P. 1
podział żeliw i postacie grafitu(1)

podział żeliw i postacie grafitu(1)

|Views: 4,093|Likes:

More info:

Published by: Remigiusz Lica on Feb 05, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

Żeliwo to stop żelaza z węglem o zawartości węgla większej niż 2,11% (najczęściej 3,0-3,8%).

Podział żeliwa
1. Podział ze względu na skład chemiczny  żeliwo niestopowe  żeliwo stopowe- dodatki stopowe polepszają własności żeliw:  zwiększają odpornośd na ścieranie,  polepszają odpornośd na korozję w gazach (żeliwa żaroodporne) i w cieczach (żeliwa nierdzewne i kwasoodporne)  uzyskuje się specjalne własności, np. duża rezystywnośd 2. Podział ze względu na formę występowania węgla Węgiel w żeliwie może występowad w postaci związanej, tj. cementytu Fe3C, jak i wolnej-grafitu.

  

Ccałk=Czw.+Cgraf. żeliwo szare- węgiel występuje w postaci związanej w osnowie metalowej, aż do stężenia eutektoidalnego, jak i wolniej, tworząc wydzielenia grafitu. żeliwo białe- węgiel występuje tylko w postaci związanej, a w ich strukturze obecny jest ledeburyt przemieniony. żeliwo połowiczne (pstre)- węgiel występuje w postaci wolnej (grafitu) i związanej (cementytu), a zawartośd węgla, poza ilością występującą w postaci grafitu, przekracza stężenie eutektoidalne.

3. Podział ze względu na strukturę W zależności od rodzaju osnowy rozróżniamy żeliwo:  ferrytyczne  ferrytyczno-perlityczne  perlityczno- ferrytyczne  perlityczne Mogą wystąpid jeszcze inne osnowy, tj.: sferoidyt, bainit, martenzyt odpuszczania, będące konsekwencją zastosowania określonej obróbki cieplnej. 4. Podział ze względu na kształt wydzieleo grafitu  niemodyfikowane- z ostro zakooczonymi, wydłużonymi płatkami grafitu  modyfikowane- ze stępionymi krótkimi płatkami grafitu  podwójnie modyfikowane, sferoidalne- z grafitem kulkowym  ciągliwe- z kłaczkowymi wydzieleniami grafitu.

6%. Ze wzrostem zawartości węgla polepsza się lejnośd żeliw.5. dobra skrawalnośd. najczęściej jednak ma 1-3. mała odpornośd na ścieranie. Nie można obrabiad mechanicznie przez skrawanie. Jego zawartośd może byd mniejsza (żeliwa ciągliwe) lub większa (żeliwa sferoidalne). tj. Twardośd i wytrzymałośd zwiększa się przy zwiększaniu udziału perlitu. a mniej cementytu. Żeliwo białe jest stosowane jako półprodukt do wytwarzania żeliwa ciągliwego oraz stanowi materiał wyjściowy (surówka) do otrzymywania stali.żeliwo połowiczne III. Krzem może występowad od 0.5%. jak i plastyczne wykazuje żeliwo.żeliwo szare ferrytyczno. czyli żeliwo sferoidalne.żeliwo szare ferrytyczne . zdolnośd do wypełniania form i maleje skurcz. staliwa i żeliwa szarego. Z wykresu wynika.perlityczne V. lecz jedynie szlifowad. (wykres Maurera) I – żeliwo białe II. Wpływ zawartości domieszek na strukturę żeliwa Węgiel w żeliwach szarych wynosi zwykle od 2.mała wytrzymałośd. w którym po podwójnym modyfikowaniu wydzielenia grafitu mają kształt kulisty.5-3. Zwiększa się skłonnośd do wydzielania się węgla w postaci grafitu. Żeliwo białe i połowiczne. tym więcej będzie w strukturze grafitu. Sprzyja grafityzacji. Własności żeliw szarych zależą od struktury osnowy metalicznej (ferrytyczne…) i od postaci grafitu.Żeliwo szare z osnową ferrytyczną. Polepsza się skrawalnośd. Najlepsze parametry wytrzymałościowe.bardzo twarde i zarazem kruche. zwiększają się własności ślizgowe i zdolnośd do tłumienia drgao.5%.żeliwo szare perlityczne IV. że im więcej jest węgla i krzemu w żeliwie.

perlityczne V. Fosfor. że istnieje szeroka możliwośd regulacji struktury żeliwa od białego do szarego ferrytycznego przez dobór odpowiedniego składu żeliwa w zależności od grubości odlewu. czyli zabiela żeliwo.0. Im większa. Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę żeliwa Szybkośd chłodzenia żeliwa po odlaniu do formy wpływa na grafityzację. .4-1.2-1. tworzy nowy składnik strukturyeutektykę fosforową. Pogarsza własności odlewnicze.żeliwo szare perlityczne IV. niż żelazo. Jest bardzo twarda. Mangan. wypełnia przestrzenie pomiędzy ukształtowanymi już ziarnami.Siarka. Eutektyka ta krzepnie w 950oC. Miarą szybkości chłodzenia jest grubośd ścianki odlewu. Zapobiega grafityzacji.8%.żeliwo szare ferrytyczno. Łatwo wiąże się z siarką. jej usunięcie jest nieopłacalne lub niemożliwe. tym wolniejsze chłodzenie. tworzy bardziej trwałe niż cementyt węgliki. I – żeliwo białe II.domieszka szkodliwa (jak w stalach).żeliwo szare ferrytyczne Przy szybkim chłodzeniu występuje duża skłonnośd do zabielania.nie wpływa istotnie na grafityzację.wykazuje większe powinowactwo do węgla. Z wykresu wynika.żeliwo połowiczne III. podczas gdy to samo żeliwo odlane do formy piaskowej może byd szare. przez zmniejszenie rzadkopłynności i zwiększenie skłonności do tworzenia się pęcherzy gazowych.0. usuwając jej niekorzystny wpływ w żeliwie. tworząc wydzielenia z wklęsłymi granicami ziaren i piegowate.4%.

nie skręcanie . otrzymuje się po długotrwałym procesie wyżarzania (tzw. jest to tzw. krzemu z wapniem.Postacie grafitu (postad alotropowa węgla) w żeliwach: 1)    płatkowy grafit niemodyfikowany najbardziej niekorzystne ze względu na właściwości mechaniczne ostre zakooczenia.żeliwo z węglem żarzenia (z kłaczkowymi wydzieleniami grafitu). grafityzacja wtórna. zginanie i skracanie [tak.sferoidalny (kulkowy) najlepsze właściwości mechaniczne (podobne do stali) modyfikowanie polega na wprowadzeniu zaprawy krzemowej. Wydzielenia grafitu kłaczkowego są skupione. a sferoidalnym) . w niewielkim stopniu wpływają na osłabienie przekroju materiału.P]. o tępo zakooczonych krawędziach 3) węgiel żarzenia (grafit kłaczkowy).  modyfikatory tworzą podkładki krystalizacji (niejednorodnej) i sterują procesem krystalizacji grafitu  grafit jest drobny. nie wywołują dużej koncentracji naprężeo. żelazokrzemu z aluminium.występuje w żeliwie ciągliwym Żeliwo ciągliwe. magnezowej lub cerowej. 2) płatkowy grafit modyfikowany (drobny) Modyfikowanie. a wydłużenie jest równe prawie zero. wyżarzanie grafityzujące-950oC). grafit jest rozdrobniony. 4)    grafit podwójnie modyfikowany. Grafit powstaje dopiero podczas wyżarzania grafityzującego.strukturalne karby (koncentratory naprężeo) pogarsza właściwości wytrzymałościowe żeliwa na rozciąganie.wprowadzanie do ciekłego żeliwa żelazokrzemu. równomiernie rozmieszczony o dużym napięciu powierzchniowymwydzielenia kuliste 5) wermikularny (pośredni pomiędzy płatkowym. czyli rozpad powstałego już cementytu (z żeliwa białego). Produktem wyjściowym jest żeliwo białe. równomiernie rozmieszczony. tak skracanie.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->