Tytuł oryginału: Magia negra en el siglo XX

Przekład i opracowanie: ZOFIA SIEWAK-SOJKA

Opracowanie graficzne: ANDRZEJ ARCIMOWICZ I KRZYSZTOF TYSZKIEWICZ

Na okładce fragment obrazu Claudea Verlinde'a, zamieszczonego w magazynie Penthouse nr 34 z listopada 1987 r.

Josś Luis Barceló, Editorial Planeta Barcelona, 1976 Wydawnictwo 4 & F, Warszawa 1991

Jose Luis Barcelo

CZARNA MAGIA W XX WIEKU

Wydawnictwo 4&F

,:

CZARNA MAGIA W XX WIEKU
Przełożyła Zofia Siewak-Sojka

LEKSYKON MAGICZNY
Opracowała Zofia Siewak-Sojka

W tym fascynującym wewnętrznym świecie już w zaraniach zorganizowanego życia człowieka. przenoszona z pokolenia na pokolenie wraz z przemijającymi narodami. magowie. życie duchowe istoty ludzkiej zawsze było. jest i będzie pełne tajemnic i niewiadomych. Polinezyjczycy. zawsze zaznaczała ona swoją obecność na wszystkich kontynentach i pod każdą szerokością geograficzną. Majowie. komórek mózgowych. Celtowie.t WPROWADZENIE W ŚWIAT CZARNEJ MAGII Choć nauki zwane ścisłymi wciąż postępują naprzód i człowiek współczesny zgłębia strukturę atomów. szamani. która by nie posiadała własnej magii — mieli ją Babilończycy. ge-nów. czarnoksiężnicy czy guślarze. Persowie. najważniejszą rolę pełniła magia. I jakkolwiek by nazywali się członkowie elity praktykujący Wielką Magię — czarownicy. wystarczy sobie przypomnieć. ani taka cywilizacja. opanowując coraz szersze rejony natury. Co to jest magia? Słowniki najczęściej podają następującą definicję: „Jest to sztuka polegająca na stosowaniu pewnego systemu praktyk osiągających efekty 5 . Indianie Ameryki Północnej i Południowej. Egipcjanie. Jak bardzo była ważna. że nie istniała taka kultura.

pozostających w zgodzie z prawami natury*. Biała magia uważana jest za tę.). odwołują się do pomocy Boga oraz dobrych istot z zaświatów. Natomiast czarna magia przeciwnie. usiłuje podporządkować swym celom moce tajemne. iż magia jest antagonistyczna w stosunku do religii. * Zapewne znawcy przedmiotu mają gotowe definicje określające granice magii białej i czarnej. kuglarzy cyrkowych. My zajmiemy się tutaj wyłącznie tym. który praktykują tę pierwszą z oburzeniem przyjęliby wypowiedź J. a więc czy efekty ich działania (które nazywają białą magią) pozostają w zgodzie z prawami natury? (przyp. Natomiast ci. guślarską itp. tak że nadzwyczaj trudno byłoby ustanowić pomiędzy nimi ścisłe granice i ustalić. musimy uznać.L. teurgię i geocję oraz naturalną. i w obecnym świecie używana jest przez iluzjonistów. co powszechnie nazywa się czarną magią oraz jej istnieniem we współczesnym świecie. dzielą na wiele klas. 6 . bowiem w swych eksperymentach. W kulturach starożytnych magia trwała w najściślejszej symbiozie z religią. zarówno jej wykonawcy czy twórcy jak i uczeni. Przez całe wieki na temat czarnej magii powstawały i ucierały się najrozmaitsze sądy. używając mniej lub bardziej skomplikowanych formuł. a schodząc kategorię niżej — znachorską. która „czyni dobro" i ogranicza się do niewinnych doświadczeń i eksperymentów. nazbyt konkretnej i nazbyt jednostronnej. Ponadto magię. gdzie kończyła się ta pierwsza. praktyczną i teoretyczną." I jeśli mamy użyć tej definicji. nazbyt wyczerpującej. Barceló. w rozmaitych modnych grach itp.znajdujące się w sprzeczności z prawami natury. Zwykle uważana jest jako antyreligijna i przeciwna naturze. w związku z powyższym nazywa się ją geocką. a więc na białą i czarną. tłum. obrzędów oraz zaklęć. ustalmy wobec tego granice pomiędzy magią czarną i białą. jak twierdzą.

jakby naszym współczesnym uczonym. Nieco później. opat z Tritheim wetknął kij w mrowisko.e. ktoś dał zbawienną radę: „Bawcie się dalej chłopcy waszymi wzorami i studiujcie sobie po nocach. niech się ocenia rzeczy podług otrzymanych wyników i że czasem nie można oceniać danej wiedzy. bowiem z jej osnowy można odrzucić zło i można czynić dobro. wraz z umacnianiem się religii chrześcijańskiej. jeśli nie stosuje się ich jak należy. Zatem każda wiedza może być dobra albo zła i to samo tyczy się magii. Możemy z tego wyciągnąć dwie konkluzje: pierwszą. Już w wieku X Bizantyńczyk Psellos bardziej konkretyzuje temat: dzieli magię na białą i czarną i wyjaśnia. Natomiast w świetle autorytetu definitywnie klasyfikuje magię słynny opat z Tritheim. Tertulian. bowiem nie wiedzie ku dobremu. szczególnie wówczas gdy stwierdził: „W magii niebezpieczna jest nie wiedza. choć można jej użyć tak dla dobra jak i dla zła. że magia nie jest zabroniona ani też nie czyni zła. choć niebezpieczne. iż jest dobroczynna. To tak. jakiego się szuka.. Tę kategoryczną opinię między innymi wydał w swoim dziele Apologetica w 203 r. z jaką tu się całkowicie zgadzamy. poszczególne koncepcje znacznie się zmieniały i tak różni autorzy orzekli. na przykład fizykom jądrowym..a zaczynała druga. która daje poznania dobro czyniące. iż czarna magia jest sztuką satanistyczną i antyreligijną. że ta pierwsza nie pozostaje w sprzeczności z naturą i nie zasługuje na potępienie.n. a drugą. tylko jej zastosowanie praktyczne. natomiast ostro atakuje tę drugą. osiągającą swoje cele dzięki współudziałowi demonów. Johann von Heidenberg: Wszelka wiedza sama w sobie jest dobroczynna." Niezwykle trafna i mądra uwaga." . zależy od celu." Snując te niezbyt skomplikowane rozważania. ku cnocie. tylko nie wyprodukujcie nam Hiro-shimy.

takich jak przedstawiony na rycinie. 8 . używano go w Rzymie w obrzędach magicznych.Już w pierwszych latach naszej ery dokonywano zaklęć przy pomocy zhczynnych rysunków.

powoduje jego rozkwit i radość życia. Kościół Katolicki walczył z nimi od początków swojego istnienia.Kontynuując linię owych pionierów. i tak De Plancy w swym słynnym Dictionnaire Infernal (Słownik Piekielny) twierdzi: „Magia jest sztuką dokonywania rzeczy znajdujących się poza zasięgiem ludzkich możliwości. Może i musi oddać się w służbę ludzi z całego świata. W końcu słowo mag pochodzi z perskiego „magu" i znaczy „kapłan". Orleanie (511). Magia walczy z cierpieniem i słabościami ciała. w starożytności byli oni ludźmi szanowanymi. Paryżu (829). Porfiriusza . czyli rzeczywistych praktyków tej wielkiej sztuki. Kolonii (1367). Reims (625). Angers (1294). W rezultacie tych potępiających wyroków w europejskim średniowieczu wielu czarnoksiężników przypłaciło życiem swoje praktyki magiczne. bądź to przy zastosowaniu innych obrzędów. ekskomunikując ich podczas wielu swoich konsyliów. Narbonne (589). Auxerre (586).). w jakich okolicznościach i warunkach użytkowane sposoby magiczne staną się przychylne dla człowieka. bądź to z pomocą demonów. Minerva Mundis. Oczywiście w ciągu wieków działalności rozmaitych magów powstawało mnóstwo utworów. budzili lęk i uważano ich za ważne osobistości. zabronionych przez religię. to jak wiadomo. Asclepios. późniejsi autorzy traktatów rozwijali coraz konkretniejsze koncepta." Natomiast Fraenkel oznajmia: „Dążenie człowieka do poznawania i praktykowania magii w żadnym wypadku nie zasługuje na potępienie. oddających pod sąd magię. Pymander. w Rouen (1445). Ale ściśle należy określić. które uzyskały wielką popularność. Valladolid (1322). a nawet zasłużone poważanie. Tours (813). na przykład w Ag-dzie (506 r. Podajmy tytuły najbardziej znanych od czasów antycznych po obecne: Hermesa Trismegistosa Szmaragdowa Tablica." Jeśli idzie o magów.

Czarna Księga oraz przypisywana papieżowi Leonowi III. De Incertitudine et Vanitate Scientiarum (0 niepewności i marności nauk) i O tajemnej filozofii. Atanazy Kircher. Tymczasem mag — prócz posiadania nadzwyczajnej osobowości 10 . Animalium (O zwierzętach) i Secretus Mulierum (Tajemnice kobiet). Opera Omnia (Dzieła wszystkie). Lapidum (O kamieniach). Alberta Wielkiego Libellus de Alchymia (Traktat o Alchemii). De Presagius (0 przeczuciach). Korneliusza AgrippyA-s Notoria (Sztuka jawna). El Gran Grimorio del Papa Honorio (Wielka księga czarnej magii papieża Honoriusza). przypisywanych słynnym postaciom historycznym. Tak obfita informacja i chęć zgłębienia tajników ludzkiego ducha musiała spowodować rozszerzanie się praktyk magicznych. Porty Magia Naturalis (Magia naturalna) i De Miraculis (0 cudach). Paracelsusa Arcanum Arcanorum (Tajemnice tajemnic). Natomiast do najsłynniejszych dzieł anonimowych autorów. A jednak czarnoksiężników uprawiających czarną magię nie było aż tak wielu z uwagi na wymaganą głęboką wiedzę oraz specyficzne warunki.Komentarze do Tymeusza. należą: Clavicula Salomonis (Kłódki Salomona). a obecnie dość często cesarzowi Karolowi Wielkiemu Exorcizandis Obsessis a Demonio (0 wypędzeniu demona z nawiedzonego). Artephiosa Clavis Sapientiae (Klucz Mądrości). spełniających rolę podręczników. Inni znakomici autorzy słynnych dzieł. Postel. Jamblicha O misteriach Egipcjan i Demony. nasi hiszpańscy filozofowie Raimundo Lulio i Arnoldo z Villanovy. jakie mogły występować raczej okazyjnie. Vaticiniis et Divinationi-bus (O proroctwach i wieszczbach) oraz Archidoxo Magicum (Arcytezy magiczne). to Apolloniusz z Tiany. następnie Nikolaos Flamel. De Virtutibus Herbarum (0 zaletach roślin). Na deser jeszcze podamy miłośnikom wiedzy tajemnej smakowity kąsek pod tytułem Czerwony Smok.

która. kto dysponował szczególnymi warunkami fizycznymi. postąpiła z nią niegodziwie. 11 . Stąd też bierze się sława wielkich czarowników oraz ich wpływ na rozwój myśli epoki. jak się wydaje. a także nienawidzono. oraz trwał w niezłomnej woli otrzymania zadziwiających wyników swojej pracy. choć — jak wszystko — stała się obiektem bezwstydnej komercjalizacji. Magiem pierwszej kategorii mógł być tylko ktoś. że tych ludzi szanowano. B)Niezłomne trwanie w zamiarze kierowania wszystkich sił psychicznych na dany obiekt. która musiała ulegać przeobrażeniom w trzech następujących fazach: A)Uzyskanie pełnego poznania tajemnic natury. w pełnym świetle i glorii. żyje nadal i to taką siłą. bano się ich. Z drugiej strony praktykowanie magii — albo czarnoksięstwa — stawało się najprawdziwszą nauką. posiadał wielką wiedzę. innym razem potajemnie w warunkach prześladowań.i pewnego rodzaju charyzmy — musiał być prawdziwym ascetą w myśl zasady „mens sana in corpore sano" i zachowywać całkowitą abstynencję w tym. w jakiej żyli i jaką reprezentowali. Więc aby otrzymać najlepsze rezultaty w praktykach magicznych. nie były zalecane biesiady przy dobrze zastawionym jadłem i napitkiem stole ani też obcowanie z odmienną płcią. w epoce rozwoju nauki i oświaty. Ale o tym już w następnych rozdziałach. która w owych czasach nie była dana większości. Tak więc już w zaraniach historii ludzkości magia odgrywała rolę przodującą: czasem oficjalnie. co zwykliśmy nazywać rozkoszami życia. W dzisiejszej dobie. C)Dokonywanie dzieła w warunkach rygorystycznych dopełnień określonych obrzędów. Nic więc dziwnego. jakiej niewielu ludzi by się mogło spodziewać.

Nieco później Naród Wybrany pochwycił pochodnię obydwu i podsyca ją jeszcze w dzisiejszych czasach. gdy wiódł bezpieczne życie. aby zapewniły powodzenie w polowaniu. i złoczynna. 13 . gdzie obowiązywały religie magiczne. Prawdziwy początek udoskonalonej magii. białą i czarną. W przeciągu wielu wieków praktyki magiczne doskonalą się i organizują w klasycznych cywilizacjach Środkowego Wschodu: w Egipcie. Była obecna. kiedy wyprostował się pierwszy homo sapiens: dobrodziejska. rozprzestrzenia się dalej i trwa. KRÓTKA HISTORIA MAGII Magia powstawała wraz z narodzinami ludzkości jako najwyrazistszy eksponent odwiecznej walki człowieka z nieznanym. Asyrii. dzielącej się na dwie linie. pomogły wygrać wojnę czy zapobiegły śmierci. Babilonii. potem do Rzymu skąd. W wielu pieczarach w Europie pozostawiła swoje ślady w postaci magiczno-symbolicznych rysunków mających przebłagać tajemne siły. gdy cierpiał na skutek rozmaitych nieszczęść i katastrof. dzięki ekspansji terytorialnej cesarstwa. Z krajów orientalnych magia przenosi się do Grecji. znajdujemy u dwu wielkich narodów paralelnych w swej cywilizacji i współczesnych w kulturze.II. czyli w Egipcie i Chaldei. gdzie zostaje nieco zidealizowana.

pyta o przyszłość. Chinach i Mongolii przybiera odmienną postać. W Indiach. Dzięki temu podziałowi w mroki Średniowiecza wkracza bojowo usposobiony Diabeł wraz z całym swym arsenałem czarostwa. dopaść go i upokorzyć.Równocześnie w krajach orientalnych. We współczesnych czasach magia miesza się i łączy. czyli „lnquisi-tio hereticae pravitatis". aby rzucić się w pogoń za Szatanem. a następnie wliczonej w poczet świętych) wskazują na panujący ogromny chaos i rozpasanie ludzkich namiętności — rozbudzanych i kierowanych przez Kościół Katolicki—w potępianiu magii i czarnoksięstwa. Tybecie. Inkwizycję. bowiem religia katolicka. i Złem wspomaganym przez praktyki magiczne. Powołano słynny trybunał eklezjastyczny. egzotyczną. żeby usunąć z urzędu niewygodnych dla siebie ludzi albo przywłaszczyć sobie dobra zamęczonych. który w swych działaniach osiągnął niepojęte ekstrema. z czego w samej Hiszpanii zginęło ponad 30000 14 . bogatą w doznania duchowe. Religię od magii rozdzielono w Średniowieczu i wytyczono wyraźną granicę pomiędzy Dobrem. gdy tymczasem magia wschodnia jako główny cel bierze indywidualnego człowieka i kieruje się ku jego wnętrzu. któremu służyły praktyki religijne. używając obrzędów i systemów jednej i drugiej. Magia zachodnia z upodobaniem kieruje się na zewnątrz. rozwija się inna wielka magia. Słynne procesy Zakonu Templariuszy oraz Joanny D'Arc (spalonej jako czarownica i heretyczka. teraz właśnie znalazła sposobność. skazując na śmierć setki tysięcy niewinnych ofiar oskarżonych o kontakty z Diabłem i siłami nieczystymi — w wielu wypadkach tylko dlatego. próbuje oddziaływać na naturę. Ta opętańcza nienawiść do Szatana i magii kosztowała Europę ponad 250000 ofiar. obcych kulturze europejskiej. która nigdy nie odrzuciła wiary w istnienie demonów.

przekazując pałeczkę w pierwszym rzędzie sądom świeckim. jak twierdzą niektórzy badacze. objaśniająca w sposób. takie jak różokrzyżowcy.) ** Akurat najwięcej czarownic spalono nie w Średniowieczu. tłum. W Hiszpanii czarownic spalono stosunkowo niewiele (kilkadziesiąt tysięcy). dziś znana pod nazwą radiestezji. Szwecji. wszakże zawsze niebezpiecznej.* Wszystko to działo się w wiekach od XII do XVI. wkrada się do wyższych klas społeczeństwa i zamienia w rodzaj zabawy. martyniści i inne mniej znane. Dzieje procesów o czary) w samych Niemczech spalono kilkaset tysięcy czarownic (inni badacze twierdzą. na przykład rabdomancja. tak więc stosy płonęły nieustannie (przyp. Austrii. (przyp.osób. że nawet ponad milion). Rewolucja Francuska. dokonawszy ogromnych zmian na polu nauki. Francji. Według Kurta Baschwitza (Czarownice. czyli w okresie największego rozkwitu magii i guślarst-wa. ale w XVI i XVII w. aby mogła przetrwać. krajach skandynawskich. Ameryce Północnej." Pod koniec wieku XVI Inkwizycja zaczęła się nieco wycofywać. ale nie zanika. co trwało do końca wieku XVII. na Węgrzech i Czechach. niemniej zabawy. Potem wraz z tchnieniem racjonalizmu magia słabnie. I oto na początku wieku XIX ponownie rozkwitają „nauki magiczne" — powstaje spirytyzm. które skupiają elitę odprawiającą dawne sekretne obrzędy. kultury i sztuki. „mieszczanieje". lecz. zdawałoby się naukowy. Niczym grzyby po deszczu powstają najrozmaitsze tajne stowarzyszenia. przygotowała grunt nowemu prądowi artystycznemu — Romantyzmowi. bowiem Kościół ścigał głównie mahometan i żydów oraz wszystkich podejrzanych o wyznawanie innej religii niż katolicka. Z drugiej jednak strony zagorzały racjonalizm każe sprzecznej w swej istocie z rozumem magii w określonych okolicznościach nakładać nowy kostium.). I tak pojawiają się nowe „techniki magiczne". Procesy o czary prowadzono nagminnie w Anglii. cieszący się dużym • Dane bardzo zaniżone. tłum. 15 . jak się powszechnie sądzi. a także w Polsce (spalono około 30000 czarownic). frankomasoni. Szwajcarii. jak używać leszczynowej różdżki w celu wykrycia wody czy też minerałów.

uznaniem nawet u intelektualistów. religii i guślarstwa. gdyż z astrologii powstała astronomia. Papus. a nawet indywidua w rodzaju Rasputina. który z jednaką swobodą poruszał się w obszarach magii. i przybiera formę czegoś w rodzaju „magii na odwrót". Starożytna rycina przedstawia ciekawskiego swojej epoki próbującego zgłębić tajemnice wielkiej mechaniki niebieskiej. 16 . począwszy od starożytnego ezoteryzmu hebrajskiego i wschodniego. wywierając ogromny wpływ na kształtowanie się polityki carskiej Rosji. z alchemii chemia. I choć owi wielcy czarnoksiężnicy niezależnie od tego czy byli uznani za prawdziwych proroków. czy Na przestrzeni wieków magia i nauka trwały i rozwijały się w przedziwnej symbiozie. Właśnie wtedy magia szuka — i znajduje — swej ciągłości. Guaita. oraz pojawiają się jej profeci: Levi. jednak nie na próżno. z magii naturalnej nauki przyrodnicze.

umacniają bazy i przygotowują swoje wielkie wejście w wiek XX. magii XX wieku. dawne sekty. do końca nie wiadomo jaką powodowane siłą.ż zostali obwołani szarlatanami.. ezoteryczną i wyciszoną magią starych narodów wschodu — co prostą drogą prowadzi do magii dzisiejszej. oczyszczeniu. 2 — Czarna magia. wiek Nauki. Dokładnie pod koniec XIX wieku praktyki magiczne ulegają wyczyszczeniu. to jednak wszyscy dołożyli się do wiedzy. Odradzają się. która dziś składa się na najwyższą magię. Poszukuje się związków z klasycznymi magiami różnych narodów i kontynentów. Usuwa się w kąt koncepcje z gruntu fałszywe i nadaje ważność bardziej konkretnym i szacowniejszym. Wszystko podlega wnikliwym studiom. 17 . Oświaty i Postępu. Odkurza się starożytne teksty. przypomina stare rytuały i obrządki oraz dawne zaklęcia. którzy w Kalifornii budują „Wielką Świątynię Różokrzyża". łącznie z animalistyczną i fetyszystyczną magią czarnych.. uważają się za autentycznych różokrzyżowców — im to między innymi przypisuje się wpływ na nazistów i wprowadzenie magicznego znaku swastyki jako symbolu sił narodowo-socjalistycznych — oraz niewątpliwie silna i spójna grupa Amork. którzy choć są Amerykanami. wyciąga zapomniane talizmany i pentagramy. analizom. po czym albo dana rzecz staje się obowiązująca. albo się ją odrzuca. i niebawem swymi długimi gałęziami dosięgną i zaścielą Europę: gnostycy — pokrewni starożytnym katarom oraz słynni polarsi. takie jak różokrzyżowcy.

18 . medycyna i chirurgia.W Średniowieczu splatały się z sobą magia. Ta dziwna ilustracja przedstawiająca „Metodę leczenia ran od broni wszelakiej" słynnego francuskiego chirurga Paro (1510—1590) mówi sama za siebie.

co się dalej dzieje: zmienia kurs i zwraca się ku rzeczom. Próbuje więc ogarnąć rozumem materię. podlega dezorientacji i zamętowi panującemu w sferze moralnej i intelektualnej. Niejednokrotnie także utrata wiary. religii. Wiemy już. które. MAGIA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Wydawałoby się. nie można znaleźć miejsca na praktyki magiczne: w epoce atomu i lotów w kosmos magia musi umrzeć śmiercią naturalną.III. na dodatek. jeśli nawet przeczą zdrowemu rozsądkowi. ogarniając coraz szersze kręgi wyższych warstw społeczeństwa. zapewniają mu przynajmniej ja-kąś odmianę. że współczesny człowiek. a nawet wdzierając się do wielkiej polityW niemałym stopniu jest to usprawiedliwione faktem. i stwierdza. zmierzone. niesiony na fali materializmu. Ta natomiast. A jaka jest prawda? Otóż wprost przeciwnie: osiąga ona apogeum popularności. że w dzisiejszym świecie niewiele jest rzeczy naprawdę racjonalnych i logiczne rozumowania nie wystarczą. pozytyw-ną. w którym dominuje racjonalizm i wszystko jest wyważone. przytłamszony przez masę. że w wieku XX. sprawdzone i sformułowane. kieruje człowieka ku magii. w wielu przypadkach. w istocie swej irra19 . jaka mu została podana.

niewątpliwie w swej głębi dotykają magii. choć pełnymi garściami czerpie i z jednej. których sama nauka nie potrafi wyjaśnić a mimo to musi je respektować i się do nich przyłączyć. Powstają przecież instytuty i towarzystwa parapsychologiczne. w których usiłuje się zintensyfikować badania nad nie znajdującymi naukowego wytłumaczenia fenomenami myśli. nauką jogów. choć nie gardzi również egzotycznymi afrykańskimi czarami. nie opowiada się ściśle ani za nauką. Obserwuje się powrót do wtajemniczeń chaldejskich i egipskich. stanowić będą podstawę magii przyszłości. A więc skoro już uczestniczymy w tym odradzaniu się wielkiej magii. oraz coraz większe zainteresowanie hinduizmem. doktrynami zen. A ta współczesna magia głównie opiera się na starożytnych wschodnich praktykach. buddyzmem. i z drugiej sfery. Fakt ten skłania nas do przypuszczeń. telekineza i inne. abyśmy mogli zrozumieć jej zjawiska i wszelkiego rodzaju objawienia. zakrzyknijmy: „Umarła Magia! Niech żyje Magia!" Rzeczywiście. zawartych we wschodnich księgach pochodzenia arabskiego i hebrajskiego. jakie w przeciągu wieków skutecznie kryły się przed naszymi oczami. że niebawem dokona się racjonalizacja magii: zostaną określone jej podstawowe prawa i logiczne zasady. I tak człowiek coraz głębiej wchodzi w arkana magii. widząc w swym działaniu jedyne dla siebie wyjście i jakąś dla siebie nadzieję. nigdy dotąd nie sprzedano tylu książek dotyczących kwestii magicznych — nakłady sięgają milionów egzemplarzy rocznie we wszystkich językach. które choć na pozór przeznaczone są umacnianiu kondycji fizycznej i psychicznej człowieka.cjonalna. czy takie dziedziny wiedzy. ani za religią. Wielki powrót magii widać wyraźnie na niespotykanych dotąd obszarach. takimi jak telepatia. 20 . Nowe dyscypliny nauki. choćby parapsychologia.

Najbardziej chyba znana jest postać Ericka Jana Hanussena. przyjmując ślepo ich porady.Wszechobecna magia egzorcyzmuje współczesny świat. osobistego maga kanclerza Hitlera. co miało — i ma — ogromny wpływ na wydarzenia w świecie. Magię odnajdujemy w heraldyce różnych krajów — przybiera ona formę symboli na emblematach państ . Politycy i wielcy przedstawiciele administracji państwowych liczyli się — i czynią to nadal — z opiniami i przepowiedniami magów i astrologów. Ale i alianci (Roosevelt) mieli swoich doradców astrologów i trudno byłoby zna leźć w kręgach wielkiej polityki tamtych lat choć jedną osobistość nie korzystającą w tej lub innej formie z ich usług. który niejednokrotnie był autorem decy zji wydawanych przez fiihrera. Faktyczne oddziaływanie na politykę jest wymownym dowodem jej efektywności — a przynajmniej wiary w tę skuteczność.

wreszcie swastykę III Rzeszy. chcąc nie chcąc. tworzymy towarzystwa zajmujące się zjawiskami para-psychologicznymi. fetysze nowych państwowości Czarnej Afryki. używają jej i z niej korzystają — choćby w postaci utajonej. popularyzując praktyki czarnoksięskie przy użyciu najróżniejszych środków. anagramy na banknotach i monetach.. A ci ludzie. mnożymy prognozy astrologiczne w pismach i dziennikach. krzyż w krajach europej skich. umacniamy zakony i sekty. półksiężyc w republikach islamskich. którzy twierdzą. wznawiamy tak zwanych klasyków tejże materii. wróżbitów. poszukujemy jasnowidzów. I oczywiście propagujemy magię.wowych: przypomnijmy sobie ściętą piramidę w godle kilku stanów Ameryki Północnej. że nie wierzą w magię. charakterystyczny symbol koreański. Wydajemy nowe książki o magii. produkujemy 22 . powołujemy nawet specjalne wydawnictwa poświęcone wyłącznie wiedzy tajemnej..

Udzielał konsultacji królom. jak mówi stare wschodnie przysłowie. ale ten kto może". bo. „Magiem nie zostaje ten kto chce. leczymy się przy pomocy najróżniejszych mikstur.. A więc nie tylko uprawiamy magię. Na rysunku słynny Cheiro. ale i dobrze na niej zarabiamy. choć może sytuacja nie jest aż tak tragiczna. co pewnie nie wychodzi jej na dobre. członkom rządów oraz przemysłowcom z Europy i Ameryki.W czasach współczesnych pojawiło się paru cudotwórców wyróżniających się swą niezwykłą mocą i sprawdzonymi dokonaniami. działający pod koniec XIX i na początku XX wieku.. 23 . amulety i talizmany. jeden z najbardziej wiarygodnych magów.

Czyżby ostrzeżenie przed bombą atomową? 24 .Uwieczniona przez Durera przepowiednia Whistona: ogień z nieba niesie zagładę Ziemi.

paczka zawiera 250 laseczek.. a wraz z nim katalogi i . KOMERCJALIZACJA MAGII W NASZYCH CZASACH Niezwykły wzrost zainteresowania magią. Powstał więc rynek poszukiwanych artykułów. Zioła aromatyczne: egzorcyzmujące zapachy.. cena trzy dolary. wytworzone według oryginalnych recept wielkich wtajemniczonych. musiał dysponować potrzebnymi substancjami i odpo-wiednimi materiałami pomocniczymi. które przecież nie były łatwo dostępne.IV. sposoby sporządzania amuletów i talizma-nów itp. Wobec powyższego każdy chętny czarownik. posiadające 21 mistycznych czarodziejskich właściwo25 . Dzięki akcjom reklamowym poznano zaklęcia. nie mogły nie stworzyć dogodnych warunków dla handlu czarodziejskimi przedmiotami. który przewyższa wszystko. Rzućmy okiem na niektóre oferty: Mistyczne kadziło astralne: importowane z Dalekiego Wschodu. chcąc osiągnąć efekty swej nowo wyuczonej sztuki. a ponadto praktycyzm. egzorcyzmy.nowa reklama. obrzędy. Zróbmy mały przegląd ofert. coraz większa jej popularność.

Magnesy: Od zamierzchłych czasów magnesy rozwijały fascynujące kwestie biodynamiczne. aby czyniły nas atrakcyjnymi dla odmiennej płci. Pomagają w osiągnięciu równowagi psychicznej. harmonii i napełniają charyzmą osobowość człowieka. magnesy też stały się materią magiczną. aby oddalały złe uroki. a nabędą państwo życiowej siły. pomagają w wytworzeniu atmosfery do Oczyszczającej i Odświeżającej Medytacji. odpowiednie dla każdego znaku zodiakalnego. I oczywiście perfumy — niezbędne w sztuce czarowania. Jak widać. 10 świec sześć dolarów. cena dwa dolary. Zarówno kadzideł jak i ziół aromatycznych używa się do najróżniejszych czarnoksięskich obrzędów i ceremonii. zapobiegały chorobom i epidemiom oraz osobiste.ści dobroczynnych. Świece obrzędowe: wyprodukowane specjalnie do obrzędów i rytuałów oraz do wytwarzania silnych emanacji duchowych na bazie wosku i parafiny najwyższej jakości. paczka osiem uncji. 75 centów sztuka. Cena: siedem dolarów. kupując skórzany woreczek namagnesowany trzema specjalnymi potężnymi magnesami. Woreczek skórzany namagnesowany. jaką one emanują. umacniające działanie wymienionych. 26 . z wyciągów ziół i egzotycznych perfum mistycznych. Proszę wypróbować swoją moc. takiej samej. Specjalne perfumy do wszystkiego: aby nas bardzo kochano. Te specjalne świece towarzyszą obrzędom i zaklęciom makumby i vudu.

Bardzo pomocne w rzucaniu czarów i gwarantują Posiadanie Alchemia 2000 Perfumy nadzwyczaj fascynujące. Importowane prosto z Francji: buteleczka pięć dolarów. PERFUMY MAGICZNE Perfumy opisane w tym katalogu skupiają Wiedzę najstarszych i przepotężnych Recept Wielkich Spirytualnych Perfumiarzy i Alchemików Średniowiecza Jose Gregorio Hernandez Perfumy wprowadzają w trans spirytualny dzięki swym delikatnym lekkim woniom Czary Latyńskie Perfumy o silnym zapachu. którzy pragną doświadczyć przeżyć astralnych Czary Afrykańskie Perfumy przywołujące wspomnienia. oddziaływają na ośrodki erogenne. indukują Miłość i Posiadanie Astral „8" Polecane wyłącznie tym.Perfumy zodiakalne: Od tej chwili masz zagwarantowane powodzenie w życiu. Chronić przed dziećmi 27 Aranjuez Mon Amour Delikatne i wyśmienite perfumy o Zapachach Europejskich. Tylko dla zakochanych . jeśli tylko zawsze będziesz używać perfum odpowiednich dla twojej osobowości. Roztocz wokół siebie zapachy właściwe twojemu znakowi zodiaku.

28 . „Astralne 8". Czary afrykańskie". moja miłość" czy „Alchemia 2000". choćby takich jak: „Jose Gregorio Hernandez". „Aranjuez.Wśród ofert proponujących artykuły służące do odprawiania czarostw nie może zabraknąć perfum magicznych. „Czary kreolskie".

astrologii i numerologii. Pomocny w chiromancji. w którym chcesz. Karty Krzyż Goecki: specjalne systemy wróżenia. aby na talizmanach produkowanych seryjnie klient polecił wygrawerować. cena trzynaście dolarów. swoje imię i nazwisko za jedyne dwa dolary więcej. kradzieżą. Zrobiony ze srebra wysokiej próby.Ofert z talizmanami i amuletami znaleźć można bez liku na rynku magii. zniszczenie wroga. aby było napisane. Dodaj mocy swojemu talizmanowi: jeśli pragniesz. Oto jeden z nich: Talizman Mądrości: właściciel tego cudownego talizmanu posiądzie zdolność i mądrość dowiedzenia się. morderstwem i .czemużby nie? — Cudowne Talizmany. kto mu jakich kłamstw nagadał. nabycie mądrości. najlepiej aIfabetem tybetańskim lub pismem runicznym. 29 . chroniące przed wypadkami. Zapewniamy całkowitą dyskrecję. W arsenale przedmiotów czarnoksięskich znajdujemy również karty: najsłynniejsze i w ciągłej sprzedaży są karty do tarota i do stawiania tak zwanego krzyża goeckiego. aby talizman miał wyryte twoje imię — bo wtedy zyskuje na sile — wybierz jeden z dwóch alfabetów. Uczciwy sprzedawca radzi. Talia osiem dolarów. co nada jego talizmanowi większej siły. Są talizmany umożliwiające odgadywanie myśli bliźnich.

30 .Horoskopy są najbardziej „chodliwym" towarem spośród artykułów magicznych.

tablice „oui-ja" niezbędne dla spirytystów. Planszę Astrologiczną kupując będziesz miał możliwość. a już na pewno wszystkich astrologów z za-mierzchłej przeszłości niepomiernie ucieszyłyby wielkie plansee astrologiczne — dostępne za grosze „za rogiem". Cena: czternaście dolarów. Przy zakupie podaj datę. Taje31 . oraz współczesnych pozycji w rodzaju Encykopedia Magii i Okultyzmu. dzięki wnikliwym studiom astrologicznym. to różnego rodzaju magnetyczne wahadełka radiestatów. nawet na każdą godzinę swojego życia. namagnesowane bransoletki. Umiejętność stawiania horoskopów bardzo się rozpleniła — w każdej gazecie. siłę. jeśli tylko nabędzie odpowiedni towar. Czerwony Smok. i to najbardziej dokładny. Encyklopedia Demonologii.Najwięcej zysków handlarzom magią przysparza astrologia. jakie masz szanse powodzenia w życiu i czy czeka cię wielka miłość. ba. w każdym czasopiśmie gnieżdzą się stadami wielcy znawcy tematu. które zapewniają energię. chińskich itp.. Wykonany specjalnie dla ciebie przez artystę na wielkiej planszy wielkości dwudziestu cali. co też się z tą jego tajemną wiedzą wyprawia. w mig postawi sobie horoskop. nie trudząc się. Boć to i zwykły śmiertelnik. dzień tygodnia i godzinę urodzenia. Twój osobisty horoskop pomoże ci w sposób jasny i wiarygodny ocenić. poznać samego siebie. gdybyby mógł wiedzieć.. Inne czarodziejskie przedmioty sprzedawane w obfitości. ksiąg mędrców tybetańskich. Słownik Diabelski. Niejeden starożytny sekretny uczony posiniałby z wściekłości. hinduskich. Jenakże oprócz materiałów instruktażowych w postaci dzieł klasycznych takich jak: Kłódki Salomona. Enchiridion (Przewodnik). władz ę. na każdy dzień.

mny tantryzm i innych. w którym została zawarta cała pierwotna tradycja nazwana później kabałą. Posłuchaj rytuału w wykonaniu Demonologa i uczest32 . Dowiedz się. Kaseta „Czarnoksięstwo stosowane" — Kim są czarownicy? Skąd pochodzi ich nadzwyczajna moc? Jaką mistyką operują? Poznaj ich tajemniczy świat i naucz się ich obrzędów i rytuałów przy pomocy wyjątkowej kasety. dziesięć dolarów. a unikniesz zawiści. które wyrządzają straszliwe zło siłą swojego wzroku. umożliwiające za parę dolarów zapoznanie się szerokim rzeszom słuchaczy z najbardziej niedostępnymi niegdyś tajnikami obrzędów i egzorcyzmów. Trzydzieści minut. Kaseta „Kabała" — poznaj tajemną mądrość żydowskich rabinów. CZARNA MSZA Dzięki sześćdziesięciominutowej kasecie możesz przeżyć sataniczne obrzędy Czarnej Mszy. Cena: dziewięć dolarów. Obok taśm z najpopularniejszą muzyką Binga Crosby'ego albo najnowszymi nagraniami Paco de Lucii można zwyczajnie kupić arkana wiedzy ezoterycznej mniej więcej za tę samą cenę. nie mniej ważnych. Cena: dziewięć dolarów. handel magią oferuje najróżniejsze kursy nagrane na taśmach magnetofonowych. Oto kilka przykładów: Kaseta „Złe Oko" — słuchaj tej kasety przez trzydzieści minut. jak Mojżesz opracował ten symboliczny język. Kaseta trzydziestominutowa. podłości i lubieżnych zamierzeń tych osób. Kaseta sześćdziesięciominutowa.

Za tę sumę każdy może stać się uczestnikiem bezbożnego ceremoniału.ników orgiastycznego kultu. Dowiesz się rzeczy nigdy nikomu nie ujawnianych. które wciąż jeszcze napawa przerażeniem ludzkość. Azji. 3 . Posłuchaj obrazoburczego nabożeństwa.. Irydologii. Jeden z ciekawszych przykładów komercjalizacji obrzędów magicznych: Kaseta kosztuje dziesięć dolarów i zawiera całkowity przebieg słynnej straszliwej Czarnej Mszy. Magistra Teozofii. 33 . Bakałarza Studiów Biblijnych. Ameryce istnieją ośrodki.. W Europie. które zajmują się szerokim propagowaniem nauk magicznych przy po-mocy kursów nagranych na kasetach. o najbardziej wy-myślnych...Czarna magia. bombastycznych tytułach: Wykłady Doktora Nauk Tajemnych. Presopunktury. Doktora Herbologii.

34 .Współczesna nauka w służbie reklamy skomercjalizowanej magii.

Cykl XI: Stowarzyszenia Tajemne i Cykl XII: Wyższa Magia. cena od stu pięć-dziesięciu do dwustu pięćdziesięciu dolarów. Praktyk i Zwyczajów trwających tysiące lat. Na przy-kład. a znajdziesz się na Haiti. Księga Totha. Tarot. Cykl VII: Kabała. Astrologia. Oczywiście nabywca kursu może zostać posia-daczem artystycznie wykonanego dyplomu potwierdzającego otrzymanie doktoratu. Cykl IX: Nauka o numerologii. Oczywiście zwykle polega to na wypełnieniu formularza z bardzo prostymi pytaniami. Cykl X: Wielcy Adepci. gdzie kryje się ten nadzwyczajny Obrzęd. Posłuchaj naszej sześćdziesięciominutowej kasety z opisem Obrzędów. Cykl V: Alchemia. VUDU Poznaj źródła. 35 . Nuctameron (Jądro tajemnic). ostrzegają oferty — aby zdobyć tytuł. Cykl VIII: Przepowiadanie przyszłości. jak na przykład Księga Umarłych. po którym można zdobyć tytuł Doktora Nauk Tajemnych. Praktyki i Tajemnice Animalizmu Afrykańskiego. Enchiridion (Podręcznik).Kursy są przygotowywane bardzo rzetelnie: zawierają cykle wykładów podzielonych tematycznie: komplet kaset od dziesięciu do dwudziestu. obejmujący „teksty podstawowe" (w którym w skrótowej formie podaje się informacje o słyn-nych manuskryptach i księgach czarnoksięskich starożyt-ności. program studiów kursu. Cykl VI. został podzielony na następujące cykle: Cykl I: Podstawowe Zasady. Cykle II. należy zdać poważny egzamin. że zapłacił za kasety. ale nie dostanie go tylko dlatego. dzieli się na dwadzieścia cztery tematy i kosztuje dwieście dolarów. Wspomniany kurs zawiera dwanaście kaset (kazdy Cykl na jednej kasecie sześćdziesięciominutowej). III i IV: Historia Nauk Tajemnych.

po pierwsze dlatego. Zatem ci prawdziwi adepci. Czarnoksiężnikiem trzeba się urodzić. Co innego zdobycie wiedzy. co nie napawa zadowoleniem prawdziwych znawców tematu. bez siły wewnętrznej może ot tak z dnia na dzień stać się adeptem wielkiej magii. Zawiera również Modlitwy i Rytuały oraz pełny przewodnik. A poza tym. tylko dlatego. kto sobie wyobraża. że cierpliwie wysłuchał pół tuzina kaset. SANTERtA Nieodzowny przewodnik dla każdego Santero i dla wszystkich. na pewno nikt nie może stać się magiem ani wykonać talizmanu o specjalnych właściwościach po zapoznaniu się z określonymi tekstami czy po wysłuchaniu kaset. a po drugie. pozbawiony pewnych cech charakteru. magnetyzmu. którzy pragną poznać podstawy Praktyk Santerii. sprowadzania deszczu czy po prostu wygrywania w toto lotka. Jak widać. taki stan rzeczy prowadzi do dyskredytacji tej trudnej sztuki. bogatego i groźnego rytuału. komercjalizacja magii osiągnęła u schyłku XX wieku apogeum sukcesu. że człowiek o przeciętnej osobowości. prawdziwi czarownicy — obdarzeni silną osobowością i posiadający ową tajemną moc — której używają — podejrzliwie 36 . a co innego przekroczenie własnych możliwości. zdolnym do rzucania straszliwych uroków.Posłuchaj autentycznych fragmentów tego wspaniałego. że ujawniono informacje przez wiele wieków zazdrośnie strzeżone przed pospólstwem. a i ona sama bardzo na tym cierpi. Wszystko na praktycznych kasetach po sześćdziesiąt minut każda. a nie tylko przysposobić do zawodu: i w wielkim błędzie będzie ten.

Wielcy adepci nigdy nie szafowali swą wiedzą.. " Nie.przypatrują się tej rozbudzanej komercjalizacji w Stanach Zjednoczonych. Wielka Czarna Magia nie jest możliwa do wyuczenia z kaset kupowanych w supermarkecie po dziesięć dolarów za godzinę. wewnętrzna siła. Brazylii i paru krajach w Europie. jest to zbyt poważna sprawa. 37 . dlatego ich recepty. na przykład z puszką konserw rybnych. obrzędy i egzorcyzmy pozostawały w ukryciu przez wieki. abyśmy odważyli się narazić tym prawdziwym siłom tajemnym... nawet jeśli w ofercie sprzedaży mocy magicznych znajdziemy. gwaranancję: „gdybyś po upływie dziesięciu dni nie był usatysfakcjonowany. zwracamy w całości pobraną kwotę. talizmany. wrodzony dar. naprawdę nie zamierzaliśmy porównywać oferty mocy magicznych. Prawdziwa Magia. Nieodzowna jest tu osobowość. Przemysłowej magii nie należy brać poważnie. ascetyczne życie wypełnione ciągłą nauką i praktykowaniem..

która w końcu przywiodła ją do satanizmu. 38 .W Średniowieczu magia doświadczyła ogromnej degeneracji. Na rycinie odprawianie egzorcyz-mów w celu uzdrowienia opętanego.

39 . Ona sama raczyła uczestniczyć w specjalnym programie Telewizji Hiszpańskiej. Prześledźmy najbardziej aktywne centra ma-gii stosowanej: EUROPA Na kontynencie europejskim takie zorganizowane super-centrum znajduje się w Wielkiej Brytanii. że w dalszym ciągu obrzędy tak zwanych czarnych mszy zachowuje się w najgłębszej tajemnicy. skąd promieniują najróżniejsze nurty ezoteryczne. Pomimo. osiągnęły szczyt powodzenia. starannie odkurzone i dostosowane do nowych czasów. jak się wydaje. są one odprawiane z taką samą.\ V. Powstało nawet coś w rodzaju „oficjalnego parlamentu" Czarnoksięstwa oraz stanowisko „Królowej". Inne ważne centrum starych praktyk magicznych znajduje się we Włoszech — tutaj jednak bazą są stare czarostwa: rzucanie uroków i pospolite znachorstwo. AKTUALNE ŚWIATOWE OŚRODKI MAGII Choć obecnie magia rozpowszechnia się bez ograniczeń i sięga na wszystkie kontynenty i do wszystkich krajów. poświęconym czarodziejstwu. istnieją prawdziwie newralgiczne ośrodki. żywotnością jak przed stulciami i nawet wydają się być czymś zupełnie normalnym. niezwykle dynamiczne. w którym zaprezentowano również fascynujący film „Nasienie Diabła". Stare podania.

ekspozycji amuletów i symboli magicznych pytają o wierność współmałżonka. ciężką chorobę. o „trzecim oku". najwięcej jednak w wymienionych krajach. powodzenie w zamierzeniach. rytuałach i pieśniach. W efektownych gabinetach „porad" oczekują na wieści od inteligentnych Pytii ludzie z najróżniejszych elit społecznych: filmu. praktykowanie poszczególnych rodzajów sztuk magicznych najbardziej skupia się wokół prognoz astrologicznych.. tajemnych inicjacjach. Pośród wypielęgnowanych kwiatów doniczkowych. a stopień ich skomercjalizowania obniża prestiż wiele milleniów liczącej sobie niezaprzeczalnie wielkiej wiedzy. szczęście w grze. o podziemnym królestwie Ehher-Thi. czy też czarnoksięstwo. na Dalekim Wschodzie ilość najrozmaitszych obrzędów stale wzrasta. które bardzo nieliczni mogą w sobie rozwinąć. bardzo dobrze ukryte i strzeżone. spowodowały powstanie wielu mitów o straszliwych. w Indiach. podobnie jak i we Francji. W całej Europie Zachodniej kwitnie wróżenie z kart. jednak nie byli w stanie 40 . o niezwykłych olbrzymach pochowanych w ukrytych kryptach.. Właśnie ta magia. polityki. gdzie Magia to Życie. Podróżni z Zachodu w ciągu ostatnich lat próbowali odsłonić głęboko ukryte tajemnice i informowali o obrzędach. newralgicznym ośrodkiem magii wschodu jest ciągle Tybet — kraj. które promieniuje z klasztorów i lamaserii na Dachu Świata. gwiazd i linii papilarnych dłoni. skąd Pan Świata wydaje rozkazy całej planecie. Choć we wszystkich krajach muzułmańskich.W Niemczech. AZJA Najważniejsze ośrodki w chwili obecnej znajdują się właśnie na kontynencie azjatyckim — są one sekretne. biznesu.

protekcję przeciwko chorobom i katastrofom. Biały człowiek próbował przybliżyć się do magii Wschodu za pośrednictwem Yogów oraz innych sys-temów f izycznoduchowych pochodzenia czysto wscho-dniego. jeśli zakończą się sukcesem. łaskawość przyjaciół. siły miłosne i zniszczenie wrogów. są znikome. Lahbrangi i inne. zdatnych dla trzydziestu ciemnoskórych kapłanów. Oczywiście. aby zyskać powodzenie na polowaniu. Ale poza powierzchownymi kontaktami nic innego nie było możliwe. Tak więc tam spoczywają rezerwy dla przyszłych dociekań. oraz słynne lamaserie w Sera. Od Senega-lu po Wielką Pustynię i nie kończące się sawanny każde plemię. AFRYKA Wielki kontynent afrykański — kolebka słynnego vudu i makumby — jest w najwyższym stopniu magiczny od początków swojego istnienia po czasy dzisiejsze. każda społeczność Czarnej Afryki praktykuje magię codziennie i w rozmaitych przejawach swojego życia.podać żadnych ważnych szczegółów. Nikt nie dowiedział się niczego o praktykach — a tym bardziej konsekwencjach — aktyw -nie działających. sukcesy wojenne. wpływy ich magii. dostarczą rzetelnej wiedzy o magii tybetańskiej. z uwagi na niski poziom kulturalny i niewielki udział tych narodów w sprawach międzynarodowych. Czarna rasa żyje z powodu magii i dla magii. Niemniejj nie zapominajmy. Samyhe. ale w rzeczywistości aż do dzisiaj nie można zanotować żadnych liczących się rezultatów. w tym naszym znaczeniu. że to praktyki negroafrykańskie pobudziły do życia dwie wielkie religie magiczne . nadzwyczajnych Magów Wschodu. Zna się kilka małych klasztorów. które. której używa.vudu i makumbę — dziś obecne w większej części 41 .

jak wiemy. Doświadczyło tego osobiście wielu wykształconych ludzi. „Vudu nie można uważać za zjawisko nieszkodliwe. jak powiedział Robert Tallant. Należy stwierdzić. w Kalifornii. że centra magiczne w Afryce znajdują się w krajach leżących najbliżej Równika: w Dahomeju i Nigerii. którzy swoimi wpływami sięgają do Europy. dobrze znających ten temat. w której pośredniczą zawiłe ceremonie oraz symbole. Szczególna sytuacja panuje. skąd przenika ona powoli do krajów przyległych. Vandercooka: „Magia jest wielką prawdą puszczy.Nowego świata. ale i także w krajach muzułmańskich. gdzie odbywają się bardzo ważne dla uniwersalnej magii obrzędy i ceremonie. straszliwą rzeczywistością. że vudu jest skomplikowaną umową religii z magią. Najszczerzej i najprawdziwiej praktykom magicznym oddają się wyznawcy vudu na Haiti i pozostałej części Karaibów oraz wyznawcy makumby w Brazylii. rzetelnie studiowaną i stosowaną. nie można lekceważyć." Poważni uczeni twierdzą. W Nowym Świecie obserwuje się największe rozpowszechnienie magii oraz najwięszą jej komercjalizację. gdyż vudu może stać się groźną. AMERYKA Wszystko wskazuje na to. takich jak Maroko i Sudan. a te powstawały i rozwijały się przez tysiące lat i są o wiele starsze niż obowiązujące dzisiaj obrzędy religijne. Vudu. Oto słowa uznanego autorytetu w tej dziedzinie Johna W." 42 . że właśnie kontynenty amerykańskie przodują w uprawianiu praktyk magicznych. gdzie znajduje się Wielka Świątynia — Kwatera Główna Różokrzyżow-ców.

dzisiaj służy jako podręcz-nik do produkcji talizmanów i wisiorków. 43 . Pod spodem odpowia-dające poszczególnym znakom litery naszego alfabetu.■Jeden z najstarszych alfabetów magicznych. Używany nieprzerwanie przez ponad dwadzieścia wieków.

zawierająca także pierwiastki afrykańskie. a w regionie argentyńskim wpływy patagońskie. takie jak santeria na Kubie oraz makumba w Brazylii. podobnie jak wywodząca się z makumby kimbanda. Vudu i maku-mba są w istocie rzeczy tym samym. z ośrodkiem w Melbourne oraz prymitywne i niejednokrotnie brutalne obrzędy Papuasów. W środkowoamerykańskiej ma-kumbie obserwuje się — obecnie w pełnym rozkwicie — wyraźne ślady dawnych wierzeń Majów i Azteków. zamieszkującej Australię i Nową Zelandię. . podobnie jak w areale indiańskim wybijają się pozostałości prekolumbijskich wątków religijnych.Na bazie vudu powstały inne latynoamerykańskie obrzędy magiczne o wyjątkowej sile i zasięgu. oraz ludów z wysp Polinezji. żyjących w górach Nowej Gwinei. OCEANIA Jest to obszar ogromnych kontrastów. W tej części świata w świętej zgodzie współistnieją skomercjalizowana magia ludności białej rasy.

wiarą i nadzieją. klasycznych podręczników i ksiąg magicznych.VI. ziela psianki i oleju. jakie jeszcze przetrwały do naszych czasów. Dogme et rituel de toute magie)". pięciornik. 45 . której miłości pragniesz i wypowiedz następujące słowa: besta berto corrumpit viscera ejus mulieria* (Dzieło z XVII wieku pt. " Weź świnię. a raczej list konwokacyjny do Księcia Piekieł: * Uczyń powolnym tono tej kobiety (Wszystkie teksty łacińskie przełożyła Joanna Komorowska). kwas. należy spełnić co następuje: "Wetrzyj w ręce swoje sok z werbeny. Operation des Septs Esprits des Planetes). oto recepta na słynne smarowidło czarownic: "Recipe: suim. A oto straszliwe wezwanie. krwi nietoperza. (Z dzieła Eliphasa Levi'ego pt. dotknij nimi tej. Jeśli któraś z pań życzy sobie na sabat polecieć. POWTÓRKA Z ZAKLĘĆ 1 EGZORCYZMÓW Postanowiliśmy wreszcie uchylić przed czytelnikami rąbka tajemnicy czarnej magii i nauczyć go najważniejszych i najbardziej przydatnych zaklęć i egzorcyzmów. wybranych ze starych. acorum: pentaphyllon: vespertillonis sanguinem: solanum somniferum et oleum** wszystko wymieszaj i gotuj aż do uzyskania gęstej masy. Prawdziwi czarnoksiężnicy wymawiali je z najwyższym szacunkiem. Chcąc zdobyć miłość danej osoby.

usunięte ze względów bezpieczeństwa A kiedy Książę Ciemności przybędzie. jak twierdzą doświadczeni. aby na cztery palce wszystkie ingrediencje przykrywała. przybądź. który służy do pisania modlitw i zaklęć dobro czyniących. cyny: 2 gramy. tajemnicę salamandry. wyciągnij z pieca i zmieszaj z równą ilością smaru drukarskiego. Wodę z rzeki należy czerpać w piątek podczas pełni księżyca. Za stracony czas i zmarnowane ingrediencje serdecznie przepraszam — tłumaczka.. przybądź. zmieniając jeden składnik: zamiast jabłek dębowych użyć skrzeli rybich w tej samej ilości. cukru ołowiowego: 5 gramów. . poprzedza zwykle podmuch silnego wiatru. Natomiast.**" (Przepis z Księgi Czarnej Magii z XVI wieku). spirytusu: 10 gramów i czystej rzecznej wody 500 gramów. żelaza: 2 gramy. demony niebios. dodaj dwie części potłuczonych jabłek dębowych. jedną część grynszpanu i cztery części sproszkowanej gumy arabskiej. niebieskiej aniliny: 50 gramów. ale przesiej ją przez sitko: następnie włóż to wszystko do garnka. (Recepta wzięta ze słynnego Enchiridiona) wypr 46 * Przez. aby przygotować „Inkaust Niebiański".. ** W przypadku nie oddziaływania inkaustu magicznego powtórzyć produkcję. radę sylfów. grotę gnomów. z zapadnięciem zmroku zaraz po zachodzie słońca i przed wschodem księżyca. przybądź. należy postępować według takiego przepisu: „Opiłków srebra: 2 gramy. gumy arabskiej: 5 gramów. Hiszpańskie aga/las znaczy zarówno jabłka dębowe jak i skrzela rybie. gotuj przez chwilę i masz inkaust gotowy. słowa prorocze. wykonanym według następującej tajemnej recepty: „Weź pestki brzoskwiń całe i spal na węgiel: kiedy już będą spalone.. co.. pakt należy podpisać specjalnym inkaustem magicznym. zalej rzeczną wodą.

co następuje: „Ramuc-Malin-Fora consummatum est: in te confeto Satana". "•*" Święta Mario. Stary egzorcyzm zapobiegający bólom głowy i zębów brzmli następująco: „Amen. bardzo go sobie cenią. a drugi nosić na szyi. Przeciw ukąszeniom żmij jadowitych i skorpionów: "Super aspidem et basiliscum ambulabis. brzmi: "Na wszystkie świętości. usunięte ze względów bezpieczeństwa Dzisiejsi czarownicy i znachorzy tamują upływ krwi znanym dobrze zaklęciem-modlitwą: „Sancta Maria hunc sanguinem firma. stragiles. 47 . wykorzystywany jeszcze w dzisiejszych czasach: „Napisz na jabłku Hax pax deux Adimax i spożyj. Zapobiega wściekliźnie od wszystkich zwierząt."**** Isnieją tysiące zaklęć — w zależności od „szkoły" -przeciwko najróżniejszym chorobom. o wy. teczne przeciwko chorobom dziecięcym. " Ponad żmijami i bazyliszkami przejdziesz.*** po czym jeden zjeść. **" . tobie ufam.Skuteczny sposób ochrony przed wścieklizną. krew tę zatrzymaj. zęby trzonowe i siekacze. amen. Jeśli to nie wystarczy. dentium dolorum persante."** Zaklęcie na odwagę: Należy na dwu kawałkach papieru napisać własną krwią.."* Ci. Szatanie. Jedno z nich. tudzież od gryzoni. bólom się nie dajcie. falcesque dentate. którzy ów sposób wypraktykowali. napisz na poświęconej hostii: Irio-nikirioni-effera-kuderfer i też spożyj.dopełnione zostało.

eglatus." Wypowiadane w niemiłosiernie pokaleczonej łacinie. Skutecznie chroni przed ogniem. dismas damnatur getatas ad astra levatur. dismas et gestas medio et divina potesta. czarami. który pragnący uzdrowienia miał przy sobie podczas mszy świętej: „Abrakadabra. a pochodzące z czasów wcześniejszych od Średniowiecza. Balthazar aurum"*. wypisanych na papierze. Do naszych czasów przetrwał. Baltazar złoto. najczęściej używa się słów kabalistycznych.„Gang hein dur duffel" i jak się wydaje. nieszczęśliwymi wypadkami. słynny kwadrat magiczny o nadzwyczajnej mocy. egla. alga. meritis trias. której nie są w stanie zrozumieć nawet ci. wywodzący się z zamierzchłej przeszłości. alga. Melchior kadzidło. a do tego jeszcze przynosi szczęście: SATO R ARE P O T E N E T O P E R A R O T A S ' Kacper przyniósł mirrę. jak wyżej: „Imparibus. pendente corporas. Rybakom szczęście przynosi powtarzanie nad wędką słów „Muloc'h a park pobet gab tachou evit goayannis gab higuennou!" Ataki padaczki zamówić można przy pomocy egzorcyzmu: „Gaspar fert myrrham. Na uzębienie i gorączkę istnieje mnóstwo zaklęć. 48 ."Chory powinien nosić papier uwiązany na szyi. ram/s. garnące. którzy je wymawiają. a znaczy: „Precz diable! Wychodź stamtąd!" Na kontynencie europejskim jest w częstym użyciu zaklęcie mające służyć tym samym celom. thus Melchior. przypomina stary germański egzorcyzm. dołączając imię chorego i czyniąc nad nim znak krzyża.

jak również * Łukiem się odbije. używanej w Czarnej Afryce. 49 . trzeba wziąć trzy ziarenka prochu.* Ażeby zaczarować kule broni palnej i uniemożliwić wrogowi cel. aby pomóc sobie w zaskarbieniu łask sił tajemnych. broń złamie i tarczę ogniem zniszczy. Jeśli grozi komuś śmierć." W przerażającej i nieznanej magii tybetańskiej istnieje zaklęcie wzywające złowrogiego Gon-Po-Mahakala. mające okazać im szacunek." I drugiej. zetrzeć je w palcach i dmuchnąć. Oto instrukcja: „Włóż kawałeczki czosnku do skórzanego woreczka i noś zawieszony na szyi: używaj ubiorów z czerwonego materiału. jeśli to możliwe". Połóż na ołtarzu tak. mówiąc przy tym: „Arcum coiteret et cufringet arma et scuta comburet igni. mającej przynieść bogactwo i długie życie: „Mulunguo undamgbwerera. z tym samym przeznaczeniem: „Mango mabaliile abece ibyacile mwikulu na isi yose. zabierz go i wymów zaklęcie: »strangelle personite«. używanej w regio-nach Konga. a także żeby zniszczyć wroga i spowodować jego śmierć. brzmi: „Na Północ D'Abord — Na Wschód A table — Na Zachód Adonai — Na Południe Olande. na lye hacheye undamshukuru. żeby odprawiono przy nim kilka mszy. Zaklęcie stosowane dla loas vudu. użyane podczas tajemnych praktyk tantrycznej Czarnej Magii „Rtsa-brgyud-blama-mchong-gsum-gyal-bai-agsang-sngags-ting-adsin-phyang-rgyai-mt-hu." Skoro już jesteśmy przy egzotyce dołączmy pełny tekst litanii.. wszystkie ludy i narody z całego świata operują ogromną ilością zaklęć.."* Przepis na zdobycie miłości panny: „Napisz imię wybranej panienki krwią nietoperza na pergaminie. łatwo może sam sfabrykować amulet vudu. a panienka ulegnie twoim czarom". dosłownie na każdą okoliczność: aby uławić miłosne zabiegi. Cz*rlM m»gia." Jak widać.

Wiele z nich liczy sobie wieki i służyło niezliczonym generacjom.przyzwać Wielkiego Ojca Zła. trzęsienia ziemi i katastrofy groziły zatrzymaniem naturalnego rozwoju. drapaczy chmur. znów przypomina o sobie magia. niemniej bogatsza o nowe formy. w które wkomponowały się formuły i obrzędy pochodzące z najstarszych źródeł. przetrwały do naszych czasów w nieskalanej formie. energii nuklearnej. europejskie. wprawdzie tracąc może trochę ze swojego ezote-ryzmu. I teraz. Duch jaskiń wciąż towarzyszy człowiekowi. czyli zawsze kiedy ludzkość cierpiała nieszczęścia. Kiedy narody i państwa dziesiątkowały choroby. Jednakowoż zawsze cel jest ten sam: rezultat. podróży kosmicznych. Niektóre. jakiego nie można osiągnąć przy pomocy środków naturalnych. w epoce postępu i oświaty. inne — używane w Ameryce — zmieszały się z formułami pochodzącymi z różnych wierzeń. zwracała się ku magii z nadzieją i oddawała się tym samym od wieków znanym obrzędom. 50 . supersamolotów.

VII. biorąc je za ten sam przedmiot magiczny i tym samym popełniając wieIki błąd. Talizman natomiast jest znakiem. słowem albo całym zdaniem. Zwykle miesza się znaczenie jednych i drugich. którą stale nosi się na szyi. a w przypadku znaków astrologicznych w materiale odpowiadającym poszczególnym konstelacjom gwiezd-nym w dniu i o godzinie sprzyjającym planecie. wyrytym albo wyrzeźbionym w kamieniu albo metalu. Ponadto talizman. Amulety powstały na skutek ciągłej potrzeby dokonywania zaklęć magicznych i pierwotnie były wytwarzane z materiałów pochodzenia natu- 51 . zapobiega negatywnym wpływom as-tralnym w horoskopie używającej go osoby. MISCELLANEA AMULETÓW I TALIZMANÓW Trudno rozprawiać o magii. które stare jak świat i używane od zawsze. nie wspominając o amuletach i talizmanach. Użyteczność talizmanu jest ściśle związana z astrologią i powinien być on nierozdzielny ze znakiem astrologicznym. Amulet można zrobić z czegokolwiek i według zasad magii chroni on swojego właściciela przed złymi urokami i nieszczęściami wszelakimi. Amulet jest to określona rzecz: figurka. w naszej epoce osiągnęły szczyty popularności. obrazek albo wyisane święte słowa lub zaklęcie. magiczną figurą. do której przynależy. oprócz swoich protektors-kich właściwości. symbolem astrologicznym. aby służyła ku ochronie właściciela albo innemu konkretnemu celowi.

jakkolwiek je czytali. czyli ilość dni w roku. niemniej nadal pełniąc swoją dawną rolę i osiągając te same cele. przeciwnie. ustępując miejsca talizmanom. jak i średniowiecznych alchemików. swoją moc czerpią nie z materii. z jakiej zostały zrobione — choć to także ma swoje znaczenie — ale z symboli i słów na niej nakreślonych. roślin. zarówno u starożytnych Persów. minerałów itp. drzew. natomiast dla tych drugich było ono triangular-nym symbolem kosmicznego Wszystkiego. Talizmany. Ci pierwsi. Jednym z takich słów magicznych jest słynna abrakadabra. nadawali jego komponentom znaczenie cyfrowe 365. a ostatnia zawierać tylko literę A. amulety „zezoteryzowały" się. Wielcy adepci zapewniają. 52 . Słowo to należy pisać tak. że napisane na nie używanym pergaminie inkaustem „ad hoc" staje się talizmanem o wyjątkowej mocy: chroni przed każdą niedolą. wraz z pojawieniem się magii kabalistycznej. Następnie. A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B R A K R A K R A K R A K R A K A R A K A R A K R A R A A A A D D D D D A B R A A B R A B A Według znawców tematu słowo to liczy sobie ponad dwa tysiące lat i zawsze znajdowało ogromne poważanie. a głównie jest bardzo pomocny w uzdrawianiu chorych.ralnego: pazurów lub zębów zwierzęcych i ludzkich. aby zawsze tworzyło trójkąt: każda następna linia powinna mieć o jedną literę mniej.

przeznaczonymi dla indywidualnej osoby. duchu nieczysty. aby odpowiadały one właściwej sferze planetarnej. niezbędnych w obrzędach magicznych. umocni relacje astrologiczne posiadacza z jego planetą. aby wyryć czy wypisać talizman. w Średniowieczu zwane także Stopą Czarownika i Pieczęciami Salomonowymi. duchu zwodniczy. Jak się już nasz czytelnik domyśla. a wytwarza się je z różnorakich specjalnych esencji. niezbędnymi do naszego celu. musiałby wpierw znaleźć właś-ciwy klucz porozumienia. Zarówno pentagramy jak i słynne planetarne serduszka stanowią prawdziwe recepty. wobec czego. najlepiej jednak. na skutek wytworzonej więzi i pozytywnych emanacji wspomnianej planety. formuły przeznaczone do uzysakiwania bardzo określonych rezultatów i kryją za azoteryczną zasłoną starożytnych tajemnic niezwykłe imiona aniołów i demonów. że woreczek nasączony specjalnymi.Do często używanych talizmanów. wonnościami. pośrednie pomiędzy amuletami i talizmanami. Mogą być owe pentagramy zrobione z dowolnie dobranych materiałów. aby ten 53 . najczęściej jednak stosuje się pergamin i metale. należą wonności. zapisane albo wyrysowane. Poza innymi czynnościami magicznymi. Jeśli ktoś zapragnąłby wejść z nimi w bliższy kontakt. każde jego przedsięwzięcie. Wielcy mistrzowie twierdzą. jeśli tylko były one właściwie przyrządzone. należy jeszcze poddać ów pergamin egzorcyzmom. opuść to miejsce w imię Boga Wszechmogącego. wytwarzane w oparciu o Zasadę Zgodności. Zawierają nadzwyczaj ważne formuły magiczne. Są to pięciokąty gwiaździste. z których każda jest pomocnąną w osiąganiu innego rezultatu. Wreszcie słynne pentagramy. będzie pomyślne. czyli przedmioty magicz-ne. nie wystarczy wynaleźć odpowiedni metal czy zdobyć prawdziwy per-gamin. wypowiadając następujące zaklęcie: Wypędzam cię.

Polecany wyłącznie osobom zdrowym. Nieodzowny dla ludzi o wielkiej wrażliwości duchowej. godność. Przysparza bogactw i daje władzę. Wnosi spokój i siłę ducha. CZWARTY PENTAGRAM MARSA Daje nadzwyczajną moc i siłę przekonywania w dyskusjach. honor. 54 . Amen. debatach oraz wszelakiego rodzaju utarczkach słownych. DRUGI PENTAGRAM MARSA Posiada ogromną moc oddalania wszelkich chorób. straszliwego Boga Samhammaphorasa." PIECZĘCIE SALOMONA DRUGI PENTAGRAM JUPITERA Zapewnia sławę. Strzeże przed złym okiem. CZWARTY PENTAGRAM MERKUREGO Umożliwia poznanie absolutne w najwyższych sferach najwyższych poziomów. o co modły wznoszę w imię wielkiego.pergamin uwolniony od złych czarów uświęcony był i aby nie wodziła mnie na pokuszenie mara żadna.

promieniują nieodpartym urokiem wzbudzającym miłość. bo strzeże przed byłymi współmałżonkami.CZWARTY PENTAGRAM KSIĘŻYCA Kto go włoży. Ułatwia kontakty. TRZECI PENTAGRAM SŁOŃCA Potrzebny przy rozpoczynaniu interesów najróżniejszego rodzaju. wigorem. Napełnia energią. obrazy i nienawiści. którzy go noszą. Poniżej oferta sprzedaży talizmanów zrobionych ze srebra i złota mających pomagać na wszelkie dolegliwości. Szczególnie polecany rozwódkom. entuzjazmem i wielką pewnością siebie. DRUGI PENTAGRAM WENUS Ci. natychmiast uwolni się od zawiści. zapobiegać .

także obecnie. aby nadać im wielką moc. w którym wymieniono osiem świętych imion Boga: „Agion — Noxio — Aphonidos — Agaroth — Urab — Lamakron — Phondon — Tetragrammaton. Podane wzory wzięte ze starych ksiąg magicznych.nieszczęściom. Cytujemy jedno takie zdanie. posłużono się poszczególnymi słowami i całymi zdaniami pochodzącymi z rozmaitych źródeł i liczącymi sobie nawet tysiące lat. używane najczęściej. Przy wyrobie talizmanów." 56 . troszczyć się o powodzenie nabywców. często są to zwykłe rysunki zdobiące stronice tych dzieł.

Święty i Nieśmier-zbaw mnie od nagłej i niespodziewanej śmierci. Najbardziej jednak zastanawiające jest to. a czasem spełnienia szczególnych zachcianek: a choćby spowodowania trzęsienia ziemi albo powodzi. ani od pioruna. czyli dokładnie tyle centymetrów. Dawniej stosowane zioła lub rośliny. wojny. ani od wody. a porodzi bez boleści. modlitwy czy zaklęcia nie zmieniają się. figury. nadal są wykorzystywane." W każdym zakątku świata ludzie oddają się w opiekę mocom zawartym w talizmanach.Tak zwany Boski Amulet — pierwowzorem był tajemniczy złloty krzyż znaleziony w Konstantynopolu — można wykonać postępując w następujący sposób: na dziewiczo czystym pergaminie narysować znak ryby bez głowy długości pięciu centrymetrów. ani od sztyletu. starożytni Egipcjanie. zdrowia. niech go na łonie swoim nosi. choć podlegją nowej 57 . znaki. są takie same. epidemii itp. nie ewoluowały. które nadają im mocy i czynią efektywnymi. zapewnia sobie opiekę dobrych Aniołów: nie umrze nagłą śmiercią ani od ognia. lecz mocno trzymają się swych fundamentów. Persowie czy Hebrajczycy. nie zostały „zmodernizowane". Oczekują od nich ochrony. Nawet jeśli do produkcji używa się nowoczesnych surowców. może suszy. ani od miecza. że przedmioty magiczne dzisiaj używane — w ogromnej obfitości i różnorodności — nie uległy zmianie. ave amen. A kobieta przy nadziei. zapewnienia sobie szczęścia w miłości i przyjaźni. Omist et aracne. Święty Mocny. na przykład słynna mandragora." Producenci-czarnoksiężnicy gwarantują: „Kto Boski Amulet nosi. powodzenia w grze. interesach. to formułki magiczne. ani od trucizny. zdania. ile miał wzrostu Jezus Chry-stus. ani od strzały... Zdaniem znawców przed-miotu 15 cm pomnożone przez 36 daje liczbę 180 cm. słowa. jakich używali Chaldejczycy. Na odwrotnej stronie należy wypisać następujące zdanie „Święty Boże. rysunki.

58 . pozostając w zgodzie z Przeznaczeniem albo i wbrew niemu. a tysiącletnie zaklęcia.technologii. Natomiast kwestia. nigdy nie brak trójkąta magicznego. A oto autentyczne starożytne talizmany. gdyż jest to już osobista sprawa milionów ludzi. Mogą być one wyrysowane na dziewiczym pergaminie lub wyryte w dowolnym metalu. czy osiągają pożądane cele. znane ze starożytnych tabliczek. wymyka się badaczom materii. jakie znaleziono w starych tekstach magicznych. czy nie. Inne rodzaje starodawnych talizmanów. unoszą się godnie nad ulicami nowoczesnych miast. którzy podlegają takim lub innym wierzeniom. Jak widać. Te przemiany po prostu są obecne w ich życiu i pełnią swoją rolę. ale muszą spełniać warunki wyszczególnione w dołączonym do nich tekście.

oświetlony wyłącznie słabym rozproszonym światłem. choć spełniane są rzetelnie. Pierwszym ważnym czynnikiem odbycia eksperymentu jest miejsce. jak powszechnie nazywa się Wielkie Laboratorium Magii. nale-ży spelnić wiele koniecznych warunków. bez rysunków ani wzorów. WYMAGANE WARUNKI DLA CZAROSTWA Nie wystarczą same uzdolnienia czarnoksiężnika. Powinien być pomalowany na biało albo pokryty tapetą. Jest nieodzowny pokój o odpowiednich wymia-rach.VIII. której każdy wierzchołek wskazywać będzie odpowiednią stronę świata. odizolowany od promieni słonecznych. że nie opisujemy obrzędów praktykowanych w za-mierzchłych czasach. i utrzymywany zawsze w doskonałej czysto-ści. usytuowana w odpowiednim miejscu. żaden adept zlekceważyć nie może. Wewnątrz musi znajdować się. gdyż nie wszędzie można utworzyć „ocultum". Aby osiągnąć sukces. Zapoznamy teraz czytelnika z tym aspektem magii dodając. zostały jednak nieco unowocześnione. bardzo ważne i ściśle określone. co należy przygotować przy pomocy kom-pasu. Ołtarz obowiązkowo ustawia się w części wschod- 59 . lecz obecnie i że te starodawne ceremoniały i obowiązki. „Kaplica Czarnoksiężnika" i w tym celu trzeba narysować na suficie gwiazdę czteroramienną. aby poprzez swoje działania magiczne osiągnął on spodziewane rezultaty paranormalne. nieodzowne są czynniki uzupełniające. których żaden mistrz.

świece itp. żeby uzębienie koniecznie znajdowało się w komplecie. To jeszcze nie koniec: na ołtarzu. a także wpłynęło niekorzystnie na wykonanie zadań magicznych. aby były użyteczne i aby czarnoksiężnik mógł pracować z powodzeniem. Również po obydwu stronach. takie jak: kadzidła. Wreszcie za ołtarzem ustawia się drugi okrągły stolik oraz pulpit służący do układania sakramentów maga. inaczej rosą. gdyż liczba ta jest bardzo wymowna w symbolice kabalistycznej. szklaną kulę oraz czaszkę. kadzielnicę. należy ustawić świece. a jeszcze lepiej wodą lustralną czyli oczyszczającą. Najważniejszy jednak jest ołtarz: stół o wymiarach 50 cm x 70 cm. jaki będzie najodpowiedniejszy dla danego obrzędu. Wodę. oprócz pentagramów. gdyż to by sprofanowało „świątynię". a więc: po lewej stronie komoda. przykrywany obrusem. 60 . umieszcza się pozostałe dwa sprzęty. Po obu stronach ołtarza należy umieścić po jednej szafie — muszą one przylegać do ścian — w których przechowywane będą narzędzia pracy czarnoksiężnika. w której czarnoksiężnik będzie przechowywał swoje ubranie robocze. Kryształowa kula — można ją zastąpić ogromnym kielichem wypełnionym wodą — powinna być zrobiona z kryształu i wypełniona wodą magiczną. wonności. takim. pomalowany na biało. tylko okrągły stoliczek i pulpit muszą być czarne. w wymienionej kolejności. Ziemię. które przedstawiają.Ocultum Maga jest dlań miejscem świętym i nigdy nie powinien on zezwolić wejść doń osobom postronnym. Zebrane przedmioty też powinny spełniać pewne warunki. a mianowicie: czaszka musi być cała i musi posiadać dolną szczękę — choć nie ma wskazań. Sprzętów powinno być dokładnie siedem. cztery elementy materii: Ogień. a po prawej pomocniczy stolik wraz z krzesłem. Wszystkie sprzęty powinny mieć nieskazitelną białą barwę. Powietrze. równołegle do sto-łuołtarza.

Zasadniczym elementem gwarantującym bezpieczeństwo jestt słynne Koło Magiczne — stanowi ono całkowitą i absolutną ochronę przed wszelkim złem. podobnie jak lichtarze. te zaś najlepiej ze stopu cyny albo miedzi. Jest stanowione. obszernych tunik. podczas widzeń oraz oddzielania się ciała astralnego i w czasie medytacji. Wreszcie świece . Wielu czrowników padło ofiarami swoich nieudanych operacji . nie wolno zapominać a wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach. na czerwonym czarną i na czarnym czerwoną. że nie było ich mało. jakie siły tajemne mogą wyrządzić pełniącemu obrzędy czarno61 . zawiązywanych przy szyi i rękawach oraz posiadać na splocie słonecznym wyhaftowany pentagram: na ubiorze białym nitką złotą. najlepiej sandały. czerwoną i czarną.Następnie kadzielnica: dość duża. Białej będzie używał do obrzędu oczyszczania. Natomiast czarna szata służy tylko do wypowiadania zaklęć oraz działalności magicznej skierowanej przeciwko wybranym osobom i przy wielkich rytuałach i egzorcyzm ach. Głowę można nakrywać albo nie. żeby stopy były najbardziej wolne. Ubrania powinny mieć krój luźnych. że dokonane obrzędy nie przyniosą spodziewanego skutku. bardzo gładkie. poświęcenia. Czerwonej — wyłącznie podczas ceremoniału ewokacji. z dobrym przewiewem. że mag winien posiadać trzy obrządowe szaty: białą.oczywiście z czystego wosku. Brak któregokolwiek z tych dodatków spowoduje. gdyż każde dzia-łanie magiczne wiąże się z poważnym ryzykiem. przynajmniej o średnicy 12 centymetrów. Przystępując do czarowania. Należy przewiązać w pasie sznurek koloru ubrania szerokości 1 cm i węzeł przesunąć na prawą stronę.nikt nie prowadzi statystyki z uwagi na wielką tajem-nicę niemniej wiadomo. Ubranie czarnoksiężnika to też warunek sine qua non. Mag nosi buty koniecznie otwarte.

„ruchome". bo nie spełnia wtedy swoich zadań. Jest to spirala imaginacyjna: obniża się stopniowo i zatrzymuje nad głową czarnoksiężnika. Istnieją trzy rodzaje Kół Magicznych: „stałe" czyli wyryte na podłodze ocultum. jak twierdzą adepci.księskie. aby wykonać dane zadanie. bez przerywania. Rysuje sieją w powietrzu przy pomocy laski w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. czyli w środku Koła Magicznego. Trzeba pomyśleć. ruchem odwrotnym do wskazówek zegara. w przypadku. aby ani głowa. musi przede wszystkim przygotować swoją psychikę. a przez ostatnie trzy dni powinien on 62 . stojąc wewnątrz figury. nie ma się już czego obawiać. Rzeczone Koło Magiczne powinno być duże na tyle. Koła Magicznego zamykać nie wolno: zawsze trzeba pozostawić „drzwi" długości czterdziestu centymetrów. A niedługo przed rozpoczęciem praktyk czarnoksięskich obowiązują go jeszcze ściślejsze rygory. które kreśli się do jakiegoś jednego obrzędu. Stare podręczniki — dokładnie studiowane w dzisiejszych czasach — nakazują czarnoksiężnikowi przez dziewięć dni przed rozpoczęciem pracy stosować dietę wegetariańską. wewnątrz którego. Koło Magiczne chroni tylko znajdujący się wewnątrz obwodu kawałek podłogi. Rysunek wykonuje się jednym ruchem. i równocześnie zamyka pod Kołem Magicznym. Ponadto uprawiający Wielką Magię adept. aby zabezpieczyć się także od góry i do tego celu służy tak zwana Kopuła Magiczna. ani ręce użytkownika nie znajdowały się na zewnątrz i rysuje się je specjalną kredą zrobioną! z mieszaniny pyłu węglowego i proszku magnesowego. Na początku powinien poddać się specjalnej diecie żywieniowej. kiedy ocultum łączy się z innym pomieszczeniem (wówczas rysuje się je na tablicy albo desce ze specjalnego drewna) oraz „jednorazowe". każde zawahanie czyni je bezwartościowym.

czyni niemiłosierny jazgot.jeść wyłącznie chleb. Sanktuarium brytyjskie o miłej atmosferze różni się od ukrytych przed ludzkim okiem ponurych klasztorów. a w ostatnim dniu wziąć prysznic w zwykłej zimnej wodzie. Natomiast przez całe czterdzieści dni przed zaplanowanym czarowaniem musi wyrzec się rozkoszy cielesnych. natomiast jego kolega z Haiti. acz straszliwe. a także krótkie. Istnieją ogromne różnice w wyposażeniu „ocultum" czarnoksiężnika z Europy zachodniej a sanktuarium kapłanów vudu czy makumby. Adept europejski w swych zabiegach ezoterycznych zachowuje niewzruszone milczenie. monotonne śpiewy. odprawiając obrzędy vudu. gotowane jarzyny i pić tylko wodę. zależą od rodzaju zamierzonego czarostwa i indywidualnych cech czarnoksiężnika. Różnią się pentagramy i amulety adepta niemieckiego od długiej listy fetyszów czarownika z Dahomeju. codziennie zażywać kąpieli w poświęconej wodzie. o których wspominaliśmy. z których wydobywają się. jeśli już chcemy podać przykłady ekstremalne. Oczywiście wymagania i warunki. odbijając o wilgotne mury. wyzwania .

64 . Wreszcie w tej ogromnej różnorodności pozostają zawsze nietykalne. Gdy ekstaza milczenia łączy praktykantów magii celtyckiej. zaś ogromna masa vuduistów preferuje nagość ciała.Księcia Ciemności w ukrytych tajemnych miejscach w Wielkiej Brytanii i zawiłe tantryczne modły w mongolskich lamaseriach. odwieczne Wielkie Elementy: koło magiczne. talizmany. nawiedzeni Murzyni zespalają swe siły duchowe w paroksyzmach szału. a przede wszystkim zaklęcia powstałe Bóg wie gdzie i w jakich okolicznościach. kryształy. kadzidła. starsze od Czasu. Adeptów Zachodu obowiązują długie szaty. świece. kryjące w swym tajemniczym wnętrzu duchowe potrzeby człowieka.

65 . we wtorek: żywy czerwony. jedną uncję czarnego pieprzu. według których każdy wtajemniczony może wyproduko-wać je na własny użytek względnie łatwo. Każdy dzień tygodnia wymaga użycia innego rodzaju świecy. czarnych używa się do rzucania złych uroków i nawiązyCzrna magia.IX. według następującej reguły: w ponie-działek: biały. Istnieją także starodawne recepty. a produkowane we wszystkich kolorach i urozmaiconych kształtach. Zastosowanie świec a odpowiednim kolorze służy do uzyskania określonych celów: żółte świece przyciągają pieniądze i bogactwo. w czwartek: niebieski.. Są dostępne na rynku. trzy łyżki liści dębu trującego. w środę: lawendowy. Może mieć kształt nieregularny. jeśli ma dać pożądane rezultaty. Oto jedna z najbardziej znanych: „Weź nieco gorącego czarnego smaru i zmieszaj z następującymi składnikami: trzy łyżki stołowe proszku goofer. czy też pro-wokującym złe uroki. Wszystkie ingrediencje ostrożnie zmieszać i ufor-mować świecę. służą określonym celom. garść kości zmarłego i kawałek wyschłego mózgu. nie zachodzi potrzeba fabrykowania świec motu propio.. cztery łyżki liści bluszczu trujące-go. w piątek: szmaragdowy. czy to zapobiegawczym. KADZIDŁA." Dziś jednak. bardzo ważny jest kolor świecy. z uwagi na wrażliwy rynek. w sobotę: głęboka czerń. W obrzędzie. ŚWIECE I PROSZKI DO PRAKTYK MAGICZNYCH Pośród wielu środków pomocniczych w praktykach czarnoksięskich niebagatelną rolę spełniają różnego rodzaju świece.

jest ich ponad dwieście rodzajów. Jeśli pozostawimy obrzędy zachodnioeuropejskie i zbliżymy się do vuduistów i makumbistów. Asyryjczycy. osiągać sukcesy finansowe. „Czarnej Sztuki". „Świecy Płonące Proszki" do uzyskania czyjejś miłości. a w samej Biblii czytamy taki ustęp: „Zbudujesz ołtarz i kadzidło na nim 66 .. znajdziemy rzeczy jeszcze bardziej zdumiewające: Świecy Głowa Demona używa się do zapobiegania wszelkiego rodzaju urokom.. czerwony Strzelcowi. aby rzucać złe uroki. wymieniane w najstarszych tekstach i używane w najróżniejszych kulturach i cywilizacjach. Równocześnie każdy znak zodiaku posiada swój własny kolor. na przykład złocisty żółty przynależy Koziorożcowi. fioletowych do szkodzenia ludziom i wywoływania chorób. aby spowodować czyjąś śmierć. „Szybkiej Odmiany Losu". rzućmy okiem na niektóre z nich: „Świece Poświęcone". przyciągać uczucia miłosne. Chaldejczycy. W praktykach magicznych ważne są kadzidła aromatyczne.. „Świecy Czarnej Mumii do wywoływania chorób. Świecy Wosk Sosny do uzyskiwania szczęścia w miłości. czerwonych do wzbudzania miłości a także do zwyciężania wrogów. „Smoczej Krwi".. „Miłosne". „Władzy". oczyszczać od złych mocy mieszkania. „Magnetyczne". Palili kadzidła Egipcjanie. na przykład: aby panować nad bliźnimi. mieć szczęście w grach hazardowych. z czym trzeba się liczyć przy używaniu świec magicznych. „Wielkiej Nocy Vudu" i wiele innych. złocisty i zielony Wadze itp. „Świecy Czarnego Nietoperza" do rzucania złych uroków. „Świecy Rosnącej Gwiazdy" do nabycia wielkiej mocy nadprzyrodzonej. Ponadto są w sprzedaży świece specjalistyczne. uzyskać zdolności jasnowidcze. Świece mają swoje nazwy.wania kontaktów z demonami. zielonych do osiągania sukcesów finansowych i uwolnienia od knowań nieprzyjaciół.

chronią przed chorobami.. „Geranium" przynosi szczęście i sprowadza dobre duchy. oczyszczają ocultum. uwal-niając pomieszczenie od złych duchów. a także sprzyjają modlitwom i zaklęciom. Właśnie z powodu owych niebezpieczeństw wielcy adepci przechowywali w tajemnicy recepty i tylko w wyjątkowych okolicznościach przekazywali je swoim ważniejszym uczniom.. Najsłynniejsze i najczęściej używane kadzidła to na pierwszym miejscu tak zwane „Kadzidło Agarbatti". Ale rynek uporał się i z tym problemem i sprzedaje ponad 500 gatunków rozmaitych olejków. W starych tekstach również można znaleźć informację o stanach ekstazy osiąganych za pośrednictwem olejków. „Muszkatołowy" niszczy złe 67 . istnienie ich ponad trzysta rodzajów. jak twierdzą adepci. "Kadzidło Jinx" albo „Purpura" wzmacnia jasnowidzenie. co zawsze jednak groziło adeptom albo magom dużym niebezpieczeństwem. "Kadzidło Olibano" chroni przed złym okiem i wszelkimi urokami: „Kadzidło Qabal" rozwija siły psychiczne. „Kadzidło Astarte" służy powodzeniu w miłości "Kadzidło Hermesa" sprzyja intensywnej medytacji. jak ostrzegają znawcy.palić będziesz. należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie. „Olejek Koloński" chroni w podróżach i w czasie przeprowadzek. które. „Narcyzowy" usuwa zmęczenie i astenię. następnie „Arabka Soudager" korzystnie działa na stan finansów. na przykład: „Olejek Mieszany" jest niezbędny do zaklęć przynoszących nieszczęścia wrogom i. które należy palić." A w wiele setek lat później wielka nowoczesna magia też nie może obejść się bez kadzideł. „Magnoliowy" pomaga w rozwoju duchowym. "Eukaliptusowy" zapewnia sen. „Heliotropowy" bardzo stary — posiada wszelką cudowną moc. aby pozbyć się kłopotów i złości ludzkiej. a tak zwane „Kadzidło Shi-Shi" przyciąga bogactwo. „Szafranowy" nosi zdolności jasnowidcze „Goździkowy" jest silnie afrodyzjakalny.

„Rosemary" posiada silne właściwości 68 . znów podamy listę magicznych proszków o niezwykłych właściwościach. Inne proszki. dobrze zamykanych f laszeczkach. a potem do woli rzucać złe uroki. „Palmowy" powoduje ukojenie emocjonalne. „Piołunowy" dodaje mocy urocz-nym oczom. „Proszkiem Poświęconym" oczyszcza się mieszkania oraz ocultum. jak „Algiers" gwarantuje szczęście i powodzenie w miłości.. „Ruciany" zapobiega urokom złego oka. „Isis" budzi wielkie uczucia miłosne. należy przechowywać je w malutkich. Najsłynniejszym jest wymieniony już proszek Go-ofer. ale żeby nie straciły swej siły. Aby jednak zaspokoić ciekawość czytelnika.uroki i przynosi szczęście. bazujących na jeszcze starszych.. że są to środki posiadające nadzwyczajną moc. który można zdobyć najłatwiej: trzeba tylko pójść na cmentarz i zebrać stamtąd ziemi. „Kyoto" zapobiega chorobom. a następnie przechowywać według zaleceń wielkich adeptów. Materiały należało mleć w bardzo szczególnych warunkach. „Mistyczny" powoduje jasnowidzenie. słynny „Olejek Ju-Ju" posiada wielką moc odsuwania nieprzyjaciół i sprowadzania szczęścia. „Mir-rowy" przeciwdziała złym czarom i zaklęciom. w średniej temperaturze i zawsze strzec przed promieniami słonecznymi. widnieją adnotacje informujące. przekazywanym z pokolenia na pokolenie tylko wybranym osobom. zaś straszliwy Olejek „Zula-Zula" służy do nasączania słynnych wang w obrzędach vudu sprowadzających śmierć. „Krzyż XXX" jest najmocniejszy we wspomaganiu złych czarów sprowadzających najgorsze nieszczęścia na bliźnich. W średniowiecznych receptach na proszki magiczne. oczywiście najlepiej z otwartej trumny. Składniki tych proszków są ściśle tajne i tylko parę recept ujrzało światło dzienne dzięki niewielu starym Księgom Czarnej Magii.

nie ma obawy. 69 . ani nie wiemy. Ale nie łudźcie się. Przecież nie ogłaszają się w prasie ani nie sprzedają swoich usług.oczyszczające. są i będą ponad każdą rzeczywistością i. perfumy. proszki i dysponując odpowiednio wyposażonym ocultum.Prawdziwy czarnoksiężnik stoi ponad tą całą świętokradcząą komercjalizacją — Wielkiej Magii nie zadowolą katalogi z artykułami „magicznymi". Wielcy Adepci zawsze byli. czarownik powinien osiągać wyniki najwyższej klasy. że całą sprawę załatwi zainstalowanie owego ocultum. drodzy czytelnicy. gdzie się znajdują i jakiego to kadzidła czy proszku używają. ona nigdy ich nie dosięgnie. „Proszek Yaka" hamuje niepowołane reakcje oraz zapewnia spełnienie rzucanych zaklęć. Bowiem zarówno dzisiaj jak i przed tysiącami lat owych wezwanych nigdy nie jest tak wielu. My zaś ani ich nie znamy. olejki. powieszenie serii pentagramów oraz zakup paru tuzinów wszystkich wymienionych artykułów. Wydawać by się mogło. kadzidła. że będąc tak bogato zaopatrzonym w świece.

leczą rozmaite choroby i zapewniają nadzwyczajne zdrowie. mieszać z wodą i dodawać do kąpieli. WIELKI HERBARIUSZ CZARNOKSIĘŻNIKA W najbardziej zamierzchłej przeszłości do praktyk czarnoksięskich używano także roślin i ziół. Nic w tym dziwnego — od dość dawna farmakologia do wyrobu leków stosuje zioła.X. Wywar należy pić z herbatą. Można je sproszkować. Jako że podanie czytelnikowi kompletnej listy aktualnego zielnika maga wykraczałoby poza nasze możliwości. W magii zauważalne jest zarówno użycie korzeni jak i części naziemnych roślin. najczęściej stosowanych w czarownictwie: absenta Mocny afrodyzjak. są takie. także żuć — zastosowanie jest różnorodne. które wzbudzają wielkie uczucia i namiętności. a ich lecznicze działanie nie budzi już żadnych wątpliwości. jak i wśród wszystkich ras ludzkich. 70 . inne bronią przed nimi. przedstawmy parę gatunków ziół. dokonywać obrzędu chrztu. algi morskie Ekstrakt wznieca uniesienia miłosne. palić. Według adeptów niektóre rośliny oddalają złe duchy. Znane są zarówno w klasycznej magii białego człowieka.

anyżek Nasiona wzmacniają zdolności jasnowidcze. bambus Korzenie łagodzą oparzenia. betel Korzeń wzmaga ja snowidzenie i ekstazę. boldo* Liście leczą rozrmaite choroby, wypędzają złe duchy z ocultum. bratki Żucie kwiatów zafpewnia powodzenie w miłości. burak Leczy anemię i cmoroby krwi. cebula Korzenie dodane do kąpieli pomagają w nabyciu mocy tajemnej. cykoria Niezawodna w rzucaniu zaklęć zło czyniących. cyprys Z gałązki można zrobić laseczkę magiczną. Roślina o wła-ściwościach wyjątkowo uzdrowicielskich. czarna jagoda Liście niweczą złe uroki. damiana** Doskonały afrod yzjak.

* Boldo (Peumusboldus)—Znana w Argentynie, Chile i Peru roślina lecznicza. WVyciąg z liści i kory leczy wątrobę i woreczek żółciowy (przyp. tłurn.). ** Damian^ — istnieje wiele gatunków (Turnera diffusa, Turnera Afrodisiaca»). Roślina lecznicza, afrodyzjak, surowiec do wytwarzania leków o wł-aściwościach narkotycznych (liście, nasiona, kwiaty i owoce). Rośnie w Ameryce Środkowej i Meksyku (przyp. tłum.).

71

eukaliptus Liście włożone pod poduszkę wpływają korzystnie na sen. fiołek Kwiaty sproszkowane, trzymane w domu, przyciągają dobry los. Cztery listki uformowane w kształt krzyża, przybite szpilką i noszone w bucie zapewniają władzę i wpływ na ludzi. gencjana Korzeń sprzyja zawieraniu przyjaźni. goździk Posiada moc budzenia miłości. hierba mate* Zapewnia szczęście w interesach i zdobycie dobrych klientów. hyzop Korzeni używa się do obrzędów oczyszczania. imbir Korzenie leczą gardło, a noszone w woreczku jako amulet zapewniają szczęście. irys kosaciec Korzenie leczą reumatyzm, sprzyjają przedsięwzięciom miłosnym. jałowiec Jagody moczone w winie przez trzy tygodnie podnoszą sprawność seksualną. Takie same właściwości posiadają korzenie. jemioła Od najdawniejszych czasów znana i stosowana jako roślina magiczna. Chroni przed złymi duchami. Wzmaga potencję seksualną.

* Hierba mate — Popularny w Argentynie napój z tej rośliny, pijany zwykle w towarzystwie, usuwa zmęczenie, pobudza i odpręża.

72

kaktus Kolce służą do nakłuwania wang w magii vuduistycznej. kawa Korzenie kawy przepędzają szkodliwe duchy. kminek Nasiona zapewniają spokój ogniska domowego. koniczyna Zmieszana z niebieską werbeną posiada moc odczarowania najsilniejszych uroków. Czterolistna przynosi szczęś-cie, chroni przed jadowitymi stworami. koper włoski Nasiona zmieszane z herbatą są dobrym afrodyzjakiem. kukurydza Sproszkowany suchy korzeń jest doskonałym środkiem do rzucania złych uroków. laur Liście zapewniają wierność małżeńską. lawenda Gwarantuje spokój ogniska domowego. len Nasienie skłóca małżonków. lucerna Chroni przed nędzą. magnolia Korzeń włożony pod poduszkę zapobiega oziębłości płciowej. mandragora Korzeń chroni przed wszelkimi urokami osobę, która go nosi, a odpowiednio użyty sprowadza nieszczęścia na wroga. mango Liście zapewniają szczęśliwy poród. męczennica Wysuszona hamuje napady złości.

73

mięta Zapewnia wierność małżeńską. mlecz Kawałek rośliny przechowywany w czerwonej torebeczce stanowi doskonały amulet chroniący przed nieszczęściem. nagietek Suche kawałki rośliny rozsypane pod łóżkiem zapewniają dobry sen. palma Korzenie pomagają w oswajaniu dzikich zwierząt. pieprz gwinejski Przeszkadza w zawarciu małżeństwa, wprowadza niesnaski w rodzinie, doprowadza do ruiny przedsiębiorstwa i drobne firmy. pietruszka Napój z pietruszki i teku uspokaja emocje, czyni człowieka szczęśliwym. pigwa Pestki strzegą przed uszczerbkami na ciele. pistacjowe orzeszki Antidotum różnych trucizn. pokrzywa Zmieszana z proszkiem goofer niweczy złe uroki. pomarańcza Kwiaty wspomagają zabiegi miłosne, drewno rozbija małżeństwa, korzeń czyni serca zatwardziałymi. regaliz* Wspomaga uroki przynoszące nieszczęście. rozmaryn Trzymany pod łóżkiem przynosi szczęście.

* regaliz (hiszp.) (Glicyrrhiza) — korzeń jest używany jako afrodyzjak (przyp. tłum.).

74

róża Pączki ułożone na ranach i stłuczeniach szybko je leczą. ruta Chroni dziewictwo. rumianek Kwiaty przynoszą szczęście w interesach i w grach hazardowych. sandał Noszony w woreczku z czerwonej skóry przynosi szczęście. seler Nasiona pomagają w koncentracji. shen Korzeń zmieszany z herbatą i oliwą skutecznie zapobiega niewierności małżeńskiej. tabaka Spalona razem z solą nad czarną świecą pomaga wy-grywać procesy sądowe. tymianek Liście spalone w domu chronią rodzinę przed nieszczęś-ciami. uwanda Ta afrykańska roślina jest najstraszliwszą bronią w rękach czarownika. Służy do sprowadzania nieszczęść i śmierci, a także może spowodować zniknięcie człowieka. wahoo Kora służy do odprawiania egzorcyzmów i chroni przed urokiem złego oka. waleriana Korzeń włożony do łóżka uspokaja nerwy i usypia. wanilia Spalony korzeń jest najlepszym filtrem miłosnym. werbena Korzeń jest silnym afrodyzjakiem. 75

Jeśli myje się ręce w wywarze tej rośliny sprowadza ona szczęście. wolbane Korzeń chroni przed złymi czarami. Liście przynoszą szczęście i chronią kobiety ciężarne. * Zarzaparilla — roślina liliowata. bardzo popularna w Hiszpanii. używana jako środek napotny i przeczyszczający. yohimbe Korzeni i brązowej świecy używa się przy rzucaniu złych czarów. używany jako kadzidło służy do rzucania uroków sprowadzających największe nieszczęścia. popiół zetrzeć na proszek i rozsypać go pod drzwiami wroga. drewno zawiązuje złe języki. wystarczy ziele spalić. Jeśli chce się wyrządzić komuś zło. zarzaparilla* Hiszpańskie ziele magiczne. 76 . leczy rozmaite choroby. zombi Korzeń z. yame Ziele dzikiego y. oczyszcza przed dokonywaniem obrzędów magicznych. winorośl Pnąca: grono pocięte na kawałeczki i rzucone na nieprzyjaciela spowoduje jego jednostronny paraliż. Czyści krew.wiąz Cenione w magii drzewo.

znachorzy. 77 . przy czym jedni i drudzy wytwarzali je i wytwarzają na bazie tych samych ziół. a współcześni lekarze karmią nas pigułkami. zalecają zastrzyki i okłady. że w recepturze leków produkowanych przez współczesnych farmaceutów znajdziemy wszystkie wymienione rośliny. że koniecznie trzeba lekceważyć to drugie. czarownicy. proszkami. guś-larze zalecali przykładanie do ran rozmaitych maści i piast rów zrobionych na bazie grzybów. Czarnoksiężnicy dostarczali swoich wywarów. filtrów. Tak więc chociaż widać wyraźną różnicę pomiędzy racjonalną medycyną a nieracjonalnym lecznictwem. czarodzieje. które ci skrzęt-nie wykorzystują w nowoczesnej sztuce leczenia. że przecież penicylina jest lekiem otrzymywanym na bazie pewnych grzybów przypadkowo odkrytym przez Sir Aleksandra Fleminga. że przed setkami lat magowie. nie znaczy to. gdyby nie fakt. Przypomnijmy sobie. napojów i smarowideł. I pewnie nikt się już nie zdziwi.Można by teraz wybuchnąć gromkim śmiechem. aby zapobiec jątrzeniu skaleczeń i że stare średniowieczne zbiory recept dostarczają uczonym naszej epoki wiadomości.

podnóża samotnych skał. że spośród wszystkich wymienionych ziół najważniejsza jest mandragora. a także broniąc się. bo kiedy ktoś niepowołany wyrywa ją z ziemi. Adepci sztuk tajemnych i czarnoksiężnicy. w Grecji. aby zachować dla siebie całkowity monopol w użytkowaniu mandragory. Jej specyficzne charakterystyczne cechy. MANDRAGORA — ROŚLINA CZŁOWIECZA Najznakomitsze ziele magiczne Nie można przeczyć. a potem używania. jęczy i głośno płacze. rozpowszechniali o niej budzące grozę wieści: jest ona jakoby istotą półludzką. wytwarzały wokół tej rośliny atmosferę niesa-mowitości. górskie szczeliny — oraz wiążące się z nią czary i zaklęcia magów i czarnoksiężników wszystkich czasów. na Półwyspie Apenińskim. nadzwyczaj wrażliwą i podatną na cierpienia. najpierw stosowane podczas zrywania. sprowadza na swego krzywdziciela największe nieszczęś78 . Legendy i zastosowanie w praktykach magicznych biorą się z jej wyglądu: korzenie najczęściej formują się w postać wyobrażającą człowieka: przypomina postać mężczyzn i kobiet z dziećmi— straszliwe ludzkie karykatury w różnych pozycjach. Rośnie prawie na całym świecie: w Azji Mniejszej. lęku oraz niebywałego zainteresowania. słynna od tysiącleci magiczna roślina człowiecza. ponure i niedostępne miejsca. w jakich żyje — pieczary.XI.

ściągały na siebie przekleństwa. opisując ceremonie obowiązujące przy wyrywaniu mandragory. przywiązywali do korzeni psy. zatkać sobie jedno ucho — dzięki temu zabiegowi adept nie słyszał płaczu i przekleństw półrośliny-półczłowieka. i dopiero ze wzrokiem zwróconym ku wschodowi wyrywać roślinę. Ponadto starożytni nie tylko twierdzili. Wiara w cudowne właściwości mandragory sięga czasów starożytnych. pręgierzami i kołami tortur. ale i że wywodzi się z rodzaju człowieczego. którego rygorystycznie przestrzegano. Wyrywaniu mandragory towarzyszył bardzo skomplikowany rytuał. 79 . że rodzi się z wsiąktej w ziemię spermy powieszonych (przyp. że ogarnięci strachem czarownicy nie kwapili się do wykonywania tej czynności osobiście i najczęściej. aby wyrywając roślinę. jakimi zwykła ona obrzucać swoich morderców. uważali że najłatwiej można ją znaleźć pod szubienicami. dawać jej do jedzenia — mięso lub inny pokarm — każ- * Przede wszystkim wierzono. że mandragora posiada człowiecze cechy. odtąd musi ją żywić. Ponadto należało zakreślić wokół niej trzy koła. W tym samym czasie pomocnik czarnoksiężnika wykonywał taniec rytualny i wypowiadał stare zaklęcia o treściach obscenicznych.* Przypadkiem ta roślina jest silnym afrodyzjakiem — dlatego wierzono.). znachorów i guślarzy. aby te wyciągając roślinę z ziemi. tłum. Ponadto powszechnie wiadomo było. Pliniusz. pragnąc uniknąć nieszczęścia. ponieważ rodziła się z krwi i śmiertelnych resztek skazańców. używjąc do tej czynności magicznej szpady „ad hoc". że jeśli ktoś przypadkowo znajdzie mandragorę. powiada.cia. że leczy bezpłodność i budzi uczucia miłości i stąd też ogromna produkcja filtrów magicznych rpzmaitych czarowników. Między innymi szczególnie ważne było. / A więc dlatego.

który spotkał mandragorę. Takie opowieści znane były w wielu krajach europejskich. mandragora obrazi się i sprowadzi nań śmierć. Dwa rysunki z początku wieku przedstawiają korzenie mandragory do złudzenia przypominające postaci ludzkie. Nikt też się specjalnie nie dziwił. żywił ją i pielęgnował.dego dnia zawsze to samo — tak jakby była domowym zwierzątkiem. Ale nie jest ona niewdzięczna i swojemu karmicielowi potrafi odpłacić się nadzwyczaj szczodrze. które trzeba karmić. Jeśli człowiek postąpi inaczej. co jej ofiarował. gdyż ona oddała mu z nawiązką wszystko. a w jakiś czas potem stał się bogaczem. We wszystkich czasach mandragora była uważana za roślinę magiczną o nadzwyczajnych właściwościach dobroczynnych i niszczycielskich. 80 . kiedy ktoś opowiedział jakąś historię o biedaku.

epilepsji i szałowi. a nigdy nie zazna biedy". beladonny. gdyż zawsze znajdywali chętnych. Obecnie w nowoczesnej teraupeutyce nie zajmuje już tak ważnego miejsca. po czym niezadługo wpadli w letar6 — Czarna magia. omdleń. do których kazał wrzucić — oczywiście za poradą czarowników — zmacerowane korzenie mand-ragory... pozostawiając na placu. którzy. Wódz wysłany do Kartaginy w celu zdławienia powstania plemion af rykańskich udał. a nawet majaczeń u ludzi. podobnie zresztą jak innej rośliny z tej samej rodziny solanacea. bukłaki z winem. celebrując ucieczkę wojsk nieprzyjaciela. którzy zakazywali profanom zbliżania się do tej rośliny. pośród innych dóbr. Potwierdzały się więc ostrzegawcze słowa czarno-księżników. Liście najbardziej poszukiwane — leczyły choroby oczu: owoców o właściwościach usypiających i uspokajają-cych używano przeciwko bezsenności. Dość długo jej korzeni używano w medycynie. Wielka jest siła śmiercionośna mandragory. używanych przy guzach i nowotworach. Znane są przypadki zawrotów głowy. nie zachowując koniecznych środków ostrożności. Historia starożytna potwierdza używanie mandragory do rozlicznych celów — między innymi znany jest fakt wykorzystania jej przez Hannibala. Czarnoksiężnicy i znacho-rzy dlatego uprawiali handel mandragorą. niech trzyma ją owiniętą w delikatny jed-wab. Afrykanie ufnie wypili wino. którzy mogli dobrze za nią zapłacić.Natomiast w starej księdze z XV wieku znajdujemy następującą radę: „Jeśli ktoś ma szczęście posiadania mandragory. 81 . powodowani zwykłą ciekawością dotykali korzeni czy liści albo przygotowy-wali leki. że wycofuje swoje oddziały z pola bitwy. Oprócz właściwości afrodyzjakalnych mandragora za-wiera również substancje narkotyczne. Z korzeni robiono ekstrakty służące do bardzo dobrych kataplazm.

Jest to najprawdziwszy traktat a/chemiczny. 82 . z którego korzystali także magowie i czarnoksiężnicy. Filozof i chemik doświadczony. Traktat Chemiczno-Filozofi-czny o Rzeczach Naturalnych i Ponadnatura/nych.DC. Tłumaczony z wydania M. o Metalach i Minerałach.Oryginalna okładka słynnego dzieła wielkiego Basilia Valentina (Basi-lo Valentin.LXXIX).

Obecnie korzeniom aplikuje się delikatny retusz. 83 . a w szczegół-ności powstałe w średniowieczu słynne dzieło Hortus Sanitatis Johannesa de Cuba. w północnej Afryce oraz na obszarach ogarniętych vuduizmem. nawet nie otarły się o prawdziwą mandragorę. który ma do dyspozycji półludzką mand-ragorę i może wytwarzać z niej swoje wangi. w większości przypadków. Są tak częste w sprzedaży. aby bardziej niż w naturze przypominały ludzkie kształty — po takim zabiegu służą one do rzucania najskuteczniejszych złych czarów i zaklęć w najbardziej skoncentrowanym ataku Czarnej Magii. ceremonie wyrywania korzenia mandragory i rytuały obowiązujące przy jej używaniu.giczny sen. Jak widzimy. Mandragory nadal używa się w praktykach magicznych we Włoszech. że pewnie. Korzeni mandragory używa się również do robienia amuletów przynoszących szczęście w miłości —trzeba je tylko stale mieć przy sobie. na co też zwracają uwagę rozmaite stare Księgi Czarnej Magii. aby czarnoksiężnik. nie ulegając zmianie. Czarownik. a wobec takiego stanu rzeczy czuje się w obowiązku żądania nawet najwyższego honorarium za swoje czarowskie usługi. jeśli pragnie osiągnąć pożądane rezultaty. umiał rozróżnić mandragorę męską (species masculi hujus herbae) od mandragory żeńskiej (species femine hujus herbae). Ważną jest rzeczą. Wielkiej Brytanii. przedostały się do naszego wspaniałego wieku oświaty i postępu. z pewnością nie zawiedzie w sprowadzeniu nieszczęścia. co pozwoliło wielkiemu Hannibalowi odnieść łatwe zwycięstwo.

zwłaszcza barwę. szóstka symbolizowała życie. a na Dalekim Wschodzie Chińczycy wykorzystywali numerologię do swych praktyk magicznych i wróżb. Nie na próżno wielki adept Pitagoras mawiał: zasada bytu opiera się na harmonii. potem Chaldejczycy. TAJEMNA MOC LICZB Starożytni uważali. siódemka — ducha. dwójka — linię. a dziesiątka była doskonałością Wszechświata. Dokładnie tak stwierdził mędrzec grecki. opierając się na starych teoriach. Natomiast pitagorejczycy ułożyli systematycznie starożytną symbolikę liczb. czwórka — ciało geometryczne. Najpierw najwyżsi kapłani Izis. 84 .XII. którą najprawdopodobniej zaczerpnął z wielkiej wiedzy przechowywanej przez tysiąclecia w egipskich świątyniach. doszli do następujących stwierdzeń: A) Liczby są symbolami wyrażającymi odwieczne zasady. Hebrajczycy. Natomiast współcześni. które rządzą tajemnym procesem Stworzenia. dziewiątka — roztropność i sprawiedliwość. i tak: jedynka wyznaczała punkt. tworząc pewien schemat własności. ojciec filozofii liczb opartej na zasadzie przeciwieństw. piątka — własność ciał fizycznych. ósemka — miłość. która wyraża się za pomocą liczb i proporcji będących naturalną konsekwencją wszystkich rzeczy. W rzeczywistości Pitagoras adaptował stare wierzenia do greckiego sposobu rozumowania. że liczby posiadają tajemną moc. trójka — figurę geometryczną.

myślą a przedmiotem. Świadomość każdej liczby kształtuje rozwój. a za jej pośrednictwem zawsze wytwarza się równoczesna więź między tym. co możemy przedstawić w następu-jący sposób: 85 . D) Jako symbole owych zasad liczby znajdują swoje określone miejsce w świadomości ludzkiej. której jest atrybutem (cechą. Czynnik aktywny i czynnik pasywny z racji działań obustronnych tworzą czynnik neutralny. wynikający z dwu pierwszych. W numerologii magicznej.B) Każda liczba wyobraża czynną siłę zawierającą świadomość Mocy. właściwością)C) Działają za pośrednictwem energii. używanej po dziś dzień. ożywiającej ciała i byty. wciąż jeszcze pokutują spekulacje liczbowe pitagorej-czyków. każdy człowiek będzie działał zależnie od swoich reakcji na zgodności liczbowe. E) Kiedy już zostanie wytworzona ta równoczesna więź pomiędzy człowiekiem a światem zewnętrznym. Najczęściej stosuje się serię od jednego do dziewięciu. i osiągnie swój rozwój zgodnie z harmonią swych myśli i chara-kterem otaczających go wpływów. Dwa przeciwieństwa są niczym innym jak tylko od-mienną stroną jednej i tej samej rzeczy. Wielka Zasada Przeciwieństw albo Zasada Triady głosi: Pomiędzy dwoma przeciwieństwami istnieje czynnik pośredni. który posiada cechy wspólne obu. które będą nim powodowały. kto myśli. który jestt czynnikiem dominującym i determinującym otaczają-cą rzeczywistość.

W symbolice liczb jedynka (czynnik aktywny) połączony z dwójką (czynnik pasywny) tworzy trójkę (czynnik neutralny jako wynik działania aktywnego na pasywny). Po siedmiu miesiącach wychodzą mu pierwsze zęby. którą magia darzy tak wielkim szacunkiem. Oto uwagj na jej temat pewnego słynnego uczonego. Liczby miały swoje odniesienia do figur geometrycznych. czynnik neutralny. czy nowa istota będzie żyła. a znaki planetarne dzielono na aktywne. 86 . Po dwudziestu i jednym dniu po raz pierwszy unosi ono głowę (trzy razy siedem). Po siedmiu dniach od urodzenia dziecku odpada pępowina. Obliczenia trójkowe można by mnożyć w nieskończoność i stosować je zarówno w świecie fizycznym jak i w świecie intelektualnym i świecie wartości moralnych. Na przykład liczba siedem. posiada ona bowiem jakieś swoje zasady. Od czasów starożytnych idea triady była dla magów prawdziwym dogmatem. jako wynik działania obu. pasywne i neutralne.Aktywny Światło Mężczyzna Gazowy Ojciec Gorący Przyciąganie Pasywny Cień Kobieta Stały Syn Zimny Odpychanie Neutralny Półmrok Dziecko Ciekły Duch Święty Letni Równowaga I tak zasadę tworzą trzy czynniki: czynnik aktywny. czynnik pasywny i. Jednak nie można nauki zwanej numerologią odsądzać od czci i wiary. nie jest pozbawiona sensownego znaczenia. którymi się kieruje. które przytaczamy w całości: Do siódmej godziny po urodzeniu nie można wiedzieć na pewno.

W czternastym roku życia w warunkach normalnych rozpoczyna się jego aktywność seksualna (dwa razy siedem). zwanego 87 . W warunkach normalnych zarówno mężczyźni jak i kobiety nie czują już instynktu rozrodczego. W siódmym roku życia wychodzą mu drugie zęby i całkowicie opanowuje swoje ciało. co stymuluje wszystkie ich działania (dziesięć razy siedem). że wprowadzenie numerologii do praktyk magicznych znalazło swoje najwyższe uznanie i przetrwało do dzisiaj w Kabale. W czterdziestym dziewiątym roku życia dochodzi się do największej rozwagi i rozsądku i rozpoczyna się proces oswabienia fizycznego (siedem razy siedem). W wieku czterdziestu dwu lat osiąga się najwyższy punkt ambicji materialnych (sześć razy siedem).Po dwudziestu i jednym miesiącu mówi i gestykuluje (trzy razy siedem). gdzie egipscy kapłani przechowywali archiwa wymarłej Czerwonej Rasy oraz archiwa Kościoła Ramy. czyli wiedzy przekazanej. Należy zwrócić uwagę. W dwudziestym ósmym roku życia kończy się całkowicie rozwój fizyczny i zaczyna dominować rozwój umysłowy (cztery razy siedem). W sześćdziesiątym trzecim czynnik duchowy góruje nad materialnym (dziewięć razy siedem). W wieku dwudziestu jeden lat kończy się proces wyrasnia brody i istota ludzka jest całkowicie uformowana fizycznie (trzy razy siedem). którą Mojżesz wydarł był starym świątyniom tebańskim. W pięćdziesiątym szóstym roku życia osiąga się pełnię możliwości intelektualnych (osiem razy siedem). W trzydziestym piątym roku życia osiąga się najwyższe możliwości sił fizycznych i dynamikę (pięć razy siedem). W siedemdziesiątym roku życia rozpoczyna się odwrót czynnika umysłowego i seksualnego do dzieciństwa.

linie środkowe. gematril polegającą na wymienianiu i przestawianiu liter oraz themurę — odczytywanie znaczenia. znaki zodiakalne i w środku postać ludzka. Podwójny trójkąt. Oto jeden z najważniejszych pentagramów używanych podczas wielkich ceremonii w celu zapewnienia czarnoksiężnikowi ochrony podczas zaklęć przywołujących siły tajemne.Wielkim Ojcem Białej Rasy. Oprócz operacji literowych dokonuje się również operacji liczbowych i w ten sposób wydziera naturze jej najskrytsze tajemnice. 88 . Kabała obejmuje trzy rodzaje operacji: notaricon czyli odczytywanie znaków.

szczególnie cenione w tarocie. Przy pomocy rzeczonego klucza — który nie jest niczym innym jak tylko systemem trójkowym mnożonym sam przez siebie i swoje czynniki aż do nieskończoności i w którym to systemie liczba dziewięć pełni najważniejszą. Jeszcze dzisiaj istnieją różne systemy. 3121 =3 + 1+2 + 1=7 Redukcje te mają ogromne znaczenie w poznawaniu sensu mistycznego zawartego w tablicach pitagorejskich i neapolitańskich i rozumieniu ciągów liczbowych. co uzyskuje się przez dodawanie do siebie cyfr składających się na daną liczbę. aż do pozostawienia jednej cyfry. polegającej na uprosz-czeniu liczby złożonej z dwu lub więcej cyfr do jednej. kabaliści używają tak zwanej „redukcji kabalistycznej"." 89 . która ma wyrażać tę całość liczbową. młodszy zwycięży. a właściwie jedyną rolę — zostają roz-wiązane wszystkie tablice kabalistyczne. że w różnych cywilizacjach nauka o liczbach była modyfikowana i rozwijała się w rozmaitych kierunkach. itp. na przykład: 10=1+0 = 1. wróżbach aryjsko-egipskich. w arabskim jaffar — najczęściej wykorzystywanym w wyścigach. jakiemu najbardziej on odpowiada. Jest rzeczą zrozumiałą. poznaje się kon-kretny ciąg liczb w jego prawdziwym znaczeniu mistycz-nym oraz można bezpośrednio stosować go do takiego zakresu pojęć. Opierając się na rozmaitych teoriach i systemach Barlet zdołał utworzyć swój własny klucz. który dzięki swej doskonałości i użyteczności uważany jest za jedyny i ostateczny. kabale. Niezwykła i pouczająca jest stara formuła jaffar: "Lepiej.Aby ułatwić operacje liczbowe. ale jeśli obaj posiadają tę samą liczbę. jeśli będzie młodszy od współzawodnika swojej klasy i starszy od przeciwnika.

Tajemny klucz alfabetu magicznego Cagliostra. Używa się go oczywiście także w innych grach hazardowych. itp. podobnie jak wówczas. kiedy został napisany. Podstawowym czynnikiem systemu jaffar jest imię. giełdy. Przełożony na angielski przez Araba Sheika Habeeba Ahmada w 1902 roku system ten jest używany do dzisiaj — jak się wydaje z powodzeniem — na wyścigach konnych. jak loterie. 90 . którego wielki szarlatan używał do swych przepowiedni i wróżb. czas i miejsce.

na których wtajemniczeni kapłani egipscy zawarli summum wiedzy Iudzkiej o liczbach. od którego płynie źródło wszelkiej mądrości i szczęśliwości. Klucz do Wielkich Tajemnic — Eliphasa Levi'ego. składając tym samym hołd swemu wielkiemu twórcy. Biorytmy — doktora Krumm-Hellera.Westcotta. 91 . boskiemu Hermesowi Trismegistosowi.Na przestrzeni wszystkich czasów powstały dzieła o stosowaniu numerologii w magii. Dzieła powstałe współcześnie: Kabała Papusa. na przykład w pirami-dach w Memphis znaleziono 78 fresków. W naszych czasach wiedza o liczbach wciąż się rozrasta. Liczby .

rytuały i zaklęcia tantryczne przedostały się na 92 . MAGIA NIEZNANA. Te tajemne praktyki hinduskie siłą faktu musiały trafić do klasztorów i lamase-rii tybetańskich. gdzie dzięki staraniom mnichów buddyjskich rozwinęły się i umocniły. stanowi szczególny rodzaj ezoteryzmu: zawiera szeroką syntezę wielu azjatyckich prądów religijnych i skupia rozmaite formy wtajemniczenia. 716). za pośrednictewm Subhakary. który powstał na Półwyspie Indochińskim i obejmuje swoim zasięgiem Chiny. której przypisuje się największą skuteczność w osiąganiu celów ostatecznych. mimo że nauki. jest tak zwany tantryzm. dotarł najpierw do Chin (w r. najmniej znaną i zupełnie obcą klasycznym praktykom zachodnim. Tantryzm. że tantryzm. Wiadomo. W Chinach tantryzm znany jest pod nazwą Magii Skutecznych Formuł. jeszcze nie tak dawno zupełnie niezrozumiały dla Europejczyka. a potem do Mongolii i Tybetu. Birmę i inne kraje Dalekiego Wschodu.XIII. kiedy to chiński mnich I Hing został jego uczniem i wielkim adeptem nowej nauki. Nie ma wśród badaczy całkowitej zgody co do początków tant-ryzmu. jak i uprawianym przez ludy czarnej rasy. DALEKA I STRASZNA: TANTRYZM HINDUSKI Odmianą magii. przeobrażając w straszliwą tantryczną czarną magię. We wschodnich ośrodkach magii dokonując wyboru wtajemniczonych stosuje się najściślejszy rygor. choć największe autorytery ustanowiły czas jego powstania na VII wiek ery chrześcijańskiej.

utormować z niej figurkę ludzką i zastosować odpowiednie na tę okoliczność czary. która okrywała osobę zmarłą. Mantry zaleca się pisać krwią ludzdzką i najlepiej na śmiertelnym całunie. którzy znają doskonale sposoby robienia jantr oraz moc ich działania. hymn. w Japonii madary albo himitsu. należy zebrać ziemię. podobnie jak to dzieje się w przypadku pentagramów używanych w magii zachodniej. Natomiast obrzęd oczyszczania trwa dłużej. Siłą wspomagającą mantry są jantry. zaklęcie i pochodzi od manjate — on myśli. 93 . tkaninie. pomimo że przez wiele wieków obie te magie niemiały ze sobą kontaktu. czyli jantra. uzdrawia. która wedle woli zabija. jest bardziej powolny i wymaga więcej czynności niż w magiach w innych częściach świata. bowiem w większości przypadków po-trzebna figura. sami ich nie używają i w ogóle wolą trzymać się od nich z daleka. co oznacza koło. które spełniają bardzo ważną rolę. po której stąpała przyszła ofiara. niszczy a nawet tworzy.zachód i wchodzą w skład repertoriów europejskich i amerykańskich adeptów. W tantrycznej supermagii tybetańskiej kylkhor może zamknąć kilka mandali — co służy uzyskiwaniu rozlicznych rezultatów. Na przykład rzucając uroki sprowadzające śmierć. Sanskryckie słowo mantra znaczy: mowa. Dziwić może fakt. czyli figury geo-metryczne. Według magów tantrycznych man-tra jest siłą. Figury nazywają się także czakry. choć w wielu aspektach przypo-minają obrzędy obowiązujące w Europie czy w obu Amerykach. że wielcy mist-rzowie. a w Tybecie kylkhory. musi być otoczona kołem. W Indiach jantry to mandale. Tantryczne rytuały na pierwszy rzut oka wydają się bardziej skomplikowane. Istotne działanie magii tantrycznej polega na użyciu tantry czyli odpowiednio połączonych ze sobą zespołów liter — a zatem dźwięków — które powodują powstanie określonych efektów.

ziaren wielu roślin. na przykład: korzeni ziół. kshah. każde słowo na jednym półowalu. Napisz w środku koła imię osoby. zniszczenia.Do produkcji specjalnych amuletów magii tantrycznej używa się najróżniejszych substancji. W obu półowalach napisz z każdej strony kshah. budzące wielki strach — jantry śmierci. shri. itp. zamknij ją w dzbanku z wypalanej gliny i grzej na ogniu. Spożyj natychmiast popiół z jantry lub wypij go wymieszany z dowolnym płynem". opiłków żelaza. Oto typowy przykład jantry dominacji: „narysuj prostokąt potrójną kreską. spokoju. roztaczaniu powabu. ryżu. uwolnienia. zamknij je drugim prostokątem utworzonym ze słów: om. W prostokącie napisz imię osoby. Doskonała jantra chroniąca przed wrogiem: „Na ścianie twojego domu wypisz kredą imię twojego wroga i z tego imienia jako środka poprowadź osiem linii prostych 94 . popiołu z laseczek kadzidlanych. a po obu stronach linii poziomych wyrysuj trzy półowale. hum". I napisz na czterech płatkach słowa: biha. po obu stronach linii pionowych wyrysuj półowal. Wyrysuj tę jantrę krowią żółcią na tabliczce z brzozowej kory. shri. paznokci i włosów. którą chcesz sobie podporządkować. wyrządzaniu zła. szafranu. oraz jak we wszystkich magiach. odżegnywaniu zła. której przychylności pragniesz. jakie stosuje się w różnych okolicznościach i do rozmaitych celów. kawałków tkanin. skóry. Zaznajomimy teraz czytelnika z paroma jantrami. Istnieją jantry pomocne w podporządkowaniu sobie bliźnich. Specjalna jantra pomocna w roztaczaniu powabu: „zamieszaj czerwony sandał z kilkoma kroplami krwi i na brzozowej korze wyrysuj koło i obrysuj je czterema płatkami lotosu. a w trzech półowalach górnych i dolnych napisz shri. jantry nienawiści.

wycięte ze względów bezpieczeństwa 95 .

a jak napotka żmiję albo inne jadowite stworzenia. co jak się można domyślić. gorączką i ukąszeniami jadowitych stworzeń: „na brzozowej korze wyrysuj sokiem z bielunia koło otoczone ośmioma płatkami lotosu. Wypisz w środku koła imię osoby. odprawia się obrzędy oczyszczania.Oto przykład jantry chroniącej przed chorobami. 96 . Po zmówieniu modlitwy i złożeniu ofiar. Tak samo istnieje zwyczaj składania darów i ofiar. Podobieństwa w obu bilokacjach są ogromne. odżegnuje uroki i złe czary. z prawdziwą tantryczną magią nie ma nic wspólnego. Obecnie w obrzędach europejskich. Wraz z praktykami zen. yogą i innymi przeniknęły do nich obrzędy magii wschodniej. oraz sprowadza nieszczęścia i zadaje śmierć wrogom. a cele też takie same: czakry odpowiadają pentagramom i anagramom używanym na zachodzie. natomiast jantry w rzeczywistości spełniają rolę zaklęć i egzorcyzmów. afrykańskich i amerykańskich notuje się ogromny wpływ magii tant-rycznej. zamawia choroby. którą chcesz ochronić albo uleczyć. a w każdym płatku napisz biha rhim. zawieś na szyi tej osoby jantrę zamkniętą w metalowym pudełku (z trzech metali). przybierając niekiedy dziwaczne formy. a będzie ona uwolniona od chorób. one jej nie ukąszą".

praw-dziwej bombie niszczycielskiej w praktykach złoczynie-nia. ale także przerażającą. laleczkach vudu. staje się dzień po dniu coraz potężniejszą bronią w niszczycielskich prak-tykach czarnej magii. potrafią osiągać zadziwiające rezultaty. Wangi — aby działały skuteczniej — powinien przygo-tować czarownik.XIV. nie jest czczym wymysłem. GROŹNE WANGI VUDU W książce o czarnej magii. przy czym odległość nie ma tu żadnego znaczenia. Użycie figurek o ludzkich kształtach w celu sprowa-dzenia nieszczęść. który będzie rzucał złe uroki. odpowiednio przygotowani. Wiadomo tylko. które nie znajdują rozumowego logicznego wytłumaczenia. Prawdziwni adepci. nie można pominąć informacji o budzących grozę wangach. służą również do osiągania celów szlachetnych — a jakich. jak już wielokrotnie udowodniono.Czarna magia 97 . a już szczególnie wzbogaciwszy je dodatkowymi elementami. sprowadzające nieszczęścia i śmierć. które przejęły ludy czarnej rasy. co. Efektywności dokonywanego obrzędu przenie-sienia złoczynnej myśli maga na wangę. Te fatalne wizerunki. Należy je 7 . wyznawcy vudu. choćby najbardziej skrótowo traktującej ten temat. to zobaczymy później — niemniej zasłużoną straszliwą sławą cieszą się wangi. że tak jest i już. a nawet zadawania śmierci na odleg-łość to znane bardzo stare obrzędy. zwykle niezdarnie ulepione kukły. dzięki którym osiąga on wiadomy cel. Sama wanga jest tylko przekaź-nikiem owych złoczynnych myśli czarownika lub maga. choć niezrozumiałą prawdą.

u s u n i ę t e 9 8 .

usunięte 99 .

usunięte 100 .

usunięte. Nie bedziecie robić laleczek vudu 101 .

wosku. od łacińskiego słowa vultus — wizerunek. metalu — o czym dowia-1 dujemy się z glinianych tabliczek. Po upływie tego czasu zabierz wangę i spal w odludnym miejscu. Przez siedem dni skrapiaj ją wodą święconą i odmawiaj trzy razy Wierzę w Boga.' a jest on następujący: „przygotuj w należyty sposób wangę vudu i ubierz ją w białą. niechaj zainteresowany tajemnymi sprawami tego świata czytelnik doświadczy także i dobroczynnego działania vuduistycznej magii. Potem ukryj wangę w sekretnym miejscu. Celem obrzędu jest uzdrowienie osoby kochanej.Po tych straszliwościach okrutnych wang podamy na pocieszenie receptę na dobrą wangę. a potem z Ksiąg Czarnej Magii — zwanymi dagyde i volt. gdy inną drogą nie można było rozwiązać wielorakich życiowych problemów. Niemniej od zamierzchłych czasów różne kultury i narody posługiwały się figurynkami ludzkimi. a popioły niechaj wiatr rozniesie". Nie są więc one wyłączną własnością i dziedzictwem kultur negroidalnych. nieużywaną tkaninę. Znane były i w starożytności i w średniowieczu zaklęcia sprzężone z lalkami wykonanymi ze szmat. Skrop ją wodą święconą i złożywszy dłonie. pomocnymi w rzucaniu złych czarów i uroków. aby nikt jej nie zobaczył. Winni jesteśmy czytelnikowi wyjaśnienie: w dzisiej-J szym świecie używanie złoczynnego przedmiotu w postaci figurki wyobrażającej człowieka stało się powszechne na skutek ekspansji vuduistycznych praktyk magicznych. których podstawowym elementem są wangi czyi lalki vudu. odmów trzy razy Wierzę w Boga. Wielka Czarna Magia nie ma więc zobowiązań wobec afrykańskich technik służących zgub- 102 .

I może byłoby lepiej.nym celom za pośrednictwem złoczynnej magii tkwiącej w ludzkich figurynkach. które raczej wykrzywiły jej właściwy obraz i uczyniły groteskowymi jej prawdziwe. gdyby już tak zost ało. 103 . Zawdzięcza im tylko swój wielki eozgłos i potężny przemysł. starorodawne obrzędy.

Horusa. które uznaliśmy za najczystszą pornografię. na których w końcu bazowała zawsze. Najczęściej stosowanym przez magów — kapłanów obrzędem magicznym w celu zapewnienia miłości danej osoby było zakopanie przed jej progiem specjalnych tabliczek z brązu z wyrytymi na nich scenami aktów erotycznych. jak wszystko. opisanych w starych Księgach Czarnej Magii oraz dziełach klasyków. Pomocna miłości i erotyce magia została w naszych czasach. W owych skomplikowanych zaklęciach znajdujemy imiona Ozyrysa. Uznając ten dział magii za bardzo ważny — zarówno w przeszłości. Mirthy i innych bóstw egipskich. Serapis. aby kobieta skierowała na mężczyznę. zaktualizowana i zmodyfikowana. teraźniejszości i przyszłości — podajmy najciekawsze przykłady czarostw. erotyzm i zaspokajanie potrzeb seksualnych człowieka były odrębnymi dziedzinami oddanymi wnikliwym studiom oraz praktykom magicznym. wystarczyło to w zupełności.XV. Jak się wydaje. WIELKA MAGIA MIŁOSNA I EROTYCZNA Od zamierzchłej przeszłości miłość. który uczynił tak 104 . rezygnując jednak z tych najbardziej obscenicznych i szczegółowych opisów. Rozpocznijmy od miłosnej magii starożytnych Egipcjan. Niejednokrotnie archeologów i lingwistów zdumiewała ogromna ilość recept na filtry miłosne i mnóstwo zaklęć zapisanych na papirusach i pergaminach. choć nie zrezygnowała z najstarszych obrzędów i praktyk.

nic o tym nie 105 . obecnie robią karierę w Nowym Świecie. swą niepohamowaną namiętność seksualną. Również starożytni Grecy. Rysunki talizmanów miłosnych pochodzących z Księgi Czarnej Magii. Zacytujmy jeden z ciekawszych przepisów na zaklęcie. aby nosiła przy sobie.wielki czar. Persowie. spraw. nie mówiąc już o Asyryjczykach i Chaldejczykach. Rzymianie. aby osiągnąć korzyści miłosne pierwszego rzędu. zwanej Księgą Kleopatry: "Jeślii chcesz pozyskać względy osoby pici przeciwnej. od dawna używane w Europie. Chińczycy. która jeszcze dzisiaj znajduje się w użyciu i cieszy dużą estymą: "Jeśli chcesz zdobyć miłość jakiejś osoby i żeby była ci wierna. wyryj na tabliczce z czerwonej miedzi znaki przynależne boginii miłości i włóż ten talizman do amuletu. Natomiast w Cudownych Tajemnicach Alberta Wielkiego można znaleźć receptę. Talizmany. znaleziony w prawdziwej biblii kabały miłosnej Wschodu. Indianie. powszechnie używali filtrów i wszel-kiego rodzaju preperatów. a potem podejdź pod jej dom i spacerując wypowiedz słowa: „A mapoylfak". Arabo-wie. który zrobisz z kawałka szaty tej osoby.

wiedząc. Drugi — żeby czarownicy nic ci zrobić nie mogli i żadnej siły przeciw tobie nie użyli. Powinieneś zrobić ten amulet w piątek. co oczywiście nie uchroniło się przed ciekawskimi na--szych czasów: „Jeśli chcesz. Zaraz wyrwij sobie włos i spleć go z włosem dziewczyny. tak żeby dotykał ciała. dotknij tą ręką dziewczyny. postaraj się zdobyć jej długi włos. najlepiej wiosną". z sercem gołębia i oczami żaby. noś na szyi kawałek dziewiczego pergaminu. do trzeciego — ty będziesz moja. do drugiego Scheva — musisz mnie kochać. ale przedtem wypisz niebiańskim inkaustem imiona święte: Jezus Maria Józef. które rzuciła na ciebie jakaś osoba. a będzie twoja". woreczek z krztyną rogu jelenia i drugi z magnesem". Oczywiście wielcy magowie wszystkich czasów — również ci dzisiejsi — nie zaniedbywali sztuki produkowania zaklęć przeciw innym zaklęciom: czy to miłosnym. noś przy sobie kawałek magnesu w pergaminowy papier owinięty. którą kochasz. W znanej Księdze Świętego Cypriana znajdujemy dwa przeciwfiltry. wielce pomocna panom. którzy pragną być atrakcyjnymi dla dam: „Zawsze noś przy sobie zielony woreczek. W starym traktacie Pactum też mamy coś smakowitego. choćby najdelikatniej. 106 . bo tego chcą Astaroth i Ssheva. jak możesz. aby cię pokochała młoda dziewica. czy to złoczynnym. ale najpierw wysusz je i utrzyj na proszek. A oto nadzwyczajna formuła wzięta z klasycznego dzieła Les secrets merveilleux de la magie naturelle (Cudowne tajemnice magii naturalnej). Okręć splecionymi włosami przegub lewej ręki i tak noś i jeszcze. Wypróbujmy ich skuteczność: Pierwszy — aby przezwyciężyć czary miłosne albo nieszczęście sprowadzające. zrób na nim trzy węzły i mówiąc do pierwszego Astaroth — musisz mnie kochać.

Matki Miłości. co zresztą wiąże się z określonymi wierzeniami i tradycją.Użycie talizmanów miłosnych ma charakter uniwersalny. Anagramy magiczne służące celom miłosnym. któremu wszystkie inne zawdzięczają swą nazwę. Jeden z nich zawiera Święte Imię Schevy. Kólem talizmanów miłosnych jest jednak prawdziwy talizman miłosny. Muzułmanie nie rozstają się z kartą wyrwaną z Koranu. różnią się one tylko formą. Za skuteczność tego wielkiego 107 talizmanu . choćby słynnego linghamu. od najdawniejszych czasów po dziś dzień. W naszych stronach narodyy białej rasy preferują talizmany miłosne uwzględniające znaki i wpływy astrologiczne. używa sięnajdziwniejszych przedmiotów. kości słoniowej. Chińczycy noszą przy sobie kawałki tkaniny z wypisanymi imionami bóstw opiekujących się miłością. żydzi ufają pergaminowi z wypisanym przedostatnim z dziesięciu stosowanych w kabalistyce imieniem boskim. Na przykład w Indiach. jakie tylko może wymyślić człowiek. czyli organu męskieiego: amulet można zrobić z gliny. sreba albo złota. który chętnie przejęły vudu i makumba. Ludy Czarnej Afryki mają swój grisgris.

Jeszcze raz przypominamy. Na rewersie tego niezawodnego talizmanu miłości narysuj tylko jedno koło i wypisz na jego obwodzie kabalistyczne imiona Venus. W środku talizmanu napisz czerwonym inkaustem imię Schevy. Ale nie drażnijmy ciekawości czytelnika i podajmy sposób na wykonanie tego jakże użytecznego przedmiotu: „W jakiś piątek wiosną. dzi-siaj można znaleźć we wszystkich katalogach i ofertach. albo przez osobę.ręczyli cieszący się najwyższym prestiżem uczeni w naukach tajemnych. kiedy zostały zrobione przez adeptów posiadających specjalną moc. Nie trzeba chyba dodawać. Na awersie talizmanu narysuj kon-centrycznie cztery koła i napisz w nich zwykłym czarnym inkaustem te oto cudowne słowa i oddziel je szkarłatnyrm krzyżem: enam + binah + sator + arepo + tenet + opera + rotas + hod + kether + chokmar + tedulah + teburha + tipheret + jesod + sardach + io + netzha. z dziewiczego pergaminu wytnij koło o śred-nicy 45 milimetrów. 108 . stara-jąc się zmieścić pomiędzy nimi imię osoby kochanej. Cena najtańszych waha się w granicach 4—12 dolarów. Kiedy już wszystko będzie zrobione jak należy.Wewnątrz koła zakreśl dwie linie równoległe. kiedy słońce pojawi się na horyzoncie. talizmany przynoszą żądane efekty tylko w przypadku. że według zaleceń Wielkiej Magii. która ma ich używać. którymi są: ahea + aghiel + kedermel + bne + seiaphim rozdzielając je w taki sam sposób jak poprze-dnio. oczywiście musi ona najpierw dokonać obrzędu oczyszczenia oraz odprawić jeszcze inne wymagane ceremonie. a w części górnej i dolnej narysuj znaki astrologiczne jej przynależne: czerwonym inkaustem na górze a czarnym na dole. którym przed wiekami i tylko przy wyjątkowych okazjach obdzielali potrzebujących wielcy magowie i adepci. że ten stary talizman. włóż talizman do zielonego woreczka i wzmocnij go kawałkiem kamienia magnetycznego".

109 . ozdób. które będą raczej pełniły rolę zwykłych. choć pięknych. jak również amuletów. Uważany za na/bardzie/ skuteczny. Rysunek pomocny w wykonaniu słynnego talizmanu przeciw uro-kom.Także pozwolimy sobie wątpić w skuteczność działania nowoczesnych talizmanów miłosnych produkowanych seryjnie w warsztatach. zaklęciom i złym czarom.

aby godne było słów. musisz jeszcze dodać proszku ze spalonych gałą-zek paproci. przesiej to wszystko przez bardzo gęste sito. jak zawsze ze starych Ksiąg Czarnej Magii. pochodzące. gęsie pióro. że oprócz odprawiania obrzędów obowiązujących przy wyrobie talizmanów miłosnych i wszelkiego rodzaju talizmanów. 46. Po tych staraniach masz inkaust gotowy. a w dzień niech stygnie. w nocy. Nasuwa to spostrzeżenie. jak przykazano: „Chwyć gąsiora i jak już będziesz wyrywał mu pióro. wypowiadaj te słowa: Abrachay! Abatoy! Samatoy! Scaver! Adonay! Usuń z tego pióra nieczystości. . Aby magiczny inkaust dał pożądane wyniki. że jabłka dębowe były ważnym składnikiem wszystkich inkaustów czarnoksięskich (przyp. co pozwala stwierdzić. włóż do ognia i spal. żeby pisać na talizmanach". podczas pełni księżyca. czyli należy postąpić.ków. przyp. na str.). Tym razem w języku oryginału wymieniono pełniejszą nazwę. i czyń tak przez siedem nocy. Pragnąc zaspokoić potrzeby czytelnika podajemy.Dodajmy. ściętej w mie-siącu marcu. tłum. nieodzowne jest użycie takich śród. a potem utłucz na proszek i zmieszaj z równą ilością kopcia z komina. Magiczny inkaust przygotowuje się jak w przepisie: „Wlej do garnka nowego wody rzecznej i odstaw. recepty na wszystkie cztery artykuły. jak: magiczny inkaust. dziewiczy per-gamin. poczwórną — gumy arabskiej. co masz i niech się gotuje przez trzy noce z rzędu. pachnidło Venus. że jednak z jakichś powodów należy użyć galasówek. ale w czasie kiedy go ubywa. wlej nie szczędząc krwi gołębiej i wystaw do księżyca. Jak już wszystko zrobisz. dodaj podwójną ilość jabłek dębowych*. proszku zwęglonej winnej latorośli. Aby jednak pisać na tych talizmanach. Wrzuć do garnka. które powinieneś zebrać w wigilię świętego Jana. Weź kości nietoperza. jakie * Por. koniecznie z prawego skrzydła. trzeba zdobyć odpowiednie gęsie pióro. Wymieszaj wszystko.

Pachnidło Venus palić trzeba w glinianym piecyku. Pachnidło palić możesz tylko w dni piątkowe". Używając. niezbędnego w obrzędach mających na względzie cele seksualne. żeby Ą prócz ciebie go nie używał. Będziesz miał pastę i zrób z niej kuleczki wielkości ziaren grochu i wysusz. Ukryj dobrze. i pisz nim. gdy będziesz fodziejstwa czynił". rzeczywiście skuteczny talizman. liście werbeny i czerwony koral. jak następuje: "Aby zrobić pachnidło Venus. jak się to czyni. wysuszone płatki róż. łodygi aloesu. Później przytnij je tak. Skrusz na proszek wszystkie ingrediencje i zmiieszaj z gołębią krwią. i nasmaruj pachnidłem Venus. usunięte ze względu na brutalność Przypatrzmy się teraz produkcji pachnidła Venus. Jak widać. nie jest tak łatwo wyprodukować doskonały. a ogień podsycać drewienkamii laurowymi i leszczynowymi w równych częściach. rzucaj po trzy na rozżarzone węgle.zie pisało. żeby J6. rnusisz mieć: piżmo. Tajemna recepta brzmi. ambrę. boć ileż trzeba 111 .

Tyleż samo mają narody Dalekiego Wschodu. znane już w starożytności. jak i w Anan-gaRanga. następnie zachować czystość. Hebrajczycy oraz Arabowie. głęboko w to wszystko uwierzyć. Otrzymasz zielonkawy płyn rozpuszczający oraz caput mortuum barwy zielonej z czerwonymi błyskami. Jak należy przypuszczać. gdzie aż roi się od wszelkiego rodzaju filtrowi. pomad. Osobną dziedziną pracowitej miłosnej magii są słynna filtry. Jednym z cenniejszych filtrów. olejków. Weź potem garść nasion kwiatu 112 . najwięcej zaś ich mamy w starożytnej literatu-rze hinduskiej. zaś najlepiej mieszać do słodyczy. aby osiągnąć pożądany cel: przede wszystkim znaleźć właściwą osobę posiadającą specjalną moc. Informacje o filtrach miłosnych znajdujemy w dziełach egipskich. zarówno w Kama-Sutrze. jako że było w zwyczaju podawanie ich w napojach. Musisz destylować i odparowywać tak długo. wonności afrodyzjakalnych. aż na dnie retorty zobaczysz sól suchą i czerwoną. którego recepta przetrwała do naszych czasów. choćby ów dziewiczy pergamin. wyraźnie pochodzenia alchemicz-nego: „Weź jedną uncję merkuriusza filozoficznego i tyleż samo siarki i włóż do naczynia z grubego szkła. pigułek podnoszących sprawność seksualną. stworzyć odpowied-nie warunki do pracy. tak sporządzone talizmany są poza wszelką konkurencją w stosunku do tych bez specjalnego za-chodu kupowanych za pieniądze. choć można wlewać je do jedzenia. choć ci ostatni przedkładali nad nie talizmany. jest również używany jako podstawowy surowiec do produkowania innych środków — Filtr Adeptów Różokrzyża. pachnidło Venus. zdobyć środki używane w danej epoce. niech się topi w temperaturze siedemdziesięciu stopni. powszechnie nazywana napojami.spełnić warunków. odpowiednio zrobiony magiczny atrament i co najważniejsze.

gdzie uprawiano magię otwarcie i publicznie. Będziesz potrzebował tylko soku z tej rośliny. żeby urosnąć. nie zapominając. Jeśli tylko natrzesz tym filtrem ręce i dotkniesz interesującej cię osoby. Cenny życiodajny płyn stanowił o powodzeniu obrzędów. abyś mógł zostawić nasiona na przyszły rok. — Czarna magia. że właśnie tutaj. rytuałów. tkwią lorzenie późniejszego wampiryzmu. Jednak nie można było uniknąć praktyk. odmładzała starców i pobudzała energię u impotentów. Zasiej je w dobrej ziemi. Zooterapia mnagiczna cieszyła się ogromnym powodzeniem zarówno na Dalekim Wschodzie. 113 .Różokrzyża *.). jak na przykład w Chinach. szczególnie gdy pracowano. tłum. co w końcu oprowadziło do zagrożenia życia.. włóż do wody. jak i wśród naszych rodzimych czarowników i guślarzy. wsyp trochę tej czerwonej soli i odstaw na całe dwa dni. w których jedynie młoda. Dotknięte chorobą miejsca le* Czyli werbeny (przyp. aby ziarenka się nasyciły. w magii miłosnej. Zasiej tyle. żeby z niego zrobić tynkturę albo zwykły roztwór. niemniej ów zły zwyczaj wkradł się we wszystkie epoki i kultury. abyś zebrał plon dnia 21 kwietnia. W magii erotycznej ogromnie ważnym czynnikiem jest krew i choć wielcy czarnoksiężnicy i adepci wzbraniali się jej używać ze względu na grożące niebezpieczeństwa. jak i wysoko wykształcone kultury do swych praktyk magicznych. że rośliny potrzebują tylko połowy czasu. żeby był dość gęsty. rozmaitych obrzędów.. Tak więc w niektórych krajach. I oblicz czas zasiewu tak. tyle. oficjalnym dekretem za-broniono używania krwi do ceremonii i rytuałów. Badacze historii magii skłonni są przypuszczać. uczyni ona wszystko. aby uzyskać gotowość miłosną. świeża krew przywracała siły witalne chorym. czego sobie zażyczysz". zaklęć i paktów czy inwokacji żądały krwi. Zarówno ludy prymitywne.

krwią spryskiwano ołtarze.* Przykładem może tu być upadek wysoce wysublimowanej kontemplacyjnej doktryny Lao-Tse. jeśli nie obłożenie genitaliów krwawiącym gołębiem. kiedy do ceremonii zaczęto używać krwi. czarnych kotów. którą malowano posągi.czono w ten sposób. aby odwieść swój naród od obyczaju składania ludzi na ofiarę** ku czci Jehowy. 0 właściwościach tej substancji wypowiadali się wielcy mędrcy wszystkich czasów. skoro pierwotnie we wszystkich kultach praktykowano składanie krwawych ofiar ku czci rozmaitych bóstw. (przyp. gdyż tego rodzaju praktyki nie były rzadkie. Mówiliśmy dotychczas o używaniu żywej krwi w obrzędach. a nie nagły zwrot ku barbarzyństwu. o ulubionej ingrediencji filtrów miłosnych. Także więc w magii miłosnej co mogło być bardziej skutecznego. czego dotknie. W starożytności i w średniowieczu nekromanci używali świeżej krwi wybranych zwierząt. nieodzowny w rytuałach vudu. Użycie krwi w rytuałach magicznych doprowadziło w końcu do degeneracji obrzędów.). kruków i nietoperzy do swych złoczyn-nych czarostw. czarny kogut zarzynany na ofiarę. na przykład kozłów. 114 . sypano na ołtarze i składano w ofierze zmarłym czy czerwoną materią. że niszczy ona wszystko. czerwonymi kwiatami. Na przykład Pliniusz w swojej Historii Naturalnej z początku perwszego wieku naszej ery twierdził. a mianowicie o krwi menstruacyjnej. przyrządzanych przez średniowieczne czarownice. groby zmarłych itp. ale też należałoby wspomnieć. tłum. „degeneracja" obrzędu (przyp.). a ileż starań kosztowało Mojżesza. że układano na nich rozpłatanego gołębia. na przykład ochrą. tłum. i tak: kamie- * Trudno tu mówić o degeneracji obrzędów. Podobnie było u Greków i Rzymian. zwłaszcza różami itp. " Bowiem były to obrzędy praktykowane przez całe pokolenia. posągi. czego namacalnym dowodem jest choćby. W naszych czasach nadal istnieją krwawe obrzędy. Tak też osiągano potencję seksualną. Ów zwyczaj ofiary krwi zastępowano w miarę rozwoju cywilizacyjnego jej namiastką w postaci substancji o tej samej barwie.

co powiadają jej usta. aby przygotował jej napój miłosny. aby je wielbić. 115 . który pisze w jednej ze swoich ksiąg: „Nie może nigdy mężczyzna wierzyć słowom wypowiedzianym przez kobietę. Piękność wasza jest niczym słońce. siły wszystkie mężczyzny w niemoc spopieli". Przypomnijmy odpowiedź słynnego Nostradamusa — medyka i astrologa Katarzyny Medycejskiej — królowej. I słów jej nie słuchaj. kiedy zażądała. co wyrażają jej oczy w dniach fatalnych. przybierając formy daleko wykraczające poza to.nie szlachetne tracą blask. który ślepy będzie na wdzięki wasze. jeśli oprze się mocy waszej piękności. do których niezbędna jest krew menstruacyjna przetrwały u ludów prymitywnych. przypomnij sobie pani starożytną radę Pytii: „Kiedy ciało twoje nieczyste będzie. Praktyki. co można uważać za granice normalności. na które spojrzeć wystarczy. a kwiaty opadają. bowiem wtedy posiada ona siłę magiczną potężną. gdyż ogień zgubny wielki.)) Ten zachodni przesąd został po-twierdzony na Wschodzie przez samego Konfucjusza. «Nie masz Pani żadnej potrzeby podnosić siły waszych wdzięków. że krew menstruacyjna jest szkodliwa i niszczy rośliny i zwierzęta. spójrz a zwyciężysz". bo cię nimi zniewoli i w oczy jej nie spoglądaj w dniach owych feralnych. Ale jeśli kiedyś znajdzie się taki człowiek. niewolnikiem jej będzie". natomiast świetnie się nadaje do produkcji filtrów i napojów miłosnych. gdy w dniach pewnych jej natura przewrotna wybiegów nijakich nie czyni. liście więdną. co we wnętrznościach płonie kobiety. I ten kto spojrzy w oczy kobiecie w dniach tych. Także Rzymianie u Lucjusza Columeli i u Elia też z całym przekonaniem twierdzili. Natomiast w Zend Aveście — czytamy: „Strzeż się kobiety. ale mniej jeszcze winien wierzyć w to.

ziela świętojańskiego oraz narządów rozrodczych zwierząt. kadzidła palić. Odwrócić teraz stosik i wszystkie czynności powtórz od początku. wypuszczaj powoli i zaraz dmuchnij delikatnie na papier. co pochodzi od zwierząt saturnowych. piołunu. Istnieje mnóstwo zaklęć uaktywniających każdy papier. a następnie zamknij oczy. „Ale żeby niemoc płciową spowodować albo w cnocie żyć chcieć. ambry. Podamy tutaj jedno. trzeba napary z werbeny pić. Wciągnij głęboko powietrze. złóż je i połóż na stole. Tak przygotowane papiery posiadają wielką moc i są wielce skutecznym środkiem uzyskania wzajemności interesującej cię osoby. papier będzie mocno przesiąknięty twoją emanacją magnetyczną. aby służyły wyłącznie tobie. trzeba używać wszystkiego. albo nenufaru". takoż sok z włoskiego kopru z mlekiem. skoncentruj swoje myśli i wyrysuj w przestrzeni „świetliste koło". werbeny. najlepiej gołębia. ale tylko z jednej strony. mirry i ząbków dzikiego czosnku używać". Pozwól odpocząć myślom przez parę minut. „Aby siły męskie mieć wielkie. Uczyń tak pięć razy. Namagnetyzowane papiery ukryj w sekretnym miejscu. Kiedy skończysz.Od dość dawna w celu zniewolenia myśli pożądanej osoby stosuje się tak zwane papiery miłosne. gołębicy i kozła". 116 . wraz z recepturą postępowania: „Wybierz kilka arkusików dobrego białego papieru. a to szczątki robaczków świętojańskich albo sałaty. odkurzyliśmy kilka recept nieodzownych w magii seksualnej. Powtórz tę czynność pięć razy. wymawiając równocześnie uświęcone słowo parabrahm. dobrze jest używać złota. Wertując średniowieczne Księgi Czarnej Magii. używane najczęściej. „Aby zapewnić sobie miłość jakiejś osoby. a to wnętrzości wilka. usiądź wygodnie i przykryj stolik dłońmi.

Rewers i awers słynnego starożytnego Wielkiego Talizmanu Wenus. czy kobieta jest prawdziwie cnotliwą. „Żeby kobieta wierną ci była. "Do poczęcia nie masz lepszych medykamentów nad kobyle mleko. daj jej miodu z popiołem z jej włosów". użyć trzeba diamentu. sproszkowany róg jelenia i krowie łajno". pyłku irysowego albo cynobru". Nic nie mają one wspólnego — albo prawie nic — z cudownymi sekretami zawartymi w osobliwej księdze z szesnastego wieku. którego autorem był znako117 . popiół z wilka albo łapa łasicy". mocz mulicy. „Żeby krew miesięczną wstrzymać.Mo. dobre są zęby małego dziecka oprawione w czyste srebro. Podane wyżej recepty używane były wyłącznie przez pośledniejszych guślarzy oraz czarownice. a mamy tu na myśli dzieło pod tytułem Venus skryta albo Wiedza o płciach. koniecznie odprawiając wszystkie zalecone obrzędy. kamienia magnesowego. Można wyryć go w metalu albo wyrysować na dziewiczym pergaminie. "Żeby poznać. „Ale żeby poczęcia urfiknąć. musisz tylko nosić przy sobie popiół z jabłka kalwili albo z zielonej żaby".

Korzystając ze szczęśliwego trafu posiadania w naszej bibliotece kilku egzemplarzy tego dzieła. z prawdziwą przyjemnością udostępnimy czytelnikowi tekst okładki. i z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić. że Venus Skryta była przetłumaczona na hiszpański już w 1567 roku przez słynnego medyka z Sewilli. I bez przesady. który brzmi dokładnie tak: SKRYTA VENUS albo TRAKTAT O KABALE MIŁOSNEJ złożony przez Medyka z Mediolanu i wnikliwego Filozofa GIROLAMA CARDANO. To dzieło o magii seksualnej Venus Skryta należy do rzadkości i było białym krukiem dla rzeszy adeptów nauk tajemnych. czarnoksiężnik i alchemik Hieronymus Cardanus.mity lekarz. chociaż zawiera propozycje najbardziej interesujące. filozof. astrolog. matematyk. że jest to najznakomitsze dzieło dotyczącej tej materii. opublikowana w drukarni w Kordobie w tymże samym roku. którzy właściwie go nie znali. zarówno z uwagi na poruszane w nim tematy. Interesujące jest jeszcze i to. jak i osobowość autora. 118 . wybrane i ogromnie ważne dla czarnoksięskich obrządków sprowadzających miłość i chuć.cieszącego się ogromnym prestiżem w wielu innych dziedzinach wiedzy. doktora Fernanda de Arellano. Tłumaczony z Łaciny na Mowę Hiszpańską przez Don Luisa Fernanda de Arellano. medyka sewilskiego Cordoba — w Domu Juana Bautisty w Roku Pańskim 1567.

w imię Syna i w imię Ducha Świętego. połóż go na tej samej stronicy Biblii dokładnie tam. gdzie się ten werset znajduje. Napisz imię osoby. twarda jak otchłań jest zazdrość. zwaną Ad Omnia*. choćby tę słynną niezwykłą formułę egzorcyzmu. szczególnie miłosnych. miłość. tłum.6 Pieśni nad Pieśniami Salomona. który mówi: »Połóż mię jako pieczęć do serca twego. talizmanów. czyli posługiwanie się Biblią w praktykach magicznych. ks. żeby tylko był oczyszczony i egzorcyzmem odczyniony. gdzie już jest klucz. Wujka (przyp. jako pieczęć do ramienia twego. Amen".Podajmy kilka ciekawostek. pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni«*\ Weź potem klucz do sypialni twojej. Cardanus wprowadził do kultury zachodniej bibliomancję. której względy pozyskać pragniesz. W imię błogosławieństw trzech ojca najświętszego. *Tłum. którego dokonywać będę. atramentów. amuletów itp. gęsim piórem umoczonym w inkauście magicznym i włóż ten kawałek tam. bo mocna jest jak śmierć. wypowiadaną jedyynie przez najsłynniejszych czarowników w trakcie przygotowywania pergaminów. której egzorcyzm czynisz). Pobłogosław i uświęć czynienia moje podług praw twoich i woli twojej najwyższej. abym moc takową posiadał i emanacje aniołów światła przyciągał. które pierwej *Na wszystko. W imię Ojca. na pergaminie. ja cię zaklinam (tutaj wymów nazwę rzeczy. abyś był mi użyteczny i ku korzyści służył w wielkim dziele moim. A oto najsłynniejszy egzorcyzm: „W imię Adonai niewysłowionego.) 119 . w imię Jehowy Wszechmocnego. Oto jeden ze znanych na aszym kontynencie sposobów: „Weź Biblię i znajdź rozdział 8 werset . w imię Saday nieomylnego. Zamknij księgę razem z kluczem i kawałkiem pergaminu i owiąż ją nićmi bawełnianymi. piór.

Czarownik niegodziwe czarostwa czyniąc całą swą nienawiść wielką. czar twój się spełni". aby mnie nie zawiodły dzieła moje. a także w magii miłosnej. a potem z wiarą wielką wypowiedz taką inwokację: Och. matko Schevo! Opiekunko miłości! Wznoszę do cię modły moje gorące. otwórz Biblię w miejscu zaznaczonym. Potem. Ale wydarzyć się może. Oto fragment tekstu traktatu Cardanusa wraz z formułą czaru: „Cios odwrócony albo odrzucony. wyjmij klucz i kawałek pergaminu. zwanego Ciosem Odwróconym. gdy mocy tajemnych Natury w sprawie niesłusznej używa. abyś pomogła mi w czynieniach moich. a i czasami tragicznym w skutkach dla czarnoksiężnika albo czarownika. gdy już wypowiesz te słowa. a kiedy trzy dni miną. która wie o takich mocach i amulet nosi przeciwny takim czarostwom. że czarodziej wyśle swoje promienie złoczynne ku osobie. I wtedy łączność się mocna pomiędzy czarownikiem a człowiekiem uroki odbierającym zawiązuje i jakby wstęga myślowa z tych emanacji się tworzy.najmniej przez trzy dni jako podwiązkę na lewej kostce nosiłeś. rzucanymi przez innych czarnoksiężników i czarowników. zwany jeszcze odbitym wielce jest niebezpiecznym. I co wówczas się stać może? Ano rzecz straszna. by nas dosięgały złe uroki czarnoksiężnika bez nijakiego sumienia. którego używano jako doskonałej obrony przed złymi urokami. który czyniciela uroków ugodzi. musimy 120 . Więc jeśli nie chcemy. jaką tylko posiadać może. Cardanus jest autorem słynnego przeciwczaru. zwiąż je razem i włóż sobie pod poduszkę i tak trzymaj przez trzy dni. w nie wkłada i z istoty jego strumień emanacji płynie i ku jego ofierze się kieruje. Cała siła złoczynna czarownika mocno w aurę ochronną noszącego talizman czarom przeciwny uderzy i dokona się ipso facto cios odwrócony. a wdzięczność moja będzie wieczna i bezmierna. którą to okultyści siłą Ob zowią.

ten cudowny amulet zwany przeciwczarem odwróconym zawsze przy sobie mieć. powtórzmy jeszcze. jaką widzisz na obrazku. co jest tą akuratną magią. weź kawałek dziewiczego pergaminu i wyrysuj figurę. gdy księżyc w czwartej kwadrze na niebie będzie. Zważaj. Jeśli tak uczynisz.. Choć w handlu artykułów do zgłębiania Wiedzy Tajemnej w bród. tylko zarabianie pieniędzy. a takoż czarnoksiężników przeciwko tobie. taką samą. serce czerwonym in-kaustem. a trzy gwoździe czarnym inkaustem i też pamię-taj. Na koniec włóż go do woreczka z materii czarnej i noś zawsze na sercu. żebyś i pergamin. iż nie jest to magia. A zrobić ten nadzwyczajny talizman możemy podług formuły od magów faraonowych przepisanej: jakiejś soboty między jedenastą a dwu-nastą godziną.. a co nią nie jest. na nic się zdadzą złoczarnoksięskie knowania czarowników. 121 . jak również tych nieodzownych w magii seksualnej. i pióra zawczasu egzor-cyzmował. i inkausty. kiedy amulet będziesz pachnidłami przynależnymi Satur-nowi okadzał. A potem niech promienie księżyca świecą. abyś koła zielonym inkaustem rysował. bowiem przeciwko nim się ich uroki obrócą". Przypatrzmy się więc uważniej propozycjom zawartym w niniejszym rozdziale i sami oceńmy.

a służącej do przygotowania talizmanu miłosnego. jakie mamy w zasięgu ręki. A w pierwszych dniach jesieni pod drzwi jej pójdź i wyrzeknij dwanaście 122 . uczyń taki oto talizman: kiedy lato mieć się będzie ku końcowi. Na jednej stronie znaki męskie i żeńskie planet wyryj. cenionych przez magów i czarnoksiężników. który pochodzi z ziemi ludu Izraela z epoki Starego Testamentu: „Jeśli pragniesz gorąco. weź czerwoną miedź i medalion wykuj. Rozpocznijmy od jednej z najstarszych i najskuteczniejszych. o czasie przynależnym Venus. Być może mog-liby to uczynić owi wielcy adepci. aby cię jakowaś osoba pokochała. i nie mają nic wspólnego ze współczesnymi podręcznikami do czarnej magii. Formuły prawdziwe i skuteczne? Czy też tylko nieszkodliwe zabobony? Nie widzimy się powołani do udzielania miarodajnych odpowiedzi. Zawieś zaraz na czerwonym sznurze a dobrze. a po drugiej stronie imię Jehowy z Nony wyryj. Cytowane poniżej formuły i zaklęcia istotnie pochódzą z oryginalnych dzieł. którzy od tysięcy lat i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi stosowali je w praktyce. i zaraz na szyję sobie zawieś. żeby był z wełny i z szaty oblubienicy twojej zrobiony. WIELKIE SEKRETNE FORMUŁY MAGICZNE WSZYSTKICH CZASÓW Aby już całkowicie zaspokoić naturalną ciekawość czytelnika. zebraliśmy wielkie sekretne formuły czarnej magii będące w przeszłości i obecnie dumą praktyk ezoterycznych.XVI.

A oto tajemnica. wraz z towarzySZĄCYM JEJ zaklęciem. hels i powieś figurkę na włosie twoim u sklepienia jaskini o północy.*" Wielcy adepci twierdzą. a ob-lubienica twoja przyjdzie do ciebie i cię zapragnie. ujrzała jednak światło dzienne za sprawą słynnych Kłódek Salomona. że owa figurka. czyni całkowitą i absolutną niewidzialność zawsze. którąś pierwej w czas kanikuły dziełu temu poświęcił i krwią jej wypisz słowa następujące:hels. hel. Amen. jako i ty jej pragniesz". ubique te portavero meum. Rzeczywiście. benib. a pal kadzidła.razy słowo amapoylfak. Połącz z powrotem głowę z resztą jej ciała. kiedy tylko włoży się ją do kieszeni. to winna jest tu wyłącznie jego ignorancja. a zrób to dokładnie. Nie minie dni trzydzieści. I mów wtedy: me/ach. i zaraz napisz na płacie skóry żaby skalnej. Oddziel czaszkę od ciała i w dniu i w godzinie Saturna wyryj igłą na niej sekretny krzyż. bo i samo wyrycie znaków wymaga dużo zachodu i litania jest wystarczająco trudna. mach et vos omnes. jeśli ktoś z czytelników cierpi teraz z mi-ści. 123 . caracterum et ver-borum me invisibilem reddas. gdzie szukać tej skalnej żaby i akurat w czasie. Oddajemy ją w całości do dyspozycji czytelnika: "Ulep z wosku w miesiącu styczniu figurkę i niech będzie rodzaju męskiego. Eksperyment faktycznie wymaga wielu zabiegów i nie prowadzi tak łatwo do celu. et. zaklinam cię figurko woskowa per deum vivum ut per virtutem horum. a już zupełnie nie wiadomo. Skrywana przez nich zazdrośnie. berot. not. mogą być zwyczajne. półksiężyc i kąt sekretny. kiedy Psia Gwiazda najmocniej świeci. jak stać się niewidzialnym będąca dziedzictwem wielkich magów.

Skoro ludzie uciekali się do tak niezwykłych sposobów. 124 . dwa funty sokuzogórecznika — wyciśnijzłodyg i liści — dwanaście funtów najczystszego miodu i gotuj. jak długo istnieje magia. aby stać się niewidzialnymi. aż się spieni. Od zawsze. Eliksir długiego życia przygotowuje się tak: „Weź osiem funtów soku mercurialnego**. „prawdziwie naukową". tłum.. cztery uncje pokruszonego korzenia gencjany i zostaw na dwadzieścia cztery godziny na ciepłych węglach i mieszaj co jakiś czas.). wyszperaną w słynnym dziele: Cudowne tajemnice A/berta Małego. co jeszcze czynili dla uzyskania wiecznej młodości i przedłużenia czasu swej bytności na tym najlepszym ze światów. tak zwany rękaw Hipokratesa (przyp. używana jako. ** Roślina z rodziny euforbiacea (mieczowate) o zielonych kwiatach. poszukiwano eliksirów życia i przygotowywano je według najrozmaitszych recept. mający kształt trójkąta. środek przeczyszczający (przyp. z największym powodzeniem.).. *** Filtr zrobiony z kawałka materiału.Mamy jeszcze wielkie wezwanie Demona Księcia Ciemności według słynnego Piotra Apoloniusza: cenzurka Do czasów wymienionego Apoloniusza formułę tę wypowiedziano setki razy. a potem przepuść przez hipokras***. lub też przywołać samego Szatana. tłum. jak się wydaje. Do osobnego naczynia wlej trzy kieliszki białego wina. można sobie wyobrazić. Podajemy jedną z najcenniejszych. Przesącz wino * Rozkazuję ci przez kłódki Salomonowe i wielkie imię Dającego Znaki.

nie oddaje zawartego w nim przesłania. skądinąd ważnego klasycznego dzieła. W rzeczywistości to streszczenie. a raczej jego streszczenia.Jeszcze jeden przykład komercjalizacji dawnej wiedzy magicznej: propozycja kupna słynnego „Enchiridion Leonis Papae". .

a zarazem najrzadszym dziełem tego gatunku. znawca i wtajemniczony w hebrajskie nauki sekretne. aby służyć dobru ludzkości..Kłódkach Salomona". cesarzowi Karolowi Wielkiemu przez papieża Leona III. korzystając ze swej wiedzy i talentu napisał tę ściśle ezoteryczną książkę z myślą o najwłaściwszym jej zastosowaniu. Jest to zbiór Zaklęć. Wykorzystaj okazję! Kup tę książkę zawierającą wielkie moce! Uchroni cię ona przed wrogami. Zawiera ona wiele pieśni alegorycznych wziętych z . którego wersja oryginalna dochowała się do naszych czasów w bardzo nielicznych egzemplarzach. także i w naszej książce zamieszczonym. złością ludzką i różnymi chorobami! Egzorcyzmuj chorych. jest filarem literatury magicz-nookultystycznej.Pentagramów Kabały Tradycyjnej" i jest ona najlepszym podręcznikiem do magii. Oprócz tego w naszej książce znajdziesz Obrzędy Magiczne oparte na . jak wiadomo. przepędzaj demony. opartym na tradycyjnej kabale. a nade wszystko zgłębiaj tajniki słynnego. Egzorcyzmow. choć nieznanego Rytuału. 126 . który. to znaczy. Autor tego dzieła..Enchiridion Leonis Papae". Cudownych Modlitw ofiarowanych wraz z listem hermetycznym.OBRZĘD EGZORCYSTY Księga zawierająca wiedzę wszelaką do: ODPRAWIANIA EGZORCYZMÓW ZAKLĘĆ TALIZMANÓW i innych SZTUK MAGICZNYCH OBRZĘD EGZORCYSTY Exorcizandis Obsessis a DEMONIO Książka nasza zawiera streszczenie ..

chroni przed różnymi chobami. odkryła również budzące grozę czary śmiercionośne. mamy straszliwą receptę na śmiertelny urok zwany wiadrem wody: cenzurka.przez szmatkę. destylowana przez naturę. ischias. tudzież podagrą. a jeszcze leczy boleści żołądkowe. Prócz znanych już czytelnikowi czarostw za pośrednictwem wang. i wlej do miodu z sokami. utrzymuje w dobrym zdrowiu. Zarówno w jednym.. proponują sok odmiany ostromlecza. aż do konsystencji gęstego syropu. a potem postaw wszystko na ogniu. Ostudź w dzbanie glinianym glazurowanym i zaraz przelej do butelek. Pij po jednej łyżeczce codziennie rano. ułątwiając sprawę. które powinieneś przechowywać w miejscu o umiarkowanej temperaturze. czyli tego właśnie mercurialu. Ten eliksir przedłuża życie. nie bedziecie nikogo zabijać! 127 . ^ Po życiu następuje śmierć. a drugie jest całkiem zepsute. i nawet jak w ciele nie ma już nic prócz małego kawałka płuca. zastąpić rosą. migreny i wszystkie niemoce wewnętrzOto wspaniałe średniowieczne panaceum. Jeśli Czarna Magia znalazła eliksiry młodości. w połączeniu z miodem. Niektórzy magowie. na czczo. a sok ogórecznikowy sokiem owoców cytrusowych. zawroty głowy. jak i w drugim przypadku — czy będzie to sok mercurialu czy czysta woda. niech się warzy powoli. ale nie wyciskaj jej. to i tak wzmocni on to dobre i ozdrowi to niedobre. ekstraktem gencjany. choć trzeba stwierdzić też trudne do zrobienia.. w dobrym winie — wznieśmy toast za zdrowie czytelnika i — czemu nie?— za nowoczesne laboratorium chemiczno-farmaceutyczne.

wszak mnie zauroczysz i młodość mą sponiewierasz. życie mi zabierasz.A oto rytuał. znany w całej średniowiecznej Europie. znak to nieomylny. nie patrz. A jeszcze bardziej cię będzie chronił twój amulet. ale żeby dobrze * Przekład okazjonalny tłumaczki niniejszego dzieła. jak pokrzywa uschnie. miłość. Przeciw strasznym urokom złego oka stosuje się wiela różnych talizmanów. Pol tym czasie. amuletów i modlitw chroniących. zawsze kiedy się księżyc odmieni. żel chory umrze. powodzenie i szczęście: „W kącie twojej izby zrób sobie małe palenisko z cegły i na rozżarzone węgle rzuć ziół siedem. bestio. Niżej opisany obrzęd zapewnia każdemu ambitnemu człowiekowi fortunę. który pomagał w terapeutyce — nieoficjalnej — pro-j gnozując. o tym dobrze wiemy. czy chory umrze czy wyzdrowieje: „Weź gałązkę pokrzywy i zanurz w świeżym moczu chorego i pozostaw przez dwadzieścia cztery godziny. a jak będzie jeszcze zielona. w który włóż' ząbek czosnku i trzy ziarenka pszenicy. pewne jest. 128 . a jest on taki: „Noś zawsze skórzany woreczek na szyi. a musisz wkładać nowe.* Należy więc podać niezawodny sposób przeciw zauroczeniu. Niebezpieczeństwo zauroczenia ścigało człowieka przez| wiele wieków. precz. jak go poświęcisz". Nie bez powodu o czarach złego oka mówi Tirso de Molina w jednym ze swych wierszy: Jadem złym poją mnie twe oczy. że wyzdrowieje".

Jedną drachmę ambry. Och. sandału. szpilki sosnowe. Wymieszaj i potłucz wszystkie składniki. tysiącznika. nie zapominajmy o najważniejszym — zdrowiu. które są nazwaniami siedmiu duchów siedmiu planet. Dysponując już wszystkimi darami świata tego. Bageth. malangi i białego pieprzu. imbiru.. zalej dobrą okowitą i pozostaw na siedem dni. nasion rajskiego ziela. nigdy choroba dostatecznie nie wykorzystanemu. Czarnoksiężnicy przestrzegają. aloes. Po dwie uncje aloesu.. 129 . wsyp do dzbana. Cztery garście dojrzałych ziaren jałowca i pojednej garści: zielonego kopru włoskiego. siedmiu dni tygoddnia: Araton. (i wymień swoje imię)".. różyczek ruty. Sześć plasterków najlepszej cytryny. Przedestyluj i przechowaj w naczyniu owiniętym kawałkiem żółtego jedwabiu. utrzymuje siłę mięśni i zapobiega wszelkim chorobom. poprawia stan zdrowia. przedłuża życie. Pophiel. Phaleg. fumarii i agrimonii. gałki muszkatołowej. po jednej uncji wszystkiego. I zwróciwszy się ku wschodowi. Wypisz na pergaminie siedem imion. Znakomity eliksir zdrowia zawdzięczamy słynnemu dziełu. aby wszystkie zioła zbierać o właściwym czasie Czarna magia. kurkumy. driakwi. heliotrop i werbenę.wysuszone i skruszone były: cykorię. jałowiec.. majeranku. Tak przygotowany eliksir należy pić po każdym jedzeniu w ilości trzy krople w połowie garnuszka wody". pod tytułem: Botanica oculta (Botanika tajemna) —samego Paracelsusa. jedno po drugim. fortuna bona. Eliksir Paracelsusa. "Weź przedniego cynamonu. goździków. kory muszkatołowej. czarnego bzu. kamenę. kwiatów serdecznika. Dwie garście damasceńskich winogron i dwie laski rabarbaru. bo tak się też nazywa. regium. roślin kadzidlanych. rozmarynu. wypowiedz takie* słowaa: Benedicto omnio angeli domine per adonay espirytum planetarium. kwiatów wasylka. Bethor. tataraku. Phul.

że byłyby one. jakim są wszystkie starożytne i średniowieczne księgi. szczególnie tych ostatnich. A my jeszcze dodajmy. legend. Różdżki te spełniają ogromnie ważną rolę i są nieodzownym atrybutem i magów. obiektu opowieści. a podczas cięcia wypowiadaj: Credo videre bona domini in terra viventium. Jest tych formuł mnóstwo w starych traktatach alchemicznych różnej wartości. że zamiast winogron z Damaszku możemy użyć hiszpańskich i niekoniecznie musimy jechać po nie do Syrii. ** Zachęcająca rada (przyp. Utnij ją o wschodzie słońca. poprzez swą niezrozumiałość.** Podejrzewamy. Różdżkę robi się tylko z drzewa leszczynowego: „Wybierz gałązkę długości półtorej stopy i grubości palca i żeby nie miała więcej niż jeden rok. 130 . spędzało sen z powiek niejednemu wielkiemu alchemikowi. także znamiennych uwag z Biblii i innych świętych ksiąg: różdżki czy też laseczki magicznej. tłum. bajek. jakie można przy ich pomocy osiągnąć. i najwyższych kapłanów.planetarnym. i czarnoksiężników. aby podczas cięcia wchłonęła całą siłę magnetyczną królewskiej gwiazdy.)** Wierzę. że na Ziemi żywych widzę dobra Pana. więc tajemnicę ich wykonania powierzano sobie sposobem z ust do ust w bardzo ścisłym gronie wybranych osób. a są to teksty niezmiernie skomplikowane i wymieniające tak niezwykłe nazwy substancji. Ale teraz wyjawmy sekret największy: pragnienie zdobycia tej tajemnicy — czyli formuły produkcji złota. sposoby ich używania i cele. I w tym przypadku przepis pochodzi z miarodajnego źródła. podamy formułę do uzyskania najcudowniejszego przedmiotu wszelkich magii. ale stare księgi jakoś na ten temat milczą uparcie i raczej podają.* A teraz drodzy czytelnicy. i to w dużej obfitości. że przygotowanie takiej różdżki wymaga nieco więcej zabiegów.

Wybraliśmy tylko jedną formułę. ale nic jeszcze straconego. Krążą opowieści. być może z ogromną szodą dla domowego budżetu. zaś potrzebne wyjaśnienia zabrałyby nam więcej stron niż liczy sobie cała książka. stopniowo. jej nie wypróbowaliśmy. której pochodzenie wciąż okrywają mroki tajemnicy. Kiedy po spełnieniu wszystkich obowiązkowych obrzędów praca zostanie ukończona. dodając wody destylowanej i amoniaku. aby się nasyciło. a i owszem również rządom zainteresowanym w podreparowaniu ogołoconego skarbu państwa w tych ciężkich czasach ogólnego kryzysu ekonomicznego. jak głosi tradycja. aby nie dopuścić do powstania strątu. alchemik biedny jak mysz kościelna. Pierwszy. wybitnemu architektowi starożytności Hiramowi Habidowi. że przy pomocy tej formuły Nicolas Flamel. bardziej jasną i konkretną — wprawdzie. jaką jest alchemia. jak dotąd. słynny król. Przedstawiamy teraz mistrzowskie dzieła magiczne wszechczasów. ofiarował. Oto przechowywana w tajemnicy. Jest to mały czerwony smok zrobiony z metali w szczególny sposób i w warunkach odpowiednich wpływów i operacji planet. stał się posiadaczem królewskiej fortuny. który zbudował Swiątynię Salomona. Tak otrzymasz błyszczące złoto w ilości trzydzieści procent więcej. sekretna formuła otrzymywania złota: "Rozpuść czyste złoto w mieszaninie kwasu azotowe-go i solnego. przypisywane królowi Salomonowi: talizman Czerwony Smok i talizman Gwiazda Mistyczna. należy nadać jej moc. Powiększ roztwór cztery razy. Oddziel przez filtrowanie żółty proszek. niż zużyłeś do produkcji". do początku tego wieku. Cudownie proste! Zostawmy czytelnikowi w darze tę wspaniałą receptę na otrzymnie „błyszczącego złota".zupełnie nieprzydatne dla profana dziedziny. Czerwonego Smoka. przepłucz wodą i pozostaw do osuszenia. jako szczególnie cenny dar. według następujących wskazówek: 131 .

niewyraźne i zatarte. z błędami wynikłymi z tłumaczeń. Inny sposób: „Talizman Czerwony Smok należy zrobić ze stopu siedmiu metali. takoż każde drzwi dotąd zamknięte.„Przez dni wszystkie. Zawarta w Kłódkach Salomona formuła talizmanu Gwiazdy Mistycznej od czasów biblijnych na przestrzeni tysiącleci ulegała najróżniejszym deformacjom: znamy opisy poskracane. możesz zażądać. dzisiaj jako i zawsze. Obrabianiem talizmanu mogą zajmować się wyłącznie mędrcy i adepci wtajemniczeni w wiedzę tajemną. 132 . oby moc wasza i mądrość wasza mnie wspierała. należy umyć całe ciało i wysmarować pachnidłami i dopiero przed wschodem słońca wypowiedzieć tamte cudowne słowa. pochodzi ze wspomnianego już dzieła Kłódki Salomona — przełożonego przez maga Iroe i opublikowanego przez maga Bruna. afia. Włożysz następnie talizman do woreczka ze szkarłatnego płótna i wieszając na szyję. Formuła. Według zapewnień najstarszych przekazów. czego chcesz. nim słońce wzejdzie. odbierających emanacje siedmiu planet. wyłącznie w dniu czwartkowym. N iech tak się stanie". kiedy słońce i księżyc znajdą się w konjunkcji. dasz smokowi okruszynkę najczystszej kamfory wielkości ziarna pszenicy. zdrowie i wielką wiedzę. Almanach. Blochaj. A kiedy już to wszystko spełnisz i uczynisz. Kiedy już je wyrzekniesz. talizman nabierze mocy największych i zapewni powodzenie. a będzie ci dane. którą podajemy. wypowiadać będziesz słowa. jakie wielki mag egipski Anz--achar-shis zdradził Mojżeszowi. Taka sposobność zdarza się niezmiernie rzadko. jeśli ktoś czyni to wszystko z namaszczeniem i niepodważalną wiarą. zafałszowane i pozmieniane. fortunę. jalma. a są one: Jobsa. wypowiesz z największym szacunkiem: Adonay. zgodna z oryginałem. Aby włożyć ten talizman. staną przed tobą otworem".

** Martwa głowo. będzie ci rozkazywać pan przez Adama. będzie ci rozkazywać pan przez żywego i przeklętego węża. Weź kawałek dziewiczego pergaminu i naszkicuj dwa koła jedno w drugim i na płaszczyźnie między dwoma kołami wypisz słowa następujące: Gloria et divitiae in domo ejus et justitia ejus manes in soeculum* Potem narysuj dwa przecinające się trójkąty. Aquila errans. Powiada się. moc dominującą nad człowiekiem i przedmiotem. tak aby spoczywał na twym sercu. heliotrop i piżmo i kładąc prawą dłoń na talizman. włóż talizman do woreczka z żółtego jedwabiu i noś na szyi. wężu.. cieszyć się najlepszym zdrowiem. jak gło szą starożytne przekazy. także. Natomiast talizmanem nad talizmanami. zwaną także pieczęcią Salomona. orle błądzący. że słońce wyszło zza horyzontu. inaczej zwany Kluczem Paktów. będzie ci rozkazywać pan przez skrzydła byka. przystąp do pracy nad dziełem wielkim.. wypowiedz zaklęcie: Caput mortuum. kiedy zobaczysz. Musisz używać inkaustu magicznego. 133 . które utworzą gwiazdę mistyczną. okadź pergamin paląc liście laurowe." O cudownych właściwościach i mocy Mistycznej Gwiazdy Salomona wypisano morze inkaustu i atramen-tu. Formuła tego * Chwałę i bogactwo w domu jego i sprawiedliwość na wieki. że posiadacz jej może zażywać wszelakiego powodzenia. Opublikowano mnóstwo dzieł i dziełek. że ów talizman ma siłę przyciągającą. jest Wielki Talizman Władczy. używanym ze szczególnym upo-dobaniem przez króla Salomona. tonąć w bogactwach. imperet tibi dominus per adam-iotchavah. Kiedy skończysz. będzie ci rozkazywać pan JHVH przez anioła i Iwa. impetibi dominus per a/as tauri! Serpens imperet tibi dominus tetragrammaton per angelum et leonem!** Wyrzekłszy je. inperet tibi dominus per vivem et devotum serpentem cherub. ale zawsze kiedy go użyywa dla celów czyniących dobro i nigdy zło.„Jakiejś niedzieli wiosną.

mosiądz i brąz. Każdej niedzieli o wschodzie słońca rzuć doń opiłki żelaza i siedem ziaren pszenicy ofiarowując je siedmiu planetom. Czerwony Smok. I w naszej dobie są używane. co jest na ziemi. a następnie przenieś na talizman i wyryj.talizmanu występuje niezwykle rzadko w Księgach Magii i dlatego była ona bezcenna i z wielkim zapałem poszukiwana przez niecierpliwych magów i czarnoksiężników. Wielki Talizman Władczy. Wezwanie Szatana. Uczyń tę pracę w niedzielę o wschodzie słońca. Niewidzialny Klucz. pod ziemią. Włóż talizman do woreczka z jedwabiu szkarłatnego i nasącz zapachem kadzidlanego proszku i mirry. w małych zabi134 . Talizman Miłosny. Gwiazda Mistyczna Salomona. aż do chwili mojej ostatniej. na wodach i pod wodami. chroń mnie i obdarz opieką twoją i łaskami twoimi. Almanas dopraszam się waszej wszechmocnej opieki i wstawiennictwa. Amen". duchy i żywioły pod me absolutne władanie. Dodaj kawałek kamienia magnesowego i zmów modlitwę: w imię po trzykroć świętego i potężnego sprawcy wszystkich rzeczy i na moc daną siedmiu planetom. w imię wasze. Oto ona: „Aby zrobić Talizman Władczy musisz mieć złoto. która władasz w tej godzinie losami wszystkimi świata i rzeczami stworzonymi i które są ci posłuszne. Adonay. aby królowały. panowały i powodowały wszystkim. Wyrysuj na pergaminie klucz. zarówno w odosobnionych miejscach w Wielkiej Brytanii. Błyszczące Złoto — składają się na najwyższe wtajemniczenia zaklęć magicznych i ich formuły były wykorzystywane przez ludzi wszystkich czasów. zamknięte w tym oto talizmanie. na słowa uświęcone. zmów modlitwę: O cudowna planeto. aby moc talizmanu trzymały. Elochais. duchy przyjazne. aby mi oddane zostały wszelkie istoty. A wkładając je do woreczka zawieszonego na szyi.

ofiarowując im to. trzeba zaprząc do działania najgłębszą wiarę. I niech czytelnik nie zapomina. których zawsze wszędzie było pełno i żyją sobie z naiwności ludzi. 135 .tych deskami wioskach włoskich. którzy wykonują je i zaklinają z głęboką wiarą. Ale i w tym. Wśród współczesnych wytwórców są i tacy. ale w ich cieniu prosperują pomniejsi szarlatani. jak we wszystkim. czego sami mieć nie mogą. jest tylko jedna prawda. siłę ducha oraz działać w najczystszych zamiarach. jak i w sercach wielkich miast obu Ameryk. że aby wyprodukować te cuda.

że długie wpatrywanie się w podobiznę przynosi nadzwyczajny efekt: wielki cudotwórca otwiera oczy. Na rycinie pośmiertny wizerunek Rasputina — była ona rozpowszechniana przez jego zwolenników. Tak było również w przypadku popa i szarlatana rosyjskiego Rasputina.W czasach współczesnych magia ma wiele związków z polityką i w wielu przypadkach odgrywała w niej decydującą rolę. którego osoba w niemałym stopniu przyczyniła się do upadku imperium cars-kiego. 136 . którzy twierdzili.

rzeczywistość magicz-na jest całkowicie irracjonalna — nie istnieje dla niej czas. magia naturalna — nauki przyrodnicze. owszem. jako że wzbrania się pozostwać w zasięgu szerokiego ogółu. Choć tutaj ciągle istnieją nieprzekraczalne granice pomiędzy jedną i drugą: jeśli nauka trudni się opisywaniem rzeczywistości. również prosi. stąd również jej nazwa — nauki tajemne.XVII. ale przede wszystkim pyta i żąda. gdy tymczasem żądanie pozostaje w gestii niewielu wybranych wtajem-niczonych. Przeważająca większość działań magicznych opiera się na zasadzie zgodności. oddziaływanie myśli na przedmiot lub osobę. ani przestrzeń. Kiedy religie ograniczają się do wznoszenia modłów błagalnych. wreszcie wróż-biarstwo. Wszechświat. Przecież nauka i magia nieraz się ze sobą krzyżowały na przestrzeni dziejów: alchemia — chemia. odgadywanie przyszłości. Magię rówież można uważać za byt paralelny do nauki. czyli po prostu czarowanie nauki parapsychologiczne. w którym się znaj- 137 . sprawdzal-nej teoretycznie i doświadczalnie. astrologia — astronomia. MAGIA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Prawdziwa wielka magia ma wiele punktów stycznych z różnymi oficjalnymi religiami. a nawet może być uważa-na za ezoteryczną religię mniejszości. żarliwie. czyli próśb. skupionych w tworzących się coraz to nowych odłamach i sektach religijnych. Prosić z wiarą. mogą ogromne rzesze wiernych. magia. a jej doświadczenia wszystko czynią możliwym.

Szmaragdowa tablica. ścisła więź i sprawia. najwyższy cel. łączy wspólna. Jednym z największych praktyków jest Gegen Chutukru — patriarcha mongolski z Urga. A wszystko to umacniają siły mistyczne wykonawców. przewyższenie możliwości ludzkich poprzez właściwe oddziaływanie maga na rzeczy fizyczne. figurka człowieka — podstawa formuły dla bezpośredniego wyrządzania zła itp. i ponieważ to co na górze jest takie samo jak to co na dole — dzieje się tak dla przygotowania i osiągnięcia rzeczy Jedynej. 138 .* Oto podstawa — zasada zgodności — wielu rytuałów magicznych. które to działanie znajdzie odbicie w rzeczach astralnych i spirytualnych. powtórzmy słowa odsłaniające wielką tajemnicę: Ponieważ to co na dole.dujemy i wszystkie znajdujące się w nim rzeczy. że jeśli w jednej z tych rzeczy lub tylko w jakimś jednym jej elemencie nastąpi jakieś zjawisko. kawałek złota to podstawowy element w poszukiwaniu skarbów. Bowiem najwznioślejszym celem Wielkiej Magii jest osiągnięcie najwyższego lotu ducha ludzkiego. słynnych łamów z Sikkim. Tak jest w przypadku największych magów naszych czasów. wówczas odbije się ono w określony sposób i w określonej formie na innej rzeczy i na każdym elemencie tej rzeczy i na wszystkich rzeczach znajdujących się we Wszechświecie. włosy danej osoby więź. Symbole są punktami oparcia dla dokonywania rytuałów magicznych. Aby osiągnąć ów najwyższy stan. właśnie on posiada te rzadkie. nadzwyczajne zdolności. Ci niezwykli ludzie potrafią sypiać w tem* Zob. którzy siłą woli czynią meipos — cuda. jest takie samo jak to co na górze. To znaczy. Łapa tygrysa symbolizuje siłę. która nas z nią łączy. należy wspinać się długo i żmudnie od najniższych stopni ku rozmaitym poziomom. które mają przynieść oczekiwane rezultaty.

obywać się dwa miesiące bez jedzenia i dokonywać zadziwiających uzdrowień. zbiorowej hipnozy. ponieważ rezul-taty osiągnięto dzięki niezłomnej woli ludzkiej. 139 . które my byśmy nazwali uzys-kaniem stopnia doktora Wielkiej Magii. „Sztuka. skiero-wane do entuzjastów nauk tajemnych i alchemii: „Tobie. które rozwijają się dzięki nabywanym studiom i praktykom. W słynnej akademii mongolskiej w Bras-ss-Pungs tzrystu magów udziela wykładów siedmiu setkom uczniów w wieku od dwunastu do dwudziestu lat. kimkolwiek jesteś. odziani tylko w lekką tunikę. Tak więc wiedza wyuczona musi iść w parze z wrodzonymi zdolnościami. zatrzymać działalność serca. Ale nawet jeden na stu uczniów nie osiąga żądanego najwyższego pułapu. nie masz w sobie. powiadam: jeśli tego. żajmujących klasztory i miejsca z nimi sąsiadujące. czego szukasz. * który pragniesz zgłębić największe tajniki natury. takie jak na przykład: „Sztuka. którzy potem długo jeszcze muszą czekać. która uczy uzyskiwania nadzwyczajnych rezultatów z pomocą tajemnych sił natu-ry".peraturze -15°C. Przytoczmy słowa słynnego alchemika arabskiego Aphi-Phili. A jeszcze inna idzie dalej: „Sztuka dokonywania cudów za pomocą czarów". nie znajdziesz i poza sobą". aż zdobędą ostatnie. przedłużać biologiczne trwanie ciała. dzięki której za pośrednictwem pewnych praktyk osiąga się efekty sprzeczne z prawami natury". Niemałą odpowiedzialność za przekonanie o łatwości wykonywania praktyk magicznych i za ich pośrednict-wem osiągania niezwykłych rezultatów ponoszą również słowniki i encyklopedie zamieszczające definicje magii. końcowe wtajemniczenie. a spośród wszystkich łamów. Czy nie są to już prawdziwe cuda? Cuda. Oczywiście mogą zapamiętać każdą li-nijkę ze 108 tomów Kadjur i nie będą nigdy dobrymi magami-praktykami. powtarzamy. nawet dwóch na stu nie dochodzi do najwyższego punktu wtajemniczenia.

uwolniłaby wreszcie magię od jej własnych błędnych derywacji. która polega na ćwiczeniach ciała. magia niby trochę racjonalna. znachorstwo oraz sata-nizm. guślarstwo. która jest przecież domeną magii. Wolelibyśmy raczej tę. że w przyszłości magia zyska. Jaka jest więc przyszłość magii w naszej epoce oświaty i postępu. choć to może wydać się paradoksem. bo przecież je posiada. A to już się zaczęło: coraz pewniej wkracza w nasz zachodni świat czysta magia orientalna pod nazwą Yoga. Zracjonalizowanie magii jako dyscypliny nauki pomoże w znalezieniu. których poszczególne elementy są względem siebia współzależne w żądanej. jej podstawowych praw i fundamentów. a więc: „magia td całokształt starożytnych doktryn i praktyk opartych na teorii istnienia we Wszechświecie światów analogicz-nych. bo choć cykle historyczne powtarzają się. Magia przyszłości zrezygnuje ze swych dawnych baz. właśnie na racjonalności. ale zawsze w końcu dochodzi do najgłębszych pokładów ludzkiej psychiki. albo raczej wyjaśnieniu. jakoby pozostawała w konflikcie z religią. że jesteśmy świadkami jej ponownego gwałtownego odradzania się. Zen i innymi. I być może 140 . zamyślonej postaci".Zaakceptować takie definicje. I dlatego należy się spodziewać. która opierając się na swej podstawowej bazie. jednak nie potrafi ich wyjaśnić. może bardziej trafną. jako że nie może przekroczyć granic irracjonalności. takich jak wszelkiego rodzaju czarostwa. ale także nędzy. to jednak podlegają ewolucji i właśnie takim nowym fundamentem dla magii będą zjawiska parapsychologiczne. rozwijając jej poszczególne cechy i przymioty. a tym samym oczyściła ją z zarzutów. znaczyłoby zlekceważyć magię. jaką jest nienamszalna zasada zgodności. które sama oficjalna nauka uznaje za istniejące. głodu i kryzysu? Wszystko wskazuje na to. choć nie w fizycznych wymiarach.

na przykład. co magia prymitywna. niż obecnie w lamaseriach Tybetu i Mongolii. talizmaniczna. mimo że ulegnie tylu przeobrażeniom.w przyszłości nabierze ona innego kształtu i będzie rozwijana i nauczana w większym zakresie. naukowa. magia jest już bardzo stara i pewnie musi być potężna. skoro niektórzy kosmonauci. Wiele minęło tysiącleci. Ale i w tej przyszłości. 141 .. totemiczna. zawsze będzie obiecywała to samo. przemycają.. króliczą łapkę „na szczęście". ezoteryczna. wybierając się w lot ku gwiazdom.

Superjajo to prosta magiczna zabawka. bawimy się nim. co mamy zrobić. jeśli się przewróci. w ten sposób. TO JEST SUPERWYROCZNIA! Przy każdej wątpliwości radzimy się superjaja. szlachetną TO COŚ WIĘCEJ super-elipsę obiegową: transpozycja kosmiczna NIŻ ZAWKA! nowej su-per-elipsy wraz ze wszystkimi swoimi właściwościami mieści się w klejnociku z polerowanego brązu. Po raz pierwszy mają państwo okazję posiadać. a wszystkim naszym przedsięwzięciom będzie towarzyszyło powodzenie. która otwiera nam superjajowy świat. znaczy. To najlepszy sposób. To tylko tyle. jak i też podarować. bierzemy w ręce SUPERJAJO. Od dzisiaj dostępne dla wszystkich.Superjajo to prawdziwy klejnot z wy-polerowanego brązu. Znając jedyną odpowiedź. Można no-sić na szyi albo w kieszeni. SUPERJAJO! TO JEST SUPERAMULET! Superjajo zawsze nosimy przy sobie. Nosi się je w skórzanym woreczku. Faktycznie. I tak przezwyciężamy zły nastrój. Pomóżmy naszemu szczęściu. chronionym przez skórzany woreczek. że nie. ale TO SUPERPREZENT! . łatwy sposób. znaczy. Jeśli stanie na sztorc. To taki prosty. że tak. Głaszczemy je. Superjajowy świat posiada nieograniczone możliwości. Szybciej upływa nam czas. aby postawić nasz świat na sztorc. TO JEST SUPERUKO JENIE: W chwilach niepokoju. albo kiedy nie wiemy. nawet w najbardziej ryzykownych interesach. poweźmiemy właściwą decyzję. czując przepływający przez nie magnetyzm i siły magiczne. że zaufajmy samym sobie. ważymy w rękach.

jak dużo! TO PROMOCJA! Upchnij palcem wskazującym i postaw jajo na sztorc! JUŻ W SPRZEDAŻY W NAJLEPSZYCH SKLEPACH Z UPOMIN-KAMI I W WIELKICH MAGAZYNACH 143 .

Dictionnaire Infernal. Collin de Plancy Les Demeures Philosophales. Fludda. Percheron Isis Unveiled. Dogma y ritual de Alta Magia. Michelet Hechiceria y Magia Negra. anonim Dictionnaire Infernal. L. Nostradamus Los admirables secretos de Pequeńo Alberto. Postela. Apoloniusz z Tiany Ponadto konsultowano dzieło Porfiriusza. Porta Archidoxo Magicum. Williams Historia satanizmu i czarów.BIBLIOGRAFIA Kłódki Salomona Księga Wed Księga Umarłych Histoire de L'occultisme. I. oraz dzieła takie jak: Encyclopśdie de la Magie et de 1'occultisme. O.P. Nicolasa Flamela. Myllius Les Centuries. i innych. Jamblicha. U. papież Honoriusz Szmaragdowa Tablica. Frazer The supernatural. Crollil Vett Basilica Philosophale. M. Escalante Agenda Mśgica. anonim Les Societes Secretes. Albert Wielki De oculta philosophia. J. J. Hermes Trismegistos Misteria Egipcjan. Korneliusza Agrippy. Basilius Valentinus Basilica Chymice. Briem Magie et Mysteres d'Asie. anonim Manuel de Magie Practique. papież Leon III El libro negro. Eliphas Levi Dictionnaire Practique des Sciences Occultes. Enciclopedia del vudu i Libros Sagrados del Tibet. Anastazego Kirchera. de Gerin-Ricat Złota Gałąź. 144 . Hector Hachs El gran grimorio del papa Honorio. Rajmunda Lulia. P. H. M. Fulcanelli Practica Una Cum Duodecimum Clavibus. Artemius Clavis Sapientiae. Arnolda z Villanowy. Paracelsus Arcanum Arcanorum.E.B. Molitor Operations des Septs Esprits des Planetes. Blavatsky Enchiridion. Veurneil De Lamiis et Phitonicis Mulieribus.G.

.

towarzysz Pitagorasa Heraklit. filozof z Kladzomen żarnolxis.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Hermes Trismegisłos. filozof Apoloniusz z liany. siostra Mojżesza Kleopatra. królowa Egiptu Medera. profesor Morienusa Kalid. filozof . saracenski Król Egiptu. filozof grecki Anaksagoras. kobieta filozof Euthica. Egipcjanin Adfar Aleksandryjczyk. uczeń Morienusa Maria Żydówka. ze szkoły Kalida Demokryt. kobieta alchemiczka Thaphuntia. syn Gazichusa Musa. arabska kobieta filozof Kalid Żyd. alchemik grecki Pitagoras.

157 .

filozof Senior. filozof arabski Gilgil. filozof arabski Geber.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Michał Psellos. filozof Rasis. filozof arabski Alphidius. filozof Morienus. filozof Filozof z Massary . filozof mauretański Hamuel. filozof Rosinus. filozof rzymski Avicenna. filozof arabski Artephius.

filozof . filozof Dante.Mitigo. filozof Malus. filozof Galienus.

159 .

filozof i zabójca . król. mędrzec i filozof Arsianus. filozof Adarmath.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Mahomet. filozof Hercules. filozof Elbo. filozof Datin. filozof Azinabam. filozof i chemik Euthices.

Ademarus.. filozof 11 — Czarna magia. filozof Platon. król Babilonu Seneka. chemik Yezid z Konstantynopola Galud. nauczyciel filozofa Platona Helisardes. filozof Albugazal. filozof Belinus.. 161 .

hrabia de Trevise Basil Valentin. filozof Jodocus Greverus.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Albert Wielki. mnich Jan z Padwy. biskup i chemik Bernard. filozof Arnoldo de Villa Nova. chemik Piotr de Villa Nova. mnich Alanus z Lille. chemik Autor „Róży filozofów" Autor braterskiego dialogu pomiędzy Zlotem i kamieniem Autor „Rymów filozoficznych" . brat Arnolda Vincent de Beauvais.

Isaac i Arnold. filozofowie Filip Teofrast Paracelsus Isaac Holender Stary Isaac Holender Miody .

163 .

filozof Christophe z Paryża. filozof . filozof Jean de Meung. filozof Johannes Femelius Ambiensis Guillaume z Paryża. Francuz Dionisius Zacharias. filozof Nicolas Flamel. filozof Jean d'Autriche.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Johannes Pontanus. filozof chemik Raymond z Marsylii. filozof Philippus de Ravilasco. filozof Gratianus. chemik Guido de Montanor.

filozof . filozof. filozof Johannes de Sacro Bosco. filozof chemik Daniel. w jego „Palinodiach' Valerandus de Bosco.Etienne.

165 .

filozof Johannes Chrysippe de Fano Johannes Theobanus. wenecki ksiądz Aloysius Marlianus.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Tomasz z Akwinu. filozof Ludovicus Lazarellus. filozof i chemik Jan Aureliusz Augurel/us Marcel/us Palingenius. wioski chemik Petrus Bonus z Ferrary Petrus de Zaiento. filozof Johannes de Rupescissa. filozof . filozof Augustinus Pantheus. filozof lanus Lacinius.

filozof i chemik Kardynał Gilbert. filozof . mnich.Effarius. filozof Jan z Akwinu. filozof Raimund Lulio.

167 .

filozof angielski . „Ciężary" Dominicus Apostoł. Anglik Roger Bacon. chemik John Dastin. filozof Piotr. mnich i filozof Durandus. filozof i chemik Kardynał Garcia. przełożony szpitala w Jerozolimie Autor „Streszczenia Róży" Przeor z Aleksandrii. filozof Biskup Dominicus.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Aegidius. filozof Hugo Apostolicus. mnich i filozof Biskup Androicus.

angielski filozof George Ripley. filozof angielski Thomas Norton.Hortulanus. filozof i chemik Richard. filozof .

169 .

wybitny filozof . węgierski filozof Bavran. filozof Melchior Cibinensis.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Opat Westminsteru. filozof Michael Scott. filozof Edward Kelley. filozof John Duns Scot. najbardziej uczony z filozofów Aegidius de Vadius. wątpliwy filozof Scot.

Brat Albert Bawarski, mnich i filozof Rhodianus, wspaniały filozof Rachaidibi, filozof i chemik Aristot, filozof alchemii

Arda, filozof, uczeń Aristota Uwaga dotycząca listu Aleksandra: Śmierć, morze i ciemności uciekają od niego, a Smok ucieka od promieni słońca. Serapio, najzręczniejszy filozof Księga Saturna Filozofów

171

PIECZĘCIE FILOZOFÓW

Dumbeleius, filozof i chemik Bernard de Gravia, filozofujący Melchior, kardynał i biskup Malchamec, filozof i chemik

Aranus, filozof z Medes Filozof, który niesie Gałązkę Palmową Sarmata anonim, chemik Autor „Złotego talerza"

Autor „Małej róży" Skala filozofów Gra dzieci

filozofujących Rodząca się Jutrzenka

Testament filozoficzny Pitagorasa: Bez Ognia nic się nie dzieje, tak jak nie ma wojownika bez broni. Zgromadzenie filozofów i mędrców Autor „Zwierciadła Sztuki Chemicznej" Autor „Uniwersalnej Drogi Mądrości"

173

PIECZĘCIE FILOZOFÓW

Autor „O kwintesencji wina'' Autor „Światła, które lśni w ciemności" Autor „Ogrodu bogactw mądrości" Autor „Traktowania materii filozoficznej"

Autor „Traktatu o Aurelii" Autor „Blasku słońca filozoficznego" Autor „Stołu najstarszego z filozofów" (Tablicy) Alegoria filozoficzna Mer I i na

Alegoryczna parabola Arisleusa Autor „Zagadek chemii"

„Kompendium filozoficzne" „Księga prawdy mądrości filozoficznej'

„Dźwięk trąby filozoficznej" Autor „Traktatu o kamieniu filozoficznym" Oswald Croll z Wetter, uczeń filozofów Johann Daniel Mylius, z Wetter, uczeń mądrości filozoficznej

175

176 .Johann Daniel Mylius. ikonografia tych PIECZĘCI stanowi zadziwiający repertuar symboliki alchemicznej. Trzecia księga „Basilica philosophica" zawiera „PIECZĘCIE FILOZOFÓW". sto sześćdziesiąt SYMBOLI HERMETYCZNYCH przypisywanych postaciom związanym z alchemią. jak manuskrypty i ryciny już publikowane. postaciom historycznym i legendarnym. opublikował w 1618 r. „Opus medico-chymicum" zawierające trzy Traktaty albo Bazyliki — medyczną. Ułożona i w sposób dowolny zaadaptowana w oparciu o różnorodne źródła. z Wetter w Hesji. sławnym i anonimowym. chemiczną i filozoficzną. Połączenie sentencji i obrazów w tych miniaturowych symbolach miało pełnić zarazem funkcję dydaktyczną i mnemoniczną. we Frankfurcie dzieło medyczno-chemiczne.

.

LEKSYKON MAGICZNY

185

I. BOGOWIE, DEMONY I STRASZYDŁA II. WTAJEMNICZENI I INNI III. KSIĘGI ŚWIATŁA I KSIĘGI CIEMNOŚCI IV. INSTRUMENTARIUM

Opracowała Zofia Siewak-Sojka

186

I BOGOWIE, DEMONY I STRASZYDŁA

A
Abaddon (gr. Apollyon, łac. Exterminas) — szatan, anioł przepaści, kiążę piekieł Abraxas — w mitologii irańskiej bóstwo identyfikowane z Mitrą, pośredniczy między Arymanem a Ormuzdem; według gnostyków Istota Najwyższa rządząca 365 duchami albo emanacjami przynależnymi poszczególnym dniom roku; Bóstwo przedstawiane jako istota fantastyczna półczłowiek-półzwierzę; Słowo kabalistyczne ryte na metalach i kamieniach szlachetnych noszonych jako talizmany Awam Kadmon — w kabalistyce duch powszechny wszystkich istot żywych. Ostatni człowiek i bliźniak Adama Pierwszego Człowieka. Stworzeni w jednej postaci, oddzielili się po spożyciu owocu z Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego; Sobowtór Adamastor — wymieniony w Luzjadach Camóesa zły duch: krąży po wodach u Przylądka Dobrej Nadziei i strzeże przed podróżnikami drogi do Indii Adya Ganti — w mitologii Jorubów bóstwo i Wielki Czarownik, opiekun kultu, dziadek Szango (zon.) Agni — staroindyjskie bóstwo światła, ognia i piorunów. Zsyłał gorączkę jako karę za grzechy Ahpu — bliźniacy-prorocy, bohaterowie świętej księgi Majów Popol Vuh (zob). Herosi kulturowi, znawcy pieśni, rzemiosł, sportu i magii akimmu — w mitologii asyryjskiej duch — zwiastun śmierci Akoman — w mitologii perskiej zły duch, arcydew, demon złej myśli, Skłócał ludzi i podżegnywał ich do wojny 187

Alastor — w mitologii perskiej demon mściciel: karał zbrodniarzy i podstępnie zmuszał ludzi do złych czynów aljanu — w wierzeniach ludów muzułmańskich dobre i złe duchy działające w świecie ludzi: duchy przodków, ziemi, powietrza, wody, lasów, kamieni, drzew itp. alu — w mitologii asyryjskiej duch-potwór, nieprzyjaciel człowieka Amaimon — szatan, władca wschodniej części Piekła ameszaspenty — dobre duchy stworzone przez Ormuzda, boga światła, do walki ze złymi duchami boga ciemności Arymana (zob. dewy) anjanas — w folklorze hiszpańskim (w Santander) istoty demoniczne: piękne kobiety albo staruszki — zajmowały się karaniem ludzi za złe uczynki i nagradzaniem za dobre ankou — w wierzeniach europejskich duch pierwszego mieszkańca nekropolii. Strzegł cmentarza, opiekował się zmarłymi Apofi — w mitologii egipskiej kosmiczna żmija, władczyni zła i wrogich sił ciemności. Jeśli ktoś poznał jej tajemne imię, a wymówiłby je, zostałaby uśmiercona Ardibeheszt — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch ognia i rzeczy świętych Aresz — w mitologii perskiej demon zawiści Aryman — w mitologii perskiej bóg zła i ciemności, złych czarów i czarnej magii. Stworzył zastępy demonów, dewów, złych duchów do walki z Ormuzdem Asalluhi — mezopotamski bóg magii Asmodeusz — w Biblii zły demon. Nieszczęśliwiezakochany wSarze, zabijał jej mężów. W Talmudzie król szatanów asurowie — w mitologii indyjskiej żądne władzy, złe, podstępne demony, duchy niszczycielskie Azazel — biblijny zły duch mieszkający na pustyni ażdacha — w wierzeniach ludów bałkańskich nieprzyjazny człowiekowi duch powietrza

188

B
Ba— w wierzeniach staroegipskich dusza, część ducha Ka (zob.). Twór niematerialny, oddzielony od ciała i przedstawiany w postaci jaskółki krążącej nad głową zmarłego Baal-Zebul — filistyński i fenicjański bóg much zsyłający choroby Bafomet — bożek, którego rzekomo czcili templariusze (zob.) Bahman — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch sprawiedliwości, pokoju i boskiej mądrości baka — haitański upiór, zwykł wstawać z grobu, aby posilić się ludzkim mięsem BaIdur — skandynawski bóg światła (zob. Hódur) bzyliszek — istota demoniczna, król wszystkich węży. Według Paracelsusa miał powstać z miesięcznej, a więc trującej, krwi kobiety; Starożytni twierdzili, że wykluwa się z jaja zniesionego przez koguta, koniecznie siedmoletniego. Polskie bazyliszki gnieździły się w jednym z domów na Starym Mieście w Warszawie oraz w podziemiach Krzystoforów w Krakowie. Bazyliszek zabija wzrokiem i jest nieznisz-czalny. Jedyną przeciw niemu skuteczną bronią jest zwierciadło, jeśli zechciałby w nie spojrzeć beansi — w Irlandii rodowy duch przodków. Nawiedza dom i płaczem zwiastuje śmierć kogoś z krewnych. Ukazuje się pod postacią staruchy albo pięknej dziewczyny Behemot — potężna bestia mistyczna, lewiatan. U Bułhakowa sym-patyczny czart wcielony w psotnego kota Belial — anioł ciemności, przywódca złych duchów, książę Piekieł Belzebub — w demonologii chrześcijańskiej drugi po szatanie zły duch, książę diabłów birkut — w mongolskim szamanizmie orzeł. Pierwszy Szaman obdarzony wielką mocą. Wskrzeszał zmarłych, kierował ludzkimi losami, rządził tajemnymi siłami przyrody. Pierwszym Szamanem w ludzkiej postaci był syn birkuta zrodzony z kobiety bobak - w polskich wierzeniach ludowych psotny domowy duszek; w demonologii chrześcijańskiej nieszkodliwy czart pośledniejszego gatunku 189

Najpopularniejszy diabeł polski działający w okolicach Łęczycy. Stawały się nimi kobiety zmarłe w połogu 190 . W polskiej tradycji ludowej złośliwy krasnal. Brigen. szczególnie podczas feralnych pierwszych dni roku. który podobnie jak feniks odradzał się w ogniu i czerpał zeń nowe życie cegua — w tradycji azteckiej stwór demoniczny — piękna kobieta. straszydło szczególnie zawzięte na dzieci. Z nastaniem chrześcijaństwa przeistoczyła się w świętą Brigit z Kildare cadejo — w wierzeniach ludowych Ameryki Środkowej i części Meksyku demoniczny pies błąkający się po uroczyskach carista — ptak. duch. niebezpieczne dla dzieci. współtowarzysz lotów na sabaty boggart — angielski duszek domowy.) Brahman — w religii bramińskiej. Pojęcie cihuateteo — w mitologii azteckiej złośliwe demony. Uhonorowany wpisem do rejestru w Czarownicy Powołanej (zob. praprzyczyna wszechrzeczy Brigit — znana również pod imieniem Brigantia. na rezydenta Piekieł jako diabeł Boruta. przyjaciel wiedźm. która zwodzi nocami mężczyzn. borowcem. a następnie czyni z nich głupców chała — w folklorze bałkańskim duch powietrzny nieprzyjazny dla ludzi ciało astralne Paracelsusa sobowtór oddzielony od ciała fizycznego. Celtycka bogini mądrości i wróżb.Bobo — jeden z licznych złych demonów nękający starożytnych. W czasach panoszenia się czarownic czart. czyniący zło Boruta — niegdyś nazwany także błotnikiem. które jest tylko jego wcieleniem.Niegdyś pogański demon leśny zwany Berutem. z czasem awansował. tchnienie świata obecne w całym stworzeniu. Potężne bezosobowe bóstwo. czyni zło ludziom i zwierzętom boginka — w polskiej tradycji ludowej demon wcielony w postać dziewczyny. zmieniwszy imię i obyczaje. Brig. Bardzo lubi straszyć bogie — angielski paskudnik. borowym.

Wypowiedzenie jego imienia mogło spowodować natychmiastową śmierć. poskromienia tajemnych sił przyrody itp. W późnym średniowieczu zepchnięty do roli czarta podlejszego stanu chulel — w wierzeniach ludowych środkowoamerykańskich i mek-sykańskich zwierzę. czuwa nad płodami rolnymi dapi — w tradycji indyjskiej zły duch wywołany z grobu za sprawą magii. szatany. Chodzą na czterech nogach. najczęściej złoczynnych demony — istoty nadnaturalne. Siła twórcza Demogorgon — straszliwy bóg. urabiający bezkształtną pramaterię. aby pomóc swemu zaklinaczowi czynić zło demiurg — u Platona boski budowniczy świata. mają ciała zwierząt i ludzkie twarze D Dadżdzal — w tradycji muzułmańskiej wielki szatan. dob-roczynny duszek domowy. dobre I złe duchy. Zstąpi na ziemię tuż przed Sądnym Dniem i sprawi. które jest sobowtórem człowieka i dzieli jego losy Cz' mei — chińskie demony gór i moczarów. Czuwają przy śmierci ludzi dobrych i wiodą ich ku wiecznemu szczęściu cz"os kjong — w wierzeniach mongolskich duchy opiekuńcze. Ob-jawiają się szamanowi. Specjalizowała się w zamienianiu ludzi w świnie Chordad i Mordad — w mitologii perskiej dobre duchy rządzące światem przyrody ziemskiej i kosmosu.Circe— italska nimfa i słynna czarodziejka z Odysei. diabły. chowaniec — w przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian. opiekun wiedzy magicznej. jednoręki potwór. czerwony. aby obdarować go wszelką wiedzą: umiejętnoś-cią leczenia i wróżenia. czarty i straszydła 191 . Wskrzesza zabitych. bóstwa opiekuńcze. Jednak wtajemniczeni wzywali go podczas dokonywania ważnych dzieł magicznych. że ludzie czynić będą zło Dagda — zwany Stwórcą. Dobrym Bogiem i Ojcem Wszystkich. wypędzenia złych duchów. geniusze. Bóg iryjski obdarzony wielką mocą. a już na pewno groziło najwięk-szymi nieszczęściami.

cmentarzach. kusy Din-Dajena — w mitologii perskiej jasna bogini. pieczarach. stosując najwymyślniejsze tortury. łąkach i wszędzie dżinny — w tradycji muzułmańskiej rozumne istoty duchowe stworzone z pary albo płomieni przez Allacha. Za życia hospodar wołoski (XV w. utworów literackich i filmowych. bies. kaduk. duszki domowe i nie bardzo złośliwe czarty dybuk — w folklorze żydowskim dusza osoby zmarłej. Przypominają w zachowaniu i obyczajach europejskie krasnale. którzy. Z upodobaniem dręczył swoje ofiary. czart. wiły. córka Ormuzda. W mitologii indyjskiej bóstwa twórcze. zamieszkała w ciele żyjącego człowieka dziwożony — w mitologii słowiańskiej dobre i złe istoty demoniczne: rusałki. dobre duchy diabeł — upadły anioł wtrącony do piekieł. na pustyni. w lasach. w jaskiniach. boginki. te zaś nie zaprzestają płodzić następnych pokoleń. Inne nazwania. Mieszkają w grotach. pośród dróg. piekielnik. czarny.) morderca około stu tysięcy ludzi. natchnienie ludowych opowieści. które też mnożą się i rozłażą po świecie. strumieniach. złączywszy się ze sobą. zły duch. duch nieczysty. licho. demon. Dawczyni tajemnic za pośrednictwem kultu Drakula — słynny wampir Transylwanii. szatan.Deus fascinus — rzymskie bóstwo czarów dewy — w mitologii perskiej złe duchy stworzone przez boga ciemności Arymana do walki z jasnym bogiem Ormuzdem. odmętach wód. Po śmierci nie zaprzestał lubego procederu i powrócił do świata żywych jako łaknący krwi straszliwy wampir druda — angielska siostrzyca strzygi Drudża — w mitologii perskiej straszliwa okrutna czarownica. diasek. kusiciel. leśnych ostępach. aby nękać wiernych po uroczyskach. górskich pieczarach itp. Są one nieprzychylne lub 192 . przy studniach. mamuny. Dżann (ojciec) i Dżinn (syn) — w tradycji pierwotnego islamu dwa demony — spłodziły one synów i córki. zły. która dąży do zniszczenia świata duch naturalny — wszystkie rzeczy zarówno żywe jak i martwe posiadają swego ducha (według Paracelsusa) duendes — w wierzeniach hiszpańskich istoty demoniczne mieszkające w siedzibach ludzkich. smętek. wydali na świat siedemdziesiąt tysięcy plemion demonów.

Ejdolon mozna przywołać mocą zaklęć magicznych Ekimmu — wraz z innymi mezopotamskimi demonami — Utukku. Szczególnie dokuczliwe w porze nocy i w południe Eris — grecka bogini niezgody Ereszkigal — sumeryjska władczyni świata umarłych i demonów Erlik-chan — ałtajski władca krainy choroby i śmierci Erynie — greckie boginie zemsty karzące ludzkie zbrodnie Eskulap — grecki Asklepios. Alu zadawały ludziom rozliczne choroby. 193 . podziemia i lasy. Bóg sprowadzający wieszcze sny. Także bógcywilizator. inteligentniejszej. Posiadała dar wieszczy. ci zaś dali je ludziom Egeria — italska nimfa woda. jako że zawierały wiedzę. W staroarabskiej mitologii przypominały z wyglądu greckie nimfy i satyrów. szkodzące ludziom. zamieszkujące skandynawskie i angielskie łąki. Została żoną i doradczynią Numy Pompiliusza (ok. Ify. kobiet uwodzicielek. Edszu ofiarował bogom. Po śmierci człowieka wędruje do Acheronu. niekiedy spełniają jego rozkazy mocą zaklęć magicznych. owoce palmy. Jedyny spośród plejady bogów zna ich języki i z racji swej umiejętności pełni rolę tłumacza nie zawsze wiernego. W wierzeniach ludowych przybierają postacie dzikich zwierząt.. służki ciemnej bogini Hekate. straszydeł E Ea — w mitologii babilońskiej i asyryjskiej bóg wody. góry. rzemiosł i wiedzy magicznej Edszu — w mitologii Jorubów bógoszust. gdy żywi nie sporządzali zmarłym należytego pochówku i nie złożyli ofiar elfy — stworzenia demoniczne. opiekun medycyny 13 — Czarna magia. często złe i nieprzyjazne człowiekowi. W baśniach dobre duszki empuzy — u starożytnych Greków straszydła i potwory.przychylne człowiekowi. mądrości. 700 pne) ejdolon — druga dusza uczuciowa będąca odbiciem tej wyższej. groty. założyciel wyroczni w Ifie.

Kiedy spłonie. Zawsze jest tylko jeden. wynalazca trygramów wróżebnych Furie — rzymskie boginie zemsty. znaczy. Nazwa Paracelsusa Fu-hi — w mitologii chińskiej bóg wiosny. praw i religii Farwardin — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch. karają zbrodnie i grzechy ludzkości 194 . dawca mowy. Mocą zaklęć magicznych ukazują się w kryształach i lustrach. sobowtór człowieka żyjącego. z jego popiołów rodzi się nowy feniks. że właśnie narodził się mędrzec lub święty. sprawiedliwych oraz jeszcze nie narodzonych feniks — u Egipcjan i ludów starożytnych był znakiem słońca i wieczności. farfareli — w folklorze włoskim istoty demoniczne. W demonologii chrześcijańskiej nieszkodliwe czarty Faro — w mitologii Bambara strażnik porządku we wszechświecie. zamyka się w gnieździe i skrzydłami wznieca ogień. bóg cywilizator. Wezwany przy pomocy odpowiednich zaklęć pomagał w odnajdywaniu zakopanych skarbów. Pojęcie Paracelsusa F Farel — ulubiony czart średniowiecznych czarnoksiężników. służył radą w eksperymentach alchemicznych. Kiedy pojawi się w Chinach. w celach magicznych zakopywane na rozstajach dróg. dobra i nadziei flagi — duchy.evestrum — twór oddzielony od ciała fizycznego. gdy zbliża się jego śmierć po pięciusetlet-nim życiu. Na rozkaz człowieka mogą wyjawić wszystkie znane sobie tajemnice. psotne duszki domowe. przełożony duchów ludzi zmarłych. Jest symbolem szczęścia. brał udział w sabatach czarownic itp. „potwierdzał" maści czartowskie.

krajów i miast (np. rabbi Loeve Juda ben Bezalel z Poznania. W tradycji hebraj-srjej także anioł śmierci. żywią się trupami. Albert Wielki. cmentarze. Mordują i zjadają podróżnych gnomy — duchy żywiołu (żywiołaki.. natomiast jego wróg wyjada mu pisklęta geniusz — italski duch opiekuńczy mężczyzn.GG Gabriel — w judaizmie i chrześcijaństwie archanioł. Pozostałe słowo Met (martwy). Mogą służyć człowiekowi. zwiastuje śmierć Garudi — w tradycji indyjskiej ptak-złodziej: ukradł boską roślinę somę i ofiarował ją ludziom. Pierwszego golema zbudował i ożywił Ben Sira na początku naszego tyciąclecia. Pojęcie z systemu Paracelsusa Goibniu — nazywany również Gorannon. porażone gwiazdami. Grannus — galijski bóg wiedzy medycznej i zaklęć 195 . władca ognia i burz. ruiny domów itp. genius loci) gentiles — w folklorze hiszpańskim dusze pokutujące pogan.najchętniej pojawia się na cmentarzach. które prześladują chrześcijan. mają postacie dzikich zwierząt i potwornych czarownic. w magiczny sposób zniszczy dzieło stworzone przez człowieka. elementale) ziemi. tocząc wieczystą walkę z wężem. wróg ludzkości. czyniąc im zło ghule — w arabskich wierzeniach ludowe grzeszne anioły. którego mięsem się żywi. Pokonany przez Śiwę galleytrot — w folklorze angielskim duch w postaci potwornego psa . spadły na ziemię. W wierzeniach muzuł-manów anioł. miejsc. Zamieszkują pustynie. czyli wypowiedzianym właściwym tajemnym imieniem Boga albo napisanym na czole wyrazem Emet (łiebr. Unicestwić golema można wycierając z jego ciała pierwszą literę. Gnieździ się na Drzewie Kosmicznym. Eliasz z Wilna. uroczyskach. Izrael Bael Shem Tow i in. rozdrożach. Najsłynniejsi konstruktorzy ludzkich automatów: św. prawda). Celtycki bóg kowalstwa i metalurgii oraz wiedzy tajemnej golem — w tradycji żydowskiej sztuczny twór ożywiony magiczną mocą zaklęcia. Pilnuje ukrytych skarbów. Eliasz z Chełma. które. który z polecenia Allacha objawił Mahometowi Koran Gaja — w mitologii indyjskiej przewrotny demon.

Także przewodniczka w zaświaty duchów osób zmarłych Hiawatha — heros kulturowy Indian Mohawk Horus — egipski bóg światła Hódur — skandynawski bóg ciemności 196 . nie czyni ludziom krzywdy gryf — poświęcony bogini losu i zemsty Nemezis.gremlin — duch cywilizacyjny. głównie alchemii. widm i straszydeł Hermes Trismegistos — greckie nazwanie staroegipskiego boga Thota. dał reguły tabu jedzenia Gulla — mezopotamski bóg magii i medycyny H Hades — grecki bóg krainy zmarłych harpie — w mitologii greckiej istoty demoniczne o ciałach ptaków i kobiecych twarzach. Swą mądrość przekazał w Szmaragdowej tablicy oraz natchnionym swym duchem dziełom uczniów i kontynuatorów Hołda — w mitologii germańskiej istota demoniczna. Opiekun ogniska domowego. uprawą roli. Jak dotychczas. nauczył ludzi wytwarzania broni do zdobycia pożywienia oraz leczenia chorób. czyni dobro. także bogom słońca. jest potężny. dzielnicach przeznaczonych do rozbiórki itp. Obecnie spotyka się go w nowoczesnych ruinach: po trzęsieniach ziemi. Pojawił się podczas drugiej wojny światowej. Twórca sztuk tajemnych. porządku świata. Bógcywilizator. Porywały ludzkie dusze i uprowadzały okręty Harut i Marut — w Koranie dwaj aniołowie — nauczali w Babilonie sztuk czarnoksięskich Hekate — grecka bogini czarów. Gnieździ się w pobliżu złóż złota. Bóg czasu. pilnuje skarbów ziemi. wizerunki gryfów przynoszą szczęście. Zawiadywała zjawiskami atmosferycznymi. nawiedzając lotników w samolotach. w opuszczonych fabrykach. Należy raczej do rodziny żywiołaków. chronią przed złymi mocami Gule — w mitologii Buszmenów stwórca ziemi i człowieka.

w miejscu gdzie została popełniona zbrodnia. założyciel państwa Azteków. Zostają nimi dusze ludzi zamordowanych.Hubal — staroarabski najwyższy bóg. Dusze zmarłych tragicznie oraz nieoch-rzszonych dzieci. bóg-stworzyciel. ojciec wszystkich demonów. wciągają nieostrożnych wędrowców w moczary i bagna Inkluzy — pogańskie dobroczynne duchy domowe. największy wróg człowieka. Nóż wbity w ziemię. dawca życia ifrity — w arabskiej tradycji ludowej najpotężniejsze dżinny. Mieszka w siódmej Ziemi. zrodzone z ich krwi. twierdzy zbudowanej z C2arnec|0 ognia ich-k'in — w mitologii Majów. który nie otrzymali pochówku. strażnik wszystkich medykamentów Ixbalanque i Hunahpu — w mitologii Majów boscy bliźniacy. potomkowie bliźniaków Ahpu (zob. posłannicy boga stworzyciela Hurakana i wykonawcy jego woli .). przysparzały dobytku w chacie i zagrodzie. dawca kultu ibis — w pierwotnym islamie Szatan. Czczony w Kaabie. Strzegą ukrytych skarbów. W sanktuarium wyroczni udzielał rad i przepowiadał przyszłość za pośrednictwem strzał wyrzucanych w określone miejsca. niszczy je skutecznie ignis fatuus — błędne ogniki. Potem utożsamiany z Allachem Huitzilopochtli — aztecki bóg wojny. uosobienie wszelkiego zła. magowie. W średniowieczu nie wadzące ludziom diabły ikub — w demonologii judeochrześcijańskiej zły duch przybierający postać mężczyzny i nawiedzający kobiety w czasie snu Irman — w mitologii perskiej dobry duch.

topił ich w rzekach albo jeziorach John King — duchowy przewodnik słynnej medium Eusapii Paladino (zob. Oddziela się od ciała w chwili śmierci człowieka i pozostaje w jego bliskości. a przede wszystkim potrafił prorokować i wróżyć kameny — italskie nimfy źródlane. Posąg ożywiony obecnością Ka posiadał zdolność poruszania się. Posiadały moc wieszczą kami — japońskie dobre bóstwa oraz złe demony Kamrusepa — hetycka bogini czarów Karna — italska nimfa-zwodzicielka. za co najczęściej płonęła na stosie Jii-lu — chiński bóg. Także opiekunka niemowląt.Ja-jii — w mitologii chińskiej demon o ciele węża. głowie smoka i ludzkiej twarzy. kusząc by go dosiedli. chroniła je przed strzygami Kasandra — słynna homerowska wieszczka niepomyślnych wydarzeń. mających wydarzyć się w przyszłości kelpie — w wierzeniach Szkotów zły duch. działała na szkodę człowieka. Pomagają jednak człowiekowi i chronią go przed złymi demonami Jedzą — istota demoniczna. Ka może schronić się w którymś z kilku posągów pozostawionych dlań w krypcie.). Częściowo się materializował. Gdy osiągnął swój cel. zapewniając sobie w ten sposób nieśmiertelność. Pożerał ludzi jakszowie — w wierzeniach indyjskich złodziejskie duchy. czyniła zło za pośrednictwem diabła. W czasach chrześcijańskich czarownica o ludzkim rodowodzie. Jeśli ciało ulegnie zniszczeniu. Prowadzi z nimi wieczystą wojnę Ka — niematerialny sobowtór. porozumiewał się ze spirytystami 198 . strażnik demonów. Wcielał się w postać konia i przymilał do nieostrożnych.

aby nękać mężczyzn na rozmaite sposoby. prowadzające śmierć i wszelkie nieszczęścia K'iung-k'i — w mitologii chińskiej złośliwy demon o wyglądzie tygrysa ze skrzydłami knockers — w angielskich wierzeniach ludowych tak zwane duchy pukające. jednakowoż życzą sobie. aby w ich obecności nie nosić krzyżyków ani się nie żegnać kobold — w ludowych wierzeniach niemieckich istota demoniczna. które unicestwia nieczystości magiczne. w obecności m. pięknych zwodzicielek Kuei-mu — matka diabłów. że był nim niejaki Henry Morgan.przy pomocy stukania wedle umówionego kodu. Istnieją prawdziwe astralne fotografie Katie pochodzące z różnych źródeł. miała zwykły wygląd ludzkiej istoty w dodatku bardzo pięknej. wskazując górnikom miejsca złóż. Naprzyksza się właś. słynny pirat Katie King (maj 1871 — maj 1944) — zjawa młodej kobiety — mate-rializowała się w obecności medium Florencji Cook przez trzy lata. podziemne bóstwo. Niektórzy twierdzili.ciwie wszystkim ludziom . mówiła. mana) kuszuh — hurycki bóg przysięgi. G. Była obiektem badań naukowych poważnego uczonego profesora Williama Crookersa. Ochorowicza. A. podziemia. manitu. nieprzyjazne człowieko-wi. Varleya kery— w mitologii greckiej duchy zmarłych. ziemi oraz kuranita — w tradycji ludów Australii nadprzyrodzona potęga. czyli skutki przestępstw i grzesznych czynów L lamia — starożytna istota demoniczna. Przybiera postać pięknej ko-biety. który zawiaduje siłami przyrody i jest w każdym przedmiocie i istocie żywej (zob. nieżyczliwa człowiekowi. Chroni skarbów przed człowiekiem koki-teno — w wierzeniach Japończyków — duchy ujawniające się pod postaciami zwierząt albo kobiet. Aksakowa. Czynią to w kopalniach. duch. Zamieszkuje pieczary.in. Chińska stworzycielka nieba. J.C.F. orenda. Katie chodziła. Doświadczenia w warunkach ścisłej kontroli prowadził W.

która uciekła z Raju i błąka się po świecie strasząc tu i ówdzie. W folklorze żydowskim diablica. wywoływał niesnaski pomiędzy ludźmi Legion — w hierarchii piekielnej jeden z potężniejszych diabłów Lei-tsu — w tradycji chińskiej żona Żółtego Cesarza (zob. zła zjawa — ukryta w ciele pięknej kobiety—która doprowadza mężczyzn do zguby. zamieszkuje wody. Heroina — cywilizatorka. któremu służyły czarownice. ugania za późniejszymi pokoleniami. Uwodzi chłopców i mężczyzn. braci i kochanków. kobieta posiadająca dar przeczuwania groźnych zmian. Także demonica sumeryjska. nieprzyjaciółka Innany. niekiedy uznawany za chrześcijańskiego czarta latawce — w tradycji ogólnosłowiańskiej przedchrześcijańskie demony powietrza. ale za niewłaściwe zachowanie potrafią surowo karać larwy — według Apulejusza (zob. Ma ciało kobiety i rybi ogon albo łapy ptaka. bogini nieba i ziemi. W folklorze meksykańskim także okrutna. potomkini greckiej lamii. W legendach hebrajskich pierwsza żona Adama — nieznośna złośnica.) lemury. strasząc po pustkowiach. Zwiastun śmierci Lilith — zła demonica babilońska. pieczary. Mogą istnieć lamie obojga płci.). Wróciła w czasie rewolucji meksykańskiej. nauczyła ludzi prząść jedwab lemury — według systemu Apulejusza dusze ludzkie oddzielone od ciała w chwili śmierci liekkio — w fińskich wierzeniach ludowych błędny ognik (zob. Zawiadywały zjawiskami meteorologicznymi Latawiec — w polskiej demonologii diabeł. zwiastując upadek imperium azteckiego. aby opłakiwać poległych mężów i synów. opiekunka tkactwa. Pojawiła się na ulicach Tenochtitlanu (Meksyk) przed przybyciem konkwistadorów. złe niebezpieczne duchy lary — italskie bóstwa opiekuńcze domów i dróg rozstajnych laskowiec — polski dobrotliwy leśny duszek. Straszący nocami upiór biblijny. Przepędzona przez Gilgamesza. kataklizmów i wszelkich nieszczęść. niebezpieczna dla dzieci i kobiet ciężarnych. lasach i uroczyskach. Bywał oszustem. leśne ostępy.lamiak — w wierzeniach Basków istota demoniczna. W legendach arabskich także żona Adama — z małżeństwa z szatanem wydała na świat liczne grono złych duchów llorona — płaczka.). Zwykle nie są nieprzyjazne ludziom. Meksykanie uhonorowali ją piękną piosenką 200 .

nauczył rolnictwa i kultów 203 . aby upolować zająca — oczywiście nie był to szarak. Męczy nocą dzieci.. Przekazywał wybrańcom dar wieszczenia nocnica — w tradycji ludowej stwór demoniczny pokrewny zmorze..muchomorowi ludzie — w wierzeniach Czukczów duchy spożytych przez szamana grzybów oprowadzają go po krainie zmarłych. powodując straszliwą wichurę. może wymóc na nim pożądaną w danym momencie pogodę myśliwy-tułacz — w folklorze baskijskim. za sprawą magii. Posiada widzialną postać (zob. Lubi straszyć ludzi mura-mura — w wierzeniach australijskich duch natury zawiadujący zjawiskami meteorologicznymi. ale wcielony weń diabeł. sobowtór. aby nabył wielu pożytecznych wiadomości mulica — w folklorze latynoskim kobieta.) demon cierpienia i smutku Nephesh — według kabalistów sobowtór żyjącego człowieka. Szaman. Za życia ów ksiądz przerwał odprawianie mszy. król Salomon N Nabo — Bóg pisma i świętego alfabetu Nagarwa — luwijski bóg zaklęć nahual — w wierzeniach ludowych Meksyku i Ameryki Środkowej dusza człowieka. która w postaci myśliwego pędzi za zającem. która była kochanką księdza. Także czarównik Nakahed — stworzony przez Arymana (zob. Dał ludziom prawa. evestrum) Nergal — mezopotamski bóg zarazy n'gungundu — w wierzeniach plemion zairskich demony usiłujące znaleźć sobie siedlisko w sercach dzieci Niwaszi — w wierzeniach cygańskich duch wody. po śmierci zostaje zamieniona w mulicę i szkodzi ludziom mumai — w folklorze indyjskim psotny duszek. nawiedza chorych i zwiastuje im rychłą śmierć Nommo — w mitologii Dogonów bóg-cywilizator. oddzielony od jego ciała. ofiarował dar słowa. W innej wersji mszę wówczas odprawiał. katalońskim i częściowo francuskim pokutująca dusza księdza. przebywająca w zwierzęciu.

Opiekunka rzemiosł i kunsztów. patronka nauczycieli Miru — polinezyjska władczyni krainy ciemności i czarownica. hodowała choroby i jadowite gady. pojawił się wyraźnie na życzenie czarnoksiężnika Johanna Fausta. wiedzy. jak szkodzić człowiekowi. czczony także w Rzymie jako Solinvictus. demon fałszu i oszustwa Mitra — indoeuropejski bóg światła. uczyła zwodnicze duchy. Żywiła się ludzkim mięsem Mitocht — w mitologii perskiej stworzony przez Arymana zły duch. za sprawą sił tajemnych uwięziona w warszawskim telefonie (nr 48-69-22). opiekun ludzi i uzdrowiciel. Nawiedzają domy w niedzielę podczas mszy i czynią szkody nieobecnym gospodyniom mucha — w wierzeniach starożytnych wcielenie złego demona 202 . W jego świątyniach mieściły się wyrocznie mocuana — w folklorze środkowoamerykańskim zły duch. złoczynne zaklęcia. duchy ludzi snujące się po cmentarzach Minerwa — italska bogini-cywilizatorka. bliskie krewne lamii min-min — w wierzeniach australijskich błędne ogniki. Zadzwoń. Pod postacią kobiety błąka się po wodach rzek i jezior i topi pływaków Mojry — greckie boginie przeznaczenia moras — w folklorze hiszpańskim pokutujące duchy poganek. Przygotowywała zakazy tabu. Jego wizerunek w księdze Hóllenzwang przedstawia figurę niskiego wzrostu. krępą i niepiękną. Przepowiada przyszłość z tarotowej mapy życia. Obrządki kultowe mitraizmu zostały w swej znacznej części przejęte przez religię chrześcijańską Men — frygijski bóg księżyca. odpowie Math — walijski bóg-czarnoksiężnik Maui — polinezyjski heros kulturowy. Zwany także Czarodziejem Tysiąca Figlów Mefistofiles — czart wcześniej nie znany.Marita — siostrzyca Mari. Zawarł pakt ze swym magiem i działał skutecznie meluzyny — w folklorze niemieckim i francuskim kobiety-węże.

zarówno w rzeczach jak i istotach żywych. piękny młodzieniec grający na harfie. może używać jej zgodnie ze swoją wolą Orkus — italski demon śmierci. Niekiedy przeistaczał się w wilka i straszył podróżnych ojancanu — w wierzeniach hiszpańskich istota demoniczna o postaci cyklopa z jednym okiem pośrodku czoła. Lubi przestraszyć. U innych ludów roletę pełni mungu. 204 . aby go dosiadano. wtajemniczeni odprawiali misteria. W opoa. Po odbyciu pokuty uzyskał od świętego jesionu. patron bractwa Areoi. Krewny polskich utopców i wodników nuggle — w tradycji szetlandzkiej demoniczny koń. czarodziejskie runy i wiedzę magiczną Odmieniec — w polskiej demonologii ludowej czart. duch tkwiący w przyrodzie. Walczył z ciemnym Arymanem. bóstwo rządzące krainą zmarłych Ormuzd — w mitologii perskiej bóg jasności. Szkodzi ludziom i zwierzętom Okuninusi — japoński władca złych duchów ondyny — w systemie Paracelsusa żywiołowe demony stworzone z wody. W wierzeniach europejskich nimfy wodne. wiecznie zielonego Ygdrasilla. także duchy umarłych z miłości dziewcząt mszczące się na uwodzicielach orenda — w wierzeniach Indian Irokezów niewidzialna potęga. Bóg dobrych zaklęć Oro — w mitologii Polinezyjczyków bóg. który wcielił się w pięknego konia i kusił. materię żywą i nieożywioną. Każdy kto nad nią zapanuje.Nóck — w wierzeniach germańskich istota demoniczna. Wciąga do wody niewierne żony i narzeczone. uczyli się sztuki układania hymnów. ale nie czyni większego zła nyama — w wierzeniach Dogonów siła przenikająca przyrodę. mądrości i dobra. mulungu itp. miejscu jego kultu. praktykując obrzędowe ludożerstwo. po czym hulał po wertepach z naiwnym nieszczęśnikiem. O Odyn — skandynawski władca bogów i ludzi.

medycyny, astrologii żeglarskiej, czarnej magii. W takich misteriach uczestniczył m.in. James Cook Orunmila — w wierzeniach Jorubów wszystkowiedzące bóstwo, które objawia się poprzez wyrocznie. Zna języki wszystkich stworzeń i ludzi Ozyrys — egipski władca podziemi i najwyższy sędzia umarłych, zbawiciel ludzkości, bóg-cywilizator ofiarował ludziom prawa, nauczył rolnictwa, ustanowił kult bogów P'an-ku — chiński stwórca świata i ludzi Pazuzu — asyryjsko-babiloński demon chorób penaty — italskie domowe bóstwa opiekuńcze Perchta — germańska bogini, przewodniczka zmarłych; Na słowiań-szczyźnie straszydło. Karze leniwe kobiety i niegrzeczne dzieci peri — także pairiki. Dewy, które pod postacią pięknych kobiet-kusi-cielek doprowadzają mężczyzn do zguby petome — w wierzeniach Indian środkowoamerykańskich i meksykańskich chulel (zob.) czarownika strzegący chuleles innych ludzi Phuwusz — w wierzeniach Cyganów duch ziemi. Przekazuje dar wróżenia i wieszczenia wybrańcom spośród cygańskiej społeczności pixie — w angielskim folklorze istoty demoniczne, złośliwe wróżki plonki — w pogańskich wierzeniach Słowian dobroczynne duszki domowe; W czasach wczesnego chrześcijaństwa wraz z inkluzami (zob.) przybrały postać nieszkodliwych czartów. W późnym średniowieczu i w następnej epoce kusiły kobiety, aby zostały czarownicami płanetnicy — także chmurniki. W wierzeniach przedchrześcijańskich Słowian kapryśne duchy mieszkające w powietrzu. Zawiadywały zjawiskami meteorologicznymi. W chrześcijańskiej demonologii pokutujące dusze zmarłych nienaturalną śmiercią, wchłonięte przez tęczę. W zasa-dzie nieprzyjazne człowiekowi, mogły mu służyć przymuszone mocą zaklęcia. Niekiedy oddawały się w służbę człowiekowi, aby odpokutować za grzechy

205

pokuć — dobrotliwy duszek domowy, skrzat, krasnal, bobak Pogwizd — polski pogański bożek wiatru, przyjazny człowiekowi poltergeist — złośliwy duch, który pojawia się w domach, gdzie mieszkają dorastające dzieci. Ożywiony siłą chłopców albo dziewcząt przerzuca meble, ciska sprzętami, stuka, puka, hałasuje, czyni szkody. Nazwa niemiecka południca — także przypołudnica albo wywielga. W polskich wierzeniach ludowych istota demoniczna wcielona w postać szkaradnej kobiety odzianej w białą szatę. Pojawia się w południe na rozstajach, polach i łąkach i mami ludzi praczka — w ludowych wierzeniach Szkotów duch kobiety zmarłej w połogu. Zwiastuje śmierć, ukazując się pod postacią praczki piorącej zakrwawione szaty puka — w tradycji irlandzkiej duch wcielony w ptaka albo zwierzę, najczęściej konia. Chwyta nieostrożnych i włóczy ich po lasach i polach napawając przerażeniem. Chętny do ugody z człowiekiem Prometeusz — w mitologii greckiej tytan -cywilizator. Uchronił rodzaj ludzki przed wyginięciem w potopie, nakazując Deukalionowi i Pyrrze zbudować łódź. Ofiarował potem ludziom ogień, który wykradł bogom, za co został przykuty do skały na wieczyste męczarnie Pytia — w starożytnej Grecji, kapłanka Apollina, wieszczka w świątyni w Delfach Pyton — w mitologii greckiej smok-wróż. Posiadał władzę rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Pokonał go Apollo i założył w Delfach wyrocznię, wykorzystując zdobytą na wrogu jego wszechwiedzę, którą następnie objawiał wieszczącym pytiom

Q
Ouetzalcóatl — także Ku-kul-kan (u Majów) Pierzasty Wąż. W mitologii Azteków i Majów bóg-cywilizator, dobroczyńca ludzkości. Stworzył pierwszych ludzi i ofiarował im kukurydzę. W nowszej legendzie wielki bóg (o białej skórze i jasnych oczach) wcielił się w mądrego władcę: nauczył swój lud rzemiosł, rolnictwa, budowy świątyń. Pod 206

koniec panowania udał się na wschód do kraju Majów, aby tam pomagać ludziom. W innej wersji udał się na wschód, wszedł do łodzi i popłynął, a następnie wzniósł się ku przestworzom. Obiecał, że powróci. Pomni słów swego boga-dobroczyńcy Aztekowie powitali Hernana Cortesa jako powracającego z niebios Óuetzalcoatla

R

Rawana — w mitologii indyjskiej wielki, niezniszczalny demon. Walczył z Ramą, wcieleniem Wisznu rakszasowie — demony podległe władzy wielkiego demona Rawany, nieprzyjaciele zarówno bogów jak i ludzi. Żyją w czeluściach ziemi i morskich odmętach rewenanty — zmarli powstający z grobów. Mają wygląd jak za życia i noszą zwykłe ubrania. Przybywają z misją i ostrzeżeniem dla żywych, czasem aby pomścić krzywdy, jakie im niegdyś wyrządzono. Pojawiają się w miejscach popełnionych zbrodni, katastrof i na polach bitewnych Rogaliński — podrzędny polski diabeł, obwiniany przez czarownice o to, że namawiał je do praktyk czartowskich i lotów na sabat Rokita — obok Boruty, drugi słynny diabeł polski. Choć jest wysoko ustawiony w hierarchii piekielnej, pracuje na uroczyskach, bagnach, łakach i w lasach Rudra — w wierzeniach Hindusów bóg wichrów, władający także demonami i duchami. Rozgniewany, wysyła swoich podopiecznych do walki z ludźmi. Karze powodując bóle ciała ruwałki — w folklorze słowiańskim istoty demoniczne, początkowo nimfy, potem dusze zmarłych dziewcząt wcielone w piękne zwodzicielki, czyhające na zgubę ludzi, najchętniej mężczyzn Rubezal — w folklorze niemieckim istota demoniczna, dobrotliwa, przybiera różne postacie. Pomaga nieszczęśliwym, karze okrutnie złych. Bliski krewny śląskiego Liczyrzepy

s
salamandry — w systemie Paracelsusa duchy żywiołu mieszkające w ogniu Sammael — w folklorze żydowskim, szatan, który wcieliwszy się w węża, skusił Ewę Sawar — w mitologii perskiej stworzony przez Arymana zły duch, demon pijaństwa, złych uczynków, nieposłuszeństwa. Przełożony pomniejszych demonów Sedna — zwana też Arnaknagsak. W wierzeniach Eskimosów upiorna bogini podziemnego świata, władczyni morskich odmętów, groźnych sił przyrody. Nieprzyjaciółka ludzi Selene — grecka bogini księżyca, życia i płodności.Jej znak półksiężyc — chroni przed demonem i ciemnymi mocami Siang-wang — w mitologii chińskiej wodny demon pożerający ludzi; Także demon ślepego losu siila — w arabskiej tradycji dżinn ukryty w postaci kobiety albo potwora. Żywi się krwią i ciałem ludzi silky — w folklorze angielskim duch przybierający kobiecą postać. Straszy w ten sposób, że nocami wykonuje prace zaniedbane przez leniwą gospodynię i nieposłuszne dzieci Simurg — w mitologii irańskiej ptak-złodziej, który ukradł haomę, święte ziele (o właściwościach narkotycznych) i ofiarował ją ludziom (zob. Garudi). Także mityczny ptak zoroastryzmu. Gnieździ się na drzewie rodzącym wszystkie nasiona świata Sin — iryjska wróżka i czarodziejka Sinu — bóstwo chińskie opiekujące się wędrowcami Sing-liu — w mitologii chińskiej straszliwy demon o ciele węża i dziewięciu głowach sisimik — w folklorze środkowoamerykańskim demoniczny stwór o postaci karzełka. Lubi płatać figle i straszyć Siu-sze — w mitologii chińskiej Wielki Wąż. Groźny potężny demon Si-wang-mu — w mitologii chińskiej szafarka eliksiru nieśmiertelności; Także bóstwo zarazy morowej 208

skarbnik — w wierzeniach europejskich istota demoniczna strzegąca naturalnych skarbów ziemi. Opiekuje się duszami górników, którzy umarli w kopalni skrzat — w polskim folklorze duszek domowy albo leśny, przychylny ludziom, czasem wyjawia im tajemnice o skarbach zakopanych w ziemi Smołka — w polskiej demonologii ludowej podrzędny czart kuszący kobiety, żeby plotkowały, wadziły się, oszukiwały itp. sobowtór — w zjawisku eksterioryzacji twór wydzielony z ciała fizycznego — posiada zmaterializowaną postać oraz wygląd ciała, z którego powstał, (zob. Nephesz, evestrum) Sorusz — w mitologii perskiej dobry duch, postrach demonów i czarowników. Wspomagają go koguty i stróżujące psy spiritus mundi — Duch świata. W systemie Agrippy von Netteshemia, a także Paracelsusa duszę rzeczy martwych i żywych przenika wyższy od niej duch świata. Pozostając z sobą w związku wzajemnie na siebie oddziaływają Stasia — tzw. mała Stasia, materialna zjawa manifestująca siew obecności słynnej medium Stanisławy Tomczyk, która ponadto była sprawczynia zjawiska lewitacji przedmiotów, wyłaniania się rąk fluidycznych. Z medium eksperymentowali m.in. Julian Ochorowicz i nobliści Charles Richet i Maria Skłodowska-Curie stopan — w folklorze bułgarskim przyjazny człowiekowi duszek dostriga — italska istota demoniczna wysysająca krew małym dzieciom strzyga — potomkini italskiej strigi. W polskich wierzeniach ludowych zostają nimi tragicznie zmarli, samobójcy niechrzczeni, jak również ludzie posiadający dwa serca, dwa rzędy zębów lub urodzeni z zębami, Po śmierci strzygi wychodzą z grobów i zadają śmierć ludziom i zwierzętom, żywiąc się ich krwią Su- w mitologii Mba-moissala bóg deszczu, emanacja boga stwórcy Boa. Przodek ludzi, bóg-cywilizator. Ofiarował swoim podopiecznym ogień, nasiona, nauczył rolnictwa Suei-żen — Płomienny Człowiek. Heros kulturowy, ofiarował ludziom ogień

Wciela się w postać kobiety i nawiedza mężczyzn w czasie ich snu 14 ...Czarna magia. 209 .sukkub — w demonologii chrześcijańskiej zły duch.

Gdy otrzymał od boga lo trzy kosze zapełnione mądrością — kosz przepisów kapłańskich. Przybiera postać ludzi i zwierząt Texcatlipoca Czarny — Dymiące Zwierciadło. zwiastun nieszczęścia Szamasz — babiloński bóg słońca i światłości Szango — w mitologii Jorubów bóg-cywilizator.sylfy i sylf idy — w systemie Paracelsusa duchy żywiołu powietrza syreny — w mitologii greckiej duchy osób zmarłych. Wielki czarodziej. książę ciemności Szen-szu — w mitologii chińskiej bóstwo strzegące ludzi przed demonami sziny — w Chinach złe duchy szkodzące ludziom sziodzio — w wierzeniach japońskich psotne duchy morskie Tages — w mitologii Etrusków chłopiec o twarzy starca wyorany z ziemi. demon metali Szankpanna — w mitologii Jorubów bóg ospy Szatan — w demonologii żydowskiej i chrześcijańskiej główny zły duch panoszący się we wszechświecie. Także ważny bóg w makumbie brazylijskiej (zob. synów pierwszych bogów nieba i ziemi. Nauczył ludzi obrzędów składania ofiar oraz rozumienia znaków wieszczych Tairew — stworzony przez Arymana demon trucizny Takman — w mitologii Ariów demon gorączki Tanę — w mitologii polinezyjskiej jeden z pięciu braci. W mitologii azteckiej bóg Wielkiej Niedźwiedzicy i nocnego nieba. kosz błogosławieństw i kosz złych zaklęć — stał się najpotężniejszym czarodziejem tash — w wierzeniach irlandzkich dusza pokutująca człowieka. który umarł śmiercią samobójczą. Anioł upadły.) Szahriwar — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch. wielki czarodziej. Nauczył ludzi odlewnictwa z brązu. wielkiej sztuki Jorubów. żywią się ludzką krwią szagrin — w wierzeniach cygańskich zły duch. Potrafi 210 .

rozpętują burze i śnieżyce Tsui Goab — hotentocki bóg deszczu i heros-cywilizator Tsuo-czy — straszliwy chiński demon o wielkich zębach Tukungersak — eskimoski heros-cywilizator. Ptak-człowiek. gdy znajdą się w świetle. Tukungersak). ojciec wszystkich demonów trasgos — w wierzeniach hiszpańskich istoty demoniczne. Zamieszkiwały wody i zwykły wciągać ludzi w topiel. Istoty demoniczne wywodzące się z wie-rzeń. Żyją w podziemiach i kamienieją. który okazał się demonem Tornakiem. zły duch. uwodzą młodzieńców i panny. duchy domowe o kapryśnym charakterze. kradną dzieci. oj-ciec-kruk stworzył nieudanego człowieka. W ludowej demonologii chrześcijańskiej duchy ludzi. n'gungundu) topielce — utopce. topce. Płatają złośliwe figle głównie w nocy trolle — w wierzeniach skandynawskich istoty demoniczne o wyglądzie poczwarnych karłów. które usiłują znaleźć sobie siedlisko sercach dzieci (zob. Nieprzyjazne ludziom.in. którzy Tornak — w mitologii eskimoskiej nieudolny twór pierwszego bóstwa ojcakruka (zob. padaczkę Toks — w mitologii Pigmejów duch władający huraganem i jaskinią duchów ludzi umarłych tolo — w wierzeniach zairskich demony. m. przedchrześcijańskich.przemieniać się w różne postaci i widzi wszechrzeczy w obsydianowej Thot — staroegipski bóg mądrości i pisma Tlazolteotl — aztecka bogini zsyłająca choroby. Posiadają moc magiczną.Potem ulepił z gliny i ożywił prawdziwych ludzi Tunia — eskimoski straszliwy zły duch Tyche — grecka bogini przeznaczenia Tyr — skandynawski bóg wojny i praw ubożę — w polskich wierzeniach ludowych dobrotliwy domowy du- .

głównie żydów i chrześcijan. którą leczono egzorcyzmami. którzy oparli się wierze w jedynego prawdziwego Boga. W polskim folklorze poznaje się je po czerwonej twarzy. Ustawicznie wzywany podczas obrzędów święty. W Dniu Sądu Ostatecznego będzie wciągał w czeluści piekieł największych grzeszników. ale przy sposobności pokalał swe dobre imię walkirie — istoty demoniczne. strzygi i wampiry. Wysysają krew ludziom i zwierzętom utukku — asyryjskie duchy czyhające na wędrowców W wakan — w tradycji Indian Siuksów niewidzialna potęga. czerwone oczy i ciało czerwone i czarne Wejnemejnen — fiński heros-cywilizator. aby się pożywić. Wstaje więc nocami z grobu i szuka ofiar. manitu) Walenty — w polskiej demonologii ludowej diabeł wyznaczony przez swych piekielnych szefów do propagowania zawodu czarownicy. Ma postać dziecka. patronowi epilepsji. mędrzec. którego sam zwalczał najprawdopodobniej skutecznie. Bohater Kalewalii 212 . Piękne dziewice jawiły się na koniach lub wilkach na polach bitewnych i zwiastowały śmierć wojownikom wampir — mocą czarnej magii czarnoksiężnik może po śmierci wieść drugie życie. aby dopomógł w przepędzaniu diabła. Imię skradł świętemu Walentemu. które musi jednak podtrzymywać zapasami ludzkiej krwi. orenda. pieśniarz i czarodziej. mana. wielki wieszcz. W demonologii słowiańskiej duch wyklętego kacerza lub mordercy — po śmierci wciela się w wielkiego nietoperza i wysysa krew ludziom i zwierzętom Wang-lian — chiński demon cholery. Allacha upiory — w tradycji ogólnoeuropejskiej ożywione trupy. długie uszy. czyli z wrogiem.Umi Bozu — w ludowych wierzeniach Japończyków powodujące morskie katastrofy widmo mnicha Unuk — w tradycji islamskiej zamieszkujący Gehennę potwór piekielny. duch tkwiący w przyrodzie (zob. kuranita. sam zaczął być utożsamiany ze sprawcą choroby.

utopce. strażniczka podziemnego piekła. Człowiek w magiczny sposób przemieniony w wilka. Germański bóg wojny i śmierci. Także latawiec. nieprzyjaciółka boga Tanę (zob. Miał wielką moc magiczną wydra — w wierzeniach Indian Tlingitów zwierzę to przekazało lu-dziom magiczną moc szamańską . W mitologii polinezyjskiej straszliwa czarownica. ustanie wilkołak — znany w średniowieczu i później. porywają dzieci i zabijają zwierzęta domowe wiły — w folklorze bałkańskim duchy zmarłych dziewcząt nieprzyjaz-ne dla ludzi Wipunen — morski potwór z Kalewali. który. czarodziej. Aby się przed nim obronić. Czyniła cuda. Pożera ludzi. cierpienia i nędzy. który pojawia się podczas huraganu i nęka ludzi odejmując im mowę. bóg wisiel-Writra — indyjski demos suszy. aby łatwiej czynić zło i uniknąć niebezpieczeństw. mocą zaklęć przybiera postać wilka. aby wspólnie czynić zło Whiro — Czarownica Nocy. W polskim folklorze dusze topielców wciągające ludzi do wody Wotan — także Wodan. Słowiańskie (oraz znane w folklorze kaszubs-kim) bóstwo wiedzy magicznej panujące nad istotami z zaświatów wendigo — w folklorze kanadyjskim istota demoniczna żyjąca w lasach. Także czarownik. łamiąc kości. także wchodzi z nimi w konszachty. posiadacz wszech-wiedzy oraz zaklęć magicznych wirika — w wierzeniach Hindusów upiory żywiące się ludzką krwią wodniki — także wodnice. przepowiadała przyszłość z fal i kręgów wody Weles — także Wołos.) wietrzyca — w folklorze polskich górali duch.Weleda — czarodziejka mieszkająca nad rzeką Lippe. Natomiast potomkowie wilkołaków zawsze ciągnąć będą do lasu i zwykle prowadzą odosobniony tryb życia. żywią się trupami swych ofiar. władczyni chorób. jeśli upadnie ze śladami krwi. należy rzucić w powietrze nóż więcony. znaczy. nawet najsilniejszy. topielice. że trafił w ducha i wtedy wiatr.

wykonuje tylko polecenia swojego mistrza. Niekiedy złośliwa czarownica i straszydło Z zin — w wierzeniach Songhajów (Afryka) złe i dobre niewidzialne istoty rządzące siłami przyrody zmora — także wieczornica. nocnica. W polskich wierzeniach ludowych stwór demoniczny: sprowadza koszmarne sny.) Xochipilli — aztecki bóg płodności. W demonologii czart niezbyt szkodliwy 214 . dusi. aby czynić zło. najczęściej w celu czynienia zła. piękna zwodzicielka doprowadzająca mężczyzn do zguby. Odpowiednio kierowany może być bardzo niebezpieczny i stanowi plagę w świecie opanowanym przez vuduizm Ż żyrownik — także domownik. morawy i mary to dusze opuszczające ciało śpiącego. Potrafi zamieniać się w różne przedmioty i istoty żywe. Także dusze osób zmarłych mogą stać się marami zombi — żywy trup. wysysa siły. Zombi jest ubezwłasnowolniony: nigdy nie działa samodzielnie.X xanas — w ludowych wierzeniach hiszpańskich (Asturia) istoty demoniczne. Mury. wypija krew. dusiołek. karał grzesznych zsyłając im choroby organów rodnych X-tabay — w ludowych wierzeniach jukateckich istota demoniczna. z zabijaniem włącznie. nawet bez jego wiedzy. piękne kobiety o obyczajach lamii (zob. W dawnych polskich wierzeniach ludowych dobrotliwy duszek domowy. Znana na całej Słowiańszczyźnie. W magii vudu kierowany mentalnie przez adepta lub czarownika człowiek powstały z grobu (wcześniej odpowiednio przygotowany do śmierci i zmartwychwstania) i spełniający na rozkaz odpowiednie rozmaite posługi.

żywiołaki — w systemie Paracelsusa elementale. Polską nazwę spopularyzo-wał K. duchy powstałe z czterech żywiołów: żywiołu ognia (salamandry). wody (ondyny). współredaktor krakowskiego pisma ezoterycznego wydawanego przed wojną pt. powietrza (sylfy i sylfidy) i ziemi (gnomy). Chodkiewicz. „Hejnał" 215 .

opiekun alchemii i rzemiosła oraz dawca sztok wszelkich Daniel Hume (1833—1886) — słynny medium. 2697—ok. A. Materializował duchy i lewitował (jak twierdził za sprawą unoszących go duchow) Papież (od 1216—1227) Honoriusz III — zatwierdził zakony franciszkanów i dominikanów. Huxey i in. filozof. także z zakresu nauk tajemnych oraz czarnej ma-gii. 2598) — Żółty Cesarz. zamknięć. zręcznością rąk i wyuczonymi umiejętnoś-ciami zaprzeczając. stosując umówiony kod. Nieprzejad-nany demaskato'r fałszywych duchów i ich mediów. fizyk G. słychać było i szelesty i stukoty. jeden z najbar-dziej wiarygodnych mediów. wykonał dla króla Salomona spiżowe kolumny i ołtarz do świątyni Daniel Dunglas Home (1833—1886) — spirytysta. odczytać 228 .którą. Słynął z umiejętno-ści wyzwalania się z wszelkiego rodzaju więzów. podobno.H. Bohater-cywilizator. W jego obecnści w warunkach rygorystycznych kontroli (był badany przez uczonych tej miary co William Crookes. którego nazwisko przyjął jako swój pseudonim. Varley. jakie uprawiał. wyznawca i szerzyciel taoizmu. Przypisuje mu się autorstwo: Wielkiej Księgi Czarnej Magii — papieża Honoriusza nazywanej podręcznikemi czarowników Jean Eugene Robert Houdin (1805—1871) — francuski iluzjonista. Objaśniał sztuki magiczne.) występowały najrozmaitsze zjawiska niezbadanej natury: przemie-szczały się przedmioty. W jego obecności pojawiały się światła niewiadomego pochodzenia oraz efekty akustyczne. wyswobodzania się z łańcuchów itp. przekład Biblii na język łaciński — parał się alchemią i zgłębiał wiedzę tajemną. 347—420) — oprócz znanych dokonań — m.nim wstąpił na drogę służby bożej Hiram z Tyru — król fenicki. Twórca kodeksu honorowego dla prestidigitatorów. Półlegendarny założyciel cesarstwa chińskiego. wychodze-nia ze skrzyń zanurzonych w wodzie. Th. koronował Fryderyka II na cesarza.F. Hieronim (ok. Huang Ti (ok. Posiadał ogromną wiedzę. sam uprawiał.św.R Wallace. które można było.in. wielki znawca rzemiosł i sztuki ale chemicznej. iżby miały jakikolwiek związek z siłami nadnatural-nymi Hary Houdini (1874—1926) — amerykański spadkobierca Roberta Houdina.

porozumiewał się z demonami Jan XXII (1249—1334) — wysłał biskupa Cahory Garauda na pyż był on. /lał magię. mistyk. Czynił badania nad teurgią poszukując odpowiedzi. o demony są posłuszne zaklinającym je magom.znachor u Indian meksykańskich ci — członkowie tajnego stowarzyszenia wolnomularskiego je w Bawarii w 1776 r. latał w powietrzu. jak mniemał. skopach. z ciemnotą i przesądami be — w tradycji japońskiej ród kapłanów boskiego pochodze1i opiekunami kultu. Osobiście iczył w procesach o czary i torturach oskarżonych czarownic. ustanawiali miejsca tabu itp. wychowanek ii Krakowskiej. Zapowiedział •nie się Czarnego Zakonnika. autor prognostyków. O wyborze szczęśliwych dni Im z Fiore (ok. Znawca demonów. (zob. król Anglii ii. Weishaup). astronom. który miał głosić straszliwe herezje. • świat poznał Martina Lutra. czarownikiem i dybał na jego papieskie a sprawą magicznych figurek woskowych Głogowa (1445—1507) — wybitny uczony. Uważany był za proroka i cudotwórcę. około siedemdziesięciu wyroków skazujących po osobistym naniu winnych zbrodni paktu z szatanem ilch (264—339) — uczeń Porfiriusza: kierował neoplatońską [Syryjską. szerzenie oświaty. O zmianach pogody. Także autor czterotomowego dzieła icznego: Wprowadzenie do astrologii. Pisał traktaty iczne i alchemiczne 229 .I ■ Sel . którego celem było manie wstecznej działalności jezuitów. 1132—1202) — teolog. Na) J I (1566—1625) — król Szkocji i jako Jakub VI. nauczał teorii emanacji. Wał sny wieszcze. czarownic i czarnej magii. Opisywał zjawisko hipnozy. A. Autor O mis-Egipcjan.

fizyk A. prof. Czerpiąc z nauki Egipcjan. służąc swoimi radami. teraźniejszość i przyszłość. opiekun kultu. wymyślił latarnię magiczną 230 . zwalczać epidemię i pomagają przepowiadać przyszłość Kalchas — kapłan i augur z Egei. H. Breuil. Towarzyszył Grekom w wyprawie do Troi. który potem napisał pracę o fenomenie Kluskiego a w Polsce Norbert Okołowicz. Przewidział śmierć Alberta von Wellensteina. W transie poznaje wolę bóstw. wybitny astronom. Józef Piłsudski (który także posiadał właściwości mediumiczne) i in. Znał przeszłość. jak leczyć choroby. zajmował się także astrologią praktycz-ną. 1604. Gustaw Geley. Gramon.) — słynny szarlatan działający w Anglii Edward Kelley (1555—1595) — mag angielski. zjawy osób nieżyjących. Pokonany przez znakomitszego od siebie augura Mopsasa. poszukiwacz wiedzy ukrytej w Biblii kadag — gruziński szaman. Z me-dium eksperymentowali w Międzynarodowym Instytucie Badań Meta-psychicznych w Paryżu w warunkach najściślejszej kontroli noblista fizjolog Charles Richet. St. zjawiska głosowe oraz zapachowe. Anastazy Kircher (1601—1680) — uczony jezuita. T. dowódcy wojsk cesarskich w 1634 w czasie wojny trzydziestoletniej. W jego obecności pojawiały się różnej wielkości światła. Camille Flammarion. niekiedy zwierząt. częściowe i całkowite. zmarł ze wstydu Jan Kalwin (1509—1564) — francuski reformator religijny. W r.K kabalista — mistyk. Nakazywał torturować i palić na stosie heretyków i czarownice Gustavus Katerfelto (XVIII w. Przez 6 lat walczył z trybunałem o uwolnienie swej matki oskarżonej o czary. Naj-słynniejszy medium swojej epoki. odkrywca trzech praw ruchu planet i supernowej. materializacje: postaci ludzi. które się przemieszczały. Zwyciężył gdyż zasłynął jako wiarygodny astrolog Franek Kluski (1873—1945) — właściwie Teofil Modrzejewski. Ignacy Witkiewicz. zwolennik teorii Kopernika. Boy-Żeleński. znane uczestnikom seansu. które także przekazują mu. szalbierz i szarlatan Oszukiwał w doświadczeniach przeprowadzonych z Johnem Dee Johannes Kepler (1571—1630) — uczeń Tychona Brahe. znawca hieroglifów egipskich.

M. alchemik i astrolog.czarownik u Indian kolumbijskich L Lagasz (III tys. ustalił tożsamość maniakalnego morder-cy prostytutek Kuby Rozpruwacza. Autor wielu ksiąg: m. wielkiego miłośnika nauk tajemnych. Według legendy to stworzony przezeń golem bronił żydów przed gwałtami ze strony chrześcijan. założyciel Frederick George Lee (1820—1898) — angielski pastor. Historie de la magie (1913) Abraham Lincoln (1809—1885) — prezydent Stanów Zjednoczonych. którym miał być lekarz.in. mag i kapłan. Wybitny znawca kabały. Pozbawiła życia Brytanika i Klaudiusza. Jak sądzą niektórzy. powiernik królowej Wiktorii. stawiała kabałę Napoleonowi Bonapartemu Eliphas Levi (1810—1875) — francuski duchowny.in. talmudysta. usiłowała otruć Nerona Loeve Juda ben Bezalel (1525—1609) — urodził się w Poznaniu.Kazał nazywać się magistrem sztuk magicznych. pn) — władca sumeryjski. Według tradycji duch jego snuje się po Białym Domu zazwyczaj przed wyborami prezydenckimi i ważnymi dla państwa wydarzeniami Locusta— słynna trucicielka. korzystając z wpływu na niemieckiego cesarza Rudolfa II. niejednokrotnie ochronił gminę żydowską przed prześlado-waniami. Dogmat i obrzęd Wielkiej Magii. Utrzymywał kontakt z jej zmarłym mężem księciem Albetem. zajmowała się czarną magią. okultysta i spiry-tysta. autor prac o zjawiskach nadprzyrodzonych. jasnowidz. jeden z najbziej uznawanych autorytetów nowoczesnej medycyny i psychiatrii. także spirytysta o zdolnościach mediumicznych. wielki czarnoksiężnik. czyli o duchach nawiedzających świat Robert James Lee (1844—1931) — okultysta. Maria Lenormand (1772—1843) — słynna francuska wróżka. materializował duchy. w którym miały pojawiać się duchy kumu i.oraz robił doświadczenia z dzwonkiem magicznym zwierciadłem. Motyw powołania przez Loevego do życia sztucznego twora wykorzystał pisarz Gustaw Meyrink oraz .

filozof. satyryk. własność diabła Martin Luther (1483—1546) — twórca reformacji w Niemczech (95 tez). Być może praski golem byt także prototypem Ćapkoskiego robota Lukian (120—180) — filozof. że w chwili śmierci dusza oddziela się od ciała i pozostaje pośród żywych Raimundo Lulio (1235—1315) — Hiszpan. Trudniła się wieszczeniem i leczeniem Maciej z Miechowa (1457—1523) — wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej. frankizmowi i chasydyzmowi de Luxemburg — marszałek Ludwika XIV. pisarz. uczeń Villanovy. domagając się dla nich i heretyków najsurowszych kar M machi — szamanka u Indian Araukanów — opiekunka kultu. Pisał o medycynie. duchowny. Oprócz znanych dokonań w swych Mowach biesiadnych wypowiadał się na temat czarów i czarownic. wybtny matematyk. Utrzymywał kontakty z mahometańską sektą Braci w czystości i korzystał z wiedzy jej członków Izaak Askenazy Luria (1534—1572) — twórca kabały praktycznej uwzględniającej posługiwanie się magią i egzorcyzmami. lekarz. udowadniał magom i czarnoksiężnikom. historyk. przeciwnik reformacji. astronom. zwano go Oświeconym. Utrzymywał. wezwał do pomocy diabła i zawarł z nim pakt. Znawca kabały.Wegener w swoich dwu filmach. W godzinie śmierci wyspowiadał się z tego czynu ojcu Bourdelou. Kaznodziej królewski udzielił mu rozgrzeszenia i spalił cyrograf. że czynią oszustwa. Filozofia Lurii dała początek sabataizmowi. alchemii i wielkiej sztuce. alchemią i magią. Chcąc pokonać wrogów Francji. zajmował się praktycznie astrologią. wybitny uczony. Jeden z najtęższych umysłów swoich czasów. W swym dziele Historia de gentibus septentrionalibus (Opowieści o ludach północnych) zamieszcza teksty formuł magicznych i opisuje obrzędy czarnoksięskie oraz sztukę znacho-rską . Rozwinął naukę astrologii na uniwersyteciel Olaus Magnus (1490—1557) — historyk i kartograf szwedzki. jak nazywał magię. wyszydzał wiarę w magię i zabobony. astrolog i twórca prognostyków i kalendarzy. Autor Philopseudes e Apisłon (Niedowiarek albo miłośnik bzdur) Lukrecjusz (97—55) — filozof i poeta rzymski. teolog.

nazwanej od jego imienia mesmeryzmem. Dowodził. W swym traktacie medycznym zebrał wszystkie znane podówczas recepty magiczne. interesował się astrologią i spirytyzmem miko — japońskie szamanki. Autor De Planetarium lnfluxu (0 wpływie planet).) — wielki znawca kabały Franz Anton Mesmer (1734—1815) — twórca metody leczenia. Papież Innocenty VIII wydał przeciw tezom bullę i kazał uwięzić ich autora. oskarżając go o herezję. pomocne w zwalczaniu rozmaitych chorób Marduk — słynny lekarz i mag babiloński działający w państwie Hetytów Marfa — Cyganka — wróżbitka. ze we wszechświecie znajduje się fluid i za pośrednictwem magnetyzmu zwierzęcego. judaizm. demaskator oszukańczych mediów i fotografów astralnych (wykonujących foto-grafię duchów) Meir z Lublina (XVI—XVII w. ne) — nadworny lekarz Teodozjusza I. Wezwana do Hitlera przepowiedziała Fuhrerowi klęskę Niemiec i samobójczą śmierć. Stworzył system lecznictwa opartego na astrologii — opisał wpływ gwiazd na życie i samopoczucie człowieka -i stosowaniu odpowiednich amuletów zawierających zioła i minerały. zgodnie z głoszoną przez siebie nauką Giovanni Pico de la Mirandola (1463—1494) — opracował dla uczonych całego świata 900 tez łączących filozofię grecką.) — dominikanin. odprawiające tańce rytualne przy świąty-niach szintoistycznych Mikołaj z Polski (XIII w. Uniknął stosu dzięki wstawiennictwu możnego protektora i wrócił do Akademii Platońskiej we Florencji. Zostawił wierszowany traktat o sposobach leczenia. leczy wszelkie choroby. Dowodził. wykładowca medycyny w Uniwersytecie w Montpelier. które chory winien nosić przy sobie. że magia jest sztuką naturalną oraz wiedzą o przyrodzie. magię i kabałę. nad którą można zapanować bez udziału demonów Mojżesz (biblijny) — według Egipcjan najpotężniejszy mag Egiptu: czarami sprowadził na kraj plagi i wielkie nieszczęścia oraz za sprawą magii zwyciężył faraona i wyprowadził swój naród „z domu niewoli" 233 . Udzielała porad niemieckim politykom i ludziom interesu. za co została uwięziona i zamor-dowana William Marriott (1854—1938) — angielski iluzjonista. wydzielanego przez człowieka. chrześcijaństwo.Marcellus z Bordeaux (IV w. idee neoplatońskie.

heretyków.) — wielki mag. Proklos. został oskarżony o kacerstwo. Gaspar de India. jest autorem dzieła: Tablice kierunkowe wielce użyłeczne w sprawach urodzin (zob. Byli opiekunami kultu. astrolog. rozwinął filozofię kabalistycz234 . kształcili się w naukach tajemnych i także zajmowali się magią praktyczną Agrippa von Nettesheim (1485—1535) — urodził się w Kolonii. 1313 sprowokowanym przez Filipa IV Pięknego i papieża Klemensa I. wynalazca (skonstruował instrumenty astronomiczne i kalendarze do celów nawigacyjnych — korzystali z nich Vasco da Gama. Porfiriusz. zmarł w Grenoble. wielce popularny w średniowieczu i odrodzeniu N nagual — czarownik u Indian meksykańskich i śród ko woa mery kańs-kich nahualli — mag i czarodziej u starożytnych Azteków Nakatoni — w tradycji japońskiej boskiego pochodzenia ród kapłanów. Bronił Lutra. pitagorejczyków. Arystotelesa. Immube) Nechepso i Petosiris (II w. matki króla francuskiego Franciszka I. Kolumb). Stworzyli wspólnie dzieło astrologiczne uważane za najdawniejsze w starożytności neoplatonicy — neoplatonizm — system religijno-filozoficzny sformułowany przez Plotyna — łączył elementy idei Platona. z którego emanują trzy postacie: świat idealny. prawnik. Znany jako czarodziej Merlin. Według tradycji wielki mistrz umierając rzucił przekleństwo na papieża i króla. psychiczny oraz materia. Jak wiadomo. nadworny medyk Ludwiki. Filozof. Poznanie to zbliżenie się do bóstwa. Pierwotnym bytem jest nierozpoznawalny absolut. Alchemik.Jacquesde Molay — wielki mistrz zakonu templariuszy skazany. N. proroctwa wypełniły się Johannes Muller (1436—1476) — znany jako Regiomontanus. Zajmował się astrologią praktyczną. prorok. najwybitniejszy znawca nauk tajemnych. filozofii aleksandryjskiej. sprzeciwiał się procesom o czary. znawcami zaklęć magicznych i modlitw (zob. prorokując rychłe spotkanie przed Sądem Bożym. astronom. Jamblich. pne) — król i kapłan. wraz z pięćdziesięcioma siedmioma braćmi na śmierć w płomieniach. Marcin Bylica) Myrddin (V w. wieszcz i poeta walijski Posiadał wszechwiedzę o sztukach tajemnych. po słynnym procesie w r. Wybitny uczony.

Najważniejsze dzieło De oculta philosophia (0 tajemnej Myrtha Noel (1868—1944) — właśc. Współpracował z noblistami Charlesem Richetem. ucieczkę papieża „po trupach kardynałów". wielką wojną Francji z Anglią i Włochami. Napisane w r. Michel de Notre-Dame (nazwisko wzięte od miejsca chrztu — był żydem) — opanował epidemię dżumy w Lyonie. szczęśliwe panowanie Francji. wróżka. W1781 potępione przez papieża Piusa VI z powodu proroctwa o upadku papiestwa. Stecka. hrabianka R. określając ich naturę oraz właściwości lecznicze i magiczne . łodzie podwodne. uzdrowiciel. materializacje duchów uznawał za zjawiska zachodzące w umysłach mediów oraz uczestników seansów spirytystycznych. Tzw. I i II wojny światowej (bombardowania. restaurację monarchii we Francji pod koniec 11-tysiąclecia. wybór słowiańskiego papieża. był nadwornym medykiem i doradcą Katarzyny Medycejskiej i króla Karola IX. magia niebieska daje władzę nad ciałami niebies-kimi. 1555 dzieło Centuries astrologiques składa się z siedmiuset czterowierszy i zawiera przepowiednie dla świata od czasów współczesnych autorowi do około 2200 roku. Genialny jasnowidz wszechczasów przepowiedział wybuch Rewolucji Francuskiej. szczegółowy przebieg kampanii Napoleońskich. badacz zjawisk parapsychologicznych. Jasno-widząca. opiekun kultu Nostradamus (1503—1566) — właśc. magia religijna umożliwia panowanie nad światem duchów i demonów. nekromanta. znawczyni tarota. potem wieloletni pokój —tak przynajmniej interpretują centurie niektórzy badacze O Julian Ochorowicz (1850—1917) — doktor filozofii. Zgłębiał istotę hipnozy i fenomenów pochodzenia nadnaturalnego Onomakritos (V w. następną wojnę Niemców i Włochów przeciw Francji. Magia naturalna służy do poznania prawd rządzących przyrodą. ważne dla ludzkości śmiercionośne wynalazki).Wiara w Boga jest jedyną drogą do prawdy. Marią Skłodowską-Curie i Piotrem Curie. Prowadziła doświadczenia z nip-nozą i telepatią noid — lapoński szaman. klęskę Watykanu. magia jako wielka filozofia prowadzi do wiedzy. Astrolog.) — opisywał kamienie szlachetne.

powstawanie zjawisk świetlnych i akustycznych. spirytyzm. Podobno autor rozprawy o wpływie kamieni szlachetnych na życie ludzi oraz traktatu o truciznach. Eksperymentatorzy odczuwali również dotknięcia niewidzialnych dłoni.Orfeusz — legendarny tracki śpiewak. chirurg. magię. G. twórca pisma (jak chcą jego czciciele). Szwajcarski lekarz. Założył pismo „Droga Izis" oraz kilka towarzystw okultystycznych. Podawał się za potomka Cagliostra i kazał nazywać się prorokiem. a także skomunikować się z duchami zmarłych Ostanes (drugi) — mag na dworze Aleksandra Wielkiego (356—323 pne). poeta. w części opartej na misteriach dionizyjskich. a także dzieł o wiedzy tajemnej Stefan Ossowiecki (1868—1944) — słynny medium i jasnowidz. Praktykował medycynę. odnajdywał na podstawie fotografii ludzi zaginionych. teolog 236 . przyrodnik. posiadał zdolność wydzielania swego sobowtóra. potrafił określić przeszłość podawanych mu przedmiotów. AT. 517 do 465 pne). Zamordowany przez hitlerowców (przewidział woj-nę i swoją śmierć na ulicy. filozof. Widział aurę. który jako istota materialna mógł oddalać się od swego rzeczywistego ciała na znaczne odległości. Pochodził z La Coruńa. Andre Louis Debierne. założyciel i kapłan sekty religijnej. Wieszcz. powodowała lewitację przedmiotów. a następnie rozpowszechnił nauki tajemne na Peloponezie. Autor wielu dzieł cenionych przez okultystów Philippus Paracelsus (1493—1541) — właśc. Prowadzili z nią doświadczenia nobliści Charles Richet. głoszącej powrót do czystości ducha. Bombast von Hohenheim. można zakląć demony i zmusić je do usłużności. obrazy przyszłych wydarzeń. materializację zjaw. Rozpowszechniał wiedzę tajemną i zajmował się uprawianiem sztuk magicznych P Eusapia Paladino (1854—1918) — będąc w transie. Henri Bergson i inne sławy naukowe Papus — właśc. Encausse. Piotr Curie. Posługując się przedmiotami magicznymi i wypowiadając odpowiednie zaklęcia. mąż Eurydyki. Napisał Świat mojego ducha i wizje przyszłości (1933). jak również spalenie ciała) Ostanes (pierwszy) — z magią zapoznał się na dworze króla Kserksesa (ok. Maria Skłodowska-Curie oraz Julian Ochorowicz.

których moc magiczną zwalczał przy pomocy. tak mikrokosmosem rządzi duch osobniczy. Wszystkie istoty żyjące są częścią całości wszechświata. autor obszernej encyklopedii wiedzy wszystkiej. wychowanek Akademii Krakowskiej. który oddziela rzeczy dobre od rzeczy złych papież Paweł III (1468—1549) — poważał magów. produkował leki ziołowe i chemiczne. Reprezentował ateistyczny pogląd na świat. Utrzymywał. zmieniał biegi rzek. wizjoner. Kabalista.i wielki mag. Cudotwórca. astrolog. Księga Twardowskiego). a mag to naturalny święty. Twórca jatromedycyny i jatrochemii. we Włoszech i we Francji. (zob.. który bada tajniki przyrody. badacz zjawisk nadprzyrodzonych. rozkazywał wiatrom i burzom. Mistyk. materializując się na skutek reakcji chemicznych przechodzenia 237 .) — właśc. Husyta. Analizował Biblię doszukując się w świętych tekstach ukrytych znaczeń Paweł Żidek (1413—1471) — doktor medycyny. które potem przybrały postać chrześcijańskich diabłów Błażej Pelacani z Padwy (XIV w. uznawał Agrippę i.) Siła i energia. żołądka. Współcześni nazywali go „doctor diabolicus" Joseph Peladan (1859—1915) — urodzony w Anglii. Elhanon ben Menahem.. między innymi o magii i demonach św. Archeusz". Przewędrował całą Afrykę. wewnętrzny alchemik. sprzymierzył się z podległymi mu braćmi i wydał wojnę upartym druidom (zob. jak chcą niektórzy. studiował i pracował w Niemczech. przyjaźnił się z Faustem. poruszał góry itp. Uczeń Trithemiusa. Azję. XV) — francuski okultysta. Magia to wiedza i sztuka dana człowiekowi.).). teolog. 1540—ok. swojej wielkiej sztuki czarnoksięskiej. Wytępił do nogi wszystkie celtyckie pogańskie demony. dokonywał rzeczy wielkich i niezwykłych. (zob. działał w Pradze. mistyk. „Jak makrokosmosem rządzi Bóg. Patryk — w r. filozof. okultysa. Ochrzcił głównego kapłana filidów (zob. Stworzył swoisty system filozoficzny i fantastyczny świat wypełniony plejadą istot nadprzyrodzonych (w których naturze może należałoby doszukać się ukrytych symboli). filozof. Wszystkie swoje działania i decyzje uzależniał od wyroczni astrologicznych Paweł z Pragi (drugi) (ok. iż duchy powstają z krwi osób zmarłych. kazał się nazywać Najwyższym Hierarchą Trzeciego Zakonu Różokrzyżowców Joseph La Pierre (w. 432 rozpoczął misję mającą na celu zniszczenie pogaństwa w Irlandii.) — wybitny matematyk. spiritus vitae organizmu zależy od jego wewnętrznego alchemika. XVI w.

Mniejsze złe i dobre 238 . Istnieją dwa światy: rzeczy i idei. Plutarch (45—125) — kapłan delficki. O naszym daimonionie opiekuńczym. opracowali system astronomiczny. Ład jest zasadą budowy wszechświata i jego wielki budowniczy. swe dzieło tworzenia oparł na ideach. jakie uzyskiwał z osobiście przeprowadzanych makabrycznych doświadczeń Pitagoras (VI w. W swych dziełach przekonywał o istnieniu demonów: De pythie oraculis (0 wyroczniach pytyjskich). wchodzą w kontakt z człowiekiem.in. Ocaleńcy rozproszyli się po Grecji konynuując dzieło związku. Swoje twierdzenia opierał na wynikach. „Demony natomiast to istoty powietrzne oraz ogniste. Wiele własnych dokonań naukowych członkowie związku przypisywali swojemu mistrzowi pitagorejczycy (od ok. teorię harmonii sfer. Zachowywali w tajemnicy nauki Pitagorasa i jego kontynuatorów. Stworzyli mistyczną teorię liczb. które podobnie jak dusze mogą błądzić za sprawą dokonanej sztuki magicznej. Dwa potężne duchy— dobry i zły — ustawicznie zmagają się z sobą. Na czele państwa powinni stać filozofowie Plotyn (204—269) — nawiązując do metempsychozy Platona opracował system teorii emanacji. Podstawą filozofii była wiara w wędrówkę dusz. Zgłębianiem wiedzy i ciągłym kształceniem się człowiek osiąga swój najwyższy cel: oczyszczenie duszy. muzykę matematyczną. Stworzyli specjalne obrzędy. Enneady. pne) — założyciel związku swojego imienia o bardzo surowej regule. Członkowie grupy podlegali swemu mistrzowi i ściśle wypełniali jego polecenia. Pitagorejczycy: Archytos. O ofierze i magii. demiurg. a także uczestniczyli w misteriach i obrzędach religijnych. De genio Sokratis (0 geniuszu Sokratesa). gdyż w jednej swej części duszy są bezrozumne". Neopitagorejczycy: Apoloniusz z Tiany. chcąc zdobyć panowanie nad światem. a za Filonem Aleksandryjskim stworzył koncepcję ekstazy. Nowi towarzysze musieli poddać się obrzędowi oczyszczania i specjalnym próbom. Timajos. Przyczyną wszechrzeczy były liczby. koncepcję wędrówki dusz (autorem był sam Pitagoras). Spaleni i wymordowani pod koniec V w. porozumiewali się między sobą systemem sekretnych znaków. pne) — elitarny związek mistycz-nofilozoficzny. teorii wędrówki dusz.krwi w substancje gazowe. przy czym świat rzeczywisty jest tylko obliczem świata idei. którego członkowie musieli przechodzić skomplikowane wtajemniczenia. De Iside et Osiride (O Izydzie i Ozyrysie).V w. Ksenofilos. Demony zamieszkują powietrze. Nikomach. Numenios Platon (427—347) — twórca teorii bytu i wiecznych idei. Autor m.

łącząc je z ich charakterami i oczywiście nie stronił od czarów i magii. dowodząc. Pisał o naukach tajemnych. rozpętywał i spętywał wiatry itp. Opisał walkę na magię Plotyna z Olimpiuszem. odprawiał czarne msze. neoplatonik. 239 . Autor O przeznaczeniu — całe życie ludzkie zależne jest od układu gwiazd Porfiriusz (233—304) — autor O życiu Plotyna. Wypędzał demony. zapobiegał rozmaitym kataklizmom. wypędzać złe duchy i odkrywać przyszłe wydarzenia Proklos (412—485) — neoplatonik.duchy znajdują się w ludziach. Po śmierci człowieka te złe wcielają się w zwierzęta Giovanni Pontano (1426—1503) — historyk. co zapewniło mu miejsce w filozofii chrześcijańskiej. wróż i czarownik. takim jak trzęsienia ziemi i plagi. że daimonion jego mistrza był pochodzenia boskiego i dlatego zwyciężył słabszego rywala Gambattista delia Porta (1535—1615) — włoski humanista. Pisał o magicznych właściwościach ziół. sekretarz Fryderyka I w Neapolu. 1076) — bizantyjski teolog. krytykował praktyki czarnej magii psychagogowie — w starożytnej Grecji przewodnicy dusz. Świat nazywał wielkim laboratorium Natury. pomocne w przepowiadaniu przyszłości R Gilles de Rais. zaczarowanych amuletach i talizmanach poyanga — malajski uzdrawiacz. filozof. która by ukazywała na ekranie rzeczy i ludzi w ruchu i żeby te obrazy wyglądały „jak żywe" (zapewne było to pierwsze wyobrażenie projektora filmowego). Wynalazł teleskop przed Galileuszem. zwolennik magii naturalnej. Kapłani przywołujący dusze zmarłych. Praktykował magię czarnoksięską. Zwrócił się ku idei jedynego Boga. zajmował się daktyloskopią. Uprawiał magię. Jego uczniami byli Damacjusz. Olimpiodor i Symlicjusz Michał Psellos (1018—ok. baron Machecoult (1404—1440) — marszałek Francji. badał cechy fizyczne ludzi. prowadził doświadczenia z camara obscura. sprowadzał i oddalał deszcz. marzył o zbudowaniu takiej maszyny. jak leczyć. Podczas specjalnych obrzędów wciela się weń duch opiekuńczy i uczy. minerałów. Pisał o świętych właściwościach ziół oraz o rytuałach magicznych. urządzenie hydrauliczne.

1614 wydał książkę poświęconą Chrystianowi Rosenkreutzowi. Źródło wielu legend o sinobrodym Grigorij Jefimowicz Rasputin (1872—1916) — zbiegły mnich. mające na uwadze dobro ludzkości i wyznawanie prawdziwej wiary. znawcy sztuk czarnoksięskich Chrystian Rosenkreutz (1378—1480) — według Johanna Andrea założyciel Bractwa Różanego Krzyża różokrzyżowcy — opat z Wirtembergii w r. należy tępić. Inni znawcy przedmiotu zaprzeczają istnieniu człowieka o na240 . siostra Joanna. Studiował zjawiska paranormalne. Nagroda Nobla w 1913 r. R. chcąc zaskarbić sobie przychylność mocy tajemnych Charles Richet (1850—1931) — francuski fizjolog. poczuła w sobie moc uzdrowicielską i jasnowidczą za sprawą demonów. produkował metale szlachetne. działali głównie w wieku XVII i XVIII. układu nerwowego i narządów wewnętrznych. autor słynnego traktatu O kabale Armand Jean du Pleissis de Richelieu (1585—1642) — kardynał. Stworzył tajemną sektę mistyczną i zdobył wielu zwolenników. a mistrzyni opętania. Pośrednio przyczynił się do skazania na śmierć księdza Grandiera (który niegdyś napisał przeciw niemu paszkwil) uznanego winnym opętania Matki Joanny od Aniołów i jej mniszek. W praktykowaniu obu tych sztuk miały swój udział siły diabelskie i demony. a ciał pomordowanych używał do celów rytualnych. Ubezwłasnowolnił carycę Aleksandrę. Kiedy zainteresowanie opętanymi mniszkami słabło. Oprócz znanych powszechnie dokonań napisał rozprawę o czarodziejstwie i czarnoksięstwie. analfabeta. natomiast czarnoksięstwo jest pewną umiejętnością. sprytny i zręczny szarlatan. udzielił jej audiencji. który po powrocie z Ziemi Świętej założył tajne bractwo chrześcijańskie. jako że szkodę ludziom czyni. Uważano go za cudotwórcę i nazywano świętym. za badania nad fizjologią mózgu. rządził koteriami na dworze. Został zamordowany przez spiskowców w okolicznościach budzących zabobonny strach. którą popisują się mistrzowie. kardynał. Czarownictwo. itp.oddawał cześć diabłu. wybitny filozof. któremu składał w ofierze ludzi. przeprowadzał liczne eksperymenty riszi — indyjscy mędrcy. Wpłynął na przebieg historii w ostatnich latach cesarstwa rosyjskiego Jan Reuchlin (1455—1522) — niemiecki humanista. Został osądzony i stracony. w rzeczywistości bojaźliwy i zabobonny. zmusił do uległości cara Mikołaja II. służyły mu duchy. Ów tajemniczy chrześcijanin Różokrzyża posiadł tajemnicę długowieczności.

Ludwik XIII. Fryderyk II pruski. zwany także Wspaniałym. Leibnitz. Persji. uprawiał czarną magię. prowadząc rozmowy ze swym piekielnym gorylem) Cosimo Ruggieri — mag i astrolog królowej Katarzyny Medycejskiej. rozwijają dar jasnowidzenia itp. Oprócz dzieł religijnych pozostawił wspomnienia z podróży po Mongolii. Arnoldo de Villa Nova. Rozmaite odłamy zgłębiają wiedzę ezoteryczną. czarnoksiężników i alchemików. Stowarzyszenia różokrzyżowców istnieją do dziś w Anglii. gdzie rezydował. a w okresie ukonstytuowania się kościoła przenieśli się do Tybetu. król czeski i węgierski. reformator religijny. wydział astronomii i chemii. słynny alchemik duchowy z XVI w. 1358 pne). Doctor extaticus. admirała de Coligny i dworzanina Andelota. Heinrich Khunrath. On to miał założyć tajne Bractwo. mistyk flamandzki. Pitagoras (w r.zwisku Chrystian Rosekreutz twierdząc. Robert Fludd. Solon (618—550 pne). Zajmował się praktycznie astrologią i alchemią. Michael Maier. twórca symboli mistycznych dla poszukujących prawdy. alchemik). Roger Bacon. Na krótko przed narodzeniem Chrystusa stowarzyszenie przyjęło nazwę Bractwa Różokrzyżowegó. Francis Bacon. filtry miłosne i trucizny Jan van Ruysbroeck (1293—1381) — augustianin. I tak do Bractwa należeli m. pisał o szamanizmie 16 — Czarna magia. Miłośnik wiedzy tajemnej. sporządzał talizmany. Richelieu. Stanach Zjednoczonych. Popadł w obłęd. hr. Saint-Germain. Kanadzie. amulety. w których. natomiast jego wielcy przywódcy Wielkiego Białego Bractwa i założyli na górze Karmel świątynię i ośrodek wtajemniczenia.. Organizatorami bractwa byli między innymi: Raimundo Lulio. Rudolf II (1576—1612) — cesarz niemiecki. śmierć księcia Conde. Kartezjusz. wezwał diabła i powierzył mu ochronę swego majestatu (do tej pory zachował się fotel. które potem działało w ukryciu po jego śmierci. Agrippa von Nettesheim (imperator różokrzyżowców). że grozi mu śmierć z ręki spiskowca mnicha. Saint-Martin. propagator wiary w Jedynego Boga Atona. założył w Pradze. Spowodował za sprawą magii. 241 . 531 dostąpił najwyższych wtajemniczeń). Po powrocie z Jerozolimy Arnaud VIII założył ośrodek Bractwa Różanego Krzyża w Tuluzie. Przekonany. Thomas Vaughan (mistyk. w którym przesiadywał cesarz. cesarz austriacki Leopold II. jako pierwszy opracował faraon Amenchotep IV Echnaton (? — ok. Francji. jako pierwszy Europejczyk. okultystyczną.. Użyczył swej wiedzy czarnoksięskiej sprzysiężonym spiskującym przeciw Karolowi IX i Henrykowi II. skupiał wokół siebie znanych astrologów. Holandii. a symbol Róży Krzyża. Odprawiał czarne msze i używał magicznych figurek.in. Goethe i in. Paracelsus. iż związek kontynuuje tradycje tajnych związków działających w Indiach i starożytnym Egipcie.

bacząc pilnie. Filipa III (1578 —1621). czy nie odprawiają obrzędów swych dawnych religii). teozof. Zginął w obozie koncentracyjnym Bertold Schwarz (XIII w. produkował napoje i maści magiczne. mahometan i neofitów. a data jego śmierci to tylko odejście w celu kontynuowania misji. gdy pojawił się we Francji. w którym stwierdził. wróżył. faworyt madame de Pompadour. Efektem jego pracy było sprawozdanie. że w określonych warunkach dusza może oddzielić się od ciała podczas kontemplacji oraz we śnie Alonzo Salazar — z rozkazu króla hiszpańskiego. co przyczyniło się do zaniechania i tak nielicznych procesów o czary (inkwizycja niechętnie zajmowała się czarownicami. zaś jego wierni zwolennicy utrzymują. jak rozpoznawać. prorokował. Twierdził. gdyż miała pełne ręce roboty ścigając żydów. Przekładał na łacinę arabskie dzieła 242 . Wynalazł eliksir życia. Utrzymywał. mistyk. Uważany za proroka. miał zbadać kwestię czarostw i czy czarownice latają na sabaty. umacniał swym autorytetem tajne stowarzyszenia wolnomularstwa i bractwa różokrzyżowego Louis Claude Saint-Martin (1743—1803) — francuski podróżnik. wynalazł materiał wybuchowy i proch strzelniczy Michael Scott (1170—1232) — urodzony w Szkocji. sądzić i karać uprawiających magię i czarownict-wo Agnes Sampson — oskarżona o czarownictwo wyznała w trakcie tortur. wielkiego adepta wiedzy tajemnej. że żyje już około trzech tysiącleci. że uczestniczyła w wielkim zlocie czarownictw i diabłów. Praktykował czarną magię. m. iż nie ma w Hiszpanii sabatów.s hrabia de Saint-Germain (1710—1784) — słynny awanturnik niewiadomego pochodzenia.) — poszukując kamienia filozoficznego. Niemniej Salazar na wszelki wypadek napisał instrukcję. odczytywał przeszłe wydarzenia i przyszłe losy na podstawie pisma osoby badanej lub poszukiwanej. nazwaną później martynizmem. Zwolennik Jakuba Boehme (zob. wywoływał duchy. mieszkał w mieście czarowników Toledo. stworzył własną doktrynę religij-nofilozoficzną. jasnowidza. iż żyje do tej chwili.in. Uprawiał teurgię.) Ammonios Sakkas (ok. Autor dzieła Życie Potrójne i innych. 175—242) — neoplatonik. gdzie Szatan wypowiedział wojnę swojemu największemu wrogowi — Jakubowi I (król osobiście uczestniczył w „rutynowych badaniach") Rafał Scherman (1879—1941) — fenomenalny jasnowidz i grafolog.

Specjalizował się w magicznym zawiązywaniu wiatrów starucha — w kulturze starożytnej Azji Mniejszej. W wierzeniach cygańskich otrzyma od duchów ziemi i wody dar jasnowidzenia i wróżenia. w osobie Stanisława Przybyszewskiego 243 . będzie kontaktowała się z zaświatami i widziała rzeczy utajone Smerdys — potężny mag na dworze Cyrusa Wielkiego (VI w. autor znanych traktatów alchemicznych m. zajmowała się obrzędami magicznymi mającymi uwalniać ludzi od skażenia nieczystością. za którą uważano choroby i negatywne uczucia. Sędziwojowi. wiedźma i znachorka. przepędzający upiory i złe duchy siódma córka — będzie strzygą albo czarownicą. Próbował dokonać zamachu na monarchę Solomon ibn Gabirel — neoplatonik. wierzył. Sopater — neoplatonik.) udane doświadczenia z przemianą metalu w złoto. Skazany na karę śmierci przez Konstantyna I za uprawianie i nauczania magii.o magii i alchemii. napisał dzieło Odkrycie czarnoksięstwa Sethon — posiadacz tajemnicy transmutacji metali nieszlachetnych w złoto. Praktykował czarną magię i wywoływał duchy Reginald Scott (1538—1630) — praktykował sztuki magiczne. kobietę. iż widzi szatana. W dowód wdzięczności za uwolnienie z więzienia (nie chciał zdradzić swojemu władcy sposobu produkowania złota). Oprócz wiekopomnych dzieł zostawił rozprawy okultystyczne i alchemiczne. poeta. Sam jest autorem wielu ksiąg. usiłując wyprodukować złoto. Na zamku w Pradze znajduje się tablica upamiętniająca to nadzwyczajne wydarzenie shaycana — indyjscy kapłani-egzorcyści. produkt swojej pracy Michał Sędziwój (1566—1636) — alchemik na dworze Jerzego Mniszcha (zamieszanego w aferę Barbary Giżanki).in. Przeprowadził na dworze Rudolfa II (zob.in.. włoski alchemik ofiarował polskiemu koledze. Stworzył golema.pne). zesłaną przez bogów lub zaistniałą za sprawą uroków August Strindberg (1849—1912) — szwedzki dramaturg. W momentach nasilenia choroby. która zajmowała się gospodarstwem. działał w Hiszpanii w I poł. m. De lapide phi/osophorum (O kamieniu filozoficznym). Wraz z Aidesiosem z Kapadocji założyli szkołę pergameńską. Traktat o czarnych sztukach. Zajmował się również praktyczną alchemią. filozof.. XI w.

Autor wielu książek Emanuel Swedeborg — szwedzki uczony. Współzawodniczył w czynieniu cudów z apostołami św. Przewidział datę swojej śmierci i zmarł zgodnie ze swym objawieniem Sybilla. W ekstazie przewiduje przyszłość. leczył chorych. duchów. Filozof. leczy. Wyjaśniał związki zachodzące między światem ludzi i światem duchów. ofiarowała królowi Salomonowi trzy księgi (dziewięć wcześniej spaliła. pne) — prorokini z królestwa Saby. zaklina duchy przy pomocy bicia w bęben 244 . Piotrem i św. gdy król nie okazał nimi zainteresowania). Nowe Jeruzalem i in. wskazuje miejsca skarbów utajonych w ziemi.Montagne Summers (1880—1948) — demonolog. autor dzieł z dziedziny mineralogii i biologii. natchniony kapłan. wynalazca (cenione odkrycia w mechanice). filozof. Pawłem. Uprawiał magię za pomocą demonów. konstruował myślące automaty. wynalazca wahadła. Czynił badania nad zjawskiem likantropii. znawca magii. Współcześni uważali go za wielkiego czarnoksiężnika i cudotwórcę. którą nabył m. w których zapisano rzeczy przeszłe i przyszłe świata do Dnia Sądu Ostatecznego papież Sylwester II (999—1003) — miłośnik wszelkich nauk i wiedzy tajemnej. Wybitne dzieła Arcana Coelestia (Tajemnice niebiańskie). latał w powietrzu. wampirów. opiekun kultu. znajduje zaginionych ludzi i zagubione lub ukryte przedmioty. Z racji swej rozległej wiedzy. Wymieniany w Biblii i Złotej Legendzie T taltosz — w tradycji węgierskiej szaman. w czym pomagały mu objawienia i jasnowidzenia. jasnowidz. astronom. czyli Michalda(V w.in w uniwersytetach arabskich. który pośredniczy pomiędzy ludźmi a światem duchów i ujarzmia przy ich pomocy tajemne siły przyrody Szymon Mag — jeden z twórców filozofii gnostycznej. okultysta. praktykował magię. oddawali mu cześć boską. Nowy Kościół. wpływa na stan pogody. teozof. uczeń słynnego cudotwórcy Dositheusa. pomawiano go o pakt z Szatanem szaman — w tradycji ludów Syberii i Arktyki. matematyk.

Z Cypru. opiekun kultu Tiridades — pokonany władca Armenii.) na dworze Czyngis-chana. od r. że jego współpracownik jest jednak diabłem. Maria Skłodows-kaCurie. ukarany śmiercią za intrygi polityczne templariusze — zakon rycerzy powołany do obrony pielgrzymów do Ziemi Świętej. uwięzionych dożywotnio żydów. Wnuk Timura Wielkiego. uznawał astrologię.. iż było to dzieło inspirowane przez szatana Tomas de Torquemada (1420—1498) — dominikanin. Autor dzieła Nowe tablice gwiezdne: rozważania teoretyczne. 1314 (zob. filozof i poeta św. zwolnili czarnoksiężnika z więzienia 245 . twierdząc. spalonych na stosie i ok. Ochorowicz Czarodziej Torralba — medyk na dworze Ferdynanda Katolickiego (1452—1516). metody praktyki astronomicznej. Dzieło jego życia to 16 tys. Tomasz z Akwinu — uczeń św. rezydent na dworze Nerona. zasady astrologii horoskopowej Teb-Tengreri — słynny beki (zob. Alberta Wielkiego (zob. którego piekielne pochodzenie krył przed światem. licencjat teologii. uprawianie czarnej magii i czczenie szatana. że jest on dobrym duchem. dokonywał krwawych rytuałów z użyciem ofiar ludzkich tlamatini — w kulturze azteckiej mędrzec. 100 tys. aby sędziowie. najsłynniejszy czarnoksiężnik Hiszpanii. zostali osądzeni i spaleni w r.. gdzie przywędrowali w r 1291 podążyli do Francji. Oskarżeni o herezję.). Założyciel szkoły astronomicznej. J. Prowadził z nią doświadczenia Charles Richet. studiował nauki tajemne. 1483 wielki inkwizytor Hiszpanii. Wtejmniczał cesarza w arkana sztuki magicznej. Indagowany przez Inkwizycję wyznał. W transie powodowała występowanie zjawisk telekinetycznych (drobne przedmioty). materializowała duchy. Jakub de Molay) teomama — w kulturze azteckiej kapłan strzegący wypełniania obrzędów przynależnych bóstwu. założony w r. mahometan i neofitów podejrzanych o wyznawanie wiary przodków Stanisława Tomczykówna — wydzielała ektoplazmę (małą Stasię. Oprócz znanych dokonań. co wystarczyło. twórca sekstansu. Zniszczył skonstruowany przez swego nauczyciela automat uznawszy. 1119 na gruzach świątyni Salomona. niekiedy pojawiał się Wojtek). Miał za towarzysza czarta Zequiela.Muhammad Taragaj (1394—1449) — nosił przydomek Uług-Beg.

Autor słynnego traktatu o szkodliwej działalności czarownic Antipalus maleficiorum (Warownia przeciw czarom) i dzieła Steganographia. która wcześniej grała ducha zmarłej żony Zygmunta Augusta. Gorliwy prześladowca czarownic. chwytał zwierzęta przy pomocy zaklęć czarnoksięskich 246 .) — urodził się w Niemczech. Dominikanin. a wszystko to dzięki uprzejmości pewnej zjawy. alchemik i mag. Wiadomo o Dhurze Twardowskim. Natomiast w rozpasanej legendzie był polski czarodziej wielkim w swej sztuce. znał pewnie Johanna Fausta i wielkich magów swoich czasów. Johann von Heidenberg. że posiada najlepsze formułki do zaklinania diabłów i czynienia czarodziejskich obrzędów. jakoby rzucał czary i praktykował magię Jan Twardowski — według wywodu Ryszarda Bugaja polskim legendom. wiedzę ukrytą także w Krakowie. tajemny alfabet. Prawdopodobnie został zamordowany po śmierci króla przez protektorów Barbary Giżanki. uważał się za największego maga wszechczasów. Doradca książąt niemieckich. że studiował medycynę i nauki tajemne w Wirtemberdze. Twierdził. która nawiedzała go nocą i napełniała mądrością. Mag i czarnoksiężnik brał udział w wywoływaniu ducha Barbary Radziwiłłówny. sekrety nikomu nigdy dotychczas nie ujawnione. baśniom i utworom literackim o mistrzu Twardowskim.Tow Izrael Baal Shem (1700—1760) — teoretyk i założyciel chasytyzmu. Specjalizował się w produkcji różdżek magicznych. polskim szlachcicu sztuki tajemne uprawiającym. w którym miało znaleźć się wszystko. filtrów miłosnych. aby ujrzeć na własne oczy laboratorium na Krzemionkach. Żydzi uważali go za wielkiego cudotwórcę Johann Trithemius (1462—1516) — właśc. dał pożywkę lekarz i alchemik (1515—1573) z pochodzenia Niemiec Laurentius-Dhur-Twardowski. a jego sława rozeszła się po świecie szeroko. Po ośmieszeniu jego wystąpień przez Johana Wierusa w dziele Polygraphia. Trithemius zaprzecza. gdzie czarnoksiężnik Jan Twardowski i jego niemiecki kolega Johannes Faustus z zaprzyjaźnionymi czartami pospołu mieli dokonywać rzeczy niesłychanych v Basil Valentin (XIV—XV w. czego świat jeszcze nie poznał z dziedziny nauk tajemnych i czarnej magii. boć to aż sam Goethe przybył do Krakowa. kochanki króla.

Autor Apologia Gallica (Obrona gallicka). przeorysza zakonu w Heidenheim.vates — celtycko-walijscy kapłani biegli w sztuce wieszczenia. oficjalny astrolog dworu francuskiego. W nocy 30 kwietnia (jej święto) odbywa się doroczny zjazd szatanów i czarownic w celu omówienia planów złoczynienia ludzkości wapiye — czarowniku Indian Arapaho. Walpurgii skutecznie chroni przed każdym urokiem i czartowską gadziną. W Duseldorfie znajduje się tablica poświęcona pamięci obrońcy czarownic. dzieła astrologicznego La Voisin — słynna wróżka i trucicielka obsługująca dwór Ludwika XIV. Oswald Wirth (k. Wyśmiał poważnego uczonego Jeana Bodina (zob. celebrowali czarne msze. Prorocy Arnoldo de Villa Nova (1235—1310) — kataloński medyk. Bronił oskarżonych o herezję. J. Lekarz i filozof. Praktykował alchemię. Walpurga (VIII w. piętnował fanatyzm i łagodził spory religijne oraz walczył z prześladowcami czarownic.) — angielska zakonnica.) — słynny okultysta. Wraz z księdzem Guibourgiem odprawiali obrzędy. który twierdził. Napisał De praestigiis daemonum et cantationibus ac venefi-cius (0 omamieniach demonów jako też o czarach i otruciach). nazwał bluźnierczym dzieło o magii Steganographia (opis rzeczy nieprzeniknionych) Trit-hemiusa. autor cenionych rozpraw o tarocie 247 . kieruje tajemnymi siłami przyrody Johannes Wierus (1515—1588) — uczeń Agrippy von Nettesheima. astronom. aby rzucać czary miłosne. La Voisin została żywcem spalona na stosie W św.). zamawia choroby. jest autorem wielu cenionych traktatów alchemicznych J. XIX — p. Leczył przy pomocy talizmanów. a także stosował w medycynie leki pochodzenia roślinnego i chemicznego. Modlitwa do św.B.W. Mortin de Villefranche-sur-Saone (1583—1656) — matematyk. Pośredniczy pomiędzy swoim ludem a światem duchów i bóstw. które sam wytwarzał. XX w. jakoby pudel Agrippy był duchem piekielnym. Poświęciła życie misji szerzenia chrześcijaństwa i walce z pogaństwem i demonami. używając do tych rytuałów części ciał zabijanych niemowląt.

aby ten wyjawił mu przyszłość. która była zarazem pożywieniem dla niej i jej rodziny. Otrzymała w darze kukurydzę. wszechmocna czarownica. badacz przyrody. profesor Akademii Krakowskiej. Tomasza z Akwinu. teolog.Erazm Witelon (1220—1270) — właśc. W rytualnym tańcu wpływał na zjawiska przyrody. Philosophia naturalis (Filozofia naturalna) i innych dzieł Wojciech z Brudzewa (1445—1497) — astronom. Perspectiva. wypędzał złe duchy. lekarstwem oraz przedmiotem magicznym służącym do wróżb i pomocnym w zaklęciach. Pamięć o niej przetrwała tysiąclecia 248 . filozof. czyli pierwsza stworzona przez bogów kobieta obdarzona wiedzą wróżbiarską. metafizyk. Znał św. Jej mąż Oxomoco zajmował się uprawą roli Z Ziplantawija — postrach dworu króla hetyckiego Tuthalija.. Zagniewany duch spełnił prośbę swego następcy i przepowiedział mu śmierć wnet po przegranej bitwie z Filistynami wu — chiński szaman.. matematyk. kapryśna i okrutna. Erazm Ciołek. najmędrsza wiedźma. poznawał rzeczy zakryte X X-pulyaah — w folklorze jukateckim piękna czarodziejka albo straszna czarownica Xipactonal — w wierzeniach azteckich pierwsza wróżka. zamawiał choroby. Uczony. Autor traktatu o optyce. doby odrodzenia i oświecenia palonych na stosie ku uciesze chrześcijańskich diabłów. Zajmował się również astrologią horoskopową Wróżka z Endor (biblijna) — być może przodkini czarownic późniejszego średniowiecza. Na prośbę króla Saula wywołała ducha Samuela.

pne) — pochodził z Persji. Posiadał bogatą bibliotekę wiedzy magicznej 249 . cudotwórca. dawca nauk tajemnych Zygmunt III Waza (1566—1632) — zajmował się praktyczną alchemią i magią.Zoroaster albo Zaratustra (ok. najwyższy mag. VII. VI w. Reformator religijny mazdaizmu. prorok.

John Dee (zob. zaklęć i obrzędów magicznych. Zbiór przypowieści.) Opisy spotkań autora z duchami. co przez wiele lat działo się pomiędzy Dr Johnem Dee i kilkoma duchami). 25000 — ok. Kacper Ciekanowski Rozprawa o wpływie komet na historię świata oraz losy władców: wybuchy wojen. czarnym inkaustem. An Essay of the Reality of Apparitions (1727) (Esej o prawdziwości ukazywania się zjaw). Opisy seansów ze zjawami przybyłymi z zaświatów. Jeden z najstarszych druków w Polsce. Almanach Cracoviense adannum 1477 (Almanach krakowski na rok 1474) Kalendarz astrologiczny i medyczny: zawiera wskazówki dla astrologów i lekarzy oraz prognostyki dla kraju. John Dee (zob.III KSIĘGI ŚWIATŁA I KSIĘGI CIEMNOŚCI A Abryz Komety z Astronomiczney i Astrologiczney Uwagi (1681). zawieranie traktatów. na purpurowym dziewiczym pergaminie. urodziny i śmierć królów. 500 pne) „Wiedza zaklęć magicznych". choroby morowe. 251 . Agrippa Księga czarnej magii wielkości i kształtów człowieka. A True and Faithful Relation of What Passed for many years between Dr John Dee and Some Spirits (Prawdziwa i wierna relacja o tym. opisy egzorcyzmów i ceremonii. Atharwaweda (ok. zapisana formułami magicznymi.

czyli sekty czarowniczej. aby podporządkował się inkwizycji i przyjął obowiązek ścigania i karania czarownic. Bulla papieska (1503). c Cartas eruditas y curiosas sobre los duendes (1777) (Listy uczone a ciekawe o krasnalach). „Widewdat" zawiera zaklęcia i egzorcyz-my przeciwko demonom. Johann Ewich Lekarz z Bremy. Demony istnieją w ludzkiej wyobraźni. Nauki o ciele i duszy. recepty do przygotowywania medykamentów. ierusa (zob. pieśni. papież Aleksander VI Borgia Upoważnia inkwizytorów do ścigania heretyckiej sekty czarowników i czarownic. papież Leon X Medyceusz Nakazuje rządowi weneckiemu. pne) Tybetańska Księga Umarłych. które jest niczym senne marzenie. opierając się na naukach głoszonych przez przyjaciela J.). św. B Bardo Thódol (VIII w. Bedenken von Hexen (1584) (Rozważania o czarownicach). 21 ksiąg: opowieści o bohaterach. podobnie jak życie. Hildegarda (1098—1180) Księga przeoryszy klasztoru w Bingen: opisy roślin leczniczych. pne) Święta księga zoroastryzmu. podania. sposoby leczenia chorób. VI w. w koty. ojciec Feijoo Causae et Curae (Przyczyny i leczenie chorób). papież Juliusz II Uznaje zjawisko przemieniania się heretyków. 252 .Awesta (ok. podjął temat obrony kobiet oskarżonych o czary. Bulla papieska (1521). opis ceremoniału umierania. Bulla papieska (1501). hymny ku czci bóstw.

Ciekawe opowiadania ze świata pozagrobowego. 1694) (Ciekawa i tajemna filozofia).636. pisane w formie pytań i odpowiedzi. Chilam Bałam (Księga kapłana Balama) Dzieło nieznanego autora napisane po konkwiście imperium Majów. Eusebio Nieremberg Wywód o lamiach (zob. y R.. opisy ceremonii religijnych i magicznych. Zawiera historię kraju. upiorach. Computuschirometralis (1507) (Linie dłoni).. traducida al castellano por don Juan Tejado y Ramirez (Zbiór praw kościoła katolickiego wydany drukiem w języku łacińskim nakładem naszych królów przez pana don F. Fryderyk Spee Dzieło niemieckiego jezuity.) Prawa ustanowione na konsyliach w Toledo (633. O strachach. papież Sykstus V (1521-1540) Bulla skierowana przeciwko nekromantom. starszego bibliotekarza i przełożony na kastyliski przez don J. jakiej dopuszczają się sędziowie podczas prowadzenia procesów o czary. Jan z Głogowa Najstarszy.Cautio Cńminalis (1631) (Ostrzeżenie przed zbrodnią). Coe/i et terra (Niebiosa i ziemia). wydrukowany w Polsce. Zdaniem autora są one wcieleniem diabła. kosmogonię. widmach.): wygląd zewnętrzny. Curiosa y oculta filosofia (Alcala. duchach i czarach ze zdarzeń prawdziwych (Warszawa. chiromantom i innym wróżom zabraniająca uprawiania sztuk odgadywania przyszłości.T. 1909) Ciekawe opowiadania. traktat o chiromancji. 253 ..639) i Santiago de Compostela (1056) nakazują karać czarowników za ich diabelską działalność.G. Herman Witeking Traktat profesora filozofii i matematyki skierowany przeciwko łowcom rzekomych czarownic.. dowodzi niesprawiedliwości. Colección de canones de la Iglesia espańoia publicada en latin a expensas de nuestros reyes por el seńor don Francisco Gonzślez bibliotecario mayor. Christliche Bedenken und Errinuerung von Zauberey (1585) (Uwagi i przestrogi chrześcijańskie w sprawie czarownic -twa). a także proroctwa. obyczaje.

upiorach i czarach i stwierdził. De betooverde wereld (1691) (Świat zaczarowany). Dowodził ponadto. niemniej uznał istnienie złych i dobrych duchów. Dokonał spisu niecnych czynów służebnic szatana oraz opisał męki. że magia to sztuka czartowska i ostrzega jej zwolenników. inwokacji. Zbiór zaklęć. Czerwony Smok Jedno z ważniejszych dzieł poświęconych czarnej magii. D Daemonolatria (1595) (Służba diabelska). Baltazar Bekker Holenderski teolog zebrał krążące wśród ludu opowieści o diabłach. 100 pne — ok. dokonał spisu leków oraz obrzędów magicznych. osobiście uczestniczył w torturach i kaźniach. aby stronili od niej przez wzgląd na wiarę w Boga oraz wskazuje na nieuctwo sędziów. mędrzec Atreja z Takszasili. Wielki nieprzyjaciel czarownic stracił tysiące kobiet i dzieci. średniowieczny autor anonimowy. którzy torturami zmuszają niewinne kobiety do przyznawania się do czynów nie popełnionych. jakimi posługiwał się wielki nauczyciel medycyny. że Bóg nie dał 254 . jakie sprawiedliwie cierpiały za karę. 100 ne) (Zbiór Czaraki) Autor. niejaki Czaraka. 1639) Autor (anonimowy) uważa.Czaraka-Samhita (ok. pomocnych w zwalczaniu chorób. Czarownica powołana albo krótka nauka i przestroga ze strony czarownic. opisy rytuałów i ceremonii czarnoksięskich. że wszystkie te historie są urojeniami ludzi zabobonnych. Nicolas Remy Dzieło osławionego generalnego prokuratora i tajnego radcy księcia lotaryńskiego. zebrana z rozmaitych doktorów tak w prawie Bożym jako i świeckim biegłych dla ochrony i poratowania sumienia osobliwie na takie sądy wysadzonych (Poznań. Czarna Kura Słynna średniowieczna księga czarnoksięska. Czarna Księga Średniowieczne dzieło magiczne nieznanego autora. a nawet podał ich imiona i charaktery.

ne) (O błędach pogan). sprzymierzył się z katolikami oraz przymusił protestantów do uprawiania praktyk czarnoksięskich. Torreblanca Autor dowodzi. 1633) (0 Geniuszu. król Szkocji i Anglii Księga o czarownikach i czarownicach. Penaty i Lary). Aby zapobiec jego zwycięstwu. Piotr Gaszowiec Traktat astrologiczny. za co należy je karać śmiercią. 255 . a czarownice nie istnieją.Szatanowi takiej mocy. De errore profanum religiorum (IV w. Johannes Wierus Streszczenie i uzupełnienie dzieła De prestigiis daemonum. Ulryk Molitor Czarownice nie posiadają nadprzyrodzonych mocy czynienia zła ani też nie latają w powietrzu. De Genio. strzegą skarbów i. aby mógł on omamić człowieka i wejść z nim w kontakt. który omamia bogobojnych sędziów i inkwizytorów. Agrippa von Nettesheim Znakomity uczony i uznany czarnoksiężnik potępia zbrodniczą działalność inkwizycji tropiącej czarowników i czarownice.. Penate et Lare (Córdoba. De incertitudine et vanitate scientiarum (1510) (0 niepewności i marności nauk). aby udać się na spotkanie z czartami na sabat.) i Scottowi (zob. (zob. że duendes (rodzaj krasnali) istnieją. iż Szatan postanawiając podbić świat. natomiast owszem. Tak to uczony nieśmiało próbował zapobiec procesom o czary. Demonologa (1597) (Demonologia). Firmicus Maternus Opisy obrządków i ceremonii pogańskich..) dowodząc. ale nie są to całkiem diabły. szkodzą ludziom. Jakub I. Wierusowi (zob. a równocześnie nie narażając się kościołowi. chcąc zapobiec polowaniom na czarownice. De lamiis (1644) (0 lamiach). Czynią one wiele zgiełku. De mutationibus aeris (1455) (O zmienności sfer niebieskich).). należy karać śmiercią zauszników Diabła. bowiem odwróciły się od Boga. Wybitny znawca materii występuje przeciwko J. ulegają pokusom diabła i miewają urojenia. jeśli chcą. De Lamiis (1489) (0 lamiach). surowo karać. że procesy o czary są dziełem samego diabła. które należy tępić. dowodzi autor. Autor dowodzi. a pogan. Co też ochoczo czyniono.

Ludwig Lavater Spis duchów i zjaw oraz rozprawa o wszelkiego rodzaju zjawiskach nadprzyrodzonych. Erazm Witelon Najstarszy wydany w Polsce łaciński traktat o demonach. Demony. od której zależą nasze działania. DeZiferis (O szyfrach) (Neapol. augustianin eremita. De praestigiis daemonum et incantationibus ac venefi-ciis (1563) (O omamieniach demonów jako też o czarach i otruciach). dlatego należy poznać swą gwiazdę oraz własną naturę. Michał Sędziwój Traktat o alchemii. Powstawały one przy pomocy demonów i tak samo były odczytywane. Marsilio Ficino Astrologia jest nauką o charakterze człowieka. 256 . Swoje dzieło skierował przeciwko głupocie i obskurantyzmowi osławionego Miota na czarownice. Gambattista delia Porta Traktat o piśmie tajemnym czyli o tekstach szyfrowanych. św. że zsyłają na nich zwidy i halucynacje. istnieją—wyliczył z imion i charakteru działalność 69 demonów — i reagują na zaklęcia czarowników w ten sposób. 1563).De lapide philosophorum (1604) (O kamieniu filozoficznym). De Vegetabiiibus libri VII (O roślinach ksiąg VII). poszukiwaniu i naturze kamienia filozoficznego. Johannes Wierus Autor próbuje oświecić nieuczonych acz zawziętych inkwizytorów i sędziów i uratować od stosu posądzone o czarownictwo kobiety. Albert Wielki Opis właściwości i zastosowanie ziół w leczeniu chorób. Diabeł przeciwko diabłu Dzieło dominikanów napisane w odpowiedzi na satyryczny utwór Jana Bohomolca Diabeł w swojej postaci. Nauka o szyfrach była jednym z działów wiedzy tajemnej. De triplici vita (O trójdzielności życia). owszem. dowodzi niekompetencji sędziów i inkwizytorów i oskarża o dokonywanie oszustw w procesach o czary. w którym autor nie negując istnienia piekieł i czartów. Die Nichtigkeit der Hexerei und Zauberkunst (1766) (0 nicości czarostwa i sztuki czarnoksięskiej). ośmiesza przesądy i zabobony. Astrologia i medycyna wespół pomogą człowiekowi zachować zdrowie i przedłużyć życie. De natura daemonum (O naturze demonów). De spectris (1570) (O zjawach). Dell Osa Autor.

257 . Reginald Scott Sędziowie prowadzący procesy o czary dopuszczają się karygodnych oszustw. opisuje tortury.Discours de sorciers (1602) (Traktat o czarownicach).) jest wysłannikiem Szatana i z jego upoważnienia broni czarownice i heretyków. Demony są ludziom wrogie. Duendes y espiritus familiares (1781) (Duendes oraz duchy domowe). ojciech Feijoo Podważa istnienie duendes twierdząc. na temat mitologii starożytnych Germanów. iż nie są one istotami diabelskimi lecz raczej mitologicznymi i..). Discovery of Witchcraft (1584) (Traktat o czarownictwie). E Edda Tzw. ich to zasługą jest powstanie bezbożnych nauk magicznych. że Johannes Wierus (zob. Martin Del Rio Hiszpan. poetycka: anonimowy zbiór pieśni o bogach i herosach skandynawskich. Laktancjusz Istnieją dwa rodzaje demonów: uwiedzione przez Szatana anioły oraz dzieci uwiedzionych aniołów poczęte z córami ziemskimi.. Divinarum institutionum (IV w. prozaiczna: rozprawa Snorre Sturlusona (XIII w. Martin Del Rio Autor dokonuje klasyfikacji demonów. nie szkodzą ludziom.. 17 — Czarna magia.) (O zwyczajach wróżbiarskich). nekromancji oraz astrologii. notuje zadawane męczonym pytania oraz ich odpowiedzi. Henry Boquet Osławiony sędzia czarownic dzieli się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu procesów o czary. wielkorządca w Niderlandach.. profesor uniwersytetu twierdzi. wróżbiarstwa. Oisguisitiones magicae (1590) (Badania nad magią). Disquisitionum magicarum librisex (Wenecja. Krążące po Hiszpanii duendes (rodzaj krasnali) są wcielonymi diabłami. islandzkiego poety. 1616) (Badań nad magią ksiąg sześcioro). Tzw. które między innymi zajmują się nauczaniem czarnoksiężników sztuk diabelskich w jaskiniach Salamanki i Toledo. które zawsze dowodzą winy kontaktowania się i wypełniania woli diabłów.

dowodzi w swym ponad pięćset stron liczącym dziele. El ente delucidado (XVII w.Eine Teufelneurose im 17 Jahrhundert (Opętanie u siedemnastolatka). szczególnie zaś kopulacje. iż deundes. przerażony swym czynem. zjawy i widziadła nie mają związków z diabłami. św. Jaquier Wcześniejsze od Młota na czarownice dzieło francuskiego inkwizytora pouczające. F Flagellum haereticorum fascinariorum. Muhammad al Fargani Bogate źródło. św. Enchiridion Podręcznik do nauki czarnej magii: zawiera formuły magiczne. że te istoty żyją sobie spokojnie nie wadząc nikomu. 258 . Dzieło przypisywane papieżowi Honoriuszowi VIII. N. poprosił księży o dokonanie egzorcyzmów. Zygmunt Freud Słynny psychoanalityk opisuje przebieg choroby malarza Kristophera Haitzmana. trasgos. El Gran Grimorio de/Papa Honori o (Wielka Czarnoksięska Księga Papieża Honoriusza) Kompendium średniowiecznej wiedzy magicznej. Zakonnik z lubością opisuje ich niezwyczajne zachowania.) (Zwodnicza istota). Enuna Anu Enlil (przełom II i I tysiąclecia pne) Słynny sumeryjski zbiór przepowiedni astrologicznych Exorcizandis Obsessis a Demonio (Wypędzanie demona z opętanego) Księga o demonach i egzorcyzmach przypisywana papieżowi. inwokacje. Leon III (795—813). podarował cesarzowi Karolowi Wielkiemu papież. ojciec Fuentelapena Autor.). jak się powszechnie sądzi. podręcznik średniowiecznej astrologii. Leonowi III. a potem. niezwykłe ciąże i porody oraz zapewnia. Elementy astrologii (IX w. lamie. który podpisał pakt z diabłem. kapucyn. Istnieją oczywiście i są nadnaturalne. Dzieło. jak najskuteczniej karać heretyków i czarownice za służenie diabłom. opisy obrzędów służących do osiągania wielkich celów.

Alfonso de Spinosa Autor. spirytyzmowi. franciszkanin. bowiem dokonują oni mordów rytualnych i profanują hostię. czary i cuda diabelskie). zjawiskom nadnaturalnym itp. Georg Konrad Horst Zbiór aktów procesów o czary w Lindheim w Niemczech. Pliniusz Starszy (23—79) W dziale przeznaczonym naukom tajemnym autor. Gliniane tablice 660 egzemplarzy. Historia Naturalna. Wiadomości o roślinach leczniczych.Fortalicium fidei (1459) (Twierdza wiary). gdyż służą one Szatanowi. Należały do biblioteki króla asyryjskiego Assurbanipala (668—625 pne). Opisy leczenia rozmaitych chorób — zadawanych przez bogów i demony — przy pomocy zaklęć. przeciwnik czarno- 259 . obrzędów. Marcin z Urzędowa Liczy 1540 stron. spowiednik króla Jana Kastylijskiego. Fuero juzgo en latin y castellano eon los mas antiguos y preciosos códigos por la Real Academia Espańola (1815) (Zbiór praw po łacinie i kastylijsku wraz z najstarszymi i najcenniejszymi kodeksami wydany przez Królewską Akademię Hiszpańską) Zbiór praw skierowany przeciwko czarnoksiężnikom i ich klientom. sposoby przygotowywania oraz stosowania medykamentów ziołowych. Niszczyć należy także czarownice. G Geschichte des Glaubens an Zauberei und damonische Wunder (1818) (Dzieje wiary w gusła. H „Hejnał" Słynne pismo poświęcone wiedzy ezoterycznej. oraz leków zrobionych z materiału roślinnego. profesor teologii w Salamance nawołuje do karania śmiercią żydów i mahometan. ukazujące się w Krakowie do czasów wojny. mineralnego oraz przy zastosowaniu zabiegów chirurgicznych znanych współczesnej medycynie. Herbarz Polski (1613).

traktatów dotyczących wróżb. że one istnieją. recept magicznych. która opiera się na ułudzie i uczy trucicielstwa. to znaczy. In Ponzinibium (Przeciw Ponzinibiuszowi). (Indeks ksiąg zakazanych). nekromancji. Marcin Kałkowski Gwardian klasztoru w Łagiewnicach opisuje przypadki wypędzenia diabłów z opętanych oraz sposoby. jak się zdaje. pism. Johann Faust Księga. Występuje w niej posłuszny Faustowi demon. piekle. zarazem piętnując magię jako naukę bezwartościową. gdyż tylko ona jest prawdziwą nauką. zaleca zwrócić się ku medycynie. bowiem Kościół jest nieomylny. gani zwolenników tejże za uprawianie „potwornych praktyk". inwokacjach. obrzędach. rzucania uroków. papież Paweł IV lndex et Catalogus librorum prohibitorum (1583) (Indeks i Katalog ksiąg zakazanych) przygotowany przez hiszpańskich inkwizytorów spis zakazuje czytania i drukowania ksiąg. 260 . że skoro Kościół potwierdza działalność czarownic. a także wzbrania używania nazw oraz imion mających związek z uprawianiem sztuk czarnoksięskich. autor Novus Ma/leus Maleficarum (Nowy Młot na Czarownice) broni stanowiska inkwizytorów w sprawie ścigania czarownic. podaje recepty magiczne. wywoływania demonów. bezpodstawnie przypisywana Faustowi. Bartolomeo Spina Zob. aby służyli mu jako czarownicy i czarownice.księstwa. Informacja o początkach i dalszym progresie cudownego miejsca łagiewnickiego (Kalisz. czarów. czart Mefistofiles. wymienia środki magiczne używane do leczenia chorób. Tractatus de lamiis. zaklęciach. Hóllenzwang (Wyzywanie Piekła). guseł. 1723). wysuwając argument. jest raczej kompilacją wcześniejszych i współczesnych wielkiemu czarnoksiężnikowi dzieł magicznych o demonach. I lndex librorum prohibitorum (1559). jakich chwyta się czart kusząc ludzi. Dominikanin.

Wróżenie polega na wyciąganiu wniosków z obserwacji danej rzeczy. zawiera pełny spis znanych w starożytności formuł magicznych 261 . które można otworzyć tylko znając tajemnicę.J Jardin de flores curiosas. Zawiera opisy rozmaitych rytuałów..L pieśni ludowych. wiadomości o właściwościach ziół oraz wskazówki. Kłódki Salomona Nazwa pochodzi od „kłódki Salomonowej". Jeżeli miasto. analizowania znaków astralnych oraz odczytywania wróżby według dni i miesięcy urodzin. Kalewala (1815). twierdzi autor. postaci. teksty zaklęć. Antonio de Torquemada Duendes. ciekawe wiadomości o diabłach. czarownicach i upiorach. Babiloński zbiór przepowiedni sytuacyjnych. zachowania świata przyrody itp. (1570) (Ogród kwiatów ciekawych). Sposoby wypędzania złego ducha z opętanego. hymnów.. to groźne diabły domowe i trzeba wypędzać je egzorcyzmami. Eliasz Lónnrot Fińska epopeja narodowa zbudowana z zebranych przez E. jak je należy stosować itp. Kausika-Sutra Staroindyjska księga ucząca praktyk magicznych. recepty na leki przeciw czarom i urokom. Księga została znaleziona w klasztorze w Rudach Raciborskich. Najsłynniejsze dzieło magiczne wszechczasów. dokonany przez brata Rudolfa z przeznaczeniem dla księży spowiedników. K Kalendarz Uniwersalny (Sandomierz. także z interpretowania snów. czyli kilku kółek uwieszonych na obręczy. Katalog magii Rudolfa (XIII) Spis guseł i zabobonów. 1750) Wydany przez jezuitów. śląskich i niemieckich... przypisywane królowi Salomonowi. zjawiska meteorologicznego..

Kroniki Inków. Księga szósta i siódma Mojżesza czyli magiczno-sym-patyczny skarbiec. Księga tajemnic Henocha Ponieważ Henoch obcował z Bogiem. iż posiadał on jakoweś boskie tajemnice. mity o pochodzeniu i dziejach bogów. przykazania kultowe i prawa regulujące życie społeczne oraz tajemną wiedzę kapłanów. 1613 zawierają dzieje preinkaskiej i inkaskiej kultury Indian z Peru. Księga Umarłych Okryta była tajemnicą i znali ją tylko kapłani.) Autor anonimowy. Porno de Ayala Spisywane przez wiele lat i ukończone w r. treść w tytule. czyny bogów i bohaterów. Obejmuje kosmogonię. Paweł Źidek To wielkie dzieło encyklopedyczne dostało się pod koniec XV w. system tłumaczenia snów pomocny w stawianiu diagnozy chorób oraz w przepowiadaniu przyszłych wydarzeń. formuły i modlitwy oddalające zło i choroby. 1946 oficjalnie zrezygnował z dogmatu o boskim pochodzeniu swojej dynastii). zawiera obrzędy magiczne i religijne odprawiane przez bogów i ludzi. to jest Mojżesza magiczna sztuka czarodziejska i tajemnica wielkich tajemnic (wydano w Warszawie w 1921 r. pozostali poznawali jej treść dopiero po swej śmierci znajdując papirusowe zwoje w sarkofagach. ponieważ znaleziono w nim obszerny dział poświęcony magii i demonologii. Zawierała zbiór przepisów religijnych i magicznych. także kosmogonię.oraz obrzędów czarnoksięskich. zyskało miano „księgi Twardowskiego". pomocnych duszy zmarłego podczas podróży w zaświaty. Kodziki (Kronika dawnych zdarzeń) Powstała na rozkaz japońskiego cesarza Temmu. kabaliści uważają. Znalezione w XVIII w. Nosi także nazwy Tajemnica tajemnic i Prawdziwa księga magiczna.). Księga Twardowskiego albo Liber magnum (Wielka księga). wydana w r. do Biblioteki Jagiellońskiej i zostało ukryte z uwagi na zawarte w nim nauki husyckie. 262 . wyprowadza rodowód cesarzy od boskich przodków (dopiero pod naciskiem Amerykanów cesarz Hirohito w r. Najczęściej wykorzystywana w Kabale. opisy obrzędów religijnych i magicznych. 681. Faktycznym autorem jest Paweł zwany Źidkiem z Pragi (zob.

która służy badaniu i poznawaniu tajemnych sił przyrody. 263 . kapłankę Apollina. Idee i cele bractwa. Księgi Tagesa albo Acheruntika Pisane były po etrusku. i uczyły sztuki wieszczenia. Arnold de Villanova Traktat o chrześcijanach Różokrzyża. Przetłumaczone na łacinę znane są pod nazwą Acheruntika. Sprawozdania z procesów i ewidencja skazanych na karę spalenia na stosie. L Letters on Demonology and Witchcraft (1830) (Listy o demonologii i czarownictwie). duchów i fenomenów nadprzyrodzonych. oraz czarnoksięską działającą na szkodę człowieka. Księga Umarłych piastunki Kai Zwój papirusowy będący częścią Księgi Umarłych (zob.) — znajduje się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie. Zaklęcia. Walter Scott Słynny autor powieści wypowiada się na temat zjaw. Księgi Sybil lińskie Ułożone przez jedną z sybilli. którzy modlą się na sposób katolicki.Księga wizytacji (1540). Liber Dictus Thesaurus Thesaurorum et Rosarium Philosoforum (Księga zwana Skarbcem Skarbców i Różą Filozofów). Petrus Palladius Dzieło duńskiego biskupa luterańskiego. prawdopodobnie wierszem. opisy praktyk magicznych mających na celu odsunięcie w czasie spełnień nieodwracalnych wyroków losu. Wezwanie wiernych do tropienia czarownic oraz tych wszystkich. 1560 do 1589) (Magia naturalna). Gambattista delia Porta Magia dzieli się na naturalną. czyli odprawiają obrzędy czartowskie. M Magiae naturalis (od r. zawierają przepowiednie dla świata do końca jego istnienia.

pomór bydła. gradobicia. 2200 — ok. Henryk Institoris Osławione dzieło profesora teologii oraz inkwizytora. przeszłe i przyszłe dzieje świata. Ciekawe historie o diabłach i czarownicach oraz zaklętych skarbach i o strachach Dzieło wydane w Warszawie na początku XX w. ks. Ponadto czarownice obcują cieleśnie z diabłami i rozpleniają po świecie czarcie nasienie. prawa religijne i społeczno-państwowe. boga-mędrca. niszczenie plonów. Miscellanies (1696) (Rozmaitości). Przekładu dokonali dwaj znawcy pisma klinowego Samuel Kramer i Martin Levey. 1614) {Maileus maleficarum. epidemie. Stanisław Ząbkowic. przepisy obrzędowe. W części oskarżycielskiej obaj wtajemniczeni dokonują spisu przewinień służebnic i służebników czarta przeciw Bogu i rodzajowi ludzkiemu.Me W sumeryjskiej mitologii księgi przeznaczenia. z czego najwięcej. pożerają dzieci. 1486). Jakub Sprengel. nieodwracalne prawa znajdujące się pod opieką stwórcy ludzi. Najstarszy podręcznik medycyny (ok. ojczyźnie autorów. Nauki. Miot na czarownice (Kraków. torturować oraz karać przykładnie spaleniem żywcem na stosie. Autorzy w części instruktażowej uczą prowadzić procesy o czary. 2100 pne) Gliniana tabliczka zapisana receptami przez nieznanego sumeryjskiego lekarza. a także odbierają krowom mleko. Czesław Klimuszko Najnowszy bajarz polski. rozpoznawać czarownice. Dzieło kosztowało ludzkość wszystkich niemalże kontynentów ponad milion straconych. 264 . Moje widzenie świata (1976). bo około sześciuset. Między innymi oni to powodują susze. w miejsce rozdziałów o sposobach sądzenia i karania czarownic włączył Księgę o czarownicach niemieckiego teologa Jana Nidera oraz Dialog o czarownicach doktora praw Ulryka Molitora. John Aubrey Zbiór opowieści o duchach i zjawach grasujących w Anglii. chrzczą noworodki w obrzędzie piekielnym i inne czynią bezeceństwa. Polski tłumacz. siedmiuset tysięcy w samych Niemczech.

Hieronim Bosch Słynne dzieło malarskie. ks. 265 . O Ogród rozkoszy ziemskich. w którym wziął w obronę niewinnie skazywane na śmierć kobiety. Oneirocriticon (ii w. gdyż wiedzie do fatalizmu. O sympatii i antypatii wśród istot żyjących i kamieni. Krawczuk. chorób. Uważał. Artemidor Daldianos Jedna z najstarszych i najbardziej „zaczytanych" przez ciekawskich starożytności. Cyceron (106—43) Pisał o bóstwie opiekuńczym Sokratesa oraz o praktykach magicznych swoich współczesnych. O wróżbiarstwie. iż wróżbiarstwo jest sztuką szkodliwą.). Puszka Pandory pod pokrywką dobroci nieszczęść. opętanych. ksiądz katolicki. i śmierci pełna albo o czarcie. jako że nie można. Cornelis Loos Autor. Symbolika astrologiczno-alchemiczno-chrześ-cijańska. Piotr Chmielowski W czterotomowej encyklopedii wiadomości wszystkich znajdują się między innymi rozdziały: „Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia. 200 pne) Zbiór recept alchemicznych greckiego autora. który przeszedł wszystkie stopnie wtajemniczeń egipskich kapłanów i poznał ich nauki sekretne. sprowadzony do Trewiru w celu napisania rozprawy przeciwko J.) w rezultacie wydał traktat. Sennik Artemidora) ksiąg tłumaczących sny. 0 magii i czarnoksięstwie". że należy zaprzestać prowadzenia niesprawiedliwych procesów o czary i torturowania oskarżonych. O prawdziwym i mniemanym czarostwie. Wierusowi (zob. Pisywał do możnowładców i przedstawicieli władz kościelnych przekonując ich. czarnoksięstwie i czarach i upiorach scienda. nawet znając przyszłość. średniowiecza i czasów obecnych (A. ułożona przez greckiego wieszcza. pne).Nowe Ateny (połowa XVIII w. odwrócić ustalonego biegu wydarzeń. Bolos (ok.

jak na przykład chirurgia. złych czarach oraz o obrzędach białej magii ku pożytkowi ludzi odprawianych. czarownicach. Obrzędy magiczne i religijne. dzieje bogów i herosów.p Pamiętnik jasnowidza (1976). Człowiek jako mikrokosmos złączony z makrokosmosem jest w stanie przy pomocy praktyk magicznych podporządkować sobie siły tegoż makrokosmosu i powodować. jest księgą przeklętą i jej czytanie grozi karą wiekuistego potępienia. Dzieło. napisane w j. latawców zdrady i alchemiczne fałsze (1595). Alfons X (1221—1284) Rzecz o wróżbitach.. 1873) długości ponad dwadzieścia metrów. zaklinaczach złych duchów. przy ich pomocy. kosmogonia. sposoby objawiania się. Pogrom czarnoksięskie błędy. Popol Vuh (Księga Rady) Święta księga Majów-Kiczów z Gwatemali znana dzięki szesnasto-wiecznemu zapisowi. rytuały magiczne i zaklęcia odpowiednie dla danych chorób i do przeganiania demonów z ciała ludzkiego oraz leczenie pozamagiczne. cele przybywania z zaświatów. arabskim przetłumaczył na hiszpański w r. roślin leczniczych. Spis leków. gdyż posiadają dusze. 1256 król Alfons Mądry. egiptolog. zaklęcia przyzywające duchy itp. bowiem nie można przechytrzyć natury i wytwarzać kruszców. gdyż są oni wspólnikami diabła. zjawiska nadnaturalne. Zachowanie. czarownice i alchemików należy surowo karać. iż P.. Opisy rytuałów magicznych. Partidas (Świadectwa). obyczaje. Picatrix Podręcznik magii. Papirus Ebersa (ok. Józef Mustafa Marcinkowski Pandaemonium (1684). 1555 pne) Zwój papirusowy (odkupił go Georg Ebers. Czarowników. 266 . Stanisław z Gór Poklatecki Skierowany przeciwko sztuce alchemików traktat przestrzega chętnych eksperymentatorów przed poszukiwaniem metod otrzymywania złota. które są jej dziełem. od pewnego Araba w r. Władzy człowieka mogą podlegać planety. Wtajemniczeni z epoki średniowiecza twierdzili. ulubione miejsca. 900 recept rozmaitych medykamentów. Richard Bovet Rozprawa o czarach i duchach. gdyż takowe nie istnieją.

iż jednym z powodów przepędzenia Maurów z Kastylii były knowania tego narodu przeciw królestwu wykryte dzięki sztuce magicznej czarownicy pochodzenia mauretańskiego. Szczegółowy podział czarowników i czarownic na gatunki i rodzaje. ks. Dusza potępiona w szponach szatana". Dzieło przestrzega bogobojnych przed przewrotnością i złą wolą diabłów i czartów. Dzieło wydane przez Bartelsa w Weissensee. Leon Pellowski Tytuły ciekawszych rozdziałów: „Mistyka piekła. zasłużony dziejopis.). czyli jak rozpoznawać. czarownicom i stręczycielom używających praktyk magicznych w celach osiągnięcia sukcesów miłosnych i innych. Czy widziałeś diabła? Czy szatan w godzinie śmierci przyjdzie? Próżnia w piekle. podaje. Prodición y destierros de los moriscos de Castilla hasta el Valle de Ricote (1614) (Zdrada i wypędzenie Maurów z ziemi kastylijskiej do doliny Ricote). Gonzalo Suarez de Paz (Prawa kościelne i ziemskie) Zbiór przepisów prawnych przeciwko czarownikom. sądzić i karać czarownice. Praktyka kryminalna (1769). sióstr tychże (w liczbie 20). iż mają prawo do sprawowania władzy nad światem. Problem zła (1930—1931).) Przeróbka średniowiecznego traktatu o magii. diabłów (33) i ich siostrzyc (7) polskich i cudzoziemskich.Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu (1570) Dzieło polskiego autora anonimowego: dzieje Adama i Ewy. nauki czarnoksięskie oraz spis czartów (jest ich 47). Praxis eclesiastica etsaecularis (XVI w. które dowodzą. Marcos de Guadalajara Zakonnik. przy czym oskarżycielami są czarty. Prawdziwy ognisty smok albo władza nad duchem niebios i piekieł i nad mocarstwami ziemi i powietrza (przełom XIX i XX w. Jakub Czechowicz Podręcznik postępowania sądowego w sprawach czarownic. proces sądowy prowadzony przeciw ludziom i Chrystusowi. 267 .

wydarzeń w Czernobylu. potem nastąpi długi okres pokoju. nastąpi oblężenie Jerozolimy. dotyczących stuleci. Przepowiednie Nostradamusa utrzymywały Hitlera w wierze w zwycięstwo Niemiec. a także dotyczące. król udzieli poparcia zagrożonemu papieżowi. Zapowiadają oni nadejście końca świata wraz z rokiem 2000. 2100. wystąpi przeciwko Watykanowi. Wybuchnie wielka wojna z Anglią i Włochami. Księga Henocha Zwana również przez kabalistów „apokalipsą końca świata". które poprzedzą wielkie wojny. I i II wojny światowej. Jeden z jego następców rozpęta wojnę z Niemcami i Włochami. klęski żywiołowe. Centuries astrologiques. Jana Dzieje ludzkości do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa i Dzień Sądu Ostatecznego po ostatniej bitwie w miejscu zwanym Armaggedonem.Przepowiednie Apokalipsa św. który panował będzie długie lata i uczyni Francję światową potęgą. Łukasza Zapowiedź przyjścia Chrystusa. Niebawem. szczególnie trafne dla epoki napoleońskiej. jak również zapowiedź wyboru „słowiańskiego papieża". Ewangelia według św. które po nim nastały. zwycięży. znaki na niebie i ziemi. 268 . jak twierdzą niektórzy interpretatorzy. Księga Zachariasza Kiedy Żydzi odbudują swoje państwo w Izraelu. gorliwy czytelnik znajdzie proroctwa obejmujące najbliższą i nieco dalszą historię władców i krajów. a potem Dzień Sądu Ostatecznego. Nostradamus (1503—1566) Obraz losów świata od czasów współczesnych wielkiemu wizjonerowi do roku ok. bo w r. 1999 nastąpi restauracja monarchii we Francji za sprawą Henryka Szczęśliwego Bourbona. Księga Ezechiela Kiedy nastąpi oblężenie Jerozolimy. Oprócz sprawdzonych przepowiedni. nadejdzie dzień Sądu Ostatecznego. Żywioł niemiecki zaleje Europę.

Zakonnicy Łucji objawia się Matka Boska. rozbiory. Przepowiednia Epithanusa Zakonnik klasztoru benedyktynów w Saint Gallen w Szwajcarii. Hieronima Nim nadejdzie Sądny Dzień. 269 . Przepowiednia „Czeladnika" Nawiedzony Węgier (ur. Proroctwo siostry Eleny Włoska zakonnica ostrzegała Mussoliniego przed zawarciem paktu z Hitlerem. 1917. Po jednym z objawień siostra Łucja poinformowała o mającym nastąpić zamachu na papieża Jana Pawła II. 1449 zapowiedział „potop szwedzki". Przepowiednia przeora Eustachiusza Przeor klasztoru benedyktynów w r. Zapowiedziała jego klęskę i Zwycięstwo Związku Radzieckiego. Na kopule bazyliki św. lecz potem przyjmą go z radością". Piotra miała zawisnąć czerwona flaga. w r. a przetłumaczono na j. 1758. 1084. 1991. Napisaną po łacinie przepowiednię wydrukowano po raz pierwszy po niemiecku w Bremie w r. ludzkość doświadczy straszliwych katastrof. antychrysta. utworzenie Polski. zamieszkały w Niemczech) zapowiedział nadejście Lucyfera. Znana już w r. który to kres niebawem nastąpi. pojawienie się „księcia pokoju" (czyli polskiego papieża) oraz czasy pomyślności dla Polski za sprawą króla „którego długi czas nie chcieli. Marylin Monroe. 1908. rzeczy dotąd niesłyszanych i niewidzianych. Treść tych przesłań znają wyłącznie następujący po sobie papieże.Objawienia w Fatimie Pierwsze miało miejsce w r. powstania. który na czele złych duchów nękać będzie straszliwie ludzkość aż do końca świata. co według obliczeń specjalistów ma nastąpić w r. Przepowiednia holenderska Pochodzi z lat 1954 i 1955. śmierć Kennedy'ch. Gandiego oraz kataklizm pochodzenia kosmicznego wraz z równoczesnym wybuchem wielkiej wojny. polski w ubiegłym wieku. Martina Lutra Kinga. przekazując rady i ostrzeżenia dla świata. Proroctwo św. Przepowiednia Jeane Dixon Zapowiedziała komunizm w Chinach. zapowiada wielką wojnę wschodu z zachodem i niewyobrażalną ilość zabitych. Zapowiada wielką wojnę Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim.

1094—1148) Autor listy 111 papieży mających rządzić stolicą apostolską (Jan Paweł II jest 109). komunizm na Węgrzech. Malachiasza (ok. kataklizm kosmiczny. Nawołuje do pokuty i modłów. wielkie mordy. po czym zarządził zbiorowe samobójstwo swojej społeczności. epidemie. głód. 1978). Przepowiednia Ferenca Kossutthany'ego Przewidywał I. nastąpi zniszczenie Rzymu i koniec świata. Siostra F. nader trafnie przepowiedziała przebieg II wojny światowej. Polska ma stać się wielkim mocarstwem. zaś Rosja maleńkim państewkiem (druga część przepowiedni nieznanego autora). ucieczka papieża z Watykanu „po trupach kardynałów". na użytek kręgów politycznych dążących do połączenia sił polskich i czeskich w celu wspólnej walki o wolność. iż nadszedł czas Wielkiej Apokalipsy. koronowanie króla nowej monarchii. Wieszczyła rozbiory Polski oraz zmartwychwstanie Czech i Polski kiedy „Lech i Czech poznają się jak bracia". Metody ochrzcił jej męża. Umarło około 1000 ludzi. w którego obecności miał 270 . 1863 zapisanej przez Józefa Dąbrowskiego. rewolucja i wojna domowa w Związku Radzieckim. Przepowiednia księdza Markiewicza Ksiądz Bronisław Markiewicz. w tym również małe dzieci (w r. Zapowiada Rooseveltowi przymierze ze Związkiem Radzieckim. zalanie wybrzeży Anglii i Ameryki. gdyż grzech się w nich zapienił. Przepowiednia Jamesa Jonesa Kapłan Świątyni Ludu ogłosił. Następnie wybuchnie wielka wojna nuklearna. autor książek dla młodzieży i sztuki Bój bezkrwawy (1911) zamieścił w swym utworze tekst przepowiedni z r. potem nastanie okres szczęśliwości i pokoju. zagłada Anglii i wielu krajów.Przepowiednia Aloisa Irlmaiera Pochodzi z połowy XX w. Przepowiednia św. Część wieszczby została prawdopodobnie dopisana w XIX w. Przepowiednia Ludmiły z Czech Apostoł św. Przepowiednia siostry Faustyny Kowalskiej (1905-1938) Objawił się jej Chrystus i zapowiedział zniszczenie klasztorów i kościołów. III wojnę światową. II wojnę światową. które zostaną wchłonięte przez morze. Kiedy na tronie zasiądzie Piotr II Rzymianin.). W krótkiej wojnie zginie mnóstwo ludzi. którą ma poprzedzić katastrofa kosmiczna: nastąpi zaćmienie słońca. ona sama poświęciła życie szerzeniu chrześcijaństwa (IX—X w.

Następne objawienie miało miejsce tuż przed śmiercią duchownego. zapowiedziała II wojnę światową. który mówił o „papieżu słowiańskim". sekretarz Stefana Batorego zawarł w 17 symbolach. oznaczających imiona władców Polski.) Według obliczeń wielkiego astrologa i przyrodnika koniec świata nastąpi w r. oprócz Nostradamusa. co rozjaśniłoby proroctwo. nawrócenie Rosji na katolicyzm. Przepowiednia Mateusza Strombergera Zwany pastuchem z Rabenstein. 1909 podczas audiencji papież zdrzemnął się na chwilę. Przepowiednia Pico de la Mirandoli (zob. zapowiada wielkie wojny. Józef Piłsudski (Alter Cracus. „wynalazki zdumiewające". Zapisana przez rodzinę. wielką Polskę od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. 1994. z których spowiadała się księdzu Józefowi Prusowi.wizję proroczą. pochodzi z połowy XIX w. prześladowania kościoła. według wtajemniczonych. 32. powiedział: „papież opuści Rzym i po odejściu z Watykanu będzie iść «po trupach swych kapłanów»". 1996. Trafnie przepowiedział przebieg I wojny światowej. Przepowiednia opata Stanisława Reszki (w. Przepowiednia Sun Myung Moona Kapłan Kościoła Zjednoczonego przepowiada koniec świata w r. „hiszpankę". 1874 i od tego czasu trwa sąd nad ludzkością i niebawem zostanie zakończony Dniem Sądu Ostatecznego. zapowiedział wybór papieża z Polski) oraz wielką wojną wierzących z niewierzącymi. Przepowiednia Carlesa Taze Russela Chrystus przyszedł na świat po raz drugi w r.. Przepowiednia papieża Piusa X W r. XVI) Opat klasztoru cystersów. sekretarz kardynała Hozjusza.. jeśli ludzie nie rozpętają straszliwej III wojny światowej. upadek komunizmu. jeśli koniecznie chcemy dopasować je do naszych czasów. następnie „dacie światu wielkiego papieża" (jako pierwszy. potem obudziwszy się. Trzej ostatni z listy to. Przepowiednia „Podlesianki" Po widzeniach w r. 50. Jan Paweł II (Patriae Sol. Słońce Ojczyzny) i Regnorum Occasus czyli Upadek Królestw — może należy dokonać modyfikacji tłumaczenia i przełożyć Regnorum na Rządów zamiast Królestw. poseł do Rzymu Zygmunta III. 1926. które poprzedzą koniec świata. Drugi Krak). 271 . przepowiednie dla naszego kraju.

jeśli przykazań moich strzec będzie pilnie. zostając w posłuszeństwie namiestnikowi memu". Przepowiednie z Wismaru Zapisane przez nie znanego z nazwiska mnicha w r. na których zapisana została prawdziwa Biblia Kościoła Jezusa Chrystusa (Biblia Mormonów). 1709 zapowiadają wielką wojnę wschodu z zachodem. upadku Austrii i Rosji oraz zjawiska hitleryzmu z symbolem-swastyką. ks. odzyskania przez Polskę ziemi mazurskiej i Gdańska a także wyboru Polaka na papieża „trzy rzeki świata dadzą trzy korony pomazańcowi z Krakowa". Udana wieszczba dotycząca przebiegu I wojny światowej. które ma być poprzedzone pojawieniem się „znaków czasu". Przepowiednia Wernyhory (w. Rumunii i Polski wraz z „krymskim Tatarem". a zaś w całości i wielkiej ozdobie w czas jakiś potem. Olizarowski. adwentystka. Przepowiedział rozbiory Polski. zapowiada bliskie nadejście Drugiego Adwentu. Przepowiednie Wielkiej Piramidy Zapisane losy całego świata do końca jego dziejów. Pozostaje jeszcze unia Węgier. wielkie wojny i ostateczne zwycięstwo Polski. Przepowiednia Nimfy Suchońskiej (1688—1709) Zakonnicy klasztoru Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxo w Krakowie objawił się Chrystus i zapowiedział: „Ojczyzna twoja w XX wieku dopiero powstanie do bytu częściowo. Po raz pierwszy jego proroctwa wydrukowano w„Patryocie" w r. Niebawem nadejdą Święte Dni Ostateczne. Józef S. (W: Życie siostry Nimfy Suchońskiej. filozof. który „Polski potężnej uprosi opieki. powstania. napisana i wydrukowana w marcu 1939 roku przez pisarkę Helenę Szpyrkównę. przepowiedział na początku wieku zjednoczenie Europy oraz religii Wschodu i Zachodu. jak twierdzi J. głód. 1893 w Tęgoborzy przez medium albo. 1830. śmierć wielu ludzi. XVIII) Postać historyczna i literacka.N. 272 . Pietrzak) Przepowiednia z Tęgoborzy Wypowiedziana podczas seansu spirytystycznego w r.. Przepowiednia Ellen White Autorka Prorocy i królowie. obecna w malarstwie. Kraków 1931. klęski Niemiec. klęski. Przepowiednie Józefa Marii Hoene Wrońskiego Mistyk.. I wierny będzie tej ziemi" oraz bardzo optymistyczne „Powstanie Polska od morza do morza". wieszcz ukraiński.Przepowiednia Josepha Smitha Anioł Moroni ukazał prorokowi złote płytki.

wykazy dni feralnych i szczęśliwych. sposoby zadawania chorób i zaklinania chorób. używają rozmaitych przedmiotów. Obecnie odwiedza ojca i opowiada mu o tej pięknej krainie. odnajdywania skarbów. do których należał także Adam Mickiewicz.. rozmawiają itp. w trosce o zbawienie rzędu dusz zebrał. sklasyfikował i opisał wszystkie znane w ówczesnym świecie obrzędy i rytuały czaroskie (zaklęcia do wywoływania złych duchów. 273 . 18 — Czarna magia. Raymond or Life and Death (1916) (Raymond albo życie i śmierć) Oliver Lodge Autor. śmieją się. księga wielce użyteczna i niezbędna wszystkim dobrym chrześcijanom). libro muy util y necesario a todos los buenos Christianos (Salamanca. inwestygatorom i instygatorom czarownic potrzebne (1742). Kamiński) Opis ziół leczniczych i sposoby robienia wywarów i naparów. ku przestrodze „dobrych chrześcijan". zdobywania drogą ponad-naturalną fortuny i zaszczytów. tajemnice astrologii itp. Wszystkie te wiadomości pochodzą od syna Raymonda.) potępiając je lub uznając za przesądy i zabobony. bernardym.Wieszczba dla Polski (1767) Ksiądz Marek Jandołowicz przepowiedział wydarzenia związane z Konfederacją Barską. szczęśliwi i spokojni. wybitny fizyk. jak twierdzą różni interpretatory. Reprobación de las supersticiones y hechizerias. proroctwa dotyczyć miały wieku XIX. prowadzą żywot podobny do ziemskiego: noszą swe ulubione ubrania. R Rada dla pospólstwa względem zdrowia. 1773 ksiądz K. Przestrogi duchowne sędziom. w której zmarli. recepty do wytwarzania różnych leków. Serafin Gamalski Autor. Tissot (przełożył w r. dowodzi w swej książce istnienia Krainy Duchów. Wbrew intencjom bogobojnego mnicha jego zbożne dzieło przez parę wieków służyło jako najlepszy i dodajmy — najbezpieczniejszy — podręcznik do czarnej magii. zakazane modlitwy magiczne do świętych w celu odżegnywania zła lub czynienia uroków zapobiegawczych.. tajemnice sztuk magicznych. ojciec Ciruelo Autor w dobrej wierze. piętnował bezprawie i nadużycia w procesach czarownic. który zginął w I wojnie światowej. a także. 1556) (Potępienie zabobonów i czarownictwa.

1681. Księga magiczna: modlitwy „zakazane". Spis i opis ziół leczniczych i medykamentów. Rękopis abisyński Znajduje się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. s Saducismus triumphatus (Saducyzm tryumfujący). teolog. Sennik egipski Popularne senniki wydawane w XIX i naszym wieku roszczące sobie pretensje do wiedzy starożytnych interpretatorów snów. Opis procesu powstawania kamienia filozoficznego oraz poszczególnych faz duchowych i materialnych objawiających się w alchemii. Skład albo skarbiec znakomitych sekretów ekonomii ziemiańskiej (1689. w których to dziełach nierzadko spotykamy i takie hasła: tramwaj — wnet cel swój osiągniesz.1693). pne) Traktat medyczny uważany za najstarsze dzieło chińskie o zwalczaniu chorób. 274 . Sennik egipsko-chaldejski nigah-tiz — jeszcze dziś do nabycia w kioskach). Jakub Haur Wiadomości z zakresu uprawy roli. członek nadzwyczajny Royal Society.Researches in the Phenomena of Spiritualism (1926) (Rozważania o zjawiskach spirytystycznych). hodowli oraz działalności diabłów i czarownic oraz. obrzędy magiczne. rysunki i opisy talizmanów i amuletów i sposoby wytwarzania. Joseph Glanville Książka została wydana po śmierci autora przez filozofa Henry'ego More'a w r. tokaj pić — zdrowie i radość (w: Księga tłumaczeń snów. Rosarium Philosophorum (XVI w. Najwiarygodniejszy przekład Dzieł Wschodniego Derwisza. filozof. postanowił odnowić krucjatę przeciwko czarownicom i czarownikom i w dziele swym opisując „prawdziwe wydarzenia" ze straszliwymi zjawami i złymi duchami w roli głównej. Shennong bencao (III w. William Crookes Dzieło znanego uczonego angielskiego o zjawiskach mediumicznych i materializacji duchów. ostrzega bogobojnych przed knowaniami diabłów i wiedźm. zaklęcia. jakich skutecznych recept używać należy. recepty czarnoksięskie.) (0 Róży Filozofów) Traktat alchemiczny. aby wyprodukować medykamenta przeciwko czarom. Glanville.

średniowieczu i później utwory o charakterze wróżbiarskim. W czym różnią się aniołowie i szatani. Nazwa szatan. które należało wybierać „na chybił trafił". który stał się dla alchemików i magów wszechczasów podstawą nauk tajemnych i wszelkich eksperymentów. Część I: obserwacje wpływów księżyca na wydarzenia. Suśruta-Samhita (Zbiór Suśruty) (ok.W. rady na każdy dzień mające za podstawę wróżby ze snów. papież Innocenty VIII Przykazanie ze słynnej bulli: „Czarownikom żyć nie dopuścisz" (zaczerpnięte z ks. Świat aniołów i demonów (1930—1931). 18) przez wiele stuleci wypełniano zgodnie z przesłaniem. ks.Sortilegia (Proroctwa) Popularne w starożytności. Gertrudy Piastówny. niezbędnego do transmutacji metali w srebro i złoto. herosa kulturowego Kojumorsa do czasów poety. Złowrogie wpływy szatana na człowieka. Czaraka-Samhita) wielkie dzieło medyczno-magiczne Indii. I w. składające się z pytań i odpowiedzi. Exodus XXII. J. 275 . Posiadała tajemnicę kamienia filozoficznego. Suliga). Kosmogonia. dzieje kraju od pierwszego króla-założyciela. Summis desiderantes (1481) (Najbardziej potrzebującym). mity o bohaterach. Speculum astrologicum (Zwierciadło astrologiczne) Rękopis z lat 1068—69 córki króla Mieszka II. na którym wyryto trzynaście wierszy tekstu. 1023) Perska epopeja narodowa. A oto cudowne przesłanie Hermesa Po Trzykroć Wielkiego. Firdausi (ok. Szurpu Babiloński zbiór zaklęć używany w rytuałach magicznych. których celem była ochrona zdrowia. Szmaragdowa Tablica Przypisywana Hermesowi Trismegistosowi (zob. Jest piekło jako zwykłe mieszkanie szatana". Shah-name (Księga królów). Leon Pellowski Tytuły niektórych rozdziałów: „Czas katastrofy złych aniołów. 935 — ok. pne) Drugie (zob. i ponieważ to co na górze jest takie samo jak to co na dole—dzieje się tak dla przygotowania i osiągnięcia rzeczy Jedynej. Był to ogromny szmaragd. Część II: prognostyki kalendarzowe w oparciu o dni pierwszego tygodnia nowego roku. Opętani. (tłum. Według starych kronik została znaleziona przez Aleksandra Wielkiego w Wielkiej Piramidzie. które filozofowie i alchemicy uznali za niepodważalne prawo natury: „Ponieważ to co na dole jest takie samo jak to co na górze.).

zaklęcia magiczne. magii leczniczej i miłosnej oraz o demonologii. jakie sprowadzają na ludzi sojusznicy piekieł. przepisy obrzędowe. Gambattista delia Porta Ostatnie dzieło wielkiego maga przyrody. pochwalał osławiony Miot na czarownice. amuletach. Richard Baxter Autor. twórca chrześcijańskiej literatury ludowej. jeździł po hrabstwach Anglii w poszukiwaniu ofiar (pobierał wynagrodzenie za każdą schwytaną czarownicę). talizmanach. Spisał dzieje i dokonania doktora Lamba. myśliciel nawoływał w swym dziele do prześladowania czarownic. Kompendium wszelkiej wiedzy. opisy rytuałów i ceremonii niezbędnych do uzyskania władzy nad tajemnymi siłami przyrody. VI — ok. sławił walki inkwizytorów ze sługami piekieł. Artur Conan Doyle Słynny autor powieści detektywistycznych podaje niezbite dowody istnienia fotografii duchów. VII w. teolog. lekarza księcia Buckinghama. The Certaintyofthe worldofSpirits (1961) (Świat duchów udowodniony). a także o czarach.T Tajemna tablica W tradycji muzułmańskiej księga przeznaczeń. cenionego na dworze czarnoksiężnika. alchemika i nek-romanty. wywody o wpływie gwiazd na charakter człowieka. pne) Święte księgi Hindusów: nauki religijne. The Central Eskimo (1888). o fizjonomii i daktyloskopii. W swym dziele uzasadniał konieczność swego działania wobec nieszczęść. The discovery of witches (1684) (Traktat o czarownicach). Tantry (ok. Taumatologia. Mathew Hopkins Autor nadał sobie godność „generalnego tropiciela czarownic". Franz Boas Zebrane przez amerykańskiego etnografa eskimoskie opowieści o bóstwach. rysunki gestów odżegnujących zło oraz uzdrowicielskich. Azraila. które ukazywały się podczas seansów spirytystycznych. duchach i siłach nadprzyrodzonych. The Case for Spirit Photo grafy (1922) (Rzecz o fotografii astralnej). w której zapisane są imiona i losy wszystkich ludzi — znajduje się zawsze w zasięgu spojrzenia archanioła śmierci. humanista. czyli magii naturalnej. 276 .

badacz zjawisk nadprzyrodzonych. który dopiero co przybywszy z Anglii. oraz innych niezwykłych zjawiskach związanych z osobą uczonego. veneficiis. a specjalnie heretyków. Thirty years of Psychical Research (1923) (Trzydzieści lat badań nad zjawiskami metapsychicznymi). lamiach. spirytyzmu i me-diumizmu opisuje fenomeny pisma automatycznego i ksenoglozji (zob. Piotr Binsweld Dzieło biskupa trewirskiego dowodzące słuszności i konieczności niszczenia czarownic i czarowników. Martin Luther Autor daje wyraz swojemu zaniepokojeniu działalnością czarownic. uczony prawnik. przy której mieszkał. Artur Conan Doyle Dzieło o zjawiskach nadprzyrodzonych. Traitś des superstitions que regardent les sacrements salon L 'Ecriture Sainte (1741). Gianfrancesco Ponzinibio Autor.lamiis. 277 . natomiast wyznania czarownic. Charles Richet Noblista. potępiał procesy inkwizycyjne jako sprzeczne z prawem. Tractatus brevis de extramagiis. Tramę eines Geistersehers (1766) (Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki). ujrzał w miejscowości oddalonej o 80 km od Sztokholmu pożar miasta i płonącą ulicę. fizjolog. czy można im wierzyć i w jakiej mierze (1589). duchach i zjawach. Tischreden (Mowy biesiadne). jakoby miały kontakt z diabłem uznał za chorobliwe urojenia albo przyznawanie się do rzeczy nie popełnionych z powodu cierpień zadawanych podczas tortur.). Daniel Wisner Próba obrony niesłusznie oskarżanych o czary kobiet. Traktat o wyznaniach czarowników i czarownic. otruciach. Jean Baptiste Thiers Traktat historyka i doktora teologii o zaklęciach w obrzędach magicznych. a takoż o czarownikach). (Traktat o praktykach magicznych i sakramentach według Pisma Świętego. Sprawdzony podręcznik dla wielu europejskich prześladowców czarownic. Tractatus de Lamiis (1520) (Traktat o czarownicach). i nawołuje do przykładnego karania winnych.TheEdgeofthe Unknown (1930) (Istota nieznanego).) M.). alis-que malefactoribus (Krótka rozprawa o czarostwach. Immanuel Kant Rozprawa o widzeniach Emanuela Swedeborga (zob.

Epoka Zhon Yil (Księga obrzędów) Rytuały i obrzędy religijne i magiczne w epoce Zhon (trwała 800 lat do 2210 pne) Z Zachowana Tablica W tradycji muzułmańskiej biała perła. a także wzór Koranu objawionego Mahometowi przez anioła Gabriela z woli Allacha. Wiadomości ciekawe o skutkach i mocy ziół i zbóż (1769). między innymi „czarownic z Salem". rozum świata. na której jest wszystko co było. członek Royal Society. J.). Biretowski Wonders of the lnvisible World (1693) (Cuda niewidzialnego świata). świętej księgi zoroastryzmu.P. rektora uniwersytetu w Harwardzie. Przyczynił się do skazania na śmierć wielu niewinnych kobiet. syn lncrease'a Mathera. Powstała na niej Zachowana Tablica. 278 . sprowadzanie rzeczy pomyślnych. ks. klęsk. jest i będzie od początku do końca świata. Norbert Okołowicz Y Yijing (Księga przemian) Spis wróżb. Wspomnienia z seansów z medium Frankiem Kluskim (1926). założyciel uniwersytetu w Yale. dowodzi. rzecz najpierwej stworzona przez Allacha.w Wendidad Część Awesty (zob. Zbiór przepisów rytualnych. odżegnywanie zła. że czary i czarownice istnieją i winowajczynie należy palić na stosie. Cotton Mather Autor. doktor teologii. między innymi wyganianie demona śmierci.

Syreniusz Opis ziół leczniczych. Zjawiska mediumiczne (1913). 279 . czyli przy pomocy i z użyciem środków białej magii. 1729) Opowieści o cudach i wypędzaniu diabłów z opętanych.Zielnik (1613). modlitw i postów. Piotr Skarga Opowieści o zwalczaniu diabłów i czarowników przy pomocy święconych amuletów. recepty na różne choroby oraz czary miłosne. Żywoty świętych (1579). Julian Ochorowicz Źródło cudów i łask (Warszawa. ks.

Imiona Boga należało napisać niebieskim atramentem na dziewiczym pergaminie w sobotę między brzaskiem a wschodem słońca i dołączyć do specjalnego pentagramu.WIELKA TABLICA MAGICZNA 72 ŚWIĘTYCH IMION BOGA Adonay Aydy Aded Alfa-Omega Binah Chocmach Eleyson Heth Jay Josy Kało Esar Zulphi Oreon Ariel Eloim Jehowa Saday Agla Bamboi Ely Jezus Oxio Theos Oborel Orsy Pino Tara Teuth Yael Zimi Agiel Alla Anub Bind Dominus Maniel Agzi Boog Hana Jother Venaliah Anod Cados Hey Kether Pora Umabel Eloy Ella Hobo Jafaron Jot Lenyon Omiel Paracletus Rasael Tetragrammaton Uriel Yschyros Agios Athanatos Deli Homon Polyel Zamary Aglaia Deus Iddio Mesjasz Sabanot Zeut Według wiarygodnych przekazów tę tablicę przesłał cesarzowi Karolowi Wielkiemu papież Leon III. Miała być talizmanem o wielkiej mocy. 280 .

..........Księgi światła i księgi ciemności... II................... Leksykon magiczny 5 13 19 25 39 45 51 59 65 70 78 84 92 97 104 122 137 I.......................................................... IX............. II................. XVI................................................ XII... świece i proszki dla praktyk magicznych ..Komercjalizacja magii w naszych czasach.....................Wtajemniczeni i inni ............................ VIII......................................................................... XIII............................................. 187 217 251 281 ................... Xl Mandragora — roślina człowiecza.SPIS T R E Ś C I I.........................................................Magia w dzisiejszym świecie........... XV................................... X...................... XIV...............Wprowadzenie w świat czarnej magii............................................. Magia w dzisiejszym świecie. XVII...................Wymagane warunki dla czarostwa...................Bogowie............... demony i straszydła.......................................Kadzidła...............Aktualne światowe ośrodki magii...Miscellanea amuletów dla czarostwa......................................... VII.........................Groźne wangi vudu.............. V..... daleka i straszna: tantryzm hinduski................. VI.... IV..Wielka magia miłosna i erotyczna.......... III...................................................................Krótka historia magii...Magia nieznana................................................................................Powtórka z zaklęć i egzorcyzmów........................................................................Wielkie sekretne formuły magiczne wszystkich czasów........................ Wielki herbariusz czarnoksiężnika................... III..........Tajemna moc liczb...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful