.....................................

Imię i nazwisko

Wersja A

Test podsumowujący rozdział II

................ Data

.............. Klasa

Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. (0–2)
Rodzaj biotechnologii Biotechnologia nowoczesna Opis Przykłady zastosowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. (0–2)
Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające beztlenowo. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. W wyniku kompostowania powstaje biogaz.

P

F

P P

F F

Biotechnologia tradycyjna

Opisy A. Wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. B. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Przykłady 1. Kiszenie kapusty i ogórków. 2. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. 3. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. 4. Produkcja kefiru. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. (0–2) A – fermentacja, B – inżynieria genetyczna, C – klonowanie 1. 2. 3. 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A. organizmy, do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. B. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. C. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. D. organizmy, które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1)
A. B. C. D. Ligaz. Enzymów restrykcyjnych. Polimeraz DNA. Polimeraz RNA.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami odpornymi / transgenicznymi. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. Cząsteczka DNA, która służy do wprowadzania genów do określonych komórek, to sonda / wektor.

A ............... B ............... C ............... Zapisz równanie fermentacji etanolowej. (0–1)

otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie.. D.... Rozmnażanie bakterii. szczur wędrowny.. Wpisz numery od 1 do 4. (0–1) Pierwszy ssak...... C... podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych..... B. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A....... Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii. .... Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej....... mysz domowa...... (0–2) A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu. Nazwa techniki: . . przeprowadzania fermentacji mlekowej..B . Wybierz P... Oceń prawdziwość zdań.. wymianie całego zestawu genów pacjenta..... .. Technika ta jest nazywana w skrócie GMO / PCR. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady.. 4. wpisując numery od 1 do 4. wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta.. jeśli zdanie jest prawdziwe.. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca. który został wycięty z genomu innego organizmu.. D... jeśli jest fałszywe. D. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania....... 3.. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. aby powstały zdania prawdziwe.......... to A... Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej...Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji... ....... którą obrazuje poniższa ilustracja.. Pączkowanie stułbi. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca... z plazmidem za pomocą ligazy. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. C... A . ... (0–1) Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych. przyłączenie wektora / startera oraz dobudowanie nukleotydów..... możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo... 7. 6. (0–1) ... 5. (0–1) Terapia genowa polega na A. Wykreśl wyrazy tak..... Bliźnięta jednojajowe.. otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. 2... którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.. Są to: rozdzielenie nici DNA. B....... lub F.. . Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta.. klonowania roślin... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania...... (0–1) ...... Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą enzymów restrykcyjnych / polimerazy DNA..... Bliźnięta dwujajowe...... Pobieranie plazmidu przez bakterie... Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych.. B..... wilk szary.. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.. C.. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu.. Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym.... owca.. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. Połączenie genu. P F P P P F F F ...

.. .. ... .... . .. D.... ... . ... Produkcja tworzyw biodegradowalnych. B – fermentacja.. ... (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A.. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. ... .. do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów.. Imię i nazwisko Wersja B Test podsumowujący rozdział II .. . Oceń prawdziwość zdań.. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź... .. . Kiszenie kapusty i ogórków.. . 4.. . .. .. ... ... jeśli zdanie jest prawdziwe.... .. Polimeraz DNA... . Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej.. .. Data . Przykłady 1... (0–2) Rodzaj biotechnologii Opis Przykłady zastosowania 3.... ....... A ..... .. .. 3.. . Enzymów restrykcyjnych.. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. . . . Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym..... .. które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. D. B .. organizmy.. B. .. . ... ... Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. . Ligaz.. .. . Wykorzystuje organizmy... Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje.. C. ...... . .... . . . .. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny.. ... . ... . Polimeraz RNA.. 7.... .. (0–2) P P P F F F Biotechnologia nowoczesna Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające tlenowo. . .. Biotechnologia tradycyjna Opisy A.. C .. .... 4.. .. . .. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia..... . . ... .. . 6... ... . organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. lub F. Klasa Biotechnologia i inżynieria genetyczna Poniższy test składa się z 16 zadań. Produkcja piwa. 2. . . . C – klonowanie 1... organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. (0–1) ... 2. 3.. jeśli jest fałszywe.. .. 1. ... . Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. ... ....... .. .... B.... które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. ...... ...... Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. .... ... . ... . organizmy..... .. .... Wybierz P. . to wektor / sonda. Wykreśl wyrazy tak... Zapisz równanie fermentacji mlekowej.. .. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1) A... .. (0–2) A – inżynieria genetyczna. 2... B. 4. .. aby powstały zdania prawdziwe.. ... C.... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania... 5. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami transgenicznymi / odpornymi. która służy do wprowadzania genów do określonych komórek.. .. . .. .... Cząsteczka DNA.. ... komórki czy enzymy.... . Produkcja insuliny przy użyciu bakterii.... .

.. to A... Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej... 16... Technika ta jest nazywana w skrócie PCR / GMO.. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A.. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii...... B.. Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy.. D.. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. wilk szary. 5... 3.... . A ..... A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1. przeprowadzania fermentacji mlekowej.. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.. jeśli jest fałszywe... . klonowania roślin... Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. Rozmnażanie bakterii.. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie.. 4. (0–1) Terapia genowa polega na A.. otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. P F P P F F P F ..... (0–1) . . Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca... lub F........ Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy. jeśli zdanie jest prawdziwe.... Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta..... (0–1) Pierwszy ssak.... Połączenie genu.. B.... Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu.. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.. 2. 15. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Bliźnięta jednojajowe... z plazmidem za pomocą ligazy. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta......... D..... przyłączenie startera / wektora oraz dobudowanie nukleotydów. ....... Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych. 10. (0–1) 14. Wpisz numery od 1 do 4.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania... 11... D.......... Nazwa techniki: ... Wykreśl wyrazy tak. 13.. który został wycięty z genomu innego organizmu. . Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca.8. owca..B . 6.. B... Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym. C. Bliźnięta dwujajowe........ Wybierz P.. 7... Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu.. (0–1) .. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą polimerazy DNA / enzymów restrykcyjnych. szczur wędrowny. Pączkowanie stułbi.. Oceń prawdziwość zdań...... aby powstały zdania prawdziwe. możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo.. Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki.... podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych. mysz domowa... (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu.... ... 12. C. wpisując numery od 1 do 4... wymianie całego zestawu genów pacjenta.... którą obrazuje poniższa ilustracja.. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych. C. Są to: rozdzielenie nici DNA. Pobieranie plazmidu przez bakterie....... (0–2) 9.