Apokryficzna Ewangelia według św.

Marii Magdaleny
Zachował się jedynie przekład koptyjski z V w. gnostyckiej Ewangelii według Marii Magdaleny z oryginału greckiego z III w. (którego pozostał jedynie skromny fragment papirusu). Brak stron początkowych 1-6]

Strona 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. […] „Czym jest materia? Czy będzie trwać zawsze?” Nauczyciel odpowiedział: „Wszystko, co się zrodziło, wszystko, co stworzone, wszystkie żywioły natury splatają się ze sobą i jednoczą. Wszystko, co złożone, ulegnie rozkładowi wszystko powraca do swych korzeni; materia powraca do pierwocin materii. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Piotr rzekł do niego: „Skoro stałeś się tłumaczem żywiołów i wydarzeń w świecie, powiedz nam: Co jest grzechem świata?” Nauczyciel odparł: „Nie ma grzechu. To wy sprawiacie, że grzech istnieje, kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami swej zepsutej natury; w niej tkwi grzech. Dlatego to Dobro zstąpiło między was. Współdziała ono z żywiołami waszej natury, tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”. Potem ciągnął dalej: „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Idźcie i głoście Ewangelię o Królestwie”. 5. mówiąc: »Tu on jest« lub »Jest tam«. 13. 3. które dano w Torze. albowiem ci. 2. Błogosławiony pozdrowił ich wszystkich. 18. 19. Powiedziawszy to wszystko. 17. Nie dodawajcie więcej praw do tych. 4. 7. 10.« Jeśli straciliście równowagę. Uczniowie zatroskali się. 8. 11. 20. 9. Strona 9 1. 3. 22. Kto ma uszy. Tak w całym ciele rodzi się udręka. . 10. 12. o których zaświadczałem.. 14. aby was nie skrępowały”. niechaj słucha. 24.” Rzekłszy to. 2. oddalił się. 11. 7. 9.Strona 8 1. 21. „Nie narzucajcie żadnych praw poza tymi. 15. mówiąc: „Niech pokój będzie z wami .niech mój Pokój powstanie i wypełni się w was! Bądźcie czujni i nie pozwólcie nikomu. 6. dlatego to powiadam wam: »Trwajcie w harmonii. „Przewiązanie do materii wzbudza namiętność przeciw naturze. 12. 6. znajdą go. 8. 5. czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. by zwiódł was. to dlaczego mieliby oszczędzić nasze?” Wtedy wstała Maria. którzy go szukają. 23. albowiem to w was mieszka Syn Człowieczy. 16. lejąc wiele łez i mówiąc: „Jakże mamy pójść do niewierzących i głosić im Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego? Nie oszczędzili jego życia. Idźcie doń.. 4.

Piotr rzekł do Marii: „Siostro. 23. 5. Natomiast chwalmy jego wielkość. 24. a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela. 12. 17. gdyż przygotował nas na to.] Strona 15 . to czy widzi cię za pomocą duszy.]«” [Brak stron 11-14. 10. widzi mnie. że Nauczyciel kochał cię inaczej niż inne kobiety. 13. gdyż mój widok nie zaniepokoił cię. który jest między nimi. 7. 6. Maria rzekła do nich: „Powiem wam teraz o tym. 11. 4. objęła kolejno ich wszystkich i zaczęła przemawiać do swych braci: „Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu. Strona 10 1.13. 25. 22. 14. 18. kiedy ktoś cię spotyka w widzeniu. który [. 3. Gdzie jest Duch. 14. 16. 8. cokolwiek pamiętasz ze słów. 16. 17. byśmy stali się w pełni ludzcy (anthroposem)”. Miałam widzenie Nauczyciela i rzekłam doń: »Panie. Wtedy powiedziałam doń: »Panie. 20. 15. On wzywa nas. widzę cię teraz w tym widzeniu«. lecz to duch. 18. 20. wiemy. A on odparł: »Błogosławiona jesteś. ani przez Ducha. 19. 19. czy też poprzez Ducha?« A Nauczyciel odpowiedział: »Ani przez duszę. 9. tam jest skarb«. czego nie dano wam usłyszeć. które ci rzekł. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru. 15. i to on. albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy. Powiedz nam.. 21.. a których myśmy jeszcze nie słyszeli”. 2.

18. jak i w Niebie«. ani mnie nie poznałeś. Oto siedem przejawów gniewu. dusza kontynuowała swe wstępowanie 2. trzecim . Powiedziawszy to. 3. ale teraz widzę. 25.1. 9.Niewola Ciała. Byłam z tobą jakbyś był strojem 10. że wszystkie rzeczy złożone ulegną rozkładowi. czwartym . 19. skoro ja nie wydaję sądów? 21. piątym . 12. 3. Strona 16 1. Niewiedza zapytała duszę: 16. Ten zaś miał siedem przejawów: 4. zarówno na Ziemi. 12. Nie zostałam rozpoznana. Dusza odparła: 20. 11.Pożądanie. Zapanowano nade mną.Podstępna Mądrość. Zaprawdę. pierwszym z nich jest Ciemność. znaną jako Niewiedza. chociaż ty mnie nie widziałeś 8. Rządzą tobą grzeszne skłonności. drugim . skoro należysz do mnie?« 5. 5. że się wznosisz. Wtedy wkroczyła w trzeci klimat (sferę). i nigdy mnie nie spostrzegłeś«. siódmym . »Dokąd zmierzasz? 17.(śmiertelna) Zawiść. »Nie widziałem. brak ci zdolności rozróżniania (między dobrem i złem) i jesteś zniewolona«. 23. 9. »Czemu mnie osądzasz. A dusza odparła: 6. 10. 13. 7. 24. 6. 4. Wyzwolona z trzeciego klimatu (sfery). 11.Niewiedza.Odurzająca Mądrość. 7. »Widziałam cię. żebyś zstępowała. „A Pożądanie rzekło: 2. które dręczyły duszę pytaniami: . 8. ale ja nie panowałam nad nikim. 15. i znalazła się w czwartym klimacie (sferze). szóstym . dusza oddaliła się z wielką radością. 22. Czemu kłamiesz. ale sama poznałam. 14.

»Skąd przybyłaś. »Opuściłam świat z pomocą innego świata. że kłamałabym o naszym Nauczycielu?” Wtedy Lewi tak rzekł: „Piotrze. 2. że wymyśliłam to widzenie? A może sądzisz. 20. co mnie dręczyło. 15. 18. 6. 19. 2. cóż sobie myślisz? Czy sądzisz. że to tylko moja własna wyobraźnia. zawsze byłeś człowiekiem porywczym . Odtąd wędruję ku Wytchnieniu. 3. Maria zamilkła. 19. A Piotr dodał: „Jak to możliwe. morderczyni?« »Dokąd zmierzasz. które nawet nam są nieznane? Czy mamy zmienić nasze zwyczaje i słuchać tej kobiety? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas?” Strona 18 1. 7. 16. 8. żeby Nauczyciel mógł mówić w ten sposób. 4. znikło. Powiedziawszy to. Strona 17 1. włóczęgo?« A dusza odpowiadała: »To.13. Te idee zbyt różnią się od tych. które nam powiedziała? Co do mnie. 5. 5. 18. 6. żeby Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach. 15. 14. Wtedy Maria zapłakała i odparła mu: „Mój bracie Piotrze. 11. 8. pewien wzorzec został wymazany dzięki wyższemu wzorcowi. to. 15. co oblegało mnie. 4. 17. 14. co sądzicie o tych rzeczach. 12. Wtedy Andrzej zaczął mówić do swych braci: „Powiedzcie mi. moje pożądanie wygasło i jestem wolna od mojej niewiedzy«. 10. 3. teraz zaś wchodzę w Milczenie«”. 9. zabito. 16. albowiem właśnie w milczeniu Nauczyciel mówił do niej. 7. to nie wierzę. które myśmy poznali”. 17. gdzie czas spoczywa w Wieczności (Czasu).

żeby ją odrzucać? Z pewnością Nauczyciel znał ją bardzo dobrze. jak tego od nas wymagał i ruszajmy. 2. Pokutujmy więc i stańmy się w pełni ludzcy [anthroposem]. wszyscy wyruszyli. 20. gdyż kochał ją bardziej od nas. to kimże jesteś. 17. 11. Była to Ewangelia według Marii. 18.9. by Nauczyciel mógł zapuścić w nas korzenie Wzrastajmy tak. . tak jak czynią to nasi wrogowie. Jeśli jednak Nauczyciel cenił ją. 10. Strona 19 1. 12. 21. 19. by szerzyć Ewangelię. 15. nie próbując wyznaczać żadnych reguł i praw Innych niż te. Kiedy Lewi wypowiedział te słowa. że odrzucasz tę kobietę. by głosić Ewangelię. 16. 14. 3. tak. o których on świadczył. 13. i teraz widzimy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful