Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

. ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego. Wyjaśnij.. alfabet łaciński... Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny... ... we Francji.. C. Zikkurat to A.. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce.. 6.. B.......... 0–1 p......... A..9 mln do 500 tys...... wszystkich starożytnych państw..... pismo klinowe. Australopitek pojawił się około 2. .. alfabet fenicki..... C. ... ........... . 7.Australopitek żył od około 1....... jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.. Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami..... 0–4 p....... D....... Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A......... papirus – ... ............ C.. . 0–3 p.. alfabet grecki. . egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony........ w Belgii...... ..... D. B.... .......... wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.....5 mln lat temu...... ..... Najpóźniej powstałe pismo to A. . .. kamienna skrzynia................. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. B. D.... a także używał ognia... 11. A.... 0–1 p. Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p.... materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B....... 8..... Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom. ............ ........ 10...... starożytnej Grecji i Babilonii............... . zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – .. 9................ żyznego pasa ziem. jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.... B..... wynalazł oszczep.. wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.. .. w której znajdowała się trumna z mumią C.. lat temu...... .................................. 0–1 p. w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy................ mumia – . ...

15. . ty jęczmień przynosisz [. ty niewyczerpany [. . . szanowali rzekę Nil. D. . brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. . D. . .C. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. Wyjaśnij. . . . . uważali. . Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. . . . B. . 16. że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. . Do rozwiązania zadań 17. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. D. . . . . . . .] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13. . . . . nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. 0–1 p. .] Poisz nam ziemię. . . utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. . która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb. witali się z Nilem każdego ranka. Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. . . w Turcji. . Połącz nazwy budowli z nazwami państw.. . . . . . . . . . w Wielkiej Brytanii. . . . . o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [. .. . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. i 14. .. . . . Cześć ci. w których zostały wzniesione. .... . . . C. A. . . . Starożytni Egipcjanie A. . . . i 18. .] Ty zboże stwarzasz. 14. C. prosili bogów.. . . . . . co to jest piktogram. . . B. wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. . . . 0–1 p. 12. Do rozwiązania zadań 13.

11. 14. C. Jahwe – . 19. B. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. Re – . 0–4 p. tabliczka z pismem klinowym. . Tora. D. A B 7. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. A B A B A B A B A B 18. . judaizmu. Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. . 13. Budda – . . . C. 18. . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. Kamień z Rosetty. boga Thota. A B 10. egipski papirus. najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. Na ilustracji znajduje się A. twórca nowej religii w Indiach C. . A. B. 17. jedyny Bóg Żydów D. . . . bogini Izydy. . . hinduizmu. . . . A B 0–1 p. . .17. . 0–1 p. D. chiński mędrzec . Konfucjusz – . . .

tysiącleciem p. obrzędy. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. 476 r.e. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . współczesność – od 1914 r. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień. cmentarzyska. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych. nowożytność– od ok. wybuch I wojny światowej. bitwa pod Maratonem. np. a 3. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. do ok.: przedmioty codziennego użytku.n. 3. 2. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np.e.e. II. n. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. lat temu w Afryce. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. 4. tradycja. 3. p.Klucz do testu a Co to jest historia?. do 1914 r. 18. 4000 r. 17. p. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p. np.e. 1. średniowiecze – od ok. 0–1 0–3 5. upadek cesarstwa rzymskiego. zachowane budynki lub ich fragmenty. Zaczął również budować prymitywne osady.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9. 1914 r. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. 9. Jego rozwój trwa do dziś. 8. Zgodność z tematem – 1 p. 11.n. 14. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 13. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. 490 r. 10. Udomowił też niektóre zwierzęta. 1. broń.e. 1492 r. n. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p. wynalezienie pisma. 1492 r. III. 6. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 7. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. I.n. produkować żywność i ją przechowywać. 4. 476 r.

0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. 19. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.12. interpunkcyjnych). ortograficznych. 15. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ząb za ząb”. Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. Zapisanie właściwej zasady – 1 p. .

Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. p. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 9. do ok. akty prawne (konstytucje. spisane relacje świadków.e. n. I. 3. księgi sądowe. np.n. Zgodność z tematem – 1 p. 3. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. początek neolitu. 1492 r. 14.n. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. n. do ok. 395 r. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. ustawy). Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. 1. 11.e. III. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. 0–1 0–3 5. 1492 r. statuty. n. średniowiecze – od ok. 6. 2. pamiętniki. 13. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 17. 4. 10. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad.: kroniki.e. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. Składała się ona z kanałów. podział Imperium Rzymskiego. 9000 r. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 8. 476 r. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. żywoty świętych. starożytność – od ok. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. do 1914 r. 476 r. 4000 r. 1. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 30 r. nowożytność – od ok. II. 1492 r. ok. listy.Klucz do testu b Co to jest historia?. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. p. 0–4 . odkrycie Ameryki. mumia – C sarkofag – B papirus – A np. 4.e.e. 7. tam i ze zbiorników wodnych. 18. śmierć Jezusa Chrystusa. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny.

12. 16. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. interpunkcyjnych). 15. . 19. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p. brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części.

D. . . . ..e. . . Pomyłki przekreślaj. .. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. ... do 10. . . Wszyscy Ateńczycy tworzyli . . . . ..n. . . . 0–4 p. . . 5. . . ..e.. . ... . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. mit – . . . . żyjący w V w. ateński.. . . .. 0–1 p. . Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten. .e. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . 4.. i 14. ... B. ... .. . . . ateński. ... . . . . . D. 4. tebański. . B. . . . . .. . . . p. . . . Rozwiązania zadań 1... występujący podczas publicznej debaty B. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. 12. . . . filozofem greckim. Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . . 0–1 p.. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo .. . .. . . . . aktorem greckim. . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.n. którzy posiadali pełnię praw politycznych. . . ... . .n.. . B. Ustrój panujący w Atenach od VI w. . . . ... . Hellenowie – . . Starożytni Grecy wyznawali politeizm.... .. żyjący w VIII w. . .. spartański. . . . .. co dosłownie oznacza . .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .. W zadaniach 2. . . . .. .. . . . . rzeźbiarzem ateńskim.. .. błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. 5. . czyli .. . .. . .. . .e. Perykles to polityk A. . .... jaką starożytni Grecy określali samych siebie C.. ... 2. 0–5 p. Jeżeli się pomylisz. ..Test a . p. . C. . . . . . . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego.n. . . . . . . . A. . C. . . .. ... .. .. Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – . ... . .. . .. . demagog – . . oraz od 15. . opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D. . nazwa. 3. do 18. Sokrates był A. . królem spartańskim. . Hellada – . . . .. od 4. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . .. 11. . . Data . . . . . . . żyjący w V w.e. 1. 3. . ... świetny mówca. . . . inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p.n. Klasa 1. . . C. W obradach brali udział obywatele ateńscy. . . zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku. p. . nazywa się . żyjący w V w. .. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . oraz 13. p. . . . 3. D. . . .. . .. . 2. . . p. . Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską. .

. . . .. .... ... .. . .... . ..... .. p.. .. . . .. .. . . . . .. . . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. ... ... . na czym polegało wychowanie spartańskie. .. ... . . . .. . . . . . ... .. .. . p. . . . . . .. ... .• 490 r....e. .. .. ... . . . . .. . . .. .... . . . . . .... .n. . . .. . .. .. . .. .n. . . .. .. geruzja 0–4 p... .. .. . .. Hellenowie wierzyli w jednego Boga. .. ... ....• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p. ... .. . .... . ... . . Wyjaśnij. . .. ..... . ..... . . .n.. . . .. .. .. . .. .. . ... . .. . . .e.... . 0–4 p.. .... . . ... . . .. . . ....... . . . .. . . . Religia starożytnych Greków była monoteistyczna.. . . Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów. .. .... . . .... . ... ... .. 9. Napisz... ..... . .. . Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami.. . .. . . .. . . Posejdon – . .. . p.e.. . . .• 480 r..... .... . ... . . ....... .. .... .. .. .. .. . .. . . ... . . . . . .. .. .• 338 r. . p.. ... i 12.. . .. ... . . .. .. . . . . . . . .ludzi.. ... . . .. . .. .. .. .. . . . .. .. 0–2 p... . . . .. .. .... ... . . ... . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. . .. . .. ..... . . .. .. . . . . . .. ... .. .. ... .. . ... . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . Do rozwiązania zadań 11.. ... . . .. ... . . ... gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem. .... . . Zeus – .. .. . a za bóstwa uważali rośliny i skały. .e... ... wykorzystaj zamieszczoną fotografię. 7. 6. . Hermes – . .. .. ... . . .. .. . . . . . . .n. . ..... . . 0–4 p.. . ... .... Hefajstos – ... . . .... . . ........ . . . ..... ...... . ... 776 r. 10. .. . . ... . .. . .. .... . .. ... ... .... ...... . . .. . . . . ..... . Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8.

dużymi... Uzupełnij tabelę.n. 0–1 p. Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków . Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A. Demeter.. do 18.. B.. Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych.. 12. A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu]........ Pokonani .. D.11... płaskorzeźbą.... Do rozwiązania zadań od 15..... 0–1 p. oba .... Dionizosie.n... 0–5 p. C.. które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji. Hefajstosie.. malarstwem czarnofigurowym... p.... stalowymi okuciami. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy........ C... Prometeuszu... D. ....... Data 490 r..... 480 r.e... 13...... Naczynie zostało ozdobione A... p.... 0–4 p. B..... . ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy.... mozaiką.e.. rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14.....

.. 15. 0–1 p. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [. Persowie. znakomitym jeźdźcom. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków. świętowali na cześć boga wojny Aresa. przewadze hoplitów na skrzydłach. po czym [. 0–1 p. ścigali uciekających Persów aż do morza... 16.]. C. celnym łucznikom.. D. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A.. Delfami. 16.. B.. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam.]. 18. widząc nadbiegających. że w małej są liczbie i pędzą cwałem. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A. D. Maratonem. przewadze żołnierzy w centrum szyku. 17. przystąpili do chowania zmarłych. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. gotowali się ich przyjąć.. 12. Platejczycy. A B A B A B A B A B 18. Salaminą.. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy. C. 17. D. 0–1 p.zaś skrzydła były liczebnie mocne [. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar.]. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [. Spartanie.. którzy przerwali środek. C. C.. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny. Uciekających Persów ścigali [.]. B. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A.]. kiedy ujrzeli.. Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. aż dotarli do morza.]. D. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. Długo trwała bitwa pod Maratonem. A B . Tebańczycy. Macedończycy. Herodot „Dzieje” 15. B. B. A B 11.. Platejami. 0–1 p.

.. . . .. czyli miastem.. rzeźbiarzy ateńskich. . od 4. .. znajdują się cztery odpowiedzi: A... . . . niewolnik uprawiający ziemię Spartan D. . 0–4 p.. . .. . Na nowych terenach zakładali . . D. . ... ....... . Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.. 4... Uzupełnij podany tekst. .Test b .. . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. filozofów greckich. 0–1 p. . . . . . D.. 1. . . . . królem perskim. z którego pochodzili. 3... . 12. Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami. . . .. . . .. 4.. . . D. . dowódcą spartańskim. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . Dariusz I Wielki był A. . . ... Spartanin – .. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów... .. .. błędne zaznaczenie otocz kółkiem... oraz od 15. .. . . Pomyłki przekreślaj. Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. C. hoplita – . 0–1 p. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . .. . . . W zadaniach 2... . Rozwiązania zadań 1.. . 2.. oraz 13. C. . .. . . . . aktorów greckich.. ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. i 14. królów spartańskich. . . a siebie samych .. . . . . ... ... . którego głównym zajęciem była służba wojskowa B. 5. ... Data Klasa 1. . . Czytaj uważnie tekst i zadania.. . . B.. .. . ... 3...... Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . .. . niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C.. .. B. . .. Jeżeli się pomylisz. . . .. A. .. .. . . C. . .. . ... 2. . polis – .. Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z . .. 11. . . . . B. . . . . do 10. do 18... .. . .... mieszkaniec Sparty. helota – . . .. . .. strategiem ateńskim. . 0–5 p. .. . . . . .. . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. . . Grecy nazywali swoją ojczyznę . . 5. . .. 3. . . królem macedońskim.. . . .

. . . .. . . .. . . ... . ..... .... .. . . . .. .... . .. . . . . . p. . . . . . . . . . . . . ...e. . .. . .. .. .. .. .e. . . ... . .. . . ... . .... .. .. .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. Wyjaśnij. . . . . .. . ... . co oznacza określenie kultura hellenistyczna. efor 0–4 p. . . . . . ... .. .... . .. . ..... .. . Ateny król Sparta strateg demagog 8. . .. .. . p.. ... ... .n. . .. . . . ... . . . .. .... .. i 12. . . .. .. 508 r. Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią... . . . . . .... . . .. . .. ... .. . 10. Asklepios – .. 7. . . . . . ... .. .... ... .. . . .. . . . Napisz.. . . . Ares – . . . .. .. .. ... . ... Napisz.. Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy.. . . czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji. ...... .. ..• 338 r. .. .. ... . .. .... . . . . . ... . . .. . . .. . .... .. .. . . .. .. . . . . .. ........ .. . . .. .. . . .. .... . . ... . ..... .. .... .. .. . ...... . . ...n. . .. . . .. . . .. .... .. .... . . 6. .. . . . .. .. .. .. ..... p.. .. . .• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p. .. .. . . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. . . .. ... Do rozwiązania zadań 11... ... ..... . . . . . .. . . .. ... ....... .. .. ..n. . . .. . ... .. . .. ... . ..... p.e. .. .. .. .. . .. .... .. . . 0–4 p.. . 9. ... .. ... .. .. . . ... . .. . . .. .e. .. .. . .. . .... . . .. . . ...... ... .• 333 r... . .. . . .... . czym zajmował się każdy z bogów... Apollo – ... . .. . .... . .... . ... . .. ..... . .... . .. 0–4 p... ....Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach. . .. ...n... . . . .. . 0–4 p. . . .. . . ..... .. Hades – . . ..• 479 r. .. .. . . .

Do rozwiązania zadań od 15. Zwycięzcy .. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. ..... ze złota. dyskobola... Data 490 r......... z piaskowca. Uzupełnij tabelę...... D... 12.. 0–5 p...... B.. C. 0–1 p. 0–4 p..n.. jak pozbyć się nędzy i głodu.e..... Zeusa Olimpijskiego. Atenę Partenos.. Posąg został wykonany A..... C. uniknąć niedoli... koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14. które dotyczą starożytnego teatru greckiego......n.... 480 r. .e.. B. do 18..... z terakoty.. Pomyśl. D. Wstaw znak „x” w kratki obok terminów.. p. Myrona.... ... 13..11.. z brązu.. 0–1 p.... Rzeźba przedstawia A.. Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów ........... p..

Potem o sprzęt się postaraj. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. a kiedy zachodzą. . Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. 12. 16. Według Hezjoda rolnicy. A B 11. D. co mieszkają W pasie nadmorskim. ukażą. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. wyłącznie nad rzekami. 17. 15. jak również dla tych. wysuszona i stwardniała. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. udać się na wyprawę kolonizacyjną. niech orka się wtedy rozpocznie […]. Ateny. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. Ziemia pod zasiewy powinna być A. Demeter. B. świeża i spulchniona. A B 0–1 p. D. C. C. na górskich zboczach. C. […] Rzucaj zaś ziarno. B. czas zacząć Żniwa. D. daremnie ich prosząc w potrzebie. 16. D. na niewysokich pagórkach. Taki porządek jest pracy na roli dla tych.Załóż wpierw dom i weź żonę. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. bagnista. 17. Żebyś do innych nie chodził. co szumi z powagą. 0–1 p. […] Skoro się córy Atlasa. Hery. B. 0–1 p. aby uniknąć głodu i nędzy. zająć się rzemiosłem i handlem. Gai. założyć rodzinę. byś wszystko miał w domu u siebie. założyć rodzinę. A B A B A B A B A B 18. kupić woły i uprawiać ziemię. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. B. dwa razy do roku dobrze nawożona. kup woły do pracy na roli. plejady. C. muszą A. zająć się rzemiosłem. 0–1 p. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. 18.

p. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p.n. Sparta – geruzja.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. p. 13.n. zasadom podlegali wszyscy III. wyrażenie – 1 p. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C 16. 9. B 3. 6. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. D 18. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p. Olimpii 490 r. głosowania – 1 p. A 12. Podanie nazwy polis.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I. 776 r. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty.e. B 15. p. p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. C 11. np. strategów 0–1 5. – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. na celu wyszkolenie II.e. 490 r.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I. kogo dotyczyło – 2 p. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych.n.e. Ateny – eklezja. – bitwa pod Maratonem 480 r. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p. – bitwa pod Cheroneą 10.n. która zagrażała II. interpunkcyjnych). politeizm. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. roku życia.n.e. – bitwa pod Salaminą 338 r. Zgodność z tematem – 1 p. 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. p. 1. Surowym oraz podanie. Wyjaśnienie.e. np. demokracją. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14. rządy ludu. ostracyzm 8. B 17. ortograficznych. mężczyźni. – Persowie (armia perska) . Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. miasta osoby. chłopcy od 7. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu.

e. p. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.n. armia spartańska) .480 r.

np. reformy w Atenach 479 r. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Apollo – literatura. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. p. Ateny – strateg. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7.n.n.e. p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. p.: Gimnazjony były 0–2 I. B 17. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p. mieście. C 3. A 11. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego. 508 r. działalność wyroczni. interpunkcyjnych 9. wydzielonymi miejscami w II. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p. błędów językowych.n.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.e. metropolią wyrażenie – 1 p. 5. ortograficznych.– bitwa pod Platejami 338 r. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Wyjaśnienie. król 8. D 18. narodziła się po podbojach II. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. 1.– bitwa pod Issos 10. Zgodność z tematem – 1 p.e. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. 0–4 Sparta – efor.n. (helleńska) połączona z wpływami III. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. komedia tragedia . D 12. A 15. p.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. C 16. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. Jej oraz wiadomości na temat ludów. Helladą. kolonizacyjne. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. Hellenami. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4. 0–4 6. 0–5 13. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych. np.e. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. czym były agony – 1 p.– bitwa pod Cheroneą 333 r.

e.orchestra 14. p. – Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.e. p. 490 r.n. .n.

. . A.. . . D. 2. • 202 r. .. 509 r.. W zadaniach 1. plebejusze. . . . .e. . .. .n. n. . . . . . . . nad rzeką . . Rozwiązania zadań od 3. . . .. . . . . . Rzym znajduje się na Półwyspie .. . • 0–3 p. 0–1 p. . – .. 0–1 p. . . . . . .. .. .e. . . .. . . . . .. to 0–1 p. . . ... . . . . .. . . . . .. . p. . 3. . . . . .. . . .. . . B. . . . .. ... . . 2. . do 10. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . .. Obecnie jest stolicą . .. . 6. . p. . . . perystyl. .. .. . n. . . . Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A. oraz od 11. . . . ... . . . . .. . .. . . . 3. . . .. . . . Eneasz.. Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. .. . . . . .. . . Legendarnym przodkiem Rzymian był A.. Augustus. . . Grupa społeczna.. . . . . . . ..n. .. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. .. Pomyłki przekreślaj. 1. . • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p. . . 5. . . . . . . . . . . oraz od 8. . . . . . .. . .. .. . C. .. . Jeżeli się pomylisz. . . . . . . B. .. 6.n.. .... . . . . .. patrycjusze.. 218 r. . .. . . ... Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . p. . . heloci. Uzupełnij podane zdania.. .. atrium. .. . . . D. 2. . . . .e. Odyseusz.. . . 31 r. B. .. . . D. . . . .. . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. .. C. . .. Hammurabi. . . . . . . . . 4. .e. B. . 7.. . . .. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. . . . .. . .e. . ... .. . Data . . ... . – . do 5. . p... . . . . 0–3 p. . C. . .. .... . ... • 395 r.. do 14. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi... Czytaj uważnie tekst i zadania. Klasa 1. spartiaci. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. .. . .. – . ..e.Test a . . . 4. . . . . . .. 5. . . .n. . . . . . 313 r.. . . . . .

.... ....... 11........ 8........ pantera...... Eneasza i Odyseusza..... co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo. 0–1 p. D... limes.... B.... 0–1 p.. 9.......................... 0–1 p........... C...... Kartagińczycy............. 7.... 10..... Etruskowie.. 0–1 p.... termy.............. owca......... Grecy... wykorzystaj zamieszczoną fotografię..... Zwierzę karmi bliźniaków A............... Galowie.. ............... Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A....... 0–3 p.... Do rozwiązania zadań 11.............. Romulusa i Remusa..C.... wilczyca............. ..... D.... D.. B.. 12........ lwica....... Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego......... B. Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy......... Wyjaśnij. i 12. ................ ..... Symbolem starożytnego Rzymu była A....... C......... cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p...............................

Tacyt „Roczniki” 13. i 14. A B 0–1 p.. C. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. C.. [. A B 11. D.. A B 7. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia. B.. gdzie się to zło wylęgło. A B 6.. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A. Neron. że pożar był nakazany. nie tylko w Judei. 14. Schwytano więc naprzód tych. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. wyznanie politeistyczne.C. Do rozwiązania zadań 13. 12. Początek tej nazwie dał Chrystus.] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono. D. religię monoteistyczną. 0–1 p. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych.].. Herkulesa i Achillesa. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni... Tyberiusz.] chrześcijanami nazywał. Poncjusz Piłat. 13. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. lecz także w stolicy [. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. lud rzymski. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. budziła się ku nim litość.] Stąd. dobro i sprawiedliwość.] których [. [. którzy tę wiarę publicznie wyznawali. A B A B A B 14. . B. D. [.. jako że nie dla pożytku państwa. Jowisza i Saturna. Aby ją więc usunąć. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych. zabobon i zło.. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął.

. . ... . . . patrycjusze. 44 r. .. . ... 0–3 p. .. .. . . .. . . Czytaj uważnie tekst i zadania. p. .. . . . . . . ... .. . . . . 0–3 p. . . .e.. . . Przywódcą buntu był .. . do 10. . . 4. . . . . . . 2. Uzupełnij podany tekst. ... . . . . . . . 5. .. .. W I w. . ... 4. 264 r.. . . . Data . . . . . B.. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.e. do 14. D. – . .. . powstańców.. . .. .. .. .. . Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A. .. Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. . . . . . . ... . Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A. . . C. .. . . . Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. . . . .e. . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. .. ... p. . . . . . .. .. . C. . .. . . .. . n. 0–1 p.. B. . . . . . . . 753 r.. . 7. . . . . . . . .. B.. .. ... . .n.n... . .. 392 r. n.. . kozica. . Walki z rzymskimi legionami zakończyły się . . . . . .. . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . p. . . . .e. oraz od 11.. . . – . p... 1. . . . lisica. . . . czyli niewolników szkolonych do walki na arenie.. ... . . . . . . plebejusze. . . .. .e. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. . 3.. . .. . . . . . . oraz od 8.. . .n. . .. .. . Klasa 1.. . . niedźwiedzica. . . . . . . . . . . C. . . . – . . Pomyłki przekreślaj. . .. . . . . . 6. . . 2. . . .. . . . . .. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.Test b . . . . . ... . wybuchło w Rzymie powstanie . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . Jeżeli się pomylisz. heloci. . . . .. . .. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. spartiaci. . . . do 5. . . . 6. . . . . W zadaniach 1.e. . . . . 0–1 p.n.. .. D. 3. . . . 2. . . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.n. Rozwiązania zadań od 3. .. • 476 r. .. p. . . . . D. . . . .. .. . • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p. . wilczyca. . . . .e. .. . .. . 5. • 30 r. ... . . .. .

C..... ........... termy.... D.. Prawo XII tablic.......... Wyjaśnij. 7... B............................................. konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p....... D.......... Kodeks Justyniana... Do rozwiązania zadań 11..... .... 0–1 p..... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy............... 11.A........ amfiteatry... 10............... B. 12.. C.. .... akwedukty.. D..... 0–1 p. 9......... i 12... Panteon. B. C.. łuk triumfalny.................... termy Dioklecjana.. Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej........... .............. Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p................ ........ Koloseum......... Na zdjęciu widać A.... manipuły... wykorzystaj zamieszczoną fotografię........ 0–3 p........ Kodeks Hammurabiego............. Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A........... 0–1 p... co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”........... Dekalog.......... 8.......

C.] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. przedstawień teatralnych i operowych. . A B 7. tyranii.A. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało. lud rozdawnictwem zboża.. nazwy urzędów pozostały te same. B.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. republiki. A B 0–1 p. armii Pompejusza. a wszystkich słodyczą pokoju.. widowisk i walk gladiatorów. A B A B A B 14.] Oktawiana. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami..] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. 14.. uroczystości religijnych. obrad zgromadzenia ludowego. C. i 14. A B 6. obietnicy pokoju. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A. przydzielaniu stanowisk urzędniczych. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. monarchii. Wewnątrz panował spokój. B. demokracji. D. B. D. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [.. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13. 0–1 p. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A. 13. D. urzędników i praw. A B 11. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. [. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. C..]. Do rozwiązania zadań 13. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. [.. 12.

– bitwa pod Akcjum 313 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – bitwa pod Zamą 395 r. 509 r.n. A 12. Apenińskim. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. B 14. B 11. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5. 0–3 punickiej 31 r. p. n. – edykt mediolański 8. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. n.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p.e. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. C 2. p.e. najazdy plemion germańskich. 3. np. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. p.e. Tyber. 10.n. p. A 6. 0–3 4. C 7.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. 218 r. .n. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. podział imperium. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p.e. B 13.e. 9.n.e. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. B 6.n. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. – założenie Rzymu 0–3 30 r. które zbiegały się w Rzymie.e. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu. p. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. . 10. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p.e. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 3.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami.e. p. B 14. gladiatorów. n. D 12. C 11. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.n.e. przekształcenie armii w zawodową. A 2. B 7. 0–3 4.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.n. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8.: zmniejszenie liczby chłopów. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium.e. np. n. 0–3 punickiej 44 r.e. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. 753 r. A 13. 9. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5.n. p. – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r. 264 r. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony. Spartakus. p. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p.

. . . . . . . . . . . .. 4... . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . ... .. do 12. . . . . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Ludwik Pobożny – .. . .. . . . ... . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . .. ... . . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. .. . . . . . . . .. . . . . produkowaną ze stali . . . . . . . . . . . i jednej . 1. . . . . ... . . 3. . . . . . 3. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Test a . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . . . . . 5. . . . Z Indii przejęli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Pomyłki przekreślaj. . . .. .. . . .. . Klasa 1. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń. .. . . . . . .. . . 2. . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cyryl i Metody – ... . . . . . . . . . . . . . . B. . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. .. . . . . . kim były wymienione postacie.. . . .. . . . 0–1 p.. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . .. . . . . . . Rozwiązania zadań od 1. Data . . . . . . . islam – . ”. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . . . . . . . . .. . . Czytaj uważnie tekst i zadania. .. . . . . . . . .. . . 2. . . . . . W zadaniach od 6. . . . . . . . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . .. . . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . . . .. . .. . Chlodwig – . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. ... . . oraz od 13. błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. . . . . C. . . . . ... . . . . . 4. . . . . .. 0–5 p. . . . . . . .. . 0–7 p.. . . . patriarcha – . . . . . do 16. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . . .. .. . . . . . . . ... . . Napisz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5. .. . . . . zwane dziś . . . . .. . . . . . . . . . . . . Otton III – . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . . . . . . . . . D. . . . . imperium uniwersalne – . . . . zwanej .. Jeżeli się pomylisz. . . . . . . . . . . . . . . . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. . .. . .. . . .

Anglii. . . 962 r. Hiszpanii. leżącą między dwoma poprzednimi. aby zarządzać i strzec części swego królestwa. 8. . – . C. . utworzono A. 843 r. 0–1 p. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Niemiec. Niemcy. koronacja cesarska Ottona I B. królestwo Anglii. – . koronacja Karola Wielkiego na cesarza D.5. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. Anglia. 800 r. Włoch. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. 841 r. 840 r. chrzest Rusi C. 988 r. Zjazd w Verdun odbył się w A. D. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. . B. D. – . Danii. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. los przydzielił część środkową. Terytorium. Niemiec. . Trzej królowie. Włoch. 9. . B. Francji. . D. . Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. 622 r. D. do 10. Państwo Kościelne. państwo Franków. . – . . królestwo Danii. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. to A. 7. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. Hiszpania. na której w późniejszym czasie powstała A. . . Czechy. . Włoch. Belgia. . Węgry. Do rozwiązania zadań od 6. rozdzielili państwo pomiędzy siebie. B. C. 0–1 p. Francja. Francji. Włochy. . 0–1 p. 10. Włoch. C. . 842 r. Najstarszemu z nich. . C. B. . które uległo podziałowi. . D. Francji. państwa Franków. A. ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. B. C. na której w późniejszym czasie 0–1 p. . Lotariuszowi.

. . . malowidło religijne B. minuskułą. A. Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. . runami. latopis – . . . 0–4 p. . Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. 12. C. . . arabeska – . . kronika ruska E. Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. 11. . . . rozdział w Koranie D. B. D. 14. . A. 13. . . Abraham i Jan. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. Cyryl i Metody. 0–1 p. Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. i 12. . znaki pisma normańskiego ikona C. B. .Do rozwiązania zadań 11. . ikona – . C. głagolicą. D. runy – . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . Paweł i Światowid. hieroglifami. dekoracyjny wzór geometryczny 15. . . . Mateusz i Cyryl. . sura – .

A B 8. 11. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. Słowianie 0–3 p. zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B A B 12.16. A B 10. A B 9. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. A B .

. . .. . .. . . . . . . . Samon – . . . Mahomet – .. . . . . . . . . . . . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . .. . . . . Klasa 1. .. . . .. . . . . . . .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. 4. . . . . . . . . . .. . . . . . . 5. . . . .. . .. . . . Napisz. . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . do 16. . . . . . . . . .. . 1. ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . . . . . . . . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . Pomyłki przekreślaj. Pepin Mały– .. . . Zawarto wówczas . . . . . . . .. .. .. . r. . . .. . . . . D. . . . . . . 5. . .. . . 0–4 p. . . . . . doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . .. B. . . . . . . . . . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . zgodnie z . . . . . . . . .. . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . 0–3 p. . . . . . . . . . . . głagolica – . . . . . . . C.. . . . . . . .. .. .. . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3. . . . Otton I – . .. .. 0–7 p. . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązania zadań od 1. . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4. Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. . . . . . . . . . . .. . . . . . kim były wymienione postacie. . . . . .. . . . . . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . .. ... w mieście . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. do 12. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. czyli porozumienie. . . . . Jeżeli się pomylisz.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. . . . . .. . . . . W XI w. . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . Data .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . marchia – . . . . . . . . . . . W . . cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . . . .. . . . podczas synodu w . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . ... .. . . . . . .. .. . . . . . 2.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . oraz od 13. . . . .. . . . . .. . . . . .Test b . . . . . . Koran – . . . 3. . by ten zdjął z niego ekskomunikę. . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . .. . . . 2.. . . . . .. . . . . . . .. . oraz panowanie cesarza niemieckiego . W zadaniach od 6. . .

– . . A. traktat w Verdun 0–4 p. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. [Karol Wielki. D. . chrzest Franków D. . – . objadania się. B. . 5. greką oraz językiem Franków. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. . Do rozwiązania zadań od 6. bitwa na Lechowym Polu B. C. łaciną i greką. albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. . zupy i drugiego dania. muzycznych koncertów. którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. Przy obiedzie słuchał albo muzyki. . D. – . . 955 r. polowań. starał się wyuczyć i obcych. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. . . oglądał przedstawienia nadwornych artystów. . C. czterech dań. nadużywania alkoholu. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. Władca Franków podczas posiłku A. 7. koronacja Stefana Wielkiego C. Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. przyjmował zagraniczne poselstwa. opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. 10. do 10. . Z tych łacinę znał tak dobrze. [.. oprócz pieczeni. 9. B. owszem. 843 r. ale i u każdego człowieka. Wymowę miał obfitą i bogatą. 0–1 p. Karol Wielki nie cierpiał A. greką oraz językiem arabskim.. że posty szkodzą jego ciału. łaciną. B. D. . pieczeni. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. B. . . C. po grecku lepiej rozumiał niż mówił. 496 r. – . 0–1 p. jednego dania.którym papież nadawał biskupom ziemie. C. co chciał.] Zwykły obiad składał się z czterech dań. Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. . że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. . D. że można by go wziąć za gadułę. . W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. 8. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. łaciną. . . łaciną i językiem Franków. 0–1 p. Nie poprzestając na języku ojczystym. . 0–1 p. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A. skarżył się często. Był tak wymowny. 1001 r. bardziej jednak w piciu.

. muzułmańską. . Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. . . judaistyczną. .A. limes. dżihad – . B. lepiej znał grekę niż łacinę. prawo islamskie B. które dało początek erze muzułmańskiej D. . chrześcijańską. . stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. . . . Do rozwiązania zadań 11. stelami. 13. C. D. 11. . zikkuratami. rozłam w Kościele 0–1 p. 0–1 p. 0–1 p. . patriarcha – . D. . 14. . i 12. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. . . szariat – . lepiej rozumiał po grecku niż mówił. D. Na zdjęciu widać świątynię A. . 15. biegle mówił po grecku. . B. . 12. . . 0–1 p. . B. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. buddyjską. C. A. . C. wydarzenie. minaretami. Połącz osiągnięcia z ich twórcami. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. Otton II • • Rurykowicze . święta wojna z niewiernymi E. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. . schizma – . hidżra – . . potrafił pisać i czytać po grecku.

A B A B 12. Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B . A B 10. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. 11. A B 9.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. 16. A B 8.

arabeski. B 12. D 7. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. miało się składać z Galii. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. nocy 5. 622 r. – C 962 r. – B 13. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. cyfry. B 9. arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. A 10. B 11. arabskimi. C 8. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. tysiąca. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. damasceńskiej. 800 r. – A 988 r. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. adamaszkiem. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. Germanii. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. 1. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4.

0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. wschodnia: Karol Łysy ruskie . część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. 843 r. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D 10. A 7. Grzegorza VII. D 8. 1077. konkordat 5. – D 955 r. inwestyturę. 1. Henryka IV. – B 13.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. Canossa. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 496 r. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. B 11. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. C 9. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. – A 1001 r. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. Wormacji. D 12. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15.

1076 r. Data Klasa 1. . . oraz 11. . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. . . .. który przybył do Gniezna w 1000 r. Czytaj uważnie tekst i zadania. ... .. . .. . .. .. . .. . . odziedziczył koronę polską – . . . 4.. 972 r. . ... . C... . Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A. . . . . Pomyłki przekreślaj. • w 1025 r.... . . 4. . . . ... .. . . W zadaniach 1. św. 3... Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. . . . . . B. Stanisława. .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . . . .. D. .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . 968 r.. • cesarz. – . . .. 1080 r. 0–1 p. B. .. . 965 r. • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – . .. .. i 5. . . . .. ... . . 5.. .. . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. ... . . . . . . . .... .. .. 0–4 p.. .. . św. 1058 r. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. D. . . .. Wojciecha.. . 4. . ... . .. .. Do rozwiązania zadań 4. . B. i 12. Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. .. . Jeżeli się pomylisz... . . . 2.. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . .. .. Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V .. Rozwiązania zadań 3. C. . 2.. 1095 r.. . Mieszko I przyjął chrzest w A. 1. 3. 0–1 p. B. . . .. . .. .. . . .. . ... . .. • pierwszy historyczny władca Polski – . . 2. . . . do 10. . . 5. ... . ... . .. D. 966 r. . . . . . Napisz.... . . . . oraz od 6. . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . 0–1 p. . ... C..... . ... .. . . . . .Test a . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. . . . . .

. . ... .. . . . . . koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św. . .. Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. . .. . 0–2 p. . .. ... .. . .. .. . .. . . Do rozwiązania zadań 11. ... ... . ... . . Henryk Sandomierski – . . . . cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[. . .... Jaćwingów. . . . . . . . ... . . .. .. . . n. . które wywodziły się z rodu Piastów... księciem nazywać lub hrabią.. . ... ... . ... . ... . . .. . . .. D. . . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. . ... .] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża. . . . .. Mieszko Stary – .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. w .. . . .. . i 12. . . .... . . . . . .. 0–3 p.. . .. ... . . . .. .. . . senior – ... . .. . . ... .. .. . . . . św.e. . .. . Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci.. św.. ... . . .. . ... Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.. • 1018 r. . .. .. . ... .... . . . Napisz. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .... . ... . . .. 0–2 p. .. . .. . .. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. . . . lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. . .. . . .. kurhan – . . .. . .. . .. .. . . . . ... . .. 8.. C. Zważywszy jego chwałę. . ... ... ... .. .. 0–3 p. Maurycego. Prusów. . . . ... Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . . . . jakby jednego spośród dostojników. . . .. .. . . . . 6. .. . . . .. . . . . . Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w.. .... . ..C. . . . . . • 1025 r. .. . . . . ... . . . ... . D... . .. . . 0–4 p.. .. . . • 997 r..... . . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. . 7. . . . . . . . . . Szczepana. . . ... . . . . . . . . 5. . . . . .. . 9.. .. . .. . . . . . . Lędzian. włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. . . potęgę i bogactwo. . . 0–1 p. . . . Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. .. „Geograf Bawarski” – .. . .. .. .. Maurycego. . . . Wieletów. A zdjąwszy z głowy diadem cesarski. . . . . . . ... . B.. . . ..

A B 11. C. 999 r. Mieszko I i Otton I. . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. A B 5. A B 12. 998 r. A B 0–1 p. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. Gall Anonim „Kronika polska” 11. C. Bolesław Chrobry i Otton I. B. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. 1000 r. D.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. Mieszko II i Bolesław Chrobry. Uczestnikami wydarzenia byli A. A B 4. B. 12. 1001 r. D. Bolesław Chrobry i Otton III. 0–1 p.

. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. Rozwiązania zadań 3. . . ... . . . . . . . .. 0–1 p... . . . .. .. oraz 11. D.. . . • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . . . .. i 5.. . . 0–1 p. • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . . . .... . .. .. Mieszko II. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3. . . . . . .. 4. .. . ... . . 999 r.Test b ... 2. .. .. . . oraz od 6... . 2. . . 998 r. znajdują się cztery odpowiedzi: A. Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A. .. 1000 r. . . .. . . B. . Jeżeli się pomylisz... do 10. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . .. .. .. .. . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. . . .. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy.. . ... i 12. 1. . .. .. . • został koronowany na króla Polski w 1076 r. . • zginął w Prusach w 997 r. .. . . ... Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A. . .. .. 1001 r. Do rozwiązania zadań 4. 4. .. . ... . 4. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 1000 r... . . Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A. .. C. 1025 r.. ... 3. C. . .. 2. .. D. 0–1 p. .... . .. B... . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. Pomyłki przekreślaj.. C.. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. D. . . .. .. . 1018 r. – . . .. . ... . 5. . . ... . . Data Klasa 1. .. . .. 992 r. .. . – . .. Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . .. .. . 5. .. Napisz. 0–4 p. . B. . ...... W zadaniach 1. . . . . . .

. . . ... . ... . . . . . . ... 7.... . . ... .. .. .. . . ... . .. . chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w.. .. . . .. .. . . ... .. . . . . 0–4 p. ... . . . C...e. . . ... . . ... . .. . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.... . . ... . . .. . .. . . .. . . .. . .. .... . . . ... .. . • 1039 r. . . . . . . . . .. . Grzegorz VII. .. . .. . ... . . .. . . . . • 966 r. . . .. . . .. .. . .. .. . łęczyckiej. . 9. .. . Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A. . . .. . . . .. . . . .. . .. . D. . .. . . . ... . Wyjaśnij.. .. . . . . . . . . . Henryk IV. .. . . .. 8. .. ... . .... . . . .. . .. . . . . . Do rozwiązania zadań 11. wrocławskiej. ... . . . . . . . .. . ...B. . . . . ... . . .. .. . . . . . .. .... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . .. . i 12.. .. . . Bolesław Kędzierzawy – . . 0–3 p. Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. .. . . ... . . . . . . . Relikwie św. B. . . . . . . . . 5.. . .. .. . .. . ... ... .. . . .. .. D. . . .. drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10.. . .. 6. .. . • 1138 r. szyszak – .. .. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. ... . . . . 0–2 p. . . .. . p.. .. . .. . .. . ... . . . . . czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego... .. danina – .. Dagome iudex – . .. . . 0–3 p. . .. .. krakowskiej. .. . . ... . . . . gnieźnieńskiej. .. . . . Władysław Wygnaniec – . . C. .n. . .. . . . . 0–2 p. . . .... Bolesław Chrobry. 0–1 p. . . .. . .. .. . . . . ... ... ... . . . . . . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I.

971 r. B. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. Mieszko I. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. D. Kiedy w dzień św. Mieszko II. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. 12. 0–1 p. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. 973 r. Mieszko III. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. 970 r. A B 12. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. A B 5. Thietmar „Kronika” 11. D.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. A B 0–1 p. 972 r. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. graf Zygfryd. A B 11. B. . A B 4. odnieśli zwycięstwo. Otton III. C. Jednym z uczestników wydarzenia był A. C.

który przybył do Gniezna w 1000 r. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni. – Otton III • w 1025 r. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. Siemomysł. w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. B 4. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. 1025 r. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. C 11. sandomierska 9. n. Polski – Mieszko I • cesarz. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p. 8. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p..Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi. Wojciecha – 997 r.e śmierć św. C 12. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. na czym polega zasada senioratu – 1 p. Lestek. 4. pokój w Budziszynie – 1018 r. . np. A 5. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6.: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. 0–4 10. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. B 2.

Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6. ludność służebna 10. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. duchowieństwo. . C 12. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane.in. C 5. B 11. powstanie osady w Biskupinie – VIII w. – św. najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. 3. dzielnic Polski między synów panującego. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. zakończony ostrym szpicem. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. używany m. drużyna wojów.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p.n.e. p. dokument. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. chrzest Polski – 966 r. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. • zginął w Prusach w 997 r. D 4. 8. np. C 2. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful