P. 1
J. Nowak, Społeczeństwo informacyjne: geneza i definicje.

J. Nowak, Społeczeństwo informacyjne: geneza i definicje.

|Views: 381|Likes:
Wydawca: Anetta Kuś
Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje.
Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje.

More info:

Published by: Anetta Kuś on Jan 08, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – GENEZA I DEFINICJE

Jerzy Stanisław NOWAK 1. Definicje podstawowe W II połowie XX wieku zaobserwować można powstawanie nowego typu tworu społecznego zwanego potocznie Społeczeństwem Informacyjnym. Podstawową jego cechą jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych. Zjawiska takie jak telefonia komórkowa czy Internet umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na bardzo szeroką, niespotykaną dotychczas skalę. Coraz mnie istotne w porozumiewaniu się i przekazywaniu wiedzy stają się czynniki takie jak odległość. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że obecnie świat wkroczył w erę, gdzie najcenniejszym dobrem stała się informacja. Stąd właśnie obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii umożliwiających jej pozyskiwanie, przesyłanie i analizę. Brak jest jednak jasnej definicji Społeczeństwa Informacyjnego1, co należy uznać za słabą stronę tej wizji. Intuicyjnie, przeciętny człowiek określi je, jako takie społeczeństwo, gdzie używa się powszechnie komputerów i technik z nimi związanych. W większości definicji kładzie się duży nacisk na znaczenie informacji: „Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji"2 (I Kongres Informatyki Polskiej, 1994, [1KIP1994]). Raport I Kongresu powstał tuż po opublikowaniu znanego Raportu M. Bangemanna, który określał Społeczeństwo Informacyjne jako3: Definicja 2 „rewolucję opartą na informacji … (i) rozwoju technologicznym, (który) pozwala nam terasz przetwarzać, gromadzić, odzyskiwać i przekazywać informacje w dowolnej formie – mówionej, pisanej i wizualnej – bez względu na odległość, czas i wielkość” oraz „rewolucja ta oferuje inteligencji ludzkiej nowe, olbrzymie możliwości i … zmienia sposób, w jaki żyjemy i pracujemy”. Szereg innych definicji określa Społeczeństwo Informacyjne następująco:
Warto zauważyć, że przyjął się termin Społeczeństwo Informacyjne podczas, gdy np. prof. Tomasz Hofmokl w latach 1994-96 używał określenia „społeczeństwo informatyczne” 2 Definicja ta traktowana jest jako poz. 1 w zestawieniu definicji 3 Podano za opracowaniem [CASE2001] – str. 38; dostęp do polskiej wersji Raportu M. Bangemanna – [BANG1994]
1

1

Definicja 3 „Pojęcie społeczeństwa informacyjnego oznacza formację społecznogospodarczą, w której produktywne wykorzystanie zasobu jakim jest informacja oraz intensywna pod względem wiedzy produkcja odgrywają dominującą rolę." (za: Kubicek 1999)4 [KUBI1999] Definicja 4 "Termin społeczeństwo informacyjne jest używane do określenia społeczeństwa, w którym jednostki -jako konsumenci, czy też pracownicy - intensywnie wykorzystują informację" (za: Kubicek 1999) [KUBI1999] Definicja 5 „...OECD uznała, iż gospodarka jutra będzie, w dużym stopniu, „gospodarką informacyjną" a społeczeństwo będzie w rosnącym stopniu „społeczeństwem informacyjnym". Oznacza to, że informacja będzie stanowiła dużą część wartości dodanej większości dóbr i usług a działalności informacyjnie intensywne będą, w rosnącym stopniu, charakteryzować gospodarstwa domowe i obywateli." (ICCP 1998)5 Definicja 6 „Społeczeństwo informacyjne może zostać znalezione na przecięciu, kiedyś odrębnych, przemysłów: telekomunikacyjnego, mediów elektronicznych i informatycznego, bazujących na paradygmacie cyfrowej informacji. Jedną z wiodących sił jest stale rosnąca moc obliczeniowa komputerów oferowanych na rynku, której towarzyszą spadające ceny. Innym elementem jest możliwość łączenia komputerów w sieci, pozwalająca im na dzielenie danych, aplikacji a czasami samej mocy obliczeniowej, na odległości tak małe jak biuro i tak duże jak planeta. Ten podstawowy model rozproszonej mocy obliczeniowej i szybkich sieci jest sednem społeczeństwa informacyjnego." (OECD 1999) Definicja 7 „Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa." (Goban-Klas/Sienkiewicz 1999-[GOKS1999])

W serwisach internetowych podających definicje 3 i 4 można znaleźć odwołanie: Kubicek1999 bez wskazania dokładnego źródła. Wydaje się, zdaniem autora, że chodzi o pracę wydaną przez Uniwersytet w Tybindze, RFN w 1999 (prawdopodobnie artykuł konferencyjny) wskazaną w spisie literatury jako [KUBI1999]. 5 Definicje 5 i 6 pochodzą z materiałów OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – WWW.oecd.org), ale w dostępnych źródłach brak jest wskazania dokładnej nazwy dokumentu. ICCP oznacza Komitet OECD o nazwie Information, Computer and Communication Policy – często podawana jest błędnie zupełnie inna nazwa organizacji, a mianowicie: Institut for the Certification of Computing Professional, co spowodowane jest niewiedzą.

4

2

10 lat po podaniu tej definicji w polskich zasobach Internetu nie sposób znaleźć oryginalnego opracowania zawierającego tę definicję. zamieszczoną na stronie Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (Autor prezentacji: Piotr Werner http://www. 1997)”6 Definicja 10 „Społeczeństwo.pl/si/) 7 Określenie „pracownik informacyjny” dziwnie przypomina uroczy termin „naucznoisliedowatielnyj rabotnik” 8 Definicje 10. Tomasza Hofmokla. prezentację z 2000 r. jak i w usługach. przekazywania i użytkowania informacji" (Min.[ang. W odróżnieniu od (…) określenia postindustrialne – w społeczeństwie informacyjnym produkcja informacji oraz wartości nie materialnych staje się siłą napędową do formowania i rozwoju. gdzie zarządzanie informacją.uw. które charakteryzuje układ stosunków opartych na gospodarce informacyjnej (information economy) – gdy ponad 50% dochodu narodowego Definicja prof. w którym informacja stała się zasobem produkcyjnym określającym nowe przewagi konkurencyjne w stosunku do otoczenia. szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle. Autorzy [BBGA2003] jako źródło podają np.wgsr. Jakubowicza z 1977 r.edu. jej jakość. należy stwierdzić. twórcy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – NASK zasługuje na uwagę z innego powodu. Łączności RP 2001: 62) – [KBNŁ2000]. a informacja jest najważniejsza (Juszczyk. 2000)”7 Definicja 11 „Społeczeństwo informacyjne jest nowym typem społeczeństwa. 2000)”8 Definicja 12 „Społeczeństwo. Definicja 9 „Społeczeństwo. przetwarzania. Nie są to więc oryginalne definicje autorskie. Otóż w ok.nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego. do zmieniającej się lawinowo zmienności otoczenia (Hofmokl. 11-12 6 3 . że są one tylko wymienione w pracy [JUSZ2000]. a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia. Information society] . ale autor podaje je za pracami autorów japońskich Koyamy i Yonei Masudy oraz amerykańskich Fritza Machlupa i Marc’a Uri Porata. Odnosząc się do definicji nr 10 – 12. różniącym się od społeczeństwa industrialnego. 11 i 12 pochodzą z pracy [JUSZ2000] – str. w wyrazie ogólnym i w wyrazie jednostkowym. Definicja 12 jest podawana za pracą K. (Juszczyk. w którym siła robocza składa się z pracowników informacyjnych (information workers).Definicja 8 „społeczeństwo informacyjne . a równocześnie zapewniającym rosnący poziom adaptacyjności społecznej. przypisywanych w szeregu prac i w serwisach internetowych Stanisławowi Juszczykowi. Oprócz powyższych w serwisach internetowych znajduje się również szereg innych definicji.

przetwarzania. gdy osiąga stopień rozwoju oraz skali i skomplikowania procesów społecznych i gospodarczych wymagający zastosowania nowych technik gromadzenia. że „Społeczeństwo Informacyjne możemy zdefiniować jako społeczeństwo. Casey [CASE2001] stwierdzając. Poznań 1997 10 Definicje 9 i 13 podano za: http://spoleczenstwoinformacyjne.2005.republika. Strykowski (red) – Media a edukacja. przekazywania i użytkowania olbrzymiej masy informacji generowanej przez owe procesy.html z 20. w którym informacja jest kluczowym elementem społeczno-ekonomicznej działalno- 9 S. Juszczyk cytuje wg pracy K.brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora informacyjnego”9 ( wg Juszczyk. 2000) Definicja 13 „Społeczeństwo jutra będzie się opierało głównie na technologii informacyjnej.pl/definicje. która może doprowadzić do wyodrębnienia się pewnych grup społecznych stojących w hierarchii zaawansowania ewolucyjnego i technicznego wyżej od pozostałych nie mających wystarczającego potencjału gospodarczego”10 (autor: NN) Definicja 14 W lipcu 1996 r. które głęboko zmieniają życie.100 Definicja 16 Bardzo krótką i treściwą definicję podaje M. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje Raport „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce” [KRRT1996]. • siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych. Bruksela 1997)” – wg [DOKT2002] – str. W takim społeczeństwie: • informacja i wynikająca z niej wiedza oraz technologie są podstawowym czynnikiem wytwórczym. ekspert Unii Europejskiej w „Building the Information Society for All Us.04. społeczne i prawne zmiany. Definicja 15 „Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo. • większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora informacyjnego”. komercyjne. pracę i społeczeństwo jako takie (Luc Soete. Jakubowicza – Społeczeństwo informacyjne – spóźniony przybysz. Powszechnemu użyciu informacji i danych towarzyszą organizacyjne. które się właśnie kształtuje. gdzie technologie gromadzenia i transmisji informacji i danych są powszechnie dostępne po niskich kosztach. a wszechstronnym czynnikiem rozwoju jest wykorzystywanie teleinformatyki. dokładne źródła są nieznane 4 . zawartej w: W. Final Report of the High Level Export Group. w którym określa się społeczeństwo informacyjne następująco: „Społeczeństwo staje się społeczeństwem informacyjnym.

która umożliwia społeczeństwu pełen dostęp do usług i informacji. działanie 1. Nasze członkostwo w Unii daje nam dodatkowe możliwości w postaci funduszy strukturalnych czyli środków unijnych przeznaczonych na budowę społeczeństwa informacyjnego” Definicja 19 W 2002 agenda ONZ UNDP wydała raport pod kierownictwem naukowym prof. jakie dają środki masowej komunikacji i informacji. zgodnie z definicją miało pełen dostęp do usług i informacji poprzez nowoczesne kanały.. Powszechny dostęp do informacji. w którym dość powierzchownie potraktowano próbę zdefiniowania społeczeństwa informacyjnego. W artykule K. tak by wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości. Krzysztofka [UNDP2002 – str. Cellarego. w którym określono potrzebne aktywności do zbudowania takiej infrastruktury telekomunikacyjnej. np.ści i zmian”11 Definicja 17 Swoją definicję Społeczeństwa Informacyjnego podaje polski Urząd Komitetu Integracji Europejskiej .14] stwierdza się. w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Wg tej firmy „Społeczeństwo informacyjne po raz pierwszy zostało zdefiniowane w tzw. Wg UKIE Społeczeństwo Informacyjne to nowy typ społeczeństwa. Internet.5. a do jego realizacji ma służyć tzw. Definicja 18 Również firma Microsoft na swej stronie internetowej próbuje określić społeczeństwo informacyjne. który ukształtował się w krajach. Ważnym aspektem jest również kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju. w którym istnieje rozbudowana infrastruktura teleinformacyjna. ZPORR czyli Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. W obecnym stanie finansów publicznych realizacja tych zadań jest praktycznie niemożliwa. co następuje. Podstawowymi warunkami. Raporcie Bangemana. aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne. aby polskie społeczeństwo. W Polsce pojęcie Społeczeństwa Informacyjnego określone jest w tzw. jaką odegrały maszyna parowa i elektryczność w rewolu11 [CASE2001] – str. W. wysoko rozwiniętego Państwa. Cele Społeczeństwa Informacyjnego wg UKIE to: • • • Internet jako środek komunikacji obywatelskiej i informacji publicznej. jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna. 5 . 34. która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. „u podstaw społeczeństwa informacyjnego leżą dwa kolejne przełomowe wynalazki techniczne: komputery i telekomunikacja. które muszą być spełnione. Edukacja. Tym mianem określa się społeczeństwo nowoczesnego. Ich rola jest podobna do tej.

W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacjami. Pawłowskiej [ŁUSZ2000]. które zajmują się wytwarzaniem informacji oraz technik informacyjnych. • Społeczny – wysoki odsetek osób korzystających w pracy. które traktuje społeczeństwo informacyjne jako wielowymiarową rzeczywistość współtworzoną przez cztery podstawowe substraty: • Technologiczny – infrastruktura technologiczna. kształtujący się w krajach postindustrialnych. czyli dostępność urządzeń służących gromadzeniu. wg której społeczeństwo informacyjne to „nowy typ społeczeństwa. ich jakość i szybPodano wg pracy [ŁUSZ2000] – str. Zrozumieć rozwój. przez którą rozumie się opanowanie umiejętności związanych z obsługą urządzeń informatycznych. mnogość kanałów przesyłania danych oraz możliwość łączenia ich w rozmaite konfiguracje. kulturalnym i politycznym. • Ekonomiczny – sektor informacyjny gospodarki. to społeczeństwo. szkole i domu z technologii informatycznych. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. a także odpowiedni poziom kultury informatycznej. przez którą rozumie się stopień akceptacji informacji jako dobra strategicznego i towaru. Pawłowskiej 13 Wg Krzysztofek. s. Społeczeństwa informacyjne charakteryzują się dużym udziałem tych dziedzin gospodarki w PKB. Definicja 22 Do dorobku „definicyjnego” określającego zjawisko społeczeństwa informacyjnego można jeszcze zaliczyć opisową definicję podaną w [MNiI2005]. w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym. .12 Definicja 21 Jedną z najnowszych definicji podają K. których rozwój technologii osiągnął najszybsze tempo. Szczepański wg których jest to: „. Krzysztofek i M. Kazimierz. przetwarzaniu. będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi…”13. Marek S. na następnych stronach artykułu w Sprawach Międzynarodowych nr 2/2000 podano pełne charakterystyki substratów. 87-88.” Powyższe określenie jest raczej skromne i nie oddaje całej złożoności tego nowego zjawiska społecznego. 170. społeczeństwo. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Szczepański. a także ich dystrybucją. Definicja 20 Do bazy definicji warto dorzucić określenie M. • Kulturowy – wysoki poziom kultury informacyjnej.cytowane za [DŁUG2003] 12 6 ..cji przemysłowej. społecznym. które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji. przechowywaniu i udostępnianiu informacji. 2002. Łuszczuka i A. skrócona forma tego artykułu zawarta jest w [ZASC2003] wg informacji otrzymanej od dr A. czyli te gałęzie produkcji i usług. co jest zbieżne z wysokim poziomem wykształcenia społeczeństwa.

to mamy już do czynienia ze społeczeństwem industrialnym). Franklin. Warto więc tu zwrócić uwagę na definicję 7 – jest krótka i precyzyjnie oddaje cechy nowej formacji przetwarzanie informacji i większość dochodu narodowego pochodzi z wykorzystania technologii informacyjnych. Wspólne jest podkreślanie znaczenia informacji i IT dla wszystkich praktycznie aspektów życia współczesnego człowieka. gdzie autor Derek J. osób. ani drugie. Jest to co prawda dość ryzykowne podejście przeniesione z analiz społeczeństw przemysłowych (gdy liczba ludności utrzymującej się wyłącznie z rolnictwa spada poniżej 50% ogółu ludności. otwarta sieć. Społeczeństwo informacyjne to puste stwierdzenie.calculemus.15 Już pobieżna analiza tych definicji nasuwa pewne wnioski. stworzenie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie”. W 1925 r. „istotna" czy „dominująca". gdyż pojęcie społeczeństwa informacyjnego jest pojemne. Gawrycki w pracy [BBGA2003] uznając to za zadanie „niewdzięczne. czyli nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców. F. w branży pracuje ok. a w 1955 ok. 107) – w 1750 r. Większość z nich jest mało konkretna. Problem opracowania właściwej definicji mocno podkreślają A. co następuje: Co to jest społeczeństwo informacyjne? Ideologiczny twór państwowych biurokratów czy precyzyjna etykieta opisująca stan społeczeństwa wskutek rozwoju zaawansowanych technologii? Ani jedno. Bógdoł-Brzezińska i M. Bendyk – Ideologia społeczeństwa informacyjnego wg: tygodnika ComputerWorld nr 33 z 1999 oraz http://www. jego wartość opisowa zaś jest równie mała. na co zwraca uwagę niewielu badaczy. de Solla Price ocenia wzrost liczby pracowników przemysłu elektrotechnicznego bazując na prognozach wynikających z analizy krzywej wykładniczej (str. 113 E.org/lect/mes99-00/spin/1bendyk. Beniamin Franklin przeprowadza pierwsze eksperymenty nad światłem. Główne zasady odnoszące się do społeczeństwa informacyjnego to: powszechny dostęp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej. co uznaje się za początek rozwoju tej dziedziny wiedzy i jednocześnie stan „zatrudnienia” wynosi 1 (jedna) osoba czyli sam B. Przy opisie roli informacji we współczesnym społeczeństwie przeważają takie określenia jak „znaczna". Warto tu przywołać pracę [SOLL1965].14 Omawiając definicje społeczeństwa informacyjnego warto zapoznać się z oceną Edwina Bendyka. a przy tym nieostre i płynne”. zdolność wzajemnego łączenia się i przetwarzania danych. jak i w usługach. 1 miliona osób (ta ostatnia liczba wydaje się wątpliwa z następujących powodów – de Solla Price przygotowuje swą pracę pod koniec lat 50-ych XX wie14 15 Definicję zamieszczono w słowniku zawartym w opracowaniu na str. 200 tys. który wręcz stwierdza.html 050907 7 .kość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle. które w warstwie ideologicznej się wyczerpało. kompatybilność i zdolność współpracy wszelkiej techniki umożliwiająca pełny kontakt bez względu na miejsce pobytu ludzi.

T. zarządcy Sprzedawcy Księgowi. ponieważ nie da się tego uczynić w technologii telepracy (można sobie. cała (!) pracująca ludność powinna być zatrudniona na polu nauki. de Solla Price’a do określania wielkości populacji tworzącej określoną grupę społeczną jest nadal żywe. Przykładów takich można podać znacznie więcej.000 dolarów rocznie. ze w 1900 r. grupa zawodów informacyjnych liczyła 5.9 mln 13. wykładowcy. że wzrost liczby zatrudnionych będzie przebiegał dalej w tym tempie autor prognozuje.237] podaje liczebność amerykańskich zawodów „informacyjnych”. że: „. artyści estradowi Nauczyciele. która w 1990 r. w której zaniknie uprawa kawy naturalnej. stwierdzając.1 mln Uzyskanie tego wyniku zajęło Stanom Zjednoczonym równo 90 lat – statystyka podaje. personel kancelaryjny 2. co prawda wyobrazić przerażającą wizję przyszłości.000 dolarów rocznie. 50% użytkowników Internetu w USA ma zarobki w wysokości 50. Jonscher [JONS2001 – str. aby dysponował dokładnymi danymi z ówczesnych państw socjalistycznych.posługiwanie się Internetem zależy przede wszystkim od zarobków. Tego rodzaju podejście zaprezentowane przez D. że kwalifikacja określonych grup zawodowych jest wyłącznie amerykańska i Podobne spostrzeżenia podaje ks.ku i jest mało prawdopodobne.” 16 8 .. ZSRR.4 mln 6. Chin i ewentualnie Azji – można założyć. lekarze. nie wykluczając z tego grona polskich górników16.14. że kawę dla bogatych członków tego społeczeństwa nadal będą zbierać niepiśmienni chłopi w Andach. a w jej miejsce pojawi się syntetyczny i rozpuszczalny napój o nazwie „kawa”).5 mln 14. Tego typu niesprawdzone wizje powinny być przestrogą przy określeniach kierunków rozwoju społeczeństw. Składały się na nią następujące profesje: Pisarze. plastycy. personel finansowy Pomocniczy personel techniczny Urzędnicy. że liczba pracowników omawianego sektora gospodarki jest znacznie większa). 1990 r.2 mln osób tj.1 mln osób. Ch. że ok. Przyjmując. szkoleniowcy Naukowcy. 58% ogółu zatrudnionych. Jak wiadomo – tak się nie stało.0 mln 5. Zasępa w [ZASC2003] – str. Niezależnie od definicji Społeczeństwa Informacyjnego bez żadnego ryzyka można stwierdzić. co dawało wówczas 18%.1 mln 6. osiągnęła wielkość 70. a 25% w wysokości 80. prof. zawody specjalistyczne Menedżerowie.1 mln 14. w tym również Społeczeństwa Informacyjnego. Zestawienie z 1990 spełnia więc kryterium pokazane w definicji nr 5 – ponad połowa społeczeństwa pracuje w sektorze informacyjnym. z tym.1 mln 8.

sprzęt telekomunikacyjny. Za prekursora tych badań należy jednak uznać Fritza Machlupa. • prywatna i publiczna działalność naukowo-badawcza. podnoszenie kwalifikacji zawodowych). F. F. Społeczeństwo Informacyjne . Nazwą tą posługiwał się również prof. zarządzanie.6%.informacja kulturalna („przemysły” kulturalne). że wskazane powyżej grupy zawodowe tworzą fundament społeczeństwa informacyjnego. The information society as post-industrial society. Stwierdził wtedy.7 % ogółu zatrudnionych. który badał zjawisko Społeczeństwa Informacyjnego na przełomie lat 50 i 60 ubiegłego wieku [CASE2001]. Praca ta została opublikowana w 1983 roku (Masuda Y.finanse. Należy więc przyjąć. Porat podzielił sektor informacyjny na trzy kategorie: . Badania F. TV. natomiast w 1959 już 31. telefon. gdzie rozwój mikroelektroniki będącej podstawą techniki cyfrowej był najszybszy. prasa). doradztwo itp. biblioteki. ubezpieczenia i rachunkowość. 10. Rubin (1977) oraz J. Machlupa kontynuowali M.jak się wydaje – mocno dyskusyjna. Wg niego w 1966 r.„informacje wiedzy” czyli patenty. że w skład gospodarki informacyjnej wchodzą następujące sektory: • przemysł informacyjny czyli media komunikacyjne (radio. Machlup wykazał. poczta i usługi wydawnicze).98] cytując raport Marca Uri Porata z 1977 r. PLAN MASUDY 17 Podano wg [CASE2001] – str. Birini (1980).podstawy Pierwsze wzmianki na temat społeczeństwa informacyjnego pojawiły się już w połowie lat sześćdziesiątych w Japonii. Termin johoka shakai oznaczający społeczeństwo komunikujące się poprzez komputer (The computer-mediated communication society) lub po prostu Społeczeństwo Informacyjne. 17 2. E. . Dane te potwierdzają A. Porat i M. szkolenie wojskowe. . został użyty po raz pierwszy w 1963 roku przez Tadao Umesao w artykule na temat ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na informacji. 9 . Washington: World Future Society. w skrócie SI. McLoughlin i A. Mattelart [MATT2001 – str. że zatrudnieni w tych grupach zawodowych stanowili w 1900 r. i M. Bezpośrednim następstwem teorii Tadao Umesao było rozpoczęcie budowy miasta Tsukuba mającego być centrum badawczym Japonii. ok. • urządzenia i usługi informacyjne (komputery. 35. • oświata (edukacja formalna. działalność związana z informacją angażowała 47% siły roboczej i dawała podobną część produktu narodowego. 1983). Yonei Masuda na początku lat siedemdziesiątych w swojej pracy na temat przemian społecznych w powiązaniu z rozwojem sektora informacji i telekomunikacji.

Mattelarta) określił społeczeństwo. P. W 1973 roku wydał pracę pod tytułem „The Coming of PostIndustrial Society”. w związku z tym. rozwój.Okres I 19451950 Komputeryzacja wielkiej nauki Cel Skala wartościowania Podmiot Przedmiot Nauka podstawowa Wzorzec informacyjny Obrona. przez Daniela Bella i wskazywały m. oświata. Goban-Klas. • tworzenie nowych „technologii intelektualnych” jako podstaw podejmowania decyzji politycznych i społecznych”. • nastawienie na sterowany rozwój techniki. że według Bella społeczeństwo postindustrialne cechuje dominacja sektora usług . • rosnące znaczenie specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej. opieka społeczna Dobrobyt społeczny Ludność Społeczeństwo Nauki społeczne Rozwiązywanie problemów Okres IV 1980-2000 Komputeryzacja działań jednostkowych zadowolenie Rozwój osobowości Osoba prywatna Jednostka ludzka Nauki o zachowaniu jednostki Twórczość intelektualna Źrodło: T. W takim społeczeństwie dominuje praca informacyjna. które są podstawą podejmowania decyzji w sferze społecznej oraz politycznej. badania kosmosu Prestiż narodowy kraj przyroda Nauki przyrodnicze Osiąganie celu Okres II 19501970 Komputeryzacja zarządzania Produkt narodowy brutto Wzrost gospodarczy przedsiębiorstwo Organizacja Nauki o zarządzaniu wydajność Okres III 197080 Komputeryzacja informacji społecznej Dobrobyt. centralne miejsce zajmuje wiedza teoretyczna. ubezpieczenia. Daniel Bell jest jednocześnie autorem opracowania dotyczącego przemian społecznych. 35 Główne cechy Społeczeństwa Informacyjnego zostały sformułowane w 1973 r. Należy przypomnieć. które znamionuje: • „dominacja sektora usług w gospodarce oraz rozwój sektora czwartego (finanse.specjalistów i naukowców. a wiedza jest głównym zasobem. • centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji i polityki.in. itp. orientacja na kontrolę społeczną rozwoju techniki. tworzenie technologii intelektualnych. która postrzegana była jako źródło innowacji. zagrożenia. Sienkiewicz – Społeczeństwo informacyjne: Szanse. Mianem postindustrialnego („poprzemysłowego” wg A. w którym zatrudnienie w sektorze usług znajduje więcej osób niż w sektorach rolniczym. Doskonale te cechy nowej struktury wychwycił w opisie koncepcji społeczeństwa postindustrialnego. na dominację naukowców i specjalistów w strukturze zawodowej. a nie jak w przeszłości kapitał czy ziemia. na wzroście znaczenia wiedzy teoretycznej. nauka). czy przemysłowym. wyzwania – str.) i piątego (zdrowie. Wkraczanie społeczeństwa w nową epokę można rozpoznać przede wszystkim na podstawie 10 .

Rok Nazwa społeczeństwa Autor 11 . Zachodzenie tych zmian D. Nowe zjawiska społeczne obserwowane po II Wojnie Światowej były przedmiotem badań wielu uczonych. Źródłem współczesnych przemian są według niego trzy niezależne od siebie procesy: • rewolucja informatyczna. Poglądy na ten temat zostały wyłożone przez niego w trzytomowym dziele pod wspólnym tytułem "The Information Age: Economy. pokazującej najrozmaitsze określenia tego zjawiska. W epoce preindustrialnej wysiłek ludzi był skupiony na pokonaniu przyrody. co przedstawiono poniżej w tabeli. z dominującym sektorem usług. Warto zauważyć. Dzięki wzrostowi produktywności w rolnictwie pracownicy mogli się przenieść do fabryk. gdyż przyroda została już podporządkowana. Niepotrzebni robotnicy podejmowali pracę w usługach. • rozwój kulturowych ruchów społecznych. sektora rozrywki itd. W sferze przemysłowej dzięki wzrostowi efektywności poprzez automatyzację produkcji i skuteczne zarządzanie. Castells podszedł do problemu znacznie szerzej. że M. niż inni badacze dostrzegający jedynie intensywny rozwój narzędzi informatycznych jako podstawę do powstania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.). jakim jest społeczeństwo informacyjne. Natomiast erę postindustrialną zdominowało zmaganie się pomiędzy osobami. Na tej podstawie tworzy się nowoczesny model społeczeństwa. co umożliwiło wzrost zatrudnienia w sektorze usług. że: • spada liczba robotników w fabrykach i całym sektorze przemysłowym przy zwiększeniu produkcji. society and culture". • gospodarczy kryzys kapitalizmu oraz radzieckiego socjalizmu. Pracę „informacyjną” w naszym społeczeństwie wykonują nie tylko urzędnicy ale przede wszystkim specjaliści – profesjonaliści wyposażeni w wiedzę teoretyczną. rozumianej jako „uzyskiwanie więcej za mniej”.zmian w strukturze zatrudnienia zdominowanej przez sektor usług. uzyskano dodatkowe zyski i zmniejszono liczbę pracujących. Z kolei koncepcja społeczeństwa sieciowego Manuela Castellsa jest próbą całościowej analizy zmian zachodzących we współczesnym globalnym świecie. W tej rozgrywce dominującym zasobem staje się informacja. jest jednocześnie społeczeństwem wiedzy. Te procesy powodują. Bell wyjaśnia za pomocą produktywności. • następuje wzrost bogactwa wynikającego ze wzrostu produktywności w przemyśle. Zdobyte w ten sposób środki służą zaspokajaniu nowych potrzeb (następuje rozwój medycyny. W społeczeństwie przemysłowym walka prowadzona była przeciwko przetworzonej przyrodzie za pomocą maszyn. Społeczeństwo postindustrialne. • powstają nowe miejsca pracy w usługach dla zabezpieczenia wygenerowanych przez bogactwo potrzeb. którego materialną (Internet) i organizacyjną podstawą jest sieć. która następuje za pomocą automatyzacji.

1950 Samotny tłum Człowiek posthistoryczny Reisman Seidenberg Boulding White Young Drucker Dahrendorf Bell Aron Berkeley Machlup Mallet McLuhan Marcuse Boulding Dahrendorf Ellul Umesao Galbraith Koyama 1953 1956 1958 1959 Rewolucja organizacyjna Człowiek organizacji Merytokracja Rewolucja edukacyjna Społeczeństwo postkapitalistyczne 1960 1961 1962 Koniec ery ideologii Społeczeństwo przemysłowe Rewolucja komputerowa Ekonomia wiedzy 1963 1964 Nowa klasa pracująca Globalna wioska Człowiek jednowymiarowy Era postcywilizacyjna Społeczeństwo usług Społeczeństwo technologiczne Społeczeństwo informacyjne/Jahoka shakai 1967 Nowe państwo przemysłowe Społeczeństwo informacyjne 12 .

„rewolucję naukowo-techniczną”. Cenzura zakazała sprzedaży książki – wg [MATT2004] – str. a nie przez klasę robotniczą.Rewolucja naukowo-techniczna 1968 Podwójna ekonomia Neokapitalizm Społeczeństwo postmodernistyczne Technokracja 1969 Wiek nieciągłości Era technotroniczna Miasto Globalne 1970 Społeczeństwo skomputeryzowane Wiek postliberalny Kultura prefiguratywna 1971 Wiek informacji Compunifications Społeczeństwo postprzemysłowe 1972 Społeczeństwo posttradycjonalne Świat bez granic 1973 1974 1975 Nowe społeczeństwo usług Rewolucja informacyjna Wiek środków komunikowania Mediokracja Richta18 Averitt Gorz Etzoni Meynaud Drucker Brzeziński Brzeziński Martin Norman Kahn Mead Helvey Oettinger Touraine Eisenstat Brown Lewis Lamberton Philips Philips and Warto zwrócić uwagę na pracę czeskiego socjologa Radovana Richty z Czechosłowackiej Akademii Nauk. 18 13 . podważającej ulubiony termin bloku komunistycznego tj. Richty będzie realizowana przez personel naukowy. 69 – 70. która wg R. który w 1967 opublikował w Pradze książkę Cywilizacja na rozdrożu (wydanie angielskie – Praga 1968).

Trzecia rewolucja przemysłowa 1976 Społeczeństwo przemysłowo-technologiczne Megacorp 1977 Rewolucja elektroniczna Ekonomia informacji 1978 Demokracja antycypacyjna Naród sieciowy Republika technologii Społeczeństwo telematyczne Społeczeństwo okablowane 1979 Wiek komputerowy Tysiąclecie mikro 1980 Mikro rewolucja Rewolucja mikroelektroniczna Trzecia fala 1981 Społeczeństwo informacyjne Rynek sieciowy 1982 Rewolucja środków komunikowania Wiek informacji 1983 Państwo komputerowe Wiek genów 1984 Drugi podział przemysłowy Człowiek Turinga 1996 14 Społeczeństwo sieciowe Stine Ionescu Eichner Evans Porat Bezold Hiltz i Turoff Boorstin Nora i Minc Martin Detouzos Moses Evans Large Forester Toffler Martin i Butler Dodrick Williams Dizard Burnham Sylvester i Klotz Piore i Sabel Bolter Castells i .

Brzezińskiego Beetween Two Ages. Goban-Klas. wyzwania – str. Idąc dalej wprowadzono również jego określenie Miasto Globalne. która m. że szereg osób z tych państw brało udział w pracach np. [MATT 2001]. nie dostrzegając rodzącego się społeczeństwa informacyjnego. wspominany już raport Martina Bangemanna. Klubu Rzymskiego już w początkach lat 80-ych XX wieku. : Wielki Wstrząs. 36 19 15 . Powyższe zestawienie budzi jedną refleksję – a mianowicie rzuca się w oczy prawie całkowity brak nazwisk z Europy Środkowej i Rosji czyli dawnych krajów socjalistycznych (wyjątek – R. Gore’a w 1993 r. Jest to tym bardziej zastanawiające. Jako wzorzec posłużyła koncepcja ogłoszona przez wiceprezydenta Al. ponieważ praca Z. Richta). XIII-XV. z wykorzystaniem środków sektora prywatnego. Kazimierza Secomskiego. 3. tym niemniej postanowiono zasygnalizować kilka problemów.edu. opublikowano Białą Księgę o „Rozwoju..in. pióra prof. [NOWA2005]. 36-38 Do powyższego można dołączyć jeszcze jedno określenie. Konkurencyjności i Zatrudnieniu”.. miała na celu budowę Krajowej Infrastruktury Informacyjnej (NII – National Information Infrastructure)20. Idea społeczeństwa informacyjnego została potraktowana w Europie jako jeden ze sposobów na doścignięcie Stanów Zjednoczonych w ich rozwoju gospodarczym. – Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw [MAJT2005] W zestawieniu T. w: http://europa. Biała księga przedstawiała Zarys rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie można znaleźć m. Natura ludzka a odbudowa po1999 Fukuyama rządku społecznego Źródło: Majta M. P. Jako przykład można podać przedmowę do [SCHA1987] str.Źródło: T. Gobana-Klasa i P. Europa i Społeczeństwo Informacyjne Obszerne przedstawienie rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w Europie przekracza ramy niniejszego rozdziału19. Sienkiewicza wprowadzono jedno uzupełnienie polegające na przeniesieniu określenia Zbigniewa Brzezińskiego z 1970 r na 1969 r. W Europie bardzo szybko podchwycono ideę i już w grudniu 1993 r. co Z. a w maju 1994 r. Brzeziński wyraźnie przeciwstawiał określeniu „wioska globalna” M. zagrożenia. America’s Role In the Technotronice Era została opublikowana właśnie w 1969 r. w pracach [CASE2001]. W. w której autor dostrzega istniejącą rewolucję naukowo-techniczną.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&methid=755 187656&page=article&artid=1165 050715 20 Więcej na ten temat podaje [CASE2001] – str. McLuhana.in. Marciński – Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania. Sienkiewicz – Społeczeństwo informacyjne: Szanse.

że inicjatywa budowy Społeczeństwa Informacyjnego należała więc do unijnych ośrodków administracyjnych (Rada Europy). Będziemy od niej zależni tak samo.21 Powyższe postulaty wyznaczyły kierunek działania UE w następnych latach. Daje się zauważyć. usług i aplikacji informacyjnych na terenie UE. że nie zabraknie im wody pitnej czy prądu. aby podstawą tworzenia Społeczeństwa Informacyjnego były finanse sektora prywatnego i mechanizmy rynkowe.potencjalny wpływ technologii informacyjnych na gospodarczy i społeczny rozwój Europy. Przedstawiając projekt. jakie niesie Społeczeństwo Informacyjne oraz posiadać dostęp do właściwych szkoleń na wszystkich poziomach edukacji. ochronie obywateli i konsumentów oraz podnoszeniu świadomości społeczeństwa. • rozwój współpracy z krajami mniej rozwiniętymi gospodarczo. • ogół społeczeństwa musi być świadomy nowych możliwości. Praktycznie nie widać w tych działaniach nurtu społecznego. że idea Społeczeństwa Informacyjnego gwałtownie zmienia życie wszystkich obywateli i korzyści wynikające z tego przekształcenia muszą być jednakowo dostępne dla wszystkich. co oznacza stworzenie warunków uczciwej konkurencji w dziedzinie usług informacyjnych i telekomunikacyjnych. • ochrona i promowanie różnic językowych i kulturowych w UE. W niniejszym rozdziale sygnalizuje się najważniejsze postulaty ujęte w Raporcie. by nikt nie został pozbawiony dostępu do osiągnięć Społeczeństwa Informacyjnego i została zarazem zapewniona ochrona praw osobistych. 40 16 . Prawa obywateli można zapewnić kierując się zasadami zaproponowanymi w karcie CEPIS". z jednym wyjątkiem z 1999 r. Karta Praw Obywateli Społeczeństwa Informacyjnego (projekt) 21 Zestawienie podano wg [CASE2001] – str. • ochrona prywatności i bezpieczny przepływ informacji. którym była inicjatywa federacji europejskich stowarzyszeń informatycznych CEPIS (Council of European Professional Informatics Societes). jak wiedzą. w tym z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. jak od wody czy elektryczności. dr Roger Johnson. • pochodzenie środków finansowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego przede wszystkim z sektora prywatnego. ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia bezrobocia. Z kolei raport Bangemanna zalecał. stwierdził: "Wchodzimy w erę. w której informacja staje się dobrem użyteczności publicznej.. CEPIS zaproponował Kartę Praw Obywateli Społeczeństwa Informacyjnego. • zapewnienie powszechnego dostępu do usług. dążąc. które w dalszych latach wyznaczały politykę Unii Europejskiej w tym obszarze. natomiast sektor publiczny powinien skupić się na regulacjach prawnych. W tych nowych czasach obywatele będą chcieli gwarancji dostępu do zasobów informacji w Internecie podobnie. współdziałania programów. Jego członkowie prezentowali pogląd. Są to: • rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego powinien kierować wolny rynek. ówczesny prezes CEPIS.

jak i technicznej . w których istnieje zagrożenie ze strony innej działalności władz. Każdy musi być pewien. tak jak nie ma ich dzisiaj np. Uzyskiwanie informacji (np. a także pełnej ochrony . że inne państwa mogą zbierać taką informację.22 22 Wg dostępnych informacji autorem tłumaczenia projektu Karty jest Piotr W. wynikające bezpośrednio z fundamentalnych zmian zachodzących w naszych społeczeństwach: 1. Unia Europejska. a zwłaszcza korzystania z możliwości i stawiania czoła wyzwaniom wynikającym z szerokiego wykorzystywania Internetu.html 050904 Przywołuje ją również B.Idea Społeczeństwa Informacyjnego. że ich dane są dostępne dla innych państw lub też tego. w dostępie do bibliotek publicznych. Kluczowymi sferami są takie.gwarantującej najwyższy możliwy poziom ufności. http://www. 3. Regulacje prawne muszą więc uwzględniać następujące aspekty. Nigdy nie może to być informacja wprowadzająca w błąd. Informacja powinna spełniać oczekiwania dotyczące jej wiarygodności. Społeczności mają obowiązek umożliwiania obywatelom zdobycia umiejętności potrzebnych do uczestnictwa w Społeczeństwie Informacyjnym. 4. Obywatele muszą mieć możliwość działania w Społeczeństwie Informacyjnym bez obaw. b) ochrona przed pozyskiwaniem informacji przez rządy innych państw w sytuacji. Potrzebne są regulacje gwarantujące autentyczność informacji i minimalizujące ryzyko jej przechwycenia i sfałszowania.com. że dostępne są środki zadośćuczynienia w przypadku naruszenia autentyczności oraz prywatności informacji. w tym czasie przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego w CEPIS. na temat dóbr konsumpcyjnych czy postaw politycznych) nie powinno łączyć się z niebezpieczeństwem. 2. wraz z całą sferą gospodarki elektronicznej. są odpowiedzialne za zagwarantowanie realizacji powyższych zasad. Dostęp do Internetu oraz zasobów informacyjnych powinien być powszechny. 5. Stacho- 17 .zarówno prawnej. gdy zabezpieczenia takie są legalnie używane w danym kraju. że zarejestrowane zostaną czyjeś indywidualne preferencje. Obywatele muszą uzyskiwać pomoc w stosowaniu tych środków. że dane dotyczące ich zgodnych z prawem zachowań i interesów mogą być kiedyś wykorzystane przeciwko nim.pl/ti/1999/24/t12. gdy obywatele są nieświadomi tego. np. Fuglewicz. Dlatego też ludzie potrzebują zachęty do uczestnictwa w tych procesach. jeśli zajdzie tego potrzeba. zamówienia w e-handlu lub transakcje finansowe) winny być weryfikowalne i wiążące dla obu stron. nie można dopuścić do powstania barier ekonomicznych.teleinfo. Wszelkie ustalenia komercyjne (np. niesie ze sobą wiele niezwykłych możliwości i wyzwań. Treść projektu Karty zamieszczono w tygodniku Teleinfo nr 24 z 1999 r. zasady odpowiedzialności zaś muszą być jasne i nie zdeformowane interesami silniejszych uczestników życia społecznego. na przykład: a) ochrona przed łamaniem zabezpieczeń kryptograficznych przez obce siły w przypadkach. Rządy państw oraz organizacje międzynarodowe.

M. . F.Czy istnieje społeczeństwo informacyjne? Tygodnik ComputerWorld nr 34 z 1999 [HETM2003] – Hetmański. Kraków 1999 [GOLM2003] – Goliński M. ale ta inicjatywa zamarła równie szybko.kongres. wg: http://www. 2. http://cyberbadacz. – Społeczeństwo informacyjne: Szanse. 18-19 Karta już nie występuje. Warszawa. 6.. A. .Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej. Fundacja Studiów Międzynarodowych i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. 11. Fundacji Postępu Telekomunikacji. (red. Potencjalny udział bibliotek. Literatura 1. Poznań 1994.Ideologia społeczeństwa informacyjnego wg: http://www.cepis. wyzwania. jak powstała.html 050907 oraz tygodnik ComputerWorld nr 33 z 1999 [CASE2001] – Casey. na której 3. 5. Zalecenia dla Komisji Europejskiej – „Raport Bangemanna” wg http://kbn.pl/raport_bangemanna. 7. ECDL.. K. Polska jako społeczeństwo informacyjne – ocena infrastruktury technicznej. Kraków 2002 [GOKS 1999] – Goban-Klas.html 050402 22:15. w: Rozwój społeczeństwa informacyjnego – teoria i praktyka t. w: Haber L. 4. – Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. zagrożenia. Zadania edukacji i polityki społecznej.1.edu. 10.pl/2003/47/dlugosz. [BBGA2003] – Bógdoł-Brzezińska..org. 18 . Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu M.wroc.Propozycja przyjęcia Karty Praw Obywateli Społeczeństwa Informacyjnego okazała się jedyną taką próbą podjętą przez organizacje społeczne (pomijając dobrze rozwijającą się inicjatywę tzw. [BANG1994] – Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. M. 9. Wyd. 2003 [BEND1999] – Bendyk.icm.pl/on-line/1-szy_Kongres/index. Kraków 2003 [HETM1999] – Hetmański. M. M.) – Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.php 050904 [DOKT2002] – Doktorowicz. Gawrycki. wiak [STAC2003] – str. – Europejska polityka informacyjna. .org. Sienkiewicz. Dylematy cywilizacyjnokulturowe.. w: Biuletyn EBIB nr 7/2003 wg: http://ebib. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej. – Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. 8..html 050821. E. Wyd. Wyd. .org/lect/mes99-00/spin/1bendyk.calculemus.oss. T..pl/gsi/raport. [1KIP1994] – Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej.republika. P. czyli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych)..html 050415. J. AGH. Kopernika. Akademii Górniczo-Hutniczej.Wiedza i informacja w społeczeństwie podając odwołanie do strony WWW. Toruń 2001 [DŁUG2003] – Długosz.

pl/pub/info/dep/spo.. Warszawa 2000 [KRRT1996] – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. A. Warszawa 2005 – na prawach rękopisu [SCHA1987] – Friedrichs G. T. M. Kraków 2004 [MNiI2005] – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. (red.Mikrospołeczność informatyczna AGH. Ministerstwo Łączności – Raport . – Węzłowe problemy historii nauki. – O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego. – Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw. Tübinger Studientexte Informatik und Gesellschaft.. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego? – Muza SA. Wyd. Herbert.. Częstochowa 2003 [JONS2001] – Jonscher Ch. Klaeren. Mattelart M.Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. wrzesień 2005 [NOWA2005] – Nowak J. Społeczeństwo informacyjne w Polsce – Wstęp do formułowania założeń polityki Państwa. Książka i Wiedza. 17. w: Haber L. 1999 [ŁUSZ2000] – Łuszczuk. Sylvia. Częstochowa 2003. – Teorie komunikacji.. 25.) – Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości. Wyd.Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce.04. Edycja Świętego Pawła. . 19..Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Na dobre czy na złe? – Raport dla Klubu Rzymskiego. Wrocław 2005 [MATT2001] – Mattelart A. – Społeczeństwo informacji. [MAJT2005] – Majta M. D. Katowice 2000 [KBNŁ2000] . St. (red. Chmura. Warszawa 1987 [SOLL1965] – de Solla Price. nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013”. str. 16. 20. M. Warszawa . J.) – Mikroelektronika i społeczeństwo. Krótkie wprowadzenie. wg: http://kbn.) . 22. Warszawa 2001 [JUSZ2000] – Juszczyk. – W poszukiwaniu europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Sprawy Międzynarodowe nr 2(LIII). 15. – Życie okablowane. obywatelskim..) – Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości. – Edukacja informatyczna w szkole. w: Zasępa. Warszawa – Kraków 2001 [MATT2004] – Mattelart A. Toruń 2002 [TADE2001] – Tadeusiewicz R. 26. Akademia Obrony Narodowej.edu. Pawłowska. (red. Herbert : Möglichkeiten und Gefahren der "Informationsgesellschaft". Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. Adam Marszałek.html 28. 14. 23. PWN. B. – Bezpieczeństwo w programach rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego. Edycja Świętego Pawła. Wyd. w: Zasępa. 483 – 498. T. Wydawnictwo Universitas. 27. Chmura. 13. in: Rizvi.Program Operacyjny: Nauka. Uniwersytetu Śląskiego. Warszawa 1965 [STAC2002] – Stachowiak. 18.2005 [KUBI1999] . Kraków 2001 19 . Schaff A. . EBIB. Warszawa 2000 [ŁUSZ2003] – Łuszczuk. Raport z badań.12.. R.Kubicek.Komitet Badań Naukowych. Tübingen: Universität Tübingen. 24.icm. Warszawa 1996. PWN. . (red. R.S. 21.

Rozwoju. Exit. – Społeczność Internetu. (red.. Wydane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Wyd. Warszawa 2003 [UNDP2002] – Cellary. Częstochowa 2003 20 . 30.28. [TADE2003] – Tadeusiewicz R. R. W. Edycja Świętego Pawła. T. Chmura. Warszawa 2002.) – Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. 29. ISBN 83917047-5-0 [ZASC2003] – Zasępa.) – Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości. Raport o rozwoju społecznym. (red.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->