Apokryficzna Ewangelia według św.

Marii Magdaleny
Zachował się jedynie przekład koptyjski z V w. gnostyckiej Ewangelii według Marii Magdaleny z oryginału greckiego z III w. (którego pozostał jedynie skromny fragment papirusu). Brak stron początkowych 1-6]

Strona 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. […] „Czym jest materia? Czy będzie trwać zawsze?” Nauczyciel odpowiedział: „Wszystko, co się zrodziło, wszystko, co stworzone, wszystkie żywioły natury splatają się ze sobą i jednoczą. Wszystko, co złożone, ulegnie rozkładowi wszystko powraca do swych korzeni; materia powraca do pierwocin materii. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Piotr rzekł do niego: „Skoro stałeś się tłumaczem żywiołów i wydarzeń w świecie, powiedz nam: Co jest grzechem świata?” Nauczyciel odparł: „Nie ma grzechu. To wy sprawiacie, że grzech istnieje, kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami swej zepsutej natury; w niej tkwi grzech. Dlatego to Dobro zstąpiło między was. Współdziała ono z żywiołami waszej natury, tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”. Potem ciągnął dalej: „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

9.. czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. albowiem to w was mieszka Syn Człowieczy. znajdą go. 19. 24. 23. 13. lejąc wiele łez i mówiąc: „Jakże mamy pójść do niewierzących i głosić im Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego? Nie oszczędzili jego życia. Nie dodawajcie więcej praw do tych.niech mój Pokój powstanie i wypełni się w was! Bądźcie czujni i nie pozwólcie nikomu. mówiąc: »Tu on jest« lub »Jest tam«. niechaj słucha. 12. Kto ma uszy. 20. 10. Błogosławiony pozdrowił ich wszystkich. Idźcie i głoście Ewangelię o Królestwie”. Powiedziawszy to wszystko. 22. „Przewiązanie do materii wzbudza namiętność przeciw naturze. „Nie narzucajcie żadnych praw poza tymi. 10. 17.” Rzekłszy to. 21. 9. 6. które dano w Torze. 14. 12. 11. dlatego to powiadam wam: »Trwajcie w harmonii. 7. 3. 2. aby was nie skrępowały”. oddalił się. Tak w całym ciele rodzi się udręka. mówiąc: „Niech pokój będzie z wami . albowiem ci. 11.« Jeśli straciliście równowagę. 3.Strona 8 1. to dlaczego mieliby oszczędzić nasze?” Wtedy wstała Maria. 8. 4. 5. o których zaświadczałem. 6. Uczniowie zatroskali się. 7. . którzy go szukają. 16. 18. Strona 9 1. 2. 8. 4. 5. by zwiódł was. 15. Idźcie doń..

11. Powiedz nam. 5. a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela. które ci rzekł. 15.]«” [Brak stron 11-14. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru. 9. czy też poprzez Ducha?« A Nauczyciel odpowiedział: »Ani przez duszę. widzę cię teraz w tym widzeniu«. 15. A on odparł: »Błogosławiona jesteś. 24. 23. 20. 13. 17. 6. 21. kiedy ktoś cię spotyka w widzeniu. 16. gdyż przygotował nas na to. 17. 7. objęła kolejno ich wszystkich i zaczęła przemawiać do swych braci: „Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu. i to on.] Strona 15 . Gdzie jest Duch. 20. 2. że Nauczyciel kochał cię inaczej niż inne kobiety. a których myśmy jeszcze nie słyszeli”. 8. albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy. 14. czego nie dano wam usłyszeć. byśmy stali się w pełni ludzcy (anthroposem)”. 16. Miałam widzenie Nauczyciela i rzekłam doń: »Panie. On wzywa nas. 14. ani przez Ducha. wiemy. 10. tam jest skarb«. który jest między nimi. 12. gdyż mój widok nie zaniepokoił cię. to czy widzi cię za pomocą duszy. który [. Maria rzekła do nich: „Powiem wam teraz o tym. 3. 22. widzi mnie. 4.. 19. 25. 18. Natomiast chwalmy jego wielkość. 19. Wtedy powiedziałam doń: »Panie. cokolwiek pamiętasz ze słów. 18. Piotr rzekł do Marii: „Siostro..13. Strona 10 1. lecz to duch.

23. dusza oddaliła się z wielką radością. 12. Wtedy wkroczyła w trzeci klimat (sferę).Niewola Ciała. 3. Niewiedza zapytała duszę: 16. Byłam z tobą jakbyś był strojem 10. 11. „A Pożądanie rzekło: 2.Niewiedza. szóstym .(śmiertelna) Zawiść. 12. ale teraz widzę. trzecim . i nigdy mnie nie spostrzegłeś«. że wszystkie rzeczy złożone ulegną rozkładowi. piątym . 6. »Dokąd zmierzasz? 17.Odurzająca Mądrość. Rządzą tobą grzeszne skłonności. »Widziałam cię. skoro należysz do mnie?« 5. Zapanowano nade mną. 5. że się wznosisz. siódmym . drugim . Zaprawdę. 8. ale sama poznałam. które dręczyły duszę pytaniami: . 18. ale ja nie panowałam nad nikim. Czemu kłamiesz. chociaż ty mnie nie widziałeś 8. Wyzwolona z trzeciego klimatu (sfery). 9. Dusza odparła: 20. 4. 3. znaną jako Niewiedza. i znalazła się w czwartym klimacie (sferze).Pożądanie. Nie zostałam rozpoznana. czwartym . Strona 16 1. »Czemu mnie osądzasz. 15. ani mnie nie poznałeś. 24. 13.Podstępna Mądrość. zarówno na Ziemi. 7.1. jak i w Niebie«. »Nie widziałem. Ten zaś miał siedem przejawów: 4. 22. dusza kontynuowała swe wstępowanie 2. 19. A dusza odparła: 6. 9. pierwszym z nich jest Ciemność. 10. 25. Oto siedem przejawów gniewu. 7. żebyś zstępowała. 11. skoro ja nie wydaję sądów? 21. Powiedziawszy to. brak ci zdolności rozróżniania (między dobrem i złem) i jesteś zniewolona«. 14.

które nawet nam są nieznane? Czy mamy zmienić nasze zwyczaje i słuchać tej kobiety? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas?” Strona 18 1. 8. gdzie czas spoczywa w Wieczności (Czasu). 12. to nie wierzę. 14. zawsze byłeś człowiekiem porywczym . 7. zabito. Odtąd wędruję ku Wytchnieniu. Powiedziawszy to.13. 2. moje pożądanie wygasło i jestem wolna od mojej niewiedzy«. Maria zamilkła. 4. 15. włóczęgo?« A dusza odpowiadała: »To. 6. »Skąd przybyłaś. 15. pewien wzorzec został wymazany dzięki wyższemu wzorcowi. 8. Te idee zbyt różnią się od tych. 20. 3. że to tylko moja własna wyobraźnia. »Opuściłam świat z pomocą innego świata. Strona 17 1. 5. 4. cóż sobie myślisz? Czy sądzisz. 7. żeby Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach. 19. 19. 17. 11. Wtedy Andrzej zaczął mówić do swych braci: „Powiedzcie mi. 3. 5. teraz zaś wchodzę w Milczenie«”. co mnie dręczyło. 14. które nam powiedziała? Co do mnie. albowiem właśnie w milczeniu Nauczyciel mówił do niej. 15. 17. Wtedy Maria zapłakała i odparła mu: „Mój bracie Piotrze. 10. że kłamałabym o naszym Nauczycielu?” Wtedy Lewi tak rzekł: „Piotrze. A Piotr dodał: „Jak to możliwe. 9. co oblegało mnie. 6. żeby Nauczyciel mógł mówić w ten sposób. 18. 18. znikło. 16. 16. to. morderczyni?« »Dokąd zmierzasz. które myśmy poznali”. 2. co sądzicie o tych rzeczach. że wymyśliłam to widzenie? A może sądzisz.

tak. Pokutujmy więc i stańmy się w pełni ludzcy [anthroposem]. tak jak czynią to nasi wrogowie. że odrzucasz tę kobietę. i teraz widzimy. Kiedy Lewi wypowiedział te słowa. 10. to kimże jesteś. nie próbując wyznaczać żadnych reguł i praw Innych niż te. 12. 3. 2. o których on świadczył. by głosić Ewangelię. 19. jak tego od nas wymagał i ruszajmy. Była to Ewangelia według Marii. 13. 21. 14. Strona 19 1. gdyż kochał ją bardziej od nas. wszyscy wyruszyli. 16. 17. 20. 15. Jeśli jednak Nauczyciel cenił ją. by szerzyć Ewangelię. 18. żeby ją odrzucać? Z pewnością Nauczyciel znał ją bardzo dobrze. . 11.9. by Nauczyciel mógł zapuścić w nas korzenie Wzrastajmy tak.