P. 1
Małgorzata Kowalska - ABC historii muzyki

Małgorzata Kowalska - ABC historii muzyki

|Views: 2,534|Likes:

More info:

Published by: Michał Dębek on Apr 13, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • Przedmowa
 • Prolog
 • Historia muzyki jako nauka
 • Periodyzacja dziejów muzyki
 • Początki muzyki
 • STAROŻYTNOŚĆ
 • Grecja
 • Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych
 • System dźwiękowy i notacyjny
 • Instrumenty muzyczne
 • Formy i gatunki
 • Zabytki muzyczne
 • Rzym
 • Izrael
 • Kultura muzyczna w innych ośrodkach
 • ŚREDNIOWIECZE
 • Periodyzacja epoki średniowiecza. Rola Kościoła w średniowiecznej Europie
 • Monodia średniowieczna - chorał gregoriański
 • Geneza i zakres nazwy „chorał gregoriański"
 • Cechy chorału gregoriańskiego
 • Msza
 • Oficjum
 • Tropy i sekwencje
 • Dramat liturgiczny
 • Systematyka śpiewów chorałowych
 • Muzyka świecka wczesnego średniowiecza
 • Muzyka Kościoła wschodniego
 • Początki wielogłosowości europejskiej - organum
 • Ars antioua
 • Geneza nazwy. Ewolucja organum. Klauzula, konduktus
 • Początki motetu średniowiecznego
 • Rozwój notacji
 • Muzyka świecka — trubadurzy i truwerzy
 • Ars nova
 • Motet izorytmiczny
 • Wielogłosowa msza cykliczna
 • Muzyka świecka
 • Linearyzm polifonii średniowiecznej
 • Teoria muzyki w średniowieczu
 • Między średniowieczem a renesansem - okres burgundzki
 • Muzyka polska w średniowieczu
 • Kultura muzyczna w Polsce pogańskiej
 • W kręgu chorału gregoriańskiego
 • Ars antiąua w muzyce polskiej
 • Polska ars nova
 • Na przełomie średniowiecza i renesansu
 • RENESANS
 • Ogólna charakterystyka epoki renesansu
 • Muzyka religijna – podstawowe formy i najwybitniejsi twórcy
 • Motet
 • Kanon
 • Świecka muzyka wokalna
 • Pieśń
 • Madrygał
 • Muzyka instrumentalna
 • Renesans w muzyce polskiej
 • Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki
 • Organizacja życia muzycznego w XVI–wiecznej Polsce
 • Teoria muzyki w 1. połowie XVI wieku
 • Twórczość muzyczna w XVI wieku
 • BAROK
 • Geneza nazwy epoki, granice czasowe, periodyzacja
 • Barokowa sztuka akompaniamentu improwizowanego - basso continuo
 • Formy i gatunki barokowe
 • Przemiany tonalne i temperacja stroju muzycznego
 • Muzyka wokalno-instrumentalna
 • Opera
 • Oratorium
 • Pasja
 • Kantata
 • Angielski anthem
 • Rozwój instrumentarium. Nowe funkcje instrumentów. Formy, gatunki
 • Sonata
 • Concerto grosso
 • Koncert solowy
 • Suita
 • Wariacyjność w muzyce baroku
 • Fascynacja polifonią instrumentalną
 • Dwie największe indywidualności epoki baroku - Bach i Handel
 • Johann Sebastian Bach
 • Georg Friedrich Handel
 • Muzyka polskiego baroku
 • Twórczość wokalno-instrumentalna
 • Twórczość instrumentalna
 • PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU
 • Specyficzne przemiany stylistyczne
 • Twórczość operowa
 • Muzyka klawesynistów francuskich
 • Klawesynowa twórczość Domenica Scarlattiego
 • Twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha
 • Szkoły przedklasyczne
 • KLASYCYZM
 • Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce
 • Reforma operowa Christopha Willibalda Glucka
 • Klasycy wiedeńscy
 • Kompozytorzy współcześni klasykom wiedeńskim
 • Klasycyzm w muzyce polskiej
 • Warunki życia muzycznego w Polsce w 2. połowie XVIII wieku
 • Muzyka sceniczna
 • Muzyka religijna
 • Pieśni i kantaty świeckie
 • Szkolnictwo w Polsce w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku
 • Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu
 • ROMANTYZM
 • Romantyzm w sztuce XIX wieku
 • Cechy warsztatu kompozytorskiego, Harmonika i instrumentacja
 • Fazy rozwoju muzyki w XIX wieku. Różnorodność muzyki romantycznej
 • Kompozytorzy XIX wieku
 • Formy i gatunki solowe w romantyzmie
 • Pieśń solowa z towarzyszeniem fortepianu
 • Miniatura instrumentalna
 • Sonata. Wielkie formy solowe
 • Muzyka kameralna
 • Twórczość orkiestrowa
 • Kontynuacja tradycji klasycznych w symfonii
 • Programowa muzyka symfoniczna
 • Koncert instrumentalny i inne formy solowe z udziałem orkiestry
 • Opera i inne formy sceniczne
 • Ogólna charakterystyka
 • Francja
 • Włochy
 • Niemcy
 • Kraje słowiańskie
 • Wielkie formy wokalno-instrumentalne
 • Oblicze muzyki w ostatnich dekadach XIX wieku
 • Romantyzm w muzyce polskiej
 • Warunki życia muzycznego w Polsce w XIX wieku
 • Fryderyk Chopin
 • Polscy twórcy romantyczni w 1. połowie XIX wieku
 • Stanisław Moniuszko
 • Wiolinistyka w twórczości Henryka Wieniawskiego
 • Dwutorowość rozwoju muzyki polskiej w 2. połowie XIX wieku
 • Kompozytorzy Młodej Polski
 • XX WIEK
 • Uwagi ogólne
 • Impresjonizm
 • Ekspresjonizm
 • Dodekafonia
 • Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej
 • Muzyka w Europie
 • Muzyka amerykańska
 • Olivier Messiaen i jego uczniowie. Serializm i aleatoryzm
 • Zmierzch partytury?
 • Postmodernizm
 • Muzyka polska
 • Karol Szymanowski
 • Muzyka polska w latach międzywojennych
 • Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie
 • Muzyka polska po 1956 roku
 • Grażyna Bacewicz
 • Witold Lutoslawski
 • Kazimierz Serocki
 • Tadeusz Baird
 • Włodzimierz Kotoński
 • Krzysztof Penderecki
 • Wojciech Kilar
 • Henryk Mikołaj Górecki
 • Bogusław Schaeffer
 • Inni twórcy
 • Kompozytorzy polscy na emigracji
 • Epilog
 • Bibliografia
 • Indeks osób

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

1

Małgorzata Kowalska
ABC HISTORII MUZYKI
MUSICA JAGELLONICA KRAKÓW 2001

Redakcja:
Danuta Ambrożewicz
Korekta: Krzysztof Porosło
Projekt okładki: Alina Mokrzycka-Juruś
© Copyright by Musica lagellonica & Małgorzata Kowalska Kraków, Poland 2001
ISBN 83-7099-102-5
Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Numer zalecenia: 1/2001
Musica lagellonica Sp. z o.o. ul. Westerplatte 10 31-033 Kraków
Druk: Zakład Poligraficzny UJ, Kraków, ul. Czapskich 4

Spis treści
(numery stron tak jak w dokumencie worda)

Przedmowa .............................................................................................................................. 11

Prolog ....................................................................................................................................... 12

Historia muzyki jako nauka .................................................................................................. 12
Periodyzacja dziejów muzyki ............................................................................................... 12
Początki muzyki ................................................................................................................... 13

STAROŻYTNOŚĆ .................................................................................................... 14

Grecja ...................................................................................................................................... 14

Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych ................................................................ 14
System dźwiękowy i notacyjny ............................................................................................ 15
Instrumenty muzyczne ......................................................................................................... 16
Formy i gatunki .................................................................................................................... 17
Zabytki muzyczne ................................................................................................................ 19

Rzym ........................................................................................................................................ 19

Izrael ........................................................................................................................................ 20

Kultura muzyczna w innych ośrodkach ............................................................................... 20

ŚREDNIOWIECZE ................................................................................................... 21

Periodyzacja epoki średniowiecza. Rola Kościoła w średniowiecznej Europie ................ 21

Monodia średniowieczna - chorał gregoriański ................................................................... 22

Geneza i zakres nazwy „chorał gregoriański" ...................................................................... 22
Cechy chorału gregoriańskiego ............................................................................................ 23
Msza ..................................................................................................................................... 27
Oficjum ................................................................................................................................. 28

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

2

Tropy i sekwencje ................................................................................................................ 28
Dramat liturgiczny ................................................................................................................ 29
Systematyka śpiewów chorałowych ..................................................................................... 30

Muzyka świecka wczesnego średniowiecza .......................................................................... 31

Muzyka Kościoła wschodniego ............................................................................................. 31

Początki wielogłosowości europejskiej - organum .............................................................. 31

Ars antioua .............................................................................................................................. 33

Geneza nazwy. Ewolucja organum. Klauzula, konduktus ................................................... 33
Początki motetu średniowiecznego ...................................................................................... 35
Rozwój notacji ...................................................................................................................... 36
Muzyka świecka — trubadurzy i truwerzy .......................................................................... 37

Ars nova .................................................................................................................................. 38

Ośrodki, twórcy, gatunki, rozwój notacji menzuralnej ........................................................ 38
Motet izorytmiczny .............................................................................................................. 39
Wielogłosowa msza cykliczna ............................................................................................. 40
Muzyka świecka ................................................................................................................... 40

Linearyzm polifonii średniowiecznej .................................................................................... 42

Teoria muzyki w średniowieczu ............................................................................................ 42

Między średniowieczem a renesansem - okres burgundzki ............................................... 44

Muzyka polska w średniowieczu ........................................................................................... 45

Kultura muzyczna w Polsce pogańskiej ............................................................................... 45
W kręgu chorału gregoriańskiego ........................................................................................ 45
Ars antiąua w muzyce polskiej ............................................................................................. 47
Polska ars nova ..................................................................................................................... 49
Na przełomie średniowiecza i renesansu ............................................................................. 51

RENESANS .............................................................................................................. 55

,, Odrodzenie" czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe,
o
środki, twórcy ....................................................................................................................... 55

Ogólna charakterystyka epoki renesansu ............................................................................ 57

Muzyka religijna – podstawowe formy i najwybitniejsi twórcy ........................................ 61

Motet .................................................................................................................................... 61
Msza ..................................................................................................................................... 64
Kanon ................................................................................................................................... 68

Świecka muzyka wokalna ...................................................................................................... 70

Pieśń ..................................................................................................................................... 72
Madrygał .............................................................................................................................. 75

Muzyka instrumentalna ......................................................................................................... 79

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

3

Renesans w muzyce polskiej .................................................................................................. 85

Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki ......................... 85
Organizacja życia muzycznego w XVI–wiecznej Polsce .................................................... 87
Teoria muzyki w 1. połowie XVI wieku .............................................................................. 89
Twórczość muzyczna w XVI wieku .................................................................................... 90
Tabulatury organowe z 1. połowy XVI wieku ................................................................. 91
Msze i motety w 2. połowie XVI wieku .......................................................................... 92
Pieśń w 2. połowie XVI wieku ......................................................................................... 93
Muzyka instrumentalna .................................................................................................... 95
Twórczość Mikołaja Zieleńskiego ................................................................................... 97

BAROK .................................................................................................................... 98

Geneza nazwy epoki, granice czasowe, periodyzacja.......................................................... 98

Barokowa sztuka akompaniamentu improwizowanego - basso continuo......................... 99

Formy i gatunki barokowe .................................................................................................. 101

Przemiany tonalne i temperacja stroju muzycznego ........................................................ 103

Muzyka wokalno-instrumentalna ....................................................................................... 104

Opera .................................................................................................................................. 104
Oratorium ........................................................................................................................... 108
Pasja ................................................................................................................................... 110
Kantata ............................................................................................................................... 111
Angielski anthem ................................................................................................................ 113
Msza ................................................................................................................................... 113

Muzyka instrumentalna ....................................................................................................... 115

Rozwój instrumentarium. Nowe funkcje instrumentów. Formy, gatunki .......................... 115
Sonata ................................................................................................................................. 117
Concerto grosso .................................................................................................................. 119
Koncert solowy .................................................................................................................. 121
Suita .................................................................................................................................... 123
Wariacyjność w muzyce baroku ........................................................................................ 124
Fascynacja polifonią instrumentalną .................................................................................. 126

Dwie największe indywidualności epoki baroku - Bach i Handel ................................... 127

Johann Sebastian Bach ....................................................................................................... 128
Utwory wokalno-instrumentalne .................................................................................... 129
Utwory instrumentalne ................................................................................................... 132
Georg Friedrich Handel ...................................................................................................... 134
Utwory wokalno-instrumentalne .................................................................................... 135
Utwory instrumentalne ................................................................................................... 139

Muzyka polskiego baroku ................................................................................................... 140

Główne zagadnienia — uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia
muzycznego, styl dawny i nowy ........................................................................................ 140
Twórczość wokalno-instrumentalna .................................................................................. 142
Twórczość instrumentalna .................................................................................................. 148

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

4

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU.................................................................. 149

Specyficzne przemiany stylistyczne .................................................................................... 149

Twórczość operowa .............................................................................................................. 151

Muzyka klawesynistów francuskich ................................................................................... 152

Klawesynowa twórczość Domenica Scarlattiego ............................................................... 153

Twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha ................................................................... 154

Szkoły przedklasyczne ......................................................................................................... 155

KLASYCYZM ......................................................................................................... 158

Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce ......................................................... 158

Reforma operowa Christopha Willibalda Glucka ............................................................ 162

Klasycy wiedeńscy ................................................................................................................ 164

Muzyka instrumentalna ...................................................................................................... 166
Symfonia ........................................................................................................................ 166
Gatunki kameralne ......................................................................................................... 174
Koncert instrumentalny .................................................................................................. 177
Sonata fortepianowa ....................................................................................................... 180
Temat z wariacjami i technika wariacyjna ..................................................................... 183
Muzyka wokalno-instrumentalna ....................................................................................... 184

Kompozytorzy współcześni klasykom wiedeńskim ........................................................... 189

Klasycyzm w muzyce polskiej ............................................................................................. 191

Warunki życia muzycznego w Polsce w 2. połowie XVIII wieku ..................................... 191
Muzyka sceniczna .............................................................................................................. 192
Muzyka religijna ................................................................................................................ 196
Pieśni i kantaty świeckie .................................................................................................... 199
Muzyka instrumentalna ...................................................................................................... 201
Szkolnictwo w Polsce w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku ............................... 203
Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu ..................... 204
Józef Elsner, Karol Kurpiński ........................................................................................ 204
Inni kompozytorzy ......................................................................................................... 208

ROMANTYZM ........................................................................................................ 210

Romantyzm w sztuce XIX wieku ........................................................................................ 210

Cechy warsztatu kompozytorskiego, Harmonika i instrumentacja ................................ 215

Fazy rozwoju muzyki w XIX wieku. Różnorodność muzyki romantycznej ................... 217

Kompozytorzy XIX wieku ................................................................................................... 218

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

5

Formy i gatunki solowe w romantyzmie ............................................................................ 221

Pieśń solowa z towarzyszeniem fortepianu ........................................................................ 221
Miniatura instrumentalna ................................................................................................... 224
Sonata. Wielkie formy solowe ........................................................................................... 229

Muzyka kameralna .............................................................................................................. 230

Twórczość orkiestrowa ........................................................................................................ 231

Kontynuacja tradycji klasycznych w symfonii .................................................................. 232
Programowa muzyka symfoniczna .................................................................................... 234
Koncert instrumentalny i inne formy solowe z udziałem orkiestry ................................... 238

Opera i inne formy sceniczne .............................................................................................. 241

Ogólna charakterystyka ...................................................................................................... 241
Francja ................................................................................................................................ 244
Włochy ............................................................................................................................... 245
Niemcy ............................................................................................................................... 247
Dramat muzyczny Wagnera i idea Gesamtkunstwerk ................................................... 248
Kraje słowiańskie ............................................................................................................... 250

Wielkie formy wokalno-instrumentalne ............................................................................. 251

Oblicze muzyki w ostatnich dekadach XIX wieku ............................................................ 252

Romantyzm w muzyce polskiej ........................................................................................... 254

Warunki życia muzycznego w Polsce w XIX wieku ......................................................... 254
Fryderyk Chopin ................................................................................................................ 255
Polscy twórcy romantyczni w 1. połowie XIX wieku ....................................................... 263
Stanisław Moniuszko ......................................................................................................... 264
Wiolinistyka w twórczości Henryka Wieniawskiego ........................................................ 269
Dwutorowość rozwoju muzyki polskiej w 2. połowie XIX wieku .................................... 270
Kompozytorzy Młodej Polski ............................................................................................ 274

XX WIEK ................................................................................................................ 277

Uwagi ogólne ......................................................................................................................... 277

Impresjonizm ........................................................................................................................ 279

Ekspresjonizm ...................................................................................................................... 284

Dodekafonia .......................................................................................................................... 287

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej ........................................................................ 291

Muzyka w Europie ............................................................................................................. 291
Igor Strawiński ............................................................................................................... 292
Kompozytorzy francuscy ............................................................................................... 293
Kompozytorzy włoscy .................................................................................................... 296
Twórcy niemieccy .......................................................................................................... 296
Bela Bartok ..................................................................................................................... 299
Kompozytorzy czescy .................................................................................................... 300

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

6

Siergiej Prokofiew i inni twórcy rosyjscy ...................................................................... 301
Muzyka angielska ........................................................................................................... 303
Muzyka amerykańska ......................................................................................................... 303

Olivier Messiaen i jego uczniowie. Serializm i aleatoryzm ............................................... 307

Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów
akustycznych ......................................................................................................................... 312

Zmierzch partytury? ............................................................................................................ 314

Postmodernizm ..................................................................................................................... 315

Muzyka polska ...................................................................................................................... 317

Karol Szymanowski ........................................................................................................... 317
Muzyka polska w latach międzywojennych ....................................................................... 321
W kręgu dawnych tradycji ............................................................................................. 322
Nowe kierunki ................................................................................................................ 323
Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie ................ 325
Muzyka polska po 1956 roku ............................................................................................. 328
Grażyna Bacewicz .............................................................................................................. 329
Witold Lutoslawski ............................................................................................................ 330
Kazimierz Serocki .............................................................................................................. 331
Tadeusz Baird ..................................................................................................................... 333
Włodzimierz Kotoński ....................................................................................................... 334
Krzysztof Penderecki ......................................................................................................... 334
Wojciech Kilar ................................................................................................................... 337
Henryk Mikołaj Górecki .................................................................................................... 338
Bogusław Schaeffer ............................................................................................................ 339
Inni twórcy ......................................................................................................................... 340
Kompozytorzy polscy na emigracji .................................................................................... 343

Epilog ..................................................................................................................................... 344

Bibliografia ........................................................................................................................... 345

Indeks osób............................................................................................................................ 349

Spis treści:

(nr stron tak jak w książce)
Przedmowa 13
Prolog 15
Historia muzyki jako nauka 15
Periodyzacja dziejów muzyki 16
Początki muzyki 17

STAROŻYTNOŚĆ
Grecja 23
Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych 23

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

7

System dźwiękowy i notacyjny 24
Instrumenty muzyczne 27
Formy i gatunki 29
Zabytki muzyczne 32
Rzym 33
Izrael 35
Kultura muzyczna w innych ośrodkach 37

ŚREDNIOWIECZE
Periodyzacja epoki średniowiecza. Rola Kościoła w średniowiecznej Europie 41
Monodia średniowieczna — chorał gregoriański 44
Geneza i zakres nazwy „chorał gregoriański" 44
Cechy chorału gregoriańskiego 45
Msza 52
Oficjum 54
Tropy i sekwencje 55
Dramat liturgiczny 57
Systematyka śpiewów chorałowych 57
Muzyka świecka wczesnego średniowiecza 60
Muzyka Kościoła wschodniego 61
Początki wielogłosowości europejskiej — organum 62
Ars antigua 66
Geneza nazwy. Ewolucja organum. Klauzula, konduktus 66
Początki motetu średniowiecznego 70
Rozwój notacji 72
Muzyka świecka — trubadurzy i truwerzy 73
Ars noua 76
Ośrodki, twórcy, gatunki, rozwój notacji menzuralnej 76
Motet izorytmiczny 78
Wielogłosowa msza cykliczna 80
Muzyka świecka 81
Linearyzm polifonii średniowiecznej 84
Teoria muzyki w średniowieczu 86
Między średniowieczem a renesansem — okres burgundzki 89
Muzyka polska w średniowieczu 92
Kultura muzyczna w Polsce pogańskiej 92
W kręgu chorału gregoriańskiego 93
Ars antigua w muzyce polskiej 95
Polska ars noua 100
Na przełomie średniowiecza i renesansu 103

RENESANS
„Odrodzenie" czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe,
ośrodki, twórcy 113
Ogólna charakterystyka epoki renesansu 117
Muzyka religijna — podstawowe formy i najwybitniejsi twórcy 124
Motet 125
Msza 132
Kanon 140
Świecka muzyka wokalna 145

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

8

Pieśń 146
Madrygał 152
Muzyka instrumentalna 160
Renesans w muzyce polskiej 172
Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki 172
Organizacja życia muzycznego w XVI-wiecznej Polsce 175
Teoria muzyki w 1. połowie XVI wieku 178
Twórczość muzyczna w XVI wieku 180
Tabulatury organowe z 1. połowy XVI wieku 181
Msze i motety w 2. połowie XVI wieku 183
Pieśń w 2. połowie XVI wieku 185
Muzyka instrumentalna 190
Twórczość Mikołaja Zieleńskiego 194

BAROK
Geneza nazwy epoki, granice czasowe, periodyzacja 199
Barokowa sztuka akompaniamentu improwizowanego — basso continuo 202
Formy i gatunki barokowe 205
Przemiany tonalne i temperacja stroju muzycznego 209
Muzyka wokalno-instrumentalna 212
Opera 212
Oratorium 219
Pasja 222
Kantata 223
Angielski anthem 226
Msza 227
Muzyka instrumentalna 230
Rozwój instrumentarium. Nowe funkcje instrumentów. Formy, gatunki 230
Sonata 234
Concerto grosso 238
Koncert solowy 241
Suita 244
Wariacyjność w muzyce baroku 246
Fascynacja polifonią instrumentalną 249
Dwie największe indywidualności epoki baroku — Bach i Handel 252
Johann Sebastian Bach 253
Utwory wokalno-instrumentalne 255
Utwory instrumentalne 259
Georg Friedrich Handel 264
Utwory wokalno-instrumentalne 265
Utwory instrumentalne 271
Muzyka polskiego baroku 275
Główne zagadnienia — uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia muzycznego,
styl dawny i nowy 275
Twórczość wokalno-instrumentalna 278
Twórczość instrumentalna 288

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU
Specyficzne przemiany stylistyczne 293
Twórczość operowa 295

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

9

Muzyka klawesynistów francuskich 298
Klawesynowa twórczość Domenica Scarlattiego 301
Twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha 303
Szkoły przedklasyczne 305

KLASYCYZM
Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce 311
Reforma operowa Christopha Willibalda Glucka 319
Klasycy wiedeńscy 322
Muzyka instrumentalna 326
Symfonia 327
Gatunki kameralne 340
Koncert instrumentalny 345
Sonata fortepianowa 351
Temat z wariacjami i technika wariacyjna 356
Muzyka wokalno-instrumentalna 358
Kompozytorzy współcześni klasykom wiedeńskim 368
Klasycyzm w muzyce polskiej . 371
Warunki życia muzycznego w Polsce w 2. połowie XVIII wieku . 371
Muzyka sceniczna 374
Muzyka religijna 381
Pieśni i kantaty świeckie 387
Muzyka instrumentalna 391
Szkolnictwo w Polsce w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku 395
Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu 396
Józef Elsner, Karol Kurpiński 397
Inni kompozytorzy 404

ROMANTYZM
Romantyzm w sztuce XIX wieku 411
Cechy warsztatu kompozytorskiego. Harmonika i instrumentacja 419
Fazy rozwoju muzyki w XIX wieku. Różnorodność muzyki romantycznej 423
Kompozytorzy XIX wieku 425
Formy i gatunki solowe w romantyzmie 430
Pieśń solowa z towarzyszeniem fortepianu 430
Miniatura instrumentalna 438
Sonata. Wielkie formy solowe 447
Muzyka kameralna 450
Twórczość orkiestrowa 452
Kontynuacja tradycji klasycznych w symfonii 453
Programowa muzyka symfoniczna 458
Koncert instrumentalny i inne formy solowe z udziałem orkiestry 464
Opera i inne formy sceniczne 470
Ogólna charakterystyka 470
Francja 474
Włochy 476
Niemcy 479
Dramat muzyczny Wagnera i idea Gesamtkunstwerk 480
Kraje słowiańskie 485
Wielkie formy wokalno-instrumentalne 487

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

10

Oblicze muzyki w ostatnich dekadach XIX wieku 489
Romantyzm w muzyce polskiej 493
Warunki życia muzycznego w Polsce w XIX wieku 493
Fryderyk Chopin 495
Polscy twórcy romantyczni w 1. połowie XIX wieku 512
Stanisław Moniuszko 513
Wiolinistyka w twórczości Henryka Wieniawskiego 521
Dwutorowość rozwoju muzyki polskiej w 2. połowie XIX wieku 525
Kompozytorzy Młodej Polski 532

XX WIEK
Uwagi ogólne 541
Impresjonizm 544
Ekspresjonizm 556
Dodekafonia 563
Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej 571
Muzyka w Europie 571
Igor Strawiński 571
Kompozytorzy francuscy 574
Kompozytorzy włoscy 579
Kompozytorzy niemieccy 580
Bela Bartok 583
Kompozytorzy czescy 587
Siergiej Prokofiew i inni twórcy rosyjscy 589
Muzyka angielska 592
Muzyka amerykańska 594
Olivier Messiaen i jego uczniowie. Serializm i aleatoryzm 601
Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów akustycznych
614
Zmierzch partytury? 618
Postmodernizm 622
Muzyka polska 625
Karol Szymanowski 626
Muzyka polska w latach międzywojennych 634
W kręgu dawnych tradycji 635
Nowe kierunki 637
Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie 640
Muzyka polska po 1956 roku 645
Grażyna Bacewicz 646
Witold Lutoslawsk. 648
Kazimierz Serocki 651
Tadeusz Baird 654
Włodzimierz Kotoński 656
Krzysztof Penderecki 658
Wojciech Kilar 661
Henryk Mikołaj Górecki 663
Bogusław Schaeffer 665
Inni twórcy 667
Kompozytorzy polscy na emigracji 670

Małgorzata Kowalska - ABC HISTORII MUZYKI

11

Epilog 674
Bibliografia 676
Indeks osób 681

Rodzicom i bratu dedykuję

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->