EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA

PRZEZ UCZNIA JANA Aramejskie i starosłowiańskie teksty porównane i zredagowane przez Edmunda Szekely. Przełożone przez Edmonda Szekely i Purcella Weaver Tytuł oryginału: THE GOSPEL OF PEACE OF JESUS CHRIST BY THE DISCIPLE JOHN z języka angielskiego przełożył Leszek Cyfer <lehcyfer@interia.pl>

PRZEDMOWA
Blisko dwa tysiące lat przeminęło odkąd Syn Człowieczy nauczał ludzkość o drodze, prawdzie, i życiu. Przyniósł zdrowie chorym, mądrość nieświadomym i radość utrapionym. Jego słowa zostały w połowie zapomniane i nie zostały zebrane aż do kilku pokoleń po tym, jak zostały wypowiedziane. Były one źle rozumiane, źle zapisane, setki razy przepisywane i setki razy przekształcane, jednak mimo wszystko przetrwały niemal dwa tysiące lat. I choć jego słowa, tak jak mamy je w dzisiejszym Nowym Testamencie, zostały strasznie zdeformowane i zmutowane, mimo wszystko podbiły połowę ludzkości i całą cywilizację Zachodu. Fakt ten udowadnia wieczną żywość słów mistrza, i ich ostateczną i nieporównywalną wartość. Z tego powodu zdecydowaliśmy się opublikować czyste, oryginalne słowa Jezusa, przełożone bezpośrednio z języka Aramejskiego którym mówił Jezus, i jego ukochany uczeń Jan, który jako jedyny spośród uczniów Jezusa notował z perfekcyjną dokładnością osobiste nauki swego Mistrza. Ciężką odpowiedzialnością jest ogłoszenie obecnego Nowego Testamentu, który jest bazą wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako zdeformowanego i sfałszowanego, ale nie ma wyższej religii nad prawdę. Zawartość tej książki jest tylko fragmentem - około jedną ósmą kompletu manuskryptów zapisanych po aramejsku w bibliotece Watykanu i po starosłowiańsku w Królewskiej Bibliotece Habsburgów (teraz własność Rządu Austriackiego). Istnienie tych dwóch wersji zawdzięczamy kapłanom Nestoriańskim którzy, pod naporem nadciągających hord Dżyngis Chana, zmuszeni byli uciekać ze Wschodu na Zachód, unosząc ze sobą starożytne pisma i ikony. Starożytne teksty Aramejskie pochodzą z pierwszego wieku po Chrystusie, podczas gdy wersja Starosłowiańska jest dosłownym tłumaczeniem pierwowzoru. Dokładnie jak teksty te przewędrowały z Palestyny do wnętrza Azji i w ręce kapłanów Nestoriańskich, archeologia nie jest jeszcze w stanie dla nas zrekonstruować. Edycja zawierająca kompletny tekst z wszystkimi koniecznymi odnośnikami i przypisami objaśniającymi (archeologicznymi, historycznymi i egzegetycznymi) jest obecnie w przygotowaniu.* Część teraz opublikowana odnosi się do uzdrawiających działań Jezusa. Opublikowaliśmy tę część najpierw, przed resztą, ponieważ jest to ta część, której cierpiąca ludzkość najbardziej dziś potrzebuje. Nie mamy nic do dodania do tego tekstu. Mówi on sam za siebie. Czytelnik, który przestudiuje następne strony z koncentracją, poczuje wieczną żywotność i przemożne dowody tych głębokich prawd, które ludzkość potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek. “A prawda świadczyć będzie sama za siebie” Londyn 1937 EDMOND SZEKELY * Nota wydawcy: Praca ta została opublikowana pod nazwą Ewangelia Esseńczyków.

EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA
A wtedy wielu chorych i kalekich przyszło do Jezusa, pytając go: Jeśli wiesz wszystko,

1

powiedz nam, dlaczego cierpimy te bolesne plagi? Dlaczego nie jesteśmy jak inni ludzie? Mistrzu, uzdrów nas, byśmy również byli silni, i nie musieli dłużej znosić naszej niedoli. Wiemy, że masz moc leczyć wszelkie choroby. Uwolnij nas od Szatana i od wszystkich jego wielkich nieszczęść. Mistrzu, miej dla nas litość. A Jezus odpowiedział: Szczęśliwi jesteście wy, którzy zgłodniali jesteście prawdy, ponieważ zaspokoję was chlebem mądrości. Szczęśliwi jesteście wy, którzy pukacie, ponieważ otworzę wam drzwi życia. Szczęśliwi jesteście wy, którzy odrzucilibyście moc Szatana, ponieważ poprowadzę was do królestwa aniołów naszej Matki, gdzie moc Szatana nie może wkroczyć. A oni zapytali w zadziwieniu: Kto jest naszą Matką i którzy jej aniołami? I gdzie jest jej królestwo? Wasza Matka jest w was, a wy w niej. Ona was urodziła; ona daje wam Życie. To ona dała wam wasze ciała, i jej pewnego dnia oddacie je z powrotem. Szczęśliwi jesteście gdy poznajecie ją i jej królestwo; jeżeli przyjmiecie anioły waszej Matki, i jeżeli działać będziecie według jej praw. Mówię wam prawdziwie, ten kto to robi, nigdy nie zazna choroby. Ponieważ moc naszej Matki jest ponad wszystko. A niszczy ona Szatana i jego królestwo, i ma władzę nad całymi waszymi ciałami, i wszystkim co żyje. Krew która płynie w nas zrodzona jest z krwi naszej Ziemskiej Matki. Jej krew spada z chmur; tryska z łona ziemi; bulgocze w górskich strumieniach; płynie szeroko w rzekach na równinach; śpi w jeziorach; szaleje potężnie w burzliwych morzach. Powietrze, którym oddychamy zrodzone jest z oddechu naszej Ziemskiej Matki. Jej oddech jest lazurem w wysokościach niebios; świszczy na szczytach gór; szepcze w liściach lasu; faluje nad polami zboża; drzemie w głębokich dolinach; rozpala się do gorąca w pustyni. Twardość naszych kości zrodzona jest z kości naszej Ziemskiej Matki, ze skał i z kamieni. Stoją one nagie przed niebiosami na szczytach gór; są jak olbrzymy które leżą śpiąc na zboczach gór, jak idole postawione na pustyni, i ukryte są w głębiach ziemi. Delikatność naszego ciała zrodzona jest z ciała naszej Ziemskiej Matki; której ciało wzrasta żółte i czerwone w owocach drzew, i odżywia nas w bruzdach pól. Nasze wnętrzności zrodzone są z wnętrzności naszej Ziemskiej Matki, i ukryte są przed naszymi oczami, jak niewidoczne głębie ziemi. Światło naszych oczu, słyszenie naszych uszu, oba zrodzone są z kolorów i dźwięków naszej Ziemskiej Matki; które otaczają nas, jak fale morza rybę, jak wirujące powietrze ptaka. Mówię wam zupełną prawdę, człowiek jest Synem Ziemskiej Matki, i od niej otrzymał Syn Człowieczy całe swoje ciało, tak jak ciało nowonarodzonego dziecka zrodzone jest z łona jego matki. Prawdziwie mówię wam, jednym jesteście z Ziemską Matką; ona jest w was, a wy w niej. Z niej zostaliście zrodzeni, w niej żyjecie, i do niej znowu powrócicie. Trzymajcie się więc jej praw, gdyż nikt nie może żyć długo, ani być szczęśliwym, poza tym który czci swoją Ziemską Matkę i działa zgodnie z jej prawami. Ponieważ wasz oddech jest jej oddechem; wasza krew jej krwią, wasza kość jej kością; wasze ciało jej ciałem; wasze wnętrzności jej wnętrznościami; wasze oczy i uszy są jej oczami i jej uszami. Powiadam wam prawdziwie, jeżeli nie będziecie się trzymać choćby tylko jednego z wszystkich tych praw, jeżeli skrzywdzicie choćby tylko jednego z wszystkich członków waszego ciała, zatraceni zostaniecie całkowicie w waszej bolesnej chorobie, i będzie płakanie i zgrzytanie zębów. Powiadam wam, dopóki nie posłuchacie praw waszej Matki, nie uda wam się uciec śmierci. A ten, który trzyma się praw swojej Matki, z nim trzymać będzie również jego Matka. Uleczy go ona z wszystkich jego plag, i nigdy nie zachoruje. Ona daje mu długie życie i chroni go przed wszystkimi nieszczęściami; przed ogniem, przed wodą, przed ukąszeniem jadowitych węży. Ponieważ wasza Matka zrodziła was, utrzymuje w was życie. Ona dała wam swoje ciało, i nikt oprócz niej nie

2

większa niż największe góry. w tej samej godzinie znajdą się tam anioły Matki. kto przestrzega praw. tak Ziemska Matka chroni Syna Człowieczego przed wszystkimi niebezpieczeństwami i wszystkim złem. i nauczał on zupełnie inaczej niż kapłani i pisarze. krzepnie i czernieje. tak jak zostały zapisane w świętych księgach. z sączącymi się strumieniami rozkładu. A inni odpowiedzieli: My wszyscy przestrzegamy praw Mojżesza. źródło każdego zła. obiecuje sławę i chwałę. nikt nie może być szczęśliwy. Zabiera on im ich oddech. jak woda bagien. książę wszystkich diabłów. A jak bardziej was pokocha. panem każdej plagi. ich krew. albo służy on Ziemskiej Matce i jej aniołom. Albo sługą jest śmierci. gdyż jego słowo było z mocą. A jego oczy zachodzą mgłą. gdyż prawem jest życie. kość. A jego wnętrzności wypełniają się obrzydliwym brudem. i wspaniałe pałace. Gdyż w nich siły życia rosną w siłę. Ponieważ nie trzymał się praw swojej Matki. aby mogły służyć mu z całą ich mocą i uwolnić całkowicie Syna Człowieczego z mocy Szatana. Ponieważ mówię wam. obżarstwo i pijaństwo. I oddech Syna Człowieczego staje się krótki i zduszony. i uciekają oni plagom śmierci. krew. ciało. świerzbiące i pokryte wrzodami będącymi obrzydliwstwem. jak lwica swoje małe. Prawdziwie powiadam wam. bardzo wielka jest jej miłość. Gdyż albo służy on Beelzebubowi i jego diabłom. A nęci on każdego tym do czego ich serce najbardziej się przychyla. A wszyscy dookoła niego słuchali jego słów z zadziwieniem. I chociaż słońce już zachodziło. którzy trzymają się praw życia i nie zbaczają na ścieżkę śmierci. ich wnętrzności. co to są za prawa życia? Spocznij z nami chwilę dłużej i ucz nas. Gdyż żaden człowiek nie może służyć dwóm mistrzom. 3 . wtedy Ziemska Matka przyjmuje z powrotem swego błądzącego Syna z miłością i wysyła mu swoje anioły aby mogły mu służyć. Ale jeżeli błądzący Syn Człowieczy pożałuje swych grzechów i odwróci się od nich. aż ciemna noc otacza je. nawet kiedy odwrócicie się od niej. gdy Syn Człowieczy oprze się Szatanowi który w nim mieszka. a na końcu również życie którym Ziemska Matka ukoronowała jego ciało. A w dniu. jak kamień padający na skałę. i ubiory złotem i srebrem obszyte i mnóstwo sług. On jest śmiercią. roztapiają się w środku i łamią na kawałki. wnętrzności. przyjemność i pożądanie kobiet. nie odchodzili oni do swych domów. Prawdziwie powiadam wam. Bogactwa obiecuje. w którym Synowie Człowieczy zostali już niewolnikami wszystkich tych marności i obrzydliwości. leży w oczekiwaniu w ciele wszystkich Synów Człowieczych. pełen bólu i śmierdzący złem. ich kość. a zastępy obrzydliwych robaków mają tam siedlisko. które Ziemska Matka dała im tak szczodrze. ich oczy i ich uszy. poza tym. gnije i rozkłada się. i moc. jak matka nowonarodzone dziecko. jak noc śmierci. i jeśli trzymać się będzie praw swojej Ziemskiej Matki i uwolni się z objęć Szatana. nigdy ich ona nie opuści. szczęśliwi są ci. oczy i uszy. jeżeli znów do niej wrócicie? Prawdziwie powiadam wam. A Jezus usiadł między nimi i powiedział: Powiadam wam prawdziwie. a jego uszy zatykają się. Ponieważ wasza Matka kocha was. głębsza niż najgłębsze morza. Jak kwoka chroni swoje pisklęta. opierając się jego ponętom. i ubierając przyjemne okrycie. jak oddech nieczystych zwierząt. Usiedli dookoła Jezusa i spytali go: Mistrzu. Będziemy słuchać twych słów. i powróci znów do swojej Ziemskiej Matki. burzliwe życie i lenistwo i próżniacze dni. Beelzebub. kto kocha swoją Matkę i leży cicho w jej łonie. Szczęśliwy jest ten. albo sługą jest życia.może was uleczyć. i dodawał grzech do grzechu. jak cisza grobu. A na samym końcu błądzący Syn Człowieczy traci życie. wszystko to. naszego prawodawcy. i nie wykona jego rozkazów. A Jezus odpowiedział: Nie szukajcie prawa w waszych księgach. A jego ciało rośnie tłuste i wodniste. A jego kości stają się twarde i węźlaste. abyśmy zostali uzdrowieni i stali się prawi. zła i niebezpieczeństwa niezliczone leżą w oczekiwaniu na Syna Człowieczego. Z tego względu odebrane mu zostają wszystkie dary Ziemskiej Matki: oddech. A tych którzy kochają swoją Matkę. A jego krew staje się tłusta i śmierdząca złem. kusi i nęci Synów Człowieczych. jako zapłatę porywa Synom Człowieczym wszystkie te rzeczy. ich ciało.

aby Pan świątyni mógł osiedlić się tam i zająć godne siebie miejsce. żeby anioł powietrza mógł zostać wprowadzony do waszego wnętrza. nie zanieczyszczajcie swego ciała ani swej duszy. Są obecne w powietrzu. gdyż to ciało jest świątynią ducha. wykorzystując moc żyjącego Boga do swego leczenia. Ale wy zamykacie wasze oczy tak że nie możecie zobaczyć i zamykacie wasze uszy tak że nie możecie usłyszeć. Wszystkie one mówią do was. w górze. że księga jest dziełem człowieka. ani w pogoni za bogactwem. ale w waszym sercu i w waszym duchu. Żyjący Bóg zobaczy to i wielka będzie wasza nagroda. Bóg nie zapisał praw na stronicach ksiąg. Powiadam wam prawdziwie. ziemi. waszych uszach i każdej najmniejszej cząstce waszych ciał. Jeżeli chcecie aby słowo żyjącego Boga i jego moc mogły w was wniknąć. a duch jest świątynią Boga. Mówię wam prawdziwie.że Szatan i jego plagi mogą być odrzucone tylko poprzez post i modlitwę. i tam pośród nich znajdziecie anioła powietrza. Pośćcie i módlcie się żarliwie. jak dym ognia unosi się do góry i ginie w morzu powietrza. gdyż nie znamy nic innego poza księgami które odziedziczyliśmy po naszych ojcach. Ale wszystkie te rzeczy pochodzą z królestwa ciemności i od pana wszystkiego zła. waszym ciele. w głębokościach i na wysokościach. Dlaczego więc nie słuchacie słów Boga które zapisane są w jego dziełach? I dlaczego studiujecie martwe księgi które są dziełem ludzi? Jak możemy czytać prawa Boga gdzie indziej niż w księgach? Gdzie są one zapisane? Odczytaj je nam stamtąd gdzie je widzisz. Jezus powiedział: Nie rozumiecie słów życia. waszych wnętrznościach. Ciemność zaciemnia wasze oczy. Bóg tak uczynił życie i wszystkie żyjące rzeczy. w promieniach słońca. ani w pożądaniu. Gdyż mówię wam prawdziwie . anioł powietrza odrzuci z waszego ciała cały brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. a wasze uszy zatkane są głuchotą. tak więc słowo i moc Boga nie wnika w was. ale poprzez żyjący świat. znajdzie. Szukajcie świeżego powietrza lasu i pól. Gdyż mówię wam prawdziwie. w drzewie. gdyż ten kto szuka. waszych oczach. tak aby słysząc je moglibyśmy zostać uzdrowieni i prawi. Znajdujecie je w trawie. W czasie gdy pościcie. ale życie i wszystkie jego zastępy są dziełem naszego Boga. abyście mogli zrozumieć język i wolę żyjącego Boga. Gdyż mówię wam prawdziwie. We wszystkim co jest życiem zapisane jest to prawo. waszych kościach. ale szukajcie go głównie w was samych. Zdejmijcie swoje buty i ubranie i pozwólcie aniołowi powietrza objąć całe wasze ciało.podczas gdy księga jest martwa. ponieważ jesteście w śmierci. Gdyż wszystkie te rzeczy są daleko od prawdziwego Boga i od jego aniołów. święty jest anioł powietrza 4 . Gdyż mówię wam prawdziwie. jeżeli nie będziecie pościć. ponieważ wszelkiego rodzaju zło i wszelkiego rodzaju obrzydliwstwo mają swoje siedlisko w waszym ciele i waszej duszy. w ptakach w niebiosach. Powiadam wam prawdziwie. w roślinach. waszej krwi. Są one w waszym oddechu. w rybach morza. Nie są one w obżarstwie i pijaństwie. Bóg i jego prawa nie są tym co robicie. ani też w burzliwym życiu. I wszystkie te rzeczy nosicie w sobie. Gdyż mówię wam prawdziwie. wszystkie żyjące rzeczy bliższe są Bogu niż księga. która jest bez życia. aby mogły one przez zawsze żywe słowo uczyć praw prawdziwego Boga człowiekowi. Powiedz nam te prawa o których mówisz. unikajcie Synów Człowieczych a szukajcie aniołów naszej Ziemskiej Matki. pochodzących od Szatana. Odnówcie siebie i pośćcie. Prawo jest żyjącym słowem żyjącego Boga do żyjących proroków dla żyjących ludzi. Oczyśćcie więc świątynię. wodzie. nigdy nie uwolnicie się z mocy Szatana i wszystkich chorób które pochodzą od Szatana. w rzece. Idźcie sami i pośćcie w samotności. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. I pod cieniem niebios Boga wyswobódźcie się od pokus waszego ciała i waszej duszy. ani też w nienawiści do waszych wrogów. i nie pokazujcie swego postu nikomu. A pośćcie dopóki Belzebub i wszystkie jego zło odejdą od was. Mojżesz nie otrzymał swoich praw od Boga na piśmie. I tak wszelkie śmierdzące złem i nieczyste rzeczy uniosą się z was. a wszystkie anioły naszej Ziemskiej Matki przyjdą i będą wam służyć.

poruszajcie również wodę swoim ciałem. po waszym chrzcie. Zaprawdę. pozwólcie aby anioł wody ochrzcił was również wewnątrz. gdyż wasze ciało wdycha powietrze Ziemskiej Matki. anioł wody odrzuci z waszego ciała wszelki brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. szukajcie anioła wody. I wszystkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy odpłyną z was. Mówię wam prawdziwie. opróżnijcie jej wnętrze i wypełnijcie ją wodą z rzeki ogrzaną przez słońce. Powieście ją na gałęzi drzewa i uklęknijcie na ziemi przed aniołem wody.który oczyszcza wszystko to co jest nieczyste i zmienia wszelkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. ale wewnątrz pozostaje nieczysty. tak jak ciemność nocy blednie przed światłością wschodzącego słońca. że wystarczy aby anioł wody objął was tylko zewnętrznie. święty jest anioł słonecznego blasku który oczyszcza wszelkie 5 . gdyż wasze ciało kąpie się w wodzie ziemskiego życia. i abyście wewnętrznie również stali się tak czyści jak piana wodna skrząca się w słońcu. a prawdę od naszego Niebiańskiego Ojca. Rzućcie się cali w jego obejmujące ramiona. że uwolnił was z waszych grzechów. tak jak brudy bielizny pranej w strumieniu odpływają i giną w nurcie rzeki. niepokojąc was wszelkiego rodzaju bólami. mającej łodygę długości człowieka. tak abyście mogli stać się wolni od wszelkich przeszłych grzechów. ale wewnątrz pełne są wszelkiego rodzaju strasznych nieczystości i obrzydliwości. A ten kto oczyszcza siebie na zewnątrz. Gdyż otrzymujecie swą krew od naszej Ziemskiej Matki. i pozwólcie aby koniec łodygi płożącej tykwy wszedł w waszą tylnią część. A jeśli po tym pozostaną w was jeszcze jakieś wasze przeszłe grzechy i nieczystości. wszystko musi zostać zrodzone od nowa przez powietrze i przez prawdę. Potem pozwólcie wodzie wypłynąć z waszego ciała. Potem spoczywajcie klęcząc na ziemi przed aniołem wody. a wasz duch kąpie się w rzece życia wiecznego. święty jest anioł wody który oczyszcza wszystko to co nieczyste i czyni śmierdzące złem rzeczy słodkim zapachem. chrzest wodą uwalnia was z tego wszystkiego. Nie grzeszcie więcej zatem. i pozwólcie aniołowi słońca objąć całe wasze ciało. Gdyż mówię wam prawdziwie. A anioł słonecznego blasku odrzuci z waszego ciała wszelkie śmierdzące złem i brudne rzeczy które zanieczyszczały je na zewnątrz i wewnątrz. jest podobny do grobów. aby anioł słońca mógł wniknąć do waszego wnętrza. Powiadam wam prawdziwie. Więc mówię wam prawdziwie. szukajcie anioła słonecznego blasku. a wasze uszy słyszały. Po aniele powietrza. Żaden człowiek nie może stanąć przed obliczem Boga. aby anioły powietrza i wody mogły wiecznie zamieszkiwać w was i służyć wam zawsze. A ten święty chrzest przez anioła wody jest: Ponownymi narodzinami w nowe życie. i modląc się do żywego Boga aby przebaczył wam wszystkie wasze przeszłe grzechy. i tak często jak poruszacie powietrze swoim oddechem. i prosząc anioła wody aby oczyścił wasze ciało z wszelkiej nieczystości i choroby. Mówię wam prawdziwie. Ponawiajcie wasz chrzest wodą każdego dnia postu. Zdejmijcie wasze buty i ubranie i pozwólcie aniołowi wody objąć całe wasze ciało. Zaprawdę. którego anioł powietrza nie przepuści. Szukajcie zatem długiej płożącej się tykwy. nieczystość wewnątrz jest o wiele większa niż nieczystość na zewnątrz. Gdyż wasze oczy będą odtąd widziały. które na zewnątrz są ładnie pomalowane. do dnia gdy zobaczycie że woda wypływająca z was jest tak czysta jak piana rzeki. A zobaczycie waszymi oczami i poczujecie waszym nosem wszystkie obrzydlistwa i nieczystości które brudziły świątynię waszego ciała. Żaden człowiek nie może stanąć przed twarzą Boga. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. aby mogła unieść ze sobą z waszego wnętrza wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy Szatana. jeżeli nie został przepuszczony przez anioła wody. wszyscy muszą zrodzić się ponownie z wody i z prawdy. Powiadam wam prawdziwie. tak aby woda mogła płynąć przez wszystkie wasze wnętrzności. Wtedy zaprowadźcie swe ciało do płynącej rzeki i tam w ramionach anioła wody złóżcie dzięki żyjącemu Bogu. Zdejmijcie wasze buty i ubranie. a wasza dusza wdycha prawdę Niebiańskiego ojca. A wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy uniosą się z was. wszystkie grzechy które zasiedlały wasze ciało. Nie myślcie.

aby mógł wyćwiczyć się w pracach swego ojca. wykąpała go. Niech ci trzej bracia aniołowie obejmują was każdego dnia. Powiadam wam prawdziwie. zanieczyszczone wody przez wasze usta i waszą skórę. Gdyż prawdziwie. I wszystkie te rzeczy zobaczycie swoimi oczami i poczujecie waszymi nosami i będziecie mogli dotknąć waszymi dłońmi. kogo anioł słonecznego blasku nie przepuści. Zostały dane Synowi Człowieczemu aby mogły mu służyć. gdyż powiedziano wam: ‘Czcij swego ojca i matkę swoją aby twe dni były długie na tej ziemi’. aby wasze dni były długie na tej ziemi. i dziecko wraca do matki tylko gdy przychodzi pora obiadu i kolacji. przez wasz tył i genitalia. które jest w objęciach tych trzech aniołów. przy swoim boku. drugi oknem. A teraz jego ojciec uczy go. I teraz wszystkie anioły Ziemskiej Matki wam służą. Kiedy dziecko podrośnie. a więc nie rozdzielajcie tych. Gdy anioły Ziemskiej Matki wnikną w wasze ciało. każdy tamtędy gdzie się znajdował.nieczystości i zmienia wszystkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. tak aby mogły one należeć do jego ukochanego syna. w taki sposób że panowie świątyni znowu ją odzyskają. wiecznotrwałe królestwo ziemskiego życia. krwią i ciałem Ziemskiej Matki. podobnie. których ziemia i niebo uczyniły jednym. położyła go do snu i ukochała go. wasza krew. wasza krew stanie się tak czysta jak krew naszej Ziemskiej Matki i jak rzeczna piana błyszcząca w słonecznym blasku. A waszymi prawdziwymi braćmi są wszyscy ci którzy wykonują wolę waszego 6 . i aby jego syn mógł kontynuować pracę swojego ojca. jego miejsce jest u jego matki. Prawdziwie. Dopóki dziecko jest jeszcze małe. Święte. I więcej warte jest dziedzictwo waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. i waszych matek poprzez ciało. niż wszystkie dziedzictwa waszych ojców przez nasienie i przez krew. wszystkie grzechy i nieczystości uciekną w pośpiechu z tego ciała. który akceptuje i stosuje się do rad swego ojca. A Syn Człowieczy droższy jest w oczach swego Niebiańskiego Ojca i swej Ziemskiej Matki niż są dzieci w oczach swoich ojców przez nasienie i krew i swoich matek przez ciało. Anioły powietrza i wody i słonecznego blasku są braćmi. jeden drzwiami. A sto razy szczęśliwszy jest ten syn. a wspanialsza jest Ziemska Matka niż wszystkie matki poprzez ciało. A wasz oddech stanie się tak czysty jak oddech pachnących kwiatów. szczęśliwy jest ten syn. wasze ciało stają się jednym z oddechem. tak że wasza dusza również może stać się jednym z duszą waszego Niebiańskiego Ojca. A kiedy ojciec widzi że jego syn rozumie jego nauki i dobrze wykonuje swoją pracę. który akceptuje rady swojej matki i stosuje się do nich. a wasza dusza pławi się w słonecznym blasku prawdy Niebiańskiego Ojca. światło waszych oczu tak czyste i jasne jak jasność słońca błyszczącego na niebieskim niebie. A gdy wszystkie grzechy i nieczystości uciekły z waszego ciała. wszystkie grzechy przeszłości i wszelkie brudy i choroby które zanieczyszczały świątynię waszych ciał. Nikt nie może stanąć przed obliczem Boga. są ich objęcia. jego ojciec zabiera go do pracy na polu. i musi ono słuchać swojej matki. wypielęgnowała go. Ale mówię wam. daje mu on wszystkie swoje posiadłości. Gdyż Niebiański Ojciec jest sto razy wspanialszy niż wszyscy ojcowie przez nasienie i przez krew. Gdyż mówię wam prawdziwie. i jak może. Jak złodzieje uciekają z opuszczonego domu na przyjście pana domu. i aby mógł on zawsze pójść od jednego do innego. A wasz oddech. i pozwólcie im zamieszkiwać z wami przez cały wasz post. wtedy wszystkie złe smrody uciekną w popłochu waszym oddechem i waszą skórą. i czcijcie waszego Niebiańskiego Ojca aby wieczne życie waszym było w niebiosach. Tak jak żadne nowonarodzone dziecko nie może zrozumieć nauk swego ojca dopóki jego matka nie nakarmiła go. a trzeci dachem. Są one nierozłącznymi dziećmi Ziemskiej Matki. wasze ciało tak czyste jak ciało owoców czerwieniejących wśród liści drzew. Synowie Człowieczy: Czcijcie waszą Ziemską Matkę i trzymajcie się jej praw. moce diabłów. tak uciekną z waszych ciał wszelkie diabły zła. nikt nie może dosięgnąć Niebiańskiego Ojca jak tylko przez Ziemską Matkę. gdyż nasze ciało pławi się w słonecznym blasku Ziemskiej Matki. wszystko musi zrodzić się na nowo ze słońca i prawdy.

że wasi prawdziwi bracia w woli Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki kochać was będą tysiąc razy więcej niż wasi bracia przez krew. Miłość jest cierpliwa. mówił jak dziecko. miłość jest dobra. jak ona kocha wasze ciało. a wszyscy oni dodawać będą otuchy jeden drugiemu. miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Gdyż od dni Kaina i Abla. A bracia czynią braciom jak czynią obcy. i znam wszystkie tajemnice. A tak kochajcie Ziemską Matkę.Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. myślał jak dziecko. lecz rozkoszuje sprawiedliwością. A wtedy z królestwem Boga przyjdzie koniec czasów. Gdy człowiek był dzieckiem. i przyjdzie królestwo Boga. a jego ciało z ciała Ziemskiej Matki. Mówię wam prawdziwie. ale nie mam miłości. miłość którą otrzymali od swojego Niebiańskiego Ojca i od swojej Ziemskiej Matki. Nikt nie widzi światła życia. i całą mądrość. GDYŻ SYN CZŁOWIECZY JEST MIŁOŚCIĄ. GDYŻ WASZ NIEBIAŃSKI OJCIEC JEST MIŁOŚCIĄ. miłość wierzy we wszystko. Chociaż przepowiadam to co ma nadejść. ani samolubna. powolna jest do gniewu. miłość wszystko znosi. abym sprawił żeby światło życia błyszczało przed waszymi 7 . A wtedy Synowie Człowieczy jako prawdziwi bracia dadzą miłość jeden drugiemu. ale nie mam miłości. Gdyż Synowie Człowieczy żyją w Niebiańskim Ojcu i w Ziemskiej Matce. Ślepy człowiek prowadzi ślepego na ciemnej ścieżce grzechów. ale gdy staje się mężczyzną. Ten kto tłumaczy wam księgi mówi do was martwym językiem martwych ludzi. nigdy się nie wyczerpuje. ale gdy staniemy przed obliczem Boga. Gdyż dusza Syna Człowieczego stworzona została z duszy Niebiańskiego Ojca. i choć wiarę silną mam jak burza która unosi góry z ich siedlisk. mówię wam. w żaden sposób nie zyskałem. chorób i cierpień. przez świętą duszę naszego Niebiańskiego Ojca. jak on kocha waszą duszę. gdyż wszyscy ludzie są schorowani i wszyscy są w śmierci. Miłość zwycięża wszystko. A teraz mówię do was w żywym języku żyjącego Boga. ale tak jak nas poucza. Gdyż Miłość jest wieczna. a Niebiański Ojciec i Ziemska Matka żyją w nich. ale co do języków. nie zna dumy. Jego. A tak kochajcie swoich prawdziwych braci. gdy bracia przez krew przekroczyli wolę Boga. rozwieje się. i dałem cały mój ogień który otrzymałem od mojego Ojca. I choć oddałem wszystkie moje dobra aby nakarmić biednych. królestwo Boga. jak doskonałe są dusza waszego Niebiańskiego Ojca i ciało waszej Ziemskiej Matki. a co do wiedzy. i będzie na ziemi miłość i radość. to co częściowe zostanie odrzucone. A teraz pozostają te trzy: wiara i nadzieja i miłość. Stańcie się zatem doskonali. Ojciec wysyła mnie do was. A wtedy wasz Niebiański Ojciec da wam swoją świętą duszę. A wtedy zniknie z ziemi całe zło i cały smutek. nie czyni złego. Miłość nie jest zazdrosna. GDYŻ WASZA ZIEMSKA MATKA JEST MIŁOŚCIĄ. jak kochają ich wasz Niebiański Ojciec i wasza Ziemska Matka. A wtedy Ziemia będzie jak niebiosa. To przez miłość Niebiański Ojciec i Ziemska Matka i Syn Człowieczy stają się jednością. a wasza Ziemska Matka da wam swoje święte ciało. ale największą z tych jest miłość. Gdyż mamy prawdę po części i błąd po części. jestem dźwięczącym mosiądzem lub brzęczącym cymbałem. ale nie mam miłości. A wtedy Synowie Człowieczy podzielą swoje boskie dziedzictwo. Teraz wiemy w części. nie ma prawdziwego braterstwa przez krew. jestem niczym. a na końcu wszyscy wpadną w studnię śmierci. zatem. kochajcie swoich prawdziwych braci w woli Boga tysiąc razy bardziej niż waszych braci przez krew. Chociaż mówię językami ludzi i aniołów. zamilkną. A tak kochajcie Niebiańskiego Ojca. wszyscy ludzie mogą zrozumieć. nie będziemy wiedzieć częściowo. Zatem. Miłość jest silniejsza niż śmierć. ale kiedy nadejdzie pełnia doskonałości. odkłada na bok dziecięce sprawy. nie wypatruje nieuczciwości. poprzez swoje schorowane i śmiertelne ciało. Nie ma jeszcze nikogo spośród was kto mógłby zrozumieć wszystko to co mówię. a nie wasi bracia przez krew. rozumiał jak dziecko. nie raduje się w niesprawiedliwości. nie jest grubiańska. Gdyż teraz widzimy przez szkło i przez niejasne opowieści. Gdyż miłość Niebiańskiego Ojca daje wszystkim wieczne życie w królestwie Boga..

trochę odważniejszy powiedział: Jak dobrze być tutaj. Idźcie. ani nie słychać było żadnego głosu. A przez długą chwilę jeszcze zgromadzeni siedzieli cicho a potem budzili się w ciszy. żebracy. wasza wiara powstrzyma was i nigdy nie zobaczycie choroby. to słońce jest jak płomyk świeczki przed słońcem prawdy Niebiańskiego Ojca. i nadzieję. jeden po drugim. Miejcie tylko wiarę zatem. Mówię wam prawdziwie. gdzie wszystko jest ciemne i pozbawione radości. Zdjęli oni swoje buty i swoje ubiory. Dlaczego mielibyśmy iść do domu gdzie nikt nas nie kocha? A mówili w ten sposób. gdyż każdy człowiek czuł moc jego słów. że urodzili się na nowo. Jeśli wierzycie w anioły Ziemskiej Matki i przestrzegacie jej praw. okażcie swoją skruchę. A wielu nieczystych i chorych zastosowało się do słów Jezusa i podążyło do brzegów szemrzących strumieni. tak abyście mogli narodzić się ponownie i więcej nie grzeszyć. pogardzani w swej nędzy. i dla którego wszystkie rzeczy są możliwe. Inny: Żeby tak ta noc trwała wiecznie. jakby z długiego snu. jak gdyby unosił się w powietrzu. gdzie znajdowali schronienie na kilka dni. i tak jego anioły rozpoznają. wierzycie w tego kto mnie wysłał. nie możecie jeszcze zrozumieć tego co mówię wam o Niebiańskim Ojcu który wysłał mnie do was. Gdyż każdy człowiek czuł. gdyż ten. Gdyż wasze oczy przywykłe są do ciemności. I żaden człowiek nie chciał pójść do domu. chromi. który jest panem wszystkiego. Ale jak możecie spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. jak oddech wiatru kołysze zieleń drzew. Przestrzegajcie zatem. kto mu wierzy nigdy nie będzie oszukany. nie chciejcie waszej nagrody. wszystkie te rzeczy są możliwe dla Boga. Prawdziwie jest on wysłańcem Boga. A wszyscy czuli. ślepi. gdyż czas stanął w miejscu. A gdy jej anioły oczyszczą i odnowią wasze ciała i wzmocnią wasze oczy. unikajcie waszych grzechów. I żaden człowiek nie poruszył się. jako że słowa tego który odszedł ciągle brzmiały w ich uszach. Jeżeli możecie patrzeć w jasność słońca w południe nie mrużąc oczu. tylko praw waszej Ziemskiej Matki. I nikt nie wiedział jak dużo czasu minęło. wszyscy czuli że było to słońce nadchodzącego królestwa Boga. A wtedy księżyc w pełni pojawił się pomiędzy poszarpanymi chmurami i opromieniał Jezusa swoją jasnością. bezdomni. Wtedy Jezus wstał. pościli i oddali swe ciała aniołom 8 . A w sercach wszystkich zakwitły cudowne kwiaty cudownego piękna. Światło oświetla siebie i ciemność. i pełny blask Niebiańskiego Ojca mógłby was oślepić. kwiaty radości. ale nie możecie jeszcze ich unieść. że słowa tego który odszedł złączyły zgromadzonych niewidzialnymi nićmi. Ale w końcu jeden. najpierw. kalecy. ani nie zobaczy śmierci. który jest tysiące razy jaśniejszy niż jasność tysięcy słońc. że kroczycie jego ścieżkami. gdyż zasiał nadzieję w naszych sercach. Wtedy Jezus wyciągnął do nich swoje ręce i powiedział: Pokój niech będzie z wami. ale ciemność zna tylko siebie i nie zna światła. A wtedy wszystkie anioły przyjdą przed wasze oblicze i będą wam służyć. Ale nikt nie odchodził. a on stał wśród nich w blasku pełnego księżyca. Nawet niektórzy. możecie wtedy spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. Kochajcie jeden drugiego. Jeśli wierzycie w moje słowa. I siedzieli tak. którzy mieli i dom i rodzinę. A kiedy jasne promienie słońca pojawiły się nad widnokręgiem. Ale wszyscy inni pozostali siedząc. Wciąż mam wam wiele rzeczy do powiedzenia. powiedzieli: My też zostaniemy z wami. Miejcie również nadzieję w miłości waszego Niebiańskiego Ojca. Widzieli przed sobą błyszczący świat.oczami. ochrzcie się. nawet kiedy księżyc chował się w chmurach. o których wam powiedziałem. gdyż Bóg jest miłością. A Szatan z wszystkimi grzechami. zdolni będziecie znieść blask naszego Niebiańskiego Ojca. A iskry leciały w górę z jego włosów. Gdyż co jest niemożliwe dla ludzi. i miłość. gdy nie możecie znieść nawet blasku płomiennego słońca? Wierzcie mi. jak gdyby słuchali jakiejś cudownej muzyki. A inni: Żeby tak on mógł być z nami zawsze. I z radosnymi obliczami poszli przed siebie spotkać anioły Boga. mówiąc: Nie idę do domu. Zatem. którzy byli utrzymywani z litości tylko w domach. I tak odszedł. chorobami i nieczystościami ucieknie z waszego ciała. gdyż byli niemal wszyscy biedni.

a niektórzy mieli ślinotok. A ziemia po której płynęły ich wody była zatruta. rzeczywiście ciebie potrzebujemy. który wydobywa się wprost z wnętrzności. które nie odchodziły od nich. biorąc w posiadanie ich ciała tak wewnątrz jak i na zewnątrz. I wszyscy z nich zobaczyli wszelkie zło. uciekające przed nimi w popłochu. Od rana do nocy potem swego oblicza zraszał pola. a wypłynęły z nich wszelkie obrzydliwości i nieczystości ich przeszłych grzechów.powietrza. którzy zostali zwiedzeni. jego ojciec stracił cierpliwość i nie płacił więcej pożyczkodawcom długów swego syna. ‘Jeżeli ciągle będę płacił’. który przez wiele lat jadł i pił. I złożyli podziękowania Bogu który wysłał swoje anioły dla ich wybawienia. na całej skórze.’ A zrozpaczony syn odpowiedział płacząc: ‘Ale nie zniosę nawet siedmiu dni. A wielu wydawało śmierdzące pierdnięcia ze swych wnętrzności. zobaczyli samego Jezusa zbliżającego się wzdłuż brzegu rzeki. gdyż nic nie przychodziło im do głowy. A żył na suchym chlebie i nie miał nic prócz swych łez czym mógłby go namoczyć. A wielu miało wstrętny i obrzydliwy pot wychodzący na całym ciele. A potem zstąpiła na nie moc anioła słonecznego blasku i zginęły tam wijąc się rozpaczliwie. powiedział. A ich smród stał się tak wielki. ‘nie będzie końca grzechom mego syna’. Wszystkie te nieczystości wypływały ich ustami. a gdy minie siedem lat. Zlituj się nade mną. z których wypłynęły nieczystości o złym zapachu. a wszystkie jego członki bolały nieprzyzwyczajone do pracy. że nikt nie mógł tam pozostać. jak oddech diabłów. A pożyczkodawcy zawsze pożyczali mu. ale następnego dnia zaczynał od nowa. po tym jak anioł wody wyrzucił je z wnętrzności Synów Człowieczych.‘Do dnia gdy przez pracę twoich rąk odpłacisz mi wszystkie twoje długi. aby mógł być z nimi. A wiele było pytań które pragnęli mu zadać. A Jezus przemówił do nich w przypowieściach: Jesteście jak syn marnotrawny. Wtedy Jezus powiedział do nich: Przychodzę. A jeden wykrzyknął: Mistrzu. A wtedy ustało obżarstwo i opilstwo i codzienne wybryki. będziesz wolny. deptane pod stopami anioła słonecznego blasku. ponieważ ojciec jego posiadał wielkie bogactwa i zawsze cierpliwie płacił długi swego syna. A na marne pouczał swego syna spokojnymi słowami. i aby szedł na jego pola aby nadzorować pracę jego sług. a nie wiedząc co powinni zrobić. ponieważ mnie potrzebujecie. U niektórych nosem. w swoim gniewie wzięli syna jako niewolnika. A ich serca wypełniły się nadzieją i radością gdy usłyszeli jego pozdrowienie: Pokój niech będzie z wami. aby zaprzestał swych rozrzutności. A gdy dwóch z nich odeszło w jego poszukiwaniu. a dni jego przemijały burzliwie i rozwięźle z jego przyjaciółmi. Jak długo będziesz mnie dręczył?’ . gdyż bolą mnie wszystkie moje członki. A oddech niektórych stał się tak śmierdzący jak ten. A wszyscy drżeli w przerażeniu gdy patrzyli na wszystkie te obrzydliwości Szatana. anioł wody wniknął w ich ciała. a tak twardy niemal jak piasek rzek. ten u innych był niemal czerwony albo czarny. zdecydowali się wysłać kilku z nich do Jezusa. w końcu. i tak wielki stał się smród. a śmierdzące złem i nieczyste wymioty wypłynęły z ich wnętrza. aby mógł przez codzienny trud odpłacić im pieniądze które pożyczył. A syn zawsze obiecywał mu wszystko jeśli zapłaciłby jego stare długi. ale ku ich zdumieniu nie potrafili zacząć. a mocz popłynął obficie z ich ciała. Ale. przybądź i uwolnij nas od naszych bólów. i jak górski wodospad wytrysnęło z ich ciał mnóstwo twardych i miękkich obrzydliwości. grzechy i nieczystości. a u wielu ich mocz był cały jakby zaschnięty i stał się gęsty jak miód pszczeli. A kiedy ochrzcili się. gdyż ogromnie pragnęli. A diabły opuściły ich wnętrzności w postaci mnóstwa robaków które wiły się w szlamie własnych wewnętrznych nieczystości. u innych oczyma i uszami. które nie miały końca. od których wybawiły ich anioły. który na próżno zaklinał go. wody i słonecznego blasku. Wtedy pożyczkodawcy. A byli tacy którymi miotały wielkie bóle. gdyż wszystkie me 9 . A na członkach wielu wyszły gorące pęcherze. A po trzech dniach tak bardzo wycierpiał od gorąca i wyczerpania że powiedział do swego pana: ‘Nie mogę więcej pracować. że nikt nie mógł go znieść. A anioły Ziemskiej Matki objęły ich. A każdego tygodnia bez wiedzy swego ojca zaciągał nowe długi i trwonił wszystko w kilka dni. A przez więcej niż siedem lat syn kontynuował swoje burzliwe życie. A wiły się w bezsilnej wściekłości. gdyż ten nigdy nie słuchał pouczeń swego ojca.

Złym kredytodawcą jest Szatan. aniżeli miałby stać się dłużnikiem złego kredytobiorcy i trudził się i pocił w niewoli oddając wszystkie swoje długi. A rzucił się do stóp swego ojca i powiedział: . Gdyż mówię ci prawdziwie. rzeczywiście trudno jest je spłacać.’ I poszedł na pole swego ojca i nadzorował każdego dnia pracę sług swego ojca.‘Na ten jeden raz zezwolone było tobie spłacić twe siedmioletnie długi przez siedem dni zamiast siedmiu lat.‘Mój synu. kontynuuj powiększanie jej. że jego syn dobrze używał jego sług i wszystkie jego posiadłości. spójrz na mnie i na moje sterane członki i nie zatwardzaj swego serca. Polem ojca jest ten świat. nawet przez siedem dni. niż aby zostali dłużnikami Szatana. lepiej jest aby Synowie Człowieczy przestrzegali praw swego Niebiańskiego Ojca. 10 . Posiadłościami ojca są ziemia i niebiosa. abyście lepiej mogli zrozumieć słowo Boga.‘Ojcze. reszta została ci darowana. jeżeli mogłeś przez siedem lat spędzać dnie i noce w rozwiązłości. gdyż nie zapomniał że jego dług również został darowany gdy nie mógł go spłacić. ale ich spłata jest trudna przez ciężką pracę siedmiu lat?’ . pana śmierci.‘Mój ojcze. z bólu i zmęczenia. Sługami ojca są anioły. lepiej żeby syn słuchał swego ojca i nadzorował sługi swego ojca w polu. Długami są choroby. i pracowali razem z jego aniołami nad jego królestwem. Ojcem jest Bóg. ponieważ jesteś jego synem.’ Wtedy łzy napłynęły do oczu jego ojca. odtąd będę twym kochającym i posłusznym synem. i uleczenie waszego ciała. Niech wszystko to będzie twoją spuścizną. A gdy jego ojciec zobaczył. ponieważ odnalazłem nareszcie mego ukochanego syna który zaginął. Nie przebaczę ci dopóki nie odpłacisz mi wszystkich twoich długów do ostatniej drahmy. Z ledwością mógł wstać. i nigdy odtąd nie będę zaciągał długów.’ A syn. Daję ci wszystkie moje bydło. i powiedział: . Ale pamiętaj abyś w przyszłości nie zaciągał nowych długów.’ I ubrał go w jego najlepszy strój i cały dzień radowali się. Ojcze. Siedem lat obżarstwa. Synem marnotrawnym wy jesteście. gdyż dzisiaj wielka radość jest mi dana. czy widzisz że łatwo jest. powrócił rozpaczając na pola. jeśli Syn Człowieczy odtąd pracuje z aniołami Niebiańskiego Ojca. Mówię wam prawdziwie. Gdyż mówię wam. aby kontynuować swoją pracę.‘Mój synu. i wziął on swego syna w swoje ramiona. jak zapisane jest w naszych prawach. wszystkich grzechów i wszystkich chorób. I powoli dał swemu ojcu dziesięć razy tyle. wielkie i liczne są wasze grzechy. uwierz mi po raz ostatni i przebacz mi wszystkie moje występki przeciw tobie. Gdyż z każdym innym musiałbyś pracować ciężko przez siedem lat. mój dom.członki płoną i bolą.’ A jego ojciec pouczył go. wieloma dziećmi i wieloma bogactwami. gdyż wiem. A lata mijały. A kiedy jego syn powrócił.’ A gdy syn otrzymał spuściznę po swym ojcu.’ . i aby musieli cierpieć bóle i pot aż zapłacą wszystkie swoje grzechy. Przysięgam tobie że nigdy na nowo nie będę żył hulaczo i że będę tobie posłuszny we wszystkim.’ A zły kredytodawca wykrzyknął: . a posiadłości jego ojca powiększały się coraz bardziej i bardziej pod jego ręką. opilstwa i hulaszczego życia są grzechami przeszłości.‘Do roboty. powiedział mu: . Spłatą długów jest odrzucenie z was diabłów i chorób. z członkami torturowanymi bólem. Uwolnij mnie z rąk moich oprawców. A rankiem następnego dnia dał swemu synowi torbę srebra. Podobnie. przez hulacze życie zaciągać długi przez siedem lat. że nikt inny oprócz twojego ojca nie daruje ci twoich długów. gdyż pamiętał swoją własną ciężką pracę. teraz musisz pracować przez siedem lat. który zmieniony jest w królestwo niebieskie.‘Radujmy się. gdyż błogosławieństwo jego ojca było nad jego pracą. powiedzał mu: . moją ziemię i moje skarby. Ciężką pracą są bóle. ile zmarnował przez siedem lat. aby mógł zapłacić swoim kredytodawcom wszystko co był im winien. tak abym mógł rozkoszować się tobą. że ich spłata jest ciężka. widzę że moje posiadłości są w dobrych rękach. A Bóg błogosławił go długim życiem. darował długi wszystkim swoim dłużnikom którzy nie mogli mu zapłacić. mówiąc: . gdy siódmy dzień przyszedł – dzień Szabasu. Wtedy Jezus odwrócił się do chorych i powiedział: Mówię do was w przypowieściach. Torba srebrników otrzymana od ojca jest wyzwalającą mocą aniołów. A nigdy nie zmuszał ich do ciężkiej pracy. Wtedy syn zebrał resztki swoich sił i powlókł się do domu swego ojca. gdyż łagodny był dla wszystkich swych sług i całego swojego bydła. w którym żaden człowiek nie pracuje w polu.‘Ojcze.

Jeżeli grzeszę przez siedem razy siedem lat? spytał człowiek który cierpiał straszliwie. pijaczyli i łajdaczyli. ale co do praw naszego Boga. ale 11 . powiedział mu: Wytrwam do siódmego dnia. zamiast grzeszenia. Mówię wam prawdziwie. Jezus odpowiedział im: Szczęśliwi którzy wytrwają do końca. Błogosławi wasze ciało i waszego ducha i wszystkie wasze uczynki. anioły Boga wytrą jeden rok waszych złych uczynków z księgi waszego ciała i waszego ducha.Wiele lat ciągnęliście do pokus Szatana. Gdyż możecie uciec przed prawami stworzonymi przez królów. i daje wam w spuściźnie swoje ziemskie i niebiańskie królestwo. kto może wejść do królestwa Boga. zabiera was do swego domu i rozkazuje aby wszyscy jego słudzy. ani słonecznego blasku nie ukoiły naszych bólów. który jest uświęcony przez Boga i wtedy idźcie z uniżonym i posłusznym sercem przed oblicze waszego Niebiańskiego Ojca. jego anioły świadczą za wami waszymi dobrymi uczynkami. a Bóg raduje się w swym sercu i wybacza wszystkie wasze grzechy. a wasze przeszłe grzechy zwielokrotniły się. i podążamy za twymi słowami we wszystkim. wtedy anioły Boga zapisują wszystkie wasze dobre uczynki w księdze waszego ciała i waszego ducha. aby mógł wybaczyć wam wasze grzechy i wszystkie wasze przeszłe długi. powiedz nam co powinniśmy zrobić. który nie byłby zapisany. I pokazali Jezusowi swoje stopy w których kości były poskręcane i zasupłane i powiedzieli: Ani anioł powietrza. A ci którzy stracili odwagę. a spłata jest trudna i ciężka. A kiedy ostatnia strona również jest wytarta i oczyszczona z wszystkich naszych grzechów. a Bóg widzi wasze grzechy zapisane w księdze waszego ciała i waszej duszy i zasmucony jest w swoim sercu. podobnie powiedział mu: Ja również wytrwam do siedem razy siódmego dnia. Nie traćcie odwagi. przed naszym Niebiańskim Ojcem. A ten. Uwalnia was z uścisku Szatana i z cierpienia. A jeśli odtąd. Powiedzieli: Panie. spędzacie wasze dni na czynieniu dobrych uczynków. Obżeraliście się. Nawet w tym przypadku Niebiański Ojciec darowuje ci wszystkie twoje długi w siedem razy siedem dni. Szczęśliwi są ci którzy wytrwają do końca. A wielu było tam wśród nich chorych nękanych nieznośnymi bólami. gdyż nigdy nie zobaczy śmierci. gdyż oni odziedziczą ziemię. ale wasze dobre uczynki nigdy nie chcą swojej nagrody od Boga. pomimo że ochrzciliśmy się. nie ma jednego nawet grzesznego uczynku. Mówię wam prawdziwie. Szczęśliwy jest ten. Daje wam długie życie i nigdy nie zobaczycie choroby. jak syn marnotrawny. A kiedy stajecie przed obliczem Boga. im Niebiański Ojciec wybaczy długi całych siedmiu lat. przed tymi żaden Syn Człowieczy nie może uciec. Ale jeżeli pożałujecie swoich grzechów. nabrali nowych sił z jego słów i kontynuowali post i modlitwy. A gdy staniecie przed obliczem Boga. gdy ż diabły Szatana zapisują wszystkie wasze złe uczynki w księdze. Ci którzy winni są grzechów i chorób siedmiu lat. A teraz musicie je spłacić. i pościmy i modlimy się. wtedy każdego dnia postu i modlitwy. A ten drugi. diabły Szatana świadczą przeciw wam waszymi uczynkami. wasze kości będą uzdrowione. gdyż również pozwala wam spłacić w siedem dni długi siedmiu lat. aż od początku świata. i przez post i modlitwę poszukacie aniołów Boga. A wielka cisza zapadła po tych słowach. żaden dobry uczynek nie pozostaje niezapisanym przed Bogiem. Powiadam wam prawdziwie. Mówię wam prawdziwie. stajecie przed obliczem Boga. Zatem nie bądźcie niecierpliwi już trzeciego dnia. ani wody. ale płacą uczciwie i wytrwale do siódmego dnia. wszystkie jego anioły wam służyły. ale czekajcie cierpliwie na dzień siódmy. A Bóg widzi wasze dobre uczynki zapisane w waszych ciałach i waszych duszach i raduje się w swoim sercu. abyście w nim żyli wiecznie. wasz Niebiański Ojciec kocha was bezgranicznie. który pierwszy się odezwał. aż od początku świata. jesteśmy nękani bólem nie do zniesienia. Gdyż od waszych królów i waszych zarządców możecie na próżno oczekiwać waszej nagrody. i z trudem przypełzli do stóp Jezusa. w księdze waszego ciała i waszego ducha.

Nie obawiaj się. w swej złości zbiera swe siły jeszcze raz. Zanurzcie swoje stopy w błocie. Tak że jeśli te rzeczy nie mogą być jego. tak by objęcia anioła ziemi mogły wyciągnąć z waszych kości wszystkie nieczystości i wszystkie choroby. gdyż mówię ci. Szatan zostanie zniszczony zanim twoje ciało zostanie zniszczone. Ale ktoś powiedział temu drugiemu że jego wróg buszuje w jego domu. Wtedy wszyscy oni przyszli do Jezusa i z głośnym płaczem błagali go. Ale nie obawiajcie się. gdyż dopóki pościsz i modlisz się. gdyż wkrótce anioły Boga pojawią się. anioła ziemi. zlituj się nad nim. Wiem. waszą krew. a ile razy próbowali stanąć na nogi. Czyż anioły Boga nie słuchają posłańca Boga? Przyjdź Mistrzu. Był już tak słaby że nie mógł nawet z pomocą swych rąk doczołgać się do Jezusa i krzyknął tylko do niego z dala: Mistrzu. gdyż on cierpi bardziej niż my wszyscy. gdyż czuje że jego koniec nadchodzi. mówiąc: Mistrzu. waszą kość. chcąc zabrać jego dobra do swojego domu. gdyż otrzymacie nagrodę za waszą wytrwałość i nigdy nie zobaczycie choroby. A jego ciało wychudłe było jak szkielet. i że jest to koniec jego panowania. zmiłuj się nade mną. i zostaną one wyprostowane. A gdy podnieśli się ze swych łóżek by pójść do Jezusa. Nie karmisz go wszystkimi obrzydliwościami którymi dotychczas zanieczyszczałeś świątynię swego ducha. A byli tam również inni chorzy którzy cierpieli wiele przez swoje bóle. chwycił go i wyrzucił go z domu. A gniew Szatana jest bezsilny przeciw aniołom Boga. A teraz Szatan widzi że prawdziwy pan waszego ciała powraca. i wiem że jeśli zechcesz. i wygnaj Szatana ze mnie teraz. to drugi też nie będzie miał nic. a wszystkie wasze bóle znikną. bardzo się zezłościł że nie mógł wszystkiego zabrać ze sobą i zabrał się do łamania i psucia wszystkiego co tam było. A węzły waszych kości znikną. że nie dożyje do jutra. gdyż nigdy człowiek nie cierpiał. ponieważ Szatan i jego choroby nękają wasze ciała. i nękała ich wielka gorączka. wezwaliście z powrotem pana waszego ciała i jego anioły. jednakże wytrwali w swym poście. gdyż szaleje gniewnie we mnie i nie do zniesienia jest moja udręka. Wtedy Jezus podszedł do nich i powiedział: Cierpicie. Gdyż Szatan jest jak choleryczny sąsiad który wszedł do domu swego sąsiada. i zanim zły sąsiad dokończył dzieła. tak że moc Szatana nie może cię zniszczyć. ich głowy zaczęły się kręcić jak gdyby potrząsał nimi gwałtowny wiatr. a on w swym gniewie nęka cię również. To dlatego Szatan nęka was tak nieznośnie. A był tam pomiędzy chorymi jeden. zebrawszy wszystko co mu się podobało zobaczył z dala wracającego w pośpiechu pana domu. padali z powrotem na ziemię. który bardziej był nękany przez Szatana niż wszyscy inni.szukajcie leku blisko uzdrowiciela kości. gdyż ich moc nad wami szybko się skończy. a on wrócił biegiem do swego domu. gdyż wiedzieli że zostaną uzdrowieni. A chorzy zastosowali się do jego słów. 12 . Ale niech wasze serca nie drżą. możesz natychmiast wygnać Szatana z mego ciała. że rzeczywiście jesteś wysłany przez Boga. i nie oddajesz mu daniny. a jego skóra żółta jak opadający liść. Ale natychmiast pan domu wkroczył. wasze ciało. wasze wnętrzności. aby zamieszkać ponownie w ich siedzibach i przeznaczyć je ponownie na świątynie Boga. boimy się. Ty nękasz Szatana głodem. A zobaczycie jak Szatan i wasze bóle uciekają z objęć anioła ziemi. aby zniszczyć wszystko. anioły Boga chronią twe ciało. A gdy zły sąsiad. A ich siła była wyczerpana. tak samo Szatan wszedł w wasze ciała które siedliskiem są Boga. wasze oczy i wasze uszy. Ale poprzez wasze poszczenie i modlitwy. kiedy ten był nieobecny. I wskazał swoją dłonią miejsce gdzie przepływ wody i ciepło słońca zmiękczyły ziemię na brzegu wody na gliniasty muł. jak ja cierpię. Mówię wam prawdziwie. A Jezus odpowiedział mu: Szatan nęka cię tak bardzo ponieważ pościłeś już wiele dni. A oni złapią Szatana i wyrzucą go z waszych ciał z wszystkimi jego chorobami i wszystkimi nieczystościami. nawet od początku świata. Dlatego też. aby zniszczyć wasze ciała przed powrotem pana. I szczęśliwi będziecie. Gdyż stamtąd pochodzą wasze kości. i jeśli nie wygnasz Szatana z niego natychmiast. I wziął on w swą moc wszystko co chciał ukraść: wasz oddech. i tam też powrócą.

a potem wszystkie jego bóle ustały. straszne oblicze Szatana. i moc Syna Człowieczego. Chodź i wdychaj ustami moc aniołów wody. Wtedy ciałem chorego człowieka wstrząsnęły dreszcze i otworzył usta jakby miał wymiotować. I Jezus wskazał na otwarte usta chorego człowieka. Gdyż wypędzę z ciebie potężnego Szatana mocą niewinnej owieczki bożej. Ale Syn Człowieczy zniszczy jego ciało. A Jezus odszedł. jak obrzydliwe zwierzę nosiłeś i karmiłeś w swym ciele przez długie lata. I powiedzieli: Mistrzu. tak że już nigdy nie będzie cię nękać. a z jego oczu zniknęła mgła. którą jest wiedza i moc życia wiecznego.A Jezus odpowiedział im: Wielka jest wasza wiara. prosto w kierunku dymiącego mleka. wznoszący się białawy opar. A oto. który nękał go już trzy dni. bądźcie prawdziwymi Synami Boga. tak aby wniknęła ona w twe ciało i wypędziła z ciebie Szatana. Szatan opuści twe ciało najkrótszą drogą. gdyż siła życia powróciła do niego. A chory człowiek z którego Jezus wypędził Szatana wstał. Niech wszystkie wasze czyny poświęcone będą Bogu. do wszystkich którzy wytrwają w poście i modlitwie do siódmego dnia. gdzie stał Jezus i pocałował ślad jego stopy i zapłakał. i wyciągnął z chorego człowieka całe ciało potwora które było nieomal tak długie jak ten człowiek. gdyż pokarm ten znajduje aprobatę w jego oczach. A teraz anioły wody i słońca połączą się z aniołem powietrza. Wypędziłem je z ciebie i zabiłem. I nie karmcie Szatana. aby ich anioły mogły również wam służyć. opar gorącego mleka zaczął powoli unosić się w powietrze. Pokój niech będzie z wami. odzyskał on natychmiast oddech. gdyż cały ból opuścił go. Gdyż święty duch Boga czyni najsłabszego silniejszym od najsilniejszego. A reszta patrzyła w przerażeniu na obrzydliwe ciało Szatana. mówiąc: Patrzcie. i znasz wszystkie tajemnice. I zemdlał w ramionach Jezusa. rzeczywiście jesteś posłańcem Boga. Teraz Szatan opuszcza jego ciało. Niech twe ciało będzie odtąd świątynią poświęconą twemu Bogowi. Odetchnął głęboko. A wy. Wyjdzie z ciebie aby zaspokoić swój głód gorącym parującym mlekiem. I próbował nabrać powietrza. głęboko. Ale w Bogu leży nagroda dobrych. twarzą w twarz. Kochajcie zatem waszego Niebiańskiego Ojca i waszą Ziemską Matkę całym waszym sercem i duszą. i nie będzie zdolny oprzeć się głodowi. najsłabszej istoty Pana. A wszyscy oni uklękli aby podziękować Bogu za jego miłość. słonecznego blasku i powietrza. I służcie im. jego miłość. Podziękuj Bogu że jego aniołowie uczynili cię wolnym. I wylał mleko na piasek rozgrzany przez słońce. mówiąc: Przyjdę znowu. gdyż przez trzy dni głoduje i nie znajduje w tobie pożywienia. i nie grzesz więcej. A wtedy wszyscy zobaczyli w zdumieniu i przerażeniu że Szatan wychodzi z jego ust w postaci obrzydliwego robaka. I rzucił się na ziemię. Spójrzcie na niego. Wtedy Jezus wziął w swoje ręce dwa ostre kamienie i zgniótł głowę Szatana. a zobaczycie wkrótce. A teraz moc anioła słonecznego blasku przeniknie je również. Kiedy ten obrzydliwy robak wyszedł z gardła chorego człowieka. _____________________ 13 . moc anioła wody wstąpiła w to mleko. A mleko stało się gorące przez siłę słońca. odpowiedział Jezus. gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. A Jezus wydoił owcę która pasła się na trawie. tak że nie będzie mógł nękać już nikogo więcej. A chory człowiek którego nękał Szatan wdychał w siebie. aby Szatan nie powrócił do ciebie ponownie. Widzisz. ale nie mógł. Poczuje jego zapach. gdyż jego oddech był wyczerpany. abyście wy również mogli mieć w sobie jego moc i wiedzę wszystkich sekretów. Niech stanie się zgodnie z waszą wiarą. Gdyż mądrość i moc mogą przyjść tylko z umiłowania Boga. A wszyscy oni zdumieni byli jego słowami i jego mocą.

w jego ciele ich ciało w pęcherze. A od tego Ziemska Matka odwróci się. rana za ranę. gdyż podążali za słowami Jezusa. Idźcie.A było to przy korycie strumienia. ząb za ząb. Pokój niech będzie z wami. i wyrwie od niego swoje odżywcze piersi. A oni nie wypowiedzieli żadnego słowa. zabija swojego brata. A mięso zabitych zwierząt w jego ciele stanie się jego własnym grobem. Bądźcie posłuszni. z blaskiem wschodzącego słońca wokół jego głowy. Ale oni odpowiedzieli mu: Dokąd mielibyśmy pójść. Ale mięsa i krwi która je ożywia. i wszystkiemu co pasie się na ziemi. czy mam zabić dzikie zwierzę? Czy nie mogę przekroczyć tego 14 . A z pewnością waszej tryskającej krwi zażądam. kiedy z tobą są słowa życia wiecznego? Powiedz nam. ‘Nie zabijaj!’ Gdyż życie jest dane wszystkim przez Boga. daję wszelkie zielone ziele na pożywienie. A każdemu zwierzęciu na ziemi i każdemu ptactwu powietrza. ten kto zabija. Nie zabijajcie. Gdyż mówię wam prawdziwie. zgodnie z waszą wiarą. gdzie wielu chorych pościło i modliło się z aniołami Bożymi przez siedem dni i siedem nocy. A gdy słońce wyszło zza horyzontu zobaczyli Jezusa idącego do nich z gór. w jego oczach ich oczy w łuski. cierpienie za cierpienie. ani nie jedzcie mięsa swej niewinnej ofiary. A ich śmierć stanie się jego śmiercią. Gdyż mówię wam prawdziwie. zabija sam siebie. śmierć za śmierć’. a to co Bóg dał. tak jak zielone zioła dalem im. i nie grzeszcie więcej. a Szatan zamieszka w jego ciele. jakie są grzechy których mamy się wystrzegać. ‘Czcij swego Niebiańskiego Ojca i swą Ziemską Matkę. niech człowiek nie zabiera. A po tych słowach wszyscy pozostali milczący. zatem. jeżeli widzę dzikie zwierzę rozszarpujące mojego brata w lesie? Czy mam pozwolić memu bratu zginąć. Ale wykonujcie wolę Boga. zażądam wszystkich zabitych zwierząt i duszy zabitych ludzi. nie będziecie jeść. Żadne przykazania nie są ważniejsze od tych dwu. i usiadł wśród nich. w jego kościach ich kości w kredę. Dlatego ten kto zabija. Gdyż opłatą za grzech jest śmierć. mówiąc: Powiedziane było tym z dawnych czasów. Mistrzu. Gdyż taka jest ścieżka cierpień. w jego wnętrznościach ich wnętrzności w rozkład. waszej krwi w której jest wasza dusza. Kochaj Pana Boga twego całym swym sercem.’ A następnie po tym dane było to przykazanie. tak daję ich mleko wam. ale waszej Ziemskiej Matce. A jej anioły będą go unikać. życie za życie. a prowadzi ona do śmierci. słowom Boga: ‘Spójrzcie. która wysłała wam swoje uzdrawiające anioły. wam będzie to za pożywienie. abyście nigdy więcej nie zobaczyli choroby. stopa za stopę. w jego oddechu ich oddech w smród. ‘Oko za oko. A gdy mijał siódmy dzień wszystkie bóle opuściły ich. i okazującym litość tysiącom tych którzy mnie kochają i wypełniają moje przykazania. dłoń za dłoń. A wielka była ich nagroda. abyśmy mogli nigdy więcej nie zobaczyć choroby? Jezus odpowiedział: Niech tak będzie. je ciało śmierci. dałem wam każde ziele dające nasiona. Dziękujcie nie mnie. aby jego anioły mogły służyć wam w drodze życia. i wykonuj ich polecenia. oprócz jednego. Gdyż w jego krwi każda kropla ich krwi obraca się w truciznę. a ten kto je mięso zabitych zwierząt. Ale Szatan nie przebacza wam niczego i musicie zapłacić mu za wszystko. aby twe dni mogły być długie na tej ziemi. i każde drzewo. Mistrzu. doświadczającym odstępstwa ojców na dzieciach aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych. który zawołał: Co mam zrobić. które jest na obliczu całej ziemi. Również mleko każdej rzeczy która porusza się i żyje na ziemi będzie dla was pożywieniem.’ A drugie jest takie: ‘Kochaj swego sąsiada jak siebie samego’. w czym jest oddech życia. Gdyż ja Pan twój Bóg jestem Bogiem silnym i zazdrosnym. tylko padli przed nim i dotknęli rąbka jego szaty na znak ich uzdrowienia. i z całej swej duszy i z całej swej siły: to jest pierwsze i największe przykazanie. Gdyż tylko w służbie waszego Niebiańskiego Ojca wasze siedmioletnie długi darowane w siedem dni. albo staniecie się niewolnikami Szatana. na którym jest owoc drzewa zawierający nasiona. A pozwólcie uzdrawiającym aniołom stać się waszymi stróżami. w jego uszach ich uszy w wosk. od jednej Matki pochodzi wszystko to co żyje na tej ziemi. którzy nienawidzą mnie.

praw Syna Człowieczego siedem. Wtedy anioły również wyjawią wam swoje prawa. Gdyż życie przychodzi tylko od życia. zły jest to czyn. mniej ciężkich. a zakazał tylko mięsa nieczystych zwierząt. A Jezus kontynuował: Bóg przykazał naszym dziadom: ‘Nie zabijaj’. ‘Te przykazania są ciężkie’. martwe pożywienie zabije również was. a nie człowiek dla zwierząt. i poprosili go: Kontynuuj. Dlaczego zatem zakazujesz nam mięsa wszystkich zwierząt? Które prawo pochodzi od Boga? To Mojżesza czy twoje prawo? A Jezus odpowiedział: Bóg dał. które możecie zrozumieć. gdyż moi ludzie będą utraceni. nie potrzebują kul. Gdyż im bliżej przykazania są Bogu. podobnie. Gdyż wszystko co zabija wasze pożywienie. powiedzieli wasi dziadowie. wszystkie ryby morza. Mówię wam prawdziwie. zabija również wasze ciała. A wszyscy zadziwieni byli jego mądrością. Wtedy Mojżesz pragnął. zamrożone i zgniłe pożywienie będzie paliło. A wszystko co zabija wasze ciała zabija również wasze dusze. Zatem. choć zwierzę go nie atakuje. ani zwierząt. Są oni jak małe dzieci. abym dał im inne prawa. Dlatego zwierzęta są dla człowieka. czym są wasze myśli. i wszystkie ptaki powietrza dane są w twą moc.prawa? A Jezus odpowiedział: Powiedziane było tym z dawnych czasów: ‘Wszystkie zwierzęta które poruszają się na ziemi. którego członki drżą. ale jeżeli zabijecie swoje pożywienie. ale ten. A z tych dziesięciu razy dziesięć Pisarze i Faryzeusze uczynili sto razy dziesięć przykazań. A nałożyli nieznośne ciężary na wasze barki. a Boga jedno. i niezdolni są zrozumieć twych przykazań. A Mojżesz powiedział do Pana: ‘Moje serce wypełnione jest żalem. i zabijali zarówno ludzi jak i zwierzęta.’ Mówię wam prawdziwie. mniej ich potrzebujemy. tak jak wasze dusze. Dlatego też prawa Faryzeuszy i Pisarzy niezliczone. pozwól im nie być przeciw tobie. Zatem. i pozwolił im zabijać zwierzęta. Gdyż mówię wam prawdziwie. przez Mojżesza. dziesięć przykazań waszym dziadom. ani jedzenia które idzie do waszych ust’. lub mróz. abyście mogli stać się ludźmi i przestrzegali siedmiu praw Syna Człowieczego. Gdyż są oni bez wiedzy. ożywi was ono. odsłonisz przed nimi twe prawa’. których oni sami nie noszą. nauczam was tylko tych praw. Gdyż ci. nie jedzcie niczego co ogień. tym więcej ich potrzebujemy. Jeżeli nie będą z tobą. A wasze ciała stają się tym czym jest wasze pożywienie. Dlatego Mojżesz połamał dwie tablice z kamienia na których zapisane było dziesięć przykazań. Ale ja mówię do was ‘Nie zabijajcie: ani ludzi. Potem inny powiedział: Mojżesz. Pozwól. i dał im dziesięć razy dziesięć zamiast nich. a im dalsze są one od Boga. jeżeli wasi dziadowie byliby zdolni dotrzymać dziesięciu przykazań. Mistrzu. współczuł swym ludziom i nie chciał aby wyginęli. Gdyż spalone. Gdyż jeżeli jecie żyjące pożywienie. aniołów trzy. albo też dla jego kłów. niż bez nich. przez pożądanie mordu. aby mogli ich przestrzegać. Panie. albo jego mięsa. aby chociaż nie zabijali ludzi. Ale ich serca były zatwardziałe i zabijali. i naucz nas wszystkich tych praw które możemy otrzymać. gdyż on sam obraca się w dzikie zwierzę. których stopy są silne jak góra Syjon. Kiedy Mojżesz to zobaczył. A wtedy serca waszych dziadów zatwardziły się jeszcze bardziej. I wtedy dał im dziesięć razy dziesięć przykazań. największy z Izraelitów. albo skóry. człowiek jest czymś więcej niż zwierzę. dochodzi dalej o kulach. Panie. nie przekraczasz tego prawa jeżeli zabijasz dzikie zwierzę aby ocalić życie swego brata. które nie mogą jeszcze zrozumieć słów swego ojca. lub woda zniszczyła. i nie mogli ich dotrzymać. Dlatego też jego koniec jest jak koniec dzikich zwierząt. Mojżesz nigdy nie potrzebowałby swoich dziesięć razy dziesięciu przykazań. a gdy czas przyjdzie że gotowi będą na twe słowa. mroziło i rozkładało 15 . pozwolił naszym ojcom jeść mięso czystych zwierząt. aby święty duch Boga mógł zstąpić na was i poprowadzić was do jego prawa. Bóg tylko człowieka stworzył na swoje podobieństwo. aby mogli podtrzymać siebie samych. Ale ten kto zabija zwierzę bez powodu. z wszystkich istot żyjących na ziemi. stają się tym. a od śmierci zawsze przychodzi śmierć. Dlatego. aby nie wyginęli.

Gdyż wszystkie one są karmione i dojrzewają przez ogień życia. Bóg żyjących da wam równie długie życie na ziemi jak jemu. jest to ten sam ogień. i zostawcie je tam do zachodu słońca. i którego pole urodziło żywe kłosy pszenicy. Gdyż wszystko poza tym jest od Szatana. jeżeli żyjecie nawet tak jak on żył. wszystkie są darem aniołów naszej Ziemskiej Matki. zatem. Ale bądźcie jak ten mąż. musi upiec nasz chleb tym samym ogniem. i mówię wam prawdziwie. co zostało zabite przez ogień silniejszy niż ogień życia. ani nie mieszajcie wszystkich rzeczy jedna z drugą. W was. Z tym ogniem śmierci gotujecie wasze pożywienie w waszych domach i na waszych polach. Gdyż mówię wam prawdziwie. Nie gotujcie. i prowadzi drogą grzechów i chorób do śmierci. a gdy będzie ono w zenicie. w przeciwnym razie wnętrzności wasze staną się parującymi bagnami. a jego obfity stół jest bogatszy. i mieszał wszystko razem w swym 16 . jedzcie wszystko tak jak to znajdujecie na stole waszej Ziemskiej Matki. Gdyż Bóg jest Bogiem żyjących. To jest ten ogień. muszą przygotować również nasz chleb. I przyszła jesień. i podobnie. Połóżcie je z powrotem przed słońce od jego pojawienia się. Jedzcie zatem. Ale nie jedzcie niczego. A ogień śmierci? zapytali inni. który płonie na zewnątrz waszego ciała. jak czynili wasi dziadowie gdy uciekli z Egiptu. obróćcie je na drugą stronę. Gdyż mówię wam prawdziwie. Następnie ustawcie ją na powietrzu. chlebu i ciału. Pozwólcie aniołom Boga przygotować wasz chleb. jest to obrzydliwością w oczach Pana. Ale ogień śmierci zabija pszenicę. A gdy jecie przy jej stole. aby mogły być objęte przez anioła blasku słonecznego również z tej strony. aby anioł słonecznego blasku mógł na nią zstąpić. Mówię wam prawdziwie. przez całe wasze życie przy stole waszej Ziemskiej Matki. A wielka była jego żałość. Namoczcie swą pszenicę. Dlatego przygotowujcie i jedzcie wszelkie owoce drzew i wszelkie trawy pól. chleb i ciało. Wtedy zgniećcie wasze ziarno i sporządźcie cienkie opłatki. w waszej krwi i w waszych ciałach. Jak mielibyśmy piec nasz codzienny chleb bez ognia. Ale pożywienie które jecie z obfitego stołu Boga daje siłę i młodość waszemu ciału. A pochłaniał wszystko sam. Gdyż ogień słońca daje życie pszenicy. tak jak ogień złośliwości. wasze ciała a także wasze dusze. ziarno i trawy pola. aby anioł powietrza również mógł ją objąć. pustoszy waszego ducha. a nie przygotowujcie waszego pożywienia ogniem śmierci. mleko zwierząt i miód pszczół. gdyż takie jest od szatana. który obsiał swe pole żyjącym ziarnem. żyjcie jedynie przez ogień życia. Bóg żyjących jest bogatszy niż wszyscy bogacze ziemi. który pustoszy wasze myśli. gdzie jest ogień życia? zapytało kilku z nich.również wasze ciała. A żyjące anioły żyjącego Boga służą tylko żyjącym ludziom. a wasz duch tym co myślicie. Gdyż stół Boga karmił Matuzalema z dawnych. I zostawcie ją od rana do wieczora na słońcu. aby anioł wody mógł w nią wniknąć. a jego pola nic nie urodziły. domu niewoli. Nie bądźcie jak ten głupi mąż. i wszystkie mleko zwierząt dobre do jedzenia. który jest gorętszy niż wasza krew. Gdyż anioły wody. który zawsze wyjadał przy stole swego pana porcje innych. Nie jedzcie nic. a nigdy nie zobaczycie braku. i nigdy nie zobaczycie choroby. A to samo słońce które z ogniem życia sprawiło że pszenica rosła i dojrzewała. Mistrzu. czemu tylko ogień śmierci daje smak. który zasiał na swej ziemi ugotowane i zamrożone i zgniłe nasiona. który zabija wasze pożywienie. a nie Bogiem martwych. dając sto razy tyle ile zasiał. Gdyż mówię wam prawdziwie. powietrza i blasku słonecznego karmiły i ożywiały pszenicę w polu. Gdyż wasze ciało jest tym co jecie. niż najbogatszy stół biesiadny wszystkich bogaczy na ziemi. który niszczy wasze pożywienie i wasze ciała. A nie bądźcie tacy jak zachłanny służący. Więc jedzcie zawsze ze stołu Boga: owoc drzew. mistrzu? spytało kilku z wielkim zdumieniem. A błogosławieństwo tych trzech aniołów wkrótce sprawi że zalążek życia zakiełkuje w waszej pszenicy.

gdyż twe miejsce jest z nimi. jakbyście modlili się do Pana.obżarstwie. A w tym samym miesiącu zacznijcie jeść również mleko waszych zwierząt. Od nadejścia miesiąca Jiar. jedzcie jęczmień. od miesiąca Sivan jedzcie pszenicę. a słuchajcie głosu aniołów Boga. A żujcie dobrze wasze pożywienie waszymi zębami. jego pan zły był na niego i odsunął go od stołu. ten kto je więcej niż dwa razy dziennie. A jeśli chcecie aby anioły Boga radowały się w waszym ciele. Ale żyjcie duchem. gdyż takie postępowanie miłe jest oczom Pana. Zadowalajcie się dwoma lub trzema rodzajami pożywienia. co znajdziecie na stole Pana. wtedy skończy się pokój waszego ciała. a jedzcie zawsze to. gdyż dlatego Pan dał zioła pól wszystkim zwierzętom. A gdy wszyscy skończyli swój posiłek. Jedzcie tylko gdy słońce stoi najwyżej na niebie. moc Boga wkracza w was. A jedzcie powoli. jeżeli w ten sposób jecie u jego stołu. aby stało się wodą. wymieszał razem wszystko co pozostało na stole. Jedzcie zawsze. aby wasze ciało mogło zmaleć. i jedzcie zawsze mniej o trzecią. Gdyż mówię wam prawdziwie. gdy stół Boga jest przygotowany przed wami. a pod wami anioły wody. Niech waga waszego dziennego pożywienia nie będzie mniejsza niż jedna mina. zanieczyszczając swe ciała wszelkimi obrzydliwościami. A niech wasz dzienny chleb uczyniony będzie z pszenicy. Gdyż mówię wam prawdziwie. A będzie ono starte. A nigdy nie zobaczycie choroby. A wtedy dni wasze będą długie na ziemi. Gdyż Szatan i jego moce kuszą was zawsze aby jeść więcej i więcej. Nie utrudniajcie pracy aniołów w waszym ciele częstym jedzeniem. jeśli wymieszacie razem wszelkie rodzaje pożywienia w waszym ciele. a anioł wody obrócił je w krew w waszym ciele. nie przy moim stole’. i znowu gdy zachodzi. a Szatan mógł z niego uciec. i przyzwał zachłannego służącego do siebie. najdoskonalsze wśród ziół noszących ziarno. miejcie nad wami anioła powietrza. aby mogły one swym mlekiem karmić człowieka. wtedy zasiadajcie tylko raz dziennie do stołu Boga. którzy napychają się w pośpiechu. A aniołowie opuszczają jego ciało. A nie pragnijcie pochłaniać wszystko. i kiedy tego potrzebuje. gdzie ogień grzechów. i zmuszeni będziecie iść do stołu Szatana. A kiedy jecie. W miesiącach Ab i Shebat powinniście jeść figi bogate w sok. a unikają obrzydliwości Szatana. aby wasza krew mogła być oczyszczona z wszystkich waszych grzechów. Gdyż mówię wam prawdziwie. Więc wspomnijcie. Oddychajcie długo i głęboko w czasie wszystkich waszych posiłków aby anioł powietrza mógł pobłogosławić wasze posiłki. Wtedy anioły Boga zawsze będą wam służyć. Nie wzniecajcie zatem przeciw sobie złości Boga. i nie zanieczyszczajcie świątyń waszych ciał wszelkimi rodzajami obrzydliwości. szczęśliwi są ci. na którego anioły powietrza i wody nie 17 . A kiedy jecie. a to co pozostanie niech anioł słonecznego blasku zatrzyma dla was. gdyż odpędzi was od swego stołu. Od Tammuz jedzcie kwaśne winogrona. a Szatan omijał was z daleka. Ale Szatan obraca w parujące bagno ciało tego. ale pamiętajcie aby nie przekroczyła dwu. Gdyż nasz Bóg jest Bogiem pokoju. Zważajcie więc na to. A wasze poszczenie jest zawsze miłe oczom aniołów Boga. te jedzcie w miesiącu Thebet. Gdyż mówię wam prawdziwie. i opierajcie się pragnieniom waszego ciała. Gdyż mówię wam prawdziwie. Gdyż moc aniołów Boga wkracza w was z żyjącym pokarmem który Pan daje wam ze swego królewskiego stołu. tak jak domy i królestwa podzielone przeciw sobie samym działają na swą własną zgubę. i wkrótce Szatan weźmie je w posiadanie. i nigdy nie wpadniecie w pęta Szatana i jego chorób. aby Pan mógł zadbać o wasze ciała. i nigdy nie pochwala podziału. i powiedział: ‘Bierz i jedz to wszystko razem ze świniami. którzy jedzą tylko przy stole Boga. gdyż takie postępowanie znajduje uznanie w oczach Pana. Bóg wie dobrze czego potrzebuje wasze ciało. A zioła co przychodzą po deszczu. a wieczna wojna będzie w was szaleć. Szatan w nim działa. które zawsze znajdziecie na stole naszej Ziemskiej Matki. chorób i śmierci zepsuje wasze ciało. Nie jedzcie tak jak poganie. nigdy nie jedzcie do syta. A widząc to. Jedzcie je z miąższem migdałów we wszystkich miesiącach gdy drzewa nie dają owoców. ile zjedliście kiedy byliście nasyceni. Uciekajcie od pokus Szatana. co widzicie wokół was.

wtedy spoczywajcie. a ich wnętrze w ołtarz. Gdyż stół Pana jest ołtarzem. A wasze życie długie będzie na tej ziemi. tak jak anioły Ziemskiej Matki. gdyż wszystko to. i nie leżcie bezczynnie w waszych łóżkach. Zatem. a ten kto je u stołu Boga jest w świątyni. które znacie. tak jak każdego dnia Ziemska Matka wysyła wam swoje anioły. lub bez pragnienia. gdyż anioły Boga odejdą od was. A wtedy wasz Niebiański Ojciec wyśle wam swe nieznane anioły. A wchodźcie do sanktuarium Pana. zawsze z aniołami Boga przy ich królewskim stole. ciało Synów Człowieczych jest przemienione w świątynię. gdyż najcenniejszy ze sług Boga będzie służył wam przez wszystkie wasze dni: anioł radości. a pozwólcie wszystkim złym myślom uciec z was. Gdyż mówię wam prawdziwie. A nie zapominajcie. gdy wasza dusza jest strapiona. pouczają was o sprawach jej królestwa. A wasz Niebiański Ojciec będzie wysyłał je do was każdej nocy. że każdy siódmy dzień jest święty i poświęcony Bogu. A nie utrudniajcie jedzeniem pracy aniołów w waszym ciele podczas siódmego dnia. lub w gniewie. sen. A Pan nie ścierpi go dłużej u swego stołu. jeżeli już więcej nie zobaczycie chorób na tej ziemi. A siódmego dnia pozwólcie aniołom Boga zbudować królestwo niebios w waszym ciele. ale żyjcie tylko słowami Boga. Nie budźcie się w nocy. gdyż jest to miłe sercu Pana. A pracujcie dzień cały z aniołami Ziemskiej Matki. A nie delektujcie się żadnym napojem. Opierajcie się we dnie i w nocy pokusom Szatana. a bądźcie noc całą wz aniołem snu. nie idźcie cudzołożyć. Gdyż wszystko to zanieczyszcza oddech Szatana. Radujcie się zatem. Gdyż mówię wam prawdziwie. ani nie myślcie o nikim ze złością w świątyni Boga. Nie popełniajcie cudzołóstwa. staje się trucizną waszym ciele. wtedy Synowie Człowieczy stają się Synami Bożymi. Gdyż mówię wam prawdziwie. Gdyż mówię wam prawdziwie. każdej nocy będziecie gośćmi w królestwie waszego Niebiańskiego Ojca. A gdy obudzicie się następnego ranka. a wasz Niebiański Ojciec wysyła wam swego najcenniejszego anioła. Ale gdy słońce zaszło. Kładźcie z radością swe ofiary na ołtarzu waszego ciała. A siódmego dnia nie jedzcie żadnego ziemskiego pokarmu. ani dymem od Szatana. gdy przyjmujecie w wasze ciało moc Boga ze jego stołu. Dlatego więc. aby mogły one budować wasze ciało. nie kładźcie nic na stół Boga. wszystkie te napoje i dymy Szatana są obrzydliwościami w oczach waszego Boga. A drzewo to wyschnie przed swym czasem. A Bóg wyśle wam każdego ranka anioła słonecznego blasku aby obudzić was z waszego snu. w nocy czy w dzień. aby mogły być z wami całą noc. Gdyż mówię wam prawdziwie. ani nie śpijcie w dzień. jeżeli trzymają się przykazań Boga. a Pan uczyni wasze nasienie bezpłodnym. A nieznane anioły Niebiańskiego Ojca nauczą was wielu rzeczy dotyczących królestwa Boga. Przez sześć dni karmcie wasze ciało darami Ziemskiej Matki. A bądźcie dzień cały z aniołami Pana w królestwie Niebiańskiego Ojca. A nigdy nie siadajcie u stołu Boga zanim nie zawoła was poprzez anioła apetytu. aby mogły one budować waszego ducha. budzącym was w nocy a usypiającym was w dzień. tak jak pracujecie przez sześć dni w królestwie Ziemskiej Matki. a w nocy Niebiański Ojciec wydycha na was swój pocałunek. jeśli w dzień wasza Ziemska Matka obejmuje was w swych ramionach. abyście mogli poznawać ich i ich pracę wciąż lepiej i lepiej.opuszczają się przy jego posiłkach. będziecie żyć na zawsze w królestwie niebios. Unikajcie wszystkiego co jest zbyt gorące lub zbyt zimne. będziecie czuli w sobie moc nieznanych aniołów. gdyż Szatan wysuszy wasze ciało. A Bóg da wam długie życie na ziemi. ani nie wyda ono nigdy owoców. co jecie w żalu. gdy czujecie w sobie wezwania jego aniołów. A nie pozwólcie waszym 18 . ale siódmego dnia poświęcajcie wasze ciało waszemu Niebiańskiemu Ojcu. gdyż cudzołożnik jest jak drzewo którego sok wylewa się z jego pnia. abyście mogli mieć życie wieczne w królestwie niebios. gdyż anioły powietrza i wody oczekują już na was na zewnątrz. Gdyż wolą waszej Ziemskiej Matki jest by ani gorąco ani zimno nie raniło waszego ciała. Zatem słuchajcie wezwań waszego Niebiańskiego Ojca. jeżeli spełniacie jego przykazania.

a tylko to co jest martwe jest nieruchome. ale ocal nas od złego. i z waszymi Braćmi. które pracują dzień i noc. na zawsze. A służyliście Szatanowi. Gdyż twoje jest królestwo. nad królestwami niebios i ziemi. A wasza Ziemska Matka i Niebiański Ojciec wyślą wam swe anioły aby was uczyły. wyśle ona wam anioła gorąca aby ogrzać was znowu. wszystkie one poruszają się i wykonują swe prace. A niech pokój obu ich panuje wśród Synów Człowieczych. gdy my odpokutowujemy wszystkie nasze grzechy przeciw tobie. zatem prawdziwymi Synami waszego Ojca i waszej Matki. Bądźcie zatem prawdziwymi synami waszej Ziemskiej Matki i waszego Niebiańskiego Ojca. tak jak my przebaczamy naszym dłużnikom. Od dzisiaj żyjcie w pokoju z waszym Niebiańskim Ojcem. Twoje królestwo przychodzi. Amen. czuć i wykonywać przykazania Boga. Daję waszym ciałom pokój waszej Ziemskiej Matki. A Bóg jest Bogiem żywych. wyśle ona anioła chłodu aby je ochłodzić.’ A wszyscy modlili się razem z Jezusem do Niebiańskiego Ojca i do Ziemskiej Matki. albo obrabuje was z waszego pokoju. 19 . i abyście mogli uciec wiecznej nieruchomości śmierci. Wybacz nam nasze grzechy. albo odrzuceni zostaniecie do królestwa Szatana. zanikania i przybywania księżyca. wtedy wszystko o co się modlicie do waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki będzie wam dane. A ich anioły wypiszą przykazania Boga w waszych głowach.’ A w ten sposób módlcie się do waszej Ziemskiej Matki: ‘Matko nasza która jesteś na ziemi. i cierpiący walkę i chorobę. uświęcone niech będzie twoje imię. Synami Człowieczymi. Gdyż mój pokój jest pełen niezmiernej radości. Dlatego zawsze pozdrawiam was w ten sposób: ‘Pokój niech będzie z wami!’ I wy zatem. czujecie i wykonujecie przykazania. aby wieczny ruch życia mógł podtrzymywać was. A walczcie tylko z Szatanem. aby budować królestwo Boga. wyślij je także do nas. i żeby wasze ciało stało się tak doskonałe jak ciało waszej Ziemskiej Matki jest doskonałe. aby wasza dusza stała się tak doskonała jak święty duch waszego Niebiańskiego Ojca jest doskonały. Stańcie się. Twoja wola spełniona będzie na ziemi tak jak jest w niebie. Pracujcie zatem bez ustanku. gdyż twoja jest ziemia. Gdyż mądrość. wschodzenia i zachodzenia słońca. Gdyż mój pokój wzmocni was i ukoi was. gwiazd jak przychodzą i znów odchodzą. a waszym duszom pokój waszego Niebiańskiego Ojca. Do teraz byliście w wojnie z waszym Ojcem. Podążajcie za przykładem biegnącej wody. waszą Matką i waszymi Braćmi. kochały i służyły wam. uświęcone niech będzie twoje imię. A módlcie się każdego dnia do waszego Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. przyjmujcie również w was najsilniejszych z aniołów Boga. Amen. i prawdziwymi Braćmi Synów Człowieczych. a Szatan tym martwych. a gdy tylko wasze ciało stanie się zbyt zimne. bez ustanku. jak jest w tobie.ciałom stać się gorętszymi lub chłodniejszymi niż tak jak je chłodzą lub ogrzewają anioły Boga. W ten sposób zatem módlcie się do waszego Niebiańskiego Ojca: ‘Ojcze nasz któryś jest w niebie. wzrastania roślin i drzew. w waszych sercach i w waszych rękach. i z waszą Ziemską Matką. niech wasze dusze podobnie zostaną odrodzone przez anioły Niebiańskiego Ojca. abyście mogli znać. Przychodźcie do mnie wszyscy zmęczeni. A jeśli spełniacie przykazania Ziemskiej Matki. Twoje królestwo przychodzi. Zatem. wtedy gdy tylko wasze ciało rozgrzeje się zbytnio. Gdyż jeśli rozumiecie. A potem Jezus tak do nich przemówił: Tak jak wasze ciała zostały odrodzone przez anioły Ziemskiej Matki. moc i chwała. A nie prowadź nas na pokusy. Gdy wysyłasz każdego dnia swoje anioły. A nie prowadź nas w chorobę. Gdyż wszystko co żyje porusza się. i pracujcie wszyscy razem nad królestwem Boga. Podążajcie za przykładem wszystkich aniołów Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. zwierząt gdy biegną i podskakują. Daj nam dziś nasz codzienny chleb. A daruj nam nasze długi. ale ocal nas od wszystkiego zła. ciało i zdrowie. miłość i moc Boga są ponad wszystkim. abyście nie upadli jako niewolnicy Szatana. aniołów czynów. wiatru gdy dmucha. a twoja wola spełniona będzie w nas. Służcie zatem żyjącemu Bogowi.

życząc jeden drugiemu: POKÓJ NIECH BĘDZIE Z TOBĄ. Gdyż szczęśliwi są ci. a na waszą duszę pokój waszego Niebiańskiego Ojca. I opuścił ich. 20 . A jego pokój opuścił się na nich. aby na wasze ciało opuścił się pokój waszej Ziemskiej Matki. mądrością prawa w ich głowach. i mocą odrodzenia w ich rękach. i nie grzeszcie więcej. którzy walczyli w ciemnościach. Idźcie. I rozdzielili się.zawsze pozdrawiajcie tak jeden drugiego. A teraz powróćcie do waszych Braci. by przynieść światło pokoju tym. z którymi dotąd byliście w wojnie. i z aniołem miłości w ich sercach. Gdyż mój pokój jest od Boga. A wtedy znajdziecie pokój również między sobą. A dawajcie każdemu wasz pokój. poszli przed siebie wśród Synów Człowieczych. gdyż znajdą oni pokój Boga. tak jak ja dałem wam mój pokój. gdyż królestwo Boga jest w was. i dajcie pokój im również. Pokój niech będzie z wami. którzy walczą o pokój.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful