P. 1
Rozaniec Modlitwa Jana Pawla II

Rozaniec Modlitwa Jana Pawla II

|Views: 45|Likes:

More info:

Published by: Наталля Дарашкевіч on Mar 26, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

Różaniec modlitwą

Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka OP

2012

Różaniec módlitwą Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka, O.P.

Spis treści

Różaniec módlitwą Jana Pawła II
Różaniec modlitwą Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka, O.P.

Wstęp
1. Rozpoczęcie 2. Zapowiedź tajemnicy 3. Słuchanie Słowa Bożego 4. Milczenie 5. Ojcze nasz 6. Dziesięć Zdrowaś Maryjo 7. Chwała Ojcu 8. Końcowy akt strzelisty 9. Koronka 10. Rozłożenie w czasie 11. Zakończenie

Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie 2. Nawiedzenie św. Elżbiety 3. Narodzenie Jezusa w Betlejem 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni 2 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 4. Przemienienie na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pan Jezusa w Ogrójcu Różaniec modlitwą Jana Pawła II 3 2. Biczowanie Pana Jezusa 2. Cierniem ukoronowanie 3. Droga krzyżowa 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 2. Wniebowstąpienie 3. Zesłanie Ducha Świętego 4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Bibliografia

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

ludzkości. 3 Tamże. narodu. jest modlitwą o sercu chrystologicznym2. pobudzana często przez inne rel igie. Potrzeba więc. W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych: Różaniec „to modlitwa. zwłaszcza tych. opowiada światu o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu. http://www. Wydawnictwo M. s. sprawy naszych bliźnich.dominikanie. Różaniec bowiem.rozaniec. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Różaniec. czym modlitwa różańcowa jest i jak ją praktykować.pl/ . Dobrze osadzoną w duchowości chrześcijaństwa. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim1.] Można powiedzieć. które składają się na życie człowieka. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy. 11. targanej licznymi sprzecznościami.6). s. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. 4 Tamże. która wciąż wracając do pierwotnej gorliwości. We współczesnej kulturze. rodziny.Wstęp Od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego Matki. Ojciec Święty nazwał różaniec modlitwą o wielkim znaczeniu i przynoszącą obfite owoce świętości.. jako „drodze. zachęcał do odmawiania różańca. ogłaszając Rok Różańca – od października 2002 do października 2003 – Jan Paweł II wystosował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Kraków 2002. o których najbardziej się troszczymy. który należy do najbardziej wypróbowanej tradycji 4 1 2 Insegnamenti di Giovanni Paolo II. prawdzie i życiu” (J 14.. s. Jan Paweł II. że przez modlitwę różańcową wstęp ujemy do szkoły Maryi. i (1978). którą bardzo ukochałem. Papież mówi. s. Różaniec modlitwą Jana Pawła II W dniu 16 października 2002 roku. Sprawy osobiste. 75–76. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych. [. tych. którzy są nam najbliżsi. choć ma charakter maryjny. mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. 6. W Liście tym – oprócz poszerzenia różańca o tajemnice światła – dał nam święty Papież przepiękną naukę o tym. żeby nasze wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdziwymi szkołami modlitwy4. że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II Lumen Gentium. jako jedynym celu całej historii ludzkiej. 5. bardziej niż kied ykolwiek pojawia się silna potrzeba duchowości. Kościoła. podobnie jak jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej. dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości3. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. bolesnych i chwalebnych.

wyrosłej na chrześcijańskim Wschodzie. s. To Ona najlepiej wskazuje nam drogę.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 5 . Bartłomieja Longo: 5 6 Tamże. a „wspominać je” w postawie wiary i miłości oznacza otwierać się na łaskę. który nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia9. s. Niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa jest dla nas Jego Matka. Jan Paweł II ewangeliczną scenę przemienienia Jezusa na górze Tabor (Przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce – Mt 17.2) uważa za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji5. Papież cytuje w tym miejscu bł. 10 Tamże. upodabniamy się do Niego poprzez przyjacielskie z Nim „obcowanie”12. Aktualizacja ta dokonuje się w szczególny sposób w liturgii i to. 16–17. 15. 9 Tamże s. 15. 17. a rozwiniętej później w kulturze religijnej Zachodu.dominikanie. Będziemy wciąż na nowo doznawali miłości Ojca i cieszyli się radością Ducha Świętego. jaką Chrystus uzyskał dla nas przez swe tajemnice życia. która uczy nas samego Chrystusa11. 19. Papież zwraca uwagę. a więc zadaniem każdego z nas jest: Utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu.19) towarzyszyły Jej w każdej okoliczności życia i stanowiły niejako Jej różaniec. 7 Tamże. 11 Tamże s. 20. Mar yja od chwili zwiastowania żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa. aż ujrzy się Boski blask. 8 Tamże. s. W miarę kontemplowania tych tajemnic.kontemplacji chrześcijańskiej. Maryja jest nauczycielką. czego Bóg dokonał przed wiekami. że owo wspominanie należy rozumieć w sensie biblijnym – jako aktualizowanie się dzieł dokonanych przez Boga w historii zbawienia. darem łaski dosięga ludzi wszystkich p okoleń. http://www. Tamże. 22. śmierci i zmartwychwstania10. jaką mamy się do Niego upodobnić. 15. i upodabniali się do Chrystusa7. s. nasze serca będą otwierały się na przyjęcie tajemnicy Trójcy Świętej. objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym. wnikamy w to spojrzenie Maryi i żyjemy Jej wspomnieniami. zasiadającym w chwale po prawicy Ojca6. a Jej spojrzenie pełne adorującego zadziwienia nigdy się od Niego nie odwróci 8.rozaniec. 12 Tamże. rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej. że zadaniem każdego ucznia Chrystusa. Dotyczy to także innych praktyk pobożnych zbliżających nas do zbawczych wydarzeń. Łk 2. jest modlitwą typowo medytacyjną. s. Stwierdza. razem z Maryją oddając się kontemplacji Chrystusowego Oblicza. Odmawiając różaniec. s. odpowiadającą „modlitwie Jezusowej”. bolesnej drodze Jego człowieczeństwa. Odmawiając różaniec. Wyryte w duszy Maryi wspomnienia o Jezusie (zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Zapowiedź tajemnicy Jan Paweł II tę zapowiedź tajemnicy – z równoczesnym. Poznań1988. których intencją jest uproszenie trzech cnót Boskich: wiary. jeśli to możliwe. że ta metodologia odpowiada samej logice Wcielenia. Nazywa również różaniec skuteczną drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa15. 14 http://www. stać się do Nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego. tak też my. Panie. obraz pomaga nam w koncentracji ducha na misterium. pośpiesz ku ratunkowi memu. 16 Więcej na temat wersetu z Ps 70 zob: Rainer Scherschel. 25. Ojciec Święty w swoim Liście niejako porządkuje i wyjaśnia na nowo metodę praktykowania tej modlitwy Kościoła. 15 Tamże. zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach. Krok po kroku objaśnia kolejne elementy wchodzące w skład różańca. 1.dominikanie. 13 6 Tamże s. która ją przedstawia – nazywa odsłonięciem sceny. którzy często razem przestają. zna dobrze sposób jej odmawiania. 22. Papież uważa. Modlitwa różańcowa według Jana Pawła II Różaniec modlitwą Jana Pawła II Każdy. ożywia u modlącego się świad omość własnej nędzy i jest prośbą o pomoc i ratunek skierowaną do największego Obrońcy w chwilach walki i w pokusach16. na ile byłaby do tego zdolna nasza małość. Potem odmawia się modlitwę Ojcze nasz. że Jej macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna14. na której należy skupić uwagę. ubogiego. wejrzyj ku wspomożeniu memu. Rozpoczęcie Istnieją różne sposoby rozpoczynania modlitwy różańcowej.rozaniec. 41–45. ukazaniem ikony. ukrytego. trzy razy Zdrowaś Maryjo. Credo. Może to być w ezwanie zaczerpnięte z Psalmu 70: Boże. Ikona. Nasze wytrwałe błagania zanoszone do Matki Bożej opierają się na ufności. Wezwanie to. Różaniec – modlitwą Jezusową Zachodu. W niektórych regionach początkiem różańca jest znak krzyża świętego. W drodze. stanowiące fundament podejmowanej kontemplacji. s. s. następnie Wyznanie wiary. nadziei i miłości.pl/ . prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię. Słowa kierują wyobraźnię i ducha ku określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia Jezusa. Tamże. 27. Jan Paweł II nazywa różaniec jednocześnie medytacją i prośbą. s. kto kocha modlitwę różańcową. możemy. powtarzane często już przez Ojców Pustyni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.Jak dwóch przyjaciół. 2. cierpliwego i doskonałego13.

Podczas pewnych uroczystych okazji wspólnotowych można to słowo objaśnić krótkim komentarzem18.pl/ . który sprawia. 5. Zwróćmy uwagę. Ojcze” (por. s. Ojcze nasz Jezus poprzez każdą ze swoich tajemnic prowadzi nas do Ojca. wypowiedziane na dzisiaj i „dla mnie”. Dlatego po zapowiedzi tajemnicy i wysłuchaniu Słowa czymś naturalnym jest wzniesienie ducha do Boga Ojca w modlitwie Ojcze nasz19. 49–50. 4. ponieważ żadne inne słowa nie są tak skuteczne. 20 Tamże. Do zupełnie innych wniosków dochodzimy w momencie. Dziesięć Zdrowaś Maryjo „Zdrowaśki” są tym elementem. Litanijne powtarzanie Pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś Maryjo” przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi. 19 Tamże. są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość20. Zawsze należy go słuchać. pragnie naszej zażyłości z Ojcem. do którego w najgłębszej isto17 18 Jan Paweł II. Milczenie Różaniec modlitwą Jana Pawła II 7 Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. 48–49.15. cyt.rozaniec. Ga 4. 3. że różaniec będzie wydawał się praktyką jałową i nużącą. który jest Jego i Ojca. że różaniec jest modlitwą maryjną w pełnym tego słowa znaczeniu. s. co chroni nas przed znużeniem powtarzającymi się sekwencjami. W ten sposób słuchając. mając pewność. że jest to Słowo Boga. Papież zachęca nas do ponownego odkrycia wartości milczenia jako jednego z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji. 47–48.dominikanie. Przez fizyczną rzeczywistość Jezusa zostajemy doprowadzeni do kontaktu z Jego Boską tajemnicą17. dając nam Ducha. Słuchanie Słowa Bożego Aby zapewnić medytacji podstawy biblijne i większą głębię. abyśmy mogli razem z Nim wołać: „Abba. 43. jak Słowo natchnione. Jezus w relacji do Ojca czyni nas swoimi braćmi i braćmi pomiędzy sobą. tego. Tamże. proponuje nam Jan Paweł II po zapowiedzi tajemnicy odczytać dłuższy lub krótszy odnośny fragment z Pisma Świętego. s. pozwalamy Bogu mówić do nas. 6. która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami. http://www. że dziesięciokrotne machina lne powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” przy każdej tajemnicy może sprawić. gdy uzna się to powtarzanie za wyraz nigdy nie znużonej miłości. s. które. choć podobne w przejawach.6).Bóg przyjął w Jezusie ludzkie rysy. Po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu Słowa dobrze jest przez pewien czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy. dz. Rz 8.

. Dlatego bardzo ważne jest uwydatnienie „Chwała Ojcu” w modlitwie różańcowej (papież zachęca. zachowaj nas od ognia piekielnego. Centrum „Zdrowaś Maryjo” stanowi imię Jezus. jeśli zadba się o to. którzy najbardziej potrzebują Twojego mił osierdzia. Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach papieża.cie odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie św. Bardzo często. Końcowy akt strzelisty Przyjęła się powszechna praktyka. http://www. W powierzchownej praktyce może ona być tylko przedmiotem ułatwi ającym odliczanie „Zdrowaś Maryjo”. gdy różaniec odmawiamy szybko. Samo powtarzanie jest też jakby kanwą. Położenie akcentu na imieniu Jezus i Jego tajemnicy czyni odmawianie różańca bardziej owocnym i znaczącym. 7. ale Jan Paweł II przypomina nam. Jan Paweł II przypomina tutaj również metodę odmawiania różańca przez Pawła VI. 30.pl/ . To właśnie na Chrystusie skupia się nasze życie i modlitwa. modlitwa fatimska23). 23 O mój Jezu. Koronka Od samego początku powstania modlitwy różańcowej używa się do odmawiania koronki. Elżbiety. różaniec z dopowiedzeniami (aby podkreślić imię Jezus. że służy ona także do wyrażenia symboliki. na której rozwija się kontemplacja tajemnic21. że w różańcu po doksologii trynitarnej odmawia się akt strzelisty (może to być np. je śpiewać)22. Koronka zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego. przebacz nam nasze grzechy. które kontemplujemy. żeby przy publicznym odmawianiu np. owo „centrum” uchodzi uwagi. W drugiej część modlitwy „Zdrowaś Maryjo” powierzamy wstawiennictwu Matki Bożej nasze ż ycie i godzinę śmierci.rozaniec. 52–53. jest to tzw. 53–54. dodaje się jak refren dopowiedzenie nawiązujące do rozważanej tajemnicy).dominikanie. 21 22 8 Tamże s. Różaniec będzie mógł tym bardziej wyrazić związek z życiem chrześcijańskim. a jest ono nawiązaniem do misterium Chrystusa. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym. 24 Tamże. Kieruje to nasze spojrzenie na potrzeby całego Kościoła24. Ta doksologia trynitarna jest celem chrześcijańskiej kontemplacji. uwielbienie i dziękczynienie. Papież podkreśla. by każdą tajemnicę zakończyć modlitwą o osiągnięcie specyficznych owoców konkretnej tajemnicy. Chwała Ojcu Różaniec modlitwą Jana Pawła II Chrystus jako droga prowadzi nas do Ojca w Duchu. że owocność kontemplacji tajemnic będzie lepiej wyrażona. która może nadać kontemplacji nową treść. Tamże s. 8. s. który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. 9. którym należy się chwała. Nieustannie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich.

Do dziś przez modlitwę różańcową poleca najtrudniejsze sprawy i intencje. zwłaszcza sprawę pokoju na świecie i dobro rodziny. słodki łańcuchu. Bartłomieja Longo. s. a On objawia się w życiu swych uczniów jako Pan czasu i historii26. 54–55. które również na zakończenie tego rozdzi ału przytoczymy: O.rozaniec. 57–58. a także daty liturgiczne. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. które łączą nas z Chrystusem25. które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowanie. który łączysz nas z Bogiem. Wielu wiernych odmawia tylko część różańca w porządku tygodniowym. że wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna ratunek. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. ale nie zawsze pozwalają na to obowiązki dnia codziennego. Ojciec Święty nie ma zamiaru ograniczać słusznej wo lności medytacji indywidualnej czy wspólnotowej. o Królowo Różańca z Pompei. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. Zawsze należy uwzględniać potrzeby duchowe duszpasterskie. wieżo ocalenia od napaści piekła. Tydzień chrześcijanina dzięki niej staje się drogą prowadzącą przez tajemnice życia Chrystusa. Po dodaniu tajemnic światła Jan Paweł II pr oponuje nam następujący porządek:     Tajemnice radosne – poniedziałek i sobota Tajemnice światła – czwartek Tajemnice bolesne – wtorek i piątek Tajemnice chwalebne – środa i niedziela Proponując taki porządek. bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! nigdy cię już nie porzucimy. błogosławiony różańcu Maryi. 25 26 Tamże. co dokonuje się w liturgii. http://www. Zakończenie Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność różańca.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 9 . wierząc. Rozłożenie w czasie Modlitwę różańcową można odmawiać codziennie w całości. 11. która nas jednoczysz z aniołami. Papież Jan Paweł II kończy swój piękny List o modlitwie różańcowej słowami bł.Jako pomoc w liczeniu koronka przypomina niekończącą się nigdy drogę konte mplacji i doskonałości chrześcijańskiej. Tamże. Papież wskazuje też na piękne rozciągnięcie symbolicznego znaczenia koronki na nasze wzajemne relacje – przypomina o więzi komunii i braterstwa. więzi miłości. by różaniec był pojmowany jako droga kontemplacji. 10. Najważniejsze jest. uzupełniająca to.dominikanie. s.

65–67. Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona. dziś i zawsze. o Ucieczko grzeszników. o Władczyni. 10 27 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Tamże s. na ziemi i w niebie27.dominikanie.rozaniec.o Matko nasza droga.pl/ . http://www.

twej Małżonki. Gdy powziął tę myśl. którą miano za niepłodną. co by miało znaczyć to pozdrowienie. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała. Malutkie miasteczko Nazaret w Galilei. nie ma żadnego znaczenia. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk1. oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie.26–37).Tajemnice radosne 1. a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca. z którego – jak to przeczytamy w Ewangelii św. łaski pełna. że Galilea to region położony na peryferiach Palestyny. nie bój się wziąć do siebie Maryi. Porodzi Syna. A stało się to wszystko. znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. A pamiętajmy. aż porodziła Syna. jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. Maryi. któremu nadasz imię Jezus. któremu nadał imię Jezus (Mt1. Zbudziwszy się ze snu. niech mi się stanie według słowa tw ego”. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. z rodu Dawida. A oto również krewna Twoja. Wszedłszy do Niej. który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie. lecz nie zbliżał się do Niej.18-25). jego mieszkańców trudno nawet nazwać narodem wybranym w ścisłym tego słowa znaczeniu – region bowiem zamieszkały jest przez Żydów skażonych bliskością z poganami. Józef. Pan z Tobą.  Opis powołania Maryi na Matkę Syna Bożego jest jednym z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii św. które się narodzi. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się. Już niejako z samej definicji jest miastem. Łukasza. Dlatego też Święte. któremu nadasz imię Jezus. zwanego Nazaret.rozaniec. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta. [anioł] rzekł: „Bądź pozdrowiona. Józef uczynił tak. a Jego panowaniu nie będzie końca”. Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie. synu Dawida. Jana – nie może pochodzić nic http://www. najbardziej oddalony od miejsca świętego. albowiem z Ducha Świętego jest to.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 11 . Dawida. Maryjo. Elżbieta. skoro nie znam męża?”. Mąż Jej. znalazłaś bowiem łaskę u Boga.dominikanie. aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna. Po zaślubinach Matki Jego. «błogosławiona jesteś między niewiastami»”. Zwiastowanie W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei. będzie nazwane Synem Bożym. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. wpierw nim zamieszkali razem. któremu nadadzą imię Emmanuel. Oto poczniesz i porodzisz Syna. praktycznie bez historii – jako miejscowość nigdzie nie wspominana w Piśmie Świętym. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. to znaczy Bóg z nami. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. Nazaret to mała mieścina. a Dziewicy było na imię Maryja. co się w Niej poczęło. do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. z Józefem. zamierzał oddalić Ją potajemnie. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska.

któremu nadasz imię Jezus. „Pan jest z Tobą” – Pan opiekuje się Tobą. Zastanawia się. które się narodzi. chociaż przez rok mieszkała jeszcze w swoim rodzinnym domu. pełną wdzięku. która jesteś piękna. że im większych rzeczy chce dokonać. rozważa. codzienne prace. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. raduj się. skoro nie zna męża. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Po roku wprowadzano ją uroczyście do domu męża. Pan z Tobą. Używa porównania do ci e12 28 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. jakby Bóg chciał powiedzieć. 12–15 lat i była zaręczona z Józefem. którą miano za niepłodną. do Maryi wykonującej normalne.pl/ . Lectio divina do Ewangelii św. Kim była Maryja? Młodziutką. Jaka jest reakcja Maryi na słowa Anioła? Ewangelista mówi. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1. Łukasza (1). Może działać w świątyni. Nie ma miejsc. 29 Tamże. znalazłaś bowiem łaskę u Boga. „Bądź pozdrowiona” – egzegeci tłumaczą to pozdrowienie jako: raduj się. Już w wierze pierwotnego Kościoła Maryja od początku swojego istnienia została obdarzona pełnią łask i w takim stanie trwa Ona bez przerwy. Według żydowskiego zwyczaju. s. w miejscu świętym. Ty. że zostanie Matką oczekiwanego przez całe pokolenia Izraela Mesjasza. Ewangelista pokazuje nam. Anioł mówi Maryi o nadprzyrodzonym poczęciu mocą Ducha Świętego. s. zawsze był i jest Twoją pomocą. miejsc i przedmiotów potrzebuje. przy ołtarzu. Anioł przychodzi i mówi do Niej: Bądź pozdrowiona. http://www. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. będzie nazwane Synem Bożym. która jesteś uosobionym pięknem29. poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta. Dlatego też Święte. Anioł. Dawida. łaski pełna. Ty. prostym domu. Elżbieta.rozaniec. miała być może ok. 54. Żydzi z Jerozolimy patrzyli na Galileę z góry. Maryja jest słowami anioła mocno poruszona. nikomu nieznaną dziewczyną. którymi by pogardzał. wysłaniec samego Boga. poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. niemającym nic wspólnego z miejscem świętym. że wielki Bóg jest zupełnie wolny w swoich działaniach. tym skromniejszych osób.3-38. 48–49. Maryjo. co by miało znaczyć to pozdrowienie. Kraków 2001. zupełnie tak. Anioł mówi do Niej: Nie bój się. ale może także działać wszędzie . jak się to stanie. Anioł przychodzi do Maryi w jakimś zwyczajnym.dominikanie. a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca. Wydawnictwo Księży Sercanów. a i Nazaret nie cieszył się ich dobrą opinią. i rozpoczynali wspólne życie małżeńskie. która zostałaś uczyniona przepiękną. Maryja pyta anioła. bo jesteś „pełna łaski”. Anioł Gabriel przychodzi do Dziewicy Maryi. Anioł wyjaśnia Maryi Boże zamiary. bo Bóg znalazł w Tobie upodobanie w całym tego słowa znaczeniu.dobrego28. Innocenzo Gargano. narzeczoną prawnie uważano za żonę. Jest On Synem Najwyższego i będzie miał władzę nad wszystkimi ludźmi do końca świata. pojawia się więc w miejscu. A oto również krewna Twoja. że Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała. co one znaczą.

co się wydarzyło w momencie zwiastowania. Wyrażając zgodę. który już niejeden raz interweniował w historię ludzkości dla dobra człowieka. pozwala Mu być obecnym w sercu ludzkiej historii w całkowicie nowy sposób. choć Ona nie wyraziła żadnych wątpliwości. Bóg. Oto dzięki wszechmocy Bożej niepłodna i niemłoda Elżbieta poczęła Jana Chrzciciela. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. http://www. który by wyzwolił ich spod panowania Rzymian. żeby Bóg mógł dokonać jego wybawienia. twą małżonkę. Wiemy 30 Zob. Jezus wkracza w życie Maryi. w którym Bóg przebywał kiedyś nad arką przymierza w świątyni30. 36–38. Ewangelista Mateusz opisuje nam inne zwiastowanie – zwiastowanie narodzenia Jezusa Józefowi – mężowi Maryi. że jako narzeczony nie potrafił uchronić Maryi. Maryja całkowicie rezygnuje z siebie. który jest Miłością. o to Ją prosi. Nazywa siebie służebnicą Pańską. które Bóg miałby spełnić. 31 Zob. Ks.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 13 . Henri Caffarel. Nie wiemy. Elżbieta. Nie wiemy. a Józef. pozwala Bogu stać się człowiekiem.34n. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest zgoda człowieka. Jest tak pokorna. by kobieta niepłodna poczęła w starości. (Rdz 18) porodzi w starości syna. Bóg wypełnia obietnicę wyb awienia Izraela w sposób zupełnie inny – przychodzi cichutko i delikatnie do małego miasteczka w Galilei. obłoku. Wydawnictwo M. Gdy Żydzi oczekiwali przyjścia Mesjasza. Wj 40. zamierzał ją opuścić potajemnie31. niech mi się stanie według słowa twego.nia. ten Bóg mógł sprawić. co czuł Józef.dominikanie. Oddaje siebie całą bez zastrzeżeń. Bóg czeka na odpowiedź Maryi. s. który nie chciał przywłaszczyć sobie tytułu ojca. i może też sprawić inne wielkie rzeczy. że Bóg. Nie stawia żadnych warunków. zapowiedziany Mesjasz przychodzi na świat. Weź do siebie Maryję. że pokora i delikatność Maryi nie pozwoliły Jej na podzielenie się z Józefem tym. podobnie jak niegdyś żona Abrahama. „Tak” Maryi jest wyrazem pełni Jej wiary. Anioł chce upewnić Maryję. wielkiego Króla. bo decyduje się na spełnienie woli Bożej bez względu na trudności. Być może był pełen poczucia winy. Bóg. by pozwolić w sobie działać wyłącznie Bogu. Niektórzy egzegeci utrzymują że Maryja sama powiedziała mu o tym. W każdym jednak razie ciąża Maryi musiała być dla niego bardzo trudna do zaakceptowania i cierpiał z tego powodu. bo wierzy. Oto ja służebnica Pańska. że się tak st anie. upodobań czy pragnień. Wydaje mi się jednak. kiedy i jak Józef dowiedział się o tym.rozaniec. że jego narzeczona jest w ciąży. że pozwala Bogu kierować sobą we wszys tkim. który w swej wszechmocy mógł z nicości powołać wszystko. Kraków 1997. Tak samo Ona zostanie ogarnięta obłokiem Boga i w cudowny sposób poczęty Jezus będzie Świętym Synem Bożym. Sara. Maryja nie chciała wchodzić w rozmowę Pana z Józefem i Jemu pozostawiła inicjatywę. Mówi „tak”. Maryja wyraża zgodę na Boży plan. Prawdopodobnie jako młody mężczyzna miał też inne myśli na temat swej narzeczonej. do młodej żydowskiej dziewczyny. Maryja wypowiadając swoje „tak”.

s. nie potrafi zrzucić na Nią całej winy.z relacji Mateusza.. 14 32 33 Pwt 22. Zwiastowaniem jest na pewno chwila objawienia naszego życiowego powołania. płynące z faktu.dominikanie. zob. cyt. Boga bliskiego. Józef z jednej strony. Weź do siebie swoją małżonkę. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. zgodnie z Prawem. Innocenzo Gargano. Nawiedzenie św. gotowego zaakceptować. Dokonuje wyboru nie sprawiedliwości. czyli skrupulatnie przywiązanym do zachowywania Prawa. przy podjęciu których trzeba po prostu wszystko i wszystkich zawierzyć Bogu. Boga z nami. że Józef był człowiekiem sprawiedliwym.rozaniec. pochodzi z Ducha Świętego.. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Stał się cichym opiekunem Jezusa i Jego Matki. z drugiej jednak – znając dobrze swoją narzeczoną. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi. Prośmy. czasem nawet kilka. Mateusza. że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem. 48–52. która uwierzyła.. Mateusz przedstawia nam obraz Józefa – olbrzyma w wierze. Zgodnie z Prawem Mojżeszowym. Zob. Ukazuje Józefa. wezwanie do podjęcia konkretnych zadań.pl/ . że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. I wtedy interweniuje sam Bóg. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 2. Błogosławiona [jest]. Józef uczynił tak. który zbawi lud swój od jego grzechów. co się wydarzyło. że Bóg może dokonywać rzeczy niemożliwych. A skądże mi to. Józef ufając w Bożą wszechmoc. chce pozostać wierny Prawu. jak mu polecił anioł Pański. prawdziwego mężczyznę. s. Zbudziwszy się ze snu.22n. by On sam mógł działać w sposób. I. 52. W życiu każdego z nas ma miejsce jakieś zwiastowanie. lecz wyboru zaufania Maryi. Elżbiety W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. że mógł się określić mianem sprawiedliwego według Prawa33. Bóg przychodzi do udręczonego wątpliwościami Józefa i przez swojego anioła mówi do niego: nie bój się. gdyż to wszystko. żeby nie zabrakło nam wtedy odwagi i pokory. a Ona urodzi Syna. a Duch Święty napełnił Elżbietę. dz. poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Przynoszą nam one jakąś nowinę. targanego wątpliwościami jak każdy. i pozwolić. Lectio divina do Ewangelii św. Józef budzi się ze snu ze światłem w duszy. We śnie ukazuje się Józefowi anioł. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Józefie. http://www. lecz zarazem jako człowieka otwartego na każdą opcję ze strony Boga. poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Maryja powinna zostać ukamienowana32. gotów jest zaryzykować nawet to poczucie pewności. Ona porodzi Emmanuela. Postanawia Ją potajemnie opuścić. jaki chce. Gargano. Nie bój się. skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach. cyt. moim Zbawcy. dz. wlewają w nas światło potrzebne do jej zrozumienia.

dzięki czemu poznała w cudowny sposób tajemnicę Maryi. radością. że Jej krewna Elżbieta.pl/ . że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta wypowiada błogosławieństwo Maryi i Jej Syna. że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana. że wydarzy się tam coś wielkiego. co się Go boją.Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. potem wróciła do domu (Łk 1. Maryja idzie z pośpiechem. Scena nawiedzenia Elżbiety cała przeniknięta jest jakimś up ojeniem. pomny na miłosierdzie swoje. która uwierzyła. Jej słowa głoszą. Nie wie. Maryja przychodzi do Elżbiety i pozdrawia ją. jak to opisał Ewangelista. Błogosławiona [jest]. Poczuła w swym łonie radosne poruszenie się dziecka i zstąpił na nią Duch Święty. Strąca władców z tronu.  Ewangelista Łukasz nie nazywa miasta.dominikanie. spodziewa się dziecka i jest w szóstym miesiącu ciąży. a święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych. że nie jest godna gościć u siebie Matki Tego. On przejawia moc ramienia swego. To pozdrowienie miało dla Elżbiety nadzwyczajne skutki. w którym mieszkała Elżbieta z Zachariaszem. lub karaw any kupieckiej zdążającej na południe. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy. że Bóg wybrał Maryję spomiędzy wszystkich niewiast i najszczodrzej obdarował łaskami. Czuje się. jakiej ta starsza kobieta potrzebuje w ostatnich tygodniach ciąży.rozaniec. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Tradycja sięgająca VI wieku utożsamia je z leżącym 7 km na zachód od Jerozolimy górzystym Ain-Karim. co anioł Jej zwiastował. światłem. Elżbieta wyznaje. jak wyjaśni to Różaniec modlitwą Jana Pawła II 15 http://www. Ujął się za sługą swoim. To dzięki wierze Maryi spełnia się Boży plan zbawienia. Głodnych syci dobrami. który jest Panem. rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Wysławia Maryję za wiarę w to. Nie potrzebuje znaku czy potwierdzenia jego słów – idzie do Elżbiety wiedziona wrażliwą miłością. które ogarniają osoby w niej występujące. Od anioła wie. chce zanieść jej czułą i troskliwą pomoc. że ta radość jest dziełem Ducha Świętego i Jego darem. a podróż Jej trwała cztery dni. Prawdopodobnie przyłączyła się do grupy pielgrzymów. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Izraelem. a bogaczy odprawia z niczym. natchnieniem. będąca już podeszła w latach. A jakże wielka musiała to być wiara ! Pomyślmy tylko – Maryja w chwili zwiastowania jest zupełnie samotna.39-56). Jakby przeczuwała. Maryja w wielkim pośpiechu wyrusza w tę podróż. a wywyższa pokornych. A skądże mi to.

które uczynił Jej Wszechmocny. Zob. Henri Caffarel. Jan Paweł II. która z pośpiechem biegnie na spotkanie. http://www.dominikanie. Encyklika Redemptoris Mater. Maryja uwierzyła. Łk 1. gdyż Pan z powodu Jej uniżenia zechciał objawić w Niej swą hojność i miłosierdzie. że jest spadkobierczynią obietnic danych Abrahamowi. czy inni uwierzą. Rz 11. A Maryja staje się pierwszą ewangelizatorką. wielkie rzeczy. które zamierzył Bóg dla swojego ubogiego i prześladowanego ludu. Maryja wielbi wielkie rzeczy. Uwielbia Boga. „jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi” (por. wiedząc i uznając z pokorą. ale całą chwałę oddaje Temu. cyt.. który wbrew nadziei uwierzył nadziei. że z mocy Najwyższego stanie się Matką Syna Bożego. pierwszą misjonarką. Maryja przynosi upragnionego i oczekiwanego Mesjasza nie tylko Elżbiecie. czyli powierzy siebie Bogu żywemu. Radość porywa Maryję i w słowach tej młodziutkiej. kiedy została uwolniona z niepłodności i urodziła Samuela (1Sm 2. Spełnia się zapowiedź. co się w Niej za sprawą Ducha Świętego dokonało. by w swoim czasie przygotować lud na przyjście Mesjasza. Dziecko słyszy Dobrą Nowinę i już się nią raduje.s. Rzym 1987.1-11). tym samym zaś dziecko zostaje przeznaczone i uzdolnione. że stanie się ojcem wielu narodów34. Ks. co się Go boją i kochają Go. 16 34 35 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Rz 4.33 )35. który wywyższa pokornych. W chwili spotkania Maryi z Elżbietą dziecko w łonie Elżbiety porusza się radośnie. który na Nią „ wejrzał”36. dz. Na tej drodze będzie się w sposób heroiczny i niezwykły urzeczywistniać „posłuszeństwo”.pl/ . który stanie się Poprzednikiem Mesjasza. który wyśpiewała Anna. ale i jej synowi.18.. Tajemnica nawiedzenia jest dla nas obrazem i wzorem miłości. Jan Chrzciciel zostaje napełniony Duchem Świętym. Nie wie. które wyznała wobec słowa Bożego objawienia. lecz całą drogę wiary. która sama z siebie jest nikim. A jednak nie waha się i wierzy. jaką jego ojciec Zachariasz otrzymał w świątyni (zob. Pozdrowienie Elżbiety w sposób proroczy sławi nie tylko wiarę Maryi w chwili zwiastowania. Maryja uwielbia Boga jako uniżona służebnica. że Jej dziecko jest „dziełem Ducha Świętego”. Maryja rozumie to i z Jej przepełnionego radością serca popłyną słowa Magnificat. ale także jako świadoma swojej chwały.wszystko. Boga. która przynosi w sobie upragnionego Mesjasza. a głodnych syci dobrami. żeby podzielić się swoją największą radością. nie mającej jeszcze piętnastu lat Dziewczyny objawi się moc i siła samego Boga. że znalazła się w centrum historii zbawienia. którą Ona przejdzie. Uwierzy. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia – Maryja wie. Jej wiara podobna jest do wiary Abrahama. którego miłość jest miłosie rdziem i którego moc wspiera tych. Znała Prawo i wiedziała.rozaniec. 36 Zob. Przez spotkanie dwóch matek zbliżyli się do siebie ich synowie. że może zostać ukamienowana.15). 50–51. Często ów hymn Maryi porównywany jest z kantykiem.

rozaniec. jak im to zostało przedtem powiedziane (Łk 2. i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich. abyśmy potrafili zawsze z pośpiechem iść do tych.dominikanie. co im pasterze opowiedzieli. Udał się także Józef z Galilei. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba. które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach. wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko. gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. ziemio Judy. z miasta Nazaret.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 17 . Kiedy tam przebywali. w których sobie upodobał”. gdzie ma się narodzić Mesjasz. co im zostało objawione o tym Dziecięciu. Podążali więc wszyscy. Ci mu odpowiedzieli: „ W Betlejem judzkim. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. A pasterze wrócili. Betlejem. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję. co słyszeli i widzieli. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. Narodzenie Jezusa w Betlejem W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta. która była brzemienna. do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. na naszą pomoc i radość. służącej z gorliwą troskliwością. Jest także ikoną delikatnej i czułej miłości. żeby być blisko tych. oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. opowiedzieli. nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. którym jest Mesjasz. ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. którzy czekają na słowo Dobrej Nowiny. tak że bardzo się przestraszyli.1-20). którzy tej pomocy potrzebują. każdy do swego miasta. którzy to słyszeli. Gdy Je ujrzeli. nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. przeraził się. Powiła swego pierworodnego Syna. Skoro to usłyszał król Herod. a nie potrafią lub wstydzą się często o nią zwrócić. żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją. Prośmy. A wszyscy. i rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką. niosącej pomoc drugiemu. do Judei. a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich. aby się dać zapisać. żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy. Pierwszy ten spis odbył się wówczas. bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty. zdumieli się tym.wypływającą z Obecności Pana. co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. a na ziemi pokój ludziom. która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. 3. Pan. http://www. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. zawsze spieszącej.

ale wszyscy na widok stanu jego Małżonki. Józef poszukuje schronienia dla dwóch umiłowanych Istot. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego. że On sam będzie teraz układał wszystkie wydarzenia ich życia i opatrznościowo nimi kierował.albowiem z ciebie wyjdzie władca.1-12). tak jak każda oczekująca na rozwiązanie mama. ofiarowali Mu dary: złoto. skąd wywodził jego ród lub gdzie znajdował się jego majątek. szukają więc odpowiedniego schronienia.pl/ 18 Różaniec modlitwą Jana Pawła II . takim spos obem Bożego prowadzenia. abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon”. gdzie mogłoby przyjść na świat Dziecko. który strąca władców z tronu. Oni zaś. Miłość od początku niekochana. bardzo się uradowali. Jezus – Miłość – przychodzi na świat. gdzie było Dziecię. rzekł „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię. kadzidło i mirrę. i nagle dzieje się coś. musieli udać się do Betlejem. Musieli bardzo uważać. Możemy sobie wyobrazić. jak to Maryja wyśpiewała w Magnificat. inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju (Mt 2. na przyjście Mesjasza. Zapewne jak każdy człowiek. Gdy przybyli do Betlejem. Maryją. Spis odbywał się zgodnie ze zwyczajami panującymi w Rzymie – każdy musiał zgłosić się w miejscu. A gwiazda. Zapewne Maryja. a teraz oto muszą poddać się władzy ziemskiego cesarza. bo Maryja lada dzień mogła urodzić – ale podporządkowali się nakazowi wydanemu zupełnie nie w porę. Na pewno było to dla nich dużym zaskoczeniem i czymś po ludzku niesłychanie trudnym. Gdy ujrzeli gwiazdę. ruszyli w drogę. żeby przeprowadzić spis ludności w państwie. by nie dać się zbić z tropu przez zewnętrzne http://www. który będzie pasterzem ludu mego. a gdy je znajdziecie. Wychodzi ro zporządzenie cesarza Oktawiana Augusta. Franciszek. aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem. A otrzymawszy we śnie nakaz. którego Bóg wprowadza w większą bliskość z sobą. Józef i Maryja musieli być bardzo zaskoczeni tymi okolicznościami. nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ponieważ Józef i Maryja pochodzili z rodu Dawida. Izraela. donieście mi. czego się zapewne nie spodziewali. przygotowuje cały ich skromny dom w Nazarecie na potrzeby malutkiego Dziecka. żeby nie wracali do Heroda. Jezus – Słowo – przyszło do swojej własności. i nagle spadają na nich same przeciwności. Króla świata. jak napisał Ewangelista Łukasz. jak bardzo trudne było to dla nich prz eżycie.” Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. jak powie św. ale nie jest przyjęty. którą widzieli na Wschodzie. postępowała przed nimi. a swoi Go nie przyjęli – jak napisze Ewangelista Jan.dominikanie. Nikt nie chce mieć dodatkowych kłopotów i zamieszania związanego z porodem.  Maryja i Józef już wspólnie oczekują na narodziny cudownie poczętego Dziecka.rozaniec. Niestety. nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. odmawiają. A kierując ich do Betlejem. wysłuchawszy króla. Na tym nie kończy się ich udręka. myśleli. padli na twarz i oddali Mu pokłon. i otworzywszy swe skarby. Oczekiwali narodzin Jezusa.

iż Jezus jest Synem Boga samego. Wydawnictwo M. dopóki On sam wreszcie nie „wykłuł sobie oka”. pokoju. Kazania. przyjścia wielkiego króla. Gdy człowiek umieszczał na szczycie skali wartości potęgę. niemoc. zbawienia – a tu pojawia się bezbronne. Bóg Wszechmogący. Tak bardzo chce ludziom objawić swą miłość do nich. dlatego że pewnie będziesz mnie teraz mniej kochał”. który do tej pory w Starym Przymierzu objawiał swój majestat w blasku i chwale. i do ta37 38 Zob. jakiego Bóg kiedykolwiek udzielił ludziom. Bardzo ją to przygnębiło. Jezus rodzi się w całkowitej pokorze i ogołoceniu. Mistrz Eckhart. nagie Dziecko. ubóstwo. i dziwią się. które stanowić tu może dobrą ilustrację. który wyzwoli go z mocy Rzymian. mądrzy i silni. Przyszedł do niej wtedy ten człowiek i powiedział: „Kobieto. Jak wielka to i zadziwiająca tajemnica. bogactwo i zaszczyty. Opowiem wam zdarzenie. s. wszystkim ludziom bez znaczenia. że cię kocham. Podobnie Maryja i Józef musieli z zachwytem wpatrywać się w Niemowlę położone w żłobie. przełożył W.rozaniec. ale wszyscy mogą być pokorni. „głupim” tego świata. W drodze. było stanie się człowiekiem.. że sam staje się człowiekiem. opuszczonym. Ale jak wielka była ich wiara. we wschodniej stronie starej części Betlejem. On pojawia się jako słabość. ubogim. smucę się. bo cóż słabszego może być od nowonarodzonego Dziecka położonego w żłobie? W ten sposób Pan przywraca nadzieję wszystkim słabym. Był pewien bogaty mąż i pewna bogata kobieta. Świadomość. słabym Dzieckiem. dlaczego jesteś tak przygnębiona? Nie smuć się z powodu utraty oka!” Na to ona: „Panie. władzę. kocham cię!” Niedługo potem on sam wykłuł sobie oko. staje się człowiekiem. Poznań 1986. przyszedł do niej i powiedział: „Żebyś uwierzyła. s. dlaczego aż w takim ubóstwie i poniżeniu37. Mistrz Ekhart opowie o tym wydarzeniu w Kazaniu 22: Największym dobrem. by przyjąć ten paradoks – Bóg. ja również mam teraz tylko jedno oko”. Józef z radością mógł dostrzec. owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. 103. że to Syn Boży przychodzi na świat. to nie utrata oka mnie gnębi. bezbronnym. Wtedy on zawołał: „Kobieto. Trudno mu było wprost uwierzyć. oczekiwał sprawiedliwości. Tylko sam Bóg mógł wymyślić takie odwrócenie ludzkiej logiki. http://www. teraz oto objawia się w ogołoceniu i w ubóstwie. Szymona OP. że Jezus w swym człowieczeństwie wszystko otrzymał od Maryi i był do Niej bardzo podobny. Maryja powiła swego pierworodnego Syna. Kraków 2002. że Bóg tak bardzo go kocha. Thomas Philippe. w którym straciła oko. przyjmując ludzką naturę38.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 19 . Izrael oczekiwał upragnionego Mesjasza. upodobniłem się do ciebie. Mądrość różańca. Miejscem narodzenia Jezusa była najprawdopodobniej grota przeznaczona dla bydła. 191. niezwykłych śpiewów czy feerii światła. Kobiecie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Przy żłóbku nie ma chórów anielskich. gdyż nie wszyscy mogą być bogaci.dominikanie.wydarzenia. musiała ich bardzo onieśmielać. Pan nieba i ziemi staje się malutkim. Wszyscy młodzi rodzice są zachwyceni pięknem swego pierworodnego dziecka. Józef i Maryja wiedzą. Tak samo jest z człowiekiem.

Mimo przeszkód i niepowodzeń. świadomi. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.kich On przychodzi. pogardzanym przez uczonych żydo wskich. przynieśli Je do Jerozolimy. co w nas jest słabe. ponieważ w wielkiej prostocie serca uwierzyli i przybyli natychmiast. pogardzanych. Jemu Duch Święty objawił. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego. biedne. w którym dotychczas rozgrywały się wydarzenia. upadają na kolana. dopytując o Dziecko. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia. Prośmy zarazem.pl/ . Oddają pokłon i ofiarowują Mu dary: złoto. zanosi radosną nowinę o narodzeniu Zbawcy. pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju. znajdują Go w skrajnym ubóstwie i rozpoznając w Nim Króla. Potem przybędą do groty pod Betlejem trzej mędrcy ze Wschodu. Stali się też pierwszymi apostołami – opowiedzieli. wyczekujący pociechy Izraela. według Twojego słowa. o Władco. http://www. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. gdy wszystko zdaje się układać niezgodnie z naszymi wyobrażeniami o Bożej Opatrzności. Im. Łukasz. bogate pałace i udali się w nieznaną drogę. aby przedstawić Panu. ale rozpoznać Go także w tym. tym najuboższym w hierarchii zawodowej. byśmy nie dali się zwieść okoliczn ościom życia i ufali Panu nawet wtedy. zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. Pan. kadzidło i mirrę. Żydzi pogardzali nimi jako nieczystymi i skazanymi na potępienie. znając proroctwo (Mi 5). on wziął Je w objęcia. że nie ujrzy śmierci. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. że o własnych siłach nie są w stanie Go znaleźć. a Duch Święty spoczywał na nim. z którego będą korzystać wszyscy biedni i pogardzani. gdzie Mesjasz ma się narodzić.dominikanie.rozaniec. Anioł Pański staje przy ubogich pasterzach pilnujących swoich stad w okolicach Betlejem i oświeca ich chwała Pańska. wiedzieli. miał stać się podstawą ich radości i treścią uwielbienia Boga. Otrzymają bowiem Boży pokój. Symbolizują oni pogan – część ludności nienależącą do świata żydowskiego. aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Arcykapłani i uczeni żydowscy. Potwierdzający znak. Najbiedniejsi zostali wezwani jako pierwsi. abyśmy umieli zawsze szukać Pana z wiarą. ale to poganie szukali Go z wiarą. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 4. Potem pouczeni we śnie wracają do ojczyzny inną drogą. słabych i biednych. prośmy o to. aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa. błogosławił Boga i mówił: 20 „Teraz. którym jest Mesjasz. co im zostało objawione o tym Dziecięciu. jak powie św. ubogie Dziecko w pieluszkach w żłobie. pogardzane i bezbronne. byśmy umieli rozpoznać Go w najuboższych. Mędrcy opuścili wygodne.

który Jej w żaden sposób nie dotyczy. Jezus jest po raz pierwszy w świątyni swego Ojca. W scenie ewangelicznej nie dominuje więc obrzęd oczyszczenia i wykupu. córka Fanuela z pokolenia Asera. wolna od grzechu pierworodnego. Nie chciała się jednak wyróżniać spośród innych matek izraelskich i z naturalną sobie pokorą poddaje się przepisowi. którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem (Łk 2. należało je wykupić za cenę pięciu szekli (Lb 3. któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego. 35–36.15-16 ). któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem. co im najdroższe na świecie – Dziecko dane od Boga – Temu. Nie rozstawała się ze świątynią. http://www. Kraków 1994. Matki Jego: „ Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Nikt nie zwraca na nich uwagi. i pozostała wdową. Do świątyni wchodzi zatem. także Maryi. lecz pisze obrzędzie ofiarowania Jezusa. służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 18.  Gdy upłynęło czterdzieści dni. Zapewne Maryja i Józef domyślili się znaczenia tego gestu. Święta Rodzina daje nam przykład posłusznego wypełniania Prawa. któremu ich życie zostało całkowicie poświęcone. sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. była to para synogarlic lub dwa młode gołębie39. zgodnie z przepisami Prawa. Izraela”.22-38). tak Jezus nie musi być ofiarowany w świątyni. dokonawszy prze dtem obrzędu oczyszczenia przez zanurzenie w wodzie i złożenie ofiary – w przypadku ubogich kobiet. ale ofiarowania.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 21 . Są szczęśliwi. aby dokonać obrzędu oczyszczenia i wykupienia. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu. Termin „oczyszczenie” odnosił się do matki – każda kobieta po urodzeniu dziecka mogła pojawić się w świątyni dopiero po czterdziestu dniach. Była tam również prorokini Anna. co o Nim mówiono. bo przecież cały należy do Ojca. s. Przyszedłszy w tej właśnie chwili.dominikanie. para młodych Małżonków z malutkim Jezusem. i na znak. Maryja – najczystsza. Tak jak Maryja nie potrzebuje oczyszczenia.rozaniec. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi. Brat Efraim. bardzo podeszła w latach. Prawo przewidywało również wykup pierworodnych synów – kiedy dziecko skończyło pierwszy miesiąc życia. Łukasz nie wspomina o tym. Wydawnictwo M. czego nie regulują przepisy Starego Testamentu. Dokonują oczyszczenia Matki i ofiarowania Dziecka. całkowitej pokory i pobożności.Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.47 -48. Jezus Żyd praktykujący. nie musiała się poddawać żydowskiemu zwyczajowi oczyszczenia. nie zwracając na siebie uwagi. Józef i Maryja udali się do świątyni jerozolimskiej. mogąc ofiarować to. bo 39 Zob. Niepokalana.

a oni wiedzą. Katolicki komentarz biblijny. ale prawdziwych anawim Jahwe. bo podniosą się z grzechu. którzy tak jak ona oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. służy Bogu w świątyni w postach i modlitwach dniem i nocą. 40 22 Zob. red. Warszawa 2001. że przed śmiercią mógł ujrzeć… Zbawienie. s. których Jezus przyszedł zbawić. na przyjście Pana. że teraz mogą odejść w pokoju z poczuciem dobrze spełnionej misji. Duch Święty objawił mu. stary człowiek. co staną przy Nim i tych. od chwili swego owdowienia. ale wytrwale. byśmy umieli z tęsknotą wypatrywać naszego Zbawiciela i być tak otwartymi jak oni na światło Ducha Świętego. polskiego ks. wielu jednak sprzeciwi Mu się. dopóki nie zobaczy Mesjasza. abyśmy umieli cierpliwie czekać. Mesjasz przychodzi. nierozpoznany przez kapłanów i uczonych w Piśmie. rozpoznał Mesjasza. Pan przychodzi do swojej świątyni po raz pierwszy.rozaniec. podobnie jak Symeon. odżyją duchowo. rozpoznaje w malutkim Jezusie Mesjasza. Maryja będzie cierpieć razem z Synem. 1048. w obecności cichego i pokornego Józefa. http://www. i na znak. którzy Mu się sprzeciwią. Łukasz napisze o nim. któreś przygotował wobec wszystkich narodów. i ich wytrwała wiara i nadzieja zostają nagrodzone. Dwie jednak osoby zauważą ich i podejdą do nich. wyd. sprawiedliwych i oczekujących z tęsknotą przyjścia Mesjasza. ale także całego świata.Różaniec modlitwą Jana Pawła II wiele osób przychodzi do świątyni każdego dnia. Ci. że nie umrze. Jej dotkliwe cierpienie będzie związane z misją Syna.pl/ . Dwoje spotkanych starych ludzi odegrało w ich życiu znaczącą rolę. z nadzieją czekali na przyjście Pana.dominikanie. Pojawia się też obok nich stara prorokini Anna. co w Niego uwierzą. podzielą się na tych. Za natchnieniem Ducha przyszedł tego dnia do świątyni i w malutkim Jezusie przyniesionym przez młodziutką jeszcze Matkę. Rozpoznaje Go dwoje staruszków – nic nie znaczących. Sławi więc Boga i opowiada o Jezusie wszystkim. Ona również. wyczekujący pociechy Izraela. a Symeon im błogosławi i zwraca się do Maryi: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Józef i Maryja dziwią się tym słowom. Być może są już zmęczeni życiem. Łukasz mówi o niej. którego imię znaczy „słuchający”40. Mimo cienia niepokoju i bólu po twardych słowach Symeona. i że od kilkudziesięciu lat. cichych i ubogich. wszystkich ludzi. nie jest żadnym dostojnikiem ani kapłanem. Proroctwo Symeona tak bardzo prawdziwe – ludzie. Jest to starzec Symeon i prorokini Anna. Jego słowa są pełne radości. co stanie się źródłem boleści Maryi. który nam Go objawi. Maryja i Józef odchodzą ze świątyni umocnieni w wierze i nadziei. Chrostowski. tak jak Symeon i Anna. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Prośmy w tej tajemnicy. Symeon. że był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. że ma już osiemdziesiąt cztery lata. W. Jezus będzie więc Zbawicielem nie tylko swego ludu. światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Pełen radości i szczęścia bierze Dziecko z rąk Maryi i zaczyna prorokować. któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie.

nabierało mocy. wrócili do Galilei. i był im poddany. ale w pobożnych rodzinach towarzyszyły one mężom i ojcom. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy. Jezus pomagał Rodzicom i bawił się z innymi dziećmi. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. który spędził z Maryją i Józefem w Nazarecie. Przypuszczając. Prawdopodobnie życie małego Jezusa nie różniło się od życia innych żydowskich dzieci. Wiemy tylko. Gdy Jezus miał dwanaście lat. został młody Jezus w Jerozolimie. a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu. Trudności związane z dalekim podróżowaniem sprawiły. Tym razem Jezus idzie tam. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście.5. uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.39-51). a łaska Boża spoczywała na Nim.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 23 . Maryja i Jezus towarzyszą więc Józefowi w drodze do Jerozolimy. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. a tego nie zauważyli Jego Rodzice. napełniając się mądrością. Gdy Go nie znaleźli. a łaska Boża spoczywała na Nim. sprzątaniem. że jest wśród pątników. przynoszeniem wody. Wszyscy zaś. Józef zajmował się pracą w swoim zakładzie ciesielskim.16. w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2. szukając Go. że Dziecię rosło. o tym okresie Jego życia. który o dzieciństwie Jezusa zapewne słyszał z ust samej Maryi. co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego. Kobiet i dzieci nie obowiązywał ten nakaz. że powinienem być w tym. Gdy miał lat dwanaście. napełniając się mądrością. Na ten widok zdziwili się bardzo. bo nic o tym nie napisał nawet Ewangelista Łukasz. zwykle na święto Paschy. zbieraniem drewna na opał. byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. wrócili do Jeruzalem. gdzie siedział między nauczycielami. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. aby obchodzić swoją pełnoletność. razem z Rodzicami udał się do Jerozolimy na święto Paschy. http://www. Stary Testament nakazywał wszystkim Żydom pielgrzymować do świątyni jerozolimskiej trzy razy w roku41. praniem. którzy Go słuchali. co im powiedział. do swego miasta – Nazaretu. że ubodzy Żydzi tylko raz w roku byli w stanie udać się do Jerozolimy. a Maryja normalnymi pracami domowymi – gotowaniem. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Odnalezienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego. W świetle żydowskiego prawa religijnego pełno41 Pwt 16.rozaniec. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni.dominikanie. udali się tam zwyczajem świątecznym. Jego życie niczym szczególnym się nie wyróżniało. Jezus zaś czynił postępy w mądrości. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach.  Ewangelie bardzo mało mówią nam o małym Jezusie.

http://www. w której Pan uchronił pierworodnych synów Izraela przed zagładą w Egipcie. którego spożywają w rodzinie lub w grupie przyjaciół. Upamiętniała ona noc. Od tej pory Jezus. Nigdy później Jezus nie będzie przyjmowany przez uczonych z taką sympatią i podziwem. oczyszczają się. świętując radośnie we wspólnocie44. 100. będzie On teraz „synem Prawa” – bar micwa42. Odbywała się czternastego dnia miesiąca Nisan. Henri Caffarel. przemierzając ulice. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. 45. 45 Zob. Jezus znajdował się w jednym z krużganków świątynnych. pod red. Zob. Encyklopedia Biblii. Była też jedną z największych uroczystości pielgrzymkowych w czasach Jezusa. dz. lecz w gronie przyjaciół i znajomych. gdyż odsłaniały doskonałą znajomość myśli Bożej zawa rtej w przykazaniach i przepisach prawa mojżeszowego. 44 Zob. s. Nic więc dziwnego.rozaniec. cyt. 99. Ten pobyt w Jerozolimie stanie się dla Jezusa okazją do wykazania swojej niezależności w sposób całkowicie nieoczekiwany dla Maryi i Józefa. jak każdy pełnoletni Izraelita. Łukasza. a nie znalazłszy Go wśród krewnych i znajomych. Brat Efraim. będzie miał obowiązek odmawiania trzy razy w ciągu dnia modlitwy Szema Israel – Słuchaj Izraelu. będzie pościł w nakazane święta. a w świątyni będzie miał dostęp do „dziedzińca mężczyzn”. dz. Po siedmiu dniach świętowania Józef i Maryja wyruszają w powrotną drogę do Nazaretu. wracają z wielkim niepokojem do Jerozolimy. oznacza to. Ewangelie synoptyczne. Ks.dominikanie. Jezus przysłuchiwał się im. s. że dopiero na miejscu noclegu odkryto nieobecność Jezusa. zabijają w ofierze baranka paschalnego. ks. Warszawa 1997. że w trzecim dniu od wyjścia z Jerozolimy45 – jak nam powie Ewangelista Łukasz.s. Jego odpowiedzi wprawiały w zachwyt rozmówców. Henri Caffarel. Trudno znaleźć Dziecko pośród tak wielkiego tłumu. 45–47. cyt. ale także na pytania odpowiadał. s. Ks. wprawiając w zdumienie bystrością swojego umysłu. Józef i Maryja zaczynają Go szukać. którzy tam odbywali swoje normalne zajęcia..pl/ . cyt. 120. Pascha była jednym z najważniejszych corocznych świąt. więc odnaleźli Go dopiero po trzech dniach – według semickiego sposobu wyrażania czasu. Andrzej Banaszek. śpiewając. lecz często chciano połączyć tę uroczystość z pielgrzymką do Jerozolimy i obchodzić ją w świętym miejscu już wcześniej. praca zbior. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 42 43 24 Zob. Świat Książki.letni jest chłopiec. Pata Alexandra. uczestniczył w tradycyjnych pielgrzymkach. który ukończył trzynasty rok życia. W czasie siedmiu dni Święta Przaśników i Paschy wierni odwiedzają świątynię. dz.. Wierni przybywali do Jerozolimy z całego Izraela i całego starożytnego świata. Zazwyczaj po skończonych uroczystościach wracano do domu nie całymi rodzinami. sprzeczny z Jego dotychczasowym zachowaniem. Modlą się. Jerozolima przyjmowała tłumy gości – ich liczbę ocenia się nawet na dwieście tysięcy43. Warszawa 1996. wśród nauczycieli i ich uczniów.. tańcząc. Jednym słowem. ale także bawią się. Ewangelia św. zadawał pytania.

byśmy potrafili żyć i kochać. co się w naszym życiu dzieje. Tak bardzo przewyższają nas świętością. że On ma być tam. http://www. nie rozumiejąc do końca tego. Powinien zatem być w świątyni i dbać o sprawy Ojca. co im powiedział. co należy do mego Ojca? Józef i Maryja powinni przecież wiedzieć. Wszystko. co myśli. wydaje się tak mało „ludzka” w obliczu widomego bólu i troski Jego Rodziców. jak powie Ewangelista. że dla Bożych spraw musi niekiedy nastąpić rozluźnienie więzów rodzinnych. Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście. Maryja rozważa je w swoim sercu. co jest dla nas wolą Ojca. żyli Oni w ciemnościach wiary. Prawdziwie jest On Synem Ojca. Odpowiedź Jezusa zaskakuje nas. Jak bardzo musieli być zaniepokojeni i zmartwieni przez te dni. gesty.Maryja przepełniona niepokojem trzech ostatnich dni zwraca się do Jezusa z wyrzutem: Synu. czyny. odczytać jako Boże znaki.dominikanie. gdy wokół nas panuje zupełna ciemność. którą jest pełnienie woli Ojca. Prośmy także o to. dzień po dniu. bo ma do wypełnienia misję. Wydarzenia i słowa Jezusa były dla nich niezrozumiałe. potrzebowali wiele czasu i cierpliwości. gdy nie rozumiemy tego. Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. a jednak mają trudność w przeniknięciu Bożych zamysłów. że powinienem być w tym. nie zrozumieli tego. On wie. cierpliwie. co robi. że przyszedł na świat. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 25 Maryja i Józef. Podobnie jak my teraz. długo. gdzie jest Jego Ojciec. Jak bardzo bliscy są nam w tym momencie Święci Rodzice.pl/ . słuchając i rozważając Jego słowa. co mówi. Prośmy w tej tajemnicy różańcowej. Jezus często będzie przypominał o swoim związku z Ojcem – „mój Ojciec i Ja”. rozmyślania. ale także sugerują.rozaniec. Dziecko powierzone im przez samego Boga. abyśmy potrafili Go szukać cierpliwie. zawierzenia. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. aby stopniowo odkrywać znaczenie zawa rtych w nich Bożych tajemnic. byśmy umieli Go szukać nawet wtedy. odnosi się do Ojca. żeby je zrozumieć. Po raz pierwszy słowa Jezusa uwydatniają Jego Boską świadomość. Zaginęło ich ukochane Dziecko. abyśmy umieli szukać Jezusa we wszystkich sytuacjach naszego życia.

w którym mam upodobanie” (Mt 3. którego wy nie znacie. żeby przyjąć od niego chrzest. A oto otworzyły się <nad Nim> niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś. a ja nie jestem godzien. Takie jest świadectwo Jana.rozaniec. wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. on wyznał. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Lecz Jan powstrzymywał go.dominikanie. A gdy Jezus został ochrzczony. w Tobie mam upodobanie” (Mk 1. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu. co sprawiedliwe”. i tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie. on przygotuje drogę Twoją. ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. gdzie Jan udzielał chrztu.1-11). natychmiast wyszedł z wody. a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz. W chwili gdy wychodził z wody. Działo się to w Betanii. 26 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. skoro nie jesteś ani Mesjaszem. Syna Bożego. jak rzekł prorok Izajasz”. bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. abyśmy mogli dać odpowiedź tym. Ja chrzciłem was wodą. który po mnie idzie.1317).pl/ . a żywił się szarańczą i miodem leśnym. a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. i zaczęli go pytać. Wtedy Mu ustąpił. Pośród was stoi Ten. wyznając swoje grzechy. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany. mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. aby schyliwszy się. po drugiej stronie Jordanu. a On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. Odrzekł: „Nie jestem”. a nie zaprzeczył. rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. ani Eliaszem. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan.Tajemnice światła 1. którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską. A oto głos z nieba mówił: „To jest mój Syn umiłowany. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana. prostujcie dla Niego ścieżki.

Przychodzą do Jana tłumy. 73. Wzywa. aby On się objawił Izraelowi”. A on zapowiada przyjście Tego. o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż.dominikanie. ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu. który zwiastuje przyjście Baranka.. http://www. ale Ten. powiedział do mnie: „Ten. zanurzają się w głębinach Jordanu i wyznają mu swoje grzechy. Przez cały ten czas Jezus żył z Maryją i Józefem w Nazarecie i Jego życie nie różniło się niczym szczególnym od życia innych ludzi. Słowa Jana musiały więc nieść pocieszenie. Brat Efraim. s. Na pustyni pojawił się Jan Chrzciciel i wzywa ludzi do nawrócenia. gdyż był wcześniej ode mnie. To on już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym. o których nie wspomina żaden Ewangelista. ludowi da poznać zbawienie dzięki serdecznej litości samego Boga.  Chrzest w Jordanie był decydującym etapem w ukazaniu się światu Jezusa jako Boga. Trzydzieści lat ukrytego życia Jezusa. w czasie których Jezus nie robi nic godnego odnotowania. może ryczeć jak lew? Jego imię Johanan znaczy przecież „Bóg jest łaskawy”46. żywiącego się szarańczą i miodem leśnym. Ja Go przedtem nie znałem. nie musi być choć trochę do Niego podobny? Czy ten.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 27 . że te lata uczyniły z Jezusa człowieka podobnego do innych ludzi. Pozostaną one dla nas na zawsze tajemnicą. że pójdzie przed Panem. abym chrzcił wodą. jest Tym. który jak ogień oczyści duszę każdego człowieka z grzechów. który gładzi grzech świata. Ale czy ten. że On jest Synem Bożym” ( J 1. Od spotkania Dwunastolatka z uczonymi w świątyni jerozolimskiej – osiemnaście lat. Nic nie wiemy o Jego młodości. który jest przyjacielem Oblubieńca.rozaniec. Od Jego narodzin w Betlejem minęło trzydzieści lat. który mnie przewyższył godnością. który chrzci Duchem Świętym”. Wiemy tylko.Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha. do każdego z nas. który mnie posłał. Ja Go przedtem nie znałem. by przygotować Mu drogi. Ukryte życie Jezusa kończy się chrztem. którego udziela Mu Jan Chrzciciel w wodach Jordanu. Ja to ujrzałem i daję świadectwo. Jan głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. To jest Ten. a wołanie o powrót do Boga było zarazem ukazywaniem Jego miłosierdzia. który jest od niego silniejszy i któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u 46 Zob. który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. To o nim proroczo wyśpiewał swą pieśń jego ojciec Zachariasz. nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim. o tych latach milczenia i ukrycia. dz. by w swoich sercach przygotowali miejsce dla Pana. cyt. Lubimy wyobrażać sobie Jana jako surowego ascetę noszącego odzienie z sierści wielbłądziej. który będzie ich chrzcić Duchem Świętym. do przygotowywania dróg Panu. Wszystkie owe wydarzenia były już bardzo odległe w czasie i pamiętali o nich tylko najbliżsi.19-34). Jego słowa mają wielką moc – ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy.

w którym mam upodobanie. który już nadchodzi. Jezus jest świadom swojego mesjańskiego posłannictwa i wie. grzesznych. że jest tylko Głosem – a Słowem będzie Ten. Człowiek przybiera postać. z tymi. Nie wiemy. Jezus – obdarzony Duchem Świętym. by ich duchowo uzdrowić. Otwiera się nad Nim niebo i słychać głos Boga – Ten jest mój Syn umiłowany. nie zmienia biegu rzeki. bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. Po wyjściu z wód Jordanu zaczyna się nowy okres w życiu Jezusa.sandałów – czyli wykonać gestu niewolnika. który zrówna Go z grzesznikami. że Jan powstrzymywał Go. Być może spotykali się niekiedy przy różnych okazjach. Jezus jest człowiekiem. żeby ustąpił. słabych. Mateusz powie nam. co sprawiedliwe (Mt 3. grzechu. którzy potrzebują oczyszczenia. a Ty przychodzisz do mnie? lecz Jezus prosi go. który grzechu nie popełnił – jak powie później św. ciemności. Ewangeliści opisują zgodnie publiczną teofanię. Odwieczne marzenie Izraela.rozaniec. W Jezusie Bóg na nowo stwarza świat. że do niego należy wskazanie Tego. Bezgrzeszny Zbawiciel przez przyjęcie chrztu Janowego utożsamia się z całą grzeszną ludzkością. żeby poddać się rytowi. który nigdy nie popełnił grzechu. które deformują jego podobieństwo do Boga.dominikanie. Ewangelie odnotowały tylko jedno ich spotkanie jeszcze w łonach matek.15). który naprawdę będzie ważny. że swoje mesjańskie posłannictwo pojmuje jako „zniżenie” się Boskiego Lekarza do ludzi chorych.pl/ . Wmieszany w tłum ludzi przychodzi nad Jordan Jezus. Teraz Jezus przychodzi do Jana. ale ją uświęca. Jan ma wskazać tylko drogę pokuty. przepełniony Boską mocą – będzie realizował swoje posłannictwo mocą Ducha Świętego. Z ostał przecież stworzony na Boże podobieństwo. Jego chrzest jest chrztem nawrócenia. lecz u święca jej wody. Jezus zanurzając się w wodach Jordanu. żeby Bóg rozdarł ni ebiosa i zstąpił ocalić swój lud. Stając się człowiekiem. czyli ukazanie się Boga w pełnym blasku – otwiera się niebo i Duch Święty zstępuje na Jezusa pod postacią gołębicy. On. w czasie którego Jan został napełniony Duchem Świętym. całkowicie w Bożym upodobaniu. Wie. On wie. ustanawia nowy p oczątek. jak często wcześniej widywał się z kuzynem. i chrzest Jezusa to podobieństwo wszystkim uwidacznia. nie zmienia natury ludzkiej. w czasie pielgrzymek do Jerozolimy. Duch Święty zstępuje niczym gołębica – jakby w nawiązaniu do słów z Księgi Rodzaju o unoszeniu się Ducha nad wodami przed stworzeniem świata. Pragnie On uwolnić każdego człowieka ze wszelkich złych mocy. Rozpoczyna On swoją działalność mesjańską. solidaryzuje się z każdym grzesznikiem. Łączy Go czuła więź miłości z Ojcem. że Jan ma w tym posłannictwie własną rolę do spełnienia. jaką Przedwieczny przewidział dla niego. np. konieczność powrotu z dróg błędu. jest umiłowanym Synem Boga. Dzieła odkupienia. Pokazuje. Paweł – stał się grzechem. Poprzez Jezusa Bóg odnowi dzieło 28 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Pokorne przyjęcie chrztu Janowego jest początkiem dzieła odkupienia każdego z nas. bo dla niewolników ów gest zdejmowania sandałów z nóg pana był zarezerwowany. które finał znajdzie na drzewie krzyża. Wzruszająca jest świadomość Jana jego „drugoplanowości”.

Aniu. Niewiast? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Jana Chrzciciela – tego.rozaniec. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 29 47 Prośmy w tej tajemnicy różańcowej. który był największym między narodzonymi z niewiast (Łk 7. przylgnijcie do Niego z wiarą. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. co On mówi. 2. Anselm Grun. A kiedy zabrakło wina. ale kocham was mimo grzechu. że jesteś.. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody. kocham was bezwarunkowo. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. tego. Wydawnictwo Znak. kocham was bez względu na wasze osiągnięcia i postępowanie. gdyż czyni to w imię Boże. z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.pl/ . Michale.1-11).Tyś jest moim synem umiłowanym.dominikanie. dotyczy każdego z nas. Mar ysiu... 32–33. Przez chrzest otwiera się nad nami niebo i słyszymy głos Ojca – Macieju. ale przede wszystkim zawierzcie Mu. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. i słuchali Jego głosu. iż nie jesteście doskonali. Słuchajcie słów Jezusa. Tyś jest moją córką umiłowaną. Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. mimo ciemności.. 3.. Jezus – droga do wolności. która w was jest. która stała się winem – a nie wiedział. który potrafił doznawać najwyższej radości na głos Oblubieńca (J.stworzenia. wówczas gorsze. Doroto. co się działo z Jezusem.28).. Prośmy także o pokorę św. Lucynko. Józefie. odesłać swoich uczniów do prawdziwego Nauczyciela. uzdolni do miłości. Konsekwencja objawienia nad wodami Jordanu zawiera się w dalszych słowach Ojca – Jego słuchajcie (Mk 9. Potem powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. s. przywróci każdemu jego prawdziwą istotę. Wiem. ochrzczonych. Bardzo cię kocham i cieszę się. Słuchajcie tego. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą”. byśmy zawierzyli Jego miłości. ale słudzy. Kraków 2003. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. która jest także miłością Ojca i Ducha Świętego. Ci więc zanieśli.. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie ( J 2. którzy czerpali wodę.  Zob. abyśmy przylgnęli do Jezusa całym swoim sercem. za którą tak bardzo tęskni każde ludzkie serce47.7 ). który wciąż przemawia do was w swojej Ewangelii. że istniejesz. http://www. Andrzeju. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Wszystko to. wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. a który potrafił usunąć się w cień. i napełnili je aż po brzegi. skąd ono pochodzi. Paulinko. Tomku. wskazać na Jezusa przez usunięcie się na drugi plan. że mnóstwo w was słabości i winy. Kubo.29). Małgosiu. a gdy się napiją. W tobie mam upodobanie.

. Być może stało się tak.34. „Vocatio“ i „Adam“. Encyklopedia biblijna. że gości weselnych przybyło więcej. Potem zaczynają się tańce. sąsiadów. 42– 44. Później. praca zbior. Jezus odmawiał. gdzie przez czterdzieści dni p ościł i był kuszony przez szatana. stanowiąc piękny i obszerny przykład poezji układanej na takie okazje. także Ks. Po upływie czterdziestu dni zaczął nauczać i gromadzić wokół siebie pierwszych uczniów. 48 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 30 Opis wesela w Izraelu – zob. śpiewów i rozmaitych zabaw. pod red. Achtemeiera. tańców.Po chrzcie w Jordanie Jezus udał się na pustynię.1202–1203. niż przewidziano. śpiewając weselne pieśni. często nawet więcej dni uczt. być może napisany został z okazji jednego ze ślubów i wesel króla Salomona. lub dłuższa zabawa w domu pana młodego. wyd. ale przez siedem. które jest pokarmem (por. Złośliwi twierdzą.rozaniec. W tamtych czasach ślub w Izraelu był okazją do ogólnej. Paula J. Pierwszego dnia narzeczony ubrany w świąteczny strój wraz z orszakiem.4). który zdejmie dopiero w komnacie nowożeńców. prowadzonym przez jednego z jego najlepszych przyjaciół (nazywanym zresztą oficjalnie „przyjacielem oblubieńca”) przy dźwiękach muzyki udają się do domu narzeczonej.14. Mt 4. Jezus wraz z uczniami uczestniczył w takim właśnie weselu. zajmuje miejsce w orszaku razem z narzeczonym. cyt. Warszawa 1999. W tym właśnie czasie zaproszono Go i Jego uczniów na wesele do Kany Galilejskiej. powołując się na Słowo Ojca. 49 Zob. Narzeczona z twarzą zakrytą welonem. będący zapewne tymi ponadplanowymi gośćmi. Także Psalm 45 jest poematem z okazji ślubu monarchy. Mt 9. Siedział przy stole z gośćmi weselnymi. cieszył się radością młodej pary i błogosławił ludzkiej miłości. W trakcie wesela w Kanie Galilejskiej zdarzył się przykry dla młodej pary epizod – zabrakło wina. trwającej kilka dni zabawy. s. Spisywano kontrakt małżeński i następnie rozpoczynały się uroczystości ślubne. wygłaszanie błogosławieństw oraz recytowanie poezji miłosnej przez uczestniczących w weselu członków rodziny.pl/ . bawił się ze wszystkimi. W domu narzeczonego odbywa się ceremoniał ściśle religijny: rodzice wypowiadają jedną z formuł błogosławieństwa zaczerpniętych z Pisma Świętego. słuchał pieśni miłosnych.dominikanie. otoczona przyjaciółkami.19. gromadzącej mnóstwo ludzi. Mk 2. iż to uczniowie Jezusa. Następnie zaczyna się tygodniowa. aby dokonał tam cudów. w swoim nauczaniu będzie często odwoływał się do obrazu uczty weselnej49. dz. i wszyscy wyruszają do domu narzeczonego. s. Łk 5. http://www. a także osoby luźno związane z nowożeńcami. przyczynili się w niemałym stopniu do zaistnienia braku. Oprócz najbliższej rodziny zapraszano przyjaciół i znajomych. Zaślubiny trwały nie tylko przez dwa dni samej ceremonii. przyjaciół. przybrana w piękne stroje i klejnoty. Wielki poemat weselny głoszący miłość erotyczną – Pieśń nad Pieśniami. Sam obrzęd trwał dwa dni i był bardzo radosny i uroczysty48. Henri Caffarel. małego miasteczka oddalonego o kilka kilometrów od Nazaretu. który zachęcał Go.

Powiedz im o Maryi. pełne lęku i napięć zatroskania o świat nie pochodzą od Boga. ale wiedzie Ją w rzeczywistość nowego stworzenia. Mamy przedstawiać Bogu ich problemy. Ewangelista cytując je. Jean Lafrance. s. szybko zorientowała się. każe Jej postawić kolejny krok w wierze. chciał zapewne zasygnalizować rezerwę. dz. że jest On w stanie wszelkie zło przemienić w dobro51.4). delikatne serce pragnie temu nieszczęściu zaradzić. Jego godzina jeszcze nie nadeszła – gdyż tą godziną będzie godzina Jego chwały na krzyżu i w akcie zmartwychwstania. Jesteśmy na to za słabi. 53 Anselm Grun. Nie odrzuca Jej prośby. Po prostu wskazuje Mu na potrzebę. Wydawnictwo WAM. że jest kłopot. że ani przez chwilę nie wątpi w to.. lecz tylko przedstawia problem. a nie usiłować dźwigać go na swoich barkach. Jej macierzyńskie. Z prostotą podchodzi do Syna i informuje Go o tym. Jezus – brama do życia. Kraków 2002.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 31 . 48–49. że coś się dzieje. którym jest miłość Boża wypływająca z przebitego serca Jezusa53. która znacznie przekracza to. Jean Lafrance. s. co się stało – Nie mają wina. Modlitwa z Maryją. Wilfrid Stinissen OCD. że Jezus zwraca się do swojej Matki z pewnym dystansem. Matką Jezusa. Poznań 2001. Będąc wrażliwą kobietą. jak uczynił to ongi przez budzące niepokój pozostanie w świątyni. wesele zakończy się szy bciej i będzie to wielki wstyd dla całej rodziny i miasteczka. Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? (J 2. Jest to cecha bardzo delikatnej miłości – nie narzuca swoich pomysłów Umiłowanemu. Jeśli wierzymy. która ziści się w godzinie Jego chwalebnej męki. 64–66. Ona już zna Boską potęgę Syna. Dzieło Chrystusa dokona się na płaszczyźnie. Wiedziała.rozaniec. przykład doskonałej modlitwy wstawienniczej za innych ludzi. 51 Zob. Kraków 1998. Bóg tak doskonale napełnił Ją światłem i mocą swego Ducha. z czym Maryja miała zazwyczaj do czynienia. Nie przedstawia swoich osobistych pl anów. to wierzymy również. Można odnieść wrażenie. w jaki On sam zechce im pomóc. Jej wiara przez cały okres ziemskiego życia ma wzrastać. Dopiero wtedy obdarzy nas prawdziwym winem. potrzeby. 241.Pierwszą. goście szybko stracą dobry humor. że dla Jezusa nie ma nic niemożliwego50. Wielki niepokój. była Matka Jezusa. s. z jaką Jezus przystępuje do działania. Dlatego Jezus odpowiadając w ten sposób. a przede wszystkim dla młodej pary na całe życie. która zauważyła konsternację sług.dominikanie. aby On mógł uczynić. Człowiek spra50 Zob. które chciałaby. Ona nie mówi Jezusowi. s. 52 Zob. co ma zrobić. co zechce. Zadziwia nas odpowiedź Jezusa: Czyż to moja lub Twoja sprawa. cyt. powierzyć go ufnie Jego miłości. Maryja stanowi tutaj dla nas wzór. Tak powinna wyglądać nasza modlitwa za innych. że Bóg kocha nas wszystkich. aby On spełnił. i taka właśnie była wiara Maryi. ale Jemu zostawić sposób. Tutaj objawia się nam wielka wiara Maryi. W środowisku żydowskim wyrażenie takie było używane dla zaznaczenie różnicy punktów widzenia rozmó wców52. 240. http://www. My mamy złożyć świat w ręce Stwórcy. W drodze. że jeśli zabraknie wina. kiedy i jak zaradzić brakowi. W tym celu Jezus wprowadza Maryję w tajemnicę godziny. Wydawnictwo Znak.

co małe i codzienne.pl/ . owe zaślubiny w tajemniczy sposób już się urzeczywistniają. Wraz z Jezusem nadeszła pora. Bóg. dz. wspaniałego smaku. Słudzy na pewno dziwili się. pierwszy wyznaje nam swą miłość. nie chce jej przyspieszać. Dzięki Jezusowi nasze życie nabrało nowego. s. Ważny jest komentarz starosty. w Kanie. a której przebłysk otrzymujemy w opowiadaniu o weselu w Kanie56. 32 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 54 55 Zob.rozaniec. Jest to znak chwały Boga. http://www. s. czego brakuje na weselu. Na krzyżu Jezus Oblubieniec oddaje życie za swój Kościół Oblubienicę. ale robi to w sposób nieoczekiwany: nie „wyczarowuje” wina. ale wody życia i chleba życia. ale przemianą. napełniając wielkie stągwie wodą. Bo jest wielką zapowiedzią Godów Baranka. który pierwszy umiłował każdego z nas.dominikanie. Jego cud nie jest kreacją.gniony jest nie tylko wina. ujrzy Boży cud właśnie w codzienności. gdy możemy pić wino. W tej prz emianie Jezus widzi już przemianę wina w swoją krew. Jest to tajemnica kielicha lub godziny. kto poważnie bierze to. Słudzy napełniają kamienne stągwie i woda zostaje przemieniona w wino. jak każdy z nas54. 69–70. która rozbłyskuje w Jezusie. że jest On Synem Wszechmogącego Ojca.. przypieczętowanych w dzień Wielkiej Nocy. Tutaj. do której tęsknimy. Oczekuje na właściwy moment. w którym Jego pierwszy znak nabierze pełni znaczenia. cokolwiek wam p owie” (J 2. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko. żeby nam tę Bożą miłość wyznać. cyt. Chrystus Oblubieniec przychodzi do nas. Jest to ta uczta. Zob. aż nadejdzie godzina. Pozwala. Wyznaje swoją wiarę w Jego moc. cyt. bo wie. Obraz wesela w Kanie wiąże się w nierozerwalny sposób z misterium wielkanocnym. d okonując nierozerwalnych zaślubin. Maryja skłoniła ich do tego. którego jest pod dostatkiem. 241.5-9). żeby ujrzeć Boży cud55. Dzięki temu znakowi uwierzyli w Niego Jego uczniowie. i wtedy Maryja przychodzi do Niego i pokazuje. Jean Lafrance. 56 Tamże. i świętować wesele z Bogiem. do której Matka Jezusa musi się przygotować tak samo. Jezus czyni cud. który zwraca się do pana młodego: ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Dalszy ciąg powierza Synowi. Jezus porówna później Królestwo niebieskie do uczty weselnej. 63. Ewangelista Jan nazywa cud w Kanie pierwszym znakiem Jezusa. ale przemienia wodę. dz. s. Jezus czeka. Wilfrid Stinissen OCD. Dlatego pierwszy cud dokonuje się w Kanie Galilejskiej podczas wesela. Potrzeba jest przynajmniej malutkiej wiary. by codzienność dotknęła cudu – tylko ten.

Prośmy o to. I przyszli do Niego z paralitykiem. Nauczał w tamtejszych synagogach. byśmy jak Maryja potrafili wstawiać się za naszych bliskich.3-13). coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują. jak owce nie mające pasterza. weź swoje nosze i idź do swego domu!” On wstał. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. który ma przyjść. trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. rzekli: „Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym. którego niosło czterech. żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9. jak oblubieniec swoją oblubienicę. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie. widząc ich wiarę. Odpowiedział im więc: „Idźcie i donieście Janowi to. 3. A błogosławiony jest ten. odkryli dach nad miejscem. ale robotników mało. przyniosła flakonik ala- http://www. Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego. także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. bo byli znękani i porzuceni. iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań. prócz jednego Boga?” Jezus poznał zaraz w swym duchu.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 33 .15).Dziękujmy w tej tajemnicy różańca za ową miłość Boga Oblubieńca. na których leżał paralityk. Jezus.35-38 ). Proście Pana żniwa. A widząc tłumy. że gości w domu faryzeusza. ale zawierzając wszystko Jego Miłości. umarli zmartwychwstają. odpuszczone są twoje grzechy”. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga. czy też innego mamy oczekiwać?” Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. którzy myśleli w sercach swoich: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy. chromi chodzą. rzekł do paralityka: „Dziecko. która prowadziła w mieście życie grzeszne. litował się nad nimi. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie. wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. mówiąc: „Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2. ubogim głosi się Ewangelię. czy też innego mamy oczekiwać?” W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób.18-23). i przez otwór spuścili nosze. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1.dominikanie. dolegliwości i uwolnił od złych duchów. który ma przyjść. i który chce nam nieustannie tę miłość okazywać. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. kto nie zwątpi we Mnie” (Łk 7. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Gdy Jan został uwięziony. weź swoje łoże i chodź? Otóż. nie n arzucając Bogu swoich osobistych planów i rozwiązań. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. A oto kobieta.rozaniec. czy też powiedzieć: Wstań. i rzekł do nich: „Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy. gdzie Jezus się znajdował. Boga. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym. dowiedziawszy się. żebyście wiedzieli. który kocha każdego z nas tak gorąco. że tak myślą.

stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy. ale ponieważ Bóg ich tak obdarował. co to za jedna i jaka to jest ta kobieta. tak i Ja was posyłam”. ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Wydawnictwo Znak. A ten. który Go zaprosił. Nauczycielu”. s. Robi to jed nak w inny sposób niż Jan – zbliża się do ludzi i głosi im Dobrą Nowinę. „Czas się wypełnił” znaczy to. Kraków 2003. są im odpuszczone. tam gdzie przebywali uczniowie.bastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u Jego stóp. a nie podałeś Mi wody do nóg. odkąd wszedłem. rzekł do Szymona: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu. mówił sam do siebie: „Gdyby on był prorokiem. 35. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  Kiedy Herod Antypas uwięził Jana Chrzciciela.pl/ . Do niej zaś rzekł: „Odpuszczone są twoje grzechy”. nie przestała całować stóp moich. ona zaś łzami oblała Mi stopy i otarła je swymi włosami. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy. że jest grzesznicą”. Jezus przynosi Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkich ludzi: Nawracajcie 57 34 Zob. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. mam ci cos do powiedzenie”. któremu więcej darował”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy . która się go dotyka. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał. Nie powitałeś Mnie pocałunkiem. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. Anselm Grun. Pojawił się Jezus z Nazaretu. a drugi pięćdziesiąt. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Greckie określenie czasu – kairos oznacza właściwą chwilę. płacząc. Stało się tak nie dzięki zasługom ludzi. Jezus – droga do wolności. kontynuując rozpoczęte przez Jana dzieło. pokazał im ręce i bok. darował obydwom. Jeden winien mu był pięćset denarów. który jest uosobioną obecnością królestwa Bożego w świecie. że ten. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie. Jezus podejmuje nauczanie w Galilei. że osiągnął swoją pełnię. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest. Gdy nie mieli z czego oddać. idź w pokoju” (Łk 7. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą.dominikanie. zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. jest jego najgłębszym sensem57. Wymaga to od nas nawrócenia i podporządkowania się królowaniu Boga. która konstytuuje czas. są im zatrzymane” (J 20. wiedziałby. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety. ponieważ bardzo umiłowała. On zaś mu rzekł: „Słusznie” osądziłeś”. mało miłuje”. komu mało się odpuszcza. przyszedł Jezus. On rzekł: „Powiedz.rozaniec. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?” Szymon odpowiedział: „Przypuszczam. Skończył się już czas ocz ekiwania. choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. że nawet grzechy odpuszcza?” On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła. „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników.36-50). a ona. http://www.19-23). a którym zatrzymacie. Widząc to faryzeusz. nadeszło centralne wydarzenie całej historii i rozpoczęło się królowanie Boga.

Najpierw jest Boży dar i dopiero dzięki niemu możemy zerwać z naszym grzechem. co nie było fizycznie rzeczą trudną – palestyńskie domy w tamtych czasach miały dachy zrobione z gałęzi i gliny. mówi: Dziecko. Ojciec Święty Jan Paweł II proponuje szczególnie dwa teksty do rozważenia w tych tajemnicach. w jaki dostali się do Niego. ale uczynienie skoku do przodu i wejście do królestwa. ukazuje drogę. Nawrócenie wymaga wiary i zaufania Jezusowi Chrystusowi. Sam Jezus. wasze serca. O tym. naprawdę prowadzi do życia. tak jakby zbawienie miało być zapłatą za nasze wysiłki. Odkryli dach domu. widząc nosze z chorym zjeżdżające z sufitu. wierzcie Jezusowi. które przyszło do ludzi darmowo. zachowania Prawa. Zarzućcie sieci. ufajcie Ewangelii. leczy słabości. Antoniego. przemieniajcie wasze umysły. że Jezus wielu chorych uzdrowił. wasze myślenie. metanoeite znaczy nawracajcie się. 218–220. mówi nam sposób. Przed Jezusem nawrócenie miało znaczenie moralne – polegało na zmianie obyczajów. Przyszło czterech – być może przyjaciele lub krewni chorego – i bardzo chcieli dostać się z nim do Mistrza. Wierzcie w Ewangelię. Wrocław 2002. rozeszła się wieść. Nigdzie nie było wolnego miejsca. niczym owce pozbawione pasterza. Bóg nie czeka. wypędza złe duchy. odpuszczone są twoje grzechy. egoizmem. św. który otwiera nam oczy. którzy zgorszyli się tymi słowami i myśleli w sercach swoich. uchwycenie zbawienia. Wyd. zacznie spełniać dobre uczynki. Jezus chodzi po wsiach i miasteczkach i głosi Ewangelię. s. że musimy się nawrócić. W Ewangeliach liczne sa opisy cudów Jezusa. aż człowiek zrobi pierwszy krok. Raniero Cantalamessa.się i wierzcie w Ewangelię – gr. że jest w domu – zapewne w domu Szymona Piotra.rozaniec. egocentryzmem58 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 35 Nawracajcie się i wierzcie. W domu siedziało też kilku uczonych w Piśmie. Pewnego dnia. do których dom należał. bo 58 Zob. aż radykalnie zmieni swoje życie. gdy Jezus przeby wał w Kafarnaum. że Jezus bluźni. na zreformowaniu własnego życia. bo zbawienie do nas już przyszło. http://www. Jezus to zmienia – nawrócenie nie znaczy już zawrócenia ze złej drogi i powrotu do starego przymierza. Uzdrawia chorych. Natychmiast więc zgromadził się tam tak wielki tłum. Trzecia tajemnica światła zachęca nas do rozważenia całej publicznej działalności Jezusa.dominikanie. Bóg daje nam swoją łaskę i dzięki tej łasce możemy zmienić nasze złe uczynki. Wszystko bowiem było Jego głoszeniem królestwa Bożego i wzywaniem do nawrócenia. by zbawienie przyszło do nas. ale i zadziwić wiarą tych ludzi. Jezus lituje się nad ludźmi – biednymi. narażało ich to natomiast z pewnością na drwiny tłumu i gniew ludzi. Pierwszy opisuje uzdrowienie paralityka. Wiedzieli już. i widząc ich wiarę. jak bardzo musieli być zdeterminowani. Odtąd nie jest już tak. ale mamy się nawrócić. chyba nie mógł się nie uśmiechnąć.pl/ . samotnymi i zgnębionymi. Nie. a Jezus wszystkim głosił naukę. z wolnej inicjatywy kochającego Boga. że nie można było wejść przez drzwi.

są im odpuszczone. A Jezus zbliżył się do nich. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 4. postawię tu trzy namioty: jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.dominikanie. oto obłok świetlany osłonił ich. że jest możliwa odbudowa jej zranionego serca. Możemy sobie wyobrazić konsternację i zgorszenie faryzeusza. W podobny sposób owa grzeszna kobieta okazała Jezusowi więcej czci i szacunku niż gospodarz. Gdyby On wiedział. przyszła tam pewna prostytutka. i by pokazać im swoją władzę odpuszczania grzechów. a on uzdrowiony wstał i wyszedł na oczach wszystkich. Jego słuchajcie!” Uczniowie. w którym mam upodobanie. Obaj okazują wdzięczność – proporcjonalnie do wielkości długu. Przemienienie na górze Tabor Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. tylko samego Jezusa. że tu jesteśmy. nikogo nie widzieli. namaszczała Mu stopy olejkiem i włosami je wycierała. Kobieta. jaki zawód wykonuje. ponieważ bardzo umiłowała. Potępiona przez otoczenie kobieta znalazła obrońcę w Jezusie. że odpuszczone są jego grzechy. poranione grzechem serca. i wiedzieli. Jana. Jezus chce nam udzielać swojego przebaczenia. Którym odpuścicie grzechy. dotknął ich i rzekł: „Wstańcie. Jezus poznał w swym duchu. tak by mogło ono kochać czystą miłością zarówno Boga. a On je z miłością uzdrowi. szuka życia w promieniach autentycznej miłości i znajduje je. a sam zaniedbał wobec Jezusa tego wszystkiego. a z obłoku odezwał się głos: „ To jest mój Syn umiłowany. Jezus jej przebacza i daje wiarę w to. która miała już dość grzechu. jeśli chcesz. rozmawiający z Nim.. Gdy on jeszcze mówił. Jakuba oraz brata jego. Wystarczy oddać Jezusowi nasze rozbite. Odpuszczono jej liczne grzechy. którego On nie mógłby odp uścić. kim ona jest. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce. Piękna i wzruszająca scena. Prośmy o to w tej tajemnicy różańcowej. Jego serce jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. wierzyciel obydwóm darował. którą wszyscy znali. że tak myślą.pl/ . Drugie wydarzenie do rozważenia to Łukaszowy opis pobytu Jezusa w domu faryzeusza Szymona. i powiedział: Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi. Kiedy Jezus przyszedł do Szymona. kazał wstać paralitykowi. osobno. bo wie. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie. jego ironiczny uśmiech. dobrze. nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy.rozaniec. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz. 36 http://www... Kobieta płakała u stóp Jezusa. wziął swoje łoże i poszedł. a drugi 50 denarów. czy też żeby wstał. i zaprowadził ich na górę wysoką. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu przekazał władzę odpuszczania grz echów swoim uczniom. że każdy z nas tego potrzebuje. upadli na twarz i bardzo się zlękli. słysząc to. z których jeden był winien wierzycielowi 500. co nakazywały ówczesne zwyczaje i kurtuazja. jak i człowieka. Jezus na ten ironiczny uśmiech odpowiada przypowieścią o dwóch dłużnikach. odzienie zaś stało się białe jak światło. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Gdy nie mieli z czego oddać.tylko Bóg może odpuścić grzechy. żeby spożyć z nim posiłek. którego zgorszyła jej obecność. Nie ma takiego grzechu.

całą rozpoczętą już działalność ap ostolską. 60 Zob.2-8). Piotra. Maciej Bielawski. jak chcieli. s. 59 Zob. a nie poznali go i postąpili z nim tak. Kraków 2005. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. Wtedy uczniowie zrozumieli. a w V wieku było już popularne w Bizancjum. dobrze. gdy się rozejrzeli. Tam się przemienił wobec nich. i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem. Minęło sześć dni od wyznania wiary przez Piotra pod Cezareą Filipową i zapowiedzi męki przez Jezusa. Ale dopiero w wieku XV papież Kalikst III wprowadzi święto do kalendarza liturgicznego na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich nad armią turecką pod Belgradem60. postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie. Trzej Ewangeliści opisują nam przemienienie Jezusa na górze Tabor. w trakcie którego wspomina się mękę Jezusa na krzyżu. Jego odzienie stało się lśniąco białe. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł. co powiedzieć. Homini. tak byli przestraszeni. Jezus przykazał im. Na Zachodzie pierwszą wzmiankę o tym święcie odnajdujemy w X wieku. tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. Uczniowie zostawią za sobą wszystkie sprawy i troski. ukrzyżowanie Jezusa miało nastąpić czterdzieści dni po Jego przemienieniu. http://www. mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu. 69. Nie wiedział bowiem. Wyd. s. Wyrwani z codziennego rytmu życia. Jego słuchajcie!” i zaraz potem. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. nikogo już nie widzieli przy sobie. Wtedy zapytali Go uczniowie: „Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą.dominikanie. przyjaciół. Syrii i Armenii.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 37  . To Jezus wybiera ich spośród i nnych Apostołów i wyprowadza na odosobnione miejsce. że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. z czego św. gdzie jest cisza.A gdy schodzili z góry. czym sam żyję”.1-13). 354. samotność. a z obłoku odezwał się głos: „ To jest mój Syn umiłowany. gdy na górze Tabor wzniesiono kościół pod ty m wezwaniem. że mówił im o Janie Chrzcicielu( Mt 17. jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Dlatego też święto Przemienienia ustalono na dzień 6 sierpnia. Według Tradycji. aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. „Karmię was tym. osłaniający ich.rozaniec. Kraków 1982. że tu jesteśmy. i zjawił się obłok. tylko samego Jezusa (Mk 9. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”. Jakuba i Jana i prowadzi ich osobno na górę wysoką. pracę.. czyli na czterdzieści dni przed świętem Podwyższenia Krzyża celebrowanym 14 września. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi. Pan zabiera z sobą trzech Apostołów – Piotra. którzy rozmawiali z Jezusem. seria Ojcowie żywi. Z czasem stało się jednym z ważniejszych świąt chrześcijańskiego Wschodu59. Święto Prz emienienia rozpowszechniło się. Marek mógł korzystać z naocznego świadectwa św. oddalenie od wszelkiego zgiełku. Tajemnicę przemienienia Kościół kontempluje zasadniczo dwa razy w ciągu roku liturgicznego: 6 sierpnia w święto Przemienienia i w II Niedzielę Wielkiego Postu.idą za Jezusem tam. Blask ikon.

Salwator. nowe życie w niebie porównuje się do lśniąco białego odzienia. że Mojżesz i Eliasz „rozmawiali” z Jezusem. którego miał dopełnić w Jeruzalem (Łk 9. dobrze. a Mojżesz i Eliasz są jakby potwierdzeniem Jego słów. ale Synem. postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie. Kraków 2002. że przemiana Jezusa dokonała się podczas modlitwy. Według trad ycji żydowskiej. czego ta rozmowa dotyczyła: mówili o Jego odejściu.Tam się przemienił wobec nich. Jego twarz rozjaśnia nie tylko chwała Boga. Jezus niedawno zapowiedział uczniom swoją mękę (Łk 9. to modlitwa stanowi uprzywilejowaną drogę do tego celu. wygląd Jego twarzy się odmienił. Łukasz (Łk 9. Modlitwa Jezusa jest „kluczem” do zrozumienia całego wydarzenia.rozaniec. ale także reprezentanci początku i końca tej historii zbawienia. W czasie przemienienia Jezusa ukazują się Eliasz i Mojżesz. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Gdy się modlił. ale św. którzy z Nim rozmawiają. które oglądały chwałę Boga i były świadkami teofanii. Podobnie Jego szaty stały się białe jak światło. Reakcja Piotra na te wydarzenia jest różnie interpretowana przez egzegetów. Nie jest tym. a Mojżesz – Prawo.7b). jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza (Mk 9. Jego twarz nie była po prostu oświetlona. Raniero Cantalamessa.dominikanie. który rozmawia ze swoim ukochanym Ojcem niebieskim i pozwala przyjaciołom przeżywać chwile bliskości między Nimi. powie nam Ewangelista Mateusz. Wyd. Wynika stąd. który naucza. że tu jesteśmy. lecz jaśniała. Widzimy tutaj różnicę w stosunku do podobnych teofanii ze Starego Testamentu. którą możemy nie tylko kontemplować. Eliasz reprezentuje tu wszystkich proroków przepowiadających Mesjasza. ale raczej pozwala się widzieć jako Bóg. s. Chyba nie bez znaczenia bedzie powiedzieć. Chwała Boga jest Jego własną chwałą61. Być może ze strachu Piotr nie wiedział..31). Chwały Jezusa nie da się oddzielić od krzyża. On chce. Jezus jaśnieje własnym światłem. 2 Kor 3. Mojżesz i Eliasz to nie tylko symbole Prawa i Proroków. Męka znajduje się w sercu tajemnicy przemienienia. który jest także sędzią czasów ostatecznych.22 ). Tajemnica Przemienienia. Dzięki niej przemienienie staje się nam bliskie. ale i naśladować. żeby uczniowie stali się świadkami i uczestnikami Jego chwały potwierdzonej przez Ojca. W tym wydarzeniu został więc odkryty rąbek tajemnicy nowego życia. że światło nie pochodziło z zewnątrz. M arek i Mateusz mówią. jaka znalazła swoje urzeczywistnienie w Mesjaszu. Jezus nie jest jedną z wielkich postaci Starego Testamentu. którzy zostawili wszystko i poszli za Nim na ubocze. które przychodzi z nieba. ale wobec tych. 20. ale z wnętrza Jezusa. odzienie zaś stało się białe jak światło . Jeśli celem naśladowania Jezusa jest przemienienie się w Niego. Na górze Tabor Jezus nie jest mistrzem. Jezus nie przemienił się pośród zgiełku tłumów. Rabbi. lecz również Jego własna chwała.5 ).pl/ . a Jego odzienie stało się lśniąco białe – powie św. Łukasz podaje. staje się tą tajemnicą. który widzi Boga. a nie światłem odbitym. Twarz Jego zajaśniała jak słońce. 61 38 Zob.9-29). jak to było w przypadku Mojżesza (zob. http://www.

która daje nam odczuć całą swoją gorycz. do kłopotów. i w ten sposób wyraził chęć pozostania na górze. 64 „Karmię was tym. znak obecności Boga i Jego chwały osłania ich. Bóg dokonuje na swój sposób tego. ale Nowy Testament zaczyna go wiązać z Duchem Świętym i tak go interpretują Ojcowie komentujący przemienienie. nie musimy i nie możemy już szukać innych objawień63. A może Piotr tak dobrze czuł się w czasie widzenia. 33. Gaśnie światło. 30. Ale zanim przypadnie nam udział w chwale Pana. Leon Wielki64. pełnym objawieniem się Boga ludziom. często nie do udźwignięcia. żeby usunąć z serc uczniów zgorszenie krzyża. Znika obłok. Obłok jest widzialnym znakiem obecności Ducha Świętego. że chciał je przedłużyć. Także nie tylko nowym pośrednikiem objawienia. do rodzin. Kraków 1978. gdy się rozejrzeli. Tak jak uczniowie schodzili z góry Tabor. I zaraz potem. We wszystkim.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 39 . i ciemności. Ale tylko w Nim w pełni objawia się cała Trójca Święta. że nie widać nawet małego promyka światła. Nikt nie idzie do Ojca inaczej jak tylko przez Jezusa. I zjawił się obłok. http://www. że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem (Wj 34. nie ma już Mojżesza i Eliasza. Często z ich twarzy promieniował spokój i pogoda ducha. My wszyscy zmierzamy do tej chwały. Bardzo cierpimy i pytamy 62 63 Tamże s. nie wiedział. tylko samego Jezusa (Mk 9. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. jest nowym prawem. a teraz wracają umocnieni tym widzeniem do swojej codzienności. Jego słuchajcie” (Mk 9. Jezus jest ostatecznym i pełnym wyrazem woli Ojca. choć dobrowolnie podjętej męki – powie św. powiedział nam Bóg w swoim Synu. Z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany. 61. którą otoczony jest Chrystus.7). co Piotr chciał dokonać na ludzki sposób: obłok. a także ujawnieniem majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w wierze. często nie do rozwiązania. Namioty Piotra są już niepotrzebne. Do swoich codziennych problemów.dominikanie. Obłok oznacza zazwyczaj chwałę Bożą. Oni spotkali Jezusa. Ale wracają „inni”. tak jak gołębica w czasie chrztu Jezusa w Jordanie62. Kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj. osłaniający ich (Mk 9. Chrystus zajmuje miejsce Prawa. do pracy. jakie mogłoby nastąpić na widok poniżającej.7b).8). promieniujący przedziwnym światłem. Życie stawia nas często w sytuacji próby. Jezus jest taki jak dawniej.29). Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A. często ogarniają nas ciemności tak wielkie.rozaniec. ale nowym. Dostrzegamy tylko rzeczywistość. nikogo już nie widzieli przy sobie. co mówi i co czyni. co konieczne. s. Tamże s. W tym Przemienieniu chodziło głównie o to.co mówi. aby uchronić Jezusa od zapowiedzianej męki. Wszystko. nie możemy się uchylać od udziału w Jego krzyżu. czym sam żyję”. Wiele razy obserwowałam ludzi wychodzących z modlitwy w kaplicy.

7-13. kiedy ofiarowywano Paschę. powiadam wam: jeden z was Mnie wyda. żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” i posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta.17 nn. w godzinie krzyża. aby nas umocnił w godzinie prób i ciemności. wyznaczając im spotkanie w domu Ojca i pozostawiając swój duchowy testament w symbolicznym geście – umyciu 40 http://www. A gdy zajęli miejsca i jedli. ten. Tam przygotujecie dla nas”. gdzie wejdzie. 5.. Pewne go dnia każdy z nas. który je ze Mną”. a tam znaleźli wszystko. której repreze ntantem był św. Niech światło Jego przemienienia będzie wtedy naszą nadzieją. A gdy jedli. a spotka was człowiek niosący dzban wody. Zob. jak o Nim jest napisane. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. Jan. Łk 22. upodobniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3. Prośmy Jezusa w tej tajemnicy różańca świętego. i pili z niego wszyscy. i rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza. lecz biada temu człowiekowi. mówiąc: „Bierzcie. coraz bardziej jaśniejąc. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  To był ostatni wieczór Jezusa.rozaniec. powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba. która za wielu będzie wylana. Całe to cierpienie przecież kiedyś się skończy. Ustanowienie Eucharystii W pierwszy dzień Przaśników. usłaną i gotową. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi.18). tak jak im powiedział.pl/ . powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia. Opowiedzieli o nim wszyscy czterej Ewangeliści.wtedy Pana: Dlaczego? W takiej próbie Ewangelia i przemienienie jaśnieją jako zadatek zwycięstwa. ten. połamał i dał im. ostatni posiłek był posiłkiem pożegnalnym. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: „Czyżbym ja?” On im rzekł: „Jeden z Dwunastu.12-25). Zaprawdę. podczas którego Nauczyciel dał uczniom ostateczne wskazania. to jest Ciało moje”. wziął chleb. który ze Mną rękę zanurza w misie. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie. Byłoby lepiej dla tego człowieka. kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym” (Mk 14. przez którego Syn Człowieczy będzie wydany.dominikanie. gdyby się nie narodził”. a także cały wszechświat zostanie przemieniony. Idźcie za nim i tam. ponieważ każdy będzie podobny do Jezusa My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle. Według jednej. także: Mt 26. dał im. odmówił błogosławieństwo. Jezus rzekł: „Zaprawdę. zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz. w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta. za sprawą Ducha Pańskiego. i przygotowali Paschę. Uczynili to jednak na podstawie różnych tradycji.

gdyż ceremoniał uczty pascha lnej przewidywał wówczas co najmniej trzy puchary. 40 http://www. Wynika z tego. istotę tego wieczoru i ostatniej wieczerzy sytuuje w ustanowieniu Eucharystii. w którym Jezus pragnie spożyć ucztę paschalną. Wrocław 1994. Inna tradycja. co p otrzebne do uczty paschalnej: gorzkie zioła. s. s. Poznań 2004. Ta Pascha będzie dla Niego ostatnią Pa schą przed Jego spełnieniem w królestwie. która swoim czerwonym kolorem miała przypomnieć Izraelitom ciężką pracę w niewoli przy wyrobie cegieł. W tym dniu przystąpili do Jezusa uczniowie z pytaniem. 184. Tam mają spotkać człowieka niosącego dzban z wodą. wreszcie dostateczną ilość wina. 66 Zob. A gdy jedli.8 – są nimi Piotr i Jan). W tym pomieszczeniu uczniowie mają przygotować wszystko. to jest Ciało Moje” (Mk 14. Jest pierwszy dzień Przaśników. a są to uczucia pełne nadziei. W drodze. Z nastaniem wieczoru – czyli według żydowskiej rachuby czasu.nóg. Sformułowania przytoczone przez Marka w opisie sceny ustanowienia Eucharystii: „brać”. Ukryte królestwo. misę z potrawą z owoców. za którym mają iść. Była to tzw. Eloi Leclerc. Wśród uczniów panuje poważny nastrój. Człowiek ten zaprowadzi ich do domu. „błogosławić”. haggada paschalna. Jezus mówi im o tym. Miała ona Żydom przypominać historyczny moment wyzwolenia z niewoli egipskiej. że jest to decydująca chwila. wyposażony w dywany. Jezus był głową takiej wspólnoty złożonej z Apostołów i dlatego mógł wydać zlecenie przygotowania uroczystości. jak bardzo chciał spożyć tę Paschę razem z nimi. Jezus posyła dwóch z nich do miasta (według Łk 22. Po niej spożywano baranka paschalnego.22). jak im Nauczyciel polecił.dominikanie. a mianowicie daru. Jezus zasiada ze swoimi bliskimi w pokoju na górze. „łamać” to 65 Zob. Obie tradycje odwołują się do tego samego wydarzenia. Wieczerzę paschalną spożywano zazwyczaj w gronie rodzinnym lub w gronie najbliższych przyjaciół.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 41 . niekwaszone chleby i specjalnie gorzkie zioła. o kogo chodzi. gdyż normalnie wodę w dzbanach nosiły kobiety. odmówił błogosławieństwo. zanim będzie cierpiał. po zachodzie słońca – obchodzono w domach uroczystość paschalną. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. ale Jezus mówił tylko ogólnie o przygotowaniu wieczerzy66. Passio Domini nostri Jesu Christi. którą powtarzają Ewangelie synoptyczne. wziął chleb. Antoniego. że gospodarz wiedział. Czują. czyli sam dzień Paschy. św. w których określa się jako Rabbi. Dzieli się z nimi swoimi najgłębszymi uczuciami. Ojciec rodziny lub ktoś będący głową zebranej wspólnoty objaśniał sens i znaczenie tej wieczerzy. mówiąc: „Bierzcie. której centralnym wydarzeniem była rytualna wieczerza. Hugolin Langkammer OFM. Uczniowie zrobili tak. w liczbie 10–12 osób. Nie ma tu mowy o baranku paschalnym. Mężczyzna niosący dzban z wodą był nieomylnym znakiem rozpoznawczym. gdzie mają przygotować wieczerzę paschalną. Gospodarzowi wystarczy powtórzyć słowa Jezusa. i trzymał w pogotowiu przestronny pokój na piętrze. który Jezus czyni swym bliskim z własnego życia65. który przygotowali apostołowie. Wyd. połamał i dał im.rozaniec.

i krew. http://www. Jezus przeprowadza identyfikację pomiędzy swoją Osobą a chlebem.Człowiek uświadamia sobie. że zdrajcą może być właśnie on. stają się uczestnikami tego przymierza. W czasie uczty Jezus zapowiada zdradę jednego z uczniów – jeden z was Mnie wyda. Określenie „Ciało i Krew” w kontekście męki i śmierci Jezusa oznaczają ciało. zwątpi enia. instynkty zd uszone zbyt późno.. a więc chodzi o człowieka. podniósł na mnie piętę. że jest w nim dość brudu nie na jedną. Ewangelia św. Gdy Jezus mówi w czasie uczty o zdradzie. niewypowiedziane głośno myśli. Eucharystia to ofiara za grz echy wszystkich ludzi. Jezus ofiarowuje swoją krew Bogu. Ks. Tej jeszcze nocy pewny siebie Piotr.. Inni uczniowie rozproszą się i uciekną. gniewu. Jest jednym z bliskich Jezusowi uczniów. Zdrajca jest wśród zgromadzonych i bierze udział w posiłku. symbolem wspólnoty z Tym.dominikanie.typowe określenia z żydowskiej modlitwy przy stole. który mówił: Choćby wszyscy zwątpili. że Jezus wyraźnie pokazał uczniom.. ten. O trzecim kielichu Jezus mówi: To jest moja Krew Przymierza. 68 Zob.. pożądania. Jest to szokujące i niepojęte. uczniowie spoglądają niepewni jeden na drugiego. Podczas żydowskiej Paschy między błogosławieństwem chleba a trzecim kielichem spożywano baranka paschalnego. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. która za wielu będzie wylana (Mk 14. 272. która zostanie wylana.. Uczniowie zaś.to jest Ciało Moje”.18). że przed człowiekiem odsłaniają się wszystkie mroczne kryjówki jego serca. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja? Każdy z Apostołów ma przez chwilę świadomość. Judasz zdradzi Jezusa chwilę później w Ogrodzie Oliwnym za pośrednictwem jednego z najświętszych znaków miłości – pocałunku. s. zazdrości. Poznań 1990. kto nie jest blisko.. Od tej chwili osobę Jezusa uobecniać będzie chleb spożywany wspólnie przez uczestników uczty67. Każdy nosi w sobie przecież dość pychy. Termin „krew” nawiązuje do śmierci na krzyżu i wskazuje na jej ofiarny charakter. s. Odżywają w pamięci wszystkie niewyznane grzechy. lenistwa. Wieczerza pa schalna oraz uczta dni ostatecznych zostają ze sobą powiązane. gdy dojdzie do aresztowania ich Mistrza. podobnie jak Mojżesz wylał krew zwi erząt ofiarnych na ołtarz i w ten sposób uświęcił przymierze... pełne jest zdrad. Nie może zdradzić ktoś. Andrzej Banaszek..24).10: Nawet mój przyjaciel. który przodkowie Izraelitów jedli w Egipcie. Alessandro Pronzato. W drodze. Nową rzeczą są słowa „Bierzcie.rozaniec. ale i każdego z nas. smutku. Chleb w świętowaniu Paschy był symbolem chleba upokorzenia. Warszawa 1996. który je ze Mną (Mk14. kto Go 67 42 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. to na pewno nie ja (Mk 14. Serce każdego z apostołów. które umrze. pijąc Jego Krew. któremu ufałem i który chleb mój jadał.. Zapowiedź zdrady przypom ina słowa Psalmu 41. który poniesie śmierć. który straci życie. lecz na wiele zdrad68. Ewangelista Jan powie. W trakcie Ostatniej Wieczerzy staje się on symbolem samego Jezusa.pl/ . Marka. wszystkie mroczne wybory.29) zdradzi Pana aż trzy razy. kto jest na zewnątrz wspólnoty. Niewygodne ewangelie. Jeden z was – te słowa sprawiają. 59.

Może w ten sposób chciał Go jeszcze sprowokować do działania. że z chciwości. myślą. jakie rozterki przeżywa ich przyjaciel. Ktoś wychodzi. Być może rozczarował się swoim Mistrzem. w swoim wnętrzu. jakby dawał im znak – pomóżcie temu człowiekowi. Tak słaba była pierwsza wspólnota eucharystyczna. że ze strachu. A była noc (J 13. Skąd taka w nim troska w godzinie panowania ciemności? Różaniec modlitwą Jana Pawła II 43 Judasz wychodzi sam w ciemną noc i nikt za nim nie wybiega. bo nie chciał dzielić losu Jezusa jako Jego uczeń. który odniesie zwycięstwo nad okupantem. http://www. Sp odziewał się. poddając się rozpaczy. To ten. i to właściwie była pierwsza profanacja Eucharystii. zupełnie tak.. Nikt nie stanie przy Panu.rozaniec. Nikt jednak nie zrozumiał. Inni twierdzą. że jest On tym wymarzonym Mesjaszem. Ta wspólnota. Inni uczniowie rozproszą się i uciekną jak tchórze. gdy Judasz spostrzega swój błąd i próbuje go naprawić. Jedni mówią. Nie ma ich także wtedy. pamiętajmy jednak o tym. Piotr także tej nocy ulegnie lękowi i trzykrotnie zaprze się swego Mistrza. dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu (J 13.pl/ . za którą Jezus prosił Ojca.dominikanie. jakie kieruje do żołnierzy: Chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie (Mk 14. że idzie zrobić zakupy. doprowadzając do zmiany wyroku. lub nie chcą zauważyć. Judasz sam wychodzi w ciemną noc i sam niesie już noc w sobie. bo on Mnie już przekreślił. ale umęczone i poranione umarło na krzyżu. które nie zostało uzdrowione. Trudno nam zrozumieć słowa Judasza. że Kościół i chrześcijanie otrzymują uzdrowienie i zadatek życia od Ciała. Rozważając tę tajemnicę różańca. Nie widzą. aby była jednością.30) – zaznaczy Jan. za którą sam siebie złożył w ofierze przed chwilą.44). dlaczego zdradził Mistrza. Gdy Judasz wychodzi. bo zarobił na tym trzydzieści srebrników. a inni tego nie zauważają. Także wtedy pozostaje sam. co dzieje się z Judaszem. Jezus wiedział doskonale. Nie wiemy. Pokazuje uczniom wyraźnie. bo miał pieczę nad trzosem. o co Mu chodzi..zdradzi.26). i kończy tragicznie. już się rozbiła.

gdy On jeszcze mówił. dla Ciebie wszystko jest możliwe. Modlitwa Pan Jezusa w Ogrójcu Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Ja tymczasem się pomodlę”. zastał ich śpiących. uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. którego pocałuję. Wstańcie. jeszcze usilniej się modlił. 44 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Jezus mu rzekł: „Judaszu. tej nocy. Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli ( Mk 14. Ojcze. rzekł Jezus do swoich uczniów: „Usiądźcie tutaj. Lecz gdy powstanę.Tajemnice bolesne 1. rzekł do nich: „Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina. A Jezus im rzekł: „Wszyscy zwątpicie we Mnie. A zdrajca dał im taki znak: „Ten. i mówił: „Abba. ale ciało słabe”. Gdy przyszedł po raz trzeci. duch wprawdzie ochoczy. I zaraz. jeden z Dwunastu. i rzekł do nich: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci. żeby Mnie pojmać. Na to rzekł Mu Piotr: „Choćby wszyscy zwątpili. chodźmy. a Jego pot był jak gęste krople krwi. co Ty niech się stanie”. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani. zanim kogut dwa razy zapieje. a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów. którzy tam stali. przystąpił do Jezusa i rzekł: „Rabbi!”. gdyż oczy ich były zmorzone snem. Wszyscy zresztą tak samo mówili. zabierz ten kielich ode Mnie. udam się przed wami do Galilei”. co Mu odpowiedzieć. uczonych w Piśmie i starszych. Muszą się jednak wypełnić Pisma”. żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. zostańcie tu i czuwajcie”. Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. Odszedł znowu i modlił się. i odszedłszy nieco do przodu.26-50). Rzekł do Piotra: „Szymonie. Odpowiedział mu Jezus: „Zaprawdę. oto blisko jest mój zdrajca”. zjawił się Judasz. śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się. i nie wiedzieli.48). sączące się na ziemię (Łk 22. pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?” (Łk 22. jak na zbójcę. to na pewno nie ja”. ale to. chwyćcie Go i wyprowadźcie ostrożnie”. http://www. padł na ziemię i modlił się.44). co Ja chcę. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza. wypowiadając te same słowa. nie wyprę się Ciebie”. to właśnie On. Gdy wrócił.dominikanie. dobył miecza. i pocałował Go. a nie pochwyciliście Mnie. Wziął z sobą Piotra. Pogrążony w udręce.pl/ . Potem wrócił i zastał ich śpiących. Codziennie nauczałem u was w świątyni. a rozproszą się owce. oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. A jeden z tych. Lecz on tym bardziej zapewniał: „Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą. powiadam ci: dzisiaj. Lecz nie to.rozaniec. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: „ Wyszliście z mieczami i kijami. abyście nie ulegli pokusie. Skoro tylko przyszedł.

Ogród Oliwny. że Go nie opuszczą. nie wyprze się Mistrza. on jeden na pewno nie zwątpi. i został wysłuchany dzięki swej uległości. Przepowiedział uczniom. by samemu stawić czoła tak poważnym zagrożeniom. Słowa Piotra mówią o jego zarozumiałości. że wszyscy oni stchórzą w obliczu Jego pozornej niemocy. że ceni siebie wyżej od pozostałych uczniów. Dla Jezusa jest to ostatni moment. żeby byli razem z Nim. s. że choćby miał umrzeć. a także o tym. Być może należał do właściciela domu. który mógł Go wybawić od śmierci. A gdy wszystko wykonał. ze swego lęku. najbliższych przyjaciół – Piotrem. Pan przepowiada Piotrowi trzykrotne zaparcie się Go. że choćby wszyscy zwątpili w Niego. gdy trzeba będzie zdecydowanie zamanifestować wierność wobec Niego. zupełnie jakby nie czuł się na siłach.7-9). Jezus podejmuje jednak inną decyzję. Jezus wygłosił smutne przepowiednie. by ominęła Go ta godzina męki. H. jeszcze w południowym obrębie miasta. W odpowiedzi Piotr zapewnia Go. Sam ogród znajdował się na jej zachodnim zboczu. Oni to stają się świadkami Jego modlitwy. Osuwa się na ziemię i woła do Ojca. jak bardzo jest udręczony i jak wielki ogarnia Go lęk. Langkammer. Przed wyruszeniem w drogę odśpiewano drugą część hymnu Hallel (Ps 115-118). gdzie Jezus odbywał z uczniami ucztę pożegnalną69. dla Ciebie wszystko jest możliwe.7 – mówiący o rozproszeniu owiec w momencie uderzenia w Pasterza. która prowadziła przez dolinę Cedronu. To zwrot małego dziecka do ojca – 69 Zob.dominikanie. Na to butny Piotr jeszcze raz zapewnia. Aramejski termin Abba był niewątpliwie słowem. I chociaż był Synem. tzn. W drodze na Górę Oliwną. Sam natomiast oddala się od nich i modli się samotności. Prosi. Jezus cytuje tutaj tekst z Księgi Zachariasza 13.  Wszyscy czterej Ewangeliści opisują pójście Jezusa z uczniami na Górę Oliwną. cyt. które nazywa się Getsemani. Uczniowie widzą. W tym trudnym momencie p otrzebuje ich obecności. Jezus woła: Abba. Uczniowie również zapewnili Jezusa.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 45 . J ezus prosi ich. 52. Jakubem i Janem. że ich wiara zachwieje się. którzy Go słuchają (Hbr 5.rozaniec. Nocna ucieczka przez Górę Oliwną udaremniłaby Jego pojm anie. którym Jezus zwracał się do Boga.Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił On gorące prośby i błagania do Tego. nauczył się posłuszeństwa przez to. http://www. Droga przez dolinę Cedronu prowadzi do miejsca. Zostawia uczniów i oddala się z trójką wybranych. stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich.. Im to zwierza się ze swoich duchowych cierpień. żeby czuwali i modlili się. żeby uciec z Jerozolimy i umknąć wrogom. zadufaniu w sobie. dz. Tak bardzo byli zarozumiali i wierzyli we własne siły. Ojcze. co wycierpiał. w którym spożywali wieczerzę. zabierz ten kielich ode Mnie.

Jezus. Lecz teraz brzmi to jak okrzyk trwogi. 192. Zdaje sobie sprawę. o swoje ocalenie. Ale jest to także czas. zapadając w sen. Nieobecność Ojca to agonia Syna – agonia.dominikanie. że znakiem. jak na t ajemniczy zamiar Ojca. by dokonać aresztowania. Tymczasem przybywa Judasz z wysłannikami arcykapłanów i starszych oraz z liczną zgrają. teraz sam pogrążony jest w uczuciu oddalenia i Jego nieobecności.pl/ .Abba znaczy tatusiu. która ukazuje. by wyrwał Go tak okrutnej śmierci. że zdarzają się w życiu człowieka sytuacje tak bolesne i krytyczne. Wie. posnęli. Nie mógł żyć poza Ojcem. że to. Do człowieka należy wziąć w swe ręce przeznaczenie i nadać mu sens. dz. trwoży i woła. gdy chodził i nauczał. w jaki pojawili się ludzie nasłani przez arcykapłanów. że zdrady dopuszcza się przyjaciel. jest otchłanią grozy. Gotowość Jezusa do pełnienia woli Bożej osiąga doskonałą pełnię. Jezus wie. jaka łączyła Jezusa z Ojcem. by nigdy się od Boga nie oddalił. którym pozwoli rozpoznać Jezusa. wyrażające szczególną więź. gdy człowiek powinien pozwolić Bogu być Bogiem. skrajnego lęku lub osłabienia.. Łukasz powie. pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Jak wielki musiał być Jego ból. Nie dyktuje mu. Jezus ogołocił się ze wszystkiego – wszystko spoczywa w rękach Ojca. Dlatego zachęca uczniów do czuwania i modlitwy. Woleli uciec przed próbą. i Jego Ojca. Jezus prosi Ojca. będzie pocałunek. W ten sposób stawiają czoła problemowi. którzy byli tak blisko Niego przez cały czas. że mogą spowodować oddalenie się od Boga i zarazem utratę zbawienia. których prosił o czuwanie. s. Jezus błaga Ojca. by Go wybawił od okrutnej śmierci na krzyżu i przekleństwa związanego z tym rodzajem kary. co Go czeka. W czasie Jego modlitwy najbliżsi uczniowie. Całe człowieczeństwo Jezusa buntuje się. Eloi Leclerc. który nauczał o bliskości Boga. który spada na nieprzyjaciół. gdy Bóg pozwala człowiekowi być człowiekiem i samemu decydować. Wołanie pełne czułości i ufności.rozaniec. bo tylko Bóg może dodać nowych łask i siły do udźwignięcia tego ciężaru. ale także śmierć sprawiedliwego. że zdrady dopuszcza się jeden z tych. http://www. Modlitwa ma umocnić więź człowieka z Bogiem. odpowiadał met o70 46 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. by Go nie opuszczał. Medycyna zna przypadki tak silnego wstrząsu psychicznego. cyt. do jakiego stopnia Jezus czuł się Synem. w pełni wolności. co ma robić. którą Bóg przewidział w swoich planach. Ponieważ jest noc. że Jego pot w czasie modlitwy był jak gęste krople krwi. Odz yskuje siły. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi Judaszowi – Judaszu. że uczniowie znaleźli się w niebezpieczeństwie niezrozumienia i Jego. Po raz pierwszy prosi Ojca za siebie samego. którego zrealizowanie należy do Niego70. by zaakceptować śmierć. Kielich symbolizował gniew Boży. Sposób. kiedy człowiek może doświadczyć „krwawego potu” – hematidrozy. Judasz umawia się . Ale Jego modlitwa kończy się całkowitym poddaniem woli Ojca. Pocałunek – najświętszy znak miłości staje się narzędziem zdrady. patrząc na nią jako na wolę Ojca.. w uwielbieniu Jego tajemnicy. Ta chwila mi lczenia Boga to czas.

co mówisz”.53-64). mówiąc: „Nie wiem i nie rozumiem. Prośmy w tej tajemnicy różańca.rozaniec. znowu zaczęła mówić do tych. jak on mówił: „Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny. (Mk 14. Po chwili ci. śmiercią. że wszystko to. W tym momencie w przerażeniu opuszczają Go wszyscy Jego uczniowie. jest wynikiem woli Bożej. ujrzawszy go. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. przypatrzyła mu się i rzekła: „I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem”. i wyszedł na zewnątrz do przedsionka. Po uderzeniu Pasterza owce ulegają rozproszeniu. nie ręką ludzką uczyniony”. Ale podkreśla. a kogut zapiał. A ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi”. ale świadectwa te nie były zgodne.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 47 . Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: „Czy ty jesteś Mesjasz. Jak wam się zdaje?” Oni zaś wszyscy wydali wyrok. o którym mówicie”. że Ojciec wie najlepiej. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi. A Jezus przecież nauczał jawnie i publicznie. 2. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu. Lecz on zaprzeczył. A on ponownie zaprzeczył. i Jezus zostaje sam w swoim cierpieniu. na dziedzińcu. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: „Myśmy słyszeli. Służąca. lękając się reakcji tłumów. Teraz władza wykorzystuje ciemność nocy. lecz nie znaleźli. bezsensem. że winien jest śmierci. Jezus zarzuca oprawcom przewrotność i tchórzostwo. aby Go zgładzić. jesteś także Galilejczykiem”. u którego zebrali się wszyscy arcykapłani. którzy tam stali. starsi i uczeni w Piśmie. przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Wspomniał Piotr na słowa. co jest dobre. samotnością. byśmy zawsze pamiętali.dom. objawionej wcześniej przez usta proroków. mówili znowu do Piotra: „ Na pewno jesteś jednym z nich. byśmy tak jak On potrafili wtedy powiedzieć – „nie moja. lecz wtedy bali się Go pojmać. i nie daje nic ponad nasze siły. jakimi posługiwano się przy pojmowaniu niebezpiecznych przestępców. Prośmy. które mu powiedział Je- http://www. Syn Błogosławionego?” Jezus odpowiedział: „Ja jestem. co oni zeznają przeciw tobie?” Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Kiedy Piotr był na dole. że On już ten lęk „wziął na siebie” w Ogrójcu. którzy tam stali:” To jest jeden z nich”. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: „Nic nie odpowiadasz na to. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: „ Nie znam tego człowieka. Piotr zaś szedł za Nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana.dominikanie. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. lecz Twoja wola niech się stanie” z wiarą. że Jezus jest nami w naszym lęku przed cierpieniem. i zaraz powtórnie zapiał kogut. by pojmać Go jak złoczyńcę. Biczowanie Pana Jezusa A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: „Na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu. co się teraz dzieje.

Cechą żydowskiego procesu jest przesłuchanie świadków. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego. nim kogut dwa razy zapieje. i wybuchnął płaczem (Mk 14.66-72). że świadkowie wypowiadają niezgodne oskarżenia. uwolnił im Barabasza. że Jezus musi umrzeć (Mk 14. Piłat zapytał Go: „Czy ty jesteś Królem żydowskim?” Odpowiedział mu: „Tak. dokonuje się ciąg dalszy dramatu Piotra. zanim jeszcze doszło do formalnego oskarżenia przed namiestnikiem rzymskim. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział. Piłat ponownie ich zapytał: „Cóż więc mam uczynić z tym. Arcykapłan dopatruje się w słowach Jezusa bluźnierstwa i na znak protestu rozdziera swe szaty. zwracając się do Jezusa. jak to było wówczas w zwyczaju. ale Jezus odp owiada milczeniem. więc wypowiedź Jezusa była wystarczająca. Piłat im odpowiedział: „Jeśli chcecie. Ingeruje więc arcykapłan. Od początku wiadomo. Synem Błogosławionego. W czasie gdy Jezus jest przesłuchiwany u arcykapłana.rozaniec.dominikanie. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  Nocą. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. uwolnię wam Króla żydowskiego?” Wiedział bowiem. by uznać Go winnym kary śmierci za popełnienie bluźnierstwa.pl/ 48 . żeby znaleźć w Nim winę. toczy się rozprawa przeciwko Jezusowi. zwany Barabaszem. Oskarżyciele Jezusa z góry byli nastawieni na to. przy czym wymagana jest niezwykła zgodność w zeznaniach przynajmniej dwóch świadków. Piłat ponownie Go zapytał: „Nic nie odpowiadasz? Zważ. tak że Piłat się dziwił. A był tam jeden. chcąc zadowolić tłum. o jakie rzeczy cię oskarżają”. mówiącej o chwalebnym przyjściu Syna Człowieczego na obłoku i zasiadaniu po prawicy Boga. Ja nim jestem”.zus: „Pierwej. teraz – jak powie Ewangelista – idzie za Jezusem w oddali. co zawsze dla nich czynił. który zawsze był tak blisko Jezusa. że arcykapłani wydali Go przez zawiść. W ciemnościach nocy zbliża http://www. Tylko Bóg był uważany za ostatecznego sędziego. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia. Piotr po ucieczce z Getsemani przełamał swój strach i przyszedł na dziedziniec arcykapłana. Szukano jednak wystarczająco obciążającego Jezusa mat eriału. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Lecz arcykapłani podburzyli tłum. żeby uwolnił im raczej Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk 15.1-15). którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. uczeni w Piśmie i starsi. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Zebrało się całe gremium kierownicze Żydów w Jerozolimie: arcykapłani. co oznaczało udział Jezusa w mocy i władzy Najwyższego. Sytuacja skomplikowała się o tyle. którego żądali. Na to Jezus odpowiada słowami Księgi Daniela. Apostoł.55) – decyzja o Jego śmierci zapadła już wcześniej. czy jest Mesjaszem. w obecności całego Sanhedrynu. uwięziony z buntownikami. którego nazywacie Królem żydowskim?” Odpowiedzieli mu krzykiem: „ Ukrzyżuj go!” Wtedy Piłat. trzy razy Mnie się wyprzesz”. co On na to. Arcykapłan stawia więc pytania. który sam tylko miał prawo wymierzyć karę śmierci.

Pytanie. że lepiej się teraz do Mistrza nie przyznawać.. W odróżnieniu od żydowskiej procedury prawnej.. Wczesnym rankiem. od którego Bóg się odwrócił.. Człowieka.. bo służąca go rozpoznaje jako jednego z nich. wspólnoty. że Piotr znał innego Jezusa: cudotwórcę. s. który był dla niego wszystkim.. Piotr wychodzi na zewnątrz i wybucha płaczem. prowadzą Go do Piłata. gdy jednak służąca powtarza. fizycznie. rzymski trybunał dopuszczał możliwość obrony i oskarżonego przesłuchiwano osobiście71. Łukasz powie. cyt. nim kogut zapieje.. że nie zna tego człowieka. że Pan obrócił się i spojrzał na Piotra (Łk 22. nie butny. gdy już Sanhedryn powziął uchwałę o śmierci Jezusa. już po wniebowstąpieniu Pana. Gdy trzeci raz słyszy. Poświęcił dla Jezusa wszystko. dz. Piotr przecież nie przestał kochać Jezusa.. dlatego członkowie Sanhedrynu musieli udać się do namiestnika rzymskiego – Poncjusza Piłata. żonę.... Zdaje sobie jednak sprawę z tego. zaklina się i zapiera. ale pełen pokory i świadomości swego tchórzostwa i grzechu. http://www. Piotr znowu zaprzecza. że jest jednym z uczniów Jezusa. która przekreśla całe lata życia. ale tylko z daleka. opiera się na oskarżeniach Sanhedrynu. udaje. że nie zna Tego. usiłującego walczyć o wolność Żydów. gdy On mnie tak bardzo potrzebował. że nie wie i nie rozumie. i nagle słyszy pianie koguta. rodzinę.rozaniec. Na czas najważniejszych świąt P iłat. którego przychodziły słuchać tłumy. by móc szybko przeciwdziałać ewentualnym zamieszkom czy niepokojom. Raz na zawsze pozbawiony zostaje złudzeń co do swojej osoby i łzami obmywa swój grzech... Duchowo już od Niego odszedł. Ale okoliczności są takie.się do sług grzejących się przy ognisku. Jezusa p rzedstawiono jako samozwańczego króla mesjańskiego. ilekroć będzie głosił innym o Jego Męce i zmartwychwstaniu. wie lkiego uzdrowiciela.. Piotr pozostał przy Mistrzu.61). zawsze już dodaje: ale ja się Go zaparłem. Zostawił swój dom. że jest on jednym z nich. Trzy razy wyparł się znajomości z Mistrzem. którą kochał.. Jedna chwila słabości. choć Ten go ostrzegał. o czym ona mówi.. A teraz widzi słabego. Prawo rzymskie zakazywało Żydom wykonywać kary śmierci. pewny siebie i chełpliwy. trzy razy się Mnie wyprzesz.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 49 ... która w wypadku oskarżenia opierała się głównie na wypowiedziach świadków. Chce być blisko Jezusa. by ten zatwierdził ich wyrok. Chodził z Jezusem wszędzie.. Chce być z Jezusem. Potem. związanego powrozami skazańca.. Być może było tak. który rezydował w Cezarei Nadmorskiej. ja Go z ostawiłem wtedy. żeby Piotr przypomniał sobie o Jego słowach: Dziś. które zadaje Jezusowi Piłat. Starał się upodobnić do swojego Mistrza – i to się chyba stało. i nagle pada uwaga służącej – i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. 69. Langkammer. przyjaźni. To już jest zupełnie inny Piotr. że jedynym powo71 Zo... ale z daleka od Jego krzyża. przybywał do Jerozolimy.dominikanie.. p orzucił pracę. ale wypiera się znajomości z Nim. To spojrzenie Jezusa pełne miłości wystarczyło. Piłat musiał to więc zinterpretować politycznie i w Jezusie zobaczyć politycznego przywódcę i powstańca. H. Piotr odpowiada.. nauczyciela. A teraz tchórzliwie kłamie. Wychodzi na zewnątrz.

że uderzenia zadawane były przez kogoś. Rany widoczne z przodu ciała są prawdopodobnie skutkiem zawijania się końców rzemieni przy uderzeniach w górnej części wokół klatki piersiowej i obojczyków. czyli do pretorium. Jest ich od 90 do 120. uwalnia zaś Barabasza. że to każdy z nas trzyma w swej ręce bicz. w dolnej wokół ud. jaką przewid ywało rzymskie prawo dla buntowników nie posiadających rzymskiego obywate lstwa. Jako narzędzie biczowania używano dyscypliny sporządzonej z 2-3 rzemieni zakończonych metalowymi kulkami lub kośćmi. Jan Wilson. że tłum zażąda Jego uwolnienia. Jakże wielki musiał być ból rozrywanego ciała najwrażliwszego z ludzi… Trzeba.dem wydania Jezusa jest nienawiść arcykapłanów.rozaniec. 3. Próbuje dalej pytać Jezusa i usłyszeć od Niego słowa obrony. J 19. ale i po nogach72. że skazaniec kończył życie pod razami biczów. co ust nie otwiera (Ps 38. Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pał acu. po to. kto stał z tyłu za ofiarą. Całun Turyński. abyśmy uświadomili sobie. milcząc. oskarżonego o zabójstwo w czasie rozruchów. że nie jest królem w aspekcie politycznym. zamierzał Go uwolnić. Ofiarę przywiązywano do słupa w taki sposób. Każdy z tych śladów ma ok. Przypomniał o zwyczaju uwalniania jednego z więźniów z okazji większych świąt. gdyż liczba uderzeń nie była ograniczona. rozch odzą się od poziomu lędźwi w górę z obu stron ramion i w dół od prawej strony na nogach. http://www. 42 –43. Nastawiony wrogo do Żydów. Instytut Wydawniczy Pax. chce powiedzieć. i jestem jak niemy. Biczowanie było okrutną karą pochodzenia rzymskiego stosowaną wobec niewolników. która miała skrócić męki na krzyżu wskutek uprzedniego obfitego upływu krwi. musiał się jednak liczyć z ich zdaniem. Rozpoczyna się fizyczna męka Jezusa. Zdarzało się niekiedy. możemy łatwiej sobie wyobrazić rany zadane podczas biczowania. a równocześnie bardziej uszkodzić ciało. oskarżanym o gwałtowność charakteru. ale On milczy. Piłat był namiestnikiem przekupnym. liczył na to. że zostanie oskarżony przed cezarem (zob. by plecy. którym za72 50 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Jezus.14).12). Jeśli o braz odbity na całunie to faktycznie obraz Jezusa.dominikanie. Piłat zaczyna tracić kontrolę nad sytuacją. czyli ukrzyżowania. ponieważ w tym czasie chwiejna była jego pozycja w Rzymie. że jest innym królem. Prawdopodobnie bijących było dwóch – jeden wyższy od swego towarzysza. okrucieństwo. 8 cm długości. s. Pokrywają one praktycznie całe ciało oprócz głowy. Lecz stało się inaczej. Słysząc o popularności Jezusa. skazuje Jezusa na chłostę i ukrzyżowanie. Można ocenić. Warszawa 1983. b y sprawić większy ból. A ja nie słyszę – jak głuchy. przy czym z wyraźnym sadyzmem uderzał on ofiarę nie tylko po plecach. a bojąc się. Rany zgrupowane są po trzy. Podburzony przez arcykapłanów lud domaga się uwolnienia Barabasza. Ostatnie badania Całunu Turyńskiego potwierdzają jego autentyczność. Nie widząc winy w Jezusie. rozboje. Dla Jezusa lud domaga się tego rodzaju kary. Na plecach jest ich najwięcej. przedramion i stóp.pl/ . pośladki i nogi były jednakowo wystawione na uderzenia.

Nie miał on wdzięku ani też blasku. Mąż boleści. chłostanego przez Boga i zdeptanego. ani wyglądu. wzgardzony tak. przed kim się twarz zakrywa. Prośmy w tej dziesiątce różańca. Oto się powiedzie mojemu Słudze. Jezus prosi nas. próżność.dominikanie. oswojony z cierpieniem.rozaniec. Kocha nas tak bardzo. włożyli Mu na głowę.16-20). byśmy Go już nie biczowali naszymi grzechami. potrząsają głową: „Zaufał Panu. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi.53.5). przez mój gniew. moje obżarstwo czy pijaństwo. Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją. a nie człowiek. moje lenistwo i opieszałość. wybije się. wywyższy i bardzo wyrośnie. królowie zamkną przed Nim usta. oddawali Mu hołd. aby chciano na niego popatrzeć. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. Krew z Jego ran obmywa nas z naszego grzechu. i pojmą coś niesłychanego (Iz 52. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. Pan Bóg otworzył mi ucho. zdruzgotany za nasze winy. i zwołali całą kohortę. on dźwigał nasze boleści. czyli do pretorium. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed http://www. rozwierają wargi. egoizm. jeśli go miłuje” (Ps 22. Królu żydowski!” Przy tym bili Go trzciną po głowie. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. pożądliwość. niechże go wyzwoli. aż zanurzymy się w Jego krwi. pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud. niechże go wyrwie. iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem.2-5). i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj. Cierniem ukoronowanie Różaniec modlitwą Jana Pawła II 51 Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu. A gdy Go wyszydzili. bo ujrzą coś. że Jego rany są naszym uzdrowi eniem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki rwącym mi brodę.7-9). jak ktoś. To nasz grzech zadaje rany Zbawicielowi. Tak wielka jest miłość Jezusa do nas. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia.13-15). by się nam podobał. czego im nigdy nie opowiadano. że umęczony i ubiczowany czeka. a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz. a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iż 53. którzy na mnie patrzą. a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.pl/ . 3. a my uznaliśmy go za skazańca. Ja zaś jestem robak. moją chorą ambicję. abyśmy w pokusie grzechu potrafili zobaczyć kochający wzrok ubiczowanego Zbawiciela – i jak Piotr wybuchnąć płaczem skruchy. zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty (Mk 15. aby odzyskać zdrowie. Jego rany – to rany zadane przez moją pychę. Lecz on był przebity za nasze grzechy.daje ból i rani najświętsze Ciało. Szydzą ze mnie wszyscy. pluli na Niego i przyklękając.

machając gałązkami palmowymi. Do czego zdolny jest człowiek w chwili napięcia i lęku? Żołnierze rzymscy byli świadkami. A teraz wszystko się zmieniło. Jak uroczyście witano Syna Dawida. aby Jego krew przelana podczas ukoronowania cierniem przemieniła nasz umysł. którzy byli świadkami procesu Jezusa. który już właściwie nie istnieje. nasz sposób myślenia. co dla nas wygodne. lecz nie znajdujemy dla Niego czasu. Ale czy nasze zachowanie nie szydzi często z Jego władzy nad nami? Wiemy. by robić to. dlatego jestem nieczuły na obelgi. Witaj Królu żydowski! Biją Go trzciną po głowie. boleśnie raniąc skórę i mięśnie aż do kości czaszki. dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem. by Jego krew uzdrowiła to. w cierniowej koronie staje przed nami i prosi o naszą miłość. i zaczyna się „teatr”. Teraz ten Król. Tan sam lud krzyczał przed chwilą: „Ukrzyżuj Go!”. Czy dzisiaj nie jesteśmy świadkami podobnych scen? Myślę o żołnierzach pilnujących więźniów w Iraku. co zraniło naszą wyobraźnię. Na głowę włożyli Mu koronę wykonaną z cierniowego krzewu (być może była to palestyńska roślina nazywana dziś spina Christi).  Po biczowaniu żołnierze rzymscy. że Jezus jest Synem Bożym. stoi przed nami jak żebrak. Mówimy. co nam się podoba. te myśli. czego nasz Pan i Król pragnie od nas.rozaniec.pl/ . jak lud słał płaszcze przed osiołkiem. Podchodzą do Niego. że jest prawdziwym Królem żydowskim i Królem nas wszystkich. te wszystkie obrazy i myśli. Tym większy jest ból Jezusa. a które ranią nas na nowo i prowadzą do grzechu. żeby nie poranić sobie rąk. a przy tym plują na Niego i drwią z Niego. dali upust swojej brutalności i zaczęli szydzić z Jezusa. krwawym płaszczu. Te szyderstwa mogły mieć związek z wyśmianiem Jezusa jako rzekomego Boga i Mesjasza. Na zakrwawione ramiona narzucają Mu purpurowy płaszcz. nad którymi nie zawsze panujemy. On. na którym siedział. ale też dawały wyraz pogardzie dla całego n arodu żydowskiego i jego przekonań religijnych. lecz jak często uciekamy od tego. Prośmy Go. który już jest skazany. Jezus w purpurowym. Słyszeli. Pan Bóg mnie wspomaga. że jest królem – chcą więc Mu teraz oddać należną „cześć”. zadając jeszcze większy ból. jak Jezus niedawno wjeżdżał uroczyście do J erozolimy.dominikanie. Prośmy. Widzieli. Pan i Król całego wszechświata. Żołnierz pomaga sobie przy wbijaniu Jezusowi na głowę cierniowej czapy jakimś narzędziem. My wiemy. czy nie tak dawno w Kosowie. przyklękają. skatowany i umęczony. oddając Mu szyderczy hołd. na cześć którego wołano: „Hosanna Synowi Dawidowemu!” – to tylko nędzny strzęp człowieka. że wstydu nie doznam (Iz 50. jak odpowiedział Piłatowi. że jest naszym Panem i Bogiem. który znaleźli. Plują więc na Niego i policzkują Go. a w rękę wciskają trzcinę zamiast berła. które powracają do 52 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www.zniewagami i opluciem.5–7).

ale cierpień i zniewag (. Wyjdźcie. Kraków 1998.. A jeśli będziemy Cię miłować. a tym samym nigdy nie przestał Cię kochać i Tobie się podobać! Miej litość nade mną.). gdyż przez swoją krew i swoją śmierć zechciałeś zaślubić nasze dusze. Medytacje pasyjne. tamtędy przechodził. którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin. kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona. i piersi. odn awiając dawny ból czy nienawiść.. płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni. ile dla mnie wycierpiałeś. cierpieć i być wzgardzonym dla Ciebie. który tak dużo Cię kosztowałem. nie płaczcie nade Mną. Jesteś Królem. jak tylko o to. Wj 4. oburzenie. pożądanie. które nie karmiły”. rozpal mocniej moje serce. O najpiękniejszy ze wszystkich ludzi! O największy z monarchów! Najukochańszy spośród wszystkich oblubieńców! Dlaczego cały okryty jesteś ranami i zniewagami? Jesteś Oblubieńcem. córki Syjonu. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie. Droga krzyżowa Następnie wyprowadzili Go.11). Umiłowany mój.dominikanie. oddając za was swoje życie na krzyżu (.. A szło za Nim mnóstwo ludu. na króla Salomona w koronie.Alfons Maria de Liguori. który idąc z pola.nas. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią... gdyż w dniu tym czyni was swoimi oblubienicami. tym samym cenić będziemy zniewagi i cierpienia. 115–117. ale oblubieńcem krwi (por.. które zawodziły i płakały nad Nim. Zakończmy rozważanie tej tajemnicy różańcowej modlitwą św. kocham Cię. godnego miłości nieskończonej.25).. upokorzenie. cóż się stanie z suchym?” Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców. o co prosił Cię Twój wierny sługa i gorliwy uczeń – św. Tak. ukoronowanego koroną nie chwały. i nie będziemy Cię prosić o nic innego. Najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej. wywołując na nowo nasz gniew. aby Go ukrzyżować. Jan od Krzyża: „Panie. o dusze odkupione. (. . 73 Św. które nie rodziły.”73. także kobiet. aby ich z Nim stracić (Łk 23. gdyż poprzez swoje cierpienia chciałeś pozyskać naszą miłość. córki łaski. a tym samym użycz wielkiego daru swej miłości. żeby niósł Jego krzyż (Mk 15.. http://www. kocham Cię nade wszystko. Za tyle udręk za mnie poniesionych oczekujesz jedynie mojej miłości. w dniu radości jego serca (Pnp 3. ojca Aleksandra i Rufusa. jeśli pragniesz być bardziej miłowany.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 53 . lecz królem boleści i królem miłości.) Udziel nam łaski wierności dla Ciebie. s. Alfonsa Ma rii de Liguori: „Wyjdźcie i popatrzcie..20b-21). przymusili. 4. lecz wciąż jeszcze za mało. wyjdźcie i zobaczcie waszego łagodnego króla w dniu Jego śmierci – dniu Jego radości. Pragnę bardzo być zawsze Twoim. które Ty tak bardzo umiłowałeś. obym zawsze pamiętał. Homo Dei.27-32).rozaniec.). i niejakiego Szymona z Cyreny.

Przymusili więc Szymona z Cyreny. ile razy upadał pod ciężarem belki. aby pomógł nieść drewnianą belkę krzyża. Bo kto chce zachować swoje życie. tamtędy przechodził. jeśli cały świat zyska. który idąc z pola.dominikanie. Potem mówił do wszystkich: „ Jeśli ktoś chce iść za Mną. Zapewne często wracał tamtędy do domu. a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9.. Wracał właśnie z pola. znajdował się jakieś sto metrów od niego. Zapewne nie szczędzono Jezusowi i Jego towarzyszom szyderstw i drwin. Żołnierze zaczęli obawiać się. Szedł zwyczajnie drogą i natknął się na Jezusa. że tego dnia nie 54 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www.27). Szymon wszedł do historii chrześcijaństwa całkiem przypadkowo. niech się zaprze samego siebie. Na trasie było mnóstwo ludu (Łk 23. Dręczono go. Wyrusza orszak złożony z Jezusa. tak on nie otworzył ust swoich (Iz 53. ponieważ kształtem przypomina ludzką czaszkę. aby pomógł Jezusowi dźwigać krzyż. Skazańcy sami najczęściej nieśli na plecach poprzeczne belki krzyża aż na miejsce egzekucji. o dość licznej społeczności żydowskiej. znajdowało się ono poza miastem. skoro za cesarza Trajana dwa lata Żydzi walczyli z Rzymianami. Nie należało do miast spokojnych. żeby odpocząć. aby tutaj w spokoju spędzić swoją starość. Skończył ciężką.  Po wyszydzeniu Jezusa żołnierze zaprowadzili Go na miejsce straceń. że właśnie jemu się to przytrafiło. lecz sam pozwolił się gnębić.23-25 ). a potem rzymską. Zgodnie ze zwyczajem zarówno Żydów. Żałował.rozaniec. które początkowo było kolonią grecką. jak i Rzymian. Z tak niespokojnego miejsca Szymon z rodziną przeniósł się do Jerozolimy. Przypadek i przymus.6-7). znanych prawdopodobnie w kościele rzymskim. przymusili.). że był on ojcem Aleksandra i Rufusa.. Nie wiemy. Jezus po okrutnym biczowaniu i ukoronowaniu cierniem był już bardzo wyczerpany. Szymon pochodził z Cyreny – miasta leżącego na terenie dzisiejszej Libii. jak owca niema wobec strzygących ją. każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze. Kim był Szymon z Cyreny? Ewangelista Marek powie. że może nie dotrzeć na miejsce straceń. straci je. a kto straci swe życie z mego powodu.pl/ . I niejakiego Szymona z Cyreny (. a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Skalisty wzgórek przy dr odze prowadzącej do Jerozolimy od strony północno -zachodniej. Bo cóż za korzyść dla człowieka. Pełnymi zgiełku ulicami Jerozolimy zmierza powoli i z trudem w stronę nowego muru wybudowanego przez Heroda. Być może pomyślał o pechu. a samo miasto zostało zburzone w wyniku zemsty. Jak baranek na rzeź prowadzony. w upale wykonywaną pracę w polu i szedł. który w Ewangelii nosi nazwę Golgoty. Tym razem jednak schwytali go rzymscy żołnierze i przymusili. ten je zachowa. Wyprowadzenie skazańca z miasta było równoznaczne z wykluczeniem go ze społeczności.Wszyscy pobłądziliśmy jak owce.. dwóch złoczyńców i plutonu żołnierzy.. niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. nawet nie otworzył ust swoich.

i teraz szedł współcierpiąc. wyrwał Szymona z tłumu i obarczył swoim krzyżem. i obecność w takim zbiegowisku staje się wyrazem sprzeciwu wobec okupanta. http://www. i Szymon znalazł się na drodze Jezusa z czystej ciekawości. Warszawa -Struga 1985. Jeśli chętnie krzyż niesiesz. że znowu Rzymianie prowadzą kogoś z naszych na śmierć. Mówimy: Szymon. nawet jeśli dokonywana była pod przymusem.dominikanie. Może to spotkanie Szymona i jedno spojrzenie w oczy Ska74 Zob. bo przecież trzeba go nosić. A może przywiodła go ciekawość wyższego rzędu. Zobaczył. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. On zna ludzkie serca. tj. który niesiemy. i na krzyżowej drodze Jezusa znalazł się z czystej potrzeby serca. Szymon – pokorny przechodzień – doświadczył na plecach ciężaru Chrystusowego krzyża. Nie zawsze da się powiedzieć. Zobaczył zbiegowisko i chciał się dowiedzieć. Wyd. Od zawsze dramat drugiego człowieka wzbudzał ciekawość i zainteresowanie. Żołnierze wyrwali Szymona z tłumu gapiów.. Jeśli zrzucisz jeden krzyż. podłego zrządzenia losu. O naśladowaniu Chrystusa. Człowiek przymusza człowieka i zadaje mu gwałt. Nie wiemy.wracał inną drogą. biedny przechodzień. Opole 1960. ale może jest niewinny. na pewno spotka cię inny.rozaniec. jeśli zobaczą go dźwigającego belkę jak skazaniec. Może ów ktoś jest zbrodniarzem. Ale przecież każdy z nas dźwiga jakiś ciężar. pod. To Chrystus szuka człowieka i przychodzi do niego ze swoim krzyżem. św. w: Droga krzyżowa. może nawet cięższy – powie Tomasz à Kempis. Wacław Oszajca. Nie zawsze krzyż. co powiedzą o nim sąsiedzi i znajomi. Michalineum. że jest niewinny i że wcale nie zna tego Człowieka? Po cichu przeklinał swojego pecha. czy doniósł krzyż do samego końca. Jezus Chrystus. co się dzieje. ślepego fatum. Jeśli niechętnie krzyż dźwigasz. Nie szukał go. skoro czuł mocno na plecach ciężar zniewolenia?74 I przymusili Szymona. red Jana L. A być może było zupełnie inaczej. czasem bywał też przedmiotem drwiny i zabawy innych. Tradycja mówi. Być może pomyślał też z przerażeniem. tam. że dwa razy up adał pod jego ciężarem. gdzie skończy się cierpienie. Nie można też wykluczyć. Wrócił do ojczyzny. a tu wpada w ręce rzymskich żołnierzy. 75 Tomasz à Kempis. Co czuł. To Skazaniec. żeby niósł krzyż Jego. jest krzyżem drugiego człowieka. będzie dla ciebie ciężarem i sam siebie jeszcze obarczysz. ale Bóg z tego zadanego gwałtu potrafi wyprowadzić dla prz eśladowanego dobro. Kraków. to i ciebie krzyż poniesie i zaprowadzi do upragnionego kresu.. 32– 40. Czy uwierzą mu.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 55 . Spotkał Go wcześniej w świątyni lub w Betanii. ale to właśnie Bóg wybrał go sobie jako pomocnika i przyjął jego ofiarę. Śpiewaka.. chociaż tu ono nie ustanie75. że Szymon znał Skazańca. Krzyża. żeby żyć spokojnie. Wyd. gdy wrócił do domu w ten paschalny wieczór? Czy potrafił się radować ucztą i opowieścią o wyjściu z niewoli. ale czy rzeczywiście żołnierze? Nie ma przecież przypadków. że mamy udział w cierpieniach Chrystusa. To Bóg sam go znalazł. s.

Te kobiety okazały więcej odwagi i przywiązania do Nauczyciela niż mężczyźni. Przedarły się przez kordon rzymskich żołnierzy. zmuszone patrzeć na nieszczęście swych dzieci. Prośmy Go także. Kraków 2003. będzie w lepszej sytuacji aniżeli te. spragniony. Ale nie myśli o swoim bólu. wrogi tłum. potwornie zmęczony przesłuchaniami. by nie płakały nad Nim. nie zamyka się w swoim cierpieniu. Wydawnictwo M. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Gdy przyszli na miejsce zwane „Czaszką”. w których grzesznicy będą ze wstydu błagać. rzucając losy. Chrystus wypowiada proroctwo o zburzeniu Jerozolimy. Zatrzymuje się przy płaczących kobietach. ale one i ich dzieci są w jeszcze gorszej. jednego po prawej.zańca zaowocowało w sposób zupełnie zaskakujący… Święty Paweł wspomina w Liście do Rzymian jakiegoś Rufusa i jego matkę: Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty. http://www. Nie płaczcie nade Mną. Przecisnęły się przez miotający obelgi. abyśmy potrafili być Szymonami na krzyżowych drogach naszych bliźnich. byśmy potrafili każd ego dnia brać nasz krzyż i naśladować naszego Mistrza na krzyżowej drodze. Przepowiada czasy tak ciężkie. który winien jest grzechu?76 Ileż bólu i żalu jest w tej wypowiedzi Jezusa. aby przykryły ich góry i pagórki. drugiego po lewej Jego stronie. Oby wydały również w naszych sercach. Ks. Może właśnie to przypadkowe spotkanie Szymona z Jezusem na Drodze Krzyżowej otworzyło drogę do zbawienia jego rodzinie? Jeszcze jedno spotkanie na Drodze Krzyżowej opiszą nam Ewangelie. Będą to dni objawienia prawdy. że Rufus i jego matka znani byli w gminie rzymskiej. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 5. On jest w nieszczęsnej sytuacji. wolna od odpowiedzialności za dzieci. że to współczucie otwiera ich serca i On chce je napełnić bogactwem swojego serca. i Chrystus to współczucie dostrzega. co czynią”. K obiety pozostały z Nim do samego końca na Golgocie. Mówi. Tak bardzo chciał nawrócić swój naród ku miłości. s. by okazać współczucie swojemu Nauczycielowi. Kazania pasyjne. przebacz im. Spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami. że kobieta samotna. ale nad sobą i swoimi dziećmi. gdzie przecież kręcili się szpicle i agenci Sanhedrynu oraz rzymskiej policji. Jest obolały. które ma się spełnić za trzydzieści kilka lat. Edward Staniek. to co dopiero człowieka.rozaniec. płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! i Jezus łączy to proroctwo o zburzeniu Jerozolimy z zapowiedzią końca świata. Mówi o dniach.13). bo nie wiedzą. Chrystus mówi o tajemnicy grzechu – jeśli zło potrafiło dosięgnąć Zbawiciela świata i tak Go wyniszczyć.pl/ . która jest i moją matką (Rz 16. Jego słowa wydały owoc. Jezus ma przed sobą zaledwie trzy godziny życia. Tradycja mówi. 155–158. Ale wtedy to wołanie będzie już daremne. Jezus zaś mówił: „Ojcze. bo wie. głodny. ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Prośmy Jezusa w czasie rozważania tej tajemnicy różańca.dominikanie. 76 56 Zob.

Krzyżowanie wywodzące się z Persji było torturą. Następnie rzekł do ucznia: „ Oto Matka twoja”. Szydzili z Niego i żołnierze. który stał naprzeciw Niego. w pobliżu bramy Efraima. Na Golgocie znajdowały się wbite na stałe pionowe pale. Był także nad Nim napis w języku greckim.dominikanie. którą Rzymianie przejęli od Kartagińczyków. z góry na dół. umieścił na trzcinie i dawał Mu pić. które przez Ewangelistów zostało zgodnie określone jako Golgota. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę. woła Eliasza”. złoczyńcom i przestępcom politycznym. Golgota znajdowała się poza miastem.rozaniec. żeby go zdjąć z krzyża”. wspomnij na mnie. powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju” ( Łk 23. Jeden ze złoczyńców. Później zrodziła się legenda. niechże teraz siebie wybawi. lema sabachthani”. jeśli jest Mesjaszem. Były to egzekucje nacechowane takim okrucieństwem. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem. rzekł do Matki: „Niewiasto.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 57 . i dodał: „ Jezu. wybaw sam siebie”. i Maria Magdalena. podchodzili do Niego i podawali Mu ocet. urągał Mu: „ Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Tam ukrzyżowano Jezusa. A gdy nadeszła godzina szósta. czemuś Mnie opuścił?” Niektórzy ze stojących obok. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Boże mój. mówiąc: „Jeśli ty jesteś Królem żydowskim. mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. którą wsuwano w wyżłobienie na wierzchołku pala. ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15. gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Bożym Wybrańcem”. którego miłował. słysząc to. których tam powieszono. oto syn Twój”. ale On nic złego nie uczynił”. jakoby wzgórze to kryło czaszkę Adama.  Doprowadzono Jezusa na miejsce. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia. to znaczy: Boże mój. Lecz drugi. Setnik zaś. zobaczymy. odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz. mówili: „ Patrz. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego. widząc.33-43 ). że pisarze wzdragali się przed ich opisywaniem. Ramiona skazańca przywią- http://www. rzekł: „Istotnie. żona Kleofasa. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał.33-39 ). a skazańcy przynosili poprzeczną belkę.25-27 ). a malarze rzadko przedstawiali je na obrazach. i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19. chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie.Lud zaś stał i patrzył. a krew drugiego Adama przelała się na głowę pierwszego. Egzekucja miała się odbyć w obecności ludu. tak by nadać wydarzeniu jak największy rozgłos – miało ono być jednocześnie widowiskowe i odstraszające. mówiąc: „Poczekajcie. Karę taką wymierzano niewolnikom. a razem z Nim dwóch złoczyńców. Eloi. karcąc go. łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Maria. czy przyjdzie Eliasz. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „ Eloi. że w ten sposób wyzionął ducha.

wypowiedzianą w chwili gdy kaci przybijali Go do krzyża. potrafi spojrzeć prawdzie w oczy i uznać swoje grzechy. ale nie do końca zniszczył swoje sumienie. Ale obok jest jeszcze jeden złoczyńca. za jakie przestępstwa został skaz any. Znajduje się tak blisko Zbawiciela.39). zawarta jest w tych słowach. uznano za uzurpację królewskiej godności.dominikanie. prawdziwego Króla nie tylko żydowskiego. 261. co czynią. Straszny ból przebijanych rąk i nóg. aut. Zdarto z Niego szaty. Łamanie skazańcom gol eni przyspieszało śmierć. przyp. Warszawa 2003. Być może całe jego życie pełne rozboju i niesprawiedliwości zdążało do tej jednej chwili. Święty Łukasz notuje modlitwę Jezusa. Toporne żelazne gwoździe wbijano w nadgarstki. Jednak pozostało coś dobrego w jego sercu. 58 77 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. dostrzega w Nim Syna Bożego i jako pierwszy poganin. które zdążyły się przykleić do poranionego ciała.zywano lub przybijano do belki. którzy zadają Mu cierpienie. Stężenie dwutlenku węgla stopniowo rosło. Unieruchomione i pozbawione tlenu mięśnie zaczynały się kurczyć w straszliwych spazmach. nowe królestwo sprawiedliwości. Skutek tej modlitwy za pogańskich żołnierzy widzimy w chwili śmierci Jezusa – setnik. coraz bardziej obciążając pracę serca. Wisząc obok Jezusa. tak jak to było w zwyczaju. My przecież – sprawiedliwie [cierpimy. Popełnił mnóstwo ciężkich grzechów. niech sam siebie wybawi. łacińskim jako urzędowym i greckim jako handlowym) napis z podaniem Jego winy: To jest Król żydowski. szydzi z Jezusa. Nad głową Jezusa. ponieważ nie mogli się już unieść siłą nóg. wypisano w trzech językach (hebrajskim jako języku lokalnym. Przypuszczalnie przeszedł przez życie. bo nie wiedzą. co jest dobre. A Jezus prosi w tym czasie Ojca. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie bólu. dusząc się pod wpływem ucisku własnego ciężaru na płuca. Nie zapomniał. wyznaje: Istotnie. http://www. która stała się podstawą wydania wyroku śmierci. na Golgocie. W końcu ukrzyżowany umierał na skutek niewydolności serca lub przez uduszenie. ponieważ kruche kości dłoni nie utrzymałyby ciężaru ciała. odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki ale On nic złego nie uczynił. Całe życie „dobrego łotra” – jak go dziś nazywamy – zostaje wygrane w ciągu kilku sekund – odbywa swą spowiedź przed Jezusem. Reader’s Digest. Skoro jest królem. Oto wina. Potrafi również dostrzec prawdę o przemijaniu ludzkiego życia i zobaczyć poza nim nowe życie.rozaniec.]. towarzyszenia Bogu w godzinie Jego męki. Nogi również przywiązywano. s. i czym zasłużył na karę tak okrutnej śmierci. jaki wtedy odczuwał. popełniając wielkie zbrodnie. a co złe. Ofiara wisiała na krzyżu. Oświadczenie Jezusa. człowiek odpowiedzialny za egzekucję Jezusa. Jak wielka zbawcza m iłość Jezusa do tych. i rany otworzyły się na nowo. ale Króla całego świata i wszechświata. Żołnierze i wszyscy przechodzący szydzili z Niego. a nie potrafi Go rozpoznać. Nie wiemy. Ilustrowany przewodnik po Biblii. Również złoczyńca. żeby przebaczył im.pl/ . lub przybijano do pala. ż eby zaczerpnąć powietrza77. którego powieszono obok. ten człowiek był Synem Bożym (Mk 15.

dominikanie. Teraz stoi pod krzyżem w ciągu długich godzin konania swojego Syna. Na Kalwarii Maryja [z]łączyła się matczynym duchem z ofiarą Syna. Poprzez swoje współcierpienie rodzi nowe. powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju. na Golgocie staje się Matką Jana. Już wie. która w Betlejem stała się Matką Chrystusa. Stracił wszystko. że wyczuwa i wyznaje zasadnicze prawdy78. W ciągu tych godzin wszystko. dz.. która współcierpiała. uznając. Nigdy nie pojmiemy do końca godności i wielkości tego aktu wiary. Uderzające jest podobieństwo Maryi do Abrahama. z koroną cierniową na głowie.. To nie pierwszy papież. Uciekli wszyscy. które nie jest z tego świata. grzeszne dzieci i staje się Matką każdego 78 Alessandro Pronzato. Skoro Maryja stoi obok krzyża. z miłością godząc się. Była pierwszą. Maryja u stóp krzyża na Kalwarii. oplutego. Współuczestnictwo w męce Chrystusa czyni jego umysł tak jasnym. Jakże ważna dla Jezusa była obecność Matki pod krzyżem. patrzcie. zgadzając się na ofiarowanie swojego Syna. upadku ziemskiej chwały. i słyszy obietnicę Jezusa: Zaprawdę. Ta. Złoczyńca wyznaje. Jezu. poniżonego. gdy przyjdziesz do swego królestwa. rozkazując zamilknąć butnemu towarzyszowi. Widziała Chrystusa biczowanego. Dobry łotr proklamuje królewskość Jezusa w momencie najmniej tryumfalnym. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 59 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego. co drogą zdążacie. że śmierć jest bramą do tego królestwa. co Jezus wycierpiał w ciele. Szła razem z Nim krzyżową drogą. w momencie Jego klęski. broczącego krwią. który wbijał gwoździe w ręce i stopy Syna.rozaniec.. upokorzenia. przeżywała każdą ranę zadaną Jezusowi.pl/ .. że była świadkiem całej strasznej męki Syna. Maryja była złączona z krzyżem Syna. Proklamuje niewinność Jezusa. s. aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej narodzona (KK58). że wierzy w królestwo.12). co jest najważniejsze. co mnie przytłacza (Lm 1. Słyszała krzyki: „Ukrzyżuj Go!”. Słusznie więc pobożność chrześcijańska odniosła do Niej słowa z Pisma Świętego: Wszyscy. przyjrzyjcie się. czy jest boleść podobna do tej. To łotr wyznaje wiarę w momencie wyszydzenia Jezusa. to znaczy. Ona przecierpiała w swoim sercu. ale nauczył się mądrości. wspomnij na mnie. pośród drwin i śmiechu stojących obok dostojników. Zostaje już na zawsze jedynym świętym kanonizowanym bezpośrednio przez samego Jezusa. zjednoczona z Jego cierpieniem. http://www. Słyszała uderzenia młota. w chwili. Łotr wykorzystuje ostatnią szansę w życiu. cyt. że opuścił Go Ojciec. gdy wydawało się. że męka w jego przypadku jest zasłużona.Wyznaje własne winy. Maryja widziała każdy szczegół. praktycznie uznając. przyjaci ele. ale także nas wszystkich. Abraham ofiarował Bogu na górze Moria swojego jedynego syna i stał się przez to „ojcem wszystkich wierzących”. 281. ale łotr pierwszy adoruje Jezusa na krzyżu. Pod krzyżem zostały trzy Marie i umiłowany uczeń Jan. staje się „Matką wszystkich wierzących”. nie pierwszy biskup. Stabat Mater. uczniowie.

ale Bóg nas nigdy nie opuszcza. do kogo woła. Żołnierze nie rozumieją tego wołania. Tym synem był dobry łotr na krzyżu. Nie ma takiego odejścia z domu Ojca. swojego ducha w ręce Ojca. iż także Bóg go opuścił. Chce nam pokazać. doświadczoną we wszelkim cierpieniu. że do ostatniej chwili życia musimy być czujni. Ojciec nie miał dwóch synów.46). Ojciec nie chce śmierci grzesznika. N ajstarszy zawsze przebywał w domu ojca. w Twoje ręce powierzam ducha mego (Łk 23. Takiego stanu opuszczenia doświadczył Jezus w ostatnich minutach swojego życia. które by nie mogły być odpuszczone. Jezus umiera. zaś dla wrogów Boga – sąd Boży.rozaniec. Dopóki człowiek w swoim bólu doświadcza bliskości kogoś. których kocha. kogo kocha. aby ich zbawić. że ludzie mogą nas opuścić.człowieka. Zbawienie polega na oddaniu siebie. co miał. Ostatecznym celem wszystkich ataków zła na człowieka jest zwątpien ie w Boga. ale nie umiał kochać. który umiera obok Niego. Chrystus na krzyżu doświadcza tej pokusy. Jedynie św. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej mrok ogarnął całą ziemię. Mogą być jednak takie sytuacje. Według św. Oto tajemnica zbawienia. ale trzech. by szukać swoich zagubionych braci. To nie oczyszczenie z grzechów. by w tym bólu trwać i zmagać się ze złem. Łukasz podaje jedną z najpiękniejszych przypowieści Chrystusa – przypowieść o synu marnotrawnym. czemuś Mnie opuścił? Syn Boży umiera w straszliwym cierpieniu i samotności. Umiera Jezus.dominikanie. podają Mu ocet do picia. 60 79 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Thomas Philippe. czemuś Mnie opuścił? i wie. To był szczytowy moment agonii – Jezus poznaje naprawdę. by nie było powrotu do niego. To jest istota zbawienia. który opuszcza dom. Jest Matką Boga i Matką człowieka. Łukasza. To oddanie siebie w ręce miłującego Ojca. w Jego miłość i miłosierdzie. Spełniły się wizje prorockie związane z tzw. Dla Izraela miał to być dzień r adości. s. Wtedy człowiek pozostaje zupełnie bezradny i może poddać się rozpaczy. a teraz wraca ze swoim pierwszym odzyskanym bratem – łotrem. a duch staje się czysty. Ale potęga zła jest tak straszliwa. Boże mój. Matką współczującą. Drugi wziął połowę majątku. dopóty ma siłę. Dniem Pańskim. że człowiekowi wydaje się. cyt. a ogrom zła tak straszny. kochający Ojca. Woła: Boże mój. Poszedł z domu Ojca i został zamordowany na Golgocie. że potrafi człowieka odciąć od tych. Jeśli oddaję siebie Ojcu. grzech znika. 184..pl/ . Ale jest jeszcze trzeci Syn. zostaje zmazany. dz. wybielenie brudów. wypowiadając pełne ufności słowa: Ojcze. Nie ma takich grzechów. http://www. Boże mój. Możemy tę przypowieść o zbawieniu człowieka uzupełnić. p oszedł i roztrwonił wszystko. ale by się nawrócił i żył. Gdyby zwątpił – w miejsce modlitwy pojawiłoby się bluźnierstwo. czym jest cierpienie grzechu – oddzielenie od Boga79. On swoją modlitwą odrzuca tę pok usę. Święty Marek nie przytacza ostatnich słów Jezusa. wołając donośnym głosem: Boże mój. Wiemy wprawdzie.

pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 61 . s.dominikanie. I za tę niepojętą miłość Boga dziękujmy w tej tajemnicy różańca. 165. 80 Ks. Edward Staniek.a Syn Boży umarł za grzeszników... cyt. by mogli cieszyć się życiem wiecznym. http://www. Oto ni epojęta tajemnica zbawczej miłości Boga80. dz.rozaniec.

Różaniec modlitwą Jana Pawła II Maria Magdalena (. (…) 62 http://www. którego Jezus kochał. leżącą nie razem z płótnami. drugiego w miejscu nóg. gdzie Go położono”. Natanael z Kany Galilejskiej. ale nie wiedziała. Biegli obydwaj razem. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „ Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. A kiedy się nachylił. i co jej powiedział (J 20. Jezus stanął na brzegu. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. On rzekł do nich: „ Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi. czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś. usłyszawszy. jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. i rzekli do niej: „Niewiasto. Zmartwychwstanie Pana Jezusa A pierwszego dnia po szabacie. ale tej nocy nic nie ułowili. gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy. gdy jeszcze było ciemno. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”. że On ma powstać z martwych.Tajemnice chwalebne 1.1-18 ). powiedziała do Niego: „Panie. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci. ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wyszli więc i wsiedli do łodzi. oraz do Boga mego i Boga waszego”. A kiedy tak płakała. to znaczy: mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: „ Nie zatrzymuj Mnie. Nadszedł potem także Szymon Piotr. synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. jeśli ty Go przeniosłeś.. a ja Go zabiorę”. obróciwszy się. które mówi. Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. powiedz mi. idący za nim. Tomasz zwany Didymos. gdzie Go położono”. gdzie Go położyłeś. lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. że to Jezus.pl/ . Wtedy wszedł do wnętrza i ów drugi uczeń. wczesnym rankiem. a znajdziecie”. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia. który przybył pierwszy do grobu. Potem znowu ukazał się Jezus nad Jeziorem Tyberiadzkim. i rzekła do nich: „ Zabrano Pana z grobu i nie wiemy. Gdy to powiedziała. czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „ Zabrano Pana mego i nie wiem. płacząc. A gdy ranek zaświtał. siedzących tam..) stała przed grobem. którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę. jednakże nie wszedł do środka. że to jest ogrodnik. że to jest Pan. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie. zobaczył leżące płótna. Poszła Maria Magdalena. nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w biel. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Jednakże uczniowie nie wiedzieli. ciągnąc za sobą sieć z rybami. macie coś do jedzenia?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. sądząc. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr. Rzekł do niej Jezus: „ Niewiasto. oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana”. Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona.dominikanie. że to był Jezus.rozaniec. odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. Ujrzał i uwierzył. Powiedział do Piotra ów uczeń. przywdział na si ebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma. która była na Jego głowie.

sugerując. Maria Magdalena i inni świadkowie męki Jezusa spędzili noc i dzień szabatu. matka Jakuba.1-8. 1519). którego kocha. Ich świat się zawalił. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie. bolesnym. W szabat nie wolno było grzebać umarłych. Nie wiemy. Na własne oczy widziała Jego śmierć i to. Ewangelista Marek powie nam. A teraz kolejne nieszczęście – skradziono ciało Jezusa. wykutym w skale na terenie jego ogrodu. że razem z nią była też Maria. Ty wiesz. stracili nadzieję i cel życia. że mu po raz trzeci powiedział: „ Czy kochasz Mnie?” i rzekł do Niego. powiadam ci: Gdy byłeś młodszy. Panie. i znowu. jak po śmierci jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok. Przybyły do grobu. Możemy się domyślać. opasywałeś się sam i chodziłeś. „Panie.rozaniec. Gdy tylko skończył się szabat. Wejście do grobu zostało zabezpieczone ogro mnym kamieniem. czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „ Tak. że Cię kocham”. a inny cię opasze i poprowadzi. Idzie ciężkim. że w wielkim bólu. Piotr. i wraz z Nikodemem zawinęli ciało w płótna razem z wonnościami i pogrzebali w nowym grobie Józefa. jaką śmiercią uwielbi Boga. To powiedział. synu Jana.dominikanie. Rzekł do niego: „ Paś owce moje”. komu zabrano całą miłość. Rzekł do niego Jezus: „ Paś owce moje. że ktoś ukradł ciało Jezusa. Zaprawdę. Jak bardzo musiała być zrozpaczona. On już nie żyje. Maria Magdalena o świcie podąża do grobu. kto opłakuje śmierć osoby kochanej ponad wszystko i wszystkich. czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „ Tak. Rzekł do niego: „ Paś baranki moje”. po raz drugi.A gdy spożyli śniadanie. Tymczasem gdy przyszły na miejsce. synu Jana. gdzie chciałeś. zaprawdę. Ale gdy się zestarzejesz. kto nie widzi już dla siebie przyszłości. Opuszczeni przez Niego. Ty wiesz. ona zostaje nadal przy gro- http://www. Widziała. Nie tak dawno przeżyła ukrzyżowanie Jezusa. Józef z Arymatei poprosił Piłata o wyrażenie zgody na pochowanie ciała Jezusa. Maria Magdalena pobiegła więc do Jana i Piotra. Idąc. jak strasznie Go storturowano i umęczono. i Salome. w jaki sposób Jan. powiedział do niego: „ Szymonie. rzekł Jezus do Szymona Piotra: „ Szymonie. „Zabrali Pana i nie wiem. rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” (J 21. kamień był już odsunięty. zrezygnowanym krokiem – jak ktoś. wyciągniesz ręce swoje. Panie. ani ostanie słowa Jezusa nie mogły przebić się przez tę rozpacz i żal. ponieważ według ż ydowskiego zwyczaju – wieczorem tego dnia rozpoczynała się cisza szabatowa. gdzie Go położono”. że Cię kocham”. A wypowiedziawszy to. smutku i rozpaczy. lecz ona nadal Go kocha. martwiły się.  W Wielki Piątek ciało Jezusa należało spiesznie pogrzebać. aby zaznaczyć. Ty wszystko wiesz. kto im odsunie ciężki kamień od wejścia do grobu. Gdy Piotr i Jan wrócą do domu.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 63 . by dokończyć dokonanego w pośpiechu pogrzebu – chciały namaścić ciało Jezusa. że Cię kocham”. Ani dawne przepowiednie. Ty wiesz. synu Jana. A ciała Jezusa nie było w grobie. Maria Magdalena szuka Tego. dokąd nie chcesz”. jak ktoś. czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr.

przedziwnie skrócił przepowiedzianą przez siebie trzydniową zwłokę (spoczywania w grobie): do pełnego drugiego dnia dorzucić koniec pierwszego i początek trzeciego. Po tym. czym sam żyję”. P owie: [A]by jednak przygnębionych uczniów nie dręczył zbyt długi smutek.dominikanie. Tak bardzo kochał swoich uczniów i tęsknił za nimi. tak że skrócił czas trwania. Nad ranem Jezus stanął na brzegu. W tonie głosu Ogrodnika rozpoznaje tę miłość. a oni Go nie poznali. prosi Go. Widzą się pierw81 64 Zob. kim dla niej jest Jezus. Tak bardzo tęskni za Mistrzem. mogę poznać jego stosunek do mnie. Gdy ktoś w ymawia imię osoby ukochanej.. że to ogrodnik. który mógł zabrać ciało Jezusa. któremu zawdzięcza wszystko. Potem Jezus ukazuje się swoim uczniom. Przychodzi do przerażonych. którego umiłowała.bie i płacze. tylko ludzi. że nie będzie już łowił ryb. Jego miłość trwa na zawsze. jak bardzo pogrążeni w smutku i rozpaczy po Jego śmierci. On wiedział. http://www. któremu zawdzięcza życie. Skoro nie może Go zobaczyć żywego. cyt. i tak jest z Marią Magdaleną. Dopiero gdy zarzucili na Jego słowo sieć. Okrzyk: „Rabbuni” to jej wyznanie. dz. Przekonana o Jego śmierci. że to jest Pan. Jego miłość jest większa od śmierci. On żyje. Ileż radości jest w tym spotkaniu. i Piotr rzuca się przez nurty jeziora prosto w Jego ramiona.rozaniec. Święty Leon Wielki zwróci uwagę na to. Możemy sobie wyobrazić. któremu Pan kiedyś powiedział. Ewangelista Jan notuje. a ona napełniła się rybami. A w niedzielę rankiem już się objawił. Przekracza to jej wyobraźnię do tego stopnia. Wśród nich jest Szymon Piotr. żeby z radością oznajmić uczniom: „Widziałam Pana!”. a ona Go zabierze. jak chwilę później Maria Magdalena biegnie szybko wąskimi uliczkami Jerozolimy. że gdy On jej się ukazuje. Maria Go nie rozpoznaje. Przepiękna jest ta scena w ogrodzie. Dopiero gdy Jezus zawoła do niej: „Mario!” – ona Go rozpozna. by jej powiedział. Widziałam Pana. 225. s. „Mój Nauczycielu” – Jezus jest jej ukochanym Nauczycielem. Stojąc przy grobie. Całą sobotę leżał w grobie. chce chociaż zobaczyć i objąć Jego martwe ciało. jak ktoś wymawia moje imię. Tak bardzo Go kocha.. jak są słabi i bezradni. Wzruszające jest spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z Piotrem. że nie bierze w ogóle możliwości spotkania żywego Jezusa pod uwagę. choć ilość dni została ta sama81. gdzie Go położył. nic nie złowili. rozpoznają.pl/ . łzami wyraża swą tęsknotę za Tym. „Karmię was tym. tom IV. Maria poznaje Pana po tonie głosu. która kiedyś przed laty obudziła ją do prawdziwego życia. Myśląc. że mimo iż łowili całą noc. On mnie nadal kocha. Siedmiu uczniów nad Jeziorem Tyberiadzkim wraca do swojego starego zawodu – łowienia ryb. w jak przedziwny sposób Pan skrócił czas oczekiwania uczniów. że trzy dni zostały w ten oto sposób skrócone. Jak wielka musiała być jej radość. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Jezus umarł w piątek wieczorem. można w tym usłyszeć tylko miłość. zrozpacz onych i jeszcze raz przemienia ich życie. tak bardzo rozpacza.

szy raz od chwili, gdy ich oczy spotkały się na dziedzińcu arcykapłana. Ale Piotr – zdrajca nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego miejsce jest w ramionach Jezusa. Wie, że miłość Pana jest tak wielka, iż On nie może mu nie przebaczyć. A później, gdy już spożyli wspólny posiłek przy ognisku, Pan trzykrotnie zapyta Piotra o miłość. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Kardynał Carlo Martini zwróci uwagę, że Jezus w swoim pytaniu posłużył się greckim czasownikiem agapao, który oznacza miłość poświęcającą się. Piotr natomiast w odpowiedzi używa słowa fileo, które oznacza miłość przyjacielską. Na pytanie Jezusa o miłość, Piotr odpowiada, jakby do końca nie zrozumiał: tak, jestem Tw oim przyjacielem. Jezus pyta po raz drugi, lecz Piotr odpowiada podobnie. Pan Jezus pragnie od Piotra miłości tak wielkiej, że poświęcającej się do końca, ale być może Apostoła nie stać jeszcze na taką miłość, jakiej oczekuje Jezus. i wtedy Pan przystaje na odpowiedź Piotra. Za trzecim pytaniem używa tego słowa, które z aproponował Szymon. Czy jesteś moim przyjacielem? Zupełnie tak, jakby zgodził się na tę jego kulawą, kruchą miłość. Piotrze, kochaj Mnie tak jak potrafisz, ki edyś, z czasem Ja przemienię tę twoją miłość w tak wielką, że pokochasz Mnie ponad wszystko, że nie będziesz się bał oddać za Mnie swego życia82. Piotr nie może odpowiedzieć inaczej: Panie, Ty wszystko wiesz.... Panie, Ty znasz moją słabość i moją zdradę, Ty wiesz, że pozostawiony sam sobie mogę się tylko mylić i popadać z błędu w błąd, Ty znasz moje lęki i zamęt, jaki jest we mnie, ale znasz także, Panie, mój żal i moje łzy, i wiesz, że Cię kocham... Niech rozważanie tej tajemnicy różańca będzie naszą odpowiedzią na pytanie Pana o miłość.

2. Wniebowstąpienie
[Jezus rzekł do Jedenastu]: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16,15-20). [Jezus] po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec
82

Zob. Carlo Maria Martini, Ludu mój, wyjdź z Egiptu, Wydawnictwo WAM, Kraków 1989, s. 94.

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Różaniec modlitwą Jana Pawła II 65

ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. i rzekli: „ Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,3-11 ).


Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez czterdzieści dni ukazywał się swoim wystraszonym po Jego śmierci uczniom. Bardzo chciał, aby uwierzyli, że On żyje. Apostołowie widzą pusty grób i spotykają się z żyjącym Chrystusem, którego śmierć w Wielki Piątek stwierdzili. Wszystko to przekracza ich pojęcia. Spotykają tego samego Człowieka, którego znali, i jednocześnie stwierdzają, że istnieje On w zupełnie inny sposób niż przed śmiercią. Jego ciało jest materialne, ale jedn ocześnie przebóstwione, uwielbione. A Pan podczas tych wszystkich spotkań p ozwala im się dotknąć, je z nimi i pije. Przede wszystkim zaś poucza ich o królestwie Bożym. Oni jednak nie do końca rozumieją swojego Mistrza, bo wciąż zadają pytanie, kiedy przywróci królestwo Izraela. Tak jakby wciąż widzieli siebie w roli ministrów nowego królestwa na wzór tego świata. Wciąż nie potrafią zrozumieć, że Królestwo Jezusa nie jest z tego świata (J 18,36). Być może znowu przyzwyczaili się do Jego obecności – podobnej jak kiedyś, choć jakże innej. i w takim momencie nadchodzi dzień rozstania. Jezus zabiera ich wysoko, na Górę Oliwną. Tam do tych słabych, niewiele rozumiejących uczniów mówi, żeby szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus wie, do kogo mówi. Dlatego obiecuje im swego Ducha, który ich przemieni, umocni, uzdolni do gł oszenia Jego Ewangelii. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca ( J 16,28) – te słowa, które Jezus wypowiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy spełniają się czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. Możemy je odczytać w kontekście tego wszystkiego, co Pan Jezus powiedział wtedy swoim uczniom. Tę ostatnią rozmowę przed męką i śmiercią Mistrza zapisał św. Jan w swojej Ewangelii (zob. J 13–17). To przedziwny zapis, w którym Pan przekazał tak wiele swoim uczniom, zarówno ówczesnym, jak i późniejszym. Wiele prawd zasadniczych, a przy tym najprostszych, powiedzianych w atmosferze szczególnej miłości i otwartości wobec Ojca i uczniów. Pożegnanie tak aktualne w przeddzień męki i śmierci. 66 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie ... bo idę do Ojca (J 16,16.17). i prośba Filipa: Panie, pokaż nam Ojca (J 14,8). Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi tak-

Różaniec modlitwą Jana Pawła II

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

że i Ojca ( J 14,8-9 ). To słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku, gdy Apostołowie mieli przed sobą perspektywę widzenia Go – najpierw tak strasznie poniżonym, wyniszczonym, ukrzyżowanym, a potem – zmartwychwstałym, uwielbionym już tu na ziemi w swoim zrodzonym ciele. Kto widzi Jezusa Chrystusa, ten widzi także i Ojca. Kościół, my wszyscy żyjemy tym widzeniem, które nam Pan Jezus zostawił. To widzenie wyraża się w Ewangelii, w modlitwie, w ofierze. Ono przenika całą świadomość Kościoła, jest jego misją, jego radością wśród trudów, jego wiarą, nadzieją i miłością. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem ( J 14,1-3 ). Niepojęta jest miłość Chrystusa. Jej wyrazem są także te słowa – Jezus idzie do Ojca, żeby przygotować nam miejsce w swoim domu, w domu Ojca. Prawdziwa miłość zawsze zmierza do tego, żeby otworzyć własny dom i udostępnić go kochanej osobie. Jeśli kogoś kocham, to wprowadzam go do sw ojego domu – do mojego bardzo osobistego świata, w którym jestem sobą i czuję się bezpiecznie. Otwierając mój dom, pragnę, aby kochana przeze mnie osoba czuła się w nim bezpiecznie i by nie spotkała jej żadna krzywda. W moim domu może być sobą, może odpocząć po trudach zmagania z twardą rzeczywistością. Mój dom staje się jej domem. Posiadanie domu jest warunkiem miłości. Nie można prawdziwie kochać, nie mając gdzie wprowadzić osoby kochanej. i nie chodzi tu o dom budowany z cegły czy pustaków, ale o dom naszego otwartego dla innych serca83. i taki jest dom Ojca. Dla każdego jest w nim przygotowane miejsce. Jezus przyjdzie kiedyś po nas i zabierze nas do Ojca. Tam będzie już tylko miłość. Tam będzie wieczna radość. Skończą się łzy, cierpienia, choroby, samo tność, bolesne rozstania. Już na zawsze będziemy z naszym Panem. Na zawsze blisko naszego Ojca. Bo Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują ( i Kor 2,9 ). Nadszedł czas rozstania Jezusa z uczniami. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was ( J 16,7 ). Jezus wypełnił swoją misję na ziemi. Błogosławi swoich uczniów i unosi się w górę. Uczniowie stoją, wpatrując się w niebo. Wiedzą, że to odejście jest inne, że teraz zobaczą Go dopiero wtedy, gdy sami zakończą swoją misję. Tęsknota za Mistrzem, który odszedł do domu Ojca, będzie im już odtąd zawsze towarzyszyć i będzie ich prowadzić. Prośmy w tej dziesiątce różańca o taką właśnie tęsknotę, o pragnienie nieba.

83

Zob. Ks. Edward Staniek, Ewangelia dziś, Rok A, Oficyna Wydawnicza BARBARA, Kraków 1992, s. 96– 97.

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Różaniec modlitwą Jana Pawła II 67

w odległości drogi szabatowej. i zaczęli mówić obcymi językami. Matką Jezusa. które się rozdzielały. jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Judei oraz Kapadocji. młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. i przybysze z Rzymu. Egiptu i tych części Libii. w którym przebywali. i Szymon Gorliwy. znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. i z braćmi Jego (Dz 1. nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia i podziwu. Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem. i będą prorokowali. zbiegli się tłumnie i zdumieli. i będą prorokować synowie wasi i córki wasze. a którym zatrzymacie. z Maryją. są im zatrzymane” (J 20. co powiedział prorok Joel: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało. weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan.3. Uradowali się zatem uczniowie. jakby uderzenie gwałtownego wichru. choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „ Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy. I sprawię dziwy na górze – na niebie. Przybywszy tam.dominikanie.12-14). Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną. tak i Ja was posyłam”. jak przypuszczacie. pokazał im ręce i bok. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami. „Upili się młodym winem” – drwili inni. Ukazały się im też jakby języki ognia. Bartłomiej i Mateusz. Pontu i Azji. i Juda. Żydzi oraz prozelici. a starcy – sny. ujrzawszy Pana. i napełnił cały dom. są im odpuszczone. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Frygii oraz Pamfilii. Filip i Tomasz. i mieszkańcy Mezopotamii. Kiedy więc powstał ów szum. syn Alfeusza. brat Jakuba. i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. którzy przemawiają. Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. bo jest dopiero trzecia godzina dnia. przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani.pl/ . i na każdym z nich spoczął jeden. „Czyż ci wszyscy. Jakub. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie. tam gdzie przebywali uczniowie. które leżą blisko Cyreny. ale spełnia się właśnie to. i Andrzej.rozaniec. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego. co myśleć: „Co to ma znaczyć?” – mówili jeden do drugiego.19-22). przyszedł Jezus. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli. tak jak im Duch pozwalał mówić. Zesłanie Ducha Świętego Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Nagle dał się słyszeć z nieba szum. stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy. która jest blisko Jeruzalem. 68 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. i Jakub. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał. bo każdy słyszał. i Elamici.

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie. wielki i wspaniały. jak trzeba. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Brat Efraim. Nie było to bierne oczekiwanie.  W czasach Jezusa obchodzono w Jerozolimie dorocznie trzy wielkie święta. jako podziękowanie za plony oliwy i wina.. a łamiąc chleb po domach. gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. których nie można wyrazić słowami.dominikanie. w łamaniu chleba i w modlitwach. Oczekiwali na moc z wysoka. połączone z pielgrzymką do świątyni.26-27). zna zamiar Ducha. Modlitwa jest więc jedynym środkiem. s.42-47). gdzie Jezus spożywał wraz z nimi Ostatnią Wieczerzę. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni. Święto to przypominało ró wnież zawarcie przymierza między Bogiem i ludem izraelskim na górze Synaj. . zanim nadejdzie dzień Pański. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli. by się znowu pogrążyć w bojaźni. jako podziękowanie Bogu za pomyślne zbiory. Bojaźń ogarniała każdego. i kłęby dymu. a cały lud odnosił się do nich życzliwie.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 69 Albowiem wszyscy ci.14-15). razem z niewiastami i Maryją. że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz 8.rozaniec. ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów. Była to Pascha. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. zgromadzili się razem w sali na górze. dz. oprócz Judasza. Ci wszyscy.. (…) Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. przebywali razem i wszystko mieli wspólne. a Zielone Świątki ze Święta Tygodni84. są synami Bożymi. których prowadzi Duch Boży. Pan zaś przymnażał im codziennie tych. spożywali posiłek w radości i prostocie serca. 350–376 ). który przenika serca. w którym możemy wołać: „Abba. wie. cyt. którzy dostępowali zbawienia (Dz 2. Pięćdziesiąt dni po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa wszyscy Apostołowie. Przynoszono wtedy do świątyni chleby kwaszone z nowego zboża. sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. którzy uwierzyli. Drugim świętem była Pięćdziesiątnica – Święto Tygodni. Wielbili Boga.i znaki na dole – na ziemi. będzie zbawiony (Dz 2. Chrześcijańska Wielkanoc wyrosła z Paschy. Każdy.1-21 ). dzięki któremu 84 Zob. Ojcze!” (Rz 8. Matką Jezusa. http://www. Przypadało ono w siedem tygodni po święcie Paschy. lecz przepełnione modlitwą. na obiecanego przez Jezusa Ducha Świętego. Trzecim świętem było Święto Namiotów. a księżyc w krew. którą świętowano w pierwszą wiosenną pełnię księżyca i którą połączono ze świętem Przaśników. kto wzywać będzie imienia Pańskiego. Krew i ogień. Ten zaś. słońce zamieni się w ciemności.

28. w święto Pięćdziesiątnicy.1-9). Uwalnia On z więzów język. Rdz 11. mocny. jak też różną ich interpretację.rozaniec.16). Duch Święty.możemy otrzymać Ducha Świętego. które trwa w Kościele nieprzerwanie do dzisiaj. a także do prawdziwego rozumienia siebie samych. a nie niszczenia. Każdy ze słuchaczy słyszy ich przemawiających w jego własnym języku i wszystko rozumie. twardy i niezachwiany. poganie sympatyzujący z religią żydowską. Wj 3.pl/ . które mają moc budowania. pozwalając mu wypowiadać słowa. Wystąpienie Piotra ma na celu wyjaśnić całe to wyd arzenie. zostali oni napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. a innego Parakleta da wam (J 14. zaczynają głosić Dobrą Nowinę o Jezusie. ale prawdziwy Piotr-Skała: odważny. Pan Jezus sam obiecywał. to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym. Apostoł wychodzi z Wieczernika i przemawia donośnym głosem (Dz 2. I ta modlitwa zostaje wysłuchana.2. Sam Jezus połączył dar Ducha Świętego z modlitwą: Jeśli więc wy. do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy przybyło wielu pielgrz ymów. A mówi z taką mocą do zgromadzonych. otwiera ludzkie serca i czyni je zdolnymi do przekroczenia granic. Znaki towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego wywołały zarówno zdumienie. tzn..24. i wtedy wsparci mocą Ducha Świętego mężczyźni i kobiety.Są też z Piotrem 85 70 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Kolonie żydowskie istniały w tym okresie we wszystkich niemal znaczniejszych miastach ówczesnego grecko-żydowskiego świata. że około trzech tysięcy z nich nawróciło się i poprosiło o chrzest. członkowie pierwszej gminy chrześcijańskiej. a teraz. Dała ona początek zawołaniu: „Przyjdź. Na zgromadzonych w Wieczerniku zstępuje Duch Święty pod postacią gwałtownego wichru i ognistych języków. umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. utraciła zdolność por ozumiewania się. choć źli jesteście. O darze języków często jest mowa w czasach apostolskich.dominikanie. Znaki te znane były w Starym Testamencie – towarzyszyły objawianiu się Boga85. Jak co roku. 1 Krl 18. Wśród przybyszy znajdowali się Żydzi i prozelici. Duchu Święty”. http://www. Wypełnia się obietnica. Pycha uczyniła ludzi niezdolnymi do rozumienia siebie nawzajem. tę zdolność Duch Święty jej przywrócił. co daje możliwość porozumienia się ludzi między sobą i stanowi przeciwieństwo wieży Babel (por. że będzie prosił Ojca.20. przyciągnięci pochodzącym z nieba ognistym znakiem. 14.13). jakie stanowi ich mowa. którzy Go proszą (Łk 11. który z obawy przed służącą zaparł się swego Mistrza. tak jak im Duch pozwalał mówić. Zgromadzili się oni bardzo licznie przed Wieczernikiem. Ludzkość budując wieżę Babel. który jest Duchem Miłości.14) do zgromadzonych kobiet i mężczyzn. Ogniste języki zstąpiły na Apostołów. Modlitwa zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów z Maryją jest pierwszą wielką modlitwą Kościoła. Tutaj występuje on jako dar zupełnie niespodziewany: Apostołowie mówią różnymi językami. To już nie jest ten słaby i tchórzliwy Piotr.

. Oczarowałaś me serce. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną...” (Łk 1. byli ze Mną tam. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań. piękna ma. Niechaj Duch Święty oświeca nas. http://www. żeby płonąć aż do dzisiaj..) Z Libanu przyjdź. i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.24). którą Mi dałeś. z jaskiń lwów. przyjaciółko ma. deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty. Pięć dziesiątnica nie została zamknięta. z Libanu przyjdź i przybliż się! Zstąp ze szczytu Amany. moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata (J 17. Trwa ona i zakończy się dopiero wraz z powtórnym przyjściem Pana. siostro ma. dla każdego z jego członków. który narodził się z przebitego boku Chrystusa na Golgocie. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 71 . Każdy z uczniów Jezusa na swoją miarę zostaje obdarzony potrzebnymi do tej misji darami. teraz umocniony i napełniony Jego Duchem. i pójdź! (.rozaniec. z wierzchołka Seniru i Hermonu. i pójdź! Bo oto minęła już zima. oblubienico. 4.pozostali Apostołowie. Swoje wypełnienie znajdzie dopiero przy końcu czasów. gdzie Ja jestem. chcę. Tajemnica zesłania Ducha Świętego jest tajemnicą najbardziej aktualną. z której zapłonie wielki ogień na całej ziemi. Prośmy o moc Ducha Świętego dla całego Kościoła. których Mi dałeś. oblubienico. przyjaciółko ma.dominikanie. Kościół. aby widzieli chwałę moją. nadszedł czas przycinania drzew. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. z gór lampartów. Z owej niewielkiej gromadki świadków zmartwychwstania Duch Święty czyni iskrę zapalną. oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. piękna ma. aby także ci. Ojcze. staje wobec ludzi wszystkich narodów zebranych licznie w Jerozolimie i odważnie głosi Ewangelię. Powstań.46-49). umacnia i pociesza.

Pius XII stwierdza. Zwolennicy tezy o śmierci Maryi powołują się na Jej podobieństwo do Chrystusa.15). Treść dogmatu nie określa.. a także obraz Niewiasty obleczonej w słońce. oraz o Jej udziale w odkupieńczym cierpieniu Chrystusa (słowa Symeona i wzmianka o obecności Maryi pod krzyżem). s. Wydawnictwo M. http://www. jak i zwycięstwo nad szatanem. Są to teksty Ewangelii mówiące o pełni łaski. którzy się na nie w ciągu wieków powoływali. lecz zwraca uwagę na to. po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej 86. Maryja jest z nimi i ich wspiera Gdy uczniów napełnił Duch Święty. Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus. 87 Więcej na ten temat: Franz Courth. czy też nie. Peter Neuner. Podając podstawy ogłoszonego dogmatu. Protoewangelii (Rdz 3. realizuje się w pełni dopiero w tryumfie zmartwychwstania. Wolfganga Beinerta.10-13. Wojciecha. ukazany w Apokalipsie (Ap 12.  W uroczystość Wszystkich Świętych 1950 roku papież Pius XII ogłosił jako dogmat wiary Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.28). podkreślają.. Natomiast ci. Mariologia – Maryja. którzy bronią opinii. Na teksty biblijne powołuje się nie bezpośrednio. Poznań 1997. Na Golgocie Pan Jezus ustanowił Maryję matką swego umiłowanego ucznia Jana i matką całego rodzącego się Kościoła. 278.pl/ . w: Podręcznik teologii dogmatycznej. Kraków 1999. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa Maryja pozostaje blisko uczniów swojego Syna. czy Maryja przed ciel esnym wniebowzięciem umarła. że Matka Boża została zachowana od śmierci. M aryja zawsze Dziewica. Papież pomija dyskutowaną przez teologów kwestię. s. a więc i konieczności umierania. Jak piękna jest miłość twoja. Wszyscy są zagubieni i zalęknieni. Papież nie mówi. 4. Chrystus podjął śmierć jedynie ze względu na Odkupienie. w: Breviarium fidei.8-10). jakie było samo „zakończenie ziemskiego życia” M aryi. (Pnp 2. Dogmat ten brzmi: „Orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga. czego Maryja nie musiała czynić87.dominikanie. Ze Starego Testamentu papież uwzględnia tekst tzw. 167–193. jak rozumieli je Ojcowie Kościoła i przedstawiciele tradycji teologicznej. pod red. który przecież prawdziwie umarł na krzyżu.rozaniec. że jest w nim „zawarta”. Matka Chrystusa. Jej zadanie było już 86 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 72 Pius XII.1). siostro ma. Zarówno zaś łączność z Chrystusem Odkupicielem. że ta sama nieprzyjaźń. istnieje również między wężem i Niewiastą. jaką Maryja została obdarzona (Łk 1. jaka dzieli węża i zwycięskie potomstwo. iż łaska Niepokalanego Poczęcia wyłączyła Ją spod prawa grzechu. podkreślając.jednym paciorkiem twych naszyjników. oblubienico. Księgarnia św. Spotykamy Ją razem z nimi podczas modlitwy w Wieczerniku. że nauka o wniebowzięciu „oparta jest na Piśmie Świętym”.

dz. a cała Jej istota została uwielbiona. jak z duszą i ciałem została zabrana przez swojego Syna do Nieba.dominikanie. Maryja przez swoje wniebowzięcie nie opuściła nas. niebo moje spędzać będę na ziemi aż do końca świata. że moje posłannictwo wnet się rozpocznie. s. Maryja będąc w niebie. chcę. Maryja została wzięta do nieba. cyt. jak ja Go miłuję. którego nie potr afimy ogarnąć naszymi ziemskimi zmysłami. Nie mógł pozwolić na to. Wniebowzięcie było konsekwencją Jej całkowitego oddania się Bogu. 22.. 471. uległo rozkładowi. Tak. Tęskniła za swoim Synem i bardzo pragnęła już zawsze być blisko Niego. by ciało. Widział Jej ból i samotność.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 73 . czy Maryja doświadczyła śmierci jak Syn. ale to nie znaczy. 5. Pisma. Wiemy tylko jedno.. choć później pokazywała się wielu przez wszystkie stulecia. gdy wzywamy Jej orędownictwa88. 89 Św. Nie wiemy. Niebo nie oznacza miejsca gdzieś poza granicami wszechświata. aby niebem moim było czynić dobrze na ziemi”89. widząc Jej cierp ienie w ciągu całego życia. Sam bardzo cierpiał. Kiedy zamieszkała u Jana. Nie mógł pozwolić. jak Mnie przekazał je mój Ojciec (Łk. wstawia się nieustannie za nami. a On opuścił rodzinny dom w Nazarecie i zaczął nauczać. lecz przeciwnie. http://www. Chciał. lecz zbliżyło Ją do nas. Teresa od Dzieciątka Jezus odkryła i uczyniła swoim posłannictwo Maryi. ale wymiar. posłannictwo pociągania dusz do kochania Boga tak. Nasze wyobrażenia o odległym niebie są błędne.rozaniec. czyni dobro na ziemi. tom II. że Jej wniebowzięcie nie zabrało Jej gdzieś daleko. Jeżeli moje pragnienia się spełnią.wypełnione. Teresy z Lisieux: „Czuję. nie mogła równocześnie towarzyszyć innym Apostołom. Kochał przecież Maryję najbardziej ze wszystkich istot stworzonych. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Nikt nie był naocznym świadkiem Jej zaśnięcia. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. była związana z miejscem i czasem.. kiedy głosili Ewangelię. Dzięki wniebowzięciu jest Ona pośrodku naszego życia. Odkrywamy. i tęsknotę Matki po Jego wniebowstąpieniu.28-29). Nikt nie widział.. wskazywania mej m aleńkiej drogi. Któż bardziej od Maryi mógłby uczynić swoimi słowa św. Dziękujmy Jej za to w tej tajemnicy różańca świętego. wstawia się za nami. s. zniknęły wszelkie ograniczenia. Teresa od Dzieciątka Jezus. Syn zabrał Ją do nieba. czy też nie. Żyjąc w śmiertelnym ciele. żeby już zawsze byli blisko siebie. Potem wielki znak ukazał się na niebie: 88 Wilfrid Stinissen OCD. Gdy jednak została wzięta do nieba. Będąc w niebie. z którego On sam wziął swoje człowieczeństwo. że przebywa w jakiejś niedosiężnej krainie. gdy zmarł święty Józef. że gdy wypełniła swoją misję na ziemi. Widział ogrom Jej cierpienia na Golgocie. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo. by Jego Święta Matka miała doświadczyć konsekwencji grzechu. może odtąd być z nami bliżej niż kiedykolwiek. Może teraz być blisko każdego z nas. Kraków 1971. 88–90. gdziekolwiek jesteśmy i dokądkolwiek idziemy.

I został strącony wielki Smok. pałając wielkim gniewem. Dlatego radujcie się. co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną. potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca. I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. i księżyc pod jej stopami.rozaniec. świadom. ale nie przemógł. ażeby skoro porodzi. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. I porodziła Syna – Mężczyznę. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. pożreć jej Dziecię. zwodzący całą zamieszkałą ziemię. ten. A Niewiasta zbiegła na pustynię. który się zwie diabeł i szatan. został strącony na ziemię. gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie.74 Niewiasta obleczona w słońce. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I woła. A kiedy ujrzał Smok. mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. że mało ma czasu”. cierpiąc bóle i męki rodzenia. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia.pl/ . I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie.dominikanie. począł ścigać Niewiastę. która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego. i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. Wąż starodawny. aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu – bo zstąpił do was diabeł. a z nim strąceni zostali jego aniołowie. a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. że został strącony na ziemię. A jest brzemienna. bo oskarżyciel braci naszych został strącony.

zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel. Korona z gwiazd to hołdy czci i uwielbienia. w: Sobór Watykański II. Wszyscy składać będą Jej hołd i dziękczynienie za to.by na pustynię leciała na swoje miejsce. zmienny. gdzie jest żywiona przez czas i czasy. ale i w chwale Maryi. którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. którego jest Matką.10). która od dawna w lunetach portali katedr ukazuje Maryję koronowaną przez Ojca i Syna. Maryja jest Jego najpiękniejszym i najdoskonalszym 75 90 Konstytucja dogmatyczna o Kościele nr 59. jaśniejąca jak słońce. iż „Niepokalana Dziewica. s. podległe rozkładowi i śmierci. Księżyc u Jej stóp symbolizuje świat d oczesny. konstytucje. i pochłonęła rzekę.” 90. bo nie ma światła sam z siebie. Króla wszechświata. bo dzieci nie mogą się nie chlubić swoją Matką. Jana ukazuje nam Niewiastę obleczoną w słońce. oddawane Jej przez wszystkich aniołów. dekrety. http://www.. z dala od Węża. deklaracje.  Tajemnica ukoronowania Matki Bożej na Królową nieba i ziemi jest uzupełnieniem tajemnicy Jej wniebowzięcia. i połowę czasu. że była dla nich Pośredniczką. dopełniwszy biegu życia ziemskiego. który przeminie. co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (Ap 12. Maryję uwielbiać będzie cały wszechświat. żeby ją rzeka uniosła. z tymi. Od początku przygotował Ją całkowicie dla siebie. I rozgniewał się Smok na Niewiastę. groźna jak zbrojne oddziały? (Pnp 6. Maryja unosi się ponad to.. Słońcem opromieniającym Ją jest chwała Boga w niebie. Wszyscy zbawieni uczestniczyć kiedyś będą w chwale Jezusa Chrystusa.1-17). zmienne. Tajemnica ta bliska jest chrześcijańskiej tradycji artystycznej. Kościół obchodzi ustanowione w 1955 roku przez Piusa XII wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 22 sierpnia. ludzi i wszelkie stworzenie. Jezus chciał mieć swoją Matkę z duszą i ciałem w niebie. Ucieczką i Pocieszycielką. piękna jak księżyc.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II .rozaniec. Kimże jest ta. Cieszy się życiem i chwałą nieśmiertelną i już zawsze uczestniczyć będzie w chwale swego Syna i w chwale całego Kościoła. co ziemskie. z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego.dominikanie. Wydawnictwo Pallottinum1967. która świeci z wysoka jak zorza. i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. w której Kościół zawsze rozpoznawał Maryję. Apokalipsa św. Sobór Watykański II potwierdził z mocą. 247–248. że dała im Zbawiciela.

siłą dla słabych. Bernarda. Zwracajmy się do Ucieczki grzeszników. Ona jest pociechą dla smutnych. które On odkupił. boską rosą na gorejący żar mej duszy. czule pochyla się nad każdym z nas. bogactwem dla mojej nędzy. Boża Matko miłosierdzia! Racz sprawić. Kim jest Ona? Synteza mariologii. i prośmy Ją. dzięki wizji uszczęśliwiającej. która jest Matką. Teraz w niebie Jej działanie ma charakter bardziej indywidualny. ale ani przez chwilę nie przestaje być naszą Matką. obrono i chlubo. Leon-Joseph Suenens. odwróceniem nieszczęść. co nie ma końca! Tak. zna całą naszą historię. 93 Modlitwa św. abyś opuściła tego. lecz niech się stanę jej uczestnikiem. śledzi każdy nasz krok. ukojeniem łez moich. Pani. Jej oczy są pełne miłosierdzia i współczucia. Maryja nie odrywając wzroku od Boga. wysłuchaniem próśb moich! Zlituj się nade mną. Rzym 1 V 1979. s. Stąd moja śmiałość. http://www. Jest prawdziwą Królową nieba i ziemi. Nigdy nie odmawia pomocy tym. spływającymi kroplami na moje wysychające serce.pl/ . że mamy Królową. W chwili zwiastowania i na Kalwarii Maryja poczęła i zrodziła niejako nas wszystkich. którego najbardziej potrzebujemy. Maryja otrzymuje pełną władze strzeżenia nas wszystkich i każdego z osobna swym matczynym spojrzeniem. która wszystko może. Boża Oblubienico! 91 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 76 Jan Paweł II. Starajmy się jak najczęściej uciekać do wstawiennictwa Maryi. tak jak oczy Jej Syna. Panie. tak moja ucieczko. kto się do Ciebie ucieka. światłem dla ślepych. szatą okrywającą moją nagość. 201. nachyliwszy się nad mymi łzami. Jest Jego Oblubienicą i Matką. Najczystsza Pani. którzy proszą Ją o opiekę: nigdy nie słyszano. Właśnie teraz Jej macierzyństwo nabiera nowej skuteczności. jesteś jedyną mą od Boga pociechą. rozwiązaniem węzłów. „Dzięki Ci. Wydawnictwo Michalineum. lecz wprost przeciwnie. O Pani. która jest Królową”91. 92 Kard. zna nas indywidualnie. 89. gdzie nie brak niczego w królestwie. że mamy Matkę. nie będę pozbawiony nadziei. Twej pomocy przyzywa. Wydawnictwo Księży Marianów. Warszawa 1988. lekarstwem dla mych nieuleczalnych ran. Warszawa 1984. Maryja Królowa zasiada na królewskim tronie. Ciebie o przyczynę prosi93. przewodniczką w drodze. nadziejo moja i siło moja! Daj mi zażywać niewypowiedzianych darów Twego Syna w niebieskim mieszkaniu! Jako Matka Najwyższego masz bowiem – wiem o tym – wolę. s.dominikanie. Weronika Jasnowska. składamy za to. Królowej nieba i ziemi. a wizja uszczęśliwiająca nie odwraca Jej od nas. ale zbiorowo. uczynił Ją godną i zdolną do jej sprawowania.stworzeniem. a Jej miłość bardziej indywidualną92. życie i pomocy moja. Całkowicie zanurzona w Bogu. najjaśniejszą pochodnią mej duszy zaciemnionej. Sam Bóg obdarował Ją prawdziwie królewską władzą. ulżeniem bólów. w: Trwali na modlitwie z Maryją. uzdrowieniem dla chorych. czyni Jej obecność intensywniejszą. Niech więc. bym mógł się cieszyć ową niewypowiedzianą radością i wiecznymi rozkoszami. aby zawsze ukazywała nam Jezusa. z imienia i nazwiska. mocą w słabości. nadzieją zbawienia. zna najdrobniejsze nasze potrzeby. To Ona otrzymuje pełen udział w królowaniu Syna nad wszelkim stworzeniem.rozaniec. kresem moich wzdychań. zebrała i oprac.

http://www.dominikanie. prawdziwego Boga i Pana..Ty bowiem zrodziłaś nadzieję wszystkich. dz. Pana naszego Jezusa Chrystusa. i na wieki wieków94. German z Konstantynopola. s. czym sam żyję”. w: „Karmię was tym.rozaniec. 94 Św. któremu wszelka cześć i uwielbienie z odwiecznym Ojcem i ożywczym Duchem teraz i zawsze.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 77 . cyt. 377.

Grun Anselm. 2001 –2002. Ewangelia św. Ewangelie synoptyczne. Wydawnictwo Znak. Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Jezus – droga do wolności.Bibliografia 1. Reader`s Digest. Tajemnica Przemienienia. tom 1–10. Warszawa 1996. Bielawski Maciej. pod red. Kraków 2005. Rzym 1987. Jan Paweł II. Banaszek Andrzej. Świat Książki. Warszawa 1996. Warszawa 1997. Ewangelia św. Jan Paweł II. Wydawnictwo Znak. Kraków 2002. Zarzućcie sieci. W drodze. Kraków 1997. 10. Wojciecha. Jezus – wizerunek człowieka. Ewangelia św. Rzym 1978. 16.rozaniec. Michalineum. Kraków 2002. 5. Mistrz Eckhart. Łukasza. Ilustrowany przewodnik po Biblii. Matka Chrystusa. Encyklopedia biblijna. 2. Gargano Innocenzo. Jezus – brama do życia. Caffarel Henri. 18.pl/ . Wolfganga Beinerta. 3. Ewangelia św. Warszawa 2003. praca zbior. Wydawnictwo M. 20. w: Podręcznik teologii dogmatycznej. Kraków 2003. Wydawnictwo M. I. Kazania. twą małżonkę. Mateusza. 13. Kraków1994. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 9. Ewangelia św. Cantalamessa Raniero. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. pod red. Kraków 2002. czyli łaska Słowa. 78 http://www. Lectio divina. Breviarium fidei. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. 12. Wyd. Blask ikon..dominikanie. Wydawnictwo św. Wydawnictwo Homini. Jana L. 23. pod red. Bedouelle Guy. Marka. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Encyklika Redemptoris Mater. Wydawnictwo Salwator. Banaszek Andrzej. Jezus – nauczyciel Zbawienia. Wydawnictwo Znak. Warszawa 1999. 19. Kraków 2003. Achtemeiera. Księgarnia św. pod red. ks. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Ewangelia św. Paula J. Brat Efraim. Courth Franz. Peter Neuner. Grun Anselm. 21. Grun Anselm. Jezus Żyd praktykujący. W drodze. 15. 8. Poznań 1987. Grun Anselm. Droga krzyżowa. Ewangelie synoptyczne. 11. Pata Alexandra.. ks. Wydawnictwo Znak. Dominik. 4. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”. Cantalamessa Raniero. Warszawa-Struga 1985. Marka.. Poznań 1997. Encyklopedia Biblii. Wrocław 2002. praca zbior. pod red. praca zbior. ks. Kraków 1999. 14. Kraków 2002. ks. 7. Waldemara Chrostowskiego. 6. Mariologia – Maryja. Wydawnictwo M. Wydawnictwo Księży Sercanów. Śpiewaka. Wydawnictwo M. 17. Kraków. Jana. Antoniego. 22. Weź do siebie Maryję. Łukasza. Poznań 1986.

Oficyna Wydawnicza BARBARA. Wydawnictwo M. O naśladowaniu Chrystusa. W drodze. Wydawnictwo M. św. . Kraków 1978–1982. 1983. Antoniego. Murphy’ego OCarm. Teresa od Dzieciątka Jezus. Waldemar Chrostowski. Pronzato Alessandro. ks. polskiego ks. Passio Domini nostri Jesu Christi. Marka Chmielewskiego. Suenens Leon-Joseph. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Poznań 2004. Homo Dei. Kraków 2003. praca zbior. Wydawnictwo Salezjańskie. 26. Poznań 2001. pod red. seria Ojcowie żywi. Wydawnictwo Michaelinum. św. Kraków 1992. bp. Trwali na modlitwie z Maryją. Modlitwa z Maryją. Wydawnictwo św. Wrocław 1994. Rok A. 32. Weronika Jasnowska. 44. 30. Kraków 1998. 37. Wydawnictwo św. Kraków 2002. Zaleska Katarzyna. Ludu mój. Tomasz à Kempis. Kazania pasyjne. Warszawa 1988.. Langkammer Hugolin OFM. 42. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Medytacje pasyjne. Ukryte królestwo. wyd. Warszawa 1994. zebrała i oprac. 28. W drodze. 25.. Staniek Edward. 31. W drodze. Rolanda E. 27.. Lafrance Jean. Wydawnictwo M.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 79 . 33. Czas człowieka czasem Boga. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. 43. Pisma. 36. na nowo opracowane i poprawione. Opole 1960. czym sam żyję”. Poznań 1988. Kraków 1998. 29. tom I–IV. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Kraków 1989. Martini Carlo Maria. modlitwa Jezusowa Zachodu. Poznań 2002. 35. Całun Turyński. Wydawnictwo Księży Marianów. Niewygodne ewangelie. tekstów ks. Wydawnictwo Pallottinum1967. ks. Staniek Edward. praca zbior. Różaniec. wyjdź z Egiptu. Katolicki komentarz biblijny.dominikanie. Liguori Alfons Maria de. red.24. Raymonda E. Wydawnictwo Pallottinum. średniowieczna ikonografia różańcowa. Warszawa 2001. Stinissen Wilfrid OCD. Ścieżkami roku liturgicznego. Fitzmyera SJ. Leksykon duchowości katolickiej. 40. Browna SS. Lublin–Kraków 2002. wydanie V. Kapellari Egon. Scherschel Rainer. Wilson Jan. Mądrość różańca. konstytucje. 34. wybór i oprac. kard. W drodze. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Leclerc Eloi. Josepha A. Powiedz im o Maryi. 41. 45. 39. dekrety.. ks. Krzyża. Warszawa 2003. http://www. tom II. pod red. Ewangelia dziś. Kraków 1971. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Matką Jezusa. Kim jest Ona? Synteza mariologii. Wydawnictwo WAM. „Karmię was tym.rozaniec. Instytut Wydawniczy Pax. Warszawa 1984. Sobór Watykański II. Poznań 1990. 46. deklaracje. 38. Philippe Thomas. Marek Starowieyski. Modlitwa i obraz.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->