P. 1
Zasady badań pedagogicznych - T. Pilch

Zasady badań pedagogicznych - T. Pilch

|Views: 13,764|Likes:
Wydawca: onetuoch12

More info:

Published by: onetuoch12 on Mar 26, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

Tadeusz Pilch „Zasady badań pedagogicznych”, wyd. Żak, Warszawa 1995 Spis treści Rozdział 1.

Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym . . . . . .3 1.1. Pojęcie nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l .2. Cechy i zasady poznania naukowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l .3. Owoce poznania naukowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3.1. Cele badań naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 l .3.2. Prawa nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l .3.3. Prawidłowości nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l .3.4. Teoria naukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 l .4. Wyjaśnienia naukowe i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l .4. l. Wyjaśnienia genetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l .4.2. Wyjaśnienia funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l .4.3. Wyjaśnienia teleologiczno-funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . 9 l .4.4. Wyjaśnienia logiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rozdział 2. Terminy i pojęcia badań pedagogicznych . . . . . . . . . . . 10 2.1. Typologia badań pedagogicznych ze względu na cel, organizację, przedmiot i procedurę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2. Problemy i hipotezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2. l. Formułowanie problemów badawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2.2. Formułowanie hipotez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3. Pojęcie modelu w badaniach społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.4. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych . . . . . . . . . . . . . 15 2.4. l. Formułowanie zmiennych i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.4.2. Wskaźniki i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.5. Klasyfikacja jako narzędzie poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 3. Metody badań pedagogicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 3. l. Metody - techniki - narzędzia badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2. Eksperyment pedagogiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.3. Monografia pedagogiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 3.4. Metoda indywidualnych przypadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 3.5. Metoda sondażu diagnostycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Rozdział 4. O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych - opracowała Teresa Bauman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 4. l. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.2. Przedmiot i cel badań jakościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.3. Hipoteza i problem badawczy w badaniach jakościowych . . . . . . . 27 4.4. Dobór badanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.5. Cechy charakterystyczne badania jakościowego . . . . . . . . . . . . . . . .28 4.5.1. Relacja badacz — badany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.5.2. Język w badaniach jakościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 4.5.3. Kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.5.4. Wyobraźnia i intuicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 4.6. Proces badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.7. Badania jakościowe w pedagogice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 4.8. Rodzaje metod jakościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 4.8.1. Otwarty wywiad pogłębiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 4.8.2. Metoda biograficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.8.3. Jakościowa analiza tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 4.8.3.1. Uwagi dotyczące jakościowej analizy tekstów i autobiografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.8.4. Obserwacja uczestnicząca czyli badanie przez wspólne doświadczenie…………………………………………………………33 4.9. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział 5. Techniki badań pedagogicznych ... . . . . . . . . . . . . . . . .76

5.1. Obserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 5.1.1. Narzędzia obserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 5.2. Wywiad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 5.2.1. Czynniki zakłócające wiarygodność informacji . . . . . . . . . . .83 5.2.2. Główne typy wywiadów w badaniach pedagogicznych . . . .85 5.3. Ankieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 5.4. Badanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 5.5. Analiza treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 5.6. Techniki projekcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Rozdział 6. Pomiar w badaniach pedagogicznych . . . . . . . . . . . . . . 94 6. l. Pomiar środowiska wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 6.2. Pojęcie i skale pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6.2. l. Skala nominalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 6.2.2. Skala porządkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 6.2.3. Skala interwałowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 6.2.4. Skala ilorazowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6.3. Techniki socjometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 6.4. Testy pedagogiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 6.4. l. Istota i właściwości testów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 6.4.2. Klasyfikacja testów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6.4.3. Zasady stosowania testów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Rozdział 7. Skuteczność metod statystycznych i warunki ich stosowania w badaniach pedagogicznych - opracował Andrzej Radźko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 7.1. Sztuka konstruowania próby badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 7.2. Operacje statystyczne na zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 7.3. Korelacje, rozkłady i oszacowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.4. Statystyczna weryfikacja hipotez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Rozdział 9. Organizacja i etapy badań naukowych . . . . . . . . . . . . 171 9. l. Schemat organizacji badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 9.2. Faza koncepcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 9.2. l. Wybór tematu, przedmiotu i celu badań . . . . . . . . . . . . . . . . 172 9.2.2. Problemy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 9.2.3. Hipotezy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 9.2.4. Wybór terenu badań i dobór próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 9.2.5. Typologia zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9.2.6. Schemat wyjaśniania związków między zmiennymi . . . . . . 182 9.2.7. Typologia wskaźników do zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 9.2.8. Metody techniki i narzędzia badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 9.2.9. Definicje teoretyczne ważniejszych pojęć . . . . . . . . . . . . . . 188 9.2.10. Badania pilotażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 9.2.11. Ostateczne decyzje odnośnie pojęć i warsztatu badań . . . . 190 9.2.12. Harmonogram badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9.2.13. Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9.3. Faza badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 9.3. l. Przeprowadzenie badań właściwych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 9.3.2. Uporządkowanie materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9.3.3. Przygotowanie do kodyfikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9.3.4. Weryfikacja hipotez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 9.3.5. Opracowanie teoretyczne i uogólnienie wyników . . . . . . . 198 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Rozdział 10. Zasady opracowania materiałów badawczych . . . . .203 10.1. Porządkowanie i klasyfikacja materiałów badawczych . . . . . . . .203 10.2. Konstrukcja klucza kodyfikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 10.3. Arkusze zbiorcze oraz podstawowe operacje statystyczne . . . . . .210 10.4. Prosta prezentacja statystyczna wyników badań . . . . . . . . . . . . .216 10.5. Analiza jakościowa, klasyfikacja zagadnień i zależności . . . . . . .218 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Rozdział 11. Formalne i pozaformalne warunki poprawności badań pedagogicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 11.1. Obiektywizm i subiektywizm poznania społecznego . . . . . . . . . .221 11.2. Znaczenie konstrukcji i języka narzędzi badawczych d/a rzetelności wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 11.3. Czynniki zniekształcające wartość poznawczą materiałów badawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 11.4. Badania całościowe i badania reprezentacyjne . . . . . . . . . . . . . . .228 11.5. Zasady doboru próby reprezentacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 11.6. Badania pilotażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 11.7. Wnioskowanie jako sztuka i jako cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Literatura zalecana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 ROZDZIAŁ I Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

W osiągnięciach naukowych ludzie więcej zawdzięczają przypadkowi lub czemuś podobnemu niż logice. Fr. Bacon 1.1. Pojęcie nauki Bardzo różne treści i desygnaty mieszczą się w pojęciu nauka. Owe treści zmieniają się w toku historii ludzkiego poznawania, czasem zmienia je doktryna polityczna lub kanon religii. Odrzucając jednak najbardziej jaskrawe zniekształcenia tego pojęcia musimy się zgodzić na jego wieloznaczność, przyjąć i zaakceptować jego okazjonalne znaczenie czyli występowanie pojęcia nauka tylko w stosowanym kontekście. Termin nauka przybiera więc sens dydaktyczny - kiedy oznacza czynności nauczania lub uczenia się. W tym znaczeniu mówimy o nauce szkolnej, o prowadzeniu nauki w szkole, o nauczaniu problemowym. Kiedy indziej posiada sens instytucjonalny - wówczas pod tym pojęciem kryje się dyscyplina naukowa uprawiana na poziomie szkoły wyższej lub instytucji naukowo-badawczej. Nauki pedagogiczne, ekonomika rolnictwa, prawo, nauki o ziemi, socjologia przemysłu, historia, budownictwo lądowe, cybernetyka - to przykłady z niesłychanie bogatej listy dyscyplin naukowych uprawianych na uczelniach i w instytutach naukowych całego świata. Obok tych potocznych znaczeń pojęcia nauki pojawia się, ono także w znaczeniu teoretycznym. W takiej roli spotykamy pojęcie nauki w znaczeniu treściowym. Przez naukę rozumiemy wówczas kompletny system uzasadnionych twierdzeń i hipotez oddających wiernie obraz danego obszaru rzeczywistości (przyrodniczej, społecznej, technicznej), o sposobach jej poznawania i użytecznego przekształcania. Mówiąc prościej jest to zasób obiektywnej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie lub człowieku, o związkach między nimi, genezie i rządzących nim i prawidłowościach. W takim znaczeniu możemy rozumieć np. pedagogikę, psychologię, geologię, chemię, astronomię. Kolejny przykład teoretycznego znaczenia pojęcia nauki spotykamy wówczas gdy używamy go w sensie historycznosocjologicznym. Jest to wówczas dziedzina kultury obejmująca: całokształt historycznie rozwijającej się wyspecjalizowanej działalności poznawczej, uprawianej przez uczonych, jako odrębną grupę społeczną, wytwory tej działalności w postaci systemów wiedzy o rzeczywistości regulujących ludzkie działanie i wytwarzanie, narzędzia i środki tej działalności tzn. aparaturę, warsztaty badawcze, źródła, czasopisma, instytucje społeczne powołane do uprawiania nauki (akademie nauk, instytuty, uczelnie), upowszechnianie wyników poznania i wdrażania ich do praktyki. Jest o najbardziej uniwersalny sens pojęcia nauka. Zawiera zarówno elementy ludzkiej aktywności, swoistą formę świadomości społecznej oraz zespół instytucji funkcjonujących w określonych warunkach historycznych ( por. Wielka Encyklopedia Powszechna T. 7, s. 643, W-wa 1966). Jest jeszcze jeden przypadek teoretycznego rozumienia pojęcia nauki, kiedy używamy go w sensie funkcjonalnym. Nauka oznacza wówczas ogół czynności składających się na działalność badawczą prowadzącą do tworzenia i rozwijania nauki w sensie treściowym zgodnie z metodami mającymi zapewnić obiektywne, zasadne i uporządkowane poznanie danej dziedziny rzeczywistości. To ostatnie rozumienie nauki jest dla niniejszej pracy szczególnie bliskie i użyteczne. Łatwo jednak zauważyć, że powyższe definicje operują zakresem treści i desygnatów nie wykluczających się lecz najczęściej wobec siebie

komplementarnych. Wszystkie definicje terminu nauka zawierają w sobie dwa podstawowe elementy: procesy i rezultaty poznania naukowego. Dlatego najważniejszym zabiegiem dla takiego rozumienia nauki jest określenie reguł, zasad wedle jakich taki proces przebiega a treść zostaje utrwalona. 1.2. Cechy i zasady poznania naukowego W procesie poznania naukowego można wyróżnić dwa zespoły faktów. Jeden zespół to zabiegi instrumentalne, drugi zaś to dyspozycje psychiczne lub inaczej postawa intelektualna. Te dwa zjawiska muszą być regulowane rygorystycznymi zasadami aby otrzymane rezultaty były rzetelne i adekwatne. W tym celu zostały sformułowane ogólne cechy i zasady poznania naukowego na tyle ogólne aby mogły być uznane za niezawodne dla różnych obszarów ludzkiej wiedzy; przyrodniczej, humanistycznej czy technicznej. Składają się na nie:2 a) postępowanie badawcze zgodne z metodami naukowymi zapewniającymi racjonalny dobór, układ i metodologiczną poprawność czynności i zabiegów gromadzenia wiedzy. b) język pozwalający na ścisłe i jednoznaczne formułowanie słowne wyników poznania, zapewniający ich powszechne rozumienie, pozytywną lub negatywną sprawdzalność oraz możliwość porównania z istniejącymi teoriami na dany temat. c) twierdzenia mogą tylko wówczas być uznane za naukowe jeśli mają dostateczne uzasadnienie, pozwalające je przyjąć jako pewne lub odznaczają się wysokim stopniem prawdopodobieństwa. d) wewnętrzna niesprzeczność zbioru twierdzeń dotyczących przedmiotu badania danej nauki i ich uporządkowanie w logicznie powiązany system twierdzeń naukowych. e) krytycyzm wobec wszelkich wypowiadanych tez i postawa ustawicznej weryfikacji, rewidowania i rozbudowy istniejącego systemu twierdzeń naukowych. f) twórczy charakter rezultatów poznania oraz możliwość ich praktycznego wdrażania ( por. Stanisław Kamiński Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1961). Rezultatem takiej postawy i takich zabiegów są przede wszystkim prawa nauki oraz teorie naukowe. O nich powiem niezbędne rzeczy na innym miejscu. Tu natomiast chcę uzupełnić powyższy model teoretyczny poznania naukowego zespołem dyrektyw praktycznych o aforystycznej postaci, które spotyka się w podręcznikach metodologicznych różnych autorów. Badania i badacza winny znamionować następujące cechy: a) intelektualna dociekliwość i sztuka wyszukiwania owocnych tematów. Beveridge nazywa to „węchem" problemowym. E.B. Wilson dodaje, że sławę o nauce zyskuje się nie dzięki zręczności w rozwiązywaniu zagadnień lecz umiejętności ich wybierania. Wreszcie Franciszek Bacon wprost powiada iż w osiągnięciach artystycznych i naukowych ludzie więcej zawdzięczają przypadkowi lub czemuś podobnemu niż logice. Historia wynalazków i od kryć naukowych wielokrotnie potwierdziła te prawdy. Przypomnijmy choćby odkrycie penicyliny, ogniwa elektryczne, prawo grawitacji czy wreszcie anegdotyczną historię prawa Archimedesa. b) śmiałość i inwencyjność myślenia. Regułę tę najdobitniej wyraził i dowiódł własnym przykładem Albert Einstein „nie dokonuje wielkich odkryć - kto nie bada niemożliwości" - rzekł ów uczony i stworzył swą teorię względności na swe czasy niemożliwą. W humanistyce również jesteśmy uwikłani i ograniczeni tysiącami schematów i rzekomych ostatecznych rozstrzygnięć. Nic bardziej szkodliwego niż w nie wierzyć. Dlatego tak ważna jest następna cecha. c) krytycyzm i ostrożność. Ojciec nowoczesnej metodologii Kartezjusz taką zostawił przestrogę: nie należy przyjmować żadnych sądów prócz tych, których prawdziwość jest tak oczywista i wyraźna, że nie można w nie wątpić. Jest to na tyle ważne zasada, że pojawia się u różnych badaczy w różnych postaciach. M. Bunge powiada, że w nauce wątpienie jest twórcze a nie paraliżujące. A jeszcze inny uczony R. Morton uważa iż „nauka czyni ze sceptycyzmu cnotę". d) systematyczność, ścisłość i precyzja - to cechy, którym szczególnie dużo uwagi poświęcił Tadeusz Kotarbiński. Większości reguł dobrej roboty towarzyszą powyższe zalecenia bądź to w charakterze idei przewodnich bądź w charakterze idei wspomagających. „Jasność myśli i oszczędność słów" - to atrybut sformułowań naukowych w opinii T. Kotarbińskiego. e) wszechstronność i bezstronność odnoszą się do wszechstronnego analizowania przedmiotu badań i bezstronnego osądzania przesłanek i wniosków. Badaczowi nie wolno dyskwalifikować w procesie badawczym ani metody, ani przesłanki, ani wyniku tylko z tego powodu, że nie jest zgodna z regułami metodologicznymi określonej szkoły lub przeczy uznanym prawom lub podważa uznane zasady. Metodologowie marksistowscy nader skwapliwie odrzucali intuicjonizm jako nienaukową doktrynę epistemologiczną. Spotyka ich zresztą pełna wzajemność ze strony fenomenologów. Do naukowych anegdot należy słynne powiedzenie Hegla - „jeśli przyroda przeczy teorii - tym gorzej dla przyrody". f) rozległa wiedza o przedmiocie badań - to postulat paradoksalny. Żąda bowiem od nas abyśmy znali to co chcemy poznać. Al e to tylko pozory. W istocie chodzi tu o znajomość literatury, dotychczasowych dokonań badawczych i ustaleń treściowych. E.B. Wilson może z przesadą powiada, że sześć godzin spędzonych w bibliotece może oszczędzić sześciu miesięcy pracy w laboratorium. Zabieg czytania i poznania uprzednich dokonań ratuje nas często przed wyważaniem otwartych drzwi - czyli spełnia bardzo ważny postulat prakseologiczny. Pozwala także spełnić inną ważną

Weźmy pod uwagę tak prosty przykład. reakcji chemicznej. Such. Ajdukiewicz i innymi) na użytek wiedzy społecznej termin: generalizacja historyczna. Poznanie bowiem spełnia zarówno pewne funkcje indywidualno-psychologiczne jak i określoną rolę społeczną. Opis świata nie jest przecież tożsamy z jego wyjaśnieniem. jak kolonie letnie dla dzieci. wykształcenia wychowawców i innych elementów materialnych niekoniecznie da nam obraz wartości wychowawczej pobytu dziecka na obozie. Jedną z podstawowych funkcji praw naukowych jest możliwość przegania kształtu przyszłości w dowolnym punkcie czasowym. Polega to na towarzyszeniu sobie pewnych zjawisk. prawa formalne.2. Poznawanie sądów o faktach zasłania ich naturę oraz rządzące nimi prawidłowości. 1. Z drugiej strony ograniczenie się do badania opinii dzieci. budowane są na przesłankach mających charakter zdań spostrzeżeniowych czyli na doświadczeniu. maksymalnie pewnej. Pojawia się także inne pytanie . Cele badań naukowych Pierwsza wątpliwość jaka rodzi się w teoretycznych rozważaniach o cel poznania naukowego w naukach humanistycznych a szczególnie w pedagogice . Badanie faktów nakłada na nas konieczność ich oceny. Badacz musi posiadać margines swobody i samodzielności . prawo ciążenia i inne prawa nauk przyrodniczych. Postacią takiego prawa jest takie np. Nie chcę rozstrzygać tych wątpliwości. Zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej. Kotarbińskiego w następującym paradoksie: „cokolwiek czynisz . Są to bowiem niekiedy inne obszary rzeczywistości. Postawmy więc najpierw pytanie o cele poznania naukowego. Muszą być jednak spełnione następujące warunki: a) układ. pedagogice. tzn. Przykładem takiego prawa są prawa dynamiki. 1972).1.3. Niekiedy na użytek społecznych mówi się o prawach historycznych. 1. Pragnąłem wskazać tylko na ich istnienie oraz konsekwencje poznawcze. W treści tego pozornego paradoksu zawiera się zalecenie myślowego wykonania zamierzonego zadania dla poznania środków. czyli zdaniach ogólnych. Spójrzmy jednak jak różnie funkcjonować będzie ta dyrektywa w odniesieniu do: zdarzenia astronomicznego. fakty przysługiwania pewnych cech bądź fakty zachodzenia określonych relacji z określoną częstotliwością. c) cechy układu i jego elementów znane. Prawa nauki Prawa n a u k i są to n a l e ż y c i e u z a s a d n i o n e i d o s t a t e c z n i e sprawdzone twierdzenia n a u k i m a j ą c e postać zdań ogóln y c h l u b w p r z y b l i ż e n i u o g ó l n yc h . Odmienną postacią praw naukowych przeciwstawną prawom empirycznym są tzw. maksymalnie prostej. W humanistyce trudno znaleźć przykłady takich praw. Owoce poznania naukowego Pełna i prawdziwa odpowiedź na pytanie o efekty poznania naukowego nie jest łatwa. Drugie nazywamy prawami statystycznymi (zwane także niekiedy sprawozdawczymi) i stwierdzają istnienie prawidłowości. historii) VU formalne. zdanie: je ciało jest rozciągłe" (przykład Kanta. innymi narzędziami poznawane. które w ubiegłym roku bawiło z rodzicami nad morzem Czarnym. Oba rodzaje praw mają charakter praw empirycznych. lub li A jest większe od B to B jest mniejsze od A". sił i kłopotów czekających nas w rzeczywistym procesie badawczym. l. tautologii logicznych uzasadnionych nie d r o g ą d o ś w i a d c z e n i a l e c z w d r o d z e samego r o z u m o w a n i a l u b immanentnej st rukt ur y.3. interpretacji. spadania liścia z drzewa. których zasięg czasoprzestrzenny jest ograniczony „kondycjonalnie". procesu dydaktycznego. Mają o n e po s t a ć z d a ń a na l i t yc z n yc h . Temu sprzyja lektura. 1.to pytanie czy powinniśmy badać fakty czy sądy o faktach? To nie pozorny problem lecz zasadnicza sprawa dla wartości teorii. To główne schematy podstaw badawczych i reguły naukowego postępowania. Pierwsze z nich zwą się prawami ogólnymi i oznaczają stały bezwyjątkowy związek pewnych zjawisk. że pozycja nauk humanistycznych w zakresie istnienia i funkcjonowania praw naukowych jest wyraźnie upośledzona. twórcy tego terminu).staraj się nie czynić tego po raz pierwszy". maksymalnie ogólnej. Jest to zdanie orzekające jakąś . To co wyżej zebrałem niech raczej pełni rolę pielgrzymiego kostura w drodze do prawdy niż gorsetu krępującego ruchy i usztywniającego postawę. b) ilość czynników znana i określona. Należy w tym miejscu rzec bez ogródek. jak jest" czy „dlaczego tak jest". Częściej jeszcze i może słuszniej jest przyjąć za logikami (Popper. Bardzo trudno o prawa uniwersalne. takie dopiero poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy a są nimi prawa nauki i prawidłowości. Czy w badaniach powinniśmy szukać odpowiedzi na pytanie . Nie istnieją w naukach społecznych (socjologii.wątpliwość.3. o maksymalnej zawartości informacji (J.regułę dobrej roboty sformułowaną przez T. Jakże inną bowiem ocenę sformułuje dziecko wiejskie będące po raz pierwszy nad morzem od dziecka z wielkiego miasta.bo to jest warunkiem oryginalności bez której nie ma postępu ani w nauce ani w sztuce. ich ocen i sądów może być całkowicie mylące. Nie wyczerpują całej wiedzy o sztuce badań naukowych. Poznanie stawki żywieniowej. do którego odnosi się prawo musi być względnie izolowany. organizacji dnia. Nie ma takiej konieczności. przecież subiektywnej.

Dlatego też dla potrzeby poznania pedagogicznego przydatne będzie krótkie przedstawienie innego owocu naukowego poznania jakim są prawidłowości nauki. Bezkrytyczne przyjmowanie tej tezy prowadziło w historii ludzkich działań do dramatycznych nieporozumień. przypadki potwierdzające lub korygujące czasoprzestrzenny zasięg prawdziwości twierdzenia. Są narzędziem poznania a nie kryterium prawdy. c) prawidłowości funkcjonalne istnieją wówczas gdy określonym zmianom pewnych cech zjawiska odpowiadają w sposób regularny zmiany innych cech tego zjawiska lub zjawiska związanego z nim organicznie lub czasowoprzestrzennie. W rodzinie alkoholicznej występuje ubóstwo.jest tezą dotyczącą ustroju samej rzeczywistości. Pomijając niezwykle skomplikowane spekulacje na temat samej istoty ogólnego i generalizacji historycznej oraz różnic między nimi – chcę tylko uświadomić czytelnikowi ich użytkowe znaczenie. prawidłowości i wszystkich innych twierdzeń o jednolitej dziedzinie. s. 1. Np. Wśród zjawisk społecznych przykładem takiego typu prawidłowości mogłyby być środowiskowe uwarunkowania socjalizacji. z których zaistnieniem jego wystąpienia jest prawidłowo związane. Inaczej ma się w przypadku generalizacji historycznej. Leing) i inne.3. matrycowe powielanie losów pokoleniowych (R.3.jest poglądem mówiącym o możliwości przewidywania i odtwarzania biegu zdarzeń na podstawie warunków w jakich one zachodzą. wyższe kwalifikacje nauczycieli danej szkoły powodują. procesów i rozwoju. Cechuje je otwartość ontologiczna i otwartość epistemologiczna czyli w każdym akcie poznania mogą pojawić się zdarzenia. hipotez ogólnych. Szukając bardziej obrazowego określenia teorii naukowej można nazwać ni ą system zdań powiązanych ze sobą logicznie i rzeczowo oraz spełniających pewne kryteria pragmatyczne (Stanisław Kamiński . a więc wskutek tego) . że po każdym zdarzeniu wcześniejszym (przyczynie) stale i koniecznie następuje zdarzenie późniejsze (skutek). b) determinizm teoriopoznawczy .4. założeniem o przyczynowym charakterze zdarzeń. 179). Prawidłowość nauki Prawidłowością naz yw am y obiektywne. Ze względu na rodzaj związków wyróżniamy następujące rodzaje prawidłowości: a) prawidłowości przyczynowe . obszarze rzeczywistości tworzy teorię naukową danej dziedziny. mówimy o „środowiskowej determinacji niedostosowania społecznego". Tak przedstawia się drugi zespół efektów poznania naukowego. 1. Od prawa wymaga się aby pozwalało wnioskować „na podst awi e p r z yp a d k ó w z n a n yc h o p r z y p a d k a c h n i e z n a n yc h " oraz aby pozwalało wnioskować „z prz ypadkó w przeszłych o przypadkach przyszł ych ". Świadectwem jest chociażby maksyma „post hoc ergo propter hoc" (po tym. stale powtarz aj ąc e się z w i ą z k i l u b relacje cech i zdarz eń z achodz ąc yc h w rzecz ywi st oś ci . nadmierna podaż towaru powoduje obniżkę cen. Teoria naukowa Suma praw naukowych. tzw. Np.zakładają. Spośród licznych charakterystyk i cech teorii naukowej przytoczymy tu tylko konieczne warunki jej naukowości. zanieczyszczenie rzeki powoduje jej biologiczne obumieranie. polegają na tym.błędne wnioskowanie o przyczynie i skutku wyprowadzone ze zwykłego następstwa w czasie. Obok praw nauki i prawidłowości naukowych trzecim owocem procesu poznania jest sama nauka. zwane inaczej prawidłowością współistnienia. Rozwijając takie rozumowanie determinizmu wyróżnia się 3 jego wersje: a) determinizm ontologiczny . b) prawidłowości strukturalne.Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Ich rola sprowadza się do uznania na ich podstawie określonej prawidłowości. Lublin 1970. niepowodzenia dydaktyczne. Jeśli zachowane zostaną określone reguły logicznego rozumowania wnioskowanie takie powinno być niezawodne. Jedno z potocznych określeń determinizmu utożsamia go z twierdzeniem iż wszystkie zjawiska podlegają jakimś prawidłowościom.prawidłowość zbudowane na zasadzie wyczerpującego wyliczenia zamkniętej (choć nie zawsze) klasy przypadków.3. Łatwiej też w połączeniu z treścią terminu determinizm zrozumieć klasyfikację rodzajów prawidłowości naukowych. Każdy doświadczony pedagog wie jak krucha jest wartość owej generalizacji i w każdej chwili mogą pojawić się przypadki podważające jej uniwersalność i zmieniające wartość poznawczą twierdzenia. Omijając filozoficzne spory toczone wokół treści i znaczeń tego pojęcia należy z naciskiem podkreślić doniosłe znaczenie instruktywne i instrumentalne założeń determinizmu teoriopoznawczego i metodologicznego. że dwa zdarzenia lub więcej zdarzeń stale występują łącznie tworząc określone jednolite struktury. Prawidłowości jako element teorii poznania są ściśle spokrewnione z filozoficznymi tezami determinizmu. c) determinizm metodologiczny -jest regułą racjonalnego naukowego myślenia nakazującą rozpatrywać badane zjawisko we wszystkich jego zależnościach i szukać dla jego wyjaśnienia takiego zespołu warunków. zaburzenia wszystkich funkcji rodzinnych itp. Zatem teoria naukowa musi być: a) uporządkowana . która może lecz nie musi wystąpić. że proporcjonalnie większa liczba dzieci dostaje się do szkół wyższego szczebla.

Pozwala człowiekowi poznać świat.wnioskiem zachodzi stosunek wynikania logicznego. Pozwala weryfikować. jakim podlega proces. Wyjaśnienie genetyczne daje obraz przemian. wyjaśnia rodzaj i nasilenie czynników powodujących zmiany w badanym przez nas obiekcie. zrozumieć rzeczywistość. idąca w lata i ich wielokrotności. pokierować tokiem jej spraw dla celów człowieka.4. respektowanie reguł obowiązujących w danym języku.1. okupanta) itp.4. Taki rodzaj wyjaśnienia spotykamy w pedagogice głównie w badaniach historycznych ale nie wyłącznie. Zdaniem F. chaotyczna i bogata i jest to jej przyrodzona natura. porządkujący zabieg w procesie badawczym pojawi się nam w końcowych partiach podręcznika.jest chyba doskonałym przykładem tego typu wyjaśnienia. praw statystycznych lub generalizacji historycznych. Wreszcie wyjaśnienie „powstania i zadań placówek wychowania pozaszkolnego" musi posiłkować się interpretacja genetyczna. Jest to na ogół próba odpowiedzenia na pytanie „dlaczego zaszło zdarzenie A" lub „jak doszło do zdarzenia A". historycznie. Jest to zresztą zdaniem Nietzschego błąd ludzkiego poznania bo rzeczywistość jest zmienna. co s p o w o d u j e „C". zjawisko. b) utrwalony wzorzec kulturowy. upraszcza ją i utrwala jej obraz. część jest prawdziwa na zasadzie „zgody powszechnej". Czy można sobie wyobrazić postawienie prawidłowej diagnozy bez poznania stanu rzeczy? Opis jako techniczny. Wśród wymienionych warunków naukowości występują zarówno dyrektywy logiczne jak również wymogi pragmatyczne. który może być poddany operacji wyjaśniania jest zdanie „społeczeństwo polskie w nadmiarze pije alkohol". c) brak konkurencyjnych sposobów spędzenia czasu. 1. czy odpowiedź na pytanie „jak jest" czy raczej na pytanie „dlaczego tak jest"? Nazwałem tak postawione pytanie sofizmatycznym — bo zawiera ono w sobie nieostre rozumienie terminów. Część jest prawdziwa statystycznie. Przykładem. Może. fazy procesu. Podobnych przyczyn możemy wymienić wiele. Warunkiem poprawnego wyjaśnienia (zwanego też tłumaczeniem) jest posługiwanie się prawdziwymi przesłankami. przekształcenia może dzielić duża różnica czasu. „Przeobrażenie funkcji i struktury rodziny" . czy jego wyjaśnienie. zależności genetycznej lub celowościowej. instytucja w ciągu jakiegoś czasu.spotkamy się z wyjaśnieniem typu genetycznego. Wyjaśnienia genetyczne Najpospolitszym rodzajem wyjaśnienia naukowego jest wyjaśnienie genetyczne. Jest to zjawisko. że w teorii poznania naukowego pojawia się sofizmatyczne poniekąd pytanie o cel poznania naukowego. Nade wszystko zaś rozdzielanie tych dwu zabiegów poznawczych w humanistyce jest szkodliwe. któremu początek dają zdania spostrzeżeniowe a kończą prawa ogólne musi być poddany określonym manipulacjom metodologicznym aby pełnić określone utylitarne funkcje. budowę. w jakich dochodzi do przekształceń zjawiska. d) napięcia i stresy społeczne. Nietzschego teoria naukowa porządkuje rzeczywistość. Możemy więc wymienić a) uwarunkowania historyczne. e) celowe działanie instytucjonalne (np. Czy oto jego zdaniem jest opis świata. a staramy się go tylko wytłumaczyć. „jaka jest przyczyna stanu A". Obecnie natomiast pragnę scharakteryzować pojęcie i treść wyjaśnienia jako pewnego rodzaju sztuki poznawania i objaśniania rzeczywistości.b) niesprzeczna wewnętrznie (koherentna) c) obiektywna (dowiedziona empirycznie) d) intersubiektywnie komunikowalna (informatywna) e) weryfikowana (twórcza). Wyjaśnienie genetyczne dotyczy więc na ogół procesów i zjawisk dość znacznie rozciągniętych w czasie. 1. Odpowiednio więc zbudowany łańcuch zdań o różnym stopniu ogólności. inne są prawdziwe tylko hipotetycznie. rozumieć. przewidywać i działać . Prawdopodobieństwo trafnego wyjaśnienia jest tym większe im więcej zdań (przesłanek. mówiąc krótko obejmować analizę całych epok historycznych. Wyjaśnienia naukowe i ich rodzaje Wspomniałem już wcześniej. poszczególne zdarzenia. Koniecznym natomiast warunkiem tak znacznie rozwiniętej . Pozwala opanować rzeczywistość. kroków wyjaśniających) ma postać praw ogólnych. Główną rolą teorii naukowej jest funkcja diagnostyczna i prognostyczna. które z góry uznajemy za dowiedzione (prawdziwe). j a k a j e s t p r z y c z y n a „B". wyjaśnienie winno być ostatnim członem łańcucha przesłanek powiązanych ze sobą stosunkiem wynikania. Podobnie w temacie „unowocześnienie procesu dydaktycznego" . Teoria naukowa oprócz instrumentalno-metodologicznych funkcji pełni określone i ważne funkcje psychologiczne i kulturowe. zasady rozwoju. w którym prowadzimy wyjaśnienie. ukazuje okoliczności. oraz tym większe im częściej między zdaniami . jej pochodzenie. operuje logicznie nieścisłą konotacją nazw zbiorowych.czyli racjonalizować cały obszar ludzkiej aktywności. W yj aś ni ani e jest procedurą rozum owania m a j ą c ą na c e l u u z y s k a n i e o d p o w i e d z i na p y t a n i e d l a c z e g o z d a r z ył o si ę „A".przesłankami i zdaniem . J est r o d z a j e m r o z u m o w a n i a p o l e g a j ą c y m na w yp r o w a d z e n i u u z n a n e g o z góry z d a n i a z i n n y c h z dań j u ż u z n an ych w skończonej liczbie kroków. itp.

Dopiero poznanie celów jakim służy wyjaśnia jej istotę i sens. które były „przyczynami" przemian oraz ukazanie ich sprawczej. choć logicznie błędna jest dość powszechną regułą rozumowania i wyjaśniania. czyli instytucji. lub „co jest przyczyną zjawiska A". 1. Zmiana zjawiska A wpływa na zmianę zjawiska B a ta zmiana powoduje zmianę zjawiska A. Zależności funkcjonalne odpowiadają na pytanie „jak". Woda podnosząc swój poziom wyłącza silnik i pompa przestaje tłoczyć wodę. reakcjami rynku i zaopatrzenia w normalnym systemie ekonomicznym itp. Pogląd o funkcjonalnym rodzaju zależności bierze się z przeświadczenia. Pytaniem pomocniczym przy próbie interpretacji Ideologicznej jest „po co". nie pytamy „dlaczego". Powstają więc inicjatywy i formy pomocy dla matek wychowujących dzieci (zasiłki rodzinne. jakości i wszelkich cech „samego" obiektu badań. która tłoczy wodę do zbiornika. Drugi nurt penetracji i rozważań .to wyłowienie z materii historycznej zdarzeń. 1.w czasie analizy jest zachowanie tożsamości badanego obiektu badań.4. faktów. że taka zależność na pewno istnieje lub jej istnienie posiada wysoki stopień prawdopodobieństwa.3. że zjawiska nie wywołują się wzajemnie. Zasada wyjaśniania celowościowego polega na poszukiwaniu celu do jakiego zmierza jakiś proces lub jakiemu służy określone zdarzenie. Rozumowanie nasze obejmuje dwa wątki tematyczne. a więc wskutek tego). Powstaje jednak wątpliwość czy cel jakiegoś działania nie jest tożsamy ze skutkiem tego działania? Jeśli tak jest istotnie w sensie ontologicznym . W obszarze humanistyki jest jednak wiele zjawisk. W wyjaśnieniach funkcjonalnych dystans czasowy między zdarzeniami jest niewielki. Szukamy zatem dla wyjaśnienia faktów. praca chałupnicza i inne) te zaś powodują zmniejszenie zatrudnienia kobiet. to zaś otwiera nowy rynek pracy znowu głównie dla kobiet. badania z uwzględnieniem grup kontrolnych lub badania grup zróżnicowanych i obserwacja nasilania badanej zmiennej . internaty i inne).udowodnieniu. Oto zwiększone zatrudnienie kobiet powoduje rozrastanie się placówek i instytucji wychowania pozaszkolnego (żłobki. tłumaczymy przez następstwo. zjawiska lub procesu. „jak zjawisko A wpływa na zjawisko B". którym owe fakty lub zdarzenia „służą". ze skutku . Wyjaśnienie funkcjonalne Poprzedni sposób wyjaśniania zjawisk fizycznych a także społecznych jest bardzo rozpowszechniony z racji swej „oczywistości". Także ich powstanie tłumaczone być może zamierzonym wywołaniem przez istniejący lub dopiero przyszły cel. Podobnie można snuć wnioski o zależności między zatrudnieniem kobiet a przestępczością nieletnich. poziomem materialnym rodziny a aspiracjami oświatowymi dzieci . „po co zaszło zdarzenie A". które sposobne są do teleologicznej interpretacji. Praca zawodowa utrudnia opiekę i wychowanie dzieci. W wyjaśnieniach genetycznych dystans czasowy między zdarzeniami może być znaczny. warunków. Nie wyczerpują one jednak różnych możliwości interpretacji zależnościowej między zdarzeniami lub zjawiskami. przyczynowej roli w przemianach „w stawaniu" się przedmiotu naszych badań. świetlice. lecz tylko wpływają wzajemnie na swoje zmiany.to taki schemat rozumienia prawidłowości nie jest konieczny w sensie poznawczym. zaburzeniami funkcji rodzinnych. Tak więc częstym sposobem wyjaśniania. Strukturę jakiejś instytucji można zrozumieć lub uzasadnić po zorientowaniu się w celach tej instytucji. instytucji lub zdarzeń okoliczności „przyszłych". przedszkola. Znana reguła pragmatyczna „post hoc ergo propter hoc" (po tym.to najprostsze zabiegi empiryczne i statystyczne pozwalające wnioskować o funkcjonalnym rodzaju zależności. Przy założeniu istnienia zależności funkcjonalnych odrzucamy pojęcie przyczyny. Np. Wyjaśnienia teleologiczno-funkcjonalne Omówione wyżej typy wyjaśnień naukowych najpowszechniej spotyka się w empirycznych badaniach społecznych. jakie realizuje lub jakie jej postawiono. oraz co bardzo ważne . Mniej znany ale bogato naukowo uzasadniony i często stosowany sposób wyjaśniania nazywa się wyjaśnieniem funkcjonalnym. Kwestia dowodu funkcjonalnej zależności między zatrudnieniem ko-biet-matek a niedostosowaniem społecznym lub np. Oto obyczajowość grupy pierwotnej wydaje nam się niekiedy całkowicie irracjonalna. Występuje więc tutaj szczególna sytuacja sprzężeń wielokierunkowych. szczególnie w naukach przyrodniczych jest wyjaśnienie teleologiczne (celowościowe). W procesie rozumowania odwracamy kolejność następstwa zdarzeń i rację wyjaśniamy. Równocześnie można wyprowadzić wiele innych zależności funkcjonalnych z tego samego zjawiska. często mogą zachodzić równocześnie. Jeden to śledzenie kształtu. A czy czułość matki i sankcjonowana kulturowa surowość ojca nie znajduje teleologicznego wyjaśnienia? Bo przecież ani genetycznie ani funkcjonalnie nie można ich wyjaśnić.2. Znanym powszechnie przykładem może być działanie domowego hydroforu. nigdy nie występują równocześnie. Trudniej szukać przykładów w rzeczywistości społecznej z racji niejednoznacznego charakteru zależności i wielokierunkowych łańcuchów zależności.to sprawa pewnych procedur badawczych i zabiegów statystycznych.4. „po co istnieje instytucja". Inny też jest rozmiar czasowy zachodzących zależności. Rola badacza polega na selekcji i wyodrębnieniu zasadniczych zjawisk reagujących funkcjonalnie względem siebie. urlopy wychowawcze. Wypływ wody powoduje włączenie pompy.

a B jest większy od C. E. zależności jest nieskończona. Teoretycznie każde zdarzenie.wyjaśnienie naukowe nosi indywidualne piętno swego wykonawcy. Warszawa 1985. Typologia badań pedagogicznych ze względu na cel.Zasady nauki. Prawdziwość tych schematów gwarantowana jest samą ich wewnętrzną budową. każdy przypadek badań nosi indywidualne piętno. zatem niektórzy członkowie ZHP są laureatami olimpiady matematycznej. że wszystkie inne rodzaje wyjaśnienia oparte są o określone prawidła wnioskowania logicznego. Tadeusz Pawłowski .to prawa logiczne.O narzędziach i przedmiotach poznania.O przyczynowości. Warszawa 1982. Często należy je łączyć dla uzyskania pełniejszego obrazu istniejących zależności. Warszawa 1968. Jevons . myślowego wypróbowania najbardziej właściwego sposobu interpretacji. 1. organizację. Warszawa 1970. . Każda zależność. Najbardziej znane przykłady . że badania naukowe są rodzajem twórczości. Warszawa 1967. W. stosując badania powtarzalne i inne procedury oparte o takie umowne przeświadczenia. Należy tu przyznać. W. Są więc w istocie niepowtarzalne.który nasuwa najbardziej płodny sposób rozstrzygnięcia. proces są niepowtarzalne.4. To mała cząstka prac poświęconych teorii i klasyfikacji nauki.Prawa nauki.wnioskujemy o przyczynach. Izydora Dąmbska . Krajewski . 2. Podobnie jak w wielu innych sytuacjach procesu badawczego . zdarzenie lub proces wymaga indywidualnego podejścia. Wrocław 1977. Literatura zalecana: Godnym zalecenia źródłem pogłębienia wiedzy o omówionych w rozdziale problemach są następujące książki: Stanisław Kamiński .Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Jest jednak pewien schemat rozumowania.4. Warszawa 1972. Zależy ono od badającego.Struktura nauki. ROZDZIAŁ II Terminy i pojęcia badań pedagogicznych „Aby dobrze znać rzeczy trzeba znać ich szczegóły" La Rochefoucauld Próba klasyfikacji badań jest zamiarem ryzykownym.1. Weźmy praktyczny przykład z podręcznika logiki: niektórzy uczniowie klasy są laureatami olimpiady matematycznej wszyscy uczniowie klasy są członkami ZHP. Jeżeli każde S jest P i K jest S to K jest P. fakt. że w większości przypadków szczególnie w humanistyce nie wystarcza jeden typ wyjaśnienia. Such . Stefan Nowak.Pojęcia i metody współczesnej humanistyki. W logice taka procedura wyjaśnienia nazywa się wnioskowaniem redukcyjnym i cieszy się pełnym prawem naukowego obywatelstwa.Metodologia badań społecznych. Praca ta zawiera bardzo obszerną bibliografię prac z teorii nauki.S. zmysłu poznawczego . Inne: Bunge M. Wyjaśnienia logiczne to właśnie rozumowanie oparte o formalne schematy logicznego wnioskowania. zniknięciem książki ze stołu zabraniem przez osobę skoro przed wejściem tejże książka na stole leżała a po wyjściu znikła.O uniwersalności praw nauki. Wspomniałem już. Lublin 1970 r.wyjaśnienie logiczne. który przy pewnych warunkach gwarantuje niezawodność wniosków. Wyjaśnienie logiczne Wreszcie należy wymienić szczególnie ważny typ wyjaśniania naukowego .pomocą kogoś bliskiego. Logiczny sposób wyjaśniania zastosuje nauczyciel tłumacząc sobie wykonanie bardzo trudnego zadania z matematyki przez pojedynczych uczniów . PWN. Stosownie do zainteresowania i potrzeb czytelnik wybierze sobie odpowiednie dla siebie fragmenty. przedmiot i procedurę Klasyfikacja zastosowana do rodzajów badań będzie obarczona formalnymi i pozaformalnymi błędami. Czasem także dobór odpowiedniego typu wyjaśnienia .to kwestia jakby intuicji. od przedmiotu. J. Prawdziwość i skuteczność wyjaśnienia to nade wszystko efekt wnikliwej postawy poznawczej. Praktycznie niektóre wykazują podobieństwa i dlatego traktujemy je jako takie same. Należy także dodać. to A jest większy od C. sylogizmy i schematy zdaniowe. jakby sztuki. Ilość sytuacji związków. Jedne z omawianych tu typów wnioskowania są bardziej. Warszawa 1960. Nagel . lub zależność między ich częściami nosi znamiona oczywistości. Ponadto w pewnych okolicznościach i przypadkach określany typ wyjaśnienia może okazać się całkowicie chybiony w innych zaś jest bardzo użyteczny. albo jeżeli A jest większy od B. od organizacji i wielu jeszcze okoliczności. inne mniej owocne. Posiada .

Mówiąc bardziej ogólnie .. Wzrasta liczba młodzieży narkotyzującej się. generalizacje. Znamy objawy. Kieruje takimi badaniami sztab ludzi. właściwości zdarzeń i procesów. Efekty badań terenowych zarówno w obcej jak i polskiej tradycji socjologicznej i pedagogicznej były bardzo owocne i do dziś stanowią przykłady modelowych rozwiązań badawczych. z góry wyznaczony ze względu na jakieś jego cechy.to wszelkie poznanie zmierzające do gromadzenia wiedzy teoretycznej. Dudę-Dziewierz oraz zespoły opracowujące jakieś tematy wspólne. coraz częściej jednotematyczne badania prowadzone są na wielkich obszarach kraju lub nawet w różnych krajach świata. Inny sposób podziału badań przyjmiemy stosując kryterium organizowania ich przebiegu. I. II. K. Wywodzą się z tradycyjnej szkoły badań socjologicznych. Coraz więcej badań organizowanych jest przez rozproszone zespoły. Każde jednostkowe badanie dostarcza drobnego elementu budującego teorię danej dyscypliny. Mysłakowskiego z lat 30. Coraz powszechniej uruchamiane są ogromne zespoły badawcze. że celem badań jest poznanie umożliwiające działanie skuteczne. Z. Badacz zakłada więc. pozwalającej budować uogólnienia. S. Dlaczego? co jest tego przyczyną? Jakie warunki powodują drugoroczność wśród uczniów określonej szkoły? Co sprawia. Ranga uogólnień zbudowanych indukcyjnie na obszarze jego obserwacji jest niewielka. Grellerówna. „co jest przyczyną zdarzenia”. środowisko. Warszawa-Lwów 1934. Z punktu widzenia celu badań wyróżniamy w pedagogice a) badania teoretyczne b) badania weryfikacyjne c) badania diagnostyczne Nazwy badań w zasadzie określają ich charakter.to właśnie ów podział problemów badawczych między zespoły. Takie badanie stosujemy szukając wad i zalet „tradycyjnego" i „nowoczesnego" modelu rodziny i stosunków wewnątrz rodziny. Kursa. Nie znaliśmy jego skutków i przebiegu. Takie właśnie badania były źródłem socjograficznych opracowań socjologów i pedagogów. D. Odznaczają się takie badania wysokim stopniem jednolitości warsztatowej. Znane u nas pod nazwą tematów węzłowych. ich kierunku lub nasilenia.to szczególny rodzaj badań oparty o kilka teoretycznych założeń i dość żmudne zabiegi organizacyjne. Z. Mysłakowskiego. Wypada tu wymienić F. np. wiemy co chcemy wyjaśnić. o wyspecjalizowanych zadaniach i komplementarnych obszarach badawczych. Zespół badawczy jest starannie dobierany i specjalnie przygotowywany do badań. Badania weryfikacyjne . skutek . rozproszone po różnych instytucjach. Służą badaniom zmian jakiejś cechy pod wpływem celowo wprowadzonego czynnika do badanego układu lub pod wpływem naturalnego upływu czasu i naturalnych okoliczności. że na studia wyższe idzie coraz mniej młodzieży wiejskiej? W badaniach weryfikacyjnych znany był nam tylko przedmiot badań. Byłoby rzeczą bardzo interesującą przeanalizować warsztat i efekt badań w tak różnym czasie jak badania Le Playa z drugiej połowy XIX w. Najpowszechniejsze badania . Zawistowicz-Adamską. Badania powtarzalne (panelowe) . że badany układ lub . Badania teoretyczne . wszechstronnych. Bujaka. skutków działania jakiegoś układu. indywidualny badacz należy do rzadkości. M. W badaniach diagnostycznych znamy efekt „czegoś". Pietera z lat 50. i najświeższe pedagogów toruńskich we wsi Ciche Górne. Szukamy odpowiedzi na pytanie „dlaczego". Aż prosiły się o takie badanie bardzo kontrowersyjne ongiś praktyki robotnicze dla studentów. Można zatem wyróżnić z tych względów: a) badania zespołowe b) badania terenowe c) badania powtarzalne (panelowe) Samotny. Pisarski. jako że i tutaj nie ma pełnej jasności. kiedy to zespół ludzi obejmował badaniami pewien teren. Wszystkie te badania wymagają specjalnych zabiegów organizacyjnych dla zachowania ich rzetelności.to próba sprawdzenia skutków zastosowanych rozwiązań.jednak istotne walory porządkujące i wyjaśniające.to badania mające na celu diagnozę określonego stanu rzeczy lub zdarzenia. T. Ich zadaniem jest zbadanie warunków niezbędnych do realizacji postulowanych stanów rzeczy. Odmienne w swych założeniach organizacyjnych są badania terenowe. często ściśle określony zasięg terenowy. Suma tych zespołów oraz problemów. to także poszukiwanie cech. Posługuje się najczęściej wystandaryzowanymi narzędziami badań. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „jak". prawa rozwoju i przemian badanej rzeczywistości. Ich osobliwość .poszukujemy przyczyn. jakie rozstrzygają daje wrażenie badań kompleksowych. Dotychczasowa praktyka nie potwierdziła walorów takich badań zespołowych. źródeł. lub badań resortowych pochłonęły wiele środków bez widocznych efektów poznawczych a nade wszystko praktycznych. Badania pedagogiczne może w większym stopniu niż gdzie indziej określane są przez cele jakim służą. Badania terenowe mają mniejszy. Wychowanie w środowisku małomiasteczkowym. W każdym badaniu empirycznym kryje się cząstka owego teoretycznego poznania. Ich przebieg jest zaprogramowany i ściśle kontrolowany. okoliczności i uwarunkowań.możemy uznać. Częstą praktyką jest powtórzenie badań w celu obserwacji zmian. J.

Ufa wreszcie. oczywiste. zabiegi statystyczne. istoty i charakteru procesów wychowawczych. że innych procedur badawczych wymagają badania opisowe i zespołowe. iż w jego typologii odgrywają rolę zarówno czynniki organizacyjne. dokumentacji. tak zresztą jak i wrażenie. Powyższe sformułowania. zależności między zjawiskami. jak i zróżnicowanie przedmiotowe. To różnego typu sondaże i badania statystyczne zbiorowości. Przy badaniu zjawisk rozproszonych często na wielkich obszarach i zbiorowościach znowu musimy się uciec do innych metod i procedur gromadzenia wiedzy. opinie nauczycieli o reformie szkolnej. K. jeśli pominąć niedoskonałości języka autora. „Rola wychowawcza i kształcąca wakacji wobec dzieci szkolnych". Te dwa rodzaje pytań dają podstawę do rozróżnienia 2 typów problemów badawczych. Każdy przypadek stwarza inne szansę i inne konieczności powszechnym zjawiskiem będzie krzyżowanie się różnych typów badań i reguł postępowania. Są jakby „bogatsze" w problematykę i zakres tej problematyki. rejestracyjne i opisowe sposoby gromadzenia materiałów. zmiennymi. Weźmy oto jako przykład badanie placówki wychowawczej. które dają fotografię. sposób spędzenia wakacji przez dzieci szkolne.pewne zdarzenia są takie same w dwu punktach czasu. że badane zdarzenie lub układ są względnie izolowane. zawierają w sobie wiele niejasności. III. ale bez odrębnych badań mogą to być tylko domniemania nieuprawnione empirycznie. Ścisłość definicyjna klasyfikację taką uczyniłaby nieużytecznym . Intuicja badawcza podsuwa wnioski o genezie czy istocie jakiegoś zjawiska. Tu dominują sondaże ankietowe. Wyróżniamy zatem: a) badania opisowe b) badania wyjaśniające Badania opisowe mają za przedmiot pojedyncze zjawiska. pośrednio metoda badawcza. Na koniec należy wymienić jeszcze jeden typ klasyfikacji badań. Ajdukiewicz egzamplifikując ich gramatyczny charakter podkreślał jednoznaczność pierwszych i wieloznaczność drugich. aby w zmiennych warunkach i czasie badały jednak to samo. poszukują przyczyn głównych i wtórnych. Charakteryzując w ten sposób zróżnicowanie proceduralne badań mam świadomość. pytań rozstrzygnięć i pytań dopełnień. Ale w każdym przypadku za okoliczność rozstrzygającą przyjmują kryterium dominujące. To najczęściej badanie. że me może ono być ścisłe. Przenosi innymi słowy na zjawiska społeczne cechy i właściwości fizycznych bądź chemicznych układów doświadczalnych. albo inaczej mówiąc poszczególne rodzaje badań nie mogą korzystać z formalnej właściwości klasyfikacji czyli wykluczania wzajemnego i wyczerpywania zakresu Ten obszar działalności intelektualnej człowieka jest bowiem niesłychanie zindywidualizowany. W badaniach zbiorowości dominują techniki kwestionariuszowe. często tylko hipotetycznie rozstrzygalne. gdzie dominującym kryterium podziału jest procedura badawcza. Z tego względu wyróżnić można a) badania instytucji b) badania zbiorowości c) badania zjawisk i procesów Rozróżnienie powyższe zawiera sugestię. Po wtóre zakłada. którego owocem jest opis sprawozdawczy. funkcji efektywności. Szczególnie kusząca jest możliwość świadomego kształtowania rozwoju wydarzeń „tworzenia" nowych jakości przez celowe wprowadzanie czynnika eksperymentalnego. że na układ lub zdarzenie oddziaływają w określonym kierunku tylko czynniki celowo wprowadzone lub naturalnie istniejące. wszelkiego typu testy. Jakby określają naszą niewiedzę. dają szansę różnorodnych odpowiedzi. Badania panelowe choć oparte o kruche zasady empiryczne i posługujące się zawodnymi regułami wnioskowania są niezwykle atrakcyjną formą poznawania genezy i kierunku zdarzeń społecznych. indywidualne zdarzenia. zbiorowości. Trudności organizacyjne odnoszą się do identyfikacji elementów układu (czasem nawet po latach). W tych obrazach zawarte są określone sugestie wyjaśniające. Przykładem takich badań może być skład socjalny studentów. 1) problemów dotyczących cech zmiennych czyli pytań o pojedyncze jakby fakty. zdarzenia. dominujących i uzupełniających. Drugie zaczynają się najczęściej od wyrazu „jak" lub podobnie i nie mogą być skwitowane tak definitywną odpowiedzią. Źródłem tego rozróżnienia jest istnienie w logice 2 rodzajów pytań: tzw. Wymienione przykłady zostaną sformułowane w tym wypadku inaczej. rozstrzygają problemy zawierające co najmniej dwie zmienne. oraz 2) problemów dotyczących relacji i związków między zmiennymi czyli pytań o złożone zależności. eksperymentalne sposoby wywoływania reakcji. zachowania szczególnej staranności i jednolitości podejścia badawczego u kolejnych uczestników badań. także elementu intuicji bądź fantazji. Są wielowątkowe bo poszukują różnych możliwości wyjaśnienia. wymagającym dużej znajomości rzeczy. badania powtarzalne i zespołowe. IV. często kontro-wersyjnych. Badania wyjaśniające szukają przede wszystkim związków między cechami. „Subiektywne i obiektywne przesłanki postawy niechęci nauczycieli do reformy szkolnej". zastosowania trafnych i rzetelnych narzędzi badań. Samo wyczerpanie zakresu tematu przez formułowane problemy jest zabiegiem trudnym. „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zmniejszania się ilości młodzieży chłopskiej na studiach wyższych". których wyjaśnienie może być jednoznaczne. wymagają namysłu i określonego poziomu orientacji w problematyce. Pierwsze zaczynają się od partykuły „czy" i wymagają odpowiedzi „tak" lub „nie". skale. Wrażenie takie jest uzasadnione poniekąd. jej struktury. Dominują tu badania źródeł. Kolejnym kryterium podziału badań jest przedmiot naukowego poznania.

Problem badawczy. uwarunkowane. uciec się można do badań wstępnych. Do drugiej grupy wiadomości zaliczyłbym wiadomości ogólne z zakresu wychowania. bez wyraźnie postawionego pytania". rozmowy z opiekunem społecznym. Oczywiście skutki te nie wykluczają się wzajemnie. Dokonana typologia. 3) Trzecim warunkiem poprawności problemu badawczego jest jego rozstrzygalność empiryczna oraz wartość praktyczna. ale dopiero z treści problemów dowiadujemy się. ad 1) „Jakie są rozmiary dojeżdżania młodzieży do szkół ponadpodstawowych". a poznanie takie. Po pierwsze może przynieść określone korzyści praktyczne. jakie techniki i narzędzia dobieramy aby je rozwiązać. W naszym przypadku mogłoby to być: zapoznanie się z danymi urzędowymi. Bechelarde powiada iż „nie ma nauki.2. Bo choć problemy badawcze określają zakres naszej niewiedzy. praw społecznych. Tak więc problemy w sposób znacznie bardziej precyzyjny określają zakres naszych wątpliwości tym samym określają teren badawczych poszukiwań. Do pierwszej należą wiadomości o przedmiocie badań i to wiadomości typu demograficznego. ankieta wśród dzieci na temat wielkości rodzin itp. Rozstrzygnięcie problemu badawczego może mieć dwojakie konsekwencje. Pierwsze wywodzą się z pytań rozstrzygnięć i odpowiedzią na nie jest definitywne i jednoznaczne „tak". bo często zabieg budowania hipotez polega na zmianie gramatycznej formy problemu. czy raczej zespół problemów badawczych wyznacza dalszy proces myślowy w fazie koncepcji. Przeprowadzamy wówczas rodzaj sondażu dla zdobycia podstawowych wiadomości o interesującej nas społeczności. metod. obiekcie lub zjawisku. przedmiotem badań może być rodzina wiejska.schematem. Formułowanie problemów badawczych jest więc ze wszech miar ważnym zabiegiem. wymagającym poważnego namysłu i pewnego zasobu wiedzy. zawarty w temacie badań.2. jednak aby można było kierować ich przebiegiem. jeśli chcemy aby był prawidłowy.2. „jest tak i tak" itp. 2. Najlepszym źródłem takiej wiedzy jest literatura przedmiotu.. to kwestia nawet paru lat. W przypadku zupełnego braku wiadomości pierwszej grupy lub gdy czas nie pozwala na ich szybkie poznanie. czy problem posiada te dwa istotne walory. Formułowanie hipotez Dochodzimy w tym miejscu do momentu. problemy. że badać będziemy wpływ rodziny na aspiracje jej młodzieży.e jego celów. będącymi w dyspozycji instytucji. Ta otwartość poznawcza i elastyczność wykonawcza . 1) Otóż sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy. Problemy a hipotezy 2. . ze zdania pytającego na twierdzące lub przeczące. w którym konieczna jest pewna suma wiedzy teoretycznej o badanych zjawiskach. Drugie wywodzą się z pytań dopełnień i odpowiedzi na nie są złożone. Tak ważny.2. Stanowią podstawę tworzenia hipotez. oraz znajomość badań i wyników badań podobnych lub zbliżonych zagadnień na innym terenie. Zabieg ten musi jednak spełniać kilka warunków. ekonomicznego. to aby zrobić to trafnie trzeba sporo wiedzieć o przedmiocie naszych badań. potrzebna jest wiedza bardziej szczegółowa o przedmiocie naszych zainteresowań. Problemy badawcze pośrednio stanowią podstawę do typologii zmiennych zależnych i niezależnych a także wskaźników do zmiennych. kulturalnego itp. polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania. Musimy zaufać naszej wiedzy i intuicji badawczej.to ważne atrybuty badacza humanisty i taką postawę wywołać miała zaprezentowana klasyfikacja. Możemy zdawać sobie sprawę z istnienia zależności między dwoma zjawiskami. ad 2) „Jaki jest wpływ dezorganizacji rodziny na aspiracje oświatowe młodzieży". po wtóre może doprowadzić do ważnych ustaleń naukowo-poznawczych. Jest to z pozoru prosty zabieg werbalny. możemy domyślać się nawet kierunków tych zależności. wielowarstwowe. Od problemów także zależy. „nie". Jakość wiedzy potrzebnej dla sformułowania hipotez roboczych można podzielić na 2 grupy. Formułowanie problemów badawczych. Np. 2. Formułowanie problemów stanowi więc ogromnie ważny etap w koncepcyjnej fazie badań. Muszyńskiego wedle którego problemy dotyczą dwu kategorii faktów: a) własności „przedmiotów". przy celowym braku ścisłości definicyjnych miała ukazać tylko główne obszary penetracji intelektualnej humanistyki' Służyć może uświadomieniu niezwykłego zróżnicowania procesu badawczego w zakres. elementów socjologii. jest konieczność zawarcia w nich wszystkich generalnych zależności między zmiennymi. Np. że francuski uczony G. Dzięki temu dość ściśle będziemy mieć wyznaczony zakres badanych zjawisk. Problem w stosunku do sformułowanego wcześniej przedmiotu badań stanowi radykalne uściślenie i ukierunkowanie naszych zainteresowań. 2) Drugim warunkiem poprawności sformułowanych przez nas problemów. Na marginesie tego postulatu należy przypomnieć trafne propozycje H. W fazie koncepcji nie można niestety zdobyć całkowitej pewności. zaznaczyć trzeba. przedmiotu i organizacji narzucających badaczowi za każdym razem inne dyspozycje i wymagających innej postawy poznawczej.1. oraz b) relacji łączących zmienne.

Zbudowanie hipotez jest zabiegiem polegającym na zbudowaniu domniemanej teorii dotyczącej natury zjawiska. których prawdziwość jest tak oczywista i wyraźna. że . Hipotezy buduje się wierząc. Określają. Reguły te określają właściwą liczebność próby oraz inne statystyczne cechy zbiorowości badanej. Stanowią one równocześnie wyzwanie badawcze. który stanowi określoną. W przypadku badań indywidualnych nie jest konieczna taka precyzja pojęciowa. A zatem etapem wstępnym będzie próba wytypowania wszystkich zależności interesujących badacza oraz cech środowiska. To ostatnie twierdzenie nie powinno jednak paraliżować naszej inwencji badawczej. Hipoteza w badaniach pedagogicznych przybiera najczęściej kształt zależności prawdopodobnej dwu zjawisk. Natomiast jego poziom w zestawieniu z wymienionymi okolicznościami tworzy zależność. Innymi słowy hipoteza może kierować poznaniem. Od hipotez bowiem także zależy.Hipotezy proste . Wydaje się. . Zadaniem badacza jest wszelako sformułowanie możliwie wielu hipotez obejmujących wszelkie znaczące zależności i cechy badanego środowiska. Hipoteza wreszcie powinna być zbudowana na podstawie uznanej wiedzy naukowej. Nie dotyczy zaś poszukiwania wiedzy i śmiałości w podejmowaniu tematów. Są tylko przykładami o tyle doskonałymi. 2. Orzekamy o właściwościach małżeństw rozwodzących się na podstawie badań wybranego celowo lub losowo zbioru małżeństw. brak zainteresowania prasą. często bardzo małą część ogólnego zbioru. 2. z pozoru niesposobne do poznania. znając szereg wskaźników określających poziom danej cechy. Pojęcie modelu w badaniach społecznych W badaniach społecznych regułą jest budowanie uogólnień w oparciu 3 indukcję niezupełną. Kartezjusz apeluje do nas.. lub „powstanie wielkiego zakładu przemysłowego wpływa na zwiększenie zainteresowań młodzieży wykształceniem technicznym". Ten apel wielkiego filozofia. może stanowić hipotezę wyjściową do badań sprawdzających jej prawdziwość. Nie wolno nam faktów dobierać lub odrzucać w zależności od ich „przylegania" do prawdopodobieństw zawartych w hipotezach. często nie doceniane. Kotarbiński 1960). że nie można w nie wątpić". odnosi się jednak do finału poznania. kto nie bada niemożliwości". p r z e t o t a k ż e w s z e l k i d o m y s ł .mogą być prawdziwe lub fałszywe. Niektórzy socjologowie dzielą hipotezy na teoretyczne i robocze. która w pewnego typu badaniach.podobnie jak bywa w autentycznych badaniach . — Hipotezy złożone . jak przeprowadzić eksperyment pedagogiczny. książką. Oznacza to. Hipoteza w dalszym toku postępowania badawczego może być udowodniona przez zebranie danych popierających wysuwaną zależność lub obalona przez brak takich danych czy uzyskanie danych świadczących o fałszywości założenia. jego wielkości i proporcji itp. że podawane przykłady nie roszczą sobie prawa do prawdziwości. Będziemy zatem używać określenia hipotez bez tych przymiotników. jak będą wyglądały nasze techniki badawcze i główne k ie ru n k i badań. Podział ten ma swoje uzasadnienie w przypadku prowadzenia badań wyspecjalizowanych. Brak wszelkich placówek oświatowych. Typowanie cech znaczących może się dokonać w oparciu o znajomość wskaźników tych cech. Tę śmiałość sankcjonuje wielki Einstein pięknym aforyzmem: „nie dokonuje odkryć. 1. śmiałości w formułowaniu hipotez. Pragnę uczynić zastrzeżenie. jest jednak bardzo istotne.Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy z obydwu wymienionych zakresów można dopiero przystąpić do formułowania hipotez. że w naturze panuje pewien ład. brak kontaktów ze środowiskiem kulturalnym będą uważane za wskaźniki niskiego poziomu kulturalnego środowiska . np. ale nie może go zastąpić. lecz w dziedziny niepoznane. stanowiących przedmiot badań i mających znaczenie dla badań. Moim zdaniem bardziej pożyteczne jest sformułowanie wielu szczególnych hipotez zamiast jednej czy dwu generalnych. w socjologii prawie wyłącznie kierują się regułami statystycznego doboru próby reprezentacyjnej.. że szczypta niemożliwości w hipotezach jest zawsze bardzo pożądana.cechy tego środowiska. za p o m o c ą k t ó r e g o t ł u m a c z y m y d a n e f a k t y c z n e . osiągniętego (.zakładające istnienie powiązań między zdarzeniami lub nawet skomplikowanych łańcuchów przyczyn i skutków. co i jak należy zbadać. zespołowych i robionych na wielkich populacjach. jak zbudować kwestionariusz. Jest pożądane wychodzenie poza utarte.: „niski poziom kulturalny środowiska rodzinnego wpływa ujemnie na ambicje naukowe dzieci". Ich znaczenie. Hipoteza musi określać zależności między zmiennymi. brak inteligencji. do prawd ju ż ogłoszonych. Powinna być na tyle precyzyjna. powiązań między jego elementem. Wprawdzie nie na teren irracjonalnych dywagacji. Bardziej jasny staje się wówczas sam problem i znacznie łatwiej opracować można cały warsztat badawczy i techniki badawcze.wyprowadzane z uogólnienia prostych obserwacji. aby ściśle ograniczyć zasięg swego znaczenia. . że podstawą uogólnienia jest prawie zawsze badanie niepełnej liczby elementów jakiegoś globalnego zbioru. „ H i p o t e z ą n az yw a się wszelkie twierdzenia częściowo t yl k o uzasad n i o n e . poznane szlaki. O określonym poziomie kulturalnym czy materialnym możemy mówić.3. aby: „nie przyjmować żadnych sądów prócz tych.) na p o d s t a w i e d a n y c h w y j ś c i o w y c h " (T. obiektu lub zjawiska. a wi ęc t e ż i d o m y s ł w p o s t a ci uogólnienia. W posługiwaniu się hipotezami obowiązuje ostrożność. Badania takie w pedagogice bardzo często. w przekonaniu o uniwersalności związku przyczynowoskutkowego. Posługiwać się możemy dwoma rodzajami hipotez w zależności od stopnia ich ogólności.

funkcje. . zbiorami. że podobne zdarzenia zachodzą w podobnych okolicznościach" . obiektywnego podobieństwa. Każde jednak zjawisko posiada . ule logicznie zasadne uznamy podobieństwo młodych robotników Nowej Huty i młodych robotników w Polsce. Model występuje też w znaczeniu „przeciętnej" czyli teoretycznej wielkości wynikającej z wielkości rzeczywistych obliczonej jako ich przeciętna. Wilson (Z. Powodzenie badań na obiekcie zastępczym czyli modelu zależy od istnienia między przedmiotami.laka bowiem będzie zasadność (formułowania) opinii i budowania uogólnień na temat polskiej młodzieży robotniczej na podstawie badań młodych robotników Nowej H u t y lub oceny systemu wychowania pozaszkolnego na podstawie badań jednej placówki. odtrącenie przez rodziców (stan emocjonalny). Empirycznie jednak opisujemy go przez typologię głównych cech (czyli zmiennych) tego stanu. Te trzy cechy (lepiej zespoły cech. Oczywiście badamy także ich genezę. lub statystyczny obraz jej funkcjonowania. Teoria modelu jako narzędzia poznania jest bardzo pożyteczna zarówno jako źródło określonej postawy badawczej. nasilenie. że uogólnienia dotyczyć będą ściśle obszaru spraw badanych. Z drugiej strony badając dostępny poznawczo (czyli dostępny fizycznie.B. obserwacji i opisowi. Otóż w metodologii spotykamy pojęcie modelu rozumianego jako narzędzie poznania. jak również jako reguła wspomagająca poprawne wnioskowanie i budowanie uogólnień. arbitralny cha rakter i podejmuje ją sam badacz. k t ó r y s t a n o w i n a r z ę d z i e p o ś r e d n i e g o p o z n a n i a i n n e g o u k ł a d u p r z ez to. towarzyszące mu oraz spowodowane przez nie. które przyjęło się w metodologii nazywać zmiennymi. model aktywności kulturalnej studentów (rozumiejąc przez to strukturę zajęć. 1973). sposoby kompensacji i terapii. Wymienione znaczenia mają charakter empiryczny. jaki stopień podobieństwa upoważnia do takich operacji i rodzą się rozterki odnośnie prawomocności wniosków i uogólnień. obiekt globalny również rozstrzygnąć nie można jednoznacznie. zdarzeń.B.). Przy zalecaniu ostrożności w budowaniu uogólnień należy jednak uznać prawo każdego badacza do budowania uogólnień sprawozdawczych pod warunkiem wykonania badań zgodnych z regułami metodologicznymi oraz. skutki. Bardzo złożony społecznie proces i skomplikowany stan psychiczny. Wszelka niepewność co do istnienia miedzy zdarzeniami. syndrom osamotnienia) są głównymi. organizację życia). że j e s t do niego w i s t o t n y sposób p od o b n y. Istnienie takiego podobieństwa upoważnia do dokonywania operacji poznawczych na układzie modelowym czyli zastępczym i myślowym przenoszeniu uzyskanej wiedzy z układu modelowego na układ inny. Tak wiec za irracjonalne uznalibyśmy istnienie relacji modelowych miedzy trąbą słonia a pierścienicami. manifestacje. że podobnie swą rolę spełniają inne domy. Poza kryterium obiektywnej zdroworozsądkowej analizy podobieństw dwu układów. Na czym polega owo podobieństwo zdarzeń i podobieństwo okoliczności? Otóż zdarzenie . Mówi się więc o modelowym (czyli wzorowym) stanie przedsiębiorstwa.Mniej znane są metodologiczne reguły budowania uogólnień w oparciu o badania niepełne (Sztompka P. badając podkulturę młodzieży nie należy formułować wniosków o kryzysie moralnym społeczeństwa. Używa się więc terminu model rodziny wiejskiej (rozumiejąc przez to jej strukturę. o modelowym (czyli dobrym) stanie stosunków rodzinnych. Np. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych „Cała nauka opiera się na założeniu. W pierwszym przypadku decyzja ma indywidualny. w psychologii używa się określenia syndrom. zjawiskami racjonalnego. procesów nie można sformułować żadnych formalnych kryteriów. Badając wielkomiejską szkołę średnią nie należy wniosków przenosić na system oświatowy kraju. Nasuwa się pytanie. czyli posiadają swoje konkretne l u b statystyczne desygnaty. na miejscu) dom dziecka pod względem jego kompensacyjnej roli w sieroctwie społecznym.4. całościowy. W t ym przypadku modelem zastępczego poznania była rodzina statystyczna.to suma ontologicznych faktów i przysługujących im właściwości. za bardzo ryzykowne przyjęcie istnienia tej relacji między rodziną szwedzką a rodziną japońska. globalny. 2. okoliczności zaś to warunki i cechy wywołujące zdarzenie. obiektami lub procesami relacji modelowej winna być powodem wzmożonej ostrożności w przenoszeniu wniosków i uogólnień. Inaczej rzecz się ma z pojęciem modelu jako kategorii metodologicznej. że rozpraszaniu niepewności bądź utwierdzeniu wniosków służą badania weryfikacyjne. czasu wolnego. bądź skutki wychowawcze działalności młodzieżowego domu kultury w Tarnowie do efektywności wychowawczej placówek wychowania pozaszkolnego. poczucie osamotnienia (stan psychiczny). Występuje więc model w znaczeniu normy czyli określonego pożądanego stanu rzeczy.napisał E. M o d e l to u k ł a d . Należą do nich: opuszczenie przez rodziców (fizyczne). Wilson 1964). Oto weźmy przykład zjawiska „sieroctwo społeczne". Stwierdzając w roczniku statystycznym wzrastającą z roku na rok ilość rozwodów mamy prawo domniemywać istnienie licznych okoliczności kryzysogennych w polskiej rodzinie. uczestnictwo w placówkach itp. konstytutywnymi składnikami zjawiska. Pamiętać też należy. W sumie to co daje się zaobserwować w każdym zdarzeniu lub zjawisku — to kilka podstawowych cech konstytutywnych dla danego zdarzenia. Rozterki dotyczącej prawa przenoszenia wiedzy zdobytej na obiekcie zastępczym czyli modelu na przedmiot właściwy. możemy domniemywać. które poddajemy analizie. rodzaje. l u b wię ks z oś ć cech obu u k ł a d ó w j e s t a n a l o g i c z n a a u k ł a d m o de lo w y je s t ba r dz ie j d o s t ę p n y poznawczo. Sam termin model pojawia się w wielorakich znaczeniach.

że ta pierwsza będzie warunkowana przez drugą. że w tym przypadku mamy do czynienia tylko z różnym stopniem ogólności zmiennych.to jakby rozbicie pojęcia na elementy przezeń oznaczone. które tworzą. Ustalenie i rejestracja zmiennych w badaniach jakiegoś zdarzenia czy procesu . albo ilość rozwodów na każde 100 zawieranych małżeństw. która determinuje jej ilość. Wymaga tylko praktycznej egzemplifikacji. „istnienie pomocy dydaktycznych". W zależności od tego jedne zmienne nazywają się zmiennymi niezależnymi a drugie zmiennymi zależnymi.2. Również tożsamość zmiennej i wskaźnika będziemy obserwować przy następujących zmiennych: przestępczość nieletnich. Nie taki podział zmiennych jest jednak najważniejszy. Przy badaniu kryzysu rodziny. tyle. bądź z określonym prawdopodobieństwem. liczone.1. 2. jaki jest kierunek zależności między nimi. zdefiniowania. a właściwie z różnym sposobem ich określania. skutki nadmiernego zagęszczenia klas szkolnych. Np. Badacz musi wybrać i nazwać cechy (zmienne). k t ó r e nas i n t e r e s u j e " (S. rozmiary alkoholizmu. Oto badamy poziom kultury rodzin robotniczych. jaka jest badana cecha nazywamy wskaźnikami. określają ich cel. Spotkać się można jeszcze w podręcznikach metodyki badań z określeniem zmiennej pośredniczącej. która wpływa na inne. Nie jest to ani wyczerpująca ani prawidłowa lista cech (zmiennych) empirycznych obrazujących kryzys rodziny. Formułowanie zmiennych i ich rodzaje Typologia zmiennych . Nowak 1970). kierunek zmian innej osoby. poziom wiedzy i przygotowanie rodziców do wspólnego życia itp. Jest więc zmienną niezależną. być wyrażone ilościowo (wskaźnik rozwodów. empirycznie nieinstruktywny. Mogą to być: wskaźnik rozwodów. Wskaźniki i ich rodzaje Aby komunikatywnie opisać zmienne bądź to ilościowe bądź jakościowe musimy posłużyć się określonymi wartościami opisowymi. Ich typologia zależy od tego czy chcemy znać źródła czy przejawy zjawiska. W badaniach zmienne mogą pełnić różną rolę. mieszkańców. Natomiast klasyfikacja zmiennych na dwa podstawowe typy jest ogromnie ważna bo określa kierunek badań a także rozwiązania techniczne warsztatu badawczego. Otóż wskaźnikiem będzie liczba rozwodów na 10 tyś.to p e w n a cecha.y kontekst kulturowy. obserwowalnych mierzalnych równoważników. Te empiryczne czynniki wskazujące. Znacznie ważniejsza jest świadomość jaki jest związek między poszczególnymi cechami. W dalszych analizach ta sama cecha jest przez nas analizowana w połączeniu z inną. „ W s k a ź n i k . bądź wreszcie z p r a w d o p o d o b i e ń s t w e m w y ż s z y m od p r z e c i ę t n e go iż zac h o d z i z j a w i s k o . opisywane. jakość lub kierunek rozwoju i wówczas jest zmienną zależną.oznacza decyzję pod jakim względem będziemy badać zdarzenie czy proces. ilość telewizorów. Jak choćby z powyższych przykładów widać zmienne mogą. Przyjęte zatem przez badacza zmienne nadają badaniom kierunek. lub inaczej przełożenie pojęcia na język empiryczny.takie zmienne i w każdej sytuacji badawczej musimy umieć odszukać i nazwać zespół zmiennych tworzący jakiś fakt. Wydaje się bowiem. nasilania się). zagęszczenie klas szkolnych) lub jakościowo (przyczyny rozwodów. „ilość dzieci w klasie". globalnej i inne. Wśród zmiennych wyłowiliśmy „plany dotyczące kształcenia" oraz „rodzaj środowiska rodzinnego". Poziom dochodów rodziny robotniczej (zmienna niezależna) wpływa na formy życia kulturalnego tejże rodziny (zmienna zależna). Zmienną niezależną będzie w tym wypadku środowisko rodzinne a zmienną zależną plany kształcenia. składają się na to zjawisko „kryzys rodziny". Jest oczywiste. Jest to bardzo udana definicja wskaźnika. albo na 1000 małżeństw. Ale życie kulturalne rodziny (zmienna niezależna) określa. dla opisania lub ocenienia „warunków nauczania" (zmienna) przyjmujemy np. Rozmiary alkoholizmu . skutki wychowawcze i społeczne c/. a która podlega wpływom. mierzone. z d a r z e n i e l u b z j a w i s k o na po ds t aw i e z a j ś c i a którego w n i o s k u j e m y z pewnością. aspiracje k ul turalne dzieci (zmienna zależna).4. Są to jednak już pewne warianty wymienionych już zmiennych lub w przypadku zmiennej globalnej określanie różnego stopnia ogólności i szczegółowości zmiennych. że inne cechy będziemy badać interesując się procesem dydaktycznym w klasie a inne wówczas gdy badać bodziemy więzi nieformalne między dziećmi oraz ich pozycję w grupie. czyli pierwsza będzie zmienną zależną a poziom dochodów zmienną niezależną. zaburzenia funkcji opiekuńczych i emocjonalnych. zdarzenie lub proces. Te zmienne muszą być takie aby mogły być empirycznie poznawane. Wśród cech (zmiennych) tego zjawiska przyjęliśmy i takie: wydatki na „życie kulturalne" oraz poziom dochodów. Badamy aspiracje życiowe młodzieży. recepcja przekazów telewizyjnych). wpływa na zainteresowania. bezpieczeństwo na drogach. zaburzenia w funkcjach prokreacyjnych rodziny. jakość.to zespół cyfr a zmienna to sformułowana przez nas tendencja (wskaźnik wzrostu. przyjęliśmy jako jedną ze zmiennych rozwody. „wykształcenie nauczycieli" „pora rozpoczynania lekcji" itp. Wskaźnik jest tu równocześnie zmienną. ilość sierot społecznych.4. że wskaźnik . We wszystkich tych wypadkach dobór wskaźnika jest równocześnie zdefiniowaniem zmiennej. Termin „kryzys rodziny" jeśli staje się w jakiejś konfiguracji częścią tematu badawczego jest warsztatowo. 2. W jednym przypadku jakaś cecha wpływa na ilość. bo jak większość pojęć w metodyce badań społecznych najłatwiej się definiuje kontekstowo. Znaczy to np.

ile by się dało i ile byłoby potrzeba dla lepszego jej rozwiązania.określamy przez wskazanie ilości wypijanego alkoholu.wskazują na dezorganizację życia rodzinnego. Innego przykładu dostarczają badania nad młodzieżą wiejską na studiach. empirycznym związkiem zależności. Taki zaś rodzaj wskaźnika nazywamy wskaźnikiem definicyjnym. sposób zachowania apatyczny lub agresywny . Następnie każdej zmiennej trzeba wynaleźć i racjonalnie przypisać maksymalną ilość empirycznych wskaźników. „ludzie". opuszczanie lekcji. Takie wskaźniki nazywane bywają czasem wskaźnikami inferencyjnymi. że obowiązkiem badacza jest troska aby każdy problem badawczy został rozczłonkowany na maksymalną ilość cech (zmiennych) określonych przez zakres problemów. które potwierdziłyby istnienie domniemywanej cechy. czego nie obserwujemy. gorączka zaś jest empirycznym wskaźnikiem choroby.znaczy to. może ich nieudolność życiowa. że zaniżone aspiracje są wynikiem poziomu funkcjonowania szkoły wiejskiej.ilością wypadków. Wychowawcza może domyślać się w swojej placówce istnienia tzw. Tymczasem dziecko ma zamożną. Podkreślanie ich odrębności i szczególności w badaniach pedagogicznych byłoby niewłaściwe z tej racji. Wskaźnik empiryczny jest w tych sytuacjach zjawiskiem materialnym.5. Taki rodzaj wskaźnika nazywamy wskaźnikiem empirycznym. Częściej jednak zmienne (cechy) jakiegoś zdarzenia czy procesu opisujemy. zauważył bowiem określone zachowanie młodzieży np. Dobrze przygotowane pokoje do cichej nauki mogą być empirycznym wskaźnikiem warunków wychowawczych w internacie (oczywiście nie jako jedyny wskaźnik). szerzej. Otóż w badaniach pedagogicznych. ale jest to szczególny przypadek wskaźnika empirycznego. które w świetle wiedzy psychopedagogicznej są wskaźnikami sieroctwa społecznego. Klasyfikacja jako narzędzie poznania Wśród prawideł racjonalnego postępowania znajdujemy „W rozprawie o metodzie" . nie rozpoczynania jedzenia zanim nie rozpocznie tego przywódca czy inni tzw. czego się tylko domyślamy. Tradycyjnie będzie to woń alkoholu.). We wszystkich tych przypadkach obserwujemy empirycznie jakieś zjawisko. I niczego nie wyjaśnia łatwo sformułowany sąd. Są to więc operacje myślowych i rzeczowych podziałów — klasyfikacji faktów.. że wystąpiło zjawisko choroby. Dla nas wypływa z tych przykładów ważne doświadczenie i praktyczna reguła. To grozi popełnieniem pomyłki albo co najmniej zawężeniem prawa do generalizacji. A przecież różny jest wówczas sposób postępowania szkoły. że oba zjawiska mają w tym swój udział. jakie budujemy w naukach społecznych w oparciu o empiryczną rejestrację wskaźników mogą być obarczone ryzykiem błędu. 2. również społecznych wskaźnik W może wskazywać zjawisko Z. Wszystkie twierdzenia. który jak dowodzą badania i uczy doświadczenie może pojawiać się w pewnych postaciach także we własnej rodzinie. szukamy innych faktów (wskaźników). Aby zyskać potwierdzenie istnienia takiego faktu musi szukać często żmudnie innych zdarzeń (wskaźników) wskazując. że jest pijany. empirycznej obserwacji cząstkowych zdarzeń (wskaźników) wskazujących na bezpośredni związek między nimi. że młody człowiek został wciągnięty do bandy lub innej grupy nieformalnej. Określona ilość faktów (wskaźników) wskazuje. Znajduje ona zastosowanie w różnych etapach badań i służy różnym celom. co może wskazywać. Wszystkie te zmienne mają charakter ilościowy. których istnienie dowodzi istnienia całej zmiennej.. Np. W innej sytuacji obserwujemy określone. Pewna suma faktów i zachowań dziecka będzie wskaźnikiem jego przynależności do grupy nieformalnej i pewna grupa tych samych faktów i zachowań może wskazywać na zaburzenia funkcji rodziny bez przynależności do bandy. . może wreszcie alkoholizm i skrajne formy patologii rodzinnej. że istotnie taka forma życia w placówce wystąpiła. Wnioskujemy więc o istnieniu jakiegoś zdarzenia. pełną rodzinę. że większość procesów poznawczych i schematów wnioskowania przebiega wedle takich właśnie reguł. Niekiedy zjawisko badane jest ukryte. U dziecka obserwuje się nagle symptomy podkultury młodzieżowej (muzycznej. Jeśli jej braknie . rzeczy. zaburzone zachowanie dziecka. ale także może wskazywać zjawisko T. To twierdzenie wymaga krótkiego komentarza. Może to być zmianowa praca rodziców. Dopiero szczegółowe badania potwierdzają rzeczywisty stan sieroctwa społecznego. a nie opilstwa. którą wskazuje (określa. Widząc kogoś leżącego na ulicy domniemamy. obserwowalnym i zmienna. Wypieki u dziecka są empirycznym wskaźnikiem gorączki. Ten człowiek może być jednak chory. ale o niewiadomym charakterze. o jego istnieniu lub rozmiarach możemy tylko snuć mniej lub bardziej uprawnione domysły. Ale właśnie taka jest natura poznania społecznego.Kartezjusza regułę nakazującą dzielić każde zbadane zagadnienie na tyle cząstek. bezpieczeństwo na drogach . Reguła niniejsza powinna być jedną z naczelnych zasad metodyki badań społecznych. Spory wokół problemu trwają od dawna. drugiego życia. zjawisk służące analizie. definiuje) jest zjawiskiem obserwowalnym. szukamy jego potwierdzenia. Szukamy więc innego wskaźnika cechy opilstwa. które jest wskaźnikiem czegoś. Poprzedni podrozdział jest przykładem. zaniedbany wygląd dziecka. oceniamy lub uznajemy za istniejące na podstawie bezpośredniej. Nie zawsze jednak mamy do czynienia z tak prostym. Starannie odrobione lekcje u dziecka są empirycznym wskaźnikiem określonej postawy wobec nauki. ale te same wskaźni ki w świetle doświadczenia i znanych teorii zdają się dowodzić iż przyczyna leży w warunkach materialnych tej młodzieży. przestępczej.

W tym rozumieniu K l a s y f i k a c j ą n a z y w a się p e w i e n p r o sty l u b złożony podział rozczłonkowanie odpowiednio w yb r a n e go f r a g m e n t u rz ecz ywi s t oś ci p oz a j ę z yk o w e j . Dwie zasady określają owe stosunki między zakresem pojęć. Podziały dychotomiczne oraz wedle zasady są klasyfikacjami prostymi. uczniom i rodzinom dzieci o słabych wynikach w nauce. Godna uwagi w badaniach społecznych jest klasyfikacja skomplikowana. zawodowa.to właśnie dokonywanie operacji klasyfikowania. albo uczniowie pochodzenia chłopskiego. Istnieją jednak i są bardzo użyteczne klasyfikacje złożone. logiczna i dokonywana aparaturą językową. klasyfikacja dychotomiczna wedle cech kontradyktorycznych (Ludzie . Weźmy np. Zalecany zaś porządek . Zasada przynależności do klasy. Oznacza ona. Wójcik 1965). teorii jakiegoś zjawiska. Dzielimy ich na uczniów klas młodszych (1-3). Całkiem realnie występuje jako narzędzie pomocy szkoły. Ludzi możemy podzielić na kobiety i mężczyzn wedle zasady płci. Drugim sposobem uzyskania poprawnej klasyfikacji jest zastosowanie podziału wedle pewnej zasady. dojeżdżający i mieszkający w internacie lub na stancji. Nie jest to jedyny schemat klasyfikacji złożonej. Na drugim poziomie dzielimy wszystkie człony podziału ze względu na uzyskiwane wyniki w nauce na uczniów bardzo dobrych. czyli zakres został całkowicie wyczerpany albo inaczej suma desygnatów nazwy „liczb parzystych: i liczb nieparzystych" jest równa ilości desygnatów nazwy „liczby całkowite". Oznacza ona. że na wszystkich piętrach klasyfikacji występuje podział trójczłonowy. specjalna. robotniczego. Natomiast stosunek między zakresem pojęć klasyfikujących a zakresem pojęcia klasyfikowanego określa zasada wyczerpywania (zwane też zasadą całkowitości lub adekwatności). Otóż stosunek między zakresami nazw klasyfikujących określa zasada rozłączności (zwana też zasadą wykluczania). podstawowym i niepełnym podstawowym. którego elementy są stosowane w budowaniu tabel korelacyjnych. zbiór uczniów jednej konkretnej szkoły. Trudniej już dzielić wieloczłonowe np. p o c z yn a j ą c od przedmi ot ów n a j p r o s t s z yc h i wz n o s i ć się s t o p n i o wo do poz nani a przedmiotów bardziej złożonych.klasyfikacji spotkamy się także i w operacjach zmierzających do syntezy. Jest to reguła budowania uogólnień. W zakresie nazwy „liczby całkowite" nie ma innych liczb niż liczby parzyste i liczby nieparzyste. gromadzenia wiedzy. organizacje społeczne . uczniowie miejscowi. mieszkańców półkuli północnej i południowej wedle zasady geograficznego miejsca pobytu. Klasycznym przykładem wszystkich podręczników logiki ilustrującym definicję i powyższe zasady jest podział liczb całkowitych na liczby parzyste i liczby nieparzyste. placówek oświaty pozaszkolnej. średnim i zawodowym. Weźmy już przytoczony wyżej podział uczniów na uczniów szkół ogólnokształcących. przyjmijmy definicję logiczną klasyfikacji. że suma zakresów nazw klasyfikujących jest równa (adekwatna) lub wyczerpała całkowicie zakres nazwy pojęcia klasyfikowanego. że ich zakresy wzajemnie się wykluczają. wykluczają się. Zatem zakresy ich nazw są rozłączne. Przykład powyższy nie jest wydumany. czyli w operacjach służących budowaniu całości np. klas średnich (4-6) i klas starszych (7-8). inteligenckiego i innego.charytatywne i niecharytatywne itp.ogólnokształcąca. Takie podziały jednego pojęcia wedle różnych zasad nazywamy klasyfikacją wielowzględową krzyżujących się podziałów. Można jednak dzielić uczniów wedle innej zasady np. Ponieważ jego podstawą zawsze jednak jest operacja myślowa. K l a s yf i k a c j a j e s t z bi orem n a z w o o k r e ś l o n yc h s t o s u n k a c h m i ę d z y i c h z a k r e s a m i or az o o k r e ś l o n y c h stos u n k a c h m i ę d z y i c h zakresem a zbi orem k l a s y f i k o w a n y m (T.pełnoletni i niepełnoletni. Innymi słowy nie chcę prezentować tu semantycznej teorii klasyfikacji lecz zająć się rzeczywistością pozajęzykową. Istnieją dwa główne sposoby uzyskania klasyfikacji poprawnej czyli rozłącznej i wyczerpującej. Pragnę więc przedstawić pewne wybrane zasady klasyfikacji logicznej ale dla celów praktycznych. Przyjmuje ona jeszcze dodatkową kategorię . Jest to tzw. Przypadkiem jest. Na trzecim wreszcie poziomie możemy j uż tylko uczniów z trudnościami w nauce podzielić ze względu na charakter środowiska domowego lub wykształcenia rodziców na uczniów z rodzicami wykształconymi na poziomie wyższym. zakładaj ą c p o r z ą d e k w k a ż d y m e t a p i e s w o j e g o p o s t ę p o w a n i a i w k a ż d y m p r z e d m i o c i e s wego p o z n a n i a . uczniów polskich wedle charakteru szkoły . Ten odwrotny zabieg został także zalecony przez Kartezjusza w jednej ze stosowanych przez niego reguł.). Podziały takie mają zagwarantowane zasady poprawności z samej istoty takiej klasyfikacji. o których mowa w definicji.Z koniecznością podziałów . Jeden element należy do zakresu jednego pojęcia i tylko do niego. rzeczywistości wychowawczej nie znajdziemy wiele. R o z u m o w a n i e n al eż y prowadz ić w p o r z ą d k u . Natomiast jeśli jedno pojęcie dzielimy na części. administracji szkolnej. Znany i pomocny dla celów badawczych może być schemat prostokąta. Pierwszy powstaje wówczas gdy zbiór dzielimy na dwoje wedle cech przeciwstawnych. uczniów średnich wymagających uwagi oraz uczniów o wyraźnych trudnościach w nauce. Przykładów równie oczywistych w badaniach społecznych a szczególnie v. co można nazwać inaczej operacją porządkowania. pracowników oświaty na nauczycieli szkół. zawodowych i specjalnych. na mieszkańców miast i mieszkańców wsi i osiedli wedle zasady miejsca zamieszkania. następnie części te lub jedną z nich dalej dzielimy a potem jeszcze dalej wówczas mamy postać klasyfikacji złożonej wielowzględowej o kształcie piętrowym. sprawcy przestępstw — umyślni i nieumyślni. Równocześnie żadna liczba parzysta nie jest nieparzystą i odwrotnie.

1975. Edward Hajduk . S. Metody . Warszawa 1964. K. T. Oprócz formalnych warunków poprawności wymienione są także pozaformalne postulaty poprawności nadające klasyfikacji walor elegancji. 4. Sztompka . Warszawa 1970 r. P. Warszawa 1965.N. historycznosocjologicznym. J. schematycznych klasyfikacji. Lublin 1981. Literatura zalecana Dla zainteresowanych polecam książki. Wrocław-Warszawa 1986 Ossolineum. Meyndz. Barbara Żochowska -Wybrane metodologiczne wzory badań empirycznych w pedagogice. Winter de A. Giedymin . Brzeziński -Elementy metodologii badań psychologicznych. dydaktycznym..to pedagogiczną swobodę w terminologii badawczej tłumaczyć można tylko młodym wiekiem tego obszaru naukowej aktywności pedagogów. Warszawa 1973. Janusz Gnitecki -Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. E. 3) trzecim formalnym warunkiem poprawności jest postulat maksymalnego rozczłonkowania czyli wymieniona już wcześniej kartezjańska zasada maksymalnego podziału. II. H. Grodziński . Indywidualne zainteresowanie zdecyduje o wyborze odpowiednich fragmentów. Holm.Problemy. Sprzeniewierzeniem się tej zasadzie byłby podział mieszkańców Krakowa na pracujących i niepracujących a następnie pracujących na żonatych i nieżonatych a niepracujących na cudzoziemców i obywateli polskich. lecz rezultatem dwojakiego .1. test i introspekcję. medycznym. rozstrzygnięcia. Warszawa 1963. Hiibner . Nie są one jednak niezbędne do prowadzenia operacji analitycznych lub syntetyzujących na materiale badawczym. Zielona Góra 94. Warszawa 1978 r. Podstawowe wszelako reguły klasyfikacji są niezbędne do sprawnego posługiwania się materiałem badawczym.Problemy weryfikacji wiedzy.Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Nie nawołuję do ścisłych. Cackowski Z. instytucjonalnym. r. Muszyński -Wstęp do metodologii pedagogiki.Zmienne kontrolne w badaniach socjologicznych. ludność możemy klasyfikować w aspekcie demograficznym.O metodzie nie rozstrzyga subiektywna.różnicującą tzw.techniki .Sztuka badań naukowych. politycznym itd. aspekty klasyfikacji. IV. Pawłowski . Zielona Góra 1993. . założenia. 3. Jednym tchem wymieniamy więc wśród metod ankietę i badania historyczno-porównawcze. Wójcik-Zarys teorii klasyfikacji. Nowak Metodologia badań socjologicznych. PWN. J. Warszawa. 3.Problemy i pseudoproblemy. P. Warszawa 1969. Np. Zważywszy na takt. Warszawa 1970. Beveridge . w których czytelnik znajdzie rozwinięcie poszczególnych zagadnień. R. . Byłby to zabieg szkodliwy. J.to jednak w obrębie samej dyscypliny odbierają aparatowi pojęciowemu walor uniwersalności i prowadzą do nieporozumień. W. ROZDZIAŁ III Metody badań pedagogicznych . 2) warunek całkowitości (wyczerpywania). Pojęcie nauki możemy klasyfikować w aspekcie treściowym. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych. T. Poznań 1964. Dopiero w obrębie podziałów aspektowych stosujemy klasyfikację dodatkową z zastosowaniem względów (zasad).narzędzia badawcze Sprawa takiego czy innego definiowania pojęć nie jest tylko kwestią arbitralnych określeń. Katowice 1985. Warszawa 1985. Such . Choć niejasności w tej mierze nie rozstrzyg a j ą o efektach naukowych badań pedagogicznych .Myślenie hipotetyczne.Teorie i wyjaśnienia. który jest spełniany jeśli stosujemy jedną zasadę podziału (jeden wzgląd) na jednym poziomie klasyfikacji do wszystkich członów dokonanej klasyfikacji.: 2. Uważam jednak. że na gruncie metodologii ogólnej zawsze panował pojęciowy porządek .Hipoteza w badaniach pedagogicznych. lecz przedmiotowa i bezwzględna konieczność wynikająca z natury zadania o które idzie" Stanisław Brzozowski W pedagogice spotykamy się z całkowitą swobodą w określaniu metod technik i narzędzi badawczych. Innych zasad pozaformalnych poprawnej klasyfikacji musi czytelnik szukać w literaturze fachowej. że na terenie jednej dyscypliny winien panować pewien ład pojęciowy oparty o ustalenia terminologiczne metodologii ogólnej oraz dyrektywę intersubiektywnej komunikowalności.Metodologiczne zagadnienia humanistyki. Wymieniłem dwa formalne warunki poprawności klasyfikacji: l) warunek rozłączności.I. Do nich zalicza się 4 postulat maksymalnego ładu.

o p i n i i . W tym rozumieniu narzędziem badawczym będzie kwestionariusz wywiadu. który decydował będzie o zasadach typologii terminologicznej wywodzi się z logicznej funkcji pojęcia. np. O ile technika badawcza ma znaczenie czasownikowe i oznacza czynność. Eksperyment pedagogiczny Mimo różnych opinii pedagogów eksperyment pedagogiczny uznać należy za metodę badań pedagogicznych. r e g u l o w a n e st aranni e w yp r a c o w a n ym i d yr e kt yw a m i . Zasadność takiej kwalifikacji jest szczególnie przekonywująca jeśli spojrzeć na eksperyment z punktu widzenia dydaktyki. Oznacza to. zjednoczonych celem generalnym i ogólną koncepcją badań. o których zgodnie z prawdą można dane pojęcie orzec. Taka kolejność ich omówienia oraz wyróżnień zakresowych znajduje swoje odbicie w procesie badawczym. Beveridge w „Sztuce badań naukowych" uważa za podstawowy element wyposażenia każdego badacza. O t ó ż n a r z ę d z i e b a da wc z e j e s t p r z e d m i o t e m s ł u ż ą c y m do re al i z ac j i w yb r a n e j t e c h n i k i b a d a ń . Teraz natomiast przystąpić można do omówienia poszczególnych metod i technik stosowanych w badaniach pedagogicznych. pol e g a j ą c ą na w y w o ł y w a n i u l u b t yl k o z m i e n i a n i u p rz eb i e gu procesów prz ez wprowadz eni e do n i c h jakiegoś nowego c z yn n i k a i obs erwowani u zmian powstałych pod jego w p ł y w e m " (W. Czynności te w sensie logicznym są pojęciami podrzędnymi w stosunku do metody. W dalszej części czytelnik znajdzie bardziej szczegółowe omówienie spraw związanych z porządkiem i organizacją procesu badawczego. Technika badawcza ogranicza się do czynności pojedynczych lub pojedynczo jednorodnych. Uzasadnienie zarówno takiego podziału pojęć jak i sposobu definiowania znajdzie czytelnik w cytowanej rozprawie Aleksandra Kamińskiego. To ostatnie zaś ma zakres najwęższy i jest pojęciem podrzędnym zarówno wobec pojęcia metody jak i pojęcia techniki badawczej. f ak t ó w" (Kamiński A. Kierując się więc względem na zbiór desygnatów tradycyjnie danemu pojęciu przypisywanych oraz na zespół cech współoznaczanych łącznie przez dane pojęcie postaram się wyróżnić i określić podstawowe pojęcia metodologii badań pedagogicznych. kiedy przystępując do badań. zarówno koncepcyjnym jak i rzeczowym.2. notatki z rozmów) oraz konieczność istnienia generalnej koncepcji wiążącej w celową jedność różnorodne . Nadużywając trochę zasad logiki można jednak stwierdzić. albo inaczej . Metoda natomiast zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze. które podobnie jak techniki z metodami bywa mylone z techniką badawczą. wielość narzędzi badawczych (np. poz wa l aj ąc ym i na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych inform a c j i . arkusze lub dzienniki obserwacji. iż w działaniach eksperymentatorskich występuje zarówno czynnik „zabiegów koncepcyjnych".: obserwowanie. Używając pojęć logicznych można orzec. Ta dopiero decyduje mniej lub więcej jednoznacznie o doborze stosowanej techniki badań a wybrana technika w sposób jednoznaczny wyznacza narzędzia badawcze. Techniką badań zaś nazywać będziemy „ cz yn noś ci p r a k t yc z n e . to narzędzie badawcze ma znaczenie! rzeczownikowe i i służy do technicznego gromadzenia danych z badań. W zgodzie zatem z tradycją oraz zasadami logiki przez m e t odę b a d a ń r o z um i e ć b ę d z i e m y „zespół t e o r e t yc z n i e u z a s a d n i o n yc h zabiegów k o n c e p c yj n yc h i i n s t r u m e n t a l n yc h o b e j m u j ą c y c h n a j o g ó l n i e j całość p o s t ę p o w a n i a badacza. a w sensie rzeczowym o znacznie węższym zakresie niż metoda. że podstawą do definiowania będzie sens albo treść nadana temu pojęciu przez logikę czyli funkcja konotacyjna nazwy. Treść definicji sugeruje. Zaczyński 1968). badanie dokumentacji szkolnej. Najbardziej trafną definicję tego pojęcia dał W. z m i e r z a j ą c e g o do r o z w i ą z a n i a o k r e ś l o n e go p r o b l e m u naukowego".I. staranniej opracowanym zamysłem badawczym i posługiwaniem się większą i różnorodną ilością narzędzi badawczych. że jedną z podstaw określania znaczenia pojęcia jest funkcja denotacyjna tego pojęcia. Nie dysponując dostateczną ilością miejsca ograniczę się do wyliczenia najważniejszych i zwięzłego ich opisu. 1974). Techniki badań są zatem czynnościami określonymi przez dobór odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowanymi. prowadzenie wywiadu.opracowując koncepcję założeń teoretycznych i praktycznego postępowania. że metoda jest pojęciem najszerszym i nadrzędnym w stosunku do techniki i narzędzia badawczego.do rozwiązania określonego problemu w pierwszej kolejności wybieramy odpowiednią metodę .„Eks perym ent j e s t m et odą naukowe go b a d a n i a okreś l one go w y c i n k a rz ecz yw i s t oś ci ( w yc h o w a w c z e j ) . Przyczyny pierwszego rodzaju to tradycja języka przypisująca określonemu pojęciu zbiór desygnatów. ale od obserwacji różniący się bardziej złożoną strukturą. Wyróżnione wyżej pojęcia zachowują względem siebie określony stosunek zakresowy. Pełne wyliczenie i szczegółowy opis metod badawczych w pedagogice wymaga wszechstronnych studiów i bardzo wiele miejsca. Aby zamknąć wstępną część ustaleń terminologicznych określić jeszcze wypada pojęcie narzędzia badawczego. Zdaniem niektórych pedagogów eksperyment jest szczególnym przypadkiem obserwacji. Zaczyński . który zresztą W.rodzaju przyczyn. Technika z kolei jest pojęciem podrzędnym wobec metody i nadrzędnym w stosunku do narzędzia badawczego. 3. Drugi rodzaj przyczyn. magnetofon. w tym głównie złożona struktura zabiegów technicznych. jak też i czynnik „zabiegów instrumentalnych". Te różnice. arkusz obserwacyjny a nawet ołówek.

budzenie agresji. monografią nazywa się m. wielostronnego wejrzenia w jej funkcjonowania zarówno jako systemu społecznego. jeśli istnieje domniemanie. badanie układów społecznych czy nawet zjawisk i procesów społecznych. spółdzielnia mieszkaniowa. Oddala ona nieocenione usługi w rozwoju dydaktyki. W socjologii np. nawet do cennych uogólnień lecz na ogół bywa słusznie krytykowana.in. Duvergerem . Pierwszym z nich jest przedmiot badań. wyposażenie w wartościowy sprzęt sportowy jednej grupy) ale tylko wobec celowo wybranego zespołu budzi istotne i uzasadnione rozterki moralne. Druga sprawa związana ze zmianami układu jest natury moralnej. W badaniach monograficznych dąży się do „sięgnięcia w głąb" danej instytucji i gruntownego. Więcej. przemawia za zaliczeniem eksperymentu pedagogicznego do metod badawczych w pedagogice. lecz w praktyce wychowawczej ze względu na wątpliwości metodologiczne i etyczne jest rzadko stosowana. Zmiany nie tylko badanego układu. Nie są to jedyne problemy związane z eksperymentem na gruncie pedagogicznym. zjawiska lub procesu) specjalnie przez nas wybranego czynnika w celu uzyskania pożądanych zmian układu lub w celu sprawdzenia jakie zmiany w obserwowanym układzie zajdą pod wpływem owego nowego czynnika zwanego zmienną niezależną. Bardziej utylitarnie traktowany eksperyment dostarczy wychowawcy wiedzy o skuteczności poszczególnych działań. 3. lub fragment rzeczywistości wychowawczej ściśle z młodzieżą lub w ogóle ze środowiskiem ludzkim związanym. Nie obciąża jej bowiem ani tak wielka ilość wątpliwości metodologicznych ani etycznych. 186). Pierwsza z nich jest natury metodologicznej i wiąże się z techniką wykrywania zależności między zmienną niezależną a innymi elementami badanego układu. Metodzie tej stawia się i inne zarzuty sprowadzając się do podawania w wątpliwość jej funkcji poznawczej a nawet rzetelności naukowej. St. nie jest problemem nadającym się do badań metodą monograficzną. Tych wątpliwości etycznych nie usuwa nawet fakt osiągnięcia pozytywnych efektów wychowawczych czy dydaktycznych w określonej grupie. Ze zmianami układu jako istotą eksperymentu wiążą się dwie sprawy. W eksperymencie pedagogicznym owym zmienianym przez nas układem jest prawie zawsze jakaś grupa wychowanków. jak i jako związanego ze sobą zbioru osób" (Kamiński A. „Zmiany te obserwować będziemy w przebiegu samego procesu. Chodzi tu w zasadzie o instytucje w rozumieniu placówki (dom kultury.in. na badaniu rzeczywistości wychowawczej dla celów wychowawczych. Otóż najdoskonalsze metody wykrywania wymienionej zależności oparte o zasady przyczynowości i rozumowania indukcyjnego opracował J. Monografia pedagogiczna Na użytek badań pedagogicznych definicja metody monograficznej musi odbiegać swą treścią i zakresem od przyjętych potocznie znaczeń monografii w naukach społecznych. że określony sposób postępowania badawczego możemy uznać za metodę monograficzną. kanon zmian towarzyszących. kanon jedynej zgodności.poczynania badawcze. Wedle sugestii A. Dlatego też tak obszerne definiowanie monografii nie jest użyteczne dla praktyki pedagogicznej. celowa dezintegracja grupy) lub w postaci działań oczywiście pożytecznych (np. rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej „struktury sformalizowane" takie jak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Charakter eksperymentu polega na wprowadzeniu do wybranego układu (zbiorowości społecznej. zespołu zdarzeń. dodatkowe formy nauczania. Tymczasem swoistość każdej metody badawczej w pedagogice polega m. Kotarbiński 1960. kanon połączonej różnicy i zgodności.W. etyka pedagoga nie dopuszcza nawet do zaniechania działań pożytecznych wobec jednej grupy jeśli stosujemy je wobec innej grupy. choć te są najważniejsze lecz także zasobu naszej wiedzy. która prowadzi do opisu instytucji wychowawczych. s. „Praca badawcza nauczyciela". Nie można więc dopuścić aby w założeniach badawczych przyjęto świadomie działania szkodliwe dla określonej grupy. szkoła. Celem eksperymentu jest więc wykrycie związków przyczynowo-skutkowych między zmienną niezależną a elementami badanego układu. Tak więc świadome wprowadzenie do eksperymentu zmiennej w postaci działań szkodliwych (np. Rezultatem eksperymentu są więc zawsze określone zmiany. Są to: kanon jedynej różnicy. ale problem: „kompensacyjna rola (wybranego) domu dziecka" w pełni nadaje się do zastosowania omawianej metody. 1974). Uniwersytet dla Rodziców. Swoistym przedmiotem badań dla monografii jest instytucja wychowawcza lub inna instytucja dla celów wychowawczych badana. oraz kanon reszt. Podobnie przedstawia się sprawa z inną parą problemów: przyczyny niepowodzeń w . Wydaje się. bądź pracy wychowawczej. o efektach podejmowanych inicjatyw wychowawczych czy dydaktycznych. że mogą być one rezultatem zaniedbania lub ujemnych skutków w innej grupie. lub też o wartości nowych metod nauczania. jako naiwna i mało wydajna (T. pogotowie opiekuńcze) i niekiedy instytucjonalne formy działalności wychowawczej (spółdzielnia uczniowska. Zaczyński. Dla przykładu: „przyczyny sieroctwa społecznego".3. drużyna harcerska). Kotarbiński wręcz pisze. Stanowią one fundamentalną zasadę dociekania istoty zachodzących zależności i podstawę zasadnych domysłów uogólniających. że podobną eksperymentowi rolę w nadaniach pedagogicznych mogłaby spełniać metoda porównawcza na gruncie pedagogiki bardzo mało upowszechniona i stosowana. który obszernie i niezwykle jasno opisał metodę eksperymentu w znakomitej książce pt. Mili w postaci słynnych pięciu kanonów. Drugi czynnik to sposób badania. Podobną opinię prezentuje także za M. Dwa czynniki decydują o tym. że aczkolwiek ta „metoda prowadzi do cennych domysłów. jak również w jego końcowych efektach. Kamińskiego za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania.

Definicja pojęcia przez typologię zakresu i f u n k c j i może budzić zastrzeżenia odnośnie jej poprawności. planowania ulepszeń i kontroli ich funkcjonowania. Będąc dość łatwa w realizacji nadaje się do systematycznej weryfikacji funkcji założonych danej instytucji. nie poprzestaje na jednej technice badań.i rozpowszechnionych w latach dwudziestych naszego wieku. Sprawa porównywalności wiąże się z prawem budowania uogólnień w oparciu o badania monograficzne. swoistej terapii. Zaproponowana definicja częściowo projektująca.4. na której wyrosła jedna z ważniejszych metod badań pedagogicznych zwana dziś metodą indywidualnych przypadków. Przy badaniu podobnych instytucji pozwala na ostrożne porównywanie struktur. Jak każda inna metoda.nauce dzieci wybranej szkoły i kurs przygotowawczy na studia jako forma uzupełniania wiadomości. Pod względem merytorycznym metoda monograficzna prowadzi do rozpoznania struktury i efektywności działań wychowawczych. której ta metoda służy. na „przypadkach" w pedagogicznym rozumieniu tego słowa. Wydaje się jednak. Z metody pracy opiekuńczej zostały na grunt metody badawczej przeniesione ogólne założenia poznawcze i generalna koncepcja wyrażająca się w skutecznej pomocy dla konkretnego przypadku. sądy uogólniające winny być ostrożne. że każda inna próba definicji (np. Istota metody indywidualnych przypadków polegała na przekonaniu. ankiety lub wywiady. Kamiński „słuszna obawa przed uogólnieniami zbyt szerokimi nie powinna ciążyć przesadnie nad badaczem. Badania w pedagogice sprowadzają się najczęściej do diagnozy. Odrzuca się więc takie rozumienie tej metody wedle której odnosi się ona do badania układów społecznych. Podnoszenie już po raz drugi służebnego znaczenia metod badawczych wobec praktyki wychowawczej jest podkreśleniem zasadniczej i swoistej cechy badań pedagogicznych. przez denotację czy definicja analityczna) byłaby znacznie trudniejsza. że warunkiem wydźwignięcia człowieka w sytuacji kryzysowej jest wszechstronne rozpoznanie przyczyn konkretnego przypadku i zindywidualizowana pomoc przewidująca obok materialnych bodźców także wyzwalanie praktycznej aktywności człowieka i psychicznej zaradności oraz wiary we własne siły. zasad i e f e k t yw n o ś c i dz i a ł a ń w yc h o w a w c z yc h oraz o p r a c o w a n i a k o n c e p c j i ulep s z e ń i p r o g n o z r oz wo j o w yc h " . Działalność opiekuńcza wyrastając z ram filantropii szukała naukowych podstaw swej pracy i bardziej skutecznych form oddziaływania. zgodnie z zasadami poprawności metodologicznej. Dotychczasowe ustalenia pozwalają nam nazwać: m o n o g r a f i ą m e todę ba da ń której p r z e d m i o t e m są i ns t yt u c j e w yc h o w a w cze w rozumieniu placówki l u b ins t ytucjonal ne form y d z i a ł a l n o ś c i w yc h o w aw c z e j . Bez uwieńczenia badań pedagogicznych rezultatami praktycznymi. że w miarę jasno wyróżnia monografię od innych metod badawczych. Metoda monograficzna w badaniach pedagogicznych oddaje nieocenione usługi. bardzo często wprowadza elementy obserwacji uczestniczącej. od zwykłego ratownictwa do naukowej profilaktyki. Wyobraźnia badacza jest cechą podobnie cenną jak i sceptyczny krytycyzm" (tamże s. Ponieważ są to badania na organizmach jednostkowych. Najbardziej wyróżniającą cechą badań monograficznych w sensie formalnym jest ich ścisła lokalizacja instytucjonalna. Wszelako jak pisze A. 45). których cel poznawczy jest tylko środkiem dla celu głównego tych badań który polega na melioracji badanego fragmentu rzeczywistości wychowawczej. Ewolucja szła od filantropii do pracy socjalnej na naukowych podstawach opartej. że upadek i nędza mają przyczynę w słabości jednostki oraz. zasad funkcjonowania i ocenę przyjętych w tych instytucjach rozwiązań problemów wychowawczych. Łączy ich kilka. Metoda indywidualnych przypadków w pedagogice sprowadza się do biografii ludzkich. instytucji lub do badania dynamiki wewnętrznej i przeobrażeń zbiorowości społecznej. p r o w a d z ą c ą do g r u n t o w n e g o rozpoznania s t rukt ury ins t ytucji . jednostkowych przypadków wychowawczych ma uzasadnienie w historycznym rodowodzie tej metody oraz utylitarnym sensie dla praktyki wychowawczej. działalnością terapeutyczną odbiera im w zasadzie społeczny sens. która stanowi punkt wyjścia dla badań naprawczych. Metoda monograficzna realizowana być może przez wiele różnorodnych technik. częściowo intencjonalna (przez konotację) ma tę zaletę. Wszystko w odniesieniu do badanej instytucji. Ograniczenie zaś metody indywidualnych przypadków do analizy konkretnych. Niekiedy mogą być wykorzystane elementy eksperymentu wychowawczego. traktując je jako formę uzupełniania wiedzy i wzajemnej kontroli. do postawienia diagnozy określonych niedomogów i opracowania koncepcji ewentualnych ulepszeń. Metoda indywidualnych przypadków Metoda indywidualnych przypadków zwana inaczej „studium indywidualnych przypadków" wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijanych w pedagogice opiekuńczej na przełomie . Przyjmując przeto przedmiot badań i funkcję metody indywidualnych przypadków za elementy konstytutywne definicję jej można sformułować następująco: metoda i n d y w i d u a l n y c h p r z yp a d k ó w j e s t sposob e m b a d a ń p o l e g a j ą c y m na a n a l i z i e j e d n o s t k o w y c h l os ó w l u d z k i c h u w i k ł a n y c h w ok re ś l on e s yt u a c j e . 3... Prawie zawsze posługuje się badaniem dokumentacji. Metoda indywidualnych przypadków wzbogacona potem o założenia metody grupowej i środowiskowej stanowiła metodologiczną podstawę.

Jej szczególny rodowód i ścisłe pokrewieństwo z metodą pracy socjalnej uzasadniają podkreślenie w definicji funkcji poznawczych i terapeutycznych. O ile pierwszy człon definicji wyróżnia metodę indywidualnych przypadków od innych metod to następny jest swoisty dla każdej metody badań pedagogicznych a nawet dla badań pedagogicznych w ogóle. Ogólne założenia badań pedagogicznych uzasadniają przyjęcie nazwy sondażu diagnostycznego na użytek praktyki pedagogicznej. Ogólnie należy stwierdzić. Metoda sondażu diagnostycznego Wiele kontrowersji wiąże się z określeniem jednej z najpopularniejszych metod badań społecznych w tym także pedagogicznych jaką jest sondaż. o p i n i a c h i p o g l ą d a c h w y b r a n y c h z bi or ow oś ci . Zależy" to od charakteru i złożoności poszczególnego przypadku. Podany przykład nie jest zbyt szczęśliwy. młodzieży uczącej się i pracującej.5. że cel stworzył metodę i jej funkcje. testy. Badania metodą indywidualnych przypadków posługują się dość nielicznym zestawem technik badawczych. w której bardzo wiele do powiedzenia ma statystyka. „adaptacja społeczna wychowanków domu dziecka". zwany przez jednych sondażem diagnostycznym. Wszelka pochopna generalizacja oparta na badaniach małych grup jest niebezpieczna. Bardziej precyzyjnych technik doboru próby dostarcza statystyka. to w próbie znaleźć się powinny odpowiednie proporcje młodzieży wiejskiej i miejskiej. Badania sondażowe jak wynika z samego sensu nazwy opierają się niemal zawsze na badaniu specjalnie dobranej próby reprezentacyjnej z populacji generalnej. Przykładami problemów. ponadto stany świadomości społecznej. tym dla sondażu diagnostycznego jest określone zjawisko społeczne" (A. Pojęcia tego używa A. l u b na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z n as t a wi en i e m na opracowanie d i a gn o z y p r z yp a d k u l u b z j a w i s k a w celu podjęcia działań terapeut ycz nych. narastania badanych zjawisk. którego przedstawienie wykracza poza przedmiot i ramy niniejszego opracowania. Najbardziej użyteczną techniką w przypadku omawianej metody jest wywiad. jego zadaniem było tylko ukazanie ogólnej zasady. którą nie zawsze można precyzyjnie określić. 41). opinii i poglądów określonych zbiorowości. Prawo do generalizacji rośnie w miarę kompetencji badającego oraz uzyskiwania podobnych wyników w innych badaniach na innych grupach lub przypadkach. które stanowią znakomity przedmiot zainteresowania dla omawianej metody będą: „trudności dydaktyczne i wychowawcze a sytuacja rodzinna dziecka". podany przez A. Badania sondażowe mają na celu wykrycie ich istnienia oraz ukazanie wszystkich atrybutów strukturalnych i funkcjonalnych. Co jest przedmiotem badań sondażowych? „Tym czym dla studium indywidualnych przypadków są losy jednostek ludzkich określonego rodzaju. Badający musi dążyć do wybrania takiej grupy do badań aby stanowiła ona możliwie najwierniejsze odbicie struktury. Np. że od rzetelności doboru próby zależy nasze prawo do rozciągania uogólnień na całą populację i budowania teorii. Kamińskiego przykład alkoholizmu nie daje się umiejscowić terytorialnie ani demograficznie. n a s i l a n i u się i . Wynikało głównie ze ścisłego określenia zakresu przedmiotowego metody. Zakres ważności uogólnień teoretycznych z badań empirycznych stanowi odrębny problem metodologiczny. Kamiński i on też dał teoretyczny opis sondażu w literaturze pedagogicznej. Tak więc badania sondażowe obejmują wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania. dziewcząt i chłopców. Kierując się powyższymi uwagami definicja omawianej metody może mieć postać następującą: m e t o d a s o n d a ż u d i a g n o s t yc z n e g o j e s t sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach struktural n yc h i f u n k c j o n a l n yc h oraz dynamice zjawisk społeczn y c h . Kiedy już mowa o alkoholizmie młodzieży jesteśmy w stanie bliżej zorientować się w istocie zadania badawczego. Kamińskiego jest rzadko spotykanym przykładem jasności i precyzji naukowej. odrębna sprawa.w yc h o w a w c z e . która wkomponowana została w praktyczne cele usuwania nieprawidłowości l ub sytuacji zagrożenia w indywidualnych losach ludzkich. wszystkich elementów i wszystkich cech badanej populacji. które nie posiadają instytucjonalnej lokalizacji a wręcz odwrotnie są jakby rozproszone w społeczeństwie. Z potrzeby rozpoznania skomplikowanych sytuacji. Technika doboru próby aby była ona reprezentacją populacji generalnej to inna. 3. Dopiero bardziej szczegółowe określenia pozwalają w miarę zwężać przedmiotowo i terytorialnie badania. Biorąc za przykład badanie nad alkoholizmem młodzieży. Charakterystyka sondażu opracowana przez A. ich istoty i przyczyn zrodziła się metoda. Chodzi tu więc o wszystkie zjawiska. Znakomicie uzupełnia go obserwacja i analiza dokumentów osobistych. Kamiński 1974. ich tendencji i nasilenia. proporcja odpowiednich grup wiekowych itp. A zatem precyzyjne określenie problemu badawczego pozwala na uściślenie zasięgu terytorialnego badanego zjawiska i dokonanie wyboru odpowiedniej próby do badań. s. Niekiedy pomocne być mogą techniki projekcyjne. Metoda indywidualnych przypadków nastręcza pewne trudności w przedmiocie budowania uogólnień. Rozciąganie prawidłowości poznanych przy badaniu wybranej populacji na populację generalną lub inne zbiorowości wymaga dużej ostrożności. „funkcjonowanie rodzin zastępczych i opiekuńczych". przez innych sondażem ankietowym czy sondażem na grupie reprezentatywnej. W tym jednak przypadku można rzec.

Pilch) Wrocław 1974.Młodzież a wartości. Sondaże ankietowe. Np. Przykładem mogą być pracy etnograficzne F.p o s i a d a j ą c y c h z n a c z e n i e w yc h o w a w c z e -w o p a r c i u o s p e c j a l n i e d o b r a n ą grupę r e p r e z e n t u j ą c ą pop u l a c j ę g e n e r a l n ą .stąd bardzo pomocna będzie praca: Marynowicz-Hetka E. Pilch. Janeczko .in. w: Metodologia pedagogiki społecznej (red. im bardziej analizowaną populację możemy odnieść do podobnej całości" (tamże s. pracę A.przedmiotem eksperymentu. w k t ó r e j b a d a n e z j a w i s k o w ys t ę p u j e . Nieprawidłowe zaś stosowanie najlepszej metody może całkowicie wypaczyć obraz badanej rzeczywistość!.Hipoteza w badaniach pedagogicznych. wybranych do badań technik i „dostępności poznawczej w sensie terytorialnym". Warszawa 1965 tamże: W. Z. Bujaka. S. Sośnicki . Irena Lepalczyk .K. „W sondażu diagnostycznym stwierdzone prawidłowości mają najwyższy stopień prawdopodobieństwa w ramach ograniczonych doborem próby. T. Warszawa 1965 R. Metody badań socjologicznych. wyniki uzyskane w badaniach w rejonie płockim większe prawdopodobieństwo zyskują w rejonach uprzemysłowionych itp. który ukazuje różnice w zastosowaniu omawianych metod. Kotarbińskiego. Metoda eksperymentu znalazła pełna i chyba doskonała monografię w pracy A. Konieczne bo rzeczywistość wychowawcza jest tak bogata iż nie mogą jej objąć ramy jednej metody. Lipset. Goode. Dodajmy. Warszawa 1979.Eksperyment w badaniach społecznych.Metoda.Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną. Natomiast alkoholizm młodzieży jako zjawisko społeczne może być przedmiotem sondażu diagnostycznego" (tamże s. Wśród pedagogów cenne uwagi poświęcił tej metodzie W. Wroczyński. TERESA BAUMAN ROZDZIAŁ IV O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych . Zaczyński Praca badawcza nauczyciela. M. R. Dlatego nie można poprzestawać na tak ogólnych opisach. Trow. Hatt. Sułka .Niektóre problemy diagnostyki pedagogicznej w metodzie indywidualnych przypadków. V. W: metodologia pedagogiki społecznej. Swidy . w: Metody badań socjologicznych red. Mieczysław Łobocki -Metody badań pedagogicznych. że działalność komitetu antyalkoholowego może być przedmiotem monografii a wpływ uświadomienia i propagandy prowadzonej przez ten komitet na alkoholizm młodzieży . Mazurkiewicz. Żadna z omawianych metod nie występuje w stanie czystym. Istnieje bogata literatura naukowa powstała w wyniku stosowania metody monograficznej. Wielkość badanej populacji zależy od 'stopnia dokładności badań. Warszawa 1982. w: Metodologia pedagogiki społecznej. red. analiza dokumentów osobistych. Metoda indywidualnych przypadków w pedagogice wiąże się z metodą pracy socjalnej -case work . Warszawa 1972 i wiele innych. W badaniach sondażowych najczęściej występujące techniki to wywiad. P. Warszawa 1967. technika. ankieta. Warszawa 1968 r. Problemy diagnostyki społecznej w praktyce pedagogicznej. techniki statystyczne i inne. S. Warszawa 1989. bo stosowanie różnych metod i technik stanowi źródło dodatkowej wiedzy i czynnik kontroli rzetelności badań. tamże E. K. Wroczyński. Nosząc się z zamiarem zastosowania wybranej metody badań. nr 7-8. Wroczyński. Jako przykład pracy empirycznej opartej na metodzie sondażu można wymienić pracę zbiorową pod red.M. a pożyteczne. Zielona Góra 1994. Kamińskim przytoczyć przykład. W pedagogice można polecić m. konieczne jest sięgnięcie zarówno do literatury metodologicznej. H. R. Nowak.) Andrzej Góralski. Całkowicie prawie pominięta została technika ich stosowania i organizacja badań. wielkości zespołu badającego. procedura badawcza w pedagogice empirycznej.kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich i n n yc h zjawiskach instytucjonalnie nie zlok a l i z o w a n y c h . Zawistowicz-Adamskiej. 42). w: Metodologia pedagogiki społecznej.Metoda monografii w badaniach pedagogicznych. red. J. Coleman. red. Kamińskiego . Wrocław 1974. Literatura zalecana Bardzo jasne i przekonywujące omówienie terminów metodologicznych znajdzie zainteresowany czytelnik w pracy T. Metody badań pedagogicznych (red. Charakterystyki omawianych metod ograniczają się w zasadzie tylko do opisu ich podstawowych cech. . S. jak i do opracowań empirycznych powstałych w rezultacie stosowania odpowiedniej metody. Wybór tekstów red. Jest to zjawisko konieczne i pożyteczne. Warszawa 1979.J. Wrocław 1961. 43).Metoda sondażu w pedagogice empirycznej. Wroczyński. logiki formalnej i metodologii nauk. Pilch. Dwojakie cele badań monograficznych. Wrocław 1974 r. Pilch. Iza Muchnicka . Monograficzne badania układów społecznych. Warszawa 1980 r. Nowa szkoła 1958. „Młodzież nadużywająca alkoholu może być objęta studium indywidualnych przypadków.Elementy teorii poznania. Nader często mamy do czynienia z mieszaniną różnych metod. Poza tymi ramami dostrzeżone prawidłowości przybierają charakter tym większego prawdopodobieństwa. Kwieciński . XII.Eksperyment naturalny w badaniach pedagogicznych. Na uwagę i polecenia zasługuje artykuł A. Warto za A.Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. Kamińskiego Spółdzielnia uczniowska jako środowisko wychowawcze. Edward Hajduk . Oraz K. Wrocław 1974. Nowak.

W badaniach jakościowych natomiast możliwe jest podjęcie tematów wykraczających poza to co obiektywne i mierzalne co pozwala na podejmowanie problematyki związanej z ocenami. że badając rzeczywistość społeczną musi posługiwać się narzędziami „miękkimi". wartości są obecne i trudno je pomijać jako mniej znaczące. Istnieje wiele problemów w pedagogice zupełnie pomijanych. poznanie a tym samym wzbogacenie naszej o nich wiedzy. które dotyczą poszczególnych ludzi. 4. Różnica polega na tym. ale ograniczoną i jednostronną. które są pewne. Badacz ma świadomość jedności ze światem badanym (brak dualnego podziału na poznającego i świat poznawany). iż metody jakościowe mają za zadanie wyrugowanie z pedagogiki metod ilościowych. Uprawomocnienie podejścia jakościowego w badaniach pedagogicznych pozwoli na dostrzeżenie ich. inny zaś metoda jakościowa. możliwości równie obiektywnego poznania go. Jednak inny przedmiot badania może narzucać metoda ilościowa. F. Schiller 4.traktując rzecz modelowo . Metody jakościowe powstały więc z jednej strony jako krytyka (zarówno metodologii panującej w pedagogice jak i metod stosowanych w badaniach pedagogicznych). aby odkrywszy je. Druga droga jest mniej wyrazista i precyzyjna. np. że wymagający oddzielnej rozprawy . Krocząc jedną z nich badacz podporządkowuje się metodologii. jaki ta metodologia stawia badaczowi postulując. a także .„Im więcej wagi przykładał człowiek nauki do logiki. Wyka .wyróżnić dwie drogi postępowania badawczego. Założenie o ich komplementarności pozwala zaakceptować tezę. przy pomocy precyzyjnie skonstruowanych narzędzi. wartościami. które łatwo można zmienić. w związku z wymogiem. mogących stanowić „obiektywne fakty". Uwagi ogólne Sytuacja metodologiczna pedagogiki od wielu lat budzi refleksje uczonych. trudno jest redukować jego poznawanie tylko do wymiaru zdarzeń. każdy jednak pozwala na dostrzeżenie w niej czegoś innego i mimo ich odmienności obydwa przyczyniają się do poszerzania naszej wiedzy pedagogicznej. bez posądzania ich o nienaukowość czy powierzchowność. Uważa.S. ponieważ uświadamiający słabości i pęknięcia paradygmatu nauki nowożytnej. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Przedmiot i cel badań jakościowych Wybór przedmiotu badania w obydwu typach badań wydaje się z pozoru procedurą podobną.1. Pozostawiając na uboczu wątek krytyczny .niezwykle ważny.2. albo o takie. móc wywierać skuteczniejszy wpływ na rzeczywistość społeczną. iż przedmiotem badania naukowego mogą być tylko obiektywnie istniejące. opartej na założeniach filozofii pozytywistycznej i posługuje się w swych badaniach metodami ilościowymi. W procesie wychowania i kształcenia emocje. tym mniejsza była wartość jego rozumowania naukowego". że można .C. skłoniły humanistów do poszukiwań innych dróg poznawania i opisywania świata. stylu życia oraz zjawisk zmiennych.jako propozycja innej wizji badania empirycznego. Zakłada on "istnienie obiektywnego świata. jakie niesie ze sobą scjentystyczny sposób myślenia. Sądzę. przeżyciami.zjawisk złożonych treściowo i znaczeniowo. że na gruncie metodologii naukowej niemożliwe jest dostrzeżenie lub podjęcie pewnych tematów. o charakterze procesu społecznego. w różnego rodzaju placówkach. ale niepewne". S. Podejście jakościowe pozwala na podejmowanie takich zagadnień. jednostkowych przypadków. Te dwie drogi badawcze można traktować jako przeciwstawne sobie bądź jako komplementarne wobec siebie. Ossowski formułuje ten dylemat następująco: „socjolog musi wybierać pomiędzy ubieganiem się o rezultaty. aby dostrzec w badanym zjawisku nieprzewidziane przez niego wcześniej aspekty. jednak tak bogaty. uczucia. ale mało ważne. iż możliwe jest poznawanie rzeczywistości społecznej w różny sposób. Bada więc tylko poddające się pomiarowi obiekty. z drugiej zaś . Nie chodzi jednak o to. Traktowanie ich antagonistycznie prowadzi nieuchronnie do rywalizacji a w rezultacie do dyskwalifikacji jednej przez drugą.zajmę się opisem innej metody postępowania badawczego. czyli zarówno jego jednostkowością jak i związkami z innymi. że zajmują się oni zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem człowieka wśród innych ludzi. Świadomość ograniczeń.o czym pisze A. stających się. elastycznymi. które są ważne. Taki redukcjonizm pozwala zdobyć o zjawisku wiedzę pewną. przekształcić po to. zakłada subiektywny charakter własnej wiedzy jak i każdego poznania. idzie raczej o to aby traktowane były jako równorzędny sposób badania zjawisk pedagogicznych. poddające się pomiarowi zjawiska. Narzuca to w pewnym sensie typ zagadnień pedagogicznych możliwych do zbadania na gruncie tej metodologii. bowiem dotyczących zagadnień nie poddających się badaniu kwantytatywnemu. poszukując między nimi zależności przyczynowo-skutkowych. Dla pedagogów jest to różnica tym znaczniejsza. Cel badań zarówno ilościowych jak i jakościowych jest taki sam: poznanie bądź lepsze poznanie interesującego nas . Posługuje się metodami jakościowymi przy pomocy których może docierać bardziej „w głąb" badanego zjawiska a także poszerzyć perspektywę jego oglądalności (kontekst).

których stawianie w badaniach prowadzonych metodami ilościowymi byłoby nieuzasadnione. To powoduje. badacze docierają do swoich rozmówców przez kontakty nieformalne. bądź takich. Należy do nich np. c) osobami badanymi są albo . problem: „Jaki wpływ ma środowisko rodzinne na powodzenie w nauce dziecka" może być badany obydwoma typami metod. wzajemnego poznania się. wynikającą nie z braku jakichkolwiek założeń badacza. problem kar cielesnych stosowanych w szkole lub losy dziecka z rodziny patologicznej).4.zagadnienia. lecz z tego. Badacz może celowo dobierać próbę osób do badania jeżeli zależy mu na szczególnym zróżnicowaniu badanych pod względem pewnych cech. iż tylko niektóre pytania narzucające się badaczowi mogą stanowić problem badaczy. Pytanie o częstość występowania sugeruje bowiem potrzebę zastosowania metod ilościowych. w których założeniowość nie tylko ogranicza pole badania. iż badacz dla badanego nie jest już osobą zupełnie obcą i anonimową. które mogą być badane zarówno przy pomocy metod ilościowych jak i jakościowych. Znikoma wartość hipotez badawczych szczególnie uwidoczniła się w badaniach etnograficznych. wzajemnie od siebie zależne i dopiero w połączeniu przesądzają o nazwaniu badania jakościowym. taka sytuacja uniemożliwia w sposób naturalny stawianie precyzyjnych hipotez. Dobór badanych Ponieważ w badaniach jakościowych rezygnuje się z postulatu reprezentatywności próby (dającej możliwość szerokich uogólnień) a także z rzetelności (pozwalającej na powtórzenie badania przy użyciu tego samego narzędzia) . bowiem nie można formułować hipotez. pytanie: „Jakie relacje zachodzą pomiędzy uczestnikami procesu dydaktycznego (pomiędzy nauczycielem a uczniami a także pomiędzy samymi uczniami) na lekcji?" Ów brak uzasadnienia nie wynika z tego. Wiele rodzajów badań jakościowych wymaga od badacza zaprzyjaźnienia się z badanym a przynajmniej dobrego. W badaniach jakościowych natomiast jest równie ważny problem jak i metoda. redukuje je bowiem do uświadomionych poprzez badacza wątków. Podobnie nieuzasadnione byłoby stawianie pewnych problemów badawczych w badaniach jakościowych. sugerując iż właśnie wiedza zdobyta o badanym zadecydowała o tym. które badacz bardziej przeczuwa. czy zgadzają się z naszym o nich mniemaniem b) badane zjawisko jest „drażliwe". gdy chcemy je poznać takimi jakie są a nie stwierdzić. W pewnych typach badań. co chciałby zaobserwować. gdy: a) chcemy przyjrzeć się zjawiskom w ich kontekście. które nie może być . Zastosowanie metod jakościowych pozwala na podejmowanie w badaniach problemów mało znanych. z których nie był w stanie przewidzieć przy konstruowaniu narzędzia. lecz z programowo przez niego przyjętej postawy „naiwnej poznawczo". 4. że są one ze sobą nierozłącznie powiązane. a tym samym ogranicza możliwość oglądalności badanego zjawiska. Nie ma więc większego znaczenia liczba przebadanych osób. Są jednak problemy badawcze. wymagających kilkakrotnego wglądu w badane środowisko. Dotyczy to zarówno dzieci o nierozwiniętych jeszcze możliwościach artykulacyjnych jak i dorosłych. pomijając przy tym całą gamę relacji. posługujących się językiem różniącym się od języka badacza. pozwalających w miarę poprawnie odpowiedzieć na to pytanie. Istnienie hipotezy określa bowiem kierunek naszych poszukiwań. z których badacz nie zdawał sobie sprawy. Owe ograniczenia powodują. iż właśnie z nim pragnie przeprowadzić badania. jeżeli badane zagadnienie jest mało znane. Problem może być taki sam. nie ukrywa się także ze swoją wiedzą o badanym. Np.o doborze osób badanych decydują wyłącznie względy merytoryczne.jednostki o wysokim stopniu samoświadomości posiadający dużą zdolność do artykulacji badanych problemów. Jest wiele tematów pedagogicznych. Rezygnacja z rzetelności w badaniach jakościowych wynika z prze-świadczenia o wyjątkowości.3. Każde badanie traktowane jest jako swoiste zjawisko. 4. może przy tym pomijać całe spektrum zagadnień. Hipoteza i problem badawczy w badaniach jakościowych Podejście jakościowe zmusza badacza do rezygnacji z hipotez badawczych i zakłada swoistą bezzałożeniowość na temat natury badanego zjawiska. dotyczy problemów uznawanych przez badanych za intymne.gdy są one niezdolne do wypowiadania się na temat interesujący badacza. bądź . Dzieje się tak dlatego. prywatne (np. Formułowanie problemów badawczych na gruncie metodologii naukowej obwarowane jest odpowiednimi warunkami. że takich badań metodami ilościowymi nie dałoby się przeprowadzić. Badanie jakościowe stosujemy wówczas. jednostkowości i niepowtarzalności każdej sytuacji badawczej. niż o nich wie. które narzuca metoda. ale i uznawana jest za szkodliwą. np. których problematyka należała do tematów trudnych. „Jak częstym zjawiskiem jest stosowanie kar fizycznych wobec dzieci przez rodziców?". ani też sposób ich doboru. że badacz zaobserwowałby tylko to. przychodzą do badanego osoby polecone im przez kogoś znajomego. lecz badany w różny sposób.

f) Badacz w pełni angażuje się w badanie. Badanie podobnych zespołów ludzi: np. b) Badacz nie działa z pozycji „lepiej wiedzącego" lecz traktuje badanego jako kompetentnego współtwórcę wiedzy zdobywanej podczas badania . g) Badacz ma świadomość własnej subiektywności w odbiorze i ocenie sytuacji badawczej.3. h) Badanie traktowane jako partnerska wymiana pomiędzy badaczem i badanym niekiedy zmienia ich obydwu (obydwie strony) i badacz ma tego świadomość.w równym stopniu co badacz wpływa na treść badania. postuluje się nawet zawieszenie na czas badania wszelkiej teoretycznej czy metateoretycznej wiedzy. nie narzuca mu więc własnego języka.jeśli tylko wyrazi chęć .badacz więc działa jawnie i informuje badanego o swoich intencjach. posługującego się inną aparaturą pojęciową.badany. nie posługuje się kategoriami obcymi badanemu. nie będzie tym samym badaniem. Ważne w tej relacji jest to. Kontekst nie daje się w pełni określić. Język używany w badaniach jakościowych jest językiem badanego lub wypadkową języków obydwu stron interakcji.badacz i badany. ale już nie przeciwstawni sobie wzajemnie. literackiego.5. Jeżeli kontekst . przy pomocy tego samego narzędzia. uczniów wszystkich równoległych czwartych klas jednej szkoły. bogatszą o te doświadczenia i wiedzę. to mamy już do czynienia niejako z inną osobą. Każdy nauczyciel wie przecież (a badacze często o tej wiedzy zapominają). atmosferze. e) Badanie traktowane jest jako dialektyczna.Cechy charakterystyczne badania jakościowego 4.zakłada się bowiem dialektyczność relacji badacz . d) Badacz nie przychodzi do badanego z gotowym narzędziem badania. nie ma potrzeby skłaniania osoby badanej do posługiwania się językiem badacza. Derrida . że w różnych klasach ten sam temat lekcji wywołuje różne odbiory i różne zrozumienie. Niektórzy autorzy postulują nawet ujęcia holistyczne. Kontekst Jedną z ważniejszych cech badań jakościowych jest dążenie do ujmowania badanego zjawiska w jego szerokim kontekście. Badacz nie podejmuje badania z gotowa siatką pojęć. dbając równocześnie o to aby minimalizować własne tendencje redukcjonistyczne.uznaje się równość kompetencji badanego i badacza. może zmieniać jego kierunek .powtórzone w tej samej postaci. Takie postępowanie uzasadnia po części chęć wiernego odtworzenia opisywanego zjawiska a po części ograniczoność języka nauki.nie ma potrzeby narzucania osobie badanej obcych jej kategorii pojęciowych. Język w badaniu jakościowym Jeżeli w badaniu nie chcemy sprawdzić „czy jest tak. 4. nie zawsze umożliwiającą adekwatny opis badanej rzeczywistości. c) Badany . Nie stara się obiektywizować uzyskanej wiedzy.5.2. lecz chcemy dowiedzieć się „jak jest?" . stara się jak najwierniej uchwycić wizję problemu przedstawianą przez badanego. Opowiadam się za kategorią „kontekst" jako bardziej przystającą do możliwości badacza. że przedmiotem staje się poznawana kwestia a podmiotowe stanowiska zajmują dwie strony . 4. których dostarczyło jej pierwsze badanie.5. przy pomocy której chce opisywać rzeczywistość. formie. 4. własnego wpływu na treść i przebieg badania a także wpływu. Podmiotowe podejście do badanego najlepiej obrazują wzajemne stosunki zachodzące pomiędzy osobą badaną a badaczem: a) Badany informowany jest o prawdziwym celu badania . Nie sądzę aby holizm był kategorią najtrafniej oddającą sens badania jakościowego. po to aby nie zakłócała (determinowała) przebiegu badania. Badacze posługujący się metodami jakościowymi dystansują się od metody naukowej także za pomocą języka.1. przyjmując iż takie obiektywizm jest niemożliwy. następuje bowiem zmiana sytuacji badania. celowo rezygnując z języka nauki na rzecz języka potocznego. Badacz poznaje rzeczywistość językową badanego i staje się ona jednym z elementów badania. sygnalizującą rozległość spojrzenia na badane zjawisko.5. której wyniku badacz nie jest w stanie przewidzieć. zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. prowadzonych przez tego samego nauczyciela.„jego określenie nigdy nie jest zapewnione bądź nasycone". Pretendowanie do całościowego ujmowania badanej rzeczywistości wydaje mi się równie zuchwałe co przeświadczenie o prawdziwości uzyskiwanych wyników w badaniach ilościowych. zmienia się co najmniej w świadka a nawet uczestnika badań. dwustronna relacja. Badany z „nadajnika" może przekształcić się we współtwórcę. jaką posiada badacz. jaki badanie wywiera na niego samego. jak przewidywaliśmy?" (hipoteza).Relacje badacz – badany W badaniach tych badacz rezygnuje z przedmiotowego traktowania osób badanych. Jeżeli badamy tę samą osobę powtórnie. badacz z „odbiornika" i rejestratora. a jeśli nawet próbuje się go ująć całościowo to -jak pisze J. przyjmuje wobec niej postawę otwartą.

jego wysiłków uzyskania świadomości własnych przed-założeń. informacje. Intuicja. 4. których wcześniej nie łączył z przedmiotem swoich badań. poznawania szczegółowych wymogów metody naukowej. dotychczas nie badane lub też styka się z sytuacją szokującą dla niego. 4. z czego rezygnuje. nie spełniających wymogów stawianych nauce. Nagłe zjawienie się nowej myśli. której badacz musi być świadom rozpoczynając swoją pracę. dzięki czemu badacz uzyskuje obraz sytuacji uzyskany niejako z różnych stron. rozumiana jako „nagle zjawiające się oświecenie lub zrozumienie sytuacji. wiedzy o badanym jak i wiedzy o relacjach międzyludzkich. fakty. co pozwala mu lepiej ją rozumieć. nieobiektywną wiedzę.7. Nastawienie na rozumienie wynika z założenia. W metodach jakościowych docenia się ich wagę i zakłada.z pozoru absurdalnych . czy nie. Osoby te tylko – nieusatysfakcjonowane możliwościami. każdy z badaczy musi dokładnie znać i rozumieć sens i istotę badań jakościowych. bywają jedynymi kierunkowskazami dla badacza. że „rzeczywistość mówi". . Jednakowoż wyobraźnia i intuicja nie zawsze podpowiadają dobre rozwiązania. nieśmiało. nie można więc przeprowadzić tego typu badań nie wiedząc czym jest to. a także wiedzy o badaniach jakościowych w kontekście zarówno szans. Zarówno wyobraźnia jak i intuicja. że zawsze warto podążyć ich śladem.8. Wyobraźnia może podpowiadać drogę do nowych odkryć. Rodzaje metod jakościowych Wśród metod jakościowych A. że w badaniach jakościowych potrzebna jest właśnie większa wiedza badacza. 4. Wydawać się nawet może. Proces badania Prowadzenie badań jakościowych wymaga od badacza szerokiej wiedzy na temat czynników zewnętrznych wpływających na sam przebieg badania. których on sam nie przeczuwał. z którymi wchodzi on w proces badania. to takie osadzenie może być wielostronne. szczególnie wówczas. o zakłóceniach jakie wnosi proces badania w te relacje. zaczyna kojarzyć różne opinie. Nie sądzę jednak aby było możliwe przemyślenie i przeprowadzenie interesującego badania jakościowego. odbywa się jednak na gruncie dobrze przygotowanym. sygnalizując możliwość ich wykorzystania do badań pedagogicznych. jakie dają badaczowi. gdy podejmuje zagadnienie nieznane. sygnalizuje takie połączenie zjawisk. głębsza refleksja nad całym procesem badania. W badaniu jakościowym bowiem nie idzie o szukanie zależności przyczynowo-skutkowych. lecz właśnie o rozumienie. czy droga przez nie proponowana jest słuszna. Podobnie jak w badaniu ilościowym. jak i ich słabych stron. jego zadaniem jest jej słuchać uważnie. nową. którego umysł nastawiony jest na jakieś zagadnienie. W badaniach ilościowych bowiem wciąż sygnalizuje się od czego się odchodzi.4. nieprzewidywalną.pozwala na przekraczanie ograniczeń narzucanych badaczowi przez jego własną wiedzę. Ujmowanie zjawisk w kontekście pozwala na dostrzeżenie różnych ich aspektów. bez znajomości całej procedury badawczej obowiązującej w badaniach ilościowych. Ogromne znaczenie ma. gdyż intuicja może pojawić się tylko u tego badacza. niekiedy prowadzą one ku ciekawym odkryciom.5.rozumiemy jako „osadzenie w" badanego zagadnienia. Przedstawię kolejno poszczególne metody.6. obserwację uczestniczącą oraz jakościową analizę treści. z czego się rezygnuje. wymogów metody jakościowej a także odpowiednia postawa etyczna. nie poprzedzone świadomym rozumowaniem. niekiedy jednak prowadzą na manowce. chociaż nigdy nie wiadomo. Dotyczy ona zarówno wiedzy badacza o sobie. czy jako rozjaśniająca koncepcja pojawiająca się w świadomości nawet wówczas gdy nie myślimy świadomie o danym zagadnieniu" podpowiada badaczowi pomysły. Badanie jakościowe wymaga bowiem krytycznego namysłu nad wiedzą już istniejącą i pojawienia się w świadomości badacza przeświadczenia o specyfice proponowanych przez metodologię naukową metod i ich nieadekwatności względem podejmowanego przez niego problemu badawczego. Rozumienie zaś jest procesem w którym odkrywane są kolejne zasłony w naszym poznawaniu rzeczywistości. bowiem dominująca metodologia naukowa traktuje je nieco podejrzliwie a wyniki tych badań uznawane są niekiedy za „gorszą". więc odpowiednie przygotowanie zespołu badawczego. stąd możliwa jest wielość kontekstów. Badania jakościowe w pedagogice Pedagogiczne badania jakościowe podejmowane są w Polsce rzadko. jakie oferuje metoda naukowa poszukują innych sposobów empirycznego poznawania rzeczywistości. a że jest ona „mądrzejsza" od badacza. niesprawdzoną. 4. Wyobraźnia i intuicja Ważnym elementem warsztatu badawczego w badaniach jakościowych jest wyobraźnia i intuicja. wyzwala odwagę stawiania pytań . metodę biograficzną. Niesłuszne więc wydaje się oskarżanie osób stosujących w swych badaniach podejście jakościowe o brak kompetencji czy wiedzy metodologicznej. Konieczna jest więc niezbędna wiedza dotycząca tematu badań. Przebieg i kształt badania jakościowego nakłada na badaczy odpowiedzialność moralną. Wyka wyróżnia: otwarty wywiad pogłębiony. Podejmowanie badań jakościowych w pedagogice jest przez wielu zwolenników podejścia ilościowego traktowane jako niechęć do uczenia się skomplikowanych procedur.

Badany odpowiada na nie lub nie. tym korzystniejsza atmosfera dla szczerej rozmowy. indywidualną interpretacją treści przekazywanych w rozmowie. lojalności wobec badanego a także otwartej postawy wobec poruszanych problemów. że badania prowadzone w ten sposób skłaniają do postawienia przed badaczem wymagań natury etycznej. Zauważyć przy tym należy. Wspólnota . a które mniej inspirujące dla rozmowy. iż nie jest on w stanie przewidzieć. W takiej rozmowie nie unika się pytań sugerujących. badacza). zarówno swój sposób myślenia jak i poglądy.W dialogu aktywnie uczestniczą obydwie strony. Badacz przychodzi do badanego z dokładną świadomością tego co go interesuje. Równość oznacza. będącej swoistą. Podczas takiej rozmowy może odbywać się proces „redagowania swojej biografii". nie stanowią jednak ram poza które nie można wykraczać. to oni decydują o czym chcą i mogą ze sobą rozmawiać. ze swego życia. który wytwarza się podczas badania. w której badany „oprowadza badacza po swoim życiu". nie ma rozmowy z pozycji lepszego. w której ona się odbywa. Badacz nie traktuje ich odpowiedzi podejrzliwie. jakie obszary (podczas rozmowy z badanym) zostaną odkryte. postawy. nastroju. aby poruszane w rozmowie tematy uznane zostały przez którąś ze stron za zbyt drażliwe lub nietaktowne. im więcej intymności i wzajemnego zrozumienia. które formułuje badacz przed wywiadem sygnal i z uj ą tylko kierunki jego zainteresowań. Współzależność . Otwarty wywiad pogłębiony jest zaproszeniem . jednak nie determinują one przebiegu badania. Jest to spotkanie dwóch światów jednostkowych. Nie jest więc możliwe. Poczucie wspólnoty jest szczególnie ważne w sytuacji. natomiast wyraźnie określa ich problematykę. badany . dyktafonu itp. Takie podejście do pytań. zakłada się. wspólnota. Obydwie strony uczestniczą też w tworzeniu syntezy. uczestnictwo i integralność. Integralność . Jest to ważne. Pytania o pewne zagadnienia powodują uświadamianie sobie przez badanych ich znaczenia. snuje opowieść. bowiem . są pewnym scenariuszem. Łukasiewicza cechy metody dialogowej znakomicie oddają istotę otwartego wywiadu pogłębionego. Pytania. Temat badania wymaga niekiedy kilku spotkań badacza z badanym (często opowieści badanych są długie a rozmowa dla obydwu stron interesująca). że są odpowiedzialni za to co mówią i potrafią zdać sprawę ze swej działalności. badacz zaś podążając za opowieścią badanego także może zmienić swój pogląd na wiele spraw. iż taka rozmowa zmienia jedną bądź obydwie strony. jest wynikiem dokonanego przez nich wyboru. ponadto zarejestrowana wypowiedź pozwala na uchwycenie autentycznego języka badanego i atmosfery w jakiej przebiega rozmowa. Otwarty wywiad pogłębiony ma formę rozmowy. ponieważ jest zamknięty na nowe fakty i opinie niezgodne z własnymi. Więź jaka łączy jego uczestników jest w dużej mierze decydująca dla przebiegu badania. lecz zdarza się.4.Bardzo ważna dla dialogu jest atmosfera. może nawet mieć wcześniej opracowane pytania jednakże kolejność ich zadania zależy od kontekstu. jakichś ważnych dla nich wydarzeń czy wyborów. czego chciałby się dowiedzieć. współzależność. nastawienie do rozmowy badacza powoduje. bardziej świadomego (tzn. Opisując Galtunga metodę dialogową (otwarty wywiad pogłębiony nazywa się często dialogiem). podczas ich wspólnej rozmowy odbywa się nie tylko wymiana informacji. propozycjami badacza.Uczestnicy dialogu angażują w rozmowę całą swoją osobowość. co w pewnym stopniu może przesądzać o jej przebiegu. które wątki okażą się bardziej. że wywiad może zabrać im sporo czasu. gdy w dialogu bierze udział więcej osób. Badacz nie ustala przed badaniem dokładnego brzmienia pytań. którym obydwie strony muszą się bezwzględnie podporządkować. które wymieniają pomiędzy sobą doświadczenia i wiedzę. gdyż badacz skupiony na notowaniu odpowiedzi badanego nie może brać czynnego udziału w toczącej się rozmowie. Łukasiewicz zwraca uwagę na jej pięć zasadniczych cech: równość.snując swoją opowieść. W owych wymaganiach zawiera się zarówno oczekiwanie taktu podczas prowadzenia rozmowy. że nie ma w dialogu lepiej wiedzącego. od wzajemnych stosunków pomiędzy badanym a badaczem. wspólnie budujące wiedzę o interesującym ich zagadnieniu.Uczestnicy dialogu są od siebie wzajemnie zależni. nie próbuje w podchwytliwy sposób sprawdzać czy mówią prawdę. Im mniej jest w takiej rozmowie sztuczności.1. Badanych traktuje się bowiem podmiotowo. dogmatyk nie może prowadzić tego typu badań. Otwarty wywiad pogłębiony Powinien być prowadzony z pomocą magnetofonu. P. Uczestnictwo . jak i to co pomijają. Pytania przygotowane przez badacza są pomocne w podtrzymywaniu rozmowy. należy więc jeszcze przed badaniem uprzedzić badanego. Opisane przez P.ich pojawienie się w rozmowie bądź ich brak zależny jest od uczestników dialogu. To badany ustanawia granice obszaru intymności i szczerości do którego wpuszcza badacza. system wartości. zakładając. iż zarówno to o czym mówią. sygnalizują równocześnie jego przygotowanie do wywiadu. prowokujących czy nawet drażliwych. obdarza ich pełnym zaufaniem. np. „nie pouczać" nabierają w badaniach jakościowych szczególnej wymowy. Zalecenia typu „nie szkodzić". a prawo do zadawania pytań ma nie tylko badacz lecz też badany. Badacz przyczynia się do owego budowania poprzez umiejętne podtrzymywanie rozmowy. a nie żelaznymi wytycznymi.8. Obie strony mają wpływ na przebieg dialogu. przypominanie sobie niektórych faktów ze swego życia. w dużej mierze zależy to od atmosfery panującej podczas badania.

zdarzeń z wątków. nastawiony do materiałów zawartych w autobiografiach nie sentymentalnie a poznawczo. w jaki sposób wykorzysta zebrane podczas wywiadu materiały. o człowieku zbudowana jest niejako z dwóch warstw: jedną jest warstwa faktograficzna. natomiast ich funkcja poznawcza traktowana jest raczej marginalnie. Autobiografia jest więc przekazem symbolicznym. Giza poddaje w wątpliwość odróżnienie autobiografii od biografii (traktowanej jako rejestrację „obiektywnego" przebiegu zdarzeń).oprócz ogólnego wstępu . Dotyczy to szczególnie pamiętników nauczycieli. Metody biograficzne stosowane w metodologii naukowej koncentrowały się wyłącznie na pierwszej warstwie. jej istnienie jest zależne od jednostkowej świadomości. Przykładem przebijania się przez powierzchowną deklaratywność mogą być badania Z.8. Jest zjawiskiem subiektywnym również i w tym sensie.badanego do rozmowy. O ile więc biografie stanowiące dający się udokumentować ubiór „faktów" o człowieku (przebieg życia) nie budziły kontrowersji metodologicznych. Możliwości zastosowania tej metody badawczej w pedagogice są ogromne. że pamiętniki „same za siebie mówią" lecz sądzę. okolicznościowe. systemu znaków i symboli). że autobiografia istnieje o tyle. drugą zaś stanowi indywidualny i symboliczny wymiar zjawisk społecznych. które powstały w pamięci autora . pod którą dostrzec je można jedynie przy głębokim. Pod powierzchnią wspomnień. o ile ktoś ją opowiada. lub wywołane innym bodźcem. zinterpretować kluczowe dla tekstu kategorie. iż nie istnieje . o ich świadomości (świadczy o niej m. ich sposób pisania. Badacz ponosi także przed badanym odpowiedzialność za to. Autobiografii przypisywano raczej wartości literackie niż poznawcze. Można przecież założyć. Pozostawia się więc owe autobiografie bez opracowania. nieuchronnie uwikłanego w dzieje. że mówią one znacznie więcej niż mogłoby się wydawać czytelnikowi. które jednak nie zinterpretowane pozostają tylko i wyłącznie wspomnieniem jakiejś osoby. że wiedza o społeczeństwie. obrazujące proces zmian zachodzących w jego myśleniu a także autobiografie reminiscencyjne. lecz sama jest tą rzeczywistością. Przyjrzyjmy się jednak autobiografii z innej perspektywy.3. jak ktoś postrzega i rozumie własne życie. że stanowi ona „wytwór interpretującej. o systemie wartości osób piszących. sygnalizujące zmienność poglądów autora. A. zaś podejście jakościowe implikuje przekonanie. rozumiejącej. Metoda biograficzna Sedno tej metody opiera się na założeniu. Raczej zakłada się. że wyrażone treści są zawsze relatywne wobec tego. wyrażonej i utrwalonej w symbolach działalności indywidualnego podmiotu. Jednostkowa interpretacja świata nie jest więc dodatkiem do „faktów".2. Można by założyć. uzupełnieniem „obiektywnej rzeczywistości". że obydwie te warstwy przenikają się wzajemnie i dopiero poznanie ich obydwu daje pełniejszy obraz człowieka i społeczeństwa." Wybór treści dokonywany jest w oparciu o pewne wartości. w konkretnych okolicznościach. o tyle autobiografie traktowano jako jednostkowe. stanowiące dla opowiadającego kryterium ich doboru i podstawę interpretacji. odtwarzające koleje losów. . Techniki opracowywania materiałów biograficznych są różnorodne i zależne od tego czy badacza interesuje wyłącznie twórca autobiografii czy też uwaga badacza skupia się bardziej na treściach zawartych w autobiografii stanowiących przejaw zarówno samoświadomości jak i świadomości społecznej osoby piszącej. Wiedza o społeczeństwie jest zawsze wiedzą „czyjąś" a są takie obszary rzeczywistości społecznej. nie poddające się weryfikacji.pisane np.8. wiersz. który badacz próbuje uporządkować pod kątem zawartych w nim myśli. Aleksandra nad komunikowaniem się rodziców z dziećmi. 4. jakimi są postrzegane w znaczących kategoriach kultury". Wśród autobiografii można wyróżnić pamiętniki pisane przez wiele lat. iż pamiętniki same „mówią" a więc nie ma potrzeby niczego . wytworzonym przez rozumiejącą i interpretującą jednostkę. 4. uzasadniając. w związku z czym odrzucane były jako mało wiarygodne źródła informacji. zrekonstruować przekonania ich twórców.żaden przedmiotowy wymiar rzeczywistości społecznej. Analiza tekstu może dotyczyć poziomu leksykalnego słownika frekwencyjnego języka tekstu (autobiografia. Stanowi niejako zapis jednego i jednostkowego życia. W pedagogice rzadko wykorzystuje się autobiografie jako materiał do pogłębionych badań. Jakościowa analiza tekstu Tekst jest systemem znaków. Poważne problemy kształcenia i wychowania skrywają się często pod powierzchowną warstwą oczywistości. za konkurs. w odniesieniu do konkretnych wartości.do nich dodawać. iż „ludzkie działanie nie jest wyznaczone przez wpływ wydarzeń takich „jakimi są rzeczywiście" ale przez wpływ wydarzeń takich. pełnym zaufania kontakcie badacza z badanymi. skażone piętnem subiektywizmu relacje. istnieje więc jako autobiografia tylko o tyle o ile ktoś intencjonalnie przekształca zbiór zdarzeń w wysoce znaczącą i ustrukturowaną całość. W konsekwencji jest ona zjawiskiem nieuchronnie i niezbywalnie subiektywnym. kryje się w nich ogromna wiedza o czasach w których żyli ich autorzy. a ich funkcja ogranicza się do budzenia postawy heroizmu w kolejnych pokoleniach nauczycieli. które możemy poznać jedynie przez ukazanie ich osobistego wymiaru.w sensie obiektywnym . wydobyć ukryte w nim założenia. Wydobyć z autobiografii te wszystkie wątki może właśnie uważny badacz. zanurzonego w świecie. Jest niewątpliwie wiele prawdy w stwierdzeniu. która nie może być dla niego ani niszcząca ani deprecjonująca.in. na który składa się używanie przez nich określonego języka.

moim zdaniem . wypowiedź). w których badacz wchodząc w określoną społeczność. niekiedy wyzwala chęć niesienia mu pomocy. pamiętniki. Inny pomysł na jakościową analizę tekstu przedstawiają M. jego pytania wywołują też określone zmiany w badanych. w autobiografii). Przedstawiony tu pomysł na analizę tekstu dotyczy w zasadzie analizy autobiografii. który wskazał na różnicę elementów pola semantycznego znaczenia podstawowego słowa „godność" w wypowiedziach rodziców i dzieci. legendy.3. co powodować może zmianę jego nastawienia do świata. sztuka .8. że przyjrzy się uważnie wytworom symbolicznej działalności ludzkiej. Całością są natomiast zespoły jednostek odnoszące się do wybranych zagadnień. bądź traktuje swój los jako wypadkową nacisku systemu społecznego w którym przyszło mu żyć. 4. myśli. jest układem znaków. bądź do faz życia (np. przyczyniają się do pogłębienia ich samoświadomości. Wykę autobiografii i jakościowej analizy tekstu do różnych metod badawczych może budzić pewne zastrzeżenia. niespodziewane okoliczności uczyniły je takim. nie zaś obcego i niezaangażowanego obserwatora. Czyżewski i A.1. Bada tę społeczność z pozycji jej uczestnika. Z tego powodu trafniejsze wydaje się nazywanie tej metody badaniem poprzez wspólne doświadczanie. która może przejawiać się zarówno w podnoszeniu jego rangi lub uświadamia- . wcześniejszą wiedzę o badanym zjawisku. Innym wymiarem przełamywania dualizmu na linii badacz . Jakościowa analiza treści jest natomiast techniką opracowywania zebranych materiałów. w którym ci ludzie żyli bądź żyją. Drugim niejako krokiem lub też niezależnym od pierwszego jest ustalenie znaczenia tych najczęściej pojawiających się wyrazów i kontekstu. Jakościowa analiza tekstów ułatwia nam ich odczytanie. treści wystąpień. przełamany więc zostaje stereotyp myślenia o dystansie między badaczem a badanym.rodzajem dokumentu. żyjąc w niej. jak i pośredniej . które zaś stanowią ilustrację dla głoszonych przez autora opinii. który można odczytać. wywiad) a wystarczy.badany jest zaangażowanie badacza w badaną sytuację. sądzę jednak. Znaki są częścią kultury i wiele mówią o ludziach tworzących je. Autobiografia jest . w jakim zostały użyte. określenie tego. przy jej pomocy ustala się które wyrazy są najbardziej znaczące dla tekstu i jakich obszarów rzeczywistości dotyczą. iż „obserwator" wchodzi na przemian w rolę badacza i badanego. przyjmuje postawę „naiwną poznawczo". ułatwiają ustalenie które fragmenty tekstu są wyznaniami autora. W konsekwencji przebywania w badanym środowisku zachodzą w badaczu różne zmiany . „Jednostki" i „całości" .to kategorie umożliwiające strukturalne uporządkowanie wypowiedzi pod kątem kontynuowania przez autora głównego wątku wypowiedzi i odchodzenia od tego wątku. Polega to na zakreśleniu wokół najczęściej pojawiających się wyrazów pól semantycznych. Badacz nie przyczynia się do „stworzenia" materiału.choćby taka jak percepcja samego siebie. które wnioskami. podobnie jak odczytać można zawartość czasopism.4. czyli badanie przez wspólne doświadczanie Wzorem dla obserwacji uczestniczącej są badania etnograficzne. 4. 3.pozwalają badaczowi na ustrukturalizowanie tekstu. „Konstrukcje" . poznaje jej sposób życia. Badacz chcąc poznać interesujące go zjawisko wtapia się w nie. co jest opisem wydarzeń oraz tego co stanowi komentarz autorski. który zamierza poddać analizie a próbuje zrozumieć i opisać rzeczywistość. która jest a nie tę „wytworzoną" przy jego pomocy. Świadomość zachodzących w nim zmian powoduje. wydzielenie z niego wątków głównych i pobocznych. czy też bardziej skłonny jest przyznawać. staje się uczestnikiem badanej społeczności. Należą do nich: 1. Rokuszewska-Pawełek.te kategorie pozwalają na wyszczególnienie autonomicznych jednostek narracji (zarówno bezpośredniej -opowieść badanego. 4. Interesującym przykładem zastosowania w pedagogice tego typu analizy może być praca Z. Sądzę. obyczaje. ponieważ są to źródła wiedzy. Autorzy ci wskazują na cztery zestawy kategorii analitycznych ułatwiających pracę nad tekstem. czyli sposobu w jaki piszący relacjonuje przebieg wydarzeń. co pozwala mu na rejestrację siebie zmieniającego się. Aleksandra. iż w metodologii pozytywistycznej przyjęto nazywać metodami pewne sposoby zbierania informacji. Obserwacja uczestnicząca. a także o świecie. skupianie się przez niego na tym co stanowi sedno opowieści i jej element uboczny. 2. zbierać informacji u innych (ankieta. który nie zbiera materiałów lecz „tylko" próbuje je przeanalizować i zinterpretować. że pewne jego elementy mogą być także wykorzystane przy analizach innych tekstów. Jej cechą charakterystyczną jest przełamywanie dualizmu badacz-badany. Praca nad tekstem w ich propozycji -polega na doborze pewnych kategorii przy pomocy których dokonuje się jego analizy.komentarze).8. że problem polega na tym. wierzenia. Interesujące jest tu odkrywanie czy badany postrzega swoje życie jako tworzoną przez siebie biografię. Badacz nie musi stwarzać sytuacji (eksperyment). w momencie jednak gdy informacji się nie zbiera ponieważ istnieją już jako wytwór ludzkiej działalności: idee.notatka prasowa. Obecność badacza. „Struktury procesowe" . „Linia podstawowa" i „linia recesywna" . który może być poddany badaniu.pojawia się problem nazwania czynności badacza. iż to różne. starając się „zawiesić" na czas badań własne założenia. wiersze. wchodzi on w nią bowiem z całym osobistym systemem wartości. uprzedzenia.pozwalają na określenie odmian narracji. Uwagi dotyczące jakościowej analizy tekstów i autobiografii Zaliczenie przez A.

Zmienia opcje patrzenia na badacza i samo badanie. sondaż diagnostyczny. lecz interpretuje interesujące go zjawisko a jego interpretacja . ROZDZIAŁ V Techniki badań pedagogicznych Kto wielkie stawia kroki daleko nie ujdzie . w której się znalazł. a granice „wkładu" każdej ze stron procesu zmieniają się. Dlatego też studium indywidualnych przypadków.jak pisze A. Przykładem badań. wspólnego znaczenia. Jakościowe metody badania wyzbywają się podejrzliwości wobec subiektywności.) wciąż oczekują na lepsze ich poznanie i opisanie. Pozwoliłoby na opisanie ich z innej perspektywy. co jest charakterystyczne dla przedstawionych powyżej badań jakościowych. Świadczy o tym ilość badań prowadzona przy użyciu tych metod." Badacz nastawiony na wspólne doświadczanie łatwiej „wchodzi" w badane środowisko. Wszystko to. wzajemne relacje pomiędzy wychowującymi i wychowywanymi. Owa humanistyczna metodologia -jak ją w uproszczeniu nazwała A. Źródła tego sposobu myślenia tkwią zarówno w filozofii (fenomenologia. Kamińskiego -jest nieobecne. Wchodząc w nowe dla siebie środowisko badacz nie jest wyposażony w gotową siatkę ustrukturalizowanych zachowań i szczegółowych pytań. Są budowane w oparciu o inną metodologię. Kamińskiego i zaliczonych przez niego do metod jakościowych. Wyka . Jednostkową subiektywność traktują bowiem jako odzwierciedlenie świata-jedyny możliwy dla człowieka sposób poznania go i rozumienia. przy zastosowaniu tych metod. mogłoby stanowić uzupełnienie tej wiedzy. oraz od miejsca. to jednak w postaci nowego.niu i podpowiadaniu mu pewnych rozwiązań. Niezmienna zaś pozostawała metodologia naukowa. psychologia humanistyczna). w których badacz celowo wywiera wpływ na badanych są badania prowadzone metodą interwencji socjologicznej. wyłania się choć „z" nich. w badaniach uznanych za jakościowe przez A. cele przeciwnika i pozwolą mu adekwatniej uchwycić kontekst społeczny sytuacji. przełamuje bowiem monopol metodologii pozytywistycznej na wiedzę o badaniach empirycznych. jak i w samych naukach społecznych (socjologia humanistyczna. Posiada jedynie własne przemyślenia i pewien zestaw kategorii. którą już posiadamy. a to co społeczne jest zawsze tylko jakąś jednostkową perspektywą. monografię można zaliczyć jedynie do „miękkiej" odmiany metod ilościowych. Skomplikowane problemy dotyczące wychowania i kształcenia (np. bądź ujawnić te obszary rzeczywistości społecznej. uświadomić sobie własne cele.przy zastosowaniu innych technik zbierania materiału. wychodząc z założenia. 4.próbuje uprawomocnić inne sposoby badania rzeczywistości społecznej. że w przedstawionym przeze mnie metodach brak jest: studium indywidualnych przypadków. stanowiąca ich podstawę. Pewne problemy dostrzega bowiem dopiero w trakcie badania. osobiste — odbija się to co społeczne i ogólne. jako dodatek szeroko usprawiedliwiający swoje istnienie. Jest to jednak wiedza ważna. Nie ma więc w obserwacji uczestniczącej podziału na badaną rzeczywistość i bezstronnego badacza. iż w tym co jednostkowe. Z istoty tej metody wynika chęć dostarczenia badanemu środków. które ukrywają się przed poznaniem przy pomocy narzędzi stosowanych w badaniach ilościowych. Wydaje się. która jest zarówno sposobem poznawania jak i oddziaływaniem na badanych. nie ogranicza go bowiem „gotowe i zamknięte" narzędzie badawcze. Wiedza o metodach jakościowych jest w naszym kraju niewielka. Badanie przez wspólne doświadczenie jest metodą poznawania zjawisk poprzez pełne zaangażowania uczestniczenie w nich.„rodzi się gdzieś pomiędzy (lub ponad) uczestniczącymi w sytuacji badawczej przedmiotami i podmiotami. nadając im bardziej ludzki wymiar. Demistyfikuje przy tym to co skrzętnie jest skrywane przez metodologię pozytywistyczną: fałszywość przesłanki o obiektywności świata społecznego i o obiektywności badacza. jest wciąż jeszcze spisywana na marginesie.9. Uwagi końcowe Nietrudno zauważyć. Wyka . nie relacjonuje „obiektywnych faktów". Stopień aktywności badacza jest jednak zależny od specyfiki badanego zjawiska. znaczenie grup rówieśniczych w rozwoju społecznym młodzieży itp. specyfika i siła oddziaływania subkultur młodzieżowych.opisanych przez A. Gotowy jest jednak w każdej chwili do poszerzenia przestrzeni obserwowanej w zależności od wymogów i kontekstu sytuacji w której się znalazł. Metody jakościowe mogą stanowić alternatywną perspektywę dla badań pedagogicznych. nie jest wyłącznie rejestratorem lecz też aktywnym uczestnikiem wydarzeń. w którym znaczenia wyjściowe się zawierają. sondażu diagnostycznego i monografii . które ukierunkowują jego „obserwację". Nie zastępują metod ilościowych. hermeneutyka). które pomogą mu lepiej zrozumieć jego własne działania. w innym kontekście. ale je uzupełniają. bowiem nie rejestruje on rzeczywistości „takiej jaką ona jest". Jedynym kryterium. staje się dla niego mniej obcy. w którym prowadzone są badania. nauczycielami i uczniami. że badanie przez wspólne doświadczanie pozwoliłoby wnikliwiej przyjrzeć się wielu trudno dostępnym zjawiskom . inny sposób myślenia o świecie i o poznawaniu. które według w/w autora zadecydowało o nazwaniu ich jakościowymi była ograniczona liczba jednostek poddawanych badaniu.

arkusze do opisu itd. robienia wywiadów.to małe słowo „czynności". 1970). Są to c z yn ności praktyczne. Przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi kontrolnych uzyskujemy najbardziej obiektywny obraz przedmiotu badań. bo na drodze źródła danych do badacza stoi najmniej czynników mogących zdeformować ten obraz. Obserwacja systematyczna wymaga zastosowania technik pomocniczych.obserwacji systematycznej z użyciem skomplikowanych technik pomocniczych z użyciem filmu. jakim podlegają. W pojęciu pierwszym ustalamy ilość i jakość zagadnień. że objęcie definicją wszelkich postaci i aspektów obserwacji jest niemożliwe. Obserwacja otwarta poza popularnym zastosowaniem spełnia ważną rolę w początkowym etapie każdej planowanej działalności badawczej. Nie jest to tendencja słuszna. Obs er w a c j a j e s t c z y n n o ś c i ą badawczą p o l e g a j ą c ą na gromadzen i u dan yc h d r o gą postrzeżeń. zważywszy. czyli kwestionariusze do ankietowania. Daje ona sumę wiedzy o przedmiocie zainteresowań lub pracy pozwalając na sprawniejsze działanie w określonej dziedzinie. poz wa l a j ą c ym i na uz ys kani e optymalnie s p r a w d z a l n yc h i n f o r m a c j i . a to nie przysporzyłoby mu przejrzystości. że pragnąc obserwować kształtowanie się postaw społecznych wychowanków domu dziecka nie powinniśmy . które chcemy poznać. Jest to wprawdzie teza potwierdzana przez wielu badaczy. o p i n i i . następnie wielkość obiektu obserwowanego (zbiorowości lub instytucji) oraz zwrócić uwagę na to aby okres prowadzonej obserwacji przypadł na okres typowy. Jeśli przedmiotem obserwacji są reakcje lub postawy. Wyżej zorganizowaną formą obserwacji prowadzonej już w randze naukowej jest systematyczna obserwacja bezpośrednia l u b pośrednia. Określając czas prowadzenia obserwacji musimy uwzględnić rozmiar zagadnienia. czasu oraz sposobu gromadzenia materiału. że poza generalnymi regułami poprawności. Znaczy to. arkusz obserwacyjny. która daje podstawę do szczegółowego planowania dalszego toku badań a głównie do sformułowania zagadnień wstępnych i hipotez roboczych. Należy pamiętać. na zmiany natężenia i szybkości ich przebiegu w zależności od określonych warunków. Przy prowadzeniu badań terenowych metodą sondażu diagnostycznego jest ona nieodzownym etapem przygotowawczym. Bywa więc tak. Tak szeroka definicja pozwala natomiast zastosowanie jej do każdego typu obserwacji. Wiele bowiem nieporozumień powstaje wokół wszelkich technik. które posługują się różnorodnymi narzędziami. Mogą to być bądź cechy bądź procesy bądź wreszcie reakcje i postawy. magnetofonu i kwestionariuszy włącznie. że za technikę uważa się ankietę w znaczeniu kwestionariusza pytań a nie czynności ankietowania. które pragniemy zaobserwować na wybranej populacji. to uwagę skupić trzeba na roli motywacji i zmiennych wywołujących określone reakcje. W szkicowym stylu zaprezentować pragnę ich charakterystyki. obserwacja otwarta albo swobodna. Stosować ją można i najczęściej stosuje w praktyce każdy wychowawca. sposób przygotowania oraz okoliczności zastosowania. Obserwacja Obserwacja jest najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia materiałów. Obserwacją można bowiem nazwać prostą. Próba nadania jej większej precyzji równałaby się znacznemu skomplikowaniu werbalnemu wyrażenia. O nich mówić będziemy jednak przy omawianiu poszczególnych typów obserwacji. faktów (Kamiński A. Wszystko inne to przedmioty i narzędzia służące tym czynnościom. każdy nauczyciel oraz organizator. każda sytuacja oczekuje oryginalnych rozwiązań badawczych także w zakresie technicznych rozwiązań. test itp. Dla poznania postaw określić musimy wskaźniki ich występowania i oceny. Ponieważ zaś w badaniach środowiskowych stosuje się zarówno obserwację „prymitywną" jak również złożoną zwaną systematyczną obserwacją kontrolowaną zachodzi konieczność stworzenia definicji uniwersalnej. W przypadku procesów lub przemian baczną uwagę zwrócić musimy na uwarunkowania. nieplanową rejestrację zdarzeń i faktów ale także złożony proces kontrolowanej . Przedstawię obecnie najczęściej stosowane techniki badawcze użyteczne w badaniach pedagogicznych. Dzięki jej zastosowaniu można uzyskać wiedzę ogólną o obiekcie badań.1. 5. Technika badań to czynność poznawcza. Z definicji wynika konieczność zaplanowania następujących elementów: problematyki. lecz wymagająca wielu zastrzeżeń wstępnych. Jest jak powiedzieliśmy najbardziej uniwersalnym sposobem badań ale równocześnie i najbardziej pierwotnym ze względu na swą historię jak i istotę w przypadku indywidualnego jej traktowania. to najczęściej proces angażujący badacza i innych ludzi. Z uwagi na jej złożoność i wszechstronność istnieją niekiedy tendencje do nazywania jej metodą badawczą. Obserwacja dostarcza badaczowi najbardziej „naturalnej" wiedzy o obserwowanej grupie a więc i najbardziej prawdziwej. Polega ona na planowym gromadzeniu spostrzeżeń przez określony czas w celu poznania lub wykrycia istniejących zależności między zjawiskami rodzaju i kierunków procesów zachodzących w zbiorowościach społecznych lub instytucjach. że obserwacja swe naczelna miejsce wśród sposobów poznania zawdzięcza konieczności łączenia w niej wielu technik pomocniczych. Lapidarność tego sformułowania bierze się stąd.Lao-cy Powtórzę użytą już wcześniej definicję techniki badań. Najpopularniejszą postacią obserwacji jest tzw. To co w tej definicji wymaga szczególnej uwagi . regulowane starannie wypracowanymi d yr e kt yw a m i . skale do testowania.

Od sprawności narzędzi obserwacji zależy jej wartość. stopień akceptacji przez grupę roli obserwatora pozostanie nieznany. której jest członkiem tracąc w ten sposób konieczny obiektywizm ocen. Obserwacja uczestnicząca jawna polega na poinformowaniu grupy o roli badającego. które objąć ma obserwacja. Mam tu na myśli tzw. Obserwacja ukryta występuje wówczas gdy badana grupa nie jest świadoma roli. Pewna sfera spraw grupy młodzieżowej będzie dla dorosłego badacza zawsze zamknięta (chodzi tu bardziej o zachowania niż o opinie). Dla rzetelności dodać należy. a po wtóre są czynnikiem kontrolującym prawidłowość prowadzonej obserwacji. Nie ma bowiem w grupie młodzieżowej roli dla badacza dorosłego. Narzędzia obserwacji Najistotniejszym problemem dla tego typu obserwacji jest sposób gromadzenia materiałów. Mają one tę cechę. Ten typ obserwacji występuje wówczas jeśli badający stanie się uczestnikiem badanej zbiorowości i jest przez nią akceptowany. a ponieważ używany jest rzadko można pominąć jego omówienie. którymi posługujemy się przy obserwacji pełnią dwojaką funkcję: po pierwsze służą do gromadzenia spostrzeżeń. jaką spełnia nowy jej członek. Ponadto daje możliwość wykrycia nowych cech i zależności. Doskonalszą techniką gromadzenia materiałów jest stosowanie technik standaryzowanych. Jest to więc najlepszy sprawdzian poprawnego prowadzenia obserwacji. lecz raczej jako etap wstępny do badań szczegółowych. opisy. na koloniach w czasie świąt zimowych. opinie i reakcje grupy. że omawiany typ obserwacji istotnie może występować bez narzędzi kontrolnych.planować prowadzenia badań np. w jakich osobnik dorosły jest akceptowany przez grupy dziecięce lub młodzieżowe. Otóż obserwator mimowolnie przyjmuje sposób zachowania. Ten sposób prowadzenia rejestracji materiału nie daje gwarancji gromadzenia materiału pełnego oraz możliwości weryfikowania prawidłowości prowadzenia spostrzeżeń. rejestracja dźwiękowa lub fotograficzna. Szczególnym typem uczestnictwa częściowego jest uczestnictwo nauczyciela lub wychowawcy w grupie rówieśniczej młodzieżowej. lecz będzie on pełnił wówczas rolę techniki badawczej niepełnowartościowej. Z tych powodów uczestnictwo w grupie z punktu widzenia skuteczności badań nie może być pełne. a przez to obserwacja nie daje prawdy obiektywnej. Narzędzia. Do tych pierwszych należą notatki. Np. Wyróżnienie jednak systematycznej obserwacji planowej kontrolowanej wydaje się być zabiegiem nietrafnym. a to naszym zdaniem odebrałoby jej atrybut naukowości. I w tym sensie możnaby nazwać obserwację taką obserwacją niekontrolowaną. 5. Aczkolwiek i tu można stosować pewne sposoby kontroli. że gromadzą materiał bez wyróżniania poszczególnych zagadnień i aspektów oraz bez umiejscowienia czasowego. ponieważ zakłada. na które warto zwrócić uwagę. Wróćmy więc do sposobów gromadzenia materiału badawczego z systematycznej obserwacji planowej. Arkusz obserwacyjny to wcześniej przygotowany kwestionariusz z wytypowanymi wszystkimi zagadnieniami. Taka sytuacja zachodzi szczególnie często przy obserwacji jawnej gdyż badana grupa mając świadomość roli nowego członka nie jest w pełni naturalna w swoich zachowaniach. nasze materiały dajemy do czytania osobom towarzyszącym. Może mieć dwie postacie: być jawną lub ukrytą. gdy część dzieci idzie w gościnę do domów prywatnych. zorientowanym w koncepcji badań. Wcześniejsza typologia zagadnień zapobiega przeoczeniu przez badającego któregoś z nich oraz nadaje określony kierunek badaniom. Pełniła ona w naukach społecznych dużą rolę.nowych zmiennych wpływających na zmiany zachowania i reakcji. zdarzenia i okoliczności mające związek z danym zagadnieniem. a które w arkuszu uwzględnione nie były. W badaniach socjologicznych i pedagogicznych mamy wiele przykładów stosowania obu postaci obserwacji uczestniczącej. W każdej sytuacji należy ściśle rejestrować pojawianie się w czasie . co ma szczególne znaczenie przy wprowadzaniu nowych zmiennych w badane układy lub celowym przekształcaniu zbiorowości. Jak powiedzieliśmy wyżej obserwacja uczestnicząca wymaga akceptacji roli badacza w przypadku obserwacji jawnej jako obserwatora. Stopień szczerości w relacjach indywidualnych jest trudny do określenia. Niesie ze sobą jednak swoiste niebezpieczeństwo. Ogólnie i nieprecyzyjnie można podzielić techniki gromadzenia materiałów na niestandaryzowane i standaryzowane. w przypadku obserwacji ukrytej jako nowego członka grupy spełniającego określoną rolę. Uzyskujemy od nich ocenę materiału w sensie jego kompletności i prawidłowego kierunku. że założenia badawcze takie właśnie stawiają wymagania. Chyba. Obserwacja niekontrolowana jest po prostu nierzetelną techniką badawczą i nie ma powodu upowszechniać jej znajomości. Notowania mogą być jeszcze oznaczone datą. Ten typ . którą mógłby zająć uzyskując wszelkie prawa członka grupy. nawet przy znajomości granic. W odpowiednich rubrykach pod określonym zagadnieniem notujemy wszelkie spostrzeżone fakty.1. Dlatego do badania grup młodzieżowych lub dziecięcych obserwacja uczestnicząca ma zastosowanie ograniczone. Wprawdzie w socjologii na określenie typu obserwacji posługującej się narzędziami sprawdzającymi poprawność jej przebiegu używa się pojęcia obserwacji kontrolowanej. że systematyczna obserwacja planowa nie musi posługiwać się narzędziami kontroli. Będzie to bowiem zawsze uczestnictwo częściowe. Uczestnictwo w badanej zbiorowości daje możliwość zebrania szerszego i bogatszego materiału niż w przypadku stosowania innego typu obserwacji. Obecnie jeśli obserwację nazywamy systematyczną to określenie to oznacza nie tylko sposób prowadzenia spostrzeżeń. Szczególnym przypadkiem obserwacji systematycznej jest obserwacja uczestnicząca. To co dotychczas było nazywane obserwacją kontrolowaną i niekontrolowaną to po prostu atrybut poprawności i naukowości. Jest to poznawczo zawsze uczestnictwo częściowe. lecz również sposób ich rejestrowania a to jest tożsame z kontrolą jej prawidłowości.1. arkusz obserwacyjny lub dziennik obserwacji.

c) bliższe poznanie przedmiotu obserwacji przez zastosowanie obserwacji otwartej lub innych procedur poznawczych. rozwijać i uzyskiwać ich wszechstronniejsze naświetlenie. że arkusz obserwacyjny jest dobrym Grodkiem do porównania danych między nimi. które mogłyby rzutować na obiektywność danych. ani ścisłości w zadawaniu poszczególnych pytań. systematyczny i kontrolowany. Do tego celu lepiej służą swobodne rozmowy według dyspozycji (pytania otwarte). jeśli wydają się być ważne.2.musimy ograniczyć się do sformułowania szerokiej definicji. Wśród pedagogów utarła się nazwa wywiadu środowiskowego. opracowanie odpowiednich formularzy i arkuszy obserwacyjnych. Ale. czy w różnym czasie w tej samej zbiorowości czy wreszcie na różnych grupach. kategoryzacja zagadnień. W przypadku obserwacji bezpośredniej prowadzący badania osobiście wykonuje wszystkie czynności związane z tokiem poznania. Materiał uzyskany drogą wywiadu pozwala ponadto na analizę układów i zależności między zjawiskami. Zdarza się jednak prowadzenie wywiadu tylko według pewnego planu w postaci dyspozycji do rozmowy nie narzucających ani kolejności. Istnieje więc tylko jedno źródło deformacji danych. 5. d) szczegółowe opracowanie koncepcji badań. b) jasne sformułowanie zagadnienia i celów obserwacji. opinii i postaw danej zbiorowości. Celem tych badań jest bowiem możliwie wszechstronne i dogłębne poznanie istoty zjawisk wychowawczych zachodzących w środowisku. Sposób opracowania arkusza obserwacyjnego zależy od konkretnych okoliczności i wymogów badawczych. zdaniem naszym.podobnie jak przy określaniu pojęcia obserwacji . 5. Od innych wyróżnia go zakres i cel. Sama obserwacja powinna być planowa. Zwiększa to ilość zabiegów technicznych i wymaga więcej pracy. Arkusz obserwacyjny wbrew swej nazwie nie musi być arkuszem zawierającym wszystkie zagadnienia na jednej karcie. to taki sposób postępowania nie wydaje się wykluczony. systematyczna i dokładna. Warunkami tej poprawności są: a) wstępna znajomość przedmiotu obserwacji. Wywiad służy głównie do poznawania faktów. Podsumowując to pobieżne omówienie obserwacji jako techniki zbierania materiałów należy zwrócić uwagę na konieczność poprawnego jej zorganizowania. Ale dopiero wówczas słuszna jest taka nazwa. Inne zagadnienia z podpunktami na i nn ej karcie. W pedagogicznych badaniach środowiskowych arkusz obserwacyjny jest najdoskonalszą techniką gromadzenia materiałów obserwacyjnych. Często jednak pewne sprawy wymagają precyzyjnego i konkretnego poznania. Najważniejszym jednak warunkiem poprawnego przeprowadzenia wywiadu są właściwie przygotowane dyspozycje. Szczegółowe zagadnienia można notować na pojedynczych kartkach a potem chować je do odpowiednio poznaczonych kopert. Przy obserwacji pośredniej. gdy jest to zestaw pytań. że w pedagogicznych badaniach środowiskowych badana zbiorowość rzadko jest wielka. Można także zagadnienia przypadkowe. Tendencje panujące we współczesnej pedagogice zmierzają do opierania wywiadu na kwestionariuszu skategoryzowanym. Wywiad Wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz. które można ukierunkowywać. czemu lepiej służy kwestionariusz skategoryzowany.obserwacji można w pełni uznać za planowany. Czynniki zakłócające wiarygodność informacji . zbudowany według specjalnych zasad. Od jego obiektywizmu i skrupulatności zależy rzetelność uzyskanych materiałów. Konieczna jest ścisła standaryzacja zagadnień i opracowanie drobiazgowych wskazań badawczych oraz eliminowania możliwych osobistych postaw i zaangażowań. zachodzi wówczas konieczność stworzenia jednorodnej aparatury badawczej dla uniknięcia większych deformacji uzyskanego materiału. Jeśli dodać. Obserwacja systematyczna może być prowadzona bezpośrednio lub pośrednio. Wspomniany dziennik obserwacji kategoryzuje spostrzeżenia ze względu na czas pojawiania się określonych faktów lub zmienności procesów i stosunków w badanych grupach. Prowadzony jest jak nazwa wskazuje w postaci zapisów dziennych. charakteru i zależności środowiska wychowawczego.1. a z taką mamy do czynienia w badaniach wielkich zbiorowości lub licznych problemów materiały gromadzi większa ilość pracowników. Ma ona jeszcze i tę zaletę. którym jest sam badający. Arkusz obserwacyjny daje możliwość porównania i oceny materiałów badawczych pod względem ich jednoznaczności i zakresu. ale daje nieporównanie wartościowe materiały. Zagadnienia szersze mogą być rozbite na szczegółowe i mieścić się na jednej karcie. nic nie stoi na przeszkodzie aby stosować taką dwustopniową procedurę. Przy badaniach szczegółowych jednego zagadnienia spełnia on bardzo pożyteczną rolę. Sprawność wywiadu i wartość uzyskanego materiału zależą od wielu czynników. Dla badań środowiskowych tendencja taka nie zawsze będzie najlepsza. I znowu . Wykorzystywany jest przy poznawaniu układów. która obejmie wszystkie rodzaje i sposoby przeprowadzania wywiadów. Bardzo bowiem ważną jest sprawa porównywalności danych uzyskanych drogą obserwacji prowadzonej czy to przez różnych badaczy. a także do poznawania wszelkiej problematyki środowiska i aspektów wychowania w środowisku społecznym. Określa się je zazwyczaj mianem kwestionariusza.2.

a szczególnie o tym. a w żadnym razie nie czynić zabiegów pobudzających do udzielania odpowiedzi na siłę. W badaniach środowiskowych pierwszy sposób daje większe korzyści. niejasnymi lub niezrozumiałymi pojęciami. Waga tego problemu wzrasta w miarę zwiększania się ilości osób prowadzących badania. Musimy język kwestionariusza dostosować do języka używanego w danej zbiorowości.W potocznym rozumieniu i praktyce owe pierwsze rozmowy sondażowe według tylko ogólnego planu dają dopiero podstawę do opracowania szczegółowego kwestionariusza do prowadzenia dalszych wywiadów. 3. może być równie ważne. Główne typy wywiadów w badaniach pedagogicznych Wiele spośród powyższych wskazówek wyda się jaśniejszymi na tle omówienia poszczególnych typów wywiadu. Nieznajomość faktów lub nieposiadanie opinii w pewnych sytuacjach z punktu widzenia wartości materiału.może stać się przyczyną świadomego zafałszowania prawdy. Wywiad skategoryzowany zapewnia większą ścisłość i porównywalność danych. bądź wreszcie możemy pewnych wiadomości nie uzyskać. Zdarzają się także próby udzielania odpowiedzi. prezentowanie przez ankietera własnej wiedzy lub opinii sit niewskazane. które chcemy zbadać. Wskazania te mają ogromne znaczenie szczególnie przy prowadzeniu wywiadów środowiskowych. a nawet pogłębiania zagadnień przez stawianie pytań dodatkowych. źródłem uzyskiwania fałszywych danych jest sam prowadzący badania. Celowi temu najlepiej służy maksymalne skategoryzowanie zagadnień. jeśli respondent ich nie posiada. W tym punkcie badacz staje przed koniecznością rozwiązania szeregu trudności. przez manifestowanie szerokiej wiedzy i potępianie jej braku. konieczne środki do stworzenia odpowiedniej atmosfery wywiadu. bo przy wywiadzie otwartym nigdy nie uda się wyeliminować cech indywidualnych. dyskrecja to m.2. warunkiem przeprowadzenia dobrego wywiadu jest zaufanie. Jego głównym celem jest uzyskanie prawdy. przekonanie o naukowym charakterze badań i podnoszenie wagi problemów. wymiana informacji. Wskazane więc są zabiegi zapewniające badanemu pełną dyskrecję. Wreszcie ważnym. Stopień usystematyzowania pytań i ich ujednolicenie to główne różnice konstrukcyjne. Przy organizowaniu ekipy badawczej należy pamiętać. 5. Narzucają one określony sposób prowadzenia wywiadu. chęć ulżenia w kłopotach. Różnią się one od siebie. a także o przywiązanie jednakowej uwagi do wszystkich problemów. aby nie sugerować badanemu formy i treści odpowiedzi. Należy zatem podporządkować jego indywidualne cechy wymaganiom reguł badania. ukryty i jawny nieformalny. Należy więc umiejętnie wychwytywać takie próby. Jeśli badania prowadzi kilka osób. ważnym zagadnieniem staje się jednorodność uzyskiwanych danych oraz możliwość kontroli i porównywalności danych. a nawet wówczas gdy nie jest pewny. Przedmiotem wywiadu jest uzyskiwanie informacji. który . zasadami konstrukcyjnymi. mimo że respondent nie posiada potrzebnych informacji czy wiedzy. Mamy wówczas gwarancję.2. uprzejmość. kłaść różny nacisk na poszczególne problemy. Wywiadem jawnym nazywamy rozmowę. tzn. przez podsuwania gotowych odpowiedzi. uzyskiwanie takich samych informacji przy użyciu takiej samej techniki przez różnych badaczy. które mogą zapewnić te warunki.in. Chodzi tu głównie o jednoznaczne pojmowanie poszczególnych pytań. oraz ustalenie kolejności ich zadawania. których materia często jest drażliwa i koniecznie wymaga zaufania i szczerości. aczkolwiek nie ostatnim jeszcze. tzn. w której badany poinformowany jest prawdziwie o celach. Druga to narzędzie badawcze. jak i jej posiadanie.mogą różnie odbierać określone informacje. Ze względu na sposób prowadzenia wywiadu wyróżniamy wywiad jawny. Ze strony respondenta możemy uzyskać bądź celowo fałszywe informacje. czyjego sąd lub postępowanie nie spotka się z dezaprobatą ankietera. bądź zostać mimowolnie wprowadzeni w błąd. musimy objąć nim wszystkie zagadnienia postawione w celach i hipotezach badawczych. ani ankieter. Aby te osiągnąć. że sam ankieter jest także swoistym narzędziem badawczym. l. tymczasem na drodze do tego stoi szereg przeszkód.jeśli stanowią ekipę .będąc głównym źródłem materiału . np. toteż dyskusje. jak wynika z powyższych uwag. Dlatego prowadzący badania nie powinien manifestować żadnych postaw i wyrażać żadnych ocen. 2. Drugi ściśle ogranicza kolejność i brzmienie stawianych pytań. kwestionariusz. Może nie obejmować wszystkich ważnych zagadnień. tendencyjnie ukierunkowywać tok badań. że głównym obiektem zainteresowania będzie sam problem badawczy i nic poza tym. charakterze i . Może wreszcie być niedostatecznie skategoryzowany. W zasadzie w pełni omówione zostały wywiady skategoryzowany i nieskategoryzowany. Należy też pouczyć ankieterów o zasadach prowadzenia wywiadu. a więc być niewyczerpujący. należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż z ankieterami oraz wyposażyć ich w wywiad standaryzowany. Jeden daje możliwość swobody w formułowaniu pytań oraz zmieniania ich kolejności. szczerość i przychylność badanego. Takt. ani inne sprawy uboczne. których nie można zmieniać. którego forma może w sposób istotny wpłynąć na treść uzyskiwanych danych. Trzecia wreszcie to prowadzący badania. który . Może posługiwać się niestosownym językiem. a przez pozostawienie zbyt wielkiej swobody ankieterom może być powodem dowolnych i różnych interpretacji tego samego zagadnienia. że przy zachowaniu podstawowych warunków rzetelności rejestrowania danych oraz ich poprawnego rozumienia uzyskamy jednorodne odpowiedzi we wszystkich wypadkach. wskazane są wszelkie środki. nie używanymi w danej zbiorowości lub przez tę zbiorowość inaczej rozumianymi. Na celowe wprowadzenie w błąd wpływa też obawa respondenta przed narażeniem się panującym w danej zbiorowości konwenansom lub stereotypom postępowania. Następnym źródłem uzyskiwania prawdy niepełnej lub danych fałszywych jest kwestionariusz. a więc ani respondent. które zaważyć mogą na dalszym prowadzeniu badań. Pierwsza to respondent. określeniami. Kategoryzacja oznacza zbudowanie ścisłych pytań. Jeśli więc pragniemy zbudować poprawny kwestionariusz.

kafeteria przedstawiać się może następująco: „poprawa sytuacji materialnej. że badany. skrępowanie obecnością innych lub psychoza zbiorowa. Różnica polega na tym. pozwalający na zaprezentowanie swej odpowiedzi. . orientując się w fakcie prowadzenia z nim wywiadu. pragnienie podniesienia kwalifikacji. danych liczbowych.inne. o celach i przedmiocie rozmowy. faktów. kursów dokształcających itp. celowe jest przeprowadzenie wywiadu ukrytego.. gdy przedmiotem badań są opinie lub fakty jednorodnej grupy np. Może być wypełniana przez samego respondenta bądź przez badającego.". tam. czasopism. Wywiad zbiorowy ma uzasadnienie wówczas. że wywiadom zbiorowym towarzyszą pewne emocje dodatnie i ujemne. Wywiad. Najczęściej też pytania są zamknięte i zaopatrzone w tak zwaną kafeterię. Ankieta jest niezastąpiona w badaniach pedagogicznych jako narzędzie poznawania cech zbiorowości. badania dokumentów). ankiety. Bywają jeszcze wywiady indywidualne i zbiorowe. słuchaniu radia. gdy pragniemy zdobyć wiedzę wyjściową. storę zawierają jeden punkt oznaczony zazwyczaj słowem „inne". poza które odpowiadający wyjść nie może. Wywiad ten musi być skategoryzowany. Odmianą takiego wywiadu jest wywiad jawny nieformalny. nie powinniśmy badań pedagogicznych. gdzie nie możemy uzyskać pełnej wiedz\ o badanym przedmiocie na innej drodze (obserwacji. Kafeterią półotwartą nazywamy taki zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi. Kafeterie bywają zamknięte i półotwarte oraz koniunktywne i dysjunktywne. wyrażająca się w wyolbrzymianiu lub przeinaczaniu faktów. dając potem możność obliczenia częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi. Nie w pełni może być wykorzystana do poznawania układów i zależności społecznych. w zależności od liczby osób biorących jednorazowo udział w wywiadzie. reprezentatywności i znaczenia poszczególnych zagadnień. gdzie pragniemy poznać postawy. kiedy zależy nam na pogłębionym poznaniu środowiska wychowawczego.". następująca: „Jakim zajęciom oddajesz się najchętniej w czasie wolnym? . . Jest to bowiem szczególny przypadek wywiadu. motywacje. daje bardzo cenny materiał poznawczy. . pragnienie awansu. czyli zestaw wszelkich możliwych odpowiedzi. że wielu socjologów i pedagogów nie wymienia jej w opisie technik badawczych. lecz tylko wybiera wśród możliwości. Wywiady te wymagają dużej sprawności pamięciowej i zręcznego posługiwania się pytaniami rozpoznawczymi. jakie daje sformułowany zestaw. Ze względu na wysoki stopień kategoryzacji ankieta staje się podstawowym narzędziem kontaktu badanego z badającym. Ankieta dotyczy najczęściej wąskiego zagadnienia bądź problemu szerszego rozbitego na kilka zagadnień szczegółowych. b) zakres i „głębokość" problematyki. które niekiedy mogą być różne od osobistych. Kafeteria koniunktywna pozwala na wybranie kilku możliwych odpowiedzi. c) zasady jej przeprowadzania i związane z tym różnice dystansu społecznego między badanym a badającym. inne. 5. Kafeterią zamkniętą nazywamy ograniczony zestaw możliwych odpowiedzi. jednoznacznych i porównywalnych danych na temat jednego zagadnienia. Pytania ankiety są zawsze konkretne. Może spełniać pożyteczną rolę w początkowym etapie badań. Uzyskujemy wtedy wiedzę obszerną i w miarę wszechstronną. Należy też pamiętać. . w którym badany nie jest poinformowany o roli ankietera.zabawom z kolegami. jest t e c h n i k ą gromadzenia i nform acj i p o l e g a j ą c a na w y p e ł n i e n i u n a j c z ę ś c i e j s a m o dz i e l n i e przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera.chodzeniu do kina.np. mogące mieć znaczenie dla wiarygodności badań . W trakcie luźnej rozmowy badający usiłuje przez stosowne jej ukierunkowanie uzyskać interesujące go dane. kiedy pragniemy poznać możliwości jego zmiany lub modelowania dla potrzeb określonych celów wychowawczych. -pomaganiu w gospodarstwie domowym. nie jest poinformowany o właściwym jego przedmiocie. a tym samym utworzenia hierarchii. a właściwie wywiad ukryty formalny. nie stwarzającą jednak możliwości oceny rozkładu poszczególnych opinii i podstaw.lekturze książek. Ankieta zatem.majsterkowaniu lub innym zajęciom miłośniczym.. Jeśli przedmiotem wywiadu są zagadnienia drażliwe bądź jeśli rola społeczna badanego w danej zbiorowości określa ściśle jego opinie lub postawy. Trudniej zaobserwować przy jej pomocy bardziej złożone problemy środowiska wychowawczego.3. Stosujemy go tam. . zależności.oglądaniu telewizji. ścisłe i jednoproblemowe. Przykładem kafeterii koniunktywnej może być wyżej przytoczona lub np. Wypełnienie ankiety polega na podkreśleniu właściwej odpowiedzi lub stawianiu określonych znaków przy odpowiednich zadaniach kafeterii. których celem jest budowanie pewnych . przebiegu i uwarunkowania procesów społecznych w środowisku. jeśli nie mieści się w żadnym zaproponowanym sformułowaniu. Od wywiadu właściwego odróżniają ankietę 3 cechy: a) stopień standaryzacji pytań.przedmiocie wywiadu.. dotyczące uczestników zajęć świetlicowych. jak podkreślaliśmy już niejednokrotnie. w pytaniu: „Jakie motywy skłoniły Pana(ią) do podjęcia studiów zaocznych". Doceniając zatem jej znaczenie. opinii o zdarzeniach.. A n k i e t a Ankieta jest do tego stopnia niesamodzielną techniką gromadzenia dokumentów. Szuka się więc ścisłych skategoryzowanych. a miarę ogólną do przygotowania szczegółowych badań wywiadem lub przy pomocy obserwacji. Np.

uogólnień lub wyznaczanie kierunków działania, opierać w całości na ankiecie. Wyżej podaliśmy tylko niektóre możliwości jej konstrukcji i realizacji. W ankiecie można stosować wiele typów formalnych rozwiązań i wiele sposobów jej realizacji. Znaczenie jej wzrasta w przypadku badań wielkiej próby. Wtedy należy dążyć do takich rozwiązań konstrukcyjnych, które zapewniają maksymalną wiarygodność uzyskiwanego materiału. C e c h ą odróżniającą ankietę od wywiadu w sposób najbardziej znamienny, jest to „iż nie wymaga kontaktu bezpośredniego" badającego z badanym „informator jest tu respondentem, który sam pisemnie odpowiada na pytania kwestionariusza" (Kamiński 1974). 5.4. Badanie dokumentów Badanie dokumentów i materiałów jest techniką badawczą s ł uż ącą do gromadzenia wstępnych, opisowych, także ilościowych i nform acj i o badanej i nst yt ucj i czy z j a w i s k u w yc h o w a w c z ym . Jest także t e ch ni ką p o z n a w a n i a b i o g r a f i i j ednos t ek i o p i n i i w yr a ż o n yc h w d o k u m e n t a c h . S a m o d z i e l n i e r z a d k o może w ys t ę p o w a ć w rol i i n s t r u m e n tu n a u k o w e g o p o z n a n i a . Mimo to badanie i analiza dokumentów jako technika gromadzenia wiedzy należy do często stosowanych technik badawczych. Technika ta pełniąc przez długi czas rolę jednej z głównych technik zdobywania wiadomości doczekała się jednak współcześnie surowej dość krytyki socjologów. Zarzuca się jej małą przydatność do analiz ilościowych, statystycznych, trudno zweryfikować prawdziwość dokumentów i materiałów, które ulegały zafałszowaniu bądź mimowolnemu przez niesprawność pamięci, bądź celowemu przez autorów. Zarzuty te jednak dotyczą tylko pewnej grupy materiałów i dokumentów. Dla potrzeb bowiem badań pedagogicznych wyróżnić musimy 2 rodzaje dokumentów. Pragnąc zachować jednolitą nomenklaturę nazwiemy je za Stefanem Szostkiewiczem dokumentami kronikarskimi i opiniodawczymi. 1. Dokumenty kronikarskie to wszelkie materiały statystyczne, obrazujące określone sytuacje, dokumentujące fakty i działania. Dokumenty kronikarskie to wszelka dokumentacja instytucji badanej' placówki czy zjawiska. Np. badając funkcjonowanie domu kultury w środowisku będziemy analizować wszelką dokumentację historyczną, finansową, personalną i dokumentację działalności merytorycznej takie jak dzienniki zajęć, plany pracy itp. Ten typ dokumentu nie podpada pod wymienione wyżej krytyczne uwagi. Pedagoga interesować będzie również dokumentacja szersza. Pragnąc poznać bliżej środowisko społeczne uczniów danej szkoły, będziemy korzystać z dokumentów Rady Narodowej, wydziału kultury, miejscowej biblioteki publicznej, nawet izby wytrzeźwień, jeśli interesuje nas alkoholizm środowiska czy młodocianych i wielu innych instytucji. I ten typ dokumentacji nie podpada pod krytyczny osąd socjologów, o którym wyżej była mowa. Wręcz przeciwnie posiada on cechy wyjątkowej rzetelności materiału badawczego. Można go wyrażać przede wszystkim w sposób statystyczny, jego wiarygodność jest wysokiej próby i w każdej chwili może być zweryfikowany. Daje też ogromnie duże i ciekawe możliwości porównań. Ten właśnie typ dokumentów i materiałów w badaniach środowiskowych odgrywa ogromną rolę i rola ta wydaje się wzrastać. Trudno wyobrazić sobie prowadzenie jakichkolwiek badań pedagogicznych, monograficznych, bądź terenowych, których nie trzeba byłoby poprzedzić choćby pobieżną pod względem zakresu i treści analizą dokumentacji. Tak więc można tylko zalecać staranny i trafny dobór dokumentów statystycznych i rzeczowych przy badaniu każdej zbiorowości i każdej instytucji. Analiza tych dokumentów mimo ich że tak powiem „urzędowej" wiarygodności powinna być krytyczna. 2. Innego typu wiedzy dostarczają nam dokumenty opiniodawcze. Do t e j grupy dokumentów zaliczymy wszelkie osobiste materiały powstałe bez udziału badającego w ogóle lub tylko jako czynnika inspirującego. Znajdą się tutaj listy, pamiętniki, wypracowania, wypowiedzi na piśmie na określony temat itp. Wbrew krytycznemu stosunkowi wielu socjologów wobec tej techniki gromadzenia faktów odgrywa ona jednak ciągle poważną rolę w badaniach. Jest to wprawdzie pogranicze technik projekcyjnych : analizy dokumentów, jednak przez swą specyfikę może być zakwalifikowana do omawianej techniki badań. Ten typ dokumentów, które nazwać można dokumentami osobistymi dostarcza nam wiedzy nie o samej rzeczywistości lecz głównie o opiniach na temat tej rzeczywistości. Rola badacza jest tutaj bardzo ograniczona. Albo nie występuje w ogóle albo ogranicza się do podsunięcia tematu rozważań. Ten typ dokumentów badawczych jest powszechnie wykorzystywany w badaniach pedagogicznych. Prawda, że traktowany jest na ogół jako technika pomocnicza. Wszelako jest niekiedy niezastąpiony dla poznania przeżyć młodzieży, reakcji i postaw dzieci w określonych sytuacjach, bardzo bezpośrednich opinii o rzeczywistości. Nie ma też powodu aby dyskwalifikować tę technikę zbierania materiałów jeśli jest ona traktowana z odpowiednim dystansem zaufania i zdajemy sobie sprawę z jej niedoskonałości. O tak zdobytych materiałach niewątpliwie można orzec, że ich wiarygodność jest niejasna, że mają w zasadzie tylko jakościowy charakter i trudno je zweryfikować. 5.5. Analiza treści Na terenie socjologii pojawiają się tendencje do zmodyfikowania techniki badań polegającej na badaniu dokumentów osobistych. Poddając w wątpliwość ich wartość jako dokumentacji naukowej stosuje się wobec nich nowy sposób

opracowania zwany analizą treści. A n a l i z a t r e ś c i jest t e c h n i k ą badawczą s ł u ż ą c ą do obiektywnego, system a t yc z n e g o i i l o ś c i o w e g o o p i s u j a w n e j treś ci p r z e k a z ó w i n f o r m a c y j n y c h (B. Berelson 1952). Dokument osobisty przestaje interesować socjologa jako świadectwo określonej autentycznej rzeczywistości. Badacz nie dowierzając jego adekwatności z rzeczywistością interesuje się subiektywnym, wyrażonym w dokumencie wyobrażeniu rzeczywistości. Badający nie szuka tutaj narzędzi pozwalających zweryfikować dokument. Zafałszowania i zniekształcenia celowe i mimowolne stają się przedmiotem analizy socjologicznej pod kątem szukania ich przyczyn, rozmiarów, rodzajów itp. Wyrażają się w nich określone treści psychospołeczne, „projekcyjne manifestacje osobowości autora". Treść dokumentów wyrażać może liczne zjawiska i być świadectwem różnorodnych przemian, charakterystyk, cech psychicznych itp. Charlotte Biichler studiując problematykę okresu dojrzewania młodzieży, posiłkując się analizą treści pamiętników 3 dziewcząt reprezentujących 3 generacje ukazała przemiany w stosunkach dzieci z rodzicami w określonym przedziale czasowym (40 lat) oraz różnorodne przemiany kulturowe. Analiza treści dokumentów osobistych pozwala na stawianie diagnoz cech psychicznych osób i grup. Wspomniany już B. Berelson wymienia 16 różnych typów zastosowań analizy treści dokumentów osobistych. „Wyróżnia 3 różne sposoby podejścia do analizy materiału symbolicznego: w pierwszym badacz interesuje się cechami samej treści, w drugim wychodząc z analizy treści próbuje sformułować wnioski o autorze treści (...), w trzecim interpretuje treść aby dowiedzieć się czegoś o odbiorcach treści, bądź o skutkach jej oddziaływania. Celowe jest ukazanie możliwości zastosowania tej techniki poznania w badaniach pedagogicznych. Wszędzie tam, gdzie przedmiotem naszego zainteresowania są sprawy dzieci i młodzieży a trudno o nich uzyskać określoną wiedzę innymi drogami można próbować zastosowania analizy treści. Pragniemy np. poznać pragnienia i plany na przyszłość grupy młodzieży. Można wówczas zainicjować napisanie przez badaną grupę opracowania pt. „Moje miejsce w życiu w r. 2000". Albo interesują nas stosunki przyjaźni i koleżeńskie w grupie rówieśniczej, prosimy o wypowiedzi nt.: ..Co to jest przyjaciel i jakie posiada cechy". Analiza treści tych dokumentów może nam dać obszerną wiedzę o osobowości, psychice, pragnieniach i wyobrażeniach młodzieży. Może dać materiał znacznie wszechstronniejszy i bardziej „intymny" niż wywiad, socjogram lub test. W badaniach środowiskowych technika ta ma większą skalę zastosowania. Argumentem na jej korzyść jest to, że wychowawca ma codzienny i stały kontakt z grupą, odpada więc problem trudności zdobycia materiału, pożytek, szczególnie w poznaniu cech psychicznych, życia wewnętrznego jednostek i grup, motywacji i postaw wydaje się być dla badań środowiskowych niewątpliwy. 5.6. Techniki projekcyjne Dążąc do większego uściślenia wyników eksperymentu na gruncie socjologii oraz psychologii powstała nowa technika poznawania postaw indywidualnych i zbiorowych pod działaniem czynnika celowo zorganizowanego. Nazwano je technikami projekcyjnymi: „Projekcyjna meto d a b a d a n i a o s o b o w o ś c i p o l e g a na p r z e d s t a w i e n i u ba da n e m u sytuacji bodźcowej, nie mającej dlań znaczenia a r b i t r a l n i e us t al onego przez eks per ym ent at ora, ale zarazem t a k i e j , k t ó r a b ę d z i e m o g ł a n a b r a ć z n a c z e n i a p r z e z to iż osobowość badanego narzuci jej swoje indywidualne z n a c z e n i e i o r g a n i z a c j ę " (za Nowak 1965, s. 169). A więc jest to wprowadzenie między badającego a badanego czynnika celowo dobranego, co do którego można żywić nadzieję, że wywoła w badanym określone reakcje i postawy emocjonalne. Charakter tych reakcji, ich siła, natężenie, trwanie stanowią właśnie przedmiot zainteresowania badacza. Socjologia nie posiada dotychczas standaryzowanych narzędzi prowadzenia badań metodami projekcyjnymi. Najczęściej dotychczas stosuje je psychologia kliniczna i eksperymentalna. Spośród najbardziej znanych wymienimy techniki werbalne i obrazkowe. Techniki werbalne polegają na kojarzeniu słów, kończeniu zdań lub odpowiedziach na specjalne pytania. Badany wyraża w ten sposób swoje uczucia lub reakcje, np.: żąda się zakończenia zdań: „Gdy mój przyjaciel otrzymuje ocenę niedostateczną...", „Gdy na podwórku widzę bijatykę kolegów..." itp. Techniki obrazkowe polegają na opisywaniu treści podsuniętych obrazków, konsekwencji przedstawionych scen, lub przyczyn, które do przedstawionej sytuacji doprowadziły. W badaniach pedagogicznych techniki projekcyjne nie znalazły do tej pory szerszego zastosowania. Trudno przypuszczać, że w przyszłości nabiorą zbyt wielkiego znaczenia. Należy się spodziewać, że w miarę ich rozwoju i standaryzacji staną się cenną pomocą w oznaczaniu cech osobowości jednostek i grup rówieśniczych. Ich znaczenie szczególnie w badaniach nad rolą przywódców w grupach rówieśniczych, motywacji określonych działa, jednostkowych i grupowych będzie stale wzrastać. Literatura zalecana: Wymienię tylko większe opracowania poświęcone poszczególnym technikom, pominę zaś ogromną ilość opracowań cząstkowych i artykułów. R. Przezwański - Obserwacje pedagogiczne. Warszawa 1959, Z. Skórny - Obserwacja psychologiczna dziecka. Warszawa 1961, S. Gerstmann - Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1976, Analizy i próby technik badawczych w socjologii t. 3 i 4 praca zbiorowa pod red. Z. Gostkowskiego, J. Lutyńskiego. Wrocław 1972, 1975. Z tej samej serii t. II -Wrocław 1968 poświęcony ankiecie. M. Łobocki - Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1978, r. VII - ankiety, kwestionariusze oraz r. V - Analiza dokumentów. Metody badań socjologicznych red. S. Nowak. Warszawa 1965, r. V. Wykorzystanie dokumentów osobistych, W.

Zaczyński - Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1968, r. IX Dokumenty i ich analiza w badaniach pedagogicznych. Egzemplifikację techniki analiza treści znajdzie czytelnik w: Metody badań psychologicznych t. 2. Warszawa 1973, red. L. Wałoszynowa. w opracowaniu S. Szumana ss: 139-160, także w: Metody badań socjologicznych red. S. Nowak. Warszawa 1965 r. VI. Analiza treści. Tamże r. VII Metody projekcyjne. Najpełniejsze opracowanie technik socjometrycznych znajdzie czytelnik w: Metody badań psychologicznych red. L. Wołoszynowa 1.1. Warszawa 1968, opracował Adolf Molak. oraz znacznie obszerniej w t. 2 - Warszawa 1973 w opracowaniu Marka Pilkiewicza. W zakresie technik projekcyjnych cenne wiadomości zawiera r. 6 i 7 pracy J. Brzezińskiego – Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1978, także J. Rembowski – Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa 1975. Opracowania ogólne: Metody badań pedagogicznych, (red) Andrzej Góralski – Warszawa 1989, Janusz Gnitecki – Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Warszawa 1985. ROZDZIAŁ VI Pomiar w badaniach pedagogicznych

Pewniej do celu spętany dojdzie niż szalony dofrunie A. Swiętochowski

Pedagogika podobnie jak inne dyscypliny humanistyki cierpiała na kompleks metodologicznego kopciuszka. Nauki formalne miały swoje sądy analityczne, nauki przyrodnicze posiadają sądy syntetyczne. Oba rodzaje praw przekładalne na język liczb i weryfikowalne zasadą oczywistości, regułą logiczną lub empirią, miały swój uniwersalny lub sprawozdawczy charakter. Tymczasem humanistyka posiada swoje generalizacje historyczne ograniczone w swym zasięgu czasem oraz przestrzenią i w możliwości budowania praw uniwersalnych, a tym samym w sposobach weryfikowania swych pozostaje ubogą krewną nauk formalnych i przyrodniczych. Wydaje się, że charakter humanistyki usprawiedliwia owo „upośledzenie" metodologiczne głównie względami ontologicznymi. Najpowszechniej przyjmuje się, że głównym kryterium wyodrębniającym przedmiot humanistyki od przyrodoznawstwa jest jego charakter kulturowy. Kulturowy charakter przedmiotu humanistyki oznacza, iż jest on wytworem działania lub psychiki ludzkiej. Przedmiot nauk przyrodniczych może istnieć bez ludzkiej myśli i działania (S. Kamiński 1970). Obok tego przedmioty (w znaczeniu ontologicznym i poznawczym) humanistyki mają charakter indywidualny i całościowy, obiekty przyrodoznawstwa posiadają układ mnogościowy. W wyniku tego humanistyka zmuszona jest stosować w procesie poznania opisy idiograficzne i wyjaśnienia wartościujące (podczas gdy przyrodoznawstwo stosuje wyjaśnienia genetyczne i strukturalne) i w oparciu o nie przewidywać zdarzenia. Naukowy opis w humanistyce najczęściej miał charakter typologiczny i oceniający a jego przedmiotem często są wartości, obiekt całkowicie obcy przyrodoznawstwu. Coraz mniej zwolenników mają monistyczne koncepcja poznania naukowego, zakładające całkowitą jednorodność świata materialnego i sposobów jego poznania („myśl jest tylko formą istnienia białka"). Ale przy zgodzie na odrębność ontologiczną przedmiotu poznania humanistyki i nauk przyrodniczych zyskuje coraz więcej zwolenników teza o jednolitości aparatu pojęciowego i możliwości jednolitego wyrażania efektów poznania w tych dwu oddzielnych gałęziach nauki. Nie bacząc więc na efekty, komunikatywność i doniosłość swych działań najpierw socjologowie, następnie psychologowie a w ślad za nimi pedagogowie z uporem przekładają fakty swego poznania na język liczb. Tworzy się hermetyczny świat naukowego języka poznania, który operuje złożonymi okresami wyższej matematyki dla wyrażenia banalnych reguł, formułowanych bez badań na poziomie proseminarium. Fascynacja tym sformalizowanym językiem opisu naukowego, rzucająca na kolana całe ośrodki naukowe, odsunęła w cień praktykowane od dziesięcioleci sposoby pomiaru elementów środowiska społecznego, spełniające istotne wymogi naukowości. Przechodzę do obszaru analiz historycznych metodologiczne rozstrzygnięcia z pierwszych dziesięcioleci naszego wieku, które przy uwzględnieniu odrębności ontologicznej nauk o wychowaniu próbowały sformułować ścisły język jej opisu. Taką próbą był „program spostrzeżeń psychologiczno-wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do 20 roku życia" J.W. Dawida, wydany w r. 1887. W tym nurcie mieszczą się badania H. Radlińskiej oraz typologia i zastosowanie pojęć statystycznych do badań środowiska, wreszcie najpełniej rozwinięte poznanie ilościowe zjawisk wychowawczych w pracach Józefa Pietera. Propozycje te przy używaniu aparatu pojęć i operacji statystycznych zachowały tak znaczną ogólność i elastyczność, że z powodzeniem mogły być stosowane do opisu bardzo zróżnicowanych problemów wychowania i środowiska wychowawczego. Póki więc zmatematyzowany język opisu używany niekiedy w badaniach zjawisk kulturowych nie udowodni, że istotnie zmienił horyzonty poznawcze pedagogiki - opowiadam się za twórczym stosowaniem aparatu pojęciowego

klasycznej statystyki. 6.1. Pomiar środowiska wychowawczego Próby dokonywania pomiaru środowiska wychowawczego są wyrazem tendencji do ujęcia zjawisk społecznych w ścisłe kategorie ilościowe i operowania nimi w celu sprawniejszego panowania nad ich przebiegiem i zależnościami. Obserwuje się od bardzo dawna dążenie do możliwie najszerszego stosowania pomiarów poszczególnych elementów środowiska lub do mierzenia go jako całości. Wiele dyscyplin społecznych od dawna posiada wypracowane techniki pomiaru środowiska i z powodzeniem dla badań a pożytkiem dla praktyki stosuje je. W pedagogice społecznej od dość dawna podejmowano próby określania zasad pomiaru jakościowego i ilościowego środowiska wychowawczego. Najpełniejsze opracowanie teoretyczne pomiarów środowiska dał Ryszard Wroczyński (Wroczyński 1979). Głównie na tym opracowaniu zechcę oprzeć swoją charakterystykę. C e l e m p o m i a r u , jak określa to autor wspomnianej pracy, j e s t uz ys kanie ścisłej wiedzy o środowisku w yc ho waw cz ym w celu p od j ę ci a działań i n t e r w e n c yj n yc h l ub w celu pos t a w i e n i a d i a g n o z y określonej s yt u acj i . Przedmiotem poznania wychowawcy są wpływy środowiska na wychowanka, ich rodzaj i kierunek, poznanie cech i procesów wewnętrznych określonej zbiorowości, poznanie zjawisk, ich natury i siły wspomagających lub hamujących rozwój wychowanka. Pomiar środowiska może zmierzać jak już mówiliśmy bądź do mierzenia poszczególnych składników środowiska, np.: struktury demograficznej, pozycji ekonomicznej, bądź do mierzenia środowiska jako całości np. zależność między charakterem środowiska a stosunkiem dzieci do obowiązku szkolnego. Aczkolwiek uogólnienie powyższe jest dość ściśle ograniczone terytorialnie to determinuje jednak całościowe ujęcie środowiska społecznego. Dla badań pedagogicznych niezbędna jest jednak analiza pojedynczych elementów środowiska i związków zachodzących między nimi. Środowiskowe badania pedagogiczne mają dość ograniczony zakres „Badania środowiskowe pedagogiczne cechuje tendencja do analizowania zależności między prostymi i wyizolowanymi faktami i zjawiskami (na przykład środowisko a zamierzenia życiowe, lektura a zainteresowania, kontakty ze sztuką a kultura artystyczna") (Wroczyński 1979). Dla potrzeb praktyki wychowawczej niezbędne są jednak szersze uogólnienia i ustalenia generalnych wskaźników charakteru i procesów społecznych. Pojęcie wskaźnika występuje w różnym znaczeniu. W badaniach społecznych wskaźnik oznacza pewną wielkość, cechę lub zjawisko, które oznacza istnienie innej wielkości, cechy lub zjawiska. Np. złe postępy w nauce dziecka są wskaźnikiem albo opóźnienia rozwoju umysłowego, albo określonej sytuacji rodzinnej albo istnienia innej jeszcze cechy zjawiska. Ilość czytanych książek w określonym czasie będzie wskaźnikiem określonego stopnia zainteresowania literaturą itp. W badaniach pedagogicznych wskaźniki mają charakter statystyczny, czyli wielkość i proporcje występowania wskaźników w badanej zbiorowości oznacza istnienie cech przez nie określonych. Np. badając środowiskowe uwarunkowania alkoholizmu młodzieży na 100 przebadanych przypadków w 65 spotykamy się z alkoholizmem rodziców. Możemy wówczas uznać, że alkoholizm danego środowiska jest wskaźnikiem występowania alkoholizmu u młodzieży. Badania dokumentów sądowych wykazują, że 90% przestępstw przeciwko zdrowiu obywateli popełnianych jest pod wpływem działania alkoholu. Tu więc alkoholizm jest wskaźnikiem występowania określonego typu przestępstw. Is t ot a p o m i a r u p o l e ga na u p o r z ą d k o w a n i u , na i l o ś c i o w y m o k r e ś l a n i u p e w n y c h z j a w i s k l u b cech z j a w i s k o c h a r a k t e r z e j a k o ś c i o w y m . P o l e ga to na p r z e k s z t a ł c a n i u z b i o ru faktów jakościowych uznawan ych jako cechy na h i e r a r c h i e i l oś ci ow e r o z u m i a n e j a k o z m i e n n e . Do takiej operacji konieczne jest istnienie określonego continuum. Pojęcie to oznacza istnienie skali oznaczających stopnie rozmiarów lub siły danego zjawiska. Continuum cechy uspołecznienia zakłada istnienie skali określającej poszczególne stopnie tej cechy u badanego osobnika lub zbiorowości. Nie trzeba dodawać, że opracowanie skali określającej natężenie występowania jakiegokolwiek zjawiska społecznego jest przedsięwzięciem nader trudnym. 6.2. Pojęcia i skale pomiaru Poszukiwanie sposobów precyzyjnego budowania takich skal od dawna zaprzątało uwagę badaczy. Helena Radlińska poszukując wskaźników i mierników wpływów środowiska na proces wychowawczy wprowadziła do metodologii środowiskowych badań pedagogicznych pewne pojęcia, które miały być elementami ścisłego, liczbowego określania zjawisk społecznych. I tak średnią określa Radlińska „teoretyczną wielkość wyprowadzoną z wielkości rzeczywistej jako ich przeciętną" (Radlińska 1961, s. 129). Poza tym znaczeniem statystycznym pojęcie to pozwala na określenie danego stanu jako niższego lub wyższego od przeciętnego w danej zbiorowości, a więc na konstrukcję najprostszej skali względnej. Np. średnia ilość uczniów przypadających na jedną izbę lekcyjną na wsi jest niższa od średniej ogólnokrajowej, a znacznie niższa od średniej miejskiej. Innym pojęciem jest norma. „Za normę uważa się wielkość, będącą wynikiem pomyślnego przebiegu badanego zjawiska". Wiąże się to z pojęciem wzorca, który nazywa Radlińska „układem środków wystarczających do osiągnięcia poziomu właściwego normom, co jest w praktyce prawie jednoznaczne z idealnym schematem warunków bytu" (Radlińska

przyporządkowania osoby jakiejś cesze. opinią. służy rozczłonkowaniu zbioru na elementy ułatwiając tak wyróżnione elementy identyfikować w badaniach.. Skali tej daleko do poprawności. płyty. Zawiera ona informacje skali nominalnej.3.1961.1. od 900 zł do 10 tyś. jest natomiast pewnym narzędziem poznania. Skala interwałowa Bardziej złożoną postacią skali jest skała interwałowa. albo ze względu na wielkość „majątku kulturalnego" (książki. na koniec określa odległość (interwał) między elementami zbioru na umownej skali liniowej. W pomiarach postaw.2. Możemy taką skalę sporządzić dla określenia zamożności rodzin badanych . Skala porządkowa Jak mówi jej nazwa. np. że na jego wykonanie konieczna jest co najmniej godzina. z których pochodzą. Skala zakłada istnienie pewnego ciągu logicznego stopni oznaczających natężenie pewnego zjawiska. nie nadaje wartości. czasopisma. Skala porządkowa określa.). a skalę porządkową nazywa się też skalą rangową. Przyporządkowanie elementów zbioru określonych miejsc na skali porządkowej jest przypisaniem im określonej rangi. ale wiemy też o ile jest wolniejsze od dowolnego dziecka z zespołu. 130). mało istotny. przykładem skali rangowej są stopnie wojskowe. cechy lub układu. że skala interwałowa zawiera w sobie skale nominalne i porządkowe. sprzęt audiowizualny. jest raczej narzędziem badania niż efektem badania. . które dziecko jest wolniejsze od drugiego. a najwyżej dwie. Najbardziej w życiu znanym. Uczeń nr 3 nie tylko szybciej biega od ucznia nr 4 lub 6 ale jest też innym elementem zbioru. innymi słowy konieczną adekwatność między skalą a mierzonym zjawiskiem. a to co jest jej specyficzną własnością polega na określeniu o ile element 5 jest większy od elementu 6. Polega na wyróżnieniu i nazwaniu przedmiotów zjawisk lub cech pod jakimś względem. nieistotny". Dla jej poprawności konieczne jest uwzględnienie wszystkich możliwych określeń danej sytuacji czyli musi ona być wyczerpująca. że jeden przedmiot jest większy od drugiego ze względu na jakąś cechę. bez orzekania o ich porządku. kolejności lub innych relacjach. Tworzymy więc skalę wyróżniającą przeciąg czasu między oddaniem pierwszego dziecka i przypisujemy mu wartość O i ostatniego dziecka i przypisujemy mu wartość 100. postawą. Taką właśnie skalę stosował wśród wielu innych J.. ze względu na wielkość biblioteki domowej. Podobnie postępuje nauczyciel wychowania fizycznego mierząc czas biegu na 100 metrów uczniów danej klasy i porządkuje ich wedle kolejności uzyskanych wyników. Skala jest szeregiem zdań ułożonych według określonego porządku wyczerpujących możliwe określenia badanego zjawiska. Przykładem skali nominalnej będzie wyróżnienie czterech temperamentów ludzi: choleryk. s. skala porządkowa służy ułożeniu w porządku elementów jakiegoś zbioru ze względu na wybraną cechę. Skala porządkowa zawiera w sobie skalę nominalną ponieważ nie tylko porządkuje ale i wyróżnia elementy zbioru względem siebie. motywacji i opinii coraz szersze zastosowanie znajdują skale. Podział ten niczego nie porządkuje. Odległość między nimi dzielimy na 100 równych części i poszczególnym dzieciom przypisujemy miejsca na tej skali stosownie do momentu. 6.2. a trzecią trafność co oznacza logiczne dopasowanie poszczególnych stopni skali do rzeczywistości. Podobną postacią skali będzie podział młodzieży na obozie letnim na regiony. w jakim wykonało sprawdzian. Skalę interwałowa możemy zastosować do uporządkowania dzieci rozwiązujących zadanie. Miała tylko pokazać zasadę konstrukcji. zawiera informacje skali porządkowej. Można więc powiedzieć. a więc: „górali". Wprowadzanie do pedagogiki pojęcia miernika zakładającego porównywalność wielkości wymaga dużej standaryzacji problemów aby uzyskać jednorodność porównywalnych wielkości. „kaszubów". czyli układa elementy zbioru w porządek wedle zasady od największego do najmniejszego.: „Wpływ rodziny na wychowanie dziecka jest decydujący i najważniejszy ważniejszy od innych czynników. Stąd często mówi się o rangowaniu zbioru. flegmatyk. „ślązaków" itp. za pomocą której przy zachowaniu jednakowych warunków mierzy się inne wielkości". Dzieci dowolnej klasy możemy uporządkować wedle średniej ocen uzyskanych w ciągu roku szkolnego. 6. czyli wyróżnia elementy zbioru. .ważny .podobny do znaczenia innych czynników w środowisku. sangwinik. 6.2. Jest prawie identyczna z podziałem logicznym.2. „Miernik jest to wielkość. melancholik. i podzielić na dowolną ilość równych części. Pieter w badaniach nad środowiskiem wychowawczym. Dzięki temu zabiegowi wiemy nie tylko. Bardziej złożonym zastosowaniem skali porządkowej będzie uporządkowanie rodzin badanych uczniów. Skala nominalna może być stosowana do wstępnej klasyfikacji zbioru badanego. „mazurów". Najprostszym przykładem skali będzie np.ustalając przedział dochodów na osobę w rodzinie stosownie do realnie występującej np. Drugą jej cechą jest rzetelność czyli możliwość uzyskania takich samych wyników przy kolejnych badaniach tej samej próby. Skala nominalna Najpopularniejszy typ skali stosowany bezwiednie w każdych badaniach. Zakładamy. Wzorzec zatem będzie postacią określonego układu zbudowanego w oparciu o obiektywne ustalone i przyjęte w danym społeczeństwie normy.

Nie jest to technika nowa. 6. Jak na razie zasady stosowania skal interwałowych są polem indywidualnej inwencji. przez Janusza Korczaka. drużyna harcerska ma przez miesiąc robić zakupy dla starszych. Socjometria posługuje się kilkoma technikami. jej „przedziałki" są równe. z których większość nadaje się do stosowania tylko w odniesieniu do badań grupowych. Z uporem próbują pedagogowie zastosowania skal interwałowych.jakościowy pomiar środowiska. Oczywiście realizacja takiego zadania nie wymaga zastosowania socjometrii. że skale wyrażane są najczęściej w dwojakiej postaci: w postaci liczbowej z zachowaniem zasady.4. W tym celu każdy wybiera sobie partnera dla wykonania zadania. z których najczęściej stosuje się oś współrzędnych dla oznaczania cechy i ich liczebności. każdy jej punkt jest ilorazem wielkości poprzednich. Skala ilorazowa Skala ilorazowa zwana także skalą stosunkową jest jeszcze wyżej wyspecjalizowanym sposobem porządkowania zbiorów cech. Potem dość szybko rozwinęła się w wielu postaciach i obecnie jest powszechnie stosowana przez psychologów i pedagogów. Określenie powyższe nie jest w pełni precyzyjne. czyli osiągnięcia takiego poziomu ścisłości. ist ot y i przemian ni eformaln ych z w i ą z k ó w międzyo s o b o w yc h w g r u p a c h r ó w i e ś n i c z yc h . innego narzędzia. Może też w części drugiej wymienić cechę lub cechy. które ceni. Podstawową techniką jest t e s t s o c j o m e t r yc z n y zwany także klasyczną techniką Moreno. Od kilkudziesięciu już lat używa skal porządkowych i wraz z ich zastosowaniem zrodził się pomiar środowiska . W części drugiej dokonuje wyboru wymieniając jedno nazwisko. każda wymaga innego poniekąd sposobu poznawania. Do zastosowania testu socjometrycznego potrzebne jest spełnienie następującego warunku: a) zaistnieć musi (albo może być stworzona) sytuacja jednakowa dla wszystkich członków grupy i uzasadniająca wyrażenie opinii lub dokonanie wyboru spośród wszystkich członków grupy. który oznacza najmniejszą możliwą wartość danej cechy. Jest to marzenie wielu humanistów. Jedną od drugiej może dzielić dowolna ilość centyli. ale miejsce poszczególnych cech dowolne. i 30. Natomiast skala stosunkowa musi posiadać punkt zerowy. a możliwości kwestią otwartą. Z ich zastosowaniem wiąże się bowiem nadzieje na przekroczenie granicy dzielącej pomiar jakościowy od ilościowego. Nie sądzę aby sztuczne formowanie stosowania skal było wskazane i pożyteczne. że nie używa się liczb ujemnych. że każda sytuacja badana jest odrębna we właściwościach. Natomiast usytuowanie poszczególnych kolejnych pozycji cechy jest zawsze w równej odległości i oznacza ile razy kolejna cecha jest większa od poprzedniej. Nie będzie łatwe znalezienie przykładu zastosowania tej skali w pedagogice.3. Równocześnie stosowaniu i doskonaleniu różnych rodzajów technik socjometrycznych towarzyszy wiele wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących ich rzetelności. na dowolnej wartości. najcenniejsze.Uplasowane w ten sposób rodziny dadzą nie tylko obraz dominującej cechy czy równomiernego rozproszenia. jaki posiadają nauki formalne. Pedagogika stosowała prawie zawsze skale nominalne. Ich podobieństwo sprowadza się do analogii strukturalnych i funkcjonalnych. W dalszych częściach pracy czytelnik znajdzie przykłady typowych skal. Bezradni empirycznie i poznawczo. skutków moralnych i innych niepewności. chorych osób. W takich okolicznościach członkowie grupy otrzymują do wypełnienia test złożony z dwu jakby części. lub które w określonej sytuacji są najważniejsze. najczęściej nierówna. Bierze się to stąd. Zbyt bezradni jeszcze jesteśmy wobec społecznej materii procesów wychowawczych. obiektywności. choć nie zawsze poprawnie. bo w różnych odmianach stosowana była jeszcze na przełomie lat 20. Jej ścisłość i precyzja znajduje na razie zastosowanie w fizyce. Skala interwałowa rozpoczyna się w dowolnym punkcie. Techniki socjometryczne Przy wyliczaniu technik badawczych nieodzowne jest zamieszczenie paru informacji o socjometrii. Na koniec warto dodać. Cele poznawcze mogą być . ale i możliwość odniesienia do ich materialnej pozycji na skali innych zmiennych -np. Np. Posiada absolutne zero (-273). Jej użycie daje możliwość stosowania funkcji matematycznych. jest tylko okoliczności sprzyjającą zamiarom badawczym. Skala stosunkowa albo ilorazowa pozwala na obliczenie stosunku wielkości między dwoma wielkościami skalowanej cechy. ale też w odniesieniu do żadnej prawie techniki badań w pedagogice nie można stworzyć całkowicie poprawnej definicji. kilka nazwisk celowo uporządkowanych itp. Socjometria jest zespołem czynności werbalnych i m a n i p u l a c y j n y c h m a j ą c yc h na c el u poznanie u w a r u n k o wań. oraz w postaci graficznej. W części pierwszej badany wprowadzany jest w sytuację. wskutek której musi dokonać wyboru partnera lub partnerów ze względu na jakąś konieczność. aktywności kulturalnej. Przykładem skali stosunkowej jest skala temperatury wg Kelvina. Pamiętając o owych zastrzeżeniach z uwagi na szerokie stosowanie i niewątpliwą wartość informacji oraz ich obfitość pragniemy przekazać podstawowe informacje merytoryczne na temat tej techniki i odesłać czytelników zainteresowanych jej bliższym poznaniem do literatury fachowej. Jest to odmiana skali interwałowej. 6.2.

Silnie różnicująca pięciostopniowa skala wygląda następująco w propozycji M. co do celu i przedmiotu badań. że jest to równocześnie wynik interpretacji testu socjometrycznego. Są to bardziej złożone odmiany opisanych podstawowych technik. tworzących zamknięty krąg. To jest ktoś. 1) bardzo lubię . b) odrzuconych czyli osoby nielubiane. celowo odrzucane. Warto jeszcze pamiętać. Testy pedagogiczne . W przypadku tej techniki panuje większa jasność. jakim grupa ulega pod wpływem określonych czynników. Oprócz wymienionych występuje jeszcze w socjometrii technika szeregowania rangowego. darzone niechęcią. instruktorom placówek pozaszkolnych. Do najważniejszych należą: a) rola poszczególnych jednostek w grupie. Przykładem może być następujący kwestionariusz Zgadnij kto? 1. Krótko mówiąc socjometria dostarczyć może nieocenionych informacji i wiedzy instrumentalnej koniecznej do czynności wychowawczych. chętnie pomaga drugim Kwestionariusz taki powinien być poprzedzony instrukcją o możliwości wpisania kilku nazwisk. wychowawcom placówek kolonijnych. d) pary czyli osoby wzajemnie się wybierające. e) paczki czyli grupka osób wzajemnie się wybierających. „plebiscyt ż y c z l i wości i niechęci". Pilkiewicza. którą ocenia badany swój stosunek do pozostałych członków grupy. Molaka. 4) nie lubię „-". czy pewne ideały osobnicze czy też skłonność do pozostawania w określonych układach. Przy ich pomocy uzyskać możemy wiele informacji o trudno uchwytnych zjawiskach zachodzących wewnątrz grupy. Trudno wyobrazić sobie skuteczną pracę z dziećmi w harcerstwie bez umiejętności posługiwania się socjometria. takich choćby jak ankieta czy wywiad.. ich natura i znaczenie wychowawcze. co w gruncie rzeczy badamy testem socjometrycznym. Technika „zgadnij kto" może ułatwić poznanie cech wszystkich członków grupy oraz wzajemnego stosunku uczestników do siebie. dzięki którym przebieg badań i późniejsze opracowanie jest łatwiejsze. że scojometria podobnie jak inne techniki nie jest samodzielnym sposobem poznania i powinna być stosowana łącznie z innymi sposobami gromadzenia informacji. e) skutki określonych zabiegów wychowawczych lub socjotechnicznych. Chodzi wyraźnie o poznanie ról pełnionych w grupie przez poszczególnych jej członków. a także stanowi niezastąpiony instrument poznania dla psychologów. rozbijacka rola jakiejś jednostki. kto jest wesoły. Popularną techniką socjometryczną jest tzw. najbardziej popularne. Obok testu socjometrycznego stosuje się tzw. Tak więc test socjometryczny pozwala nam poznać: a) gwiazdy socjometryczne czyli osoby najliczniej wybierane. osamotnienie i niechęć do innej jednostki. psuje zabawę. w określonym porządku. Należy dodać. kto dokucza słabszym.O. który skłaniać winna badającego do uwagi i staranności w procesie badawczym. Czy np. jakby obojętne.++. 5) bardzo nie lubię „-". Techniki socjometryczne pozwalają badać małe grupy. umiejętności wychowawczych i taktu. Cele poznawcze można sklasyfikować następująco posługując się nomenklaturą użytą przez A. Może nas niepokoić mała spoistość grupy. jest bowiem istotnym pytanie o to. Skale może posiadać dowolna ilość stopni. To jest ktoś. upodobanie do osób czy do określonych cech. lub poznanie cech. Wiedzę powyższą możemy uzyskać w zależności od sposobu skonstruowania testu. cech za które są cenione lub nielubiane. c) izolowanych czyli osoby przez nikogo nie wybrane. Mimo pozornej prostoty jest to technika bardziej złożona od innych werbalnych technik. Jest to jedna z wątpliwości towarzysząca socjometrii. stosownie do potrzeb : zamiarów badającego. 2) lubię .4. skale oszacowań oraz porównywania premii.różnorodne i na ogół zawsze nastawione na terapię wychowawczą. w zależności od tego co badaliśmy.+. 3) obojętny . 6. f) struktura wewnętrzna grupy. umie się bawić. b) rodzaj i natężenie związków emocjonalnych między członkami grupy. Stosowanie technik socjometrycznych wymaga jednak dużych kwalifikacji. który oznacza określony układ wyborów przechodnich wzajemnych nie zamykający się w kręgu. f) łańcuchy socjometryczne. Polega on na ustaleniu skali. jest złośliwy 2. lubiane itd. Jest ona szczególnie pomocna nauczycielom. Każdy badany przy nazwiskach swoich kolegów stawia umówione symbole. d) różnice między grupami. c) zmiany. t e c h n i k ę „zgadn i j k to" . do kierowania rozwojem emocjonalnym i społecznym jednostek i grup wychowawczych. jakimi odznaczają się poszczególne osoby. Jest to podstawowe narzędzie wszelkich działań socjotechnicznych.

1. Test wystandaryzowany .6. Praktycznie trafność testu sprawdza się przez wielokrotne testowanie w różnych sytuacjach. To co wyżej powiedziałem o standaryzacji testu można opisać inaczej. w którym ocena jednostkowa zależy od subiektywnego nastawienia lub dyspozycji egzaminatora. Jeśli więc spełnione zostaną dwa wymienione wyżej warunki wówczas test zasługuje na opinię obiektywnego. odpowiednimi jednostkami zróżnicowanie badanych osób. Np. czyli takiego narzędzia pomiaru. Nieumiejętne budowanie i przeprowadzanie badań testowych przynosi więcej szkody niż pożytku. czyli pytań opatrzonych odpowiednią instrukcją eliminuje dowolność oceny. I największe starania nie wyeliminują owego subiektywizmu do końca. Ich trafność i rzetelność obwarowane są szczególnie ostrymi wymogami. red. Ich wielka różnorodność oraz indywidualizacja narzędzi i sytuacji badawczych utrudniają teoretyczny opis istoty testów pedagogicznych. Wystandaryzowany test do badania inteligencji opracowany dla Amerykanów nie nadaje się do stosowania w Europie. Pierwsza cecha testu . W pedagogice stosowane są najczęściej testy osiągnięć szkolnych a w ograniczonym stopniu także inne testy.to standaryzacja. Taki sam egzamin z zastosowaniem testu. którego efekty nie są zależne od subiektywnych właściwości osoby badającej. Trafność — oznacza to iż test zawsze mierzy to co zamierzał mierzyć. a szczególnie np. Są to dwie miary standaryzacji testu. instrukcja ocenia obiektywnie jakby „ilość bitów" zawartych w odpowiedziach. Dlatego zalecam w tym względzie umiar i ostrożność. czyli do badania konkretnej właściwości i konkretnej populacji. różnych grup. inna ilość wiedzy średni. Wyjaśnienia wymagają jeszcze dwa pojęcia diagnostyczność i prognostyczność testu. a gładkość wypowiedzi nie jest w stanie przysłonić braku wiedzy. s. Stosowanie wymaga znacznej kompetencji. której w y n i k i u j m o w a n e są i l o ś c i o w o i ów r e z u l t a t i l o ś c i o w y j e s t p o d s t a w ą w n i o s k o w a n i a o p e w n yc h wł aś ci woś ci ach p s yc h i c z n y c h o s o b y l u b osób b a d a n y c h . Dla wstępnego uporządkowania wielkiej różnorodności testów przytoczę klasyfikację testów psychologicznych z punktu widzenia celów ich stosowania: 1) Testy inteligencji a) ogólne testy inteligencji b) specjalne testy inteligencji 2) Testy pomiaru wykonania: a) testy mierzące czynności motoryczne b) testy mierzące czynności sensoryczne c) testy mierzące czynności psychiczne 3) Testy osobowości: a) testy cech b) testy zainteresowań c) testy postaw d) testy charakterologiczne e) testy typologiczne Źródło: Metody badań psychologicznych. bowiem tak różne. L. Rzetelność testu oznacza. . Wystandaryzowany test do badania dzieci 7-letnich nie nadaje się do badania dzieci 10-letnich. 2. Wołoszynowa. T e s t j e s t to j a k i e ś z a d a n i e l u b p r ó b a w y s t a n d a r y z o w a n i a o m a k s y m a l n y m s t o p n i u o b i e k t yw n o ś c i . Czyli test wystandaryzowany musi posiadać rodzaj skali określającej precyzyjnie. Np. Oznacza ona dostosowanie danego testu do konkretnego celu. jeśli pomiar wiadomości szkolnych jest zbieżny (wysoko skorelowany) z ocenami szkolnymi w dzienniku. oznacza to iż test jest trafny. czyli wielkość porównywalna z innymi. t. aż jest w stanie stworzyć ścisłe kategorie tego zasobu wiedzy i uznać. przez różnych badaczy. Np. W definicji tej zawarte są 3 cechy konstytucyjne testu.4. iż przy wielokrotnych badaniach tej samej grupy lub innej grupy lecz o takich samych cechach będziemy otrzymywać wyniki takie same lub bardzo do siebie zbliżone. Warunki są. Test jest diagnostyczny jeśli występuje oczywista i wysoka zbieżność między wynikami badań testowych a faktycznie posiadanymi cechami wykrytymi przy pomocy innych kryteriów. badania socjometryczne ogromnie cenne dla praktyki wychowawczej opierają się głównie na zadaniach testowych. Równie naganną postawą jest obdarzenie badań testowych bezkrytycznym zaufaniem a do zjawisk społecznie niebezpiecznych zaliczyć należy próby zastępowania testami możliwie wysoko skategoryzowanymi tradycyjnych metod oceny wiedzy i osobowości np. wystandaryzowany test do badania zasobu wiedzy dzieci siedmioletnich powstaje po tak wielokrotnych badaniach dzieci 7letnich. że dana ilość wiedzy oznacza niski poziom wiedzy. a jeszcze inna wysoki poziom wiedzy.to test odznaczający się trafnością i rzetelnością. 63. Jako przykład niech posłuży egzamin tradycyjny. Istota i właściwości testów To jedna z bardziej znanych i od dawna stosowanych technik pomiaru w pedagogice. Nie będzie odgrywać roli chropowate słownictwo i sposób wyrażania się. Warszawa 1973. w procesie selekcji szkolnej lub naboru kandydatów do szkół średnich i wyższych. test jest diagnostyczny. że całkowicie inaczej kształtują cechy i wiedzę osób w tych dwu krajach. Jeśli za każdym razem uzyskujemy wiedzę na ten sam temat. w Polsce.

Z punktu widzenia przedmiotu pomiaru wyróżnia się trzy grupy testów: 1. czyli jak testy mierzą -wyróżnia się również 3 grupy testów: 1. Na samym początku przytoczyłem klasyfikację testów ze względu na przedmiot.3.4.) nie upoważniają do takich operacji.czyli podział wedle zasady co test mierzy. większy-mniejszy. W testach wiadomości wyróżniłem podgrupę testów osiągnięć szkolnych jako. Np. 6. 6. który test mierzy.2. . testy wiadomości (1.2. Oczywiście klasyfikacja powyższa dopuszcza krzyżowanie się wszystkich prawie możliwych typów testów z obu grup. introwersyjność jako gorszą lub lepszą właściwość od ekstrawersji a zainteresowania estetyczne wyżej cenić niż zainteresowania politechniczne. Badacz nie znajdzie takiego testu w literaturze. który mierzą. Klasyfikacja testów można dokonywać z rozmaitych punktów widzenia i stosując różne kryteria. który czytelnik znajdzie w kompetentnych opracowaniach zamieszczonych na końcu rozdziału. obrazkowe 2. Testy wiadomości z uwzględnieniem: a) testów osiągnięć szkolnych II. że jest to dla pedagogów główna kategoria testów. Testy zdolności w rozdziale na a) testy inteligencji b) testy zdolności specjalnych 2. Testy czynnościowe (manipulacyjne. Ilościowe ujmowanie wyników testów oraz operacje statystyczne stanowią specjalny fragment wiedzy.3. badanie testem kandydatów ze względu na wiedzę lub właściwości do zawodu lub szkoły potwierdzone zostaną w późniejszym czasie przez podobne wyniki w szkole lub zawodzie.Test jest prognostyczny jeśli występuje zbieżność między wynikami badań testowych prowadzonym w danym czasie a późniejszymi wynikami osiągnięć. Np. Testy osobowości w rozdziale na: a) testy cech b) testy zainteresowań c) testy postaw d) testy charakterologiczne e) testy typologiczne 3.4. wówczas test jest prognostyczny. Jest bowiem i tak że niektóre rodzaje testów jakby nie istnieją modelowo. Testy werbalne i niewerbalne a) ustne b) pisemne c) rysunkowe. Wobec wyników tej grupy testów należy stosować wyłącznie charakterystyki opisowe z uwzględnieniem ich zróżnicowań. do posługiwania się pojęciami kwalifikującymi typu lepszy-gorszy. Obecnie podam klasyfikację testów z zastosowaniem dwu kryteriów: 1) kryterium merytoryczne . Testy projekcyjne Jak już powiedziałem nie jedyny to podział. podziałów ze względu na formy stosowania (indywidualne i grupowe). Oto testy zdolności (1. oraz 2) kryterium metodyczne czyli podział wedle zasady jak test mierzy to co mierzy I.). stosowana od dawna i posiadająca wartościową literaturę teoretyczną oraz wiele rozwiązań empirycznych. modelowo i nie można ich zmieniać. wykonania) a) przyrządowe b) sytuacyjne 3. testy dojrzałości szkolnej itp. Zasady stosowania testów Kilka jeszcze uwag o przedstawionych rodzajach testów. lecz raczej próby klasyfikacji rodzajów testów. Klasyfikacja testów Ilość testów jest ogromna. a do stosowania konieczne jest specjalistyczne przygotowanie (Np. sprawniejszy-mniej sprawny. nieformalne) ale jest ze znanych mi najbardziej przejrzysty i zrozumiały. ze względu na stopień poziomu konstrukcji (standaryzowane. Nie uwzględnia on np. Dlatego w literaturze nie spotyka się enumerycznego opisu testów. test pomiaru wiadomości szkolnych na poziomie młodszych klas z zakresu wiedzy przyrodniczej. a istnieje tylko przedmiot. Z punktu widzenia metodyki pomiaru. Może go stworzyć mając cel i znają ogólne zasady budowania testów osiągnięć szkolnych. zasada jego budowy i stosowania. Inne natomiast testy istnieją realnie.1).) upoważniają badacza do budowania ocen hierarchicznych. Testy osobowości (1. testy inteligencji Bineta-Termana. Byłoby nonsensem kwalifikować np.

to zadania wykonywane na klockach. L. Wroczyńskiego . Walkowiak J. Oto grupie osób polecamy przenieść szafę z pokoju do pokoju. Warszawa 1967 oraz B. Dla specjalizacji w badaniach testowych polecam: M. Po wtóre analiza rozwiązania testu jest przeprowadzana przez specjalnie do tego przygotowanego psychologa. Warszawa 1967. skłonności do podporządkowania się itd. że atrakcyjność diagnostyczna i prognostyczna (terminy te mają specjalny sens a ich objaśnienie znajdzie czytelnik w literaturze zalecanej) jest równa zawodności poznania testowego jeśli robiona jest nieumiejętnie i niefachowo.Rodzaje skal a struktura zdań. Suchocki B. zakończony protokółem. oraz spora część znacznie trudniejszej książki J. układankach. Warszawa 1990. w: Logiczna teoria nauki. red. Niemiecko – Testy osiągnięć szkolnych. Pawłowski. 5) Sposób badania winien być spokojny. Tyler – Testy i pomiary w psychologii. e) nie stawiających wygórowanych żądań. Warszawa 1979. Najpełniejsze omówienie technik socjometrycznych znajdzie czytelnik w: Metody badań psychologicznych t.E. również w t. nie zakłócany nieoczekiwanymi brakami. Skalom poświęcone są w przystępnej formie rozprawy zamieszczone w r. Testy sytuacyjne . Warszawa 1960. Warszawa 1966. l tejże serii. S. X „Metody badań socjologicznych" wybór tekstów pod red. Testy przyrządowe . Literatura zalecana: W lekturze nad zagadnieniem pomiaru środowiska wychowawczego pierwszeństwo należy się książce J. Poznań 1985. b) używanie tylko sformułowań koniecznych. obrazki. Testy projekcyjne zawierają w sobie jednak duży powab.polegające natomiast na stworzeniu badanemu lub grupie badanej sytuacji wymagającej nie tyle manipulacji co określonego zachowania. jeżyk. Dlatego mimo różnic włączyłem je do jednej grupy. 2. Cennym oświetleniem genezy i rozwoju metod pomiaru środowiska jest rozdział 3 R. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe. lub testami manipulacyjnymi zawiera dwie z pozoru bardzo różniące się od siebie grupy. L. Molaka. Ale to zachowanie wyraża się najczęściej w jakimś wykonaniu. d) nie sugerujących. Magnusson D. 3) formalny kształt testu.. jakim testy projekcyjne dysponują. Jest on wieloznaczny. który obok instrukcji może w procesie interpretacji wykonania kierować się także subiektywnymi przesłankami.. Warszawa 1975. Pawłowskiego . Badania przy pomocy testów wymagają więc wiedzy i może większego niż przy innych technikach poczucia odpowiedzialności. w opracowaniu Marka Pilkiewicza. Warszawa 1968 znajdzie czytelnik rozdział poświęcony socjometrii w opracowaniu A. 4) Miejsce i warunki przeprowadzania testu winno być w miarę komfortowe. Sytuacja ta. Wynika to z materiału. Brzezińskiego. Pietera Poznawanie środowiska wychowawczego. Suchocka R.. ANDRZEJ RADŹKO ROZDZIAŁ VII Skuteczność metod statystycznych i warunki ich stosowania w badaniach pedagogicznych „Przypadek sprzyja tylko temu.Kwestionariusze osobowości w psychologii.Pedagogika społeczna. plamy nieregularne. Grzywak-Kaczyńska..Testy czynnościowe. Wołoszynowa. Warszawa 1978. Wielką zaletą testów jest fakt. Warszawa 1977. jasno objaśniony. Także godny polecenia jest artykuł T.) przez to może być dowolnie rozumiany przez osobę badaną. tworzenie się ośrodka przywódczego. Pragnę na zakończenie stwierdzić. niekonkretny (np.metody projekcyjne.Techniki pomiaru w socjologii!.G. kto wie jak starać się o jego względy". Bardzo interesujących informacji o skalach dostarcza praca W. L. . Warszawa 1973. Warszawa 1978. znajdują coraz szersze zastosowania i na ich określenie w psychologii i socjologii używa się terminu . T. Testy projekcyjne wywołują najwięcej kontrowersji i są całkowicie specyficzną formą testów. a przez to porównywać. która zostaje rozwiązana przez czynności ukazuje: szybkość reakcji. 2) Czas rozwiązywania i samo zadanie nie powinny być zbyt długie. iż badania tą metodą są krótkotrwałe. a także pod redakcją tegoż autora – ABC testów osiągnięć szkolnych. red. – Wprowadzenie do teorii testów. Nowak. Wrocław 1960. ale i na skomplikowanych mechanizmach. jego estetyka. Elementy metodologii badań psychologicznych. że można badać jednorazowo wielką ilość osób i wreszcie wyniki badań można ujmować liczbowo. Tyler-Testy i pomiary w psychologii. w jakiejś czynności. Oznacza to 1) właściwą konstrukcję treściową czyli a) dostosowanie użytych sformułowań do poziomu badanych. Warszawa 1965. Testy w szkole. Aby jednak badania testowe dały dobre rezultaty sam test musi być dobry. zwane też testami performancyjnymi lub wykonania. . wielkość i wyrazistość winny być atrakcyjne. Sanockiego . c) używanie dyspozycji wyraźnie i przejrzyście sfromułowanych. nie zniechęcające. mętne gramatycznie zdania itp.

niepodzielnego obiektu badania. Populacja nie musi wcale stanowić zbioru ludzi. 8. dzieci pochodzące z rodzin robotniczych. Ktoś kto pragnie prowadzić badania. i określenia kompletu cech istotnych dla jednostki. d sondażu. dzieci miejskie 12. przy tym we wszystkich naszych przykładach jednostkę badania stanowi jeden uczeń. najwyżej kilkudziesięciu jednostek . W przypadkach „b". uczniowie klas VI z terenu województwa radomskiego. To oczywiste. tj. Przykłady: a) porównanie rozmiarów absencji szkolnej dzieci z rodzin pełnych i dzieci z rodzin rozbitych. Po ustaleniu (skonstruowaniu myślowym) interesującej go populacji powinien badacz wyłonić z tej populacji próbę. Jaka populacja jest badana? Oto dziesięć ewentualności spośród z pewnością stu możliwych praktycznie. harcerze. klas. natomiast jego konkluzje odnoszą się do wszystkich obiektów: badanych i pozostałych. Jak widać wspomniana grupa uczniów klasy Via Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu należeć może do każdej z wymienionych 10 populacji. Równie więc dobrze jak populację uczniów skonstruować możemy populację par uczniów. w których domach znajdują się telewizory. interesujących nas obiektów. że obejmuje ono część tylko. Przykład: Wśród badanych znajdujemy uczniów klas VIa Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu. zaś spośród zbadanych dwudziestu leworęcznych . jedną z trojgiem i jedną z czworgiem dzieci to przeciętna liczba dzieci w rodzinie wynosi w tym bloku dwa i pół z wyliczenia l + 2 + ? + 4 : 4 a także osoby sądzące.Karol Nicolle Autor niniejszego artykułu spotykał osoby przeświadczone. złożona z kilku. 3. dwie mające ich po dwoje. że występuje zależność pozytywna pomiędzy praworęcznością. że średnia ta jest inna. 2. Badanie metodą reprezentacyjną polega na tym. 7. a umiejętnością bezbłędnego przerysowywania figury wzorcowej. chyba że interesująca go populacja jest nader nieliczna. Autor spotykał także osoby uważające za nieodzowne. teoretycznie zaś spośród nieskończonej ich liczby: 1.1. 4. 9. tzn. uczniowie wyższych klas szkół podstawowych w całym kraju. 7. mniej zaś może oczywiste.i 13-letnie. c) zaaranżowanie dwóch różnych metod przeprowadzenia wykładu uniwersyteckiego i porównanie stopnia przyswojenia treści przez jego wąchaczy.powiodło się ono tylko piętnastu (pięćdziesiąt to więcej niż piętnaście). 10. Badanie prowadzone przez pedagoga polegać może na: a) zbieraniu danych dla opisu sytuacji. ile jej skonstruowanie. 6. że jeśli w bloku mieszkają 3 rodziny mające po jednym dziecku. które obliczywszy przeciętną liczbę błędów w dyktandzie pragnęły następnie „obliczyć chi od tej średniej". jaką konstruuje sobie populację. Zadaniem badacza jest ustalenie jednostki badania. Częstokroć badania zawierają więcej niż jeden z wymienionych elementów. kart oceny postępów w nauce etc.i 13-letnie. Niektóre spośród tych osób stały wobec konieczności lub odczuwały pragnienie prowadzenia rozmaitych badań. b) zbadanie poziomu wiadomości zakresu historii Polski uczniów ostatnich klas zasadniczych szkól zawodowych. uczniowie klas VI z dużych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców). dzieci 12. drużyn harcerskich. dzieci z rodzin rozbitych. zbioru osobników. szkoła. i to zwykle znikomą. Wszystkim tym właśnie osobom autor dedykuje ten rozdział. Sztuka konstruowania próby badawczej Wszelkie badania odnoszą się do jakiejś populacji. zanim nie zdecyduje się na to. „c" i „d" stosuje się z zasady metodę reprezentacyjną. opinii. skoro spośród osiemdziesięciu zbadanych praworęcznych zadanie to wykonało pięćdziesięciu. iż rzeczą prowadzącego badania jest nie tyle wybór populacji. czyli do całej populacji. para najlepszych przyjaciół itd. kilkunastu. równa mianowicie l 3/7 z wyliczenia l +2 + 3 + 4 : 7 . grupa odbywająca lekcje fizyki w pracowni. których wynik: pożytecznie jest analizować z pomocą metod statystycznych. nie powinien uczynić w zakresie ich realizacji ani jednego kroku. w przypadku „a" – metodę reprezentacyjną lub opis wyczerpujący. Równie zaś dobrze jednostkę badania stanowić może cała klasa. emitowanych w ramach „Politechniki Telewizyjnej". aby próba stanowiła zawsze dokładnie 5% populacji. c) eksperymentowaniu. dzieci. Populacja to zbiór wszystkich jednostek badania. Może stanowić ona zbiór szkół. a więc zbiór wszystkich przedmiotów. wypracowań. grup. d) postawienie pytania słuchaczom studiów technicznych dla pracujących o przystępności dla nich wykładów matematyki. wspólnych wszystkim jednostkom badania. 5. jaką właściwie populację zamierza badać. Spotykał również osoby przekonane. w których każdy posiada komplet cech uznanych przez badacza jako ważne. Spotykał wreszcie osoby. b) testowaniu. całych klas lub szkół. uczniowie klas VI w całym kraju.

zainteresowania audycjami telewizyjnymi nauczycieli. Nikogo więcej nie badano. Jak dokonuje się losowania próby? Skonstruowawszy populację należy ustalić. Identyfikacji tej dokonujemy w tym dopiero momencie. to fakt. od 32 do 60 . które odczytano z tablic liczb losowych. również istotne dla wyników badania określonego zagadnienia.i 13-latków. c) ta jedna czy dwie nauczycielki. istotne jest tylko. pod którymi uczniowie owej szkoły wypadają przeciętnie na tle ogółu uczniów z Kielc i Radomia. Samo losowanie polega na odczytywaniu numerów z tablic liczb losowych. Pod pięćdziesięcioma uchwytnymi formalnie względami szkoła nr 5 jest „typowa". skoro znikoma tylko ich część wejdzie w skład próby. Rezultat? Przeświadczenie. którzy szczególnie cenią audycje telewizyjne. a także w niektórych podręcznikach statystyki.szkoła nr 2 klasa Via itd. którym cieszą się wśród uczniów ci właśnie nauczyciele. Próba powinna być wyłoniona w sposób losowy spośród jednostek badania wchodzących w skład populacji. Sposób przypisania jednostkom numerów jest całkowicie dowolny. Badaczowi wypadłoby wówczas odwiedzać tak w Radomiu. Klasa Via w szkole nr 2 liczy 37 uczniów itd. Jakikolwiek byłby temat badań i którakolwiek spośród dziesięciu podanych przykładowo populacji byłaby dla badacza interesująca. Jednostki populacji noszące te numery. a mimo to zawsze znajdziemy wzgląd pięćdziesiąty pierwszy. b) w szkole nr 5 nietypowo mało nauczycieli interesuje się telewizją. co gorsza. że radomska szkoła nr 5 jest „typowa". od 61 do 97 . Postulowany zasięg uogólniania. Jeśli teraz jeden z wylosowanych numerów to nr 68. jakie cechy osób badanych i jakie okoliczności w jak znacznym stopniu wywierają wpływ na percepcję audycji telewizyjnych przez ich adresatów. przeciętna. Badaniem objęto wszystkich uczniów ze wspomnianej klasy i szkoły w Radomiu mających w donnach telewizory. niż przystąpi się do losowania. Jeśli badacz okoliczności tych uprzednio nie sprawdził. tak że możliwe jest organizacyjnie bezpośrednie zbadanie wszystkich jednostek populacji. badać z poszczególnych klas po kilku uczniów. Jeśli populacja jest liczna. mówiąc o „typowości" badacz może mieć na myśli dziesięć lub choćby pięćdziesiąt rozmaitych względów. Skoro „typowa". że wszystkie osoby zbadane uczęszczają do tej samej klasy w tej samej szkole. poziom autorytetu i sympatii. to akurat osoby mniej lubiane przez uczniów niż inne. stanowi jednak jeden z warunków stosowania metod statystyki wnioskowania do analizy wyników badania. rozmawiać z nimi na te tematy etc. musi być tylko ustalona metoda identyfikacji jednostek noszących wylosowane numery. których różne odmiany znaleźć można w specjalnych wydawnictwach zatytułowanych zwykle: „Tablice Statystyczne". Populację dzieli się wówczas również na podzbiory. są wylosowywane. a jej jednostki zgrupowane są (zewidencjonowane) w określonych podzbiorach. Uczniowie Ci . nie zaś jednostki. próbę tę trzeba losować.wchodzą w skład bardzo wielu możliwych do skonstruowania populacji. że ktoś poprzestałby na dokładnym zbadaniu bezpośrednim wszystkich uczniów klasy Via Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu. Wystarczy sporządzenie wykazu: nr nr od l do 31 . i po prostu nie mają czasu na oglądanie większości programów. za to prawdopodobieństwo błędnych uogólnień byłoby zminimalizowane. Wyobraźmy sobie.jak widzieliśmy . ile liczy ona jednostek i jednostki te kolejno ponumerować lub ustalić metodę ich numerowania. czy w klasie Via szkoły nr 5 w Radomiu nie ma np.nie wywierają one żadnego wpływu itp. takiej sytuacji: a) nietypowo często uczniowie tej klasy mają liczne młodsze rodzeństwo. niech będzie stosunkowo skromny: dzieci 12. A jednak uogólnienie fałszywe. W naszym przykładzie te względy mogą być choćby trzy następujące: liczba i wiek rodzeństwa ucznia. Czy zbadano reprezentację określonej wyżej populacji? Ktoś może odpowiedzieć twierdząco i argumentować. a co może istotniejsze. To po pierwsze.i 13-letnie z dużych miast.. jak i Kielcach wiele szkół. wchodzą w skład próby. niecelowe jest dokładne numerowanie wszystkich jednostek populacji. to nie wiadomo. to pod jakim względem? Nie wiadomo przecież a priori.szkoła nr l klasa VIb. że dwunastoletnie dzieci z Kielc i Radomia przejawiają słabe zainteresowanie audycjami . wyklucza możliwość uznania zbadanych osób za reprezentację. populacja wszystkich uczniów klas VI szkół radomskich. Istnieją rozmaite metody losowania. po drugie zaś. Ze względów organizacyjnych często dogodnie jest przeprowadzać losowanie grupowe. czyli one właśnie mają zostać bezpośrednio zbadane.szkoła nr l klasa Via. Najczęściej nie jest to możliwe ani potrzebne. zaś VIb 29 uczniów. to nie ma potrzeby numerowania wszystkich jednostek z góry. Interesuje nas np. Wyłanianie próby drogą losowania jest organizacyjnie kłopotliwe. niestety jednak ów zbiór 34 chłopców i dziewcząt żadnej z nich nie reprezentuje. czyli skonstruowana populacja. drugi i dalsze. Zilustrujemy to przykładem możliwie spektakularnym: badacza interesują problemy związane z audycjami telewizyjnymi dla 12. które telewizją interesują się i mogłyby zachęcić uczniów do oglądania audycji. Cała populacja zostaje wówczas podzielona na szereg podzbiorów i one. Próbę stanowią wówczas wszystkie jednostki wchodzące w skład wylosowanych podzbiorów. W szkole nr l klasa Via liczy 31 uczniów. Stosowane bywa losowanie wielostopniowe. byłoby znane. czyli z Kielc i Radomia. którym muszą zajmować się. w zbiorze jednostek wylosowanych wyróżnia się z . owego fałszu badacz w ogóle sobie nie uświadamia. gorzej gdy podawane jako wynik badania. Rzucą na to światło dopiero badania. odpowiadający mu uczeń to uczeń ósmy z kolei na liście klasy Via w szkole nr 2.badania. Chcąc więc stosować metody statystyczne uogólniania wyników bezpośredniego badania elementów próby na skalę populacji. aby numerowania dokonano wcześniej.

nieistotny w przypadku obejmowania badaniami populacji licznych. jej kolega z klasy. które badacz zamierza wyróżniać i analizować. spośród nich wylosować kilkanaście. ważącą 43 kg. istotnego dla nas kryterium i próbę kompletujemy losując do niej jednostki z osobna spośród każdej wyróżnionej grupy zwanej warstwą. do próby reprezentującej populację nauczycieli szkół podstawowych w Polsce. techniczne i pozostałe. Przekrojów więc możliwych otrzymamy 4 x 7 . że próba licząca poniżej 30 jednostek to mała próba. to próba „przejściowa": mogąca być traktowana jako „mała" lub „duża". techników ekonomicznych. Jest istotne. składa się z nieskończenie wielkiej liczby jednostek. Określamy zmienną jako zbiór wszystkich możliwych ewentualności. iż próba winna być tak liczna. absolwentów liceów pedagogicznych i spośród każdej warstwy wylosować osobno jednostki do próby. wyczerpującej zatem pokaźną część całej populacji zyskuje się dodatkowo na precyzji lub wiarygodności konkluzji uogólniających. Podane zbiory ewentualności być może nie są pełne w przypadku wzrostu. Niech naszą jednostką badania będzie uczeń klasy VI szkoły podstawowej. Nie jest to prawdą. Jak zatem liczne powinny być próby? Czysto orientacyjnie powiedzieć można. gdyby istotnym dla tematyki badań względem było wykształcenie nauczycieli. Dziewczynę z naszego przykładu nazwijmy Ewa.kolei nowe podzbiory. dla wylosowania próby spośród mieszkańców Warszawy można podzielić miasto na kilkadziesiąt rejonów. „wzrost" to zmienna itp. według zaś typu szkoły miejsca zatrudniania . Jeśli populacja jest stosunkowo nieliczna. biologiczne. ogół jednostek wylosowanych traktuje się znowu jako zbiór itd. Posiadanie takich możliwości jest często korzystne. by z kolei spośród wszystkich budynków mieszkalnych znajdujących się przy wylosowanych ulicach wylosować pewną ich liczbę itd. chłopiec od 135 cm do 175 cm (co 1 cm) od 35 kg do 60 kg od 0 do 6 Realizacja dziewczyna 149 cm 43 kg 0 Opisywana przykładowo jednostka badania jest dziewczyną o wzroście 149 cm. spośród których wylosowuje się pewną ich liczbę. Nie jest to prawdą.to według wykształcenia otrzymujemy podział na siedem grup. a z drugiej strony wyróżnić nauczycieli liceów ogólnokształcących. „Dziewczyna" to cecha. Zbiór wszystkich uczniów klas tworzy interesującą nas populację. Jeśli np.to próba duża. aby w przekrojach znajdowało się przeciętnie co najmniej po dziesięć jednostek. dochodząc wreszcie do wylosowania pojedynczych rodzin lub osób. wielotysięcznych. jedynaczką. 7. Ze względów merytorycznych celowe jest często stosowanie losowania warstwowego. bowiem metody analizy materiału pochodzącego z prób „małych" i „dużych" są niejednakowe. Operacje statystyczne na zmiennych Dalsze rozważania wymagają operowania pojęciem zmiennej. czy próba jest „mała". iż populacja. składa się z kilkuset zaledwie lub jeszcze mniejszej liczby jednostek. np. czy „duża". Postępowanie takie daje możliwość manewru proporcjami w próbie jednostek pochodzących z poszczególnych warstw. gdyż metody statystyczne analizy materiału odpowiadają założeniu.2. które mogą tu być istotne Zmienna Płeć Wzrost Waga Liczba rodzeństwa Zbiór ewentualności dziewczyna. absolwentów SN. wagi lub liczny rodzeństwa. moglibyśmy wyróżnić warstwy: absolwentów uniwersytetów. Znowu orientacyjnie można tu podać zasadę. chemiczne.28. Zależy ona również od liczby podzbiorów i przekrojów. ma 153 cm wzrostu i jest przez . Tak więc w sytuacji badań masowych wielkość populacji nie determinuje wskazań odnośnie do wielkości próby. „płeć'" to zmienna. której liczba jednostek zawiera się w granicach 30 do 100. Metodom i technikom losowania poświęcona jest obszerna literatura. jest to jednak zysk właśnie tylko dodatkowy. że jeśli populacja licząca 10 tysięcy jednostek reprezentowana jest przez próbę liczącą 100 jednostek. Np. Np. z których odnośnie do jednostki badania realizuje się zawsze tylko jedna. wówczas przy dość licznej próbie. z której pochodzi zbadana próba. Dzielimy wówczas w populacji jednostki badania na dwie lub więcej grup według pewnego. Próba o liczbie jednostek nie niniejszej niż 100 . następnie spośród wszystkich ulic znajdujących się w wylosowanych rejonach wylosować kilkadziesiąt ulic. Piotr. 280 osób. fizyczne. zatem w myśl owej orientacyjnej zasady należałoby zbadać przynajmniej ok. to populację złożoną z 20 tysięcy jednostek powinna reprezentować próba 200-elementowa. badając nauczycieli szkół średnich pragnęlibyśmy wyróżnić osoby posiadające wykształcenie filologiczne. absolwentów WSP. Próba. Wielkość potrzebnej próby zależy przede wszystkim od potrzeb badacza co do precyzji oraz co do wiarygodności konkluzji. Jak liczna powinna być próba? Wbrew dość rozpowszechnionym przekonaniom wielkość populacji nie wywiera zasadniczego wpływu na konieczną wielkość próby.na cztery grupy. matematyczne. Oto przykłady zmiennych. wszystkich pozostałych techników oraz pozostałych szkół średnich . „149 cm" to cechy.

Najczęściej obliczane bywają: odchylenie przeciętne. gdy badanie miało charakter wyczerpujący lub charakter „studium przypadku" (case study). 0. ustalić modalną. j a k i ujemne (od O do -1). wówczas mianowicie.liczba przejechanych przystanków. jak też i mogą poważnie różnić się między sobą. Miejsce w hierarchii sympatii to przykład zmiennej związanej ze skalą porządkową. liczba rodzeństwa to przykłady zmiennych związanych ze skalą interwałową. wartość współczynnika korelacji wyniosłaby 0: nie ma żadnej zależności. Spróbujmy postawić te same trzy pytania odnośnie płci dwojga uczniów: I. Tę właśnie cechę zbioru pomiarów. żadnego związku pomiędzy kosztem przejazdu. to jej realizacjami (nazywanymi często wartościami) są liczby. skali porządkowej. co do stopnia odbiegania ich od symetrii. 3. sensowność pierwszego pytania. Następna grupa wskaźników to wskaźniki rozproszenia. Bardzo rzadko pojawia się w niesformalizowanej rzeczywistości społecznej bezwyjątkowa zależność pomiędzy dwiema zmiennymi. Kierunek analizy materiału większości badań wiedzie ku obliczaniu wartości współczynników korelacji. możliwa do ścisłego opisu za pomocą funkcji matematycznej. W przykładzie: koszt przejazdu .łączna waga uczniów. gdy więcej wartości okazuje się niższych od średniej niż wyższych i odwrotnie. najistotniejsze jako wynik badania. Modalną stanowi niekiedy dogodną charakterystykę zbiorowości. lecz tylko o opis materiału. jeśli zarobki wszystkich w przedsiębiorstwie miałyby być identyczne. O ile Piotr jest wyższy od Ewy? Odpowiedź: „o 4 cm". Koszt przejazdu 40 uczniów jest dokładnie dwukrotnie wyższy niż koszt przejazdu 20 uczniów. Czy Ewa i Piotr cieszą się jednakową sympatią wychowawczyni? Odpowiedź: „nie". Skorelowanie negatywne: wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy . a bezsensowność trzeciego pytania charakterystyczna dla tzw. z tym. Pomiary indywidualne mogą okazywać się wielce wzajem zbliżone. Wartość +1 to wskaźnik maksymalnego skorelowania pozytywnego dwóch zmiennych. że wynik jej przemnożenia przez liczbę zbadanych jednostek równy jest sumie wszystkich pomiarów dokonanych na tych jednostkach. to korelacja pomiędzy zmiennymi. 2. mierzą miary rozproszenia. skali nominalnej. Zbiór wartości współczynnika korelacji zawiera się zawsze w granicach od O do l. odpowiedź na pytanie.5x (gdzie x .wychowawczynię mniej lubiany niż Ewa. Gdy klasa ma pojechać tramwajem na wycieczkę. Najczęściej mamy do czynienia z zależnością. wariancja oraz odchylenie standardowe. Każda zmienna związana jest z którąś ze skal. x — łączna waga uczniów jadących na wycieczkę. Widać od razu. ile wynosiłaby pensja każdego pracownika. jak je sformułować. zaś fundusz płac oraz liczba zatrudnionych miałyby zostać nienaruszone. 2. Wartość średnia charakteryzuje się tym. że mogą to być wartości dodatnie (od O do +1). Związek zmiennej z tą l u b inną skalą decyduje o sposobie analizy statystycznej materiału stanowiącego zbiór realizacji tej zmiennej. Czy Ewa i Piotr są jednakowej płci? Odpowiedź: „nie".koszt w złotówkach). wartość -l to wskaźnik maksymalnego skorelowania negatywnego. a odległością przejazdu tramwajem. Kto cieszy się większą sympatią? Odpowiedź: „Ewa". Wartość średnia to wskaźnik szczególnie dogodny dla dokonywania porównań pomiędzy odrębnymi zbiorowościami.87. O ile większą sympatią wychowawczyni cieszy się Ewa od Piotra? Nie ma odpowiedzi. W przykładzie zaś: koszt przejazdu . Spróbujmy postawić te same pytania odnośnie sympatii okazywanej tej dwójce przez wychowawczynię: l. czy Ewa i Piotr są jednakowego wzrostu? Odpowiedź „nie". To co najciekawsze. Jeżeli zmienna związana jest ze skalą interwałową. sensowność pierwszych dwóch. płeć to przykład zmiennej związanej ze skalą nominalną. Przykład tego ostatniego: „Skuteczność laboratoryjnej metody nauczania fizyki w klasie VI na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu". Kto jest wyższy? Odpowiedź: „Piotr". waga. to mielibyśmy do czynienia właśnie z zagadnieniem korelacji. Mamy tu jednak element sformalizowany.koszt przejazdu. Rozpatrzmy obecnie typowe zastosowania metod statystycznych wówczas.liczba uczniów. a także związanych z nimi współczynników równań regresji. medianę. Jednak łączna waga konkretnych 40 uczniów stanowić zapewne będzie j uż to nieco mniej. Mediana przydatna jest do porównań. Skorelowanie pozytywne: wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost wartości drugiej zmiennej. Równie też rzadko występuje całkowity brak zależności pomiędzy zmiennymi. Gdybyśmy natomiast przykład tak zmodyfikowali: y -koszt przejazdu w złotówkach. Jest to celem stosowania metod statystycznych. wartość tego współczynnika wyniosłaby l. Znacznie rzadziej obliczany bywa współczynnik skośności zbioru wartości. że pytania 2 i 3 tylko byłyby bezsensowne. mianowicie sztywną cenę jednego biletu. Postawmy trzy pytania na temat wzrostu tej dwójki: 1. Sensowność wszystkich trzech pytań charakterystyczna jest dla tzw. skali interwałowej. tj. gdy pewna wartość zmiennej pojawia się szczególnie często. a właściwie jej natężenie. Wartość średnia to np. j uż to nieco więcej niż dwukrotność łącznej wagi konkretnych 20 uczniów. pytanie bezsensowne. 3. jeżeli rozkłady są skośne. lecz w ogóle nie wiadomo byłoby. gdy nie idzie o wnioskowanie uogólniające. Współczynnik korelacji to miara siły zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. dla której możliwe jest tylko mniej lub bardziej dokładne przybliżenie w postaci funkcji matematycznej. W takim przypadku obliczyć możemy wartość średnią. a bezsensowność dwóch pozostałych charakterystyczna dla tzw. zaś zmniejszaniu się towarzyszy zmniejszanie. Wzrost. y . W przykładzie: liczba uczniów . to koszt przejazdu uczniów można wyrazić ściśle w postaci funkcji: y = 0. przydatny niekiedy do porównań dwóch rozkładów. wartość współczynnika korelacji wyniosłaby może np.

pomiar indywidualny w obrębie zmiennej y. a wysokość kwot wydawanych na zakup książek. wysokość kwot wydawanych na zakup alkoholu. Z jakimi okolicznościami może mieć związek częstotliwości chodzenia do kina? Z wieloma takimi.0. o który współczynnik idzie. gdy . Zbiorowość: 34 ojców.pomiar indywidualny w obrębie zmiennej x. że r. lecz porządkową. Gdy zatem idzie o zbadanych dziesięciu uczniów. Podzbiory: a) robotnicy niewykwalifikowani.377. dla uzyskania których frekwencje jako materiał wystarczają. Udział zaś wszelkich innych zmiennych. obliczyć twz. d) 7. wzrost i waga. Frekwencje: a) 5. Strukturę tę można by również wyrazić w postaci ułamków dziesiętnych lub procentowo. współczynnik korelacji rangowej. Przykład: od każdego z dziesięciu uczniów klas VI dowiedziano się ile razy był w ciągu miesiąca w kinie (zmienna x) oraz jak wysokie kwoty „kieszonkowego" otrzymuje miesięcznie od rodziców (zmienna y). d) inni pracownicy umysłowi. Zatem r2 = 0. jego zaś kwadrat. c) 4. Zwróćmy uwagę na bezsensowność prezentowania struktury za pomocą nadmiernie dokładnych ułamków dziesiętnych. Dlatego ktoś. W częstym użyciu są dwa odmiennie obliczane współczynniki: Speeermana i Kendalla. Stąd kwadrat współczynnika korelacji bywa nazywany współczynnikiem determinacji. Jeśli mamy do czynienia ze zmiennymi związanymi ze skalą nie interwałową. yi . kto zamierza badać preferencje. b) robotnicy wykwalifikowani. b) 9. Kendallowi zawdzięczamy wiele pomysłów dotyczących metod syntetyzowania danych stanowiących realizacje zmiennych związanych ze skalą porządkową. odległość (w km. Współczynnik korelacji to odpowiedź na pytanie o siłę zależności pomiędzy dwiema zmiennymi.liczba pomiarów Kolejne operacje 1 Xi Xi (X) 2 Yi Yi (Y) 3 Xi-X O 4 Yi-Y O 5 (Xi-X)2 (Xi-X) 6 (Yi-Y)2 (Yi-)2 7 (Xi-X) (Yi-Y) (Xi-X)(Yi-Y) Dzieląc sumę rubryki „7" przez pierwiastek iloczynu sum rubryk „5" i „6" otrzymujemy wartość współczynnika korelacji. Wszystkie te okoliczności współdeterminują częstotliwość chodzenia do kina. to wówczas nie pozostaje mu w zakresie analizy materiału nic innego poza ustalaniem frekwencji oraz obliczaniem tych samych miar. dzieląc każdą frekwencję przez 34. to odpowiedź na pytanie o udział jednej zmiennej w zmienności drugiej zmiennej. Przykłady skorelowań negatywnych (też nie maksymalnych): liczba dni w ciągu roku spędzonych na wagarach. n . iż proporcja uczestników kół zainteresowań wynosi 0. Liczba miejsc po przecinku w podawanych ułamkach nie powinna być nigdy wyższa niż liczba cyfr potrzebna do wyrażenia liczby jednostek w całej zbiorowości. powinien szczególnie zainteresować się koncepcjami Kendalla. X . chcąc określić siłę skorelowania pomiędzy nimi. Symbolika: r . Współczynniki te obliczane z tych samych wyników badania przyjmują zazwyczaj różne wzajem wartości. Może więc badacz obliczać proporcje i opisywać strukturę badanej zbiorowości. Przykład: struktura zawodowa ojców uczniów klasy Via w szkole nr 5. opinie i w ogóle zbierać dane nadające się do hierarchizowania. xi .zmniejszanie się wartości drugiej zmiennej.wartość średnia zmiennej \: y . nominalną. a przeciętna ocen szkolnych. jak: upodobanie do chodzenia do kina. Kwadrat wartości współczynnika korelacji wskazuje na udział określonej zmiennej w determinowaniu zmienności w obrębie drugiej zmiennej.33. Przykłady skorelowań pozytywnych (oczywiście nie maksymalnych — współczynnik korelacji nie osiąga tu wartości równej aż +1): oceny uczniów z matematyki a oceny z fizyki. Oto jak najdogodniej obliczać współczynnik korelacji pomiędzy dwiema zmiennymi. posiadanie lub brak w domu telewizora. Nie ma sensu podawać. doręczyciele). oceny. Opis struktury polega na podawaniu zasady podziału całej zbiorowości na dwa lub więcej podzbiorów oraz na podaniu frekwencji lub proporcji elementów poszczególnych podzbiorów. Dlatego wyrażając siłę korelowania za pomocą współczynnika korelacji rangowej należy wyraźnie podawać. Otrzymano następujące dane: x y 5 10 10 60 5 20 11 80 12 50 4 10 3 40 2 60 7 50 l 20 Po obliczeniu współczynnika korelacji okazało się. ale do niczego ponadto. f) 3. f) pozostali. e) funkcjonariusze (np.576.wartość średnia zmiennej Y. zaś zmniejszaniu się wartości zmiennej towarzyszy wzrost wartości drugiej zmiennej. właśnie wysokość „kieszonkowego" etc. to udział wysokości „kieszonkowego" w determinowaniu zmienności zmiennej „częstotliwości chodzenia do kina" wynosi 33%. tj. c) pracownicy umysłowi na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia.współczynnik korelacji.) od miejsca zamieszkania do miejsca pracy a czas dojazdu. Jeśli badacz ma do czynienia ze zmiennymi związanymi ze skalą najsłabszą. to możemy wówczas. liczba dzieci do 14 lat w rodzinie a przeciętna liczba godzin snu matki w ciągu doby. nieskorelowanych z wysokością „kieszonkowego" wynosi 67%. konduktorzy. e) 6.

punktowo dwuseryjnego współczynnika korelacji.zmiennej „zawód". Zmienną związaną ze skalą interwałowa przekształcono tu zatem w zmienną związaną ze skalą nominalną. jak i „waga" są nazwami zmiennych. Gdy uczeń A był uprzednio charakteryzowany np. Dlatego właśnie pierwszym warunkiem ustalenia struktury jest podjęcie decyzji co do dokładnych kryteriów podziału zbiorowości. że czyja droga do szkoły trwa przeciętnie 20 minut lub krócej. iż cecha bycia kobietą zbieżna jest z uprawianiem zawodu nauczyciela. nie zaś zmiennych. możliwe jest wyrażenie siły ich skorelowania za pomocą współczynnika Kendalla. Obserwujemy zbieżność pomiędzy cechami: „kobieta". Zmienna związana jest zawsze z określoną skalą. jak gdyby związana ona była z inną skalą. „zamieszkiwanie daleko od szkoły". ten mieszka „blisko" szkoły. zwany także współczynnikiem Yulea. to zmienną związaną de facto ze skalą tylko porządkową potraktowaliśmy tak. Można by np.odpowiedni będzie tzw. o ile wyższa jest przeciętna osiągnięta przez ucznia A od przeciętnej uzyskanej przez ucznia B). Skala: interwałowa (można sensownie spytać. Co zyskujemy. to obecnie charakteryzowany jest jako „mieszkający blisko szkoły". obliczamy wartość średnią tych miejsc i stwierdzamy. o ile dłużej trwa przeciętnie droga do szkoły ucznia A niż droga ucznia B). Przykłady: l. to w przypadku zmiennych związanych ze skalą nominalną mówi się o zbieżności konkretnych ich realizacji (cech).) sprowadzony został do dwóch wartości: „nie więcej niż 20 minut" i „więcej niż 20 minut". Mógłby to być zarazem przykład zmiennej o reprezentacji dwupunktowej. czyja zaś droga do szkoły trwa ponad 20 minut. „nauczyciel". możliwe jest wyrażenie siły ich skorelowania za pomocą tzw. 7 min. co zaś tracimy traktując zmienną. Jeśli jedna ze zmiennych związana jest ze skalą interwałową. to obecnie będzie on charakteryzowany np. że przeciętne miejsce zajmowane przez telewizję w hierarchii sposobów spędzania wolnego czasu według preferencji wszystkich zbadanych uczniów wyraża się liczbą no.wszystkich zbadanych uczniów było dziewięćdziesięciu. gdy obydwie zmienne są dychotomiczne (mające dwie tylko wartości. 2. W przypadku gdy obydwie związane ze skalą interwałową zmienne reprezentowane są tylko dwupunktowo . ten mieszka „daleko" od szkoły. czyli szeregować badanych uczniów poczynając od osiadającego najwyższą średnią do posiadającego średnią najniższą. Gdy uczeń A był uprzednio charakteryzowany np. 2. Spotyka się również wypadki operowania zmiennymi związanymi faktycznie ze skalami słabszymi. których zakres zmienności . 23 min itd. jak gdyby była ona związana ze skalą interwałowa (skoro sumowaliśmy miejsca w hierarchii).to zarówno „wzrost". Wiedza uzyskana drogą badań dokładniejsza jest niż ta. to tracimy na precyzji materiału. przejść zatem od skali interwałowej do porządkowej. iż oglądanie telewizji uczeń A wymienił na drugim miejscu. i ta ostatnia jest przy tym dychotomiczna. od skali porządkowej do nominalnej lub wprost od skali interwałowej do skali nominalnej. iż skorelowane są między sobą wzrost i waga ciała . Zmienna ta to alternatywa: „zamieszkiwanie blisko szkoły". to „kobieta" i „nauczyciel" są to nazwy cech. uczeń B na czwartym. Popularnie stosowany jest zwłaszcza współczynnik.zawarty jest w granicach (-1. Gdy w przypadku zmiennych związanych ze skalą interwałową mówi się o ich skorelowaniu. tetrachoryczny współczynnik korelacji. Do określenia siły zbieżności stosowane są rozmaite współczynniki. nie ma i być nie może żadnej zbieżności ani rozbieżności pomiędzy „płcią" a „zawodem". druga zaś z nominalną (i ta ostatnia jest dychotomiczna). jak np. liczbą 15 (tyle minut zajmuje mu droga). kolejnym numerem 3 (trzeci w hierarchii wyników mierzonych średnią ocen z pięciu przedmiotów). Badacz jednak może potraktować zmienną tak.. którą wówczas wykorzystujemy . Można by dokonać podziału na szereg innych sposobów. odpowiedni jednak tylko dla przypadków. niż jest związana naprawdę? Jeśli zabieg nasz polegał na przejściu od skali mocniejszej do słabszej (np. Jeżeli jedna ze zmiennych związana jest ze skalą porządkową.analogicznie jak w przypadku współczynników korelacji . umysłowych oraz pozostałych. Pierwsza z tych cech stanowi jedno z podstawień zmiennej „płeć". Decyzja badacza: przejść od skali interwałowej do skali porządkowej. Skala: interwałową (można sensownie postawić pytanie. podzielić zbiorowość ojców jedynie na pracowników fizycznych. Zauważmy różnicę: gdy mówimy. prosimy badanych uczniów o uszeregowanie wedle preferencji każdego z nich siedmiu przedstawionych w kwestionariuszu sposobów spędzenia wolnego czasu. +1). druga . Zauważmy. „nauczyciel". czyli pomiędzy zmiennymi. obserwujemy rozbieżność pomiędzy cechami „mężczyzna". Decyzja badacza: uznać. Jeśli np. zmienna: przeciętny czas dojścia (dojazdu) ucznia z domu do szkoły (w minutach). Gdy mówimy. że pojęcie „struktura zawodowa" może mieć rozmaite konkretyzacje. a następnie stwierdzając. zmienna przeciętna półroczna ocena ucznia z pięciu przedmiotów. tak jak byłyby one związane ze skalami mocniejszymi. liczbą 4. druga zaś — z nominalną. jak gdyby związana ona była ze skalą słabszą.4 (średnia jego ocen z pięciu przedmiotów). uczeń C na pierwszym itd. Jeżeli obydwie zmienne związane są ze skalą interwałową lecz jedna z nich reprezentowana jest w badaniach tylko dwupunktowo -odpowiednim wówczas będzie dwuseryjny współczynnik korelacji. od interwałowej do nominalnej). płeć). Szeroki wachlarz wartości tej związanej ze skalą interwałowa zmiennej (2 min.

Wykresem funkcji opisywanej przez równanie pierwszego stopnia jest linia prosta (stąd: „regresja prostoliniowa"). zbyt szczegółowa.75 0.3. Kto może ręczyć za prawdziwość takiego założenia? Kto i jak może w ogóle je sprawdzić. Aby czytelnik uchwycił dalsze wywody. tylko że wówczas nawet ta najpodobniejsza funkcja będzie tak mało podobna swą postacią do faktycznej postaci związku. Tymczasem przechodząc np. miary rozproszenia etc. Korelacje. Przykład: opis rodzin zamieszkujących jedne budynek według dzietności: Liczba dzieci w rodzinie 0 1 2 3 4 5 Liczba rodzin 4 6 5 2 2 1 20 Proporcje rodzin 0. aby reprezentował on opis szerszej populacji.80 lub wyższy).25 0.10 0.30 0. tj. do której swoją postacią rzeczywista zależność zmiennej y od zmiennej x najbardziej jest podobna. których przebieg jest tym bardziej odmienny. Bywa iż wiedza dostarczana nam przez zebrany materiał jest w stosunku do naszych potrzeb zbyt dokładna. choć praktyczniej byłoby już w fazie zbierania materiału uprzytomnić sobie we wymagania co do precyzji i odpowiednio ograniczyć program zbierania informacji. Dlatego właśnie warto budować równanie regresji tylko w sytuacji silnego skorelowania dwóch zmiennych.20 0. to wiarygodność tej konkluzji również nie przekracza 80%. o ile przedkłada lekturę nad szachy. W dziedzinie nauk społecznych stosuje się najczęściej równania regresji prostoliniowej.95 1. z którymi związane są zmienne. Statystyka wnioskowań to szacowanie parametrów w populacji w oparciu o dane z próby oraz.). konkluzja oparta jest na piętnastu przesłankach. na drugim czytanie książek. lecz np. mówiąc obrazowo. zbierano materiał bez intencji. a warunkiem przydatności praktycznej tej odpowiedzi jest silne skorelowanie dwóch zmiennych (orientacyjnie współczynnik równy 0.85 0.8? O związku między zmiennymi nieco odbiegającym ścisłością od funkcyjnego. że chcemy wylosować z listy lokatorów tego bloku jedną rodzinę. i to jest często płodniejsze poznawczo. Odpowiedź tę zyskuje się budując tzw. Tak więc jeśli badanie było wyczerpujące. że znalezienie jej pozbawione jest praktycznej użyteczności. 0. Jeśli skorelowanie między dwiema zmiennymi jest słabe. musimy wprowadzić i wyjaśnić pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa. Np. charakteryzować związki zachodzące między zmiennymi. Jeśli pomiędzy dwiema zmiennymi zachodzi związek funkcyjny. to wyniki badań zyskują na zewnętrznej efektywności (dużo rozmaitych solidnych z wyglądu wskaźników liczbowych: przeciętnych. ile warte najsłabsze ogniwo łańcucha zdań stanowiących jej uzasadnienie. Gdy pomiędzy dwiema zmiennymi zachodzi związek funkcyjny. weryfikacja hipotez dotyczących populacji. że każdy. Jeśli natomiast przechodzimy od skali słabszej ku mocniejszej. z których czternaście to niepodważalne stwierdzenia faktów.00 Dystrybuanta 0.50 0. a na trzecim grę w szachy. Tyle warta jest konkluzja. od skali porządkowej do interwałowej zmuszeni jesteśmy czynić założenia. Dodajmy.bx + a. wówczas można przechodzić od skal mocniejszych ku słabszym. O czym zaś świadczy korelacja o sile równej nie l. rozkłady i oszacowania Kolejna możliwość stwarzana przez statystykę to uzyskiwanie odpowiedzi na pytanie o postać korelowania. absolutnie nie wiadomo czy prawdziwe.10 0. to z pomocą statystyki charakteryzować można poszczególne zmienne (wartości średnie.) oraz można. 7. że wyobrażenia graficzne regresji zmiennej y względem zmiennej x oraz regresji x względem y to dwie różne linie. to jego opis stanowi równanie pierwszego lub wyższego stopnia. że trafimy akurat na rodzinę mającą dwoje dzieci? Jak tę szansę obliczyć? Należy liczbę rodzin mających właśnie po dwoje dzieci podzielić przez . tracą natomiast na wiarygodności. Równanie pierwszego stopnia ma taką postać: y . Jeśli tak jest rzeczywiście.00 Przypuśćmy. Jaka jest szansa. im słabiej zmienne x i y są między sobą skorelowane. współczynników itp. kto w hierarchii ulubionych sposobów spędzania czasu wymienia na pierwszym miejscu telewizję. łącznie nawet z osobą. założyć musimy. Gdy. Otóż równanie regresji zmiennej y ze względu na zmienną x przedstawia spośród nieskończenie wielu tę właśnie funkcję. to wartość współczynnika korelacji pomiędzy nimi wynosi zawsze 1.analizując wyniki. Zyskujemy natomiast możliwość uproszczenia procedury analizy. także w oparciu o dane z próby. jedna zaś to założenie wiarygodne w stopniu 80%.05 1. to i wówczas spośród wszystkich możliwych funkcji można znaleźć funkcję podobniejszą swoją postacią niż inne funkcje do faktycznej postaci związku pomiędzy zmiennymi. dokładnie o tyle przedkłada telewizję nad lekturę.20 0. którą pytano o jej preferencje? Właśnie dlatego nieskuteczne jest lub ryzykowne wzmacnianie skal. równania regresji.

Studenta. że liczbowy wskaźnik prawdopodobieństwa odpowiada liczbowemu wskaźnikowi proporcji. że losując z bloku jedną rodzinę trafimy na rodzinę mającą najwyżej dwoje dzieci? Jeśli wylosujemy obojętnie: rodzinę bezdzietną. iż oszacowanie jest błędne. „jedno dziecko". 2. Statystyka wnioskowań operuje rozkładami teoretycznymi. Co najistotniejsze życzymy sobie. w jakim celu posługiwać się rozkładami statystycznymi? Rozkład dostarcza odpowiedzi na pytanie o wielkość prawdopodobieństwa przypisywanego danej wartości. Losową nazywamy taką zmienną. l. Wybierzmy wiarygodność 99%. 7 cm jako odchylenie standardowe od tej średniej.10. 5.liczbę wszystkich rodzin z tego bloku (5:20 = -0. Dlatego już dawno opracowano tablice rozkładów. a odchylenie standardowe od tej średniej równe jest 7 cm. że 99% to dystrybuanta przedziału liczb od -2. iż w rzeczywistości średnia jest inna. Zmienna z naszego przykładu to zmienna losowa. każdy taki rozkład opisany jest swoistą funkcją przypisującą wartościom zmiennej porcje prawdopodobieństwa.75. z jednym dzieckiem 6. Zmierzyliśmy każdego z nich. o co szło: najwyżej dwoje dzieci". Zamiast terminu „szansa" w użyciu jest termin „prawdopodobieństwo". to uzyskamy to.99. z dwojgiem pięć. że średnia wzrostu wynosi 149 cm. np. Liczba książek w mieszkaniu dr Kowalskiego: 103.25). której wartość średnia równa się zero. a w szczególności dzięki rozkładom dokonywać można nader precyzyjnych i wysoce . czyli aby znane było dokładnie prawdopodobieństwo.25. Kolejne pytanie: ile wynosi prawdopodobieństwo. poddać standaryzacji. Wyłania się tu jednak kłopot. Okazało się. że owa średnia w skali całego województwa naprawdę mieści się w tych granicach. rozkładem Studenta. „dwoje dzieci". Rodziny bezdzietne są cztery. Przykład z rodzinami był to przekład rozkładu empirycznego. czyli traktowania prawdopodobieństwa popełnienia błędu równego 5% jako ryzyko dc przyjęcia. w których po prostu odnajdujemy gotowe wyniki: wielkości prawdopodobieństw przypisywanych konkretnym wartościom zmiennej.58 jako liczbę ograniczającą przedział o wiarygodności 0. Poissona. Dzięki więc metodom statystycznym. Np. Stablicowano właśnie tylko rozkład standaryzowany: średnia równa O.2 cm. tj. że tak jest w rzeczywistości.Odchylenie standardowe: 40. 4. Wymieńmy kilka z nich: rozkład normalny.58 do + 2. radomskim. byłoby nader uciążliwe. Powtórzmy: prawdopodobieństwo. Dystrybuanta najwyższej (końcowej i wartości równa jest l (100%). Oto przydatność takiej odpowiedzi. otrzymujemy z tych liczb wynik: przeciętny wzrost ucznia klasy VI w woj.5 Standaryzacji dokonuje się również pragnąc posłużyć się innymi rozkładami. Zauważmy. Tak mianowicie ułożyła się sytuacja w tym konkretnym bloku mieszkalnym. Wielkość całej masy prawdopodobieństwa określamy liczbą 1. należy dane ze „swojego" rozkładu empirycznego dopasować do postaci standaryzowanej. której wartościom przypisane są prawdopodobieństwa realizacji. Byłaby to odpowiedź na pytanie o prawdopodobieństwo wylosowania z tego bloku rodziny mającej najwyżej pięcioro dzieci. bowiem wielkość przypisywanego prawdopodobieństwa zależy nie tylko od wartości zmiennej.. lecz także od wartości średniej oraz od wielkości rozproszenia mierzonego odchyleniem standardowym. Wartość średnia: 163. Prawdopodobieństwo zatem wylosowania rodziny mającej najwyżej dwoje dzieci to (4 + 6 + 5) : 20 = 0. a wynik podzielić przez odchylenie standardowe. radomskiego wylosowaliśmy 100 uczniów. Rozkład normalny zmiennej. Jest to zabieg prosty: od każdej wartości zmiennej należy odjąć wartość średnią.0. radomskiego. podstawianie konkretnych wartości zmiennej i wyliczenie wielkości przypisywanego im przez rozkład prawdopodobieństwa. Pragniemy oszacować przeciętną wzrostu wszystkich uczniów klas VI w woj.58. Obliczanie za każdym razem na własną rękę wartości tych funkcji. rozkład F. Prawdopodobieństwo zaś wylosowania rodziny z czworgiem dzieci wynosiłoby 2-20 . W naszym przykładzie zmienna (związana ze skalą interwałową) to liczba dzieci w rodzinie. Utarty jest zwyczaj uważania za dostateczną już wiarygodność 95%. Aby więc posłużyć się rozkładem normalnym. W jaki sposób a przede wszystkim. Przykład: Zmienna: liczba książek w bibliotekach lekarzy. czyli zgódźmy się na prawdopodobieństwo błędu w oszacowaniu równe 1%. zaś tylko 1% wynosi prawdopodobieństwo. Owa masa rozdzielona zostaje pomiędzy poszczególne wartości zmiennej. Sposób podzielenia prawdopodobieństwa (jak wielkie jego porcje przypisane zostały poszczególnym wartościom zmiennej) nazywamy rozkładem prawdopodobieństwa. 3. a nie wynosi więcej niż 150. Dystrybuanta danej wartości zmiennej to prawdopodobieństwo zrealizowania się jej właśnie lub którejkolwiek wartości niższej. a także przypisywanej dystrybuanty. radomskim wynosi co najmniej 147. Z tablicy rozkładu normalnego standaryzowanego odczytujemy.8 cm.. A więc prawdopodobieństwo trafienia na rodzinę z dwojgiem dzieci przy losowaniu jednej rodziny z całej klasy wynosi tu 0. Zatem dystrybuanta wartości: „dwoje dzieci" to prawdopodobieństwo zrealizowania się którejkolwiek z wartości: „brak dzieci''. 149 cm jako wartość średnią z próby reprezentującej populację klas VI woj. Mając cztery liczby: 2. wynosi 99%. Ma ona tu sześć możliwych wartości: O. zaś odchylenie standardowe równa się jeden. Fishera. wielkości prawdopodobieństwa przypisywane wartościom zmiennej przez rozkład normalny zależą nie tylko od samej tej wartości. z jednym dzieckiem lub z dwojgiem dzieci. aby oszacowanie to miało ustaloną wiarygodność. Spośród wszystkich uczniów klas VI z terenu woj. odchylenie równe jeden. nazywamy rozkładem normalnym standaryzowanym. Standaryzowana liczba książek w mieszkaniu dr Kowalskiego: 103-163 -----------40 — 1. rozkład Chi2. tj. Możemy przy tym wybrać sobie dowolną wiarygodność. 100 jako liczbę jednostek zbadanych w próbie. lecz i od innych parametrów. Liczbę tę znajdujemy przypisaną rodziną z dwojgiem dzieci w ostatniej rubryce tabelki.

c) repetenci zdarzają się równie często wśród dzieci rodziców rozwiedzionych. czyli tzw. Przeciętna ocen z pięciu przedmiotów okazała się u harcerzy równa 3. b) proporcja kobiet pragnących mieć dzieci nie wcześniej niż w 3 lata po ślubie identyczna jest wśród nauczycielek. Błąd drugiego rodzaju polega na uznaniu za prawdziwą hipotezy faktycznie fałszywej. zatem im większe okazuje się odchylenie standardowe. jaką dysponuje postanawia uważać tę hipotezę za fałszywą. a także im większej dokładności. tym liczniejszej potrzeba próby. mówimy. Badacz może postanowić uważać hipotezę za prawdziwą lub może postanowić uważać ją za fałszywą. Stawiamy do weryfikacji zerową hipotezę: w skali populacji (wszystkich uczniów klas VI woj. że spośród wszystkich należących do ZHP uczniów klas VI woj. tj. Komentarz: ad b) należy odjąć od różnicy średnich wartość przeciętna różnicy średnich . Dla celów analizy statystycznej ważne jest rozróżnianie hipotez zerowych i hipotez. niezgodnej z rzeczywistością. radomskiego. a ktoś drugi sądziłby. Oto kilka przykładów par konkurencyjnych hipotez (na pierwszym miejscu hipotezy zerowe. Hipotezy konstruktywne to hipotezy głoszące inność. nie zaś pomiarami indywidualnymi. radomskiego) przeciętne ocen z pięciu przedmiotów osiągane przez harcerzy i nieharcerzy są identyczne. albo fałszywa. Hipotezy zerowe to hipotezy głoszące jednakowość. Znaczy to. że gdyby ktoś sądził. Stosowany wówczas bywa rozkład zmiennej t. c) konfrontacji standaryzowanej różnicy z odpowiednim rozkładem statystycznym (tu właściwy byłby rozkład Studenta) i odczytaniu najniższego poziomu istotności.uzasadnialne.4. radomskiego wylosowaliśmy 30 uczniów. Częstotliwość powtarzania klasy przez dzieci rodziców rozwiedzionych inna jest niż częstotliwość powtarzania klasy przez dzieci rodziców nie rozwiedzionych. zależność. Błąd standardowy to odpowiednik odchylenia standardowego w sytuacji operowania wartościami średnimi. spośród zaś nienależących do ZHP.będzie ona w myśl weryfikowanej zerowej hipotezy równa zero. Próby mniejsze niż 100-eIementowe. d) podjęciu decyzji: uznać hipotezę zerową za fałszywą lub uznać przeprowadzone badanie za nierozstrzygające. wylosowaliśmy 20. Wynik odejmowania podzielić należy przez błąd standardowy różnicy średnich. Im większej pragniemy wiarygodności oszacowania. uczniów klas VI woj. rozkład Studenta. niezależność. ad c) rezultatem operacji (b) będzie tzw. Większość . Prawdopodobieństwo popełnienia przez badacza błędu pierwszego rodzaju nazywamy poziomem istotności. jak wśród innych kobiet pracujących umysłowo. Poszukujemy w tablicy rozkładu najwyższej spośród wartości nie przekraczających wartości zaobserwowanej. Możliwa jest wobec tego sytuacja. albo zgodna z rzeczywistością. Ustaliwszy swe życzenia co do wiarygodności oraz dokładności oszacowania. Hipotezy zerowe są obalalne. Statystyczna procedura weryfikacji hipotez polega właśnie na badaniu możliwości obalenia hipotezy zerowej. albo z n i ą niezgodna. na drugim konstruktywne): a) przeciętne wyniki w nauce osiągane przez uczniów klas VI harcerzy i nieharcerzy są jednakowe.78. a drugiego konstruktywna. że hipoteza jest zgodna z rzeczywistością. błąd pierwszego rodzaju. iż badacz popełnił tzw. Tym też liczniejszej potrzeba próby. nazwijmy je. prawdziwość hipotezy i decyzja badacza czy uważać ją za prawdziwą to dwie różne sprawy. 7. udokumentowania poglądu spoczywa na t ym drugim. hipotezy konstruktywne . Każda hipoteza zerowa jest albo prawdziwa. jak wśród dzieci rodziców nie rozwiedzionych. to weryfikacja hipotez.43. Przeciętne wyniki w nauce osiągane przez uczniów klas VI harcerzy i nieharcerzy są niejednakowe. Dla zadowalająco dokładnego i wiarygodnego oszacowania wartości średniej w populacji wystarcza zazwyczaj próba licząca 100-200 elementów. że wyniki w nauce harcerzy i nieharcerzy są identyczne. w zakresie której metody statystyki wnioskowań oddają usługi. a także oszacowawszy wstępnie wielkość odchylenia standardowego możemy łatwo obliczyć.wiarygodnych oszacowań odnoszących się do wielotysięcznych lub równie dobrze wielomilionowych populacji. a zwłaszcza próby małe (do 30 elementów) nie pozwalają na stosowanie rozkładu normalnego. równość. Gdy sytuacja taka zdarza się. a więc prawdziwa. Przypuśćmy. odmienność. im bardziej jednostki pod badanym względem okazują się zróżnicowane. Bowiem hipoteza pierwszego jest zerowa. konstruktywnych. zaś u nieharcerzy — 3. Proporcja kobiet pragnących mieć dzieci nie wcześniej niż w 3 lata po ślubie inna jest wśród nauczycielek niż wśród pozostałych kobiet pracujących umysłowo. Dla zadowalającego oszacowania proporcji (np. wartość zaobserwowana zmiennej. czyli pozostałych uczniów. badacz zaś na podstawie takiej wiedzy. że nie są jednakowe. tak długo obowiązująca jest hipoteza zerowa. Procedura weryfikacji polega na: a) obliczeniu różnicy pomiędzy wartościami średnimi w dwóch próbach. Statystyczna weryfikacja hipotez Druga dziedzina. Znalazłszy taką wartość odczytujemy prawdopodobieństwo przypisywane przez rozkład wyznaczonemu przez nią przedziałowi. to obowiązek uzasadnienia. jak licznej potrzebujemy próby. którzy chorowali na odrę) potrzeba liczniejszych prób: do 400 elementów. a opartych o bezpośrednie zbadanie choćby tylko 100 jednostek liczącej próby pod warunkiem poprawnego jej wylosowania tych jednostek z populacji. której rozkładem posłużymy się. b) dokonaniu standaryzacji tej różnicy. Jak długo adherent hipotezy konstruktywnej nie uzasadni jej wystarczająco i tym samym nie obali konkurującej z ni ą hipotezy zerowej.

K.81.hipoteza o niezależności dwóch zmiennych (rozkład chi-kwadrat). Oto typowe odmiany treści hipotez zerowych i rozkłady odpowiednie do ich testowania: . że się powtarza.tablic tak jest ułożona.nie uznać weryfikowanej zerowej hipotezy ani za fałszywą. to wartość l . na którym są prowadzone oraz techniki stosowane w trakcie badań. Warszawa 1975.Po prostu statystyka. tak i w przypadku weryfikacji hipotez dopuszczalne do przyjęcia ryzyko błędu to ryzyko 5%. Warszawa 1969. Teraz badacz ma dwie możliwości: . Największą przydatność metod statystycznych w badaniach pedagogicznych upatrywałby autor w dziedzinie korelowania zmiennych oraz w dziedzinie weryfikacji hipotez. liczbę stopni swobody. WSiP. Warszawa 1994. czy różne"? Aby samodzielnie przeprowadzić statystyczną procedurę weryfikacyjną hipotezy. Literatura zalecana: Podręczników statystyki jest moc.10. . . czyli zrezygnować z podania rozstrzygnięcia.hipoteza o różnicy proporcji w dwóch populacjach (rozkład normalny). i tym samym rozstrzygnąć sprawę godząc się jednak z prawdopodobieństwem mogącym sięgać 10% popełnienia przez siebie w tym momencie błędu pierwszego rodzaju. badacz wiedzieć musi. które należy . bo gdy zaczyna coś wymyślać robi to gorzej" Gomez de la Serna Organizacja procesu badawczego. . Metody statystyczne w socjologii.hipoteza o różnicy średnich w trzech lub więcej populacjach (rozkład F . obejmujący w miarę możności wszystkie czynniki. teren. Główny wpływ na to mają: charakter i cel badań.hipoteza o zgodności rozkładów (rozkład chi-kwadrat). równo 1. . Warszawa 1968. co następuje: -jaki zastosować rozkład. red.81. Główne warunki stosowania tych metod to właściwe wiązanie zmiennych ze skalami.hipoteza o różnicy dwóch średnich (rozkład normalny. że umożliwia bezpośrednio odczytanie poziomu istotności.czy rozkład ma być użyty jako temat jednostronny. -jaka jest formuła błędu standardowego specyficzna dla treści hipotezy. Frances Clegg .hipoteza o różnicy proporcji w jednej populacji (rozkład normalny). Zenon Rogoziński .analiza wariancji). Będę się starał przedstawić schemat badań środowiskowych. Poziom istotności odpowiadający wartości 1. nie przekraczająca w tablicy rozkładu Studenta wartości l . . jak to już wyżej zostało powiedziane zależna jest od wielu okoliczności.hipoteza o różnicy rozproszeń mierzonych wariancjami (rozkład zmiennej F). rozkład Studenta). Szaniawski. a jeśli tak. . -jaka jest formuła wartości przeciętnej specyficzna dla treści weryfikowanej hipotezy. Trzeciego wyjścia nie ma. czy jako dwustronny. że najwyższa wartość. iż badanie to nie przyniosło rozstrzygnięcia pytania „czy wyniki harcerzy i nieharcerzy są jednakowe. rozkład Studenta). Okazuje się. . PWN.czy należy uwzględnić tzw.hipoteza o średniej różnic (rozkład normalny.Wstęp do statystyki społecznej. .68 równy jest 0. l. poprawne losowanie prób odpowiednio licznych i nieprzypisywanie wynikom więcej niż jest to uprawnione. ROZDZIAŁ IX Organizacja i etapy badań naukowych „Najlepsze w historii jest to.hipoteza o sile skorelowania dwóch zmiennych (rozkład współczynnika korelacji). . Nie jest możliwe zakończenie procedury weryfikacyjnej wykazaniem prawdziwości weryfikowanej hipotezy. t.Statystyka dla socjologów. Podobnie jak w przypadku szacowania. to jaka ich liczba będzie odpowiednia do liczności badanej próby. ad d) przypuśćmy. ani za prawdziwą. które wydają mi się najbardziej przystępne dla studentów bez przygotowania statystycznego. . że w rezultacie operacji (b) otrzymaliśmy wartość zaobserwowano. Blalock .uznać za fałszywą weryfikowaną zerową hipotezę o jednakowych wynikach harcerzy i nieharcerzy. Hubert M.68. . Dla wielu innych nie wymienionych tu hipotez schemat procedury weryfikacyjnej jest analogiczny. W naszym więc przykładzie badacz powinien wybrać drugie wyjście: zdecydować się na uznanie. Polecam takie opracowania.

stosując metodę uproszczonej egzemplifikacji i wyjaśniając treść poszczególnych pojęć. Podobnie jest w dziedzinie psychologii. Kryje się w tym aforyzmie wiele prawdy. Faza koncepcji 9. która przynosi sławę . Wybór terenu badań i dobór próby 5. Schemat wyjaśniania związków między zmiennymi 7. Kilku uczonych. Trudno taką postawę potępić i uznać za niegodną wielkiej idei badań naukowych. modyfikować problemów. Metody.1. gdzie każde nowe odkrycie lub propozycja w zakresie terapii psychicznej witana jest z wdzięcznością i nadzieją przez neurotyczne i zalęknione społeczeństwa XX . który należy każdorazowo dostosować do potrzeb konkretnego procesu badawczego. Hipotezy badawcze 4. Są jednak i takie. co wymaga empirycznego rozwiązania. Dodać trzeba. Badania pilotażowe 11. Wybór tematu. Ostateczna wersja problemów badawczych. Faza koncepcji wymaga dyskusji. musi być prowadzona ściśle wedle ustalonych założeń. Przeprowadzenie badań właściwych 2. Weryfikacja hipotez 7. które wymagają szczegółowych objaśnień.wyraża się rozumieniem co w danej chwili jest najważniejsze. że poszukiwania badawcze winny uwzględniać całkiem prozaiczne cele. skoro dzisiaj badania pod każdą szerokością geograficzną są możliwe tylko wówczas jeśli zyska się aprobatę i finansową pomoc ośrodków decyzji. a to łatwiej otrzymać ciesząc się uznaniem i niejaką sławą badacza.2. Kodyfikacja i opracowanie statystyczne 5. że nie wszystkie badania wymagają uwzględnienia wszystkich punktów wymienionego schematu. a nawet konieczności zastosowania przedstawionego przeze mnie schematu. Wiele z nich będzie wymagało uzupełnienia go czynnościami dodatkowymi. czego społeczeństwo od nauki oczekuje.2. Zawarta jest także w tym zgrabnym powiedzeniu ważna myśl. W intencji mojej leży bowiem uzasadnienie możliwości. Przejdę zatem po kolei wszystkie punkty. Definicje teoretyczne ważniejszych pojęć 10. cel. uzasadnienie 2.B. Analiza jakościowa. w oczekiwaniach i dążeniach ludzi. 9. Wilson powiada: „sukcesy i sławę w nauce zawdzięcza się nie tyle dzięki zręczności w rozwiązywaniu problemów co umiejętności ich wybierania". Opracowanie teoretyczne Spośród wymienionych kroków postępowania badawczego wiele nie nasuwa wątpliwości co do swojego znaczenia. Kryje się także przewrotna myśl. Będzie to więc ramowy plan. Oczywista potrzeba ciągłego dokształcania i ciągłej nauki stała się elementem świadomości społecznej i społecznych oczekiwań od kilkudziesięciu lat. Niech ilustruje to przykład z bliskiej nam dziedziny. przedmiotu i celu badań Amerykański badacz E. jakimi są powodzenie i uznanie. klasyfikacja zagadnień i zależności 6. 9.przedmiot. Faza badawcza nie dopuszcza zmian. I chociaż jest to twierdzenie poniekąd ewidentne warto na niego zwrócić uwagę z tego względu. Uporządkowanie materiałów badawczych 3. hipotez teoretycznych i narzędzi badań 12. Cała procedura badań zawiera dwie główne fazy: koncepcyjną i badawczą. Nie można w trakcie badań zmieniać narzędzi.wykonać w poprawnie zorganizowanych badaniach. Typologia wskaźników do zmiennych 8.1. Problemy badawcze 3. a nawet egzemplifikacji. Opracowanie klucza kodyfikującego 4. techniki i narzędzia badań 9. Bibliografia Faza wykonawcza 1. Harmonogram badań 13. że domagają się one odrębnego traktowania. Typologia zmiennych 6. Schemat organizacji badań Faza koncepcyjna 1. Wymaga to orientacji w rzeczywistości społecznej lub technicznej. Umiejętność wybierania. którzy zajęli się tymi zagadnieniami i sformułowali teorię edukacji ustawicznej zyskało swymi dziełami światowy rozgłos. wskaźników. Temat . konfrontacji. ulepszania a tym samym zmian.

wieku. Niech to co powiedziałem wyżej starczy za określenie celu i uzasadnienie wyboru. dlatego na użytek jakby ćwiczeń sformułujemy sobie temat: „Poglądy i postawy młodzieży". Drudzy twierdzili. Mają wówczas postać prostą. jaka jest prawda. Problemy mają postać pytań. ale tym gorliwiej zwróciła się w inne obszary aktywności i do innego systemu wartości. zawierającą pytanie o jedną cechę. za to pozytywne nastawienie uczuciowe jak dowodzą doświadczenia znacznie podnosi efektywność badań. Zawsze powinniśmy kierować się w takim wyborze osobistym poczuciem związku z daną problematyką. Wymieniano tu głównie religię ale także podkulturę młodzieżową i narkotyki. ale nie cała. ich własności. Wszystkie te względy w jednakowym stopniu obowiązują zespół badaczy pracujący pod organizacyjnym i finansowym patronatem rządowego instytutu jak i samotnego studenta studiów zaocznych piszącego pracę badawczą pod patronatem zawodowych i rodzinnych obciążeń. pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia (Ajdukiewicz K. Szczególnego. 9. Czyli w pytaniu zawarte już było twierdzenie. Podobnie niedostępna badawczo będzie próba wyjaśnienia przez polskiego pedagoga tajemnicy „sił społecznych" społeczeństwa japońskiego. emocjonalne zainteresowanie tematem. Trafność wyboru. Sformułowanie jest nieprecyzyjne (poglądy na co?. o jedną właściwość przedmiotu. czyli pytanie wyznacza obszar pojęciowy i fizyczny. Zawierają w sobie alternatywną możliwość poszukiwania odpowiedzi. że w logice funkcjonują 2 rodzaje pytań tzw. Aby lepiej zrozumieć skutki badawcze tego rozróżnienia pytań omawianego za H. Niech poszczególnym krokom badaczy towarzyszy jakiś przykładowy temat. także z racji nieprzezwyciężonych barier kulturowych. że nie wolno mieć na uwadze wyłącznie takich spektakularnych i interesownych względów przy wyborze obszaru badań naukowych. Warszawa-Wilno 1938). Pierwsze rozpoczyna partykuła „czy" i w zasadzie domagają się tylko potwierdzenia lub negacji. odwróconą od aktywności. W tym także mieście się sprawa możliwości ekonomicznych. młodzież jaka?. Problemy badawcze Powtórzę tu przytoczone w 2 rozdziale ważne stwierdzenie G. „Czy niepowodzenia dydaktyczne wpływają na pozycję dziecka w grupie rówieśniczej". ale jakoś kierunkuje nasze poszukiwania i będzie przedmiotem dalszej obróbki. Należy jednak powiedzieć. podczas gdy nasza młodzież jest jak zawsze aktywna i zaangażowana. Wybór powinien zależeć od trzeźwej oceny wykonalności zadania. obcą naszemu lub oficjalnemu systemowi wartości. szerszy zakres naszych poszukiwań.2. Powtarzam powtórnie powyższy aforyzm. Bechelardea: „nie ma nauki bez wyraźnie postawionego pytania". że to niesie za sobą zagrożenie większą niż normalnie dawką subiektywizmu. odgrywające ogromną rolę w powodzeniu badań. Określa obszar niewiedzy i informuje o naszym osobistym pragnieniu znalezienia odpowiedzi na niepokój ignorancji. Muszyńskim już w 2 rozdziale. Jest to osobiste. Młodzież wprawdzie odwróciła się od pewnego obszaru wartości. z faktami. Dostępność badawcza to zarówno kwestia kontaktu fizycznego ze zjawiskiem. Najsłuszniej będzie sprawdzić. Logiczne podstawy nauczania. że owszem jest to prawda. zamiar prowadzenia badań nad zjawiskami związanymi z laserem przez fizyka pracującego w liceum jest trochę utopijny. problem. Jest to zjawisko badawczo niedostępne. Odpowiedź pełna będzie brzmieć „Niepowodzenia dydaktyczne mają niekorzystny wpływ na pozycję dziecka w grupie rówieśniczej".2. Stanowisko takie wywołało polemikę. zjawiska. Odpowiedź może być „tak" lub „nie". przypomnę. Drugi rodzaj pytań miałby natomiast postać następującą: „jaki jest wpływ procesów dezorganizacji społecznej na narkomanię młodzieży" oraz „jaki wpływ na sprawność nauczania ma wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne". na którym należy szukać odpowiedzi na nie. Przed paru laty w dyskusji prasowej poświęconej młodzieży użyłem określenia „Pokolenie odwróconych pleców". gdyż podnosi on rangę problemów badawczych do jednego z zasadniczych kroków badawczych.. Koszty badań muszą być brane pod uwagę przy decyzji i planowaniu. Rozumiałem przez to młodzież zniechęconą. bo nawet teoretyczna literatura w części dostępna jest tylko głęboko wtajemniczonym w wielkich laboratoriach rządowych. . Te odpowiedzi zawarte są w konstrukcji gramatycznej i treści pytania. żyjącą swoim własnym światem dążeń. „jakie jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne".wyraża się czym innym raczej i na ten kierunek działań chciałbym zwrócić uwagę. że je pokonamy. czyli Europy i Ameryki. W owym postulacie wykonalności kryje się pytanie czy obiekt badań. dzięki którym kraj ten wolny jest od większości plag społecznych dręczących społeczności „Starego i Nowego Świata". Np. Ale tego ostatniego w większym stopniu niż zawodowe zespoły badawcze dotyczy inne kryterium wyboru tematu badawczego. zjawisko jest badawczo dostępne. Niedostępna nie tylko z racji odległości. że jest to w ogóle czarnowidztwo i wręcz przenoszenie teoretycznych koncepcji sfrustrowanego pokolenia Zachodu na polski grunt. To prawda. postawa to jedno z pojęć bardzo wieloznacznych. To nie wyjaśnia jeszcze wszystkiego. metodologicznego subiektywizmu w badaniach społecznych i tak nie unikniemy. Pytania bowiem mogą dotyczyć cech przedmiotu. Mogą też być pytaniem o rodzaj związków między cechami zjawiska o rodzaj zależności między zjawiskami i wówczas wyznaczają inny. o którym mówi Wilson . zaangażowania. jak również kwestia orientacji problemowej. Przykładem pytania pierwszego rodzaju jest: „jakie są rozmiary narkomanii młodzieży". Musimy mieć świadomość trudności i pewność. Jedni twierdzili.

W pytaniu tym nie ma także gotowej konstrukcji gramatycznej hipotezy oczekującej tylko znaku negacji lub potwierdzenia aby otrzymać gotową hipotezę. „Jakie są społeczne skutki alkoholizmu młodzieży?" . Budowanie hipotez winno być poprzedzone rozeznaniem i studiami literatury. polegającą na sformułowaniu zestawu pytań.. czyli z zaprzeczenia lub potwierdzenia i będzie mieć postać: „alkoholizm ma wpływ na przestępczość" albo „alkoholizm nie ma wpływu na przestępczość". do sprawdzenia. lub „nie". jak twierdzi W. 9. często wręcz fałszywa z winy stronniczej literatury. Musimy je tak stawiać aby po ich sformułowaniu wiedzieć kogo dotyczy temat. i w swej strukturze gramatycznej nie zawierają informacji. 3) Sytuacje konfliktu i zagrożenia powodują zwrot uwagi młodzieży na wartości ahumanistyczne. Dla naszego ćwiczebnego tematu możemy przykładowo sformułować następujące problemy: 1. Dlatego uzasadniony wydaje się zwyczaj nazywania w tym miejscu hipotez.2. Tu hipotez może być wiele. nastawienie i system wartości społecznych młodzieży? Listę problemów możnaby ciągnąć jeszcze długo. Hipoteza winna zawierać informację konkretną wychodzącą poza proste stwierdzenie faktów. Czy młodzież odznacza się nieufnością do „instytucji" i ludzie „instytucji"? 2. logicznych i technicznych. Jeśli stawiamy problem: „Czy alkoholizm ma wpływ na przestępczość" . to pytania dopełnienia są pytaniami twórczymi. bo byłby to daremny wysiłek wobec nieogarnionego bogactwa problemów i ludzkiej niewiedzy. Na takie pytanie nie możemy odpowiedzieć „tak". lecz znacznie więcej. O ile pytania rozstrzygnięcia można nazwać pytaniami kierunkowymi. Zawsze jednak na tym etapie wiedza nasza jest niekompletna. Wykonują one jakby pewną robotę po to aby przybrać inną. Pytanie to otwiera przed nami pole inwencji i poszukiwań.to problem o postaci pytania dopełnienia. Należy wystrzegać się hipotez. W tym etapie badawczym musimy więc wykonać prace koncepcyjną.Odmiennie rzecz się ma z pytaniami dopełnienia. Są to tak samo nic nie mówiące twierdzenia jak i informacje uzyskane z pytań oznaczonych następującą kafeterią: Jaki jest twój stosunek do małżeństwa? — pozytywny — negatywny (właściwe podkreśl). Czy zdarzenia polityczne lat 1989/90 wywarły wpływ na poglądy. Hipoteza.3. które nazwałbym „pustymi". które mają postać pytania dopełnienia. gdzie szukać jego rozwiązania. Informują one bowiem o wszystkich sprawach . Osiągamy wówczas znacznie większą precyzję i instruktywność hipotez. trzeba go tylko opatrzyć negacją lub afirmacją. Mogą brzmieć w ten sposób: „jakie są przyczyny frustracji młodego pokolenia".I. Jakie wartości cenione są przez młodzież? 4. Rejestr problemów to świadomość jakie pytania musimy postawić dla wyczerpania naszego tematu i ukierunkowania naszych badań oraz rozstrzygnięcia zagadnienia. Ukazać kierunki poszukiwań badawczych oraz sposoby badań 3.problemu. Czy istnieje zróżnicowany stosunek do wartości w różnych środowiskach młodzieży? 5. doskonalszą postać. Czym warunkowane są aspiracje i plany życiowe młodzieży? 7. Odpowiedź nie jest także transformacją zweryfikowanej badaniami jego postaci gramatycznej. Hipotezy badawcze Odpowiedzi na powyższe wątpliwości powinny nam dostarczyć hipotezy. 2) Wartościami szczególnie preferowanymi przez młodzież są dobra materialne. a w szczególności mechanizmy życia. które będzie częścią hipotezy. gdzie należy szukać na nie odpowiedzi.to jest to właśnie przykład pytania rozstrzygnięcia. jak alternatywa możliwości. Jak młodzież ocenia społeczność ludzi dorosłych? 6. Te jak wyjaśnia Ajdukiewicz rozpoczynają się na ogół zwrotem „jak". jakim podlegają dorośli. Jakie są przyczyny uogólnionej nieufności młodzieży do ośrodków decyzji i przedstawicieli władzy? 3. otwiera ono nie dwie. inspirować do dociekań. Wyjaśnić temat. Spróbujmy sformułować kilka hipotez na użytek naszych fikcyjnych badań: 1) Młodzież cechuje uogólniona nieufność wobec „instytucji" i ludzi „instytucji" spowodowana doświadczeniami rodzinnymi. . Czasem hipoteza jest tylko odwróceniem szyku i zmianą formy gramatycznej pytania . Każdy z tych punktów wymaga pewnych wyjaśnień i zastrzeżeń. „jak jest" itp.hipotezami roboczymi. W tym pytaniu nie ma zawartej alternatywy. Wyczerpać zakres tematu 2.hipotetycznie -o które pytają problemy. jakimi sposobami to robić. Winna być twórcza tzn. nie będą jednak drobiazgowo roztrząsał każdej wątpliwości i zastrzeżenia. Taką hipotezą byłoby zdanie: „społeczne skutki alkoholizmu są szkodliwe". które powinny spełnić 3 zadania: 1. Jak już mówiłem pytanie takie zawiera fragment zdania oznajmującego. Inaczej przebiega technika budowania hipotez dla problemów. Dzieje się tak głównie wówczas gdy problem ma postać pytania rozstrzygnięcia. 4) Młodzież bardzo negatywnie ocenia społeczność ludzi dorosłych. Beveridge jest najważniejszą umysłową techniką badacza. Hipoteza może być wybrana w zasadzie tylko z alternatywy.

że jest naglony przez okoliczności obiektywne (programy. Rzadko jednak badacz. Ciągle jednak rozstrzygnięcia wymaga decyzja czy badać będziemy młodzież jednego środowiska czy wielu. matury).2. Przy badaniach poświeconych zamierzeniom zawodowym młodzieży może odegrać wybitną rolę dom kultury. stanowiących przedmiot naszych zainteresowań. Wybór taki równoznaczny jest z wyborem pewnego kompleksu zagadnień i układów społecznych. ale może także młodzież wiejską. grup zjawisk i instytucji jako obiektów naszego zainteresowania. Wielkość próby oraz sposoby jej doboru zostały omówione w r. Musimy wówczas z populacji generalnej drogą odpowiednich zabiegów statystycznych wybrać próbę reprezentatywną. Są natomiast reguły.pozostanie na marginesie zainteresowań badającego. tym bardziej. Prawie nigdy nie udaje się zbadać całej populacji. Np. że nie śmie już stawiać dalszych żądań. cech i wskaźników. Wybrano grupę młodzieży uczącej się z klas 3 i 4 dwóch średnich szkół technicznych. Nie zawsze można z góry precyzyjnie określi teren przyszłych badań. Najpierw kilka pojęć. Zatem należy zwrócić uwagę w naszych badaniach na uzyskanie potrzebnej informacji o rodzinie. 9. Trzeba dodać. Ta część populacji generalnej wybrana w specjalny sposób do badań. Dla pedagoga interesującego się oddziaływaniem wychowawczym Uniwersytetu Powszechnego populacją generalną będą wszyscy wychowankowie wraz z samą instytucją. Wybór terenu badań to dopiero część zadania. Młodzież dojeżdżająca do szkoły lub pracy jest przenośnikiem nowych wzorów zachowań.5) Napięcia i konflikty społeczne w sposób naturalny wyzwalają aktywność młodzieży. pozwalające na jakościowy dobór próby. W badaniach. Przykładem na konieczność brania pod uwagę również innych problemów lub dziedzin jest w badaniach postaw moralnych młodzieży rola środków masowego przekazu. pozwalających na dobór próby reprezentatywnej w ustalonej wysokości. Wszelako po uważnym ich przestudiowaniu widać ile w nich zawartych jest instrukcji technicznych.4. odnalezienie ich na odpowiednim terenie. innym razem krąg zainteresowań trzeba poszerzyć.30. Nie ma stałych reguł. którym należy się parę słów wyjaśnienia. 7 oraz w r. Sytuacja indywidualnego badacza jest jednak taka. Generalna reguła domaga się. młodzież uczącą się. że uzyskanie dostępu do terenu badań jest okolicznością tak pomyślną. podczas gdy w badaniach poświęconych zainteresowaniom kulturalnym młodzieży ów dom kultury może nie odgrywać żadnej roli i mimo pierwotnych założeń . Może się zdarzyć. źródłem innych opinii. Np. które ilustrują poszczególne etapy procesu poznawczego dokonany został wybór celowy. sesje. twierdzenie o nieufności wobec instytucji warunkowane jest doświadczeniami rodzinnymi. leżącym nie opodal miasta. nazywa się próbą reprezentatywną. znajduje się w tak szczęśliwym położeniu. której z przyczyn technicznych i czasowych nie jest w stanie przebadać. Dla ekonomisty badającego wysokość dochodów na głowę ludności danego kraju populacją generalną będzie cała ludność danego kraju. Przykładem niech będzie badanie grupy rówieśniczej w środowisku wiejskim. że uwarunkowania pewnych zjawisk poza teren danej miejscowości lub mają swe źródło w zjawiskach innego typu niż badane. na terenie której pragniemy przeprowadzić badania. Dla socjologa badającego stosunki społeczne w zakładzie pracy populacją generalną będą wszyscy pracownicy zakładu. a w badaniach potrzeba kulturalnych — rola poziomu ekonomicznego badanej grupy itp. Całość grupy stanowiącej przedmiot naszego zainteresowania nazywa się populacją generalną. Ograniczenie badań tylko do terenu wsi w znaczny sposób utrudniłoby badaczowi prawidłowe odczytanie procesów zachodzących w takiej grupie. szczególnie w przypadku badań środowiskowych. jakie muszą być zbadane. razem 140 uczniów oraz grupę młodych robotników mieszkańców hotelu robotniczego . Wiele w tych hipotezach celowej i niecelowej niedoskonałości i uproszczeń.wybór terenu badań to przede wszystkim typologia wszystkich zagadnień. Trzeba się wówczas ograniczyć do zbadania jej reprezentacji. Możemy przecież aspirować do ukazania oblicza młodzieży polskiej. u odpowiednich grup społecznych lub w układach i zjawiskach społecznych i następnie wytypowanie rejonu. stymulatorem kształtowania się specyficznych postaw. że zamiar taki dla indywidualnego badacza jest prawie niewykonalny ekonomicznie i czasowo. że dobór grupy młodych robotników powinien być dokonany wedle schematu systematycznego doboru losowego. Wybór terenu badań i dobór próby Wybór terenu badań to nie tylko problem polegający na wyborze odpowiedniego terytorium. Powiedzmy od razu. które będą reprezentować całość. może tylko młodych robotników. Ma on najczęściej do czynienia z bardzo liczną zbiorowością. a nie był. Był przypadkowy. który od wielu lat prowadzi wychowanie przez technikę. Podobnie w doborze młodzieży powinny być zastosowane proste schematy doboru losowego. Należy się wówczas uciec do wyodrębnienia grupy jednostek. Szkoły i hotel robotniczy znajdowały się w Warszawie. W przypadku badań małej grupy lub funkcjonowania jakiejś instytucji sprawa przedstawia się dość prosto. 11. Tych podziałów może być znacznie więcej i wybrane zbiory mogą się krzyżować. W tych jednak formalnie niewłaściwych sposobach doboru grup kryje się mimowolnie duży ładunek przypadkowości i jeśli badacz w pełni wyjaśni wszystkie okoliczności doboru a we wnioskach nie będzie . Mamy możliwość zbadania wszystkich elementów interesującego nas układu społecznego lub instytucji. Niekiedy wypadnie z pewnych spraw zrezygnować. Innymi słowy . W naszych badaniach nad pokoleniem odwróconych pleców pojawił się moment wielkiej wagi. Równie dobrze dotyczyć przecież może określonej placówki lub instytucji. aby próba reprezentowała wszystkie cechy i wszystkie elementy populacji generalnej.

wywoływać zdarzenie lub wpływać na przebieg zdarzeń. Spróbujmy obecnie przedstawić rejestr zmiennych zależnych: 1. jak to robią organizacje młodzieżowe.2. inteligenckie. jakie pełnią | w badaniach. jeśli istnienie jakiejś cechy objawia się w badaniu różnych zmiennych. Allocentryczne orientacje młodzieży 8. Błędem będzie funkcjonowanie organizacji oceniać przez badanie jej funkcjonariuszy. selekcyjnych. zjawiska.aspirował do generalizacji . a kobiet w tej populacji był niewielki procent.Dystans wobec propagandy werbalnej 12. która będzie kształtować dane zjawisko. procesu. które składać się będą na nowe postawy i poglądy. Ani nie wyczerpują one całkowicie całości problematyki z tego zakresu ani nie są całkowicie poprawne ze względu na zasadę rozłączności zakresowej. typ środowiska rodzinnego (robotnicze.Odrzucanie autorytetów instytucjonalnych i personalnych. że będą w specjalny sposób nastawione. zmienne niezależne oraz zmienne zależne. że w przyrodzie panuje pewien ład. przez jakie cechy poznawać będziemy związek między zdarzeniami.Pozytywne nastawienie do przemian 13.to próba ukazania przypuszczalnych zależności między poszczególnymi zmiennymi. sytuacja materialna rodziny Wieku i płci nie warto uznawać za istotne zmienne ponieważ wiek limituje określony status życiowy. Patriotyzm małych grup 10. Typologia zmiennych W rozdziale 2 przedstawiłem teoretyczną charakterystykę zmiennych i dla prawidłowego wykonania tej operacji konieczne jest zapoznanie się z paragrafem 2. Schemat wyjaśniania związków między zmiennymi Równie wymagające i trudne zadanie koncepcyjne . oceny praworządności dobierać więźniów lub policjantów. że można wyróżnić jeszcze inne cechy. Odwołując się więc do przyjętego stałego przykładu możemy uznać za ważne następujące cechy jako ważne: 1. Świadomość ograniczeń. rozdziału 2. kontrolnych itd. wreszcie przez jakie cechy poznawać będziemy wpływ jednego zdarzenia na drugie. o których z góry wiadomo. a nauczyciel zapyta natychmiast dlaczego nie ma zmiennej obrazującej stosunek do szkoły i nauczycieli. W rozwiniętych empirycznie badaniach spotykamy wielką różnorodność zmiennych. są to wszystko ludzie młodzi. 9.2. Zaniżone aspiracje życiowe 7. Tak więc błędem będzie do badań nt. chłopskie) 3. że ład ten oparty jest o porządek przyczynowo-skutkowy. Ich nazwy wskazują na ogół na funkcje. Wymienione wyżej zmienne są to w zasadzie zmienne niezależne. środowisko pochodzenia (wieś. Opierają się one o przeświadczenie. Jak pamiętamy najpowszechniej występują dwie kategorie zmiennych: tzw. innym razem strukturalną lub funkcjonalną. Identyfikacja z grupami prywatnymi. stosunek do religii 5. iż jest to swoista forma weryfikacji wyników. miasto) 6. Nieufność jako postawa społeczna 2. 9. Obojętność wobec wartości prospołecznych 9.to sytuację taką można przyjąć za dopuszczalną. Niedopuszczalny jest dobór celowy grup celowych. zespoły cech lub charakterystyczne zachowanie młodzieży. Krytycyzm jako mechanizm oceny władzy 3. wszelako każde zjawisko jest uwikłane w . Rejestr zmiennych oznacza próbę uświadomienia sobie przez jakie cechy poznawać będziemy istnienie zdarzenia. Indyferentyzm ideologiczny 5.6. W procesie poszukiwania i typologii zmiennych szukać będziemy takiej ich roli. chyba że ich właśnie chcemy zbadać. Mówi się więc o zmiennych pośredniczących. nie tylko nie jest błędem. Niechęć do aktywności społecznej 4.4. ale wręcz jest korzystne z tej racji. Mówiłem już w poprzednich rozdziałach o różnych typach wyjaśniania. Wszystko to prawda i dowodzi jednego. rodzinami 11. To ostatnie wszakże. Takie zmienne wysunąłby zapewne socjolog. zawód (uczeń robotnik) 2. do pracy itp. przynajmniej w świetle przyjętego przez nas kierunku interpretacji. Sądzę. że typologia zmiennych jest przedsięwzięciem bardzo wymagającym i odpowiedzialnym. dlaczego nie ma zmiennej obrazującej stosunek do obowiązków. To przykładowy rejestr zmiennych do badania poglądów i postaw młodzieży w okresie burzliwych lat 1989-1990. psycholog. jakie narzuca dobór grupy badawczej w formułowaniu uogólnień powinien towarzyszyć badaczowi w opisanych okolicznościach.5. Ten porządek raz ma postać genetyczną.

Naszym obowiązkiem jest prześledzić takie możliwości wobec wszystkich zmiennych. Takich schematów wiązanych może być więcej. Zatem wskaźnikami zmiennej aspiracji będą deklaracje badanego na ten temat. 3) kierowanie się w postępowaniu nakazami religii. częstość praktyk religijnych. Bo jak zakwalifikować środowisko ucznia. co od czego zależeć. Jeśli więc mamy dwie zmienne: płeć i stosunek do rozwodów. Dla całej tej grupy tworzymy jeden schemat IV 1) stosunek do pracy 2) niechęć do akt. że rozważana przez nas cecha jest właśnie sobą i odróżnia się od innej. czy są to zależności genetyczne czy sprawcze czy raczej strukturalne czyli współwystępowanie. Wskaźnikiem cechy ucznia jest formalny fakt uczęszczania do szkoły i tworzenie jakichkolwiek dodatkowych wskaźników wobec uczniów szkół dziennych poza stwierdzeniem faktu . Pytania na ten temat możemy sformułować w taki sposób.to czy ten stosunek ulega zmianie w zależności nastawienia religijnego. natomiast nie na odwrót. Weźmy inny przykład: „aspiracje życiowe" . Niekiedy związki są powikłane.jako zmienna zależna. Za wskaźniki wiary uznamy: 1) regularne wypełnianie praktyk religijnych. Kierunek wyjaśniania będzie zatem następujący: Płeć Zmienna niezależna ------------------------------ Stosunek do rozwodów Zmienna zależna Nie zawsze jednak związki są tak proste. że na ogół zamiary wobec własnego losu. Jeśli takie są niemożliwe do uzyskania .nie ma sensu. posłuszeństwo wobec nakazów kościoła). Jeśli zawód określa stosunek do pracy i obowiązków . lub co może być przyczyną wybranej cechy. 2) niechęć do aktywności społecznej. którego matka jest nauczycielką a ojciec wykwalifikowanym robotnikiem po technikum? A jeszcze gorzej co to znaczy stosunek do religii? albo preferowanie wartości allocentrycznych? Aby uniknąć takich rozterek musimy dla każdej zmiennej ustalić takie empiryczne cechy. W tych schematach kryje się nasze zamierzone rozumowanie lub raczej dociekanie co z czego może wynikać. Prawie że zadekretowane konstytucyjnie nie powinno budzić wątpliwości. Deklaracja taka może być zawodna. że płeć może wpływać (różnicować) na stosunek do rozwodów. Jeśli jednak stosunek do religii jest tylko jedną ze zmiennych obrazujących inny zupełnie problem wówczas najczęściej jedynym wskaźnikiem jest deklaracja badanego. których istnienie w sposób niewątpliwy wskaże. 2) uznawanie nakazów i zakazów kościelnych. Tymczasem życie nie da się pomieścić w żadnych schematach i klasyfikacje niektórych pojęć lub ich desygnatów nastręczać nam będą wielkich trudności. co znaczyć. Nasz schemat sugeruje jednak bardziej złożone operacje. Musimy jednak wyjaśnić sobie istotną okoliczność. Typologia wskaźników do zmiennych Stajemy przed nową trudnością. Stosownie do uznania nakreślić zależności zachodzące między nimi.2.określony łańcuch przyczyn i skutków. Należy właśnie dlatego dążyć do jasnego przedstawienia owych ewentualnych zależności. wyznaczona przez niewątpliwe wskaźniki definicyjne (np. Te trzy schematy nie wyczerpują możliwości powiązań między zmiennymi. aby odpowiedź na nie była równocześnie deklaracją: „wiary". Płeć zatem jest zmienną niezależną a stosunek do rozwodów zmienną zależną. Inaczej rzecz się ma ze zmienną typu religijność. uznajemy. ściślej kim chce się być. Dlatego wskaźniki powinny być empiryczne i obiektywne. oto kiedy badamy stosunek młodzieży do religii wówczas ta religijność musi być przez nas ściśle określona. One to właśnie stanowią bardzo atrakcyjną warstwę naszych dociekań. kierunku tych zależności oraz ich rodzaju (tzn. To wystarczy. „stosunku obojętnego" lub „niewiary". identyfikacja z prawdami wiary. 3) nastawienie do przemian. . Oto niby takie oczywiste sprawy jak pochodzenie społeczne. co określa ich poziom? Sądzi się. Dla uproszczenia można w jednym schemacie umieszczać całą grupę zmiennych.7. wieloczłonowe. 4) aspiracje życiowe. to jest oczywiste. co zdobyć. społecznej 3) nastawienie do przemian 4) aspiracje życiowe 9. wzajemne. Np. Co je charakteryzuje.wówczas tworzymy wskaźniki definicyjne. że od zawodu (zmiennej niezależnej) będą zależeć: 1) stosunek do pracy.

jakie to powinny być techniki. badania weryfikacyjne znowu najczęściej posługują się obserwacją. W dalszej części pracy omówione są sposoby przygotowania poszczególnych technik badawczych. w badaniach terenowych preferuje się techniki werbalne. Na jedną jeszcze okoliczność pragnę zwrócić uwagę czytelnika. Kierowanie się w postępowaniu nakazami religii Zmienna Wskaźniki 1. cel badań. a na wsi wywiad ukryty nieformalny.2. Ten etap obejmuje przygotowanie całości warsztatu badawczego ze wszystkimi szczegółami koniecznymi do sprawnego prowadzenia badań. 9. czyli pytania. sądów i opinii dobrze służą ankiety. w zakładzie pracy najodpowiedniejszą techniką jest ankieta. że nic ważnego nie zostanie w kwestionariuszu pominięte. które trzeba będzie tylko odpowiednio ustrukturalizować. Dla kogo chciałby być osobą znaczącą Dla jednych zmiennych wyszukiwanie wskaźników jest łatwiejsze. Plany dotyczące wykształcenia 2. Sytuowanie własnej osoby na tle grupy 6. Tak np. Przedmiot. Onieśmiela badanego. Identyfikowanie się z głównymi prawdami wiary 4. Jeśli z namysłem spojrzeć na sformułowane wskaźniki. Praktyka wykazuje. Oczywiście absolutnie obowiązującą postawą jest postawa krytyczna wobec stosowanych tu rozwiązań. Zastosowanie jednej techniki poznania nie pozwala na ogół uzyskać wszechstronnej wiedzy o przedmiocie. czyli z badaniami. Prowadzenie badań w środowisku wiejskim przy pomocy wywiadu jawnego lub ankiety standaryzowanej jest nietrafne. Decyzja co do tego zależna jest od typu badań. Najbardziej owocnym sposobem typologii wskaźników do zmiennych jest zapoznanie się z badaniami na podobne tematy. iż rzetelne badania środowiskowe wymagają stosowania wielu technik badawczych. techniki i narzędzia badawcze Dotychczasowy przebieg naszego rozumowania w dużej mierze określa postępowanie w obecnej sytuacji. wywiady do badania stosunków międzyludzkich techniki socjometryczne. że wszelki schematyzm w rozstrzygnięciach warsztatowych nie służy dobrze wynikom badań. I to jest także wielki sens tego zabiegu. że po odpowiednich transformacjach gramatycznych i stylistycznych jest to prawie gotowe tworzywo kwestionariusza. które wymuszają na nas określone decyzje. Stosunek do majątku i dóbr materialnych 5. dla innych trudniejsze i wymaga niekiedy sporego trudu. zasadniczych i pomocniczych. wykonawcze 3.8. Uznawanie nakazów i zakazów kościoła 3. Chęć uzyskania sławy w określonej dziedzinie 4. Gwarantuje on. Rzeczą najistotniejszą jest wybór najbardziej właściwych technik pomiaru środowiska. Decyzję. Regularne wypełnianie praktyk religijnych 2. tu pozostaje więc tylko ograniczyć się do ustalenia uwag dotyczących przygotowania całej aparatury badawczej. Bardziej szczegółowe badania wskazują. że np. wreszcie badaniom teoretycznym najbogatszego materiału przysparzają badanie dokumentów i metody historyczne. jak wywiad. Badania diagnostyczne uzyskują większą rzetelność przy zastosowaniu eksperymentu pedagogicznego. że do poznania postaw. Respondenci wiejscy wyżej cenią sobie bezpośrednią rozmowę. których mamy badać i zjawisk. Stawia się jej dwa . grupa badawcza to czynniki. które operowały podobnymi wskaźnikami.Wytypujmy więc dla przykładu wskaźniki dla dwu zmiennych jednej niezależnej i jednej zależnej Zmienna Wskaźniki 1. celów badawczych zawartych w hipotezach ludzi. Jest natomiast regułą potwierdzoną przez wielu wybitnych pedagogów i socjologów. która nie stwarza wrażenia bezosobowego kontaktu urzędowego. Metody. wpływa hamująco na spontaniczność odpowiedzi. Wybór stanowiska zawodowego. według których można by przypisać określoną technikę określonemu typowi badań. Nie chodzi tu jedynie o przygotowanie kwestionariusza czy arkusza obserwacji. Badania monograficzne częściej oparte są na analizach dokumentów. wówczas widać wyraźnie. Metody choć są poklasyfikowane i zdefiniowane nie muszą występować w czystej laboratoryjnej formie. badacz musi sam podjąć na podstawie wymienionych już okoliczności i doświadczenia innych. Warto pamiętać. kierownicze. Techniki badawcze są owocniejsze jeśli się wzajemnie sprawdzają i uzupełniają. jakie pragniemy poznać. Nie ma jednak reguł. do poznania funkcjonowania instytucji czy placówek najlepiej służy analiza dokumentów.

Unikamy w ten sposób licznych zarzutów o niewłaściwe stawianie problemów. bo jest to określenie powszechnie w pedagogice i psychologii znane i używane. Tworzenie definicji nie jest zabiegiem specjalnie trudnym. które objaśniają charakter pojęcia. które często ludzie traktują jako obszar prywatny . który zakłada bardziej osobisty. że można zastosować szereg innych procedur badawczych lub proponowane uzupełnić innymi. procesach w nim zachodzących. Definicje teoretyczne ważniejszych pojęć Ten etap spełnia w pewnym sensie rolę kodyfikatora między aparatem pojęć używanym powszechnie w dyscyplinie badawczej a aparatem pojęć samego badającego. a także niektórych wskaźników i celów badań.10. wychowawczy. . jaki warsztat przygotować.główne wymagania: 1) aby obejmowała w miarę możliwości całość badanego zjawiska wszechstronnie i pod różnymi aspektami oraz 2) aby wzajemnie dopełniała się i sprawdzała. Drugim sposobem definiowania również popularnym i łatwym jest tworzenie definicji projektujących.2. Po wtóre jest okazją do sprawdzenia sprawności narzędzi badawczych. inny niż używamy potocznie. terminów: „indyferentyzm ideologiczny". 9. W pedagogice sondaż nazywamy diagnostyczny ponieważ badania pedagogiczne są z istoty swej nakierowane na cel użyteczny. jaki zaproponowałem do ćwiczeń nie nasuwa wiele wątpliwości. zróżnicowaniu. ale być może terminowi „środowisko pochodzenia" chcemy nadać jakiś szczególny sens. To wystarczające sposoby. „wpływ zjawisk społecznych na poglądy". aby zachować świadomość ważności sprawy i dla ewentualnego uzupełnienia rozmową. czyli wyjaśnienie pojęcia przez umieszczenie go w kontekście językowym. wypełniony nawet przez badanego. Według niektórych opinii wstępny zwiad teoretyczny o przedmiocie naszych badań powinien odbywać się przed opracowaniem narzędzie badawczych i posiadać również określony warsztat zbierania wiedzy i danych o środowisku. których używamy w koncepcji i które określają w istotny sposób charakter naszych badań. o mylne przypisywanie zmiennych problemów i wszystkich innych wynikających z niejasności i wieloznaczności języka. każda bowiem technika jest wykładnią naczelnych problemów badań. Najłatwiejsza i często stosowana definicja w takich przypadkach to definicja kontekstowa.in. jakie wybraliśmy i opracowaliśmy dla naszych zamierzeń poznawczych. ich liczby oraz charakteru zależy od problematyki badań i możliwości badającego. „dystans wobec propagandy werbalnej".lepsze efekty da wywiad. Sondaż diagnostyczny prawie zawsze posługuje się technikami kwestionariuszowymi.9. Zaznaczyć trzeba. Ponieważ jednak przedmiotem badań są poniekąd sprawy osobiste. W naszym pojęciu wiedza taka. Ktoś słysząc określenie „pokolenie odwróconych pleców" może uznać jego aforystyczną celność.2. Wówczas obowiązuje nas definicja takiego terminu. nie używane powszechnie i nie rozumiane jednoznacznie. że mógłby to być wywiad skategoryzowany. reguł języka czy prawideł rzeczywistości. często decydujące o rzetelności uzyskanych danych z całej zbiorowości. Definiować musimy wszystkie zmienne jeśli stanowią pojęcia nieobiegowe. czyli treść. aby wyjaśnić treść używanych pojęć. a w każdym razie przed sformułowaniem problemów i hipotez badawczych. Spełnia bowiem dwa zadania. konieczna jest przed podjęciem zamierzeń badawczych. o jego charakterze. W kwestionariuszu np. jaką wybrać metodę badań i narzędzia poznania. W moim „dyżurnym" przykładzie badań dokonałbym definicji m. Możemy nie definiować np. Zabieg jest arbitralny i trzeba zważać aby nasze propozycje definicyjne nie obrażały zasad logiki. istotę celów badawczych. Przykład. Otóż tradycyjnie już w socjologii i pedagogice badanie opinii i postaw grup społecznych nazywa się sondażem. W badaniach nie można więc operować pojęciami i znaczeniami wieloznacznymi i niejasnymi. Po wtóre . ale w obecności ankietera. „orientacja życiowa młodzieży". Decyzja co do wyboru takich czy innych narzędzi badawczych. przekładamy na język pytań wszystkie elementy problemów i hipotez. ale niezupełnie pojmować jego sens konotacyjny. 9. intymny kontakt z badanym. Opracowanie technik badawczych wymaga od nas dużej uwagi i precyzyjnego operowania pojęciami. Rozważyć można ewentualność zastosowania wypracowania lub innej formy wypowiedzi pisemnej w celu zastosowania analizy treści. które to określenie wchodzi do języka nauki dla oznaczenia pewnych cech postawy społecznej. W tym natomiast punkcie interesować nas będą już zagadnienia bardziej złożone. zmiennej „zaniżone aspiracje życiowe". Jeśli tworzymy pewne nowe pojęcia winniśmy je właściwie zdefiniować. ale raczej należy zdefiniować zmienną „patriotyzm małych grup". Tu podajemy przykłady typowe. Badania pilotażowe Ten etap procesu badawczego w badaniach społecznych ma bardzo ważne znaczenie. Po pierwsze stanowi weryfikację naszej wstępnej wiedzy o środowisku. albo desygnatu nazwy w kontekście sytuacyjnym.służy on samemu badaczowi do uświadomienia co właściwie będzie badał. uzyskana ze źródeł oficjalnych i obserwacji. Nie ma więc powodu definiować terminu „zawód". „patriotyzm małych grup". Wyniki badań muszą bowiem posługiwać się językiem komunikatywnym i sprawdzalnym. Sądzę. Oprócz zmiennych definiujemy wszelkie terminy.

które w danej populacji mogą nie występować.13. o którą nam chodziło. na które się powołuje w ustaleniach definicyjnych. choć nie należy w tym wypadku wyciągać pochopnych wniosków. rzetelności wskaźników. a w szczególnie narzędzi badań. Spotyka się dobry zwyczaj dzielenia bibliografii na literaturę wykorzystaną albo cytowaną oraz na literaturę przedmiotu. do których wyraźnie nawiązuje. przeprowadzamy po kilka wywiadów w obu grupach.2. iż bibliografia winna obejmować tylko dzieła cytowane. Dla ostatecznego sformułowania tematu badań znaczenie ma także typologia problemów. przy badaniach powtarzalnych. że warsztat badawczy. Harmonogram badań Zabieg konieczny przy badaniach zbiorowych. gdzie literatura spełnia określoną metodyczną funkcję i powinna być w maksymalnym wyborze.2. zawodów. zmiennych. Dopiero analiza tych dwu zjawisk pozwoli nam na wtórną weryfikację założeń teoretycznych czyli problemów badawczych. o różnych cechach osobistych i środowiskowych. Jest to okoliczność podobna do tej. Zabieg bardzo przydatny przy badaniach prowadzonych na różnych terenach i różnych grupach. słowników. pośrodku i podobnie jak wiele innych rzeczy winna być rozstrzygnięta indywidualnie. celowo dobierając respondentów z różnych szkół. Tytuł winien informować o generalnym problemie pracy. 9. ale nie tylko. który towarzyszy naszym krokom.12. Jest to jednak przedsięwzięcie pracochłonne i kosztowne. narzędzia zostały tak przygotowane. Sprawdzamy trafność i komunikatywność języka pytań. Badania mogą być także nierzetelne. Zabieg pozytywny zawsze. wszystkie inne winny ustąpić przed społeczną rolą informacyjną języka. Temat ten powinien brzmieć: „Wpływ konfliktów i przemian społecznych na kształtowanie się wybranych elementów postawy i opinii młodzieży robotniczej i uczącej się na przykładzie badań w środowisku wielkomiejskim". który jak pamiętamy miał postać mocno nieprecyzyjną. Dla przykładu ograniczymy się do sformułowania tematu pracy badawczej. iż dają różne wyniki. Odpowiedni porządek winien zawierać w sobie jeszcze i ten zamysł aby przebieg i wyniki wcześniejszych etapów regulowały i korygowały kolejne działania badawcze. Nie bada tego co powinno badać. Każdy przypadek wymaga odrębnych rozwiązań. Badania byłyby wówczas niewiarygodne. zespołowych. które mogły stanowić inspirację teoretyczną. że przez szczególny zbieg okoliczności podejmiemy badania i czy to przez dobór próby badawczej. że narzędzie jest nietrafne. bo reguluje i dyscyplinuje nasze zachowania i tok prac badawczych. Sprawdzamy trafność naszych rozstrzygnięć odnośnie wyboru grup badawczych. Na zmianę terenu badań może wpłynąć formułowanie wskaźników. które mogłyby badania uczynić nieowocne.Do badań jesteśmy właściwie przygotowani. Rozważamy ewentualną wstępną trafność hipotez. że wszelkie dotyczące dziedziny badań i ogólnoteoretyczne. a inne w podręczniku. Musimy więc wyeliminować wszelkie okoliczności.to weryfikacja trafności doboru próby badawczej i terenu badań. wskaźników. która służy do wykorzystania przez czytelnika. inni. Po uwzględnieniu tych odrębności bibliografia powinna w zwykłej pracy badawczej dzielić się na: . Oznacza to.2. hipotez. 9. encyklopedii choćbyśmy je nawet cytowali. Drugi obszar weryfikacji . Bibliografia Jest to wbrew pozorom kontrowersyjna sprawa. Po rozmowach wracamy do problemów i zmiennych. Należy go dokonać przewidując ewentualne przeszkody w realizacji. Badacza obowiązuje włączenie do bibliografii tych dzieł teoretycznych. przy zastosowaniu różnych technik badawczych. Ponieważ język w naukach społecznych dodaje im wiele powabu należy uwzględnić jego reguły i uprościć tekst naszego tematu: „Podstawy i opinie młodzieży wobec społeczeństwa i przemian społecznych w latach 1980-1981". która czasem spotyka narzędzie badawcze. czy przez narzędzie nie uzyskamy wiedzy. Inne są także wymogi w zakresie gromadzenia literatury przedmiotu w dziale specjalistycznym. Ostateczne decyzje odnośnie pojęć i warsztatu badań Zadanie tego kroku nosi znamiona oczywistości i jest konsekwencją kroku poprzedniego. Sprawdzamy więc badaniami pilotażowymi głównie trafność naszych rozstrzygnięć warsztatowych. Kiedy mieliśmy do czynienia z takim wypadkiem? Otóż badania byłyby nieudane gdyby były niewiarygodne. Jedni uważają. Mówiąc krótko cała dotychczasowa droga waży na ostatecznym kształcie naszej koncepcji. Stanowią one bowiem obowiązujący kanon literatury naukowej i zamieszczać je w bibliografii .to obwieszczenie oczywistości. Resztę informacji ważnych i koniecznych przenosimy do tekstu pracy. Nie może się nie udać. Prawda jak zawsze leżu. Należy jednak unikać włączania do bibliografii podręczników. Może się więc zdarzyć. W przykładzie. zmiennych. ich jednorodności lub zróżnicowania.11. 9. Sformułowanie choć może poprawne brzmi okropnie dla ucha. Mówimy wówczas.

1. Będzie ona szczególnie w takich punktach jak bibliografia zmieniana i doskonalona. badania stać się powinny głównym punktem zainteresowania badanej grupy lub respondenta. gdy ulegają zmianie ich uposażenia. miejscu i czasie powstania.artykuły . Wroczyński R. jest liczba osób przeprowadzających badania. którzy badania będą prowadzić. tytułu jego pracy a następnie po znaku [w]: dajemy poprzednio przytoczone informacje z ewentualnymi stronami artykułu. Jakiekolwiek badania np. po nazwisku i tytule dajemy tytuł czasopisma. Mielibyśmy wówczas duże prawdopodobieństwo. red. który należy wziąć pod uwagę to wybór stosownego czasu na przeprowadzenie badań.druki zwarte . Badający powinien się starać. Np. że badania powinny być przeprowadzone szybko. Wołoszynowa L. Np.dokumenty i źródła Porządek wewnętrzny tych działów winien określać układ alfabetyczny. miejsce i rok wydania. Trzeba bowiem pamiętać o dynamice przeobrażeń społecznych. czasami spotykamy jeszcze bardziej złożoną sytuację.. nakłanianie respondentów do wypowiedzi w czasie wyświetlania atrakcyjnego odcinka cyklu filmów w telewizji. czyli powtarzane. celowych bodźców lub nie znanych bodźców służą tzw. których jedna osoba nie jest w stanie wykonać. posiada podobne rozumienie pojęć i w jednakowym stopniu potrafi . nazwisko. Warszawa 1972. Materiały źródłowe . zależności lub cechy. Dokumenty zamieszczamy w układzie alfabetycznym dając informację o jego nazwie. numer i strony. Można sformułować na tej podstawie zasadę nakazującą przeprowadzenie badań określonego zjawiska. należy dobrać ekipę ankieterów. imiona lub inicjały imion. Same badania powinny przebiegać również sprawnie i trwać możliwie najkrócej. Reguła ta nie ma zastosowania do badań eksperymentalnych. która powinna być brana pod uwagę jako ważna dla jednorodności wyników. Seria III. miejsce wydania. aby były możliwie najbardziej codzienne. Sprawą następną. zamieszkujących dom studencki. rok. aby nie prowadzić wywiadów np. To wymaga prowadzenia badań w czasie. Wybraną ekipę ankieterów cechować winna jednolitość pod względem wszystkich istotnych tu cech. czasie powstania dajemy także informację o miejscu przechowywania. lub Studia pedagogiczne T. Oto praca zbiorowa wychodzi w serii. a nawet jednego seminarium. tytuł. aby wyniki nie uległy zniekształceniu. Tak więc nietrafne jest prowadzenie badań wśród uczniów klasy maturalnej tuż przed maturą na temat ich planów życiowych. wśród nauczycieli w czasie. Metody badań psychologicznych T. Kiedy zamieszczamy natomiast artykuł z pracy zbiorowej zaczynamy od nazwiska autora. Notka bibliograficzna powinna zawierać nazwisko autora. że prowadzący badania jest również szczególnego rodzaju narzędziem badawczym. gdy uwagę respondenta zaprzątają jakieś inne ważne zdarzenia. opierających swoje założenia na takich właśnie okolicznościach. że ekipa badawcza reprezentuje mniej więcej równy poziom intelektualny. by okoliczności badań nie były niczym zakłócone. Z powyższych wywodów wynika. w którym nie zaistnieją fakty mogące mieć wpływ na badanie wielkości. II red. Faza badań 9. Należy w takim wypadku pamiętać. Zadaniem naszym jest z pomocą narzędzi badawczych zarejestrować pewien stan umiejscowiony w czasie ł przestrzeni. sposób rejestrowania danych to podstawy o kapitalnym znaczeniu dla rzetelności danych i dla prawdopodobieństwa popełnienia błędów.3. Jednym słowem. Pedagogika opiekuńcza red. badania panelowe. Wrocław 1964. 9. badanie funkcjonowania młodzieżowego domu kultury w czasie rozpoczynania nowego roku działalności lub w momencie szczególnej mobilizacji do wielkich imprez. odbioru wypowiedzi respondenta.3. W bibliografii raczej nie należy umieszczać gazet i pism popularnych. Jego umiejętność nawiązywania kontaktów. Idealną grupą badawczą z punktu widzenia przynajmniej pewnych badań byłaby grupa studentów jednego roku. Przeprowadzenie badań właściwych Do badań zasadniczych przystąpić należy rychło po zakończeniu badań pilotażowych. Materiały do studiowania psychologii. zagadnienia lub grupy w takim czasie. w którym nie nastąpią wydarzenia. XII. czasem nazwiska redaktorów z inicjałami imion. są ryzykowne z punktu widzenia obiektywności uzyskiwanych danych. Podobnie postępujemy w przypadku artykułu z czasopisma naukowego. mogące mieć wpływ na badane przez nas układy społeczne. Innym czynnikiem.. miejsce wydania i rok wydania. określony stan opinii publicznej przed wprowadzeniem upatrzonej zmiennej i po jej wprowadzeniu. Te czynności zamykają proces tworzenia koncepcji. które pozwalają rejestrować np. W sytuacji obszernych badań. Przy pracach zbiorowych notka zaczyna się od tytułu. Do śledzenia zmian i przeobrażeń pod wpływem określonych. badanie opinii na temat systemu szkolnego w momencie wydania ustawy o szkole podstawowej ośmioletniej odbiera badaniom walor obiektywności i porównywalności.oprócz wszystkich informacji o rodzaju. w momencie.

Jeśli takiej możliwości nie ma. Tego rodzaju pewność nie zwalnia nas jednak od stałej kontroli nad przebiegiem badań oraz od interwencji w przypadku wadliwego operowania narzędziem badawczym czy też niewłaściwego rozumienia pojęć. brak wpływu lub świadomości jego istnienia. Im więcej pytań otwartych. typ grupy rówieśniczej. Zależy to również od stopnia standaryzacji wywiadu lub ankiety. należy zapoznać się z możliwie największą ilością odpowiedzi na poszczególne pytania i stworzyć ogólne kategorie pojęciowe. przy zależności społecznej (uczniowie. która pomieści każdą postać odpowiedzi respondenta. wpływ ujemny i niepożądany. należy starannie dobierać ekipę badawczą. Np. zaniedbań wychowawczych w rodzinie może stać się przyczyną uzyskania nie w pełni prawdziwego obrazu. z niewielkimi wyjątkami. W przypadku prowadzenia badań na licznej próbie. pytanie. Trzeba generalnie podkreślić. 9. arkusze obserwacji. z którymi utrzymuje stałe kontakty?". posługujące się zapisem. a więc: wszelkie kwestionariusze. 9.3. Otóż materiały badawcze stanowią pewną kategorię faktów z rzeczywistości pozajęzykowej. W tym etapie bardzo pomocna może się okazać znajomość zasad klasyfikacji. że odpowiedzi grupować się będą w trzy główne kategorie: wpływ dodatni i pożądany. Tu można określić. Instruktaż powinien obejmować również sprawy związane z nawiązywaniem kontaktów i pozyskiwaniem zaufania respondentów. Te ostatnie posiadają właściwie swój klucz do symbolizacji. Konieczne jest zatem poinformowanie respondenta o celu badań.posługiwać się aparaturą badawczą. Zadaniem naszym jest stworzenie uniwersalnej skali kategorii odpowiedzi. Uporządkowanie może być przeprowadzone według następujących zasad: zakresu zagadnienia (zagadnienia ogólne lub szczegółowe). lub inne interesujące nas wskaźniki. Podobnie w przypadku obserwacji istnieje groźba różnego interpretowania określonych zachowań i motywacji.). pojęć a nawet sposobu rozumowania do poziomu respondenta. A taka sytuacja w przypadku badania np. Dla ilustracji zasady prowadzenia kodyfikacji omówimy w tym miejscu kodyfikację wywiadu środowiskowego częściowo skategoryzowanego. Podlegają mu wszelkie techniki badawcze. Z kolei dla większej precyzji dwa pierwsze typy odpowiedzi rozbijamy na grupy. a w szczególności dokonania ich w sposób rozłączny. Należy we wstępnej rozmowie wyeliminować poczucie zagrożenia lub jakichkolwiek konsekwencji dla badanego z powodu podanych faktów. Również forma i język tych odpowiedzi będą bardzo różnorodne. skale. obejmujących wiele zagadnień ogólnych i szczegółowych oraz prowadzonych wieloma technikami badawczymi stajemy przed koniecznością uporządkowania materiałów badawczych. wywiady nieskateryzowane itp. grupy rówieśnicze. Ten zbiór cech można uporządkować logicznie w sposób przejrzysty i sposobny do analizy. troszcząc się o jej jednolitość i przed rozpoczęciem badań wprowadzić w całość zagadnienia i udzielić szczegółowego instruktażu.3. ponieważ zawierają wszystkie kategorie odpowiedzi. w zapisach obserwacyjnych czy wreszcie w materiałach uzyskanych z dokumentów. opinie o czasie wolnym można znaleźć w ankietach. tym większa możliwość dowolności ich wypełniania i interpretacji odpowiedzi respondenta. Zasadą jest przystosowanie języka. Istnieje zatem konieczność przeprowadzenia podobnej operacji z pytaniami otwartymi. które brzmi: „Jaki wpływ zdaniem Pana(i) mają na syna koledzy. A więc w pierwszym etapie odpowiedzi punkt a możemy określić „przestał . w których staramy się uchwycić charakter złego wpływu. Ten etap pracy nazwany został kodyfikacją. W przypadku badań metodą obserwacji prowadzący badania powinni być zaopatrzeni w szczegółowe instrukcje i wytyczne na piśmie. że badania środowiskowe. rodzice. odległość do szkoły a sprawność nauki itp. Jest to procedura wielce skomplikowana i różnorodna dla poszczególnych technik badawczych. Niechęć do udzielania odpowiedzi lub nieufność wobec ankietera prowadzi najczęściej do udzielania wstrzemięźliwych odpowiedzi lub celowego przeinaczania faktów. Przygotowanie do kodyfikacji W drugim etapie przygotowania materiałów staje przed nami konieczność klasyfikacji odpowiedzi według określonego klucza. Wreszcie zasadą jest. że sposób przeprowadzania badań ma ogromne znaczenie dla wartości uzyskanych materiałów. Wszelako wcześniejsze wprowadzenie grupy w zagadnienia badawcze daje gwarancję uzyskania w miarę jednorodnych danych. Nie zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia tak precyzyjnych podziałów. o ich naukowym charakterze oraz intencjach badającego. Celem tego zabiegu jest przyporządkowanie odpowiednim kategoriom pojęciowym wszystkich możliwych wypowiedzi kwestionariusza czy obserwowanych sytuacji. Od umiejętnego nawiązywania kontaktu i zdobycia zaufania badanego zależy często wartość uzyskanych danych. grupy społecznej lub rodzaju zjawiska. Stanowią zbiór cech przysługujących przedmiotom. Występują w nim 2 rodzaje pytań: pytania otwarte i pytania skategoryzowane. w których pomieszczą się wszelkie możliwe odpowiedzi na określone pytanie. Posiada wszakże jeden wymieniony już wyżej cel. powinny być anonimowe. może inspirować do różnych odpowiedzi. Aby się ustrzec od tych niebezpieczeństw. Uporządkowanie materiałów badawczych U p o r z ą d k o w a n i e .2. w której chłopiec przebywa.3. wówczas należy doprowadzić przynajmniej do logicznego uporządkowania zagadnień i faktów oraz ich umiejscowienia w poszczególnych typach materiałów. Np. jak również unikanie sformułowań które mogłyby respondenta irytować lub obrażać. Aby można było tego dokonać.

Część pracy. Wszystkie czynności badawcze zmierzały do tego. I nie jest wykluczone. Opracowanie teoretyczne i uogólnianie wyników Zarówno ten etap pracy. Część z nich znalazła afirmację w uzyskanym materiale. Dane wyjściowe. polegającej głównie na losowym wybraniu z określonych jednorodnych grup młodzieży proporcjonalnych prób reprezentatywnych. że ilość pozytywnych przypadków musi przekraczać 50%.4. dając tym samym podstawę do wysnucia innych założeń. Dość łatwo przeprowadzić badania w tej materii. sprawę dojeżdżania młodzieży do szkół. W przeciwieństwie do nauk przyrodniczych w naukach społecznych nie da się określić względnej wielkości danych koniecznych dla potwierdzenia określonej hipotezy. lub też danych rzeczywistych. palić)". Inaczej jest z pytaniami złożonymi. Hipotezy pierwotne były twierdzeniami opartymi na rozumowaniu indukcyjnym niezupełnym. gdy ilość przypadków potwierdzających ją jest dostatecznie duża. Weźmy np. że młodzież dojeżdżająca codziennie do szkół pociągami lub autobusami osiąga słabsze wyniki w nauce niż młodzież miejscowa. Wymaganiami hipotez określam tutaj stopień ich ogólności. że im szerszy jest zakres twierdzenia. Wyrażając to w liczbach względnych powiemy. Na etapie. Wszelkie wątpliwości w tej materii musimy niestety rozstrzygnąć w sposób arbitralny. a więc rozumowaniu opartym na niedostatecznej ilości dowodów potwierdzających ich prawidłowość. którą teraz omówimy. Takimi danymi będą: udział w kursach. To z kolei. ile raczej charakter pracy koncepcyjnej. odmienny tryb weryfikacji hipotez proponuje statystyka. że działalność domu kultury ma wpływ na aktywizację kulturalną środowiska. posiadających uzasadnienie negatywne. część została obalona. podobnie jak we wszystkich badaniach środowiskowych prowadzonych metodą reprezentacji. Celem badań było uzyskanie właśnie potwierdzenia ich prawidłowości bądź też uzyskanie materiału podważającego ich słuszność. Jeśli np. ale K) przypadków może czynić ją problematyczną. które potwierdziłyby prawdziwość hipotezy musi być większa od liczby danych negujących jej prawdziwość. bądź opierały się na innych badaniach. Dokonaliśmy obliczenia wyników oraz weryfikacji hipotez. Otóż te zweryfikowane hipotezy .5. Przy zachowaniu wszelkich zasad poprawności metodologicznej. jeśli próba była reprezentatywna.„stał się niesforny i niegrzeczny". że po uwzględnieniu takich czynników. które obraną hipotezę dodatkowo (poza danymi wyjściowymi) popierały. Jeśli np. jak i poprzedni czy jeszcze niektóre inne mają nie tyle charakter techniczny zabiegów. to zależność między tymi zjawiskami będzie niewątpliwa. Dla praktyki wychowawczej bowiem zarówno dowód pozytywny. Ponieważ jednak każdy układ społeczny jest niepowtarzalny w pełni. rozwój czytelnictwa. punkt b . na którym znajdujemy się obecnie. czynność ta polegać będzie na porównaniu uzyskanych danych z wymaganiami poszczególnych hipotez. którymi posługiwaliśmy się przy określeniu hipotezy. upoważnia nas do uogólnienia określonego twierdzenia na populację generalną. W badaniach tych. problematyki lub metody do zamierzonych przez nas. jeśli uzyskane średnie wartości będą równe. Hipoteza uzyskuje potwierdzenie wówczas. Przy spełnianiu określonych warunków. nauka języków obcych itp. aby najważniejsze twierdzenia uzasadnić dostateczną ilością dowodów lub przypadków potwierdzających owe przypuszczalne prawdy. jak krótszy czas nauki pozalekcyjnej czy zmęczenie. I otóż my szukamy obecnie potwierdzeń liczbowych wśród uzyskanych danych z badań. że w przypadku pytań prostych dotyczących cech lub faktów liczba danych. które dadzą odpowiedź na postawione pytanie. którą pragniemy badaniami potwierdzić lub obalić. Weryfikacja hipotez Na początku poczynań badawczych sformułowaliśmy szereg twierdzeń. aby nie mogły być uznane za przypadkowe.3. 9.„zaczął się źle prowadzić (pić. hipoteza nasza może okazać się wątpliwa lub wręcz fałszywa. Można jednak powiedzieć. W następnym rozdziale przedstawiam schemat klucza. Potoczne obserwacje i mniemania głoszą. w którym postaram się wyjaśnić zasady jego budowy i użycia. podobnych pod względem zakresu. nie zawsze hipotezy oparte na badaniach innej zbiorowości znajdą potwierdzenie. na 100 przebadanych przypadków ucieczki z domu rodzicielskiego nieletnich 30 z nich będzie miało swoje uzasadnienie w niepowodzeniach szkolnych. polegać będzie na myślowym podsumowaniu całości badań i ułożeniu koncepcji przedstawienia ich w postaci zracjonalizowanego wywodu myślowego. Takie postępowanie nazywamy sprawdzaniem hipotez. pochodziły bądź z naszych obserwacji. założyliśmy. Tu opierać się musimy często na stopniach nasilenia. 9. Wiadomo bowiem. Jest to nasza hipoteza. których uzasadnienie znaliśmy tylko częściowo i które nie miały rangi twierdzeń udowodnionych. tym mocniejszego potrzebuje poparcia w materiale badawczym. to poparcie dla jej prawdziwości uzyskujemy wówczas. uzyskamy wyniki. jak i negatywny mają jednakowe znaczenie. punkt c . doszukujemy się danych rzeczywistych. I w ten sposób uzyskaliśmy potwierdzenie lub negację formułowanych tez na zasadzie określenia przeciętnej wartości badanej wielkości zmiennej lub przeciętnej częstotliwości występowania poszukiwanych cech lub zależności w badanej próbie. Jeśli hipoteza określała jakąś zależność.3.się uczyć". które by obraną hipotezę (wbrew danym wyjściowym) obalały. Było to zatem rozumowanie zawodne. to musimy uzyskać dane ewidentnie potwierdzające taką hipotezę. Obfitość zgromadzonych faktów pozwala na zastosowanie rozumowania wedle zasady indukcji statystycznej. gdy skutki wychowawcze lub społeczne danej zależności są możliwe do empirycznego stwierdzenia. uczęszczanie na imprezy kulturalne.

Założenia metodologiczne i organizacyjne badań. układzie lub zbiorowości społecznej. Różnica leży tylko w zakresie ich stosowalności. które tworzą podstawę do budowania uogólnień. aby końcowy efekt naszych badań posiadał charakter teorii naukowej określonej skali. należy wpierw przeprowadzić „dowód prawdy". Polega to również na werbalnym opracowaniu wyników liczbowych i rejestracji wszystkich aspektów badanego zagadnienia. Pragnę położyć nacisk na schematyczny i ogólny charakter przedstawionego toku. Rozdział 4. Powrócić nam wypadnie w tym miejscu do samych początków procesu badawczego. Zilustrujmy zasadę opracowania końcowego planem pracy. badacz jest zobowiązany do przedstawienia naukowych uzasadnień założeń teoretycznych oraz wykazania na materiale ważącym z odpowiednią „mocą" trafności zamierzeń praktycznych. możliwy do zastosowania w badaniach pedagogicznych. mające służyć do zbudowania całego opracowania. Obraz społeczeństwa w oczach młodzieży. cel i hipotezy. a w końcu podać wnioski praktyczne i wskazania do działań korygucych bądź przekształcających określony obiekt. uzyskany niezawodnymi metodami. Innymi słowy. to właśnie wyniki naszych badań. Pomijamy tu świadomie inne cele badań. Części merytoryczne natomiast to zadania. Uwagi końcowe Bibliografia Aneksy * Tak przedstawia się schemat organizacji badań środowiskowych. Nie dałem bowiem tutaj szeregu wyjaśnień bardzo istotnych dla większości procedur badawczych. badań i wyników. W poprzednich etapach dokonaliśmy koniecznych zabiegów statystycznych i werbalnych. rzeczywistość czy stosunki. następnie tok badań i ich opracowanie i wreszcie uogólnienia i wnioski. Rozdział 6. Schemat takiego wywodu powinien zawierać cel badań i hipotezy badawcze. Uczestnictwo i ocena przemian w latach 1980-1981. stanowiących przedmiot poszukiwanych rozwiązań. Oblicze młodzieży w świetle badań naukowych i publicystyki. to w końcowym etapie pracy pozostaje nam tylko przedstawić szczegółowy opis zamierzeń. Rozdział 2. Mnie chodziło bardziej o przedstawienie zarysu prawidłowości obowiązującej w badaniach środowiskowych. Uzyskane wyniki gromadzimy w grupy problemowe.i inne uogólnienia to jakościowy rezultat badań. Aktywność społeczna na tle innych wartości w poglądach młodzieży. Wstęp Rozdział l. aby uzyskać spójną całość. Jeśli wszystkie poprzednie działania były poprawne z punktu widzenia wymogów metodologii. o tyle badania teoretyczne służą do budowania teorii ogólnych o zastosowaniu powszechnym. Istota konfliktu społecznego i jego wpływ na postawy jednostek. która obszernie wyjaśnia szczegółowe postępowanie w konkretnych przypadkach. Zadaniem naszym jest uporządkowanie uzyskanych wyników wedle ich zakresu i znaczenia. cechach i zależnościach. Rozdział 3. Postawy młodzieży wobec instytucjonalnych form życia społecznego. Rozdział 7. Aby jednak uzyskać uzasadnienie postępowania praktycznego. o celu ich przekształcania lub korygowania. Części formalne uzyskujemy przez podzielenie całości pracy na rozdziały lub inne części wedle zasady określonych odrębności przedmiotowych. Tymi właśnie założeniami kierować się należy przystępując do ujęcia całego procesu badawczego w jedną całość. Po uzyskaniu materiału badawczego dotyczącego konkretnej rzeczywistości pierwszym obowiązkiem badacza jest próba zastosowania zdobytej wiedzy do celowego modelowania tej rzeczywistości. uzasadnione uogólnienie o zjawiskach. przyporządkowanie poszczególnych hipotez generalnym założeniom i celom badań. Rozdział 5. Opracowanie końcowe składa się z pewnej ilości części formalnych i części merytorycznych. Formułowane tam były ogólne założenia i cele badawcze naszej pracy. Polega to na stworzeniu konkretnej teorii określonych prawidłowości. Intencją. bo w gruncie rzeczy ich rola jest podobna. które dawałyby podstawy do uznania za prawdziwe założeń i hipotez badawczych. Kierowałem się intencją zgromadzenia pewnej sumy wiedzy na użytek badań pedagogicznych. którą kieruje się każdy badacz. której przykład towarzyszył nam przez cały rozdział: Temat: Postawy i opinie młodzieży wobec społeczeństwa i przemian społecznych w latach 1989-1990. Literatura zalecana: . Zainteresowani muszą sięgać do literatury specjalistycznej. następnie przedstawić środki i metody poszukiwań okoliczności i przypadków uzasadniających lub obalających założenia hipoteczne. O ile badania diagnostyczne mają dać wiedzę instrumentalną o historycznie i przestrzennie umiejscowionym obiekcie. Z kolei powinien przedstawiać wiarygodny materiał. jest stworzenie w oparciu o uzyskane wyniki pewnych prawideł postępowania praktycznego.

Wrocław 1973. Warszawa 1973. M. Pawtowskiego Metodologiczne zagadnienia humanistyki. Niestety nie bardzo wie.Metody badań pedagogicznych. Z. ale przytacza się powody dla których się wierzy" G. II. Nadużywając trochę zasad logiki przyjmujemy. Jest na to sposób i to sposób bardzo owocny. ogólne wyobrażenie jak jest. że wskaźnik jest elementem zmiennej. także w bardzo atrakcyjny sposób przedstawione u S. potem nie wierzy się wcale i w końcu wierzy się znowu we wszystko. tzn. ta zaś jest elementem problemu. Muszyński . r. Warszawa 1975. znajdujący się w zasięgu ręki. Z metodologicznych problemów socjologii. czasem nawet przerażenie. jak udokumentować swoje domysły i przeświadczenia. że typologia problemów. Jest to ważny moment autokontroli własnego warsztatu badawczego. Nowaka . Graficzny obraz tej operacji jest następujący: Schemat powyższy potrzebny nam jest po to aby w materiałach badawczych odnaleźć informacje będące wskaźnikami występowania danej cechy (zmiennej) i istnienia problemów. potem przez krótki czas wierzy się z zastrzeżeniami. Z.Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1969. Warszawa 1965. wskaźników. oraz T. w których zawarte są tysiące informacji. Nowaka . V. Wrocław 1975. r. 5. Sztompka -Teoria i wyjaśnienie. Porządkowanie i klasyfikacja materiałów badawczych Typowa postawa początkującego badacza po ukończonych badaniach — to bezradność.H. albo inaczej że zakresy tych pojęć są względem siebie nadrzędne i podrzędne. Zakładamy jednak. Odpowiednim więc problemom przyporządkowujemy stosowne zmienne a tym z kolei przyporządkowujemy odpowiednie wskaźniki. red.Metodologia badań socjologicznych. Łobocki . który wykaże czy koncepcja badań była starannie przygotowana czy też zlekceważyliśmy owe etapy. Jeśli bowiem nie trudziliśmy się w wymyślaniu zmiennych.Wstęp do metodologii badań pedagogicznych.Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa 1978. Gostkowski.1. Wiele cennych informacji o badaniach pilotażowych i doskonaleniu warsztatu znajdzie się w T. Zielona Góra 1993. S. Sztumskiego Wstęp do metod badań i technik badać społecznych. Sucha. Rozwinięcie problemów badań całościowych i badań reprezentacyjnych znajdzie czytelnik w pracy J. czasem nawet domyśla się dlaczego tak jest. w której typowaliśmy problemy zmienne i wskaźniki. J. że wskaźnikom odpowiadają poszczególne pytania lub raczej odpowiedzi na nie. Warszawa 1970. Opis i charakterystykę problemów badawczych i hipotez oraz zmiennych i wskaźników znajdzie czytelnik w cytowanej pracy Muszyńskiego. ROZDZIAŁ X Zasady opracowania materiałów badawczych „Wpierw wierzy się we wszystko bezkrytycznie. Wracamy oto do tej fazy przygotowania badań. Upraszczając powiemy sobie. Warszawa 1971. r.Problemy weryfikacji wiedzy. Kilka pytań daje obraz zmiennej. Na uwagę w tym punkcie zasługuje praca J. Warszawa 1968.Warszawa 1970 oraz w pracy P. IV. Katowice 1976. iż pojęcia te łączy logiczny stosunek zawierania.Ogólne charakterystyki organizacji procesu badawczego znajdzie czytelnik w większości dostępnych podręczników metodyki badań: W. Stoi wobec sterty papierów. zmiennych i wskaźników znajduje się w naszej koncepcji badań. Analiz i prób technik badawczych w socjologii red. Lutyński. to nie wybrniemy tak łatwo z chaosu. zmienne zaś składają się na . W głowie ma na ogół wyobrażenie czym zakończyły się badania. Informacje dotyczące opracowania materiałów badawczych i zasad kodyfikacji zawiera praca zbiorowa: Metody badań socjologicznych. Zaborowski . Omówienie weryfikacji hipotez oraz budowania teorii w oparciu o badanie spotka się czytelnik w cytowanej pracy S. Nowak. Janusz Gnitecki Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Praktycznie jest tak. Lichtenberg 10. Zaczyński . H.

Można przyjąć inną zasadę oznaczania. nie mieszczące się w naszych hipotetycznych schematach poznawczych. z klasy 8 od 50 do 85. w protokóle z rozmowy kierowanej. ale zawsze powinny to być bloki oznaczeń wyróżnionych ze względu na jakąś cechę. Np. W 02 W02 W01W02W03 Wl. telewizyjnych bądź literackich. Schematy takie powinny wyczerpać całą zawartość narzędzi badawczych. w dokumencie urzędowym itp. że wskaźnikiem owego stosunku będzie identyfikowanie pewnych wartości u bohaterów filmowych. Wszelkie narzędzie kwestionariuszowe. możemy wówczas domniemywać.kwestionariusze. Teraz można się przekonać jakie pytania nie mieszczą się w schemacie czyli są zbędne. wypracowania i inne powinny być posegregowane wedle określonych grup występujących w badaniach i oznaczone kolorowo numeracją ciągłą. z klasy 8c od 150 do 182 itd. dzienniki obserwacji. Niech wyjaśni to przykład. System taki zapewnia szybką orientację w wielkości poszczególnych grup. Ilość tych kategorii określa zdrowy rozsądek. ale nie całych badań. 10. Chyba że jest to całkowicie nowe zjawisko. . lub ze świadomością tychże w głowie wyszukuje ich występowania w posiadanych narzędziach badań. Konstrukcja klucza kodyfikacyjnego Wszelkie badania przy pomocy narzędzi pisemnych . a to np. czyli jak bogato charakteryzowana jest zmienna. które wskaźnik charakteryzuje. Np. czyli ujednoliceniu. kwestionariusze z klasy 7 są oznaczone od l do 36. W badaniach mamy na ogół kilka problemów szczegółowych.W2 W01 W02 Dokument Testy Zmienna A Schemat powyższy wyczerpuje sprawę jednego problemu. Interesowało nas w badaniach nad młodzieżą jej stosunek do wartości. to wartość poznawcza i diagnostyczna tak opracowanego materiału będzie niewielka. tworzących treść jakiegoś zagadnienia badawczego. jak „liczne".2. Aby uporać się z taką różnorodnością musimy część odpowiedzi przeczytać i na tej podstawie stworzyć ogólne kategorie tych odpowiedzi w taki sposób aby każda cząstkowa odpowiedź mogła być przyporządkowana określonej kategorii.W02 W03 W04 W05 Obserwacja W1. a w drugi uczniów nie uczestniczących w takich zajęciach. A oto przykład takiego schematu do klasyfikacji i grupowania wskaźników z różnych narzędzi badawczych: lokalizacja wskaźników Problem Zmienna B badawczy X Wywiad Wywiad W1 W2. który nie wiąże się empirycznie lub logicznie z dowolnym problemem jest zbędny. kodyfikacji. także i ze względu na jednorodność problemową. Postawiliśmy w związku z tym pytanie „Jakiego bohatera filmu lub książki cenisz i za co? Otrzymaliśmy 150 odpowiedzi niesłychanie zróżnicowanych. W3 W4 W01. Polega to na uporządkowaniu niesłychanej różnorodności treściowej i stylistycznej odpowiedzi według opracowanych przez badacza kategorii. wypracowania i inne muszą być poddane tzw. ich cel i sposób wyjaśniania związków między zmiennymi. Przeto w miejsce wskaźników wpisać możemy numery pytań kwestionariusza. Rozstrzygać o tym powinna problematyka badań. W zasadzie każdy problem powinien posiadać swój schemat atrybucji wskaźników. protokoły. Może być np.W2 W1 W3 W01 W 01. protokoły z rozmów. że dokonuje się nowe odkrycie. Przyporządkowujemy w ten sposób całą strukturę narzędzia odpowiednim zmiennymi problemom.: w arkuszu obserwacji. dzienniki. W takiej sytuacji badacz również dokonuje schematycznego zabiegu klasyfikacji (może w innej wersji graficznej) i z listą wskaźników w ręku. W dobrze przygotowanym kwestionariuszu nie powinno być zbędnych pytań. który nie może być przypisany do żadnej zmiennej. miejsce w nich danego wskaźnika oraz jego charakter. w socjogramie. wreszcie jakie zmienne określają problem. Symbole poszczególnych narzędzi.związki między sobą tworząc problemy. Uznaliśmy. Jeśli więc ustalimy np. z klasy 8b 100 do 128. rodzaj odnotowujemy na sporządzonym schemacie. lub w trakcie ich dokonywania w ostateczności obecnie ale nie później powinniśmy uporządkować mechanicznie materiały badawcze. orientacja w teoretycznej problematyce badań i niekiedy pojemności kart perforacyjnych przy obliczeniach maszynowych. Niekiedy jednak badający ma w dyspozycji więcej narzędzi badawczych i niekoniecznie skategoryzowanych na wzór kwestionariusza ankiety. w jeden blok grupujemy uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. a ściślej każda zmienna. Zanim przystąpiliśmy do powyższych operacji. Pytania lub materiał. niekorzystne pogrupowanie populacji badanej wedle zmiennych niezależnych. 2) wybór bohatera o negatywnych cechach. dwie kategorie odpowiedzi: l)wybór bohatera o pozytywnych cechach.

mnie pomogą. 3) b. bo pytania zamknięte przez samo wypełnienie są już skategoryzowane. To najprostszy przykład kategoryzowania wypowiedzi swobodnych. zgranie wzajemne brygady f) uzasadnienie wskazujące na pewną „filozofię pomocy" pomagałem .raz jako symbolizacji. 4) b. Zasadę podobną można stosować do wszystkich werbalnych. oznaczające kategorie odpowiedzi. że kodyfikację prowadzi kilka osób. prestiżowe. brak pomocy wszyscy strata dla wszystkich Wskaźnik cech Symbol Treść pytania Kategoria odpowiedzi „instrukcja" .w. materialne. 6) b. każdy może liczyć na drugich Wskaźnik cech „instrukcja" brak odpowiedzi bezinteresowność w przyjaźni już nieraz pomagali Symbol 0 N 1 2 to ludzie na 3 poziomie. uczynność. miałby postać następującą: Nr Treść pytania Kategoria odpowiedzi pytania 22 Dlaczego mógłby Pan liczyć na bezinteresowną pomoc kolegów z brygady? a) brak danych b) nie dotyczy c) uzasadnienie wskazujące na kontakty towarzyskie. Ponieważ zdarza się.r. chętni.r. niezawistni 4 Nr pytania g) uzasadnienie wskazujące na jak jeden zostanie 5 ogólny interes brygady. 9) inne.r. Numerami tych kategorii oznaczamy odpowiadające typy odpowiedzi w kwestionariuszu. akord.Kategorie muszą być wyczerpujące względem teoretycznej zawartości pojęcia lub empirycznego zapisu zjawiska i muszą być względem siebie rozłączne zakresowe. konieczne jest wyposażenie klucza w pewne wskaźniki cech. perfekcjonistyczne.w. Ponieważ to ostatnie pojęcie było dotychczas najczęściej używane i najwierniej oddaje istotę czynności (ujednolicanie). pozwalających na trafne przyporządkowanie poszczególnych odpowiedzi kategoriom klucza. 8) brak odpowiedzi. Po tym zastrzeżeniu klucz kodyfikacji z elementami instrukcji dla pytań otwartych. otwartych.r. 5) b. W praktyce stosuje się ją prawie wyłącznie do narzędzi kwestionariuszowych. nanieść na marginesy przy poszczególnych pytaniach. przyjacielskie panujące w brygadzie d) uzasadnianie wskazujące na uprzednie doświadczenia w potrzebie nie zawodzili e) uzasadnianie wskazujące na pewne cechy brygady takie jak uprzejmość. koleżeństwo. proponujemy pozostawić je dla oznaczenia całości operacji związanych z opracowaniem materiałów.r. pisemnych narzędzi badań. kategorii i kodu są powodem różnego określenia tych czynności . Po opracowaniu klucza należy odpowiednio symbole. 7) b. emocjonalne.w. w tyle stracą wydajność. socjocentryczne.w.w. innym razem jako kategoryzacji lub kodyfikacji. 2) bohaterowie reprezentujący wartości estetyczne. W naszym przypadku moglibyśmy dokonać następującej kategoryzacji: 1) bohaterowie reprezentujący wartości intelektualne. Występujące tu pojęcia symboli.

śmiejemy się. podwórko. ad c) „miłość donowa. atmosferze brak odpowiedzi pożyczanie narzędzi. że praca wykonywana można liczyć na 2 jest poprawnie. 5 cechy wrodzone. sekcja sportowa" itp. chodzitowarzyskie poza pracą my na zabawy g) w pracy rozmawiamy o 5 wszystkim. udzielanie objaśnień d) w tym. znamy się. chodzif) utrzymujemy ze sobą kontakty my do szkoły wieczorowej. tłumaczenie. mamy podobne problemy i) długo razem pracujemy. jeden stoi za drugim brak odpowiedzi ad a) „dobra szkoła. udzielanie porad. żartujemy. przykład rodziców" itp. jest wesoło 0 N 1 8 h) wszyscy jesteśmy w podobnym wieku. jesteśmy zgrani. w koleżeńskiej przyjaźni. spięć. 4 otoczenie. atmosfera wychowawcza. solidnie. 0 1 2 3 4 .7 W czym przejawia się w brygadzie zżycie i zgranie ze sobą ludzi? a) brak danych b) nie dotyczy c) we wzajemnej pomocy sobie w razie trudności. we innych. kontakty ze złym środowiskiem" ad e) „religia. porządny dom. łagodność" itp. ad b) „stosowanie car. zastąpią. życie religijne" itp. wzajemnej współpracy pomogą w robocie e) w braku konfliktów i niepobrak zawiści. słabości. Wskaźnik cech „instrukcja" 6 7 0 1 2 3 Nr Treść pytania pytania 8 Kategoria odpowiedzi d) uczuciowe Symbol e) środowiskowe f) matafizyczne Pytania zamknięte (skategoryzowane) 19 Wiek? a) brak danych b) 1 8-25 lat c) 25-35 lat d) 35-50 lat e) powyżej 50 ad d) „koledzy. ufamy sobie Jakie czynniki a) brak danych decydują o właściwym wychowaniu dziecka? b) instytucjonalne c) odpowiednie metody podkreślenie podobieństwa generacyjnego znamy swoje wady. 3 rozumień w atmosferze równości zgrzytów nikt się i jedności nie wywyższa wyjazd i wspólne 4 wycieczki. to nas zbliża.

Na przykład pytając o znaczenie wychowawcze zajęć pozalekcyjnych posiadamy jeszcze przed rozpoczęciem badań wyobrażenie prawdopodobnych kategorii odpowiedzi. liczby i stopnia złożoności planowanych operacji statystycznych". Mniej lub więcej dokładnie przewidywaliśmy określone typy odpowiedzi na postawione zagadnienie. stopnia natężenia pewnych tendencji. na którym jest jeszcze miejsce na karcie.12 Czy zdaniem Pana(i) współpraca szkoły i domu jest konieczna i pożyteczna a) brak danych b) zdecydowanie tak c) raczej lak d) raczej nic e) całkowicie zbędna f) trudno mi powiedzieć 0 1 2 3 4 5 Posługując się tak opracowanym kluczem. bądź modyfikują je. W badaniach pedagogicznych statystyka służy do liczbowego wyrażania zależności między zjawiskami. Ujmowanie wymienionych pojęć w kategorie ilościowe ma na celu łatwiejsze operowanie uzyskanymi danymi. wielkości badanych cech i innych pojęć charakteryzujących badaną zbiorowość lub zjawisko.piszą wspomniani autorzy . Nie zawsze kodyfikacja jest konieczna. kart kodyfikacyjnych. liczby pytań. możemy przystąpić do następnego etapu pracy. N i ewentualnie inny symbol literowy. W przypadku badań małej grupy można pominąć ten etap i przystąpić wprost do zliczania odpowiedzi na przygotowanych tablicach. liczby respondentów lub źródeł informacji. jest w pełni standaryzowana. Chcę jeszcze raz powrócić do tej materii w sposób już bardziej szczegółowy. gdy odpowiedź na wcześniejsze pytanie wyłącza następne pytania oznacza się symbolem N. tzn. ile kategorii mieści się w odpowiedzi respondenta. Obecnie rzeczywiste dane bądź tylko potwierdzają nasze antypacje. Przy badaniach wielkich populacji oraz przy zamiarach posłużenia się w badaniach obliczeniami maszynowymi. możność wzajemnego porównywania danych oraz wyszukiwania między nimi związków.l. wobec materiału badawczego. Arkusze zbiorcze oraz podstawowe operacje statystyczne Kiedy już uporządkowaliśmy materiał badawczy i dokonaliśmy kodyfikacji odpowiedzi. Wspomniałem już wyżej o zasadach klasyfikowania danych. że zwyczajowo i z pewnych technicznych względów (nanoszenie danych na karty perforacyjne) brak odpowiedzi oznacza się symbolem O. aczkolwiek wymagające uwagi. Pierwszą czynnością jest przeniesienie symboli cyfrowych z kwestionariuszy na odpowiednie karty lub arkusze zbiorcze. Robi się to dla ułatwienia wszelkich obliczeń. plus O. Ilość kategorii jest ograniczona strukturą karty perforacyjnej. Karta oznaczona tym samym numerem co ankieta pozwala zidentyfikować ją oraz informuje dokładnie o zawartości ankiety. jest założeniem przypuszczalnych odpowiedzi na postawiony cel pytań. Np. oznaczamy wybranymi symbolami każde pytanie wywiadu: na marginesie stawiamy jeden symbol lub więcej w zależności od tego. gdyby potrzebne dane wyszukiwać za każdym razem w wielostronicowych kwestionariuszach. Oto odpowiednio pomniejszony wzór karty kodyfikacyjnej: 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 46 7 17 27 37 47 8 18 28 38 48 9 19 29 39 49 10 20 30 40 50 . Numery te odpowiadają numerom pytań a w kratki wpisujemy symbole z marginesów kwestionariusza. Należy tu wyjaśnić. które wymagałyby ogromnego wysiłku i czasu. Jest to kartonik dwustronnie podzielony na kratki oznaczone kolejnymi numerami. a „nie dotyczy". Można oczekiwać. 3. na której jest 10 kolumn. Kiedy zatem kodyfikacja jest potrzebna? „Odpowiedź zależy od trzech czynników . którą jest ujęcie danych w kategorie ilościowe. jeśli technika badawcza. Ostatni punkt dotyczy w badaniach środowiskowych głównie opracowywania korelacji.3. że rzeczywisty materiał nie zniweczy całkowicie tych oczekiwań. którą się posługujemy. czyli statystycznego przedstawienia zależności między zjawiskami i cechami w badanych układach. Antycypacja ta jest wynikiem naszych oczekiwań wobec badań. używamy tzw. Otóż ustalenie kategorii odpowiedzi jest pewnego rodzaju potwierdzeniem antycypowanej klasyfikacji określonego zagadnienia w pierwotnych etapach badań. Podobnie można postąpić. przy odpowiedzi na pytanie 8: „dobry przykład w domu i trzymać dziecko z daleka od złego towarzystwa" na marginesie postawimy 2 i 4. 2. że odpowiedzi układać się będą w kategoriach wpływów dodatnich i ujemnych. wpływu na naukę (też dodatnich i ujemnego) oraz wpływów wychowawczych (również dodatnich i ujemnych). a rozbiciem na organizację czasu (dodatnią i ujemną). Do właściwego ułożenia kodu konieczne jest jednak uważne przestudiowanie odpowiedzi na każde otwarte pytanie. 10. Dlatego klucz ogranicza się na ogół do 10 symboli. Możemy oczekiwać. To dopiero daje podstawę do opracowania klasyfikacji odpowiedzi (kategorii odpowiedzi) i wyznaczenia wskaźników cech pozwalających na zaklasyfikowanie odpowiedzi do właściwych kategorii. Oznaczenie kategorii symbolami (najczęściej cytrami) i naniesienie ich na kwestionariusze to już czynności mechaniczne.

Między numerem 40 a 41 zrobiono przerwę aby można było sumować oddzielnie obie grupy. Zaletą arkusza jest to. Jeśli dodatkowo interesuje nas ile osób lęka się niedostatku . Pionowo zaś na taką liczbę kratek ile w kwestionariuszu jest pytań. Jeśli w kratce oznaczonej numerem 24 odczytujemy symbol 2 i 5 to oznacza. bez obliczeń maszynowych godny zalecenia jest inny sposób gromadzenia danych. A oto inaczej ułożony arkusz zbiorczy. ale utrudnione jest zliczanie na marginesach. Arkusz zbiorczy (fragment) . Są to zabiegi pracochłonne. Arkusz zbiorczy złożony niekiedy z wielu dużych posklejanych razem arkuszy dzielimy poziomo na taką liczbę kratek ile posiadamy kwestionariuszy. choć możliwości rozwiązań graficznych jest bardzo wiele: Jest to fragment autentycznego arkusza zbiorczego przygotowanego dla 112 kwestionariuszy wywiadów o 64 kolumnach (czasem pytanie musi być rozbite na 2 lub więcej kolumn). Był to zabieg pomocniczy. że dąży głównie do wychowania dzieci na porządnych ludzi (kategoria nr 2) oraz chciałaby uniknąć niedostatku na starość (kategoria nr 5). a sama ich konstrukcja jest niezwykle prosta. Na marginesie mamy fragment klucza kodyfikacyjnego. W badaniach było 40 matek samotnych z małych miast i 72 matki samotne z wielkiego miasta. Zarówno w poprzedniej sytuacji jak i w tym przypadku warunkiem koniecznym jest istnienie klucza i wykonanie kodyfikacji. Badania dotyczyły funkcjonowania rodziny matki samotnej. arkusz zbiorczy zwany potocznie przez studentów „płachta" z racji sporych rozmiarów. ale udany. Wykorzystany być może do zgrupowania symboli skodyfikowanych kwestionariuszy. ilość dzieci w kratce 7 itd. że zliczanie odpowiednich kategorii odpowiedzi są jeszcze łatwiejsze i sprawniejsze niż przy kartach kodyfikacyjnych.to kwestia mechanicznego zliczenia 5 (piątek) z kratki 24. osoba badana odpowiedziała wg 2 i 5 kategorii klucza (w kluczu odnajdujemy kategorie tego pytania) czyli uznała. ale konieczne. Każdy symbol lub symbole z kolejnych ankiet przenosimy następnie do odpowiednich kratek. Położenie pytań w poziomie pozwoliło na opisanie ich. że na pytanie nr 24 (główne dążenia w życiu). Podobnie jak w sytuacji kart kodyfikacyjnych jesteśmy w stanie z jednej poziomej linii odczytać całą wiedzę zawartą w kwestionariuszu. to informację o tym znajdziemy w kratce 68.51 61 52 62 53 63 54 64 55 65 56 66 57 67 58 68 59 69 60 70 Posługiwanie się takimi kartami ogromnie ułatwia wszelkie operacje liczenia danych. Warto zwrócić uwagę na wyraźnie błędne skategoryzowanie pytania 50. (Są to autentyczne odpowiedzi z badań samotnych matek). ich zamożność poznamy w kratce 16. U dołu kolumn są od razu proste zliczenia. Przy badaniach mniejszych populacji. w jakim wieku są te matki. Bez nich niemożliwe jest pełne wykorzystanie materiałów badawczych. W pytaniu 13 odpowiedzi wyrażone były w procentach całości dochodu i zróżnicowanie między nimi było skategoryzowane. Podaję schematyczny przykład takiego arkusza. A jeśli chcemy wiedzieć. Jest nim tzw. Pytanie należało potraktować jako dwa odrębne pytania i dla każdego stworzyć oddzielny klucz.

niechęć do pomocy w domu 4 .. 5 3.agresywne zachowanie 10.troje dzieci 4 .26-30 lat 3 -31-40 lat 4 . og. 67 89 śr.brak odpowiedzi 1 .brak odpowiedzi 1 . Inny rodzaj tablic służy do przedstawienia uporządkowanego i skróconego obrazu danych pierwotnych.7 2.samowola. charakterystyka próby pod kątem cech demograficznych i społecznych. a mianowicie wielkość próby. . Wszystkie te dane można ująć w prostą tabelę statystyczną takiego np.l dziecko 2 . Wiek: O . śr.konflikty z rodzeństwem 5 .4 0=8 1= 39 2 = 40 3 = 42 4=18 5 = 13 6 = 7 7 = 16 9 35 36 37 37 37 a b 2 1 1 2 0=3 1 = 80 2= 19 3 = 8 4=2 Razem = = = = 5 28 51 26 4=12 Klucz kodyfikacyjny 1.. kształtu: Liczba badanych osób 280 36 70 91 Wiek badanych 18-25 50 83 125 155 103 Płeć M Wykształcenie podst. za w.powyżej 40 lat 3. Przedstawiają one proste zależności między danymi.brak odpowiedzi 1 . wartości średnie. Trudności wychowawcze O . Ilość dzieci: O .4 4. tablice surowe albo pierwotne.dwoje dzieci 3 . Prosta prezentacja statystyczna wyników badań Pierwszą czynnością z zakresu opracowań statystycznych jest ujęcie w liczby podstawowej charakterystyki badań.6 3. wyższe 21 25-35 35-50 ponad K Są to tzw.5 2.4.5 5 6.7.Nr pytania / Nr 1 ankiety 1 2 3 4 5 6 39 40 41 42 2 1 3 1 1 3 4 3 2 3 0 1 2 3 2 3 2 1 1 0 3 2 4 5 6 7 7b 8 2.nie występują 2 .udział w wykroczeniach 7 .3 1 4. 3.do 25 lat 2 . ucieczki 6 .powyżej 3 dzieci 8. odchylenia od normy.niechęć do nauki 3 .

P. Jej znaczenie wzrasta gdy dokonujemy dalszych obliczeń lub stosujemy w badaniach wszelkiego typu narzędzia wyskalowane. 4100. 4100 W obu wypadkach średnia wynosi ok. zarobków. razem Średnia ocena 4+ 5 21 23 17 13 74 29 32 12 9 82 4 25 24 12 6 67 3+ 24 32 33 16 103 3 19 17 28 24 88 118 128 100 68 414 Razem Tablica może zawierać więcej niż dwie zmienne i wówczas można zbudować ją w sposób następujący: Wiek Płeć 18-25 Płeć 25-35 35-50 Ponad 50 Razem Wykształcenie K Podstawowe Średnie zawód. które reprezentują wzajemny stosunek pojęć zawartych w „główkach" tabel: Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych / Wyniki w nauce 1 godz. jakie niesie ze sobą stosowanie statystycznych metod do analizowania materiałów badawczych. możemy wreszcie przedstawiać stosunki obrazujące stopnie i zależności pomiędzy cechami zjawisk i zjawiskami społecznymi. Podobnie jak . Innym sposobem statystycznego porządkowania materiałów badawczych jest rangowanie. Ich układ przybierać może różne postacie. Średnie ogól. 3333 zł. Nie zamierzam wyręczać w tym fragmencie podręczników statystyki. 2 godz. a przecież z punktu widzenia warunków środowiskowych te grupy ogromnie się różnią i wymagają odrębnej charakterystyki. Pragnę raczej ukazać korzyści poznawcze i ułatwienia. Najbardziej pospolitym przykładem obliczania średniej arytmetycznej jest średnia z ocen podzielona przez ich ilość. Zasada jednak jest zawsze ta sama i wyraża się w umieszczeniu danych w rubrykach poziomych i pionowych. Zbliżonym sposobem charakterystyki danych liczbowych o populacji badanej jest ustalenie mediany i wartości modalnej. W innych bowiem przypadkach średnia może być zawodnym sposobem charakterystyki danych. Pomocnym zabiegiem w analizie i operowaniu danymi jest obliczenie średniej arytmetycznej. 2300. 6500 b) 2500. Ich omówienie znajdzie czytelnik w każdym podręczniku statystyk. 6500. 2300. że treści tu zawarte wystarczają do operowanie materiałem badawczym. Jej obliczanie wówczas jest uzasadnione gdy rozsiew wartości jest w miarę symetryczny względem środka. Guilfordem tablicami publikacyjnymi albo też tablicami statystycznymi złożonymi. Wymienione wartości mogą niekiedy z pożytkiem zastąpić przeciętną i są w pewnych wypadkach bardziej informacyjne niż średnia arytmetyczna. 4 godz.Tablice takie nazwiemy za J. 2500. Możemy przy ich pomoc prezentować procenty jako wskaźniki zmian lub tendencji malejących albo wzrastających. Wyższe Razem 3 1 2 1 7 M 2 3 2 1 8 K 18 14 3 4 39 M 15 16 8 2 41 K 21 18 12 5 56 M 19 20 9 6 54 K 17 16 12 1 46 M 24 11 2 4 31 109 99 55 24 282 Przy pomocy tablic statystycznych staramy się przedstawić wszystkie możliwe do wyrażenia w liczbach dane zawarte w materiale badawczym. Weźmy na przykład obliczenie średnich zarobków dla dwu grup badanych a) 1200. wielkości rodzin itp. 3400. Tablice mogą przedstawiać nie tylko liczby bezwzględne. Średnia jednak może dotyczyć wieku badanych. Ich prawdziwą znajomość uzyska czytelnik poprzez liczne opracowania fachowe. 3 godz. 3400. ani tym bardziej stwarzać wrażenia. 1200.

rozsiewu danych (dyspersji) i współczynnika korelacji. jakie miały wyjaśnić mogą uchronić od ich niecelowego użycia. H. Banasiak. Koralewicz-Zębik . Nowak. tendencji lub zjawiska. cech i związków. Innymi słowy interesują nas wielkości. jakie reprezentują. J. Kilka opracowań znajdzie czytelnik w: Metody badań socjologicznych. wreszcie na zagadnienia. Charakterystyka badanej zbiorowości na podstawie danych podstawowych. Określenie granic znaczenia jest sprawą dość trudną i rozstrzygane być może tylko metodą arbitralną w każdym przypadku oddzielnie. Wrocław 1966-1975. Bardzo pomocne okażą się penetracje w serii Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Nie w każdych okolicznościach wskazane jest posługiwanie się statystycznymi technikami analizy materiału. wyrażonych w liczbach na inne wielkości liczbowe. Przy jakościowym opisie bierze się pod uwagę te dane liczbowe. 3. 1-5. jaka jest badana zbiorowość lub jakie posiada związki lub tendencje. Szmagalski -Wzory satysfakcji życiowej młodzieży wiejskiej. Wrocław 1974. Zastosowanie pojęć statystycznych do wyrażania kategorii społecznych jest wielką zdobyczą nauk społecznych. J.oto efekty etapu analizy jakościowej. Porównywanie między sobą wielkości liczbowych daje w efekcie obraz zależności między cechami lub zjawiskami.poprzednie techniki rangowanie wprowadza w dane ład i określoną zasadę stosunków i tylko pośrednio charakteryzuje populację i obrazujące ją dane. To właśnie prowadzi nas do klasyfikacji zagadnień z punktu widzeniach użyteczności lub szkodliwości w procesie wychowawczym na zagadnienia. Ogólna znajomość ich roli. Z teorią klasyfikacji i porządkowania należy się zapoznać w pracy T. wzajemne ich porównywanie oraz znajdowanie zależności między nimi. które swoim istnieniem niweczą lub utrudniają pracę wychowawczą w danym środowisku lub zbiorowości. W poszukiwaniu sposobów opracowania materiałów badawczych warto zalecić książki. które wcześniej pogrupowaliśmy w dane liczbowe. Warszawa 1965. jaki spełnić miały badania. jeśli istnieje możliwy do stwierdzenia związek między nią a inną wielkością lub gdy jest niewątpliwą przyczyną określonej cechy. Nasze założenia istnienia pewnych wielkości inspirują nas do ich szukania i obliczania. Warszawa 1979. Te dwie czynności wzajemnie się uzależniają. red. Swida. W każdym wypadku powinna być brana pod uwagę. Pozwoliło to ponadto na obejmowanie badaniami wielkich populacji i precyzyjne przedstawianie ich obrazu. Zadaniem analizy jakościowej jest wytypowanie wszystkich zależności między elementami badanego układu lub środowiska. S.5. które należy potraktować jako wyznaczniki praktycznego postępowania oraz zagadnienia teoretyczne. niekiedy może to nawet zagmatwać a nie rozjaśniać wyniki badań. 5-8. Bliższym charakterystykom służą bardziej złożone zabiegi wokół wyników badań. Analiza jakościowa. decyduje bowiem o przydatności przeprowadzonych badań dla praktyki wychowawczej. W zależności od swego charakteru i wagi dla innych cech lub tendencji kształtuje się jej procentowa częstotliwość występowania w próbie. w których takie zasady zostały w rozwiniętym zakresie zastosowane. a tym samym zbudowania teorii. Warszawa 1965 oraz tegoż autora -Metodologia badań socjologicznych.Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. jeśli zależności są rzeczywiste. . Zielona Góra 1993. klasyfikacji zależności i zagadnień. które mają znaczenie dla jego charakterystyki z punktu widzenia interesujących nas spraw. Na podstawie danych liczbowych budujemy charakterystykę badanej zbiorowości. 10. które mogą sprzyjać i ułatwiać nasze plany wychowawcze bądź eliminowanie zjawisk. typologia zależności między cechami i zjawiskami badanej rzeczywistości przedstawiona w postaci tablic korelacyjnych. oznaczające inne zjawiska społeczne. t. przedstawiamy w kategoriach jakościowych jej cechy. Jest to 13 tom zeszytów z badań nad młodzieżą wiejską. Janusz Gnitecki . oraz zagadnienia marginalne badań. Literatura zalecana: Literatura pomocna dla omawianych w tym rozdziale zagadnień jest rozproszona w cząstkowych opracowaniach. Nie każda wielkość liczbowa jest wiążąca i dlatego nie każda może być podstawą określenia jakościowego. które mówią nam o tym. 4. daje podstawę. szczególnie jednak t. Aby mogła spełnić warunek wielkości znaczącej. W pracy tej poziom zmatematyzowania toku narracji przysłania jej jasność. pozwoliło bowiem ria precyzyjne mierzenie przebiegu zjawisk społecznych. wydawca ZSMP. 5.System wartości a struktura społeczna.Zarys teorii klasyfikacji. mamy na myśli wpływ określonych zjawisk. Warszawa 1976. powinna występować w dostatecznej ilości przypadków. przydatności a po wtóre świadomość celu. Wójcika . a z kolei poznawanie pewnych wielkości daje nam sygnały istnienia innych cech jakościowych lub zależności. Praca zbiorowa: Młodzież a wartości red. Mam tu na myśli obliczanie odchylenia średniego i standardowego. Jest to jeden z najważniejszych momentów procesu badawczego. do podejmowania interwencji. które posłużą do weryfikacji hipotez. r. wreszcie klasyfikacja zagadnień z punktu widzenia celów badawczych i szerszych celów wychowawczych . Mam tu na myśli: J. Warszawa 1970. Kiedy dzisiaj mówimy o uwarunkowaniach procesów wychowawczych. klasyfikacja zagadnień i zależności Równocześnie z opracowaniem statystycznym dokonujemy analizy jakościowej zebranego materiału. Wybór tekstów.

Twierdzenie chemii. Dlatego też bardziej złowieszczo brzmią te zarzuty. że naukowy charakter tym sprawom nadal Kartezjusz tworząc reguły naukowego myślenia i postępowania badawczego. Nie są więc nauką zarówno przez przedmiot swego poznania jak i metodę badań oraz sposób budowania teorii. oparte o mgliste przesłanki empiryczne i wątłe przesłanki logiczne. Stanowiska na ogół są zdecydowane i skrajne. nawet jeśli ten opis dotyczy przypadków pojedynczych i niepowtarzalnych. że cząsteczki jednej substancji w zetknięciu z drugą ulegają rozpadowi . Na pewno jednak można uznać. że dwa przedmioty badań „natura" i „kultura" są istotnie bardzo różne. ale za to czy nie potwierdzają swych kwalifikacji do kierowania rzeczywistością . bo ich autorzy wzajemnie nie uznają ich naukowego charakteru i trwają każdy przy swoim. ale sympatycy nauk humanistycznych bronią ich argumentami. że imigranci manifestują swoją pierwotną obyczajowość w miejscu nowego osiedlenia we wszystkich przypadkach wywoływał gwałtowny odwrót od owej obyczajowości. amerykańskich a także polskich. podczas gdy zabieg taki w naukach humanistycznych nie jest zbyt fortunny. Zwolennicy skrajnych rygorów naukowości uważają. Obiektywizm i subiektywizm poznania społecznego Spór o status poznawczy teorii społecznych trwa od tak dawna jak dawna jest historia nowożytnej nauki. ponieważ ich obiekt rozumie je i reaguje na nie. natomiast humanistyka jest nauką o kulturze.1. Tymczasem humanistyka praw takich nie ma. Np. mieszkańcy Nowej Huty po ogłoszeniu wyników badań socjologicznych o ich chłopskich nawykach i tradycyjnej obyczajowości zaczęli się jej gwałtownie wyzbywać. niepowtarzalne) nie mają podstaw do budowania prawidłowości i teorii naukowych. Natomiast generalizacja rodzi się z rozumowania indukcyjnego czyli ze swoistej „indywidualizacji". bardziej owocne jest poznanie „indywidualizujące". Wreszcie „niższość" humanistyki upatrywano w jej odrębności i specyficzności przedmiotowej. Od całkowitej negacji naukowości humanistyki do obdarzania jej mianem „przewodniczki ludzkości". w dowolnym punkcie czasowym. których prawdziwość jest tak oczywista i wyraźna. Zarzut bardzo poważny. Powyższe argumenty za i przeciw naukowości humanistyki żyją ze sobą zgodnie. Natomiast twierdzenia socjologów angielskich.nie robi na owych cząsteczkach wrażenia. Praktycznie bowiem jedynym układem empirycznym zamkniętym jest przy pewnych zastrzeżeniach kosmos. że są lepsze i gorsze.czyli ważnego atrybutu naukowości. które naukom humanistycznym odmawiają obiektywizmu.ROZDZIAŁ XI Formalne i pozaformalne warunki poprawności badań pedagogicznych „Nie przyjmować żadnych sądów prócz tych. Zjawiska społeczne są subiektywne i „nasycone wartością" jak . nie tylko objaśnieniem. Pogląd taki jest utopijny względem wszystkich prawie nauk z wyjątkiem astronomii i niektórych działów fizyki. Można więc zgodzić się z ograniczeniem czasowym praw społecznych. Oto nauki ścisłe i przyrodnicze są naukami o naturze. Konieczne jest poznanie niektórych przynajmniej zarzutów stawianych naukom społecznym w świetle których jej naukowość albo jest wykluczona albo wysoce wątpliwa. A tymczasem robią to. że opis świata jest także nauką. Prawda jest istotnie taka. że prawdziwa nauka pozwala na przewidywanie obiektywnego rozwoju zdarzeń. które straciły aktualność w momencie ich ogłoszenia. Obiektywizm bowiem oznacza między innymi historyczną trwałość praw nauki lub choćby pewnego typu uogólnień sprawozdawczych. Nauki o naturze mogą swe wnioski z badań „generalizować". albo twierdzenia historyczne. z wielką zresztą stratą dla życia społecznego środowisk lokalnych. Nauki społeczne jako nauki idiograficzne (opisujące przypadki jednostkowe. że prawa społeczne w momencie ich ogłoszenia dezaktualizują się. Albo mianem takim obdarza proroctwa co do rzekomego biegu wydarzeń społecznych. że nie można w nie wątpić" Kartezjusz 11. które opisuje. Odpowiedzią na ten zarzut jest stwierdzenie. a to przecież nie jest naukowe bo nie buduje prawidłowości. ale trochę bez sensu jest twierdzić.

czyli nie powinny towarzyszyć pytaniom. Nagel (1961). Nie będą więc powtarzał ustaleń z poprzednich rozdziałów. Jedyna możliwość zobiektywizowania ich poznania naukowego to wyraźna deklaracja swej postawy wobec wartości i powiązania z wartościami. że króciutkie wyjaśnienie o powyższej zawartości w istotny sposób oddala uprzedzenia do badań i przychylnie nastawia osoby badane. które znowu uznali za wartościowe. Na 200 przeprowadzonych wywiadów 2 osoby odmówiło udziału w badaniach. 11. Pojawia się ono w wyborze problemu badawczego. że przedmiot badań będzie wywoływał opory i zastrzeżenia.podejmuje stosowne działanie. wartościowanie jest funkcją nauk społecznych. Obaj uczeni ocenili swoje doświadczenie. którym poddane zostały kobiety rozwiedzione kwestionariusze wywiadu zostały opatrzone stosowną informacją apelem. Kwestionariusz nie powinien rozpoczynać się od pytań wymagających deklaracji związanych z osobą badanego. które mają „kontrolować". Jest pożądane aby w konstrukcji kwestionariusza unikać takiego układu pytań. Przy okazji wspomnianych w rozdziale 8. To istnienie pierwiastka „wartości" w humanistyce jest koronnym argumentem przeciw jej obiektywizmowi. typie wniosków.powiadają obrońcy naukowości humanistyki. Czy jest obiektywne kryterium. w oczekiwaniu. Społeczna natura przedmiotu badań jest zależna od subiektywnej postawy badającego. w określeniu faktów. . Główna rola narzędzia badawczego polega na dostarczeniu informacji. reguły wnioskowania są jednak takie same . Podobnie pedagog widząc istnienie zróżnicowanego poziomu interesowności i bezinteresowności u dzieci .2. Można więc tylko powiedzieć. które oceny i wnioski są „prawdziwe". Pytania o sprawy zwyczajowe uważane za prywatne lub intymne nie powinny być nadmiernie wysuwane na początek kwestionariusza. Stawiamy pytania tylko konieczne. biologicznym. „obiektywne": Otóż nie ma. w jakich warunkach przebiegał eksperyment. Tymczasem w naukach społecznych wartościowanie i subiektywne nastawienie pojawia się co krok. Z zaskoczeniem stwierdziliśmy. jasno określony zakres i postać subiektywizmu są społeczną funkcją nauk społecznych i cechami konstytutywnymi naukowego poznania w humanistyce. odpowiadające poziomem trudności poziomowi osób badanych. Trzeba bowiem wyraźnie powiedzieć. że przyrodnicza natura badań jest obojętna wobec subiektywnego nastawienia badacza (preparatom chemicznym.powiada E. a 7 przejawiło niechęć do „wynurzeń". badań źródeł dezorganizacji rodziny. Bywają rzadkie przypadki eksperymentów naukowych. Katolik i marksista mogą być zgodni w opisie zjawiska rozwodów. Rola konstrukcji i języka narzędzi badawczych dla rzetelności wyników Troska o rzetelność i wiarygodność wyników wielokroć pojawiała się w tekście niniejszej pracy. W dalszej części badań przez przypadek zaniechano umieszczenia owego wyjaśnienia. Jest w tych decyzjach samotny i zdany na swój subiektywny osąd. Badacz nauk społecznych nie posiada w procesie poznania układu odniesienia pozwalającego zmierzyć np. Wszystkie więc starania winny iść w kierunku usprawnienia informacyjnej funkcji narzędzi badawczych. poziomu obecności pewnej dyspozycji. że ocenianie. że „korzystne" uznaje się poszukiwanie nowej broni bakteriologicznej. Bywa niestety i tak. które pozwoliłoby uznać. Dlatego tzw. obaj nadali mu pewną wartość i obaj podjęli działania celowe. w którym zawarta byłaby sugestia treści odpowiedzi. „metryczkę" należy umieszczać raczej na końcu ankiety. Nauka nie powinna oceniać. „pytania kontrolne" nie powinny swej roli zdradzać przez swoje usytuowanie. W pedagogice badamy przecież kilkuletnie dzieci i osoby z wyższym wykształceniem. ocenie zdarzeń. a prawie co druga żądała wyjaśnień celu badań oraz informacji o instytucji prowadzącej badania. Wieloletnia praktyka dowiodła. Spełni takie zabieg rolą podobną do opisu uczonego biologa. że w grupie 120 badanych 18 odmówiło udziału w badaniach. ciałom fizycznym obojętny jest światopogląd uczonego i on też nie wpływa na opinię o polu magnetycznym. Służy temu jasna deklaracja celów badań. nasilenie jakiegoś zjawiska. a 32 osoby prosiły o okazanie stosownych zaświadczeń. wartościować lecz być absolutnie wolna od słabości upodobania lub wstrętu. Spór więc nie zostanie rozstrzygnięty które nauki są „naukowe". jakie są „obiektywne" i które zajmują się wartościowaniem wedle rozkładu dychotomicznego. Należy raczej powiedzieć tak: aktywny stosunek do wartości. ale mogą się różnić istotnie w ocenie i wnioskach. Ale przebieg rozumowania. Uczony biolog widząc pewną reakcję ocenia czy jest ona z określonego punktu widzenia korzystna i podejmuje stosowne działania. Pragnę natomiast dodać kilka uwag ogólnych regulujących sposoby redagowania narzędzi badawczych. gdzie narzędzie badań spełnia inne funkcje. naukowego charakteru badań oraz informacja o instytucji firmującej badania. Pytania obok swej przystępności muszą być wyraźnie i precyzyjnie sformułowane. Tzw.

Wprowadzamy w toku wywiadu pewną korektę jej wypowiedzi. Np. Goode. nadających się w opinii badanego do zmiany lub interwencji. „Co zmieniło się w ich zachowaniu od tego czasu?" itp. Dla badań pedagogicznych. W miarę potrzeby można używać pytań sondujących. Tak więc nauczyciel. zwrócenie uwagi na łatwość pytań i prostotę zagadnienia. spowoduje nadmierną ostrożność. Stefan Szostkiewicz wymienia 3 źródła zakłóceń wiarygodności: sytuacyjne. jesteśmy skłonni twierdzić. gdy ten drugi zaakceptował cele badawcze ankietera i czynnie stara się mu pomóc w uzyskaniu potrzebnych informacji" (W. „Kontakt między ankieterami a respondentem istnieje wówczas.J.Niebagatelną rolę w podnoszeniu funkcji informacyjnej narzędzia odgrywa zestaw instrukcji.np. Same pytania powinny być postawione w określonym porządku. P. czasem znaczna opatrzona jest odpowiednimi poleceniami typu: „właściwe podkreśl".: „Od czego zależy dobra organizacja czasu wolnego dziecka i jakie instytucje lub placówki powinny go organizować?". czy następne pytanie lub kilka pytań należy badanemu zadawać. „wybierz 2 główne możliwości" itp. Jest to szczególnie istotna sprawa w zbiorowościach zamkniętych o silnej wewnętrznej strukturze. które kierują się celami praktycznymi. uszanowanie obyczajów i form grzecznościowych obowiązujących w badanej zbiorowości. polecamy wybrać z podanej kafeterii 3 możliwości i oznaczyć je wedle ważności. jakim zagadnieniom należy podporządkować poszczególne odpowiedzi. Otóż wszelkie tego typu instrukcje muszą być formułowane w sposób wyjątkowo jasny i kategoryczny choć grzeczny. pytania filtrujące. w: Nowak 1965). że matka nie wypowiada obiektywnego sądu o swoim dziecku. Przedmiot pytań powinien być określony przez jasno postawiony i konkretny problem badawczy. który mimowolnie powoduje zniekształcenia w interpretacji i notowaniu odpowiedzi. Należy natomiast unikać umieszczenia w jednym pytaniu wielu spraw np. Przy opracowywaniu materiałów należy wziąć pod uwagę treść pytań pod kątem ich zawartości (stwierdzenie faktów.3.zależy od wielu okoliczności towarzyszących. zależnie od potrzeb i okoliczności. Unikać zatem należy sytuacji. Powinno się unikać zapowiadania pytaniami pewnych zmian w środowisku lub podejmowania interwencji w konkretnych sprawach. Hatt. Np. Są podstawą decyzji. czasu i okoliczności towarzyszących. W umyśle ankietera uformować się może w trakcie wywiadu sąd o badanym. „do jakich sekcji (kół zainteresowania) należą?". w których pewne pytania zawierałyby sugestie odpowiedzi na następne pytania lub sugerowały odpowiedź na postawiony przez nie problem. ważny jest moment nawiązania kontaktu. z których najważniejszymi są: nawiązanie kontaktu towarzyskiego. znalezienie wspólnych zainteresowań i platformy porozumienia. tonujemy pochwały. jakie czynniki tę wiarygodność mogły zachwiać. jakie fakty lub przejawy życia środowiskowego ulec powinny korekcie i w jakim kierunku itp. Jeśli polecenie nie będzie dostatecznie jasne wówczas część odpowiedzi nie będzie prawidłowo oznaczona i diagnostyczność całego pytania będzie znikoma. Z tego punktu widzenia bardzo ważna jest przypuszczalna wiarygodność odpowiedzi i świadomość. Pytania powinny być powiązane z głównym zagadnieniem i wyrażać hipotezy lub części hipotez badawczych. 11. Duma zawodowa górników jest bardzo duża. W zależności od odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej zadajemy dalsze: „Jak często?". Rzetelność uzyskiwanej wiedzy . aby nie było wątpliwości. Podważanie znaczenia zawodu lub skwapliwe pochwalanie wyboru przez syna innego zawodu może być okolicznością nie sprzyjającą umocnieniu zaufania i atmosfery szczerości. afirmacja postawy czy opinii. przekonanie badanego o wadze problemu. przypuszczalnie nie uzyska pełnego obrazu przyczyn. ma to istotne znaczenie. zaostrzamy uwagi krytyczne. . które decydują. Wyobraźmy sobie badania motywacji wyboru zawodu przez młodzież w osiedlu górniczym. uzasadnienie motywacji). Częstym źródłem zakłóceń o charakterze socjologicznym może być sam badający. badający środowiskowe przyczyny złej frekwencji dzieci w szkole. Czynniki zniekształcające wartość materiałów badawczych Przy prowadzeniu wywiadu środowiskowego. W technice prowadzenia wywiadu istotną rolę odgrywają tzw. Część pytań. Istotną rolę odgrywa rola społeczna i zawodowa ankietera w badanej zbiorowości. bądź też próby podsuwania innych spraw.poza wymienionymi już warunkami . Nie dość wyraźne sformułowanie zalecenia często odbiera pytaniu wartość poznawczą. okazywanie lekceważącego stosunku do uznawanych wartości religijnych czy zawodowych. kiedy to przedmiot badań bardzo często związany jest ze sprawami osobistymi. Do pierwszych zaliczamy: niewłaściwy dobór miejsca. jeśli odpowiedź jest niepełna lub wykrętna. Źródłem błędów o podłożu psychologicznym może być sam badacz lub badany. bo to zmieni nastawienie badanego. Np.K. Nieuszanowanie obyczajów i form panujących w badanej zbiorowości czy instytucji niechętnie nastawi potencjalnego respondenta do badań . lecz nie związanych z tematem badań. socjologiczne i psychologiczne. Dla uzyskania takiej postawy badanego należy użyć szeregu chwytów. badając rolę społeczną domu kultury w danym środowisku możemy zadać pytanie: „Czy dzieci Pana uczęszczają na zajęcia prowadzone przez dom kultury?". podkreślenie znaczenia jego opinii i wiadomości.

Natomiast badającemu nie wolno zmieniać tego znaczenia. że nie mieli dostępu do źródeł informacji. ale jest to przecież ważki atrybut rzeczywistości obiektywnej. Np. Błędem więc będzie przypinanie np. Badając aktywność społeczną studentów dobieramy równe grupy dziewcząt i chłopców. Nawet badania tak szczególne jak monografie instytucji czy badania metodą indywidualnych przypadków podlegają pewnym regułom badań reprezentacyjnych. w wielu badaniach psychologii wychowawczej. młodzieży chłopskiej. emblematu organizacji młodzieżowej jeśli pragniemy poznać opinie rodziców o roli wychowawczej tejże organizacji. że w wywiadzie pedagogicznym stopień zaangażowania emocjonalnego jest wysoki. Mogą tu wystąpić istotne rozbieżności. Innym rozumieniem reprezentatywności próby jest reprezentatywność ze względu na rozkłady zmiennych. Nowak (1970) wyróżnia trzy rozumienia reprezentatywności próby. zaś prawidła statystyki pozwalają uznać wyniki z nich uzyskane za w pełni poprawny i niezawodny sposób zdobywania wiedzy o całości. Aktywna rola badającego wyraża się także w innych okolicznościach. W samym procesie przekazu językowego może ujawnić się czynna rola ankietera. która może być bardzo różna dla niektórych kategorii społecznych. na reprezentację kierunków humanistycznych. nadmiernie elegancki ubiór. Badani często przez nadmiar dobrych chęci informują mimo. gdy przedmiotem naszych badań są warunki materialne rodziny robotniczej itp. Tzw. przyrodniczych i matematycznych. gdzie badania prowadzone są z wyraźnym zamiarem podjęcia doraźnej terapii. Badacza obowiązuje tylko zasada: sine ira et studio. mimo że proporcje tych elementów w populacji generalnej są całkowicie różne.Prawda. przekazu. kobiet i mężczyzn. Troska badacza winna zatem kierować się na taki dobór próby oraz reguły wnioskowania aby uzyskana wiedza była maksymalnie wierna i społecznie użyteczna. jeżeli w populacji generalnej „studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest 65% kobiet i 35% mężczyzn wówczas próba reprezentatywna winna zawierać te same proporcje tej zmiennej. Poznanie społeczne na ogół zabarwione jest emocjami. w tym wypadku płci. 11. że każde badania zgłaszają pretensje do uogólnień. z tej racji. ta sama sytuacja może zostać opisana przez różne osoby słowami o całkiem odmiennym znaczeniu emocjonalnym. Nie mamy sposobu na zbadanie stopnia identyczności między myśleniem a werbalizacją u osoby badanej. oraz o cenie wiarygodności udzielanych wypowiedzi. Próba jest wówczas reprezentatywna gdy rozkłady częstości poszczególnych wartości zmiennych odpowiadają dość ściśle rozkładom wartości tychże zmiennych w populacji generalnej. S. starszych i młodszych. Badania całościowe i badania reprezentacyjne Rzadko bardzo stosowane są badania obejmujące całą populację. Przede wszystkim w prowadzeniu obserwacji towarzyszącej. badając motywy dokształcania się nauczycieli dobieramy jednakową liczbę nauczycieli szkół średnich i nauczycieli szkół podstawowych. musi wiernie odtwarzać nie tylko sens ale i werbalną stronę wypowiedzi. Reprezentatywność próby może mieć różne znaczenie. Próba taka może być jednak niereprezentatywna ze względu np. Celem doboru takiej grupy jest poznanie wszystkich możliwych wartości badanej zmiennej. ubiór lub inne cechy badającego mogą wpływać na psychiczne nastawienie respondenta i szczerość jego wypowiedzi. lecz nie powinniśmy ostudzać naturalnych emocji. w jakim stopniu emocje przekształcają poglądy w konkretnym przypadku. Stwierdzenie takiego faktu jest obowiązkiem prowadzącego badanie. także pedagogiki społecznej w zakresie zjawisk opiekuńczych. są analogiczne do zależności występujących w populacji generalnej. aczkolwiek nie powinno to upoważniać do korygowania odpowiedzi. Np. Trzecim wreszcie typem reprezentatywności próby jest sytuacja gdy zależności między zmiennymi reprezentowanymi przez próbę. Rola badającego i w tym się winna wyrażać. zorganizowanej i niezorganizowanej. Jej rola jest rzeczywista i obiektywna. Emocje te ujawniają się głównie w akcie komunikowania. Np. aby tych emocji nie wzmagać. mimo że na jednego dokształcającego się nauczyciela szkoły średniej przypada kilkunastu nauczycieli szkół podstawowych. Dlatego konieczne są zabiegi gwarantujące reprezentatywność wielozmienną. reprezentatywność typologiczna występuje wówczas gdy próba zawiera jednakową liczbę wszystkich elementów danej zbiorowości generalnej. rozkład zamożności i aspiracji do kształcenia dzieci może być analogiczny w dwu różnych środowiskach (wiejskim i . Badania reprezentacyjne są koniecznością ekonomiczną. mimo że skład tych grup w populacji generalnej jest bardzo zróżnicowany liczbowo. Oprócz narzędzi oraz okoliczności badań ważnym czynnikiem podnoszenia lub obniżania wartości informacyjnych badań jest osoba prowadząca badania. Jedyną okolicznością. która uzasadnia badania pełnych populacji to takie sytuacje.4. raczej je tonować i tak kierować rozmową aby wypowiedzi zawierały informacje o faktach a nie ocenę tych faktów. Z taką sytuacją mamy do czynienia w większości badań psychologii klinicznej. robotniczej i inteligenckiej. Również zachowanie. badanej ze względu na pewne zmienne. Oczywiście mamy obowiązek dociec. Generalnie jednak w badaniach społecznych dążymy do uogólnień niezależnie od zakresu naszej penetracji naukowej.

a próba pobrana metodami gwarantującymi jej rzetelność. Badania środowiskowe w pedagogice wolne są od podobnych zagrożeń. że jest ona prawdziwa. Jak pamiętamy uniwersalny poziom wierności daje badanie całości oczywiście w odniesieniu do tej całości. odsyłam zainteresowanych do dzieł specjalistycznych. aczkolwiek mogą istnieć od tej reguły odstępstwa. Ich zakres jest zawsze ściśle ograniczony. Wybór taki nie spełnia jednak warunków obiektywności i daje wiedzę tylko szacunkową. Walor trafności. Im więcej kategorii uwzględniamy tym większa musi być próba. gdy zachodzi zależność między . Np. „można powiedzieć. badania reprezentacyjne a właściwie na dobór próby można spojrzeć jeszcze w inny praktyczny sposób. Inna. Zasady doboru próby reprezentacyjnej Podstawowym problemem przy doborze próby jest jej liczebność. Znajdzie tam czytelnik również pomocne w pracy badawczej omówienie kanonów J. Dla wykazania błędności tezy uniwersalnej wystarczy znaleźć przykład próby podważającej jej słuszność. byle hipoteza była prawidłowo zbudowana. którą dzielimy badaną zbiorowość. Na użytek badań środowiskowych omówić można kilka podstawowych technik doboru do badań metodą reprezentacji. jedynej różnicy i kanon zmian towarzyszących. Przykładem takiego losowania są wszelkiego rodzaju loterie. Zależy to od tego. Badania prowadzone na próbie reprezentacyjnej kierują się zasadami indukcji logicznej.jedynej zgodności. czy drogą doboru celowego proporcjonalnego. pozwalająca na naukowe określenie wartości środkowych. Przy wyborze losowym jednostek z populacji generalnej każda jednostka ma jednakowe szansę trafienia do próby. czy próbę dobieramy drogą losowania. Waga odpowiedniego doboru próby rośnie wraz z zakresem uogólnień. a mimo to nie wystarczyłoby do zdobycia umiejętności posługiwania się wzorami. rzecz jasna. Przy pobieraniu próby metodą losową dla wielkich populacji statystyka posługuje się odpowiednimi wzorami. Kotarbiński 1960). Wielkie zróżnicowanie badanej zbiorowości pod względem interesujących nas zmiennych zmusza do różnicowania próby a tym samym do jej powiększania. Sztumski 1976). Próby celowo dobierane nie dają takiej możliwości. którą próba reprezentuje. Najczęściej jednak w badaniach środowiskowych znajduje zastosowanie indukcja statystyczna. tym większe jest prawdopodobieństwo. Specjalnymi zabiegami usiłujemy zgromadzić maksymalną liczbę przypadków potwierdzających założoną tezę. inna przy badaniu postaw młodzieży. Wybór losowy i celowy. wartości typowych i korelacji. „Uogólnienie indukcyjne zyskuje pewne większe lub mniejsze prawdopodobieństwo w obliczu danych. będzie liczebność próby badawczej przy badaniu postaw studentów. że pobieranie próby na podstawie selekcji celowej znajduje uzasadnienie wówczas. Wiedza zdobywana w badaniach częściowych będzie mniej lub bardziej dokładna. odległą czasem dość znacznie od prawdy obiektywnej. i na odwrót. 11. ale związki między tymi zmiennymi w jednym i drugim środowisku mogą być całkowicie różne i próba dobrana w jednym środowisku będzie niereprezentatywna dla drugiego. które wydają się być nietypowe lub posiadać szczególnie charakterystyczne cechy. mniej lub bardziej zróżnicowana i bogata w zależności od sposobów dobierania próby i jej modelowej wierności (J. pytania egzaminacyjne na zakrytych kartkach lub ciągnienie kartek z puszki zawierającej cyfry lub nazwiska. a wartość tez historycznie i terytorialnie zmienna. A ponieważ znajomość jej zasad konieczna jest nie tylko dla doboru próby. Wreszcie wielkość próby określa stopień dokładności i pewności. jak określa to indukcja wyczerpująca i nie wyczerpująca. Im większa liczba przypadków z populacji generalnej potwierdza naszą hipotezę.małomiasteczkowym). które przez to uogólnienie usiłujemy tłumaczyć" (T. W badaniach środowiskowych bardzo często zachodzi konieczność łączenia obydwu metod. Milla . Tak właśnie. Wybór nie losowy świadomie dopuszcza do próby jednostki. Przy doborze próby drogą losowania jesteśmy w stanie określić wielkość prawdopodobnego błędu przy uogólnianiu wyników próby na całą populację. gdy zastosowanie takiej metody doboru jest trafne. pominiemy je tutaj. Szczegółowe wyjaśnienia zasad techniki obliczania próby podają wszystkie podręczniki statystyki. Dla weryfikacji hipotez wystarczy zbadanie reprezentacji określonej populacji. lecz również do weryfikacji hipotez.S. jaki chcemy w badaniach osiągnąć. Jest to w zasadzie słuszne w badaniach społecznych. Są jednak okoliczności. które po jej przebadaniu formułujemy.5. pewności i dokładności wniosków badawczych rośnie wraz ze wzrostem liczebności próby. Ponieważ samo wyjaśnienie użytych pojęć zabrałoby wiele miejsca. Na wielkość próby istotny wpływ ma ilość wyróżnianych przez nas kategorii statystycznych. Uogólnienia teoretyczne o zasięgu uniwersalnym muszą się opierać na badaniach próby reprezentującej uniwersalną populację. Tak przeprowadzone badania gwarantują obiektywność otrzymanych wyników i pozwalają na oszacowanie całości. Badania metodą reprezentacyjną oparte są n losowym doborze próby z populacji generalnej (badania takie opieramy na zasadzie wnioskowania o całości na podstawie części zbiorowości).

że są to listy populacji generalnej. tu zależało mi raczej na wskazaniu na ogólnometodyczną konieczność badań próbnych. o zespołach grup. staraj się nie czynić tego po raz pierwszy". Dzielimy wtedy całą zbiorowość na części. warunków nauki itp.bardziej teoretyczny niż praktyczny. Załóżmy. a więc zbiorowości posiadającej określone cechy. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia losowania jest konieczność umieszczenia wszystkich jednostek w zbiorze przeznaczonym do losowania. Do zasad sprawnego działania jeszcze powrócimy. Na podstawie prostego wyboru losowego dokonujemy wyboru odpowiedniej liczby gmin województwa i badamy zespoły nauczycieli pracujące w wylosowanych gminach pod kątem interesującego nas zagadnienia.nieznaną i poszukiwaną cechą a jakąś inną cechą. że pragniemy poznać sprawność nauki studentów danej uczelni w zależności od pochodzenia społecznego. Natomiast przy losowaniu bezzwrotnym prawdopodobieństwo wylosowania ciągle wzrasta dla przypadków pozostających w urnie w miarę ubywania poprzednich kartek.to paradoksalne powiedzonko zawiera myśl bardzo rozsądną. Stosujemy go wówczas. np. Losowanie zwrotne zachodzi wówczas. jaki wariant doboru obierzemy. Powtórne wyciągnięcie tego samego numeru lub nazwiska nie zmienia jego sytuacji . Zaznaczyć należy. różnice terytorialne. Dzielimy zbiorowość generalną na zespoły. s. 11. o całości studentów uczelni. Mamy z nim do czynienia wówczas. która głosi co następuje: „cokolwiek czynisz.wraca znowu do urny. Apeluje bowiem aby zawsze działania właściwe poprzedzać próbą ich wykonania. przy badaniu warunków dojazdów do szkoły młodzieży sporych regionów lub innych zjawisk wielkich środowisk wychowawczych. Dzielimy wówczas całość studentów na 3 lub 4 grupy. Warstwowy wybór losowy.. imaginacyjna próba ma istotny wpływ na powodzenie naszych zamiarów. warstwy i losujemy oddzielnie reprezentację każdej warstwy.. gdy populacja generalna jest bardzo liczna i musimy dokonać wyboru podziału populacji na zespoły i wśród zespołów przeprowadzić losowanie. Ich wpływ na rzetelność badań jest niewielki .6. W innych przypadkach zasadą podziału na warstwy jest określona cecha lub zespół cech. 9. gdy interesują nas tylko rodzice posyłający dzieci na zajęcia pozalekcyjne. gdy z list imiennych losujemy co piąty przypadek (1. gdy mamy do czynienia z bardzo liczną populacją generalną.5. 6. której średnią w zbiorowości generalnej znamy dokładnie" (Rogodziński 1966. Warstwy trzeba dobrać tak. Zachowujemy wówczas absolutnie stałe prawdopodobieństwo wylosowania dla każdego nazwiska bądź cyfry. Dowolne operacje matematyczne dadzą nam wiedzę o każdej grupie oddzielnie. Inną wersją takiego losowania jest zespołowy wybór losowy. Bardzo pożytecznym i wygodnym schematem doboru próby reprezentatywnej jest wybór warstwowy. W praktyce nie ma większego znaczenia. Prosty wybór losowy jest stosunkowo łatwym zabiegiem i polega na wylosowaniu pożądanej liczby przypadków indywidualnych spośród całej populacji metodą wyciągania kartek z puszki. pozwalający wyróżnić w populacji generalnej odrębne grupy. poziom wykształcenia. Badania pilotażowe Badania próbne stanowią egzemplifikację jednej z zasad celowego działania sformułowanych przez Tadeusza Kotarbińskiego. 3. gdy po wylosowaniu poszczególnego nazwiska lub cyfry odnotowujemy jej i z powrotem wrzucamy do puszki. Tak można wybrać próbę reprezentatywną spośród uczniów danej szkoły do badań ich środowiska domowego. W przypadku zespołowego wyboru losowego nie musimy troszczyć się o jednorodność wewnętrzną zespołów. 12. Jak pisze Profesor Kotarbiński .) lub cyfry podzielne przez trzy (np. Stosuje się go wówczas. 302).. Odmianą prostego wyboru losowego jest s ys t e m a t y c z n y w y b ó r l o s o w y . który z dużej liczby uczniów o złych postępach w nauce wybrałby celowo określoną próbę dla poznania przyczyn takiego stanu rzeczy. Grupy te z kolei dzielimy na lata studiów i losujemy spośród nich proporcjonalną ilość studentów dla każdej grupy. która przy zaawansowanych i poważnych badaniach okaże się bardzo pomocna. następnie obliczając średnią dla całej populacji. a także zewnętrznie wyróżniają się tymi samymi cechami. Bardziej szczegółowe omówienie obliczania prób i schematów doboru losowego do badań wszelkiego typu znajdą zainteresowani w literaturze specjalistycznej. że przy jej pomocy można objąć badaniami duże obszary i liczne zbiorowości bez obawy popełnienia większych błędów. Naturalny podział warstwowy spotykamy w szkole. 15.. 10. Grupy wewnętrznie są jednorodne pod względem pochodzenia społecznego i roku studiów. że interesować nas będzie poziom wydatków na kulturę wśród nauczycieli szkół podstawowych jednego województwa.). że warstwy między sobą powinny się jak najbardziej różnić. Załóżmy. Metoda ta może mieć zastosowanie np. Zaletą tej procedury jest to. Nawet myślowa. gminy. Zasadą wyróżniającą zespoły jest posiadanie określonej cechy. Nie można więc dokonywać takich operacji na powszechnym spisie mieszkańców danej miejscowości. np. Znaczy to równocześnie. aby każda z nich była wewnętrznie możliwie najbardziej jednolita z punktu widzenia badanej cechy czy badanych cech. Po wyróżnieniu zespołów dokonujemy losowania przy pomocy prostego wyboru losowego. Przykładem takiego doboru próby byłoby postępowanie nauczyciela. itd. . Schemat prostego wyboru losowego bywa stosowany w dwu wariantach: losowania zwrotnego i bezzwrotnego. itd. szukając dla każdej oddzielnie poszukiwanej wielkości. stanowiących populację generalną.

opiekunów społecznych. Trzecia sprawa. a równocześnie na wprowadzenie pytań. Liczba kilkudziesięciu przypadków przewidywana jest dla badań na licznej próbie i niejednorodnym terytorium. która wymaga wyjaśnienia w badaniach pilotażowych. Chodzi tu o ich logiczną sprawność. Wyjątek stanowią pytania kontrolne. aby inspirowały do wyczerpującej odpowiedzi na postawione zagadnienie. że nie zaszkodzą. Na tej drodze uzyskaliśmy potwierdzenie lub obalenie założonego wcześniej istnienia określonych zależności między zjawiskami. których orientację oceniamy jako średnią lub niższą od średniej. lecz czyni długim i rozwlekłym. Tu pilnie należy baczyć na trafność doboru odpowiedzi. W każdym wypadku powinno się dążyć do objęcia nimi wszystkich grup i zjawisk. Uzyskane wyniki z racji ich niereprezentatywności nie będą posiadać rangi dokumentów badawczych. jak też poprawności logicznej. jakie spełnić mają badania pilotażowe to kontrola narzędzi badawczych i całości warsztatu badawczego. układy stosunków społecznych oraz kierunki przeobrażeń i przebiegu procesów. rozłączne i wyczerpujące. powinny one znaleźć tam swój wyraz. Zadanie drugie. od których oczekiwać możemy szerokiej wiedzy o badanej zbiorowości. Mogliśmy natomiast zdobyć dane świadczące o istnieniu zjawisk lub cech wcześniej w hipotezach nie uwzględnianych. co z kolei nie przysparza mu wartości. że w badaniach środowiskowych będą one obejmowały od kilku do kilkudziesięciu przypadków. Można powiedzieć. Przy budowaniu skal sprawą niezmiernie ważną jest ich wyczerpujący charakter oraz zachowanie jednorodnego continuum między poszczególnymi stopniami. Pierwsza to szukanie odpowiedzi. ludzi dobrze zorientowanych w miejscowych stosunkach z racji swej pracy i zajęcia. Mogą posłużyć do charakterystyki terenu przy opracowywaniu całości oraz jako wskazówki do ulepszania narzędzi badawczych. Pierwszą cechą każdego narzędzia badawczego jest jego funkcjonalność. Pytania nie powinny dwa razy poruszać tego samego zagadnienia. że w późniejszych etapach badań takie pytania są kłopotliwe i nieistotne. Brak jest znowu reguł określających liczebność tego etapu badań. którzy prowadzili badania w rodzinach rozbitych lub pozbawionych praw rodzicielskich. Większe znaczenie mają badania pilotażowe dla problemów i hipotez badawczych. czy w pełni oddają intencje respondentów. bardziej szczegółowa. to sprawdzenie właściwej budowy pytań lub rang skali. Wbrew pozorom jest to zagadnienie bardzo istotne w wypadku posługiwania się kwestionariuszami standaryzowanymi. które okazały się konieczne dla uzyskania pełnej wiedzy o badanych faktach. Szczególnej uwagi w badaniach pilotażowych wymagają pytania z kafeterią oraz skale. ponieważ jest to przyczyną sporych trudności w trakcie kodyfikacji i powoduje niepotrzebne zwiększanie objętości kwestionariusza.Badania pilotażowe mają nam dać obraz badanego środowiska w głównych jego zarysach. Na koniec badania pilotażowe stanowią podstawę do weryfikacji i opracowania optymalnych narzędzi badawczych. a więc przywódców formalnych i nieformalnych. radnych. Te wszystkie fakty nie tylko zmieniają ilość i zakres problemów lecz do pewnego stopnia również schemat badań i punkty „głównego ataku". Tak zmodyfikowane problemy hipotezy stanowią zasadniczy klucz do opracowywania danych oraz ich oceny z punktu widzenia przydatności do zbudowania teorii. Ponadto pozwalają one na usunięcie zagadnień zbędnych. Trzeba więc strzec przed pokusą pozostawienia w kwestionariuszu pytań. a z racji swego istnienia wymagają opracowania badawczego. tak pod względem ich sprawności werbalnej. a nadmierny werbalizm rzadko w badaniach faktów społecznych przyczynia się do podniesienia ich skuteczności. których przydatność okazała się wątpliwa. Inna sprawa. Wybieramy też celowo ludzi. Nawet w przypadku celowego pobudzenia ujemnych reakcji należy umieszczać takie kwestie na końcu. Dla takich właśnie celów potrzebny jest kontakt z przedstawicielami naszego przeciętnego respondenta. czy są rozłączne i wyczerpujące. jakim się posługujemy. ale o których mniemamy. a mianowicie. które mogą być przebadane. jakie w badanej zbiorowości zachodzą. które powinny być jednak tak sformułowane. Ratują nas równocześnie przed poważnymi kłopotami przy późniejszym opracowywaniu badań i poszukiwaniu związków i zależności. Czwarta sprawa związana z poprzednią. Słuszność takiej opinii oczywista jest np. że pewne zależności lub cechy są nieznaczące dla badanego generalnego problemu. czy naszym kwestionariuszem. od stopnia złożoności problemu badawczego i własnego uznania prowadzącego badania. Chodzi tu o kilka spraw. Wybieram celowo informatorów. planem obserwacji objęliśmy wszystkie cechy typowe dla badanej zbiorowości lub środowiska. Pomijam już fakt. Staramy się zatem pozostawić w kwestionariuszu pytania celowe. Zależy to oczywiście od wielkości naszej próby reprezentatywnej. a szczególnie ważne w razie stosowania skali werbalnej. by nie powodowały nieprzyjaznych reakcji respondenta. . skalą. Niedopuszczalne jest bowiem używanie wszelkich pojęć dwuznacznych lub w swojej treści drażliwych. używając wyrażeń militarnych. np. dotyczy właśnie unikania pytań drażliwych lub takiego ich formułowania. Może się też okazać. dla ankieterów. Jeśli w rozmowach wyłaniać się będą pewne ważne zagadnienia dodatkowe. na ich rozłączność i na to. Powinny ukazać nam strukturę społeczną zbiorowości. dotyczy języka. dzielnicowych. zrozumiałe.

Oto możemy wychowanków wybranego domu dziecka za zamknięty zbiór i uogólnienie budowane na indukcji wyczerpującej przyjmować za uogólnienie generalne tego właśnie zbioru. Indukcja „lepsza" . Kanon jedynej różnicy dopuszcza następujący przebieg zdarzeń. indukcja eliminacyjna. Ja pragnę przedstawić te.to taka która ma więcej przypadków potwierdzających ją i mało wyjątków. I ta zasada reguluje myślenie i określony fragment rzeczywistości. w różnym wieku. formalnie niezawodne dają w podstawieniach skutki czasami zabawne. Równie wnikliwa uwaga potrzebna jest dla zastosowania i obserwacji kanonu jedynej różnicy. które wypracowała tzw. przebiegu i skutków nie tylko procesu. winy czy lęku. choć powtarzały się różnicowały przypadki. Kanon jedynej zgodności jest zasadą porządkującą rzeczywistość i rozumowanie. że na podstawie pojedynczych faktów domyślamy się istnienia ogólnej prawidłowości. bądź zachodzenia przemian w wyniku działania bodźców. które by równie jak zjawisko B stale towarzyszyło zjawisku A. Pomijam zaś indukcję statystyczną. Tak więc uciekinierzy byli z bliska i z daleka. Te zaś jak wiadomo są często podstawą do interwencji pedagogicznych i działań wychowawczych. czy zjawisk. środowisk. Pewne niezawodne schematy wnioskowania. Istotnie przyczyna leżała głównie w ostrym konflikcie z nauczycielem jednego z przedmiotów. Inne okoliczności. Oznacza on. W dowolnym zdarzeniu zawsze ilekroć pojawi się zjawisko A pojawi się też zjawisko B i ilekroć nie ma . W pedagogice trudno oczekiwać owocnych skutków przez stosowanie schematów sylogistycznych a nawet schematów wnioskowania dedukcyjnego. choćby w doborze próby badawczej oraz w statystycznych sposobach prezentowania badań. ale i każdego przypadku. Indukcja może być „lepsza" lub „gorsza". Jest to więc badanie. Rozumowanie indukcyjne jest oparte o zasadę uogólniania wyrażającej się tym. że każdemu przypadkowi towarzyszył silny konflikt z jednym z nauczycieli na tle niepowodzeń w nauce. Wydaje się rzeczą absolutnie konieczną aby dla sprawnego kierowania poznaniem empirycznym poznać podstawowe reguły wnioskowania indukcyjnego. który ten proces lub zjawisko tworzą. I odwrotnie dużo wyjątków i niewielka ilość przypadków budujących uogólnienie indukcyjne świadczą o marnej wartości indukcji. Jest to bowiem problem szczególnie doniosły w badaniach. która jest zawodna. których materia jest szczególna i nie zawsze sposobna do każdego rodzaju wnioskowania. Zależy to od zbioru znanych nam przypadków. których skończoność jest umowna. które odbiega swym zasięgiem i rozmachem od badań spektakularnych populacji idących w tysiące przypadków. Indukcja eliminacyjna dlatego zasługuje na uwagę pedagoga.11. w których identyfikacja i selekcja przesłanek stanowi o zawodności lub niezawodności wniosków. które spod uogólnienia się wyłamują. Cała istota poznania empirycznego polega na tłumaczeniu uogólniającym. aby maksymalnie wyeliminować zawodność i stworzyć podstawy do budowania uogólnień wykraczających poza obszar przebadanych przypadków. Chyba że stworzymy sztuczne zbiory. Przypadki takie są rzadkością w zjawiskach społecznych. Problem zatem sprowadza się do takiego uprawiania rozumowania indukcyjnego. Praktycznie w badaniach społecznych prawie zawsze mamy do czynienia z indukcją niewyczerpującą. z różnych rodzin. Idealnym przypadkiem takiego uogólnienia jest sytuacja gdy powstaje ono w oparciu o wyliczenie pełnej listy przypadków danego rodzaju. Mamy wówczas do czynienia z indukcją wyczerpującą albo uzasadnieniem zupełnym. Późniejsze badania dowiodły trafność spostrzeżenia. niepewna.7. Różne wiodą do tego sposoby. Szczególna uwaga przysługuje w badaniach pedagogicznych wnioskowaniu indukcyjnemu. Równocześnie konieczne jest uświadomienie sobie pewnej odrębności nauk pedagogicznych. ale za to badanie pozwalające na wszechstronne poznanie przyczyn. że poddaje każdy badany przypadek szczegółowej jakby wizji pod względem jego cech podobieństwa. ale twórcza i inspirująca. Tu rysuje się natychmiast pierwsza zasada dotycząca rozumowania indukcyjnego. różne były przyczyny umieszczenia ich w zakładzie. Znany był eksperyment wychowawczy w jednym z domów wychowawczych. Uogólnienie indukcyjne zyskuje tym większe prawdopodobieństwo im większa jest liczba przypadków przez które to uogólnienie usiłujemy tłumaczyć. która w różnej postaci w tym podręczniku jest obecna. Zarówno taka preporacja zbioru jak i uniwersalność uogólnienia są umowne i poznawczo jałowe. a które popularnie nazywa się kanonami Milla. a reguły postępowania badawczego zawierają w sobie zasady wnioskowania indukcyjnego. w którym nagminne były wypadki ucieczki wychowanków. które uogólnienie potwierdzają lub zbioru wyjątków. Szczegółowa analiza dowiodła. Wnioskowanie jako sztuka i jako cel Parę uwag na zakończenie tego rozdziału i tego podręcznika poświęcić pragnę wnioskowaniu naukowemu. że jakiemuś zjawisku A w dowolnej liczbie postaci zawsze towarzyszy zjawisko B i nie ma innego zjawiska. który w odczuciach wychowanków był konfliktem nierozwiązanym i w ucieczce szukali uwolnienia od gnębiącego ich poczucia zagrożenia.

14. Miało tu miejsce działanie i rozumowanie wedle kanonu zmian towarzyszących. Badający uznali więc. logiki formalnej i metodologii nauk. J. wielkości lub natężenia. Warszawa 1970. Prowadzono badania nad wydajnością pracy i w podobnych na ile to możliwe zakładach i brygadach pracowniczych stosowano różne czynniki zmierzające do podniesienia wydajności pracy. Otóż zaobserwowano. Literatura zalecana Dla pogłębienia wiedzy z zakresu przedstawionych w tym rozdziale zagadnień polecam fragmenty książki E.Metodologiczne znaczenie sporu o status poznawczy teorii. Jerzy Brzeziński Eksperymentalna weryfikacja hipotez w pedagogice. Karl Popper Logika odkrycia naukowego. zjawisku lub procesie wśród wielu okoliczności celowo zmieniamy wielkość. PWN. Przy zachowaniu pełnej ostrożności jaka winna cechować się we wszelkim wnioskowaniu uogólniającym. Wrocław 1966-1975. że między tymi zmiennymi zachodzi związek przyczynowy. PWN. którzy zostali poddani działaniu owego eksperymentu. Warszawa 1973. prowadzący badania pedagodzy i kierownictwo szkoły powodowali zmianę pracy matek z wielozmianowej na jednozmianową. Jedyna różnica jaka pojawiała się w warunkach życia tych dzieci to zmiana pracy matki. W pewnych badaniach środowiska wychowawczego wielkiego miasta zaobserwowano taką prawidłowość: zawsze ilekroć pracująca matka zaczynała pracę wielozmianową pojawiały się trudności dydaktyczne u dzieci. Reguła powyższa ma zastosowanie w sytuacjach gdy w badanym zdarzeniu. . Sztumski . To wszelako nie zmienia związku tych dwu zmiennych: pogorszenie się wyników w nauce i rozpoczęcie przez matkę pracy wielozmianowej. Nagel Struktura nauki. Z.Przedmiot poznania w naukach społecznych. kącik nauki w domu wraz ze stałymi godzinami odrabiania lekcji. która dotkliwie odczuwała zaniedbania dydaktyczne uczniów a niewiele zmienić już mogła w zakresie wewnętrznych usprawnień. że wielozmianową praca matki ma ujemny wpływ na naukę dzieci.Wstęp do metod i technik badań społecznych. Gostkowskiego i J. Wrocław 1961. Kotarbińskiego Elementy teorii poznania. Warto tu wyjaśnić. Lutyńskiego. Piotr Sztompka . Trudności dydaktyczne po zmianie pracy matki powoli zanikały. rozdziały 2.zjawiska A nie ma też zjawiska B choć wszystkie inne elementy zdarzenia są takie same. Nieoczekiwanie nastąpiła istotna poprawa wyników nauczania w tej grupie uczniów. 1-5. Dla utwierdzenia się w domniemaniu. Warszawa 1974. Krystyna Zamiara . Wreszcie z licznych podręczników logiki w celu zapoznania się z zasadami indukcji eliminacyjnej i kanonami Milla polecam klasyczną pracę T. a także jest tak. Znane są eksperymenty w organizowaniu środowiska wychowawczego przez szkoły. kanony indukcji eliminacyjnej są podstawą twórczego i innowacyjnego myślenia i działania w naukach społecznych. 6. że niepowodzenia dydaktyczne dotykają i dzieci matek niepracujących. Ponownie muszę odesłać czytelnika do cytowanej już serii: Analizy i próby technik badawczych w socjologii pod red. Warszawa 1979. Trzecią regułą myślenia w indukcji eliminacyjnej jest kanon zmian towarzyszących. ilość lub natężenie jednego elementu w wyniku czego zmienia się inny element układu w stosownych proporcjach pod względem ilości. włożyła ogromny wysiłek w zorganizowanie każdemu prawie zaniedbanemu uczniowi tzw. że dzieci matek pracujących na różne zmiany nie mają porażek dydaktycznych. t. że wydajność pracy wzrastała wraz ze zmianą wynagrodzenia oraz ze wzrastała również wraz ze wzrostem kwalifikacji członków brygady. Na tle niezmienionych warunków środowiska wprowadzono zmianę jakościową jednego elementu układu (warunki nauki domowej) w wyniku czego nastąpiła zmiana innego elementu układu (wyniki w nauce). 3. Dwa mniej ważne kanony pominiemy w tym miejscu. Katowice 1976. Dla pogłębionych studiów przydatne będą: Józef Niźnik . Wszystkie inne okoliczności były takie same. Często prowadzimy rozumowanie lub działamy bezwiednie wedle kanonów indukcji eliminacyjnej.Teoria i wyjaśnienia. Warszawa 1977. W jednym z opisanych eksperymentów szkoła. 13. Kwartalnik Pedagogiczny 1973. nr 18. Jest pożądane aby zasady te pedagog znał i stosował świadomie zarówno w praktyce życiowej jak również w działaniach empirycznych.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->