Apokryficzna Ewangelia według św.

Marii Magdaleny
Zachował się jedynie przekład koptyjski z V w. gnostyckiej Ewangelii według Marii Magdaleny z oryginału greckiego z III w. (którego pozostał jedynie skromny fragment papirusu). Brak stron początkowych 1-6]

Strona 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. […] „Czym jest materia? Czy będzie trwać zawsze?” Nauczyciel odpowiedział: „Wszystko, co się zrodziło, wszystko, co stworzone, wszystkie żywioły natury splatają się ze sobą i jednoczą. Wszystko, co złożone, ulegnie rozkładowi wszystko powraca do swych korzeni; materia powraca do pierwocin materii. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Piotr rzekł do niego: „Skoro stałeś się tłumaczem żywiołów i wydarzeń w świecie, powiedz nam: Co jest grzechem świata?” Nauczyciel odparł: „Nie ma grzechu. To wy sprawiacie, że grzech istnieje, kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami swej zepsutej natury; w niej tkwi grzech. Dlatego to Dobro zstąpiło między was. Współdziała ono z żywiołami waszej natury, tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”. Potem ciągnął dalej: „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

9. 24. 2.. albowiem to w was mieszka Syn Człowieczy.Strona 8 1. 12.” Rzekłszy to. 9. Idźcie doń. mówiąc: »Tu on jest« lub »Jest tam«. to dlaczego mieliby oszczędzić nasze?” Wtedy wstała Maria. 23.« Jeśli straciliście równowagę. 12. 8. niechaj słucha. 21. Idźcie i głoście Ewangelię o Królestwie”. Tak w całym ciele rodzi się udręka. 5. oddalił się. mówiąc: „Niech pokój będzie z wami . czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. 10. 6. którzy go szukają. 5. 14. Kto ma uszy. 17. 3. o których zaświadczałem.niech mój Pokój powstanie i wypełni się w was! Bądźcie czujni i nie pozwólcie nikomu. dlatego to powiadam wam: »Trwajcie w harmonii.. 2. 10. które dano w Torze. Uczniowie zatroskali się. Nie dodawajcie więcej praw do tych. „Nie narzucajcie żadnych praw poza tymi. 7. . 18. 22. 15. 19. 11. 20. 7. by zwiódł was. 13. lejąc wiele łez i mówiąc: „Jakże mamy pójść do niewierzących i głosić im Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego? Nie oszczędzili jego życia. Strona 9 1. 6. Błogosławiony pozdrowił ich wszystkich. Powiedziawszy to wszystko. 16. 4. „Przewiązanie do materii wzbudza namiętność przeciw naturze. 3. albowiem ci. 8. 11. 4. znajdą go. aby was nie skrępowały”.

] Strona 15 . 4. Gdzie jest Duch. lecz to duch. 6. który [. 15. 18. cokolwiek pamiętasz ze słów. który jest między nimi. 19. 17. Miałam widzenie Nauczyciela i rzekłam doń: »Panie. 13. gdyż mój widok nie zaniepokoił cię. Natomiast chwalmy jego wielkość. 8. wiemy. A on odparł: »Błogosławiona jesteś... 16. On wzywa nas. Powiedz nam. czy też poprzez Ducha?« A Nauczyciel odpowiedział: »Ani przez duszę. widzi mnie. byśmy stali się w pełni ludzcy (anthroposem)”. które ci rzekł. 23. Wtedy powiedziałam doń: »Panie. 15. 12. a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela. 2. albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy. Maria rzekła do nich: „Powiem wam teraz o tym. 16. gdyż przygotował nas na to. 18. 19. 10. 25. 7. 20. 5. a których myśmy jeszcze nie słyszeli”. czego nie dano wam usłyszeć.13. i to on. 14. 20.]«” [Brak stron 11-14. tam jest skarb«. 14. Strona 10 1. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru. objęła kolejno ich wszystkich i zaczęła przemawiać do swych braci: „Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu. 21. kiedy ktoś cię spotyka w widzeniu. Piotr rzekł do Marii: „Siostro. 17. 11. 9. 3. że Nauczyciel kochał cię inaczej niż inne kobiety. ani przez Ducha. 22. to czy widzi cię za pomocą duszy. widzę cię teraz w tym widzeniu«. 24.

7. chociaż ty mnie nie widziałeś 8. że się wznosisz. Dusza odparła: 20. trzecim . 4. Oto siedem przejawów gniewu. 13. 22. »Czemu mnie osądzasz. 9. 11. znaną jako Niewiedza. skoro należysz do mnie?« 5. że wszystkie rzeczy złożone ulegną rozkładowi. ale teraz widzę. „A Pożądanie rzekło: 2. dusza oddaliła się z wielką radością. 18. A dusza odparła: 6.1. 6. 7. Strona 16 1. 24. 15. Wtedy wkroczyła w trzeci klimat (sferę).Niewola Ciała. które dręczyły duszę pytaniami: . ale sama poznałam. Wyzwolona z trzeciego klimatu (sfery). ani mnie nie poznałeś. Czemu kłamiesz. 10. 3. 14. Zaprawdę. brak ci zdolności rozróżniania (między dobrem i złem) i jesteś zniewolona«.Odurzająca Mądrość. 12. 8.Podstępna Mądrość.(śmiertelna) Zawiść. Powiedziawszy to. 11. szóstym . Ten zaś miał siedem przejawów: 4. i znalazła się w czwartym klimacie (sferze).Pożądanie. 3. 23. czwartym . ale ja nie panowałam nad nikim. i nigdy mnie nie spostrzegłeś«. pierwszym z nich jest Ciemność. piątym . Byłam z tobą jakbyś był strojem 10. żebyś zstępowała. siódmym . dusza kontynuowała swe wstępowanie 2. »Dokąd zmierzasz? 17. zarówno na Ziemi. Rządzą tobą grzeszne skłonności. drugim . skoro ja nie wydaję sądów? 21. 25.Niewiedza. Nie zostałam rozpoznana. Zapanowano nade mną. 12. 5. 19. jak i w Niebie«. »Nie widziałem. »Widziałam cię. Niewiedza zapytała duszę: 16. 9.

Powiedziawszy to. 8. Wtedy Maria zapłakała i odparła mu: „Mój bracie Piotrze. 6. żeby Nauczyciel mógł mówić w ten sposób. co mnie dręczyło. 4. 3. 16. teraz zaś wchodzę w Milczenie«”. żeby Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach. 9. morderczyni?« »Dokąd zmierzasz. 15. 2. 17. gdzie czas spoczywa w Wieczności (Czasu). 18. 10. 17. 18. 5. 15.13. 2. że to tylko moja własna wyobraźnia. moje pożądanie wygasło i jestem wolna od mojej niewiedzy«. Odtąd wędruję ku Wytchnieniu. które nam powiedziała? Co do mnie. 20. cóż sobie myślisz? Czy sądzisz. Te idee zbyt różnią się od tych. 16. 3. Maria zamilkła. 11. to nie wierzę. 19. które nawet nam są nieznane? Czy mamy zmienić nasze zwyczaje i słuchać tej kobiety? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas?” Strona 18 1. 7. 7. które myśmy poznali”. albowiem właśnie w milczeniu Nauczyciel mówił do niej. 12. znikło. Strona 17 1. 15. 4. że kłamałabym o naszym Nauczycielu?” Wtedy Lewi tak rzekł: „Piotrze. 19. Wtedy Andrzej zaczął mówić do swych braci: „Powiedzcie mi. 8. to. włóczęgo?« A dusza odpowiadała: »To. że wymyśliłam to widzenie? A może sądzisz. »Skąd przybyłaś. »Opuściłam świat z pomocą innego świata. 6. co oblegało mnie. 5. pewien wzorzec został wymazany dzięki wyższemu wzorcowi. A Piotr dodał: „Jak to możliwe. zawsze byłeś człowiekiem porywczym . zabito. 14. co sądzicie o tych rzeczach. 14.

9. że odrzucasz tę kobietę. by szerzyć Ewangelię. 21. 16. . to kimże jesteś. Była to Ewangelia według Marii. 15. nie próbując wyznaczać żadnych reguł i praw Innych niż te. Pokutujmy więc i stańmy się w pełni ludzcy [anthroposem]. 13. 2. by głosić Ewangelię. 17. 3. 20. jak tego od nas wymagał i ruszajmy. by Nauczyciel mógł zapuścić w nas korzenie Wzrastajmy tak. Kiedy Lewi wypowiedział te słowa. wszyscy wyruszyli. gdyż kochał ją bardziej od nas. 18. o których on świadczył. Strona 19 1. Jeśli jednak Nauczyciel cenił ją. 10. 12. tak. żeby ją odrzucać? Z pewnością Nauczyciel znał ją bardzo dobrze. 14. i teraz widzimy. tak jak czynią to nasi wrogowie. 19. 11.