P. 1
Test Biotechnologia

Test Biotechnologia

|Views: 6,539|Likes:
Wydawca: kupa28

More info:

Published by: kupa28 on Jul 08, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

.....................................

Imię i nazwisko

Wersja A

Test podsumowujący rozdział II

................ Data

.............. Klasa

Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. (0–2)
Rodzaj biotechnologii Biotechnologia nowoczesna Opis Przykłady zastosowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. (0–2)
Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające beztlenowo. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. W wyniku kompostowania powstaje biogaz.

P

F

P P

F F

Biotechnologia tradycyjna

Opisy A. Wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. B. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Przykłady 1. Kiszenie kapusty i ogórków. 2. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. 3. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. 4. Produkcja kefiru. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. (0–2) A – fermentacja, B – inżynieria genetyczna, C – klonowanie 1. 2. 3. 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A. organizmy, do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. B. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. C. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. D. organizmy, które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1)
A. B. C. D. Ligaz. Enzymów restrykcyjnych. Polimeraz DNA. Polimeraz RNA.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami odpornymi / transgenicznymi. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. Cząsteczka DNA, która służy do wprowadzania genów do określonych komórek, to sonda / wektor.

A ............... B ............... C ............... Zapisz równanie fermentacji etanolowej. (0–1)

3.... wpisując numery od 1 do 4. (0–1) . B.... (0–2) A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1...... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą enzymów restrykcyjnych / polimerazy DNA. (0–1) Terapia genowa polega na A.. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej... Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym... Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych..... 4.... Połączenie genu. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Pobieranie plazmidu przez bakterie.... B. szczur wędrowny. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady...... C..... wilk szary... Pączkowanie stułbi.. D.... Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. (0–1) Pierwszy ssak. Wybierz P. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych... . Oceń prawdziwość zdań............... którą obrazuje poniższa ilustracja.... .... Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy..B ... Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej..... możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo.. B.. (0–1) . C.. Bliźnięta dwujajowe.. .. D. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta.. otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta..Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki. (0–1) Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy..... Rozmnażanie bakterii. Wykreśl wyrazy tak... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. to A. ........ P F P P P F F F . owca.... lub F. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu... (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika... jeśli jest fałszywe.. Technika ta jest nazywana w skrócie GMO / PCR. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych.. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii.... z plazmidem za pomocą ligazy. 2.. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu... Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu.. A .... Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. .. przyłączenie wektora / startera oraz dobudowanie nukleotydów...... Bliźnięta jednojajowe... który został wycięty z genomu innego organizmu.... przeprowadzania fermentacji mlekowej... wymianie całego zestawu genów pacjenta.... mysz domowa.. jeśli zdanie jest prawdziwe.... D... (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca.. . Nazwa techniki: . 5... Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie..... 6.... 7. aby powstały zdania prawdziwe. Wpisz numery od 1 do 4. C... Są to: rozdzielenie nici DNA... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania..... klonowania roślin.

Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny...... .... . 7. ..... . (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami transgenicznymi / odpornymi... . .... .... Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia.... 2. B.. .. B. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części...... .... Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej.. Kiszenie kapusty i ogórków. . Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.. .. . (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A... . Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. . . . . ..... ... .... ... .. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym.... . (0–1) . ... . . .. ..... organizmy.. . Enzymów restrykcyjnych.. Biotechnologia tradycyjna Opisy A... Cząsteczka DNA. C . 6...... .. Wykorzystuje organizmy.... Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. . Wykreśl wyrazy tak.. ........ .. 4. .. Polimeraz DNA... komórki czy enzymy. 4..... Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania.... ..... Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. ... ... . (0–2) P P P F F F Biotechnologia nowoczesna Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające tlenowo. Imię i nazwisko Wersja B Test podsumowujący rozdział II .. . Klasa Biotechnologia i inżynieria genetyczna Poniższy test składa się z 16 zadań.. .. organizmy. .. C..... .. . ... . która służy do wprowadzania genów do określonych komórek. to wektor / sonda. . . . lub F... ... B. które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej.. .. . B – fermentacja... C – klonowanie 1. Wybierz P. . .... . ... do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. 2. . Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych... 5. . .. które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. ............ ... . .. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. D. ......... aby powstały zdania prawdziwe. . C. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Produkcja piwa... .. .. . D. ... Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1) A.. . Polimeraz RNA. Przykłady 1. Ligaz.. ... .... .. 2. Zapisz równanie fermentacji mlekowej..... .. . .. . 3.. (0–2) Rodzaj biotechnologii Opis Przykłady zastosowania 3.. B . 4. . jeśli zdanie jest prawdziwe. . . . . organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej.. jeśli jest fałszywe. ... . Data .. . Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.... 1. ..... Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. .. . .. 3.. ..... . Oceń prawdziwość zdań. .. . ..... Produkcja tworzyw biodegradowalnych.. .. A . ..... (0–2) A – inżynieria genetyczna.. ..

. 4. Wybierz P..... otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. który został wycięty z genomu innego organizmu... 10. lub F. Bliźnięta dwujajowe. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie.. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej.. Połączenie genu. którą obrazuje poniższa ilustracja.......... .. wpisując numery od 1 do 4. Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. (0–1) Terapia genowa polega na A.... z plazmidem za pomocą ligazy... wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta. Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy... B... przyłączenie startera / wektora oraz dobudowanie nukleotydów. owca. możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu. (0–1) 14.... .. aby powstały zdania prawdziwe. 12..... Nazwa techniki: . którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych...8.. (0–1) ...... 13......... (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca... Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1. (0–2) 9. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych.. D. Bliźnięta jednojajowe.. C... wymianie całego zestawu genów pacjenta.. 2........ Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii.. Oceń prawdziwość zdań....... (0–1) . C. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. P F P P F F P F .. Wykreśl wyrazy tak... .. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów... Są to: rozdzielenie nici DNA..... B... 11.... 6. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych... C... Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach.. jeśli zdanie jest prawdziwe.... Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą polimerazy DNA / enzymów restrykcyjnych. Pobieranie plazmidu przez bakterie. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych.... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta........ 16...... (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. B.. A ..... szczur wędrowny... . .. Pączkowanie stułbi.. Rozmnażanie bakterii.. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem.. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu.. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji... mysz domowa.. 7.. 3. Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.B .. (0–1) Pierwszy ssak. D. Technika ta jest nazywana w skrócie PCR / GMO..... . to A... klonowania roślin....... przeprowadzania fermentacji mlekowej. Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym. 15.. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A... Wpisz numery od 1 do 4.. D. 5. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. wilk szary.. jeśli jest fałszywe.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->