Apokryficzna Ewangelia według św.

Marii Magdaleny
Zachował się jedynie przekład koptyjski z V w. gnostyckiej Ewangelii według Marii Magdaleny z oryginału greckiego z III w. (którego pozostał jedynie skromny fragment papirusu). Brak stron początkowych 1-6]

Strona 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. […] „Czym jest materia? Czy będzie trwać zawsze?” Nauczyciel odpowiedział: „Wszystko, co się zrodziło, wszystko, co stworzone, wszystkie żywioły natury splatają się ze sobą i jednoczą. Wszystko, co złożone, ulegnie rozkładowi wszystko powraca do swych korzeni; materia powraca do pierwocin materii. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Piotr rzekł do niego: „Skoro stałeś się tłumaczem żywiołów i wydarzeń w świecie, powiedz nam: Co jest grzechem świata?” Nauczyciel odparł: „Nie ma grzechu. To wy sprawiacie, że grzech istnieje, kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami swej zepsutej natury; w niej tkwi grzech. Dlatego to Dobro zstąpiło między was. Współdziała ono z żywiołami waszej natury, tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”. Potem ciągnął dalej: „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

3. Nie dodawajcie więcej praw do tych. 13. Błogosławiony pozdrowił ich wszystkich. 12. czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. 6. 23. Idźcie i głoście Ewangelię o Królestwie”. 9. znajdą go. Strona 9 1. dlatego to powiadam wam: »Trwajcie w harmonii. 17. 10. którzy go szukają. 11. 20. 5. „Przewiązanie do materii wzbudza namiętność przeciw naturze. 3. lejąc wiele łez i mówiąc: „Jakże mamy pójść do niewierzących i głosić im Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego? Nie oszczędzili jego życia. 19.niech mój Pokój powstanie i wypełni się w was! Bądźcie czujni i nie pozwólcie nikomu. 22. 5. 8. 9. by zwiódł was.« Jeśli straciliście równowagę. 4. niechaj słucha. o których zaświadczałem. Idźcie doń. 7.” Rzekłszy to. 15.. 14. Uczniowie zatroskali się.. to dlaczego mieliby oszczędzić nasze?” Wtedy wstała Maria. Kto ma uszy.Strona 8 1. albowiem to w was mieszka Syn Człowieczy. Powiedziawszy to wszystko. mówiąc: »Tu on jest« lub »Jest tam«. 7. 8. 18. . 2. 16. 4. 11. 12. 2. albowiem ci. oddalił się. 6. Tak w całym ciele rodzi się udręka. mówiąc: „Niech pokój będzie z wami . 24. 10. „Nie narzucajcie żadnych praw poza tymi. aby was nie skrępowały”. 21. które dano w Torze.

6. 15. to czy widzi cię za pomocą duszy. 18. 8. 19. gdyż przygotował nas na to. Miałam widzenie Nauczyciela i rzekłam doń: »Panie. 10.] Strona 15 . 21. 16.13. On wzywa nas. wiemy. lecz to duch. 18.. 25. czy też poprzez Ducha?« A Nauczyciel odpowiedział: »Ani przez duszę.]«” [Brak stron 11-14. byśmy stali się w pełni ludzcy (anthroposem)”. gdyż mój widok nie zaniepokoił cię. 24. ani przez Ducha. że Nauczyciel kochał cię inaczej niż inne kobiety. 5. 23. 19. 20. który jest między nimi.. Strona 10 1. A on odparł: »Błogosławiona jesteś. 9. Natomiast chwalmy jego wielkość. czego nie dano wam usłyszeć. kiedy ktoś cię spotyka w widzeniu. a których myśmy jeszcze nie słyszeli”. widzę cię teraz w tym widzeniu«. Powiedz nam. 12. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru. 11. Maria rzekła do nich: „Powiem wam teraz o tym. Wtedy powiedziałam doń: »Panie. objęła kolejno ich wszystkich i zaczęła przemawiać do swych braci: „Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu. 16. tam jest skarb«. Piotr rzekł do Marii: „Siostro. 2. 14. albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy. które ci rzekł. cokolwiek pamiętasz ze słów. 7. Gdzie jest Duch. 22. 20. 14. 13. widzi mnie. 3. i to on. 4. 17. 15. a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela. który [. 17.

zarówno na Ziemi. Rządzą tobą grzeszne skłonności. 7. i znalazła się w czwartym klimacie (sferze). 9. siódmym . Ten zaś miał siedem przejawów: 4. 22. dusza kontynuowała swe wstępowanie 2. że wszystkie rzeczy złożone ulegną rozkładowi. Dusza odparła: 20. szóstym . 3. drugim . skoro należysz do mnie?« 5. znaną jako Niewiedza.Podstępna Mądrość. ale ja nie panowałam nad nikim. Nie zostałam rozpoznana. 13. dusza oddaliła się z wielką radością. „A Pożądanie rzekło: 2. »Nie widziałem. skoro ja nie wydaję sądów? 21.Niewiedza. Zaprawdę.1. piątym . żebyś zstępowała. ale sama poznałam. 9. Wyzwolona z trzeciego klimatu (sfery). Byłam z tobą jakbyś był strojem 10. 3. że się wznosisz. Strona 16 1. 24. 6.(śmiertelna) Zawiść. »Widziałam cię. 23. ani mnie nie poznałeś. ale teraz widzę. 15. 11. A dusza odparła: 6. 10. trzecim . Niewiedza zapytała duszę: 16. Wtedy wkroczyła w trzeci klimat (sferę). jak i w Niebie«. Oto siedem przejawów gniewu.Niewola Ciała. brak ci zdolności rozróżniania (między dobrem i złem) i jesteś zniewolona«. 12. i nigdy mnie nie spostrzegłeś«. 14. 4. 11. 25. 7. 8. »Czemu mnie osądzasz. chociaż ty mnie nie widziałeś 8. Czemu kłamiesz. 18. 19. Powiedziawszy to. 5. »Dokąd zmierzasz? 17.Odurzająca Mądrość. pierwszym z nich jest Ciemność. które dręczyły duszę pytaniami: . 12. Zapanowano nade mną. czwartym .Pożądanie.

14. 20. A Piotr dodał: „Jak to możliwe. 15. żeby Nauczyciel mógł mówić w ten sposób. »Skąd przybyłaś. 16. 10.13. zawsze byłeś człowiekiem porywczym . włóczęgo?« A dusza odpowiadała: »To. 5. »Opuściłam świat z pomocą innego świata. 15. 3. teraz zaś wchodzę w Milczenie«”. 6. że kłamałabym o naszym Nauczycielu?” Wtedy Lewi tak rzekł: „Piotrze. Strona 17 1. Wtedy Andrzej zaczął mówić do swych braci: „Powiedzcie mi. albowiem właśnie w milczeniu Nauczyciel mówił do niej. moje pożądanie wygasło i jestem wolna od mojej niewiedzy«. 4. które nam powiedziała? Co do mnie. 15. które myśmy poznali”. 18. Te idee zbyt różnią się od tych. 2. co sądzicie o tych rzeczach. że to tylko moja własna wyobraźnia. żeby Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach. 7. 11. 19. 18. 19. Maria zamilkła. które nawet nam są nieznane? Czy mamy zmienić nasze zwyczaje i słuchać tej kobiety? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas?” Strona 18 1. znikło. morderczyni?« »Dokąd zmierzasz. 5. 16. 14. 2. Powiedziawszy to. Odtąd wędruję ku Wytchnieniu. co oblegało mnie. gdzie czas spoczywa w Wieczności (Czasu). 8. to nie wierzę. 12. co mnie dręczyło. 7. Wtedy Maria zapłakała i odparła mu: „Mój bracie Piotrze. 17. 8. zabito. 17. 3. że wymyśliłam to widzenie? A może sądzisz. to. 4. 6. 9. cóż sobie myślisz? Czy sądzisz. pewien wzorzec został wymazany dzięki wyższemu wzorcowi.

19. 3. by głosić Ewangelię. . i teraz widzimy. Pokutujmy więc i stańmy się w pełni ludzcy [anthroposem]. Kiedy Lewi wypowiedział te słowa. Jeśli jednak Nauczyciel cenił ją. o których on świadczył. 18. gdyż kochał ją bardziej od nas. 12. 13. nie próbując wyznaczać żadnych reguł i praw Innych niż te. 17. tak. 21. 11. wszyscy wyruszyli. Strona 19 1.9. 2. 10. 20. jak tego od nas wymagał i ruszajmy. tak jak czynią to nasi wrogowie. 15. 14. by szerzyć Ewangelię. by Nauczyciel mógł zapuścić w nas korzenie Wzrastajmy tak. że odrzucasz tę kobietę. żeby ją odrzucać? Z pewnością Nauczyciel znał ją bardzo dobrze. to kimże jesteś. Była to Ewangelia według Marii. 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful