P. 1
PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH

PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH

|Views: 2,435|Likes:
Wydawca: lucas3004

More info:

Published by: lucas3004 on Mar 19, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

Wstęp
Realizacja wielu obiektów, w zakresie projektowania technologicznego obiektów żywienia, i z tym związana satysfakcja klientów, skłoniły mnie do napisania tej książki. Chciałabym w ten sposób podziękować im za zaufanie i współpracę. Projektowanie technologiczne wymaga udziału przedstawicieli wielu dziedzin : architektów, inżynierów, kucharzy. Spełnienie wymagań tego zespołu stanowi warunek prawidłowego wykonania dokumentacji. Książka ta stawia sobie za cel pomóc w tym zadaniu. Podstawy merytoryczne w niej zawarte pochodzą z dorobku naukowego wielu specjalistów – jest to literatura angielska, niemiecka i amerykańska zebrana podczas stypendiów w Niemczech i Anglii. Ważnym źródłem są też zawarte wyniki badań prac magisterskich i doktorskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie miałam przyjemność pracować przez wiele lat. Tu rozpoczęła się moja wielka przygoda i trwa do dzisiaj. Projektowanie to niekończąca się opowieść o ludziach, ich pasjach i sukcesie – mistrzowie sztuki kulinarnej stanowią tu najlepszy przykład . Złożoność zagadnień technicznych i czas potrzebny na opracowanie poszczególnych etapów projektu skłania do wyeliminowania czynności powtarzalnych poprzez zastosowanie oprogramowań. W tej dziedzinie nazywa się to wspomaganiem komputerowym projektowania CAD /Computer Aided Design/. „Wspomaganie”, a nie jak to zwykle określa się „zastosowanie komputerów” wyraźnie podkreśla inwencję twórczą projektanta i jego rolę. Prace nad opracowaniem wielu metod ,a następnie programów komputerowych, wspomagających ten proces rozpoczęłam pod koniec lat 80-tych. Praca doktorska stanowiła tu już pierwszy, tylko pierwszy i jednocześnie niekończący się temat. W jednym z ostatnich rozdziałów jest o tym mowa. Obecnie prowadzę prace nad stworzeniem systemu ekspertowego, dostępnego przez Internet, dla wszystkich zainteresowanych tą branżą. Nadrzędnym celem prac jest wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z ekonomią danego przedsięwzięcia inwestycyjnego jakim jest kuchnia centralna, cateringowa, restauracja , stołówka czy bar. To zadanie jest możliwe do wykonania dopiero teraz, po 18 latach doświadczenia w tej dziedzinie. Chciałabym tą książką rozbudzić cel i pasję życia wielu młodym ludziom, bo w nich tkwi niekończący się potencjał i talent. Niestety nie da się nauczyć z niej projektowania i to jest najważniejsze – w tej dziedzinie nie należy tworzyć reguł. Kilka podstawowych zasad związanych z przestrzeganiem przepisów wystarczy, aby realizować swoje i innych marzenia. Barbara Koziorowska

www.gastro-projekt.pl

Spis treści:
Rozdział. 2 S TRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH 2.1. Podstawowe rodzaje zakładów gastronomicznych ........................................ 6 2.2. Układ funkcjonalny pomieszczeń.............. .................................................... 7 2.3. Drogi technologiczne .................................................................................... 8 2.4. Lokalizacja pomieszczeń w zależności od stron świata ................................ 9 2.5. Możliwości sytuowania obiektów gastronomicznych w odniesieniu do pionowego układu budynku ............................................. 9 2.6. Zmienność funkcjonalno-przestrzenna zakładów gastronomicznych oraz adaptacyjne możliwości istniejących struktur budowlanych .................. 10 2.7. Wymagania terenowe i środowiskowe sytuowania zakładów gastronomicznych ........................................................................ 10 2.8. Podstawowe parametry wymiarowe w projektowaniu ................................... 11 2.9. Preferowane układy modularne poziome i pionowe oraz zależności modularne w obrębie zakładu gastronomicznego ......................................... 13 Rozdział. 3 DZIAŁ MAGAZYNOWY 3.1. Wiadomości ogólne ....................................................................................... 16 3.2. Zasady określania powierzchni, wyposażenia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych ........................... 16 3.3. Przedmagazyn .............................................................................................. 20 3.4. Magazyn ziemniaków i warzyw okopowych .................................................. 21 3.5. Magazyn warzyw liściastych ......................................................................... 22 3.6. Magazyn owoców ......................................................................................... 22 3.7. Magazyn kiszonek ......................................................................................... 23 3.8. Magazyn produktów suchych oraz pieczywa ................................................ 23 3.9. Magazyny chłodzone .................................................................................... 24 3.9.1. Wprowadzenie .............................................................................................. 24 3.9.2. Komory chłodnicze ....................................................................................... 26 3.10. Magazyn napojów i alkoholi .......................................................................... 28 3.11. Magazyn jaj ................................................................................................... 29 3.12. Magazyny gospodarcze .................................................................................. 30 Rozdział. 4 DZIAŁ PRODUKCYJNY 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. Zasady określania powierzchni pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego ................................................................... 32 Przygotowalnia wstępna ziemniaków i warzyw ............................................. 33 Przygotowalnia wstępna mięsa ..................................................................... 34 Przygotowalnia wstępna ryb ......................................................................... 36 Przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw ............................................ 36 Przygotowalnia właściwa mięsa ..................................................................... 38 Przygotowalnia właściwa ryb ........................................................................ 38 Przygotowalnia wyrobów mącznych .............................................................. 38 Kuchnia potraw zimnych .............................................................................. 39 Kuchnia potraw gorących (główna) .............................................................. 40

www.gastro-projekt.pl

spis treści: www.gastro-projekt.pl

..3..6........... 6.............. 45 4........ 88 Samoobsługa .....2... 66 Transport wewnętrzny ...... 82 Systemy obsługi konsumenta ........... 102 8............. 106 8.............. Czynniki decydujące o możliwości zastosowania tacowego systemu dystrybucji posiłków .......3............ Wprowadzenie ......2........ 122 9... Rozdzielnia kelnerska ............1....... 127 9..................................... Rozmieszczenie sprzętu technologicznego .............................................................................. 136 www.......................... Wyposażenie technologiczne .....................2.............................. Zautomatyzowany transport wózków tacowych ...................2..........................1.......................................................... Zmywalnia naczyń kuchennych ............... 60 4.................. 118 9............3...........12..............1...................................................2.................................. 9 SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH 9.. 103 8.pl .........................................4................................... System zamrażania potraw („cook-freeze”) ................................. 61 Rozdział.. 6........... Wyposażenie technologiczne działu dystrybucji posiłków ..........2..........1.............1........................13............................................................................................ 108 8. System typu „fast-food” . 109 Rozdział............... Pokój szefa kuchni ........... 7 DZIAŁ ADMINISTRACYJNO .... 75 DZIAŁ HANDLOWY Sala konsumencka ..............................................1..................................... System próżniowego pakowania („sous-vide”) ....................................2............................ 6 Rozdział........................................ Bemarowy system dystrybucji posiłków (zbiorczy) ....11..4.............2..1.. 127 9.........................2.................. 88 Obsługa kelnerska .... 42 4.......... System identyfikacji diet ......................2.........................................................................3........................................................................................................ 5 DZIAŁ EKSPEDYCYJNY 5............. 6..... 120 9................4... Zastosowanie techniki przetwarzania danych w kuchniach szpitalnych .10..........1................. 8 SYSTEMY PRODUKCJI POTRAW 8................... Tradycyjny system produkcji potraw ............... 107 8.........................5.gastro-projekt...... 128 9. 7. 129 Rozdział.......... 5........................10.... Zasady pracy w tacowym systemie dystrybucji posiłków .......................10..6.......................2..........................3.......... 96 Rozdział................. 5.....2.................................................... 6....1.................2.. 100 Przepisy .......................................2...... 100 Rozdział... 6............... Wiadomości ogólne ........... Tacowy system dystrybucji posiłków (indywidualny) .. System schładzania potraw („cook-chill”) ..........................................................................................2...5.................4.2.........10.......... 40 4................... 61 4....... 64 Zmywalnia naczyń stołowych .. 94 Pozostałe pomieszczenia działu handlowego ........................................ Klasyfikacja tacowego systemu dystrybucji potraw ....................... 55 4............. Zasady doboru wyposażenia do obróbki termicznej . 118 9...... 10 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA 10............SOCJALNY 7.... Magazyn dobowy (podręczny) ......................... Dział administracyjno-socjalny ..........................

.........................1....................... 2.......... 2 STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH 2.... 7 Drogi technologiczne ..................8....... 9 Możliwości sytuowania obiektów gastronomicznych w odniesieniu do pionowego układu budynku .......................................7........................... 2.... 2. 9 Zmienność funkcjonalno-przestrzenna zakładów gastronomicznych oraz adaptacyjne możliwości istniejących struktur budowlanych .......................... 6 Układ funkcjonalny pomieszczeń........................................3.......... 2......................... 10 Wymagania terenowe i środowiskowe sytuowania zakładów gastronomicznych ....... 8 Lokalizacja pomieszczeń w zależności od stron świata ... 2.. ............pl .....9...Rozdział....6...............................................4....5....................... 2...... Podstawowe rodzaje zakładów gastronomicznych ... 2............2........................... 13 www.... 11 Preferowane układy modularne poziome i pionowe oraz zależności modularne w obrębie zakładu gastronomicznego .gastro-projekt... 10 Podstawowe parametry wymiarowe w projektowaniu . 2......

gdy zachodzi potrzeba odwołania się do wydawnictw z tamtego okresu. Działalność ta zmienia się wraz z ewolucją rynku usług. Aby to osiągnąć bary zawężają asortyment oferowanych dań. dostosowując się do potrzeb konsumentów [53]. Obecnie ze względów ekonomicznych zakłady gastronomii zamkniętej w coraz większym stopniu udostępniają swoje usługi również konsumentom z „zewnątrz”. które wyróżniają je spośród innych zakładów gastronomicznych: l oferowanie konsumentowi szerokiego asortymentu dań przygotowywanych na indywidualne zamówienie.nazwa o dużej tradycji. Zakład żywienia zbiorowego. 44].w szkołach. Szybka prywatyzacja państwowych i spółdzielczych zakładów gastronomicznych spowodowała. takim jak: restauracja. których powstaje najwięcej. Zakład gastronomiczny. jak również usługowy (zakłady świadczą usługi związane z organizowaniem konsumpcji na miejscu). Zakład gastronomii sieci otwartej i zamkniętej. Jest ona mało popularna i stosowana głównie w szkolnictwie zawodowym i publikacjach. są rodzajem zakładów gastronomicznych. Bary popularnie nazywane zakładami typy „fast-food” (szybkiego żywienia). l odpowiedni do charakteru obiektu.najbardziej popularnym zakładom gastronomicznym. półproduktów oraz gotowych potraw. l obsługa kelnerska. D. P} gdzie: Fd – definicja produktu „fast-food”. Różnica między tymi zakładami polega na tym. l produkcja potraw głównie z  surowców. Działalność gastronomiczna może mieć charakter przemysłowy (zakłady gastronomiczne zajmują się produkcją gastronomiczną polegającą na przetwarzaniu surowców spożywczych na potrawy. asortyment potraw . produkują potrawy wyłącznie z gotowych dań. zakład gastronomii zamkniętej przeznaczony jest dla ściśle określonych konsumentów i jest dostosowany do ich specyficznych wymagań. T – krótki czas wydawania i dostawy produktu. l podawanie napojów alkoholowych (zdarzają się również restauracje bezalkoholowe).53]. wyroby cukiernicze itp. szpitalach. Charakteryzuje je bogactwo form i rodzajów oraz dążenie do szybkiej i taniej obsługi. stołówka i bar. Cechą charakterystyczną tych przemian są: niczym nie ograniczone zmiany w słownictwie. Restauracje często specjalizują się w kuchniach regionalnych i narodowych oraz prowadzą działalność rozrywkową [9]. posiłki wydawane są w systemie samoobsługowym i produkowane z surowców. Dania typu „fast-food” wydawane są zazwyczaj w systemie samoobsługowym z konsumpcją na miejscu lub na wynos [38.napoje.1.gastro-projekt. który jest przeznaczony dla każdego konsumenta. wyodrębniona lokalowo i organizacyjnie.ROZDIAŁ: 2 2. że w odróżnieniu od zakładu gastronomii otwartej. że obowiązująca terminologia zaczęła ulegać zmianom. Do zakładów gastronomii zamkniętej zalicza się głównie stołówki . handlowy (działalność zakładów polega na sprzedaży napojów. Definicję produktu „fast-food” można określić następująco [38]: Fd = f{Rm. Podstawowe rodzaje zakładów gastronomicznych Zakres tematyczny niniejszej publikacji został poświęcony tylko niektórym . wystrój wnętrz.).przeważnie 2-3 dania do wyboru. Jest to jednostka gospodarcza prowadząca działalność gastronomiczną. Stołówka posiada ograniczony w stosunku do restauracji. domach wczasowych. Nazwa ta pochodzi z okresu poprzedzającego gospodarkę rynkową. Rm – stosunkowo niska cena produktu. T. wyrobów cukierniczych i towarów bezpośrednio konsumentom). www. zaniechanie podziału na kategorie oraz częste stosowanie nazw i określeń obcojęzycznych. W okresie poprzedzającym gospodarkę rynkową obowiązywała ścisła terminologia. zakładach pracy itp. a kryteria klasyfikacyjne przestały być stosowane. D – łatwe pakowanie produktu. P – produkt o niskiej trwałości. wymagających jedynie szybkiej obróbki termicznej bezpośrednio przed konsumpcją. kreślająca rodzaje zakładów gastronomicznych [44. Obecnie nazwa „zakład żywienia zbiorowego” zastępowana jest nazwą „zakład gastronomiczny”. Restauracje posiadają następujące cechy.pl spis treści: . Restauracja .

usytuowana między salą konsumencką.2. jak przemieszczanie. ściśle uzależniony układ funkcjonalny. rozdzielnią kelnerską i kuchnią oraz możliwość usuwania pojemników z odpadkami na zewnątrz bez przechodzenia przez pomieszczenia produkcyjne. 125]. z zachowaniem powyższej kolejności. ilość i jakość produkcji. Wielkość i rozkład pomieszczeń zakładu gastronomicznego w dużym stopniu decyduje o organizacji pracy i sprawności przebiegu procesów pracy. zmywalnią naczyń stołowych a kuchnią: ew zajemne usytuowanie tych pomieszczeń powinno zapewnić prawostronny ruch w rozdzielni. takich jak: zaopatrzenie i magazynowanie. począwszy od chwili odbioru surowca do chwili otrzymania gotowego produktu [111]. e magazynów gospodarczych. e kuchnię potraw zimnych i kuchnię potraw gorących. Analizując czynności produkcyjne. wielkość obrotu. ekspedycyjny.w restauracjach i stołówkach występuje jako funkcjonalnie wyodrębniony zespół pomieszczeń. Procesem produkcji określa się najogólniej działalność ludzką przystosowującą zasoby i siły przyrody do potrzeb społecznych. jak: podział. ep rzygotowalnię wyrobów mącznych oraz przygotowalnię lodów i deserów. energii i usług materialnych. Podstawą do opracowania układu funkcjonalnego pomieszczeń w zakładzie gastronomicznym jest proces technologiczny produkcji potraw. e czynności pomocnicze. do którego należą: e rozdzielnia kelnerska.gastro-projekt. Dział ekspedycyjny .pl . Układ funkcjonalny pomieszczeń e czynności usługowe. e przedmagazynu. w których w najszerszym stopniu uwzględnione są wszelkie wymagania związane z produkcją i kierunkiem przepływu towarów. Zgodnie z przyjętym obecnie schematem funkcjonalnym zakładów gastronomicznych rozróżnia się następujące działy: magazynowy. następujących w określonej sekwencji czasowej. e pokój szefa kuchni. e zmywalnię naczyń kuchennych.STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA 2. polegające na przykład na dostar- czaniu środków do utrzymania higieny produkcji [111]. Procesem technologicznym nazywa się ciąg operacji i procesów jednostkowych. poziom świadczenia usług [107]. także i inną świadomą i celową działalność ludzką. Dział produkcyjny obejmuje: e wszelkiego rodzaju przygotowalnie wstępne i właściwe. Pod pojęciem „dział” należy rozumieć zespół pomieszczeń po wiązanych ze sobą funkcjonalnie oraz rodzajem wykonywanej w nich pracy i świadczonych usług [53]. administracyjno-socjalny [107. oprócz produkowania (lub wytwarzania) dóbr materialnych. e magazyn dobowy. która powinna mieć bezpośrednie powiązanie z bufetem. zwanych produktami. produkcyjny. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego jest to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń. charakterystyczny dla danego zakładu gastronomicznego. e zmywalnia naczyń stołowych. który obejmuje. wymiana i konsumpcja dóbr [111]. zmierzających do przekształcania surowców roślinnych i zwierzęcych w produkty spożywcze o jak największej wartości użytkowej i odżywczej. spis treści: www. Dział magazynowy składa się z: e rampy. Z odpowiednim rodzajem produkcji wiążą się określone zespoły pomieszczeń (działy). e magazynów żywnościowych. Proces ten jest podstawowym ogniwem bardziej złożonego procesu gospodarczego. pracowników i konsumentów. można je podzielić na: e czynności zasadnicze. handlowy. Technologia żywności traktuje proces produkcyjny jako zbiór świadomych czynności. tworzące wzajemny. magazynowanie i kontrola materiału podlegającego przetwarzaniu. dokonywane bezpośrednio na surowcu i wpływające w sposób celowy na zmianę właściwości oraz na postać surowca.

organizacyjnie upraszczają procesy produkcyjne i administrowanie kilkoma zakładami w jednym obiekcie [138]. e droga odpadów poprodukcyjnych. Zakłady gastronomiczne cechuje ogromne zróżnicowanie. Integracja funkcji.3. e droga gotowych potraw.gastro-projekt. wykraczającym poza sferę względów funkcjonalno-organizacyjnych i ekonomicznych. który występuje jako wydzielona powierzchnia sali konsumenckiej lub. e droga półproduktów. W skład działu administracyjno . Stanowią one odzwierciedlenie procesów technologicznych produkcji potraw. e droga naczyń kuchennych. Nie podlegają integracji handlowe działy zakładów (sale konsumentów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi). szatnią i zespołem sanitarnym dla konsumentów. magazynowe. co wyraża się większą kubaturą.mającymi ograniczony asortyment. Walorem dodatkowym. e magazynu bufetu. pomieszczenia admini stracyjne i socjalne. e droga personelu. charakterystyczny dla danego zakładu. wchodzi w skład rozdzielni kelnerskiej. e sali konsumenckiej . w przypadku restauracji. poprzez ekspedycję a skończywszy na konsumpcji. który powinien mieć bezpośrednie połączenie z salą konsumencką. Ponadto. techniczne i częściowo produkcyjne (kuchnie. e pomieszczenia techniczne.w lokalach z działalnością rozrywkową integralną częścią sali konsumenckiej jest parkiet do tańca i podium dla orkiestry.ROZDIAŁ: 2 Dział handlowy składa się z następujących pomieszczeń: e przedsionka. e droga konsumentów. która zachodzi przy połączeniu kilku zakładów gastronomicznych. Drogi technologiczne Podstawą do zaprojektowania układu funkcjonalnego pomieszczeń w zakładzie gastronomicznym są tak zwane drogi technologiczne. jeśli uzasadniają to potrzeby użytkowe. www.pl spis treści: . Sprzężone zakłady umożliwiają wszechstronną i pełniejszą obsługę konsumenta. piętro). Zblokowaniu podlegają powierzchnie komunikacyjne. dlatego przedstawiony powyżej podział należy traktować elastycznie. e droga odpadów pokonsumpcyjnych. 138]. podnosząc rangę obiektu. Tak łączone zakłady uzupełniają się wzajemnie. możliwe jest zespoleniedwóch lub więcej zakładów gastronomicznych w jeden obiekt o zintegrowanej funkcji. e pomieszczenia natrysków. jest przestrzenna ranga obiektu zawierającego sprzężone zakłady. Ze względów sanitarnych i funkcjonalnych niedopuszczalne jest łączenie: e drogi konsumentów z drogą dostawy surowca. e droga czystych naczyń stołowych. oczywiście w miarę istniejących możliwości w przestrzennej strukturze obiektu (parter. e szatniowy zespół sanitarny. funkcjonalnych i ekonomicznych są połączenia zakładów podstawowych o najszerszym asortymencie z zakładami uzupełniającymi. 2.socjalnego wchodzą następujące pomieszczenia: e pokój biurowy. Sprzężenia zakładów gastronomicznych w jeden obiekt mogą odbywać się między dowolnymi rodzajami zakładów. e hallu. Celem takich sprzężeń są korzyści funkcjonalno-organizacyjne i ekonomiczne. e pokój personelu. e droga brudnych naczyń stołowych. Strukturę przestrzenną i funkcjonalną tworzą następujące drogi technologiczne: e droga surowców. Najwłaściwsze ze względów użytkowych. percepcji i psychologicznego oddziaływania na użytkownika. przygotowalnie). począwszy od dostawy surowców. e drogi naczyń kuchennych z drogą naczyń stołowych. szerszymi możliwościami kształtowania architektonicznego. 105. polega na wspólnym użytkowaniu zblokowanych funkcji identycznych i grupowaniu funkcji podobnych. który tworzą [104. e szatnia dla personelu. e bufetu.

w piwnicy . zaś na piętrze . e Drogi technologiczne są związane z procesem technologicznym produkcji potraw.STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA drogi naczyń czystych stołowych z  drogą naczyń brudnych stołowych (na zapleczu). e dróg pojemników na odpadki pokonsumpcyjne z drogami gotowych potraw i czystych naczyń. Dodatkowe etapy towarzyszące i uzależnione od charakteru obiektu to: zmywanie naczyń stołowych. obróbki termicznej i ekspedycji. Rozmieszczenie pomieszczeńw zależności od stron świata [107] 2. Jest to rozwiązanie właściwe dla obiektów jednokondygnacyjnych.4. ale tylko w zakładach o małej rotacji i mających obsługę kelnerską. Możliwości sytuowania obiektów gastronomicznych w odniesieniu do pionowego układu budynku 2. natryski z bezpośrednim oświetleniem naturalnym).pl . znajdujące się w danym obiekcie. Rysunek 1 przedstawia prawidłowe rozmieszczenie pomieszczeń w zależności od stron świata. zmywanie naczyń kuchennych oraz usuwanie odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych. lokalizacji. dotyczące jego działu produkcyjnego. to jest parter. W celu ograniczenia nakładów inwestycyjnych dąży się do eliminowania wielu etapów technologicznych. wymagają odpowiedniej. zgodnej z kierunkami świata. W żadnym wypadku nie powinno się stosować zróżnicowania poziomów w barach. natomiast magazyny oraz wydawalnię potraw należy sytuować od strony wschodniej [107]. który składa się z następujących etapów: dostawy surowca. wprowadzając do produkcji półprodukty i gotowe wyroby.dział ad spis treści: www. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zróżnicowanie poziomów działu ekspedycyjnego i handlowego oraz działu produkcyjnego. w których nie występuje magazynowanie surowców.poziomie parteru. Na poziomie parteru jest usytuowany dział handlowy i produkcyjny. stanowiące jeden indywidualny obiekt architektoniczny. wzajemne usytuowanie pomieszczeń i jednocześnie zapewnić prawidłowe oświetlenie tych pomieszczeń. e drogi konsumentów z drogą naczyń brudnych. dla obiektów podpiwniczonych usytuowanie magazynów w piwnicy nie zależy od stron świata. wieloetapowy proces produkcji potraw jest charakterystyczny dla restauracji oraz stołówki. Prawidłowym przestrzennym rozwiązaniem funkcji obiektu gastronomicznego jest rozwiązanie w jednym poziomie . Lokalizacja pomieszczeń w zależności od stron świata Pomieszczenia magazynowe i produkcyjne. W wyniku takich założeń projektuje się obiekty typu „fast-food”. wykorzystują najwyżej trzy poziomy. Powyższy. Kształt budynku powinien uwzględniać właściwe. przygotowalnie oraz zmywalnię naczyń stołowych lokalizuje się od strony północnej. powinny być sytuowane w jednym poziomie.magazyny. Kuchnię. Podstawowe funkcje obiektu. np. sala konsumencka wymaga umieszczenia od strony południowo-zachodniej. działem magazynowym czy administracyjno-socjalnym jest stosowane na ogół bez szkody dla funkcjonalnych wartości zakładu gastronomicznego [138]. ekspedycyjnego i handlowego. obróbki wstępnej.gastro-projekt. ich obróbka wstępna i właściwa oraz proces mycia naczyń stołowych (konsumpcja odbywa się w naczyniach jednorazowego użytku) [141]. podpiwniczenie i piętro [103.5. obróbki właściwej. Zróżnicowanie poziomów między. restauracje. na przykład. Najczęściej obiekt gastronomiczny lub sprzężone zakłady gastronomiczne. Względy ekonomiczne oraz wynikające z lokalizacji obiektu sytuacje wymagają spiętrzenia różnych funkcji w jednym wielopoziomowym obiekcie. część techniczna i czasami część socjalna (szatnie. magazynowania. RYSUNEK 1. 138].

zbiorniki Adaptacja istniejących obiektów gastronomicznych wodne i zieleń. ewentualnie szatnie i natryski) oraz zakład kooperujący z podstawową funkcją gastronomiczną. wyposażeniowych i wnętrzarskich. Podane na rysunku 2 przykłady przedstawiają podstaPrzyjmując. wyposażeniowymi i wykończeniowymi. instalacyjnych.ROZDIAŁ: 2 ministracyjny. że obiekt gastronomiczny w ośrodku usłuwowe warianty rozwiązania w pionie funkcji obiektów gowym pełni funkcję podrzędną w stosunku do innych. lub innych obiektów do aktualnych potrzeb w zakreWarunki fizjograficzne i gruntowe.nocześnie powstanie konieczność podporządkowania proporządkowane podobnym zasadom sytuowania w pionie. e adaptacji istniejącej struktury. budowlanymi. z  koniecznością dodatkowej rozbudowy lub nadbudowy przestrzennej dla uzyskania powierzchni użytkowych zgodnych z wymaganiami modernizacyjnymi. czasami część socjalna (jadalnia personelu. a jedObiekty gastronomiczne wbudowane powinny być pod. bez naruszania jej wartości obiektów gastronomicznych wbudowanych w inną strukturę [138] zabytkowych pod względem przestrzennym i architektonicznym. Należy je sytu Wymagania terenowe i środowiskowe ować na parterze zabudowy.umożliwiające łatwy dostęp konsumentowi układu przestrzennego i wynikającymi z niej robotami i łatwy dojazd do zaplecza z zaopatrzeniem.funkcji wypoczynkowej. W tym przypadku będzie to pełna adaptacja istniejącej RYSUNEK 2. Te trzy kierunki modernizacji istniejących obiektów obejmują w zasadzie wszystkie przypadki. a więc optymalne rozwiązanie rzutu obiektu. nie musi on być zbytnio eksponowany w zespole zabudowy tego ośrodka. 10 www.pl spis treści: . ewentualnie z możliwościąspiętrzenia funkcji samego zakładu zgodnie z omówiony sytuowania zakładów gastronomicznych mi uprzednio wskazaniami. jak na przykład kawiarnia nad barem szybkiej obsługi. instalacyjnymi. Przykładowe warianty rozwiązania w pionie funkcji struktury. ny do kwadratu umożliwiający najbardziej prawidłowe. Mieści się w nich również ewentualne adaptowanie obiektów zabytkowych do potrzeb gastronomii. zakładów gastronomicznych oraz adaptacyjne możliwości istniejących W tym celu wykorzystywane są często walory przy struktur budowlanych rodniczo-krajobrazowe. są nastęnastępujących kierunków modernizacyjnych [138]: pujące [138]: e pełnej adaptacji istniejącej struktury. 2. ukształtowanie terenu. jakie mogą zaistnieć przy konieczności adaptowania starych struktur budowlanych do nowych potrzeb. podporządkowane podobnym zasadom.7. którym powinna odsie gastronomii może być przeprowadzona według powiadać działka pod obiekt gastronomiczny. e adaptacji jak wyżej. gastronomicznych wbudowanych w inną strukturę. gramu i funkcji zakładu gastronomicznego przestrzennym Obiekty gastronomiczne wbudowane powinny być możliwościom obiektu zabytkowego [138].oprócz funkcji żywieniowej . Ze względu jednak na spełnianie Zmienność funkcjonalno-przestrzenna .6.gastro-projekt.prostokąt zbliżorobotach remontowo budowlanych. z  generalną przebudową e położenie . 2. przy niewielkich e proporcje najwłaściwsze dla działki . jego usytuowanie powinno być atrakcyjne.

o wysokość piwnic brutto.w  zasadzie płaski.5 .zagospodarowanie działki bez naruszenia jej walorów naturalnych. 139]. czy przejścia te pełnią wyłącznie funkcje komunikacyjne.8 m. podaje Dziennik 850 . i wynoszą: e szerokość przejść roboczych 0.w warunkach miejskich w pełnym zakresie (instalacja wodno-kanalizacyjna. prowadzące działalność rozrywkową. zakłady z wyszynkiem oraz zakłady mające rozbudowane zaplecze produkcyjne dla kooperacji z innymi zakładami lub punktami gastronomicznymi powinny być odizolowane od otoczenia.3. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 11 spis treści: www. tj. Niemniej jednak duże zakłady.1. a szczególnie od budynków mieszkalnych.gastro-projekt.900 mm dla mężczyzn Wymagana długość horyzontalnej (poziomej) powierzchni pracy przypadającej na 1 osobę wynosi około 1200 mm [95. e uzbrojenie terenu .2 m.9 .przy najwyższym ich stanie nie powinny przekraczać głębokości 2 m od projektowanego poziomu podłogi w odniesieniu do budynków niepodpiwniczonych.STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA parking .w bezpośrednim sąsiedztwie działki. dojścia i dostawy. oddzielenie dojść i dojazdów do zaplecza tak.5 kg/cm2.1 .850 mm dla kobiet 900 . e wytrzymałość gruntu . dnia 19 kwietnia 1996 r.900 mm dla kobiet 700 . Szerokości przejść w magazynach oraz w strefach przygotowania i produkcji są zróżnicowane. Podstawowym zagadnieniem w zakładzie żywienia jest zapewnienie prawidłowej organizacja pracy i bezpieczeństwa pracowników. ukształtowania terenu i zadrzewienia (szczególnie starodrzewu).pl . Rysunek 3 przedstawia podstawowe odległości występujące w obiektach gastronomicznych [136. Obiekt gastronomiczny wymaga również zabezpieczenia przed pewnymi uciążliwościami otoczenia. Podstawowe parametry wymiarowe w projektowaniu Określeniem parametrów związanych z wysokością stanowisk pracy. związanych z obecnością w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej należą: hałas. dlatego przyjęto pewne uśrednione wysokości stanowisk pracy w zależności od stopnia uciążliwości wykonywanej pracy. gwarantujących te wymagania jest zachowanie odpowiednich odległości i szerokości przejść w pomieszczeniach oraz traktach komunikacyjnych.950 mm dla mężczyzn 850 .nauka o relacjach między człowiekiem. Rozporządzenie 200. pod warunkiem prawidłowego rozwiązania funkcji obiektu. aby uciążliwość produkcji zakładu dla otoczenia ograniczyć do minimum. 2. gazowa. w zależności od tego. Ponieważ we wzroście ludzi występują znaczne różnice.1. lecz nie w jej granicach. Tu jednak sytuacja jest bardziej zróżnicowana w zależności od rodzaju zakładu gastronomicznego [138]. zapachy. wykonanie skutecznej izolacji przeciwdźwiękowej. co przedstawia poniższe zestawienie. Do uciążliwych przejawów działalności obiektu gastronomicznego. 104]. Jednym z warunków. cieplna.nie mniejsza niż 1. e teren . czasowo użytkowanych w inny sposób 1. co nie wyklucza bogatszego ukształtowania. Szczegółowe warunki techniczne. e szerokość przejść głównych 2.3 m. W przypadku konieczności sytuowania obiektów gastronomicznych na parterze budynku mieszkalnego wskazane jest wydzielenie go z konstrukcji całego budynku za pomocą dylatacji. zaś w stosunku do podpiwniczonych powinny znajdować się odpowiednio niżej . wymiarami urządzeń zajmuje się ergonomia . czy też nakładają się na strefy obsługi. e wody gruntowe . zasięgiem podręcznego wyposażenia. Warszawa. o wielkości wynikającej z aktualnie obowiązującego wskaźnika.8. Wymagane wysokości stołów używanych do pracy lekkiej do pracy ciężkiej W odniesieniu do obiektów gastronomicznych nie obowiązuje w zasadzie strefa ochronna z uwagi na ich małą uciążliwość dla otoczenia.. telefoniczna). a środowiskiem [36]. e szerokość przejść bocznych. e Ustaw nr 45. elektryczna. e ochrona środowiska .

Warszawa. że wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż: e3 m w świetle. RYSUNEK 3. podają między innymi: Dziennik Ustawnr 15. w zależności od warunków pracy.3 m w świetle. mogące spowodować występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia.ROZDIAŁ: 2 Szczegółowe wytyczne dotyczące wysokości pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych.Warszawa.pl spis treści: . e3 . Warszawa. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagane wymiary przy projektowaniu stanowisk pracy 12 www.. jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace. Ogólnie przyjmuje się. dnia 8 lutego 1995 r. dnia 23 października 1997 r. oraz Dziennik Ustaw nr 129.gastro-projekt. dnia 25 lutego 1999 r. Dziennik Ustaw nr 10.

Podstawowe informacje dotyczące warunków technicznych.Warszawa.9. ważna jest również wysokość składowania towarów na regałach.. czyli tak zwane siatki konstrukcyjno-budowlane. kształtują się w zależności od stosowanej technologii budowlanej. 600x1800. W obiektach gastronomicznych najpopularniejsze rozpiętości konstrukcyjne są następujące: 600x900. 600x1200. Stan ten jest spowodowany zmienną grubością stropów przy różnych technologiach budowlanych oraz koniecznością zachowania minimalnych wysokości pomieszczeń.optymalna wysokość dla użytkownika przy częstym korzystaniu z regału W pomieszczeniach magazynowych.STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA RYSUNEK 4. stosowanym również w budownictwie obiektów gastronomicznych.Warszawa. 600x2100 cm. podają między innymi: Dziennik Ustaw nr 15. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. spis treści: www.pl . dnia 8 lutego 1995 r. Oparte na wielokrotności modułu modularne układy poziome. oprócz szerokości przejść i traktów komunikacyjnych. oraz Dziennik Ustaw nr 129. 13 2. Wymiarowanie tych wysokości zostało określone przez normy w odniesieniu do poszczególnych zespołów pomieszczeń.Warszawa. Dziennik Ustawnr 10. Wysokości kondygnacji i poszczególnych pomieszczeń obiektu gastronomicznego nie są podporządkowane żadnym rygorom wynikającym z układów modularnych. stanowiący jednostkę wymiarowania poziomego. b .wysokość maksymalna. Wymiarowanie pionowe nie jest podporządkowane zasadzie wielokrotności modułu.gastro-projekt. dnia 23 października 1997 r. podporządkowanych tej samej lub podobnej funkcji. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. jest ogólnie obowiązujący moduł 30 cm. Normy są zróżnicowane również według rodzajów zakładów i stanowią obecnie jedyny wykładnik określający prawidłowe wymiarowanie pionowe [138]. dnia 25 lutego 1999 r. Nam rysunku 4 przedstawiono wymagane wysokości regałów w pomieszczeniach magazynowych. Wymagane wysokości regałów w pomieszczeniach magazynowych: a . Wartości te są uwarunkowane funkcjonalnymi względami struktury obiektu oraz ekonomią budowy [138]. Preferowane układy modularne poziome i pionowe oraz zależności modularne w obrębie zakładu gastronomicznego Podstawowym modułem budowlanym.

..... Wprowadzenie ........................... 20 3......................... Magazyn kiszonek ..... ............................................ ...........................................................11.............gastro-projekt.................................... 3 DZIAŁ MAGAZYNOWY 3.........16 3.................................. 26 3...............................pl .....4............ 24 3........................................................................................9.............................................. ... 22 3..... Magazyny gospodarcze ......... Wiadomości ogólne ..................... Magazyn napojów i alkoholi .................. 28 .................. Magazyn produktów suchych oraz pieczywa ..... Przedmagazyn .............. 24 3...........6........................ 30 www.....9............................... 16 3...2.............. 29 3...... Magazyny chłodzone ..7...............10....1........................................ Magazyn jaj ..................................................... wyposażenia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych . 22 3.................................................... ................................................. 23 3...5.... ............. 23 3............... Magazyn owoców .............................. ................................................................ ..........9................................1................... 21 3..................................................12........8........... Magazyn warzyw liściastych . ........................3.... Zasady określania powierzchni.......Rozdział.................................................... Magazyn ziemniaków i warzyw okopowych .......... ..... Komory chłodnicze ......................2.................................................3..............................

drób. e kiszonek. z wydzielonymi urządzeniami (szafy chłodnicze) lub pomieszczeniami (komory chłodnicze na mięso. i normy eksploatacyjne odpowiednie dla warunków składowania. Norma eksploatacyjna określa masę materiału. kasza.gastro-projekt. warzywa). przeznaczonej na cele transportowo-komunikacyjne i manipulacyjne. Ss – powierzchnia składowania [m2]. zasobów. sól.ROZDIAŁ: 3 3. ograniczenie liczby zatrudnionych i w efekcie obniżenie kosztów związanych z użytkowaniem obiektu. jaka może być składowana na 1 m2 powierzchni przy uwzględnieniu warunków składowania. tzw. Wraz ze zmianą w sposobie żywienia ludności. na normie załadowania produktu na 1m2 powierzchni (dopuszczalna ilość produktu na 1m2 powierzchni). ryby. przejazdy i przejścia [m2]. e odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych. jaka dokonuje się w ostatnich latach w większości krajów rozwiniętych. Sd – powierzchnia zajęta przez drogi komunikacyjne tj. sortowanie. e ziemniaków i warzyw. Ponadto zespół magazynowy obejmuje również pomieszczenia nie związane z przechowywaniem żywności. Powyższe trendy mają głównie na celu wyeliminowanie magazynowania łatwo psujących się towarów. e produktów nietrwałych. w jakich składowane są produkty spożywcze w zakładach gastronomicznych. do których należą: e przedmagazyn. ważenie itp. nabiał. e magazyn sprzętu porządkowego. drób. C– norma eksploatacyjna wykorzystania 1 m2 powierzchni [kg/m2].). Rodzaje opakowań.zupy. e zwiększone dostawy suchych i przetworzonych produktów (proszki . konieczne jest zaprojektowanie pomieszczeń magazynowych do składowania: e produktów suchych (mąka. Dla obiektów takich jak restauracje i stołówki. zarówno surowców (ryby. Sw – powierzchnia przeznaczona na odbiór. w przypadku magazynów w zakładach gastronomicznych. 3. e zwiększenie ilości warzyw świeżych. ulegają zmianie trendy dotyczące sposobu magazynowania żywności. Wiadomości ogólne Liczba i rodzaj magazynów są ściśle związane z procesem technologicznym produkcji potraw.). 16 Zasady określania powierzchni. farsze). warzywa i owoce nietrwałe oraz gotowe potrawy). zminimalizowanie powierzchni przeznaczonej na obróbkę surowców. wyroby cukiernicze). wyposażenia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych www. związane z przyjmowaniem i wydawaniem towarów (liczenie. Do głównych kierunków zmian w tej dziedzinie można zaliczyć: e zwiększony udział produkcji mrożonej. Najczęściej stosowana jest metoda dopuszczalnego obciążenia. pieczywo itp. w których produkcja opiera się na wykorzystaniu surowców. e napojów. cukier. mięso.pl spis treści: . Sp – powierzchnia pomocnicza [m2]. wydawanie [m2]. która opiera się. do przechowywania zapasu naczyń stołowych i innego sprzętu. Zależność tę można wyrazić następującymi wzorami [50]: S = Ss + Sp lub S = Ss + Sw + Sd gdzie: S – powierzchnia magazynu [m2]. Powierzchnia magazynowa składa się z powierzchni składowania i powierzchni pomocniczej. cech materiału i opakowań podano w tabeli 1. Wykorzystuje się wtedy wzór: Ss = P C gdzie: P – masa materiału składowanego [kg].2. mrożonki. sosy. cech materiału i rodzaju opakowania. ez  zastosowaniem współczynnika wypełnienia kubatury. e zmniejszenie ilości warzyw o długim okresie przechowywania.1. e doświadczalnego ułożenia. e magazyn środków czystości. jak i półproduktów oraz gotowych wyrobów (gotowe zestawy dań. e magazyn gospodarczy. Powierzchnia składowania obliczana jest następującymi metodami [50]: e dopuszczalnego obciążenia.

ryż.gastro-projekt.beczki po 75 kg worki papierowe po 20 lub 25 kg worki po 50 kg worki po 20 kg. fasola Przyprawy Koncentrat zup i deserów Koncentrat pomidorowy Susze Kompoty Konserwy warzywne Dżemy półtusze luzem. kasza. Rodzaj surowca Opakowania. (18 kg) luzem w blokach typowe pojemniki 9 butelek 0. 7.5 i 1 kg słoiki o pojemności 0. bloki luzem po 30 kg typowe pojemniki typowe pojemniki typowe pojemniki konwie 20 lub 30 l kartony po 20 kg skrzynki po 360 szt.5 lub 25 kg typowe pojemniki kartony po 30 kg.85 l w kartonie ok. ogórki .5 l 30 butelek w kartonie ok. cukier Bułka tarta Makarony Pieczywo Groch. sól. kartony po 10 lub 20 kg regały lub pojemniki po 20 lub 6 bochenków worki po 50 kg kartony po 5 lub 1 kg kartony po 200 lub 140 szt. w jakich składuje się surowiec Norma składowania [kg/m2] 200 300 150 170 150 250 150 250 170 200 250 250 300 150 250 500 250 200 500 250 150 250 500 250 200 500 150 200 250 100 250 300 250 Mięso chłodzone Mięso mrożone Podroby Smalec Ryby chłodzone Ryby mrożone Drób świeży Drób mrożony Wędliny Śmietana Margaryna Jaja Sery twarde Sery twarogowe Oleje roślinne Warzywa korzeniowe Warzywa liściaste. słoiki o pojemności 0.DZIAŁ MAGAZYNOWY TABELA 1.98 kg worki papierowe po 10 lub 20 kg słoiki o pojemności 1 l puszki o pojemności 1 i 0. Normy eksploatacyjne odpowiednie dla warunków składowania produktów spożywczych [50]. puszki 3. nowalijki Owoce Ziemniaki Pieczarki Kiszonki Mrożonki mączne i owocowo-warzywne Mąka.45 kg spis treści: www. elementy w pojemnikach worki papierowe po 30 lub 50 kg typowe pojemniki kartony po 12.5 lub 0. 15 l w zasiekach regały lub skrzynki po 10.8 kg. 15 lub 20 kg skrzynki po 15 lub 20 kg w zasiekach skrzynki po 10 kg kapusta .pl 17 .beczki po 100 kg.

Zbyt długie składowanie wpływa ujemnie na jakościowe cechy towaru i wymaga dużych powierzchni magazynowania. otrzymuje się średnie dzienne zużycie poszczególnych surowców [50]: P = t Qśr.dz. Mnożąc liczbę posiłków. Okresy składowania produktów spożywczych w zakładach gastronomicznych [50. Pierwsza polega na ustaleniu 10 różnych jadłospisów i wyliczeniu na podstawie receptur. Qśr. Tabela 3 podaje średnie zapotrzebowanie surowca na jeden posiłek obiadowy. Czas składowania ma istotny wpływ zarówno na jakość surowca. przeważnie małych i średnich.pl spis treści: .dz.gastro-projekt. W ostatnich latach okresy te uległy znacznemu skróceniu. gśr. gdzie: k – liczba produkowanych posiłków. Druga metoda wykorzystuje zalecaną dzienną rację pokarmową w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności. – średnie dzienne zużycie surowca [kg/dzień]. na jaką powinny wystarczyć zapasy przyokreślonym dziennym zużyciu. obowiązujących w danym zakładzie gastronomicznym.dz. wyrażoną w produktach (Dziennik Urzędowy TABELA 2. Po zsumowaniu poszczególnych surowców. mnożąc jego średnie dzienne zużycie przez okres składowania. czyli liczbę dni. Zbyt małe zapasy powodują wzrost kosztów transportu i utrudniają planowanie posiłków. czyli średnie dzienne zużycie surowców Qśr. Nazwa surowca Mięso Podroby Smalec Drób Wędliny Ryby Śmietana Margaryna Jaja Ser żółty Ser biały Oleje Mrożonki Warzywa korzeniowe Warzywa liściaste Owoce Nowalijki Pieczarki Ziemniaki Kiszonki Pieczywo Artykuły sypkie 18 Dopuszczalny czas składowania 14 dni 1. można obliczyć dwiema metodami.5 dnia 6-12 miesięcy 1 tydzień 14 dni 1-2 dni do 5 dni 2 miesiące 1-2 miesiące 3 miesiące 5 dni 3 miesiące 2-4. wyliczony jako średnia ze 100 jadłospisów. jak i na koszt transportu. = kgśr. jaką będzie produkować dany obiekt. W tabeli 2 przedstawiono najczęściej stosowane okresy składowania produktów spożywczych w zakładach gastronomicznych. przez średnie zapotrzebowanie każdego z surowców. Jest to spowodowane między innymi oszczędnością powierzchni magazynowej. Drugi czynnik iloczynu ze wzoru. Coraz więcej obiektów. zamawia towary na bieżące potrzeby (1 dzień). – okres składowania [dni].dz – średnie dzienne zapotrzebowanie surowca na jeden posiłek [kg/dzień].ROZDIAŁ: 3 Masę składowanego produktu P oblicza się.dz.dz. zapotrzebowania poszczególnych surowców na jeden posiłek w każdym dniu [50].5 miesięcy 8 miesięcy 2-12 dni 4-60 dni 2 dni 5 dni 6-8 miesięcy 1-3 miesiące 1 dzień 6-8 miesięcy Zalecany czas składowania 4 dni 1 dzień 3 dni 3 dni 4 dni 2 dni 2 dni 3 dni 2 tygodnie 5 dni 2 dni 6 tygodni 2 tygodnie 30 dni 4 dni 3 tygodnie 2 dni 1 dzień 30 dni 15 dni 2 dni 20 dni www. zużywanych w ciągu 10 dni oblicza się średnią wartość. gdzie: t Qśr. która odpowiada średniemu zapotrzebowaniem danego surowca na jeden posiłek. 56].

008 0.024 0.335 0.06 0. przetworów owocowo-warzywnych.06 0. fasola Przyprawy Koncentraty Przetwory owocowo-warzywne spis treści: www. czyli inaczej jest to średnie dzienne zapotrzebowanie produktów na trzy posiłki: śniadanie. gdyż na obiady powinno przypadać do 40% dziennego zapotrzebowania produktów. warzyw. e w magazynach artykułów sypkich.11 0. 69). obiad i kolację. który jest stosunkiem powierzchni składowania Ss do całej powierzchni magazynowej S: TABELA 3. dnia 25 września 1974.105 0.15 0. mnożąc zalecane ilości przez 0. oblicza się masę składowanego produktu P.pl 19 . 3). e w magazynach artykułów sypkich. 118]: e w komorach chłodniczych 50%. przetworów owocowo-warzywnych. kiszonek 100-120%. Średnie zapotrzebowanie surowca na jeden posiłek obiadowy [50]. jaką średnio spożywa się w ciągu dnia. Znając powierzchnię składowania i zakładany procent powierzchni pomocniczej w stosunku do powierzchni całego magazynu. Warszawa. Racja określa ilość produktów w gramach.gastro-projekt. Nazwa surowca Średnie zapotrzebowanie surowca na jeden obiad [kg] 0.0015 0. Zalecaną rację pokarmową dla wybranej grupy ludności podaje tabela 4.007 0. czyli średnie dzienne zużycie surowców należy obliczać.4 0. że w zakładach żywienia zbiorowego procent powierzchni pomocniczej w stosunku do powierzchni składowej dla określonych magazynów wynosi [39]: e w komorach chłodniczych około 100%. Metoda pierwsza jest uważana za dokładniejszą. Przyjmuje się. mnożąc średnie dzienne zużycie surowców przez zalecany okres składowania (podany w tab. w magazynie ziemniaków 30%.1 0. mnożąc liczbę produkowanych obiadów przez średnie zapotrzebowanie surowców na jeden obiad (podane w tab.064 0.006 0. warzyw.004 Ks = Ss S Współczynnik ten waha się w granicach 0. nr 16.05 0. Stopień wykorzystania powierzchni magazynu określa współczynnik Ks. e w magazynie ziemniaków i warzyw 80%. poz.4.015 0. e w magazynie ziemniaków i warzyw 40%. 2).01 0. e w magazynie ziemniaków 60%.003 0. Średnie dzienne zużycie surowców na jeden obiad wylicza się. Dzieląc tę masę przez normę eksploatacyjną wykorzystania 1m2 powierzchni (podaną w tab.1 0. 1). kiszonek 50-60%. możemy wyliczyć szukaną powierzchnię magazynu: Mięso Podroby Smalec Ryby Drób Nabiał Jaja Margaryna Oleje Warzywa korzeniowe Warzywa liściaste i nowalijki Owoce Ziemniaki Kiszonki Mrożonki mączne i owocowo-warzywne Produkty sypkie Makarony Pieczywo Groch. otrzymuje się wielkość powierzchni składowania.15 0. Natomiast procent powierzchni pomocniczej w stosunku do powierzchni całego magazynu wynosi [39.08 0. Pozostaje jeszcze do określenia powierzchnia pomocnicza.DZIAŁ MAGAZYNOWY Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Z kolei.3-0.7 zależnie od rodzaju magazynowanych towarów i wielkości magazynu [118].

stół.ROZDIAŁ: 3 TABELA 4. w tym: mleko tawróg sery podpuszczkowe Jaja Mięso. wózek transportowy. 3. 40 g 180 95 35 40 40 35 30 25 450 250 70 160 20 S = Ss 1–E Produkty zbożowe.pl spis treści: .3. Znając powierzchnię składowania i zakładany procent powierzchni pomocniczej w stosunku do powierzchni składowania. w tym: pieczywo mieszane mąka i makarony kasza Mleko i produkty mleczne. umywalka 20 www. wędliny i ryby. wyposażenie: waga magazynowa do 500 kg.75 szt. posługując się wzorem: S = Ss + B gdzie: B – procent powierzchni pomocniczej w stosunku do powierzchni składowania (przy czym procent ten powinien być wyrażony w dziesiątych częściach jedności). w tym: masło śmietana 20% Inne tłuszcze Ziemniaki Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C. Przedmagazyn (wg projektu kuchni dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim). Przedstawioną metodą można obliczyć powierzchnię magazynów surowcowych.E – wartość współczynnika wykorzystania powierzchni magazynowej. 1 . w tym: mięso wędliny ryby Masło i śmietana. Zalecana racja pokarmowa dla wybranej grupy ludności [35]. możemy wyliczyć powierzchnię magazynu. Przedmagazyn Dostawa towarów do pomieszczenia przedmagazynu zakładu gastronomicznego (rys. Nazwa artykułu Norma na 1 osobę w g/dzień 335 350 45 30 1000 500 35 25 0. 5) odbywa się RYSUNEK 5. waga stołowa do 10 kg.gastro-projekt. w tym: warzywa kapustne pomidory owoce gdzie: E – procent powierzchni pomocniczej w stosunku do powierzchni całego magazynu (przy czym procent ten powinien być wyrażony w dziesiątych częściach jedności).

Przykładowe warianty rozwiązania rampy rozładunkowej [56]: a . ziemniaki i warzywa składowane są w pomieszczeniach zlokalizowanych w podpiwniczeniu z dostępem od podwórza gospodarczego. Duże obiekty powinny mieć platformę (rampę) do wygodnego rozładunku z samochodu dostawczego (rys. przeważnie podpiwniczonych obiektach takich jak: stołówki lub kuchnie szpitalne. wózki do transportu.DZIAŁ MAGAZYNOWY RYSUNEK 6.towary pakowane w beczki lub skrzynki można transportować ześlizgami prostymi. aby magazyn przyle- RYSUNEK 7. pietruszka. Transport produktów do magazynu odbywa się przez wsypy w ścianie. aby zapewniało możliwość swobodnego poruszania się na nim samochodów dostawczych.rampa rozładunkowa w budynku. ześlizgi . e transport poziomy . Zaleca się. Usytuowanie przedmagazynu i magazynów musi zapewnić dogodne. Transport surowców do poszczególnych magazynów zależy od ich lokalizacji i może odbywać się poprzez [68]: e dźwigi . 3.0-1.pl 21 .rozładowanie w przypadku budynku pozbawionego rampy przez podwórze gospodarcze lub zjazd do kondygnacji podziemnej. końcowa prędkość ładunku na ześlizgu dochodzi do 0. w przypadku umieszczenia na parterze.75 m/s. Wózek magazynowy do transportu towarów o masie do 120 kg [65] spis treści: www.200 kg lub 500 kg. Przedmagazyn musi być dobrze oświetlony. Wysokość platformy określa się na minimum 390 mm.1 m od nawierzchni podwórza. szybkie i mało pracochłonne rozładowanie przywiezionych towarów i produktów oraz dostarczenie ich do przygotowalni i kuchni. Magazyn ziemniaków i warzyw okopowych wsypy .wózki 2-kołowe lub 3-4 kołowe e e Wyposażenie przedmagazynu stanowią: waga. b . Lokalizacja tego pomieszczenia jest związana ze sposobem magazynowania surowców oraz architekturą obiektu. Podwórze powinno być takiej wielkości. 6). buraki.gastro-projekt. c .do magazynów ziemniaków i warzyw korzeniowych.4. W dużych. jak marchew. produkty dostarczane są przez okienka piwniczne lub wsypy na wysokości 1. stół.rampa rozładunkowa przed budynkiem.

W przypadku dostarczania ziemniaków niesortowanych. przy czym dla manipulacji niezbędny jest dostęp do każdego rodzaju z przechowywanych warzyw. Do szczególnie nietrwałych zalicza się prawie wszystkie owoce jagodowe i pestkowe. w szachownicę co 1. by produkty o zbliżonym charakterze i właściwościach były przechowywane razem [118]. zajmujące w sumie powierzchnię około 2 m2. wiśnie. Magazyn ziemniaków może składać się z kilku pomieszczeń.10°C. pomidory. selery. zieloną pietruszkę. koncentrat z owoców dzikiej róży Warzywa obfitujące w karoten: – marchew. Konieczna jest izolacja od ścian dowysokości 160 cm oraz od posadzek .25 cm. fasolka szparagowa. w kilku warstwach. Magazyn owoców Magazyn ten służy do krótkiego przechowywania owoców w czasie zbiorów oraz dłuższego w okresie zimowym. dno zasieku powinno być umieszczone 15-20 cm nad podłogą. Podział owoców i warzyw ze względu na zawartość witaminy C i karotenu przedstawia poniższe zestawienie. Powierzchnię magazynu warzyw okopowych oblicza się na przechowywanie zapasu przez około 2-3 dni latem. 3. może być także łączony z magazynem warzyw. Ziemniaki powinny być dostarczane przesortowane jednej wielkości. to jest w sumie około 200 kg warzyw. Temperatura pomieszczenia. ogórki.ROZDIAŁ: 3 gał dłuższym bokiem do ściany zewnętrznej. Wielkość powierzchni komunikacji wewnętrznej zależy od rozwiązania. szparagi. Pomieszczenie nie powinno być oświetlone światłem dziennym oraz niemogą przez niego przechodzić przewody grzejne.6. Magazyn warzyw liściastych Warunki składowania w tym magazynie wymagają większej uwagi ze względu na możliwość gwałtownego psucia się surowców roślinnych. Dostawa surowców do magazynu odbywa się wózkami transportowymi z pomieszczenia dostawy towarów. Przy wysokości powyżej 1m należy w pryzmach ustawić kominki wentylacyjne. kapusta włoska i czerwona. brukiew. porzeczki. 22 www. kalafior i brukselka – pomidory (zimą część w postaci przetworów) – owoce: cytryny. na rusztach podłogowych. szpinak. należy je sortować . rabarbar – owoce świeże: jabłka. szpinak. na 1 regale 8 skrzynek. Jest to okres składowania przyjęty w ostatnich latach między innymi ze względu na znaczne oszczędności powierzchni magazynowej (dotyczy to również innych artykułów spożywczych). w celu zwiększenia liczby wsypów oraz ograniczenia szuflowania ziemniaków i warzyw. korzeń pietruszki. Wysokość pryzm może wynosić 80-150 cm. maliny.w małych magazynach czynność ta wykonywana jest ręcznie. sałata zielona. Zasieki wykonuje się z drewnianych listew z odstępami 0. Warzywa i owoce obfitujące w witaminę C – warzywa kapustne: kapusta świeża. koperek. a 10-12 dni zimą. kalarepa. groszek. przy 12-dniowym i krótszym okresie przechowywania powinna wynosić 4 . zajmujące w sumie powierzchnię około 2 m2. Przy projektowaniu pomieszczeń ma gazynowych do przechowywania warzyw i owoców potrzebne jest takie ich pogrupowanie. w większych wykorzystuje się sortowniki. a jego głębokość nie przekraczała 6 m. w ilości około 400 kg/m2 [118]. truskawki i poziomki. Przy podziale warzyw i owoców na podgrupy w celu ich wspólnego przechowywania w poszczególnych pomieszczeniach magazynowych jako kryterium wzięto pod uwagę właściwości i trwałość tych produktów. śliwki.5. Ruszty mogą się składać z powtarzalnych elementów o wymiarach 120x120 cm.gastro-projekt. śliwki. czereśnie. W małych zakładach można ziemniaki przechowywać w zasiekach. Powierzchnię magazynu oblicza się na przechowywanie zapasu zimowego przez około 12 dni lub krócej. kapusta kwaszona.5 m. a także warzywa: sałatę. gruszki. Powierzchnia przeznaczona na cele komunikacyjne i operacyjne może stanowić od 50% powierzchni składowania w dużych magazynach do 150% w małych [118]. Przechowywanie warzyw odbywa się w skrzynkach handlowych o wymiarach 500x400x350 mm i pojemności 25 kg oraz na regałach 4-półkowych. fasolę szparagową i słodką kukurydzę. Wyposażenie pomocnicze magazynu stanowią waga dziesiętna i wózek magazynowy. w których podłoga jest wykonana ze spadkiem 20%.pl spis treści: . kabaczki. groszek zielony Inne warzywa i owoce – warzywa świeże: buraki. rzodkiewka. agrest. Warzywa przewiduje się składować w skrzynkach handlowych. pory. cebula. morele i brzoskwinie – owoce suszone: jabłka. jagody czarne. Wyposażenie pomocnicze magazynu stanowią waga dziesiętna i wózek magazynowy.rusztami i zasiekami z łat drewnianych impregnowanych. Zakłada się składowanie surowców w ilości 250 kg/m2. dynia. 3. Kominki te zbudowane z listew drewnianych zapobiegają zagrzewaniu się ziemniaków. Na jednej półce regału mieszczą się 2 skrzynki. wilgotność względna zaś 85-90%. Temperatura pomieszczenia powinna wynosić około 9°C [118].

8. co jest skutkiem zachodzących procesów biologicznych . skrzynki. Powierzchnię do przechowywania zamrożonych owoców i warzyw (mroźnia) oblicza się na minimum 10-dniowy okres magazynowania [124]. makarony. głównie kapusty i ogórków. jagody. waha się od około 100 do około 500 kg. jak worki.2x0.pl . Wymienione artykuły dostarczane są w różnych opakowaniach. kartony. Magazyn przeznaczony jest do przechowywania zapasu arykułów sypkich przeważnie na okres od 10 do 23 spis treści: www. używki (kawa. Drobnoustroje w sprzyjających warunkach rozmnażają się bardzo szybko wpływając niekorzystnie na cechy smakowo-zapachowe. oraz niewielkich ilości warzyw szklarniowych. Magazyn kiszonek. Więdnięcie prowadzi również do szybkiej destrukcji witaminy C.8 m. w obiektach podpiwniczonych powinien być położony w piwnicy i posiadać dogodny transport za pomocą dźwigów lub ześlizgów. 3. koperek i zielona pietruszka. W czasie zimy dany magazyn może służyć do przechowywania owoców. puszki różnej wielkości. jak sałata. W przypadku krótkiego (5-10 dni) składowania temperatura magazynu powinna wynosić ok. że już po parogodzinnym przechowywaniu surowców roślinnych w zbyt wysokiej temperaturze mają miejsce bardzo istotne straty cukru. herbata) i inne (żelatyna. Z powyższego wynika. Z tych względów owoce delikatne. cukier. co z kolei pobudza czynność enzymów. kasze. wzmaga tempo oddychania i powoduje dalszy wzrost temperatury. Mrożonki przechowuje się w opakowaniach firmowych na rusztach podłogowych i regałach w ilości 250 kg/m2 [130]. budynie itp).gastro-projekt. Magazyn produktów suchych oraz pieczywa Magazyn produktów suchych powinien być usytuowany na trasie wejście gospodarcze . przyprawy. takich jak: mąka.7. warzywa korzeniowe. powodowane zafermentowaniem. witaminy C oraz pogarszają się fizyczne cechy surowca.kuchnia. Są to jednak wymagania dotyczące długotrwałego przechowywania tych produktów. w wyniku czego początkowe pH świeżych warzyw. Liczne badania wykazały. cebula i kapusta należą do stosunkowo trwałych ziemiopłodów. nie eliminuje jednak całkowicie drożdży i pleśni obecnych wśrodowisku [111]. W wyniku tych ostatnich następuje rozkład węglowodanów z wydzieleniem dwutlenku węgla oraz ciepła. wynoszące około 6. w łubiankach. żurawiny i borówki. paletach oraz regałach. Powierzchnia zajmowana przez 1 beczkę wynosi 0.DZIAŁ MAGAZYNOWY Owoce ziarnkowe. niektóre jagody. maliny. Jednocześnie pobudzona zostaje czynność drobnoustrojów. ruch powietrza i sposób składowania. oraz bulwy. co w konsekwencji prowadzi do zepsucia surowców. Magazyn kiszonek Pomieszczenie to przeznaczone jest do magazynowania produktów kiszonych. torby. a w przypadku kapusty kiszonej może być obniżona nawet do 0°C. pomidorów i niektórych warzyw oblicza się z uwzględnieniem 2-dniowego zapasu. z których na pierwszy plan wysuwają się procesy prowadzące do rozkładu witaminy C oraz procesy oddechowe. Kiszonki są przechowywane w beczkach o pojemności 100 kg na rusztach podłogowych w ilości 150 kg/m2.. Efektem wyparowania nawet niewielkiej ilości wody jest nie tylko więdnięcie. wilgotność. w odpowiednio dobranych stałych temperaturach i wilgotności. nie znoszących wilgoci. słoje. Oprócz procesów oddechowych niekorzystną rolę odgrywa wyparowanie wilgoci. Takie stężenie jonów wodorowych nadaje trwałość kiszonce. W zasadzie wszystkie świeże owoce i warzywa powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych. marmolady. strączkowe suche. na przykład jabłek i owoców cytrusowych. Jest to miejsce przechowywania produktów żywnościowych. Są one składowane na rusztach podłogowych. dżemy. Składuje się je w łubiankach na regałach oraz w płytkich skrzyniach na regałach i rusztach podłogowych w ilości 200 kg/m2 [124]. Masa tych artykułów. ale i przyspieszenie rozpadu substancji organicznych i osłabienie odporności na drobnoustroje. Jak w każdej żywej tkance. 3. jak truskawki.głównie oddychania [118]. ulegające łatwo zgnieceniu.3 m2. tak i w nich zachodzą jednak pewne procesy biologiczne i biochemiczne. wskutek utrudnionego przewiewu następuje szybki wzrost temperatury. Powierzchnia zajmowana przez komunikację wewnętrzną i manipulację może stanowić od 200% w małych do 100% w większych magazynach [118]. Daje to w następstwie stopniowy zanik cukrów oraz zagrzewanie produktów. 3. że przy przechowywaniu owoców i warzyw ważne są przede wszystkim: temperatura. beczki. które zawdzięczają swoją trwałość obecności kwasu mlekowego. Temperatura przechowywania ogórków kiszonych wynosi 4-7°C. sól. owoce suszone. szpinak itp. Stosuje się ruszty o wymiarach 1. np. W przypadku surowców łatwo zbijających się. Powierzchnia zajmowana przez komunikację wewnętrzną i manipulację może stanowić od 120% w małych do 50% w dużych chłodniach [118]. zbiciu i zagrzaniu przechowywane są w cienkich warstwach.5. zakiśnięciem lub pleśnieniem owoców i warzyw [118]. pojemniki.5 obniża się do wartości ok. Powierzchnię do magazynowania w komorach chłodniczych owoców. 10°C. jaka może być składowana na 1m2.

Jeżeli magazyn produktów suchych.ze względu na temperaturę tego pomieszczenia. podzielonych na odpowiednie strefy temperaturowe (rys.1). Dla restauracji i stołówek. Zakłada się. waga stołowa do 10 kg. nie powinny natomiast być sytuowane przy ścianach zewnętrznych . wędlin i tłuszczów. wyposażenie: palety i regały magazynowe. Przykładowe rozwiązanie magazynu produktów suchych przedstawiono na rysunku 8. 3. W obiektach o stosunkowo krótkim okresie składowania surowców poszczególne grupy produktów magazynowane są w szafach chłodniczych (fot. a jego psucie się jest spowodowane procesem czerstwienia albo pleśnienia.9.pl spis treści: .kuchnia. Jeżeli jest zbyt oddalony od kuchni. to traci się dużo czasu na transport surowców do kuchni. wózek transportowy 24 www.9. opie- RYSUNEK 8. Przy określeniu wielkości szaf chłodniczych zakłada się. 9). Magazyn powinien być zlokalizowany na tej samej kondygnacji. Często magazyn produktów suchych jest zaprojektowany w nieodpowiednim miejscu. że można przechowywać średnio 120 kg pieczywa na 1 m2 [118].gastro-projekt. Magazyny chłodzone Wprowadzenie 1. czyli: mięsa. Magazyn produktów suchych (wg projektu kuchni dla Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego w Warszawie). Jeżeli w magazynie będzie przechowywane pieczywo. to miejsce na bieżące składowanie pieczywa na dany posiłek należy przewidzieć w magazynie podręcznym. Magazyny te służą do oddzielnego przechowywania 7 grup produktów łatwo psujących się. w którym przechowuje się pieczywo. Proces czerstwienia przebiega najszybciej w zakresie temperatur od -10 do +10°C [111]. ryb. Chleb jest produktem o małej trwałości. na przykład przy urządzeniach termicznych lub pomieszczeniach grzewczych. Należy tego unikać. Istotnym warunkiem przechowywania jest ograniczenie jego wysychania przez zastosowanie odpowiedniej temperatury. Wraz ze zwiększonym popytem na surowce chłodzone i mrożone zapotrzebowanie na tę powierzchnię rośnie. lub przy ścianie od kuchni dań gorących . drobiu.nasłonecznionych. że 1 kg masy towarowej odpowiada od 8 do 10 l pojemności urządzeń chłodniczych. Jednocześnie maleje powierzchnia innych magazynów. 3. przez które są prowadzone przewody instalacji grzewczej.ROZDIAŁ: 3 25 dni [50]. mrożonek. warzyw i owoców nietrwałych. gdzie potrawy produkuje się głównie z surowców. znajduje się daleko od ekspedycji. powierzchnia chłodni jest znacznie mniejsza niż dla obiektów typu „fast-food”. nabiału. co dostawa towarów i kuchnia. Magazyny chłodzone powinny być projektowane na trasie przedmagazyn . Rodzaj i powierzchnia magazynów chłodniczych oraz mroźni zależy od rodzaju surowców i częstotliwości ich dostaw. stół. W zakładach gastronomicznych pieczywo przechowuje się przez maksymalny okres 2 dni. to zachodzi wtedy potrzeba powiększenia powierzchni magazynu o 150% ze względu na komunikację i manipulację.

W obiektach produkujących ponad 400 obiadów dziennie. 2 . Przy zastosowaniu tej metody uzyskuje się temperaturę nawet poniżej 0°C. W zakładach gastronomicznych do przechowywania artykułów żywnościowych stosuje się chłodzenie naturalne i sztuczne.pl . konieczne jest przechowywanie surowców w komorach chłodniczych. Można również chłodzić za pomocą mieszaniny soli z lodem. 3 . dostarczanych w postaci zamrożonej [130]. ze względu na wielkość masy towarowej oraz sposób ich składowania (półtusze.). itp. Rysunek 10 przedstawia zespół komór chłodniczych zaprojektowany dla obiektu gastronomicznego. w zależności od wagowego udziału soli. w miarę doskonalenia i upowszechniania urządzeń mechanicznych. freonowe 25 spis treści: www. parowe.regał magazynowy.paleta magazynowa. Szafa chłodnicza do składowania towarów z podziałem na strefy temperaturowe FOTOGRAFIA 1.regał z hakami na mięso Chłodzenie sztuczne może odbywać się przy udziale urządzeń mechanicznych i obiegu w nich czynników gazowych (amoniakalne. opakowania zbiorcze. RYSUNEK 10.gastro-projekt. Szafa chłodnicza [61] Chłodzenie naturalne jest to chłodzenie do temperatury otoczenia przez zetknięcie ochładzanego surowca lub artykułów z czynnikiem o niższej temperaturze. RYSUNEK 9. na przykład z lodem.DZIAŁ MAGAZYNOWY rających swoją działalność na gotowych daniach. Naturalny sposób ochładzania surowców i artykułów spożywczych występuje coraz rzadziej. wydającego 2000 posiłków obiadowych dziennie. Zespół komór chłodniczych (wg projektu kuchni dla Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu): 1 . który powstał w wyniku warunków atmosferycznych lub przez zamrażanie wody w specjalnych urządzeniach. powietrzne.

o płytkim lub głębokim stopniu zamrażania. Coraz częściej stosuje się też specjalne jednostki techniczne wraz z pełnym wyposażeniem instalacyjnym.w przyziemiu lub na kondygnacjach podziemnych. PN-83/A-07005. mogą być obłożone blachą aluminiową. Jako materiał izolacyjny stosuje się płyty styropianowe. Wewnątrz komory. oraz pomieszczenia pomocnicze. nabiał. wmontowanym w układ elementów rozłącznych o wydajności chłodniczej. e zaleca się stosowanie agregatów skraplających w obudowie hermetycznej lub półhermetycznej. w zależności od wymaganych temperatur oraz sposobu składowania towarów. ze stali nierdzewnej lub inną (odpowiednio galwanizowaną).ROZDIAŁ: 3 itp. PN-64/A-07008 (Warunki higieniczno-sanitarne w chłodniach) oraz BN74/8160-06. jak również przy zastosowaniu suchego lodu. Dla poszczególnych komór stwarza się indywidualne warunki składowania. Czynnikiem chemicznym jest freon 12 oraz niekiedy chlorek metylu.pl spis treści: . wynikających z potrzeb technologii ich przechowywania. ryby. Pojemność użytkowa takich komór waha się w granicach od 5 do 50 m3 i jest formowana w zależności od potrzeb i możliwości przestrzennych. na bocznej ścianie. Chłodzenie w granicach od 0 do + 4°C odbywa się za pomocą parownika z wentylatorem. 2. 3. e przyjmować system bezpośredniego chłodzenia. Konstrukcję mogą również stanowić samonośne płyty z odpowiednio uformowanymi ryglami łączeniowymi oraz ze ściśle określoną izolacją zimnochronną. PN-72/M-04601. pobudzającym ruch powietrza. obłożonym wykładziną wewnętrzną i zewnętrzną. Komory chłodnicze Komory chłodnicze w zakładach żywienia stanowią kompleks pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania następujących grup produktów: mięso. Ściany komór. PN-89/ A55670. Ze względu na budowę komory można podzielić na składane i stałe. w zależności od rodzaju przechowywanych artykułów. drób. Masa towarowa przechowywana w komorach przez okres na przykład 4-5 dni może być składowana na regałach lub wieszana na hakach. PN-74/M-04604. Rozdzielnia elektryczna i agregat umieszczane są na zewnątrz w bezpośrednim lub niedalekim sąsiedztwie komory. zawiesza się parowniki (chłodnice powietrza). należy kierować się następującymi zasadami: e stosować wyłącznie czynniki chłodnicze z grupy freonów (w niektórych istniejących jeszcze urządzeniach stosuje się amoniak). jak przedchłodnia i agregatornia. płyty korkowe lub odpowiednio sprasowane warstwy innego materiału. wędliny i tłuszcze. Wskładanych komorach (zamrażalniach) utrzymuje się temperaturę od 0 do -25°C. warzywa i owoce nietrwałe. e w dużych blokach chłodniczych zaleca się sytuowanie skraplaczy poza agregatornią. 26 www. PN-88/A-55650.9. W bloku chłodniczym wydziela się komory o określonej powierzchni z podziałem na kubatury chłodzone. e program automatyzacji powinien obejmować całość czynności obsługowych. znajdujących się w zespołach magazynowych lub na zapleczu gastronomicznym . watę szklaną. wypełniony materiałem izolacyjnym. zależnie od miejsca instalowania urządzeń chłodniczych. Współcześnie na zapleczach gastronomicznych stosuje się prawie wyłącznie chłodzenie sztuczne-freonowe [17]. zależnie od standardu. ryby. Do wykończenia ścian używa się zapraw cementowych i glazurowych płytek mrozoodpornych. to jest zestalonego CO2. stosując materiały o określonych właściwościach izolacyjnych. Chłodzenie sztuczne może przebiegać bezpośrednio i pośrednio. Dobierając elementy urządzeń i instalacji w komorach chłodniczych i zamrażalniach. sufit i podłogę zabezpiecza się przed utratą zimna. złożoną z 1-2 agregatów.gastro-projekt. Konstrukcję składanych (przenośnych) komór chłodniczych stanowi szkielet drewniany lub z innego materiału. Komory stałe (murowane) instalowane są w wydzielonych pomieszczeniach. przewidziane do przechowywania przez dłuższy okres. lody i inne produkty. e każda z komór powinna być wyposażona w instalację indywidualną.otwieranego z obu stron. Drzwi chłodnicze (izolowane) zaopatrywane są w specjalny typ zamka zatrzaskowego .Mogą to być: mrożone mięso. którego intensywny ruch wymuszony jest przez wentylację mechaniczną w agregatorni. Służą one do chłodzenia lub mrożenia surowców i artykułów spożywczych w temperaturach. Szczegółowe dane dotyczące warunków składowania towarów żywnościowych w chłodniach podają następujące normy: PN-83/A-07005 (Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach). PN-77/M-04605. przystosowanej do systemowego zestawu modularnego komór [17]. Całość wykończenia i wyposażenia powinna zapewnić utrzymanie czystości i określonych rygorów sanitarnych. Komory składane (zwane również przenośnymi) montowane są z wielu elementów rozłącznych jako wolno stojące przy obiektach lub w istniejących pomieszczeniach magazynowych.). Ściany wewnętrzne komór. e zaprojektowana instalacja chłodnicza powinna bezwzględnie odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-72/M-04601). natomiast na przeciwległej ścianie instaluje się termostat. e jako środek chłodzący w skraplaczu agregatów zaleca się stosowanie powietrza zewnętrznego.

W tabeli 5 podano warunki przechowywania wybranych rodzajów mięsa w obiektach przemysłowych. zasilania agregatów chłodniczych. W poniższym zestawieniu przedstawiono czas przechowywania w chłodniach niektórych produktów mlecznych. Przechowywanie mięsa jest możliwe jedynie po szybkim jego schłodzeniu do temperatury 0-2°C i utrzymywaniu w tej temperaturze w powietrzu o wilgotności 85-90%. Posadzki wykonuje się z płyt kamionkowych. Maksymalny czas przechowywania w takich warunkach wynosi 14 dni. W czasie zimy magazyn może służyć do przechowywania owoców.85 m. Komora chłodnicza produktów mlecznych. na przykład jabłek i owoców cytrusowych. Powierzchnia potrzebna na komunikację wewnętrzną i manipulację w tym pomieszczeniu wynosi około 120%. dostawy świeżego mięsa odbywają się przeważnie co 3-4 dni. przy tym jeden z wymiarów nie powinien być mniejszy niż 2. co zapobiega szybkiemu osuszaniu się produktów [17. Warunki przechowywania wybranych rodzajów mięsa [111]. Komora chłodnicza owoców i warzyw nietrwałych. Podwieszenie mięsa umożliwia lepszą cyrkulację powietrza dla dużych płatów mięsnych.5 do -1 90 do 95 do 9 Cielęcina -1 do 0 90 1 do 3 w półtuszach i ćwierćtuszach wyposażenie stanowią haki oraz regały. Aby prawidłowo eksploatować urządzenia chłodnicze należy przestrzegać następujących zasad: e urządzenia chłodnicze powinny być wypełnione w granicach 50-70% pojemności. W zakładach żywienia.pl . nawet w przypadkach awaryjnych (chodzi tu o skuteczne działanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej). W niektórych komorach ustala się wysokość składowania towarów na przykład na 1. Przyjmuje się składowanie 200 kg/m2.Wiąże się to między innymi z zapewnieniem bezpiecznej wysokości na liniach komunikacji wewnętrznej i prawidłowego rozmieszczenia parowników i chłodnic. Produkt Temperatura Wilgotność Czas [°C] względna p r z e c h o [%] wywania [tyg.5 do 0 90 do 3 Wieprzowina -1. Wielkość i wyposażenie komory zależy od sposobu magazynowania świeżego mięsa. Produkt mleczny mleko śmietana biały ser sery żółte masło Czas przechowywania w chłodni 1 dzień 2 dni 2 dni 5 dni 5 dni Nabiał może być przechowywany w różnych opakowaniach. Powierzchnię do magazynowania oblicza się z przeznaczeniem do przechowywania 2-dniowego zapasu. Do tego pomieszczenia sprowadza się zestawy różnych instalacji.2 m. ze względu na oszczędność powierzchni magazynowej. urządzeń wentylacyjnych. w której poza zapewnieniem dogodnego dojścia do poszczególnych agregatów istnieje konieczność stworzenia bezpiecznych warunków pracy. średnio w ilości 250 kg/m2 na rusztach podłogowych i regałach. Powierzchnia potrzebna na komunikację i manipulację w komorze wynosi około 200% [118]. regulacji i zabezpieczeń. Ze względów higienicznych ściany chłodni wykłada się płytkami zmywalnymi. Powierzchnia zajmowana przez komunikację wewnętrzną i manipulację może stanowić od 100% w małych do 50% w dużych chłodniach. a odległość między stosami 15-20 cm.DZIAŁ MAGAZYNOWY Przy instalowaniu 2 agregatów o jednostkowej mocy chłodniczej zaleca się dobór maksymalnego obciążenia cieplnego w granicach 45-65%. Mięso może być składowane w ilości 200 kg/m2. Nie należy projektować komór o powierzchni mniejszej niż 4 m2. e półki regałów nie mogą być niczym wykładane. Bardzo ważną rolę w bloku chłodniczym odgrywa agregatornia.1 m.3. gdyż nadmierne załadowanie obniża ich zdolność chłodzenia. instalacji oświetleniowej [17].] Wołowina -1.5 . urządzeń sygnalizacji. e płynne i półpłynne produkty należy przechowywać w zamkniętych naczyniach. 104]. a produkty powinny być ułożone luźno. 27 spis treści: www. jeśli wysokość komór mieści się w granicach 2. od parownika 40 cm. W przypadku dostaw TABELA 4.gastro-projekt. Komora chłodnicza mięsa. a wyroby kulinarne powinny być owinięte folią aluminiową lub papierem pergaminowym. Świeże owoce i warzywa składuje się w łubiankach na regałach oraz w płytkich skrzyniach na regałach i rusztach podłogowych. odległość stosów od ścian wynosi 20 cm. jak na przykład wodno-kanalizacyjnej.

1 kg. W dużych obiektach chłodnia powinna pomieścić masę ryb odpowiadającą 6-dniowemu zapotrzebowaniu.rotacyjna. Przyjęto. mięsa w galarecie). desery (kisiele. które nie zostały zużyte. W kuchniach hotelowych proces technologiczny wychładzania gotowych potraw odbywa się w szafach chłodniczych z systemem szybkiego schładzania lub zamrażania. Mroźnia zlokalizowana jest w kompleksie komór chłodniczych z wejściem z przedchłodni. Komora chłodnicza ryb. budynie). Krótkotrwałe działanie niskiej lub wysokiej temperatury nie wpływa ujemnie na jakość wódek. zielona pietruszka [118]. Jest to pomieszczenie charakterystyczne dla dużych obiektów. występujące w przypadku komór chłodniczych. tłuszczów i konserw. Dotyczy to obiektów produkujących posiłki głównie ze świeżych surowców. w stałej temperaturze 15-20°C.pl spis treści: . takich jak: wyroby garmażeryjne (pasztety. Wychładzalnia gotowych potraw. W obiektach typu „fast-food” większość artykułów (pół produkty i gotowe potrawy) składowana jest w temperaturze -25°C. takich jak kuchnie szpitalne. Do tego celu potrzebna jest komora zapasowa . Każda z komór przeznaczonych dla określonej grupy produktów wymaga co pewien czas opróżnienia. że na 1 m2 można składować średnio 150 kg ryb [118]. e cień. nie dotykając się. W kuchniach szpitalnych przewiduje się obniżenie tem peratury potraw z 66 do 7°C w ciągu 2 godzin.po upływie 11-12 dni [111]. Na przykład filety z dorsza składowane w temperaturze 25°C wykazują oznaki zepsucia już po 24 godzinach. koperek. w temperaturze 3°C . Wszelkie surowce.gastro-projekt. umycia. Okres magazynowania towarów w mroźni w zakładach gastronomicznych przeciętnie określa się na 30 dni. Butelki z wódkami należy magazynować w pozycji stojącej. z przeznaczeniem do przechowywania w niej artykułów usuwanych z kolejno rozmrażanych komór. Wyposażenie chłodni stanowią regały oraz palety. Rysunek 11 przedstawia sposoby magazynowania win w zależności od wielkości obiektu. www. jak sałata. Komora chłodnicza rotacyjna.13°C.170 kg/m2. Niektóre komory prawie nigdy nie są całkowicie rozładowane i pewna część artykułów w nich pozostaje. Zlokalizowane jest na terenie kuchni dań gorących i przeznaczone jest do szybkiego (gwałtownego) wychłodzenia gotowych potraw. Komora rotacyjna powinna być dostępna z przedchłodni [118]. wódki i piwo podawane są chłodne. Magazyn napojów i alkoholi Przy projektowaniu magazynu win należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: e temperaturę . pieczenie. półprodukty czy gotowe potrawy mogą być tu składowane razem. e lokalizacja . Im niższą stosuje się temperaturę ich przechowywania. rozmrożenia. Towary mogą być składowane na paletach lub regałach. lecz stopniowo dostosowywane do temperatury konsumpcji. Mroźnia. Przy rozmrażaniu komór występuje więc problem umieszczenia we właściwych warunkach tych artykułów. 3. Niewłaściwie eksploatowane komory chłodnicze nie pracują prawidłowo.3°C . Dłuższe przechowywanie w podwyższonej temperaturze może spowodować zmiany smaku w wyniku rozkładu niektórych składników. a w temperaturze 0. rozłożone luźno.wina powinny być składowane w miejscu niedostępnym dla światła dziennego. Pomieszczenie to przeznaczone jest do składowania towarów wymagających temperatury -25°C. Komora chłodnicza wędlin. ale ze względu na oszczędność powierzchni czas ich magazynowania jest minimalizowany [123]. nie utrzymują odpowiedniego zakresu temperatur i zużywają się przedwcześnie.10. W chłodni przechowywany jest zapas wędlin potrzebny na 3 dni oraz tłuszczów i konserw na około 5 dni. Przyjmuje się. Przyjęto normę składowania . Białe wina. bez konieczności podziału na grupy asortymentowe. tym dłuższy może być okres przechowywania. chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. że ilość produktów do wychłodzenia wynosi około 0. przy temperaturze 0°C i wilgotności 90%. Wina czerwone powinny być serwowane w temperaturze pokojowej i po pobraniu z magazynu nie powinny być gwałtownie podgrzewane.ROZDIAŁ: 3 oraz niewielkich ilości warzyw szklarniowych.po upływie 5-6 dni.konieczna jest stała temperatura pomieszczenia wynosząca 10 . Wędliny powinny być przechowywane na regałach.25 kg na osobę. przyjmuje się wskaźnik zapotrzebowania surowców mrożonych na 1 osobę w ilości 0. takich jak stołówki i restauracje.z dala od wibracji. 28 Przy obliczaniu powierzchni tego magazynu. a następnie może być ponownie załadowana. W praktyce trudno jest skoordynować całkowite opróżnienie chłodni i jej rozmrożenie. Ryby są jeszcze mniej trwałym produktem niż mięso. Potrawy te po wychłodzeniu są przekazywane bezpośrednio do konsumpcji. o temperaturze 12°C.

sterylizator do jaj. W zakładach gastronomicznych pomieszczenie magazynowania jaj może być nieważ może to doprowadzić do zawilgocenia ich popołączone ze stanowiskiem ich mycia oraz sterylizacji (rys.umywalka www. 5 .szafa chłodnicza 700l. wyposażenie: 1 .zlew jednokomorowy. zaś ich mycie odtrwałość i ulegają mają niekorzystnym przemianom w wyniku działania Jaja przechowywane w temperaturze pokojowej bywa się w zlewozmywaku pod bieżącą drobnoustrojów. RYSUNEK 12. tak zwanych brudnych.składowanie win naw regałach obiektach win w małym zakładzie dużych. po.sterylizator do jaj.szafa chłodnicza 700l.składowanie RYSUNEK 11. trafi oletowych w urządzeniu specjalnie do tego przeno przebiegać zbyt szybko. win: a .składowanie win na regałach obiektach w dużych. 4 .składowanie win w małym zakładzie DZIAŁ MAGAZYNOWY 43 jaj dostarczonych z zewnątrz. 4 .zlew jednokomorowy. Do składowania spis treści: RYSUNEK 12. 3 . Dłuższe przechowywanie w podwyższonej temperaturze może spowodować zmiany smaku w wyniku rozkładu składników. 2 .średnio do produkcji. Jaja przechowywaneprzeznaczona w temperaturze mają stosunkowo ograniczoną jestpokojowej szafa chłodnicza. wodą. wyposażenie: 1 . W zakładach gastronomicznych pomieszczenie ma. 3 . Pomieszczenie magazynowania.stół.11.gastro-projekt. Proces stosunkowo ograniczoną trwałość i ulegają niekorzyststerylizacji jest wykonywany za pomocą promieni W przeciwieństwie do innych produktów spożywczych chłodzenie jaj nieulpowinnym przemianom w wyniku działania drobnoustrojów. a b RYSUNEK 11.nych w temperaturach chłodniczych przyjmuje się na zaś ich mycie odbywa się w zlewozmywaku pod bieżącą wodą. Pomieszczenie magazynowania. o temperaturze 12°C. Po sterylizacji jaja kierowane są bezporzchni i rozwoju pleśni [111].wizualizacja rozwiązania modelowego. DZIAŁ niektórych MAGAZYNOWY Białe wina.wizualizacja rozwiązania modelowego. 2 . b . 5 . Magazyn jaj ich mycia oraz sterylizacji (rys. wódki i piwo podawane są chłodne. chłodzenie jaj nie powinno przebiegać zbyt szybko.pl 29 Okres przechowywania jaj w zakładach gastronomicznych w temperaturach chłodniczych przyjmuje się na około 14 dni. Do składowania jaj wierzchni i rozwoju pleśni [111]. mycia i sterylizacji jaj . Proces sterylizacji jest gazynowania jaj może być połączone ze stanowiskiem około 14 dni. Okres przechowywania jaj w zakładach gastronomiczdostarczonych z zewnątrz. wykonywany za pomocą promieni ultrafioletowych w urządzeniu specjalnie do tego przeznaczonym.11. 12). Rysunek 11 przedstawia sposoby magazynowania win w zależności od wielkości obiektu. mycia i sterylizacji jaj . 12). Magazyn jaj 3. ponieważ może to doprowadzić do zawilgocenia ich powieW przeciwieństwie do innych produktów spożywczych znaczonym. przeznaczona jest szafa chłodnicza. Po sterylizacji jaja kierowane są bezpośrednio do produkcji. Magazyn Magazyn win: a .umywalka 3. tak zwanych brudnych. b .trwałe działanie niskiej lub wysokiej temperatury nie wpływa ujemnie na jakość wódek. .stół.

ROZDIAŁ: 3
Pomieszczenie to powinno być zlokalizowane przy przedmagazynie i wyposażone w stanowisko do wstępnego mycia opakowań zwrotnych. Magazyn środków do utrzymania czystości. Magazyn ten służy do przechowywania zapasu detergentów, proszków i płynów służących do utrzymania czystości pomieszczeń. Magazyn sprzętu porządkowego. Służy on do przechowywania sprzętu używanego do sprzątania, takiego jak: odkurzacze, sprzęt do prania dywanów, konserwacji boazerii itp. Wobiektach wielokondygnacyjnych, a w szczególności w kuchniach szpitalnych, lokalizacja magazynu na sprzęt porządkowy wymagana jest na każdej kondygnacji. Magazyn czystej odzieży roboczej. Służy on do przechowywania zmian odzieży oraz ścierek i innych rzeczy dostarczonych z pralni. Magazyn brudnej odzieży roboczej. Służy on do przechowywania brudnej odzieży, ścierek i innych rzeczy przed przekazaniem do pralni. Magazyn odpadów. Jest to pomieszczenie przeznaczone do krótkiego 1-2-dniowego magazynowania odpadów pokonsumpcyjnych oraz poprodukcyjnych. Masę odpadów określa się na około 20 %masy surowcowej potrzebnej do dziennej produkcji dla danego obiektu [118]. Magazyn ten lokalizuje się od strony podwórza gospodarczego z wejściem jedynie z zewnątrz budynku. Odbiór odpadów następuje przez rampę wyładowczą. Temperatura w magazynie odpadów nie powinna przekraczać 7°C. W większości obiektów pomieszczenie to projektuje się jako komorę chłodniczą z przedsionkiem do mycia pojemników. Odpady przeważnie przechowywane są w pojemnikach plastikowych o pojemności 70 l, będących wyposażeniem służb porządkowych (rys. 13).

3.12.

Magazyny gospodarcze

Magazyn zasobów. Magazyn ten służy do przechowywania zapasowych, nie używanych sprzętów i naczyń kuchennych, części zapasowych do maszyn, wózków, garnków, patelni, naczyń, termosów, narzędzi pracy itp. Może być usytuowany w dalszej odległości od dźwigu i klatki schodowej. W obiektach hotelowych o rozbudowanym programie sal wielofunkcyjnych pomieszczenie to wykorzystywane jest do przechowywania elementów dekoracji i aranżacji sal konferencyjnych i bankietowych. Magazyn opakowań zwrotnych. Magazyn ten przeznaczony jest do przechowywania opakowań zwracanych dostawcom. Do opakowań z wrotnych należą między innymi beczki po kiszonkach, skrzynki po warzywach i owocach, worki i skrzynki po ziemniakach, pojemniki piekarnicze, a także do ryb, podrobów, wędlin, mięsa oraz słoje, butelki i opakowania zwrotne po napojach.

RYSUNEK 13. Chłodnia odpadów (rozwiązanie modelowe)

30

www.gastro-projekt.pl

spis treści:

Rozdział. 4
DZIAŁ PRODUKCYJNY

4.1. Zasady określania powierzchni pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego ................................................................... 32 4.2. Przygotowalnia wstępna ziemniaków i warzyw ............................................ 33 4.3. Przygotowalnia wstępna mięsa ..................................................................... 34 4.4. Przygotowalnia wstępna ryb ........................................................................ 36 4.5. Przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw ........................................... 36 4.6. Przygotowalnia właściwa mięsa .................................................................... 38 4.7. Przygotowalnia właściwa ryb ....................................................................... 38 4.8. Przygotowalnia wyrobów mącznych ............................................................. 38 4.9. Kuchnia potraw zimnych .............................................................................. 39 4.10. Kuchnia potraw gorących (główna) ............................................................ 40 4.10.1.Wprowadzenie .......................................................................................... 40 4.10.2.Wyposażenie technologiczne .................................................................... 42 4.10.3.Rozmieszczenie sprzętu technologicznego ................................................ 45 4.10.4.Zasady doboru wyposażenia do obróbki termicznej ................................. 55 4.11. Magazyn dobowy (podręczny) ................................................................... 60 4.12. Pokój szefa kuchni ..................................................................................... 61 4.13. Zmywalnia naczyń kuchennych .................................................................. 61 spis treści:

www.gastro-projekt.pl

www.gastro-projekt.pl

ROZDIAŁ: 4

4.1.

Zasady określania powierzchni pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego

Powierzchnia pomieszczeń produkcyjnych zależy od programu produkcji (asortymentu potraw), jej rozmiarów i związanego z tym wyposażenia technologicznego. Składają się na nią: powierzchnia pomocnicza na cele komunikacyjne i operacyjne oraz powierzchnia, którą zajmują urządzenia, co obrazuje wzór:

jąc określoną wielkość zadania produkcyjnego, czyli masę, lub objętość przygotowanych potraw, masę półproduktu lub masę przerabianego surowca brutto, można przystąpić do obliczenia liczby urządzeń technologicznych. Podstawowy wzór do obliczenia liczby maszyn, urządzeń lub stanowisk pracy potrzebnych przy określonej wielkości produkcji przedstawia się następująco:

n = Q WT
gdzie: n – liczba potrzebnych, maszyn, urządzeń, stanowisk pracy; Q – masa poddawana obróbce [kg, porcje, l]; W – wydajność [kg/h, porcje/h, 1/h]; T – czas obróbki [h]. Wzoru tego nie zawsze można używać w takiej prostej postaci. Został on bowiem wyprowadzony przy założeniu, że czas jest zmienną niezależną, co jest prawdą tylko wówczas, gdy jest to czas technologiczny, czyli taki, którego wielkość jest dokładnie określona technologią [53]. W wielu przypadkach czas może, z punktu widzenia technologii, przyjmować wartości dowolne. Na przykład, obieranie ziemniaków może trwać dowolnie długo (praktycznie ograniczeniem będzie tu czas rozpoczęcia gotowania) i wówczas czas nie jest już zmienną niezależną, a wręcz przeciwnie zależy od masy, liczby urządzeń, organizacji pracy i tym podobnych (dwie osoby lub maszyny wykonują czynność dwa razy szybciej niż jedna, chociaż obydwa rozwiązania mogą być dobre). Wydajność pracy określona jest zawsze w kilogramach produktu gotowego, otrzymywanych w czasie jednej godziny, to jest w kilogramach oczyszczonych ziemniaków, rozdrobnionych warzyw i tym podobnych, a ilość masy przeznaczona do obróbki wyliczona jest z obowiązujących receptur jako surowiec brutto. Aby uniknąć błędu należy masę początkową zmniejszyć o odpady powstające przy obróbce, co nie jest konieczne, jeśli uwzględni się surowiec netto. Ostatecznie wzór na obliczenie liczby potrzebnych maszyn powinien mieć postać [53]: n = xa(1 - Po) WT gdzie: x – liczba konsumentów; a – masa surowcowa brutto [kg/1 konsumenta]; Po – procent odpadów wyrażony jako ułamek jedności [%]. Liczbę stanowisk, jaką należy zaprojektować do pracy ręcznej, wylicza się z powyższego wzoru, zastępując rzeczywistą wydajność maszyny wydajnością pracy ręcznej.

F = Fu + Fp
gdzie: F – powierzchnia pomieszczenia [m2]; Fu – powierzchni urządzeń [m2]; Fp – powierzchnia pomocnicza na cele komunikacyjne i operacyjne [m2]. Za pomocą powyższego wzoru można obliczyć powierzchnię podstawowych pomieszczeń produkcyjnych, do których należą: e przygotowalnia wstępna ziemniaków i warzyw; e przygotowalnia wstępna mięsa; e przygotowalnia wstępna ryb; e pomieszczenie sterylizacji jaj; e przygotowalnia właściwa mięsa; e przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw; e przygotowalnia właściwa ryb; e przygotowalnia wyrobów mącznych; e kuchnia potraw gorących; e kuchnia potraw zimnych; e zmywalnia naczyń kuchennych; e zmywalnia naczyń stołowych; e wydawalnia potraw (rozdzielnia kelnerska w restauracji). Wydajność i ilość urządzeń wynika przede wszystkim z ilości surowca podlegającego obróbce. Im większa liczba przygotowywanych posiłków, tym więcej surowców należy przerobić i tym więcej urządzeń i stanowisk pracy należy przewidzieć. Do obliczenia zapotrzebowania surowcowego wykorzystuje się obowiązujące receptury, w których podaje się ilości surowca brutto na jedną porcję oraz wagę lub objętość jednej porcji potrawy.Mnożąc liczbę przygotowanych porcji przez masę surowca (wyrażoną w kilogramach lub litrach) przypadającą na jedną porcję, otrzymuje się masę surowca brutto, niezbędną do przygotowania potrawy. Jeśli interesuje nas ilość półproduktu, oblicza się ją, uwzględniając procent odpadów powstających w czasie obróbki wstępnej (mnoży się ilość surowca brutto przez procent odpadów, wyrażony jako ułamek jedności). Ma32

www.gastro-projekt.pl

spis treści:

porcjowanie. Przygotowalnia wstępna ziemniaków i warzyw Termin „przygotowanie wstępne” oznacza proces poprzedzający przygotowanie surowca do obróbki właściwej. że większa powierzchnia na cele komunikacyjne jest konieczna w pomieszczeniach małych oraz pomieszczeniach długich i wąskich. oznaczona symbolem 18/8 (stal ta zawiera 18 części chromu i 8 części niklu). Proces technologiczny obróbki wstępnej ziemniaków i warzyw okopowych składa się z następujących etapów: RYSUNEK 14.pl 33 . ponieważ te same urządzenia można zestawić niefunkcjonalnie. działanie pary wodnej. b .DZIAŁ PRODUKCYJNY Wielkość powierzchni operacyjnej zależy od wielu czynników.wózek transportowy. regały. krojenie. 4. spis treści: www. baseny. wody. szafki i półki (rys. środków konserwujących oraz środków do mycia i czyszczenia [126]. Jest ona odporna na korozję.gastro-projekt. Niemniej można powiedzieć. c . 14). Jednak najważniejsza jest koncepcja projektanta. zlewy. oprócz maszyn i urządzeń.stół z szufladami i półką.zlewozmywak dwukomorowy. d . lub właściwie z zachowaniem odpowiednich przejść. jaką jest rozdrabnianie. Podstawowym materiałem używanym do ich produkcji jest blacha stalowa chromo-niklowa.2. wśród których można wyróżnić koncepcję projektanta oraz wielkość i kształt pomieszczenia. pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni. uzyskując wrażenie ciasnoty przy dużej powierzchni pomocniczej.Wpływ tych czynników jest bardzo trudny do wyrażenia liczbowego.stół z szafką. są: stoły. kwasów organicznych (mlekowego i owocowego). Podstawowymi elementami wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych oraz magazynowych. Meble gastronomiczne .przykłady [60]: a .

ROZDIAŁ: 4
obieranie, oczkowanie, mycie. Natomiast proces technologiczny obróbki wstępnej owoców i warzyw liściastych obejmuje mycie i oczyszczanie, to jest obcinanie części niejadalnych. Głównym parametrem potrzebnym do określenia wydajności linii do obierania ziemniaków jest czas, w jakim określona masa surowca musi być obrana. Maksymalny czas technologicznego procesu obierania ziemniaków wynosi 3 godziny i jest ściśle związany z czasem obróbki termicznej oraz ekspedycji potraw. Obejmuje on również czynności związane z transportem surowca z magazynu do przygotowalni oraz obranych ziemniaków i warzyw do pomieszczenia obróbki czystej.W procesie obróbki wstępnej ziemniaków powstaje dość dużo ubytków, które wynoszą około 30% (20% podczas obierania, 10% podczas oczkowania). Wydajność pracy ręcznej przy oczkowaniu dla jednego stanowiska pracy wynosi 40 kg/h/osobę. Rysunek 15 przestawia przykładowe rozwiązanie pomieszczenia obieralni ziemniaków i warzyw, wktórym obróbce wstępnej podlega 646 kg ziemniaków oraz 342 kg warzyw okopowych. Przy założeniu 2 godzin pracy przy oczkowaniu i wydajności pracy ręcznej 40 kg/h, przyjęto 8 stanowisk pracy do oczkowania ziemniaków. W pomieszczeniu tym przewidziano również: e obróbkę warzyw okopowych, które będą doczyszczane na stanowiskach oczkowania ziemniaków w ciągu 1 h; e obróbkę warzyw, takich jak: kalafiory, kapusta, brukselka, sałata, koperek w ilości 30% warzyw ogółem, to jest 256 kg - przyjęto 4 stanowiska pracy, czas pracy 1,5 h. Wydajność urządzeńdo obierania surowców wynosi: e maszyna do obierania ziemniaków 400 kg/h (nr 1 na rys. 15); e maszyna do obierania warzyw 200 kg/h (nr 2 na rys. 15). W zależności od ilości surowca podlegającego obróbce oraz przyjętej metody obierania stosuje się różne rodzaje maszyn do obierania ziemniaków i warzyw (fot. 2). Przykład stanowiska pracy obróbki wstępnej ziemniaków przedstawia rysunek 16.

4.3.

Przygotowalnia wstępna mięsa

Pomieszczenie przygotowalni wstępnej mięsa przeznaczone jest do rozmrażania, mycia i rozbioru. Wszystkie elementy pół i ćwierć tusz (mięso, kości, tłuszcz, golenie, głowizna itp.) wykorzystywane są do dalszej produkcji. Odpady stanowią jedynie wygotowane i oczyszczone z mięsa kości. Przy rozbiorze mięsa, trybowaniu, odcinaniu kości, myciu itp. wydajność określa się w stosunku do mięsa z kością (kości stanowią 30% wagi mięsa). Uwzględnianie odpadów nie jest konieczne w przypadku mięsa odkostnionego, przeznaczonego do mechanicznego rozdrabniana [118]. Przyjmuje się, że wydajność pracy ręcznej przy rozbiorze mięsa wynosi około 80 kg/h/osobę [50]. Podstawowe wyposażenie stanowisk pracy do rozbioru mięsa stanowią: basen do rozmrażania, basen do płukania, stół do rozbioru mięsa, kloc (pień) do rąbania, piła, umywalka oraz wózek do transportu surowca. Wskazane jest też wyposażenie przygotowalni w szafę chłodniczą do czasowego przechowywania mięsa lub jego części po rozbiorze.W miarę zwiększania masy mięsa do rozmrażania i rozbioru zwiększa się wyposażenie i powierzchnia pomieszczeń. Rozmrażanie surowców odbyw a się od kilku do kilkunastu godzin, w zależności od wielkości tuszy. Drób dostarczany jest oskubany i wypatroszony i nie wymaga obróbki wstępnej. Przykładowe rozwiązanie pomieszczenia obróbki wstępnej mięsa przedstawiono na rysunku 17.

RYSUNEK 15. Pomieszczenie obróbki wstępnej ziemniaków i warzyw (wg projektu kuchni dla Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu); wyposażenie: 1 i 2 - maszyna do obierania ziemniaków, 3 - stół do oczkowania, 4 - krzesło, 5 - wózek transportowy, 6 - basen na kółkach, 7 - basen, 8 - stół, 9 - umywalka

34

www.gastro-projekt.pl

spis treści:

DZIAŁ PRODUKCYJNY

FOTOGRAFIA 2. Przykłady maszyn do obierania ziemniaków i warzyw: typ OZO.1.1 - wydajność 140-210 kg/h, typ OZO.2.1 - wydajność 240-360 kg/h, typ OZO.3.1 - wydajność 350-540 kg/h (producent: Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET)

RYSUNEK 16. Stanowisko obróbki wstępnej ziemniaków - wizualizacja

spis treści:

www.gastro-projekt.pl

35

ROZDIAŁ: 4

4.4.

Przygotowalnia wstępna ryb

Zakłady gastronomiczne otrzymują przeważnie ryby odgłowione, oczyszczone z łuski i wypatroszone. Wymagają one jedynie niewielkiego doczyszczenia. Ilość powstających przy tym odpadów nie ma praktycznego znaczenia i można ich nie uwzględniać w obliczeniach. W przypadku dostaw ryb wymagających patroszenia przyjmuje się wydajność pracy ręcznej wynoszącą 20 kg/ h/osobę [118].Wyposażenie pomieszczenia do obróbki wstępnej ryb obejmuje: basen, stół, pojemnik na odpadki, umywalkę oraz wózek do transportu surowca (rys.18). Omówione powyżej procesy związane z obróbką wstępną surowców wymagają dla każdej z wymienionych grup surowców osobnych pomieszczeń. Natomiast procesy obróbki„właściwej”, tak zwanej czystej, związanej z rozdrabnianiem, mieleniem, porcjowaniem i krojeniem surowców, mogą być wykonywane w boksach, zlokalizowanych w pomieszczeniu kuchni potraw gorących. Rysunek 19 przedstawia układ funkcjonalny kilku przygotowalni właściwych (czystych) surowców.

4.5.
RYSUNEK 17. Przygotowalnia wstępna mięsa (wizualizacja rozwiązania modelowego); wyposażenie: 1 - stół do rozmrażania, 2 - basen, 3 - pieńd o mięsa, 4 - stół z deską do krojenia, 5 - szafa chłodnicza 700 l, 6 - basen na kółkach, 7 - umywalka, 8 - pojemnik na odpady

Przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw

Przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw służy do rozdrabniania surowców przeznaczonych do zup, dań drugich oraz surówek (rys. 20). Wyposażenie technologiczne przygotowalni właściwej ziemniaków i warzyw stanowią: maszyna do rozdrabniania warzyw (fot. 3), uniwersalna maszyna z przystawkami do rozdrabniania jarzyn i krojenia frytek, sokowirówka, stół, basen oraz umywalka.

RYSUNEK 18. Przygotowalnia wstępna ryb (rozwiązanie modelowe); wyposażenie: 1 - stół do rozmrażania, 2 - basen, 3 - basen na kółkach, 4 - stół z deską do krojenia, 5 - szafa chłodnicza 700 l, 6 - pojemnik na odpady, 7 - umywalka

FOTOGRAFIA 3. Maszyna do rozdrabniania warzyw [64]

36

www.gastro-projekt.pl

spis treści:

maszyna wieloczynnościowa. 3 .pojemnik na odpady spis treści: www.stanowiska pracy dla poszczególnych procesów technologicznych RYSUNEK 20. 8 .DZIAŁ PRODUKCYJNY RYSUNEK 19. wyposażenie: 1 .przygotowalnie zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach.stół. b .przygotowalnie zlokalizowane w boksach. 4 . 5 .półka.maszyna do rozdrabniania jarzyn.zlew 2-komorowy.stół z deską do krojenia.gastro-projekt. 9 .pl 37 . Boks obróbki właściwej ziemniaków i warzyw (wizualizacja rozwiązania modelowego). 2 . c .umywalka. 6 . Układ funkcjonalny różnych przygotowalni właściwych zlokalizowanych w obrębie pomieszczenia kuchni dań gorących: a . 7 .waga stołowa do 10 kg.

basen. piec piekarniczy. 23). stół i umywalka. porcjowanie. jakim są poddawane ryby podczas obróbki czystej to: porcjowanie. e 4 pomieszczenie . RYSUNEK 21. przesiewacz do mąki. porcjowanie. mieszanie.6. Boks obróbki właściwej mięsa (wizualizacja rozwiązania modelowego). że 1 osoba może przygotować około 15 kg półproduktów w ciągu godziny [118]. maszyna wieloczynnościowa z przystawkami do mieszania i ubijania. 4. RYSUNEK 22.waga stołowa do 10 kg. e 3 pomieszczenie . robot wieloczynnościowy.umywalka 38 www. 4 . Pełny zakres produkcji wyrobów cukierniczych występuje przeważnie w dużych kuchniach hotelowych. Przyjmuje się. Wyposażenie stanowiska pracy lub boksu zlokalizowanego w kuchni dań gorących stanowią: maszyna do mielenia. Podstawowe wyposażenie przygotowalni stanowią: szafa chłodnicza. zlewozmywak. W większych obiektach stosuje się do tego celu specjalne maszyny do formowania kotletów. tak zwany wilk. panierowanie. pieczenie i magazynowanie gotowych wyrobów.gastro-projekt. regał. Wyposażenie technologiczne takiego pomieszczenia (boksu) stanowią: maszyna do mielenia mięsa. taboret grzewczy. ciastka. 21). W zależności od przewidzianych procesów produkcji wykorzystuje się tylko niektóre z wymienionych urządzeń. 5 . etapy: odważanie poszczególnych składników. W przygotowalni właściwej mięsa należy przewidzieć stanowiska do pracy ręcznej. stół. pień do mięsa.przygotowanie i odważanie surowców.pl spis treści: . pieczywo. do których należą między innymi ciasta. składają się następujące główne.półka.obróbka termiczna. 7 . zlewozmywak. e 2 pomieszczenie . regały transportowe. 2 . 9 .zlew 2-komorowy. wałkownica.magazynowanie w szafach lub komorach chłodniczych gotowych wyrobów. 6 . z misą o pojemności od 5 do 80 l (rys.1 kW [65] Przygotowalnia wyrobów mącznych Na proces technologiczny produkcji poszczególnych wyrobów mącznych. wałkowanie.wilk do mięsa.stół z deską do krojenia. polegającej na formowaniu masy mięsnej. stół pokryty drzewem bukowym lub blatem granitowym. formowanie. mielenie i panierowanie. 3 . W tym przypadku pomieszczenia produkcyjne podzielone są na kilka pomieszczeńz wiązanych z wykonywaniem następujących czynności: e 1 pomieszczenie .stół. przyprawianie i porcjowanie. Przygotowalnia właściwa mięsa Procesy.pojemnik na odpady. kutrowanie. którym poddawane jest mięso podczas czystej obróbki. to: mielenie. wyposażenie: 1. szafa chłodnicza i umywalka. 8 . dzielarka do ciasta. Maszyna do kutrowania mięsa o pojemności misy 11 l i mocy 1. Przygotowalnia właściwa ryb Procesy technologiczne. zlewozmywak. tak zwana ubijaczka cukiernicza. dekorowanie.wykańczanie to jest porcjowanie gotowych ciast. mieszanie. Rysunek 22 przedstawia przykład rozwiązania boksu obróbki właściwej mięsa. trzon kuchenny i patelnia (do smażenia pączków).7.8. 4. kuter z misą o pojemności od 10 do 30 l (rys.ROZDIAŁ: 4 4.szafa chłodnicza 700 l.

regały oraz stoły robocze.zlew 2-komorowy. Pomieszczenie dekoracji gotowych wyrobów wyposażone jest w szafę chłodniczą.pojemnik na odpady. 8 .stół chłodniczy. krajalnicę uniwersalną do krojenia wędlin i sera (rys. Przy obliczaniu niezbędnych stanowisk pracy oraz wyposażenia dla tego pomieszczenia przyjmuje się wydajność pracy ręcznej około 60 porcji/h/osobę [118]. W pomieszczeniu kuchni zimnej mogą występować stanowiska krojenia wędlin. 2 . porcjowanie masła oraz produkcji past na bazie sera. Ponadto niezbędny jest magazyn podręczny wyposażony w regały. regał. stoły robocze. ubijaczkę cukierniczą. Obróbka termiczna wyrobów mącznych może odbywać się w kuchni potraw gorących. 5 . szafę chłodniczą.0 kW [65] 4. 25). wędzonych ryb i tym podobnych produktów. W sąsiedztwie stanowisk produkcji należy zlokalizować zmywalnię sprzętu produkcyjnego. stoły oraz umywalkę.półka. zlew jednokomorowy. regały jezdne i umywalkę. stoły robocze z blatami z drewna bukowego lub granitowymi o długości minimum 2. parówki. zlokalizowane w kuchni potraw gorących. takie jak: potrawy z jaj. Może ona stanowić aneks jednego z wymienionych pomieszczeń. regał. szafę chłodniczą oraz stół i wagę. pomieszczenia dekoracji lub magazynu wyrobów gotowych.DZIAŁ PRODUKCYJNY Wyposażenie technologiczne pierwszego z tych pomieszczeń stanowią: szafa chłodnicza.umywalka spis treści: www. skąd upieczone lub ugotowane wyroby trafiają bezpośrednio do ekspedycji. W tej sytuacji do procesu obróbki termicznej stosuje się urządzenia. serów.szafa chłodnicza 700 l. Pomieszczenie do obróbki termicznej wyposażone jest w piec piekarniczy z zestawem blach lub pojemników gastronomicznych. pieczywa.regał jezdny na pojemniki GN. lub pomieszczenie kuchni potraw zimnych wyposaża się dodatkowo w trzony kuchenne. Pomieszczenie kuchni potraw zimnych w gastronomii hotelowej wykorzystywane jest również do przygotowywania śniadań.pl .5 m i umywalka. maszyna wieloczynnościowa z przystawkami do mieszania. 9 . 4 . 39 RYSUNEK 24. Rysunek 24 przedstawia przygotowalnię wyrobów mącznych RYSUNEK 23.gastro-projekt. Kuchnia potraw zimnych Pomieszczenie kuchni potraw zimnych przeznaczone jest do przygotowywania potraw nie wymagających obróbki termicznej. gotowanych jaj.waga do 10 kg. zlewozmywak. 3 . Projekt pomieszczenia kuchni potraw zimnych przedstawia rysunek 26. krajalnicę pieczywa. 7 . to jest głównie śniadań i kolacji. w skład których wchodzą dania gorące. porcjowarkę do masła. zlewozmywak. Boks obróbki wyrobów mącznych (wizualizacja rozwiązania modelowego).9.maszyna wieloczynnościowa. Stanowiska pracy powinny być wyposażone w maszynę wieloczynnościową z przystawkami. wyposażenie: 1. Ubijaczka cukiernicza o pojemności misy 80 l i mocy 3. 6 . i tym podobne.

smażenie. Metoda ta znalazła powszechne zastosowanie do sporządzania mięs porcjowanych po angielsku oraz specjalistycznych wyrobów cukierniczych. Dla wielu surowców roślinnych i zwierzęcych jest to proces cieplny.waga stołowa do 10 kg. e z zastosowaniem średniej warstwy tłuszczu o temperaturze 160 . paluszki ziemniaczane.ROZDIAŁ: 4 4. faworki). oraz stanowiska obróbki termicznej związane z produkcją zup. pączki. ziemniaków i warzyw.maszyna wieloczynnościowa. zup i napojów mlecznych. Dotyczy to w szczególności surowców roślinnych. lane potrawy mączne).10. chude ryby. 7 . 6 . mięsa i ryb oraz wyrobów mącznych. 3 .półka. Smażenie beztłuszczowe odbywa się w temperaturze do 250°C w bardzo krótkim czasie.stół. 9 .stół chłodniczy. 2 .gastro-projekt.180°C (płaskie porcje mięsa formowane z mas mielonych i ryby).10. Krajalnica uniwersalna o mocy 0. frytki.umywalka 40 www. 10 . rozdrabnianie warzyw i owoców lub formowanie potraw mącznych (rys.pojemnik na odpady. na przykład na grillu (smażenie beztłuszczowe).zlew 2-komorowy. duszenie. zawierających duże ilości tkanki łącznej. herbaty i kompotów. dający w następstwie najkorzystniejszą jakość potrawy. 4 . Kuchnia potraw zimnych (wizualizacja rozwiązania modelowego). panierowanie mięsa i ryb. Smażenie na tłuszczu można prowadzić w kilku odmianach: e z zastosowaniem średniej warstwy tłuszczu o temperaturze 170 . porcjowane. Do podstawowych procesów obróbki termicznej można zaliczyć: gotowanie.krajalnica uniwersalna. Smażenie polega na ogrzewaniu surowców za pośrednictwem tłuszczu przekazującego ciepło naczynia (smażenie na tłuszczu) lub na bezpośrednim ogrzewaniu płytami grzewczymi. W wyniku gotowania uzyskuje się potrawy lekko strawne.180°C (drób porcjowany panierowany i saute’. bogatych w skrobię i błonnik oraz zwierzęcych. 4.220°C (mięso formowane. 27). wyposażenie: 1 . RYSUNEK 26.4 kW [65] 1. Gotowanie polega na ogrzewaniu surowców we wrzącej wodzie o temperaturze bliskiej lub równej 100°C albo w środowisku pary wodnej. pieczenie. e przy zanurzeniu potrawy w tłuszczu o temperaturze 130 . zachowujące w znacznym stopniu wartość odżywczą użytych surowców. taką jak: porcjowanie. 8 . Kuchnia potraw gorących (główna) Wprowadzenie W pomieszczeniu kuchni głównej mogą znajdować się stanowiska pracy związane z obróbką właściwą (czystą) surowców.szafa chłodnicza 1400l. 5 . RYSUNEK 25.pl spis treści: .

zlew 1-komorowy.umywalka. 3 .maszyna do rozdrabniania jarzyn.kocioł warzelny 150l.półka. dziczyzny.stół z pojemnikiem na artykuły sypkie.okap. 38 .pojemnik na artykuły sypkie. 9 .DZIAŁ PRODUKCYJNY RYSUNEK 27. 32 . Piecze się potrawy spis treści: www. 8 .piec wielofunkcyjny 10x1/1GN. 26 . 28 . W wyniku procesów smażenia uzyskuje się potrawy o bogatym bukiecie smakowo-zapachowym. 23 .stół z półką. 29 .pieńdo mięsa. 31 . zarumienione.patelnia. 6 . 2 .sokowirówka.regał jezdny na pojemniki GN. 10 .kuter.maszyna z misą do wyrobu ciasta.stół z deską do krojenia Procesy smażenia mogą być wykorzystane wyłącznie do obróbki surowców mięsnych o minimalnej zawartości tkanki łącznej i tłuszczu zewnętrznego.zmywarka naczyń kuchenn ych.regał na naczynia. lecz równocześnie o gorszej strawności niż potrawy gotowane. 13 . Prowadzenie dalszej części procesu w środowisku wodnym umożliwia uzyskanie odpowiedniego stopnia rozmiękczenia kolagenu czy błonnika.basen. W wyniku procesu duszenia uzyskuje się potrawy o bogatym bukiecie smakowo-zapachowym wytworzonym podczas wstępnego obsmażenia. 36 . 17 . 5 . 15 .mieszałka do farszu.pl 41 .waga stołowa do 10 kg. 24 . 33 . 25 . 20 . 27 .trzon 6.kocioł warzelny 250l.kocioł warzelny 100l. 4 . 12 .piec wielofunkcyjny 20x1/1GN.regałmagazynowy. 14 .stół na kółkach.stół z blatem granitowym. suchym powietrzem lub kombinacją gorącego powietrza i pary. 7 . w przeciwnym wypadku potrawy nie uzyskują wymaganego stopnia zmiękczenia. 19 .stół bez półki.pojemnik na odpady. 18 .przesiewacz mąki.zlew 2-komorowy. 30 . Rozmieszczenie przygotowalni i boksów obróbki czystej surowców w pomieszczeniu kuchni potraw gorących: 1 . a więc o dobrych cechach organoleptycznych. drobiu.regał piekarniczy jezdny 34 . Temperatura komory w procesach pieczenia wynosi od 30 do 300°C.wilk.palnikowy.steamer. a także warzywa. 22 . Duszenie polega na wstępnym obsmażeniu surowca z udziałem tłuszczu w temperaturze około 170°C i dalszym gotowaniu w zamkniętym naczyniu w niewielkiej ilości wody i tłuszczu w temperaturze 100°C. Dusić moż- na wiele gatunków mięsa zwierząt rzeźnych. 21 . 16 . 35 .gastro-projekt. Pieczenie polega na ogrzewaniu produktu gorącym. 11 .szafa chłodnicza 700l.piec piekarniczy. Proces ten można prowadzić z zastosowaniem pieców konwekcyjno-parowych. 37 .

Na rysunku 32 przedstawiono przykładowe rozwiązania projektów kuchni francuskiej oraz amerykańskiej. które ogólnie różnią się między sobą rodzajem stosowanych surowców. 4). jest uzależnione głównie od asortymentu wydawanych potraw.7 kW [65] Pomieszczenie kuchni potraw gorących. 29). Pozostałe wyposażenie do obróbki termicznej kuchni w restauracji stanowią: piece. drobiu i dziczyzny. 28). jego wielkość i kształt zależy od systemu obsługi konsumenta (obsługa kelnerska. Grille: a .09 m2 i mocy 25. Wyposażenie technologiczne RYSUNEK 28. obfitującym w potrawy wymagające gotowania i pieczenia.10.7 kW. Kuchnia francuska charakteryzuje się dużą ilością zup oraz sosów.z płytą gładką o powierzchni smażenia 0. stosuje się układy charakterystyczne dla kuchni francuskiej [9. ciasta (fot.pl spis treści: . w restauracji potrawy wydawane są na indywidualne zamówienie konsumenta (á la carte) i przygotowywane bezpośrednio przed konsumpcją.ROZDIAŁ: 4 mączne. Kształt kuchni i ustawienie urządzeń jest charakterystyczne dla produkcji potraw kuchni narodowościowych. przede wszystkim. Obróbka termiczna tych dań wymaga dłuższego czasu i w związku z tym przygotowywane są wcześniej. W związku z tym w wyposażeniu pomieszczenia kuchennego dominują trzony kuchenne. Usytuowanie urządzeń w bloku termicznym. urządzenia specjalnie do tego przeznaczone. RYSUNEK 29. podobnie jak smażenia. system bankietowy. bez konieczności przechowywania ich w bemarach. system tacowy w szpitalach) oraz asortymentu wydawanych potraw. czasem i sposobem prowadzenia obróbki termicznej. 30) oraz bemary występujące w wersji stacjonarnej lub na kółkach (rys. Proces pieczenia. b . 2. Dla kuchni o szerokim menu. 4. 31). a także płyty do smażenia. Jednak w rezultacie potrawy są mniej strawne od potraw gotowanych.gastro-projekt. samoobsługa. na przykład ciasta czy suflety. w stosunku do wydawalni.41 m2 i mocy 7. w podstawie: piekarnik GN 2/1. taborety i patelnie przeznaczone do przygotowywania potraw. W kuchni amerykańskiej przeważają potrawy smażone na grillu oraz frytki które wydawane natychmiast po obróbce termicznej. pieczone i duszone mięsa. frytownice (rys.28 m2 i mocy 7. to jest procesów długotrwałych. kotły. Trzon kuchenny 6-palnikowy o powierzchni płyty 0.z płytą ryflowaną o powierzchni smażenia 0. szafka GN 1/1 [65] 42 www. gulasze. Wyposażenie technologiczne takiej kuchni stanowią. 11]. takie jak: grille z płytą gładką i ryflowaną (rys. a także potrawy z mięs zwierząt rzeźnych. Na przykład. takich jak: zupy. kotły oraz bemary. powoduje wytworzenie na powierzchni produktu rumianej skórki wnoszącej bardzo pożądane cechy smakowo-zapachowe.1 kW. trzony (rys.

pl 43 . Bemar wielkości 2 x GN 1/1. h = 200 mm i mocy 1.0 kW [65] RYSUNEK 31.DZIAŁ PRODUKCYJNY FOTOGRAFIA 4.6 kW [65] spis treści: www.gastro-projekt.Kuchnia potraw gorących w Hotelu Victoria w Warszawie RYSUNEK 30. Urządzenia do obróbki termicznej . Frytownica 2-komorowa o pojemności 1 komory 12 l i mocy 18.

ROZDIAŁ: 4 RYSUNEK 32. b .gastro-projekt.amerykańskiej 44 www. Przykładowe rozwiązania projektów kuchni: a .pl spis treści: .francuskiej.

45 spis treści: www. stanowiące integralną część produkcji oraz urządzenia do gotowania na parze (rys. 850. e estetyka i funkcjonalność pomieszczeń. 400. 900 mm. z możliwością przymocowania do ściany). 34 . 3. patelnie i trzony zestawione są w bloki termiczne (rys. płyty grill.gastro-projekt. a szczególnie w zakładach typu „fastfood”. Układ równoległy stosowany jest przeważnie w mniejszych obiektach. do których można zaliczyć: e znaczne ograniczenie powierzchni pomieszczeń. zwiększa się również ich wydajność. Powodem tego jest duża liczba diet i związana z tym różnorodność urządzeń. Powierzchnia kuchni wynosząca powyżej 50 m2 pozwala na ustawienie urządzeń w dwóch i więcej blokach termicznych [20]. W stołówce obróbce termicznej podlega przeważnie znacznie większa i mniej urozmaicona masa surowców niż w restauracji. produkowane są w module 600. baseny. takie jak: stoły. bezpośrednio przed ekspedycją [16].05 MPa. e podniesienie poziomu bezzeństwa pracy dzięki prowadzeniu instalacji w przestrzeniach zamkniętych . RYSUNEK 33. 39b). System modułowy urządzeń ma wiele zalet.1 MPa. W większych kuchniach. patelnie (rys. 37). 700. zapachów i pary z nad urządzeń przez zainstalowanie okapów wentylacyjnych zlokalizowanych nad grupą tych urządzeń. o powierzchni ponad 30 m2. wyposażona jest w następujące urządzenia termiczne: trzony. połączonych ze sobą jednym bokiem (szerokość urządzenia) . e łatwość odprowadzenia ciepła.między urządzeniami. System ten. 33 . piece konwekcyjno-parowe (rys.wersja z komorą okrągłą i prostokątną oraz kocioł przechylny). w którym prowadzi się proces gotowania na parze pod zwiększonym ciśnieniem. Wyposażenie technologiczne posiada wiele modułów. 5).także 300. e skrócenie drogi pracowników obsługujących poszczególne stanowiska pracy.DZIAŁ PRODUKCYJNY Kuchnia potraw gorących. Dodatkowe utrudnienia we właściwym rozmieszczeniu wyposażenia występują przy projektowaniu kuchni szpitalnych.wersja bez nóżek. Rozmieszczenie sprzętu technologicznego Rozmieszczenie sprzętu technologicznego zależy przede wszystkim od asortymentu wydawanych potraw oraz wielkości masy surowcowej podlegającej obróbce. z możliwością dostępu z każdej strony. a regały .6 kW [65] 4. Wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta temperatura wrzenia wody. 750. 38). Wraz z zastosowaniem urządzeń o większych modułach. 39a). 700 mm. opiera się na tworzeniu zespołów urządzeń w różnych kon guracjach. Patelnia wielkości GN 2/1 i mocy 6.10. Na rysunku 36 przedstawiono przykład rozmieszczenia sprzętu technologicznego w pomieszczeniu kuchni dań gorących produkującej 1950 posiłków dziennie dla pacjentów i personelu szpitala. umożliwiający zestawienie dużej liczby urządzeń na niewielkiej powierzchni. Te ostatnie stanowią specjalistyczny sprzęt do produkcji potraw dietetycznych. Proces ten w całości powinien odbywać się w czasie nie dłuższym niż dwie godziny. Dotyczy to urządzeńdo obróbki termicznej takich jak: patelnie. frytownice. trzony oraz kotły. stosuje się układ wysepkowy. Znane są następujące sposoby ustawiania urządzeń: e równoległy (rys. takie jak kotły. Urządzenia. zlewy. który jest dla nich wspólny (fot. e wysepkowy (rys. uzyskując w ten sposób podwyższenie temperatury i znaczne skrócenie procesu obróbki termicznej. na przykład: 600. kotły warzelne (rys. 35) oraz frytownice. Natomiast meble kuchenne. bemary. która wynosi [28]: e 110°C przy ciśnieniu 0.modułem. e 120°C przy ciśnieniu 0.pl . nazywany modułowym. produkująca posiłki obiadowe w stołówce. Obok bloków termicznych usytuowane są piece konwekcyjno-parowe. Zestawienie urządzeń do obróbki termicznej w jeden blok kuchenny jest możliwe dzięki ich wspólnym wymiarom. 500 mm.

wielkości 20 GN 1/1 i mocy 37.wielkość 6 GN 1/1 i mocy 9. b .wielkości 10 GN 1/1 i mocy 18. b . c .z okrągłą komorą wewnętrzną.6 kW.przechylny. Kotły warzelne: a .gastro-projekt.3 kW. c .9 kW [65] RYSUNEK 35.9 kW.4 kW [65] 46 www. o pojemności 250 l i mocy 30.pl spis treści: . o pojemności 40 l i mocy 10. Piece konwekcyjno-parowe: a .z prostokątną komorą wewnętrzną.ROZDIAŁ: 4 RYSUNEK 34.6 kW. o pojemności 100 l i mocy 18.

7 .gastro-projekt. desery.DZIAŁ PRODUKCYJNY RYSUNEK 36.regał jezdny na spody do tac termoizolacyjnych spis treści: www.regał magazynowy. 17 .wózek koszowy.okap. 14 . Rozmieszczenie wyposażenia technologicznego w pomieszczeniu kuchni potraw gorących (wg projektu kuchni dla Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego w Warszawie): 1 . 18 .termos do napojów gorących. 11 .dystrybutor talerzy. 12 . 19 .regał jezdny na sałatki.basen. 10 .umywalka. 3 . 22 .kocioł warzelny.wózek do pieca konwekcyjno-parowego.patelnia przechylna. 21 .pl 47 . 23 . 4 . 6 .wózek bemarowy 3x1/1GN.stół.element neutralny. 13 .regał jezdny na pojemniki GN.zestaw kociołków przechylnych 3x30l.piec konwekcyjno-parowy. 5 . 16 . 8 .taśmociąg. 15 .steamer. 9 . 2 .trzon 6-palnikowy.maszyna do mycia pojemników GN.stół na kółkach. 20 .

Zestawienie urządzeńdo obróbki termicznej w blok [65] RYSUNEK 38. Zestaw pieców konwekcyjno-parowych (2 x 20 GN) oraz urządzenie do gotowania w parze [65] 48 www.ROZDIAŁ: 4 RYSUNEK 37.gastro-projekt.pl spis treści: .

układ wysepkowy spis treści: www.DZIAŁ PRODUKCYJNY RYSUNEK 39.pl 49 . Sposoby ustawiania urządzeń: a .układ równoległy.gastro-projekt. b .

40c). Podstawową ich zaletą są niewielkie wymiary oraz nieduże zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz gaz. I grupa . 40). bemary. Do urządzeń tej grupy należą: kotły warzelne o pojemności maksymalnie 60 l. Charakteryzują się one niewielkimi gabarytami. trzony.pl spis treści: . płyty grill ryflowane i gładkie.wyposażenie technologiczne do obróbki termicznej dla obiektów.II grupa. patelnie.III grupa www.gastro-projekt. przeważnie ustawia się je przy ścianie [38. II grupa . ze względu na dużą różnorodność występujących rozwiązań projektowych. frytownice jedno. domach opieki społecznej. III grupa . Z zastosowaniem tego rodzaju sprzętu projektuje się kuchnie w pensjonatach. 50 RYSUNEK 40.ROZDIAŁ: 4 FOTOGRAFIA 5. Rysunek 40a przedstawia podstawowe urządzenia stosowane w systemie szybkiego wydawania potraw o ograniczonym asortymencie. Nie jest to jednak ścisły podział. stołówkach pracowniczych. Są to głównie kuchnie szpitalne. żołnierskie oraz kuchnie bankietowe.I grupa. 40b).urządzenia termiczne stanowiące wyposażenie zakładów typu „fast-food”.i dwukomorowe. 103]. Modułowy system urządzeń do obróbki termicznej [65] Urządzenia modułowe do obróbki termicznej można podzielić na 3 grupy w zależności od wielkości i rodzaju produkcji (rys.urządzenia większe od pozostałych i stosowane przy projektowaniu kuchni produkujących od 250 do paru tysięcy obiadów dziennie (rys. Modułowy system urządzeń do obróbki termicznej: a . b . c . szkołach itp. wydających posiłki obiadowe w ilości do 250 dziennie (rys. restauracjach.

3 . bloki termiczne z uwzględnieniem rodzaju obróbki cieplnej (wg projektu kuchni dla Szpitala Miejskiego w Radomsku): 1 . a drugi do produkcji dań bankietowych. Najczęściej zalecanym sposobem usytuowania urządzeń w kuchniach szpitalnych jest cokół wysokości 250 mm. 6 . 18 . dzięki łatwemu czyszczeniu posadzek pod urządzeniami oraz samych urządzeń. 14 . frytownice jedno. Na rysunku 43 przedstawiono system odwadniania takiego cokołu. 16 .piec konwekcyjno-parowy 20x1/1GN Do urządzeń tego rodzaju należą między innymi: kotły o pojemności od 40 do 450 l.gastro-projekt. 11 . Są to urządzenia przeznaczone do smażenia w tłuszczu oraz gotowania w parze surowców w sposób ciągły. W dużych obiektach urządzenia te zestawia się w kilka bloków termicznych z podziałem na funkcje. mostu umożliwia ponadto łatwą i szybką wymianę uszkodzonego urządzenia.wózek bemarowy 3x1/1GN.wózek do transportu termosów. Ze względów funkcjonalnych i ergonomicznych długość bloku termicznego nie powinna przekraczać 4 metrów [104]. 2 .steamer.wózek na talerze. Zestawienie urządzeń do obróbki termicznej w tzw.kocioł warzelny 150l. W Polsce stosowane są jeszcze sporadycznie i ich omówienie wykracza poza zakres niniejszej publikacji.patelnia. znajdującej się między cokołem a urządzeniem. tj. moście (rys. Przedstawione rozwiązania lokalizacji wyposażenia modułowego zależą od standardu oraz wymagań sanitarno-higienicznych obiektu. 15 . 9 . W obiektach produkujących ponad 3000 posiłków dziennie stosuje się. a także nieskomplikowane podłączenie mediów. 4 .komorowy. Takie rozwiązanie zapewnienia odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne.wózek koszowy niepodgrzewany.termosy do napojów gorących. Wszystkie instalacje są prowadzone w specjalnej konstrukcji podtrzymującej urządzenia (rys. 12 .kocioł warzelny 100l. zastosowanie cokołu lub postumentu ma na celu wyeliminowanie gromadzenia się wilgoci oraz odpadków pod urządzeniami.element neutralny. I tak na przykład. 45). bemary. Natomiast w kuchniach hotelowych przeważnie jeden blok wykorzystywany jest do wydawania dań na zamówienie (á la carte).umywalka.pl 51 .taśmociąg.wózek koszowy podgrzewany.trzon 4-palnikowy. trzony.i dwukomorowe. 8 . 10 . patelnie.regał jezdny na sałatki. smażenia lub gotowania (rys. spis treści: www. także automaty. 20 .stół.DZIAŁ PRODUKCYJNY RYSUNEK 41.zlew 1. ze względu na obecność ramy odwadniającej. 44). W kuchniach szpitalnych podział ten jest uzależniony od rodzaju obróbki termicznej. Wydajność ich dochodzi do 4500 porcji na godzinę. 13 . oprócz podstawowych urządzeń do obróbki termicznej (wyżej wymienionych). Na rysunku 42 przedstawiono sposoby lokalizacji urządzeń na leżących do II i III grupy. płyty grill gładkie i ry owane. 19 . 5 .okap. Zastosowanie konstrukcji tzw.zestaw kociołków przechylnych 3x30l. 7 . 17 . Innym rozwiązaniem w obiektach wymagających wysokiego standardu higienicznego jest usytuowanie urządzeń na tzw. 41).

Minimalna odległość od podłogi dolnej krawędzi podwieszonego urządzenia powinna wynosić 300mm(fot.na cokole wysokości 105 mm. 7). ścianie instalacyjnej (fot.podwieszone do sufitu [65] Podobnie jest w przypadku blokowania urządzeń termicznych na tzw. Różne sposoby lokalizacji urządzeń: a .gastro-projekt.na nóżkach. c . b . co znacznie ułatwia montaż urządzeńa także czyszczenie i dezynfekcję sprzętu.moście. 6).na cokole wysokości 250 mm. dzięki czemu jej konstrukcja jest mocniejsza i bardziej stabilna.na postumencie. Lokalizacja urządzeń na cokole z systemem odwadniania [65] 52 www. Większość z przedstawionych sposobów lokalizacji urządzeń termicznych posiada również system spe- RYSUNEK 43. d . Jest ona wykonana z profilowanej stali galwanizowanej. Wewnątrz ściany instalacyjnej znajdują się przewody doprowadzające media do urządzeń. e .ROZDIAŁ: 4 RYSUNEK 42.pl spis treści: . f .

DZIAŁ PRODUKCYJNY RYSUNEK 44. Nad każdym urządzeniem termicznym jednostkowym lub blokiemtermicznym instaluje się odpowiedni. Pozostały sprzęt w kuchni. okap wentylacyjny. Rysunek 46 przedstawia kilka możliwych rozwiązańzast osowania listew przy blokowaniu urządzeń. spis treści: www. Lokalizacja urządzeń na moście: a . Za jego pośrednictwem usuwa się z pomieszczenia około 70% ogólnej ilości powietrza. b . dostosowany do ilości emitowanego ciepła. Sposób prowadzenia instalacji do urządzeń zlokalizowanych na moście [65] cjalnych listew. które łączą poszczególne elementy bloku. taki jak stoły i zlewy.pl 53 . wymaga również pewnej specyfiki związanej z podniesieniem warunków higienicznych pomieszczeń. W Polsce nie są jeszcze powszechnie stosowane systemy podwieszania stołów i zlewów do ścian (rys.nawiewną.widok od frontu RYSUNEK 45. 47).widok z góry. Ubytek ten powinien być zrekompensowany wentylacją mechaniczną . Listwy nie tylko wypełniają wolne przestrzenie.wyciągowej. Okap stanowi element wyposażenia wentylacji mechanicznej .gastro-projekt. ale również stanowią element maskujący dla prowadzonych instalacji.

ściany instalacyjnej [65] RYSUNEK 46. Lokalizacja urządzeń na tzw.gastro-projekt. Listwy łączące urządzenia w blokach termicznych [65] 54 www. Minimalne odległości podwieszenia urządzeń do tzw. ścianie instalacyjnej [65] FOTOGRAFIA 7.pl spis treści: .ROZDIAŁ: 4 FOTOGRAFIA 6.

gastro-projekt. stołówki czy kuchni szpitalnej.pl .10 0.1 l. l drób 150-200 g. Istotne jest również projektowanie wzdłuż bloków termicznych rusztów podłogowych. 4. Objętość jednej porcji potrawy Rodzaj potrawy Mleko Zupy Ziemniaki Jarzyny Sosy Herbata Kompoty i desery Dodatki mączne do drugich dań Objętość jednej porcji potrawy Po [l] 0. P = xPo RWn 4.125 l.40 0. 7). objętość jednej porcji potrawy może wahać się w granicach: l zupy 0. Okap wyposaża się w oświetlenie sztuczne oraz filtry przeciwtłuszczowe. spis treści: www. System podwieszenia urządzeńd o ściany [16] Okap powinien wystawać poza obrys urządzeń co najmniej 25 cm i być podwieszony na wysokości 230 cm od poziomu podłogi.2-0.25 g.40 0. Podczas doboru kotłów warzelnych należy uwzględnić dopuszczalny współczynnik napełnienia kotła (tab.30 55 Określenie liczby kotłów warzelnych.40 0. l mięso 100-150 g. R – wielokrotność wykorzystania urządzeń grzejnych. l sosy 0. nie rozlewa się i nie powoduje dodatkowe zawilgocenia pomieszczenia kuchni [71. Ogólnie. Całkowitą pojemność kotłów warzelnych potrzebną do gotowania potraw w zakładzie gastronomicznym oblicza się ze wzoru: gdzie: P – całkowita pojemność projektowanych kotłów [l]. l ryby 150-250 g.DZIAŁ PRODUKCYJNY RYSUNEK 47.72]. l kawa 0. która może być inna dla restauracji.4 l. l warzywa 0. dzięki którym woda spuszczana z kotłów warzelnych do kanalizacji. 6). x – liczba porcji potraw.10. Zasady doboru wyposażenia do obróbki termicznej Podane w tabeli 6 wartości wynikają z objętości jednej porcji potrawy.20 0. 7) [56]. l ziemniaki 200-250 g.40 0. Po – objętość jednej porcji potrawy [l] (tab.25 0. Wn – współczynnik dopuszczalnego napełnienia kotła (tab.15-0. TABELA 6.

5 m a odstęp tylnej jego części od ściany . Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu strumienia magnetycznego oraz przemianie wytworzonego pola magnetycznego w ciepło.minimum 0. Generator wytwarza pole magnetyczne.7 0.5 m. Liczba płyt w trzonach wynosi od 2 do 6 sztuk. Określenie liczby trzonów kuchennych. W katalogach producentów różnych firm występują kotły o pojemnościach jednostkowych: 40. 80. kompotów oraz przygotowywania dań w systemie á la carte. 150. które powodują automatyczne wyłączenie urządzenia w momencie zdjęcia garnka lub patelni z płyty. produkujących do 150 posiłków dziennie. TABELA 7. W większych obiektach pełnią rolę uzupełniającą (ogólnie przyjmuje się około 10% produkcji) w stosun56 do 300 300-500 500-1000 oddawane do potrawy poprzez naczynie. 30 kHz. Rysunek 48 przedstawia ogólny schemat działania płyty indukcyjnej. jaką można osiągnąć przy zastosowaniu tego rodzaju urządzeń. wymagające mniejszych powierzchni.8 0. na przykład naczyniem kuchennym. W ostatnich latach wprowadzono na rynek trzony kuchenne z ceramicznymi oraz indukcyjnymi płytami grzejnymi.8 0. www. dochodzi do 47% [65]. W obiektach.75 0. 60. że dno naczynia rozgrzewa się bardzo szybko. 100. 200. 8) znajdują coraz szersze zastosowanie. Można ją zdefiniować w następujący sposób: R= T t gdzie: T . Wielkości trzonów kuchennych w zależności od ilości wydawanych potraw [123] Liczba żywionych Liczba płyt lub palników w trzonie 4 6 10 n= P PO Przy określaniu jednostkowej pojemności kotłów bierze się pod uwagę dane katalogowe producentów tych urządzeń. ziemniaków oraz smażenia i pieczenia mięs w kombinowanej atmosferze powietrza i pary. Trzony kuchenne wyposażone w płyty indukcyjne (fot. Bezpośrednio pod płytą wykonaną z materiału ceramicznego osadzone są cewki indukcyjne ze stalowym rdzeniem. które przekształca się w strumień magnetyczny w czasie kontaktu z żelaznym materiałem. Wielkość trzonu kuchennego określana jest liczbą palników (w przypadku trzonów gazowych) lub płyt (w trzonach elektrycznych). który przejmuje funkcję gotowania w parze jarzyn. patelni oraz pieców konwekcyjno-parowych.czas gotowania jednej porcji potrawy [h]. płyta natomiast pozostaje zimna [61]. W tabeli 8 przedstawiono przykłady zastosowania określonej liczby trzonów kuchennych w zależności od ilości wydawanych potraw. t . wytwarza silne pole magnetyczne.czas wykorzystania urządzenia [h]. których główną zaletą jest znaczna oszczędność energii elektrycznej. Płyty ceramiczne wyposażone są w elektroniczne czujniki. W kuchniach szpitalnych do niedawna kotły warzelne były instalowane jako urządzenia wolno stojące. Liczba i wielkość trzonów kuchennych stosowanych w kuchni jest trudna do określenia w sposób jednoznaczny. Obecnie stosuje się kotły warzelne przystosowane do blokowania. Współczynnik dopuszczalnego napełnienia Rodzaj potrawy Współczynnik dopuszczalnego napełnienia kotła Wn 0. są one wykorzystywane do gotowania zup. 250 l. Odległość kotła od granicy ciągu komunikacyjnego wynosiła 1. O stopniu wykorzystania tych urządzeń decyduje również zastosowanie pieca konwekcyjno-parowego.gastro-projekt.8 0. Ciepło jest TABELA 8. których budowa i instalacje doprowadzające media wymagały dużej powierzchni. dzieląc całkowitą ich pojemność przez jednostkową pojemność urządzenia: ku do kotłów warzelnych. Metoda ta jest bardzo niedokładna ze względu na różnice występujące przy produkcji potraw w restauracjach i stołówkach. ze względu na szybkie osiąganie wysokich temperatur prowadzonych procesów obróbki termicznej.pl spis treści: .ROZDIAŁ: 4 Ilość kotłów n oblicza się. Ogrzewanie indukcyjne ma tę przewagę nad tradycyjnym. Podłączony do nich prąd wysokiej częstotliwości ok.9 Mleko Zupy Ziemniaki Jarzyna Mięso Sosy Herbata Wielokrotność wykorzystania urządzeń R zależy od czasu gotowania poszczególnych potraw. Oszczędność energii.8 0. które przepływa do naczynia ustawionego na płycie.

Podobne rezultaty można osiągnąć dla procesów smażenia. które prowadzone są w wyższych temperaturach [61]. q .przekrój [57] n = q WT gdzie: n . W . Taki proces obróbki termicznej zapewnia bezpośrednie przekazanie energii do naczynia z potrawą . Liczbę patelni potrzebną dla określonej produkcji można wyliczyć ze wzoru [53]: RYSUNEK 48. przyjmuje się. Płyta indukcyjna [61] przyspieszając proces przygotowania potraw. Ogólny schemat działania płyty indukcyjnej: a . gazowe. Na wykresie 1 porównano różne metody ogrzewania stosowane w trzonach kuchennych (indukcyjne.DZIAŁ PRODUKCYJNY FOTOGRAFIA 8.czas smażenia [h]. że wydajność patelni wynosi 500 porcji/h na 1 m2 powierzchni roboczej.liczba porcji. Ogólnie.Wynika z niego. a ta waha się od 0.28 do 0. Głębokość wanny patelni wynosi od 150 do 350 mm. Określenie liczby patelni i płyt do smażenia.widok z góry. b . że stosowanie płyt indukcyjnych dwukrotnie skraca czas osiągnięcia temperatury 100°C. W żywieniu dietetycznym stosowanym w szpitalach potrawy smażone podawane są wyjątkowo.liczba patelni.44 m2.bez strat [61]. Uzasadnienie powyższego stanowi fakt przygotowywania nie tylko dań smażonych.katalogowa wydajność patelni [porcja/h]. T . elektryczne). spis treści: www.gastro-projekt.pl 57 . a pojemność od 28 do 100 l [61]. lecz również duszonych i zapiekanych itp. lecz mimo to powierzchnię roboczą patelni oblicza się biorąc pod uwagę wszystkich żywionych.

ROZDIAŁ: 4 WYKRES 1. Określenie liczby pieców konwekcyjno-parowych. RYSUNEK 49. wskazuje na pojemność pieca wynoszącą 6 pojemników gastronomicznych GN 1/1 wysokości 20 mm. e do smażenia . b .z blatem gładkim. Natomiast wydajność jest związana z rodzajem prowadzonej obróbki termicznej.18 0.piec GN 6. Cykl smażenia jednej partii frytek wynosi około 6-7 minut. 20] Powierzchnia smażenia [m2] 0. Płyty do smażenia mają różne wymiary (różnice polegają na wielkości powierzchni blatu do smażenia) i stosowane są przeważnie do smażenia mięs. Przewidywany czas obróbki (smażenia) jednej partii surowca wynosi około 20 minut (w tym załadunek i rozładunek pieca) [65]. to jest: gotowaniem (w parze).38 Wydajność [porcje/h] 40 steków 60 steków 100 steków wydajność. półproduktów oraz gotowych potraw w głębokim tłuszczu w temperaturze od 160 do 190°C. W tabeli 9 przedstawiono przykładowe wydajności płyt do smażenia.z blatem ry owanym 58 www. co przedstawiono na rysunku 49. I tak oznaczenie katalogowe . Metody ogrzewania stosowane w trzonach kuchennych – porównanie [57] W kuchniach hotelowych oprócz patelni stosuje się także płyty do smażenia mięs.pojemniki perforowane wysokości 200 mm. ryb. przede wszystkim. które mogą być wyposażone w dwa rodzaje blatów.24 0. Do procesów tych dostosowane są odpowiednie pojemniki gastronomiczne (fot. a pojemność takiego pojemnika szacuje się na 10 porcji. 64. Pojemniki tej wysokości przeznaczone są. drobiu i ryb. Płyty do smażenia: a . wydajność frytownicy o pojemności komory 16 l wynosi 22. Wielkość frytownicy jest określana liczbą komór oraz ich pojemnością. 9): e do gotowania w parze . Określenie liczby frykownic. smażeniem (w gorącym powietrzu) i pieczeniem (w kombinacji gorącego powietrza oraz pary).gastro-projekt. Przykładowo.pojemniki wysokości 20 mm. Przykładowe wydajności płyt do smażenia [14. Blat ry owany pozostawia na smażonym kawałku mięsa lub ryby ślady w postaci prążków bardziej przysmażonych w stosunku do pozostałej powierzchni. 65]. Urządzenia te są stosowane do smażenia surowców.7 kg frytek/h. która wynosi od 5 do 20 l [65]. e do pieczenia .pl spis treści: . Dane katalogowe producentów pieców konwekcyjnoparowych określają ich wydajność przez podanie liczby i rodzaju pojemników możliwych do załadowania w komorze pieca [61. Temperatura smażenia surowców na płycie wynosi od 170 do 220°C [61]. Piece wielofunkcyjne mają różną wielkość i związaną z tym TABELA 9.pojemniki wysokości od 40 do 200 mm. do smażenia mięs.

kremów. czas obróbki termicznej 60 porcji mięsa oraz 26 kg warzyw. Gorąca para przywraca potrawom soczystość i świeży wygląd. Wykorzystuje się je także do regeneracji wcześniej przygotowanych dań. Pojemność 1 pojemnika GN wysokości 200 mm. Do podstawowych należą: e naparowywanie. wyparzania szynek. Wysokie temperatury są stosowane zwłaszcza do przygotowania potraw z mięs w kuchni dietetycznej. Piec wielofunkcyjny . Smażenie mięs. Ponadto. 50). ryb.perforowany.gastro-projekt. Naparowywanie może być prowadzone w dwóch zakresach temperatur: e temperatury niskie od 45 do 98°C. przy zastosowaniu pieca konwekcyjno-parowego GN 6. Piece konwekcyjno-parowe pracują z wykorzystaniem programów.pl 59 . Piece konwekcyjno-parowe pozwalają na prowadzenie obróbki termicznej wielu surowców jednocześnie.DZIAŁ PRODUKCYJNY FOTOGRAFIA 9.przekrój przez komorę spis treści: www. z przeznaczeniem do gotowania w parze warzyw. drobiu może odbywać się w tym samym czasie bez skutków wzajemnego przenikania zapachów (rys. wynosi 26 l. Potrawy zachowują swoją formę. ponieważ w tych warunkach nie następuje wypłukiwanie soli mineralnych. blanszowanie. do procesów takich jak: rozmrażanie. Czas regeneracji zależy od rodzaju. e temperatury wysokie od 100 do 130°C. wielkości i jakości produktów i waha się od 3 do 8 minut. Niskie temperatury stosuje się. W tabeli 10 podano przykładowe wydajności pieców konwekcyjno-parowych. gotowanie w niskich temperaturach znalazło swoje zastosowanie w systemie próżniowego pakowania żywności. duszenia ryb. W sumie. Pojemniki gastronomiczne [61] Piec o symbolu GN 6 jest w stanie pomieścić 6 pojemników do smażenia. system kombinowany. walory smakowe i zdrowotne w przeciwieństwie do tradycyjnego gotowania w wodzie. Szacunkowy czas gotowania w parze 26 kg warzyw wynosi około 30 minut [63]. e naparowywanie + gorące powietrze. między innymi. witamin i mikroelementów. tzw. natomiast tylko 1 pojemnik GN 1/1 wysokości 200 mm . wyrobów rzeźniczych. Temperatura parowania 99°C jest najkorzystniejsza dla przygotowania potrawy. przygotowanie karmeli. kiełbas. ziemniaków. System kombinowany (naparowywanie + gorące powietrze) jest to program łączący dwa rodzaje obróbki termicznej: gotowanie w parze i pieczenie w gorącym RYSUNEK 50. e gorące powietrze. wyniesie około 50 minut.

przy jednoczesnej. R – wielokrotność wykorzystania urządzenia Q – wielokrotność pojemnika gastronomicznego dla danego rodzaju obróbki termicznej [kg] W wyniku obliczeń otrzymuje się wielkość (katalogową) pieca konwekcyjno-parowego określoną liczbą pojemników GN 1/1. które powinny być przyrumienione i chrupkie. Ze względu na różnorodność parametrów obróbki termicznej. kotłów itp.] 15-20 25-30 120 90-120 Rodzaj surowca warzywa ziemniaki pieczeń wołowa golonka powietrzu. Stosowany zakres temperatur dla tego procesu wynosi od 30 do 300°C. Zapewnia to specjalny system cyrkulacji czynnika grzewczego wewnątrz komory. która powstaje na skutek wtryskiwania do komory pieca wody.Wprocesie pieczenia przyjmuje się dwie zasady: e im większa pieczeń tym niższa temperatura obróbki e czas pieczenia porcji mięsa o grubości 1 centymetra powinna wynosić 10-12 minut [65]. Gorące powietrze o temperaturze 300°C nasycane jest parą. które ją rekompensują. W piecu konwekcyjno-parowym z zastosowaniem systemu kombinowanego można prowadzić obróbkę termiczną różnych surowców jednocześnie. 25-30 120 90-120 40 40 40 szt. piece konwekcyjno-parowe powinny stanowić integralne wyposażenie nowoczesnej kuchni. Wprowadzenie pieców konwekcyjno-parowych znacznie ułatwia pracę personelu. Magazyn dobowy (podręczny) Magazyn ten służy do przechowywania artykułów spożywczych zużywanych w dniu ich pobrania. w równych przedziałach czasowych.pl spis treści: . Wydajność pieców wielofunkcyjnych [65] Wielkość pieca (liczba GN 1/1. wybrania odpowiedniego parametru obróbki cieplnej i wyjęcia gotowych potraw po samoczynnym zasygnalizowaniu i wyłączeniu nagrzewania. W = xa TRQ 4. co przedstawiono na rysunku 50. Program ten jest przeznaczony do obróbki termicznej wszystkich rodzajów mięsa i drobiu w sztukach lub porcjach indywidualnych. Zastosowanie tej metody zmniejsza znacznie ubytki wagowe pieczonych potraw.ROZDIAŁ: 4 TABELA 10. a – masa surowca przypadająca na jednego konsumenta [kg] T – czas obróbki termicznej [h]. potrawy pozostają soczyste i przyrumienione. Proces ten może być prowadzony w temperaturze od 100 do 300°C. częściowej eliminacji innych urządzeń grzejnych (patelni. Czas obróbki [min.11. bez ryzyka mieszania się zapachów. 25-30 120 90-120 20 GN Ilość [kg] 80-100 160 160 160 szt. Gorące powietrze jest to program służący do pieczenia wszystkich potraw. gdzie wymagane jest szybkie zamknięcie porów mięsnych tak. Ponadto.). aby zachowana była soczystość potrawy oraz jej wartości odżywcze.gastro-projekt.] 7-9 15-20 15-25 15-20 25 24 24 szt. ale także liczne zalety. W celu określenia wielkości pieca konwekcyjno-parowego dla danej produkcji należy posługiwać się wzorem: gdzie: x – liczba porcji. h=20 mm) 6 GN 10 GN Ilość Czas Ilość Czas [kg] obróbki [kg] obróbki [min.] [min. Należą do nich między innymi: e redukcja czasu obróbki termicznej potraw do 30% e zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 60% e oszczędność zużycia wody – o 40% e minimalne zużycie tłuszczu (5%) Wtabeli 11 przedstawiono podstawowe dane techniczne dotyczące pieców konwekcyjno-parowych. sprowadzając ją do załadowania produktów. z wy- 60 www. Przy planowaniu wyposażenia trzeba mieć na uwadze nie tylko cenę tych urządzeń. Ma szczególne zastosowanie tam.

które kierowane są z magazynów bezpośrednio do produkcji. 4. W większych kuchniach do mycia naczyń kuchennych stosowane są specjalnie do tego celu przeznaczone maszyny (rys. zaprojektowane jako jedno ze stanowisk pracy lub boks. 51).Wejście do magazynu powinno znajdować się od strony tych pomieszczeń.12. Zmywalnia naczyń kuchennych spis treści: www. Pokój szefa kuchni Pokój ten powinien być umieszczony w części produkcyjnej.pl 61 . Proces mycia naczyń kuchennych w maszynie odbywa się w temperaturze 95°C.gastro-projekt. proces ten może być też wykonywany ręcznie. Pomieszczenie zmywalni naczyń kuchennych może stanowić integralną część kuchni dań gorących.13. tak aby umożliwić nadzór nad wszystkimi stanowiskami pracy i łączność z nimi.4 3N AC 380V 3/4” 3 DN 50 100 CD 201 20x1/1 GN 960 870 1778 224 36.0 kW [60] 4.6 3N AC 380V 3/4” DN 50 100 CD 20 20x2/1 GN 1310 1035 1794 360 61 3N AC 380V 3/4” DN 50 100 60-300 100-300 60-300 100-300 60-300 100-300 60-300 100-300 jątkiem tych. Wydajność tego typu urządzeń wynosi od 6 do 30 koszy na godzinę. Dane techniczne pieców konwekcyjno-parowych [65] Model Wydajność Szerokość [mm] Głębokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg] Moc [kW] Zasilanie [V] Podłączenie wody zimnej Odpływ Zakres temperatur [°C] * Para * Gorące powietrze * System kombinowany CD 6 6x1/1 GN 910 722 684 104 9. RYSUNEK 51. Powierzchnia pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 6 m2.DZIAŁ PRODUKCYJNY TABELA 11.4 3N AC 380V 3/4” DN 50 100 CD 101 10x1/1 GN 910 722 940 128 18. płukanie. suszenie i magazynowanie czystych naczyń. w zależności od zastosowanego programu mycia. Proces technologiczny mycia naczyń kuchennych składa się z następujących etapów: magazynowanie brudnych naczyń. Magazyn powinien być zlokalizowany przy pomieszczeniach związanych z obróbką czystą oraz obróbką termiczną surowców. Maszyna do mycia naczyń kuchennych o wydajności 30 koszy/h i mocy 22. mycie.

......gastro-projekt..........Rozdział................................ Transport wewnętrzny .....................................3......................................... 64 5......................pl ..................... 75 www.......... 66 5.............. Rozdzielnia kelnerska ..1.. Zmywalnia naczyń stołowych .............................................2. 5 DZIAŁ EKSPEDYCYJNY 5..

niskiej temperaturze lub czas oczekiwania konsumenta na zamówienie jest zbyt długi. e odbiór obrusów z pomocników kelnerskich. jaką kelner musi pokonać z daniem gorącym. Jego wielkość i kształt jest bezpośrednio związany ze stanowiskami pro- dukcji i ekspedycji potraw. e wydawanie deserów. e wydawanie dań zimnych z kuchni potraw zimnych.wielofunkcyjny układ pomieszczenia. z wielu możliwych. ale z punktu widzenia obsługi kelnerskiej wydaje się najwygodniejszy. Układ funkcjonalny rozdzielni kelnerskiej 64 www. Jest to pomieszczenie zlokalizowane na zapleczu produkcyjnym bezpośrednio przy sali konsumenckiej. na przykład potrawy gorące są podawane w nieodpowiedniej . Wymienione czynności wskazują na dość skomplikowany . Rysunek 53 przedstawia kilka. wydawanych na poszczególnych stanowiskach. Rozdzielnia kelnerska System obsługi kelnerskiej wiąże się z koniecznością zaprojektowania rozdzielni kelnerskiej. Zbyt duże odległości i wąskie przejścia komunikacyjne całkowicie dezorganizują obsługę konsumenta.1. Przykład „a” jest prawie niespotykanym rozwiązaniem. rozwiązań rozdzielni kelnerskiej. Jednak rozwiązanie to może być stosowane tylko wtedy. jakie musi pokonywać kelner. kawy. ponieważ dodatkowe stanowisko w tym miejscu może zablokować przejście kelnera z tacą [10]. Rysunek 52 przedstawia układ funkcjonalny rozdzielni kelnerskiej w restauracji. Zachodzi tu wiele procesów organizacyjnych związanych z następującymi czynnościami: e zwrot brudnych naczyń do pomieszczenia zmywalni naczyń stołowych. Rozwiązanie „c” wymusza dość długą drogę.pl spis treści: . Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przykład „b”. napojów z bufetu. z uwzględnieniem lokalizacji stanowisk pracy do przygotowania potraw zimnych. gorących oraz deserów i napojów.ROZDIAŁ: 5 5. która jest dość trudna do zagospodarowania. ze względu na krótkie odcinki drogi. gdy nie istnieje bezpośredni związek między procesami technologicznymi produkcji potraw. RYSUNEK 52. e wydawanie potraw gorących z kuchni głównej.gastro-projekt. Przykład „d” pozostawia wolną przestrzeń w centralnym punkcie rozdzielni. przechodząc z nim wzdłuż innych stanowisk. e rozliczanie rachunków przy stanowiskach kas. e odbiór czystych naczyń z pomieszczenia zmywalni naczyń stołowych za pośrednictwem tak zwanych szaf przelotowych.

b.DZIAŁ EKSPEDYCYJNY RYSUNEK 53. d .pl 65 .w kształcie prostokąta.w kształcie koła spis treści: www.gastro-projekt. Przykłady układu funkcjonalnego rozdzielni kelnerskiej: a. c .

stół sortowniczy. Wózek wjeżdża do zmywalni i zostaje załadowany czystymi naczyniami. 57) powinien być opracowany na podstawie następujących etapów technologicznego procesu mycia naczyń stołowych: l zwrot brudnych naczyń. Nie jest dopuszczalne.2. Zmywalnia naczyń stołowych Lokalizacja. Projektowanie technologiczne Projekt pomieszczenia zmywalni (fot.ROZDIAŁ 5 kelnerskiej z uwzględnieniem drogi brudnych i czystych naczyń stołowych. l mycie wstępne. 58): l maszyna do mycia szkła. l mycie właściwe. Przed powrotem na salę konsumencką wózek powinien być umyty. Brudne naczynia konsument wstawia na tacy do wózka.gastro-projekt. l usuwanie odpadków. 2 . który jest transportowany do zmywalni w celu rozładowania. Wózki do transportu i magazynowania naczyń są integralną częścią samoobsługowych wydawalni i ich stosowanie ułatwia transport zastawy stołowej wszelkiego typu. RYSUNEK 54. tak aby pierwszą czynnością kelnera było oddanie brudnych naczyń. Nie jest dozwolone składowanie czystych naczyń w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych. Znane są następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do mycia i suszenia naczyń stołowych (rys. Jest ona ściśle związana z przebiegiem następujących dróg technologicznych: l naczyń stołowych brudnych. to jest kieliszków. szklanek. tak zwana tunelowa. poprzez szafy przelotowe. l odpadów pokonsumpcyjnych [98].pl spis treści: .wózek do transportu koszy. Po wstawieniu do komory roboczej zmywarki kosza z naczyniami włącza się zaprogramowany proces mycia wodą o temperaturze 55°C. a następnie płukania wodą o temperaturze 85-90°C. szkła. aby oddając brudne naczynia.wyposażenia. dlatego zwrot odbywa się poprzez stół sortowniczy z nadstawką na kosze (rys. l suszenie. l naczyń stołowych czystych. 54). w zależności od wielkości zakładu. Stanowisko sortowania zastawy stołowej w hotelowej zmywalni naczyń[6 1]: 1 . co przedstawia rysunek 56. Szafy zamykane są z dwóch stron drzwiami przesuwanymi i służą do magazynowania czystych naczyń oraz przekazywania ich do przyległych pomieszczeń. Zmywalnia w restauracji powinna być połączona pośrednio. W stołówkach układ funkcjonalny zmywalni jest inny. l maszyna do mycia naczyń stołowych i szkła. z kuchnią oraz rozdzielnią kelnerską. tac. Czyste naczynia mogą być składowane w szafach przelotowych łączących zmywalnię z wydawalnią lub w wózkach.pod względem wydajności . Jednym z ważniejszych zagadnień związanych z projektowaniem pomieszczenia zmywalni naczyń stołowych jest jej lokalizacja. 10. 5. W restauracjach zwrot brudnych naczyń(droga naczyńbrudnych) do pomieszczenia zmywalni naczyń stołowych odbywa się przez rozdzielnię kelnerską. Następnie kelner może przejść do stanowiska ekspedycji dań. odbywają się z zastosowaniem różnego . tak zwana komorowa. Następnie ustawiany jest przy wydawalni.zmywarka tunelowa do naczyń Nieprawidłowe rozwiązanie procesu mycia naczyń i związanego z tym usuwania odpadów pokonsumpcyjnych może stanowić poważne źródło zakażeń w obiekcie. Procesy te. 3 . W centralnych zmywalniach projektowanych w dużych zakładach służby zdrowia maszyny komorowe spełniają raczej funkcję rezerwową. l maszyna do mycia naczyń stołowych. Zmywalnia w tym przypadku powinna znajdować się zaraz przy wejściu do rozdzielni. Rysunek 55 przedstawia układ funkcjonalny rozdzielni 66 www. rys. kelner wchodził do pomieszczenia zmywalni.zmywarka do szkła. Wydajność tych maszyn może wynosić od 1000 do 1300 talerzy/h. 4 .

13 . 2 . 12 .gastro-projekt. 14 .salamander spis treści: www. 20 . 17 .szafa na naczynia stołowe.wyciskacz do soków.tunelowa maszyna do mycia naczyń. 15 . 9 . 19 .stół chłodniczy.umywalka wbudowana w blat. 11 . 7 .szafa chłodnicza.ekspres do kawy. 4 .regał.kasa.stół.stół z nadstawką. 6 . 5 .dystrybutor do piwa. 18 .pl 67 .umywalka.lada sałatkowa z nadstawką.stół grzewczy z nadstawką grzewczą.stół załadowczy. 8 . 16 .wózek kelnerski.stół sortowniczy z otworami na odpadki.DZIAŁ EKSPEDYCYJNY RYSUNEK 55. Układ funkcjonalny rozdzielni kelnerskiej z oznaczeniem dróg technologicznych (wg projektu hotelu Holiday Inn w Warszawie): 1 . 3 .stół na kółkach. 10 .

W maszynach tunelowych występuje kilka sekcji (komór). krąży w nich woda obiegowa o temperaturze od 55 do 65°C. Wyparzanie stosuje Maszyny tunelowe. tunelowa. charakteryzują się przede wszystkim znacznie większą wydajnością. o wydajności 22 koszy/h i mocy 6. 2 . Sekcje płukania są wyposażone w system automatycznego dozowania płynu wybłyszczającego.wózek na tace z brudnymi naczyniami.55 kW. 6 . krąży w nich czysta. w których odbywają się różne procesy: e sekcja spłukiwania . w stosunku do komorowych.naczynia poddawane są działaniu pary o temperaturze 105-120°C). c .tzw. 8 .są do siebie podobne pod względem konstrukcyjnym. a następnie spływa do zbiornika z osadnikiem i do kanalizacji e sekcja mycia wstępnego . o wydajności 1600-2600 talerzy/h i mocy 18 kW 68 www. w stosunku do komorowych. chaRYSUNEK 56.szafa przelotowa.pl spis treści: .są do siebie podobne pod względem konstrukcyjnym. umieszczonych nad i pod przenośnikiem taśmowym do naczyń e sekcje płukania (ilość sekcji od 1 do 2) . 3 .ROZDIAŁ: 5 Maszyny tunelowe. lecz krąży w niej woda obiegowa o temperaturze od 35 do 45°C e sekcje mycia właściwego (ilość sekcji od 1 do 3) . proces odbywa się z dodatkiem detergentu.zlew 1-komorowy.maszyna do mycia naczyń. komorowa.05 kW. Woda o temperaturze i ciśnieniu panującym w sieci wodociągowej spłukuje naczynia.gastro-projekt.tzw. który przyspiesza wysychanie sprzętu i zapobiega powstawaniu plam na jego powierzchni e sekcja wyparzania .o wydajności 22 koszy/h i mocy 5. 4 . b .spełnia podobną rolę jak w spłukiwaniu. 10 . 9 . 7 .zmywarka do szkła. Układ funkcjonalny zmywalni naczyń stołowych w stołówce (wg projektu kuchni dla Centrum Finansowego w Poznaniu): 1 .służy do wstępnego oczyszczania naczyń i zapobiega zbyt szybkiemu zabrudzeniu wody myjącej. Maszyna do mycia naczyńs tołowych [65]: a .stół odstawczy.stół z otworem na odpady.pojemnik na odpady RYSUNEK 58. gorąca woda o temperaturze 85 .95°C.młynek koloidalny. co wiąże się z różnicami w konstrukcji. dozowanego automatycznie z nieruchomych dysz. 5 .umywalka.

DZIAŁ EKSPEDYCYJNY FOTOGRAFIA 10.gastro-projekt.pl 69 . Centralna zmywalnia naczyń stołowych i tac w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach RYSUNEK 57. Stanowisko mycia naczyń stołowych [65] spis treści: www.

FOTOGRAFIA 11. dla danego rodzaju zastawy. stosujących tace do ekspedycji diet. Kiedy maszyna jest uruchamiana. w szpitalach sekcja suszenia . Załadunek tacy oraz zastawy stołowej odbywa się bez segregacji.przy zastosowaniu specjalnych maszyn do mycia wózków transportowych. W kuchniach szpitalnych natomiast. W restauracjach. wykorzystywane są maszyny polerujące.przy zastosowaniu specjalnego „pistoletu” do mycia natryskowego z wodą i środkiem dezynfekującym (suszenie wózków w tym przypadku odbywa się przy współudziale sprężonego powietrza) e mechanicznie . które różnią się między sobą sposobem transportu naczyń w trakcie przebiegu procesu mycia. 59). gdy stanowisko zwrotu brudnych naczyń jest wyposażone w stół sortowniczy oraz ich zwrot odbywa się sukcesywnie w ciągu dłuższego czasu. oraz w innych dużych obiektach o zróżnicowanej zastawie stołowej stosuje się maszyny tunelowe wyposażone w taśmociąg. łożyska zaczynają się obracać.ROZDIAŁ: 5 się głównie w maszynach zainstalowanych w obiektach o szczególnych wymaganiach sanitarno-higienicznych. Maszyna taka składa się z wibrującej komory. zgodnie z napływającą kolejnością elementów. Stanowisko sortowania zastawy stołowej w zmywalni naczyń[61 ] 70 www. Proces ten jest charakterystyczny dla dużych zmywalni w restauracjach hotelowych (rys.służy do poddawania umytego sprzętu działaniu strumienia gorącego powietrza [78]. Mają one bezpośredni kontakt z chorymi i dlatego bardzo istotne jest przeprowadzenie prawidłowego procesu ich mycia. 39]. Zarówno płyn polerujący. jak i tarcie łożysk powodują polerowanie zastawy. Wśród maszyn tunelowych wyróżnia się dwa typy.gastro-projekt. w których używa się zastawy posrebrzanej. oprócz stanowisk do mycia naczyń stołowych i tac powinny znajdować się także stanowiska do mycia wózków. Pierwszy z nich polega na załadunku do maszyny naczyń w indywidualnych. za pomocą których są transportowane tace termoizolacyjne.pl spis treści: . Wpomieszczeniu centralnej zmywalni w kuchniach szpitalnych. e Przy wydajności maszyn przekraczającej 3000 talerzy/h następuje zwielokrotnienie liczby poszczególnych sekcji komór mycia w celu zwiększenia wydajności procesu [38. koszach (fot. 11). tj. Dezynfekcja wózków transportujących tace i zastawę stołową . Taki proces zachodzi wówczas. Dezynfekcję wózków transportowych można wykonać w dwojaki sposób: e ręcznie . w której znajdują się łożyska kulkowe. W technologicznym procesie dezynfekcji wózków przy zastosowaniu maszyn myjących wyodrębniono następujące etapy: 1 Mycie wózków .mające na celu: e nawilżenie i obniżenie napięcia powierzchniowego brudu przez stosowany w roztworze wodnym środek myjący e mechaniczne usunięcie stałych cząstek i zanieczyszczeń poprzez działanie silnego strumienia środka myjącego. Maszyny te są dostępne w różnych wymiarach i powinny być dobierane zgodnie z rozmiarem operacji.

Operacja suszenia kończy technologiczny cykl mycia i dezynfekcji wózków. e e spis treści: www. 4 .DZIAŁ EKSPEDYCYJNY RYSUNEK 59.mająca na celu: zniszczenie drobnoustrojów przy pomocy chemicznego środka dezynfekującego i wysokiej temperatury.woda bardzo twarda. 4 Suszenie wózków ze względu na jakość i efekt tego zabiegu oraz niezbędny czas odparowania wody płuczącej.taśmociąg e 2 Dezynfekcja wózków .mające na celu: usunięcie pozostałości środków dezynfekcji chemicznej (wykonanie tego zabiegu przy użyciu wody zmiękczonej poprawia dodatkowo efekt wizualny .nie tworzą się osady na powierzchni wózków). 3 . e 3 stopień. 3 Płukanie wózków . e 4 stopień. Wyróżnia się cztery stopnie twardości [122. W tabeli 12 przedstawiono parametry techniczne poszczególnych etapów procesu mycia wózków.woda twarda.woda średnia. e 2 stopień. Środki czyszczące.pl 71 .woda miękka.stół sortowniczy do zwrotu brudnych naczyń.stanowisko mycia wstępnego. 2 . które zapobiegają tworzeniu się osadów na naczyniach.gastro-projekt. działających w określonym czasie. 124]: e 1 stopień. Do mycia naczyń konieczne jest stosowanie środków czyszczących. proces ten powinien odbywać się w wysokiej temperaturze i stosunkowo długim czasie.maszyna tunelowa. Przykłady stanowisk mycia naczyń stołowych w zmywalni restauracji hotelowej: 1 . Ich zużycie zależy od twardości wody (zawartości związków magnezu i wapnia).

umywalka 72 www. która wymaga stosowania roztworów o stężeniu środków czyszczących około dwóch gramów na litr.zlew 2-komorowy.70 85 ~ 100 Czas operacji [s] min. Centralna zmywalnia naczyń stołowych z uwzględnieniem strefy„czystej”i „brudnej” (wg projektu kuchni Szpitalu Miejskiego w Kościerzynie): 1 . 8 . powodująca zanieczyszczania naturalnego środowiska. Środki czyszczące ce- chuje wysoka agresywność (alkaliczność). RYSUNEK 60. W razie potrzeby stężenie może wzrosnąć trzykrotnie. mające na celu uniknięcie możliwości skażenia czystych wózków i naczyń oraz zapewnić właściwe warunki higieniczne w całym pomieszczeniu.gastro-projekt.pl spis treści: . 5 .pojemnik na odpady.stół. dozowanie środka czyszczącego jest konieczne również dla ochrony środowiska.maszyna do mycia naczyń (komorowa). 6 . Osiąganie odpowiedniego stężenia środka czyszczącego w zmywarkach odbywa się za pomocą automatycznego zbiornika dozującego. na której stykają się brudne i czyste wózki oraz naczynia. 7 . 9. Należy więc przewidzieć działanie.stół na kółkach.stół odbiorczy. czyli ściśle kontrolowane. Zapewnienie właściwych warunków higienicznych. Parametry techniczne poszczególnych etapów procesu mycia wózków Nazwa procesu mycie dezynfekcja płukanie suszenie Wykorzystany czynnik roztwór myjąco-dezynfekujący roztwór dezynfekujący woda + środek płuczący gorące powietrze Temperatura [°C] 50 .wózek na tace. 3 . 2 . Automatyczne. 70 65 10 65 Dla zmywarek do naczyń najlepsza jest woda zmiękczona.maszyna do mycia naczyń (tunelowa).60 60 .ROZDIAŁ: 5 TABELA 12. 4 . Centralna zmywalnia i jej pomieszczenia pomocnicze stanowią powierzchnię.

b.ustawienie narożnikowe spis treści: www. Garaż czystych wózków może znajdować się w „czystym” rejonie zmywalni. w procesie projektowania. 6 Wymagane jest oddzielne pomieszczenie na pojemniki ze środkami do zmywania i płukania. Nie powinny one stać w przejściach. aby zapewniona była odpowied- nia przestrzeń robocza na wylocie ze zmywarki. W idealnym przypadku pojemniki dostarczane są przez dojścia transportowe (a nie przez kuchnię) Rysunek 60 przedstawia schemat rozmieszczenia wyposażenia technologicznego w pomieszczeniu centralnej zmywalni z uwzględnieniem strefy „czystej” i „brudnej”. stosuje się następujące zasady [99]: 1. 2 Dostęp do „brudnej” części zmywalni (od strony dźwigów lub korytarzy) powinien uniemożliwić przejście do kuchni centralnej.gastro-projekt. 5. RYSUNEK 61. 3. potrzebna do załadunku wózków w naczynia stołowe. z zanieczyszczonymi (skażonymi) naczyniami stołowymi (oraz same wózki) bezpośrednio do przewidzianego rejonu.ustawienie równoległe. Powierzchnia garażu powinna mieć odpowiednią wielkość. ale korzystniejsza jest lokalizacja poza nią. ze względu na przyspieszenie procesu suszenia.pl 73 . Ma to zapewnić skierowanie wszystkich wózków. Pomieszczenie do magazynowania wózków w rejonie „brudnym” centralnej zmywalni musi pomieścić wszystkie wózki. 4.DZIAŁ EKSPEDYCYJNY W tym celu. lub na korytarzach. „Czysty” rejon centralnej zmywalni należy zaprojektować dostatecznie duży. aby umożliwić zmagazynowanie wszystkich wózków. Zmywalnię centralną dzieli się na rejon „brudny” i „czysty”. Stanowisko mycia naczyń stołowych wyposażone w młynek koloidalny: a .

Proces mycia naczyń stołowych wiąże się ściśle z problemem usuwania odpadów pokonsumpcyjnych. 62). Ts – czas mycia [h]. W kom- n= Msa TsW gdzie: n – potrzebna liczba maszyn do mycia. W –wydajność katalogowa maszyn (ilość talerzy/h) RYSUNEK 62. Ms – liczba konsumentów. II sposób . tak jak to przedstawiono na rysunku 61. jest ich transport za pośrednictwem kompaktora (rys. co wpływa korzystnie na warunki higieniczne l znaczne zmniejszenie masy odpadów (nawet do 7580%) l ochronę środowiska. W ten sposób droga odpadów pokonsumpcyjnych jest zlikwidowana. Centralna zmywalnia naczyń w kuchni szpitalnej i zmywalnia naczyń personelu mogą być podłączone do tego systemu. występujących w różnych miejscach wielokondygnacyjnych obiektów. Innym sposobem usuwania odpadów. Młynek instaluje się przy stanowisku mycia wstępnego.emulgacja i eliminacja resztek pokarmowych w młynku koloidalnym. dzięki nie wpuszczaniu do kanalizacji resztek pokarmowych. W odbiornikach indywidualnych na danej kondygnacji następuje wstępne zmiksowanie odpadów w wodzie.ROZDIAŁ: 5 Usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych. Liczbę maszyn do mycia naczyń oblicza się za pomocą wzoru: e I sposób .pl spis treści: . a – liczba naczyń przypadająca na jednego konsumenta (w restauracji od 12 do 14 sztuk/1 konsumenta w stołówce od 7 do 12 sztuk/l konsumenta). co znacznie podnosi stan higieniczno-sanitarny zakładu. wyposażoną w osadnik tłuszczu. Zasady doboru liczby maszyn do mycia naczyń stołowych. aby młynek koloidalny był stosowany w obiektach małych i średniej wielkości z drożną instalacją kanalizacyjną.usuwanie odpadków do pojemnika z hermetyczną pokrywą. Resztki pokarmowe mogą być eliminowane dwoma sposobami: e paktorze następuje proces odsączenia i wyrzucenia do pojemnika suchej pozostałości. System usuwania odpadów w obiektach wielokondygnacyjnych [64] 74 www. Zaleca się. Taki sposób usuwania odpadów jest porządany ze względu na [125]: l wyeliminowanie z poszczególnych kondygnacji transportu odpadów. a następnie transport za pośrednictwem rur do kompaktora.gastro-projekt.

gastro-projekt. Transport wewnętrzny służy do przewozu surowców. Rodzaje pojemników według normy gastronomicznej GN RYSUNEK 63. do transportu wewnętrznego kuchni (do poszczególnych urządzeń). z rozdzielni lub kuchni na salę konsumpcyjną oraz do transportu odzieży. z maga- zynów do przygotowalni wstępnych.DZIAŁ EKSPEDYCYJNY 5. z kuchni do rozdzielni kelnerskiej lub wydawalni potraw. naczyń stołowych i kuchennych. przygotowalni właściwych i kuchni. tak zwanych zasobów oraz odpadów [56].3. TABELA 13. Zasada stosowania urządzeń na podstawie normy gastronomicznej GN spis treści: www. Transport wewnętrzny Wprowadzenie. półproduktów oraz gotowych potraw z przedmagazynu do magazynów.pl 75 .

gastro-projekt. 116]. bemarowe. 58.do gotowania w parze. b . bufetów i termosów są wielokrotnością podstawowego modułu GN 1/1.ROZDIAŁ: 5 Do transportu wykorzystywane są wózki regałowe. Wózki bemarowe. począwszy od składowania w szafach chłodniczych do ekspedycji gotowych potraw. podnosi higienę produkcji oraz ogranicza straty produktów. wynikający z konkretnych potrzeb.1 x GN 1/1 Transport pojemników według normy GN 1/1 odbywa się za pomocą wózków regałowych o wysokości 1800 mm. Ogólna zasada ich stosowania w transporcie wewnętrznym. Poniżej omówiono sprzęt i wyposażenie najważniejsze i najczęściej stosowane.2 x GN 1/1. termosy. funkcyjnych stosuje się następujące pojemniki gastronomiczne: e pojemniki wysokości 200 mm . na przykład piece 6 GN 1/1. służące do magazynowania żywności. wynikające z przekładania ich z różnych naczyń.pl spis treści: . Pojemniki zostały ponadto wykorzystane do obróbki termicznej prowadzonej w różnych urządzeniach. e pojemniki wysokości od 65 do 200 mm . że załadunek jednorazowy pieca 6 GN 1/1 wynosi 6 pojemników o wymiarach 325x530x20 mm lub tylko jeden pojemnik perforowany o wymiarach 325x530x200 mm. Ponieważ wyposażenie i sprzęt do transportu wewnętrznego muszą współdziałać między sobą i z innyWiększość urządzeń z wiązanych z transportem została dostosowana do normy gastronomicznej określonej symbolem GN (Gastro-Norm) lub normy europejskiej (Euro-Norm) [43. Ze względu na konieczność transportu potraw (surowców) o różnej objętości przy wykorzystaniu podstawowego modułu 1/1 GN.3 x GN 1/1.do smażenia. została przedstawiona na rysunku 63. W ten sposób został stworzony system pozwalający na bezkolizyjny przepływ masy surowcowej między poszczególnymi etapami procesu technologicznego produkcji potraw od magazynowania surowców do ekspedycji gotowych dań.do pieczenia [62. tace. c .zasada doboru pojemników: a . o podstawie 530x325 mm. Zastosowanie tego typu rozwiązań znacznie upraszcza organizację pracy. 20 GN 2/1. Na podstawie wymiarów normy GN zostały skonstruowane pojemniki gastronomiczne 1/1GN. Wózek regałowy z prowadnicami przedstawia rysunek 64. co przedstawia tabela 13. termosy. Wielkość pieców konwekcyjno-parowych określona jest liczbą pojemników GN 1/1 wysokości 20 mm. 10 GN 1/1. Wózek regałowy do transportu pojemników gastronomicznych [65] 76 www. 64. bufety. 65]. pojemniki i tace oraz różnego rodzaju sprzęt. e pojemniki wysokości 20 mm . Pojemniki gastronomiczne. Na przykład przy korzystaniu z pieców wieloRYSUNEK 65. Wewnętrzne wymiary wózków bemarowych. można do nich załadować na przykład dwa pojemniki GN 1/2 o wymiarach podstawy 325x265 mm lub cztery pojemniki GN 1/4 o wymiarach podstawy 162x265 mm. RYSUNEK 64. Wózki bemarowe . Do pojemników skonstruowanych według normy GN dostosowane są również szafy chłodnicze. wykonuje się pojemniki o różnych wymiarach. w których znajdują się prowadnice do wsuwania pojemników. Oznacza to.

pl 77 . Termosy . 12) możliwy jest ich załadunek pojemnikami GN o różnej wielkości.DZIAŁ EKSPEDYCYJNY Wymiary wózków bemarowych i zasady doboru pojemników gastronomicznych według normy GN przedstawia rysunek 65. które eksponowane są w pojemnikach różnych wielkości.zasada doboru pojemników [62] spis treści: www. Termosy do transportu potraw [62] RYSUNEK 66. W wypadku korzystania z termosów (fot.gastro-projekt. jak to przedstawiono na rysunku 66. ustawionych w różwania potraw gorących i zimnych. Wydawanie potraw w systemach samoobsługowych odbywa się za pomocą bufetów. w zależności od FOTOGRAFIA 12.

tak zwanym tacowym.pl spis treści: .zasada doboru pojemników GN 78 www. System tacowy dystrybucji diet został omówiony szerzej w rozdziale 9. RYSUNEK 67. znajduje zastosowanie norma europejska (Euro-Norm). która preferuje wymiary: 530x370 mm. W systemie dystrybucji diet dla pacjentów w szpitalach. Na podstawie tej normy konstruowane są tace.gastro-projekt.ROZDIAŁ: 5 rodzaju potrawy i jej objętości. Bufet do ekspedycji sałatek . Przykład bufetu do ekspedycji sałatek przedstawia rysunek 67. Transport potraw z pomieszczenia kuchni dań gorących do wydawalnimoże odbywać się za pomocą wózków bemarowych lub termosów. W ten sposób system produkcji i transportu gotowych potraw do ekspedycji jest połączony w jeden moduł.

.... 88 6..1........ Pozostałe pomieszczenia działu handlowego ............. 94 6.............................Rozdział............ 82 6..... Sala konsumencka ............................. Obsługa kelnerska ...................2..............2...............................................2.... Systemy obsługi konsumenta ................... 88 6..................... Samoobsługa ....3..gastro-projekt...................................1.................................. 6 DZIAŁ HANDLOWY 6............................................ 96 www......pl ................................................2....

Jedyny SelfCooking Center® „Teraz wystarczy wpisać. ryb. SelfCooking Center® rozpoznaje produkt. www.rational-polska.“ Czas na to co istotne.pl Tel. I gotowe!“ Smaż jasne enie ciemn e te szklis iecwypo z ne „Mmh…dokładnie tak. czego chcę. wielkość i rodzaj i przyrządza wszystko na najwyższym poziomie. drobiu i produktów piekarniczych. 022 8649326 . Za każdym razem“ „Począwszy od mięsa. jak chcę.

w których stosuje się obsługę kelnerską występują pomocniki kelnerskie lub inne stanowiska pomocnicze. W salach restauracyjnych bankietowych. Odpowiednie jej usytuowanie ma decydujący wpływ na prawidłowy ruch konsumentów. W jej sąsiedztwie powinny być usytuowane kuchnie dań gorących i zimnych.pl spis treści: .1. ustawienie stołów oraz liczba miejsc konsumpcyjnych zależą od rodzaju i charakteru obiektu. Sala konsumencka jest głównym pomieszczeniem obiektów gastronomicznych. pozostawiając odpowiednie przejścia dla personelu i konsumentów oraz dojścia do poszczególnych miejsc siedzących (rys. Sala konsumencka Wprowadzenie. na przykład stanowiska dla kierownika sali. Wystrój sali.dekoracyjne. Do wnętrz sal restauracyjnych wprowadza się coraz częściej stałe lub ruchome elementy meblowo. jej układzie przestrzennym i komunikacyjnym oraz o charakterze wnętrz.ROZDIAŁ: 6 6.) powinien zapewnić prawidłowe dla danego rodzaju zakładu. pozwalające na tworzenie wydzielo- RYSUNEK 68. Rodzaj zakładu i system obsługi decydują o rozwiązaniu układu funkcjonalnego sali. Minimalne odległości pomiędzy meblami przy różnych sposobach ich ustawienia w sali konsumenckiej [109] 82 www. Podstawowe elementy wyposażenia sali. Sala dla konsumentów w zakładach samoobsługowych powinna być projektowana jako jedno pomieszczenie. rozstawienie mebli. bar.gastro-projekt. słupów itp. 68) [109]. Sale restauracyjne z obsługą kelnerską mogą składać się z kilku pomieszczeń bądź aneksów o odmiennym wystroju wnętrz lub przeznaczeniu. WC dla konsumentów oraz szatnia. Układ przestrzenny sali konsumentów (układ ścian.

ażurowych przegród oraz innych akcentów plastycznych. Do tych celów używa się kwietników. Stąd zrodziła się potrzeba stosowania stołów lub zestawów. Poza podstawowym wyposażeniem meblowym i pomocniczym mogą znaleźć zastosowanie również elementy związane z działalnością rozrywkową. podwyższenie dla orkiestry. 4. 69) [17]. pozwalających na równoczesne korzystanie z nich przez 2.DZIAŁ HANDLOWY RYSUNEK 69. stałej lub ruchomej aparatury odtwarzającej [17]. Rozmieszczenie miejsc siedzących przy stołach: a .gastro-projekt. 8 i więcej osób (rys. pozwalających na wytworzenie kameralności i tożsamości danego lokalu. W restauracjach hotelowych procentowy rozdział miejsc przy stołach o różnej wielkości jest w zasadzie za- RYSUNEK 70. Wymiary stanowisk konsumpcji posiłków z uwzględnieniem przejść komunikacyjnych [109] spis treści: www. sprzętu muzycznego.trapezowych. c . Potrzeba zmienności aranżacji lub stosowanie stołów o różnej wielkości wynika ze stosowanej praktyki konsumpcji w grupach o zmiennej liczbie biesiadników.okrągłych [109] nych aneksów obsługowych i innych [17]. 6.prostokątnych.pl 83 . b . jak na przykład płyta taneczna (stała lub przenośna nakładana).

to jest 120x80 cm dla 4 osób (2 typowe jednostki). e 2x60 cm =120 cm.k.k.9 1.około 15%.05 www. W restauracjach o przeciętnym standardzie [17.4 .] 1. ] 1.gastro-projekt.20 1. Zapotrzebowanie na powierzchnię sali konsumpcyjnej w zależności od wielkości stołów Obsługa kelnerska [m2/1 m.25 1.] 1.2 leżny od kształtu i standardu sali.10 1. 109] stosuje się stoły. Inny zestaw. będzie miał wymiary: TABELA 15.93 Liczba miejsc 4 4 6 8 Kelnerska Samoobsługa Bankietowa Typ stołu Kwadratowy Prostokątny Prostokątny Prostakątny 84 TABELA 16.1.1.0 0.ROZDIAŁ: 6 RYSUNEK 71. Wymagane szerokości przejść w sali konsumpcyjnej Rodzaj przejścia Główne Pośrednie Boczne Minimalna szerokość [m] 2.około 60%.10 1.6 1. e stoliki 4-osobowe . Do wstępnych obliczeń powierzchni sali przyjmuje się następujące proporcje: e stoliki 2-osobowe .1.05 1. to jest 180x80 cm dla 6 osób (3 typowe jednostki) itd.6 0.05 Samoobsługa [m2/1 m. e 3x60 cm =180 cm. Wskaźniki powierzchniowe dla sali konsumenckiej w zależności od systemu obsługi konsumenta [123] System obsługi Wskaźnik powierzchniowy [ m2 /1 m.1 0. Jednostka podstawowa będzie więc miała wymiary: e 60x80 cm dla 2 osób. opierający się na dwóch różnych jednostkach.9 . których wymiary wynikają z modułu 20 cm.4 . e stoliki 6-osobowe . Wymiary podstawowych elementów wyposażenia baru [109] TABELA 14.k.około 25%.pl spis treści: .

Górna krawędź oparcia powinna znajdować się na wysokości 85 cm (forma oparcia i jego wysokość bardzo często wynikają z indywidualnych rozwiązań wnętrz a). Wyposażając obiekty gastronomiczne należy uwzględnić również potrzeby gości fizycznie niepełnosprawnych. to jest 120x85 cm dla 4 osób. Na rysunku 70 przedstawiono optymalne wymiary stanowisk konsumpcji posiłków. to jest 180x85 cm lub 2x85 cm = 170 cm.ciśnieniowy.8-osobowe. to jest 120x90 cm dla 6 osób. Ekspresy do kawy [65]: a .przelewowy o wydajności 150-250 filiżanek/h i mocy 6. e e W restauracjach zaliczanych do poziomu reprezentacyjnego stosuje się moduł wyjściowy 30 cm. 2-naparzaczowy o wydajności 150-250 filiżanek/h i mocy 3. e e dwójnym 100x150 cm mogą służyć do różnego typu konferencji z dwustronną obsadą.gastro-projekt.12-osobowe.1 kW.6-osobowe. o średnicach: 125 cm . b . z uwzględnieniem przejść komunikacyjnych [109].przelewowy o wydajności 1920 filiżanek/h i mocy 12 kW spis treści: www.DZIAŁ HANDLOWY 60x85 cm dla 2 osób. RYSUNEK 72. W restauracjach wymagana jest jednolita wysokość stołów. Inne dane [141] podają wymiary 45x45 cm. która powinna wynosić 72 cm [109]. l 2x60 cm = 120 cm. Jednostka podstawowa będzie więc miała wymiary: l 60x90 cm dla 2 osób.6 kW.10-osobowe. Stoły w salach wielofunkcyjnych występują w dwóch typach: 1 Uniwersalne o wymiarach około 50x150 cm. przy wysokości siedziska około 43 cm. e 155 cm . e 3x60 cm = 180 cm. e 185 cm .pl 85 . stosowane głównie w salach bankietowych (o konstrukcji składanej i rozsuwanej). to jest 170x85 cm dla 6 osób. Stoły te ustawione w układzie po- Wygodne miejsce do konsumpcji dla 1 osoby powinno mieć szerokość 60 cm i głębokość 40 cm. c . 85x85 cm lub 2x60 cm = 120 cm. 2 Okrągłe. które zestawione w układzie pojedynczym z jednostronną obsadą mogą być wykorzystywane w imprezach typu szkoleniowego. l 90x90 cm dla 4 osób. 140 cm .

Obliczanie rozmiarów sali. Ponadto.ROZDIAŁ: 6 szczególnie tych. konieczne jest przestrzeganie wymagań dotyczących szerokości przejść w sali konsumenckiej. Powierzchnię sali można określić.).k. którzy poruszają się za pomocą wózka inwalidzkiego. samoobsługa). W zależności od systemu obsługi przyjmuje się następujące wskaźniki powierzchniowe przypada- RYSUNEK 73. Dla tych użytkowników optymalna jest wysokość stołu w granicach 72-75 cm. wysokości minimum 65-70 cm [17. dancing. dla powierzchni od 50 m2.gastro-projekt.0 m.4 do 1.rozmieszczenie miejsc dla konsumentów oraz urządzeń do obróbki termicznej [98] 86 www.pl spis treści: . Sala konsumencka .6 m2 na 1 miejsce konsumenckie (w skrócie 1 m. które podano w tabeli 14. z wolną przestrzenią pod stołem. potrzebną na wsunięcie kolan. 109]. Natomiast przy bardziej szczegółowych obliczeniach powierzchni tego pomieszczenia uwzględnia się również: system obsługi konsumenta (obsługa kelnerska. e wielkość. przyjmując wskaźnik od 1. że wysokość sali. kształt stołów i ich ustawienie. itp.). powinna wynosić co najmniej 3. e Przyjmuje się. e możliwość wykorzystania sali również do innych funkcji (bankiet.

Przeważnie stosuje się stołki barowe wysokości 76-80 cm. spirala itp. W systemach samoobsługowych występuje większa zdolność (rotacja) wykorzystania miejsca. aby każdy z nich miał przy niej swoje własne stanowisko pracy. który wymaga rozcieńczenia wodą i nasycenia gazem. [m2]. natomiast w systemach samoobsługowych od 3 do 4. W większości barów hotelowych barmani obsługują również gości przy stolikach. e Ponadto w barze ustawiane są często witryny do ekspozycji deserów oraz dystrybutory do napojów zimnych. a regałem ekspozycyjnym wynosi od 100 do 125 cm i zależy od kształtu samej lady barowej (linia prosta. Korpus lady barowej .). aby osoby zajmujące miejsca na stołkach mogły wygodnie zmieścić nogi zgięte w kolanach. 123]. Wielkość i kształt baru opisuje projekt wnętrz sali. Rotacja jednego miejsca konsumpcyjnego dla danego rodzaju zakładu gastronomicznego zależy od jego lokalizacji. 72). Powinien też mieć do swojej dyspozycji bufet do schładzania napojów butelkowych. Otwieracze do butelek kapslowanych powinny być umieszczone pod ladą barową. Z tego względu w konstrukcji lady barowej należy przewidzieć wolne miejsce szerokości około 90 cm. natomiast jego wyposażenie oraz funkcję określa projekt technologiczny. r – rotacja 1 m.pl .lub dwukomorowy. a więc powierzchnię do przygotowywania koktajli. których należy obsłużyć. to jest przygotowalni oraz magazynu. są stałe lub obrotowe. krajania owoców. Obydwie metody wymagają odpowiedniego miejsca na ustawienie pojemników z ekstraktem (lub beczek) oraz butli z gazem.DZIAŁ HANDLOWY jące na jedno miejsce konsumenckie (tabela 15. z drugiej zaś strony od liczby osób obsługujących. ponieważ w restauracji około 20-30% czasu spędza się na oczekiwaniu na kelnera. Lokalizacja tego sprzętu jest możliwa pod blatem lady barowej. Bar. e kostkarka do produkcji kostek lodu.jest tak wyprofilowany. służący do przechowywania zimnych napojów. e pojemnik na puste butelki standardowe i pozostałe. wskazane jest. Dla określenia tego parametru. Znane są dwie metody przygotowania napojów zimnych gazowanych. e zbiornik na odpadki. W restauracji na czas spożywania posiłku składa się czas potrzebny na zamówienie potraw u kelnera. przy której pracuje kilku barmanów. ogólnie przyjmuje się rotację wynoszącą od 2 do 3. e regał ekspozycyjny na alkohole. e kasa rejestracyjna i kalkulator.z młynkiem do mielenia kawy (rys. e ekspres do kawy i herbaty . na przykład w piwnicy. istotny jest czas spożycia posiłku. Siedziska tych stołków. Jest to system zwany PREMIX. e kombajn barmański do wyciskania soków naturalnych i kruszenia lodu. Długość i kształt lady zależy z jednej strony od liczby gości. Rysunek 71 przedstawia przykładowe wymiary elementów baru. miejsce na szkło i wyposażenie barmańskie [54]. Prawidłowa odległość między barem. Pierwsza z nich polega na dostarczeniu do obiektu gotowego napoju sporządzonego z wody i ekstraktu. W przypadku bardzo długiej lady barowej.gastro-projekt. czas przygotowania posiłku oraz czas przeznaczony na zwrot brudnych naczyń i nakrycie stołu dla następnych gości. W zależności od rodzaju zakładu każde miejsce konsumenckie może być wykorzystywane wielokrotnie.W centrum miasta rotacja miejsca w zakładzie typu „fastfood” może dochodzić do 15 w ciągu jednego dnia. powierzchnię roboczą do zmywania i suszenia. e P = kr gdzie: P – powierzchnia sali [m2]. System ten znany jest jako POSTMIX. osadzone na drewnianym lub metalowym stelażu. e zlewozmywak jedno. Powierzchnię sali konsumpcyjnej oblicza się na podstawie następującego wzoru [51]: regał lub specjalne uchwyty na kieliszki i szklanki do napojów.k. 30-40 minut na obiad i tyle samo na kolację. W restauracjach integralną częścią sali jest bar. zwanego rotacją. Dla restauracji i stołówki przyjmuje się średnio 10-15 minut na spożycie śniadania.k. Druga metoda polega na dostawie samego ekstraktu. e zmywarka do kieliszków i szklanek. Wyposażenie przygotowalni stanowią: 87 spis treści: www. znajdującego się obok [54. kostkarkę. k – powierzchnia przypadająca na 1 m. owal.) W zależności od wielkości stołów przyjmuje się następujące wskaźniki powierzchniowe (tabela 16). Dla restauracji. Do podstawowego wyposażenia baru zalicza się: stół chłodniczy usytuowany pod blatem baru.od strony gościa . w pomieszczeniu sąsiadującym z barem lub też na innej kondygnacji. umożliwiające swobodne przejście do gości na salę i jednoczesne przejście do zaplecza baru. Przy barze należy zapewnić wygodne miejsca siedzące. Zaplecze baru przeważnie składa się z dwóch pomieszczeń. przymocowane do podłogi na stałe lub przenośne. który następnie bezpośrednio przed wydaniem nasyca się dwutlenkiem węgla i schładza.

141] Liczba konsumentów 100 250 500 750 1000 Długość linii ekspedycyjnej [m] 3 4 7 11 13 www. jarzyn. serwetki i przyprawy powinny znajdować się poza ladą wydawalniczą i kasą. w którym bufety do wydawania potraw gorących i zimnych. gdzie też są konsumowane. Wytyczną do obliczenia ilości urządzeń w linii ekspedycyjnej jest liczba miejsc na sali konsumentów. gdy bar nie dysponuje wydzielonym pomieszczeniem na magazyn. a na rysunku 74 przedstawiono kilka wariantów lokalizacji linii bufetów ekspedycyjnych. stolik. 51. Do podstawowych systemów należą: ustawienie bufetów w jednej linii. zapas jednodniowy towaru przechowuje się w szafkach umieszczonych w regale ekspozycyjnym baru. deser) zmagazynowana w bufetach ekspedycyjnych. ze względu na krótki czas ekspedycji. e konieczne jest natychmiastowe sprzątanie miejsc po zwolnieniu ich przez konsumenta. Na rysunku 73 przedstawiono trzy przykłady rozwiązania sali ze stanowiskami obróbki termicznej. w ostatnich latach.2. Magazyn podręczny baru wyposażony jest głównie w regały. aby dania główne były umieszczane na końcu lady ze względu na skrócenie czasu ich stygnięcia. Temu parametrowi powinna odpowiadać minimalna ilość porcji poszczególnych składników potraw (zupa. W tym celu muszą być spełnione następujące warunki: e jadłospis powinien być widoczny. W tym przypadku. e 6. 6. Podstawową cechą tego systemu jest szybkość obsługi. Poszczególne rozwiązania różnią się między sobą wydajnością. e jadłospis powinien być umiarkowanie szeroki. umywalka. napojów oraz deserów ustawione są w różnych konfiguracjach. W miarę napływania konsumentów poszczególne bufety uzupełnia się. Jednym z nich jest cafeteria. Systemy obsługi konsumenta 1. zanim klient podejdzie do lady. w pomieszczeniu przygotowalni można przewidzieć szafę magazynową. System ustawienia bufetów w jednej lini i może obsłużyć około 4-8 konsumentów na minutę. drugie danie. tak jak wymaga tego kolejność doboru posiłku. Samoobsługa Systemy samoobsługowe. taką jak: smażenie i grilowanie mięs. Kolejność ustawienia poszczególnych bufetów zależy głównie od długości lady. TABELA 17.na przykład z kuchni dań gorących do sali konsumpcyjnej. należy jednorazowo przygotować w bufetach zapas potraw dla wszystkich konsumentów i wtedy linia ekspedycyjna będzie dłuższa. W tabeli 17 podano dane. przy zminimalizowanej liczbie personelu. W niektórych obiektach przerwa w pracy przeznaczona na spożycie posiłku wynosi 30 minut (duże zakłady produkcyjne) oraz występują 2 rotacje konsumentów. W myśl tej zasady powstało wiele funkcjonalnych rozwiązań wydawalni potraw. e wszelkie możliwe posiłki powinny być wcześniej poporcjowane. szafa magazynowa. frytek. Zmniejsza to w znacznym stopniu powierzchnię zaplecza produkcyjnego. co daje możliwość wcześniejszego doboru posiłku. tak aby klient mógł dokonać szybkiego wyboru. dotyczące orientacyjnej długości linii do ekspedycji potraw dla zakładów gastronomicznych różnej wielkości. 88 Ustawienie bufetów w ciągach samoobsługowych może być różnorodne. które spełniają te wymagania. Gdy brak jest i tych możliwości. Kucharz lub kelner przygotowuje potrawy przy barze. e należy ułatwić konsumentowi zwrot tacy z brudnymi naczyniami poprzez ustawienie wózków do ich zwrotu na drodze wyjścia z sali. Przeważnie są to czynności związane z obróbką termiczną surowców. Zmywarka do szkła może znajdować się na zapleczu baru lub pod ladą barową. Długość linii do ekspedycji potraw w zależności od liczby konsumentów [16.pl spis treści: . W niewielkich obiektach gorące potrawy umieszcza się na jej początku. Temperatura w magazynie powinna wynosić 16-18°C [54].ROZDIAŁ: 6 stół ze zlewozmywakiem jedno. ustawienie bufetów w kwadrat i schodkowo. Cafeteria jest to system wydawania potraw. określoną liczbą konsumentów obsługiwanych w ciągu minuty oraz asortymentem wydawanych potraw. krzesło. bufety rozrzucone. Istnieje możliwość przeniesienia niektórych procesów technologicznych . Natomiast przy dłuższych ciągach wydawalniczych wskazane jest.lub dwu-komorowym.2. szafa chłodnicza o pojemności około 700 l i wymiarach 700x700x1800 mm. W przypadku. 124]. zastawa stołowa. Długość ciągu ekspedycyjnego może się wahać od kilku do kilkunastu metrów i zależy od ilości wydawanych potraw i ich asortymentu [20.gastro-projekt. cieszą się dużą popularnością ze względu na możliwość szybkiego wydania dużej ilości posiłków.

pl 89 .DZIAŁ HANDLOWY RYSUNEK 74.gastro-projekt. Warianty lokalizacji bufetów w cafeterii [116] spis treści: www.

Linia do ekspedycji potraw w systemie samoobsługowym FOTOGRAFIA 13.Centrum Finansowe w Poznaniu 90 www.pl spis treści: . Cafeteria .ROZDIAŁ: 6 RYSUNEK 75.gastro-projekt.

System bufetówu stawionych w kwadrat ma lady umieszczone z trzech stron pomieszczenia. na przykład w sektorze przemysłowym. Dla rozwiązań. sałatki. desery i napoje (fot. Do sprzedaży żywności i artykułów spożywczych stosowane są często automaty. Na rysunku 75 przedstawiono przykład rozmieszczenia poszczególnych potraw w jednej linii bufetów. powierzchnia serwująca ma kształt litery U. Są to rozwiązania stosowane przeważnie w stołówkach zakładów pracy i wszędzie tam.gastro-projekt. gdzie jest duży przepływ konsumentów. takich jak: dworce kolejowe. lotniska. System ten stosowany jest tam. System ten jest stosowany tam. Sprzedaż za pomocą automatów była już znana w 215 roku p. Rysunek 77 przedstawia przykładowe rozwiązania konstrukcyjne elementów łączących bufety. następuje zwielokrotnienie wydajności ekspedycji [105. Główną korzyścią tego systemu jest unikanie dużej liczby osób oczekujących.DZIAŁ HANDLOWY RYSUNEK 76.e. kanapki.n. Potrawy gorące wydawane są z bemarów. lecz tylko doraźnej obsługi personelu [124. miejsca rekreacji i turystyki. która chce tylko pobrać jedną z oferowanych pozycji. niezależnie ustawionych od siebie bufetów. Nie sprzedawano jednak w ten sposób żywności. napoje oraz desery. maszyny z żywnością pojawiły się dopiero w naszym stuleciu. Ustawienie bufetów w cafeterii . chociaż mogą pojawiać się krótkie kolejki w okresach dużego natężenia ruchu. to jest od strony obsługi i konsumenta. 107]. gdy w jednej z fabryk rozpoczęto eksploatację próbnej partii automatów do sprzedaży wy- spis treści: www. 76)[16].W ten sposób wcześniej poporcjowane zimne dania i desery nie wymagają stałej. w Grecji. 13). wyposażonych w pojemniki gastronomiczne.jedna za drugą. Konfiguracje lokalizacji poszczególnych bufetów można uzyskać poprzez stosowanie elementów łączących poszczególne sekcje.pl 91 .układ rozrzucony Na poszczególnych stanowiskach wydawane są potrawy zimne. gorące. co konsumenci pobierający pełny posiłek. pasaże handlowe (rys. W systemie schodkowym natomiast lady są ustawiane pod kątem . Wydajność ekspedycji (4-8 konsumentów w ciągu 1 minuty) określona dla tego systemu dotyczy jednej linii. gdzie jest stały przepływ klientów w porze obiadowej. gdzie jednocześnie napływa do wydawalni potraw duża liczba konsumentów. W systemie bufetów rozrzuconych („free-flow”) występuje kilka. Konsumenci preferują taki system obsługi. Jest to układ wydawania potraw stosowany przeważnie w miejscach publicznych. Pierwsze automaty powstały w Niemczech w 1885 roku. Do ekspedycji deserów i sałatek wykorzystuje się witryny chłodnicze z możliwością dostępu do poszczególnych półek z dwóch stron. w których występują 2-3 linie. takie jak: gorące dania. ponieważ osoba. nie musi stać w tej samej kolejce. każdy serwujący różne składniki. 136].

szkołach. kanapki oraz posiłki gorące lub zimne. Ze stosowania automatów wynikają następujące korzyści: l dostępność .gastro-projekt. Sygnalizuje bowiem o zaistniałej awarii. 131]. W kilka lat później opanowano produkcję automatów w Wielkiej Brytanii. która jest sprzedawana w automatach. hotelach.mogą być lokalizowane w pobliżu stanowisk pracy. wody lub kubków. zbiornika wyrównawczego lub o przepełnieniu zbiornika na odpadki. a także podzespoły oparte na modułach. Podawane informacje ukazują się na wyświetlaczu. Produkty sprzedawane z automatów to: napoje gorące lub zimne. o usterkach wrzutnika. ostrzegając na przykład o braku kawy. wskazując miejsce uszkodzenia. Wyposażone są w samodiagnostyczny system. zakładach pracy (przeważnie ustawiane są na najczęściej uczęszczanych traktach komunikacyjnych). co pozwala na redukcję czasu. Żywność.pl spis treści: . produkowana jest przez firmy sprzedające automaty lub niezależne fabryki. Podstawowym elementem gwarantującym powodzenie tego rodzaju sprzedaży jest atrakcyjny wygląd i świeżość artykułu [70. Automaty stały się popularne w latach 1950-1960 i spotkały się z popytem ze względu na szybkość obsługi i dostępność wszelkich składników przez 24 godziny na dobę. co ułatwia ewentualną naprawę (poprzez wymianą odpowiedniego modułu). który trzeba www. Maszyny takie mogą występować w cafeteriach. 70]. Elementy łączące bufety ekspedycyjne [116] robów czekoladowych. przez 7 dni w tygodniu. Współczesne automaty [70] mają budowę modułową. akademikach. 92 umożliwiający racjonalne działanie aparatu i jego konserwację. a w 1890 roku pierwszy automat do sprzedaży napojów pojawił się we Francji [68. zespołu do zaparzania kawy.ROZDIAŁ: 6 RYSUNEK 77. klubach. słodycze i przekąski.

DZIAŁ HANDLOWY FOTOGRAFIA 14.wózek ze sztućcami.kuchnia. l jakość .wózek z talerzami do zup. 6 . co eliminuje wszelkie wahania ze strony człowieka.początkowo uważano.wózek z tacami.wózek z talerzami do dań drugich. l kontrola .pl 93 .maszyny pomalowane na jaskrawe kolory mogą przyciągać ludzi.maszyny mogą dostarczać produkty przez 24 godziny na dobę.karuzeli [105]: 1. 5 .gastro-projekt. Przykładowe rozwiązanie wydawalni z zastosowaniem dystrybutora obrotowego . za określoną monetę czy żeton.dystrybutory obrotowe od strony konsumentów. 8 .bemar do porcjowania gorących potraw. w miarę upływu czasu zmienił się stosunek RYSUNEK 78. 7 . co pozwala pracownikom w fabrykach i biurach na korzystanie z nich w dowolnym czasie.maszyny odmierzają dokładną ilość artykułów. 2 . jest to szczególnie ważne w zakładach pracy o dużych powierzchniach. 4 . dlatego jakiekolwiek straty czy kradzieże są eliminowane. 9 . Instalowanie maszyn ma natomiast następujące wady: l bezosobowość .sala konsumencka spis treści: www.karuzela by było przeznaczyć na drogę do dalszego punktu wydającego. że napoje podawane w plastikowych czy papierowych kubeczkach będą słabej jakości. System wydawania potraw . l elastyczność . 3 .wózek regałowy na wyporcjowane desery i sałatki. sprzedaż odbywa się bezosobowo.

Ponadto konieczne jest ustawienie na sali. rosyjski. Wady tego systemu wynikają z faktu. gdyż każdy klient otrzymuje indywidualne przygotowane danie.2. a następnie podaje konsumentowi. Mankamentem tego systemu jest to. podchodząc do każdego z lewej strony.gastro-projekt. serwetki ustawiane są przed podejściem do wydawalni. l wymagana jest znacznie mniejsza powierzchnia niż przy pozostałych ladach. Sytuacja jest powtarzana. System ten jest szybszy od poprzedniego. W celu usprawnienia obsługi niektóre potrawy. 78). Połowa karuzeli znajduje się na sali. to jest 3-4 stoliki 4-osobowe [11]. 14). Znane są 4 systemy obsługi kelnerskiej konsumenta: amerykański. przyprawia. ustawionym obok konsumenta. W tym przypadku klient stoi w miejscu.kelner podaje na półmiskach i w wazach potrawy w ilości odpowiedniej do liczby gości przy stole i konsumenci sami się obsługują. Kształt stołów uzależniony jest przede wszystkim od wielkości pomieszczenia oraz liczby i asortymentu podawanych potraw. potrawy. W systemie rosyjskim potrawy są całkowicie przygotowywane i porcjowane w kuchni oraz układane na półmiskach. nie przy gościu. weryfikują ponadto rachunek przed podaniem klientowi. System francuski jest często stosowany w ekskluzywnych i drogich restauracjach. Na rysunku 79 przedstawiono przykłady ustawienia stołów oraz kompozycję i sposób prezentacji potraw w systemie bankietowym. Tace.2 razy na dzień[ 43. ponieważ do obsługi konsumenta potrzebny jest jeden kelner i niewiele dodatkowej powierzchni. Jest to wolniejszy sposób obsługi.ROZDIAŁ: 6 klientów do tych urządzeń. System amerykański . Talerze te powinny 6. 2. i serwuje porcje. Zatrudniona jest zwykle dość duża liczba kelnerów. że goście sami pobierając posiłek. aż wszystkie składniki zostaną podane. na których ustawia się dania i napoje (rys. że: l operatorzy muszą być dobrze przeszkoleni w celu sprawnego uzupełniania posiłków. że ostatnia obsługiwana osoba dostaje ostatnie kawałki potraw z półmiska. wydająca posiłki dla 8-10 konsumentów w ciągu minuty. Charakterystyczną cechą tego systemu obsługi jest to. ponieważ wymaga wielu dodatkowych urządzeń oraz miejsca w sali konsumenckiej. kiedy klienci muszą czekać na cały obrót karuzeli [2]. Kelner przynosi na talerzu już poporcjowane 94 www. skomputeryzowane automaty mają własny system czyszczenia . gotuje sos. a następnie zbiera brudne naczynia. czy żywność zabierana do jadalni zgadza się z zamówieniami. Kelner przynosi półmiski oraz podgrzane talerze. Kelner przynosi z kuchni nie poporcjowane składniki potraw i na specjalnym stoliku. W systemach samoobsługowych znane są wydawalnie posiłków skonstruowane w postaci karuzeli (fot. 70]. tym bardziej. Kelner nakrywa do stołu i przyjmuje zamówienie. gdzie podaje kartę menu.jest stale uzupełniana na bieżąco w potrawy i napoje. Kontrolerzy sprawdzają. System bankietowy .od strony kuchni . a salą konsumpcyjną [16]. Przewiduje się. ustawiane są na stołach wcześniej. a druga . Przynosi i serwuje gościom dania. to jest więcej niż przy ustawieniu bufetów w jednej linii. w którym kelner podaje do stołu wcześniej zamówiony przez konsumenta posiłek. są następujące: l metoda samoobsługi. jakie wynikają z zastosowania tego systemu.przewiduje podanie dużej liczby porcji w krótkim czasie. bankietowy [40].pl spis treści: . ponieważ proces porcjowania odbywa się w kuchni. francuski. rodzinny. Ten system obsługi jest drogi. jeszcze przed przybyciem gości. ponieważ do obsługi jednego stolika potrzebnych jest dwóch profesjonalnie wyszkolonych kelnerów oraz dodatkowa powierzchnia przy każdym stoliku. takie jak zimne zakąski lub sałatki. Obsługa kelnerska Większość restauracji korzysta z systemu obsługi kelnerskiej. sztućce. przeznaczonych do odstawiania przez konsumentów brudnych talerzy. nierównomiernie go dzielą i przeważnie ostatni otrzymują najmniejsze porcje. ułożone dla każdego konsumenta osobno. lecz zwraca uwagę klientów. Stanowisko kasowe zlokalizowane jest między karuzelą. System rodzinny . Przeciętnie na 1 kelnera przypada do obsługi około 12-16 miejsc konsumenckich. kroi. używając łyżki i widelca w prawej ręce. W trakcie trwania bankietu istnieje możliwość uzupełniania poszczególnych potraw. Półmiski ustawia na tak zwanym pomocniku kelnerskim. niewielkich stolików. a karuzela obraca się jeden raz w ciągu 1 minuty. l mogą pojawić się opóźnienia. że jeden kelner może obsłużyć od 16 do 20 gości. filetuje.kierownik sali lub hostessa wita gości i prowadzi ich do stolika. że nowoczesne. że każdy konsument otrzymuje na talerzu swoją porcję. Jest to system wydawania potraw. znajdującym się obok stolika. Składa się ona z okrągłych półek o średnicy 2 m. Wadą tego systemu jest to. Korzyści. podawania napojów i alkoholi. smaży oraz flambiruje.

porcjowanie i dekorowanie należy wykonać tego samego dnia. 3 . na siedząco.DZIAŁ HANDLOWY RYSUNEK 79. a to wymaga dużego nakładu pra- cy i zaangażowania wielu osób. Wszystkie czynności tzn. Stosując tę technologię produkty poddaje się wysokotemperaturowej obróbce termicznej (75-80°C) w piecach konwekcyjno.talerze.pl . Przykłady ustawienia stołów w systemie bankietowym: 1 .sztućce i serwetki być natychmiast zbierane. Zastosowanie nowoczesnego systemu bankietowego z wykorzystaniem technologii cook & chill (gotowanie i chłodzenie) pozwala na rozpoczęcie przygotowania potraw już na 3 dni przed bankietem. gdy w sali bankietowej konsumpcja odbywa się przy stołach. Szafy te posiadają własny własny system grzewczy. termiczną. Podawanie potraw gorących z szaf bankietowych jest stosowane wtedy. W urządzeniach tych możliwe jest gwałtowne obniżenie temperatury potraw z +70°C do +3°C w 90 minut.parowych a następnie szybkiemu ich schłodzeniu w chłodziarkach szokowych. 2 . masło itp.). 15) wyposażonych w pokrowce izotermiczne [67].główne dania gorące. 5 .gastro-projekt.dodatki do dań (sałatki. 95 spis treści: www. obróbkę wstępną. Przygotowane w taki sposób potrawy są przechowywane w komorze chłodniczej na specjalnych stojakach (fot. Sale bankietowe przeważnie usytuowane są w większej odległości od kuchni dań gorących niż sale konsumenckie i transport potraw gorących odbywa się wówczas za pomocą szaf bankietowych o pojemności około 96 talerzy. 4 . Tradycyjny system przygotowywania bankietów wiąże się z wieloma niedogodnościami. pieczywo.miejsce centralne przeznaczone na dekorację.

3. Pokrowce izotermiczne.gastro-projekt. szatnia dla konsumentów oraz zespół sanitarny dla konsumentów. 6. Ostatnim etapem przed serwowaniem dań jest ich regeneracja. podgrzanie do temperatury konsumpcji w piecach konwekcyjno-parowych.pl spis treści: .ROZDIAŁ: 6 FOTOGRAFIA 15.system bankietowy [67] Chronią one potrawy przed wyschnięciem i utlenianiem. hall. w które są wyposażone stojaki zapewniają utrzymanie temperatury +70°C przez około 20-25 minut (po zakończeniu procesu regeneracji). Projekt tych pomieszczeń jest zawarty w projekcie budowlanym. 96 www. Zespół sanitarny dla konsumentów powinien mieć oddzielne przedsionki i kabiny dla kobiet oraz mężczyzn. Pozostałe pomieszczenia działu handlowego Oprócz sali konsumenckiej w skład działu handlowego wchodzą następujące pomieszczenia: przedsionek. Wózek talerzowy z pokrowcem izotermicznym . Na wózkach umieszcza się dane o ich zawartości.

......Rozdział.....2.......................... 100 www...... Dział administracyjno-socjalny ........1.......................... 100 7............. 7 DZIAŁ ADMINISTRACYJNO .... Przepisy ......................................SOCJALNY 7.gastro-projekt.....................................pl ......

Dział administracyjno-socjalny . Warszawa 1998. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 parlamentu europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004r. z póź. Dziennik Ustaw Nr 169.1979 z dnia 28 grudnia 2002r. Warszawa 2004. Dziennik Ustaw Nr 234.gastro-projekt. produkcyjnym i magazynowym.1.: Podręcznik projektowania architektonicznego-budowlanego...: Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych. Arkady. Wydawnictwo SGGW.. .Warszawa 1995. 100 www. a w szczególności ich lokalizacji w strukturze całego budynku. . szatnia dla mężczyzn oraz natryski powinny być usytuowane w pobliżu wejścia gospodarczego. Wydawnictwo GIS. zm. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 parlamentu europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002r. Warszawa 2003. FAPA. . Turlejska H. Współpraca projektanta technologii z architektem ma na tym etapie projektowania jest konieczna.. e Pokój personelu. . poz. Dziennik Ustaw Nr 75. Warszawa 2003.Dziennik Ustaw Nr 6. poz. .2. FAPA.1976 z dnia 28 grudnia 2002r. Neufert E. poz. Dziennik Ustaw Nr 52. Turlejska H. istotne jest aby droga personelu do działu administracyjno-socjalnego nie prowadziła przez dział handlowy.1650 z dnia 29 września 2003r. . poz. 1096 z dnia 26 kwietnia 2004r. 7.ROZDIAŁ: 7 W skład działu administracyjno-socjalnego wchodzą następujące pomieszczenia: e Pokój biurowy. który powinien znajdować sie w pobliżu wejścia gospodarczego i mieć dogodne połączenie komunikacyjne z działami: handlowym. przeznaczony do spożywania posiłków i odpoczynku. poz. . . poz. z póź. Przy projektowaniu pomieszczeń tego działu. poz. 7. ..: Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. ..179 z dnia 10 lutego 2003r.77 z dnia 22 stycznia 2003r. Turlejska H.... 1259 z dnia 28 maja 2004r.. Pelzner U. Przepisy .Dziennik Ustaw Nr 120. i inni: Zasady systemu HACCP oraz GHP/ GMP w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz żywienia zbiorowego. Dziennik Ustaw Nr 104. zm. poz. Pelzner U. .pl spis treści: . e Szatnia dla kobiet. Dziennik Ustaw Nr 234. Poniżej podane są aktualne przepisy określające warunki jakim powinny odpowiadać pomieszczenia administracyjno-socjalne dla pracowników. Powinien być usytuowany w pobliżu części produkcyjnej i mieć wejście z korytarza. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. . . z zapewnieniem dogodnych połączeń komunikacyjnych z całym obiektem. .Dziennik Ustaw Nr 21.461 z dnia 28 marca 2003r. . poz..: Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Koziorowska B.

..... 107 Tradycyjny system produkcji potraw ...........................4........... 8 SYSTEMY PRODUKCJI POTRAW 8............. 109 www..................... 108 System typu „fast-food” ....... 8............................. 106 System próżniowego pakowania („sous-vide”) .............gastro-projekt................................1.... 8............... 8............3...5................................ 102 System schładzania potraw („cook-chill”) ...... 8.......pl .......... 103 System zamrażania potraw („cook-freeze”) .............. 8....2.......................................Rozdział...............................6.......................... Wiadomości ogólne ...............

mrożenie oraz pakowanie w próżni lub zmodyfikowanej atmosferze. a warunkami i czasem przechowywania i dystrybucji potraw. e mrożenie potraw („cook-freeze”). e pakowanie w próżni lub zmodyfikowanej atmosferze. e typu „fast-food”. stosowane w zakładach gastronomicznych [130]: e schładzanie potraw („cook-chill”). Nowoczesne technologie przewidują następujące systemy produkcji potraw.ROZDIAŁ: 8 8. Wiadomości ogólne Istnieje ścisła zależność między systemem produkcji.pl spis treści: . Zakres temperatury. RYSUNEK 80. w jakich potrawy powinny być przechowywane w zależności od procesu technologicznego przedstawia rysunek 80. Nowe technologie stwarzają możliwości przedłużenia trwałości potraw poprzez ich chłodzenie. Technologie te stosowane są również przy produkcji potraw o charakterze przemysłowym.1. Poniżej przedstawiono warunki przechowywania (magazynowania) potraw dla różnych systemów produkcji [130].gastro-projekt. Strefy temperaturowe przechowywania gotowych potraw [124] 102 www.

Komora do gwałtownego schładzania potraw [61] TABELA 18. e odgrzanie i wydanie do konsumpcji. FOTOGRAFIA 16. używanych do produkcji. System schładzania potraw („cook-chill”) System ten jest stosowany w niektórych krajach europejskich między innymi do produkcji i dystrybucji potraw w kuchniach szpitalnych. Na podstawie doświadczeń z wdrażaniem technologii schładzania potraw na świecie można określić zależność między czasem ich schładzania a dopuszczalnym okresem przechowywania (tab. l kontrola temperatur w pomieszczeniach magazynowych.2. 19).pl . e obróbka termiczna. e magazynowanie w temperaturach chłodniczych. 130]. która powoduje pojawienie się kryształków lodu. 99. l zapobieganie krzyżowaniu się dróg technologicznych. Zalecane parametry procesu schładzania potraw dla różnych krajów [100] Kraj Temperatura końca schładzania [°C] 0±3 +4 +8 0±3 Maksymalny czas chłodzenia [min] 90 240 180 90 Zakres temperatur przechowywania [°C] 0±3 0±3 0±3 0±3 Maksymalny czas przechowywania [dni] 5 3 3 4 103 Wielka Brytania Szwecja Dania Japonia spis treści: www. W Niemczech. Parametry procesu produkcji potraw w systemie schładzania nie są standardowe. e gwałtowne schłodzenie (fot. a powyżej temperatury. to jest między 0 a 3°C. l kontrola czasu i temperatur produkcji. TABELA 19. Warunkiem wprowadzenia systemu schładzania potraw i jego prawidłowego funkcjonowania jest: l wysoka jakość składników. Schłodzenie żywności następuje w temperaturze poniżej 4°C.16).gastro-projekt. Zależność między czasem schładzania potraw a dopuszczalnym okresem ich przechowywania Czas schładzania [min] 60-90 90-120 120-180 powyżej 180 Dopuszczalny okres przechowywania [dni] 5 4 3 1 8. Francji i Wielkiej Brytanii maksymalny okres przechowywania gotowych potraw wynosi 5 dni przy 90-minutowym czasie schładzania i ten wariant będzie szerzej omówiony [19. Przykładowe parametry tego procesu dla 4 państw podano w tabeli 18.SYSTEMY PROKUKCJI POTRAW Podstawowe etapy procesu technologicznego produkcji potraw w systemie szybkiego schładzania potraw są następujące: e przygotowanie surowców.

e szerokim zastosowaniu możliwości modyfikacji. e braku widocznych negatywnych efektów w smakowitości i wartości żywieniowej po 3 dniach (jednak cielęcina czy drób mogą ulec zepsuciu po 4 lub 5 dniach) [113. wliczając czas produkcji i ekspedycji. C . Główne korzyści stosowania tej metody polegają na: wyeliminowaniu procesu przetrzymywania gorącej żywności. e korzystaniu z mniejszej powierzchni niż przy systemie tradycyjnym (pod warunkiem zastosowania nowoczesnego wyposażenia technologicznego). 2.przekrój poprzeczny [61]: A . przy chłodzeniu większych porcji mięsa konieczne jest wychłodzenie produktu do głębokości chłodzenia nie mniejszej niż 5 mm). 2 Temperatura magazynowania schłodzonych potraw waha się od 0° do 3°C.gastro-projekt. V . 3. 3 Maksymalny czas magazynowania schłodzonej żywności wynosi 5 dni. Z . Tunel wielofunkcyjny .ROZDIAŁ: 8 FOTOGRAFIA 17. Tunel wielofunkcyjny [61] Zasady stosowane przy schładzaniu żywności są następujące: 1 Schłodzenie potrawy do temperatury 3°C następuje w ciągu 90 minut. 4 Żywność bezpośrednio przed konsumpcją musi być odgrzana do temperatury minimum 70°C. 6. tak jak wymaga tego system tradycyjny. 1.ogrzewanie konwekcyjne. 7.pulpit sterowniczy.ogrzewanie mikrofalowe. 5 Żywność po odgrzaniu musi być dostarczona konsumentowi w ciągu maksymalnie 5 minut [113]. Y . 4. 8 .pl spis treści: .sekcje termiczne 104 www. e RYSUNEK 81.promieniowanie podczerwone. jak i do hurtowej produkcji (w przypadku hurtowej produkcji. e możliwości stosowania zarówno do indywidualnych posiłków.załadunek surowca. e eliminacji produkcji w okresach szczytowych (lepsza organizacja czasu pracy personelu).ogrzewanie parowe. B . przypadające na czynności związane z krojeniem lub porcjowaniem potraw. 126]. W czas ten powinny być również wliczone sumaryczne czasy. 5. X .odbiór produktu.

stosowanych przy obróbce termicznej: podczerwień. chrupiącą powierzchnię.pl . Tunel wielofunkcyjny (rys. które spełniają rygorystyczne warunki systemu. Niektóre parametry techniczne tunelu są następujące: e 2 metody ogrzewania (parowe i mikrofale) przyspieszają obróbkę cieplną przez szybkie osiągnięcie wysokiej temperatury wewnątrz produktu. gotuje.ogrzewanie mikrofalowe (ogrzewanie żywności od środka). Jest to urządzenie wysokowydajne i energooszczędne. 81) składa się z 8 sekcji o następujących funkcjach: e od 1 do 8 . powodują opiekanie produktu końcowego.dodatkowo 10 programów standardowych. które przesuwają się wzdłuż urządzenia z prędkością 0. mikrofale. e wąski zakres temperatur. Zastosowanie systemu schładzania potraw wprowadza znaczne modyfikacje przy projektowaniu pomieszczeń produkcyjnych. konwekcję.gastro-projekt.SYSTEMY PROKUKCJI POTRAW Główne wady systemu szybkiego chłodzenia są następujące: e technologia może być przedmiotem regulacji i kontroli przez władze zdrowotne i rządowe. Do obróbki termicznej potraw można zastosować jedno urządzenie. Wydajność tunelu dla wybranych potraw [61] Potrawa Steki siekane Kotlety lub sznycle cielęce Ryby patroszone Filety rybne Warzywa Ryż Wydajność tunelu 1300 porcji (100g)/h 1200 porcji (150g)/h 1125 porcji (100g)/h 1000 porcji (130g)/h 500-800 porcji (200g)/h 1000 porcji (200g)/h 105 spis treści: www. parę. wyrównanej wartości odżywczej i cechach sensorycznych. e 4 metody ogrzewania (parowe. konwekcyjne. Sposób sterowania i programowania tunelu można wybrać spośród 3 możliwości: e numerycznie . w jakim potrawy przebywają w tunelu (czas obróbki termicznej). e nie przewiduje się procesu technologicznego schładzania zup. ze. e częściowo automatycznie . e od 2 do 7 .ogrzewanie w podczerwieni. co pozwala na ujednolicenie i nadzorowanie procesu. utrwalające barwę żywności oraz nadające pożądaną teksturę (chrupiące potrawy).2-1 m/min. Następnie potrawy ulegają gwałtownemu schłodzeniu i przechowywane są w komorach chłodniczych [61]. które zastępuje dotychczas wykorzystywane piece konwekcyjno-parowe. mikrofale i promieniowanie podczerwone) przyspieszają obróbkę cieplną przez szybkie osiągnięcie wysokiej temperatury wewnątrz produktu.wydawanie poleceń za pośrednictwem komputera. korzystnie wpływają na barwę żywności. e konieczne są specjalistyczne technologie produkcji półproduktów przez przemysł spożywczy. nadające żywności korzystną barwę oraz zarumienioną. selekcjonującego je i przystosowującego do danego procesu. Technologia produkcji potraw w systemie schładzania żywności przewiduje obróbkę termiczną potraw raz na 5 dni. Wymaga też mniejszej powierzchni niż dotychczas stosowane urządzenia. Pozwala to na otrzymanie dużych partii potraw wysokiej jakości. e utrata witamin i składników mineralnych podczas przechowywania (głównie witaminy C). co pociąga za sobą wysokie standardy operacyjne ze strony zarządzania i personelu. przy pomocy tunelu. trzony kuchenne. 6. konwekcyjne i mikrofale) przyspieszają obróbkę cieplną przez szybkie osiągnięcie wysokiej temperatury wewnątrz produktu i korzystnie wpływają na barwę żywności. e 3 metody ogrzewania (parowe. 7.ogrzewanie parowe (w wilgotnej atmosferze). 8 . co gwarantuje czystość mikrobiologiczną produkowanej żywności. Budowa tunelu pozwala na dokładną i nieuciążliwą kontrolę procesów termicznych. e komputerowo . Tunel łatwo utrzymać w czystości. który łączy cztery rodzaje źródeł energii. jakim poddawana jest żywność. W ten sposób rozmraża. Czas. przystosowywanego do parametrów wprowadzanych przez szefa kuchni. zaspokajających 80-90% potrzeb użytkowników. wynosi od 10 do 15 minut. Kombinacja tych metod ogrzewania pozwala skrócić obróbkę termiczną 2-5-krotnie [61]. przy użyciu standardowego programu komputerowego.wybór parametrów procesu za pomocą pulpitu sterowniczego. W ciągu jednego dnia. patelnie. 17). Obróbka termiczna odbywa się w pojemnikach GN 1/1 głębokości 65 mm. e 1. korzystne dla zachowania barwy i wartości odżywczej warzyw oraz nie powodujące wysuszenia i strat surowców. smaży i utrzymuje gotowe potrawy w wymaganej temperaturze. TABELA 20. przyśpieszające czas obróbki termicznej oraz ujednolicające ogrzewanie produktu w całej jego masie. produkuje się posiłki obiadowe odpowiadające 5-dniowemu zapotrzebowaniu. e od 1 do 8 . Urządzeniem tym jest tunel wielofunkcyjny (fot.ogrzewanie konwekcyjne (w atmosferze suchej).

Wózek do dystrybucji i odgrzewania potraw w systemie schładzania potraw . Czas procesu zamrażania wynosi 90 minut.pl spis treści: . 2 Temperatura magazynowania zamrożonych potraw waha się od -10 do -28°C.3. e gwałtowne zamrożenie. Zasady obowiązujące w technologicznym procesie zamrażania potraw są następujące: 1 W czasie nie przekraczającym 30 minut od obróbki termicznej następuje zamrożenie potrawy do temperatury pomiędzy -10 i -28°C. że tunel powinien być stosowany w dużych kuchniach szpitalnych. Integralną częścią systemu schładzania potraw.ROZDIAŁ: 8 RYSUNEK 82. Z danych tych wynika.gastro-projekt. a następnie umieszczane w specjalnych wózkach. e e magazynowanie w temperaturach mroźniczych. Te z kolei transportowane są na oddziały do pacjentów. Główne korzyści systemu szybkiego zamrażania są następujące: e łatwość przenoszenia żywności w stanie zamrożonym bez niebezpieczeństwa jej uszkodzenia. 4 Żywność bezpośrednio przed konsumpcją musi być odgrzana do temperatury minimum 70°C. System zamrażania potraw („cook-freeze”) Podstawowe etapy procesu technologicznego produkcji potraw w systemie szybkiego zamrażania potraw są następujące: e przygotowanie surowców.płyta do odgrzewania potraw1] W tabeli 20 przedstawiono przykładowe wydajności tunelu dla kilku wybranych potraw.drzwi.w ciągu 30 minut posiłek podgrzany jest do temperatury powyżej 65°C i natychmiast wydany do konsumpcji [61]. 5 Żywność po odgrzaniu musi być dostarczona konsumentowi w ciągu maksymalnie 5 minut [130]. 8. 3 Maksymalny czas magazynowania zamrożonej żywności wynosi 3 miesiące. 82).przekrój poziomy [61]: 1 . odgrzanie i wydanie do konsumpcji. W docelowej klinice następuje odgrzanie potrawy (w tym samym wózku) . wydających dziennie kilka tysięcy posiłków [61]. 2 . 106 www. e większa elastyczność i wygoda użycia takiej żywności. stosowanego w kuchniach szpitalnych. e obróbka termiczna. przy czym temperatura potrawy wewnątrz wózka utrzymuje się na poziomie +5°C. Schłodzone potrawy rozdzielane są na tace w pomieszczeniu ekspedycji kuchni centralnej. są wózki do dystrybucji i odgrzewania schłodzonych potraw (rys.

2. e produkty nie tracą na wadze podczas obróbki termicznej. 8. Niska temperatura przechowywania (0 do 3°C) również hamuje rozwój patogenów.4. wanna do schładzania potraw w temperaturze od 0 do 3°C. Jeżeli posiłek nie został skonsumowany. RYSUNEK 83. System próżniowego pakowania można stosować w przypadku żywności świeżej. 130]: nie wszystkie potrawy mogą być zamrożone. o dobrej jakości mikrobiologicznej. Technologia próżniowego pakowania żywności jest jedną z najnowszych metod jej zabezpieczania. usuwa ryzyko wzrostu większości patogenów i innych form wegetatywnych. e magazynowanie w temperaturach chłodniczych. obróbka termiczna. odgrzanie i wydanie do konsumpcji. Stanowisko pracy w procesie próżniowego pakowania potraw (wizualizacja rozwiązania modelowego). które wymagają odgrzania (restytucji) do temperatury konsumpcji. piec wielofunkcyjny. przeważnie przy zastosowaniu pieca wielofunkcyjnego. sałatki. musi zostać wyrzucony. e niższa temperatura przechowywania wymaga większego zużycia energii. poddawana działaniu próżni i następnie gotowana w warunkach kontrolowanych.pl 107 . owoce. e porcjowanie i pakowanie w próżni. e wygląd.SYSTEMY PROKUKCJI POTRAW Wady systemu szybkiego zamrażania są następujące [79. jeśli temperatura jest wyższa niż 4°C [117]. szafa chłodnicza (temperatura magazynowania od 0 do + 3°C) spis treści: www. Proces ten jest prowadzony najczęściej przy wykorzystaniu pieców wielofunkcyjnych oraz mikrofalowych. Bezpośrednio przed konsumpcją musi nastąpić ogrzewanie żywności w temperaturze 70°C przez 2 minuty. wyposażenie: stół do przygotowania surowców. e receptury mogą wymagać pewnych modyfikacji. kremy. Zalety metody próżniowego pakowania są następujące [19]: e naturalny smak potraw. Stąd trwałość produktów wynosi 21 dni. e e Dystrybucja potraw zamrożonych odbywa się w porcjach indywidualnych. urządzenie do próżniowego pakowania. na przykład: jaja.gastro-projekt. na przykład w przypadku sosów jest dodawana skrobia modyfikowana. zupy. System ten nie jest stosowany w Polsce do produkcji i dystrybucji potraw w kuchniach szpitalnych ze względu na uwarunkowania podane w rozdziale 8. Pakowanie próżniowe. świeżość i barwa potraw pozostają zachowane aż do chwili ich użycia. e gwałtowne schłodzenie. łączone z pasteryzacją. Surowa lub częściowo ugotowana żywność jest wkładana do torebek o dużej szczelności. Jedynie rozwój Clostridium botulinum typu E jest nie zahamowany. e koncentracja aromatów oraz wysoki stopień zachowania substancji odżywczych. e e System próżniowego pakowania („sous-vide”) Podstawowe etapy procesu technologicznego produkcji potraw w systemie próżniowego pakowania żywności są następujące: przygotowanie surowców.

e składniki idealne do produkcji wszelkiego rodzaju diet. pasztetów itp.sztućce [66] Kuchnia centralna dzięki takiej kooperacji przynosi następujące korzyści ekonomiczne i usprawnienia organizacji pracy [104. a pozostają tylko pomieszczenia z przeznaczeniem do następujących procesów technologicznych: e dostawa gotowych potraw.zupa.deser. połączonych tunelem lub korytarzem z kuchnią centralną.5. Termos do transportu potraw [65] FOTOGRAFIA 18. Zostaje wyeliminowane zaplecze magazynowoprodukcyjne. e uniemożliwienie utleniania w przypadku świeżego mięsa. e mycie termosów i pojemników. być niższa niż 66°C [140]. 84) i tace (fot. e możliwości sprzedaży potraw na wynos. szynek.gastro-projekt. W obiektach zwanych jednostkami zależnymi (stołówkami zależnymi). projektuje się tylko część pomieszczeń.potrawy transportowane są do nich za pomocą termosów. e konsumpcja. Na rysunku 85 przedstawiono ogólny schemat zcentralizowanego systemu dystrybucji potraw. C . 8. Wymaga to przestrzegania odpowiednich parametrów: czas transportu powinien wynosić maksymalnie 60 minut. E . Natomiast transport i dystrybucja potraw do szkół. domów opieki społecznej oraz stołówek pracowniczych jest rozwiązywana przez zastosowanie termosów lub wózków bemarowych. B . temperatura gorącej potrawy zaś nie może. e wyższy dochód przy produkcji i wykorzystaniu potraw. termosy (rys. e zróżnicowana oferta potraw bez dodatkowych kosztów ponoszonych na wyposażenie i personel.surówka. e przy gotowaniu w folii niepotrzebny dodatek tłuszczu. do których potrawy są dostarczane w termosach. przed konsumpcją. W ten sposób kuchnia centralna przejmuje wszystkie czynności technologiczne .od dostawy surowca do ekspedycji gotowych potraw. W obiektach o zcentralizowanej produkcji potraw poszczególne wydawalnie posiłków mogą stanowić niezależne architektonicznie jednostki . RYSUNEK 84. zachowanie pierwotnej jakości. e wydawanie potraw.pl spis treści: .ROZDIAŁ: 8 produkty nie wysychają (oszczędność do 30%). Taca termoizolacyjna: A . Tradycyjny system produkcji potraw W systemach tradycyjnych produkcji potraw ekspedycja gotowych dań z kuchni centralnej odbywa się w stanie gorącym. W systemach pawilonowych natomiast. e możliwość rozdzielenia rejonów pracy: przygotowanie e e i produkcja w kuchni centralnej lub przechowywanie i wydawanie w filiach.. Stanowiska pracy produkcji potraw w systemie próżniowego pakowania przedstawia rysunek 83. D . W związku z tym do transportu gotowych potraw. e dłuższy okres przechowywania produktów wrażliwych (ryby) przez uniemożliwienie dostępu mikroorganizmów znajdujących się w powietrzu. stosuje się następujące wyposażenie: wózki bemarowe. do transportu potraw wykorzystywane są wózki bemarowe lub wózki z tacami. 105]: 108 www. 18).danie główne. e zmywanie naczyń stołowych. Dystrybucja potraw za pomocą tac jest charakterystyczna dla sposobu żywienia pacjentów w szpitalach lub domach dla osób starszych.

6. unikania zmian. Pierwszymi firmami.SYSTEMY PROKUKCJI POTRAW KUCHNIA CENTRALNA System dystrybucji potraw Jednostkowy TACA TERMOIZOLACYJNA Zbiorczy TERMOS BEMAR PACJENCI W SZPITALACH KONSUMENCI W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH. a już w 1957 roku miała 967 zakładów.większe możliwości nie przekraczania ustawowych godzin pracy. Obiekty te pojawiły się w latach pięćdziesiątych w dużych aglomeracjach miejskich w USA. relacje między ludźmi mogą być trudniejsze. w 1969 roku . RYSUNEK 85. Natomiast w 1994 roku w 72 krajach świata pod szyldem McDonald’s działało ponad 14 tysięcy barów szybkiej obsługi.gastro-projekt. e oszczędność surowców ze względu na zakup ilości hurtowych i kontrola nad wykorzystaniem odpadów. System typu „fast-food” Wady zcentralizowanego systemu dystrybucji potraw są następujące: e konieczność właściwej lokalizacji kuchni centralnej w stosunku do poszczególnych podjednostek. e poprawa warunków pracy pracowników . które wprowadziły ten system żywienia były: McDonald’s. e e e e w przypadku zaistnienia zakażeń zasięg ich rozprzestrzeniania się może być znacznie większy z uwagi na znacznie większą liczbę odbiorców. 8. Burger King i Kentucky Fried Chicken (KFC). e zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników tylko na ważniejszych stanowiskach. wydajność jest 2.praca 2-3-zmianowa. w 1989 roku ponad 10 000. e niższe kapitałowe inwestycje z powodu produkcji na dużą skalę. e niższe koszty siły roboczej.3706. pozostali pracownicy pełnią funkcje pomocnicze. e poprawa jakości artykułów żywnościowych ze względu na centralną kontrolę i organizację pracy. dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska naturalnego. Charakterystyka obiektów żywienia typu „fast-food” . która w latach sześćdziesiątych miała ponad 600 obiektów. to jest 10% oszczędności przy 5000 posiłkach centralnej produkcji i więcej niż 20% przy 8000 posiłkach. Firma McDonald’s powstała w 1955 roku. w 1975 roku . e wyposażenie technologiczne jest w pełni wykorzystywane .i 3-krotnie większa. unikania pracy w soboty i niedziele.1269.212 zakładów 109 spis treści: www. wynikająca z lepszego harmonogramu pracy pracowników i produkcji na dużą skalę. W Wielkiej Brytanii główną rolę w jego tworzeniu odegrała firma Wimpy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstało w Wielkiej Brytanii: 1986 roku .W Europie rozwój systemu typu „fast-food” rozpoczął się w połowie lat pięćdziesiątych. Schemat zcentralizowanego systemu dystrybucji potraw większa wydajność personelu. a obecnie 1200.pl . utworzona w 1954 roku. PRACOWNICZYCH ITP.

a średni wkład w jedną restaurację wynosił 700 tysięcy USD. W 1995 roku zbudowano pierwsze restauracje McDonald’s w Estonii.370 zakładów KFC. Burger King [24. Wysokie koszty inwestycyjne są spowodowane dwoma czynnikami. Pizza Hut.każdy szczegół jest rozważony: wygląd. Burger King. w 1986 roku . Mają na to wpływ następujące czynniki: zmiana w przyzwyczajeniach żywienia: – ludzie mają mniej czasu na spożycie posiłku w porze obiadu – istnieją trendy w polityce wyżywienia.młodzież reprezentuje znaczący procent populacji. nazw handlowych. przy czym 1/3 poniesionych kosztów stanowiło wyposażenie. a 8 w Czechach [43. ubrania personelu. 44]. Burger King. Kentucky Fried Chicken.ROZDIAŁ: 8 McDonald’s. Drugi czynnik.gastro-projekt. że zakłady gastronomiczne musiały zwiększyć sprzedaż (zyskowność). którzy założyli swoją pierwszą restau110 rację dla zmotoryzowanych w Riveside w Kaliforni tuż przed drugą wojną światową. jak i obiekty o powierzchni od 70 do 700 m2. Pierwszy z nich wynika z tego. Koncepcja i powodzenie zakładów typu „fast-food” zależą od spełnienia następujących warunków: e tania żywność. który pozwolił jej tak mocno zaistnieć na rynku.17. Według raportu Company Asistance Ltd. ryby. takie jak: McDonald’s. a także takich firm jak Wendy’s. KFC. tzn. aby spożywać mniej. e 40% pracującej populacji to kobiety pracujące. które na przykład w Wielkiej Brytanii dochodzą do 500 000 funtów dla jednej placówki. który stanowi o tak wysokim koszcie. (Catering Distribution in Poland Report) w Polsce obecnie działa około 8600 zakładów wydających posiłki w systemie typu „fast-food” [143] i jest to najszybciej rozwijający się typ placówek. Inwestycje kapitałowe koncernu McDonald’s. które preferują tak zwaną wygodną żywność. Rumunii oraz Słowacji. aby pokryć wzrastające koszty. znajdującej się w miejscu natężonego ruchu. opakowanie oraz w szczególności projekt zakładu. e amerykańskie koncerny.108].dawca) udziela drugiej stronie (franchise biorcy). Sieć zakładów typu „fast-food” McDonald’s to wysokie koszty inwestycyjne. praw autorskich lub patentów w celach sprzedaży zindywidualizowanych typów dóbr i usług. Łącznie w krajach tych znajduje się 125 restauracji McDonald’s. 10 wybudowano na Węgrzech. to wyposażenie technologiczne oraz wszelkie zagadnienia związane z jego instalacją. pieczone ziemniaki. który stanowi ponad 86% wszystkich obiektów żywienia [44]. ponieważ jest projektowane do procesów obróbki dużej liczby potraw. Taco Bell. e duża rotacja konsumentów. Najwięcej restauracji w tym regionie Europy powstało w Polsce . e potrawy. Howard Johnson [103]. należących do tego koncernu w Europie Wschodniej (z wyłączeniem Wspólnoty Niepodległych Państw). na mocy której jedna ze stron (franchise . natomiast 2/3 wydatki na budowę [44]. e wzrost liczby ludzi między 18 a 25 rokiem życia . ponieważ nie mają czasu na przygotowanie posiłków. e popyt na żywność.w ciągu ostatnich 10 lat koszty dzierżawy i nieruchomości wzrosły tak. Pizza Express. Podstawowymi produktami w tych zakładach są: hamburgery. Jednakże sukces tych zakładów był spowodowany przemyślaną polityką dotyczącą otwieranych jednostek oraz dużą kampanią reklamową w telewizji. Jest prawie niewiarygodne. które ponadto muszą spełniać wymagania dotyczące utrzymania odpowiedniej temperatury obróbki termicznej. Wyposażenie jest drogie. e Współczesne zakłady tego typu charakteryzuje duże zróżnicowanie powierzchni i wielkości. Zalicza się do nich zarówno kioski i małe placówki o powierzchni 20 m2. W roku 1980 McDonald’s zaczął działać na zasadach franschisingu. Charakterystyka działalności koncernu McDonald’s. prawa do wykorzystania znaku towarowego. że rynek „fastfood” opiera się na zintegrowanym podejściu do każdego produktu . sprzedające mini hamburgery czy parówki. kosztów rzędu około 1 mln funtów/rok [124]. w zamian za wynagrodzenie pieniężne. Inwestycje w Polsce wynosiły do końca 1995 roku 50 milionów dolarów. która jest pobierana na wynos i konsumowana na miejscu. McDonald’s samodzielnie prowadzi działalność i nie posiada przywilejów rządowych. jak McDonald’s. frytki. W Wielkiej Brytanii 45% udziałów należy do indywidualnych udziałowców. e wysokie czynsze . Na przykład grille czy frytownice muszą osią- www. które można szybko ugotować i przetrzymywać w krótkim czasie bez zepsucia. umowy. Do tej pory McDonald’s otworzył ponad 18 000 restauracji w 90 krajach. w których jest zatrudnionych ponad milion pracowników [43]. Wiele zakładów jest modernizowanych po 2-3 latach. Nazwa restauracji wywodzi się od nazwiska braci Dick i Mac McDonald. pizza. Ta grupa jest mniej konserwatywna i szybko adoptuje wygodne produkty i ten sposób konsumpcji. Jest to związane z wysoką wydajnością urządzeń. e dokładna kontrola porcji. Centrala McDonald’s na Europę Wschodnią opublikowała w 1996 roku dane o liczbie restauracji.pl spis treści: . że firma potrafiła wypracować sobie taki „image” produktu. smażone kurczaki.

lub 7 minut. Czynniki. że hamburger stanowi kompletnie zbilansowany posiłek (podkreśla się.SYSTEMY PROKUKCJI POTRAW gać właściwą dla danego produktu temperaturę smażenia natychmiast po położeniu zamrożonego hamburgera na grill lub włożeniu zamrożonych frytek do oleju. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 3. posiłki mogą być konsumowane zarówno na miejscu. zjeść w samochodzie lub podczas spaceru. Na przykład frytki mogą być trzymane po obróbce termicznej przez około 3 minuty.świetlna tablica przedstawiająca oferowane danie. chociaż są większe placówki dochodzące do 1800 m2 w Londynie. starając się je obniżać poprzez rozłożenie kosztów początkowych na wiele lat w wyniku kupowania ziemi na własność lub długoterminową dzierżawę [38]. Jest to bardzo ważne ze względu na to. stanowiąca zarazem zachętę do zakupu dania. Działania tego systemu opierają się na maksymie. 3 Produkt jest pakowany tak jak w sprzedaży detalicznej. dwóch produktach i jego wariantach. wydanie posiłku i obsługa. Niektóre obiekty wyposażone są we frytownice posiadające funkcje automatycznego obniżenia kosza z frytkami do tłuszczu i jego automatycznego podnoszenia po określonym czasie. Jakość . gdy w określonym czasie nie jest wydany do konsumpcji. Czystość . w przypadku. że kilka zakładów może istnieć obok siebie na przykład w Londynie na Oxford Street jest 7 placówek w zasięgu 1 mili (1 mila = 1. serwis. Jest to informacja o cenach. a nie z wysokich kosztów nakładanych na poszczególny produkt. szacuje się około 8000 osób na tydzień w przeciętnej placówce w mniejszych miastach.początkowo system typu „fast-food” był synonimem żywności „kiepskiej”.operatorzy w tym systemie zgodnie przyznają. ponieważ była tania i amerykańska. Oczywiście w niektórych miejscach liczba klientów jest tak wysoka. na których podawane są dania. 2 Zysk jest czerpany z wysokiego obrotu. Przeciętna powierzchnia zakładu typu „fast-food” w Wielkiej Brytanii wynosi około 1200-1500 m2. Przeciwnicy tego systemu twierdzą natomiast. Każdy z produktów ma określony czas przechowywania po obróbce termicznej. System typu „fast-food” .609 km) i każda z nich obsługuje 30 000 klientów w ciągu tygodnia. że sukces tkwi w lokalizacji. stąd nazwa „fast-food”. a 60 sekund to przyjęcie zamówienia. W systemie tym żywność nie jest przygotowywana przez wykwalifikowanych pracowników w tradycyjny sposób. które odróżniają system typu „fast-food” od innych gałęzi przemysłu są następujące: 1 Większy przepływ konsumentów. 4 Działalność opiera się na ograniczonym jadłospisie . Mleko pozostałe w automacie do produkcji koktajli zostaje wylane. Stoły w przygotowalniach mają specjalne pojemniki na odpadki. zarówno dla konsumujących na miejscu jak i na wynos. Koszty takiej inwestycji. że wyłączne żywienie się w zakładach McDonald’s może doprowadzić do ostrego niedoboru witaminy C w organizmie. Powodem tak znacznej liczby konsumentów są następujące czynniki: jakość.gastro-projekt. gdy są zapakowane jednostkowo.pl . konsument może zabrać je ze sobą. natomiast w Londynie około 35 000 osób tygodniowo. która mówi. że w rzeczywistości nie jest on już niskiej jakości pod względem wartości żywieniowej. ale McDonald’s zaakceptował to. wygodne do trzymania w jednej ręce. najczęściej z ich ilustracjami. czyszczone są stoliki. że hamburgery to czysta wołowina). W kuchni każdy odpowiada za nienaganny porządek na swoim stanowisku pracy. z czego 2. Opakowanie musi być atrakcyjne. Charakterystyczną cechą obsługi konsumenta jest tak zwana menu board . tace. W celu kontroli jakości produktów montowane są termostaty oraz mikrokomputery [141]. że konsument może obserwować przygotowywanie potraw. Systemten ma więcej wspólnego ze sprzedażą detaliczną w sklepach i dlatego plany zakładów odnoszą się bardziej do sklepów niż restauracji. Postrzeganie systemu typu „fast-food” przez konsumenta. co zapobiega rozsypywaniu się resztek na podłodze. są bardzo wysokie. Ważny jest czas. nie jest również wydawana w konwencjonalny sposób tak jak w restauracji. Pracownicy dbają o czystość w restauracji: na bieżąco zmywana jest podłoga. średnio cztery razy dziennie podlegają procesowi mycia i dezynfekowania. że są „uczuleni” na punkcie zachowania czystości. zaakceptowanych przez Państwowy 111 spis treści: www. w jakim klient wejdzie do zakładu i zostanie obsłużony. zlokalizowanej w centrum miasta przy głównej ulicy. jak i na wynos. 5 Starania idą w kierunku zaspokojenia wszystkich przedziałów wiekowych konsumentów [132]. Dlatego też w Ameryce położono szczególny nacisk na poprawę jakości produktu i uważa się.podstawą tego typu obsługi jest jego szybkość. gdy są luzem.5 minuty to maksymalny czas stania w kolejce.5 minuty. Wskazuje się na fakt. jest natychmiast wyrzucany. a urządzenie dokładnie wyczyszczone przy użyciu środków. przy Oxford Street. czystość i cena. Wszystkie pomieszczenia i urządzenia są czyszczone przez nocną zmianę pracowników. wyróżniające ten produkt. Serwis . a także ostrzegają przed dużą zawartością soli oraz tłuszczu w hamburgerach i frytkach [103].przeważnie jednym.

Jak widać koncepcja placówki typu „fastfood” opiera się na połączeniu fabryk z przetwórnią żywności i siecią sklepów detalicznych. do jednorazowego użytku. sałata. ser. e warzywa.5 cm. e Burger King – the whopper .z powodu tak zwanej ekonomicznej depresji konsumenci bardzo zwracają uwagę na ceny. Ze względu na fakt. truskawkowy dostarczane w pojemnikach 12-kilogramowych. Dlatego też system typu „fast-food” preferuje modyfikowanie cen tylko wtedy. dodawane są warzywa. ubranie musi być idealnie czyste i wyprasowane [44]. kurczak. na przykład: e McDonald’s – „oryginalny . produkcję deserów. Filet rybny oraz kurczak smażone są we fryturze o temperaturze 168°C. co może nastąpić. aby pokazać konsumentowi oryginalność danego produktu. sałata i ogórki poszatkowane i przechowywane w chłodni. Do głównych półproduktów należą [44]: e bułki gotowe do podgrzania. przez które często następują opóźnienia.z płynem do dezynfekcji. porcjowane. e mięso (hamburger wołowy. e syropy: waniliowy. Produkcja i obsługa. Szacuje się. że stale rośnie liczba zakładów oferujących żywność typu „fastfood”. „domowy hamburger”. e napoje do przygotowywania na gorąco. a temperatura mięsa po wyjęciu powinna wynosić 85°C. Frytki.wszystko to kosztuje mniej więcej tyle samo w ramach jednej sieci. że Kentucky Fried Chicken wydał 5 mln funtów na reklamę w jednym roku. Szczególny problem stanowią śmiecie i odpady. e mleko UHT o zawartości tłuszczu 3. Obrońcy środowiska naturalnego zarzucają niektórym sieciom„fast-food”produkcję ogromnej liczby opakowań jednorazowych [44]. Konkurencja na rynku. Produkcja oferowanych dań opiera się na półproduktach regularnie dostarczanych do restauracji. Sprite. Personel jest zobowiązany do schludnego wyglądu.„większy i lepszy niż jakikolwiek inny”. e napoje do podawania na zimno. bekon). Wszystkie ręczniki są papierowe. ponieważ nie ma potrzeby produkowania nowych kart menu (cennik jest umieszczony nad ladą wydawalniczą). to jest Coca-Cola. przechowywane w mroźni.liofilizowana (suszona) wymaga wcześniejszego namoczenia. cebula. smażenie lub pieczenie na ruszcie). Czynnik ekonomiczny (cena) . ryba. e Wendy – jeden podstawowy hamburger i 27 różnych dodatków. e Wimpy – angielski hamburger w bułce z całymi kawałkami mięsa. e ciastka dostarczane w postaci zamrożonej i magazynowane w mroźni. Generalna zasada strategii marketingu polega na tym. obsługi i ceny produktu.pl spis treści: . W ślad za nowymi produktami idzie promocja na dużą skalę i reklama telewizyjna. dresingowanie kanapek. Aby rozwiązać ten problem personel obowiązuje się sprzątać śmiecie na ulicy wokół zakładu. e sosy do kanapek. Maksymalny czas jej przechowywania w tej postaci wynosi 10 minut. przechowywane w mroźni (temperatura -18°C). pomidory. e ser w postaci plastrów. polityka cen jest prowadzona bardzo ostrożnie. napój pomarańczowy. Można to zrobić relatywnie łatwo. następnie przy pomocy dozownika nakłada się sosy. ogórki. Proces trwa średnio 40 sekund. przechowywane w mroźni. że nie ma konkurencji pomiędzy firmami. a dolnej 177°C. podczas gdy McDonald’s wydał prawie 4 mln funtów tylko na reklamę telewizyjną [29].prawdziwy” hamburger. tym bardziej że ceny produktów stale się zwiększają. Frytki nie mogą ulec połamaniu podczas smażenia. ketchup.5% i 3. który odróżnia się od produktu konkurencji. Dlatego można powiedzieć. Zazwyczaj kilku operatorów rozpoznaje rynek. Jednakże istnieje wiele firm współzawodniczących ze sobą o rynek. Hamburgery wołowe poddawane są procesowi smażenia na ruszcie. Przygotowanie kanapek rozpoczyna się od włożenia do tostera odpowiedniego rodzaju pieczywa. Hamburger. przechowywany w chłodni.5 kg. musztarda dostarczane w kilkulitrowych opakowaniach. pakuje się ją w papier i przekazuje do ekspedycji. Czas tego procesu wynosi około 3 minut. jeśli chodzi o ceny. odpowiednio przekrojone. W rzeczywistości McDonald’s jest liderem na rynku i operatorzy z innych sieci konkurują z jego cenami. Ważne jest częste mycie rąk oraz ich dezynfekcja. kiedy jest to konieczne. Równocześnie przygotowywane jest mięso. temperatura górnej płyty wynosi 218°C. wszystkie zaś przyjmują prawie identyczne postawy wobec jakości.gastro-projekt. Bułki są garnirowane. czekoladowy.organizacyjne.ROZDIAŁ: 8 Zakład Higieny (PZH).Mięso po usmażeniu powinno mieć temperaturę wewnątrz 71°C. czy odmowy otwarcia nowej restauracji. a ich standardowa długość powinna wynosić 7. Personel nie może nosić biżuterii na rękach. ponieważ w jej obrębie może gromadzić się brud. to jest kawa i herbata. shake czy kawa . smażenie frytek.2%. podgrzewanie pieczywa. Smażenie frytek odbywa się w temperaturze 168°C. w tym celu obok pojemnika z mydłem znajduje się drugi . 112 Cechy operacyjno . Do głównych procesów technologicznych przebiegających w restauracjach typu „fast-food” zalicza się: obróbkę termiczną mięsa (grillowanie. e frytki dostarczane w workach o ciężarze 2. Fanta. Gotowe frytki pozo- www. przepowiadając. Po włożeniu mięsa kanapka jest gotowa. cebula .

obsługa tosterów 3 osoby . to jest około 21°C.obsługa tosterów 5 osób . Po obróbce termicznej pakuje się je w papierowe opakowania. specjalne zadania socjalne Obsługa i wydawanie: 1 osoba . takie jak kawa i herbata. przywitanie konsumenta. jeśli chodzi o przygotowanie posiłków i serwis. Oczywiście liczba personelu będzie się różnić w zależności od przewidywanego popytu.sprzątanie stołów.temperaturę pokojową. przygotowywane są w ekspresach znajdujących się w sekcji ekspedycji. Kontrola. frytki pakowane są w odpowiednie torebki [44]. W wyniku tego procesu uzyskuje się puszystą strukturę. a następnie intensywnie miksowane.kierownik sali 10 osób . Woda wykorzystywana do napoi jest specjalnie filtrowana. waniliowym lub truskawkowym [24.operatorzy kas 5 osób . Pracownicy są przygotowywani do wykonywania różnych zadań podczas jednej zmiany.gastro-projekt. Napoje gorące. e wielkość sprzedaży po odliczeniu podatku VAT i posiłków personelu [24.kontrola produkcji 4 osoby .5% tłuszczu i być sterylizowane. e wszystkie bezgotówkowe transakcje.kierownik piętra 2 osoby .W trakcie szkolenia jest pokazywane. następuje natychmiastowa korekta. siły roboczej.2%. e przeciętną wielkość zamówienia przez konsumenta. -4°C. Jest ono mrożone do temperatury około -8°C. Napoje gazowane podawane są z dodatkiem lodu. W rzeczywistości zatrudnia się tu więcej personelu. porcjowanych w zakładzie. Filtracja usuwa zarówno osady mikrobiologiczne. Dane te umożliwiają dokładną analizę elementów wpływających na koszt żywności. jak i zanieczyszczenia mechaniczne. Wszystkie operacje są dokładnie kontrolowane.polewanie sosami (dressing) 2 osoby .nalewanie koktajli (shake) 3 osoby . na przykład rano może pracować 10 osób i stopniowo można zwiększać liczbę personelu [24. a następnie odniesienie ich do rotacji konsumentów. koszt ogólny. niż w przeciętnej restauracji.pomocnicy (Backers) Tył lady: 1 osoba . e wielkość sprzedaży na 1 godzinę w relacji do poziomu zatrudnienia. Napoje zimne produkowane są także na bazie wody oczyszczonej. znajdujących się w części magazynowej.Mleko wykorzystywane do produkcji lodów powinno zawierać około 3.nalewanie napojów 1 osoba . jak wykonywać określone zadania. owocowo-mleczne (shakes) sporządzone z dodatkami smakowymi. Aby pokazać zarys poziomów personelu. truskawkową lub karmelową. Lody podaje się w waflach z polewą czekoladową.kierownik zakładu 1 osoba . poniżej przedstawiono przykład operacji w godzinach szczytu w dużym mieście: Lobby: 1 kierownik piętra 5 osób . umożliwiających odcieknięcie nadmiaru tłuszczu. 44]. lecz występuje jako załoga. Mleko zostaje schłodzone w automacie do temperatury -3. Do ich rozlewania służy dystrybutor umieszczony przy ekspedycji. Personel. Polewy czekoladowa i karmelowa mają temperaturę 52-53°C. e wydajność produktów o wysokich kosztach. Ciastka zamrożone poddaje się procesowi smażenia w głębokim tłuszczu o temperaturze około 182°C. Woperacjach „fast-food” nie zaznacza się wyraźnej granicy między produkcją posiłków a ich serwisem. Bezalkoholowe napoje orzeźwiające. Na przykład zakład działający na mniejszej ulicy może zatrudnić ponad 30 osób na pełnym etacie i drugie tyle na pół etatu. Służy do tego system ośmiu różnych filtrów. Nie ma tu jasno wydzielonych zadań.przygotowanie frytek 2 osoby . Personel nie jest zatrudniony tu na takich stanowiskach. 58].pl . Wymiana filtrów odbywa się co najmniej raz na trzy miesiące. e ogólna liczba obsłużonych konsumentów. Każdy kierownik zmiany przygotowuje raport. jak na przykład kucharz. a personel jest przy tych stanowiskach. specyficzne zadanie do wykonania. Produkowane są z mleka niezagęszczonego o zawartości tłuszczu 3. Koncentraty miesza się z wodą oraz nasyca dwutlenkiem węgla. to koszty dzierżawy 113 spis treści: www. przy których jest największe zapotrzebowanie w danym czasie. niż w konwencjonalnej restauracji. Tam gdzie działania są nie satysfakcjonujące.grillowanie mięsa 4 osoby .58].sprzątanie Razem: 51 osób. Tak jak kanapki. Inne koszty.kierownik 1 osoba . w celu określenia sprzedaży na roboczogodzinę i ogólną dzienną sprzedaż na godzinę roboczą. Lody i koktajle mleczne (shake). Zauważyć tu można. że personel pracuje jako drużyna i każda osoba ma proste. Nieprawdziwa jest opinia.SYSTEMY PROKUKCJI POTRAW stawia się na specjalnych sitach. natomiast truskawkowa . który między innymi zawiera analizę następujących czynników: e utarg jednej kasy w stosunku do ogółu utargu. gdzie następuje proces intensywnego mieszania z syropem: czekoladowym. że koszty pracowników są niższe.

FOTOGRAFIA 19. Szczególnie bowiem w tym przemyśle istnieją słabe punkty. aby sprzęt nie był włączany w tym samym czasie używane są termostaty w celu zminimalizowania nakładów energii. Poszczególne rozwiązania różnią się między sobą głównie liczbą stanowisk do wydawania potraw i związanym z tym rozmieszczeniem urządzeń do produkcji i dystrybucji. przy zastosowaniu tego wyposażenia. Urządzenia zlokalizowane są wzdłuż ściany pod okapem wentylacyjnym. e e Należy też do nich dostawa posiłków do domu. w Wielkiej Brytanii zoną rybę z frytkami i herbatę. Koszty elektryczności mogą być redukowane przez eliminowanie wahań mocy. Rysunek 86 przedstawia dwa warianty ustawienia urządzeńw pomieszczeniu obróbki termicznej potraw (i ich ekspedycji) w zakładzie typu „fast-food”. zapewniająca ciągłość sprzedaży. Przeznaczone jest ono do obróbki termicznej półproduktów oraz ekspedycji gotowych potraw. rozszerzenie gamy produktów. że system typu „fast-food” polega na przewidywaniu sprzedaży. Stanowisko do obróbki termicznej potraw w systemie typu „fast-food” wyposażone w urządzenie (grill) do pieczenia mięs [61] 114 www. bułki.ROZDIAŁ: 8 i zużycia energii elektrycznej. ciasta. Dostawa półproduktów do zakładu odbywa się poprzez rampę do przedmagazynu. Po kontroli ilościowej i jakościowej towary transportowane są do odpowiednich magazynów. ponadto sprzęt jest wyłączany. Produkty mrożone.różnorodne zupy [44]. Nie ulega wątpliwości. 19). kiedy kierownik musi określić przewidywany poziom sprzedaży na następne 10 dni. Trendy w systemie typu „fast-food”. Pierwszy. Na przykład we Francji menu obejmuje odpowiedni wybór win.gastro-projekt. Dostawa do domu jest jakby zaprzeczeniem tego. co zostało opisane powyżej. takie jak: hamburgery. w Holandii krokiety z kurcząt z sosem jabłkowym. golonka. Proponowany asortyment ulega ciągłym mody kacjom. lecz takie czynności stanowią podstawę w zapewnieniu sukcesu. w Japonii . które rozwinęły się w tym systemie w latach osiemdziesiątych: rozwój nowych koncepcji. to dostawa taka może być brana pod uwagę. Natomiast w chłodni w temperaturze +5°C przechowuje się obrane warzywa. odzwierciedlających specy czne cechy miejscowego popytu. frytki. Asortyment wydawanych potraw. Można wyróżnić 3 główne trendy.pl spis treści: . obok typowych dań dla restauracji typu „fast-food”. w Niemczech piwo. kiedy nie jest używany. polewy itp. e różnorodność lokalizacji. magazynowane są w mroźni w temperaturze od -18 do -23°C. boczek). jest dość szeroki ze względu na wykorzystanie pieca konwekcyjno-parowego. napojów i deserów.charakterystycznych dań regionalnych (kurczaki. lecz odkąd posiłki na wynos stanowiąintegralną część tego systemu.gdy musi być przygotowywana odpowiednia ilość dań. drugi . Stanowisko obróbki termicznej wyposażone w charakterystyczne urządzenia dla obiektów typu „fast-food” przedstawiono na rysunku 87. Można wyróżnić dwa etapy procesu przewidywania. Wiąże się to z tendencją do wprowadzenia do jadłospisu. Do magazynu produktów suchych kierowane są przyprawy sypkie. lety z dorsza. że ścisła kontrola i jej procedura jest kosztowna. cebula lio lizowana. obyczajów i tradycji (fot. Wymagania funkcjonale obiektów. Trzeba też pamiętać. w Austrii ćwikłę z pomidorami.

6 .stół chłodniczy. 7 . 8 .jednostanowiskowy system wydawania. 4 . 2 . 10 .SYSTEMY PROKUKCJI POTRAW RYSUNEK 86.frytownica.frytownica. 9 .dystrybutor do talerzy.kasa RYSUNEK 87.piec konwekcyjno-parowy 5 x GN 1/1. 3 .okap wentylacyjny spis treści: www. 5 .podgrzewacz do frytek.gastro-projekt.kuchnia mikrofalowa. 12 . Stanowisko obróbki termicznej typowe dla zakładów typu „fast-food”: 1 .wielostanowiskowy system wydawania.stół.dyspenser do puree ziemniaczanego. 2 . Pomieszczenie obróbki termicznej i ekspedycji potraw w zakładzie typu „fast-food”: a . 4 .stół z szafką. 3 .dystrybutor do napojów.pl 115 .podgrzewacz. b .płyta grill. 5 . 1 . 11 .półka na pojemniki gastronomiczne.grill.

..... Tacowy system dystrybucji posiłków (indywidualny) .6....... Bemarowy system dystrybucji posiłków (zbiorczy) .4..2...pl www.....................2............... Klasyfikacja tacowego systemu dystrybucji potraw .......... Zasady pracy w tacowym systemie dystrybucji posiłków ......5...........gastro-projekt......Rozdział.. 122 9....2...... 120 9.2...... 9 SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH 9..... 118 9.................. 127 9..................................... System identyfikacji diet ......................................................... Czynniki decydujące o możliwości zastosowania tacowego systemu dystrybucji posiłków .... Wyposażenie technologiczne działu dystrybucji posiłków ..... Zautomatyzowany transport wózków tacowych . 127 9...3.. 129 spis treści: www.....1..2.................gastro-projekt...............pl .......2........................2........1........2................... 128 9......... 118 9..

pl spis treści: . Prowadzi to do zwiększenia o 15-30% strat żywności w porównaniu z systemem tacowym. kuchenkach oddziałowych. pokojach pacjentów oraz jadalniach.ROZDIAŁ: 9 Stosowane są dwa systemy dystrybucji potraw: system indywidualny i system zbiorczy.gastro-projekt. Zalety bemarowego systemu dystrybucji posiłków są następujące: 1 Jest wygodny w przypadku żywienia pacjentów. Pierwszy służy do wydawania posiłków dietetycznych dla pacjentów. 3 Jest wygodniejszy w przypadku transportu posiłków w zakładach. 118 9. tak aby można było wstawić w istniejące w nich „gniazda” odpowiednie naczynia. Istotą tego systemu jest to. spożywających posiłki w jadalniach. dzięki wyeliminop waniu porcjowania potraw na oddziałach szpitalnych e pozwala na utrzymanie właściwej temperatury (minimum 60°C) oraz niezmiennej wartości odżywczej dostarczanych posiłków e wpływa na zwiększenie wydajności procesu ekspedycji potraw e ułatwia przygotowanie terapii dietetycznej oraz pozwala na dokładne śledzenie jej przebiegu e www. 6 Zakłócanie spokoju zarówno pacjentom.tunelowe. Wózki te są ogrzewane elektrycznie dzięki odpowiednim układom grzałek podłączanych do gniazd wtykowych. Transport indywidualnych posiłków dietetycznych odbywa się za pomocą tac. które w pełni rekompensują wysokie koszty jego wprowadzenia. która przy zastosowaniu takiego systemu dystrybucji traci swoją funkcję. czy myciem naczyń. 126]. Poniżej przedstawiono najistotniejsze zalety tacowego systemu dystrybucji posiłków [9. odbywa się w kuchni centralnej. 9. 4 Zwiększona pracochłonność przy indywidualnym porcjowaniu i rozdzielaniu posiłków w stosunku do systemu tacowego.1. 2 Jest korzystny w przypadku żywienia pacjentów oraz gości. Bemarowy system dystrybucji posiłków (zbiorczy) Produkcja posiłków dietetycznych. Każdemu oddziałowi przyporządkowana jest odpowiednia liczba bemarów oraz pojemników z posiłkami dietetycznymi. w których budynki rozmieszczone są w układzie pawilonowym (ogrzewane wózki dają możliwość przeznaczenia nieco dłuższego czasu na transport i rozdzielanie posiłków). nazwą diety. 126]: odnosi on kulturę i higienę żywienia. Posiadają ponadto szafki do transportu naczyń. Gniazda te powinny znajdować się w następujących pomieszczeniach: kuchni głównej. które pozwalają na zróżnicowanie wielkości posiłków i dostosowanie ich do potrzeb poszczególnych oddziałów. 3 Trudności w precyzyjnym. którzy przebywają w zakładzie leczniczym dłuższy czas. Wózki bemarowe są wyposażone w różnej wielkości pojemniki gastronomiczne. indywidualnej diety. ilościowym zaplanowaniu produkcji. Każda taca posiada kartę z imieniem i nazwiskiem chorego. W takiej formie dostarczane są na poszczególne oddziały. Zwrot naczyń brudnych odbywa się za pomocą tych samych wózków. Wady bemarowego systemu dystrybucji posiłków są następujące: 1 Znaczne straty wartości odżywczych potraw. Gotowe potrawy przekładane są do pojemników gastronomicznych. że cały posiłek jest przygotowywany i rozdzielany w specjalnie zaprojektowanej kuchni centralnej. Tacowy system dystrybucji posiłków (indywidualny) Jest to zorganizowany rozdział posiłków w kuchni centralnej za pomocą ruchomego taśmociągu. spowodowane wydawaniem posiłków. spowodowane długim czasem płynącym od przygotowania posiłku do spożycia przez pacjenta.2. którego zasadniczym zadaniem powinna być opieka nad pacjentem [118. Skompletowany posiłek dietetyczny podaje się choremu z pominięciem kuchenki oddziałowej. 7 Niewłaściwe wykorzystanie personelu oddziału. 2 Trudności w dopasowaniu ściśle określonej. oznaczeniem oddziału i numerem pokoju. wstawianych do specjalnie izolowanych wózków bemarowych. jak i personelowi medycznemu. 5 Trudności w zachowaniu wymaganych warunków higienicznych. Centralny system dystrybucji posiłków ma wiele zalet. przy zastosowaniu bemarowego systemu dystrybucji. drugi natomiast może być wykorzystywany do transportu posiłków dietetycznych dla pacjentów oraz posiłków dla personelu szpitala. Do mycia naczyń oraz pojemników mogą być stosowane maszyny typu komorowego lub o działaniu ciągłym . Dzięki warstwie termoizolacyjnej posiłki dłużej zachowują wymaganą temperaturę i bezpiecznie docierają do pacjenta. obiady i kolacje. Według tej zasady rozdziela się śniadania. Tace są profilowane. pracującej według schematu przedstawionego na rysunku 88. wynikające z wadliwie działającego systemu informacji o stanie pacjentów.

co pozwala na pełne zautomatyzowanie tego procesu e powyższe usprawnienia pozwalają na zmniejszenie liczby zatrudnionego personelu. Schemat funkcjonalny dla kuchni centralnej i systemu tacowego spis treści: www.gastro-projekt. a zwolnioną powierzchnię można wykorzystać do innych celów e wszystkie naczynia myje się w zmywalni centralnej.pl 119 . kadry te mogą zostać wykorzystane przy innych pracach e RYSUNEK 88.SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH żaden zbędny posiłek nie opuszcza kuchni oraz wyklucza się jakiekolwiek ubytki na drodze kuchnia-oddział-chory e w systemie tym nie przewiduje się kuchenek oddziałowych.

Zwiększenie inwestycji przy wprowadzaniu centralnego systemu dystrybucji posiłków jest nieznaczne w stosunku do korzyści. 2 . Talerz na po- RYSUNEK 89. 9. jakie ten system oferuje [126. W skład wyposażenia tacy wchodzą: termoizolacyjna miska.talerz trójdzielny do dania głównego. 89). 4 . Wyposażony jest w dwuścienną. klosz oraz porcelanowa miseczka na zupę.talerz wkładany jest w dwuścienną. ze względu na rodzaj tac.pokrywa. dwie salaterki. 3 . Na jej dnie umieszczona jest specjalna wkładka oddająca ciepło naczyniu (tzw.pl spis treści: . 21). mała miseczka na zupę ze specjalnym dekielkiem.komplet sztućców i serwetka 120 www. magazyn ciepła). termiczny kubek z pokrywką oraz podstawka na kartę identyfikacyjną pacjenta (fot.miseczki do surówki i deseru. Przekrój naczynia izotermicznego [62] FOTOGRAFIA 20. Nie posiada specjalnej wkładki. oddającej ciepło naczyniu. 141]. Klasyfikacja tacowego systemu dystrybucji potraw Tacowy system dystrybucji posiłków można podzielić.pokrywa. 5 . na kompaktowy i zamknięty. Systemy kompaktowe: l termoizolacyjny zestaw kompaktowy .miseczka do zupy. 1.2. Charakterystyczne wyposażenie dla tego rodzaju tac to: termoizolacyjny klosz. termiczna miska. Z góry całość chroniona jest przez specjalny klosz z tworzywa sztucznego. 6 . 20). termiczny kubek z pokrywką oraz podstawka na kartę identyfikacyjną pacjenta (fot. na wyposażenie kuchenek oddziałowych i ich obsługę. zaopatrzony w uchwyt (rys. Charakteryzuje się niską wagą.ROZDIAŁ: 9 l odciążenie oddziałów klinicznych i szpitalnych z obowiązku rozdziału diet powoduje zmniejszenie kosztów przeznaczonych np. izolowaną miskę termiczną. Termoizolacyjny zestaw kompaktowy [66]: 1 . termoizolacyjną miskę i klosz.gastro-projekt. l kloszowy zestaw z termiczną miseczką wykonaną z CN (ze szlachetnej stali chromowo-niklowej). l termoizolacyjny zestaw z tworzywa sztucznego jest podobny do opisanego wyżej. dwie salaterki.

opracowano empirycznie. że mak121 spis treści: www.pokrywa.miseczki do surówki i deseru. 4 . Z doświadczenia wynika. dwie salaterki.pokrywa. 23). wstawia się w dwuścienną miskę z umieszczoną na jej dnie wkładką cieplną. Termoizolacyjny zestaw z tworzywa sztucznego [66]: 1 .pl .komplet sztućców i serwetka trawy gorące. składającego się z kotleta. Pokrywa ta.SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH FOTOGRAFIA 21. w przypadku tego systemu. 6 . dekiel na miseczkę na zupę. 4 . tj. miseczka na zupę.miseczki do surówki i deseru. 2 .pokrywa. termoizolacyjnymi ściankami.talerz trójdzielny do dania głównego. termiczny kubek z przykrywką oraz podstawka. Wartości termiczne. 2 .komplet sztućców i serwetka FOTOGRAFIA 22. Podstawa jest dwuścienna. zbudowana ze specjalnej pianki izolacyjnej. opierając się na teście z udziałem wzorcowego dania. Potrawy zimne i ciepłe nakrywa się jedną pokrywą z wyprofilowanymi. 3 . inaczej całościowa jednostka zamknięta. salaterki.miseczka do zupy. warzyw. Wskład tego systemu wchodzi taca złożona z dwóch części.pokrywa. Z góry naczynie jest przykrywane jednościankowym kloszem z uchwytem. termiczna miska. Porcelana i potrawy przed porcjowaniem zostały podgrzane do temperatury 80°C. termoizolacyjny kubek. przedstawia wykres 1. Zestaw kloszowy z termiczną miseczką ze stali chromo-niklowej [66]: 1 .miseczka do zupy. miseczka na zupę z dekielkiem z CN. 5 .gastro-projekt. które uniemożliwiają wymianę ciepła między nimi. pokrywy oraz podstawy. przedstawione na wykresie. która posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne (fot. Straty temperatury w stosunku do czasu. 5 .talerz trójdzielny do dania głównego. Na wyposażenie kompletu składają się: część spodnia i górna tacy. w którym potrawa dociera do pacjenta. 6 . Wyposażenie tacy stanowi: klosz z CN. 3 . System zamknięty. 22). podobnie jak miseczka wykonana jest ze stali szlachetnej. ziemniaków oraz kremu szparagowego. wykonana z CN na kartę identyfikacyjną pacjenta (fot.

2.ROZDIAŁ: 9 FOTOGRAFIA 23. wynosi 40 minut [92]. tac. Problemy te eliminują mniejsze wózki (o pojemności 10 tac). Zależność zmienności temperatury od czasu przechowywania dań gorących w tacach termoizolacyjnych symalny czas transportu potraw w tacy termoizolacyjnej. Łącznie w skład kompletnej linii może wchodzić około 30 różnych elementów wyposażenia. Aby wyeliminować straty wartości odżywczej posiłków między porcjowaniem a podaniem pacjentowi powinno skrócić się do minimum czas potrzebny na kompletowanie tac. załadowywanie i rozładowywanie wózków oraz transport tac z pomieszczenia ekspedycyjnego do odpowiednich bloków oddziałowych. 91). Jego prędkość można regulować zależnie od sprawności manualnej personelu [110]. a bezpośrednim podaniem choremu e wielkością wózków. Po obu stronach taśmociągu znajdują www. Czas transportu tac z kuchni do pacjentów powinien być matematycznie skalkulowany. że są one prawidłowo wykorzystywane tzn. Żywność w żaden sposób nie chroniona przed stygnięciem powinna być transportowana do chorego nie dłużej niż 5 minut [126]. które poruszają się wolno i są mało zwrotne. wózków do przechowywania naczyń. Opiera się na zastosowaniu. poszczególne czynności związane z ich obsługą są zsynchronizowane.gastro-projekt. Przeciętnie przyjmuje się wydajność taśmociągu wynoszącą 6 tac na minutę i przykładowo dla szpitala na 500 pacjentów czas dystrybucji posiłków wynosi około 1 i 1/4 godziny [10]. a następnie do pacjenta. Wyposażenie technologiczne działu dystrybucji posiłków Centralny system dystrybucji potraw reprezentuje najnowsze tendencje w sferze techniki i organizacji żywienia chorych w szpitalach. pod warunkiem. 122 Aby dostawa była zgodna z planem należy również oszacować ilość i rodzaj wymaganego sprzętu.pl spis treści: . Sposób ich ustawienia przy taśmociągu przedstawia rysunek 90 [8]. ilość wind oraz taśmociągów do dystrybucji tac. z kuchni centralnej do pacjenta. przy którym odbywa się porcjowanie potraw (rys. taśmociągu oraz wózków transportowych do tac. Znaczące różnice temperaturowe potrawy w stosunku do wartości przewidywanych mogą być spowodowane: e odstępstwami czasowymi pomiędzy czynnościami związanymi z przygotowaniem posiłków. wózków bemarowych do potraw gorących. składającego się między innymi z naczyń stołowych.2. Dwuczęściowa taca termoizolacyjna [66] WYKRES 2. Podstawą linii do wydawania posiłków jest taśmociąg zasilany energią elektryczną. 9. odpowiedniego kompletu wyposażenia.

dzięki czemu zagwarantowana jest cicha i bezwstrząsowa jazda. Regały są wyposażone w 4 kółka z gumową bieżnią oraz odboje. Platforma nośna jest wyposażona w mechanizm utrzymujący pierwszą tacę na stałej. Pojemność regałów jezdnych wynosi od 90 do 180 tac. którą można regulować poprzez odpowiednie naciągnięcie sprężyny nośnej.około 140 m2 [99]. Do przechowywania tac termoizolacyjnych można używać wózków platformowych lub regałów jezdnych. RYSUNEK 91. W przypadku większych obiektów wymagane są dwie linie dystrybucyjne ustawione równolegle względem siebie.pl 123 .SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH RYSUNEK 90. Pojemność wózka platformowego waha się w granicach od 130 do 260 tac. służące do podłączenia wózków z naczyniami i potrawami. Hamulce uniemożliwiają niekontrolowane przemieszczanie się regału. Pozostałe elementy linii do dystrybucji posiłków: e wózki do przechowywania tac termoizolacyjnych. Transporter do rozdziału posiłków dietetycznych na tace [65] spis treści: www.gastro-projekt. Schemat linii do dystrybucji posiłków dietetycznych się gniazda prądu jednofazowego. natomiast w szpitalu na 1000 pacjentów . W szpitalu na 500 pacjentów powierzchnia ekspedycji wynosi około 90 m2. Ich konstrukcja umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie tac oraz zabezpiecza je przed wysunięciem w trakcie przewożenia. Długość linii do kompletowania tac zależy głównie od ilości diet. wymagającymi ogrzewania. wygodnej dla obsługi wysokości. Minimalną długość określa się na 5-6 metrów i stosuje się ją dla szpitali od 300 do 500 pacjentów.

e wózki koszowe podgrzewane do przechowywania kubeczków na napoje. Niezależnie od ilości. Przed ich przegrzaniem powyżej tej temperatury chroni regulator termostatyczny. Całkowita pojemność wózka wynosi 800 kompletów sztućców lub podstawek do kart. Jedno z kółek posiada hamulec dzięki czemu wykluczone jest niekontrolowane przemieszczanie się regału. Wózki powinny być zasilane energią elektryczną. normy gastronomicznej określonej symbolem GN (Gastro-Norm). Mogą być wyposażone w dwie lub cztery komory. Podwójne ściany wózka są izolowane wewnętrznie. Pokrywy z tworzywa sztucznego ułatwiają utrzymanie odpowiedniej higieny umytych talerzy. Podajnik zainstalowany wewnątrz wózka powoduje. e wózki bemarowe do wydawania potraw gorących.gastro-projekt. utrzymującą pierwszy kosz na stałej wysokości. Wózki zostały wyposażone w platformy nośne. co gwarantuje cichą i bezwstrząsową jazdę regału.4 do 2.ROZDIAŁ: 9 wózki koszowe niepodgrzewane do przechowywania sztućców oraz podstawek do kart pacjentów. co znacznie ułatwia dystrybucję.6 do 2 kW. e regały jezdne do wydawania deserów oraz sałatek lub surówek. a przed ich przegrzaniem chroni regulator termostatyczny. W zależności od ilości komór zapotrzebowanie energii waha się od 1. Istotne jest podgrzewanie koszy z naczyniami do temperatury ok. przy czym w jednej komorze mieści się od 50 do 60 talerzy o średnicy 260 mm. Całkowita pojemność wózka wynosi 360 miseczek. e wózki do przechowywania talerzy. Wózki te są wyposażone w kosze o wymiarach 500x500x105 mm w ilości 5 sztuk. 3 lub 4 niezależnie ogrzewane komory. Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla tych wózków wynosi od 1. Mogą posiadać 2.pl spis treści: . unoszące kosze do żądanej wysokości. Rozbieżność dotyczy jedynie pojemności kosza. Każda z nich jest dostosowana do 1 pojemnika 1/1 GN o wymiarach 325x530x200 mm. 60°C. Wózki te są wyposażone w kosze o wymiarach 500x500x105 mm w ilości 5 sztuk. W 1 koszu mieszczą się 72 miseczki na zupę. Kółka jezdne o średnicy 125 mm posiadają gumową bieżnię. Całkowita pojemność wózka wynosi więc 240 kubeczków. Talerze mogą być podgrzewane do temperatury 80°C. co zabezpiecza przed nadmierną utratą ciepła. W 1 koszu mieści się 160 podstawek do kart pacjentów lub 160 kompletów sztućców. Tego typu wózki są wyposażone w platformę nośną. ze względu na konieczność zunifi- RYSUNEK 92.4 kW. składających się z łyżki. Regały te są wyposażone w komplet tac lub pojemników o module 1/1 GN (325x530x20 mm). górny kosz zawsze znajduje się na tej samej wysokości roboczej. e wózki koszowe podgrzewane do przechowywania miseczek do zup. widelca i łyżeczki. zawsze znajduje się na wierzchu. niezależnie od aktualnej ich ilości w stosie. Dla podniesienia higieny można je wyposażyć w pokrywy z tworzywa sztucznego. w którym mieści się 48 kubeczków o średnicy 77 mm. że górny talerz. Odpowiednia konstrukcja prowadnic umożliwia e łatwe wkładanie i wyjmowanie pojemników GN lub tac oraz zabezpiecza je przed wysunięciem w trakcie przewożenia. Pojemniki gastronomiczne zostały skonstruowane na podstawie tzw. Wózek do transportu tac na oddziały o pojemności 32 tac [61] 124 www. noża. Na jednym regale mieści się około 200 porcji konsumpcyjnych. Nie różnią się budową od omówionych wcześniej wózków do przechowywania miseczek do zup. na których są umieszczone już poporcjowane desery i sałatki.

1 0. Wyposażenie tacy termoizolacyjnej do obiadu [66] spis treści: www.8 31.25 0. wyp.8 78 78 46. Przekrój przez tacę termoizolacyjną [66] FOTOGRAFIA 25. Wyposażenie tacy termoizolacyjnej do śniadania [66] FOTOGRAFIA 26.4 0.25 Liczba osób 312 312 312 312 312 312 Ogółem objętość w [l] 124.25 0.pl 125 .SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH TABELA 21.gastro-projekt. wsp.15 0.2 78 Razem Ilość pojemników 1/3GN po uwzgl.8 24 15 15 9 6 15 84 sztuki Zupa Ziemniaki Jarzyna Mięso Sos Kompot FOTOGRAFIA 24. Przykładowy dobór pojemników GN do dystrybucji potraw dla 312 pacjentów Potrawa Objętość potrawy na 1 osobę 0.=0.

126 www. a wózek typu 3x1/1 GN . 92). Zestaw naczyń. W razie konieczności zmniejszenia ilości wózków bemarowych można przyjąć założenie. Najnowsza generacja tac daje możliwość zamontowania wewnątrz elementów grzejnych. Do śniadania taca jest wyposażona w następujący zestaw naczyń( fot. Specjalna struktura powierzchni tacy jest odporna na zadrapania. że wózek bemarowy typu 2x1/1GN można wyposażyć w 6 pojemników 1/3 GN. w zależności od wielkości oddziałów.6 l oraz wymiarach 325x176x200 mm. filiżanka ze spodkiem. w który jest wyposażona taca. a hamulce kontrolują niepożądany ruch wózka. zmienia się w zależności od rodzaju podawanego posiłku. Przyjęto założenie.i 30-tacowe. 24) [66]. e e tace termoizolacyjne wraz z wyposażeniem. W tabeli 21 przedstawiono przykładowy sposób wyliczenia ilości wózków bemarowych do dystrybucji potraw gorących dla 312 pacjentów. talerz trójdzielny lub bez przegródek (o średnicy 26 cm). a stabilna i trwała konstrukcja bocznych krawędzi nie ulega odkształceniom. Temperaturę można regulować w zakresie od 30 do 95°C. uwzględniające wysokość. że każdy wózek będzie wykorzystany dwukrotnie. miseczka do deseru. co pozwala na przetrzymanie posiłków w odpowiedniej temperaturze zwłaszcza dla pacjentów. 25): podstawka do karty pacjenta. komplet sztućców.w 9 pojemników 1/3 GN. którzy są na zabiegu i nie mogą spożyć potraw o ustalonej porze. Są to optymalne wielkości. Odległość pomiędzy prowadnicami jest jednakowa i wynosi 115 mm.wózki bemarowe będą wyposażone w pojemniki 1/3 GN o pojemności jednostkowej 6. Do kolacji stosuje się następujący zestaw naczyń( fot. Odpowiednia temperatura potraw jest utrzymana dzięki zastosowaniu izolacji w postaci bezfreonowej pianki polyuretanowej (fot. Przy doborze ilości pojemników GN należy uwzględnić współczynnik ich wypełnienia równy 0.Instalacja grzewcza wózka wyposażona jest w termostat oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.ROZDIAŁ: 9 FOTOGRAFIA 27. komplet sztućców. Wózki bemarowe posiadają zabezpieczenia zapewniające cichą i bezwstrząsową jazdę (gumowa bieżnia kół oraz odboje). Najczęściej stosuje się wózki 20. miseczka do deseru. Tace termoizolacyjne dwuczęściowe są wykonane z polypropylenu. w tym przypadku można przyjąć 14 wózków typu 2x1/1 GN lub 10 wózków 3x1/1GN. komplet sztućców.gastro-projekt. talerz trójdzielny lub bez przegródek (o średnicy 26 cm). używa się naczyń takich jak do obiadu z wyjątkiem miseczki do zupy. płytki talerz (o średnicy 19 cm). miseczka na zupę z pokrywką. Jego wnętrze może być podzielone na 2 lub 3 komory wyposażone w prowadnice. 26): podstawka do karty pacjenta. 27): podstawka do karty pacjenta. Biorąc pod uwagę. wózki do transportu tac termoizolacyjnych na oddziały (rys. kubeczek na herbatę lub napój.8. Konstrukcja wózka jest obudowana. miseczka do sałatki.pl spis treści: . Każda z komór jest ogrzewana za pośrednictwem wody lub powietrza. ciężar i sterowność wózków. Są istotnym elementem uzupełniającym linię do dystrybucji posiłków. Wymiary tac termoizolacyjnych są dostosowane do normy europejskiej i wynoszą 530x370x105 mm. Jeśli zaplanowano kolację z udziałem potraw gorących. Pojemność wózka może się wahać od 10 do 40 tac termoizolacyjnych. Wyposażenie tacy termoizolacyjnej do kolacji [66] kowania wyposażenia i sprzętu do transportu wewnętrznego. podstawka do jajek. że ze względu na różnorodność wydawanych diet. Do obiadu wykorzystuje się zestaw naczyń. składający się z następujących elementów (fot.

SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH
ustawienie na tacy uprzednio poporcjowanych sałatek, surówek, deserów lub owoców; e skontrolowanie przez dietetyka każdej tacy - przed zakończeniem porcjowania potraw. Szczególnie zwraca się uwagę na właściwe skompletowanie posiłków dietetycznych. W przypadku pomyłki dietetyk zatrzymuje taśmociąg, w celu skorygowania błędu; e uzupełnienie posiłków i przykrycie tacy pokrywą; e załadowanie tacami wózków transportowych i przekazanie ich na odpowiednie oddziały. 3 Pozostałe czynności. e transport wózków tacowych z brudnymi naczyniami do centralnej zmywalni e rozładowywanie wózków, mycie i odstawienie ich do specjalnego pomieszczenia tzw. garażu wózków czystych.
e

9.2.

3. Zasady pracy w tacowym systemie dystrybucji posiłków

Tacowy system dystrybucji posiłków gwarantuje dobrą jakość potraw, pod warunkiem odpowiedniego zorganizowania pracy personelu rozdzielającego posiłki w kuchni centralnej (fot. 28). Zanim pracownicy przystąpią do rozdziału potraw muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych. Należą do nich: 1 Prace przygotowawcze: e podgrzewanie wózków bemarowych; e Istalowanie niezbędnych wózków (z potrawami, naczyniami) do taśmociągu; e sortowanie kart pacjentów; e przygotowanie, ewentualne podgrzanie rezerwowych wózków bemarowych; e podział pracy personelu oraz zajęcie przez niego stanowisk przy taśmociągu; e wyposażenie wózków bemarowych w pojemniki GN z gotowymi potrawami i dostawienie ich do taśmociągu. 2 Porcjowanie na taśmociągu: e podłączenie taśmociągu do sieci elektrycznej i regulacja jego prędkości; e ustawienie na początku taśmociągu wyprofilowanej tacy z uchwytem na kartę i zawiniętymi w serwetkę sztućcami; e porcjowanie zupy i mięsa; e porcjowanie posiłków dietetycznych (mięsa i dodatków); e uzupełnianie posiłków dietetycznych;

9.2.

4. System identyfikacji diet

W celu ułatwienia rozróżniania poszczególnych diet, a tym samym usprawnienia dystrybucji posiłków, stworzono cztery rodzaje identyfikacji diet: system wizualny, świetlny, półkomputerowy i komputerowy. System wizualny. W tym systemie posiłki dzieli się na podstawie karty chorego, na której rodzaj diety jest oznaczony kolorem. System ten nie wymaga wysokich nakładów finansowych, a przy tym jest łatwy w zastosowaniu. Dzięki systemowi wizualnemu możliwe jest szybsze rozpoznawanie rodzajów diet podczas procesu rozdziału posiłków przy taśmociągu. Przykładowo, jeśli na tacy ustawiona jest karta w kolorze niebieskim to należy wydać posiłek dla określonego stopnia diety wrzodowej [10].

FOTOGRAFIA 28. Rozdział posiłków dietetycznych w kuchni centralnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku

spis treści:

www.gastro-projekt.pl

127

ROZDIAŁ: 9
Przykładowe oznaczenia kolorystyczne dla poszczególnych rodzajów diet: e kolor pomarańczowy – dieta płynna i płynno-kaszkowa e czarny kwadrat – dieta wysokokaloryczna, onkologiczna, dziecięca e czarne kółko – dieta cukrzycowa e zielone kółko – dieta stosowana przy zapaleniu trzustki e czerwony trójkąt – grupa diet sercowych e kolor brązowy – dieta wątrobowa e niebieskie kółko – diety wrzodowe I-IV stopnia e niebieski wydłużony prostokąt – dieta stosowana przy ostrym zapaleniu jelita cienkiego i okrężnicy e zielony pionowy prostokąt – dieta stosowana przy cewkowaniu i sondzie. System świetlny. Oprócz karty z nazwiskiem pacjenta zastosowano w tym systemie sygnalizację świetlną do każdego rodzaju diety. Dzięki takiemu sposobowi identyfikacji diet zmniejsza się ryzyko popełnienia błędu podczas wydawania posiłków. System półkomputerowy. Polega na częściowym sterowaniu wydawaniem posiłków przez komputer. Karta z oznaczeniem diety jest ustawiona na tacy już na początku taśmociągu. Możliwe jest stosowanie różnych nośników danych, np. kart dziurkowanych, nadruków znacznikowych (kod kreskowy) lub taśm i płyt magnetycznych. System komputerowy. Polega na włączeniu systemu dystrybucji posiłków do sieci komputerowej, zarządzającej całym szpitalem.W pełni zautomatyzowany jest wówczas proces wydawania diet, wysyłania wózków z tacami termoizolacyjnymi na oddziały oraz ich powrót do centralnej zmywalni naczyń stołowych i tac. W tym systemie personel rozdzielający posiłki jest praktycznie wyłączony, z wyjątkiem niewielkiej grupy osób, które przygotowywują wózki do wysłania na oddział. nie są wykorzystywane do transportu posiłków, dlatego nie będą szerzej omówione w niniejszej publikacji. System TRANS CAR służy głównie do przewożenia takich towarów jak: żywność, leki, materiały sterylne, czysta i brudna bielizna, materiały magazynowe, odpadki, odpadki zanieczyszczone biologicznie. Do transportu służy wiele typów wózków, wykonanych ze stali nierdzewnej.Wózki są przemieszczane za pomocą specjalnego pojazdu (transcar) wzdłuż korytarzy wykorzystywanych także przez personel. Połączenie wózek-pojazd jest całkowicie automatyczne. Pojazdy „transcar” są prowadzone do miejsc podłączenia z wózkiem przy pomocy komunikacji podczerwonej oraz pasywnej taśmie metalowej, umieszczonej pod wykładziną podłogową. Wymiary pojazdu „transcar”- 1700x660x250 mm - zapewniają mu niezwykłą zwrotność. Mała waga własna urządzenia (130 kg) jest bardzo ekonomiczna w stosunku do ciężaru jaki może przetransportować - 300 kg. Poza tym zużywa mało energii. Metalowa taśma prowadząca pojazd jest przyczepiona do powierzchni podłogi i nie wymaga dodatkowej izolacji. Utrzymuje ona pojazd na jego trasie nawet wtedy, gdy nie jest położona w sposób ciągły. Pojazd „transcar” odczytuje obecność pasa prowadzącego położonego także pod wykładziną lub dywanem. Komunikacja z komputerem jest możliwa na całej powierzchni toru dzięki transmisji danych za pośrednictwem fal elektromagnetycznych w zakresie podczerwieni. Pojedynczy przekaźnik pokrywa powierzchnię toru w zakresie od 6 do 10 m i obsługuje jednocześnie kilka pojazdów i skrzyżowań. Jeśli potrzebna jest zmiana trasy należy jedynie przełożyć taśmę prowadzącą. Nie ma potrzeby zmiany oprogramowania. Takie adaptacje są łatwe do przeprowadzenia dzięki jasno opracowanej strukturze programu sterującego. Nowy system przetwarzania danych w systemie „transcar” składa się z wielu funkcji statystycznych. Raporty dzienne, rejestry pracy oraz częstotliwość transportów są zestawiane, według różnych kryteriów, w pakiety i przedstawiane na monitorze lub drukowane. Z punktu widzenia zarządzania księgowością jest to doskonałe urządzenie do kontroli całego przepływu materiałów. System „transcar” jest łatwy w obsłudze. Napęd pojazdu „transcar” nie wymaga szczególnej konserwacji ani utrzymania. Dzięki automatycznemu systemowi zatrzymywania nigdy nie dochodzi do zderzenia. Pojazd „transcar” automatycznie pobiera i dostarcza towar do odpowiednich miejsc. Zwykle wózki przewozowe są pakowane ręcznie i ustawiane w miejscu do parkowania. Informację o stacji docelowej transportu wprowadza się do komputera przez naciśnięcie guzika. Następuje wówczas włączenie automatycznego programu optymalizacji trasy, którego zadaniem jest prowadzenie pojazdu w najodpowiedniejszy sposób. Pobiera-

9.2.

5. Zautomatyzowany transport wózków tacowych

Niezwykle istotną częścią całego procesu funkcjonowania szpitala jest maksymalne zautomatyzowanie transportu wewnętrznego. Dla rozwiązania tego problemu stosuje się następujące systemy: e TRANSCAR – transport pojazdami samojezdnymi; e UNICAR – transport wózkami szynowymi; e Poczta pneumatyczna – transport przy zastosowaniu małych pojemników poruszających się wewnątrz rurociągu z PCV. Powyższe systemy mogą ze sobą współpracować, uzupełniając się wzajemnie, a także mogą być instalowane niezależnie. System „unicar” oraz poczta pneumatyczna
128

www.gastro-projekt.pl

spis treści:

SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH
nie i odstawianie wózków może być wykonane np. dzięki dwóm składanym uchwytom, wsuwanym i wysuwanym przez pojazd. Czyste i zabrudzone materiały są transportowane na osobnych trasach do odpowiednich wind. Wszystkie drzwi otwierają się przed pojazdem automatycznie. Pojazd „transcar” może pokonywać duże odległości między stacjami, zmieniając po drodze piętra przy pomocy windy. Cała ta procedura odbywa się w pełni automatycznie. Pojazd jest w stałym kontakcie z komputerem centralnym dzięki transmisji danych w podczerwieni i kontroluje jednocześnie swoją pozycję, odczytując ją z metalowej taśmy prowadzącej oraz z pozycjonerów. W danej strefie może zawsze znajdować się tylko jeden pojazd, a sterowanie komputerowe zapewnia ich bezkolizyjną drogę powrotną. W przypadku nieskomplikowanej trasy po linii prostej pojazd „transcar” osiąga szybkość chodu człowieka. Nie emituje szkodliwych substancji podczas pracy. Cały system logistyczny „transcar” łączy poszczególne piony transportowe oraz sam zajmuje się wymianą towarów na płaszczyźnie horyzontalnej. Do prawidłowego funkcjonowania systemu „trascar” niezbędne są między innymi takie elementy jak: e pasywna taśma metalowa, ułożona na posadzce lub pod wykładziną e kontrolery sekcji (zwane UCO) zamontowane na ścianach e podczerwone „lampy” komunikacyjne zawieszone pod sufitem e centralny komputer z odpowiednim oprogramowaniem, za pomocą którego odbywa się sterowanie i kontrola systemu „transcar”. zaprojektowanie centralnego systemu produkcji i dystrybucji posiłków oraz centralnego systemu mycia naczyń; e odpowiednią lokalizację bloku żywieniowego w stosunku do oddziałów szpitalnych, co jest związane z czasem transportu (odległość) e odpowiednie usytuowanie budynków - blokowe lub system pawilonowy (rys. 93).
e

Należy podkreślić, że zastosowanie tacowego systemu dystrybucji posiłków jest możliwe tylko w przypadku połączenia poszczególnych pawilonów szpitala tunelami komunikacyjnymi [116]. Jeśli wykonanie takiego połączenia nie jest możliwe, transport posiłków powinien odbywać się przy pomocy termosów. Organizacja pracy w systemie tacowym. Zastosowanie tacowego systemu dystrybucji posiłków wymaga określonej organizacji pracy w szpitalu. W przypadku szpitali na 250-800 łóżek konieczne jest wydzielenie zespołu pracowników do dystrybucji posiłków z personelu kuchennego. Jest to tzw. organizacja zespołowa. Polega ona na przygotowywaniu posiłków przez wykwalifikowanych pracowników kuchni centralnej, którzy następnie zajmują miejsce przy taśmociągu i rozdzielają potrawy. W większych szpitalach, wydających ponad 800-1500 posiłków, powinien być zorganizowany oddzielny zespół do dystrybucji posiłków. Jest to tzw. organizacja peryferyjna, obejmująca transport przygotowanych i rozdzielonych w kuchni centralnej potraw do poszczególnych oddziałów. Po skończonym posiłku osoby z zespołu transportowego zabierają wózki z oddziałów do centralnej zmywalni naczyń stoło wych [126]. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy należy uwzględnić, że na oddziałach praca jest dwuzmianowa, a w wyjątkowych sytuacjach trzeba zapewnić dostawę diet specjalnych.Ważne jest również wprowadzenie podziału pracy, ewidencji nieobecności i zastępstw dla zachowania prawidłowej współpracy między personelem. Sprawność organizacji transportu posiłków do pacjentów zależy od wielu czynników, do których należą między innymi [19]: e odległość kuchni centralnej od oddziałów szpitalnych; e umiejscowienie oddziałów w jednym lub kilku budynkach; e liczba pięter - pierwszeństwo w rozdziale i transporcie posiłków przysługuje oddziałom najbardziej oddalonym tzn. położonym na najwyższych piętrach; e liczba wind - przy możliwości wykorzystania większej ilości wind zmniejsza się ryzyko zastoju w transporcie wózków z tacami.
129

9.2.

6. Czynniki decydujące o możliwości zastosowania tacowego systemu dystrybucji posiłków

Przy wyborze systemu dystrybucji posiłków należy wziąć pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria [126, 137]: e architekturę budynku; e poziom organizacji żywienia w szpitalach; e poziom specjalizacji szpitalnego żywienia i dietetyki; e stopień fachowego przygotowania kadr w zakresie produkcji posiłków; e liczbę wyszkolonych dietetyków; e ekonomiczne uzasadnienie wprowadzenia danego systemu dystrybucji posiłków. Wymagania architektoniczne.Wprowadzenie tacowego systemu dystrybucji posiłków jest uwarunkowane odpowiednią strukturą architektoniczną budynku, która powinna umożliwić [92]: e bezkolizyjny transport wózków z tacami na oddziały, zależny od rozwiązania transportu poziomego i pionowego;

spis treści:

www.gastro-projekt.pl

ROZDIAŁ: 9 RYSUNEK 93. Prawidłowe usytuowanie budynków w systemie tacowym: a . b . c .pozioma.pl spis treści: .lokalizacja blokowa z systemem tunelowym 130 www.lokalizacja blokowa .gastro-projekt.pionowa.lokalizacja blokowa .

.1.................. Zastosowanie techniki przetwarzania danych w kuchniach szpitalnych .......... 10 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA 10.............. 136 www.Rozdział.....gastro-projekt.............pl ....

stanowiącego bazę II. Powszechnie znany i stosowany jest program komputerowy AutoCAD. odżywcze. czące składu i wartości odżywczej produktów.spożyciu. mieszczeń Ponadto program DIETA uwzględnia dane dotyVIII. Oprakomputerowy. znajdujących się na rynku oraz informację GUS o ich Każdy z podanych etapów zawiera wiele czyn. W Polsce badania nad opracowaniem optymalnych pod względem wartości odżywczych jadłospisów z wykorzystaniem komputerowych baz danych zostały zapoczątkowane w latach 1970-1973 [42].jadłospisu i wartości odżywczej żywności oraz normy żyIII. Dlatego też istnieje niewiele programów komputerowych. ich koszt. służące do tworzenia i optymalizacji jadłospisów i diet w żywieniu pacjentów w szpitalach. ep magazynowych odprogramu ZALZB .umożliwiającego dukcyjnych oraz socjalnych drukowanie numerów i nazw produktów ze VI. Określenie asortymentu wydawanych poprogramu. Opracowanie układu funkcjonalnego podanych do prognozowania spożycia. Natomiast na cały proces składają się W 1982 roku w Centrum Obliczeniowym SGGW następujące (główne) etapy: AR opracowano program DIETA [13]. a następnie za pomocą plotera. Rozmieszczenie wyposażenia technologiczzbioru LDIET. w których zostały uwzględnione: ista produktów spożywczych stosowanych l w potrawach i ich wartość odżywcza.zakładającego zbiór VII. Dobór liczby i rodzaju wyposażenia technowejściowych danych do programu logicznego LDIET. Obejmowały one obliczenia. Program ten zastępuje deskę kreślarską i służy przede wszystkim do tworzenia rysunków na ekranie komputera. która zawiera dane z tabel składu traw .pokrycia zapotrzebowania na energię i składniki żałoby połączyć w jeden zintegrowany system odżywcze wybranych grup ludności w Polsce.e podprogramu WYDRUK .ROZDIAŁ: 10 Termin„wspomaganie komputerowe”. które nale. które rozwiązywałyby zagadnienia planowania przestrzennego. Jedną z jego wielu funkcji jest tworzenie biblioteki graficznych symboli poszczególnych elementów rysunku. Obliczenie powierzchni pomieszczeń wienia. a nie„zastosowanie komputerów” wskazuje na pierwszoplanowy udział projektanta w procesie projektowania. Określenie rodzaju zakładu żywienia p odprogramu LDIET .zakładającego zbiór IV. V. dostępność sezonowa. Wykreślenie projektu. ze względu na dużą liczbę wariantów i kryteriów ich oceny. Rysunek 94 przedstawia przykład graficznych elementów bazy danych wyposażenia technologicznego kuchni. e nego p odprogramu BSPOŻYĆ . sposób przygotowania i preferencje konsumentów. ale również parametry techniczne. en ormy żywieniowe. Bazy danych obejmują nie tylko trójwymiarowe rysunki. e Otrzymane jadłospisy zapewniały pełne poW wieloetapowym procesie projektowania krycie zapotrzebowania na energię i składniki „wykreślenie” projektu na ekranie komputera. cowanie tego programu przyczyniło się do włącze134 www. który składa się z kilku podprogramów: e I.gastro-projekt. W dziedzinie projektowania technologicznego korzysta się z bazy graficznych symboli urządzeń. należy do ostatniej fazy. to jest skład asortymentowy i ilościowy produktów. es ezony żywieniowe. W wyniku obliczeń otrzymuje się stopień ności koncepcyjnych oraz obliczeń.pl spis treści: . Obecnie znane są i powszechnie stosowane programy komputerowe. e kartotekę potraw. Obliczenie powierzchni pomieszczeń pro.

Jest to faza niezwykle Elektroniczne metody przetwarzania danych złożona ze względu na znaczną liczbę urządzeń umożliwiły także modyfikacje wybranych zesta. który obejmuje określenie jadłospisu oraz obliczenia masy surowcowej potrzebnej do produkcji poszczególnych potraw. a także stosunku wielonienasyconych do nasyconych kwasów tłuszczowych. Jego celem jest tworzenie wspólnego banku informacji związanych z żywnością i jej wartością odżywczą. spis treści: www. wartości energetycznej oraz ilości odpadków (w przypadku produktów rynkowych) dla dowolnego dania.gastro-projekt. Ponadto program umożliwia obliczenie procentowego udziału energii z białka.Baza danych graficznych symboli urządzeń opracowana w programie AutoCAD -wykaz niektórych elementów nia Polski do zespołu państw tworzących Europejski Bank Danych Żywieniowych „Eurofoods”. posiłku czy posiłku dietetycznego sporządzonych z produktów wybranych spośród 224 zapisanych w bazie danych. który służy do obliczania zawartości składników odżywczych. Celem programu było otrzymanie zestawów dań obiadowych o maksymalnej zawartości białka pełnowartościowego.pl 135 . co stanowi III etap projektowania. tłuszczu i węglowodanów w posiłku. W Instytucie Żywności i Żywienia opracowano program FOOD. Etap IV obejmuje zagadnienie doboru wyposażenia technologicznego. wów obiadowych z zastosowaniem zasady wzajemnego uzupełniania się aminokwasów białek [42]. które je charakteryzują. W procesie projektowania technologicznego wyżej omówione programy mogą być wykorzystywane w etapie II. Na podstawie wielkości masy surowcowej oraz parametrów związanych z warunkami składowania towarów oraz częstotliwością ich dostaw oblicza się powierzchnię pomieszczeń magazynowych.KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA RYSUNEK 94.oraz parametrów.

gastro-projekt. W ten sposób stanowi podstawę do analizy projektu w fazie opracowania koncepcji oraz określenia wstępnych warunków technicznych i ekonomicznych projektowanego obiektu. tak również wkroczyły w pełnym zakresie do projektowania technologicznego zakładów gastronomicznych. stosowane w inżynierii systemów. zgodnie z przyjętym kryterium [86]. z lokalizacji pomieszczeń względem stron świata. Także sam dobór urządzeń bez możliwości uwzględnienia kryteriów przestrzennych i funkcjonalnych jest trudny. od jadłospisu do rysunku. określające ich wzajemne odległości i kształt pomieszczenia. 10. że tak jak w każdej dziedzinie życia komputery zastępują nam niektóre czynności. DANE WEJŚCIOWE: Liczba miejsc konsumenckich Kategoria restauracji DANE WYJŚCIOWE: Wykaz wyposażenia technologicznego koszt urządzeń. parametry techniczne urządzeń Po określeniu liczby miejsc konsumenckich przewidywanych dla danego obiektu oraz kategorii restauracji otrzymuje się wykaz wyposażenia do obróbki termicznej. pierwszy wstępny wariant ich lokalizacji. do stworzenia programu komputerowego.pl spis treści: . rachunkowość oraz sterowanie www.ROZDIAŁ: 10 Szczególnie dotyczy to pomieszczeń produkcyjnych związanych z uwarunkowaniami ergonomicznymi oraz bezpieczeństwem pracy (powierzchnie stanowisk pracy. rozwiązującego zagadnienie doboru wyposażenia technologicznego do obróbki termicznej dla restauracji [90. za pośrednictwem którego następuje analiza wszystkich wariantów lokalizacji urządzeń i wybór optymalnego. Istotny jest jednak fakt. niezbędny do wyprodukowania określonej liczby potraw. może być obarczona błędem. a następnie na jego podstawie program komputerowy. prowadzenie rozliczeń magazynowych. zgodnie z jego inwencją i poziomem wiedzy z tej dziedziny. Poza tym stanowi ona indywidualne rozwiązanie dla każdego projektanta. Operacja ta może odbywać się na ekranie komputera w programie AutoCAD. parę) oraz ich cenę. wyklucza prawdopodobieństwo opełnienia błędu. Elementem wyjściowym do programu jest projekt wstępny rozmieszczenia urządzeń. Podjęte prace nad sformalizowaniem tego etapu ograniczają się. Ze względu na indywidualność rozwiązań projektowych oraz skomplikowane procesy modernizacyjne zastosowanie opisanych metod i programów komputerowych jest możliwe tylko na niektórych etapach. Poniżej przedstawiono schemat tego programu. przy wspomagającej roli komputera. zgodnie z przyjętym kryterium. Stworzenie programu komputerowego na tym etapie. która zajmuje się produkcją i dystrybucją urządzeń dla zakładów gastronomicznych. Opracowana metoda ma również zastosowanie przy określaniu optymalnej lokalizacji pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych.gaz. Następnie komputer analizuje wszystkie warianty lokalizacji i wybiera jeden. 93]. W ten sposób zapoczątkowano nową generację tworzenia projektów technologicznych. takich jak biura architektoniczne i technologiczne oraz firmy handlowe zajmujące się sprzedażą urządzeń. czyli matematycznych kryteriów oceny rozwiązań projektowych. Program wykorzystywany jest przez handlowców tej firmy głównie na targach i wystawach w celu przekazania klientowi natychmiastowej informacji na temat zakresu i kosztów inwestycji. zapotrzebowanie na poszczególne media . Zastosowanie techniki przetwarzania danych w kuchniach szpitalnych Trudno jest sobie dziś wyobrazić organizację pracy w małych. W tym przypadku zostało przyjęte kryterium optymalizacji. czy dużych przedsiębiorstwach bez udziału komputerów. na podstawie znanych mu zasad projektowania. w której zostaną wprowadzone ograniczenia wynikające. szerokości traktów komunikacyjnych). którą się posługuje. Następny etap projektowania to rozmieszczenie wybranych urządzeń na planie przestrzennym. Po wyborze właściwego rozmieszczenia urządzeń następuje automatyczne wykreślenie projektu za pośrednictwem programu AutoCAD. Kategoria obiektu zostaje określona poprzez procentowy udział potraw wydawanych w systemie á la carte.1. Natomiast liczbę produkowanych posiłków otrzymuje się z iloczynu liczby miejsc konsumenckich i rotacji każdego miejsca. to jest minimalizacja drogi [86]. na przykład. Jednym z jego użytkowników jest niemiecka firma Kuppersbusch. Otrzymany wykaz urządzeń obejmuje również dane techniczne (wymiary. 136 Metoda. Obliczanie płac i uposażeń. odległości między urządzeniami. Za jego pośrednictwem projektant przenosi do programu niezbędne zasady i przepisy. Program jest skierowany do szerokiej rzeszy odbiorców. energię elektryczną. na dzień dzisiejszy . W tym celu został opracowany model matematyczny. Celem przyszłych badań w tej dziedzinie jest opracowanie metody rozwiązującej zagadnienie lokalizacji pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń przy wykorzystaniu optymalizacji wielokryterialnej. Projektant wybiera z bazy danych symbole graficzne urządzeń i tworzy. Do obsługi programu nie jest potrzebna znajomość zasad projektowania.

składników mineralnych itp. e e Bardzo ważne jest również utworzenie zbioru danych recepturowych dla danego spisu potraw. poprzez przygotowanie potraw. Aby można było rozwiązywać złożone problemy w dużych kuchniach.gastro-projekt. Podstawę stanowi znajomość wszystkich danych charakterystycznych dla produktów żywnościowych.pl 137 . poczynając od sporządzenia jadłospisu i zamówienia towarów.najbardziej reprezentatywnych (np. przy czym z każdych ok. aż do ich rozdzielenia. Schemat blokowy programu PC-Dieta [42] spis treści: www. białek.). Planowanie menu. Wszystkie te dane są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej analizy jadłospisu. konieczna jest dalekowzroczna koncepcja. zawartość węglowodanów. zarówno w odniesieniu do elektronicznego przetwarzania danych. 50 cech wybiera się 20 . Elektroniczny system przetwarzania danych znajduje szczególne zastosowanie w technologii gastronomicznej. W oparciu o spis potraw można wykonać: kalkulacje wstępne surowców zamówienia e rozliczenie magazynu przy uwzględnieniu wymagań z zakresu fizjologii żywienia oraz aspektów techniki pracy. wartość energetyczną. jak i do związanego z tym sprzętu.KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA przebiegiem procesów technologicznych są we wszystkich dziedzinach gospodarki i zarządzania prowadzone za pomocą elektronicznego przetwarzania danych. której wyniki mogą być przedstawiane w postaci tabelarycznej. witamin. tłuszczu. RYSUNEK 95.

ROZDIAŁ: 10 W placówkach służby zdrowi a jednym z ważniejszych zagadnień związanych z działem żywienia jest opracowywanie najbardziej optymalnej dla chorego diety. Uwzględniono w nim wartość odżywczą gotowych potraw. Wystarczy utworzyć bazę danych zawierającą następujące informacje [42]: e zalecenia dietetyczne dla poszczególnych chorych. którego schemat blokowy przedstawiono na rysunku 95 [42]. wartość odżywcza 1 porcji potrawy. wyliczania cen gotowych potraw. e wydrukowanie otrzymanych danych. dodatkowe uwagi. co sprzyja poszerzeniu grona osób mogących z niego korzystać. w formie raportów. e 138 www. e swobodną obsługę programu zarządzającego bazą danych. e uzupełnianie bazy bez konieczności zmiany sposobu uzyskiwania informacji. Oryginalność opracowanego programu polega na operowaniu potrawą. co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. stworzono możliwość porównania jej z zalecanymi normami żywieniowymi. sortowanie bazy danych według różnych kluczy sorto wania. sposobem wykonania i zastosowaniem w różnych jednostkach chorobowych. Łatwość obsługi i rodzaj informacji zawartych w programie „PC . e oszacowanie aktualnych kosztów potrawy lub skomponowanego zestawu dań. e aktualizację cen składników potraw. Na podstawie powyższych danych komputer może przygotować wstępne jadłospisy w odniesieniu do żywienia podstawowego i kilku wariantów każdej z diet.DIETA” zapewnia: łatwy dostęp do wszystkich informacji umieszczonych w bazie danych.DIETA” zapisano 655 potraw wraz z następującymi danymi: numer i nazwa potrawy. e W bazie danych programu „PC .Dieta” pozwalają również na wykorzystanie go do zajęć dydaktycznych z zakresu dietetyki. sposób wykonania (receptura). Służy on do układania jadłospisów. e wartość odżywczą surowców. e receptury potraw. oceny żywieniowej dania lub całego zestawu poprzez: e wybór gotowych potraw z istniejącej bazy danych z podanym składem i wartością odżywczą. Do wspomagania organizacji żywienia dietetycznego w placówkach służby zdrowia opracowano program „PCDIETA”. rodzaj składników i ich ilość w przeliczeniu na 5 porcji posiłku. e dane o wydajności posiadanych urządzeń produkcyjnych. informacje o zastosowaniu danej potrawy w określonych jednostkach chorobowych. Program „PC . formularzy. e grupowanie potraw według różnych kryteriów wyboru. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie programu przez dietetyków lub osoby indywidualnie realizujące zalecenia lekarskie w warunkach domowych. Dzięki zastosowaniu komputerów i elektronicznych systemów przetwarzania danych możliwe jest przeprowadzanie bardzo skomplikowanych i pracochłonnych obliczeń wartości odżywczej każdego posiłku dla danego pacjenta. wykresów.gastro-projekt. e szybkie wykonywanie żądanych operacji (wydajność).pl spis treści: . e wzbogacanie bazy danych o nowe potrawy. jako najmniejszą jednostką przy kompozycji całych zestawów posiłków. jak również umieszczono informacje o podawaniu posiłków w określonych jednostkach chorobowych. e ocenę żywieniową dań i zestawów posiłków. nazwa grupy oraz typu dania. e dane o zapasach surowców w magazynach. cena w przeliczeniu na 5 porcji posiłku.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->