P. 1
Testy z chemii Tom1

Testy z chemii Tom1

|Views: 2,403|Likes:
Wydawca: chemik
Osoby zamierzające studiować
medycynę muszą zdawać maturę
na poziomie rozszerzonym. Testy
zwarte w tym arkuszu (316 pytań
testowych pogrupowanych
tematycznie z zakresu chemii
nieorganicznej), wraz z
omówionymi dokładnie
odpowiedziami umożliwią solidne
przygotowanie się do matury z
chemii.
Osoby zamierzające studiować
medycynę muszą zdawać maturę
na poziomie rozszerzonym. Testy
zwarte w tym arkuszu (316 pytań
testowych pogrupowanych
tematycznie z zakresu chemii
nieorganicznej), wraz z
omówionymi dokładnie
odpowiedziami umożliwią solidne
przygotowanie się do matury z
chemii.

More info:

Published by: chemik on May 02, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

109.

Szybkość rozpadu promieniotwórczego jest często wyrażana okresem połowicznego zaniku, to znaczy

czasem w którym połowa izotopu ulegnie rozpadowi. Czas połowicznego zaniku dla izotopu węgla C

14
6

oszacowano na 5720 lat. Jeśli założymy, że w dniu dzisiejszym w badanej próbce stwierdzono 60mg

izotopu węgla C

14

6 to jaka masa tego izotopu pozostanie po 22880 latach?

A 3,75mg

B 7,5mg

C 15mg

D 30mg

110.

Okres połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka promieniotwórczego τ=15dni. 12,5% jąder tego
pierwiastka pozostanie po czasie:
A 45dni

B 60dni

C 90dni

D 120dni

111.

Czas połowicznego zaniku izotopu 218

Po wynosi 3,03min. Stąd można obliczyć, że średni czas życia

jednego nuklidu wynosi: (ln2=0,693)
A 6,1min

B 4,4min

C 0,227min

D 0,44min

112.

W ciągu 4 godzin 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi. Czas
połowicznego zaniku tego izotopu wynosi:
A 12 godz.

B 6 godz.

C 4 godz.

D 2 godz.

113.

Liczba rozpadów promieniotwórczych pierwiastka X, zachodzących w danej próbce w jednostce czasu,

w miarę upływu czasu:
A maleje gdyż maleje liczba jąder danego pierwiastka
B maleje na skutek zmniejszenia się aktywności tej próbki
C nie ulega zmianie, gdyż stała rozpadu nie zależy od czasu
D nie ulega zmianie, bo w każdym okresie półtrwania rozpadowi ulega połowa jąder atomowych

20

114.

Pacjentowi podano dożylnie 1cm3

roztworu izotopu promieniotwórczego, nie adsorbowalnego w

organizmie, o aktywności A1. Aktywność 1cm3

krwi pobranej od pacjenta po 30min wynosiła A2. Jeżeli okres
połowicznego rozpadu tego izotopu promieniotwórczego wynosił τ=30min, to objętość krwi pacjenta
wyrażona w cm3

była równa:

A 0,25A1/A2

B 0,5A1/A2

C A1/A2

D 2A1/A2

115.

Jądro pierwiastka o liczbie masowej A i liczbie atomowej Z uległo dwukrotnie przemianie α i dwukrotnie

przemianie β−

. Pierwiastek który powstał w wyniku tych przemian:
A ma liczbę masową A1=A-10 i liczbę atomową Z1=Z
B ma liczbę masową A1=A-8 i liczbę atomową Z1=Z
C ma liczbę masową A1=A-8 i liczbę atomową Z1=Z-2
D ma liczbę masową A1=A-4 i liczbę atomową Z1=Z+2

116.

W wyniku przemian jądrowych jądro

Ra

226
88

przekształciło się w jądro

At

218
85

. Są przy tym emitowane:

A cząstka β−

i cząstka α

B 2 cząstki β−

i cząstka α

C cząstka β−

i 2 cząstki α

D 2 cząstki β−

i 2 cząstki α

117.

Największy zasięg w powietrzu z podanych poniżej rodzajów promieniowania ma promieniowanie:

A α

B β−

C β+

D γ

118.

Rozczepienie uranu 235

U zachodzi zgodnie z równaniem:

n

3

E

Kr

n

U

1
0

A
Z

92
36

1
0

235
92

+

+

+

Nuklidem E

A
Z jest:

A Ba

141
56

B Ba

138
56

C Kr

86
36

D Kr

84
36

119.

Wskaż izobary i izotopy:

Izobary

Izotopy

A

Th

i
Ra228
90

224
88

At

i

Po

216
85

216
84

B

Rn

i
Ra220
86

228
88

At

i
Rn216
85

220
86

C

Po

i
Th216
84

228
90

Th

i
Ra228
90

223
88

D

At

i

Po

216
85

216
84

Ra

i
Ra224
88

228
88

21

120.

Na wykresie przedstawiono zależność liczby jąder pierwiastka
promieniotwórczego w źródle promieniowania od czasu. Z wykresu
wynika, że okres połowicznego rozpadu i stała rozpadu
promieniotwórczego tego pierwiastka wynoszą:

A τ=1ks, k=7,0.

10-4

s-1

B τ=1ks, k=3,5.

10-4

s-1

C τ=2ks, k=7,0.

10-4

s-1

D τ=2ks, k=3,5.

10-4

s-1

121.

Stała rozpadu promieniotwórczego pewnego izotopu wynosi 1,73.

10-4

lat-1

. Oznacza to, że po upływie

12000lat pozostała następująca część początkowej ilości tego izotopu (ln2=0,693):

A 1/20

B 1/8

C ¼

D 1/2

122.

Przemianie jądrowej zwanej „wychwytem K” polegającej na wychwyceniu przez jądro elektronu z
poziomu elektronowego K towarzyszy:
A obniżenie liczby atomowej o 1, przy równoczesnym wzroście liczby masowej pierwiastka o 1 w wyniku

zachodzącej reakcji:

n

e

p

1
0

1
1

+ −

B obniżenie liczby atomowej o 1 bez zmiany liczby masowej pierwiastka
C podwyższenie o 1 liczby masowej bez zmiany liczby atomowej pierwiastka
D utworzenie jonu jednododatniego przy jednoczesnym wzroście liczby masowej pierwiastka o 1

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->