Kl.

: Nr w dzienniku: Data wykonania doświadczenia:

Imię i nazwisko: Temat doświadczenia: Obserwujemy dyfuzję (I)

Ocena: Data oddania:

I.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Zjawisko dyfuzji zachodzi także pomiędzy cieczami, ale przypomnijmy sobie jeszcze raz definicję tego zjawiska. DYFUZJA – proces rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym) ), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą i/lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Zjawisko, którego definicja jest przedstawiona powyżej, zachodzi w każdej temperaturze, jednak szybkość dyfuzji wzrasta przy wyższej temperaturze, o czym przekonałam się robiąc to doświadczenie.

II.
1. 2. 3. 4. 5.

OPIS DOŚWIADCZENIA:

Przygotowałam wszystkie potrzebne przedmioty. Do jednej szklanki nalałam wodę zimną, a do drugiej wodę gorącą. Włożyłam torbeczki herbaty do szklanek z wodą. Zanotowałam wszystkie potrzebne informacje. Napisałam sprawozdanie.

III. WYNIKI: Po upływie 30 sekund w wodzie gorącej esencja herbaty była już w całej szklance. W tej samej chwili w zimnej wodzie esencja była dopiero w mniejszej części wody. Doświadczenie to pokazuje, że w ciepłej wodzie dyfuzja zachodzi szybciej niż w wodzie zimnej.

IV.

OPRACOWANIE WYNIKÓW:
woda gorąca woda zimna

Po upływie 30 sekund spostrzeżenia

woda jest już na całej woda jest dopiero w objętości szklanki mniejszej połowie szklanki dyfuzja szybciej zachodzi w wodzie gorącej niż w wodzie zimnej.

V.

DYSKUSJA I WNIOSKI:

Dyfuzja zachodzi szybciej w gorącej wodzie, niż w zimnej. Ten fakt potwierdza hipotezę, że im wyższa temperatura to szybkości cząsteczek są większe. Uporządkujmy sobie te wiadomości: Dyfuzja zachodzi w każdej temperaturze. Obserwujemy ją pomiędzy gazami, cieczami i ciałami stałymi. Szybkość dyfuzji wzrasta przy podwyższaniu temperatury. Jest ona przeciętnie o kilka rzędów wielkości większa w przypadku gazów, a z koleji o kilka rzędów wielkości mniejsza w przypadku ciał stałych w porównaniu z szybkością dyfuzji w cieczach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful