P. 1
8Uprawa łubinu na ziarno i zieloną masę

8Uprawa łubinu na ziarno i zieloną masę

|Views: 700|Likes:
Wydawca: Rafal Lagosz

More info:

Published by: Rafal Lagosz on Dec 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

pdf

text

original

Uprawa łubinu na ziarno i zieloną masę. Anna Stoń Anna Sudyn Łubin - roślina uprawna z rodziny bobowatych.

Zaliczana do roślin pastewnych. Wykorzystywana jest jako zielony nawóz oraz przerabiana na paszę dla zwierząt hodowlanych, a także jako roślina lecznicza. Rodzaje łubinu : łubin biały (Lupinus albus ) – gatunek uprawiany łubin indyjski (Lupinus mutabilis ) łubin trwały (Lupinus polyphyllus ) – antropofit zadomowiony łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius ) – gatunek uprawiany łubin żółty Lupinus luteus ) – gatunek uprawiany Fazy rozwojowe łubinu 1.rośliny w fazie 2 – 3 liści, intensywne tworzenie brodawek korzeniowych, wysokość roślin około 14 – 15 cm . 2.rośliny w fazie 5 – 6 liści, wysokość około 28 – 35 cm, początek tworzenia pąków na roślinach łubinu 3.kwitnienie pędu głównego łubinu, pojawienie się pierwszych zawiązków strąków, wysokość roślin około 50 – 60 cm 4.Zawiązywanie strąków i wypełnianie nasion na pędzie głównym, kwitnienie pędów bocznych, wysokość roślin około 65-70 cm . 5.dojrzałość pełna nasion, wilgotność, nasion około 15% Łubin biały, wąskolistny i żółty należą do grupy roślin motylkowych jednorocznych (grubonasiennych). Łubin jest rośliną jarą (formy wieloletnie nie są u nas uprawiane). Okres wegetacji waha się w granicach 110-120 dni u łubinu wąskolistnego, 140-160 dni u łubinu białego, zależnie od gatunku i odmiany. Obok odmian gorzkich, przeznaczonych na "zielony nawóz", uprawiane są odmiany łubinu słodkiego na nasiona jako komponent białkowy do mieszanek pasz treściwych i na zielona paszę. Wszystkie trzy gatunki są cennymi roślinami strukturotwórczymi, zwłaszcza w gospodarstwach z udziałem dużej powierzchni uprawy zbóż. Łubin żółty i wąskolistny najlepiej udają się na glebach przepuszczalnych klasy IV i V (na VI wyłącznie na zieloną masę), najczęściej o pH lekko kwaśnym (łubin żółty) do obojętnego (pozostałe dwa gatunki). Niewskazane są gleby zlewne, podmokłe, o dużej zawartości próchnicy. Nieco lepsze gleby – klasy IV – należy przeznaczyć pod łubin biały, który w takich warunkach glebowych dojrzewa niemal równocześnie z łubinem żółtym, bez konieczności desykacji, nawet w środkowej Polsce. Najkrótszy okres wegetacji ma łubin wąskolistny, stąd jego uprawa na terenie całego kraju. Warunki klimatyczne Polski nie sprzyjają uprawie soi, zdecydowanie natomiast odpowiadają łubinom. Niezwykła plastyczność gatunkowa co do wymagań glebowych sprawia, że mogą rosnąć nie tylko na doskonałych glebach na przykład Kujaw – łubin biały, ale również na mazowieckich i podlaskich piaskach – łubin żółty. Unikalne cechy System korzeniowy łubinu w zależności od przepuszczalności gleby może sięgać nawet do 240 cm. Grube (1–2 cm u nasady) palowe korzenie wpływają na glebę strukturotwórczo, przyczyniając się do zgruźlania cząsteczek glebowych i poprawy warunków tlenowych dla rozwoju pożądanych w glebie bakterii brodawkowych. W kanałach powstałych po obumarciu korzeni i w przestrzeniach między gruzełkami gleby ,łatwo rozwijają się korzenie roślin następczych. Głęboki system korzeniowy łubinu pobiera z głębszych warstw profilu glebowego wypłukane związki wapnia, fosforu i potasu, przemieszczając je poprzez resztki pożniwne do płytszych warstw gleby. W ten sposób stają się one osiągalne dla roślin uprawianych po strączkowych.. Wydzielane przez korzenie substancje uruchamiają niedostępne dla innych roślin związki fosforu, co w niektórych krajach wykorzystywane jest jako forma nawożenia gleb fosforem. Uprawiając łubin w poplonie i przyorując zieloną masę, wnosi się do gleby ok. 6 t suchej masy organicznej, co jest równoważne pełnej dawce obornika. Wraz z przyoraną zieloną masą do gleby trafia 150 kg azotu na ha. Tak duża dawka suchej masy wydatnie wzbogaca glebę w związki organiczne, z których powstaje próchnica. Przeciwdziała ona wypłukiwaniu składników pokarmowych w głąb profilu glebowego. Uprawiając łubin w międzyplonach lub poplonach (np. po rzepaku lub jęczmieniu ozimym) zacienia się glebę, chroniąc jej życie biologiczne. Na 1 m2 gleby kukurydza wytwarza 11 m2 powierzchni liściowej, pszenica – 15 m2,

szczególnie w warunkach okresowych niedoborów opadów. a tym samym mniejsze problemy z nadprodukcją i zbytem ziarna -mieszanka łubinowo . Mieszanki łubinowo . na których żeruje dużo saren i jeleni. ponieważ chwasty mogą je opanować i przerosnąć. że podstawowym warunkiem utrzymania wysokiej urodzajności gleb. Zielonka słodkiej odmiany Zeus może być wykorzystywana jako pasza dla bydła. W dalszej części wegetacji łubin wytwarza silny głęboki korzeń palowy przez co wykazuje znaczną odporność na niedobór opadów. najlepszym źródłem próchnicy i azotu a także czynnikiem zdecydowanie podnoszącym plonowanie zbóż. całkowicie zapomina.a łubin żółty aż 50 m2. W przypadku wysiewu nasion z bezpośredniego zbioru kombajnowego norma wysiewu wynosi od 250 do 300 kg/ha. kiedy tylko można wjechać na pole. jej szybką degradacje.35% spadek plonowania. jest wysoka zawartość materii organicznej. W technologii uproszczonej zakłada się niewielką obszarowo plantację nasienną (np. obok obornika. Nasiona kiełkują już w temperaturze 3–4 st. zwłaszcza na glebach lżejszych. zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków.C. Do wysiewu poleca się szybko rosnące odmiany Zeus i Mirela. Przy wysiewie poplonu na glebach lepszych (III .IV) do nasion łubinu można domieszać nasiona peluszki Marych w ilości około 60 kg/ha. a łubin staje się jedną z najważniejszych roślin ekologicznych. Ze względu na zbyt dużą konkurencję samosiewó w zbóż jarych. wysiewa się na ścierń rozrzutnikiem nawozów lub siewnikiem z uniesionymi redlicami i płytko talerzuje (podoruje). Gorzka odmiana Mirela polecana jest na pola. W tym czasie rozwija się intensywnie ich system korzeniowy. poplony łubinowe zaleca się wysiewać po zbożach ozimych. Poplony wysiewać można już od początku lipca. Stwierdza się także obecność nicieni i wydzielin korzeniowych hamujących wzrost roślin. sprawność i kultura gleby. Łubiny z racji swojego pochodzenia mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. a młode siewki znoszą przymrozki nawet do -8 st. a także daje możliwość zmniejszania zakupu drogich śrut białkowych -następuje zmniejszenie obszaru upraw zbóż.5-3 ha). która jest doskonale zabezpieczona przed degradacją materii organicznej. chroniąc przy okazji glebę przed erozją. Wytworzona zielona masa może być przyorana w okresie przedzimowym lub pozostawiona do przyorania na okres przed siewami wiosennymi. widoczny nieraz dopiero po kilku latach. Wykorzystanie łubinu do uprawy w poplonie z przeznaczeniem na zielony nawóz oraz w mieszankach z pszenżytem Wielu rolników zauroczonych uproszczoną uprawą. przy braku nawożenia obornikiem i sprzedaży słomy. Po wzejściu i wytworzeniu pierwszych liścieni wzrost łodygi nadziemnej łubinów zostaje na pewien okres zahamowany. Tak wczesny wysiew umożliwia roślinom skorzystanie z pozimowego zapasu wody w glebie. -obecność łubinu radykalnie zwiększa plon białka z hektara. Rezultatem jest zawsze 5 . W glebie ponadto pojawiają się masowo szkodliwe grzyby atakujące korzenie i podstawę źdźbła. bez dosuszania. Łubiny reagują bardzo wyraźnie na nawożenie potasowo-fosforowe. Z tego względu łubiny należy wysiewać w glebę dokładnie odchwaszczoną. . Uprawa łubinu w poplonie . Wysiew późny jest możliwy lecz wiązać się będzie z wytworzeniem coraz mniejszej zielonej masy. Dlatego należy je wysiewać z chwilą. W korzystnych warunkach dają wysoki plon zielonej masy przewyższający często 500 q z 1 ha.pszenżytnia poprawia właściwości gleby i zwiększa plonowanie roślin następczych w stopniu zbliżonym do uprawy łubinu w siewie czystym -zebrane nasiona lub zielonka po zbilansowaniu mogą być wykorzystywane w żywieniu zwierząt gospodarskich jako komponent wysokobiałkowy -im większy udział łubinu tym lepsza wartość przedplonowa mieszanki lecz jest niższy plon. a końcowym terminem jest połowa sierpnia.C. W efekcie wzrasta żyzność.technologia uproszczona Łubin wysiewany w poplonie i przyorywany jest. Tymczasem coraz powszechniejsza monokultura zbożowa.pszenżytnie Korzyści wynikające z uprawy -obecność pszenżyta stabilizuje i podwyższa plon nasion mieszanki zmniejszając ekonomiczne ryzyko uprawy. powoduje. W warunkach zachwaszczenia gleby okres ten jest więc dla łubinów niebezpieczny. 0. zebrane kombajnem nasiona bezposrednio po zbiorze. nawet w marcu. Wprowadzenie do uprawy łubinu pozwala także zmniejszyć problemy ze zbytem i niską ceną zbóż paszowych a zamiast tego zyskać deficytowy produkt wysokobiałkowy.

Przed siewem należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 40-60 kg/ha. Niska zawartość cukrów.V. suchej masy . Norma wysiewu w zależności od typu mieszanki wynosi od 170 do 210 kg/ha. długotrwałą konserwację białka paszowego bez obniżania jego wartości biologicznej. Optymalny termin siewu to 20. to druga połowa kwietnia.5 . Ze względu na to. Uprawa łubinu na kiszonkę Rozwój metod zakiszania pozwala konserwować nawet rośliny strączkowe.0 mm. jest niechętnie pobierana przez zwierzęta i może być nawet dla nich toksyczna.04. Zastosowanie dodatków kiszonkarskich wydaje się eliminować ten problem. Konsekwencją jest (a właściwie była) niska jakość uzyskanej kiszonki i równie niewielka wartość pokarmowa. W połowie maja wskazany jest oprysk: Gwarantem. Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu okazuje się. Zaprawione nasiona wysiewamy na głębokość 3-4 cm. najlepiej oznaczyć jego ilość na podstawie małej próby co pozwoli na odpowiednie skomponowanie składu paszy. a w uprawie na zielonkę. Dodatkową zaletą uprawy łubinu na kiszonkę jest wczesne udostępnienie bardzo dobrego stanowiska pod uprawę ozimin. zawartość suchej masy w zielonce powinna wynosić 28–35 proc. a mało cukrów. a taką charakteryzuje się też łubin (ma tylko 16–18 proc. choć trudna do utrwalenia i przechowania w formie kiszonki. W porównaniu do kiszonki zrobionej z kukurydzy ta z łubinu zawiera zdecydowanie więcej białka. a wysoka białka wpływa bowiem niekorzystnie na przebieg fermentacji mlekowej w czasie zakiszania.03 . w dawce 2kg/ha. Aby uzyskać kiszonkę dobrej jakości. podsuszenie zielonki na polu do 30 proc.Agrotechnika Mieszanki łubinowo-pszenżytnie najlepiej uprawiać na glebach klasy IV . Można też łubin oddzielić na wialni stosując sito podłużne o szczelinach 3. Kiszonka ma wó wczas przykry zapach. Z żywieniowego punktu widzenia jest to więc bardzo cenna pasza białkowa. chętnie pobieraną paszę o wysokiej przyswajalności znajdujących się w niej składników odżywczych. Dzięki temu zwierzęta otrzymują smaczną. suchej masy). przyczynia się do powstania dużej ilości kwasu masłowego zamiast mlekowego.. W ciągu trzech dni po siewnie należy opryskać plantację Afalonem lub Linurexem w dawce 1.2 kg/ha co pozwoli zniszczyć większość chwastów. że udział łubinu w zebranym plonie podlega dużym wahaniom. Umożliwiają one. obok dodania dodatków kiszonkarskich. Zbyt wysoka wilgotność zielonki. W zielonce z łubinów znajduje się dużo białka.10.4. a więc nieco głębiej niż zboża. Gleby klasy VI w zasadzie są do tego celu niewskazane. wpływając na tempo i przebieg fermentacji mlekowej. który powtórzyć można po 3-4 tygodniach.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->