Tytuł oryginału: Magia negra en el siglo XX

Przekład i opracowanie: ZOFIA SIEWAK-SOJKA

Opracowanie graficzne: ANDRZEJ ARCIMOWICZ I KRZYSZTOF TYSZKIEWICZ

Na okładce fragment obrazu Claudea Verlinde'a, zamieszczonego w magazynie Penthouse nr 34 z listopada 1987 r.

Josś Luis Barceló, Editorial Planeta Barcelona, 1976 Wydawnictwo 4 & F, Warszawa 1991

Jose Luis Barcelo

CZARNA MAGIA W XX WIEKU

Wydawnictwo 4&F

,:

CZARNA MAGIA W XX WIEKU
Przełożyła Zofia Siewak-Sojka

LEKSYKON MAGICZNY
Opracowała Zofia Siewak-Sojka

życie duchowe istoty ludzkiej zawsze było. ge-nów. która by nie posiadała własnej magii — mieli ją Babilończycy. Co to jest magia? Słowniki najczęściej podają następującą definicję: „Jest to sztuka polegająca na stosowaniu pewnego systemu praktyk osiągających efekty 5 .t WPROWADZENIE W ŚWIAT CZARNEJ MAGII Choć nauki zwane ścisłymi wciąż postępują naprzód i człowiek współczesny zgłębia strukturę atomów. przenoszona z pokolenia na pokolenie wraz z przemijającymi narodami. Celtowie. W tym fascynującym wewnętrznym świecie już w zaraniach zorganizowanego życia człowieka. że nie istniała taka kultura. zawsze zaznaczała ona swoją obecność na wszystkich kontynentach i pod każdą szerokością geograficzną. ani taka cywilizacja. Polinezyjczycy. Egipcjanie. I jakkolwiek by nazywali się członkowie elity praktykujący Wielką Magię — czarownicy. komórek mózgowych. szamani. Jak bardzo była ważna. magowie. najważniejszą rolę pełniła magia. Majowie. Indianie Ameryki Północnej i Południowej. jest i będzie pełne tajemnic i niewiadomych. wystarczy sobie przypomnieć. opanowując coraz szersze rejony natury. czarnoksiężnicy czy guślarze. Persowie.

Ponadto magię. nazbyt wyczerpującej. ustalmy wobec tego granice pomiędzy magią czarną i białą. teurgię i geocję oraz naturalną. a więc na białą i czarną. Biała magia uważana jest za tę. i w obecnym świecie używana jest przez iluzjonistów.L. w rozmaitych modnych grach itp. musimy uznać." I jeśli mamy użyć tej definicji. My zajmiemy się tutaj wyłącznie tym. Przez całe wieki na temat czarnej magii powstawały i ucierały się najrozmaitsze sądy. a więc czy efekty ich działania (które nazywają białą magią) pozostają w zgodzie z prawami natury? (przyp. usiłuje podporządkować swym celom moce tajemne. co powszechnie nazywa się czarną magią oraz jej istnieniem we współczesnym świecie. a schodząc kategorię niżej — znachorską. Natomiast czarna magia przeciwnie. który praktykują tę pierwszą z oburzeniem przyjęliby wypowiedź J. Natomiast ci. obrzędów oraz zaklęć. guślarską itp. * Zapewne znawcy przedmiotu mają gotowe definicje określające granice magii białej i czarnej. 6 . gdzie kończyła się ta pierwsza. Barceló. odwołują się do pomocy Boga oraz dobrych istot z zaświatów. iż magia jest antagonistyczna w stosunku do religii.znajdujące się w sprzeczności z prawami natury. jak twierdzą. kuglarzy cyrkowych. która „czyni dobro" i ogranicza się do niewinnych doświadczeń i eksperymentów. nazbyt konkretnej i nazbyt jednostronnej. W kulturach starożytnych magia trwała w najściślejszej symbiozie z religią. tłum. bowiem w swych eksperymentach. tak że nadzwyczaj trudno byłoby ustanowić pomiędzy nimi ścisłe granice i ustalić. w związku z powyższym nazywa się ją geocką. pozostających w zgodzie z prawami natury*. dzielą na wiele klas. Zwykle uważana jest jako antyreligijna i przeciwna naturze. zarówno jej wykonawcy czy twórcy jak i uczeni.). praktyczną i teoretyczną. używając mniej lub bardziej skomplikowanych formuł.

szczególnie wówczas gdy stwierdził: „W magii niebezpieczna jest nie wiedza. że magia nie jest zabroniona ani też nie czyni zła. jakiego się szuka. jeśli nie stosuje się ich jak należy.e. tylko nie wyprodukujcie nam Hiro-shimy. To tak.. ku cnocie." Snując te niezbyt skomplikowane rozważania. iż jest dobroczynna. Możemy z tego wyciągnąć dwie konkluzje: pierwszą. Nieco później. choć można jej użyć tak dla dobra jak i dla zła. osiągającą swoje cele dzięki współudziałowi demonów.n. opat z Tritheim wetknął kij w mrowisko. jakby naszym współczesnym uczonym. bowiem nie wiedzie ku dobremu. Johann von Heidenberg: Wszelka wiedza sama w sobie jest dobroczynna. na przykład fizykom jądrowym. choć niebezpieczne. bowiem z jej osnowy można odrzucić zło i można czynić dobro. wraz z umacnianiem się religii chrześcijańskiej." Niezwykle trafna i mądra uwaga. Tę kategoryczną opinię między innymi wydał w swoim dziele Apologetica w 203 r. poszczególne koncepcje znacznie się zmieniały i tak różni autorzy orzekli. zależy od celu. a drugą. niech się ocenia rzeczy podług otrzymanych wyników i że czasem nie można oceniać danej wiedzy. Tertulian. tylko jej zastosowanie praktyczne. z jaką tu się całkowicie zgadzamy. która daje poznania dobro czyniące." .a zaczynała druga. że ta pierwsza nie pozostaje w sprzeczności z naturą i nie zasługuje na potępienie.. Natomiast w świetle autorytetu definitywnie klasyfikuje magię słynny opat z Tritheim. Już w wieku X Bizantyńczyk Psellos bardziej konkretyzuje temat: dzieli magię na białą i czarną i wyjaśnia. ktoś dał zbawienną radę: „Bawcie się dalej chłopcy waszymi wzorami i studiujcie sobie po nocach. Zatem każda wiedza może być dobra albo zła i to samo tyczy się magii. iż czarna magia jest sztuką satanistyczną i antyreligijną. natomiast ostro atakuje tę drugą.

używano go w Rzymie w obrzędach magicznych. takich jak przedstawiony na rycinie. 8 .Już w pierwszych latach naszej ery dokonywano zaklęć przy pomocy zhczynnych rysunków.

Orleanie (511). Angers (1294). Minerva Mundis. późniejsi autorzy traktatów rozwijali coraz konkretniejsze koncepta. Ale ściśle należy określić. Podajmy tytuły najbardziej znanych od czasów antycznych po obecne: Hermesa Trismegistosa Szmaragdowa Tablica. budzili lęk i uważano ich za ważne osobistości. zabronionych przez religię.Kontynuując linię owych pionierów. Może i musi oddać się w służbę ludzi z całego świata. Kolonii (1367). Oczywiście w ciągu wieków działalności rozmaitych magów powstawało mnóstwo utworów. to jak wiadomo. W końcu słowo mag pochodzi z perskiego „magu" i znaczy „kapłan". Valladolid (1322). w jakich okolicznościach i warunkach użytkowane sposoby magiczne staną się przychylne dla człowieka. Narbonne (589). Auxerre (586)." Natomiast Fraenkel oznajmia: „Dążenie człowieka do poznawania i praktykowania magii w żadnym wypadku nie zasługuje na potępienie. a nawet zasłużone poważanie. czyli rzeczywistych praktyków tej wielkiej sztuki. w starożytności byli oni ludźmi szanowanymi. Paryżu (829). które uzyskały wielką popularność. ekskomunikując ich podczas wielu swoich konsyliów. i tak De Plancy w swym słynnym Dictionnaire Infernal (Słownik Piekielny) twierdzi: „Magia jest sztuką dokonywania rzeczy znajdujących się poza zasięgiem ludzkich możliwości. Pymander. Tours (813)." Jeśli idzie o magów. oddających pod sąd magię. Reims (625). Magia walczy z cierpieniem i słabościami ciała. na przykład w Ag-dzie (506 r. Porfiriusza . bądź to przy zastosowaniu innych obrzędów. w Rouen (1445). bądź to z pomocą demonów. W rezultacie tych potępiających wyroków w europejskim średniowieczu wielu czarnoksiężników przypłaciło życiem swoje praktyki magiczne. Asclepios.). powoduje jego rozkwit i radość życia. Kościół Katolicki walczył z nimi od początków swojego istnienia.

Lapidum (O kamieniach). Atanazy Kircher. Paracelsusa Arcanum Arcanorum (Tajemnice tajemnic). Opera Omnia (Dzieła wszystkie). De Virtutibus Herbarum (0 zaletach roślin). Tymczasem mag — prócz posiadania nadzwyczajnej osobowości 10 . Postel. A jednak czarnoksiężników uprawiających czarną magię nie było aż tak wielu z uwagi na wymaganą głęboką wiedzę oraz specyficzne warunki. Jamblicha O misteriach Egipcjan i Demony. należą: Clavicula Salomonis (Kłódki Salomona). Inni znakomici autorzy słynnych dzieł. De Incertitudine et Vanitate Scientiarum (0 niepewności i marności nauk) i O tajemnej filozofii. Animalium (O zwierzętach) i Secretus Mulierum (Tajemnice kobiet). to Apolloniusz z Tiany. spełniających rolę podręczników. Tak obfita informacja i chęć zgłębienia tajników ludzkiego ducha musiała spowodować rozszerzanie się praktyk magicznych. przypisywanych słynnym postaciom historycznym. Artephiosa Clavis Sapientiae (Klucz Mądrości). De Presagius (0 przeczuciach). Alberta Wielkiego Libellus de Alchymia (Traktat o Alchemii). Natomiast do najsłynniejszych dzieł anonimowych autorów. Vaticiniis et Divinationi-bus (O proroctwach i wieszczbach) oraz Archidoxo Magicum (Arcytezy magiczne). nasi hiszpańscy filozofowie Raimundo Lulio i Arnoldo z Villanovy. Na deser jeszcze podamy miłośnikom wiedzy tajemnej smakowity kąsek pod tytułem Czerwony Smok. jakie mogły występować raczej okazyjnie. następnie Nikolaos Flamel. a obecnie dość często cesarzowi Karolowi Wielkiemu Exorcizandis Obsessis a Demonio (0 wypędzeniu demona z nawiedzonego). Porty Magia Naturalis (Magia naturalna) i De Miraculis (0 cudach). El Gran Grimorio del Papa Honorio (Wielka księga czarnej magii papieża Honoriusza).Komentarze do Tymeusza. Korneliusza AgrippyA-s Notoria (Sztuka jawna). Czarna Księga oraz przypisywana papieżowi Leonowi III.

postąpiła z nią niegodziwie. która musiała ulegać przeobrażeniom w trzech następujących fazach: A)Uzyskanie pełnego poznania tajemnic natury. W dzisiejszej dobie. jak się wydaje. nie były zalecane biesiady przy dobrze zastawionym jadłem i napitkiem stole ani też obcowanie z odmienną płcią. Stąd też bierze się sława wielkich czarowników oraz ich wpływ na rozwój myśli epoki. Więc aby otrzymać najlepsze rezultaty w praktykach magicznych. która.i pewnego rodzaju charyzmy — musiał być prawdziwym ascetą w myśl zasady „mens sana in corpore sano" i zachowywać całkowitą abstynencję w tym. choć — jak wszystko — stała się obiektem bezwstydnej komercjalizacji. Ale o tym już w następnych rozdziałach. jakiej niewielu ludzi by się mogło spodziewać. bano się ich. w pełnym świetle i glorii. w epoce rozwoju nauki i oświaty. Tak więc już w zaraniach historii ludzkości magia odgrywała rolę przodującą: czasem oficjalnie. C)Dokonywanie dzieła w warunkach rygorystycznych dopełnień określonych obrzędów. Nic więc dziwnego. oraz trwał w niezłomnej woli otrzymania zadziwiających wyników swojej pracy. w jakiej żyli i jaką reprezentowali. żyje nadal i to taką siłą. Z drugiej strony praktykowanie magii — albo czarnoksięstwa — stawało się najprawdziwszą nauką. 11 . że tych ludzi szanowano. Magiem pierwszej kategorii mógł być tylko ktoś. kto dysponował szczególnymi warunkami fizycznymi. innym razem potajemnie w warunkach prześladowań. B)Niezłomne trwanie w zamiarze kierowania wszystkich sił psychicznych na dany obiekt. która w owych czasach nie była dana większości. posiadał wielką wiedzę. co zwykliśmy nazywać rozkoszami życia. a także nienawidzono.

kiedy wyprostował się pierwszy homo sapiens: dobrodziejska. i złoczynna. znajdujemy u dwu wielkich narodów paralelnych w swej cywilizacji i współczesnych w kulturze. potem do Rzymu skąd. rozprzestrzenia się dalej i trwa. Babilonii. Z krajów orientalnych magia przenosi się do Grecji. białą i czarną. czyli w Egipcie i Chaldei. gdzie obowiązywały religie magiczne. KRÓTKA HISTORIA MAGII Magia powstawała wraz z narodzinami ludzkości jako najwyrazistszy eksponent odwiecznej walki człowieka z nieznanym. W przeciągu wielu wieków praktyki magiczne doskonalą się i organizują w klasycznych cywilizacjach Środkowego Wschodu: w Egipcie. aby zapewniły powodzenie w polowaniu. dzielącej się na dwie linie. gdy wiódł bezpieczne życie. gdy cierpiał na skutek rozmaitych nieszczęść i katastrof. Nieco później Naród Wybrany pochwycił pochodnię obydwu i podsyca ją jeszcze w dzisiejszych czasach. 13 .II. dzięki ekspansji terytorialnej cesarstwa. gdzie zostaje nieco zidealizowana. Prawdziwy początek udoskonalonej magii. W wielu pieczarach w Europie pozostawiła swoje ślady w postaci magiczno-symbolicznych rysunków mających przebłagać tajemne siły. Była obecna. Asyrii. pomogły wygrać wojnę czy zapobiegły śmierci.

pyta o przyszłość. któremu służyły praktyki religijne. bowiem religia katolicka. teraz właśnie znalazła sposobność. który w swych działaniach osiągnął niepojęte ekstrema. a następnie wliczonej w poczet świętych) wskazują na panujący ogromny chaos i rozpasanie ludzkich namiętności — rozbudzanych i kierowanych przez Kościół Katolicki—w potępianiu magii i czarnoksięstwa. egzotyczną. bogatą w doznania duchowe. Religię od magii rozdzielono w Średniowieczu i wytyczono wyraźną granicę pomiędzy Dobrem. czyli „lnquisi-tio hereticae pravitatis".Równocześnie w krajach orientalnych. Dzięki temu podziałowi w mroki Średniowiecza wkracza bojowo usposobiony Diabeł wraz z całym swym arsenałem czarostwa. W Indiach. żeby usunąć z urzędu niewygodnych dla siebie ludzi albo przywłaszczyć sobie dobra zamęczonych. Ta opętańcza nienawiść do Szatana i magii kosztowała Europę ponad 250000 ofiar. Chinach i Mongolii przybiera odmienną postać. skazując na śmierć setki tysięcy niewinnych ofiar oskarżonych o kontakty z Diabłem i siłami nieczystymi — w wielu wypadkach tylko dlatego. próbuje oddziaływać na naturę. obcych kulturze europejskiej. Inkwizycję. rozwija się inna wielka magia. aby rzucić się w pogoń za Szatanem. z czego w samej Hiszpanii zginęło ponad 30000 14 . która nigdy nie odrzuciła wiary w istnienie demonów. We współczesnych czasach magia miesza się i łączy. Słynne procesy Zakonu Templariuszy oraz Joanny D'Arc (spalonej jako czarownica i heretyczka. Magia zachodnia z upodobaniem kieruje się na zewnątrz. gdy tymczasem magia wschodnia jako główny cel bierze indywidualnego człowieka i kieruje się ku jego wnętrzu. dopaść go i upokorzyć. i Złem wspomaganym przez praktyki magiczne. Powołano słynny trybunał eklezjastyczny. używając obrzędów i systemów jednej i drugiej. Tybecie.

I tak pojawiają się nowe „techniki magiczne". martyniści i inne mniej znane. przekazując pałeczkę w pierwszym rzędzie sądom świeckim. tłum. że nawet ponad milion). które skupiają elitę odprawiającą dawne sekretne obrzędy. niemniej zabawy. zdawałoby się naukowy. jak używać leszczynowej różdżki w celu wykrycia wody czy też minerałów. Francji. co trwało do końca wieku XVII. jak twierdzą niektórzy badacze. wkrada się do wyższych klas społeczeństwa i zamienia w rodzaj zabawy. aby mogła przetrwać. W Hiszpanii czarownic spalono stosunkowo niewiele (kilkadziesiąt tysięcy). frankomasoni. na Węgrzech i Czechach. Dzieje procesów o czary) w samych Niemczech spalono kilkaset tysięcy czarownic (inni badacze twierdzą. Rewolucja Francuska. na przykład rabdomancja.). przygotowała grunt nowemu prądowi artystycznemu — Romantyzmowi. 15 . a także w Polsce (spalono około 30000 czarownic). Szwecji. krajach skandynawskich. Ameryce Północnej. czyli w okresie największego rozkwitu magii i guślarst-wa. bowiem Kościół ścigał głównie mahometan i żydów oraz wszystkich podejrzanych o wyznawanie innej religii niż katolicka. wszakże zawsze niebezpiecznej.* Wszystko to działo się w wiekach od XII do XVI. (przyp. ale nie zanika. kultury i sztuki. Austrii. dokonawszy ogromnych zmian na polu nauki. Procesy o czary prowadzono nagminnie w Anglii. ale w XVI i XVII w. „mieszczanieje".osób. lecz. Potem wraz z tchnieniem racjonalizmu magia słabnie. Z drugiej jednak strony zagorzały racjonalizm każe sprzecznej w swej istocie z rozumem magii w określonych okolicznościach nakładać nowy kostium. Według Kurta Baschwitza (Czarownice. jak się powszechnie sądzi. takie jak różokrzyżowcy. Szwajcarii." Pod koniec wieku XVI Inkwizycja zaczęła się nieco wycofywać. I oto na początku wieku XIX ponownie rozkwitają „nauki magiczne" — powstaje spirytyzm. Niczym grzyby po deszczu powstają najrozmaitsze tajne stowarzyszenia. dziś znana pod nazwą radiestezji. tłum. objaśniająca w sposób. tak więc stosy płonęły nieustannie (przyp. cieszący się dużym • Dane bardzo zaniżone.) ** Akurat najwięcej czarownic spalono nie w Średniowieczu.

oraz pojawiają się jej profeci: Levi. Guaita. Właśnie wtedy magia szuka — i znajduje — swej ciągłości. Papus. czy Na przestrzeni wieków magia i nauka trwały i rozwijały się w przedziwnej symbiozie. który z jednaką swobodą poruszał się w obszarach magii. jednak nie na próżno. religii i guślarstwa. z alchemii chemia. 16 . Starożytna rycina przedstawia ciekawskiego swojej epoki próbującego zgłębić tajemnice wielkiej mechaniki niebieskiej. I choć owi wielcy czarnoksiężnicy niezależnie od tego czy byli uznani za prawdziwych proroków. gdyż z astrologii powstała astronomia. wywierając ogromny wpływ na kształtowanie się polityki carskiej Rosji.uznaniem nawet u intelektualistów. a nawet indywidua w rodzaju Rasputina. począwszy od starożytnego ezoteryzmu hebrajskiego i wschodniego. z magii naturalnej nauki przyrodnicze. i przybiera formę czegoś w rodzaju „magii na odwrót".

analizom. albo się ją odrzuca. wyciąga zapomniane talizmany i pentagramy. którzy choć są Amerykanami. którzy w Kalifornii budują „Wielką Świątynię Różokrzyża". Usuwa się w kąt koncepcje z gruntu fałszywe i nadaje ważność bardziej konkretnym i szacowniejszym.ż zostali obwołani szarlatanami. 2 — Czarna magia. po czym albo dana rzecz staje się obowiązująca. Wszystko podlega wnikliwym studiom. Odkurza się starożytne teksty. Odradzają się.. takie jak różokrzyżowcy. uważają się za autentycznych różokrzyżowców — im to między innymi przypisuje się wpływ na nazistów i wprowadzenie magicznego znaku swastyki jako symbolu sił narodowo-socjalistycznych — oraz niewątpliwie silna i spójna grupa Amork. ezoteryczną i wyciszoną magią starych narodów wschodu — co prostą drogą prowadzi do magii dzisiejszej. do końca nie wiadomo jaką powodowane siłą. to jednak wszyscy dołożyli się do wiedzy. przypomina stare rytuały i obrządki oraz dawne zaklęcia. 17 . umacniają bazy i przygotowują swoje wielkie wejście w wiek XX. wiek Nauki.. oczyszczeniu. dawne sekty. i niebawem swymi długimi gałęziami dosięgną i zaścielą Europę: gnostycy — pokrewni starożytnym katarom oraz słynni polarsi. Dokładnie pod koniec XIX wieku praktyki magiczne ulegają wyczyszczeniu. Oświaty i Postępu. magii XX wieku. łącznie z animalistyczną i fetyszystyczną magią czarnych. która dziś składa się na najwyższą magię. Poszukuje się związków z klasycznymi magiami różnych narodów i kontynentów.

W Średniowieczu splatały się z sobą magia. Ta dziwna ilustracja przedstawiająca „Metodę leczenia ran od broni wszelakiej" słynnego francuskiego chirurga Paro (1510—1590) mówi sama za siebie. 18 . medycyna i chirurgia.

ogarniając coraz szersze kręgi wyższych warstw społeczeństwa. niesiony na fali materializmu. przytłamszony przez masę. zapewniają mu przynajmniej ja-kąś odmianę. w wielu przypadkach. które. zmierzone. MAGIA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Wydawałoby się. na dodatek. i stwierdza. a nawet wdzierając się do wielkiej polityW niemałym stopniu jest to usprawiedliwione faktem. religii. jeśli nawet przeczą zdrowemu rozsądkowi. A jaka jest prawda? Otóż wprost przeciwnie: osiąga ona apogeum popularności. w istocie swej irra19 . co się dalej dzieje: zmienia kurs i zwraca się ku rzeczom. że współczesny człowiek. że w dzisiejszym świecie niewiele jest rzeczy naprawdę racjonalnych i logiczne rozumowania nie wystarczą. Niejednokrotnie także utrata wiary. Wiemy już.III. w którym dominuje racjonalizm i wszystko jest wyważone. Próbuje więc ogarnąć rozumem materię. kieruje człowieka ku magii. Ta natomiast. sprawdzone i sformułowane. pozytyw-ną. że w wieku XX. jaka mu została podana. nie można znaleźć miejsca na praktyki magiczne: w epoce atomu i lotów w kosmos magia musi umrzeć śmiercią naturalną. podlega dezorientacji i zamętowi panującemu w sferze moralnej i intelektualnej.

choćby parapsychologia. choć nie gardzi również egzotycznymi afrykańskimi czarami. choć pełnymi garściami czerpie i z jednej. że niebawem dokona się racjonalizacja magii: zostaną określone jej podstawowe prawa i logiczne zasady. Obserwuje się powrót do wtajemniczeń chaldejskich i egipskich. Fakt ten skłania nas do przypuszczeń. Nowe dyscypliny nauki. oraz coraz większe zainteresowanie hinduizmem. A więc skoro już uczestniczymy w tym odradzaniu się wielkiej magii. które choć na pozór przeznaczone są umacnianiu kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. niewątpliwie w swej głębi dotykają magii. czy takie dziedziny wiedzy. widząc w swym działaniu jedyne dla siebie wyjście i jakąś dla siebie nadzieję. zakrzyknijmy: „Umarła Magia! Niech żyje Magia!" Rzeczywiście. zawartych we wschodnich księgach pochodzenia arabskiego i hebrajskiego. Wielki powrót magii widać wyraźnie na niespotykanych dotąd obszarach.cjonalna. nauką jogów. doktrynami zen. nie opowiada się ściśle ani za nauką. ani za religią. i z drugiej sfery. telekineza i inne. stanowić będą podstawę magii przyszłości. I tak człowiek coraz głębiej wchodzi w arkana magii. buddyzmem. Powstają przecież instytuty i towarzystwa parapsychologiczne. w których usiłuje się zintensyfikować badania nad nie znajdującymi naukowego wytłumaczenia fenomenami myśli. takimi jak telepatia. abyśmy mogli zrozumieć jej zjawiska i wszelkiego rodzaju objawienia. nigdy dotąd nie sprzedano tylu książek dotyczących kwestii magicznych — nakłady sięgają milionów egzemplarzy rocznie we wszystkich językach. których sama nauka nie potrafi wyjaśnić a mimo to musi je respektować i się do nich przyłączyć. jakie w przeciągu wieków skutecznie kryły się przed naszymi oczami. 20 . A ta współczesna magia głównie opiera się na starożytnych wschodnich praktykach.

co miało — i ma — ogromny wpływ na wydarzenia w świecie. osobistego maga kanclerza Hitlera. Faktyczne oddziaływanie na politykę jest wymownym dowodem jej efektywności — a przynajmniej wiary w tę skuteczność.Wszechobecna magia egzorcyzmuje współczesny świat. przyjmując ślepo ich porady. Najbardziej chyba znana jest postać Ericka Jana Hanussena. Ale i alianci (Roosevelt) mieli swoich doradców astrologów i trudno byłoby zna leźć w kręgach wielkiej polityki tamtych lat choć jedną osobistość nie korzystającą w tej lub innej formie z ich usług. Magię odnajdujemy w heraldyce różnych krajów — przybiera ona formę symboli na emblematach państ . Politycy i wielcy przedstawiciele administracji państwowych liczyli się — i czynią to nadal — z opiniami i przepowiedniami magów i astrologów. który niejednokrotnie był autorem decy zji wydawanych przez fiihrera.

którzy twierdzą. produkujemy 22 . krzyż w krajach europej skich. powołujemy nawet specjalne wydawnictwa poświęcone wyłącznie wiedzy tajemnej. poszukujemy jasnowidzów. fetysze nowych państwowości Czarnej Afryki. chcąc nie chcąc. wróżbitów. używają jej i z niej korzystają — choćby w postaci utajonej. wznawiamy tak zwanych klasyków tejże materii. Wydajemy nowe książki o magii. anagramy na banknotach i monetach.wowych: przypomnijmy sobie ściętą piramidę w godle kilku stanów Ameryki Północnej. wreszcie swastykę III Rzeszy. charakterystyczny symbol koreański. I oczywiście propagujemy magię.. popularyzując praktyki czarnoksięskie przy użyciu najróżniejszych środków.. tworzymy towarzystwa zajmujące się zjawiskami para-psychologicznymi. że nie wierzą w magię. A ci ludzie. umacniamy zakony i sekty. półksiężyc w republikach islamskich. mnożymy prognozy astrologiczne w pismach i dziennikach.

ale i dobrze na niej zarabiamy. ale ten kto może". jeden z najbardziej wiarygodnych magów. jak mówi stare wschodnie przysłowie. „Magiem nie zostaje ten kto chce. Na rysunku słynny Cheiro. co pewnie nie wychodzi jej na dobre. 23 .. choć może sytuacja nie jest aż tak tragiczna. amulety i talizmany. leczymy się przy pomocy najróżniejszych mikstur. Udzielał konsultacji królom.W czasach współczesnych pojawiło się paru cudotwórców wyróżniających się swą niezwykłą mocą i sprawdzonymi dokonaniami. bo.. działający pod koniec XIX i na początku XX wieku. członkom rządów oraz przemysłowcom z Europy i Ameryki. A więc nie tylko uprawiamy magię.

Czyżby ostrzeżenie przed bombą atomową? 24 .Uwieczniona przez Durera przepowiednia Whistona: ogień z nieba niesie zagładę Ziemi.

nowa reklama. posiadające 21 mistycznych czarodziejskich właściwo25 .IV. cena trzy dolary. coraz większa jej popularność. Rzućmy okiem na niektóre oferty: Mistyczne kadziło astralne: importowane z Dalekiego Wschodu.. musiał dysponować potrzebnymi substancjami i odpo-wiednimi materiałami pomocniczymi. a ponadto praktycyzm. nie mogły nie stworzyć dogodnych warunków dla handlu czarodziejskimi przedmiotami. wytworzone według oryginalnych recept wielkich wtajemniczonych. Dzięki akcjom reklamowym poznano zaklęcia. sposoby sporządzania amuletów i talizma-nów itp. obrzędy.. a wraz z nim katalogi i . który przewyższa wszystko. chcąc osiągnąć efekty swej nowo wyuczonej sztuki. egzorcyzmy. Powstał więc rynek poszukiwanych artykułów. Zróbmy mały przegląd ofert. Zioła aromatyczne: egzorcyzmujące zapachy. które przecież nie były łatwo dostępne. KOMERCJALIZACJA MAGII W NASZYCH CZASACH Niezwykły wzrost zainteresowania magią. paczka zawiera 250 laseczek. Wobec powyższego każdy chętny czarownik.

Woreczek skórzany namagnesowany. Świece obrzędowe: wyprodukowane specjalnie do obrzędów i rytuałów oraz do wytwarzania silnych emanacji duchowych na bazie wosku i parafiny najwyższej jakości. a nabędą państwo życiowej siły. Cena: siedem dolarów. pomagają w wytworzeniu atmosfery do Oczyszczającej i Odświeżającej Medytacji. harmonii i napełniają charyzmą osobowość człowieka. odpowiednie dla każdego znaku zodiakalnego. Te specjalne świece towarzyszą obrzędom i zaklęciom makumby i vudu. Magnesy: Od zamierzchłych czasów magnesy rozwijały fascynujące kwestie biodynamiczne. Zarówno kadzideł jak i ziół aromatycznych używa się do najróżniejszych czarnoksięskich obrzędów i ceremonii. I oczywiście perfumy — niezbędne w sztuce czarowania. 10 świec sześć dolarów. umacniające działanie wymienionych. 26 . zapobiegały chorobom i epidemiom oraz osobiste. aby czyniły nas atrakcyjnymi dla odmiennej płci. jaką one emanują. takiej samej. aby oddalały złe uroki. magnesy też stały się materią magiczną. Specjalne perfumy do wszystkiego: aby nas bardzo kochano. 75 centów sztuka. z wyciągów ziół i egzotycznych perfum mistycznych. Pomagają w osiągnięciu równowagi psychicznej.ści dobroczynnych. kupując skórzany woreczek namagnesowany trzema specjalnymi potężnymi magnesami. paczka osiem uncji. cena dwa dolary. Proszę wypróbować swoją moc. Jak widać.

PERFUMY MAGICZNE Perfumy opisane w tym katalogu skupiają Wiedzę najstarszych i przepotężnych Recept Wielkich Spirytualnych Perfumiarzy i Alchemików Średniowiecza Jose Gregorio Hernandez Perfumy wprowadzają w trans spirytualny dzięki swym delikatnym lekkim woniom Czary Latyńskie Perfumy o silnym zapachu. Roztocz wokół siebie zapachy właściwe twojemu znakowi zodiaku. Bardzo pomocne w rzucaniu czarów i gwarantują Posiadanie Alchemia 2000 Perfumy nadzwyczaj fascynujące.Perfumy zodiakalne: Od tej chwili masz zagwarantowane powodzenie w życiu. Tylko dla zakochanych . Importowane prosto z Francji: buteleczka pięć dolarów. którzy pragną doświadczyć przeżyć astralnych Czary Afrykańskie Perfumy przywołujące wspomnienia. Chronić przed dziećmi 27 Aranjuez Mon Amour Delikatne i wyśmienite perfumy o Zapachach Europejskich. indukują Miłość i Posiadanie Astral „8" Polecane wyłącznie tym. jeśli tylko zawsze będziesz używać perfum odpowiednich dla twojej osobowości. oddziaływają na ośrodki erogenne.

Czary afrykańskie". moja miłość" czy „Alchemia 2000". choćby takich jak: „Jose Gregorio Hernandez". „Czary kreolskie". 28 . „Aranjuez.Wśród ofert proponujących artykuły służące do odprawiania czarostw nie może zabraknąć perfum magicznych. „Astralne 8".

W arsenale przedmiotów czarnoksięskich znajdujemy również karty: najsłynniejsze i w ciągłej sprzedaży są karty do tarota i do stawiania tak zwanego krzyża goeckiego. aby było napisane. Pomocny w chiromancji.Ofert z talizmanami i amuletami znaleźć można bez liku na rynku magii. 29 . Uczciwy sprzedawca radzi. aby talizman miał wyryte twoje imię — bo wtedy zyskuje na sile — wybierz jeden z dwóch alfabetów. morderstwem i . Karty Krzyż Goecki: specjalne systemy wróżenia. aby na talizmanach produkowanych seryjnie klient polecił wygrawerować. kradzieżą. zniszczenie wroga. cena trzynaście dolarów. Zrobiony ze srebra wysokiej próby. Talia osiem dolarów. Są talizmany umożliwiające odgadywanie myśli bliźnich. kto mu jakich kłamstw nagadał. astrologii i numerologii. nabycie mądrości.czemużby nie? — Cudowne Talizmany. swoje imię i nazwisko za jedyne dwa dolary więcej. Dodaj mocy swojemu talizmanowi: jeśli pragniesz. najlepiej aIfabetem tybetańskim lub pismem runicznym. chroniące przed wypadkami. co nada jego talizmanowi większej siły. Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Oto jeden z nich: Talizman Mądrości: właściciel tego cudownego talizmanu posiądzie zdolność i mądrość dowiedzenia się. w którym chcesz.

Horoskopy są najbardziej „chodliwym" towarem spośród artykułów magicznych. 30 .

poznać samego siebie. gdybyby mógł wiedzieć. co też się z tą jego tajemną wiedzą wyprawia. w każdym czasopiśmie gnieżdzą się stadami wielcy znawcy tematu. Wykonany specjalnie dla ciebie przez artystę na wielkiej planszy wielkości dwudziestu cali. oraz współczesnych pozycji w rodzaju Encykopedia Magii i Okultyzmu. Czerwony Smok. tablice „oui-ja" niezbędne dla spirytystów. na każdy dzień. ksiąg mędrców tybetańskich. Jenakże oprócz materiałów instruktażowych w postaci dzieł klasycznych takich jak: Kłódki Salomona. Encyklopedia Demonologii. nawet na każdą godzinę swojego życia. jakie masz szanse powodzenia w życiu i czy czeka cię wielka miłość. Planszę Astrologiczną kupując będziesz miał możliwość. Umiejętność stawiania horoskopów bardzo się rozpleniła — w każdej gazecie. siłę. które zapewniają energię. Twój osobisty horoskop pomoże ci w sposób jasny i wiarygodny ocenić. Enchiridion (Przewodnik).. a już na pewno wszystkich astrologów z za-mierzchłej przeszłości niepomiernie ucieszyłyby wielkie plansee astrologiczne — dostępne za grosze „za rogiem".Najwięcej zysków handlarzom magią przysparza astrologia. chińskich itp. jeśli tylko nabędzie odpowiedni towar. ba. władz ę. to różnego rodzaju magnetyczne wahadełka radiestatów. Słownik Diabelski. dzień tygodnia i godzinę urodzenia. Taje31 . dzięki wnikliwym studiom astrologicznym. i to najbardziej dokładny. Boć to i zwykły śmiertelnik. nie trudząc się. w mig postawi sobie horoskop. Cena: czternaście dolarów. hinduskich.. namagnesowane bransoletki. Niejeden starożytny sekretny uczony posiniałby z wściekłości. Przy zakupie podaj datę. Inne czarodziejskie przedmioty sprzedawane w obfitości.

a unikniesz zawiści. Posłuchaj rytuału w wykonaniu Demonologa i uczest32 . Kaseta trzydziestominutowa. Obok taśm z najpopularniejszą muzyką Binga Crosby'ego albo najnowszymi nagraniami Paco de Lucii można zwyczajnie kupić arkana wiedzy ezoterycznej mniej więcej za tę samą cenę. handel magią oferuje najróżniejsze kursy nagrane na taśmach magnetofonowych. Kaseta sześćdziesięciominutowa. Oto kilka przykładów: Kaseta „Złe Oko" — słuchaj tej kasety przez trzydzieści minut. CZARNA MSZA Dzięki sześćdziesięciominutowej kasecie możesz przeżyć sataniczne obrzędy Czarnej Mszy. podłości i lubieżnych zamierzeń tych osób. w którym została zawarta cała pierwotna tradycja nazwana później kabałą. Trzydzieści minut. Kaseta „Kabała" — poznaj tajemną mądrość żydowskich rabinów. Kaseta „Czarnoksięstwo stosowane" — Kim są czarownicy? Skąd pochodzi ich nadzwyczajna moc? Jaką mistyką operują? Poznaj ich tajemniczy świat i naucz się ich obrzędów i rytuałów przy pomocy wyjątkowej kasety. umożliwiające za parę dolarów zapoznanie się szerokim rzeszom słuchaczy z najbardziej niedostępnymi niegdyś tajnikami obrzędów i egzorcyzmów.mny tantryzm i innych. dziesięć dolarów. Cena: dziewięć dolarów. jak Mojżesz opracował ten symboliczny język. Cena: dziewięć dolarów. które wyrządzają straszliwe zło siłą swojego wzroku. Dowiedz się. nie mniej ważnych.

. Irydologii. Azji. o najbardziej wy-myślnych.. Posłuchaj obrazoburczego nabożeństwa.. 3 . Bakałarza Studiów Biblijnych. które zajmują się szerokim propagowaniem nauk magicznych przy po-mocy kursów nagranych na kasetach. Doktora Herbologii. bombastycznych tytułach: Wykłady Doktora Nauk Tajemnych. Presopunktury. Jeden z ciekawszych przykładów komercjalizacji obrzędów magicznych: Kaseta kosztuje dziesięć dolarów i zawiera całkowity przebieg słynnej straszliwej Czarnej Mszy. Dowiesz się rzeczy nigdy nikomu nie ujawnianych. 33 ..ników orgiastycznego kultu.Czarna magia. Ameryce istnieją ośrodki. Za tę sumę każdy może stać się uczestnikiem bezbożnego ceremoniału. W Europie. które wciąż jeszcze napawa przerażeniem ludzkość. Magistra Teozofii.

34 .Współczesna nauka w służbie reklamy skomercjalizowanej magii.

Praktyk i Zwyczajów trwających tysiące lat. Cykl VI. Tarot. został podzielony na następujące cykle: Cykl I: Podstawowe Zasady. obejmujący „teksty podstawowe" (w którym w skrótowej formie podaje się informacje o słyn-nych manuskryptach i księgach czarnoksięskich starożyt-ności. Cykl VII: Kabała. Cykl X: Wielcy Adepci. Księga Totha. dzieli się na dwadzieścia cztery tematy i kosztuje dwieście dolarów. jak na przykład Księga Umarłych. Oczywiście nabywca kursu może zostać posia-daczem artystycznie wykonanego dyplomu potwierdzającego otrzymanie doktoratu. Cykl XI: Stowarzyszenia Tajemne i Cykl XII: Wyższa Magia. ale nie dostanie go tylko dlatego. ostrzegają oferty — aby zdobyć tytuł. III i IV: Historia Nauk Tajemnych. program studiów kursu. Na przy-kład. Praktyki i Tajemnice Animalizmu Afrykańskiego.Kursy są przygotowywane bardzo rzetelnie: zawierają cykle wykładów podzielonych tematycznie: komplet kaset od dziesięciu do dwudziestu. należy zdać poważny egzamin. Cykl IX: Nauka o numerologii. Posłuchaj naszej sześćdziesięciominutowej kasety z opisem Obrzędów. Cykl V: Alchemia. cena od stu pięć-dziesięciu do dwustu pięćdziesięciu dolarów. Enchiridion (Podręcznik). po którym można zdobyć tytuł Doktora Nauk Tajemnych. VUDU Poznaj źródła. Oczywiście zwykle polega to na wypełnieniu formularza z bardzo prostymi pytaniami. Nuctameron (Jądro tajemnic). 35 . a znajdziesz się na Haiti. Astrologia. Wspomniany kurs zawiera dwanaście kaset (kazdy Cykl na jednej kasecie sześćdziesięciominutowej). Cykle II. gdzie kryje się ten nadzwyczajny Obrzęd. Cykl VIII: Przepowiadanie przyszłości. że zapłacił za kasety.

Czarnoksiężnikiem trzeba się urodzić. Zatem ci prawdziwi adepci. komercjalizacja magii osiągnęła u schyłku XX wieku apogeum sukcesu. co nie napawa zadowoleniem prawdziwych znawców tematu. Wszystko na praktycznych kasetach po sześćdziesiąt minut każda. a i ona sama bardzo na tym cierpi. że ujawniono informacje przez wiele wieków zazdrośnie strzeżone przed pospólstwem. prawdziwi czarownicy — obdarzeni silną osobowością i posiadający ową tajemną moc — której używają — podejrzliwie 36 . pozbawiony pewnych cech charakteru. SANTERtA Nieodzowny przewodnik dla każdego Santero i dla wszystkich. Jak widać. a co innego przekroczenie własnych możliwości. na pewno nikt nie może stać się magiem ani wykonać talizmanu o specjalnych właściwościach po zapoznaniu się z określonymi tekstami czy po wysłuchaniu kaset. a po drugie.Posłuchaj autentycznych fragmentów tego wspaniałego. magnetyzmu. którzy pragną poznać podstawy Praktyk Santerii. Zawiera również Modlitwy i Rytuały oraz pełny przewodnik. Co innego zdobycie wiedzy. bogatego i groźnego rytuału. sprowadzania deszczu czy po prostu wygrywania w toto lotka. taki stan rzeczy prowadzi do dyskredytacji tej trudnej sztuki. bez siły wewnętrznej może ot tak z dnia na dzień stać się adeptem wielkiej magii. a nie tylko przysposobić do zawodu: i w wielkim błędzie będzie ten. kto sobie wyobraża. że cierpliwie wysłuchał pół tuzina kaset. że człowiek o przeciętnej osobowości. tylko dlatego. zdolnym do rzucania straszliwych uroków. po pierwsze dlatego. A poza tym.

jest to zbyt poważna sprawa.przypatrują się tej rozbudzanej komercjalizacji w Stanach Zjednoczonych.. wrodzony dar. naprawdę nie zamierzaliśmy porównywać oferty mocy magicznych. Nieodzowna jest tu osobowość. Brazylii i paru krajach w Europie. wewnętrzna siła. Przemysłowej magii nie należy brać poważnie.. talizmany. dlatego ich recepty. nawet jeśli w ofercie sprzedaży mocy magicznych znajdziemy. Prawdziwa Magia. obrzędy i egzorcyzmy pozostawały w ukryciu przez wieki. Wielka Czarna Magia nie jest możliwa do wyuczenia z kaset kupowanych w supermarkecie po dziesięć dolarów za godzinę. " Nie. zwracamy w całości pobraną kwotę. Wielcy adepci nigdy nie szafowali swą wiedzą. 37 ... abyśmy odważyli się narazić tym prawdziwym siłom tajemnym. na przykład z puszką konserw rybnych. ascetyczne życie wypełnione ciągłą nauką i praktykowaniem. gwaranancję: „gdybyś po upływie dziesięciu dni nie był usatysfakcjonowany.

która w końcu przywiodła ją do satanizmu. 38 .W Średniowieczu magia doświadczyła ogromnej degeneracji. Na rycinie odprawianie egzorcyz-mów w celu uzdrowienia opętanego.

osiągnęły szczyt powodzenia.\ V. poświęconym czarodziejstwu. w którym zaprezentowano również fascynujący film „Nasienie Diabła". że w dalszym ciągu obrzędy tak zwanych czarnych mszy zachowuje się w najgłębszej tajemnicy. Inne ważne centrum starych praktyk magicznych znajduje się we Włoszech — tutaj jednak bazą są stare czarostwa: rzucanie uroków i pospolite znachorstwo. 39 . Pomimo. Ona sama raczyła uczestniczyć w specjalnym programie Telewizji Hiszpańskiej. Prześledźmy najbardziej aktywne centra ma-gii stosowanej: EUROPA Na kontynencie europejskim takie zorganizowane super-centrum znajduje się w Wielkiej Brytanii. starannie odkurzone i dostosowane do nowych czasów. skąd promieniują najróżniejsze nurty ezoteryczne. jak się wydaje. są one odprawiane z taką samą. Stare podania. żywotnością jak przed stulciami i nawet wydają się być czymś zupełnie normalnym. Powstało nawet coś w rodzaju „oficjalnego parlamentu" Czarnoksięstwa oraz stanowisko „Królowej". istnieją prawdziwie newralgiczne ośrodki. AKTUALNE ŚWIATOWE OŚRODKI MAGII Choć obecnie magia rozpowszechnia się bez ograniczeń i sięga na wszystkie kontynenty i do wszystkich krajów. niezwykle dynamiczne.

praktykowanie poszczególnych rodzajów sztuk magicznych najbardziej skupia się wokół prognoz astrologicznych. tajemnych inicjacjach. o „trzecim oku". bardzo dobrze ukryte i strzeżone. jednak nie byli w stanie 40 . Podróżni z Zachodu w ciągu ostatnich lat próbowali odsłonić głęboko ukryte tajemnice i informowali o obrzędach. Choć we wszystkich krajach muzułmańskich.. gwiazd i linii papilarnych dłoni. szczęście w grze. powodzenie w zamierzeniach. w Indiach. AZJA Najważniejsze ośrodki w chwili obecnej znajdują się właśnie na kontynencie azjatyckim — są one sekretne. Właśnie ta magia. na Dalekim Wschodzie ilość najrozmaitszych obrzędów stale wzrasta. W efektownych gabinetach „porad" oczekują na wieści od inteligentnych Pytii ludzie z najróżniejszych elit społecznych: filmu. Pośród wypielęgnowanych kwiatów doniczkowych. które bardzo nieliczni mogą w sobie rozwinąć. newralgicznym ośrodkiem magii wschodu jest ciągle Tybet — kraj. które promieniuje z klasztorów i lamaserii na Dachu Świata. W całej Europie Zachodniej kwitnie wróżenie z kart. czy też czarnoksięstwo. podobnie jak i we Francji. polityki. spowodowały powstanie wielu mitów o straszliwych.. najwięcej jednak w wymienionych krajach. a stopień ich skomercjalizowania obniża prestiż wiele milleniów liczącej sobie niezaprzeczalnie wielkiej wiedzy. o podziemnym królestwie Ehher-Thi. gdzie Magia to Życie. o niezwykłych olbrzymach pochowanych w ukrytych kryptach. skąd Pan Świata wydaje rozkazy całej planecie. biznesu.W Niemczech. rytuałach i pieśniach. ciężką chorobę. ekspozycji amuletów i symboli magicznych pytają o wierność współmałżonka.

ale w rzeczywistości aż do dzisiaj nie można zanotować żadnych liczących się rezultatów. aby zyskać powodzenie na polowaniu. które. są znikome. siły miłosne i zniszczenie wrogów.vudu i makumbę — dziś obecne w większej części 41 . sukcesy wojenne. Od Senega-lu po Wielką Pustynię i nie kończące się sawanny każde plemię. z uwagi na niski poziom kulturalny i niewielki udział tych narodów w sprawach międzynarodowych. że to praktyki negroafrykańskie pobudziły do życia dwie wielkie religie magiczne . Tak więc tam spoczywają rezerwy dla przyszłych dociekań. AFRYKA Wielki kontynent afrykański — kolebka słynnego vudu i makumby — jest w najwyższym stopniu magiczny od początków swojego istnienia po czasy dzisiejsze. której używa. Samyhe. Niemniejj nie zapominajmy. dostarczą rzetelnej wiedzy o magii tybetańskiej. w tym naszym znaczeniu. każda społeczność Czarnej Afryki praktykuje magię codziennie i w rozmaitych przejawach swojego życia. Nikt nie dowiedział się niczego o praktykach — a tym bardziej konsekwencjach — aktyw -nie działających. łaskawość przyjaciół. Lahbrangi i inne. oraz słynne lamaserie w Sera. Oczywiście. Zna się kilka małych klasztorów. nadzwyczajnych Magów Wschodu. protekcję przeciwko chorobom i katastrofom. jeśli zakończą się sukcesem. Ale poza powierzchownymi kontaktami nic innego nie było możliwe. zdatnych dla trzydziestu ciemnoskórych kapłanów. Biały człowiek próbował przybliżyć się do magii Wschodu za pośrednictwem Yogów oraz innych sys-temów f izycznoduchowych pochodzenia czysto wscho-dniego. wpływy ich magii.podać żadnych ważnych szczegółów. Czarna rasa żyje z powodu magii i dla magii.

Należy stwierdzić. skąd przenika ona powoli do krajów przyległych. Vudu. którzy swoimi wpływami sięgają do Europy. w Kalifornii. Oto słowa uznanego autorytetu w tej dziedzinie Johna W. „Vudu nie można uważać za zjawisko nieszkodliwe. w której pośredniczą zawiłe ceremonie oraz symbole. dobrze znających ten temat. jak powiedział Robert Tallant. nie można lekceważyć. gdzie odbywają się bardzo ważne dla uniwersalnej magii obrzędy i ceremonie. rzetelnie studiowaną i stosowaną. a te powstawały i rozwijały się przez tysiące lat i są o wiele starsze niż obowiązujące dzisiaj obrzędy religijne. Doświadczyło tego osobiście wielu wykształconych ludzi. gdyż vudu może stać się groźną. Najszczerzej i najprawdziwiej praktykom magicznym oddają się wyznawcy vudu na Haiti i pozostałej części Karaibów oraz wyznawcy makumby w Brazylii. Szczególna sytuacja panuje. ale i także w krajach muzułmańskich. że właśnie kontynenty amerykańskie przodują w uprawianiu praktyk magicznych. że centra magiczne w Afryce znajdują się w krajach leżących najbliżej Równika: w Dahomeju i Nigerii. Vandercooka: „Magia jest wielką prawdą puszczy. jak wiemy. straszliwą rzeczywistością. gdzie znajduje się Wielka Świątynia — Kwatera Główna Różokrzyżow-ców. W Nowym Świecie obserwuje się największe rozpowszechnienie magii oraz najwięszą jej komercjalizację.Nowego świata." 42 . AMERYKA Wszystko wskazuje na to. że vudu jest skomplikowaną umową religii z magią." Poważni uczeni twierdzą. takich jak Maroko i Sudan.

■Jeden z najstarszych alfabetów magicznych. 43 . dzisiaj służy jako podręcz-nik do produkcji talizmanów i wisiorków. Pod spodem odpowia-dające poszczególnym znakom litery naszego alfabetu. Używany nieprzerwanie przez ponad dwadzieścia wieków.

OCEANIA Jest to obszar ogromnych kontrastów. żyjących w górach Nowej Gwinei. Vudu i maku-mba są w istocie rzeczy tym samym. oraz ludów z wysp Polinezji. a w regionie argentyńskim wpływy patagońskie. . zamieszkującej Australię i Nową Zelandię. W tej części świata w świętej zgodzie współistnieją skomercjalizowana magia ludności białej rasy. z ośrodkiem w Melbourne oraz prymitywne i niejednokrotnie brutalne obrzędy Papuasów. takie jak santeria na Kubie oraz makumba w Brazylii. zawierająca także pierwiastki afrykańskie.Na bazie vudu powstały inne latynoamerykańskie obrzędy magiczne o wyjątkowej sile i zasięgu. W środkowoamerykańskiej ma-kumbie obserwuje się — obecnie w pełnym rozkwicie — wyraźne ślady dawnych wierzeń Majów i Azteków. podobnie jak wywodząca się z makumby kimbanda. podobnie jak w areale indiańskim wybijają się pozostałości prekolumbijskich wątków religijnych.

należy spełnić co następuje: "Wetrzyj w ręce swoje sok z werbeny. (Z dzieła Eliphasa Levi'ego pt. POWTÓRKA Z ZAKLĘĆ 1 EGZORCYZMÓW Postanowiliśmy wreszcie uchylić przed czytelnikami rąbka tajemnicy czarnej magii i nauczyć go najważniejszych i najbardziej przydatnych zaklęć i egzorcyzmów. A oto straszliwe wezwanie.VI. której miłości pragniesz i wypowiedz następujące słowa: besta berto corrumpit viscera ejus mulieria* (Dzieło z XVII wieku pt. Operation des Septs Esprits des Planetes). Dogme et rituel de toute magie)". wybranych ze starych. oto recepta na słynne smarowidło czarownic: "Recipe: suim. klasycznych podręczników i ksiąg magicznych. kwas. wiarą i nadzieją. a raczej list konwokacyjny do Księcia Piekieł: * Uczyń powolnym tono tej kobiety (Wszystkie teksty łacińskie przełożyła Joanna Komorowska). dotknij nimi tej. acorum: pentaphyllon: vespertillonis sanguinem: solanum somniferum et oleum** wszystko wymieszaj i gotuj aż do uzyskania gęstej masy. Prawdziwi czarnoksiężnicy wymawiali je z najwyższym szacunkiem. Chcąc zdobyć miłość danej osoby. jakie jeszcze przetrwały do naszych czasów. pięciornik. Jeśli któraś z pań życzy sobie na sabat polecieć. ziela psianki i oleju. 45 . krwi nietoperza. " Weź świnię.

gumy arabskiej: 5 gramów. (Recepta wzięta ze słynnego Enchiridiona) wypr 46 * Przez. jak twierdzą doświadczeni. jedną część grynszpanu i cztery części sproszkowanej gumy arabskiej. wyciągnij z pieca i zmieszaj z równą ilością smaru drukarskiego. niebieskiej aniliny: 50 gramów. słowa prorocze. grotę gnomów. Natomiast. przybądź.usunięte ze względów bezpieczeństwa A kiedy Książę Ciemności przybędzie. ** W przypadku nie oddziaływania inkaustu magicznego powtórzyć produkcję. żelaza: 2 gramy. cukru ołowiowego: 5 gramów. poprzedza zwykle podmuch silnego wiatru. Hiszpańskie aga/las znaczy zarówno jabłka dębowe jak i skrzela rybie. Wodę z rzeki należy czerpać w piątek podczas pełni księżyca. aby na cztery palce wszystkie ingrediencje przykrywała. aby przygotować „Inkaust Niebiański".**" (Przepis z Księgi Czarnej Magii z XVI wieku).. radę sylfów. cyny: 2 gramy. przybądź. dodaj dwie części potłuczonych jabłek dębowych. ale przesiej ją przez sitko: następnie włóż to wszystko do garnka. wykonanym według następującej tajemnej recepty: „Weź pestki brzoskwiń całe i spal na węgiel: kiedy już będą spalone. Za stracony czas i zmarnowane ingrediencje serdecznie przepraszam — tłumaczka. demony niebios. zmieniając jeden składnik: zamiast jabłek dębowych użyć skrzeli rybich w tej samej ilości. spirytusu: 10 gramów i czystej rzecznej wody 500 gramów. z zapadnięciem zmroku zaraz po zachodzie słońca i przed wschodem księżyca. pakt należy podpisać specjalnym inkaustem magicznym.. zalej rzeczną wodą.. należy postępować według takiego przepisu: „Opiłków srebra: 2 gramy. który służy do pisania modlitw i zaklęć dobro czyniących. gotuj przez chwilę i masz inkaust gotowy. . przybądź. co. tajemnicę salamandry..

krew tę zatrzymaj. "•*" Święta Mario. tobie ufam.dopełnione zostało."** Zaklęcie na odwagę: Należy na dwu kawałkach papieru napisać własną krwią. co następuje: „Ramuc-Malin-Fora consummatum est: in te confeto Satana". usunięte ze względów bezpieczeństwa Dzisiejsi czarownicy i znachorzy tamują upływ krwi znanym dobrze zaklęciem-modlitwą: „Sancta Maria hunc sanguinem firma. falcesque dentate. zęby trzonowe i siekacze. bólom się nie dajcie. brzmi: "Na wszystkie świętości. amen. Szatanie. stragiles. dentium dolorum persante. teczne przeciwko chorobom dziecięcym. napisz na poświęconej hostii: Irio-nikirioni-effera-kuderfer i też spożyj."**** Isnieją tysiące zaklęć — w zależności od „szkoły" -przeciwko najróżniejszym chorobom.*** po czym jeden zjeść.. o wy. Zapobiega wściekliźnie od wszystkich zwierząt. którzy ów sposób wypraktykowali. 47 . Jeśli to nie wystarczy. Przeciw ukąszeniom żmij jadowitych i skorpionów: "Super aspidem et basiliscum ambulabis."* Ci. tudzież od gryzoni. **" . " Ponad żmijami i bazyliszkami przejdziesz. wykorzystywany jeszcze w dzisiejszych czasach: „Napisz na jabłku Hax pax deux Adimax i spożyj.Skuteczny sposób ochrony przed wścieklizną. Jedno z nich. a drugi nosić na szyi. Stary egzorcyzm zapobiegający bólom głowy i zębów brzmli następująco: „Amen. bardzo go sobie cenią.

Melchior kadzidło. który pragnący uzdrowienia miał przy sobie podczas mszy świętej: „Abrakadabra. najczęściej używa się słów kabalistycznych. ram/s. pendente corporas. alga. a znaczy: „Precz diable! Wychodź stamtąd!" Na kontynencie europejskim jest w częstym użyciu zaklęcie mające służyć tym samym celom. Skutecznie chroni przed ogniem. Balthazar aurum"*."Chory powinien nosić papier uwiązany na szyi. Baltazar złoto. egla. którzy je wymawiają. a pochodzące z czasów wcześniejszych od Średniowiecza. garnące.„Gang hein dur duffel" i jak się wydaje. alga. czarami. Na uzębienie i gorączkę istnieje mnóstwo zaklęć. eglatus. 48 . wywodzący się z zamierzchłej przeszłości. dołączając imię chorego i czyniąc nad nim znak krzyża. jak wyżej: „Imparibus. dismas damnatur getatas ad astra levatur. przypomina stary germański egzorcyzm. nieszczęśliwymi wypadkami. Rybakom szczęście przynosi powtarzanie nad wędką słów „Muloc'h a park pobet gab tachou evit goayannis gab higuennou!" Ataki padaczki zamówić można przy pomocy egzorcyzmu: „Gaspar fert myrrham. Do naszych czasów przetrwał. thus Melchior. dismas et gestas medio et divina potesta. a do tego jeszcze przynosi szczęście: SATO R ARE P O T E N E T O P E R A R O T A S ' Kacper przyniósł mirrę. meritis trias. wypisanych na papierze. słynny kwadrat magiczny o nadzwyczajnej mocy. której nie są w stanie zrozumieć nawet ci." Wypowiadane w niemiłosiernie pokaleczonej łacinie.

Jeśli grozi komuś śmierć.. mające okazać im szacunek. mającej przynieść bogactwo i długie życie: „Mulunguo undamgbwerera. Cz*rlM m»gia. zabierz go i wymów zaklęcie: »strangelle personite«. trzeba wziąć trzy ziarenka prochu. na lye hacheye undamshukuru. łatwo może sam sfabrykować amulet vudu. z tym samym przeznaczeniem: „Mango mabaliile abece ibyacile mwikulu na isi yose. a także żeby zniszczyć wroga i spowodować jego śmierć. 49 .. aby pomóc sobie w zaskarbieniu łask sił tajemnych.* Ażeby zaczarować kule broni palnej i uniemożliwić wrogowi cel. używanej w regio-nach Konga." Skoro już jesteśmy przy egzotyce dołączmy pełny tekst litanii. broń złamie i tarczę ogniem zniszczy. jeśli to możliwe"." Jak widać. Połóż na ołtarzu tak. Zaklęcie stosowane dla loas vudu. a panienka ulegnie twoim czarom". brzmi: „Na Północ D'Abord — Na Wschód A table — Na Zachód Adonai — Na Południe Olande. Oto instrukcja: „Włóż kawałeczki czosnku do skórzanego woreczka i noś zawieszony na szyi: używaj ubiorów z czerwonego materiału. dosłownie na każdą okoliczność: aby uławić miłosne zabiegi. używanej w Czarnej Afryce." I drugiej. zetrzeć je w palcach i dmuchnąć. żeby odprawiono przy nim kilka mszy."* Przepis na zdobycie miłości panny: „Napisz imię wybranej panienki krwią nietoperza na pergaminie. wszystkie ludy i narody z całego świata operują ogromną ilością zaklęć. użyane podczas tajemnych praktyk tantrycznej Czarnej Magii „Rtsa-brgyud-blama-mchong-gsum-gyal-bai-agsang-sngags-ting-adsin-phyang-rgyai-mt-hu. mówiąc przy tym: „Arcum coiteret et cufringet arma et scuta comburet igni." W przerażającej i nieznanej magii tybetańskiej istnieje zaklęcie wzywające złowrogiego Gon-Po-Mahakala. jak również * Łukiem się odbije.

w epoce postępu i oświaty. inne — używane w Ameryce — zmieszały się z formułami pochodzącymi z różnych wierzeń. Jednakowoż zawsze cel jest ten sam: rezultat. wprawdzie tracąc może trochę ze swojego ezote-ryzmu. w które wkomponowały się formuły i obrzędy pochodzące z najstarszych źródeł. jakiego nie można osiągnąć przy pomocy środków naturalnych. I teraz. energii nuklearnej. drapaczy chmur. Kiedy narody i państwa dziesiątkowały choroby. Duch jaskiń wciąż towarzyszy człowiekowi. europejskie. niemniej bogatsza o nowe formy. Wiele z nich liczy sobie wieki i służyło niezliczonym generacjom. zwracała się ku magii z nadzieją i oddawała się tym samym od wieków znanym obrzędom. trzęsienia ziemi i katastrofy groziły zatrzymaniem naturalnego rozwoju. Niektóre. znów przypomina o sobie magia. przetrwały do naszych czasów w nieskalanej formie. 50 . supersamolotów.przyzwać Wielkiego Ojca Zła. czyli zawsze kiedy ludzkość cierpiała nieszczęścia. podróży kosmicznych.

które stare jak świat i używane od zawsze. nie wspominając o amuletach i talizmanach. wyrytym albo wyrzeźbionym w kamieniu albo metalu. słowem albo całym zdaniem. Amulet można zrobić z czegokolwiek i według zasad magii chroni on swojego właściciela przed złymi urokami i nieszczęściami wszelakimi. Ponadto talizman. którą stale nosi się na szyi. oprócz swoich protektors-kich właściwości. magiczną figurą. aby służyła ku ochronie właściciela albo innemu konkretnemu celowi. Amulety powstały na skutek ciągłej potrzeby dokonywania zaklęć magicznych i pierwotnie były wytwarzane z materiałów pochodzenia natu- 51 . biorąc je za ten sam przedmiot magiczny i tym samym popełniając wieIki błąd. a w przypadku znaków astrologicznych w materiale odpowiadającym poszczególnym konstelacjom gwiezd-nym w dniu i o godzinie sprzyjającym planecie. Talizman natomiast jest znakiem. Amulet jest to określona rzecz: figurka. MISCELLANEA AMULETÓW I TALIZMANÓW Trudno rozprawiać o magii. w naszej epoce osiągnęły szczyty popularności.VII. zapobiega negatywnym wpływom as-tralnym w horoskopie używającej go osoby. do której przynależy. Zwykle miesza się znaczenie jednych i drugich. Użyteczność talizmanu jest ściśle związana z astrologią i powinien być on nierozdzielny ze znakiem astrologicznym. symbolem astrologicznym. obrazek albo wyisane święte słowa lub zaklęcie.

amulety „zezoteryzowały" się. aby zawsze tworzyło trójkąt: każda następna linia powinna mieć o jedną literę mniej. Następnie. Ci pierwsi. a głównie jest bardzo pomocny w uzdrawianiu chorych. natomiast dla tych drugich było ono triangular-nym symbolem kosmicznego Wszystkiego. że napisane na nie używanym pergaminie inkaustem „ad hoc" staje się talizmanem o wyjątkowej mocy: chroni przed każdą niedolą. zarówno u starożytnych Persów. Talizmany. nadawali jego komponentom znaczenie cyfrowe 365. a ostatnia zawierać tylko literę A. z jakiej zostały zrobione — choć to także ma swoje znaczenie — ale z symboli i słów na niej nakreślonych. A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B R A K R A K R A K R A K R A K A R A K A R A K R A R A A A A D D D D D A B R A A B R A B A Według znawców tematu słowo to liczy sobie ponad dwa tysiące lat i zawsze znajdowało ogromne poważanie. niemniej nadal pełniąc swoją dawną rolę i osiągając te same cele. jak i średniowiecznych alchemików. ustępując miejsca talizmanom. wraz z pojawieniem się magii kabalistycznej. czyli ilość dni w roku. Wielcy adepci zapewniają. Słowo to należy pisać tak. przeciwnie. jakkolwiek je czytali. Jednym z takich słów magicznych jest słynna abrakadabra. drzew.ralnego: pazurów lub zębów zwierzęcych i ludzkich. 52 . minerałów itp. swoją moc czerpią nie z materii. roślin.

każde jego przedsięwzięcie. musiałby wpierw znaleźć właś-ciwy klucz porozumienia. Wielcy mistrzowie twierdzą. formuły przeznaczone do uzysakiwania bardzo określonych rezultatów i kryją za azoteryczną zasłoną starożytnych tajemnic niezwykłe imiona aniołów i demonów. najczęściej jednak stosuje się pergamin i metale. Zawierają nadzwyczaj ważne formuły magiczne. Jeśli ktoś zapragnąłby wejść z nimi w bliższy kontakt. że woreczek nasączony specjalnymi. aby odpowiadały one właściwej sferze planetarnej. pośrednie pomiędzy amuletami i talizmanami. czyli przedmioty magicz-ne. nie wystarczy wynaleźć odpowiedni metal czy zdobyć prawdziwy per-gamin. duchu zwodniczy. wobec czego. niezbędnymi do naszego celu. umocni relacje astrologiczne posiadacza z jego planetą. opuść to miejsce w imię Boga Wszechmogącego. najlepiej jednak. będzie pomyślne. przeznaczonymi dla indywidualnej osoby. zapisane albo wyrysowane.Do często używanych talizmanów. Są to pięciokąty gwiaździste. a wytwarza się je z różnorakich specjalnych esencji. Mogą być owe pentagramy zrobione z dowolnie dobranych materiałów. wytwarzane w oparciu o Zasadę Zgodności. Zarówno pentagramy jak i słynne planetarne serduszka stanowią prawdziwe recepty. niezbędnych w obrzędach magicznych. Jak się już nasz czytelnik domyśla. Poza innymi czynnościami magicznymi. wonnościami. Wreszcie słynne pentagramy. aby ten 53 . na skutek wytworzonej więzi i pozytywnych emanacji wspomnianej planety. wypowiadając następujące zaklęcie: Wypędzam cię. jeśli tylko były one właściwie przyrządzone. należy jeszcze poddać ów pergamin egzorcyzmom. z których każda jest pomocnąną w osiąganiu innego rezultatu. duchu nieczysty. w Średniowieczu zwane także Stopą Czarownika i Pieczęciami Salomonowymi. aby wyryć czy wypisać talizman. należą wonności.

Przysparza bogactw i daje władzę. Wnosi spokój i siłę ducha.pergamin uwolniony od złych czarów uświęcony był i aby nie wodziła mnie na pokuszenie mara żadna. Polecany wyłącznie osobom zdrowym. debatach oraz wszelakiego rodzaju utarczkach słownych. DRUGI PENTAGRAM MARSA Posiada ogromną moc oddalania wszelkich chorób. o co modły wznoszę w imię wielkiego. Nieodzowny dla ludzi o wielkiej wrażliwości duchowej. 54 ." PIECZĘCIE SALOMONA DRUGI PENTAGRAM JUPITERA Zapewnia sławę. Strzeże przed złym okiem. CZWARTY PENTAGRAM MARSA Daje nadzwyczajną moc i siłę przekonywania w dyskusjach. Amen. CZWARTY PENTAGRAM MERKUREGO Umożliwia poznanie absolutne w najwyższych sferach najwyższych poziomów. godność. straszliwego Boga Samhammaphorasa. honor.

Poniżej oferta sprzedaży talizmanów zrobionych ze srebra i złota mających pomagać na wszelkie dolegliwości. entuzjazmem i wielką pewnością siebie. wigorem. DRUGI PENTAGRAM WENUS Ci. TRZECI PENTAGRAM SŁOŃCA Potrzebny przy rozpoczynaniu interesów najróżniejszego rodzaju. obrazy i nienawiści. natychmiast uwolni się od zawiści. Napełnia energią. zapobiegać . Szczególnie polecany rozwódkom. bo strzeże przed byłymi współmałżonkami. którzy go noszą. Ułatwia kontakty.CZWARTY PENTAGRAM KSIĘŻYCA Kto go włoży. promieniują nieodpartym urokiem wzbudzającym miłość.

posłużono się poszczególnymi słowami i całymi zdaniami pochodzącymi z rozmaitych źródeł i liczącymi sobie nawet tysiące lat. często są to zwykłe rysunki zdobiące stronice tych dzieł." 56 . Przy wyrobie talizmanów. Cytujemy jedno takie zdanie. w którym wymieniono osiem świętych imion Boga: „Agion — Noxio — Aphonidos — Agaroth — Urab — Lamakron — Phondon — Tetragrammaton.nieszczęściom. Podane wzory wzięte ze starych ksiąg magicznych. używane najczęściej. aby nadać im wielką moc. także obecnie. troszczyć się o powodzenie nabywców.

A kobieta przy nadziei. zdrowia. zapewnia sobie opiekę dobrych Aniołów: nie umrze nagłą śmiercią ani od ognia. interesach. a czasem spełnienia szczególnych zachcianek: a choćby spowodowania trzęsienia ziemi albo powodzi. zdania. ani od sztyletu. nie zostały „zmodernizowane". ani od miecza. zapewnienia sobie szczęścia w miłości i przyjaźni. niech go na łonie swoim nosi." Producenci-czarnoksiężnicy gwarantują: „Kto Boski Amulet nosi. Nawet jeśli do produkcji używa się nowoczesnych surowców. ani od trucizny. Najbardziej jednak zastanawiające jest to. starożytni Egipcjanie. znaki. jakich używali Chaldejczycy. to formułki magiczne. ani od strzały. Persowie czy Hebrajczycy. na przykład słynna mandragora. lecz mocno trzymają się swych fundamentów. Omist et aracne. które nadają im mocy i czynią efektywnymi. Na odwrotnej stronie należy wypisać następujące zdanie „Święty Boże. nadal są wykorzystywane.. modlitwy czy zaklęcia nie zmieniają się. epidemii itp. ani od pioruna.. są takie same. nie ewoluowały. wojny." W każdym zakątku świata ludzie oddają się w opiekę mocom zawartym w talizmanach. że przedmioty magiczne dzisiaj używane — w ogromnej obfitości i różnorodności — nie uległy zmianie. czyli dokładnie tyle centymetrów. rysunki. ile miał wzrostu Jezus Chry-stus. może suszy. figury. Oczekują od nich ochrony. Święty Mocny. ani od wody.Tak zwany Boski Amulet — pierwowzorem był tajemniczy złloty krzyż znaleziony w Konstantynopolu — można wykonać postępując w następujący sposób: na dziewiczo czystym pergaminie narysować znak ryby bez głowy długości pięciu centrymetrów. Dawniej stosowane zioła lub rośliny. ave amen. Święty i Nieśmier-zbaw mnie od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zdaniem znawców przed-miotu 15 cm pomnożone przez 36 daje liczbę 180 cm. powodzenia w grze. a porodzi bez boleści. choć podlegją nowej 57 . słowa.

A oto autentyczne starożytne talizmany. jakie znaleziono w starych tekstach magicznych. a tysiącletnie zaklęcia. ale muszą spełniać warunki wyszczególnione w dołączonym do nich tekście. 58 . unoszą się godnie nad ulicami nowoczesnych miast. czy nie. znane ze starożytnych tabliczek. czy osiągają pożądane cele. gdyż jest to już osobista sprawa milionów ludzi. Jak widać. Natomiast kwestia. Mogą być one wyrysowane na dziewiczym pergaminie lub wyryte w dowolnym metalu. Te przemiany po prostu są obecne w ich życiu i pełnią swoją rolę.technologii. pozostając w zgodzie z Przeznaczeniem albo i wbrew niemu. Inne rodzaje starodawnych talizmanów. wymyka się badaczom materii. którzy podlegają takim lub innym wierzeniom. nigdy nie brak trójkąta magicznego.

VIII. co należy przygotować przy pomocy kom-pasu. usytuowana w odpowiednim miejscu. Aby osiągnąć sukces. gdyż nie wszędzie można utworzyć „ocultum". żaden adept zlekceważyć nie może. choć spełniane są rzetelnie. Jest nieodzowny pokój o odpowiednich wymia-rach. bardzo ważne i ściśle określone. nieodzowne są czynniki uzupełniające. Wewnątrz musi znajdować się. odizolowany od promieni słonecznych. których żaden mistrz. WYMAGANE WARUNKI DLA CZAROSTWA Nie wystarczą same uzdolnienia czarnoksiężnika. „Kaplica Czarnoksiężnika" i w tym celu trzeba narysować na suficie gwiazdę czteroramienną. aby poprzez swoje działania magiczne osiągnął on spodziewane rezultaty paranormalne. Zapoznamy teraz czytelnika z tym aspektem magii dodając. Pierwszym ważnym czynnikiem odbycia eksperymentu jest miejsce. jak powszechnie nazywa się Wielkie Laboratorium Magii. Ołtarz obowiązkowo ustawia się w części wschod- 59 . że nie opisujemy obrzędów praktykowanych w za-mierzchłych czasach. i utrzymywany zawsze w doskonałej czysto-ści. bez rysunków ani wzorów. nale-ży spelnić wiele koniecznych warunków. oświetlony wyłącznie słabym rozproszonym światłem. lecz obecnie i że te starodawne ceremoniały i obowiązki. której każdy wierzchołek wskazywać będzie odpowiednią stronę świata. Powinien być pomalowany na biało albo pokryty tapetą. zostały jednak nieco unowocześnione.

Najważniejszy jednak jest ołtarz: stół o wymiarach 50 cm x 70 cm. aby były użyteczne i aby czarnoksiężnik mógł pracować z powodzeniem. Wszystkie sprzęty powinny mieć nieskazitelną białą barwę. Sprzętów powinno być dokładnie siedem. tylko okrągły stoliczek i pulpit muszą być czarne. a jeszcze lepiej wodą lustralną czyli oczyszczającą. a po prawej pomocniczy stolik wraz z krzesłem. umieszcza się pozostałe dwa sprzęty. które przedstawiają. To jeszcze nie koniec: na ołtarzu. żeby uzębienie koniecznie znajdowało się w komplecie. 60 . gdyż liczba ta jest bardzo wymowna w symbolice kabalistycznej. Ziemię. takim. Powietrze. przykrywany obrusem. Po obu stronach ołtarza należy umieścić po jednej szafie — muszą one przylegać do ścian — w których przechowywane będą narzędzia pracy czarnoksiężnika. pomalowany na biało. szklaną kulę oraz czaszkę. a więc: po lewej stronie komoda. inaczej rosą. świece itp. Wodę. Zebrane przedmioty też powinny spełniać pewne warunki.Ocultum Maga jest dlań miejscem świętym i nigdy nie powinien on zezwolić wejść doń osobom postronnym. oprócz pentagramów. należy ustawić świece. w której czarnoksiężnik będzie przechowywał swoje ubranie robocze. Również po obydwu stronach. a także wpłynęło niekorzystnie na wykonanie zadań magicznych. jaki będzie najodpowiedniejszy dla danego obrzędu. równołegle do sto-łuołtarza. cztery elementy materii: Ogień. wonności. w wymienionej kolejności. Kryształowa kula — można ją zastąpić ogromnym kielichem wypełnionym wodą — powinna być zrobiona z kryształu i wypełniona wodą magiczną. Wreszcie za ołtarzem ustawia się drugi okrągły stolik oraz pulpit służący do układania sakramentów maga. takie jak: kadzidła. kadzielnicę. a mianowicie: czaszka musi być cała i musi posiadać dolną szczękę — choć nie ma wskazań. gdyż to by sprofanowało „świątynię".

Wreszcie świece . przynajmniej o średnicy 12 centymetrów. poświęcenia. nie wolno zapominać a wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach. Ubranie czarnoksiężnika to też warunek sine qua non. zawiązywanych przy szyi i rękawach oraz posiadać na splocie słonecznym wyhaftowany pentagram: na ubiorze białym nitką złotą. Głowę można nakrywać albo nie. Jest stanowione.nikt nie prowadzi statystyki z uwagi na wielką tajem-nicę niemniej wiadomo. podobnie jak lichtarze. bardzo gładkie. że mag winien posiadać trzy obrządowe szaty: białą. Przystępując do czarowania. gdyż każde dzia-łanie magiczne wiąże się z poważnym ryzykiem. Mag nosi buty koniecznie otwarte. że dokonane obrzędy nie przyniosą spodziewanego skutku. z dobrym przewiewem. Natomiast czarna szata służy tylko do wypowiadania zaklęć oraz działalności magicznej skierowanej przeciwko wybranym osobom i przy wielkich rytuałach i egzorcyzm ach. żeby stopy były najbardziej wolne. na czerwonym czarną i na czarnym czerwoną. jakie siły tajemne mogą wyrządzić pełniącemu obrzędy czarno61 . Wielu czrowników padło ofiarami swoich nieudanych operacji . podczas widzeń oraz oddzielania się ciała astralnego i w czasie medytacji. najlepiej sandały. Czerwonej — wyłącznie podczas ceremoniału ewokacji. te zaś najlepiej ze stopu cyny albo miedzi. Ubrania powinny mieć krój luźnych. Zasadniczym elementem gwarantującym bezpieczeństwo jestt słynne Koło Magiczne — stanowi ono całkowitą i absolutną ochronę przed wszelkim złem.Następnie kadzielnica: dość duża. Należy przewiązać w pasie sznurek koloru ubrania szerokości 1 cm i węzeł przesunąć na prawą stronę. Brak któregokolwiek z tych dodatków spowoduje. że nie było ich mało. obszernych tunik. czerwoną i czarną. Białej będzie używał do obrzędu oczyszczania.oczywiście z czystego wosku.

bo nie spełnia wtedy swoich zadań. aby wykonać dane zadanie. nie ma się już czego obawiać. musi przede wszystkim przygotować swoją psychikę. Rysuje sieją w powietrzu przy pomocy laski w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. wewnątrz którego. Rysunek wykonuje się jednym ruchem. ani ręce użytkownika nie znajdowały się na zewnątrz i rysuje się je specjalną kredą zrobioną! z mieszaniny pyłu węglowego i proszku magnesowego. stojąc wewnątrz figury. jak twierdzą adepci. czyli w środku Koła Magicznego. Ponadto uprawiający Wielką Magię adept. „ruchome". Stare podręczniki — dokładnie studiowane w dzisiejszych czasach — nakazują czarnoksiężnikowi przez dziewięć dni przed rozpoczęciem pracy stosować dietę wegetariańską. Jest to spirala imaginacyjna: obniża się stopniowo i zatrzymuje nad głową czarnoksiężnika. Koła Magicznego zamykać nie wolno: zawsze trzeba pozostawić „drzwi" długości czterdziestu centymetrów. aby ani głowa. które kreśli się do jakiegoś jednego obrzędu. ruchem odwrotnym do wskazówek zegara. w przypadku. A niedługo przed rozpoczęciem praktyk czarnoksięskich obowiązują go jeszcze ściślejsze rygory. i równocześnie zamyka pod Kołem Magicznym. bez przerywania. aby zabezpieczyć się także od góry i do tego celu służy tak zwana Kopuła Magiczna. każde zawahanie czyni je bezwartościowym. Koło Magiczne chroni tylko znajdujący się wewnątrz obwodu kawałek podłogi. a przez ostatnie trzy dni powinien on 62 . Rzeczone Koło Magiczne powinno być duże na tyle. Trzeba pomyśleć. Istnieją trzy rodzaje Kół Magicznych: „stałe" czyli wyryte na podłodze ocultum.księskie. Na początku powinien poddać się specjalnej diecie żywieniowej. kiedy ocultum łączy się z innym pomieszczeniem (wówczas rysuje się je na tablicy albo desce ze specjalnego drewna) oraz „jednorazowe".

Adept europejski w swych zabiegach ezoterycznych zachowuje niewzruszone milczenie. Istnieją ogromne różnice w wyposażeniu „ocultum" czarnoksiężnika z Europy zachodniej a sanktuarium kapłanów vudu czy makumby. o których wspominaliśmy. jeśli już chcemy podać przykłady ekstremalne. monotonne śpiewy. Oczywiście wymagania i warunki. gotowane jarzyny i pić tylko wodę. Natomiast przez całe czterdzieści dni przed zaplanowanym czarowaniem musi wyrzec się rozkoszy cielesnych. wyzwania .jeść wyłącznie chleb. Różnią się pentagramy i amulety adepta niemieckiego od długiej listy fetyszów czarownika z Dahomeju. czyni niemiłosierny jazgot. natomiast jego kolega z Haiti. acz straszliwe. codziennie zażywać kąpieli w poświęconej wodzie. Sanktuarium brytyjskie o miłej atmosferze różni się od ukrytych przed ludzkim okiem ponurych klasztorów. a w ostatnim dniu wziąć prysznic w zwykłej zimnej wodzie. z których wydobywają się. a także krótkie. zależą od rodzaju zamierzonego czarostwa i indywidualnych cech czarnoksiężnika. odbijając o wilgotne mury. odprawiając obrzędy vudu.

odwieczne Wielkie Elementy: koło magiczne. kadzidła. Wreszcie w tej ogromnej różnorodności pozostają zawsze nietykalne. a przede wszystkim zaklęcia powstałe Bóg wie gdzie i w jakich okolicznościach. Gdy ekstaza milczenia łączy praktykantów magii celtyckiej. nawiedzeni Murzyni zespalają swe siły duchowe w paroksyzmach szału. świece. kryjące w swym tajemniczym wnętrzu duchowe potrzeby człowieka. Adeptów Zachodu obowiązują długie szaty. talizmany. kryształy. starsze od Czasu.Księcia Ciemności w ukrytych tajemnych miejscach w Wielkiej Brytanii i zawiłe tantryczne modły w mongolskich lamaseriach. zaś ogromna masa vuduistów preferuje nagość ciała. 64 .

65 . ŚWIECE I PROSZKI DO PRAKTYK MAGICZNYCH Pośród wielu środków pomocniczych w praktykach czarnoksięskich niebagatelną rolę spełniają różnego rodzaju świece. służą określonym celom. jeśli ma dać pożądane rezultaty. w sobotę: głęboka czerń. czarnych używa się do rzucania złych uroków i nawiązyCzrna magia.IX. czy to zapobiegawczym. Oto jedna z najbardziej znanych: „Weź nieco gorącego czarnego smaru i zmieszaj z następującymi składnikami: trzy łyżki stołowe proszku goofer. W obrzędzie. według następującej reguły: w ponie-działek: biały. jedną uncję czarnego pieprzu. Każdy dzień tygodnia wymaga użycia innego rodzaju świecy. trzy łyżki liści dębu trującego. w czwartek: niebieski. garść kości zmarłego i kawałek wyschłego mózgu. w piątek: szmaragdowy. Zastosowanie świec a odpowiednim kolorze służy do uzyskania określonych celów: żółte świece przyciągają pieniądze i bogactwo. KADZIDŁA. Wszystkie ingrediencje ostrożnie zmieszać i ufor-mować świecę." Dziś jednak. a produkowane we wszystkich kolorach i urozmaiconych kształtach. z uwagi na wrażliwy rynek. Może mieć kształt nieregularny. według których każdy wtajemniczony może wyproduko-wać je na własny użytek względnie łatwo. we wtorek: żywy czerwony.. w środę: lawendowy.. cztery łyżki liści bluszczu trujące-go. nie zachodzi potrzeba fabrykowania świec motu propio. Są dostępne na rynku. czy też pro-wokującym złe uroki. bardzo ważny jest kolor świecy. Istnieją także starodawne recepty.

znajdziemy rzeczy jeszcze bardziej zdumiewające: Świecy Głowa Demona używa się do zapobiegania wszelkiego rodzaju urokom.. Równocześnie każdy znak zodiaku posiada swój własny kolor. mieć szczęście w grach hazardowych. na przykład złocisty żółty przynależy Koziorożcowi. „Wielkiej Nocy Vudu" i wiele innych. Asyryjczycy. oczyszczać od złych mocy mieszkania. uzyskać zdolności jasnowidcze. aby spowodować czyjąś śmierć. „Świecy Czarnego Nietoperza" do rzucania złych uroków. Chaldejczycy. złocisty i zielony Wadze itp. z czym trzeba się liczyć przy używaniu świec magicznych. W praktykach magicznych ważne są kadzidła aromatyczne. „Czarnej Sztuki".. Jeśli pozostawimy obrzędy zachodnioeuropejskie i zbliżymy się do vuduistów i makumbistów. „Szybkiej Odmiany Losu". „Władzy". rzućmy okiem na niektóre z nich: „Świece Poświęcone". przyciągać uczucia miłosne. „Świecy Rosnącej Gwiazdy" do nabycia wielkiej mocy nadprzyrodzonej. jest ich ponad dwieście rodzajów. czerwonych do wzbudzania miłości a także do zwyciężania wrogów. „Magnetyczne". „Smoczej Krwi". wymieniane w najstarszych tekstach i używane w najróżniejszych kulturach i cywilizacjach. fioletowych do szkodzenia ludziom i wywoływania chorób.. a w samej Biblii czytamy taki ustęp: „Zbudujesz ołtarz i kadzidło na nim 66 . „Świecy Czarnej Mumii do wywoływania chorób. Świecy Wosk Sosny do uzyskiwania szczęścia w miłości. osiągać sukcesy finansowe. „Świecy Płonące Proszki" do uzyskania czyjejś miłości. na przykład: aby panować nad bliźnimi. aby rzucać złe uroki. Palili kadzidła Egipcjanie. zielonych do osiągania sukcesów finansowych i uwolnienia od knowań nieprzyjaciół. Świece mają swoje nazwy.. Ponadto są w sprzedaży świece specjalistyczne. „Miłosne". czerwony Strzelcowi.wania kontaktów z demonami.

„Kadzidło Astarte" służy powodzeniu w miłości "Kadzidło Hermesa" sprzyja intensywnej medytacji. istnienie ich ponad trzysta rodzajów. „Szafranowy" nosi zdolności jasnowidcze „Goździkowy" jest silnie afrodyzjakalny. „Olejek Koloński" chroni w podróżach i w czasie przeprowadzek. Właśnie z powodu owych niebezpieczeństw wielcy adepci przechowywali w tajemnicy recepty i tylko w wyjątkowych okolicznościach przekazywali je swoim ważniejszym uczniom. na przykład: „Olejek Mieszany" jest niezbędny do zaklęć przynoszących nieszczęścia wrogom i. „Heliotropowy" bardzo stary — posiada wszelką cudowną moc. aby pozbyć się kłopotów i złości ludzkiej. a także sprzyjają modlitwom i zaklęciom. a tak zwane „Kadzidło Shi-Shi" przyciąga bogactwo. „Muszkatołowy" niszczy złe 67 . chronią przed chorobami. Najsłynniejsze i najczęściej używane kadzidła to na pierwszym miejscu tak zwane „Kadzidło Agarbatti".palić będziesz. „Magnoliowy" pomaga w rozwoju duchowym." A w wiele setek lat później wielka nowoczesna magia też nie może obejść się bez kadzideł. które należy palić. uwal-niając pomieszczenie od złych duchów. "Kadzidło Olibano" chroni przed złym okiem i wszelkimi urokami: „Kadzidło Qabal" rozwija siły psychiczne.. następnie „Arabka Soudager" korzystnie działa na stan finansów.. co zawsze jednak groziło adeptom albo magom dużym niebezpieczeństwem. „Geranium" przynosi szczęście i sprowadza dobre duchy. które. oczyszczają ocultum. W starych tekstach również można znaleźć informację o stanach ekstazy osiąganych za pośrednictwem olejków. "Kadzidło Jinx" albo „Purpura" wzmacnia jasnowidzenie. „Narcyzowy" usuwa zmęczenie i astenię. należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie. Ale rynek uporał się i z tym problemem i sprzedaje ponad 500 gatunków rozmaitych olejków. jak ostrzegają znawcy. jak twierdzą adepci. "Eukaliptusowy" zapewnia sen.

„Rosemary" posiada silne właściwości 68 . „Krzyż XXX" jest najmocniejszy we wspomaganiu złych czarów sprowadzających najgorsze nieszczęścia na bliźnich. „Proszkiem Poświęconym" oczyszcza się mieszkania oraz ocultum. „Ruciany" zapobiega urokom złego oka. słynny „Olejek Ju-Ju" posiada wielką moc odsuwania nieprzyjaciół i sprowadzania szczęścia. „Kyoto" zapobiega chorobom. że są to środki posiadające nadzwyczajną moc. a następnie przechowywać według zaleceń wielkich adeptów. „Mir-rowy" przeciwdziała złym czarom i zaklęciom. widnieją adnotacje informujące. „Palmowy" powoduje ukojenie emocjonalne. a potem do woli rzucać złe uroki. Składniki tych proszków są ściśle tajne i tylko parę recept ujrzało światło dzienne dzięki niewielu starym Księgom Czarnej Magii.uroki i przynosi szczęście. w średniej temperaturze i zawsze strzec przed promieniami słonecznymi. Materiały należało mleć w bardzo szczególnych warunkach. przekazywanym z pokolenia na pokolenie tylko wybranym osobom.. zaś straszliwy Olejek „Zula-Zula" służy do nasączania słynnych wang w obrzędach vudu sprowadzających śmierć. „Mistyczny" powoduje jasnowidzenie. W średniowiecznych receptach na proszki magiczne. jak „Algiers" gwarantuje szczęście i powodzenie w miłości. Najsłynniejszym jest wymieniony już proszek Go-ofer. ale żeby nie straciły swej siły. „Isis" budzi wielkie uczucia miłosne. Inne proszki. bazujących na jeszcze starszych. znów podamy listę magicznych proszków o niezwykłych właściwościach. oczywiście najlepiej z otwartej trumny. „Piołunowy" dodaje mocy urocz-nym oczom. Aby jednak zaspokoić ciekawość czytelnika. który można zdobyć najłatwiej: trzeba tylko pójść na cmentarz i zebrać stamtąd ziemi.. należy przechowywać je w malutkich. dobrze zamykanych f laszeczkach.

olejki. Bowiem zarówno dzisiaj jak i przed tysiącami lat owych wezwanych nigdy nie jest tak wielu. że będąc tak bogato zaopatrzonym w świece. Wielcy Adepci zawsze byli. Ale nie łudźcie się. gdzie się znajdują i jakiego to kadzidła czy proszku używają. ona nigdy ich nie dosięgnie. są i będą ponad każdą rzeczywistością i.Prawdziwy czarnoksiężnik stoi ponad tą całą świętokradcząą komercjalizacją — Wielkiej Magii nie zadowolą katalogi z artykułami „magicznymi". Wydawać by się mogło. powieszenie serii pentagramów oraz zakup paru tuzinów wszystkich wymienionych artykułów. nie ma obawy. ani nie wiemy. że całą sprawę załatwi zainstalowanie owego ocultum. 69 . perfumy. Przecież nie ogłaszają się w prasie ani nie sprzedają swoich usług. „Proszek Yaka" hamuje niepowołane reakcje oraz zapewnia spełnienie rzucanych zaklęć.oczyszczające. proszki i dysponując odpowiednio wyposażonym ocultum. My zaś ani ich nie znamy. drodzy czytelnicy. kadzidła. czarownik powinien osiągać wyniki najwyższej klasy.

które wzbudzają wielkie uczucia i namiętności. 70 . Można je sproszkować. dokonywać obrzędu chrztu. leczą rozmaite choroby i zapewniają nadzwyczajne zdrowie. palić. WIELKI HERBARIUSZ CZARNOKSIĘŻNIKA W najbardziej zamierzchłej przeszłości do praktyk czarnoksięskich używano także roślin i ziół. jak i wśród wszystkich ras ludzkich. najczęściej stosowanych w czarownictwie: absenta Mocny afrodyzjak. Wywar należy pić z herbatą. są takie. inne bronią przed nimi. Nic w tym dziwnego — od dość dawna farmakologia do wyrobu leków stosuje zioła. Znane są zarówno w klasycznej magii białego człowieka. Według adeptów niektóre rośliny oddalają złe duchy. Jako że podanie czytelnikowi kompletnej listy aktualnego zielnika maga wykraczałoby poza nasze możliwości. także żuć — zastosowanie jest różnorodne. mieszać z wodą i dodawać do kąpieli. W magii zauważalne jest zarówno użycie korzeni jak i części naziemnych roślin. a ich lecznicze działanie nie budzi już żadnych wątpliwości. przedstawmy parę gatunków ziół. algi morskie Ekstrakt wznieca uniesienia miłosne.X.

anyżek Nasiona wzmacniają zdolności jasnowidcze. bambus Korzenie łagodzą oparzenia. betel Korzeń wzmaga ja snowidzenie i ekstazę. boldo* Liście leczą rozrmaite choroby, wypędzają złe duchy z ocultum. bratki Żucie kwiatów zafpewnia powodzenie w miłości. burak Leczy anemię i cmoroby krwi. cebula Korzenie dodane do kąpieli pomagają w nabyciu mocy tajemnej. cykoria Niezawodna w rzucaniu zaklęć zło czyniących. cyprys Z gałązki można zrobić laseczkę magiczną. Roślina o wła-ściwościach wyjątkowo uzdrowicielskich. czarna jagoda Liście niweczą złe uroki. damiana** Doskonały afrod yzjak.

* Boldo (Peumusboldus)—Znana w Argentynie, Chile i Peru roślina lecznicza. WVyciąg z liści i kory leczy wątrobę i woreczek żółciowy (przyp. tłurn.). ** Damian^ — istnieje wiele gatunków (Turnera diffusa, Turnera Afrodisiaca»). Roślina lecznicza, afrodyzjak, surowiec do wytwarzania leków o wł-aściwościach narkotycznych (liście, nasiona, kwiaty i owoce). Rośnie w Ameryce Środkowej i Meksyku (przyp. tłum.).

71

eukaliptus Liście włożone pod poduszkę wpływają korzystnie na sen. fiołek Kwiaty sproszkowane, trzymane w domu, przyciągają dobry los. Cztery listki uformowane w kształt krzyża, przybite szpilką i noszone w bucie zapewniają władzę i wpływ na ludzi. gencjana Korzeń sprzyja zawieraniu przyjaźni. goździk Posiada moc budzenia miłości. hierba mate* Zapewnia szczęście w interesach i zdobycie dobrych klientów. hyzop Korzeni używa się do obrzędów oczyszczania. imbir Korzenie leczą gardło, a noszone w woreczku jako amulet zapewniają szczęście. irys kosaciec Korzenie leczą reumatyzm, sprzyjają przedsięwzięciom miłosnym. jałowiec Jagody moczone w winie przez trzy tygodnie podnoszą sprawność seksualną. Takie same właściwości posiadają korzenie. jemioła Od najdawniejszych czasów znana i stosowana jako roślina magiczna. Chroni przed złymi duchami. Wzmaga potencję seksualną.

* Hierba mate — Popularny w Argentynie napój z tej rośliny, pijany zwykle w towarzystwie, usuwa zmęczenie, pobudza i odpręża.

72

kaktus Kolce służą do nakłuwania wang w magii vuduistycznej. kawa Korzenie kawy przepędzają szkodliwe duchy. kminek Nasiona zapewniają spokój ogniska domowego. koniczyna Zmieszana z niebieską werbeną posiada moc odczarowania najsilniejszych uroków. Czterolistna przynosi szczęś-cie, chroni przed jadowitymi stworami. koper włoski Nasiona zmieszane z herbatą są dobrym afrodyzjakiem. kukurydza Sproszkowany suchy korzeń jest doskonałym środkiem do rzucania złych uroków. laur Liście zapewniają wierność małżeńską. lawenda Gwarantuje spokój ogniska domowego. len Nasienie skłóca małżonków. lucerna Chroni przed nędzą. magnolia Korzeń włożony pod poduszkę zapobiega oziębłości płciowej. mandragora Korzeń chroni przed wszelkimi urokami osobę, która go nosi, a odpowiednio użyty sprowadza nieszczęścia na wroga. mango Liście zapewniają szczęśliwy poród. męczennica Wysuszona hamuje napady złości.

73

mięta Zapewnia wierność małżeńską. mlecz Kawałek rośliny przechowywany w czerwonej torebeczce stanowi doskonały amulet chroniący przed nieszczęściem. nagietek Suche kawałki rośliny rozsypane pod łóżkiem zapewniają dobry sen. palma Korzenie pomagają w oswajaniu dzikich zwierząt. pieprz gwinejski Przeszkadza w zawarciu małżeństwa, wprowadza niesnaski w rodzinie, doprowadza do ruiny przedsiębiorstwa i drobne firmy. pietruszka Napój z pietruszki i teku uspokaja emocje, czyni człowieka szczęśliwym. pigwa Pestki strzegą przed uszczerbkami na ciele. pistacjowe orzeszki Antidotum różnych trucizn. pokrzywa Zmieszana z proszkiem goofer niweczy złe uroki. pomarańcza Kwiaty wspomagają zabiegi miłosne, drewno rozbija małżeństwa, korzeń czyni serca zatwardziałymi. regaliz* Wspomaga uroki przynoszące nieszczęście. rozmaryn Trzymany pod łóżkiem przynosi szczęście.

* regaliz (hiszp.) (Glicyrrhiza) — korzeń jest używany jako afrodyzjak (przyp. tłum.).

74

róża Pączki ułożone na ranach i stłuczeniach szybko je leczą. ruta Chroni dziewictwo. rumianek Kwiaty przynoszą szczęście w interesach i w grach hazardowych. sandał Noszony w woreczku z czerwonej skóry przynosi szczęście. seler Nasiona pomagają w koncentracji. shen Korzeń zmieszany z herbatą i oliwą skutecznie zapobiega niewierności małżeńskiej. tabaka Spalona razem z solą nad czarną świecą pomaga wy-grywać procesy sądowe. tymianek Liście spalone w domu chronią rodzinę przed nieszczęś-ciami. uwanda Ta afrykańska roślina jest najstraszliwszą bronią w rękach czarownika. Służy do sprowadzania nieszczęść i śmierci, a także może spowodować zniknięcie człowieka. wahoo Kora służy do odprawiania egzorcyzmów i chroni przed urokiem złego oka. waleriana Korzeń włożony do łóżka uspokaja nerwy i usypia. wanilia Spalony korzeń jest najlepszym filtrem miłosnym. werbena Korzeń jest silnym afrodyzjakiem. 75

Liście przynoszą szczęście i chronią kobiety ciężarne. Jeśli chce się wyrządzić komuś zło. * Zarzaparilla — roślina liliowata. używany jako kadzidło służy do rzucania uroków sprowadzających największe nieszczęścia. yohimbe Korzeni i brązowej świecy używa się przy rzucaniu złych czarów. leczy rozmaite choroby. drewno zawiązuje złe języki. popiół zetrzeć na proszek i rozsypać go pod drzwiami wroga. oczyszcza przed dokonywaniem obrzędów magicznych. zombi Korzeń z. bardzo popularna w Hiszpanii. wolbane Korzeń chroni przed złymi czarami. yame Ziele dzikiego y. używana jako środek napotny i przeczyszczający. Jeśli myje się ręce w wywarze tej rośliny sprowadza ona szczęście. wystarczy ziele spalić. Czyści krew. winorośl Pnąca: grono pocięte na kawałeczki i rzucone na nieprzyjaciela spowoduje jego jednostronny paraliż. zarzaparilla* Hiszpańskie ziele magiczne.wiąz Cenione w magii drzewo. 76 .

przy czym jedni i drudzy wytwarzali je i wytwarzają na bazie tych samych ziół. filtrów. zalecają zastrzyki i okłady. które ci skrzęt-nie wykorzystują w nowoczesnej sztuce leczenia. nie znaczy to. czarodzieje. guś-larze zalecali przykładanie do ran rozmaitych maści i piast rów zrobionych na bazie grzybów. że przecież penicylina jest lekiem otrzymywanym na bazie pewnych grzybów przypadkowo odkrytym przez Sir Aleksandra Fleminga. gdyby nie fakt. I pewnie nikt się już nie zdziwi. że koniecznie trzeba lekceważyć to drugie. aby zapobiec jątrzeniu skaleczeń i że stare średniowieczne zbiory recept dostarczają uczonym naszej epoki wiadomości. 77 . że w recepturze leków produkowanych przez współczesnych farmaceutów znajdziemy wszystkie wymienione rośliny. Czarnoksiężnicy dostarczali swoich wywarów. znachorzy. czarownicy. proszkami.Można by teraz wybuchnąć gromkim śmiechem. że przed setkami lat magowie. Tak więc chociaż widać wyraźną różnicę pomiędzy racjonalną medycyną a nieracjonalnym lecznictwem. Przypomnijmy sobie. napojów i smarowideł. a współcześni lekarze karmią nas pigułkami.

aby zachować dla siebie całkowity monopol w użytkowaniu mandragory. rozpowszechniali o niej budzące grozę wieści: jest ona jakoby istotą półludzką. MANDRAGORA — ROŚLINA CZŁOWIECZA Najznakomitsze ziele magiczne Nie można przeczyć. Legendy i zastosowanie w praktykach magicznych biorą się z jej wyglądu: korzenie najczęściej formują się w postać wyobrażającą człowieka: przypomina postać mężczyzn i kobiet z dziećmi— straszliwe ludzkie karykatury w różnych pozycjach. jęczy i głośno płacze. wytwarzały wokół tej rośliny atmosferę niesa-mowitości. a potem używania. że spośród wszystkich wymienionych ziół najważniejsza jest mandragora. sprowadza na swego krzywdziciela największe nieszczęś78 . podnóża samotnych skał. lęku oraz niebywałego zainteresowania. a także broniąc się. Rośnie prawie na całym świecie: w Azji Mniejszej. bo kiedy ktoś niepowołany wyrywa ją z ziemi. nadzwyczaj wrażliwą i podatną na cierpienia. ponure i niedostępne miejsca.XI. słynna od tysiącleci magiczna roślina człowiecza. najpierw stosowane podczas zrywania. górskie szczeliny — oraz wiążące się z nią czary i zaklęcia magów i czarnoksiężników wszystkich czasów. w jakich żyje — pieczary. w Grecji. Jej specyficzne charakterystyczne cechy. Adepci sztuk tajemnych i czarnoksiężnicy. na Półwyspie Apenińskim.

79 . że mandragora posiada człowiecze cechy. przywiązywali do korzeni psy. ściągały na siebie przekleństwa. Wiara w cudowne właściwości mandragory sięga czasów starożytnych. odtąd musi ją żywić. Wyrywaniu mandragory towarzyszył bardzo skomplikowany rytuał. znachorów i guślarzy. pręgierzami i kołami tortur. Ponadto powszechnie wiadomo było. zatkać sobie jedno ucho — dzięki temu zabiegowi adept nie słyszał płaczu i przekleństw półrośliny-półczłowieka. Ponadto starożytni nie tylko twierdzili. Ponadto należało zakreślić wokół niej trzy koła. którego rygorystycznie przestrzegano. Pliniusz.cia. że rodzi się z wsiąktej w ziemię spermy powieszonych (przyp. i dopiero ze wzrokiem zwróconym ku wschodowi wyrywać roślinę.). uważali że najłatwiej można ją znaleźć pod szubienicami. dawać jej do jedzenia — mięso lub inny pokarm — każ- * Przede wszystkim wierzono. jakimi zwykła ona obrzucać swoich morderców. że leczy bezpłodność i budzi uczucia miłości i stąd też ogromna produkcja filtrów magicznych rpzmaitych czarowników. pragnąc uniknąć nieszczęścia. opisując ceremonie obowiązujące przy wyrywaniu mandragory.* Przypadkiem ta roślina jest silnym afrodyzjakiem — dlatego wierzono. powiada. W tym samym czasie pomocnik czarnoksiężnika wykonywał taniec rytualny i wypowiadał stare zaklęcia o treściach obscenicznych. / A więc dlatego. tłum. aby te wyciągając roślinę z ziemi. Między innymi szczególnie ważne było. używjąc do tej czynności magicznej szpady „ad hoc". ale i że wywodzi się z rodzaju człowieczego. ponieważ rodziła się z krwi i śmiertelnych resztek skazańców. aby wyrywając roślinę. że ogarnięci strachem czarownicy nie kwapili się do wykonywania tej czynności osobiście i najczęściej. że jeśli ktoś przypadkowo znajdzie mandragorę.

a w jakiś czas potem stał się bogaczem. żywił ją i pielęgnował. co jej ofiarował. kiedy ktoś opowiedział jakąś historię o biedaku. Dwa rysunki z początku wieku przedstawiają korzenie mandragory do złudzenia przypominające postaci ludzkie. mandragora obrazi się i sprowadzi nań śmierć.dego dnia zawsze to samo — tak jakby była domowym zwierzątkiem. Nikt też się specjalnie nie dziwił. 80 . które trzeba karmić. gdyż ona oddała mu z nawiązką wszystko. Takie opowieści znane były w wielu krajach europejskich. Jeśli człowiek postąpi inaczej. We wszystkich czasach mandragora była uważana za roślinę magiczną o nadzwyczajnych właściwościach dobroczynnych i niszczycielskich. Ale nie jest ona niewdzięczna i swojemu karmicielowi potrafi odpłacić się nadzwyczaj szczodrze. który spotkał mandragorę.

beladonny.. którzy mogli dobrze za nią zapłacić. Potwierdzały się więc ostrzegawcze słowa czarno-księżników. używanych przy guzach i nowotworach. Historia starożytna potwierdza używanie mandragory do rozlicznych celów — między innymi znany jest fakt wykorzystania jej przez Hannibala. którzy. Obecnie w nowoczesnej teraupeutyce nie zajmuje już tak ważnego miejsca. pozostawiając na placu. Afrykanie ufnie wypili wino. nie zachowując koniecznych środków ostrożności.Natomiast w starej księdze z XV wieku znajdujemy następującą radę: „Jeśli ktoś ma szczęście posiadania mandragory. omdleń. niech trzyma ją owiniętą w delikatny jed-wab. po czym niezadługo wpadli w letar6 — Czarna magia. Wódz wysłany do Kartaginy w celu zdławienia powstania plemion af rykańskich udał. podobnie zresztą jak innej rośliny z tej samej rodziny solanacea. epilepsji i szałowi. Z korzeni robiono ekstrakty służące do bardzo dobrych kataplazm. Wielka jest siła śmiercionośna mandragory. Znane są przypadki zawrotów głowy. bukłaki z winem. że wycofuje swoje oddziały z pola bitwy. pośród innych dóbr. 81 . którzy zakazywali profanom zbliżania się do tej rośliny. gdyż zawsze znajdywali chętnych. a nigdy nie zazna biedy".. Liście najbardziej poszukiwane — leczyły choroby oczu: owoców o właściwościach usypiających i uspokajają-cych używano przeciwko bezsenności. Czarnoksiężnicy i znacho-rzy dlatego uprawiali handel mandragorą. powodowani zwykłą ciekawością dotykali korzeni czy liści albo przygotowy-wali leki. celebrując ucieczkę wojsk nieprzyjaciela. Oprócz właściwości afrodyzjakalnych mandragora za-wiera również substancje narkotyczne. Dość długo jej korzeni używano w medycynie. a nawet majaczeń u ludzi. do których kazał wrzucić — oczywiście za poradą czarowników — zmacerowane korzenie mand-ragory.

Filozof i chemik doświadczony. Jest to najprawdziwszy traktat a/chemiczny. Tłumaczony z wydania M. z którego korzystali także magowie i czarnoksiężnicy.LXXIX). o Metalach i Minerałach.Oryginalna okładka słynnego dzieła wielkiego Basilia Valentina (Basi-lo Valentin. 82 . Traktat Chemiczno-Filozofi-czny o Rzeczach Naturalnych i Ponadnatura/nych.DC.

Ważną jest rzeczą. ceremonie wyrywania korzenia mandragory i rytuały obowiązujące przy jej używaniu.giczny sen. jeśli pragnie osiągnąć pożądane rezultaty. umiał rozróżnić mandragorę męską (species masculi hujus herbae) od mandragory żeńskiej (species femine hujus herbae). nawet nie otarły się o prawdziwą mandragorę. Obecnie korzeniom aplikuje się delikatny retusz. Wielkiej Brytanii. Mandragory nadal używa się w praktykach magicznych we Włoszech. aby czarnoksiężnik. że pewnie. Są tak częste w sprzedaży. Korzeni mandragory używa się również do robienia amuletów przynoszących szczęście w miłości —trzeba je tylko stale mieć przy sobie. przedostały się do naszego wspaniałego wieku oświaty i postępu. w północnej Afryce oraz na obszarach ogarniętych vuduizmem. nie ulegając zmianie. na co też zwracają uwagę rozmaite stare Księgi Czarnej Magii. Jak widzimy. z pewnością nie zawiedzie w sprowadzeniu nieszczęścia. Czarownik. aby bardziej niż w naturze przypominały ludzkie kształty — po takim zabiegu służą one do rzucania najskuteczniejszych złych czarów i zaklęć w najbardziej skoncentrowanym ataku Czarnej Magii. w większości przypadków. który ma do dyspozycji półludzką mand-ragorę i może wytwarzać z niej swoje wangi. a w szczegół-ności powstałe w średniowieczu słynne dzieło Hortus Sanitatis Johannesa de Cuba. a wobec takiego stanu rzeczy czuje się w obowiązku żądania nawet najwyższego honorarium za swoje czarowskie usługi. co pozwoliło wielkiemu Hannibalowi odnieść łatwe zwycięstwo. 83 .

i tak: jedynka wyznaczała punkt. piątka — własność ciał fizycznych. ósemka — miłość. czwórka — ciało geometryczne. dwójka — linię. Natomiast pitagorejczycy ułożyli systematycznie starożytną symbolikę liczb. a na Dalekim Wschodzie Chińczycy wykorzystywali numerologię do swych praktyk magicznych i wróżb. 84 . opierając się na starych teoriach. dziewiątka — roztropność i sprawiedliwość. Hebrajczycy. W rzeczywistości Pitagoras adaptował stare wierzenia do greckiego sposobu rozumowania. zwłaszcza barwę. szóstka symbolizowała życie. ojciec filozofii liczb opartej na zasadzie przeciwieństw. doszli do następujących stwierdzeń: A) Liczby są symbolami wyrażającymi odwieczne zasady.XII. TAJEMNA MOC LICZB Starożytni uważali. siódemka — ducha. którą najprawdopodobniej zaczerpnął z wielkiej wiedzy przechowywanej przez tysiąclecia w egipskich świątyniach. potem Chaldejczycy. że liczby posiadają tajemną moc. Najpierw najwyżsi kapłani Izis. Dokładnie tak stwierdził mędrzec grecki. które rządzą tajemnym procesem Stworzenia. która wyraża się za pomocą liczb i proporcji będących naturalną konsekwencją wszystkich rzeczy. tworząc pewien schemat własności. trójka — figurę geometryczną. Natomiast współcześni. Nie na próżno wielki adept Pitagoras mawiał: zasada bytu opiera się na harmonii. a dziesiątka była doskonałością Wszechświata.

Najczęściej stosuje się serię od jednego do dziewięciu. Dwa przeciwieństwa są niczym innym jak tylko od-mienną stroną jednej i tej samej rzeczy. kto myśli. ożywiającej ciała i byty. wciąż jeszcze pokutują spekulacje liczbowe pitagorej-czyków. który posiada cechy wspólne obu. D) Jako symbole owych zasad liczby znajdują swoje określone miejsce w świadomości ludzkiej. który jestt czynnikiem dominującym i determinującym otaczają-cą rzeczywistość. każdy człowiek będzie działał zależnie od swoich reakcji na zgodności liczbowe. Czynnik aktywny i czynnik pasywny z racji działań obustronnych tworzą czynnik neutralny. myślą a przedmiotem. Wielka Zasada Przeciwieństw albo Zasada Triady głosi: Pomiędzy dwoma przeciwieństwami istnieje czynnik pośredni. co możemy przedstawić w następu-jący sposób: 85 . której jest atrybutem (cechą. W numerologii magicznej. używanej po dziś dzień. właściwością)C) Działają za pośrednictwem energii. E) Kiedy już zostanie wytworzona ta równoczesna więź pomiędzy człowiekiem a światem zewnętrznym. a za jej pośrednictwem zawsze wytwarza się równoczesna więź między tym. które będą nim powodowały. Świadomość każdej liczby kształtuje rozwój. wynikający z dwu pierwszych. i osiągnie swój rozwój zgodnie z harmonią swych myśli i chara-kterem otaczających go wpływów.B) Każda liczba wyobraża czynną siłę zawierającą świadomość Mocy.

Po siedmiu dniach od urodzenia dziecku odpada pępowina. 86 . Obliczenia trójkowe można by mnożyć w nieskończoność i stosować je zarówno w świecie fizycznym jak i w świecie intelektualnym i świecie wartości moralnych. czy nowa istota będzie żyła. którymi się kieruje. nie jest pozbawiona sensownego znaczenia. Od czasów starożytnych idea triady była dla magów prawdziwym dogmatem. Liczby miały swoje odniesienia do figur geometrycznych.Aktywny Światło Mężczyzna Gazowy Ojciec Gorący Przyciąganie Pasywny Cień Kobieta Stały Syn Zimny Odpychanie Neutralny Półmrok Dziecko Ciekły Duch Święty Letni Równowaga I tak zasadę tworzą trzy czynniki: czynnik aktywny. Po dwudziestu i jednym dniu po raz pierwszy unosi ono głowę (trzy razy siedem). posiada ona bowiem jakieś swoje zasady. którą magia darzy tak wielkim szacunkiem. W symbolice liczb jedynka (czynnik aktywny) połączony z dwójką (czynnik pasywny) tworzy trójkę (czynnik neutralny jako wynik działania aktywnego na pasywny). pasywne i neutralne. czynnik neutralny. które przytaczamy w całości: Do siódmej godziny po urodzeniu nie można wiedzieć na pewno. czynnik pasywny i. Oto uwagj na jej temat pewnego słynnego uczonego. a znaki planetarne dzielono na aktywne. Na przykład liczba siedem. Jednak nie można nauki zwanej numerologią odsądzać od czci i wiary. Po siedmiu miesiącach wychodzą mu pierwsze zęby. jako wynik działania obu.

gdzie egipscy kapłani przechowywali archiwa wymarłej Czerwonej Rasy oraz archiwa Kościoła Ramy. W siódmym roku życia wychodzą mu drugie zęby i całkowicie opanowuje swoje ciało. zwanego 87 . że wprowadzenie numerologii do praktyk magicznych znalazło swoje najwyższe uznanie i przetrwało do dzisiaj w Kabale. W wieku czterdziestu dwu lat osiąga się najwyższy punkt ambicji materialnych (sześć razy siedem). W warunkach normalnych zarówno mężczyźni jak i kobiety nie czują już instynktu rozrodczego. W siedemdziesiątym roku życia rozpoczyna się odwrót czynnika umysłowego i seksualnego do dzieciństwa. W sześćdziesiątym trzecim czynnik duchowy góruje nad materialnym (dziewięć razy siedem).Po dwudziestu i jednym miesiącu mówi i gestykuluje (trzy razy siedem). W czterdziestym dziewiątym roku życia dochodzi się do największej rozwagi i rozsądku i rozpoczyna się proces oswabienia fizycznego (siedem razy siedem). co stymuluje wszystkie ich działania (dziesięć razy siedem). Należy zwrócić uwagę. W wieku dwudziestu jeden lat kończy się proces wyrasnia brody i istota ludzka jest całkowicie uformowana fizycznie (trzy razy siedem). W czternastym roku życia w warunkach normalnych rozpoczyna się jego aktywność seksualna (dwa razy siedem). W trzydziestym piątym roku życia osiąga się najwyższe możliwości sił fizycznych i dynamikę (pięć razy siedem). czyli wiedzy przekazanej. którą Mojżesz wydarł był starym świątyniom tebańskim. W dwudziestym ósmym roku życia kończy się całkowicie rozwój fizyczny i zaczyna dominować rozwój umysłowy (cztery razy siedem). W pięćdziesiątym szóstym roku życia osiąga się pełnię możliwości intelektualnych (osiem razy siedem).

Kabała obejmuje trzy rodzaje operacji: notaricon czyli odczytywanie znaków. gematril polegającą na wymienianiu i przestawianiu liter oraz themurę — odczytywanie znaczenia. linie środkowe. znaki zodiakalne i w środku postać ludzka. 88 . Oto jeden z najważniejszych pentagramów używanych podczas wielkich ceremonii w celu zapewnienia czarnoksiężnikowi ochrony podczas zaklęć przywołujących siły tajemne.Wielkim Ojcem Białej Rasy. Podwójny trójkąt. Oprócz operacji literowych dokonuje się również operacji liczbowych i w ten sposób wydziera naturze jej najskrytsze tajemnice.

Przy pomocy rzeczonego klucza — który nie jest niczym innym jak tylko systemem trójkowym mnożonym sam przez siebie i swoje czynniki aż do nieskończoności i w którym to systemie liczba dziewięć pełni najważniejszą.Aby ułatwić operacje liczbowe. Jeszcze dzisiaj istnieją różne systemy. polegającej na uprosz-czeniu liczby złożonej z dwu lub więcej cyfr do jednej. kabaliści używają tak zwanej „redukcji kabalistycznej". itp. a właściwie jedyną rolę — zostają roz-wiązane wszystkie tablice kabalistyczne. która ma wyrażać tę całość liczbową. kabale. Niezwykła i pouczająca jest stara formuła jaffar: "Lepiej. Jest rzeczą zrozumiałą. aż do pozostawienia jednej cyfry. 3121 =3 + 1+2 + 1=7 Redukcje te mają ogromne znaczenie w poznawaniu sensu mistycznego zawartego w tablicach pitagorejskich i neapolitańskich i rozumieniu ciągów liczbowych. poznaje się kon-kretny ciąg liczb w jego prawdziwym znaczeniu mistycz-nym oraz można bezpośrednio stosować go do takiego zakresu pojęć. który dzięki swej doskonałości i użyteczności uważany jest za jedyny i ostateczny. ale jeśli obaj posiadają tę samą liczbę. jakiemu najbardziej on odpowiada." 89 . na przykład: 10=1+0 = 1. Opierając się na rozmaitych teoriach i systemach Barlet zdołał utworzyć swój własny klucz. jeśli będzie młodszy od współzawodnika swojej klasy i starszy od przeciwnika. co uzyskuje się przez dodawanie do siebie cyfr składających się na daną liczbę. że w różnych cywilizacjach nauka o liczbach była modyfikowana i rozwijała się w rozmaitych kierunkach. w arabskim jaffar — najczęściej wykorzystywanym w wyścigach. szczególnie cenione w tarocie. wróżbach aryjsko-egipskich. młodszy zwycięży.

kiedy został napisany. Przełożony na angielski przez Araba Sheika Habeeba Ahmada w 1902 roku system ten jest używany do dzisiaj — jak się wydaje z powodzeniem — na wyścigach konnych. Podstawowym czynnikiem systemu jaffar jest imię. giełdy. 90 . jak loterie. Używa się go oczywiście także w innych grach hazardowych. którego wielki szarlatan używał do swych przepowiedni i wróżb. podobnie jak wówczas. czas i miejsce. itp.Tajemny klucz alfabetu magicznego Cagliostra.

od którego płynie źródło wszelkiej mądrości i szczęśliwości. Klucz do Wielkich Tajemnic — Eliphasa Levi'ego.Westcotta. boskiemu Hermesowi Trismegistosowi. składając tym samym hołd swemu wielkiemu twórcy. 91 . Dzieła powstałe współcześnie: Kabała Papusa.Na przestrzeni wszystkich czasów powstały dzieła o stosowaniu numerologii w magii. Biorytmy — doktora Krumm-Hellera. Liczby . W naszych czasach wiedza o liczbach wciąż się rozrasta. na których wtajemniczeni kapłani egipscy zawarli summum wiedzy Iudzkiej o liczbach. na przykład w pirami-dach w Memphis znaleziono 78 fresków.

mimo że nauki. dotarł najpierw do Chin (w r. Te tajemne praktyki hinduskie siłą faktu musiały trafić do klasztorów i lamase-rii tybetańskich. że tantryzm. jeszcze nie tak dawno zupełnie niezrozumiały dla Europejczyka. której przypisuje się największą skuteczność w osiąganiu celów ostatecznych. jest tak zwany tantryzm. choć największe autorytery ustanowiły czas jego powstania na VII wiek ery chrześcijańskiej. stanowi szczególny rodzaj ezoteryzmu: zawiera szeroką syntezę wielu azjatyckich prądów religijnych i skupia rozmaite formy wtajemniczenia. przeobrażając w straszliwą tantryczną czarną magię.XIII. MAGIA NIEZNANA. kiedy to chiński mnich I Hing został jego uczniem i wielkim adeptem nowej nauki. Wiadomo. a potem do Mongolii i Tybetu. który powstał na Półwyspie Indochińskim i obejmuje swoim zasięgiem Chiny. jak i uprawianym przez ludy czarnej rasy. rytuały i zaklęcia tantryczne przedostały się na 92 . za pośrednictewm Subhakary. 716). DALEKA I STRASZNA: TANTRYZM HINDUSKI Odmianą magii. Birmę i inne kraje Dalekiego Wschodu. Nie ma wśród badaczy całkowitej zgody co do początków tant-ryzmu. najmniej znaną i zupełnie obcą klasycznym praktykom zachodnim. gdzie dzięki staraniom mnichów buddyjskich rozwinęły się i umocniły. Tantryzm. W Chinach tantryzm znany jest pod nazwą Magii Skutecznych Formuł. We wschodnich ośrodkach magii dokonując wyboru wtajemniczonych stosuje się najściślejszy rygor.

Na przykład rzucając uroki sprowadzające śmierć. Tantryczne rytuały na pierwszy rzut oka wydają się bardziej skomplikowane. Według magów tantrycznych man-tra jest siłą. którzy znają doskonale sposoby robienia jantr oraz moc ich działania. Dziwić może fakt. Natomiast obrzęd oczyszczania trwa dłużej. a w Tybecie kylkhory. sami ich nie używają i w ogóle wolą trzymać się od nich z daleka. Figury nazywają się także czakry. która wedle woli zabija. uzdrawia. hymn. W tantrycznej supermagii tybetańskiej kylkhor może zamknąć kilka mandali — co służy uzyskiwaniu rozlicznych rezultatów. czyli figury geo-metryczne. pomimo że przez wiele wieków obie te magie niemiały ze sobą kontaktu. musi być otoczona kołem. Istotne działanie magii tantrycznej polega na użyciu tantry czyli odpowiednio połączonych ze sobą zespołów liter — a zatem dźwięków — które powodują powstanie określonych efektów. utormować z niej figurkę ludzką i zastosować odpowiednie na tę okoliczność czary. w Japonii madary albo himitsu. po której stąpała przyszła ofiara. Siłą wspomagającą mantry są jantry. W Indiach jantry to mandale. choć w wielu aspektach przypo-minają obrzędy obowiązujące w Europie czy w obu Amerykach. czyli jantra. niszczy a nawet tworzy. Mantry zaleca się pisać krwią ludzdzką i najlepiej na śmiertelnym całunie. która okrywała osobę zmarłą.zachód i wchodzą w skład repertoriów europejskich i amerykańskich adeptów. które spełniają bardzo ważną rolę. należy zebrać ziemię. zaklęcie i pochodzi od manjate — on myśli. bowiem w większości przypadków po-trzebna figura. Sanskryckie słowo mantra znaczy: mowa. tkaninie. jest bardziej powolny i wymaga więcej czynności niż w magiach w innych częściach świata. podobnie jak to dzieje się w przypadku pentagramów używanych w magii zachodniej. że wielcy mist-rzowie. co oznacza koło. 93 .

I napisz na czterech płatkach słowa: biha. kawałków tkanin. szafranu. Wyrysuj tę jantrę krowią żółcią na tabliczce z brzozowej kory. uwolnienia. opiłków żelaza. skóry. spokoju. odżegnywaniu zła. hum". zamknij ją w dzbanku z wypalanej gliny i grzej na ogniu. Specjalna jantra pomocna w roztaczaniu powabu: „zamieszaj czerwony sandał z kilkoma kroplami krwi i na brzozowej korze wyrysuj koło i obrysuj je czterema płatkami lotosu. a po obu stronach linii poziomych wyrysuj trzy półowale. którą chcesz sobie podporządkować. jantry nienawiści. W prostokącie napisz imię osoby. roztaczaniu powabu. każde słowo na jednym półowalu. zamknij je drugim prostokątem utworzonym ze słów: om. shri. oraz jak we wszystkich magiach. Napisz w środku koła imię osoby. shri. zniszczenia. której przychylności pragniesz. kshah. budzące wielki strach — jantry śmierci. itp. po obu stronach linii pionowych wyrysuj półowal. wyrządzaniu zła.Do produkcji specjalnych amuletów magii tantrycznej używa się najróżniejszych substancji. Spożyj natychmiast popiół z jantry lub wypij go wymieszany z dowolnym płynem". Doskonała jantra chroniąca przed wrogiem: „Na ścianie twojego domu wypisz kredą imię twojego wroga i z tego imienia jako środka poprowadź osiem linii prostych 94 . jakie stosuje się w różnych okolicznościach i do rozmaitych celów. Oto typowy przykład jantry dominacji: „narysuj prostokąt potrójną kreską. ryżu. Istnieją jantry pomocne w podporządkowaniu sobie bliźnich. paznokci i włosów. na przykład: korzeni ziół. W obu półowalach napisz z każdej strony kshah. popiołu z laseczek kadzidlanych. ziaren wielu roślin. Zaznajomimy teraz czytelnika z paroma jantrami. a w trzech półowalach górnych i dolnych napisz shri.

wycięte ze względów bezpieczeństwa 95 .

Po zmówieniu modlitwy i złożeniu ofiar. odżegnuje uroki i złe czary. odprawia się obrzędy oczyszczania. Podobieństwa w obu bilokacjach są ogromne. Wypisz w środku koła imię osoby.Oto przykład jantry chroniącej przed chorobami. oraz sprowadza nieszczęścia i zadaje śmierć wrogom. zawieś na szyi tej osoby jantrę zamkniętą w metalowym pudełku (z trzech metali). gorączką i ukąszeniami jadowitych stworzeń: „na brzozowej korze wyrysuj sokiem z bielunia koło otoczone ośmioma płatkami lotosu. Obecnie w obrzędach europejskich. 96 . a w każdym płatku napisz biha rhim. którą chcesz ochronić albo uleczyć. Wraz z praktykami zen. a będzie ona uwolniona od chorób. z prawdziwą tantryczną magią nie ma nic wspólnego. co jak się można domyślić. zamawia choroby. Tak samo istnieje zwyczaj składania darów i ofiar. a jak napotka żmiję albo inne jadowite stworzenia. a cele też takie same: czakry odpowiadają pentagramom i anagramom używanym na zachodzie. yogą i innymi przeniknęły do nich obrzędy magii wschodniej. afrykańskich i amerykańskich notuje się ogromny wpływ magii tant-rycznej. one jej nie ukąszą". natomiast jantry w rzeczywistości spełniają rolę zaklęć i egzorcyzmów. przybierając niekiedy dziwaczne formy.

że tak jest i już. GROŹNE WANGI VUDU W książce o czarnej magii. laleczkach vudu. który będzie rzucał złe uroki. jak już wielokrotnie udowodniono. Użycie figurek o ludzkich kształtach w celu sprowa-dzenia nieszczęść. nie można pominąć informacji o budzących grozę wangach. choć niezrozumiałą prawdą.XIV. Wiadomo tylko. Wangi — aby działały skuteczniej — powinien przygo-tować czarownik. sprowadzające nieszczęścia i śmierć. a nawet zadawania śmierci na odleg-łość to znane bardzo stare obrzędy. służą również do osiągania celów szlachetnych — a jakich. a już szczególnie wzbogaciwszy je dodatkowymi elementami. ale także przerażającą. które przejęły ludy czarnej rasy. nie jest czczym wymysłem. Prawdziwni adepci. które nie znajdują rozumowego logicznego wytłumaczenia. praw-dziwej bombie niszczycielskiej w praktykach złoczynie-nia. potrafią osiągać zadziwiające rezultaty. wyznawcy vudu. choćby najbardziej skrótowo traktującej ten temat. Sama wanga jest tylko przekaź-nikiem owych złoczynnych myśli czarownika lub maga. zwykle niezdarnie ulepione kukły.Czarna magia 97 . przy czym odległość nie ma tu żadnego znaczenia. Efektywności dokonywanego obrzędu przenie-sienia złoczynnej myśli maga na wangę. co. to zobaczymy później — niemniej zasłużoną straszliwą sławą cieszą się wangi. Te fatalne wizerunki. dzięki którym osiąga on wiadomy cel. Należy je 7 . odpowiednio przygotowani. staje się dzień po dniu coraz potężniejszą bronią w niszczycielskich prak-tykach czarnej magii.

u s u n i ę t e 9 8 .

usunięte 99 .

usunięte 100 .

Nie bedziecie robić laleczek vudu 101 .usunięte.

aby nikt jej nie zobaczył. od łacińskiego słowa vultus — wizerunek. Po upływie tego czasu zabierz wangę i spal w odludnym miejscu. a potem z Ksiąg Czarnej Magii — zwanymi dagyde i volt. Niemniej od zamierzchłych czasów różne kultury i narody posługiwały się figurynkami ludzkimi. Wielka Czarna Magia nie ma więc zobowiązań wobec afrykańskich technik służących zgub- 102 . pomocnymi w rzucaniu złych czarów i uroków. odmów trzy razy Wierzę w Boga. a popioły niechaj wiatr rozniesie". Celem obrzędu jest uzdrowienie osoby kochanej. Potem ukryj wangę w sekretnym miejscu. nieużywaną tkaninę. Przez siedem dni skrapiaj ją wodą święconą i odmawiaj trzy razy Wierzę w Boga. metalu — o czym dowia-1 dujemy się z glinianych tabliczek.Po tych straszliwościach okrutnych wang podamy na pocieszenie receptę na dobrą wangę. Skrop ją wodą święconą i złożywszy dłonie. których podstawowym elementem są wangi czyi lalki vudu. Znane były i w starożytności i w średniowieczu zaklęcia sprzężone z lalkami wykonanymi ze szmat. wosku.' a jest on następujący: „przygotuj w należyty sposób wangę vudu i ubierz ją w białą. gdy inną drogą nie można było rozwiązać wielorakich życiowych problemów. niechaj zainteresowany tajemnymi sprawami tego świata czytelnik doświadczy także i dobroczynnego działania vuduistycznej magii. Winni jesteśmy czytelnikowi wyjaśnienie: w dzisiej-J szym świecie używanie złoczynnego przedmiotu w postaci figurki wyobrażającej człowieka stało się powszechne na skutek ekspansji vuduistycznych praktyk magicznych. Nie są więc one wyłączną własnością i dziedzictwem kultur negroidalnych.

103 .nym celom za pośrednictwem złoczynnej magii tkwiącej w ludzkich figurynkach. które raczej wykrzywiły jej właściwy obraz i uczyniły groteskowymi jej prawdziwe. starorodawne obrzędy. Zawdzięcza im tylko swój wielki eozgłos i potężny przemysł. I może byłoby lepiej. gdyby już tak zost ało.

teraźniejszości i przyszłości — podajmy najciekawsze przykłady czarostw. które uznaliśmy za najczystszą pornografię. aby kobieta skierowała na mężczyznę.XV. choć nie zrezygnowała z najstarszych obrzędów i praktyk. który uczynił tak 104 . Jak się wydaje. Uznając ten dział magii za bardzo ważny — zarówno w przeszłości. rezygnując jednak z tych najbardziej obscenicznych i szczegółowych opisów. Pomocna miłości i erotyce magia została w naszych czasach. erotyzm i zaspokajanie potrzeb seksualnych człowieka były odrębnymi dziedzinami oddanymi wnikliwym studiom oraz praktykom magicznym. Niejednokrotnie archeologów i lingwistów zdumiewała ogromna ilość recept na filtry miłosne i mnóstwo zaklęć zapisanych na papirusach i pergaminach. W owych skomplikowanych zaklęciach znajdujemy imiona Ozyrysa. Rozpocznijmy od miłosnej magii starożytnych Egipcjan. WIELKA MAGIA MIŁOSNA I EROTYCZNA Od zamierzchłej przeszłości miłość. Horusa. jak wszystko. wystarczyło to w zupełności. na których w końcu bazowała zawsze. zaktualizowana i zmodyfikowana. Najczęściej stosowanym przez magów — kapłanów obrzędem magicznym w celu zapewnienia miłości danej osoby było zakopanie przed jej progiem specjalnych tabliczek z brązu z wyrytymi na nich scenami aktów erotycznych. Mirthy i innych bóstw egipskich. Serapis. opisanych w starych Księgach Czarnej Magii oraz dziełach klasyków.

Indianie. która jeszcze dzisiaj znajduje się w użyciu i cieszy dużą estymą: "Jeśli chcesz zdobyć miłość jakiejś osoby i żeby była ci wierna. Talizmany. aby osiągnąć korzyści miłosne pierwszego rzędu. Persowie. spraw. Chińczycy. od dawna używane w Europie. znaleziony w prawdziwej biblii kabały miłosnej Wschodu. Również starożytni Grecy. który zrobisz z kawałka szaty tej osoby. nic o tym nie 105 . Arabo-wie. swą niepohamowaną namiętność seksualną. powszechnie używali filtrów i wszel-kiego rodzaju preperatów. wyryj na tabliczce z czerwonej miedzi znaki przynależne boginii miłości i włóż ten talizman do amuletu. Rzymianie. Zacytujmy jeden z ciekawszych przepisów na zaklęcie.wielki czar. a potem podejdź pod jej dom i spacerując wypowiedz słowa: „A mapoylfak". nie mówiąc już o Asyryjczykach i Chaldejczykach. aby nosiła przy sobie. Rysunki talizmanów miłosnych pochodzących z Księgi Czarnej Magii. Natomiast w Cudownych Tajemnicach Alberta Wielkiego można znaleźć receptę. zwanej Księgą Kleopatry: "Jeślii chcesz pozyskać względy osoby pici przeciwnej. obecnie robią karierę w Nowym Świecie.

tak żeby dotykał ciała. zrób na nim trzy węzły i mówiąc do pierwszego Astaroth — musisz mnie kochać. co oczywiście nie uchroniło się przed ciekawskimi na--szych czasów: „Jeśli chcesz. Okręć splecionymi włosami przegub lewej ręki i tak noś i jeszcze.wiedząc. ale najpierw wysusz je i utrzyj na proszek. W znanej Księdze Świętego Cypriana znajdujemy dwa przeciwfiltry. noś przy sobie kawałek magnesu w pergaminowy papier owinięty. postaraj się zdobyć jej długi włos. woreczek z krztyną rogu jelenia i drugi z magnesem". najlepiej wiosną". 106 . Oczywiście wielcy magowie wszystkich czasów — również ci dzisiejsi — nie zaniedbywali sztuki produkowania zaklęć przeciw innym zaklęciom: czy to miłosnym. czy to złoczynnym. choćby najdelikatniej. noś na szyi kawałek dziewiczego pergaminu. Drugi — żeby czarownicy nic ci zrobić nie mogli i żadnej siły przeciw tobie nie użyli. jak możesz. W starym traktacie Pactum też mamy coś smakowitego. którzy pragną być atrakcyjnymi dla dam: „Zawsze noś przy sobie zielony woreczek. z sercem gołębia i oczami żaby. którą kochasz. aby cię pokochała młoda dziewica. które rzuciła na ciebie jakaś osoba. A oto nadzwyczajna formuła wzięta z klasycznego dzieła Les secrets merveilleux de la magie naturelle (Cudowne tajemnice magii naturalnej). Powinieneś zrobić ten amulet w piątek. a będzie twoja". do drugiego Scheva — musisz mnie kochać. Zaraz wyrwij sobie włos i spleć go z włosem dziewczyny. wielce pomocna panom. bo tego chcą Astaroth i Ssheva. Wypróbujmy ich skuteczność: Pierwszy — aby przezwyciężyć czary miłosne albo nieszczęście sprowadzające. ale przedtem wypisz niebiańskim inkaustem imiona święte: Jezus Maria Józef. dotknij tą ręką dziewczyny. do trzeciego — ty będziesz moja.

różnią się one tylko formą. używa sięnajdziwniejszych przedmiotów.Użycie talizmanów miłosnych ma charakter uniwersalny. choćby słynnego linghamu. Muzułmanie nie rozstają się z kartą wyrwaną z Koranu. sreba albo złota. Ludy Czarnej Afryki mają swój grisgris. Chińczycy noszą przy sobie kawałki tkaniny z wypisanymi imionami bóstw opiekujących się miłością. który chętnie przejęły vudu i makumba. Kólem talizmanów miłosnych jest jednak prawdziwy talizman miłosny. Anagramy magiczne służące celom miłosnym. Na przykład w Indiach. Matki Miłości. żydzi ufają pergaminowi z wypisanym przedostatnim z dziesięciu stosowanych w kabalistyce imieniem boskim. od najdawniejszych czasów po dziś dzień. co zresztą wiąże się z określonymi wierzeniami i tradycją. Jeden z nich zawiera Święte Imię Schevy. jakie tylko może wymyślić człowiek. Za skuteczność tego wielkiego 107 talizmanu . W naszych stronach narodyy białej rasy preferują talizmany miłosne uwzględniające znaki i wpływy astrologiczne. czyli organu męskieiego: amulet można zrobić z gliny. któremu wszystkie inne zawdzięczają swą nazwę. kości słoniowej.

którym przed wiekami i tylko przy wyjątkowych okazjach obdzielali potrzebujących wielcy magowie i adepci. że według zaleceń Wielkiej Magii. włóż talizman do zielonego woreczka i wzmocnij go kawałkiem kamienia magnetycznego". że ten stary talizman. którymi są: ahea + aghiel + kedermel + bne + seiaphim rozdzielając je w taki sam sposób jak poprze-dnio. oczywiście musi ona najpierw dokonać obrzędu oczyszczenia oraz odprawić jeszcze inne wymagane ceremonie. Na rewersie tego niezawodnego talizmanu miłości narysuj tylko jedno koło i wypisz na jego obwodzie kabalistyczne imiona Venus. Nie trzeba chyba dodawać. która ma ich używać. a w części górnej i dolnej narysuj znaki astrologiczne jej przynależne: czerwonym inkaustem na górze a czarnym na dole. W środku talizmanu napisz czerwonym inkaustem imię Schevy. z dziewiczego pergaminu wytnij koło o śred-nicy 45 milimetrów. Jeszcze raz przypominamy. Kiedy już wszystko będzie zrobione jak należy. kiedy zostały zrobione przez adeptów posiadających specjalną moc. talizmany przynoszą żądane efekty tylko w przypadku. Ale nie drażnijmy ciekawości czytelnika i podajmy sposób na wykonanie tego jakże użytecznego przedmiotu: „W jakiś piątek wiosną.Wewnątrz koła zakreśl dwie linie równoległe. kiedy słońce pojawi się na horyzoncie. 108 . stara-jąc się zmieścić pomiędzy nimi imię osoby kochanej. Cena najtańszych waha się w granicach 4—12 dolarów.ręczyli cieszący się najwyższym prestiżem uczeni w naukach tajemnych. dzi-siaj można znaleźć we wszystkich katalogach i ofertach. albo przez osobę. Na awersie talizmanu narysuj kon-centrycznie cztery koła i napisz w nich zwykłym czarnym inkaustem te oto cudowne słowa i oddziel je szkarłatnyrm krzyżem: enam + binah + sator + arepo + tenet + opera + rotas + hod + kether + chokmar + tedulah + teburha + tipheret + jesod + sardach + io + netzha.

ozdób.Także pozwolimy sobie wątpić w skuteczność działania nowoczesnych talizmanów miłosnych produkowanych seryjnie w warsztatach. Rysunek pomocny w wykonaniu słynnego talizmanu przeciw uro-kom. Uważany za na/bardzie/ skuteczny. jak również amuletów. choć pięknych. 109 . które będą raczej pełniły rolę zwykłych. zaklęciom i złym czarom.

ków. gęsie pióro. aby godne było słów. wlej nie szczędząc krwi gołębiej i wystaw do księżyca. co pozwala stwierdzić. 46. żeby pisać na talizmanach". Po tych staraniach masz inkaust gotowy. Tym razem w języku oryginału wymieniono pełniejszą nazwę. dodaj podwójną ilość jabłek dębowych*.). na str. Wymieszaj wszystko. czyli należy postąpić. co masz i niech się gotuje przez trzy noce z rzędu. Nasuwa to spostrzeżenie. i czyń tak przez siedem nocy. koniecznie z prawego skrzydła. ściętej w mie-siącu marcu. Weź kości nietoperza. musisz jeszcze dodać proszku ze spalonych gałą-zek paproci. włóż do ognia i spal. jakie * Por. jak zawsze ze starych Ksiąg Czarnej Magii. pochodzące. jak: magiczny inkaust. recepty na wszystkie cztery artykuły. . wypowiadaj te słowa: Abrachay! Abatoy! Samatoy! Scaver! Adonay! Usuń z tego pióra nieczystości. w nocy. że oprócz odprawiania obrzędów obowiązujących przy wyrobie talizmanów miłosnych i wszelkiego rodzaju talizmanów. że jabłka dębowe były ważnym składnikiem wszystkich inkaustów czarnoksięskich (przyp. trzeba zdobyć odpowiednie gęsie pióro. Pragnąc zaspokoić potrzeby czytelnika podajemy. Magiczny inkaust przygotowuje się jak w przepisie: „Wlej do garnka nowego wody rzecznej i odstaw. pachnidło Venus. Aby jednak pisać na tych talizmanach. Wrzuć do garnka. dziewiczy per-gamin. przyp. podczas pełni księżyca. Aby magiczny inkaust dał pożądane wyniki. poczwórną — gumy arabskiej. ale w czasie kiedy go ubywa. że jednak z jakichś powodów należy użyć galasówek. Jak już wszystko zrobisz.Dodajmy. proszku zwęglonej winnej latorośli. przesiej to wszystko przez bardzo gęste sito. a potem utłucz na proszek i zmieszaj z równą ilością kopcia z komina. a w dzień niech stygnie. które powinieneś zebrać w wigilię świętego Jana. jak przykazano: „Chwyć gąsiora i jak już będziesz wyrywał mu pióro. tłum. nieodzowne jest użycie takich śród.

Pachnidło palić możesz tylko w dni piątkowe". niezbędnego w obrzędach mających na względzie cele seksualne. Używając. boć ileż trzeba 111 . i pisz nim. nie jest tak łatwo wyprodukować doskonały. Skrusz na proszek wszystkie ingrediencje i zmiieszaj z gołębią krwią. jak następuje: "Aby zrobić pachnidło Venus. Później przytnij je tak. wysuszone płatki róż. usunięte ze względu na brutalność Przypatrzmy się teraz produkcji pachnidła Venus. i nasmaruj pachnidłem Venus. Jak widać. rnusisz mieć: piżmo. Będziesz miał pastę i zrób z niej kuleczki wielkości ziaren grochu i wysusz. ambrę. a ogień podsycać drewienkamii laurowymi i leszczynowymi w równych częściach. jak się to czyni. łodygi aloesu. rzeczywiście skuteczny talizman. rzucaj po trzy na rozżarzone węgle. żeby J6. liście werbeny i czerwony koral. Pachnidło Venus palić trzeba w glinianym piecyku.zie pisało. Tajemna recepta brzmi. gdy będziesz fodziejstwa czynił". Ukryj dobrze. żeby Ą prócz ciebie go nie używał.

zdobyć środki używane w danej epoce. choć ci ostatni przedkładali nad nie talizmany. powszechnie nazywana napojami. choć można wlewać je do jedzenia. najwięcej zaś ich mamy w starożytnej literatu-rze hinduskiej. stworzyć odpowied-nie warunki do pracy. Hebrajczycy oraz Arabowie. Musisz destylować i odparowywać tak długo. zaś najlepiej mieszać do słodyczy. zarówno w Kama-Sutrze. pigułek podnoszących sprawność seksualną. gdzie aż roi się od wszelkiego rodzaju filtrowi. niech się topi w temperaturze siedemdziesięciu stopni. głęboko w to wszystko uwierzyć. którego recepta przetrwała do naszych czasów. aż na dnie retorty zobaczysz sól suchą i czerwoną. jest również używany jako podstawowy surowiec do produkowania innych środków — Filtr Adeptów Różokrzyża. pachnidło Venus. olejków. Weź potem garść nasion kwiatu 112 . znane już w starożytności. Osobną dziedziną pracowitej miłosnej magii są słynna filtry. tak sporządzone talizmany są poza wszelką konkurencją w stosunku do tych bez specjalnego za-chodu kupowanych za pieniądze. odpowiednio zrobiony magiczny atrament i co najważniejsze. aby osiągnąć pożądany cel: przede wszystkim znaleźć właściwą osobę posiadającą specjalną moc. Otrzymasz zielonkawy płyn rozpuszczający oraz caput mortuum barwy zielonej z czerwonymi błyskami. Jak należy przypuszczać. jak i w Anan-gaRanga. następnie zachować czystość. wyraźnie pochodzenia alchemicz-nego: „Weź jedną uncję merkuriusza filozoficznego i tyleż samo siarki i włóż do naczynia z grubego szkła. Jednym z cenniejszych filtrów. Informacje o filtrach miłosnych znajdujemy w dziełach egipskich. jako że było w zwyczaju podawanie ich w napojach. choćby ów dziewiczy pergamin. Tyleż samo mają narody Dalekiego Wschodu. pomad. wonności afrodyzjakalnych.spełnić warunków.

tłum. Jeśli tylko natrzesz tym filtrem ręce i dotkniesz interesującej cię osoby. rytuałów. odmładzała starców i pobudzała energię u impotentów. jak i wśród naszych rodzimych czarowników i guślarzy. żeby był dość gęsty. żeby z niego zrobić tynkturę albo zwykły roztwór. Badacze historii magii skłonni są przypuszczać. nie zapominając. Cenny życiodajny płyn stanowił o powodzeniu obrzędów. abyś mógł zostawić nasiona na przyszły rok. 113 . tkwią lorzenie późniejszego wampiryzmu. Zarówno ludy prymitywne. zaklęć i paktów czy inwokacji żądały krwi.. niemniej ów zły zwyczaj wkradł się we wszystkie epoki i kultury.). Zasiej je w dobrej ziemi.. czego sobie zażyczysz". że rośliny potrzebują tylko połowy czasu. Dotknięte chorobą miejsca le* Czyli werbeny (przyp. aby ziarenka się nasyciły. włóż do wody. gdzie uprawiano magię otwarcie i publicznie. Będziesz potrzebował tylko soku z tej rośliny. żeby urosnąć. abyś zebrał plon dnia 21 kwietnia. Tak więc w niektórych krajach. jak i wysoko wykształcone kultury do swych praktyk magicznych. w których jedynie młoda. szczególnie gdy pracowano. uczyni ona wszystko. wsyp trochę tej czerwonej soli i odstaw na całe dwa dni. Zasiej tyle. co w końcu oprowadziło do zagrożenia życia. że właśnie tutaj. I oblicz czas zasiewu tak. Zooterapia mnagiczna cieszyła się ogromnym powodzeniem zarówno na Dalekim Wschodzie. oficjalnym dekretem za-broniono używania krwi do ceremonii i rytuałów. Jednak nie można było uniknąć praktyk. aby uzyskać gotowość miłosną. w magii miłosnej. tyle. jak na przykład w Chinach. — Czarna magia. świeża krew przywracała siły witalne chorym. W magii erotycznej ogromnie ważnym czynnikiem jest krew i choć wielcy czarnoksiężnicy i adepci wzbraniali się jej używać ze względu na grożące niebezpieczeństwa.Różokrzyża *. rozmaitych obrzędów.

Także więc w magii miłosnej co mogło być bardziej skutecznego.czono w ten sposób. zwłaszcza różami itp. jeśli nie obłożenie genitaliów krwawiącym gołębiem. posągi. Mówiliśmy dotychczas o używaniu żywej krwi w obrzędach. czarnych kotów. na przykład ochrą. kiedy do ceremonii zaczęto używać krwi. Ów zwyczaj ofiary krwi zastępowano w miarę rozwoju cywilizacyjnego jej namiastką w postaci substancji o tej samej barwie. kruków i nietoperzy do swych złoczyn-nych czarostw.). skoro pierwotnie we wszystkich kultach praktykowano składanie krwawych ofiar ku czci rozmaitych bóstw. którą malowano posągi.* Przykładem może tu być upadek wysoce wysublimowanej kontemplacyjnej doktryny Lao-Tse. (przyp. czarny kogut zarzynany na ofiarę. gdyż tego rodzaju praktyki nie były rzadkie. czerwonymi kwiatami. o ulubionej ingrediencji filtrów miłosnych. przyrządzanych przez średniowieczne czarownice. Na przykład Pliniusz w swojej Historii Naturalnej z początku perwszego wieku naszej ery twierdził. Tak też osiągano potencję seksualną. czego namacalnym dowodem jest choćby. na przykład kozłów. a mianowicie o krwi menstruacyjnej.). czego dotknie. ale też należałoby wspomnieć. a nie nagły zwrot ku barbarzyństwu. Użycie krwi w rytuałach magicznych doprowadziło w końcu do degeneracji obrzędów. Podobnie było u Greków i Rzymian. groby zmarłych itp. W naszych czasach nadal istnieją krwawe obrzędy. nieodzowny w rytuałach vudu. aby odwieść swój naród od obyczaju składania ludzi na ofiarę** ku czci Jehowy. że układano na nich rozpłatanego gołębia. a ileż starań kosztowało Mojżesza. krwią spryskiwano ołtarze. 114 . 0 właściwościach tej substancji wypowiadali się wielcy mędrcy wszystkich czasów. i tak: kamie- * Trudno tu mówić o degeneracji obrzędów. tłum. „degeneracja" obrzędu (przyp. że niszczy ona wszystko. tłum. W starożytności i w średniowieczu nekromanci używali świeżej krwi wybranych zwierząt. " Bowiem były to obrzędy praktykowane przez całe pokolenia. sypano na ołtarze i składano w ofierze zmarłym czy czerwoną materią.

bowiem wtedy posiada ona siłę magiczną potężną. przypomnij sobie pani starożytną radę Pytii: „Kiedy ciało twoje nieczyste będzie. 115 .nie szlachetne tracą blask. Przypomnijmy odpowiedź słynnego Nostradamusa — medyka i astrologa Katarzyny Medycejskiej — królowej. siły wszystkie mężczyzny w niemoc spopieli". który ślepy będzie na wdzięki wasze. liście więdną. aby przygotował jej napój miłosny. przybierając formy daleko wykraczające poza to. «Nie masz Pani żadnej potrzeby podnosić siły waszych wdzięków. jeśli oprze się mocy waszej piękności. gdyż ogień zgubny wielki. co wyrażają jej oczy w dniach fatalnych. aby je wielbić. I ten kto spojrzy w oczy kobiecie w dniach tych. co powiadają jej usta. kiedy zażądała. bo cię nimi zniewoli i w oczy jej nie spoglądaj w dniach owych feralnych. Natomiast w Zend Aveście — czytamy: „Strzeż się kobiety. spójrz a zwyciężysz". ale mniej jeszcze winien wierzyć w to. niewolnikiem jej będzie". do których niezbędna jest krew menstruacyjna przetrwały u ludów prymitywnych. Także Rzymianie u Lucjusza Columeli i u Elia też z całym przekonaniem twierdzili. natomiast świetnie się nadaje do produkcji filtrów i napojów miłosnych. Ale jeśli kiedyś znajdzie się taki człowiek.)) Ten zachodni przesąd został po-twierdzony na Wschodzie przez samego Konfucjusza. co we wnętrznościach płonie kobiety. co można uważać za granice normalności. a kwiaty opadają. Praktyki. gdy w dniach pewnych jej natura przewrotna wybiegów nijakich nie czyni. który pisze w jednej ze swoich ksiąg: „Nie może nigdy mężczyzna wierzyć słowom wypowiedzianym przez kobietę. Piękność wasza jest niczym słońce. na które spojrzeć wystarczy. I słów jej nie słuchaj. że krew menstruacyjna jest szkodliwa i niszczy rośliny i zwierzęta.

trzeba używać wszystkiego. ale tylko z jednej strony. 116 . usiądź wygodnie i przykryj stolik dłońmi. Wciągnij głęboko powietrze. Tak przygotowane papiery posiadają wielką moc i są wielce skutecznym środkiem uzyskania wzajemności interesującej cię osoby. Kiedy skończysz. dobrze jest używać złota. papier będzie mocno przesiąknięty twoją emanacją magnetyczną.Od dość dawna w celu zniewolenia myśli pożądanej osoby stosuje się tak zwane papiery miłosne. ambry. aby służyły wyłącznie tobie. wraz z recepturą postępowania: „Wybierz kilka arkusików dobrego białego papieru. a następnie zamknij oczy. złóż je i połóż na stole. trzeba napary z werbeny pić. werbeny. a to wnętrzości wilka. gołębicy i kozła". skoncentruj swoje myśli i wyrysuj w przestrzeni „świetliste koło". a to szczątki robaczków świętojańskich albo sałaty. najlepiej gołębia. takoż sok z włoskiego kopru z mlekiem. wypuszczaj powoli i zaraz dmuchnij delikatnie na papier. kadzidła palić. wymawiając równocześnie uświęcone słowo parabrahm. Namagnetyzowane papiery ukryj w sekretnym miejscu. mirry i ząbków dzikiego czosnku używać". „Ale żeby niemoc płciową spowodować albo w cnocie żyć chcieć. odkurzyliśmy kilka recept nieodzownych w magii seksualnej. ziela świętojańskiego oraz narządów rozrodczych zwierząt. Uczyń tak pięć razy. albo nenufaru". Wertując średniowieczne Księgi Czarnej Magii. „Aby zapewnić sobie miłość jakiejś osoby. Pozwól odpocząć myślom przez parę minut. używane najczęściej. Odwrócić teraz stosik i wszystkie czynności powtórz od początku. „Aby siły męskie mieć wielkie. Powtórz tę czynność pięć razy. Istnieje mnóstwo zaklęć uaktywniających każdy papier. piołunu. Podamy tutaj jedno. co pochodzi od zwierząt saturnowych.

„Ale żeby poczęcia urfiknąć. pyłku irysowego albo cynobru". popiół z wilka albo łapa łasicy". użyć trzeba diamentu.Mo. „Żeby krew miesięczną wstrzymać. którego autorem był znako117 . musisz tylko nosić przy sobie popiół z jabłka kalwili albo z zielonej żaby". Rewers i awers słynnego starożytnego Wielkiego Talizmanu Wenus. mocz mulicy. Można wyryć go w metalu albo wyrysować na dziewiczym pergaminie. Nic nie mają one wspólnego — albo prawie nic — z cudownymi sekretami zawartymi w osobliwej księdze z szesnastego wieku. sproszkowany róg jelenia i krowie łajno". daj jej miodu z popiołem z jej włosów". Podane wyżej recepty używane były wyłącznie przez pośledniejszych guślarzy oraz czarownice. kamienia magnesowego. dobre są zęby małego dziecka oprawione w czyste srebro. "Żeby poznać. a mamy tu na myśli dzieło pod tytułem Venus skryta albo Wiedza o płciach. "Do poczęcia nie masz lepszych medykamentów nad kobyle mleko. koniecznie odprawiając wszystkie zalecone obrzędy. czy kobieta jest prawdziwie cnotliwą. „Żeby kobieta wierną ci była.

doktora Fernanda de Arellano.cieszącego się ogromnym prestiżem w wielu innych dziedzinach wiedzy. i z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić. 118 . czarnoksiężnik i alchemik Hieronymus Cardanus. Tłumaczony z Łaciny na Mowę Hiszpańską przez Don Luisa Fernanda de Arellano. medyka sewilskiego Cordoba — w Domu Juana Bautisty w Roku Pańskim 1567. chociaż zawiera propozycje najbardziej interesujące. którzy właściwie go nie znali. To dzieło o magii seksualnej Venus Skryta należy do rzadkości i było białym krukiem dla rzeszy adeptów nauk tajemnych. wybrane i ogromnie ważne dla czarnoksięskich obrządków sprowadzających miłość i chuć. I bez przesady. zarówno z uwagi na poruszane w nim tematy. który brzmi dokładnie tak: SKRYTA VENUS albo TRAKTAT O KABALE MIŁOSNEJ złożony przez Medyka z Mediolanu i wnikliwego Filozofa GIROLAMA CARDANO. z prawdziwą przyjemnością udostępnimy czytelnikowi tekst okładki. filozof. że Venus Skryta była przetłumaczona na hiszpański już w 1567 roku przez słynnego medyka z Sewilli. Korzystając ze szczęśliwego trafu posiadania w naszej bibliotece kilku egzemplarzy tego dzieła. że jest to najznakomitsze dzieło dotyczącej tej materii. opublikowana w drukarni w Kordobie w tymże samym roku. Interesujące jest jeszcze i to. astrolog. jak i osobowość autora.mity lekarz. matematyk.

Oto jeden ze znanych na aszym kontynencie sposobów: „Weź Biblię i znajdź rozdział 8 werset . połóż go na tej samej stronicy Biblii dokładnie tam. piór. szczególnie miłosnych. atramentów. gdzie już jest klucz. abym moc takową posiadał i emanacje aniołów światła przyciągał. Napisz imię osoby. twarda jak otchłań jest zazdrość. A oto najsłynniejszy egzorcyzm: „W imię Adonai niewysłowionego. W imię Ojca. wypowiadaną jedyynie przez najsłynniejszych czarowników w trakcie przygotowywania pergaminów. gdzie się ten werset znajduje. bo mocna jest jak śmierć. Zamknij księgę razem z kluczem i kawałkiem pergaminu i owiąż ją nićmi bawełnianymi. której względy pozyskać pragniesz.6 Pieśni nad Pieśniami Salomona. czyli posługiwanie się Biblią w praktykach magicznych. tłum. talizmanów. którego dokonywać będę. w imię Syna i w imię Ducha Świętego. choćby tę słynną niezwykłą formułę egzorcyzmu. w imię Jehowy Wszechmocnego.) 119 . Pobłogosław i uświęć czynienia moje podług praw twoich i woli twojej najwyższej. miłość. *Tłum. w imię Saday nieomylnego. na pergaminie. zwaną Ad Omnia*. ja cię zaklinam (tutaj wymów nazwę rzeczy. jako pieczęć do ramienia twego. gęsim piórem umoczonym w inkauście magicznym i włóż ten kawałek tam. pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni«*\ Weź potem klucz do sypialni twojej. Amen". amuletów itp. żeby tylko był oczyszczony i egzorcyzmem odczyniony. abyś był mi użyteczny i ku korzyści służył w wielkim dziele moim. który mówi: »Połóż mię jako pieczęć do serca twego. W imię błogosławieństw trzech ojca najświętszego.Podajmy kilka ciekawostek. Wujka (przyp. Cardanus wprowadził do kultury zachodniej bibliomancję. której egzorcyzm czynisz). które pierwej *Na wszystko. ks.

zwany jeszcze odbitym wielce jest niebezpiecznym. Czarownik niegodziwe czarostwa czyniąc całą swą nienawiść wielką. aby mnie nie zawiodły dzieła moje. Cardanus jest autorem słynnego przeciwczaru. zwanego Ciosem Odwróconym. I co wówczas się stać może? Ano rzecz straszna. Potem. a kiedy trzy dni miną. który czyniciela uroków ugodzi. a także w magii miłosnej. matko Schevo! Opiekunko miłości! Wznoszę do cię modły moje gorące. abyś pomogła mi w czynieniach moich. rzucanymi przez innych czarnoksiężników i czarowników. a potem z wiarą wielką wypowiedz taką inwokację: Och. otwórz Biblię w miejscu zaznaczonym. gdy mocy tajemnych Natury w sprawie niesłusznej używa. a wdzięczność moja będzie wieczna i bezmierna. wyjmij klucz i kawałek pergaminu. zwiąż je razem i włóż sobie pod poduszkę i tak trzymaj przez trzy dni. w nie wkłada i z istoty jego strumień emanacji płynie i ku jego ofierze się kieruje. czar twój się spełni". że czarodziej wyśle swoje promienie złoczynne ku osobie. by nas dosięgały złe uroki czarnoksiężnika bez nijakiego sumienia. a i czasami tragicznym w skutkach dla czarnoksiężnika albo czarownika. którą to okultyści siłą Ob zowią. Więc jeśli nie chcemy. Ale wydarzyć się może. I wtedy łączność się mocna pomiędzy czarownikiem a człowiekiem uroki odbierającym zawiązuje i jakby wstęga myślowa z tych emanacji się tworzy. Cała siła złoczynna czarownika mocno w aurę ochronną noszącego talizman czarom przeciwny uderzy i dokona się ipso facto cios odwrócony. musimy 120 . jaką tylko posiadać może. Oto fragment tekstu traktatu Cardanusa wraz z formułą czaru: „Cios odwrócony albo odrzucony. która wie o takich mocach i amulet nosi przeciwny takim czarostwom. gdy już wypowiesz te słowa. którego używano jako doskonałej obrony przed złymi urokami.najmniej przez trzy dni jako podwiązkę na lewej kostce nosiłeś.

Na koniec włóż go do woreczka z materii czarnej i noś zawsze na sercu.. tylko zarabianie pieniędzy. Choć w handlu artykułów do zgłębiania Wiedzy Tajemnej w bród.. jak również tych nieodzownych w magii seksualnej. Przypatrzmy się więc uważniej propozycjom zawartym w niniejszym rozdziale i sami oceńmy. a takoż czarnoksiężników przeciwko tobie. A potem niech promienie księżyca świecą. i inkausty. bowiem przeciwko nim się ich uroki obrócą". a co nią nie jest. serce czerwonym in-kaustem. taką samą. co jest tą akuratną magią. 121 . gdy księżyc w czwartej kwadrze na niebie będzie. a trzy gwoździe czarnym inkaustem i też pamię-taj. i pióra zawczasu egzor-cyzmował. Jeśli tak uczynisz. kiedy amulet będziesz pachnidłami przynależnymi Satur-nowi okadzał. abyś koła zielonym inkaustem rysował. Zważaj. powtórzmy jeszcze.ten cudowny amulet zwany przeciwczarem odwróconym zawsze przy sobie mieć. żebyś i pergamin. na nic się zdadzą złoczarnoksięskie knowania czarowników. jaką widzisz na obrazku. iż nie jest to magia. A zrobić ten nadzwyczajny talizman możemy podług formuły od magów faraonowych przepisanej: jakiejś soboty między jedenastą a dwu-nastą godziną. weź kawałek dziewiczego pergaminu i wyrysuj figurę.

który pochodzi z ziemi ludu Izraela z epoki Starego Testamentu: „Jeśli pragniesz gorąco. Cytowane poniżej formuły i zaklęcia istotnie pochódzą z oryginalnych dzieł. weź czerwoną miedź i medalion wykuj. uczyń taki oto talizman: kiedy lato mieć się będzie ku końcowi. jakie mamy w zasięgu ręki. Być może mog-liby to uczynić owi wielcy adepci.XVI. WIELKIE SEKRETNE FORMUŁY MAGICZNE WSZYSTKICH CZASÓW Aby już całkowicie zaspokoić naturalną ciekawość czytelnika. o czasie przynależnym Venus. Formuły prawdziwe i skuteczne? Czy też tylko nieszkodliwe zabobony? Nie widzimy się powołani do udzielania miarodajnych odpowiedzi. a po drugiej stronie imię Jehowy z Nony wyryj. aby cię jakowaś osoba pokochała. Zawieś zaraz na czerwonym sznurze a dobrze. Rozpocznijmy od jednej z najstarszych i najskuteczniejszych. i nie mają nic wspólnego ze współczesnymi podręcznikami do czarnej magii. i zaraz na szyję sobie zawieś. cenionych przez magów i czarnoksiężników. zebraliśmy wielkie sekretne formuły czarnej magii będące w przeszłości i obecnie dumą praktyk ezoterycznych. Na jednej stronie znaki męskie i żeńskie planet wyryj. A w pierwszych dniach jesieni pod drzwi jej pójdź i wyrzeknij dwanaście 122 . a służącej do przygotowania talizmanu miłosnego. którzy od tysięcy lat i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi stosowali je w praktyce. żeby był z wełny i z szaty oblubienicy twojej zrobiony.

Oddajemy ją w całości do dyspozycji czytelnika: "Ulep z wosku w miesiącu styczniu figurkę i niech będzie rodzaju męskiego. hel. którąś pierwej w czas kanikuły dziełu temu poświęcił i krwią jej wypisz słowa następujące:hels. a już zupełnie nie wiadomo. kiedy Psia Gwiazda najmocniej świeci. hels i powieś figurkę na włosie twoim u sklepienia jaskini o północy. Połącz z powrotem głowę z resztą jej ciała. A oto tajemnica. Skrywana przez nich zazdrośnie. caracterum et ver-borum me invisibilem reddas. Rzeczywiście. jak stać się niewidzialnym będąca dziedzictwem wielkich magów. not. że owa figurka. et. jako i ty jej pragniesz". półksiężyc i kąt sekretny. zaklinam cię figurko woskowa per deum vivum ut per virtutem horum. to winna jest tu wyłącznie jego ignorancja. a zrób to dokładnie. Nie minie dni trzydzieści. 123 .razy słowo amapoylfak. Eksperyment faktycznie wymaga wielu zabiegów i nie prowadzi tak łatwo do celu.*" Wielcy adepci twierdzą. mogą być zwyczajne. Oddziel czaszkę od ciała i w dniu i w godzinie Saturna wyryj igłą na niej sekretny krzyż. gdzie szukać tej skalnej żaby i akurat w czasie. ubique te portavero meum. jeśli ktoś z czytelników cierpi teraz z mi-ści. a pal kadzidła. mach et vos omnes. kiedy tylko włoży się ją do kieszeni. czyni całkowitą i absolutną niewidzialność zawsze. berot. I mów wtedy: me/ach. ujrzała jednak światło dzienne za sprawą słynnych Kłódek Salomona. wraz z towarzySZĄCYM JEJ zaklęciem. Amen. i zaraz napisz na płacie skóry żaby skalnej. bo i samo wyrycie znaków wymaga dużo zachodu i litania jest wystarczająco trudna. benib. a ob-lubienica twoja przyjdzie do ciebie i cię zapragnie.

tłum.). jak się wydaje. Eliksir długiego życia przygotowuje się tak: „Weź osiem funtów soku mercurialnego**. używana jako. tak zwany rękaw Hipokratesa (przyp. tłum. aż się spieni. Do osobnego naczynia wlej trzy kieliszki białego wina. jak długo istnieje magia. cztery uncje pokruszonego korzenia gencjany i zostaw na dwadzieścia cztery godziny na ciepłych węglach i mieszaj co jakiś czas. ** Roślina z rodziny euforbiacea (mieczowate) o zielonych kwiatach. z największym powodzeniem. można sobie wyobrazić.). poszukiwano eliksirów życia i przygotowywano je według najrozmaitszych recept. aby stać się niewidzialnymi. Przesącz wino * Rozkazuję ci przez kłódki Salomonowe i wielkie imię Dającego Znaki. „prawdziwie naukową". Podajemy jedną z najcenniejszych. a potem przepuść przez hipokras***. mający kształt trójkąta. dwa funty sokuzogórecznika — wyciśnijzłodyg i liści — dwanaście funtów najczystszego miodu i gotuj. środek przeczyszczający (przyp.Mamy jeszcze wielkie wezwanie Demona Księcia Ciemności według słynnego Piotra Apoloniusza: cenzurka Do czasów wymienionego Apoloniusza formułę tę wypowiedziano setki razy. Od zawsze. 124 .. wyszperaną w słynnym dziele: Cudowne tajemnice A/berta Małego. co jeszcze czynili dla uzyskania wiecznej młodości i przedłużenia czasu swej bytności na tym najlepszym ze światów. lub też przywołać samego Szatana. *** Filtr zrobiony z kawałka materiału.. Skoro ludzie uciekali się do tak niezwykłych sposobów.

skądinąd ważnego klasycznego dzieła. nie oddaje zawartego w nim przesłania. a raczej jego streszczenia. W rzeczywistości to streszczenie. .Jeszcze jeden przykład komercjalizacji dawnej wiedzy magicznej: propozycja kupna słynnego „Enchiridion Leonis Papae".

złością ludzką i różnymi chorobami! Egzorcyzmuj chorych.. choć nieznanego Rytuału. 126 . Zawiera ona wiele pieśni alegorycznych wziętych z . którego wersja oryginalna dochowała się do naszych czasów w bardzo nielicznych egzemplarzach.. Jest to zbiór Zaklęć.OBRZĘD EGZORCYSTY Księga zawierająca wiedzę wszelaką do: ODPRAWIANIA EGZORCYZMÓW ZAKLĘĆ TALIZMANÓW i innych SZTUK MAGICZNYCH OBRZĘD EGZORCYSTY Exorcizandis Obsessis a DEMONIO Książka nasza zawiera streszczenie . Oprócz tego w naszej książce znajdziesz Obrzędy Magiczne oparte na .Enchiridion Leonis Papae".. Wykorzystaj okazję! Kup tę książkę zawierającą wielkie moce! Uchroni cię ona przed wrogami. a nade wszystko zgłębiaj tajniki słynnego. cesarzowi Karolowi Wielkiemu przez papieża Leona III. znawca i wtajemniczony w hebrajskie nauki sekretne.Kłódkach Salomona". przepędzaj demony. opartym na tradycyjnej kabale. Autor tego dzieła. Egzorcyzmow. a zarazem najrzadszym dziełem tego gatunku. także i w naszej książce zamieszczonym.Pentagramów Kabały Tradycyjnej" i jest ona najlepszym podręcznikiem do magii. Cudownych Modlitw ofiarowanych wraz z listem hermetycznym. który. aby służyć dobru ludzkości. to znaczy. jest filarem literatury magicz-nookultystycznej. korzystając ze swej wiedzy i talentu napisał tę ściśle ezoteryczną książkę z myślą o najwłaściwszym jej zastosowaniu. jak wiadomo.

ischias. utrzymuje w dobrym zdrowiu. proponują sok odmiany ostromlecza. ekstraktem gencjany. niech się warzy powoli. choć trzeba stwierdzić też trudne do zrobienia. mamy straszliwą receptę na śmiertelny urok zwany wiadrem wody: cenzurka. chroni przed różnymi chobami. ułątwiając sprawę. ^ Po życiu następuje śmierć. aż do konsystencji gęstego syropu. Pij po jednej łyżeczce codziennie rano. Jeśli Czarna Magia znalazła eliksiry młodości. Niektórzy magowie. zawroty głowy. jak i w drugim przypadku — czy będzie to sok mercurialu czy czysta woda.. w połączeniu z miodem. to i tak wzmocni on to dobre i ozdrowi to niedobre. nie bedziecie nikogo zabijać! 127 . tudzież podagrą. Ten eliksir przedłuża życie. i wlej do miodu z sokami. a potem postaw wszystko na ogniu.. czyli tego właśnie mercurialu. a sok ogórecznikowy sokiem owoców cytrusowych. i nawet jak w ciele nie ma już nic prócz małego kawałka płuca. Ostudź w dzbanie glinianym glazurowanym i zaraz przelej do butelek. Zarówno w jednym. Prócz znanych już czytelnikowi czarostw za pośrednictwem wang. na czczo. migreny i wszystkie niemoce wewnętrzOto wspaniałe średniowieczne panaceum. destylowana przez naturę. ale nie wyciskaj jej.przez szmatkę. a jeszcze leczy boleści żołądkowe. odkryła również budzące grozę czary śmiercionośne. a drugie jest całkiem zepsute. w dobrym winie — wznieśmy toast za zdrowie czytelnika i — czemu nie?— za nowoczesne laboratorium chemiczno-farmaceutyczne. zastąpić rosą. które powinieneś przechowywać w miejscu o umiarkowanej temperaturze.

który pomagał w terapeutyce — nieoficjalnej — pro-j gnozując. bestio. znak to nieomylny. znany w całej średniowiecznej Europie. Pol tym czasie. żel chory umrze. czy chory umrze czy wyzdrowieje: „Weź gałązkę pokrzywy i zanurz w świeżym moczu chorego i pozostaw przez dwadzieścia cztery godziny. jak go poświęcisz". o tym dobrze wiemy. pewne jest. jak pokrzywa uschnie. Nie bez powodu o czarach złego oka mówi Tirso de Molina w jednym ze swych wierszy: Jadem złym poją mnie twe oczy. 128 . precz.A oto rytuał. w który włóż' ząbek czosnku i trzy ziarenka pszenicy. miłość. powodzenie i szczęście: „W kącie twojej izby zrób sobie małe palenisko z cegły i na rozżarzone węgle rzuć ziół siedem. że wyzdrowieje". A jeszcze bardziej cię będzie chronił twój amulet. a jak będzie jeszcze zielona. nie patrz. Przeciw strasznym urokom złego oka stosuje się wiela różnych talizmanów. Niżej opisany obrzęd zapewnia każdemu ambitnemu człowiekowi fortunę. a jest on taki: „Noś zawsze skórzany woreczek na szyi.* Należy więc podać niezawodny sposób przeciw zauroczeniu. wszak mnie zauroczysz i młodość mą sponiewierasz. amuletów i modlitw chroniących. ale żeby dobrze * Przekład okazjonalny tłumaczki niniejszego dzieła. a musisz wkładać nowe. Niebezpieczeństwo zauroczenia ścigało człowieka przez| wiele wieków. zawsze kiedy się księżyc odmieni. życie mi zabierasz.

kwiatów wasylka. Sześć plasterków najlepszej cytryny. aby wszystkie zioła zbierać o właściwym czasie Czarna magia. po jednej uncji wszystkiego. driakwi. gałki muszkatołowej. Przedestyluj i przechowaj w naczyniu owiniętym kawałkiem żółtego jedwabiu.. Znakomity eliksir zdrowia zawdzięczamy słynnemu dziełu. wypowiedz takie* słowaa: Benedicto omnio angeli domine per adonay espirytum planetarium. heliotrop i werbenę. Czarnoksiężnicy przestrzegają. Cztery garście dojrzałych ziaren jałowca i pojednej garści: zielonego kopru włoskiego.. przedłuża życie. pod tytułem: Botanica oculta (Botanika tajemna) —samego Paracelsusa. jedno po drugim. 129 . tataraku. kwiatów serdecznika. Bageth. czarnego bzu. Tak przygotowany eliksir należy pić po każdym jedzeniu w ilości trzy krople w połowie garnuszka wody". kory muszkatołowej. poprawia stan zdrowia. kamenę. regium. nie zapominajmy o najważniejszym — zdrowiu. szpilki sosnowe. (i wymień swoje imię)".. aloes. I zwróciwszy się ku wschodowi. Jedną drachmę ambry. Dwie garście damasceńskich winogron i dwie laski rabarbaru. wsyp do dzbana.. Phul. "Weź przedniego cynamonu. rozmarynu. siedmiu dni tygoddnia: Araton. fortuna bona. majeranku. goździków.wysuszone i skruszone były: cykorię. jałowiec. roślin kadzidlanych. malangi i białego pieprzu. sandału. kurkumy. Dysponując już wszystkimi darami świata tego. Po dwie uncje aloesu. Wymieszaj i potłucz wszystkie składniki. zalej dobrą okowitą i pozostaw na siedem dni. Wypisz na pergaminie siedem imion. fumarii i agrimonii. imbiru. Eliksir Paracelsusa. nigdy choroba dostatecznie nie wykorzystanemu. nasion rajskiego ziela. Och. które są nazwaniami siedmiu duchów siedmiu planet. utrzymuje siłę mięśni i zapobiega wszelkim chorobom. bo tak się też nazywa. Phaleg. różyczek ruty. tysiącznika. Bethor. Pophiel.

także znamiennych uwag z Biblii i innych świętych ksiąg: różdżki czy też laseczki magicznej. a podczas cięcia wypowiadaj: Credo videre bona domini in terra viventium. więc tajemnicę ich wykonania powierzano sobie sposobem z ust do ust w bardzo ścisłym gronie wybranych osób. jakie można przy ich pomocy osiągnąć. ale stare księgi jakoś na ten temat milczą uparcie i raczej podają. Ale teraz wyjawmy sekret największy: pragnienie zdobycia tej tajemnicy — czyli formuły produkcji złota. i najwyższych kapłanów. tłum. a są to teksty niezmiernie skomplikowane i wymieniające tak niezwykłe nazwy substancji. poprzez swą niezrozumiałość. ** Zachęcająca rada (przyp. legend. I w tym przypadku przepis pochodzi z miarodajnego źródła. Różdżkę robi się tylko z drzewa leszczynowego: „Wybierz gałązkę długości półtorej stopy i grubości palca i żeby nie miała więcej niż jeden rok. Różdżki te spełniają ogromnie ważną rolę i są nieodzownym atrybutem i magów.** Podejrzewamy. A my jeszcze dodajmy. aby podczas cięcia wchłonęła całą siłę magnetyczną królewskiej gwiazdy. sposoby ich używania i cele. i czarnoksiężników. spędzało sen z powiek niejednemu wielkiemu alchemikowi. Jest tych formuł mnóstwo w starych traktatach alchemicznych różnej wartości. bajek.)** Wierzę. 130 .* A teraz drodzy czytelnicy. szczególnie tych ostatnich. że byłyby one. Utnij ją o wschodzie słońca. że na Ziemi żywych widzę dobra Pana. i to w dużej obfitości. jakim są wszystkie starożytne i średniowieczne księgi. podamy formułę do uzyskania najcudowniejszego przedmiotu wszelkich magii.planetarnym. że zamiast winogron z Damaszku możemy użyć hiszpańskich i niekoniecznie musimy jechać po nie do Syrii. że przygotowanie takiej różdżki wymaga nieco więcej zabiegów. obiektu opowieści.

Cudownie proste! Zostawmy czytelnikowi w darze tę wspaniałą receptę na otrzymnie „błyszczącego złota". ofiarował. że przy pomocy tej formuły Nicolas Flamel. który zbudował Swiątynię Salomona. Czerwonego Smoka. być może z ogromną szodą dla domowego budżetu. Oddziel przez filtrowanie żółty proszek. sekretna formuła otrzymywania złota: "Rozpuść czyste złoto w mieszaninie kwasu azotowe-go i solnego. stopniowo. dodając wody destylowanej i amoniaku. a i owszem również rządom zainteresowanym w podreparowaniu ogołoconego skarbu państwa w tych ciężkich czasach ogólnego kryzysu ekonomicznego. aby się nasyciło. jak głosi tradycja. Jest to mały czerwony smok zrobiony z metali w szczególny sposób i w warunkach odpowiednich wpływów i operacji planet.zupełnie nieprzydatne dla profana dziedziny. przypisywane królowi Salomonowi: talizman Czerwony Smok i talizman Gwiazda Mistyczna. zaś potrzebne wyjaśnienia zabrałyby nam więcej stron niż liczy sobie cała książka. wybitnemu architektowi starożytności Hiramowi Habidowi. Tak otrzymasz błyszczące złoto w ilości trzydzieści procent więcej. alchemik biedny jak mysz kościelna. słynny król. Pierwszy. Kiedy po spełnieniu wszystkich obowiązkowych obrzędów praca zostanie ukończona. Wybraliśmy tylko jedną formułę. według następujących wskazówek: 131 . jej nie wypróbowaliśmy. stał się posiadaczem królewskiej fortuny. do początku tego wieku. Oto przechowywana w tajemnicy. ale nic jeszcze straconego. Powiększ roztwór cztery razy. bardziej jasną i konkretną — wprawdzie. przepłucz wodą i pozostaw do osuszenia. aby nie dopuścić do powstania strątu. Krążą opowieści. której pochodzenie wciąż okrywają mroki tajemnicy. jaką jest alchemia. jako szczególnie cenny dar. Przedstawiamy teraz mistrzowskie dzieła magiczne wszechczasów. należy nadać jej moc. niż zużyłeś do produkcji". jak dotąd.

nim słońce wzejdzie. a są one: Jobsa. Aby włożyć ten talizman.„Przez dni wszystkie. możesz zażądać. wyłącznie w dniu czwartkowym. odbierających emanacje siedmiu planet. afia. zgodna z oryginałem. oby moc wasza i mądrość wasza mnie wspierała. 132 . zdrowie i wielką wiedzę. jalma. czego chcesz. jeśli ktoś czyni to wszystko z namaszczeniem i niepodważalną wiarą. Inny sposób: „Talizman Czerwony Smok należy zrobić ze stopu siedmiu metali. fortunę. Blochaj. z błędami wynikłymi z tłumaczeń. Formuła. jakie wielki mag egipski Anz--achar-shis zdradził Mojżeszowi. Taka sposobność zdarza się niezmiernie rzadko. należy umyć całe ciało i wysmarować pachnidłami i dopiero przed wschodem słońca wypowiedzieć tamte cudowne słowa. kiedy słońce i księżyc znajdą się w konjunkcji. Obrabianiem talizmanu mogą zajmować się wyłącznie mędrcy i adepci wtajemniczeni w wiedzę tajemną. A kiedy już to wszystko spełnisz i uczynisz. Kiedy już je wyrzekniesz. wypowiesz z największym szacunkiem: Adonay. Według zapewnień najstarszych przekazów. talizman nabierze mocy największych i zapewni powodzenie. a będzie ci dane. dasz smokowi okruszynkę najczystszej kamfory wielkości ziarna pszenicy. Almanach. wypowiadać będziesz słowa. staną przed tobą otworem". dzisiaj jako i zawsze. zafałszowane i pozmieniane. pochodzi ze wspomnianego już dzieła Kłódki Salomona — przełożonego przez maga Iroe i opublikowanego przez maga Bruna. Włożysz następnie talizman do woreczka ze szkarłatnego płótna i wieszając na szyję. Zawarta w Kłódkach Salomona formuła talizmanu Gwiazdy Mistycznej od czasów biblijnych na przestrzeni tysiącleci ulegała najróżniejszym deformacjom: znamy opisy poskracane. takoż każde drzwi dotąd zamknięte. którą podajemy. niewyraźne i zatarte. N iech tak się stanie".

Aquila errans. jak gło szą starożytne przekazy. będzie ci rozkazywać pan JHVH przez anioła i Iwa. zwaną także pieczęcią Salomona. używanym ze szczególnym upo-dobaniem przez króla Salomona. wężu.„Jakiejś niedzieli wiosną. przystąp do pracy nad dziełem wielkim. będzie ci rozkazywać pan przez skrzydła byka. jest Wielki Talizman Władczy. tonąć w bogactwach. inaczej zwany Kluczem Paktów. Kiedy skończysz. inperet tibi dominus per vivem et devotum serpentem cherub. wypowiedz zaklęcie: Caput mortuum. że posiadacz jej może zażywać wszelakiego powodzenia. orle błądzący. heliotrop i piżmo i kładąc prawą dłoń na talizman. okadź pergamin paląc liście laurowe. także. które utworzą gwiazdę mistyczną. cieszyć się najlepszym zdrowiem. że słońce wyszło zza horyzontu. impetibi dominus per a/as tauri! Serpens imperet tibi dominus tetragrammaton per angelum et leonem!** Wyrzekłszy je. Weź kawałek dziewiczego pergaminu i naszkicuj dwa koła jedno w drugim i na płaszczyźnie między dwoma kołami wypisz słowa następujące: Gloria et divitiae in domo ejus et justitia ejus manes in soeculum* Potem narysuj dwa przecinające się trójkąty. 133 . będzie ci rozkazywać pan przez Adama. kiedy zobaczysz. ** Martwa głowo." O cudownych właściwościach i mocy Mistycznej Gwiazdy Salomona wypisano morze inkaustu i atramen-tu.. włóż talizman do woreczka z żółtego jedwabiu i noś na szyi. tak aby spoczywał na twym sercu.. imperet tibi dominus per adam-iotchavah. Natomiast talizmanem nad talizmanami. moc dominującą nad człowiekiem i przedmiotem. Formuła tego * Chwałę i bogactwo w domu jego i sprawiedliwość na wieki. będzie ci rozkazywać pan przez żywego i przeklętego węża. Musisz używać inkaustu magicznego. że ów talizman ma siłę przyciągającą. Opublikowano mnóstwo dzieł i dziełek. Powiada się. ale zawsze kiedy go użyywa dla celów czyniących dobro i nigdy zło.

talizmanu występuje niezwykle rzadko w Księgach Magii i dlatego była ona bezcenna i z wielkim zapałem poszukiwana przez niecierpliwych magów i czarnoksiężników. zarówno w odosobnionych miejscach w Wielkiej Brytanii. aż do chwili mojej ostatniej. I w naszej dobie są używane. Oto ona: „Aby zrobić Talizman Władczy musisz mieć złoto. Almanas dopraszam się waszej wszechmocnej opieki i wstawiennictwa. w małych zabi134 . zmów modlitwę: O cudowna planeto. mosiądz i brąz. A wkładając je do woreczka zawieszonego na szyi. która władasz w tej godzinie losami wszystkimi świata i rzeczami stworzonymi i które są ci posłuszne. Talizman Miłosny. chroń mnie i obdarz opieką twoją i łaskami twoimi. duchy i żywioły pod me absolutne władanie. pod ziemią. Elochais. Wyrysuj na pergaminie klucz. Włóż talizman do woreczka z jedwabiu szkarłatnego i nasącz zapachem kadzidlanego proszku i mirry. Uczyń tę pracę w niedzielę o wschodzie słońca. duchy przyjazne. aby królowały. Gwiazda Mistyczna Salomona. na wodach i pod wodami. co jest na ziemi. Błyszczące Złoto — składają się na najwyższe wtajemniczenia zaklęć magicznych i ich formuły były wykorzystywane przez ludzi wszystkich czasów. Wezwanie Szatana. Każdej niedzieli o wschodzie słońca rzuć doń opiłki żelaza i siedem ziaren pszenicy ofiarowując je siedmiu planetom. w imię wasze. aby moc talizmanu trzymały. Niewidzialny Klucz. Wielki Talizman Władczy. panowały i powodowały wszystkim. zamknięte w tym oto talizmanie. Amen". aby mi oddane zostały wszelkie istoty. Czerwony Smok. a następnie przenieś na talizman i wyryj. na słowa uświęcone. Adonay. Dodaj kawałek kamienia magnesowego i zmów modlitwę: w imię po trzykroć świętego i potężnego sprawcy wszystkich rzeczy i na moc daną siedmiu planetom.

których zawsze wszędzie było pełno i żyją sobie z naiwności ludzi. ale w ich cieniu prosperują pomniejsi szarlatani. że aby wyprodukować te cuda. którzy wykonują je i zaklinają z głęboką wiarą. jak i w sercach wielkich miast obu Ameryk. jest tylko jedna prawda. ofiarowując im to. Wśród współczesnych wytwórców są i tacy. 135 . I niech czytelnik nie zapomina. siłę ducha oraz działać w najczystszych zamiarach. czego sami mieć nie mogą. jak we wszystkim.tych deskami wioskach włoskich. Ale i w tym. trzeba zaprząc do działania najgłębszą wiarę.

że długie wpatrywanie się w podobiznę przynosi nadzwyczajny efekt: wielki cudotwórca otwiera oczy. 136 . którego osoba w niemałym stopniu przyczyniła się do upadku imperium cars-kiego. Tak było również w przypadku popa i szarlatana rosyjskiego Rasputina.W czasach współczesnych magia ma wiele związków z polityką i w wielu przypadkach odgrywała w niej decydującą rolę. Na rycinie pośmiertny wizerunek Rasputina — była ona rozpowszechniana przez jego zwolenników. którzy twierdzili.

Kiedy religie ograniczają się do wznoszenia modłów błagalnych. jako że wzbrania się pozostwać w zasięgu szerokiego ogółu. Przecież nauka i magia nieraz się ze sobą krzyżowały na przestrzeni dziejów: alchemia — chemia. w którym się znaj- 137 . ale przede wszystkim pyta i żąda. Magię rówież można uważać za byt paralelny do nauki. ani przestrzeń. czyli próśb. oddziaływanie myśli na przedmiot lub osobę. rzeczywistość magicz-na jest całkowicie irracjonalna — nie istnieje dla niej czas. odgadywanie przyszłości. czyli po prostu czarowanie nauki parapsychologiczne. sprawdzal-nej teoretycznie i doświadczalnie. Prosić z wiarą.XVII. skupionych w tworzących się coraz to nowych odłamach i sektach religijnych. również prosi. owszem. Przeważająca większość działań magicznych opiera się na zasadzie zgodności. a jej doświadczenia wszystko czynią możliwym. mogą ogromne rzesze wiernych. MAGIA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE Prawdziwa wielka magia ma wiele punktów stycznych z różnymi oficjalnymi religiami. gdy tymczasem żądanie pozostaje w gestii niewielu wybranych wtajem-niczonych. stąd również jej nazwa — nauki tajemne. żarliwie. Choć tutaj ciągle istnieją nieprzekraczalne granice pomiędzy jedną i drugą: jeśli nauka trudni się opisywaniem rzeczywistości. wreszcie wróż-biarstwo. magia naturalna — nauki przyrodnicze. magia. astrologia — astronomia. Wszechświat. a nawet może być uważa-na za ezoteryczną religię mniejszości.

które mają przynieść oczekiwane rezultaty. powtórzmy słowa odsłaniające wielką tajemnicę: Ponieważ to co na dole. włosy danej osoby więź. Bowiem najwznioślejszym celem Wielkiej Magii jest osiągnięcie najwyższego lotu ducha ludzkiego. i ponieważ to co na górze jest takie samo jak to co na dole — dzieje się tak dla przygotowania i osiągnięcia rzeczy Jedynej. Ci niezwykli ludzie potrafią sypiać w tem* Zob. wówczas odbije się ono w określony sposób i w określonej formie na innej rzeczy i na każdym elemencie tej rzeczy i na wszystkich rzeczach znajdujących się we Wszechświecie. właśnie on posiada te rzadkie. ścisła więź i sprawia. Jednym z największych praktyków jest Gegen Chutukru — patriarcha mongolski z Urga. A wszystko to umacniają siły mistyczne wykonawców. przewyższenie możliwości ludzkich poprzez właściwe oddziaływanie maga na rzeczy fizyczne. która nas z nią łączy. łączy wspólna. jest takie samo jak to co na górze. które to działanie znajdzie odbicie w rzeczach astralnych i spirytualnych. Tak jest w przypadku największych magów naszych czasów. Symbole są punktami oparcia dla dokonywania rytuałów magicznych. Łapa tygrysa symbolizuje siłę. należy wspinać się długo i żmudnie od najniższych stopni ku rozmaitym poziomom. figurka człowieka — podstawa formuły dla bezpośredniego wyrządzania zła itp. Szmaragdowa tablica. kawałek złota to podstawowy element w poszukiwaniu skarbów. słynnych łamów z Sikkim.* Oto podstawa — zasada zgodności — wielu rytuałów magicznych. którzy siłą woli czynią meipos — cuda. najwyższy cel. 138 . To znaczy. Aby osiągnąć ów najwyższy stan. nadzwyczajne zdolności. że jeśli w jednej z tych rzeczy lub tylko w jakimś jednym jej elemencie nastąpi jakieś zjawisko.dujemy i wszystkie znajdujące się w nim rzeczy.

Ale nawet jeden na stu uczniów nie osiąga żądanego najwyższego pułapu. kimkolwiek jesteś. które my byśmy nazwali uzys-kaniem stopnia doktora Wielkiej Magii. nie masz w sobie. Czy nie są to już prawdziwe cuda? Cuda. powtarzamy. aż zdobędą ostatnie. końcowe wtajemniczenie. „Sztuka.peraturze -15°C. takie jak na przykład: „Sztuka. powiadam: jeśli tego. dzięki której za pośrednictwem pewnych praktyk osiąga się efekty sprzeczne z prawami natury". Oczywiście mogą zapamiętać każdą li-nijkę ze 108 tomów Kadjur i nie będą nigdy dobrymi magami-praktykami. nie znajdziesz i poza sobą". Niemałą odpowiedzialność za przekonanie o łatwości wykonywania praktyk magicznych i za ich pośrednict-wem osiągania niezwykłych rezultatów ponoszą również słowniki i encyklopedie zamieszczające definicje magii. a spośród wszystkich łamów. żajmujących klasztory i miejsca z nimi sąsiadujące. odziani tylko w lekką tunikę. przedłużać biologiczne trwanie ciała. ponieważ rezul-taty osiągnięto dzięki niezłomnej woli ludzkiej. A jeszcze inna idzie dalej: „Sztuka dokonywania cudów za pomocą czarów". Tak więc wiedza wyuczona musi iść w parze z wrodzonymi zdolnościami. czego szukasz. które rozwijają się dzięki nabywanym studiom i praktykom. zatrzymać działalność serca. * który pragniesz zgłębić największe tajniki natury. obywać się dwa miesiące bez jedzenia i dokonywać zadziwiających uzdrowień. nawet dwóch na stu nie dochodzi do najwyższego punktu wtajemniczenia. którzy potem długo jeszcze muszą czekać. zbiorowej hipnozy. Przytoczmy słowa słynnego alchemika arabskiego Aphi-Phili. 139 . która uczy uzyskiwania nadzwyczajnych rezultatów z pomocą tajemnych sił natu-ry". W słynnej akademii mongolskiej w Bras-ss-Pungs tzrystu magów udziela wykładów siedmiu setkom uczniów w wieku od dwunastu do dwudziestu lat. skiero-wane do entuzjastów nauk tajemnych i alchemii: „Tobie.

to jednak podlegają ewolucji i właśnie takim nowym fundamentem dla magii będą zjawiska parapsychologiczne. zamyślonej postaci". I dlatego należy się spodziewać. takich jak wszelkiego rodzaju czarostwa. uwolniłaby wreszcie magię od jej własnych błędnych derywacji. A to już się zaczęło: coraz pewniej wkracza w nasz zachodni świat czysta magia orientalna pod nazwą Yoga. która opierając się na swej podstawowej bazie. a tym samym oczyściła ją z zarzutów. która jest przecież domeną magii. właśnie na racjonalności. ale zawsze w końcu dochodzi do najgłębszych pokładów ludzkiej psychiki. a więc: „magia td całokształt starożytnych doktryn i praktyk opartych na teorii istnienia we Wszechświecie światów analogicz-nych. może bardziej trafną. które sama oficjalna nauka uznaje za istniejące. Wolelibyśmy raczej tę. że w przyszłości magia zyska. bo przecież je posiada. jakoby pozostawała w konflikcie z religią. Zen i innymi. znaczyłoby zlekceważyć magię. głodu i kryzysu? Wszystko wskazuje na to. choć nie w fizycznych wymiarach. jednak nie potrafi ich wyjaśnić. rozwijając jej poszczególne cechy i przymioty. jej podstawowych praw i fundamentów. Jaka jest więc przyszłość magii w naszej epoce oświaty i postępu. choć to może wydać się paradoksem. Magia przyszłości zrezygnuje ze swych dawnych baz. znachorstwo oraz sata-nizm. magia niby trochę racjonalna. bo choć cykle historyczne powtarzają się. których poszczególne elementy są względem siebia współzależne w żądanej. że jesteśmy świadkami jej ponownego gwałtownego odradzania się. jaką jest nienamszalna zasada zgodności. Zracjonalizowanie magii jako dyscypliny nauki pomoże w znalezieniu. I być może 140 . guślarstwo. jako że nie może przekroczyć granic irracjonalności. ale także nędzy. albo raczej wyjaśnieniu.Zaakceptować takie definicje. która polega na ćwiczeniach ciała.

w przyszłości nabierze ona innego kształtu i będzie rozwijana i nauczana w większym zakresie. mimo że ulegnie tylu przeobrażeniom. magia jest już bardzo stara i pewnie musi być potężna. króliczą łapkę „na szczęście". niż obecnie w lamaseriach Tybetu i Mongolii. Wiele minęło tysiącleci. ezoteryczna. skoro niektórzy kosmonauci.. co magia prymitywna. Ale i w tej przyszłości. talizmaniczna. zawsze będzie obiecywała to samo. na przykład. totemiczna. naukowa. 141 . wybierając się w lot ku gwiazdom.. przemycają.

że nie. znaczy. ważymy w rękach. I tak przezwyciężamy zły nastrój. szlachetną TO COŚ WIĘCEJ super-elipsę obiegową: transpozycja kosmiczna NIŻ ZAWKA! nowej su-per-elipsy wraz ze wszystkimi swoimi właściwościami mieści się w klejnociku z polerowanego brązu. SUPERJAJO! TO JEST SUPERAMULET! Superjajo zawsze nosimy przy sobie. bierzemy w ręce SUPERJAJO. jak i też podarować. czując przepływający przez nie magnetyzm i siły magiczne. Faktycznie. ale TO SUPERPREZENT! . To tylko tyle. jeśli się przewróci. że tak. Głaszczemy je. Szybciej upływa nam czas. albo kiedy nie wiemy. w ten sposób. bawimy się nim. Superjajowy świat posiada nieograniczone możliwości.Superjajo to prawdziwy klejnot z wy-polerowanego brązu. aby postawić nasz świat na sztorc. poweźmiemy właściwą decyzję. że zaufajmy samym sobie. łatwy sposób. To najlepszy sposób. która otwiera nam superjajowy świat. TO JEST SUPERWYROCZNIA! Przy każdej wątpliwości radzimy się superjaja. Po raz pierwszy mają państwo okazję posiadać. To taki prosty. Znając jedyną odpowiedź. chronionym przez skórzany woreczek. znaczy. Nosi się je w skórzanym woreczku. a wszystkim naszym przedsięwzięciom będzie towarzyszyło powodzenie. Superjajo to prosta magiczna zabawka. nawet w najbardziej ryzykownych interesach. Jeśli stanie na sztorc. co mamy zrobić. Od dzisiaj dostępne dla wszystkich. Można no-sić na szyi albo w kieszeni. Pomóżmy naszemu szczęściu. TO JEST SUPERUKO JENIE: W chwilach niepokoju.

jak dużo! TO PROMOCJA! Upchnij palcem wskazującym i postaw jajo na sztorc! JUŻ W SPRZEDAŻY W NAJLEPSZYCH SKLEPACH Z UPOMIN-KAMI I W WIELKICH MAGAZYNACH 143 .

de Gerin-Ricat Złota Gałąź. H. Michelet Hechiceria y Magia Negra. papież Honoriusz Szmaragdowa Tablica. Postela. Porta Archidoxo Magicum. papież Leon III El libro negro. I. Hermes Trismegistos Misteria Egipcjan. Hector Hachs El gran grimorio del papa Honorio. anonim Dictionnaire Infernal. Briem Magie et Mysteres d'Asie.B. Nostradamus Los admirables secretos de Pequeńo Alberto. Veurneil De Lamiis et Phitonicis Mulieribus. Korneliusza Agrippy. anonim Les Societes Secretes. L. Escalante Agenda Mśgica. anonim Manuel de Magie Practique. Anastazego Kirchera.P. Artemius Clavis Sapientiae. Fulcanelli Practica Una Cum Duodecimum Clavibus. i innych. J. Williams Historia satanizmu i czarów. Rajmunda Lulia. Paracelsus Arcanum Arcanorum. J. Eliphas Levi Dictionnaire Practique des Sciences Occultes. M. U. Molitor Operations des Septs Esprits des Planetes. Blavatsky Enchiridion. 144 . O.BIBLIOGRAFIA Kłódki Salomona Księga Wed Księga Umarłych Histoire de L'occultisme.G. Dogma y ritual de Alta Magia. P. Fludda. Arnolda z Villanowy. Apoloniusz z Tiany Ponadto konsultowano dzieło Porfiriusza. Basilius Valentinus Basilica Chymice. Dictionnaire Infernal.E. Crollil Vett Basilica Philosophale. M. Jamblicha. Percheron Isis Unveiled. Collin de Plancy Les Demeures Philosophales. Frazer The supernatural. Nicolasa Flamela. oraz dzieła takie jak: Encyclopśdie de la Magie et de 1'occultisme. Enciclopedia del vudu i Libros Sagrados del Tibet. Albert Wielki De oculta philosophia. Myllius Les Centuries.

.

saracenski Król Egiptu.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Hermes Trismegisłos. towarzysz Pitagorasa Heraklit. filozof . filozof Apoloniusz z liany. filozof grecki Anaksagoras. królowa Egiptu Medera. profesor Morienusa Kalid. Egipcjanin Adfar Aleksandryjczyk. ze szkoły Kalida Demokryt. alchemik grecki Pitagoras. arabska kobieta filozof Kalid Żyd. siostra Mojżesza Kleopatra. kobieta filozof Euthica. syn Gazichusa Musa. kobieta alchemiczka Thaphuntia. filozof z Kladzomen żarnolxis. uczeń Morienusa Maria Żydówka.

157 .

PIECZĘCIE FILOZOFÓW Michał Psellos. filozof arabski Geber. filozof rzymski Avicenna. filozof mauretański Hamuel. filozof arabski Alphidius. filozof arabski Artephius. filozof arabski Gilgil. filozof Senior. filozof Rasis. filozof Filozof z Massary . filozof Morienus. filozof Rosinus.

filozof Dante. filozof Malus. filozof Galienus. filozof .Mitigo.

159 .

filozof i chemik Euthices. filozof Elbo. filozof i zabójca . król.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Mahomet. filozof Adarmath. filozof Datin. mędrzec i filozof Arsianus. filozof Hercules. filozof Azinabam.

filozof Albugazal. nauczyciel filozofa Platona Helisardes.. król Babilonu Seneka. filozof Belinus. filozof Platon.Ademarus. chemik Yezid z Konstantynopola Galud. filozof 11 — Czarna magia. 161 ..

mnich Jan z Padwy.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Albert Wielki. chemik Autor „Róży filozofów" Autor braterskiego dialogu pomiędzy Zlotem i kamieniem Autor „Rymów filozoficznych" . chemik Piotr de Villa Nova. filozof Jodocus Greverus. biskup i chemik Bernard. hrabia de Trevise Basil Valentin. brat Arnolda Vincent de Beauvais. mnich Alanus z Lille. filozof Arnoldo de Villa Nova.

Isaac i Arnold. filozofowie Filip Teofrast Paracelsus Isaac Holender Stary Isaac Holender Miody .

163 .

filozof Philippus de Ravilasco. filozof chemik Raymond z Marsylii. filozof Jean de Meung. filozof . filozof Gratianus. filozof Johannes Femelius Ambiensis Guillaume z Paryża. Francuz Dionisius Zacharias.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Johannes Pontanus. filozof Jean d'Autriche. filozof Christophe z Paryża. chemik Guido de Montanor. filozof Nicolas Flamel.

filozof . filozof. w jego „Palinodiach' Valerandus de Bosco. filozof Johannes de Sacro Bosco.Etienne. filozof chemik Daniel.

165 .

filozof Augustinus Pantheus. wioski chemik Petrus Bonus z Ferrary Petrus de Zaiento. wenecki ksiądz Aloysius Marlianus. filozof . filozof Johannes Chrysippe de Fano Johannes Theobanus.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Tomasz z Akwinu. filozof i chemik Jan Aureliusz Augurel/us Marcel/us Palingenius. filozof Johannes de Rupescissa. filozof Ludovicus Lazarellus. filozof lanus Lacinius.

filozof Raimund Lulio. filozof i chemik Kardynał Gilbert. mnich. filozof Jan z Akwinu.Effarius. filozof .

167 .

filozof Hugo Apostolicus. chemik John Dastin. filozof Biskup Dominicus. Anglik Roger Bacon. „Ciężary" Dominicus Apostoł. filozof Piotr. filozof angielski . filozof i chemik Kardynał Garcia. mnich i filozof Durandus. mnich i filozof Biskup Androicus. przełożony szpitala w Jerozolimie Autor „Streszczenia Róży" Przeor z Aleksandrii.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Aegidius.

Hortulanus. filozof . filozof angielski Thomas Norton. angielski filozof George Ripley. filozof i chemik Richard.

169 .

najbardziej uczony z filozofów Aegidius de Vadius. filozof Edward Kelley. wątpliwy filozof Scot. filozof Michael Scott.PIECZĘCIE FILOZOFÓW Opat Westminsteru. filozof John Duns Scot. filozof Melchior Cibinensis. węgierski filozof Bavran. wybitny filozof .

Brat Albert Bawarski, mnich i filozof Rhodianus, wspaniały filozof Rachaidibi, filozof i chemik Aristot, filozof alchemii

Arda, filozof, uczeń Aristota Uwaga dotycząca listu Aleksandra: Śmierć, morze i ciemności uciekają od niego, a Smok ucieka od promieni słońca. Serapio, najzręczniejszy filozof Księga Saturna Filozofów

171

PIECZĘCIE FILOZOFÓW

Dumbeleius, filozof i chemik Bernard de Gravia, filozofujący Melchior, kardynał i biskup Malchamec, filozof i chemik

Aranus, filozof z Medes Filozof, który niesie Gałązkę Palmową Sarmata anonim, chemik Autor „Złotego talerza"

Autor „Małej róży" Skala filozofów Gra dzieci

filozofujących Rodząca się Jutrzenka

Testament filozoficzny Pitagorasa: Bez Ognia nic się nie dzieje, tak jak nie ma wojownika bez broni. Zgromadzenie filozofów i mędrców Autor „Zwierciadła Sztuki Chemicznej" Autor „Uniwersalnej Drogi Mądrości"

173

PIECZĘCIE FILOZOFÓW

Autor „O kwintesencji wina'' Autor „Światła, które lśni w ciemności" Autor „Ogrodu bogactw mądrości" Autor „Traktowania materii filozoficznej"

Autor „Traktatu o Aurelii" Autor „Blasku słońca filozoficznego" Autor „Stołu najstarszego z filozofów" (Tablicy) Alegoria filozoficzna Mer I i na

Alegoryczna parabola Arisleusa Autor „Zagadek chemii"

„Kompendium filozoficzne" „Księga prawdy mądrości filozoficznej'

„Dźwięk trąby filozoficznej" Autor „Traktatu o kamieniu filozoficznym" Oswald Croll z Wetter, uczeń filozofów Johann Daniel Mylius, z Wetter, uczeń mądrości filozoficznej

175

sto sześćdziesiąt SYMBOLI HERMETYCZNYCH przypisywanych postaciom związanym z alchemią. jak manuskrypty i ryciny już publikowane. opublikował w 1618 r. Połączenie sentencji i obrazów w tych miniaturowych symbolach miało pełnić zarazem funkcję dydaktyczną i mnemoniczną. z Wetter w Hesji. chemiczną i filozoficzną.Johann Daniel Mylius. ikonografia tych PIECZĘCI stanowi zadziwiający repertuar symboliki alchemicznej. „Opus medico-chymicum" zawierające trzy Traktaty albo Bazyliki — medyczną. Trzecia księga „Basilica philosophica" zawiera „PIECZĘCIE FILOZOFÓW". 176 . Ułożona i w sposób dowolny zaadaptowana w oparciu o różnorodne źródła. sławnym i anonimowym. postaciom historycznym i legendarnym. we Frankfurcie dzieło medyczno-chemiczne.

.

LEKSYKON MAGICZNY

185

I. BOGOWIE, DEMONY I STRASZYDŁA II. WTAJEMNICZENI I INNI III. KSIĘGI ŚWIATŁA I KSIĘGI CIEMNOŚCI IV. INSTRUMENTARIUM

Opracowała Zofia Siewak-Sojka

186

I BOGOWIE, DEMONY I STRASZYDŁA

A
Abaddon (gr. Apollyon, łac. Exterminas) — szatan, anioł przepaści, kiążę piekieł Abraxas — w mitologii irańskiej bóstwo identyfikowane z Mitrą, pośredniczy między Arymanem a Ormuzdem; według gnostyków Istota Najwyższa rządząca 365 duchami albo emanacjami przynależnymi poszczególnym dniom roku; Bóstwo przedstawiane jako istota fantastyczna półczłowiek-półzwierzę; Słowo kabalistyczne ryte na metalach i kamieniach szlachetnych noszonych jako talizmany Awam Kadmon — w kabalistyce duch powszechny wszystkich istot żywych. Ostatni człowiek i bliźniak Adama Pierwszego Człowieka. Stworzeni w jednej postaci, oddzielili się po spożyciu owocu z Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego; Sobowtór Adamastor — wymieniony w Luzjadach Camóesa zły duch: krąży po wodach u Przylądka Dobrej Nadziei i strzeże przed podróżnikami drogi do Indii Adya Ganti — w mitologii Jorubów bóstwo i Wielki Czarownik, opiekun kultu, dziadek Szango (zon.) Agni — staroindyjskie bóstwo światła, ognia i piorunów. Zsyłał gorączkę jako karę za grzechy Ahpu — bliźniacy-prorocy, bohaterowie świętej księgi Majów Popol Vuh (zob). Herosi kulturowi, znawcy pieśni, rzemiosł, sportu i magii akimmu — w mitologii asyryjskiej duch — zwiastun śmierci Akoman — w mitologii perskiej zły duch, arcydew, demon złej myśli, Skłócał ludzi i podżegnywał ich do wojny 187

Alastor — w mitologii perskiej demon mściciel: karał zbrodniarzy i podstępnie zmuszał ludzi do złych czynów aljanu — w wierzeniach ludów muzułmańskich dobre i złe duchy działające w świecie ludzi: duchy przodków, ziemi, powietrza, wody, lasów, kamieni, drzew itp. alu — w mitologii asyryjskiej duch-potwór, nieprzyjaciel człowieka Amaimon — szatan, władca wschodniej części Piekła ameszaspenty — dobre duchy stworzone przez Ormuzda, boga światła, do walki ze złymi duchami boga ciemności Arymana (zob. dewy) anjanas — w folklorze hiszpańskim (w Santander) istoty demoniczne: piękne kobiety albo staruszki — zajmowały się karaniem ludzi za złe uczynki i nagradzaniem za dobre ankou — w wierzeniach europejskich duch pierwszego mieszkańca nekropolii. Strzegł cmentarza, opiekował się zmarłymi Apofi — w mitologii egipskiej kosmiczna żmija, władczyni zła i wrogich sił ciemności. Jeśli ktoś poznał jej tajemne imię, a wymówiłby je, zostałaby uśmiercona Ardibeheszt — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch ognia i rzeczy świętych Aresz — w mitologii perskiej demon zawiści Aryman — w mitologii perskiej bóg zła i ciemności, złych czarów i czarnej magii. Stworzył zastępy demonów, dewów, złych duchów do walki z Ormuzdem Asalluhi — mezopotamski bóg magii Asmodeusz — w Biblii zły demon. Nieszczęśliwiezakochany wSarze, zabijał jej mężów. W Talmudzie król szatanów asurowie — w mitologii indyjskiej żądne władzy, złe, podstępne demony, duchy niszczycielskie Azazel — biblijny zły duch mieszkający na pustyni ażdacha — w wierzeniach ludów bałkańskich nieprzyjazny człowiekowi duch powietrza

188

B
Ba— w wierzeniach staroegipskich dusza, część ducha Ka (zob.). Twór niematerialny, oddzielony od ciała i przedstawiany w postaci jaskółki krążącej nad głową zmarłego Baal-Zebul — filistyński i fenicjański bóg much zsyłający choroby Bafomet — bożek, którego rzekomo czcili templariusze (zob.) Bahman — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch sprawiedliwości, pokoju i boskiej mądrości baka — haitański upiór, zwykł wstawać z grobu, aby posilić się ludzkim mięsem BaIdur — skandynawski bóg światła (zob. Hódur) bzyliszek — istota demoniczna, król wszystkich węży. Według Paracelsusa miał powstać z miesięcznej, a więc trującej, krwi kobiety; Starożytni twierdzili, że wykluwa się z jaja zniesionego przez koguta, koniecznie siedmoletniego. Polskie bazyliszki gnieździły się w jednym z domów na Starym Mieście w Warszawie oraz w podziemiach Krzystoforów w Krakowie. Bazyliszek zabija wzrokiem i jest nieznisz-czalny. Jedyną przeciw niemu skuteczną bronią jest zwierciadło, jeśli zechciałby w nie spojrzeć beansi — w Irlandii rodowy duch przodków. Nawiedza dom i płaczem zwiastuje śmierć kogoś z krewnych. Ukazuje się pod postacią staruchy albo pięknej dziewczyny Behemot — potężna bestia mistyczna, lewiatan. U Bułhakowa sym-patyczny czart wcielony w psotnego kota Belial — anioł ciemności, przywódca złych duchów, książę Piekieł Belzebub — w demonologii chrześcijańskiej drugi po szatanie zły duch, książę diabłów birkut — w mongolskim szamanizmie orzeł. Pierwszy Szaman obdarzony wielką mocą. Wskrzeszał zmarłych, kierował ludzkimi losami, rządził tajemnymi siłami przyrody. Pierwszym Szamanem w ludzkiej postaci był syn birkuta zrodzony z kobiety bobak - w polskich wierzeniach ludowych psotny domowy duszek; w demonologii chrześcijańskiej nieszkodliwy czart pośledniejszego gatunku 189

Z nastaniem chrześcijaństwa przeistoczyła się w świętą Brigit z Kildare cadejo — w wierzeniach ludowych Ameryki Środkowej i części Meksyku demoniczny pies błąkający się po uroczyskach carista — ptak. Najpopularniejszy diabeł polski działający w okolicach Łęczycy. borowcem. szczególnie podczas feralnych pierwszych dni roku.Niegdyś pogański demon leśny zwany Berutem. który podobnie jak feniks odradzał się w ogniu i czerpał zeń nowe życie cegua — w tradycji azteckiej stwór demoniczny — piękna kobieta. przyjaciel wiedźm. na rezydenta Piekieł jako diabeł Boruta.) Brahman — w religii bramińskiej. współtowarzysz lotów na sabaty boggart — angielski duszek domowy. Potężne bezosobowe bóstwo. czyniący zło Boruta — niegdyś nazwany także błotnikiem. borowym. a następnie czyni z nich głupców chała — w folklorze bałkańskim duch powietrzny nieprzyjazny dla ludzi ciało astralne Paracelsusa sobowtór oddzielony od ciała fizycznego. które jest tylko jego wcieleniem. Brigen. praprzyczyna wszechrzeczy Brigit — znana również pod imieniem Brigantia. czyni zło ludziom i zwierzętom boginka — w polskiej tradycji ludowej demon wcielony w postać dziewczyny. duch. W czasach panoszenia się czarownic czart. W polskiej tradycji ludowej złośliwy krasnal. Uhonorowany wpisem do rejestru w Czarownicy Powołanej (zob. straszydło szczególnie zawzięte na dzieci. Pojęcie cihuateteo — w mitologii azteckiej złośliwe demony. Celtycka bogini mądrości i wróżb. Bardzo lubi straszyć bogie — angielski paskudnik. z czasem awansował. zmieniwszy imię i obyczaje. Stawały się nimi kobiety zmarłe w połogu 190 . niebezpieczne dla dzieci. tchnienie świata obecne w całym stworzeniu. która zwodzi nocami mężczyzn.Bobo — jeden z licznych złych demonów nękający starożytnych. Brig.

szatany. urabiający bezkształtną pramaterię. Ob-jawiają się szamanowi. że ludzie czynić będą zło Dagda — zwany Stwórcą. Specjalizowała się w zamienianiu ludzi w świnie Chordad i Mordad — w mitologii perskiej dobre duchy rządzące światem przyrody ziemskiej i kosmosu. Jednak wtajemniczeni wzywali go podczas dokonywania ważnych dzieł magicznych. a już na pewno groziło najwięk-szymi nieszczęściami. Dobrym Bogiem i Ojcem Wszystkich. najczęściej złoczynnych demony — istoty nadnaturalne. mają ciała zwierząt i ludzkie twarze D Dadżdzal — w tradycji muzułmańskiej wielki szatan. aby obdarować go wszelką wiedzą: umiejętnoś-cią leczenia i wróżenia. dobre I złe duchy. które jest sobowtórem człowieka i dzieli jego losy Cz' mei — chińskie demony gór i moczarów. Wskrzesza zabitych. opiekun wiedzy magicznej. czerwony. diabły. czuwa nad płodami rolnymi dapi — w tradycji indyjskiej zły duch wywołany z grobu za sprawą magii.Circe— italska nimfa i słynna czarodziejka z Odysei. W późnym średniowieczu zepchnięty do roli czarta podlejszego stanu chulel — w wierzeniach ludowych środkowoamerykańskich i mek-sykańskich zwierzę. bóstwa opiekuńcze. czarty i straszydła 191 . geniusze. Czuwają przy śmierci ludzi dobrych i wiodą ich ku wiecznemu szczęściu cz"os kjong — w wierzeniach mongolskich duchy opiekuńcze. Zstąpi na ziemię tuż przed Sądnym Dniem i sprawi. poskromienia tajemnych sił przyrody itp. jednoręki potwór. Chodzą na czterech nogach. chowaniec — w przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian. wypędzenia złych duchów. aby pomóc swemu zaklinaczowi czynić zło demiurg — u Platona boski budowniczy świata. Bóg iryjski obdarzony wielką mocą. Siła twórcza Demogorgon — straszliwy bóg. dob-roczynny duszek domowy. Wypowiedzenie jego imienia mogło spowodować natychmiastową śmierć.

pieczarach. licho. diasek. zły. Po śmierci nie zaprzestał lubego procederu i powrócił do świata żywych jako łaknący krwi straszliwy wampir druda — angielska siostrzyca strzygi Drudża — w mitologii perskiej straszliwa okrutna czarownica. demon. piekielnik. w lasach. natchnienie ludowych opowieści. dobre duchy diabeł — upadły anioł wtrącony do piekieł. Dżann (ojciec) i Dżinn (syn) — w tradycji pierwotnego islamu dwa demony — spłodziły one synów i córki. Inne nazwania. aby nękać wiernych po uroczyskach.Deus fascinus — rzymskie bóstwo czarów dewy — w mitologii perskiej złe duchy stworzone przez boga ciemności Arymana do walki z jasnym bogiem Ormuzdem. Przypominają w zachowaniu i obyczajach europejskie krasnale. czart. utworów literackich i filmowych. Mieszkają w grotach. kaduk. na pustyni. zamieszkała w ciele żyjącego człowieka dziwożony — w mitologii słowiańskiej dobre i złe istoty demoniczne: rusałki. strumieniach. w jaskiniach. duszki domowe i nie bardzo złośliwe czarty dybuk — w folklorze żydowskim dusza osoby zmarłej. leśnych ostępach. szatan. Są one nieprzychylne lub 192 . czarny. duch nieczysty. mamuny. cmentarzach. górskich pieczarach itp. złączywszy się ze sobą. bies. kusiciel. stosując najwymyślniejsze tortury. te zaś nie zaprzestają płodzić następnych pokoleń.) morderca około stu tysięcy ludzi. łąkach i wszędzie dżinny — w tradycji muzułmańskiej rozumne istoty duchowe stworzone z pary albo płomieni przez Allacha. Dawczyni tajemnic za pośrednictwem kultu Drakula — słynny wampir Transylwanii. zły duch. przy studniach. Z upodobaniem dręczył swoje ofiary. którzy. Za życia hospodar wołoski (XV w. odmętach wód. W mitologii indyjskiej bóstwa twórcze. które też mnożą się i rozłażą po świecie. pośród dróg. kusy Din-Dajena — w mitologii perskiej jasna bogini. wiły. boginki. która dąży do zniszczenia świata duch naturalny — wszystkie rzeczy zarówno żywe jak i martwe posiadają swego ducha (według Paracelsusa) duendes — w wierzeniach hiszpańskich istoty demoniczne mieszkające w siedzibach ludzkich. córka Ormuzda. smętek. wydali na świat siedemdziesiąt tysięcy plemion demonów.

zamieszkujące skandynawskie i angielskie łąki. Także bógcywilizator. groty. Bóg sprowadzający wieszcze sny. podziemia i lasy. opiekun medycyny 13 — Czarna magia. inteligentniejszej. Jedyny spośród plejady bogów zna ich języki i z racji swej umiejętności pełni rolę tłumacza nie zawsze wiernego. 700 pne) ejdolon — druga dusza uczuciowa będąca odbiciem tej wyższej.. 193 . góry. mądrości. Edszu ofiarował bogom. Szczególnie dokuczliwe w porze nocy i w południe Eris — grecka bogini niezgody Ereszkigal — sumeryjska władczyni świata umarłych i demonów Erlik-chan — ałtajski władca krainy choroby i śmierci Erynie — greckie boginie zemsty karzące ludzkie zbrodnie Eskulap — grecki Asklepios. straszydeł E Ea — w mitologii babilońskiej i asyryjskiej bóg wody. owoce palmy. W baśniach dobre duszki empuzy — u starożytnych Greków straszydła i potwory. Została żoną i doradczynią Numy Pompiliusza (ok. ci zaś dali je ludziom Egeria — italska nimfa woda. szkodzące ludziom. W staroarabskiej mitologii przypominały z wyglądu greckie nimfy i satyrów. kobiet uwodzicielek. gdy żywi nie sporządzali zmarłym należytego pochówku i nie złożyli ofiar elfy — stworzenia demoniczne. Ejdolon mozna przywołać mocą zaklęć magicznych Ekimmu — wraz z innymi mezopotamskimi demonami — Utukku. jako że zawierały wiedzę. Alu zadawały ludziom rozliczne choroby. założyciel wyroczni w Ifie. niekiedy spełniają jego rozkazy mocą zaklęć magicznych. często złe i nieprzyjazne człowiekowi. Posiadała dar wieszczy. W wierzeniach ludowych przybierają postacie dzikich zwierząt. Po śmierci człowieka wędruje do Acheronu.przychylne człowiekowi. służki ciemnej bogini Hekate. rzemiosł i wiedzy magicznej Edszu — w mitologii Jorubów bógoszust. Ify.

zamyka się w gnieździe i skrzydłami wznieca ogień. Jest symbolem szczęścia. Pojęcie Paracelsusa F Farel — ulubiony czart średniowiecznych czarnoksiężników. farfareli — w folklorze włoskim istoty demoniczne. Kiedy spłonie. dobra i nadziei flagi — duchy. wynalazca trygramów wróżebnych Furie — rzymskie boginie zemsty. przełożony duchów ludzi zmarłych. Nazwa Paracelsusa Fu-hi — w mitologii chińskiej bóg wiosny. znaczy. Na rozkaz człowieka mogą wyjawić wszystkie znane sobie tajemnice. „potwierdzał" maści czartowskie. gdy zbliża się jego śmierć po pięciusetlet-nim życiu. Wezwany przy pomocy odpowiednich zaklęć pomagał w odnajdywaniu zakopanych skarbów. brał udział w sabatach czarownic itp. psotne duszki domowe. praw i religii Farwardin — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch. z jego popiołów rodzi się nowy feniks. dawca mowy. Zawsze jest tylko jeden. Mocą zaklęć magicznych ukazują się w kryształach i lustrach. sprawiedliwych oraz jeszcze nie narodzonych feniks — u Egipcjan i ludów starożytnych był znakiem słońca i wieczności. W demonologii chrześcijańskiej nieszkodliwe czarty Faro — w mitologii Bambara strażnik porządku we wszechświecie. karają zbrodnie i grzechy ludzkości 194 . sobowtór człowieka żyjącego. w celach magicznych zakopywane na rozstajach dróg.evestrum — twór oddzielony od ciała fizycznego. że właśnie narodził się mędrzec lub święty. bóg cywilizator. służył radą w eksperymentach alchemicznych. Kiedy pojawi się w Chinach.

Pokonany przez Śiwę galleytrot — w folklorze angielskim duch w postaci potwornego psa . który z polecenia Allacha objawił Mahometowi Koran Gaja — w mitologii indyjskiej przewrotny demon. Pilnuje ukrytych skarbów. w magiczny sposób zniszczy dzieło stworzone przez człowieka. Celtycki bóg kowalstwa i metalurgii oraz wiedzy tajemnej golem — w tradycji żydowskiej sztuczny twór ożywiony magiczną mocą zaklęcia. Pierwszego golema zbudował i ożywił Ben Sira na początku naszego tyciąclecia. Pojęcie z systemu Paracelsusa Goibniu — nazywany również Gorannon. Pozostałe słowo Met (martwy). Grannus — galijski bóg wiedzy medycznej i zaklęć 195 . W tradycji hebraj-srjej także anioł śmierci. Eliasz z Wilna. uroczyskach. czyniąc im zło ghule — w arabskich wierzeniach ludowe grzeszne anioły. prawda). tocząc wieczystą walkę z wężem. Gnieździ się na Drzewie Kosmicznym. Albert Wielki. Izrael Bael Shem Tow i in. które. rozdrożach. porażone gwiazdami. Najsłynniejsi konstruktorzy ludzkich automatów: św. Unicestwić golema można wycierając z jego ciała pierwszą literę. zwiastuje śmierć Garudi — w tradycji indyjskiej ptak-złodziej: ukradł boską roślinę somę i ofiarował ją ludziom. którego mięsem się żywi. żywią się trupami. czyli wypowiedzianym właściwym tajemnym imieniem Boga albo napisanym na czole wyrazem Emet (łiebr. spadły na ziemię. genius loci) gentiles — w folklorze hiszpańskim dusze pokutujące pogan. władca ognia i burz. miejsc. Eliasz z Chełma. elementale) ziemi. wróg ludzkości. W wierzeniach muzuł-manów anioł.. natomiast jego wróg wyjada mu pisklęta geniusz — italski duch opiekuńczy mężczyzn.GG Gabriel — w judaizmie i chrześcijaństwie archanioł. rabbi Loeve Juda ben Bezalel z Poznania. Mordują i zjadają podróżnych gnomy — duchy żywiołu (żywiołaki. które prześladują chrześcijan. Mogą służyć człowiekowi. Zamieszkują pustynie. mają postacie dzikich zwierząt i potwornych czarownic. cmentarze. krajów i miast (np.najchętniej pojawia się na cmentarzach. ruiny domów itp.

porządku świata. także bogom słońca. Porywały ludzkie dusze i uprowadzały okręty Harut i Marut — w Koranie dwaj aniołowie — nauczali w Babilonie sztuk czarnoksięskich Hekate — grecka bogini czarów. nie czyni ludziom krzywdy gryf — poświęcony bogini losu i zemsty Nemezis. Bóg czasu. Twórca sztuk tajemnych. Gnieździ się w pobliżu złóż złota. dał reguły tabu jedzenia Gulla — mezopotamski bóg magii i medycyny H Hades — grecki bóg krainy zmarłych harpie — w mitologii greckiej istoty demoniczne o ciałach ptaków i kobiecych twarzach. głównie alchemii. w opuszczonych fabrykach. Swą mądrość przekazał w Szmaragdowej tablicy oraz natchnionym swym duchem dziełom uczniów i kontynuatorów Hołda — w mitologii germańskiej istota demoniczna. chronią przed złymi mocami Gule — w mitologii Buszmenów stwórca ziemi i człowieka. dzielnicach przeznaczonych do rozbiórki itp. Zawiadywała zjawiskami atmosferycznymi. Opiekun ogniska domowego. uprawą roli. nauczył ludzi wytwarzania broni do zdobycia pożywienia oraz leczenia chorób. jest potężny. Jak dotychczas. czyni dobro. Także przewodniczka w zaświaty duchów osób zmarłych Hiawatha — heros kulturowy Indian Mohawk Horus — egipski bóg światła Hódur — skandynawski bóg ciemności 196 . widm i straszydeł Hermes Trismegistos — greckie nazwanie staroegipskiego boga Thota. Obecnie spotyka się go w nowoczesnych ruinach: po trzęsieniach ziemi. Należy raczej do rodziny żywiołaków. wizerunki gryfów przynoszą szczęście. Pojawił się podczas drugiej wojny światowej. Bógcywilizator. pilnuje skarbów ziemi.gremlin — duch cywilizacyjny. nawiedzając lotników w samolotach.

Strzegą ukrytych skarbów. W sanktuarium wyroczni udzielał rad i przepowiadał przyszłość za pośrednictwem strzał wyrzucanych w określone miejsca. posłannicy boga stworzyciela Hurakana i wykonawcy jego woli . Potem utożsamiany z Allachem Huitzilopochtli — aztecki bóg wojny. niszczy je skutecznie ignis fatuus — błędne ogniki. założyciel państwa Azteków. Czczony w Kaabie. twierdzy zbudowanej z C2arnec|0 ognia ich-k'in — w mitologii Majów. Zostają nimi dusze ludzi zamordowanych. zrodzone z ich krwi. wciągają nieostrożnych wędrowców w moczary i bagna Inkluzy — pogańskie dobroczynne duchy domowe.). ojciec wszystkich demonów. w miejscu gdzie została popełniona zbrodnia. przysparzały dobytku w chacie i zagrodzie. strażnik wszystkich medykamentów Ixbalanque i Hunahpu — w mitologii Majów boscy bliźniacy. potomkowie bliźniaków Ahpu (zob. magowie. Dusze zmarłych tragicznie oraz nieoch-rzszonych dzieci. Nóż wbity w ziemię. uosobienie wszelkiego zła. Mieszka w siódmej Ziemi. który nie otrzymali pochówku. największy wróg człowieka. dawca życia ifrity — w arabskiej tradycji ludowej najpotężniejsze dżinny.Hubal — staroarabski najwyższy bóg. dawca kultu ibis — w pierwotnym islamie Szatan. W średniowieczu nie wadzące ludziom diabły ikub — w demonologii judeochrześcijańskiej zły duch przybierający postać mężczyzny i nawiedzający kobiety w czasie snu Irman — w mitologii perskiej dobry duch. bóg-stworzyciel.

). mających wydarzyć się w przyszłości kelpie — w wierzeniach Szkotów zły duch.Ja-jii — w mitologii chińskiej demon o ciele węża. Także opiekunka niemowląt. topił ich w rzekach albo jeziorach John King — duchowy przewodnik słynnej medium Eusapii Paladino (zob. Ka może schronić się w którymś z kilku posągów pozostawionych dlań w krypcie. chroniła je przed strzygami Kasandra — słynna homerowska wieszczka niepomyślnych wydarzeń. porozumiewał się ze spirytystami 198 . działała na szkodę człowieka. Prowadzi z nimi wieczystą wojnę Ka — niematerialny sobowtór. W czasach chrześcijańskich czarownica o ludzkim rodowodzie. Posiadały moc wieszczą kami — japońskie dobre bóstwa oraz złe demony Kamrusepa — hetycka bogini czarów Karna — italska nimfa-zwodzicielka. kusząc by go dosiedli. Oddziela się od ciała w chwili śmierci człowieka i pozostaje w jego bliskości. za co najczęściej płonęła na stosie Jii-lu — chiński bóg. zapewniając sobie w ten sposób nieśmiertelność. Posąg ożywiony obecnością Ka posiadał zdolność poruszania się. czyniła zło za pośrednictwem diabła. Wcielał się w postać konia i przymilał do nieostrożnych. Jeśli ciało ulegnie zniszczeniu. a przede wszystkim potrafił prorokować i wróżyć kameny — italskie nimfy źródlane. Częściowo się materializował. Pożerał ludzi jakszowie — w wierzeniach indyjskich złodziejskie duchy. strażnik demonów. głowie smoka i ludzkiej twarzy. Pomagają jednak człowiekowi i chronią go przed złymi demonami Jedzą — istota demoniczna. Gdy osiągnął swój cel.

Była obiektem badań naukowych poważnego uczonego profesora Williama Crookersa.C. który zawiaduje siłami przyrody i jest w każdym przedmiocie i istocie żywej (zob. miała zwykły wygląd ludzkiej istoty w dodatku bardzo pięknej. wskazując górnikom miejsca złóż. mówiła. aby nękać mężczyzn na rozmaite sposoby.F. podziemne bóstwo. orenda. w obecności m. J. A. które unicestwia nieczystości magiczne. Czynią to w kopalniach. podziemia. Doświadczenia w warunkach ścisłej kontroli prowadził W. Naprzyksza się właś. Chroni skarbów przed człowiekiem koki-teno — w wierzeniach Japończyków — duchy ujawniające się pod postaciami zwierząt albo kobiet. duch.ciwie wszystkim ludziom . aby w ich obecności nie nosić krzyżyków ani się nie żegnać kobold — w ludowych wierzeniach niemieckich istota demoniczna. Zamieszkuje pieczary. czyli skutki przestępstw i grzesznych czynów L lamia — starożytna istota demoniczna. mana) kuszuh — hurycki bóg przysięgi. manitu. Varleya kery— w mitologii greckiej duchy zmarłych. pięknych zwodzicielek Kuei-mu — matka diabłów. Katie chodziła.przy pomocy stukania wedle umówionego kodu. nieprzyjazne człowieko-wi. Ochorowicza. Niektórzy twierdzili. że był nim niejaki Henry Morgan. prowadzające śmierć i wszelkie nieszczęścia K'iung-k'i — w mitologii chińskiej złośliwy demon o wyglądzie tygrysa ze skrzydłami knockers — w angielskich wierzeniach ludowych tak zwane duchy pukające. ziemi oraz kuranita — w tradycji ludów Australii nadprzyrodzona potęga. Istnieją prawdziwe astralne fotografie Katie pochodzące z różnych źródeł. słynny pirat Katie King (maj 1871 — maj 1944) — zjawa młodej kobiety — mate-rializowała się w obecności medium Florencji Cook przez trzy lata.in. G. jednakowoż życzą sobie. Chińska stworzycielka nieba. Przybiera postać pięknej ko-biety. Aksakowa. nieżyczliwa człowiekowi.

). zamieszkuje wody. Zwykle nie są nieprzyjazne ludziom. braci i kochanków. kataklizmów i wszelkich nieszczęść. strasząc po pustkowiach. Przepędzona przez Gilgamesza. nauczyła ludzi prząść jedwab lemury — według systemu Apulejusza dusze ludzkie oddzielone od ciała w chwili śmierci liekkio — w fińskich wierzeniach ludowych błędny ognik (zob. Ma ciało kobiety i rybi ogon albo łapy ptaka.lamiak — w wierzeniach Basków istota demoniczna. Heroina — cywilizatorka. zwiastując upadek imperium azteckiego. niekiedy uznawany za chrześcijańskiego czarta latawce — w tradycji ogólnosłowiańskiej przedchrześcijańskie demony powietrza. Uwodzi chłopców i mężczyzn. Zawiadywały zjawiskami meteorologicznymi Latawiec — w polskiej demonologii diabeł. ale za niewłaściwe zachowanie potrafią surowo karać larwy — według Apulejusza (zob. Straszący nocami upiór biblijny. zła zjawa — ukryta w ciele pięknej kobiety—która doprowadza mężczyzn do zguby. wywoływał niesnaski pomiędzy ludźmi Legion — w hierarchii piekielnej jeden z potężniejszych diabłów Lei-tsu — w tradycji chińskiej żona Żółtego Cesarza (zob. niebezpieczna dla dzieci i kobiet ciężarnych. W folklorze meksykańskim także okrutna. aby opłakiwać poległych mężów i synów. kobieta posiadająca dar przeczuwania groźnych zmian.). W folklorze żydowskim diablica. bogini nieba i ziemi. Pojawiła się na ulicach Tenochtitlanu (Meksyk) przed przybyciem konkwistadorów. złe niebezpieczne duchy lary — italskie bóstwa opiekuńcze domów i dróg rozstajnych laskowiec — polski dobrotliwy leśny duszek. Także demonica sumeryjska. nieprzyjaciółka Innany. opiekunka tkactwa. leśne ostępy. Wróciła w czasie rewolucji meksykańskiej. pieczary. Bywał oszustem.) lemury. potomkini greckiej lamii. Meksykanie uhonorowali ją piękną piosenką 200 . ugania za późniejszymi pokoleniami. lasach i uroczyskach. Zwiastun śmierci Lilith — zła demonica babilońska. W legendach hebrajskich pierwsza żona Adama — nieznośna złośnica. która uciekła z Raju i błąka się po świecie strasząc tu i ówdzie. Mogą istnieć lamie obojga płci. któremu służyły czarownice. W legendach arabskich także żona Adama — z małżeństwa z szatanem wydała na świat liczne grono złych duchów llorona — płaczka.

evestrum) Nergal — mezopotamski bóg zarazy n'gungundu — w wierzeniach plemion zairskich demony usiłujące znaleźć sobie siedlisko w sercach dzieci Niwaszi — w wierzeniach cygańskich duch wody. przebywająca w zwierzęciu. król Salomon N Nabo — Bóg pisma i świętego alfabetu Nagarwa — luwijski bóg zaklęć nahual — w wierzeniach ludowych Meksyku i Ameryki Środkowej dusza człowieka. Przekazywał wybrańcom dar wieszczenia nocnica — w tradycji ludowej stwór demoniczny pokrewny zmorze.muchomorowi ludzie — w wierzeniach Czukczów duchy spożytych przez szamana grzybów oprowadzają go po krainie zmarłych. Dał ludziom prawa. Męczy nocą dzieci. ofiarował dar słowa. W innej wersji mszę wówczas odprawiał. która była kochanką księdza. Także czarównik Nakahed — stworzony przez Arymana (zob. Za życia ów ksiądz przerwał odprawianie mszy.. która w postaci myśliwego pędzi za zającem. aby upolować zająca — oczywiście nie był to szarak. oddzielony od jego ciała. po śmierci zostaje zamieniona w mulicę i szkodzi ludziom mumai — w folklorze indyjskim psotny duszek.. Lubi straszyć ludzi mura-mura — w wierzeniach australijskich duch natury zawiadujący zjawiskami meteorologicznymi. może wymóc na nim pożądaną w danym momencie pogodę myśliwy-tułacz — w folklorze baskijskim. sobowtór. Szaman. nauczył rolnictwa i kultów 203 . ale wcielony weń diabeł. powodując straszliwą wichurę. katalońskim i częściowo francuskim pokutująca dusza księdza. za sprawą magii. nawiedza chorych i zwiastuje im rychłą śmierć Nommo — w mitologii Dogonów bóg-cywilizator.) demon cierpienia i smutku Nephesh — według kabalistów sobowtór żyjącego człowieka. aby nabył wielu pożytecznych wiadomości mulica — w folklorze latynoskim kobieta. Posiada widzialną postać (zob.

krępą i niepiękną. Jego wizerunek w księdze Hóllenzwang przedstawia figurę niskiego wzrostu. Opiekunka rzemiosł i kunsztów. wiedzy. Pod postacią kobiety błąka się po wodach rzek i jezior i topi pływaków Mojry — greckie boginie przeznaczenia moras — w folklorze hiszpańskim pokutujące duchy poganek. Przygotowywała zakazy tabu. bliskie krewne lamii min-min — w wierzeniach australijskich błędne ogniki. W jego świątyniach mieściły się wyrocznie mocuana — w folklorze środkowoamerykańskim zły duch. jak szkodzić człowiekowi. duchy ludzi snujące się po cmentarzach Minerwa — italska bogini-cywilizatorka. za sprawą sił tajemnych uwięziona w warszawskim telefonie (nr 48-69-22).Marita — siostrzyca Mari. Zwany także Czarodziejem Tysiąca Figlów Mefistofiles — czart wcześniej nie znany. Zadzwoń. Nawiedzają domy w niedzielę podczas mszy i czynią szkody nieobecnym gospodyniom mucha — w wierzeniach starożytnych wcielenie złego demona 202 . demon fałszu i oszustwa Mitra — indoeuropejski bóg światła. czczony także w Rzymie jako Solinvictus. patronka nauczycieli Miru — polinezyjska władczyni krainy ciemności i czarownica. uczyła zwodnicze duchy. Obrządki kultowe mitraizmu zostały w swej znacznej części przejęte przez religię chrześcijańską Men — frygijski bóg księżyca. Przepowiada przyszłość z tarotowej mapy życia. Żywiła się ludzkim mięsem Mitocht — w mitologii perskiej stworzony przez Arymana zły duch. opiekun ludzi i uzdrowiciel. hodowała choroby i jadowite gady. złoczynne zaklęcia. Zawarł pakt ze swym magiem i działał skutecznie meluzyny — w folklorze niemieckim i francuskim kobiety-węże. odpowie Math — walijski bóg-czarnoksiężnik Maui — polinezyjski heros kulturowy. pojawił się wyraźnie na życzenie czarnoksiężnika Johanna Fausta.

mulungu itp. Po odbyciu pokuty uzyskał od świętego jesionu. duch tkwiący w przyrodzie. 204 . miejscu jego kultu. O Odyn — skandynawski władca bogów i ludzi. Bóg dobrych zaklęć Oro — w mitologii Polinezyjczyków bóg. który wcielił się w pięknego konia i kusił. wiecznie zielonego Ygdrasilla. Walczył z ciemnym Arymanem. także duchy umarłych z miłości dziewcząt mszczące się na uwodzicielach orenda — w wierzeniach Indian Irokezów niewidzialna potęga. materię żywą i nieożywioną. może używać jej zgodnie ze swoją wolą Orkus — italski demon śmierci. uczyli się sztuki układania hymnów. zarówno w rzeczach jak i istotach żywych. czarodziejskie runy i wiedzę magiczną Odmieniec — w polskiej demonologii ludowej czart. mądrości i dobra. piękny młodzieniec grający na harfie. aby go dosiadano. Szkodzi ludziom i zwierzętom Okuninusi — japoński władca złych duchów ondyny — w systemie Paracelsusa żywiołowe demony stworzone z wody. W wierzeniach europejskich nimfy wodne. Niekiedy przeistaczał się w wilka i straszył podróżnych ojancanu — w wierzeniach hiszpańskich istota demoniczna o postaci cyklopa z jednym okiem pośrodku czoła. W opoa. ale nie czyni większego zła nyama — w wierzeniach Dogonów siła przenikająca przyrodę. patron bractwa Areoi. Lubi przestraszyć. Krewny polskich utopców i wodników nuggle — w tradycji szetlandzkiej demoniczny koń. U innych ludów roletę pełni mungu. wtajemniczeni odprawiali misteria. bóstwo rządzące krainą zmarłych Ormuzd — w mitologii perskiej bóg jasności. po czym hulał po wertepach z naiwnym nieszczęśnikiem. praktykując obrzędowe ludożerstwo.Nóck — w wierzeniach germańskich istota demoniczna. Wciąga do wody niewierne żony i narzeczone. Każdy kto nad nią zapanuje.

medycyny, astrologii żeglarskiej, czarnej magii. W takich misteriach uczestniczył m.in. James Cook Orunmila — w wierzeniach Jorubów wszystkowiedzące bóstwo, które objawia się poprzez wyrocznie. Zna języki wszystkich stworzeń i ludzi Ozyrys — egipski władca podziemi i najwyższy sędzia umarłych, zbawiciel ludzkości, bóg-cywilizator ofiarował ludziom prawa, nauczył rolnictwa, ustanowił kult bogów P'an-ku — chiński stwórca świata i ludzi Pazuzu — asyryjsko-babiloński demon chorób penaty — italskie domowe bóstwa opiekuńcze Perchta — germańska bogini, przewodniczka zmarłych; Na słowiań-szczyźnie straszydło. Karze leniwe kobiety i niegrzeczne dzieci peri — także pairiki. Dewy, które pod postacią pięknych kobiet-kusi-cielek doprowadzają mężczyzn do zguby petome — w wierzeniach Indian środkowoamerykańskich i meksykańskich chulel (zob.) czarownika strzegący chuleles innych ludzi Phuwusz — w wierzeniach Cyganów duch ziemi. Przekazuje dar wróżenia i wieszczenia wybrańcom spośród cygańskiej społeczności pixie — w angielskim folklorze istoty demoniczne, złośliwe wróżki plonki — w pogańskich wierzeniach Słowian dobroczynne duszki domowe; W czasach wczesnego chrześcijaństwa wraz z inkluzami (zob.) przybrały postać nieszkodliwych czartów. W późnym średniowieczu i w następnej epoce kusiły kobiety, aby zostały czarownicami płanetnicy — także chmurniki. W wierzeniach przedchrześcijańskich Słowian kapryśne duchy mieszkające w powietrzu. Zawiadywały zjawiskami meteorologicznymi. W chrześcijańskiej demonologii pokutujące dusze zmarłych nienaturalną śmiercią, wchłonięte przez tęczę. W zasa-dzie nieprzyjazne człowiekowi, mogły mu służyć przymuszone mocą zaklęcia. Niekiedy oddawały się w służbę człowiekowi, aby odpokutować za grzechy

205

pokuć — dobrotliwy duszek domowy, skrzat, krasnal, bobak Pogwizd — polski pogański bożek wiatru, przyjazny człowiekowi poltergeist — złośliwy duch, który pojawia się w domach, gdzie mieszkają dorastające dzieci. Ożywiony siłą chłopców albo dziewcząt przerzuca meble, ciska sprzętami, stuka, puka, hałasuje, czyni szkody. Nazwa niemiecka południca — także przypołudnica albo wywielga. W polskich wierzeniach ludowych istota demoniczna wcielona w postać szkaradnej kobiety odzianej w białą szatę. Pojawia się w południe na rozstajach, polach i łąkach i mami ludzi praczka — w ludowych wierzeniach Szkotów duch kobiety zmarłej w połogu. Zwiastuje śmierć, ukazując się pod postacią praczki piorącej zakrwawione szaty puka — w tradycji irlandzkiej duch wcielony w ptaka albo zwierzę, najczęściej konia. Chwyta nieostrożnych i włóczy ich po lasach i polach napawając przerażeniem. Chętny do ugody z człowiekiem Prometeusz — w mitologii greckiej tytan -cywilizator. Uchronił rodzaj ludzki przed wyginięciem w potopie, nakazując Deukalionowi i Pyrrze zbudować łódź. Ofiarował potem ludziom ogień, który wykradł bogom, za co został przykuty do skały na wieczyste męczarnie Pytia — w starożytnej Grecji, kapłanka Apollina, wieszczka w świątyni w Delfach Pyton — w mitologii greckiej smok-wróż. Posiadał władzę rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Pokonał go Apollo i założył w Delfach wyrocznię, wykorzystując zdobytą na wrogu jego wszechwiedzę, którą następnie objawiał wieszczącym pytiom

Q
Ouetzalcóatl — także Ku-kul-kan (u Majów) Pierzasty Wąż. W mitologii Azteków i Majów bóg-cywilizator, dobroczyńca ludzkości. Stworzył pierwszych ludzi i ofiarował im kukurydzę. W nowszej legendzie wielki bóg (o białej skórze i jasnych oczach) wcielił się w mądrego władcę: nauczył swój lud rzemiosł, rolnictwa, budowy świątyń. Pod 206

koniec panowania udał się na wschód do kraju Majów, aby tam pomagać ludziom. W innej wersji udał się na wschód, wszedł do łodzi i popłynął, a następnie wzniósł się ku przestworzom. Obiecał, że powróci. Pomni słów swego boga-dobroczyńcy Aztekowie powitali Hernana Cortesa jako powracającego z niebios Óuetzalcoatla

R

Rawana — w mitologii indyjskiej wielki, niezniszczalny demon. Walczył z Ramą, wcieleniem Wisznu rakszasowie — demony podległe władzy wielkiego demona Rawany, nieprzyjaciele zarówno bogów jak i ludzi. Żyją w czeluściach ziemi i morskich odmętach rewenanty — zmarli powstający z grobów. Mają wygląd jak za życia i noszą zwykłe ubrania. Przybywają z misją i ostrzeżeniem dla żywych, czasem aby pomścić krzywdy, jakie im niegdyś wyrządzono. Pojawiają się w miejscach popełnionych zbrodni, katastrof i na polach bitewnych Rogaliński — podrzędny polski diabeł, obwiniany przez czarownice o to, że namawiał je do praktyk czartowskich i lotów na sabat Rokita — obok Boruty, drugi słynny diabeł polski. Choć jest wysoko ustawiony w hierarchii piekielnej, pracuje na uroczyskach, bagnach, łakach i w lasach Rudra — w wierzeniach Hindusów bóg wichrów, władający także demonami i duchami. Rozgniewany, wysyła swoich podopiecznych do walki z ludźmi. Karze powodując bóle ciała ruwałki — w folklorze słowiańskim istoty demoniczne, początkowo nimfy, potem dusze zmarłych dziewcząt wcielone w piękne zwodzicielki, czyhające na zgubę ludzi, najchętniej mężczyzn Rubezal — w folklorze niemieckim istota demoniczna, dobrotliwa, przybiera różne postacie. Pomaga nieszczęśliwym, karze okrutnie złych. Bliski krewny śląskiego Liczyrzepy

s
salamandry — w systemie Paracelsusa duchy żywiołu mieszkające w ogniu Sammael — w folklorze żydowskim, szatan, który wcieliwszy się w węża, skusił Ewę Sawar — w mitologii perskiej stworzony przez Arymana zły duch, demon pijaństwa, złych uczynków, nieposłuszeństwa. Przełożony pomniejszych demonów Sedna — zwana też Arnaknagsak. W wierzeniach Eskimosów upiorna bogini podziemnego świata, władczyni morskich odmętów, groźnych sił przyrody. Nieprzyjaciółka ludzi Selene — grecka bogini księżyca, życia i płodności.Jej znak półksiężyc — chroni przed demonem i ciemnymi mocami Siang-wang — w mitologii chińskiej wodny demon pożerający ludzi; Także demon ślepego losu siila — w arabskiej tradycji dżinn ukryty w postaci kobiety albo potwora. Żywi się krwią i ciałem ludzi silky — w folklorze angielskim duch przybierający kobiecą postać. Straszy w ten sposób, że nocami wykonuje prace zaniedbane przez leniwą gospodynię i nieposłuszne dzieci Simurg — w mitologii irańskiej ptak-złodziej, który ukradł haomę, święte ziele (o właściwościach narkotycznych) i ofiarował ją ludziom (zob. Garudi). Także mityczny ptak zoroastryzmu. Gnieździ się na drzewie rodzącym wszystkie nasiona świata Sin — iryjska wróżka i czarodziejka Sinu — bóstwo chińskie opiekujące się wędrowcami Sing-liu — w mitologii chińskiej straszliwy demon o ciele węża i dziewięciu głowach sisimik — w folklorze środkowoamerykańskim demoniczny stwór o postaci karzełka. Lubi płatać figle i straszyć Siu-sze — w mitologii chińskiej Wielki Wąż. Groźny potężny demon Si-wang-mu — w mitologii chińskiej szafarka eliksiru nieśmiertelności; Także bóstwo zarazy morowej 208

skarbnik — w wierzeniach europejskich istota demoniczna strzegąca naturalnych skarbów ziemi. Opiekuje się duszami górników, którzy umarli w kopalni skrzat — w polskim folklorze duszek domowy albo leśny, przychylny ludziom, czasem wyjawia im tajemnice o skarbach zakopanych w ziemi Smołka — w polskiej demonologii ludowej podrzędny czart kuszący kobiety, żeby plotkowały, wadziły się, oszukiwały itp. sobowtór — w zjawisku eksterioryzacji twór wydzielony z ciała fizycznego — posiada zmaterializowaną postać oraz wygląd ciała, z którego powstał, (zob. Nephesz, evestrum) Sorusz — w mitologii perskiej dobry duch, postrach demonów i czarowników. Wspomagają go koguty i stróżujące psy spiritus mundi — Duch świata. W systemie Agrippy von Netteshemia, a także Paracelsusa duszę rzeczy martwych i żywych przenika wyższy od niej duch świata. Pozostając z sobą w związku wzajemnie na siebie oddziaływają Stasia — tzw. mała Stasia, materialna zjawa manifestująca siew obecności słynnej medium Stanisławy Tomczyk, która ponadto była sprawczynia zjawiska lewitacji przedmiotów, wyłaniania się rąk fluidycznych. Z medium eksperymentowali m.in. Julian Ochorowicz i nobliści Charles Richet i Maria Skłodowska-Curie stopan — w folklorze bułgarskim przyjazny człowiekowi duszek dostriga — italska istota demoniczna wysysająca krew małym dzieciom strzyga — potomkini italskiej strigi. W polskich wierzeniach ludowych zostają nimi tragicznie zmarli, samobójcy niechrzczeni, jak również ludzie posiadający dwa serca, dwa rzędy zębów lub urodzeni z zębami, Po śmierci strzygi wychodzą z grobów i zadają śmierć ludziom i zwierzętom, żywiąc się ich krwią Su- w mitologii Mba-moissala bóg deszczu, emanacja boga stwórcy Boa. Przodek ludzi, bóg-cywilizator. Ofiarował swoim podopiecznym ogień, nasiona, nauczył rolnictwa Suei-żen — Płomienny Człowiek. Heros kulturowy, ofiarował ludziom ogień

. 209 .. Wciela się w postać kobiety i nawiedza mężczyzn w czasie ich snu 14 .Czarna magia.sukkub — w demonologii chrześcijańskiej zły duch.

sylfy i sylf idy — w systemie Paracelsusa duchy żywiołu powietrza syreny — w mitologii greckiej duchy osób zmarłych. żywią się ludzką krwią szagrin — w wierzeniach cygańskich zły duch. książę ciemności Szen-szu — w mitologii chińskiej bóstwo strzegące ludzi przed demonami sziny — w Chinach złe duchy szkodzące ludziom sziodzio — w wierzeniach japońskich psotne duchy morskie Tages — w mitologii Etrusków chłopiec o twarzy starca wyorany z ziemi. kosz błogosławieństw i kosz złych zaklęć — stał się najpotężniejszym czarodziejem tash — w wierzeniach irlandzkich dusza pokutująca człowieka. Anioł upadły. Nauczył ludzi obrzędów składania ofiar oraz rozumienia znaków wieszczych Tairew — stworzony przez Arymana demon trucizny Takman — w mitologii Ariów demon gorączki Tanę — w mitologii polinezyjskiej jeden z pięciu braci. demon metali Szankpanna — w mitologii Jorubów bóg ospy Szatan — w demonologii żydowskiej i chrześcijańskiej główny zły duch panoszący się we wszechświecie.) Szahriwar — w mitologii perskiej stworzony przez Ormuzda dobry duch. synów pierwszych bogów nieba i ziemi. Gdy otrzymał od boga lo trzy kosze zapełnione mądrością — kosz przepisów kapłańskich. który umarł śmiercią samobójczą. zwiastun nieszczęścia Szamasz — babiloński bóg słońca i światłości Szango — w mitologii Jorubów bóg-cywilizator. wielki czarodziej. Przybiera postać ludzi i zwierząt Texcatlipoca Czarny — Dymiące Zwierciadło. Potrafi 210 . Nauczył ludzi odlewnictwa z brązu. Także ważny bóg w makumbie brazylijskiej (zob. Wielki czarodziej. W mitologii azteckiej bóg Wielkiej Niedźwiedzicy i nocnego nieba. wielkiej sztuki Jorubów.

kradną dzieci. padaczkę Toks — w mitologii Pigmejów duch władający huraganem i jaskinią duchów ludzi umarłych tolo — w wierzeniach zairskich demony. m. które usiłują znaleźć sobie siedlisko sercach dzieci (zob. duchy domowe o kapryśnym charakterze. uwodzą młodzieńców i panny. Nieprzyjazne ludziom. zły duch. Posiadają moc magiczną. który okazał się demonem Tornakiem. gdy znajdą się w świetle. Istoty demoniczne wywodzące się z wie-rzeń. ojciec wszystkich demonów trasgos — w wierzeniach hiszpańskich istoty demoniczne. oj-ciec-kruk stworzył nieudanego człowieka. Tukungersak).in. rozpętują burze i śnieżyce Tsui Goab — hotentocki bóg deszczu i heros-cywilizator Tsuo-czy — straszliwy chiński demon o wielkich zębach Tukungersak — eskimoski heros-cywilizator. Żyją w podziemiach i kamienieją. Płatają złośliwe figle głównie w nocy trolle — w wierzeniach skandynawskich istoty demoniczne o wyglądzie poczwarnych karłów. Ptak-człowiek. n'gungundu) topielce — utopce. Zamieszkiwały wody i zwykły wciągać ludzi w topiel. topce. przedchrześcijańskich. którzy Tornak — w mitologii eskimoskiej nieudolny twór pierwszego bóstwa ojcakruka (zob.przemieniać się w różne postaci i widzi wszechrzeczy w obsydianowej Thot — staroegipski bóg mądrości i pisma Tlazolteotl — aztecka bogini zsyłająca choroby. W ludowej demonologii chrześcijańskiej duchy ludzi.Potem ulepił z gliny i ożywił prawdziwych ludzi Tunia — eskimoski straszliwy zły duch Tyche — grecka bogini przeznaczenia Tyr — skandynawski bóg wojny i praw ubożę — w polskich wierzeniach ludowych dobrotliwy domowy du- .

wielki wieszcz. długie uszy. Wstaje więc nocami z grobu i szuka ofiar. duch tkwiący w przyrodzie (zob. aby się pożywić. Ma postać dziecka. którego sam zwalczał najprawdopodobniej skutecznie. Imię skradł świętemu Walentemu. Wysysają krew ludziom i zwierzętom utukku — asyryjskie duchy czyhające na wędrowców W wakan — w tradycji Indian Siuksów niewidzialna potęga. manitu) Walenty — w polskiej demonologii ludowej diabeł wyznaczony przez swych piekielnych szefów do propagowania zawodu czarownicy. ale przy sposobności pokalał swe dobre imię walkirie — istoty demoniczne. czerwone oczy i ciało czerwone i czarne Wejnemejnen — fiński heros-cywilizator. W Dniu Sądu Ostatecznego będzie wciągał w czeluści piekieł największych grzeszników. Piękne dziewice jawiły się na koniach lub wilkach na polach bitewnych i zwiastowały śmierć wojownikom wampir — mocą czarnej magii czarnoksiężnik może po śmierci wieść drugie życie. które musi jednak podtrzymywać zapasami ludzkiej krwi. mędrzec. sam zaczął być utożsamiany ze sprawcą choroby. którzy oparli się wierze w jedynego prawdziwego Boga. Allacha upiory — w tradycji ogólnoeuropejskiej ożywione trupy. czyli z wrogiem. aby dopomógł w przepędzaniu diabła. pieśniarz i czarodziej. strzygi i wampiry. W polskim folklorze poznaje się je po czerwonej twarzy. Bohater Kalewalii 212 . którą leczono egzorcyzmami. kuranita. patronowi epilepsji. głównie żydów i chrześcijan.Umi Bozu — w ludowych wierzeniach Japończyków powodujące morskie katastrofy widmo mnicha Unuk — w tradycji islamskiej zamieszkujący Gehennę potwór piekielny. W demonologii słowiańskiej duch wyklętego kacerza lub mordercy — po śmierci wciela się w wielkiego nietoperza i wysysa krew ludziom i zwierzętom Wang-lian — chiński demon cholery. mana. Ustawicznie wzywany podczas obrzędów święty. orenda.

należy rzucić w powietrze nóż więcony. utopce. Człowiek w magiczny sposób przemieniony w wilka. nawet najsilniejszy. który. władczyni chorób.Weleda — czarodziejka mieszkająca nad rzeką Lippe. jeśli upadnie ze śladami krwi. Miał wielką moc magiczną wydra — w wierzeniach Indian Tlingitów zwierzę to przekazało lu-dziom magiczną moc szamańską . Natomiast potomkowie wilkołaków zawsze ciągnąć będą do lasu i zwykle prowadzą odosobniony tryb życia. aby łatwiej czynić zło i uniknąć niebezpieczeństw. że trafił w ducha i wtedy wiatr. przepowiadała przyszłość z fal i kręgów wody Weles — także Wołos. ustanie wilkołak — znany w średniowieczu i później. porywają dzieci i zabijają zwierzęta domowe wiły — w folklorze bałkańskim duchy zmarłych dziewcząt nieprzyjaz-ne dla ludzi Wipunen — morski potwór z Kalewali. W polskim folklorze dusze topielców wciągające ludzi do wody Wotan — także Wodan. Także czarownik. W mitologii polinezyjskiej straszliwa czarownica. strażniczka podziemnego piekła. aby wspólnie czynić zło Whiro — Czarownica Nocy. mocą zaklęć przybiera postać wilka. nieprzyjaciółka boga Tanę (zob. Aby się przed nim obronić. cierpienia i nędzy. bóg wisiel-Writra — indyjski demos suszy. topielice. łamiąc kości. Pożera ludzi. czarodziej. Czyniła cuda. także wchodzi z nimi w konszachty. Germański bóg wojny i śmierci. Słowiańskie (oraz znane w folklorze kaszubs-kim) bóstwo wiedzy magicznej panujące nad istotami z zaświatów wendigo — w folklorze kanadyjskim istota demoniczna żyjąca w lasach. który pojawia się podczas huraganu i nęka ludzi odejmując im mowę. posiadacz wszech-wiedzy oraz zaklęć magicznych wirika — w wierzeniach Hindusów upiory żywiące się ludzką krwią wodniki — także wodnice.) wietrzyca — w folklorze polskich górali duch. znaczy. Także latawiec. żywią się trupami swych ofiar.

Odpowiednio kierowany może być bardzo niebezpieczny i stanowi plagę w świecie opanowanym przez vuduizm Ż żyrownik — także domownik. wykonuje tylko polecenia swojego mistrza. wypija krew. Także dusze osób zmarłych mogą stać się marami zombi — żywy trup. najczęściej w celu czynienia zła. z zabijaniem włącznie. W magii vudu kierowany mentalnie przez adepta lub czarownika człowiek powstały z grobu (wcześniej odpowiednio przygotowany do śmierci i zmartwychwstania) i spełniający na rozkaz odpowiednie rozmaite posługi. nawet bez jego wiedzy. dusi. Niekiedy złośliwa czarownica i straszydło Z zin — w wierzeniach Songhajów (Afryka) złe i dobre niewidzialne istoty rządzące siłami przyrody zmora — także wieczornica. Potrafi zamieniać się w różne przedmioty i istoty żywe. W polskich wierzeniach ludowych stwór demoniczny: sprowadza koszmarne sny. piękna zwodzicielka doprowadzająca mężczyzn do zguby. Znana na całej Słowiańszczyźnie. morawy i mary to dusze opuszczające ciało śpiącego. W dawnych polskich wierzeniach ludowych dobrotliwy duszek domowy. piękne kobiety o obyczajach lamii (zob. aby czynić zło. Mury. wysysa siły. karał grzesznych zsyłając im choroby organów rodnych X-tabay — w ludowych wierzeniach jukateckich istota demoniczna.X xanas — w ludowych wierzeniach hiszpańskich (Asturia) istoty demoniczne. Zombi jest ubezwłasnowolniony: nigdy nie działa samodzielnie. nocnica.) Xochipilli — aztecki bóg płodności. W demonologii czart niezbyt szkodliwy 214 . dusiołek.

Polską nazwę spopularyzo-wał K. współredaktor krakowskiego pisma ezoterycznego wydawanego przed wojną pt.żywiołaki — w systemie Paracelsusa elementale. duchy powstałe z czterech żywiołów: żywiołu ognia (salamandry). Chodkiewicz. powietrza (sylfy i sylfidy) i ziemi (gnomy). wody (ondyny). „Hejnał" 215 .

sam uprawiał. Hieronim (ok. wyswobodzania się z łańcuchów itp. W jego obecności pojawiały się światła niewiadomego pochodzenia oraz efekty akustyczne. przekład Biblii na język łaciński — parał się alchemią i zgłębiał wiedzę tajemną.H.św. filozof.) występowały najrozmaitsze zjawiska niezbadanej natury: przemie-szczały się przedmioty. Huang Ti (ok.F. 2598) — Żółty Cesarz.R Wallace. podobno. odczytać 228 . zręcznością rąk i wyuczonymi umiejętnoś-ciami zaprzeczając. A. 2697—ok. stosując umówiony kod. wielki znawca rzemiosł i sztuki ale chemicznej. Przypisuje mu się autorstwo: Wielkiej Księgi Czarnej Magii — papieża Honoriusza nazywanej podręcznikemi czarowników Jean Eugene Robert Houdin (1805—1871) — francuski iluzjonista. Słynął z umiejętno-ści wyzwalania się z wszelkiego rodzaju więzów. koronował Fryderyka II na cesarza. Materializował duchy i lewitował (jak twierdził za sprawą unoszących go duchow) Papież (od 1216—1227) Honoriusz III — zatwierdził zakony franciszkanów i dominikanów. zamknięć. jeden z najbar-dziej wiarygodnych mediów. Varley. wychodze-nia ze skrzyń zanurzonych w wodzie. wykonał dla króla Salomona spiżowe kolumny i ołtarz do świątyni Daniel Dunglas Home (1833—1886) — spirytysta. Nieprzejad-nany demaskato'r fałszywych duchów i ich mediów. jakie uprawiał. Th. słychać było i szelesty i stukoty.którą. Półlegendarny założyciel cesarstwa chińskiego. Bohater-cywilizator. fizyk G. Twórca kodeksu honorowego dla prestidigitatorów. opiekun alchemii i rzemiosła oraz dawca sztok wszelkich Daniel Hume (1833—1886) — słynny medium.nim wstąpił na drogę służby bożej Hiram z Tyru — król fenicki. Posiadał ogromną wiedzę. Objaśniał sztuki magiczne. iżby miały jakikolwiek związek z siłami nadnatural-nymi Hary Houdini (1874—1926) — amerykański spadkobierca Roberta Houdina. także z zakresu nauk tajemnych oraz czarnej ma-gii. wyznawca i szerzyciel taoizmu. 347—420) — oprócz znanych dokonań — m. którego nazwisko przyjął jako swój pseudonim. które można było. Huxey i in. W jego obecnści w warunkach rygorystycznych kontroli (był badany przez uczonych tej miary co William Crookes.in.

latał w powietrzu. (zob. /lał magię. szerzenie oświaty. O zmianach pogody. astronom. skopach. Także autor czterotomowego dzieła icznego: Wprowadzenie do astrologii. około siedemdziesięciu wyroków skazujących po osobistym naniu winnych zbrodni paktu z szatanem ilch (264—339) — uczeń Porfiriusza: kierował neoplatońską [Syryjską. który miał głosić straszliwe herezje. czarownikiem i dybał na jego papieskie a sprawą magicznych figurek woskowych Głogowa (1445—1507) — wybitny uczony. Pisał traktaty iczne i alchemiczne 229 . mistyk. Opisywał zjawisko hipnozy.znachor u Indian meksykańskich ci — członkowie tajnego stowarzyszenia wolnomularskiego je w Bawarii w 1776 r. Weishaup). o demony są posłuszne zaklinającym je magom. z ciemnotą i przesądami be — w tradycji japońskiej ród kapłanów boskiego pochodze1i opiekunami kultu. król Anglii ii. Wał sny wieszcze. Zapowiedział •nie się Czarnego Zakonnika. autor prognostyków. • świat poznał Martina Lutra. nauczał teorii emanacji. Na) J I (1566—1625) — król Szkocji i jako Jakub VI. Osobiście iczył w procesach o czary i torturach oskarżonych czarownic. O wyborze szczęśliwych dni Im z Fiore (ok. ustanawiali miejsca tabu itp. Uważany był za proroka i cudotwórcę. Autor O mis-Egipcjan. porozumiewał się z demonami Jan XXII (1249—1334) — wysłał biskupa Cahory Garauda na pyż był on.I ■ Sel . A. wychowanek ii Krakowskiej. którego celem było manie wstecznej działalności jezuitów. 1132—1202) — teolog. jak mniemał. czarownic i czarnej magii. Czynił badania nad teurgią poszukując odpowiedzi. Znawca demonów.

K kabalista — mistyk. który potem napisał pracę o fenomenie Kluskiego a w Polsce Norbert Okołowicz. jak leczyć choroby. częściowe i całkowite. materializacje: postaci ludzi. które się przemieszczały. Przez 6 lat walczył z trybunałem o uwolnienie swej matki oskarżonej o czary. W r. Nakazywał torturować i palić na stosie heretyków i czarownice Gustavus Katerfelto (XVIII w. zjawy osób nieżyjących. Przewidział śmierć Alberta von Wellensteina. które także przekazują mu. Gustaw Geley. fizyk A. wybitny astronom. Breuil.) — słynny szarlatan działający w Anglii Edward Kelley (1555—1595) — mag angielski. zjawiska głosowe oraz zapachowe. szalbierz i szarlatan Oszukiwał w doświadczeniach przeprowadzonych z Johnem Dee Johannes Kepler (1571—1630) — uczeń Tychona Brahe. dowódcy wojsk cesarskich w 1634 w czasie wojny trzydziestoletniej. 1604. niekiedy zwierząt. T. Gramon. Naj-słynniejszy medium swojej epoki. teraźniejszość i przyszłość. opiekun kultu. prof. Camille Flammarion. znawca hieroglifów egipskich. zajmował się także astrologią praktycz-ną. wymyślił latarnię magiczną 230 . zwalczać epidemię i pomagają przepowiadać przyszłość Kalchas — kapłan i augur z Egei. Anastazy Kircher (1601—1680) — uczony jezuita. zwolennik teorii Kopernika. Boy-Żeleński. znane uczestnikom seansu. Czerpiąc z nauki Egipcjan. Towarzyszył Grekom w wyprawie do Troi. poszukiwacz wiedzy ukrytej w Biblii kadag — gruziński szaman. odkrywca trzech praw ruchu planet i supernowej. W transie poznaje wolę bóstw. Pokonany przez znakomitszego od siebie augura Mopsasa. Zwyciężył gdyż zasłynął jako wiarygodny astrolog Franek Kluski (1873—1945) — właściwie Teofil Modrzejewski. Ignacy Witkiewicz. Znał przeszłość. St. H. Józef Piłsudski (który także posiadał właściwości mediumiczne) i in. Z me-dium eksperymentowali w Międzynarodowym Instytucie Badań Meta-psychicznych w Paryżu w warunkach najściślejszej kontroli noblista fizjolog Charles Richet. W jego obecności pojawiały się różnej wielkości światła. służąc swoimi radami. zmarł ze wstydu Jan Kalwin (1509—1564) — francuski reformator religijny.

alchemik i astrolog. Pozbawiła życia Brytanika i Klaudiusza. niejednokrotnie ochronił gminę żydowską przed prześlado-waniami. Według tradycji duch jego snuje się po Białym Domu zazwyczaj przed wyborami prezydenckimi i ważnymi dla państwa wydarzeniami Locusta— słynna trucicielka. talmudysta. mag i kapłan.czarownik u Indian kolumbijskich L Lagasz (III tys. ustalił tożsamość maniakalnego morder-cy prostytutek Kuby Rozpruwacza. którym miał być lekarz. Według legendy to stworzony przezeń golem bronił żydów przed gwałtami ze strony chrześcijan. Maria Lenormand (1772—1843) — słynna francuska wróżka.in. jasnowidz. wielkiego miłośnika nauk tajemnych. Motyw powołania przez Loevego do życia sztucznego twora wykorzystał pisarz Gustaw Meyrink oraz . usiłowała otruć Nerona Loeve Juda ben Bezalel (1525—1609) — urodził się w Poznaniu. Wybitny znawca kabały. powiernik królowej Wiktorii. w którym miały pojawiać się duchy kumu i. korzystając z wpływu na niemieckiego cesarza Rudolfa II. Jak sądzą niektórzy.in. autor prac o zjawiskach nadprzyrodzonych. zajmowała się czarną magią. M. pn) — władca sumeryjski. czyli o duchach nawiedzających świat Robert James Lee (1844—1931) — okultysta. Utrzymywał kontakt z jej zmarłym mężem księciem Albetem. założyciel Frederick George Lee (1820—1898) — angielski pastor.oraz robił doświadczenia z dzwonkiem magicznym zwierciadłem.Kazał nazywać się magistrem sztuk magicznych. Autor wielu ksiąg: m. materializował duchy. jeden z najbziej uznawanych autorytetów nowoczesnej medycyny i psychiatrii. Historie de la magie (1913) Abraham Lincoln (1809—1885) — prezydent Stanów Zjednoczonych. okultysta i spiry-tysta. Dogmat i obrzęd Wielkiej Magii. stawiała kabałę Napoleonowi Bonapartemu Eliphas Levi (1810—1875) — francuski duchowny. wielki czarnoksiężnik. także spirytysta o zdolnościach mediumicznych.

udowadniał magom i czarnoksiężnikom. wybtny matematyk. uczeń Villanovy. wyszydzał wiarę w magię i zabobony. satyryk. alchemii i wielkiej sztuce. Filozofia Lurii dała początek sabataizmowi. frankizmowi i chasydyzmowi de Luxemburg — marszałek Ludwika XIV. że w chwili śmierci dusza oddziela się od ciała i pozostaje pośród żywych Raimundo Lulio (1235—1315) — Hiszpan.Wegener w swoich dwu filmach. Oprócz znanych dokonań w swych Mowach biesiadnych wypowiadał się na temat czarów i czarownic. przeciwnik reformacji. Utrzymywał. duchowny. astronom. Chcąc pokonać wrogów Francji. jak nazywał magię. zajmował się praktycznie astrologią. Pisał o medycynie. zwano go Oświeconym. alchemią i magią. domagając się dla nich i heretyków najsurowszych kar M machi — szamanka u Indian Araukanów — opiekunka kultu. Być może praski golem byt także prototypem Ćapkoskiego robota Lukian (120—180) — filozof. astrolog i twórca prognostyków i kalendarzy. Znawca kabały. własność diabła Martin Luther (1483—1546) — twórca reformacji w Niemczech (95 tez). Rozwinął naukę astrologii na uniwersyteciel Olaus Magnus (1490—1557) — historyk i kartograf szwedzki. teolog. W swym dziele Historia de gentibus septentrionalibus (Opowieści o ludach północnych) zamieszcza teksty formuł magicznych i opisuje obrzędy czarnoksięskie oraz sztukę znacho-rską . Autor Philopseudes e Apisłon (Niedowiarek albo miłośnik bzdur) Lukrecjusz (97—55) — filozof i poeta rzymski. Utrzymywał kontakty z mahometańską sektą Braci w czystości i korzystał z wiedzy jej członków Izaak Askenazy Luria (1534—1572) — twórca kabały praktycznej uwzględniającej posługiwanie się magią i egzorcyzmami. Kaznodziej królewski udzielił mu rozgrzeszenia i spalił cyrograf. wezwał do pomocy diabła i zawarł z nim pakt. pisarz. W godzinie śmierci wyspowiadał się z tego czynu ojcu Bourdelou. wybitny uczony. że czynią oszustwa. filozof. Trudniła się wieszczeniem i leczeniem Maciej z Miechowa (1457—1523) — wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej. Jeden z najtęższych umysłów swoich czasów. lekarz. historyk.

nazwanej od jego imienia mesmeryzmem. że magia jest sztuką naturalną oraz wiedzą o przyrodzie. wykładowca medycyny w Uniwersytecie w Montpelier. pomocne w zwalczaniu rozmaitych chorób Marduk — słynny lekarz i mag babiloński działający w państwie Hetytów Marfa — Cyganka — wróżbitka. Stworzył system lecznictwa opartego na astrologii — opisał wpływ gwiazd na życie i samopoczucie człowieka -i stosowaniu odpowiednich amuletów zawierających zioła i minerały. Dowodził. ze we wszechświecie znajduje się fluid i za pośrednictwem magnetyzmu zwierzęcego. Dowodził. leczy wszelkie choroby. Papież Innocenty VIII wydał przeciw tezom bullę i kazał uwięzić ich autora. Autor De Planetarium lnfluxu (0 wpływie planet). za co została uwięziona i zamor-dowana William Marriott (1854—1938) — angielski iluzjonista. W swym traktacie medycznym zebrał wszystkie znane podówczas recepty magiczne. wydzielanego przez człowieka. interesował się astrologią i spirytyzmem miko — japońskie szamanki.) — dominikanin. Udzielała porad niemieckim politykom i ludziom interesu. Wezwana do Hitlera przepowiedziała Fuhrerowi klęskę Niemiec i samobójczą śmierć. zgodnie z głoszoną przez siebie nauką Giovanni Pico de la Mirandola (1463—1494) — opracował dla uczonych całego świata 900 tez łączących filozofię grecką. odprawiające tańce rytualne przy świąty-niach szintoistycznych Mikołaj z Polski (XIII w. ne) — nadworny lekarz Teodozjusza I.Marcellus z Bordeaux (IV w. Zostawił wierszowany traktat o sposobach leczenia. chrześcijaństwo. demaskator oszukańczych mediów i fotografów astralnych (wykonujących foto-grafię duchów) Meir z Lublina (XVI—XVII w. nad którą można zapanować bez udziału demonów Mojżesz (biblijny) — według Egipcjan najpotężniejszy mag Egiptu: czarami sprowadził na kraj plagi i wielkie nieszczęścia oraz za sprawą magii zwyciężył faraona i wyprowadził swój naród „z domu niewoli" 233 . które chory winien nosić przy sobie. oskarżając go o herezję.) — wielki znawca kabały Franz Anton Mesmer (1734—1815) — twórca metody leczenia. idee neoplatońskie. magię i kabałę. judaizm. Uniknął stosu dzięki wstawiennictwu możnego protektora i wrócił do Akademii Platońskiej we Florencji.

matki króla francuskiego Franciszka I.Jacquesde Molay — wielki mistrz zakonu templariuszy skazany. heretyków. wraz z pięćdziesięcioma siedmioma braćmi na śmierć w płomieniach. proroctwa wypełniły się Johannes Muller (1436—1476) — znany jako Regiomontanus. Gaspar de India. 1313 sprowokowanym przez Filipa IV Pięknego i papieża Klemensa I. zmarł w Grenoble. Byli opiekunami kultu. Immube) Nechepso i Petosiris (II w. najwybitniejszy znawca nauk tajemnych. Wybitny uczony. Pierwotnym bytem jest nierozpoznawalny absolut. nadworny medyk Ludwiki. Proklos.) — wielki mag. prawnik. Bronił Lutra. astrolog. znawcami zaklęć magicznych i modlitw (zob. Porfiriusz. Według tradycji wielki mistrz umierając rzucił przekleństwo na papieża i króla. N. Filozof. Stworzyli wspólnie dzieło astrologiczne uważane za najdawniejsze w starożytności neoplatonicy — neoplatonizm — system religijno-filozoficzny sformułowany przez Plotyna — łączył elementy idei Platona. Marcin Bylica) Myrddin (V w. astronom. Jamblich. pne) — król i kapłan. psychiczny oraz materia. Znany jako czarodziej Merlin. po słynnym procesie w r. jest autorem dzieła: Tablice kierunkowe wielce użyłeczne w sprawach urodzin (zob. Kolumb). prorokując rychłe spotkanie przed Sądem Bożym. Zajmował się astrologią praktyczną. został oskarżony o kacerstwo. Poznanie to zbliżenie się do bóstwa. sprzeciwiał się procesom o czary. wynalazca (skonstruował instrumenty astronomiczne i kalendarze do celów nawigacyjnych — korzystali z nich Vasco da Gama. Alchemik. z którego emanują trzy postacie: świat idealny. Arystotelesa. wieszcz i poeta walijski Posiadał wszechwiedzę o sztukach tajemnych. wielce popularny w średniowieczu i odrodzeniu N nagual — czarownik u Indian meksykańskich i śród ko woa mery kańs-kich nahualli — mag i czarodziej u starożytnych Azteków Nakatoni — w tradycji japońskiej boskiego pochodzenia ród kapłanów. prorok. Jak wiadomo. filozofii aleksandryjskiej. pitagorejczyków. kształcili się w naukach tajemnych i także zajmowali się magią praktyczną Agrippa von Nettesheim (1485—1535) — urodził się w Kolonii. rozwinął filozofię kabalistycz234 .

Stecka. nekromanta. szczegółowy przebieg kampanii Napoleońskich.Wiara w Boga jest jedyną drogą do prawdy. magia religijna umożliwia panowanie nad światem duchów i demonów. Prowadziła doświadczenia z nip-nozą i telepatią noid — lapoński szaman. potem wieloletni pokój —tak przynajmniej interpretują centurie niektórzy badacze O Julian Ochorowicz (1850—1917) — doktor filozofii. Astrolog. restaurację monarchii we Francji pod koniec 11-tysiąclecia. magia jako wielka filozofia prowadzi do wiedzy. opiekun kultu Nostradamus (1503—1566) — właśc. 1555 dzieło Centuries astrologiques składa się z siedmiuset czterowierszy i zawiera przepowiednie dla świata od czasów współczesnych autorowi do około 2200 roku. W1781 potępione przez papieża Piusa VI z powodu proroctwa o upadku papiestwa. badacz zjawisk parapsychologicznych. następną wojnę Niemców i Włochów przeciw Francji. ucieczkę papieża „po trupach kardynałów". Jasno-widząca. wybór słowiańskiego papieża. materializacje duchów uznawał za zjawiska zachodzące w umysłach mediów oraz uczestników seansów spirytystycznych. Najważniejsze dzieło De oculta philosophia (0 tajemnej Myrtha Noel (1868—1944) — właśc.) — opisywał kamienie szlachetne. Napisane w r. Genialny jasnowidz wszechczasów przepowiedział wybuch Rewolucji Francuskiej. wielką wojną Francji z Anglią i Włochami. Magia naturalna służy do poznania prawd rządzących przyrodą. Tzw. uzdrowiciel. określając ich naturę oraz właściwości lecznicze i magiczne . Michel de Notre-Dame (nazwisko wzięte od miejsca chrztu — był żydem) — opanował epidemię dżumy w Lyonie. Marią Skłodowską-Curie i Piotrem Curie. magia niebieska daje władzę nad ciałami niebies-kimi. wróżka. hrabianka R. klęskę Watykanu. znawczyni tarota. szczęśliwe panowanie Francji. Współpracował z noblistami Charlesem Richetem. był nadwornym medykiem i doradcą Katarzyny Medycejskiej i króla Karola IX. I i II wojny światowej (bombardowania. ważne dla ludzkości śmiercionośne wynalazki). łodzie podwodne. Zgłębiał istotę hipnozy i fenomenów pochodzenia nadnaturalnego Onomakritos (V w.

Założył pismo „Droga Izis" oraz kilka towarzystw okultystycznych. a także skomunikować się z duchami zmarłych Ostanes (drugi) — mag na dworze Aleksandra Wielkiego (356—323 pne). Rozpowszechniał wiedzę tajemną i zajmował się uprawianiem sztuk magicznych P Eusapia Paladino (1854—1918) — będąc w transie. poeta. można zakląć demony i zmusić je do usłużności. Posługując się przedmiotami magicznymi i wypowiadając odpowiednie zaklęcia. który jako istota materialna mógł oddalać się od swego rzeczywistego ciała na znaczne odległości. powodowała lewitację przedmiotów. Encausse. założyciel i kapłan sekty religijnej. Andre Louis Debierne. AT. Maria Skłodowska-Curie oraz Julian Ochorowicz. Podawał się za potomka Cagliostra i kazał nazywać się prorokiem.Orfeusz — legendarny tracki śpiewak. przyrodnik. głoszącej powrót do czystości ducha. filozof. obrazy przyszłych wydarzeń. Szwajcarski lekarz. Eksperymentatorzy odczuwali również dotknięcia niewidzialnych dłoni. materializację zjaw. Podobno autor rozprawy o wpływie kamieni szlachetnych na życie ludzi oraz traktatu o truciznach. Pochodził z La Coruńa. spirytyzm. chirurg. odnajdywał na podstawie fotografii ludzi zaginionych. mąż Eurydyki. magię. jak również spalenie ciała) Ostanes (pierwszy) — z magią zapoznał się na dworze króla Kserksesa (ok. G. Piotr Curie. 517 do 465 pne). a także dzieł o wiedzy tajemnej Stefan Ossowiecki (1868—1944) — słynny medium i jasnowidz. powstawanie zjawisk świetlnych i akustycznych. Wieszcz. Bombast von Hohenheim. Praktykował medycynę. posiadał zdolność wydzielania swego sobowtóra. teolog 236 . Zamordowany przez hitlerowców (przewidział woj-nę i swoją śmierć na ulicy. w części opartej na misteriach dionizyjskich. Napisał Świat mojego ducha i wizje przyszłości (1933). twórca pisma (jak chcą jego czciciele). Widział aurę. a następnie rozpowszechnił nauki tajemne na Peloponezie. Prowadzili z nią doświadczenia nobliści Charles Richet. potrafił określić przeszłość podawanych mu przedmiotów. Henri Bergson i inne sławy naukowe Papus — właśc. Autor wielu dzieł cenionych przez okultystów Philippus Paracelsus (1493—1541) — właśc.

Mistyk.. astrolog. Wytępił do nogi wszystkie celtyckie pogańskie demony.) Siła i energia. (zob. materializując się na skutek reakcji chemicznych przechodzenia 237 . uznawał Agrippę i. Twórca jatromedycyny i jatrochemii.. Kabalista. teolog. iż duchy powstają z krwi osób zmarłych. wewnętrzny alchemik. Wszystkie istoty żyjące są częścią całości wszechświata. filozof. który bada tajniki przyrody. między innymi o magii i demonach św.) — właśc. który oddziela rzeczy dobre od rzeczy złych papież Paweł III (1468—1549) — poważał magów. wizjoner. Elhanon ben Menahem. dokonywał rzeczy wielkich i niezwykłych. sprzymierzył się z podległymi mu braćmi i wydał wojnę upartym druidom (zob. „Jak makrokosmosem rządzi Bóg. a mag to naturalny święty. studiował i pracował w Niemczech. autor obszernej encyklopedii wiedzy wszystkiej. Stworzył swoisty system filozoficzny i fantastyczny świat wypełniony plejadą istot nadprzyrodzonych (w których naturze może należałoby doszukać się ukrytych symboli). okultysa. Analizował Biblię doszukując się w świętych tekstach ukrytych znaczeń Paweł Żidek (1413—1471) — doktor medycyny. rozkazywał wiatrom i burzom.). Husyta. które potem przybrały postać chrześcijańskich diabłów Błażej Pelacani z Padwy (XIV w. mistyk. Uczeń Trithemiusa. (zob. kazał się nazywać Najwyższym Hierarchą Trzeciego Zakonu Różokrzyżowców Joseph La Pierre (w. badacz zjawisk nadprzyrodzonych. żołądka. Utrzymywał.). 1540—ok. produkował leki ziołowe i chemiczne. Wszystkie swoje działania i decyzje uzależniał od wyroczni astrologicznych Paweł z Pragi (drugi) (ok. Archeusz". Patryk — w r. jak chcą niektórzy. tak mikrokosmosem rządzi duch osobniczy. XV) — francuski okultysta. spiritus vitae organizmu zależy od jego wewnętrznego alchemika. Cudotwórca. Reprezentował ateistyczny pogląd na świat.i wielki mag. Księga Twardowskiego). zmieniał biegi rzek.) — wybitny matematyk. swojej wielkiej sztuki czarnoksięskiej. Współcześni nazywali go „doctor diabolicus" Joseph Peladan (1859—1915) — urodzony w Anglii. których moc magiczną zwalczał przy pomocy. działał w Pradze. we Włoszech i we Francji. poruszał góry itp. Przewędrował całą Afrykę. XVI w. przyjaźnił się z Faustem. Azję. wychowanek Akademii Krakowskiej. filozof. 432 rozpoczął misję mającą na celu zniszczenie pogaństwa w Irlandii. Magia to wiedza i sztuka dana człowiekowi. Ochrzcił głównego kapłana filidów (zob.

a także uczestniczyli w misteriach i obrzędach religijnych. „Demony natomiast to istoty powietrzne oraz ogniste. O ofierze i magii. pne) — założyciel związku swojego imienia o bardzo surowej regule. Spaleni i wymordowani pod koniec V w. a za Filonem Aleksandryjskim stworzył koncepcję ekstazy. koncepcję wędrówki dusz (autorem był sam Pitagoras). Podstawą filozofii była wiara w wędrówkę dusz. wchodzą w kontakt z człowiekiem. które podobnie jak dusze mogą błądzić za sprawą dokonanej sztuki magicznej. przy czym świat rzeczywisty jest tylko obliczem świata idei. Zachowywali w tajemnicy nauki Pitagorasa i jego kontynuatorów. Istnieją dwa światy: rzeczy i idei. teorii wędrówki dusz. Członkowie grupy podlegali swemu mistrzowi i ściśle wypełniali jego polecenia. Autor m. Zgłębianiem wiedzy i ciągłym kształceniem się człowiek osiąga swój najwyższy cel: oczyszczenie duszy. gdyż w jednej swej części duszy są bezrozumne". Ład jest zasadą budowy wszechświata i jego wielki budowniczy.krwi w substancje gazowe. Na czele państwa powinni stać filozofowie Plotyn (204—269) — nawiązując do metempsychozy Platona opracował system teorii emanacji. Nikomach. Ksenofilos. W swych dziełach przekonywał o istnieniu demonów: De pythie oraculis (0 wyroczniach pytyjskich). opracowali system astronomiczny. Przyczyną wszechrzeczy były liczby. Timajos. De genio Sokratis (0 geniuszu Sokratesa). którego członkowie musieli przechodzić skomplikowane wtajemniczenia. Stworzyli mistyczną teorię liczb. muzykę matematyczną.V w. O naszym daimonionie opiekuńczym. Wiele własnych dokonań naukowych członkowie związku przypisywali swojemu mistrzowi pitagorejczycy (od ok. Nowi towarzysze musieli poddać się obrzędowi oczyszczania i specjalnym próbom. Stworzyli specjalne obrzędy. Enneady. teorię harmonii sfer. Swoje twierdzenia opierał na wynikach. demiurg. Numenios Platon (427—347) — twórca teorii bytu i wiecznych idei. Neopitagorejczycy: Apoloniusz z Tiany. Demony zamieszkują powietrze. Pitagorejczycy: Archytos. Plutarch (45—125) — kapłan delficki. pne) — elitarny związek mistycz-nofilozoficzny. Mniejsze złe i dobre 238 . De Iside et Osiride (O Izydzie i Ozyrysie). chcąc zdobyć panowanie nad światem. Ocaleńcy rozproszyli się po Grecji konynuując dzieło związku. swe dzieło tworzenia oparł na ideach. porozumiewali się między sobą systemem sekretnych znaków. Dwa potężne duchy— dobry i zły — ustawicznie zmagają się z sobą. jakie uzyskiwał z osobiście przeprowadzanych makabrycznych doświadczeń Pitagoras (VI w.in.

zapobiegał rozmaitym kataklizmom. sekretarz Fryderyka I w Neapolu. która by ukazywała na ekranie rzeczy i ludzi w ruchu i żeby te obrazy wyglądały „jak żywe" (zapewne było to pierwsze wyobrażenie projektora filmowego). marzył o zbudowaniu takiej maszyny. dowodząc. Jego uczniami byli Damacjusz. Opisał walkę na magię Plotyna z Olimpiuszem. Olimpiodor i Symlicjusz Michał Psellos (1018—ok. Autor O przeznaczeniu — całe życie ludzkie zależne jest od układu gwiazd Porfiriusz (233—304) — autor O życiu Plotyna. prowadził doświadczenia z camara obscura. jak leczyć. zajmował się daktyloskopią. co zapewniło mu miejsce w filozofii chrześcijańskiej. Wypędzał demony. Podczas specjalnych obrzędów wciela się weń duch opiekuńczy i uczy. badał cechy fizyczne ludzi. 239 . minerałów. urządzenie hydrauliczne. krytykował praktyki czarnej magii psychagogowie — w starożytnej Grecji przewodnicy dusz. Wynalazł teleskop przed Galileuszem. 1076) — bizantyjski teolog. odprawiał czarne msze. Pisał o magicznych właściwościach ziół. takim jak trzęsienia ziemi i plagi. zaczarowanych amuletach i talizmanach poyanga — malajski uzdrawiacz. Zwrócił się ku idei jedynego Boga. że daimonion jego mistrza był pochodzenia boskiego i dlatego zwyciężył słabszego rywala Gambattista delia Porta (1535—1615) — włoski humanista. Kapłani przywołujący dusze zmarłych. Świat nazywał wielkim laboratorium Natury. rozpętywał i spętywał wiatry itp. łącząc je z ich charakterami i oczywiście nie stronił od czarów i magii. wypędzać złe duchy i odkrywać przyszłe wydarzenia Proklos (412—485) — neoplatonik. wróż i czarownik. Po śmierci człowieka te złe wcielają się w zwierzęta Giovanni Pontano (1426—1503) — historyk.duchy znajdują się w ludziach. Pisał o naukach tajemnych. Praktykował magię czarnoksięską. zwolennik magii naturalnej. neoplatonik. baron Machecoult (1404—1440) — marszałek Francji. sprowadzał i oddalał deszcz. pomocne w przepowiadaniu przyszłości R Gilles de Rais. filozof. Uprawiał magię. Pisał o świętych właściwościach ziół oraz o rytuałach magicznych.

w rzeczywistości bojaźliwy i zabobonny. Ubezwłasnowolnił carycę Aleksandrę. chcąc zaskarbić sobie przychylność mocy tajemnych Charles Richet (1850—1931) — francuski fizjolog. Oprócz znanych powszechnie dokonań napisał rozprawę o czarodziejstwie i czarnoksięstwie. układu nerwowego i narządów wewnętrznych. analfabeta. przeprowadzał liczne eksperymenty riszi — indyjscy mędrcy. a ciał pomordowanych używał do celów rytualnych. znawcy sztuk czarnoksięskich Chrystian Rosenkreutz (1378—1480) — według Johanna Andrea założyciel Bractwa Różanego Krzyża różokrzyżowcy — opat z Wirtembergii w r. jako że szkodę ludziom czyni. Pośrednio przyczynił się do skazania na śmierć księdza Grandiera (który niegdyś napisał przeciw niemu paszkwil) uznanego winnym opętania Matki Joanny od Aniołów i jej mniszek. rządził koteriami na dworze. Został zamordowany przez spiskowców w okolicznościach budzących zabobonny strach. W praktykowaniu obu tych sztuk miały swój udział siły diabelskie i demony. a mistrzyni opętania. wybitny filozof. udzielił jej audiencji. należy tępić. Czarownictwo. kardynał. za badania nad fizjologią mózgu. siostra Joanna. sprytny i zręczny szarlatan. Stworzył tajemną sektę mistyczną i zdobył wielu zwolenników. Studiował zjawiska paranormalne. autor słynnego traktatu O kabale Armand Jean du Pleissis de Richelieu (1585—1642) — kardynał. działali głównie w wieku XVII i XVIII. R. produkował metale szlachetne. Uważano go za cudotwórcę i nazywano świętym. któremu składał w ofierze ludzi. zmusił do uległości cara Mikołaja II. 1614 wydał książkę poświęconą Chrystianowi Rosenkreutzowi. Został osądzony i stracony. mające na uwadze dobro ludzkości i wyznawanie prawdziwej wiary. itp. Ów tajemniczy chrześcijanin Różokrzyża posiadł tajemnicę długowieczności. Kiedy zainteresowanie opętanymi mniszkami słabło. natomiast czarnoksięstwo jest pewną umiejętnością.oddawał cześć diabłu. Źródło wielu legend o sinobrodym Grigorij Jefimowicz Rasputin (1872—1916) — zbiegły mnich. Inni znawcy przedmiotu zaprzeczają istnieniu człowieka o na240 . służyły mu duchy. Nagroda Nobla w 1913 r. Wpłynął na przebieg historii w ostatnich latach cesarstwa rosyjskiego Jan Reuchlin (1455—1522) — niemiecki humanista. którą popisują się mistrzowie. poczuła w sobie moc uzdrowicielską i jasnowidczą za sprawą demonów. który po powrocie z Ziemi Świętej założył tajne bractwo chrześcijańskie.

zwisku Chrystian Rosekreutz twierdząc. sporządzał talizmany.. Odprawiał czarne msze i używał magicznych figurek. Michael Maier. Ludwik XIII. uprawiał czarną magię. a w okresie ukonstytuowania się kościoła przenieśli się do Tybetu. cesarz austriacki Leopold II. Goethe i in. 241 . iż związek kontynuuje tradycje tajnych związków działających w Indiach i starożytnym Egipcie. Miłośnik wiedzy tajemnej. Francis Bacon. admirała de Coligny i dworzanina Andelota. skupiał wokół siebie znanych astrologów.in. a symbol Róży Krzyża. Rozmaite odłamy zgłębiają wiedzę ezoteryczną. król czeski i węgierski. okultystyczną. Fryderyk II pruski. Użyczył swej wiedzy czarnoksięskiej sprzysiężonym spiskującym przeciw Karolowi IX i Henrykowi II. że grozi mu śmierć z ręki spiskowca mnicha. reformator religijny. wezwał diabła i powierzył mu ochronę swego majestatu (do tej pory zachował się fotel. Rudolf II (1576—1612) — cesarz niemiecki. Richelieu. Stowarzyszenia różokrzyżowców istnieją do dziś w Anglii. Oprócz dzieł religijnych pozostawił wspomnienia z podróży po Mongolii. Holandii. w którym przesiadywał cesarz. filtry miłosne i trucizny Jan van Ruysbroeck (1293—1381) — augustianin. Po powrocie z Jerozolimy Arnaud VIII założył ośrodek Bractwa Różanego Krzyża w Tuluzie. słynny alchemik duchowy z XVI w. amulety. wydział astronomii i chemii. Saint-Germain. Kartezjusz. Przekonany. Zajmował się praktycznie astrologią i alchemią. Organizatorami bractwa byli między innymi: Raimundo Lulio. Roger Bacon. jako pierwszy opracował faraon Amenchotep IV Echnaton (? — ok. alchemik). Agrippa von Nettesheim (imperator różokrzyżowców). Persji. śmierć księcia Conde. Popadł w obłęd. propagator wiary w Jedynego Boga Atona.. I tak do Bractwa należeli m. 1358 pne). mistyk flamandzki. pisał o szamanizmie 16 — Czarna magia. Paracelsus. Doctor extaticus. twórca symboli mistycznych dla poszukujących prawdy. 531 dostąpił najwyższych wtajemniczeń). Heinrich Khunrath. zwany także Wspaniałym. prowadząc rozmowy ze swym piekielnym gorylem) Cosimo Ruggieri — mag i astrolog królowej Katarzyny Medycejskiej. Robert Fludd. On to miał założyć tajne Bractwo. jako pierwszy Europejczyk. gdzie rezydował. Thomas Vaughan (mistyk. Saint-Martin. Leibnitz. Pitagoras (w r. hr. Arnoldo de Villa Nova. założył w Pradze. które potem działało w ukryciu po jego śmierci. Francji. w których. Spowodował za sprawą magii. Solon (618—550 pne). Kanadzie. czarnoksiężników i alchemików. Na krótko przed narodzeniem Chrystusa stowarzyszenie przyjęło nazwę Bractwa Różokrzyżowegó. rozwijają dar jasnowidzenia itp. natomiast jego wielcy przywódcy Wielkiego Białego Bractwa i założyli na górze Karmel świątynię i ośrodek wtajemniczenia. Stanach Zjednoczonych.

sądzić i karać uprawiających magię i czarownict-wo Agnes Sampson — oskarżona o czarownictwo wyznała w trakcie tortur. wielkiego adepta wiedzy tajemnej. m. gdy pojawił się we Francji. Autor dzieła Życie Potrójne i innych. Uprawiał teurgię. Utrzymywał. Niemniej Salazar na wszelki wypadek napisał instrukcję. prorokował. Efektem jego pracy było sprawozdanie. umacniał swym autorytetem tajne stowarzyszenia wolnomularstwa i bractwa różokrzyżowego Louis Claude Saint-Martin (1743—1803) — francuski podróżnik. że w określonych warunkach dusza może oddzielić się od ciała podczas kontemplacji oraz we śnie Alonzo Salazar — z rozkazu króla hiszpańskiego. mahometan i neofitów. wywoływał duchy. mistyk. czy nie odprawiają obrzędów swych dawnych religii). Zwolennik Jakuba Boehme (zob. że żyje już około trzech tysiącleci. miał zbadać kwestię czarostw i czy czarownice latają na sabaty.s hrabia de Saint-Germain (1710—1784) — słynny awanturnik niewiadomego pochodzenia. produkował napoje i maści magiczne. 175—242) — neoplatonik. faworyt madame de Pompadour. Wynalazł eliksir życia. co przyczyniło się do zaniechania i tak nielicznych procesów o czary (inkwizycja niechętnie zajmowała się czarownicami. Praktykował czarną magię. w którym stwierdził. bacząc pilnie. stworzył własną doktrynę religij-nofilozoficzną. zaś jego wierni zwolennicy utrzymują. że uczestniczyła w wielkim zlocie czarownictw i diabłów. iż żyje do tej chwili. nazwaną później martynizmem. iż nie ma w Hiszpanii sabatów.) Ammonios Sakkas (ok. wynalazł materiał wybuchowy i proch strzelniczy Michael Scott (1170—1232) — urodzony w Szkocji. jak rozpoznawać. Zginął w obozie koncentracyjnym Bertold Schwarz (XIII w. odczytywał przeszłe wydarzenia i przyszłe losy na podstawie pisma osoby badanej lub poszukiwanej.in. gdzie Szatan wypowiedział wojnę swojemu największemu wrogowi — Jakubowi I (król osobiście uczestniczył w „rutynowych badaniach") Rafał Scherman (1879—1941) — fenomenalny jasnowidz i grafolog. teozof. Twierdził.) — poszukując kamienia filozoficznego. Filipa III (1578 —1621). jasnowidza. wróżył. gdyż miała pełne ręce roboty ścigając żydów. a data jego śmierci to tylko odejście w celu kontynuowania misji. Przekładał na łacinę arabskie dzieła 242 . Uważany za proroka. mieszkał w mieście czarowników Toledo.

Traktat o czarnych sztukach. która zajmowała się gospodarstwem. za którą uważano choroby i negatywne uczucia. Na zamku w Pradze znajduje się tablica upamiętniająca to nadzwyczajne wydarzenie shaycana — indyjscy kapłani-egzorcyści.) udane doświadczenia z przemianą metalu w złoto. Wraz z Aidesiosem z Kapadocji założyli szkołę pergameńską.in. W dowód wdzięczności za uwolnienie z więzienia (nie chciał zdradzić swojemu władcy sposobu produkowania złota). Sam jest autorem wielu ksiąg. Skazany na karę śmierci przez Konstantyna I za uprawianie i nauczania magii. Zajmował się również praktyczną alchemią. Sopater — neoplatonik. m. W wierzeniach cygańskich otrzyma od duchów ziemi i wody dar jasnowidzenia i wróżenia.pne). kobietę. Sędziwojowi. autor znanych traktatów alchemicznych m. wierzył. przepędzający upiory i złe duchy siódma córka — będzie strzygą albo czarownicą. zajmowała się obrzędami magicznymi mającymi uwalniać ludzi od skażenia nieczystością. produkt swojej pracy Michał Sędziwój (1566—1636) — alchemik na dworze Jerzego Mniszcha (zamieszanego w aferę Barbary Giżanki). usiłując wyprodukować złoto. Specjalizował się w magicznym zawiązywaniu wiatrów starucha — w kulturze starożytnej Azji Mniejszej. XI w. będzie kontaktowała się z zaświatami i widziała rzeczy utajone Smerdys — potężny mag na dworze Cyrusa Wielkiego (VI w. Stworzył golema. De lapide phi/osophorum (O kamieniu filozoficznym).. włoski alchemik ofiarował polskiemu koledze. Praktykował czarną magię i wywoływał duchy Reginald Scott (1538—1630) — praktykował sztuki magiczne. wiedźma i znachorka. napisał dzieło Odkrycie czarnoksięstwa Sethon — posiadacz tajemnicy transmutacji metali nieszlachetnych w złoto. filozof. W momentach nasilenia choroby. poeta. zesłaną przez bogów lub zaistniałą za sprawą uroków August Strindberg (1849—1912) — szwedzki dramaturg. iż widzi szatana. Próbował dokonać zamachu na monarchę Solomon ibn Gabirel — neoplatonik.. Przeprowadził na dworze Rudolfa II (zob. działał w Hiszpanii w I poł.in.o magii i alchemii. w osobie Stanisława Przybyszewskiego 243 . Oprócz wiekopomnych dzieł zostawił rozprawy okultystyczne i alchemiczne.

jasnowidz. natchniony kapłan. leczy. Współcześni uważali go za wielkiego czarnoksiężnika i cudotwórcę. Wymieniany w Biblii i Złotej Legendzie T taltosz — w tradycji węgierskiej szaman. wynalazca wahadła. wpływa na stan pogody. oddawali mu cześć boską. Nowy Kościół. w których zapisano rzeczy przeszłe i przyszłe świata do Dnia Sądu Ostatecznego papież Sylwester II (999—1003) — miłośnik wszelkich nauk i wiedzy tajemnej. Współzawodniczył w czynieniu cudów z apostołami św. Autor wielu książek Emanuel Swedeborg — szwedzki uczony. Przewidział datę swojej śmierci i zmarł zgodnie ze swym objawieniem Sybilla. wampirów. znajduje zaginionych ludzi i zagubione lub ukryte przedmioty. ofiarowała królowi Salomonowi trzy księgi (dziewięć wcześniej spaliła. teozof.Montagne Summers (1880—1948) — demonolog. Uprawiał magię za pomocą demonów. którą nabył m. znawca magii. gdy król nie okazał nimi zainteresowania). w czym pomagały mu objawienia i jasnowidzenia. leczył chorych. zaklina duchy przy pomocy bicia w bęben 244 . duchów. czyli Michalda(V w. Filozof. wskazuje miejsca skarbów utajonych w ziemi. Wybitne dzieła Arcana Coelestia (Tajemnice niebiańskie). Z racji swej rozległej wiedzy. Nowe Jeruzalem i in. Pawłem. latał w powietrzu. który pośredniczy pomiędzy ludźmi a światem duchów i ujarzmia przy ich pomocy tajemne siły przyrody Szymon Mag — jeden z twórców filozofii gnostycznej. wynalazca (cenione odkrycia w mechanice). opiekun kultu. konstruował myślące automaty. autor dzieł z dziedziny mineralogii i biologii. Piotrem i św. uczeń słynnego cudotwórcy Dositheusa. pomawiano go o pakt z Szatanem szaman — w tradycji ludów Syberii i Arktyki. astronom. okultysta. pne) — prorokini z królestwa Saby. Czynił badania nad zjawskiem likantropii. W ekstazie przewiduje przyszłość. praktykował magię. Wyjaśniał związki zachodzące między światem ludzi i światem duchów. matematyk.in w uniwersytetach arabskich. filozof.

twórca sekstansu. założony w r. Jakub de Molay) teomama — w kulturze azteckiej kapłan strzegący wypełniania obrzędów przynależnych bóstwu. Dzieło jego życia to 16 tys. dokonywał krwawych rytuałów z użyciem ofiar ludzkich tlamatini — w kulturze azteckiej mędrzec. opiekun kultu Tiridades — pokonany władca Armenii. Założyciel szkoły astronomicznej.Muhammad Taragaj (1394—1449) — nosił przydomek Uług-Beg. że jego współpracownik jest jednak diabłem. niekiedy pojawiał się Wojtek). Z Cypru.). licencjat teologii. filozof i poeta św. uprawianie czarnej magii i czczenie szatana. Tomasz z Akwinu — uczeń św. mahometan i neofitów podejrzanych o wyznawanie wiary przodków Stanisława Tomczykówna — wydzielała ektoplazmę (małą Stasię. iż było to dzieło inspirowane przez szatana Tomas de Torquemada (1420—1498) — dominikanin.. 100 tys. Zniszczył skonstruowany przez swego nauczyciela automat uznawszy. zwolnili czarnoksiężnika z więzienia 245 . twierdząc. Wtejmniczał cesarza w arkana sztuki magicznej. uznawał astrologię. zostali osądzeni i spaleni w r. rezydent na dworze Nerona. Prowadził z nią doświadczenia Charles Richet. W transie powodowała występowanie zjawisk telekinetycznych (drobne przedmioty). Indagowany przez Inkwizycję wyznał. ukarany śmiercią za intrygi polityczne templariusze — zakon rycerzy powołany do obrony pielgrzymów do Ziemi Świętej. aby sędziowie.. że jest on dobrym duchem. Oprócz znanych dokonań. zasady astrologii horoskopowej Teb-Tengreri — słynny beki (zob. najsłynniejszy czarnoksiężnik Hiszpanii. gdzie przywędrowali w r 1291 podążyli do Francji. materializowała duchy. Alberta Wielkiego (zob. Autor dzieła Nowe tablice gwiezdne: rozważania teoretyczne.) na dworze Czyngis-chana. uwięzionych dożywotnio żydów. Wnuk Timura Wielkiego. którego piekielne pochodzenie krył przed światem. J. 1483 wielki inkwizytor Hiszpanii. Ochorowicz Czarodziej Torralba — medyk na dworze Ferdynanda Katolickiego (1452—1516). metody praktyki astronomicznej. Oskarżeni o herezję. co wystarczyło. 1314 (zob. 1119 na gruzach świątyni Salomona. Maria Skłodows-kaCurie. od r. Miał za towarzysza czarta Zequiela. studiował nauki tajemne. spalonych na stosie i ok.

w którym miało znaleźć się wszystko. która wcześniej grała ducha zmarłej żony Zygmunta Augusta. gdzie czarnoksiężnik Jan Twardowski i jego niemiecki kolega Johannes Faustus z zaprzyjaźnionymi czartami pospołu mieli dokonywać rzeczy niesłychanych v Basil Valentin (XIV—XV w. tajemny alfabet. chwytał zwierzęta przy pomocy zaklęć czarnoksięskich 246 . Gorliwy prześladowca czarownic. Doradca książąt niemieckich. Dominikanin. a jego sława rozeszła się po świecie szeroko. dał pożywkę lekarz i alchemik (1515—1573) z pochodzenia Niemiec Laurentius-Dhur-Twardowski. baśniom i utworom literackim o mistrzu Twardowskim.Tow Izrael Baal Shem (1700—1760) — teoretyk i założyciel chasytyzmu. Mag i czarnoksiężnik brał udział w wywoływaniu ducha Barbary Radziwiłłówny. że studiował medycynę i nauki tajemne w Wirtemberdze. która nawiedzała go nocą i napełniała mądrością. jakoby rzucał czary i praktykował magię Jan Twardowski — według wywodu Ryszarda Bugaja polskim legendom. Żydzi uważali go za wielkiego cudotwórcę Johann Trithemius (1462—1516) — właśc. że posiada najlepsze formułki do zaklinania diabłów i czynienia czarodziejskich obrzędów. uważał się za największego maga wszechczasów. wiedzę ukrytą także w Krakowie. sekrety nikomu nigdy dotychczas nie ujawnione. Johann von Heidenberg. Prawdopodobnie został zamordowany po śmierci króla przez protektorów Barbary Giżanki. Autor słynnego traktatu o szkodliwej działalności czarownic Antipalus maleficiorum (Warownia przeciw czarom) i dzieła Steganographia. Wiadomo o Dhurze Twardowskim. polskim szlachcicu sztuki tajemne uprawiającym. a wszystko to dzięki uprzejmości pewnej zjawy.) — urodził się w Niemczech. czego świat jeszcze nie poznał z dziedziny nauk tajemnych i czarnej magii. Natomiast w rozpasanej legendzie był polski czarodziej wielkim w swej sztuce. kochanki króla. Specjalizował się w produkcji różdżek magicznych. Twierdził. alchemik i mag. aby ujrzeć na własne oczy laboratorium na Krzemionkach. Po ośmieszeniu jego wystąpień przez Johana Wierusa w dziele Polygraphia. boć to aż sam Goethe przybył do Krakowa. filtrów miłosnych. Trithemius zaprzecza. znał pewnie Johanna Fausta i wielkich magów swoich czasów.

Modlitwa do św.B. La Voisin została żywcem spalona na stosie W św. J. piętnował fanatyzm i łagodził spory religijne oraz walczył z prześladowcami czarownic. XX w.W. jakoby pudel Agrippy był duchem piekielnym. Walpurga (VIII w. oficjalny astrolog dworu francuskiego. Poświęciła życie misji szerzenia chrześcijaństwa i walce z pogaństwem i demonami. XIX — p. przeorysza zakonu w Heidenheim. Walpurgii skutecznie chroni przed każdym urokiem i czartowską gadziną. Mortin de Villefranche-sur-Saone (1583—1656) — matematyk. Wyśmiał poważnego uczonego Jeana Bodina (zob. celebrowali czarne msze. W Duseldorfie znajduje się tablica poświęcona pamięci obrońcy czarownic. astronom. nazwał bluźnierczym dzieło o magii Steganographia (opis rzeczy nieprzeniknionych) Trit-hemiusa. dzieła astrologicznego La Voisin — słynna wróżka i trucicielka obsługująca dwór Ludwika XIV.) — angielska zakonnica. używając do tych rytuałów części ciał zabijanych niemowląt. aby rzucać czary miłosne. Leczył przy pomocy talizmanów. autor cenionych rozpraw o tarocie 247 . zamawia choroby. Lekarz i filozof.) — słynny okultysta.). Autor Apologia Gallica (Obrona gallicka). a także stosował w medycynie leki pochodzenia roślinnego i chemicznego.vates — celtycko-walijscy kapłani biegli w sztuce wieszczenia. Bronił oskarżonych o herezję. Oswald Wirth (k. które sam wytwarzał. jest autorem wielu cenionych traktatów alchemicznych J. Prorocy Arnoldo de Villa Nova (1235—1310) — kataloński medyk. Praktykował alchemię. Wraz z księdzem Guibourgiem odprawiali obrzędy. Pośredniczy pomiędzy swoim ludem a światem duchów i bóstw. kieruje tajemnymi siłami przyrody Johannes Wierus (1515—1588) — uczeń Agrippy von Nettesheima. W nocy 30 kwietnia (jej święto) odbywa się doroczny zjazd szatanów i czarownic w celu omówienia planów złoczynienia ludzkości wapiye — czarowniku Indian Arapaho. który twierdził. Napisał De praestigiis daemonum et cantationibus ac venefi-cius (0 omamieniach demonów jako też o czarach i otruciach).

zamawiał choroby.Erazm Witelon (1220—1270) — właśc. Zajmował się również astrologią horoskopową Wróżka z Endor (biblijna) — być może przodkini czarownic późniejszego średniowiecza. Perspectiva. kapryśna i okrutna. aby ten wyjawił mu przyszłość. która była zarazem pożywieniem dla niej i jej rodziny. metafizyk. filozof. Otrzymała w darze kukurydzę.. Philosophia naturalis (Filozofia naturalna) i innych dzieł Wojciech z Brudzewa (1445—1497) — astronom. Tomasza z Akwinu. wszechmocna czarownica. czyli pierwsza stworzona przez bogów kobieta obdarzona wiedzą wróżbiarską. profesor Akademii Krakowskiej. matematyk.. badacz przyrody. najmędrsza wiedźma. poznawał rzeczy zakryte X X-pulyaah — w folklorze jukateckim piękna czarodziejka albo straszna czarownica Xipactonal — w wierzeniach azteckich pierwsza wróżka. W rytualnym tańcu wpływał na zjawiska przyrody. Erazm Ciołek. wypędzał złe duchy. lekarstwem oraz przedmiotem magicznym służącym do wróżb i pomocnym w zaklęciach. doby odrodzenia i oświecenia palonych na stosie ku uciesze chrześcijańskich diabłów. Znał św. Uczony. Pamięć o niej przetrwała tysiąclecia 248 . teolog. Na prośbę króla Saula wywołała ducha Samuela. Jej mąż Oxomoco zajmował się uprawą roli Z Ziplantawija — postrach dworu króla hetyckiego Tuthalija. Zagniewany duch spełnił prośbę swego następcy i przepowiedział mu śmierć wnet po przegranej bitwie z Filistynami wu — chiński szaman. Autor traktatu o optyce.

prorok. Reformator religijny mazdaizmu. VII. cudotwórca. najwyższy mag. pne) — pochodził z Persji. Posiadał bogatą bibliotekę wiedzy magicznej 249 .Zoroaster albo Zaratustra (ok. dawca nauk tajemnych Zygmunt III Waza (1566—1632) — zajmował się praktyczną alchemią i magią. VI w.

Zbiór przypowieści. Kacper Ciekanowski Rozprawa o wpływie komet na historię świata oraz losy władców: wybuchy wojen. zawieranie traktatów. zapisana formułami magicznymi. Agrippa Księga czarnej magii wielkości i kształtów człowieka. urodziny i śmierć królów. co przez wiele lat działo się pomiędzy Dr Johnem Dee i kilkoma duchami). 500 pne) „Wiedza zaklęć magicznych". na purpurowym dziewiczym pergaminie. 25000 — ok.) Opisy spotkań autora z duchami. zaklęć i obrzędów magicznych. Jeden z najstarszych druków w Polsce. John Dee (zob. 251 . Opisy seansów ze zjawami przybyłymi z zaświatów. Atharwaweda (ok. A True and Faithful Relation of What Passed for many years between Dr John Dee and Some Spirits (Prawdziwa i wierna relacja o tym. Almanach Cracoviense adannum 1477 (Almanach krakowski na rok 1474) Kalendarz astrologiczny i medyczny: zawiera wskazówki dla astrologów i lekarzy oraz prognostyki dla kraju.III KSIĘGI ŚWIATŁA I KSIĘGI CIEMNOŚCI A Abryz Komety z Astronomiczney i Astrologiczney Uwagi (1681). opisy egzorcyzmów i ceremonii. choroby morowe. czarnym inkaustem. John Dee (zob. An Essay of the Reality of Apparitions (1727) (Esej o prawdziwości ukazywania się zjaw).

Demony istnieją w ludzkiej wyobraźni. podania. podobnie jak życie. sposoby leczenia chorób. papież Leon X Medyceusz Nakazuje rządowi weneckiemu.Awesta (ok. „Widewdat" zawiera zaklęcia i egzorcyz-my przeciwko demonom. Bulla papieska (1521). recepty do przygotowywania medykamentów. Nauki o ciele i duszy. Bulla papieska (1503). opis ceremoniału umierania. 21 ksiąg: opowieści o bohaterach. hymny ku czci bóstw. Hildegarda (1098—1180) Księga przeoryszy klasztoru w Bingen: opisy roślin leczniczych. które jest niczym senne marzenie. podjął temat obrony kobiet oskarżonych o czary. aby podporządkował się inkwizycji i przyjął obowiązek ścigania i karania czarownic. czyli sekty czarowniczej. B Bardo Thódol (VIII w. papież Aleksander VI Borgia Upoważnia inkwizytorów do ścigania heretyckiej sekty czarowników i czarownic. pne) Święta księga zoroastryzmu. 252 . c Cartas eruditas y curiosas sobre los duendes (1777) (Listy uczone a ciekawe o krasnalach). Johann Ewich Lekarz z Bremy.). ierusa (zob. Bulla papieska (1501). pieśni. opierając się na naukach głoszonych przez przyjaciela J. ojciec Feijoo Causae et Curae (Przyczyny i leczenie chorób). VI w. papież Juliusz II Uznaje zjawisko przemieniania się heretyków. w koty. św. pne) Tybetańska Księga Umarłych. Bedenken von Hexen (1584) (Rozważania o czarownicach).

639) i Santiago de Compostela (1056) nakazują karać czarowników za ich diabelską działalność. 253 . 1694) (Ciekawa i tajemna filozofia).. Zawiera historię kraju. Eusebio Nieremberg Wywód o lamiach (zob. duchach i czarach ze zdarzeń prawdziwych (Warszawa.): wygląd zewnętrzny. pisane w formie pytań i odpowiedzi. Coe/i et terra (Niebiosa i ziemia).) Prawa ustanowione na konsyliach w Toledo (633. Chilam Bałam (Księga kapłana Balama) Dzieło nieznanego autora napisane po konkwiście imperium Majów. obyczaje.T. Curiosa y oculta filosofia (Alcala. 1909) Ciekawe opowiadania. y R. papież Sykstus V (1521-1540) Bulla skierowana przeciwko nekromantom. opisy ceremonii religijnych i magicznych.G. widmach. starszego bibliotekarza i przełożony na kastyliski przez don J. kosmogonię. dowodzi niesprawiedliwości. upiorach. Zdaniem autora są one wcieleniem diabła. Fryderyk Spee Dzieło niemieckiego jezuity. traducida al castellano por don Juan Tejado y Ramirez (Zbiór praw kościoła katolickiego wydany drukiem w języku łacińskim nakładem naszych królów przez pana don F. Christliche Bedenken und Errinuerung von Zauberey (1585) (Uwagi i przestrogi chrześcijańskie w sprawie czarownic -twa). Jan z Głogowa Najstarszy. O strachach. Colección de canones de la Iglesia espańoia publicada en latin a expensas de nuestros reyes por el seńor don Francisco Gonzślez bibliotecario mayor. traktat o chiromancji.. Computuschirometralis (1507) (Linie dłoni).Cautio Cńminalis (1631) (Ostrzeżenie przed zbrodnią).. Ciekawe opowiadania ze świata pozagrobowego. Herman Witeking Traktat profesora filozofii i matematyki skierowany przeciwko łowcom rzekomych czarownic.636.. a także proroctwa. chiromantom i innym wróżom zabraniająca uprawiania sztuk odgadywania przyszłości. wydrukowany w Polsce. jakiej dopuszczają się sędziowie podczas prowadzenia procesów o czary.

niemniej uznał istnienie złych i dobrych duchów. że Bóg nie dał 254 . że magia to sztuka czartowska i ostrzega jej zwolenników.Czaraka-Samhita (ok. Dowodził ponadto. Czerwony Smok Jedno z ważniejszych dzieł poświęconych czarnej magii. Wielki nieprzyjaciel czarownic stracił tysiące kobiet i dzieci. 100 pne — ok. Czarna Księga Średniowieczne dzieło magiczne nieznanego autora. inwokacji. Czarownica powołana albo krótka nauka i przestroga ze strony czarownic. upiorach i czarach i stwierdził. Dokonał spisu niecnych czynów służebnic szatana oraz opisał męki. Czarna Kura Słynna średniowieczna księga czarnoksięska. a nawet podał ich imiona i charaktery. dokonał spisu leków oraz obrzędów magicznych. Zbiór zaklęć. Baltazar Bekker Holenderski teolog zebrał krążące wśród ludu opowieści o diabłach. opisy rytuałów i ceremonii czarnoksięskich. 1639) Autor (anonimowy) uważa. De betooverde wereld (1691) (Świat zaczarowany). 100 ne) (Zbiór Czaraki) Autor. którzy torturami zmuszają niewinne kobiety do przyznawania się do czynów nie popełnionych. pomocnych w zwalczaniu chorób. jakie sprawiedliwie cierpiały za karę. niejaki Czaraka. Nicolas Remy Dzieło osławionego generalnego prokuratora i tajnego radcy księcia lotaryńskiego. D Daemonolatria (1595) (Służba diabelska). że wszystkie te historie są urojeniami ludzi zabobonnych. mędrzec Atreja z Takszasili. osobiście uczestniczył w torturach i kaźniach. aby stronili od niej przez wzgląd na wiarę w Boga oraz wskazuje na nieuctwo sędziów. zebrana z rozmaitych doktorów tak w prawie Bożym jako i świeckim biegłych dla ochrony i poratowania sumienia osobliwie na takie sądy wysadzonych (Poznań. średniowieczny autor anonimowy. jakimi posługiwał się wielki nauczyciel medycyny.

strzegą skarbów i. Penate et Lare (Córdoba. De lamiis (1644) (0 lamiach). Autor dowodzi. (zob. a równocześnie nie narażając się kościołowi. ulegają pokusom diabła i miewają urojenia. dowodzi autor. bowiem odwróciły się od Boga.) dowodząc. za co należy je karać śmiercią.) i Scottowi (zob.. De Lamiis (1489) (0 lamiach). aby mógł on omamić człowieka i wejść z nim w kontakt. iż Szatan postanawiając podbić świat. szkodzą ludziom.. surowo karać. De errore profanum religiorum (IV w. który omamia bogobojnych sędziów i inkwizytorów. chcąc zapobiec polowaniom na czarownice. Penaty i Lary). De mutationibus aeris (1455) (O zmienności sfer niebieskich). król Szkocji i Anglii Księga o czarownikach i czarownicach. Tak to uczony nieśmiało próbował zapobiec procesom o czary. sprzymierzył się z katolikami oraz przymusił protestantów do uprawiania praktyk czarnoksięskich. Torreblanca Autor dowodzi. Co też ochoczo czyniono. Wybitny znawca materii występuje przeciwko J. jeśli chcą. Johannes Wierus Streszczenie i uzupełnienie dzieła De prestigiis daemonum. Wierusowi (zob. należy karać śmiercią zauszników Diabła. Firmicus Maternus Opisy obrządków i ceremonii pogańskich. Aby zapobiec jego zwycięstwu. natomiast owszem. Agrippa von Nettesheim Znakomity uczony i uznany czarnoksiężnik potępia zbrodniczą działalność inkwizycji tropiącej czarowników i czarownice.Szatanowi takiej mocy. De incertitudine et vanitate scientiarum (1510) (0 niepewności i marności nauk). a pogan. że duendes (rodzaj krasnali) istnieją. Ulryk Molitor Czarownice nie posiadają nadprzyrodzonych mocy czynienia zła ani też nie latają w powietrzu. ne) (O błędach pogan). Piotr Gaszowiec Traktat astrologiczny. że procesy o czary są dziełem samego diabła. Demonologa (1597) (Demonologia). które należy tępić.). De Genio. aby udać się na spotkanie z czartami na sabat. Czynią one wiele zgiełku. 255 . ale nie są to całkiem diabły. Jakub I. 1633) (0 Geniuszu. a czarownice nie istnieją.

Diabeł przeciwko diabłu Dzieło dominikanów napisane w odpowiedzi na satyryczny utwór Jana Bohomolca Diabeł w swojej postaci. owszem. poszukiwaniu i naturze kamienia filozoficznego. De spectris (1570) (O zjawach). Erazm Witelon Najstarszy wydany w Polsce łaciński traktat o demonach. Gambattista delia Porta Traktat o piśmie tajemnym czyli o tekstach szyfrowanych.De lapide philosophorum (1604) (O kamieniu filozoficznym). dowodzi niekompetencji sędziów i inkwizytorów i oskarża o dokonywanie oszustw w procesach o czary. istnieją—wyliczył z imion i charakteru działalność 69 demonów — i reagują na zaklęcia czarowników w ten sposób. w którym autor nie negując istnienia piekieł i czartów. Ludwig Lavater Spis duchów i zjaw oraz rozprawa o wszelkiego rodzaju zjawiskach nadprzyrodzonych. De triplici vita (O trójdzielności życia). dlatego należy poznać swą gwiazdę oraz własną naturę. Johannes Wierus Autor próbuje oświecić nieuczonych acz zawziętych inkwizytorów i sędziów i uratować od stosu posądzone o czarownictwo kobiety. De Vegetabiiibus libri VII (O roślinach ksiąg VII). Marsilio Ficino Astrologia jest nauką o charakterze człowieka. Michał Sędziwój Traktat o alchemii. Dell Osa Autor. Albert Wielki Opis właściwości i zastosowanie ziół w leczeniu chorób. że zsyłają na nich zwidy i halucynacje. Powstawały one przy pomocy demonów i tak samo były odczytywane. św. Demony. Astrologia i medycyna wespół pomogą człowiekowi zachować zdrowie i przedłużyć życie. od której zależą nasze działania. De natura daemonum (O naturze demonów). 1563). 256 . ośmiesza przesądy i zabobony. Nauka o szyfrach była jednym z działów wiedzy tajemnej. Die Nichtigkeit der Hexerei und Zauberkunst (1766) (0 nicości czarostwa i sztuki czarnoksięskiej). De praestigiis daemonum et incantationibus ac venefi-ciis (1563) (O omamieniach demonów jako też o czarach i otruciach). Swoje dzieło skierował przeciwko głupocie i obskurantyzmowi osławionego Miota na czarownice. DeZiferis (O szyfrach) (Neapol. augustianin eremita.

Tzw.) jest wysłannikiem Szatana i z jego upoważnienia broni czarownice i heretyków. Reginald Scott Sędziowie prowadzący procesy o czary dopuszczają się karygodnych oszustw. E Edda Tzw. 17 — Czarna magia. które zawsze dowodzą winy kontaktowania się i wypełniania woli diabłów.Discours de sorciers (1602) (Traktat o czarownicach). Divinarum institutionum (IV w.. opisuje tortury. poetycka: anonimowy zbiór pieśni o bogach i herosach skandynawskich. wielkorządca w Niderlandach. islandzkiego poety. 257 . wróżbiarstwa. Martin Del Rio Hiszpan. Krążące po Hiszpanii duendes (rodzaj krasnali) są wcielonymi diabłami. ojciech Feijoo Podważa istnienie duendes twierdząc. Laktancjusz Istnieją dwa rodzaje demonów: uwiedzione przez Szatana anioły oraz dzieci uwiedzionych aniołów poczęte z córami ziemskimi. Henry Boquet Osławiony sędzia czarownic dzieli się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu procesów o czary. nie szkodzą ludziom. Martin Del Rio Autor dokonuje klasyfikacji demonów. notuje zadawane męczonym pytania oraz ich odpowiedzi. które między innymi zajmują się nauczaniem czarnoksiężników sztuk diabelskich w jaskiniach Salamanki i Toledo. Disquisitionum magicarum librisex (Wenecja. ich to zasługą jest powstanie bezbożnych nauk magicznych.. Oisguisitiones magicae (1590) (Badania nad magią). Discovery of Witchcraft (1584) (Traktat o czarownictwie). Demony są ludziom wrogie. iż nie są one istotami diabelskimi lecz raczej mitologicznymi i. nekromancji oraz astrologii. Duendes y espiritus familiares (1781) (Duendes oraz duchy domowe)...) (O zwyczajach wróżbiarskich). na temat mitologii starożytnych Germanów. prozaiczna: rozprawa Snorre Sturlusona (XIII w. 1616) (Badań nad magią ksiąg sześcioro). profesor uniwersytetu twierdzi. że Johannes Wierus (zob.).

podręcznik średniowiecznej astrologii. kapucyn. Jaquier Wcześniejsze od Młota na czarownice dzieło francuskiego inkwizytora pouczające. Muhammad al Fargani Bogate źródło. Dzieło. niezwykłe ciąże i porody oraz zapewnia. 258 . Istnieją oczywiście i są nadnaturalne. poprosił księży o dokonanie egzorcyzmów. a potem. inwokacje. Zygmunt Freud Słynny psychoanalityk opisuje przebieg choroby malarza Kristophera Haitzmana.). Leon III (795—813). Enuna Anu Enlil (przełom II i I tysiąclecia pne) Słynny sumeryjski zbiór przepowiedni astrologicznych Exorcizandis Obsessis a Demonio (Wypędzanie demona z opętanego) Księga o demonach i egzorcyzmach przypisywana papieżowi. Elementy astrologii (IX w. Leonowi III.) (Zwodnicza istota). trasgos. Zakonnik z lubością opisuje ich niezwyczajne zachowania. jak się powszechnie sądzi.Eine Teufelneurose im 17 Jahrhundert (Opętanie u siedemnastolatka). Enchiridion Podręcznik do nauki czarnej magii: zawiera formuły magiczne. ojciec Fuentelapena Autor. El Gran Grimorio de/Papa Honori o (Wielka Czarnoksięska Księga Papieża Honoriusza) Kompendium średniowiecznej wiedzy magicznej. jak najskuteczniej karać heretyków i czarownice za służenie diabłom. lamie. który podpisał pakt z diabłem. iż deundes. szczególnie zaś kopulacje. dowodzi w swym ponad pięćset stron liczącym dziele. N. podarował cesarzowi Karolowi Wielkiemu papież. zjawy i widziadła nie mają związków z diabłami. F Flagellum haereticorum fascinariorum. że te istoty żyją sobie spokojnie nie wadząc nikomu. św. Dzieło przypisywane papieżowi Honoriuszowi VIII. przerażony swym czynem. opisy obrzędów służących do osiągania wielkich celów. św. El ente delucidado (XVII w.

obrzędów.Fortalicium fidei (1459) (Twierdza wiary). H „Hejnał" Słynne pismo poświęcone wiedzy ezoterycznej. mineralnego oraz przy zastosowaniu zabiegów chirurgicznych znanych współczesnej medycynie. Niszczyć należy także czarownice. franciszkanin. zjawiskom nadnaturalnym itp. Należały do biblioteki króla asyryjskiego Assurbanipala (668—625 pne). Wiadomości o roślinach leczniczych. Marcin z Urzędowa Liczy 1540 stron. Gliniane tablice 660 egzemplarzy. Herbarz Polski (1613). gdyż służą one Szatanowi. G Geschichte des Glaubens an Zauberei und damonische Wunder (1818) (Dzieje wiary w gusła. Historia Naturalna. ukazujące się w Krakowie do czasów wojny. przeciwnik czarno- 259 . Pliniusz Starszy (23—79) W dziale przeznaczonym naukom tajemnym autor. spirytyzmowi. Georg Konrad Horst Zbiór aktów procesów o czary w Lindheim w Niemczech. Alfonso de Spinosa Autor. Opisy leczenia rozmaitych chorób — zadawanych przez bogów i demony — przy pomocy zaklęć. czary i cuda diabelskie). spowiednik króla Jana Kastylijskiego. profesor teologii w Salamance nawołuje do karania śmiercią żydów i mahometan. Fuero juzgo en latin y castellano eon los mas antiguos y preciosos códigos por la Real Academia Espańola (1815) (Zbiór praw po łacinie i kastylijsku wraz z najstarszymi i najcenniejszymi kodeksami wydany przez Królewską Akademię Hiszpańską) Zbiór praw skierowany przeciwko czarnoksiężnikom i ich klientom. bowiem dokonują oni mordów rytualnych i profanują hostię. sposoby przygotowywania oraz stosowania medykamentów ziołowych. oraz leków zrobionych z materiału roślinnego.

Johann Faust Księga. jest raczej kompilacją wcześniejszych i współczesnych wielkiemu czarnoksiężnikowi dzieł magicznych o demonach. to znaczy. 1723). zarazem piętnując magię jako naukę bezwartościową. Dominikanin. Występuje w niej posłuszny Faustowi demon. traktatów dotyczących wróżb. bezpodstawnie przypisywana Faustowi. pism. inwokacjach. a także wzbrania używania nazw oraz imion mających związek z uprawianiem sztuk czarnoksięskich. że one istnieją. (Indeks ksiąg zakazanych). rzucania uroków. która opiera się na ułudzie i uczy trucicielstwa. 260 . obrzędach. Tractatus de lamiis. recept magicznych. jakich chwyta się czart kusząc ludzi. Marcin Kałkowski Gwardian klasztoru w Łagiewnicach opisuje przypadki wypędzenia diabłów z opętanych oraz sposoby. gdyż tylko ona jest prawdziwą nauką. podaje recepty magiczne. wysuwając argument. czarów. I lndex librorum prohibitorum (1559). In Ponzinibium (Przeciw Ponzinibiuszowi). gani zwolenników tejże za uprawianie „potwornych praktyk". Bartolomeo Spina Zob. autor Novus Ma/leus Maleficarum (Nowy Młot na Czarownice) broni stanowiska inkwizytorów w sprawie ścigania czarownic. że skoro Kościół potwierdza działalność czarownic. zaklęciach. Informacja o początkach i dalszym progresie cudownego miejsca łagiewnickiego (Kalisz. czart Mefistofiles. bowiem Kościół jest nieomylny. aby służyli mu jako czarownicy i czarownice. jak się zdaje. zaleca zwrócić się ku medycynie. wymienia środki magiczne używane do leczenia chorób. wywoływania demonów. guseł. piekle.księstwa. Hóllenzwang (Wyzywanie Piekła). nekromancji. papież Paweł IV lndex et Catalogus librorum prohibitorum (1583) (Indeks i Katalog ksiąg zakazanych) przygotowany przez hiszpańskich inkwizytorów spis zakazuje czytania i drukowania ksiąg.

wiadomości o właściwościach ziół oraz wskazówki. hymnów. jak je należy stosować itp. Zawiera opisy rozmaitych rytuałów. analizowania znaków astralnych oraz odczytywania wróżby według dni i miesięcy urodzin. 1750) Wydany przez jezuitów. Kłódki Salomona Nazwa pochodzi od „kłódki Salomonowej". recepty na leki przeciw czarom i urokom. teksty zaklęć. zawiera pełny spis znanych w starożytności formuł magicznych 261 .. Jeżeli miasto. czyli kilku kółek uwieszonych na obręczy. Babiloński zbiór przepowiedni sytuacyjnych..J Jardin de flores curiosas. ciekawe wiadomości o diabłach. to groźne diabły domowe i trzeba wypędzać je egzorcyzmami. które można otworzyć tylko znając tajemnicę.. Katalog magii Rudolfa (XIII) Spis guseł i zabobonów. także z interpretowania snów. Kalewala (1815).. Antonio de Torquemada Duendes. przypisywane królowi Salomonowi. zachowania świata przyrody itp.L pieśni ludowych. Sposoby wypędzania złego ducha z opętanego. Kausika-Sutra Staroindyjska księga ucząca praktyk magicznych. śląskich i niemieckich. Wróżenie polega na wyciąganiu wniosków z obserwacji danej rzeczy.. twierdzi autor. postaci. zjawiska meteorologicznego. czarownicach i upiorach. K Kalendarz Uniwersalny (Sandomierz. dokonany przez brata Rudolfa z przeznaczeniem dla księży spowiedników. Eliasz Lónnrot Fińska epopeja narodowa zbudowana z zebranych przez E. Najsłynniejsze dzieło magiczne wszechczasów. (1570) (Ogród kwiatów ciekawych). Księga została znaleziona w klasztorze w Rudach Raciborskich.

zyskało miano „księgi Twardowskiego". opisy obrzędów religijnych i magicznych. przykazania kultowe i prawa regulujące życie społeczne oraz tajemną wiedzę kapłanów. mity o pochodzeniu i dziejach bogów. Kodziki (Kronika dawnych zdarzeń) Powstała na rozkaz japońskiego cesarza Temmu. treść w tytule. Księga szósta i siódma Mojżesza czyli magiczno-sym-patyczny skarbiec. Księga Twardowskiego albo Liber magnum (Wielka księga). pomocnych duszy zmarłego podczas podróży w zaświaty. Obejmuje kosmogonię. Księga tajemnic Henocha Ponieważ Henoch obcował z Bogiem.). czyny bogów i bohaterów. także kosmogonię. 681. 1946 oficjalnie zrezygnował z dogmatu o boskim pochodzeniu swojej dynastii). 262 . Nosi także nazwy Tajemnica tajemnic i Prawdziwa księga magiczna. Księga Umarłych Okryta była tajemnicą i znali ją tylko kapłani. Zawierała zbiór przepisów religijnych i magicznych. Faktycznym autorem jest Paweł zwany Źidkiem z Pragi (zob. Porno de Ayala Spisywane przez wiele lat i ukończone w r. system tłumaczenia snów pomocny w stawianiu diagnozy chorób oraz w przepowiadaniu przyszłych wydarzeń. wyprowadza rodowód cesarzy od boskich przodków (dopiero pod naciskiem Amerykanów cesarz Hirohito w r.oraz obrzędów czarnoksięskich.) Autor anonimowy. zawiera obrzędy magiczne i religijne odprawiane przez bogów i ludzi. to jest Mojżesza magiczna sztuka czarodziejska i tajemnica wielkich tajemnic (wydano w Warszawie w 1921 r. Znalezione w XVIII w. iż posiadał on jakoweś boskie tajemnice. Kroniki Inków. kabaliści uważają. do Biblioteki Jagiellońskiej i zostało ukryte z uwagi na zawarte w nim nauki husyckie. Paweł Źidek To wielkie dzieło encyklopedyczne dostało się pod koniec XV w. ponieważ znaleziono w nim obszerny dział poświęcony magii i demonologii. 1613 zawierają dzieje preinkaskiej i inkaskiej kultury Indian z Peru. Najczęściej wykorzystywana w Kabale. wydana w r. pozostali poznawali jej treść dopiero po swej śmierci znajdując papirusowe zwoje w sarkofagach. formuły i modlitwy oddalające zło i choroby.

oraz czarnoksięską działającą na szkodę człowieka. Petrus Palladius Dzieło duńskiego biskupa luterańskiego. Zaklęcia. Księgi Tagesa albo Acheruntika Pisane były po etrusku. 263 . Gambattista delia Porta Magia dzieli się na naturalną. kapłankę Apollina. Sprawozdania z procesów i ewidencja skazanych na karę spalenia na stosie. Księgi Sybil lińskie Ułożone przez jedną z sybilli. 1560 do 1589) (Magia naturalna). Wezwanie wiernych do tropienia czarownic oraz tych wszystkich. Idee i cele bractwa.) — znajduje się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie. Przetłumaczone na łacinę znane są pod nazwą Acheruntika.Księga wizytacji (1540). Liber Dictus Thesaurus Thesaurorum et Rosarium Philosoforum (Księga zwana Skarbcem Skarbców i Różą Filozofów). duchów i fenomenów nadprzyrodzonych. Walter Scott Słynny autor powieści wypowiada się na temat zjaw. Księga Umarłych piastunki Kai Zwój papirusowy będący częścią Księgi Umarłych (zob. Arnold de Villanova Traktat o chrześcijanach Różokrzyża. i uczyły sztuki wieszczenia. którzy modlą się na sposób katolicki. która służy badaniu i poznawaniu tajemnych sił przyrody. L Letters on Demonology and Witchcraft (1830) (Listy o demonologii i czarownictwie). zawierają przepowiednie dla świata do końca jego istnienia. opisy praktyk magicznych mających na celu odsunięcie w czasie spełnień nieodwracalnych wyroków losu. M Magiae naturalis (od r. prawdopodobnie wierszem. czyli odprawiają obrzędy czartowskie.

torturować oraz karać przykładnie spaleniem żywcem na stosie. ojczyźnie autorów. Między innymi oni to powodują susze.Me W sumeryjskiej mitologii księgi przeznaczenia. 2200 — ok. prawa religijne i społeczno-państwowe. Moje widzenie świata (1976). Stanisław Ząbkowic. Przekładu dokonali dwaj znawcy pisma klinowego Samuel Kramer i Martin Levey. Dzieło kosztowało ludzkość wszystkich niemalże kontynentów ponad milion straconych. w miejsce rozdziałów o sposobach sądzenia i karania czarownic włączył Księgę o czarownicach niemieckiego teologa Jana Nidera oraz Dialog o czarownicach doktora praw Ulryka Molitora. bo około sześciuset. Jakub Sprengel. nieodwracalne prawa znajdujące się pod opieką stwórcy ludzi. epidemie. przepisy obrzędowe. ks. 1486). a także odbierają krowom mleko. gradobicia. Nauki. pożerają dzieci. Ponadto czarownice obcują cieleśnie z diabłami i rozpleniają po świecie czarcie nasienie. boga-mędrca. Ciekawe historie o diabłach i czarownicach oraz zaklętych skarbach i o strachach Dzieło wydane w Warszawie na początku XX w. 2100 pne) Gliniana tabliczka zapisana receptami przez nieznanego sumeryjskiego lekarza. Miscellanies (1696) (Rozmaitości). 264 . Czesław Klimuszko Najnowszy bajarz polski. 1614) {Maileus maleficarum. Najstarszy podręcznik medycyny (ok. Polski tłumacz. Autorzy w części instruktażowej uczą prowadzić procesy o czary. siedmiuset tysięcy w samych Niemczech. pomór bydła. niszczenie plonów. rozpoznawać czarownice. z czego najwięcej. Henryk Institoris Osławione dzieło profesora teologii oraz inkwizytora. chrzczą noworodki w obrzędzie piekielnym i inne czynią bezeceństwa. W części oskarżycielskiej obaj wtajemniczeni dokonują spisu przewinień służebnic i służebników czarta przeciw Bogu i rodzajowi ludzkiemu. przeszłe i przyszłe dzieje świata. John Aubrey Zbiór opowieści o duchach i zjawach grasujących w Anglii. Miot na czarownice (Kraków.

Cornelis Loos Autor. O Ogród rozkoszy ziemskich. czarnoksięstwie i czarach i upiorach scienda. ułożona przez greckiego wieszcza. Wierusowi (zob. Krawczuk. O sympatii i antypatii wśród istot żyjących i kamieni. Uważał. 265 . że należy zaprzestać prowadzenia niesprawiedliwych procesów o czary i torturowania oskarżonych. średniowiecza i czasów obecnych (A. Oneirocriticon (ii w. Puszka Pandory pod pokrywką dobroci nieszczęść. który przeszedł wszystkie stopnie wtajemniczeń egipskich kapłanów i poznał ich nauki sekretne. O prawdziwym i mniemanym czarostwie. O wróżbiarstwie. iż wróżbiarstwo jest sztuką szkodliwą. odwrócić ustalonego biegu wydarzeń. chorób. ksiądz katolicki. pne). jako że nie można. Piotr Chmielowski W czterotomowej encyklopedii wiadomości wszystkich znajdują się między innymi rozdziały: „Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia. 200 pne) Zbiór recept alchemicznych greckiego autora.). Bolos (ok. i śmierci pełna albo o czarcie. Symbolika astrologiczno-alchemiczno-chrześ-cijańska. Cyceron (106—43) Pisał o bóstwie opiekuńczym Sokratesa oraz o praktykach magicznych swoich współczesnych.Nowe Ateny (połowa XVIII w. sprowadzony do Trewiru w celu napisania rozprawy przeciwko J. Artemidor Daldianos Jedna z najstarszych i najbardziej „zaczytanych" przez ciekawskich starożytności. opętanych.) w rezultacie wydał traktat. ks. nawet znając przyszłość. Pisywał do możnowładców i przedstawicieli władz kościelnych przekonując ich. Sennik Artemidora) ksiąg tłumaczących sny. w którym wziął w obronę niewinnie skazywane na śmierć kobiety. gdyż wiedzie do fatalizmu. Hieronim Bosch Słynne dzieło malarskie. 0 magii i czarnoksięstwie".

Picatrix Podręcznik magii. Władzy człowieka mogą podlegać planety.. 1256 król Alfons Mądry. 1555 pne) Zwój papirusowy (odkupił go Georg Ebers. gdyż takowe nie istnieją. złych czarach oraz o obrzędach białej magii ku pożytkowi ludzi odprawianych. rytuały magiczne i zaklęcia odpowiednie dla danych chorób i do przeganiania demonów z ciała ludzkiego oraz leczenie pozamagiczne. Wtajemniczeni z epoki średniowiecza twierdzili. 266 . roślin leczniczych. jak na przykład chirurgia. Józef Mustafa Marcinkowski Pandaemonium (1684). Spis leków. kosmogonia. czarownice i alchemików należy surowo karać. Dzieło. jest księgą przeklętą i jej czytanie grozi karą wiekuistego potępienia. Alfons X (1221—1284) Rzecz o wróżbitach. arabskim przetłumaczył na hiszpański w r.p Pamiętnik jasnowidza (1976). Partidas (Świadectwa). 1873) długości ponad dwadzieścia metrów. Czarowników. dzieje bogów i herosów. zaklinaczach złych duchów. przy ich pomocy. Papirus Ebersa (ok. gdyż posiadają dusze. napisane w j. które są jej dziełem. sposoby objawiania się. Zachowanie. latawców zdrady i alchemiczne fałsze (1595). Stanisław z Gór Poklatecki Skierowany przeciwko sztuce alchemików traktat przestrzega chętnych eksperymentatorów przed poszukiwaniem metod otrzymywania złota. Pogrom czarnoksięskie błędy.. 900 recept rozmaitych medykamentów. czarownicach. ulubione miejsca. Popol Vuh (Księga Rady) Święta księga Majów-Kiczów z Gwatemali znana dzięki szesnasto-wiecznemu zapisowi. Richard Bovet Rozprawa o czarach i duchach. cele przybywania z zaświatów. egiptolog. Opisy rytuałów magicznych. Obrzędy magiczne i religijne. gdyż są oni wspólnikami diabła. Człowiek jako mikrokosmos złączony z makrokosmosem jest w stanie przy pomocy praktyk magicznych podporządkować sobie siły tegoż makrokosmosu i powodować. obyczaje. bowiem nie można przechytrzyć natury i wytwarzać kruszców. zaklęcia przyzywające duchy itp. od pewnego Araba w r. iż P. zjawiska nadnaturalne.

). Praxis eclesiastica etsaecularis (XVI w. Dzieło przestrzega bogobojnych przed przewrotnością i złą wolą diabłów i czartów. Dzieło wydane przez Bartelsa w Weissensee. Leon Pellowski Tytuły ciekawszych rozdziałów: „Mistyka piekła. nauki czarnoksięskie oraz spis czartów (jest ich 47).) Przeróbka średniowiecznego traktatu o magii. Jakub Czechowicz Podręcznik postępowania sądowego w sprawach czarownic. które dowodzą. iż mają prawo do sprawowania władzy nad światem. Marcos de Guadalajara Zakonnik. 267 . Czy widziałeś diabła? Czy szatan w godzinie śmierci przyjdzie? Próżnia w piekle. Problem zła (1930—1931). podaje. diabłów (33) i ich siostrzyc (7) polskich i cudzoziemskich. iż jednym z powodów przepędzenia Maurów z Kastylii były knowania tego narodu przeciw królestwu wykryte dzięki sztuce magicznej czarownicy pochodzenia mauretańskiego. Szczegółowy podział czarowników i czarownic na gatunki i rodzaje. Praktyka kryminalna (1769). zasłużony dziejopis. ks. Dusza potępiona w szponach szatana". czyli jak rozpoznawać. sióstr tychże (w liczbie 20). Gonzalo Suarez de Paz (Prawa kościelne i ziemskie) Zbiór przepisów prawnych przeciwko czarownikom.Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu (1570) Dzieło polskiego autora anonimowego: dzieje Adama i Ewy. przy czym oskarżycielami są czarty. Prawdziwy ognisty smok albo władza nad duchem niebios i piekieł i nad mocarstwami ziemi i powietrza (przełom XIX i XX w. Prodición y destierros de los moriscos de Castilla hasta el Valle de Ricote (1614) (Zdrada i wypędzenie Maurów z ziemi kastylijskiej do doliny Ricote). proces sądowy prowadzony przeciw ludziom i Chrystusowi. sądzić i karać czarownice. czarownicom i stręczycielom używających praktyk magicznych w celach osiągnięcia sukcesów miłosnych i innych.

Księga Henocha Zwana również przez kabalistów „apokalipsą końca świata". gorliwy czytelnik znajdzie proroctwa obejmujące najbliższą i nieco dalszą historię władców i krajów. Księga Zachariasza Kiedy Żydzi odbudują swoje państwo w Izraelu. Łukasza Zapowiedź przyjścia Chrystusa. 2100. bo w r. jak również zapowiedź wyboru „słowiańskiego papieża". zwycięży. który panował będzie długie lata i uczyni Francję światową potęgą. Niebawem. Żywioł niemiecki zaleje Europę. nadejdzie dzień Sądu Ostatecznego. Przepowiednie Nostradamusa utrzymywały Hitlera w wierze w zwycięstwo Niemiec. Ewangelia według św. a potem Dzień Sądu Ostatecznego. Zapowiadają oni nadejście końca świata wraz z rokiem 2000. jak twierdzą niektórzy interpretatorzy. które poprzedzą wielkie wojny. Jana Dzieje ludzkości do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa i Dzień Sądu Ostatecznego po ostatniej bitwie w miejscu zwanym Armaggedonem. Oprócz sprawdzonych przepowiedni. 1999 nastąpi restauracja monarchii we Francji za sprawą Henryka Szczęśliwego Bourbona. potem nastąpi długi okres pokoju. znaki na niebie i ziemi. szczególnie trafne dla epoki napoleońskiej. dotyczących stuleci. Nostradamus (1503—1566) Obraz losów świata od czasów współczesnych wielkiemu wizjonerowi do roku ok. Centuries astrologiques. nastąpi oblężenie Jerozolimy. Księga Ezechiela Kiedy nastąpi oblężenie Jerozolimy. wydarzeń w Czernobylu. I i II wojny światowej. król udzieli poparcia zagrożonemu papieżowi. wystąpi przeciwko Watykanowi. które po nim nastały. Wybuchnie wielka wojna z Anglią i Włochami.Przepowiednie Apokalipsa św. klęski żywiołowe. 268 . Jeden z jego następców rozpęta wojnę z Niemcami i Włochami. a także dotyczące.

który to kres niebawem nastąpi. pojawienie się „księcia pokoju" (czyli polskiego papieża) oraz czasy pomyślności dla Polski za sprawą króla „którego długi czas nie chcieli. lecz potem przyjmą go z radością". powstania. Napisaną po łacinie przepowiednię wydrukowano po raz pierwszy po niemiecku w Bremie w r. przekazując rady i ostrzeżenia dla świata. Piotra miała zawisnąć czerwona flaga. ludzkość doświadczy straszliwych katastrof. Na kopule bazyliki św. zapowiada wielką wojnę wschodu z zachodem i niewyobrażalną ilość zabitych. Po jednym z objawień siostra Łucja poinformowała o mającym nastąpić zamachu na papieża Jana Pawła II. Martina Lutra Kinga.Objawienia w Fatimie Pierwsze miało miejsce w r. 1084. Marylin Monroe. 1908. utworzenie Polski. Zapowiedziała jego klęskę i Zwycięstwo Związku Radzieckiego. rozbiory. Przepowiednia Jeane Dixon Zapowiedziała komunizm w Chinach. polski w ubiegłym wieku. Hieronima Nim nadejdzie Sądny Dzień. 1449 zapowiedział „potop szwedzki". 1917. rzeczy dotąd niesłyszanych i niewidzianych. a przetłumaczono na j. śmierć Kennedy'ch. Proroctwo św. Treść tych przesłań znają wyłącznie następujący po sobie papieże. 269 . co według obliczeń specjalistów ma nastąpić w r. Gandiego oraz kataklizm pochodzenia kosmicznego wraz z równoczesnym wybuchem wielkiej wojny. Przepowiednia Epithanusa Zakonnik klasztoru benedyktynów w Saint Gallen w Szwajcarii. Przepowiednia „Czeladnika" Nawiedzony Węgier (ur. Zapowiada wielką wojnę Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim. zamieszkały w Niemczech) zapowiedział nadejście Lucyfera. antychrysta. Przepowiednia holenderska Pochodzi z lat 1954 i 1955. Znana już w r. 1991. który na czele złych duchów nękać będzie straszliwie ludzkość aż do końca świata. Zakonnicy Łucji objawia się Matka Boska. Przepowiednia przeora Eustachiusza Przeor klasztoru benedyktynów w r. w r. 1758. Proroctwo siostry Eleny Włoska zakonnica ostrzegała Mussoliniego przed zawarciem paktu z Hitlerem.

Część wieszczby została prawdopodobnie dopisana w XIX w.Przepowiednia Aloisa Irlmaiera Pochodzi z połowy XX w. zaś Rosja maleńkim państewkiem (druga część przepowiedni nieznanego autora). Przepowiednia Ferenca Kossutthany'ego Przewidywał I. Przepowiednia księdza Markiewicza Ksiądz Bronisław Markiewicz. Siostra F. Nawołuje do pokuty i modłów. kataklizm kosmiczny. Kiedy na tronie zasiądzie Piotr II Rzymianin. autor książek dla młodzieży i sztuki Bój bezkrwawy (1911) zamieścił w swym utworze tekst przepowiedni z r. Następnie wybuchnie wielka wojna nuklearna. II wojnę światową. Przepowiednia siostry Faustyny Kowalskiej (1905-1938) Objawił się jej Chrystus i zapowiedział zniszczenie klasztorów i kościołów. nastąpi zniszczenie Rzymu i koniec świata. Przepowiednia św. potem nastanie okres szczęśliwości i pokoju. Wieszczyła rozbiory Polski oraz zmartwychwstanie Czech i Polski kiedy „Lech i Czech poznają się jak bracia". Umarło około 1000 ludzi. Przepowiednia Ludmiły z Czech Apostoł św. ona sama poświęciła życie szerzeniu chrześcijaństwa (IX—X w. którą ma poprzedzić katastrofa kosmiczna: nastąpi zaćmienie słońca. na użytek kręgów politycznych dążących do połączenia sił polskich i czeskich w celu wspólnej walki o wolność. koronowanie króla nowej monarchii. iż nadszedł czas Wielkiej Apokalipsy. epidemie. rewolucja i wojna domowa w Związku Radzieckim. nader trafnie przepowiedziała przebieg II wojny światowej. Metody ochrzcił jej męża. Przepowiednia Jamesa Jonesa Kapłan Świątyni Ludu ogłosił. Polska ma stać się wielkim mocarstwem. głód. w tym również małe dzieci (w r. Malachiasza (ok. wielkie mordy. które zostaną wchłonięte przez morze. Zapowiada Rooseveltowi przymierze ze Związkiem Radzieckim. w którego obecności miał 270 . III wojnę światową. ucieczka papieża z Watykanu „po trupach kardynałów". 1978). W krótkiej wojnie zginie mnóstwo ludzi. zagłada Anglii i wielu krajów. komunizm na Węgrzech. 1094—1148) Autor listy 111 papieży mających rządzić stolicą apostolską (Jan Paweł II jest 109).). gdyż grzech się w nich zapienił. po czym zarządził zbiorowe samobójstwo swojej społeczności. zalanie wybrzeży Anglii i Ameryki. 1863 zapisanej przez Józefa Dąbrowskiego.

oprócz Nostradamusa. Przepowiednia Carlesa Taze Russela Chrystus przyszedł na świat po raz drugi w r. Słońce Ojczyzny) i Regnorum Occasus czyli Upadek Królestw — może należy dokonać modyfikacji tłumaczenia i przełożyć Regnorum na Rządów zamiast Królestw. zapowiedział wybór papieża z Polski) oraz wielką wojną wierzących z niewierzącymi. Przepowiednia papieża Piusa X W r. który mówił o „papieżu słowiańskim". Przepowiednia opata Stanisława Reszki (w. nawrócenie Rosji na katolicyzm. 271 . oznaczających imiona władców Polski. jeśli koniecznie chcemy dopasować je do naszych czasów. Trafnie przepowiedział przebieg I wojny światowej. Drugi Krak). Zapisana przez rodzinę. powiedział: „papież opuści Rzym i po odejściu z Watykanu będzie iść «po trupach swych kapłanów»". z których spowiadała się księdzu Józefowi Prusowi. „hiszpankę". Przepowiednia Pico de la Mirandoli (zob. sekretarz kardynała Hozjusza. prześladowania kościoła. 1996. Józef Piłsudski (Alter Cracus. 1874 i od tego czasu trwa sąd nad ludzkością i niebawem zostanie zakończony Dniem Sądu Ostatecznego.. Następne objawienie miało miejsce tuż przed śmiercią duchownego. Przepowiednia Sun Myung Moona Kapłan Kościoła Zjednoczonego przepowiada koniec świata w r. które poprzedzą koniec świata. pochodzi z połowy XIX w. 50. sekretarz Stefana Batorego zawarł w 17 symbolach.) Według obliczeń wielkiego astrologa i przyrodnika koniec świata nastąpi w r.. poseł do Rzymu Zygmunta III. przepowiednie dla naszego kraju. Jan Paweł II (Patriae Sol. potem obudziwszy się.wizję proroczą. wielką Polskę od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Przepowiednia „Podlesianki" Po widzeniach w r. 1909 podczas audiencji papież zdrzemnął się na chwilę. Przepowiednia Mateusza Strombergera Zwany pastuchem z Rabenstein. zapowiedziała II wojnę światową. 1994. według wtajemniczonych. „wynalazki zdumiewające". XVI) Opat klasztoru cystersów. 32. Trzej ostatni z listy to. upadek komunizmu. jeśli ludzie nie rozpętają straszliwej III wojny światowej. następnie „dacie światu wielkiego papieża" (jako pierwszy. co rozjaśniłoby proroctwo. 1926. zapowiada wielkie wojny.

272 . Pietrzak) Przepowiednia z Tęgoborzy Wypowiedziana podczas seansu spirytystycznego w r. Po raz pierwszy jego proroctwa wydrukowano w„Patryocie" w r. Józef S. które ma być poprzedzone pojawieniem się „znaków czasu". jak twierdzi J. Przepowiednie Józefa Marii Hoene Wrońskiego Mistyk. Przepowiednie Wielkiej Piramidy Zapisane losy całego świata do końca jego dziejów. Udana wieszczba dotycząca przebiegu I wojny światowej. upadku Austrii i Rosji oraz zjawiska hitleryzmu z symbolem-swastyką. ks. obecna w malarstwie. Przepowiednia Wernyhory (w. Przepowiednie z Wismaru Zapisane przez nie znanego z nazwiska mnicha w r. Przepowiedział rozbiory Polski. przepowiedział na początku wieku zjednoczenie Europy oraz religii Wschodu i Zachodu. Rumunii i Polski wraz z „krymskim Tatarem". Pozostaje jeszcze unia Węgier. Olizarowski. śmierć wielu ludzi. zapowiada bliskie nadejście Drugiego Adwentu. zostając w posłuszeństwie namiestnikowi memu". na których zapisana została prawdziwa Biblia Kościoła Jezusa Chrystusa (Biblia Mormonów). adwentystka.N. I wierny będzie tej ziemi" oraz bardzo optymistyczne „Powstanie Polska od morza do morza". który „Polski potężnej uprosi opieki. Przepowiednia Ellen White Autorka Prorocy i królowie. Przepowiednia Nimfy Suchońskiej (1688—1709) Zakonnicy klasztoru Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxo w Krakowie objawił się Chrystus i zapowiedział: „Ojczyzna twoja w XX wieku dopiero powstanie do bytu częściowo. jeśli przykazań moich strzec będzie pilnie. klęski. (W: Życie siostry Nimfy Suchońskiej. Kraków 1931. filozof. wielkie wojny i ostateczne zwycięstwo Polski. napisana i wydrukowana w marcu 1939 roku przez pisarkę Helenę Szpyrkównę. odzyskania przez Polskę ziemi mazurskiej i Gdańska a także wyboru Polaka na papieża „trzy rzeki świata dadzą trzy korony pomazańcowi z Krakowa". głód. klęski Niemiec. Niebawem nadejdą Święte Dni Ostateczne.. 1893 w Tęgoborzy przez medium albo. a zaś w całości i wielkiej ozdobie w czas jakiś potem. powstania. wieszcz ukraiński. 1709 zapowiadają wielką wojnę wschodu z zachodem.. 1830. XVIII) Postać historyczna i literacka.Przepowiednia Josepha Smitha Anioł Moroni ukazał prorokowi złote płytki.

w której zmarli. Raymond or Life and Death (1916) (Raymond albo życie i śmierć) Oliver Lodge Autor. 1773 ksiądz K. inwestygatorom i instygatorom czarownic potrzebne (1742). śmieją się. sposoby zadawania chorób i zaklinania chorób. Wszystkie te wiadomości pochodzą od syna Raymonda. który zginął w I wojnie światowej. ku przestrodze „dobrych chrześcijan". recepty do wytwarzania różnych leków. libro muy util y necesario a todos los buenos Christianos (Salamanca. zdobywania drogą ponad-naturalną fortuny i zaszczytów. odnajdywania skarbów. 18 — Czarna magia. tajemnice astrologii itp. Wbrew intencjom bogobojnego mnicha jego zbożne dzieło przez parę wieków służyło jako najlepszy i dodajmy — najbezpieczniejszy — podręcznik do czarnej magii. dowodzi w swej książce istnienia Krainy Duchów. ojciec Ciruelo Autor w dobrej wierze.) potępiając je lub uznając za przesądy i zabobony. bernardym. Tissot (przełożył w r. do których należał także Adam Mickiewicz. 273 . Przestrogi duchowne sędziom. rozmawiają itp. wybitny fizyk. a także. Obecnie odwiedza ojca i opowiada mu o tej pięknej krainie. zakazane modlitwy magiczne do świętych w celu odżegnywania zła lub czynienia uroków zapobiegawczych. jak twierdzą różni interpretatory. 1556) (Potępienie zabobonów i czarownictwa. księga wielce użyteczna i niezbędna wszystkim dobrym chrześcijanom).Wieszczba dla Polski (1767) Ksiądz Marek Jandołowicz przepowiedział wydarzenia związane z Konfederacją Barską. szczęśliwi i spokojni. wykazy dni feralnych i szczęśliwych. R Rada dla pospólstwa względem zdrowia. sklasyfikował i opisał wszystkie znane w ówczesnym świecie obrzędy i rytuały czaroskie (zaklęcia do wywoływania złych duchów. w trosce o zbawienie rzędu dusz zebrał. piętnował bezprawie i nadużycia w procesach czarownic. prowadzą żywot podobny do ziemskiego: noszą swe ulubione ubrania. Kamiński) Opis ziół leczniczych i sposoby robienia wywarów i naparów.. używają rozmaitych przedmiotów. Reprobación de las supersticiones y hechizerias. Serafin Gamalski Autor.. proroctwa dotyczyć miały wieku XIX. tajemnice sztuk magicznych.

Sennik egipsko-chaldejski nigah-tiz — jeszcze dziś do nabycia w kioskach). Najwiarygodniejszy przekład Dzieł Wschodniego Derwisza. jakich skutecznych recept używać należy. Shennong bencao (III w. Rękopis abisyński Znajduje się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. postanowił odnowić krucjatę przeciwko czarownicom i czarownikom i w dziele swym opisując „prawdziwe wydarzenia" ze straszliwymi zjawami i złymi duchami w roli głównej. filozof. zaklęcia.1693). rysunki i opisy talizmanów i amuletów i sposoby wytwarzania. recepty czarnoksięskie. Jakub Haur Wiadomości z zakresu uprawy roli. Księga magiczna: modlitwy „zakazane". Sennik egipski Popularne senniki wydawane w XIX i naszym wieku roszczące sobie pretensje do wiedzy starożytnych interpretatorów snów. Opis procesu powstawania kamienia filozoficznego oraz poszczególnych faz duchowych i materialnych objawiających się w alchemii. członek nadzwyczajny Royal Society. w których to dziełach nierzadko spotykamy i takie hasła: tramwaj — wnet cel swój osiągniesz. William Crookes Dzieło znanego uczonego angielskiego o zjawiskach mediumicznych i materializacji duchów. aby wyprodukować medykamenta przeciwko czarom. 1681. Glanville. obrzędy magiczne. ostrzega bogobojnych przed knowaniami diabłów i wiedźm. teolog. Skład albo skarbiec znakomitych sekretów ekonomii ziemiańskiej (1689.Researches in the Phenomena of Spiritualism (1926) (Rozważania o zjawiskach spirytystycznych). Spis i opis ziół leczniczych i medykamentów. pne) Traktat medyczny uważany za najstarsze dzieło chińskie o zwalczaniu chorób. hodowli oraz działalności diabłów i czarownic oraz. Joseph Glanville Książka została wydana po śmierci autora przez filozofa Henry'ego More'a w r.) (0 Róży Filozofów) Traktat alchemiczny. tokaj pić — zdrowie i radość (w: Księga tłumaczeń snów. Rosarium Philosophorum (XVI w. 274 . s Saducismus triumphatus (Saducyzm tryumfujący).

1023) Perska epopeja narodowa. Jest piekło jako zwykłe mieszkanie szatana". średniowieczu i później utwory o charakterze wróżbiarskim. który stał się dla alchemików i magów wszechczasów podstawą nauk tajemnych i wszelkich eksperymentów. Exodus XXII. dzieje kraju od pierwszego króla-założyciela. I w.W. Summis desiderantes (1481) (Najbardziej potrzebującym). Był to ogromny szmaragd. na którym wyryto trzynaście wierszy tekstu. składające się z pytań i odpowiedzi. Świat aniołów i demonów (1930—1931). A oto cudowne przesłanie Hermesa Po Trzykroć Wielkiego. Firdausi (ok. J. (tłum. Kosmogonia. Złowrogie wpływy szatana na człowieka. pne) Drugie (zob. herosa kulturowego Kojumorsa do czasów poety. 935 — ok. 275 . 18) przez wiele stuleci wypełniano zgodnie z przesłaniem. Speculum astrologicum (Zwierciadło astrologiczne) Rękopis z lat 1068—69 córki króla Mieszka II. mity o bohaterach. ks. rady na każdy dzień mające za podstawę wróżby ze snów. Czaraka-Samhita) wielkie dzieło medyczno-magiczne Indii.Sortilegia (Proroctwa) Popularne w starożytności. Leon Pellowski Tytuły niektórych rozdziałów: „Czas katastrofy złych aniołów. Suśruta-Samhita (Zbiór Suśruty) (ok. których celem była ochrona zdrowia. które należało wybierać „na chybił trafił". Posiadała tajemnicę kamienia filozoficznego. Gertrudy Piastówny. Część I: obserwacje wpływów księżyca na wydarzenia. Shah-name (Księga królów). i ponieważ to co na górze jest takie samo jak to co na dole—dzieje się tak dla przygotowania i osiągnięcia rzeczy Jedynej. Część II: prognostyki kalendarzowe w oparciu o dni pierwszego tygodnia nowego roku. Suliga). Nazwa szatan. Opętani. Szmaragdowa Tablica Przypisywana Hermesowi Trismegistosowi (zob. Według starych kronik została znaleziona przez Aleksandra Wielkiego w Wielkiej Piramidzie. Szurpu Babiloński zbiór zaklęć używany w rytuałach magicznych. niezbędnego do transmutacji metali w srebro i złoto. W czym różnią się aniołowie i szatani.). które filozofowie i alchemicy uznali za niepodważalne prawo natury: „Ponieważ to co na dole jest takie samo jak to co na górze. papież Innocenty VIII Przykazanie ze słynnej bulli: „Czarownikom żyć nie dopuścisz" (zaczerpnięte z ks.

Richard Baxter Autor. myśliciel nawoływał w swym dziele do prześladowania czarownic. zaklęcia magiczne. The Case for Spirit Photo grafy (1922) (Rzecz o fotografii astralnej). Spisał dzieje i dokonania doktora Lamba. The Certaintyofthe worldofSpirits (1961) (Świat duchów udowodniony). jeździł po hrabstwach Anglii w poszukiwaniu ofiar (pobierał wynagrodzenie za każdą schwytaną czarownicę). Artur Conan Doyle Słynny autor powieści detektywistycznych podaje niezbite dowody istnienia fotografii duchów. opisy rytuałów i ceremonii niezbędnych do uzyskania władzy nad tajemnymi siłami przyrody. magii leczniczej i miłosnej oraz o demonologii. Tantry (ok. pne) Święte księgi Hindusów: nauki religijne. Mathew Hopkins Autor nadał sobie godność „generalnego tropiciela czarownic". Taumatologia. humanista. przepisy obrzędowe. The discovery of witches (1684) (Traktat o czarownicach). alchemika i nek-romanty.T Tajemna tablica W tradycji muzułmańskiej księga przeznaczeń. amuletach. 276 . VII w. które ukazywały się podczas seansów spirytystycznych. W swym dziele uzasadniał konieczność swego działania wobec nieszczęść. rysunki gestów odżegnujących zło oraz uzdrowicielskich. wywody o wpływie gwiazd na charakter człowieka. sławił walki inkwizytorów ze sługami piekieł. teolog. Franz Boas Zebrane przez amerykańskiego etnografa eskimoskie opowieści o bóstwach. o fizjonomii i daktyloskopii. pochwalał osławiony Miot na czarownice. Gambattista delia Porta Ostatnie dzieło wielkiego maga przyrody. czyli magii naturalnej. w której zapisane są imiona i losy wszystkich ludzi — znajduje się zawsze w zasięgu spojrzenia archanioła śmierci. jakie sprowadzają na ludzi sojusznicy piekieł. Kompendium wszelkiej wiedzy. a także o czarach. VI — ok. cenionego na dworze czarnoksiężnika. duchach i siłach nadprzyrodzonych. talizmanach. Azraila. lekarza księcia Buckinghama. The Central Eskimo (1888). twórca chrześcijańskiej literatury ludowej.

Piotr Binsweld Dzieło biskupa trewirskiego dowodzące słuszności i konieczności niszczenia czarownic i czarowników.). (Traktat o praktykach magicznych i sakramentach według Pisma Świętego. czy można im wierzyć i w jakiej mierze (1589). Charles Richet Noblista. Tischreden (Mowy biesiadne). oraz innych niezwykłych zjawiskach związanych z osobą uczonego. Martin Luther Autor daje wyraz swojemu zaniepokojeniu działalnością czarownic. fizjolog. Traktat o wyznaniach czarowników i czarownic. 277 . potępiał procesy inkwizycyjne jako sprzeczne z prawem. otruciach.) M. Tramę eines Geistersehers (1766) (Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki). Thirty years of Psychical Research (1923) (Trzydzieści lat badań nad zjawiskami metapsychicznymi). Gianfrancesco Ponzinibio Autor. ujrzał w miejscowości oddalonej o 80 km od Sztokholmu pożar miasta i płonącą ulicę. Jean Baptiste Thiers Traktat historyka i doktora teologii o zaklęciach w obrzędach magicznych. Tractatus brevis de extramagiis. a specjalnie heretyków. Immanuel Kant Rozprawa o widzeniach Emanuela Swedeborga (zob.TheEdgeofthe Unknown (1930) (Istota nieznanego). jakoby miały kontakt z diabłem uznał za chorobliwe urojenia albo przyznawanie się do rzeczy nie popełnionych z powodu cierpień zadawanych podczas tortur. i nawołuje do przykładnego karania winnych. przy której mieszkał.). spirytyzmu i me-diumizmu opisuje fenomeny pisma automatycznego i ksenoglozji (zob. Daniel Wisner Próba obrony niesłusznie oskarżanych o czary kobiet. alis-que malefactoribus (Krótka rozprawa o czarostwach. duchach i zjawach. veneficiis. Traitś des superstitions que regardent les sacrements salon L 'Ecriture Sainte (1741). Tractatus de Lamiis (1520) (Traktat o czarownicach). lamiach. a takoż o czarownikach). Artur Conan Doyle Dzieło o zjawiskach nadprzyrodzonych. który dopiero co przybywszy z Anglii.lamiis. Sprawdzony podręcznik dla wielu europejskich prześladowców czarownic. natomiast wyznania czarownic. uczony prawnik. badacz zjawisk nadprzyrodzonych.

syn lncrease'a Mathera. Norbert Okołowicz Y Yijing (Księga przemian) Spis wróżb. Wiadomości ciekawe o skutkach i mocy ziół i zbóż (1769). rozum świata. jest i będzie od początku do końca świata. rzecz najpierwej stworzona przez Allacha. na której jest wszystko co było.w Wendidad Część Awesty (zob. Cotton Mather Autor. Zbiór przepisów rytualnych.P. dowodzi. Przyczynił się do skazania na śmierć wielu niewinnych kobiet. klęsk. że czary i czarownice istnieją i winowajczynie należy palić na stosie. sprowadzanie rzeczy pomyślnych. ks. J. założyciel uniwersytetu w Yale. między innymi wyganianie demona śmierci. rektora uniwersytetu w Harwardzie. Epoka Zhon Yil (Księga obrzędów) Rytuały i obrzędy religijne i magiczne w epoce Zhon (trwała 800 lat do 2210 pne) Z Zachowana Tablica W tradycji muzułmańskiej biała perła. 278 . między innymi „czarownic z Salem". a także wzór Koranu objawionego Mahometowi przez anioła Gabriela z woli Allacha. Wspomnienia z seansów z medium Frankiem Kluskim (1926). doktor teologii. Biretowski Wonders of the lnvisible World (1693) (Cuda niewidzialnego świata). członek Royal Society. Powstała na niej Zachowana Tablica. świętej księgi zoroastryzmu. odżegnywanie zła.).

ks. 1729) Opowieści o cudach i wypędzaniu diabłów z opętanych. 279 .Zielnik (1613). modlitw i postów. Piotr Skarga Opowieści o zwalczaniu diabłów i czarowników przy pomocy święconych amuletów. Syreniusz Opis ziół leczniczych. recepty na różne choroby oraz czary miłosne. Żywoty świętych (1579). czyli przy pomocy i z użyciem środków białej magii. Julian Ochorowicz Źródło cudów i łask (Warszawa. Zjawiska mediumiczne (1913).

Miała być talizmanem o wielkiej mocy.WIELKA TABLICA MAGICZNA 72 ŚWIĘTYCH IMION BOGA Adonay Aydy Aded Alfa-Omega Binah Chocmach Eleyson Heth Jay Josy Kało Esar Zulphi Oreon Ariel Eloim Jehowa Saday Agla Bamboi Ely Jezus Oxio Theos Oborel Orsy Pino Tara Teuth Yael Zimi Agiel Alla Anub Bind Dominus Maniel Agzi Boog Hana Jother Venaliah Anod Cados Hey Kether Pora Umabel Eloy Ella Hobo Jafaron Jot Lenyon Omiel Paracletus Rasael Tetragrammaton Uriel Yschyros Agios Athanatos Deli Homon Polyel Zamary Aglaia Deus Iddio Mesjasz Sabanot Zeut Według wiarygodnych przekazów tę tablicę przesłał cesarzowi Karolowi Wielkiemu papież Leon III. 280 . Imiona Boga należało napisać niebieskim atramentem na dziewiczym pergaminie w sobotę między brzaskiem a wschodem słońca i dołączyć do specjalnego pentagramu.

................................ XIII........... VIII...... II................................... XII................Groźne wangi vudu............................Wtajemniczeni i inni ........ Leksykon magiczny 5 13 19 25 39 45 51 59 65 70 78 84 92 97 104 122 137 I...........................................................................Miscellanea amuletów dla czarostwa.................... Magia w dzisiejszym świecie.......Kadzidła.................... świece i proszki dla praktyk magicznych .............. XVII..... XV.Powtórka z zaklęć i egzorcyzmów........................................................... IV......................................... X........ IX...Księgi światła i księgi ciemności....... VII......................................Wielka magia miłosna i erotyczna..............SPIS T R E Ś C I I........ daleka i straszna: tantryzm hinduski................................................... Wielki herbariusz czarnoksiężnika....................................Magia w dzisiejszym świecie......... III............Aktualne światowe ośrodki magii............Wielkie sekretne formuły magiczne wszystkich czasów............................ V................................................Wprowadzenie w świat czarnej magii....................................... III............................Bogowie.................Krótka historia magii....................Magia nieznana.Tajemna moc liczb.........................................................................Komercjalizacja magii w naszych czasach................... VI......Wymagane warunki dla czarostwa..................................... Xl Mandragora — roślina człowiecza.............. XVI.............................. II....................................... demony i straszydła.................. 187 217 251 281 ................... XIV........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful