.....................................

Imię i nazwisko

Wersja A

Test podsumowujący rozdział II

................ Data

.............. Klasa

Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. (0–2)
Rodzaj biotechnologii Biotechnologia nowoczesna Opis Przykłady zastosowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. (0–2)
Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające beztlenowo. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. W wyniku kompostowania powstaje biogaz.

P

F

P P

F F

Biotechnologia tradycyjna

Opisy A. Wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. B. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Przykłady 1. Kiszenie kapusty i ogórków. 2. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. 3. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. 4. Produkcja kefiru. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. (0–2) A – fermentacja, B – inżynieria genetyczna, C – klonowanie 1. 2. 3. 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A. organizmy, do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. B. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. C. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. D. organizmy, które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1)
A. B. C. D. Ligaz. Enzymów restrykcyjnych. Polimeraz DNA. Polimeraz RNA.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami odpornymi / transgenicznymi. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. Cząsteczka DNA, która służy do wprowadzania genów do określonych komórek, to sonda / wektor.

A ............... B ............... C ............... Zapisz równanie fermentacji etanolowej. (0–1)

Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych... D. jeśli jest fałszywe.. C....... P F P P P F F F . Bliźnięta dwujajowe. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca... którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.. aby powstały zdania prawdziwe......... . otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie... . B. wpisując numery od 1 do 4.. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy. Wpisz numery od 1 do 4. Wykreśl wyrazy tak. mysz domowa. otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. (0–1) .... owca. B... klonowania roślin.. Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej. Nazwa techniki: ...B . Technika ta jest nazywana w skrócie GMO / PCR. wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta... D. Są to: rozdzielenie nici DNA. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. 4.. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca... C. szczur wędrowny. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach... 2...... przyłączenie wektora / startera oraz dobudowanie nukleotydów.... Pobieranie plazmidu przez bakterie... jeśli zdanie jest prawdziwe. 5. ...... Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym.... Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych..... który został wycięty z genomu innego organizmu..... Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu......... 7. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii....... (0–1) Pierwszy ssak... D... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Pączkowanie stułbi.. lub F... Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą enzymów restrykcyjnych / polimerazy DNA. możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo..... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. .... Rozmnażanie bakterii. Wybierz P...... (0–1) . wymianie całego zestawu genów pacjenta. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady. (0–1) Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy. B..... 6. C. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji.. wilk szary.... .... . A .. którą obrazuje poniższa ilustracja..... Bliźnięta jednojajowe...Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki...... Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup.... (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A... Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.. Oceń prawdziwość zdań... (0–2) A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1.... Połączenie genu. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem. przeprowadzania fermentacji mlekowej...... (0–1) Terapia genowa polega na A. 3.... podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych... to A....... wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej.... z plazmidem za pomocą ligazy. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta.

.. (0–2) P P P F F F Biotechnologia nowoczesna Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające tlenowo... .. .. . . organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. jeśli jest fałszywe.. 4.. lub F... Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej. 4... Biotechnologia tradycyjna Opisy A.. 4. . Imię i nazwisko Wersja B Test podsumowujący rozdział II . do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. (0–2) A – inżynieria genetyczna.. . ... 3..... . . .. ...... aby powstały zdania prawdziwe. . to wektor / sonda..... Oceń prawdziwość zdań. . . A .... . ... ... .. komórki czy enzymy...... .. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia.. .... . .. organizmy.. Kiszenie kapusty i ogórków. .. Enzymów restrykcyjnych.. 1... . . Polimeraz DNA..... . Polimeraz RNA.. . .. .. Cząsteczka DNA. . Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. .. . ..... . 2. . .. .. .. ......... 5.. 7.. 2. ....... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania......... ..... D. . (0–2) Rodzaj biotechnologii Opis Przykłady zastosowania 3.. C.. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. Klasa Biotechnologia i inżynieria genetyczna Poniższy test składa się z 16 zadań... Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. .... . Wybierz P. . . . B. .. .... (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A... Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.. . ........ .... . . Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. Data . .. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. ...... Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1) A.. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej... 2...... B – fermentacja... ... .. . B . . . która służy do wprowadzania genów do określonych komórek. . . 3. D... ... .. . B. .. .. Wykorzystuje organizmy. .. ... . Produkcja piwa... B.... . . C – klonowanie 1.. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami transgenicznymi / odpornymi.. . ... . organizmy.. 6... Zapisz równanie fermentacji mlekowej...... (0–1) ..... .. Ligaz.. . .... .. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych.. . . . jeśli zdanie jest prawdziwe. C .. . .. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu..... C..... Przykłady 1.. .. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny.. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... . .. Wykreśl wyrazy tak.... ... .. które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. .... .

.... 16. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych.. wpisując numery od 1 do 4.. 13.. (0–2) 9... Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta. klonowania roślin. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych. 15. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii.. Nazwa techniki: .. Rozmnażanie bakterii. Bliźnięta dwujajowe..... Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem.. B. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych.. owca.. .. jeśli jest fałszywe. 12..... mysz domowa... (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A. 4. który został wycięty z genomu innego organizmu.... otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca.... Oceń prawdziwość zdań... Wykreśl wyrazy tak. 11.... przeprowadzania fermentacji mlekowej..... (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. D... Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady.... (0–1) Terapia genowa polega na A. D.. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów. Połączenie genu..... C.. (0–1) Pierwszy ssak..8..... wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. Technika ta jest nazywana w skrócie PCR / GMO... C. możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo...... .. . (0–1) 14. 2. B... Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy... wymianie całego zestawu genów pacjenta..... (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca.. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.......... 10... 7. wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji.. szczur wędrowny.. Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym.... Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania........... Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy.. ..... (0–1) ...... którą obrazuje poniższa ilustracja. Pobieranie plazmidu przez bakterie.B ... Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup... Są to: rozdzielenie nici DNA.. wilk szary......... 5... Pączkowanie stułbi. P F P P F F P F . przyłączenie startera / wektora oraz dobudowanie nukleotydów. jeśli zdanie jest prawdziwe... D. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej. Bliźnięta jednojajowe.. 3.. Wybierz P. to A..... B... (0–1) . A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1..... . C. aby powstały zdania prawdziwe. Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki.. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą polimerazy DNA / enzymów restrykcyjnych. A . lub F.... . 6.. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu.. Wpisz numery od 1 do 4. z plazmidem za pomocą ligazy..... Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful