Tytuł oryginału: Magia negra en el siglo XX

Przekład i opracowanie: ZOFIA SIEWAK-SOJKA

Opracowanie graficzne: ANDRZEJ ARCIMOWICZ I KRZYSZTOF TYSZKIEWICZ

Na okładce fragment obrazu Claudea Verlinde'a, zamieszczonego w magazynie Penthouse nr 34 z listopada 1987 r.

Josś Luis Barceló, Editorial Planeta Barcelona, 1976 Wydawnictwo 4 & F, Warszawa 1991

Jose Luis Barcelo

CZARNA MAGIA W XX WIEKU

Wydawnictwo 4&F

,:

CZARNA MAGIA W XX WIEKU
Przełożyła Zofia Siewak-Sojka

LEKSYKON MAGICZNY
Opracowała Zofia Siewak-Sojka

ge-nów. magowie. Egipcjanie. przenoszona z pokolenia na pokolenie wraz z przemijającymi narodami. opanowując coraz szersze rejony natury. Indianie Ameryki Północnej i Południowej. najważniejszą rolę pełniła magia. ani taka cywilizacja. która by nie posiadała własnej magii — mieli ją Babilończycy. Persowie. czarnoksiężnicy czy guślarze. Majowie. W tym fascynującym wewnętrznym świecie już w zaraniach zorganizowanego życia człowieka. zawsze zaznaczała ona swoją obecność na wszystkich kontynentach i pod każdą szerokością geograficzną. I jakkolwiek by nazywali się członkowie elity praktykujący Wielką Magię — czarownicy. Celtowie. życie duchowe istoty ludzkiej zawsze było. Jak bardzo była ważna. komórek mózgowych.t WPROWADZENIE W ŚWIAT CZARNEJ MAGII Choć nauki zwane ścisłymi wciąż postępują naprzód i człowiek współczesny zgłębia strukturę atomów. Co to jest magia? Słowniki najczęściej podają następującą definicję: „Jest to sztuka polegająca na stosowaniu pewnego systemu praktyk osiągających efekty 5 . jest i będzie pełne tajemnic i niewiadomych. że nie istniała taka kultura. Polinezyjczycy. szamani. wystarczy sobie przypomnieć.

dzielą na wiele klas. musimy uznać. a więc czy efekty ich działania (które nazywają białą magią) pozostają w zgodzie z prawami natury? (przyp. ustalmy wobec tego granice pomiędzy magią czarną i białą. w rozmaitych modnych grach itp. Natomiast czarna magia przeciwnie.).znajdujące się w sprzeczności z prawami natury. gdzie kończyła się ta pierwsza. pozostających w zgodzie z prawami natury*. która „czyni dobro" i ogranicza się do niewinnych doświadczeń i eksperymentów. iż magia jest antagonistyczna w stosunku do religii. Barceló. Zwykle uważana jest jako antyreligijna i przeciwna naturze. co powszechnie nazywa się czarną magią oraz jej istnieniem we współczesnym świecie. jak twierdzą. który praktykują tę pierwszą z oburzeniem przyjęliby wypowiedź J. nazbyt konkretnej i nazbyt jednostronnej. a więc na białą i czarną. Przez całe wieki na temat czarnej magii powstawały i ucierały się najrozmaitsze sądy. obrzędów oraz zaklęć. odwołują się do pomocy Boga oraz dobrych istot z zaświatów. kuglarzy cyrkowych. Ponadto magię. nazbyt wyczerpującej. My zajmiemy się tutaj wyłącznie tym. guślarską itp. W kulturach starożytnych magia trwała w najściślejszej symbiozie z religią. używając mniej lub bardziej skomplikowanych formuł. tak że nadzwyczaj trudno byłoby ustanowić pomiędzy nimi ścisłe granice i ustalić." I jeśli mamy użyć tej definicji. 6 . w związku z powyższym nazywa się ją geocką. a schodząc kategorię niżej — znachorską.L. i w obecnym świecie używana jest przez iluzjonistów. zarówno jej wykonawcy czy twórcy jak i uczeni. praktyczną i teoretyczną. usiłuje podporządkować swym celom moce tajemne. Natomiast ci. teurgię i geocję oraz naturalną. tłum. bowiem w swych eksperymentach. Biała magia uważana jest za tę. * Zapewne znawcy przedmiotu mają gotowe definicje określające granice magii białej i czarnej.

iż jest dobroczynna. Nieco później.e. niech się ocenia rzeczy podług otrzymanych wyników i że czasem nie można oceniać danej wiedzy. która daje poznania dobro czyniące.." Snując te niezbyt skomplikowane rozważania. Tertulian. jakiego się szuka. Już w wieku X Bizantyńczyk Psellos bardziej konkretyzuje temat: dzieli magię na białą i czarną i wyjaśnia. osiągającą swoje cele dzięki współudziałowi demonów. To tak. ktoś dał zbawienną radę: „Bawcie się dalej chłopcy waszymi wzorami i studiujcie sobie po nocach.a zaczynała druga. że ta pierwsza nie pozostaje w sprzeczności z naturą i nie zasługuje na potępienie. jakby naszym współczesnym uczonym. że magia nie jest zabroniona ani też nie czyni zła. natomiast ostro atakuje tę drugą. Johann von Heidenberg: Wszelka wiedza sama w sobie jest dobroczynna. choć można jej użyć tak dla dobra jak i dla zła.n. wraz z umacnianiem się religii chrześcijańskiej. szczególnie wówczas gdy stwierdził: „W magii niebezpieczna jest nie wiedza. Natomiast w świetle autorytetu definitywnie klasyfikuje magię słynny opat z Tritheim. na przykład fizykom jądrowym. z jaką tu się całkowicie zgadzamy. Możemy z tego wyciągnąć dwie konkluzje: pierwszą. a drugą. bowiem z jej osnowy można odrzucić zło i można czynić dobro. choć niebezpieczne. iż czarna magia jest sztuką satanistyczną i antyreligijną.. Tę kategoryczną opinię między innymi wydał w swoim dziele Apologetica w 203 r." Niezwykle trafna i mądra uwaga. jeśli nie stosuje się ich jak należy. tylko nie wyprodukujcie nam Hiro-shimy." . opat z Tritheim wetknął kij w mrowisko. poszczególne koncepcje znacznie się zmieniały i tak różni autorzy orzekli. zależy od celu. ku cnocie. Zatem każda wiedza może być dobra albo zła i to samo tyczy się magii. bowiem nie wiedzie ku dobremu. tylko jej zastosowanie praktyczne.

8 .Już w pierwszych latach naszej ery dokonywano zaklęć przy pomocy zhczynnych rysunków. takich jak przedstawiony na rycinie. używano go w Rzymie w obrzędach magicznych.

). Kolonii (1367). Kościół Katolicki walczył z nimi od początków swojego istnienia. budzili lęk i uważano ich za ważne osobistości. Narbonne (589). Ale ściśle należy określić.Kontynuując linię owych pionierów. to jak wiadomo." Natomiast Fraenkel oznajmia: „Dążenie człowieka do poznawania i praktykowania magii w żadnym wypadku nie zasługuje na potępienie. Angers (1294). Pymander. Może i musi oddać się w służbę ludzi z całego świata. a nawet zasłużone poważanie. Podajmy tytuły najbardziej znanych od czasów antycznych po obecne: Hermesa Trismegistosa Szmaragdowa Tablica. Orleanie (511). Auxerre (586). Magia walczy z cierpieniem i słabościami ciała. w Rouen (1445). czyli rzeczywistych praktyków tej wielkiej sztuki. Tours (813). w jakich okolicznościach i warunkach użytkowane sposoby magiczne staną się przychylne dla człowieka. zabronionych przez religię. na przykład w Ag-dzie (506 r. W rezultacie tych potępiających wyroków w europejskim średniowieczu wielu czarnoksiężników przypłaciło życiem swoje praktyki magiczne. późniejsi autorzy traktatów rozwijali coraz konkretniejsze koncepta. ekskomunikując ich podczas wielu swoich konsyliów. Minerva Mundis. Paryżu (829). bądź to z pomocą demonów. Valladolid (1322). Reims (625). Oczywiście w ciągu wieków działalności rozmaitych magów powstawało mnóstwo utworów. powoduje jego rozkwit i radość życia." Jeśli idzie o magów. w starożytności byli oni ludźmi szanowanymi. Asclepios. W końcu słowo mag pochodzi z perskiego „magu" i znaczy „kapłan". które uzyskały wielką popularność. i tak De Plancy w swym słynnym Dictionnaire Infernal (Słownik Piekielny) twierdzi: „Magia jest sztuką dokonywania rzeczy znajdujących się poza zasięgiem ludzkich możliwości. oddających pod sąd magię. bądź to przy zastosowaniu innych obrzędów. Porfiriusza .

Czarna Księga oraz przypisywana papieżowi Leonowi III. De Presagius (0 przeczuciach). Porty Magia Naturalis (Magia naturalna) i De Miraculis (0 cudach). Korneliusza AgrippyA-s Notoria (Sztuka jawna). Natomiast do najsłynniejszych dzieł anonimowych autorów. Tak obfita informacja i chęć zgłębienia tajników ludzkiego ducha musiała spowodować rozszerzanie się praktyk magicznych.Komentarze do Tymeusza. Alberta Wielkiego Libellus de Alchymia (Traktat o Alchemii). Jamblicha O misteriach Egipcjan i Demony. nasi hiszpańscy filozofowie Raimundo Lulio i Arnoldo z Villanovy. Postel. należą: Clavicula Salomonis (Kłódki Salomona). Na deser jeszcze podamy miłośnikom wiedzy tajemnej smakowity kąsek pod tytułem Czerwony Smok. to Apolloniusz z Tiany. Inni znakomici autorzy słynnych dzieł. Lapidum (O kamieniach). Tymczasem mag — prócz posiadania nadzwyczajnej osobowości 10 . Opera Omnia (Dzieła wszystkie). przypisywanych słynnym postaciom historycznym. Vaticiniis et Divinationi-bus (O proroctwach i wieszczbach) oraz Archidoxo Magicum (Arcytezy magiczne). A jednak czarnoksiężników uprawiających czarną magię nie było aż tak wielu z uwagi na wymaganą głęboką wiedzę oraz specyficzne warunki. Paracelsusa Arcanum Arcanorum (Tajemnice tajemnic). De Incertitudine et Vanitate Scientiarum (0 niepewności i marności nauk) i O tajemnej filozofii. spełniających rolę podręczników. El Gran Grimorio del Papa Honorio (Wielka księga czarnej magii papieża Honoriusza). następnie Nikolaos Flamel. a obecnie dość często cesarzowi Karolowi Wielkiemu Exorcizandis Obsessis a Demonio (0 wypędzeniu demona z nawiedzonego). De Virtutibus Herbarum (0 zaletach roślin). Artephiosa Clavis Sapientiae (Klucz Mądrości). Animalium (O zwierzętach) i Secretus Mulierum (Tajemnice kobiet). jakie mogły występować raczej okazyjnie. Atanazy Kircher.

W dzisiejszej dobie. kto dysponował szczególnymi warunkami fizycznymi. Więc aby otrzymać najlepsze rezultaty w praktykach magicznych. Z drugiej strony praktykowanie magii — albo czarnoksięstwa — stawało się najprawdziwszą nauką. jak się wydaje. choć — jak wszystko — stała się obiektem bezwstydnej komercjalizacji. B)Niezłomne trwanie w zamiarze kierowania wszystkich sił psychicznych na dany obiekt. Ale o tym już w następnych rozdziałach. w pełnym świetle i glorii. która musiała ulegać przeobrażeniom w trzech następujących fazach: A)Uzyskanie pełnego poznania tajemnic natury. jakiej niewielu ludzi by się mogło spodziewać. Tak więc już w zaraniach historii ludzkości magia odgrywała rolę przodującą: czasem oficjalnie. która. innym razem potajemnie w warunkach prześladowań. Nic więc dziwnego.i pewnego rodzaju charyzmy — musiał być prawdziwym ascetą w myśl zasady „mens sana in corpore sano" i zachowywać całkowitą abstynencję w tym. postąpiła z nią niegodziwie. bano się ich. nie były zalecane biesiady przy dobrze zastawionym jadłem i napitkiem stole ani też obcowanie z odmienną płcią. co zwykliśmy nazywać rozkoszami życia. w epoce rozwoju nauki i oświaty. C)Dokonywanie dzieła w warunkach rygorystycznych dopełnień określonych obrzędów. Magiem pierwszej kategorii mógł być tylko ktoś. oraz trwał w niezłomnej woli otrzymania zadziwiających wyników swojej pracy. Stąd też bierze się sława wielkich czarowników oraz ich wpływ na rozwój myśli epoki. żyje nadal i to taką siłą. w jakiej żyli i jaką reprezentowali. 11 . posiadał wielką wiedzę. że tych ludzi szanowano. która w owych czasach nie była dana większości. a także nienawidzono.

i złoczynna. białą i czarną. aby zapewniły powodzenie w polowaniu. KRÓTKA HISTORIA MAGII Magia powstawała wraz z narodzinami ludzkości jako najwyrazistszy eksponent odwiecznej walki człowieka z nieznanym. znajdujemy u dwu wielkich narodów paralelnych w swej cywilizacji i współczesnych w kulturze. W przeciągu wielu wieków praktyki magiczne doskonalą się i organizują w klasycznych cywilizacjach Środkowego Wschodu: w Egipcie. gdy cierpiał na skutek rozmaitych nieszczęść i katastrof. rozprzestrzenia się dalej i trwa. gdzie zostaje nieco zidealizowana. 13 . Prawdziwy początek udoskonalonej magii. czyli w Egipcie i Chaldei. W wielu pieczarach w Europie pozostawiła swoje ślady w postaci magiczno-symbolicznych rysunków mających przebłagać tajemne siły. Nieco później Naród Wybrany pochwycił pochodnię obydwu i podsyca ją jeszcze w dzisiejszych czasach. gdzie obowiązywały religie magiczne. Z krajów orientalnych magia przenosi się do Grecji. dzięki ekspansji terytorialnej cesarstwa. kiedy wyprostował się pierwszy homo sapiens: dobrodziejska. Asyrii. Babilonii.II. potem do Rzymu skąd. dzielącej się na dwie linie. Była obecna. pomogły wygrać wojnę czy zapobiegły śmierci. gdy wiódł bezpieczne życie.

która nigdy nie odrzuciła wiary w istnienie demonów. dopaść go i upokorzyć. bogatą w doznania duchowe. skazując na śmierć setki tysięcy niewinnych ofiar oskarżonych o kontakty z Diabłem i siłami nieczystymi — w wielu wypadkach tylko dlatego. Chinach i Mongolii przybiera odmienną postać. pyta o przyszłość. bowiem religia katolicka. który w swych działaniach osiągnął niepojęte ekstrema. z czego w samej Hiszpanii zginęło ponad 30000 14 . Magia zachodnia z upodobaniem kieruje się na zewnątrz. Religię od magii rozdzielono w Średniowieczu i wytyczono wyraźną granicę pomiędzy Dobrem. teraz właśnie znalazła sposobność. któremu służyły praktyki religijne. próbuje oddziaływać na naturę. czyli „lnquisi-tio hereticae pravitatis". rozwija się inna wielka magia. Słynne procesy Zakonu Templariuszy oraz Joanny D'Arc (spalonej jako czarownica i heretyczka. egzotyczną. W Indiach.Równocześnie w krajach orientalnych. aby rzucić się w pogoń za Szatanem. i Złem wspomaganym przez praktyki magiczne. Tybecie. obcych kulturze europejskiej. Dzięki temu podziałowi w mroki Średniowiecza wkracza bojowo usposobiony Diabeł wraz z całym swym arsenałem czarostwa. Ta opętańcza nienawiść do Szatana i magii kosztowała Europę ponad 250000 ofiar. używając obrzędów i systemów jednej i drugiej. Inkwizycję. Powołano słynny trybunał eklezjastyczny. We współczesnych czasach magia miesza się i łączy. gdy tymczasem magia wschodnia jako główny cel bierze indywidualnego człowieka i kieruje się ku jego wnętrzu. żeby usunąć z urzędu niewygodnych dla siebie ludzi albo przywłaszczyć sobie dobra zamęczonych. a następnie wliczonej w poczet świętych) wskazują na panujący ogromny chaos i rozpasanie ludzkich namiętności — rozbudzanych i kierowanych przez Kościół Katolicki—w potępianiu magii i czarnoksięstwa.

lecz. cieszący się dużym • Dane bardzo zaniżone. Według Kurta Baschwitza (Czarownice. objaśniająca w sposób. I oto na początku wieku XIX ponownie rozkwitają „nauki magiczne" — powstaje spirytyzm. Potem wraz z tchnieniem racjonalizmu magia słabnie. dokonawszy ogromnych zmian na polu nauki. (przyp. na przykład rabdomancja. Francji. kultury i sztuki.) ** Akurat najwięcej czarownic spalono nie w Średniowieczu.* Wszystko to działo się w wiekach od XII do XVI. Niczym grzyby po deszczu powstają najrozmaitsze tajne stowarzyszenia. martyniści i inne mniej znane. Ameryce Północnej. Procesy o czary prowadzono nagminnie w Anglii. krajach skandynawskich. dziś znana pod nazwą radiestezji. Z drugiej jednak strony zagorzały racjonalizm każe sprzecznej w swej istocie z rozumem magii w określonych okolicznościach nakładać nowy kostium. czyli w okresie największego rozkwitu magii i guślarst-wa. tak więc stosy płonęły nieustannie (przyp. tłum. aby mogła przetrwać. W Hiszpanii czarownic spalono stosunkowo niewiele (kilkadziesiąt tysięcy). Austrii." Pod koniec wieku XVI Inkwizycja zaczęła się nieco wycofywać. bowiem Kościół ścigał głównie mahometan i żydów oraz wszystkich podejrzanych o wyznawanie innej religii niż katolicka. tłum.).osób. Szwecji. jak używać leszczynowej różdżki w celu wykrycia wody czy też minerałów. przygotowała grunt nowemu prądowi artystycznemu — Romantyzmowi. zdawałoby się naukowy. jak twierdzą niektórzy badacze. wkrada się do wyższych klas społeczeństwa i zamienia w rodzaj zabawy. 15 . które skupiają elitę odprawiającą dawne sekretne obrzędy. ale nie zanika. a także w Polsce (spalono około 30000 czarownic). Rewolucja Francuska. że nawet ponad milion). przekazując pałeczkę w pierwszym rzędzie sądom świeckim. Dzieje procesów o czary) w samych Niemczech spalono kilkaset tysięcy czarownic (inni badacze twierdzą. Szwajcarii. na Węgrzech i Czechach. takie jak różokrzyżowcy. wszakże zawsze niebezpiecznej. ale w XVI i XVII w. niemniej zabawy. frankomasoni. „mieszczanieje". jak się powszechnie sądzi. co trwało do końca wieku XVII. I tak pojawiają się nowe „techniki magiczne".

i przybiera formę czegoś w rodzaju „magii na odwrót". I choć owi wielcy czarnoksiężnicy niezależnie od tego czy byli uznani za prawdziwych proroków. czy Na przestrzeni wieków magia i nauka trwały i rozwijały się w przedziwnej symbiozie. oraz pojawiają się jej profeci: Levi. jednak nie na próżno. 16 . z alchemii chemia. który z jednaką swobodą poruszał się w obszarach magii. począwszy od starożytnego ezoteryzmu hebrajskiego i wschodniego. a nawet indywidua w rodzaju Rasputina. Guaita. z magii naturalnej nauki przyrodnicze. Starożytna rycina przedstawia ciekawskiego swojej epoki próbującego zgłębić tajemnice wielkiej mechaniki niebieskiej. wywierając ogromny wpływ na kształtowanie się polityki carskiej Rosji. Papus.uznaniem nawet u intelektualistów. gdyż z astrologii powstała astronomia. religii i guślarstwa. Właśnie wtedy magia szuka — i znajduje — swej ciągłości.

wiek Nauki.ż zostali obwołani szarlatanami. po czym albo dana rzecz staje się obowiązująca. Oświaty i Postępu.. umacniają bazy i przygotowują swoje wielkie wejście w wiek XX. analizom. łącznie z animalistyczną i fetyszystyczną magią czarnych. 2 — Czarna magia. takie jak różokrzyżowcy. do końca nie wiadomo jaką powodowane siłą.. ezoteryczną i wyciszoną magią starych narodów wschodu — co prostą drogą prowadzi do magii dzisiejszej. dawne sekty. wyciąga zapomniane talizmany i pentagramy. uważają się za autentycznych różokrzyżowców — im to między innymi przypisuje się wpływ na nazistów i wprowadzenie magicznego znaku swastyki jako symbolu sił narodowo-socjalistycznych — oraz niewątpliwie silna i spójna grupa Amork. przypomina stare rytuały i obrządki oraz dawne zaklęcia. Wszystko podlega wnikliwym studiom. to jednak wszyscy dołożyli się do wiedzy. Poszukuje się związków z klasycznymi magiami różnych narodów i kontynentów. Usuwa się w kąt koncepcje z gruntu fałszywe i nadaje ważność bardziej konkretnym i szacowniejszym. 17 . oczyszczeniu. albo się ją odrzuca. Odkurza się starożytne teksty. która dziś składa się na najwyższą magię. magii XX wieku. i niebawem swymi długimi gałęziami dosięgną i zaścielą Europę: gnostycy — pokrewni starożytnym katarom oraz słynni polarsi. którzy choć są Amerykanami. Odradzają się. którzy w Kalifornii budują „Wielką Świątynię Różokrzyża". Dokładnie pod koniec XIX wieku praktyki magiczne ulegają wyczyszczeniu.

W Średniowieczu splatały się z sobą magia. 18 . medycyna i chirurgia. Ta dziwna ilustracja przedstawiająca „Metodę leczenia ran od broni wszelakiej" słynnego francuskiego chirurga Paro (1510—1590) mówi sama za siebie.

Próbuje więc ogarnąć rozumem materię. a nawet wdzierając się do wielkiej polityW niemałym stopniu jest to usprawiedliwione faktem. w wielu przypadkach. nie można znaleźć miejsca na praktyki magiczne: w epoce atomu i lotów w kosmos magia musi umrzeć śmiercią naturalną. i stwierdza. zmierzone. w istocie swej irra19 . że współczesny człowiek. w którym dominuje racjonalizm i wszystko jest wyważone.III. MAGIA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Wydawałoby się. które. przytłamszony przez masę. że w dzisiejszym świecie niewiele jest rzeczy naprawdę racjonalnych i logiczne rozumowania nie wystarczą. podlega dezorientacji i zamętowi panującemu w sferze moralnej i intelektualnej. Ta natomiast. jeśli nawet przeczą zdrowemu rozsądkowi. kieruje człowieka ku magii. sprawdzone i sformułowane. Niejednokrotnie także utrata wiary. niesiony na fali materializmu. zapewniają mu przynajmniej ja-kąś odmianę. A jaka jest prawda? Otóż wprost przeciwnie: osiąga ona apogeum popularności. Wiemy już. religii. na dodatek. pozytyw-ną. jaka mu została podana. co się dalej dzieje: zmienia kurs i zwraca się ku rzeczom. ogarniając coraz szersze kręgi wyższych warstw społeczeństwa. że w wieku XX.

nauką jogów. takimi jak telepatia. niewątpliwie w swej głębi dotykają magii. choćby parapsychologia. buddyzmem. Fakt ten skłania nas do przypuszczeń. widząc w swym działaniu jedyne dla siebie wyjście i jakąś dla siebie nadzieję. oraz coraz większe zainteresowanie hinduizmem. stanowić będą podstawę magii przyszłości.cjonalna. nie opowiada się ściśle ani za nauką. choć nie gardzi również egzotycznymi afrykańskimi czarami. zawartych we wschodnich księgach pochodzenia arabskiego i hebrajskiego. w których usiłuje się zintensyfikować badania nad nie znajdującymi naukowego wytłumaczenia fenomenami myśli. zakrzyknijmy: „Umarła Magia! Niech żyje Magia!" Rzeczywiście. choć pełnymi garściami czerpie i z jednej. i z drugiej sfery. A więc skoro już uczestniczymy w tym odradzaniu się wielkiej magii. telekineza i inne. że niebawem dokona się racjonalizacja magii: zostaną określone jej podstawowe prawa i logiczne zasady. ani za religią. 20 . które choć na pozór przeznaczone są umacnianiu kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. których sama nauka nie potrafi wyjaśnić a mimo to musi je respektować i się do nich przyłączyć. Powstają przecież instytuty i towarzystwa parapsychologiczne. abyśmy mogli zrozumieć jej zjawiska i wszelkiego rodzaju objawienia. doktrynami zen. Wielki powrót magii widać wyraźnie na niespotykanych dotąd obszarach. Obserwuje się powrót do wtajemniczeń chaldejskich i egipskich. nigdy dotąd nie sprzedano tylu książek dotyczących kwestii magicznych — nakłady sięgają milionów egzemplarzy rocznie we wszystkich językach. jakie w przeciągu wieków skutecznie kryły się przed naszymi oczami. I tak człowiek coraz głębiej wchodzi w arkana magii. czy takie dziedziny wiedzy. A ta współczesna magia głównie opiera się na starożytnych wschodnich praktykach. Nowe dyscypliny nauki.

przyjmując ślepo ich porady. Faktyczne oddziaływanie na politykę jest wymownym dowodem jej efektywności — a przynajmniej wiary w tę skuteczność.Wszechobecna magia egzorcyzmuje współczesny świat. Najbardziej chyba znana jest postać Ericka Jana Hanussena. Politycy i wielcy przedstawiciele administracji państwowych liczyli się — i czynią to nadal — z opiniami i przepowiedniami magów i astrologów. Magię odnajdujemy w heraldyce różnych krajów — przybiera ona formę symboli na emblematach państ . osobistego maga kanclerza Hitlera. który niejednokrotnie był autorem decy zji wydawanych przez fiihrera. co miało — i ma — ogromny wpływ na wydarzenia w świecie. Ale i alianci (Roosevelt) mieli swoich doradców astrologów i trudno byłoby zna leźć w kręgach wielkiej polityki tamtych lat choć jedną osobistość nie korzystającą w tej lub innej formie z ich usług.

używają jej i z niej korzystają — choćby w postaci utajonej. wznawiamy tak zwanych klasyków tejże materii. anagramy na banknotach i monetach.. wreszcie swastykę III Rzeszy. tworzymy towarzystwa zajmujące się zjawiskami para-psychologicznymi.. wróżbitów. krzyż w krajach europej skich. I oczywiście propagujemy magię. Wydajemy nowe książki o magii.wowych: przypomnijmy sobie ściętą piramidę w godle kilku stanów Ameryki Północnej. którzy twierdzą. mnożymy prognozy astrologiczne w pismach i dziennikach. umacniamy zakony i sekty. że nie wierzą w magię. półksiężyc w republikach islamskich. chcąc nie chcąc. fetysze nowych państwowości Czarnej Afryki. produkujemy 22 . A ci ludzie. charakterystyczny symbol koreański. poszukujemy jasnowidzów. powołujemy nawet specjalne wydawnictwa poświęcone wyłącznie wiedzy tajemnej. popularyzując praktyki czarnoksięskie przy użyciu najróżniejszych środków.

23 . choć może sytuacja nie jest aż tak tragiczna. bo. jak mówi stare wschodnie przysłowie. jeden z najbardziej wiarygodnych magów. działający pod koniec XIX i na początku XX wieku. członkom rządów oraz przemysłowcom z Europy i Ameryki. A więc nie tylko uprawiamy magię.W czasach współczesnych pojawiło się paru cudotwórców wyróżniających się swą niezwykłą mocą i sprawdzonymi dokonaniami. leczymy się przy pomocy najróżniejszych mikstur. „Magiem nie zostaje ten kto chce. Udzielał konsultacji królom. co pewnie nie wychodzi jej na dobre. Na rysunku słynny Cheiro... ale ten kto może". ale i dobrze na niej zarabiamy. amulety i talizmany.

Uwieczniona przez Durera przepowiednia Whistona: ogień z nieba niesie zagładę Ziemi. Czyżby ostrzeżenie przed bombą atomową? 24 .

. wytworzone według oryginalnych recept wielkich wtajemniczonych. sposoby sporządzania amuletów i talizma-nów itp. Zróbmy mały przegląd ofert. Powstał więc rynek poszukiwanych artykułów. chcąc osiągnąć efekty swej nowo wyuczonej sztuki.IV. Rzućmy okiem na niektóre oferty: Mistyczne kadziło astralne: importowane z Dalekiego Wschodu. Zioła aromatyczne: egzorcyzmujące zapachy.nowa reklama. nie mogły nie stworzyć dogodnych warunków dla handlu czarodziejskimi przedmiotami. KOMERCJALIZACJA MAGII W NASZYCH CZASACH Niezwykły wzrost zainteresowania magią. a wraz z nim katalogi i . obrzędy. Dzięki akcjom reklamowym poznano zaklęcia. cena trzy dolary. które przecież nie były łatwo dostępne. który przewyższa wszystko.. coraz większa jej popularność. egzorcyzmy. Wobec powyższego każdy chętny czarownik. posiadające 21 mistycznych czarodziejskich właściwo25 . musiał dysponować potrzebnymi substancjami i odpo-wiednimi materiałami pomocniczymi. paczka zawiera 250 laseczek. a ponadto praktycyzm.

10 świec sześć dolarów. kupując skórzany woreczek namagnesowany trzema specjalnymi potężnymi magnesami. takiej samej. odpowiednie dla każdego znaku zodiakalnego. Specjalne perfumy do wszystkiego: aby nas bardzo kochano. a nabędą państwo życiowej siły. I oczywiście perfumy — niezbędne w sztuce czarowania. jaką one emanują. pomagają w wytworzeniu atmosfery do Oczyszczającej i Odświeżającej Medytacji. Zarówno kadzideł jak i ziół aromatycznych używa się do najróżniejszych czarnoksięskich obrzędów i ceremonii. 26 . Proszę wypróbować swoją moc. cena dwa dolary. z wyciągów ziół i egzotycznych perfum mistycznych. Pomagają w osiągnięciu równowagi psychicznej. paczka osiem uncji. magnesy też stały się materią magiczną. Woreczek skórzany namagnesowany. zapobiegały chorobom i epidemiom oraz osobiste. Świece obrzędowe: wyprodukowane specjalnie do obrzędów i rytuałów oraz do wytwarzania silnych emanacji duchowych na bazie wosku i parafiny najwyższej jakości. umacniające działanie wymienionych. aby oddalały złe uroki.ści dobroczynnych. aby czyniły nas atrakcyjnymi dla odmiennej płci. Cena: siedem dolarów. Jak widać. harmonii i napełniają charyzmą osobowość człowieka. Te specjalne świece towarzyszą obrzędom i zaklęciom makumby i vudu. 75 centów sztuka. Magnesy: Od zamierzchłych czasów magnesy rozwijały fascynujące kwestie biodynamiczne.

indukują Miłość i Posiadanie Astral „8" Polecane wyłącznie tym. oddziaływają na ośrodki erogenne. jeśli tylko zawsze będziesz używać perfum odpowiednich dla twojej osobowości. Importowane prosto z Francji: buteleczka pięć dolarów.Perfumy zodiakalne: Od tej chwili masz zagwarantowane powodzenie w życiu. Chronić przed dziećmi 27 Aranjuez Mon Amour Delikatne i wyśmienite perfumy o Zapachach Europejskich. Roztocz wokół siebie zapachy właściwe twojemu znakowi zodiaku. Bardzo pomocne w rzucaniu czarów i gwarantują Posiadanie Alchemia 2000 Perfumy nadzwyczaj fascynujące. Tylko dla zakochanych . którzy pragną doświadczyć przeżyć astralnych Czary Afrykańskie Perfumy przywołujące wspomnienia. PERFUMY MAGICZNE Perfumy opisane w tym katalogu skupiają Wiedzę najstarszych i przepotężnych Recept Wielkich Spirytualnych Perfumiarzy i Alchemików Średniowiecza Jose Gregorio Hernandez Perfumy wprowadzają w trans spirytualny dzięki swym delikatnym lekkim woniom Czary Latyńskie Perfumy o silnym zapachu.

Wśród ofert proponujących artykuły służące do odprawiania czarostw nie może zabraknąć perfum magicznych. „Aranjuez. moja miłość" czy „Alchemia 2000". choćby takich jak: „Jose Gregorio Hernandez". „Astralne 8". „Czary kreolskie". Czary afrykańskie". 28 .

w którym chcesz.czemużby nie? — Cudowne Talizmany. cena trzynaście dolarów. W arsenale przedmiotów czarnoksięskich znajdujemy również karty: najsłynniejsze i w ciągłej sprzedaży są karty do tarota i do stawiania tak zwanego krzyża goeckiego. Oto jeden z nich: Talizman Mądrości: właściciel tego cudownego talizmanu posiądzie zdolność i mądrość dowiedzenia się. Karty Krzyż Goecki: specjalne systemy wróżenia. zniszczenie wroga. Zrobiony ze srebra wysokiej próby. Są talizmany umożliwiające odgadywanie myśli bliźnich. Dodaj mocy swojemu talizmanowi: jeśli pragniesz. Uczciwy sprzedawca radzi. kto mu jakich kłamstw nagadał. kradzieżą. morderstwem i . aby na talizmanach produkowanych seryjnie klient polecił wygrawerować. Talia osiem dolarów. aby talizman miał wyryte twoje imię — bo wtedy zyskuje na sile — wybierz jeden z dwóch alfabetów. aby było napisane. nabycie mądrości. chroniące przed wypadkami. swoje imię i nazwisko za jedyne dwa dolary więcej.Ofert z talizmanami i amuletami znaleźć można bez liku na rynku magii. astrologii i numerologii. najlepiej aIfabetem tybetańskim lub pismem runicznym. Zapewniamy całkowitą dyskrecję. co nada jego talizmanowi większej siły. 29 . Pomocny w chiromancji.

Horoskopy są najbardziej „chodliwym" towarem spośród artykułów magicznych. 30 .

namagnesowane bransoletki. i to najbardziej dokładny. hinduskich. poznać samego siebie. w każdym czasopiśmie gnieżdzą się stadami wielcy znawcy tematu. Encyklopedia Demonologii. Przy zakupie podaj datę. Wykonany specjalnie dla ciebie przez artystę na wielkiej planszy wielkości dwudziestu cali. władz ę. co też się z tą jego tajemną wiedzą wyprawia. na każdy dzień. Twój osobisty horoskop pomoże ci w sposób jasny i wiarygodny ocenić. Taje31 . Czerwony Smok. dzień tygodnia i godzinę urodzenia. w mig postawi sobie horoskop.. ba. Inne czarodziejskie przedmioty sprzedawane w obfitości.Najwięcej zysków handlarzom magią przysparza astrologia. dzięki wnikliwym studiom astrologicznym. Niejeden starożytny sekretny uczony posiniałby z wściekłości. siłę. ksiąg mędrców tybetańskich. tablice „oui-ja" niezbędne dla spirytystów. nie trudząc się. Umiejętność stawiania horoskopów bardzo się rozpleniła — w każdej gazecie.. to różnego rodzaju magnetyczne wahadełka radiestatów. Enchiridion (Przewodnik). nawet na każdą godzinę swojego życia. które zapewniają energię. jeśli tylko nabędzie odpowiedni towar. oraz współczesnych pozycji w rodzaju Encykopedia Magii i Okultyzmu. Jenakże oprócz materiałów instruktażowych w postaci dzieł klasycznych takich jak: Kłódki Salomona. a już na pewno wszystkich astrologów z za-mierzchłej przeszłości niepomiernie ucieszyłyby wielkie plansee astrologiczne — dostępne za grosze „za rogiem". gdybyby mógł wiedzieć. Boć to i zwykły śmiertelnik. Słownik Diabelski. Planszę Astrologiczną kupując będziesz miał możliwość. jakie masz szanse powodzenia w życiu i czy czeka cię wielka miłość. Cena: czternaście dolarów. chińskich itp.

Dowiedz się. handel magią oferuje najróżniejsze kursy nagrane na taśmach magnetofonowych. podłości i lubieżnych zamierzeń tych osób. jak Mojżesz opracował ten symboliczny język. nie mniej ważnych. w którym została zawarta cała pierwotna tradycja nazwana później kabałą. które wyrządzają straszliwe zło siłą swojego wzroku. umożliwiające za parę dolarów zapoznanie się szerokim rzeszom słuchaczy z najbardziej niedostępnymi niegdyś tajnikami obrzędów i egzorcyzmów. Obok taśm z najpopularniejszą muzyką Binga Crosby'ego albo najnowszymi nagraniami Paco de Lucii można zwyczajnie kupić arkana wiedzy ezoterycznej mniej więcej za tę samą cenę. Cena: dziewięć dolarów. Kaseta „Kabała" — poznaj tajemną mądrość żydowskich rabinów. CZARNA MSZA Dzięki sześćdziesięciominutowej kasecie możesz przeżyć sataniczne obrzędy Czarnej Mszy. a unikniesz zawiści.mny tantryzm i innych. Kaseta „Czarnoksięstwo stosowane" — Kim są czarownicy? Skąd pochodzi ich nadzwyczajna moc? Jaką mistyką operują? Poznaj ich tajemniczy świat i naucz się ich obrzędów i rytuałów przy pomocy wyjątkowej kasety. Oto kilka przykładów: Kaseta „Złe Oko" — słuchaj tej kasety przez trzydzieści minut. Kaseta trzydziestominutowa. Trzydzieści minut. dziesięć dolarów. Cena: dziewięć dolarów. Posłuchaj rytuału w wykonaniu Demonologa i uczest32 . Kaseta sześćdziesięciominutowa.

. 33 . które wciąż jeszcze napawa przerażeniem ludzkość. Doktora Herbologii. Jeden z ciekawszych przykładów komercjalizacji obrzędów magicznych: Kaseta kosztuje dziesięć dolarów i zawiera całkowity przebieg słynnej straszliwej Czarnej Mszy.. o najbardziej wy-myślnych... bombastycznych tytułach: Wykłady Doktora Nauk Tajemnych. które zajmują się szerokim propagowaniem nauk magicznych przy po-mocy kursów nagranych na kasetach. Bakałarza Studiów Biblijnych. 3 . Azji.ników orgiastycznego kultu. Magistra Teozofii. Za tę sumę każdy może stać się uczestnikiem bezbożnego ceremoniału. Posłuchaj obrazoburczego nabożeństwa. Ameryce istnieją ośrodki. W Europie. Irydologii. Presopunktury. Dowiesz się rzeczy nigdy nikomu nie ujawnianych.Czarna magia.

34 .Współczesna nauka w służbie reklamy skomercjalizowanej magii.

Enchiridion (Podręcznik). Wspomniany kurs zawiera dwanaście kaset (kazdy Cykl na jednej kasecie sześćdziesięciominutowej). Księga Totha. ale nie dostanie go tylko dlatego. że zapłacił za kasety. Cykl XI: Stowarzyszenia Tajemne i Cykl XII: Wyższa Magia. VUDU Poznaj źródła. Posłuchaj naszej sześćdziesięciominutowej kasety z opisem Obrzędów. Cykl VIII: Przepowiadanie przyszłości. a znajdziesz się na Haiti. obejmujący „teksty podstawowe" (w którym w skrótowej formie podaje się informacje o słyn-nych manuskryptach i księgach czarnoksięskich starożyt-ności. gdzie kryje się ten nadzwyczajny Obrzęd. jak na przykład Księga Umarłych. Astrologia. ostrzegają oferty — aby zdobyć tytuł. Cykl X: Wielcy Adepci. Na przy-kład. Tarot. Cykl V: Alchemia. Cykl VI. należy zdać poważny egzamin. Cykl IX: Nauka o numerologii. III i IV: Historia Nauk Tajemnych. Praktyk i Zwyczajów trwających tysiące lat. cena od stu pięć-dziesięciu do dwustu pięćdziesięciu dolarów. Cykle II. Oczywiście nabywca kursu może zostać posia-daczem artystycznie wykonanego dyplomu potwierdzającego otrzymanie doktoratu. Praktyki i Tajemnice Animalizmu Afrykańskiego. 35 .Kursy są przygotowywane bardzo rzetelnie: zawierają cykle wykładów podzielonych tematycznie: komplet kaset od dziesięciu do dwudziestu. po którym można zdobyć tytuł Doktora Nauk Tajemnych. Cykl VII: Kabała. został podzielony na następujące cykle: Cykl I: Podstawowe Zasady. Nuctameron (Jądro tajemnic). Oczywiście zwykle polega to na wypełnieniu formularza z bardzo prostymi pytaniami. dzieli się na dwadzieścia cztery tematy i kosztuje dwieście dolarów. program studiów kursu.

tylko dlatego. A poza tym. co nie napawa zadowoleniem prawdziwych znawców tematu. a i ona sama bardzo na tym cierpi. magnetyzmu. SANTERtA Nieodzowny przewodnik dla każdego Santero i dla wszystkich. a po drugie. Jak widać. Wszystko na praktycznych kasetach po sześćdziesiąt minut każda. prawdziwi czarownicy — obdarzeni silną osobowością i posiadający ową tajemną moc — której używają — podejrzliwie 36 . na pewno nikt nie może stać się magiem ani wykonać talizmanu o specjalnych właściwościach po zapoznaniu się z określonymi tekstami czy po wysłuchaniu kaset. Czarnoksiężnikiem trzeba się urodzić. a co innego przekroczenie własnych możliwości. bogatego i groźnego rytuału. po pierwsze dlatego. że ujawniono informacje przez wiele wieków zazdrośnie strzeżone przed pospólstwem. że cierpliwie wysłuchał pół tuzina kaset. bez siły wewnętrznej może ot tak z dnia na dzień stać się adeptem wielkiej magii. komercjalizacja magii osiągnęła u schyłku XX wieku apogeum sukcesu. zdolnym do rzucania straszliwych uroków. taki stan rzeczy prowadzi do dyskredytacji tej trudnej sztuki. Zatem ci prawdziwi adepci. pozbawiony pewnych cech charakteru. Co innego zdobycie wiedzy. Zawiera również Modlitwy i Rytuały oraz pełny przewodnik.Posłuchaj autentycznych fragmentów tego wspaniałego. że człowiek o przeciętnej osobowości. kto sobie wyobraża. sprowadzania deszczu czy po prostu wygrywania w toto lotka. a nie tylko przysposobić do zawodu: i w wielkim błędzie będzie ten. którzy pragną poznać podstawy Praktyk Santerii.

. na przykład z puszką konserw rybnych.przypatrują się tej rozbudzanej komercjalizacji w Stanach Zjednoczonych. naprawdę nie zamierzaliśmy porównywać oferty mocy magicznych. zwracamy w całości pobraną kwotę.. ascetyczne życie wypełnione ciągłą nauką i praktykowaniem. Nieodzowna jest tu osobowość. 37 . Wielka Czarna Magia nie jest możliwa do wyuczenia z kaset kupowanych w supermarkecie po dziesięć dolarów za godzinę. wrodzony dar.. jest to zbyt poważna sprawa. talizmany.. dlatego ich recepty. Przemysłowej magii nie należy brać poważnie. Prawdziwa Magia. nawet jeśli w ofercie sprzedaży mocy magicznych znajdziemy. " Nie. Brazylii i paru krajach w Europie. abyśmy odważyli się narazić tym prawdziwym siłom tajemnym. Wielcy adepci nigdy nie szafowali swą wiedzą. obrzędy i egzorcyzmy pozostawały w ukryciu przez wieki. gwaranancję: „gdybyś po upływie dziesięciu dni nie był usatysfakcjonowany. wewnętrzna siła.

38 . która w końcu przywiodła ją do satanizmu.W Średniowieczu magia doświadczyła ogromnej degeneracji. Na rycinie odprawianie egzorcyz-mów w celu uzdrowienia opętanego.

Inne ważne centrum starych praktyk magicznych znajduje się we Włoszech — tutaj jednak bazą są stare czarostwa: rzucanie uroków i pospolite znachorstwo. starannie odkurzone i dostosowane do nowych czasów. w którym zaprezentowano również fascynujący film „Nasienie Diabła". Powstało nawet coś w rodzaju „oficjalnego parlamentu" Czarnoksięstwa oraz stanowisko „Królowej".\ V. Pomimo. niezwykle dynamiczne. AKTUALNE ŚWIATOWE OŚRODKI MAGII Choć obecnie magia rozpowszechnia się bez ograniczeń i sięga na wszystkie kontynenty i do wszystkich krajów. istnieją prawdziwie newralgiczne ośrodki. osiągnęły szczyt powodzenia. jak się wydaje. że w dalszym ciągu obrzędy tak zwanych czarnych mszy zachowuje się w najgłębszej tajemnicy. żywotnością jak przed stulciami i nawet wydają się być czymś zupełnie normalnym. Ona sama raczyła uczestniczyć w specjalnym programie Telewizji Hiszpańskiej. skąd promieniują najróżniejsze nurty ezoteryczne. Prześledźmy najbardziej aktywne centra ma-gii stosowanej: EUROPA Na kontynencie europejskim takie zorganizowane super-centrum znajduje się w Wielkiej Brytanii. są one odprawiane z taką samą. Stare podania. poświęconym czarodziejstwu. 39 .

które bardzo nieliczni mogą w sobie rozwinąć.W Niemczech. które promieniuje z klasztorów i lamaserii na Dachu Świata. Choć we wszystkich krajach muzułmańskich.. o podziemnym królestwie Ehher-Thi. Podróżni z Zachodu w ciągu ostatnich lat próbowali odsłonić głęboko ukryte tajemnice i informowali o obrzędach. podobnie jak i we Francji. a stopień ich skomercjalizowania obniża prestiż wiele milleniów liczącej sobie niezaprzeczalnie wielkiej wiedzy. skąd Pan Świata wydaje rozkazy całej planecie. czy też czarnoksięstwo. bardzo dobrze ukryte i strzeżone. gwiazd i linii papilarnych dłoni. Pośród wypielęgnowanych kwiatów doniczkowych. spowodowały powstanie wielu mitów o straszliwych. jednak nie byli w stanie 40 . ciężką chorobę. ekspozycji amuletów i symboli magicznych pytają o wierność współmałżonka. polityki. rytuałach i pieśniach. o niezwykłych olbrzymach pochowanych w ukrytych kryptach. szczęście w grze. newralgicznym ośrodkiem magii wschodu jest ciągle Tybet — kraj. w Indiach. tajemnych inicjacjach. Właśnie ta magia. najwięcej jednak w wymienionych krajach.. na Dalekim Wschodzie ilość najrozmaitszych obrzędów stale wzrasta. biznesu. powodzenie w zamierzeniach. gdzie Magia to Życie. W efektownych gabinetach „porad" oczekują na wieści od inteligentnych Pytii ludzie z najróżniejszych elit społecznych: filmu. AZJA Najważniejsze ośrodki w chwili obecnej znajdują się właśnie na kontynencie azjatyckim — są one sekretne. W całej Europie Zachodniej kwitnie wróżenie z kart. o „trzecim oku". praktykowanie poszczególnych rodzajów sztuk magicznych najbardziej skupia się wokół prognoz astrologicznych.

wpływy ich magii. protekcję przeciwko chorobom i katastrofom. AFRYKA Wielki kontynent afrykański — kolebka słynnego vudu i makumby — jest w najwyższym stopniu magiczny od początków swojego istnienia po czasy dzisiejsze. że to praktyki negroafrykańskie pobudziły do życia dwie wielkie religie magiczne . której używa. są znikome. Lahbrangi i inne. Oczywiście.podać żadnych ważnych szczegółów. łaskawość przyjaciół. Tak więc tam spoczywają rezerwy dla przyszłych dociekań. jeśli zakończą się sukcesem. Zna się kilka małych klasztorów. aby zyskać powodzenie na polowaniu. Czarna rasa żyje z powodu magii i dla magii. każda społeczność Czarnej Afryki praktykuje magię codziennie i w rozmaitych przejawach swojego życia. siły miłosne i zniszczenie wrogów. dostarczą rzetelnej wiedzy o magii tybetańskiej.vudu i makumbę — dziś obecne w większej części 41 . nadzwyczajnych Magów Wschodu. Biały człowiek próbował przybliżyć się do magii Wschodu za pośrednictwem Yogów oraz innych sys-temów f izycznoduchowych pochodzenia czysto wscho-dniego. Niemniejj nie zapominajmy. w tym naszym znaczeniu. Nikt nie dowiedział się niczego o praktykach — a tym bardziej konsekwencjach — aktyw -nie działających. Samyhe. ale w rzeczywistości aż do dzisiaj nie można zanotować żadnych liczących się rezultatów. które. zdatnych dla trzydziestu ciemnoskórych kapłanów. Ale poza powierzchownymi kontaktami nic innego nie było możliwe. sukcesy wojenne. Od Senega-lu po Wielką Pustynię i nie kończące się sawanny każde plemię. z uwagi na niski poziom kulturalny i niewielki udział tych narodów w sprawach międzynarodowych. oraz słynne lamaserie w Sera.

że vudu jest skomplikowaną umową religii z magią. W Nowym Świecie obserwuje się największe rozpowszechnienie magii oraz najwięszą jej komercjalizację. gdzie odbywają się bardzo ważne dla uniwersalnej magii obrzędy i ceremonie. gdyż vudu może stać się groźną. ale i także w krajach muzułmańskich. jak wiemy. że centra magiczne w Afryce znajdują się w krajach leżących najbliżej Równika: w Dahomeju i Nigerii. Doświadczyło tego osobiście wielu wykształconych ludzi. Należy stwierdzić. Oto słowa uznanego autorytetu w tej dziedzinie Johna W." 42 . dobrze znających ten temat. jak powiedział Robert Tallant. AMERYKA Wszystko wskazuje na to. a te powstawały i rozwijały się przez tysiące lat i są o wiele starsze niż obowiązujące dzisiaj obrzędy religijne. którzy swoimi wpływami sięgają do Europy. Vandercooka: „Magia jest wielką prawdą puszczy.Nowego świata. że właśnie kontynenty amerykańskie przodują w uprawianiu praktyk magicznych." Poważni uczeni twierdzą. takich jak Maroko i Sudan. gdzie znajduje się Wielka Świątynia — Kwatera Główna Różokrzyżow-ców. w Kalifornii. Vudu. skąd przenika ona powoli do krajów przyległych. Najszczerzej i najprawdziwiej praktykom magicznym oddają się wyznawcy vudu na Haiti i pozostałej części Karaibów oraz wyznawcy makumby w Brazylii. „Vudu nie można uważać za zjawisko nieszkodliwe. Szczególna sytuacja panuje. nie można lekceważyć. rzetelnie studiowaną i stosowaną. straszliwą rzeczywistością. w której pośredniczą zawiłe ceremonie oraz symbole.

Pod spodem odpowia-dające poszczególnym znakom litery naszego alfabetu. Używany nieprzerwanie przez ponad dwadzieścia wieków. dzisiaj służy jako podręcz-nik do produkcji talizmanów i wisiorków.■Jeden z najstarszych alfabetów magicznych. 43 .

zawierająca także pierwiastki afrykańskie. zamieszkującej Australię i Nową Zelandię. OCEANIA Jest to obszar ogromnych kontrastów. oraz ludów z wysp Polinezji. a w regionie argentyńskim wpływy patagońskie. . podobnie jak w areale indiańskim wybijają się pozostałości prekolumbijskich wątków religijnych. takie jak santeria na Kubie oraz makumba w Brazylii. żyjących w górach Nowej Gwinei. z ośrodkiem w Melbourne oraz prymitywne i niejednokrotnie brutalne obrzędy Papuasów. podobnie jak wywodząca się z makumby kimbanda. Vudu i maku-mba są w istocie rzeczy tym samym. W tej części świata w świętej zgodzie współistnieją skomercjalizowana magia ludności białej rasy. W środkowoamerykańskiej ma-kumbie obserwuje się — obecnie w pełnym rozkwicie — wyraźne ślady dawnych wierzeń Majów i Azteków.Na bazie vudu powstały inne latynoamerykańskie obrzędy magiczne o wyjątkowej sile i zasięgu.

Dogme et rituel de toute magie)". jakie jeszcze przetrwały do naszych czasów. dotknij nimi tej. 45 . " Weź świnię. pięciornik. (Z dzieła Eliphasa Levi'ego pt. POWTÓRKA Z ZAKLĘĆ 1 EGZORCYZMÓW Postanowiliśmy wreszcie uchylić przed czytelnikami rąbka tajemnicy czarnej magii i nauczyć go najważniejszych i najbardziej przydatnych zaklęć i egzorcyzmów. wybranych ze starych. acorum: pentaphyllon: vespertillonis sanguinem: solanum somniferum et oleum** wszystko wymieszaj i gotuj aż do uzyskania gęstej masy. Jeśli któraś z pań życzy sobie na sabat polecieć. Operation des Septs Esprits des Planetes).VI. należy spełnić co następuje: "Wetrzyj w ręce swoje sok z werbeny. krwi nietoperza. Prawdziwi czarnoksiężnicy wymawiali je z najwyższym szacunkiem. A oto straszliwe wezwanie. kwas. Chcąc zdobyć miłość danej osoby. wiarą i nadzieją. której miłości pragniesz i wypowiedz następujące słowa: besta berto corrumpit viscera ejus mulieria* (Dzieło z XVII wieku pt. a raczej list konwokacyjny do Księcia Piekieł: * Uczyń powolnym tono tej kobiety (Wszystkie teksty łacińskie przełożyła Joanna Komorowska). klasycznych podręczników i ksiąg magicznych. oto recepta na słynne smarowidło czarownic: "Recipe: suim. ziela psianki i oleju.

. (Recepta wzięta ze słynnego Enchiridiona) wypr 46 * Przez. .. słowa prorocze. aby przygotować „Inkaust Niebiański". pakt należy podpisać specjalnym inkaustem magicznym.**" (Przepis z Księgi Czarnej Magii z XVI wieku).. który służy do pisania modlitw i zaklęć dobro czyniących. grotę gnomów. ale przesiej ją przez sitko: następnie włóż to wszystko do garnka. co. aby na cztery palce wszystkie ingrediencje przykrywała. cukru ołowiowego: 5 gramów. przybądź. przybądź. zalej rzeczną wodą.usunięte ze względów bezpieczeństwa A kiedy Książę Ciemności przybędzie. niebieskiej aniliny: 50 gramów. spirytusu: 10 gramów i czystej rzecznej wody 500 gramów. jak twierdzą doświadczeni. należy postępować według takiego przepisu: „Opiłków srebra: 2 gramy. przybądź. wykonanym według następującej tajemnej recepty: „Weź pestki brzoskwiń całe i spal na węgiel: kiedy już będą spalone. gotuj przez chwilę i masz inkaust gotowy. wyciągnij z pieca i zmieszaj z równą ilością smaru drukarskiego. dodaj dwie części potłuczonych jabłek dębowych. gumy arabskiej: 5 gramów. zmieniając jeden składnik: zamiast jabłek dębowych użyć skrzeli rybich w tej samej ilości. Wodę z rzeki należy czerpać w piątek podczas pełni księżyca.. demony niebios. jedną część grynszpanu i cztery części sproszkowanej gumy arabskiej. żelaza: 2 gramy. radę sylfów. z zapadnięciem zmroku zaraz po zachodzie słońca i przed wschodem księżyca. Hiszpańskie aga/las znaczy zarówno jabłka dębowe jak i skrzela rybie. tajemnicę salamandry. Natomiast. cyny: 2 gramy. Za stracony czas i zmarnowane ingrediencje serdecznie przepraszam — tłumaczka. poprzedza zwykle podmuch silnego wiatru. ** W przypadku nie oddziaływania inkaustu magicznego powtórzyć produkcję.

dopełnione zostało.. amen."** Zaklęcie na odwagę: Należy na dwu kawałkach papieru napisać własną krwią. **" .Skuteczny sposób ochrony przed wścieklizną. tudzież od gryzoni. Zapobiega wściekliźnie od wszystkich zwierząt. Szatanie. napisz na poświęconej hostii: Irio-nikirioni-effera-kuderfer i też spożyj."* Ci. brzmi: "Na wszystkie świętości. falcesque dentate. Przeciw ukąszeniom żmij jadowitych i skorpionów: "Super aspidem et basiliscum ambulabis. wykorzystywany jeszcze w dzisiejszych czasach: „Napisz na jabłku Hax pax deux Adimax i spożyj. którzy ów sposób wypraktykowali. 47 . dentium dolorum persante. tobie ufam. Stary egzorcyzm zapobiegający bólom głowy i zębów brzmli następująco: „Amen. bólom się nie dajcie. zęby trzonowe i siekacze.*** po czym jeden zjeść. " Ponad żmijami i bazyliszkami przejdziesz. co następuje: „Ramuc-Malin-Fora consummatum est: in te confeto Satana". "•*" Święta Mario. Jedno z nich. stragiles. o wy. bardzo go sobie cenią."**** Isnieją tysiące zaklęć — w zależności od „szkoły" -przeciwko najróżniejszym chorobom. usunięte ze względów bezpieczeństwa Dzisiejsi czarownicy i znachorzy tamują upływ krwi znanym dobrze zaklęciem-modlitwą: „Sancta Maria hunc sanguinem firma. Jeśli to nie wystarczy. teczne przeciwko chorobom dziecięcym. krew tę zatrzymaj. a drugi nosić na szyi.

" Wypowiadane w niemiłosiernie pokaleczonej łacinie. najczęściej używa się słów kabalistycznych. pendente corporas. którzy je wymawiają. który pragnący uzdrowienia miał przy sobie podczas mszy świętej: „Abrakadabra. egla. jak wyżej: „Imparibus. alga. Melchior kadzidło. dołączając imię chorego i czyniąc nad nim znak krzyża. której nie są w stanie zrozumieć nawet ci. nieszczęśliwymi wypadkami. a znaczy: „Precz diable! Wychodź stamtąd!" Na kontynencie europejskim jest w częstym użyciu zaklęcie mające służyć tym samym celom. Do naszych czasów przetrwał. dismas et gestas medio et divina potesta.„Gang hein dur duffel" i jak się wydaje. alga. słynny kwadrat magiczny o nadzwyczajnej mocy. eglatus. dismas damnatur getatas ad astra levatur. Rybakom szczęście przynosi powtarzanie nad wędką słów „Muloc'h a park pobet gab tachou evit goayannis gab higuennou!" Ataki padaczki zamówić można przy pomocy egzorcyzmu: „Gaspar fert myrrham. a pochodzące z czasów wcześniejszych od Średniowiecza. 48 ."Chory powinien nosić papier uwiązany na szyi. Skutecznie chroni przed ogniem. ram/s. czarami. a do tego jeszcze przynosi szczęście: SATO R ARE P O T E N E T O P E R A R O T A S ' Kacper przyniósł mirrę. meritis trias. wywodzący się z zamierzchłej przeszłości. Na uzębienie i gorączkę istnieje mnóstwo zaklęć. przypomina stary germański egzorcyzm. Baltazar złoto. Balthazar aurum"*. garnące. wypisanych na papierze. thus Melchior.

Zaklęcie stosowane dla loas vudu..* Ażeby zaczarować kule broni palnej i uniemożliwić wrogowi cel. mającej przynieść bogactwo i długie życie: „Mulunguo undamgbwerera." Jak widać. Połóż na ołtarzu tak. dosłownie na każdą okoliczność: aby uławić miłosne zabiegi." Skoro już jesteśmy przy egzotyce dołączmy pełny tekst litanii." W przerażającej i nieznanej magii tybetańskiej istnieje zaklęcie wzywające złowrogiego Gon-Po-Mahakala. użyane podczas tajemnych praktyk tantrycznej Czarnej Magii „Rtsa-brgyud-blama-mchong-gsum-gyal-bai-agsang-sngags-ting-adsin-phyang-rgyai-mt-hu. z tym samym przeznaczeniem: „Mango mabaliile abece ibyacile mwikulu na isi yose. aby pomóc sobie w zaskarbieniu łask sił tajemnych. używanej w Czarnej Afryce. mające okazać im szacunek. jak również * Łukiem się odbije. a panienka ulegnie twoim czarom". wszystkie ludy i narody z całego świata operują ogromną ilością zaklęć. a także żeby zniszczyć wroga i spowodować jego śmierć. zetrzeć je w palcach i dmuchnąć. broń złamie i tarczę ogniem zniszczy. łatwo może sam sfabrykować amulet vudu. mówiąc przy tym: „Arcum coiteret et cufringet arma et scuta comburet igni. zabierz go i wymów zaklęcie: »strangelle personite«. trzeba wziąć trzy ziarenka prochu. brzmi: „Na Północ D'Abord — Na Wschód A table — Na Zachód Adonai — Na Południe Olande. Jeśli grozi komuś śmierć. żeby odprawiono przy nim kilka mszy. na lye hacheye undamshukuru.. jeśli to możliwe". Cz*rlM m»gia. używanej w regio-nach Konga."* Przepis na zdobycie miłości panny: „Napisz imię wybranej panienki krwią nietoperza na pergaminie." I drugiej. 49 . Oto instrukcja: „Włóż kawałeczki czosnku do skórzanego woreczka i noś zawieszony na szyi: używaj ubiorów z czerwonego materiału.

Duch jaskiń wciąż towarzyszy człowiekowi. supersamolotów. energii nuklearnej. podróży kosmicznych. czyli zawsze kiedy ludzkość cierpiała nieszczęścia.przyzwać Wielkiego Ojca Zła. Kiedy narody i państwa dziesiątkowały choroby. wprawdzie tracąc może trochę ze swojego ezote-ryzmu. jakiego nie można osiągnąć przy pomocy środków naturalnych. trzęsienia ziemi i katastrofy groziły zatrzymaniem naturalnego rozwoju. przetrwały do naszych czasów w nieskalanej formie. 50 . zwracała się ku magii z nadzieją i oddawała się tym samym od wieków znanym obrzędom. Wiele z nich liczy sobie wieki i służyło niezliczonym generacjom. inne — używane w Ameryce — zmieszały się z formułami pochodzącymi z różnych wierzeń. europejskie. niemniej bogatsza o nowe formy. znów przypomina o sobie magia. Niektóre. I teraz. drapaczy chmur. w które wkomponowały się formuły i obrzędy pochodzące z najstarszych źródeł. w epoce postępu i oświaty. Jednakowoż zawsze cel jest ten sam: rezultat.

aby służyła ku ochronie właściciela albo innemu konkretnemu celowi. nie wspominając o amuletach i talizmanach. Amulety powstały na skutek ciągłej potrzeby dokonywania zaklęć magicznych i pierwotnie były wytwarzane z materiałów pochodzenia natu- 51 . Amulet można zrobić z czegokolwiek i według zasad magii chroni on swojego właściciela przed złymi urokami i nieszczęściami wszelakimi. magiczną figurą. oprócz swoich protektors-kich właściwości.VII. wyrytym albo wyrzeźbionym w kamieniu albo metalu. a w przypadku znaków astrologicznych w materiale odpowiadającym poszczególnym konstelacjom gwiezd-nym w dniu i o godzinie sprzyjającym planecie. zapobiega negatywnym wpływom as-tralnym w horoskopie używającej go osoby. w naszej epoce osiągnęły szczyty popularności. słowem albo całym zdaniem. które stare jak świat i używane od zawsze. Użyteczność talizmanu jest ściśle związana z astrologią i powinien być on nierozdzielny ze znakiem astrologicznym. Zwykle miesza się znaczenie jednych i drugich. obrazek albo wyisane święte słowa lub zaklęcie. do której przynależy. którą stale nosi się na szyi. Talizman natomiast jest znakiem. Ponadto talizman. biorąc je za ten sam przedmiot magiczny i tym samym popełniając wieIki błąd. symbolem astrologicznym. MISCELLANEA AMULETÓW I TALIZMANÓW Trudno rozprawiać o magii. Amulet jest to określona rzecz: figurka.

roślin. A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B R A K R A K R A K R A K R A K A R A K A R A K R A R A A A A D D D D D A B R A A B R A B A Według znawców tematu słowo to liczy sobie ponad dwa tysiące lat i zawsze znajdowało ogromne poważanie. aby zawsze tworzyło trójkąt: każda następna linia powinna mieć o jedną literę mniej. niemniej nadal pełniąc swoją dawną rolę i osiągając te same cele. Ci pierwsi.ralnego: pazurów lub zębów zwierzęcych i ludzkich. z jakiej zostały zrobione — choć to także ma swoje znaczenie — ale z symboli i słów na niej nakreślonych. a ostatnia zawierać tylko literę A. czyli ilość dni w roku. swoją moc czerpią nie z materii. Wielcy adepci zapewniają. jak i średniowiecznych alchemików. że napisane na nie używanym pergaminie inkaustem „ad hoc" staje się talizmanem o wyjątkowej mocy: chroni przed każdą niedolą. nadawali jego komponentom znaczenie cyfrowe 365. jakkolwiek je czytali. wraz z pojawieniem się magii kabalistycznej. Następnie. natomiast dla tych drugich było ono triangular-nym symbolem kosmicznego Wszystkiego. Talizmany. Jednym z takich słów magicznych jest słynna abrakadabra. drzew. 52 . przeciwnie. amulety „zezoteryzowały" się. ustępując miejsca talizmanom. minerałów itp. zarówno u starożytnych Persów. a głównie jest bardzo pomocny w uzdrawianiu chorych. Słowo to należy pisać tak.

Do często używanych talizmanów. najlepiej jednak. a wytwarza się je z różnorakich specjalnych esencji. Wreszcie słynne pentagramy. Mogą być owe pentagramy zrobione z dowolnie dobranych materiałów. jeśli tylko były one właściwie przyrządzone. należą wonności. opuść to miejsce w imię Boga Wszechmogącego. wypowiadając następujące zaklęcie: Wypędzam cię. duchu nieczysty. Są to pięciokąty gwiaździste. będzie pomyślne. w Średniowieczu zwane także Stopą Czarownika i Pieczęciami Salomonowymi. niezbędnych w obrzędach magicznych. aby odpowiadały one właściwej sferze planetarnej. czyli przedmioty magicz-ne. umocni relacje astrologiczne posiadacza z jego planetą. nie wystarczy wynaleźć odpowiedni metal czy zdobyć prawdziwy per-gamin. musiałby wpierw znaleźć właś-ciwy klucz porozumienia. formuły przeznaczone do uzysakiwania bardzo określonych rezultatów i kryją za azoteryczną zasłoną starożytnych tajemnic niezwykłe imiona aniołów i demonów. należy jeszcze poddać ów pergamin egzorcyzmom. wobec czego. zapisane albo wyrysowane. wytwarzane w oparciu o Zasadę Zgodności. duchu zwodniczy. że woreczek nasączony specjalnymi. Jeśli ktoś zapragnąłby wejść z nimi w bliższy kontakt. Jak się już nasz czytelnik domyśla. najczęściej jednak stosuje się pergamin i metale. Poza innymi czynnościami magicznymi. aby ten 53 . na skutek wytworzonej więzi i pozytywnych emanacji wspomnianej planety. wonnościami. przeznaczonymi dla indywidualnej osoby. Zawierają nadzwyczaj ważne formuły magiczne. aby wyryć czy wypisać talizman. Wielcy mistrzowie twierdzą. Zarówno pentagramy jak i słynne planetarne serduszka stanowią prawdziwe recepty. każde jego przedsięwzięcie. niezbędnymi do naszego celu. z których każda jest pomocnąną w osiąganiu innego rezultatu. pośrednie pomiędzy amuletami i talizmanami.

Amen. godność. Wnosi spokój i siłę ducha." PIECZĘCIE SALOMONA DRUGI PENTAGRAM JUPITERA Zapewnia sławę. Nieodzowny dla ludzi o wielkiej wrażliwości duchowej. o co modły wznoszę w imię wielkiego. Strzeże przed złym okiem. honor. Polecany wyłącznie osobom zdrowym. CZWARTY PENTAGRAM MERKUREGO Umożliwia poznanie absolutne w najwyższych sferach najwyższych poziomów. straszliwego Boga Samhammaphorasa.pergamin uwolniony od złych czarów uświęcony był i aby nie wodziła mnie na pokuszenie mara żadna. Przysparza bogactw i daje władzę. 54 . DRUGI PENTAGRAM MARSA Posiada ogromną moc oddalania wszelkich chorób. CZWARTY PENTAGRAM MARSA Daje nadzwyczajną moc i siłę przekonywania w dyskusjach. debatach oraz wszelakiego rodzaju utarczkach słownych.

Ułatwia kontakty. Napełnia energią. Poniżej oferta sprzedaży talizmanów zrobionych ze srebra i złota mających pomagać na wszelkie dolegliwości. DRUGI PENTAGRAM WENUS Ci. zapobiegać . wigorem. obrazy i nienawiści. TRZECI PENTAGRAM SŁOŃCA Potrzebny przy rozpoczynaniu interesów najróżniejszego rodzaju. bo strzeże przed byłymi współmałżonkami.CZWARTY PENTAGRAM KSIĘŻYCA Kto go włoży. entuzjazmem i wielką pewnością siebie. promieniują nieodpartym urokiem wzbudzającym miłość. natychmiast uwolni się od zawiści. Szczególnie polecany rozwódkom. którzy go noszą.

używane najczęściej. w którym wymieniono osiem świętych imion Boga: „Agion — Noxio — Aphonidos — Agaroth — Urab — Lamakron — Phondon — Tetragrammaton. aby nadać im wielką moc. często są to zwykłe rysunki zdobiące stronice tych dzieł. Przy wyrobie talizmanów.nieszczęściom. Podane wzory wzięte ze starych ksiąg magicznych. troszczyć się o powodzenie nabywców. posłużono się poszczególnymi słowami i całymi zdaniami pochodzącymi z rozmaitych źródeł i liczącymi sobie nawet tysiące lat. także obecnie." 56 . Cytujemy jedno takie zdanie.

." W każdym zakątku świata ludzie oddają się w opiekę mocom zawartym w talizmanach. nie ewoluowały. ani od pioruna. ile miał wzrostu Jezus Chry-stus. epidemii itp. a czasem spełnienia szczególnych zachcianek: a choćby spowodowania trzęsienia ziemi albo powodzi. A kobieta przy nadziei. które nadają im mocy i czynią efektywnymi. znaki. jakich używali Chaldejczycy. Persowie czy Hebrajczycy." Producenci-czarnoksiężnicy gwarantują: „Kto Boski Amulet nosi. rysunki.Tak zwany Boski Amulet — pierwowzorem był tajemniczy złloty krzyż znaleziony w Konstantynopolu — można wykonać postępując w następujący sposób: na dziewiczo czystym pergaminie narysować znak ryby bez głowy długości pięciu centrymetrów. ani od miecza.. Dawniej stosowane zioła lub rośliny. Omist et aracne. ave amen. że przedmioty magiczne dzisiaj używane — w ogromnej obfitości i różnorodności — nie uległy zmianie. ani od sztyletu. zdrowia. zdania. na przykład słynna mandragora. lecz mocno trzymają się swych fundamentów. choć podlegją nowej 57 . figury. Najbardziej jednak zastanawiające jest to. ani od wody. niech go na łonie swoim nosi. Na odwrotnej stronie należy wypisać następujące zdanie „Święty Boże. zapewnia sobie opiekę dobrych Aniołów: nie umrze nagłą śmiercią ani od ognia. wojny. nie zostały „zmodernizowane". ani od strzały. Nawet jeśli do produkcji używa się nowoczesnych surowców. starożytni Egipcjanie. ani od trucizny. nadal są wykorzystywane. Święty i Nieśmier-zbaw mnie od nagłej i niespodziewanej śmierci. to formułki magiczne. zapewnienia sobie szczęścia w miłości i przyjaźni. może suszy. są takie same. Święty Mocny. czyli dokładnie tyle centymetrów. modlitwy czy zaklęcia nie zmieniają się. a porodzi bez boleści. interesach. Oczekują od nich ochrony. powodzenia w grze. Zdaniem znawców przed-miotu 15 cm pomnożone przez 36 daje liczbę 180 cm. słowa.

Mogą być one wyrysowane na dziewiczym pergaminie lub wyryte w dowolnym metalu. Inne rodzaje starodawnych talizmanów. nigdy nie brak trójkąta magicznego. a tysiącletnie zaklęcia. ale muszą spełniać warunki wyszczególnione w dołączonym do nich tekście. Jak widać. jakie znaleziono w starych tekstach magicznych. A oto autentyczne starożytne talizmany. pozostając w zgodzie z Przeznaczeniem albo i wbrew niemu. gdyż jest to już osobista sprawa milionów ludzi. Natomiast kwestia. unoszą się godnie nad ulicami nowoczesnych miast. 58 . znane ze starożytnych tabliczek. wymyka się badaczom materii. którzy podlegają takim lub innym wierzeniom.technologii. Te przemiany po prostu są obecne w ich życiu i pełnią swoją rolę. czy nie. czy osiągają pożądane cele.

choć spełniane są rzetelnie. Wewnątrz musi znajdować się. których żaden mistrz. „Kaplica Czarnoksiężnika" i w tym celu trzeba narysować na suficie gwiazdę czteroramienną. jak powszechnie nazywa się Wielkie Laboratorium Magii. lecz obecnie i że te starodawne ceremoniały i obowiązki. usytuowana w odpowiednim miejscu.VIII. aby poprzez swoje działania magiczne osiągnął on spodziewane rezultaty paranormalne. co należy przygotować przy pomocy kom-pasu. gdyż nie wszędzie można utworzyć „ocultum". WYMAGANE WARUNKI DLA CZAROSTWA Nie wystarczą same uzdolnienia czarnoksiężnika. Zapoznamy teraz czytelnika z tym aspektem magii dodając. bardzo ważne i ściśle określone. i utrzymywany zawsze w doskonałej czysto-ści. oświetlony wyłącznie słabym rozproszonym światłem. zostały jednak nieco unowocześnione. odizolowany od promieni słonecznych. że nie opisujemy obrzędów praktykowanych w za-mierzchłych czasach. żaden adept zlekceważyć nie może. Pierwszym ważnym czynnikiem odbycia eksperymentu jest miejsce. Aby osiągnąć sukces. bez rysunków ani wzorów. nieodzowne są czynniki uzupełniające. nale-ży spelnić wiele koniecznych warunków. Powinien być pomalowany na biało albo pokryty tapetą. Ołtarz obowiązkowo ustawia się w części wschod- 59 . której każdy wierzchołek wskazywać będzie odpowiednią stronę świata. Jest nieodzowny pokój o odpowiednich wymia-rach.

oprócz pentagramów. Po obu stronach ołtarza należy umieścić po jednej szafie — muszą one przylegać do ścian — w których przechowywane będą narzędzia pracy czarnoksiężnika. wonności. a mianowicie: czaszka musi być cała i musi posiadać dolną szczękę — choć nie ma wskazań. To jeszcze nie koniec: na ołtarzu. Powietrze. jaki będzie najodpowiedniejszy dla danego obrzędu. Ziemię. w której czarnoksiężnik będzie przechowywał swoje ubranie robocze. umieszcza się pozostałe dwa sprzęty. a także wpłynęło niekorzystnie na wykonanie zadań magicznych. cztery elementy materii: Ogień. pomalowany na biało. Również po obydwu stronach. Kryształowa kula — można ją zastąpić ogromnym kielichem wypełnionym wodą — powinna być zrobiona z kryształu i wypełniona wodą magiczną. równołegle do sto-łuołtarza. Wreszcie za ołtarzem ustawia się drugi okrągły stolik oraz pulpit służący do układania sakramentów maga. gdyż liczba ta jest bardzo wymowna w symbolice kabalistycznej. przykrywany obrusem. a więc: po lewej stronie komoda. takim. 60 . które przedstawiają. żeby uzębienie koniecznie znajdowało się w komplecie. Zebrane przedmioty też powinny spełniać pewne warunki. a po prawej pomocniczy stolik wraz z krzesłem. szklaną kulę oraz czaszkę. tylko okrągły stoliczek i pulpit muszą być czarne. takie jak: kadzidła. Sprzętów powinno być dokładnie siedem. świece itp. aby były użyteczne i aby czarnoksiężnik mógł pracować z powodzeniem. gdyż to by sprofanowało „świątynię". inaczej rosą. w wymienionej kolejności. kadzielnicę. Wodę. a jeszcze lepiej wodą lustralną czyli oczyszczającą. Najważniejszy jednak jest ołtarz: stół o wymiarach 50 cm x 70 cm. Wszystkie sprzęty powinny mieć nieskazitelną białą barwę. należy ustawić świece.Ocultum Maga jest dlań miejscem świętym i nigdy nie powinien on zezwolić wejść doń osobom postronnym.

Wreszcie świece .oczywiście z czystego wosku. przynajmniej o średnicy 12 centymetrów. podczas widzeń oraz oddzielania się ciała astralnego i w czasie medytacji. te zaś najlepiej ze stopu cyny albo miedzi. Zasadniczym elementem gwarantującym bezpieczeństwo jestt słynne Koło Magiczne — stanowi ono całkowitą i absolutną ochronę przed wszelkim złem. jakie siły tajemne mogą wyrządzić pełniącemu obrzędy czarno61 . Wielu czrowników padło ofiarami swoich nieudanych operacji . zawiązywanych przy szyi i rękawach oraz posiadać na splocie słonecznym wyhaftowany pentagram: na ubiorze białym nitką złotą. obszernych tunik. czerwoną i czarną. podobnie jak lichtarze. bardzo gładkie. najlepiej sandały. Przystępując do czarowania. gdyż każde dzia-łanie magiczne wiąże się z poważnym ryzykiem. Białej będzie używał do obrzędu oczyszczania.Następnie kadzielnica: dość duża. Czerwonej — wyłącznie podczas ceremoniału ewokacji. poświęcenia. Natomiast czarna szata służy tylko do wypowiadania zaklęć oraz działalności magicznej skierowanej przeciwko wybranym osobom i przy wielkich rytuałach i egzorcyzm ach. Głowę można nakrywać albo nie. Brak któregokolwiek z tych dodatków spowoduje. Jest stanowione. żeby stopy były najbardziej wolne. nie wolno zapominać a wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach. Należy przewiązać w pasie sznurek koloru ubrania szerokości 1 cm i węzeł przesunąć na prawą stronę. na czerwonym czarną i na czarnym czerwoną. że nie było ich mało. Ubranie czarnoksiężnika to też warunek sine qua non. że mag winien posiadać trzy obrządowe szaty: białą. z dobrym przewiewem.nikt nie prowadzi statystyki z uwagi na wielką tajem-nicę niemniej wiadomo. Ubrania powinny mieć krój luźnych. Mag nosi buty koniecznie otwarte. że dokonane obrzędy nie przyniosą spodziewanego skutku.

stojąc wewnątrz figury. Koła Magicznego zamykać nie wolno: zawsze trzeba pozostawić „drzwi" długości czterdziestu centymetrów. kiedy ocultum łączy się z innym pomieszczeniem (wówczas rysuje się je na tablicy albo desce ze specjalnego drewna) oraz „jednorazowe". bo nie spełnia wtedy swoich zadań. Trzeba pomyśleć. każde zawahanie czyni je bezwartościowym. czyli w środku Koła Magicznego. które kreśli się do jakiegoś jednego obrzędu. Istnieją trzy rodzaje Kół Magicznych: „stałe" czyli wyryte na podłodze ocultum. jak twierdzą adepci. Rysunek wykonuje się jednym ruchem. Jest to spirala imaginacyjna: obniża się stopniowo i zatrzymuje nad głową czarnoksiężnika. a przez ostatnie trzy dni powinien on 62 . aby ani głowa. w przypadku. i równocześnie zamyka pod Kołem Magicznym. bez przerywania. Na początku powinien poddać się specjalnej diecie żywieniowej. Rzeczone Koło Magiczne powinno być duże na tyle. A niedługo przed rozpoczęciem praktyk czarnoksięskich obowiązują go jeszcze ściślejsze rygory. musi przede wszystkim przygotować swoją psychikę. ani ręce użytkownika nie znajdowały się na zewnątrz i rysuje się je specjalną kredą zrobioną! z mieszaniny pyłu węglowego i proszku magnesowego. Koło Magiczne chroni tylko znajdujący się wewnątrz obwodu kawałek podłogi. Rysuje sieją w powietrzu przy pomocy laski w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. aby wykonać dane zadanie. nie ma się już czego obawiać. ruchem odwrotnym do wskazówek zegara. wewnątrz którego. Stare podręczniki — dokładnie studiowane w dzisiejszych czasach — nakazują czarnoksiężnikowi przez dziewięć dni przed rozpoczęciem pracy stosować dietę wegetariańską.księskie. Ponadto uprawiający Wielką Magię adept. „ruchome". aby zabezpieczyć się także od góry i do tego celu służy tak zwana Kopuła Magiczna.

Adept europejski w swych zabiegach ezoterycznych zachowuje niewzruszone milczenie. a w ostatnim dniu wziąć prysznic w zwykłej zimnej wodzie. Istnieją ogromne różnice w wyposażeniu „ocultum" czarnoksiężnika z Europy zachodniej a sanktuarium kapłanów vudu czy makumby. wyzwania . codziennie zażywać kąpieli w poświęconej wodzie. zależą od rodzaju zamierzonego czarostwa i indywidualnych cech czarnoksiężnika. Różnią się pentagramy i amulety adepta niemieckiego od długiej listy fetyszów czarownika z Dahomeju. z których wydobywają się. monotonne śpiewy. acz straszliwe. gotowane jarzyny i pić tylko wodę. o których wspominaliśmy. natomiast jego kolega z Haiti. Oczywiście wymagania i warunki. Sanktuarium brytyjskie o miłej atmosferze różni się od ukrytych przed ludzkim okiem ponurych klasztorów. jeśli już chcemy podać przykłady ekstremalne.jeść wyłącznie chleb. czyni niemiłosierny jazgot. a także krótkie. Natomiast przez całe czterdzieści dni przed zaplanowanym czarowaniem musi wyrzec się rozkoszy cielesnych. odprawiając obrzędy vudu. odbijając o wilgotne mury.

odwieczne Wielkie Elementy: koło magiczne. kadzidła. talizmany. a przede wszystkim zaklęcia powstałe Bóg wie gdzie i w jakich okolicznościach. kryjące w swym tajemniczym wnętrzu duchowe potrzeby człowieka. nawiedzeni Murzyni zespalają swe siły duchowe w paroksyzmach szału. 64 . kryształy. zaś ogromna masa vuduistów preferuje nagość ciała. starsze od Czasu. Adeptów Zachodu obowiązują długie szaty. Wreszcie w tej ogromnej różnorodności pozostają zawsze nietykalne.Księcia Ciemności w ukrytych tajemnych miejscach w Wielkiej Brytanii i zawiłe tantryczne modły w mongolskich lamaseriach. świece. Gdy ekstaza milczenia łączy praktykantów magii celtyckiej.

w czwartek: niebieski. bardzo ważny jest kolor świecy. Każdy dzień tygodnia wymaga użycia innego rodzaju świecy.IX. służą określonym celom. we wtorek: żywy czerwony. Istnieją także starodawne recepty. w sobotę: głęboka czerń. w środę: lawendowy. w piątek: szmaragdowy. KADZIDŁA.. czy też pro-wokującym złe uroki. Wszystkie ingrediencje ostrożnie zmieszać i ufor-mować świecę. ŚWIECE I PROSZKI DO PRAKTYK MAGICZNYCH Pośród wielu środków pomocniczych w praktykach czarnoksięskich niebagatelną rolę spełniają różnego rodzaju świece. Zastosowanie świec a odpowiednim kolorze służy do uzyskania określonych celów: żółte świece przyciągają pieniądze i bogactwo. cztery łyżki liści bluszczu trujące-go. W obrzędzie. 65 . według których każdy wtajemniczony może wyproduko-wać je na własny użytek względnie łatwo. Są dostępne na rynku. nie zachodzi potrzeba fabrykowania świec motu propio. Może mieć kształt nieregularny. z uwagi na wrażliwy rynek." Dziś jednak. trzy łyżki liści dębu trującego. garść kości zmarłego i kawałek wyschłego mózgu. czy to zapobiegawczym.. Oto jedna z najbardziej znanych: „Weź nieco gorącego czarnego smaru i zmieszaj z następującymi składnikami: trzy łyżki stołowe proszku goofer. czarnych używa się do rzucania złych uroków i nawiązyCzrna magia. a produkowane we wszystkich kolorach i urozmaiconych kształtach. według następującej reguły: w ponie-działek: biały. jedną uncję czarnego pieprzu. jeśli ma dać pożądane rezultaty.

. „Władzy". Równocześnie każdy znak zodiaku posiada swój własny kolor. z czym trzeba się liczyć przy używaniu świec magicznych.wania kontaktów z demonami.. oczyszczać od złych mocy mieszkania. aby spowodować czyjąś śmierć. na przykład złocisty żółty przynależy Koziorożcowi. aby rzucać złe uroki. czerwony Strzelcowi. „Czarnej Sztuki".. Jeśli pozostawimy obrzędy zachodnioeuropejskie i zbliżymy się do vuduistów i makumbistów. W praktykach magicznych ważne są kadzidła aromatyczne. Asyryjczycy. wymieniane w najstarszych tekstach i używane w najróżniejszych kulturach i cywilizacjach. „Świecy Czarnego Nietoperza" do rzucania złych uroków. „Szybkiej Odmiany Losu". złocisty i zielony Wadze itp. Świecy Wosk Sosny do uzyskiwania szczęścia w miłości. Ponadto są w sprzedaży świece specjalistyczne. „Świecy Rosnącej Gwiazdy" do nabycia wielkiej mocy nadprzyrodzonej. osiągać sukcesy finansowe. „Świecy Czarnej Mumii do wywoływania chorób. „Świecy Płonące Proszki" do uzyskania czyjejś miłości. „Wielkiej Nocy Vudu" i wiele innych. „Smoczej Krwi". mieć szczęście w grach hazardowych.. uzyskać zdolności jasnowidcze. znajdziemy rzeczy jeszcze bardziej zdumiewające: Świecy Głowa Demona używa się do zapobiegania wszelkiego rodzaju urokom. Chaldejczycy. przyciągać uczucia miłosne. jest ich ponad dwieście rodzajów. a w samej Biblii czytamy taki ustęp: „Zbudujesz ołtarz i kadzidło na nim 66 . Świece mają swoje nazwy. czerwonych do wzbudzania miłości a także do zwyciężania wrogów. zielonych do osiągania sukcesów finansowych i uwolnienia od knowań nieprzyjaciół. fioletowych do szkodzenia ludziom i wywoływania chorób. rzućmy okiem na niektóre z nich: „Świece Poświęcone". „Magnetyczne". „Miłosne". Palili kadzidła Egipcjanie. na przykład: aby panować nad bliźnimi.

„Szafranowy" nosi zdolności jasnowidcze „Goździkowy" jest silnie afrodyzjakalny. następnie „Arabka Soudager" korzystnie działa na stan finansów. „Olejek Koloński" chroni w podróżach i w czasie przeprowadzek." A w wiele setek lat później wielka nowoczesna magia też nie może obejść się bez kadzideł.. "Eukaliptusowy" zapewnia sen. które należy palić. Najsłynniejsze i najczęściej używane kadzidła to na pierwszym miejscu tak zwane „Kadzidło Agarbatti". należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie. jak twierdzą adepci. "Kadzidło Jinx" albo „Purpura" wzmacnia jasnowidzenie. jak ostrzegają znawcy. „Kadzidło Astarte" służy powodzeniu w miłości "Kadzidło Hermesa" sprzyja intensywnej medytacji. W starych tekstach również można znaleźć informację o stanach ekstazy osiąganych za pośrednictwem olejków. które. aby pozbyć się kłopotów i złości ludzkiej. „Magnoliowy" pomaga w rozwoju duchowym.palić będziesz. oczyszczają ocultum. a tak zwane „Kadzidło Shi-Shi" przyciąga bogactwo. "Kadzidło Olibano" chroni przed złym okiem i wszelkimi urokami: „Kadzidło Qabal" rozwija siły psychiczne. a także sprzyjają modlitwom i zaklęciom. Właśnie z powodu owych niebezpieczeństw wielcy adepci przechowywali w tajemnicy recepty i tylko w wyjątkowych okolicznościach przekazywali je swoim ważniejszym uczniom. uwal-niając pomieszczenie od złych duchów. co zawsze jednak groziło adeptom albo magom dużym niebezpieczeństwem. chronią przed chorobami. „Narcyzowy" usuwa zmęczenie i astenię. „Muszkatołowy" niszczy złe 67 .. Ale rynek uporał się i z tym problemem i sprzedaje ponad 500 gatunków rozmaitych olejków. na przykład: „Olejek Mieszany" jest niezbędny do zaklęć przynoszących nieszczęścia wrogom i. „Heliotropowy" bardzo stary — posiada wszelką cudowną moc. istnienie ich ponad trzysta rodzajów. „Geranium" przynosi szczęście i sprowadza dobre duchy.

zaś straszliwy Olejek „Zula-Zula" służy do nasączania słynnych wang w obrzędach vudu sprowadzających śmierć. W średniowiecznych receptach na proszki magiczne.. Materiały należało mleć w bardzo szczególnych warunkach. „Mir-rowy" przeciwdziała złym czarom i zaklęciom.. należy przechowywać je w malutkich. a następnie przechowywać według zaleceń wielkich adeptów. oczywiście najlepiej z otwartej trumny. „Rosemary" posiada silne właściwości 68 . który można zdobyć najłatwiej: trzeba tylko pójść na cmentarz i zebrać stamtąd ziemi. przekazywanym z pokolenia na pokolenie tylko wybranym osobom. Inne proszki. Składniki tych proszków są ściśle tajne i tylko parę recept ujrzało światło dzienne dzięki niewielu starym Księgom Czarnej Magii. „Piołunowy" dodaje mocy urocz-nym oczom. „Proszkiem Poświęconym" oczyszcza się mieszkania oraz ocultum. Aby jednak zaspokoić ciekawość czytelnika. w średniej temperaturze i zawsze strzec przed promieniami słonecznymi. „Krzyż XXX" jest najmocniejszy we wspomaganiu złych czarów sprowadzających najgorsze nieszczęścia na bliźnich.uroki i przynosi szczęście. znów podamy listę magicznych proszków o niezwykłych właściwościach. jak „Algiers" gwarantuje szczęście i powodzenie w miłości. „Mistyczny" powoduje jasnowidzenie. ale żeby nie straciły swej siły. widnieją adnotacje informujące. Najsłynniejszym jest wymieniony już proszek Go-ofer. słynny „Olejek Ju-Ju" posiada wielką moc odsuwania nieprzyjaciół i sprowadzania szczęścia. że są to środki posiadające nadzwyczajną moc. „Kyoto" zapobiega chorobom. a potem do woli rzucać złe uroki. „Isis" budzi wielkie uczucia miłosne. „Ruciany" zapobiega urokom złego oka. „Palmowy" powoduje ukojenie emocjonalne. dobrze zamykanych f laszeczkach. bazujących na jeszcze starszych.

Bowiem zarówno dzisiaj jak i przed tysiącami lat owych wezwanych nigdy nie jest tak wielu. gdzie się znajdują i jakiego to kadzidła czy proszku używają. ona nigdy ich nie dosięgnie.Prawdziwy czarnoksiężnik stoi ponad tą całą świętokradcząą komercjalizacją — Wielkiej Magii nie zadowolą katalogi z artykułami „magicznymi". „Proszek Yaka" hamuje niepowołane reakcje oraz zapewnia spełnienie rzucanych zaklęć. że będąc tak bogato zaopatrzonym w świece. czarownik powinien osiągać wyniki najwyższej klasy.oczyszczające. perfumy. powieszenie serii pentagramów oraz zakup paru tuzinów wszystkich wymienionych artykułów. nie ma obawy. 69 . ani nie wiemy. Przecież nie ogłaszają się w prasie ani nie sprzedają swoich usług. Wydawać by się mogło. Ale nie łudźcie się. że całą sprawę załatwi zainstalowanie owego ocultum. kadzidła. są i będą ponad każdą rzeczywistością i. drodzy czytelnicy. proszki i dysponując odpowiednio wyposażonym ocultum. olejki. Wielcy Adepci zawsze byli. My zaś ani ich nie znamy.

Według adeptów niektóre rośliny oddalają złe duchy. Nic w tym dziwnego — od dość dawna farmakologia do wyrobu leków stosuje zioła. które wzbudzają wielkie uczucia i namiętności. 70 . Jako że podanie czytelnikowi kompletnej listy aktualnego zielnika maga wykraczałoby poza nasze możliwości. najczęściej stosowanych w czarownictwie: absenta Mocny afrodyzjak. palić. Znane są zarówno w klasycznej magii białego człowieka. są takie. W magii zauważalne jest zarówno użycie korzeni jak i części naziemnych roślin. jak i wśród wszystkich ras ludzkich. Wywar należy pić z herbatą. mieszać z wodą i dodawać do kąpieli. a ich lecznicze działanie nie budzi już żadnych wątpliwości. inne bronią przed nimi.X. także żuć — zastosowanie jest różnorodne. leczą rozmaite choroby i zapewniają nadzwyczajne zdrowie. Można je sproszkować. algi morskie Ekstrakt wznieca uniesienia miłosne. dokonywać obrzędu chrztu. WIELKI HERBARIUSZ CZARNOKSIĘŻNIKA W najbardziej zamierzchłej przeszłości do praktyk czarnoksięskich używano także roślin i ziół. przedstawmy parę gatunków ziół.

anyżek Nasiona wzmacniają zdolności jasnowidcze. bambus Korzenie łagodzą oparzenia. betel Korzeń wzmaga ja snowidzenie i ekstazę. boldo* Liście leczą rozrmaite choroby, wypędzają złe duchy z ocultum. bratki Żucie kwiatów zafpewnia powodzenie w miłości. burak Leczy anemię i cmoroby krwi. cebula Korzenie dodane do kąpieli pomagają w nabyciu mocy tajemnej. cykoria Niezawodna w rzucaniu zaklęć zło czyniących. cyprys Z gałązki można zrobić laseczkę magiczną. Roślina o wła-ściwościach wyjątkowo uzdrowicielskich. czarna jagoda Liście niweczą złe uroki. damiana** Doskonały afrod yzjak.

* Boldo (Peumusboldus)—Znana w Argentynie, Chile i Peru roślina lecznicza. WVyciąg z liści i kory leczy wątrobę i woreczek żółciowy (przyp. tłurn.). ** Damian^ — istnieje wiele gatunków (Turnera diffusa, Turnera Afrodisiaca»). Roślina lecznicza, afrodyzjak, surowiec do wytwarzania leków o wł-aściwościach narkotycznych (liście, nasiona, kwiaty i owoce). Rośnie w Ameryce Środkowej i Meksyku (przyp. tłum.).

71

eukaliptus Liście włożone pod poduszkę wpływają korzystnie na sen. fiołek Kwiaty sproszkowane, trzymane w domu, przyciągają dobry los. Cztery listki uformowane w kształt krzyża, przybite szpilką i noszone w bucie zapewniają władzę i wpływ na ludzi. gencjana Korzeń sprzyja zawieraniu przyjaźni. goździk Posiada moc budzenia miłości. hierba mate* Zapewnia szczęście w interesach i zdobycie dobrych klientów. hyzop Korzeni używa się do obrzędów oczyszczania. imbir Korzenie leczą gardło, a noszone w woreczku jako amulet zapewniają szczęście. irys kosaciec Korzenie leczą reumatyzm, sprzyjają przedsięwzięciom miłosnym. jałowiec Jagody moczone w winie przez trzy tygodnie podnoszą sprawność seksualną. Takie same właściwości posiadają korzenie. jemioła Od najdawniejszych czasów znana i stosowana jako roślina magiczna. Chroni przed złymi duchami. Wzmaga potencję seksualną.

* Hierba mate — Popularny w Argentynie napój z tej rośliny, pijany zwykle w towarzystwie, usuwa zmęczenie, pobudza i odpręża.

72

kaktus Kolce służą do nakłuwania wang w magii vuduistycznej. kawa Korzenie kawy przepędzają szkodliwe duchy. kminek Nasiona zapewniają spokój ogniska domowego. koniczyna Zmieszana z niebieską werbeną posiada moc odczarowania najsilniejszych uroków. Czterolistna przynosi szczęś-cie, chroni przed jadowitymi stworami. koper włoski Nasiona zmieszane z herbatą są dobrym afrodyzjakiem. kukurydza Sproszkowany suchy korzeń jest doskonałym środkiem do rzucania złych uroków. laur Liście zapewniają wierność małżeńską. lawenda Gwarantuje spokój ogniska domowego. len Nasienie skłóca małżonków. lucerna Chroni przed nędzą. magnolia Korzeń włożony pod poduszkę zapobiega oziębłości płciowej. mandragora Korzeń chroni przed wszelkimi urokami osobę, która go nosi, a odpowiednio użyty sprowadza nieszczęścia na wroga. mango Liście zapewniają szczęśliwy poród. męczennica Wysuszona hamuje napady złości.

73

mięta Zapewnia wierność małżeńską. mlecz Kawałek rośliny przechowywany w czerwonej torebeczce stanowi doskonały amulet chroniący przed nieszczęściem. nagietek Suche kawałki rośliny rozsypane pod łóżkiem zapewniają dobry sen. palma Korzenie pomagają w oswajaniu dzikich zwierząt. pieprz gwinejski Przeszkadza w zawarciu małżeństwa, wprowadza niesnaski w rodzinie, doprowadza do ruiny przedsiębiorstwa i drobne firmy. pietruszka Napój z pietruszki i teku uspokaja emocje, czyni człowieka szczęśliwym. pigwa Pestki strzegą przed uszczerbkami na ciele. pistacjowe orzeszki Antidotum różnych trucizn. pokrzywa Zmieszana z proszkiem goofer niweczy złe uroki. pomarańcza Kwiaty wspomagają zabiegi miłosne, drewno rozbija małżeństwa, korzeń czyni serca zatwardziałymi. regaliz* Wspomaga uroki przynoszące nieszczęście. rozmaryn Trzymany pod łóżkiem przynosi szczęście.

* regaliz (hiszp.) (Glicyrrhiza) — korzeń jest używany jako afrodyzjak (przyp. tłum.).

74

róża Pączki ułożone na ranach i stłuczeniach szybko je leczą. ruta Chroni dziewictwo. rumianek Kwiaty przynoszą szczęście w interesach i w grach hazardowych. sandał Noszony w woreczku z czerwonej skóry przynosi szczęście. seler Nasiona pomagają w koncentracji. shen Korzeń zmieszany z herbatą i oliwą skutecznie zapobiega niewierności małżeńskiej. tabaka Spalona razem z solą nad czarną świecą pomaga wy-grywać procesy sądowe. tymianek Liście spalone w domu chronią rodzinę przed nieszczęś-ciami. uwanda Ta afrykańska roślina jest najstraszliwszą bronią w rękach czarownika. Służy do sprowadzania nieszczęść i śmierci, a także może spowodować zniknięcie człowieka. wahoo Kora służy do odprawiania egzorcyzmów i chroni przed urokiem złego oka. waleriana Korzeń włożony do łóżka uspokaja nerwy i usypia. wanilia Spalony korzeń jest najlepszym filtrem miłosnym. werbena Korzeń jest silnym afrodyzjakiem. 75

Jeśli myje się ręce w wywarze tej rośliny sprowadza ona szczęście. yohimbe Korzeni i brązowej świecy używa się przy rzucaniu złych czarów. wolbane Korzeń chroni przed złymi czarami. 76 .wiąz Cenione w magii drzewo. yame Ziele dzikiego y. * Zarzaparilla — roślina liliowata. drewno zawiązuje złe języki. popiół zetrzeć na proszek i rozsypać go pod drzwiami wroga. Czyści krew. wystarczy ziele spalić. używany jako kadzidło służy do rzucania uroków sprowadzających największe nieszczęścia. leczy rozmaite choroby. używana jako środek napotny i przeczyszczający. bardzo popularna w Hiszpanii. zombi Korzeń z. Jeśli chce się wyrządzić komuś zło. oczyszcza przed dokonywaniem obrzędów magicznych. zarzaparilla* Hiszpańskie ziele magiczne. Liście przynoszą szczęście i chronią kobiety ciężarne. winorośl Pnąca: grono pocięte na kawałeczki i rzucone na nieprzyjaciela spowoduje jego jednostronny paraliż.

proszkami. aby zapobiec jątrzeniu skaleczeń i że stare średniowieczne zbiory recept dostarczają uczonym naszej epoki wiadomości. czarodzieje. gdyby nie fakt. że przecież penicylina jest lekiem otrzymywanym na bazie pewnych grzybów przypadkowo odkrytym przez Sir Aleksandra Fleminga. znachorzy. że w recepturze leków produkowanych przez współczesnych farmaceutów znajdziemy wszystkie wymienione rośliny. napojów i smarowideł. przy czym jedni i drudzy wytwarzali je i wytwarzają na bazie tych samych ziół. czarownicy. że przed setkami lat magowie.Można by teraz wybuchnąć gromkim śmiechem. które ci skrzęt-nie wykorzystują w nowoczesnej sztuce leczenia. I pewnie nikt się już nie zdziwi. guś-larze zalecali przykładanie do ran rozmaitych maści i piast rów zrobionych na bazie grzybów. nie znaczy to. Przypomnijmy sobie. Czarnoksiężnicy dostarczali swoich wywarów. a współcześni lekarze karmią nas pigułkami. filtrów. 77 . że koniecznie trzeba lekceważyć to drugie. Tak więc chociaż widać wyraźną różnicę pomiędzy racjonalną medycyną a nieracjonalnym lecznictwem. zalecają zastrzyki i okłady.

a potem używania. a także broniąc się.XI. górskie szczeliny — oraz wiążące się z nią czary i zaklęcia magów i czarnoksiężników wszystkich czasów. MANDRAGORA — ROŚLINA CZŁOWIECZA Najznakomitsze ziele magiczne Nie można przeczyć. Rośnie prawie na całym świecie: w Azji Mniejszej. wytwarzały wokół tej rośliny atmosferę niesa-mowitości. najpierw stosowane podczas zrywania. bo kiedy ktoś niepowołany wyrywa ją z ziemi. aby zachować dla siebie całkowity monopol w użytkowaniu mandragory. lęku oraz niebywałego zainteresowania. w Grecji. nadzwyczaj wrażliwą i podatną na cierpienia. podnóża samotnych skał. na Półwyspie Apenińskim. Legendy i zastosowanie w praktykach magicznych biorą się z jej wyglądu: korzenie najczęściej formują się w postać wyobrażającą człowieka: przypomina postać mężczyzn i kobiet z dziećmi— straszliwe ludzkie karykatury w różnych pozycjach. że spośród wszystkich wymienionych ziół najważniejsza jest mandragora. jęczy i głośno płacze. Adepci sztuk tajemnych i czarnoksiężnicy. słynna od tysiącleci magiczna roślina człowiecza. rozpowszechniali o niej budzące grozę wieści: jest ona jakoby istotą półludzką. ponure i niedostępne miejsca. Jej specyficzne charakterystyczne cechy. sprowadza na swego krzywdziciela największe nieszczęś78 . w jakich żyje — pieczary.

cia. że jeśli ktoś przypadkowo znajdzie mandragorę.* Przypadkiem ta roślina jest silnym afrodyzjakiem — dlatego wierzono. aby wyrywając roślinę. dawać jej do jedzenia — mięso lub inny pokarm — każ- * Przede wszystkim wierzono. powiada. i dopiero ze wzrokiem zwróconym ku wschodowi wyrywać roślinę. Ponadto należało zakreślić wokół niej trzy koła.). znachorów i guślarzy. 79 . odtąd musi ją żywić. którego rygorystycznie przestrzegano. pragnąc uniknąć nieszczęścia. / A więc dlatego. Ponadto powszechnie wiadomo było. jakimi zwykła ona obrzucać swoich morderców. ściągały na siebie przekleństwa. aby te wyciągając roślinę z ziemi. że rodzi się z wsiąktej w ziemię spermy powieszonych (przyp. ponieważ rodziła się z krwi i śmiertelnych resztek skazańców. opisując ceremonie obowiązujące przy wyrywaniu mandragory. Wyrywaniu mandragory towarzyszył bardzo skomplikowany rytuał. Pliniusz. tłum. przywiązywali do korzeni psy. pręgierzami i kołami tortur. Między innymi szczególnie ważne było. uważali że najłatwiej można ją znaleźć pod szubienicami. Wiara w cudowne właściwości mandragory sięga czasów starożytnych. Ponadto starożytni nie tylko twierdzili. W tym samym czasie pomocnik czarnoksiężnika wykonywał taniec rytualny i wypowiadał stare zaklęcia o treściach obscenicznych. że mandragora posiada człowiecze cechy. zatkać sobie jedno ucho — dzięki temu zabiegowi adept nie słyszał płaczu i przekleństw półrośliny-półczłowieka. używjąc do tej czynności magicznej szpady „ad hoc". że leczy bezpłodność i budzi uczucia miłości i stąd też ogromna produkcja filtrów magicznych rpzmaitych czarowników. ale i że wywodzi się z rodzaju człowieczego. że ogarnięci strachem czarownicy nie kwapili się do wykonywania tej czynności osobiście i najczęściej.

które trzeba karmić. co jej ofiarował.dego dnia zawsze to samo — tak jakby była domowym zwierzątkiem. Ale nie jest ona niewdzięczna i swojemu karmicielowi potrafi odpłacić się nadzwyczaj szczodrze. 80 . Nikt też się specjalnie nie dziwił. We wszystkich czasach mandragora była uważana za roślinę magiczną o nadzwyczajnych właściwościach dobroczynnych i niszczycielskich. Dwa rysunki z początku wieku przedstawiają korzenie mandragory do złudzenia przypominające postaci ludzkie. który spotkał mandragorę. Jeśli człowiek postąpi inaczej. Takie opowieści znane były w wielu krajach europejskich. żywił ją i pielęgnował. mandragora obrazi się i sprowadzi nań śmierć. a w jakiś czas potem stał się bogaczem. gdyż ona oddała mu z nawiązką wszystko. kiedy ktoś opowiedział jakąś historię o biedaku.

pośród innych dóbr. bukłaki z winem. Czarnoksiężnicy i znacho-rzy dlatego uprawiali handel mandragorą. po czym niezadługo wpadli w letar6 — Czarna magia. Znane są przypadki zawrotów głowy. gdyż zawsze znajdywali chętnych. Liście najbardziej poszukiwane — leczyły choroby oczu: owoców o właściwościach usypiających i uspokajają-cych używano przeciwko bezsenności. Obecnie w nowoczesnej teraupeutyce nie zajmuje już tak ważnego miejsca. nie zachowując koniecznych środków ostrożności. 81 . beladonny.. epilepsji i szałowi. powodowani zwykłą ciekawością dotykali korzeni czy liści albo przygotowy-wali leki. a nigdy nie zazna biedy".. do których kazał wrzucić — oczywiście za poradą czarowników — zmacerowane korzenie mand-ragory. którzy mogli dobrze za nią zapłacić. celebrując ucieczkę wojsk nieprzyjaciela.Natomiast w starej księdze z XV wieku znajdujemy następującą radę: „Jeśli ktoś ma szczęście posiadania mandragory. używanych przy guzach i nowotworach. że wycofuje swoje oddziały z pola bitwy. Wielka jest siła śmiercionośna mandragory. Oprócz właściwości afrodyzjakalnych mandragora za-wiera również substancje narkotyczne. Afrykanie ufnie wypili wino. Historia starożytna potwierdza używanie mandragory do rozlicznych celów — między innymi znany jest fakt wykorzystania jej przez Hannibala. a nawet majaczeń u ludzi. omdleń. którzy. Z korzeni robiono ekstrakty służące do bardzo dobrych kataplazm. Wódz wysłany do Kartaginy w celu zdławienia powstania plemion af rykańskich udał. niech trzyma ją owiniętą w delikatny jed-wab. Dość długo jej korzeni używano w medycynie. którzy zakazywali profanom zbliżania się do tej rośliny. Potwierdzały się więc ostrzegawcze słowa czarno-księżników. pozostawiając na placu. podobnie zresztą jak innej rośliny z tej samej rodziny solanacea.

Filozof i chemik doświadczony. 82 . z którego korzystali także magowie i czarnoksiężnicy.DC. Tłumaczony z wydania M. Jest to najprawdziwszy traktat a/chemiczny. o Metalach i Minerałach.LXXIX).Oryginalna okładka słynnego dzieła wielkiego Basilia Valentina (Basi-lo Valentin. Traktat Chemiczno-Filozofi-czny o Rzeczach Naturalnych i Ponadnatura/nych.

Mandragory nadal używa się w praktykach magicznych we Włoszech. z pewnością nie zawiedzie w sprowadzeniu nieszczęścia. jeśli pragnie osiągnąć pożądane rezultaty. Jak widzimy. 83 . Wielkiej Brytanii. nawet nie otarły się o prawdziwą mandragorę.giczny sen. w większości przypadków. aby czarnoksiężnik. w północnej Afryce oraz na obszarach ogarniętych vuduizmem. a wobec takiego stanu rzeczy czuje się w obowiązku żądania nawet najwyższego honorarium za swoje czarowskie usługi. Są tak częste w sprzedaży. Ważną jest rzeczą. Obecnie korzeniom aplikuje się delikatny retusz. aby bardziej niż w naturze przypominały ludzkie kształty — po takim zabiegu służą one do rzucania najskuteczniejszych złych czarów i zaklęć w najbardziej skoncentrowanym ataku Czarnej Magii. ceremonie wyrywania korzenia mandragory i rytuały obowiązujące przy jej używaniu. co pozwoliło wielkiemu Hannibalowi odnieść łatwe zwycięstwo. Czarownik. a w szczegół-ności powstałe w średniowieczu słynne dzieło Hortus Sanitatis Johannesa de Cuba. umiał rozróżnić mandragorę męską (species masculi hujus herbae) od mandragory żeńskiej (species femine hujus herbae). przedostały się do naszego wspaniałego wieku oświaty i postępu. że pewnie. nie ulegając zmianie. który ma do dyspozycji półludzką mand-ragorę i może wytwarzać z niej swoje wangi. na co też zwracają uwagę rozmaite stare Księgi Czarnej Magii. Korzeni mandragory używa się również do robienia amuletów przynoszących szczęście w miłości —trzeba je tylko stale mieć przy sobie.

a dziesiątka była doskonałością Wszechświata. tworząc pewien schemat własności. potem Chaldejczycy. trójka — figurę geometryczną. szóstka symbolizowała życie. które rządzą tajemnym procesem Stworzenia. 84 . dziewiątka — roztropność i sprawiedliwość. doszli do następujących stwierdzeń: A) Liczby są symbolami wyrażającymi odwieczne zasady. że liczby posiadają tajemną moc. Hebrajczycy. opierając się na starych teoriach. Najpierw najwyżsi kapłani Izis. która wyraża się za pomocą liczb i proporcji będących naturalną konsekwencją wszystkich rzeczy. a na Dalekim Wschodzie Chińczycy wykorzystywali numerologię do swych praktyk magicznych i wróżb.XII. ojciec filozofii liczb opartej na zasadzie przeciwieństw. Dokładnie tak stwierdził mędrzec grecki. piątka — własność ciał fizycznych. zwłaszcza barwę. dwójka — linię. Natomiast pitagorejczycy ułożyli systematycznie starożytną symbolikę liczb. Nie na próżno wielki adept Pitagoras mawiał: zasada bytu opiera się na harmonii. czwórka — ciało geometryczne. ósemka — miłość. którą najprawdopodobniej zaczerpnął z wielkiej wiedzy przechowywanej przez tysiąclecia w egipskich świątyniach. Natomiast współcześni. W rzeczywistości Pitagoras adaptował stare wierzenia do greckiego sposobu rozumowania. TAJEMNA MOC LICZB Starożytni uważali. i tak: jedynka wyznaczała punkt. siódemka — ducha.

właściwością)C) Działają za pośrednictwem energii. które będą nim powodowały. co możemy przedstawić w następu-jący sposób: 85 . który posiada cechy wspólne obu. Najczęściej stosuje się serię od jednego do dziewięciu. ożywiającej ciała i byty. myślą a przedmiotem. a za jej pośrednictwem zawsze wytwarza się równoczesna więź między tym. Czynnik aktywny i czynnik pasywny z racji działań obustronnych tworzą czynnik neutralny. Dwa przeciwieństwa są niczym innym jak tylko od-mienną stroną jednej i tej samej rzeczy. używanej po dziś dzień. D) Jako symbole owych zasad liczby znajdują swoje określone miejsce w świadomości ludzkiej. Wielka Zasada Przeciwieństw albo Zasada Triady głosi: Pomiędzy dwoma przeciwieństwami istnieje czynnik pośredni. której jest atrybutem (cechą. kto myśli. który jestt czynnikiem dominującym i determinującym otaczają-cą rzeczywistość. wynikający z dwu pierwszych. E) Kiedy już zostanie wytworzona ta równoczesna więź pomiędzy człowiekiem a światem zewnętrznym. W numerologii magicznej. i osiągnie swój rozwój zgodnie z harmonią swych myśli i chara-kterem otaczających go wpływów. wciąż jeszcze pokutują spekulacje liczbowe pitagorej-czyków. Świadomość każdej liczby kształtuje rozwój.B) Każda liczba wyobraża czynną siłę zawierającą świadomość Mocy. każdy człowiek będzie działał zależnie od swoich reakcji na zgodności liczbowe.

czy nowa istota będzie żyła. Po dwudziestu i jednym dniu po raz pierwszy unosi ono głowę (trzy razy siedem). czynnik pasywny i. którymi się kieruje. Obliczenia trójkowe można by mnożyć w nieskończoność i stosować je zarówno w świecie fizycznym jak i w świecie intelektualnym i świecie wartości moralnych. Od czasów starożytnych idea triady była dla magów prawdziwym dogmatem. 86 .Aktywny Światło Mężczyzna Gazowy Ojciec Gorący Przyciąganie Pasywny Cień Kobieta Stały Syn Zimny Odpychanie Neutralny Półmrok Dziecko Ciekły Duch Święty Letni Równowaga I tak zasadę tworzą trzy czynniki: czynnik aktywny. Liczby miały swoje odniesienia do figur geometrycznych. jako wynik działania obu. Oto uwagj na jej temat pewnego słynnego uczonego. Na przykład liczba siedem. czynnik neutralny. posiada ona bowiem jakieś swoje zasady. które przytaczamy w całości: Do siódmej godziny po urodzeniu nie można wiedzieć na pewno. Po siedmiu miesiącach wychodzą mu pierwsze zęby. Po siedmiu dniach od urodzenia dziecku odpada pępowina. W symbolice liczb jedynka (czynnik aktywny) połączony z dwójką (czynnik pasywny) tworzy trójkę (czynnik neutralny jako wynik działania aktywnego na pasywny). Jednak nie można nauki zwanej numerologią odsądzać od czci i wiary. nie jest pozbawiona sensownego znaczenia. pasywne i neutralne. którą magia darzy tak wielkim szacunkiem. a znaki planetarne dzielono na aktywne.

Po dwudziestu i jednym miesiącu mówi i gestykuluje (trzy razy siedem). czyli wiedzy przekazanej. gdzie egipscy kapłani przechowywali archiwa wymarłej Czerwonej Rasy oraz archiwa Kościoła Ramy. W pięćdziesiątym szóstym roku życia osiąga się pełnię możliwości intelektualnych (osiem razy siedem). W siódmym roku życia wychodzą mu drugie zęby i całkowicie opanowuje swoje ciało. że wprowadzenie numerologii do praktyk magicznych znalazło swoje najwyższe uznanie i przetrwało do dzisiaj w Kabale. W czternastym roku życia w warunkach normalnych rozpoczyna się jego aktywność seksualna (dwa razy siedem). W sześćdziesiątym trzecim czynnik duchowy góruje nad materialnym (dziewięć razy siedem). W czterdziestym dziewiątym roku życia dochodzi się do największej rozwagi i rozsądku i rozpoczyna się proces oswabienia fizycznego (siedem razy siedem). W wieku czterdziestu dwu lat osiąga się najwyższy punkt ambicji materialnych (sześć razy siedem). zwanego 87 . co stymuluje wszystkie ich działania (dziesięć razy siedem). Należy zwrócić uwagę. którą Mojżesz wydarł był starym świątyniom tebańskim. W dwudziestym ósmym roku życia kończy się całkowicie rozwój fizyczny i zaczyna dominować rozwój umysłowy (cztery razy siedem). W siedemdziesiątym roku życia rozpoczyna się odwrót czynnika umysłowego i seksualnego do dzieciństwa. W warunkach normalnych zarówno mężczyźni jak i kobiety nie czują już instynktu rozrodczego. W wieku dwudziestu jeden lat kończy się proces wyrasnia brody i istota ludzka jest całkowicie uformowana fizycznie (trzy razy siedem). W trzydziestym piątym roku życia osiąga się najwyższe możliwości sił fizycznych i dynamikę (pięć razy siedem).

gematril polegającą na wymienianiu i przestawianiu liter oraz themurę — odczytywanie znaczenia. linie środkowe. 88 . Oto jeden z najważniejszych pentagramów używanych podczas wielkich ceremonii w celu zapewnienia czarnoksiężnikowi ochrony podczas zaklęć przywołujących siły tajemne.Wielkim Ojcem Białej Rasy. Oprócz operacji literowych dokonuje się również operacji liczbowych i w ten sposób wydziera naturze jej najskrytsze tajemnice. Podwójny trójkąt. Kabała obejmuje trzy rodzaje operacji: notaricon czyli odczytywanie znaków. znaki zodiakalne i w środku postać ludzka.

kabale. w arabskim jaffar — najczęściej wykorzystywanym w wyścigach. na przykład: 10=1+0 = 1. a właściwie jedyną rolę — zostają roz-wiązane wszystkie tablice kabalistyczne. kabaliści używają tak zwanej „redukcji kabalistycznej". Przy pomocy rzeczonego klucza — który nie jest niczym innym jak tylko systemem trójkowym mnożonym sam przez siebie i swoje czynniki aż do nieskończoności i w którym to systemie liczba dziewięć pełni najważniejszą. co uzyskuje się przez dodawanie do siebie cyfr składających się na daną liczbę. ale jeśli obaj posiadają tę samą liczbę. wróżbach aryjsko-egipskich. który dzięki swej doskonałości i użyteczności uważany jest za jedyny i ostateczny. młodszy zwycięży. itp. aż do pozostawienia jednej cyfry. szczególnie cenione w tarocie. 3121 =3 + 1+2 + 1=7 Redukcje te mają ogromne znaczenie w poznawaniu sensu mistycznego zawartego w tablicach pitagorejskich i neapolitańskich i rozumieniu ciągów liczbowych. Jeszcze dzisiaj istnieją różne systemy. Jest rzeczą zrozumiałą.Aby ułatwić operacje liczbowe." 89 . Niezwykła i pouczająca jest stara formuła jaffar: "Lepiej. Opierając się na rozmaitych teoriach i systemach Barlet zdołał utworzyć swój własny klucz. jakiemu najbardziej on odpowiada. polegającej na uprosz-czeniu liczby złożonej z dwu lub więcej cyfr do jednej. że w różnych cywilizacjach nauka o liczbach była modyfikowana i rozwijała się w rozmaitych kierunkach. która ma wyrażać tę całość liczbową. poznaje się kon-kretny ciąg liczb w jego prawdziwym znaczeniu mistycz-nym oraz można bezpośrednio stosować go do takiego zakresu pojęć. jeśli będzie młodszy od współzawodnika swojej klasy i starszy od przeciwnika.

giełdy. 90 . kiedy został napisany. Podstawowym czynnikiem systemu jaffar jest imię.Tajemny klucz alfabetu magicznego Cagliostra. jak loterie. podobnie jak wówczas. którego wielki szarlatan używał do swych przepowiedni i wróżb. itp. czas i miejsce. Przełożony na angielski przez Araba Sheika Habeeba Ahmada w 1902 roku system ten jest używany do dzisiaj — jak się wydaje z powodzeniem — na wyścigach konnych. Używa się go oczywiście także w innych grach hazardowych.

Dzieła powstałe współcześnie: Kabała Papusa. składając tym samym hołd swemu wielkiemu twórcy. 91 . W naszych czasach wiedza o liczbach wciąż się rozrasta.Na przestrzeni wszystkich czasów powstały dzieła o stosowaniu numerologii w magii. Klucz do Wielkich Tajemnic — Eliphasa Levi'ego. od którego płynie źródło wszelkiej mądrości i szczęśliwości. boskiemu Hermesowi Trismegistosowi. na przykład w pirami-dach w Memphis znaleziono 78 fresków. Biorytmy — doktora Krumm-Hellera. Liczby .Westcotta. na których wtajemniczeni kapłani egipscy zawarli summum wiedzy Iudzkiej o liczbach.

jak i uprawianym przez ludy czarnej rasy.XIII. Te tajemne praktyki hinduskie siłą faktu musiały trafić do klasztorów i lamase-rii tybetańskich. MAGIA NIEZNANA. Wiadomo. kiedy to chiński mnich I Hing został jego uczniem i wielkim adeptem nowej nauki. który powstał na Półwyspie Indochińskim i obejmuje swoim zasięgiem Chiny. Nie ma wśród badaczy całkowitej zgody co do początków tant-ryzmu. za pośrednictewm Subhakary. przeobrażając w straszliwą tantryczną czarną magię. Birmę i inne kraje Dalekiego Wschodu. choć największe autorytery ustanowiły czas jego powstania na VII wiek ery chrześcijańskiej. 716). We wschodnich ośrodkach magii dokonując wyboru wtajemniczonych stosuje się najściślejszy rygor. Tantryzm. dotarł najpierw do Chin (w r. W Chinach tantryzm znany jest pod nazwą Magii Skutecznych Formuł. DALEKA I STRASZNA: TANTRYZM HINDUSKI Odmianą magii. stanowi szczególny rodzaj ezoteryzmu: zawiera szeroką syntezę wielu azjatyckich prądów religijnych i skupia rozmaite formy wtajemniczenia. że tantryzm. a potem do Mongolii i Tybetu. jeszcze nie tak dawno zupełnie niezrozumiały dla Europejczyka. jest tak zwany tantryzm. rytuały i zaklęcia tantryczne przedostały się na 92 . najmniej znaną i zupełnie obcą klasycznym praktykom zachodnim. gdzie dzięki staraniom mnichów buddyjskich rozwinęły się i umocniły. której przypisuje się największą skuteczność w osiąganiu celów ostatecznych. mimo że nauki.

co oznacza koło. które spełniają bardzo ważną rolę. niszczy a nawet tworzy. bowiem w większości przypadków po-trzebna figura. W tantrycznej supermagii tybetańskiej kylkhor może zamknąć kilka mandali — co służy uzyskiwaniu rozlicznych rezultatów. uzdrawia. w Japonii madary albo himitsu. czyli jantra. Natomiast obrzęd oczyszczania trwa dłużej. Siłą wspomagającą mantry są jantry. podobnie jak to dzieje się w przypadku pentagramów używanych w magii zachodniej. Istotne działanie magii tantrycznej polega na użyciu tantry czyli odpowiednio połączonych ze sobą zespołów liter — a zatem dźwięków — które powodują powstanie określonych efektów. choć w wielu aspektach przypo-minają obrzędy obowiązujące w Europie czy w obu Amerykach. którzy znają doskonale sposoby robienia jantr oraz moc ich działania. która okrywała osobę zmarłą. a w Tybecie kylkhory. hymn. po której stąpała przyszła ofiara. Tantryczne rytuały na pierwszy rzut oka wydają się bardziej skomplikowane. Mantry zaleca się pisać krwią ludzdzką i najlepiej na śmiertelnym całunie. zaklęcie i pochodzi od manjate — on myśli. Sanskryckie słowo mantra znaczy: mowa. należy zebrać ziemię. utormować z niej figurkę ludzką i zastosować odpowiednie na tę okoliczność czary. Dziwić może fakt. sami ich nie używają i w ogóle wolą trzymać się od nich z daleka. czyli figury geo-metryczne. musi być otoczona kołem. że wielcy mist-rzowie. Figury nazywają się także czakry. Według magów tantrycznych man-tra jest siłą. W Indiach jantry to mandale. Na przykład rzucając uroki sprowadzające śmierć. pomimo że przez wiele wieków obie te magie niemiały ze sobą kontaktu.zachód i wchodzą w skład repertoriów europejskich i amerykańskich adeptów. jest bardziej powolny i wymaga więcej czynności niż w magiach w innych częściach świata. tkaninie. która wedle woli zabija. 93 .

uwolnienia. hum". Oto typowy przykład jantry dominacji: „narysuj prostokąt potrójną kreską. W obu półowalach napisz z każdej strony kshah. jantry nienawiści. itp. którą chcesz sobie podporządkować. Spożyj natychmiast popiół z jantry lub wypij go wymieszany z dowolnym płynem". I napisz na czterech płatkach słowa: biha. każde słowo na jednym półowalu. W prostokącie napisz imię osoby. paznokci i włosów. zamknij je drugim prostokątem utworzonym ze słów: om. zniszczenia. której przychylności pragniesz. Istnieją jantry pomocne w podporządkowaniu sobie bliźnich. Napisz w środku koła imię osoby.Do produkcji specjalnych amuletów magii tantrycznej używa się najróżniejszych substancji. spokoju. Zaznajomimy teraz czytelnika z paroma jantrami. Wyrysuj tę jantrę krowią żółcią na tabliczce z brzozowej kory. skóry. po obu stronach linii pionowych wyrysuj półowal. na przykład: korzeni ziół. kshah. Doskonała jantra chroniąca przed wrogiem: „Na ścianie twojego domu wypisz kredą imię twojego wroga i z tego imienia jako środka poprowadź osiem linii prostych 94 . ziaren wielu roślin. ryżu. shri. a po obu stronach linii poziomych wyrysuj trzy półowale. kawałków tkanin. odżegnywaniu zła. jakie stosuje się w różnych okolicznościach i do rozmaitych celów. Specjalna jantra pomocna w roztaczaniu powabu: „zamieszaj czerwony sandał z kilkoma kroplami krwi i na brzozowej korze wyrysuj koło i obrysuj je czterema płatkami lotosu. zamknij ją w dzbanku z wypalanej gliny i grzej na ogniu. opiłków żelaza. szafranu. shri. a w trzech półowalach górnych i dolnych napisz shri. wyrządzaniu zła. popiołu z laseczek kadzidlanych. roztaczaniu powabu. budzące wielki strach — jantry śmierci. oraz jak we wszystkich magiach.

wycięte ze względów bezpieczeństwa 95 .

a cele też takie same: czakry odpowiadają pentagramom i anagramom używanym na zachodzie. Obecnie w obrzędach europejskich. przybierając niekiedy dziwaczne formy. 96 . a w każdym płatku napisz biha rhim. gorączką i ukąszeniami jadowitych stworzeń: „na brzozowej korze wyrysuj sokiem z bielunia koło otoczone ośmioma płatkami lotosu. zamawia choroby. odżegnuje uroki i złe czary. zawieś na szyi tej osoby jantrę zamkniętą w metalowym pudełku (z trzech metali). którą chcesz ochronić albo uleczyć. one jej nie ukąszą". z prawdziwą tantryczną magią nie ma nic wspólnego. Wraz z praktykami zen. Po zmówieniu modlitwy i złożeniu ofiar.Oto przykład jantry chroniącej przed chorobami. odprawia się obrzędy oczyszczania. Podobieństwa w obu bilokacjach są ogromne. natomiast jantry w rzeczywistości spełniają rolę zaklęć i egzorcyzmów. oraz sprowadza nieszczęścia i zadaje śmierć wrogom. a będzie ona uwolniona od chorób. a jak napotka żmiję albo inne jadowite stworzenia. Wypisz w środku koła imię osoby. afrykańskich i amerykańskich notuje się ogromny wpływ magii tant-rycznej. yogą i innymi przeniknęły do nich obrzędy magii wschodniej. co jak się można domyślić. Tak samo istnieje zwyczaj składania darów i ofiar.

dzięki którym osiąga on wiadomy cel. a już szczególnie wzbogaciwszy je dodatkowymi elementami. Wiadomo tylko. Użycie figurek o ludzkich kształtach w celu sprowa-dzenia nieszczęść.XIV. a nawet zadawania śmierci na odleg-łość to znane bardzo stare obrzędy. Sama wanga jest tylko przekaź-nikiem owych złoczynnych myśli czarownika lub maga. który będzie rzucał złe uroki. zwykle niezdarnie ulepione kukły. praw-dziwej bombie niszczycielskiej w praktykach złoczynie-nia. Prawdziwni adepci. nie można pominąć informacji o budzących grozę wangach. które przejęły ludy czarnej rasy. Efektywności dokonywanego obrzędu przenie-sienia złoczynnej myśli maga na wangę. co. sprowadzające nieszczęścia i śmierć. Należy je 7 . odpowiednio przygotowani. jak już wielokrotnie udowodniono. wyznawcy vudu. służą również do osiągania celów szlachetnych — a jakich. potrafią osiągać zadziwiające rezultaty. Wangi — aby działały skuteczniej — powinien przygo-tować czarownik.Czarna magia 97 . przy czym odległość nie ma tu żadnego znaczenia. GROŹNE WANGI VUDU W książce o czarnej magii. staje się dzień po dniu coraz potężniejszą bronią w niszczycielskich prak-tykach czarnej magii. że tak jest i już. Te fatalne wizerunki. laleczkach vudu. które nie znajdują rozumowego logicznego wytłumaczenia. nie jest czczym wymysłem. ale także przerażającą. to zobaczymy później — niemniej zasłużoną straszliwą sławą cieszą się wangi. choćby najbardziej skrótowo traktującej ten temat. choć niezrozumiałą prawdą.

u s u n i ę t e 9 8 .

usunięte 99 .

usunięte 100 .

usunięte. Nie bedziecie robić laleczek vudu 101 .

' a jest on następujący: „przygotuj w należyty sposób wangę vudu i ubierz ją w białą. odmów trzy razy Wierzę w Boga. od łacińskiego słowa vultus — wizerunek. Niemniej od zamierzchłych czasów różne kultury i narody posługiwały się figurynkami ludzkimi. Znane były i w starożytności i w średniowieczu zaklęcia sprzężone z lalkami wykonanymi ze szmat. Po upływie tego czasu zabierz wangę i spal w odludnym miejscu. Przez siedem dni skrapiaj ją wodą święconą i odmawiaj trzy razy Wierzę w Boga. których podstawowym elementem są wangi czyi lalki vudu. Winni jesteśmy czytelnikowi wyjaśnienie: w dzisiej-J szym świecie używanie złoczynnego przedmiotu w postaci figurki wyobrażającej człowieka stało się powszechne na skutek ekspansji vuduistycznych praktyk magicznych. niechaj zainteresowany tajemnymi sprawami tego świata czytelnik doświadczy także i dobroczynnego działania vuduistycznej magii. Potem ukryj wangę w sekretnym miejscu. nieużywaną tkaninę. Nie są więc one wyłączną własnością i dziedzictwem kultur negroidalnych. Celem obrzędu jest uzdrowienie osoby kochanej. aby nikt jej nie zobaczył.Po tych straszliwościach okrutnych wang podamy na pocieszenie receptę na dobrą wangę. a potem z Ksiąg Czarnej Magii — zwanymi dagyde i volt. Skrop ją wodą święconą i złożywszy dłonie. wosku. gdy inną drogą nie można było rozwiązać wielorakich życiowych problemów. pomocnymi w rzucaniu złych czarów i uroków. metalu — o czym dowia-1 dujemy się z glinianych tabliczek. Wielka Czarna Magia nie ma więc zobowiązań wobec afrykańskich technik służących zgub- 102 . a popioły niechaj wiatr rozniesie".

Zawdzięcza im tylko swój wielki eozgłos i potężny przemysł. gdyby już tak zost ało. które raczej wykrzywiły jej właściwy obraz i uczyniły groteskowymi jej prawdziwe. I może byłoby lepiej. 103 . starorodawne obrzędy.nym celom za pośrednictwem złoczynnej magii tkwiącej w ludzkich figurynkach.

Mirthy i innych bóstw egipskich. wystarczyło to w zupełności. na których w końcu bazowała zawsze. Najczęściej stosowanym przez magów — kapłanów obrzędem magicznym w celu zapewnienia miłości danej osoby było zakopanie przed jej progiem specjalnych tabliczek z brązu z wyrytymi na nich scenami aktów erotycznych. który uczynił tak 104 . WIELKA MAGIA MIŁOSNA I EROTYCZNA Od zamierzchłej przeszłości miłość. rezygnując jednak z tych najbardziej obscenicznych i szczegółowych opisów. które uznaliśmy za najczystszą pornografię. Horusa. Uznając ten dział magii za bardzo ważny — zarówno w przeszłości. Pomocna miłości i erotyce magia została w naszych czasach. jak wszystko. teraźniejszości i przyszłości — podajmy najciekawsze przykłady czarostw. Jak się wydaje. erotyzm i zaspokajanie potrzeb seksualnych człowieka były odrębnymi dziedzinami oddanymi wnikliwym studiom oraz praktykom magicznym. aby kobieta skierowała na mężczyznę.XV. opisanych w starych Księgach Czarnej Magii oraz dziełach klasyków. Rozpocznijmy od miłosnej magii starożytnych Egipcjan. choć nie zrezygnowała z najstarszych obrzędów i praktyk. Niejednokrotnie archeologów i lingwistów zdumiewała ogromna ilość recept na filtry miłosne i mnóstwo zaklęć zapisanych na papirusach i pergaminach. W owych skomplikowanych zaklęciach znajdujemy imiona Ozyrysa. Serapis. zaktualizowana i zmodyfikowana.

który zrobisz z kawałka szaty tej osoby. spraw. od dawna używane w Europie. nic o tym nie 105 . Talizmany. Również starożytni Grecy. zwanej Księgą Kleopatry: "Jeślii chcesz pozyskać względy osoby pici przeciwnej. Persowie. Rzymianie. Arabo-wie. Rysunki talizmanów miłosnych pochodzących z Księgi Czarnej Magii. swą niepohamowaną namiętność seksualną. Natomiast w Cudownych Tajemnicach Alberta Wielkiego można znaleźć receptę. aby nosiła przy sobie. znaleziony w prawdziwej biblii kabały miłosnej Wschodu. a potem podejdź pod jej dom i spacerując wypowiedz słowa: „A mapoylfak". wyryj na tabliczce z czerwonej miedzi znaki przynależne boginii miłości i włóż ten talizman do amuletu. Zacytujmy jeden z ciekawszych przepisów na zaklęcie. która jeszcze dzisiaj znajduje się w użyciu i cieszy dużą estymą: "Jeśli chcesz zdobyć miłość jakiejś osoby i żeby była ci wierna. obecnie robią karierę w Nowym Świecie. nie mówiąc już o Asyryjczykach i Chaldejczykach. Indianie.wielki czar. powszechnie używali filtrów i wszel-kiego rodzaju preperatów. Chińczycy. aby osiągnąć korzyści miłosne pierwszego rzędu.

które rzuciła na ciebie jakaś osoba. ale przedtem wypisz niebiańskim inkaustem imiona święte: Jezus Maria Józef. a będzie twoja". Okręć splecionymi włosami przegub lewej ręki i tak noś i jeszcze. postaraj się zdobyć jej długi włos. zrób na nim trzy węzły i mówiąc do pierwszego Astaroth — musisz mnie kochać. co oczywiście nie uchroniło się przed ciekawskimi na--szych czasów: „Jeśli chcesz. jak możesz. najlepiej wiosną". którą kochasz. noś na szyi kawałek dziewiczego pergaminu.wiedząc. wielce pomocna panom. Drugi — żeby czarownicy nic ci zrobić nie mogli i żadnej siły przeciw tobie nie użyli. noś przy sobie kawałek magnesu w pergaminowy papier owinięty. Powinieneś zrobić ten amulet w piątek. 106 . do drugiego Scheva — musisz mnie kochać. Oczywiście wielcy magowie wszystkich czasów — również ci dzisiejsi — nie zaniedbywali sztuki produkowania zaklęć przeciw innym zaklęciom: czy to miłosnym. z sercem gołębia i oczami żaby. czy to złoczynnym. aby cię pokochała młoda dziewica. A oto nadzwyczajna formuła wzięta z klasycznego dzieła Les secrets merveilleux de la magie naturelle (Cudowne tajemnice magii naturalnej). woreczek z krztyną rogu jelenia i drugi z magnesem". którzy pragną być atrakcyjnymi dla dam: „Zawsze noś przy sobie zielony woreczek. W starym traktacie Pactum też mamy coś smakowitego. choćby najdelikatniej. W znanej Księdze Świętego Cypriana znajdujemy dwa przeciwfiltry. ale najpierw wysusz je i utrzyj na proszek. dotknij tą ręką dziewczyny. tak żeby dotykał ciała. Zaraz wyrwij sobie włos i spleć go z włosem dziewczyny. Wypróbujmy ich skuteczność: Pierwszy — aby przezwyciężyć czary miłosne albo nieszczęście sprowadzające. do trzeciego — ty będziesz moja. bo tego chcą Astaroth i Ssheva.

od najdawniejszych czasów po dziś dzień. choćby słynnego linghamu.Użycie talizmanów miłosnych ma charakter uniwersalny. co zresztą wiąże się z określonymi wierzeniami i tradycją. żydzi ufają pergaminowi z wypisanym przedostatnim z dziesięciu stosowanych w kabalistyce imieniem boskim. Kólem talizmanów miłosnych jest jednak prawdziwy talizman miłosny. Za skuteczność tego wielkiego 107 talizmanu . sreba albo złota. Anagramy magiczne służące celom miłosnym. czyli organu męskieiego: amulet można zrobić z gliny. Jeden z nich zawiera Święte Imię Schevy. używa sięnajdziwniejszych przedmiotów. Na przykład w Indiach. W naszych stronach narodyy białej rasy preferują talizmany miłosne uwzględniające znaki i wpływy astrologiczne. któremu wszystkie inne zawdzięczają swą nazwę. kości słoniowej. który chętnie przejęły vudu i makumba. Matki Miłości. Chińczycy noszą przy sobie kawałki tkaniny z wypisanymi imionami bóstw opiekujących się miłością. jakie tylko może wymyślić człowiek. różnią się one tylko formą. Muzułmanie nie rozstają się z kartą wyrwaną z Koranu. Ludy Czarnej Afryki mają swój grisgris.

że ten stary talizman. Na awersie talizmanu narysuj kon-centrycznie cztery koła i napisz w nich zwykłym czarnym inkaustem te oto cudowne słowa i oddziel je szkarłatnyrm krzyżem: enam + binah + sator + arepo + tenet + opera + rotas + hod + kether + chokmar + tedulah + teburha + tipheret + jesod + sardach + io + netzha. 108 . albo przez osobę. Kiedy już wszystko będzie zrobione jak należy. Jeszcze raz przypominamy. stara-jąc się zmieścić pomiędzy nimi imię osoby kochanej. Nie trzeba chyba dodawać. oczywiście musi ona najpierw dokonać obrzędu oczyszczenia oraz odprawić jeszcze inne wymagane ceremonie. włóż talizman do zielonego woreczka i wzmocnij go kawałkiem kamienia magnetycznego". Ale nie drażnijmy ciekawości czytelnika i podajmy sposób na wykonanie tego jakże użytecznego przedmiotu: „W jakiś piątek wiosną. W środku talizmanu napisz czerwonym inkaustem imię Schevy. talizmany przynoszą żądane efekty tylko w przypadku. kiedy słońce pojawi się na horyzoncie. Na rewersie tego niezawodnego talizmanu miłości narysuj tylko jedno koło i wypisz na jego obwodzie kabalistyczne imiona Venus.ręczyli cieszący się najwyższym prestiżem uczeni w naukach tajemnych. kiedy zostały zrobione przez adeptów posiadających specjalną moc. z dziewiczego pergaminu wytnij koło o śred-nicy 45 milimetrów. która ma ich używać. którymi są: ahea + aghiel + kedermel + bne + seiaphim rozdzielając je w taki sam sposób jak poprze-dnio. dzi-siaj można znaleźć we wszystkich katalogach i ofertach.Wewnątrz koła zakreśl dwie linie równoległe. którym przed wiekami i tylko przy wyjątkowych okazjach obdzielali potrzebujących wielcy magowie i adepci. Cena najtańszych waha się w granicach 4—12 dolarów. że według zaleceń Wielkiej Magii. a w części górnej i dolnej narysuj znaki astrologiczne jej przynależne: czerwonym inkaustem na górze a czarnym na dole.

które będą raczej pełniły rolę zwykłych. Uważany za na/bardzie/ skuteczny.Także pozwolimy sobie wątpić w skuteczność działania nowoczesnych talizmanów miłosnych produkowanych seryjnie w warsztatach. choć pięknych. jak również amuletów. ozdób. 109 . zaklęciom i złym czarom. Rysunek pomocny w wykonaniu słynnego talizmanu przeciw uro-kom.

co masz i niech się gotuje przez trzy noce z rzędu. Nasuwa to spostrzeżenie. Aby magiczny inkaust dał pożądane wyniki. Magiczny inkaust przygotowuje się jak w przepisie: „Wlej do garnka nowego wody rzecznej i odstaw. czyli należy postąpić. i czyń tak przez siedem nocy. przyp. podczas pełni księżyca. a potem utłucz na proszek i zmieszaj z równą ilością kopcia z komina. aby godne było słów. co pozwala stwierdzić. poczwórną — gumy arabskiej. musisz jeszcze dodać proszku ze spalonych gałą-zek paproci. przesiej to wszystko przez bardzo gęste sito. dziewiczy per-gamin. Tym razem w języku oryginału wymieniono pełniejszą nazwę. proszku zwęglonej winnej latorośli. trzeba zdobyć odpowiednie gęsie pióro. na str. pachnidło Venus. jak przykazano: „Chwyć gąsiora i jak już będziesz wyrywał mu pióro. nieodzowne jest użycie takich śród.ków. że oprócz odprawiania obrzędów obowiązujących przy wyrobie talizmanów miłosnych i wszelkiego rodzaju talizmanów. dodaj podwójną ilość jabłek dębowych*. jakie * Por. że jabłka dębowe były ważnym składnikiem wszystkich inkaustów czarnoksięskich (przyp. koniecznie z prawego skrzydła. tłum. a w dzień niech stygnie. jak: magiczny inkaust. Jak już wszystko zrobisz. 46. gęsie pióro. Weź kości nietoperza. żeby pisać na talizmanach". recepty na wszystkie cztery artykuły. Po tych staraniach masz inkaust gotowy. Wrzuć do garnka. włóż do ognia i spal. wlej nie szczędząc krwi gołębiej i wystaw do księżyca.). ściętej w mie-siącu marcu. w nocy.Dodajmy. że jednak z jakichś powodów należy użyć galasówek. ale w czasie kiedy go ubywa. które powinieneś zebrać w wigilię świętego Jana. Wymieszaj wszystko. Aby jednak pisać na tych talizmanach. jak zawsze ze starych Ksiąg Czarnej Magii. wypowiadaj te słowa: Abrachay! Abatoy! Samatoy! Scaver! Adonay! Usuń z tego pióra nieczystości. pochodzące. . Pragnąc zaspokoić potrzeby czytelnika podajemy.

jak następuje: "Aby zrobić pachnidło Venus. rzucaj po trzy na rozżarzone węgle. boć ileż trzeba 111 . i nasmaruj pachnidłem Venus. Później przytnij je tak. Ukryj dobrze. żeby J6. i pisz nim. niezbędnego w obrzędach mających na względzie cele seksualne. żeby Ą prócz ciebie go nie używał. rzeczywiście skuteczny talizman. Tajemna recepta brzmi. Pachnidło Venus palić trzeba w glinianym piecyku. łodygi aloesu. gdy będziesz fodziejstwa czynił". Jak widać. Używając. nie jest tak łatwo wyprodukować doskonały. wysuszone płatki róż. liście werbeny i czerwony koral. jak się to czyni. Pachnidło palić możesz tylko w dni piątkowe". rnusisz mieć: piżmo. ambrę. Będziesz miał pastę i zrób z niej kuleczki wielkości ziaren grochu i wysusz. a ogień podsycać drewienkamii laurowymi i leszczynowymi w równych częściach.zie pisało. usunięte ze względu na brutalność Przypatrzmy się teraz produkcji pachnidła Venus. Skrusz na proszek wszystkie ingrediencje i zmiieszaj z gołębią krwią.

Osobną dziedziną pracowitej miłosnej magii są słynna filtry.spełnić warunków. pigułek podnoszących sprawność seksualną. Otrzymasz zielonkawy płyn rozpuszczający oraz caput mortuum barwy zielonej z czerwonymi błyskami. choć można wlewać je do jedzenia. jest również używany jako podstawowy surowiec do produkowania innych środków — Filtr Adeptów Różokrzyża. choćby ów dziewiczy pergamin. którego recepta przetrwała do naszych czasów. odpowiednio zrobiony magiczny atrament i co najważniejsze. następnie zachować czystość. głęboko w to wszystko uwierzyć. stworzyć odpowied-nie warunki do pracy. niech się topi w temperaturze siedemdziesięciu stopni. zarówno w Kama-Sutrze. aby osiągnąć pożądany cel: przede wszystkim znaleźć właściwą osobę posiadającą specjalną moc. Weź potem garść nasion kwiatu 112 . Musisz destylować i odparowywać tak długo. jak i w Anan-gaRanga. aż na dnie retorty zobaczysz sól suchą i czerwoną. pomad. jako że było w zwyczaju podawanie ich w napojach. najwięcej zaś ich mamy w starożytnej literatu-rze hinduskiej. choć ci ostatni przedkładali nad nie talizmany. Tyleż samo mają narody Dalekiego Wschodu. gdzie aż roi się od wszelkiego rodzaju filtrowi. zaś najlepiej mieszać do słodyczy. wonności afrodyzjakalnych. tak sporządzone talizmany są poza wszelką konkurencją w stosunku do tych bez specjalnego za-chodu kupowanych za pieniądze. powszechnie nazywana napojami. Jednym z cenniejszych filtrów. olejków. wyraźnie pochodzenia alchemicz-nego: „Weź jedną uncję merkuriusza filozoficznego i tyleż samo siarki i włóż do naczynia z grubego szkła. pachnidło Venus. znane już w starożytności. zdobyć środki używane w danej epoce. Informacje o filtrach miłosnych znajdujemy w dziełach egipskich. Hebrajczycy oraz Arabowie. Jak należy przypuszczać.

oficjalnym dekretem za-broniono używania krwi do ceremonii i rytuałów. rozmaitych obrzędów. tkwią lorzenie późniejszego wampiryzmu. że rośliny potrzebują tylko połowy czasu. zaklęć i paktów czy inwokacji żądały krwi. Badacze historii magii skłonni są przypuszczać. żeby urosnąć. w których jedynie młoda. świeża krew przywracała siły witalne chorym. jak i wśród naszych rodzimych czarowników i guślarzy. nie zapominając. wsyp trochę tej czerwonej soli i odstaw na całe dwa dni. Zarówno ludy prymitywne. co w końcu oprowadziło do zagrożenia życia. aby ziarenka się nasyciły. aby uzyskać gotowość miłosną. Zasiej je w dobrej ziemi. Zasiej tyle. tłum.. Cenny życiodajny płyn stanowił o powodzeniu obrzędów. abyś mógł zostawić nasiona na przyszły rok. szczególnie gdy pracowano. żeby z niego zrobić tynkturę albo zwykły roztwór.Różokrzyża *. gdzie uprawiano magię otwarcie i publicznie. uczyni ona wszystko.). 113 . Będziesz potrzebował tylko soku z tej rośliny. W magii erotycznej ogromnie ważnym czynnikiem jest krew i choć wielcy czarnoksiężnicy i adepci wzbraniali się jej używać ze względu na grożące niebezpieczeństwa. czego sobie zażyczysz". Dotknięte chorobą miejsca le* Czyli werbeny (przyp. Jednak nie można było uniknąć praktyk. jak i wysoko wykształcone kultury do swych praktyk magicznych. rytuałów. żeby był dość gęsty. abyś zebrał plon dnia 21 kwietnia. — Czarna magia. Jeśli tylko natrzesz tym filtrem ręce i dotkniesz interesującej cię osoby. włóż do wody. Tak więc w niektórych krajach. w magii miłosnej. jak na przykład w Chinach.. Zooterapia mnagiczna cieszyła się ogromnym powodzeniem zarówno na Dalekim Wschodzie. że właśnie tutaj. odmładzała starców i pobudzała energię u impotentów. niemniej ów zły zwyczaj wkradł się we wszystkie epoki i kultury. I oblicz czas zasiewu tak. tyle.

Użycie krwi w rytuałach magicznych doprowadziło w końcu do degeneracji obrzędów. Tak też osiągano potencję seksualną. na przykład ochrą. W starożytności i w średniowieczu nekromanci używali świeżej krwi wybranych zwierząt. czego dotknie. sypano na ołtarze i składano w ofierze zmarłym czy czerwoną materią. Podobnie było u Greków i Rzymian. 0 właściwościach tej substancji wypowiadali się wielcy mędrcy wszystkich czasów. Mówiliśmy dotychczas o używaniu żywej krwi w obrzędach. 114 . tłum. Na przykład Pliniusz w swojej Historii Naturalnej z początku perwszego wieku naszej ery twierdził. „degeneracja" obrzędu (przyp. groby zmarłych itp. a mianowicie o krwi menstruacyjnej. Także więc w magii miłosnej co mogło być bardziej skutecznego. zwłaszcza różami itp. czego namacalnym dowodem jest choćby. kiedy do ceremonii zaczęto używać krwi. a ileż starań kosztowało Mojżesza. czarnych kotów. że niszczy ona wszystko. aby odwieść swój naród od obyczaju składania ludzi na ofiarę** ku czci Jehowy.). " Bowiem były to obrzędy praktykowane przez całe pokolenia. jeśli nie obłożenie genitaliów krwawiącym gołębiem. krwią spryskiwano ołtarze. czarny kogut zarzynany na ofiarę. ale też należałoby wspomnieć. kruków i nietoperzy do swych złoczyn-nych czarostw. gdyż tego rodzaju praktyki nie były rzadkie. przyrządzanych przez średniowieczne czarownice. a nie nagły zwrot ku barbarzyństwu. i tak: kamie- * Trudno tu mówić o degeneracji obrzędów. nieodzowny w rytuałach vudu. że układano na nich rozpłatanego gołębia. którą malowano posągi. (przyp. o ulubionej ingrediencji filtrów miłosnych. Ów zwyczaj ofiary krwi zastępowano w miarę rozwoju cywilizacyjnego jej namiastką w postaci substancji o tej samej barwie.czono w ten sposób.* Przykładem może tu być upadek wysoce wysublimowanej kontemplacyjnej doktryny Lao-Tse. na przykład kozłów. skoro pierwotnie we wszystkich kultach praktykowano składanie krwawych ofiar ku czci rozmaitych bóstw. W naszych czasach nadal istnieją krwawe obrzędy. tłum.). czerwonymi kwiatami. posągi.

Przypomnijmy odpowiedź słynnego Nostradamusa — medyka i astrologa Katarzyny Medycejskiej — królowej. ale mniej jeszcze winien wierzyć w to. do których niezbędna jest krew menstruacyjna przetrwały u ludów prymitywnych. gdyż ogień zgubny wielki. natomiast świetnie się nadaje do produkcji filtrów i napojów miłosnych. spójrz a zwyciężysz". co we wnętrznościach płonie kobiety. gdy w dniach pewnych jej natura przewrotna wybiegów nijakich nie czyni. że krew menstruacyjna jest szkodliwa i niszczy rośliny i zwierzęta. co można uważać za granice normalności. przypomnij sobie pani starożytną radę Pytii: „Kiedy ciało twoje nieczyste będzie. I słów jej nie słuchaj. 115 . bo cię nimi zniewoli i w oczy jej nie spoglądaj w dniach owych feralnych. Ale jeśli kiedyś znajdzie się taki człowiek. jeśli oprze się mocy waszej piękności. «Nie masz Pani żadnej potrzeby podnosić siły waszych wdzięków.)) Ten zachodni przesąd został po-twierdzony na Wschodzie przez samego Konfucjusza. Praktyki. co powiadają jej usta. liście więdną. a kwiaty opadają. przybierając formy daleko wykraczające poza to. który pisze w jednej ze swoich ksiąg: „Nie może nigdy mężczyzna wierzyć słowom wypowiedzianym przez kobietę. I ten kto spojrzy w oczy kobiecie w dniach tych. Także Rzymianie u Lucjusza Columeli i u Elia też z całym przekonaniem twierdzili. bowiem wtedy posiada ona siłę magiczną potężną. niewolnikiem jej będzie". Piękność wasza jest niczym słońce. na które spojrzeć wystarczy.nie szlachetne tracą blask. co wyrażają jej oczy w dniach fatalnych. który ślepy będzie na wdzięki wasze. Natomiast w Zend Aveście — czytamy: „Strzeż się kobiety. kiedy zażądała. siły wszystkie mężczyzny w niemoc spopieli". aby przygotował jej napój miłosny. aby je wielbić.

werbeny. Pozwól odpocząć myślom przez parę minut. Wertując średniowieczne Księgi Czarnej Magii. wypuszczaj powoli i zaraz dmuchnij delikatnie na papier. ale tylko z jednej strony. „Aby siły męskie mieć wielkie. dobrze jest używać złota. wymawiając równocześnie uświęcone słowo parabrahm. Powtórz tę czynność pięć razy.Od dość dawna w celu zniewolenia myśli pożądanej osoby stosuje się tak zwane papiery miłosne. kadzidła palić. ambry. gołębicy i kozła". najlepiej gołębia. złóż je i połóż na stole. takoż sok z włoskiego kopru z mlekiem. „Ale żeby niemoc płciową spowodować albo w cnocie żyć chcieć. piołunu. Uczyń tak pięć razy. skoncentruj swoje myśli i wyrysuj w przestrzeni „świetliste koło". Istnieje mnóstwo zaklęć uaktywniających każdy papier. mirry i ząbków dzikiego czosnku używać". co pochodzi od zwierząt saturnowych. Wciągnij głęboko powietrze. „Aby zapewnić sobie miłość jakiejś osoby. odkurzyliśmy kilka recept nieodzownych w magii seksualnej. używane najczęściej. aby służyły wyłącznie tobie. a to wnętrzości wilka. Kiedy skończysz. trzeba używać wszystkiego. ziela świętojańskiego oraz narządów rozrodczych zwierząt. a następnie zamknij oczy. wraz z recepturą postępowania: „Wybierz kilka arkusików dobrego białego papieru. a to szczątki robaczków świętojańskich albo sałaty. 116 . Namagnetyzowane papiery ukryj w sekretnym miejscu. Tak przygotowane papiery posiadają wielką moc i są wielce skutecznym środkiem uzyskania wzajemności interesującej cię osoby. papier będzie mocno przesiąknięty twoją emanacją magnetyczną. Podamy tutaj jedno. trzeba napary z werbeny pić. Odwrócić teraz stosik i wszystkie czynności powtórz od początku. albo nenufaru". usiądź wygodnie i przykryj stolik dłońmi.

kamienia magnesowego. pyłku irysowego albo cynobru". daj jej miodu z popiołem z jej włosów". czy kobieta jest prawdziwie cnotliwą. Rewers i awers słynnego starożytnego Wielkiego Talizmanu Wenus. użyć trzeba diamentu. „Ale żeby poczęcia urfiknąć. Podane wyżej recepty używane były wyłącznie przez pośledniejszych guślarzy oraz czarownice. Można wyryć go w metalu albo wyrysować na dziewiczym pergaminie. a mamy tu na myśli dzieło pod tytułem Venus skryta albo Wiedza o płciach. musisz tylko nosić przy sobie popiół z jabłka kalwili albo z zielonej żaby". sproszkowany róg jelenia i krowie łajno". którego autorem był znako117 .Mo. Nic nie mają one wspólnego — albo prawie nic — z cudownymi sekretami zawartymi w osobliwej księdze z szesnastego wieku. „Żeby kobieta wierną ci była. koniecznie odprawiając wszystkie zalecone obrzędy. mocz mulicy. popiół z wilka albo łapa łasicy". dobre są zęby małego dziecka oprawione w czyste srebro. „Żeby krew miesięczną wstrzymać. "Do poczęcia nie masz lepszych medykamentów nad kobyle mleko. "Żeby poznać.

Tłumaczony z Łaciny na Mowę Hiszpańską przez Don Luisa Fernanda de Arellano.cieszącego się ogromnym prestiżem w wielu innych dziedzinach wiedzy. To dzieło o magii seksualnej Venus Skryta należy do rzadkości i było białym krukiem dla rzeszy adeptów nauk tajemnych. chociaż zawiera propozycje najbardziej interesujące. filozof. wybrane i ogromnie ważne dla czarnoksięskich obrządków sprowadzających miłość i chuć. że Venus Skryta była przetłumaczona na hiszpański już w 1567 roku przez słynnego medyka z Sewilli. który brzmi dokładnie tak: SKRYTA VENUS albo TRAKTAT O KABALE MIŁOSNEJ złożony przez Medyka z Mediolanu i wnikliwego Filozofa GIROLAMA CARDANO. 118 .mity lekarz. opublikowana w drukarni w Kordobie w tymże samym roku. matematyk. jak i osobowość autora. że jest to najznakomitsze dzieło dotyczącej tej materii. zarówno z uwagi na poruszane w nim tematy. Korzystając ze szczęśliwego trafu posiadania w naszej bibliotece kilku egzemplarzy tego dzieła. Interesujące jest jeszcze i to. czarnoksiężnik i alchemik Hieronymus Cardanus. doktora Fernanda de Arellano. astrolog. którzy właściwie go nie znali. medyka sewilskiego Cordoba — w Domu Juana Bautisty w Roku Pańskim 1567. I bez przesady. i z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić. z prawdziwą przyjemnością udostępnimy czytelnikowi tekst okładki.

Pobłogosław i uświęć czynienia moje podług praw twoich i woli twojej najwyższej. abym moc takową posiadał i emanacje aniołów światła przyciągał. gęsim piórem umoczonym w inkauście magicznym i włóż ten kawałek tam. twarda jak otchłań jest zazdrość. Zamknij księgę razem z kluczem i kawałkiem pergaminu i owiąż ją nićmi bawełnianymi. której egzorcyzm czynisz). które pierwej *Na wszystko. W imię błogosławieństw trzech ojca najświętszego. żeby tylko był oczyszczony i egzorcyzmem odczyniony. zwaną Ad Omnia*. który mówi: »Połóż mię jako pieczęć do serca twego. czyli posługiwanie się Biblią w praktykach magicznych. miłość. w imię Jehowy Wszechmocnego. W imię Ojca. jako pieczęć do ramienia twego.6 Pieśni nad Pieśniami Salomona. piór. na pergaminie. choćby tę słynną niezwykłą formułę egzorcyzmu. Napisz imię osoby. abyś był mi użyteczny i ku korzyści służył w wielkim dziele moim. ks. wypowiadaną jedyynie przez najsłynniejszych czarowników w trakcie przygotowywania pergaminów.) 119 . którego dokonywać będę. gdzie się ten werset znajduje. Wujka (przyp. gdzie już jest klucz. szczególnie miłosnych. *Tłum. połóż go na tej samej stronicy Biblii dokładnie tam. tłum. bo mocna jest jak śmierć. Oto jeden ze znanych na aszym kontynencie sposobów: „Weź Biblię i znajdź rozdział 8 werset . w imię Syna i w imię Ducha Świętego. ja cię zaklinam (tutaj wymów nazwę rzeczy.Podajmy kilka ciekawostek. pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni«*\ Weź potem klucz do sypialni twojej. Cardanus wprowadził do kultury zachodniej bibliomancję. A oto najsłynniejszy egzorcyzm: „W imię Adonai niewysłowionego. atramentów. Amen". w imię Saday nieomylnego. amuletów itp. której względy pozyskać pragniesz. talizmanów.

matko Schevo! Opiekunko miłości! Wznoszę do cię modły moje gorące. Ale wydarzyć się może. zwiąż je razem i włóż sobie pod poduszkę i tak trzymaj przez trzy dni. a także w magii miłosnej. Więc jeśli nie chcemy. aby mnie nie zawiodły dzieła moje. gdy mocy tajemnych Natury w sprawie niesłusznej używa. musimy 120 . zwanego Ciosem Odwróconym.najmniej przez trzy dni jako podwiązkę na lewej kostce nosiłeś. otwórz Biblię w miejscu zaznaczonym. a potem z wiarą wielką wypowiedz taką inwokację: Och. by nas dosięgały złe uroki czarnoksiężnika bez nijakiego sumienia. I co wówczas się stać może? Ano rzecz straszna. gdy już wypowiesz te słowa. wyjmij klucz i kawałek pergaminu. który czyniciela uroków ugodzi. Cardanus jest autorem słynnego przeciwczaru. jaką tylko posiadać może. którego używano jako doskonałej obrony przed złymi urokami. że czarodziej wyśle swoje promienie złoczynne ku osobie. Czarownik niegodziwe czarostwa czyniąc całą swą nienawiść wielką. I wtedy łączność się mocna pomiędzy czarownikiem a człowiekiem uroki odbierającym zawiązuje i jakby wstęga myślowa z tych emanacji się tworzy. a i czasami tragicznym w skutkach dla czarnoksiężnika albo czarownika. a wdzięczność moja będzie wieczna i bezmierna. zwany jeszcze odbitym wielce jest niebezpiecznym. rzucanymi przez innych czarnoksiężników i czarowników. w nie wkłada i z istoty jego strumień emanacji płynie i ku jego ofierze się kieruje. Oto fragment tekstu traktatu Cardanusa wraz z formułą czaru: „Cios odwrócony albo odrzucony. Potem. czar twój się spełni". którą to okultyści siłą Ob zowią. a kiedy trzy dni miną. Cała siła złoczynna czarownika mocno w aurę ochronną noszącego talizman czarom przeciwny uderzy i dokona się ipso facto cios odwrócony. która wie o takich mocach i amulet nosi przeciwny takim czarostwom. abyś pomogła mi w czynieniach moich.

Zważaj.. i inkausty. kiedy amulet będziesz pachnidłami przynależnymi Satur-nowi okadzał. gdy księżyc w czwartej kwadrze na niebie będzie.ten cudowny amulet zwany przeciwczarem odwróconym zawsze przy sobie mieć. żebyś i pergamin. taką samą. A potem niech promienie księżyca świecą. abyś koła zielonym inkaustem rysował. jaką widzisz na obrazku. i pióra zawczasu egzor-cyzmował. a trzy gwoździe czarnym inkaustem i też pamię-taj. a takoż czarnoksiężników przeciwko tobie. na nic się zdadzą złoczarnoksięskie knowania czarowników. tylko zarabianie pieniędzy. bowiem przeciwko nim się ich uroki obrócą". Na koniec włóż go do woreczka z materii czarnej i noś zawsze na sercu. Choć w handlu artykułów do zgłębiania Wiedzy Tajemnej w bród.. weź kawałek dziewiczego pergaminu i wyrysuj figurę. Przypatrzmy się więc uważniej propozycjom zawartym w niniejszym rozdziale i sami oceńmy. iż nie jest to magia. serce czerwonym in-kaustem. Jeśli tak uczynisz. jak również tych nieodzownych w magii seksualnej. 121 . powtórzmy jeszcze. co jest tą akuratną magią. a co nią nie jest. A zrobić ten nadzwyczajny talizman możemy podług formuły od magów faraonowych przepisanej: jakiejś soboty między jedenastą a dwu-nastą godziną.

i nie mają nic wspólnego ze współczesnymi podręcznikami do czarnej magii. Rozpocznijmy od jednej z najstarszych i najskuteczniejszych.XVI. cenionych przez magów i czarnoksiężników. Cytowane poniżej formuły i zaklęcia istotnie pochódzą z oryginalnych dzieł. A w pierwszych dniach jesieni pod drzwi jej pójdź i wyrzeknij dwanaście 122 . WIELKIE SEKRETNE FORMUŁY MAGICZNE WSZYSTKICH CZASÓW Aby już całkowicie zaspokoić naturalną ciekawość czytelnika. który pochodzi z ziemi ludu Izraela z epoki Starego Testamentu: „Jeśli pragniesz gorąco. weź czerwoną miedź i medalion wykuj. a po drugiej stronie imię Jehowy z Nony wyryj. którzy od tysięcy lat i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi stosowali je w praktyce. jakie mamy w zasięgu ręki. Zawieś zaraz na czerwonym sznurze a dobrze. Na jednej stronie znaki męskie i żeńskie planet wyryj. Formuły prawdziwe i skuteczne? Czy też tylko nieszkodliwe zabobony? Nie widzimy się powołani do udzielania miarodajnych odpowiedzi. uczyń taki oto talizman: kiedy lato mieć się będzie ku końcowi. a służącej do przygotowania talizmanu miłosnego. i zaraz na szyję sobie zawieś. aby cię jakowaś osoba pokochała. zebraliśmy wielkie sekretne formuły czarnej magii będące w przeszłości i obecnie dumą praktyk ezoterycznych. żeby był z wełny i z szaty oblubienicy twojej zrobiony. Być może mog-liby to uczynić owi wielcy adepci. o czasie przynależnym Venus.

mach et vos omnes. kiedy tylko włoży się ją do kieszeni. to winna jest tu wyłącznie jego ignorancja. a zrób to dokładnie. jeśli ktoś z czytelników cierpi teraz z mi-ści. którąś pierwej w czas kanikuły dziełu temu poświęcił i krwią jej wypisz słowa następujące:hels. Nie minie dni trzydzieści. czyni całkowitą i absolutną niewidzialność zawsze. ujrzała jednak światło dzienne za sprawą słynnych Kłódek Salomona. a pal kadzidła. jak stać się niewidzialnym będąca dziedzictwem wielkich magów. Połącz z powrotem głowę z resztą jej ciała. kiedy Psia Gwiazda najmocniej świeci. benib. a już zupełnie nie wiadomo. hels i powieś figurkę na włosie twoim u sklepienia jaskini o północy. wraz z towarzySZĄCYM JEJ zaklęciem. zaklinam cię figurko woskowa per deum vivum ut per virtutem horum.razy słowo amapoylfak. i zaraz napisz na płacie skóry żaby skalnej. Amen. 123 . mogą być zwyczajne. że owa figurka. Eksperyment faktycznie wymaga wielu zabiegów i nie prowadzi tak łatwo do celu. Rzeczywiście. półksiężyc i kąt sekretny. not. Oddziel czaszkę od ciała i w dniu i w godzinie Saturna wyryj igłą na niej sekretny krzyż. jako i ty jej pragniesz". Skrywana przez nich zazdrośnie. Oddajemy ją w całości do dyspozycji czytelnika: "Ulep z wosku w miesiącu styczniu figurkę i niech będzie rodzaju męskiego. berot. hel.*" Wielcy adepci twierdzą. caracterum et ver-borum me invisibilem reddas. ubique te portavero meum. I mów wtedy: me/ach. bo i samo wyrycie znaków wymaga dużo zachodu i litania jest wystarczająco trudna. a ob-lubienica twoja przyjdzie do ciebie i cię zapragnie. gdzie szukać tej skalnej żaby i akurat w czasie. A oto tajemnica. et.

poszukiwano eliksirów życia i przygotowywano je według najrozmaitszych recept. tak zwany rękaw Hipokratesa (przyp. można sobie wyobrazić. środek przeczyszczający (przyp. tłum. dwa funty sokuzogórecznika — wyciśnijzłodyg i liści — dwanaście funtów najczystszego miodu i gotuj. lub też przywołać samego Szatana. używana jako. Przesącz wino * Rozkazuję ci przez kłódki Salomonowe i wielkie imię Dającego Znaki. cztery uncje pokruszonego korzenia gencjany i zostaw na dwadzieścia cztery godziny na ciepłych węglach i mieszaj co jakiś czas.). Od zawsze. z największym powodzeniem.). a potem przepuść przez hipokras***. Eliksir długiego życia przygotowuje się tak: „Weź osiem funtów soku mercurialnego**. *** Filtr zrobiony z kawałka materiału. ** Roślina z rodziny euforbiacea (mieczowate) o zielonych kwiatach.. „prawdziwie naukową". jak długo istnieje magia. Podajemy jedną z najcenniejszych. wyszperaną w słynnym dziele: Cudowne tajemnice A/berta Małego. tłum. jak się wydaje. 124 . Skoro ludzie uciekali się do tak niezwykłych sposobów.Mamy jeszcze wielkie wezwanie Demona Księcia Ciemności według słynnego Piotra Apoloniusza: cenzurka Do czasów wymienionego Apoloniusza formułę tę wypowiedziano setki razy. Do osobnego naczynia wlej trzy kieliszki białego wina. co jeszcze czynili dla uzyskania wiecznej młodości i przedłużenia czasu swej bytności na tym najlepszym ze światów. mający kształt trójkąta.. aby stać się niewidzialnymi. aż się spieni.

skądinąd ważnego klasycznego dzieła. a raczej jego streszczenia. . W rzeczywistości to streszczenie. nie oddaje zawartego w nim przesłania.Jeszcze jeden przykład komercjalizacji dawnej wiedzy magicznej: propozycja kupna słynnego „Enchiridion Leonis Papae".

a zarazem najrzadszym dziełem tego gatunku. a nade wszystko zgłębiaj tajniki słynnego.. przepędzaj demony. Egzorcyzmow. choć nieznanego Rytuału. cesarzowi Karolowi Wielkiemu przez papieża Leona III. Autor tego dzieła. jest filarem literatury magicz-nookultystycznej.Pentagramów Kabały Tradycyjnej" i jest ona najlepszym podręcznikiem do magii.OBRZĘD EGZORCYSTY Księga zawierająca wiedzę wszelaką do: ODPRAWIANIA EGZORCYZMÓW ZAKLĘĆ TALIZMANÓW i innych SZTUK MAGICZNYCH OBRZĘD EGZORCYSTY Exorcizandis Obsessis a DEMONIO Książka nasza zawiera streszczenie .. znawca i wtajemniczony w hebrajskie nauki sekretne. Oprócz tego w naszej książce znajdziesz Obrzędy Magiczne oparte na . złością ludzką i różnymi chorobami! Egzorcyzmuj chorych.Enchiridion Leonis Papae". to znaczy. 126 .. którego wersja oryginalna dochowała się do naszych czasów w bardzo nielicznych egzemplarzach. Wykorzystaj okazję! Kup tę książkę zawierającą wielkie moce! Uchroni cię ona przed wrogami. Jest to zbiór Zaklęć. także i w naszej książce zamieszczonym. jak wiadomo.Kłódkach Salomona". który. Cudownych Modlitw ofiarowanych wraz z listem hermetycznym. opartym na tradycyjnej kabale. aby służyć dobru ludzkości. Zawiera ona wiele pieśni alegorycznych wziętych z . korzystając ze swej wiedzy i talentu napisał tę ściśle ezoteryczną książkę z myślą o najwłaściwszym jej zastosowaniu.

. chroni przed różnymi chobami. ischias. a jeszcze leczy boleści żołądkowe. ^ Po życiu następuje śmierć. które powinieneś przechowywać w miejscu o umiarkowanej temperaturze. choć trzeba stwierdzić też trudne do zrobienia.przez szmatkę. ale nie wyciskaj jej. Pij po jednej łyżeczce codziennie rano. to i tak wzmocni on to dobre i ozdrowi to niedobre. utrzymuje w dobrym zdrowiu. Ostudź w dzbanie glinianym glazurowanym i zaraz przelej do butelek. ułątwiając sprawę. a sok ogórecznikowy sokiem owoców cytrusowych. a potem postaw wszystko na ogniu. niech się warzy powoli. Jeśli Czarna Magia znalazła eliksiry młodości. proponują sok odmiany ostromlecza. Prócz znanych już czytelnikowi czarostw za pośrednictwem wang. migreny i wszystkie niemoce wewnętrzOto wspaniałe średniowieczne panaceum. na czczo. zawroty głowy. aż do konsystencji gęstego syropu. odkryła również budzące grozę czary śmiercionośne. i wlej do miodu z sokami.. Zarówno w jednym. w dobrym winie — wznieśmy toast za zdrowie czytelnika i — czemu nie?— za nowoczesne laboratorium chemiczno-farmaceutyczne. ekstraktem gencjany. destylowana przez naturę. nie bedziecie nikogo zabijać! 127 . Niektórzy magowie. czyli tego właśnie mercurialu. jak i w drugim przypadku — czy będzie to sok mercurialu czy czysta woda. a drugie jest całkiem zepsute. i nawet jak w ciele nie ma już nic prócz małego kawałka płuca. w połączeniu z miodem. tudzież podagrą. zastąpić rosą. Ten eliksir przedłuża życie. mamy straszliwą receptę na śmiertelny urok zwany wiadrem wody: cenzurka.

amuletów i modlitw chroniących. bestio. wszak mnie zauroczysz i młodość mą sponiewierasz. o tym dobrze wiemy. znany w całej średniowiecznej Europie. Pol tym czasie. powodzenie i szczęście: „W kącie twojej izby zrób sobie małe palenisko z cegły i na rozżarzone węgle rzuć ziół siedem. czy chory umrze czy wyzdrowieje: „Weź gałązkę pokrzywy i zanurz w świeżym moczu chorego i pozostaw przez dwadzieścia cztery godziny. pewne jest. życie mi zabierasz. jak pokrzywa uschnie. żel chory umrze. a jak będzie jeszcze zielona. Przeciw strasznym urokom złego oka stosuje się wiela różnych talizmanów. w który włóż' ząbek czosnku i trzy ziarenka pszenicy. A jeszcze bardziej cię będzie chronił twój amulet. który pomagał w terapeutyce — nieoficjalnej — pro-j gnozując. 128 . miłość. że wyzdrowieje".A oto rytuał. Nie bez powodu o czarach złego oka mówi Tirso de Molina w jednym ze swych wierszy: Jadem złym poją mnie twe oczy. a musisz wkładać nowe. Niebezpieczeństwo zauroczenia ścigało człowieka przez| wiele wieków. a jest on taki: „Noś zawsze skórzany woreczek na szyi. znak to nieomylny. zawsze kiedy się księżyc odmieni. jak go poświęcisz". ale żeby dobrze * Przekład okazjonalny tłumaczki niniejszego dzieła.* Należy więc podać niezawodny sposób przeciw zauroczeniu. Niżej opisany obrzęd zapewnia każdemu ambitnemu człowiekowi fortunę. precz. nie patrz.

Cztery garście dojrzałych ziaren jałowca i pojednej garści: zielonego kopru włoskiego. kwiatów serdecznika. Pophiel. tataraku. Sześć plasterków najlepszej cytryny. zalej dobrą okowitą i pozostaw na siedem dni. kwiatów wasylka. aby wszystkie zioła zbierać o właściwym czasie Czarna magia. driakwi. malangi i białego pieprzu. (i wymień swoje imię)". Po dwie uncje aloesu. Tak przygotowany eliksir należy pić po każdym jedzeniu w ilości trzy krople w połowie garnuszka wody". fumarii i agrimonii. tysiącznika. jedno po drugim. rozmarynu.. Wymieszaj i potłucz wszystkie składniki. kory muszkatołowej. I zwróciwszy się ku wschodowi. Och. majeranku. kamenę. Bethor. po jednej uncji wszystkiego.. Phul. poprawia stan zdrowia. wsyp do dzbana. Dwie garście damasceńskich winogron i dwie laski rabarbaru. bo tak się też nazywa.. kurkumy. nigdy choroba dostatecznie nie wykorzystanemu. goździków.wysuszone i skruszone były: cykorię. Phaleg. aloes. Dysponując już wszystkimi darami świata tego. wypowiedz takie* słowaa: Benedicto omnio angeli domine per adonay espirytum planetarium. siedmiu dni tygoddnia: Araton. Znakomity eliksir zdrowia zawdzięczamy słynnemu dziełu. "Weź przedniego cynamonu. heliotrop i werbenę. nie zapominajmy o najważniejszym — zdrowiu. różyczek ruty. szpilki sosnowe. które są nazwaniami siedmiu duchów siedmiu planet. 129 . nasion rajskiego ziela. imbiru. Bageth. regium. jałowiec. czarnego bzu. Przedestyluj i przechowaj w naczyniu owiniętym kawałkiem żółtego jedwabiu. roślin kadzidlanych. utrzymuje siłę mięśni i zapobiega wszelkim chorobom.. pod tytułem: Botanica oculta (Botanika tajemna) —samego Paracelsusa. Czarnoksiężnicy przestrzegają. Wypisz na pergaminie siedem imion. Eliksir Paracelsusa. fortuna bona. gałki muszkatołowej. przedłuża życie. Jedną drachmę ambry. sandału.

obiektu opowieści. i najwyższych kapłanów. Różdżki te spełniają ogromnie ważną rolę i są nieodzownym atrybutem i magów. że byłyby one. A my jeszcze dodajmy. Utnij ją o wschodzie słońca. i czarnoksiężników. Jest tych formuł mnóstwo w starych traktatach alchemicznych różnej wartości. sposoby ich używania i cele.planetarnym. szczególnie tych ostatnich. a są to teksty niezmiernie skomplikowane i wymieniające tak niezwykłe nazwy substancji. więc tajemnicę ich wykonania powierzano sobie sposobem z ust do ust w bardzo ścisłym gronie wybranych osób. Różdżkę robi się tylko z drzewa leszczynowego: „Wybierz gałązkę długości półtorej stopy i grubości palca i żeby nie miała więcej niż jeden rok. I w tym przypadku przepis pochodzi z miarodajnego źródła. że przygotowanie takiej różdżki wymaga nieco więcej zabiegów.)** Wierzę. ** Zachęcająca rada (przyp.* A teraz drodzy czytelnicy. spędzało sen z powiek niejednemu wielkiemu alchemikowi. ale stare księgi jakoś na ten temat milczą uparcie i raczej podają. podamy formułę do uzyskania najcudowniejszego przedmiotu wszelkich magii. także znamiennych uwag z Biblii i innych świętych ksiąg: różdżki czy też laseczki magicznej. że zamiast winogron z Damaszku możemy użyć hiszpańskich i niekoniecznie musimy jechać po nie do Syrii. że na Ziemi żywych widzę dobra Pana. a podczas cięcia wypowiadaj: Credo videre bona domini in terra viventium. jakim są wszystkie starożytne i średniowieczne księgi. i to w dużej obfitości. legend. 130 . poprzez swą niezrozumiałość.** Podejrzewamy. tłum. bajek. jakie można przy ich pomocy osiągnąć. aby podczas cięcia wchłonęła całą siłę magnetyczną królewskiej gwiazdy. Ale teraz wyjawmy sekret największy: pragnienie zdobycia tej tajemnicy — czyli formuły produkcji złota.

zupełnie nieprzydatne dla profana dziedziny. wybitnemu architektowi starożytności Hiramowi Habidowi. Krążą opowieści. stopniowo. należy nadać jej moc. dodając wody destylowanej i amoniaku. sekretna formuła otrzymywania złota: "Rozpuść czyste złoto w mieszaninie kwasu azotowe-go i solnego. według następujących wskazówek: 131 . ale nic jeszcze straconego. aby się nasyciło. być może z ogromną szodą dla domowego budżetu. jako szczególnie cenny dar. alchemik biedny jak mysz kościelna. Tak otrzymasz błyszczące złoto w ilości trzydzieści procent więcej. niż zużyłeś do produkcji". a i owszem również rządom zainteresowanym w podreparowaniu ogołoconego skarbu państwa w tych ciężkich czasach ogólnego kryzysu ekonomicznego. stał się posiadaczem królewskiej fortuny. jak dotąd. Przedstawiamy teraz mistrzowskie dzieła magiczne wszechczasów. bardziej jasną i konkretną — wprawdzie. jaką jest alchemia. aby nie dopuścić do powstania strątu. przepłucz wodą i pozostaw do osuszenia. Oto przechowywana w tajemnicy. że przy pomocy tej formuły Nicolas Flamel. jej nie wypróbowaliśmy. ofiarował. Cudownie proste! Zostawmy czytelnikowi w darze tę wspaniałą receptę na otrzymnie „błyszczącego złota". Powiększ roztwór cztery razy. słynny król. jak głosi tradycja. Kiedy po spełnieniu wszystkich obowiązkowych obrzędów praca zostanie ukończona. Jest to mały czerwony smok zrobiony z metali w szczególny sposób i w warunkach odpowiednich wpływów i operacji planet. Oddziel przez filtrowanie żółty proszek. zaś potrzebne wyjaśnienia zabrałyby nam więcej stron niż liczy sobie cała książka. Wybraliśmy tylko jedną formułę. Czerwonego Smoka. przypisywane królowi Salomonowi: talizman Czerwony Smok i talizman Gwiazda Mistyczna. Pierwszy. który zbudował Swiątynię Salomona. do początku tego wieku. której pochodzenie wciąż okrywają mroki tajemnicy.

Inny sposób: „Talizman Czerwony Smok należy zrobić ze stopu siedmiu metali. talizman nabierze mocy największych i zapewni powodzenie. dzisiaj jako i zawsze. Zawarta w Kłódkach Salomona formuła talizmanu Gwiazdy Mistycznej od czasów biblijnych na przestrzeni tysiącleci ulegała najróżniejszym deformacjom: znamy opisy poskracane. dasz smokowi okruszynkę najczystszej kamfory wielkości ziarna pszenicy. 132 . zgodna z oryginałem. a są one: Jobsa. kiedy słońce i księżyc znajdą się w konjunkcji. oby moc wasza i mądrość wasza mnie wspierała. wypowiadać będziesz słowa. którą podajemy. wypowiesz z największym szacunkiem: Adonay. jakie wielki mag egipski Anz--achar-shis zdradził Mojżeszowi. afia. niewyraźne i zatarte. Aby włożyć ten talizman. Kiedy już je wyrzekniesz. jalma. odbierających emanacje siedmiu planet. wyłącznie w dniu czwartkowym. Blochaj. z błędami wynikłymi z tłumaczeń. takoż każde drzwi dotąd zamknięte. zafałszowane i pozmieniane. Włożysz następnie talizman do woreczka ze szkarłatnego płótna i wieszając na szyję. fortunę. staną przed tobą otworem". N iech tak się stanie". nim słońce wzejdzie. czego chcesz. zdrowie i wielką wiedzę. możesz zażądać. jeśli ktoś czyni to wszystko z namaszczeniem i niepodważalną wiarą. A kiedy już to wszystko spełnisz i uczynisz. Obrabianiem talizmanu mogą zajmować się wyłącznie mędrcy i adepci wtajemniczeni w wiedzę tajemną. pochodzi ze wspomnianego już dzieła Kłódki Salomona — przełożonego przez maga Iroe i opublikowanego przez maga Bruna. należy umyć całe ciało i wysmarować pachnidłami i dopiero przed wschodem słońca wypowiedzieć tamte cudowne słowa. Według zapewnień najstarszych przekazów.„Przez dni wszystkie. Taka sposobność zdarza się niezmiernie rzadko. a będzie ci dane. Formuła. Almanach.

jak gło szą starożytne przekazy. Weź kawałek dziewiczego pergaminu i naszkicuj dwa koła jedno w drugim i na płaszczyźnie między dwoma kołami wypisz słowa następujące: Gloria et divitiae in domo ejus et justitia ejus manes in soeculum* Potem narysuj dwa przecinające się trójkąty. Powiada się. ale zawsze kiedy go użyywa dla celów czyniących dobro i nigdy zło. cieszyć się najlepszym zdrowiem. kiedy zobaczysz. używanym ze szczególnym upo-dobaniem przez króla Salomona. że posiadacz jej może zażywać wszelakiego powodzenia. impetibi dominus per a/as tauri! Serpens imperet tibi dominus tetragrammaton per angelum et leonem!** Wyrzekłszy je. które utworzą gwiazdę mistyczną. imperet tibi dominus per adam-iotchavah. Opublikowano mnóstwo dzieł i dziełek. zwaną także pieczęcią Salomona. ** Martwa głowo. wypowiedz zaklęcie: Caput mortuum.. będzie ci rozkazywać pan przez skrzydła byka. będzie ci rozkazywać pan JHVH przez anioła i Iwa. włóż talizman do woreczka z żółtego jedwabiu i noś na szyi." O cudownych właściwościach i mocy Mistycznej Gwiazdy Salomona wypisano morze inkaustu i atramen-tu. Kiedy skończysz. jest Wielki Talizman Władczy. Natomiast talizmanem nad talizmanami. tonąć w bogactwach. orle błądzący. Musisz używać inkaustu magicznego. wężu. inaczej zwany Kluczem Paktów. przystąp do pracy nad dziełem wielkim.. Aquila errans. Formuła tego * Chwałę i bogactwo w domu jego i sprawiedliwość na wieki. inperet tibi dominus per vivem et devotum serpentem cherub. będzie ci rozkazywać pan przez Adama.„Jakiejś niedzieli wiosną. okadź pergamin paląc liście laurowe. moc dominującą nad człowiekiem i przedmiotem. że słońce wyszło zza horyzontu. heliotrop i piżmo i kładąc prawą dłoń na talizman. że ów talizman ma siłę przyciągającą. będzie ci rozkazywać pan przez żywego i przeklętego węża. tak aby spoczywał na twym sercu. 133 . także.

I w naszej dobie są używane. Oto ona: „Aby zrobić Talizman Władczy musisz mieć złoto. aby królowały. aby mi oddane zostały wszelkie istoty. zamknięte w tym oto talizmanie. Wielki Talizman Władczy. zmów modlitwę: O cudowna planeto. a następnie przenieś na talizman i wyryj. zarówno w odosobnionych miejscach w Wielkiej Brytanii. duchy i żywioły pod me absolutne władanie. na wodach i pod wodami. Adonay. Almanas dopraszam się waszej wszechmocnej opieki i wstawiennictwa. Błyszczące Złoto — składają się na najwyższe wtajemniczenia zaklęć magicznych i ich formuły były wykorzystywane przez ludzi wszystkich czasów. Dodaj kawałek kamienia magnesowego i zmów modlitwę: w imię po trzykroć świętego i potężnego sprawcy wszystkich rzeczy i na moc daną siedmiu planetom. Czerwony Smok. Wyrysuj na pergaminie klucz.talizmanu występuje niezwykle rzadko w Księgach Magii i dlatego była ona bezcenna i z wielkim zapałem poszukiwana przez niecierpliwych magów i czarnoksiężników. Uczyń tę pracę w niedzielę o wschodzie słońca. Niewidzialny Klucz. pod ziemią. w imię wasze. Włóż talizman do woreczka z jedwabiu szkarłatnego i nasącz zapachem kadzidlanego proszku i mirry. na słowa uświęcone. co jest na ziemi. duchy przyjazne. Elochais. aby moc talizmanu trzymały. w małych zabi134 . Talizman Miłosny. aż do chwili mojej ostatniej. Gwiazda Mistyczna Salomona. panowały i powodowały wszystkim. chroń mnie i obdarz opieką twoją i łaskami twoimi. mosiądz i brąz. Każdej niedzieli o wschodzie słońca rzuć doń opiłki żelaza i siedem ziaren pszenicy ofiarowując je siedmiu planetom. która władasz w tej godzinie losami wszystkimi świata i rzeczami stworzonymi i które są ci posłuszne. Amen". Wezwanie Szatana. A wkładając je do woreczka zawieszonego na szyi.

czego sami mieć nie mogą. że aby wyprodukować te cuda. jak we wszystkim. trzeba zaprząc do działania najgłębszą wiarę. których zawsze wszędzie było pełno i żyją sobie z naiwności ludzi. ofiarowując im to. jest tylko jedna prawda. Wśród współczesnych wytwórców są i tacy. Ale i w tym. ale w ich cieniu prosperują pomniejsi szarlatani. 135 . I niech czytelnik nie zapomina.tych deskami wioskach włoskich. siłę ducha oraz działać w najczystszych zamiarach. którzy wykonują je i zaklinają z głęboką wiarą. jak i w sercach wielkich miast obu Ameryk.

którego osoba w niemałym stopniu przyczyniła się do upadku imperium cars-kiego.W czasach współczesnych magia ma wiele związków z polityką i w wielu przypadkach odgrywała w niej decydującą rolę. 136 . Tak było również w przypadku popa i szarlatana rosyjskiego Rasputina. Na rycinie pośmiertny wizerunek Rasputina — była ona rozpowszechniana przez jego zwolenników. którzy twierdzili. że długie wpatrywanie się w podobiznę przynosi nadzwyczajny efekt: wielki cudotwórca otwiera oczy.

Wszechświat.XVII. magia naturalna — nauki przyrodnicze. stąd również jej nazwa — nauki tajemne. żarliwie. odgadywanie przyszłości. sprawdzal-nej teoretycznie i doświadczalnie. czyli próśb. Choć tutaj ciągle istnieją nieprzekraczalne granice pomiędzy jedną i drugą: jeśli nauka trudni się opisywaniem rzeczywistości. jako że wzbrania się pozostwać w zasięgu szerokiego ogółu. Kiedy religie ograniczają się do wznoszenia modłów błagalnych. również prosi. astrologia — astronomia. oddziaływanie myśli na przedmiot lub osobę. Przeważająca większość działań magicznych opiera się na zasadzie zgodności. gdy tymczasem żądanie pozostaje w gestii niewielu wybranych wtajem-niczonych. ani przestrzeń. magia. w którym się znaj- 137 . skupionych w tworzących się coraz to nowych odłamach i sektach religijnych. MAGIA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Prawdziwa wielka magia ma wiele punktów stycznych z różnymi oficjalnymi religiami. owszem. a jej doświadczenia wszystko czynią możliwym. wreszcie wróż-biarstwo. rzeczywistość magicz-na jest całkowicie irracjonalna — nie istnieje dla niej czas. Magię rówież można uważać za byt paralelny do nauki. czyli po prostu czarowanie nauki parapsychologiczne. mogą ogromne rzesze wiernych. ale przede wszystkim pyta i żąda. a nawet może być uważa-na za ezoteryczną religię mniejszości. Przecież nauka i magia nieraz się ze sobą krzyżowały na przestrzeni dziejów: alchemia — chemia. Prosić z wiarą.

To znaczy. Łapa tygrysa symbolizuje siłę. figurka człowieka — podstawa formuły dla bezpośredniego wyrządzania zła itp. właśnie on posiada te rzadkie.* Oto podstawa — zasada zgodności — wielu rytuałów magicznych. które to działanie znajdzie odbicie w rzeczach astralnych i spirytualnych. Tak jest w przypadku największych magów naszych czasów. która nas z nią łączy. A wszystko to umacniają siły mistyczne wykonawców. Jednym z największych praktyków jest Gegen Chutukru — patriarcha mongolski z Urga. 138 . Symbole są punktami oparcia dla dokonywania rytuałów magicznych. i ponieważ to co na górze jest takie samo jak to co na dole — dzieje się tak dla przygotowania i osiągnięcia rzeczy Jedynej.dujemy i wszystkie znajdujące się w nim rzeczy. Bowiem najwznioślejszym celem Wielkiej Magii jest osiągnięcie najwyższego lotu ducha ludzkiego. słynnych łamów z Sikkim. wówczas odbije się ono w określony sposób i w określonej formie na innej rzeczy i na każdym elemencie tej rzeczy i na wszystkich rzeczach znajdujących się we Wszechświecie. łączy wspólna. powtórzmy słowa odsłaniające wielką tajemnicę: Ponieważ to co na dole. którzy siłą woli czynią meipos — cuda. Ci niezwykli ludzie potrafią sypiać w tem* Zob. kawałek złota to podstawowy element w poszukiwaniu skarbów. ścisła więź i sprawia. włosy danej osoby więź. Szmaragdowa tablica. jest takie samo jak to co na górze. należy wspinać się długo i żmudnie od najniższych stopni ku rozmaitym poziomom. przewyższenie możliwości ludzkich poprzez właściwe oddziaływanie maga na rzeczy fizyczne. Aby osiągnąć ów najwyższy stan. które mają przynieść oczekiwane rezultaty. najwyższy cel. że jeśli w jednej z tych rzeczy lub tylko w jakimś jednym jej elemencie nastąpi jakieś zjawisko. nadzwyczajne zdolności.

którzy potem długo jeszcze muszą czekać. które my byśmy nazwali uzys-kaniem stopnia doktora Wielkiej Magii. a spośród wszystkich łamów. powtarzamy. dzięki której za pośrednictwem pewnych praktyk osiąga się efekty sprzeczne z prawami natury". zbiorowej hipnozy. Czy nie są to już prawdziwe cuda? Cuda. Niemałą odpowiedzialność za przekonanie o łatwości wykonywania praktyk magicznych i za ich pośrednict-wem osiągania niezwykłych rezultatów ponoszą również słowniki i encyklopedie zamieszczające definicje magii. nie masz w sobie. aż zdobędą ostatnie. nawet dwóch na stu nie dochodzi do najwyższego punktu wtajemniczenia. ponieważ rezul-taty osiągnięto dzięki niezłomnej woli ludzkiej. W słynnej akademii mongolskiej w Bras-ss-Pungs tzrystu magów udziela wykładów siedmiu setkom uczniów w wieku od dwunastu do dwudziestu lat. żajmujących klasztory i miejsca z nimi sąsiadujące. Przytoczmy słowa słynnego alchemika arabskiego Aphi-Phili.peraturze -15°C. „Sztuka. powiadam: jeśli tego. 139 . Tak więc wiedza wyuczona musi iść w parze z wrodzonymi zdolnościami. która uczy uzyskiwania nadzwyczajnych rezultatów z pomocą tajemnych sił natu-ry". nie znajdziesz i poza sobą". czego szukasz. takie jak na przykład: „Sztuka. które rozwijają się dzięki nabywanym studiom i praktykom. skiero-wane do entuzjastów nauk tajemnych i alchemii: „Tobie. A jeszcze inna idzie dalej: „Sztuka dokonywania cudów za pomocą czarów". zatrzymać działalność serca. Oczywiście mogą zapamiętać każdą li-nijkę ze 108 tomów Kadjur i nie będą nigdy dobrymi magami-praktykami. kimkolwiek jesteś. przedłużać biologiczne trwanie ciała. odziani tylko w lekką tunikę. * który pragniesz zgłębić największe tajniki natury. obywać się dwa miesiące bez jedzenia i dokonywać zadziwiających uzdrowień. Ale nawet jeden na stu uczniów nie osiąga żądanego najwyższego pułapu. końcowe wtajemniczenie.

Zen i innymi. takich jak wszelkiego rodzaju czarostwa. choć to może wydać się paradoksem. rozwijając jej poszczególne cechy i przymioty. guślarstwo. może bardziej trafną. to jednak podlegają ewolucji i właśnie takim nowym fundamentem dla magii będą zjawiska parapsychologiczne. I być może 140 . Jaka jest więc przyszłość magii w naszej epoce oświaty i postępu. albo raczej wyjaśnieniu. jakoby pozostawała w konflikcie z religią. bo choć cykle historyczne powtarzają się. jej podstawowych praw i fundamentów. że jesteśmy świadkami jej ponownego gwałtownego odradzania się. jaką jest nienamszalna zasada zgodności. znachorstwo oraz sata-nizm. Magia przyszłości zrezygnuje ze swych dawnych baz. głodu i kryzysu? Wszystko wskazuje na to. magia niby trochę racjonalna. uwolniłaby wreszcie magię od jej własnych błędnych derywacji. zamyślonej postaci".Zaakceptować takie definicje. Zracjonalizowanie magii jako dyscypliny nauki pomoże w znalezieniu. choć nie w fizycznych wymiarach. A to już się zaczęło: coraz pewniej wkracza w nasz zachodni świat czysta magia orientalna pod nazwą Yoga. ale zawsze w końcu dochodzi do najgłębszych pokładów ludzkiej psychiki. jako że nie może przekroczyć granic irracjonalności. a więc: „magia td całokształt starożytnych doktryn i praktyk opartych na teorii istnienia we Wszechświecie światów analogicz-nych. znaczyłoby zlekceważyć magię. bo przecież je posiada. która polega na ćwiczeniach ciała. jednak nie potrafi ich wyjaśnić. która opierając się na swej podstawowej bazie. a tym samym oczyściła ją z zarzutów. I dlatego należy się spodziewać. których poszczególne elementy są względem siebia współzależne w żądanej. która jest przecież domeną magii. które sama oficjalna nauka uznaje za istniejące. że w przyszłości magia zyska. Wolelibyśmy raczej tę. ale także nędzy. właśnie na racjonalności.

niż obecnie w lamaseriach Tybetu i Mongolii. 141 . naukowa. zawsze będzie obiecywała to samo. przemycają. totemiczna.w przyszłości nabierze ona innego kształtu i będzie rozwijana i nauczana w większym zakresie. magia jest już bardzo stara i pewnie musi być potężna. mimo że ulegnie tylu przeobrażeniom. króliczą łapkę „na szczęście". co magia prymitywna. Ale i w tej przyszłości. ezoteryczna.. na przykład. wybierając się w lot ku gwiazdom. talizmaniczna.. Wiele minęło tysiącleci. skoro niektórzy kosmonauci.

TO JEST SUPERUKO JENIE: W chwilach niepokoju. jak i też podarować. I tak przezwyciężamy zły nastrój. Od dzisiaj dostępne dla wszystkich. chronionym przez skórzany woreczek. Superjajo to prosta magiczna zabawka. SUPERJAJO! TO JEST SUPERAMULET! Superjajo zawsze nosimy przy sobie. Szybciej upływa nam czas. Znając jedyną odpowiedź. aby postawić nasz świat na sztorc. Nosi się je w skórzanym woreczku. Faktycznie. poweźmiemy właściwą decyzję. Po raz pierwszy mają państwo okazję posiadać. co mamy zrobić. To najlepszy sposób. łatwy sposób. Głaszczemy je. ważymy w rękach. nawet w najbardziej ryzykownych interesach. szlachetną TO COŚ WIĘCEJ super-elipsę obiegową: transpozycja kosmiczna NIŻ ZAWKA! nowej su-per-elipsy wraz ze wszystkimi swoimi właściwościami mieści się w klejnociku z polerowanego brązu. To taki prosty. która otwiera nam superjajowy świat. w ten sposób. znaczy. czując przepływający przez nie magnetyzm i siły magiczne. ale TO SUPERPREZENT! .Superjajo to prawdziwy klejnot z wy-polerowanego brązu. Można no-sić na szyi albo w kieszeni. To tylko tyle. TO JEST SUPERWYROCZNIA! Przy każdej wątpliwości radzimy się superjaja. że tak. albo kiedy nie wiemy. Pomóżmy naszemu szczęściu. jeśli się przewróci. że zaufajmy samym sobie. znaczy. a wszystkim naszym przedsięwzięciom będzie towarzyszyło powodzenie. Jeśli stanie na sztorc. bawimy się nim. Superjajowy świat posiada nieograniczone możliwości. bierzemy w ręce SUPERJAJO. że nie.

jak dużo! TO PROMOCJA! Upchnij palcem wskazującym i postaw jajo na sztorc! JUŻ W SPRZEDAŻY W NAJLEPSZYCH SKLEPACH Z UPOMIN-KAMI I W WIELKICH MAGAZYNACH 143 .

Enciclopedia del vudu i Libros Sagrados del Tibet. Apoloniusz z Tiany Ponadto konsultowano dzieło Porfiriusza. Fludda. Nicolasa Flamela. Briem Magie et Mysteres d'Asie. Molitor Operations des Septs Esprits des Planetes. Postela. Dictionnaire Infernal. M. Paracelsus Arcanum Arcanorum. M. papież Honoriusz Szmaragdowa Tablica. anonim Dictionnaire Infernal. Escalante Agenda Mśgica. Arnolda z Villanowy. Artemius Clavis Sapientiae. Veurneil De Lamiis et Phitonicis Mulieribus. Albert Wielki De oculta philosophia. Williams Historia satanizmu i czarów. Fulcanelli Practica Una Cum Duodecimum Clavibus. Korneliusza Agrippy. Porta Archidoxo Magicum. Michelet Hechiceria y Magia Negra.G.BIBLIOGRAFIA Kłódki Salomona Księga Wed Księga Umarłych Histoire de L'occultisme. i innych. Eliphas Levi Dictionnaire Practique des Sciences Occultes. Percheron Isis Unveiled. oraz dzieła takie jak: Encyclopśdie de la Magie et de 1'occultisme. Nostradamus Los admirables secretos de Pequeńo Alberto. U. Blavatsky Enchiridion. Frazer The supernatural. Jamblicha. Anastazego Kirchera. anonim Manuel de Magie Practique. Rajmunda Lulia.P. anonim Les Societes Secretes. Myllius Les Centuries. papież Leon III El libro negro. de Gerin-Ricat Złota Gałąź. Collin de Plancy Les Demeures Philosophales. Dogma y ritual de Alta Magia.E. J. P. Hector Hachs El gran grimorio del papa Honorio. Hermes Trismegistos Misteria Egipcjan. H. Crollil Vett Basilica Philosophale. J.B. O. Basilius Valentinus Basilica Chymice. L. 144 . I.

.

siostra Mojżesza Kleopatra. saracenski Król Egiptu. filozof z Kladzomen żarnolxis. Egipcjanin Adfar Aleksandryjczyk. arabska kobieta filozof Kalid Żyd. filozof Apoloniusz z liany. kobieta filozof Euthica. alchemik grecki Pitagoras. syn Gazichusa Musa. królowa Egiptu Medera. uczeń Morienusa Maria Żydówka. ze szkoły Kalida Demokryt. profesor Morienusa Kalid. filozof grecki Anaksagoras. filozof . towarzysz Pitagorasa Heraklit.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Hermes Trismegisłos. kobieta alchemiczka Thaphuntia.

157 .

PIECZĘCIE FILOZOFÓW Michał Psellos. filozof mauretański Hamuel. filozof arabski Gilgil. filozof arabski Alphidius. filozof Rasis. filozof Morienus. filozof Senior. filozof Rosinus. filozof arabski Geber. filozof arabski Artephius. filozof Filozof z Massary . filozof rzymski Avicenna.

Mitigo. filozof Dante. filozof Malus. filozof . filozof Galienus.

159 .

filozof i chemik Euthices.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Mahomet. filozof Elbo. filozof Hercules. filozof Azinabam. filozof Adarmath. król. mędrzec i filozof Arsianus. filozof Datin. filozof i zabójca .

filozof Platon. nauczyciel filozofa Platona Helisardes. 161 . filozof Albugazal. król Babilonu Seneka. chemik Yezid z Konstantynopola Galud..Ademarus.. filozof Belinus. filozof 11 — Czarna magia.

hrabia de Trevise Basil Valentin. filozof Arnoldo de Villa Nova. chemik Piotr de Villa Nova. mnich Jan z Padwy.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Albert Wielki. brat Arnolda Vincent de Beauvais. filozof Jodocus Greverus. mnich Alanus z Lille. chemik Autor „Róży filozofów" Autor braterskiego dialogu pomiędzy Zlotem i kamieniem Autor „Rymów filozoficznych" . biskup i chemik Bernard.

Isaac i Arnold. filozofowie Filip Teofrast Paracelsus Isaac Holender Stary Isaac Holender Miody .

163 .

filozof . filozof Johannes Femelius Ambiensis Guillaume z Paryża. filozof Philippus de Ravilasco. Francuz Dionisius Zacharias. filozof Christophe z Paryża. filozof Jean d'Autriche. filozof Nicolas Flamel.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Johannes Pontanus. filozof Gratianus. chemik Guido de Montanor. filozof chemik Raymond z Marsylii. filozof Jean de Meung.

filozof chemik Daniel.Etienne. filozof . w jego „Palinodiach' Valerandus de Bosco. filozof. filozof Johannes de Sacro Bosco.

165 .

filozof Johannes de Rupescissa. filozof Ludovicus Lazarellus. filozof . filozof Augustinus Pantheus. wenecki ksiądz Aloysius Marlianus. filozof i chemik Jan Aureliusz Augurel/us Marcel/us Palingenius. filozof lanus Lacinius. wioski chemik Petrus Bonus z Ferrary Petrus de Zaiento.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Tomasz z Akwinu. filozof Johannes Chrysippe de Fano Johannes Theobanus.

mnich. filozof i chemik Kardynał Gilbert. filozof Raimund Lulio. filozof Jan z Akwinu. filozof .Effarius.

167 .

filozof Piotr. chemik John Dastin. filozof i chemik Kardynał Garcia. Anglik Roger Bacon. mnich i filozof Biskup Androicus. filozof Hugo Apostolicus. przełożony szpitala w Jerozolimie Autor „Streszczenia Róży" Przeor z Aleksandrii. filozof angielski . filozof Biskup Dominicus. mnich i filozof Durandus.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Aegidius. „Ciężary" Dominicus Apostoł.

filozof angielski Thomas Norton.Hortulanus. filozof i chemik Richard. filozof . angielski filozof George Ripley.

169 .

wybitny filozof .PIECZĘCIE FILOZOFÓW Opat Westminsteru. filozof Melchior Cibinensis. węgierski filozof Bavran. filozof Edward Kelley. wątpliwy filozof Scot. filozof Michael Scott. najbardziej uczony z filozofów Aegidius de Vadius. filozof John Duns Scot.

Brat Albert Bawarski, mnich i filozof Rhodianus, wspaniały filozof Rachaidibi, filozof i chemik Aristot, filozof alchemii

Arda, filozof, uczeń Aristota Uwaga dotycząca listu Aleksandra: Śmierć, morze i ciemności uciekają od niego, a Smok ucieka od promieni słońca. Serapio, najzręczniejszy filozof Księga Saturna Filozofów

171

PIECZĘCIE FILOZOFÓW

Dumbeleius, filozof i chemik Bernard de Gravia, filozofujący Melchior, kardynał i biskup Malchamec, filozof i chemik

Aranus, filozof z Medes Filozof, który niesie Gałązkę Palmową Sarmata anonim, chemik Autor „Złotego talerza"

Autor „Małej róży" Skala filozofów Gra dzieci

filozofujących Rodząca się Jutrzenka

Testament filozoficzny Pitagorasa: Bez Ognia nic się nie dzieje, tak jak nie ma wojownika bez broni. Zgromadzenie filozofów i mędrców Autor „Zwierciadła Sztuki Chemicznej" Autor „Uniwersalnej Drogi Mądrości"

173

PIECZĘCIE FILOZOFÓW

Autor „O kwintesencji wina'' Autor „Światła, które lśni w ciemności" Autor „Ogrodu bogactw mądrości" Autor „Traktowania materii filozoficznej"

Autor „Traktatu o Aurelii" Autor „Blasku słońca filozoficznego" Autor „Stołu najstarszego z filozofów" (Tablicy) Alegoria filozoficzna Mer I i na

Alegoryczna parabola Arisleusa Autor „Zagadek chemii"

„Kompendium filozoficzne" „Księga prawdy mądrości filozoficznej'

„Dźwięk trąby filozoficznej" Autor „Traktatu o kamieniu filozoficznym" Oswald Croll z Wetter, uczeń filozofów Johann Daniel Mylius, z Wetter, uczeń mądrości filozoficznej

175

Johann Daniel Mylius. Trzecia księga „Basilica philosophica" zawiera „PIECZĘCIE FILOZOFÓW". sto sześćdziesiąt SYMBOLI HERMETYCZNYCH przypisywanych postaciom związanym z alchemią. chemiczną i filozoficzną. sławnym i anonimowym. opublikował w 1618 r. Ułożona i w sposób dowolny zaadaptowana w oparciu o różnorodne źródła. ikonografia tych PIECZĘCI stanowi zadziwiający repertuar symboliki alchemicznej. we Frankfurcie dzieło medyczno-chemiczne. postaciom historycznym i legendarnym. 176 . „Opus medico-chymicum" zawierające trzy Traktaty albo Bazyliki — medyczną. Połączenie sentencji i obrazów w tych miniaturowych symbolach miało pełnić zarazem funkcję dydaktyczną i mnemoniczną. jak manuskrypty i ryciny już publikowane. z Wetter w Hesji.

.

LEKSYKON MAGICZNY

185

I. BOGOWIE, DEMONY I STRASZYDŁA II. WTAJEMNICZENI I INNI III. KSIĘGI ŚWIATŁA I KSIĘGI CIEMNOŚCI IV. INSTRUMENTARIUM

Opracowała Zofia Siewak-Sojka

186

I BOGOWIE, DEMONY I STRASZYDŁA

A
Abaddon (gr. Apollyon, łac. Exterminas) — szatan, anioł przepaści, kiążę piekieł Abraxas — w mitologii irańskiej bóstwo identyfikowane z Mitrą, pośredniczy między Arymanem a Ormuzdem; według gnostyków Istota Najwyższa rządząca 365 duchami albo emanacjami przynależnymi poszczególnym dniom roku; Bóstwo przedstawiane jako istota fantastyczna półczłowiek-półzwierzę; Słowo kabalistyczne ryte na metalach i kamieniach szlachetnych noszonych jako talizmany Awam Kadmon — w kabalistyce duch powszechny wszystkich istot żywych. Ostatni człowiek i bliźniak Adama Pierwszego Człowieka. Stworzeni w jednej postaci, oddzielili się po spożyciu owocu z Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego; Sobowtór Adamastor — wymieniony w Luzjadach Camóesa zły duch: krąży po wodach u Przylądka Dobrej Nadziei i strzeże przed podróżnikami drogi do Indii Adya Ganti — w mitologii Jorubów bóstwo i Wielki Czarownik, opiekun kultu, dziadek Szango (zon.) Agni — staroindyjskie bóstwo światła, ognia i piorunów. Zsyłał gorączkę jako karę za grzechy Ahpu — bliźniacy-prorocy, bohaterowie świętej księgi Majów Popol Vuh (zob). Herosi kulturowi, znawcy pieśni, rzemiosł, sportu i magii akimmu — w mitologii asyryjskiej duch — zwiastun śmierci Akoman — w mitologii perskiej zły duch, arcydew, demon złej myśli, Skłócał ludzi i podżegnywał ich do wojny 187

Alastor — w mitologii perskiej demon mściciel: karał zbrodniarzy i podstępnie zmuszał ludzi do złych czynów aljanu — w wierzeniach ludów muzułmańskich dobre i złe duchy działające w świecie ludzi: duchy przodków, ziemi, powietrza, wody, lasów, kamieni, drzew itp. alu — w mitologii asyryjskiej duch-potwór, nieprzyjaciel człowieka Amaimon — szatan, władca wschodniej części Piekła ameszaspenty — dobre duchy stworzone przez Ormuzda, boga światła, do walki ze złymi duchami boga ciemności Arymana (zob. dewy) anjanas — w folklorze hiszpańskim (w Santander) istoty demoniczne: piękne kobiety albo staruszki — zajmowały się karaniem ludzi za złe uczynki i nagradzaniem za dobre ankou — w wierzeniach europejskich duch pierwszego mieszkańca nekropolii. Strzegł cmentarza, opiekował się zmarłymi Apofi — w mitologii egipskiej kosmiczna żmija, władczyni zła i wrogich sił ciemności. Jeśli ktoś poznał jej tajemne imię, a wymówiłby je, zostałaby uśmiercona Ardibeheszt — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch ognia i rzeczy świętych Aresz — w mitologii perskiej demon zawiści Aryman — w mitologii perskiej bóg zła i ciemności, złych czarów i czarnej magii. Stworzył zastępy demonów, dewów, złych duchów do walki z Ormuzdem Asalluhi — mezopotamski bóg magii Asmodeusz — w Biblii zły demon. Nieszczęśliwiezakochany wSarze, zabijał jej mężów. W Talmudzie król szatanów asurowie — w mitologii indyjskiej żądne władzy, złe, podstępne demony, duchy niszczycielskie Azazel — biblijny zły duch mieszkający na pustyni ażdacha — w wierzeniach ludów bałkańskich nieprzyjazny człowiekowi duch powietrza

188

B
Ba— w wierzeniach staroegipskich dusza, część ducha Ka (zob.). Twór niematerialny, oddzielony od ciała i przedstawiany w postaci jaskółki krążącej nad głową zmarłego Baal-Zebul — filistyński i fenicjański bóg much zsyłający choroby Bafomet — bożek, którego rzekomo czcili templariusze (zob.) Bahman — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch sprawiedliwości, pokoju i boskiej mądrości baka — haitański upiór, zwykł wstawać z grobu, aby posilić się ludzkim mięsem BaIdur — skandynawski bóg światła (zob. Hódur) bzyliszek — istota demoniczna, król wszystkich węży. Według Paracelsusa miał powstać z miesięcznej, a więc trującej, krwi kobiety; Starożytni twierdzili, że wykluwa się z jaja zniesionego przez koguta, koniecznie siedmoletniego. Polskie bazyliszki gnieździły się w jednym z domów na Starym Mieście w Warszawie oraz w podziemiach Krzystoforów w Krakowie. Bazyliszek zabija wzrokiem i jest nieznisz-czalny. Jedyną przeciw niemu skuteczną bronią jest zwierciadło, jeśli zechciałby w nie spojrzeć beansi — w Irlandii rodowy duch przodków. Nawiedza dom i płaczem zwiastuje śmierć kogoś z krewnych. Ukazuje się pod postacią staruchy albo pięknej dziewczyny Behemot — potężna bestia mistyczna, lewiatan. U Bułhakowa sym-patyczny czart wcielony w psotnego kota Belial — anioł ciemności, przywódca złych duchów, książę Piekieł Belzebub — w demonologii chrześcijańskiej drugi po szatanie zły duch, książę diabłów birkut — w mongolskim szamanizmie orzeł. Pierwszy Szaman obdarzony wielką mocą. Wskrzeszał zmarłych, kierował ludzkimi losami, rządził tajemnymi siłami przyrody. Pierwszym Szamanem w ludzkiej postaci był syn birkuta zrodzony z kobiety bobak - w polskich wierzeniach ludowych psotny domowy duszek; w demonologii chrześcijańskiej nieszkodliwy czart pośledniejszego gatunku 189

borowym. czyni zło ludziom i zwierzętom boginka — w polskiej tradycji ludowej demon wcielony w postać dziewczyny. Stawały się nimi kobiety zmarłe w połogu 190 . Pojęcie cihuateteo — w mitologii azteckiej złośliwe demony. który podobnie jak feniks odradzał się w ogniu i czerpał zeń nowe życie cegua — w tradycji azteckiej stwór demoniczny — piękna kobieta. borowcem. zmieniwszy imię i obyczaje. W czasach panoszenia się czarownic czart. praprzyczyna wszechrzeczy Brigit — znana również pod imieniem Brigantia.) Brahman — w religii bramińskiej. Brig. Najpopularniejszy diabeł polski działający w okolicach Łęczycy. współtowarzysz lotów na sabaty boggart — angielski duszek domowy. straszydło szczególnie zawzięte na dzieci. które jest tylko jego wcieleniem. niebezpieczne dla dzieci. a następnie czyni z nich głupców chała — w folklorze bałkańskim duch powietrzny nieprzyjazny dla ludzi ciało astralne Paracelsusa sobowtór oddzielony od ciała fizycznego. Brigen. Uhonorowany wpisem do rejestru w Czarownicy Powołanej (zob. Z nastaniem chrześcijaństwa przeistoczyła się w świętą Brigit z Kildare cadejo — w wierzeniach ludowych Ameryki Środkowej i części Meksyku demoniczny pies błąkający się po uroczyskach carista — ptak. która zwodzi nocami mężczyzn. Potężne bezosobowe bóstwo.Niegdyś pogański demon leśny zwany Berutem. duch. szczególnie podczas feralnych pierwszych dni roku. tchnienie świata obecne w całym stworzeniu. z czasem awansował. czyniący zło Boruta — niegdyś nazwany także błotnikiem. przyjaciel wiedźm. na rezydenta Piekieł jako diabeł Boruta. W polskiej tradycji ludowej złośliwy krasnal. Celtycka bogini mądrości i wróżb.Bobo — jeden z licznych złych demonów nękający starożytnych. Bardzo lubi straszyć bogie — angielski paskudnik.

że ludzie czynić będą zło Dagda — zwany Stwórcą. najczęściej złoczynnych demony — istoty nadnaturalne. szatany. Siła twórcza Demogorgon — straszliwy bóg. Wskrzesza zabitych. a już na pewno groziło najwięk-szymi nieszczęściami. dob-roczynny duszek domowy. wypędzenia złych duchów. czarty i straszydła 191 . diabły. poskromienia tajemnych sił przyrody itp. opiekun wiedzy magicznej. geniusze. dobre I złe duchy. Zstąpi na ziemię tuż przed Sądnym Dniem i sprawi. Wypowiedzenie jego imienia mogło spowodować natychmiastową śmierć. aby obdarować go wszelką wiedzą: umiejętnoś-cią leczenia i wróżenia. Bóg iryjski obdarzony wielką mocą. Dobrym Bogiem i Ojcem Wszystkich. Specjalizowała się w zamienianiu ludzi w świnie Chordad i Mordad — w mitologii perskiej dobre duchy rządzące światem przyrody ziemskiej i kosmosu. Jednak wtajemniczeni wzywali go podczas dokonywania ważnych dzieł magicznych.Circe— italska nimfa i słynna czarodziejka z Odysei. Chodzą na czterech nogach. bóstwa opiekuńcze. aby pomóc swemu zaklinaczowi czynić zło demiurg — u Platona boski budowniczy świata. Ob-jawiają się szamanowi. które jest sobowtórem człowieka i dzieli jego losy Cz' mei — chińskie demony gór i moczarów. czuwa nad płodami rolnymi dapi — w tradycji indyjskiej zły duch wywołany z grobu za sprawą magii. Czuwają przy śmierci ludzi dobrych i wiodą ich ku wiecznemu szczęściu cz"os kjong — w wierzeniach mongolskich duchy opiekuńcze. jednoręki potwór. urabiający bezkształtną pramaterię. mają ciała zwierząt i ludzkie twarze D Dadżdzal — w tradycji muzułmańskiej wielki szatan. chowaniec — w przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian. W późnym średniowieczu zepchnięty do roli czarta podlejszego stanu chulel — w wierzeniach ludowych środkowoamerykańskich i mek-sykańskich zwierzę. czerwony.

które też mnożą się i rozłażą po świecie. cmentarzach. demon.Deus fascinus — rzymskie bóstwo czarów dewy — w mitologii perskiej złe duchy stworzone przez boga ciemności Arymana do walki z jasnym bogiem Ormuzdem. boginki. wiły.) morderca około stu tysięcy ludzi. pośród dróg. Po śmierci nie zaprzestał lubego procederu i powrócił do świata żywych jako łaknący krwi straszliwy wampir druda — angielska siostrzyca strzygi Drudża — w mitologii perskiej straszliwa okrutna czarownica. Są one nieprzychylne lub 192 . stosując najwymyślniejsze tortury. Przypominają w zachowaniu i obyczajach europejskie krasnale. utworów literackich i filmowych. szatan. odmętach wód. którzy. górskich pieczarach itp. natchnienie ludowych opowieści. Za życia hospodar wołoski (XV w. kusy Din-Dajena — w mitologii perskiej jasna bogini. w jaskiniach. kaduk. licho. zły duch. Mieszkają w grotach. aby nękać wiernych po uroczyskach. dobre duchy diabeł — upadły anioł wtrącony do piekieł. W mitologii indyjskiej bóstwa twórcze. piekielnik. przy studniach. mamuny. wydali na świat siedemdziesiąt tysięcy plemion demonów. Z upodobaniem dręczył swoje ofiary. duszki domowe i nie bardzo złośliwe czarty dybuk — w folklorze żydowskim dusza osoby zmarłej. Dawczyni tajemnic za pośrednictwem kultu Drakula — słynny wampir Transylwanii. pieczarach. strumieniach. czart. kusiciel. bies. leśnych ostępach. czarny. te zaś nie zaprzestają płodzić następnych pokoleń. duch nieczysty. diasek. na pustyni. smętek. Inne nazwania. córka Ormuzda. złączywszy się ze sobą. w lasach. zły. łąkach i wszędzie dżinny — w tradycji muzułmańskiej rozumne istoty duchowe stworzone z pary albo płomieni przez Allacha. Dżann (ojciec) i Dżinn (syn) — w tradycji pierwotnego islamu dwa demony — spłodziły one synów i córki. zamieszkała w ciele żyjącego człowieka dziwożony — w mitologii słowiańskiej dobre i złe istoty demoniczne: rusałki. która dąży do zniszczenia świata duch naturalny — wszystkie rzeczy zarówno żywe jak i martwe posiadają swego ducha (według Paracelsusa) duendes — w wierzeniach hiszpańskich istoty demoniczne mieszkające w siedzibach ludzkich.

Edszu ofiarował bogom. opiekun medycyny 13 — Czarna magia. ci zaś dali je ludziom Egeria — italska nimfa woda. Jedyny spośród plejady bogów zna ich języki i z racji swej umiejętności pełni rolę tłumacza nie zawsze wiernego. Bóg sprowadzający wieszcze sny. rzemiosł i wiedzy magicznej Edszu — w mitologii Jorubów bógoszust. owoce palmy. inteligentniejszej. góry. Po śmierci człowieka wędruje do Acheronu. Ify. często złe i nieprzyjazne człowiekowi. jako że zawierały wiedzę. straszydeł E Ea — w mitologii babilońskiej i asyryjskiej bóg wody. mądrości. niekiedy spełniają jego rozkazy mocą zaklęć magicznych. Ejdolon mozna przywołać mocą zaklęć magicznych Ekimmu — wraz z innymi mezopotamskimi demonami — Utukku. W baśniach dobre duszki empuzy — u starożytnych Greków straszydła i potwory. zamieszkujące skandynawskie i angielskie łąki. groty.. kobiet uwodzicielek. Posiadała dar wieszczy. Alu zadawały ludziom rozliczne choroby. gdy żywi nie sporządzali zmarłym należytego pochówku i nie złożyli ofiar elfy — stworzenia demoniczne. Także bógcywilizator. 193 . podziemia i lasy. służki ciemnej bogini Hekate. 700 pne) ejdolon — druga dusza uczuciowa będąca odbiciem tej wyższej. Szczególnie dokuczliwe w porze nocy i w południe Eris — grecka bogini niezgody Ereszkigal — sumeryjska władczyni świata umarłych i demonów Erlik-chan — ałtajski władca krainy choroby i śmierci Erynie — greckie boginie zemsty karzące ludzkie zbrodnie Eskulap — grecki Asklepios. szkodzące ludziom. założyciel wyroczni w Ifie. W staroarabskiej mitologii przypominały z wyglądu greckie nimfy i satyrów. W wierzeniach ludowych przybierają postacie dzikich zwierząt.przychylne człowiekowi. Została żoną i doradczynią Numy Pompiliusza (ok.

sobowtór człowieka żyjącego. wynalazca trygramów wróżebnych Furie — rzymskie boginie zemsty. przełożony duchów ludzi zmarłych. Zawsze jest tylko jeden. brał udział w sabatach czarownic itp. gdy zbliża się jego śmierć po pięciusetlet-nim życiu. Pojęcie Paracelsusa F Farel — ulubiony czart średniowiecznych czarnoksiężników. sprawiedliwych oraz jeszcze nie narodzonych feniks — u Egipcjan i ludów starożytnych był znakiem słońca i wieczności. karają zbrodnie i grzechy ludzkości 194 . Jest symbolem szczęścia. służył radą w eksperymentach alchemicznych. W demonologii chrześcijańskiej nieszkodliwe czarty Faro — w mitologii Bambara strażnik porządku we wszechświecie. „potwierdzał" maści czartowskie. z jego popiołów rodzi się nowy feniks. zamyka się w gnieździe i skrzydłami wznieca ogień. praw i religii Farwardin — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch. dobra i nadziei flagi — duchy. bóg cywilizator. dawca mowy. Mocą zaklęć magicznych ukazują się w kryształach i lustrach. Nazwa Paracelsusa Fu-hi — w mitologii chińskiej bóg wiosny. Kiedy spłonie. Na rozkaz człowieka mogą wyjawić wszystkie znane sobie tajemnice. Kiedy pojawi się w Chinach. Wezwany przy pomocy odpowiednich zaklęć pomagał w odnajdywaniu zakopanych skarbów. znaczy. psotne duszki domowe.evestrum — twór oddzielony od ciała fizycznego. farfareli — w folklorze włoskim istoty demoniczne. w celach magicznych zakopywane na rozstajach dróg. że właśnie narodził się mędrzec lub święty.

ruiny domów itp. porażone gwiazdami. czyli wypowiedzianym właściwym tajemnym imieniem Boga albo napisanym na czole wyrazem Emet (łiebr.najchętniej pojawia się na cmentarzach. uroczyskach. Pierwszego golema zbudował i ożywił Ben Sira na początku naszego tyciąclecia. które prześladują chrześcijan. który z polecenia Allacha objawił Mahometowi Koran Gaja — w mitologii indyjskiej przewrotny demon. w magiczny sposób zniszczy dzieło stworzone przez człowieka. czyniąc im zło ghule — w arabskich wierzeniach ludowe grzeszne anioły. rabbi Loeve Juda ben Bezalel z Poznania. cmentarze. rozdrożach. natomiast jego wróg wyjada mu pisklęta geniusz — italski duch opiekuńczy mężczyzn. zwiastuje śmierć Garudi — w tradycji indyjskiej ptak-złodziej: ukradł boską roślinę somę i ofiarował ją ludziom. prawda). Pozostałe słowo Met (martwy). mają postacie dzikich zwierząt i potwornych czarownic. W wierzeniach muzuł-manów anioł. miejsc. którego mięsem się żywi. Mordują i zjadają podróżnych gnomy — duchy żywiołu (żywiołaki. Mogą służyć człowiekowi. Grannus — galijski bóg wiedzy medycznej i zaklęć 195 . Pilnuje ukrytych skarbów. genius loci) gentiles — w folklorze hiszpańskim dusze pokutujące pogan. wróg ludzkości. Zamieszkują pustynie. krajów i miast (np. Eliasz z Wilna. Izrael Bael Shem Tow i in. Albert Wielki.GG Gabriel — w judaizmie i chrześcijaństwie archanioł.. Unicestwić golema można wycierając z jego ciała pierwszą literę. spadły na ziemię. elementale) ziemi. Celtycki bóg kowalstwa i metalurgii oraz wiedzy tajemnej golem — w tradycji żydowskiej sztuczny twór ożywiony magiczną mocą zaklęcia. Pokonany przez Śiwę galleytrot — w folklorze angielskim duch w postaci potwornego psa . W tradycji hebraj-srjej także anioł śmierci. tocząc wieczystą walkę z wężem. Gnieździ się na Drzewie Kosmicznym. władca ognia i burz. żywią się trupami. Pojęcie z systemu Paracelsusa Goibniu — nazywany również Gorannon. Najsłynniejsi konstruktorzy ludzkich automatów: św. Eliasz z Chełma. które.

Opiekun ogniska domowego. Swą mądrość przekazał w Szmaragdowej tablicy oraz natchnionym swym duchem dziełom uczniów i kontynuatorów Hołda — w mitologii germańskiej istota demoniczna.gremlin — duch cywilizacyjny. wizerunki gryfów przynoszą szczęście. nie czyni ludziom krzywdy gryf — poświęcony bogini losu i zemsty Nemezis. porządku świata. Pojawił się podczas drugiej wojny światowej. Porywały ludzkie dusze i uprowadzały okręty Harut i Marut — w Koranie dwaj aniołowie — nauczali w Babilonie sztuk czarnoksięskich Hekate — grecka bogini czarów. Także przewodniczka w zaświaty duchów osób zmarłych Hiawatha — heros kulturowy Indian Mohawk Horus — egipski bóg światła Hódur — skandynawski bóg ciemności 196 . chronią przed złymi mocami Gule — w mitologii Buszmenów stwórca ziemi i człowieka. Bógcywilizator. uprawą roli. czyni dobro. dzielnicach przeznaczonych do rozbiórki itp. Gnieździ się w pobliżu złóż złota. nauczył ludzi wytwarzania broni do zdobycia pożywienia oraz leczenia chorób. nawiedzając lotników w samolotach. dał reguły tabu jedzenia Gulla — mezopotamski bóg magii i medycyny H Hades — grecki bóg krainy zmarłych harpie — w mitologii greckiej istoty demoniczne o ciałach ptaków i kobiecych twarzach. Zawiadywała zjawiskami atmosferycznymi. Twórca sztuk tajemnych. widm i straszydeł Hermes Trismegistos — greckie nazwanie staroegipskiego boga Thota. głównie alchemii. Jak dotychczas. pilnuje skarbów ziemi. jest potężny. Obecnie spotyka się go w nowoczesnych ruinach: po trzęsieniach ziemi. Bóg czasu. Należy raczej do rodziny żywiołaków. w opuszczonych fabrykach. także bogom słońca.

Strzegą ukrytych skarbów.). wciągają nieostrożnych wędrowców w moczary i bagna Inkluzy — pogańskie dobroczynne duchy domowe. twierdzy zbudowanej z C2arnec|0 ognia ich-k'in — w mitologii Majów. uosobienie wszelkiego zła. Mieszka w siódmej Ziemi. który nie otrzymali pochówku. dawca kultu ibis — w pierwotnym islamie Szatan. zrodzone z ich krwi. Zostają nimi dusze ludzi zamordowanych. w miejscu gdzie została popełniona zbrodnia. W sanktuarium wyroczni udzielał rad i przepowiadał przyszłość za pośrednictwem strzał wyrzucanych w określone miejsca. ojciec wszystkich demonów. W średniowieczu nie wadzące ludziom diabły ikub — w demonologii judeochrześcijańskiej zły duch przybierający postać mężczyzny i nawiedzający kobiety w czasie snu Irman — w mitologii perskiej dobry duch. Czczony w Kaabie. Dusze zmarłych tragicznie oraz nieoch-rzszonych dzieci. strażnik wszystkich medykamentów Ixbalanque i Hunahpu — w mitologii Majów boscy bliźniacy. posłannicy boga stworzyciela Hurakana i wykonawcy jego woli . magowie. Potem utożsamiany z Allachem Huitzilopochtli — aztecki bóg wojny. Nóż wbity w ziemię. największy wróg człowieka. dawca życia ifrity — w arabskiej tradycji ludowej najpotężniejsze dżinny. potomkowie bliźniaków Ahpu (zob. przysparzały dobytku w chacie i zagrodzie. niszczy je skutecznie ignis fatuus — błędne ogniki. bóg-stworzyciel. założyciel państwa Azteków.Hubal — staroarabski najwyższy bóg.

czyniła zło za pośrednictwem diabła. Oddziela się od ciała w chwili śmierci człowieka i pozostaje w jego bliskości. zapewniając sobie w ten sposób nieśmiertelność. topił ich w rzekach albo jeziorach John King — duchowy przewodnik słynnej medium Eusapii Paladino (zob. porozumiewał się ze spirytystami 198 . Ka może schronić się w którymś z kilku posągów pozostawionych dlań w krypcie. działała na szkodę człowieka. W czasach chrześcijańskich czarownica o ludzkim rodowodzie. Posiadały moc wieszczą kami — japońskie dobre bóstwa oraz złe demony Kamrusepa — hetycka bogini czarów Karna — italska nimfa-zwodzicielka. Gdy osiągnął swój cel.Ja-jii — w mitologii chińskiej demon o ciele węża. Pożerał ludzi jakszowie — w wierzeniach indyjskich złodziejskie duchy. strażnik demonów. Wcielał się w postać konia i przymilał do nieostrożnych. chroniła je przed strzygami Kasandra — słynna homerowska wieszczka niepomyślnych wydarzeń. głowie smoka i ludzkiej twarzy. Prowadzi z nimi wieczystą wojnę Ka — niematerialny sobowtór. a przede wszystkim potrafił prorokować i wróżyć kameny — italskie nimfy źródlane. kusząc by go dosiedli. Posąg ożywiony obecnością Ka posiadał zdolność poruszania się. Pomagają jednak człowiekowi i chronią go przed złymi demonami Jedzą — istota demoniczna.). Jeśli ciało ulegnie zniszczeniu. Także opiekunka niemowląt. za co najczęściej płonęła na stosie Jii-lu — chiński bóg. Częściowo się materializował. mających wydarzyć się w przyszłości kelpie — w wierzeniach Szkotów zły duch.

nieprzyjazne człowieko-wi. J. wskazując górnikom miejsca złóż. Naprzyksza się właś. jednakowoż życzą sobie. podziemne bóstwo. miała zwykły wygląd ludzkiej istoty w dodatku bardzo pięknej. Chińska stworzycielka nieba. mana) kuszuh — hurycki bóg przysięgi.przy pomocy stukania wedle umówionego kodu. orenda. Aksakowa. które unicestwia nieczystości magiczne. Zamieszkuje pieczary. G. ziemi oraz kuranita — w tradycji ludów Australii nadprzyrodzona potęga. Doświadczenia w warunkach ścisłej kontroli prowadził W. Czynią to w kopalniach. pięknych zwodzicielek Kuei-mu — matka diabłów. aby w ich obecności nie nosić krzyżyków ani się nie żegnać kobold — w ludowych wierzeniach niemieckich istota demoniczna.in. Niektórzy twierdzili. Ochorowicza. Katie chodziła. manitu. który zawiaduje siłami przyrody i jest w każdym przedmiocie i istocie żywej (zob. nieżyczliwa człowiekowi. duch. Varleya kery— w mitologii greckiej duchy zmarłych. Istnieją prawdziwe astralne fotografie Katie pochodzące z różnych źródeł. czyli skutki przestępstw i grzesznych czynów L lamia — starożytna istota demoniczna. Chroni skarbów przed człowiekiem koki-teno — w wierzeniach Japończyków — duchy ujawniające się pod postaciami zwierząt albo kobiet.C. prowadzające śmierć i wszelkie nieszczęścia K'iung-k'i — w mitologii chińskiej złośliwy demon o wyglądzie tygrysa ze skrzydłami knockers — w angielskich wierzeniach ludowych tak zwane duchy pukające.ciwie wszystkim ludziom . że był nim niejaki Henry Morgan. A.F. aby nękać mężczyzn na rozmaite sposoby. Przybiera postać pięknej ko-biety. słynny pirat Katie King (maj 1871 — maj 1944) — zjawa młodej kobiety — mate-rializowała się w obecności medium Florencji Cook przez trzy lata. mówiła. Była obiektem badań naukowych poważnego uczonego profesora Williama Crookersa. w obecności m. podziemia.

Zwykle nie są nieprzyjazne ludziom. W legendach hebrajskich pierwsza żona Adama — nieznośna złośnica. Uwodzi chłopców i mężczyzn. niebezpieczna dla dzieci i kobiet ciężarnych. ale za niewłaściwe zachowanie potrafią surowo karać larwy — według Apulejusza (zob. nieprzyjaciółka Innany. Straszący nocami upiór biblijny. Ma ciało kobiety i rybi ogon albo łapy ptaka. lasach i uroczyskach. zła zjawa — ukryta w ciele pięknej kobiety—która doprowadza mężczyzn do zguby. która uciekła z Raju i błąka się po świecie strasząc tu i ówdzie. W folklorze żydowskim diablica. braci i kochanków. zwiastując upadek imperium azteckiego. potomkini greckiej lamii. Także demonica sumeryjska.). Wróciła w czasie rewolucji meksykańskiej. któremu służyły czarownice. Meksykanie uhonorowali ją piękną piosenką 200 . Zawiadywały zjawiskami meteorologicznymi Latawiec — w polskiej demonologii diabeł.) lemury. niekiedy uznawany za chrześcijańskiego czarta latawce — w tradycji ogólnosłowiańskiej przedchrześcijańskie demony powietrza. Pojawiła się na ulicach Tenochtitlanu (Meksyk) przed przybyciem konkwistadorów. W folklorze meksykańskim także okrutna. zamieszkuje wody. Mogą istnieć lamie obojga płci. złe niebezpieczne duchy lary — italskie bóstwa opiekuńcze domów i dróg rozstajnych laskowiec — polski dobrotliwy leśny duszek. Bywał oszustem. ugania za późniejszymi pokoleniami. wywoływał niesnaski pomiędzy ludźmi Legion — w hierarchii piekielnej jeden z potężniejszych diabłów Lei-tsu — w tradycji chińskiej żona Żółtego Cesarza (zob. W legendach arabskich także żona Adama — z małżeństwa z szatanem wydała na świat liczne grono złych duchów llorona — płaczka. nauczyła ludzi prząść jedwab lemury — według systemu Apulejusza dusze ludzkie oddzielone od ciała w chwili śmierci liekkio — w fińskich wierzeniach ludowych błędny ognik (zob.lamiak — w wierzeniach Basków istota demoniczna. Zwiastun śmierci Lilith — zła demonica babilońska. aby opłakiwać poległych mężów i synów. leśne ostępy. Heroina — cywilizatorka. opiekunka tkactwa.). Przepędzona przez Gilgamesza. pieczary. strasząc po pustkowiach. bogini nieba i ziemi. kobieta posiadająca dar przeczuwania groźnych zmian. kataklizmów i wszelkich nieszczęść.

Dał ludziom prawa. powodując straszliwą wichurę. po śmierci zostaje zamieniona w mulicę i szkodzi ludziom mumai — w folklorze indyjskim psotny duszek. która była kochanką księdza. aby upolować zająca — oczywiście nie był to szarak. Lubi straszyć ludzi mura-mura — w wierzeniach australijskich duch natury zawiadujący zjawiskami meteorologicznymi. W innej wersji mszę wówczas odprawiał. Także czarównik Nakahed — stworzony przez Arymana (zob. Przekazywał wybrańcom dar wieszczenia nocnica — w tradycji ludowej stwór demoniczny pokrewny zmorze. Za życia ów ksiądz przerwał odprawianie mszy. nawiedza chorych i zwiastuje im rychłą śmierć Nommo — w mitologii Dogonów bóg-cywilizator. przebywająca w zwierzęciu. która w postaci myśliwego pędzi za zającem. może wymóc na nim pożądaną w danym momencie pogodę myśliwy-tułacz — w folklorze baskijskim.) demon cierpienia i smutku Nephesh — według kabalistów sobowtór żyjącego człowieka. Posiada widzialną postać (zob. katalońskim i częściowo francuskim pokutująca dusza księdza. ale wcielony weń diabeł. Szaman. aby nabył wielu pożytecznych wiadomości mulica — w folklorze latynoskim kobieta. evestrum) Nergal — mezopotamski bóg zarazy n'gungundu — w wierzeniach plemion zairskich demony usiłujące znaleźć sobie siedlisko w sercach dzieci Niwaszi — w wierzeniach cygańskich duch wody. oddzielony od jego ciała.muchomorowi ludzie — w wierzeniach Czukczów duchy spożytych przez szamana grzybów oprowadzają go po krainie zmarłych. król Salomon N Nabo — Bóg pisma i świętego alfabetu Nagarwa — luwijski bóg zaklęć nahual — w wierzeniach ludowych Meksyku i Ameryki Środkowej dusza człowieka.. nauczył rolnictwa i kultów 203 . Męczy nocą dzieci. za sprawą magii.. ofiarował dar słowa. sobowtór.

bliskie krewne lamii min-min — w wierzeniach australijskich błędne ogniki. odpowie Math — walijski bóg-czarnoksiężnik Maui — polinezyjski heros kulturowy. Zwany także Czarodziejem Tysiąca Figlów Mefistofiles — czart wcześniej nie znany. opiekun ludzi i uzdrowiciel. hodowała choroby i jadowite gady. Pod postacią kobiety błąka się po wodach rzek i jezior i topi pływaków Mojry — greckie boginie przeznaczenia moras — w folklorze hiszpańskim pokutujące duchy poganek. demon fałszu i oszustwa Mitra — indoeuropejski bóg światła. Zawarł pakt ze swym magiem i działał skutecznie meluzyny — w folklorze niemieckim i francuskim kobiety-węże. Nawiedzają domy w niedzielę podczas mszy i czynią szkody nieobecnym gospodyniom mucha — w wierzeniach starożytnych wcielenie złego demona 202 . złoczynne zaklęcia. uczyła zwodnicze duchy. Jego wizerunek w księdze Hóllenzwang przedstawia figurę niskiego wzrostu. Obrządki kultowe mitraizmu zostały w swej znacznej części przejęte przez religię chrześcijańską Men — frygijski bóg księżyca. krępą i niepiękną. czczony także w Rzymie jako Solinvictus. patronka nauczycieli Miru — polinezyjska władczyni krainy ciemności i czarownica. Przygotowywała zakazy tabu. Przepowiada przyszłość z tarotowej mapy życia. Zadzwoń.Marita — siostrzyca Mari. Żywiła się ludzkim mięsem Mitocht — w mitologii perskiej stworzony przez Arymana zły duch. wiedzy. za sprawą sił tajemnych uwięziona w warszawskim telefonie (nr 48-69-22). W jego świątyniach mieściły się wyrocznie mocuana — w folklorze środkowoamerykańskim zły duch. Opiekunka rzemiosł i kunsztów. jak szkodzić człowiekowi. pojawił się wyraźnie na życzenie czarnoksiężnika Johanna Fausta. duchy ludzi snujące się po cmentarzach Minerwa — italska bogini-cywilizatorka.

Po odbyciu pokuty uzyskał od świętego jesionu. zarówno w rzeczach jak i istotach żywych. także duchy umarłych z miłości dziewcząt mszczące się na uwodzicielach orenda — w wierzeniach Indian Irokezów niewidzialna potęga. uczyli się sztuki układania hymnów. O Odyn — skandynawski władca bogów i ludzi. U innych ludów roletę pełni mungu. duch tkwiący w przyrodzie. materię żywą i nieożywioną. 204 . Krewny polskich utopców i wodników nuggle — w tradycji szetlandzkiej demoniczny koń. mulungu itp. miejscu jego kultu. wiecznie zielonego Ygdrasilla. ale nie czyni większego zła nyama — w wierzeniach Dogonów siła przenikająca przyrodę. W wierzeniach europejskich nimfy wodne. po czym hulał po wertepach z naiwnym nieszczęśnikiem. Walczył z ciemnym Arymanem. praktykując obrzędowe ludożerstwo. czarodziejskie runy i wiedzę magiczną Odmieniec — w polskiej demonologii ludowej czart. Niekiedy przeistaczał się w wilka i straszył podróżnych ojancanu — w wierzeniach hiszpańskich istota demoniczna o postaci cyklopa z jednym okiem pośrodku czoła. może używać jej zgodnie ze swoją wolą Orkus — italski demon śmierci. który wcielił się w pięknego konia i kusił. W opoa. wtajemniczeni odprawiali misteria. piękny młodzieniec grający na harfie. mądrości i dobra. Wciąga do wody niewierne żony i narzeczone. bóstwo rządzące krainą zmarłych Ormuzd — w mitologii perskiej bóg jasności. Lubi przestraszyć. aby go dosiadano. patron bractwa Areoi.Nóck — w wierzeniach germańskich istota demoniczna. Bóg dobrych zaklęć Oro — w mitologii Polinezyjczyków bóg. Każdy kto nad nią zapanuje. Szkodzi ludziom i zwierzętom Okuninusi — japoński władca złych duchów ondyny — w systemie Paracelsusa żywiołowe demony stworzone z wody.

medycyny, astrologii żeglarskiej, czarnej magii. W takich misteriach uczestniczył m.in. James Cook Orunmila — w wierzeniach Jorubów wszystkowiedzące bóstwo, które objawia się poprzez wyrocznie. Zna języki wszystkich stworzeń i ludzi Ozyrys — egipski władca podziemi i najwyższy sędzia umarłych, zbawiciel ludzkości, bóg-cywilizator ofiarował ludziom prawa, nauczył rolnictwa, ustanowił kult bogów P'an-ku — chiński stwórca świata i ludzi Pazuzu — asyryjsko-babiloński demon chorób penaty — italskie domowe bóstwa opiekuńcze Perchta — germańska bogini, przewodniczka zmarłych; Na słowiań-szczyźnie straszydło. Karze leniwe kobiety i niegrzeczne dzieci peri — także pairiki. Dewy, które pod postacią pięknych kobiet-kusi-cielek doprowadzają mężczyzn do zguby petome — w wierzeniach Indian środkowoamerykańskich i meksykańskich chulel (zob.) czarownika strzegący chuleles innych ludzi Phuwusz — w wierzeniach Cyganów duch ziemi. Przekazuje dar wróżenia i wieszczenia wybrańcom spośród cygańskiej społeczności pixie — w angielskim folklorze istoty demoniczne, złośliwe wróżki plonki — w pogańskich wierzeniach Słowian dobroczynne duszki domowe; W czasach wczesnego chrześcijaństwa wraz z inkluzami (zob.) przybrały postać nieszkodliwych czartów. W późnym średniowieczu i w następnej epoce kusiły kobiety, aby zostały czarownicami płanetnicy — także chmurniki. W wierzeniach przedchrześcijańskich Słowian kapryśne duchy mieszkające w powietrzu. Zawiadywały zjawiskami meteorologicznymi. W chrześcijańskiej demonologii pokutujące dusze zmarłych nienaturalną śmiercią, wchłonięte przez tęczę. W zasa-dzie nieprzyjazne człowiekowi, mogły mu służyć przymuszone mocą zaklęcia. Niekiedy oddawały się w służbę człowiekowi, aby odpokutować za grzechy

205

pokuć — dobrotliwy duszek domowy, skrzat, krasnal, bobak Pogwizd — polski pogański bożek wiatru, przyjazny człowiekowi poltergeist — złośliwy duch, który pojawia się w domach, gdzie mieszkają dorastające dzieci. Ożywiony siłą chłopców albo dziewcząt przerzuca meble, ciska sprzętami, stuka, puka, hałasuje, czyni szkody. Nazwa niemiecka południca — także przypołudnica albo wywielga. W polskich wierzeniach ludowych istota demoniczna wcielona w postać szkaradnej kobiety odzianej w białą szatę. Pojawia się w południe na rozstajach, polach i łąkach i mami ludzi praczka — w ludowych wierzeniach Szkotów duch kobiety zmarłej w połogu. Zwiastuje śmierć, ukazując się pod postacią praczki piorącej zakrwawione szaty puka — w tradycji irlandzkiej duch wcielony w ptaka albo zwierzę, najczęściej konia. Chwyta nieostrożnych i włóczy ich po lasach i polach napawając przerażeniem. Chętny do ugody z człowiekiem Prometeusz — w mitologii greckiej tytan -cywilizator. Uchronił rodzaj ludzki przed wyginięciem w potopie, nakazując Deukalionowi i Pyrrze zbudować łódź. Ofiarował potem ludziom ogień, który wykradł bogom, za co został przykuty do skały na wieczyste męczarnie Pytia — w starożytnej Grecji, kapłanka Apollina, wieszczka w świątyni w Delfach Pyton — w mitologii greckiej smok-wróż. Posiadał władzę rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Pokonał go Apollo i założył w Delfach wyrocznię, wykorzystując zdobytą na wrogu jego wszechwiedzę, którą następnie objawiał wieszczącym pytiom

Q
Ouetzalcóatl — także Ku-kul-kan (u Majów) Pierzasty Wąż. W mitologii Azteków i Majów bóg-cywilizator, dobroczyńca ludzkości. Stworzył pierwszych ludzi i ofiarował im kukurydzę. W nowszej legendzie wielki bóg (o białej skórze i jasnych oczach) wcielił się w mądrego władcę: nauczył swój lud rzemiosł, rolnictwa, budowy świątyń. Pod 206

koniec panowania udał się na wschód do kraju Majów, aby tam pomagać ludziom. W innej wersji udał się na wschód, wszedł do łodzi i popłynął, a następnie wzniósł się ku przestworzom. Obiecał, że powróci. Pomni słów swego boga-dobroczyńcy Aztekowie powitali Hernana Cortesa jako powracającego z niebios Óuetzalcoatla

R

Rawana — w mitologii indyjskiej wielki, niezniszczalny demon. Walczył z Ramą, wcieleniem Wisznu rakszasowie — demony podległe władzy wielkiego demona Rawany, nieprzyjaciele zarówno bogów jak i ludzi. Żyją w czeluściach ziemi i morskich odmętach rewenanty — zmarli powstający z grobów. Mają wygląd jak za życia i noszą zwykłe ubrania. Przybywają z misją i ostrzeżeniem dla żywych, czasem aby pomścić krzywdy, jakie im niegdyś wyrządzono. Pojawiają się w miejscach popełnionych zbrodni, katastrof i na polach bitewnych Rogaliński — podrzędny polski diabeł, obwiniany przez czarownice o to, że namawiał je do praktyk czartowskich i lotów na sabat Rokita — obok Boruty, drugi słynny diabeł polski. Choć jest wysoko ustawiony w hierarchii piekielnej, pracuje na uroczyskach, bagnach, łakach i w lasach Rudra — w wierzeniach Hindusów bóg wichrów, władający także demonami i duchami. Rozgniewany, wysyła swoich podopiecznych do walki z ludźmi. Karze powodując bóle ciała ruwałki — w folklorze słowiańskim istoty demoniczne, początkowo nimfy, potem dusze zmarłych dziewcząt wcielone w piękne zwodzicielki, czyhające na zgubę ludzi, najchętniej mężczyzn Rubezal — w folklorze niemieckim istota demoniczna, dobrotliwa, przybiera różne postacie. Pomaga nieszczęśliwym, karze okrutnie złych. Bliski krewny śląskiego Liczyrzepy

s
salamandry — w systemie Paracelsusa duchy żywiołu mieszkające w ogniu Sammael — w folklorze żydowskim, szatan, który wcieliwszy się w węża, skusił Ewę Sawar — w mitologii perskiej stworzony przez Arymana zły duch, demon pijaństwa, złych uczynków, nieposłuszeństwa. Przełożony pomniejszych demonów Sedna — zwana też Arnaknagsak. W wierzeniach Eskimosów upiorna bogini podziemnego świata, władczyni morskich odmętów, groźnych sił przyrody. Nieprzyjaciółka ludzi Selene — grecka bogini księżyca, życia i płodności.Jej znak półksiężyc — chroni przed demonem i ciemnymi mocami Siang-wang — w mitologii chińskiej wodny demon pożerający ludzi; Także demon ślepego losu siila — w arabskiej tradycji dżinn ukryty w postaci kobiety albo potwora. Żywi się krwią i ciałem ludzi silky — w folklorze angielskim duch przybierający kobiecą postać. Straszy w ten sposób, że nocami wykonuje prace zaniedbane przez leniwą gospodynię i nieposłuszne dzieci Simurg — w mitologii irańskiej ptak-złodziej, który ukradł haomę, święte ziele (o właściwościach narkotycznych) i ofiarował ją ludziom (zob. Garudi). Także mityczny ptak zoroastryzmu. Gnieździ się na drzewie rodzącym wszystkie nasiona świata Sin — iryjska wróżka i czarodziejka Sinu — bóstwo chińskie opiekujące się wędrowcami Sing-liu — w mitologii chińskiej straszliwy demon o ciele węża i dziewięciu głowach sisimik — w folklorze środkowoamerykańskim demoniczny stwór o postaci karzełka. Lubi płatać figle i straszyć Siu-sze — w mitologii chińskiej Wielki Wąż. Groźny potężny demon Si-wang-mu — w mitologii chińskiej szafarka eliksiru nieśmiertelności; Także bóstwo zarazy morowej 208

skarbnik — w wierzeniach europejskich istota demoniczna strzegąca naturalnych skarbów ziemi. Opiekuje się duszami górników, którzy umarli w kopalni skrzat — w polskim folklorze duszek domowy albo leśny, przychylny ludziom, czasem wyjawia im tajemnice o skarbach zakopanych w ziemi Smołka — w polskiej demonologii ludowej podrzędny czart kuszący kobiety, żeby plotkowały, wadziły się, oszukiwały itp. sobowtór — w zjawisku eksterioryzacji twór wydzielony z ciała fizycznego — posiada zmaterializowaną postać oraz wygląd ciała, z którego powstał, (zob. Nephesz, evestrum) Sorusz — w mitologii perskiej dobry duch, postrach demonów i czarowników. Wspomagają go koguty i stróżujące psy spiritus mundi — Duch świata. W systemie Agrippy von Netteshemia, a także Paracelsusa duszę rzeczy martwych i żywych przenika wyższy od niej duch świata. Pozostając z sobą w związku wzajemnie na siebie oddziaływają Stasia — tzw. mała Stasia, materialna zjawa manifestująca siew obecności słynnej medium Stanisławy Tomczyk, która ponadto była sprawczynia zjawiska lewitacji przedmiotów, wyłaniania się rąk fluidycznych. Z medium eksperymentowali m.in. Julian Ochorowicz i nobliści Charles Richet i Maria Skłodowska-Curie stopan — w folklorze bułgarskim przyjazny człowiekowi duszek dostriga — italska istota demoniczna wysysająca krew małym dzieciom strzyga — potomkini italskiej strigi. W polskich wierzeniach ludowych zostają nimi tragicznie zmarli, samobójcy niechrzczeni, jak również ludzie posiadający dwa serca, dwa rzędy zębów lub urodzeni z zębami, Po śmierci strzygi wychodzą z grobów i zadają śmierć ludziom i zwierzętom, żywiąc się ich krwią Su- w mitologii Mba-moissala bóg deszczu, emanacja boga stwórcy Boa. Przodek ludzi, bóg-cywilizator. Ofiarował swoim podopiecznym ogień, nasiona, nauczył rolnictwa Suei-żen — Płomienny Człowiek. Heros kulturowy, ofiarował ludziom ogień

.sukkub — w demonologii chrześcijańskiej zły duch. Wciela się w postać kobiety i nawiedza mężczyzn w czasie ich snu 14 .Czarna magia.. 209 .

Także ważny bóg w makumbie brazylijskiej (zob. wielki czarodziej. kosz błogosławieństw i kosz złych zaklęć — stał się najpotężniejszym czarodziejem tash — w wierzeniach irlandzkich dusza pokutująca człowieka. Nauczył ludzi obrzędów składania ofiar oraz rozumienia znaków wieszczych Tairew — stworzony przez Arymana demon trucizny Takman — w mitologii Ariów demon gorączki Tanę — w mitologii polinezyjskiej jeden z pięciu braci. wielkiej sztuki Jorubów. żywią się ludzką krwią szagrin — w wierzeniach cygańskich zły duch. Wielki czarodziej.sylfy i sylf idy — w systemie Paracelsusa duchy żywiołu powietrza syreny — w mitologii greckiej duchy osób zmarłych. Przybiera postać ludzi i zwierząt Texcatlipoca Czarny — Dymiące Zwierciadło. synów pierwszych bogów nieba i ziemi. zwiastun nieszczęścia Szamasz — babiloński bóg słońca i światłości Szango — w mitologii Jorubów bóg-cywilizator. Nauczył ludzi odlewnictwa z brązu.) Szahriwar — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch. który umarł śmiercią samobójczą. książę ciemności Szen-szu — w mitologii chińskiej bóstwo strzegące ludzi przed demonami sziny — w Chinach złe duchy szkodzące ludziom sziodzio — w wierzeniach japońskich psotne duchy morskie Tages — w mitologii Etrusków chłopiec o twarzy starca wyorany z ziemi. W mitologii azteckiej bóg Wielkiej Niedźwiedzicy i nocnego nieba. Potrafi 210 . Gdy otrzymał od boga lo trzy kosze zapełnione mądrością — kosz przepisów kapłańskich. demon metali Szankpanna — w mitologii Jorubów bóg ospy Szatan — w demonologii żydowskiej i chrześcijańskiej główny zły duch panoszący się we wszechświecie. Anioł upadły.

który okazał się demonem Tornakiem. Istoty demoniczne wywodzące się z wie-rzeń. Ptak-człowiek. m. duchy domowe o kapryśnym charakterze.Potem ulepił z gliny i ożywił prawdziwych ludzi Tunia — eskimoski straszliwy zły duch Tyche — grecka bogini przeznaczenia Tyr — skandynawski bóg wojny i praw ubożę — w polskich wierzeniach ludowych dobrotliwy domowy du- . padaczkę Toks — w mitologii Pigmejów duch władający huraganem i jaskinią duchów ludzi umarłych tolo — w wierzeniach zairskich demony. zły duch. rozpętują burze i śnieżyce Tsui Goab — hotentocki bóg deszczu i heros-cywilizator Tsuo-czy — straszliwy chiński demon o wielkich zębach Tukungersak — eskimoski heros-cywilizator. n'gungundu) topielce — utopce. W ludowej demonologii chrześcijańskiej duchy ludzi. Żyją w podziemiach i kamienieją. Zamieszkiwały wody i zwykły wciągać ludzi w topiel. przedchrześcijańskich. Płatają złośliwe figle głównie w nocy trolle — w wierzeniach skandynawskich istoty demoniczne o wyglądzie poczwarnych karłów. kradną dzieci. oj-ciec-kruk stworzył nieudanego człowieka. Nieprzyjazne ludziom. Tukungersak). które usiłują znaleźć sobie siedlisko sercach dzieci (zob. ojciec wszystkich demonów trasgos — w wierzeniach hiszpańskich istoty demoniczne. topce.in.przemieniać się w różne postaci i widzi wszechrzeczy w obsydianowej Thot — staroegipski bóg mądrości i pisma Tlazolteotl — aztecka bogini zsyłająca choroby. uwodzą młodzieńców i panny. Posiadają moc magiczną. którzy Tornak — w mitologii eskimoskiej nieudolny twór pierwszego bóstwa ojcakruka (zob. gdy znajdą się w świetle.

manitu) Walenty — w polskiej demonologii ludowej diabeł wyznaczony przez swych piekielnych szefów do propagowania zawodu czarownicy. mana. strzygi i wampiry. Imię skradł świętemu Walentemu. które musi jednak podtrzymywać zapasami ludzkiej krwi. Ma postać dziecka. pieśniarz i czarodziej. W Dniu Sądu Ostatecznego będzie wciągał w czeluści piekieł największych grzeszników. wielki wieszcz. W polskim folklorze poznaje się je po czerwonej twarzy. aby dopomógł w przepędzaniu diabła. duch tkwiący w przyrodzie (zob. Allacha upiory — w tradycji ogólnoeuropejskiej ożywione trupy.Umi Bozu — w ludowych wierzeniach Japończyków powodujące morskie katastrofy widmo mnicha Unuk — w tradycji islamskiej zamieszkujący Gehennę potwór piekielny. Piękne dziewice jawiły się na koniach lub wilkach na polach bitewnych i zwiastowały śmierć wojownikom wampir — mocą czarnej magii czarnoksiężnik może po śmierci wieść drugie życie. aby się pożywić. czyli z wrogiem. głównie żydów i chrześcijan. Wstaje więc nocami z grobu i szuka ofiar. kuranita. czerwone oczy i ciało czerwone i czarne Wejnemejnen — fiński heros-cywilizator. Wysysają krew ludziom i zwierzętom utukku — asyryjskie duchy czyhające na wędrowców W wakan — w tradycji Indian Siuksów niewidzialna potęga. orenda. Bohater Kalewalii 212 . sam zaczął być utożsamiany ze sprawcą choroby. Ustawicznie wzywany podczas obrzędów święty. którzy oparli się wierze w jedynego prawdziwego Boga. którego sam zwalczał najprawdopodobniej skutecznie. mędrzec. którą leczono egzorcyzmami. długie uszy. patronowi epilepsji. ale przy sposobności pokalał swe dobre imię walkirie — istoty demoniczne. W demonologii słowiańskiej duch wyklętego kacerza lub mordercy — po śmierci wciela się w wielkiego nietoperza i wysysa krew ludziom i zwierzętom Wang-lian — chiński demon cholery.

aby łatwiej czynić zło i uniknąć niebezpieczeństw. Natomiast potomkowie wilkołaków zawsze ciągnąć będą do lasu i zwykle prowadzą odosobniony tryb życia. mocą zaklęć przybiera postać wilka. Aby się przed nim obronić.Weleda — czarodziejka mieszkająca nad rzeką Lippe. Germański bóg wojny i śmierci. żywią się trupami swych ofiar. Słowiańskie (oraz znane w folklorze kaszubs-kim) bóstwo wiedzy magicznej panujące nad istotami z zaświatów wendigo — w folklorze kanadyjskim istota demoniczna żyjąca w lasach. że trafił w ducha i wtedy wiatr. topielice. Pożera ludzi. który pojawia się podczas huraganu i nęka ludzi odejmując im mowę. bóg wisiel-Writra — indyjski demos suszy. Miał wielką moc magiczną wydra — w wierzeniach Indian Tlingitów zwierzę to przekazało lu-dziom magiczną moc szamańską . przepowiadała przyszłość z fal i kręgów wody Weles — także Wołos. aby wspólnie czynić zło Whiro — Czarownica Nocy. strażniczka podziemnego piekła. także wchodzi z nimi w konszachty. jeśli upadnie ze śladami krwi. Także latawiec. W polskim folklorze dusze topielców wciągające ludzi do wody Wotan — także Wodan. który. Także czarownik. Człowiek w magiczny sposób przemieniony w wilka. Czyniła cuda.) wietrzyca — w folklorze polskich górali duch. porywają dzieci i zabijają zwierzęta domowe wiły — w folklorze bałkańskim duchy zmarłych dziewcząt nieprzyjaz-ne dla ludzi Wipunen — morski potwór z Kalewali. posiadacz wszech-wiedzy oraz zaklęć magicznych wirika — w wierzeniach Hindusów upiory żywiące się ludzką krwią wodniki — także wodnice. W mitologii polinezyjskiej straszliwa czarownica. należy rzucić w powietrze nóż więcony. łamiąc kości. znaczy. czarodziej. ustanie wilkołak — znany w średniowieczu i później. nieprzyjaciółka boga Tanę (zob. nawet najsilniejszy. cierpienia i nędzy. utopce. władczyni chorób.

X xanas — w ludowych wierzeniach hiszpańskich (Asturia) istoty demoniczne. dusi.) Xochipilli — aztecki bóg płodności. morawy i mary to dusze opuszczające ciało śpiącego. Mury. wysysa siły. W dawnych polskich wierzeniach ludowych dobrotliwy duszek domowy. Niekiedy złośliwa czarownica i straszydło Z zin — w wierzeniach Songhajów (Afryka) złe i dobre niewidzialne istoty rządzące siłami przyrody zmora — także wieczornica. wypija krew. nocnica. Znana na całej Słowiańszczyźnie. Odpowiednio kierowany może być bardzo niebezpieczny i stanowi plagę w świecie opanowanym przez vuduizm Ż żyrownik — także domownik. z zabijaniem włącznie. karał grzesznych zsyłając im choroby organów rodnych X-tabay — w ludowych wierzeniach jukateckich istota demoniczna. Potrafi zamieniać się w różne przedmioty i istoty żywe. piękna zwodzicielka doprowadzająca mężczyzn do zguby. wykonuje tylko polecenia swojego mistrza. piękne kobiety o obyczajach lamii (zob. nawet bez jego wiedzy. aby czynić zło. Także dusze osób zmarłych mogą stać się marami zombi — żywy trup. najczęściej w celu czynienia zła. dusiołek. W magii vudu kierowany mentalnie przez adepta lub czarownika człowiek powstały z grobu (wcześniej odpowiednio przygotowany do śmierci i zmartwychwstania) i spełniający na rozkaz odpowiednie rozmaite posługi. W polskich wierzeniach ludowych stwór demoniczny: sprowadza koszmarne sny. Zombi jest ubezwłasnowolniony: nigdy nie działa samodzielnie. W demonologii czart niezbyt szkodliwy 214 .

„Hejnał" 215 . wody (ondyny). powietrza (sylfy i sylfidy) i ziemi (gnomy). współredaktor krakowskiego pisma ezoterycznego wydawanego przed wojną pt. duchy powstałe z czterech żywiołów: żywiołu ognia (salamandry). Polską nazwę spopularyzo-wał K. Chodkiewicz.żywiołaki — w systemie Paracelsusa elementale.

wyswobodzania się z łańcuchów itp. Huxey i in. wykonał dla króla Salomona spiżowe kolumny i ołtarz do świątyni Daniel Dunglas Home (1833—1886) — spirytysta. Bohater-cywilizator. Przypisuje mu się autorstwo: Wielkiej Księgi Czarnej Magii — papieża Honoriusza nazywanej podręcznikemi czarowników Jean Eugene Robert Houdin (1805—1871) — francuski iluzjonista. Posiadał ogromną wiedzę. Twórca kodeksu honorowego dla prestidigitatorów. które można było.) występowały najrozmaitsze zjawiska niezbadanej natury: przemie-szczały się przedmioty. W jego obecnści w warunkach rygorystycznych kontroli (był badany przez uczonych tej miary co William Crookes. W jego obecności pojawiały się światła niewiadomego pochodzenia oraz efekty akustyczne.in. zręcznością rąk i wyuczonymi umiejętnoś-ciami zaprzeczając. stosując umówiony kod. którego nazwisko przyjął jako swój pseudonim. 2697—ok. fizyk G. jakie uprawiał. wyznawca i szerzyciel taoizmu. słychać było i szelesty i stukoty. Hieronim (ok. Półlegendarny założyciel cesarstwa chińskiego. Nieprzejad-nany demaskato'r fałszywych duchów i ich mediów. sam uprawiał. jeden z najbar-dziej wiarygodnych mediów.H.którą. Materializował duchy i lewitował (jak twierdził za sprawą unoszących go duchow) Papież (od 1216—1227) Honoriusz III — zatwierdził zakony franciszkanów i dominikanów.nim wstąpił na drogę służby bożej Hiram z Tyru — król fenicki. opiekun alchemii i rzemiosła oraz dawca sztok wszelkich Daniel Hume (1833—1886) — słynny medium. także z zakresu nauk tajemnych oraz czarnej ma-gii. odczytać 228 . Objaśniał sztuki magiczne. podobno. 347—420) — oprócz znanych dokonań — m. Słynął z umiejętno-ści wyzwalania się z wszelkiego rodzaju więzów. 2598) — Żółty Cesarz. iżby miały jakikolwiek związek z siłami nadnatural-nymi Hary Houdini (1874—1926) — amerykański spadkobierca Roberta Houdina. filozof. wychodze-nia ze skrzyń zanurzonych w wodzie.R Wallace. przekład Biblii na język łaciński — parał się alchemią i zgłębiał wiedzę tajemną.św. Varley. Huang Ti (ok. Th. A. zamknięć. koronował Fryderyka II na cesarza.F. wielki znawca rzemiosł i sztuki ale chemicznej.

z ciemnotą i przesądami be — w tradycji japońskiej ród kapłanów boskiego pochodze1i opiekunami kultu. Pisał traktaty iczne i alchemiczne 229 . który miał głosić straszliwe herezje. Na) J I (1566—1625) — król Szkocji i jako Jakub VI. /lał magię. (zob. O zmianach pogody. ustanawiali miejsca tabu itp. Osobiście iczył w procesach o czary i torturach oskarżonych czarownic. porozumiewał się z demonami Jan XXII (1249—1334) — wysłał biskupa Cahory Garauda na pyż był on.I ■ Sel . Weishaup). król Anglii ii. około siedemdziesięciu wyroków skazujących po osobistym naniu winnych zbrodni paktu z szatanem ilch (264—339) — uczeń Porfiriusza: kierował neoplatońską [Syryjską. Znawca demonów. Opisywał zjawisko hipnozy. o demony są posłuszne zaklinającym je magom. czarownic i czarnej magii. skopach.znachor u Indian meksykańskich ci — członkowie tajnego stowarzyszenia wolnomularskiego je w Bawarii w 1776 r. • świat poznał Martina Lutra. autor prognostyków. Zapowiedział •nie się Czarnego Zakonnika. 1132—1202) — teolog. jak mniemał. Uważany był za proroka i cudotwórcę. nauczał teorii emanacji. szerzenie oświaty. czarownikiem i dybał na jego papieskie a sprawą magicznych figurek woskowych Głogowa (1445—1507) — wybitny uczony. którego celem było manie wstecznej działalności jezuitów. wychowanek ii Krakowskiej. Wał sny wieszcze. Autor O mis-Egipcjan. A. mistyk. latał w powietrzu. Czynił badania nad teurgią poszukując odpowiedzi. astronom. O wyborze szczęśliwych dni Im z Fiore (ok. Także autor czterotomowego dzieła icznego: Wprowadzenie do astrologii.

Z me-dium eksperymentowali w Międzynarodowym Instytucie Badań Meta-psychicznych w Paryżu w warunkach najściślejszej kontroli noblista fizjolog Charles Richet. Camille Flammarion. służąc swoimi radami. które także przekazują mu. częściowe i całkowite. W r. jak leczyć choroby. Ignacy Witkiewicz. 1604. zmarł ze wstydu Jan Kalwin (1509—1564) — francuski reformator religijny. prof. Nakazywał torturować i palić na stosie heretyków i czarownice Gustavus Katerfelto (XVIII w. Boy-Żeleński. poszukiwacz wiedzy ukrytej w Biblii kadag — gruziński szaman. niekiedy zwierząt. zjawy osób nieżyjących. Zwyciężył gdyż zasłynął jako wiarygodny astrolog Franek Kluski (1873—1945) — właściwie Teofil Modrzejewski. szalbierz i szarlatan Oszukiwał w doświadczeniach przeprowadzonych z Johnem Dee Johannes Kepler (1571—1630) — uczeń Tychona Brahe. W transie poznaje wolę bóstw. Naj-słynniejszy medium swojej epoki. znawca hieroglifów egipskich.K kabalista — mistyk. Józef Piłsudski (który także posiadał właściwości mediumiczne) i in. wymyślił latarnię magiczną 230 . zwolennik teorii Kopernika. które się przemieszczały. Znał przeszłość.) — słynny szarlatan działający w Anglii Edward Kelley (1555—1595) — mag angielski. zjawiska głosowe oraz zapachowe. dowódcy wojsk cesarskich w 1634 w czasie wojny trzydziestoletniej. W jego obecności pojawiały się różnej wielkości światła. opiekun kultu. wybitny astronom. teraźniejszość i przyszłość. T. fizyk A. Czerpiąc z nauki Egipcjan. Przewidział śmierć Alberta von Wellensteina. Anastazy Kircher (1601—1680) — uczony jezuita. materializacje: postaci ludzi. znane uczestnikom seansu. Przez 6 lat walczył z trybunałem o uwolnienie swej matki oskarżonej o czary. Breuil. który potem napisał pracę o fenomenie Kluskiego a w Polsce Norbert Okołowicz. zajmował się także astrologią praktycz-ną. H. zwalczać epidemię i pomagają przepowiadać przyszłość Kalchas — kapłan i augur z Egei. Towarzyszył Grekom w wyprawie do Troi. Pokonany przez znakomitszego od siebie augura Mopsasa. St. Gustaw Geley. odkrywca trzech praw ruchu planet i supernowej. Gramon.

talmudysta.oraz robił doświadczenia z dzwonkiem magicznym zwierciadłem. Motyw powołania przez Loevego do życia sztucznego twora wykorzystał pisarz Gustaw Meyrink oraz . którym miał być lekarz.czarownik u Indian kolumbijskich L Lagasz (III tys. M. Historie de la magie (1913) Abraham Lincoln (1809—1885) — prezydent Stanów Zjednoczonych. Maria Lenormand (1772—1843) — słynna francuska wróżka. Według tradycji duch jego snuje się po Białym Domu zazwyczaj przed wyborami prezydenckimi i ważnymi dla państwa wydarzeniami Locusta— słynna trucicielka. Dogmat i obrzęd Wielkiej Magii. Utrzymywał kontakt z jej zmarłym mężem księciem Albetem.in. niejednokrotnie ochronił gminę żydowską przed prześlado-waniami. autor prac o zjawiskach nadprzyrodzonych. powiernik królowej Wiktorii. ustalił tożsamość maniakalnego morder-cy prostytutek Kuby Rozpruwacza. założyciel Frederick George Lee (1820—1898) — angielski pastor. wielki czarnoksiężnik. materializował duchy. czyli o duchach nawiedzających świat Robert James Lee (1844—1931) — okultysta. jasnowidz.Kazał nazywać się magistrem sztuk magicznych. okultysta i spiry-tysta. usiłowała otruć Nerona Loeve Juda ben Bezalel (1525—1609) — urodził się w Poznaniu. zajmowała się czarną magią. Autor wielu ksiąg: m. w którym miały pojawiać się duchy kumu i. jeden z najbziej uznawanych autorytetów nowoczesnej medycyny i psychiatrii. Jak sądzą niektórzy. korzystając z wpływu na niemieckiego cesarza Rudolfa II. alchemik i astrolog. wielkiego miłośnika nauk tajemnych. Według legendy to stworzony przezeń golem bronił żydów przed gwałtami ze strony chrześcijan. stawiała kabałę Napoleonowi Bonapartemu Eliphas Levi (1810—1875) — francuski duchowny. pn) — władca sumeryjski. Wybitny znawca kabały. także spirytysta o zdolnościach mediumicznych.in. mag i kapłan. Pozbawiła życia Brytanika i Klaudiusza.

zwano go Oświeconym. Oprócz znanych dokonań w swych Mowach biesiadnych wypowiadał się na temat czarów i czarownic. Jeden z najtęższych umysłów swoich czasów. udowadniał magom i czarnoksiężnikom. teolog. lekarz. zajmował się praktycznie astrologią. alchemią i magią. przeciwnik reformacji. że w chwili śmierci dusza oddziela się od ciała i pozostaje pośród żywych Raimundo Lulio (1235—1315) — Hiszpan. Kaznodziej królewski udzielił mu rozgrzeszenia i spalił cyrograf. własność diabła Martin Luther (1483—1546) — twórca reformacji w Niemczech (95 tez). Rozwinął naukę astrologii na uniwersyteciel Olaus Magnus (1490—1557) — historyk i kartograf szwedzki. Filozofia Lurii dała początek sabataizmowi. alchemii i wielkiej sztuce. W swym dziele Historia de gentibus septentrionalibus (Opowieści o ludach północnych) zamieszcza teksty formuł magicznych i opisuje obrzędy czarnoksięskie oraz sztukę znacho-rską . Pisał o medycynie. Autor Philopseudes e Apisłon (Niedowiarek albo miłośnik bzdur) Lukrecjusz (97—55) — filozof i poeta rzymski. duchowny. astronom. W godzinie śmierci wyspowiadał się z tego czynu ojcu Bourdelou. Być może praski golem byt także prototypem Ćapkoskiego robota Lukian (120—180) — filozof. jak nazywał magię. wyszydzał wiarę w magię i zabobony. wybitny uczony. filozof. wybtny matematyk. Trudniła się wieszczeniem i leczeniem Maciej z Miechowa (1457—1523) — wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej. historyk. satyryk. astrolog i twórca prognostyków i kalendarzy. wezwał do pomocy diabła i zawarł z nim pakt. Znawca kabały. Utrzymywał. pisarz. frankizmowi i chasydyzmowi de Luxemburg — marszałek Ludwika XIV. uczeń Villanovy. że czynią oszustwa. Chcąc pokonać wrogów Francji. domagając się dla nich i heretyków najsurowszych kar M machi — szamanka u Indian Araukanów — opiekunka kultu.Wegener w swoich dwu filmach. Utrzymywał kontakty z mahometańską sektą Braci w czystości i korzystał z wiedzy jej członków Izaak Askenazy Luria (1534—1572) — twórca kabały praktycznej uwzględniającej posługiwanie się magią i egzorcyzmami.

które chory winien nosić przy sobie. Dowodził. Uniknął stosu dzięki wstawiennictwu możnego protektora i wrócił do Akademii Platońskiej we Florencji. oskarżając go o herezję. pomocne w zwalczaniu rozmaitych chorób Marduk — słynny lekarz i mag babiloński działający w państwie Hetytów Marfa — Cyganka — wróżbitka. że magia jest sztuką naturalną oraz wiedzą o przyrodzie. zgodnie z głoszoną przez siebie nauką Giovanni Pico de la Mirandola (1463—1494) — opracował dla uczonych całego świata 900 tez łączących filozofię grecką. Papież Innocenty VIII wydał przeciw tezom bullę i kazał uwięzić ich autora. demaskator oszukańczych mediów i fotografów astralnych (wykonujących foto-grafię duchów) Meir z Lublina (XVI—XVII w.) — wielki znawca kabały Franz Anton Mesmer (1734—1815) — twórca metody leczenia. ze we wszechświecie znajduje się fluid i za pośrednictwem magnetyzmu zwierzęcego. leczy wszelkie choroby. interesował się astrologią i spirytyzmem miko — japońskie szamanki. Dowodził. Stworzył system lecznictwa opartego na astrologii — opisał wpływ gwiazd na życie i samopoczucie człowieka -i stosowaniu odpowiednich amuletów zawierających zioła i minerały.) — dominikanin. za co została uwięziona i zamor-dowana William Marriott (1854—1938) — angielski iluzjonista. Zostawił wierszowany traktat o sposobach leczenia. ne) — nadworny lekarz Teodozjusza I. W swym traktacie medycznym zebrał wszystkie znane podówczas recepty magiczne. wydzielanego przez człowieka. magię i kabałę. wykładowca medycyny w Uniwersytecie w Montpelier. odprawiające tańce rytualne przy świąty-niach szintoistycznych Mikołaj z Polski (XIII w. nad którą można zapanować bez udziału demonów Mojżesz (biblijny) — według Egipcjan najpotężniejszy mag Egiptu: czarami sprowadził na kraj plagi i wielkie nieszczęścia oraz za sprawą magii zwyciężył faraona i wyprowadził swój naród „z domu niewoli" 233 .Marcellus z Bordeaux (IV w. Autor De Planetarium lnfluxu (0 wpływie planet). Udzielała porad niemieckim politykom i ludziom interesu. judaizm. idee neoplatońskie. chrześcijaństwo. nazwanej od jego imienia mesmeryzmem. Wezwana do Hitlera przepowiedziała Fuhrerowi klęskę Niemiec i samobójczą śmierć.

Bronił Lutra. kształcili się w naukach tajemnych i także zajmowali się magią praktyczną Agrippa von Nettesheim (1485—1535) — urodził się w Kolonii. najwybitniejszy znawca nauk tajemnych. Znany jako czarodziej Merlin. Według tradycji wielki mistrz umierając rzucił przekleństwo na papieża i króla. prorok. nadworny medyk Ludwiki. filozofii aleksandryjskiej. jest autorem dzieła: Tablice kierunkowe wielce użyłeczne w sprawach urodzin (zob. prorokując rychłe spotkanie przed Sądem Bożym. Arystotelesa. proroctwa wypełniły się Johannes Muller (1436—1476) — znany jako Regiomontanus. wraz z pięćdziesięcioma siedmioma braćmi na śmierć w płomieniach. sprzeciwiał się procesom o czary. Jamblich. Jak wiadomo. Poznanie to zbliżenie się do bóstwa. wynalazca (skonstruował instrumenty astronomiczne i kalendarze do celów nawigacyjnych — korzystali z nich Vasco da Gama. psychiczny oraz materia. N. Gaspar de India. Kolumb). Porfiriusz. rozwinął filozofię kabalistycz234 . Pierwotnym bytem jest nierozpoznawalny absolut. wieszcz i poeta walijski Posiadał wszechwiedzę o sztukach tajemnych. heretyków. Filozof. Zajmował się astrologią praktyczną. Stworzyli wspólnie dzieło astrologiczne uważane za najdawniejsze w starożytności neoplatonicy — neoplatonizm — system religijno-filozoficzny sformułowany przez Plotyna — łączył elementy idei Platona. z którego emanują trzy postacie: świat idealny. Marcin Bylica) Myrddin (V w. Immube) Nechepso i Petosiris (II w. Alchemik.) — wielki mag. astronom. Wybitny uczony. wielce popularny w średniowieczu i odrodzeniu N nagual — czarownik u Indian meksykańskich i śród ko woa mery kańs-kich nahualli — mag i czarodziej u starożytnych Azteków Nakatoni — w tradycji japońskiej boskiego pochodzenia ród kapłanów. Byli opiekunami kultu. prawnik. pne) — król i kapłan. został oskarżony o kacerstwo.Jacquesde Molay — wielki mistrz zakonu templariuszy skazany. astrolog. po słynnym procesie w r. 1313 sprowokowanym przez Filipa IV Pięknego i papieża Klemensa I. Proklos. matki króla francuskiego Franciszka I. pitagorejczyków. znawcami zaklęć magicznych i modlitw (zob. zmarł w Grenoble.

materializacje duchów uznawał za zjawiska zachodzące w umysłach mediów oraz uczestników seansów spirytystycznych.) — opisywał kamienie szlachetne. I i II wojny światowej (bombardowania. Astrolog. Stecka. hrabianka R. Genialny jasnowidz wszechczasów przepowiedział wybuch Rewolucji Francuskiej. był nadwornym medykiem i doradcą Katarzyny Medycejskiej i króla Karola IX. nekromanta. łodzie podwodne. ucieczkę papieża „po trupach kardynałów". wielką wojną Francji z Anglią i Włochami. badacz zjawisk parapsychologicznych. Tzw. Współpracował z noblistami Charlesem Richetem. opiekun kultu Nostradamus (1503—1566) — właśc. W1781 potępione przez papieża Piusa VI z powodu proroctwa o upadku papiestwa. wybór słowiańskiego papieża. Marią Skłodowską-Curie i Piotrem Curie. 1555 dzieło Centuries astrologiques składa się z siedmiuset czterowierszy i zawiera przepowiednie dla świata od czasów współczesnych autorowi do około 2200 roku. Jasno-widząca. Zgłębiał istotę hipnozy i fenomenów pochodzenia nadnaturalnego Onomakritos (V w. szczęśliwe panowanie Francji. restaurację monarchii we Francji pod koniec 11-tysiąclecia. następną wojnę Niemców i Włochów przeciw Francji. Magia naturalna służy do poznania prawd rządzących przyrodą. magia niebieska daje władzę nad ciałami niebies-kimi.Wiara w Boga jest jedyną drogą do prawdy. Michel de Notre-Dame (nazwisko wzięte od miejsca chrztu — był żydem) — opanował epidemię dżumy w Lyonie. znawczyni tarota. szczegółowy przebieg kampanii Napoleońskich. uzdrowiciel. wróżka. Prowadziła doświadczenia z nip-nozą i telepatią noid — lapoński szaman. określając ich naturę oraz właściwości lecznicze i magiczne . klęskę Watykanu. magia religijna umożliwia panowanie nad światem duchów i demonów. magia jako wielka filozofia prowadzi do wiedzy. Napisane w r. potem wieloletni pokój —tak przynajmniej interpretują centurie niektórzy badacze O Julian Ochorowicz (1850—1917) — doktor filozofii. Najważniejsze dzieło De oculta philosophia (0 tajemnej Myrtha Noel (1868—1944) — właśc. ważne dla ludzkości śmiercionośne wynalazki).

Wieszcz. Prowadzili z nią doświadczenia nobliści Charles Richet. Widział aurę.Orfeusz — legendarny tracki śpiewak. AT. Szwajcarski lekarz. Eksperymentatorzy odczuwali również dotknięcia niewidzialnych dłoni. odnajdywał na podstawie fotografii ludzi zaginionych. Rozpowszechniał wiedzę tajemną i zajmował się uprawianiem sztuk magicznych P Eusapia Paladino (1854—1918) — będąc w transie. Podawał się za potomka Cagliostra i kazał nazywać się prorokiem. Henri Bergson i inne sławy naukowe Papus — właśc. jak również spalenie ciała) Ostanes (pierwszy) — z magią zapoznał się na dworze króla Kserksesa (ok. Piotr Curie. w części opartej na misteriach dionizyjskich. materializację zjaw. Zamordowany przez hitlerowców (przewidział woj-nę i swoją śmierć na ulicy. który jako istota materialna mógł oddalać się od swego rzeczywistego ciała na znaczne odległości. a także dzieł o wiedzy tajemnej Stefan Ossowiecki (1868—1944) — słynny medium i jasnowidz. posiadał zdolność wydzielania swego sobowtóra. potrafił określić przeszłość podawanych mu przedmiotów. G. Pochodził z La Coruńa. Bombast von Hohenheim. teolog 236 . Andre Louis Debierne. twórca pisma (jak chcą jego czciciele). Autor wielu dzieł cenionych przez okultystów Philippus Paracelsus (1493—1541) — właśc. a następnie rozpowszechnił nauki tajemne na Peloponezie. a także skomunikować się z duchami zmarłych Ostanes (drugi) — mag na dworze Aleksandra Wielkiego (356—323 pne). przyrodnik. chirurg. 517 do 465 pne). spirytyzm. Napisał Świat mojego ducha i wizje przyszłości (1933). Podobno autor rozprawy o wpływie kamieni szlachetnych na życie ludzi oraz traktatu o truciznach. powodowała lewitację przedmiotów. Encausse. filozof. można zakląć demony i zmusić je do usłużności. poeta. magię. Posługując się przedmiotami magicznymi i wypowiadając odpowiednie zaklęcia. mąż Eurydyki. głoszącej powrót do czystości ducha. założyciel i kapłan sekty religijnej. Praktykował medycynę. Maria Skłodowska-Curie oraz Julian Ochorowicz. obrazy przyszłych wydarzeń. Założył pismo „Droga Izis" oraz kilka towarzystw okultystycznych. powstawanie zjawisk świetlnych i akustycznych.

rozkazywał wiatrom i burzom. spiritus vitae organizmu zależy od jego wewnętrznego alchemika. wychowanek Akademii Krakowskiej. Utrzymywał. Przewędrował całą Afrykę. XV) — francuski okultysta. materializując się na skutek reakcji chemicznych przechodzenia 237 . Współcześni nazywali go „doctor diabolicus" Joseph Peladan (1859—1915) — urodzony w Anglii.. wizjoner. Kabalista. który oddziela rzeczy dobre od rzeczy złych papież Paweł III (1468—1549) — poważał magów.) — właśc. Twórca jatromedycyny i jatrochemii. Patryk — w r. we Włoszech i we Francji. działał w Pradze. teolog. Elhanon ben Menahem. produkował leki ziołowe i chemiczne. Archeusz". okultysa. (zob. Wytępił do nogi wszystkie celtyckie pogańskie demony. (zob. studiował i pracował w Niemczech. wewnętrzny alchemik. Azję. między innymi o magii i demonach św. Husyta. XVI w. 1540—ok. „Jak makrokosmosem rządzi Bóg. Wszystkie swoje działania i decyzje uzależniał od wyroczni astrologicznych Paweł z Pragi (drugi) (ok. przyjaźnił się z Faustem. który bada tajniki przyrody. kazał się nazywać Najwyższym Hierarchą Trzeciego Zakonu Różokrzyżowców Joseph La Pierre (w. które potem przybrały postać chrześcijańskich diabłów Błażej Pelacani z Padwy (XIV w. Uczeń Trithemiusa. sprzymierzył się z podległymi mu braćmi i wydał wojnę upartym druidom (zob. Analizował Biblię doszukując się w świętych tekstach ukrytych znaczeń Paweł Żidek (1413—1471) — doktor medycyny. poruszał góry itp. iż duchy powstają z krwi osób zmarłych. 432 rozpoczął misję mającą na celu zniszczenie pogaństwa w Irlandii. Ochrzcił głównego kapłana filidów (zob.). żołądka. uznawał Agrippę i. Mistyk. Magia to wiedza i sztuka dana człowiekowi.). Księga Twardowskiego). badacz zjawisk nadprzyrodzonych. dokonywał rzeczy wielkich i niezwykłych. jak chcą niektórzy. filozof.) — wybitny matematyk. tak mikrokosmosem rządzi duch osobniczy. astrolog. Reprezentował ateistyczny pogląd na świat. Wszystkie istoty żyjące są częścią całości wszechświata. filozof. których moc magiczną zwalczał przy pomocy. swojej wielkiej sztuki czarnoksięskiej. a mag to naturalny święty. Stworzył swoisty system filozoficzny i fantastyczny świat wypełniony plejadą istot nadprzyrodzonych (w których naturze może należałoby doszukać się ukrytych symboli)..i wielki mag. Cudotwórca. zmieniał biegi rzek. mistyk. autor obszernej encyklopedii wiedzy wszystkiej.) Siła i energia.

opracowali system astronomiczny. O ofierze i magii. Na czele państwa powinni stać filozofowie Plotyn (204—269) — nawiązując do metempsychozy Platona opracował system teorii emanacji. wchodzą w kontakt z człowiekiem. pne) — elitarny związek mistycz-nofilozoficzny. Ksenofilos. Stworzyli specjalne obrzędy. gdyż w jednej swej części duszy są bezrozumne". Podstawą filozofii była wiara w wędrówkę dusz. Nikomach.in. Zachowywali w tajemnicy nauki Pitagorasa i jego kontynuatorów. Enneady. przy czym świat rzeczywisty jest tylko obliczem świata idei. pne) — założyciel związku swojego imienia o bardzo surowej regule. Członkowie grupy podlegali swemu mistrzowi i ściśle wypełniali jego polecenia. porozumiewali się między sobą systemem sekretnych znaków. demiurg. a za Filonem Aleksandryjskim stworzył koncepcję ekstazy. teorię harmonii sfer. W swych dziełach przekonywał o istnieniu demonów: De pythie oraculis (0 wyroczniach pytyjskich). Spaleni i wymordowani pod koniec V w. Wiele własnych dokonań naukowych członkowie związku przypisywali swojemu mistrzowi pitagorejczycy (od ok. De Iside et Osiride (O Izydzie i Ozyrysie). muzykę matematyczną. Zgłębianiem wiedzy i ciągłym kształceniem się człowiek osiąga swój najwyższy cel: oczyszczenie duszy. teorii wędrówki dusz. Plutarch (45—125) — kapłan delficki. Istnieją dwa światy: rzeczy i idei. chcąc zdobyć panowanie nad światem. Autor m. Numenios Platon (427—347) — twórca teorii bytu i wiecznych idei. Pitagorejczycy: Archytos. które podobnie jak dusze mogą błądzić za sprawą dokonanej sztuki magicznej. Mniejsze złe i dobre 238 . swe dzieło tworzenia oparł na ideach. a także uczestniczyli w misteriach i obrzędach religijnych. „Demony natomiast to istoty powietrzne oraz ogniste. Swoje twierdzenia opierał na wynikach. jakie uzyskiwał z osobiście przeprowadzanych makabrycznych doświadczeń Pitagoras (VI w. O naszym daimonionie opiekuńczym.V w. Przyczyną wszechrzeczy były liczby. Neopitagorejczycy: Apoloniusz z Tiany. Timajos. Stworzyli mistyczną teorię liczb. Demony zamieszkują powietrze. koncepcję wędrówki dusz (autorem był sam Pitagoras). Dwa potężne duchy— dobry i zły — ustawicznie zmagają się z sobą. Ład jest zasadą budowy wszechświata i jego wielki budowniczy. Nowi towarzysze musieli poddać się obrzędowi oczyszczania i specjalnym próbom. Ocaleńcy rozproszyli się po Grecji konynuując dzieło związku. De genio Sokratis (0 geniuszu Sokratesa). którego członkowie musieli przechodzić skomplikowane wtajemniczenia.krwi w substancje gazowe.

Olimpiodor i Symlicjusz Michał Psellos (1018—ok. sekretarz Fryderyka I w Neapolu. marzył o zbudowaniu takiej maszyny. sprowadzał i oddalał deszcz. Podczas specjalnych obrzędów wciela się weń duch opiekuńczy i uczy. Pisał o naukach tajemnych. zwolennik magii naturalnej. filozof. jak leczyć. 239 . zaczarowanych amuletach i talizmanach poyanga — malajski uzdrawiacz. wypędzać złe duchy i odkrywać przyszłe wydarzenia Proklos (412—485) — neoplatonik. 1076) — bizantyjski teolog. która by ukazywała na ekranie rzeczy i ludzi w ruchu i żeby te obrazy wyglądały „jak żywe" (zapewne było to pierwsze wyobrażenie projektora filmowego). łącząc je z ich charakterami i oczywiście nie stronił od czarów i magii. co zapewniło mu miejsce w filozofii chrześcijańskiej. że daimonion jego mistrza był pochodzenia boskiego i dlatego zwyciężył słabszego rywala Gambattista delia Porta (1535—1615) — włoski humanista. Zwrócił się ku idei jedynego Boga. minerałów. Po śmierci człowieka te złe wcielają się w zwierzęta Giovanni Pontano (1426—1503) — historyk. urządzenie hydrauliczne. neoplatonik. Wynalazł teleskop przed Galileuszem. krytykował praktyki czarnej magii psychagogowie — w starożytnej Grecji przewodnicy dusz. zapobiegał rozmaitym kataklizmom. dowodząc. baron Machecoult (1404—1440) — marszałek Francji. Pisał o magicznych właściwościach ziół. rozpętywał i spętywał wiatry itp. Jego uczniami byli Damacjusz. odprawiał czarne msze. Praktykował magię czarnoksięską. wróż i czarownik. Świat nazywał wielkim laboratorium Natury. Uprawiał magię. badał cechy fizyczne ludzi.duchy znajdują się w ludziach. Kapłani przywołujący dusze zmarłych. prowadził doświadczenia z camara obscura. Autor O przeznaczeniu — całe życie ludzkie zależne jest od układu gwiazd Porfiriusz (233—304) — autor O życiu Plotyna. takim jak trzęsienia ziemi i plagi. zajmował się daktyloskopią. pomocne w przepowiadaniu przyszłości R Gilles de Rais. Opisał walkę na magię Plotyna z Olimpiuszem. Pisał o świętych właściwościach ziół oraz o rytuałach magicznych. Wypędzał demony.

udzielił jej audiencji. W praktykowaniu obu tych sztuk miały swój udział siły diabelskie i demony. jako że szkodę ludziom czyni. układu nerwowego i narządów wewnętrznych. analfabeta. Nagroda Nobla w 1913 r. przeprowadzał liczne eksperymenty riszi — indyjscy mędrcy. Uważano go za cudotwórcę i nazywano świętym. służyły mu duchy. siostra Joanna. działali głównie w wieku XVII i XVIII. Kiedy zainteresowanie opętanymi mniszkami słabło. należy tępić. Czarownictwo. który po powrocie z Ziemi Świętej założył tajne bractwo chrześcijańskie. rządził koteriami na dworze. Inni znawcy przedmiotu zaprzeczają istnieniu człowieka o na240 . zmusił do uległości cara Mikołaja II. a ciał pomordowanych używał do celów rytualnych. za badania nad fizjologią mózgu. poczuła w sobie moc uzdrowicielską i jasnowidczą za sprawą demonów. natomiast czarnoksięstwo jest pewną umiejętnością. wybitny filozof. w rzeczywistości bojaźliwy i zabobonny.oddawał cześć diabłu. Ubezwłasnowolnił carycę Aleksandrę. Studiował zjawiska paranormalne. Wpłynął na przebieg historii w ostatnich latach cesarstwa rosyjskiego Jan Reuchlin (1455—1522) — niemiecki humanista. Został zamordowany przez spiskowców w okolicznościach budzących zabobonny strach. któremu składał w ofierze ludzi. Został osądzony i stracony. itp. znawcy sztuk czarnoksięskich Chrystian Rosenkreutz (1378—1480) — według Johanna Andrea założyciel Bractwa Różanego Krzyża różokrzyżowcy — opat z Wirtembergii w r. autor słynnego traktatu O kabale Armand Jean du Pleissis de Richelieu (1585—1642) — kardynał. kardynał. R. Źródło wielu legend o sinobrodym Grigorij Jefimowicz Rasputin (1872—1916) — zbiegły mnich. Oprócz znanych powszechnie dokonań napisał rozprawę o czarodziejstwie i czarnoksięstwie. chcąc zaskarbić sobie przychylność mocy tajemnych Charles Richet (1850—1931) — francuski fizjolog. którą popisują się mistrzowie. 1614 wydał książkę poświęconą Chrystianowi Rosenkreutzowi. Stworzył tajemną sektę mistyczną i zdobył wielu zwolenników. mające na uwadze dobro ludzkości i wyznawanie prawdziwej wiary. produkował metale szlachetne. a mistrzyni opętania. Ów tajemniczy chrześcijanin Różokrzyża posiadł tajemnicę długowieczności. sprytny i zręczny szarlatan. Pośrednio przyczynił się do skazania na śmierć księdza Grandiera (który niegdyś napisał przeciw niemu paszkwil) uznanego winnym opętania Matki Joanny od Aniołów i jej mniszek.

Po powrocie z Jerozolimy Arnaud VIII założył ośrodek Bractwa Różanego Krzyża w Tuluzie. król czeski i węgierski. Stanach Zjednoczonych. Leibnitz. 531 dostąpił najwyższych wtajemniczeń). Organizatorami bractwa byli między innymi: Raimundo Lulio. Paracelsus. Roger Bacon. okultystyczną. Fryderyk II pruski. że grozi mu śmierć z ręki spiskowca mnicha. Robert Fludd. reformator religijny. Zajmował się praktycznie astrologią i alchemią. Pitagoras (w r. amulety. słynny alchemik duchowy z XVI w. w którym przesiadywał cesarz. Arnoldo de Villa Nova. Kartezjusz. Heinrich Khunrath. 241 . wezwał diabła i powierzył mu ochronę swego majestatu (do tej pory zachował się fotel. Agrippa von Nettesheim (imperator różokrzyżowców). Francji. Stowarzyszenia różokrzyżowców istnieją do dziś w Anglii.in. Rudolf II (1576—1612) — cesarz niemiecki. cesarz austriacki Leopold II. śmierć księcia Conde. On to miał założyć tajne Bractwo. Na krótko przed narodzeniem Chrystusa stowarzyszenie przyjęło nazwę Bractwa Różokrzyżowegó. wydział astronomii i chemii. Saint-Germain.. Doctor extaticus. pisał o szamanizmie 16 — Czarna magia. założył w Pradze. I tak do Bractwa należeli m. Holandii. hr. Michael Maier. Przekonany. które potem działało w ukryciu po jego śmierci. Solon (618—550 pne). rozwijają dar jasnowidzenia itp. iż związek kontynuuje tradycje tajnych związków działających w Indiach i starożytnym Egipcie.. a symbol Róży Krzyża. Miłośnik wiedzy tajemnej. Użyczył swej wiedzy czarnoksięskiej sprzysiężonym spiskującym przeciw Karolowi IX i Henrykowi II. Rozmaite odłamy zgłębiają wiedzę ezoteryczną. uprawiał czarną magię. Persji. prowadząc rozmowy ze swym piekielnym gorylem) Cosimo Ruggieri — mag i astrolog królowej Katarzyny Medycejskiej. alchemik).zwisku Chrystian Rosekreutz twierdząc. zwany także Wspaniałym. a w okresie ukonstytuowania się kościoła przenieśli się do Tybetu. Richelieu. jako pierwszy Europejczyk. propagator wiary w Jedynego Boga Atona. jako pierwszy opracował faraon Amenchotep IV Echnaton (? — ok. sporządzał talizmany. Kanadzie. twórca symboli mistycznych dla poszukujących prawdy. skupiał wokół siebie znanych astrologów. Popadł w obłęd. Oprócz dzieł religijnych pozostawił wspomnienia z podróży po Mongolii. Odprawiał czarne msze i używał magicznych figurek. admirała de Coligny i dworzanina Andelota. Thomas Vaughan (mistyk. Saint-Martin. Ludwik XIII. 1358 pne). natomiast jego wielcy przywódcy Wielkiego Białego Bractwa i założyli na górze Karmel świątynię i ośrodek wtajemniczenia. Spowodował za sprawą magii. gdzie rezydował. Francis Bacon. czarnoksiężników i alchemików. mistyk flamandzki. Goethe i in. filtry miłosne i trucizny Jan van Ruysbroeck (1293—1381) — augustianin. w których.

Efektem jego pracy było sprawozdanie. prorokował. jasnowidza. wróżył. mistyk. w którym stwierdził. Praktykował czarną magię. Uprawiał teurgię. gdzie Szatan wypowiedział wojnę swojemu największemu wrogowi — Jakubowi I (król osobiście uczestniczył w „rutynowych badaniach") Rafał Scherman (1879—1941) — fenomenalny jasnowidz i grafolog. miał zbadać kwestię czarostw i czy czarownice latają na sabaty. mahometan i neofitów. teozof. Przekładał na łacinę arabskie dzieła 242 . odczytywał przeszłe wydarzenia i przyszłe losy na podstawie pisma osoby badanej lub poszukiwanej.s hrabia de Saint-Germain (1710—1784) — słynny awanturnik niewiadomego pochodzenia. wywoływał duchy. Utrzymywał. gdyż miała pełne ręce roboty ścigając żydów.) Ammonios Sakkas (ok. nazwaną później martynizmem.in. a data jego śmierci to tylko odejście w celu kontynuowania misji. bacząc pilnie. iż nie ma w Hiszpanii sabatów. m. Niemniej Salazar na wszelki wypadek napisał instrukcję. mieszkał w mieście czarowników Toledo. gdy pojawił się we Francji. wynalazł materiał wybuchowy i proch strzelniczy Michael Scott (1170—1232) — urodzony w Szkocji. wielkiego adepta wiedzy tajemnej. Wynalazł eliksir życia. sądzić i karać uprawiających magię i czarownict-wo Agnes Sampson — oskarżona o czarownictwo wyznała w trakcie tortur. jak rozpoznawać. Zwolennik Jakuba Boehme (zob. umacniał swym autorytetem tajne stowarzyszenia wolnomularstwa i bractwa różokrzyżowego Louis Claude Saint-Martin (1743—1803) — francuski podróżnik. Zginął w obozie koncentracyjnym Bertold Schwarz (XIII w. że uczestniczyła w wielkim zlocie czarownictw i diabłów. co przyczyniło się do zaniechania i tak nielicznych procesów o czary (inkwizycja niechętnie zajmowała się czarownicami. Uważany za proroka. stworzył własną doktrynę religij-nofilozoficzną. że żyje już około trzech tysiącleci. Autor dzieła Życie Potrójne i innych. Twierdził.) — poszukując kamienia filozoficznego. iż żyje do tej chwili. że w określonych warunkach dusza może oddzielić się od ciała podczas kontemplacji oraz we śnie Alonzo Salazar — z rozkazu króla hiszpańskiego. czy nie odprawiają obrzędów swych dawnych religii). 175—242) — neoplatonik. produkował napoje i maści magiczne. zaś jego wierni zwolennicy utrzymują. Filipa III (1578 —1621). faworyt madame de Pompadour.

Praktykował czarną magię i wywoływał duchy Reginald Scott (1538—1630) — praktykował sztuki magiczne. W dowód wdzięczności za uwolnienie z więzienia (nie chciał zdradzić swojemu władcy sposobu produkowania złota). De lapide phi/osophorum (O kamieniu filozoficznym). zesłaną przez bogów lub zaistniałą za sprawą uroków August Strindberg (1849—1912) — szwedzki dramaturg. Zajmował się również praktyczną alchemią. autor znanych traktatów alchemicznych m. XI w. Próbował dokonać zamachu na monarchę Solomon ibn Gabirel — neoplatonik. Sam jest autorem wielu ksiąg. działał w Hiszpanii w I poł.in. włoski alchemik ofiarował polskiemu koledze.. usiłując wyprodukować złoto.. Sędziwojowi. W momentach nasilenia choroby. wiedźma i znachorka. która zajmowała się gospodarstwem. iż widzi szatana. wierzył. filozof.o magii i alchemii. W wierzeniach cygańskich otrzyma od duchów ziemi i wody dar jasnowidzenia i wróżenia. produkt swojej pracy Michał Sędziwój (1566—1636) — alchemik na dworze Jerzego Mniszcha (zamieszanego w aferę Barbary Giżanki). zajmowała się obrzędami magicznymi mającymi uwalniać ludzi od skażenia nieczystością. poeta. Skazany na karę śmierci przez Konstantyna I za uprawianie i nauczania magii. Oprócz wiekopomnych dzieł zostawił rozprawy okultystyczne i alchemiczne. za którą uważano choroby i negatywne uczucia. Na zamku w Pradze znajduje się tablica upamiętniająca to nadzwyczajne wydarzenie shaycana — indyjscy kapłani-egzorcyści. napisał dzieło Odkrycie czarnoksięstwa Sethon — posiadacz tajemnicy transmutacji metali nieszlachetnych w złoto. w osobie Stanisława Przybyszewskiego 243 . będzie kontaktowała się z zaświatami i widziała rzeczy utajone Smerdys — potężny mag na dworze Cyrusa Wielkiego (VI w. Sopater — neoplatonik. Stworzył golema. Wraz z Aidesiosem z Kapadocji założyli szkołę pergameńską.) udane doświadczenia z przemianą metalu w złoto. Przeprowadził na dworze Rudolfa II (zob. m.in.pne). Specjalizował się w magicznym zawiązywaniu wiatrów starucha — w kulturze starożytnej Azji Mniejszej. kobietę. przepędzający upiory i złe duchy siódma córka — będzie strzygą albo czarownicą. Traktat o czarnych sztukach.

który pośredniczy pomiędzy ludźmi a światem duchów i ujarzmia przy ich pomocy tajemne siły przyrody Szymon Mag — jeden z twórców filozofii gnostycznej. gdy król nie okazał nimi zainteresowania). leczy. natchniony kapłan. jasnowidz. okultysta. ofiarowała królowi Salomonowi trzy księgi (dziewięć wcześniej spaliła. opiekun kultu. Autor wielu książek Emanuel Swedeborg — szwedzki uczony. autor dzieł z dziedziny mineralogii i biologii. W ekstazie przewiduje przyszłość. Wybitne dzieła Arcana Coelestia (Tajemnice niebiańskie). w czym pomagały mu objawienia i jasnowidzenia. matematyk. Piotrem i św. filozof. Z racji swej rozległej wiedzy. Filozof. latał w powietrzu. leczył chorych. pomawiano go o pakt z Szatanem szaman — w tradycji ludów Syberii i Arktyki. wynalazca (cenione odkrycia w mechanice). znajduje zaginionych ludzi i zagubione lub ukryte przedmioty. astronom. wskazuje miejsca skarbów utajonych w ziemi. znawca magii. zaklina duchy przy pomocy bicia w bęben 244 . Nowe Jeruzalem i in. oddawali mu cześć boską. Pawłem.in w uniwersytetach arabskich. Przewidział datę swojej śmierci i zmarł zgodnie ze swym objawieniem Sybilla. Uprawiał magię za pomocą demonów. Czynił badania nad zjawskiem likantropii. Nowy Kościół. konstruował myślące automaty. praktykował magię. którą nabył m.Montagne Summers (1880—1948) — demonolog. Wyjaśniał związki zachodzące między światem ludzi i światem duchów. teozof. wampirów. duchów. wynalazca wahadła. czyli Michalda(V w. uczeń słynnego cudotwórcy Dositheusa. wpływa na stan pogody. Wymieniany w Biblii i Złotej Legendzie T taltosz — w tradycji węgierskiej szaman. Współcześni uważali go za wielkiego czarnoksiężnika i cudotwórcę. pne) — prorokini z królestwa Saby. w których zapisano rzeczy przeszłe i przyszłe świata do Dnia Sądu Ostatecznego papież Sylwester II (999—1003) — miłośnik wszelkich nauk i wiedzy tajemnej. Współzawodniczył w czynieniu cudów z apostołami św.

Wtejmniczał cesarza w arkana sztuki magicznej. Wnuk Timura Wielkiego. uprawianie czarnej magii i czczenie szatana. studiował nauki tajemne. dokonywał krwawych rytuałów z użyciem ofiar ludzkich tlamatini — w kulturze azteckiej mędrzec. zasady astrologii horoskopowej Teb-Tengreri — słynny beki (zob. co wystarczyło. zwolnili czarnoksiężnika z więzienia 245 . Indagowany przez Inkwizycję wyznał. 1314 (zob. mahometan i neofitów podejrzanych o wyznawanie wiary przodków Stanisława Tomczykówna — wydzielała ektoplazmę (małą Stasię. 100 tys. spalonych na stosie i ok. ukarany śmiercią za intrygi polityczne templariusze — zakon rycerzy powołany do obrony pielgrzymów do Ziemi Świętej. Jakub de Molay) teomama — w kulturze azteckiej kapłan strzegący wypełniania obrzędów przynależnych bóstwu. opiekun kultu Tiridades — pokonany władca Armenii. licencjat teologii. Założyciel szkoły astronomicznej. materializowała duchy. 1119 na gruzach świątyni Salomona. niekiedy pojawiał się Wojtek).. iż było to dzieło inspirowane przez szatana Tomas de Torquemada (1420—1498) — dominikanin.) na dworze Czyngis-chana. aby sędziowie. W transie powodowała występowanie zjawisk telekinetycznych (drobne przedmioty). twierdząc. 1483 wielki inkwizytor Hiszpanii. Ochorowicz Czarodziej Torralba — medyk na dworze Ferdynanda Katolickiego (1452—1516)..). J. Z Cypru. Miał za towarzysza czarta Zequiela. uwięzionych dożywotnio żydów. Maria Skłodows-kaCurie. Alberta Wielkiego (zob. że jego współpracownik jest jednak diabłem. Oskarżeni o herezję. od r. filozof i poeta św. Dzieło jego życia to 16 tys. rezydent na dworze Nerona. gdzie przywędrowali w r 1291 podążyli do Francji. Prowadził z nią doświadczenia Charles Richet.Muhammad Taragaj (1394—1449) — nosił przydomek Uług-Beg. Zniszczył skonstruowany przez swego nauczyciela automat uznawszy. uznawał astrologię. Autor dzieła Nowe tablice gwiezdne: rozważania teoretyczne. Tomasz z Akwinu — uczeń św. metody praktyki astronomicznej. zostali osądzeni i spaleni w r. którego piekielne pochodzenie krył przed światem. twórca sekstansu. najsłynniejszy czarnoksiężnik Hiszpanii. że jest on dobrym duchem. założony w r. Oprócz znanych dokonań.

że studiował medycynę i nauki tajemne w Wirtemberdze. dał pożywkę lekarz i alchemik (1515—1573) z pochodzenia Niemiec Laurentius-Dhur-Twardowski. Autor słynnego traktatu o szkodliwej działalności czarownic Antipalus maleficiorum (Warownia przeciw czarom) i dzieła Steganographia. a wszystko to dzięki uprzejmości pewnej zjawy. wiedzę ukrytą także w Krakowie.Tow Izrael Baal Shem (1700—1760) — teoretyk i założyciel chasytyzmu. Żydzi uważali go za wielkiego cudotwórcę Johann Trithemius (1462—1516) — właśc. która nawiedzała go nocą i napełniała mądrością. a jego sława rozeszła się po świecie szeroko. Mag i czarnoksiężnik brał udział w wywoływaniu ducha Barbary Radziwiłłówny. baśniom i utworom literackim o mistrzu Twardowskim. polskim szlachcicu sztuki tajemne uprawiającym. Specjalizował się w produkcji różdżek magicznych.) — urodził się w Niemczech. w którym miało znaleźć się wszystko. że posiada najlepsze formułki do zaklinania diabłów i czynienia czarodziejskich obrzędów. Natomiast w rozpasanej legendzie był polski czarodziej wielkim w swej sztuce. tajemny alfabet. Gorliwy prześladowca czarownic. boć to aż sam Goethe przybył do Krakowa. sekrety nikomu nigdy dotychczas nie ujawnione. filtrów miłosnych. Johann von Heidenberg. jakoby rzucał czary i praktykował magię Jan Twardowski — według wywodu Ryszarda Bugaja polskim legendom. czego świat jeszcze nie poznał z dziedziny nauk tajemnych i czarnej magii. Po ośmieszeniu jego wystąpień przez Johana Wierusa w dziele Polygraphia. aby ujrzeć na własne oczy laboratorium na Krzemionkach. chwytał zwierzęta przy pomocy zaklęć czarnoksięskich 246 . Prawdopodobnie został zamordowany po śmierci króla przez protektorów Barbary Giżanki. Wiadomo o Dhurze Twardowskim. Twierdził. Doradca książąt niemieckich. która wcześniej grała ducha zmarłej żony Zygmunta Augusta. znał pewnie Johanna Fausta i wielkich magów swoich czasów. Dominikanin. Trithemius zaprzecza. kochanki króla. uważał się za największego maga wszechczasów. gdzie czarnoksiężnik Jan Twardowski i jego niemiecki kolega Johannes Faustus z zaprzyjaźnionymi czartami pospołu mieli dokonywać rzeczy niesłychanych v Basil Valentin (XIV—XV w. alchemik i mag.

Lekarz i filozof. oficjalny astrolog dworu francuskiego. Oswald Wirth (k. jakoby pudel Agrippy był duchem piekielnym. W nocy 30 kwietnia (jej święto) odbywa się doroczny zjazd szatanów i czarownic w celu omówienia planów złoczynienia ludzkości wapiye — czarowniku Indian Arapaho. XX w. Praktykował alchemię. dzieła astrologicznego La Voisin — słynna wróżka i trucicielka obsługująca dwór Ludwika XIV. Wyśmiał poważnego uczonego Jeana Bodina (zob.vates — celtycko-walijscy kapłani biegli w sztuce wieszczenia.W.). Bronił oskarżonych o herezję. Modlitwa do św. kieruje tajemnymi siłami przyrody Johannes Wierus (1515—1588) — uczeń Agrippy von Nettesheima. astronom. celebrowali czarne msze. który twierdził. przeorysza zakonu w Heidenheim. piętnował fanatyzm i łagodził spory religijne oraz walczył z prześladowcami czarownic. autor cenionych rozpraw o tarocie 247 . Prorocy Arnoldo de Villa Nova (1235—1310) — kataloński medyk. XIX — p. J. Napisał De praestigiis daemonum et cantationibus ac venefi-cius (0 omamieniach demonów jako też o czarach i otruciach). zamawia choroby.) — słynny okultysta.) — angielska zakonnica. używając do tych rytuałów części ciał zabijanych niemowląt. które sam wytwarzał. Autor Apologia Gallica (Obrona gallicka). Leczył przy pomocy talizmanów. jest autorem wielu cenionych traktatów alchemicznych J. W Duseldorfie znajduje się tablica poświęcona pamięci obrońcy czarownic. a także stosował w medycynie leki pochodzenia roślinnego i chemicznego. aby rzucać czary miłosne. Poświęciła życie misji szerzenia chrześcijaństwa i walce z pogaństwem i demonami.B. Wraz z księdzem Guibourgiem odprawiali obrzędy. Mortin de Villefranche-sur-Saone (1583—1656) — matematyk. Pośredniczy pomiędzy swoim ludem a światem duchów i bóstw. La Voisin została żywcem spalona na stosie W św. Walpurgii skutecznie chroni przed każdym urokiem i czartowską gadziną. nazwał bluźnierczym dzieło o magii Steganographia (opis rzeczy nieprzeniknionych) Trit-hemiusa. Walpurga (VIII w.

filozof.Erazm Witelon (1220—1270) — właśc. Erazm Ciołek. lekarstwem oraz przedmiotem magicznym służącym do wróżb i pomocnym w zaklęciach. Philosophia naturalis (Filozofia naturalna) i innych dzieł Wojciech z Brudzewa (1445—1497) — astronom. czyli pierwsza stworzona przez bogów kobieta obdarzona wiedzą wróżbiarską. Znał św. metafizyk. aby ten wyjawił mu przyszłość. poznawał rzeczy zakryte X X-pulyaah — w folklorze jukateckim piękna czarodziejka albo straszna czarownica Xipactonal — w wierzeniach azteckich pierwsza wróżka. zamawiał choroby. Otrzymała w darze kukurydzę. doby odrodzenia i oświecenia palonych na stosie ku uciesze chrześcijańskich diabłów. najmędrsza wiedźma. matematyk. Na prośbę króla Saula wywołała ducha Samuela.. teolog. profesor Akademii Krakowskiej. Autor traktatu o optyce. kapryśna i okrutna. wszechmocna czarownica. Jej mąż Oxomoco zajmował się uprawą roli Z Ziplantawija — postrach dworu króla hetyckiego Tuthalija. badacz przyrody. Zagniewany duch spełnił prośbę swego następcy i przepowiedział mu śmierć wnet po przegranej bitwie z Filistynami wu — chiński szaman. wypędzał złe duchy. Uczony. Perspectiva.. Pamięć o niej przetrwała tysiąclecia 248 . Tomasza z Akwinu. która była zarazem pożywieniem dla niej i jej rodziny. W rytualnym tańcu wpływał na zjawiska przyrody. Zajmował się również astrologią horoskopową Wróżka z Endor (biblijna) — być może przodkini czarownic późniejszego średniowiecza.

VI w.Zoroaster albo Zaratustra (ok. prorok. Reformator religijny mazdaizmu. najwyższy mag. Posiadał bogatą bibliotekę wiedzy magicznej 249 . pne) — pochodził z Persji. VII. dawca nauk tajemnych Zygmunt III Waza (1566—1632) — zajmował się praktyczną alchemią i magią. cudotwórca.

25000 — ok. Almanach Cracoviense adannum 1477 (Almanach krakowski na rok 1474) Kalendarz astrologiczny i medyczny: zawiera wskazówki dla astrologów i lekarzy oraz prognostyki dla kraju. Kacper Ciekanowski Rozprawa o wpływie komet na historię świata oraz losy władców: wybuchy wojen. John Dee (zob. Zbiór przypowieści. zaklęć i obrzędów magicznych.) Opisy spotkań autora z duchami. Agrippa Księga czarnej magii wielkości i kształtów człowieka. co przez wiele lat działo się pomiędzy Dr Johnem Dee i kilkoma duchami).III KSIĘGI ŚWIATŁA I KSIĘGI CIEMNOŚCI A Abryz Komety z Astronomiczney i Astrologiczney Uwagi (1681). czarnym inkaustem. 251 . An Essay of the Reality of Apparitions (1727) (Esej o prawdziwości ukazywania się zjaw). urodziny i śmierć królów. Atharwaweda (ok. zawieranie traktatów. Jeden z najstarszych druków w Polsce. zapisana formułami magicznymi. na purpurowym dziewiczym pergaminie. choroby morowe. Opisy seansów ze zjawami przybyłymi z zaświatów. A True and Faithful Relation of What Passed for many years between Dr John Dee and Some Spirits (Prawdziwa i wierna relacja o tym. John Dee (zob. opisy egzorcyzmów i ceremonii. 500 pne) „Wiedza zaklęć magicznych".

podjął temat obrony kobiet oskarżonych o czary. pne) Tybetańska Księga Umarłych. „Widewdat" zawiera zaklęcia i egzorcyz-my przeciwko demonom. papież Juliusz II Uznaje zjawisko przemieniania się heretyków. 21 ksiąg: opowieści o bohaterach. VI w. ojciec Feijoo Causae et Curae (Przyczyny i leczenie chorób). Demony istnieją w ludzkiej wyobraźni. Johann Ewich Lekarz z Bremy. papież Aleksander VI Borgia Upoważnia inkwizytorów do ścigania heretyckiej sekty czarowników i czarownic. Hildegarda (1098—1180) Księga przeoryszy klasztoru w Bingen: opisy roślin leczniczych. św. w koty. opierając się na naukach głoszonych przez przyjaciela J. c Cartas eruditas y curiosas sobre los duendes (1777) (Listy uczone a ciekawe o krasnalach). podobnie jak życie. aby podporządkował się inkwizycji i przyjął obowiązek ścigania i karania czarownic. które jest niczym senne marzenie. Nauki o ciele i duszy. B Bardo Thódol (VIII w. Bulla papieska (1501). hymny ku czci bóstw. Bulla papieska (1503). papież Leon X Medyceusz Nakazuje rządowi weneckiemu. podania. Bulla papieska (1521). ierusa (zob. recepty do przygotowywania medykamentów. czyli sekty czarowniczej. Bedenken von Hexen (1584) (Rozważania o czarownicach). 252 . pieśni.Awesta (ok. opis ceremoniału umierania. pne) Święta księga zoroastryzmu. sposoby leczenia chorób.).

) Prawa ustanowione na konsyliach w Toledo (633. chiromantom i innym wróżom zabraniająca uprawiania sztuk odgadywania przyszłości.T.G. kosmogonię. Colección de canones de la Iglesia espańoia publicada en latin a expensas de nuestros reyes por el seńor don Francisco Gonzślez bibliotecario mayor.. Jan z Głogowa Najstarszy. Zdaniem autora są one wcieleniem diabła. a także proroctwa. duchach i czarach ze zdarzeń prawdziwych (Warszawa. Computuschirometralis (1507) (Linie dłoni). traducida al castellano por don Juan Tejado y Ramirez (Zbiór praw kościoła katolickiego wydany drukiem w języku łacińskim nakładem naszych królów przez pana don F. papież Sykstus V (1521-1540) Bulla skierowana przeciwko nekromantom. wydrukowany w Polsce. opisy ceremonii religijnych i magicznych.Cautio Cńminalis (1631) (Ostrzeżenie przed zbrodnią). starszego bibliotekarza i przełożony na kastyliski przez don J. y R. Eusebio Nieremberg Wywód o lamiach (zob. Herman Witeking Traktat profesora filozofii i matematyki skierowany przeciwko łowcom rzekomych czarownic. Zawiera historię kraju. obyczaje. widmach. O strachach. 1909) Ciekawe opowiadania. 253 . traktat o chiromancji. jakiej dopuszczają się sędziowie podczas prowadzenia procesów o czary. Christliche Bedenken und Errinuerung von Zauberey (1585) (Uwagi i przestrogi chrześcijańskie w sprawie czarownic -twa). 1694) (Ciekawa i tajemna filozofia).. dowodzi niesprawiedliwości. Ciekawe opowiadania ze świata pozagrobowego. pisane w formie pytań i odpowiedzi. Coe/i et terra (Niebiosa i ziemia). Curiosa y oculta filosofia (Alcala.636.): wygląd zewnętrzny.639) i Santiago de Compostela (1056) nakazują karać czarowników za ich diabelską działalność. Fryderyk Spee Dzieło niemieckiego jezuity... Chilam Bałam (Księga kapłana Balama) Dzieło nieznanego autora napisane po konkwiście imperium Majów. upiorach.

średniowieczny autor anonimowy. niemniej uznał istnienie złych i dobrych duchów. Nicolas Remy Dzieło osławionego generalnego prokuratora i tajnego radcy księcia lotaryńskiego. De betooverde wereld (1691) (Świat zaczarowany). Czarownica powołana albo krótka nauka i przestroga ze strony czarownic. Zbiór zaklęć.Czaraka-Samhita (ok. Wielki nieprzyjaciel czarownic stracił tysiące kobiet i dzieci. aby stronili od niej przez wzgląd na wiarę w Boga oraz wskazuje na nieuctwo sędziów. że magia to sztuka czartowska i ostrzega jej zwolenników. jakimi posługiwał się wielki nauczyciel medycyny. opisy rytuałów i ceremonii czarnoksięskich. 100 ne) (Zbiór Czaraki) Autor. niejaki Czaraka. Baltazar Bekker Holenderski teolog zebrał krążące wśród ludu opowieści o diabłach. 1639) Autor (anonimowy) uważa. że Bóg nie dał 254 . pomocnych w zwalczaniu chorób. osobiście uczestniczył w torturach i kaźniach. jakie sprawiedliwie cierpiały za karę. że wszystkie te historie są urojeniami ludzi zabobonnych. Czerwony Smok Jedno z ważniejszych dzieł poświęconych czarnej magii. zebrana z rozmaitych doktorów tak w prawie Bożym jako i świeckim biegłych dla ochrony i poratowania sumienia osobliwie na takie sądy wysadzonych (Poznań. mędrzec Atreja z Takszasili. Dowodził ponadto. D Daemonolatria (1595) (Służba diabelska). Dokonał spisu niecnych czynów służebnic szatana oraz opisał męki. a nawet podał ich imiona i charaktery. Czarna Kura Słynna średniowieczna księga czarnoksięska. inwokacji. upiorach i czarach i stwierdził. którzy torturami zmuszają niewinne kobiety do przyznawania się do czynów nie popełnionych. dokonał spisu leków oraz obrzędów magicznych. Czarna Księga Średniowieczne dzieło magiczne nieznanego autora. 100 pne — ok.

Piotr Gaszowiec Traktat astrologiczny. że procesy o czary są dziełem samego diabła. Agrippa von Nettesheim Znakomity uczony i uznany czarnoksiężnik potępia zbrodniczą działalność inkwizycji tropiącej czarowników i czarownice. bowiem odwróciły się od Boga. Torreblanca Autor dowodzi. ulegają pokusom diabła i miewają urojenia. De lamiis (1644) (0 lamiach). surowo karać. król Szkocji i Anglii Księga o czarownikach i czarownicach. aby mógł on omamić człowieka i wejść z nim w kontakt. ale nie są to całkiem diabły. że duendes (rodzaj krasnali) istnieją. sprzymierzył się z katolikami oraz przymusił protestantów do uprawiania praktyk czarnoksięskich. Johannes Wierus Streszczenie i uzupełnienie dzieła De prestigiis daemonum. De mutationibus aeris (1455) (O zmienności sfer niebieskich). De Genio. Firmicus Maternus Opisy obrządków i ceremonii pogańskich. 255 . które należy tępić. dowodzi autor. Autor dowodzi. chcąc zapobiec polowaniom na czarownice.) dowodząc. Jakub I. należy karać śmiercią zauszników Diabła. 1633) (0 Geniuszu. Penate et Lare (Córdoba. Tak to uczony nieśmiało próbował zapobiec procesom o czary..). aby udać się na spotkanie z czartami na sabat. Co też ochoczo czyniono. który omamia bogobojnych sędziów i inkwizytorów..Szatanowi takiej mocy. natomiast owszem. (zob. De incertitudine et vanitate scientiarum (1510) (0 niepewności i marności nauk). jeśli chcą. Wierusowi (zob. Ulryk Molitor Czarownice nie posiadają nadprzyrodzonych mocy czynienia zła ani też nie latają w powietrzu. Demonologa (1597) (Demonologia). a pogan. De errore profanum religiorum (IV w. strzegą skarbów i. Penaty i Lary). a równocześnie nie narażając się kościołowi. ne) (O błędach pogan). Wybitny znawca materii występuje przeciwko J.) i Scottowi (zob. a czarownice nie istnieją. iż Szatan postanawiając podbić świat. szkodzą ludziom. De Lamiis (1489) (0 lamiach). za co należy je karać śmiercią. Aby zapobiec jego zwycięstwu. Czynią one wiele zgiełku.

w którym autor nie negując istnienia piekieł i czartów. Erazm Witelon Najstarszy wydany w Polsce łaciński traktat o demonach. istnieją—wyliczył z imion i charakteru działalność 69 demonów — i reagują na zaklęcia czarowników w ten sposób. św.De lapide philosophorum (1604) (O kamieniu filozoficznym). Michał Sędziwój Traktat o alchemii. DeZiferis (O szyfrach) (Neapol. poszukiwaniu i naturze kamienia filozoficznego. Ludwig Lavater Spis duchów i zjaw oraz rozprawa o wszelkiego rodzaju zjawiskach nadprzyrodzonych. Nauka o szyfrach była jednym z działów wiedzy tajemnej. De triplici vita (O trójdzielności życia). Albert Wielki Opis właściwości i zastosowanie ziół w leczeniu chorób. 1563). Diabeł przeciwko diabłu Dzieło dominikanów napisane w odpowiedzi na satyryczny utwór Jana Bohomolca Diabeł w swojej postaci. Die Nichtigkeit der Hexerei und Zauberkunst (1766) (0 nicości czarostwa i sztuki czarnoksięskiej). De natura daemonum (O naturze demonów). 256 . Dell Osa Autor. Powstawały one przy pomocy demonów i tak samo były odczytywane. Demony. De Vegetabiiibus libri VII (O roślinach ksiąg VII). dowodzi niekompetencji sędziów i inkwizytorów i oskarża o dokonywanie oszustw w procesach o czary. od której zależą nasze działania. dlatego należy poznać swą gwiazdę oraz własną naturę. De praestigiis daemonum et incantationibus ac venefi-ciis (1563) (O omamieniach demonów jako też o czarach i otruciach). Marsilio Ficino Astrologia jest nauką o charakterze człowieka. Gambattista delia Porta Traktat o piśmie tajemnym czyli o tekstach szyfrowanych. że zsyłają na nich zwidy i halucynacje. De spectris (1570) (O zjawach). ośmiesza przesądy i zabobony. owszem. Astrologia i medycyna wespół pomogą człowiekowi zachować zdrowie i przedłużyć życie. Johannes Wierus Autor próbuje oświecić nieuczonych acz zawziętych inkwizytorów i sędziów i uratować od stosu posądzone o czarownictwo kobiety. Swoje dzieło skierował przeciwko głupocie i obskurantyzmowi osławionego Miota na czarownice. augustianin eremita.

nie szkodzą ludziom.. E Edda Tzw. że Johannes Wierus (zob. islandzkiego poety. Martin Del Rio Autor dokonuje klasyfikacji demonów.) jest wysłannikiem Szatana i z jego upoważnienia broni czarownice i heretyków. ojciech Feijoo Podważa istnienie duendes twierdząc. Divinarum institutionum (IV w. 17 — Czarna magia. wróżbiarstwa. notuje zadawane męczonym pytania oraz ich odpowiedzi. poetycka: anonimowy zbiór pieśni o bogach i herosach skandynawskich.) (O zwyczajach wróżbiarskich). profesor uniwersytetu twierdzi. Oisguisitiones magicae (1590) (Badania nad magią).). nekromancji oraz astrologii. Henry Boquet Osławiony sędzia czarownic dzieli się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu procesów o czary.. Demony są ludziom wrogie. Laktancjusz Istnieją dwa rodzaje demonów: uwiedzione przez Szatana anioły oraz dzieci uwiedzionych aniołów poczęte z córami ziemskimi. Tzw. 1616) (Badań nad magią ksiąg sześcioro). Disquisitionum magicarum librisex (Wenecja. które zawsze dowodzą winy kontaktowania się i wypełniania woli diabłów. Duendes y espiritus familiares (1781) (Duendes oraz duchy domowe). opisuje tortury. Discovery of Witchcraft (1584) (Traktat o czarownictwie). ich to zasługą jest powstanie bezbożnych nauk magicznych. na temat mitologii starożytnych Germanów. Reginald Scott Sędziowie prowadzący procesy o czary dopuszczają się karygodnych oszustw.. iż nie są one istotami diabelskimi lecz raczej mitologicznymi i.Discours de sorciers (1602) (Traktat o czarownicach). wielkorządca w Niderlandach. prozaiczna: rozprawa Snorre Sturlusona (XIII w.. Krążące po Hiszpanii duendes (rodzaj krasnali) są wcielonymi diabłami. 257 . Martin Del Rio Hiszpan. które między innymi zajmują się nauczaniem czarnoksiężników sztuk diabelskich w jaskiniach Salamanki i Toledo.

Jaquier Wcześniejsze od Młota na czarownice dzieło francuskiego inkwizytora pouczające. podarował cesarzowi Karolowi Wielkiemu papież. dowodzi w swym ponad pięćset stron liczącym dziele. że te istoty żyją sobie spokojnie nie wadząc nikomu. który podpisał pakt z diabłem. Zygmunt Freud Słynny psychoanalityk opisuje przebieg choroby malarza Kristophera Haitzmana. El Gran Grimorio de/Papa Honori o (Wielka Czarnoksięska Księga Papieża Honoriusza) Kompendium średniowiecznej wiedzy magicznej. N. św. szczególnie zaś kopulacje. Istnieją oczywiście i są nadnaturalne. Enuna Anu Enlil (przełom II i I tysiąclecia pne) Słynny sumeryjski zbiór przepowiedni astrologicznych Exorcizandis Obsessis a Demonio (Wypędzanie demona z opętanego) Księga o demonach i egzorcyzmach przypisywana papieżowi. jak się powszechnie sądzi. lamie. Elementy astrologii (IX w. podręcznik średniowiecznej astrologii.) (Zwodnicza istota). poprosił księży o dokonanie egzorcyzmów. Zakonnik z lubością opisuje ich niezwyczajne zachowania. Leon III (795—813). Enchiridion Podręcznik do nauki czarnej magii: zawiera formuły magiczne. niezwykłe ciąże i porody oraz zapewnia. iż deundes. trasgos. a potem. przerażony swym czynem. Muhammad al Fargani Bogate źródło. 258 . opisy obrzędów służących do osiągania wielkich celów.). El ente delucidado (XVII w. św. Dzieło przypisywane papieżowi Honoriuszowi VIII. F Flagellum haereticorum fascinariorum. Leonowi III. inwokacje. ojciec Fuentelapena Autor.Eine Teufelneurose im 17 Jahrhundert (Opętanie u siedemnastolatka). zjawy i widziadła nie mają związków z diabłami. jak najskuteczniej karać heretyków i czarownice za służenie diabłom. Dzieło. kapucyn.

Opisy leczenia rozmaitych chorób — zadawanych przez bogów i demony — przy pomocy zaklęć. Pliniusz Starszy (23—79) W dziale przeznaczonym naukom tajemnym autor. G Geschichte des Glaubens an Zauberei und damonische Wunder (1818) (Dzieje wiary w gusła. gdyż służą one Szatanowi. bowiem dokonują oni mordów rytualnych i profanują hostię. Alfonso de Spinosa Autor. Niszczyć należy także czarownice. przeciwnik czarno- 259 .Fortalicium fidei (1459) (Twierdza wiary). sposoby przygotowywania oraz stosowania medykamentów ziołowych. H „Hejnał" Słynne pismo poświęcone wiedzy ezoterycznej. Marcin z Urzędowa Liczy 1540 stron. spirytyzmowi. czary i cuda diabelskie). Wiadomości o roślinach leczniczych. Georg Konrad Horst Zbiór aktów procesów o czary w Lindheim w Niemczech. spowiednik króla Jana Kastylijskiego. ukazujące się w Krakowie do czasów wojny. profesor teologii w Salamance nawołuje do karania śmiercią żydów i mahometan. franciszkanin. obrzędów. zjawiskom nadnaturalnym itp. Należały do biblioteki króla asyryjskiego Assurbanipala (668—625 pne). Historia Naturalna. Fuero juzgo en latin y castellano eon los mas antiguos y preciosos códigos por la Real Academia Espańola (1815) (Zbiór praw po łacinie i kastylijsku wraz z najstarszymi i najcenniejszymi kodeksami wydany przez Królewską Akademię Hiszpańską) Zbiór praw skierowany przeciwko czarnoksiężnikom i ich klientom. Gliniane tablice 660 egzemplarzy. oraz leków zrobionych z materiału roślinnego. Herbarz Polski (1613). mineralnego oraz przy zastosowaniu zabiegów chirurgicznych znanych współczesnej medycynie.

nekromancji. Bartolomeo Spina Zob. zarazem piętnując magię jako naukę bezwartościową. pism. wysuwając argument. wywoływania demonów. to znaczy. podaje recepty magiczne. inwokacjach. Johann Faust Księga. In Ponzinibium (Przeciw Ponzinibiuszowi). bezpodstawnie przypisywana Faustowi. Dominikanin. czarów. 1723). aby służyli mu jako czarownicy i czarownice. a także wzbrania używania nazw oraz imion mających związek z uprawianiem sztuk czarnoksięskich. jest raczej kompilacją wcześniejszych i współczesnych wielkiemu czarnoksiężnikowi dzieł magicznych o demonach. gani zwolenników tejże za uprawianie „potwornych praktyk". Występuje w niej posłuszny Faustowi demon. autor Novus Ma/leus Maleficarum (Nowy Młot na Czarownice) broni stanowiska inkwizytorów w sprawie ścigania czarownic. (Indeks ksiąg zakazanych). I lndex librorum prohibitorum (1559). 260 . guseł. papież Paweł IV lndex et Catalogus librorum prohibitorum (1583) (Indeks i Katalog ksiąg zakazanych) przygotowany przez hiszpańskich inkwizytorów spis zakazuje czytania i drukowania ksiąg. czart Mefistofiles. Informacja o początkach i dalszym progresie cudownego miejsca łagiewnickiego (Kalisz. zaklęciach. Hóllenzwang (Wyzywanie Piekła). wymienia środki magiczne używane do leczenia chorób. gdyż tylko ona jest prawdziwą nauką. recept magicznych. obrzędach. rzucania uroków. Marcin Kałkowski Gwardian klasztoru w Łagiewnicach opisuje przypadki wypędzenia diabłów z opętanych oraz sposoby. która opiera się na ułudzie i uczy trucicielstwa. zaleca zwrócić się ku medycynie. bowiem Kościół jest nieomylny. piekle. że skoro Kościół potwierdza działalność czarownic. jakich chwyta się czart kusząc ludzi. jak się zdaje. że one istnieją. traktatów dotyczących wróżb. Tractatus de lamiis.księstwa.

. dokonany przez brata Rudolfa z przeznaczeniem dla księży spowiedników. ciekawe wiadomości o diabłach. to groźne diabły domowe i trzeba wypędzać je egzorcyzmami. (1570) (Ogród kwiatów ciekawych). twierdzi autor. czyli kilku kółek uwieszonych na obręczy. Kausika-Sutra Staroindyjska księga ucząca praktyk magicznych. przypisywane królowi Salomonowi. wiadomości o właściwościach ziół oraz wskazówki. Kalewala (1815). K Kalendarz Uniwersalny (Sandomierz. 1750) Wydany przez jezuitów. recepty na leki przeciw czarom i urokom. także z interpretowania snów. śląskich i niemieckich. Katalog magii Rudolfa (XIII) Spis guseł i zabobonów. zachowania świata przyrody itp. teksty zaklęć. Eliasz Lónnrot Fińska epopeja narodowa zbudowana z zebranych przez E. Jeżeli miasto. Babiloński zbiór przepowiedni sytuacyjnych. Najsłynniejsze dzieło magiczne wszechczasów. Wróżenie polega na wyciąganiu wniosków z obserwacji danej rzeczy. hymnów. zawiera pełny spis znanych w starożytności formuł magicznych 261 . analizowania znaków astralnych oraz odczytywania wróżby według dni i miesięcy urodzin. Zawiera opisy rozmaitych rytuałów.. jak je należy stosować itp.J Jardin de flores curiosas.. czarownicach i upiorach. Kłódki Salomona Nazwa pochodzi od „kłódki Salomonowej". Antonio de Torquemada Duendes. które można otworzyć tylko znając tajemnicę..L pieśni ludowych. zjawiska meteorologicznego. postaci. Księga została znaleziona w klasztorze w Rudach Raciborskich.. Sposoby wypędzania złego ducha z opętanego.

pozostali poznawali jej treść dopiero po swej śmierci znajdując papirusowe zwoje w sarkofagach. zyskało miano „księgi Twardowskiego". system tłumaczenia snów pomocny w stawianiu diagnozy chorób oraz w przepowiadaniu przyszłych wydarzeń. do Biblioteki Jagiellońskiej i zostało ukryte z uwagi na zawarte w nim nauki husyckie. czyny bogów i bohaterów. zawiera obrzędy magiczne i religijne odprawiane przez bogów i ludzi. Księga Umarłych Okryta była tajemnicą i znali ją tylko kapłani. iż posiadał on jakoweś boskie tajemnice. także kosmogonię. opisy obrzędów religijnych i magicznych. treść w tytule. kabaliści uważają. Kroniki Inków. Księga tajemnic Henocha Ponieważ Henoch obcował z Bogiem. Księga szósta i siódma Mojżesza czyli magiczno-sym-patyczny skarbiec. 1946 oficjalnie zrezygnował z dogmatu o boskim pochodzeniu swojej dynastii). 1613 zawierają dzieje preinkaskiej i inkaskiej kultury Indian z Peru. wyprowadza rodowód cesarzy od boskich przodków (dopiero pod naciskiem Amerykanów cesarz Hirohito w r. Zawierała zbiór przepisów religijnych i magicznych. przykazania kultowe i prawa regulujące życie społeczne oraz tajemną wiedzę kapłanów. Faktycznym autorem jest Paweł zwany Źidkiem z Pragi (zob. pomocnych duszy zmarłego podczas podróży w zaświaty. Księga Twardowskiego albo Liber magnum (Wielka księga). Najczęściej wykorzystywana w Kabale. Obejmuje kosmogonię. 262 . wydana w r. Nosi także nazwy Tajemnica tajemnic i Prawdziwa księga magiczna. Znalezione w XVIII w. 681. ponieważ znaleziono w nim obszerny dział poświęcony magii i demonologii.oraz obrzędów czarnoksięskich. formuły i modlitwy oddalające zło i choroby.) Autor anonimowy. Porno de Ayala Spisywane przez wiele lat i ukończone w r. Kodziki (Kronika dawnych zdarzeń) Powstała na rozkaz japońskiego cesarza Temmu. to jest Mojżesza magiczna sztuka czarodziejska i tajemnica wielkich tajemnic (wydano w Warszawie w 1921 r. Paweł Źidek To wielkie dzieło encyklopedyczne dostało się pod koniec XV w. mity o pochodzeniu i dziejach bogów.).

Wezwanie wiernych do tropienia czarownic oraz tych wszystkich. Idee i cele bractwa. która służy badaniu i poznawaniu tajemnych sił przyrody. kapłankę Apollina. czyli odprawiają obrzędy czartowskie.) — znajduje się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie. M Magiae naturalis (od r. duchów i fenomenów nadprzyrodzonych. Liber Dictus Thesaurus Thesaurorum et Rosarium Philosoforum (Księga zwana Skarbcem Skarbców i Różą Filozofów). Przetłumaczone na łacinę znane są pod nazwą Acheruntika. 1560 do 1589) (Magia naturalna). Walter Scott Słynny autor powieści wypowiada się na temat zjaw. opisy praktyk magicznych mających na celu odsunięcie w czasie spełnień nieodwracalnych wyroków losu. i uczyły sztuki wieszczenia. zawierają przepowiednie dla świata do końca jego istnienia. oraz czarnoksięską działającą na szkodę człowieka. Gambattista delia Porta Magia dzieli się na naturalną. prawdopodobnie wierszem. Sprawozdania z procesów i ewidencja skazanych na karę spalenia na stosie. Księga Umarłych piastunki Kai Zwój papirusowy będący częścią Księgi Umarłych (zob. Petrus Palladius Dzieło duńskiego biskupa luterańskiego. 263 . Arnold de Villanova Traktat o chrześcijanach Różokrzyża. L Letters on Demonology and Witchcraft (1830) (Listy o demonologii i czarownictwie).Księga wizytacji (1540). Zaklęcia. Księgi Sybil lińskie Ułożone przez jedną z sybilli. którzy modlą się na sposób katolicki. Księgi Tagesa albo Acheruntika Pisane były po etrusku.

Przekładu dokonali dwaj znawcy pisma klinowego Samuel Kramer i Martin Levey. 1614) {Maileus maleficarum. 2100 pne) Gliniana tabliczka zapisana receptami przez nieznanego sumeryjskiego lekarza. Henryk Institoris Osławione dzieło profesora teologii oraz inkwizytora. Jakub Sprengel. Ciekawe historie o diabłach i czarownicach oraz zaklętych skarbach i o strachach Dzieło wydane w Warszawie na początku XX w. rozpoznawać czarownice. Polski tłumacz. Stanisław Ząbkowic. Najstarszy podręcznik medycyny (ok. W części oskarżycielskiej obaj wtajemniczeni dokonują spisu przewinień służebnic i służebników czarta przeciw Bogu i rodzajowi ludzkiemu. siedmiuset tysięcy w samych Niemczech. przeszłe i przyszłe dzieje świata. pomór bydła. Autorzy w części instruktażowej uczą prowadzić procesy o czary. gradobicia. epidemie. Ponadto czarownice obcują cieleśnie z diabłami i rozpleniają po świecie czarcie nasienie. Moje widzenie świata (1976). Dzieło kosztowało ludzkość wszystkich niemalże kontynentów ponad milion straconych. boga-mędrca. Między innymi oni to powodują susze.Me W sumeryjskiej mitologii księgi przeznaczenia. w miejsce rozdziałów o sposobach sądzenia i karania czarownic włączył Księgę o czarownicach niemieckiego teologa Jana Nidera oraz Dialog o czarownicach doktora praw Ulryka Molitora. ojczyźnie autorów. Czesław Klimuszko Najnowszy bajarz polski. chrzczą noworodki w obrzędzie piekielnym i inne czynią bezeceństwa. z czego najwięcej. torturować oraz karać przykładnie spaleniem żywcem na stosie. bo około sześciuset. Miscellanies (1696) (Rozmaitości). prawa religijne i społeczno-państwowe. niszczenie plonów. ks. 1486). nieodwracalne prawa znajdujące się pod opieką stwórcy ludzi. Nauki. a także odbierają krowom mleko. John Aubrey Zbiór opowieści o duchach i zjawach grasujących w Anglii. 2200 — ok. 264 . pożerają dzieci. Miot na czarownice (Kraków. przepisy obrzędowe.

który przeszedł wszystkie stopnie wtajemniczeń egipskich kapłanów i poznał ich nauki sekretne. Hieronim Bosch Słynne dzieło malarskie. odwrócić ustalonego biegu wydarzeń. chorób. że należy zaprzestać prowadzenia niesprawiedliwych procesów o czary i torturowania oskarżonych. gdyż wiedzie do fatalizmu. jako że nie można. O wróżbiarstwie. Symbolika astrologiczno-alchemiczno-chrześ-cijańska. Krawczuk. opętanych. pne). O sympatii i antypatii wśród istot żyjących i kamieni. średniowiecza i czasów obecnych (A. Bolos (ok. Cyceron (106—43) Pisał o bóstwie opiekuńczym Sokratesa oraz o praktykach magicznych swoich współczesnych.). Pisywał do możnowładców i przedstawicieli władz kościelnych przekonując ich. w którym wziął w obronę niewinnie skazywane na śmierć kobiety. 200 pne) Zbiór recept alchemicznych greckiego autora. nawet znając przyszłość. Cornelis Loos Autor. czarnoksięstwie i czarach i upiorach scienda. iż wróżbiarstwo jest sztuką szkodliwą. ksiądz katolicki. Uważał. Sennik Artemidora) ksiąg tłumaczących sny. i śmierci pełna albo o czarcie. Puszka Pandory pod pokrywką dobroci nieszczęść. sprowadzony do Trewiru w celu napisania rozprawy przeciwko J. Artemidor Daldianos Jedna z najstarszych i najbardziej „zaczytanych" przez ciekawskich starożytności. ks. Oneirocriticon (ii w.) w rezultacie wydał traktat. 265 . O prawdziwym i mniemanym czarostwie.Nowe Ateny (połowa XVIII w. O Ogród rozkoszy ziemskich. Piotr Chmielowski W czterotomowej encyklopedii wiadomości wszystkich znajdują się między innymi rozdziały: „Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia. 0 magii i czarnoksięstwie". Wierusowi (zob. ułożona przez greckiego wieszcza.

zaklinaczach złych duchów. Dzieło. Partidas (Świadectwa). Wtajemniczeni z epoki średniowiecza twierdzili. Popol Vuh (Księga Rady) Święta księga Majów-Kiczów z Gwatemali znana dzięki szesnasto-wiecznemu zapisowi. cele przybywania z zaświatów.. czarownicach. 1256 król Alfons Mądry. 1873) długości ponad dwadzieścia metrów. 900 recept rozmaitych medykamentów. latawców zdrady i alchemiczne fałsze (1595). Pogrom czarnoksięskie błędy. Opisy rytuałów magicznych. rytuały magiczne i zaklęcia odpowiednie dla danych chorób i do przeganiania demonów z ciała ludzkiego oraz leczenie pozamagiczne. bowiem nie można przechytrzyć natury i wytwarzać kruszców. od pewnego Araba w r. Papirus Ebersa (ok. czarownice i alchemików należy surowo karać. Alfons X (1221—1284) Rzecz o wróżbitach. zaklęcia przyzywające duchy itp. sposoby objawiania się. kosmogonia. jest księgą przeklętą i jej czytanie grozi karą wiekuistego potępienia. Stanisław z Gór Poklatecki Skierowany przeciwko sztuce alchemików traktat przestrzega chętnych eksperymentatorów przed poszukiwaniem metod otrzymywania złota. przy ich pomocy. egiptolog. Człowiek jako mikrokosmos złączony z makrokosmosem jest w stanie przy pomocy praktyk magicznych podporządkować sobie siły tegoż makrokosmosu i powodować. iż P. dzieje bogów i herosów. roślin leczniczych. ulubione miejsca. gdyż są oni wspólnikami diabła. Spis leków. jak na przykład chirurgia. gdyż posiadają dusze. które są jej dziełem. obyczaje. Richard Bovet Rozprawa o czarach i duchach.. Picatrix Podręcznik magii. zjawiska nadnaturalne.p Pamiętnik jasnowidza (1976). gdyż takowe nie istnieją. arabskim przetłumaczył na hiszpański w r. Zachowanie. 1555 pne) Zwój papirusowy (odkupił go Georg Ebers. Józef Mustafa Marcinkowski Pandaemonium (1684). Obrzędy magiczne i religijne. Czarowników. złych czarach oraz o obrzędach białej magii ku pożytkowi ludzi odprawianych. napisane w j. 266 . Władzy człowieka mogą podlegać planety.

Dusza potępiona w szponach szatana". ks. podaje. iż jednym z powodów przepędzenia Maurów z Kastylii były knowania tego narodu przeciw królestwu wykryte dzięki sztuce magicznej czarownicy pochodzenia mauretańskiego. które dowodzą. Problem zła (1930—1931). Gonzalo Suarez de Paz (Prawa kościelne i ziemskie) Zbiór przepisów prawnych przeciwko czarownikom. sióstr tychże (w liczbie 20). Prawdziwy ognisty smok albo władza nad duchem niebios i piekieł i nad mocarstwami ziemi i powietrza (przełom XIX i XX w. Jakub Czechowicz Podręcznik postępowania sądowego w sprawach czarownic. Dzieło wydane przez Bartelsa w Weissensee. czarownicom i stręczycielom używających praktyk magicznych w celach osiągnięcia sukcesów miłosnych i innych. Czy widziałeś diabła? Czy szatan w godzinie śmierci przyjdzie? Próżnia w piekle. iż mają prawo do sprawowania władzy nad światem. Szczegółowy podział czarowników i czarownic na gatunki i rodzaje. przy czym oskarżycielami są czarty. 267 . zasłużony dziejopis. Prodición y destierros de los moriscos de Castilla hasta el Valle de Ricote (1614) (Zdrada i wypędzenie Maurów z ziemi kastylijskiej do doliny Ricote).) Przeróbka średniowiecznego traktatu o magii.Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu (1570) Dzieło polskiego autora anonimowego: dzieje Adama i Ewy. nauki czarnoksięskie oraz spis czartów (jest ich 47). Praxis eclesiastica etsaecularis (XVI w. Dzieło przestrzega bogobojnych przed przewrotnością i złą wolą diabłów i czartów. sądzić i karać czarownice. Marcos de Guadalajara Zakonnik. czyli jak rozpoznawać. Leon Pellowski Tytuły ciekawszych rozdziałów: „Mistyka piekła.). proces sądowy prowadzony przeciw ludziom i Chrystusowi. Praktyka kryminalna (1769). diabłów (33) i ich siostrzyc (7) polskich i cudzoziemskich.

wystąpi przeciwko Watykanowi. zwycięży. Jana Dzieje ludzkości do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa i Dzień Sądu Ostatecznego po ostatniej bitwie w miejscu zwanym Armaggedonem.Przepowiednie Apokalipsa św. 1999 nastąpi restauracja monarchii we Francji za sprawą Henryka Szczęśliwego Bourbona. Księga Zachariasza Kiedy Żydzi odbudują swoje państwo w Izraelu. klęski żywiołowe. Centuries astrologiques. 268 . a potem Dzień Sądu Ostatecznego. Księga Ezechiela Kiedy nastąpi oblężenie Jerozolimy. bo w r. Oprócz sprawdzonych przepowiedni. Księga Henocha Zwana również przez kabalistów „apokalipsą końca świata". Ewangelia według św. które po nim nastały. Jeden z jego następców rozpęta wojnę z Niemcami i Włochami. Żywioł niemiecki zaleje Europę. 2100. król udzieli poparcia zagrożonemu papieżowi. gorliwy czytelnik znajdzie proroctwa obejmujące najbliższą i nieco dalszą historię władców i krajów. Nostradamus (1503—1566) Obraz losów świata od czasów współczesnych wielkiemu wizjonerowi do roku ok. a także dotyczące. jak twierdzą niektórzy interpretatorzy. znaki na niebie i ziemi. Wybuchnie wielka wojna z Anglią i Włochami. Przepowiednie Nostradamusa utrzymywały Hitlera w wierze w zwycięstwo Niemiec. wydarzeń w Czernobylu. Niebawem. jak również zapowiedź wyboru „słowiańskiego papieża". nastąpi oblężenie Jerozolimy. dotyczących stuleci. I i II wojny światowej. nadejdzie dzień Sądu Ostatecznego. które poprzedzą wielkie wojny. Zapowiadają oni nadejście końca świata wraz z rokiem 2000. potem nastąpi długi okres pokoju. Łukasza Zapowiedź przyjścia Chrystusa. szczególnie trafne dla epoki napoleońskiej. który panował będzie długie lata i uczyni Francję światową potęgą.

1084.Objawienia w Fatimie Pierwsze miało miejsce w r. 269 . 1449 zapowiedział „potop szwedzki". Hieronima Nim nadejdzie Sądny Dzień. Przepowiednia Epithanusa Zakonnik klasztoru benedyktynów w Saint Gallen w Szwajcarii. Martina Lutra Kinga. który na czele złych duchów nękać będzie straszliwie ludzkość aż do końca świata. lecz potem przyjmą go z radością". Piotra miała zawisnąć czerwona flaga. antychrysta. Na kopule bazyliki św. śmierć Kennedy'ch. powstania. 1917. który to kres niebawem nastąpi. Przepowiednia Jeane Dixon Zapowiedziała komunizm w Chinach. Marylin Monroe. Przepowiednia przeora Eustachiusza Przeor klasztoru benedyktynów w r. Napisaną po łacinie przepowiednię wydrukowano po raz pierwszy po niemiecku w Bremie w r. pojawienie się „księcia pokoju" (czyli polskiego papieża) oraz czasy pomyślności dla Polski za sprawą króla „którego długi czas nie chcieli. Proroctwo św. zamieszkały w Niemczech) zapowiedział nadejście Lucyfera. a przetłumaczono na j. Proroctwo siostry Eleny Włoska zakonnica ostrzegała Mussoliniego przed zawarciem paktu z Hitlerem. 1991. 1908. ludzkość doświadczy straszliwych katastrof. Treść tych przesłań znają wyłącznie następujący po sobie papieże. Przepowiednia holenderska Pochodzi z lat 1954 i 1955. Przepowiednia „Czeladnika" Nawiedzony Węgier (ur. Zapowiada wielką wojnę Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim. 1758. Zakonnicy Łucji objawia się Matka Boska. rzeczy dotąd niesłyszanych i niewidzianych. przekazując rady i ostrzeżenia dla świata. utworzenie Polski. Gandiego oraz kataklizm pochodzenia kosmicznego wraz z równoczesnym wybuchem wielkiej wojny. zapowiada wielką wojnę wschodu z zachodem i niewyobrażalną ilość zabitych. w r. Po jednym z objawień siostra Łucja poinformowała o mającym nastąpić zamachu na papieża Jana Pawła II. rozbiory. co według obliczeń specjalistów ma nastąpić w r. Zapowiedziała jego klęskę i Zwycięstwo Związku Radzieckiego. Znana już w r. polski w ubiegłym wieku.

gdyż grzech się w nich zapienił. Kiedy na tronie zasiądzie Piotr II Rzymianin. głód. W krótkiej wojnie zginie mnóstwo ludzi. Umarło około 1000 ludzi. Siostra F. Część wieszczby została prawdopodobnie dopisana w XIX w. iż nadszedł czas Wielkiej Apokalipsy. koronowanie króla nowej monarchii. Zapowiada Rooseveltowi przymierze ze Związkiem Radzieckim. którą ma poprzedzić katastrofa kosmiczna: nastąpi zaćmienie słońca. epidemie. autor książek dla młodzieży i sztuki Bój bezkrwawy (1911) zamieścił w swym utworze tekst przepowiedni z r. na użytek kręgów politycznych dążących do połączenia sił polskich i czeskich w celu wspólnej walki o wolność. ucieczka papieża z Watykanu „po trupach kardynałów". zaś Rosja maleńkim państewkiem (druga część przepowiedni nieznanego autora). zagłada Anglii i wielu krajów. nastąpi zniszczenie Rzymu i koniec świata. Następnie wybuchnie wielka wojna nuklearna. nader trafnie przepowiedziała przebieg II wojny światowej. 1978). ona sama poświęciła życie szerzeniu chrześcijaństwa (IX—X w. wielkie mordy. II wojnę światową.). zalanie wybrzeży Anglii i Ameryki. Przepowiednia Ludmiły z Czech Apostoł św. komunizm na Węgrzech. które zostaną wchłonięte przez morze. 1863 zapisanej przez Józefa Dąbrowskiego. Nawołuje do pokuty i modłów. po czym zarządził zbiorowe samobójstwo swojej społeczności. Przepowiednia św. Przepowiednia Ferenca Kossutthany'ego Przewidywał I.Przepowiednia Aloisa Irlmaiera Pochodzi z połowy XX w. Polska ma stać się wielkim mocarstwem. 1094—1148) Autor listy 111 papieży mających rządzić stolicą apostolską (Jan Paweł II jest 109). Przepowiednia księdza Markiewicza Ksiądz Bronisław Markiewicz. w którego obecności miał 270 . Wieszczyła rozbiory Polski oraz zmartwychwstanie Czech i Polski kiedy „Lech i Czech poznają się jak bracia". III wojnę światową. rewolucja i wojna domowa w Związku Radzieckim. potem nastanie okres szczęśliwości i pokoju. Przepowiednia siostry Faustyny Kowalskiej (1905-1938) Objawił się jej Chrystus i zapowiedział zniszczenie klasztorów i kościołów. kataklizm kosmiczny. Metody ochrzcił jej męża. w tym również małe dzieci (w r. Malachiasza (ok. Przepowiednia Jamesa Jonesa Kapłan Świątyni Ludu ogłosił.

. z których spowiadała się księdzu Józefowi Prusowi. 1994. prześladowania kościoła. Przepowiednia opata Stanisława Reszki (w. które poprzedzą koniec świata. 50. Trafnie przepowiedział przebieg I wojny światowej. Przepowiednia papieża Piusa X W r. sekretarz kardynała Hozjusza. oznaczających imiona władców Polski. Słońce Ojczyzny) i Regnorum Occasus czyli Upadek Królestw — może należy dokonać modyfikacji tłumaczenia i przełożyć Regnorum na Rządów zamiast Królestw. Przepowiednia „Podlesianki" Po widzeniach w r. oprócz Nostradamusa. który mówił o „papieżu słowiańskim". pochodzi z połowy XIX w. przepowiednie dla naszego kraju. powiedział: „papież opuści Rzym i po odejściu z Watykanu będzie iść «po trupach swych kapłanów»". upadek komunizmu. jeśli ludzie nie rozpętają straszliwej III wojny światowej. XVI) Opat klasztoru cystersów. Zapisana przez rodzinę. Przepowiednia Carlesa Taze Russela Chrystus przyszedł na świat po raz drugi w r. wielką Polskę od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. 1926. 271 . poseł do Rzymu Zygmunta III. Przepowiednia Pico de la Mirandoli (zob.) Według obliczeń wielkiego astrologa i przyrodnika koniec świata nastąpi w r. Drugi Krak). Jan Paweł II (Patriae Sol. Przepowiednia Sun Myung Moona Kapłan Kościoła Zjednoczonego przepowiada koniec świata w r. nawrócenie Rosji na katolicyzm. 1874 i od tego czasu trwa sąd nad ludzkością i niebawem zostanie zakończony Dniem Sądu Ostatecznego. zapowiada wielkie wojny. „hiszpankę". 32. Przepowiednia Mateusza Strombergera Zwany pastuchem z Rabenstein.. 1996. jeśli koniecznie chcemy dopasować je do naszych czasów. Trzej ostatni z listy to. sekretarz Stefana Batorego zawarł w 17 symbolach. Następne objawienie miało miejsce tuż przed śmiercią duchownego. zapowiedziała II wojnę światową. potem obudziwszy się. 1909 podczas audiencji papież zdrzemnął się na chwilę. „wynalazki zdumiewające". zapowiedział wybór papieża z Polski) oraz wielką wojną wierzących z niewierzącymi.wizję proroczą. co rozjaśniłoby proroctwo. według wtajemniczonych. Józef Piłsudski (Alter Cracus. następnie „dacie światu wielkiego papieża" (jako pierwszy.

Przepowiednia Wernyhory (w. 1830.Przepowiednia Josepha Smitha Anioł Moroni ukazał prorokowi złote płytki. Przepowiedział rozbiory Polski. a zaś w całości i wielkiej ozdobie w czas jakiś potem. adwentystka. Przepowiednia Nimfy Suchońskiej (1688—1709) Zakonnicy klasztoru Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxo w Krakowie objawił się Chrystus i zapowiedział: „Ojczyzna twoja w XX wieku dopiero powstanie do bytu częściowo. jeśli przykazań moich strzec będzie pilnie. Rumunii i Polski wraz z „krymskim Tatarem". odzyskania przez Polskę ziemi mazurskiej i Gdańska a także wyboru Polaka na papieża „trzy rzeki świata dadzą trzy korony pomazańcowi z Krakowa". XVIII) Postać historyczna i literacka. napisana i wydrukowana w marcu 1939 roku przez pisarkę Helenę Szpyrkównę. Przepowiednie z Wismaru Zapisane przez nie znanego z nazwiska mnicha w r. jak twierdzi J.N. Przepowiednie Józefa Marii Hoene Wrońskiego Mistyk. głód. obecna w malarstwie. klęski Niemiec.. 1893 w Tęgoborzy przez medium albo. I wierny będzie tej ziemi" oraz bardzo optymistyczne „Powstanie Polska od morza do morza". filozof. Pietrzak) Przepowiednia z Tęgoborzy Wypowiedziana podczas seansu spirytystycznego w r. które ma być poprzedzone pojawieniem się „znaków czasu". (W: Życie siostry Nimfy Suchońskiej. przepowiedział na początku wieku zjednoczenie Europy oraz religii Wschodu i Zachodu. powstania. Udana wieszczba dotycząca przebiegu I wojny światowej. na których zapisana została prawdziwa Biblia Kościoła Jezusa Chrystusa (Biblia Mormonów). Niebawem nadejdą Święte Dni Ostateczne. Przepowiednia Ellen White Autorka Prorocy i królowie. wieszcz ukraiński. 272 . Olizarowski. klęski. Przepowiednie Wielkiej Piramidy Zapisane losy całego świata do końca jego dziejów. ks. upadku Austrii i Rosji oraz zjawiska hitleryzmu z symbolem-swastyką. który „Polski potężnej uprosi opieki. Po raz pierwszy jego proroctwa wydrukowano w„Patryocie" w r. 1709 zapowiadają wielką wojnę wschodu z zachodem. zostając w posłuszeństwie namiestnikowi memu". zapowiada bliskie nadejście Drugiego Adwentu.. Kraków 1931. wielkie wojny i ostateczne zwycięstwo Polski. Pozostaje jeszcze unia Węgier. Józef S. śmierć wielu ludzi.

szczęśliwi i spokojni. sklasyfikował i opisał wszystkie znane w ówczesnym świecie obrzędy i rytuały czaroskie (zaklęcia do wywoływania złych duchów. piętnował bezprawie i nadużycia w procesach czarownic. Raymond or Life and Death (1916) (Raymond albo życie i śmierć) Oliver Lodge Autor. libro muy util y necesario a todos los buenos Christianos (Salamanca. do których należał także Adam Mickiewicz. 1773 ksiądz K. wybitny fizyk. który zginął w I wojnie światowej. Tissot (przełożył w r. proroctwa dotyczyć miały wieku XIX. odnajdywania skarbów. 273 . recepty do wytwarzania różnych leków. sposoby zadawania chorób i zaklinania chorób. w trosce o zbawienie rzędu dusz zebrał. ojciec Ciruelo Autor w dobrej wierze. prowadzą żywot podobny do ziemskiego: noszą swe ulubione ubrania. ku przestrodze „dobrych chrześcijan". Wbrew intencjom bogobojnego mnicha jego zbożne dzieło przez parę wieków służyło jako najlepszy i dodajmy — najbezpieczniejszy — podręcznik do czarnej magii. rozmawiają itp.) potępiając je lub uznając za przesądy i zabobony.. w której zmarli.. Serafin Gamalski Autor. R Rada dla pospólstwa względem zdrowia. Reprobación de las supersticiones y hechizerias. Kamiński) Opis ziół leczniczych i sposoby robienia wywarów i naparów. 18 — Czarna magia. wykazy dni feralnych i szczęśliwych. dowodzi w swej książce istnienia Krainy Duchów. tajemnice astrologii itp. zakazane modlitwy magiczne do świętych w celu odżegnywania zła lub czynienia uroków zapobiegawczych.Wieszczba dla Polski (1767) Ksiądz Marek Jandołowicz przepowiedział wydarzenia związane z Konfederacją Barską. a także. inwestygatorom i instygatorom czarownic potrzebne (1742). śmieją się. jak twierdzą różni interpretatory. Wszystkie te wiadomości pochodzą od syna Raymonda. Przestrogi duchowne sędziom. Obecnie odwiedza ojca i opowiada mu o tej pięknej krainie. zdobywania drogą ponad-naturalną fortuny i zaszczytów. 1556) (Potępienie zabobonów i czarownictwa. tajemnice sztuk magicznych. bernardym. księga wielce użyteczna i niezbędna wszystkim dobrym chrześcijanom). używają rozmaitych przedmiotów.

zaklęcia. Jakub Haur Wiadomości z zakresu uprawy roli.1693). Księga magiczna: modlitwy „zakazane".Researches in the Phenomena of Spiritualism (1926) (Rozważania o zjawiskach spirytystycznych). William Crookes Dzieło znanego uczonego angielskiego o zjawiskach mediumicznych i materializacji duchów. jakich skutecznych recept używać należy. Glanville.) (0 Róży Filozofów) Traktat alchemiczny. rysunki i opisy talizmanów i amuletów i sposoby wytwarzania. Shennong bencao (III w. hodowli oraz działalności diabłów i czarownic oraz. postanowił odnowić krucjatę przeciwko czarownicom i czarownikom i w dziele swym opisując „prawdziwe wydarzenia" ze straszliwymi zjawami i złymi duchami w roli głównej. teolog. obrzędy magiczne. s Saducismus triumphatus (Saducyzm tryumfujący). tokaj pić — zdrowie i radość (w: Księga tłumaczeń snów. ostrzega bogobojnych przed knowaniami diabłów i wiedźm. 1681. recepty czarnoksięskie. Sennik egipski Popularne senniki wydawane w XIX i naszym wieku roszczące sobie pretensje do wiedzy starożytnych interpretatorów snów. 274 . Opis procesu powstawania kamienia filozoficznego oraz poszczególnych faz duchowych i materialnych objawiających się w alchemii. Sennik egipsko-chaldejski nigah-tiz — jeszcze dziś do nabycia w kioskach). Spis i opis ziół leczniczych i medykamentów. członek nadzwyczajny Royal Society. Rękopis abisyński Znajduje się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. Skład albo skarbiec znakomitych sekretów ekonomii ziemiańskiej (1689. aby wyprodukować medykamenta przeciwko czarom. w których to dziełach nierzadko spotykamy i takie hasła: tramwaj — wnet cel swój osiągniesz. pne) Traktat medyczny uważany za najstarsze dzieło chińskie o zwalczaniu chorób. Rosarium Philosophorum (XVI w. Joseph Glanville Książka została wydana po śmierci autora przez filozofa Henry'ego More'a w r. filozof. Najwiarygodniejszy przekład Dzieł Wschodniego Derwisza.

Kosmogonia. Exodus XXII. herosa kulturowego Kojumorsa do czasów poety. Jest piekło jako zwykłe mieszkanie szatana". średniowieczu i później utwory o charakterze wróżbiarskim.Sortilegia (Proroctwa) Popularne w starożytności. Czaraka-Samhita) wielkie dzieło medyczno-magiczne Indii. Posiadała tajemnicę kamienia filozoficznego. Część I: obserwacje wpływów księżyca na wydarzenia. Część II: prognostyki kalendarzowe w oparciu o dni pierwszego tygodnia nowego roku. Szurpu Babiloński zbiór zaklęć używany w rytuałach magicznych. pne) Drugie (zob. I w. Świat aniołów i demonów (1930—1931). Szmaragdowa Tablica Przypisywana Hermesowi Trismegistosowi (zob. 18) przez wiele stuleci wypełniano zgodnie z przesłaniem. 935 — ok. Według starych kronik została znaleziona przez Aleksandra Wielkiego w Wielkiej Piramidzie. A oto cudowne przesłanie Hermesa Po Trzykroć Wielkiego. ks. mity o bohaterach. Był to ogromny szmaragd. które filozofowie i alchemicy uznali za niepodważalne prawo natury: „Ponieważ to co na dole jest takie samo jak to co na górze. Suśruta-Samhita (Zbiór Suśruty) (ok. Złowrogie wpływy szatana na człowieka. Gertrudy Piastówny. których celem była ochrona zdrowia. na którym wyryto trzynaście wierszy tekstu. składające się z pytań i odpowiedzi. 1023) Perska epopeja narodowa. papież Innocenty VIII Przykazanie ze słynnej bulli: „Czarownikom żyć nie dopuścisz" (zaczerpnięte z ks. i ponieważ to co na górze jest takie samo jak to co na dole—dzieje się tak dla przygotowania i osiągnięcia rzeczy Jedynej. (tłum.W. które należało wybierać „na chybił trafił". J. Summis desiderantes (1481) (Najbardziej potrzebującym). dzieje kraju od pierwszego króla-założyciela. który stał się dla alchemików i magów wszechczasów podstawą nauk tajemnych i wszelkich eksperymentów. W czym różnią się aniołowie i szatani. Firdausi (ok. Leon Pellowski Tytuły niektórych rozdziałów: „Czas katastrofy złych aniołów. Nazwa szatan. rady na każdy dzień mające za podstawę wróżby ze snów.). Opętani. Shah-name (Księga królów). niezbędnego do transmutacji metali w srebro i złoto. 275 . Suliga). Speculum astrologicum (Zwierciadło astrologiczne) Rękopis z lat 1068—69 córki króla Mieszka II.

w której zapisane są imiona i losy wszystkich ludzi — znajduje się zawsze w zasięgu spojrzenia archanioła śmierci. cenionego na dworze czarnoksiężnika. a także o czarach. Gambattista delia Porta Ostatnie dzieło wielkiego maga przyrody. jeździł po hrabstwach Anglii w poszukiwaniu ofiar (pobierał wynagrodzenie za każdą schwytaną czarownicę). 276 . o fizjonomii i daktyloskopii. VI — ok. The Case for Spirit Photo grafy (1922) (Rzecz o fotografii astralnej). teolog. The Central Eskimo (1888). alchemika i nek-romanty. Artur Conan Doyle Słynny autor powieści detektywistycznych podaje niezbite dowody istnienia fotografii duchów. The Certaintyofthe worldofSpirits (1961) (Świat duchów udowodniony). duchach i siłach nadprzyrodzonych. przepisy obrzędowe. pne) Święte księgi Hindusów: nauki religijne. Mathew Hopkins Autor nadał sobie godność „generalnego tropiciela czarownic". talizmanach. Taumatologia.T Tajemna tablica W tradycji muzułmańskiej księga przeznaczeń. które ukazywały się podczas seansów spirytystycznych. twórca chrześcijańskiej literatury ludowej. myśliciel nawoływał w swym dziele do prześladowania czarownic. zaklęcia magiczne. Richard Baxter Autor. Azraila. VII w. amuletach. Spisał dzieje i dokonania doktora Lamba. jakie sprowadzają na ludzi sojusznicy piekieł. Kompendium wszelkiej wiedzy. The discovery of witches (1684) (Traktat o czarownicach). humanista. czyli magii naturalnej. opisy rytuałów i ceremonii niezbędnych do uzyskania władzy nad tajemnymi siłami przyrody. W swym dziele uzasadniał konieczność swego działania wobec nieszczęść. sławił walki inkwizytorów ze sługami piekieł. Franz Boas Zebrane przez amerykańskiego etnografa eskimoskie opowieści o bóstwach. wywody o wpływie gwiazd na charakter człowieka. lekarza księcia Buckinghama. pochwalał osławiony Miot na czarownice. magii leczniczej i miłosnej oraz o demonologii. rysunki gestów odżegnujących zło oraz uzdrowicielskich. Tantry (ok.

Jean Baptiste Thiers Traktat historyka i doktora teologii o zaklęciach w obrzędach magicznych. Tractatus de Lamiis (1520) (Traktat o czarownicach). alis-que malefactoribus (Krótka rozprawa o czarostwach. Traitś des superstitions que regardent les sacrements salon L 'Ecriture Sainte (1741). Tischreden (Mowy biesiadne). uczony prawnik. (Traktat o praktykach magicznych i sakramentach według Pisma Świętego. lamiach. 277 . badacz zjawisk nadprzyrodzonych. jakoby miały kontakt z diabłem uznał za chorobliwe urojenia albo przyznawanie się do rzeczy nie popełnionych z powodu cierpień zadawanych podczas tortur. a takoż o czarownikach). czy można im wierzyć i w jakiej mierze (1589). Piotr Binsweld Dzieło biskupa trewirskiego dowodzące słuszności i konieczności niszczenia czarownic i czarowników.). fizjolog. Charles Richet Noblista.lamiis. natomiast wyznania czarownic. który dopiero co przybywszy z Anglii. ujrzał w miejscowości oddalonej o 80 km od Sztokholmu pożar miasta i płonącą ulicę.). veneficiis. Sprawdzony podręcznik dla wielu europejskich prześladowców czarownic. Traktat o wyznaniach czarowników i czarownic. i nawołuje do przykładnego karania winnych. Tractatus brevis de extramagiis. Tramę eines Geistersehers (1766) (Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki). spirytyzmu i me-diumizmu opisuje fenomeny pisma automatycznego i ksenoglozji (zob. potępiał procesy inkwizycyjne jako sprzeczne z prawem. a specjalnie heretyków.TheEdgeofthe Unknown (1930) (Istota nieznanego). Immanuel Kant Rozprawa o widzeniach Emanuela Swedeborga (zob. Martin Luther Autor daje wyraz swojemu zaniepokojeniu działalnością czarownic. Artur Conan Doyle Dzieło o zjawiskach nadprzyrodzonych. przy której mieszkał. Thirty years of Psychical Research (1923) (Trzydzieści lat badań nad zjawiskami metapsychicznymi). otruciach. Gianfrancesco Ponzinibio Autor. duchach i zjawach.) M. Daniel Wisner Próba obrony niesłusznie oskarżanych o czary kobiet. oraz innych niezwykłych zjawiskach związanych z osobą uczonego.

w Wendidad Część Awesty (zob. Wspomnienia z seansów z medium Frankiem Kluskim (1926). a także wzór Koranu objawionego Mahometowi przez anioła Gabriela z woli Allacha. sprowadzanie rzeczy pomyślnych. Biretowski Wonders of the lnvisible World (1693) (Cuda niewidzialnego świata). rozum świata.P. Powstała na niej Zachowana Tablica. na której jest wszystko co było. że czary i czarownice istnieją i winowajczynie należy palić na stosie. rektora uniwersytetu w Harwardzie. świętej księgi zoroastryzmu. Epoka Zhon Yil (Księga obrzędów) Rytuały i obrzędy religijne i magiczne w epoce Zhon (trwała 800 lat do 2210 pne) Z Zachowana Tablica W tradycji muzułmańskiej biała perła. jest i będzie od początku do końca świata. dowodzi. klęsk. między innymi „czarownic z Salem". założyciel uniwersytetu w Yale. odżegnywanie zła. Cotton Mather Autor. rzecz najpierwej stworzona przez Allacha. Zbiór przepisów rytualnych. Wiadomości ciekawe o skutkach i mocy ziół i zbóż (1769). Norbert Okołowicz Y Yijing (Księga przemian) Spis wróżb. 278 . J. doktor teologii.). między innymi wyganianie demona śmierci. członek Royal Society. Przyczynił się do skazania na śmierć wielu niewinnych kobiet. syn lncrease'a Mathera. ks.

Julian Ochorowicz Źródło cudów i łask (Warszawa. czyli przy pomocy i z użyciem środków białej magii. Zjawiska mediumiczne (1913). ks. recepty na różne choroby oraz czary miłosne. Piotr Skarga Opowieści o zwalczaniu diabłów i czarowników przy pomocy święconych amuletów. Żywoty świętych (1579).Zielnik (1613). modlitw i postów. Syreniusz Opis ziół leczniczych. 279 . 1729) Opowieści o cudach i wypędzaniu diabłów z opętanych.

Miała być talizmanem o wielkiej mocy.WIELKA TABLICA MAGICZNA 72 ŚWIĘTYCH IMION BOGA Adonay Aydy Aded Alfa-Omega Binah Chocmach Eleyson Heth Jay Josy Kało Esar Zulphi Oreon Ariel Eloim Jehowa Saday Agla Bamboi Ely Jezus Oxio Theos Oborel Orsy Pino Tara Teuth Yael Zimi Agiel Alla Anub Bind Dominus Maniel Agzi Boog Hana Jother Venaliah Anod Cados Hey Kether Pora Umabel Eloy Ella Hobo Jafaron Jot Lenyon Omiel Paracletus Rasael Tetragrammaton Uriel Yschyros Agios Athanatos Deli Homon Polyel Zamary Aglaia Deus Iddio Mesjasz Sabanot Zeut Według wiarygodnych przekazów tę tablicę przesłał cesarzowi Karolowi Wielkiemu papież Leon III. 280 . Imiona Boga należało napisać niebieskim atramentem na dziewiczym pergaminie w sobotę między brzaskiem a wschodem słońca i dołączyć do specjalnego pentagramu.

..Bogowie........... Magia w dzisiejszym świecie..SPIS T R E Ś C I I..................Komercjalizacja magii w naszych czasach..................... II.................. II.Krótka historia magii......... VIII....Wprowadzenie w świat czarnej magii.. IV.................................... III........ demony i straszydła...............Wymagane warunki dla czarostwa..........................................Wtajemniczeni i inni ............................................................ Wielki herbariusz czarnoksiężnika..... XVII...... świece i proszki dla praktyk magicznych ................................................................ VII.............................................Magia nieznana................................. daleka i straszna: tantryzm hinduski........Magia w dzisiejszym świecie...........Kadzidła........................................... VI..... Leksykon magiczny 5 13 19 25 39 45 51 59 65 70 78 84 92 97 104 122 137 I.............................................Groźne wangi vudu................................Księgi światła i księgi ciemności.....................Tajemna moc liczb....Wielkie sekretne formuły magiczne wszystkich czasów............. Xl Mandragora — roślina człowiecza............... XIV...................Powtórka z zaklęć i egzorcyzmów............................ XIII.......................Aktualne światowe ośrodki magii...........Miscellanea amuletów dla czarostwa.................. IX.......................Wielka magia miłosna i erotyczna....................... X............................ XII....................................................................................... III........................................................................ XVI...................... XV................................................... V.............................................. 187 217 251 281 ..