Apokryficzna Ewangelia według św.

Marii Magdaleny
Zachował się jedynie przekład koptyjski z V w. gnostyckiej Ewangelii według Marii Magdaleny z oryginału greckiego z III w. (którego pozostał jedynie skromny fragment papirusu). Brak stron początkowych 1-6]

Strona 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. […] „Czym jest materia? Czy będzie trwać zawsze?” Nauczyciel odpowiedział: „Wszystko, co się zrodziło, wszystko, co stworzone, wszystkie żywioły natury splatają się ze sobą i jednoczą. Wszystko, co złożone, ulegnie rozkładowi wszystko powraca do swych korzeni; materia powraca do pierwocin materii. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Piotr rzekł do niego: „Skoro stałeś się tłumaczem żywiołów i wydarzeń w świecie, powiedz nam: Co jest grzechem świata?” Nauczyciel odparł: „Nie ma grzechu. To wy sprawiacie, że grzech istnieje, kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami swej zepsutej natury; w niej tkwi grzech. Dlatego to Dobro zstąpiło między was. Współdziała ono z żywiołami waszej natury, tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”. Potem ciągnął dalej: „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

niech mój Pokój powstanie i wypełni się w was! Bądźcie czujni i nie pozwólcie nikomu. Kto ma uszy. 8. 19. 2. mówiąc: „Niech pokój będzie z wami . niechaj słucha. 6. 6. 4. 7... 7. lejąc wiele łez i mówiąc: „Jakże mamy pójść do niewierzących i głosić im Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego? Nie oszczędzili jego życia. aby was nie skrępowały”. by zwiódł was. Nie dodawajcie więcej praw do tych. Tak w całym ciele rodzi się udręka. 9. albowiem to w was mieszka Syn Człowieczy. mówiąc: »Tu on jest« lub »Jest tam«. 3. 22. czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. Strona 9 1. 3. o których zaświadczałem. Uczniowie zatroskali się. 12. 10. które dano w Torze. Błogosławiony pozdrowił ich wszystkich. 15. „Nie narzucajcie żadnych praw poza tymi. . 12.” Rzekłszy to. albowiem ci. „Przewiązanie do materii wzbudza namiętność przeciw naturze. którzy go szukają. 5. 11. znajdą go. 5. 23. 14. 21. 9. Idźcie doń. Idźcie i głoście Ewangelię o Królestwie”. 17. 13. 18. 2. 20. 16. Powiedziawszy to wszystko. oddalił się. 11. dlatego to powiadam wam: »Trwajcie w harmonii. 10. 4. 24.« Jeśli straciliście równowagę.Strona 8 1. to dlaczego mieliby oszczędzić nasze?” Wtedy wstała Maria. 8.

15. 19. On wzywa nas. objęła kolejno ich wszystkich i zaczęła przemawiać do swych braci: „Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu. A on odparł: »Błogosławiona jesteś. Natomiast chwalmy jego wielkość. 15. 22. to czy widzi cię za pomocą duszy. wiemy. byśmy stali się w pełni ludzcy (anthroposem)”. 24. i to on. 5. 16. które ci rzekł. Piotr rzekł do Marii: „Siostro. 25. Miałam widzenie Nauczyciela i rzekłam doń: »Panie.]«” [Brak stron 11-14. który jest między nimi.. 6. 20. 17. 14. 18. 8. lecz to duch. Powiedz nam. czego nie dano wam usłyszeć. ani przez Ducha. czy też poprzez Ducha?« A Nauczyciel odpowiedział: »Ani przez duszę.13. widzę cię teraz w tym widzeniu«. 23. 18. Strona 10 1. 10. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru. że Nauczyciel kochał cię inaczej niż inne kobiety. gdyż mój widok nie zaniepokoił cię. 17. 3. widzi mnie. Wtedy powiedziałam doń: »Panie. a których myśmy jeszcze nie słyszeli”. kiedy ktoś cię spotyka w widzeniu. 9. cokolwiek pamiętasz ze słów. Maria rzekła do nich: „Powiem wam teraz o tym.. 20.] Strona 15 . 7. tam jest skarb«. 2. 19. Gdzie jest Duch. albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy. 14. 12. a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela. gdyż przygotował nas na to. 16. 11. 4. który [. 21. 13.

i znalazła się w czwartym klimacie (sferze). „A Pożądanie rzekło: 2. zarówno na Ziemi.(śmiertelna) Zawiść. Ten zaś miał siedem przejawów: 4. Rządzą tobą grzeszne skłonności. chociaż ty mnie nie widziałeś 8. Nie zostałam rozpoznana. 8. skoro ja nie wydaję sądów? 21. 6.1. 9. brak ci zdolności rozróżniania (między dobrem i złem) i jesteś zniewolona«. »Widziałam cię. 9. że wszystkie rzeczy złożone ulegną rozkładowi. 23. 5. czwartym . 19. 12. Dusza odparła: 20. 24. 14. 11. A dusza odparła: 6. siódmym . żebyś zstępowała. 12. piątym . ale sama poznałam. że się wznosisz. które dręczyły duszę pytaniami: . 18. »Dokąd zmierzasz? 17. ani mnie nie poznałeś. Czemu kłamiesz.Pożądanie. drugim . 10. 25. Zaprawdę. Zapanowano nade mną. 4. ale teraz widzę. ale ja nie panowałam nad nikim. 3. dusza oddaliła się z wielką radością. 3. 11. Powiedziawszy to. pierwszym z nich jest Ciemność. i nigdy mnie nie spostrzegłeś«.Niewiedza. dusza kontynuowała swe wstępowanie 2. Niewiedza zapytała duszę: 16.Podstępna Mądrość. 13. Oto siedem przejawów gniewu. trzecim .Odurzająca Mądrość. jak i w Niebie«. Wyzwolona z trzeciego klimatu (sfery). skoro należysz do mnie?« 5. »Nie widziałem. szóstym . Strona 16 1. 22. »Czemu mnie osądzasz. 7. Byłam z tobą jakbyś był strojem 10. 7.Niewola Ciała. Wtedy wkroczyła w trzeci klimat (sferę). 15. znaną jako Niewiedza.

6. 12. 6. 16. włóczęgo?« A dusza odpowiadała: »To. 8. 10. pewien wzorzec został wymazany dzięki wyższemu wzorcowi. żeby Nauczyciel mógł mówić w ten sposób. zabito. 18. gdzie czas spoczywa w Wieczności (Czasu). Powiedziawszy to. żeby Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach.13. 15. 3. które nam powiedziała? Co do mnie. 16. »Opuściłam świat z pomocą innego świata. co oblegało mnie. A Piotr dodał: „Jak to możliwe. 5. Wtedy Maria zapłakała i odparła mu: „Mój bracie Piotrze. 17. Odtąd wędruję ku Wytchnieniu. że wymyśliłam to widzenie? A może sądzisz. 18. 5. 17. 19. 20. że kłamałabym o naszym Nauczycielu?” Wtedy Lewi tak rzekł: „Piotrze. 2. które myśmy poznali”. 3. to. 8. zawsze byłeś człowiekiem porywczym . znikło. moje pożądanie wygasło i jestem wolna od mojej niewiedzy«. to nie wierzę. 11. 15. morderczyni?« »Dokąd zmierzasz. 9. które nawet nam są nieznane? Czy mamy zmienić nasze zwyczaje i słuchać tej kobiety? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas?” Strona 18 1. 14. »Skąd przybyłaś. albowiem właśnie w milczeniu Nauczyciel mówił do niej. cóż sobie myślisz? Czy sądzisz. co mnie dręczyło. 4. 15. co sądzicie o tych rzeczach. 7. 14. teraz zaś wchodzę w Milczenie«”. Wtedy Andrzej zaczął mówić do swych braci: „Powiedzcie mi. 4. 2. Strona 17 1. Te idee zbyt różnią się od tych. Maria zamilkła. że to tylko moja własna wyobraźnia. 7. 19.

Była to Ewangelia według Marii. 10. nie próbując wyznaczać żadnych reguł i praw Innych niż te. o których on świadczył. 15. Jeśli jednak Nauczyciel cenił ją. . gdyż kochał ją bardziej od nas. by szerzyć Ewangelię.9. by głosić Ewangelię. 21. wszyscy wyruszyli. i teraz widzimy. 16. Pokutujmy więc i stańmy się w pełni ludzcy [anthroposem]. Strona 19 1. że odrzucasz tę kobietę. 18. by Nauczyciel mógł zapuścić w nas korzenie Wzrastajmy tak. 3. 14. tak. 11. 20. Kiedy Lewi wypowiedział te słowa. 12. 13. 19. żeby ją odrzucać? Z pewnością Nauczyciel znał ją bardzo dobrze. tak jak czynią to nasi wrogowie. 2. 17. to kimże jesteś. jak tego od nas wymagał i ruszajmy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful