Apokryficzna Ewangelia według św.

Marii Magdaleny
Zachował się jedynie przekład koptyjski z V w. gnostyckiej Ewangelii według Marii Magdaleny z oryginału greckiego z III w. (którego pozostał jedynie skromny fragment papirusu). Brak stron początkowych 1-6]

Strona 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. […] „Czym jest materia? Czy będzie trwać zawsze?” Nauczyciel odpowiedział: „Wszystko, co się zrodziło, wszystko, co stworzone, wszystkie żywioły natury splatają się ze sobą i jednoczą. Wszystko, co złożone, ulegnie rozkładowi wszystko powraca do swych korzeni; materia powraca do pierwocin materii. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Piotr rzekł do niego: „Skoro stałeś się tłumaczem żywiołów i wydarzeń w świecie, powiedz nam: Co jest grzechem świata?” Nauczyciel odparł: „Nie ma grzechu. To wy sprawiacie, że grzech istnieje, kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami swej zepsutej natury; w niej tkwi grzech. Dlatego to Dobro zstąpiło między was. Współdziała ono z żywiołami waszej natury, tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”. Potem ciągnął dalej: „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

6. 11. 8. czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. które dano w Torze. 16. 10. 24. 20. 2. mówiąc: „Niech pokój będzie z wami . lejąc wiele łez i mówiąc: „Jakże mamy pójść do niewierzących i głosić im Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego? Nie oszczędzili jego życia.. 9. 8.niech mój Pokój powstanie i wypełni się w was! Bądźcie czujni i nie pozwólcie nikomu. dlatego to powiadam wam: »Trwajcie w harmonii.« Jeśli straciliście równowagę. 12. 18. 5. to dlaczego mieliby oszczędzić nasze?” Wtedy wstała Maria. 6. którzy go szukają. by zwiódł was. 11. 17. 4. aby was nie skrępowały”. 19. albowiem ci. 3. 21. 7. Tak w całym ciele rodzi się udręka. 13. 12. „Przewiązanie do materii wzbudza namiętność przeciw naturze. 15. mówiąc: »Tu on jest« lub »Jest tam«. oddalił się. Nie dodawajcie więcej praw do tych.Strona 8 1. o których zaświadczałem. 22. niechaj słucha. „Nie narzucajcie żadnych praw poza tymi. Uczniowie zatroskali się. Powiedziawszy to wszystko. Idźcie i głoście Ewangelię o Królestwie”. 4. 2. Idźcie doń. 5.. 10. Kto ma uszy. . Błogosławiony pozdrowił ich wszystkich. 9. 7. 3. 14.” Rzekłszy to. Strona 9 1. 23. znajdą go. albowiem to w was mieszka Syn Człowieczy.

gdyż mój widok nie zaniepokoił cię. to czy widzi cię za pomocą duszy. że Nauczyciel kochał cię inaczej niż inne kobiety.. Gdzie jest Duch. gdyż przygotował nas na to. 6. lecz to duch. widzi mnie. A on odparł: »Błogosławiona jesteś. kiedy ktoś cię spotyka w widzeniu. 16. 17. 15. albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy. a których myśmy jeszcze nie słyszeli”. 15.13. objęła kolejno ich wszystkich i zaczęła przemawiać do swych braci: „Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu. widzę cię teraz w tym widzeniu«. 22. i to on. 21. wiemy. czy też poprzez Ducha?« A Nauczyciel odpowiedział: »Ani przez duszę. 10. Wtedy powiedziałam doń: »Panie. byśmy stali się w pełni ludzcy (anthroposem)”. 25. 4. Miałam widzenie Nauczyciela i rzekłam doń: »Panie. 11. 24. 20. 18.. 3. 5. 13. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru. tam jest skarb«. czego nie dano wam usłyszeć. 17. ani przez Ducha. 12. Natomiast chwalmy jego wielkość. 19. 2. On wzywa nas.] Strona 15 . Strona 10 1. 23. który [. który jest między nimi. 18. Piotr rzekł do Marii: „Siostro. 20. 7. Powiedz nam.]«” [Brak stron 11-14. które ci rzekł. 8. cokolwiek pamiętasz ze słów. 16. 14. 19. 9. a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela. Maria rzekła do nich: „Powiem wam teraz o tym. 14.

24. 19. Wyzwolona z trzeciego klimatu (sfery).(śmiertelna) Zawiść.Pożądanie. żebyś zstępowała. chociaż ty mnie nie widziałeś 8. 4. 9. Czemu kłamiesz. »Dokąd zmierzasz? 17. i znalazła się w czwartym klimacie (sferze). 9. Niewiedza zapytała duszę: 16. Nie zostałam rozpoznana. 3.Niewiedza. ani mnie nie poznałeś. czwartym . 18. 25. 13. 5. siódmym . „A Pożądanie rzekło: 2.1. piątym . dusza oddaliła się z wielką radością. ale sama poznałam. 23. 7. zarówno na Ziemi. Wtedy wkroczyła w trzeci klimat (sferę). Byłam z tobą jakbyś był strojem 10. Powiedziawszy to. 12.Podstępna Mądrość. dusza kontynuowała swe wstępowanie 2. Oto siedem przejawów gniewu. 14. Zapanowano nade mną. Ten zaś miał siedem przejawów: 4. które dręczyły duszę pytaniami: . że wszystkie rzeczy złożone ulegną rozkładowi. Rządzą tobą grzeszne skłonności. 12. Strona 16 1. pierwszym z nich jest Ciemność. 22. brak ci zdolności rozróżniania (między dobrem i złem) i jesteś zniewolona«. »Widziałam cię. szóstym . jak i w Niebie«.Niewola Ciała. drugim . 3. 6. »Nie widziałem. Dusza odparła: 20. i nigdy mnie nie spostrzegłeś«. 11. A dusza odparła: 6. 11. 7. skoro ja nie wydaję sądów? 21. trzecim . 15. znaną jako Niewiedza. ale teraz widzę. 8. Zaprawdę. ale ja nie panowałam nad nikim. skoro należysz do mnie?« 5. że się wznosisz. »Czemu mnie osądzasz.Odurzająca Mądrość. 10.

że to tylko moja własna wyobraźnia. A Piotr dodał: „Jak to możliwe. zawsze byłeś człowiekiem porywczym . to. zabito. to nie wierzę. 12. Maria zamilkła. 11. 2. znikło. gdzie czas spoczywa w Wieczności (Czasu). Odtąd wędruję ku Wytchnieniu. pewien wzorzec został wymazany dzięki wyższemu wzorcowi. »Skąd przybyłaś. 16. 20. Wtedy Maria zapłakała i odparła mu: „Mój bracie Piotrze. 6. 4. które nam powiedziała? Co do mnie. Strona 17 1. morderczyni?« »Dokąd zmierzasz. 18. 6. 14. 17. 9. 3. 16. 15. żeby Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach. 3. co mnie dręczyło. 17. że wymyśliłam to widzenie? A może sądzisz. włóczęgo?« A dusza odpowiadała: »To. 5. 15. 10. »Opuściłam świat z pomocą innego świata. 8. co sądzicie o tych rzeczach. 19. co oblegało mnie.13. które nawet nam są nieznane? Czy mamy zmienić nasze zwyczaje i słuchać tej kobiety? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas?” Strona 18 1. Wtedy Andrzej zaczął mówić do swych braci: „Powiedzcie mi. moje pożądanie wygasło i jestem wolna od mojej niewiedzy«. 18. Te idee zbyt różnią się od tych. albowiem właśnie w milczeniu Nauczyciel mówił do niej. Powiedziawszy to. które myśmy poznali”. 19. cóż sobie myślisz? Czy sądzisz. 8. 5. 2. że kłamałabym o naszym Nauczycielu?” Wtedy Lewi tak rzekł: „Piotrze. 4. 7. 14. 7. 15. teraz zaś wchodzę w Milczenie«”. żeby Nauczyciel mógł mówić w ten sposób.

Strona 19 1. 15. 10. Była to Ewangelia według Marii. 16. wszyscy wyruszyli. 3. 2. to kimże jesteś. 17. że odrzucasz tę kobietę. 14. Jeśli jednak Nauczyciel cenił ją. tak. żeby ją odrzucać? Z pewnością Nauczyciel znał ją bardzo dobrze. nie próbując wyznaczać żadnych reguł i praw Innych niż te. 19. 21. by głosić Ewangelię. o których on świadczył. tak jak czynią to nasi wrogowie. . 18. by szerzyć Ewangelię. i teraz widzimy. Kiedy Lewi wypowiedział te słowa. jak tego od nas wymagał i ruszajmy.9. 12. 13. 20. 11. by Nauczyciel mógł zapuścić w nas korzenie Wzrastajmy tak. gdyż kochał ją bardziej od nas. Pokutujmy więc i stańmy się w pełni ludzcy [anthroposem].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful