EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA

PRZEZ UCZNIA JANA Aramejskie i starosłowiańskie teksty porównane i zredagowane przez Edmunda Szekely. Przełożone przez Edmonda Szekely i Purcella Weaver Tytuł oryginału: THE GOSPEL OF PEACE OF JESUS CHRIST BY THE DISCIPLE JOHN z języka angielskiego przełożył Leszek Cyfer <lehcyfer@interia.pl>

PRZEDMOWA
Blisko dwa tysiące lat przeminęło odkąd Syn Człowieczy nauczał ludzkość o drodze, prawdzie, i życiu. Przyniósł zdrowie chorym, mądrość nieświadomym i radość utrapionym. Jego słowa zostały w połowie zapomniane i nie zostały zebrane aż do kilku pokoleń po tym, jak zostały wypowiedziane. Były one źle rozumiane, źle zapisane, setki razy przepisywane i setki razy przekształcane, jednak mimo wszystko przetrwały niemal dwa tysiące lat. I choć jego słowa, tak jak mamy je w dzisiejszym Nowym Testamencie, zostały strasznie zdeformowane i zmutowane, mimo wszystko podbiły połowę ludzkości i całą cywilizację Zachodu. Fakt ten udowadnia wieczną żywość słów mistrza, i ich ostateczną i nieporównywalną wartość. Z tego powodu zdecydowaliśmy się opublikować czyste, oryginalne słowa Jezusa, przełożone bezpośrednio z języka Aramejskiego którym mówił Jezus, i jego ukochany uczeń Jan, który jako jedyny spośród uczniów Jezusa notował z perfekcyjną dokładnością osobiste nauki swego Mistrza. Ciężką odpowiedzialnością jest ogłoszenie obecnego Nowego Testamentu, który jest bazą wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako zdeformowanego i sfałszowanego, ale nie ma wyższej religii nad prawdę. Zawartość tej książki jest tylko fragmentem - około jedną ósmą kompletu manuskryptów zapisanych po aramejsku w bibliotece Watykanu i po starosłowiańsku w Królewskiej Bibliotece Habsburgów (teraz własność Rządu Austriackiego). Istnienie tych dwóch wersji zawdzięczamy kapłanom Nestoriańskim którzy, pod naporem nadciągających hord Dżyngis Chana, zmuszeni byli uciekać ze Wschodu na Zachód, unosząc ze sobą starożytne pisma i ikony. Starożytne teksty Aramejskie pochodzą z pierwszego wieku po Chrystusie, podczas gdy wersja Starosłowiańska jest dosłownym tłumaczeniem pierwowzoru. Dokładnie jak teksty te przewędrowały z Palestyny do wnętrza Azji i w ręce kapłanów Nestoriańskich, archeologia nie jest jeszcze w stanie dla nas zrekonstruować. Edycja zawierająca kompletny tekst z wszystkimi koniecznymi odnośnikami i przypisami objaśniającymi (archeologicznymi, historycznymi i egzegetycznymi) jest obecnie w przygotowaniu.* Część teraz opublikowana odnosi się do uzdrawiających działań Jezusa. Opublikowaliśmy tę część najpierw, przed resztą, ponieważ jest to ta część, której cierpiąca ludzkość najbardziej dziś potrzebuje. Nie mamy nic do dodania do tego tekstu. Mówi on sam za siebie. Czytelnik, który przestudiuje następne strony z koncentracją, poczuje wieczną żywotność i przemożne dowody tych głębokich prawd, które ludzkość potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek. “A prawda świadczyć będzie sama za siebie” Londyn 1937 EDMOND SZEKELY * Nota wydawcy: Praca ta została opublikowana pod nazwą Ewangelia Esseńczyków.

EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA
A wtedy wielu chorych i kalekich przyszło do Jezusa, pytając go: Jeśli wiesz wszystko,

1

powiedz nam, dlaczego cierpimy te bolesne plagi? Dlaczego nie jesteśmy jak inni ludzie? Mistrzu, uzdrów nas, byśmy również byli silni, i nie musieli dłużej znosić naszej niedoli. Wiemy, że masz moc leczyć wszelkie choroby. Uwolnij nas od Szatana i od wszystkich jego wielkich nieszczęść. Mistrzu, miej dla nas litość. A Jezus odpowiedział: Szczęśliwi jesteście wy, którzy zgłodniali jesteście prawdy, ponieważ zaspokoję was chlebem mądrości. Szczęśliwi jesteście wy, którzy pukacie, ponieważ otworzę wam drzwi życia. Szczęśliwi jesteście wy, którzy odrzucilibyście moc Szatana, ponieważ poprowadzę was do królestwa aniołów naszej Matki, gdzie moc Szatana nie może wkroczyć. A oni zapytali w zadziwieniu: Kto jest naszą Matką i którzy jej aniołami? I gdzie jest jej królestwo? Wasza Matka jest w was, a wy w niej. Ona was urodziła; ona daje wam Życie. To ona dała wam wasze ciała, i jej pewnego dnia oddacie je z powrotem. Szczęśliwi jesteście gdy poznajecie ją i jej królestwo; jeżeli przyjmiecie anioły waszej Matki, i jeżeli działać będziecie według jej praw. Mówię wam prawdziwie, ten kto to robi, nigdy nie zazna choroby. Ponieważ moc naszej Matki jest ponad wszystko. A niszczy ona Szatana i jego królestwo, i ma władzę nad całymi waszymi ciałami, i wszystkim co żyje. Krew która płynie w nas zrodzona jest z krwi naszej Ziemskiej Matki. Jej krew spada z chmur; tryska z łona ziemi; bulgocze w górskich strumieniach; płynie szeroko w rzekach na równinach; śpi w jeziorach; szaleje potężnie w burzliwych morzach. Powietrze, którym oddychamy zrodzone jest z oddechu naszej Ziemskiej Matki. Jej oddech jest lazurem w wysokościach niebios; świszczy na szczytach gór; szepcze w liściach lasu; faluje nad polami zboża; drzemie w głębokich dolinach; rozpala się do gorąca w pustyni. Twardość naszych kości zrodzona jest z kości naszej Ziemskiej Matki, ze skał i z kamieni. Stoją one nagie przed niebiosami na szczytach gór; są jak olbrzymy które leżą śpiąc na zboczach gór, jak idole postawione na pustyni, i ukryte są w głębiach ziemi. Delikatność naszego ciała zrodzona jest z ciała naszej Ziemskiej Matki; której ciało wzrasta żółte i czerwone w owocach drzew, i odżywia nas w bruzdach pól. Nasze wnętrzności zrodzone są z wnętrzności naszej Ziemskiej Matki, i ukryte są przed naszymi oczami, jak niewidoczne głębie ziemi. Światło naszych oczu, słyszenie naszych uszu, oba zrodzone są z kolorów i dźwięków naszej Ziemskiej Matki; które otaczają nas, jak fale morza rybę, jak wirujące powietrze ptaka. Mówię wam zupełną prawdę, człowiek jest Synem Ziemskiej Matki, i od niej otrzymał Syn Człowieczy całe swoje ciało, tak jak ciało nowonarodzonego dziecka zrodzone jest z łona jego matki. Prawdziwie mówię wam, jednym jesteście z Ziemską Matką; ona jest w was, a wy w niej. Z niej zostaliście zrodzeni, w niej żyjecie, i do niej znowu powrócicie. Trzymajcie się więc jej praw, gdyż nikt nie może żyć długo, ani być szczęśliwym, poza tym który czci swoją Ziemską Matkę i działa zgodnie z jej prawami. Ponieważ wasz oddech jest jej oddechem; wasza krew jej krwią, wasza kość jej kością; wasze ciało jej ciałem; wasze wnętrzności jej wnętrznościami; wasze oczy i uszy są jej oczami i jej uszami. Powiadam wam prawdziwie, jeżeli nie będziecie się trzymać choćby tylko jednego z wszystkich tych praw, jeżeli skrzywdzicie choćby tylko jednego z wszystkich członków waszego ciała, zatraceni zostaniecie całkowicie w waszej bolesnej chorobie, i będzie płakanie i zgrzytanie zębów. Powiadam wam, dopóki nie posłuchacie praw waszej Matki, nie uda wam się uciec śmierci. A ten, który trzyma się praw swojej Matki, z nim trzymać będzie również jego Matka. Uleczy go ona z wszystkich jego plag, i nigdy nie zachoruje. Ona daje mu długie życie i chroni go przed wszystkimi nieszczęściami; przed ogniem, przed wodą, przed ukąszeniem jadowitych węży. Ponieważ wasza Matka zrodziła was, utrzymuje w was życie. Ona dała wam swoje ciało, i nikt oprócz niej nie

2

jak cisza grobu. leży w oczekiwaniu w ciele wszystkich Synów Człowieczych. Prawdziwie powiadam wam. naszego prawodawcy. nigdy ich ona nie opuści. kość. opierając się jego ponętom. krzepnie i czernieje. burzliwe życie i lenistwo i próżniacze dni. i moc. A w dniu. Gdyż żaden człowiek nie może służyć dwóm mistrzom. i ubiory złotem i srebrem obszyte i mnóstwo sług. krew. poza tym. jak oddech nieczystych zwierząt. i uciekają oni plagom śmierci. i dodawał grzech do grzechu. Z tego względu odebrane mu zostają wszystkie dary Ziemskiej Matki: oddech. w którym Synowie Człowieczy zostali już niewolnikami wszystkich tych marności i obrzydliwości. jak woda bagien. jako zapłatę porywa Synom Człowieczym wszystkie te rzeczy. nikt nie może być szczęśliwy. ich ciało. i nie wykona jego rozkazów. ich oczy i ich uszy. abyśmy zostali uzdrowieni i stali się prawi. Ale jeżeli błądzący Syn Człowieczy pożałuje swych grzechów i odwróci się od nich. co to są za prawa życia? Spocznij z nami chwilę dłużej i ucz nas. i nauczał on zupełnie inaczej niż kapłani i pisarze. I oddech Syna Człowieczego staje się krótki i zduszony. świerzbiące i pokryte wrzodami będącymi obrzydliwstwem. oczy i uszy. książę wszystkich diabłów. aż ciemna noc otacza je. gdyż prawem jest życie. tak Ziemska Matka chroni Syna Człowieczego przed wszystkimi niebezpieczeństwami i wszystkim złem. roztapiają się w środku i łamią na kawałki. z sączącymi się strumieniami rozkładu. jeżeli znów do niej wrócicie? Prawdziwie powiadam wam. zła i niebezpieczeństwa niezliczone leżą w oczekiwaniu na Syna Człowieczego. Beelzebub. jak matka nowonarodzone dziecko. A Jezus usiadł między nimi i powiedział: Powiadam wam prawdziwie. A na samym końcu błądzący Syn Człowieczy traci życie. A Jezus odpowiedział: Nie szukajcie prawa w waszych księgach. ciało. gdyż jego słowo było z mocą. którzy trzymają się praw życia i nie zbaczają na ścieżkę śmierci. Jak kwoka chroni swoje pisklęta. gdy Syn Człowieczy oprze się Szatanowi który w nim mieszka. w tej samej godzinie znajdą się tam anioły Matki. gnije i rozkłada się. tak jak zostały zapisane w świętych księgach. I chociaż słońce już zachodziło. jak kamień padający na skałę. Będziemy słuchać twych słów. On jest śmiercią. A tych którzy kochają swoją Matkę. Ponieważ nie trzymał się praw swojej Matki. kto przestrzega praw. szczęśliwi są ci. Usiedli dookoła Jezusa i spytali go: Mistrzu. A jak bardziej was pokocha. A jego kości stają się twarde i węźlaste. Prawdziwie powiadam wam. i ubierając przyjemne okrycie. jak lwica swoje małe. albo służy on Ziemskiej Matce i jej aniołom. kusi i nęci Synów Człowieczych. A wszyscy dookoła niego słuchali jego słów z zadziwieniem. Albo sługą jest śmierci. jak noc śmierci. ich kość. głębsza niż najgłębsze morza. i wspaniałe pałace. większa niż największe góry. aby mogły służyć mu z całą ich mocą i uwolnić całkowicie Syna Człowieczego z mocy Szatana. i powróci znów do swojej Ziemskiej Matki. kto kocha swoją Matkę i leży cicho w jej łonie. i jeśli trzymać się będzie praw swojej Ziemskiej Matki i uwolni się z objęć Szatana. Zabiera on im ich oddech. a na końcu również życie którym Ziemska Matka ukoronowała jego ciało. Gdyż w nich siły życia rosną w siłę. A inni odpowiedzieli: My wszyscy przestrzegamy praw Mojżesza. wnętrzności. bardzo wielka jest jej miłość. przyjemność i pożądanie kobiet. Bogactwa obiecuje. Szczęśliwy jest ten. obżarstwo i pijaństwo. A jego ciało rośnie tłuste i wodniste. ich wnętrzności. nie odchodzili oni do swych domów. pełen bólu i śmierdzący złem. Gdyż albo służy on Beelzebubowi i jego diabłom.może was uleczyć. nawet kiedy odwrócicie się od niej. wtedy Ziemska Matka przyjmuje z powrotem swego błądzącego Syna z miłością i wysyła mu swoje anioły aby mogły mu służyć. Ponieważ mówię wam. albo sługą jest życia. a zastępy obrzydliwych robaków mają tam siedlisko. ich krew. Ponieważ wasza Matka kocha was. A jego krew staje się tłusta i śmierdząca złem. A jego oczy zachodzą mgłą. a jego uszy zatykają się. A jego wnętrzności wypełniają się obrzydliwym brudem. wszystko to. źródło każdego zła. które Ziemska Matka dała im tak szczodrze. A nęci on każdego tym do czego ich serce najbardziej się przychyla. obiecuje sławę i chwałę. 3 . panem każdej plagi.

Mojżesz nie otrzymał swoich praw od Boga na piśmie. ani w pogoni za bogactwem. pochodzących od Szatana. Pośćcie i módlcie się żarliwie. waszych uszach i każdej najmniejszej cząstce waszych ciał. abyście mogli zrozumieć język i wolę żyjącego Boga. waszych kościach. aby Pan świątyni mógł osiedlić się tam i zająć godne siebie miejsce. We wszystkim co jest życiem zapisane jest to prawo. tak więc słowo i moc Boga nie wnika w was. święty jest anioł powietrza 4 . Bóg nie zapisał praw na stronicach ksiąg. i nie pokazujcie swego postu nikomu. ani też w nienawiści do waszych wrogów. Znajdujecie je w trawie. Gdyż mówię wam prawdziwie. wodzie. Wszystkie one mówią do was. Jeżeli chcecie aby słowo żyjącego Boga i jego moc mogły w was wniknąć. znajdzie. Gdyż mówię wam prawdziwie. Bóg i jego prawa nie są tym co robicie. Zdejmijcie swoje buty i ubranie i pozwólcie aniołowi powietrza objąć całe wasze ciało. jak dym ognia unosi się do góry i ginie w morzu powietrza. ale w waszym sercu i w waszym duchu. Gdyż mówię wam prawdziwie. w ptakach w niebiosach. ani w pożądaniu. ale poprzez żyjący świat. i tam pośród nich znajdziecie anioła powietrza. Gdyż mówię wam prawdziwie. waszych wnętrznościach. Gdyż mówię wam prawdziwie . Odnówcie siebie i pośćcie. Dlaczego więc nie słuchacie słów Boga które zapisane są w jego dziełach? I dlaczego studiujecie martwe księgi które są dziełem ludzi? Jak możemy czytać prawa Boga gdzie indziej niż w księgach? Gdzie są one zapisane? Odczytaj je nam stamtąd gdzie je widzisz. w rybach morza. A pośćcie dopóki Belzebub i wszystkie jego zło odejdą od was. W czasie gdy pościcie. Powiadam wam prawdziwie. I wszystkie te rzeczy nosicie w sobie. ponieważ jesteście w śmierci. nigdy nie uwolnicie się z mocy Szatana i wszystkich chorób które pochodzą od Szatana. w roślinach. w głębokościach i na wysokościach. Gdyż wszystkie te rzeczy są daleko od prawdziwego Boga i od jego aniołów. anioł powietrza odrzuci z waszego ciała cały brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. w górze. która jest bez życia. nie zanieczyszczajcie swego ciała ani swej duszy. Ale wy zamykacie wasze oczy tak że nie możecie zobaczyć i zamykacie wasze uszy tak że nie możecie usłyszeć. Bóg tak uczynił życie i wszystkie żyjące rzeczy. aby mogły one przez zawsze żywe słowo uczyć praw prawdziwego Boga człowiekowi. ponieważ wszelkiego rodzaju zło i wszelkiego rodzaju obrzydliwstwo mają swoje siedlisko w waszym ciele i waszej duszy. a duch jest świątynią Boga. że księga jest dziełem człowieka. gdyż nie znamy nic innego poza księgami które odziedziczyliśmy po naszych ojcach. I pod cieniem niebios Boga wyswobódźcie się od pokus waszego ciała i waszej duszy. Powiedz nam te prawa o których mówisz. żeby anioł powietrza mógł zostać wprowadzony do waszego wnętrza. w drzewie. ale szukajcie go głównie w was samych. Prawo jest żyjącym słowem żyjącego Boga do żyjących proroków dla żyjących ludzi.że Szatan i jego plagi mogą być odrzucone tylko poprzez post i modlitwę. Ale wszystkie te rzeczy pochodzą z królestwa ciemności i od pana wszystkiego zła. Żyjący Bóg zobaczy to i wielka będzie wasza nagroda. wykorzystując moc żyjącego Boga do swego leczenia. gdyż ten kto szuka. ziemi. I tak wszelkie śmierdzące złem i nieczyste rzeczy uniosą się z was. Ciemność zaciemnia wasze oczy. Powiadam wam prawdziwie. waszym ciele. tak aby słysząc je moglibyśmy zostać uzdrowieni i prawi. Szukajcie świeżego powietrza lasu i pól. Są one w waszym oddechu. Jezus powiedział: Nie rozumiecie słów życia. waszych oczach. Nie są one w obżarstwie i pijaństwie. jeżeli nie będziecie pościć. w rzece. Idźcie sami i pośćcie w samotności.podczas gdy księga jest martwa. ani też w burzliwym życiu. Są obecne w powietrzu. Mówię wam prawdziwie. a wszystkie anioły naszej Ziemskiej Matki przyjdą i będą wam służyć. unikajcie Synów Człowieczych a szukajcie aniołów naszej Ziemskiej Matki. w promieniach słońca. waszej krwi. Oczyśćcie więc świątynię. wszystkie żyjące rzeczy bliższe są Bogu niż księga. gdyż to ciało jest świątynią ducha. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. ale życie i wszystkie jego zastępy są dziełem naszego Boga. a wasze uszy zatkane są głuchotą.

chrzest wodą uwalnia was z tego wszystkiego. tak jak brudy bielizny pranej w strumieniu odpływają i giną w nurcie rzeki. i pozwólcie aby koniec łodygi płożącej tykwy wszedł w waszą tylnią część. i modląc się do żywego Boga aby przebaczył wam wszystkie wasze przeszłe grzechy. i tak często jak poruszacie powietrze swoim oddechem. tak jak ciemność nocy blednie przed światłością wschodzącego słońca. po waszym chrzcie. Wtedy zaprowadźcie swe ciało do płynącej rzeki i tam w ramionach anioła wody złóżcie dzięki żyjącemu Bogu. poruszajcie również wodę swoim ciałem.który oczyszcza wszystko to co jest nieczyste i zmienia wszelkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. ale wewnątrz pełne są wszelkiego rodzaju strasznych nieczystości i obrzydliwości. Zaprawdę. tak abyście mogli stać się wolni od wszelkich przeszłych grzechów. aby anioł słońca mógł wniknąć do waszego wnętrza. Zdejmijcie wasze buty i ubranie. gdyż wasze ciało wdycha powietrze Ziemskiej Matki. święty jest anioł wody który oczyszcza wszystko to co nieczyste i czyni śmierdzące złem rzeczy słodkim zapachem. Więc mówię wam prawdziwie. którego anioł powietrza nie przepuści. tak aby woda mogła płynąć przez wszystkie wasze wnętrzności. A jeśli po tym pozostaną w was jeszcze jakieś wasze przeszłe grzechy i nieczystości. Gdyż wasze oczy będą odtąd widziały. Zaprawdę. Powieście ją na gałęzi drzewa i uklęknijcie na ziemi przed aniołem wody. ale wewnątrz pozostaje nieczysty. jest podobny do grobów. że wystarczy aby anioł wody objął was tylko zewnętrznie. a wasza dusza wdycha prawdę Niebiańskiego ojca. A wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy uniosą się z was. Mówię wam prawdziwie. A zobaczycie waszymi oczami i poczujecie waszym nosem wszystkie obrzydlistwa i nieczystości które brudziły świątynię waszego ciała. i prosząc anioła wody aby oczyścił wasze ciało z wszelkiej nieczystości i choroby. a wasze uszy słyszały. aby anioły powietrza i wody mogły wiecznie zamieszkiwać w was i służyć wam zawsze. anioł wody odrzuci z waszego ciała wszelki brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. A ten kto oczyszcza siebie na zewnątrz. A anioł słonecznego blasku odrzuci z waszego ciała wszelkie śmierdzące złem i brudne rzeczy które zanieczyszczały je na zewnątrz i wewnątrz. Potem pozwólcie wodzie wypłynąć z waszego ciała. szukajcie anioła wody. święty jest anioł słonecznego blasku który oczyszcza wszelkie 5 . A ten święty chrzest przez anioła wody jest: Ponownymi narodzinami w nowe życie. nieczystość wewnątrz jest o wiele większa niż nieczystość na zewnątrz. aby mogła unieść ze sobą z waszego wnętrza wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy Szatana. Powiadam wam prawdziwie. które na zewnątrz są ładnie pomalowane. że uwolnił was z waszych grzechów. i abyście wewnętrznie również stali się tak czyści jak piana wodna skrząca się w słońcu. mającej łodygę długości człowieka. jeżeli nie został przepuszczony przez anioła wody. Nie grzeszcie więcej zatem. I wszystkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy odpłyną z was. gdyż wasze ciało kąpie się w wodzie ziemskiego życia. a prawdę od naszego Niebiańskiego Ojca. niepokojąc was wszelkiego rodzaju bólami. Szukajcie zatem długiej płożącej się tykwy. Gdyż otrzymujecie swą krew od naszej Ziemskiej Matki. a wasz duch kąpie się w rzece życia wiecznego. szukajcie anioła słonecznego blasku. wszystkie grzechy które zasiedlały wasze ciało. Gdyż mówię wam prawdziwie. wszystko musi zostać zrodzone od nowa przez powietrze i przez prawdę. i pozwólcie aniołowi słońca objąć całe wasze ciało. Ponawiajcie wasz chrzest wodą każdego dnia postu. wszyscy muszą zrodzić się ponownie z wody i z prawdy. Mówię wam prawdziwie. Potem spoczywajcie klęcząc na ziemi przed aniołem wody. Powiadam wam prawdziwie. Żaden człowiek nie może stanąć przed twarzą Boga. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. opróżnijcie jej wnętrze i wypełnijcie ją wodą z rzeki ogrzaną przez słońce. Zdejmijcie wasze buty i ubranie i pozwólcie aniołowi wody objąć całe wasze ciało. Po aniele powietrza. Rzućcie się cali w jego obejmujące ramiona. Żaden człowiek nie może stanąć przed obliczem Boga. pozwólcie aby anioł wody ochrzcił was również wewnątrz. do dnia gdy zobaczycie że woda wypływająca z was jest tak czysta jak piana rzeki. Nie myślcie.

Prawdziwie. kogo anioł słonecznego blasku nie przepuści. gdyż powiedziano wam: ‘Czcij swego ojca i matkę swoją aby twe dni były długie na tej ziemi’. tak że wasza dusza również może stać się jednym z duszą waszego Niebiańskiego Ojca. są ich objęcia. A wasz oddech stanie się tak czysty jak oddech pachnących kwiatów. i dziecko wraca do matki tylko gdy przychodzi pora obiadu i kolacji. I więcej warte jest dziedzictwo waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. wasze ciało tak czyste jak ciało owoców czerwieniejących wśród liści drzew. światło waszych oczu tak czyste i jasne jak jasność słońca błyszczącego na niebieskim niebie. A waszymi prawdziwymi braćmi są wszyscy ci którzy wykonują wolę waszego 6 . I teraz wszystkie anioły Ziemskiej Matki wam służą. tak uciekną z waszych ciał wszelkie diabły zła. Ale mówię wam. wypielęgnowała go. każdy tamtędy gdzie się znajdował. i aby jego syn mógł kontynuować pracę swojego ojca. wasze ciało stają się jednym z oddechem. aby wasze dni były długie na tej ziemi. Jak złodzieje uciekają z opuszczonego domu na przyjście pana domu. wykąpała go. Gdyż mówię wam prawdziwie. w taki sposób że panowie świątyni znowu ją odzyskają. i czcijcie waszego Niebiańskiego Ojca aby wieczne życie waszym było w niebiosach. który akceptuje rady swojej matki i stosuje się do nich. i waszych matek poprzez ciało. Powiadam wam prawdziwie. drugi oknem. szczęśliwy jest ten syn. Gdyż Niebiański Ojciec jest sto razy wspanialszy niż wszyscy ojcowie przez nasienie i przez krew. gdyż nasze ciało pławi się w słonecznym blasku Ziemskiej Matki. a wasza dusza pławi się w słonecznym blasku prawdy Niebiańskiego Ojca. przez wasz tył i genitalia. wszystko musi zrodzić się na nowo ze słońca i prawdy. wiecznotrwałe królestwo ziemskiego życia. jego ojciec zabiera go do pracy na polu. położyła go do snu i ukochała go. daje mu on wszystkie swoje posiadłości. A wasz oddech. a więc nie rozdzielajcie tych. i musi ono słuchać swojej matki. nikt nie może dosięgnąć Niebiańskiego Ojca jak tylko przez Ziemską Matkę. wszystkie grzechy przeszłości i wszelkie brudy i choroby które zanieczyszczały świątynię waszych ciał. który akceptuje i stosuje się do rad swego ojca. aby mógł wyćwiczyć się w pracach swego ojca. Święte. A kiedy ojciec widzi że jego syn rozumie jego nauki i dobrze wykonuje swoją pracę. niż wszystkie dziedzictwa waszych ojców przez nasienie i przez krew. Gdyż prawdziwie. krwią i ciałem Ziemskiej Matki. A Syn Człowieczy droższy jest w oczach swego Niebiańskiego Ojca i swej Ziemskiej Matki niż są dzieci w oczach swoich ojców przez nasienie i krew i swoich matek przez ciało. podobnie. Zostały dane Synowi Człowieczemu aby mogły mu służyć. które jest w objęciach tych trzech aniołów. Anioły powietrza i wody i słonecznego blasku są braćmi. jego miejsce jest u jego matki. i pozwólcie im zamieszkiwać z wami przez cały wasz post. moce diabłów. A gdy wszystkie grzechy i nieczystości uciekły z waszego ciała. I wszystkie te rzeczy zobaczycie swoimi oczami i poczujecie waszymi nosami i będziecie mogli dotknąć waszymi dłońmi. Dopóki dziecko jest jeszcze małe. wasza krew stanie się tak czysta jak krew naszej Ziemskiej Matki i jak rzeczna piana błyszcząca w słonecznym blasku.nieczystości i zmienia wszystkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. Niech ci trzej bracia aniołowie obejmują was każdego dnia. A sto razy szczęśliwszy jest ten syn. Kiedy dziecko podrośnie. Nikt nie może stanąć przed obliczem Boga. i jak może. wasza krew. Gdy anioły Ziemskiej Matki wnikną w wasze ciało. A teraz jego ojciec uczy go. a wspanialsza jest Ziemska Matka niż wszystkie matki poprzez ciało. których ziemia i niebo uczyniły jednym. Synowie Człowieczy: Czcijcie waszą Ziemską Matkę i trzymajcie się jej praw. a trzeci dachem. Są one nierozłącznymi dziećmi Ziemskiej Matki. tak aby mogły one należeć do jego ukochanego syna. Tak jak żadne nowonarodzone dziecko nie może zrozumieć nauk swego ojca dopóki jego matka nie nakarmiła go. jeden drzwiami. wtedy wszystkie złe smrody uciekną w popłochu waszym oddechem i waszą skórą. zanieczyszczone wody przez wasze usta i waszą skórę. wszystkie grzechy i nieczystości uciekną w pośpiechu z tego ciała. i aby mógł on zawsze pójść od jednego do innego. przy swoim boku.

kochajcie swoich prawdziwych braci w woli Boga tysiąc razy bardziej niż waszych braci przez krew. Gdyż teraz widzimy przez szkło i przez niejasne opowieści. nigdy się nie wyczerpuje. Stańcie się zatem doskonali. zamilkną. myślał jak dziecko. i będzie na ziemi miłość i radość. Mówię wam prawdziwie. A wtedy wasz Niebiański Ojciec da wam swoją świętą duszę. ale gdy staniemy przed obliczem Boga. poprzez swoje schorowane i śmiertelne ciało. wszyscy ludzie mogą zrozumieć. gdyż wszyscy ludzie są schorowani i wszyscy są w śmierci. że wasi prawdziwi bracia w woli Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki kochać was będą tysiąc razy więcej niż wasi bracia przez krew. A wtedy Synowie Człowieczy jako prawdziwi bracia dadzą miłość jeden drugiemu. w żaden sposób nie zyskałem. i przyjdzie królestwo Boga. i znam wszystkie tajemnice. Gdyż miłość Niebiańskiego Ojca daje wszystkim wieczne życie w królestwie Boga. ale kiedy nadejdzie pełnia doskonałości. jak kochają ich wasz Niebiański Ojciec i wasza Ziemska Matka. rozwieje się. Teraz wiemy w części. ale gdy staje się mężczyzną. mówił jak dziecko. nie wypatruje nieuczciwości. ale nie mam miłości. jak on kocha waszą duszę. Miłość jest silniejsza niż śmierć. ale nie mam miłości. Nie ma jeszcze nikogo spośród was kto mógłby zrozumieć wszystko to co mówię. I choć oddałem wszystkie moje dobra aby nakarmić biednych. gdy bracia przez krew przekroczyli wolę Boga. nie będziemy wiedzieć częściowo. Gdyż mamy prawdę po części i błąd po części. miłość wierzy we wszystko. Ślepy człowiek prowadzi ślepego na ciemnej ścieżce grzechów. jestem niczym. Chociaż przepowiadam to co ma nadejść. Ojciec wysyła mnie do was. A bracia czynią braciom jak czynią obcy. królestwo Boga. ani samolubna. chorób i cierpień. i całą mądrość. ale tak jak nas poucza. rozumiał jak dziecko. A wtedy z królestwem Boga przyjdzie koniec czasów. A tak kochajcie Ziemską Matkę. nie ma prawdziwego braterstwa przez krew. Ten kto tłumaczy wam księgi mówi do was martwym językiem martwych ludzi. Jego. mówię wam. nie zna dumy. A wtedy Ziemia będzie jak niebiosa. GDYŻ SYN CZŁOWIECZY JEST MIŁOŚCIĄ. odkłada na bok dziecięce sprawy. a na końcu wszyscy wpadną w studnię śmierci. A teraz pozostają te trzy: wiara i nadzieja i miłość. zatem. nie jest grubiańska. GDYŻ WASZA ZIEMSKA MATKA JEST MIŁOŚCIĄ. powolna jest do gniewu. a wasza Ziemska Matka da wam swoje święte ciało. miłość którą otrzymali od swojego Niebiańskiego Ojca i od swojej Ziemskiej Matki. ale największą z tych jest miłość. to co częściowe zostanie odrzucone. Chociaż mówię językami ludzi i aniołów. A tak kochajcie swoich prawdziwych braci. jak ona kocha wasze ciało. Gdyż od dni Kaina i Abla. miłość jest dobra. a Niebiański Ojciec i Ziemska Matka żyją w nich. A teraz mówię do was w żywym języku żyjącego Boga. Gdyż Synowie Człowieczy żyją w Niebiańskim Ojcu i w Ziemskiej Matce. GDYŻ WASZ NIEBIAŃSKI OJCIEC JEST MIŁOŚCIĄ. Zatem. ale nie mam miłości. Gdyż dusza Syna Człowieczego stworzona została z duszy Niebiańskiego Ojca. Gdyż Miłość jest wieczna. a jego ciało z ciała Ziemskiej Matki. miłość we wszystkim pokłada nadzieję. i dałem cały mój ogień który otrzymałem od mojego Ojca. nie raduje się w niesprawiedliwości. przez świętą duszę naszego Niebiańskiego Ojca. Miłość jest cierpliwa. Nikt nie widzi światła życia. a co do wiedzy. abym sprawił żeby światło życia błyszczało przed waszymi 7 . A wtedy zniknie z ziemi całe zło i cały smutek.. jak doskonałe są dusza waszego Niebiańskiego Ojca i ciało waszej Ziemskiej Matki. i choć wiarę silną mam jak burza która unosi góry z ich siedlisk. a nie wasi bracia przez krew. Gdy człowiek był dzieckiem. ale co do języków. nie czyni złego. A tak kochajcie Niebiańskiego Ojca. A wtedy Synowie Człowieczy podzielą swoje boskie dziedzictwo.Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. To przez miłość Niebiański Ojciec i Ziemska Matka i Syn Człowieczy stają się jednością. lecz rozkoszuje sprawiedliwością. jestem dźwięczącym mosiądzem lub brzęczącym cymbałem. Miłość nie jest zazdrosna. Miłość zwycięża wszystko. miłość wszystko znosi. a wszyscy oni dodawać będą otuchy jeden drugiemu.

A iskry leciały w górę z jego włosów. Gdyż co jest niemożliwe dla ludzi. Ale wszyscy inni pozostali siedząc. jeden po drugim. i nadzieję. że kroczycie jego ścieżkami. ślepi. ochrzcie się. jak oddech wiatru kołysze zieleń drzew. który jest panem wszystkiego. Gdyż wasze oczy przywykłe są do ciemności. Nawet niektórzy. Wtedy Jezus wyciągnął do nich swoje ręce i powiedział: Pokój niech będzie z wami. Gdyż każdy człowiek czuł. A przez długą chwilę jeszcze zgromadzeni siedzieli cicho a potem budzili się w ciszy. Kochajcie jeden drugiego. Wtedy Jezus wstał. gdzie znajdowali schronienie na kilka dni. zdolni będziecie znieść blask naszego Niebiańskiego Ojca. mówiąc: Nie idę do domu. wszyscy czuli że było to słońce nadchodzącego królestwa Boga. chorobami i nieczystościami ucieknie z waszego ciała. kwiaty radości. żebracy. Jeśli wierzycie w moje słowa. pogardzani w swej nędzy. ani nie zobaczy śmierci.oczami. Ale jak możecie spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. o których wam powiedziałem. ale ciemność zna tylko siebie i nie zna światła. I żaden człowiek nie poruszył się. kto mu wierzy nigdy nie będzie oszukany. gdyż ten. gdy nie możecie znieść nawet blasku płomiennego słońca? Wierzcie mi. nie chciejcie waszej nagrody. A gdy jej anioły oczyszczą i odnowią wasze ciała i wzmocnią wasze oczy. wszystkie te rzeczy są możliwe dla Boga. Światło oświetla siebie i ciemność. A Szatan z wszystkimi grzechami. kalecy. unikajcie waszych grzechów. którzy byli utrzymywani z litości tylko w domach. Mówię wam prawdziwie. nie możecie jeszcze zrozumieć tego co mówię wam o Niebiańskim Ojcu który wysłał mnie do was. A inni: Żeby tak on mógł być z nami zawsze. gdyż czas stanął w miejscu. Dlaczego mielibyśmy iść do domu gdzie nikt nas nie kocha? A mówili w ten sposób. wasza wiara powstrzyma was i nigdy nie zobaczycie choroby. A wtedy księżyc w pełni pojawił się pomiędzy poszarpanymi chmurami i opromieniał Jezusa swoją jasnością. bezdomni. Prawdziwie jest on wysłańcem Boga. I nikt nie wiedział jak dużo czasu minęło. i dla którego wszystkie rzeczy są możliwe. Wciąż mam wam wiele rzeczy do powiedzenia. I tak odszedł. który jest tysiące razy jaśniejszy niż jasność tysięcy słońc. Miejcie również nadzieję w miłości waszego Niebiańskiego Ojca. I żaden człowiek nie chciał pójść do domu. jak gdyby słuchali jakiejś cudownej muzyki. tylko praw waszej Ziemskiej Matki. gdyż byli niemal wszyscy biedni. Jeśli wierzycie w anioły Ziemskiej Matki i przestrzegacie jej praw. Inny: Żeby tak ta noc trwała wiecznie. A wszyscy czuli. Zatem. a on stał wśród nich w blasku pełnego księżyca. powiedzieli: My też zostaniemy z wami. gdyż zasiał nadzieję w naszych sercach. gdyż każdy człowiek czuł moc jego słów. nawet kiedy księżyc chował się w chmurach. ale nie możecie jeszcze ich unieść. Ale nikt nie odchodził. jak gdyby unosił się w powietrzu. A wielu nieczystych i chorych zastosowało się do słów Jezusa i podążyło do brzegów szemrzących strumieni. i tak jego anioły rozpoznają. jakby z długiego snu. wierzycie w tego kto mnie wysłał. pościli i oddali swe ciała aniołom 8 . chromi. Idźcie. I siedzieli tak. ani nie słychać było żadnego głosu. I z radosnymi obliczami poszli przed siebie spotkać anioły Boga. że urodzili się na nowo. A wtedy wszystkie anioły przyjdą przed wasze oblicze i będą wam służyć. najpierw. jako że słowa tego który odszedł ciągle brzmiały w ich uszach. Przestrzegajcie zatem. Ale w końcu jeden. gdzie wszystko jest ciemne i pozbawione radości. Widzieli przed sobą błyszczący świat. możecie wtedy spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. trochę odważniejszy powiedział: Jak dobrze być tutaj. gdyż Bóg jest miłością. A w sercach wszystkich zakwitły cudowne kwiaty cudownego piękna. Zdjęli oni swoje buty i swoje ubiory. A kiedy jasne promienie słońca pojawiły się nad widnokręgiem. i miłość. to słońce jest jak płomyk świeczki przed słońcem prawdy Niebiańskiego Ojca. tak abyście mogli narodzić się ponownie i więcej nie grzeszyć. Jeżeli możecie patrzeć w jasność słońca w południe nie mrużąc oczu. Miejcie tylko wiarę zatem. że słowa tego który odszedł złączyły zgromadzonych niewidzialnymi nićmi. i pełny blask Niebiańskiego Ojca mógłby was oślepić. którzy mieli i dom i rodzinę. okażcie swoją skruchę.

‘Jeżeli ciągle będę płacił’. A wielu miało wstrętny i obrzydliwy pot wychodzący na całym ciele. A oddech niektórych stał się tak śmierdzący jak ten. jak oddech diabłów. który przez wiele lat jadł i pił. ale następnego dnia zaczynał od nowa. Wtedy pożyczkodawcy. w końcu. ‘nie będzie końca grzechom mego syna’. A wiły się w bezsilnej wściekłości. A każdego tygodnia bez wiedzy swego ojca zaciągał nowe długi i trwonił wszystko w kilka dni. na całej skórze. grzechy i nieczystości.‘Do dnia gdy przez pracę twoich rąk odpłacisz mi wszystkie twoje długi. od których wybawiły ich anioły. deptane pod stopami anioła słonecznego blasku. a tak twardy niemal jak piasek rzek. A wszyscy drżeli w przerażeniu gdy patrzyli na wszystkie te obrzydliwości Szatana. a gdy minie siedem lat. A diabły opuściły ich wnętrzności w postaci mnóstwa robaków które wiły się w szlamie własnych wewnętrznych nieczystości. a nie wiedząc co powinni zrobić. A syn zawsze obiecywał mu wszystko jeśli zapłaciłby jego stare długi. A wielu wydawało śmierdzące pierdnięcia ze swych wnętrzności. Wszystkie te nieczystości wypływały ich ustami. a wypłynęły z nich wszelkie obrzydliwości i nieczystości ich przeszłych grzechów. ale ku ich zdumieniu nie potrafili zacząć. ten u innych był niemal czerwony albo czarny. A byli tacy którymi miotały wielkie bóle.powietrza. Ale. przybądź i uwolnij nas od naszych bólów. A gdy dwóch z nich odeszło w jego poszukiwaniu. które nie miały końca. A pożyczkodawcy zawsze pożyczali mu. zdecydowali się wysłać kilku z nich do Jezusa. Jak długo będziesz mnie dręczył?’ . U niektórych nosem. anioł wody wniknął w ich ciała.’ A zrozpaczony syn odpowiedział płacząc: ‘Ale nie zniosę nawet siedmiu dni. A ich smród stał się tak wielki. a śmierdzące złem i nieczyste wymioty wypłynęły z ich wnętrza. A potem zstąpiła na nie moc anioła słonecznego blasku i zginęły tam wijąc się rozpaczliwie. że nikt nie mógł go znieść. którzy zostali zwiedzeni. w swoim gniewie wzięli syna jako niewolnika. gdyż bolą mnie wszystkie moje członki. a u wielu ich mocz był cały jakby zaschnięty i stał się gęsty jak miód pszczeli. a wszystkie jego członki bolały nieprzyzwyczajone do pracy. zobaczyli samego Jezusa zbliżającego się wzdłuż brzegu rzeki. jego ojciec stracił cierpliwość i nie płacił więcej pożyczkodawcom długów swego syna. A wiele było pytań które pragnęli mu zadać. A żył na suchym chlebie i nie miał nic prócz swych łez czym mógłby go namoczyć. A kiedy ochrzcili się. i jak górski wodospad wytrysnęło z ich ciał mnóstwo twardych i miękkich obrzydliwości. będziesz wolny. I złożyli podziękowania Bogu który wysłał swoje anioły dla ich wybawienia. a dni jego przemijały burzliwie i rozwięźle z jego przyjaciółmi. aby mógł być z nimi. Wtedy Jezus powiedział do nich: Przychodzę. który na próżno zaklinał go. A ziemia po której płynęły ich wody była zatruta. ponieważ mnie potrzebujecie. A Jezus przemówił do nich w przypowieściach: Jesteście jak syn marnotrawny. który wydobywa się wprost z wnętrzności. a niektórzy mieli ślinotok. a mocz popłynął obficie z ich ciała. Zlituj się nade mną. aby mógł przez codzienny trud odpłacić im pieniądze które pożyczył. i aby szedł na jego pola aby nadzorować pracę jego sług. I wszyscy z nich zobaczyli wszelkie zło. A na marne pouczał swego syna spokojnymi słowami. biorąc w posiadanie ich ciała tak wewnątrz jak i na zewnątrz. że nikt nie mógł tam pozostać. które nie odchodziły od nich. A ich serca wypełniły się nadzieją i radością gdy usłyszeli jego pozdrowienie: Pokój niech będzie z wami. z których wypłynęły nieczystości o złym zapachu. A anioły Ziemskiej Matki objęły ich. A po trzech dniach tak bardzo wycierpiał od gorąca i wyczerpania że powiedział do swego pana: ‘Nie mogę więcej pracować. gdyż nic nie przychodziło im do głowy. Od rana do nocy potem swego oblicza zraszał pola. rzeczywiście ciebie potrzebujemy. gdyż ten nigdy nie słuchał pouczeń swego ojca. gdyż wszystkie me 9 . A jeden wykrzyknął: Mistrzu. A wtedy ustało obżarstwo i opilstwo i codzienne wybryki. gdyż ogromnie pragnęli. aby zaprzestał swych rozrzutności. po tym jak anioł wody wyrzucił je z wnętrzności Synów Człowieczych. ponieważ ojciec jego posiadał wielkie bogactwa i zawsze cierpliwie płacił długi swego syna. A przez więcej niż siedem lat syn kontynuował swoje burzliwe życie. uciekające przed nimi w popłochu. u innych oczyma i uszami. A na członkach wielu wyszły gorące pęcherze. wody i słonecznego blasku. i tak wielki stał się smród. powiedział.

tak abym mógł rozkoszować się tobą.’ A syn. widzę że moje posiadłości są w dobrych rękach. Podobnie. Siedem lat obżarstwa. i wziął on swego syna w swoje ramiona. że nikt inny oprócz twojego ojca nie daruje ci twoich długów. i aby musieli cierpieć bóle i pot aż zapłacą wszystkie swoje grzechy.‘Do roboty. A rzucił się do stóp swego ojca i powiedział: .‘Mój synu. Sługami ojca są anioły. niż aby zostali dłużnikami Szatana. gdyż dzisiaj wielka radość jest mi dana. wszystkich grzechów i wszystkich chorób. Daję ci wszystkie moje bydło. wieloma dziećmi i wieloma bogactwami. powrócił rozpaczając na pola.’ A jego ojciec pouczył go.‘Na ten jeden raz zezwolone było tobie spłacić twe siedmioletnie długi przez siedem dni zamiast siedmiu lat. Z ledwością mógł wstać. i uleczenie waszego ciała. A gdy jego ojciec zobaczył. gdyż łagodny był dla wszystkich swych sług i całego swojego bydła. Mówię wam prawdziwie. Spłatą długów jest odrzucenie z was diabłów i chorób. odtąd będę twym kochającym i posłusznym synem. ale ich spłata jest trudna przez ciężką pracę siedmiu lat?’ . lepiej żeby syn słuchał swego ojca i nadzorował sługi swego ojca w polu. i powiedział: . Długami są choroby. Gdyż mówię ci prawdziwie. wielkie i liczne są wasze grzechy. że jego syn dobrze używał jego sług i wszystkie jego posiadłości. powiedzał mu: . mówiąc: . ponieważ jesteś jego synem. ile zmarnował przez siedem lat. czy widzisz że łatwo jest. 10 .‘Radujmy się. ponieważ odnalazłem nareszcie mego ukochanego syna który zaginął. z członkami torturowanymi bólem. rzeczywiście trudno jest je spłacać. darował długi wszystkim swoim dłużnikom którzy nie mogli mu zapłacić. który zmieniony jest w królestwo niebieskie. nawet przez siedem dni. A rankiem następnego dnia dał swemu synowi torbę srebra. Ojcze. jeżeli mogłeś przez siedem lat spędzać dnie i noce w rozwiązłości. jeśli Syn Człowieczy odtąd pracuje z aniołami Niebiańskiego Ojca. Uwolnij mnie z rąk moich oprawców. Przysięgam tobie że nigdy na nowo nie będę żył hulaczo i że będę tobie posłuszny we wszystkim.’ A gdy syn otrzymał spuściznę po swym ojcu. spójrz na mnie i na moje sterane członki i nie zatwardzaj swego serca. Ciężką pracą są bóle.’ I poszedł na pole swego ojca i nadzorował każdego dnia pracę sług swego ojca. I powoli dał swemu ojcu dziesięć razy tyle.‘Mój synu. Ojcem jest Bóg. mój dom. opilstwa i hulaszczego życia są grzechami przeszłości. gdyż wiem. aniżeli miałby stać się dłużnikiem złego kredytobiorcy i trudził się i pocił w niewoli oddając wszystkie swoje długi.’ A zły kredytodawca wykrzyknął: . przez hulacze życie zaciągać długi przez siedem lat.‘Mój ojcze. jak zapisane jest w naszych prawach. i pracowali razem z jego aniołami nad jego królestwem. Wtedy syn zebrał resztki swoich sił i powlókł się do domu swego ojca. Wtedy Jezus odwrócił się do chorych i powiedział: Mówię do was w przypowieściach.członki płoną i bolą. moją ziemię i moje skarby. Ale pamiętaj abyś w przyszłości nie zaciągał nowych długów.‘Ojcze. Niech wszystko to będzie twoją spuścizną. powiedział mu: . a posiadłości jego ojca powiększały się coraz bardziej i bardziej pod jego ręką. gdyż błogosławieństwo jego ojca było nad jego pracą. Synem marnotrawnym wy jesteście. Nie przebaczę ci dopóki nie odpłacisz mi wszystkich twoich długów do ostatniej drahmy. Gdyż z każdym innym musiałbyś pracować ciężko przez siedem lat. i nigdy odtąd nie będę zaciągał długów. lepiej jest aby Synowie Człowieczy przestrzegali praw swego Niebiańskiego Ojca. kontynuuj powiększanie jej. że ich spłata jest ciężka. pana śmierci. Torba srebrników otrzymana od ojca jest wyzwalającą mocą aniołów.’ I ubrał go w jego najlepszy strój i cały dzień radowali się. aby kontynuować swoją pracę. A lata mijały. gdyż pamiętał swoją własną ciężką pracę. reszta została ci darowana. A nigdy nie zmuszał ich do ciężkiej pracy. uwierz mi po raz ostatni i przebacz mi wszystkie moje występki przeciw tobie. A kiedy jego syn powrócił. A Bóg błogosławił go długim życiem. Złym kredytodawcą jest Szatan. abyście lepiej mogli zrozumieć słowo Boga. gdy siódmy dzień przyszedł – dzień Szabasu.’ Wtedy łzy napłynęły do oczu jego ojca.’ . Gdyż mówię wam.‘Ojcze. aby mógł zapłacić swoim kredytodawcom wszystko co był im winien. Polem ojca jest ten świat. z bólu i zmęczenia. teraz musisz pracować przez siedem lat. gdyż nie zapomniał że jego dług również został darowany gdy nie mógł go spłacić. w którym żaden człowiek nie pracuje w polu. Posiadłościami ojca są ziemia i niebiosa.

który pierwszy się odezwał. I pokazali Jezusowi swoje stopy w których kości były poskręcane i zasupłane i powiedzieli: Ani anioł powietrza. gdyż oni odziedziczą ziemię. Gdyż możecie uciec przed prawami stworzonymi przez królów. gdyż nigdy nie zobaczy śmierci. abyście w nim żyli wiecznie. ale czekajcie cierpliwie na dzień siódmy. Zatem nie bądźcie niecierpliwi już trzeciego dnia. Błogosławi wasze ciało i waszego ducha i wszystkie wasze uczynki. spędzacie wasze dni na czynieniu dobrych uczynków. i przez post i modlitwę poszukacie aniołów Boga. aż od początku świata. podobnie powiedział mu: Ja również wytrwam do siedem razy siódmego dnia. A kiedy ostatnia strona również jest wytarta i oczyszczona z wszystkich naszych grzechów. wszystkie jego anioły wam służyły. Jeżeli grzeszę przez siedem razy siedem lat? spytał człowiek który cierpiał straszliwie. kto może wejść do królestwa Boga. Nie traćcie odwagi. wasz Niebiański Ojciec kocha was bezgranicznie. wasze kości będą uzdrowione. anioły Boga wytrą jeden rok waszych złych uczynków z księgi waszego ciała i waszego ducha. ani słonecznego blasku nie ukoiły naszych bólów. gdy ż diabły Szatana zapisują wszystkie wasze złe uczynki w księdze. w księdze waszego ciała i waszego ducha. diabły Szatana świadczą przeciw wam waszymi uczynkami.Wiele lat ciągnęliście do pokus Szatana. A ten drugi. Uwalnia was z uścisku Szatana i z cierpienia. Mówię wam prawdziwie. jesteśmy nękani bólem nie do zniesienia. Ci którzy winni są grzechów i chorób siedmiu lat. Gdyż od waszych królów i waszych zarządców możecie na próżno oczekiwać waszej nagrody. ale wasze dobre uczynki nigdy nie chcą swojej nagrody od Boga. aby mógł wybaczyć wam wasze grzechy i wszystkie wasze przeszłe długi. nie ma jednego nawet grzesznego uczynku. i daje wam w spuściźnie swoje ziemskie i niebiańskie królestwo. A ten. i pościmy i modlimy się. Mówię wam prawdziwie. ani wody. A kiedy stajecie przed obliczem Boga. a Bóg raduje się w swym sercu i wybacza wszystkie wasze grzechy. ale co do praw naszego Boga. nabrali nowych sił z jego słów i kontynuowali post i modlitwy. aż od początku świata. przed naszym Niebiańskim Ojcem. Jezus odpowiedział im: Szczęśliwi którzy wytrwają do końca. stajecie przed obliczem Boga. A teraz musicie je spłacić. który jest uświęcony przez Boga i wtedy idźcie z uniżonym i posłusznym sercem przed oblicze waszego Niebiańskiego Ojca. i podążamy za twymi słowami we wszystkim. im Niebiański Ojciec wybaczy długi całych siedmiu lat. żaden dobry uczynek nie pozostaje niezapisanym przed Bogiem. przed tymi żaden Syn Człowieczy nie może uciec. Ale jeżeli pożałujecie swoich grzechów. A gdy staniecie przed obliczem Boga. Szczęśliwy jest ten. Szczęśliwi są ci którzy wytrwają do końca. Obżeraliście się. i z trudem przypełzli do stóp Jezusa. powiedział mu: Wytrwam do siódmego dnia. jak syn marnotrawny. A wielka cisza zapadła po tych słowach. Mówię wam prawdziwie. zamiast grzeszenia. jego anioły świadczą za wami waszymi dobrymi uczynkami. A jeśli odtąd. Daje wam długie życie i nigdy nie zobaczycie choroby. pijaczyli i łajdaczyli. Powiadam wam prawdziwie. powiedz nam co powinniśmy zrobić. A Bóg widzi wasze dobre uczynki zapisane w waszych ciałach i waszych duszach i raduje się w swoim sercu. a Bóg widzi wasze grzechy zapisane w księdze waszego ciała i waszej duszy i zasmucony jest w swoim sercu. pomimo że ochrzciliśmy się. który nie byłby zapisany. ale 11 . gdyż również pozwala wam spłacić w siedem dni długi siedmiu lat. a spłata jest trudna i ciężka. wtedy każdego dnia postu i modlitwy. a wasze przeszłe grzechy zwielokrotniły się. Nawet w tym przypadku Niebiański Ojciec darowuje ci wszystkie twoje długi w siedem razy siedem dni. A wielu było tam wśród nich chorych nękanych nieznośnymi bólami. wtedy anioły Boga zapisują wszystkie wasze dobre uczynki w księdze waszego ciała i waszego ducha. Powiedzieli: Panie. zabiera was do swego domu i rozkazuje aby wszyscy jego słudzy. ale płacą uczciwie i wytrwale do siódmego dnia. A ci którzy stracili odwagę.

padali z powrotem na ziemię. i wygnaj Szatana ze mnie teraz. a ile razy próbowali stanąć na nogi. A chorzy zastosowali się do jego słów. a wszystkie wasze bóle znikną. anioły Boga chronią twe ciało. w swej złości zbiera swe siły jeszcze raz. jak ja cierpię. A Jezus odpowiedział mu: Szatan nęka cię tak bardzo ponieważ pościłeś już wiele dni. Szatan zostanie zniszczony zanim twoje ciało zostanie zniszczone. A był tam pomiędzy chorymi jeden. A węzły waszych kości znikną. Ale ktoś powiedział temu drugiemu że jego wróg buszuje w jego domu. Mówię wam prawdziwie. I szczęśliwi będziecie. wasze ciało. Czyż anioły Boga nie słuchają posłańca Boga? Przyjdź Mistrzu. aby zniszczyć wasze ciała przed powrotem pana. A ich siła była wyczerpana. gdyż nigdy człowiek nie cierpiał. anioła ziemi. zebrawszy wszystko co mu się podobało zobaczył z dala wracającego w pośpiechu pana domu. gdyż ich moc nad wami szybko się skończy. który bardziej był nękany przez Szatana niż wszyscy inni. I wskazał swoją dłonią miejsce gdzie przepływ wody i ciepło słońca zmiękczyły ziemię na brzegu wody na gliniasty muł. a on wrócił biegiem do swego domu. aby zamieszkać ponownie w ich siedzibach i przeznaczyć je ponownie na świątynie Boga. gdyż on cierpi bardziej niż my wszyscy. ponieważ Szatan i jego choroby nękają wasze ciała. To dlatego Szatan nęka was tak nieznośnie. Ale niech wasze serca nie drżą. gdyż szaleje gniewnie we mnie i nie do zniesienia jest moja udręka. tak samo Szatan wszedł w wasze ciała które siedliskiem są Boga. Tak że jeśli te rzeczy nie mogą być jego. aby zniszczyć wszystko. możesz natychmiast wygnać Szatana z mego ciała. A zobaczycie jak Szatan i wasze bóle uciekają z objęć anioła ziemi. a jego skóra żółta jak opadający liść. Ale nie obawiajcie się. chcąc zabrać jego dobra do swojego domu. Nie obawiaj się. a on w swym gniewie nęka cię również. gdyż dopóki pościsz i modlisz się. Gdyż stamtąd pochodzą wasze kości. Był już tak słaby że nie mógł nawet z pomocą swych rąk doczołgać się do Jezusa i krzyknął tylko do niego z dala: Mistrzu. i tam też powrócą. wezwaliście z powrotem pana waszego ciała i jego anioły. wasze oczy i wasze uszy. Wtedy wszyscy oni przyszli do Jezusa i z głośnym płaczem błagali go. Ale poprzez wasze poszczenie i modlitwy. Ty nękasz Szatana głodem. 12 . A teraz Szatan widzi że prawdziwy pan waszego ciała powraca. i zostaną one wyprostowane. tak by objęcia anioła ziemi mogły wyciągnąć z waszych kości wszystkie nieczystości i wszystkie choroby. A gdy zły sąsiad. wasze wnętrzności.szukajcie leku blisko uzdrowiciela kości. nawet od początku świata. A gdy podnieśli się ze swych łóżek by pójść do Jezusa. zmiłuj się nade mną. ich głowy zaczęły się kręcić jak gdyby potrząsał nimi gwałtowny wiatr. waszą kość. Wiem. A byli tam również inni chorzy którzy cierpieli wiele przez swoje bóle. i nie oddajesz mu daniny. jednakże wytrwali w swym poście. waszą krew. i że jest to koniec jego panowania. Ale natychmiast pan domu wkroczył. Dlatego też. mówiąc: Mistrzu. i jeśli nie wygnasz Szatana z niego natychmiast. A oni złapią Szatana i wyrzucą go z waszych ciał z wszystkimi jego chorobami i wszystkimi nieczystościami. że nie dożyje do jutra. zlituj się nad nim. i zanim zły sąsiad dokończył dzieła. Zanurzcie swoje stopy w błocie. kiedy ten był nieobecny. A gniew Szatana jest bezsilny przeciw aniołom Boga. bardzo się zezłościł że nie mógł wszystkiego zabrać ze sobą i zabrał się do łamania i psucia wszystkiego co tam było. że rzeczywiście jesteś wysłany przez Boga. I wziął on w swą moc wszystko co chciał ukraść: wasz oddech. A jego ciało wychudłe było jak szkielet. i wiem że jeśli zechcesz. i nękała ich wielka gorączka. gdyż otrzymacie nagrodę za waszą wytrwałość i nigdy nie zobaczycie choroby. gdyż wiedzieli że zostaną uzdrowieni. Wtedy Jezus podszedł do nich i powiedział: Cierpicie. Gdyż Szatan jest jak choleryczny sąsiad który wszedł do domu swego sąsiada. chwycił go i wyrzucił go z domu. Nie karmisz go wszystkimi obrzydliwościami którymi dotychczas zanieczyszczałeś świątynię swego ducha. gdyż wkrótce anioły Boga pojawią się. gdyż mówię ci. boimy się. tak że moc Szatana nie może cię zniszczyć. gdyż czuje że jego koniec nadchodzi. to drugi też nie będzie miał nic.

ale nie mógł. bądźcie prawdziwymi Synami Boga. A wszyscy oni uklękli aby podziękować Bogu za jego miłość. odpowiedział Jezus. głęboko. gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. a zobaczycie wkrótce. i znasz wszystkie tajemnice. Wtedy Jezus wziął w swoje ręce dwa ostre kamienie i zgniótł głowę Szatana. abyście wy również mogli mieć w sobie jego moc i wiedzę wszystkich sekretów. Niech twe ciało będzie odtąd świątynią poświęconą twemu Bogowi. i nie grzesz więcej. którą jest wiedza i moc życia wiecznego. Odetchnął głęboko.A Jezus odpowiedział im: Wielka jest wasza wiara. tak że nie będzie mógł nękać już nikogo więcej. Wypędziłem je z ciebie i zabiłem. Spójrzcie na niego. moc anioła wody wstąpiła w to mleko. tak że już nigdy nie będzie cię nękać. Podziękuj Bogu że jego aniołowie uczynili cię wolnym. A chory człowiek którego nękał Szatan wdychał w siebie. Gdyż mądrość i moc mogą przyjść tylko z umiłowania Boga. Ale w Bogu leży nagroda dobrych. i nie będzie zdolny oprzeć się głodowi. gdyż siła życia powróciła do niego. aby ich anioły mogły również wam służyć. Chodź i wdychaj ustami moc aniołów wody. Kochajcie zatem waszego Niebiańskiego Ojca i waszą Ziemską Matkę całym waszym sercem i duszą. A reszta patrzyła w przerażeniu na obrzydliwe ciało Szatana. gdyż cały ból opuścił go. jego miłość. Szatan opuści twe ciało najkrótszą drogą. A oto. Niech stanie się zgodnie z waszą wiarą. A teraz anioły wody i słońca połączą się z aniołem powietrza. tak aby wniknęła ona w twe ciało i wypędziła z ciebie Szatana. słonecznego blasku i powietrza. najsłabszej istoty Pana. I Jezus wskazał na otwarte usta chorego człowieka. a z jego oczu zniknęła mgła. I rzucił się na ziemię. Widzisz. I próbował nabrać powietrza. A chory człowiek z którego Jezus wypędził Szatana wstał. który nękał go już trzy dni. a potem wszystkie jego bóle ustały. gdyż przez trzy dni głoduje i nie znajduje w tobie pożywienia. aby Szatan nie powrócił do ciebie ponownie. A wtedy wszyscy zobaczyli w zdumieniu i przerażeniu że Szatan wychodzi z jego ust w postaci obrzydliwego robaka. A mleko stało się gorące przez siłę słońca. odzyskał on natychmiast oddech. gdzie stał Jezus i pocałował ślad jego stopy i zapłakał. i moc Syna Człowieczego. Wyjdzie z ciebie aby zaspokoić swój głód gorącym parującym mlekiem. Ale Syn Człowieczy zniszczy jego ciało. A Jezus odszedł. twarzą w twarz. Kiedy ten obrzydliwy robak wyszedł z gardła chorego człowieka. Gdyż święty duch Boga czyni najsłabszego silniejszym od najsilniejszego. mówiąc: Przyjdę znowu. Poczuje jego zapach. A wy. jak obrzydliwe zwierzę nosiłeś i karmiłeś w swym ciele przez długie lata. I wylał mleko na piasek rozgrzany przez słońce. I nie karmcie Szatana. i wyciągnął z chorego człowieka całe ciało potwora które było nieomal tak długie jak ten człowiek. Niech wszystkie wasze czyny poświęcone będą Bogu. A wszyscy oni zdumieni byli jego słowami i jego mocą. mówiąc: Patrzcie. wznoszący się białawy opar. _____________________ 13 . do wszystkich którzy wytrwają w poście i modlitwie do siódmego dnia. straszne oblicze Szatana. I zemdlał w ramionach Jezusa. Gdyż wypędzę z ciebie potężnego Szatana mocą niewinnej owieczki bożej. opar gorącego mleka zaczął powoli unosić się w powietrze. Teraz Szatan opuszcza jego ciało. gdyż pokarm ten znajduje aprobatę w jego oczach. I powiedzieli: Mistrzu. gdyż jego oddech był wyczerpany. Pokój niech będzie z wami. A teraz moc anioła słonecznego blasku przeniknie je również. I służcie im. rzeczywiście jesteś posłańcem Boga. prosto w kierunku dymiącego mleka. Wtedy ciałem chorego człowieka wstrząsnęły dreszcze i otworzył usta jakby miał wymiotować. A Jezus wydoił owcę która pasła się na trawie.

Nie zabijajcie. a to co Bóg dał. Ale wykonujcie wolę Boga. A każdemu zwierzęciu na ziemi i każdemu ptactwu powietrza. i okazującym litość tysiącom tych którzy mnie kochają i wypełniają moje przykazania. A oni nie wypowiedzieli żadnego słowa. cierpienie za cierpienie. wam będzie to za pożywienie. zażądam wszystkich zabitych zwierząt i duszy zabitych ludzi. Gdyż mówię wam prawdziwie. Dlatego ten kto zabija. ‘Nie zabijaj!’ Gdyż życie jest dane wszystkim przez Boga. ani nie jedzcie mięsa swej niewinnej ofiary. która wysłała wam swoje uzdrawiające anioły. a Szatan zamieszka w jego ciele. w jego wnętrznościach ich wnętrzności w rozkład. Ale mięsa i krwi która je ożywia. A mięso zabitych zwierząt w jego ciele stanie się jego własnym grobem. mówiąc: Powiedziane było tym z dawnych czasów. na którym jest owoc drzewa zawierający nasiona. a prowadzi ona do śmierci. Ale oni odpowiedzieli mu: Dokąd mielibyśmy pójść. Gdyż w jego krwi każda kropla ich krwi obraca się w truciznę. i wykonuj ich polecenia. Gdyż tylko w służbie waszego Niebiańskiego Ojca wasze siedmioletnie długi darowane w siedem dni. nie będziecie jeść. aby twe dni mogły być długie na tej ziemi. w jego ciele ich ciało w pęcherze. Dziękujcie nie mnie.’ A następnie po tym dane było to przykazanie. w jego oddechu ich oddech w smród. w czym jest oddech życia. życie za życie. gdzie wielu chorych pościło i modliło się z aniołami Bożymi przez siedem dni i siedem nocy. ząb za ząb. A gdy słońce wyszło zza horyzontu zobaczyli Jezusa idącego do nich z gór. dałem wam każde ziele dające nasiona. i z całej swej duszy i z całej swej siły: to jest pierwsze i największe przykazanie. Gdyż mówię wam prawdziwie. oprócz jednego. i wyrwie od niego swoje odżywcze piersi. i wszystkiemu co pasie się na ziemi. A ich śmierć stanie się jego śmiercią. doświadczającym odstępstwa ojców na dzieciach aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych. Bądźcie posłuszni. w jego oczach ich oczy w łuski. aby jego anioły mogły służyć wam w drodze życia. zatem. Idźcie. a ten kto je mięso zabitych zwierząt. gdyż podążali za słowami Jezusa.’ A drugie jest takie: ‘Kochaj swego sąsiada jak siebie samego’. abyście nigdy więcej nie zobaczyli choroby. Mistrzu. tak daję ich mleko wam. Żadne przykazania nie są ważniejsze od tych dwu. daję wszelkie zielone ziele na pożywienie. Gdyż opłatą za grzech jest śmierć. A gdy mijał siódmy dzień wszystkie bóle opuściły ich. ale waszej Ziemskiej Matce. dłoń za dłoń. i nie grzeszcie więcej. słowom Boga: ‘Spójrzcie. od jednej Matki pochodzi wszystko to co żyje na tej ziemi. jeżeli widzę dzikie zwierzę rozszarpujące mojego brata w lesie? Czy mam pozwolić memu bratu zginąć. stopa za stopę. którzy nienawidzą mnie. zabija swojego brata. Mistrzu. w jego uszach ich uszy w wosk. czy mam zabić dzikie zwierzę? Czy nie mogę przekroczyć tego 14 . A po tych słowach wszyscy pozostali milczący. w jego kościach ich kości w kredę. śmierć za śmierć’. zgodnie z waszą wiarą. tylko padli przed nim i dotknęli rąbka jego szaty na znak ich uzdrowienia. Kochaj Pana Boga twego całym swym sercem. zabija sam siebie. kiedy z tobą są słowa życia wiecznego? Powiedz nam. A od tego Ziemska Matka odwróci się. który zawołał: Co mam zrobić. tak jak zielone zioła dalem im. A z pewnością waszej tryskającej krwi zażądam.A było to przy korycie strumienia. Również mleko każdej rzeczy która porusza się i żyje na ziemi będzie dla was pożywieniem. i usiadł wśród nich. A pozwólcie uzdrawiającym aniołom stać się waszymi stróżami. które jest na obliczu całej ziemi. i każde drzewo. A jej anioły będą go unikać. Ale Szatan nie przebacza wam niczego i musicie zapłacić mu za wszystko. albo staniecie się niewolnikami Szatana. jakie są grzechy których mamy się wystrzegać. Gdyż taka jest ścieżka cierpień. ‘Czcij swego Niebiańskiego Ojca i swą Ziemską Matkę. abyśmy mogli nigdy więcej nie zobaczyć choroby? Jezus odpowiedział: Niech tak będzie. A wielka była ich nagroda. Pokój niech będzie z wami. je ciało śmierci. niech człowiek nie zabiera. ‘Oko za oko. waszej krwi w której jest wasza dusza. ten kto zabija. Gdyż ja Pan twój Bóg jestem Bogiem silnym i zazdrosnym. rana za ranę. z blaskiem wschodzącego słońca wokół jego głowy.

dziesięć przykazań waszym dziadom. Panie. człowiek jest czymś więcej niż zwierzę. martwe pożywienie zabije również was. i niezdolni są zrozumieć twych przykazań. zabija również wasze ciała. ale ten. aby mogli podtrzymać siebie samych. zły jest to czyn. nauczam was tylko tych praw. Gdyż spalone. które nie mogą jeszcze zrozumieć słów swego ojca. aby mogli ich przestrzegać. których stopy są silne jak góra Syjon. którego członki drżą. choć zwierzę go nie atakuje. z wszystkich istot żyjących na ziemi.’ Mówię wam prawdziwie. mniej ich potrzebujemy. Mistrzu. wszystkie ryby morza. tak jak wasze dusze. ani jedzenia które idzie do waszych ust’. Kiedy Mojżesz to zobaczył. ale jeżeli zabijecie swoje pożywienie. które możecie zrozumieć. nie potrzebują kul. abym dał im inne prawa. Mówię wam prawdziwie. A wasze ciała stają się tym czym jest wasze pożywienie. Jeżeli nie będą z tobą. Zatem. dochodzi dalej o kulach. odsłonisz przed nimi twe prawa’. Mojżesz nigdy nie potrzebowałby swoich dziesięć razy dziesięciu przykazań. Dlatego też jego koniec jest jak koniec dzikich zwierząt. Dlatego zwierzęta są dla człowieka. Dlatego. gdyż moi ludzie będą utraceni. aby nie wyginęli. ‘Te przykazania są ciężkie’. Gdyż są oni bez wiedzy. Wtedy anioły również wyjawią wam swoje prawa. abyście mogli stać się ludźmi i przestrzegali siedmiu praw Syna Człowieczego. i naucz nas wszystkich tych praw które możemy otrzymać. przez pożądanie mordu. Gdyż wszystko co zabija wasze pożywienie. których oni sami nie noszą. i nie mogli ich dotrzymać. Pozwól. a im dalsze są one od Boga. albo jego mięsa. a Boga jedno. zamrożone i zgniłe pożywienie będzie paliło. albo skóry. mroziło i rozkładało 15 . A wszystko co zabija wasze ciała zabija również wasze dusze. Bóg tylko człowieka stworzył na swoje podobieństwo. lub woda zniszczyła. i poprosili go: Kontynuuj. przez Mojżesza. Gdyż mówię wam prawdziwie. i pozwolił im zabijać zwierzęta. Dlatego też prawa Faryzeuszy i Pisarzy niezliczone. Gdyż jeżeli jecie żyjące pożywienie. nie jedzcie niczego co ogień. Zatem. A nałożyli nieznośne ciężary na wasze barki. największy z Izraelitów.prawa? A Jezus odpowiedział: Powiedziane było tym z dawnych czasów: ‘Wszystkie zwierzęta które poruszają się na ziemi. ożywi was ono. ani zwierząt. Gdyż ci. A wtedy serca waszych dziadów zatwardziły się jeszcze bardziej. lub mróz. a od śmierci zawsze przychodzi śmierć. i zabijali zarówno ludzi jak i zwierzęta. nie przekraczasz tego prawa jeżeli zabijasz dzikie zwierzę aby ocalić życie swego brata. Gdyż życie przychodzi tylko od życia. A Mojżesz powiedział do Pana: ‘Moje serce wypełnione jest żalem. mniej ciężkich. A wszyscy zadziwieni byli jego mądrością. albo też dla jego kłów. czym są wasze myśli. a gdy czas przyjdzie że gotowi będą na twe słowa. Są oni jak małe dzieci. gdyż on sam obraca się w dzikie zwierzę. Potem inny powiedział: Mojżesz. a zakazał tylko mięsa nieczystych zwierząt. praw Syna Człowieczego siedem. Dlaczego zatem zakazujesz nam mięsa wszystkich zwierząt? Które prawo pochodzi od Boga? To Mojżesza czy twoje prawo? A Jezus odpowiedział: Bóg dał. aby święty duch Boga mógł zstąpić na was i poprowadzić was do jego prawa. Panie. A z tych dziesięciu razy dziesięć Pisarze i Faryzeusze uczynili sto razy dziesięć przykazań. i dał im dziesięć razy dziesięć zamiast nich. powiedzieli wasi dziadowie. Ale ja mówię do was ‘Nie zabijajcie: ani ludzi. Gdyż im bliżej przykazania są Bogu. stają się tym. aniołów trzy. podobnie. Dlatego Mojżesz połamał dwie tablice z kamienia na których zapisane było dziesięć przykazań. pozwól im nie być przeciw tobie. współczuł swym ludziom i nie chciał aby wyginęli. aby chociaż nie zabijali ludzi. Wtedy Mojżesz pragnął. tym więcej ich potrzebujemy. i wszystkie ptaki powietrza dane są w twą moc. jeżeli wasi dziadowie byliby zdolni dotrzymać dziesięciu przykazań. Ale ten kto zabija zwierzę bez powodu. a nie człowiek dla zwierząt. A Jezus kontynuował: Bóg przykazał naszym dziadom: ‘Nie zabijaj’. Ale ich serca były zatwardziałe i zabijali. niż bez nich. pozwolił naszym ojcom jeść mięso czystych zwierząt. I wtedy dał im dziesięć razy dziesięć przykazań.

Namoczcie swą pszenicę. Następnie ustawcie ją na powietrzu. wszystkie są darem aniołów naszej Ziemskiej Matki. Pozwólcie aniołom Boga przygotować wasz chleb. żyjcie jedynie przez ogień życia. ziarno i trawy pola. Ale bądźcie jak ten mąż. Bóg żyjących da wam równie długie życie na ziemi jak jemu. a nie Bogiem martwych. Nie jedzcie nic. i mieszał wszystko razem w swym 16 . A błogosławieństwo tych trzech aniołów wkrótce sprawi że zalążek życia zakiełkuje w waszej pszenicy. A nie bądźcie tacy jak zachłanny służący. powietrza i blasku słonecznego karmiły i ożywiały pszenicę w polu. A to samo słońce które z ogniem życia sprawiło że pszenica rosła i dojrzewała. Ale pożywienie które jecie z obfitego stołu Boga daje siłę i młodość waszemu ciału. A wielka była jego żałość.również wasze ciała. i mówię wam prawdziwie. Bóg żyjących jest bogatszy niż wszyscy bogacze ziemi. a wasz duch tym co myślicie. Gdyż mówię wam prawdziwie. Gdyż wszystkie one są karmione i dojrzewają przez ogień życia. A ogień śmierci? zapytali inni. W was. zatem. w przeciwnym razie wnętrzności wasze staną się parującymi bagnami. Dlatego przygotowujcie i jedzcie wszelkie owoce drzew i wszelkie trawy pól. Z tym ogniem śmierci gotujecie wasze pożywienie w waszych domach i na waszych polach. i którego pole urodziło żywe kłosy pszenicy. A pochłaniał wszystko sam. mleko zwierząt i miód pszczół. co zostało zabite przez ogień silniejszy niż ogień życia. Mówię wam prawdziwie. Gdyż wszystko poza tym jest od Szatana. I przyszła jesień. Gdyż Bóg jest Bogiem żyjących. Gdyż stół Boga karmił Matuzalema z dawnych. jest to ten sam ogień. w waszej krwi i w waszych ciałach. Wtedy zgniećcie wasze ziarno i sporządźcie cienkie opłatki. Nie gotujcie. I zostawcie ją od rana do wieczora na słońcu. czemu tylko ogień śmierci daje smak. Gdyż ogień słońca daje życie pszenicy. tak jak ogień złośliwości. który zabija wasze pożywienie. i wszystkie mleko zwierząt dobre do jedzenia. który płonie na zewnątrz waszego ciała. Więc jedzcie zawsze ze stołu Boga: owoc drzew. Połóżcie je z powrotem przed słońce od jego pojawienia się. Gdyż wasze ciało jest tym co jecie. i prowadzi drogą grzechów i chorób do śmierci. A gdy jecie przy jej stole. który niszczy wasze pożywienie i wasze ciała. gdyż takie jest od szatana. jest to obrzydliwością w oczach Pana. chleb i ciało. wasze ciała a także wasze dusze. aby mogły być objęte przez anioła blasku słonecznego również z tej strony. przez całe wasze życie przy stole waszej Ziemskiej Matki. i podobnie. aby anioł słonecznego blasku mógł na nią zstąpić. który zasiał na swej ziemi ugotowane i zamrożone i zgniłe nasiona. Gdyż mówię wam prawdziwie. Nie bądźcie jak ten głupi mąż. Ale ogień śmierci zabija pszenicę. i nigdy nie zobaczycie choroby. jeżeli żyjecie nawet tak jak on żył. który obsiał swe pole żyjącym ziarnem. gdzie jest ogień życia? zapytało kilku z nich. a nigdy nie zobaczycie braku. który jest gorętszy niż wasza krew. pustoszy waszego ducha. aby anioł wody mógł w nią wniknąć. domu niewoli. obróćcie je na drugą stronę. który pustoszy wasze myśli. Gdyż mówię wam prawdziwie. jedzcie wszystko tak jak to znajdujecie na stole waszej Ziemskiej Matki. chlebu i ciału. To jest ten ogień. musi upiec nasz chleb tym samym ogniem. a jego pola nic nie urodziły. Ale nie jedzcie niczego. a jego obfity stół jest bogatszy. muszą przygotować również nasz chleb. a gdy będzie ono w zenicie. który zawsze wyjadał przy stole swego pana porcje innych. jak czynili wasi dziadowie gdy uciekli z Egiptu. niż najbogatszy stół biesiadny wszystkich bogaczy na ziemi. a nie przygotowujcie waszego pożywienia ogniem śmierci. Jedzcie zatem. A żyjące anioły żyjącego Boga służą tylko żyjącym ludziom. ani nie mieszajcie wszystkich rzeczy jedna z drugą. mistrzu? spytało kilku z wielkim zdumieniem. Gdyż anioły wody. i zostawcie je tam do zachodu słońca. dając sto razy tyle ile zasiał. Jak mielibyśmy piec nasz codzienny chleb bez ognia. Mistrzu. aby anioł powietrza również mógł ją objąć.

a Szatan mógł z niego uciec. A niech wasz dzienny chleb uczyniony będzie z pszenicy. wtedy zasiadajcie tylko raz dziennie do stołu Boga. ile zjedliście kiedy byliście nasyceni. Zważajcie więc na to. A kiedy jecie. A aniołowie opuszczają jego ciało. gdyż odpędzi was od swego stołu. Uciekajcie od pokus Szatana. jeśli wymieszacie razem wszelkie rodzaje pożywienia w waszym ciele. Od nadejścia miesiąca Jiar. tak jak domy i królestwa podzielone przeciw sobie samym działają na swą własną zgubę. i powiedział: ‘Bierz i jedz to wszystko razem ze świniami. A będzie ono starte. co znajdziecie na stole Pana. gdzie ogień grzechów. i przyzwał zachłannego służącego do siebie. Ale Szatan obraca w parujące bagno ciało tego. Gdyż mówię wam prawdziwie. A nie pragnijcie pochłaniać wszystko. i kiedy tego potrzebuje. co widzicie wokół was. aby stało się wodą. jedzcie jęczmień. A wasze poszczenie jest zawsze miłe oczom aniołów Boga. Gdyż mówię wam prawdziwie. gdy stół Boga jest przygotowany przed wami. Nie wzniecajcie zatem przeciw sobie złości Boga. Oddychajcie długo i głęboko w czasie wszystkich waszych posiłków aby anioł powietrza mógł pobłogosławić wasze posiłki. ten kto je więcej niż dwa razy dziennie. gdyż dlatego Pan dał zioła pól wszystkim zwierzętom. którzy napychają się w pośpiechu. A gdy wszyscy skończyli swój posiłek. miejcie nad wami anioła powietrza. te jedzcie w miesiącu Thebet. i opierajcie się pragnieniom waszego ciała. od miesiąca Sivan jedzcie pszenicę. na którego anioły powietrza i wody nie 17 . i zmuszeni będziecie iść do stołu Szatana. Gdyż mówię wam prawdziwie. Gdyż mówię wam prawdziwie. które zawsze znajdziecie na stole naszej Ziemskiej Matki. W miesiącach Ab i Shebat powinniście jeść figi bogate w sok. Wtedy anioły Boga zawsze będą wam służyć. A żujcie dobrze wasze pożywienie waszymi zębami. a wieczna wojna będzie w was szaleć. Więc wspomnijcie. wymieszał razem wszystko co pozostało na stole.obżarstwie. aby wasze ciało mogło zmaleć. Gdyż moc aniołów Boga wkracza w was z żyjącym pokarmem który Pan daje wam ze swego królewskiego stołu. jego pan zły był na niego i odsunął go od stołu. A nigdy nie zobaczycie choroby. moc Boga wkracza w was. a anioł wody obrócił je w krew w waszym ciele. Nie jedzcie tak jak poganie. szczęśliwi są ci. Gdyż nasz Bóg jest Bogiem pokoju. i wkrótce Szatan weźmie je w posiadanie. ale pamiętajcie aby nie przekroczyła dwu. Jedzcie zawsze. nigdy nie jedzcie do syta. a jedzcie zawsze to. Jedzcie tylko gdy słońce stoi najwyżej na niebie. a to co pozostanie niech anioł słonecznego blasku zatrzyma dla was. A kiedy jecie. Nie utrudniajcie pracy aniołów w waszym ciele częstym jedzeniem. Niech waga waszego dziennego pożywienia nie będzie mniejsza niż jedna mina. Gdyż Szatan i jego moce kuszą was zawsze aby jeść więcej i więcej. Gdyż mówię wam prawdziwie. a Szatan omijał was z daleka. chorób i śmierci zepsuje wasze ciało. Od Tammuz jedzcie kwaśne winogrona. Jedzcie je z miąższem migdałów we wszystkich miesiącach gdy drzewa nie dają owoców. wtedy skończy się pokój waszego ciała. Szatan w nim działa. A w tym samym miesiącu zacznijcie jeść również mleko waszych zwierząt. najdoskonalsze wśród ziół noszących ziarno. którzy jedzą tylko przy stole Boga. i jedzcie zawsze mniej o trzecią. Bóg wie dobrze czego potrzebuje wasze ciało. aby wasza krew mogła być oczyszczona z wszystkich waszych grzechów. gdyż twe miejsce jest z nimi. aby mogły one swym mlekiem karmić człowieka. i znowu gdy zachodzi. jakbyście modlili się do Pana. i nigdy nie pochwala podziału. aby Pan mógł zadbać o wasze ciała. gdyż takie postępowanie miłe jest oczom Pana. a unikają obrzydliwości Szatana. A widząc to. Zadowalajcie się dwoma lub trzema rodzajami pożywienia. zanieczyszczając swe ciała wszelkimi obrzydliwościami. i nie zanieczyszczajcie świątyń waszych ciał wszelkimi rodzajami obrzydliwości. A jeśli chcecie aby anioły Boga radowały się w waszym ciele. a słuchajcie głosu aniołów Boga. nie przy moim stole’. a pod wami anioły wody. i nigdy nie wpadniecie w pęta Szatana i jego chorób. A wtedy dni wasze będą długie na ziemi. Ale żyjcie duchem. gdyż takie postępowanie znajduje uznanie w oczach Pana. jeżeli w ten sposób jecie u jego stołu. A jedzcie powoli. A zioła co przychodzą po deszczu.

że każdy siódmy dzień jest święty i poświęcony Bogu. Przez sześć dni karmcie wasze ciało darami Ziemskiej Matki. gdyż jest to miłe sercu Pana. Gdyż stół Pana jest ołtarzem. abyście mogli mieć życie wieczne w królestwie niebios. Gdyż mówię wam prawdziwie. A pracujcie dzień cały z aniołami Ziemskiej Matki. gdyż wszystko to. A nie zapominajcie. Zatem słuchajcie wezwań waszego Niebiańskiego Ojca. A nie pozwólcie waszym 18 . w nocy czy w dzień. lub bez pragnienia. jeśli w dzień wasza Ziemska Matka obejmuje was w swych ramionach. abyście mogli poznawać ich i ich pracę wciąż lepiej i lepiej. a ich wnętrze w ołtarz. budzącym was w nocy a usypiającym was w dzień. A Bóg da wam długie życie na ziemi. każdej nocy będziecie gośćmi w królestwie waszego Niebiańskiego Ojca. Dlatego więc. A nigdy nie siadajcie u stołu Boga zanim nie zawoła was poprzez anioła apetytu. a ten kto je u stołu Boga jest w świątyni. jeżeli spełniacie jego przykazania. A siódmego dnia nie jedzcie żadnego ziemskiego pokarmu. tak jak pracujecie przez sześć dni w królestwie Ziemskiej Matki. wtedy spoczywajcie. gdy czujecie w sobie wezwania jego aniołów. gdyż Szatan wysuszy wasze ciało. Nie popełniajcie cudzołóstwa. ani nie wyda ono nigdy owoców. Gdyż mówię wam prawdziwie. A bądźcie dzień cały z aniołami Pana w królestwie Niebiańskiego Ojca. jeżeli już więcej nie zobaczycie chorób na tej ziemi. a wasz Niebiański Ojciec wysyła wam swego najcenniejszego anioła. ani dymem od Szatana. będziecie żyć na zawsze w królestwie niebios. Gdyż mówię wam prawdziwie. sen. Gdyż wszystko to zanieczyszcza oddech Szatana. A nie utrudniajcie jedzeniem pracy aniołów w waszym ciele podczas siódmego dnia. lub w gniewie. gdy wasza dusza jest strapiona. Gdyż wolą waszej Ziemskiej Matki jest by ani gorąco ani zimno nie raniło waszego ciała. aby mogły one budować wasze ciało. aby mogły być z wami całą noc. staje się trucizną waszym ciele. Gdyż mówię wam prawdziwie. a pozwólcie wszystkim złym myślom uciec z was. A Pan nie ścierpi go dłużej u swego stołu. gdyż anioły Boga odejdą od was. ani nie śpijcie w dzień. tak jak każdego dnia Ziemska Matka wysyła wam swoje anioły. będziecie czuli w sobie moc nieznanych aniołów. gdy przyjmujecie w wasze ciało moc Boga ze jego stołu. A wasz Niebiański Ojciec będzie wysyłał je do was każdej nocy. a bądźcie noc całą wz aniołem snu. pouczają was o sprawach jej królestwa. A wtedy wasz Niebiański Ojciec wyśle wam swe nieznane anioły. A wchodźcie do sanktuarium Pana. Opierajcie się we dnie i w nocy pokusom Szatana. gdyż anioły powietrza i wody oczekują już na was na zewnątrz. Zatem. wszystkie te napoje i dymy Szatana są obrzydliwościami w oczach waszego Boga. A Bóg wyśle wam każdego ranka anioła słonecznego blasku aby obudzić was z waszego snu. nie kładźcie nic na stół Boga. a w nocy Niebiański Ojciec wydycha na was swój pocałunek. Ale gdy słońce zaszło. A wasze życie długie będzie na tej ziemi. aby mogły one budować waszego ducha. i nie leżcie bezczynnie w waszych łóżkach. co jecie w żalu. Gdyż mówię wam prawdziwie. a Pan uczyni wasze nasienie bezpłodnym.opuszczają się przy jego posiłkach. A nieznane anioły Niebiańskiego Ojca nauczą was wielu rzeczy dotyczących królestwa Boga. A drzewo to wyschnie przed swym czasem. gdyż najcenniejszy ze sług Boga będzie służył wam przez wszystkie wasze dni: anioł radości. jeżeli trzymają się przykazań Boga. gdyż cudzołożnik jest jak drzewo którego sok wylewa się z jego pnia. zawsze z aniołami Boga przy ich królewskim stole. Radujcie się zatem. ale siódmego dnia poświęcajcie wasze ciało waszemu Niebiańskiemu Ojcu. A nie delektujcie się żadnym napojem. które znacie. nie idźcie cudzołożyć. ani nie myślcie o nikim ze złością w świątyni Boga. wtedy Synowie Człowieczy stają się Synami Bożymi. ciało Synów Człowieczych jest przemienione w świątynię. A siódmego dnia pozwólcie aniołom Boga zbudować królestwo niebios w waszym ciele. A gdy obudzicie się następnego ranka. Kładźcie z radością swe ofiary na ołtarzu waszego ciała. ale żyjcie tylko słowami Boga. Nie budźcie się w nocy. tak jak anioły Ziemskiej Matki. Unikajcie wszystkiego co jest zbyt gorące lub zbyt zimne.

aniołów czynów. A walczcie tylko z Szatanem. ciało i zdrowie. A potem Jezus tak do nich przemówił: Tak jak wasze ciała zostały odrodzone przez anioły Ziemskiej Matki. uświęcone niech będzie twoje imię. wyślij je także do nas. Gdyż twoje jest królestwo. Amen. A ich anioły wypiszą przykazania Boga w waszych głowach. A nie prowadź nas na pokusy. wtedy wszystko o co się modlicie do waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki będzie wam dane. Gdyż mądrość. Podążajcie za przykładem biegnącej wody. Bądźcie zatem prawdziwymi synami waszej Ziemskiej Matki i waszego Niebiańskiego Ojca. wiatru gdy dmucha. jak jest w tobie. i żeby wasze ciało stało się tak doskonałe jak ciało waszej Ziemskiej Matki jest doskonałe. które pracują dzień i noc. przyjmujcie również w was najsilniejszych z aniołów Boga. 19 . moc i chwała. niech wasze dusze podobnie zostaną odrodzone przez anioły Niebiańskiego Ojca. kochały i służyły wam. Gdyż mój pokój wzmocni was i ukoi was. wyśle ona wam anioła gorąca aby ogrzać was znowu. a twoja wola spełniona będzie w nas. Do teraz byliście w wojnie z waszym Ojcem. w waszych sercach i w waszych rękach. A daruj nam nasze długi. wschodzenia i zachodzenia słońca. Synami Człowieczymi. aby wieczny ruch życia mógł podtrzymywać was. A niech pokój obu ich panuje wśród Synów Człowieczych. uświęcone niech będzie twoje imię. a Szatan tym martwych. Dlatego zawsze pozdrawiam was w ten sposób: ‘Pokój niech będzie z wami!’ I wy zatem. a waszym duszom pokój waszego Niebiańskiego Ojca. A módlcie się każdego dnia do waszego Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. zwierząt gdy biegną i podskakują. Przychodźcie do mnie wszyscy zmęczeni. A jeśli spełniacie przykazania Ziemskiej Matki. nad królestwami niebios i ziemi. bez ustanku. czujecie i wykonujecie przykazania. Gdy wysyłasz każdego dnia swoje anioły. wzrastania roślin i drzew. zanikania i przybywania księżyca. a gdy tylko wasze ciało stanie się zbyt zimne. gwiazd jak przychodzą i znów odchodzą. A Bóg jest Bogiem żywych. waszą Matką i waszymi Braćmi. na zawsze.’ A w ten sposób módlcie się do waszej Ziemskiej Matki: ‘Matko nasza która jesteś na ziemi. A służyliście Szatanowi. Służcie zatem żyjącemu Bogowi. A nie prowadź nas w chorobę. i pracujcie wszyscy razem nad królestwem Boga. abyście mogli znać. i z waszymi Braćmi. Daj nam dziś nasz codzienny chleb. tak jak my przebaczamy naszym dłużnikom.ciałom stać się gorętszymi lub chłodniejszymi niż tak jak je chłodzą lub ogrzewają anioły Boga. Amen. Twoje królestwo przychodzi. wtedy gdy tylko wasze ciało rozgrzeje się zbytnio. albo obrabuje was z waszego pokoju. gdyż twoja jest ziemia. W ten sposób zatem módlcie się do waszego Niebiańskiego Ojca: ‘Ojcze nasz któryś jest w niebie. i abyście mogli uciec wiecznej nieruchomości śmierci. Twoje królestwo przychodzi.’ A wszyscy modlili się razem z Jezusem do Niebiańskiego Ojca i do Ziemskiej Matki. a tylko to co jest martwe jest nieruchome. Daję waszym ciałom pokój waszej Ziemskiej Matki. A wasza Ziemska Matka i Niebiański Ojciec wyślą wam swe anioły aby was uczyły. Gdyż mój pokój jest pełen niezmiernej radości. Twoja wola spełniona będzie na ziemi tak jak jest w niebie. aby budować królestwo Boga. Stańcie się. gdy my odpokutowujemy wszystkie nasze grzechy przeciw tobie. i prawdziwymi Braćmi Synów Człowieczych. zatem prawdziwymi Synami waszego Ojca i waszej Matki. aby wasza dusza stała się tak doskonała jak święty duch waszego Niebiańskiego Ojca jest doskonały. miłość i moc Boga są ponad wszystkim. albo odrzuceni zostaniecie do królestwa Szatana. Zatem. ale ocal nas od złego. Gdyż jeśli rozumiecie. Gdyż wszystko co żyje porusza się. Od dzisiaj żyjcie w pokoju z waszym Niebiańskim Ojcem. Pracujcie zatem bez ustanku. wszystkie one poruszają się i wykonują swe prace. Podążajcie za przykładem wszystkich aniołów Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. Wybacz nam nasze grzechy. i z waszą Ziemską Matką. wyśle ona anioła chłodu aby je ochłodzić. i cierpiący walkę i chorobę. czuć i wykonywać przykazania Boga. abyście nie upadli jako niewolnicy Szatana. ale ocal nas od wszystkiego zła.

I opuścił ich. Idźcie. i dajcie pokój im również. by przynieść światło pokoju tym. i z aniołem miłości w ich sercach. A dawajcie każdemu wasz pokój. tak jak ja dałem wam mój pokój. A wtedy znajdziecie pokój również między sobą. mądrością prawa w ich głowach. i nie grzeszcie więcej. Gdyż szczęśliwi są ci.zawsze pozdrawiajcie tak jeden drugiego. z którymi dotąd byliście w wojnie. I rozdzielili się. gdyż królestwo Boga jest w was. życząc jeden drugiemu: POKÓJ NIECH BĘDZIE Z TOBĄ. i mocą odrodzenia w ich rękach. gdyż znajdą oni pokój Boga. A teraz powróćcie do waszych Braci. aby na wasze ciało opuścił się pokój waszej Ziemskiej Matki. Gdyż mój pokój jest od Boga. A jego pokój opuścił się na nich. poszli przed siebie wśród Synów Człowieczych. 20 . którzy walczą o pokój. a na waszą duszę pokój waszego Niebiańskiego Ojca. Pokój niech będzie z wami. którzy walczyli w ciemnościach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful