P. 1
Test Biotechnologia

Test Biotechnologia

|Views: 7,479|Likes:
Wydawca: kupa28

More info:

Published by: kupa28 on Jul 08, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

.....................................

Imię i nazwisko

Wersja A

Test podsumowujący rozdział II

................ Data

.............. Klasa

Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. (0–2)
Rodzaj biotechnologii Biotechnologia nowoczesna Opis Przykłady zastosowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. (0–2)
Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające beztlenowo. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. W wyniku kompostowania powstaje biogaz.

P

F

P P

F F

Biotechnologia tradycyjna

Opisy A. Wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. B. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Przykłady 1. Kiszenie kapusty i ogórków. 2. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. 3. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. 4. Produkcja kefiru. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. (0–2) A – fermentacja, B – inżynieria genetyczna, C – klonowanie 1. 2. 3. 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A. organizmy, do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. B. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. C. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. D. organizmy, które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1)
A. B. C. D. Ligaz. Enzymów restrykcyjnych. Polimeraz DNA. Polimeraz RNA.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami odpornymi / transgenicznymi. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. Cząsteczka DNA, która służy do wprowadzania genów do określonych komórek, to sonda / wektor.

A ............... B ............... C ............... Zapisz równanie fermentacji etanolowej. (0–1)

.. 5.. to A..... Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych.. (0–1) . Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym.. klonowania roślin.. C.. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych.... jeśli jest fałszywe.. .. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A.. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika. Rozmnażanie bakterii.. Wykreśl wyrazy tak. D. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych.. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.... szczur wędrowny. .. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca.B . 7... Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej. .. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie.. A ............... Pączkowanie stułbi.. B... C.... jeśli zdanie jest prawdziwe..... wpisując numery od 1 do 4.. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. Połączenie genu. przyłączenie wektora / startera oraz dobudowanie nukleotydów.. lub F. wymianie całego zestawu genów pacjenta. Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej.. B.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Wpisz numery od 1 do 4. Pobieranie plazmidu przez bakterie. (0–1) ....... 3. D..... C.... Nazwa techniki: . Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą enzymów restrykcyjnych / polimerazy DNA.. 4.. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca..... wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta.. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup.. 6. .. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady... (0–1) Terapia genowa polega na A.. owca.. ... .. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych. którą obrazuje poniższa ilustracja.. przeprowadzania fermentacji mlekowej. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu....... (0–1) Pierwszy ssak... aby powstały zdania prawdziwe. (0–1) Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy. P F P P P F F F . otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.... możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo..... (0–2) A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1.. Bliźnięta jednojajowe... Są to: rozdzielenie nici DNA.. mysz domowa...... który został wycięty z genomu innego organizmu.. Bliźnięta dwujajowe...... wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta.. wilk szary. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem.... 2.Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki.... B..... Wybierz P... Technika ta jest nazywana w skrócie GMO / PCR.. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. Oceń prawdziwość zdań.. z plazmidem za pomocą ligazy....... D......... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta.....

które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA.. . .. .. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. ..... . . . .. . Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. ... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. . (0–2) A – inżynieria genetyczna. .. .. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. .... organizmy...... 2.. . C.. . które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej.... ... .. 4.. B . . . . Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1) A. . ..... ... 2.. D...... ... 1.. . Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych... Polimeraz DNA. 4. . organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. .. 3.. . Imię i nazwisko Wersja B Test podsumowujący rozdział II ....... Kiszenie kapusty i ogórków. . Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. . ...... komórki czy enzymy. . ... to wektor / sonda.. . . Cząsteczka DNA.. ..... . Data ... . ......... 3... Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu.... ... Wybierz P. A . ... (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A.. .. . . .... .. .. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów. ... B.. 5. . ..... 2.. .. .. organizmy.... . ..... . lub F. . (0–2) Rodzaj biotechnologii Opis Przykłady zastosowania 3... która służy do wprowadzania genów do określonych komórek.... ..... . ... .. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii....... .. . do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. Enzymów restrykcyjnych... jeśli jest fałszywe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami transgenicznymi / odpornymi......... . jeśli zdanie jest prawdziwe.. .... C .. 4. .. B. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Polimeraz RNA... Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej. . ....... D. 7.. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym... 6.. .. Produkcja tworzyw biodegradowalnych... .. .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ... Ligaz... Przykłady 1.. .. .. (0–1) ........ ... . Wykreśl wyrazy tak. . aby powstały zdania prawdziwe... Oceń prawdziwość zdań. . . . .... ...... Klasa Biotechnologia i inżynieria genetyczna Poniższy test składa się z 16 zadań. . Produkcja piwa.... B – fermentacja. . Wykorzystuje organizmy... . B. ... C. . . . (0–2) P P P F F F Biotechnologia nowoczesna Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające tlenowo. . . . C – klonowanie 1... ... Biotechnologia tradycyjna Opisy A. . . Zapisz równanie fermentacji mlekowej... Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. ...

wpisując numery od 1 do 4. Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym...... 7.. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. Oceń prawdziwość zdań. Pączkowanie stułbi... 5. D..... 13.. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy. otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie... Bliźnięta jednojajowe... przeprowadzania fermentacji mlekowej. C. .. przyłączenie startera / wektora oraz dobudowanie nukleotydów. jeśli jest fałszywe.... którą obrazuje poniższa ilustracja.... D.. Wpisz numery od 1 do 4. wilk szary. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach.... 16........ Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Są to: rozdzielenie nici DNA. 15. (0–1) Pierwszy ssak.... Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca.. to A. 10. (0–1) Terapia genowa polega na A.... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta.... Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji.....8.... klonowania roślin.... Bliźnięta dwujajowe.. wymianie całego zestawu genów pacjenta..... 12... Wybierz P. Rozmnażanie bakterii.... aby powstały zdania prawdziwe.. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie. Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy.. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A. .. C.. owca. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii... Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem. który został wycięty z genomu innego organizmu. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą polimerazy DNA / enzymów restrykcyjnych....... (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca.... mysz domowa.... Wykreśl wyrazy tak. Pobieranie plazmidu przez bakterie... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. .. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania... z plazmidem za pomocą ligazy.... Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej... P F P P F F P F . Technika ta jest nazywana w skrócie PCR / GMO.. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych....B .. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu........ Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych.. 2.. 6... . Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej. (0–1) 14. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. .... wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. 3.. A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1... .. Połączenie genu.. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów. Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki. C... D. 11. (0–1) . 4......... B. szczur wędrowny.. B.. możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo. lub F. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych. jeśli zdanie jest prawdziwe.... którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu. (0–2) 9... Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych............. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta.. B... Nazwa techniki: . (0–1) . A ..

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->