnego finansowania. Zawarty w umowie o Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży art. 11 ust. l przewiduje, że organizacja dysponuje jednym funduszem, który będzie zasilany corocznie w równych częściach środkami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Należy jednak stwierdzić z ubolewaniem, że w praktyce zasada parytetowego finansowania jest rzadko przestrzegana. Składka Polski na budżet PNWM, z wyjątkiem lat budżetowych 2006–2009, bywała zawsze niższa od składki rządu niemieckiego. W sytuacji, kiedy korzystny kurs wymiany polskiego złotego spowodował wyższą składkę polską (4 928 269 euro) w 2008 r., składka ta została obniżona do poziomu ówczesnej niemieckiej składki (4 602 000 euro). Strona niemiecka podwyższyła składkę w roku 2010 do kwoty 5 mln euro i również zapewniała wielokrotnie, że jest skłonna do dalszego podwyższenia składki pod warunkiem, że po stronie polskiej także nastąpi podwyż1)

http://www.dpjw.org/files/1264061993_umowa_o_pnwm.pdf.

160 szenie. W roku budżetowym 2012 składka rządu Polski wynosi 17 000 000 zł (4 284 814 euro po denominacji wg kursu EBC z dnia 1 lipca 2011 r. zgodnie z przepisami finansowymi organizacji), a składka rządu niemieckiego 5 000 000 euro. Aby wypełnić zapisany w umowie parytet, składka polska na rok 2013 musiałaby wynieść 21 102 500 zł2). Utrzymanie nominalnej wysokości składki na poziomie z roku wiązałoby się z dalszym obniżeniem polskiego wkładu rządowego do poziomu 4 027 959 euro. W tym miejscu należy nadmienić, że płatnikiem składki w imieniu rządu RP jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, które z tego tytułu nie otrzymuje od budżetu państwa dotacji celowej i zmuszone jest wygospodarowywać środki na wkład rządowy do PNWM własnym sumptem. Po dwudziestu latach od podpisania traktatów polsko-niemieckich współpraca młodzieży z Polski i Niemiec nadal stawiana jest jako jeden z najważniejszych filarów w dalszym rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Porównanie z Francusko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, która dysponowała na rok 2011 budżetem wysokości 20,8 mln euro, wskazuje na to, że zasadne byłoby powiększenie wsparcia finansowego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dążąc do wzorca Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W związku z przedstawionym powyżej problemem zwracamy się do Pana Ministra z pytaniem: Kiedy Ministerstwo Finansów zamierza doprowadzić do wypełniania zobowiązań z międzyrządowej umowy o Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, art. 11 ust. l, i dostosować polską składkę do wysokości niemieckiej składki? Z wyrazami szacunku Poseł Marek Krząkała oraz grupa posłów Rybnik, dnia 3 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7022) do ministra edukacji narodowej w sprawie obniżenia kosztów zakupu podręczników szkolnych Szanowna Pani Minister! Od stycznia 2011 r. obowiązują nowe stawki podatku VAT na wszystkie publikacje książkowe. Do kształtowania się cen nowych podręczników dla uczniów przyczyniają się także koszty praw autorskich, papieru, druku i transportu. W ub. r. realny wzrost cen wynosił ok. 10% przy utrzyPrzeliczono zgodnie z przepisami finansowymi organizacji wg kursu EBC z dnia 2 lipca 2012 r. (l euro = 4,2205 zł).
2)

maniu stałych marż księgarń. W tym roku najbardziej wzrost cen podręczników odczują rodzice uczniów, którzy od września rozpoczynają naukę w liceum, technikum i szkole zawodowej oraz klasie czwartej szkoły podstawowej, gdzie wchodzi w życie nowa podstawa programowa. Będą musieli zakupić nowe książki. W pierwszym przypadku wraz z podręcznikami do nauki języka obcego to wydatek około 600 zł, w drugim średni koszt zestawu wynosić będzie od 300 do ponad 500 zł. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, a zatem decyzja, czy i z jakich podręczników korzysta na zajęciach, należy do nauczyciela i nie ma formalnych przeszkód, aby nauczyciele wybierali w kolejnych latach te same podręczniki. Także dodatkowym ze sposobów obniżenia kosztów związanych z zakupem podręczników jest obrót używanymi podręcznikami. Dyrektor szkoły, zgodnie z art. 22b ustawy o systemie oświaty, może podejmować działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Podwyżka cen podręczników szkolnych jest odczuwalna szczególnie przez rodziny wielodzietne. Według danych GUS w ubóstwie żyje ponad 2,2 mln Polaków, z czego 600 tys. to właśnie dzieci. Jednym z pomysłów MEN na obniżenie kosztów było opracowanie elektronicznej wersji podręczników szkolnych, jednak zgodnie z wyliczeniami e-książki są niewiele tańsze od tych w papierowej wersji. Nie przewiduje się także programu dofinansowującego najbiedniejszym rodzinom zakup komputerów do odczytania e-podręczników. W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy ministerstwo monitoruje procentowy wzrost cen podręczników szkolnych po podwyżce podatku VAT w ub. r.? 2. Na jakim obecnie etapie są prace nad wprowadzeniem ograniczenia możliwości składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika, zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20% objętości (nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego)? 3. Jakie programy pomocy uczniom w zakresie dofinansowania podręczników szkolnych obecnie realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej? 4. Ilu uczniów skorzystało z dostępu do dofinansowania podręczników w 2011 r. i jakie działania są podejmowane w celu zwiększenia grupy odbiorców pomocy? 5. Na jakim obecnie etapie są programy MEN „Wyprawka szkolna” oraz „Cyfrowa szkoła”? Z wyrazami szacunku Poseł Marek Krząkała Rybnik, dnia 3 lipca 2012 r.

161 Interpelacja (nr 7023) do ministra gospodarki w sprawie rynku hurtowego i trudnej sytuacji kwiaciarzy i florystów w Polsce Szanowny Panie Ministrze! Na tegorocznym spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia Florystów Polskich, producenci i hurtownicy dyskutowali o przyczynach trudnej sytuacji w branży oraz propozycjach mogących ją poprawić. Jednym z głównych powodów, na który zwracali uwagę, jest zanikający zwyczaj obdarowywania kwiatami. Dlatego też celem działalności SFP jest uświadamianie i kształtowanie kultury wręczania kwiatów. Kolejną przyczyną spadku obrotów w kwiaciarniach mocno akcentowaną przez przedsiębiorców jest możliwość zakupu w hurtowniach i na giełdach przez osoby, które nie są związane z branżą florystyczną. Osoby prowadzące kwiaciarnię, kupując kilkanaście paczek roślin, płacą za paczkę dokładnie taką samą cenę, jak osoba detaliczna. Floryści prowadzący własny biznes na zakupiony w hurtowni towar muszą nałożyć swoją marżę, co powoduje wyższe ceny w kwiaciarniach, a klienci detaliczni naturalnie chcąc zaoszczędzić, wolą kupować większą ilość u sprzedawców hurtowych po obniżonej cenie. W krajach Europy Zachodniej sytuacja rynku hurtowego jest w części regulowana, a hurtownie w dużej mierze są zamknięte dla klientów detalicznych. Dotyczy to także wielu innych dziedzin gospodarki i usług. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec możliwości zamknięcia rynku hurtowego w Polsce dla odbiorców indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz możliwe skutki takiego działania? 2. Czy z perspektywy praktyki polskich hurtowni i producentów stosowane są identyczne ceny zarówno dla odbiorców indywidualnych kupujących w większych ilościach, jak i sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą, w tym wieloletnich kontrahentów? 3. Jaka jest skala sprzedaży detalicznej w hurtowniach? 4. W jaki sposób funkcjonuje rynek hurtowy w krajach Unii Europejskiej, w szczególności w branży przedstawionej w niniejszej interpelacji? Z wyrazami szacunku Posłowie Marek Krząkała i Ryszard Zawadzki Rybnik, dnia 3 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7024) do prezesa Rady Ministrów w sprawie szykanowania członków związków zawodowych podejmujących walkę z patologiami w Służbie Celnej Szanowny Panie Premierze! W interpelacji poselskiej skierowanej do ministra finansów Jana Vincent-Rostowskiego z dnia 15 czerwca 2012 r. wskazywałem na wewnętrzne problemy Służby Celnej, zwracając szczególną uwagę na nepotyzm i korupcję występującą w jej strukturach, o których byłem informowany przez samych funkcjonariuszy. Sytuacja ta z powodu wagi i zasięgu nie może być lekceważona i powinna być przedmiotem konkretnych działań naprawczych. Kolejne sygnały, które otrzymuję od związkowców zrzeszonych w Związku Zawodowym Celnicy PL, sprawiają wrażenie nierealnych, lecz niestety są prawdziwe. Chodzi tutaj o łamanie praw związkowców, którzy są szykanowani przez przełożonych za działalność związkową. Ponoszą oni z tego powodu kary lub toczą się wobec nich postępowania dyscyplinarne zmierzające do usunięcia ich ze służby i pozbawienia pracy. Gwałcenie podstawowych praw pracowniczych w Służbie Celnej sprawia, że postanowiłem zwrócić się w tej sprawie do Pana Premiera. Poważnym problemem poruszanym już w mojej interpelacji skierowanej do ministra finansów jest ogromna skala przemytu papierosów z Ukrainy i Białorusi, które transportowane są przez nasz kraj do Europy Zachodniej. Funkcjonariusze zrzeszeni w Związku Zawodowym Celnicy PL alarmują, że ich przełożeni niejednokrotnie sami z pełną świadomością przyczynili się do ułatwień w przemycie nieopodatkowanych towarów do krajów Unii Europejskiej. Taki proceder jak nielegalny wwóz papierosów bez polskich znaków akcyzy jest niedopuszczalny i tym groźniejszy, że Polska jest wschodnią granicą Unii Europejskiej, świadczy też o wysokim stopniu korupcji oraz braku należytej organizacji Służby Celnej i nadzoru nad jej funkcjonowaniem. Funkcjonariusze Służby Celnej, jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji, niejednokrotnie piętnowali korupcję wśród funkcjonariuszy i swoich przełożonych, którzy potrafili odprawiać samochody bez dokonania należytej kontroli na tzw. machniecie ręką. W związku z próbami udaremniania tego niechlubnego procederu oraz przekazaniem informacji o ułatwieniach dla przemytu opinii publicznej przez przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL było wobec niego i innych związkowców wszczynane postępowanie dyscyplinarne, stawiane były zarzuty oraz szykanowano ich z powodu przynależności do związku i działalności związkowej, która miała być rzekomo prowadzona ze szkodą dla Służby Celnej. Są to działania, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa i wymagają zdecydowanej re-

162 akcji. Informacje, jakie otrzymałem wskazują na to, że takie antydemokratyczne praktyki są stosowane za zgodą i wiedzą Ministerstwa Finansów, któremu niewygodna jest krytyka pracy służb mu podległych. Propaganda sukcesu, którą Pan i Pański rząd wciąż posługuje się wobec społeczeństwa nie znosi jak widać jakiejkolwiek, nawet konstruktywnej krytyki, bo przy zderzeniu z rzeczywistością propagandowy obraz gwałtownie traci na wartości. Z tego powodu wszelkie nieprawidłowości oraz działania niezgodne z prawem są tuszowane, aby sielankowy obraz rzeczywistości lansowany przez Pana rząd nie poszarzał, a słupki w sondażach za mocno nie spadły. Poważnym zarzutem, jaki formułują funkcjonariusze są praktyki ich przełożonych, które godzą w wolność słowa oraz prawo do zrzeszania się, już od kilkudziesięciu lat stanowiące w Rzeczypospolitej Polskiej jeden z warunków demokratyzacji i niezbywalnych praw obywatelskich. Szykanowanie związkowców oraz zwalnianie ich z pracy, które dotknęło nawet przewodniczącego związku za rzekomą szkodliwą działalność Związku Zawodowego Celnicy PL jest zaprzeczeniem tych wartości, zagwarantowanych w konstytucji i ustawach. Związkowcy sugerują, że napotykane utrudnienia w pracy z jakimi się spotykają są podyktowane chęcią ich uciszenia i zażegnania protestów takich jak choćby strajk włoski, który Ministerstwo Finansów uznało za szkodliwy z punktu widzenia interesów państwa. Strajk był następstwem nierównego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych przy ustalaniu praw emerytalnych. Faworyzowanie jednych, a traktowanie po macoszemu drugich służb nie jest działaniem służącym dobru państwa. Należy wspomnieć, że metody stosowane wobec funkcjonariuszy zrzeszonych w Związku Zawodowym Celnicy PL według nich świadczą o łamaniu art. 35 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (t.j. z dnia 31 maja 2001 r., Dz. U. Nr 79, poz. 854, ze zm.), natomiast zwolnienie ze służby funkcjonariusza podlegającego ochronie związkowej może nawet wyczerpywać znamiona przestępstwa określonego w art. 231 Kodeksu karnego. Wszystkie te zabiegi stosowane były po to, aby złamać związkowców i uniemożliwić walkę o realizację swoich postulatów. Z wyjątkowym sprzeciwem funkcjonariuszy spotykają się obostrzenia w stosunku do związków zawodowych służb mundurowych, które w praktyce uniemożliwiają ochronę praw pracowniczych i funkcjonariuszy przed dyskryminacją. Poważną przeszkodą jest niemożność prowadzenia przez związek sporu zbiorowego, gdyż szef Służby Celnej jako przełożony wszystkich funkcjonariuszy odmawia związkowi prawa do prowadzenia procedury pozwu. Podobnie rzecz ma się, gdy wprowadza się zmiany w prawie, które są prowadzone bez konsultacji ze związkami zawodowymi nawet w tak ważnych dla funkcjonariuszy kwestiach jak wydłużenie wieku emerytalnego, wprowadzenie rygorów służby czy surowszych i bardziej restrykcyjnych wymogów zdrowotnych. Wszelkie istotne zmiany są wprowadzane bez konsultacji z ich adresatem, co przy wadze tych wprowadzanych zmian doprowadza do potęgowania niezadowolenia i protestów. Kolejnym utrudnieniem z jakim spotykają się związkowcy jest brak możliwości, aby Związek Zawodowy Celnicy PL reprezentował prawa funkcjonariuszy przed sądem, sam związek w tego typu sprawach nie ma statusu pokrzywdzonego i stroną w sprawie być nie może. Jest to cios skierowany w jedną z głównych idei i przyczyn powstania każdego związku zawodowego, który z założenia reprezentuje i chroni zrzeszonych w nim członków oraz dochodzi ich praw. Ponadto funkcjonariusze zgłaszają, że w ich miejscu pracy łamane są przepisy BHP, jednak Państwowa Inspekcja Pracy ma związane ręce, gdyż nie posiada prawa do kontroli Służby Celnej, przez co niezgodny z prawem stan rzeczy może trwać dalej. Takie przykłady działalności niezgodnej z prawem w obrębie Służby Celnej można mnożyć, ale najgorsze jest to, że państwo na to nie reaguje, przez co daje zły przykład podmiotom prywatnym i podważa zaufanie obywateli do instytucji państwowych, które powinny dawać przykład, jak należy traktować pracowników w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki. Przytoczone wyżej okoliczności wskazują na niechęć organów władzy do przestrzegania praw, które są zagwarantowane z mocy Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych. Te i podobne sytuacje przywołują na myśl obrazy komunistycznej przeszłości, gdy zakazywano niezależnej działalności związków zawodowych, a ich członków za taka działalność szykanowano. Do tego niechlubnego okresu w polskiej historii wracać nie należy. Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późń. zm.) – uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Dlaczego wobec członków i działaczy Związku Zawodowego Celnicy PL są podejmowane szykany i utrudnienia w działalności związkowej poprzez wykorzystywanie instrumentów wynikających z pragmatyki służbowej, takich jak wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, przewlekanie tych postępowań, wymierzanie kar dyscyplinarnych, wszczynanie postępowań o zwolnienie ze służby, pozbawianie nagród, przenoszenie na niższe stanowiska, przenoszenie do innych miejscowości i pogarszanie warunków służby, odmawianie zwolnienia ze służby dla wykonywania doraźnych czynności związkowych oraz wywoływanie zagrożenia poniesieniem konsekwencji za przynależność do związku zawodowego? 2. Czy prawdą jest, że zwalniano ze służby członków Związku Zawodowego Celnicy PL, którzy przekazali opinii publicznej wykryte przez siebie alarmujące informacje o ułatwieniach dla przemytu? 3. Czy Pan Premier posiada wiedzę na temat manipulacji w systemach informatycznych dokonywanych na przejściach granicznych, których celem jest

163 osłabienie kontroli celnej i umożliwienie wwozu do Polski nieopodatkowanych towarów? 4. Dlaczego w służbie podległej ministrowi finansów dopuszczalne jest niezgodne z prawem traktowanie członków związków zawodowych, które ma na celu sparaliżowanie ich działalności? 5. Jakie działania podejmie Pan Premier i Pański rząd w celu wyeliminowania patologii w zakresie kontroli celnej na poszczególnych przejściach granicznych? Z poważaniem Poseł Jarosław Zieliński Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7025) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie kłopotów z utrzymaniem zapłaty przez wykonawców i podwykonawców za wykonane usługi przy budowie autostrad Szanowny Panie Ministrze! Pragnę w tej interpelacji w sposób niestandardowy przedstawić bardzo duży problem związany z budową autostrad. Opracowałem ją na postawie artykułu z miesięcznika „Region Europa”. W swoim numerze 3/2012, w artykule „Autostrady w rękach mafii?” autor opisuje skandaliczny mechanizm, o którym my posłowie słyszeliśmy w sposób mniej lub bardziej oficjalny na spotkaniach podczas wypowiedzi poszkodowanych, zdesperowanych podwykonawców usług oszukanych przy budowie autostrad. W gazecie przestawiono wiele budzących zdumienie czytelnika informacji. Autor pisze, między innymi, że aby zaoszczędzić na kosztach materiałów stosowanych do utwardzenia podłoża na jednym z odcinków autostrady zastosowano 24,67% pyłów ilastych, co skutkować może potrzebą jej szybkiej renowacji. Redaktor zwrócił uwagę na fakt, że spółka akcyjna Dolnośląskie Surowce Skalne w chwili uzyskania zamówienia publicznego była zadłużona, a mimo to udzielono temu podmiotowi zamówienia publicznego z pominięciem przetargu. Najbardziej szokujący jest podtytuł: „schemat działania oszustów”. Ponieważ nie jestem prawnikiem i aby nie zafałszować treści, pozwolę sobie Panu Ministrowi – urzędnikowi nadzorującemu inwestycje infrastrukturalne – wiernie odtworzyć opisany w gazecie proceder, z prośbą, aby się Pan do tego odniósł i potwierdził bądź zaprzeczył tym doniesieniom. O to cytat treści artykułu: „Nieuprawnione oszczędności na materiałach to nie jedyny sposób nadprogramowego zarobku. Na potrzeby autostrad zastosowano znaną z lat boomu budownictwa mieszkaniowego metodę łańcucha podmiotów z osobowością prawną. Schemat działania oszustwa jest nie tylko prosty, ale i wyłącza sprawę spod jurysdykcji prawa karnego. Pierwszy etap stanowi uzyskanie zamówienia publicznego przez renomowany podmiot. Następnie tworzone jest przedsiębiorstwo (kapitałowo ani osobowo nie powiązane z pierwszym ogniwem), które przejąć ma jako podwykonawca bezpośrednią realizację prac. Pomiędzy nimi zawierana jest zazwyczaj niezmiernie rygorystyczna umowa, obwarowana karami umownymi w przypadku nawet minimalnych opóźnień w realizacji harmonogramu prac. Ten zaś podmiot korzysta z licznych, również powołanych na potrzeby realizacji kontraktu „pośredników”, którzy faktycznie cedują bezpośrednie wykonanie prac na zewnętrzne „obce” podmioty. Przy czym, by wyeliminować możliwość dochodzenia zapłaty bezpośrednio od zleceniodawcy, zakres przekazanych im czynności podlega rozbiciu na czynniki pierwsze do stopnia niespełniających definicji „roboty budowlane”. Prace inne nie korzystają bowiem ze szczególnej ochrony prawnej”. Inny podtytuł gazety „Kluczem są rachunki”. Cytat: „Dlatego np. w rachunkach i w umowie z faktycznym wykonawcą odcinka autostrady zamieszcza się np. wynajem sprzętu budowlanego, dostawy surowców lub wypożyczenie siły roboczej. Prawo można łatwo obejść. Pozostawieni z niczym uczciwi wykonawcy mogą jedynie organizować akcje protestacyjne ignorowane przez rząd i GDDKiA”. Autor pisze dalej: „Na czym polega interes? Spółka 1 popada w kontrolowany konflikt ze spółką nr 2. W wyniku różnych opóźnień, które skutecznie można odgórnie reżyserować poprzez np. opóźnienie sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego, naliczone zostają znaczne kary umowne, a sama umowa ulega zerwaniu. Z powodu wzajemnego potrącania kar umownych z należnego za wykonawstwo wynagrodzenia spółka nr 1 może zatrzymać znaczną część honorarium za realizację autostrady. Roszczenia ogniwa nr 3 – powstałe na bazie faktur otrzymanych od bezpośrednich wykonawców 4 poziomu – dają podstawę do postawienia obu spółek pośrednich w stan upadłości. Niższe od oczekiwanych wpływów umożliwiają jedynie częściowe zaspokojenie ich wierzycieli, a i tak pierwszeństwo mają roszczenia pracownicze oraz fiskusa. Tracą uczciwi podwykonawcy, którzy zazwyczaj nie mogą się ubiegać o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio od zleceniodawcy robót”. Cytat: „I tak samo po raz kolejny wszelkiego typu instytucje powołane do ochrony interesów finansowych Rzeczypospolitej zawiodły. Wszyscy znów zapłacimy wyższe podatki na remonty dróg, a ci, którzy je uczciwie budowali, zbankrutują”. Panie Ministrze, posłużę się cytatem jednego z oszukanych podwykonawców usług: „Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że nieprawidłowości przy budowie dróg w Polsce to wcale nie jest wypadek przy

164 pracy, ale stosowanie przekrętów na masową skalę”. Inny z poszkodowanych przedstawił dziennikarzom mechanizm tak: „Generalny wykonawca doprowadza do sytuacji, w której podwykonawca nie jest w stanie kontynuować inwestycji i musi zejść z budowy. Wtedy jest obciążany karami za niezawinione przez siebie wstrzymanie inwestycji. Nie mając środków finansowych, nie jest w stanie udowodnić swoich racji przed polskim sądem”. W moim powiecie dębickim na Podkarpaciu spółka Hydrobudowa, firma budującą autostradę A4 z Dębicy do Tarnowa, znajduje się w stanie upadłości. Sąd w Poznaniu przyjął wniosek przedsiębiorstwa o upadłość układową. Firma nie wypłaciła pieniędzy wielu swoim podwykonawcom. Wśród poszkodowanych jest wielu małych i średnich przedsiębiorców z Podkarpacia. Między innymi dębicka firma Ban-Kor-Bet, zatrudniająca 19 pracowników, dostarczała na budowę autostrady beton. Główny wykonawca jest jej winien ponad 1,6 mln zł. Dla tej firmy taka zaległość w najgorszym przypadku może oznaczać nawet upadłość. Panie Ministrze zakończę tę nietypowo napisaną interpelację cytatem, który jest autorstwa redaktora przytoczonej wyżej gazety i niech będzie również moim pytaniem. Proszę o udzielenie na nie odpowiedzi: Kto więc i za czyją zgodą zarobił? I co powoduje, że przywódcy naszego kraju są w tej sprawie bezradni niczym dzieci we mgle? Z poważaniem Poseł Jan Warzecha Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7026) do ministra edukacji narodowej w sprawie określenia podstawy do ustalenia dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przedszkoli niepublicznych Szanowna Pani Minister! Ustawa Karta Nauczyciela stanowi: Art. 1. 1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: …………………………………………………. 2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą: ………………………………………………… 2) nauczyciele zatrudnieni w: a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Art. 70a. 1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. ……………………………………….. 3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty. 4. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 5. …………………………………………….. 6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków, o których mowa w ust. 3, pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, uwzględniając w szczególności liczbę nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych województwach, formy doskonalenia zawodowego dofinansowywane ze środków, o których mowa w ust. 1–5, oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje organów wymienionych w ust. 1, a także dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Art. 91b. 2. Do nauczycieli zatrudnionych w: …………………………………………………… 3) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9–9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75–86, art. 88 i art. 90; 4) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9–9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75–85 i art. 88. Z zacytowanych przepisów wynika, że nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez organy inne niż j.s.t. oraz

165 przedszkolach niepublicznych nie obejmuje art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym zadaję pytanie: Czy do podstawy do ustalenia dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez organy inne niż j.s.t. oraz przedszkoli niepublicznych wlicza się wydatki zapisane w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – budżetu j.s.t.? Zgodnie z art.67a ust.1 ustawy o systemie oświaty szkoła może, ale nie musi, zorganizować stołówkę. W związku z powyższym zadaję pytanie: Czy do podstawy do ustalenia dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez organy inne niż j.s.t., które nie zorganizowały stołówki, wlicza się wydatki zapisane w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – budżetu j.s.t.? Z poważaniem Poseł Lech Sprawka Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7027) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zlikwidowanej kasy biletowej na Dworcu Zachodnim PKP w Olsztynie Szanowny Panie Ministrze! Spółka InterCity podjęła decyzję, aby z dniem 9 lipca 2012 r. zlikwidować jedyną kasę biletową na Dworcu Zachodnim w Olsztynie. Władze spółki uzasadniają ten krok względami ekonomicznymi. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że Olsztyn jest miastem wojewódzkim, zamieszkiwanym realnie przez ponad 200 tys. ludzi. Znajdują się w nim tylko dwa dworce kolejowe, a po tej decyzji dworzec Olsztyn Zachodni stanie się przystankiem. Dworzec Olsztyn Zachodni, a szczególnie jego otoczenie, dużym nakładem środków finansowych poddany został ostatnio gruntownej modernizacji. Brak kasy biletowej pogarsza funkcjonalność samego dworca i obniża atrakcyjność komunikacji kolejowej. Dworzec Olsztyn Zachodni usytuowany jest w centrum miasta i stanowi dogodne miejsce dotarcia do pociągów dla osób korzystających z usług PKP. Przy okazji, znajdując się w pobliżu śródmiejskiej starówki, stanowi też swoistą wizytówkę miasta. Osoby wsiadające na dworcu Olsztyn Zachodni od tej pory będą zmuszone kupować bilety w pociągu u konduktora, co może stanowić duże utrudnienie, szczególnie w szczytach komunikacyjnych (przy dużej liczbie podróżnych). Może też przewoźnikowi przynosić straty z powodu braku czasu na sprzedaż biletów wszystkim chętnym. Zgromadzenie pasażerów (tłok) oczekujących na sprzedaż biletów przy przedziale konduktorskim i rozproszenie uwagi konduktora tą czynnością, dodatkowo go obciążającą, mogą stanowić zagrożenie dla bezpiecznego odprawiania pociągów ze stacji kolejowej, w tym także dla zdrowia i życia pasażerów. W niedalekiej przyszłości planowana jest gruntowna i zapewne długotrwała modernizacja Dworca Głównego PKP w Olsztynie. Dworzec Zachodni będzie musiał odciążyć go w obsłudze ruchu pasażerskiego na terenie Olsztyna, co będzie trudno zrealizować z zamkniętymi kasami biletowymi. W Olsztynie rozważane są plany częściowego oparcia komunikacji miejskiej o obecnie nieistniejącą kolej podmiejską, dla której Dworzec Zachodni ma być ważnym elementem. Bez kasy biletowej trudno będzie obsłużyć ruch o większej frekwencji, charakteryzujący podróże na krótkich trasach podmiejskich. Wobec powyższego, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy nie można wstrzymać decyzji o likwidacji kasy biletowej na dworcu Olsztyn Zachodni? 2. Kiedy możliwe jest ponowne uruchomienie kasy biletowej na dworcu Olsztyn Zachodni? 3. Jakie zamierza Pan Minister podjąć kroki, aby zapobiec spadkowi jakości obsługi podróżnych? Pozdrawiam Poseł Jerzy Szmit Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7028) do ministra edukacji narodowej w sprawie refundacji pobytu dzieci w przedszkolach poza miejscem ich zamieszkania Szanowna Pani Minister! W związku z sygnałami płynącymi od gmin oraz pism przysyłanych do naszego biura, związanymi z rozliczeniami pomiędzy samorządami dotyczącymi pokrywania dopłat do pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą zamieszkania zwracam się do Pani w następującej kwestii. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadza mechanizm rozliczeń miedzy jednostkami samorządu terytorialnego odnośnie do dopłat do pobytu dziecka w przedszkolu innym niż miejsce zamieszkania dziecka. Dobrze jest, iż rodzice posiadają możliwość wyboru przedszkola, które ma sprawować opiekę nad ich dzieckiem czy dziećmi. Często, jak pokazuje praktyka, rodzice wybierają przedszkola inne, aniżeli te znajdujące się w miejscu ich zamieszkania – powodowane to jest lokalizacją miejsca pracy rodziców, cie-

166 kawszą ofertą edukacyjną czy lepszym wyposażeniem i warunkami pobytu. Jednakże dla gmin sytuacja taka jest trudna z punktu widzenia budżetu gminy. Samorząd gminy musi bowiem ponosić podwójne koszty – z jednej strony koszty utrzymania miejsc w swoich placówkach, z drugiej musi przekazać odpowiednią dotację dla przedszkoli niepublicznych, które wybrali dla swoich dzieci mieszkańcy tej gminy. Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków gminy prowadząc przedszkola posiadają wolne miejsca, za które ponoszą koszty, to dodatkowa refundacja kierowana do innych przedszkoli jest znacznym obciążeniem dla ich budżetu. Należy tu dodatkowo zaznaczyć, iż każda gmina indywidualnie określa wysokość dopłat do przedszkoli. Często więc sytuacja jest taka, iż gminy, nie posiadając na swoim terenie przedszkoli niepublicznych, muszą wypłacać refundacje wielokrotnie przekraczające wysokość dopłat obowiązujących na ich terenie. W chwili obecnej gminy otrzymują do realizacji coraz więcej zadań, za którymi nie idą jednak pieniądze na pokrycie ich kosztów, co prowadzi do trudnej sytuacji finansowej samorządów. Pomocą dla gmin mogłyby być zapowiadane przez rząd dopłaty do pobytu w przedszkolach dzieci 5-letnich a w dalszej perspektywie także dzieci 4-letnich. Resort edukacji w marcu tego roku zobowiązał się, że w okresie trzech miesięcy przedstawi projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej dofinansowanie do edukacji przedszkolnej. Miała ona wprowadzać dotacje na edukację przedszkolna pięciolatków, a w roku następnym czterolatków. W czerwcu b.r. faktycznie został wniesiony projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, ale dotyczy jedynie dotowania szkół publicznych oraz niepublicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Kwestia przedszkoli nie została w nim poruszona. Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy jest możliwa zmiana w obecnych przepisach w ustawie o oświacie? 2. Czy rząd zamierza doprowadzić do zmian w ustawie o oświacie i wprowadzić zapowiadane subwencje dla przedszkoli z budżetu państwa? 3. Jeżeli istnieją takie plany, kiedy można liczyć na ich realizację? 4. Jeżeli takich planów rząd nie posiada, to czy rozważane są inne formy wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w kwestii refundacji pobytu dzieci w przedszkolach poza gminami zamieszkania? Z poważaniem Poseł Kazimierz Gołojuch Łańcut, dnia 26 czerwca 2012 r. Interpelacja (nr 7029) do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieskutecznych działań ustawowo zobowiązanych organów państwa związanych z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy w sektorze finansowym i gospodarczym W okresie od dnia 21 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. delegatura Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przeprowadziła w Ministerstwie Finansów kontrolę w temacie: Wykonywanie przez generalnego inspektora informacji finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w latach 2008–2010. Badania kontrolne objęły okres od stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. NIK w trakcie kontroli dopatrzyła się także nieprawidłowości i uchybień. GIIF uzyskał od instytucji obowiązanych ponad 88 mln informacji o transakcjach ponadprogowych (transakcje powyżej 15 tys. euro). Prawie 11 mln z tych informacji było niekompletne lub zawierało błędne dane. Najczęściej błędy w informacjach dotyczyły pominięcia numeru lub serii dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby wydającej dyspozycję, pominięcia numeru rachunku beneficjenta lub rachunku źródłowego, nazwy beneficjenta, wpisania danych w niewłaściwej rubryce. GIIF nie wyjaśnił z tej liczby aż 4,75 mln wadliwych informacji o transakcjach ponadprogowych, tym samym w tych przypadkach nie dysponował wiedzą, czy niewyjaśnione błędne informacje nie dotyczyły działań związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Kontrolerzy negatywnie ocenili także niedostosowanie sposobu rejestrowania i przekazywania GIIF wymaganych informacji do wymogów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych (nowelizacja weszła w życie dnia 22 października 2009 r.). Minister finansów do dnia 8 października 2010 r. miał czas na wydanie aktu wykonawczego do tej ustawy, tzw. rozporządzenia rejestrowego, którego projekt przygotowywał m.in. GIIF. Wzmiankowane rozporządzenie miało rozszerzyć katalog instytucji obowiązanych m.in. o przedsiębiorców przyjmujących płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 15 tys. euro, wszystkie instytucje finansowe i kredytowe oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. W efekcie ww. podmioty do czasu wejścia w życie nowych przepisów nie są zobowiązane do rejestracji transakcji ponadprogowych i przekazywania GIIF informacji o nich (projekt nowego rozporządzenia rejestrowego został przesłany do uzgodnień wewnątrzresortowych dopiero pod koniec czerwca 2011 r.). W trakcie kontroli ustalono też, że GIIF nie dysponował wiedzą, czy wszystkie rodzaje instytucji obowiązanych były prawidłowo przygotowane do prze-

167 ciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i czy wywiązywały się z ustawowych obowiązków. Wynikało to z ograniczenia o 1/3 liczby kontroli planowanych w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. (w pierwszym półroczu zaplanowano tylko 3 kontrole instytucji obowiązanych). Liczba skontrolowanych podmiotów w badanym przez NIK okresie w odniesieniu do niektórych rodzajów instytucji obowiązanych była wręcz symboliczna. Zdaniem NIK wyniki powyższej kontroli wskazują potrzebę wydania przez ministra finansów nowego rozporządzenia rejestrowego. Celowe wydaje się też zwiększenie skuteczności systemu koordynacji kontroli prowadzonych przez GIIF i inne instytucje kontrolujące w instytucjach obowiązanych, np. przez uzgadnianie planów kontroli. Mając powyższe na uwadze, proszę Pana Premiera o udzielenie mi następujących szczegółowych informacji, po zasięgnięciu opinii i stanowisk ministra sprawiedliwości, ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych (komendanta głównego Policji), prokuratora generalnego, szefa CBA, szefa ABW oraz Krajowej Rady Notarialnej: 1. Czy i jakie działania naprawcze podjęte zostały celem realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez NIK po wskazanej wyżej kontroli? 2. Czy minister sprawiedliwości oraz minister finansów, biorąc pod uwagę konstytucyjną równość podmiotów wobec prawa, zamierzają podjąć (kiedy i w jakim zakresie) prace legislacyjne celem zrównania obowiązków nałożonych w ustawie z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na instytucje obowiązane, jakimi są notariusze, z tymi obowiązkami, niewspółmiernie lżejszymi, jakie posiadają radcowie prawni i adwokaci? Czy ta rażąca niewspółmierność obowiązków pomiędzy różnymi korporacjami prawniczymi nie budziła dotychczas i nie budzi zastrzeżeń ministra sprawiedliwości, ministra finansów oraz Krajowej Rady Notarialnej? 3. Czy zdaniem prokuratora generalnego, ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych (komendanta głównego Policji), szefa ABW i szefa CBA zastrzeżeń nie budzi fakt, iż w katalogu instytucji obowiązanych określonym w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. brak jest firm konsultingowych, które moim zdaniem znajdować się mogą w dużym zainteresowaniu osób lub grup osób zajmujących się, często w sposób zorganizowany i zawodowy, procederem prania pieniędzy? Czy sprawa objęcia zakresem stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. dalszych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczo-finansowym jest przedmiotem analiz w resortach finansów, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych? 4. Jakie są zdaniem ministra sprawiedliwości i ministra finansów wnioski z dotychczas przeprowadzonych w latach 2008–2011 postępowań kontrolnych w kancelariach notarialnych w zakresie przestrzegania i realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. realizowanych przez Departament Informacji Finansowych MF oraz przez prezesów sądów apelacyjnych? 5. Jakie są przyczyny specjalnego preferowania informacyjnego przez generalnego inspektora informacji finansowej w MF w zakresie ujawnionych przypadków prania pieniędzy w obrocie finansowym i gospodarczym ABW kosztem CBA oraz posiadającego w tym zakresie, moim zdaniem, doświadczenie operacyjno-procesowe CBŚ KGP? Czy wynika to z faktu delegowania do jednostki analityki finansowej w Ministerstwie Finansów, w tym na stanowiska w niej kierownicze, funkcjonariuszy ABW, którzy z tego tytułu otrzymują dodatkowe atrakcyjne wynagrodzenie finansowe? 6. Jakie są przyczyny niepodejmowania przez Ministerstwo Finansów szkoleń w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w odniesieniu do korporacji prawniczych, w następstwie czego zmuszone są one do korzystania ze szkoleń internetowych (e-learningowych), podczas których brak jest bezpośredniego kontaktu z ekspertami, którzy mogliby pomóc w rozwikłaniu wielu zawiłości związanych ze stosowaniem np. ustawy o notariacie lub innych przepisów prawa określających czynności wykonywane przez notariuszy z wymogami dotyczącymi np. obowiązku podejmowania czynności rejestracyjno-informacyjnych określonego rodzaju transakcji? 7. Jakie jest stanowisko prokuratora generalnego, ministra finansów (generalnego inspektora kontroli skarbowej – generalnego inspektora informacji finansowej), ministra spraw wewnętrznych (komendanta głównego Policji), szefa CBA w kontekście dotychczasowych doświadczeń i analiz podatności i stopnia wykorzystywania podmiotów zajmujących się obrotem złomem i wyrobami hutniczymi, hurtowym handlem artykułami spożywczymi, a także usługami hotelarskimi i gastronomicznymi w procederze prania pieniędzy pochodzących z wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz ze sprzedaży tzw. faktur kosztowych VAT? Z poważaniem Poseł Leonard Krasulski Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7030) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy obwodnicy Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12 Szanowny Panie Ministrze! W ubiegłym roku zwracałem się do ministra infrastruktury z interpelacją w sprawie budowy obwodnicy Wschowy w ciągu dro-

168 gi krajowej nr 12. Z odpowiedzi, którą otrzymałem, wynikało, że przedmiotowe zadanie nie jest ujęte w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011– –2015”. Jednocześnie minister informował, że wspomniany program będzie aktualizowany w 2012 r. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o ujęcie tak ważnej dla mieszkańców Wschowy inwestycji w programie budowy dróg krajowych na kolejne lata. Wschowa jest jednym z ostatnich miast powiatowych na terenie województwa lubuskiego, które nie posiada obwodnicy w ciągu drogi krajowej. Natężenie ruchu na drodze krajowej nr 12 na odcinku przebiegającym przez miasto przekracza wszelkie możliwe normy. Władze samorządowe Wschowy zabiegały w poprzednich latach w Ministerstwie Infrastruktury o realizację tej inwestycji, niestety jak do tej pory bezskutecznie. Panie Ministrze, czy mieszkańcy Wschowy mogą liczyć na to, że budowa obwodnicy ich miasta zostanie w końcu wpisana do programu budowy dróg krajowych? Z poważaniem Poseł Marek Ast Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7031) do ministra środowiska w sprawie planów prywatyzacji PGL Lasy Państwowe Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra z interpelacją w sprawie planów prywatyzacji PGL Lasy Państwowe. Rząd zamierza sprzedać 36 tys. ha Lasów Państwowych, które są znakomitym przykładem zrównoważonego rozwoju, czyli wzrostu gospodarczego powiązanego z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych. Polskie lasy są cennym składnikiem majątku narodowego, wymagają starannej ochrony i niezwykłej ostrożności w zarządzaniu. Nie można również zapomnieć o wielkiej roli lasów w procesie ochrony przyrody oraz znaczeniu gospodarki leśnej. Polskie Lasy Państwowe są organizacją dobrze funkcjonującą. W poprzedniej kadencji nie udało się rządowi wprowadzić Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych, więc teraz koalicja rządząca chce sprzedać kolejne dobra narodowe, zapominając, że Lasy Państwowe są gwarancją ekologicznego bezpieczeństwa i jedną z ostatnich polskich własności. Jak widać rząd PO–PSL jest bardzo konsekwentny w swoich antypolskich działaniach oraz planach dekompozycji państwa polskiego. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania: 1. Jakimi motywami kierowało się ministerstwo dopuszczając możliwość prywatyzacji Lasów Państwowych? 2. Czy zdaniem Pana Ministra korzyści płynące ze sprzedaży Lasów Państwowych będą większe od utraty majątku narodowego? 3. Czy rząd wycofa się z planów prywatyzacji Lasów Państwowych? Z poważaniem Poseł Jadwiga Wiśniewska Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7032) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Radomia Szanowny Panie Ministrze! W lipcu 2011 r. wojewoda mazowiecki podpisał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na realizację budowy zachodniej obwodnicy Radomia, opatrując ją rygorem natychmiastowej wykonalności. Po raz kolejny rząd Platformy Obywatelskiej rozbudził w mieszkańcach Radomia i regionu radomskiego nadzieję na to, że ważna inwestycja będzie realizowana. W październiku 2011 r. ówczesna minister zdrowia zapewniała na konferencji prasowej, że są oszczędności w przetargach i będą pieniądze na budowę zachodniej obwodnicy Radomia. Niestety po raz kolejny okazało się, że słowa polityków Platformy Obywatelskiej są niewiele warte. Do dnia dzisiejszego nie rozpoczęły się prace związane z budową zachodniej obwodnicy Radomia. Bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania: 1. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto prac związanych z budową zachodniej obwodnicy Radomia? 2. Na realizację jakich inwestycji zostały przeznaczone oszczędnościami wypracowane przez GDDKiA, o których w październiku 2011 r. mówiła ówczesna minister zdrowia? 3. Kiedy rozpocznie się budowa zachodniej obwodnicy Radomia? Proszę wskazać kwartał roku, w którym GDDKiA planuje rozpoczęcie inwestycji. Z poważaniem Poseł Marek Suski Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

169 Interpelacja (nr 7033) do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych Panie Premierze! 1. Czy rząd polski przewiduje przedłużenie okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce? 2. Jeśli tak, to czy rząd rozpatruje przedłużenie okresu funkcjonowania tych stref na czas nieokreślony? Zgodnie z obowiązującą ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) okres funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) kończy się w 2020 r. Dotychczasowe funkcjonowanie SSE dowodzi sukcesu tego sposobu pozyskiwania inwestycji, szczególnie inwestycji zagranicznych. Do końca czerwca 2011 r. we wszystkich czternastu SSE w Polsce wydano ponad 1400 zezwoleń na działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy zainwestowali w nich 75 mld zł i zatrudnili ponad 230 tys. pracowników. W badaniu KPMG pytani inwestorzy stwierdzili, że przedłużenie okresu funkcjonowania stref np. do 2026 r. zwiększy o 16 punktów procentowych odsetek tych, którzy deklarują nowe inwestycje w ciągu najbliższych 2–3 lat i może spowodować łączny wzrost nakładów inwestycyjnych w SSE nawet o 40 mld zł. Badanie Ernst & Young wykazało również, że SSE stanowią dobre narzędzie do tworzenia współpracy w ramach sieci powiązań kooperacyjnych, które mogą stanowić bazę do inicjowania struktur o charakterze klastrów. W ocenie Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki najwłaściwszym rozwiązaniem dla instrumentu SSE jest wprowadzenie bezterminowego ich funkcjonowania – podaje portal samorządowy. Według Ernst & Young dalsze funkcjonowanie SSE po 2020 r. nie powinno budzić wątpliwości Komisji Europejskiej przy założeniu, że strefy będą wpisywać się nadal w ramy wspólnotowej polityki regionalnej, a przepisy strefowe będą zgodne z regulacjami wspólnotowymi w zakresie pomocy regionalnej. Wydłużenie funkcjonowania SSE pozostaje w gestii Rady Ministrów i wymaga nowelizacji poszczególnych rozporządzeń strefowych. Proces wydłużenia powinien nastąpić w trakcie roku 2012, aby aktualnie obowiązujący okres funkcjonowania stref nie wpływał znacząco na spadek ich atrakcyjności. Dostosowywanie stref do unijnych zasad pomocy regionalnej jest procesem cyklicznym i niezależnym od okresu funkcjonowania stref, a wynika ze zmian przepisów wspólnotowych na początku każdego okresu budżetowego UE. W efekcie zasadne jest rozważeSzczecin, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7034) do ministra sprawiedliwości w sprawie utrzymania samodzielności Sądu Rejonowego w Gostyniu Szanowny Panie Ministrze! Mieszkańcy Wielkopolski z wielkim niepokojem przyjęli informację dotyczącą planowanych przez Pana reform struktury organizacyjnej sądów powszechnych, polegających tak naprawdę na likwidacji wielu mniejszych sądów rejonowych. W planach rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do likwidacji planowany jest również Sąd Rejonowy w Gostyniu. Kolejny raz przedstawiciele władzy publicznej nie wyciągają wniosków z tego, co już kiedyś próbowano zniszczyć. W 1907 r. zapadła decyzja o przystąpieniu do budowy nowego gmachu sądowego w Gostyniu. W Biuletynie Centralnej Administracji Budowlanej Prus z dnia 20 stycznia 1909 r. podsumowano ostatecznie koszty budowy nowego, okazałego gmachu sądowego. Wyniosły one łącznie 138 500 marek. Powstał budynek sądowy z więzieniem i częścią mieszkalną. Tak rozpoczęła się trwająca do dziś historia gostyńskiego sądu. Sąd Rejonowy w Gostyniu działa na terenie obejmującym powiat gostyński (miasta i gminy Gostyń, Krobia, Borek Wlkp., Pogorzela, Piaski, Pępowo, Poniec), a dodatkowo także gminę Krzemieniewo z powiatu leszczyńskiego. Na terenie tym zamieszkuje około 85 tys. mieszkańców. W bieżącym roku zaledwie pięciu sędziów (szósty na delegacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu) rozpoznało 15 197 spraw, a dodatkowo sporządzono i wydano 4083 odpisów ksiąg wieczystych. Gostyński sąd rejonowy po przeprowadzonej gruntownej modernizacji posiada doskonałe możliwości lokalowe. Dysponuje pięcioma salami rozpraw, całkowicie zmodernizowanymi i odremontowanymi sekretariatami i gabinetami, umożliwiającymi nawet (w razie konieczności) zwiększenie kadry sędziowskiej i urzędniczej. Olbrzymiej modernizacji poddane zostały pomieszczenia wydziału ksiąg wieczystych, w ekspresowym tempie przeprowadzona została minie bezterminowego przedłużenia okresu funkcjonowania stref. Z poważaniem Poseł Michał Jach oraz grupa posłów

170 gracja ksiąg wieczystych. Posiada również nowoczesne archiwum ze skomputeryzowaną ewidencją. Sąd Rejonowy w Gostyniu wielokrotnie osiągał najlepsze wyniki we wszystkich kategoriach spraw rozpoznawanych w wydziałach karnych, cywilnych, rodzinnych oraz ksiąg wieczystych, co budziło i budzi uznanie nie tylko wśród mieszkańców, ale również prezesów sądów okręgowych. Jest sądem dysponującym doskonałą kadrą urzędniczą i kuratorską, dobrze zorganizowaną i zarządzaną. Jest jedynym sądem w okręgu i jednym z nielicznych w Polsce, w którym zaprzestano sporządzania wszystkich repertoriów i wykazów ręcznie, w formie papierowej. Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2011 r. wprowadzono w nim elektroniczny system ewidencji repertoriów i wykazów, w oparciu wyłącznie o oprogramowanie firmy Currenda. Okoliczności te niewątpliwie świadczą o potencjale i możliwościach pracowników gostyńskiego sądu. Mieszkańcy nie zgadzają się na obniżenie roli i znaczenia powiatu gostyńskiego stworzonego głównie po to, by lokalna społeczność mogła załatwić większość spraw, również tych z obszaru wymiaru sprawiedliwości na miejscu. Nic więc dziwnego, że zapowiadana przez Pana Ministra reforma sądownictwa wywołuje sprzeciw i oburzenie wśród społeczności lokalnej. Reformy winny powodować lepszy dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem dzieje się zupełnie na odwrót. Wskutek takiej decyzji około 85 tys. mieszkańców ziemi gostyńskiej będzie pozbawionych tego dostępu. Panie Ministrze, najbliższym sądem rejonowym w okolicy Gostynia, który miałby przejąć jego zadania, jest Sąd Rejonowy w Lesznie. Odległość od najdalej położonej miejscowości należącej do właściwości Sądu Rejonowego w Gostyniu do Sądu Rejonowego w Lesznie wynosi około 50 km. Nie tylko moim zdaniem oszczędności z tytułu likwidacji Sądu Rejonowego w Gostyniu będą iluzoryczne i kolejny raz na barki obywateli zostaną przerzucone koszty reform, w tym planowana przez Pana reforma wymiaru sprawiedliwości. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy w ogóle i jeśli już, to jakie oszczędności przyniesie likwidacja Sądu Rejonowego w Gostyniu? 2. Co sprawia, że planuje Pan tak daleko idące zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych w naszym kraju? 3. Czy planowane zmiany mają na celu ograniczenie liczby rozpatrywanych przez sąd spraw wskutek znaczącego ograniczenia do nich dostępu? 4. Czy znane są Panu społeczne konsekwencje planowanych rozwiązań? Poseł Leszek Aleksandrzak Kalisz, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7035) do ministra obrony narodowej w sprawie możliwych nieprawidłowości przy zakupach systemów teleinformatycznych od firmy TELDAT Szanowny Panie Ministrze! Polska armia od lat użytkuje systemy teleinformatyczne firmy TELDAT, znane jako JAŚMIN. Produkty kosztowały polskie państwo ponad 500 mln zł i są wykorzystywane w całych Siłach Zbrojnych RP oraz w ramach PKW. Jednocześnie w mediach ukazały się informacje o możliwych nieprawidłowościach przy zakupach tych systemów dla polskiej armii. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania: 1. W jaki sposób zintegrowany węzeł teleinformatyczny ZWT KT/SA/wp Jaśmin został pozyskany przez MON? 2. Jakie wersje ZWT KT/SA/wp Jaśmin zostały pozyskane przez MON i ile to kosztowało polskiego podatnika? 3. Czy przed pozyskaniem Jaśminów MON określił wymagania na tego rodzaju przedmiot zamówienia publicznego? 4. Czy MON posiada dokumentację techniczną na wszystkie pozyskane wersje Jaśminów, a jeżeli nie, to w jaki sposób zagwarantowano bezpieczeństwo polskiej armii z tytułu użytkowania tych systemów teleinformatycznych? 5. Czy przed pozyskaniem Jaśminów były one testowane przez zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej przepisami? 6. W jaki sposób system C3IS Jaśmin został pozyskany przez MON? 7. Czy w powyższym postępowaniu określone zostały przez zamawiającego wymagania na tego rodzaju system, zanim został on pozyskany? 8. Czy przed pozyskaniem systemu Jaśmin był on testowany przez zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej przepisami? 9. Czy wojsko posiada dokumentację techniczną pozyskanego systemu C3IS Jaśmin? 10. Czy wojsko posiada kody źródłowe do oprogramowania C3IS Jaśmin oraz licencję na zmiany tego oprogramowania? 11. Na jakiej podstawie prawnej w październiku 2010 r. w ramach ćwiczenia „Aster 2010” przeprowadzono testy demonstratora sieciocentrycznego batalionu piechoty zmotoryzowanej i czy w trakcie tego ćwiczenia wykorzystywano sprzęt i uzbrojenie, którego nie posiadało polskie wojsko? 12. Czy w ramach ćwiczenia „Aster 2010” montowano w KTO Rosomak sprzęt komercyjny, którego nie posiadała polska armia i przewidywała w tym czasie jego pozyskanie w ramach przyszłych zamówień publicznych? Jeżeli takie przypadki miały miej-

171 sce, to kto podjął decyzję o wykorzystanie tych urządzeń i jakie koszty poniósł MON z tytułu zmiany ukompletowania KTO Rosomak? 13. Na jakiej podstawie prawnej w ramach ćwiczenia „Aster 2010” testowano system BMS Jaśmin i na zgodność z jakimi wymaganiami wojska? 14. Czy w trakcie ćwiczenia „Aster 2010” były już określone przez MON wstępne założenia taktyczno-techniczne na system BMS umożliwiające przeprowadzenie testów, o których mowa w decyzjach MON? 15. Czy Akademia Obrony Narodowej użytkuje systemy BMS Jaśmin, DSS Jaśmin oraz HMS Jaśmin, prowadząc szkolenie oficerów na tych systemach? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie AON pozyskała te systemy i czy w ocenie MON nie złamano prawa w związku faktem, że Inspektorat Uzbrojenia przygotowuje przetarg na pozyskanie BMS dla SZ RP, a systemy HMS (np. Szafran) czy DSS (projekt Tytan) są już finansowane przez MON? 16. Czy podczas ćwiczeń „Borsuk” i „DRAGON” wykorzystywano sprzęt i uzbrojenie, którego nie posiadała polska armia, a który w tym okresie zamierzano pozyskać w ramach odrębnych zamówień publicznych? Jeżeli tak, to czy tego rodzaju działania resortu obrony narodowej były zgodne z prawem? 17. Czy w polskiej armii znajduje się system BMS Jaśmin, HMS Jaśmin oraz DSS Jaśmin? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej systemy te zostały pozyskane przez wojsko? Czy zamawiający określił wstępne założenia taktyczno-techniczne na system BMS Jaśmin, HMS Jaśmin oraz DSS Jaśmin? Czy były testy tych systemów przeprowadzone przez zamawiającego w ramach procedury udzielenie zamówienia publicznego? Z poważaniem Poseł Tomasz Kaczmarek Warszawa, dnia 11 czerwca 2012 r. Interpelacja (nr 7036) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie utrzymania czystości i porządku na wszystkich kategoriach dróg mieszczących się w granicach miasta Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra w sprawie ponoszenia odpowiedzialności za czystość i porządek na wszystkich kategoriach dróg, tj. drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, mieszczących się jednocześnie w granicach miasta. Otóż wiele miast i gmin boryka się z problemem właściwego utrzymania dróg. Zarządy dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych i GDDKiA negatywnie ustosunkowują się do utrzymania porządku na drogach zarządzanych przez siebie znajdujących się w obszarach miasta. Powołują się na przepisy mówiące, że do zadań zarządcy drogi należy utrzymanie jej w stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne poruszanie się po niej. Natomiast utrzymanie czystości oraz instalowanie koszy na śmieci już nie należy do ich obowiązków. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie: Kto zdaniem Ministra ponosi odpowiedzialność za utrzymanie porządku na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych mieszczących się w granicach miasta? Z wyrazami szacunku Poseł Krzysztof Brejza Inowrocław, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7037) do ministra sportu i turystyki w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej na mistrzostwa Europy Euro 2016 w piłce ręcznej w Kielcach Polska w dniu 23 czerwca 2012 r. otrzymała prawo organizacji mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych w 2016 r. Decyzję podjęto w sobotę na kongresie kontynentalnej federacji (EHF) w Monte Carlo. Polska już w pierwszej turze otrzymała 27 głosów, co stanowiło 58% głosów, podczas gdy kontrkandydaci otrzymali: Chorwacja – 15 głosów oraz Norwegia – 4. W aplikacji przesłanej do EHF jako miasta gospodarze ME 2016 zostały zgłoszone: Katowice, Kraków, Łódź i Gdańsk z Sopotem oraz opcjonalnie Wrocław. Według wstępnych ustaleń turniej miałby się odbyć w dniach 17–31 stycznia. W dodatku w sobotę 23 czerwca EHF powierzyła Polsce także organizację w sierpniu 2014 r. mistrzostw Europy mężczyzn do lat 18. Klub sportowy Vive Targi Kielce to w chwili obecnej najlepszy polski klub piłki ręcznej, z siedzibą w Kielcach, założony w 1965 r. Dziewięciokrotny zdobywca mistrzostwa Polski oraz dziewięciokrotny triumfator w pucharze Polski. Tego, co zrobili piłkarze ręczni Vive Targów Kielce, w polskim szczypiorniaku jeszcze nikt nie dokonał. W sezonie 2011/2012 Vive wygrało w sumie 35 meczów, 30 w lidze, 5 w pucharze Polski, Vive wygrało wszystko, co było do wygrania. Kielecki zespół po raz trzeci w historii zdobył dublet (puchar i mistrzostwo, wcześniej w 2003 r. i 2009 r.), a po raz pierwszy udało się go obronić. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego nie wyobrażają sobie, aby wśród miast gospodarzy mi-

172 strzostw Europy w piłce ręcznej w 2016 r. nie było miasta, w którym gra najlepsza polska drużyna. Aby kieleccy kibice na żywo oglądali mecze mistrzostw Europy w piłce ręcznej w 2016 r., potrzebna jest nowa hala. Na wstępnej liście miast, w których rozgrywane byłyby spotkania, nie ma oczywiście Kielc. Działacze Vive Targów Kielce mają jednak zapewnienie prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, że jeśli w stolicy regionu świętokrzyskiego będzie odpowiednia hala, to Euro 2016 odbędzie się także w Kielcach. Większa hala pozwoliłaby oglądać nie tylko spotkania Euro 2016. Coraz częściej zdarza się, że przed meczami Vive Targów Kielce w Lidze Mistrzów wielu kibiców odchodzi sprzed kas z kwitkiem. W Kielcach jest potrzebna hala na 10 tys. miejsc. To byłoby wspaniałe. Można by wtedy organizować różne imprezy o randze europejskiej czy światowej. Hala mogłaby być miejscem różnych eventów, koncertów gwiazd, jak Sting, Katie Melua czy Adele. Klub Vive Targi Kielce oraz prezydent miasta Kielce przygotowali wstępne założenia projektu budowy hali. Hala miałaby mieć ok. 8 tys. miejsc. Jej budowa mogłaby się rozpocząć na przełomie maja i kwietnia przyszłego roku, a koszt to ok. 150–200 mln. Na otwarcie obiektu rozegrany ma być pojedynek z bardzo atrakcyjnym przeciwnikiem, z którego dochód także zasiliłby budżet projektu. Hala według założeń pomysłodawców wzorowana byłaby na obiekcie na Węgrzech – Veszprem Arenie (tylko byłaby od niej większa). Jest ona idealna do gier zespołowych, kibice są bardzo blisko parkietu. A ma też świetną akustykę. Taką halę buduje się od 18 do 24 miesięcy. Budowa hali musi rozpocząć się w 2013 r., termin taki gwarantuje odpowiednie zaprezentowanie się przed ostateczną decyzją o lokalizacji miast gospodarzy Euro 2016. Myślę, że działacze EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej) będą uważnie śledzili losy tej budowy. Przecież Kielce, które dysponują najlepiej czującymi tę dyscyplinę sportu i najliczniejszymi w niej w Polsce kibicami, posiadają najsilniejszy klub w tej dyscyplinie, tutaj pracują najlepsi fachowcy (od trenera narodowej drużyny poczynając), mają wystarczające argumenty, aby na własnym terenie stworzyć narodowe centrum piłki ręcznej. Jeżeli dodamy do tego fakt, że do Kielc będą mieli równie blisko (najbliżej) kibice z największych aglomeracji kraju (Warszawa, Łódź, Górny Śląsk i Kraków), to jest to doskonałe miejsce na polskie handballowe Wembley. Tu, jak nigdzie indziej, piłka ręczna w narodowym wydaniu uzyska najwspanialszą oprawę i klimat. To najlepsze lokacyjne źródło na dalszą promocję handballu w Polsce. Takie centrum, składające się z hali narodowej, ale także obok (zlokalizowanego w kieleckich terenach zielonych, np. lasy, stadionu) nowoczesnego narodowego centrum przygotowań, miałoby szanse, aby być wykorzystane ponad skalę samych Kielc i dzięki temu zarabiać na siebie. Ponadto centrum przygotowań – ogólnosportowe, ale jednak specjalizujące się w skali europejskiej właśnie w piłce ręcznej – mogłoby być bazą szkoleniową (ze szkółkami trenerskimi, młodzieży itd.) nie tylko dla reprezentacji Polski (jako centrum narodowe), ale dla Vive Kielce i dla wszystkich innych drużyn, które za to zapłacą. Ośrodki pobytowe na Euro 2012 (np. w Gniewinie czy Opalenicy) wyrobiły Polsce znaczącą markę. Poszedł w świat komunikat, że w Polsce są centra, gdzie można przygotowywać sportowców najlepszych w świecie. Stąd podobno (zgodnie z tym, o czym donosi obecnie prasa) np. w Gniewinie już chcą trenować wielkie drużyny i reprezentacje z Europy, a nawet ze świata. Dlaczego zatem, bazując m.in. na już pracujących w Kielcach specjalistach (z czasem jeszcze bardziej tę kadrę rozbudowując), takiego ośrodka, na dodatek jako nielicznego w świecie wyspecjalizowanego w piłce ręcznej, nie stworzyć właśnie w Kielcach? Dzięki temu Vive Kielce i reprezentacja Polski w Kielcach dysponowałyby wymarzonym zapleczem rozwojowym. Ale przede wszystkim dzięki temu ten ośrodek mógłby zarabiać na siebie i samą halę. Wyobraźmy sobie, że budowałyby tu swoją formę najróżniejsze sławne kluby czy reprezentacje piłki ręcznej za niemałe pieniądze. Korzystaliby też inni sportowcy z innych dyscyplin. Okolice Kielc nadają się bardzo dobrze na takie centrum. A ponieważ takie centrum to również hotel i spa, to w okresach mniejszego obłożenia przez sportowców mogłoby zarabiać jako kolejny kielecki hotel. W europejskiej skuteczności działania (pozyskiwania klientów) takiego ośrodka przygotowawczego w piłce ręcznej może pomóc fakt coraz ważniejszej i znaczniejszej pozycji Kielc (Vive Kielce) w Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Z polskich ośrodków to Kielce w tej chwili mają takie znaczenie i relacje z włodarzami międzynarodowego handballu. Takie kompleksowe narodowe centrum piłki ręcznej z halą narodową i centrum dla reprezentacji (być w może w przyszłości, zwłaszcza gdy ta dyscyplina dzięki Euro 2016 będzie jeszcze popularniejsza, z małym, ale nowoczesnym muzeum polskiej piłki ręcznej) może stać się ważnym punktem na mapie nie tylko sportowej, ale i gospodarczej, a na pewno turystycznej i promocyjnej miasta. Aby to wszystko zrealizować, nieodzowne staje się sfinansowanie ze środków państwowych hali sportowej, by ze sportową godnością zaprezentować się wobec Europy. Dla kasy miejskiej Kielc oraz klubu sportowego Vive Targi Kielce inwestycja ta jest nieosiągalna. Zwracam się do Pani Minister z prośbą o przychylenie się do prośby oraz priorytetowe potraktowanie inwestycji o tak kluczowym znaczeniu. Dodam, że planowane przedsięwzięcie cieszy się ogromnym poparciem społecznym nie tylko w mieście, ale i w całym regionie. Wspierają je również związki sportowe. Wpisanie tego zadania inwestycyjnego do ww. programu oraz jego dofinansowanie w kwocie 40 mln zł

173 ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej jest niezwykle ważne. Od Pani decyzji zależy teraz, czy mieszkańcy naszego regionu będą mogli już wkrótce cieszyć się tak wspaniałym obiektem sportowym. Miejmy nadzieję, że tak! W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pani Minister: 1. Czy widzi Pani Minister możliwość dofinansowania budowy hali sportowej w Kielcach, potrzebnej do organizacji mistrzostw Europy w piłce ręcznej Euro 2016? 2. Kiedy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie dofinansowania budowy hali sportowej w Kielcach na organizację mistrzostw Europy w piłce ręcznej Euro 2016?? 3. Jakie czynniki będą decydujące przy podejmowaniu ww. decyzji? Z poważaniem Poseł Beata Kempa Syców, dnia 7 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7038) do ministra zdrowia w sprawie przerywania profilaktycznego leczenia hemofilii u pacjentów powyżej 18. roku życia, w związku z ogłoszonym przez ministra zdrowia „Narodowym programem leczenia hemofilii na lata 2012–2014” Szanowny Panie Ministrze! 17 czerwca przypada światowy Dzień Chorych na Hemofilię – genetycznie uwarunkowanego zaburzenia krzepliwości krwi, spowodowanego brakiem lub obniżeniem poziomu białka osocza uczestniczącego w procesie krzepnięcia krwi. Choroby wrodzonej, w której dziecko rodzi się z niedoborem poziomu białka, zwanego czynnikiem krzepnięcia. Nieleczona może prowadzić do niepełnosprawności, a w ciężkich przypadkach nawet do wczesnej śmierci. Hemofilia typu A i B jest chorobą najczęściej występującą i dotyczy niemal wyłącznie mężczyzn. W hemofilii A (zwanej także klasyczną hemofilią) występuje niedobór lub brak czynnika VIII, natomiast w hemofilii B (zwanej chorobą Christmasa) czynnika IX. Trzeci – najrzadszy, niezależny od płci – typ choroby to hemofilia C, charakteryzująca się niedoborem czynnika Xl. W Polsce hemofilia typu A pojawia się z częstością jednego przypadku na 14 300 mieszkańców i występuje dwa razy częściej niż hemofilia typu B. Współczesna medycyna daje realne możliwości walki z tą chorobą poprzez leczenie profilaktyczne. Lekarze i pacjenci od lat podkreślają znaczenie tego typu leczenia, pozwalającego młodym ludziom prowadzić normalne życie – studiując i zdobywając zawód. Dzięki wprowadzonemu w 2008 r. przez Ministerstwo Zdrowia programowi profilaktycznego leczenia hemofilii wiele osób zapomniało, co to ból uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Hemofilia stała się chorobą, z którą, dzięki odpowiedniemu leczeniu, można godnie żyć. Leczenie profilaktyczne polega bowiem na podawaniu koncentratu krzepnięcia krwi, zanim dojdzie do krwawień. Jest to inny rodzaj terapii niż stosowane na ogół leczenie na żądanie, polegające na podawaniu koncentratów dopiero wtedy, gdy dojdzie do wyniszczającego stawy krwawienia. U pacjentów, którzy zostali objęci leczeniem profilaktycznym, przebieg krwawienia ma zazwyczaj charakter umiarkowany i rzadziej dochodzi do krwawień samoistnych w następstwie urazów. U dzieci zaś, u których nie doszło nigdy do wylewu dostawowego lub zdarzyło się to jedynie kilka razy, raczej nie występują uszkodzenia stawów. Jak oceniła podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 17 czerwca, dr hab. Anna Klukowska z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: „Wprowadzenie programu profilaktycznego leczenia hemofilii dla dzieci do 18. roku życia było wielkim przełomem, bo najwięcej korzyści daje profilaktyka pierwotna, kiedy pacjent nie ma jeszcze żadnych zmian w stawach. Korzyść odnieśli także ci chorzy, którzy w wieku kilkunastu lat rozpoczęli profilaktykę, bo mimo mniejszych lub większych zniszczeń stawów, rzadziej dochodziło do krwawień i mogli zacząć w miarę normalnie żyć.” Tymczasem na mocy „Narodowego programu leczenia hemofilii na lata 2012–2018” profilaktyczne leczenie hemofilii zostaje przerwane, gdy pacjenci kończą 18. rok życia, narażając młodych ludzi na bolesne wylewy krwi do stawów i w efekcie – na niepełnosprawność. Przerwanie leczenia, jak podkreślają hematolodzy, oprócz zadawania bólu pacjentom, stanowi także marnotrawstwo dotychczasowych, wieloletnich efektów profilaktyki. W ciągu kolejnych tygodni i miesięcy w organizmie pozbawionym leczenia zachodzą nieodwracalne i odczuwalne przez całe życie zmiany. Ponadto na mocy narodowego programu leczenia hemofilii czynniki krzepnięcia krwi pacjent po 18. roku życia dostanie się dopiero wówczas, gdy dojdzie do wylewu. W przypadku osób chorych na hemofilię są to zazwyczaj wylewy do stanu kolanowego, które zdarzają się średnio co 2–3 dni, powodując nie tylko ból, ale też i całkowite unieruchomienie. Zdaniem lekarzy hematologów przedłużenie narodowego programu leczenia hemofilii także na pacjentów powyżej 18. roku życia pozwoli utrzymać dobre wskaźniki walki z tą chorobą, ograniczyć liczbę osób poddawanych terapii w trakcie wylewu, podczas którego podaje się więcej czynnika krzepnięcia

174 niż podczas terapii profilaktycznej, ograniczyć liczbę osób korzystających z długiej i kosztownej rehabilitacji oraz liczbę osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy finansowej państwa. Zapis „Narodowego programu leczenia hemofilii na lata 2012–2018” mówi, że objęcie leczeniem profilaktycznym pacjentów po 18. roku życia możliwe będzie dopiero po 2014 r., skazując pacjentów, którzy w latach 2012–2014 skończą 18. rok życia, na nieodwracalną przerwę w leczeniu, marnotrawiącą efekty dotychczasowej terapii. Wartym przypomnienia jest także fakt, że w większości krajów europejskich, także i tych z Europy Środkowej: Czech, Słowacji czy Węgier, program profilaktycznego leczenia hemofilii wprowadzony został już w latach 90., pozwalając młodym ludziom prowadzić normalne życie. W związku z powyższym zwracani się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czym spowodowany jest dwuletni okres przejściowy dotyczący możliwości objęcia leczeniem profilaktycznym pacjentów powyżej 18. roku życia? 2) Czy istnieje możliwość jego zlikwidowania lub objęcia dotychczasowych pacjentów, którzy w latach 2012–2014 osiągną 18. rok życia, programem profilaktycznego leczenia hemofilii? 3) Czy ministerstwo posiada kosztorys strat oraz przewidywanych skutków społecznych przerwania kilkuletniego leczenia profilaktycznego pacjentów z hemofilią? Jakie koszty leczenia, rehabilitacji i wypłacania renty dla osób niepełnosprawnych poniesie z tego tytułu państwo polskie? Z wyrazami szacunku Poseł Małgorzata Gosiewska Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7039) do ministra zdrowia w sprawie wysokiej ceny leku Exelon podawanego w systemie transdermalnym, w związku z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Szanowny Panie Ministrze! Od dłuższego czasu z głębokim zaniepokojeniem otrzymuję napływające do mojego biura poselskiego informacje od przerażonych oraz zmęczonych obywateli. Ludzie chorzy, jak i ich rodziny, nie są w stanie przezwyciężyć nowej rządowej polityki refundacyjnej leków obecnej w każdym obwieszczeniu ministra zdrowia, poczynając od tego z dnia 23 grudnia 2011 r., a kończąc na tym z 25 kwietnia obecnego roku. Leki stały się zbyt drogie dla ludzi, a ministerstwo zdrowia, będąc głuche na prośby z różnych środowisk lekarskich, politycznych, jak i tych skierowanych od chorych i ich rodzin, nie tylko nie próbuje rozwiązać problemu, lecz brutalnie brnie coraz głębiej, skazując chorych na niewykupywanie drogich leków i cierpienie lub życie w nędzy. Sytuacja dotyczy pacjentów cierpiących m.in. na cukrzycę, choroby serca, reumatologiczne, gastryczne, a także chorobę Alzhaimera, którym chciałabym poświęcić interpelację. Alzhaimer jest chorobą powszechnie występującą. Z jej powodu cierpi około 200 tys. naszych rodaków. Tak wielka liczba osób chorych sprawia, że niemal każdy statystyczny mieszkaniec Polski miał okazję zetknąć się z tą chorobą. Otępienie, zaburzenia pamięci, osobowości, nagłe zmiany nastroju, napady agresji to tylko garstka określeń charakteryzująca chorobę, jaką jest Alzhaimer. Współczesna medycyna nie pozwala nam jeszcze cofnąć zmian wywołanych przez Alzhaimera. Pozwala nam jednak podjąć skuteczną walkę. Łagodząc w znaczny sposób postęp choroby, zapewnia chorym i ich rodzinom kolejne spokojne i komfortowe dni. W terapii Alzheimera stosowało się dotąd dwie substancje: rywastygminę oraz donepezil w postaci leku przyjmowanego doustnie. Jak jednak pokazują statystyki, leki te nie są tolerowane przez większość pacjentów. Zawarta w nich substancja wywołuje bowiem silne działania niepożądane. Do najczęściej występujących należą zawroty głowy, wymioty, bóle głowy, znaczna utrata masy ciała. Dlatego też pacjenci oraz ich opiekunowie z olbrzymią ulgą oraz nadzieją przyjęli rok 2008, gdy rywastygmina pojawiła się w postaci transdermalnej, inaczej mówiąc w postaci plasterka, pod nazwą leku Exelon. Pomimo wyższej ceny był on częściej wybierany niż kapsułki, gdyż jest znacznie lepiej tolerowany przez organizm, a w niektórych przypadkach tylko w tej formie możliwe jest jego wchłanianie. Jest on również znacznie wygodniejszą dla opiekunów i łatwiejszą do zaakceptowania dla chorych formą leczenia. Szczególnie zaś dla tych pacjentów, dla których leczenie środkami doustnymi kojarzy się z niepożądanymi objawami oraz truciem tabletkami. Lekarze wielokrotnie podkreślali, że wprowadzenie rywastygminy w formie transdermalnej było znaczącym postępem w leczeniu chorych na Alzhaimera. Istotna przewaga postaci transdermalnej leku nie budzi także wątpliwości ekspertów medycznych i jest wyraźnie artykułowana w rekomendacjach dla leczenia otępień, które zostały opublikowane w 2011 r. W zgodzie z tymi rekomendacjami jest także opinia Rady Konsultacyjnej AOTM nr 5/2011 z dnia 19 września 2011 r. przychylająca się do propozycji Ministerstwa Zdrowia w sprawie utworzenia odrębnych grup limitowanych dla różnych postaci rywastygminy.

175 Dlatego też duże zdziwienie wywołała lista refundacyjna leków refundowanych z 23 grudnia zeszłego roku, na mocy której postawiono chorych oraz ich rodziny przed dramatycznym faktem. Dokonano podwyżki ceny Exelonu w systemie transdermalnym o prawie 300% z około 97 zł do ponad 250 zł! Bez jakiejkolwiek zapowiedzi ugodzono w grupę ludzi już dotkniętych nieszczęściem – chorych i ich rodziny. I to chorych przewlekle, którzy miesiąc po miesiącu są zmuszeni wydawać horrendalne pieniądze na leki. Wskutek protestów chorych, ich rodzin oraz środowisk lekarskich w początkowym okresie uznano to za błąd, drobną pomyłkę, która zostanie wkrótce naprawiona. Pomimo zapewnień cena leku w marcu się nie zmieniła. Maj przyniósł zaś jego podwyżkę do prawie 270 zł! Obecny koszt terapii dla jednego pacjenta wynosi zatem 270 zł, co według opublikowanych w liście związku lekarzy badań pochłania 35% miesięcznego dochodu statystycznego członka rodziny chorego. Czyni to zatem leczenie rywastygminą w systemie transdermalnym praktycznie niedostępnym dla pacjentów. Konsekwencją tak wysokiej ceny leku jest postawienie chorego i jego rodziny przed wyborem pomiędzy dwoma tak samo złymi rozwiązaniami. Pierwszym jest płacenie podwyższonej ceny, co wiąże się z oszczędnościami, często kosztem zakupu jedzenia czy opłat za mieszkanie. Drugim jest rezygnacja z leku na rzecz formy doustnej, która w porównaniu do formy trandermalnej jest nieskuteczna dla części chorych, gdyż organizm jej po prostu nie toleruje. Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wszystkim obywatelom prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, a w szczególności tym w podeszłym wieku, niezależnie od ich sytuacji finansowej. Podnosząc już i tak wysoką cenę leku Exelonu w styczniu tego roku, Ministerstwo Zdrowia nie tylko odebrało konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej, ale także prawo do godnego życia, które powinno stanowić swoistego rodzaju esencję bycia obywatelem Rzeczypospolitej. Ponadto, jak podkreślali lekarze w liście otwartym, powrót do leczenia tabletkami, nawet jeżeli będzie możliwy, to spowoduje u wielu chorych pogorszenie skuteczności leczenia, a co za tym idzie przyspieszenie inwalidztwa psychicznego i fizycznego pacjentów. Pociąga to za sobą kolejne koszty społeczne, w tym związane z ograniczeniem produktywności opiekunów, którzy zmuszeni będą do poświęcenia większej ilości czasu na opiekę nad chorym kosztem życia zawodowego. Ponadto ustanowienie jednego limitu dla wszystkich leków (donepezilu i rywastygminy) i ich postaci (tabletki, tabletki rozpuszczalne i system transdermalny) stosowanych w objawowym leczeniu choroby Alzheimera, które w praktyce uniemożliwia dostęp chorych do najnowocześniejszej i najskuteczniejszej transdermalnej formy tego leczenia, jest nie tylko niezgodne z opiniami ekspertów AOTM, ale podważa także wiarygodność rządu, który jednym z celów swojej prezydencji unijnej uczynił chorobę Alzheimera. Wynikiem prezydencji jest m.in. dokument powstały po konferencji zorganizowanej 18 listopada 2011 r. w Warszawie, który rekomenduje państwom członkowskim m.in.: podejmowanie wszelkich działań na rzecz poprawy jakości leczenia i rehabilitacji oraz opieki społecznej, także poprzez zwiększanie nakładów finansowych na te zadania, w formie zintegrowanej i kompleksowej koncepcji. Wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia utrudnienia w dostępie do transdermalnej postaci rywastygminy dla chorych na chorobę Alzheimera jest zatem działaniem pozostającym w jawnej sprzeczności z intencjami rządu deklarowanymi w ramach prezydencji, umieszczając nasz kraj na szarym końcu państw zapewniających swoim obywatelom godną opiekę zdrowotną, narażając chorych i ich rodziny na niedopuszczalne wybory pomiędzy zakupem właściwego leku, a skrajnymi oszczędnościami w innych sferach domowego budżetu. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy Pan Minister planuje w najbliższym czasie obniżyć cenę rywastygminy w formie transdermalnej sprzedawanej pod nazwą leku Exelon? Jeżeli tak, to kiedy to nastąpi? 2. Czy ministerstwo posiada raport dotyczący spodziewanych kosztów społecznych i ich skutków, w tym także kosztów, jakie poniesie podatnik wobec konieczności późniejszego leczenia pacjentów chorych na Alzhaimera, których nie stać na droższy lek, a tańszej formy nie są w stanie przyswoić? 3. Czy uważa Pan Minister za stosowne niewypełnianie obowiązku dążenia do realizacji celów wyznaczonych dla polskiej prezydencji? Czy nie jest to ujmą dla całego rządu, który w oczach obywateli nie wywiązuje się z własnych obietnic? Z wyrazami szacunku Poseł Małgorzata Gosiewska Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7040) do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rządowego projektu „Długookresowej strategii rozwoju kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego wpłynął apel Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w sprawie uwag fundacji do rządowego projektu „Długookresowej strategii rozwoju kraju - Polska 2030. Trzecia fala no-

176 woczesności”. Proszę zatem Pana Ministra o zainteresowanie się niniejszą sprawą. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w strategii obecny system edukacji w większości przypadków przygotowuje dzieci i młodzież niepełnosprawne do funkcjonowania w dorosłym życiu jako pracownicy zakładów pracy chronionej, w związku z czym konieczne jest odchodzenie od szkół specjalnych na rzecz powszechnego systemu kształcenia. Jednakże na poparcie takiej tezy nie przedstawiono żadnych dowodów, a z informacji statystycznych dostępnych na stronie ministerstwa wynika coś zupełnie odwrotnego, wskazującego na to, że liczba pracowników niepełnosprawnych objętych systemem dofinansowania wynagrodzeń utrzymuje się w zakładach pracy chronionej na stałym poziomie, natomiast na otwartym rynku pracy liczba ta wzrosła. Obecny system kształcenia nie stanowił więc ku temu przeszkody. Podobne wnioski można wyciągnąć, analizując dane z badań GUS BAEL. Ponadto wskazać należy na fakt, że zakłady pracy chronionej prawidłowo wypełniają swoją rolę, natomiast otwarty rynek pracy nie zatrudnia osób z największymi deficytami, woląc zatrudniać osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że projekt strategii nie wspomina nic o istniejących warsztatach terapii zajęciowej. W związku z powyższym uprzejmie zapytuję: 1. Czy warsztaty terapii zajęciowej będą dalej funkcjonować? Jeśli tak, to w jakiej postaci? 2. Czy w razie likwidacji ministerstwo zabezpieczy interesy osób rehabilitowanych w warsztatach terapii zajęciowej? Z wyrazami szacunku Poseł Łukasz Borowiak Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7041) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie udostępnienia pytań dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłosił się instruktor jazdy, który prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie wszystkich kategorii praw jazdy. Uczestniczył on w ubiegłym roku w egzaminie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Test zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż instruktor jazdy nie uzyskał wymaganej ilości punktów. W celu przygotowania się do kolejnej próby pozytywnego zaliczenia egzaminu zwrócił się on z prośbą o udostępnienie arkusza pytań i odpowiedzi w celu weryfikacji popełnionych błędów. Zgodnie z § 6 ust. 4 regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. MI z 2007 r. Nr 2, poz. 8) pytania i testy egzaminacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w czasie prowadzenia egzaminu. W związku z przytoczonym wyżej artykułem regulaminu nie otrzymał on wglądu w treść pytań egzaminacyjnych. W związku z zaistniałą sytuacją pragnę zadać Panu Ministrowi następujące pytania: 1. Czy ministerstwo planuje zmianę obecnie obowiązujących przepisów, tak aby kandydaci na egzaminatorów mogli mieć wgląd do pytań i odpowiedzi udzielonych po zakończeniu egzaminu? 2. Dlaczego przy egzaminach na kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nie ma zastosowania art. 51 ust. 3 Konstytucji RP? 3. Jaki wpływ na przebieg egzaminu miałoby udostępnienie pytań, które wcześniej zadawano egzaminowanym? Z wyrazami szacunku Poseł Łukasz Borowiak Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7042) do ministra sportu i turystyki w sprawie rozwoju polskiego cheerleadingu Szanowna Pani Minister! Rozwój cheerleadingu jako sportu zaczął się w latach 20. ubiegłego wieku pod egidą uniwersytetu w Minnesocie. Było to związane z rozkwitem gimnastyki, co prócz ciekawszej formy dopingu przyczyniło się do znacznego polepszenia kondycji i sprawności cheerleaderów. Lata 30. przyniosły poprawę części artystycznej prezentacji. Po wojnie nastąpiła zdecydowana supremacja kobiet. Dziś 90% cheerleaderów to dziewczyny. Z biegiem lat cheerleading stał się nieodłączną częścią zawodów sportowych. Poziom umiejętności drużyn cheerleadingowych znacznie się podniósł, bo prócz szkolenia trenerów na letnich obozach niektóre amerykańskie college’e oferowały stypendia, kredyty, a nawet czteroletnie kursy. Rosła też społeczna

177 pozycja cheerleaderów. Stawali się rozpoznawalni w mediach jako najważniejsza grupa wzbudzająca entuzjazm, wspierająca ducha walki szkoły, klubu czy społeczności. W Stanach cheerleading przeszedł długą drogę od pasji do zawodowstwa. W Polsce nadal pozostaje pasją. W kraju cheerleaders to głównie kategoria „dance”. I w tej kategorii odbywają się u nas zawody rangi ogólnopolskiej oraz mistrzostwa Polski. Turnieje niższej rangi (np. mistrzostwa powiatu) to odrębna sprawa, gdyż tam obowiązują przepisy opracowane przez organizatorów, nie zawsze zgodne z krajowymi. Niemniej uważam, że te zawody są ważne, bo dają szansę początkującym i wpływają na rozwój polskiego cheerleadingu. Na mistrzostwach Polski w kategorii „dance” obowiązują trzy układy: krótki, średni i długi. Ocena jurorów odbywała się metodą „skating system”. Mistrzostwa Polski Cheerleaders rozgrywane są w trzech kategoriach wiekowych: — juniorzy młodsi – kategoria do 13. roku życia włącznie, — juniorzy – kategoria wiekowa od 14. do 16. roku życia, — seniorzy – kategoria wiekowa powyżej 16. roku życia włącznie. W ostatnim czasie duże zainteresowanie tą dyscypliną wykazuje również wiele seniorek. Wobec powyższego pragnę zapytać: 1. Czy w ramach organizacji Mistrzostw Polski Cheerleaders można wprowadzić kategorię cheerleaderki 50 plus? 2. Jakie obecnie obowiązują zasady na Mistrzostwach Polski Cheerleaders? Ponadto czy są one dostosowane do wymogów europejskich? Z wyrazami szacunku Poseł Łukasz Borowiak Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7043) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie utworzenia warunków rozwoju i zrównoważenia przewozu ładunków wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu w Polsce Szanowny Panie Ministrze! Fundacja Instytutu Spraw Obywatelskich rozpoczęła szeroko zakrojona kampanię „Tiry na tory”, wystąpiła również z postulatem powstania zespołu ds. transportu kombinowanego. Petycje w tej sprawie podpisało już blisko 83 400 osób. Stanowi to potwierdzenie, że Polacy nie akceptują zniszczeń dróg i zagrożeń bezpieczeństwa powodowanych tak dużym natężeniem ruchu tirów, który jest rezultatem zwiększonej ilości z roku na rok ciężarówek, które jeżdżą po polskich drogach. Ponadto warto wskazać, że co dziesiąta ofiara wypadków drogowych w Polsce ginie w wypadku spowodowanym przez kierowców samochodów ciężarowych. Tymczasem tzw. przejazdy intermodalne, czyli przerzucające ruch ciężarowy na inne środki transportu, to w Polsce tylko około 1,7% wszystkich przewożonych koleją towarów. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi ok. 10. W praktyce przerzucenie przejazdu tirów na kolej znacząco przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, a jednocześnie zniwelowałoby skutki niszczenia nawierzchni drogowej. Kolej jest znacznie bardziej ekologicznym środkiem transportu niż ciężarówki. Reasumując, przeniesienie części międzynarodowych przewozów drogowych na transport kombinowany, w którym większą część trasy ładunek pokonuje koleją, zmniejszy w istotny sposób negatywne skutki transportu dla zdrowia i życia ludzi. W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Jakie ewentualne kroki podejmuje ministerstwo w tej sprawie? 2. Czy ministerstwo transportu prowadzi statystykę w tym zakresie? 3. Czy ministerstwo popiera działania na rzecz utworzenia jak najlepszych warunków rozwoju i zrównoważenia transportu intermodalnego w Polsce? Z poważaniem Poseł Łukasz Borowiak Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7044) do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uwzględnienia działań i uwag samorządu rolniczego w zakresie aktualnej sytuacji w rolnictwie Szanowny Panie Ministrze! Samorząd rolniczy, podobnie jak inne samorządowe ciała, kierując się interesem swych członków, pragnie być równoprawnym partnerem dla rządu w zakresie prawotwórczym oraz w zgłaszaniu propozycji rozwiązań istotnych kwestii dla rolnictwa. Partnerstwo to winno opierać się na polityce informacyjnej dot. zapowiadanych zmian prawa w zakresie rolnictwa.

178 Problemem kluczowym dla rozwoju wsi jest zwiększenie puli środków finansowych na dopłaty do oprocentowanych kredytów preferencyjnych. Działania ministra finansów w tym aspekcie poczytywane są przez samorząd rolniczy jako niewystarczające. Ze względu na specyfikę zawodu rolnika środowisko rolnicze domaga się utrzymania regulacji prawnych dot. wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, z możliwością wcześniejszego skorzystania z uprawnień emerytalnych tylko w sytuacji przepisania gospodarstwa rolnego na następcę. Oczekiwania samorządu rolniczego związane są ponadto z podjęciem przez stronę rządową akcji szerokich konsultacji spraw związanych z zapowiadanymi zmianami w opodatkowaniu rolników. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy strona rządowa przewiduje podjęcie działań w zakresie odpowiadającym oczekiwaniom samorządu rolniczego? 2. Jakich inicjatyw należy oczekiwać w tym zakresie? Z poważaniem Poseł Wojciech Penkalski Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7045) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przygotowywanej przez ministerstwo (druk nr 376), implementującej europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych Panie Ministrze! Ustawa w zaproponowanej przez resort formie wywoła bardzo niekorzystne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców. Dyrektywa unijna wyraźnie określa, że obowiązkowi homologacji podlegają części lub wyposażenie, które mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazuje, że stawiane wymogi powinny dążyć do sprawiedliwej równowagi między wymogami związanymi z poprawą bezpieczeństwa drogowego a ochroną środowiska, a także interesami konsumentów, producentów i dystrybutorów, nie naruszając zasad konkurencji na rynku części zamiennych i wyposażenia. Tymczasem przepisy w polskim projekcie ustawy rozszerzają ten obowiązek niemal na każdą produkowana część: oprócz elementów takich jak klocki hamulcowe czy amortyzatory kosztownemu procesowi homologacji będą musiały podlegać np. spinki do tapicerki samochodowej. Producenci działający w Polsce będą do tego zobowiązani jako jedyni w Unii Europejskiej. Spowoduje to niekonkurencyjność polskich wyrobów wobec produktów pochodzących z innych krajów Unii. Znaczne podniesienie kosztów tej działalności wytwórczej, zwłaszcza w obecnej sytuacji polskiej i światowej gospodarki, przyniesie negatywne konsekwencje powiązane z drastycznym wzrostem cen części zamiennych, według szacunków o około 20%. Ponadto innym aspektem tego problemu będzie fakt szukania przez kierowców oszczędności poprzez unikanie napraw bądź zakup części bez udokumentowanego źródła pochodzenia lub, co jeszcze gorsze, ze złomowisk. W ten sposób ustawa mająca przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa wywoła rezultat odwrotny. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Dlaczego przepisy ministerialnego projektu ustawy rozszerzają obowiązek homologacji na niemal każdą produkowaną część, mimo że dyrektywa unijna 2007/46/WE wyraźnie stwierdza, że lista części podlegających homologacji powinna być ograniczona do tych mających znaczny wpływ na bezpieczeństwo? 2. Czy ministerstwo wycofa się z proponowanych zmian w przedstawionym przez siebie projekcie ustawy? Z poważaniem Poseł Wojciech Penkalski Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7046) do ministra sprawiedliwości w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian przepisów dotyczących zakładania działalności w zawodzie bioenergoterapeuty i radiestety Panie Ministrze! Środowisko zawodowe bioenergoterapeutów i radiestetów dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach w zakresie zakładania działalności w ww. profesjach. Obecnie zgodnie z ustawą o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.; art. 65 ust. 3 oraz art. 75) działalność zawodowa bioenergoterapeutów i radiestetów nie podlega obowiązkowi regulacji. Tym samym w dobie obecnych ten-

179 dencji do uwalniania wielu zawodów powyższe nie stanowi powodu do obaw dla osób wykonujących te zawody, jednak zawody bioenergoterapeuty i radiestety istnieją na rynku polskim od niedawna (posiadają numery 323002 i 516901 w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy) i większość potencjalnych klientów nie ma jeszcze świadomości, jak ocenić usługę, ani jak ją zweryfikować, tak jak to ma miejsce w przypadku np. księgowego czy agenta ubezpieczeniowego. Należy rozważyć obowiązek przedkładania przy procedurze zakładania działalności dokumentu uprawniającego do jej wykonywania w formie ustalonej przez ustawę o rzemiośle (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 92, z późn. zm.), rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przewidzianych przez komisje izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820, z późn. zm.) oraz ustawę o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z późn. zm.). Zmiany te pozwolą na zapewnienie osobom korzystającym z usług bioenergoterapeuty i radiestety świadczeń o sprawdzonej i potwierdzonej jakości. Pozwoli to także na zredukowanie szarej strefy w tym obszarze oraz na weryfikację kwalifikacji terapeutów przybywających do Polski z innych państw. Grupa zawodowa terapeutów zobligowana była w ostatnich latach do odbycia szeregu szkoleń oraz weryfikacji kwalifikacji, naturalną konsekwencją tych działań miało być wzmocnienie rangi zawodów bioenergoterapeuty i radiestety poprzez ułatwienie społeczeństwu korzystania z certyfikowanych i wiarygodnych usług. Potwierdza to konieczność wprowadzenia proponowanych zmian. W związku z powyższym zwracam się również z następującymi pytaniami: 1. Czy ministerstwo ma świadomość podjęcia prac legislacyjnych w tej materii? 2. Kiedy należy spodziewać się tych działań? Z poważaniem Poseł Wojciech Penkalski Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7047) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie konsekwencji finansowych niepełnej transpozycji dyrektywy audiowizualnej Szanowny Panie Ministrze! W informacji rządowej (www.premier.gov.pl, na dzień 4 maja 2011 r.) zauważono, że w związku z wdrożeniem dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych 2010/13/UE przepisy projektowanej ustawy będą tworzyły spójny akt prawny, regulujący podstawowe zagadnienia funkcjonowania mediów. Jednak zdaniem Komisji Europejskiej wdrożenie przepisów dyrektywy ma charakter niepełny, nie chroni przed reklamami podprogowymi i treściami nawołującymi do nienawiści, a także nie realizuje przepisów normujących kwestię treści usług na żądanie. W czerwcu Komisja zaproponowała nałożenie na Polskę dziennej kary 112 190,40 euro (ponad 460 000 zł) wypłacanej od dnia podjęcia przez trybunał decyzji o nałożeniu kary finansowej, aż do powiadomienia Komisji o całkowitym wdrożeniu norm unijnych w omawianym zakresie. Zapytuję Pana Ministra: 1. Czy rząd prowadził z Komisją Europejską rozmowy dotyczące niepełnego wdrożenia dyrektywy? 2. Czy ze względu na dotkliwość kary ministerstwo prowadzi obecnie w trybie pilnym prace nad przygotowaniem projektu ustawy realizującym prawo Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 2010/13/UE? Z wyrazami szacunku Poseł Halina Szymiec-Raczyńska Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7048) do prezesa Rady Ministrów w sprawie sfinansowania z budżetu państwa budowy 50-metrowego basenu oraz innych obiektów potrzebnych do przeprowadzenia zawodów World Games 2017 we Wrocławiu Szanowny Panie Premierze! World Games to międzynarodowa impreza, która odbywa się cyklicznie, rok po letnich igrzyskach olimpijskich. Jej zadaniem jest promowanie dyscyplin sportu, które były nieobecne na olimpiadzie – tak aby i one mogły się kiedyś znaleźć w programie olimpijskim. Wrocław został wybrany do organizacji World Games 12 stycznia b.r. Pokonał Budapeszt i Kapsztad. Igrzyska Sportów Nieolimpijskich w 2017 r. potrwają około dwóch tygodni, a zawodnicy będą u nas rywalizować w 33 dyscyplinach. 28 z nich wyznaczy światowa organizacja World Games, a pięć zaproponuje Wrocław. Już wiadomo, że wśród tych ostatnich znajdą się: lacrosse oraz kickboxing. Dokument regulujący relacje między Wrocławiem a International World Games Association, czyli organizatorem World Games, podpisano w Kanadzie. W ciągu 10 dni imprezy we Wrocławiu odbyć ma się ponad 180 wydarzeń na najwyższym sportowym poziomie, co daje ponad 18 wydarzeń dużego kalibru dziennie (w tym co najmniej cztery z nich to półfina-

180 ły i finały rozgrywek). Każde z wydarzeń musi być w pełni rejestrowane przez kamery, dodatkowo 8–9 dziennie wymaga stałej transmisji telewizyjnej na cały świat. To oznacza, że do obsługi imprezy będzie potrzeba co najmniej 20–25 wozów transmisyjnych. Łącznie daje to ponad 360 godz. sygnału telewizyjnego transmitowanego do niemal 100 krajów na wszystkich kontynentach. Rola gospodarza takiej imprezy to nie tylko zaszczyty i honor, ale i pewne obowiązki, w tym te najbardziej oczywiste, czyli zapewnienie infrastruktury potrzebnej do rozegrania zawodów. We Wrocławiu do 2017 r. musi powstać m.in. 50-metrowy basen pływacki oraz otwarty tor do jazdy na rolkach. Najprawdopodobniej częściowo zmodernizowany zostanie także Stadion Olimpijski, który miałby być areną zmagań żużlowców. Dziś speedway nie jest sportem obecnym na World Games, ale Wrocław – jako gospodarz imprezy – ma prawo do wytypowania dwóch nowych dyscyplin, jakie pojawią się na imprezie i właśnie jedną z nich mają być wyścigi na czarnym torze. Oczywiście kluczową kwestią jest to, jak sfinansować potrzebne inwestycje. Wrocław, podobnie jak wiele innych polskich miast, doszedł już do miejsca, w którym nie może zaciągać kolejnych pożyczek. Dlatego też rząd powinien współfinansować wrocławskie inwestycje z funduszy Ministerstwa Sportu lub Totalizatora Sportowego. Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami: 1. Czy ministerstwo podziela opinię o konieczności budowy basenu 50-metrowego we Wrocławiu i w swoim budżecie znajdzie środki, które przeznaczy na budowę tej inwestycji w kolejnych latach? 2. Czy budowa basenu 50-metrowego we Wrocławiu zostanie umieszczona na liście inwestycji strategicznych Ministerstwa Sportu? 3. Jakie inwestycje infrastrukturalne, potrzebne do zorganizowania World Games 2017 we Wrocławiu, mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa? Z poważaniem Poseł Beata Kempa Syców, dnia 17 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7049) do prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie z autostradowej obwodnicy Wrocławia Autostradowa obwodnica Wrocławia jest niezwykle ważną drogą dla mieszkańców, ponieważ jej prawidłowe wykorzystanie znacznie zmniejszyło ruch w obrębie miasta. AOW została zaprojektowana 20 lat temu i wówczas znajdowała się na obrzeżach Wrocławia. Obecnie, w wyniku rozwoju aglomeracji, przebiega przez obszar miasta. Takiej specyficznej sytuacji nie ma przy innych obwodnicach dużych miast. Ponadto wyjazdy z AOW w kierunku Poznania i Warszawy łączą się z drogami wylotowymi, które są drogami krajowymi nr 5 i nr 8 a nie autostradami, jak w pozostałych przypadkach obwodnic dużych miast. Łączna długość całej obwodnicy wraz z łącznikami wynosi 35,4 km. Specyfika AOW uzasadnia konieczność wprowadzenia bezpłatnego przejazdu na całym odcinku A8. W dniu 17 listopada 2008 r. ówczesny wicepremier mówił: AOW to jeden z priorytetów rządu. Na pewno powstanie do końca kadencji parlamentu, a korzystanie z niej będzie bezpłatne. Natomiast będąc już marszałkiem Sejmu, we Wrocławiu w dniu 16 października 2010 r. powiedział: „Nie wycofuję się z obietnicy. AOW będzie bezpłatna. Minister chce tylko uściślić przepisy. Analizuje kwestię opłat pod kątem odległości danej obwodnicy od miasta. Wrocław nie musi się tego obawiać, bo AOW jest w mieście. Nie ma więc tematu”. Również Pan, Panie Premierze, goszcząc we Wrocławiu tuż przed wyborami samorządowymi w dniu 15 listopada 2010 r., wypowiedział publicznie deklaracje i zobowiązanie, mówiąc: „Obwodnice autostradowe miast takich jak Wrocław będą bezpłatne”. Obecne zapisy mówią, że dziś samochody osobowe i motocykle jadące AOW nie płacą ani grosza, ale to się może wkrótce zmienić. Uważam, że w ustawie o autostradach powinien pojawić się zapis, że drogi: A1, A2, A4 i A8 na odcinkach funkcjonujących jako obwodnice miast są bezpłatne. Teraz go w ustawie nie ma. Bezpłatny przejazd zagwarantowało rozporządzenie ówczesnego ministerstwa infrastruktury, które weszło w życie w grudniu poprzedniego roku i określiło, że droga A8 (czyli autostradowa obwodnica Wrocławia) oraz inne autostradowe obwodnice miast są wykreślone z listy autostrad budowanych i eksploatowanych jako płatne, jednak rozporządzenie można bardzo szybko zmienić lub zmodyfikować. Dodatkowym argumentem za bezpłatnym przejazdem autostradową obwodnicą Wrocławia jest fakt, że w kierunku Poznania i Warszawy AOW łączy się z drogami krajowymi nr 5 i nr 8. Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego postuluje wprowadzenie do ww. rozporządzenia zapisu o bezpłatnym korzystaniu z AOW na całym jej odcinku. Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami: 1. Czy Rada Ministrów rozważa wprowadzenie ustawowego zapisu o bezpłatnym przejeździe autostradową obwodnicą Wrocławia? 2. Czy nie uważa Pan, że wprowadzenie opłat spowoduje, że cały ruch tranzytowy będzie odbywał się jak dotąd, czyli ulicami Wrocławia? Z poważaniem Poseł Beata Kempa Syców, dnia 16 lipca 2012 r.

181 Interpelacja (nr 7050) do ministra sportu i turystyki w sprawie finansowania sportu osób niepełnosprawnych Szanowna Pani Minister! Wspieranie i promowanie przedsięwzięć sportowych od najmłodszych lat to cenna misja, którą zarówno ministerstwo, jak i samorządy lokalne, realizują. Dzięki dofinansowaniu licznych dyscyplin sportowych zawodnicy odnoszą coraz większe sukcesy. Warto zadbać o równie dynamiczny rozwój sportu osób niepełnosprawnych. Według aktywnie uprawiających sport osób niepełnosprawnych w roku 2012 kwota dofinansowania znacznie się zmniejszyła. Kluby sportowe otrzymały mniejsze dotacje, co wiąże się z problemami w zakresie organizacji treningów oraz udziału zawodników w zawodach, a niektóre mistrzostwa musiały zostać wykreślone z kalendarza imprez sportowych na ten rok. Środowiska osób niepełnosprawnych wymieniają między innymi takie wydarzenia jak mistrzostwa Polski w tańcu na wózkach, mistrzostwa Polski w pływaniu niepełnosprawnych oraz mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych w pływaniu niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, jak i opiekunowie podejmują ogromny wysiłek, aby rozwijać swojej umiejętności i realizować pasje. Należy pamiętać, iż ich droga do osiągnięcia sukcesu jest znacznie dłuższa i wymaga dużego wsparcia. Jak informują rodzice osób z dysfunkcjami, ze względu na ograniczone środki finansowe ich dzieci nie będą w stanie przygotować się do tegorocznej paraolimpiady w Londynie. Zaznaczają ponadto, że Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych w 2012 r. nie zorganizuje m.in. mistrzostw Polski w tańcu na wózkach, mistrzostw Polski w pływaniu niepełnosprawnych, mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych w pływaniu niepełnosprawnych. Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami: 1. Czy planuje Pani Minister w 2012 r. i latach następnych finansowanie sportu kwalifikowanego osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza przygotowań do igrzysk paraolimpijskich, światowych igrzysk głuchych i światowych olimpiad specjalnych ze środków budżetu państwa? 2. Jakie zmiany w programie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych przewiduje resort w 2012 r. i latach następnych? 3. Czy ministerstwo posiada statystyki dotyczące ilości odwołanych zawodów osób niepełnosprawnych rangi ogólnopolskiej? 4. Dlaczego ministerstwo tak znacząco obniżyło w ostatnim czasie wysokość środków przeznaczonych Syców, dnia 17 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7051) do ministra edukacji narodowej w sprawie procedur dopuszczania do użytku szkolnego podręczników szkolnych oraz sposobu i klucza doboru recenzentów W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi kryteriów i procedur dopuszczania do użytku szkolnego podręczników szkolnych, a także w nawiązaniu do zgłaszanych przez posłów podczas nadzwyczajnego posiedzenia komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w dniu 12 lipca 2012 r. postulatów zmiany przepisów wykonawczych i procedur dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i wskazywania recenzentów oraz upubliczniania recenzji. W trosce o jakość podręczników oraz transparentność procedur ich dopuszczania do użytku szkolnego przez MEN. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Dlaczego Pani Minister osobiście nie wzięła udziału w nadzwyczajnym posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w dniu 12 lipca 2012 r., pomimo imiennego zaproszenia wnioskodawców? 2. Dlaczego pani wiceminister Berdzik uczestnicząca w posiedzeniu komisji nie przedstawiła członkom komisji, pomimo wyraźnej prośby wnioskodawców, sformułowanej we wniosku recenzji dotyczących omawianego na komisji podręcznika? 3. Dlaczego treść recenzji dotycząca innych potencjalnych podręczników szkolnych nie jest upubliczniana? 4. Jaki jest sposób i klucz wyboru przez MEN recenzentów podręczników szkolnych, znanych i cenionych powszechnie samodzielnych pracowników naukowych? 5. Czy są – a jeśli tak, to jakie są – kryteria doboru rzeczoznawcy, który wskazywany jest przez MEN do wydania ponownej recenzji w przypadku skrajnie zróżnicowanych dwóch pierwszych recenzji, pozytywnej i negatywnej? 6. Czy MEN po wyborze recenzenta, a przed napisaniem recenzji podaje nazwisko recenzenta do wiadomości wydawnictwa lub autorów potencjalnego podręcznika? 7. Kto ponosi koszty wynagrodzenia recenzentów? 8. Czy są one stałe, czy zróżnicowane? na finansowanie sportu osób niepełnosprawnych w naszym kraju? Czy przewidywana jest zmiana tej decyzji? Z poważaniem Poseł Beata Kempa

182 9. Czy każdy potencjalny podręcznik poddawany jest dwóm recenzjom merytorycznym i jednej językowej w standardowej procedurze dopuszczania podręcznika do użytku szkolnego? 10. Czy każdy potencjalny podręcznik negatywnie oceniony przez jednego z recenzentów poddaje się ponownej recenzji? 11. Czy są wyjątki, inne kryteria, procedury, których nieuwzględnienie powoduje automatyczne odrzucenie podręcznika z jedną opinią negatywną i niepoddawanie go ponownej recenzji? 12. W oparciu o jaki materiał wydaje swoją recenzję drugi recenzent po pierwszej recenzji negatywnej: tylko potencjalny podręcznik, recenzja poprzednika, wszystkie recenzje? 13. Czy warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika, który uzyskał jedną recenzję negatywną, jest poprawienie przez autora wszystkich błędów wskazanych w negatywnej recenzji wydanej przez pierwszego recenzenta? 14. Czy pierwszy recenzent wydający negatywną recenzję i formułujący poprawki do podręcznika otrzymuje go do wglądu przed ostatecznym zatwierdzeniem podręcznika do użytku szkolnego? 15. Czy procedury MEN dotyczące procesu dopuszczania podręcznika do użytku szkolnego dopuszczają w trakcie trwania procesu dopuszczania kontakt pomiędzy wydawnictwem lub autorem a recenzentem? Z poważaniem Poseł Sławomir Kłosowski Warszawa, dnia 16 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7052) do ministra edukacji narodowej w sprawie zasad finansowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Środowisko szkół niepublicznych realizujących działania szkół publicznych w Gliwicach zgłosiło mi niedawno poważny problem, który może negatywnie wpłynąć nie tylko na bieżącą kondycję finansową, ale także na dalsze istnienie i funkcjonowanie tego typu jednostek, które w moim (i jak sądzę nie tylko moim) mieście w sposób znaczący uzupełniają ofertę edukacyjną. W marcu 2012 r. rada miasta Gliwice podjęła uchwałę zmieniającą zasady finansowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Uchwała ta stanowi w szczególności, iż szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych nie będzie wypłacana dotacja za miesiące wakacyjne na uczniów, którzy w danym roku szkolnym uzyskali status absolwenta. W uzasadnieniu do ww. uchwały powołano się na opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej, skutkującą zmianą interpretacji istniejących przepisów. Według mojej wiedzy, taka zmiana interpretacji jest związana z wynikami kontroli NIK dotyczącej szkół niepublicznych dla dorosłych. Uważam, że o ile szkoły dla dorosłych, które w znakomitej większości znanych mi przypadków nie dysponują własnymi obiektami dydaktycznymi i nie zatrudniają na stałe nauczycieli, nie będą zagrożone w swojej egzystencji przez przedmiotowe zmiany, to omawiana decyzja uderza bardzo mocno w dzienne szkoły niepubliczne dla dzieci i młodzieży, które utrzymują pełną bazę dydaktyczną (budynki) oraz zatrudnionych na podstawie umów o pracę nauczycieli i obsługę administracyjną. Szczególnie trudna do zrozumienia jest decyzja mówiąca o tym, iż na uczniów klas maturalnych nie przysługuje dotacja od chwili, gdy uczniowie ci odebrali świadectwa ukończenia szkoły (tj. 27 kwietnia 2012 r.). Tymczasem szkoła w miesiącu maju nie tylko przeprowadza egzaminy maturalne dla tych uczniów, co pociąga za sobą konieczność opłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli pracujących w komisjach egzaminacyjnych, ale dodatkowo musi za tych nauczycieli zorganizować zastępstwa, co także pociąga za sobą koszty. Miesiąc egzaminów maturalnych jest najbardziej kosztochłonnym miesiącem w cyklu kształcenia każdej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Zastanawia więc, co leżało u podstaw decyzji pozbawiającej dzienne szkoły niepubliczne dotacji za ten miesiąc. Z informacji uzyskanych przeze mnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach wynika ponadto, iż dotacja za miesiące wakacyjne została zabrana tylko szkołom niepublicznym – w dotacji dla szkół publicznych nie zaszły żadne zmiany. Można to, w moim odczuciu, interpretować jako niedopuszczalną dyskryminację jednego z typów jednostek oświatowych. W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Na jakiej podstawie uznano, iż absolwent niepublicznej szkoły dziennej przestaje być uczniem w trakcie roku szkolnego? Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, w tym czasie szkoła prowadzi ucznia i nawet jako absolwent jest w niej umiejscowiony do momentu przekazania go kolejnej placówce (w przypadku dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi nauki namacalnym dokumentem w tym zakresie jest karta przekazania ucznia, którą szkoły wymieniają między sobą na początku kolejnego roku szkolnego – czyli po wakacjach). 2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało samorządom instrukcję niewypłacania dotacji na absolwentów szkół niepublicznych za okres od momentu odebrania świadectwa do końca roku szkolnego? Jeśli tak, jak taka decyzja ma się do zapisów ustawowych mówiących, iż dotacja wypłacana jest w dwunastu równych ratach?

183 3. Czy prawdą jest, iż dotacje na absolwentów w miesiącach wakacyjnych są wypłacane szkołom publicznym bez zmian? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna zezwalająca na nierówne traktowanie uczniów w Polsce w zależności od tego, czy chodzą do szkoły publicznej czy niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej? 4. Szkoły niepubliczne, aby uzyskać dotację na swoich uczniów, muszą zgodnie z ustawą o systemie oświaty do 30 września roku poprzedzającego przyznanie dotacji przedstawić planowaną liczbę uczniów. Czy było zatem zgodne z zasadą równości podmiotów informowanie z miesięcznym wyprzedzeniem o zaprzestaniu wypłacania dotacji (w trakcie roku budżetowego)? 5. Stanowisko MEN, na które powołują się samorządy, może zmusić pracodawców w szkołach niepublicznych do zatrudniania na podstawie umów śmieciowych. Czy intencją rządu jest, aby wiele osób od lat związanych z oświatą niepubliczną straciło swoje umowy o pracę? Z wyrazami szacunku Poseł Jan Kaźmierczak Gliwice, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7053) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie lokalizacji punktów poboru opłat na odcinku Sośnica – Kleszczów autostrady A4 Przede wszystkim pragnę wyrazić zadowolenie, że moje poprzednie zapytania w sprawie zniesienia odpłatności dla mieszkańców Gliwic (a także całej aglomeracji katowickiej) za przejazd odcinkiem autostrady A4 na odcinku od węzła Sośnica do węzła Kleszczów zaowocowały pozytywną decyzją Rady Ministrów w tej kwestii i w imieniu mieszkańców mojego okręgu wyborczego składam na Pana ręce szczere podziękowania za podjętą decyzję. Równocześnie jednak muszę stwierdzić, że obserwacja funkcjonowania przyjętego rozwiązania (bilety zerowe) uzasadnia zadanie kolejnych pytań związanych z podjętymi w latach ubiegłych decyzjami i działaniami. Od wielu lat wiadomo było, że odcinek autostrady A4 pomiędzy węzłami Sośnica i Kleszczów stanowi południową część obwodnicy miasta Gliwice. Fakt ten jest zresztą przywołany w uzasadnieniu decyzji o wprowadzeniu opłat zerowych na tym odcinku. Przypomnę raz jeszcze, że ze względu na taki stan rzeczy już dość dawno temu władze miasta Gliwice spotkały się z odmową współfinansowania ze środków UE obwodnicy w alternatywnym przebiegu na odcinku południowym. Wobec tych faktów zupełnie niezrozumiałe jest, że nie uczyniono w ubiegłych latach żadnego ruchu w kierunku lokalizacji punktów poboru opłat na omawianym odcinku autostrady. Punkty te zaczęto budować dość niedawno i moim zdaniem nic nie stało na przeszkodzie w przygotowaniu zmiany polegającej na ulokowaniu bramek na zachód od węzła Kleszczów. Argument, że oznaczałoby to straty finansowe Krajowego Funduszu Drogowego związane z wyłączeniem 19 km z płatnego odcinka, nie wytrzymuje krytyki: przeniesienie poboru opłat za Kleszczów oznaczałoby poważne oszczędności związane z odstąpieniem od budowy podwójnych (w obu kierunkach) bramek na węzłach Rybnicka, Ostropa i Kleszczów. Równocześnie istniejące rozwiązanie generuje w opinii wielu uczestników lokalnego ruchu na omawianym odcinku A4 istotne straty czasu. Przykładowo zjazd na węźle Rybnicka w kierunku Katowic oznacza pobranie zerowego biletu i następnie odstanie nawet kilkunastu minut w kolejce do bramek przed węzłem Sośnica w celu (rzeczywiście darmowego) oddania tego biletu. Stąd wielu obywateli odwiedzających moje biuro poselskie postuluje likwidację istniejących punktów poboru opłat i przeniesienie ich w lokalizację wspomnianą wyżej, to znaczy w kierunku zachodnim za węzłem Kleszczów. Dlatego pragnę zapytać Pana Ministra: 1. Kto instytucjonalnie i być może osobowo ponosi odpowiedzialność za zaniechanie (noszące w moim odczuciu znamiona niegospodarności) skutkujące utrzymaniem, mimo przedstawionych powyżej uwarunkowań, starej lokalizacji punktów poboru opłat na odcinku Sośnica – Kleszczów autostrady A4? 2. Czy jest planowane przeniesienie tych punktów poboru w nowe miejsce, tzn. na zachód od węzła Kleszczów z równoczesnym wyłączeniem bramek na zjazdach Rybnicka, Ostropa i Kleszczów? Z wyrazami szacunku Poseł Jan Kaźmierczak Gliwice, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7054) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie bezpieczeństwa na autostradzie A4 na odcinku Katowice – Gliwice W ubiegłej kadencji Sejmu zgłaszałem, jako poseł wybrany w okręgu gliwickim, a przede wszystkim jako mieszkaniec Gliwic (części aglomeracji katowic-

184 kiej), interpelację do ministra infrastruktury w sprawie stanu bezpieczeństwa na odcinku autostrady A4 zwłaszcza na odcinku Katowice – Gliwice. Interpelacja dotyczyła w szczególności znaków informacyjnych umieszczonych nad autostradą, które na trzypasmowym odcinku wskazują kierowcom (za pomocą strzałek), że tylko dwa pasy, skrajny lewy i środkowy, umożliwiają jazdę na wprost, a trzeci pas jest przeznaczony do skrętu w prawo (zjazdu z autostrady). Informacja ta jest myląca: trzeci, prawy pas jest także drożny do jazdy na wprost, a bezpośrednio przed zjazdem pojawia się dodatkowy pas jezdni (czwarty), rzeczywiście przeznaczony tylko dla pojazdów skręcających w prawo. Takie oznakowanie powodowało – co było przyczyną złożenia przeze mnie interpelacji – i niestety powoduje nadal sporą liczbę sytuacji drogowych niebezpiecznych dla ruchu po autostradzie. Znacząca liczba kierowców, w tym wielu kierowców pojazdów ciężkich (TIR-ów), spoza naszego terenu, widząc takie oznakowanie, bez potrzeby podejmuje decyzję o gwałtownym nieraz zjeździe z pasa prawego na środkowy. Niestety, sytuacje takie nadal są obserwowane i, moim zdaniem, istotnie zakłócają płynność ruchu. Wydaje mi się, że opisana sytuacja jest spowodowana zainstalowaniem nad jezdnią na autostradzie drogowskazu tablicowego E-2d (wg oznaczeń umieszczonych w Kodeksie drogowym). Może bardziej skuteczne byłoby umieszczenie informacji nad prawym pasem autostrady w formie przedstawionej jak na drogowskazie tablicowym E-2c. Wprowadzenie takiego oznakowania pasów ruchu stałoby się czytelne zarówno dla użytkowników autostrady opuszczających tę drogę, jak i dla kontynuujących jazdę na wprost. Nie uzyskałem od poprzednika Pana Ministra rzeczowej i szczegółowej odpowiedzi na pytanie o działania w przedmiotowym zakresie, jakie zamierza podjąć ówczesny resort infrastruktury i podlegle mu podmioty. Wcześniej zwracałem uwagę na ten sam problem w formule zapytania poselskiego i udzielona mi odpowiedź sprowadzała się do stwierdzenia, że wszystko jest w porządku i nie ma sprawy. Dlatego ponownie kieruję, tym razem do Pana Ministra, pytanie: Co kierowany przez Pana resort, i/lub podległe mu podmioty odpowiedzialne za organizację ruchu drogowego na autostradach, zamierzają zrobić w celu wyeliminowania opisanych powyżej nieprawidłowości? Z wyrazami szacunku Poseł Jan Kaźmierczak Gliwice, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7055) do ministra spraw zagranicznych w sprawie naruszenia przez władze ukraińskie umowy o zasadach ruchu osobowego między Polską a Ukrainą Szanowny Panie Ministrze! Zostałem poinformowany przez polskiego dziennikarza p. M. K. pracującego od 2008 r. na Ukrainie o fakcie naruszania przez władze ukraińskie umowy o zasadach ruchu osobowego między Polską a Ukrainą (M.P. z 2003 r. Nr 56, poz. 878). Chodzi o wprowadzone w ostatnich miesiącach przez stronę ukraińską wymaganie posiadania wizy ukraińskiej w przypadku ubiegania się o pobyt czasowy na Ukrainie. Wymaganie takie jest sprzeczne z art. 8 ww. umowy. Pozwalam sobie przesłać w załączeniu*) Panu Ministrowi list od p. M. K., który zawiera więcej szczegółów i szerzej opisuje sprawę. W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się uprzejmie do Pana z pytaniem: Jakie działania zamierza przedsięwziąć ministerstwo, aby powyższa umowa międzynarodowa była należycie przestrzegana przez stronę ukraińską? Będę szczerze zobowiązany wobec Pana Ministra za zajęcie się tą sprawą, gdyż może ona dotyczyć wielu obywateli polskich pracujących na Ukrainie. Z wyrazami szacunku Poseł Marcin Święcicki Warszawa, dnia 16 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7056) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w art. 33 ust. 3 nakłada na rowerzystów zakaz jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Powoduje to, że kierujący rowerem nie mogą m.in. przejeżdżać przez przejście dla pieszych, nie zsiadając z pojazdu. Czyn taki jest w świetle obecnie obowiązującego prawa wykroczeniem. Wyżej przytoczony zakaz często jednak nie jest egzekwowany, co czyni z niego martwy przepis. Ponadto wskazać należy, że przejazd rowerzysty przez przejście dla pieszych jest niebezpieczny tylko wów*) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.

185 czas, gdy na przejściu jest zbyt dużo pieszych, aby wśród nich mógł poruszać się rower. Poza tym, warto zauważyć, że ustawową definicję pieszego spełnia m.in. osoba jadąca na rolkach, która – podobnie jak rower – może wjechać na przejście dla pieszych z dużą prędkością, jednak bez żadnych konsekwencji, ponieważ nie dotyczy jej wspomniany na wstępie zakaz. Oznacza to, że dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym wystarczyłoby, aby rowerzyści zatrzymywali się przed przejściem dla pieszych i wjeżdżali na nie z bezpieczną prędkością. Konieczność zejścia z roweru ma swoje uzasadnienie tylko wówczas, gdy na przejściu jest zbyt wielu pieszych i rower mógłby się na nim nie zmieścić. W związku z powyższym, powołując się na art. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: Czy ministerstwo rozważy podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, tak aby przejazd roweru obok innych uczestników ruchu był możliwy w drodze wyjątku od zakazu, jakim mógłby być przejazd przez przejście dla pieszych w odpowiednich warunkach – tak jak obecnie wyjątek od zakazu na podstawie art. 33 ust. 3a omawianej ustawy stanowi jazda po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego? Z poważaniem Poseł Arkadiusz Litwiński Szczecin, dnia 16 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7057) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zaległości głównych wykonawców programu autostradowego w Polsce wobec podwykonawców z regionu radomskiego Szanowny Panie Ministrze! W związku z interwencjami w moim biurze poselskim pana M. Ł. właściciela firmy Donatex z siedzibą w Radomiu, a także właścicieli kilku współpracujących z nim firm transportowych i właścicieli kopalni kruszyw naturalnych pracujących przy budowie autostrad A1 i A2 uprzejmie informuję Pana Ministra, że przyjęta ostatnio w Sejmie ustawa w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, nie obejmuje tego rodzaju roszczeń. Wierzytelności firm transportowych opiewają wprawdzie na stosunkowo niskie sumy od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych (co wynika z załączonego pisma firmy Donatex)*), ale już w przypadku kopalni kruszyw naturalnych s.c. wynoszą kilka milionów złotych. W jednym i drugim przypadku stanowią zasadniczą część rocznych przychodów tych firm i w związku z trudnościami w ich odzyskaniu mogą spowodować ich upadłość bądź likwidację. Ponieważ wzięte przez te przedsiębiorstwa kredyty są często zabezpieczane domami i mieszkaniami, ich likwidacja będzie oznaczała przepadek dorobku życia całych rodzin. Uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tego rodzaju firmami i zaległościami wobec nich głównych wykonawców programu autostradowego w Polsce. Czy Pan Minister rozważa nowelizację ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych i objęcie nią wierzytelności takich firm jak wymienione wyżej? Z poważaniem Poseł Zbigniew Kuźmiuk Radom, dnia 16 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7058) do ministra sportu i turystyki w sprawie budowy kortów tenisowych w Krakowie Szanowna Pani Minister! Pani Agnieszka Radwańska jest najlepszą polską tenisistką, finalistką wielkoszlemowego Wimbledon 2012 w singlu, najwyżej notowaną Polką w historii rankingu WTA, zwyciężczynią dziesięciu turniejów WTA w grze pojedynczej i dwóch w grze podwójnej, triumfatorką dwóch juniorskich turniejów wielkoszlemowych Wimbledon 2005 i French Open 2006 w grze pojedynczej oraz finalistką juniorskiego French Open 2006 w grze podwójnej, reprezentantką kraju w Pucharze Federacji oraz na igrzyskach olimpijskich 2008 w Pekinie. Zdobywczyni nagród WTA w kategorii „Debiut roku” za rok 2006 oraz „Ulubiona tenisistka publiczności” za rok 2011. Druga w historii Polka (po Jadwidze Jędrzejowskiej w latach 30. XX w.), która dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego w singlu (Wimbledon 2012) oraz do półfinału turnieju wielkoszlemowego w deblu (Australian Open 2010 oraz US Open 2011). Jest także drugą osobą z Polski w kategorii „Open” (po Wojciechu Fibaku w 1977 r.), która osiągnęła pierwszą dziesiątkę rankingu. *) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.

186 Pani Agnieszka Radwańska jako pierwsza Polka w historii znalazła się w dziesiątce najlepszych zawodniczek rankingu WTA. Specjaliści porównują ją do słynnej Martiny Hingis. Tak jak Szwajcarka pani Agnieszka nie skupia się na jak najsilniejszym uderzeniu. Nie ma wątpliwości, że Pani Agnieszka Radwańska rozgrywa aktualnie swój najlepszy sezon w karierze. Polka jest druga w światowym rankingu tenisistek, a co więcej, ma poważne szanse by jeszcze w tym sezonie uzyskać pierwsze miejsce. Doszła do półfinału Wimbledonu i ma wszelkie dane ku temu, by ten słynny turniej nawet wygrać. Przywołuję jej postać, gdyż jest ona wielkim autorytetem dla młodych ludzi. Pani Radwańska skarży się, że kiedy wraca w rodzinne strony, to nie ma gdzie trenować. Najlepsza polska tenisistka chce wybudować w Krakowie korty o nawierzchni typu hard. Na takiej nawierzchni jest rozgrywanych 90% turniejów, dlatego jest to takie ważne. Rodzina państwa Radwańskich na budowę kortów plus zaplecza sportowego chce przekazać 10 mln zł. Wielu z nas może uczestniczyć w obecnie najpopularniejszych światowych sportach jedynie poprzez oglądanie telewizji, a jednym z takich sportów jest niewątpliwie tenis. Rozwój tak nobilitowanej dziedziny sportu mógłby z pewnością podnieść sprawność fizyczną dzieci i młodzieży. Celem takiego przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodzieży tenisem, który staje się coraz popularniejszy głównie za sprawą sukcesów polskich zawodników: Agnieszki Radwańskiej, Łukasza Kubota czy debla: Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski. W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pani Minister: 1. Czy inwestycja budowa kortów tenisowych w Krakowie może liczyć na wsparcie finansowe z budżetu ministerstwa? 2. Czy planuje się budowę narodowego centrum tenisowego, jeśli tak to gdzie i kiedy? 3. Na jakim poziomie w bieżącym roku kształtuje się finansowanie szkółek tenisowych dla dzieci i młodzieży trenujących tenis ziemny? 4. W jaki sposób ministerstwo wspiera sport amatorski – tenis ziemny w Polsce? Łączę wyrazy szacunku Poseł Beata Kempa Syców, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7059) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie oszczędności w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu Szanowny Panie Ministrze! W exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. pan premier Donald Tusk wskazał konieczność wprowadzenia oszczędności w administracji państwowej. Redukcję zatrudnienia w administracji o 10% i zakaz zwiększania stanu osobowego szumnie zapowiadała PO również przed wyborami parlamentarnymi. Ogłoszone głośno oszczędności w administracji o 10% okazały się fikcją, ponieważ dane statystyczne zebrane przez „Dziennik Gazeta Prawna” wykazują, że za rządu PO nastąpił 34-procentowy wzrost w ministerstwach oraz o 37% w urzędach wojewódzkich w stosunku do poprzedników, czyli do rządu PiS. Mimo zapowiedzi cięć w administracji połowa urzędów wojewódzkich w minionym roku zwiększyła zatrudnienie. Rząd dumnie ogłosił, że w odróżnieniu od nieodpowiedzialnych rządów innych krajów Polska prowadzi politykę oszczędnego państwa i ogranicza wzrost wydatków. Jednak fakty mówią coś innego. W 2009 r. wydatki rządu i samorządów wzrosły o ponad 10%, zaś zatrudnienie w administracji publicznej o 26 tys. osób w jednym roku i był to największy roczny wzrost zatrudnienia od wielu lat. Liczba urzędników zwiększa się wszędzie. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Czy Pan Minister przeprowadzi analizę zatrudnienia i przydatności urzędów wojewódzkich? 2. Ile osób zostało zatrudnionych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 r., a ile osób w tych samych latach zakończyło stosunek pracy? 3. Jakie działania podejmie rząd w celu wywiązania się z obietnic zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej? Z poważaniem Poseł Beata Kempa Syców, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7060) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie oszczędności w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim Szanowny Panie Ministrze! W exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. pan premier Donald Tusk wskazał konieczność wprowadzenia oszczędności w administracji państwowej. Redukcję zatrudnienia w administracji o 10% i zakaz zwiększania stanu osobowego szumnie zapowiadała PO również przed wyborami parlamentarnymi. Ogłoszone głośno oszczędności w administracji o 10% okazały się fikcją, ponieważ dane statystyczne

187 zebrane przez „Dziennik Gazeta Prawna” wykazują, że za rządu PO nastąpił 34-procentowy wzrost w ministerstwach oraz o 37% w urzędach wojewódzkich w stosunku do poprzedników, czyli do rządu PiS. Mimo zapowiedzi cięć w administracji połowa urzędów wojewódzkich w minionym roku zwiększyła zatrudnienie. Rząd dumnie ogłosił, że w odróżnieniu od nieodpowiedzialnych rządów innych krajów Polska prowadzi politykę oszczędnego państwa i ogranicza wzrost wydatków. Jednak fakty mówią coś innego. W 2009 r. wydatki rządu i samorządów wzrosły o ponad 10%, zaś zatrudnienie w administracji publicznej o 26 tys. osób w jednym roku i był to największy roczny wzrost zatrudnienia od wielu lat. Liczba urzędników zwiększa się wszędzie. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Czy Pan Minister przeprowadzi analizę zatrudnienia i przydatności urzędów wojewódzkich? 2. Ile osób zostało zatrudnionych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 r., a ile osób w tych samych latach zakończyło stosunek pracy? 3. Jakie działania podejmie rząd w celu wywiązania się z obietnic zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej? Łączę wyrazy szacunku Poseł Beata Kempa Syców, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7061) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie oszczędności w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Szanowny Panie Ministrze! W exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. pan premier Donald Tusk wskazał konieczność wprowadzenia oszczędności w administracji państwowej. Redukcję zatrudnienia w administracji o 10% i zakaz zwiększania stanu osobowego szumnie zapowiadała PO również przed wyborami parlamentarnymi. Ogłoszone głośno oszczędności w administracji o 10% okazały się fikcją, ponieważ dane statystyczne zebrane przez „Dziennik Gazeta Prawna” wykazują, że za rządu PO nastąpił 34-procentowy wzrost w ministerstwach oraz o 37% w urzędach wojewódzkich w stosunku do poprzedników, czyli do rządu PiS. Mimo zapowiedzi cięć w administracji połowa urzędów wojewódzkich w minionym roku zwiększyła zatrudnienie. Rząd dumnie ogłosił, że w odróżnieniu od nieodpowiedzialnych rządów innych krajów Polska prowadzi politykę oszczędnego państwa i ogranicza wzrost wydatków. Jednak fakty mówią coś innego. W 2009 r. wydatki rządu i samorządów wzrosły o ponad 10%, zaś zatrudnienie w administracji publicznej o 26 tys. osób w jednym roku i był to największy roczny wzrost zatrudnienia od wielu lat. Liczba urzędników zwiększa się wszędzie. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Czy Pan Minister przeprowadzi analizę zatrudnienia i przydatności urzędów wojewódzkich? 2. Ile osób zostało zatrudnionych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 r., a ile osób w tych samych latach zakończyło stosunek pracy? 3. Jakie działania podejmie rząd w celu wywiązania się z obietnic zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej? Z poważaniem Poseł Beata Kempa Syców, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7062) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie oszczędności w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Szanowny Panie Ministrze! W exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. pan premier Donald Tusk wskazał konieczność wprowadzenia oszczędności w administracji państwowej. Redukcję zatrudnienia w administracji o 10% i zakaz zwiększania stanu osobowego szumnie zapowiadała PO również przed wyborami parlamentarnymi. Ogłoszone głośno oszczędności w administracji o 10% okazały się fikcją, ponieważ dane statystyczne zebrane przez „Dziennik Gazeta Prawna” wykazują, że za rządu PO nastąpił 34-procentowy wzrost w ministerstwach oraz o 37% w urzędach wojewódzkich w stosunku do poprzedników, czyli do rządu PiS. Mimo zapowiedzi cięć w administracji połowa urzędów wojewódzkich w minionym roku zwiększyła zatrudnienie. Rząd dumnie ogłosił, że w odróżnieniu od nieodpowiedzialnych rządów innych krajów Polska prowadzi politykę oszczędnego państwa i ogranicza wzrost wydatków. Jednak fakty mówią coś innego. W 2009 r. wydatki rządu i samorządów wzrosły o ponad 10%, zaś zatrudnienie w administracji publicznej o 26 tys. osób w jednym roku i był to największy roczny wzrost

188 zatrudnienia od wielu lat. Liczba urzędników zwiększa się wszędzie. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Czy Pan Minister przeprowadzi analizę zatrudnienia i przydatności urzędów wojewódzkich? 2. Ile osób zostało zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 r., a ile osób w tych samych latach zakończyło stosunek pracy? 3. Jakie działania podejmie rząd w celu wywiązania się z obietnic zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej? Łączę wyrazy szacunku Poseł Beata Kempa Syców, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7063) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie oszczędności w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Szanowny Panie Ministrze! W exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. pan premier Donald Tusk wskazał konieczność wprowadzenia oszczędności w administracji państwowej. Redukcję zatrudnienia w administracji o 10% i zakaz zwiększania stanu osobowego szumnie zapowiadała PO również przed wyborami parlamentarnymi. Ogłoszone głośno oszczędności w administracji o 10% okazały się fikcją, ponieważ dane statystyczne zebrane przez „Dziennik Gazeta Prawna” wykazują, że za rządu PO nastąpił 34-procentowy wzrost w ministerstwach oraz o 37% w urzędach wojewódzkich w stosunku do poprzedników, czyli do rządu PiS. Mimo zapowiedzi cięć w administracji połowa urzędów wojewódzkich w minionym roku zwiększyła zatrudnienie. Rząd dumnie ogłosił, że w odróżnieniu od nieodpowiedzialnych rządów innych krajów Polska prowadzi politykę oszczędnego państwa i ogranicza wzrost wydatków. Jednak fakty mówią coś innego. W 2009 r. wydatki rządu i samorządów wzrosły o ponad 10%, zaś zatrudnienie w administracji publicznej o 26 tys. osób w jednym roku i był to największy roczny wzrost zatrudnienia od wielu lat. Liczba urzędników zwiększa się wszędzie. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Czy Pan Minister przeprowadzi analizę zatrudnienia i przydatności urzędów wojewódzkich? 2. Ile osób zostało zatrudnionych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 r., a ile osób w tych samych latach zakończyło stosunek pracy? 3. Jakie działania podejmie rząd w celu wywiązania się z obietnic zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej? Z poważaniem Poseł Beata Kempa Syców, dnia 13 lipca 2012 r. Interpelacja (nr 7064) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie oszczędności w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Szanowny Panie Ministrze! W exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. pan premier Donald Tusk wskazał konieczność wprowadzenia oszczędności w administracji państwowej. Redukcję zatrudnienia w administracji o 10% i zakaz zwiększania stanu osobowego szumnie zapowiadała PO również przed wyborami parlamentarnymi. Ogłoszone głośno oszczędności w administracji o 10% okazały się fikcją, ponieważ dane statystyczne zebrane przez „Dziennik Gazeta Prawna” wykazują, że za rządu PO nastąpił 34-procentowy wzrost w ministerstwach oraz o 37% w urzędach wojewódzkich w stosunku do poprzedników, czyli do rządu PiS. Mimo zapowiedzi cięć w administracji połowa urzędów wojewódzkich w minionym roku zwiększyła zatrudnienie. Rząd dumnie ogłosił, że w odróżnieniu od nieodpowiedzialnych rządów innych krajów Polska prowadzi politykę oszczędnego państwa i ogranicza wzrost wydatków. Jednak fakty mówią coś innego. W 2009 r. wydatki rządu i samorządów wzrosły o ponad 10%, zaś zatrudnienie w administracji publicznej o 26 tys. osób w jednym roku i był to największy roczny wzrost zatrudnienia od wielu lat. Liczba urzędników zwiększa się wszędzie. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 1. Czy Pan Minister przeprowadzi analizę zatrudnienia i przydatności urzędów wojewódzkich? 2. Ile osób zostało zatrudnionych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 r., a ile osób w tych samych latach zakończyło stosunek pracy? 3. Jakie działania podejmie rząd w celu wywiązania się z obietnic zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej? Z poważaniem Poseł Beata Kempa Syców, dnia 13 lipca 2012 r.

189 Interpelacja (nr 7065) do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie oszczędności w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim Szanowny Panie Ministrze! W exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. pan premier Donald Tusk wskazał konieczność wprowadzenia oszczędności w administracji państwowej. Redukcję zatrudnienia w administracji o 10% i zakaz zwiększania stanu osobowego szumnie zapowiadała PO również przed wyborami parlamentarnymi. Ogłoszone głośno oszczędności w administracji o 10% okazały się fikcją, ponieważ dane statystyczne zebrane przez „Dziennik Gazeta Prawna” wykazują, że za rządu PO nastąpił 34-procentowy wzrost w ministerstwach oraz o 37% w urzędach wojewódzkich w stosunku do poprzedników, czyli do rządu PiS. Mimo zapowiedzi cięć w administracji połowa urzędów wojewódzkich w minionym roku zwiększyła zatrudnienie. Rząd dumnie ogłosił, że w odróżnieniu od nieodpowiedzialnych rządów innych krajów Polska prowadzi politykę oszczędnego państwa i ogranicza wzrost wydatków. Jednak fakty mówią coś innego.