P. 1
niepewność pomiarowa -spr.docx

niepewność pomiarowa -spr.docx

|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: Basia Krużołek on Mar 16, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

Instytut Fizyki I PRACOWNIA FIZYCZNA

Nazwisko: Kierunek: Rok studiów: I Semestr: II Data wyk. ćw. Nr ćwiczenia: I Temat ćwiczenia: Niepewność pomiarowa.

1.

POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH:

chwilowe zakłócenia elektryczne. Inną przyczyną może być niezgodność przyjęteg o modelu z obiektem mierzonym. ponieważ nie jest znana wartość prawdziwa wielkości mierzonej. zła linijka.polegają wprost na porównaniu danej wielkości z odpowiednią miarą wzorcową np. kilometr.systematyczne – wynikają z niedoskonałości przyrządów i metod pomiarowych np. albo połowa szerokości przedziału mającego ustalony poziom ufności. charakteryzujący rozrzut wartości. stopa.Pomiar wielkości fizycznej polega na porównaniu jej z wielkością tego samego rodzaju przyjętej za jednostkę. Błąd jest zmienną losową. Błąd pomiaru i klasyfikacja błędów: Błąd pomiaru definiowany jako różnica między wynikiem pomiaru x i wartością prawdziwą x0 wielkości mierzonej : ∆ xi = x i – x0 Błędu pojedynczego pomiaru nie można obliczyć z zależności. Parametrem takim może być na przykład odchylenie standardowe rozkładu wyników lub błędów pomiaru. Wynikają z przypadkowych i nie dających się uwzględnić czynników. wyznaczenie natężenia prądu elektrycznego na podstawie pomiarów spadku napięcia na oporniku wzorcowym w oparciu o prawo Ohma: (I=U/R). np. . Rodzaje błędów: . 3. Niepewność pomiarowa: Niepewność pomiarowa . masy ciała z masą odważnika za pomocą wagi. Istotne jest rozróżnienie między pojęciem błędu i pojęciem niepewności pomiaru. a niepewność jest parametrem rozkładu prawdopodobieństwa błędu. np.przypadkowe – nieuniknione. Wynik pomiaru musi zawsze składać się z : -wartości liczbowej -jednostki Pomiary wielkości fizycznych dzielimy na: POMIARY BEZPOŚREDNIE (najprostsze). 2. . . Uwzględniamy je przy wyniku poprzez odjęcie błędu systematycznego od wykonanego pomiaru. wahanie temperatury. a więc liczba otrzymana jako wynik zależna jest od wyboru jednostki np. metr. Łatwe do wykrycia i usunięcia. które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. POMIARY POŚREDNIE – wartość badanej wielkości wyznaczana jest na podstawie pomiarów bezpośrednich innych wielkości fizycznych. np.parametr związany z wynikiem pomiaru.grube (pomyłki) – są wynikiem nieuwagi lub niestaranności obserwatora przy odczytywaniu lub zapisywaniu wyników lub w wyniku nagłej zmiany warunków. które są z nią związane prawem fizycznym.

Wysokość dużego walca: . 4.n) ̅ b) Ocena niepewności standardowej typu B W przypadku braku rozrzutu wyników pomiaru lub gdy mamy pojedynczy wynik to szacujemy niepewność np. Niepewność zawsze podajemy z dokładnością do dwóch cyfr.typu A – analiza statystyczna serii pomiarów. . śruba mikrometryczna).…..typu B – oparta na szacowaniu niepewności standardowej przez obserwatora (subiektywne określenie prawdopodobieństwa).2. Wtedy niepewność obliczamy ze wzoru: ∑ u(X)= = √ II Niepewność standardowa pomiarów pośrednich: a) niepewność złożona b) niepewność rozszerzona 5. którą szacujemy na dwa sposoby : .Miarą niepewności pomiarowej jest niepewność standardowa. wykorzystując informacje o niepewności maksymalnej ∆X określonej przez producenta przyrządu pomiarowego (np. Ocena niepewności: I Niepewność standardowa pomiarów bezpośrednich: a) Ocena niepewności standardowej typu A Proces wykonywania pomiaru jakiejś wielkości można porównać do pobierania n -elementowej próby losowej z nieskończonego zbioru wszystkich możliwych do wykonania pomiarów. linijka. Zapis wyników pomiarów: Wyniki pomiaru zapisujemy zawsze łącznie z niepewnością i jednostką. Za najbardziej zbliżoną do wartości prawdziwej przyjmujemy średnią arytmetyczną pojedynczych ob serwowanych wartości xi ( i=1. Jeżeli rozkład prawdopodobieństwa liczb xi jest opisany w przybliżeniu krzywą rozkładu Gaussa. termometr.

12 0.0729 0.5 9 54.4 4 34.12 (Zi-Z)^2 0.5329 0.1 (Yi-Y)^2 0 0.7 Xi-X 0.321 Szerokośd dużego walca: Numer n Zi[mm] 1 34.5 7 6.4 4 6.5 3 54.12 0.0144 0.3 6 34.37 0.5 4 54.08 -0.08 -0.02 -0.5 9 34.5 7 34.5 10 6.0004 0.5329 0.27 -0.5 2 6.5 3 34.01 0 0.27 -0.0729 0.5 10 54.5 5 34.0064 0.0729 0.5 2 53.73 0.5329 0.5 8 53.0729 0.0144 0.3 8 34.0064 0.1 0 0 0 0 0.08 0.08 -0.0004 0.47 (Xi-X)^2 0.4 10 34.Numer n Xi [mm] 1 54.01 0.1 -0.27 0.5 8 6.73 0.2209 2.01 0 0 0 0 0.1369 0.5 7 54.076 Numer n Yi[mm] 1 6.27 -0.08 -0.0064 0.5 2 34.5 6 53.6 Yi-Y 0 -0.5 5 6.5 6 6.1 0 0.0064 0.0064 0.4 3 6.6 5 54.0729 0.6 9 6.0144 0.27 0.73 0.04 Wysokośd małego walca: .3 Szerokośd małego walca: Zi-Z 0.01 0.02 0.

17 9 16.13 2 16.0169 0.6 -0.6 -0.9 0.301 Waga: Numer n Masa[g] 1 395 2 395 3 394.9 4 395 5 395 6 395 7 395 8 395 9 395 10 395 3949.17 7 16.0289 0.0289 0.0289 0.9 0.Numer n Wi[mm] Wi-W 1 16.23 8 16.5 -0.13 3 16.9 0.23 10 16.0169 0.17 5 16.13 4 16.17 6 16.5 -0.6 -0.0529 0.0529 0.9 0.17 (WiW)^2 0.9 Średnia arytmetyczna pomiarów wysokości dużego walca: ∑ Średnia arytmetyczna pomiarów szerokości dużego walca: ∑ Średnia arytmetyczna pomiarów wysokości małego walca: .0289 0.9 0.0169 0.0289 0.

∑ Średnia arytmetyczna pomiarów szerokości małego walca: ∑ Średnia arytmetyczna pomiarów masy m: ∑ Niepewność standardowa pomiarów: u.niepewność standardowa u(x)=√ u(Y)=√ u(Z)=√ u(W)=√ u(m)=√ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ √ √ √ √ √ Objętość dużego walca: = ( ) (( ) ) r= h= Objętość małego walca: .

61 Gęstość: ρ= = Liczę niepewność pomiarową od gęstości : u( )=√ = √ Wnioski: Na podstawie sporządzonych pomiarów i obliczeo wynika.= ( ) (( ) ) r= h= Objętość całkowita : = + = + 51015. ρ =7500-7900 kg/  gęstośd stali gęstośd bryły . że gęstośd bryły jest zbliżona do gęstości stali. u(ρ)= .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->