P. 1
Książka_Medycyna_ratunkowa

Książka_Medycyna_ratunkowa

|Views: 1,342|Likes:

More info:

Published by: Michał Jurkiewicz on Feb 01, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. Kardiologia
 • 1.1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA I ODDECHU
 • 1.2 WSTRZĄS
 • 1.3 OMDLENIA
 • 1.4 BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ
 • 1.5 ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO
 • 1.6 ZASTOINOWA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
 • 1.7 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
 • 1.9 ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU SCHORZENIA AORTY
 • 1.10 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH
 • II. Układ oddechowy
 • 2.1 OBTURACJA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
 • 2.2 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
 • 2.3 PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC
 • 2.4 ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ
 • 2.5 ASTMA
 • 2.6 ODMA SAMOISTNA
 • III. Schorzenia neurologiczne
 • 3.1 ŚPIĄCZKA I INNE ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI
 • 3.2 NAPADY PADACZKOWE
 • 3.3 CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU
 • 3.4 UCISK NA RDZEŃ KRĘGOWY
 • 3.5 BÓL GŁOWY
 • IV. Urazy
 • 4.1 URAZY MNOGIE
 • 4.2 URAZY GŁOWY
 • 4.3 URAZY KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO
 • 4.4 URAZY KLATKI PIERSIOWEJ
 • 4.5 URAZY JAMY BRZUSZNEJ
 • 4.6 URAZY MIEDNICY I URAZY UROLOGICZNE
 • 4.7 OPARZENIA
 • V. Gastroenterologia
 • 5.1 OSTRY BÓL BRZUCHA
 • 5.2 ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO
 • 5.4 WRZÓD TRAWIENNY
 • 5.5 NIEDROŻNOŚĆ JELIT
 • 5.6 KRWAWIENIE Z PRZEWODU POKARMOWEGO
 • 5.7 ZAPALENIE TRZUSTKI
 • 5.8 BIEGUNKA
 • 5.9 OSTRE ZAPALENIE WĄTROBY
 • 5.10 MARSKOŚĆ WĄTROBY
 • VI. Zaburzenia metaboliczne
 • 6.1 ŚPIĄCZKA CUKRZYCOWA I HIPERGLIKEMIA
 • 6.2 HIPOGLIKEMIA
 • 6.3 PRZEŁOM TARCZYCOWY
 • 6.4 ŚPIĄCZKA W OBRZĘKU ŚLUZOWATYM
 • 6.5 PRZEŁOM NADNERCZOWY
 • 6.6 HIPONATREMIA
 • 6.7 HIPERNATREMIA
 • 6.8 HIPOKALIEMIA
 • 6.9 HIPERKALIEMIA
 • VII. Zatrucia
 • 7.2 ZATRUCIA OPIOIDAMI
 • 7.3 ZATRUCIA ŚRODKAMI NASENNYMI
 • 7.6 ZATRUCIA SALICYLANAMI
 • 7.7 ZATRUCIA ACETAMINOFENEM
 • 7.8 ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA
 • 7.10 ZESPOŁY ABSTYNENCYJNE Alkohol etylowy
 • VIII. Alergia, anafilaksja i pokrzywka
 • IX. Choroby infekcyjne
 • 9.1 ZAPALENIE OPON MÓZGOWO- RDZENIOWYCH
 • 9.2 ZAKAŻENIA DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
 • 9.3 CHOROBY INFEKCYJNE SERCA
 • 9.4 CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
 • 9.5 INFEKCJE SKÓRY I TKANEK MIĘKKICH
 • 9.6 ZAKAŻENIA KOŚCI I STAWÓW
 • 9.9. POSOCZNICA
 • X. Położnictwo i ginekologia
 • 10.1 CIĄŻA EKTOPOWA
 • 10.2 NAGŁY PORÓD
 • 10.3 STANY ZAPALNE MIEDNICY
 • 10.4 PRZEMOC SEKSUALNA
 • 10.5 KRWAWIENIE Z POCHWY
 • 10.6 ZAPALENIE POCHWY
 • XI. Urologia
 • 11.1 OSTRE ZATRZYMANIE MOCZU
 • 11.2 ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH
 • 11.4 KAMICA NERKOWA
 • 11.5 INNE NAGŁE PRZYPADKI UROLOGICZNE
 • XII. Nerki
 • 12.1 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
 • 12.2 RABDOMIOLIZA
 • XIII. Hematologia
 • 13.1 TRANSFUZJA KRWI
 • 13.3 ZABURZENIA KRWOTOCZNE
 • XIV. Okulistyka
 • 14.1 UWAGI OGÓLNE
 • 14.2 CZERWONE OKO
 • 14.3 NAGŁA UTRATA WIDZENIA
 • XV. Laryngologia
 • 15.1 ZAWROTY GŁOWY
 • 15.2 ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH
 • 15.3 KRWAWIENIE Z NOSA
 • 15.4 BÓL GARDŁA
 • 15.5 BÓL UCHA
 • XVI. Podstawowe wiadomości z ortopedii
 • 16.1 ZŁAMANIA
 • 16.2 ZWICHNIĘCIA
 • 16.3 URAZY TKANEK MIĘKKICH
 • 16.4 ZESPOŁY PRZEDZIAŁÓW POWIĘZIOWYCH
 • XVII. Walka z bólem na oddziale ratunkowym
 • XVIII. Zagrożenia środowiskowe
 • 18.1 PRZEGRZANIE ORGANIZMU
 • 18.2 WYCHŁODZENIE I ODMROŻENIE
 • 18.3 UTONIĘCIE
 • XIX. Psychiatria
 • 19.2 CHORY AGRESYWNY
 • 19.3 CHORY Z TENDENCJAMI SAMOBÓJCZYMI
 • 19.4 ORGANICZNE ZESPOŁY MÓZGOWE
 • 19.5 OBJAWY POZAPIRAMIDOWE
 • XX. Zagadnienia prawne, społeczne i etyczne
 • 20.1 PRZEMOC W RODZINIE
 • 20.2 PACJENCI BEZDOMNI
 • 20.3 ŚWIADOMA ZGODA
 • 20.4 ODMOWA ZGODY NA LECZENIE
 • 20.6 PRZESZCZEPY NARZĄDÓW
 • XXI. Zabiegi ratunkowe w stanach zagrożeń
 • 21.1 ŻYLNY DOSTĘP NACZYNIOWY
 • 21.2 ZABIEGI NA KLATCE PIERSIOWEJ
 • 21.4 ZABIEGI NA JAMIE BRZUSZNEJ I MIEDNICY
 • 21.5 PUNKCJA STAWU
 • 21.6. PUNKCJA LĘDŹWIOWA
 • 21.7 ELEKTROSTYMULACJA SERCA
 • 21.10 NAGŁA INTUBACJA
 • XXII. Zaburzenia i leki w stanach zagrożenia
 • 22.2 GRADIENT PĘCHERZYKOWO-TĘTNICZY
 • 22.3 LUKA ANIONOWA
 • 22.5 ZAWARTOŚĆ TLENU WE KRWI TĘTNICZEJ
 • 22.6 KLIRENS KREATYNINY
 • 22.7 FRAKCJA WYDZIELNICZA SODU
 • 22.8 LUKA OSMOLALNA

MEDYCYNA RATUNKOWA

MEDYCYNA RATUNKOWA

SPIS TREŚCI

6

I. Kardiologia

6

1.1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA I ODDECHU..........................6
1.2 WSTRZĄS...............................................................................17
1.3 OMDLENIA............................................................................22
1.4 BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ............................................26
1.5 ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO........................................34
1.6 ZASTOINOWA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA........................43
1.7 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE.................................................51
1.8 ZABURZENIA RYTMU SERCA I ZABURZENIA
PRZEWODNICTWA....................................................................62
1.9 ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU SCHORZENIA AORTY ..............73
1.10 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH......................................80

II. Układ oddechowy

85

2.1 OBTURACJA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH........85
2.2 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA........................88
2.3 PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC.........92
2.4 ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ................................................96
2.5 ASTMA....................................................................................99
2.6 ODMA SAMOISTNA...........................................................106

III. Schorzenia neurologiczne

109

3.1 ŚPIĄCZKA I INNE ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI.......109
3.2 NAPADY PADACZKOWE..................................................113
3.3 CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU................................118
3.4 UCISK NA RDZEŃ KRĘGOWY.........................................124
3.5 BÓL GŁOWY........................................................................127

IV. Urazy

133

4.1 URAZY MNOGIE.................................................................133
4.2 URAZY GŁOWY..................................................................141
4.3 URAZY KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO.......148
4.4 URAZY KLATKI PIERSIOWEJ..........................................151
4.5 URAZY JAMY BRZUSZNEJ...............................................156
4.6 URAZY MIEDNICY I URAZY UROLOGICZNE..............160
4.7 OPARZENIA.........................................................................165

1

MEDYCYNA RATUNKOWA

MEDYCYNA RATUNKOWA

V. Gastroenterologia

171

5.1 OSTRY BÓL BRZUCHA.....................................................171
5.2 ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO...............175
5.4 WRZÓD TRAWIENNY........................................................180
5.5 NIEDROŻNOŚĆ JELIT........................................................182
5.6 KRWAWIENIE Z PRZEWODU POKARMOWEGO.........186
5.7 ZAPALENIE TRZUSTKI.....................................................190
5.8 BIEGUNKA...........................................................................193
5.9 OSTRE ZAPALENIE WĄTROBY.......................................201
5.10 MARSKOŚĆ WĄTROBY..................................................206

VI. Zaburzenia metaboliczne

213

6.1 ŚPIĄCZKA CUKRZYCOWA I HIPERGLIKEMIA............213
6.2 HIPOGLIKEMIA..................................................................219
6.3 PRZEŁOM TARCZYCOWY................................................221
6.4 ŚPIĄCZKA W OBRZĘKU ŚLUZOWATYM......................224
6.5 PRZEŁOM NADNERCZOWY.............................................226
6.6 HIPONATREMIA.................................................................233
6.7 HIPERNATREMIA ..............................................................236
6.8 HIPOKALIEMIA..................................................................238
6.9 HIPERKALIEMIA................................................................240

VII. Zatrucia

243

7.1 POSTĘPOWANIE WSTĘPNE I TERAPIA
PODTRZYMUJĄCA...................................................................243
7.2 ZATRUCIA OPIOIDAMI.....................................................251
7.3 ZATRUCIA ŚRODKAMI NASENNYMI............................254
7.4 ŚRODKI ANTYCHOLINERGICZNE..................................257
I WIELOCYKLICZNE LEKI PRZECIWDEPRESYJNE..........257
7.5 SYMPATYKOMIMETYKI: KOKAINA I AMFETAMINA
......................................................................................................260
7.6 ZATRUCIA SALICYLANAMI............................................264
7.7 ZATRUCIA ACETAMINOFENEM.....................................268
7.8 ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA......................................271
7.9 ZATRUCIA ETANOLEM, METANOLEM,
IZOPROPANOLEM I GLIKOLEM ETYLENOWYM..............274
7.10 ZESPOŁY ABSTYNENCYJNE Alkohol etylowy.............280

VIII. Alergia, anafilaksja i pokrzywka

284

2

MEDYCYNA RATUNKOWA

MEDYCYNA RATUNKOWA

IX. Choroby infekcyjne

291

9.1 ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH........291
9.2 ZAKAŻENIA DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH.......297
9.3 CHOROBY INFEKCYJNE SERCA.....................................306
9.4 CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ ...........312
9.5 INFEKCJE SKÓRY I TKANEK MIĘKKICH .....................321
9.6 ZAKAŻENIA KOŚCI I STAWÓW .....................................330
9.7 ZESPÓŁ NABYTEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI (AIDS)
......................................................................................................334
9.8 WYBRANE STANY NAGLĄCE W CHOROBACH
ZAKAŹNYCH.............................................................................334
9.9. POSOCZNICA ....................................................................342

X. Położnictwo i ginekologia

347

10.1 CIĄŻA EKTOPOWA..........................................................347
10.2 NAGŁY PORÓD ................................................................350
10.3 STANY ZAPALNE MIEDNICY........................................353
10.4 PRZEMOC SEKSUALNA..................................................356
10.5 KRWAWIENIE Z POCHWY.............................................359
10.6 ZAPALENIE POCHWY.....................................................366

XI. Urologia

369

11.1 OSTRE ZATRZYMANIE MOCZU....................................369
11.2 ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH..............................372
11.3 ZAKAŻENIE MĘSKIEGO UKŁADU MOCZOWO-
PŁCIOWEGO..............................................................................376
11.4 KAMICA NERKOWA........................................................380
11.5 INNE NAGŁE PRZYPADKI UROLOGICZNE ................384

XII. Nerki

386

12.1 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK.................................386
12.2 RABDOMIOLIZA...............................................................390

XIII. Hematologia

394

13.1 TRANSFUZJA KRWI.........................................................394
13.2 PRZEŁOM W NIEDOKRWISTOŚCI
SIERPOWATOKRWINKOWEJ.................................................398
13.3 ZABURZENIA KRWOTOCZNE.......................................401

XIV. Okulistyka

414

3

MEDYCYNA RATUNKOWA

MEDYCYNA RATUNKOWA

14.1 UWAGI OGÓLNE..............................................................414
14.2 CZERWONE OKO..............................................................417
14.3 NAGŁA UTRATA WIDZENIA.........................................422
14.4 URAZY OKA......................................................................426

XV. Laryngologia

432

15.1 ZAWROTY GŁOWY..........................................................432
15.2 ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH.......................438
15.3 KRWAWIENIE Z NOSA....................................................441
15.4 BÓL GARDŁA....................................................................444
15.5 BÓL UCHA.........................................................................448

XVI. Podstawowe wiadomości z ortopedii

453

16.1 ZŁAMANIA........................................................................453
16.2 ZWICHNIĘCIA...................................................................455
16.3 URAZY TKANEK MIĘKKICH.........................................458
16.4 ZESPOŁY PRZEDZIAŁÓW POWIĘZIOWYCH..............460

XVII. Walka z bólem na oddziale ratunkowym

462

XVIII. Zagrożenia środowiskowe

470

18.1 PRZEGRZANIE ORGANIZMU.........................................470
18.2 WYCHŁODZENIE I ODMROŻENIE ...............................474
18.3 UTONIĘCIE........................................................................478

XIX. Psychiatria

481

19.1 OCENA STANU SOMATYCZNEGO CHORYCH Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI........................................481
19.2 CHORY AGRESYWNY ....................................................486
19.3 CHORY Z TENDENCJAMI SAMOBÓJCZYMI ..............490
19.4 ORGANICZNE ZESPOŁY MÓZGOWE ..........................492
19.5 OBJAWY POZAPIRAMIDOWE ......................................496

XX. Zagadnienia prawne, społeczne i etyczne

500

20.1 PRZEMOC W RODZINIE .................................................500
20.2 PACJENCI BEZDOMNI ....................................................504
20.3 ŚWIADOMA ZGODA........................................................509
20.4 ODMOWA ZGODY NA LECZENIE.................................509
20.5 DECYZJE O POSTĘPOWANIU MEDYCZNYM W
PRZYSZŁOŚCI...........................................................................510

4

MEDYCYNA RATUNKOWA

MEDYCYNA RATUNKOWA

20.5a STAN BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA -
POSTĘPOWANIE LEKARZA...................................................512
(UREGULOWANIA PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE)
......................................................................................................512
20.6 PRZESZCZEPY NARZĄDÓW..........................................515

XXI. Zabiegi ratunkowe w stanach zagrożeń

517

21.1 ŻYLNY DOSTĘP NACZYNIOWY ..................................517
21.2 ZABIEGI NA KLATCE PIERSIOWEJ .............................523
21.3 CHIRURGICZNE PRZYWRACANIE DROŻNOŚCI DRÓG
ODDECHOWYCH......................................................................529
21.4 ZABIEGI NA JAMIE BRZUSZNEJ I MIEDNICY...........531
21.5 PUNKCJA STAWU ...........................................................534
21.6. PUNKCJA LĘDŹWIOWA.................................................535
21.7 ELEKTROSTYMULACJA SERCA...................................537
21.8 SZYBKIE WPROWADZENIE DO ZNIECZULENIA
OGÓLNEGO...............................................................................542
21.9 MONITOROWANIE CIŚNIENIA W PRZEDZIAŁACH
POWIĘZIOWYCH......................................................................543
21.10 NAGŁA INTUBACJA......................................................545

XXII. Zaburzenia i leki w stanach zagrożenia

548

22.1 OBLICZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
......................................................................................................548
22.2 GRADIENT PĘCHERZYKOWO-TĘTNICZY..................548
22.3 LUKA ANIONOWA...........................................................549
22.4 WYSYCENIE TLENEM (SATURACJA) KRWI
TĘTNICZEJ (RYC. 22.4.1).........................................................549
22.5 ZAWARTOŚĆ TLENU WE KRWI TĘTNICZEJ .............550
22.6 KLIRENS KREATYNINY.................................................550
22.7 FRAKCJA WYDZIELNICZA SODU................................551
22.8 LUKA OSMOLALNA........................................................551
22.9 OBLICZENIA DOTYCZĄCE UKŁADU SERCOWO-
NACZYNIOWEGO - CIŚNIENIA.............................................551

5

MEDYCYNA RATUNKOWA

MEDYCYNA RATUNKOWA

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->