P. 1
Rozaniec Modlitwa Jana Pawla II

Rozaniec Modlitwa Jana Pawla II

|Views: 45|Likes:

More info:

Published by: Наталля Дарашкевіч on Mar 26, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

Różaniec modlitwą

Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka OP

2012

Różaniec módlitwą Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka, O.P.

Spis treści

Różaniec módlitwą Jana Pawła II
Różaniec modlitwą Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka, O.P.

Wstęp
1. Rozpoczęcie 2. Zapowiedź tajemnicy 3. Słuchanie Słowa Bożego 4. Milczenie 5. Ojcze nasz 6. Dziesięć Zdrowaś Maryjo 7. Chwała Ojcu 8. Końcowy akt strzelisty 9. Koronka 10. Rozłożenie w czasie 11. Zakończenie

Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie 2. Nawiedzenie św. Elżbiety 3. Narodzenie Jezusa w Betlejem 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni 2 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 4. Przemienienie na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pan Jezusa w Ogrójcu Różaniec modlitwą Jana Pawła II 3 2. Biczowanie Pana Jezusa 2. Cierniem ukoronowanie 3. Droga krzyżowa 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 2. Wniebowstąpienie 3. Zesłanie Ducha Świętego 4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Bibliografia

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

opowiada światu o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu. narodu. Sprawy osobiste. Kościoła. targanej licznymi sprzecznościami. którzy są nam najbliżsi. że przez modlitwę różańcową wstęp ujemy do szkoły Maryi. o których najbardziej się troszczymy. [. czym modlitwa różańcowa jest i jak ją praktykować. rodziny. 5. jako jedynym celu całej historii ludzkiej. sprawy naszych bliźnich.pl/ . s.Wstęp Od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II. W Liście tym – oprócz poszerzenia różańca o tajemnice światła – dał nam święty Papież przepiękną naukę o tym. podobnie jak jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej. dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości3. Potrzeba więc. zachęcał do odmawiania różańca. Kraków 2002. bardziej niż kied ykolwiek pojawia się silna potrzeba duchowości. prawdzie i życiu” (J 14. Różaniec bowiem. że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II Lumen Gentium. jako „drodze. żeby nasze wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdziwymi szkołami modlitwy4. choć ma charakter maryjny. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim1.dominikanie. 75–76. pobudzana często przez inne rel igie. który należy do najbardziej wypróbowanej tradycji 4 1 2 Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Ojciec Święty nazwał różaniec modlitwą o wielkim znaczeniu i przynoszącą obfite owoce świętości. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych. s. s.] Można powiedzieć. 4 Tamże. 3 Tamże. jest modlitwą o sercu chrystologicznym2. Różaniec modlitwą Jana Pawła II W dniu 16 października 2002 roku. Wydawnictwo M. bolesnych i chwalebnych.. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. http://www. Jan Paweł II.rozaniec. ogłaszając Rok Różańca – od października 2002 do października 2003 – Jan Paweł II wystosował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae.6). tych. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego Matki. 6. W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych: Różaniec „to modlitwa. zwłaszcza tych.. s. Dobrze osadzoną w duchowości chrześcijaństwa. i (1978). Różaniec. Papież mówi. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. które składają się na życie człowieka. którą bardzo ukochałem. mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. ludzkości. 11. We współczesnej kulturze. która wciąż wracając do pierwotnej gorliwości.

bolesnej drodze Jego człowieczeństwa. Wyryte w duszy Maryi wspomnienia o Jezusie (zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 9 Tamże s. nasze serca będą otwierały się na przyjęcie tajemnicy Trójcy Świętej. a Jej spojrzenie pełne adorującego zadziwienia nigdy się od Niego nie odwróci 8. 15. 12 Tamże. 7 Tamże. Papież zwraca uwagę. s. 15. s. jest modlitwą typowo medytacyjną. Tamże. 10 Tamże. że zadaniem każdego ucznia Chrystusa. 17. i upodabniali się do Chrystusa7. Łk 2. Aktualizacja ta dokonuje się w szczególny sposób w liturgii i to. Maryja jest nauczycielką. który nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia9. To Ona najlepiej wskazuje nam drogę.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 5 . jaką mamy się do Niego upodobnić. śmierci i zmartwychwstania10. Jan Paweł II ewangeliczną scenę przemienienia Jezusa na górze Tabor (Przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce – Mt 17. darem łaski dosięga ludzi wszystkich p okoleń. 22. Mar yja od chwili zwiastowania żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa. upodabniamy się do Niego poprzez przyjacielskie z Nim „obcowanie”12. 15. objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym. Stwierdza. jaką Chrystus uzyskał dla nas przez swe tajemnice życia. czego Bóg dokonał przed wiekami. która uczy nas samego Chrystusa11. Odmawiając różaniec.dominikanie. a „wspominać je” w postawie wiary i miłości oznacza otwierać się na łaskę. razem z Maryją oddając się kontemplacji Chrystusowego Oblicza. 19. Będziemy wciąż na nowo doznawali miłości Ojca i cieszyli się radością Ducha Świętego. s. wnikamy w to spojrzenie Maryi i żyjemy Jej wspomnieniami. s. odpowiadającą „modlitwie Jezusowej”.kontemplacji chrześcijańskiej. W miarę kontemplowania tych tajemnic. Niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa jest dla nas Jego Matka. Odmawiając różaniec. http://www. 8 Tamże. 11 Tamże s.19) towarzyszyły Jej w każdej okoliczności życia i stanowiły niejako Jej różaniec. s. że owo wspominanie należy rozumieć w sensie biblijnym – jako aktualizowanie się dzieł dokonanych przez Boga w historii zbawienia. wyrosłej na chrześcijańskim Wschodzie. a więc zadaniem każdego z nas jest: Utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu. s. Papież cytuje w tym miejscu bł. rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej.2) uważa za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji5. Dotyczy to także innych praktyk pobożnych zbliżających nas do zbawczych wydarzeń. zasiadającym w chwale po prawicy Ojca6. 20. aż ujrzy się Boski blask. 16–17. Bartłomieja Longo: 5 6 Tamże. a rozwiniętej później w kulturze religijnej Zachodu.rozaniec.

Jan Paweł II nazywa różaniec jednocześnie medytacją i prośbą. na ile byłaby do tego zdolna nasza małość. ukazaniem ikony. Krok po kroku objaśnia kolejne elementy wchodzące w skład różańca. zna dobrze sposób jej odmawiania. Rozpoczęcie Istnieją różne sposoby rozpoczynania modlitwy różańcowej. zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach. ożywia u modlącego się świad omość własnej nędzy i jest prośbą o pomoc i ratunek skierowaną do największego Obrońcy w chwilach walki i w pokusach16. Modlitwa różańcowa według Jana Pawła II Różaniec modlitwą Jana Pawła II Każdy. Może to być w ezwanie zaczerpnięte z Psalmu 70: Boże.dominikanie. Ojciec Święty w swoim Liście niejako porządkuje i wyjaśnia na nowo metodę praktykowania tej modlitwy Kościoła. Papież uważa. 14 http://www. 25.pl/ . kto kocha modlitwę różańcową. trzy razy Zdrowaś Maryjo. pośpiesz ku ratunkowi memu. ukrytego. stanowiące fundament podejmowanej kontemplacji. Tamże. nadziei i miłości. następnie Wyznanie wiary. 16 Więcej na temat wersetu z Ps 70 zob: Rainer Scherschel. 41–45. Słowa kierują wyobraźnię i ducha ku określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia Jezusa. s. jeśli to możliwe. że ta metodologia odpowiada samej logice Wcielenia. Nasze wytrwałe błagania zanoszone do Matki Bożej opierają się na ufności. tak też my. że Jej macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna14. Nazywa również różaniec skuteczną drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa15. możemy. Wezwanie to. Poznań1988. Ikona. która ją przedstawia – nazywa odsłonięciem sceny. cierpliwego i doskonałego13. stać się do Nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego. 15 Tamże. s. Panie. 22. 13 6 Tamże s. prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię. Potem odmawia się modlitwę Ojcze nasz. 2. Różaniec – modlitwą Jezusową Zachodu. powtarzane często już przez Ojców Pustyni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.Jak dwóch przyjaciół. których intencją jest uproszenie trzech cnót Boskich: wiary. Zapowiedź tajemnicy Jan Paweł II tę zapowiedź tajemnicy – z równoczesnym. którzy często razem przestają. wejrzyj ku wspomożeniu memu. s. W drodze. Credo. ubogiego. W niektórych regionach początkiem różańca jest znak krzyża świętego. 27. 1.rozaniec. obraz pomaga nam w koncentracji ducha na misterium. na której należy skupić uwagę.

43. abyśmy mogli razem z Nim wołać: „Abba. wypowiedziane na dzisiaj i „dla mnie”. Dziesięć Zdrowaś Maryjo „Zdrowaśki” są tym elementem. Tamże. 48–49. 3. 20 Tamże. jak Słowo natchnione. Przez fizyczną rzeczywistość Jezusa zostajemy doprowadzeni do kontaktu z Jego Boską tajemnicą17.pl/ . które. s. że różaniec jest modlitwą maryjną w pełnym tego słowa znaczeniu. s.15. proponuje nam Jan Paweł II po zapowiedzi tajemnicy odczytać dłuższy lub krótszy odnośny fragment z Pisma Świętego. że różaniec będzie wydawał się praktyką jałową i nużącą. tego. cyt. 5. Papież zachęca nas do ponownego odkrycia wartości milczenia jako jednego z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji. Litanijne powtarzanie Pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś Maryjo” przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi. Milczenie Różaniec modlitwą Jana Pawła II 7 Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. do którego w najgłębszej isto17 18 Jan Paweł II. 47–48. Dlatego po zapowiedzi tajemnicy i wysłuchaniu Słowa czymś naturalnym jest wzniesienie ducha do Boga Ojca w modlitwie Ojcze nasz19.Bóg przyjął w Jezusie ludzkie rysy. W ten sposób słuchając. która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami. dz. 6. 4. http://www. który sprawia. Rz 8. Ga 4. dając nam Ducha. Ojcze nasz Jezus poprzez każdą ze swoich tajemnic prowadzi nas do Ojca. ponieważ żadne inne słowa nie są tak skuteczne. Ojcze” (por. pozwalamy Bogu mówić do nas. Zwróćmy uwagę. 49–50. Jezus w relacji do Ojca czyni nas swoimi braćmi i braćmi pomiędzy sobą. gdy uzna się to powtarzanie za wyraz nigdy nie znużonej miłości. mając pewność. s. Słuchanie Słowa Bożego Aby zapewnić medytacji podstawy biblijne i większą głębię. Po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu Słowa dobrze jest przez pewien czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy.6).rozaniec. który jest Jego i Ojca. są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość20. 19 Tamże. Do zupełnie innych wniosków dochodzimy w momencie. że jest to Słowo Boga.dominikanie. że dziesięciokrotne machina lne powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” przy każdej tajemnicy może sprawić. co chroni nas przed znużeniem powtarzającymi się sekwencjami. s. Zawsze należy go słuchać. choć podobne w przejawach. pragnie naszej zażyłości z Ojcem. Podczas pewnych uroczystych okazji wspólnotowych można to słowo objaśnić krótkim komentarzem18.

Chwała Ojcu Różaniec modlitwą Jana Pawła II Chrystus jako droga prowadzi nas do Ojca w Duchu. które kontemplujemy. 21 22 8 Tamże s. s. Koronka zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego. 24 Tamże. którzy najbardziej potrzebują Twojego mił osierdzia. Kieruje to nasze spojrzenie na potrzeby całego Kościoła24. W drugiej część modlitwy „Zdrowaś Maryjo” powierzamy wstawiennictwu Matki Bożej nasze ż ycie i godzinę śmierci. ale Jan Paweł II przypomina nam. Różaniec będzie mógł tym bardziej wyrazić związek z życiem chrześcijańskim.rozaniec. by każdą tajemnicę zakończyć modlitwą o osiągnięcie specyficznych owoców konkretnej tajemnicy. 9. 23 O mój Jezu. To właśnie na Chrystusie skupia się nasze życie i modlitwa. 30. Ta doksologia trynitarna jest celem chrześcijańskiej kontemplacji. je śpiewać)22. Dlatego bardzo ważne jest uwydatnienie „Chwała Ojcu” w modlitwie różańcowej (papież zachęca. jest to tzw. 53–54.dominikanie. 52–53. Samo powtarzanie jest też jakby kanwą. Elżbiety.cie odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie św. zachowaj nas od ognia piekielnego. Papież podkreśla. Tamże s. że służy ona także do wyrażenia symboliki.pl/ . którym należy się chwała. na której rozwija się kontemplacja tajemnic21. W powierzchownej praktyce może ona być tylko przedmiotem ułatwi ającym odliczanie „Zdrowaś Maryjo”. żeby przy publicznym odmawianiu np. Końcowy akt strzelisty Przyjęła się powszechna praktyka. gdy różaniec odmawiamy szybko. Koronka Od samego początku powstania modlitwy różańcowej używa się do odmawiania koronki. przebacz nam nasze grzechy. różaniec z dopowiedzeniami (aby podkreślić imię Jezus. że owocność kontemplacji tajemnic będzie lepiej wyrażona. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym. Położenie akcentu na imieniu Jezus i Jego tajemnicy czyni odmawianie różańca bardziej owocnym i znaczącym. Nieustannie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich. uwielbienie i dziękczynienie. jeśli zadba się o to. modlitwa fatimska23). który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. 7. owo „centrum” uchodzi uwagi. Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach papieża. Bardzo często. a jest ono nawiązaniem do misterium Chrystusa. dodaje się jak refren dopowiedzenie nawiązujące do rozważanej tajemnicy). która może nadać kontemplacji nową treść.. 8. Centrum „Zdrowaś Maryjo” stanowi imię Jezus. że w różańcu po doksologii trynitarnej odmawia się akt strzelisty (może to być np. http://www. Jan Paweł II przypomina tutaj również metodę odmawiania różańca przez Pawła VI.

Zakończenie Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność różańca. s. Papież wskazuje też na piękne rozciągnięcie symbolicznego znaczenia koronki na nasze wzajemne relacje – przypomina o więzi komunii i braterstwa. Bartłomieja Longo.dominikanie. 25 26 Tamże. 11. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. uzupełniająca to. http://www. Zawsze należy uwzględniać potrzeby duchowe duszpasterskie. by różaniec był pojmowany jako droga kontemplacji. że wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna ratunek. które łączą nas z Chrystusem25. które również na zakończenie tego rozdzi ału przytoczymy: O. Po dodaniu tajemnic światła Jan Paweł II pr oponuje nam następujący porządek:     Tajemnice radosne – poniedziałek i sobota Tajemnice światła – czwartek Tajemnice bolesne – wtorek i piątek Tajemnice chwalebne – środa i niedziela Proponując taki porządek.rozaniec. która nas jednoczysz z aniołami. Papież Jan Paweł II kończy swój piękny List o modlitwie różańcowej słowami bł. zwłaszcza sprawę pokoju na świecie i dobro rodziny. Tamże. Tydzień chrześcijanina dzięki niej staje się drogą prowadzącą przez tajemnice życia Chrystusa.Jako pomoc w liczeniu koronka przypomina niekończącą się nigdy drogę konte mplacji i doskonałości chrześcijańskiej. 57–58. błogosławiony różańcu Maryi. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Ojciec Święty nie ma zamiaru ograniczać słusznej wo lności medytacji indywidualnej czy wspólnotowej. Najważniejsze jest. słodki łańcuchu.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 9 . Rozłożenie w czasie Modlitwę różańcową można odmawiać codziennie w całości. s. Do dziś przez modlitwę różańcową poleca najtrudniejsze sprawy i intencje. które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowanie. bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! nigdy cię już nie porzucimy. co dokonuje się w liturgii. wierząc. Wielu wiernych odmawia tylko część różańca w porządku tygodniowym. który łączysz nas z Bogiem. a także daty liturgiczne. 54–55. wieżo ocalenia od napaści piekła. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. 10. więzi miłości. o Królowo Różańca z Pompei. ale nie zawsze pozwalają na to obowiązki dnia codziennego. a On objawia się w życiu swych uczniów jako Pan czasu i historii26.

dominikanie. 65–67. o Ucieczko grzeszników. Bądź wszędzie błogosławiona.rozaniec. http://www.pl/ . Pocieszycielko strapionych. dziś i zawsze. 10 27 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Tamże s. na ziemi i w niebie27. o Władczyni.o Matko nasza droga.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie. a Jego panowaniu nie będzie końca”. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się. będzie nazwane Synem Bożym. Gdy powziął tę myśl. któremu nadadzą imię Emmanuel. Łukasza. do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie. A oto również krewna Twoja. twej Małżonki. łaski pełna. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. któremu nadasz imię Jezus. Józef.dominikanie. [anioł] rzekł: „Bądź pozdrowiona. A pamiętajmy. Maryjo. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. «błogosławiona jesteś między niewiastami»”. Nazaret to mała mieścina. znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała. z Józefem. nie ma żadnego znaczenia. najbardziej oddalony od miejsca świętego. aż porodziła Syna. Już niejako z samej definicji jest miastem. Zwiastowanie W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei. niech mi się stanie według słowa tw ego”. Elżbieta. Jana – nie może pochodzić nic http://www. a Dziewicy było na imię Maryja. z rodu Dawida. Dawida. aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna. Po zaślubinach Matki Jego. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. którą miano za niepłodną. Oto poczniesz i porodzisz Syna. jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. praktycznie bez historii – jako miejscowość nigdzie nie wspominana w Piśmie Świętym.rozaniec. Zbudziwszy się ze snu.26–37). znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. lecz nie zbliżał się do Niej. że Galilea to region położony na peryferiach Palestyny.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 11 . poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta.Tajemnice radosne 1. Malutkie miasteczko Nazaret w Galilei. który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie. zwanego Nazaret. A stało się to wszystko. Józef uczynił tak. które się narodzi. co by miało znaczyć to pozdrowienie. zamierzał oddalić Ją potajemnie. jego mieszkańców trudno nawet nazwać narodem wybranym w ścisłym tego słowa znaczeniu – region bowiem zamieszkały jest przez Żydów skażonych bliskością z poganami. Wszedłszy do Niej.  Opis powołania Maryi na Matkę Syna Bożego jest jednym z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii św. Dlatego też Święte. Porodzi Syna. skoro nie znam męża?”. któremu nadał imię Jezus (Mt1. z którego – jak to przeczytamy w Ewangelii św. któremu nadasz imię Jezus. Pan z Tobą. Maryi.18-25). co się w Niej poczęło. Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. to znaczy Bóg z nami. wpierw nim zamieszkali razem. albowiem z Ducha Świętego jest to. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca. nie bój się wziąć do siebie Maryi. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk1. synu Dawida. Mąż Jej.

54. zupełnie tak. Dawida. któremu nadasz imię Jezus. rozważa. Jest On Synem Najwyższego i będzie miał władzę nad wszystkimi ludźmi do końca świata. Maryja jest słowami anioła mocno poruszona. raduj się. znalazłaś bowiem łaskę u Boga. niemającym nic wspólnego z miejscem świętym. która zostałaś uczyniona przepiękną. które się narodzi. Pan z Tobą. poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Innocenzo Gargano.dominikanie. Oto poczniesz i porodzisz Syna. bo jesteś „pełna łaski”. „Bądź pozdrowiona” – egzegeci tłumaczą to pozdrowienie jako: raduj się. zawsze był i jest Twoją pomocą. że wielki Bóg jest zupełnie wolny w swoich działaniach. i rozpoczynali wspólne życie małżeńskie. nikomu nieznaną dziewczyną. którymi by pogardzał. Może działać w świątyni.rozaniec. Zastanawia się. która jesteś piękna. Kraków 2001. że im większych rzeczy chce dokonać. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. która jesteś uosobionym pięknem29. Wydawnictwo Księży Sercanów. pojawia się więc w miejscu. ale może także działać wszędzie . Żydzi z Jerozolimy patrzyli na Galileę z góry. http://www. Anioł Gabriel przychodzi do Dziewicy Maryi. 12–15 lat i była zaręczona z Józefem. Maryjo. łaski pełna. Dlatego też Święte. jak się to stanie. skoro nie zna męża. chociaż przez rok mieszkała jeszcze w swoim rodzinnym domu.dobrego28. Jaka jest reakcja Maryi na słowa Anioła? Ewangelista mówi. bo Bóg znalazł w Tobie upodobanie w całym tego słowa znaczeniu. codzienne prace. do Maryi wykonującej normalne. poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta. s. Anioł. s. a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca. prostym domu. Ty. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1. w miejscu świętym. Łukasza (1). a i Nazaret nie cieszył się ich dobrą opinią. Lectio divina do Ewangelii św. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. Używa porównania do ci e12 28 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. co one znaczą. że zostanie Matką oczekiwanego przez całe pokolenia Izraela Mesjasza. wysłaniec samego Boga. którą miano za niepłodną. tym skromniejszych osób. Elżbieta. Po roku wprowadzano ją uroczyście do domu męża. co by miało znaczyć to pozdrowienie. narzeczoną prawnie uważano za żonę. Nie ma miejsc. Anioł przychodzi i mówi do Niej: Bądź pozdrowiona. miała być może ok. Według żydowskiego zwyczaju. pełną wdzięku. „Pan jest z Tobą” – Pan opiekuje się Tobą. Ewangelista pokazuje nam. Ty. Anioł mówi Maryi o nadprzyrodzonym poczęciu mocą Ducha Świętego. Anioł wyjaśnia Maryi Boże zamiary. Anioł przychodzi do Maryi w jakimś zwyczajnym.pl/ . Już w wierze pierwotnego Kościoła Maryja od początku swojego istnienia została obdarzona pełnią łask i w takim stanie trwa Ona bez przerwy. że Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała. 48–49. A oto również krewna Twoja. przy ołtarzu. 29 Tamże.3-38. miejsc i przedmiotów potrzebuje. Maryja pyta anioła. będzie nazwane Synem Bożym. jakby Bóg chciał powiedzieć. Kim była Maryja? Młodziutką. Anioł mówi do Niej: Nie bój się.

nia. http://www. że jego narzeczona jest w ciąży. Ks. bo decyduje się na spełnienie woli Bożej bez względu na trudności. Wiemy 30 Zob. Henri Caffarel. zapowiedziany Mesjasz przychodzi na świat. które Bóg miałby spełnić. Jezus wkracza w życie Maryi. Wydawnictwo M. co czuł Józef. Kraków 1997. niech mi się stanie według słowa twego. Ewangelista Mateusz opisuje nam inne zwiastowanie – zwiastowanie narodzenia Jezusa Józefowi – mężowi Maryi. upodobań czy pragnień. który w swej wszechmocy mógł z nicości powołać wszystko. wielkiego Króla. choć Ona nie wyraziła żadnych wątpliwości. Jest tak pokorna. Oto dzięki wszechmocy Bożej niepłodna i niemłoda Elżbieta poczęła Jana Chrzciciela. Wyrażając zgodę. Elżbieta. Maryja nie chciała wchodzić w rozmowę Pana z Józefem i Jemu pozostawiła inicjatywę. 36–38. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. który nie chciał przywłaszczyć sobie tytułu ojca. Być może był pełen poczucia winy. Weź do siebie Maryję. Anioł chce upewnić Maryję. Sara. Maryja wypowiadając swoje „tak”. s. Wydaje mi się jednak. Gdy Żydzi oczekiwali przyjścia Mesjasza. obłoku. Mówi „tak”. 31 Zob. który by wyzwolił ich spod panowania Rzymian.rozaniec. że pokora i delikatność Maryi nie pozwoliły Jej na podzielenie się z Józefem tym. Maryja całkowicie rezygnuje z siebie. Bóg. Nazywa siebie służebnicą Pańską. Maryja wyraża zgodę na Boży plan. w którym Bóg przebywał kiedyś nad arką przymierza w świątyni30. pozwala Bogu stać się człowiekiem. twą małżonkę. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest zgoda człowieka. Oddaje siebie całą bez zastrzeżeń. Nie wiemy.34n. że się tak st anie. pozwala Mu być obecnym w sercu ludzkiej historii w całkowicie nowy sposób. który jest Miłością. zamierzał ją opuścić potajemnie31. kiedy i jak Józef dowiedział się o tym. Nie stawia żadnych warunków. Prawdopodobnie jako młody mężczyzna miał też inne myśli na temat swej narzeczonej. Nie wiemy. bo wierzy. podobnie jak niegdyś żona Abrahama. i może też sprawić inne wielkie rzeczy. który już niejeden raz interweniował w historię ludzkości dla dobra człowieka. że jako narzeczony nie potrafił uchronić Maryi. co się wydarzyło w momencie zwiastowania. że Bóg. (Rdz 18) porodzi w starości syna. Oto ja służebnica Pańska. „Tak” Maryi jest wyrazem pełni Jej wiary. że pozwala Bogu kierować sobą we wszys tkim. Niektórzy egzegeci utrzymują że Maryja sama powiedziała mu o tym. ten Bóg mógł sprawić. żeby Bóg mógł dokonać jego wybawienia. Bóg czeka na odpowiedź Maryi. a Józef. Bóg wypełnia obietnicę wyb awienia Izraela w sposób zupełnie inny – przychodzi cichutko i delikatnie do małego miasteczka w Galilei. do młodej żydowskiej dziewczyny. Tak samo Ona zostanie ogarnięta obłokiem Boga i w cudowny sposób poczęty Jezus będzie Świętym Synem Bożym. Wj 40.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 13 . by kobieta niepłodna poczęła w starości.dominikanie. o to Ją prosi. by pozwolić w sobie działać wyłącznie Bogu. Bóg. W każdym jednak razie ciąża Maryi musiała być dla niego bardzo trudna do zaakceptowania i cierpiał z tego powodu.

dominikanie. cyt. Prośmy. co się wydarzyło. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. Józef budzi się ze snu ze światłem w duszy. dz. Boga bliskiego. Józef z jednej strony. prawdziwego mężczyznę. Zbudziwszy się ze snu. Gargano. lecz wyboru zaufania Maryi. Ona porodzi Emmanuela. Mateusz przedstawia nam obraz Józefa – olbrzyma w wierze. zob. Dokonuje wyboru nie sprawiedliwości. czyli skrupulatnie przywiązanym do zachowywania Prawa. s. s. Bóg przychodzi do udręczonego wątpliwościami Józefa i przez swojego anioła mówi do niego: nie bój się.z relacji Mateusza. Ukazuje Józefa. jaki chce. targanego wątpliwościami jak każdy. Nawiedzenie św. 48–52. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi. wlewają w nas światło potrzebne do jej zrozumienia. Józef ufając w Bożą wszechmoc. i pozwolić. Weź do siebie swoją małżonkę. która uwierzyła. 14 32 33 Pwt 22. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.rozaniec. poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Elżbiety W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona [jest]. Józefie. moim Zbawcy.22n. cyt. Przynoszą nam one jakąś nowinę. płynące z faktu. Zob. Zgodnie z Prawem Mojżeszowym. chce pozostać wierny Prawu. że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. by On sam mógł działać w sposób. W życiu każdego z nas ma miejsce jakieś zwiastowanie. żeby nie zabrakło nam wtedy odwagi i pokory.. wezwanie do podjęcia konkretnych zadań. Józef uczynił tak. czasem nawet kilka.pl/ . I wtedy interweniuje sam Bóg. a Ona urodzi Syna. Innocenzo Gargano. Lectio divina do Ewangelii św. przy podjęciu których trzeba po prostu wszystko i wszystkich zawierzyć Bogu.. Maryja powinna zostać ukamienowana32. gotów jest zaryzykować nawet to poczucie pewności. Stał się cichym opiekunem Jezusa i Jego Matki. z drugiej jednak – znając dobrze swoją narzeczoną. pochodzi z Ducha Świętego. lecz zarazem jako człowieka otwartego na każdą opcję ze strony Boga. gotowego zaakceptować. Boga z nami. a Duch Święty napełnił Elżbietę. Nie bój się. Mateusza. Postanawia Ją potajemnie opuścić. nie potrafi zrzucić na Nią całej winy. skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach. We śnie ukazuje się Józefowi anioł. poruszyło się dzieciątko w jej łonie.. że Józef był człowiekiem sprawiedliwym. 52. jak mu polecił anioł Pański. dz. gdyż to wszystko. który zbawi lud swój od jego grzechów. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 2. że mógł się określić mianem sprawiedliwego według Prawa33. http://www. A skądże mi to. że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem. Zwiastowaniem jest na pewno chwila objawienia naszego życiowego powołania. zgodnie z Prawem. że Bóg może dokonywać rzeczy niemożliwych. I.

Tradycja sięgająca VI wieku utożsamia je z leżącym 7 km na zachód od Jerozolimy górzystym Ain-Karim.Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. co się Go boją. że nie jest godna gościć u siebie Matki Tego. a wywyższa pokornych. spodziewa się dziecka i jest w szóstym miesiącu ciąży. a bogaczy odprawia z niczym. Maryja przychodzi do Elżbiety i pozdrawia ją. Prawdopodobnie przyłączyła się do grupy pielgrzymów. co anioł Jej zwiastował. Czuje się. światłem. że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta wypowiada błogosławieństwo Maryi i Jej Syna. będąca już podeszła w latach. To pozdrowienie miało dla Elżbiety nadzwyczajne skutki. dzięki czemu poznała w cudowny sposób tajemnicę Maryi. chce zanieść jej czułą i troskliwą pomoc. Głodnych syci dobrami. w którym mieszkała Elżbieta z Zachariaszem. pomny na miłosierdzie swoje. Izraelem. Strąca władców z tronu. która uwierzyła. jak wyjaśni to Różaniec modlitwą Jana Pawła II 15 http://www. że wydarzy się tam coś wielkiego. Poczuła w swym łonie radosne poruszenie się dziecka i zstąpił na nią Duch Święty. Nie potrzebuje znaku czy potwierdzenia jego słów – idzie do Elżbiety wiedziona wrażliwą miłością. Jej słowa głoszą. Jakby przeczuwała. rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.dominikanie. To dzięki wierze Maryi spełnia się Boży plan zbawienia. że Bóg wybrał Maryję spomiędzy wszystkich niewiast i najszczodrzej obdarował łaskami. że ta radość jest dziełem Ducha Świętego i Jego darem. które ogarniają osoby w niej występujące. jak to opisał Ewangelista.  Ewangelista Łukasz nie nazywa miasta. jakiej ta starsza kobieta potrzebuje w ostatnich tygodniach ciąży.pl/ . Od anioła wie. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy. Ujął się za sługą swoim. natchnieniem. A jakże wielka musiała to być wiara ! Pomyślmy tylko – Maryja w chwili zwiastowania jest zupełnie samotna. Maryja idzie z pośpiechem. Wysławia Maryję za wiarę w to. Błogosławiona [jest]. Scena nawiedzenia Elżbiety cała przeniknięta jest jakimś up ojeniem. który jest Panem. lub karaw any kupieckiej zdążającej na południe. Elżbieta wyznaje. że Jej krewna Elżbieta.39-56). potem wróciła do domu (Łk 1. A skądże mi to. radością. że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana. On przejawia moc ramienia swego. a święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych. Nie wie. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.rozaniec. Maryja w wielkim pośpiechu wyrusza w tę podróż. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. a podróż Jej trwała cztery dni.

33 )35. Zob. która sama z siebie jest nikim. Rz 11. Jan Paweł II. że może zostać ukamienowana. który wbrew nadziei uwierzył nadziei. Łk 1. Encyklika Redemptoris Mater. A Maryja staje się pierwszą ewangelizatorką. Znała Prawo i wiedziała. który wyśpiewała Anna. która z pośpiechem biegnie na spotkanie. lecz całą drogę wiary. a głodnych syci dobrami. Pozdrowienie Elżbiety w sposób proroczy sławi nie tylko wiarę Maryi w chwili zwiastowania. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia – Maryja wie. Uwielbia Boga. Maryja rozumie to i z Jej przepełnionego radością serca popłyną słowa Magnificat. który stanie się Poprzednikiem Mesjasza. który wywyższa pokornych. Nie wie. jaką jego ojciec Zachariasz otrzymał w świątyni (zob. co się w Niej za sprawą Ducha Świętego dokonało.. którego miłość jest miłosie rdziem i którego moc wspiera tych. Rzym 1987. że Jej dziecko jest „dziełem Ducha Świętego”. Spełnia się zapowiedź. że z mocy Najwyższego stanie się Matką Syna Bożego. 16 34 35 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Rz 4. dz. Boga. Maryja wielbi wielkie rzeczy. wiedząc i uznając z pokorą. które zamierzył Bóg dla swojego ubogiego i prześladowanego ludu. Maryja uwielbia Boga jako uniżona służebnica. Henri Caffarel.15). A jednak nie waha się i wierzy. tym samym zaś dziecko zostaje przeznaczone i uzdolnione. który na Nią „ wejrzał”36. Ks. cyt. Radość porywa Maryję i w słowach tej młodziutkiej. które uczynił Jej Wszechmocny. „jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi” (por. Jan Chrzciciel zostaje napełniony Duchem Świętym.dominikanie. którą Ona przejdzie. czy inni uwierzą. że stanie się ojcem wielu narodów34. http://www.wszystko. że jest spadkobierczynią obietnic danych Abrahamowi. czyli powierzy siebie Bogu żywemu.rozaniec. Tajemnica nawiedzenia jest dla nas obrazem i wzorem miłości. wielkie rzeczy. które wyznała wobec słowa Bożego objawienia. 36 Zob.pl/ . pierwszą misjonarką.1-11).s. ale i jej synowi. Często ów hymn Maryi porównywany jest z kantykiem. że znalazła się w centrum historii zbawienia. Uwierzy. ale także jako świadoma swojej chwały. Maryja przynosi upragnionego i oczekiwanego Mesjasza nie tylko Elżbiecie. Na tej drodze będzie się w sposób heroiczny i niezwykły urzeczywistniać „posłuszeństwo”.. co się Go boją i kochają Go. która przynosi w sobie upragnionego Mesjasza. nie mającej jeszcze piętnastu lat Dziewczyny objawi się moc i siła samego Boga. 50–51. ale całą chwałę oddaje Temu. żeby podzielić się swoją największą radością. W chwili spotkania Maryi z Elżbietą dziecko w łonie Elżbiety porusza się radośnie.18. kiedy została uwolniona z niepłodności i urodziła Samuela (1Sm 2. by w swoim czasie przygotować lud na przyjście Mesjasza. Maryja uwierzyła. Jej wiara podobna jest do wiary Abrahama. Dziecko słyszy Dobrą Nowinę i już się nią raduje. gdyż Pan z powodu Jej uniżenia zechciał objawić w Niej swą hojność i miłosierdzie. Przez spotkanie dwóch matek zbliżyli się do siebie ich synowie.

gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Narodzenie Jezusa w Betlejem W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta. a z nim cała Jerozolima. każdy do swego miasta. http://www. owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. a nie potrafią lub wstydzą się często o nią zwrócić. wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko. Kiedy tam przebywali. Udał się także Józef z Galilei. którzy to słyszeli. Betlejem. które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach. opowiedzieli. żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. do Judei. A pasterze wrócili. zawsze spieszącej. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. ziemio Judy. którym jest Mesjasz. co im zostało objawione o tym Dziecięciu. która była brzemienna.dominikanie. abyśmy potrafili zawsze z pośpiechem iść do tych.rozaniec. przeraził się. służącej z gorliwą troskliwością. gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 3. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy. z miasta Nazaret. aby się dać zapisać. zdumieli się tym. jak im to zostało przedtem powiedziane (Łk 2. którzy tej pomocy potrzebują. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. w których sobie upodobał”. Ci mu odpowiedzieli: „ W Betlejem judzkim. żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją. co im pasterze opowiedzieli. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba.1-20). co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję. Powiła swego pierworodnego Syna. która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. Pierwszy ten spis odbył się wówczas. i rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką. Podążali więc wszyscy. żeby być blisko tych. a na ziemi pokój ludziom. nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. niosącej pomoc drugiemu. Gdy Je ujrzeli.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 17 . oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. co słyszeli i widzieli. bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty. którzy czekają na słowo Dobrej Nowiny. nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. Jest także ikoną delikatnej i czułej miłości. Pan. A wszyscy. Skoro to usłyszał król Herod. na naszą pomoc i radość. Prośmy. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich. gdzie ma się narodzić Mesjasz.wypływającą z Obecności Pana. tak że bardzo się przestraszyli. do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich.

 Maryja i Józef już wspólnie oczekują na narodziny cudownie poczętego Dziecka. którego Bóg wprowadza w większą bliskość z sobą. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego. by nie dać się zbić z tropu przez zewnętrzne http://www. czego się zapewne nie spodziewali. tak jak każda oczekująca na rozwiązanie mama. ale nie jest przyjęty. takim spos obem Bożego prowadzenia. Gdy ujrzeli gwiazdę. wysłuchawszy króla. Franciszek. a swoi Go nie przyjęli – jak napisze Ewangelista Jan. bo Maryja lada dzień mogła urodzić – ale podporządkowali się nakazowi wydanemu zupełnie nie w porę. Zapewne jak każdy człowiek. Gdy przybyli do Betlejem. ruszyli w drogę. Nikt nie chce mieć dodatkowych kłopotów i zamieszania związanego z porodem. rzekł „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię. Jezus – Słowo – przyszło do swojej własności. aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem. i nagle dzieje się coś. Izraela. Musieli bardzo uważać. A otrzymawszy we śnie nakaz. szukają więc odpowiedniego schronienia. Maryją. jak powie św. bardzo się uradowali. A kierując ich do Betlejem.albowiem z ciebie wyjdzie władca. jak bardzo trudne było to dla nich prz eżycie. skąd wywodził jego ród lub gdzie znajdował się jego majątek. nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Możemy sobie wyobrazić. padli na twarz i oddali Mu pokłon. że On sam będzie teraz układał wszystkie wydarzenia ich życia i opatrznościowo nimi kierował. Miłość od początku niekochana. abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon”.dominikanie. Jezus – Miłość – przychodzi na świat. myśleli. przygotowuje cały ich skromny dom w Nazarecie na potrzeby malutkiego Dziecka.1-12). odmawiają. którą widzieli na Wschodzie. jak to Maryja wyśpiewała w Magnificat. A gwiazda. Oczekiwali narodzin Jezusa. żeby przeprowadzić spis ludności w państwie. ale wszyscy na widok stanu jego Małżonki. żeby nie wracali do Heroda.rozaniec. donieście mi. Na tym nie kończy się ich udręka. Zapewne Maryja. Józef poszukuje schronienia dla dwóch umiłowanych Istot. na przyjście Mesjasza. który będzie pasterzem ludu mego. gdzie było Dziecię. Na pewno było to dla nich dużym zaskoczeniem i czymś po ludzku niesłychanie trudnym. ofiarowali Mu dary: złoto. i otworzywszy swe skarby.pl/ 18 Różaniec modlitwą Jana Pawła II . inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju (Mt 2. Ponieważ Józef i Maryja pochodzili z rodu Dawida.” Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Oni zaś. kadzidło i mirrę. postępowała przed nimi. Króla świata. a teraz oto muszą poddać się władzy ziemskiego cesarza. Wychodzi ro zporządzenie cesarza Oktawiana Augusta. Józef i Maryja musieli być bardzo zaskoczeni tymi okolicznościami. nie było dla nich miejsca w gospodzie. a gdy je znajdziecie. i nagle spadają na nich same przeciwności. jak napisał Ewangelista Łukasz. Niestety. który strąca władców z tronu. musieli udać się do Betlejem. gdzie mogłoby przyjść na świat Dziecko. Spis odbywał się zgodnie ze zwyczajami panującymi w Rzymie – każdy musiał zgłosić się w miejscu.

ubogim. Ale jak wielka była ich wiara. przyjścia wielkiego króla. On pojawia się jako słabość. to nie utrata oka mnie gnębi. Bóg Wszechmogący. dlaczego aż w takim ubóstwie i poniżeniu37. że Bóg tak bardzo go kocha. mądrzy i silni. s. i do ta37 38 Zob. Gdy człowiek umieszczał na szczycie skali wartości potęgę. Jezus rodzi się w całkowitej pokorze i ogołoceniu. Mistrz Ekhart opowie o tym wydarzeniu w Kazaniu 22: Największym dobrem. niezwykłych śpiewów czy feerii światła. iż Jezus jest Synem Boga samego. że cię kocham. dopóki On sam wreszcie nie „wykłuł sobie oka”. staje się człowiekiem. że Jezus w swym człowieczeństwie wszystko otrzymał od Maryi i był do Niej bardzo podobny. Poznań 1986. „głupim” tego świata. które stanowić tu może dobrą ilustrację. bezbronnym. niemoc. że to Syn Boży przychodzi na świat. Wszyscy młodzi rodzice są zachwyceni pięknem swego pierworodnego dziecka. owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. teraz oto objawia się w ogołoceniu i w ubóstwie. Tak bardzo chce ludziom objawić swą miłość do nich. Mistrz Eckhart. Podobnie Maryja i Józef musieli z zachwytem wpatrywać się w Niemowlę położone w żłobie. władzę. Opowiem wam zdarzenie. Tak samo jest z człowiekiem. Maryja powiła swego pierworodnego Syna. w którym straciła oko. musiała ich bardzo onieśmielać. Szymona OP. który do tej pory w Starym Przymierzu objawiał swój majestat w blasku i chwale. we wschodniej stronie starej części Betlejem. by przyjąć ten paradoks – Bóg. Tylko sam Bóg mógł wymyślić takie odwrócenie ludzkiej logiki. kocham cię!” Niedługo potem on sam wykłuł sobie oko. Wtedy on zawołał: „Kobieto. s. Miejscem narodzenia Jezusa była najprawdopodobniej grota przeznaczona dla bydła. Izrael oczekiwał upragnionego Mesjasza. było stanie się człowiekiem. i dziwią się. Bardzo ją to przygnębiło. oczekiwał sprawiedliwości. Przy żłóbku nie ma chórów anielskich. słabym Dzieckiem. Kazania. 103. Jak wielka to i zadziwiająca tajemnica. ale wszyscy mogą być pokorni.wydarzenia. upodobniłem się do ciebie. Thomas Philippe. bogactwo i zaszczyty. że sam staje się człowiekiem. zbawienia – a tu pojawia się bezbronne. Przyszedł do niej wtedy ten człowiek i powiedział: „Kobieto. Pan nieba i ziemi staje się malutkim. wszystkim ludziom bez znaczenia. W drodze. http://www. pokoju.rozaniec. Kraków 2002. przyszedł do niej i powiedział: „Żebyś uwierzyła.dominikanie. przyjmując ludzką naturę38. Trudno mu było wprost uwierzyć. nagie Dziecko. Józef i Maryja wiedzą. bo cóż słabszego może być od nowonarodzonego Dziecka położonego w żłobie? W ten sposób Pan przywraca nadzieję wszystkim słabym. Józef z radością mógł dostrzec. Mądrość różańca. smucę się. Wydawnictwo M. przełożył W. ja również mam teraz tylko jedno oko”. 191. ubóstwo. który wyzwoli go z mocy Rzymian. Był pewien bogaty mąż i pewna bogata kobieta. opuszczonym.. jakiego Bóg kiedykolwiek udzielił ludziom.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 19 . dlaczego jesteś tak przygnębiona? Nie smuć się z powodu utraty oka!” Na to ona: „Panie. Świadomość. gdyż nie wszyscy mogą być bogaci. dlatego że pewnie będziesz mnie teraz mniej kochał”. Kobiecie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.

Żydzi pogardzali nimi jako nieczystymi i skazanymi na potępienie. pogardzane i bezbronne. ale to poganie szukali Go z wiarą. znajdują Go w skrajnym ubóstwie i rozpoznając w Nim Króla. bogate pałace i udali się w nieznaną drogę. którym jest Mesjasz.rozaniec. pogardzanych. gdzie Mesjasz ma się narodzić. świadomi. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia. Symbolizują oni pogan – część ludności nienależącą do świata żydowskiego. ale rozpoznać Go także w tym. Stali się też pierwszymi apostołami – opowiedzieli. biedne. kadzidło i mirrę. ubogie Dziecko w pieluszkach w żłobie. co w nas jest słabe. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. gdy wszystko zdaje się układać niezgodnie z naszymi wyobrażeniami o Bożej Opatrzności. przynieśli Je do Jerozolimy. prośmy o to. błogosławił Boga i mówił: 20 „Teraz. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Potem pouczeni we śnie wracają do ojczyzny inną drogą. pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju. Najbiedniejsi zostali wezwani jako pierwsi. według Twojego słowa. ponieważ w wielkiej prostocie serca uwierzyli i przybyli natychmiast. że nie ujrzy śmierci. Im. że o własnych siłach nie są w stanie Go znaleźć. Arcykapłani i uczeni żydowscy. Oddają pokłon i ofiarowują Mu dary: złoto. Mędrcy opuścili wygodne. Prośmy zarazem. on wziął Je w objęcia.kich On przychodzi. upadają na kolana. aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Jemu Duch Święty objawił. pogardzanym przez uczonych żydo wskich. Potwierdzający znak. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego. Otrzymają bowiem Boży pokój. znając proroctwo (Mi 5). jak powie św. Łukasz. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus. aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa. a Duch Święty spoczywał na nim. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Potem przybędą do groty pod Betlejem trzej mędrcy ze Wschodu. http://www. tym najuboższym w hierarchii zawodowej. zanosi radosną nowinę o narodzeniu Zbawcy. w którym dotychczas rozgrywały się wydarzenia. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Pan. Anioł Pański staje przy ubogich pasterzach pilnujących swoich stad w okolicach Betlejem i oświeca ich chwała Pańska. miał stać się podstawą ich radości i treścią uwielbienia Boga. aby przedstawić Panu. abyśmy umieli zawsze szukać Pana z wiarą.dominikanie. słabych i biednych. Mimo przeszkód i niepowodzeń. byśmy nie dali się zwieść okoliczn ościom życia i ufali Panu nawet wtedy. o Władco. dopytując o Dziecko. co im zostało objawione o tym Dziecięciu. zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. wyczekujący pociechy Izraela. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. wiedzieli. z którego będą korzystać wszyscy biedni i pogardzani.pl/ . Różaniec modlitwą Jana Pawła II 4. byśmy umieli rozpoznać Go w najuboższych.

wolna od grzechu pierworodnego. także Maryi. służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Nie chciała się jednak wyróżniać spośród innych matek izraelskich i z naturalną sobie pokorą poddaje się przepisowi. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem. 35–36. sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. Nie rozstawała się ze świątynią. była to para synogarlic lub dwa młode gołębie39. ale ofiarowania. bo przecież cały należy do Ojca. czego nie regulują przepisy Starego Testamentu. Matki Jego: „ Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Tak jak Maryja nie potrzebuje oczyszczenia. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi. Dokonują oczyszczenia Matki i ofiarowania Dziecka. Prawo przewidywało również wykup pierworodnych synów – kiedy dziecko skończyło pierwszy miesiąc życia. co o Nim mówiono.  Gdy upłynęło czterdzieści dni. Jezus jest po raz pierwszy w świątyni swego Ojca.dominikanie. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu. W scenie ewangelicznej nie dominuje więc obrzęd oczyszczenia i wykupu. Zapewne Maryja i Józef domyślili się znaczenia tego gestu. s. para młodych Małżonków z malutkim Jezusem. Termin „oczyszczenie” odnosił się do matki – każda kobieta po urodzeniu dziecka mogła pojawić się w świątyni dopiero po czterdziestu dniach. Wydawnictwo M. całkowitej pokory i pobożności. dokonawszy prze dtem obrzędu oczyszczenia przez zanurzenie w wodzie i złożenie ofiary – w przypadku ubogich kobiet. bardzo podeszła w latach. któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. zgodnie z przepisami Prawa. nie musiała się poddawać żydowskiemu zwyczajowi oczyszczenia. Niepokalana. Izraela”. któremu ich życie zostało całkowicie poświęcone. co im najdroższe na świecie – Dziecko dane od Boga – Temu. tak Jezus nie musi być ofiarowany w świątyni. Łukasz nie wspomina o tym. któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego. mogąc ofiarować to. Józef i Maryja udali się do świątyni jerozolimskiej. bo 39 Zob. Kraków 1994. należało je wykupić za cenę pięciu szekli (Lb 3. córka Fanuela z pokolenia Asera. Maryja – najczystsza. lecz pisze obrzędzie ofiarowania Jezusa.15-16 ). Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem (Łk 2. http://www.22-38). który Jej w żaden sposób nie dotyczy. Są szczęśliwi. i pozostała wdową.47 -48. i na znak. nie zwracając na siebie uwagi. 18. Była tam również prorokini Anna. Brat Efraim.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 21 . Przyszedłszy w tej właśnie chwili. aby dokonać obrzędu oczyszczenia i wykupienia. Święta Rodzina daje nam przykład posłusznego wypełniania Prawa. Jezus Żyd praktykujący. Nikt nie zwraca na nich uwagi. Do świątyni wchodzi zatem.rozaniec.

Prośmy w tej tajemnicy. Dwie jednak osoby zauważą ich i podejdą do nich. co staną przy Nim i tych.dominikanie. W. 1048. Łukasz napisze o nim. nie jest żadnym dostojnikiem ani kapłanem. Proroctwo Symeona tak bardzo prawdziwe – ludzie. a Symeon im błogosławi i zwraca się do Maryi: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. którego imię znaczy „słuchający”40. podobnie jak Symeon. Pełen radości i szczęścia bierze Dziecko z rąk Maryi i zaczyna prorokować. Sławi więc Boga i opowiada o Jezusie wszystkim. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. od chwili swego owdowienia. Być może są już zmęczeni życiem. któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie. podzielą się na tych. co stanie się źródłem boleści Maryi. dopóki nie zobaczy Mesjasza. że ma już osiemdziesiąt cztery lata. z nadzieją czekali na przyjście Pana. których Jezus przyszedł zbawić. rozpoznał Mesjasza. Józef i Maryja dziwią się tym słowom. że nie umrze. Mesjasz przychodzi. Warszawa 2001. abyśmy umieli cierpliwie czekać. wyczekujący pociechy Izraela. ale prawdziwych anawim Jahwe. że teraz mogą odejść w pokoju z poczuciem dobrze spełnionej misji. Za natchnieniem Ducha przyszedł tego dnia do świątyni i w malutkim Jezusie przyniesionym przez młodziutką jeszcze Matkę.rozaniec. na przyjście Pana. Chrostowski. Jezus będzie więc Zbawicielem nie tylko swego ludu. któreś przygotował wobec wszystkich narodów. i że od kilkudziesięciu lat. stary człowiek. odżyją duchowo. Symeon. Dwoje spotkanych starych ludzi odegrało w ich życiu znaczącą rolę. i na znak. a oni wiedzą. Katolicki komentarz biblijny. którzy Mu się sprzeciwią. bo podniosą się z grzechu. że przed śmiercią mógł ujrzeć… Zbawienie. tak jak Symeon i Anna. nierozpoznany przez kapłanów i uczonych w Piśmie. Jego słowa są pełne radości. http://www. rozpoznaje w malutkim Jezusie Mesjasza. ale wytrwale. cichych i ubogich.Różaniec modlitwą Jana Pawła II wiele osób przychodzi do świątyni każdego dnia.pl/ . że był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. co w Niego uwierzą. s. Jest to starzec Symeon i prorokini Anna. byśmy umieli z tęsknotą wypatrywać naszego Zbawiciela i być tak otwartymi jak oni na światło Ducha Świętego. światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Pan przychodzi do swojej świątyni po raz pierwszy. Maryja będzie cierpieć razem z Synem. Ona również. Rozpoznaje Go dwoje staruszków – nic nie znaczących. red. sprawiedliwych i oczekujących z tęsknotą przyjścia Mesjasza. Duch Święty objawił mu. Łukasz mówi o niej. Maryja i Józef odchodzą ze świątyni umocnieni w wierze i nadziei. wyd. którzy tak jak ona oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Mimo cienia niepokoju i bólu po twardych słowach Symeona. który nam Go objawi. 40 22 Zob. ale także całego świata. Ci. w obecności cichego i pokornego Józefa. służy Bogu w świątyni w postach i modlitwach dniem i nocą. Pojawia się też obok nich stara prorokini Anna. Jej dotkliwe cierpienie będzie związane z misją Syna. wielu jednak sprzeciwi Mu się. polskiego ks. i ich wytrwała wiara i nadzieja zostają nagrodzone. wszystkich ludzi.

co im powiedział. Kobiet i dzieci nie obowiązywał ten nakaz. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. który spędził z Maryją i Józefem w Nazarecie.dominikanie. Jezus zaś czynił postępy w mądrości. Jego życie niczym szczególnym się nie wyróżniało. a łaska Boża spoczywała na Nim. W świetle żydowskiego prawa religijnego pełno41 Pwt 16. że ubodzy Żydzi tylko raz w roku byli w stanie udać się do Jerozolimy. a łaska Boża spoczywała na Nim. http://www. gdzie siedział między nauczycielami. byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. a tego nie zauważyli Jego Rodzice. i był im poddany. bo nic o tym nie napisał nawet Ewangelista Łukasz.16. który o dzieciństwie Jezusa zapewne słyszał z ust samej Maryi. Józef zajmował się pracą w swoim zakładzie ciesielskim. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. aby obchodzić swoją pełnoletność. napełniając się mądrością. praniem. Odnalezienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni.rozaniec. o tym okresie Jego życia. zwykle na święto Paschy. razem z Rodzicami udał się do Jerozolimy na święto Paschy. a Maryja normalnymi pracami domowymi – gotowaniem. Gdy Go nie znaleźli. Trudności związane z dalekim podróżowaniem sprawiły. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego. udali się tam zwyczajem świątecznym. ale w pobożnych rodzinach towarzyszyły one mężom i ojcom.39-51). wrócili do Galilei. Gdy Jezus miał dwanaście lat. Gdy miał lat dwanaście. sprzątaniem. Jezus pomagał Rodzicom i bawił się z innymi dziećmi. przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Przypuszczając. zbieraniem drewna na opał. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście. napełniając się mądrością. uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. przynoszeniem wody. Na ten widok zdziwili się bardzo. że Dziecię rosło. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach. Wszyscy zaś. Prawdopodobnie życie małego Jezusa nie różniło się od życia innych żydowskich dzieci. Tym razem Jezus idzie tam. że powinienem być w tym.  Ewangelie bardzo mało mówią nam o małym Jezusie.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 23 . że jest wśród pątników. a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. Stary Testament nakazywał wszystkim Żydom pielgrzymować do świątyni jerozolimskiej trzy razy w roku41. w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2. nabierało mocy. Wiemy tylko. Maryja i Jezus towarzyszą więc Józefowi w drodze do Jerozolimy.5. szukając Go. którzy Go słuchali. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy. do swego miasta – Nazaretu. został młody Jezus w Jerozolimie. wrócili do Jeruzalem.

120. 45. Warszawa 1997. uczestniczył w tradycyjnych pielgrzymkach. Wierni przybywali do Jerozolimy z całego Izraela i całego starożytnego świata. Pata Alexandra. będzie On teraz „synem Prawa” – bar micwa42. a w świątyni będzie miał dostęp do „dziedzińca mężczyzn”. Modlą się. Zob. a nie znalazłszy Go wśród krewnych i znajomych. oznacza to. Jednym słowem. ale także bawią się.. którego spożywają w rodzinie lub w grupie przyjaciół.. tańcząc. zadawał pytania. którzy tam odbywali swoje normalne zajęcia. cyt. ks. Ks. ale także na pytania odpowiadał. pod red.rozaniec. Odbywała się czternastego dnia miesiąca Nisan. dz. Zazwyczaj po skończonych uroczystościach wracano do domu nie całymi rodzinami. Upamiętniała ona noc. lecz w gronie przyjaciół i znajomych. Trudno znaleźć Dziecko pośród tak wielkiego tłumu. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 42 43 24 Zob. 45 Zob. s. 44 Zob.letni jest chłopiec. Nic więc dziwnego. wprawiając w zdumienie bystrością swojego umysłu. Pascha była jednym z najważniejszych corocznych świąt. Łukasza. dz. cyt.s. zabijają w ofierze baranka paschalnego.. Świat Książki. s. Od tej pory Jezus. że w trzecim dniu od wyjścia z Jerozolimy45 – jak nam powie Ewangelista Łukasz. 45–47. Brat Efraim. przemierzając ulice. 100.pl/ . Ewangelia św. będzie miał obowiązek odmawiania trzy razy w ciągu dnia modlitwy Szema Israel – Słuchaj Izraelu. Józef i Maryja zaczynają Go szukać. śpiewając. wracają z wielkim niepokojem do Jerozolimy. W czasie siedmiu dni Święta Przaśników i Paschy wierni odwiedzają świątynię. jak każdy pełnoletni Izraelita. Henri Caffarel. świętując radośnie we wspólnocie44. więc odnaleźli Go dopiero po trzech dniach – według semickiego sposobu wyrażania czasu. że dopiero na miejscu noclegu odkryto nieobecność Jezusa. Nigdy później Jezus nie będzie przyjmowany przez uczonych z taką sympatią i podziwem. w której Pan uchronił pierworodnych synów Izraela przed zagładą w Egipcie. Po siedmiu dniach świętowania Józef i Maryja wyruszają w powrotną drogę do Nazaretu. Jerozolima przyjmowała tłumy gości – ich liczbę ocenia się nawet na dwieście tysięcy43. Andrzej Banaszek. lecz często chciano połączyć tę uroczystość z pielgrzymką do Jerozolimy i obchodzić ją w świętym miejscu już wcześniej. Ewangelie synoptyczne. Jego odpowiedzi wprawiały w zachwyt rozmówców. który ukończył trzynasty rok życia. cyt. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Była też jedną z największych uroczystości pielgrzymkowych w czasach Jezusa. wśród nauczycieli i ich uczniów. praca zbior.dominikanie. http://www. 99. Ks. oczyszczają się. Henri Caffarel. Warszawa 1996. Jezus przysłuchiwał się im. gdyż odsłaniały doskonałą znajomość myśli Bożej zawa rtej w przykazaniach i przepisach prawa mojżeszowego. będzie pościł w nakazane święta. s. sprzeczny z Jego dotychczasowym zachowaniem. Encyklopedia Biblii. Jezus znajdował się w jednym z krużganków świątynnych. dz. Ten pobyt w Jerozolimie stanie się dla Jezusa okazją do wykazania swojej niezależności w sposób całkowicie nieoczekiwany dla Maryi i Józefa.

Tak bardzo przewyższają nas świętością. co się w naszym życiu dzieje. Prośmy także o to. żeby je zrozumieć. czyny. aby stopniowo odkrywać znaczenie zawa rtych w nich Bożych tajemnic. co myśli. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 25 Maryja i Józef. Podobnie jak my teraz. cierpliwie. ale także sugerują. potrzebowali wiele czasu i cierpliwości. co jest dla nas wolą Ojca.Maryja przepełniona niepokojem trzech ostatnich dni zwraca się do Jezusa z wyrzutem: Synu. Jak bardzo musieli być zaniepokojeni i zmartwieni przez te dni. wydaje się tak mało „ludzka” w obliczu widomego bólu i troski Jego Rodziców. rozmyślania. Odpowiedź Jezusa zaskakuje nas. Wydarzenia i słowa Jezusa były dla nich niezrozumiałe. Dziecko powierzone im przez samego Boga. co mówi. Wszystko. gdy nie rozumiemy tego. co robi. gdy wokół nas panuje zupełna ciemność. bo ma do wypełnienia misję. byśmy potrafili żyć i kochać. słuchając i rozważając Jego słowa. dzień po dniu. Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście. odnosi się do Ojca.dominikanie. gdzie jest Jego Ojciec. odczytać jako Boże znaki. Jak bardzo bliscy są nam w tym momencie Święci Rodzice.rozaniec. http://www. abyśmy umieli szukać Jezusa we wszystkich sytuacjach naszego życia. że powinienem być w tym. że przyszedł na świat. Po raz pierwszy słowa Jezusa uwydatniają Jego Boską świadomość. Maryja rozważa je w swoim sercu. Powinien zatem być w świątyni i dbać o sprawy Ojca. co im powiedział. Prawdziwie jest On Synem Ojca. a jednak mają trudność w przeniknięciu Bożych zamysłów. Zaginęło ich ukochane Dziecko. Prośmy w tej tajemnicy różańcowej. zawierzenia. długo. byśmy umieli Go szukać nawet wtedy.pl/ . nie zrozumieli tego. Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. On wie. że On ma być tam. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. którą jest pełnienie woli Ojca. gesty. Jezus często będzie przypominał o swoim związku z Ojcem – „mój Ojciec i Ja”. abyśmy potrafili Go szukać cierpliwie. żyli Oni w ciemnościach wiary. że dla Bożych spraw musi niekiedy nastąpić rozluźnienie więzów rodzinnych. nie rozumiejąc do końca tego. co należy do mego Ojca? Józef i Maryja powinni przecież wiedzieć. jak powie Ewangelista.

Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu. Wtedy Mu ustąpił. A oto głos z nieba mówił: „To jest mój Syn umiłowany. w którym mam upodobanie” (Mt 3. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”. wyznając swoje grzechy. Syna Bożego. po drugiej stronie Jordanu. a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś. którego wy nie znacie. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana. aby schyliwszy się. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. abyśmy mogli dać odpowiedź tym. ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A gdy Jezus został ochrzczony. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. Pośród was stoi Ten. mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. a On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. on przygotuje drogę Twoją. gdzie Jan udzielał chrztu. który po mnie idzie. i tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie. mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Ja chrzciłem was wodą.1317).rozaniec.dominikanie. a żywił się szarańczą i miodem leśnym. ani Eliaszem. skoro nie jesteś ani Mesjaszem. A oto otworzyły się <nad Nim> niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. w Tobie mam upodobanie” (Mk 1. natychmiast wyszedł z wody. żeby przyjąć od niego chrzest. Odrzekł: „Nie jestem”.1-11). ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. co sprawiedliwe”. Działo się to w Betanii. on wyznał.Tajemnice światła 1. którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską. oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Lecz Jan powstrzymywał go. prostujcie dla Niego ścieżki.pl/ . 26 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan. i zaczęli go pytać. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany. a ja nie jestem godzien. W chwili gdy wychodził z wody. a nie zaprzeczył. jak rzekł prorok Izajasz”. a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz.

Przychodzą do Jana tłumy.. Lubimy wyobrażać sobie Jana jako surowego ascetę noszącego odzienie z sierści wielbłądziej. zanurzają się w głębinach Jordanu i wyznają mu swoje grzechy. Wszystkie owe wydarzenia były już bardzo odległe w czasie i pamiętali o nich tylko najbliżsi.19-34). 73. który jak ogień oczyści duszę każdego człowieka z grzechów. który jest od niego silniejszy i któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u 46 Zob. Trzydzieści lat ukrytego życia Jezusa. w czasie których Jezus nie robi nic godnego odnotowania.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 27 . Wiemy tylko. Ale czy ten. Od spotkania Dwunastolatka z uczonymi w świątyni jerozolimskiej – osiemnaście lat. by w swoich sercach przygotowali miejsce dla Pana. Nic nie wiemy o Jego młodości. Ja to ujrzałem i daję świadectwo. Brat Efraim. który chrzci Duchem Świętym”. którego udziela Mu Jan Chrzciciel w wodach Jordanu. który gładzi grzech świata. gdyż był wcześniej ode mnie. o których nie wspomina żaden Ewangelista. cyt. Jan głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Pozostaną one dla nas na zawsze tajemnicą.rozaniec. który jest przyjacielem Oblubieńca.dominikanie. abym chrzcił wodą. który mnie przewyższył godnością. który będzie ich chrzcić Duchem Świętym. że pójdzie przed Panem. nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim. nie musi być choć trochę do Niego podobny? Czy ten. jest Tym. może ryczeć jak lew? Jego imię Johanan znaczy przecież „Bóg jest łaskawy”46. Od Jego narodzin w Betlejem minęło trzydzieści lat. To o nim proroczo wyśpiewał swą pieśń jego ojciec Zachariasz. żywiącego się szarańczą i miodem leśnym. do każdego z nas. Ja Go przedtem nie znałem. Na pustyni pojawił się Jan Chrzciciel i wzywa ludzi do nawrócenia. o tych latach milczenia i ukrycia. Ukryte życie Jezusa kończy się chrztem. który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu. Ja Go przedtem nie znałem. który mnie posłał. http://www. ludowi da poznać zbawienie dzięki serdecznej litości samego Boga. aby On się objawił Izraelowi”. o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż. Jego słowa mają wielką moc – ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. a wołanie o powrót do Boga było zarazem ukazywaniem Jego miłosierdzia. Wzywa. A on zapowiada przyjście Tego.Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży. To on już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym. ale Ten. do przygotowywania dróg Panu. dz. że On jest Synem Bożym” ( J 1. To jest Ten.  Chrzest w Jordanie był decydującym etapem w ukazaniu się światu Jezusa jako Boga. Słowa Jana musiały więc nieść pocieszenie. powiedział do mnie: „Ten. który zwiastuje przyjście Baranka. by przygotować Mu drogi. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha. s. Przez cały ten czas Jezus żył z Maryją i Józefem w Nazarecie i Jego życie nie różniło się niczym szczególnym od życia innych ludzi. że te lata uczyniły z Jezusa człowieka podobnego do innych ludzi.

Wie. Jezus zanurzając się w wodach Jordanu. które finał znajdzie na drzewie krzyża. np. że swoje mesjańskie posłannictwo pojmuje jako „zniżenie” się Boskiego Lekarza do ludzi chorych. który naprawdę będzie ważny. żeby ustąpił.sandałów – czyli wykonać gestu niewolnika. Otwiera się nad Nim niebo i słychać głos Boga – Ten jest mój Syn umiłowany. lecz u święca jej wody. ciemności. konieczność powrotu z dróg błędu. Ewangeliści opisują zgodnie publiczną teofanię. że Jan ma w tym posłannictwie własną rolę do spełnienia. Poprzez Jezusa Bóg odnowi dzieło 28 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. przepełniony Boską mocą – będzie realizował swoje posłannictwo mocą Ducha Świętego. Jezus jest człowiekiem. którzy potrzebują oczyszczenia. Stając się człowiekiem. Duch Święty zstępuje niczym gołębica – jakby w nawiązaniu do słów z Księgi Rodzaju o unoszeniu się Ducha nad wodami przed stworzeniem świata. że Jan powstrzymywał Go. ale ją uświęca. Wmieszany w tłum ludzi przychodzi nad Jordan Jezus. Człowiek przybiera postać. co sprawiedliwe (Mt 3. Ewangelie odnotowały tylko jedno ich spotkanie jeszcze w łonach matek. Mateusz powie nam. ustanawia nowy p oczątek. grzechu. Rozpoczyna On swoją działalność mesjańską. Pokazuje. On wie. żeby Bóg rozdarł ni ebiosa i zstąpił ocalić swój lud. jaką Przedwieczny przewidział dla niego. Teraz Jezus przychodzi do Jana. który grzechu nie popełnił – jak powie później św. Z ostał przecież stworzony na Boże podobieństwo. Dzieła odkupienia. Paweł – stał się grzechem. by ich duchowo uzdrowić. z tymi. Być może spotykali się niekiedy przy różnych okazjach. który nigdy nie popełnił grzechu. że do niego należy wskazanie Tego. które deformują jego podobieństwo do Boga. czyli ukazanie się Boga w pełnym blasku – otwiera się niebo i Duch Święty zstępuje na Jezusa pod postacią gołębicy. Bezgrzeszny Zbawiciel przez przyjęcie chrztu Janowego utożsamia się z całą grzeszną ludzkością. Nie wiemy. bo dla niewolników ów gest zdejmowania sandałów z nóg pana był zarezerwowany. Jezus – obdarzony Duchem Świętym. który już nadchodzi. Jan ma wskazać tylko drogę pokuty. jest umiłowanym Synem Boga. On. Po wyjściu z wód Jordanu zaczyna się nowy okres w życiu Jezusa. Jezus jest świadom swojego mesjańskiego posłannictwa i wie. w czasie którego Jan został napełniony Duchem Świętym. Pragnie On uwolnić każdego człowieka ze wszelkich złych mocy. w czasie pielgrzymek do Jerozolimy. jak często wcześniej widywał się z kuzynem. Odwieczne marzenie Izraela. W Jezusie Bóg na nowo stwarza świat. całkowicie w Bożym upodobaniu. żeby poddać się rytowi. słabych.pl/ .rozaniec. Wzruszająca jest świadomość Jana jego „drugoplanowości”. nie zmienia biegu rzeki. a Ty przychodzisz do mnie? lecz Jezus prosi go. że jest tylko Głosem – a Słowem będzie Ten. Pokorne przyjęcie chrztu Janowego jest początkiem dzieła odkupienia każdego z nas.15). grzesznych. solidaryzuje się z każdym grzesznikiem. nie zmienia natury ludzkiej. Łączy Go czuła więź miłości z Ojcem.dominikanie. w którym mam upodobanie. mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. i chrzest Jezusa to podobieństwo wszystkim uwidacznia. Jego chrzest jest chrztem nawrócenia. który zrówna Go z grzesznikami.

Tyś jest moją córką umiłowaną. która stała się winem – a nie wiedział. Doroto. 32–33.. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa. uzdolni do miłości. a który potrafił usunąć się w cień. ale słudzy. abyśmy przylgnęli do Jezusa całym swoim sercem.29). Bardzo cię kocham i cieszę się.stworzenia. Wydawnictwo Znak. Słuchajcie słów Jezusa. Tomku. co się działo z Jezusem. który był największym między narodzonymi z niewiast (Łk 7. ale przede wszystkim zawierzcie Mu. skąd ono pochodzi. gdyż czyni to w imię Boże. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Jana Chrzciciela – tego. Aniu. 3. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2. Lucynko. Michale. Konsekwencja objawienia nad wodami Jordanu zawiera się w dalszych słowach Ojca – Jego słuchajcie (Mk 9. http://www. mimo ciemności. Wszystko to. który wciąż przemawia do was w swojej Ewangelii. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą”. Kraków 2003. Przez chrzest otwiera się nad nami niebo i słyszymy głos Ojca – Macieju. wówczas gorsze. ochrzczonych.. odesłać swoich uczniów do prawdziwego Nauczyciela..rozaniec.. iż nie jesteście doskonali. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 29 47 Prośmy w tej tajemnicy różańcowej. byśmy zawierzyli Jego miłości.pl/ . tego. Potem powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”.  Zob. z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus – droga do wolności. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń.. wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. Ci więc zanieśli. za którą tak bardzo tęskni każde ludzkie serce47. W tobie mam upodobanie. ale kocham was mimo grzechu. Prośmy także o pokorę św. który potrafił doznawać najwyższej radości na głos Oblubieńca (J. Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie ( J 2.Tyś jest moim synem umiłowanym. Anselm Grun. że jesteś.1-11). Kubo. którzy czerpali wodę. i słuchali Jego głosu.7 ). Andrzeju. Józefie. kocham was bez względu na wasze osiągnięcia i postępowanie. Paulinko. wskazać na Jezusa przez usunięcie się na drugi plan. co On mówi. Niewiast? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. że istniejesz. Mar ysiu.dominikanie. s. Wiem.28). kocham was bezwarunkowo. która w was jest. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. a gdy się napiją.. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Małgosiu. przywróci każdemu jego prawdziwą istotę. przylgnijcie do Niego z wiarą. i napełnili je aż po brzegi. że mnóstwo w was słabości i winy. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody. A kiedy zabrakło wina. która jest także miłością Ojca i Ducha Świętego. dotyczy każdego z nas.. Słuchajcie tego.

stanowiąc piękny i obszerny przykład poezji układanej na takie okazje. W tym właśnie czasie zaproszono Go i Jego uczniów na wesele do Kany Galilejskiej. Mk 2. Warszawa 1999. Encyklopedia biblijna. W tamtych czasach ślub w Izraelu był okazją do ogólnej. gdzie przez czterdzieści dni p ościł i był kuszony przez szatana. Pierwszego dnia narzeczony ubrany w świąteczny strój wraz z orszakiem. Achtemeiera. często nawet więcej dni uczt. Paula J. Potem zaczynają się tańce. zajmuje miejsce w orszaku razem z narzeczonym. ale przez siedem. s. przybrana w piękne stroje i klejnoty.rozaniec. lub dłuższa zabawa w domu pana młodego. s. Mt 4. w swoim nauczaniu będzie często odwoływał się do obrazu uczty weselnej49. przyjaciół.19. niż przewidziano. pod red. Złośliwi twierdzą. dz. i wszyscy wyruszają do domu narzeczonego.. Wielki poemat weselny głoszący miłość erotyczną – Pieśń nad Pieśniami. http://www. Później. praca zbior.4). otoczona przyjaciółkami. tańców. aby dokonał tam cudów. „Vocatio“ i „Adam“. cieszył się radością młodej pary i błogosławił ludzkiej miłości. wyd. Jezus odmawiał. słuchał pieśni miłosnych. śpiewając weselne pieśni. Henri Caffarel. przyczynili się w niemałym stopniu do zaistnienia braku.Po chrzcie w Jordanie Jezus udał się na pustynię. także Ks.1202–1203. iż to uczniowie Jezusa. cyt. Następnie zaczyna się tygodniowa. wygłaszanie błogosławieństw oraz recytowanie poezji miłosnej przez uczestniczących w weselu członków rodziny.14. Oprócz najbliższej rodziny zapraszano przyjaciół i znajomych. sąsiadów. 48 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 30 Opis wesela w Izraelu – zob. 42– 44. W trakcie wesela w Kanie Galilejskiej zdarzył się przykry dla młodej pary epizod – zabrakło wina.dominikanie. będący zapewne tymi ponadplanowymi gośćmi. Siedział przy stole z gośćmi weselnymi. śpiewów i rozmaitych zabaw. małego miasteczka oddalonego o kilka kilometrów od Nazaretu. Jezus wraz z uczniami uczestniczył w takim właśnie weselu. a także osoby luźno związane z nowożeńcami. być może napisany został z okazji jednego ze ślubów i wesel króla Salomona. które jest pokarmem (por. Narzeczona z twarzą zakrytą welonem. bawił się ze wszystkimi. Także Psalm 45 jest poematem z okazji ślubu monarchy. że gości weselnych przybyło więcej. Sam obrzęd trwał dwa dni i był bardzo radosny i uroczysty48. który zachęcał Go. Mt 9. który zdejmie dopiero w komnacie nowożeńców. gromadzącej mnóstwo ludzi. 49 Zob. W domu narzeczonego odbywa się ceremoniał ściśle religijny: rodzice wypowiadają jedną z formuł błogosławieństwa zaczerpniętych z Pisma Świętego. trwającej kilka dni zabawy.pl/ .34. Spisywano kontrakt małżeński i następnie rozpoczynały się uroczystości ślubne. prowadzonym przez jednego z jego najlepszych przyjaciół (nazywanym zresztą oficjalnie „przyjacielem oblubieńca”) przy dźwiękach muzyki udają się do domu narzeczonej. Łk 5. Być może stało się tak. Po upływie czterdziestu dni zaczął nauczać i gromadzić wokół siebie pierwszych uczniów. powołując się na Słowo Ojca. Zaślubiny trwały nie tylko przez dwa dni samej ceremonii.

Matką Jezusa. że ani przez chwilę nie wątpi w to. Dzieło Chrystusa dokona się na płaszczyźnie.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 31 . że jest kłopot. kiedy i jak zaradzić brakowi. 53 Anselm Grun. aby On spełnił. Wydawnictwo WAM. Ona już zna Boską potęgę Syna. s. delikatne serce pragnie temu nieszczęściu zaradzić. Wiedziała. jak uczynił to ongi przez budzące niepokój pozostanie w świątyni. Można odnieść wrażenie. że jest On w stanie wszelkie zło przemienić w dobro51.dominikanie. chciał zapewne zasygnalizować rezerwę. ale Jemu zostawić sposób. Wielki niepokój. 241. Tak powinna wyglądać nasza modlitwa za innych. co się stało – Nie mają wina. Ona nie mówi Jezusowi. Będąc wrażliwą kobietą. które chciałaby. dz. s. każe Jej postawić kolejny krok w wierze. że Jezus zwraca się do swojej Matki z pewnym dystansem. goście szybko stracą dobry humor. W drodze. s. cyt. z czym Maryja miała zazwyczaj do czynienia. Jej macierzyńskie. Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? (J 2. 48–49. Wydawnictwo Znak. Z prostotą podchodzi do Syna i informuje Go o tym. Jego godzina jeszcze nie nadeszła – gdyż tą godziną będzie godzina Jego chwały na krzyżu i w akcie zmartwychwstania. że jeśli zabraknie wina. Maryja stanowi tutaj dla nas wzór. przykład doskonałej modlitwy wstawienniczej za innych ludzi. My mamy złożyć świat w ręce Stwórcy.rozaniec. Nie odrzuca Jej prośby. W tym celu Jezus wprowadza Maryję w tajemnicę godziny. co zechce. co ma zrobić. 64–66. ale wiedzie Ją w rzeczywistość nowego stworzenia. Tutaj objawia się nam wielka wiara Maryi. Jean Lafrance. którym jest miłość Boża wypływająca z przebitego serca Jezusa53. i taka właśnie była wiara Maryi. Jezus – brama do życia. szybko zorientowała się. Ewangelista cytując je. lecz tylko przedstawia problem. 51 Zob. że coś się dzieje. Zadziwia nas odpowiedź Jezusa: Czyż to moja lub Twoja sprawa. aby On mógł uczynić. to wierzymy również. Jej wiara przez cały okres ziemskiego życia ma wzrastać. W środowisku żydowskim wyrażenie takie było używane dla zaznaczenie różnicy punktów widzenia rozmó wców52. Dlatego Jezus odpowiadając w ten sposób. pełne lęku i napięć zatroskania o świat nie pochodzą od Boga. 240. Jest to cecha bardzo delikatnej miłości – nie narzuca swoich pomysłów Umiłowanemu. która znacznie przekracza to. a nie usiłować dźwigać go na swoich barkach. wesele zakończy się szy bciej i będzie to wielki wstyd dla całej rodziny i miasteczka. Modlitwa z Maryją. która zauważyła konsternację sług. w jaki On sam zechce im pomóc. z jaką Jezus przystępuje do działania.. Mamy przedstawiać Bogu ich problemy. Jesteśmy na to za słabi. była Matka Jezusa. Bóg tak doskonale napełnił Ją światłem i mocą swego Ducha. że Bóg kocha nas wszystkich. 52 Zob. Człowiek spra50 Zob. s. że dla Jezusa nie ma nic niemożliwego50. Kraków 1998. która ziści się w godzinie Jego chwalebnej męki. http://www.Pierwszą.4). Dopiero wtedy obdarzy nas prawdziwym winem. a przede wszystkim dla młodej pary na całe życie. Kraków 2002. potrzeby. Powiedz im o Maryi. Nie przedstawia swoich osobistych pl anów. Wilfrid Stinissen OCD. Jean Lafrance. Poznań 2001. Po prostu wskazuje Mu na potrzebę. powierzyć go ufnie Jego miłości. Jeśli wierzymy.

32 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 54 55 Zob. Jezus porówna później Królestwo niebieskie do uczty weselnej. owe zaślubiny w tajemniczy sposób już się urzeczywistniają. cokolwiek wam p owie” (J 2. s. 56 Tamże. cyt. Dzięki temu znakowi uwierzyli w Niego Jego uczniowie. kto poważnie bierze to. Jest to znak chwały Boga. ale wody życia i chleba życia. by codzienność dotknęła cudu – tylko ten. napełniając wielkie stągwie wodą. Bóg. Słudzy na pewno dziwili się. d okonując nierozerwalnych zaślubin. Dalszy ciąg powierza Synowi. Chrystus Oblubieniec przychodzi do nas. i wtedy Maryja przychodzi do Niego i pokazuje. żeby nam tę Bożą miłość wyznać. s. że jest On Synem Wszechmogącego Ojca. ujrzy Boży cud właśnie w codzienności. którego jest pod dostatkiem. żeby ujrzeć Boży cud55. dz. cyt. który pierwszy umiłował każdego z nas. Zob. 241. bo wie. Oczekuje na właściwy moment. Ewangelista Jan nazywa cud w Kanie pierwszym znakiem Jezusa. do której Matka Jezusa musi się przygotować tak samo. Jezus czeka. ale robi to w sposób nieoczekiwany: nie „wyczarowuje” wina. nie chce jej przyspieszać. ale przemienia wodę. dz. Ważny jest komentarz starosty.rozaniec. Wilfrid Stinissen OCD. który zwraca się do pana młodego: ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. czego brakuje na weselu. do której tęsknimy. http://www. Jego cud nie jest kreacją. 69–70. w Kanie. a której przebłysk otrzymujemy w opowiadaniu o weselu w Kanie56. przypieczętowanych w dzień Wielkiej Nocy. Pozwala. Słudzy napełniają kamienne stągwie i woda zostaje przemieniona w wino. Na krzyżu Jezus Oblubieniec oddaje życie za swój Kościół Oblubienicę. Dzięki Jezusowi nasze życie nabrało nowego. Dlatego pierwszy cud dokonuje się w Kanie Galilejskiej podczas wesela. W tej prz emianie Jezus widzi już przemianę wina w swoją krew. Potrzeba jest przynajmniej malutkiej wiary.gniony jest nie tylko wina. aż nadejdzie godzina. Wyznaje swoją wiarę w Jego moc. Maryja skłoniła ich do tego.pl/ . Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko. jak każdy z nas54. 63. s. wspaniałego smaku. co małe i codzienne. ale przemianą. gdy możemy pić wino. Jest to tajemnica kielicha lub godziny. Bo jest wielką zapowiedzią Godów Baranka. pierwszy wyznaje nam swą miłość. Wraz z Jezusem nadeszła pora.. Jezus czyni cud. która rozbłyskuje w Jezusie. Jean Lafrance. Tutaj. Obraz wesela w Kanie wiąże się w nierozerwalny sposób z misterium wielkanocnym. i świętować wesele z Bogiem.dominikanie.5-9). Jest to ta uczta. w którym Jego pierwszy znak nabierze pełni znaczenia.

3-13). litował się nad nimi. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. którzy myśleli w sercach swoich: „Czemu On tak mówi? On bluźni. jak owce nie mające pasterza. kto nie zwątpi we Mnie” (Łk 7.Dziękujmy w tej tajemnicy różańca za ową miłość Boga Oblubieńca. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga. mówiąc: „Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2. odpuszczone są twoje grzechy”. która prowadziła w mieście życie grzeszne. Prośmy o to.15). głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. czy też innego mamy oczekiwać?” W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób. że tak myślą. i przez otwór spuścili nosze. A błogosławiony jest ten. Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. i który chce nam nieustannie tę miłość okazywać.18-23). A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie. dolegliwości i uwolnił od złych duchów. który kocha każdego z nas tak gorąco.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 33 . Któż może odpuszczać grzechy. nie n arzucając Bogu swoich osobistych planów i rozwiązań. chromi chodzą. czy też powiedzieć: Wstań. umarli zmartwychwstają.35-38 ). rzekł do paralityka: „Dziecko. że gości w domu faryzeusza. ubogim głosi się Ewangelię. dowiedziawszy się. ale zawierzając wszystko Jego Miłości.rozaniec. rzekli: „Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym. także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. bo byli znękani i porzuceni. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym. jak oblubieniec swoją oblubienicę. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1. byśmy jak Maryja potrafili wstawiać się za naszych bliskich. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. Proście Pana żniwa. iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań. który ma przyjść. wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. weź swoje nosze i idź do swego domu!” On wstał. widząc ich wiarę. ale robotników mało. trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. którego niosło czterech. coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie. Nauczał w tamtejszych synagogach. który ma przyjść. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. i rzekł do nich: „Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy. żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9. na których leżał paralityk. Jezus. weź swoje łoże i chodź? Otóż. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego. I przyszli do Niego z paralitykiem. odkryli dach nad miejscem. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Gdy Jan został uwięziony. prócz jednego Boga?” Jezus poznał zaraz w swym duchu. gdzie Jezus się znajdował. A widząc tłumy.dominikanie. przyniosła flakonik ala- http://www. czy też innego mamy oczekiwać?” Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa. Boga. żebyście wiedzieli. A oto kobieta. 3. Odpowiedział im więc: „Idźcie i donieście Janowi to.

Jeden winien mu był pięćset denarów. Wymaga to od nas nawrócenia i podporządkowania się królowaniu Boga. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Robi to jed nak w inny sposób niż Jan – zbliża się do ludzi i głosi im Dobrą Nowinę. Pojawił się Jezus z Nazaretu. „Czas się wypełnił” znaczy to. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. że ten. choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety. On rzekł: „Powiedz. mówił sam do siebie: „Gdyby on był prorokiem. któremu więcej darował”. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  Kiedy Herod Antypas uwięził Jana Chrzciciela. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest.dominikanie. nadeszło centralne wydarzenie całej historii i rozpoczęło się królowanie Boga. który jest uosobioną obecnością królestwa Bożego w świecie. Wydawnictwo Znak. tak i Ja was posyłam”. Greckie określenie czasu – kairos oznacza właściwą chwilę. że osiągnął swoją pełnię. Skończył się już czas ocz ekiwania.rozaniec. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.19-23). komu mało się odpuszcza. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał. Gdy nie mieli z czego oddać. idź w pokoju” (Łk 7. Widząc to faryzeusz. Jezus przynosi Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkich ludzi: Nawracajcie 57 34 Zob. stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy. A ten. Anselm Grun. nie przestała całować stóp moich. co to za jedna i jaka to jest ta kobieta. jest jego najgłębszym sensem57. Kraków 2003. ale ponieważ Bóg ich tak obdarował. darował obydwom. Nie powitałeś Mnie pocałunkiem. przyszedł Jezus. która konstytuuje czas. Jezus podejmuje nauczanie w Galilei. „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. a drugi pięćdziesiąt. rzekł do Szymona: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu. s. ona zaś łzami oblała Mi stopy i otarła je swymi włosami. 35. który Go zaprosił. są im zatrzymane” (J 20. ponieważ bardzo umiłowała. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy . mam ci cos do powiedzenie”. Jezus – droga do wolności. Stało się tak nie dzięki zasługom ludzi. płacząc. Do niej zaś rzekł: „Odpuszczone są twoje grzechy”. są im odpuszczone. a ona. tam gdzie przebywali uczniowie. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. a którym zatrzymacie. która się go dotyka.pl/ . kontynuując rozpoczęte przez Jana dzieło. zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. On zaś mu rzekł: „Słusznie” osądziłeś”. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą. Nauczycielu”. mało miłuje”.bastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u Jego stóp. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?” Szymon odpowiedział: „Przypuszczam. pokazał im ręce i bok. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie.36-50). ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. odkąd wszedłem. http://www. wiedziałby. że nawet grzechy odpuszcza?” On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła. a nie podałeś Mi wody do nóg. że jest grzesznicą”.

że nie można było wejść przez drzwi. Przed Jezusem nawrócenie miało znaczenie moralne – polegało na zmianie obyczajów. odpuszczone są twoje grzechy. z wolnej inicjatywy kochającego Boga. by zbawienie przyszło do nas. W domu siedziało też kilku uczonych w Piśmie. bo zbawienie do nas już przyszło. Jezus to zmienia – nawrócenie nie znaczy już zawrócenia ze złej drogi i powrotu do starego przymierza. widząc nosze z chorym zjeżdżające z sufitu. Sam Jezus. Wierzcie w Ewangelię. wasze myślenie. że Jezus wielu chorych uzdrowił. http://www. tak jakby zbawienie miało być zapłatą za nasze wysiłki. ukazuje drogę. Nie. ale i zadziwić wiarą tych ludzi. Natychmiast więc zgromadził się tam tak wielki tłum. jak bardzo musieli być zdeterminowani. samotnymi i zgnębionymi. co nie było fizycznie rzeczą trudną – palestyńskie domy w tamtych czasach miały dachy zrobione z gałęzi i gliny. ale uczynienie skoku do przodu i wejście do królestwa. W Ewangeliach liczne sa opisy cudów Jezusa. Nawrócenie wymaga wiary i zaufania Jezusowi Chrystusowi. ufajcie Ewangelii. mówi: Dziecko. w jaki dostali się do Niego. wasze serca. mówi nam sposób. ale mamy się nawrócić. Trzecia tajemnica światła zachęca nas do rozważenia całej publicznej działalności Jezusa. Jezus chodzi po wsiach i miasteczkach i głosi Ewangelię. Odtąd nie jest już tak. że Jezus bluźni. zachowania Prawa. i widząc ich wiarę. Raniero Cantalamessa. które przyszło do ludzi darmowo. naprawdę prowadzi do życia. chyba nie mógł się nie uśmiechnąć. O tym. bo 58 Zob.pl/ . na zreformowaniu własnego życia. św.rozaniec. wypędza złe duchy. Bóg daje nam swoją łaskę i dzięki tej łasce możemy zmienić nasze złe uczynki. egocentryzmem58 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 35 Nawracajcie się i wierzcie. Uzdrawia chorych. aż radykalnie zmieni swoje życie. 218–220. rozeszła się wieść.dominikanie. Bóg nie czeka. Wrocław 2002. Najpierw jest Boży dar i dopiero dzięki niemu możemy zerwać z naszym grzechem. Ojciec Święty Jan Paweł II proponuje szczególnie dwa teksty do rozważenia w tych tajemnicach. wierzcie Jezusowi. którzy zgorszyli się tymi słowami i myśleli w sercach swoich. zacznie spełniać dobre uczynki. uchwycenie zbawienia.się i wierzcie w Ewangelię – gr. Wyd. Zarzućcie sieci. egoizmem. leczy słabości. przemieniajcie wasze umysły. do których dom należał. że jest w domu – zapewne w domu Szymona Piotra. że musimy się nawrócić. Jezus lituje się nad ludźmi – biednymi. Wszystko bowiem było Jego głoszeniem królestwa Bożego i wzywaniem do nawrócenia. Przyszło czterech – być może przyjaciele lub krewni chorego – i bardzo chcieli dostać się z nim do Mistrza. Odkryli dach domu. aż człowiek zrobi pierwszy krok. Nigdzie nie było wolnego miejsca. niczym owce pozbawione pasterza. metanoeite znaczy nawracajcie się. który otwiera nam oczy. a Jezus wszystkim głosił naukę. gdy Jezus przeby wał w Kafarnaum. Antoniego. narażało ich to natomiast z pewnością na drwiny tłumu i gniew ludzi. s. Wiedzieli już. Pewnego dnia. Pierwszy opisuje uzdrowienie paralityka.

i zaprowadził ich na górę wysoką. a z obłoku odezwał się głos: „ To jest mój Syn umiłowany. Kobieta płakała u stóp Jezusa. namaszczała Mu stopy olejkiem i włosami je wycierała. Piękna i wzruszająca scena. Jezus poznał w swym duchu. bo wie.. a on uzdrowiony wstał i wyszedł na oczach wszystkich. jeśli chcesz. Drugie wydarzenie do rozważenia to Łukaszowy opis pobytu Jezusa w domu faryzeusza Szymona. wierzyciel obydwóm darował. szuka życia w promieniach autentycznej miłości i znajduje je. Kiedy Jezus przyszedł do Szymona. Gdy nie mieli z czego oddać. i by pokazać im swoją władzę odpuszczania grzechów.. żeby spożyć z nim posiłek. ponieważ bardzo umiłowała. Jakuba oraz brata jego. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 4. Jana. Jego słuchajcie!” Uczniowie. która miała już dość grzechu. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu przekazał władzę odpuszczania grz echów swoim uczniom. że każdy z nas tego potrzebuje. którego zgorszyła jej obecność. Kobieta. którego On nie mógłby odp uścić.tylko Bóg może odpuścić grzechy. jaki zawód wykonuje. co nakazywały ówczesne zwyczaje i kurtuazja. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz. z których jeden był winien wierzycielowi 500. nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy. upadli na twarz i bardzo się zlękli. że odpuszczone są jego grzechy. czy też żeby wstał. Wystarczy oddać Jezusowi nasze rozbite. postawię tu trzy namioty: jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Jego serce jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. słysząc to. jak i człowieka. Jezus na ten ironiczny uśmiech odpowiada przypowieścią o dwóch dłużnikach. oto obłok świetlany osłonił ich. rozmawiający z Nim. Gdyby On wiedział. a On je z miłością uzdrowi.rozaniec. Odpuszczono jej liczne grzechy. nikogo nie widzieli. Obaj okazują wdzięczność – proporcjonalnie do wielkości długu. kazał wstać paralitykowi. osobno. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. tylko samego Jezusa. odzienie zaś stało się białe jak światło. Jezus jej przebacza i daje wiarę w to. Prośmy o to w tej tajemnicy różańcowej. W podobny sposób owa grzeszna kobieta okazała Jezusowi więcej czci i szacunku niż gospodarz. Którym odpuścicie grzechy. Nie ma takiego grzechu.. Jezus chce nam udzielać swojego przebaczenia. i wiedzieli. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie. są im odpuszczone. dotknął ich i rzekł: „Wstańcie. Możemy sobie wyobrazić konsternację i zgorszenie faryzeusza. Gdy on jeszcze mówił. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce. przyszła tam pewna prostytutka. że tak myślą. wziął swoje łoże i poszedł. dobrze.dominikanie. kim ona jest. którą wszyscy znali. tak by mogło ono kochać czystą miłością zarówno Boga. że tu jesteśmy. że jest możliwa odbudowa jej zranionego serca. Potępiona przez otoczenie kobieta znalazła obrońcę w Jezusie. i powiedział: Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi. a sam zaniedbał wobec Jezusa tego wszystkiego. a drugi 50 denarów. A Jezus zbliżył się do nich. poranione grzechem serca. jego ironiczny uśmiech.pl/ . w którym mam upodobanie. Przemienienie na górze Tabor Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. 36 http://www.

To Jezus wybiera ich spośród i nnych Apostołów i wyprowadza na odosobnione miejsce. „Karmię was tym. Z czasem stało się jednym z ważniejszych świąt chrześcijańskiego Wschodu59. że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Według Tradycji. s. Pan zabiera z sobą trzech Apostołów – Piotra. tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. 354. którzy rozmawiali z Jezusem. i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem. z czego św.A gdy schodzili z góry. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. tylko samego Jezusa (Mk 9. w trakcie którego wspomina się mękę Jezusa na krzyżu. gdzie jest cisza. pracę. a w V wieku było już popularne w Bizancjum. Minęło sześć dni od wyznania wiary przez Piotra pod Cezareą Filipową i zapowiedzi męki przez Jezusa. Wtedy zapytali Go uczniowie: „Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą. Święto Prz emienienia rozpowszechniło się. Homini. a nie poznali go i postąpili z nim tak. Kraków 1982. Tam się przemienił wobec nich. i zjawił się obłok. http://www. Marek mógł korzystać z naocznego świadectwa św. Trzej Ewangeliści opisują nam przemienienie Jezusa na górze Tabor. Jego słuchajcie!” i zaraz potem.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 37  . że tu jesteśmy. osłaniający ich. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”.2-8). Nie wiedział bowiem. Blask ikon. Jego odzienie stało się lśniąco białe.idą za Jezusem tam. tak byli przestraszeni. 59 Zob. co powiedzieć. Wyd. ukrzyżowanie Jezusa miało nastąpić czterdzieści dni po Jego przemienieniu. s. że mówił im o Janie Chrzcicielu( Mt 17. Dlatego też święto Przemienienia ustalono na dzień 6 sierpnia. gdy się rozejrzeli.rozaniec. Maciej Bielawski. przyjaciół. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł. czyli na czterdzieści dni przed świętem Podwyższenia Krzyża celebrowanym 14 września. Wtedy uczniowie zrozumieli. czym sam żyję”. nikogo już nie widzieli przy sobie. a z obłoku odezwał się głos: „ To jest mój Syn umiłowany. Tajemnicę przemienienia Kościół kontempluje zasadniczo dwa razy w ciągu roku liturgicznego: 6 sierpnia w święto Przemienienia i w II Niedzielę Wielkiego Postu. gdy na górze Tabor wzniesiono kościół pod ty m wezwaniem.1-13). oddalenie od wszelkiego zgiełku. Na Zachodzie pierwszą wzmiankę o tym święcie odnajdujemy w X wieku. postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie. samotność. Ale dopiero w wieku XV papież Kalikst III wprowadzi święto do kalendarza liturgicznego na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich nad armią turecką pod Belgradem60. Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. jak chcieli. Uczniowie zostawią za sobą wszystkie sprawy i troski. jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Jakuba i Jana i prowadzi ich osobno na górę wysoką.dominikanie. Syrii i Armenii. Piotra. Wyrwani z codziennego rytmu życia. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. dobrze. całą rozpoczętą już działalność ap ostolską. Kraków 2005. mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu. 60 Zob. 69. aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. Jezus przykazał im. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi. seria Ojcowie żywi..

że tu jesteśmy. http://www. M arek i Mateusz mówią. nowe życie w niebie porównuje się do lśniąco białego odzienia. którzy z Nim rozmawiają. jak to było w przypadku Mojżesza (zob. Tajemnica Przemienienia.9-29). dobrze. lecz również Jego własna chwała. lecz jaśniała. a Mojżesz i Eliasz są jakby potwierdzeniem Jego słów. Jeśli celem naśladowania Jezusa jest przemienienie się w Niego. Dzięki niej przemienienie staje się nam bliskie. ale z wnętrza Jezusa. Jezus niedawno zapowiedział uczniom swoją mękę (Łk 9. którego miał dopełnić w Jeruzalem (Łk 9. postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie. powie nam Ewangelista Mateusz. Wynika stąd. Jezus nie przemienił się pośród zgiełku tłumów. ale także reprezentanci początku i końca tej historii zbawienia. Widzimy tutaj różnicę w stosunku do podobnych teofanii ze Starego Testamentu. Być może ze strachu Piotr nie wiedział. który jest także sędzią czasów ostatecznych. staje się tą tajemnicą. Kraków 2002. to modlitwa stanowi uprzywilejowaną drogę do tego celu. ale i naśladować.7b). Różaniec modlitwą Jana Pawła II Gdy się modlił. jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza (Mk 9. że przemiana Jezusa dokonała się podczas modlitwy. Wyd. Męka znajduje się w sercu tajemnicy przemienienia. Nie jest tym.rozaniec. Na górze Tabor Jezus nie jest mistrzem. W czasie przemienienia Jezusa ukazują się Eliasz i Mojżesz. Reakcja Piotra na te wydarzenia jest różnie interpretowana przez egzegetów. Salwator. 20. że światło nie pochodziło z zewnątrz.22 ). ale wobec tych.31). Mojżesz i Eliasz to nie tylko symbole Prawa i Proroków. On chce. a nie światłem odbitym. W tym wydarzeniu został więc odkryty rąbek tajemnicy nowego życia. którzy zostawili wszystko i poszli za Nim na ubocze. s. ale św. Łukasz podaje. które przychodzi z nieba. Według trad ycji żydowskiej. Modlitwa Jezusa jest „kluczem” do zrozumienia całego wydarzenia. Podobnie Jego szaty stały się białe jak światło. które oglądały chwałę Boga i były świadkami teofanii. Jezus nie jest jedną z wielkich postaci Starego Testamentu. Raniero Cantalamessa. który naucza. który widzi Boga. Jego twarz rozjaśnia nie tylko chwała Boga. wygląd Jego twarzy się odmienił. 2 Kor 3. Chwały Jezusa nie da się oddzielić od krzyża. Eliasz reprezentuje tu wszystkich proroków przepowiadających Mesjasza. ale raczej pozwala się widzieć jako Bóg. że Mojżesz i Eliasz „rozmawiali” z Jezusem. Twarz Jego zajaśniała jak słońce.Tam się przemienił wobec nich. odzienie zaś stało się białe jak światło . Łukasz (Łk 9. a Mojżesz – Prawo. a Jego odzienie stało się lśniąco białe – powie św.. 61 38 Zob. żeby uczniowie stali się świadkami i uczestnikami Jego chwały potwierdzonej przez Ojca. Chyba nie bez znaczenia bedzie powiedzieć. którą możemy nie tylko kontemplować. Jezus jaśnieje własnym światłem. Rabbi. czego ta rozmowa dotyczyła: mówili o Jego odejściu. Jego twarz nie była po prostu oświetlona.5 ). Chwała Boga jest Jego własną chwałą61. jaka znalazła swoje urzeczywistnienie w Mesjaszu.dominikanie. ale Synem. który rozmawia ze swoim ukochanym Ojcem niebieskim i pozwala przyjaciołom przeżywać chwile bliskości między Nimi.pl/ .

pełnym objawieniem się Boga ludziom. Tamże s. nie wiedział. Nikt nie idzie do Ojca inaczej jak tylko przez Jezusa.7b). Znika obłok. I zjawił się obłok. a także ujawnieniem majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w wierze. 30. Z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany. czym sam żyję”. 64 „Karmię was tym.7).29). nie musimy i nie możemy już szukać innych objawień63. jakie mogłoby nastąpić na widok poniżającej. Gaśnie światło. Ale wracają „inni”.co mówi. znak obecności Boga i Jego chwały osłania ich. Bóg dokonuje na swój sposób tego. Wiele razy obserwowałam ludzi wychodzących z modlitwy w kaplicy. a teraz wracają umocnieni tym widzeniem do swojej codzienności. Namioty Piotra są już niepotrzebne. nikogo już nie widzieli przy sobie. tylko samego Jezusa (Mk 9. jest nowym prawem. ale nowym. że chciał je przedłużyć. I zaraz potem. My wszyscy zmierzamy do tej chwały. Chrystus zajmuje miejsce Prawa. do pracy. Wszystko. Jezus jest taki jak dawniej. Dostrzegamy tylko rzeczywistość. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Życie stawia nas często w sytuacji próby.8). Do swoich codziennych problemów. gdy się rozejrzeli. i w ten sposób wyraził chęć pozostania na górze. W tym Przemienieniu chodziło głównie o to. do rodzin. żeby usunąć z serc uczniów zgorszenie krzyża. tak jak gołębica w czasie chrztu Jezusa w Jordanie62. Leon Wielki64. Często z ich twarzy promieniował spokój i pogoda ducha. co Piotr chciał dokonać na ludzki sposób: obłok.dominikanie. Oni spotkali Jezusa. Jego słuchajcie” (Mk 9. promieniujący przedziwnym światłem. często nie do rozwiązania. Obłok oznacza zazwyczaj chwałę Bożą. Ale zanim przypadnie nam udział w chwale Pana. Tak jak uczniowie schodzili z góry Tabor. co mówi i co czyni. http://www. którą otoczony jest Chrystus. i ciemności. często nie do udźwignięcia. Kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj. We wszystkim. osłaniający ich (Mk 9. która daje nam odczuć całą swoją gorycz. często ogarniają nas ciemności tak wielkie. Obłok jest widzialnym znakiem obecności Ducha Świętego. s. A może Piotr tak dobrze czuł się w czasie widzenia. że nie widać nawet małego promyka światła. co konieczne. choć dobrowolnie podjętej męki – powie św. Kraków 1978. nie możemy się uchylać od udziału w Jego krzyżu. nie ma już Mojżesza i Eliasza. Jezus jest ostatecznym i pełnym wyrazem woli Ojca. do kłopotów. aby uchronić Jezusa od zapowiedzianej męki. 61. Także nie tylko nowym pośrednikiem objawienia. że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem (Wj 34. powiedział nam Bóg w swoim Synu. 33. ale Nowy Testament zaczyna go wiązać z Duchem Świętym i tak go interpretują Ojcowie komentujący przemienienie. Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A. Ale tylko w Nim w pełni objawia się cała Trójca Święta.rozaniec. Bardzo cierpimy i pytamy 62 63 Tamże s.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 39 .

pl/ . podczas którego Nauczyciel dał uczniom ostateczne wskazania.rozaniec. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: „Czyżbym ja?” On im rzekł: „Jeden z Dwunastu. odmówił błogosławieństwo. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta. która za wielu będzie wylana. w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą. kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym” (Mk 14.wtedy Pana: Dlaczego? W takiej próbie Ewangelia i przemienienie jaśnieją jako zadatek zwycięstwa. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  To był ostatni wieczór Jezusa. żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” i posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta. za sprawą Ducha Pańskiego. wziął chleb. Pewne go dnia każdy z nas. gdyby się nie narodził”. Idźcie za nim i tam. Uczynili to jednak na podstawie różnych tradycji. a tam znaleźli wszystko. Według jednej. połamał i dał im.17 nn. ostatni posiłek był posiłkiem pożegnalnym. a spotka was człowiek niosący dzban wody. Jan. Tam przygotujecie dla nas”.dominikanie. wyznaczając im spotkanie w domu Ojca i pozostawiając swój duchowy testament w symbolicznym geście – umyciu 40 http://www. który ze Mną rękę zanurza w misie. Całe to cierpienie przecież kiedyś się skończy. Niech światło Jego przemienienia będzie wtedy naszą nadzieją. Prośmy Jezusa w tej tajemnicy różańca świętego. usłaną i gotową. który je ze Mną”. zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz. dał im. lecz biada temu człowiekowi. ten. powiadam wam: jeden z was Mnie wyda.12-25). przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. A gdy zajęli miejsca i jedli. tak jak im powiedział. A gdy jedli. powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia. Łk 22. w godzinie krzyża. i pili z niego wszyscy. i przygotowali Paschę. a także cały wszechświat zostanie przemieniony. to jest Ciało moje”. Ustanowienie Eucharystii W pierwszy dzień Przaśników. 5. ponieważ każdy będzie podobny do Jezusa My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle.. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi.7-13. jak o Nim jest napisane. i rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza. powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba. Zob. aby nas umocnił w godzinie prób i ciemności. gdzie wejdzie. kiedy ofiarowywano Paschę. Byłoby lepiej dla tego człowieka. Jezus rzekł: „Zaprawdę. Opowiedzieli o nim wszyscy czterej Ewangeliści.18). której repreze ntantem był św. mówiąc: „Bierzcie. także: Mt 26. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. Zaprawdę. upodobniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie. coraz bardziej jaśniejąc. ten.

Wynika z tego. wreszcie dostateczną ilość wina. w którym Jezus pragnie spożyć ucztę paschalną. 40 http://www. A gdy jedli. za którym mają iść. a są to uczucia pełne nadziei. misę z potrawą z owoców.rozaniec. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. W tym pomieszczeniu uczniowie mają przygotować wszystko.22). Czują. s. jak im Nauczyciel polecił. „łamać” to 65 Zob. W drodze. co p otrzebne do uczty paschalnej: gorzkie zioła. w liczbie 10–12 osób. Jest pierwszy dzień Przaśników. ale Jezus mówił tylko ogólnie o przygotowaniu wieczerzy66. Wyd. że jest to decydująca chwila. mówiąc: „Bierzcie. haggada paschalna. 66 Zob. Wieczerzę paschalną spożywano zazwyczaj w gronie rodzinnym lub w gronie najbliższych przyjaciół. który Jezus czyni swym bliskim z własnego życia65. Ojciec rodziny lub ktoś będący głową zebranej wspólnoty objaśniał sens i znaczenie tej wieczerzy. s. połamał i dał im. Mężczyzna niosący dzban z wodą był nieomylnym znakiem rozpoznawczym. Jezus był głową takiej wspólnoty złożonej z Apostołów i dlatego mógł wydać zlecenie przygotowania uroczystości. Ukryte królestwo.8 – są nimi Piotr i Jan). Jezus zasiada ze swoimi bliskimi w pokoju na górze. Była to tzw. gdyż normalnie wodę w dzbanach nosiły kobiety. Passio Domini nostri Jesu Christi. Eloi Leclerc. zanim będzie cierpiał. Po niej spożywano baranka paschalnego.dominikanie. niekwaszone chleby i specjalnie gorzkie zioła. czyli sam dzień Paschy. Antoniego. po zachodzie słońca – obchodzono w domach uroczystość paschalną. Poznań 2004. który przygotowali apostołowie. Jezus posyła dwóch z nich do miasta (według Łk 22. w których określa się jako Rabbi. Sformułowania przytoczone przez Marka w opisie sceny ustanowienia Eucharystii: „brać”. Hugolin Langkammer OFM. wyposażony w dywany. Obie tradycje odwołują się do tego samego wydarzenia. że gospodarz wiedział. odmówił błogosławieństwo. Wrocław 1994. która swoim czerwonym kolorem miała przypomnieć Izraelitom ciężką pracę w niewoli przy wyrobie cegieł. Człowiek ten zaprowadzi ich do domu. Miała ona Żydom przypominać historyczny moment wyzwolenia z niewoli egipskiej. Tam mają spotkać człowieka niosącego dzban z wodą. o kogo chodzi. Nie ma tu mowy o baranku paschalnym. Dzieli się z nimi swoimi najgłębszymi uczuciami. istotę tego wieczoru i ostatniej wieczerzy sytuuje w ustanowieniu Eucharystii. Ta Pascha będzie dla Niego ostatnią Pa schą przed Jego spełnieniem w królestwie. Gospodarzowi wystarczy powtórzyć słowa Jezusa. wziął chleb. 184. W tym dniu przystąpili do Jezusa uczniowie z pytaniem. Wśród uczniów panuje poważny nastrój. to jest Ciało Moje” (Mk 14.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 41 . gdzie mają przygotować wieczerzę paschalną. gdyż ceremoniał uczty pascha lnej przewidywał wówczas co najmniej trzy puchary. jak bardzo chciał spożyć tę Paschę razem z nimi. której centralnym wydarzeniem była rytualna wieczerza. którą powtarzają Ewangelie synoptyczne. a mianowicie daru. i trzymał w pogotowiu przestronny pokój na piętrze. Jezus mówi im o tym. św. Inna tradycja. Z nastaniem wieczoru – czyli według żydowskiej rachuby czasu. Uczniowie zrobili tak.nóg. „błogosławić”.

ale i każdego z nas. Jezus przeprowadza identyfikację pomiędzy swoją Osobą a chlebem. Termin „krew” nawiązuje do śmierci na krzyżu i wskazuje na jej ofiarny charakter. który straci życie. Nową rzeczą są słowa „Bierzcie. który poniesie śmierć. stają się uczestnikami tego przymierza. Gdy Jezus mówi w czasie uczty o zdradzie.. Ewangelista Jan powie. Odżywają w pamięci wszystkie niewyznane grzechy. Jeden z was – te słowa sprawiają. która zostanie wylana. który przodkowie Izraelitów jedli w Egipcie. Warszawa 1996. W trakcie Ostatniej Wieczerzy staje się on symbolem samego Jezusa. kto jest na zewnątrz wspólnoty. a więc chodzi o człowieka. smutku. Wieczerza pa schalna oraz uczta dni ostatecznych zostają ze sobą powiązane.. Podczas żydowskiej Paschy między błogosławieństwem chleba a trzecim kielichem spożywano baranka paschalnego. Inni uczniowie rozproszą się i uciekną. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. podniósł na mnie piętę. Judasz zdradzi Jezusa chwilę później w Ogrodzie Oliwnym za pośrednictwem jednego z najświętszych znaków miłości – pocałunku. s. Eucharystia to ofiara za grz echy wszystkich ludzi. pełne jest zdrad. O trzecim kielichu Jezus mówi: To jest moja Krew Przymierza. Jest to szokujące i niepojęte. że zdrajcą może być właśnie on. zazdrości. Uczniowie zaś. Ks.18). wszystkie mroczne wybory. to na pewno nie ja (Mk 14. http://www. s. któremu ufałem i który chleb mój jadał. który mówił: Choćby wszyscy zwątpili.Człowiek uświadamia sobie.rozaniec. Zdrajca jest wśród zgromadzonych i bierze udział w posiłku... zwątpi enia. Marka. Jezus ofiarowuje swoją krew Bogu. Od tej chwili osobę Jezusa uobecniać będzie chleb spożywany wspólnie przez uczestników uczty67. Jest jednym z bliskich Jezusowi uczniów. pożądania. Nie może zdradzić ktoś. który je ze Mną (Mk14. Poznań 1990. kto Go 67 42 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob..to jest Ciało Moje”. Chleb w świętowaniu Paschy był symbolem chleba upokorzenia.24).typowe określenia z żydowskiej modlitwy przy stole. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja? Każdy z Apostołów ma przez chwilę świadomość. instynkty zd uszone zbyt późno. gdy dojdzie do aresztowania ich Mistrza. Alessandro Pronzato. niewypowiedziane głośno myśli. pijąc Jego Krew. kto nie jest blisko. 59. uczniowie spoglądają niepewni jeden na drugiego. W czasie uczty Jezus zapowiada zdradę jednego z uczniów – jeden z was Mnie wyda.pl/ . które umrze.10: Nawet mój przyjaciel.. Niewygodne ewangelie. Zapowiedź zdrady przypom ina słowa Psalmu 41. W drodze. ten. lenistwa.. Tej jeszcze nocy pewny siebie Piotr. 272.dominikanie.. która za wielu będzie wylana (Mk 14. Serce każdego z apostołów. podobnie jak Mojżesz wylał krew zwi erząt ofiarnych na ołtarz i w ten sposób uświęcił przymierze. Ewangelia św. że Jezus wyraźnie pokazał uczniom. i krew. Każdy nosi w sobie przecież dość pychy. lecz na wiele zdrad68. 68 Zob. Andrzej Banaszek. Określenie „Ciało i Krew” w kontekście męki i śmierci Jezusa oznaczają ciało.. gniewu. symbolem wspólnoty z Tym.29) zdradzi Pana aż trzy razy.. że przed człowiekiem odsłaniają się wszystkie mroczne kryjówki jego serca. że jest w nim dość brudu nie na jedną.

Piotr także tej nocy ulegnie lękowi i trzykrotnie zaprze się swego Mistrza. Inni uczniowie rozproszą się i uciekną jak tchórze. Nikt nie stanie przy Panu. Sp odziewał się. Nie ma ich także wtedy. Nie widzą. Jedni mówią. lub nie chcą zauważyć.44). za którą Jezus prosił Ojca. poddając się rozpaczy. dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu (J 13. bo zarobił na tym trzydzieści srebrników. bo nie chciał dzielić losu Jezusa jako Jego uczeń.dominikanie. myślą. doprowadzając do zmiany wyroku. To ten. że ze strachu. bo miał pieczę nad trzosem. jakby dawał im znak – pomóżcie temu człowiekowi. dlaczego zdradził Mistrza. A była noc (J 13. co dzieje się z Judaszem. ale umęczone i poranione umarło na krzyżu. pamiętajmy jednak o tym.pl/ . i kończy tragicznie. Pokazuje uczniom wyraźnie. Ktoś wychodzi. zupełnie tak. o co Mu chodzi. Być może rozczarował się swoim Mistrzem. już się rozbiła. Inni twierdzą. w swoim wnętrzu.30) – zaznaczy Jan. Jezus wiedział doskonale. jakie kieruje do żołnierzy: Chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie (Mk 14. a inni tego nie zauważają. Może w ten sposób chciał Go jeszcze sprowokować do działania. Nie wiemy. Ta wspólnota. że jest On tym wymarzonym Mesjaszem.rozaniec. Także wtedy pozostaje sam. za którą sam siebie złożył w ofierze przed chwilą. Tak słaba była pierwsza wspólnota eucharystyczna. że idzie zrobić zakupy. jakie rozterki przeżywa ich przyjaciel.26). http://www. Judasz sam wychodzi w ciemną noc i sam niesie już noc w sobie. aby była jednością.zdradzi. gdy Judasz spostrzega swój błąd i próbuje go naprawić. Nikt jednak nie zrozumiał. Gdy Judasz wychodzi. Trudno nam zrozumieć słowa Judasza. który odniesie zwycięstwo nad okupantem. Skąd taka w nim troska w godzinie panowania ciemności? Różaniec modlitwą Jana Pawła II 43 Judasz wychodzi sam w ciemną noc i nikt za nim nie wybiega. które nie zostało uzdrowione. że z chciwości. że Kościół i chrześcijanie otrzymują uzdrowienie i zadatek życia od Ciała. i to właściwie była pierwsza profanacja Eucharystii.. Rozważając tę tajemnicę różańca.. bo on Mnie już przekreślił.

jeden z Dwunastu. Lecz on tym bardziej zapewniał: „Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą. Ja tymczasem się pomodlę”. i nie wiedzieli. rzekł Jezus do swoich uczniów: „Usiądźcie tutaj. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: „ Wyszliście z mieczami i kijami. Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go.26-50). powiadam ci: dzisiaj. rzekł do nich: „Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani. żeby Mnie pojmać. i mówił: „Abba. dla Ciebie wszystko jest możliwe. sączące się na ziemię (Łk 22. padł na ziemię i modlił się. A zdrajca dał im taki znak: „Ten. zjawił się Judasz. oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. którego pocałuję. chodźmy. zostańcie tu i czuwajcie”. gdyż oczy ich były zmorzone snem. 44 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Jezus mu rzekł: „Judaszu. co Ty niech się stanie”. którzy tam stali. Odszedł znowu i modlił się. A jeden z tych. jeszcze usilniej się modlił. to właśnie On.48). żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. wypowiadając te same słowa. Muszą się jednak wypełnić Pisma”. Rzekł do Piotra: „Szymonie. i pocałował Go. http://www.44). Ojcze. jak na zbójcę. pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?” (Łk 22.dominikanie. Gdy przyszedł po raz trzeci.pl/ . Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli ( Mk 14. nie wyprę się Ciebie”. chwyćcie Go i wyprowadźcie ostrożnie”. Gdy wrócił. co Mu odpowiedzieć. zanim kogut dwa razy zapieje. gdy On jeszcze mówił. Skoro tylko przyszedł. i odszedłszy nieco do przodu. oto blisko jest mój zdrajca”.Tajemnice bolesne 1. Pogrążony w udręce.rozaniec. a rozproszą się owce. tej nocy. A Jezus im rzekł: „Wszyscy zwątpicie we Mnie. zastał ich śpiących. ale to. dobył miecza. Modlitwa Pan Jezusa w Ogrójcu Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Odpowiedział mu Jezus: „Zaprawdę. co Ja chcę. ale ciało słabe”. Lecz nie to. Potem wrócił i zastał ich śpiących. zabierz ten kielich ode Mnie. przystąpił do Jezusa i rzekł: „Rabbi!”. ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. to na pewno nie ja”. Wszyscy zresztą tak samo mówili. Wstańcie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza. Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. uczonych w Piśmie i starszych. Wziął z sobą Piotra. a Jego pot był jak gęste krople krwi. Na to rzekł Mu Piotr: „Choćby wszyscy zwątpili. śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się. i rzekł do nich: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci. duch wprawdzie ochoczy. a nie pochwyciliście Mnie. a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów. abyście nie ulegli pokusie. Codziennie nauczałem u was w świątyni. I zaraz. Lecz gdy powstanę. udam się przed wami do Galilei”.

najbliższych przyjaciół – Piotrem. Jezus woła: Abba. dz. Uczniowie również zapewnili Jezusa. którym Jezus zwracał się do Boga. i został wysłuchany dzięki swej uległości. że choćby miał umrzeć. Sam natomiast oddala się od nich i modli się samotności. zupełnie jakby nie czuł się na siłach. I chociaż był Synem.dominikanie. a także o tym.  Wszyscy czterej Ewangeliści opisują pójście Jezusa z uczniami na Górę Oliwną. Słowa Piotra mówią o jego zarozumiałości. że ceni siebie wyżej od pozostałych uczniów. Jakubem i Janem. Przed wyruszeniem w drogę odśpiewano drugą część hymnu Hallel (Ps 115-118). Aramejski termin Abba był niewątpliwie słowem. by samemu stawić czoła tak poważnym zagrożeniom. on jeden na pewno nie zwątpi. W drodze na Górę Oliwną. Być może należał do właściciela domu.. A gdy wszystko wykonał. jeszcze w południowym obrębie miasta. Tak bardzo byli zarozumiali i wierzyli we własne siły. by ominęła Go ta godzina męki. cyt. Ogród Oliwny. Jezus cytuje tutaj tekst z Księgi Zachariasza 13. zabierz ten kielich ode Mnie. Prosi. Droga przez dolinę Cedronu prowadzi do miejsca. Zostawia uczniów i oddala się z trójką wybranych. tzn. które nazywa się Getsemani. Ojcze. co wycierpiał. Uczniowie widzą. gdzie Jezus odbywał z uczniami ucztę pożegnalną69. który mógł Go wybawić od śmierci. Jezus wygłosił smutne przepowiednie. Przepowiedział uczniom. żeby czuwali i modlili się. Nocna ucieczka przez Górę Oliwną udaremniłaby Jego pojm anie. żeby byli razem z Nim. H. że Go nie opuszczą. nie wyprze się Mistrza. 52. To zwrot małego dziecka do ojca – 69 Zob. jak bardzo jest udręczony i jak wielki ogarnia Go lęk. zadufaniu w sobie. Jezus podejmuje jednak inną decyzję. która prowadziła przez dolinę Cedronu. którzy Go słuchają (Hbr 5. dla Ciebie wszystko jest możliwe. gdy trzeba będzie zdecydowanie zamanifestować wierność wobec Niego.Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił On gorące prośby i błagania do Tego. żeby uciec z Jerozolimy i umknąć wrogom. W odpowiedzi Piotr zapewnia Go. nauczył się posłuszeństwa przez to. Na to butny Piotr jeszcze raz zapewnia. Langkammer. http://www. J ezus prosi ich. stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich. Dla Jezusa jest to ostatni moment. ze swego lęku.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 45 . W tym trudnym momencie p otrzebuje ich obecności. Sam ogród znajdował się na jej zachodnim zboczu. Im to zwierza się ze swoich duchowych cierpień. że choćby wszyscy zwątpili w Niego. że wszyscy oni stchórzą w obliczu Jego pozornej niemocy. Osuwa się na ziemię i woła do Ojca. s. że ich wiara zachwieje się.rozaniec. Oni to stają się świadkami Jego modlitwy.7-9). Pan przepowiada Piotrowi trzykrotne zaparcie się Go. w którym spożywali wieczerzę.7 – mówiący o rozproszeniu owiec w momencie uderzenia w Pasterza.

Nieobecność Ojca to agonia Syna – agonia. że zdrady dopuszcza się jeden z tych. Jezus błaga Ojca. że Jego pot w czasie modlitwy był jak gęste krople krwi. Kielich symbolizował gniew Boży. Gotowość Jezusa do pełnienia woli Bożej osiąga doskonałą pełnię. o swoje ocalenie. skrajnego lęku lub osłabienia. http://www. Lecz teraz brzmi to jak okrzyk trwogi. w pełni wolności. co ma robić. Ale jest to także czas. Po raz pierwszy prosi Ojca za siebie samego. pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Jak wielki musiał być Jego ból. który nauczał o bliskości Boga..pl/ . W czasie Jego modlitwy najbliżsi uczniowie. Tymczasem przybywa Judasz z wysłannikami arcykapłanów i starszych oraz z liczną zgrają. Do człowieka należy wziąć w swe ręce przeznaczenie i nadać mu sens. Zdaje sobie sprawę. Odz yskuje siły.. dz. że zdrady dopuszcza się przyjaciel. że uczniowie znaleźli się w niebezpieczeństwie niezrozumienia i Jego. Ale Jego modlitwa kończy się całkowitym poddaniem woli Ojca. 192. gdy chodził i nauczał. by zaakceptować śmierć. Jezus prosi Ojca. zapadając w sen. ale także śmierć sprawiedliwego. W ten sposób stawiają czoła problemowi. Eloi Leclerc. który spada na nieprzyjaciół. Medycyna zna przypadki tak silnego wstrząsu psychicznego. trwoży i woła. Dlatego zachęca uczniów do czuwania i modlitwy. patrząc na nią jako na wolę Ojca. w jaki pojawili się ludzie nasłani przez arcykapłanów. że mogą spowodować oddalenie się od Boga i zarazem utratę zbawienia. w uwielbieniu Jego tajemnicy. by wyrwał Go tak okrutnej śmierci. Sposób. Woleli uciec przed próbą.Abba znaczy tatusiu. i Jego Ojca. Judasz umawia się . jest otchłanią grozy.dominikanie. którą Bóg przewidział w swoich planach. że zdarzają się w życiu człowieka sytuacje tak bolesne i krytyczne. Jezus ogołocił się ze wszystkiego – wszystko spoczywa w rękach Ojca. Nie dyktuje mu. Modlitwa ma umocnić więź człowieka z Bogiem. która ukazuje. odpowiadał met o70 46 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Całe człowieczeństwo Jezusa buntuje się. gdy człowiek powinien pozwolić Bogu być Bogiem.rozaniec. s. kiedy człowiek może doświadczyć „krwawego potu” – hematidrozy. do jakiego stopnia Jezus czuł się Synem. Łukasz powie. Ponieważ jest noc. Nie mógł żyć poza Ojcem. by Go wybawił od okrutnej śmierci na krzyżu i przekleństwa związanego z tym rodzajem kary. by nigdy się od Boga nie oddalił. jaka łączyła Jezusa z Ojcem. że znakiem. Wołanie pełne czułości i ufności. Jezus. którym pozwoli rozpoznać Jezusa. co Go czeka. którzy byli tak blisko Niego przez cały czas. cyt. którego zrealizowanie należy do Niego70. bo tylko Bóg może dodać nowych łask i siły do udźwignięcia tego ciężaru. Wie. że to. będzie pocałunek. by Go nie opuszczał. teraz sam pogrążony jest w uczuciu oddalenia i Jego nieobecności. Ta chwila mi lczenia Boga to czas. Jezus wie. gdy Bóg pozwala człowiekowi być człowiekiem i samemu decydować. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi Judaszowi – Judaszu. Pocałunek – najświętszy znak miłości staje się narzędziem zdrady. jak na t ajemniczy zamiar Ojca. by dokonać aresztowania. posnęli. których prosił o czuwanie. wyrażające szczególną więź.

A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: „Myśmy słyszeli. Piotr zaś szedł za Nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Po uderzeniu Pasterza owce ulegają rozproszeniu. bezsensem. Jezus zarzuca oprawcom przewrotność i tchórzostwo. jakimi posługiwano się przy pojmowaniu niebezpiecznych przestępców. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu. i Jezus zostaje sam w swoim cierpieniu. starsi i uczeni w Piśmie. Teraz władza wykorzystuje ciemność nocy. że wszystko to. A on ponownie zaprzeczył.dom.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 47 . co mówisz”. co oni zeznają przeciw tobie?” Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. i nie daje nic ponad nasze siły. że Ojciec wie najlepiej. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. a kogut zapiał. objawionej wcześniej przez usta proroków. nie ręką ludzką uczyniony”.rozaniec. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: „Na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. lecz nie znaleźli. przypatrzyła mu się i rzekła: „I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem”. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: „Nic nie odpowiadasz na to. Służąca. samotnością.53-64). i zaraz powtórnie zapiał kogut. A Jezus przecież nauczał jawnie i publicznie. które mu powiedział Je- http://www. że On już ten lęk „wziął na siebie” w Ogrójcu. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: „ Nie znam tego człowieka. aby Go zgładzić. jesteś także Galilejczykiem”. że Jezus jest nami w naszym lęku przed cierpieniem. byśmy zawsze pamiętali. znowu zaczęła mówić do tych. A ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi”. którzy tam stali:” To jest jeden z nich”. że winien jest śmierci. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: „Czy ty jesteś Mesjasz. ujrzawszy go. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. na dziedzińcu. Syn Błogosławionego?” Jezus odpowiedział: „Ja jestem. przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Lecz on zaprzeczył. co jest dobre. mówili znowu do Piotra: „ Na pewno jesteś jednym z nich. ale świadectwa te nie były zgodne. lecz wtedy bali się Go pojmać. jest wynikiem woli Bożej. jak on mówił: „Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny.dominikanie. Prośmy. mówiąc: „Nie wiem i nie rozumiem. którzy tam stali. Prośmy w tej tajemnicy różańca. Jak wam się zdaje?” Oni zaś wszyscy wydali wyrok. 2. lecz Twoja wola niech się stanie” z wiarą. Po chwili ci. i wyszedł na zewnątrz do przedsionka. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu. co się teraz dzieje. śmiercią. lękając się reakcji tłumów. W tym momencie w przerażeniu opuszczają Go wszyscy Jego uczniowie. (Mk 14. u którego zebrali się wszyscy arcykapłani. Wspomniał Piotr na słowa. Ale podkreśla. Kiedy Piotr był na dole. o którym mówicie”. byśmy tak jak On potrafili wtedy powiedzieć – „nie moja. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi. Biczowanie Pana Jezusa A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana. by pojmać Go jak złoczyńcę.

A był tam jeden.zus: „Pierwej. którego żądali. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. co oznaczało udział Jezusa w mocy i władzy Najwyższego. nim kogut dwa razy zapieje. który sam tylko miał prawo wymierzyć karę śmierci. by uznać Go winnym kary śmierci za popełnienie bluźnierstwa. Sytuacja skomplikowała się o tyle. Ja nim jestem”. chcąc zadowolić tłum. uczeni w Piśmie i starsi. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział. Tylko Bóg był uważany za ostatecznego sędziego. co On na to. żeby znaleźć w Nim winę. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk 15. Piłat ponownie Go zapytał: „Nic nie odpowiadasz? Zważ. którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. o jakie rzeczy cię oskarżają”. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego. Apostoł. że świadkowie wypowiadają niezgodne oskarżenia. Arcykapłan stawia więc pytania. więc wypowiedź Jezusa była wystarczająca. W czasie gdy Jezus jest przesłuchiwany u arcykapłana. jak to było wówczas w zwyczaju.dominikanie. Od początku wiadomo. który zawsze był tak blisko Jezusa. Na to Jezus odpowiada słowami Księgi Daniela. Cechą żydowskiego procesu jest przesłuchanie świadków. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  Nocą. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. że Jezus musi umrzeć (Mk 14. Szukano jednak wystarczająco obciążającego Jezusa mat eriału. Zebrało się całe gremium kierownicze Żydów w Jerozolimie: arcykapłani. przy czym wymagana jest niezwykła zgodność w zeznaniach przynajmniej dwóch świadków.1-15). i wybuchnął płaczem (Mk 14.55) – decyzja o Jego śmierci zapadła już wcześniej. uwięziony z buntownikami. Piotr po ucieczce z Getsemani przełamał swój strach i przyszedł na dziedziniec arcykapłana. trzy razy Mnie się wyprzesz”. Ingeruje więc arcykapłan. dokonuje się ciąg dalszy dramatu Piotra. zanim jeszcze doszło do formalnego oskarżenia przed namiestnikiem rzymskim. zwany Barabaszem. Piłat im odpowiedział: „Jeśli chcecie. uwolnił im Barabasza. czy jest Mesjaszem. Lecz arcykapłani podburzyli tłum. którego nazywacie Królem żydowskim?” Odpowiedzieli mu krzykiem: „ Ukrzyżuj go!” Wtedy Piłat. teraz – jak powie Ewangelista – idzie za Jezusem w oddali.rozaniec. tak że Piłat się dziwił. zwracając się do Jezusa. co zawsze dla nich czynił. żeby uwolnił im raczej Barabasza. Oskarżyciele Jezusa z góry byli nastawieni na to. toczy się rozprawa przeciwko Jezusowi. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia. Synem Błogosławionego. Piłat ponownie ich zapytał: „Cóż więc mam uczynić z tym. uwolnię wam Króla żydowskiego?” Wiedział bowiem. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. mówiącej o chwalebnym przyjściu Syna Człowieczego na obłoku i zasiadaniu po prawicy Boga. w obecności całego Sanhedrynu. Arcykapłan dopatruje się w słowach Jezusa bluźnierstwa i na znak protestu rozdziera swe szaty. że arcykapłani wydali Go przez zawiść. ale Jezus odp owiada milczeniem.66-72). W ciemnościach nocy zbliża http://www.pl/ 48 . Piłat zapytał Go: „Czy ty jesteś Królem żydowskim?” Odpowiedział mu: „Tak.

... wie lkiego uzdrowiciela. Gdy trzeci raz słyszy. s. Raz na zawsze pozbawiony zostaje złudzeń co do swojej osoby i łzami obmywa swój grzech. Pytanie. Prawo rzymskie zakazywało Żydom wykonywać kary śmierci. rzymski trybunał dopuszczał możliwość obrony i oskarżonego przesłuchiwano osobiście71.się do sług grzejących się przy ognisku. Starał się upodobnić do swojego Mistrza – i to się chyba stało. gdy On mnie tak bardzo potrzebował. nim kogut zapieje.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 49 . że lepiej się teraz do Mistrza nie przyznawać. wspólnoty. dlatego członkowie Sanhedrynu musieli udać się do namiestnika rzymskiego – Poncjusza Piłata.. Wychodzi na zewnątrz. nie butny.dominikanie. gdy już Sanhedryn powziął uchwałę o śmierci Jezusa. Wczesnym rankiem. A teraz widzi słabego.. opiera się na oskarżeniach Sanhedrynu. zawsze już dodaje: ale ja się Go zaparłem. ale z daleka od Jego krzyża. Piotr pozostał przy Mistrzu.. Poświęcił dla Jezusa wszystko. która przekreśla całe lata życia. Langkammer. http://www.. To spojrzenie Jezusa pełne miłości wystarczyło. że jest jednym z uczniów Jezusa. Zostawił swój dom. rodzinę. Chodził z Jezusem wszędzie. już po wniebowstąpieniu Pana. To już jest zupełnie inny Piotr... Piotr znowu zaprzecza. trzy razy się Mnie wyprzesz. pewny siebie i chełpliwy. p orzucił pracę.. usiłującego walczyć o wolność Żydów. Być może było tak. choć Ten go ostrzegał. że jest on jednym z nich. bo służąca go rozpoznaje jako jednego z nich. gdy jednak służąca powtarza. że nie zna tego człowieka. by ten zatwierdził ich wyrok.61). W odróżnieniu od żydowskiej procedury prawnej. Łukasz powie. ilekroć będzie głosił innym o Jego Męce i zmartwychwstaniu.rozaniec.. żeby Piotr przypomniał sobie o Jego słowach: Dziś. przybywał do Jerozolimy. Na czas najważniejszych świąt P iłat.. którego przychodziły słuchać tłumy.. że nie wie i nie rozumie. i nagle pada uwaga służącej – i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem.. że nie zna Tego. by móc szybko przeciwdziałać ewentualnym zamieszkom czy niepokojom. który był dla niego wszystkim.. Człowieka. Piłat musiał to więc zinterpretować politycznie i w Jezusie zobaczyć politycznego przywódcę i powstańca.. nauczyciela... zaklina się i zapiera. związanego powrozami skazańca.. które zadaje Jezusowi Piłat. dz. H. że Pan obrócił się i spojrzał na Piotra (Łk 22. i nagle słyszy pianie koguta. Zdaje sobie jednak sprawę z tego. Trzy razy wyparł się znajomości z Mistrzem. ja Go z ostawiłem wtedy. Ale okoliczności są takie. Piotr wychodzi na zewnątrz i wybucha płaczem. przyjaźni. ale tylko z daleka.. którą kochał.. że jedynym powo71 Zo. Piotr przecież nie przestał kochać Jezusa. Duchowo już od Niego odszedł. od którego Bóg się odwrócił. Potem. Piotr odpowiada. prowadzą Go do Piłata. Chce być z Jezusem. o czym ona mówi. 69... cyt. Jezusa p rzedstawiono jako samozwańczego króla mesjańskiego. fizycznie. że Piotr znał innego Jezusa: cudotwórcę. Chce być blisko Jezusa. A teraz tchórzliwie kłamie. ale wypiera się znajomości z Nim. żonę. udaje. która w wypadku oskarżenia opierała się głównie na wypowiedziach świadków. który rezydował w Cezarei Nadmorskiej. ale pełen pokory i świadomości swego tchórzostwa i grzechu. Jedna chwila słabości.

Biczowanie było okrutną karą pochodzenia rzymskiego stosowaną wobec niewolników. okrucieństwo. Na plecach jest ich najwięcej. Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pał acu. że zostanie oskarżony przed cezarem (zob. Jeśli o braz odbity na całunie to faktycznie obraz Jezusa. a równocześnie bardziej uszkodzić ciało. zamierzał Go uwolnić.dominikanie. skazuje Jezusa na chłostę i ukrzyżowanie. Przypomniał o zwyczaju uwalniania jednego z więźniów z okazji większych świąt. że skazaniec kończył życie pod razami biczów. Jakże wielki musiał być ból rozrywanego ciała najwrażliwszego z ludzi… Trzeba. możemy łatwiej sobie wyobrazić rany zadane podczas biczowania. by plecy. Prawdopodobnie bijących było dwóch – jeden wyższy od swego towarzysza. Jest ich od 90 do 120. Próbuje dalej pytać Jezusa i usłyszeć od Niego słowa obrony. która miała skrócić męki na krzyżu wskutek uprzedniego obfitego upływu krwi. gdyż liczba uderzeń nie była ograniczona. Ostatnie badania Całunu Turyńskiego potwierdzają jego autentyczność. przy czym z wyraźnym sadyzmem uderzał on ofiarę nie tylko po plecach. Nie widząc winy w Jezusie. przedramion i stóp. Rany widoczne z przodu ciała są prawdopodobnie skutkiem zawijania się końców rzemieni przy uderzeniach w górnej części wokół klatki piersiowej i obojczyków. Każdy z tych śladów ma ok. milcząc. Piłat był namiestnikiem przekupnym. Lecz stało się inaczej. oskarżonego o zabójstwo w czasie rozruchów. J 19.dem wydania Jezusa jest nienawiść arcykapłanów. że to każdy z nas trzyma w swej ręce bicz. kto stał z tyłu za ofiarą. ale On milczy. Piłat zaczyna tracić kontrolę nad sytuacją.12). Całun Turyński.14). oskarżanym o gwałtowność charakteru. Warszawa 1983. Jako narzędzie biczowania używano dyscypliny sporządzonej z 2-3 rzemieni zakończonych metalowymi kulkami lub kośćmi. czyli do pretorium. a bojąc się. ponieważ w tym czasie chwiejna była jego pozycja w Rzymie. Nastawiony wrogo do Żydów.pl/ . s. po to. http://www. uwalnia zaś Barabasza. liczył na to. Można ocenić. którym za72 50 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. musiał się jednak liczyć z ich zdaniem. Jezus. 8 cm długości. czyli ukrzyżowania. 3. jaką przewid ywało rzymskie prawo dla buntowników nie posiadających rzymskiego obywate lstwa. b y sprawić większy ból. A ja nie słyszę – jak głuchy. Instytut Wydawniczy Pax.rozaniec. 42 –43. że uderzenia zadawane były przez kogoś. w dolnej wokół ud. że tłum zażąda Jego uwolnienia. Ofiarę przywiązywano do słupa w taki sposób. że jest innym królem. rozch odzą się od poziomu lędźwi w górę z obu stron ramion i w dół od prawej strony na nogach. Rany zgrupowane są po trzy. co ust nie otwiera (Ps 38. pośladki i nogi były jednakowo wystawione na uderzenia. Pokrywają one praktycznie całe ciało oprócz głowy. chce powiedzieć. Słysząc o popularności Jezusa. Dla Jezusa lud domaga się tego rodzaju kary. abyśmy uświadomili sobie. że nie jest królem w aspekcie politycznym. i jestem jak niemy. Zdarzało się niekiedy. rozboje. Jan Wilson. ale i po nogach72. Podburzony przez arcykapłanów lud domaga się uwolnienia Barabasza. Rozpoczyna się fizyczna męka Jezusa.

niechże go wyrwie. chłostanego przez Boga i zdeptanego. Mąż boleści. Nie miał on wdzięku ani też blasku. wzgardzony tak. Cierniem ukoronowanie Różaniec modlitwą Jana Pawła II 51 Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu. przed kim się twarz zakrywa. wybije się. Krew z Jego ran obmywa nas z naszego grzechu.daje ból i rani najświętsze Ciało. czego im nigdy nie opowiadano. bo ujrzą coś. że Jego rany są naszym uzdrowi eniem. egoizm. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia. i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. którzy na mnie patrzą. przez mój gniew. Ja zaś jestem robak. byśmy Go już nie biczowali naszymi grzechami. oswojony z cierpieniem. zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty (Mk 15. A gdy Go wyszydzili. czyli do pretorium. abyśmy w pokusie grzechu potrafili zobaczyć kochający wzrok ubiczowanego Zbawiciela – i jak Piotr wybuchnąć płaczem skruchy.13-15). moje obżarstwo czy pijaństwo. a nie człowiek. a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iż 53. jak ktoś. rozwierają wargi. by się nam podobał. pluli na Niego i przyklękając. niechże go wyzwoli. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed http://www. moją chorą ambicję. To nasz grzech zadaje rany Zbawicielowi. że umęczony i ubiczowany czeka. jeśli go miłuje” (Ps 22.7-9). ani wyglądu. iż mieliśmy go za nic. wywyższy i bardzo wyrośnie. Kocha nas tak bardzo. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki rwącym mi brodę. i pojmą coś niesłychanego (Iz 52. aż zanurzymy się w Jego krwi.pl/ . zdruzgotany za nasze winy. i zwołali całą kohortę. pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud. Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją. Oto się powiedzie mojemu Słudze. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.dominikanie. Królu żydowski!” Przy tym bili Go trzciną po głowie. Lecz on był przebity za nasze grzechy. oddawali Mu hołd. aby chciano na niego popatrzeć. królowie zamkną przed Nim usta. pożądliwość. Jezus prosi nas. potrząsają głową: „Zaufał Panu. włożyli Mu na głowę. Pan Bóg otworzył mi ucho. a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. aby odzyskać zdrowie.16-20). Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. Tak wielka jest miłość Jezusa do nas. moje lenistwo i opieszałość. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Prośmy w tej dziesiątce różańca. a my uznaliśmy go za skazańca. on dźwigał nasze boleści.2-5).53.rozaniec. a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz. Jego rany – to rany zadane przez moją pychę.5). Szydzą ze mnie wszyscy. próżność. 3.

by robić to. jak Jezus niedawno wjeżdżał uroczyście do J erozolimy. zadając jeszcze większy ból. a które ranią nas na nowo i prowadzą do grzechu. Tan sam lud krzyczał przed chwilą: „Ukrzyżuj Go!”. czy nie tak dawno w Kosowie.  Po biczowaniu żołnierze rzymscy. Plują więc na Niego i policzkują Go. który znaleźli. że jest prawdziwym Królem żydowskim i Królem nas wszystkich. nad którymi nie zawsze panujemy. Jak uroczyście witano Syna Dawida. że jest królem – chcą więc Mu teraz oddać należną „cześć”. na cześć którego wołano: „Hosanna Synowi Dawidowemu!” – to tylko nędzny strzęp człowieka. Na głowę włożyli Mu koronę wykonaną z cierniowego krzewu (być może była to palestyńska roślina nazywana dziś spina Christi). dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem. Te szyderstwa mogły mieć związek z wyśmianiem Jezusa jako rzekomego Boga i Mesjasza. żeby nie poranić sobie rąk. a przy tym plują na Niego i drwią z Niego. lecz nie znajdujemy dla Niego czasu. co dla nas wygodne. Żołnierz pomaga sobie przy wbijaniu Jezusowi na głowę cierniowej czapy jakimś narzędziem. Widzieli. Słyszeli.5–7). który już właściwie nie istnieje. którzy byli świadkami procesu Jezusa. dlatego jestem nieczuły na obelgi. skatowany i umęczony. dali upust swojej brutalności i zaczęli szydzić z Jezusa. by Jego krew uzdrowiła to.zniewagami i opluciem. Podchodzą do Niego. jak lud słał płaszcze przed osiołkiem. stoi przed nami jak żebrak.rozaniec. przyklękają. a w rękę wciskają trzcinę zamiast berła. czego nasz Pan i Król pragnie od nas. że jest naszym Panem i Bogiem. te wszystkie obrazy i myśli. Teraz ten Król. Prośmy. który już jest skazany. w cierniowej koronie staje przed nami i prosi o naszą miłość. Do czego zdolny jest człowiek w chwili napięcia i lęku? Żołnierze rzymscy byli świadkami. Na zakrwawione ramiona narzucają Mu purpurowy płaszcz. machając gałązkami palmowymi. Prośmy Go. te myśli. On. na którym siedział. A teraz wszystko się zmieniło. że Jezus jest Synem Bożym. Pan i Król całego wszechświata. co zraniło naszą wyobraźnię. i zaczyna się „teatr”. lecz jak często uciekamy od tego. Pan Bóg mnie wspomaga. jak odpowiedział Piłatowi. boleśnie raniąc skórę i mięśnie aż do kości czaszki. Jezus w purpurowym. Czy dzisiaj nie jesteśmy świadkami podobnych scen? Myślę o żołnierzach pilnujących więźniów w Iraku. Witaj Królu żydowski! Biją Go trzciną po głowie. ale też dawały wyraz pogardzie dla całego n arodu żydowskiego i jego przekonań religijnych. My wiemy. co nam się podoba. Mówimy. Ale czy nasze zachowanie nie szydzi często z Jego władzy nad nami? Wiemy.pl/ . oddając Mu szyderczy hołd. Tym większy jest ból Jezusa.dominikanie. krwawym płaszczu. że wstydu nie doznam (Iz 50. które powracają do 52 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. nasz sposób myślenia. aby Jego krew przelana podczas ukoronowania cierniem przemieniła nasz umysł.

córki Syjonu. gdyż poprzez swoje cierpienia chciałeś pozyskać naszą miłość.).. kocham Cię nade wszystko. A szło za Nim mnóstwo ludu.20b-21). 115–117. Wj 4. jeśli pragniesz być bardziej miłowany. płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni. w dniu radości jego serca (Pnp 3. http://www.. aby Go ukrzyżować. a tym samym nigdy nie przestał Cię kochać i Tobie się podobać! Miej litość nade mną. oddając za was swoje życie na krzyżu (. upokorzenie. obym zawsze pamiętał. wyjdźcie i zobaczcie waszego łagodnego króla w dniu Jego śmierci – dniu Jego radości. i piersi.. rozpal mocniej moje serce. Alfonsa Ma rii de Liguori: „Wyjdźcie i popatrzcie. żeby niósł Jego krzyż (Mk 15. O najpiękniejszy ze wszystkich ludzi! O największy z monarchów! Najukochańszy spośród wszystkich oblubieńców! Dlaczego cały okryty jesteś ranami i zniewagami? Jesteś Oblubieńcem. ..dominikanie. Medytacje pasyjne. Jan od Krzyża: „Panie. lecz wciąż jeszcze za mało. na króla Salomona w koronie. pożądanie.27-32).Alfons Maria de Liguori. Wyjdźcie. oburzenie.25). przymusili. także kobiet.) Udziel nam łaski wierności dla Ciebie. lecz królem boleści i królem miłości. ojca Aleksandra i Rufusa.rozaniec.”73. gdyż w dniu tym czyni was swoimi oblubienicami.. Droga krzyżowa Następnie wyprowadzili Go. którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin. córki łaski. tym samym cenić będziemy zniewagi i cierpienia. Tak. A jeśli będziemy Cię miłować. nie płaczcie nade Mną. ale oblubieńcem krwi (por. ukoronowanego koroną nie chwały. kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona. o dusze odkupione. i nie będziemy Cię prosić o nic innego..11). które Ty tak bardzo umiłowałeś. aby ich z Nim stracić (Łk 23.). który idąc z pola.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 53 . które zawodziły i płakały nad Nim. Jesteś Królem. ale cierpień i zniewag (. wywołując na nowo nasz gniew. 4. kocham Cię. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią. Umiłowany mój. cóż się stanie z suchym?” Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców..nas.. który tak dużo Cię kosztowałem. Homo Dei. gdyż przez swoją krew i swoją śmierć zechciałeś zaślubić nasze dusze. Najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej. (. o co prosił Cię Twój wierny sługa i gorliwy uczeń – św. Zakończmy rozważanie tej tajemnicy różańcowej modlitwą św. które nie rodziły. godnego miłości nieskończonej. a tym samym użycz wielkiego daru swej miłości. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie. Za tyle udręk za mnie poniesionych oczekujesz jedynie mojej miłości. Pragnę bardzo być zawsze Twoim. jak tylko o to. odn awiając dawny ból czy nienawiść. ile dla mnie wycierpiałeś. które nie karmiły”. i niejakiego Szymona z Cyreny.. s. tamtędy przechodził. cierpieć i być wzgardzonym dla Ciebie. Kraków 1998. 73 Św.

Potem mówił do wszystkich: „ Jeśli ktoś chce iść za Mną. Żałował.  Po wyszydzeniu Jezusa żołnierze zaprowadzili Go na miejsce straceń.. I niejakiego Szymona z Cyreny (. nawet nie otworzył ust swoich. Skończył ciężką. Nie należało do miast spokojnych. tamtędy przechodził. Zapewne nie szczędzono Jezusowi i Jego towarzyszom szyderstw i drwin. Zgodnie ze zwyczajem zarówno Żydów. aby tutaj w spokoju spędzić swoją starość. Bo cóż za korzyść dla człowieka. że tego dnia nie 54 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www.rozaniec. który idąc z pola. ponieważ kształtem przypomina ludzką czaszkę. Z tak niespokojnego miejsca Szymon z rodziną przeniósł się do Jerozolimy. skoro za cesarza Trajana dwa lata Żydzi walczyli z Rzymianami. Pełnymi zgiełku ulicami Jerozolimy zmierza powoli i z trudem w stronę nowego muru wybudowanego przez Heroda. że był on ojcem Aleksandra i Rufusa. straci je. Wyprowadzenie skazańca z miasta było równoznaczne z wykluczeniem go ze społeczności. Zapewne często wracał tamtędy do domu.. Szymon wszedł do historii chrześcijaństwa całkiem przypadkowo. Na trasie było mnóstwo ludu (Łk 23. żeby odpocząć. a kto straci swe życie z mego powodu. niech się zaprze samego siebie.23-25 ). aby pomógł Jezusowi dźwigać krzyż. że może nie dotrzeć na miejsce straceń. Skalisty wzgórek przy dr odze prowadzącej do Jerozolimy od strony północno -zachodniej. Nie wiemy. a potem rzymską. jeśli cały świat zyska. Szymon pochodził z Cyreny – miasta leżącego na terenie dzisiejszej Libii. które początkowo było kolonią grecką. lecz sam pozwolił się gnębić. Jezus po okrutnym biczowaniu i ukoronowaniu cierniem był już bardzo wyczerpany. Kim był Szymon z Cyreny? Ewangelista Marek powie. który w Ewangelii nosi nazwę Golgoty. Wyrusza orszak złożony z Jezusa. niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.27). Szedł zwyczajnie drogą i natknął się na Jezusa. znajdował się jakieś sto metrów od niego. znanych prawdopodobnie w kościele rzymskim. przymusili. Przypadek i przymus. Skazańcy sami najczęściej nieśli na plecach poprzeczne belki krzyża aż na miejsce egzekucji.Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze. o dość licznej społeczności żydowskiej.. Tym razem jednak schwytali go rzymscy żołnierze i przymusili..dominikanie. w upale wykonywaną pracę w polu i szedł. aby pomógł nieść drewnianą belkę krzyża.). Jak baranek na rzeź prowadzony. Żołnierze zaczęli obawiać się. znajdowało się ono poza miastem. Dręczono go. a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9. Wracał właśnie z pola. dwóch złoczyńców i plutonu żołnierzy.6-7). ile razy upadał pod ciężarem belki. Bo kto chce zachować swoje życie.pl/ . ten je zachowa. Przymusili więc Szymona z Cyreny. a Pan obarczył go winami nas wszystkich. tak on nie otworzył ust swoich (Iz 53. że właśnie jemu się to przytrafiło. jak i Rzymian. Być może pomyślał o pechu. jak owca niema wobec strzygących ją. a samo miasto zostało zburzone w wyniku zemsty.

Szymon – pokorny przechodzień – doświadczył na plecach ciężaru Chrystusowego krzyża. 32– 40. że znowu Rzymianie prowadzą kogoś z naszych na śmierć. Opole 1960. i teraz szedł współcierpiąc. wyrwał Szymona z tłumu i obarczył swoim krzyżem. Mówimy: Szymon. Człowiek przymusza człowieka i zadaje mu gwałt. Wacław Oszajca. na pewno spotka cię inny. ale Bóg z tego zadanego gwałtu potrafi wyprowadzić dla prz eśladowanego dobro.. biedny przechodzień. To Chrystus szuka człowieka i przychodzi do niego ze swoim krzyżem. i Szymon znalazł się na drodze Jezusa z czystej ciekawości. Jezus Chrystus. Tradycja mówi. że dwa razy up adał pod jego ciężarem. jest krzyżem drugiego człowieka. A być może było zupełnie inaczej. Być może pomyślał też z przerażeniem. że mamy udział w cierpieniach Chrystusa. Ale przecież każdy z nas dźwiga jakiś ciężar. gdzie skończy się cierpienie. a tu wpada w ręce rzymskich żołnierzy. Nie można też wykluczyć. pod. Nie zawsze krzyż. Krzyża. to i ciebie krzyż poniesie i zaprowadzi do upragnionego kresu. tam. że Szymon znał Skazańca. 75 Tomasz à Kempis.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 55 . Warszawa -Struga 1985. ale czy rzeczywiście żołnierze? Nie ma przecież przypadków. ale to właśnie Bóg wybrał go sobie jako pomocnika i przyjął jego ofiarę. nawet jeśli dokonywana była pod przymusem. Jeśli chętnie krzyż niesiesz. co powiedzą o nim sąsiedzi i znajomi. będzie dla ciebie ciężarem i sam siebie jeszcze obarczysz.rozaniec. podłego zrządzenia losu. św. Jeśli zrzucisz jeden krzyż. Wyd. Spotkał Go wcześniej w świątyni lub w Betanii. Zobaczył zbiegowisko i chciał się dowiedzieć. Michalineum. który niesiemy. To Skazaniec. i obecność w takim zbiegowisku staje się wyrazem sprzeciwu wobec okupanta. Zobaczył. żeby żyć spokojnie.wracał inną drogą. http://www. ślepego fatum. i na krzyżowej drodze Jezusa znalazł się z czystej potrzeby serca. On zna ludzkie serca. że jest niewinny i że wcale nie zna tego Człowieka? Po cichu przeklinał swojego pecha. Może to spotkanie Szymona i jedno spojrzenie w oczy Ska74 Zob. O naśladowaniu Chrystusa. skoro czuł mocno na plecach ciężar zniewolenia?74 I przymusili Szymona. Wrócił do ojczyzny. Nie zawsze da się powiedzieć. Od zawsze dramat drugiego człowieka wzbudzał ciekawość i zainteresowanie. co się dzieje. A może przywiodła go ciekawość wyższego rzędu. jeśli zobaczą go dźwigającego belkę jak skazaniec. Śpiewaka. To Bóg sam go znalazł. Żołnierze wyrwali Szymona z tłumu gapiów.. Kraków. Może ów ktoś jest zbrodniarzem. tj. może nawet cięższy – powie Tomasz à Kempis. Czy uwierzą mu. czy doniósł krzyż do samego końca. Jeśli niechętnie krzyż dźwigasz. Wyd. żeby niósł krzyż Jego. Nie szukał go. Co czuł. ale może jest niewinny. chociaż tu ono nie ustanie75. Nie wiemy. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. gdy wrócił do domu w ten paschalny wieczór? Czy potrafił się radować ucztą i opowieścią o wyjściu z niewoli. w: Droga krzyżowa. red Jana L. s.. czasem bywał też przedmiotem drwiny i zabawy innych.dominikanie. bo przecież trzeba go nosić.

Zatrzymuje się przy płaczących kobietach. Ks. Może właśnie to przypadkowe spotkanie Szymona z Jezusem na Drodze Krzyżowej otworzyło drogę do zbawienia jego rodzinie? Jeszcze jedno spotkanie na Drodze Krzyżowej opiszą nam Ewangelie. aby przykryły ich góry i pagórki. abyśmy potrafili być Szymonami na krzyżowych drogach naszych bliźnich. Kazania pasyjne. On jest w nieszczęsnej sytuacji. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 5.13). Prośmy Jezusa w czasie rozważania tej tajemnicy różańca. Oby wydały również w naszych sercach. nie zamyka się w swoim cierpieniu. ale nad sobą i swoimi dziećmi. Prośmy Go także. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Gdy przyszli na miejsce zwane „Czaszką”. drugiego po lewej Jego stronie. Mówi. Spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami. że to współczucie otwiera ich serca i On chce je napełnić bogactwem swojego serca. Edward Staniek. Jezus zaś mówił: „Ojcze. Kraków 2003. ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. by nie płakały nad Nim. płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! i Jezus łączy to proroctwo o zburzeniu Jerozolimy z zapowiedzią końca świata. Chrystus wypowiada proroctwo o zburzeniu Jerozolimy. Przecisnęły się przez miotający obelgi. byśmy potrafili każd ego dnia brać nasz krzyż i naśladować naszego Mistrza na krzyżowej drodze. Wydawnictwo M. bo nie wiedzą. co czynią”. która jest i moją matką (Rz 16. Jego słowa wydały owoc. s. który winien jest grzechu?76 Ileż bólu i żalu jest w tej wypowiedzi Jezusa.dominikanie. Te kobiety okazały więcej odwagi i przywiązania do Nauczyciela niż mężczyźni. Tak bardzo chciał nawrócić swój naród ku miłości.zańca zaowocowało w sposób zupełnie zaskakujący… Święty Paweł wspomina w Liście do Rzymian jakiegoś Rufusa i jego matkę: Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę. jednego po prawej. Jezus ma przed sobą zaledwie trzy godziny życia. Nie płaczcie nade Mną. Chrystus mówi o tajemnicy grzechu – jeśli zło potrafiło dosięgnąć Zbawiciela świata i tak Go wyniszczyć. że Rufus i jego matka znani byli w gminie rzymskiej. http://www. głodny. Jest obolały. 155–158. Ale nie myśli o swoim bólu. i Chrystus to współczucie dostrzega. w których grzesznicy będą ze wstydu błagać. które ma się spełnić za trzydzieści kilka lat. zmuszone patrzeć na nieszczęście swych dzieci. Tradycja mówi. że kobieta samotna. Przedarły się przez kordon rzymskich żołnierzy. spragniony. bo wie. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty.rozaniec. by okazać współczucie swojemu Nauczycielowi. będzie w lepszej sytuacji aniżeli te. to co dopiero człowieka. Przepowiada czasy tak ciężkie. potwornie zmęczony przesłuchaniami. Mówi o dniach. Ale wtedy to wołanie będzie już daremne. wolna od odpowiedzialności za dzieci. K obiety pozostały z Nim do samego końca na Golgocie. rzucając losy.pl/ . Będą to dni objawienia prawdy. wrogi tłum. przebacz im. ale one i ich dzieci są w jeszcze gorszej. 76 56 Zob. gdzie przecież kręcili się szpicle i agenci Sanhedrynu oraz rzymskiej policji.

niechże teraz siebie wybawi. rzekł do Matki: „Niewiasto.rozaniec. oto syn Twój”. i Maria Magdalena.25-27 ). urągał Mu: „ Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Egzekucja miała się odbyć w obecności ludu. Tam ukrzyżowano Jezusa. woła Eliasza”. rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz. widząc. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „ Eloi. żeby go zdjąć z krzyża”. wybaw sam siebie”. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. którego miłował. ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15. którą Rzymianie przejęli od Kartagińczyków. podchodzili do Niego i podawali Mu ocet. i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19. rzekł: „Istotnie. mówiąc: „Poczekajcie. i dodał: „ Jezu. a skazańcy przynosili poprzeczną belkę. Później zrodziła się legenda. wspomnij na mnie. a malarze rzadko przedstawiali je na obrazach. Był także nad Nim napis w języku greckim. odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Maria. które przez Ewangelistów zostało zgodnie określone jako Golgota. łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”.dominikanie.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 57 . ale On nic złego nie uczynił”. których tam powieszono. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem. a razem z Nim dwóch złoczyńców. Krzyżowanie wywodzące się z Persji było torturą.33-39 ). Karę taką wymierzano niewolnikom. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. to znaczy: Boże mój. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego. gdy przyjdziesz do swego królestwa”. A gdy nadeszła godzina szósta. Golgota znajdowała się poza miastem.Lud zaś stał i patrzył. że w ten sposób wyzionął ducha. lema sabachthani”. z góry na dół. Szydzili z Niego i żołnierze. Bożym Wybrańcem”. Jeden ze złoczyńców. a krew drugiego Adama przelała się na głowę pierwszego. mówili: „ Patrz. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał. Setnik zaś. Były to egzekucje nacechowane takim okrucieństwem. Na Golgocie znajdowały się wbite na stałe pionowe pale. który stał naprzeciw Niego. powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju” ( Łk 23.  Doprowadzono Jezusa na miejsce. Boże mój. Lecz drugi. czy przyjdzie Eliasz.33-43 ). żona Kleofasa. karcąc go. mówiąc: „Jeśli ty jesteś Królem żydowskim. złoczyńcom i przestępcom politycznym. Ramiona skazańca przywią- http://www. Eloi. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia. że pisarze wzdragali się przed ich opisywaniem. którą wsuwano w wyżłobienie na wierzchołku pala. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę. mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. jakoby wzgórze to kryło czaszkę Adama. chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie. jeśli jest Mesjaszem. czemuś Mnie opuścił?” Niektórzy ze stojących obok. tak by nadać wydarzeniu jak największy rozgłos – miało ono być jednocześnie widowiskowe i odstraszające. Następnie rzekł do ucznia: „ Oto Matka twoja”. zobaczymy. w pobliżu bramy Efraima. umieścił na trzcinie i dawał Mu pić. słysząc to.

wypisano w trzech językach (hebrajskim jako języku lokalnym. Nie wiemy. potrafi spojrzeć prawdzie w oczy i uznać swoje grzechy. http://www. która stała się podstawą wydania wyroku śmierci. wypowiedzianą w chwili gdy kaci przybijali Go do krzyża. a nie potrafi Go rozpoznać. Popełnił mnóstwo ciężkich grzechów. Być może całe jego życie pełne rozboju i niesprawiedliwości zdążało do tej jednej chwili.zywano lub przybijano do belki. s. Nie zapomniał. jaki wtedy odczuwał. Łamanie skazańcom gol eni przyspieszało śmierć. Oświadczenie Jezusa. a co złe. które zdążyły się przykleić do poranionego ciała. Reader’s Digest.dominikanie. Ale obok jest jeszcze jeden złoczyńca. Żołnierze i wszyscy przechodzący szydzili z Niego. wyznaje: Istotnie. ten człowiek był Synem Bożym (Mk 15. ż eby zaczerpnąć powietrza77. Skutek tej modlitwy za pogańskich żołnierzy widzimy w chwili śmierci Jezusa – setnik. towarzyszenia Bogu w godzinie Jego męki. popełniając wielkie zbrodnie. Nad głową Jezusa. Nogi również przywiązywano. coraz bardziej obciążając pracę serca. Toporne żelazne gwoździe wbijano w nadgarstki. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie bólu. dusząc się pod wpływem ucisku własnego ciężaru na płuca. lub przybijano do pala. aut. Również złoczyńca.39). ale nie do końca zniszczył swoje sumienie. nowe królestwo sprawiedliwości. Unieruchomione i pozbawione tlenu mięśnie zaczynały się kurczyć w straszliwych spazmach. i czym zasłużył na karę tak okrutnej śmierci. Warszawa 2003. Straszny ból przebijanych rąk i nóg. Święty Łukasz notuje modlitwę Jezusa. Jednak pozostało coś dobrego w jego sercu. ale Króla całego świata i wszechświata. bo nie wiedzą. Wisząc obok Jezusa. uznano za uzurpację królewskiej godności. na Golgocie.rozaniec. W końcu ukrzyżowany umierał na skutek niewydolności serca lub przez uduszenie. przyp. 261. którego powieszono obok.pl/ . My przecież – sprawiedliwie [cierpimy. odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki ale On nic złego nie uczynił. zawarta jest w tych słowach. A Jezus prosi w tym czasie Ojca. tak jak to było w zwyczaju. żeby przebaczył im. i rany otworzyły się na nowo. Jak wielka zbawcza m iłość Jezusa do tych. łacińskim jako urzędowym i greckim jako handlowym) napis z podaniem Jego winy: To jest Król żydowski. co czynią. co jest dobre. którzy zadają Mu cierpienie. Skoro jest królem. dostrzega w Nim Syna Bożego i jako pierwszy poganin. Znajduje się tak blisko Zbawiciela. prawdziwego Króla nie tylko żydowskiego. Stężenie dwutlenku węgla stopniowo rosło. Ofiara wisiała na krzyżu. niech sam siebie wybawi. człowiek odpowiedzialny za egzekucję Jezusa. ponieważ nie mogli się już unieść siłą nóg. Zdarto z Niego szaty. Potrafi również dostrzec prawdę o przemijaniu ludzkiego życia i zobaczyć poza nim nowe życie. Przypuszczalnie przeszedł przez życie. za jakie przestępstwa został skaz any. ponieważ kruche kości dłoni nie utrzymałyby ciężaru ciała. Ilustrowany przewodnik po Biblii. 58 77 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Całe życie „dobrego łotra” – jak go dziś nazywamy – zostaje wygrane w ciągu kilku sekund – odbywa swą spowiedź przed Jezusem. szydzi z Jezusa.]. Oto wina.

z koroną cierniową na głowie. Słusznie więc pobożność chrześcijańska odniosła do Niej słowa z Pisma Świętego: Wszyscy. powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju. upokorzenia. Łotr wykorzystuje ostatnią szansę w życiu. przyjaci ele. gdy przyjdziesz do swego królestwa. i słyszy obietnicę Jezusa: Zaprawdę. która współcierpiała. to znaczy. Na Kalwarii Maryja [z]łączyła się matczynym duchem z ofiarą Syna. Jezu. uczniowie. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 59 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego. co drogą zdążacie. Współuczestnictwo w męce Chrystusa czyni jego umysł tak jasnym. W ciągu tych godzin wszystko. Pod krzyżem zostały trzy Marie i umiłowany uczeń Jan. co Jezus wycierpiał w ciele. że śmierć jest bramą do tego królestwa. który wbijał gwoździe w ręce i stopy Syna. Proklamuje niewinność Jezusa. które nie jest z tego świata. Zostaje już na zawsze jedynym świętym kanonizowanym bezpośrednio przez samego Jezusa. oplutego. co jest najważniejsze. że opuścił Go Ojciec.. Uciekli wszyscy. gdy wydawało się.pl/ . w momencie Jego klęski. Widziała Chrystusa biczowanego. dz. Słyszała krzyki: „Ukrzyżuj Go!”. Ta. s. Szła razem z Nim krzyżową drogą.. zgadzając się na ofiarowanie swojego Syna. Już wie. przyjrzyjcie się. przeżywała każdą ranę zadaną Jezusowi. staje się „Matką wszystkich wierzących”. Jakże ważna dla Jezusa była obecność Matki pod krzyżem.dominikanie. Stracił wszystko. Ona przecierpiała w swoim sercu. Złoczyńca wyznaje. Skoro Maryja stoi obok krzyża. na Golgocie staje się Matką Jana. z miłością godząc się. Maryja u stóp krzyża na Kalwarii. Stabat Mater. aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej narodzona (KK58). rozkazując zamilknąć butnemu towarzyszowi. patrzcie. że wierzy w królestwo. ale także nas wszystkich. Była pierwszą. upadku ziemskiej chwały. Poprzez swoje współcierpienie rodzi nowe. czy jest boleść podobna do tej. że męka w jego przypadku jest zasłużona. cyt. co mnie przytłacza (Lm 1. Abraham ofiarował Bogu na górze Moria swojego jedynego syna i stał się przez to „ojcem wszystkich wierzących”.rozaniec. ale nauczył się mądrości. grzeszne dzieci i staje się Matką każdego 78 Alessandro Pronzato. że była świadkiem całej strasznej męki Syna. ale łotr pierwszy adoruje Jezusa na krzyżu. zjednoczona z Jego cierpieniem. http://www. nie pierwszy biskup. Maryja widziała każdy szczegół. Słyszała uderzenia młota. Nigdy nie pojmiemy do końca godności i wielkości tego aktu wiary.Wyznaje własne winy. w chwili. To nie pierwszy papież. broczącego krwią. To łotr wyznaje wiarę w momencie wyszydzenia Jezusa. 281.. że wyczuwa i wyznaje zasadnicze prawdy78. Teraz stoi pod krzyżem w ciągu długich godzin konania swojego Syna.. Uderzające jest podobieństwo Maryi do Abrahama. Maryja była złączona z krzyżem Syna. która w Betlejem stała się Matką Chrystusa. praktycznie uznając. wspomnij na mnie. uznając. Dobry łotr proklamuje królewskość Jezusa w momencie najmniej tryumfalnym.12). poniżonego. pośród drwin i śmiechu stojących obok dostojników.

który opuszcza dom.46). p oszedł i roztrwonił wszystko. by szukać swoich zagubionych braci.. doświadczoną we wszelkim cierpieniu. a teraz wraca ze swoim pierwszym odzyskanym bratem – łotrem. To nie oczyszczenie z grzechów. że ludzie mogą nas opuścić. cyt. To był szczytowy moment agonii – Jezus poznaje naprawdę. Nie ma takich grzechów. Boże mój. których kocha. swojego ducha w ręce Ojca. Według św. Boże mój. Dniem Pańskim. Jedynie św. kochający Ojca. 184. http://www. On swoją modlitwą odrzuca tę pok usę.rozaniec. wypowiadając pełne ufności słowa: Ojcze. Tym synem był dobry łotr na krzyżu. Ale potęga zła jest tak straszliwa. podają Mu ocet do picia. Poszedł z domu Ojca i został zamordowany na Golgocie. Ojciec nie miał dwóch synów. zostaje zmazany. wołając donośnym głosem: Boże mój. Łukasza.pl/ . Ale jest jeszcze trzeci Syn. czemuś Mnie opuścił? i wie. iż także Bóg go opuścił. dz. że potrafi człowieka odciąć od tych. s. Woła: Boże mój. Chce nam pokazać. aby ich zbawić. Nie ma takiego odejścia z domu Ojca. grzech znika. w Twoje ręce powierzam ducha mego (Łk 23. dopóty ma siłę.dominikanie. czym jest cierpienie grzechu – oddzielenie od Boga79. Łukasz podaje jedną z najpiękniejszych przypowieści Chrystusa – przypowieść o synu marnotrawnym. Drugi wziął połowę majątku. To oddanie siebie w ręce miłującego Ojca. wybielenie brudów. Żołnierze nie rozumieją tego wołania. Umiera Jezus. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej mrok ogarnął całą ziemię. co miał. Zbawienie polega na oddaniu siebie. Mogą być jednak takie sytuacje. Jest Matką Boga i Matką człowieka. Wiemy wprawdzie. Jezus umiera. by nie było powrotu do niego. Matką współczującą. Dopóki człowiek w swoim bólu doświadcza bliskości kogoś. 60 79 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Thomas Philippe. do kogo woła. Chrystus na krzyżu doświadcza tej pokusy.człowieka. Ostatecznym celem wszystkich ataków zła na człowieka jest zwątpien ie w Boga. ale by się nawrócił i żył. ale Bóg nas nigdy nie opuszcza. Dla Izraela miał to być dzień r adości. ale trzech. a ogrom zła tak straszny. Ojciec nie chce śmierci grzesznika. w Jego miłość i miłosierdzie. To jest istota zbawienia. ale nie umiał kochać. że do ostatniej chwili życia musimy być czujni. który umiera obok Niego. Możemy tę przypowieść o zbawieniu człowieka uzupełnić. które by nie mogły być odpuszczone. że człowiekowi wydaje się. by w tym bólu trwać i zmagać się ze złem. Wtedy człowiek pozostaje zupełnie bezradny i może poddać się rozpaczy. Oto tajemnica zbawienia. kogo kocha. Gdyby zwątpił – w miejsce modlitwy pojawiłoby się bluźnierstwo. Święty Marek nie przytacza ostatnich słów Jezusa. Takiego stanu opuszczenia doświadczył Jezus w ostatnich minutach swojego życia. N ajstarszy zawsze przebywał w domu ojca. Jeśli oddaję siebie Ojcu. Spełniły się wizje prorockie związane z tzw. a duch staje się czysty. czemuś Mnie opuścił? Syn Boży umiera w straszliwym cierpieniu i samotności. zaś dla wrogów Boga – sąd Boży.

. dz.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 61 . 165. http://www. s.. 80 Ks. Edward Staniek.a Syn Boży umarł za grzeszników. I za tę niepojętą miłość Boga dziękujmy w tej tajemnicy różańca. Oto ni epojęta tajemnica zbawczej miłości Boga80. cyt. by mogli cieszyć się życiem wiecznym.rozaniec.dominikanie.

i co jej powiedział (J 20. nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w biel. synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. On rzekł do nich: „ Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi. i rzekli do niej: „Niewiasto. Poszła Maria Magdalena.dominikanie. gdy jeszcze było ciemno. sądząc. powiedz mi. gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy. że to był Jezus. które mówi. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci. że to Jezus. ciągnąc za sobą sieć z rybami. jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. że On ma powstać z martwych. siedzących tam. Wtedy wszedł do wnętrza i ów drugi uczeń. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę. A kiedy się nachylił. jednakże nie wszedł do środka. Powiedział do Piotra ów uczeń. lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.. Tomasz zwany Didymos. Wyszli więc i wsiedli do łodzi. wczesnym rankiem. Ujrzał i uwierzył. Potem znowu ukazał się Jezus nad Jeziorem Tyberiadzkim. Nadszedł potem także Szymon Piotr. Zmartwychwstanie Pana Jezusa A pierwszego dnia po szabacie. drugiego w miejscu nóg. Rzekł do niej Jezus: „ Niewiasto. Biegli obydwaj razem. macie coś do jedzenia?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr.) stała przed grobem. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Maria Magdalena (. powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”. A kiedy tak płakała. którego Jezus kochał. ale nie wiedziała. oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana”. odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. że to jest Pan. A gdy ranek zaświtał. gdzie Go położono”. (…) 62 http://www. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. powiedziała do Niego: „Panie.pl/ . a znajdziecie”. usłyszawszy. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia.. oraz do Boga mego i Boga waszego”.Tajemnice chwalebne 1. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma. ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Jezus stanął na brzegu. że to jest ogrodnik. jeśli ty Go przeniosłeś. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona.1-18 ). Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. zobaczył leżące płótna. idący za nim. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „ Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. która była na Jego głowie. czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „ Zabrano Pana mego i nie wiem. płacząc. ale tej nocy nic nie ułowili. Jednakże uczniowie nie wiedzieli. leżącą nie razem z płótnami. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr. to znaczy: mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: „ Nie zatrzymuj Mnie. gdzie Go położyłeś. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. a ja Go zabiorę”. który przybył pierwszy do grobu. Natanael z Kany Galilejskiej. i rzekła do nich: „ Zabrano Pana z grobu i nie wiemy. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką. Gdy to powiedziała.rozaniec. obróciwszy się. przywdział na si ebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. gdzie Go położono”.

Rzekł do niego Jezus: „ Paś owce moje. synu Jana. martwiły się. Tymczasem gdy przyszły na miejsce. w jaki sposób Jan. że Cię kocham”. jak po śmierci jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok. Gdy Piotr i Jan wrócą do domu. On już nie żyje. Panie. sugerując.  W Wielki Piątek ciało Jezusa należało spiesznie pogrzebać. i wraz z Nikodemem zawinęli ciało w płótna razem z wonnościami i pogrzebali w nowym grobie Józefa. ani ostanie słowa Jezusa nie mogły przebić się przez tę rozpacz i żal. zaprawdę. Ty wiesz. którego kocha. Ale gdy się zestarzejesz. i Salome. Panie. kto opłakuje śmierć osoby kochanej ponad wszystko i wszystkich. Rzekł do niego: „ Paś owce moje”. że mu po raz trzeci powiedział: „ Czy kochasz Mnie?” i rzekł do Niego. ona zostaje nadal przy gro- http://www. Rzekł do niego: „ Paś baranki moje”. czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „ Tak. To powiedział. Zaprawdę. rzekł Jezus do Szymona Piotra: „ Szymonie. Widziała.rozaniec. że ktoś ukradł ciało Jezusa. że w wielkim bólu. a inny cię opasze i poprowadzi.1-8. wykutym w skale na terenie jego ogrodu. 1519). Gdy tylko skończył się szabat. synu Jana. A wypowiedziawszy to. Jak bardzo musiała być zrozpaczona. bolesnym. dokąd nie chcesz”. Idzie ciężkim.A gdy spożyli śniadanie. Na własne oczy widziała Jego śmierć i to. zrezygnowanym krokiem – jak ktoś. komu zabrano całą miłość. Ich świat się zawalił.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 63 . Ty wiesz. smutku i rozpaczy. Maria Magdalena pobiegła więc do Jana i Piotra. Ty wszystko wiesz. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie. jak strasznie Go storturowano i umęczono. W szabat nie wolno było grzebać umarłych. wyciągniesz ręce swoje. A teraz kolejne nieszczęście – skradziono ciało Jezusa. „Panie. Możemy się domyślać. Przybyły do grobu. że Cię kocham”. Józef z Arymatei poprosił Piłata o wyrażenie zgody na pochowanie ciała Jezusa. „Zabrali Pana i nie wiem. kto im odsunie ciężki kamień od wejścia do grobu. opasywałeś się sam i chodziłeś. by dokończyć dokonanego w pośpiechu pogrzebu – chciały namaścić ciało Jezusa. aby zaznaczyć. Nie wiemy. powiadam ci: Gdy byłeś młodszy. że razem z nią była też Maria. i znowu. rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” (J 21. matka Jakuba. ponieważ według ż ydowskiego zwyczaju – wieczorem tego dnia rozpoczynała się cisza szabatowa. gdzie Go położono”. A ciała Jezusa nie było w grobie. Maria Magdalena o świcie podąża do grobu. stracili nadzieję i cel życia. jak ktoś. że Cię kocham”. kamień był już odsunięty. Ewangelista Marek powie nam.dominikanie. Wejście do grobu zostało zabezpieczone ogro mnym kamieniem. czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr. Ty wiesz. Maria Magdalena szuka Tego. kto nie widzi już dla siebie przyszłości. jaką śmiercią uwielbi Boga. Ani dawne przepowiednie. powiedział do niego: „ Szymonie. Piotr. czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „ Tak. Maria Magdalena i inni świadkowie męki Jezusa spędzili noc i dzień szabatu. Idąc. Nie tak dawno przeżyła ukrzyżowanie Jezusa. lecz ona nadal Go kocha. gdzie chciałeś. synu Jana. po raz drugi. Opuszczeni przez Niego.

Siedmiu uczniów nad Jeziorem Tyberiadzkim wraca do swojego starego zawodu – łowienia ryb. Okrzyk: „Rabbuni” to jej wyznanie. w jak przedziwny sposób Pan skrócił czas oczekiwania uczniów. Wśród nich jest Szymon Piotr. Przepiękna jest ta scena w ogrodzie.bie i płacze. a ona Go zabierze. gdzie Go położył.pl/ . że mimo iż łowili całą noc. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Jezus umarł w piątek wieczorem.. cyt. że gdy On jej się ukazuje. któremu Pan kiedyś powiedział. W tonie głosu Ogrodnika rozpoznaje tę miłość. On wiedział. s. któremu zawdzięcza życie. Myśląc. tak bardzo rozpacza. że to ogrodnik. Potem Jezus ukazuje się swoim uczniom. On mnie nadal kocha. 225. dz. Możemy sobie wyobrazić. Tak bardzo Go kocha. zrozpacz onych i jeszcze raz przemienia ich życie.. tak że skrócił czas trwania. Gdy ktoś w ymawia imię osoby ukochanej.rozaniec. Ewangelista Jan notuje. Skoro nie może Go zobaczyć żywego. Stojąc przy grobie. „Mój Nauczycielu” – Jezus jest jej ukochanym Nauczycielem. „Karmię was tym. łzami wyraża swą tęsknotę za Tym. Przekonana o Jego śmierci. nic nie złowili. Dopiero gdy zarzucili na Jego słowo sieć. Maria Go nie rozpoznaje. a ona napełniła się rybami. Po tym. Całą sobotę leżał w grobie. jak chwilę później Maria Magdalena biegnie szybko wąskimi uliczkami Jerozolimy. jak są słabi i bezradni. Wzruszające jest spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z Piotrem. Widzą się pierw81 64 Zob.dominikanie. http://www. rozpoznają. Jak wielka musiała być jej radość. który mógł zabrać ciało Jezusa. Przekracza to jej wyobraźnię do tego stopnia. Nad ranem Jezus stanął na brzegu. by jej powiedział. A w niedzielę rankiem już się objawił. tylko ludzi. chce chociaż zobaczyć i objąć Jego martwe ciało. tom IV. którego umiłowała. czym sam żyję”. że to jest Pan. kim dla niej jest Jezus. mogę poznać jego stosunek do mnie. Widziałam Pana. można w tym usłyszeć tylko miłość. któremu zawdzięcza wszystko. Jego miłość trwa na zawsze. Maria poznaje Pana po tonie głosu. jak bardzo pogrążeni w smutku i rozpaczy po Jego śmierci. Ileż radości jest w tym spotkaniu. i Piotr rzuca się przez nurty jeziora prosto w Jego ramiona. Tak bardzo kochał swoich uczniów i tęsknił za nimi. Tak bardzo tęskni za Mistrzem. przedziwnie skrócił przepowiedzianą przez siebie trzydniową zwłokę (spoczywania w grobie): do pełnego drugiego dnia dorzucić koniec pierwszego i początek trzeciego. że nie będzie już łowił ryb. prosi Go. Jego miłość jest większa od śmierci. że nie bierze w ogóle możliwości spotkania żywego Jezusa pod uwagę. żeby z radością oznajmić uczniom: „Widziałam Pana!”. że trzy dni zostały w ten oto sposób skrócone. choć ilość dni została ta sama81. a oni Go nie poznali. jak ktoś wymawia moje imię. P owie: [A]by jednak przygnębionych uczniów nie dręczył zbyt długi smutek. i tak jest z Marią Magdaleną. Święty Leon Wielki zwróci uwagę na to. Dopiero gdy Jezus zawoła do niej: „Mario!” – ona Go rozpozna. On żyje. która kiedyś przed laty obudziła ją do prawdziwego życia. Przychodzi do przerażonych.

szy raz od chwili, gdy ich oczy spotkały się na dziedzińcu arcykapłana. Ale Piotr – zdrajca nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego miejsce jest w ramionach Jezusa. Wie, że miłość Pana jest tak wielka, iż On nie może mu nie przebaczyć. A później, gdy już spożyli wspólny posiłek przy ognisku, Pan trzykrotnie zapyta Piotra o miłość. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Kardynał Carlo Martini zwróci uwagę, że Jezus w swoim pytaniu posłużył się greckim czasownikiem agapao, który oznacza miłość poświęcającą się. Piotr natomiast w odpowiedzi używa słowa fileo, które oznacza miłość przyjacielską. Na pytanie Jezusa o miłość, Piotr odpowiada, jakby do końca nie zrozumiał: tak, jestem Tw oim przyjacielem. Jezus pyta po raz drugi, lecz Piotr odpowiada podobnie. Pan Jezus pragnie od Piotra miłości tak wielkiej, że poświęcającej się do końca, ale być może Apostoła nie stać jeszcze na taką miłość, jakiej oczekuje Jezus. i wtedy Pan przystaje na odpowiedź Piotra. Za trzecim pytaniem używa tego słowa, które z aproponował Szymon. Czy jesteś moim przyjacielem? Zupełnie tak, jakby zgodził się na tę jego kulawą, kruchą miłość. Piotrze, kochaj Mnie tak jak potrafisz, ki edyś, z czasem Ja przemienię tę twoją miłość w tak wielką, że pokochasz Mnie ponad wszystko, że nie będziesz się bał oddać za Mnie swego życia82. Piotr nie może odpowiedzieć inaczej: Panie, Ty wszystko wiesz.... Panie, Ty znasz moją słabość i moją zdradę, Ty wiesz, że pozostawiony sam sobie mogę się tylko mylić i popadać z błędu w błąd, Ty znasz moje lęki i zamęt, jaki jest we mnie, ale znasz także, Panie, mój żal i moje łzy, i wiesz, że Cię kocham... Niech rozważanie tej tajemnicy różańca będzie naszą odpowiedzią na pytanie Pana o miłość.

2. Wniebowstąpienie
[Jezus rzekł do Jedenastu]: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16,15-20). [Jezus] po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec
82

Zob. Carlo Maria Martini, Ludu mój, wyjdź z Egiptu, Wydawnictwo WAM, Kraków 1989, s. 94.

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Różaniec modlitwą Jana Pawła II 65

ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. i rzekli: „ Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,3-11 ).


Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez czterdzieści dni ukazywał się swoim wystraszonym po Jego śmierci uczniom. Bardzo chciał, aby uwierzyli, że On żyje. Apostołowie widzą pusty grób i spotykają się z żyjącym Chrystusem, którego śmierć w Wielki Piątek stwierdzili. Wszystko to przekracza ich pojęcia. Spotykają tego samego Człowieka, którego znali, i jednocześnie stwierdzają, że istnieje On w zupełnie inny sposób niż przed śmiercią. Jego ciało jest materialne, ale jedn ocześnie przebóstwione, uwielbione. A Pan podczas tych wszystkich spotkań p ozwala im się dotknąć, je z nimi i pije. Przede wszystkim zaś poucza ich o królestwie Bożym. Oni jednak nie do końca rozumieją swojego Mistrza, bo wciąż zadają pytanie, kiedy przywróci królestwo Izraela. Tak jakby wciąż widzieli siebie w roli ministrów nowego królestwa na wzór tego świata. Wciąż nie potrafią zrozumieć, że Królestwo Jezusa nie jest z tego świata (J 18,36). Być może znowu przyzwyczaili się do Jego obecności – podobnej jak kiedyś, choć jakże innej. i w takim momencie nadchodzi dzień rozstania. Jezus zabiera ich wysoko, na Górę Oliwną. Tam do tych słabych, niewiele rozumiejących uczniów mówi, żeby szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus wie, do kogo mówi. Dlatego obiecuje im swego Ducha, który ich przemieni, umocni, uzdolni do gł oszenia Jego Ewangelii. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca ( J 16,28) – te słowa, które Jezus wypowiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy spełniają się czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. Możemy je odczytać w kontekście tego wszystkiego, co Pan Jezus powiedział wtedy swoim uczniom. Tę ostatnią rozmowę przed męką i śmiercią Mistrza zapisał św. Jan w swojej Ewangelii (zob. J 13–17). To przedziwny zapis, w którym Pan przekazał tak wiele swoim uczniom, zarówno ówczesnym, jak i późniejszym. Wiele prawd zasadniczych, a przy tym najprostszych, powiedzianych w atmosferze szczególnej miłości i otwartości wobec Ojca i uczniów. Pożegnanie tak aktualne w przeddzień męki i śmierci. 66 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie ... bo idę do Ojca (J 16,16.17). i prośba Filipa: Panie, pokaż nam Ojca (J 14,8). Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi tak-

Różaniec modlitwą Jana Pawła II

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

że i Ojca ( J 14,8-9 ). To słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku, gdy Apostołowie mieli przed sobą perspektywę widzenia Go – najpierw tak strasznie poniżonym, wyniszczonym, ukrzyżowanym, a potem – zmartwychwstałym, uwielbionym już tu na ziemi w swoim zrodzonym ciele. Kto widzi Jezusa Chrystusa, ten widzi także i Ojca. Kościół, my wszyscy żyjemy tym widzeniem, które nam Pan Jezus zostawił. To widzenie wyraża się w Ewangelii, w modlitwie, w ofierze. Ono przenika całą świadomość Kościoła, jest jego misją, jego radością wśród trudów, jego wiarą, nadzieją i miłością. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem ( J 14,1-3 ). Niepojęta jest miłość Chrystusa. Jej wyrazem są także te słowa – Jezus idzie do Ojca, żeby przygotować nam miejsce w swoim domu, w domu Ojca. Prawdziwa miłość zawsze zmierza do tego, żeby otworzyć własny dom i udostępnić go kochanej osobie. Jeśli kogoś kocham, to wprowadzam go do sw ojego domu – do mojego bardzo osobistego świata, w którym jestem sobą i czuję się bezpiecznie. Otwierając mój dom, pragnę, aby kochana przeze mnie osoba czuła się w nim bezpiecznie i by nie spotkała jej żadna krzywda. W moim domu może być sobą, może odpocząć po trudach zmagania z twardą rzeczywistością. Mój dom staje się jej domem. Posiadanie domu jest warunkiem miłości. Nie można prawdziwie kochać, nie mając gdzie wprowadzić osoby kochanej. i nie chodzi tu o dom budowany z cegły czy pustaków, ale o dom naszego otwartego dla innych serca83. i taki jest dom Ojca. Dla każdego jest w nim przygotowane miejsce. Jezus przyjdzie kiedyś po nas i zabierze nas do Ojca. Tam będzie już tylko miłość. Tam będzie wieczna radość. Skończą się łzy, cierpienia, choroby, samo tność, bolesne rozstania. Już na zawsze będziemy z naszym Panem. Na zawsze blisko naszego Ojca. Bo Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują ( i Kor 2,9 ). Nadszedł czas rozstania Jezusa z uczniami. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was ( J 16,7 ). Jezus wypełnił swoją misję na ziemi. Błogosławi swoich uczniów i unosi się w górę. Uczniowie stoją, wpatrując się w niebo. Wiedzą, że to odejście jest inne, że teraz zobaczą Go dopiero wtedy, gdy sami zakończą swoją misję. Tęsknota za Mistrzem, który odszedł do domu Ojca, będzie im już odtąd zawsze towarzyszyć i będzie ich prowadzić. Prośmy w tej dziesiątce różańca o taką właśnie tęsknotę, o pragnienie nieba.

83

Zob. Ks. Edward Staniek, Ewangelia dziś, Rok A, Oficyna Wydawnicza BARBARA, Kraków 1992, s. 96– 97.

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Różaniec modlitwą Jana Pawła II 67

jak przypuszczacie. i Juda. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego. Judei oraz Kapadocji. którzy przemawiają. brat Jakuba. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. i zaczęli mówić obcymi językami. i mieszkańcy Mezopotamii. 68 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał. i Andrzej.12-14). I sprawię dziwy na górze – na niebie. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „ Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy. tak jak im Duch pozwalał mówić. a którym zatrzymacie. które się rozdzielały. z Maryją. która jest blisko Jeruzalem. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną. są im zatrzymane” (J 20. Bartłomiej i Mateusz. i będą prorokować synowie wasi i córki wasze.19-22). i napełnił cały dom. nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia i podziwu. Uradowali się zatem uczniowie. jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami. Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. Matką Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. bo jest dopiero trzecia godzina dnia.dominikanie. Egiptu i tych części Libii. i na każdym z nich spoczął jeden. jakby uderzenie gwałtownego wichru. a starcy – sny. i Szymon Gorliwy. bo każdy słyszał. Przybywszy tam. weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan. „Upili się młodym winem” – drwili inni. są im odpuszczone. i Elamici. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. i będą prorokowali. Frygii oraz Pamfilii. znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. i Jakub. Kiedy więc powstał ów szum. ale spełnia się właśnie to. Jakub. młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. w odległości drogi szabatowej. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie. przyszedł Jezus. Filip i Tomasz. tam gdzie przebywali uczniowie.rozaniec. Pontu i Azji. Żydzi oraz prozelici. w którym przebywali. ujrzawszy Pana. i z braćmi Jego (Dz 1. Nagle dał się słyszeć z nieba szum. pokazał im ręce i bok. „Czyż ci wszyscy. i przybysze z Rzymu. Ukazały się im też jakby języki ognia. co powiedział prorok Joel: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało. co myśleć: „Co to ma znaczyć?” – mówili jeden do drugiego. syn Alfeusza. które leżą blisko Cyreny. przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani. Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem. zbiegli się tłumnie i zdumieli.3. tak i Ja was posyłam”. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli.pl/ . stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy. choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.

zgromadzili się razem w sali na górze. jako podziękowanie za plony oliwy i wina. razem z niewiastami i Maryją. wie. Chrześcijańska Wielkanoc wyrosła z Paschy. na obiecanego przez Jezusa Ducha Świętego. gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Oczekiwali na moc z wysoka. wielki i wspaniały. którzy dostępowali zbawienia (Dz 2.. Ci wszyscy. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. który przenika serca. ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów. sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. kto wzywać będzie imienia Pańskiego. zanim nadejdzie dzień Pański. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni. oprócz Judasza. Ojcze!” (Rz 8. a cały lud odnosił się do nich życzliwie. jak trzeba.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 69 Albowiem wszyscy ci. .14-15). dzięki któremu 84 Zob. których nie można wyrazić słowami. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie. Święto to przypominało ró wnież zawarcie przymierza między Bogiem i ludem izraelskim na górze Synaj. spożywali posiłek w radości i prostocie serca. dz. a księżyc w krew. których prowadzi Duch Boży. Pan zaś przymnażał im codziennie tych. 350–376 ). a Zielone Świątki ze Święta Tygodni84.i znaki na dole – na ziemi.26-27). będzie zbawiony (Dz 2.. by się znowu pogrążyć w bojaźni. Matką Jezusa. Nie było to bierne oczekiwanie. połączone z pielgrzymką do świątyni.  W czasach Jezusa obchodzono w Jerozolimie dorocznie trzy wielkie święta. którą świętowano w pierwszą wiosenną pełnię księżyca i którą połączono ze świętem Przaśników. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. są synami Bożymi. http://www. Przynoszono wtedy do świątyni chleby kwaszone z nowego zboża. jako podziękowanie Bogu za pomyślne zbiory.1-21 ). Przypadało ono w siedem tygodni po święcie Paschy. Każdy. Brat Efraim. lecz przepełnione modlitwą. że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz 8. i kłęby dymu. w którym możemy wołać: „Abba. Bojaźń ogarniała każdego.dominikanie. (…) Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. gdzie Jezus spożywał wraz z nimi Ostatnią Wieczerzę. cyt. Ten zaś. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli. Była to Pascha. w łamaniu chleba i w modlitwach. Modlitwa jest więc jedynym środkiem. zna zamiar Ducha. Krew i ogień. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak. Trzecim świętem było Święto Namiotów.rozaniec. Wielbili Boga. słońce zamieni się w ciemności.42-47). a łamiąc chleb po domach. Pięćdziesiąt dni po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa wszyscy Apostołowie. przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Drugim świętem była Pięćdziesiątnica – Święto Tygodni. s. którzy uwierzyli.

dominikanie. co daje możliwość porozumienia się ludzi między sobą i stanowi przeciwieństwo wieży Babel (por. Na zgromadzonych w Wieczerniku zstępuje Duch Święty pod postacią gwałtownego wichru i ognistych języków. Zgromadzili się oni bardzo licznie przed Wieczernikiem. którzy Go proszą (Łk 11. a także do prawdziwego rozumienia siebie samych.28. Uwalnia On z więzów język. To już nie jest ten słaby i tchórzliwy Piotr. I ta modlitwa zostaje wysłuchana. Ludzkość budując wieżę Babel.możemy otrzymać Ducha Świętego. tzn. Pan Jezus sam obiecywał.Są też z Piotrem 85 70 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob.24. choć źli jesteście. który jest Duchem Miłości. Apostoł wychodzi z Wieczernika i przemawia donośnym głosem (Dz 2. w święto Pięćdziesiątnicy. utraciła zdolność por ozumiewania się. jak też różną ich interpretację. a nie niszczenia. Kolonie żydowskie istniały w tym okresie we wszystkich niemal znaczniejszych miastach ówczesnego grecko-żydowskiego świata.13). które trwa w Kościele nieprzerwanie do dzisiaj. zostali oni napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Każdy ze słuchaczy słyszy ich przemawiających w jego własnym języku i wszystko rozumie. który z obawy przed służącą zaparł się swego Mistrza. poganie sympatyzujący z religią żydowską.pl/ . Rdz 11. Wśród przybyszy znajdowali się Żydzi i prozelici. tę zdolność Duch Święty jej przywrócił. że będzie prosił Ojca. A mówi z taką mocą do zgromadzonych. Pycha uczyniła ludzi niezdolnymi do rozumienia siebie nawzajem. Sam Jezus połączył dar Ducha Świętego z modlitwą: Jeśli więc wy. mocny. zaczynają głosić Dobrą Nowinę o Jezusie. Duchu Święty”.rozaniec. Modlitwa zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów z Maryją jest pierwszą wielką modlitwą Kościoła. że około trzech tysięcy z nich nawróciło się i poprosiło o chrzest. członkowie pierwszej gminy chrześcijańskiej. umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. i wtedy wsparci mocą Ducha Świętego mężczyźni i kobiety.16). Dała ona początek zawołaniu: „Przyjdź. ale prawdziwy Piotr-Skała: odważny. Wypełnia się obietnica.2. O darze języków często jest mowa w czasach apostolskich. http://www. które mają moc budowania.1-9). jakie stanowi ich mowa. 14. Znaki te znane były w Starym Testamencie – towarzyszyły objawianiu się Boga85. Tutaj występuje on jako dar zupełnie niespodziewany: Apostołowie mówią różnymi językami. 1 Krl 18. do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy przybyło wielu pielgrz ymów. Wystąpienie Piotra ma na celu wyjaśnić całe to wyd arzenie.14) do zgromadzonych kobiet i mężczyzn. Ogniste języki zstąpiły na Apostołów. otwiera ludzkie serca i czyni je zdolnymi do przekroczenia granic. twardy i niezachwiany. to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym. a innego Parakleta da wam (J 14. przyciągnięci pochodzącym z nieba ognistym znakiem. tak jak im Duch pozwalał mówić.20. a teraz. pozwalając mu wypowiadać słowa. Jak co roku.. Duch Święty. Wj 3. Znaki towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego wywołały zarówno zdumienie.

którą Mi dałeś. oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu. http://www.24). Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań. i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. siostro ma. chcę. Ojcze. Niechaj Duch Święty oświeca nas. deszcz ustał i przeszedł. który narodził się z przebitego boku Chrystusa na Golgocie. Swoje wypełnienie znajdzie dopiero przy końcu czasów. umacnia i pociesza. moim Zbawcy. Oczarowałaś me serce. oblubienico.” (Łk 1. aby widzieli chwałę moją. 4. piękna ma... z wierzchołka Seniru i Hermonu. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną.rozaniec. Z owej niewielkiej gromadki świadków zmartwychwstania Duch Święty czyni iskrę zapalną. Tajemnica zesłania Ducha Świętego jest tajemnicą najbardziej aktualną. przyjaciółko ma. byli ze Mną tam. Każdy z uczniów Jezusa na swoją miarę zostaje obdarzony potrzebnymi do tej misji darami. nadszedł czas przycinania drzew. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu.dominikanie. przyjaciółko ma. oblubienico. gdzie Ja jestem. teraz umocniony i napełniony Jego Duchem. z jaskiń lwów. Prośmy o moc Ducha Świętego dla całego Kościoła...46-49). z gór lampartów. Pięć dziesiątnica nie została zamknięta. i pójdź! (.pozostali Apostołowie. z Libanu przyjdź i przybliż się! Zstąp ze szczytu Amany. których Mi dałeś. staje wobec ludzi wszystkich narodów zebranych licznie w Jerozolimie i odważnie głosi Ewangelię.) Z Libanu przyjdź. Powstań.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 71 . Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. dla każdego z jego członków. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Kościół. bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata (J 17. aby także ci. z której zapłonie wielki ogień na całej ziemi. Na ziemi widać już kwiaty. i pójdź! Bo oto minęła już zima. Trwa ona i zakończy się dopiero wraz z powtórnym przyjściem Pana. żeby płonąć aż do dzisiaj. piękna ma.

że Matka Boża została zachowana od śmierci. 87 Więcej na ten temat: Franz Courth. oblubienico. po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej 86. że nauka o wniebowzięciu „oparta jest na Piśmie Świętym”. Wszyscy są zagubieni i zalęknieni. http://www. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa Maryja pozostaje blisko uczniów swojego Syna. Wydawnictwo M. w: Podręcznik teologii dogmatycznej. Protoewangelii (Rdz 3. w: Breviarium fidei. Treść dogmatu nie określa. Na Golgocie Pan Jezus ustanowił Maryję matką swego umiłowanego ucznia Jana i matką całego rodzącego się Kościoła. oraz o Jej udziale w odkupieńczym cierpieniu Chrystusa (słowa Symeona i wzmianka o obecności Maryi pod krzyżem). Papież nie mówi. Ze Starego Testamentu papież uwzględnia tekst tzw. Dogmat ten brzmi: „Orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga. 4. jaką Maryja została obdarzona (Łk 1.jednym paciorkiem twych naszyjników. s. którzy bronią opinii. jak i zwycięstwo nad szatanem. Natomiast ci.8-10). Zarówno zaś łączność z Chrystusem Odkupicielem..pl/ . 278. lecz zwraca uwagę na to. M aryja zawsze Dziewica. Chrystus podjął śmierć jedynie ze względu na Odkupienie.28). że ta sama nieprzyjaźń. Na teksty biblijne powołuje się nie bezpośrednio. pod red. którzy się na nie w ciągu wieków powoływali. Kraków 1999. Spotykamy Ją razem z nimi podczas modlitwy w Wieczerniku. a także obraz Niewiasty obleczonej w słońce. Zwolennicy tezy o śmierci Maryi powołują się na Jej podobieństwo do Chrystusa. Wolfganga Beinerta. iż łaska Niepokalanego Poczęcia wyłączyła Ją spod prawa grzechu. istnieje również między wężem i Niewiastą. że jest w nim „zawarta”. podkreślają. Jak piękna jest miłość twoja.  W uroczystość Wszystkich Świętych 1950 roku papież Pius XII ogłosił jako dogmat wiary Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. czy też nie. Peter Neuner. a więc i konieczności umierania. Mariologia – Maryja. ukazany w Apokalipsie (Ap 12. który przecież prawdziwie umarł na krzyżu. Wojciecha. podkreślając.1). Papież pomija dyskutowaną przez teologów kwestię. Matka Chrystusa. Podając podstawy ogłoszonego dogmatu. 167–193. Maryja jest z nimi i ich wspiera Gdy uczniów napełnił Duch Święty. czego Maryja nie musiała czynić87. Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus. Są to teksty Ewangelii mówiące o pełni łaski.10-13. Poznań 1997. (Pnp 2. jakie było samo „zakończenie ziemskiego życia” M aryi. Księgarnia św.dominikanie.15). Jej zadanie było już 86 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 72 Pius XII. realizuje się w pełni dopiero w tryumfie zmartwychwstania. jak rozumieli je Ojcowie Kościoła i przedstawiciele tradycji teologicznej. siostro ma.rozaniec.. s. czy Maryja przed ciel esnym wniebowzięciem umarła. jaka dzieli węża i zwycięskie potomstwo. Pius XII stwierdza.

. 22. tom II. Nie mógł pozwolić. czy Maryja doświadczyła śmierci jak Syn. Nie wiemy. którego nie potr afimy ogarnąć naszymi ziemskimi zmysłami. Potem wielki znak ukazał się na niebie: 88 Wilfrid Stinissen OCD. 88–90. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. kiedy głosili Ewangelię.dominikanie.rozaniec. by ciało. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Dzięki wniebowzięciu jest Ona pośrodku naszego życia.. Pisma. że przebywa w jakiejś niedosiężnej krainie. jak z duszą i ciałem została zabrana przez swojego Syna do Nieba. 89 Św. Widział ogrom Jej cierpienia na Golgocie. Nasze wyobrażenia o odległym niebie są błędne. widząc Jej cierp ienie w ciągu całego życia. lecz zbliżyło Ją do nas. wstawia się nieustannie za nami. że gdy wypełniła swoją misję na ziemi. Nie mógł pozwolić na to. Wiemy tylko jedno. uległo rozkładowi. Tęskniła za swoim Synem i bardzo pragnęła już zawsze być blisko Niego. nie mogła równocześnie towarzyszyć innym Apostołom. 471. Kochał przecież Maryję najbardziej ze wszystkich istot stworzonych. choć później pokazywała się wielu przez wszystkie stulecia. może odtąd być z nami bliżej niż kiedykolwiek. Kiedy zamieszkała u Jana.. Teresa od Dzieciątka Jezus. że Jej wniebowzięcie nie zabrało Jej gdzieś daleko. z którego On sam wziął swoje człowieczeństwo. aby niebem moim było czynić dobrze na ziemi”89. ale wymiar. Żyjąc w śmiertelnym ciele. Widział Jej ból i samotność. Maryja została wzięta do nieba. s. Maryja będąc w niebie. Kraków 1971. http://www. s. ale to nie znaczy. Nikt nie widział. gdy wzywamy Jej orędownictwa88. Niebo nie oznacza miejsca gdzieś poza granicami wszechświata. jak ja Go miłuję. posłannictwo pociągania dusz do kochania Boga tak.28-29). czyni dobro na ziemi. Teresa od Dzieciątka Jezus odkryła i uczyniła swoim posłannictwo Maryi. Będąc w niebie. Któż bardziej od Maryi mógłby uczynić swoimi słowa św. Chciał. Może teraz być blisko każdego z nas. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo. Nikt nie był naocznym świadkiem Jej zaśnięcia. Syn zabrał Ją do nieba. gdy zmarł święty Józef. dz. lecz przeciwnie. zniknęły wszelkie ograniczenia. gdziekolwiek jesteśmy i dokądkolwiek idziemy. cyt. wskazywania mej m aleńkiej drogi. 5. Dziękujmy Jej za to w tej tajemnicy różańca świętego. niebo moje spędzać będę na ziemi aż do końca świata.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 73 . była związana z miejscem i czasem. Maryja przez swoje wniebowzięcie nie opuściła nas. Sam bardzo cierpiał. żeby już zawsze byli blisko siebie. Jeżeli moje pragnienia się spełnią.. jak Mnie przekazał je mój Ojciec (Łk. Wniebowzięcie było konsekwencją Jej całkowitego oddania się Bogu. a cała Jej istota została uwielbiona. wstawia się za nami. Teresy z Lisieux: „Czuję. Tak.wypełnione. Odkrywamy. Gdy jednak została wzięta do nieba. i tęsknotę Matki po Jego wniebowstąpieniu. że moje posłannictwo wnet się rozpocznie. czy też nie. by Jego Święta Matka miała doświadczyć konsekwencji grzechu. a On opuścił rodzinny dom w Nazarecie i zaczął nauczać. chcę.

A Niewiasta zbiegła na pustynię. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia. I został strącony wielki Smok. ale nie przemógł.rozaniec.dominikanie. ten. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. pałając wielkim gniewem. że został strącony na ziemię. cierpiąc bóle i męki rodzenia. potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca. i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.74 Niewiasta obleczona w słońce. i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. bo oskarżyciel braci naszych został strącony. A kiedy ujrzał Smok. został strącony na ziemię. a z nim strąceni zostali jego aniołowie. a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Dlatego radujcie się. pożreć jej Dziecię. gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. świadom.pl/ . I woła. ażeby skoro porodzi. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie. I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną. I porodziła Syna – Mężczyznę. co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A jest brzemienna. niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu – bo zstąpił do was diabeł. że mało ma czasu”. aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. i księżyc pod jej stopami. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. zwodzący całą zamieszkałą ziemię. który się zwie diabeł i szatan. która porodziła Mężczyznę. począł ścigać Niewiastę. Wąż starodawny. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie.

Korona z gwiazd to hołdy czci i uwielbienia. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel. Wydawnictwo Pallottinum1967. co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (Ap 12.by na pustynię leciała na swoje miejsce. Maryję uwielbiać będzie cały wszechświat. Księżyc u Jej stóp symbolizuje świat d oczesny.. jaśniejąca jak słońce. z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego. z tymi. piękna jak księżyc.1-17). Wszyscy zbawieni uczestniczyć kiedyś będą w chwale Jezusa Chrystusa. z dala od Węża. iż „Niepokalana Dziewica. podległe rozkładowi i śmierci. i pochłonęła rzekę. I rozgniewał się Smok na Niewiastę. którego jest Matką. dekrety. oddawane Jej przez wszystkich aniołów. w której Kościół zawsze rozpoznawał Maryję. Maryja jest Jego najpiękniejszym i najdoskonalszym 75 90 Konstytucja dogmatyczna o Kościele nr 59. Króla wszechświata. s. i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. żeby ją rzeka uniosła. która świeci z wysoka jak zorza.10). i połowę czasu. groźna jak zbrojne oddziały? (Pnp 6.rozaniec. Maryja unosi się ponad to. że była dla nich Pośredniczką. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę. dopełniwszy biegu życia ziemskiego. Sobór Watykański II potwierdził z mocą.” 90. Cieszy się życiem i chwałą nieśmiertelną i już zawsze uczestniczyć będzie w chwale swego Syna i w chwale całego Kościoła.dominikanie. bo nie ma światła sam z siebie. że dała im Zbawiciela. Jezus chciał mieć swoją Matkę z duszą i ciałem w niebie. zmienny. konstytucje. która od dawna w lunetach portali katedr ukazuje Maryję koronowaną przez Ojca i Syna. ale i w chwale Maryi. co ziemskie. Apokalipsa św. Tajemnica ta bliska jest chrześcijańskiej tradycji artystycznej. Kimże jest ta. Kościół obchodzi ustanowione w 1955 roku przez Piusa XII wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 22 sierpnia. zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej.. Ucieczką i Pocieszycielką. gdzie jest żywiona przez czas i czasy. ludzi i wszelkie stworzenie. którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. Słońcem opromieniającym Ją jest chwała Boga w niebie. Wszyscy składać będą Jej hołd i dziękczynienie za to. http://www. zmienne. Od początku przygotował Ją całkowicie dla siebie. bo dzieci nie mogą się nie chlubić swoją Matką. 247–248.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II . który przeminie. w: Sobór Watykański II.  Tajemnica ukoronowania Matki Bożej na Królową nieba i ziemi jest uzupełnieniem tajemnicy Jej wniebowzięcia. deklaracje. Jana ukazuje nam Niewiastę obleczoną w słońce.

Twej pomocy przyzywa. Jest prawdziwą Królową nieba i ziemi. Wydawnictwo Michalineum. s. która wszystko może. lekarstwem dla mych nieuleczalnych ran. Starajmy się jak najczęściej uciekać do wstawiennictwa Maryi. Maryja otrzymuje pełną władze strzeżenia nas wszystkich i każdego z osobna swym matczynym spojrzeniem. Teraz w niebie Jej działanie ma charakter bardziej indywidualny. zna całą naszą historię. Zwracajmy się do Ucieczki grzeszników. spływającymi kroplami na moje wysychające serce. która jest Matką. Ciebie o przyczynę prosi93. Stąd moja śmiałość. i prośmy Ją. a wizja uszczęśliwiająca nie odwraca Jej od nas. Ona jest pociechą dla smutnych. O Pani. Maryja Królowa zasiada na królewskim tronie. kresem moich wzdychań. zna nas indywidualnie. Właśnie teraz Jej macierzyństwo nabiera nowej skuteczności. a Jej miłość bardziej indywidualną92. 89. Nigdy nie odmawia pomocy tym. nie będę pozbawiony nadziei. uzdrowieniem dla chorych. odwróceniem nieszczęść. boską rosą na gorejący żar mej duszy. http://www. ulżeniem bólów. Boża Oblubienico! 91 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 76 Jan Paweł II. ale ani przez chwilę nie przestaje być naszą Matką. Sam Bóg obdarował Ją prawdziwie królewską władzą. Weronika Jasnowska. życie i pomocy moja.pl/ . Bernarda. Panie. bym mógł się cieszyć ową niewypowiedzianą radością i wiecznymi rozkoszami. że mamy Królową. Leon-Joseph Suenens. 93 Modlitwa św. abyś opuściła tego. czyni Jej obecność intensywniejszą. Kim jest Ona? Synteza mariologii. lecz wprost przeciwnie. To Ona otrzymuje pełen udział w królowaniu Syna nad wszelkim stworzeniem. śledzi każdy nasz krok. nadzieją zbawienia. jesteś jedyną mą od Boga pociechą. Niech więc. co nie ma końca! Tak. przewodniczką w drodze. rozwiązaniem węzłów. ukojeniem łez moich. najjaśniejszą pochodnią mej duszy zaciemnionej. obrono i chlubo. „Dzięki Ci. Królowej nieba i ziemi. siłą dla słabych. s. Jej oczy są pełne miłosierdzia i współczucia. Jest Jego Oblubienicą i Matką. gdzie nie brak niczego w królestwie. bogactwem dla mojej nędzy. tak moja ucieczko. Całkowicie zanurzona w Bogu. dzięki wizji uszczęśliwiającej. Maryja nie odrywając wzroku od Boga. Boża Matko miłosierdzia! Racz sprawić. kto się do Ciebie ucieka. lecz niech się stanę jej uczestnikiem. zebrała i oprac. Warszawa 1984. które On odkupił. którego najbardziej potrzebujemy. W chwili zwiastowania i na Kalwarii Maryja poczęła i zrodziła niejako nas wszystkich.rozaniec. wysłuchaniem próśb moich! Zlituj się nade mną. Najczystsza Pani. którzy proszą Ją o opiekę: nigdy nie słyszano. Rzym 1 V 1979.dominikanie. w: Trwali na modlitwie z Maryją. szatą okrywającą moją nagość. 92 Kard.stworzeniem. światłem dla ślepych. składamy za to. mocą w słabości. Wydawnictwo Księży Marianów. aby zawsze ukazywała nam Jezusa. nachyliwszy się nad mymi łzami. Warszawa 1988. czule pochyla się nad każdym z nas. 201. z imienia i nazwiska. nadziejo moja i siło moja! Daj mi zażywać niewypowiedzianych darów Twego Syna w niebieskim mieszkaniu! Jako Matka Najwyższego masz bowiem – wiem o tym – wolę. tak jak oczy Jej Syna. zna najdrobniejsze nasze potrzeby. że mamy Matkę. uczynił Ją godną i zdolną do jej sprawowania. Pani. ale zbiorowo. która jest Królową”91.

i na wieki wieków94.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 77 . 94 Św. s. w: „Karmię was tym. cyt. dz. 377.Ty bowiem zrodziłaś nadzieję wszystkich. German z Konstantynopola. prawdziwego Boga i Pana.. czym sam żyję”.rozaniec. Pana naszego Jezusa Chrystusa.dominikanie. http://www. któremu wszelka cześć i uwielbienie z odwiecznym Ojcem i ożywczym Duchem teraz i zawsze.

3. 16. Michalineum. Banaszek Andrzej. Caffarel Henri. Peter Neuner. 5. Kraków 1999. Blask ikon. Wydawnictwo Homini. Jezus – nauczyciel Zbawienia. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. praca zbior. Rzym 1987. 22. Wydawnictwo Księży Sercanów. pod red. ks. Wolfganga Beinerta. 4. Warszawa 2003. Kraków 1997. Kraków 2002. Waldemara Chrostowskiego. Wydawnictwo Znak. Poznań 1997. Śpiewaka. Ewangelia św. 6. Jana. Ewangelia św. Warszawa 1997. 23. Warszawa 1996.rozaniec. ks. Wrocław 2002. w: Podręcznik teologii dogmatycznej. Paula J. Łukasza. Ewangelia św.. Pata Alexandra.. Świat Książki. 7. Marka. Wydawnictwo Znak. Kraków 2005. Banaszek Andrzej. Jan Paweł II. Grun Anselm. 2001 –2002. Encyklopedia biblijna. Achtemeiera. ks. Ilustrowany przewodnik po Biblii. Grun Anselm. Bedouelle Guy. 78 http://www. Wydawnictwo M. Jezus – droga do wolności. Kraków. Warszawa-Struga 1985. W drodze. Kraków 2002.. Poznań 1986. 21. Kraków 2002. Encyklopedia Biblii. Cantalamessa Raniero. Droga krzyżowa. 13. Ewangelia św. Antoniego. Lectio divina. Ewangelie synoptyczne. praca zbior. Kraków1994. Courth Franz. Matka Chrystusa. Jan Paweł II. I. 11. pod red. Łukasza. Dominik. praca zbior. Wydawnictwo Znak. Cantalamessa Raniero. Rzym 1978. Bielawski Maciej. tom 1–10. 15. Wyd. Brat Efraim. Tajemnica Przemienienia.dominikanie. Poznań 1987. 10. Wydawnictwo Znak. Jezus – brama do życia. 20. Marka. czyli łaska Słowa. Jezus – wizerunek człowieka. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Grun Anselm. W drodze. pod red. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”. Zarzućcie sieci. pod red. Insegnamenti di Giovanni Paolo II. ks. Ewangelie synoptyczne. Warszawa 1996. 8. Mateusza. Mistrz Eckhart. Wydawnictwo M.Bibliografia 1. Księgarnia św. Mariologia – Maryja. pod red. Reader`s Digest. Weź do siebie Maryję.pl/ . twą małżonkę. Kraków 2003. Ewangelia św. Kraków 2003. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Breviarium fidei. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 9. Jana L. Wydawnictwo Salwator. 17. Encyklika Redemptoris Mater. Kazania. Jezus Żyd praktykujący. 12. Wydawnictwo M. 18. 2. 19. Grun Anselm. Wojciecha. Wydawnictwo M. Gargano Innocenzo. Kraków 2002. Warszawa 1999. 14. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Wydawnictwo św. Ewangelia św.

37. Kim jest Ona? Synteza mariologii. ks. Wydawnictwo M. Sobór Watykański II. 30. Lublin–Kraków 2002. Kraków 2002. Kraków 1989. 27. konstytucje. 25. Warszawa 1988. Ukryte królestwo. na nowo opracowane i poprawione. Kraków 1998. Wydawnictwo św. czym sam żyję”. Martini Carlo Maria. W drodze. Fitzmyera SJ. red. Poznań 1988. Katolicki komentarz biblijny.. Mądrość różańca. Warszawa 1984. Kraków 1971. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 35. Warszawa 2003. seria Ojcowie żywi. Ewangelia dziś. 44. Wydawnictwo M. deklaracje. 36. tekstów ks. W drodze. Leclerc Eloi. Josepha A. Langkammer Hugolin OFM. Modlitwa i obraz. Wydawnictwo M. W drodze. Tomasz à Kempis. Wydawnictwo Księży Marianów. tom I–IV.24. Trwali na modlitwie z Maryją. praca zbior. Ścieżkami roku liturgicznego. Poznań 1990. Instytut Wydawniczy Pax.dominikanie. 1983. 40. dekrety. 38. Lafrance Jean. św. http://www. 26. 31. Rolanda E. Rok A.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 79 . Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Czas człowieka czasem Boga. Wilson Jan. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań 2002. Niewygodne ewangelie. Medytacje pasyjne. modlitwa Jezusowa Zachodu. Modlitwa z Maryją. Ludu mój. O naśladowaniu Chrystusa. Marek Starowieyski. Opole 1960. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Warszawa 2001. Suenens Leon-Joseph. Stinissen Wilfrid OCD. Waldemar Chrostowski. św... Pisma.. Kazania pasyjne. Wydawnictwo WAM. Kraków 1998. wyd. Poznań 2004. 28. Passio Domini nostri Jesu Christi. Różaniec. wybór i oprac. Kraków 2003. 45. Leksykon duchowości katolickiej. pod red. Wydawnictwo Michaelinum. 32. Całun Turyński. 34. średniowieczna ikonografia różańcowa. Warszawa 1994. Pronzato Alessandro. Philippe Thomas. pod red. Kraków 1978–1982. Kapellari Egon. . Wydawnictwo Karmelitów Bosych. kard. Powiedz im o Maryi. 46. polskiego ks. Oficyna Wydawnicza BARBARA. Wrocław 1994. W drodze. praca zbior. Murphy’ego OCarm. wyjdź z Egiptu. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Staniek Edward.rozaniec. 33. Raymonda E. 43. wydanie V. Wydawnictwo Pallottinum1967. Weronika Jasnowska. Browna SS. Kraków 1992. „Karmię was tym. tom II. zebrała i oprac. Poznań 2001. 39. 29. Liguori Alfons Maria de. Scherschel Rainer. 41. 42. Homo Dei. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. Teresa od Dzieciątka Jezus. ks. bp. Marka Chmielewskiego. Wydawnictwo Salezjańskie. Matką Jezusa. Wydawnictwo Pallottinum. Wydawnictwo św. Krzyża. Antoniego. Zaleska Katarzyna. Staniek Edward. ks.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->