lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

co?
reklama - Krakowskie Przedmieście, Warszawa, listopad 2010
reklama - 8 billboardów, Warszawa, Łódź, listopad 2010
reklama - 8 billboardów, Warszawa, Łódź, listopad - przedłużenie
reklama - WAW, nr 1
reklama - Facebook
reklama - Przemyśl, luty 2011
reklama - Inowrocław, luty 2011
reklama - Kołobrzeg, marzec 2011
reklama - Sopot, kwiecień 2011, bez druku
reklama - Piotrków Trybunalski, kwiecień 2011
reklama - Żary, kwiecień 2011
reklama - Suwałki, kwiecień 2011
reklama - Ełk, kwiecień 2011
reklama - Kędzierzyn, maj 2011
reklama - billboard, Kędzierzyn, maj 2011
reklama - 50 tysięcy ulotek, 170 g/m kw, maj 2011
zwrot kosztów przejazdu do Zielonej Góry
zwrot kosztów przejazdu Trójmiasto-Warszawa
zwrot kosztów przejazdu Trójmiasto-Warszawa
zwrot kosztów przejazdu Trójmiasto-Warszawa
zwrot kosztów przejazdu do Łodzi
sponsoring Festiwalu Równe Prawa do Miłości
gadżet - ulotki 6x1000 szt., 250g/m kw, listopad 2010
gadżet - plakaty "pary męskie", 50 szt., listopad 2010
gadżet - plakaty "pary żeńskie", 250 zt., listopad 2010
gadżet - plakaty "para mieszane" 250 szt., kwiecień 2011
gadżet - plakaty "para mieszane" 250 szt., maj 2011
gadżet - koszulki MNW, 10 szt., listopad 2010
gadżet - pinsy MNW, 100 szt., marzec 2011
gadżet - pinsy MNW, 200 szt., maj 2011
gadżet - kredki MNW, 100 opakowań, marzec 2011
gadżet - torby MNW, 60 sztuk, marzec 2011
gadżet - koszulki MNW, 10 szt., marzec 2011
gadżet - pocztówki MNW, 3000 szt., marzec 2011
gadżet - ulotki, 3x 100 sztuk, marzec 2011
gadżet - plakaty na benefit w Sopocie, marzec 2011
gadżet - parasole, 110 sztuk
gadżet - transp. "Żądamy ustawy"
gadżet - opaski silikonowe
gadżet - pinsy
usługa - wysyłka plakatów i ulotek - 2010
usługa - wysyłka plakatów i ulotek - 2011
usługa - wysyłka plakatów i ulotek - 2012

KUPILIŚMY
Netto
1690
4880
2800
500
298,87
1010
1000
700,3
720
400
530
1440
1440
1473,17
930
1250
400
245,2
306,2
140
70
500
837
567
697
697
621
175,2
120,3
229,27
278,8
344,7
215,4
947
206,5
94,3
3080
578
1245
595
509,81
866,45
620

Brutto
2061,8
5953,6
3416
500
298,87
1242,3
1230
861,4
885,6
492
651,9
1771,2
1771,2
1998,8
1476
1537,5
400
245,2
306,2
140
70
500
1021,14
691,74
850,34
850,34
763,83
213,75
148
282
343
424
264,94
1164,81
254
116
3788,4
710,94
1531,35
731,85
509,81
866,45
620

Rabat/Sponsoring
0%
78,93576995
79,85948478
100
0
0
0
0
0
0
0
23,61111111
23,61111111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Koszt jednostkowy
2061,80
156,76
86,00
400,00
298,87
1242,30
1230,00
861,40
885,60
492,00
651,90
1353,00
1353,00
12,08
1476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
13,83
3,40
3,40
3,06
21,38
1,48
1,41
3,43
7,07
26,49
0,39
0,85
x
34,44
710,94
1,22
x
x
x

Zapłaciliśmy
2061,80
1254,08
688,00
0,00
298,87
1242,30
1230,00
861,40
885,60
492,00
651,90
1353,00
1353,00
1998,80
1476,00
1537,50
400,00
245,20
306,20
140,00
70,00
500,00
1021,14
691,74
850,34
850,34
763,83
213,75
148,00
282,00
343,00
424,00
264,94
1164,81
254,00
116,00
3788,40
710,94
1531,35
731,85
509,81
866,45
620

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

lp.
X
1
2
3
4
4
5

materiały biurowe 2012
dwie książki o związkach partnerskich
usługa - wydruk materiałów na spotkania
usługa - zgłoszenie konkurs kampaniespoleczne.pl
usługa - konto biznes na ankietka.pl
wydruk projektów ustawy dla podkomisji
wysyłka ulotek Emma Pakami 1
wysyłka ulotek Emma Pakami 2
wydruki na spotkanie
wydruk raportów z ankiety
manifestacja 2012 - nagłośnienie
manifestacja 2012 - podest
manifestacja 2012 - taksówka bagażowa
manifestacja 2012 tydzień drugi - razem
koperty - 150
baterie do megafonu i ryza papieru - 55,19
tonery i naklejki na płyty - 308,94
naklejki na płyty - 129,97
wydruk listów - 218,24
taksówka (przewóz listów) - 18,80
płyty - 249,69
pleksikowce - 492
megafon - 357
taksówka do Sejmu (przewóz listów) - 22
koszulki - wizyta w Sejmie - 2012
przypinki mnw - 2012
umowa o dzieło - logo
usługa - serwer plus domena - jeden rok
usługa - serwer plus domena - drugi rok
usługa - serwer plus domena - trzeci rok
usluga - serwer plus domena - kolejne
usługa - wysyłka transparentu z Londynu
usługa - ankietka.pl konto biznes
usługa - księgowość
RAZEM

źródło dotacji
1 PROCENT - pieniądze na koncie Trans-Fuzji
Dotacje od sponsorów
Dotacje prywatne - przelewy bankowe
Dotacje prywatne - paypal
Dotacja - Legalise Love
Koncert benefitowy - Warszawa
Koncert benefitowy - Sopot

168,08
158
380
100
100
350
150
600
75
100
500
59,99
79
2001,83

168,08
158
380
100
100
350
184,5
738
75
100
500
59,99
79
2001,83

732,5
725,70
742,68
122
275
275
215,25
130,85
100
813
45202,35
DAROWIZNY/SPONSORING
kwota po odliczeniach
1897,6
4456,04
18387,22
3370,86
20000
1700
1230

901
725,70
742,68
150
338,25
338,25
215,25
160,95
100
1000
53622,74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,34366315

x
x
0,00
100,00
100,00
x
x
x
x
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
338,25
338,25
215,25

koszt obsługi
0
25,38
0
138,4
0
314,82
480

RAZEM
1897,6
4481,42
18387,22
3509,26
20000
2014,82
1710

%

x
x
X

6,3
25,9
4,9
28,2
2,8
2,4

168,08
158,00
380,00
100,00
100,00
350,00
184,50
738,00
75,00
100,00
500,00
59,99
79,00
2001,83
150,00
55,19
308,94
129,97
218,24
18,80
249,69
492,00
357,00
22,00
901,00
725,70
742,68
150,00
338,25
338,25
215,25
160,95
100,00
1000,00
44858,82

6
7
8
9
10

Koncert benefitowy - Sopot 2
Koncert benefitowy - Warszawa 2
Impreza 'W związku z miłością"
Prezenty na Paradzie
Prezent na Dzień Dziecka
RAZEM

1
2
3
4

Wydatki razem (brutto bez rabatów)
Koszt rzeczywisty ("Zapłaciliśmy")
Darowizny/Sponsoring po odliczeniach
BILANS

645
1396
743
260
15000
69085,72
BILANS
53622,74
44858,82
69085,72
24226,90

0
870
97
0
0
1925,6

645
2266
840
260
15000
71011,32

0,9
3,2
1,2
0,4
21,1