P. 1
podział żeliw i postacie grafitu(1)

podział żeliw i postacie grafitu(1)

|Views: 3,149|Likes:

More info:

Published by: Remigiusz Lica on Feb 05, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

Żeliwo to stop żelaza z węglem o zawartości węgla większej niż 2,11% (najczęściej 3,0-3,8%).

Podział żeliwa
1. Podział ze względu na skład chemiczny  żeliwo niestopowe  żeliwo stopowe- dodatki stopowe polepszają własności żeliw:  zwiększają odpornośd na ścieranie,  polepszają odpornośd na korozję w gazach (żeliwa żaroodporne) i w cieczach (żeliwa nierdzewne i kwasoodporne)  uzyskuje się specjalne własności, np. duża rezystywnośd 2. Podział ze względu na formę występowania węgla Węgiel w żeliwie może występowad w postaci związanej, tj. cementytu Fe3C, jak i wolnej-grafitu.

  

Ccałk=Czw.+Cgraf. żeliwo szare- węgiel występuje w postaci związanej w osnowie metalowej, aż do stężenia eutektoidalnego, jak i wolniej, tworząc wydzielenia grafitu. żeliwo białe- węgiel występuje tylko w postaci związanej, a w ich strukturze obecny jest ledeburyt przemieniony. żeliwo połowiczne (pstre)- węgiel występuje w postaci wolnej (grafitu) i związanej (cementytu), a zawartośd węgla, poza ilością występującą w postaci grafitu, przekracza stężenie eutektoidalne.

3. Podział ze względu na strukturę W zależności od rodzaju osnowy rozróżniamy żeliwo:  ferrytyczne  ferrytyczno-perlityczne  perlityczno- ferrytyczne  perlityczne Mogą wystąpid jeszcze inne osnowy, tj.: sferoidyt, bainit, martenzyt odpuszczania, będące konsekwencją zastosowania określonej obróbki cieplnej. 4. Podział ze względu na kształt wydzieleo grafitu  niemodyfikowane- z ostro zakooczonymi, wydłużonymi płatkami grafitu  modyfikowane- ze stępionymi krótkimi płatkami grafitu  podwójnie modyfikowane, sferoidalne- z grafitem kulkowym  ciągliwe- z kłaczkowymi wydzieleniami grafitu.

5-3. Żeliwo białe jest stosowane jako półprodukt do wytwarzania żeliwa ciągliwego oraz stanowi materiał wyjściowy (surówka) do otrzymywania stali. tym więcej będzie w strukturze grafitu. jak i plastyczne wykazuje żeliwo. Polepsza się skrawalnośd. Ze wzrostem zawartości węgla polepsza się lejnośd żeliw.perlityczne V. (wykres Maurera) I – żeliwo białe II.żeliwo szare ferrytyczno. Z wykresu wynika. Twardośd i wytrzymałośd zwiększa się przy zwiększaniu udziału perlitu.mała wytrzymałośd.żeliwo szare perlityczne IV. Jego zawartośd może byd mniejsza (żeliwa ciągliwe) lub większa (żeliwa sferoidalne). tj. dobra skrawalnośd. Nie można obrabiad mechanicznie przez skrawanie. że im więcej jest węgla i krzemu w żeliwie. Żeliwo białe i połowiczne. Sprzyja grafityzacji. Własności żeliw szarych zależą od struktury osnowy metalicznej (ferrytyczne…) i od postaci grafitu.Żeliwo szare z osnową ferrytyczną. najczęściej jednak ma 1-3. Zwiększa się skłonnośd do wydzielania się węgla w postaci grafitu. Najlepsze parametry wytrzymałościowe. a mniej cementytu.6%.5%. zwiększają się własności ślizgowe i zdolnośd do tłumienia drgao. Krzem może występowad od 0. Wpływ zawartości domieszek na strukturę żeliwa Węgiel w żeliwach szarych wynosi zwykle od 2.żeliwo połowiczne III. staliwa i żeliwa szarego. zdolnośd do wypełniania form i maleje skurcz.5.żeliwo szare ferrytyczne .bardzo twarde i zarazem kruche. czyli żeliwo sferoidalne. lecz jedynie szlifowad.5%. mała odpornośd na ścieranie. w którym po podwójnym modyfikowaniu wydzielenia grafitu mają kształt kulisty.

żeliwo połowiczne III.perlityczne V. tworząc wydzielenia z wklęsłymi granicami ziaren i piegowate. tworzy bardziej trwałe niż cementyt węgliki.2-1. tworzy nowy składnik strukturyeutektykę fosforową. Łatwo wiąże się z siarką. I – żeliwo białe II.żeliwo szare ferrytyczne Przy szybkim chłodzeniu występuje duża skłonnośd do zabielania.żeliwo szare perlityczne IV. Jest bardzo twarda.0.domieszka szkodliwa (jak w stalach). Mangan. przez zmniejszenie rzadkopłynności i zwiększenie skłonności do tworzenia się pęcherzy gazowych.żeliwo szare ferrytyczno.nie wpływa istotnie na grafityzację. Eutektyka ta krzepnie w 950oC. Pogarsza własności odlewnicze. Fosfor.wykazuje większe powinowactwo do węgla. podczas gdy to samo żeliwo odlane do formy piaskowej może byd szare.8%. Zapobiega grafityzacji. że istnieje szeroka możliwośd regulacji struktury żeliwa od białego do szarego ferrytycznego przez dobór odpowiedniego składu żeliwa w zależności od grubości odlewu. czyli zabiela żeliwo. Miarą szybkości chłodzenia jest grubośd ścianki odlewu.0. . jej usunięcie jest nieopłacalne lub niemożliwe. Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę żeliwa Szybkośd chłodzenia żeliwa po odlaniu do formy wpływa na grafityzację.Siarka. usuwając jej niekorzystny wpływ w żeliwie. niż żelazo.4-1. tym wolniejsze chłodzenie. Im większa. Z wykresu wynika. wypełnia przestrzenie pomiędzy ukształtowanymi już ziarnami.4%.

otrzymuje się po długotrwałym procesie wyżarzania (tzw.wprowadzanie do ciekłego żeliwa żelazokrzemu. nie wywołują dużej koncentracji naprężeo. równomiernie rozmieszczony o dużym napięciu powierzchniowymwydzielenia kuliste 5) wermikularny (pośredni pomiędzy płatkowym. zginanie i skracanie [tak. tak skracanie.występuje w żeliwie ciągliwym Żeliwo ciągliwe.strukturalne karby (koncentratory naprężeo) pogarsza właściwości wytrzymałościowe żeliwa na rozciąganie. Wydzielenia grafitu kłaczkowego są skupione. grafityzacja wtórna. magnezowej lub cerowej. Produktem wyjściowym jest żeliwo białe. nie skręcanie . krzemu z wapniem. 2) płatkowy grafit modyfikowany (drobny) Modyfikowanie. Grafit powstaje dopiero podczas wyżarzania grafityzującego.sferoidalny (kulkowy) najlepsze właściwości mechaniczne (podobne do stali) modyfikowanie polega na wprowadzeniu zaprawy krzemowej. 4)    grafit podwójnie modyfikowany. w niewielkim stopniu wpływają na osłabienie przekroju materiału.P].  modyfikatory tworzą podkładki krystalizacji (niejednorodnej) i sterują procesem krystalizacji grafitu  grafit jest drobny. czyli rozpad powstałego już cementytu (z żeliwa białego). o tępo zakooczonych krawędziach 3) węgiel żarzenia (grafit kłaczkowy).Postacie grafitu (postad alotropowa węgla) w żeliwach: 1)    płatkowy grafit niemodyfikowany najbardziej niekorzystne ze względu na właściwości mechaniczne ostre zakooczenia.żeliwo z węglem żarzenia (z kłaczkowymi wydzieleniami grafitu). równomiernie rozmieszczony. żelazokrzemu z aluminium. wyżarzanie grafityzujące-950oC). a wydłużenie jest równe prawie zero. grafit jest rozdrobniony. a sferoidalnym) . jest to tzw.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->