P. 1
8Uprawa łubinu na ziarno i zieloną masę

8Uprawa łubinu na ziarno i zieloną masę

|Views: 753|Likes:
Wydawca: Rafal Lagosz

More info:

Published by: Rafal Lagosz on Dec 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

pdf

text

original

Uprawa łubinu na ziarno i zieloną masę. Anna Stoń Anna Sudyn Łubin - roślina uprawna z rodziny bobowatych.

Zaliczana do roślin pastewnych. Wykorzystywana jest jako zielony nawóz oraz przerabiana na paszę dla zwierząt hodowlanych, a także jako roślina lecznicza. Rodzaje łubinu : łubin biały (Lupinus albus ) – gatunek uprawiany łubin indyjski (Lupinus mutabilis ) łubin trwały (Lupinus polyphyllus ) – antropofit zadomowiony łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius ) – gatunek uprawiany łubin żółty Lupinus luteus ) – gatunek uprawiany Fazy rozwojowe łubinu 1.rośliny w fazie 2 – 3 liści, intensywne tworzenie brodawek korzeniowych, wysokość roślin około 14 – 15 cm . 2.rośliny w fazie 5 – 6 liści, wysokość około 28 – 35 cm, początek tworzenia pąków na roślinach łubinu 3.kwitnienie pędu głównego łubinu, pojawienie się pierwszych zawiązków strąków, wysokość roślin około 50 – 60 cm 4.Zawiązywanie strąków i wypełnianie nasion na pędzie głównym, kwitnienie pędów bocznych, wysokość roślin około 65-70 cm . 5.dojrzałość pełna nasion, wilgotność, nasion około 15% Łubin biały, wąskolistny i żółty należą do grupy roślin motylkowych jednorocznych (grubonasiennych). Łubin jest rośliną jarą (formy wieloletnie nie są u nas uprawiane). Okres wegetacji waha się w granicach 110-120 dni u łubinu wąskolistnego, 140-160 dni u łubinu białego, zależnie od gatunku i odmiany. Obok odmian gorzkich, przeznaczonych na "zielony nawóz", uprawiane są odmiany łubinu słodkiego na nasiona jako komponent białkowy do mieszanek pasz treściwych i na zielona paszę. Wszystkie trzy gatunki są cennymi roślinami strukturotwórczymi, zwłaszcza w gospodarstwach z udziałem dużej powierzchni uprawy zbóż. Łubin żółty i wąskolistny najlepiej udają się na glebach przepuszczalnych klasy IV i V (na VI wyłącznie na zieloną masę), najczęściej o pH lekko kwaśnym (łubin żółty) do obojętnego (pozostałe dwa gatunki). Niewskazane są gleby zlewne, podmokłe, o dużej zawartości próchnicy. Nieco lepsze gleby – klasy IV – należy przeznaczyć pod łubin biały, który w takich warunkach glebowych dojrzewa niemal równocześnie z łubinem żółtym, bez konieczności desykacji, nawet w środkowej Polsce. Najkrótszy okres wegetacji ma łubin wąskolistny, stąd jego uprawa na terenie całego kraju. Warunki klimatyczne Polski nie sprzyjają uprawie soi, zdecydowanie natomiast odpowiadają łubinom. Niezwykła plastyczność gatunkowa co do wymagań glebowych sprawia, że mogą rosnąć nie tylko na doskonałych glebach na przykład Kujaw – łubin biały, ale również na mazowieckich i podlaskich piaskach – łubin żółty. Unikalne cechy System korzeniowy łubinu w zależności od przepuszczalności gleby może sięgać nawet do 240 cm. Grube (1–2 cm u nasady) palowe korzenie wpływają na glebę strukturotwórczo, przyczyniając się do zgruźlania cząsteczek glebowych i poprawy warunków tlenowych dla rozwoju pożądanych w glebie bakterii brodawkowych. W kanałach powstałych po obumarciu korzeni i w przestrzeniach między gruzełkami gleby ,łatwo rozwijają się korzenie roślin następczych. Głęboki system korzeniowy łubinu pobiera z głębszych warstw profilu glebowego wypłukane związki wapnia, fosforu i potasu, przemieszczając je poprzez resztki pożniwne do płytszych warstw gleby. W ten sposób stają się one osiągalne dla roślin uprawianych po strączkowych.. Wydzielane przez korzenie substancje uruchamiają niedostępne dla innych roślin związki fosforu, co w niektórych krajach wykorzystywane jest jako forma nawożenia gleb fosforem. Uprawiając łubin w poplonie i przyorując zieloną masę, wnosi się do gleby ok. 6 t suchej masy organicznej, co jest równoważne pełnej dawce obornika. Wraz z przyoraną zieloną masą do gleby trafia 150 kg azotu na ha. Tak duża dawka suchej masy wydatnie wzbogaca glebę w związki organiczne, z których powstaje próchnica. Przeciwdziała ona wypłukiwaniu składników pokarmowych w głąb profilu glebowego. Uprawiając łubin w międzyplonach lub poplonach (np. po rzepaku lub jęczmieniu ozimym) zacienia się glebę, chroniąc jej życie biologiczne. Na 1 m2 gleby kukurydza wytwarza 11 m2 powierzchni liściowej, pszenica – 15 m2,

a tym samym mniejsze problemy z nadprodukcją i zbytem ziarna -mieszanka łubinowo . W dalszej części wegetacji łubin wytwarza silny głęboki korzeń palowy przez co wykazuje znaczną odporność na niedobór opadów. przy braku nawożenia obornikiem i sprzedaży słomy. najlepszym źródłem próchnicy i azotu a także czynnikiem zdecydowanie podnoszącym plonowanie zbóż. W glebie ponadto pojawiają się masowo szkodliwe grzyby atakujące korzenie i podstawę źdźbła. jest wysoka zawartość materii organicznej. Stwierdza się także obecność nicieni i wydzielin korzeniowych hamujących wzrost roślin.technologia uproszczona Łubin wysiewany w poplonie i przyorywany jest. Uprawa łubinu w poplonie . Rezultatem jest zawsze 5 . chroniąc przy okazji glebę przed erozją. W efekcie wzrasta żyzność. Nasiona kiełkują już w temperaturze 3–4 st. obok obornika. a młode siewki znoszą przymrozki nawet do -8 st. Tak wczesny wysiew umożliwia roślinom skorzystanie z pozimowego zapasu wody w glebie. . a łubin staje się jedną z najważniejszych roślin ekologicznych. sprawność i kultura gleby.pszenżytnia poprawia właściwości gleby i zwiększa plonowanie roślin następczych w stopniu zbliżonym do uprawy łubinu w siewie czystym -zebrane nasiona lub zielonka po zbilansowaniu mogą być wykorzystywane w żywieniu zwierząt gospodarskich jako komponent wysokobiałkowy -im większy udział łubinu tym lepsza wartość przedplonowa mieszanki lecz jest niższy plon. Łubiny z racji swojego pochodzenia mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Poplony wysiewać można już od początku lipca.IV) do nasion łubinu można domieszać nasiona peluszki Marych w ilości około 60 kg/ha. Do wysiewu poleca się szybko rosnące odmiany Zeus i Mirela.5-3 ha). szczególnie w warunkach okresowych niedoborów opadów. że podstawowym warunkiem utrzymania wysokiej urodzajności gleb.35% spadek plonowania. widoczny nieraz dopiero po kilku latach. ponieważ chwasty mogą je opanować i przerosnąć. kiedy tylko można wjechać na pole. W przypadku wysiewu nasion z bezpośredniego zbioru kombajnowego norma wysiewu wynosi od 250 do 300 kg/ha. Mieszanki łubinowo . W technologii uproszczonej zakłada się niewielką obszarowo plantację nasienną (np.C. jej szybką degradacje. 0. powoduje. Ze względu na zbyt dużą konkurencję samosiewó w zbóż jarych. wysiewa się na ścierń rozrzutnikiem nawozów lub siewnikiem z uniesionymi redlicami i płytko talerzuje (podoruje). Łubiny reagują bardzo wyraźnie na nawożenie potasowo-fosforowe. całkowicie zapomina.pszenżytnie Korzyści wynikające z uprawy -obecność pszenżyta stabilizuje i podwyższa plon nasion mieszanki zmniejszając ekonomiczne ryzyko uprawy. bez dosuszania. poplony łubinowe zaleca się wysiewać po zbożach ozimych.a łubin żółty aż 50 m2. zebrane kombajnem nasiona bezposrednio po zbiorze. zwłaszcza na glebach lżejszych. a także daje możliwość zmniejszania zakupu drogich śrut białkowych -następuje zmniejszenie obszaru upraw zbóż. Zielonka słodkiej odmiany Zeus może być wykorzystywana jako pasza dla bydła. Z tego względu łubiny należy wysiewać w glebę dokładnie odchwaszczoną. Wysiew późny jest możliwy lecz wiązać się będzie z wytworzeniem coraz mniejszej zielonej masy. W warunkach zachwaszczenia gleby okres ten jest więc dla łubinów niebezpieczny. Wytworzona zielona masa może być przyorana w okresie przedzimowym lub pozostawiona do przyorania na okres przed siewami wiosennymi. Wykorzystanie łubinu do uprawy w poplonie z przeznaczeniem na zielony nawóz oraz w mieszankach z pszenżytem Wielu rolników zauroczonych uproszczoną uprawą. nawet w marcu. Tymczasem coraz powszechniejsza monokultura zbożowa. Po wzejściu i wytworzeniu pierwszych liścieni wzrost łodygi nadziemnej łubinów zostaje na pewien okres zahamowany. W tym czasie rozwija się intensywnie ich system korzeniowy.C. a końcowym terminem jest połowa sierpnia. W korzystnych warunkach dają wysoki plon zielonej masy przewyższający często 500 q z 1 ha. na których żeruje dużo saren i jeleni. zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Przy wysiewie poplonu na glebach lepszych (III . -obecność łubinu radykalnie zwiększa plon białka z hektara. Wprowadzenie do uprawy łubinu pozwala także zmniejszyć problemy ze zbytem i niską ceną zbóż paszowych a zamiast tego zyskać deficytowy produkt wysokobiałkowy. która jest doskonale zabezpieczona przed degradacją materii organicznej. Dlatego należy je wysiewać z chwilą. Gorzka odmiana Mirela polecana jest na pola.

Zbyt wysoka wilgotność zielonki. to druga połowa kwietnia. Z żywieniowego punktu widzenia jest to więc bardzo cenna pasza białkowa. długotrwałą konserwację białka paszowego bez obniżania jego wartości biologicznej. Dodatkową zaletą uprawy łubinu na kiszonkę jest wczesne udostępnienie bardzo dobrego stanowiska pod uprawę ozimin. Dzięki temu zwierzęta otrzymują smaczną.. zawartość suchej masy w zielonce powinna wynosić 28–35 proc. najlepiej oznaczyć jego ilość na podstawie małej próby co pozwoli na odpowiednie skomponowanie składu paszy.03 . choć trudna do utrwalenia i przechowania w formie kiszonki. Konsekwencją jest (a właściwie była) niska jakość uzyskanej kiszonki i równie niewielka wartość pokarmowa.4. Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu okazuje się. Przed siewem należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 40-60 kg/ha. a wysoka białka wpływa bowiem niekorzystnie na przebieg fermentacji mlekowej w czasie zakiszania. Niska zawartość cukrów. Można też łubin oddzielić na wialni stosując sito podłużne o szczelinach 3.Agrotechnika Mieszanki łubinowo-pszenżytnie najlepiej uprawiać na glebach klasy IV . W zielonce z łubinów znajduje się dużo białka. Optymalny termin siewu to 20.5 . suchej masy . podsuszenie zielonki na polu do 30 proc. suchej masy). Zastosowanie dodatków kiszonkarskich wydaje się eliminować ten problem.0 mm. Zaprawione nasiona wysiewamy na głębokość 3-4 cm.04. Uprawa łubinu na kiszonkę Rozwój metod zakiszania pozwala konserwować nawet rośliny strączkowe. Gleby klasy VI w zasadzie są do tego celu niewskazane. w dawce 2kg/ha. że udział łubinu w zebranym plonie podlega dużym wahaniom. chętnie pobieraną paszę o wysokiej przyswajalności znajdujących się w niej składników odżywczych. a w uprawie na zielonkę. Kiszonka ma wó wczas przykry zapach.V. W porównaniu do kiszonki zrobionej z kukurydzy ta z łubinu zawiera zdecydowanie więcej białka.10. Umożliwiają one. przyczynia się do powstania dużej ilości kwasu masłowego zamiast mlekowego. a taką charakteryzuje się też łubin (ma tylko 16–18 proc. jest niechętnie pobierana przez zwierzęta i może być nawet dla nich toksyczna. a więc nieco głębiej niż zboża. Norma wysiewu w zależności od typu mieszanki wynosi od 170 do 210 kg/ha. W połowie maja wskazany jest oprysk: Gwarantem. wpływając na tempo i przebieg fermentacji mlekowej. a mało cukrów. Aby uzyskać kiszonkę dobrej jakości.2 kg/ha co pozwoli zniszczyć większość chwastów. obok dodania dodatków kiszonkarskich. który powtórzyć można po 3-4 tygodniach. Ze względu na to. W ciągu trzech dni po siewnie należy opryskać plantację Afalonem lub Linurexem w dawce 1.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->