EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA

PRZEZ UCZNIA JANA Aramejskie i starosłowiańskie teksty porównane i zredagowane przez Edmunda Szekely. Przełożone przez Edmonda Szekely i Purcella Weaver Tytuł oryginału: THE GOSPEL OF PEACE OF JESUS CHRIST BY THE DISCIPLE JOHN z języka angielskiego przełożył Leszek Cyfer <lehcyfer@interia.pl>

PRZEDMOWA
Blisko dwa tysiące lat przeminęło odkąd Syn Człowieczy nauczał ludzkość o drodze, prawdzie, i życiu. Przyniósł zdrowie chorym, mądrość nieświadomym i radość utrapionym. Jego słowa zostały w połowie zapomniane i nie zostały zebrane aż do kilku pokoleń po tym, jak zostały wypowiedziane. Były one źle rozumiane, źle zapisane, setki razy przepisywane i setki razy przekształcane, jednak mimo wszystko przetrwały niemal dwa tysiące lat. I choć jego słowa, tak jak mamy je w dzisiejszym Nowym Testamencie, zostały strasznie zdeformowane i zmutowane, mimo wszystko podbiły połowę ludzkości i całą cywilizację Zachodu. Fakt ten udowadnia wieczną żywość słów mistrza, i ich ostateczną i nieporównywalną wartość. Z tego powodu zdecydowaliśmy się opublikować czyste, oryginalne słowa Jezusa, przełożone bezpośrednio z języka Aramejskiego którym mówił Jezus, i jego ukochany uczeń Jan, który jako jedyny spośród uczniów Jezusa notował z perfekcyjną dokładnością osobiste nauki swego Mistrza. Ciężką odpowiedzialnością jest ogłoszenie obecnego Nowego Testamentu, który jest bazą wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako zdeformowanego i sfałszowanego, ale nie ma wyższej religii nad prawdę. Zawartość tej książki jest tylko fragmentem - około jedną ósmą kompletu manuskryptów zapisanych po aramejsku w bibliotece Watykanu i po starosłowiańsku w Królewskiej Bibliotece Habsburgów (teraz własność Rządu Austriackiego). Istnienie tych dwóch wersji zawdzięczamy kapłanom Nestoriańskim którzy, pod naporem nadciągających hord Dżyngis Chana, zmuszeni byli uciekać ze Wschodu na Zachód, unosząc ze sobą starożytne pisma i ikony. Starożytne teksty Aramejskie pochodzą z pierwszego wieku po Chrystusie, podczas gdy wersja Starosłowiańska jest dosłownym tłumaczeniem pierwowzoru. Dokładnie jak teksty te przewędrowały z Palestyny do wnętrza Azji i w ręce kapłanów Nestoriańskich, archeologia nie jest jeszcze w stanie dla nas zrekonstruować. Edycja zawierająca kompletny tekst z wszystkimi koniecznymi odnośnikami i przypisami objaśniającymi (archeologicznymi, historycznymi i egzegetycznymi) jest obecnie w przygotowaniu.* Część teraz opublikowana odnosi się do uzdrawiających działań Jezusa. Opublikowaliśmy tę część najpierw, przed resztą, ponieważ jest to ta część, której cierpiąca ludzkość najbardziej dziś potrzebuje. Nie mamy nic do dodania do tego tekstu. Mówi on sam za siebie. Czytelnik, który przestudiuje następne strony z koncentracją, poczuje wieczną żywotność i przemożne dowody tych głębokich prawd, które ludzkość potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek. “A prawda świadczyć będzie sama za siebie” Londyn 1937 EDMOND SZEKELY * Nota wydawcy: Praca ta została opublikowana pod nazwą Ewangelia Esseńczyków.

EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA
A wtedy wielu chorych i kalekich przyszło do Jezusa, pytając go: Jeśli wiesz wszystko,

1

powiedz nam, dlaczego cierpimy te bolesne plagi? Dlaczego nie jesteśmy jak inni ludzie? Mistrzu, uzdrów nas, byśmy również byli silni, i nie musieli dłużej znosić naszej niedoli. Wiemy, że masz moc leczyć wszelkie choroby. Uwolnij nas od Szatana i od wszystkich jego wielkich nieszczęść. Mistrzu, miej dla nas litość. A Jezus odpowiedział: Szczęśliwi jesteście wy, którzy zgłodniali jesteście prawdy, ponieważ zaspokoję was chlebem mądrości. Szczęśliwi jesteście wy, którzy pukacie, ponieważ otworzę wam drzwi życia. Szczęśliwi jesteście wy, którzy odrzucilibyście moc Szatana, ponieważ poprowadzę was do królestwa aniołów naszej Matki, gdzie moc Szatana nie może wkroczyć. A oni zapytali w zadziwieniu: Kto jest naszą Matką i którzy jej aniołami? I gdzie jest jej królestwo? Wasza Matka jest w was, a wy w niej. Ona was urodziła; ona daje wam Życie. To ona dała wam wasze ciała, i jej pewnego dnia oddacie je z powrotem. Szczęśliwi jesteście gdy poznajecie ją i jej królestwo; jeżeli przyjmiecie anioły waszej Matki, i jeżeli działać będziecie według jej praw. Mówię wam prawdziwie, ten kto to robi, nigdy nie zazna choroby. Ponieważ moc naszej Matki jest ponad wszystko. A niszczy ona Szatana i jego królestwo, i ma władzę nad całymi waszymi ciałami, i wszystkim co żyje. Krew która płynie w nas zrodzona jest z krwi naszej Ziemskiej Matki. Jej krew spada z chmur; tryska z łona ziemi; bulgocze w górskich strumieniach; płynie szeroko w rzekach na równinach; śpi w jeziorach; szaleje potężnie w burzliwych morzach. Powietrze, którym oddychamy zrodzone jest z oddechu naszej Ziemskiej Matki. Jej oddech jest lazurem w wysokościach niebios; świszczy na szczytach gór; szepcze w liściach lasu; faluje nad polami zboża; drzemie w głębokich dolinach; rozpala się do gorąca w pustyni. Twardość naszych kości zrodzona jest z kości naszej Ziemskiej Matki, ze skał i z kamieni. Stoją one nagie przed niebiosami na szczytach gór; są jak olbrzymy które leżą śpiąc na zboczach gór, jak idole postawione na pustyni, i ukryte są w głębiach ziemi. Delikatność naszego ciała zrodzona jest z ciała naszej Ziemskiej Matki; której ciało wzrasta żółte i czerwone w owocach drzew, i odżywia nas w bruzdach pól. Nasze wnętrzności zrodzone są z wnętrzności naszej Ziemskiej Matki, i ukryte są przed naszymi oczami, jak niewidoczne głębie ziemi. Światło naszych oczu, słyszenie naszych uszu, oba zrodzone są z kolorów i dźwięków naszej Ziemskiej Matki; które otaczają nas, jak fale morza rybę, jak wirujące powietrze ptaka. Mówię wam zupełną prawdę, człowiek jest Synem Ziemskiej Matki, i od niej otrzymał Syn Człowieczy całe swoje ciało, tak jak ciało nowonarodzonego dziecka zrodzone jest z łona jego matki. Prawdziwie mówię wam, jednym jesteście z Ziemską Matką; ona jest w was, a wy w niej. Z niej zostaliście zrodzeni, w niej żyjecie, i do niej znowu powrócicie. Trzymajcie się więc jej praw, gdyż nikt nie może żyć długo, ani być szczęśliwym, poza tym który czci swoją Ziemską Matkę i działa zgodnie z jej prawami. Ponieważ wasz oddech jest jej oddechem; wasza krew jej krwią, wasza kość jej kością; wasze ciało jej ciałem; wasze wnętrzności jej wnętrznościami; wasze oczy i uszy są jej oczami i jej uszami. Powiadam wam prawdziwie, jeżeli nie będziecie się trzymać choćby tylko jednego z wszystkich tych praw, jeżeli skrzywdzicie choćby tylko jednego z wszystkich członków waszego ciała, zatraceni zostaniecie całkowicie w waszej bolesnej chorobie, i będzie płakanie i zgrzytanie zębów. Powiadam wam, dopóki nie posłuchacie praw waszej Matki, nie uda wam się uciec śmierci. A ten, który trzyma się praw swojej Matki, z nim trzymać będzie również jego Matka. Uleczy go ona z wszystkich jego plag, i nigdy nie zachoruje. Ona daje mu długie życie i chroni go przed wszystkimi nieszczęściami; przed ogniem, przed wodą, przed ukąszeniem jadowitych węży. Ponieważ wasza Matka zrodziła was, utrzymuje w was życie. Ona dała wam swoje ciało, i nikt oprócz niej nie

2

burzliwe życie i lenistwo i próżniacze dni. naszego prawodawcy. ich oczy i ich uszy. gdy Syn Człowieczy oprze się Szatanowi który w nim mieszka. poza tym. A jak bardziej was pokocha. A jego wnętrzności wypełniają się obrzydliwym brudem. i moc. i ubierając przyjemne okrycie. kto kocha swoją Matkę i leży cicho w jej łonie. Ponieważ mówię wam. albo sługą jest życia. ciało. aby mogły służyć mu z całą ich mocą i uwolnić całkowicie Syna Człowieczego z mocy Szatana. nikt nie może być szczęśliwy. Beelzebub. A jego ciało rośnie tłuste i wodniste.może was uleczyć. A jego oczy zachodzą mgłą. Bogactwa obiecuje. Gdyż albo służy on Beelzebubowi i jego diabłom. ich krew. jak oddech nieczystych zwierząt. Gdyż żaden człowiek nie może służyć dwóm mistrzom. A inni odpowiedzieli: My wszyscy przestrzegamy praw Mojżesza. A Jezus usiadł między nimi i powiedział: Powiadam wam prawdziwie. i powróci znów do swojej Ziemskiej Matki. i wspaniałe pałace. jak matka nowonarodzone dziecko. co to są za prawa życia? Spocznij z nami chwilę dłużej i ucz nas. panem każdej plagi. ich ciało. Ponieważ wasza Matka kocha was. nigdy ich ona nie opuści. pełen bólu i śmierdzący złem. z sączącymi się strumieniami rozkładu. I oddech Syna Człowieczego staje się krótki i zduszony. większa niż największe góry. i ubiory złotem i srebrem obszyte i mnóstwo sług. jak lwica swoje małe. głębsza niż najgłębsze morza. tak Ziemska Matka chroni Syna Człowieczego przed wszystkimi niebezpieczeństwami i wszystkim złem. gnije i rozkłada się. A w dniu. Będziemy słuchać twych słów. A na samym końcu błądzący Syn Człowieczy traci życie. i dodawał grzech do grzechu. jak kamień padający na skałę. wtedy Ziemska Matka przyjmuje z powrotem swego błądzącego Syna z miłością i wysyła mu swoje anioły aby mogły mu służyć. Ponieważ nie trzymał się praw swojej Matki. gdyż jego słowo było z mocą. Prawdziwie powiadam wam. świerzbiące i pokryte wrzodami będącymi obrzydliwstwem. Usiedli dookoła Jezusa i spytali go: Mistrzu. a zastępy obrzydliwych robaków mają tam siedlisko. a na końcu również życie którym Ziemska Matka ukoronowała jego ciało. kto przestrzega praw. wnętrzności. Albo sługą jest śmierci. leży w oczekiwaniu w ciele wszystkich Synów Człowieczych. szczęśliwi są ci. albo służy on Ziemskiej Matce i jej aniołom. a jego uszy zatykają się. aż ciemna noc otacza je. roztapiają się w środku i łamią na kawałki. opierając się jego ponętom. obiecuje sławę i chwałę. ich kość. A jego kości stają się twarde i węźlaste. nawet kiedy odwrócicie się od niej. I chociaż słońce już zachodziło. oczy i uszy. A jego krew staje się tłusta i śmierdząca złem. jak woda bagien. Ale jeżeli błądzący Syn Człowieczy pożałuje swych grzechów i odwróci się od nich. nie odchodzili oni do swych domów. które Ziemska Matka dała im tak szczodrze. abyśmy zostali uzdrowieni i stali się prawi. i nie wykona jego rozkazów. którzy trzymają się praw życia i nie zbaczają na ścieżkę śmierci. wszystko to. ich wnętrzności. źródło każdego zła. książę wszystkich diabłów. krew. A nęci on każdego tym do czego ich serce najbardziej się przychyla. kusi i nęci Synów Człowieczych. zła i niebezpieczeństwa niezliczone leżą w oczekiwaniu na Syna Człowieczego. i nauczał on zupełnie inaczej niż kapłani i pisarze. bardzo wielka jest jej miłość. przyjemność i pożądanie kobiet. A tych którzy kochają swoją Matkę. i jeśli trzymać się będzie praw swojej Ziemskiej Matki i uwolni się z objęć Szatana. 3 . jak cisza grobu. w którym Synowie Człowieczy zostali już niewolnikami wszystkich tych marności i obrzydliwości. krzepnie i czernieje. Zabiera on im ich oddech. Gdyż w nich siły życia rosną w siłę. A Jezus odpowiedział: Nie szukajcie prawa w waszych księgach. Prawdziwie powiadam wam. On jest śmiercią. Jak kwoka chroni swoje pisklęta. kość. A wszyscy dookoła niego słuchali jego słów z zadziwieniem. obżarstwo i pijaństwo. jako zapłatę porywa Synom Człowieczym wszystkie te rzeczy. Szczęśliwy jest ten. i uciekają oni plagom śmierci. w tej samej godzinie znajdą się tam anioły Matki. jeżeli znów do niej wrócicie? Prawdziwie powiadam wam. gdyż prawem jest życie. jak noc śmierci. tak jak zostały zapisane w świętych księgach. Z tego względu odebrane mu zostają wszystkie dary Ziemskiej Matki: oddech.

tak aby słysząc je moglibyśmy zostać uzdrowieni i prawi. wszystkie żyjące rzeczy bliższe są Bogu niż księga. w rzece. Dlaczego więc nie słuchacie słów Boga które zapisane są w jego dziełach? I dlaczego studiujecie martwe księgi które są dziełem ludzi? Jak możemy czytać prawa Boga gdzie indziej niż w księgach? Gdzie są one zapisane? Odczytaj je nam stamtąd gdzie je widzisz. gdyż ten kto szuka. anioł powietrza odrzuci z waszego ciała cały brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. ale w waszym sercu i w waszym duchu. Żyjący Bóg zobaczy to i wielka będzie wasza nagroda. Odnówcie siebie i pośćcie. w głębokościach i na wysokościach. gdyż to ciało jest świątynią ducha. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. Idźcie sami i pośćcie w samotności. Gdyż mówię wam prawdziwie . Powiadam wam prawdziwie. Oczyśćcie więc świątynię. waszych oczach. Są one w waszym oddechu. unikajcie Synów Człowieczych a szukajcie aniołów naszej Ziemskiej Matki. Powiadam wam prawdziwie.że Szatan i jego plagi mogą być odrzucone tylko poprzez post i modlitwę. w górze. Mojżesz nie otrzymał swoich praw od Boga na piśmie. Gdyż mówię wam prawdziwie. aby Pan świątyni mógł osiedlić się tam i zająć godne siebie miejsce. ale poprzez żyjący świat. znajdzie. ani też w burzliwym życiu. Są obecne w powietrzu. że księga jest dziełem człowieka.podczas gdy księga jest martwa. w rybach morza. która jest bez życia. a wszystkie anioły naszej Ziemskiej Matki przyjdą i będą wam służyć. żeby anioł powietrza mógł zostać wprowadzony do waszego wnętrza. ale życie i wszystkie jego zastępy są dziełem naszego Boga. w ptakach w niebiosach. Pośćcie i módlcie się żarliwie. I pod cieniem niebios Boga wyswobódźcie się od pokus waszego ciała i waszej duszy. ani w pogoni za bogactwem. nigdy nie uwolnicie się z mocy Szatana i wszystkich chorób które pochodzą od Szatana. i nie pokazujcie swego postu nikomu. a duch jest świątynią Boga. Bóg tak uczynił życie i wszystkie żyjące rzeczy. I wszystkie te rzeczy nosicie w sobie. wodzie. Znajdujecie je w trawie. waszej krwi. w roślinach. wykorzystując moc żyjącego Boga do swego leczenia. Jeżeli chcecie aby słowo żyjącego Boga i jego moc mogły w was wniknąć. Ale wy zamykacie wasze oczy tak że nie możecie zobaczyć i zamykacie wasze uszy tak że nie możecie usłyszeć. w promieniach słońca. abyście mogli zrozumieć język i wolę żyjącego Boga. I tak wszelkie śmierdzące złem i nieczyste rzeczy uniosą się z was. Wszystkie one mówią do was. waszych kościach. Mówię wam prawdziwie. Gdyż mówię wam prawdziwie. ponieważ wszelkiego rodzaju zło i wszelkiego rodzaju obrzydliwstwo mają swoje siedlisko w waszym ciele i waszej duszy. Zdejmijcie swoje buty i ubranie i pozwólcie aniołowi powietrza objąć całe wasze ciało. pochodzących od Szatana. Gdyż wszystkie te rzeczy są daleko od prawdziwego Boga i od jego aniołów. Bóg nie zapisał praw na stronicach ksiąg. Gdyż mówię wam prawdziwie. święty jest anioł powietrza 4 . Prawo jest żyjącym słowem żyjącego Boga do żyjących proroków dla żyjących ludzi. i tam pośród nich znajdziecie anioła powietrza. ani w pożądaniu. Ale wszystkie te rzeczy pochodzą z królestwa ciemności i od pana wszystkiego zła. waszych wnętrznościach. nie zanieczyszczajcie swego ciała ani swej duszy. ziemi. Powiedz nam te prawa o których mówisz. gdyż nie znamy nic innego poza księgami które odziedziczyliśmy po naszych ojcach. Jezus powiedział: Nie rozumiecie słów życia. jeżeli nie będziecie pościć. Ciemność zaciemnia wasze oczy. w drzewie. aby mogły one przez zawsze żywe słowo uczyć praw prawdziwego Boga człowiekowi. a wasze uszy zatkane są głuchotą. Nie są one w obżarstwie i pijaństwie. ani też w nienawiści do waszych wrogów. waszym ciele. A pośćcie dopóki Belzebub i wszystkie jego zło odejdą od was. waszych uszach i każdej najmniejszej cząstce waszych ciał. W czasie gdy pościcie. Gdyż mówię wam prawdziwie. jak dym ognia unosi się do góry i ginie w morzu powietrza. ponieważ jesteście w śmierci. We wszystkim co jest życiem zapisane jest to prawo. ale szukajcie go głównie w was samych. Bóg i jego prawa nie są tym co robicie. Szukajcie świeżego powietrza lasu i pól. tak więc słowo i moc Boga nie wnika w was.

A wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy uniosą się z was. szukajcie anioła słonecznego blasku. anioł wody odrzuci z waszego ciała wszelki brud który zanieczyszcza je na zewnątrz i wewnątrz. i pozwólcie aby koniec łodygi płożącej tykwy wszedł w waszą tylnią część. Zdejmijcie wasze buty i ubranie i pozwólcie aniołowi wody objąć całe wasze ciało. i pozwólcie aniołowi słońca objąć całe wasze ciało. Po aniele powietrza. święty jest anioł słonecznego blasku który oczyszcza wszelkie 5 . A ten święty chrzest przez anioła wody jest: Ponownymi narodzinami w nowe życie. Więc mówię wam prawdziwie. opróżnijcie jej wnętrze i wypełnijcie ją wodą z rzeki ogrzaną przez słońce. Rzućcie się cali w jego obejmujące ramiona. i prosząc anioła wody aby oczyścił wasze ciało z wszelkiej nieczystości i choroby. Powieście ją na gałęzi drzewa i uklęknijcie na ziemi przed aniołem wody. święty jest anioł wody który oczyszcza wszystko to co nieczyste i czyni śmierdzące złem rzeczy słodkim zapachem. jest podobny do grobów. wszystko musi zostać zrodzone od nowa przez powietrze i przez prawdę. że wystarczy aby anioł wody objął was tylko zewnętrznie. Mówię wam prawdziwie. aby mogła unieść ze sobą z waszego wnętrza wszelkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy Szatana. Żaden człowiek nie może stanąć przed twarzą Boga. jeżeli nie został przepuszczony przez anioła wody. Ponawiajcie wasz chrzest wodą każdego dnia postu. po waszym chrzcie. ale wewnątrz pełne są wszelkiego rodzaju strasznych nieczystości i obrzydliwości. Szukajcie zatem długiej płożącej się tykwy. tak jak ciemność nocy blednie przed światłością wschodzącego słońca. Powiadam wam prawdziwie. poruszajcie również wodę swoim ciałem. mającej łodygę długości człowieka. niepokojąc was wszelkiego rodzaju bólami. które na zewnątrz są ładnie pomalowane. Potem pozwólcie wodzie wypłynąć z waszego ciała. a wasz duch kąpie się w rzece życia wiecznego. gdyż wasze ciało kąpie się w wodzie ziemskiego życia. Zaprawdę. aby anioł słońca mógł wniknąć do waszego wnętrza. Powiadam wam prawdziwie. Potem spoczywajcie klęcząc na ziemi przed aniołem wody. nieczystość wewnątrz jest o wiele większa niż nieczystość na zewnątrz. Mówię wam prawdziwie. którego anioł powietrza nie przepuści. Wtedy zaprowadźcie swe ciało do płynącej rzeki i tam w ramionach anioła wody złóżcie dzięki żyjącemu Bogu. A jeśli po tym pozostaną w was jeszcze jakieś wasze przeszłe grzechy i nieczystości. a prawdę od naszego Niebiańskiego Ojca.który oczyszcza wszystko to co jest nieczyste i zmienia wszelkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. gdyż wasze ciało wdycha powietrze Ziemskiej Matki. tak abyście mogli stać się wolni od wszelkich przeszłych grzechów. tak aby woda mogła płynąć przez wszystkie wasze wnętrzności. a wasza dusza wdycha prawdę Niebiańskiego ojca. i abyście wewnętrznie również stali się tak czyści jak piana wodna skrząca się w słońcu. i tak często jak poruszacie powietrze swoim oddechem. ale wewnątrz pozostaje nieczysty. Zaprawdę. wszyscy muszą zrodzić się ponownie z wody i z prawdy. Nie grzeszcie więcej zatem. Nie myślcie. Wtedy oddychajcie długo i głęboko. A anioł słonecznego blasku odrzuci z waszego ciała wszelkie śmierdzące złem i brudne rzeczy które zanieczyszczały je na zewnątrz i wewnątrz. wszystkie grzechy które zasiedlały wasze ciało. pozwólcie aby anioł wody ochrzcił was również wewnątrz. i modląc się do żywego Boga aby przebaczył wam wszystkie wasze przeszłe grzechy. chrzest wodą uwalnia was z tego wszystkiego. Żaden człowiek nie może stanąć przed obliczem Boga. szukajcie anioła wody. Gdyż wasze oczy będą odtąd widziały. Gdyż mówię wam prawdziwie. A zobaczycie waszymi oczami i poczujecie waszym nosem wszystkie obrzydlistwa i nieczystości które brudziły świątynię waszego ciała. Gdyż otrzymujecie swą krew od naszej Ziemskiej Matki. a wasze uszy słyszały. tak jak brudy bielizny pranej w strumieniu odpływają i giną w nurcie rzeki. A ten kto oczyszcza siebie na zewnątrz. I wszystkie nieczyste i śmierdzące złem rzeczy odpłyną z was. Zdejmijcie wasze buty i ubranie. aby anioły powietrza i wody mogły wiecznie zamieszkiwać w was i służyć wam zawsze. że uwolnił was z waszych grzechów. do dnia gdy zobaczycie że woda wypływająca z was jest tak czysta jak piana rzeki.

i musi ono słuchać swojej matki. i aby jego syn mógł kontynuować pracę swojego ojca. A wasz oddech. Zostały dane Synowi Człowieczemu aby mogły mu służyć. który akceptuje rady swojej matki i stosuje się do nich. Powiadam wam prawdziwie. Niech ci trzej bracia aniołowie obejmują was każdego dnia. A wasz oddech stanie się tak czysty jak oddech pachnących kwiatów. krwią i ciałem Ziemskiej Matki. A gdy wszystkie grzechy i nieczystości uciekły z waszego ciała. Święte. są ich objęcia. szczęśliwy jest ten syn. A kiedy ojciec widzi że jego syn rozumie jego nauki i dobrze wykonuje swoją pracę. wasza krew stanie się tak czysta jak krew naszej Ziemskiej Matki i jak rzeczna piana błyszcząca w słonecznym blasku. daje mu on wszystkie swoje posiadłości. i jak może. tak aby mogły one należeć do jego ukochanego syna. wtedy wszystkie złe smrody uciekną w popłochu waszym oddechem i waszą skórą. a wasza dusza pławi się w słonecznym blasku prawdy Niebiańskiego Ojca. a więc nie rozdzielajcie tych. Gdyż mówię wam prawdziwie. Kiedy dziecko podrośnie.nieczystości i zmienia wszystkie śmierdzące złem rzeczy w słodki zapach. I teraz wszystkie anioły Ziemskiej Matki wam służą. Jak złodzieje uciekają z opuszczonego domu na przyjście pana domu. wszystko musi zrodzić się na nowo ze słońca i prawdy. Ale mówię wam. w taki sposób że panowie świątyni znowu ją odzyskają. Synowie Człowieczy: Czcijcie waszą Ziemską Matkę i trzymajcie się jej praw. Tak jak żadne nowonarodzone dziecko nie może zrozumieć nauk swego ojca dopóki jego matka nie nakarmiła go. przez wasz tył i genitalia. gdyż nasze ciało pławi się w słonecznym blasku Ziemskiej Matki. aby wasze dni były długie na tej ziemi. jeden drzwiami. Są one nierozłącznymi dziećmi Ziemskiej Matki. moce diabłów. jego miejsce jest u jego matki. drugi oknem. i dziecko wraca do matki tylko gdy przychodzi pora obiadu i kolacji. Nikt nie może stanąć przed obliczem Boga. a wspanialsza jest Ziemska Matka niż wszystkie matki poprzez ciało. Prawdziwie. i waszych matek poprzez ciało. I więcej warte jest dziedzictwo waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. Dopóki dziecko jest jeszcze małe. A sto razy szczęśliwszy jest ten syn. kogo anioł słonecznego blasku nie przepuści. nikt nie może dosięgnąć Niebiańskiego Ojca jak tylko przez Ziemską Matkę. wiecznotrwałe królestwo ziemskiego życia. tak uciekną z waszych ciał wszelkie diabły zła. wszystkie grzechy przeszłości i wszelkie brudy i choroby które zanieczyszczały świątynię waszych ciał. tak że wasza dusza również może stać się jednym z duszą waszego Niebiańskiego Ojca. a trzeci dachem. gdyż powiedziano wam: ‘Czcij swego ojca i matkę swoją aby twe dni były długie na tej ziemi’. wszystkie grzechy i nieczystości uciekną w pośpiechu z tego ciała. aby mógł wyćwiczyć się w pracach swego ojca. i czcijcie waszego Niebiańskiego Ojca aby wieczne życie waszym było w niebiosach. I wszystkie te rzeczy zobaczycie swoimi oczami i poczujecie waszymi nosami i będziecie mogli dotknąć waszymi dłońmi. niż wszystkie dziedzictwa waszych ojców przez nasienie i przez krew. Gdyż Niebiański Ojciec jest sto razy wspanialszy niż wszyscy ojcowie przez nasienie i przez krew. A Syn Człowieczy droższy jest w oczach swego Niebiańskiego Ojca i swej Ziemskiej Matki niż są dzieci w oczach swoich ojców przez nasienie i krew i swoich matek przez ciało. A teraz jego ojciec uczy go. których ziemia i niebo uczyniły jednym. wasze ciało stają się jednym z oddechem. wasze ciało tak czyste jak ciało owoców czerwieniejących wśród liści drzew. i pozwólcie im zamieszkiwać z wami przez cały wasz post. który akceptuje i stosuje się do rad swego ojca. wykąpała go. Gdy anioły Ziemskiej Matki wnikną w wasze ciało. każdy tamtędy gdzie się znajdował. światło waszych oczu tak czyste i jasne jak jasność słońca błyszczącego na niebieskim niebie. wasza krew. przy swoim boku. zanieczyszczone wody przez wasze usta i waszą skórę. Anioły powietrza i wody i słonecznego blasku są braćmi. położyła go do snu i ukochała go. Gdyż prawdziwie. i aby mógł on zawsze pójść od jednego do innego. A waszymi prawdziwymi braćmi są wszyscy ci którzy wykonują wolę waszego 6 . podobnie. jego ojciec zabiera go do pracy na polu. wypielęgnowała go. które jest w objęciach tych trzech aniołów.

a nie wasi bracia przez krew. lecz rozkoszuje sprawiedliwością. miłość jest dobra. Chociaż mówię językami ludzi i aniołów. mówił jak dziecko. a jego ciało z ciała Ziemskiej Matki. Ojciec wysyła mnie do was. miłość we wszystkim pokłada nadzieję. GDYŻ WASZA ZIEMSKA MATKA JEST MIŁOŚCIĄ. miłość wszystko znosi. jak on kocha waszą duszę. Gdyż Synowie Człowieczy żyją w Niebiańskim Ojcu i w Ziemskiej Matce. A tak kochajcie Niebiańskiego Ojca. nigdy się nie wyczerpuje. A wtedy Synowie Człowieczy podzielą swoje boskie dziedzictwo. Ten kto tłumaczy wam księgi mówi do was martwym językiem martwych ludzi. A bracia czynią braciom jak czynią obcy. ale gdy staje się mężczyzną. Ślepy człowiek prowadzi ślepego na ciemnej ścieżce grzechów. A wtedy zniknie z ziemi całe zło i cały smutek. Gdyż od dni Kaina i Abla. A wtedy Synowie Człowieczy jako prawdziwi bracia dadzą miłość jeden drugiemu. ale nie mam miłości. i znam wszystkie tajemnice. Miłość zwycięża wszystko. a wasza Ziemska Matka da wam swoje święte ciało. Miłość jest silniejsza niż śmierć. A tak kochajcie Ziemską Matkę. A wtedy wasz Niebiański Ojciec da wam swoją świętą duszę. Miłość jest cierpliwa. A tak kochajcie swoich prawdziwych braci. odkłada na bok dziecięce sprawy. nie zna dumy. Chociaż przepowiadam to co ma nadejść. gdyż wszyscy ludzie są schorowani i wszyscy są w śmierci. a na końcu wszyscy wpadną w studnię śmierci. Gdyż mamy prawdę po części i błąd po części. powolna jest do gniewu. A teraz mówię do was w żywym języku żyjącego Boga. nie jest grubiańska. że wasi prawdziwi bracia w woli Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki kochać was będą tysiąc razy więcej niż wasi bracia przez krew. gdy bracia przez krew przekroczyli wolę Boga. A teraz pozostają te trzy: wiara i nadzieja i miłość. jak kochają ich wasz Niebiański Ojciec i wasza Ziemska Matka. nie czyni złego. Gdyż miłość Niebiańskiego Ojca daje wszystkim wieczne życie w królestwie Boga. nie ma prawdziwego braterstwa przez krew. myślał jak dziecko. Jego. chorób i cierpień. GDYŻ SYN CZŁOWIECZY JEST MIŁOŚCIĄ. ale tak jak nas poucza. jestem dźwięczącym mosiądzem lub brzęczącym cymbałem. wszyscy ludzie mogą zrozumieć. Gdyż Miłość jest wieczna. Gdy człowiek był dzieckiem. w żaden sposób nie zyskałem. ale co do języków. Gdyż teraz widzimy przez szkło i przez niejasne opowieści. i przyjdzie królestwo Boga. abym sprawił żeby światło życia błyszczało przed waszymi 7 . A wtedy z królestwem Boga przyjdzie koniec czasów. A wtedy Ziemia będzie jak niebiosa. rozwieje się. To przez miłość Niebiański Ojciec i Ziemska Matka i Syn Człowieczy stają się jednością. Teraz wiemy w części. Mówię wam prawdziwie. Gdyż dusza Syna Człowieczego stworzona została z duszy Niebiańskiego Ojca. a Niebiański Ojciec i Ziemska Matka żyją w nich. Zatem. a co do wiedzy. i będzie na ziemi miłość i radość. przez świętą duszę naszego Niebiańskiego Ojca. ani samolubna. miłość którą otrzymali od swojego Niebiańskiego Ojca i od swojej Ziemskiej Matki. miłość wierzy we wszystko. nie będziemy wiedzieć częściowo. jestem niczym. GDYŻ WASZ NIEBIAŃSKI OJCIEC JEST MIŁOŚCIĄ. Miłość nie jest zazdrosna. kochajcie swoich prawdziwych braci w woli Boga tysiąc razy bardziej niż waszych braci przez krew. rozumiał jak dziecko. jak ona kocha wasze ciało. I choć oddałem wszystkie moje dobra aby nakarmić biednych. królestwo Boga. ale kiedy nadejdzie pełnia doskonałości. i choć wiarę silną mam jak burza która unosi góry z ich siedlisk. Nie ma jeszcze nikogo spośród was kto mógłby zrozumieć wszystko to co mówię. ale największą z tych jest miłość. nie raduje się w niesprawiedliwości.. poprzez swoje schorowane i śmiertelne ciało. zamilkną. i całą mądrość. to co częściowe zostanie odrzucone. ale gdy staniemy przed obliczem Boga. Nikt nie widzi światła życia. ale nie mam miłości. a wszyscy oni dodawać będą otuchy jeden drugiemu. Stańcie się zatem doskonali. ale nie mam miłości. mówię wam. jak doskonałe są dusza waszego Niebiańskiego Ojca i ciało waszej Ziemskiej Matki. nie wypatruje nieuczciwości.Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki. zatem. i dałem cały mój ogień który otrzymałem od mojego Ojca.

i tak jego anioły rozpoznają. i dla którego wszystkie rzeczy są możliwe. kwiaty radości. najpierw. I z radosnymi obliczami poszli przed siebie spotkać anioły Boga. ale ciemność zna tylko siebie i nie zna światła. nie chciejcie waszej nagrody. Idźcie. i miłość. Ale nikt nie odchodził. kalecy. że urodzili się na nowo. Kochajcie jeden drugiego. ochrzcie się. A wszyscy czuli. żebracy. Wtedy Jezus wstał. nawet kiedy księżyc chował się w chmurach. gdyż czas stanął w miejscu. Mówię wam prawdziwie. A iskry leciały w górę z jego włosów. wszystkie te rzeczy są możliwe dla Boga. gdyż zasiał nadzieję w naszych sercach. Dlaczego mielibyśmy iść do domu gdzie nikt nas nie kocha? A mówili w ten sposób. którzy mieli i dom i rodzinę. tak abyście mogli narodzić się ponownie i więcej nie grzeszyć. A Szatan z wszystkimi grzechami. gdyż byli niemal wszyscy biedni. Nawet niektórzy. i nadzieję. gdzie wszystko jest ciemne i pozbawione radości. I żaden człowiek nie chciał pójść do domu. Ale jak możecie spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. ślepi. A wtedy księżyc w pełni pojawił się pomiędzy poszarpanymi chmurami i opromieniał Jezusa swoją jasnością. unikajcie waszych grzechów. bezdomni. jak gdyby słuchali jakiejś cudownej muzyki. Światło oświetla siebie i ciemność. ani nie słychać było żadnego głosu. A gdy jej anioły oczyszczą i odnowią wasze ciała i wzmocnią wasze oczy. wierzycie w tego kto mnie wysłał. Miejcie również nadzieję w miłości waszego Niebiańskiego Ojca. Jeżeli możecie patrzeć w jasność słońca w południe nie mrużąc oczu. zdolni będziecie znieść blask naszego Niebiańskiego Ojca. A wtedy wszystkie anioły przyjdą przed wasze oblicze i będą wam służyć. trochę odważniejszy powiedział: Jak dobrze być tutaj. pogardzani w swej nędzy.oczami. Jeśli wierzycie w anioły Ziemskiej Matki i przestrzegacie jej praw. Wciąż mam wam wiele rzeczy do powiedzenia. I żaden człowiek nie poruszył się. chromi. A w sercach wszystkich zakwitły cudowne kwiaty cudownego piękna. jakby z długiego snu. Ale w końcu jeden. o których wam powiedziałem. Gdyż co jest niemożliwe dla ludzi. A wielu nieczystych i chorych zastosowało się do słów Jezusa i podążyło do brzegów szemrzących strumieni. Widzieli przed sobą błyszczący świat. jeden po drugim. gdyż każdy człowiek czuł moc jego słów. Prawdziwie jest on wysłańcem Boga. Gdyż każdy człowiek czuł. tylko praw waszej Ziemskiej Matki. że kroczycie jego ścieżkami. chorobami i nieczystościami ucieknie z waszego ciała. A kiedy jasne promienie słońca pojawiły się nad widnokręgiem. ani nie zobaczy śmierci. Wtedy Jezus wyciągnął do nich swoje ręce i powiedział: Pokój niech będzie z wami. I tak odszedł. to słońce jest jak płomyk świeczki przed słońcem prawdy Niebiańskiego Ojca. Miejcie tylko wiarę zatem. a on stał wśród nich w blasku pełnego księżyca. powiedzieli: My też zostaniemy z wami. jako że słowa tego który odszedł ciągle brzmiały w ich uszach. I nikt nie wiedział jak dużo czasu minęło. możecie wtedy spojrzeć na oślepiający blask waszego Niebiańskiego Ojca. ale nie możecie jeszcze ich unieść. gdyż Bóg jest miłością. jak oddech wiatru kołysze zieleń drzew. A inni: Żeby tak on mógł być z nami zawsze. pościli i oddali swe ciała aniołom 8 . nie możecie jeszcze zrozumieć tego co mówię wam o Niebiańskim Ojcu który wysłał mnie do was. Zdjęli oni swoje buty i swoje ubiory. Inny: Żeby tak ta noc trwała wiecznie. który jest tysiące razy jaśniejszy niż jasność tysięcy słońc. A przez długą chwilę jeszcze zgromadzeni siedzieli cicho a potem budzili się w ciszy. Przestrzegajcie zatem. który jest panem wszystkiego. Zatem. wszyscy czuli że było to słońce nadchodzącego królestwa Boga. okażcie swoją skruchę. Jeśli wierzycie w moje słowa. że słowa tego który odszedł złączyły zgromadzonych niewidzialnymi nićmi. I siedzieli tak. wasza wiara powstrzyma was i nigdy nie zobaczycie choroby. którzy byli utrzymywani z litości tylko w domach. gdyż ten. gdzie znajdowali schronienie na kilka dni. Gdyż wasze oczy przywykłe są do ciemności. kto mu wierzy nigdy nie będzie oszukany. jak gdyby unosił się w powietrzu. i pełny blask Niebiańskiego Ojca mógłby was oślepić. Ale wszyscy inni pozostali siedząc. gdy nie możecie znieść nawet blasku płomiennego słońca? Wierzcie mi. mówiąc: Nie idę do domu.

deptane pod stopami anioła słonecznego blasku. ‘nie będzie końca grzechom mego syna’. aby mógł przez codzienny trud odpłacić im pieniądze które pożyczył. A na członkach wielu wyszły gorące pęcherze. A ziemia po której płynęły ich wody była zatruta. A diabły opuściły ich wnętrzności w postaci mnóstwa robaków które wiły się w szlamie własnych wewnętrznych nieczystości. na całej skórze. że nikt nie mógł tam pozostać. że nikt nie mógł go znieść. po tym jak anioł wody wyrzucił je z wnętrzności Synów Człowieczych. który na próżno zaklinał go. ponieważ ojciec jego posiadał wielkie bogactwa i zawsze cierpliwie płacił długi swego syna. który wydobywa się wprost z wnętrzności. ale ku ich zdumieniu nie potrafili zacząć. A kiedy ochrzcili się. u innych oczyma i uszami. Wtedy Jezus powiedział do nich: Przychodzę. A wszyscy drżeli w przerażeniu gdy patrzyli na wszystkie te obrzydliwości Szatana. U niektórych nosem. biorąc w posiadanie ich ciała tak wewnątrz jak i na zewnątrz. a u wielu ich mocz był cały jakby zaschnięty i stał się gęsty jak miód pszczeli. który przez wiele lat jadł i pił. i tak wielki stał się smród. A gdy dwóch z nich odeszło w jego poszukiwaniu. a śmierdzące złem i nieczyste wymioty wypłynęły z ich wnętrza. A byli tacy którymi miotały wielkie bóle. aby mógł być z nimi. A syn zawsze obiecywał mu wszystko jeśli zapłaciłby jego stare długi. A ich smród stał się tak wielki. aby zaprzestał swych rozrzutności. A wielu miało wstrętny i obrzydliwy pot wychodzący na całym ciele.’ A zrozpaczony syn odpowiedział płacząc: ‘Ale nie zniosę nawet siedmiu dni. A wiele było pytań które pragnęli mu zadać. jak oddech diabłów. ‘Jeżeli ciągle będę płacił’. a nie wiedząc co powinni zrobić. Zlituj się nade mną. a niektórzy mieli ślinotok. A żył na suchym chlebie i nie miał nic prócz swych łez czym mógłby go namoczyć. w końcu. a gdy minie siedem lat. I wszyscy z nich zobaczyli wszelkie zło. A Jezus przemówił do nich w przypowieściach: Jesteście jak syn marnotrawny. Ale. A przez więcej niż siedem lat syn kontynuował swoje burzliwe życie. grzechy i nieczystości. będziesz wolny. powiedział. Od rana do nocy potem swego oblicza zraszał pola. A oddech niektórych stał się tak śmierdzący jak ten. anioł wody wniknął w ich ciała. Wtedy pożyczkodawcy. z których wypłynęły nieczystości o złym zapachu. gdyż wszystkie me 9 . gdyż bolą mnie wszystkie moje członki. i jak górski wodospad wytrysnęło z ich ciał mnóstwo twardych i miękkich obrzydliwości. gdyż ogromnie pragnęli. gdyż ten nigdy nie słuchał pouczeń swego ojca. A ich serca wypełniły się nadzieją i radością gdy usłyszeli jego pozdrowienie: Pokój niech będzie z wami. uciekające przed nimi w popłochu. A wielu wydawało śmierdzące pierdnięcia ze swych wnętrzności. A pożyczkodawcy zawsze pożyczali mu.powietrza. które nie odchodziły od nich. a tak twardy niemal jak piasek rzek. ten u innych był niemal czerwony albo czarny. rzeczywiście ciebie potrzebujemy. A każdego tygodnia bez wiedzy swego ojca zaciągał nowe długi i trwonił wszystko w kilka dni.‘Do dnia gdy przez pracę twoich rąk odpłacisz mi wszystkie twoje długi. A jeden wykrzyknął: Mistrzu. A wtedy ustało obżarstwo i opilstwo i codzienne wybryki. Jak długo będziesz mnie dręczył?’ . A po trzech dniach tak bardzo wycierpiał od gorąca i wyczerpania że powiedział do swego pana: ‘Nie mogę więcej pracować. zobaczyli samego Jezusa zbliżającego się wzdłuż brzegu rzeki. A na marne pouczał swego syna spokojnymi słowami. a wszystkie jego członki bolały nieprzyzwyczajone do pracy. ale następnego dnia zaczynał od nowa. a dni jego przemijały burzliwie i rozwięźle z jego przyjaciółmi. od których wybawiły ich anioły. a wypłynęły z nich wszelkie obrzydliwości i nieczystości ich przeszłych grzechów. a mocz popłynął obficie z ich ciała. zdecydowali się wysłać kilku z nich do Jezusa. które nie miały końca. wody i słonecznego blasku. przybądź i uwolnij nas od naszych bólów. Wszystkie te nieczystości wypływały ich ustami. jego ojciec stracił cierpliwość i nie płacił więcej pożyczkodawcom długów swego syna. w swoim gniewie wzięli syna jako niewolnika. i aby szedł na jego pola aby nadzorować pracę jego sług. gdyż nic nie przychodziło im do głowy. którzy zostali zwiedzeni. A potem zstąpiła na nie moc anioła słonecznego blasku i zginęły tam wijąc się rozpaczliwie. A anioły Ziemskiej Matki objęły ich. A wiły się w bezsilnej wściekłości. I złożyli podziękowania Bogu który wysłał swoje anioły dla ich wybawienia. ponieważ mnie potrzebujecie.

10 . aniżeli miałby stać się dłużnikiem złego kredytobiorcy i trudził się i pocił w niewoli oddając wszystkie swoje długi. i powiedział: . ponieważ jesteś jego synem. powrócił rozpaczając na pola. Ale pamiętaj abyś w przyszłości nie zaciągał nowych długów. w którym żaden człowiek nie pracuje w polu.’ I poszedł na pole swego ojca i nadzorował każdego dnia pracę sług swego ojca. gdyż nie zapomniał że jego dług również został darowany gdy nie mógł go spłacić. aby kontynuować swoją pracę. ale ich spłata jest trudna przez ciężką pracę siedmiu lat?’ . gdyż dzisiaj wielka radość jest mi dana. który zmieniony jest w królestwo niebieskie.’ I ubrał go w jego najlepszy strój i cały dzień radowali się. tak abym mógł rozkoszować się tobą. wszystkich grzechów i wszystkich chorób. Posiadłościami ojca są ziemia i niebiosa. ponieważ odnalazłem nareszcie mego ukochanego syna który zaginął. i aby musieli cierpieć bóle i pot aż zapłacą wszystkie swoje grzechy. czy widzisz że łatwo jest. Gdyż mówię wam. moją ziemię i moje skarby. że jego syn dobrze używał jego sług i wszystkie jego posiadłości. Torba srebrników otrzymana od ojca jest wyzwalającą mocą aniołów. Złym kredytodawcą jest Szatan. i nigdy odtąd nie będę zaciągał długów. z członkami torturowanymi bólem. Siedem lat obżarstwa. Ojcem jest Bóg. aby mógł zapłacić swoim kredytodawcom wszystko co był im winien.’ A syn. Ciężką pracą są bóle. wielkie i liczne są wasze grzechy. Nie przebaczę ci dopóki nie odpłacisz mi wszystkich twoich długów do ostatniej drahmy. Mówię wam prawdziwie. mówiąc: . Z ledwością mógł wstać. że nikt inny oprócz twojego ojca nie daruje ci twoich długów. Uwolnij mnie z rąk moich oprawców. Synem marnotrawnym wy jesteście. jak zapisane jest w naszych prawach. A gdy jego ojciec zobaczył. A lata mijały. spójrz na mnie i na moje sterane członki i nie zatwardzaj swego serca. kontynuuj powiększanie jej. Polem ojca jest ten świat. reszta została ci darowana. A kiedy jego syn powrócił. teraz musisz pracować przez siedem lat. niż aby zostali dłużnikami Szatana. gdyż wiem. powiedział mu: .‘Na ten jeden raz zezwolone było tobie spłacić twe siedmioletnie długi przez siedem dni zamiast siedmiu lat. I powoli dał swemu ojcu dziesięć razy tyle.‘Do roboty. nawet przez siedem dni.‘Mój synu. Wtedy syn zebrał resztki swoich sił i powlókł się do domu swego ojca.’ A jego ojciec pouczył go. Wtedy Jezus odwrócił się do chorych i powiedział: Mówię do was w przypowieściach. mój dom. pana śmierci. Daję ci wszystkie moje bydło. z bólu i zmęczenia. Długami są choroby. opilstwa i hulaszczego życia są grzechami przeszłości. A nigdy nie zmuszał ich do ciężkiej pracy. i wziął on swego syna w swoje ramiona. Podobnie. Ojcze. A rankiem następnego dnia dał swemu synowi torbę srebra.‘Mój ojcze. A rzucił się do stóp swego ojca i powiedział: . rzeczywiście trudno jest je spłacać.’ A zły kredytodawca wykrzyknął: . gdyż łagodny był dla wszystkich swych sług i całego swojego bydła.‘Mój synu. gdyż błogosławieństwo jego ojca było nad jego pracą.członki płoną i bolą.‘Ojcze. przez hulacze życie zaciągać długi przez siedem lat. i uleczenie waszego ciała. ile zmarnował przez siedem lat. abyście lepiej mogli zrozumieć słowo Boga. lepiej żeby syn słuchał swego ojca i nadzorował sługi swego ojca w polu. jeżeli mogłeś przez siedem lat spędzać dnie i noce w rozwiązłości. Przysięgam tobie że nigdy na nowo nie będę żył hulaczo i że będę tobie posłuszny we wszystkim.‘Radujmy się. że ich spłata jest ciężka.’ . a posiadłości jego ojca powiększały się coraz bardziej i bardziej pod jego ręką. lepiej jest aby Synowie Człowieczy przestrzegali praw swego Niebiańskiego Ojca. Gdyż z każdym innym musiałbyś pracować ciężko przez siedem lat. A Bóg błogosławił go długim życiem. i pracowali razem z jego aniołami nad jego królestwem. gdy siódmy dzień przyszedł – dzień Szabasu. darował długi wszystkim swoim dłużnikom którzy nie mogli mu zapłacić. Sługami ojca są anioły. widzę że moje posiadłości są w dobrych rękach.‘Ojcze. powiedzał mu: . odtąd będę twym kochającym i posłusznym synem. Gdyż mówię ci prawdziwie. uwierz mi po raz ostatni i przebacz mi wszystkie moje występki przeciw tobie. Spłatą długów jest odrzucenie z was diabłów i chorób. jeśli Syn Człowieczy odtąd pracuje z aniołami Niebiańskiego Ojca. wieloma dziećmi i wieloma bogactwami. gdyż pamiętał swoją własną ciężką pracę. Niech wszystko to będzie twoją spuścizną.’ A gdy syn otrzymał spuściznę po swym ojcu.’ Wtedy łzy napłynęły do oczu jego ojca.

i z trudem przypełzli do stóp Jezusa. jego anioły świadczą za wami waszymi dobrymi uczynkami. Nie traćcie odwagi. Mówię wam prawdziwie. powiedz nam co powinniśmy zrobić. Uwalnia was z uścisku Szatana i z cierpienia. gdyż nigdy nie zobaczy śmierci. gdy ż diabły Szatana zapisują wszystkie wasze złe uczynki w księdze. Gdyż od waszych królów i waszych zarządców możecie na próżno oczekiwać waszej nagrody. zamiast grzeszenia. spędzacie wasze dni na czynieniu dobrych uczynków. wtedy anioły Boga zapisują wszystkie wasze dobre uczynki w księdze waszego ciała i waszego ducha. a Bóg widzi wasze grzechy zapisane w księdze waszego ciała i waszej duszy i zasmucony jest w swoim sercu. Powiadam wam prawdziwie. Ale jeżeli pożałujecie swoich grzechów. A teraz musicie je spłacić. i pościmy i modlimy się. diabły Szatana świadczą przeciw wam waszymi uczynkami. a spłata jest trudna i ciężka. kto może wejść do królestwa Boga. i podążamy za twymi słowami we wszystkim. Obżeraliście się. i przez post i modlitwę poszukacie aniołów Boga. wasze kości będą uzdrowione. aż od początku świata. A kiedy ostatnia strona również jest wytarta i oczyszczona z wszystkich naszych grzechów. Gdyż możecie uciec przed prawami stworzonymi przez królów. Mówię wam prawdziwie. A wielu było tam wśród nich chorych nękanych nieznośnymi bólami. Powiedzieli: Panie. i daje wam w spuściźnie swoje ziemskie i niebiańskie królestwo. Ci którzy winni są grzechów i chorób siedmiu lat. ani wody. ale czekajcie cierpliwie na dzień siódmy. żaden dobry uczynek nie pozostaje niezapisanym przed Bogiem. przed naszym Niebiańskim Ojcem. ale płacą uczciwie i wytrwale do siódmego dnia. A ten drugi. Szczęśliwy jest ten. ale 11 . ani słonecznego blasku nie ukoiły naszych bólów. a Bóg raduje się w swym sercu i wybacza wszystkie wasze grzechy. Nawet w tym przypadku Niebiański Ojciec darowuje ci wszystkie twoje długi w siedem razy siedem dni. Daje wam długie życie i nigdy nie zobaczycie choroby. Zatem nie bądźcie niecierpliwi już trzeciego dnia. Jeżeli grzeszę przez siedem razy siedem lat? spytał człowiek który cierpiał straszliwie. Jezus odpowiedział im: Szczęśliwi którzy wytrwają do końca. gdyż oni odziedziczą ziemię. jesteśmy nękani bólem nie do zniesienia.Wiele lat ciągnęliście do pokus Szatana. nabrali nowych sił z jego słów i kontynuowali post i modlitwy. A ci którzy stracili odwagę. I pokazali Jezusowi swoje stopy w których kości były poskręcane i zasupłane i powiedzieli: Ani anioł powietrza. pomimo że ochrzciliśmy się. ale wasze dobre uczynki nigdy nie chcą swojej nagrody od Boga. aż od początku świata. jak syn marnotrawny. wtedy każdego dnia postu i modlitwy. A gdy staniecie przed obliczem Boga. przed tymi żaden Syn Człowieczy nie może uciec. gdyż również pozwala wam spłacić w siedem dni długi siedmiu lat. zabiera was do swego domu i rozkazuje aby wszyscy jego słudzy. A Bóg widzi wasze dobre uczynki zapisane w waszych ciałach i waszych duszach i raduje się w swoim sercu. aby mógł wybaczyć wam wasze grzechy i wszystkie wasze przeszłe długi. A jeśli odtąd. a wasze przeszłe grzechy zwielokrotniły się. ale co do praw naszego Boga. który jest uświęcony przez Boga i wtedy idźcie z uniżonym i posłusznym sercem przed oblicze waszego Niebiańskiego Ojca. abyście w nim żyli wiecznie. Błogosławi wasze ciało i waszego ducha i wszystkie wasze uczynki. Mówię wam prawdziwie. anioły Boga wytrą jeden rok waszych złych uczynków z księgi waszego ciała i waszego ducha. podobnie powiedział mu: Ja również wytrwam do siedem razy siódmego dnia. wasz Niebiański Ojciec kocha was bezgranicznie. Szczęśliwi są ci którzy wytrwają do końca. A wielka cisza zapadła po tych słowach. który nie byłby zapisany. w księdze waszego ciała i waszego ducha. A kiedy stajecie przed obliczem Boga. A ten. nie ma jednego nawet grzesznego uczynku. który pierwszy się odezwał. pijaczyli i łajdaczyli. im Niebiański Ojciec wybaczy długi całych siedmiu lat. stajecie przed obliczem Boga. powiedział mu: Wytrwam do siódmego dnia. wszystkie jego anioły wam służyły.

Ale nie obawiajcie się. i jeśli nie wygnasz Szatana z niego natychmiast. tak samo Szatan wszedł w wasze ciała które siedliskiem są Boga. zmiłuj się nade mną. A gdy podnieśli się ze swych łóżek by pójść do Jezusa. Gdyż stamtąd pochodzą wasze kości. Czyż anioły Boga nie słuchają posłańca Boga? Przyjdź Mistrzu. gdyż ich moc nad wami szybko się skończy. i tam też powrócą. to drugi też nie będzie miał nic. Ty nękasz Szatana głodem. i zanim zły sąsiad dokończył dzieła. To dlatego Szatan nęka was tak nieznośnie. a ile razy próbowali stanąć na nogi. ich głowy zaczęły się kręcić jak gdyby potrząsał nimi gwałtowny wiatr. Ale ktoś powiedział temu drugiemu że jego wróg buszuje w jego domu. aby zamieszkać ponownie w ich siedzibach i przeznaczyć je ponownie na świątynie Boga. gdyż wiedzieli że zostaną uzdrowieni. gdyż mówię ci. wasze ciało.szukajcie leku blisko uzdrowiciela kości. gdyż otrzymacie nagrodę za waszą wytrwałość i nigdy nie zobaczycie choroby. gdyż szaleje gniewnie we mnie i nie do zniesienia jest moja udręka. i wygnaj Szatana ze mnie teraz. Nie karmisz go wszystkimi obrzydliwościami którymi dotychczas zanieczyszczałeś świątynię swego ducha. chwycił go i wyrzucił go z domu. waszą krew. A byli tam również inni chorzy którzy cierpieli wiele przez swoje bóle. i nękała ich wielka gorączka. że nie dożyje do jutra. I wskazał swoją dłonią miejsce gdzie przepływ wody i ciepło słońca zmiękczyły ziemię na brzegu wody na gliniasty muł. aby zniszczyć wasze ciała przed powrotem pana. nawet od początku świata. gdyż wkrótce anioły Boga pojawią się. aby zniszczyć wszystko. gdyż on cierpi bardziej niż my wszyscy. który bardziej był nękany przez Szatana niż wszyscy inni. A zobaczycie jak Szatan i wasze bóle uciekają z objęć anioła ziemi. Mówię wam prawdziwie. I szczęśliwi będziecie. gdyż dopóki pościsz i modlisz się. w swej złości zbiera swe siły jeszcze raz. Nie obawiaj się. Ale natychmiast pan domu wkroczył. a wszystkie wasze bóle znikną. Był już tak słaby że nie mógł nawet z pomocą swych rąk doczołgać się do Jezusa i krzyknął tylko do niego z dala: Mistrzu. wasze oczy i wasze uszy. i nie oddajesz mu daniny. waszą kość. Tak że jeśli te rzeczy nie mogą być jego. a on wrócił biegiem do swego domu. tak by objęcia anioła ziemi mogły wyciągnąć z waszych kości wszystkie nieczystości i wszystkie choroby. I wziął on w swą moc wszystko co chciał ukraść: wasz oddech. że rzeczywiście jesteś wysłany przez Boga. i zostaną one wyprostowane. chcąc zabrać jego dobra do swojego domu. Ale poprzez wasze poszczenie i modlitwy. wasze wnętrzności. A oni złapią Szatana i wyrzucą go z waszych ciał z wszystkimi jego chorobami i wszystkimi nieczystościami. jak ja cierpię. gdyż nigdy człowiek nie cierpiał. Zanurzcie swoje stopy w błocie. A ich siła była wyczerpana. A Jezus odpowiedział mu: Szatan nęka cię tak bardzo ponieważ pościłeś już wiele dni. a on w swym gniewie nęka cię również. Ale niech wasze serca nie drżą. A był tam pomiędzy chorymi jeden. Wtedy wszyscy oni przyszli do Jezusa i z głośnym płaczem błagali go. a jego skóra żółta jak opadający liść. możesz natychmiast wygnać Szatana z mego ciała. boimy się. zebrawszy wszystko co mu się podobało zobaczył z dala wracającego w pośpiechu pana domu. Gdyż Szatan jest jak choleryczny sąsiad który wszedł do domu swego sąsiada. zlituj się nad nim. Szatan zostanie zniszczony zanim twoje ciało zostanie zniszczone. kiedy ten był nieobecny. anioła ziemi. i wiem że jeśli zechcesz. A chorzy zastosowali się do jego słów. gdyż czuje że jego koniec nadchodzi. i że jest to koniec jego panowania. bardzo się zezłościł że nie mógł wszystkiego zabrać ze sobą i zabrał się do łamania i psucia wszystkiego co tam było. mówiąc: Mistrzu. A gniew Szatana jest bezsilny przeciw aniołom Boga. A węzły waszych kości znikną. Wiem. A gdy zły sąsiad. A teraz Szatan widzi że prawdziwy pan waszego ciała powraca. ponieważ Szatan i jego choroby nękają wasze ciała. jednakże wytrwali w swym poście. anioły Boga chronią twe ciało. padali z powrotem na ziemię. wezwaliście z powrotem pana waszego ciała i jego anioły. Wtedy Jezus podszedł do nich i powiedział: Cierpicie. 12 . A jego ciało wychudłe było jak szkielet. Dlatego też. tak że moc Szatana nie może cię zniszczyć.

gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. _____________________ 13 . Kochajcie zatem waszego Niebiańskiego Ojca i waszą Ziemską Matkę całym waszym sercem i duszą. wznoszący się białawy opar. I próbował nabrać powietrza. Chodź i wdychaj ustami moc aniołów wody. opar gorącego mleka zaczął powoli unosić się w powietrze. jak obrzydliwe zwierzę nosiłeś i karmiłeś w swym ciele przez długie lata. bądźcie prawdziwymi Synami Boga. tak aby wniknęła ona w twe ciało i wypędziła z ciebie Szatana. A chory człowiek którego nękał Szatan wdychał w siebie. straszne oblicze Szatana. Spójrzcie na niego. A mleko stało się gorące przez siłę słońca. aby ich anioły mogły również wam służyć. głęboko. mówiąc: Patrzcie. najsłabszej istoty Pana. i znasz wszystkie tajemnice. i nie będzie zdolny oprzeć się głodowi. A reszta patrzyła w przerażeniu na obrzydliwe ciało Szatana. Gdyż mądrość i moc mogą przyjść tylko z umiłowania Boga. słonecznego blasku i powietrza. a z jego oczu zniknęła mgła. I Jezus wskazał na otwarte usta chorego człowieka. I powiedzieli: Mistrzu. I nie karmcie Szatana. gdyż przez trzy dni głoduje i nie znajduje w tobie pożywienia. Szatan opuści twe ciało najkrótszą drogą. Niech twe ciało będzie odtąd świątynią poświęconą twemu Bogowi. abyście wy również mogli mieć w sobie jego moc i wiedzę wszystkich sekretów. Ale w Bogu leży nagroda dobrych. Gdyż wypędzę z ciebie potężnego Szatana mocą niewinnej owieczki bożej. i nie grzesz więcej. Kiedy ten obrzydliwy robak wyszedł z gardła chorego człowieka. tak że już nigdy nie będzie cię nękać. a potem wszystkie jego bóle ustały. gdyż cały ból opuścił go. do wszystkich którzy wytrwają w poście i modlitwie do siódmego dnia. Gdyż święty duch Boga czyni najsłabszego silniejszym od najsilniejszego. Wyjdzie z ciebie aby zaspokoić swój głód gorącym parującym mlekiem. gdyż jego oddech był wyczerpany. jego miłość. I rzucił się na ziemię. ale nie mógł. A wy. Teraz Szatan opuszcza jego ciało. I wylał mleko na piasek rozgrzany przez słońce. I służcie im. A teraz moc anioła słonecznego blasku przeniknie je również. A Jezus wydoił owcę która pasła się na trawie. Poczuje jego zapach. Podziękuj Bogu że jego aniołowie uczynili cię wolnym. którą jest wiedza i moc życia wiecznego. tak że nie będzie mógł nękać już nikogo więcej. A wszyscy oni uklękli aby podziękować Bogu za jego miłość. aby Szatan nie powrócił do ciebie ponownie. Niech stanie się zgodnie z waszą wiarą.A Jezus odpowiedział im: Wielka jest wasza wiara. A Jezus odszedł. moc anioła wody wstąpiła w to mleko. mówiąc: Przyjdę znowu. odpowiedział Jezus. Odetchnął głęboko. gdyż siła życia powróciła do niego. Wtedy Jezus wziął w swoje ręce dwa ostre kamienie i zgniótł głowę Szatana. rzeczywiście jesteś posłańcem Boga. Wtedy ciałem chorego człowieka wstrząsnęły dreszcze i otworzył usta jakby miał wymiotować. A oto. Pokój niech będzie z wami. Niech wszystkie wasze czyny poświęcone będą Bogu. gdzie stał Jezus i pocałował ślad jego stopy i zapłakał. Widzisz. gdyż pokarm ten znajduje aprobatę w jego oczach. i wyciągnął z chorego człowieka całe ciało potwora które było nieomal tak długie jak ten człowiek. twarzą w twarz. a zobaczycie wkrótce. prosto w kierunku dymiącego mleka. Ale Syn Człowieczy zniszczy jego ciało. A teraz anioły wody i słońca połączą się z aniołem powietrza. odzyskał on natychmiast oddech. I zemdlał w ramionach Jezusa. A wtedy wszyscy zobaczyli w zdumieniu i przerażeniu że Szatan wychodzi z jego ust w postaci obrzydliwego robaka. który nękał go już trzy dni. A chory człowiek z którego Jezus wypędził Szatana wstał. A wszyscy oni zdumieni byli jego słowami i jego mocą. Wypędziłem je z ciebie i zabiłem. i moc Syna Człowieczego.

A po tych słowach wszyscy pozostali milczący. Dziękujcie nie mnie. Gdyż tylko w służbie waszego Niebiańskiego Ojca wasze siedmioletnie długi darowane w siedem dni. gdzie wielu chorych pościło i modliło się z aniołami Bożymi przez siedem dni i siedem nocy. które jest na obliczu całej ziemi. ten kto zabija. A z pewnością waszej tryskającej krwi zażądam. jakie są grzechy których mamy się wystrzegać. i usiadł wśród nich. zabija sam siebie. która wysłała wam swoje uzdrawiające anioły. daję wszelkie zielone ziele na pożywienie. A pozwólcie uzdrawiającym aniołom stać się waszymi stróżami. ale waszej Ziemskiej Matce. tak jak zielone zioła dalem im.’ A następnie po tym dane było to przykazanie. A każdemu zwierzęciu na ziemi i każdemu ptactwu powietrza. je ciało śmierci. Gdyż ja Pan twój Bóg jestem Bogiem silnym i zazdrosnym. w jego kościach ich kości w kredę. Gdyż opłatą za grzech jest śmierć. Idźcie. i każde drzewo. ‘Czcij swego Niebiańskiego Ojca i swą Ziemską Matkę. zatem. Mistrzu. doświadczającym odstępstwa ojców na dzieciach aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych. kiedy z tobą są słowa życia wiecznego? Powiedz nam. od jednej Matki pochodzi wszystko to co żyje na tej ziemi. w jego oddechu ich oddech w smród. Pokój niech będzie z wami. niech człowiek nie zabiera. Ale wykonujcie wolę Boga. abyśmy mogli nigdy więcej nie zobaczyć choroby? Jezus odpowiedział: Niech tak będzie. oprócz jednego. mówiąc: Powiedziane było tym z dawnych czasów. Kochaj Pana Boga twego całym swym sercem. ani nie jedzcie mięsa swej niewinnej ofiary. wam będzie to za pożywienie. A gdy mijał siódmy dzień wszystkie bóle opuściły ich. ‘Nie zabijaj!’ Gdyż życie jest dane wszystkim przez Boga. Gdyż w jego krwi każda kropla ich krwi obraca się w truciznę. a to co Bóg dał. w czym jest oddech życia. a prowadzi ona do śmierci. ząb za ząb. A oni nie wypowiedzieli żadnego słowa. Bądźcie posłuszni. ‘Oko za oko. A od tego Ziemska Matka odwróci się. życie za życie.A było to przy korycie strumienia. gdyż podążali za słowami Jezusa. i nie grzeszcie więcej. który zawołał: Co mam zrobić. A mięso zabitych zwierząt w jego ciele stanie się jego własnym grobem. Gdyż mówię wam prawdziwie. zabija swojego brata. i wszystkiemu co pasie się na ziemi. A gdy słońce wyszło zza horyzontu zobaczyli Jezusa idącego do nich z gór. zażądam wszystkich zabitych zwierząt i duszy zabitych ludzi. cierpienie za cierpienie. Gdyż taka jest ścieżka cierpień. Gdyż mówię wam prawdziwie. i okazującym litość tysiącom tych którzy mnie kochają i wypełniają moje przykazania. i wykonuj ich polecenia. Ale mięsa i krwi która je ożywia. tylko padli przed nim i dotknęli rąbka jego szaty na znak ich uzdrowienia. w jego uszach ich uszy w wosk. a ten kto je mięso zabitych zwierząt. którzy nienawidzą mnie. nie będziecie jeść. Ale Szatan nie przebacza wam niczego i musicie zapłacić mu za wszystko. aby twe dni mogły być długie na tej ziemi. i wyrwie od niego swoje odżywcze piersi. A wielka była ich nagroda. z blaskiem wschodzącego słońca wokół jego głowy. albo staniecie się niewolnikami Szatana. Mistrzu. Również mleko każdej rzeczy która porusza się i żyje na ziemi będzie dla was pożywieniem. Ale oni odpowiedzieli mu: Dokąd mielibyśmy pójść. stopa za stopę. rana za ranę. zgodnie z waszą wiarą. śmierć za śmierć’. dłoń za dłoń. w jego wnętrznościach ich wnętrzności w rozkład. jeżeli widzę dzikie zwierzę rozszarpujące mojego brata w lesie? Czy mam pozwolić memu bratu zginąć. A jej anioły będą go unikać. A ich śmierć stanie się jego śmiercią. czy mam zabić dzikie zwierzę? Czy nie mogę przekroczyć tego 14 . waszej krwi w której jest wasza dusza. i z całej swej duszy i z całej swej siły: to jest pierwsze i największe przykazanie. abyście nigdy więcej nie zobaczyli choroby. Nie zabijajcie. na którym jest owoc drzewa zawierający nasiona. a Szatan zamieszka w jego ciele. aby jego anioły mogły służyć wam w drodze życia. Żadne przykazania nie są ważniejsze od tych dwu.’ A drugie jest takie: ‘Kochaj swego sąsiada jak siebie samego’. w jego ciele ich ciało w pęcherze. dałem wam każde ziele dające nasiona. słowom Boga: ‘Spójrzcie. w jego oczach ich oczy w łuski. Dlatego ten kto zabija. tak daję ich mleko wam.

Gdyż wszystko co zabija wasze pożywienie. Dlatego. a zakazał tylko mięsa nieczystych zwierząt. i nie mogli ich dotrzymać. Mówię wam prawdziwie. ale jeżeli zabijecie swoje pożywienie.prawa? A Jezus odpowiedział: Powiedziane było tym z dawnych czasów: ‘Wszystkie zwierzęta które poruszają się na ziemi. tak jak wasze dusze. Dlatego też jego koniec jest jak koniec dzikich zwierząt. lub mróz. A Jezus kontynuował: Bóg przykazał naszym dziadom: ‘Nie zabijaj’. ani zwierząt. pozwolił naszym ojcom jeść mięso czystych zwierząt. Kiedy Mojżesz to zobaczył. i dał im dziesięć razy dziesięć zamiast nich. A wszyscy zadziwieni byli jego mądrością. ale ten. nie jedzcie niczego co ogień. z wszystkich istot żyjących na ziemi. Panie. największy z Izraelitów. Dlatego też prawa Faryzeuszy i Pisarzy niezliczone. albo też dla jego kłów.’ Mówię wam prawdziwie. nie potrzebują kul. i pozwolił im zabijać zwierzęta. A wasze ciała stają się tym czym jest wasze pożywienie. Dlaczego zatem zakazujesz nam mięsa wszystkich zwierząt? Które prawo pochodzi od Boga? To Mojżesza czy twoje prawo? A Jezus odpowiedział: Bóg dał. i naucz nas wszystkich tych praw które możemy otrzymać. Gdyż mówię wam prawdziwie. dziesięć przykazań waszym dziadom. którego członki drżą. ani jedzenia które idzie do waszych ust’. a nie człowiek dla zwierząt. niż bez nich. które nie mogą jeszcze zrozumieć słów swego ojca. Pozwól. jeżeli wasi dziadowie byliby zdolni dotrzymać dziesięciu przykazań. Ale ja mówię do was ‘Nie zabijajcie: ani ludzi. Potem inny powiedział: Mojżesz. Ale ten kto zabija zwierzę bez powodu. choć zwierzę go nie atakuje. zły jest to czyn. dochodzi dalej o kulach. mroziło i rozkładało 15 . Gdyż im bliżej przykazania są Bogu. przez pożądanie mordu. a Boga jedno. Wtedy Mojżesz pragnął. Mistrzu. Dlatego Mojżesz połamał dwie tablice z kamienia na których zapisane było dziesięć przykazań. Gdyż jeżeli jecie żyjące pożywienie. i zabijali zarówno ludzi jak i zwierzęta. nie przekraczasz tego prawa jeżeli zabijasz dzikie zwierzę aby ocalić życie swego brata. Gdyż spalone. aniołów trzy. martwe pożywienie zabije również was. aby święty duch Boga mógł zstąpić na was i poprowadzić was do jego prawa. Panie. Wtedy anioły również wyjawią wam swoje prawa. aby nie wyginęli. nauczam was tylko tych praw. A nałożyli nieznośne ciężary na wasze barki. Ale ich serca były zatwardziałe i zabijali. Zatem. zamrożone i zgniłe pożywienie będzie paliło. i niezdolni są zrozumieć twych przykazań. gdyż on sam obraca się w dzikie zwierzę. ożywi was ono. których oni sami nie noszą. a im dalsze są one od Boga. Bóg tylko człowieka stworzył na swoje podobieństwo. Mojżesz nigdy nie potrzebowałby swoich dziesięć razy dziesięciu przykazań. Gdyż życie przychodzi tylko od życia. i wszystkie ptaki powietrza dane są w twą moc. Gdyż ci. pozwól im nie być przeciw tobie. praw Syna Człowieczego siedem. albo jego mięsa. odsłonisz przed nimi twe prawa’. Dlatego zwierzęta są dla człowieka. lub woda zniszczyła. a od śmierci zawsze przychodzi śmierć. A z tych dziesięciu razy dziesięć Pisarze i Faryzeusze uczynili sto razy dziesięć przykazań. A Mojżesz powiedział do Pana: ‘Moje serce wypełnione jest żalem. powiedzieli wasi dziadowie. ‘Te przykazania są ciężkie’. człowiek jest czymś więcej niż zwierzę. które możecie zrozumieć. mniej ich potrzebujemy. podobnie. aby chociaż nie zabijali ludzi. aby mogli ich przestrzegać. wszystkie ryby morza. zabija również wasze ciała. aby mogli podtrzymać siebie samych. Są oni jak małe dzieci. Zatem. abym dał im inne prawa. Gdyż są oni bez wiedzy. abyście mogli stać się ludźmi i przestrzegali siedmiu praw Syna Człowieczego. czym są wasze myśli. których stopy są silne jak góra Syjon. tym więcej ich potrzebujemy. a gdy czas przyjdzie że gotowi będą na twe słowa. stają się tym. gdyż moi ludzie będą utraceni. A wtedy serca waszych dziadów zatwardziły się jeszcze bardziej. mniej ciężkich. albo skóry. i poprosili go: Kontynuuj. A wszystko co zabija wasze ciała zabija również wasze dusze. I wtedy dał im dziesięć razy dziesięć przykazań. przez Mojżesza. Jeżeli nie będą z tobą. współczuł swym ludziom i nie chciał aby wyginęli.

dając sto razy tyle ile zasiał. jak czynili wasi dziadowie gdy uciekli z Egiptu. co zostało zabite przez ogień silniejszy niż ogień życia. który zasiał na swej ziemi ugotowane i zamrożone i zgniłe nasiona. A żyjące anioły żyjącego Boga służą tylko żyjącym ludziom. zatem. W was. obróćcie je na drugą stronę. który jest gorętszy niż wasza krew. To jest ten ogień. który zabija wasze pożywienie. mistrzu? spytało kilku z wielkim zdumieniem. powietrza i blasku słonecznego karmiły i ożywiały pszenicę w polu. i mieszał wszystko razem w swym 16 . aby mogły być objęte przez anioła blasku słonecznego również z tej strony. i którego pole urodziło żywe kłosy pszenicy. a wasz duch tym co myślicie. żyjcie jedynie przez ogień życia. i podobnie. wasze ciała a także wasze dusze. przez całe wasze życie przy stole waszej Ziemskiej Matki.również wasze ciała. który płonie na zewnątrz waszego ciała. Gdyż wszystko poza tym jest od Szatana. A wielka była jego żałość. Gdyż ogień słońca daje życie pszenicy. Gdyż mówię wam prawdziwie. Nie bądźcie jak ten głupi mąż. Namoczcie swą pszenicę. jedzcie wszystko tak jak to znajdujecie na stole waszej Ziemskiej Matki. w przeciwnym razie wnętrzności wasze staną się parującymi bagnami. ziarno i trawy pola. pustoszy waszego ducha. Z tym ogniem śmierci gotujecie wasze pożywienie w waszych domach i na waszych polach. aby anioł słonecznego blasku mógł na nią zstąpić. A to samo słońce które z ogniem życia sprawiło że pszenica rosła i dojrzewała. a gdy będzie ono w zenicie. Następnie ustawcie ją na powietrzu. Więc jedzcie zawsze ze stołu Boga: owoc drzew. Połóżcie je z powrotem przed słońce od jego pojawienia się. i nigdy nie zobaczycie choroby. który niszczy wasze pożywienie i wasze ciała. i mówię wam prawdziwie. niż najbogatszy stół biesiadny wszystkich bogaczy na ziemi. chlebu i ciału. a nigdy nie zobaczycie braku. Ale bądźcie jak ten mąż. jest to ten sam ogień. domu niewoli. Gdyż wasze ciało jest tym co jecie. Dlatego przygotowujcie i jedzcie wszelkie owoce drzew i wszelkie trawy pól. który zawsze wyjadał przy stole swego pana porcje innych. Nie jedzcie nic. a nie przygotowujcie waszego pożywienia ogniem śmierci. i zostawcie je tam do zachodu słońca. Mówię wam prawdziwie. A ogień śmierci? zapytali inni. ani nie mieszajcie wszystkich rzeczy jedna z drugą. i prowadzi drogą grzechów i chorób do śmierci. a jego pola nic nie urodziły. czemu tylko ogień śmierci daje smak. aby anioł powietrza również mógł ją objąć. wszystkie są darem aniołów naszej Ziemskiej Matki. muszą przygotować również nasz chleb. Mistrzu. A pochłaniał wszystko sam. Gdyż mówię wam prawdziwie. Ale pożywienie które jecie z obfitego stołu Boga daje siłę i młodość waszemu ciału. który pustoszy wasze myśli. w waszej krwi i w waszych ciałach. musi upiec nasz chleb tym samym ogniem. Gdyż Bóg jest Bogiem żyjących. Bóg żyjących jest bogatszy niż wszyscy bogacze ziemi. I przyszła jesień. aby anioł wody mógł w nią wniknąć. Nie gotujcie. Pozwólcie aniołom Boga przygotować wasz chleb. Bóg żyjących da wam równie długie życie na ziemi jak jemu. jeżeli żyjecie nawet tak jak on żył. który obsiał swe pole żyjącym ziarnem. jest to obrzydliwością w oczach Pana. Ale ogień śmierci zabija pszenicę. gdzie jest ogień życia? zapytało kilku z nich. Gdyż stół Boga karmił Matuzalema z dawnych. Wtedy zgniećcie wasze ziarno i sporządźcie cienkie opłatki. A nie bądźcie tacy jak zachłanny służący. I zostawcie ją od rana do wieczora na słońcu. Jak mielibyśmy piec nasz codzienny chleb bez ognia. tak jak ogień złośliwości. Ale nie jedzcie niczego. a nie Bogiem martwych. A gdy jecie przy jej stole. Gdyż anioły wody. Gdyż wszystkie one są karmione i dojrzewają przez ogień życia. i wszystkie mleko zwierząt dobre do jedzenia. Jedzcie zatem. a jego obfity stół jest bogatszy. gdyż takie jest od szatana. A błogosławieństwo tych trzech aniołów wkrótce sprawi że zalążek życia zakiełkuje w waszej pszenicy. mleko zwierząt i miód pszczół. chleb i ciało. Gdyż mówię wam prawdziwie.

Gdyż mówię wam prawdziwie. które zawsze znajdziecie na stole naszej Ziemskiej Matki. A aniołowie opuszczają jego ciało. jeśli wymieszacie razem wszelkie rodzaje pożywienia w waszym ciele. aby wasza krew mogła być oczyszczona z wszystkich waszych grzechów. aby stało się wodą. a anioł wody obrócił je w krew w waszym ciele. A kiedy jecie. najdoskonalsze wśród ziół noszących ziarno. i znowu gdy zachodzi. którzy napychają się w pośpiechu. i opierajcie się pragnieniom waszego ciała. Więc wspomnijcie. A zioła co przychodzą po deszczu. Uciekajcie od pokus Szatana. Gdyż mówię wam prawdziwie. moc Boga wkracza w was. aby wasze ciało mogło zmaleć. Niech waga waszego dziennego pożywienia nie będzie mniejsza niż jedna mina. Oddychajcie długo i głęboko w czasie wszystkich waszych posiłków aby anioł powietrza mógł pobłogosławić wasze posiłki. gdyż dlatego Pan dał zioła pól wszystkim zwierzętom. Szatan w nim działa. A niech wasz dzienny chleb uczyniony będzie z pszenicy. Nie jedzcie tak jak poganie. gdyż twe miejsce jest z nimi. i kiedy tego potrzebuje. Wtedy anioły Boga zawsze będą wam służyć. Od nadejścia miesiąca Jiar. i wkrótce Szatan weźmie je w posiadanie. jeżeli w ten sposób jecie u jego stołu. A nigdy nie zobaczycie choroby. a pod wami anioły wody. Gdyż mówię wam prawdziwie. i nigdy nie wpadniecie w pęta Szatana i jego chorób. a słuchajcie głosu aniołów Boga. aby Pan mógł zadbać o wasze ciała.obżarstwie. Zadowalajcie się dwoma lub trzema rodzajami pożywienia. wymieszał razem wszystko co pozostało na stole. szczęśliwi są ci. A będzie ono starte. Ale Szatan obraca w parujące bagno ciało tego. Gdyż Szatan i jego moce kuszą was zawsze aby jeść więcej i więcej. Jedzcie tylko gdy słońce stoi najwyżej na niebie. tak jak domy i królestwa podzielone przeciw sobie samym działają na swą własną zgubę. nigdy nie jedzcie do syta. Zważajcie więc na to. A w tym samym miesiącu zacznijcie jeść również mleko waszych zwierząt. Od Tammuz jedzcie kwaśne winogrona. gdy stół Boga jest przygotowany przed wami. Gdyż mówię wam prawdziwie. i jedzcie zawsze mniej o trzecią. co widzicie wokół was. wtedy skończy się pokój waszego ciała. ale pamiętajcie aby nie przekroczyła dwu. a to co pozostanie niech anioł słonecznego blasku zatrzyma dla was. i nie zanieczyszczajcie świątyń waszych ciał wszelkimi rodzajami obrzydliwości. nie przy moim stole’. Gdyż moc aniołów Boga wkracza w was z żyjącym pokarmem który Pan daje wam ze swego królewskiego stołu. jedzcie jęczmień. A wtedy dni wasze będą długie na ziemi. Ale żyjcie duchem. Gdyż mówię wam prawdziwie. i przyzwał zachłannego służącego do siebie. zanieczyszczając swe ciała wszelkimi obrzydliwościami. gdyż odpędzi was od swego stołu. co znajdziecie na stole Pana. Bóg wie dobrze czego potrzebuje wasze ciało. gdyż takie postępowanie miłe jest oczom Pana. a Szatan mógł z niego uciec. chorób i śmierci zepsuje wasze ciało. A wasze poszczenie jest zawsze miłe oczom aniołów Boga. A kiedy jecie. miejcie nad wami anioła powietrza. a jedzcie zawsze to. na którego anioły powietrza i wody nie 17 . od miesiąca Sivan jedzcie pszenicę. Jedzcie zawsze. A jedzcie powoli. ile zjedliście kiedy byliście nasyceni. Nie utrudniajcie pracy aniołów w waszym ciele częstym jedzeniem. wtedy zasiadajcie tylko raz dziennie do stołu Boga. i powiedział: ‘Bierz i jedz to wszystko razem ze świniami. A żujcie dobrze wasze pożywienie waszymi zębami. A nie pragnijcie pochłaniać wszystko. te jedzcie w miesiącu Thebet. aby mogły one swym mlekiem karmić człowieka. którzy jedzą tylko przy stole Boga. jakbyście modlili się do Pana. A gdy wszyscy skończyli swój posiłek. Nie wzniecajcie zatem przeciw sobie złości Boga. A widząc to. jego pan zły był na niego i odsunął go od stołu. gdyż takie postępowanie znajduje uznanie w oczach Pana. a Szatan omijał was z daleka. i nigdy nie pochwala podziału. i zmuszeni będziecie iść do stołu Szatana. Jedzcie je z miąższem migdałów we wszystkich miesiącach gdy drzewa nie dają owoców. W miesiącach Ab i Shebat powinniście jeść figi bogate w sok. a unikają obrzydliwości Szatana. Gdyż nasz Bóg jest Bogiem pokoju. ten kto je więcej niż dwa razy dziennie. A jeśli chcecie aby anioły Boga radowały się w waszym ciele. a wieczna wojna będzie w was szaleć. gdzie ogień grzechów.

aby mogły one budować waszego ducha. aby mogły być z wami całą noc. co jecie w żalu. ani nie śpijcie w dzień. nie idźcie cudzołożyć. a w nocy Niebiański Ojciec wydycha na was swój pocałunek. każdej nocy będziecie gośćmi w królestwie waszego Niebiańskiego Ojca. gdy przyjmujecie w wasze ciało moc Boga ze jego stołu. zawsze z aniołami Boga przy ich królewskim stole. tak jak anioły Ziemskiej Matki. a ich wnętrze w ołtarz. Dlatego więc. A pracujcie dzień cały z aniołami Ziemskiej Matki. Radujcie się zatem. A wchodźcie do sanktuarium Pana. gdyż anioły Boga odejdą od was. A nie pozwólcie waszym 18 . budzącym was w nocy a usypiającym was w dzień. jeśli w dzień wasza Ziemska Matka obejmuje was w swych ramionach. abyście mogli mieć życie wieczne w królestwie niebios. i nie leżcie bezczynnie w waszych łóżkach. A Pan nie ścierpi go dłużej u swego stołu. A nie delektujcie się żadnym napojem. tak jak pracujecie przez sześć dni w królestwie Ziemskiej Matki. pouczają was o sprawach jej królestwa. A nie zapominajcie. ani nie wyda ono nigdy owoców. ani dymem od Szatana. a wasz Niebiański Ojciec wysyła wam swego najcenniejszego anioła. gdyż anioły powietrza i wody oczekują już na was na zewnątrz. A Bóg wyśle wam każdego ranka anioła słonecznego blasku aby obudzić was z waszego snu. A gdy obudzicie się następnego ranka. A bądźcie dzień cały z aniołami Pana w królestwie Niebiańskiego Ojca. Gdyż mówię wam prawdziwie. Przez sześć dni karmcie wasze ciało darami Ziemskiej Matki. gdyż cudzołożnik jest jak drzewo którego sok wylewa się z jego pnia. A nigdy nie siadajcie u stołu Boga zanim nie zawoła was poprzez anioła apetytu. A siódmego dnia pozwólcie aniołom Boga zbudować królestwo niebios w waszym ciele. wszystkie te napoje i dymy Szatana są obrzydliwościami w oczach waszego Boga. lub w gniewie. A drzewo to wyschnie przed swym czasem. gdyż jest to miłe sercu Pana. A nie utrudniajcie jedzeniem pracy aniołów w waszym ciele podczas siódmego dnia. Gdyż wolą waszej Ziemskiej Matki jest by ani gorąco ani zimno nie raniło waszego ciała. Gdyż mówię wam prawdziwie. ani nie myślcie o nikim ze złością w świątyni Boga. Gdyż mówię wam prawdziwie. Kładźcie z radością swe ofiary na ołtarzu waszego ciała. Zatem. A siódmego dnia nie jedzcie żadnego ziemskiego pokarmu. że każdy siódmy dzień jest święty i poświęcony Bogu. a ten kto je u stołu Boga jest w świątyni. jeżeli trzymają się przykazań Boga. jeżeli spełniacie jego przykazania. w nocy czy w dzień. nie kładźcie nic na stół Boga. będziecie żyć na zawsze w królestwie niebios. Ale gdy słońce zaszło. A nieznane anioły Niebiańskiego Ojca nauczą was wielu rzeczy dotyczących królestwa Boga. Gdyż stół Pana jest ołtarzem. gdyż wszystko to. Gdyż wszystko to zanieczyszcza oddech Szatana. ale żyjcie tylko słowami Boga. Opierajcie się we dnie i w nocy pokusom Szatana.opuszczają się przy jego posiłkach. gdy czujecie w sobie wezwania jego aniołów. tak jak każdego dnia Ziemska Matka wysyła wam swoje anioły. sen. wtedy Synowie Człowieczy stają się Synami Bożymi. Gdyż mówię wam prawdziwie. które znacie. jeżeli już więcej nie zobaczycie chorób na tej ziemi. gdyż najcenniejszy ze sług Boga będzie służył wam przez wszystkie wasze dni: anioł radości. abyście mogli poznawać ich i ich pracę wciąż lepiej i lepiej. staje się trucizną waszym ciele. Gdyż mówię wam prawdziwie. ciało Synów Człowieczych jest przemienione w świątynię. gdy wasza dusza jest strapiona. będziecie czuli w sobie moc nieznanych aniołów. aby mogły one budować wasze ciało. A Bóg da wam długie życie na ziemi. A wasze życie długie będzie na tej ziemi. gdyż Szatan wysuszy wasze ciało. wtedy spoczywajcie. Zatem słuchajcie wezwań waszego Niebiańskiego Ojca. ale siódmego dnia poświęcajcie wasze ciało waszemu Niebiańskiemu Ojcu. lub bez pragnienia. a bądźcie noc całą wz aniołem snu. Nie popełniajcie cudzołóstwa. Unikajcie wszystkiego co jest zbyt gorące lub zbyt zimne. A wtedy wasz Niebiański Ojciec wyśle wam swe nieznane anioły. a Pan uczyni wasze nasienie bezpłodnym. Nie budźcie się w nocy. a pozwólcie wszystkim złym myślom uciec z was. A wasz Niebiański Ojciec będzie wysyłał je do was każdej nocy.

A walczcie tylko z Szatanem. kochały i służyły wam. i żeby wasze ciało stało się tak doskonałe jak ciało waszej Ziemskiej Matki jest doskonałe. 19 . A jeśli spełniacie przykazania Ziemskiej Matki. Gdyż mądrość. wyśle ona anioła chłodu aby je ochłodzić. wyślij je także do nas. gdyż twoja jest ziemia. gdy my odpokutowujemy wszystkie nasze grzechy przeciw tobie. A wasza Ziemska Matka i Niebiański Ojciec wyślą wam swe anioły aby was uczyły. wtedy gdy tylko wasze ciało rozgrzeje się zbytnio. W ten sposób zatem módlcie się do waszego Niebiańskiego Ojca: ‘Ojcze nasz któryś jest w niebie. a twoja wola spełniona będzie w nas. Bądźcie zatem prawdziwymi synami waszej Ziemskiej Matki i waszego Niebiańskiego Ojca. a waszym duszom pokój waszego Niebiańskiego Ojca. Gdyż twoje jest królestwo. bez ustanku. wyśle ona wam anioła gorąca aby ogrzać was znowu. aby wasza dusza stała się tak doskonała jak święty duch waszego Niebiańskiego Ojca jest doskonały. zatem prawdziwymi Synami waszego Ojca i waszej Matki. aniołów czynów. A nie prowadź nas w chorobę. i cierpiący walkę i chorobę.’ A wszyscy modlili się razem z Jezusem do Niebiańskiego Ojca i do Ziemskiej Matki. aby budować królestwo Boga. a gdy tylko wasze ciało stanie się zbyt zimne. gwiazd jak przychodzą i znów odchodzą. a tylko to co jest martwe jest nieruchome. moc i chwała.’ A w ten sposób módlcie się do waszej Ziemskiej Matki: ‘Matko nasza która jesteś na ziemi. abyście mogli znać. Twoja wola spełniona będzie na ziemi tak jak jest w niebie. Daję waszym ciałom pokój waszej Ziemskiej Matki. Gdyż wszystko co żyje porusza się. A potem Jezus tak do nich przemówił: Tak jak wasze ciała zostały odrodzone przez anioły Ziemskiej Matki. Przychodźcie do mnie wszyscy zmęczeni. miłość i moc Boga są ponad wszystkim. Daj nam dziś nasz codzienny chleb. Twoje królestwo przychodzi. jak jest w tobie. aby wieczny ruch życia mógł podtrzymywać was. waszą Matką i waszymi Braćmi. zwierząt gdy biegną i podskakują. A nie prowadź nas na pokusy. wschodzenia i zachodzenia słońca. wiatru gdy dmucha. wszystkie one poruszają się i wykonują swe prace. czujecie i wykonujecie przykazania. Twoje królestwo przychodzi. Od dzisiaj żyjcie w pokoju z waszym Niebiańskim Ojcem. tak jak my przebaczamy naszym dłużnikom. Dlatego zawsze pozdrawiam was w ten sposób: ‘Pokój niech będzie z wami!’ I wy zatem. wtedy wszystko o co się modlicie do waszego Niebiańskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki będzie wam dane. Zatem. Pracujcie zatem bez ustanku. A ich anioły wypiszą przykazania Boga w waszych głowach. Podążajcie za przykładem biegnącej wody. niech wasze dusze podobnie zostaną odrodzone przez anioły Niebiańskiego Ojca. Synami Człowieczymi. nad królestwami niebios i ziemi. i prawdziwymi Braćmi Synów Człowieczych. wzrastania roślin i drzew. uświęcone niech będzie twoje imię. i abyście mogli uciec wiecznej nieruchomości śmierci. czuć i wykonywać przykazania Boga. Podążajcie za przykładem wszystkich aniołów Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. Amen. albo obrabuje was z waszego pokoju. i z waszą Ziemską Matką. uświęcone niech będzie twoje imię. Amen. przyjmujcie również w was najsilniejszych z aniołów Boga. Do teraz byliście w wojnie z waszym Ojcem. i pracujcie wszyscy razem nad królestwem Boga. albo odrzuceni zostaniecie do królestwa Szatana. zanikania i przybywania księżyca. Gdyż mój pokój wzmocni was i ukoi was. na zawsze. A módlcie się każdego dnia do waszego Niebiańskiego Ojca i Ziemskiej Matki. które pracują dzień i noc. Stańcie się. Gdyż jeśli rozumiecie. A Bóg jest Bogiem żywych. a Szatan tym martwych. abyście nie upadli jako niewolnicy Szatana. w waszych sercach i w waszych rękach. A niech pokój obu ich panuje wśród Synów Człowieczych. A daruj nam nasze długi. Wybacz nam nasze grzechy. Służcie zatem żyjącemu Bogowi. Gdy wysyłasz każdego dnia swoje anioły. ale ocal nas od wszystkiego zła. A służyliście Szatanowi.ciałom stać się gorętszymi lub chłodniejszymi niż tak jak je chłodzą lub ogrzewają anioły Boga. Gdyż mój pokój jest pełen niezmiernej radości. ale ocal nas od złego. i z waszymi Braćmi. ciało i zdrowie.

z którymi dotąd byliście w wojnie. I opuścił ich.zawsze pozdrawiajcie tak jeden drugiego. tak jak ja dałem wam mój pokój. i mocą odrodzenia w ich rękach. by przynieść światło pokoju tym. Idźcie. a na waszą duszę pokój waszego Niebiańskiego Ojca. i z aniołem miłości w ich sercach. mądrością prawa w ich głowach. gdyż królestwo Boga jest w was. i nie grzeszcie więcej. gdyż znajdą oni pokój Boga. którzy walczą o pokój. i dajcie pokój im również. A dawajcie każdemu wasz pokój. A teraz powróćcie do waszych Braci. Gdyż mój pokój jest od Boga. A wtedy znajdziecie pokój również między sobą. życząc jeden drugiemu: POKÓJ NIECH BĘDZIE Z TOBĄ. Gdyż szczęśliwi są ci. którzy walczyli w ciemnościach. A jego pokój opuścił się na nich. Pokój niech będzie z wami. I rozdzielili się. poszli przed siebie wśród Synów Człowieczych. 20 . aby na wasze ciało opuścił się pokój waszej Ziemskiej Matki.