P. 1
Śladamie Przeszłości - 1gim

Śladamie Przeszłości - 1gim

5.0

|Views: 2,434|Likes:

More info:

Published by: Katarzyna Wyszyńska on Aug 20, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2014

pdf

text

original

Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

. starożytnej Grecji i Babilonii. kamienna skrzynia........ ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego. Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p........ Australopitek pojawił się około 2. .. .... papirus – .. .. żyznego pasa ziem.. Najpóźniej powstałe pismo to A.. ........ w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy...... 11... A......... pismo klinowe..... Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A..... A. B..... .. D. wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie. materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B. w Belgii....... w której znajdowała się trumna z mumią C.............. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. . . .. alfabet grecki. Wyjaśnij.... alfabet fenicki........ . 10...... 8..... .............. B.. 6... we Francji...... C.... wynalazł oszczep... ... ........ 0–4 p........ C.. B. jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie........ B... Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki.................. C..Australopitek żył od około 1........ Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami... 0–1 p. 0–1 p..........5 mln lat temu........9 mln do 500 tys........... 0–3 p.... D...... ...... egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony.... 0–1 p. a także używał ognia.... . ... wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.. zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – . lat temu. 9...... Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom......... ........................... mumia – ...... D..... Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny..... ...... wszystkich starożytnych państw....... 7.. alfabet łaciński.......... jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.. Zikkurat to A... . .

. . i 18. . .. . ty niewyczerpany [. . . . . witali się z Nilem każdego ranka. . . . . w których zostały wzniesione. . . 0–1 p. . . . . . szanowali rzekę Nil. 14.] Poisz nam ziemię. . . . Starożytni Egipcjanie A. w Wielkiej Brytanii. . . . . . . Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. Do rozwiązania zadań 13. . . . . B. . . . dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. prosili bogów. . 15. A. .C. . . ty jęczmień przynosisz [. . 16. . . . . . C. Połącz nazwy budowli z nazwami państw. D. w Turcji. . . co to jest piktogram. . . . . Do rozwiązania zadań 17. .] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13. wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. . aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb.. D. Cześć ci. która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. .. . uważali. . . .. . . .. D.. . utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. 0–1 p. C. . o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [. . 12. . brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. Wyjaśnij. nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. .. i 14. . . . . . . . B. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. .] Ty zboże stwarzasz. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

. hinduizmu. A B A B A B A B A B 18. . D. Re – . C. . . twórca nowej religii w Indiach C. 17. . chiński mędrzec . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. 11. bogini Izydy. A B 10. 0–4 p. . A. Tora. . . Konfucjusz – . tabliczka z pismem klinowym. A B 7. Kamień z Rosetty. 0–1 p. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. boga Thota. D. . A B 0–1 p. . Budda – . . B. Jahwe – . najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. . . Na ilustracji znajduje się A. Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. 13. 18. . 19. . . 14. judaizmu. B. . C. . jedyny Bóg Żydów D. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. .17. . egipski papirus.

n. 10.e. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. 1914 r. 3. 4.Klucz do testu a Co to jest historia?. n. Udomowił też niektóre zwierzęta. 1492 r. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. wybuch I wojny światowej.e. Zaczął również budować prymitywne osady. współczesność – od 1914 r. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 13. p. zachowane budynki lub ich fragmenty. 2. tradycja. 18. lat temu w Afryce. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p. 476 r. bitwa pod Maratonem. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych. 8. II. 11. 9. np. n. 6. nowożytność– od ok. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień. 476 r. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. a 3. 14. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. Zgodność z tematem – 1 p.n. np.n.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. III. 0–1 0–3 5. 490 r.e. obrzędy. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. 4000 r. do ok. 3. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. 17. upadek cesarstwa rzymskiego. Jego rozwój trwa do dziś. wynalezienie pisma. średniowiecze – od ok.e. tysiącleciem p. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. I. produkować żywność i ją przechowywać. 7. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p.: przedmioty codziennego użytku. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. do 1914 r. 4. 1. broń. 1. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. p. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 1492 r. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. cmentarzyska.e. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.

Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. ortograficznych. 19.12. ząb za ząb”. 15. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. interpunkcyjnych). 0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Zapisanie właściwej zasady – 1 p. .

starożytność – od ok. 4000 r. 1492 r. 11.e. 4. nowożytność – od ok. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. statuty. III. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. początek neolitu. 4. 14. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. 1492 r.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. p. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. np. 10. 476 r. 395 r. Składała się ona z kanałów. ustawy).n. do ok. do 1914 r.e. 1.e. spisane relacje świadków. 6.n. II. 1. średniowiecze – od ok. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. akty prawne (konstytucje. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. pamiętniki. 7.Klucz do testu b Co to jest historia?. n. żywoty świętych. 3. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 9. I. 8. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. 17. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.: kroniki. 476 r. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 18. 0–4 . Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. n. 3. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. listy. śmierć Jezusa Chrystusa. n. 30 r.e. 1492 r. Zgodność z tematem – 1 p. odkrycie Ameryki.e. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 9000 r. podział Imperium Rzymskiego. mumia – C sarkofag – B papirus – A np. tam i ze zbiorników wodnych. 2. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. 13. 0–1 0–3 5. ok. p. księgi sądowe. do ok.

16. 15. . Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. interpunkcyjnych). brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. 19.12. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p.

. .. p. .. . . . . . Hellada – . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego. Pomyłki przekreślaj. B. . .. B. . . .. . . 5. Hellenowie – . . Perykles to polityk A. żyjący w V w. ... . Sokrates był A. . p. .n. .. .. . . 5. .. królem spartańskim. . . . . . . . . .. . Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską. . . . zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku. żyjący w V w.. . 11. . . 2. . nazywa się . inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p. jaką starożytni Grecy określali samych siebie C.. ... . . . . Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – . . .. .. W zadaniach 2. Czytaj uważnie tekst i zadania. .n. p. .n. Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . ateński. D. . do 18. .. .. . . . . . . .e.. . demagog – . ... . 2. .Test a . 4.. C. 1. . .. . . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. .. 0–5 p.. . . . D. . . żyjący w VIII w. . . . p. . . .. oraz 13. . . . .e.. czyli . co dosłownie oznacza . filozofem greckim. .. 0–4 p.. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . .. . . .. . W obradach brali udział obywatele ateńscy. . .. 3. . . . tebański.. . C..n.. nazwa. .. . a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo .. . . . . 4. . . . . . . . 3. . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Wszyscy Ateńczycy tworzyli . .. . . . . ... świetny mówca. ... D.. . . Rozwiązania zadań 1. znajdują się cztery odpowiedzi: A.. . A. . .. . . . Jeżeli się pomylisz. . . . . oraz od 15. . występujący podczas publicznej debaty B. . . . aktorem greckim.. . . . . Data . 0–1 p. . . . . żyjący w V w. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . .. .. . . .. .e. . .. .e. .. . spartański. . ... . 12. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . .. 3. p.. ..n. . B. mit – . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. którzy posiadali pełnię praw politycznych. do 10. ... . . . . .. ateński. C... Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten.. 0–1 p. . rzeźbiarzem ateńskim.. Starożytni Grecy wyznawali politeizm. .. .. . od 4. Klasa 1. . . Ustrój panujący w Atenach od VI w.. . . . i 14. . ..e.

n.n.. ...e. . .. .. p. Wyjaśnij. Do rozwiązania zadań 11.... ....... ... .. . . 0–2 p.. .. . . . . . .. .... . .. .. . ... ..... .. .... . ... .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. .. . .. i 12. 776 r. ... . .... Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8.. .. . . . . .. .. .. ... . Zeus – . . 0–4 p. .. ... Religia starożytnych Greków była monoteistyczna... . . .. ... . . .. .. . . . .. . .... . .. .... p. . . ... .. .. ... . . .. . . . ... . .... . ..n. . . . . . .. . . .... . ... .... .ludzi.... . ... .. .... . .. ... .• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p. 7. . .. . .. . .. ... . ... .. Napisz. .. . . ... Posejdon – . . . . . .. ... ... . .. . . . . . .. ... . .. . ... .... . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. .... .. ... .. . . . . . .. p. ..... .. .. . . ... . ... ... ... .. . . . ..... . ..e. . .. . .. . .. .. ..... Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. ........ ...... .. .... ... . . . .. .. ... .. . . . . . ....• 338 r.. ..... .. . .... .. ... .. a za bóstwa uważali rośliny i skały... ... . .. . .. . 6. .. Hefajstos – ... . . . gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem. . . .. . .. . . .... . . .e. ... . . Hermes – . . . . ...... ... .... . . ... .. . . . .. .n.. .. .. .. .. . ... . .. . .. . . ... . . ....e. . . . .. ... ... Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów. .. .. . . .. . Hellenowie wierzyli w jednego Boga. . .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię... . . . 9. .. . .. ... . . . . . . . . ... . .. ... . . .. . 0–4 p. .. . . . . . . ... . 10.... . . .... ... . .• 490 r. .. . . na czym polegało wychowanie spartańskie. .. . ... . . . . .. . geruzja 0–4 p.. . .. . .. . . . Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami. . . p. .. .. . .. .• 480 r. ...

. rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14. Hefajstosie.. Uzupełnij tabelę.... 0–1 p...n. Naczynie zostało ozdobione A. oba .. ...... p.... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Demeter..11.... D.... do 18.. 0–5 p. Pokonani . p. D.......... Do rozwiązania zadań od 15. malarstwem czarnofigurowym. Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków ......... mozaiką... 0–4 p... B. Data 490 r..... Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych.... stalowymi okuciami....... 12..... które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji.. 13. ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy..e. płaskorzeźbą.. dużymi.... C..e.. Prometeuszu... 0–1 p.n.. C. A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu]... . Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A..... B.. Dionizosie. 480 r.

].] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. Spartanie. Długo trwała bitwa pod Maratonem. Herodot „Dzieje” 15. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam. świętowali na cześć boga wojny Aresa..]. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. Tebańczycy. 15.. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A.]. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo.. którzy przerwali środek. przewadze żołnierzy w centrum szyku..]. C. 17. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [.]. przewadze hoplitów na skrzydłach.zaś skrzydła były liczebnie mocne [. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny. 16. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. C.. D. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków. A B . Platejami. A B A B A B A B A B 18. kiedy ujrzeli. 0–1 p. 17. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A. D. po czym [. B. 12. znakomitym jeźdźcom. Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [. że w małej są liczbie i pędzą cwałem. B. ścigali uciekających Persów aż do morza. 0–1 p. C.. celnym łucznikom.. B. widząc nadbiegających. Persowie.].. B. Delfami. Platejczycy... gotowali się ich przyjąć. 18... D. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [. aż dotarli do morza. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A. Uciekających Persów ścigali [. 16. Maratonem. Macedończycy. przystąpili do chowania zmarłych. 0–1 p. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy. 0–1 p. D. A B 11. C. Salaminą...

D. Spartanin – . .. . . . .. D. . . . Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . .. . . . 2. B. . hoplita – . ........Test b . . ..... . . 0–1 p.. B. ... . . . strategiem ateńskim. .. 5. . . i 14. . .. . królem macedońskim. .. Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami.. A... . . mieszkaniec Sparty. . ..... błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. z którego pochodzili. Rozwiązania zadań 1. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. .. . dowódcą spartańskim. niewolnik uprawiający ziemię Spartan D. aktorów greckich. 3. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom.. 4.. . ... zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. filozofów greckich.. . 4. . . Uzupełnij podany tekst.. . . . Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . a siebie samych .. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . od 4. . . 12. niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C. . . . . . . . Jeżeli się pomylisz. królem perskim. . . Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. 3. . . . ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. . 3. C. . do 10. . .. . królów spartańskich. .. . polis – . .. czyli miastem. .. W zadaniach 2.. . .. C. Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. oraz 13... . . . 5. . .. ... rzeźbiarzy ateńskich. . . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II .. Pomyłki przekreślaj. .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. ... . którego głównym zajęciem była służba wojskowa B. . . ... . . Dariusz I Wielki był A. .. do 18.. . 0–5 p. ... . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. .. .. . ... . . D. . . . .... .. .. . .. oraz od 15.. . . 0–1 p. 2. Na nowych terenach zakładali ..... . . B. .. Grecy nazywali swoją ojczyznę ...... .. . 1... . . . . . . helota – . . 11.. C. . . . Data Klasa 1. .. 0–4 p..

Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. . .... . . . ... . .. .. ... ... .. .. .. . . .. . .. .. . ... .. Napisz. . . .. . . .• 333 r.. .. ... .... ..... . . .... . .. .. . ... . . Asklepios – . . . . . . p. . ... . .. .....e. . . . 7.. .. . . . Napisz. . . .. Połącz daty z właściwymi wydarzeniami... .. .. . Hades – . i 12. ... 508 r. ..... .. . . . . .. .... ... . 0–4 p.... . .. ... .. .... p.. Ateny król Sparta strateg demagog 8. . . . ... . ... . .Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach.... czym zajmował się każdy z bogów.. . ..... .. . . . 6. .. .. . .. ... .. . . ... . .e... .. .. .. . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . .... .. ... ... . . .. . . . . . . . . . .. .. . ..e. .. . ...... . .... .. . .. . . . . . . . .. .. 10. . . ... .. . ..n.. 0–4 p. . ..... . .. .. . ... ... . . . . . p. .. ... . . . . . p.. . . .. . .. .... . .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. .. Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią. 0–4 p... .. .. . .. ... .. .. . . ... .. . ... . . . ... . . .. Do rozwiązania zadań 11. ..... .. ... . .. ... Apollo – .. . ... . . . .. .... . .. . .n. . . . ... . . . . . . . . . . . ... . .. ...• 338 r.. ... ..... ...... .... ... . . .. .. . .. ... . ... .... .. . . . .. Wyjaśnij... . . . .. .. . . . . . . Ares – . . ... .... czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji. ....• 479 r.. .... . .. . . . ..n. . ... ... . . . . ....... . . . ....n. ... .. . .. .. .. . .. .. ... . . . .. . .. ...• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p. . . 9. . .. .. ... co oznacza określenie kultura hellenistyczna. . .... .. ... ..... .. .. . . . .. . .. ...... .e. . efor 0–4 p.. . .

..... Posąg został wykonany A. Atenę Partenos..... D. Uzupełnij tabelę. C.. 0–4 p. B... Pomyśl...... koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14........ 480 r.. Do rozwiązania zadań od 15.. ze złota.. D.... Rzeźba przedstawia A.... Data 490 r..e.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Zwycięzcy ... . 12. C. . 0–5 p....... Wstaw znak „x” w kratki obok terminów....... dyskobola.....n. p..... 0–1 p. jak pozbyć się nędzy i głodu. z brązu. 13. z terakoty.11.......... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów . Zeusa Olimpijskiego.. B. p..... uniknąć niedoli..n. z piaskowca.. do 18..e.. Myrona.... 0–1 p.. .. które dotyczą starożytnego teatru greckiego.

aby uniknąć głodu i nędzy. B. Hery. A B 11. 18. 0–1 p. 0–1 p. daremnie ich prosząc w potrzebie. Ziemia pod zasiewy powinna być A. zająć się rzemiosłem i handlem. 12. D. dwa razy do roku dobrze nawożona. na górskich zboczach. jak również dla tych. A B 0–1 p. bagnista. udać się na wyprawę kolonizacyjną. 17. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. muszą A. C. B. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. D. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. D. C. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. B. 16. niech orka się wtedy rozpocznie […]. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. Według Hezjoda rolnicy. co mieszkają W pasie nadmorskim. a kiedy zachodzą. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. 16. czas zacząć Żniwa. co szumi z powagą. B. 17. Demeter. wysuszona i stwardniała. byś wszystko miał w domu u siebie. […] Skoro się córy Atlasa. zająć się rzemiosłem. . w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. świeża i spulchniona. założyć rodzinę. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. Ateny. plejady. C. ukażą. na niewysokich pagórkach. C. Taki porządek jest pracy na roli dla tych. Żebyś do innych nie chodził. Potem o sprzęt się postaraj. kup woły do pracy na roli. 15. D. kupić woły i uprawiać ziemię. 0–1 p. A B A B A B A B A B 18. Gai. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A.Załóż wpierw dom i weź żonę. założyć rodzinę. wyłącznie nad rzekami. […] Rzucaj zaś ziarno. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3.

Podanie nazwy polis. – bitwa pod Cheroneą 10. 490 r.e. C 16. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.n. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I. 9. demokracją. 13. B 15. p. Ateny – eklezja.n. C 11. ostracyzm 8. ortograficznych.e. rządy ludu. np. p. Surowym oraz podanie. Sparta – geruzja. chłopcy od 7. roku życia. A 12. B 17. która zagrażała II. 6. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. p. kogo dotyczyło – 2 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. strategów 0–1 5.n. – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I. zasadom podlegali wszyscy III.n. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – Persowie (armia perska) . D 18. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7. interpunkcyjnych). 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14. politeizm. p. B 3. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty. – bitwa pod Salaminą 338 r.e. miasta osoby. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. głosowania – 1 p. Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. Wyjaśnienie. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.n. na celu wyszkolenie II.e. – bitwa pod Maratonem 480 r. Zgodność z tematem – 1 p. np. p. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p. mężczyźni. Olimpii 490 r. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p.e. wyrażenie – 1 p.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 776 r. 1.

480 r. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.n. p. armia spartańska) .e.

0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.e. reformy w Atenach 479 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.n.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. p. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7. komedia tragedia . 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. 5. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. ortograficznych. Jej oraz wiadomości na temat ludów. (helleńska) połączona z wpływami III.e. C 16. Zgodność z tematem – 1 p. król 8. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p. Hellenami. 1. Ateny – strateg. B 17. kolonizacyjne.– bitwa pod Issos 10. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego. 0–4 Sparta – efor. C 3. np.n.– bitwa pod Cheroneą 333 r. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. wydzielonymi miejscami w II.– bitwa pod Platejami 338 r. D 18. działalność wyroczni.n. Apollo – literatura.e. 0–5 13. p. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p. narodziła się po podbojach II. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. czym były agony – 1 p. p. A 11. Wyjaśnienie. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych. A 15. D 12. metropolią wyrażenie – 1 p. p. błędów językowych.: Gimnazjony były 0–2 I. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów.n.e. mieście. 508 r. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. np. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. interpunkcyjnych 9. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. 0–4 6. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Helladą.

n. p.e. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.orchestra 14.e. . p. – Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r.n. 490 r. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.

... . .....e. . . . . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. .e. p. . . Eneasz. . . • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p.. . . .. . ... . . . B. . ... . . spartiaci.. . . . heloci. . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . perystyl.. .. . 7... . . . A. – ... B.. B... . . 4.. . 2. . . .. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. C. . . . . .. . . . p. . . .. . . . . Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A.e. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.e. . . .. p. 6. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . .. . . . . . D... . .Test a . . . . 2. . . . . Uzupełnij podane zdania. ... Klasa 1.n. . nad rzeką . .. .. – . . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. .. . .. . 1. . . . . . • 0–3 p.. . .. . . . B. . . . • 395 r. . .. . . . n. . . . 0–1 p.. .e.. . Grupa społeczna. . . . . . . . .. Obecnie jest stolicą . p. . . 0–1 p. .. . . .. . . . . . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. . W zadaniach 1. . . . . . . ... oraz od 8. . . . . . .n. . . . . . Pomyłki przekreślaj.. . Rzym znajduje się na Półwyspie . . . 4. . . . . ..n. 313 r. . 218 r. . . 3. .. . . ... to 0–1 p. . – . Rozwiązania zadań od 3... Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. . . . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . . Data . . ... .. . . . do 5. . . 6. ... . . . . 0–3 p. D. .. . .. . . .. . do 14... . Odyseusz.. . . . . . Hammurabi. 5. plebejusze.. C. . . Jeżeli się pomylisz. . .. . . . . . . .. . .. . .. . ... . .. . .. . . 5. . atrium. . Augustus.. Legendarnym przodkiem Rzymian był A. . . . . . . . . C. oraz od 11. • 202 r. 2. . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. . . .. . n. patrycjusze. . . . 509 r. . . D.. . do 10. . . . . ..n. ..... .e. . . . . . .. 3. . 31 r. . . .. . . . . . . .

............C................ Grecy............... . owca... 8........... Galowie....... B............ termy. 12........ wilczyca.. wykorzystaj zamieszczoną fotografię...... Symbolem starożytnego Rzymu była A.. . Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy... 7.... ........... D.. .... 0–1 p. Do rozwiązania zadań 11... . Etruskowie.......................... Kartagińczycy...................... D... Zwierzę karmi bliźniaków A.... C....... 0–1 p. 9...... 0–1 p........ B. 11.......... C.. i 12.. Wyjaśnij............................. pantera... lwica..................... Romulusa i Remusa.................... Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego.. co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo............ 0–3 p....... D... B............. Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A... 0–1 p. 10..... Eneasza i Odyseusza.. cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p.. limes.......

i 14. A B 6.... Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. lud rzymski. 0–1 p. A B A B A B 14. A B 0–1 p. Jowisza i Saturna. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A B 7. Herkulesa i Achillesa. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął. Do rozwiązania zadań 13. religię monoteistyczną. Tacyt „Roczniki” 13.] których [. wyznanie politeistyczne. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych. 14. C. A B 11. 12.. [. D. [.. B. Poncjusz Piłat. 13.. . D. zabobon i zło. lecz także w stolicy [.. B. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni. nie tylko w Judei. Karta odpowiedzi Numer zadania 1.]. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A. budziła się ku nim litość. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. Schwytano więc naprzód tych. D. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa. Początek tej nazwie dał Chrystus. Aby ją więc usunąć.C. gdzie się to zło wylęgło. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych.] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono.. że pożar był nakazany.] chrześcijanami nazywał.] Stąd. Neron. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary. którzy tę wiarę publicznie wyznawali. dobro i sprawiedliwość. jako że nie dla pożytku państwa. C... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. [. Tyberiusz. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia.

.. . 4. . . . . .. . . .. . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . . kozica. D. 1. wybuchło w Rzymie powstanie . . . . . . . . . . . . . . . – . . 0–1 p. 6.e. .e. . . 3. . . .. . .. . . D. Czytaj uważnie tekst i zadania. .. B. do 14.. 5. . . ... . . . 5. 753 r. .. . . . ... Klasa 1.. . . . . . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. p. .. . 2. 2. .. .. . . . . – . . .. . D. . . . .n. . .. . . .n.. . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . 392 r. . . .. n. . .. .n. . . C. . . . powstańców. . .. . .e. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . wilczyca. . W zadaniach 1. . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A. 4. ... . oraz od 11.. . B. 264 r. . . . . ... C. .e. . . . . . . lisica. . ... . oraz od 8.. 7.e... .. . .n. . . .. . .. .. 0–1 p. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. Pomyłki przekreślaj. . . 3.. .. . . . . . .. .... do 5. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.e.. . .e. . . . . . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . . . . .. . . .. . . . . p. . . . .. .... ...Test b . . . . . . . ... B..n.. .. .. . Przywódcą buntu był .. . . Uzupełnij podany tekst. . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. ... . .. . . do 10.. • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p.. . . 2. . . plebejusze.. . . 0–3 p. . . . • 30 r. . . . . 44 r. . czyli niewolników szkolonych do walki na arenie... .. . . . p.. . . . . .. Walki z rzymskimi legionami zakończyły się .. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . ... . . • 476 r. . C. – . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . Rozwiązania zadań od 3.. . . . spartiaci.. p. . . Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. . . .. .. . . .. . niedźwiedzica. . . . . . p. .. . . . . .. . W I w. patrycjusze. . 6. heloci. . . .. ... . Data . . Jeżeli się pomylisz. . . . 0–3 p. . . . .. Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A. n. . .

...... Koloseum.. D... termy...... i 12..... 0–1 p...... Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A............ ... Do rozwiązania zadań 11.... C. . Na zdjęciu widać A... Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej.............. 9.................... B...... C............... 7... Wyjaśnij................... co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”..... ... łuk triumfalny.... Dekalog... termy Dioklecjana......... wykorzystaj zamieszczoną fotografię. B............. Kodeks Hammurabiego.......A... Kodeks Justyniana............... B....... Prawo XII tablic.. 0–1 p............ amfiteatry........ manipuły..... 0–1 p........... 11..... D.................. Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy.. 8.... akwedukty......................... ... D............................... 0–3 p. Panteon. 10. konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p.... C....... 12.... Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p. ....

]. urzędników i praw. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [.] Oktawiana.. C. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. przedstawień teatralnych i operowych. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A.. D. . [. 0–1 p.. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii. A B 11. armii Pompejusza. C. 13. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami. B.A. C.. i 14. B. [. lud rozdawnictwem zboża. A B A B A B 14. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A..] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. demokracji. 14. obietnicy pokoju. D. przydzielaniu stanowisk urzędniczych. tyranii. A B 7. nazwy urzędów pozostały te same. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało. B.] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. a wszystkich słodyczą pokoju. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu. A B 0–1 p. A B 6. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. obrad zgromadzenia ludowego. Wewnątrz panował spokój. republiki.. D. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13. widowisk i walk gladiatorów. 12.. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. monarchii. uroczystości religijnych. Do rozwiązania zadań 13.

B 11. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p.n. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.e.n. – bitwa pod Zamą 395 r. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści. A 6. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. Apenińskim.e.e.n. np.e.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. A 12.e. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. 9. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5. 509 r. podział imperium. C 7.n. p. B 14.e.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. 3. 218 r. 10. p. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – bitwa pod Akcjum 313 r. n. C 2. p. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. najazdy plemion germańskich. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. p. B 13. – edykt mediolański 8. 0–3 punickiej 31 r. Tyber. . 0–3 4. n. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.

konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np.n. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. D 12. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p.e. 264 r. 753 r.e. B 14. Spartakus. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. . które zbiegały się w Rzymie. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r.n.e.: zmniejszenie liczby chłopów.n. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. 0–3 4. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. przekształcenie armii w zawodową. 10. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. n. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. p. A 13. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8.e. C 11.e. gladiatorów. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium. np. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. 3. B 6.e. A 2. 9. p. n. B 7.n. – założenie Rzymu 0–3 30 r. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–3 punickiej 44 r. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu. p. p.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.

. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . .. . .. . Ludwik Pobożny – . Chlodwig – . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . zwane dziś . . 5. . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. . . . . . . 2. . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomyłki przekreślaj. . . . . .. ... .. .. . . .. . 4. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . .Test a . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . 0–5 p. . . . . . . . .. . . . 2. . . . . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. . . patriarcha – . . . zwanej . . . . Rozwiązania zadań od 1. . . . D. . . . 3. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . . . . . . Napisz. . . . . . . . .. .. . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. . do 16.. . . . . .. . . . . .. . .. . . . 0–7 p. 4. . . . .. . . . . . . . ”.. . . . . Cyryl i Metody – . . . . . . . .. . . . . . . . . . . imperium uniwersalne – .. . . ... . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . Otton III – . . . . . . . . . . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . .. . . . . .. . . islam – . . . . .. Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. .. . . .. . . 3. . .. . . .. ... . . . . . . . . 1. . .. Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń. . . . .. . . . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . Z Indii przejęli . Jeżeli się pomylisz. . . . produkowaną ze stali . . . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . kim były wymienione postacie. . . . Klasa 1. . . . i jednej . . . . . .. . . . . . W zadaniach od 6. Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. . .. .. . . . . . . . . .. . Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . . do 12.. . . . . ... . . . . ... . . . 0–1 p.. . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . .. . . . . . . . . . . . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . oraz od 13. . .. . . . .. .. . . . . . . B. . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV ... . . . . . . .

C. Francji. D. Włoch. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. . Niemcy. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. C. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. które uległo podziałowi. Francja. Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. 10. B. 0–1 p. Włoch. . Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. – . Anglia. chrzest Rusi C. 840 r. Do rozwiązania zadań od 6. . Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. Francji. Hiszpanii.5. ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. Niemiec. Państwo Kościelne. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. 622 r. C. państwa Franków. 843 r. . 8. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. – . los przydzielił część środkową. Hiszpania. państwo Franków. A. Czechy. Najstarszemu z nich. 962 r. na której w późniejszym czasie 0–1 p. Anglii. . . leżącą między dwoma poprzednimi. . B. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. do 10. . 842 r. . . Trzej królowie. . Włoch. D. . Belgia. królestwo Danii. D. utworzono A. Włoch. 9. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. na której w późniejszym czasie powstała A. 988 r. B. . C. . koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. koronacja cesarska Ottona I B. D. królestwo Anglii. Francji. Lotariuszowi. – . 800 r. Terytorium. Danii. to A. B. . 0–1 p. . Włochy. 7. . C. 841 r. 0–1 p. aby zarządzać i strzec części swego królestwa. . Węgry. Niemiec. . D. . B. Zjazd w Verdun odbył się w A. . rozdzielili państwo pomiędzy siebie. – .

. C. sura – . . . majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. 11. Mateusz i Cyryl. minuskułą. . . . . . Paweł i Światowid. rozdział w Koranie D. .Do rozwiązania zadań 11. latopis – . B. 14. Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. i 12. Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. . D. . . . Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. malowidło religijne B. . D. . . hieroglifami. 12. . . . głagolicą. . 0–4 p. . runami. . B. . ikona – . dekoracyjny wzór geometryczny 15. 13. arabeska – . C. . . . kronika ruska E. 0–1 p. Cyryl i Metody. A. Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. runy – . znaki pisma normańskiego ikona C. A. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. Abraham i Jan.

A B 10.16. Słowianie 0–3 p. A B 8. A B 9. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. A B . A B A B 12. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. 11. zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6.

.. . 5.. . . . . .. . .. Jeżeli się pomylisz. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . Koran – . . . 2. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 4. . . do 12. . . . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . 2. . . . B. . doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . . . . . .. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką.. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . . . . . . . . . . . . czyli porozumienie. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . Samon – . . . . . . . .. . . Pepin Mały– .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . W . Otton I – . . kim były wymienione postacie. . . . . . Zawarto wówczas . . .. . . . . . . . .. . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . w mieście . . . . . . . . .... Mahomet – . . . . . . . . . . . . . . . . . .. by ten zdjął z niego ekskomunikę. . . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . . . . . . . . . . . .. r. . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. Pomyłki przekreślaj. . . D. . . . . głagolica – . . . Napisz.. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 0–3 p. . . . . zgodnie z . . . . . . . . . cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . W XI w. . . . .. . . . . . . . marchia – . .. . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . .. 0–7 p.. . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .Test b . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . . . .. . . .. . . . .. 3. . . . . podczas synodu w . . . . 4. . . . 0–4 p. . . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . oraz od 13. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . Klasa 1. . . Data . . . . . . . .. . ... . . . . 5.. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . .... . . . .. 1. oraz panowanie cesarza niemieckiego . . . . . . . . . . . . .. . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża .. . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV .. . W zadaniach od 6. . . . . . . . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . do 16. . .. . . . .. .. Rozwiązania zadań od 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . . .

do 10. . – . 843 r. opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. [. – . . A. greką oraz językiem Franków. objadania się. Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. B. . D. . 5. . że posty szkodzą jego ciału. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych.. koronacja Stefana Wielkiego C. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. co chciał. 0–1 p. bardziej jednak w piciu. 496 r. Do rozwiązania zadań od 6. albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. 0–1 p.] Zwykły obiad składał się z czterech dań. nadużywania alkoholu. skarżył się często. C. C. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. przyjmował zagraniczne poselstwa. pieczeni. łaciną i greką. . którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. . 9. . Wymowę miał obfitą i bogatą. D. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. 7. . łaciną i językiem Franków. ale i u każdego człowieka. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. łaciną. – . D. C. oglądał przedstawienia nadwornych artystów. jednego dania. że można by go wziąć za gadułę. Był tak wymowny. D. B. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. . C. starał się wyuczyć i obcych. 8. . . . Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. . chrzest Franków D. polowań. . 0–1 p. oprócz pieczeni. . że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. owszem. Przy obiedzie słuchał albo muzyki. . Karol Wielki nie cierpiał A. Nie poprzestając na języku ojczystym. po grecku lepiej rozumiał niż mówił. 1001 r. . zupy i drugiego dania. bitwa na Lechowym Polu B. czterech dań. . greką oraz językiem arabskim.. 10. traktat w Verdun 0–4 p. B. . . Z tych łacinę znał tak dobrze. 955 r. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A. łaciną. B. 0–1 p. Władca Franków podczas posiłku A. – . muzycznych koncertów.którym papież nadawał biskupom ziemie. [Karol Wielki.

. i 12. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. C. które dało początek erze muzułmańskiej D. muzułmańską. . . . C. . D. 11. biegle mówił po grecku. prawo islamskie B. . . .A. lepiej rozumiał po grecku niż mówił. . potrafił pisać i czytać po grecku. D. dżihad – . . schizma – . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . Do rozwiązania zadań 11. . . D. . stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. . 0–1 p. 0–1 p. Otton II • • Rurykowicze . chrześcijańską. rozłam w Kościele 0–1 p. B. A. patriarcha – . minaretami. 0–1 p. . Połącz osiągnięcia z ich twórcami. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. . święta wojna z niewiernymi E. . . limes. szariat – . B. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. lepiej znał grekę niż łacinę. zikkuratami. 13. . 12. . . . judaistyczną. Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. hidżra – . 14. stelami. C. 15. buddyjską. wydarzenie. Na zdjęciu widać świątynię A. B. .

16. A B 9. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. A B 10. A B 8.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. A B A B 12. 11. A B . Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6.

– A 988 r. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. 800 r. – B 13. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C 8. B 11. Germanii. B 9. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. A 10. damasceńskiej. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. nocy 5. arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. adamaszkiem. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. tysiąca. 1. arabeski. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. arabskimi.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. miało się składać z Galii. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. – C 962 r. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. D 7. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . cyfry. 622 r. B 12.

Henryka IV. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D 10. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. Canossa. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. 496 r. C 9. B 11. D 12. Wormacji. D 8. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – B 13. A 7. inwestyturę. Grzegorza VII. 843 r. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – A 1001 r.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. 1. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. 1077. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. konkordat 5. – D 955 r. słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. wschodnia: Karol Łysy ruskie .

.. . . . . . . Data Klasa 1. • w 1025 r. . i 12. 2. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. C.. D.. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi... Do rozwiązania zadań 4. .. 3... . ..... . . .. . 0–1 p. . 2... 5. .. . .. . . 4. ... . . ... 0–1 p. 4. ... . . .. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . B. . Mieszko I przyjął chrzest w A.. .... . Jeżeli się pomylisz. . C. . ... .. . 0–4 p.. . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . .. .. . . D. .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. ... . . . . . . Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A. oraz 11. . . .. odziedziczył koronę polską – . . . . św.. • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – . . . . 2. Wojciecha... . .. . D. . . . .. W zadaniach 1. .. . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. ... .. ..... 1. . B. . 972 r. . Napisz. . . . 965 r. .. – . . . .. . . 1076 r. .. ... .. .. . . 3. . 4.. . . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. . B. . .. . Pomyłki przekreślaj.. Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. 1058 r. .... . 5... . . . 1080 r. oraz od 6. . Stanisława. .. . 0–1 p.Test a . . • cesarz. . . . . . . .. . . . 968 r.. ... C. . .. . . . . . . • pierwszy historyczny władca Polski – ... . . 1095 r. . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . św. 966 r.. . . Rozwiązania zadań 3.. .... i 5. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . B. .. . . . ... do 10. . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. który przybył do Gniezna w 1000 r. .. . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . . .. ..

. . ... . . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem.. . . Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów... .. . . . . ... . .. ... . . . .. . . .. ... 0–1 p. . św. . . .. potęgę i bogactwo. ... księciem nazywać lub hrabią. lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św. ... . . . . . . . . .. .. D. . .. . . .. .. . senior – . Mieszko Stary – . które wywodziły się z rodu Piastów... .. .... .. . . . . . .. .. . . . .. .. n. . jakby jednego spośród dostojników. ... .. . . . .. .. . „Geograf Bawarski” – . . . . D. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . Jaćwingów. ... . . . . . . .. .. . ... . . . . Henryk Sandomierski – .. . Maurycego.. . .. .. . św. Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci. . B. . . . . . i 12.. ... . . . włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. . . ..C. • 997 r. . .. . .. .. . Maurycego. . .. . .. . • 1018 r.. . Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. . . . .. ..] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża.. . .. .. . . .. .. . . ..... . . . . . .. . . .. w .. . .. 0–4 p. . . . . . .... . .. . .... Szczepana. .. . .. . . 0–3 p. .. . .. . . ... . . . 7. . . . . .... ... .. . .. . . .. ....... 0–3 p. . . ... . . . . . . . .. . . . . Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. . . . . . . . . 0–2 p. ... . .. Zważywszy jego chwałę. . • 1025 r. . . . . . 0–2 p.. .. . . . .. 9. . . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. Napisz. . . .... cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[. . . . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. ... . A zdjąwszy z głowy diadem cesarski. .. .. .. . .. kurhan – . . . . Wieletów. . . .... . . .. 5. . . .. . . . . . .e. . . . . Prusów. .. 8. . .... . 6. .. . .. .. Lędzian.. .. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . ... C. . .. Do rozwiązania zadań 11.. .. . . . ... . . . .... .. . .... . . . . . . .. . .

Wojciecha. 998 r. A B 5. 999 r. 1000 r. C. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. A B 4. Mieszko I i Otton I. 1001 r. Gall Anonim „Kronika polska” 11. Bolesław Chrobry i Otton I. C. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. A B 11. D. A B 12. B. D. A B 0–1 p. 0–1 p.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. Mieszko II i Bolesław Chrobry. Uczestnikami wydarzenia byli A. B. . 12. Bolesław Chrobry i Otton III.

. . . Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A.. • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . • zginął w Prusach w 997 r. . . . . . . ... B. . Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A.Test b . .. 1000 r.. 3. 1025 r. . . . . Mieszko II. .. . . 4. . . . . . . . . 5. C.. . . . Napisz. . B. .. .. . . . . 4. W zadaniach 1. . 4. D.. . . ....... Data Klasa 1. . 2. ..... znajdują się cztery odpowiedzi: A.. 0–4 p. . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . C. ... ... C.. . – . . .. ... .. . Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A. . . 2... .. . . .. . . 2. .. . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. Do rozwiązania zadań 4. . ... 1018 r.. .. . . ... . . . Jeżeli się pomylisz.. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. .. Pomyłki przekreślaj. . . . .. .. ... 998 r. D. 1000 r. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. 1. .. . 999 r... . 992 r. Czytaj uważnie tekst i zadania.. . . . . . . . .. .. . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V .. .. . . .. .. . Rozwiązania zadań 3.. . 5. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. ... .. . 0–1 p... . . i 5. . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3. . ... oraz od 6. .. oraz 11. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. ... . . B.. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. • został koronowany na króla Polski w 1076 r. do 10.. . .. i 12... . .. . . .. . . 0–1 p.. 0–1 p. . 1001 r.. • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . . D. . . . .. – . . . .

. .... . . ... .. ... ... . 7. . .. ... .. ... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . .. Wyjaśnij.. . . . . . . . . . . . .. . . 0–1 p. . .. . . . . danina – . .... .. ... .. .. . . . . . krakowskiej.. . . . .. . . . .. . . łęczyckiej. . . .. . .. . . ... . . . ... . .. D.. .. . . Władysław Wygnaniec – .. . . . . . . . . . .... . ... . .. . . . . . . . . ... . . . .. ... . .... Henryk IV. .. . .. ....... . .... . ... . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . .... . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . 0–2 p.. • 1039 r. . . . . .. . 0–2 p..e. C. .. . . . .... • 966 r. . . .. . . . . . . . .. ... .. . . .. Bolesław Chrobry.. wrocławskiej.. . . . .B. szyszak – . . . . ... . . . . . . drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10. . Dagome iudex – ... . . .. . .. Relikwie św. . . . . C. B. . 0–3 p... Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I. . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem.. . . . . i 12. . . . . .. . .. ... . . . . . D. . . ... .. . . 0–3 p. Grzegorz VII.... .. • 1138 r. . . . . . .... . . . . . . .. . chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w. . Do rozwiązania zadań 11.. . .. . . . . . . Bolesław Kędzierzawy – .. . . .. . . ... .. . .. . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.. . . . .. 9. .. . .. . . 6. . .. ...n. . . . . .. . czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. . . . . . Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A.. ... . ... .. . . . . . p. 8. . . . .. 5. .. .. 0–4 p... .. gnieźnieńskiej. ..

A B 12. graf Zygfryd. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. 971 r. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. A B 0–1 p. 0–1 p. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. Mieszko I. A B 4. Mieszko III. Otton III. Jednym z uczestników wydarzenia był A. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. D. Mieszko II. 973 r. 972 r. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. . Thietmar „Kronika” 11. odnieśli zwycięstwo. 970 r. C. C. B. A B 5. 12. Kiedy w dzień św. B. D. Karta odpowiedzi Numer zadania 1.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. A B 11.

na czym polega zasada senioratu – 1 p. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. B 4.e śmierć św. który przybył do Gniezna w 1000 r. 1025 r. C 12. Siemomysł. – Otton III • w 1025 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. . Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. Polski – Mieszko I • cesarz. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. n. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6. 0–4 10. Wojciecha – 997 r. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p. C 11.: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. A 5. sandomierska 9. pokój w Budziszynie – 1018 r. Lestek. 4. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt. np. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu. 8. w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. B 2. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni.Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1..

. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. 3. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. powstanie osady w Biskupinie – VIII w.in. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. p.n.e. D 4. chrzest Polski – 966 r. C 12. najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. C 5. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane. ludność służebna 10. • zginął w Prusach w 997 r. C 2. zakończony ostrym szpicem. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. używany m. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. dzielnic Polski między synów panującego. B 11. duchowieństwo. 8. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. dokument. Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p. – św. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. drużyna wojów. np. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->