.....................................

Imię i nazwisko

Wersja A

Test podsumowujący rozdział II

................ Data

.............. Klasa

Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. (0–2)
Rodzaj biotechnologii Biotechnologia nowoczesna Opis Przykłady zastosowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. (0–2)
Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające beztlenowo. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. W wyniku kompostowania powstaje biogaz.

P

F

P P

F F

Biotechnologia tradycyjna

Opisy A. Wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. B. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Przykłady 1. Kiszenie kapusty i ogórków. 2. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. 3. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. 4. Produkcja kefiru. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. (0–2) A – fermentacja, B – inżynieria genetyczna, C – klonowanie 1. 2. 3. 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A. organizmy, do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. B. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. C. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. D. organizmy, które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1)
A. B. C. D. Ligaz. Enzymów restrykcyjnych. Polimeraz DNA. Polimeraz RNA.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami odpornymi / transgenicznymi. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. Cząsteczka DNA, która służy do wprowadzania genów do określonych komórek, to sonda / wektor.

A ............... B ............... C ............... Zapisz równanie fermentacji etanolowej. (0–1)

.B ..... Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca.. Pobieranie plazmidu przez bakterie. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu. z plazmidem za pomocą ligazy. wpisując numery od 1 do 4.... szczur wędrowny... B... otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.. ...... . Wybierz P. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta...... Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej... B..... Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem... możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo. D.. 5... (0–1) Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy... Technika ta jest nazywana w skrócie GMO / PCR. przyłączenie wektora / startera oraz dobudowanie nukleotydów. wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii... .... C.. 2.. Pączkowanie stułbi....Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki.. B. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania... D.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych.... Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. Rozmnażanie bakterii. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. (0–1) . Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu........ Są to: rozdzielenie nici DNA. (0–1) . Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji..... (0–2) A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1......... który został wycięty z genomu innego organizmu. . aby powstały zdania prawdziwe.. którą obrazuje poniższa ilustracja.... Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym.... owca.. to A. Wykreśl wyrazy tak... przeprowadzania fermentacji mlekowej... 3........... D..... którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych. 4... lub F... Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej.... podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych. wymianie całego zestawu genów pacjenta.. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca. . Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach..... (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. Oceń prawdziwość zdań.. P F P P P F F F . Nazwa techniki: . jeśli zdanie jest prawdziwe.... Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów. (0–1) Pierwszy ssak. wilk szary. 7. jeśli jest fałszywe... . Bliźnięta jednojajowe.... Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą enzymów restrykcyjnych / polimerazy DNA... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Terapia genowa polega na A........... A .. mysz domowa.... Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych..... Bliźnięta dwujajowe. C... otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie. 6. Wpisz numery od 1 do 4. C.... klonowania roślin.. Połączenie genu....

.... B. Polimeraz DNA.... 3. . organizmy.. . . Przykłady 1. . . Zapisz równanie fermentacji mlekowej. Klasa Biotechnologia i inżynieria genetyczna Poniższy test składa się z 16 zadań. .. .. 3.. .. Ligaz.. ..... . ... to wektor / sonda.. Wybierz P...... ... .. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. ... Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów... Enzymów restrykcyjnych.. .. do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów... 2.. które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA.. . 1. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. . lub F.. które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. .... 7. . . .. ... .. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Cząsteczka DNA. . . ...... C.... Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym.. .. . Biotechnologia tradycyjna Opisy A... . . Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych.. ... ........ . Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje.... .... .. D. ..... . . ....... Data . . komórki czy enzymy. Produkcja tworzyw biodegradowalnych.. B. .. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A.. ...... aby powstały zdania prawdziwe. 5. (0–2) Rodzaj biotechnologii Opis Przykłady zastosowania 3. . . ..... C. . ... Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. . (0–2) A – inżynieria genetyczna.. D. ... ... .. jeśli zdanie jest prawdziwe.. Wykorzystuje organizmy...... B – fermentacja. . . . . . A ... ......... która służy do wprowadzania genów do określonych komórek... Polimeraz RNA.... 2. B. Wykreśl wyrazy tak. .. . C .. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu.. Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej...... ..... Produkcja piwa. . Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. .. .. jeśli jest fałszywe.. .... B .. .. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1) A..... ... C – klonowanie 1. .. ..... . .. 4. . . . Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia.. . .. (0–2) P P P F F F Biotechnologia nowoczesna Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające tlenowo.... . Oceń prawdziwość zdań.. 4. . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Kiszenie kapusty i ogórków. .. . . 4... ... . . 6. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami transgenicznymi / odpornymi. (0–1) . .. Imię i nazwisko Wersja B Test podsumowujący rozdział II . organizmy... .. .. . . 2..... . ........ organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym..... . . organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej... .... . ........

..... wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta. . 6.... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta... 4. Wpisz numery od 1 do 4.. Wybierz P..... który został wycięty z genomu innego organizmu.. Nazwa techniki: . (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca.. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.. P F P P F F P F ... Technika ta jest nazywana w skrócie PCR / GMO.. 16... otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. B. B... Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki.. szczur wędrowny. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych.. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii. C....... D. (0–1) 14. z plazmidem za pomocą ligazy.... Bliźnięta dwujajowe. aby powstały zdania prawdziwe... A .. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A... wymianie całego zestawu genów pacjenta.. . przyłączenie startera / wektora oraz dobudowanie nukleotydów....B . Oceń prawdziwość zdań... Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym... jeśli jest fałszywe....8... Wykreśl wyrazy tak. Rozmnażanie bakterii. klonowania roślin.. (0–1) . wpisując numery od 1 do 4...... Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy. 10.. C.......... lub F. którą obrazuje poniższa ilustracja.... otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej.... Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach... 3... Pączkowanie stułbi. jeśli zdanie jest prawdziwe. wilk szary. 2.... Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej... Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady... D. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych..... (0–1) Terapia genowa polega na A.... Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem.... 11... Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą polimerazy DNA / enzymów restrykcyjnych... A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.. ....... Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych. 7..... 12.. . mysz domowa. (0–1) Pierwszy ssak.. B. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji.. Bliźnięta jednojajowe.. 15..... podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych.. . przeprowadzania fermentacji mlekowej.. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. (0–1) . (0–2) 9... Połączenie genu... 5. 13.. D... Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu....... Są to: rozdzielenie nici DNA.... Pobieranie plazmidu przez bakterie... owca... to A... Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu..... C. .