P. 1
Konturek - Układ nerwowy

Konturek - Układ nerwowy

|Views: 8,895|Likes:

More info:

Published by: mahoutsukai9662 on Apr 20, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2015

pdf

text

original

© Copyright by $taś

1

Neuro

1.Glej w CSN
2.Bariera krew - mózg
3. Płyn mózgowo - rdzeniowy
4.Krążenie mózgowe
5.Odruch rozciągowy
6.Odruch zgięciowy
7. Pętla gamma
8.Odwrócony odruch rozciągania – odruch
scyzorykowy
9.Mechanizmy i struktury odpowiedzialne za
napięcie mięśniowe
10.Napięcie mięśniowe w stanach patologicznych
11.Rdzeń kręgowy
12.Urazy rdzenia kręgowego
13.Górny neuron motoryczny
14.Dolny neuron motoryczny
15.Układ piramidowy
16.Drogi piramidowe
17.Ruchy dowolne – planowanie i współdziałanie
struktur korowych i podkorowych
18.Układ pozapiramidowy
19.Uszkodzenia układu pozapiramidowego
20.Móżdżek
21.Układ siatkowaty – wiadomości ogólne
22.Układ siatkowaty wstępujący
23.Układ siatkowaty zstępujący
24.Stan przytomności, preparat mózgowia i mózgu
izolowanego
25.Potencjały wywołane
26.Elektroencefalografia
27.Sen
28.Teorie powstawania snu
29.Dyskryminacja II-punktowa
30.Przewodzenie czucia mechanoreceptywnego
31.Czucie epikrytyczne (układ tylno-powrózkowy)

32.Układ rdzeniowo-wzgórzowy
33.Receptory - podział
34.Receptory proprioceptywne
35.Typy transdukcji sygnału receptora
36.Adaptacja receptorów
37.Zjawisko i mechanizm powstawania bólu
38.Fizjologiczne metody hamowania bólu
39.Rodzaje bólu
40.Mechanizm powstawania gorączki
41.Mechanizm termogenezy
42.Odruchy
43.Hamowanie odruchów warunkowych
44.Pamięć
45.Uczenie
46. Ośrodki mowy
47.Okolice kojarzeniowe kory mózgowej
48.Funkcje półkul mózgowych
49.Zespół przecięcia spoidła wielkiego
50.Układ limbiczny
51.Rola jądra półleżącego
52.Plastyczność mózgu
53.Podwzgórze
54.Funkcje podwzgórza
55.Droga wzrokowa, jej przebieg i uszkodzenia
56.Odruch źreniczny
57.Odruch akomodacyjny
58.Adaptacja oka do widzenia w ciemności i
jasności
59.Pręciki, czopki - fotorecepcja
60.Zespół Hornera
61.Autonomiczny układ nerwowy
62.Układ współczulny
63.Układ przywspółczulny
64.Szczegółowe czynności autonomiczne

© Copyright by $taś

2

Glej wCSN

¨ makroglej – zektodermy
· astrocyty
· oligodendrocyty
· ependymocyty

¨ mikroglej – zmezodermy
· mikrocyty

Astrocyty:

§ wistocieszarej
§ dzielą się na włókniste i protoplazmatyczne
§ liczne wypustkià stopki naczyniowe
§ tworzą barierę krew-mózg (BBB)
§ tworzą blizny glejowe
§ regulacja składu płynu tkankowego
§ odżywianie neuronów – pośredniczą w wymianie produktów przemiany materii między krwią a
neuronami, czyli spełniają ważną funkcje odżywczą
§ recyrkulacja neuromediatorów
§ wytwarzają czynniki troficzne pobudzające i ułatwiające wzrost neuronów (fibronektyna, laminina)
§ gromadzą również aminokwasy:glutaminiany i aspraginiany, które uwalniane na zakończeniach
neuronów stanowią przekaźniki synaptyczne (np. GABA)
§ recyrkulacja neuromediatorów (GABA, GLICYNA)
§ wychwyt K+
§ w czasie regeneracji astrocyty zaktywowane przez czynniki uszkadzające wytwarzają białka
niezbędne do tego procesu oraz wydzielająinterferon γ itransformujący czynnik wzrostu β (TGF-β)

Oligodendrocyty:

§ wsubstancji białej
§ mają niewiele wypustek
§ wypustki owijają się wokół aksonuà osłonka mielinowa wokół aksonów w CSN
§ podpora istoty białej
§ tworzą sznury, pęczki i szlaki istoty białej

Ependymocyty:

§ tworzą nabłonek wyścielający:
· komory mózgowe
· kanał rdzenia kręgowego
· sploty naczyniówkowe komór bocznych, komory III, komory IV

§ uczestniczą w wytwarzaniu płynu mózgowo – rdzeniowego
§ posiadają liczne mikrokosmki
§ połączone ścisłymi złączami

Mikrocyty:

§ w sąsiedztwie naczyń włosowatych
§ to forma osiadłych makrofagów tkankowych
§ posiadają zdolność poruszania się i wchłaniania obcych substancjià funkcja obronna
§ fagocytoza, chemotaksja, diapedeza
§ produkcja NGF
§ produkcja: IL-1, IL-6, TNFalfa,
§ odpowiadają za procesy naprawcze
§ należy do układu komórek prezentujących antygeny (APC)

wróć

© Copyright by $taś

3

Bariera krew– mózg (BBB – brain-blood barier)

§ pokrywa85-90% naczyń wCSN
§ składa się z 3 części:
· wypustki stopowate astrocytów
· błona podstawna
· komórki śródbłonka

§ przepuszczalność BBB
· łatwo przepuszczalna
¨ tlen
¨ CO2
¨ Alkohol
¨ Sterydy
¨ T3, T4
¨ Leki lipofilne
¨ Ogólnie związki rozpuszczalne w lipidach
§ Wiele środków ogólnie znieczulających, nie docierają do wewnętrznego środowiska
mózgu na zasadzie prostej dyfuzji lub pinocytozy.

· Trudno przepuszczalna
¨ H+
¨ Mg2+
¨ Ca2+
¨ Na+
¨ Cl-
¨ HPO3-

· Prawie nieprzepuszczalna
¨ Białka
¨ Sole żółciowe
¨ Bilirubina
¨ Aminokwasy
¨ Aminy katecholowe

§ Miejsca o zmniejszonej BBB
· Ściany komory III
· Dno komory IV
· Podwzgórze
· Guz popielaty
· Lejek
· Pólko najdalsze

§ Rola BBB

· Izolacja mózgowia przed substancjami egzo i endogennymi
· Utrzymanie stałego środowiska płynu tkankowego CSN
· Utrzymanie stałego składu jonowegoà modyfikacja pobudliwości
· Funkcja komunikacyjna CSN – krew
· Izolacja antygenów CSN

wróć

© Copyright by $taś

4

Płyn mózgowo – rdzeniowy (CSF)

§ ObjętośćCSF – 200 ml
· 50 ml – komory mózgu + kanał centralny
· 150 ml – przestrzeń podpajęczynówkowa

§ stanowi on około 15% objętości mózgowia i podlega stałej wymianie

§ Jest stale wytwarzany przez:
· Splot naczyniówkowy – znajdujący się wbocznych komorach mózgowych, w komorze III i komorze

IV

· Przez wszystkie naczynia włosowate mózgu jako płyn międzykomórkowy

§ Ciśnienie

· W pozycji leżącej ciśnienie wynosi70-160 mm H2O (Traczyk) (60-100 mmH2O WikipediaJ) (10
mmHg czyli ok.140 mm H2O Konturek)
¨ Zmienia się przy zmianie pozycji ciała
¨ Usunięcie choćby kilku mililitrów tego płynu wywołuje silne bóle głowy z powodu spadku tego

ciśnienia

§ Skład (w stosunku do osocza)

StężeniewCSF > stężeniewosoczu

StężeniewCSF < stężeniewosoczu

StężeniewCSF << stężeniewosoczu

Mg2+ - 1,1 mM/L
Cl- - 113 mM/L
Kreatynina132 mM/L
HCO3- 25 mM/L

Glukoza 3,5 mM/L
K+2,9 mM/L
Ca2+ 1,15 mM/L
Na+147 mM/L
Cholesterol
Mocznik

Białko 0,15-0,25 g/l
Kwasmoczowy 89,2 mikroM/l

§ Krążenie

· Komory boczneà otwór międzykomorowyà komora IIIà wodociąg mózguà komora IVà
otwory boczne i pośrodkowe komory IVàzbiornik móżdżkowo – rdzeniowy i przestrzeń
podpajęczynówkowa
à wchłaniany do krwi przez kosmki i ziarnistości pajęczynówki

§ Miejsce badania
· L5-S1 lub L4-L5 – nakłucie lędźwiowe

§ Rola:

· Ochrona mózgowia przed uszkodzeniami
· Zmniejszenie ciężaru mózgowi (zgodnie z prawem Archimedesa) z 1400g do 50g
¨ Mózgowie i rdzeń kręgowy są nim otoczone ze wszystkich stron i jak gdyby pływają w nim.
Dzięki temu że mózgowie i rdzeń kręgowy wypierają płyn mózgowo-rdzeniowy i są nim
otoczone, ichwzględna masa worganizmiezredukowana jest do około50g. Masa mózgowia
i rdzenia poza organizmem wynosi około 1,5 kg
· Komunikacja CSN-CSF-CSN
· Zapewnienie wymiany składników chemicznych (inf. humoralna) pomiędzy poszczególnymi
ośrodkami mózgowia
· Regulacja oddychania – chemoreceptory centralne
· Funkcja odżywcza
· Transport neuromediatorów
· Badanie infekcji CSN – poprzez nakłucie lędźwiowe

wróć

© Copyright by $taś

5

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->