EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA

PRZEZ UCZNIA JANA Aramejskie i starosłowiańskie teksty porównane i zredagowane przez Edmunda Szekely. Przełożone przez Edmonda Szekely i Purcella Weaver Tytuł oryginału: THE GOSPEL OF PEACE OF JESUS CHRIST BY THE DISCIPLE JOHN z języka angielskiego przełożył Leszek Cyfer <lehcyfer@interia.pl>

PRZEDMOWA
Blisko dwa tysiące lat przeminęło odkąd Syn Człowieczy nauczał ludzkość o drodze, prawdzie, i życiu. Przyniósł zdrowie chorym, mądrość nieświadomym i radość utrapionym. Jego słowa zostały w połowie zapomniane i nie zostały zebrane aż do kilku pokoleń po tym, jak zostały wypowiedziane. Były one źle rozumiane, źle zapisane, setki razy przepisywane i setki razy przekształcane, jednak mimo wszystko przetrwały niemal dwa tysiące lat. I choć jego słowa, tak jak mamy je w dzisiejszym Nowym Testamencie, zostały strasznie zdeformowane i zmutowane, mimo wszystko podbiły połowę ludzkości i całą cywilizację Zachodu. Fakt ten udowadnia wieczną żywość słów mistrza, i ich ostateczną i nieporównywalną wartość. Z tego powodu zdecydowaliśmy się opublikować czyste, oryginalne słowa Jezusa, przełożone bezpośrednio z języka Aramejskiego którym mówił Jezus, i jego ukochany uczeń Jan, który jako jedyny spośród uczniów Jezusa notował z perfekcyjną dokładnością osobiste nauki swego Mistrza. Ciężką odpowiedzialnością jest ogłoszenie obecnego Nowego Testamentu, który jest bazą wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako zdeformowanego i sfałszowanego, ale nie ma wyższej religii nad prawdę. Zawartość tej książki jest tylko fragmentem - około jedną ósmą kompletu manuskryptów zapisanych po aramejsku w bibliotece Watykanu i po starosłowiańsku w Królewskiej Bibliotece Habsburgów (teraz własność Rządu Austriackiego). Istnienie tych dwóch wersji zawdzięczamy kapłanom Nestoriańskim którzy, pod naporem nadciągających hord Dżyngis Chana, zmuszeni byli uciekać ze Wschodu na Zachód, unosząc ze sobą starożytne pisma i ikony. Starożytne teksty Aramejskie pochodzą z pierwszego wieku po Chrystusie, podczas gdy wersja Starosłowiańska jest dosłownym tłumaczeniem pierwowzoru. Dokładnie jak teksty te przewędrowały z Palestyny do wnętrza Azji i w ręce kapłanów Nestoriańskich, archeologia nie jest jeszcze w stanie dla nas zrekonstruować. Edycja zawierająca kompletny tekst z wszystkimi koniecznymi odnośnikami i przypisami objaśniającymi (archeologicznymi, historycznymi i egzegetycznymi) jest obecnie w przygotowaniu.* Część teraz opublikowana odnosi się do uzdrawiających działań Jezusa. Opublikowaliśmy tę część najpierw, przed resztą, ponieważ jest to ta część, której cierpiąca ludzkość najbardziej dziś potrzebuje. Nie mamy nic do dodania do tego tekstu. Mówi on sam za siebie. Czytelnik, który przestudiuje następne strony z koncentracją, poczuje wieczną żywotność i przemożne dowody tych głębokich prawd, które ludzkość potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek. “A prawda świadczyć będzie sama za siebie” Londyn 1937 EDMOND SZEKELY * Nota wydawcy: Praca ta została opublikowana pod nazwą Ewangelia Esseńczyków.

EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA
A wtedy wielu chorych i kalekich przyszło do Jezusa, pytając go: Jeśli wiesz wszystko,

1

powiedz nam, dlaczego cierpimy te bolesne plagi? Dlaczego nie jesteśmy jak inni ludzie? Mistrzu, uzdrów nas, byśmy również byli silni, i nie musieli dłużej znosić naszej niedoli. Wiemy, że masz moc leczyć wszelkie choroby. Uwolnij nas od Szatana i od wszystkich jego wielkich nieszczęść. Mistrzu, miej dla nas litość. A Jezus odpowiedział: Szczęśliwi jesteście wy, którzy zgłodniali jesteście prawdy, ponieważ zaspokoję was chlebem mądrości. Szczęśliwi jesteście wy, którzy pukacie, ponieważ otworzę wam drzwi życia. Szczęśliwi jesteście wy, którzy odrzucilibyście moc Szatana, ponieważ poprowadzę was do królestwa aniołów naszej Matki, gdzie moc Szatana nie może wkroczyć. A oni zapytali w zadziwieniu: Kto jest naszą Matką i którzy jej aniołami? I gdzie jest jej królestwo? Wasza Matka jest w was, a wy w niej. Ona was urodziła; ona daje wam Życie. To ona dała wam wasze ciała, i jej pewnego dnia oddacie je z powrotem. Szczęśliwi jesteście gdy poznajecie ją i jej królestwo; jeżeli przyjmiecie anioły waszej Matki, i jeżeli działać będziecie według jej praw. Mówię wam prawdziwie, ten kto to robi, nigdy nie zazna choroby. Ponieważ moc naszej Matki jest ponad wszystko. A niszczy ona Szatana i jego królestwo, i ma władzę nad całymi waszymi ciałami, i wszystkim co żyje. Krew która płynie w nas zrodzona jest z krwi naszej Ziemskiej Matki. Jej krew spada z chmur; tryska z łona ziemi; bulgocze w górskich strumieniach; płynie szeroko w rzekach na równinach; śpi w jeziorach; szaleje potężnie w burzliwych morzach. Powietrze, którym oddychamy zrodzone jest z oddechu naszej Ziemskiej Matki. Jej oddech jest lazurem w wysokościach niebios; świszczy na szczytach gór; szepcze w liściach lasu; faluje nad polami zboża; drzemie w głębokich dolinach; rozpala się do gorąca w pustyni. Twardość naszych kości zrodzona jest z kości naszej Ziemskiej Matki, ze skał i z kamieni. Stoją one nagie przed niebiosami na szczytach gór; są jak olbrzymy które leżą śpiąc na zboczach gór, jak idole postawione na pustyni, i ukryte są w głębiach ziemi. Delikatność naszego ciała zrodzona jest z ciała naszej Ziemskiej Matki; której ciało wzrasta żółte i czerwone w owocach drzew, i odżywia nas w bruzdach pól. Nasze wnętrzności zrodzone są z wnętrzności naszej Ziemskiej Matki, i ukryte są przed naszymi oczami, jak niewidoczne głębie ziemi. Światło naszych oczu, słyszenie naszych uszu, oba zrodzone są z kolorów i dźwięków naszej Ziemskiej Matki; które otaczają nas, jak fale morza rybę, jak wirujące powietrze ptaka. Mówię wam zupełną prawdę, człowiek jest Synem Ziemskiej Matki, i od niej otrzymał Syn Człowieczy całe swoje ciało, tak jak ciało nowonarodzonego dziecka zrodzone jest z łona jego matki. Prawdziwie mówię wam, jednym jesteście z Ziemską Matką; ona jest w was, a wy w niej. Z niej zostaliście zrodzeni, w niej żyjecie, i do niej znowu powrócicie. Trzymajcie się więc jej praw, gdyż nikt nie może żyć długo, ani być szczęśliwym, poza tym który czci swoją Ziemską Matkę i działa zgodnie z jej prawami. Ponieważ wasz oddech jest jej oddechem; wasza krew jej krwią, wasza kość jej kością; wasze ciało jej ciałem; wasze wnętrzności jej wnętrznościami; wasze oczy i uszy są jej oczami i jej uszami. Powiadam wam prawdziwie, jeżeli nie będziecie się trzymać choćby tylko jednego z wszystkich tych praw, jeżeli skrzywdzicie choćby tylko jednego z wszystkich członków waszego ciała, zatraceni zostaniecie całkowicie w waszej bolesnej chorobie, i będzie płakanie i zgrzytanie zębów. Powiadam wam, dopóki nie posłuchacie praw waszej Matki, nie uda wam się uciec śmierci. A ten, który trzyma się praw swojej Matki, z nim trzymać będzie również jego Matka. Uleczy go ona z wszystkich jego plag, i nigdy nie zachoruje. Ona daje mu długie życie i chroni go przed wszystkimi nieszczęściami; przed ogniem, przed wodą, przed ukąszeniem jadowitych węży. Ponieważ wasza Matka zrodziła was, utrzymuje w was życie. Ona dała wam swoje ciało, i nikt oprócz niej nie

2

ich wnętrzności. jak noc śmierci. nigdy ich ona nie opuści. którzy trzymają się praw życia i nie zbaczają na ścieżkę śmierci. albo służy on Ziemskiej Matce i jej aniołom. z sączącymi się strumieniami rozkładu. Beelzebub. Prawdziwie powiadam wam. roztapiają się w środku i łamią na kawałki. i nauczał on zupełnie inaczej niż kapłani i pisarze. i moc. jak oddech nieczystych zwierząt. i wspaniałe pałace. aż ciemna noc otacza je. Szczęśliwy jest ten. gnije i rozkłada się. A jego krew staje się tłusta i śmierdząca złem. Z tego względu odebrane mu zostają wszystkie dary Ziemskiej Matki: oddech. Gdyż w nich siły życia rosną w siłę. i jeśli trzymać się będzie praw swojej Ziemskiej Matki i uwolni się z objęć Szatana. opierając się jego ponętom. Będziemy słuchać twych słów. A inni odpowiedzieli: My wszyscy przestrzegamy praw Mojżesza. obiecuje sławę i chwałę. jako zapłatę porywa Synom Człowieczym wszystkie te rzeczy. Ponieważ nie trzymał się praw swojej Matki. nikt nie może być szczęśliwy. jak lwica swoje małe. Gdyż albo służy on Beelzebubowi i jego diabłom. panem każdej plagi. Ponieważ wasza Matka kocha was. A Jezus usiadł między nimi i powiedział: Powiadam wam prawdziwie. Gdyż żaden człowiek nie może służyć dwóm mistrzom.może was uleczyć. albo sługą jest życia. i ubierając przyjemne okrycie. Prawdziwie powiadam wam. naszego prawodawcy. burzliwe życie i lenistwo i próżniacze dni. A jego ciało rośnie tłuste i wodniste. ich kość. Zabiera on im ich oddech. i ubiory złotem i srebrem obszyte i mnóstwo sług. kto przestrzega praw. krew. leży w oczekiwaniu w ciele wszystkich Synów Człowieczych. gdyż prawem jest życie. Usiedli dookoła Jezusa i spytali go: Mistrzu. jak kamień padający na skałę. oczy i uszy. wszystko to. obżarstwo i pijaństwo. I oddech Syna Człowieczego staje się krótki i zduszony. A wszyscy dookoła niego słuchali jego słów z zadziwieniem. i powróci znów do swojej Ziemskiej Matki. a zastępy obrzydliwych robaków mają tam siedlisko. i nie wykona jego rozkazów. co to są za prawa życia? Spocznij z nami chwilę dłużej i ucz nas. wtedy Ziemska Matka przyjmuje z powrotem swego błądzącego Syna z miłością i wysyła mu swoje anioły aby mogły mu służyć. A jak bardziej was pokocha. Ponieważ mówię wam. bardzo wielka jest jej miłość. w którym Synowie Człowieczy zostali już niewolnikami wszystkich tych marności i obrzydliwości. głębsza niż najgłębsze morza. książę wszystkich diabłów. A Jezus odpowiedział: Nie szukajcie prawa w waszych księgach. źródło każdego zła. aby mogły służyć mu z całą ich mocą i uwolnić całkowicie Syna Człowieczego z mocy Szatana. ich ciało. wnętrzności. które Ziemska Matka dała im tak szczodrze. świerzbiące i pokryte wrzodami będącymi obrzydliwstwem. a na końcu również życie którym Ziemska Matka ukoronowała jego ciało. a jego uszy zatykają się. tak Ziemska Matka chroni Syna Człowieczego przed wszystkimi niebezpieczeństwami i wszystkim złem. większa niż największe góry. Albo sługą jest śmierci. jak woda bagien. w tej samej godzinie znajdą się tam anioły Matki. i uciekają oni plagom śmierci. gdyż jego słowo było z mocą. zła i niebezpieczeństwa niezliczone leżą w oczekiwaniu na Syna Człowieczego. A nęci on każdego tym do czego ich serce najbardziej się przychyla. A jego kości stają się twarde i węźlaste. A tych którzy kochają swoją Matkę. Ale jeżeli błądzący Syn Człowieczy pożałuje swych grzechów i odwróci się od nich. Bogactwa obiecuje. przyjemność i pożądanie kobiet. 3 . A na samym końcu błądzący Syn Człowieczy traci życie. I chociaż słońce już zachodziło. Jak kwoka chroni swoje pisklęta. gdy Syn Człowieczy oprze się Szatanowi który w nim mieszka. abyśmy zostali uzdrowieni i stali się prawi. pełen bólu i śmierdzący złem. jak matka nowonarodzone dziecko. On jest śmiercią. A w dniu. jeżeli znów do niej wrócicie? Prawdziwie powiadam wam. tak jak zostały zapisane w świętych księgach. A jego wnętrzności wypełniają się obrzydliwym brudem. szczęśliwi są ci. A jego oczy zachodzą mgłą. poza tym. ich oczy i ich uszy. ich krew. nawet kiedy odwrócicie się od niej. ciało. i dodawał grzech do grzechu. nie odchodzili oni do swych domów. jak cisza grobu. kusi i nęci Synów Człowieczych. kość. kto kocha swoją Matkę i leży cicho w jej łonie. krzepnie i czernieje.

wodzie. wykorzystując moc żyjącego Boga do swego leczenia. Powiedz nam te prawa o których mówisz. a wasze uszy zatkane są głuchotą. Żyjący Bóg zobaczy to i wielka będzie wasza nagroda. Dlaczego więc nie słuchacie słów Boga które zapisane są w jego dziełach? I dlaczego studiujecie martwe księgi które są dziełem ludzi? Jak możemy czytać prawa Boga gdzie indziej niż w księgach? Gdzie są one zapisane? Odczytaj je nam stamtąd gdzie je widzisz. Gdyż mówię wam prawdziwie. ale szukajcie go głównie w was samych. Oczyśćcie więc świątynię. wszystkie żyjące rzeczy bliższe są Bogu niż księga. waszej krwi. Idźcie sami i pośćcie w samotności. Bóg tak uczynił życie i wszystkie żyjące rzeczy. i nie pokazujcie swego postu nikomu. waszych uszach i każdej najmniejszej cząstce waszych ciał. Zdejmijcie swoje buty i ubranie i pozwólcie aniołowi powietrza objąć całe wasze ciało. żeby anioł powietrza mógł zostać wprowadzony do waszego wnętrza. Są obecne w powietrzu. Wszystkie one mówią do was. abyście mogli zrozumieć język i wolę żyjącego Boga. ani w pożądaniu. Gdyż mówię wam prawdziwie. Jezus powiedział: Nie rozumiecie słów życia. pochodzących od Szatana. Mówię wam prawdziwie. ani też w nienawiści do waszych wrogów. ale w waszym sercu i w waszym duchu. gdyż nie znamy nic innego poza księgami które odziedziczyliśmy po naszych ojcach. I wszystkie te rzeczy nosicie w sobie. Gdyż mówię wam prawdziwie . znajdzie. Powiadam wam prawdziwie. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. aby Pan świątyni mógł osiedlić się tam i zająć godne siebie miejsce. Powiadam wam prawdziwie. I pod cieniem niebios Boga wyswobódźcie się od pokus waszego ciała i waszej duszy. anioł powietrza odrzuci z waszego ciała cały brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. Prawo jest żyjącym słowem żyjącego Boga do żyjących proroków dla żyjących ludzi. ani w pogoni za bogactwem. w ptakach w niebiosach.że Szatan i jego plagi mogą być odrzucone tylko poprzez post i modlitwę. waszych kościach. Jeżeli chcecie aby słowo żyjącego Boga i jego moc mogły w was wniknąć. w promieniach słońca. nigdy nie uwolnicie się z mocy Szatana i wszystkich chorób które pochodzą od Szatana. A pośćcie dopóki Belzebub i wszystkie jego zło odejdą od was. Ale wy zamykacie wasze oczy tak że nie możecie zobaczyć i zamykacie wasze uszy tak że nie możecie usłyszeć. gdyż ten kto szuka. a wszystkie anioły naszej Ziemskiej Matki przyjdą i będą wam służyć. w rybach morza. waszych wnętrznościach. w roślinach. Są one w waszym oddechu. ponieważ wszelkiego rodzaju zło i wszelkiego rodzaju obrzydliwstwo mają swoje siedlisko w waszym ciele i waszej duszy. w górze. w głębokościach i na wysokościach. waszym ciele.podczas gdy księga jest martwa. święty jest anioł powietrza 4 . W czasie gdy pościcie. unikajcie Synów Człowieczych a szukajcie aniołów naszej Ziemskiej Matki. Znajdujecie je w trawie. Bóg i jego prawa nie są tym co robicie. jeżeli nie będziecie pościć. ale poprzez żyjący świat. Ciemność zaciemnia wasze oczy. I tak wszelkie śmierdzące złem i nieczyste rzeczy uniosą się z was. gdyż to ciało jest świątynią ducha. ale życie i wszystkie jego zastępy są dziełem naszego Boga. Bóg nie zapisał praw na stronicach ksiąg. Szukajcie świeżego powietrza lasu i pól. aby mogły one przez zawsze żywe słowo uczyć praw prawdziwego Boga człowiekowi. Mojżesz nie otrzymał swoich praw od Boga na piśmie. jak dym ognia unosi się do góry i ginie w morzu powietrza. Gdyż wszystkie te rzeczy są daleko od prawdziwego Boga i od jego aniołów. nie zanieczyszczajcie swego ciała ani swej duszy. Odnówcie siebie i pośćcie. ziemi. w drzewie. Gdyż mówię wam prawdziwie. We wszystkim co jest życiem zapisane jest to prawo. Gdyż mówię wam prawdziwie. Pośćcie i módlcie się żarliwie. a duch jest świątynią Boga. Ale wszystkie te rzeczy pochodzą z królestwa ciemności i od pana wszystkiego zła. ani też w burzliwym życiu. Nie są one w obżarstwie i pijaństwie. tak więc słowo i moc Boga nie wnika w was. która jest bez życia. w rzece. i tam pośród nich znajdziecie anioła powietrza. ponieważ jesteście w śmierci. że księga jest dziełem człowieka. tak aby słysząc je moglibyśmy zostać uzdrowieni i prawi. waszych oczach.

aby anioły powietrza i wody mogły wiecznie zamieszkiwać w was i służyć wam zawsze. jeżeli nie został przepuszczony przez anioła wody. pozwólcie aby anioł wody ochrzcił was również wewnątrz. opróżnijcie jej wnętrze i wypełnijcie ją wodą z rzeki ogrzaną przez słońce. A ten kto oczyszcza siebie na zewnątrz. aby mogła unieść ze sobą z waszego wnętrza wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy Szatana. Potem pozwólcie wodzie wypłynąć z waszego ciała. Szukajcie zatem długiej płożącej się tykwy. Mówię wam prawdziwie. chrzest wodą uwalnia was z tego wszystkiego. że uwolnił was z waszych grzechów. szukajcie anioła wody. Zdejmijcie wasze buty i ubranie i pozwólcie aniołowi wody objąć całe wasze ciało. A anioł słonecznego blasku odrzuci z waszego ciała wszelkie śmierdzące złem i brudne rzeczy które zanieczyszczały je na zewnątrz i wewnątrz. że wystarczy aby anioł wody objął was tylko zewnętrznie. Rzućcie się cali w jego obejmujące ramiona. Więc mówię wam prawdziwie. anioł wody odrzuci z waszego ciała wszelki brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. ale wewnątrz pozostaje nieczysty. Żaden człowiek nie może stanąć przed twarzą Boga. a prawdę od naszego Niebiańskiego Ojca. niepokojąc was wszelkiego rodzaju bólami. Zaprawdę. Ponawiajcie wasz chrzest wodą każdego dnia postu. święty jest anioł wody który oczyszcza wszystko to co nieczyste i czyni śmierdzące złem rzeczy słodkim zapachem. gdyż wasze ciało wdycha powietrze Ziemskiej Matki. Zdejmijcie wasze buty i ubranie. do dnia gdy zobaczycie że woda wypływająca z was jest tak czysta jak piana rzeki. Żaden człowiek nie może stanąć przed obliczem Boga. A jeśli po tym pozostaną w was jeszcze jakieś wasze przeszłe grzechy i nieczystości. Potem spoczywajcie klęcząc na ziemi przed aniołem wody. a wasz duch kąpie się w rzece życia wiecznego. i abyście wewnętrznie również stali się tak czyści jak piana wodna skrząca się w słońcu. i tak często jak poruszacie powietrze swoim oddechem. święty jest anioł słonecznego blasku który oczyszcza wszelkie 5 . I wszystkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy odpłyną z was. a wasza dusza wdycha prawdę Niebiańskiego ojca. tak abyście mogli stać się wolni od wszelkich przeszłych grzechów. Nie myślcie. Powieście ją na gałęzi drzewa i uklęknijcie na ziemi przed aniołem wody. Zaprawdę. gdyż wasze ciało kąpie się w wodzie ziemskiego życia. Powiadam wam prawdziwie. wszystko musi zostać zrodzone od nowa przez powietrze i przez prawdę. które na zewnątrz są ładnie pomalowane. wszyscy muszą zrodzić się ponownie z wody i z prawdy. aby anioł słońca mógł wniknąć do waszego wnętrza. poruszajcie również wodę swoim ciałem. i pozwólcie aby koniec łodygi płożącej tykwy wszedł w waszą tylnią część. A ten święty chrzest przez anioła wody jest: Ponownymi narodzinami w nowe życie. Powiadam wam prawdziwie. mającej łodygę długości człowieka. Nie grzeszcie więcej zatem. i pozwólcie aniołowi słońca objąć całe wasze ciało. szukajcie anioła słonecznego blasku. i prosząc anioła wody aby oczyścił wasze ciało z wszelkiej nieczystości i choroby. tak aby woda mogła płynąć przez wszystkie wasze wnętrzności. Po aniele powietrza. tak jak brudy bielizny pranej w strumieniu odpływają i giną w nurcie rzeki. ale wewnątrz pełne są wszelkiego rodzaju strasznych nieczystości i obrzydliwości. A zobaczycie waszymi oczami i poczujecie waszym nosem wszystkie obrzydlistwa i nieczystości które brudziły świątynię waszego ciała. wszystkie grzechy które zasiedlały wasze ciało. a wasze uszy słyszały. tak jak ciemność nocy blednie przed światłością wschodzącego słońca. Mówię wam prawdziwie. którego anioł powietrza nie przepuści. jest podobny do grobów.który oczyszcza wszystko to co jest nieczyste i zmienia wszelkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. po waszym chrzcie. Gdyż mówię wam prawdziwie. nieczystość wewnątrz jest o wiele większa niż nieczystość na zewnątrz. i modląc się do żywego Boga aby przebaczył wam wszystkie wasze przeszłe grzechy. Gdyż otrzymujecie swą krew od naszej Ziemskiej Matki. A wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy uniosą się z was. Wtedy zaprowadźcie swe ciało do płynącej rzeki i tam w ramionach anioła wody złóżcie dzięki żyjącemu Bogu. Gdyż wasze oczy będą odtąd widziały.

Nikt nie może stanąć przed obliczem Boga. tak uciekną z waszych ciał wszelkie diabły zła. i czcijcie waszego Niebiańskiego Ojca aby wieczne życie waszym było w niebiosach. i aby mógł on zawsze pójść od jednego do innego. aby wasze dni były długie na tej ziemi. tak że wasza dusza również może stać się jednym z duszą waszego Niebiańskiego Ojca. nikt nie może dosięgnąć Niebiańskiego Ojca jak tylko przez Ziemską Matkę. przy swoim boku. gdyż nasze ciało pławi się w słonecznym blasku Ziemskiej Matki. wszystkie grzechy i nieczystości uciekną w pośpiechu z tego ciała. jeden drzwiami. Są one nierozłącznymi dziećmi Ziemskiej Matki.nieczystości i zmienia wszystkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. A Syn Człowieczy droższy jest w oczach swego Niebiańskiego Ojca i swej Ziemskiej Matki niż są dzieci w oczach swoich ojców przez nasienie i krew i swoich matek przez ciało. niż wszystkie dziedzictwa waszych ojców przez nasienie i przez krew. Gdyż Niebiański Ojciec jest sto razy wspanialszy niż wszyscy ojcowie przez nasienie i przez krew. A kiedy ojciec widzi że jego syn rozumie jego nauki i dobrze wykonuje swoją pracę. I wszystkie te rzeczy zobaczycie swoimi oczami i poczujecie waszymi nosami i będziecie mogli dotknąć waszymi dłońmi. położyła go do snu i ukochała go. podobnie. szczęśliwy jest ten syn. drugi oknem. I teraz wszystkie anioły Ziemskiej Matki wam służą. i jak może. daje mu on wszystkie swoje posiadłości. a więc nie rozdzielajcie tych. moce diabłów. wszystko musi zrodzić się na nowo ze słońca i prawdy. Prawdziwie. krwią i ciałem Ziemskiej Matki. A wasz oddech. wiecznotrwałe królestwo ziemskiego życia. Anioły powietrza i wody i słonecznego blasku są braćmi. wszystkie grzechy przeszłości i wszelkie brudy i choroby które zanieczyszczały świątynię waszych ciał. a wasza dusza pławi się w słonecznym blasku prawdy Niebiańskiego Ojca. Jak złodzieje uciekają z opuszczonego domu na przyjście pana domu. które jest w objęciach tych trzech aniołów. wasza krew. wypielęgnowała go. Tak jak żadne nowonarodzone dziecko nie może zrozumieć nauk swego ojca dopóki jego matka nie nakarmiła go. jego ojciec zabiera go do pracy na polu. i dziecko wraca do matki tylko gdy przychodzi pora obiadu i kolacji. A teraz jego ojciec uczy go. a wspanialsza jest Ziemska Matka niż wszystkie matki poprzez ciało. Gdyż mówię wam prawdziwie. których ziemia i niebo uczyniły jednym. wykąpała go. i musi ono słuchać swojej matki. zanieczyszczone wody przez wasze usta i waszą skórę. Święte. gdyż powiedziano wam: ‘Czcij swego ojca i matkę swoją aby twe dni były długie na tej ziemi’. a trzeci dachem. Gdyż prawdziwie. i pozwólcie im zamieszkiwać z wami przez cały wasz post. Powiadam wam prawdziwie. Zostały dane Synowi Człowieczemu aby mogły mu służyć. wasze ciało stają się jednym z oddechem. jego miejsce jest u jego matki. który akceptuje rady swojej matki i stosuje się do nich. przez wasz tył i genitalia. światło waszych oczu tak czyste i jasne jak jasność słońca błyszczącego na niebieskim niebie. A gdy wszystkie grzechy i nieczystości uciekły z waszego ciała. Gdy anioły Ziemskiej Matki wnikną w wasze ciało. wasze ciało tak czyste jak ciało owoców czerwieniejących wśród liści drzew. Dopóki dziecko jest jeszcze małe. aby mógł wyćwiczyć się w pracach swego ojca. kogo anioł słonecznego blasku nie przepuści. w taki sposób że panowie świątyni znowu ją odzyskają. wasza krew stanie się tak czysta jak krew naszej Ziemskiej Matki i jak rzeczna piana błyszcząca w słonecznym blasku. Synowie Człowieczy: Czcijcie waszą Ziemską Matkę i trzymajcie się jej praw. każdy tamtędy gdzie się znajdował. są ich objęcia. i aby jego syn mógł kontynuować pracę swojego ojca. i waszych matek poprzez ciało. A sto razy szczęśliwszy jest ten syn. wtedy wszystkie złe smrody uciekną w popłochu waszym oddechem i waszą skórą. Niech ci trzej bracia aniołowie obejmują was każdego dnia. I więcej warte jest dziedzictwo waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. A wasz oddech stanie się tak czysty jak oddech pachnących kwiatów. tak aby mogły one należeć do jego ukochanego syna. Kiedy dziecko podrośnie. Ale mówię wam. który akceptuje i stosuje się do rad swego ojca. A waszymi prawdziwymi braćmi są wszyscy ci którzy wykonują wolę waszego 6 .

ale nie mam miłości. lecz rozkoszuje sprawiedliwością. abym sprawił żeby światło życia błyszczało przed waszymi 7 . miłość jest dobra. a wszyscy oni dodawać będą otuchy jeden drugiemu. A tak kochajcie Ziemską Matkę. miłość wszystko znosi. Nie ma jeszcze nikogo spośród was kto mógłby zrozumieć wszystko to co mówię. nie czyni złego. nie raduje się w niesprawiedliwości. ale nie mam miłości. a wasza Ziemska Matka da wam swoje święte ciało. i przyjdzie królestwo Boga. wszyscy ludzie mogą zrozumieć. i znam wszystkie tajemnice. A teraz pozostają te trzy: wiara i nadzieja i miłość. ani samolubna. Ten kto tłumaczy wam księgi mówi do was martwym językiem martwych ludzi. miłość we wszystkim pokłada nadzieję. to co częściowe zostanie odrzucone. przez świętą duszę naszego Niebiańskiego Ojca. jak kochają ich wasz Niebiański Ojciec i wasza Ziemska Matka. Gdyż miłość Niebiańskiego Ojca daje wszystkim wieczne życie w królestwie Boga. Chociaż przepowiadam to co ma nadejść. Teraz wiemy w części. chorób i cierpień. Mówię wam prawdziwie. i dałem cały mój ogień który otrzymałem od mojego Ojca. nie jest grubiańska. jak on kocha waszą duszę. zatem. i będzie na ziemi miłość i radość. nie wypatruje nieuczciwości. a na końcu wszyscy wpadną w studnię śmierci. rozumiał jak dziecko. Ojciec wysyła mnie do was. A tak kochajcie Niebiańskiego Ojca. Miłość jest silniejsza niż śmierć. ale największą z tych jest miłość. myślał jak dziecko. ale kiedy nadejdzie pełnia doskonałości. Gdyż Miłość jest wieczna. nie zna dumy. w żaden sposób nie zyskałem. Stańcie się zatem doskonali. Gdyż od dni Kaina i Abla. A wtedy Synowie Człowieczy jako prawdziwi bracia dadzą miłość jeden drugiemu. A wtedy zniknie z ziemi całe zło i cały smutek. ale gdy staje się mężczyzną. nie ma prawdziwego braterstwa przez krew. Jego. GDYŻ WASZ NIEBIAŃSKI OJCIEC JEST MIŁOŚCIĄ. kochajcie swoich prawdziwych braci w woli Boga tysiąc razy bardziej niż waszych braci przez krew. Gdyż mamy prawdę po części i błąd po części. nie będziemy wiedzieć częściowo.. zamilkną. GDYŻ WASZA ZIEMSKA MATKA JEST MIŁOŚCIĄ. GDYŻ SYN CZŁOWIECZY JEST MIŁOŚCIĄ. i choć wiarę silną mam jak burza która unosi góry z ich siedlisk. Miłość zwycięża wszystko. a nie wasi bracia przez krew. Nikt nie widzi światła życia. ale nie mam miłości. A wtedy Ziemia będzie jak niebiosa. gdyż wszyscy ludzie są schorowani i wszyscy są w śmierci. Gdyż Synowie Człowieczy żyją w Niebiańskim Ojcu i w Ziemskiej Matce. A teraz mówię do was w żywym języku żyjącego Boga. powolna jest do gniewu. i całą mądrość. Zatem. jak doskonałe są dusza waszego Niebiańskiego Ojca i ciało waszej Ziemskiej Matki. królestwo Boga. To przez miłość Niebiański Ojciec i Ziemska Matka i Syn Człowieczy stają się jednością. że wasi prawdziwi bracia w woli Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki kochać was będą tysiąc razy więcej niż wasi bracia przez krew. jestem niczym. a Niebiański Ojciec i Ziemska Matka żyją w nich. I choć oddałem wszystkie moje dobra aby nakarmić biednych. a jego ciało z ciała Ziemskiej Matki. poprzez swoje schorowane i śmiertelne ciało. Gdy człowiek był dzieckiem. rozwieje się. ale co do języków. nigdy się nie wyczerpuje. mówię wam. miłość którą otrzymali od swojego Niebiańskiego Ojca i od swojej Ziemskiej Matki. gdy bracia przez krew przekroczyli wolę Boga.Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. ale tak jak nas poucza. Chociaż mówię językami ludzi i aniołów. Ślepy człowiek prowadzi ślepego na ciemnej ścieżce grzechów. A wtedy wasz Niebiański Ojciec da wam swoją świętą duszę. jestem dźwięczącym mosiądzem lub brzęczącym cymbałem. A wtedy z królestwem Boga przyjdzie koniec czasów. Miłość nie jest zazdrosna. odkłada na bok dziecięce sprawy. jak ona kocha wasze ciało. A wtedy Synowie Człowieczy podzielą swoje boskie dziedzictwo. ale gdy staniemy przed obliczem Boga. mówił jak dziecko. Miłość jest cierpliwa. miłość wierzy we wszystko. Gdyż dusza Syna Człowieczego stworzona została z duszy Niebiańskiego Ojca. a co do wiedzy. A tak kochajcie swoich prawdziwych braci. A bracia czynią braciom jak czynią obcy. Gdyż teraz widzimy przez szkło i przez niejasne opowieści.

Ale w końcu jeden. trochę odważniejszy powiedział: Jak dobrze być tutaj. a on stał wśród nich w blasku pełnego księżyca. jeden po drugim. i miłość. mówiąc: Nie idę do domu. nawet kiedy księżyc chował się w chmurach. powiedzieli: My też zostaniemy z wami. Ale nikt nie odchodził. I żaden człowiek nie poruszył się. gdyż czas stanął w miejscu. A przez długą chwilę jeszcze zgromadzeni siedzieli cicho a potem budzili się w ciszy. to słońce jest jak płomyk świeczki przed słońcem prawdy Niebiańskiego Ojca. kwiaty radości.oczami. wszyscy czuli że było to słońce nadchodzącego królestwa Boga. I tak odszedł. jak gdyby słuchali jakiejś cudownej muzyki. A wszyscy czuli. najpierw. i pełny blask Niebiańskiego Ojca mógłby was oślepić. i nadzieję. gdyż byli niemal wszyscy biedni. kalecy. A wielu nieczystych i chorych zastosowało się do słów Jezusa i podążyło do brzegów szemrzących strumieni. jako że słowa tego który odszedł ciągle brzmiały w ich uszach. kto mu wierzy nigdy nie będzie oszukany. gdyż zasiał nadzieję w naszych sercach. pościli i oddali swe ciała aniołom 8 . bezdomni. i dla którego wszystkie rzeczy są możliwe. Gdyż wasze oczy przywykłe są do ciemności. ani nie zobaczy śmierci. że kroczycie jego ścieżkami. A kiedy jasne promienie słońca pojawiły się nad widnokręgiem. nie chciejcie waszej nagrody. I z radosnymi obliczami poszli przed siebie spotkać anioły Boga. Mówię wam prawdziwie. który jest panem wszystkiego. wierzycie w tego kto mnie wysłał. tak abyście mogli narodzić się ponownie i więcej nie grzeszyć. Ale wszyscy inni pozostali siedząc. który jest tysiące razy jaśniejszy niż jasność tysięcy słońc. wszystkie te rzeczy są możliwe dla Boga. gdzie wszystko jest ciemne i pozbawione radości. zdolni będziecie znieść blask naszego Niebiańskiego Ojca. jakby z długiego snu. Miejcie również nadzieję w miłości waszego Niebiańskiego Ojca. A wtedy wszystkie anioły przyjdą przed wasze oblicze i będą wam służyć. Jeżeli możecie patrzeć w jasność słońca w południe nie mrużąc oczu. nie możecie jeszcze zrozumieć tego co mówię wam o Niebiańskim Ojcu który wysłał mnie do was. Miejcie tylko wiarę zatem. Idźcie. że urodzili się na nowo. Światło oświetla siebie i ciemność. Zatem. A Szatan z wszystkimi grzechami. Gdyż każdy człowiek czuł. A inni: Żeby tak on mógł być z nami zawsze. jak oddech wiatru kołysze zieleń drzew. Wtedy Jezus wyciągnął do nich swoje ręce i powiedział: Pokój niech będzie z wami. że słowa tego który odszedł złączyły zgromadzonych niewidzialnymi nićmi. Wtedy Jezus wstał. A wtedy księżyc w pełni pojawił się pomiędzy poszarpanymi chmurami i opromieniał Jezusa swoją jasnością. gdyż każdy człowiek czuł moc jego słów. chromi. Prawdziwie jest on wysłańcem Boga. gdyż ten. Kochajcie jeden drugiego. którzy byli utrzymywani z litości tylko w domach. Zdjęli oni swoje buty i swoje ubiory. I żaden człowiek nie chciał pójść do domu. chorobami i nieczystościami ucieknie z waszego ciała. Wciąż mam wam wiele rzeczy do powiedzenia. gdy nie możecie znieść nawet blasku płomiennego słońca? Wierzcie mi. gdzie znajdowali schronienie na kilka dni. Widzieli przed sobą błyszczący świat. ani nie słychać było żadnego głosu. i tak jego anioły rozpoznają. wasza wiara powstrzyma was i nigdy nie zobaczycie choroby. jak gdyby unosił się w powietrzu. ślepi. ochrzcie się. A gdy jej anioły oczyszczą i odnowią wasze ciała i wzmocnią wasze oczy. A iskry leciały w górę z jego włosów. żebracy. ale ciemność zna tylko siebie i nie zna światła. unikajcie waszych grzechów. Ale jak możecie spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. Przestrzegajcie zatem. którzy mieli i dom i rodzinę. ale nie możecie jeszcze ich unieść. okażcie swoją skruchę. Gdyż co jest niemożliwe dla ludzi. Nawet niektórzy. I siedzieli tak. pogardzani w swej nędzy. Inny: Żeby tak ta noc trwała wiecznie. Jeśli wierzycie w moje słowa. I nikt nie wiedział jak dużo czasu minęło. możecie wtedy spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. tylko praw waszej Ziemskiej Matki. Dlaczego mielibyśmy iść do domu gdzie nikt nas nie kocha? A mówili w ten sposób. Jeśli wierzycie w anioły Ziemskiej Matki i przestrzegacie jej praw. o których wam powiedziałem. A w sercach wszystkich zakwitły cudowne kwiaty cudownego piękna. gdyż Bóg jest miłością.

po tym jak anioł wody wyrzucił je z wnętrzności Synów Człowieczych. A syn zawsze obiecywał mu wszystko jeśli zapłaciłby jego stare długi. A ich serca wypełniły się nadzieją i radością gdy usłyszeli jego pozdrowienie: Pokój niech będzie z wami. rzeczywiście ciebie potrzebujemy. Wtedy Jezus powiedział do nich: Przychodzę. wody i słonecznego blasku. Wtedy pożyczkodawcy. z których wypłynęły nieczystości o złym zapachu. i jak górski wodospad wytrysnęło z ich ciał mnóstwo twardych i miękkich obrzydliwości. Zlituj się nade mną. który na próżno zaklinał go. które nie miały końca.‘Do dnia gdy przez pracę twoich rąk odpłacisz mi wszystkie twoje długi. A przez więcej niż siedem lat syn kontynuował swoje burzliwe życie. a śmierdzące złem i nieczyste wymioty wypłynęły z ich wnętrza. aby mógł być z nimi. przybądź i uwolnij nas od naszych bólów. Od rana do nocy potem swego oblicza zraszał pola. gdyż bolą mnie wszystkie moje członki. jak oddech diabłów. A diabły opuściły ich wnętrzności w postaci mnóstwa robaków które wiły się w szlamie własnych wewnętrznych nieczystości. A wtedy ustało obżarstwo i opilstwo i codzienne wybryki. A kiedy ochrzcili się. A gdy dwóch z nich odeszło w jego poszukiwaniu. A wiły się w bezsilnej wściekłości. a tak twardy niemal jak piasek rzek. a gdy minie siedem lat. ponieważ mnie potrzebujecie. A byli tacy którymi miotały wielkie bóle. jego ojciec stracił cierpliwość i nie płacił więcej pożyczkodawcom długów swego syna. aby zaprzestał swych rozrzutności. A wielu wydawało śmierdzące pierdnięcia ze swych wnętrzności. w swoim gniewie wzięli syna jako niewolnika. Wszystkie te nieczystości wypływały ich ustami. które nie odchodziły od nich. A po trzech dniach tak bardzo wycierpiał od gorąca i wyczerpania że powiedział do swego pana: ‘Nie mogę więcej pracować. a wypłynęły z nich wszelkie obrzydliwości i nieczystości ich przeszłych grzechów. anioł wody wniknął w ich ciała. A oddech niektórych stał się tak śmierdzący jak ten. A wszyscy drżeli w przerażeniu gdy patrzyli na wszystkie te obrzydliwości Szatana. gdyż wszystkie me 9 . A pożyczkodawcy zawsze pożyczali mu. A na marne pouczał swego syna spokojnymi słowami. którzy zostali zwiedzeni. U niektórych nosem. zdecydowali się wysłać kilku z nich do Jezusa. ten u innych był niemal czerwony albo czarny. Jak długo będziesz mnie dręczył?’ .powietrza. I złożyli podziękowania Bogu który wysłał swoje anioły dla ich wybawienia. gdyż nic nie przychodziło im do głowy. A na członkach wielu wyszły gorące pęcherze. grzechy i nieczystości. a mocz popłynął obficie z ich ciała. Ale. w końcu. powiedział. a nie wiedząc co powinni zrobić. który przez wiele lat jadł i pił. i aby szedł na jego pola aby nadzorować pracę jego sług. A Jezus przemówił do nich w przypowieściach: Jesteście jak syn marnotrawny. na całej skórze. że nikt nie mógł go znieść. u innych oczyma i uszami. który wydobywa się wprost z wnętrzności. gdyż ogromnie pragnęli. a dni jego przemijały burzliwie i rozwięźle z jego przyjaciółmi. ‘nie będzie końca grzechom mego syna’. A każdego tygodnia bez wiedzy swego ojca zaciągał nowe długi i trwonił wszystko w kilka dni. A wielu miało wstrętny i obrzydliwy pot wychodzący na całym ciele. i tak wielki stał się smród. A jeden wykrzyknął: Mistrzu. a u wielu ich mocz był cały jakby zaschnięty i stał się gęsty jak miód pszczeli. aby mógł przez codzienny trud odpłacić im pieniądze które pożyczył. będziesz wolny. A anioły Ziemskiej Matki objęły ich. uciekające przed nimi w popłochu. A ich smród stał się tak wielki. deptane pod stopami anioła słonecznego blasku. biorąc w posiadanie ich ciała tak wewnątrz jak i na zewnątrz. ponieważ ojciec jego posiadał wielkie bogactwa i zawsze cierpliwie płacił długi swego syna. A wiele było pytań które pragnęli mu zadać. a wszystkie jego członki bolały nieprzyzwyczajone do pracy.’ A zrozpaczony syn odpowiedział płacząc: ‘Ale nie zniosę nawet siedmiu dni. zobaczyli samego Jezusa zbliżającego się wzdłuż brzegu rzeki. A ziemia po której płynęły ich wody była zatruta. ale ku ich zdumieniu nie potrafili zacząć. A potem zstąpiła na nie moc anioła słonecznego blasku i zginęły tam wijąc się rozpaczliwie. A żył na suchym chlebie i nie miał nic prócz swych łez czym mógłby go namoczyć. gdyż ten nigdy nie słuchał pouczeń swego ojca. że nikt nie mógł tam pozostać. ‘Jeżeli ciągle będę płacił’. a niektórzy mieli ślinotok. I wszyscy z nich zobaczyli wszelkie zło. od których wybawiły ich anioły. ale następnego dnia zaczynał od nowa.

Ojcze. Torba srebrników otrzymana od ojca jest wyzwalającą mocą aniołów. gdy siódmy dzień przyszedł – dzień Szabasu. czy widzisz że łatwo jest. Ojcem jest Bóg.’ . wszystkich grzechów i wszystkich chorób.’ I ubrał go w jego najlepszy strój i cały dzień radowali się. lepiej jest aby Synowie Człowieczy przestrzegali praw swego Niebiańskiego Ojca. powiedzał mu: . i nigdy odtąd nie będę zaciągał długów. jeżeli mogłeś przez siedem lat spędzać dnie i noce w rozwiązłości. kontynuuj powiększanie jej. gdyż dzisiaj wielka radość jest mi dana. gdyż wiem. Synem marnotrawnym wy jesteście. ponieważ jesteś jego synem. odtąd będę twym kochającym i posłusznym synem.‘Ojcze. Nie przebaczę ci dopóki nie odpłacisz mi wszystkich twoich długów do ostatniej drahmy.’ Wtedy łzy napłynęły do oczu jego ojca.‘Radujmy się. A kiedy jego syn powrócił. Gdyż z każdym innym musiałbyś pracować ciężko przez siedem lat. Niech wszystko to będzie twoją spuścizną. nawet przez siedem dni. pana śmierci.‘Mój ojcze. Sługami ojca są anioły. że ich spłata jest ciężka. Mówię wam prawdziwie. A nigdy nie zmuszał ich do ciężkiej pracy. że nikt inny oprócz twojego ojca nie daruje ci twoich długów. abyście lepiej mogli zrozumieć słowo Boga. Złym kredytodawcą jest Szatan. A lata mijały.‘Do roboty. opilstwa i hulaszczego życia są grzechami przeszłości. Spłatą długów jest odrzucenie z was diabłów i chorób. gdyż błogosławieństwo jego ojca było nad jego pracą.’ I poszedł na pole swego ojca i nadzorował każdego dnia pracę sług swego ojca.‘Na ten jeden raz zezwolone było tobie spłacić twe siedmioletnie długi przez siedem dni zamiast siedmiu lat. wielkie i liczne są wasze grzechy. powiedział mu: .’ A gdy syn otrzymał spuściznę po swym ojcu.‘Mój synu. rzeczywiście trudno jest je spłacać. gdyż łagodny był dla wszystkich swych sług i całego swojego bydła. Daję ci wszystkie moje bydło. aniżeli miałby stać się dłużnikiem złego kredytobiorcy i trudził się i pocił w niewoli oddając wszystkie swoje długi. powrócił rozpaczając na pola. niż aby zostali dłużnikami Szatana. A Bóg błogosławił go długim życiem. Wtedy Jezus odwrócił się do chorych i powiedział: Mówię do was w przypowieściach. aby mógł zapłacić swoim kredytodawcom wszystko co był im winien. który zmieniony jest w królestwo niebieskie.członki płoną i bolą. darował długi wszystkim swoim dłużnikom którzy nie mogli mu zapłacić. i powiedział: .’ A zły kredytodawca wykrzyknął: . A rankiem następnego dnia dał swemu synowi torbę srebra. i uleczenie waszego ciała.‘Mój synu. a posiadłości jego ojca powiększały się coraz bardziej i bardziej pod jego ręką.’ A syn. wieloma dziećmi i wieloma bogactwami. gdyż nie zapomniał że jego dług również został darowany gdy nie mógł go spłacić. Podobnie. Uwolnij mnie z rąk moich oprawców. I powoli dał swemu ojcu dziesięć razy tyle. ale ich spłata jest trudna przez ciężką pracę siedmiu lat?’ . aby kontynuować swoją pracę. moją ziemię i moje skarby. Posiadłościami ojca są ziemia i niebiosa. teraz musisz pracować przez siedem lat. Ale pamiętaj abyś w przyszłości nie zaciągał nowych długów. mój dom. reszta została ci darowana. uwierz mi po raz ostatni i przebacz mi wszystkie moje występki przeciw tobie. ponieważ odnalazłem nareszcie mego ukochanego syna który zaginął.’ A jego ojciec pouczył go. mówiąc: . z członkami torturowanymi bólem. jeśli Syn Człowieczy odtąd pracuje z aniołami Niebiańskiego Ojca. i wziął on swego syna w swoje ramiona. jak zapisane jest w naszych prawach. gdyż pamiętał swoją własną ciężką pracę. A rzucił się do stóp swego ojca i powiedział: . tak abym mógł rozkoszować się tobą. Siedem lat obżarstwa. Przysięgam tobie że nigdy na nowo nie będę żył hulaczo i że będę tobie posłuszny we wszystkim. Ciężką pracą są bóle. Polem ojca jest ten świat. Wtedy syn zebrał resztki swoich sił i powlókł się do domu swego ojca. i aby musieli cierpieć bóle i pot aż zapłacą wszystkie swoje grzechy. spójrz na mnie i na moje sterane członki i nie zatwardzaj swego serca. widzę że moje posiadłości są w dobrych rękach. i pracowali razem z jego aniołami nad jego królestwem. Gdyż mówię ci prawdziwie. przez hulacze życie zaciągać długi przez siedem lat. lepiej żeby syn słuchał swego ojca i nadzorował sługi swego ojca w polu. Gdyż mówię wam.‘Ojcze. Z ledwością mógł wstać. ile zmarnował przez siedem lat. A gdy jego ojciec zobaczył. że jego syn dobrze używał jego sług i wszystkie jego posiadłości. Długami są choroby. 10 . z bólu i zmęczenia. w którym żaden człowiek nie pracuje w polu.

A wielka cisza zapadła po tych słowach. Zatem nie bądźcie niecierpliwi już trzeciego dnia. A ten drugi. podobnie powiedział mu: Ja również wytrwam do siedem razy siódmego dnia. A gdy staniecie przed obliczem Boga. Ale jeżeli pożałujecie swoich grzechów. w księdze waszego ciała i waszego ducha. Gdyż możecie uciec przed prawami stworzonymi przez królów. i podążamy za twymi słowami we wszystkim. zamiast grzeszenia. A teraz musicie je spłacić. gdy ż diabły Szatana zapisują wszystkie wasze złe uczynki w księdze. Jezus odpowiedział im: Szczęśliwi którzy wytrwają do końca. aż od początku świata. gdyż nigdy nie zobaczy śmierci. ale wasze dobre uczynki nigdy nie chcą swojej nagrody od Boga. wasze kości będą uzdrowione. który pierwszy się odezwał. A ten. powiedział mu: Wytrwam do siódmego dnia. nabrali nowych sił z jego słów i kontynuowali post i modlitwy. A wielu było tam wśród nich chorych nękanych nieznośnymi bólami. wasz Niebiański Ojciec kocha was bezgranicznie. im Niebiański Ojciec wybaczy długi całych siedmiu lat. i pościmy i modlimy się. spędzacie wasze dni na czynieniu dobrych uczynków. Mówię wam prawdziwie. A jeśli odtąd. aby mógł wybaczyć wam wasze grzechy i wszystkie wasze przeszłe długi. pomimo że ochrzciliśmy się. jego anioły świadczą za wami waszymi dobrymi uczynkami. gdyż również pozwala wam spłacić w siedem dni długi siedmiu lat. pijaczyli i łajdaczyli. stajecie przed obliczem Boga. Szczęśliwi są ci którzy wytrwają do końca. nie ma jednego nawet grzesznego uczynku. jak syn marnotrawny. Jeżeli grzeszę przez siedem razy siedem lat? spytał człowiek który cierpiał straszliwie. Powiadam wam prawdziwie. ani wody. i daje wam w spuściźnie swoje ziemskie i niebiańskie królestwo. I pokazali Jezusowi swoje stopy w których kości były poskręcane i zasupłane i powiedzieli: Ani anioł powietrza. ale płacą uczciwie i wytrwale do siódmego dnia. A kiedy ostatnia strona również jest wytarta i oczyszczona z wszystkich naszych grzechów. a Bóg widzi wasze grzechy zapisane w księdze waszego ciała i waszej duszy i zasmucony jest w swoim sercu. Obżeraliście się. żaden dobry uczynek nie pozostaje niezapisanym przed Bogiem. wszystkie jego anioły wam służyły. Uwalnia was z uścisku Szatana i z cierpienia. ale czekajcie cierpliwie na dzień siódmy. ale 11 . Daje wam długie życie i nigdy nie zobaczycie choroby. diabły Szatana świadczą przeciw wam waszymi uczynkami. kto może wejść do królestwa Boga. Mówię wam prawdziwie. anioły Boga wytrą jeden rok waszych złych uczynków z księgi waszego ciała i waszego ducha. abyście w nim żyli wiecznie. który nie byłby zapisany. i przez post i modlitwę poszukacie aniołów Boga. A Bóg widzi wasze dobre uczynki zapisane w waszych ciałach i waszych duszach i raduje się w swoim sercu. ale co do praw naszego Boga. przed naszym Niebiańskim Ojcem. Szczęśliwy jest ten. Nie traćcie odwagi. Ci którzy winni są grzechów i chorób siedmiu lat. jesteśmy nękani bólem nie do zniesienia. a spłata jest trudna i ciężka. przed tymi żaden Syn Człowieczy nie może uciec. Mówię wam prawdziwie. Nawet w tym przypadku Niebiański Ojciec darowuje ci wszystkie twoje długi w siedem razy siedem dni. A ci którzy stracili odwagę. gdyż oni odziedziczą ziemię. Błogosławi wasze ciało i waszego ducha i wszystkie wasze uczynki. i z trudem przypełzli do stóp Jezusa. a wasze przeszłe grzechy zwielokrotniły się. wtedy anioły Boga zapisują wszystkie wasze dobre uczynki w księdze waszego ciała i waszego ducha. powiedz nam co powinniśmy zrobić. Powiedzieli: Panie. a Bóg raduje się w swym sercu i wybacza wszystkie wasze grzechy. zabiera was do swego domu i rozkazuje aby wszyscy jego słudzy. Gdyż od waszych królów i waszych zarządców możecie na próżno oczekiwać waszej nagrody. wtedy każdego dnia postu i modlitwy. A kiedy stajecie przed obliczem Boga. aż od początku świata. który jest uświęcony przez Boga i wtedy idźcie z uniżonym i posłusznym sercem przed oblicze waszego Niebiańskiego Ojca.Wiele lat ciągnęliście do pokus Szatana. ani słonecznego blasku nie ukoiły naszych bólów.

ich głowy zaczęły się kręcić jak gdyby potrząsał nimi gwałtowny wiatr. gdyż on cierpi bardziej niż my wszyscy. a ile razy próbowali stanąć na nogi. waszą kość. gdyż wkrótce anioły Boga pojawią się. Ty nękasz Szatana głodem. A oni złapią Szatana i wyrzucą go z waszych ciał z wszystkimi jego chorobami i wszystkimi nieczystościami. nawet od początku świata. jak ja cierpię. wezwaliście z powrotem pana waszego ciała i jego anioły. Był już tak słaby że nie mógł nawet z pomocą swych rąk doczołgać się do Jezusa i krzyknął tylko do niego z dala: Mistrzu. Czyż anioły Boga nie słuchają posłańca Boga? Przyjdź Mistrzu. I wziął on w swą moc wszystko co chciał ukraść: wasz oddech. który bardziej był nękany przez Szatana niż wszyscy inni. zebrawszy wszystko co mu się podobało zobaczył z dala wracającego w pośpiechu pana domu. A gdy zły sąsiad. To dlatego Szatan nęka was tak nieznośnie. wasze wnętrzności. A gdy podnieśli się ze swych łóżek by pójść do Jezusa. że rzeczywiście jesteś wysłany przez Boga. Gdyż Szatan jest jak choleryczny sąsiad który wszedł do domu swego sąsiada. I wskazał swoją dłonią miejsce gdzie przepływ wody i ciepło słońca zmiękczyły ziemię na brzegu wody na gliniasty muł. tak samo Szatan wszedł w wasze ciała które siedliskiem są Boga. Zanurzcie swoje stopy w błocie. aby zniszczyć wasze ciała przed powrotem pana. a on wrócił biegiem do swego domu. Ale nie obawiajcie się. Ale poprzez wasze poszczenie i modlitwy. i zanim zły sąsiad dokończył dzieła. chwycił go i wyrzucił go z domu. i zostaną one wyprostowane. zlituj się nad nim. 12 . mówiąc: Mistrzu. Wtedy Jezus podszedł do nich i powiedział: Cierpicie. waszą krew. i wiem że jeśli zechcesz. aby zamieszkać ponownie w ich siedzibach i przeznaczyć je ponownie na świątynie Boga. A gniew Szatana jest bezsilny przeciw aniołom Boga. Wtedy wszyscy oni przyszli do Jezusa i z głośnym płaczem błagali go. Tak że jeśli te rzeczy nie mogą być jego. gdyż szaleje gniewnie we mnie i nie do zniesienia jest moja udręka. i tam też powrócą. I szczęśliwi będziecie. Nie karmisz go wszystkimi obrzydliwościami którymi dotychczas zanieczyszczałeś świątynię swego ducha. wasze oczy i wasze uszy. A był tam pomiędzy chorymi jeden. ponieważ Szatan i jego choroby nękają wasze ciała. A byli tam również inni chorzy którzy cierpieli wiele przez swoje bóle. zmiłuj się nade mną. i że jest to koniec jego panowania. Ale natychmiast pan domu wkroczył. wasze ciało. Gdyż stamtąd pochodzą wasze kości. aby zniszczyć wszystko. Mówię wam prawdziwie. gdyż dopóki pościsz i modlisz się. i wygnaj Szatana ze mnie teraz. A zobaczycie jak Szatan i wasze bóle uciekają z objęć anioła ziemi. A Jezus odpowiedział mu: Szatan nęka cię tak bardzo ponieważ pościłeś już wiele dni. boimy się. a on w swym gniewie nęka cię również. Ale niech wasze serca nie drżą. A teraz Szatan widzi że prawdziwy pan waszego ciała powraca. Dlatego też. że nie dożyje do jutra. Wiem. i nie oddajesz mu daniny. gdyż ich moc nad wami szybko się skończy. możesz natychmiast wygnać Szatana z mego ciała. gdyż mówię ci. w swej złości zbiera swe siły jeszcze raz. A węzły waszych kości znikną. Nie obawiaj się. bardzo się zezłościł że nie mógł wszystkiego zabrać ze sobą i zabrał się do łamania i psucia wszystkiego co tam było. to drugi też nie będzie miał nic. gdyż nigdy człowiek nie cierpiał. anioła ziemi. tak by objęcia anioła ziemi mogły wyciągnąć z waszych kości wszystkie nieczystości i wszystkie choroby. A ich siła była wyczerpana. i jeśli nie wygnasz Szatana z niego natychmiast. A chorzy zastosowali się do jego słów. kiedy ten był nieobecny. Szatan zostanie zniszczony zanim twoje ciało zostanie zniszczone. a wszystkie wasze bóle znikną. i nękała ich wielka gorączka. A jego ciało wychudłe było jak szkielet. padali z powrotem na ziemię. gdyż otrzymacie nagrodę za waszą wytrwałość i nigdy nie zobaczycie choroby.szukajcie leku blisko uzdrowiciela kości. tak że moc Szatana nie może cię zniszczyć. jednakże wytrwali w swym poście. a jego skóra żółta jak opadający liść. chcąc zabrać jego dobra do swojego domu. gdyż wiedzieli że zostaną uzdrowieni. Ale ktoś powiedział temu drugiemu że jego wróg buszuje w jego domu. gdyż czuje że jego koniec nadchodzi. anioły Boga chronią twe ciało.

gdyż przez trzy dni głoduje i nie znajduje w tobie pożywienia. tak aby wniknęła ona w twe ciało i wypędziła z ciebie Szatana. I służcie im. Niech twe ciało będzie odtąd świątynią poświęconą twemu Bogowi. I rzucił się na ziemię. Wypędziłem je z ciebie i zabiłem. A wszyscy oni zdumieni byli jego słowami i jego mocą. moc anioła wody wstąpiła w to mleko. i moc Syna Człowieczego. którą jest wiedza i moc życia wiecznego. Gdyż mądrość i moc mogą przyjść tylko z umiłowania Boga. I powiedzieli: Mistrzu. Poczuje jego zapach. gdyż pokarm ten znajduje aprobatę w jego oczach. gdyż cały ból opuścił go. Spójrzcie na niego. I wylał mleko na piasek rozgrzany przez słońce. mówiąc: Przyjdę znowu. prosto w kierunku dymiącego mleka. opar gorącego mleka zaczął powoli unosić się w powietrze. a potem wszystkie jego bóle ustały. I nie karmcie Szatana. Gdyż święty duch Boga czyni najsłabszego silniejszym od najsilniejszego. I Jezus wskazał na otwarte usta chorego człowieka. A Jezus odszedł. Kochajcie zatem waszego Niebiańskiego Ojca i waszą Ziemską Matkę całym waszym sercem i duszą. słonecznego blasku i powietrza. I zemdlał w ramionach Jezusa. Odetchnął głęboko. A wtedy wszyscy zobaczyli w zdumieniu i przerażeniu że Szatan wychodzi z jego ust w postaci obrzydliwego robaka. straszne oblicze Szatana. abyście wy również mogli mieć w sobie jego moc i wiedzę wszystkich sekretów. _____________________ 13 . Podziękuj Bogu że jego aniołowie uczynili cię wolnym. wznoszący się białawy opar. A mleko stało się gorące przez siłę słońca. Wtedy ciałem chorego człowieka wstrząsnęły dreszcze i otworzył usta jakby miał wymiotować. ale nie mógł. Ale w Bogu leży nagroda dobrych. i wyciągnął z chorego człowieka całe ciało potwora które było nieomal tak długie jak ten człowiek. odzyskał on natychmiast oddech. A reszta patrzyła w przerażeniu na obrzydliwe ciało Szatana. Chodź i wdychaj ustami moc aniołów wody. a zobaczycie wkrótce. A teraz moc anioła słonecznego blasku przeniknie je również. głęboko. Szatan opuści twe ciało najkrótszą drogą. i znasz wszystkie tajemnice. który nękał go już trzy dni. a z jego oczu zniknęła mgła. Gdyż wypędzę z ciebie potężnego Szatana mocą niewinnej owieczki bożej. Niech stanie się zgodnie z waszą wiarą. i nie będzie zdolny oprzeć się głodowi. A oto. odpowiedział Jezus. A wszyscy oni uklękli aby podziękować Bogu za jego miłość. i nie grzesz więcej. tak że nie będzie mógł nękać już nikogo więcej. gdyż siła życia powróciła do niego. do wszystkich którzy wytrwają w poście i modlitwie do siódmego dnia. A wy. A chory człowiek z którego Jezus wypędził Szatana wstał. gdyż jego oddech był wyczerpany. I próbował nabrać powietrza. mówiąc: Patrzcie. Wtedy Jezus wziął w swoje ręce dwa ostre kamienie i zgniótł głowę Szatana. gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. gdzie stał Jezus i pocałował ślad jego stopy i zapłakał. jego miłość. jak obrzydliwe zwierzę nosiłeś i karmiłeś w swym ciele przez długie lata. Kiedy ten obrzydliwy robak wyszedł z gardła chorego człowieka. A chory człowiek którego nękał Szatan wdychał w siebie. Widzisz. Ale Syn Człowieczy zniszczy jego ciało. Pokój niech będzie z wami. Wyjdzie z ciebie aby zaspokoić swój głód gorącym parującym mlekiem. rzeczywiście jesteś posłańcem Boga.A Jezus odpowiedział im: Wielka jest wasza wiara. twarzą w twarz. A Jezus wydoił owcę która pasła się na trawie. aby ich anioły mogły również wam służyć. aby Szatan nie powrócił do ciebie ponownie. Niech wszystkie wasze czyny poświęcone będą Bogu. najsłabszej istoty Pana. Teraz Szatan opuszcza jego ciało. tak że już nigdy nie będzie cię nękać. A teraz anioły wody i słońca połączą się z aniołem powietrza. bądźcie prawdziwymi Synami Boga.

i z całej swej duszy i z całej swej siły: to jest pierwsze i największe przykazanie. jakie są grzechy których mamy się wystrzegać. ale waszej Ziemskiej Matce. Gdyż ja Pan twój Bóg jestem Bogiem silnym i zazdrosnym. ‘Nie zabijaj!’ Gdyż życie jest dane wszystkim przez Boga. ani nie jedzcie mięsa swej niewinnej ofiary. zabija swojego brata. A od tego Ziemska Matka odwróci się. Idźcie.’ A następnie po tym dane było to przykazanie. A jej anioły będą go unikać. tylko padli przed nim i dotknęli rąbka jego szaty na znak ich uzdrowienia. w jego uszach ich uszy w wosk. Bądźcie posłuszni. na którym jest owoc drzewa zawierający nasiona. i wyrwie od niego swoje odżywcze piersi. nie będziecie jeść. rana za ranę. Nie zabijajcie. która wysłała wam swoje uzdrawiające anioły. i okazującym litość tysiącom tych którzy mnie kochają i wypełniają moje przykazania. tak jak zielone zioła dalem im. A mięso zabitych zwierząt w jego ciele stanie się jego własnym grobem. Dziękujcie nie mnie. dłoń za dłoń. życie za życie. Gdyż mówię wam prawdziwie. ząb za ząb. aby twe dni mogły być długie na tej ziemi. A z pewnością waszej tryskającej krwi zażądam. ten kto zabija. wam będzie to za pożywienie. od jednej Matki pochodzi wszystko to co żyje na tej ziemi. słowom Boga: ‘Spójrzcie. ‘Oko za oko. Gdyż mówię wam prawdziwie. zabija sam siebie. a Szatan zamieszka w jego ciele. A wielka była ich nagroda. je ciało śmierci. abyście nigdy więcej nie zobaczyli choroby. waszej krwi w której jest wasza dusza. a to co Bóg dał. śmierć za śmierć’. Gdyż w jego krwi każda kropla ich krwi obraca się w truciznę. A gdy słońce wyszło zza horyzontu zobaczyli Jezusa idącego do nich z gór. Mistrzu. albo staniecie się niewolnikami Szatana. a ten kto je mięso zabitych zwierząt. w jego oczach ich oczy w łuski. oprócz jednego. w jego oddechu ich oddech w smród. abyśmy mogli nigdy więcej nie zobaczyć choroby? Jezus odpowiedział: Niech tak będzie. i nie grzeszcie więcej. Ale mięsa i krwi która je ożywia. gdzie wielu chorych pościło i modliło się z aniołami Bożymi przez siedem dni i siedem nocy. kiedy z tobą są słowa życia wiecznego? Powiedz nam. cierpienie za cierpienie. którzy nienawidzą mnie. jeżeli widzę dzikie zwierzę rozszarpujące mojego brata w lesie? Czy mam pozwolić memu bratu zginąć. Ale wykonujcie wolę Boga. w jego kościach ich kości w kredę. Ale oni odpowiedzieli mu: Dokąd mielibyśmy pójść. i każde drzewo. i usiadł wśród nich. mówiąc: Powiedziane było tym z dawnych czasów. Gdyż opłatą za grzech jest śmierć. i wykonuj ich polecenia. zgodnie z waszą wiarą. A ich śmierć stanie się jego śmiercią. Gdyż tylko w służbie waszego Niebiańskiego Ojca wasze siedmioletnie długi darowane w siedem dni. stopa za stopę. które jest na obliczu całej ziemi. A gdy mijał siódmy dzień wszystkie bóle opuściły ich. zatem. a prowadzi ona do śmierci. i wszystkiemu co pasie się na ziemi. A każdemu zwierzęciu na ziemi i każdemu ptactwu powietrza. w czym jest oddech życia. zażądam wszystkich zabitych zwierząt i duszy zabitych ludzi. w jego wnętrznościach ich wnętrzności w rozkład. A po tych słowach wszyscy pozostali milczący. Kochaj Pana Boga twego całym swym sercem. Żadne przykazania nie są ważniejsze od tych dwu. czy mam zabić dzikie zwierzę? Czy nie mogę przekroczyć tego 14 . A oni nie wypowiedzieli żadnego słowa. A pozwólcie uzdrawiającym aniołom stać się waszymi stróżami. Również mleko każdej rzeczy która porusza się i żyje na ziemi będzie dla was pożywieniem. Gdyż taka jest ścieżka cierpień. Dlatego ten kto zabija. Ale Szatan nie przebacza wam niczego i musicie zapłacić mu za wszystko. daję wszelkie zielone ziele na pożywienie. niech człowiek nie zabiera. dałem wam każde ziele dające nasiona. z blaskiem wschodzącego słońca wokół jego głowy. który zawołał: Co mam zrobić. gdyż podążali za słowami Jezusa. Pokój niech będzie z wami. ‘Czcij swego Niebiańskiego Ojca i swą Ziemską Matkę. doświadczającym odstępstwa ojców na dzieciach aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych. Mistrzu. w jego ciele ich ciało w pęcherze.’ A drugie jest takie: ‘Kochaj swego sąsiada jak siebie samego’. aby jego anioły mogły służyć wam w drodze życia. tak daję ich mleko wam.A było to przy korycie strumienia.

lub mróz. wszystkie ryby morza. tym więcej ich potrzebujemy. Zatem. Ale ten kto zabija zwierzę bez powodu. Gdyż im bliżej przykazania są Bogu. zamrożone i zgniłe pożywienie będzie paliło. Są oni jak małe dzieci. abym dał im inne prawa. przez pożądanie mordu. i niezdolni są zrozumieć twych przykazań. Dlatego. mroziło i rozkładało 15 . lub woda zniszczyła. Dlatego też prawa Faryzeuszy i Pisarzy niezliczone. A Mojżesz powiedział do Pana: ‘Moje serce wypełnione jest żalem. I wtedy dał im dziesięć razy dziesięć przykazań. a im dalsze są one od Boga. współczuł swym ludziom i nie chciał aby wyginęli. a zakazał tylko mięsa nieczystych zwierząt. praw Syna Człowieczego siedem. mniej ciężkich. których oni sami nie noszą. Mistrzu. albo skóry. pozwolił naszym ojcom jeść mięso czystych zwierząt. mniej ich potrzebujemy. które możecie zrozumieć. Bóg tylko człowieka stworzył na swoje podobieństwo. Wtedy Mojżesz pragnął. Pozwól. Jeżeli nie będą z tobą. człowiek jest czymś więcej niż zwierzę. Gdyż mówię wam prawdziwie. Dlatego Mojżesz połamał dwie tablice z kamienia na których zapisane było dziesięć przykazań. Ale ja mówię do was ‘Nie zabijajcie: ani ludzi. odsłonisz przed nimi twe prawa’. gdyż on sam obraca się w dzikie zwierzę. zły jest to czyn. pozwól im nie być przeciw tobie.’ Mówię wam prawdziwie. ożywi was ono. A wtedy serca waszych dziadów zatwardziły się jeszcze bardziej. A nałożyli nieznośne ciężary na wasze barki. ale jeżeli zabijecie swoje pożywienie. A z tych dziesięciu razy dziesięć Pisarze i Faryzeusze uczynili sto razy dziesięć przykazań. aby nie wyginęli. Mojżesz nigdy nie potrzebowałby swoich dziesięć razy dziesięciu przykazań. albo też dla jego kłów. i naucz nas wszystkich tych praw które możemy otrzymać. Dlatego zwierzęta są dla człowieka. zabija również wasze ciała. nauczam was tylko tych praw. Gdyż wszystko co zabija wasze pożywienie. ani zwierząt.prawa? A Jezus odpowiedział: Powiedziane było tym z dawnych czasów: ‘Wszystkie zwierzęta które poruszają się na ziemi. Gdyż spalone. a od śmierci zawsze przychodzi śmierć. Panie. Dlaczego zatem zakazujesz nam mięsa wszystkich zwierząt? Które prawo pochodzi od Boga? To Mojżesza czy twoje prawo? A Jezus odpowiedział: Bóg dał. aniołów trzy. niż bez nich. Gdyż ci. A wasze ciała stają się tym czym jest wasze pożywienie. A wszyscy zadziwieni byli jego mądrością. Ale ich serca były zatwardziałe i zabijali. stają się tym. Potem inny powiedział: Mojżesz. ale ten. i dał im dziesięć razy dziesięć zamiast nich. Dlatego też jego koniec jest jak koniec dzikich zwierząt. z wszystkich istot żyjących na ziemi. jeżeli wasi dziadowie byliby zdolni dotrzymać dziesięciu przykazań. a Boga jedno. i poprosili go: Kontynuuj. a nie człowiek dla zwierząt. albo jego mięsa. i pozwolił im zabijać zwierzęta. tak jak wasze dusze. abyście mogli stać się ludźmi i przestrzegali siedmiu praw Syna Człowieczego. dochodzi dalej o kulach. nie potrzebują kul. aby mogli podtrzymać siebie samych. gdyż moi ludzie będą utraceni. i zabijali zarówno ludzi jak i zwierzęta. i nie mogli ich dotrzymać. choć zwierzę go nie atakuje. Gdyż jeżeli jecie żyjące pożywienie. A Jezus kontynuował: Bóg przykazał naszym dziadom: ‘Nie zabijaj’. aby chociaż nie zabijali ludzi. podobnie. Gdyż są oni bez wiedzy. Mówię wam prawdziwie. i wszystkie ptaki powietrza dane są w twą moc. Panie. których stopy są silne jak góra Syjon. ani jedzenia które idzie do waszych ust’. aby święty duch Boga mógł zstąpić na was i poprowadzić was do jego prawa. którego członki drżą. największy z Izraelitów. które nie mogą jeszcze zrozumieć słów swego ojca. A wszystko co zabija wasze ciała zabija również wasze dusze. a gdy czas przyjdzie że gotowi będą na twe słowa. Gdyż życie przychodzi tylko od życia. ‘Te przykazania są ciężkie’. nie przekraczasz tego prawa jeżeli zabijasz dzikie zwierzę aby ocalić życie swego brata. Kiedy Mojżesz to zobaczył. nie jedzcie niczego co ogień. dziesięć przykazań waszym dziadom. Zatem. czym są wasze myśli. aby mogli ich przestrzegać. martwe pożywienie zabije również was. przez Mojżesza. Wtedy anioły również wyjawią wam swoje prawa. powiedzieli wasi dziadowie.

i podobnie. Ale nie jedzcie niczego. który zasiał na swej ziemi ugotowane i zamrożone i zgniłe nasiona. A pochłaniał wszystko sam. Gdyż wszystko poza tym jest od Szatana. A żyjące anioły żyjącego Boga służą tylko żyjącym ludziom. domu niewoli. obróćcie je na drugą stronę. powietrza i blasku słonecznego karmiły i ożywiały pszenicę w polu. i wszystkie mleko zwierząt dobre do jedzenia. W was. jedzcie wszystko tak jak to znajdujecie na stole waszej Ziemskiej Matki. Gdyż mówię wam prawdziwie. Wtedy zgniećcie wasze ziarno i sporządźcie cienkie opłatki. A wielka była jego żałość. i mówię wam prawdziwie. i którego pole urodziło żywe kłosy pszenicy. I przyszła jesień. Dlatego przygotowujcie i jedzcie wszelkie owoce drzew i wszelkie trawy pól. Gdyż wasze ciało jest tym co jecie. Gdyż stół Boga karmił Matuzalema z dawnych. ani nie mieszajcie wszystkich rzeczy jedna z drugą. Jedzcie zatem. Gdyż Bóg jest Bogiem żyjących. jest to ten sam ogień. Gdyż ogień słońca daje życie pszenicy. i mieszał wszystko razem w swym 16 . żyjcie jedynie przez ogień życia. jeżeli żyjecie nawet tak jak on żył. Nie jedzcie nic. Ale pożywienie które jecie z obfitego stołu Boga daje siłę i młodość waszemu ciału. Nie gotujcie. Następnie ustawcie ją na powietrzu. i prowadzi drogą grzechów i chorób do śmierci. chleb i ciało. muszą przygotować również nasz chleb. Gdyż wszystkie one są karmione i dojrzewają przez ogień życia. a nigdy nie zobaczycie braku. A nie bądźcie tacy jak zachłanny służący. który jest gorętszy niż wasza krew. Pozwólcie aniołom Boga przygotować wasz chleb. mleko zwierząt i miód pszczół. A ogień śmierci? zapytali inni. Mistrzu. Gdyż mówię wam prawdziwie. w waszej krwi i w waszych ciałach. I zostawcie ją od rana do wieczora na słońcu. a gdy będzie ono w zenicie. aby anioł słonecznego blasku mógł na nią zstąpić. przez całe wasze życie przy stole waszej Ziemskiej Matki. Połóżcie je z powrotem przed słońce od jego pojawienia się. Więc jedzcie zawsze ze stołu Boga: owoc drzew. Bóg żyjących da wam równie długie życie na ziemi jak jemu. aby anioł wody mógł w nią wniknąć. a wasz duch tym co myślicie. aby mogły być objęte przez anioła blasku słonecznego również z tej strony. Gdyż mówię wam prawdziwie. wasze ciała a także wasze dusze. wszystkie są darem aniołów naszej Ziemskiej Matki. niż najbogatszy stół biesiadny wszystkich bogaczy na ziemi. a jego obfity stół jest bogatszy. A to samo słońce które z ogniem życia sprawiło że pszenica rosła i dojrzewała. Bóg żyjących jest bogatszy niż wszyscy bogacze ziemi. i zostawcie je tam do zachodu słońca. Jak mielibyśmy piec nasz codzienny chleb bez ognia. Z tym ogniem śmierci gotujecie wasze pożywienie w waszych domach i na waszych polach. który obsiał swe pole żyjącym ziarnem. Ale bądźcie jak ten mąż. który niszczy wasze pożywienie i wasze ciała. To jest ten ogień. gdzie jest ogień życia? zapytało kilku z nich. a jego pola nic nie urodziły. co zostało zabite przez ogień silniejszy niż ogień życia. który pustoszy wasze myśli. A gdy jecie przy jej stole. jak czynili wasi dziadowie gdy uciekli z Egiptu. pustoszy waszego ducha. a nie Bogiem martwych. musi upiec nasz chleb tym samym ogniem. tak jak ogień złośliwości. Nie bądźcie jak ten głupi mąż. jest to obrzydliwością w oczach Pana. który płonie na zewnątrz waszego ciała. Mówię wam prawdziwie. zatem. chlebu i ciału. a nie przygotowujcie waszego pożywienia ogniem śmierci. A błogosławieństwo tych trzech aniołów wkrótce sprawi że zalążek życia zakiełkuje w waszej pszenicy. i nigdy nie zobaczycie choroby. Ale ogień śmierci zabija pszenicę. w przeciwnym razie wnętrzności wasze staną się parującymi bagnami. aby anioł powietrza również mógł ją objąć. Gdyż anioły wody. dając sto razy tyle ile zasiał.również wasze ciała. czemu tylko ogień śmierci daje smak. Namoczcie swą pszenicę. który zabija wasze pożywienie. który zawsze wyjadał przy stole swego pana porcje innych. ziarno i trawy pola. gdyż takie jest od szatana. mistrzu? spytało kilku z wielkim zdumieniem.

i powiedział: ‘Bierz i jedz to wszystko razem ze świniami. A aniołowie opuszczają jego ciało. Nie wzniecajcie zatem przeciw sobie złości Boga. aby wasza krew mogła być oczyszczona z wszystkich waszych grzechów. zanieczyszczając swe ciała wszelkimi obrzydliwościami. aby Pan mógł zadbać o wasze ciała. a wieczna wojna będzie w was szaleć.obżarstwie. co widzicie wokół was. a unikają obrzydliwości Szatana. i znowu gdy zachodzi. a Szatan mógł z niego uciec. Uciekajcie od pokus Szatana. a jedzcie zawsze to. Ale Szatan obraca w parujące bagno ciało tego. szczęśliwi są ci. A nie pragnijcie pochłaniać wszystko. miejcie nad wami anioła powietrza. gdyż takie postępowanie miłe jest oczom Pana. Gdyż nasz Bóg jest Bogiem pokoju. A kiedy jecie. A kiedy jecie. co znajdziecie na stole Pana. i wkrótce Szatan weźmie je w posiadanie. A w tym samym miesiącu zacznijcie jeść również mleko waszych zwierząt. które zawsze znajdziecie na stole naszej Ziemskiej Matki. Wtedy anioły Boga zawsze będą wam służyć. jeżeli w ten sposób jecie u jego stołu. jeśli wymieszacie razem wszelkie rodzaje pożywienia w waszym ciele. i opierajcie się pragnieniom waszego ciała. od miesiąca Sivan jedzcie pszenicę. a to co pozostanie niech anioł słonecznego blasku zatrzyma dla was. Zważajcie więc na to. najdoskonalsze wśród ziół noszących ziarno. jego pan zły był na niego i odsunął go od stołu. Nie jedzcie tak jak poganie. i nie zanieczyszczajcie świątyń waszych ciał wszelkimi rodzajami obrzydliwości. Więc wspomnijcie. którzy jedzą tylko przy stole Boga. A gdy wszyscy skończyli swój posiłek. i nigdy nie pochwala podziału. na którego anioły powietrza i wody nie 17 . a pod wami anioły wody. aby stało się wodą. Gdyż Szatan i jego moce kuszą was zawsze aby jeść więcej i więcej. gdyż dlatego Pan dał zioła pól wszystkim zwierzętom. i jedzcie zawsze mniej o trzecią. jakbyście modlili się do Pana. Zadowalajcie się dwoma lub trzema rodzajami pożywienia. i kiedy tego potrzebuje. gdzie ogień grzechów. Bóg wie dobrze czego potrzebuje wasze ciało. gdyż takie postępowanie znajduje uznanie w oczach Pana. te jedzcie w miesiącu Thebet. Jedzcie zawsze. i przyzwał zachłannego służącego do siebie. Szatan w nim działa. Nie utrudniajcie pracy aniołów w waszym ciele częstym jedzeniem. którzy napychają się w pośpiechu. Jedzcie tylko gdy słońce stoi najwyżej na niebie. A będzie ono starte. A jeśli chcecie aby anioły Boga radowały się w waszym ciele. gdy stół Boga jest przygotowany przed wami. W miesiącach Ab i Shebat powinniście jeść figi bogate w sok. wymieszał razem wszystko co pozostało na stole. gdyż twe miejsce jest z nimi. a Szatan omijał was z daleka. Gdyż mówię wam prawdziwie. A nigdy nie zobaczycie choroby. a anioł wody obrócił je w krew w waszym ciele. Gdyż mówię wam prawdziwie. Od nadejścia miesiąca Jiar. nie przy moim stole’. ten kto je więcej niż dwa razy dziennie. ale pamiętajcie aby nie przekroczyła dwu. tak jak domy i królestwa podzielone przeciw sobie samym działają na swą własną zgubę. nigdy nie jedzcie do syta. aby mogły one swym mlekiem karmić człowieka. Oddychajcie długo i głęboko w czasie wszystkich waszych posiłków aby anioł powietrza mógł pobłogosławić wasze posiłki. A jedzcie powoli. wtedy skończy się pokój waszego ciała. a słuchajcie głosu aniołów Boga. Gdyż moc aniołów Boga wkracza w was z żyjącym pokarmem który Pan daje wam ze swego królewskiego stołu. A niech wasz dzienny chleb uczyniony będzie z pszenicy. i zmuszeni będziecie iść do stołu Szatana. moc Boga wkracza w was. ile zjedliście kiedy byliście nasyceni. A wtedy dni wasze będą długie na ziemi. jedzcie jęczmień. chorób i śmierci zepsuje wasze ciało. A zioła co przychodzą po deszczu. Niech waga waszego dziennego pożywienia nie będzie mniejsza niż jedna mina. Gdyż mówię wam prawdziwie. A widząc to. gdyż odpędzi was od swego stołu. aby wasze ciało mogło zmaleć. A żujcie dobrze wasze pożywienie waszymi zębami. Jedzcie je z miąższem migdałów we wszystkich miesiącach gdy drzewa nie dają owoców. i nigdy nie wpadniecie w pęta Szatana i jego chorób. Od Tammuz jedzcie kwaśne winogrona. Gdyż mówię wam prawdziwie. wtedy zasiadajcie tylko raz dziennie do stołu Boga. A wasze poszczenie jest zawsze miłe oczom aniołów Boga. Ale żyjcie duchem. Gdyż mówię wam prawdziwie.

A gdy obudzicie się następnego ranka. Gdyż mówię wam prawdziwie. nie idźcie cudzołożyć. gdy wasza dusza jest strapiona. budzącym was w nocy a usypiającym was w dzień. Gdyż mówię wam prawdziwie. Zatem słuchajcie wezwań waszego Niebiańskiego Ojca. A nieznane anioły Niebiańskiego Ojca nauczą was wielu rzeczy dotyczących królestwa Boga. ani nie myślcie o nikim ze złością w świątyni Boga. Dlatego więc. a bądźcie noc całą wz aniołem snu. każdej nocy będziecie gośćmi w królestwie waszego Niebiańskiego Ojca. i nie leżcie bezczynnie w waszych łóżkach. Nie budźcie się w nocy. ani dymem od Szatana. aby mogły one budować waszego ducha. które znacie. lub w gniewie. tak jak każdego dnia Ziemska Matka wysyła wam swoje anioły. A wchodźcie do sanktuarium Pana. gdyż anioły Boga odejdą od was. co jecie w żalu. gdyż najcenniejszy ze sług Boga będzie służył wam przez wszystkie wasze dni: anioł radości. Ale gdy słońce zaszło. pouczają was o sprawach jej królestwa. Radujcie się zatem. tak jak pracujecie przez sześć dni w królestwie Ziemskiej Matki. abyście mogli mieć życie wieczne w królestwie niebios. jeżeli już więcej nie zobaczycie chorób na tej ziemi. jeżeli spełniacie jego przykazania. nie kładźcie nic na stół Boga. zawsze z aniołami Boga przy ich królewskim stole. gdyż cudzołożnik jest jak drzewo którego sok wylewa się z jego pnia. a w nocy Niebiański Ojciec wydycha na was swój pocałunek. będziecie żyć na zawsze w królestwie niebios. wszystkie te napoje i dymy Szatana są obrzydliwościami w oczach waszego Boga. aby mogły być z wami całą noc.opuszczają się przy jego posiłkach. A pracujcie dzień cały z aniołami Ziemskiej Matki. gdyż Szatan wysuszy wasze ciało. gdyż jest to miłe sercu Pana. Gdyż wszystko to zanieczyszcza oddech Szatana. Przez sześć dni karmcie wasze ciało darami Ziemskiej Matki. A wasz Niebiański Ojciec będzie wysyłał je do was każdej nocy. wtedy spoczywajcie. gdy przyjmujecie w wasze ciało moc Boga ze jego stołu. aby mogły one budować wasze ciało. A wasze życie długie będzie na tej ziemi. abyście mogli poznawać ich i ich pracę wciąż lepiej i lepiej. A nigdy nie siadajcie u stołu Boga zanim nie zawoła was poprzez anioła apetytu. A siódmego dnia nie jedzcie żadnego ziemskiego pokarmu. jeśli w dzień wasza Ziemska Matka obejmuje was w swych ramionach. A nie pozwólcie waszym 18 . w nocy czy w dzień. A nie utrudniajcie jedzeniem pracy aniołów w waszym ciele podczas siódmego dnia. A Bóg da wam długie życie na ziemi. gdyż anioły powietrza i wody oczekują już na was na zewnątrz. A drzewo to wyschnie przed swym czasem. A Pan nie ścierpi go dłużej u swego stołu. Unikajcie wszystkiego co jest zbyt gorące lub zbyt zimne. tak jak anioły Ziemskiej Matki. ale żyjcie tylko słowami Boga. a Pan uczyni wasze nasienie bezpłodnym. Zatem. A siódmego dnia pozwólcie aniołom Boga zbudować królestwo niebios w waszym ciele. A wtedy wasz Niebiański Ojciec wyśle wam swe nieznane anioły. A nie delektujcie się żadnym napojem. wtedy Synowie Człowieczy stają się Synami Bożymi. gdyż wszystko to. sen. ciało Synów Człowieczych jest przemienione w świątynię. Nie popełniajcie cudzołóstwa. że każdy siódmy dzień jest święty i poświęcony Bogu. ani nie śpijcie w dzień. A nie zapominajcie. będziecie czuli w sobie moc nieznanych aniołów. ale siódmego dnia poświęcajcie wasze ciało waszemu Niebiańskiemu Ojcu. A Bóg wyśle wam każdego ranka anioła słonecznego blasku aby obudzić was z waszego snu. Gdyż mówię wam prawdziwie. a pozwólcie wszystkim złym myślom uciec z was. Gdyż stół Pana jest ołtarzem. Kładźcie z radością swe ofiary na ołtarzu waszego ciała. Gdyż mówię wam prawdziwie. gdy czujecie w sobie wezwania jego aniołów. ani nie wyda ono nigdy owoców. Opierajcie się we dnie i w nocy pokusom Szatana. jeżeli trzymają się przykazań Boga. a ich wnętrze w ołtarz. A bądźcie dzień cały z aniołami Pana w królestwie Niebiańskiego Ojca. a wasz Niebiański Ojciec wysyła wam swego najcenniejszego anioła. Gdyż wolą waszej Ziemskiej Matki jest by ani gorąco ani zimno nie raniło waszego ciała. lub bez pragnienia. a ten kto je u stołu Boga jest w świątyni. Gdyż mówię wam prawdziwie. staje się trucizną waszym ciele.

gdyż twoja jest ziemia. wyśle ona wam anioła gorąca aby ogrzać was znowu. Pracujcie zatem bez ustanku. Gdyż wszystko co żyje porusza się. wszystkie one poruszają się i wykonują swe prace. czujecie i wykonujecie przykazania. Synami Człowieczymi. A nie prowadź nas na pokusy. Stańcie się. i z waszymi Braćmi. wzrastania roślin i drzew. Amen. albo odrzuceni zostaniecie do królestwa Szatana. ciało i zdrowie. waszą Matką i waszymi Braćmi. ale ocal nas od wszystkiego zła. Dlatego zawsze pozdrawiam was w ten sposób: ‘Pokój niech będzie z wami!’ I wy zatem. Do teraz byliście w wojnie z waszym Ojcem. aby wieczny ruch życia mógł podtrzymywać was.’ A w ten sposób módlcie się do waszej Ziemskiej Matki: ‘Matko nasza która jesteś na ziemi. niech wasze dusze podobnie zostaną odrodzone przez anioły Niebiańskiego Ojca. zatem prawdziwymi Synami waszego Ojca i waszej Matki. czuć i wykonywać przykazania Boga. A wasza Ziemska Matka i Niebiański Ojciec wyślą wam swe anioły aby was uczyły. zwierząt gdy biegną i podskakują. Gdyż mój pokój wzmocni was i ukoi was. Podążajcie za przykładem wszystkich aniołów Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. Gdy wysyłasz każdego dnia swoje anioły. i pracujcie wszyscy razem nad królestwem Boga. wschodzenia i zachodzenia słońca. A módlcie się każdego dnia do waszego Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. wiatru gdy dmucha. gwiazd jak przychodzą i znów odchodzą. Daj nam dziś nasz codzienny chleb. abyście mogli znać. a gdy tylko wasze ciało stanie się zbyt zimne. A ich anioły wypiszą przykazania Boga w waszych głowach. nad królestwami niebios i ziemi. na zawsze. A potem Jezus tak do nich przemówił: Tak jak wasze ciała zostały odrodzone przez anioły Ziemskiej Matki. i abyście mogli uciec wiecznej nieruchomości śmierci. albo obrabuje was z waszego pokoju. a twoja wola spełniona będzie w nas. zanikania i przybywania księżyca. A nie prowadź nas w chorobę. wyśle ona anioła chłodu aby je ochłodzić. i z waszą Ziemską Matką. W ten sposób zatem módlcie się do waszego Niebiańskiego Ojca: ‘Ojcze nasz któryś jest w niebie. aby wasza dusza stała się tak doskonała jak święty duch waszego Niebiańskiego Ojca jest doskonały. w waszych sercach i w waszych rękach. Twoja wola spełniona będzie na ziemi tak jak jest w niebie. 19 . przyjmujcie również w was najsilniejszych z aniołów Boga. abyście nie upadli jako niewolnicy Szatana. A służyliście Szatanowi. i cierpiący walkę i chorobę.ciałom stać się gorętszymi lub chłodniejszymi niż tak jak je chłodzą lub ogrzewają anioły Boga. Gdyż jeśli rozumiecie. wtedy wszystko o co się modlicie do waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki będzie wam dane. Twoje królestwo przychodzi. Przychodźcie do mnie wszyscy zmęczeni. A niech pokój obu ich panuje wśród Synów Człowieczych. a Szatan tym martwych. wtedy gdy tylko wasze ciało rozgrzeje się zbytnio. aby budować królestwo Boga. a waszym duszom pokój waszego Niebiańskiego Ojca. bez ustanku. Zatem.’ A wszyscy modlili się razem z Jezusem do Niebiańskiego Ojca i do Ziemskiej Matki. tak jak my przebaczamy naszym dłużnikom. Gdyż twoje jest królestwo. miłość i moc Boga są ponad wszystkim. Bądźcie zatem prawdziwymi synami waszej Ziemskiej Matki i waszego Niebiańskiego Ojca. uświęcone niech będzie twoje imię. które pracują dzień i noc. i prawdziwymi Braćmi Synów Człowieczych. moc i chwała. jak jest w tobie. Wybacz nam nasze grzechy. Gdyż mój pokój jest pełen niezmiernej radości. Daję waszym ciałom pokój waszej Ziemskiej Matki. kochały i służyły wam. Twoje królestwo przychodzi. i żeby wasze ciało stało się tak doskonałe jak ciało waszej Ziemskiej Matki jest doskonałe. a tylko to co jest martwe jest nieruchome. A Bóg jest Bogiem żywych. ale ocal nas od złego. aniołów czynów. wyślij je także do nas. uświęcone niech będzie twoje imię. A walczcie tylko z Szatanem. Służcie zatem żyjącemu Bogowi. Gdyż mądrość. Podążajcie za przykładem biegnącej wody. Od dzisiaj żyjcie w pokoju z waszym Niebiańskim Ojcem. A daruj nam nasze długi. gdy my odpokutowujemy wszystkie nasze grzechy przeciw tobie. Amen. A jeśli spełniacie przykazania Ziemskiej Matki.

Gdyż mój pokój jest od Boga. tak jak ja dałem wam mój pokój. aby na wasze ciało opuścił się pokój waszej Ziemskiej Matki. by przynieść światło pokoju tym. życząc jeden drugiemu: POKÓJ NIECH BĘDZIE Z TOBĄ. mądrością prawa w ich głowach. i z aniołem miłości w ich sercach. A teraz powróćcie do waszych Braci. i nie grzeszcie więcej. Idźcie. którzy walczą o pokój. A dawajcie każdemu wasz pokój.zawsze pozdrawiajcie tak jeden drugiego. a na waszą duszę pokój waszego Niebiańskiego Ojca. I rozdzielili się. Gdyż szczęśliwi są ci. gdyż królestwo Boga jest w was. I opuścił ich. gdyż znajdą oni pokój Boga. i mocą odrodzenia w ich rękach. A jego pokój opuścił się na nich. 20 . poszli przed siebie wśród Synów Człowieczych. i dajcie pokój im również. Pokój niech będzie z wami. A wtedy znajdziecie pokój również między sobą. z którymi dotąd byliście w wojnie. którzy walczyli w ciemnościach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful