EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA

PRZEZ UCZNIA JANA Aramejskie i starosłowiańskie teksty porównane i zredagowane przez Edmunda Szekely. Przełożone przez Edmonda Szekely i Purcella Weaver Tytuł oryginału: THE GOSPEL OF PEACE OF JESUS CHRIST BY THE DISCIPLE JOHN z języka angielskiego przełożył Leszek Cyfer <lehcyfer@interia.pl>

PRZEDMOWA
Blisko dwa tysiące lat przeminęło odkąd Syn Człowieczy nauczał ludzkość o drodze, prawdzie, i życiu. Przyniósł zdrowie chorym, mądrość nieświadomym i radość utrapionym. Jego słowa zostały w połowie zapomniane i nie zostały zebrane aż do kilku pokoleń po tym, jak zostały wypowiedziane. Były one źle rozumiane, źle zapisane, setki razy przepisywane i setki razy przekształcane, jednak mimo wszystko przetrwały niemal dwa tysiące lat. I choć jego słowa, tak jak mamy je w dzisiejszym Nowym Testamencie, zostały strasznie zdeformowane i zmutowane, mimo wszystko podbiły połowę ludzkości i całą cywilizację Zachodu. Fakt ten udowadnia wieczną żywość słów mistrza, i ich ostateczną i nieporównywalną wartość. Z tego powodu zdecydowaliśmy się opublikować czyste, oryginalne słowa Jezusa, przełożone bezpośrednio z języka Aramejskiego którym mówił Jezus, i jego ukochany uczeń Jan, który jako jedyny spośród uczniów Jezusa notował z perfekcyjną dokładnością osobiste nauki swego Mistrza. Ciężką odpowiedzialnością jest ogłoszenie obecnego Nowego Testamentu, który jest bazą wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako zdeformowanego i sfałszowanego, ale nie ma wyższej religii nad prawdę. Zawartość tej książki jest tylko fragmentem - około jedną ósmą kompletu manuskryptów zapisanych po aramejsku w bibliotece Watykanu i po starosłowiańsku w Królewskiej Bibliotece Habsburgów (teraz własność Rządu Austriackiego). Istnienie tych dwóch wersji zawdzięczamy kapłanom Nestoriańskim którzy, pod naporem nadciągających hord Dżyngis Chana, zmuszeni byli uciekać ze Wschodu na Zachód, unosząc ze sobą starożytne pisma i ikony. Starożytne teksty Aramejskie pochodzą z pierwszego wieku po Chrystusie, podczas gdy wersja Starosłowiańska jest dosłownym tłumaczeniem pierwowzoru. Dokładnie jak teksty te przewędrowały z Palestyny do wnętrza Azji i w ręce kapłanów Nestoriańskich, archeologia nie jest jeszcze w stanie dla nas zrekonstruować. Edycja zawierająca kompletny tekst z wszystkimi koniecznymi odnośnikami i przypisami objaśniającymi (archeologicznymi, historycznymi i egzegetycznymi) jest obecnie w przygotowaniu.* Część teraz opublikowana odnosi się do uzdrawiających działań Jezusa. Opublikowaliśmy tę część najpierw, przed resztą, ponieważ jest to ta część, której cierpiąca ludzkość najbardziej dziś potrzebuje. Nie mamy nic do dodania do tego tekstu. Mówi on sam za siebie. Czytelnik, który przestudiuje następne strony z koncentracją, poczuje wieczną żywotność i przemożne dowody tych głębokich prawd, które ludzkość potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek. “A prawda świadczyć będzie sama za siebie” Londyn 1937 EDMOND SZEKELY * Nota wydawcy: Praca ta została opublikowana pod nazwą Ewangelia Esseńczyków.

EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA
A wtedy wielu chorych i kalekich przyszło do Jezusa, pytając go: Jeśli wiesz wszystko,

1

powiedz nam, dlaczego cierpimy te bolesne plagi? Dlaczego nie jesteśmy jak inni ludzie? Mistrzu, uzdrów nas, byśmy również byli silni, i nie musieli dłużej znosić naszej niedoli. Wiemy, że masz moc leczyć wszelkie choroby. Uwolnij nas od Szatana i od wszystkich jego wielkich nieszczęść. Mistrzu, miej dla nas litość. A Jezus odpowiedział: Szczęśliwi jesteście wy, którzy zgłodniali jesteście prawdy, ponieważ zaspokoję was chlebem mądrości. Szczęśliwi jesteście wy, którzy pukacie, ponieważ otworzę wam drzwi życia. Szczęśliwi jesteście wy, którzy odrzucilibyście moc Szatana, ponieważ poprowadzę was do królestwa aniołów naszej Matki, gdzie moc Szatana nie może wkroczyć. A oni zapytali w zadziwieniu: Kto jest naszą Matką i którzy jej aniołami? I gdzie jest jej królestwo? Wasza Matka jest w was, a wy w niej. Ona was urodziła; ona daje wam Życie. To ona dała wam wasze ciała, i jej pewnego dnia oddacie je z powrotem. Szczęśliwi jesteście gdy poznajecie ją i jej królestwo; jeżeli przyjmiecie anioły waszej Matki, i jeżeli działać będziecie według jej praw. Mówię wam prawdziwie, ten kto to robi, nigdy nie zazna choroby. Ponieważ moc naszej Matki jest ponad wszystko. A niszczy ona Szatana i jego królestwo, i ma władzę nad całymi waszymi ciałami, i wszystkim co żyje. Krew która płynie w nas zrodzona jest z krwi naszej Ziemskiej Matki. Jej krew spada z chmur; tryska z łona ziemi; bulgocze w górskich strumieniach; płynie szeroko w rzekach na równinach; śpi w jeziorach; szaleje potężnie w burzliwych morzach. Powietrze, którym oddychamy zrodzone jest z oddechu naszej Ziemskiej Matki. Jej oddech jest lazurem w wysokościach niebios; świszczy na szczytach gór; szepcze w liściach lasu; faluje nad polami zboża; drzemie w głębokich dolinach; rozpala się do gorąca w pustyni. Twardość naszych kości zrodzona jest z kości naszej Ziemskiej Matki, ze skał i z kamieni. Stoją one nagie przed niebiosami na szczytach gór; są jak olbrzymy które leżą śpiąc na zboczach gór, jak idole postawione na pustyni, i ukryte są w głębiach ziemi. Delikatność naszego ciała zrodzona jest z ciała naszej Ziemskiej Matki; której ciało wzrasta żółte i czerwone w owocach drzew, i odżywia nas w bruzdach pól. Nasze wnętrzności zrodzone są z wnętrzności naszej Ziemskiej Matki, i ukryte są przed naszymi oczami, jak niewidoczne głębie ziemi. Światło naszych oczu, słyszenie naszych uszu, oba zrodzone są z kolorów i dźwięków naszej Ziemskiej Matki; które otaczają nas, jak fale morza rybę, jak wirujące powietrze ptaka. Mówię wam zupełną prawdę, człowiek jest Synem Ziemskiej Matki, i od niej otrzymał Syn Człowieczy całe swoje ciało, tak jak ciało nowonarodzonego dziecka zrodzone jest z łona jego matki. Prawdziwie mówię wam, jednym jesteście z Ziemską Matką; ona jest w was, a wy w niej. Z niej zostaliście zrodzeni, w niej żyjecie, i do niej znowu powrócicie. Trzymajcie się więc jej praw, gdyż nikt nie może żyć długo, ani być szczęśliwym, poza tym który czci swoją Ziemską Matkę i działa zgodnie z jej prawami. Ponieważ wasz oddech jest jej oddechem; wasza krew jej krwią, wasza kość jej kością; wasze ciało jej ciałem; wasze wnętrzności jej wnętrznościami; wasze oczy i uszy są jej oczami i jej uszami. Powiadam wam prawdziwie, jeżeli nie będziecie się trzymać choćby tylko jednego z wszystkich tych praw, jeżeli skrzywdzicie choćby tylko jednego z wszystkich członków waszego ciała, zatraceni zostaniecie całkowicie w waszej bolesnej chorobie, i będzie płakanie i zgrzytanie zębów. Powiadam wam, dopóki nie posłuchacie praw waszej Matki, nie uda wam się uciec śmierci. A ten, który trzyma się praw swojej Matki, z nim trzymać będzie również jego Matka. Uleczy go ona z wszystkich jego plag, i nigdy nie zachoruje. Ona daje mu długie życie i chroni go przed wszystkimi nieszczęściami; przed ogniem, przed wodą, przed ukąszeniem jadowitych węży. Ponieważ wasza Matka zrodziła was, utrzymuje w was życie. Ona dała wam swoje ciało, i nikt oprócz niej nie

2

A jak bardziej was pokocha. a jego uszy zatykają się. ich ciało. a na końcu również życie którym Ziemska Matka ukoronowała jego ciało. A jego krew staje się tłusta i śmierdząca złem. A jego kości stają się twarde i węźlaste. krew. i nie wykona jego rozkazów. I chociaż słońce już zachodziło. ciało. Prawdziwie powiadam wam. A jego ciało rośnie tłuste i wodniste. Zabiera on im ich oddech. krzepnie i czernieje. albo sługą jest życia. a zastępy obrzydliwych robaków mają tam siedlisko. i nauczał on zupełnie inaczej niż kapłani i pisarze. abyśmy zostali uzdrowieni i stali się prawi. co to są za prawa życia? Spocznij z nami chwilę dłużej i ucz nas. wnętrzności. Szczęśliwy jest ten. i dodawał grzech do grzechu. aby mogły służyć mu z całą ich mocą i uwolnić całkowicie Syna Człowieczego z mocy Szatana. pełen bólu i śmierdzący złem. A jego wnętrzności wypełniają się obrzydliwym brudem. i jeśli trzymać się będzie praw swojej Ziemskiej Matki i uwolni się z objęć Szatana. przyjemność i pożądanie kobiet. A wszyscy dookoła niego słuchali jego słów z zadziwieniem. aż ciemna noc otacza je. Będziemy słuchać twych słów. z sączącymi się strumieniami rozkładu. jak lwica swoje małe. A tych którzy kochają swoją Matkę. wtedy Ziemska Matka przyjmuje z powrotem swego błądzącego Syna z miłością i wysyła mu swoje anioły aby mogły mu służyć. A Jezus usiadł między nimi i powiedział: Powiadam wam prawdziwie. gdyż prawem jest życie. Ponieważ mówię wam. kość. i powróci znów do swojej Ziemskiej Matki. A jego oczy zachodzą mgłą. Ponieważ nie trzymał się praw swojej Matki. opierając się jego ponętom. w tej samej godzinie znajdą się tam anioły Matki. tak Ziemska Matka chroni Syna Człowieczego przed wszystkimi niebezpieczeństwami i wszystkim złem. oczy i uszy. ich kość. i uciekają oni plagom śmierci. nawet kiedy odwrócicie się od niej. jak kamień padający na skałę. świerzbiące i pokryte wrzodami będącymi obrzydliwstwem. roztapiają się w środku i łamią na kawałki. albo służy on Ziemskiej Matce i jej aniołom. i ubiory złotem i srebrem obszyte i mnóstwo sług. burzliwe życie i lenistwo i próżniacze dni. Albo sługą jest śmierci. Beelzebub. bardzo wielka jest jej miłość. naszego prawodawcy. Gdyż żaden człowiek nie może służyć dwóm mistrzom. jeżeli znów do niej wrócicie? Prawdziwie powiadam wam. Ale jeżeli błądzący Syn Człowieczy pożałuje swych grzechów i odwróci się od nich. tak jak zostały zapisane w świętych księgach. obiecuje sławę i chwałę. A Jezus odpowiedział: Nie szukajcie prawa w waszych księgach. Jak kwoka chroni swoje pisklęta. większa niż największe góry. ich krew. gdyż jego słowo było z mocą. jak noc śmierci. Ponieważ wasza Matka kocha was. i moc. A w dniu. którzy trzymają się praw życia i nie zbaczają na ścieżkę śmierci. gdy Syn Człowieczy oprze się Szatanowi który w nim mieszka. A nęci on każdego tym do czego ich serce najbardziej się przychyla. ich wnętrzności. A na samym końcu błądzący Syn Człowieczy traci życie. jak woda bagien. szczęśliwi są ci. Bogactwa obiecuje. gnije i rozkłada się. jak oddech nieczystych zwierząt. Gdyż w nich siły życia rosną w siłę. kto przestrzega praw. głębsza niż najgłębsze morza. obżarstwo i pijaństwo. kto kocha swoją Matkę i leży cicho w jej łonie. Prawdziwie powiadam wam. Usiedli dookoła Jezusa i spytali go: Mistrzu. i wspaniałe pałace. zła i niebezpieczeństwa niezliczone leżą w oczekiwaniu na Syna Człowieczego. jako zapłatę porywa Synom Człowieczym wszystkie te rzeczy. które Ziemska Matka dała im tak szczodrze.może was uleczyć. nigdy ich ona nie opuści. i ubierając przyjemne okrycie. Z tego względu odebrane mu zostają wszystkie dary Ziemskiej Matki: oddech. leży w oczekiwaniu w ciele wszystkich Synów Człowieczych. panem każdej plagi. książę wszystkich diabłów. 3 . On jest śmiercią. nikt nie może być szczęśliwy. wszystko to. źródło każdego zła. kusi i nęci Synów Człowieczych. w którym Synowie Człowieczy zostali już niewolnikami wszystkich tych marności i obrzydliwości. jak cisza grobu. Gdyż albo służy on Beelzebubowi i jego diabłom. poza tym. I oddech Syna Człowieczego staje się krótki i zduszony. ich oczy i ich uszy. nie odchodzili oni do swych domów. jak matka nowonarodzone dziecko. A inni odpowiedzieli: My wszyscy przestrzegamy praw Mojżesza.

tak aby słysząc je moglibyśmy zostać uzdrowieni i prawi. pochodzących od Szatana. Jezus powiedział: Nie rozumiecie słów życia. waszej krwi. Jeżeli chcecie aby słowo żyjącego Boga i jego moc mogły w was wniknąć. ponieważ jesteście w śmierci.że Szatan i jego plagi mogą być odrzucone tylko poprzez post i modlitwę. nie zanieczyszczajcie swego ciała ani swej duszy. aby mogły one przez zawsze żywe słowo uczyć praw prawdziwego Boga człowiekowi. W czasie gdy pościcie. ani też w nienawiści do waszych wrogów. Są one w waszym oddechu. święty jest anioł powietrza 4 . Mojżesz nie otrzymał swoich praw od Boga na piśmie. Gdyż mówię wam prawdziwie. Powiadam wam prawdziwie. ale w waszym sercu i w waszym duchu. waszych kościach. waszych uszach i każdej najmniejszej cząstce waszych ciał. Mówię wam prawdziwie. Gdyż mówię wam prawdziwie. abyście mogli zrozumieć język i wolę żyjącego Boga. waszych wnętrznościach. Ale wy zamykacie wasze oczy tak że nie możecie zobaczyć i zamykacie wasze uszy tak że nie możecie usłyszeć. unikajcie Synów Człowieczych a szukajcie aniołów naszej Ziemskiej Matki. a wasze uszy zatkane są głuchotą. ziemi. waszych oczach. I wszystkie te rzeczy nosicie w sobie. Pośćcie i módlcie się żarliwie. waszym ciele. Znajdujecie je w trawie. w rybach morza. Odnówcie siebie i pośćcie. I pod cieniem niebios Boga wyswobódźcie się od pokus waszego ciała i waszej duszy. We wszystkim co jest życiem zapisane jest to prawo. nigdy nie uwolnicie się z mocy Szatana i wszystkich chorób które pochodzą od Szatana. anioł powietrza odrzuci z waszego ciała cały brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. a duch jest świątynią Boga. ani w pogoni za bogactwem. gdyż ten kto szuka. znajdzie. ani w pożądaniu. i tam pośród nich znajdziecie anioła powietrza. tak więc słowo i moc Boga nie wnika w was. Gdyż wszystkie te rzeczy są daleko od prawdziwego Boga i od jego aniołów. w drzewie. jeżeli nie będziecie pościć. żeby anioł powietrza mógł zostać wprowadzony do waszego wnętrza. Nie są one w obżarstwie i pijaństwie. Prawo jest żyjącym słowem żyjącego Boga do żyjących proroków dla żyjących ludzi. że księga jest dziełem człowieka. Bóg tak uczynił życie i wszystkie żyjące rzeczy. i nie pokazujcie swego postu nikomu.podczas gdy księga jest martwa. Dlaczego więc nie słuchacie słów Boga które zapisane są w jego dziełach? I dlaczego studiujecie martwe księgi które są dziełem ludzi? Jak możemy czytać prawa Boga gdzie indziej niż w księgach? Gdzie są one zapisane? Odczytaj je nam stamtąd gdzie je widzisz. wodzie. wszystkie żyjące rzeczy bliższe są Bogu niż księga. ale szukajcie go głównie w was samych. a wszystkie anioły naszej Ziemskiej Matki przyjdą i będą wam służyć. Gdyż mówię wam prawdziwie . Gdyż mówię wam prawdziwie. Powiedz nam te prawa o których mówisz. ale życie i wszystkie jego zastępy są dziełem naszego Boga. ponieważ wszelkiego rodzaju zło i wszelkiego rodzaju obrzydliwstwo mają swoje siedlisko w waszym ciele i waszej duszy. Są obecne w powietrzu. Gdyż mówię wam prawdziwie. Idźcie sami i pośćcie w samotności. wykorzystując moc żyjącego Boga do swego leczenia. Szukajcie świeżego powietrza lasu i pól. ale poprzez żyjący świat. Powiadam wam prawdziwie. ani też w burzliwym życiu. w głębokościach i na wysokościach. Ciemność zaciemnia wasze oczy. Żyjący Bóg zobaczy to i wielka będzie wasza nagroda. w roślinach. w ptakach w niebiosach. gdyż nie znamy nic innego poza księgami które odziedziczyliśmy po naszych ojcach. w rzece. w górze. gdyż to ciało jest świątynią ducha. Wszystkie one mówią do was. Bóg i jego prawa nie są tym co robicie. w promieniach słońca. która jest bez życia. Zdejmijcie swoje buty i ubranie i pozwólcie aniołowi powietrza objąć całe wasze ciało. Oczyśćcie więc świątynię. jak dym ognia unosi się do góry i ginie w morzu powietrza. aby Pan świątyni mógł osiedlić się tam i zająć godne siebie miejsce. A pośćcie dopóki Belzebub i wszystkie jego zło odejdą od was. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. Ale wszystkie te rzeczy pochodzą z królestwa ciemności i od pana wszystkiego zła. I tak wszelkie śmierdzące złem i nieczyste rzeczy uniosą się z was. Bóg nie zapisał praw na stronicach ksiąg.

Więc mówię wam prawdziwie. Nie myślcie. Po aniele powietrza. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. Mówię wam prawdziwie. niepokojąc was wszelkiego rodzaju bólami. A ten kto oczyszcza siebie na zewnątrz. że wystarczy aby anioł wody objął was tylko zewnętrznie. szukajcie anioła wody. wszystko musi zostać zrodzone od nowa przez powietrze i przez prawdę. Gdyż mówię wam prawdziwie. pozwólcie aby anioł wody ochrzcił was również wewnątrz. i tak często jak poruszacie powietrze swoim oddechem. Zdejmijcie wasze buty i ubranie. jeżeli nie został przepuszczony przez anioła wody. a wasz duch kąpie się w rzece życia wiecznego. Gdyż wasze oczy będą odtąd widziały. aby mogła unieść ze sobą z waszego wnętrza wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy Szatana. i pozwólcie aby koniec łodygi płożącej tykwy wszedł w waszą tylnią część. Powiadam wam prawdziwie. A wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy uniosą się z was. mającej łodygę długości człowieka. Powieście ją na gałęzi drzewa i uklęknijcie na ziemi przed aniołem wody. aby anioł słońca mógł wniknąć do waszego wnętrza. Żaden człowiek nie może stanąć przed twarzą Boga. Zaprawdę. Nie grzeszcie więcej zatem.który oczyszcza wszystko to co jest nieczyste i zmienia wszelkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. i modląc się do żywego Boga aby przebaczył wam wszystkie wasze przeszłe grzechy. święty jest anioł wody który oczyszcza wszystko to co nieczyste i czyni śmierdzące złem rzeczy słodkim zapachem. po waszym chrzcie. a wasze uszy słyszały. Powiadam wam prawdziwie. do dnia gdy zobaczycie że woda wypływająca z was jest tak czysta jak piana rzeki. święty jest anioł słonecznego blasku który oczyszcza wszelkie 5 . A jeśli po tym pozostaną w was jeszcze jakieś wasze przeszłe grzechy i nieczystości. szukajcie anioła słonecznego blasku. ale wewnątrz pełne są wszelkiego rodzaju strasznych nieczystości i obrzydliwości. tak jak brudy bielizny pranej w strumieniu odpływają i giną w nurcie rzeki. chrzest wodą uwalnia was z tego wszystkiego. a wasza dusza wdycha prawdę Niebiańskiego ojca. gdyż wasze ciało kąpie się w wodzie ziemskiego życia. które na zewnątrz są ładnie pomalowane. tak jak ciemność nocy blednie przed światłością wschodzącego słońca. A anioł słonecznego blasku odrzuci z waszego ciała wszelkie śmierdzące złem i brudne rzeczy które zanieczyszczały je na zewnątrz i wewnątrz. nieczystość wewnątrz jest o wiele większa niż nieczystość na zewnątrz. anioł wody odrzuci z waszego ciała wszelki brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. ale wewnątrz pozostaje nieczysty. Potem spoczywajcie klęcząc na ziemi przed aniołem wody. i abyście wewnętrznie również stali się tak czyści jak piana wodna skrząca się w słońcu. A ten święty chrzest przez anioła wody jest: Ponownymi narodzinami w nowe życie. A zobaczycie waszymi oczami i poczujecie waszym nosem wszystkie obrzydlistwa i nieczystości które brudziły świątynię waszego ciała. gdyż wasze ciało wdycha powietrze Ziemskiej Matki. tak aby woda mogła płynąć przez wszystkie wasze wnętrzności. Szukajcie zatem długiej płożącej się tykwy. Mówię wam prawdziwie. i pozwólcie aniołowi słońca objąć całe wasze ciało. opróżnijcie jej wnętrze i wypełnijcie ją wodą z rzeki ogrzaną przez słońce. poruszajcie również wodę swoim ciałem. Potem pozwólcie wodzie wypłynąć z waszego ciała. Ponawiajcie wasz chrzest wodą każdego dnia postu. a prawdę od naszego Niebiańskiego Ojca. Żaden człowiek nie może stanąć przed obliczem Boga. Wtedy zaprowadźcie swe ciało do płynącej rzeki i tam w ramionach anioła wody złóżcie dzięki żyjącemu Bogu. że uwolnił was z waszych grzechów. i prosząc anioła wody aby oczyścił wasze ciało z wszelkiej nieczystości i choroby. Zaprawdę. którego anioł powietrza nie przepuści. I wszystkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy odpłyną z was. Zdejmijcie wasze buty i ubranie i pozwólcie aniołowi wody objąć całe wasze ciało. aby anioły powietrza i wody mogły wiecznie zamieszkiwać w was i służyć wam zawsze. wszyscy muszą zrodzić się ponownie z wody i z prawdy. wszystkie grzechy które zasiedlały wasze ciało. Gdyż otrzymujecie swą krew od naszej Ziemskiej Matki. Rzućcie się cali w jego obejmujące ramiona. tak abyście mogli stać się wolni od wszelkich przeszłych grzechów. jest podobny do grobów.

I wszystkie te rzeczy zobaczycie swoimi oczami i poczujecie waszymi nosami i będziecie mogli dotknąć waszymi dłońmi. niż wszystkie dziedzictwa waszych ojców przez nasienie i przez krew. położyła go do snu i ukochała go. i pozwólcie im zamieszkiwać z wami przez cały wasz post. każdy tamtędy gdzie się znajdował. a wasza dusza pławi się w słonecznym blasku prawdy Niebiańskiego Ojca. przez wasz tył i genitalia. moce diabłów. wykąpała go. i aby mógł on zawsze pójść od jednego do innego. A wasz oddech stanie się tak czysty jak oddech pachnących kwiatów. światło waszych oczu tak czyste i jasne jak jasność słońca błyszczącego na niebieskim niebie. wasze ciało stają się jednym z oddechem. i jak może. kogo anioł słonecznego blasku nie przepuści. Święte. Dopóki dziecko jest jeszcze małe. podobnie. Zostały dane Synowi Człowieczemu aby mogły mu służyć. nikt nie może dosięgnąć Niebiańskiego Ojca jak tylko przez Ziemską Matkę. Synowie Człowieczy: Czcijcie waszą Ziemską Matkę i trzymajcie się jej praw. i aby jego syn mógł kontynuować pracę swojego ojca. Gdy anioły Ziemskiej Matki wnikną w wasze ciało. wszystkie grzechy i nieczystości uciekną w pośpiechu z tego ciała. który akceptuje i stosuje się do rad swego ojca. I teraz wszystkie anioły Ziemskiej Matki wam służą. Gdyż Niebiański Ojciec jest sto razy wspanialszy niż wszyscy ojcowie przez nasienie i przez krew. Tak jak żadne nowonarodzone dziecko nie może zrozumieć nauk swego ojca dopóki jego matka nie nakarmiła go. A sto razy szczęśliwszy jest ten syn. aby mógł wyćwiczyć się w pracach swego ojca. i waszych matek poprzez ciało. krwią i ciałem Ziemskiej Matki. I więcej warte jest dziedzictwo waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. wszystkie grzechy przeszłości i wszelkie brudy i choroby które zanieczyszczały świątynię waszych ciał. gdyż powiedziano wam: ‘Czcij swego ojca i matkę swoją aby twe dni były długie na tej ziemi’. Gdyż prawdziwie. i czcijcie waszego Niebiańskiego Ojca aby wieczne życie waszym było w niebiosach. wasza krew stanie się tak czysta jak krew naszej Ziemskiej Matki i jak rzeczna piana błyszcząca w słonecznym blasku. Nikt nie może stanąć przed obliczem Boga. i musi ono słuchać swojej matki. których ziemia i niebo uczyniły jednym. daje mu on wszystkie swoje posiadłości. jeden drzwiami. zanieczyszczone wody przez wasze usta i waszą skórę. Są one nierozłącznymi dziećmi Ziemskiej Matki. wypielęgnowała go. drugi oknem. jego miejsce jest u jego matki. szczęśliwy jest ten syn. tak uciekną z waszych ciał wszelkie diabły zła. są ich objęcia. i dziecko wraca do matki tylko gdy przychodzi pora obiadu i kolacji. A teraz jego ojciec uczy go. A wasz oddech. Niech ci trzej bracia aniołowie obejmują was każdego dnia. Prawdziwie. Jak złodzieje uciekają z opuszczonego domu na przyjście pana domu. tak że wasza dusza również może stać się jednym z duszą waszego Niebiańskiego Ojca. wtedy wszystkie złe smrody uciekną w popłochu waszym oddechem i waszą skórą. aby wasze dni były długie na tej ziemi. a wspanialsza jest Ziemska Matka niż wszystkie matki poprzez ciało. A gdy wszystkie grzechy i nieczystości uciekły z waszego ciała. tak aby mogły one należeć do jego ukochanego syna. wszystko musi zrodzić się na nowo ze słońca i prawdy. Gdyż mówię wam prawdziwie. Ale mówię wam. Powiadam wam prawdziwie. przy swoim boku. który akceptuje rady swojej matki i stosuje się do nich.nieczystości i zmienia wszystkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. a trzeci dachem. A Syn Człowieczy droższy jest w oczach swego Niebiańskiego Ojca i swej Ziemskiej Matki niż są dzieci w oczach swoich ojców przez nasienie i krew i swoich matek przez ciało. w taki sposób że panowie świątyni znowu ją odzyskają. wasze ciało tak czyste jak ciało owoców czerwieniejących wśród liści drzew. jego ojciec zabiera go do pracy na polu. A kiedy ojciec widzi że jego syn rozumie jego nauki i dobrze wykonuje swoją pracę. Kiedy dziecko podrośnie. Anioły powietrza i wody i słonecznego blasku są braćmi. które jest w objęciach tych trzech aniołów. wasza krew. a więc nie rozdzielajcie tych. gdyż nasze ciało pławi się w słonecznym blasku Ziemskiej Matki. A waszymi prawdziwymi braćmi są wszyscy ci którzy wykonują wolę waszego 6 . wiecznotrwałe królestwo ziemskiego życia.

ale nie mam miłości. jak on kocha waszą duszę. powolna jest do gniewu. Ślepy człowiek prowadzi ślepego na ciemnej ścieżce grzechów. Gdyż miłość Niebiańskiego Ojca daje wszystkim wieczne życie w królestwie Boga. Gdyż mamy prawdę po części i błąd po części. Gdyż Miłość jest wieczna. przez świętą duszę naszego Niebiańskiego Ojca. zamilkną. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Mówię wam prawdziwie. Gdyż teraz widzimy przez szkło i przez niejasne opowieści. jestem niczym. jestem dźwięczącym mosiądzem lub brzęczącym cymbałem. Gdyż dusza Syna Człowieczego stworzona została z duszy Niebiańskiego Ojca. GDYŻ SYN CZŁOWIECZY JEST MIŁOŚCIĄ. i znam wszystkie tajemnice. i całą mądrość. mówię wam. Chociaż przepowiadam to co ma nadejść. ale kiedy nadejdzie pełnia doskonałości. Miłość nie jest zazdrosna. rozwieje się. miłość którą otrzymali od swojego Niebiańskiego Ojca i od swojej Ziemskiej Matki. A wtedy z królestwem Boga przyjdzie koniec czasów. nie czyni złego. Teraz wiemy w części. A bracia czynią braciom jak czynią obcy. nie jest grubiańska. A tak kochajcie swoich prawdziwych braci. królestwo Boga. to co częściowe zostanie odrzucone. i choć wiarę silną mam jak burza która unosi góry z ich siedlisk. abym sprawił żeby światło życia błyszczało przed waszymi 7 . Stańcie się zatem doskonali. i będzie na ziemi miłość i radość. a wszyscy oni dodawać będą otuchy jeden drugiemu. A wtedy wasz Niebiański Ojciec da wam swoją świętą duszę. mówił jak dziecko. zatem. miłość we wszystkim pokłada nadzieję. miłość jest dobra. A tak kochajcie Ziemską Matkę. ani samolubna. w żaden sposób nie zyskałem. że wasi prawdziwi bracia w woli Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki kochać was będą tysiąc razy więcej niż wasi bracia przez krew. ale największą z tych jest miłość. A teraz pozostają te trzy: wiara i nadzieja i miłość. jak doskonałe są dusza waszego Niebiańskiego Ojca i ciało waszej Ziemskiej Matki. To przez miłość Niebiański Ojciec i Ziemska Matka i Syn Człowieczy stają się jednością. lecz rozkoszuje sprawiedliwością. Miłość zwycięża wszystko. nie ma prawdziwego braterstwa przez krew. Nie ma jeszcze nikogo spośród was kto mógłby zrozumieć wszystko to co mówię. myślał jak dziecko. Gdy człowiek był dzieckiem. nie wypatruje nieuczciwości. gdyż wszyscy ludzie są schorowani i wszyscy są w śmierci. jak kochają ich wasz Niebiański Ojciec i wasza Ziemska Matka. miłość wszystko znosi. jak ona kocha wasze ciało. kochajcie swoich prawdziwych braci w woli Boga tysiąc razy bardziej niż waszych braci przez krew. Gdyż od dni Kaina i Abla. A teraz mówię do was w żywym języku żyjącego Boga. chorób i cierpień. nie zna dumy. I choć oddałem wszystkie moje dobra aby nakarmić biednych. i dałem cały mój ogień który otrzymałem od mojego Ojca. Ojciec wysyła mnie do was. Jego. ale gdy staniemy przed obliczem Boga. a nie wasi bracia przez krew. GDYŻ WASZ NIEBIAŃSKI OJCIEC JEST MIŁOŚCIĄ. Zatem. gdy bracia przez krew przekroczyli wolę Boga. GDYŻ WASZA ZIEMSKA MATKA JEST MIŁOŚCIĄ. nigdy się nie wyczerpuje. Gdyż Synowie Człowieczy żyją w Niebiańskim Ojcu i w Ziemskiej Matce.Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. rozumiał jak dziecko. ale tak jak nas poucza. a Niebiański Ojciec i Ziemska Matka żyją w nich. ale nie mam miłości. poprzez swoje schorowane i śmiertelne ciało. wszyscy ludzie mogą zrozumieć. odkłada na bok dziecięce sprawy. A tak kochajcie Niebiańskiego Ojca. miłość wierzy we wszystko.. Miłość jest cierpliwa. A wtedy Synowie Człowieczy jako prawdziwi bracia dadzą miłość jeden drugiemu. a co do wiedzy. i przyjdzie królestwo Boga. a na końcu wszyscy wpadną w studnię śmierci. a jego ciało z ciała Ziemskiej Matki. ale gdy staje się mężczyzną. nie raduje się w niesprawiedliwości. ale co do języków. A wtedy zniknie z ziemi całe zło i cały smutek. Ten kto tłumaczy wam księgi mówi do was martwym językiem martwych ludzi. A wtedy Synowie Człowieczy podzielą swoje boskie dziedzictwo. Nikt nie widzi światła życia. nie będziemy wiedzieć częściowo. Chociaż mówię językami ludzi i aniołów. ale nie mam miłości. a wasza Ziemska Matka da wam swoje święte ciało. A wtedy Ziemia będzie jak niebiosa.

Mówię wam prawdziwie. Dlaczego mielibyśmy iść do domu gdzie nikt nas nie kocha? A mówili w ten sposób. którzy mieli i dom i rodzinę. tylko praw waszej Ziemskiej Matki. Prawdziwie jest on wysłańcem Boga. Ale w końcu jeden. A przez długą chwilę jeszcze zgromadzeni siedzieli cicho a potem budzili się w ciszy. A wtedy księżyc w pełni pojawił się pomiędzy poszarpanymi chmurami i opromieniał Jezusa swoją jasnością. żebracy. i miłość. Wciąż mam wam wiele rzeczy do powiedzenia. tak abyście mogli narodzić się ponownie i więcej nie grzeszyć. Wtedy Jezus wyciągnął do nich swoje ręce i powiedział: Pokój niech będzie z wami. możecie wtedy spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. Kochajcie jeden drugiego. A w sercach wszystkich zakwitły cudowne kwiaty cudownego piękna. bezdomni. pogardzani w swej nędzy. powiedzieli: My też zostaniemy z wami. jak gdyby unosił się w powietrzu. najpierw. którzy byli utrzymywani z litości tylko w domach. gdyż byli niemal wszyscy biedni. Gdyż co jest niemożliwe dla ludzi. ślepi. gdzie wszystko jest ciemne i pozbawione radości. gdzie znajdowali schronienie na kilka dni. ale ciemność zna tylko siebie i nie zna światła. A Szatan z wszystkimi grzechami. gdy nie możecie znieść nawet blasku płomiennego słońca? Wierzcie mi. gdyż ten. gdyż każdy człowiek czuł moc jego słów. chorobami i nieczystościami ucieknie z waszego ciała. Idźcie. pościli i oddali swe ciała aniołom 8 . I z radosnymi obliczami poszli przed siebie spotkać anioły Boga. A gdy jej anioły oczyszczą i odnowią wasze ciała i wzmocnią wasze oczy. wasza wiara powstrzyma was i nigdy nie zobaczycie choroby. gdyż Bóg jest miłością. Widzieli przed sobą błyszczący świat. jak oddech wiatru kołysze zieleń drzew. A wtedy wszystkie anioły przyjdą przed wasze oblicze i będą wam służyć. i dla którego wszystkie rzeczy są możliwe. wszyscy czuli że było to słońce nadchodzącego królestwa Boga. wierzycie w tego kto mnie wysłał. I nikt nie wiedział jak dużo czasu minęło. wszystkie te rzeczy są możliwe dla Boga. Jeśli wierzycie w anioły Ziemskiej Matki i przestrzegacie jej praw. Gdyż wasze oczy przywykłe są do ciemności. gdyż czas stanął w miejscu. Przestrzegajcie zatem. Zatem. ale nie możecie jeszcze ich unieść. gdyż zasiał nadzieję w naszych sercach.oczami. że kroczycie jego ścieżkami. Światło oświetla siebie i ciemność. Jeśli wierzycie w moje słowa. ani nie słychać było żadnego głosu. I żaden człowiek nie poruszył się. A inni: Żeby tak on mógł być z nami zawsze. A iskry leciały w górę z jego włosów. trochę odważniejszy powiedział: Jak dobrze być tutaj. I siedzieli tak. jakby z długiego snu. A wszyscy czuli. I tak odszedł. I żaden człowiek nie chciał pójść do domu. zdolni będziecie znieść blask naszego Niebiańskiego Ojca. jako że słowa tego który odszedł ciągle brzmiały w ich uszach. nawet kiedy księżyc chował się w chmurach. i nadzieję. jak gdyby słuchali jakiejś cudownej muzyki. A kiedy jasne promienie słońca pojawiły się nad widnokręgiem. Ale wszyscy inni pozostali siedząc. że urodzili się na nowo. który jest panem wszystkiego. że słowa tego który odszedł złączyły zgromadzonych niewidzialnymi nićmi. nie możecie jeszcze zrozumieć tego co mówię wam o Niebiańskim Ojcu który wysłał mnie do was. chromi. a on stał wśród nich w blasku pełnego księżyca. Nawet niektórzy. nie chciejcie waszej nagrody. Zdjęli oni swoje buty i swoje ubiory. Wtedy Jezus wstał. ani nie zobaczy śmierci. Inny: Żeby tak ta noc trwała wiecznie. to słońce jest jak płomyk świeczki przed słońcem prawdy Niebiańskiego Ojca. Gdyż każdy człowiek czuł. Ale jak możecie spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. A wielu nieczystych i chorych zastosowało się do słów Jezusa i podążyło do brzegów szemrzących strumieni. kto mu wierzy nigdy nie będzie oszukany. i pełny blask Niebiańskiego Ojca mógłby was oślepić. kwiaty radości. kalecy. który jest tysiące razy jaśniejszy niż jasność tysięcy słońc. mówiąc: Nie idę do domu. unikajcie waszych grzechów. okażcie swoją skruchę. Ale nikt nie odchodził. Jeżeli możecie patrzeć w jasność słońca w południe nie mrużąc oczu. i tak jego anioły rozpoznają. ochrzcie się. Miejcie również nadzieję w miłości waszego Niebiańskiego Ojca. Miejcie tylko wiarę zatem. o których wam powiedziałem. jeden po drugim.

Wszystkie te nieczystości wypływały ich ustami. rzeczywiście ciebie potrzebujemy. aby mógł być z nimi. A ziemia po której płynęły ich wody była zatruta. A wiele było pytań które pragnęli mu zadać. ale następnego dnia zaczynał od nowa. A wiły się w bezsilnej wściekłości. że nikt nie mógł go znieść. uciekające przed nimi w popłochu. A pożyczkodawcy zawsze pożyczali mu. na całej skórze. A byli tacy którymi miotały wielkie bóle. grzechy i nieczystości. a śmierdzące złem i nieczyste wymioty wypłynęły z ich wnętrza. a nie wiedząc co powinni zrobić. Zlituj się nade mną. A Jezus przemówił do nich w przypowieściach: Jesteście jak syn marnotrawny. Od rana do nocy potem swego oblicza zraszał pola. a mocz popłynął obficie z ich ciała. Ale. A ich serca wypełniły się nadzieją i radością gdy usłyszeli jego pozdrowienie: Pokój niech będzie z wami. gdyż wszystkie me 9 . biorąc w posiadanie ich ciała tak wewnątrz jak i na zewnątrz. Wtedy Jezus powiedział do nich: Przychodzę. w swoim gniewie wzięli syna jako niewolnika. A żył na suchym chlebie i nie miał nic prócz swych łez czym mógłby go namoczyć. że nikt nie mógł tam pozostać. gdyż ogromnie pragnęli. jak oddech diabłów. który wydobywa się wprost z wnętrzności. aby zaprzestał swych rozrzutności. ponieważ mnie potrzebujecie. a wypłynęły z nich wszelkie obrzydliwości i nieczystości ich przeszłych grzechów. A gdy dwóch z nich odeszło w jego poszukiwaniu. ‘nie będzie końca grzechom mego syna’. A po trzech dniach tak bardzo wycierpiał od gorąca i wyczerpania że powiedział do swego pana: ‘Nie mogę więcej pracować. ale ku ich zdumieniu nie potrafili zacząć. a gdy minie siedem lat. A wielu wydawało śmierdzące pierdnięcia ze swych wnętrzności. A syn zawsze obiecywał mu wszystko jeśli zapłaciłby jego stare długi. będziesz wolny. aby mógł przez codzienny trud odpłacić im pieniądze które pożyczył.‘Do dnia gdy przez pracę twoich rąk odpłacisz mi wszystkie twoje długi. ‘Jeżeli ciągle będę płacił’. U niektórych nosem. Wtedy pożyczkodawcy. ponieważ ojciec jego posiadał wielkie bogactwa i zawsze cierpliwie płacił długi swego syna. i aby szedł na jego pola aby nadzorować pracę jego sług. i jak górski wodospad wytrysnęło z ich ciał mnóstwo twardych i miękkich obrzydliwości. przybądź i uwolnij nas od naszych bólów. a tak twardy niemal jak piasek rzek. gdyż nic nie przychodziło im do głowy. a u wielu ich mocz był cały jakby zaschnięty i stał się gęsty jak miód pszczeli. z których wypłynęły nieczystości o złym zapachu. a wszystkie jego członki bolały nieprzyzwyczajone do pracy. A wszyscy drżeli w przerażeniu gdy patrzyli na wszystkie te obrzydliwości Szatana. a dni jego przemijały burzliwie i rozwięźle z jego przyjaciółmi. w końcu. i tak wielki stał się smród. powiedział. A oddech niektórych stał się tak śmierdzący jak ten. które nie miały końca. zobaczyli samego Jezusa zbliżającego się wzdłuż brzegu rzeki. A diabły opuściły ich wnętrzności w postaci mnóstwa robaków które wiły się w szlamie własnych wewnętrznych nieczystości. ten u innych był niemal czerwony albo czarny. A ich smród stał się tak wielki. Jak długo będziesz mnie dręczył?’ . A kiedy ochrzcili się.powietrza. u innych oczyma i uszami.’ A zrozpaczony syn odpowiedział płacząc: ‘Ale nie zniosę nawet siedmiu dni. po tym jak anioł wody wyrzucił je z wnętrzności Synów Człowieczych. A anioły Ziemskiej Matki objęły ich. A każdego tygodnia bez wiedzy swego ojca zaciągał nowe długi i trwonił wszystko w kilka dni. I wszyscy z nich zobaczyli wszelkie zło. od których wybawiły ich anioły. A wielu miało wstrętny i obrzydliwy pot wychodzący na całym ciele. A na marne pouczał swego syna spokojnymi słowami. A jeden wykrzyknął: Mistrzu. A wtedy ustało obżarstwo i opilstwo i codzienne wybryki. który na próżno zaklinał go. zdecydowali się wysłać kilku z nich do Jezusa. jego ojciec stracił cierpliwość i nie płacił więcej pożyczkodawcom długów swego syna. anioł wody wniknął w ich ciała. które nie odchodziły od nich. A przez więcej niż siedem lat syn kontynuował swoje burzliwe życie. którzy zostali zwiedzeni. który przez wiele lat jadł i pił. a niektórzy mieli ślinotok. I złożyli podziękowania Bogu który wysłał swoje anioły dla ich wybawienia. gdyż bolą mnie wszystkie moje członki. A potem zstąpiła na nie moc anioła słonecznego blasku i zginęły tam wijąc się rozpaczliwie. wody i słonecznego blasku. A na członkach wielu wyszły gorące pęcherze. gdyż ten nigdy nie słuchał pouczeń swego ojca. deptane pod stopami anioła słonecznego blasku.

Posiadłościami ojca są ziemia i niebiosa. Z ledwością mógł wstać. abyście lepiej mogli zrozumieć słowo Boga. uwierz mi po raz ostatni i przebacz mi wszystkie moje występki przeciw tobie. A gdy jego ojciec zobaczył.’ A jego ojciec pouczył go. i aby musieli cierpieć bóle i pot aż zapłacą wszystkie swoje grzechy. ale ich spłata jest trudna przez ciężką pracę siedmiu lat?’ . przez hulacze życie zaciągać długi przez siedem lat.‘Na ten jeden raz zezwolone było tobie spłacić twe siedmioletnie długi przez siedem dni zamiast siedmiu lat. jak zapisane jest w naszych prawach.‘Do roboty. opilstwa i hulaszczego życia są grzechami przeszłości. rzeczywiście trudno jest je spłacać.’ I ubrał go w jego najlepszy strój i cały dzień radowali się. Wtedy syn zebrał resztki swoich sił i powlókł się do domu swego ojca. aby mógł zapłacić swoim kredytodawcom wszystko co był im winien. że jego syn dobrze używał jego sług i wszystkie jego posiadłości. moją ziemię i moje skarby. Długami są choroby. nawet przez siedem dni. gdyż nie zapomniał że jego dług również został darowany gdy nie mógł go spłacić. ponieważ jesteś jego synem.’ Wtedy łzy napłynęły do oczu jego ojca. i nigdy odtąd nie będę zaciągał długów. który zmieniony jest w królestwo niebieskie.‘Mój synu. jeżeli mogłeś przez siedem lat spędzać dnie i noce w rozwiązłości. Gdyż z każdym innym musiałbyś pracować ciężko przez siedem lat. spójrz na mnie i na moje sterane członki i nie zatwardzaj swego serca. widzę że moje posiadłości są w dobrych rękach. A lata mijały. gdyż łagodny był dla wszystkich swych sług i całego swojego bydła. Ale pamiętaj abyś w przyszłości nie zaciągał nowych długów. i pracowali razem z jego aniołami nad jego królestwem. i uleczenie waszego ciała. czy widzisz że łatwo jest.‘Ojcze. Spłatą długów jest odrzucenie z was diabłów i chorób. lepiej żeby syn słuchał swego ojca i nadzorował sługi swego ojca w polu.‘Radujmy się. odtąd będę twym kochającym i posłusznym synem. że nikt inny oprócz twojego ojca nie daruje ci twoich długów. aby kontynuować swoją pracę.’ A zły kredytodawca wykrzyknął: . z członkami torturowanymi bólem. gdyż błogosławieństwo jego ojca było nad jego pracą.członki płoną i bolą. I powoli dał swemu ojcu dziesięć razy tyle.’ . wielkie i liczne są wasze grzechy. gdy siódmy dzień przyszedł – dzień Szabasu. z bólu i zmęczenia. Nie przebaczę ci dopóki nie odpłacisz mi wszystkich twoich długów do ostatniej drahmy. mówiąc: . Sługami ojca są anioły. że ich spłata jest ciężka. Przysięgam tobie że nigdy na nowo nie będę żył hulaczo i że będę tobie posłuszny we wszystkim. jeśli Syn Człowieczy odtąd pracuje z aniołami Niebiańskiego Ojca. lepiej jest aby Synowie Człowieczy przestrzegali praw swego Niebiańskiego Ojca. Ciężką pracą są bóle. aniżeli miałby stać się dłużnikiem złego kredytobiorcy i trudził się i pocił w niewoli oddając wszystkie swoje długi. Synem marnotrawnym wy jesteście.‘Mój ojcze. reszta została ci darowana. Mówię wam prawdziwie. gdyż wiem. powrócił rozpaczając na pola. powiedział mu: . gdyż pamiętał swoją własną ciężką pracę. Gdyż mówię wam. Uwolnij mnie z rąk moich oprawców.‘Mój synu.’ A gdy syn otrzymał spuściznę po swym ojcu. Ojcze. Podobnie. 10 . i wziął on swego syna w swoje ramiona. A kiedy jego syn powrócił.’ A syn. A rankiem następnego dnia dał swemu synowi torbę srebra. powiedzał mu: . teraz musisz pracować przez siedem lat. ponieważ odnalazłem nareszcie mego ukochanego syna który zaginął. A rzucił się do stóp swego ojca i powiedział: . ile zmarnował przez siedem lat. Siedem lat obżarstwa. niż aby zostali dłużnikami Szatana. Niech wszystko to będzie twoją spuścizną. Polem ojca jest ten świat. gdyż dzisiaj wielka radość jest mi dana. Gdyż mówię ci prawdziwie. Ojcem jest Bóg. A Bóg błogosławił go długim życiem. kontynuuj powiększanie jej. Wtedy Jezus odwrócił się do chorych i powiedział: Mówię do was w przypowieściach. wszystkich grzechów i wszystkich chorób. a posiadłości jego ojca powiększały się coraz bardziej i bardziej pod jego ręką. w którym żaden człowiek nie pracuje w polu. i powiedział: . wieloma dziećmi i wieloma bogactwami. mój dom. tak abym mógł rozkoszować się tobą. darował długi wszystkim swoim dłużnikom którzy nie mogli mu zapłacić. Złym kredytodawcą jest Szatan. Daję ci wszystkie moje bydło. pana śmierci.’ I poszedł na pole swego ojca i nadzorował każdego dnia pracę sług swego ojca. A nigdy nie zmuszał ich do ciężkiej pracy.‘Ojcze. Torba srebrników otrzymana od ojca jest wyzwalającą mocą aniołów.

Nie traćcie odwagi. I pokazali Jezusowi swoje stopy w których kości były poskręcane i zasupłane i powiedzieli: Ani anioł powietrza. Zatem nie bądźcie niecierpliwi już trzeciego dnia. i z trudem przypełzli do stóp Jezusa. Powiadam wam prawdziwie. Mówię wam prawdziwie. ale wasze dobre uczynki nigdy nie chcą swojej nagrody od Boga. A wielka cisza zapadła po tych słowach. stajecie przed obliczem Boga. A gdy staniecie przed obliczem Boga. powiedz nam co powinniśmy zrobić. Powiedzieli: Panie. gdy ż diabły Szatana zapisują wszystkie wasze złe uczynki w księdze. ale płacą uczciwie i wytrwale do siódmego dnia. i podążamy za twymi słowami we wszystkim. aby mógł wybaczyć wam wasze grzechy i wszystkie wasze przeszłe długi. ale czekajcie cierpliwie na dzień siódmy. ale co do praw naszego Boga. przed tymi żaden Syn Człowieczy nie może uciec. i pościmy i modlimy się. i daje wam w spuściźnie swoje ziemskie i niebiańskie królestwo. jesteśmy nękani bólem nie do zniesienia. aż od początku świata. wszystkie jego anioły wam służyły. A Bóg widzi wasze dobre uczynki zapisane w waszych ciałach i waszych duszach i raduje się w swoim sercu. A ci którzy stracili odwagę. i przez post i modlitwę poszukacie aniołów Boga. A jeśli odtąd. powiedział mu: Wytrwam do siódmego dnia.Wiele lat ciągnęliście do pokus Szatana. a Bóg widzi wasze grzechy zapisane w księdze waszego ciała i waszej duszy i zasmucony jest w swoim sercu. ale 11 . im Niebiański Ojciec wybaczy długi całych siedmiu lat. gdyż również pozwala wam spłacić w siedem dni długi siedmiu lat. przed naszym Niebiańskim Ojcem. w księdze waszego ciała i waszego ducha. ani słonecznego blasku nie ukoiły naszych bólów. Gdyż od waszych królów i waszych zarządców możecie na próżno oczekiwać waszej nagrody. Gdyż możecie uciec przed prawami stworzonymi przez królów. A wielu było tam wśród nich chorych nękanych nieznośnymi bólami. wtedy każdego dnia postu i modlitwy. który jest uświęcony przez Boga i wtedy idźcie z uniżonym i posłusznym sercem przed oblicze waszego Niebiańskiego Ojca. żaden dobry uczynek nie pozostaje niezapisanym przed Bogiem. Uwalnia was z uścisku Szatana i z cierpienia. kto może wejść do królestwa Boga. Szczęśliwy jest ten. Mówię wam prawdziwie. A kiedy ostatnia strona również jest wytarta i oczyszczona z wszystkich naszych grzechów. gdyż nigdy nie zobaczy śmierci. nie ma jednego nawet grzesznego uczynku. ani wody. abyście w nim żyli wiecznie. nabrali nowych sił z jego słów i kontynuowali post i modlitwy. Mówię wam prawdziwie. A ten. Ci którzy winni są grzechów i chorób siedmiu lat. anioły Boga wytrą jeden rok waszych złych uczynków z księgi waszego ciała i waszego ducha. A kiedy stajecie przed obliczem Boga. A teraz musicie je spłacić. A ten drugi. a wasze przeszłe grzechy zwielokrotniły się. jak syn marnotrawny. diabły Szatana świadczą przeciw wam waszymi uczynkami. Szczęśliwi są ci którzy wytrwają do końca. który pierwszy się odezwał. który nie byłby zapisany. Daje wam długie życie i nigdy nie zobaczycie choroby. a spłata jest trudna i ciężka. pomimo że ochrzciliśmy się. gdyż oni odziedziczą ziemię. wtedy anioły Boga zapisują wszystkie wasze dobre uczynki w księdze waszego ciała i waszego ducha. jego anioły świadczą za wami waszymi dobrymi uczynkami. Obżeraliście się. wasz Niebiański Ojciec kocha was bezgranicznie. Ale jeżeli pożałujecie swoich grzechów. Nawet w tym przypadku Niebiański Ojciec darowuje ci wszystkie twoje długi w siedem razy siedem dni. podobnie powiedział mu: Ja również wytrwam do siedem razy siódmego dnia. zamiast grzeszenia. Jeżeli grzeszę przez siedem razy siedem lat? spytał człowiek który cierpiał straszliwie. pijaczyli i łajdaczyli. spędzacie wasze dni na czynieniu dobrych uczynków. aż od początku świata. a Bóg raduje się w swym sercu i wybacza wszystkie wasze grzechy. Jezus odpowiedział im: Szczęśliwi którzy wytrwają do końca. wasze kości będą uzdrowione. Błogosławi wasze ciało i waszego ducha i wszystkie wasze uczynki. zabiera was do swego domu i rozkazuje aby wszyscy jego słudzy.

tak że moc Szatana nie może cię zniszczyć. gdyż otrzymacie nagrodę za waszą wytrwałość i nigdy nie zobaczycie choroby. gdyż wkrótce anioły Boga pojawią się. A był tam pomiędzy chorymi jeden. anioła ziemi. wezwaliście z powrotem pana waszego ciała i jego anioły. A teraz Szatan widzi że prawdziwy pan waszego ciała powraca. gdyż ich moc nad wami szybko się skończy. Ty nękasz Szatana głodem. tak samo Szatan wszedł w wasze ciała które siedliskiem są Boga. możesz natychmiast wygnać Szatana z mego ciała. waszą krew. Tak że jeśli te rzeczy nie mogą być jego. w swej złości zbiera swe siły jeszcze raz. Ale ktoś powiedział temu drugiemu że jego wróg buszuje w jego domu.szukajcie leku blisko uzdrowiciela kości. Gdyż Szatan jest jak choleryczny sąsiad który wszedł do domu swego sąsiada. chcąc zabrać jego dobra do swojego domu. aby zamieszkać ponownie w ich siedzibach i przeznaczyć je ponownie na świątynie Boga. Zanurzcie swoje stopy w błocie. A gdy zły sąsiad. anioły Boga chronią twe ciało. waszą kość. i nie oddajesz mu daniny. bardzo się zezłościł że nie mógł wszystkiego zabrać ze sobą i zabrał się do łamania i psucia wszystkiego co tam było. i wygnaj Szatana ze mnie teraz. że nie dożyje do jutra. jak ja cierpię. Wtedy Jezus podszedł do nich i powiedział: Cierpicie. A chorzy zastosowali się do jego słów. aby zniszczyć wasze ciała przed powrotem pana. a ile razy próbowali stanąć na nogi. gdyż wiedzieli że zostaną uzdrowieni. gdyż czuje że jego koniec nadchodzi. I wziął on w swą moc wszystko co chciał ukraść: wasz oddech. A gniew Szatana jest bezsilny przeciw aniołom Boga. A zobaczycie jak Szatan i wasze bóle uciekają z objęć anioła ziemi. zebrawszy wszystko co mu się podobało zobaczył z dala wracającego w pośpiechu pana domu. gdyż szaleje gniewnie we mnie i nie do zniesienia jest moja udręka. Dlatego też. 12 . Mówię wam prawdziwie. chwycił go i wyrzucił go z domu. A gdy podnieśli się ze swych łóżek by pójść do Jezusa. i jeśli nie wygnasz Szatana z niego natychmiast. ich głowy zaczęły się kręcić jak gdyby potrząsał nimi gwałtowny wiatr. gdyż dopóki pościsz i modlisz się. a on w swym gniewie nęka cię również. i nękała ich wielka gorączka. A jego ciało wychudłe było jak szkielet. mówiąc: Mistrzu. Wtedy wszyscy oni przyszli do Jezusa i z głośnym płaczem błagali go. Ale poprzez wasze poszczenie i modlitwy. wasze wnętrzności. boimy się. kiedy ten był nieobecny. gdyż mówię ci. A węzły waszych kości znikną. Ale niech wasze serca nie drżą. że rzeczywiście jesteś wysłany przez Boga. a on wrócił biegiem do swego domu. gdyż nigdy człowiek nie cierpiał. Ale natychmiast pan domu wkroczył. A byli tam również inni chorzy którzy cierpieli wiele przez swoje bóle. zmiłuj się nade mną. nawet od początku świata. Nie karmisz go wszystkimi obrzydliwościami którymi dotychczas zanieczyszczałeś świątynię swego ducha. i zostaną one wyprostowane. i że jest to koniec jego panowania. gdyż on cierpi bardziej niż my wszyscy. I szczęśliwi będziecie. Wiem. jednakże wytrwali w swym poście. wasze ciało. ponieważ Szatan i jego choroby nękają wasze ciała. Nie obawiaj się. wasze oczy i wasze uszy. Gdyż stamtąd pochodzą wasze kości. I wskazał swoją dłonią miejsce gdzie przepływ wody i ciepło słońca zmiękczyły ziemię na brzegu wody na gliniasty muł. a wszystkie wasze bóle znikną. padali z powrotem na ziemię. To dlatego Szatan nęka was tak nieznośnie. A oni złapią Szatana i wyrzucą go z waszych ciał z wszystkimi jego chorobami i wszystkimi nieczystościami. A Jezus odpowiedział mu: Szatan nęka cię tak bardzo ponieważ pościłeś już wiele dni. tak by objęcia anioła ziemi mogły wyciągnąć z waszych kości wszystkie nieczystości i wszystkie choroby. Szatan zostanie zniszczony zanim twoje ciało zostanie zniszczone. Ale nie obawiajcie się. i zanim zły sąsiad dokończył dzieła. zlituj się nad nim. i wiem że jeśli zechcesz. i tam też powrócą. Był już tak słaby że nie mógł nawet z pomocą swych rąk doczołgać się do Jezusa i krzyknął tylko do niego z dala: Mistrzu. Czyż anioły Boga nie słuchają posłańca Boga? Przyjdź Mistrzu. aby zniszczyć wszystko. a jego skóra żółta jak opadający liść. który bardziej był nękany przez Szatana niż wszyscy inni. A ich siła była wyczerpana. to drugi też nie będzie miał nic.

_____________________ 13 . Gdyż mądrość i moc mogą przyjść tylko z umiłowania Boga. Teraz Szatan opuszcza jego ciało. I próbował nabrać powietrza. Gdyż święty duch Boga czyni najsłabszego silniejszym od najsilniejszego. i znasz wszystkie tajemnice. mówiąc: Patrzcie. straszne oblicze Szatana.A Jezus odpowiedział im: Wielka jest wasza wiara. rzeczywiście jesteś posłańcem Boga. odzyskał on natychmiast oddech. Gdyż wypędzę z ciebie potężnego Szatana mocą niewinnej owieczki bożej. Niech wszystkie wasze czyny poświęcone będą Bogu. Spójrzcie na niego. Niech twe ciało będzie odtąd świątynią poświęconą twemu Bogowi. bądźcie prawdziwymi Synami Boga. tak że nie będzie mógł nękać już nikogo więcej. słonecznego blasku i powietrza. a z jego oczu zniknęła mgła. I służcie im. Wtedy Jezus wziął w swoje ręce dwa ostre kamienie i zgniótł głowę Szatana. A wszyscy oni zdumieni byli jego słowami i jego mocą. którą jest wiedza i moc życia wiecznego. I nie karmcie Szatana. opar gorącego mleka zaczął powoli unosić się w powietrze. Podziękuj Bogu że jego aniołowie uczynili cię wolnym. i nie grzesz więcej. i nie będzie zdolny oprzeć się głodowi. wznoszący się białawy opar. odpowiedział Jezus. gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. twarzą w twarz. Pokój niech będzie z wami. A chory człowiek z którego Jezus wypędził Szatana wstał. gdyż cały ból opuścił go. A wy. i wyciągnął z chorego człowieka całe ciało potwora które było nieomal tak długie jak ten człowiek. głęboko. Wtedy ciałem chorego człowieka wstrząsnęły dreszcze i otworzył usta jakby miał wymiotować. Ale Syn Człowieczy zniszczy jego ciało. gdyż jego oddech był wyczerpany. I wylał mleko na piasek rozgrzany przez słońce. Ale w Bogu leży nagroda dobrych. A Jezus odszedł. do wszystkich którzy wytrwają w poście i modlitwie do siódmego dnia. gdyż przez trzy dni głoduje i nie znajduje w tobie pożywienia. jak obrzydliwe zwierzę nosiłeś i karmiłeś w swym ciele przez długie lata. gdzie stał Jezus i pocałował ślad jego stopy i zapłakał. A oto. abyście wy również mogli mieć w sobie jego moc i wiedzę wszystkich sekretów. Odetchnął głęboko. A wszyscy oni uklękli aby podziękować Bogu za jego miłość. Wypędziłem je z ciebie i zabiłem. Szatan opuści twe ciało najkrótszą drogą. I Jezus wskazał na otwarte usta chorego człowieka. Niech stanie się zgodnie z waszą wiarą. tak aby wniknęła ona w twe ciało i wypędziła z ciebie Szatana. A wtedy wszyscy zobaczyli w zdumieniu i przerażeniu że Szatan wychodzi z jego ust w postaci obrzydliwego robaka. Kochajcie zatem waszego Niebiańskiego Ojca i waszą Ziemską Matkę całym waszym sercem i duszą. I powiedzieli: Mistrzu. ale nie mógł. moc anioła wody wstąpiła w to mleko. Chodź i wdychaj ustami moc aniołów wody. jego miłość. aby ich anioły mogły również wam służyć. Wyjdzie z ciebie aby zaspokoić swój głód gorącym parującym mlekiem. A reszta patrzyła w przerażeniu na obrzydliwe ciało Szatana. I zemdlał w ramionach Jezusa. I rzucił się na ziemię. i moc Syna Człowieczego. A chory człowiek którego nękał Szatan wdychał w siebie. aby Szatan nie powrócił do ciebie ponownie. Kiedy ten obrzydliwy robak wyszedł z gardła chorego człowieka. A teraz anioły wody i słońca połączą się z aniołem powietrza. a potem wszystkie jego bóle ustały. najsłabszej istoty Pana. a zobaczycie wkrótce. A mleko stało się gorące przez siłę słońca. Poczuje jego zapach. prosto w kierunku dymiącego mleka. tak że już nigdy nie będzie cię nękać. mówiąc: Przyjdę znowu. A Jezus wydoił owcę która pasła się na trawie. gdyż pokarm ten znajduje aprobatę w jego oczach. A teraz moc anioła słonecznego blasku przeniknie je również. Widzisz. gdyż siła życia powróciła do niego. który nękał go już trzy dni.

mówiąc: Powiedziane było tym z dawnych czasów. jeżeli widzę dzikie zwierzę rozszarpujące mojego brata w lesie? Czy mam pozwolić memu bratu zginąć. A mięso zabitych zwierząt w jego ciele stanie się jego własnym grobem. zgodnie z waszą wiarą. Ale Szatan nie przebacza wam niczego i musicie zapłacić mu za wszystko. zażądam wszystkich zabitych zwierząt i duszy zabitych ludzi. która wysłała wam swoje uzdrawiające anioły. Mistrzu. i każde drzewo. zatem. Pokój niech będzie z wami. tak daję ich mleko wam. życie za życie. A jej anioły będą go unikać. z blaskiem wschodzącego słońca wokół jego głowy. doświadczającym odstępstwa ojców na dzieciach aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych. a Szatan zamieszka w jego ciele. ale waszej Ziemskiej Matce. Gdyż ja Pan twój Bóg jestem Bogiem silnym i zazdrosnym. zabija sam siebie. Bądźcie posłuszni. tylko padli przed nim i dotknęli rąbka jego szaty na znak ich uzdrowienia. nie będziecie jeść. A gdy słońce wyszło zza horyzontu zobaczyli Jezusa idącego do nich z gór. i wyrwie od niego swoje odżywcze piersi. cierpienie za cierpienie. na którym jest owoc drzewa zawierający nasiona. śmierć za śmierć’. ‘Oko za oko. w jego kościach ich kości w kredę. abyśmy mogli nigdy więcej nie zobaczyć choroby? Jezus odpowiedział: Niech tak będzie. Dziękujcie nie mnie. abyście nigdy więcej nie zobaczyli choroby. a to co Bóg dał. Gdyż taka jest ścieżka cierpień. niech człowiek nie zabiera. Ale wykonujcie wolę Boga. oprócz jednego. a ten kto je mięso zabitych zwierząt. słowom Boga: ‘Spójrzcie. Ale mięsa i krwi która je ożywia. w jego oczach ich oczy w łuski. czy mam zabić dzikie zwierzę? Czy nie mogę przekroczyć tego 14 . które jest na obliczu całej ziemi. zabija swojego brata. je ciało śmierci. który zawołał: Co mam zrobić. wam będzie to za pożywienie.’ A następnie po tym dane było to przykazanie. A gdy mijał siódmy dzień wszystkie bóle opuściły ich. A po tych słowach wszyscy pozostali milczący. i nie grzeszcie więcej. ten kto zabija. i z całej swej duszy i z całej swej siły: to jest pierwsze i największe przykazanie. ząb za ząb. tak jak zielone zioła dalem im. w jego wnętrznościach ich wnętrzności w rozkład. Gdyż w jego krwi każda kropla ich krwi obraca się w truciznę.’ A drugie jest takie: ‘Kochaj swego sąsiada jak siebie samego’. A ich śmierć stanie się jego śmiercią. jakie są grzechy których mamy się wystrzegać. w jego uszach ich uszy w wosk. albo staniecie się niewolnikami Szatana. którzy nienawidzą mnie. a prowadzi ona do śmierci.A było to przy korycie strumienia. gdyż podążali za słowami Jezusa. Gdyż opłatą za grzech jest śmierć. Mistrzu. A każdemu zwierzęciu na ziemi i każdemu ptactwu powietrza. Idźcie. gdzie wielu chorych pościło i modliło się z aniołami Bożymi przez siedem dni i siedem nocy. aby jego anioły mogły służyć wam w drodze życia. A wielka była ich nagroda. A od tego Ziemska Matka odwróci się. od jednej Matki pochodzi wszystko to co żyje na tej ziemi. i wykonuj ich polecenia. i okazującym litość tysiącom tych którzy mnie kochają i wypełniają moje przykazania. Nie zabijajcie. ani nie jedzcie mięsa swej niewinnej ofiary. kiedy z tobą są słowa życia wiecznego? Powiedz nam. Gdyż mówię wam prawdziwie. Żadne przykazania nie są ważniejsze od tych dwu. i wszystkiemu co pasie się na ziemi. i usiadł wśród nich. waszej krwi w której jest wasza dusza. aby twe dni mogły być długie na tej ziemi. ‘Czcij swego Niebiańskiego Ojca i swą Ziemską Matkę. dłoń za dłoń. w czym jest oddech życia. stopa za stopę. ‘Nie zabijaj!’ Gdyż życie jest dane wszystkim przez Boga. Kochaj Pana Boga twego całym swym sercem. w jego ciele ich ciało w pęcherze. rana za ranę. w jego oddechu ich oddech w smród. Gdyż mówię wam prawdziwie. Dlatego ten kto zabija. daję wszelkie zielone ziele na pożywienie. Również mleko każdej rzeczy która porusza się i żyje na ziemi będzie dla was pożywieniem. Gdyż tylko w służbie waszego Niebiańskiego Ojca wasze siedmioletnie długi darowane w siedem dni. A z pewnością waszej tryskającej krwi zażądam. A oni nie wypowiedzieli żadnego słowa. dałem wam każde ziele dające nasiona. Ale oni odpowiedzieli mu: Dokąd mielibyśmy pójść. A pozwólcie uzdrawiającym aniołom stać się waszymi stróżami.

z wszystkich istot żyjących na ziemi. i niezdolni są zrozumieć twych przykazań. lub woda zniszczyła. dziesięć przykazań waszym dziadom. praw Syna Człowieczego siedem. aby chociaż nie zabijali ludzi. Gdyż im bliżej przykazania są Bogu. Gdyż mówię wam prawdziwie. i poprosili go: Kontynuuj. Gdyż życie przychodzi tylko od życia. A z tych dziesięciu razy dziesięć Pisarze i Faryzeusze uczynili sto razy dziesięć przykazań. Wtedy anioły również wyjawią wam swoje prawa. pozwól im nie być przeciw tobie. Gdyż spalone. których stopy są silne jak góra Syjon. nie jedzcie niczego co ogień. Jeżeli nie będą z tobą. Zatem. Dlatego też jego koniec jest jak koniec dzikich zwierząt. a nie człowiek dla zwierząt. abym dał im inne prawa. I wtedy dał im dziesięć razy dziesięć przykazań. stają się tym. Gdyż ci. aby święty duch Boga mógł zstąpić na was i poprowadzić was do jego prawa. i pozwolił im zabijać zwierzęta. A wszyscy zadziwieni byli jego mądrością.’ Mówię wam prawdziwie. ożywi was ono. człowiek jest czymś więcej niż zwierzę. podobnie. a zakazał tylko mięsa nieczystych zwierząt. którego członki drżą. gdyż moi ludzie będą utraceni. A nałożyli nieznośne ciężary na wasze barki. martwe pożywienie zabije również was. lub mróz. wszystkie ryby morza. Ale ich serca były zatwardziałe i zabijali. które nie mogą jeszcze zrozumieć słów swego ojca. abyście mogli stać się ludźmi i przestrzegali siedmiu praw Syna Człowieczego. gdyż on sam obraca się w dzikie zwierzę. odsłonisz przed nimi twe prawa’. A wtedy serca waszych dziadów zatwardziły się jeszcze bardziej. ani zwierząt. Kiedy Mojżesz to zobaczył. Są oni jak małe dzieci. tym więcej ich potrzebujemy. przez pożądanie mordu. a od śmierci zawsze przychodzi śmierć. pozwolił naszym ojcom jeść mięso czystych zwierząt. i zabijali zarówno ludzi jak i zwierzęta. A wszystko co zabija wasze ciała zabija również wasze dusze. aby mogli podtrzymać siebie samych. a Boga jedno. przez Mojżesza. A Jezus kontynuował: Bóg przykazał naszym dziadom: ‘Nie zabijaj’. mniej ciężkich. zamrożone i zgniłe pożywienie będzie paliło. Dlatego. niż bez nich. ani jedzenia które idzie do waszych ust’. A wasze ciała stają się tym czym jest wasze pożywienie. i dał im dziesięć razy dziesięć zamiast nich.prawa? A Jezus odpowiedział: Powiedziane było tym z dawnych czasów: ‘Wszystkie zwierzęta które poruszają się na ziemi. największy z Izraelitów. albo też dla jego kłów. nie potrzebują kul. Potem inny powiedział: Mojżesz. Mówię wam prawdziwie. Panie. Ale ja mówię do was ‘Nie zabijajcie: ani ludzi. zły jest to czyn. powiedzieli wasi dziadowie. a gdy czas przyjdzie że gotowi będą na twe słowa. Dlaczego zatem zakazujesz nam mięsa wszystkich zwierząt? Które prawo pochodzi od Boga? To Mojżesza czy twoje prawo? A Jezus odpowiedział: Bóg dał. ‘Te przykazania są ciężkie’. i nie mogli ich dotrzymać. Gdyż jeżeli jecie żyjące pożywienie. i naucz nas wszystkich tych praw które możemy otrzymać. choć zwierzę go nie atakuje. A Mojżesz powiedział do Pana: ‘Moje serce wypełnione jest żalem. aby mogli ich przestrzegać. mroziło i rozkładało 15 . nie przekraczasz tego prawa jeżeli zabijasz dzikie zwierzę aby ocalić życie swego brata. Wtedy Mojżesz pragnął. dochodzi dalej o kulach. których oni sami nie noszą. ale ten. współczuł swym ludziom i nie chciał aby wyginęli. i wszystkie ptaki powietrza dane są w twą moc. aniołów trzy. Panie. albo skóry. nauczam was tylko tych praw. Gdyż są oni bez wiedzy. Gdyż wszystko co zabija wasze pożywienie. czym są wasze myśli. albo jego mięsa. tak jak wasze dusze. ale jeżeli zabijecie swoje pożywienie. Dlatego zwierzęta są dla człowieka. które możecie zrozumieć. Dlatego też prawa Faryzeuszy i Pisarzy niezliczone. Mojżesz nigdy nie potrzebowałby swoich dziesięć razy dziesięciu przykazań. jeżeli wasi dziadowie byliby zdolni dotrzymać dziesięciu przykazań. Bóg tylko człowieka stworzył na swoje podobieństwo. aby nie wyginęli. Mistrzu. Ale ten kto zabija zwierzę bez powodu. zabija również wasze ciała. mniej ich potrzebujemy. a im dalsze są one od Boga. Pozwól. Zatem. Dlatego Mojżesz połamał dwie tablice z kamienia na których zapisane było dziesięć przykazań.

aby anioł wody mógł w nią wniknąć. Ale pożywienie które jecie z obfitego stołu Boga daje siłę i młodość waszemu ciału. Nie bądźcie jak ten głupi mąż. czemu tylko ogień śmierci daje smak. A żyjące anioły żyjącego Boga służą tylko żyjącym ludziom. i nigdy nie zobaczycie choroby. a jego obfity stół jest bogatszy. chleb i ciało. wszystkie są darem aniołów naszej Ziemskiej Matki. A to samo słońce które z ogniem życia sprawiło że pszenica rosła i dojrzewała. jak czynili wasi dziadowie gdy uciekli z Egiptu. Gdyż anioły wody. Bóg żyjących jest bogatszy niż wszyscy bogacze ziemi. żyjcie jedynie przez ogień życia. który jest gorętszy niż wasza krew. A wielka była jego żałość. muszą przygotować również nasz chleb. dając sto razy tyle ile zasiał. przez całe wasze życie przy stole waszej Ziemskiej Matki. a nie przygotowujcie waszego pożywienia ogniem śmierci. ani nie mieszajcie wszystkich rzeczy jedna z drugą. powietrza i blasku słonecznego karmiły i ożywiały pszenicę w polu. który zawsze wyjadał przy stole swego pana porcje innych. i którego pole urodziło żywe kłosy pszenicy. Ale ogień śmierci zabija pszenicę. Gdyż stół Boga karmił Matuzalema z dawnych. pustoszy waszego ducha. gdyż takie jest od szatana. A gdy jecie przy jej stole. Nie jedzcie nic. co zostało zabite przez ogień silniejszy niż ogień życia. Namoczcie swą pszenicę. Jak mielibyśmy piec nasz codzienny chleb bez ognia. A błogosławieństwo tych trzech aniołów wkrótce sprawi że zalążek życia zakiełkuje w waszej pszenicy. Gdyż mówię wam prawdziwie. który niszczy wasze pożywienie i wasze ciała. Gdyż wszystko poza tym jest od Szatana. i zostawcie je tam do zachodu słońca. A pochłaniał wszystko sam. aby anioł słonecznego blasku mógł na nią zstąpić. i prowadzi drogą grzechów i chorób do śmierci. jest to ten sam ogień. Połóżcie je z powrotem przed słońce od jego pojawienia się. jeżeli żyjecie nawet tak jak on żył. Jedzcie zatem. wasze ciała a także wasze dusze. Gdyż mówię wam prawdziwie. Pozwólcie aniołom Boga przygotować wasz chleb. domu niewoli. tak jak ogień złośliwości. aby anioł powietrza również mógł ją objąć. I zostawcie ją od rana do wieczora na słońcu. Bóg żyjących da wam równie długie życie na ziemi jak jemu. i podobnie. To jest ten ogień. Mówię wam prawdziwie. Więc jedzcie zawsze ze stołu Boga: owoc drzew. Gdyż wasze ciało jest tym co jecie. gdzie jest ogień życia? zapytało kilku z nich. A ogień śmierci? zapytali inni. musi upiec nasz chleb tym samym ogniem. obróćcie je na drugą stronę. w przeciwnym razie wnętrzności wasze staną się parującymi bagnami. a jego pola nic nie urodziły. jest to obrzydliwością w oczach Pana. Gdyż wszystkie one są karmione i dojrzewają przez ogień życia. w waszej krwi i w waszych ciałach. który obsiał swe pole żyjącym ziarnem. niż najbogatszy stół biesiadny wszystkich bogaczy na ziemi. który pustoszy wasze myśli. Gdyż mówię wam prawdziwie. Mistrzu. Dlatego przygotowujcie i jedzcie wszelkie owoce drzew i wszelkie trawy pól. Gdyż ogień słońca daje życie pszenicy. i wszystkie mleko zwierząt dobre do jedzenia. a nigdy nie zobaczycie braku. aby mogły być objęte przez anioła blasku słonecznego również z tej strony. zatem. który zasiał na swej ziemi ugotowane i zamrożone i zgniłe nasiona. Wtedy zgniećcie wasze ziarno i sporządźcie cienkie opłatki. a nie Bogiem martwych. jedzcie wszystko tak jak to znajdujecie na stole waszej Ziemskiej Matki. Nie gotujcie. Ale nie jedzcie niczego. Z tym ogniem śmierci gotujecie wasze pożywienie w waszych domach i na waszych polach.również wasze ciała. chlebu i ciału. a wasz duch tym co myślicie. A nie bądźcie tacy jak zachłanny służący. Gdyż Bóg jest Bogiem żyjących. który płonie na zewnątrz waszego ciała. i mówię wam prawdziwie. ziarno i trawy pola. mistrzu? spytało kilku z wielkim zdumieniem. W was. Następnie ustawcie ją na powietrzu. Ale bądźcie jak ten mąż. mleko zwierząt i miód pszczół. który zabija wasze pożywienie. I przyszła jesień. a gdy będzie ono w zenicie. i mieszał wszystko razem w swym 16 .

A nie pragnijcie pochłaniać wszystko. zanieczyszczając swe ciała wszelkimi obrzydliwościami. i nigdy nie pochwala podziału. Wtedy anioły Boga zawsze będą wam służyć. Zważajcie więc na to. najdoskonalsze wśród ziół noszących ziarno. nigdy nie jedzcie do syta. a pod wami anioły wody. i nie zanieczyszczajcie świątyń waszych ciał wszelkimi rodzajami obrzydliwości. chorób i śmierci zepsuje wasze ciało. gdzie ogień grzechów. Gdyż mówię wam prawdziwie. Zadowalajcie się dwoma lub trzema rodzajami pożywienia. A aniołowie opuszczają jego ciało. aby wasze ciało mogło zmaleć. i zmuszeni będziecie iść do stołu Szatana. co znajdziecie na stole Pana. gdy stół Boga jest przygotowany przed wami. gdyż dlatego Pan dał zioła pól wszystkim zwierzętom. W miesiącach Ab i Shebat powinniście jeść figi bogate w sok. jeśli wymieszacie razem wszelkie rodzaje pożywienia w waszym ciele. A jeśli chcecie aby anioły Boga radowały się w waszym ciele. i powiedział: ‘Bierz i jedz to wszystko razem ze świniami. ten kto je więcej niż dwa razy dziennie. A żujcie dobrze wasze pożywienie waszymi zębami. które zawsze znajdziecie na stole naszej Ziemskiej Matki. A nigdy nie zobaczycie choroby. na którego anioły powietrza i wody nie 17 . którzy jedzą tylko przy stole Boga. jego pan zły był na niego i odsunął go od stołu. aby mogły one swym mlekiem karmić człowieka. A jedzcie powoli. szczęśliwi są ci. Ale Szatan obraca w parujące bagno ciało tego. i nigdy nie wpadniecie w pęta Szatana i jego chorób. Nie jedzcie tak jak poganie. miejcie nad wami anioła powietrza. tak jak domy i królestwa podzielone przeciw sobie samym działają na swą własną zgubę. a wieczna wojna będzie w was szaleć. ile zjedliście kiedy byliście nasyceni. A będzie ono starte. Od Tammuz jedzcie kwaśne winogrona. Szatan w nim działa. Bóg wie dobrze czego potrzebuje wasze ciało. gdyż twe miejsce jest z nimi. i opierajcie się pragnieniom waszego ciała. A zioła co przychodzą po deszczu. A kiedy jecie. Nie utrudniajcie pracy aniołów w waszym ciele częstym jedzeniem. aby stało się wodą. Ale żyjcie duchem. co widzicie wokół was. wymieszał razem wszystko co pozostało na stole. gdyż takie postępowanie miłe jest oczom Pana. a unikają obrzydliwości Szatana. i wkrótce Szatan weźmie je w posiadanie. Gdyż moc aniołów Boga wkracza w was z żyjącym pokarmem który Pan daje wam ze swego królewskiego stołu. Nie wzniecajcie zatem przeciw sobie złości Boga. A kiedy jecie. Od nadejścia miesiąca Jiar. gdyż takie postępowanie znajduje uznanie w oczach Pana. A niech wasz dzienny chleb uczyniony będzie z pszenicy. A wasze poszczenie jest zawsze miłe oczom aniołów Boga. Gdyż Szatan i jego moce kuszą was zawsze aby jeść więcej i więcej. Gdyż mówię wam prawdziwie. a to co pozostanie niech anioł słonecznego blasku zatrzyma dla was. a Szatan mógł z niego uciec. A w tym samym miesiącu zacznijcie jeść również mleko waszych zwierząt. Gdyż mówię wam prawdziwie. i kiedy tego potrzebuje. Uciekajcie od pokus Szatana. gdyż odpędzi was od swego stołu. te jedzcie w miesiącu Thebet. Jedzcie je z miąższem migdałów we wszystkich miesiącach gdy drzewa nie dają owoców. ale pamiętajcie aby nie przekroczyła dwu. wtedy zasiadajcie tylko raz dziennie do stołu Boga. aby Pan mógł zadbać o wasze ciała. a jedzcie zawsze to. a anioł wody obrócił je w krew w waszym ciele. Jedzcie zawsze. jedzcie jęczmień. A widząc to. i jedzcie zawsze mniej o trzecią. a Szatan omijał was z daleka. którzy napychają się w pośpiechu. i znowu gdy zachodzi. Gdyż nasz Bóg jest Bogiem pokoju. wtedy skończy się pokój waszego ciała. a słuchajcie głosu aniołów Boga. Oddychajcie długo i głęboko w czasie wszystkich waszych posiłków aby anioł powietrza mógł pobłogosławić wasze posiłki. Niech waga waszego dziennego pożywienia nie będzie mniejsza niż jedna mina. A wtedy dni wasze będą długie na ziemi. Więc wspomnijcie. i przyzwał zachłannego służącego do siebie. jakbyście modlili się do Pana.obżarstwie. Jedzcie tylko gdy słońce stoi najwyżej na niebie. Gdyż mówię wam prawdziwie. jeżeli w ten sposób jecie u jego stołu. Gdyż mówię wam prawdziwie. aby wasza krew mogła być oczyszczona z wszystkich waszych grzechów. moc Boga wkracza w was. nie przy moim stole’. A gdy wszyscy skończyli swój posiłek. od miesiąca Sivan jedzcie pszenicę.

Gdyż mówię wam prawdziwie. gdyż jest to miłe sercu Pana. abyście mogli mieć życie wieczne w królestwie niebios. ani nie wyda ono nigdy owoców. A wtedy wasz Niebiański Ojciec wyśle wam swe nieznane anioły. A nie utrudniajcie jedzeniem pracy aniołów w waszym ciele podczas siódmego dnia. a bądźcie noc całą wz aniołem snu. Ale gdy słońce zaszło. ciało Synów Człowieczych jest przemienione w świątynię. Unikajcie wszystkiego co jest zbyt gorące lub zbyt zimne. Opierajcie się we dnie i w nocy pokusom Szatana. A nie pozwólcie waszym 18 . A nieznane anioły Niebiańskiego Ojca nauczą was wielu rzeczy dotyczących królestwa Boga. Kładźcie z radością swe ofiary na ołtarzu waszego ciała. Zatem. A nie delektujcie się żadnym napojem. że każdy siódmy dzień jest święty i poświęcony Bogu. ani dymem od Szatana. jeżeli spełniacie jego przykazania. a w nocy Niebiański Ojciec wydycha na was swój pocałunek. wtedy spoczywajcie. co jecie w żalu. A gdy obudzicie się następnego ranka. Przez sześć dni karmcie wasze ciało darami Ziemskiej Matki. staje się trucizną waszym ciele. A drzewo to wyschnie przed swym czasem. Dlatego więc. Zatem słuchajcie wezwań waszego Niebiańskiego Ojca. a ten kto je u stołu Boga jest w świątyni. Radujcie się zatem. ani nie śpijcie w dzień. gdy przyjmujecie w wasze ciało moc Boga ze jego stołu. A Bóg wyśle wam każdego ranka anioła słonecznego blasku aby obudzić was z waszego snu. a pozwólcie wszystkim złym myślom uciec z was. tak jak anioły Ziemskiej Matki. Gdyż stół Pana jest ołtarzem. A wchodźcie do sanktuarium Pana. wszystkie te napoje i dymy Szatana są obrzydliwościami w oczach waszego Boga. A wasz Niebiański Ojciec będzie wysyłał je do was każdej nocy. Gdyż mówię wam prawdziwie. a wasz Niebiański Ojciec wysyła wam swego najcenniejszego anioła. gdyż anioły powietrza i wody oczekują już na was na zewnątrz. A pracujcie dzień cały z aniołami Ziemskiej Matki. A Bóg da wam długie życie na ziemi. gdyż Szatan wysuszy wasze ciało. A nie zapominajcie. Gdyż mówię wam prawdziwie. tak jak pracujecie przez sześć dni w królestwie Ziemskiej Matki. gdy wasza dusza jest strapiona. budzącym was w nocy a usypiającym was w dzień. gdyż anioły Boga odejdą od was. gdyż wszystko to. a Pan uczyni wasze nasienie bezpłodnym. aby mogły one budować waszego ducha. wtedy Synowie Człowieczy stają się Synami Bożymi. zawsze z aniołami Boga przy ich królewskim stole. jeżeli już więcej nie zobaczycie chorób na tej ziemi. Gdyż wszystko to zanieczyszcza oddech Szatana. każdej nocy będziecie gośćmi w królestwie waszego Niebiańskiego Ojca. w nocy czy w dzień. gdyż najcenniejszy ze sług Boga będzie służył wam przez wszystkie wasze dni: anioł radości. Gdyż mówię wam prawdziwie. ani nie myślcie o nikim ze złością w świątyni Boga. Gdyż mówię wam prawdziwie. jeśli w dzień wasza Ziemska Matka obejmuje was w swych ramionach. i nie leżcie bezczynnie w waszych łóżkach. Gdyż wolą waszej Ziemskiej Matki jest by ani gorąco ani zimno nie raniło waszego ciała. Nie budźcie się w nocy. pouczają was o sprawach jej królestwa. sen. gdy czujecie w sobie wezwania jego aniołów. które znacie. tak jak każdego dnia Ziemska Matka wysyła wam swoje anioły. A siódmego dnia nie jedzcie żadnego ziemskiego pokarmu. jeżeli trzymają się przykazań Boga. nie kładźcie nic na stół Boga. A bądźcie dzień cały z aniołami Pana w królestwie Niebiańskiego Ojca. nie idźcie cudzołożyć. A nigdy nie siadajcie u stołu Boga zanim nie zawoła was poprzez anioła apetytu. aby mogły być z wami całą noc.opuszczają się przy jego posiłkach. A siódmego dnia pozwólcie aniołom Boga zbudować królestwo niebios w waszym ciele. lub bez pragnienia. a ich wnętrze w ołtarz. ale siódmego dnia poświęcajcie wasze ciało waszemu Niebiańskiemu Ojcu. będziecie czuli w sobie moc nieznanych aniołów. A wasze życie długie będzie na tej ziemi. lub w gniewie. będziecie żyć na zawsze w królestwie niebios. abyście mogli poznawać ich i ich pracę wciąż lepiej i lepiej. ale żyjcie tylko słowami Boga. Nie popełniajcie cudzołóstwa. aby mogły one budować wasze ciało. gdyż cudzołożnik jest jak drzewo którego sok wylewa się z jego pnia. A Pan nie ścierpi go dłużej u swego stołu.

abyście mogli znać. wtedy gdy tylko wasze ciało rozgrzeje się zbytnio. ciało i zdrowie. wszystkie one poruszają się i wykonują swe prace. które pracują dzień i noc. W ten sposób zatem módlcie się do waszego Niebiańskiego Ojca: ‘Ojcze nasz któryś jest w niebie. a tylko to co jest martwe jest nieruchome. Gdy wysyłasz każdego dnia swoje anioły. aby wasza dusza stała się tak doskonała jak święty duch waszego Niebiańskiego Ojca jest doskonały. a gdy tylko wasze ciało stanie się zbyt zimne. wyśle ona wam anioła gorąca aby ogrzać was znowu. uświęcone niech będzie twoje imię. i prawdziwymi Braćmi Synów Człowieczych. Pracujcie zatem bez ustanku. A módlcie się każdego dnia do waszego Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. A nie prowadź nas w chorobę. i z waszą Ziemską Matką.’ A wszyscy modlili się razem z Jezusem do Niebiańskiego Ojca i do Ziemskiej Matki. i pracujcie wszyscy razem nad królestwem Boga. A nie prowadź nas na pokusy. nad królestwami niebios i ziemi. a twoja wola spełniona będzie w nas. Gdyż jeśli rozumiecie. A jeśli spełniacie przykazania Ziemskiej Matki. Przychodźcie do mnie wszyscy zmęczeni. gwiazd jak przychodzą i znów odchodzą. na zawsze. Stańcie się. Twoje królestwo przychodzi. Twoja wola spełniona będzie na ziemi tak jak jest w niebie. A walczcie tylko z Szatanem. zatem prawdziwymi Synami waszego Ojca i waszej Matki. Dlatego zawsze pozdrawiam was w ten sposób: ‘Pokój niech będzie z wami!’ I wy zatem. wiatru gdy dmucha. moc i chwała. czujecie i wykonujecie przykazania. i żeby wasze ciało stało się tak doskonałe jak ciało waszej Ziemskiej Matki jest doskonałe. Amen. Wybacz nam nasze grzechy. albo odrzuceni zostaniecie do królestwa Szatana. gdyż twoja jest ziemia. Gdyż twoje jest królestwo. wyślij je także do nas.ciałom stać się gorętszymi lub chłodniejszymi niż tak jak je chłodzą lub ogrzewają anioły Boga. i cierpiący walkę i chorobę. aby wieczny ruch życia mógł podtrzymywać was. przyjmujcie również w was najsilniejszych z aniołów Boga. Amen. uświęcone niech będzie twoje imię. Gdyż wszystko co żyje porusza się. i abyście mogli uciec wiecznej nieruchomości śmierci. niech wasze dusze podobnie zostaną odrodzone przez anioły Niebiańskiego Ojca. A wasza Ziemska Matka i Niebiański Ojciec wyślą wam swe anioły aby was uczyły. A Bóg jest Bogiem żywych. abyście nie upadli jako niewolnicy Szatana. Służcie zatem żyjącemu Bogowi. albo obrabuje was z waszego pokoju. Podążajcie za przykładem wszystkich aniołów Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. Do teraz byliście w wojnie z waszym Ojcem. tak jak my przebaczamy naszym dłużnikom. A służyliście Szatanowi. i z waszymi Braćmi. wschodzenia i zachodzenia słońca. Daj nam dziś nasz codzienny chleb. Synami Człowieczymi. Podążajcie za przykładem biegnącej wody. Gdyż mój pokój wzmocni was i ukoi was. wyśle ona anioła chłodu aby je ochłodzić. aby budować królestwo Boga. jak jest w tobie. A potem Jezus tak do nich przemówił: Tak jak wasze ciała zostały odrodzone przez anioły Ziemskiej Matki. Daję waszym ciałom pokój waszej Ziemskiej Matki. Od dzisiaj żyjcie w pokoju z waszym Niebiańskim Ojcem. waszą Matką i waszymi Braćmi. A ich anioły wypiszą przykazania Boga w waszych głowach. zwierząt gdy biegną i podskakują. 19 . czuć i wykonywać przykazania Boga. wzrastania roślin i drzew. ale ocal nas od złego. Bądźcie zatem prawdziwymi synami waszej Ziemskiej Matki i waszego Niebiańskiego Ojca.’ A w ten sposób módlcie się do waszej Ziemskiej Matki: ‘Matko nasza która jesteś na ziemi. bez ustanku. wtedy wszystko o co się modlicie do waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki będzie wam dane. A daruj nam nasze długi. a waszym duszom pokój waszego Niebiańskiego Ojca. a Szatan tym martwych. ale ocal nas od wszystkiego zła. Gdyż mądrość. Twoje królestwo przychodzi. zanikania i przybywania księżyca. gdy my odpokutowujemy wszystkie nasze grzechy przeciw tobie. A niech pokój obu ich panuje wśród Synów Człowieczych. Gdyż mój pokój jest pełen niezmiernej radości. miłość i moc Boga są ponad wszystkim. aniołów czynów. Zatem. kochały i służyły wam. w waszych sercach i w waszych rękach.

by przynieść światło pokoju tym.zawsze pozdrawiajcie tak jeden drugiego. A dawajcie każdemu wasz pokój. Gdyż szczęśliwi są ci. gdyż królestwo Boga jest w was. mądrością prawa w ich głowach. i dajcie pokój im również. Idźcie. życząc jeden drugiemu: POKÓJ NIECH BĘDZIE Z TOBĄ. Pokój niech będzie z wami. 20 . gdyż znajdą oni pokój Boga. I opuścił ich. tak jak ja dałem wam mój pokój. a na waszą duszę pokój waszego Niebiańskiego Ojca. A teraz powróćcie do waszych Braci. Gdyż mój pokój jest od Boga. aby na wasze ciało opuścił się pokój waszej Ziemskiej Matki. którzy walczyli w ciemnościach. poszli przed siebie wśród Synów Człowieczych. i nie grzeszcie więcej. którzy walczą o pokój. I rozdzielili się. A wtedy znajdziecie pokój również między sobą. z którymi dotąd byliście w wojnie. A jego pokój opuścił się na nich. i z aniołem miłości w ich sercach. i mocą odrodzenia w ich rękach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful