Apokryficzna Ewangelia według św.

Marii Magdaleny
Zachował się jedynie przekład koptyjski z V w. gnostyckiej Ewangelii według Marii Magdaleny z oryginału greckiego z III w. (którego pozostał jedynie skromny fragment papirusu). Brak stron początkowych 1-6]

Strona 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. […] „Czym jest materia? Czy będzie trwać zawsze?” Nauczyciel odpowiedział: „Wszystko, co się zrodziło, wszystko, co stworzone, wszystkie żywioły natury splatają się ze sobą i jednoczą. Wszystko, co złożone, ulegnie rozkładowi wszystko powraca do swych korzeni; materia powraca do pierwocin materii. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Piotr rzekł do niego: „Skoro stałeś się tłumaczem żywiołów i wydarzeń w świecie, powiedz nam: Co jest grzechem świata?” Nauczyciel odparł: „Nie ma grzechu. To wy sprawiacie, że grzech istnieje, kiedy działacie zgodnie ze zwyczajami swej zepsutej natury; w niej tkwi grzech. Dlatego to Dobro zstąpiło między was. Współdziała ono z żywiołami waszej natury, tak, by połączyć ją ponownie z jej korzeniami”. Potem ciągnął dalej: „Dlatego to chorujecie i umieracie: jest to skutkiem waszych czynów; to, co czynicie, oddala was od korzeni natury. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

„Przewiązanie do materii wzbudza namiętność przeciw naturze. Błogosławiony pozdrowił ich wszystkich. mówiąc: „Niech pokój będzie z wami . 8. to dlaczego mieliby oszczędzić nasze?” Wtedy wstała Maria. 2. 3. Idźcie i głoście Ewangelię o Królestwie”. dlatego to powiadam wam: »Trwajcie w harmonii. 11. 8. 19. 24. 3.Strona 8 1. 15. które dano w Torze. 13. 22. 2. 10. 20. Nie dodawajcie więcej praw do tych. Powiedziawszy to wszystko.. 9. 5. oddalił się. Idźcie doń.” Rzekłszy to. o których zaświadczałem. albowiem to w was mieszka Syn Człowieczy. Tak w całym ciele rodzi się udręka. którzy go szukają. czerpcie natchnienie z przejawów swej prawdziwej natury. 4. 10. 6.« Jeśli straciliście równowagę.. 21. 6. 7. 4. albowiem ci. 7. 16. aby was nie skrępowały”. Kto ma uszy. 12. 17. 23. by zwiódł was. 12. niechaj słucha. 9. Uczniowie zatroskali się. 11. „Nie narzucajcie żadnych praw poza tymi. lejąc wiele łez i mówiąc: „Jakże mamy pójść do niewierzących i głosić im Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego? Nie oszczędzili jego życia. 5. 14. Strona 9 1. mówiąc: »Tu on jest« lub »Jest tam«. znajdą go.niech mój Pokój powstanie i wypełni się w was! Bądźcie czujni i nie pozwólcie nikomu. 18. .

czego nie dano wam usłyszeć. 17. albowiem jego Łaska poprowadzi was i pocieszy. 5. Wtedy powiedziałam doń: »Panie. gdyż przygotował nas na to. 20. że Nauczyciel kochał cię inaczej niż inne kobiety. a oni zaczęli omawiać znaczenie słów Nauczyciela. lecz to duch. 23. 13. gdyż mój widok nie zaniepokoił cię. 9. ani przez Ducha. A on odparł: »Błogosławiona jesteś. 7. 12. wiemy. czy też poprzez Ducha?« A Nauczyciel odpowiedział: »Ani przez duszę. 19. 3. i to on. a których myśmy jeszcze nie słyszeli”. 11.] Strona 15 . objęła kolejno ich wszystkich i zaczęła przemawiać do swych braci: „Nie poddawajcie się trosce i zwątpieniu. 16. 25.. 2. 17. Gdzie jest Duch. byśmy stali się w pełni ludzcy (anthroposem)”. On wzywa nas. 14. 15. widzi mnie. który [. kiedy ktoś cię spotyka w widzeniu. 19. Strona 10 1. Maria rzekła do nich: „Powiem wam teraz o tym. tam jest skarb«.13. 22. 16. 20. widzę cię teraz w tym widzeniu«. 24. 6. 4. 14. 15. który jest między nimi. 18. Piotr rzekł do Marii: „Siostro. Miałam widzenie Nauczyciela i rzekłam doń: »Panie. Powiedz nam. które ci rzekł. 21. Natomiast chwalmy jego wielkość. Tak Maria zwróciła ich serca ku Dobru.. cokolwiek pamiętasz ze słów. 8. 10. to czy widzi cię za pomocą duszy.]«” [Brak stron 11-14. 18.

Byłam z tobą jakbyś był strojem 10. »Dokąd zmierzasz? 17. 4. 25. skoro ja nie wydaję sądów? 21. dusza kontynuowała swe wstępowanie 2. 14. 8.(śmiertelna) Zawiść. dusza oddaliła się z wielką radością.Podstępna Mądrość. 9. 12. „A Pożądanie rzekło: 2.Niewiedza. i nigdy mnie nie spostrzegłeś«. 9. Powiedziawszy to. znaną jako Niewiedza. ale sama poznałam. Ten zaś miał siedem przejawów: 4. i znalazła się w czwartym klimacie (sferze). 3. jak i w Niebie«. »Czemu mnie osądzasz. że wszystkie rzeczy złożone ulegną rozkładowi. Strona 16 1. 13. Wtedy wkroczyła w trzeci klimat (sferę). 18. zarówno na Ziemi. ale teraz widzę. że się wznosisz. szóstym . piątym . Rządzą tobą grzeszne skłonności. ani mnie nie poznałeś. 15. A dusza odparła: 6. 22. Niewiedza zapytała duszę: 16. 5. 19. Nie zostałam rozpoznana.Odurzająca Mądrość. czwartym . pierwszym z nich jest Ciemność. 6. drugim . Dusza odparła: 20. Zaprawdę. brak ci zdolności rozróżniania (między dobrem i złem) i jesteś zniewolona«. »Widziałam cię. Wyzwolona z trzeciego klimatu (sfery). 11. siódmym . Oto siedem przejawów gniewu. 12. trzecim . które dręczyły duszę pytaniami: . 11.Pożądanie. żebyś zstępowała. 7.Niewola Ciała.1. 10. ale ja nie panowałam nad nikim. chociaż ty mnie nie widziałeś 8. 24. »Nie widziałem. 23. 7. skoro należysz do mnie?« 5. 3. Zapanowano nade mną. Czemu kłamiesz.

które myśmy poznali”. 7. 2. 16. Wtedy Maria zapłakała i odparła mu: „Mój bracie Piotrze. 17. zabito. A Piotr dodał: „Jak to możliwe. znikło. Te idee zbyt różnią się od tych. Powiedziawszy to. żeby Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach. które nam powiedziała? Co do mnie. moje pożądanie wygasło i jestem wolna od mojej niewiedzy«. które nawet nam są nieznane? Czy mamy zmienić nasze zwyczaje i słuchać tej kobiety? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas?” Strona 18 1. co oblegało mnie. 15. 15. 3. gdzie czas spoczywa w Wieczności (Czasu). 8. 19. 5. 2. że kłamałabym o naszym Nauczycielu?” Wtedy Lewi tak rzekł: „Piotrze. to. 18. Maria zamilkła. zawsze byłeś człowiekiem porywczym . 8. morderczyni?« »Dokąd zmierzasz. 3. 6. Strona 17 1. 18. 20. teraz zaś wchodzę w Milczenie«”. 15. »Opuściłam świat z pomocą innego świata. 4. żeby Nauczyciel mógł mówić w ten sposób. 12. co sądzicie o tych rzeczach. 7. 14. 9. Odtąd wędruję ku Wytchnieniu. 11. co mnie dręczyło. Wtedy Andrzej zaczął mówić do swych braci: „Powiedzcie mi. włóczęgo?« A dusza odpowiadała: »To. to nie wierzę. 19. 16. 4. 5. albowiem właśnie w milczeniu Nauczyciel mówił do niej. 10. 14. 6. że to tylko moja własna wyobraźnia. »Skąd przybyłaś. że wymyśliłam to widzenie? A może sądzisz. cóż sobie myślisz? Czy sądzisz.13. pewien wzorzec został wymazany dzięki wyższemu wzorcowi. 17.

i teraz widzimy. 3. Była to Ewangelia według Marii. 13. to kimże jesteś. o których on świadczył. 14. żeby ją odrzucać? Z pewnością Nauczyciel znał ją bardzo dobrze. Strona 19 1. 17. 12. Jeśli jednak Nauczyciel cenił ją. 21. tak.9. 15. 10. że odrzucasz tę kobietę. 18. Kiedy Lewi wypowiedział te słowa. gdyż kochał ją bardziej od nas. by Nauczyciel mógł zapuścić w nas korzenie Wzrastajmy tak. 20. by głosić Ewangelię. jak tego od nas wymagał i ruszajmy. 2. by szerzyć Ewangelię. wszyscy wyruszyli. . 11. 19. tak jak czynią to nasi wrogowie. nie próbując wyznaczać żadnych reguł i praw Innych niż te. Pokutujmy więc i stańmy się w pełni ludzcy [anthroposem]. 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful