P. 1
Śladamie Przeszłości - 1gim

Śladamie Przeszłości - 1gim

5.0

|Views: 2,122|Likes:
Wydawca: Kasior1216

More info:

Published by: Kasior1216 on Aug 20, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2014

pdf

text

original

Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

... ..... wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii................... 7... . A.. Zikkurat to A.Australopitek żył od około 1.. C... B..... alfabet fenicki.............. wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie..... alfabet łaciński... ... C. 8..... wszystkich starożytnych państw..... Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny.. ... ... .... Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A.... ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego........................... kamienna skrzynia..... lat temu..... . 11..... Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce.... . egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony............. 10.. ....... Najpóźniej powstałe pismo to A..... B. . papirus – .... D..... ............ 6................. starożytnej Grecji i Babilonii. B........... w Belgii.. 0–4 p.... pismo klinowe..... ........... alfabet grecki... 9. 0–1 p. a także używał ognia......... Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami.. żyznego pasa ziem. we Francji.... ...... zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – ...... wynalazł oszczep. w której znajdowała się trumna z mumią C.. D........ C. w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy....... mumia – ...... materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B....... Wyjaśnij....9 mln do 500 tys......... .... 0–3 p......... . D. . B.... Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p.. . 0–1 p. jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie....5 mln lat temu.... Australopitek pojawił się około 2.. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. A......... .. 0–1 p... Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom. . jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.......

że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. . . . . ... wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. . C. . Cześć ci. .. . . . szanowali rzekę Nil. aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb. . . . Wyjaśnij. . która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. Starożytni Egipcjanie A. . . . . . . . 14. . .. . brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . uważali. . . 15. . B. Do rozwiązania zadań 17. 0–1 p.. dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory.. . co to jest piktogram. . . nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. . . . . .C. . o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [. . . . C. . prosili bogów. . .. . . . Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. D. utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Do rozwiązania zadań 13. . i 14. 16. .. . . . D. w Wielkiej Brytanii. B. w których zostały wzniesione.] Poisz nam ziemię. . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . witali się z Nilem każdego ranka. . A. . . w Turcji. Połącz nazwy budowli z nazwami państw. . Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. . . D. i 18.] Ty zboże stwarzasz. . . . . 0–1 p.] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13. . . . ty jęczmień przynosisz [. ty niewyczerpany [. 12.

A B 0–1 p. Kamień z Rosetty. . 13. . egipski papirus. . . 0–1 p. A B 10. twórca nowej religii w Indiach C. . 19. . judaizmu. Jahwe – . A B 7.17. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. C. . . Tora. D. A. Konfucjusz – . . Budda – . chiński mędrzec . . Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. 14. . 0–4 p. tabliczka z pismem klinowym. . hinduizmu. . 17. Na ilustracji znajduje się A. . B. . . boga Thota. . 18. A B A B A B A B A B 18. . Re – . 11. B. najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. . C. . Karta odpowiedzi Numer zadania 2. D. jedyny Bóg Żydów D. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. bogini Izydy.

Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych. III. 476 r. 1. broń. lat temu w Afryce.e. 4000 r. 1914 r. 1492 r. do 1914 r. 14. 4. tysiącleciem p. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień. n. Zgodność z tematem – 1 p. 11. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. współczesność – od 1914 r.e.: przedmioty codziennego użytku. średniowiecze – od ok.e. Udomowił też niektóre zwierzęta. 8. 476 r. p. 6.n. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. obrzędy. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. 9. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. Jego rozwój trwa do dziś. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 17.e.e. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 7. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . II. a 3. produkować żywność i ją przechowywać. 13. np. 1492 r. do ok. zachowane budynki lub ich fragmenty.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9. I. nowożytność– od ok. bitwa pod Maratonem. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. p. n. 1. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. 0–1 0–3 5. wynalezienie pisma. 3. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. 10. Zaczął również budować prymitywne osady. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. upadek cesarstwa rzymskiego. 18. cmentarzyska.Klucz do testu a Co to jest historia?. 490 r. 3. np. tradycja. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane.n. 4.n. wybuch I wojny światowej. 2.

Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. 15. interpunkcyjnych). 0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. . ortograficznych. ząb za ząb”. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Zapisanie właściwej zasady – 1 p. 19.12.

6.e. n. podział Imperium Rzymskiego. Składała się ona z kanałów. statuty. 4. początek neolitu. 3. 11. n.e. tam i ze zbiorników wodnych. ustawy). 9000 r. 4000 r. starożytność – od ok. III. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 18. np. 1. 3.Klucz do testu b Co to jest historia?. 9.: kroniki.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. żywoty świętych. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 1492 r. Zgodność z tematem – 1 p. 1. 0–4 .e. 2. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. nowożytność – od ok. 14. 13.n. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. księgi sądowe. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. 17. pamiętniki. 4. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. 7. II. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 395 r. 0–1 0–3 5. 8. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. śmierć Jezusa Chrystusa. do 1914 r. 476 r. mumia – C sarkofag – B papirus – A np.e. I. akty prawne (konstytucje. p. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. odkrycie Ameryki. do ok. listy. p. 10. ok.n. 30 r. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. n. średniowiecze – od ok. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. 1492 r.e. 476 r. 1492 r. do ok. spisane relacje świadków.

Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 19. Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. interpunkcyjnych).12. 15. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p. . 16. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części.

Test a ... . .. .. . filozofem greckim. . D. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. ateński. . . . . . .. tebański. 5. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. ... . 0–1 p. . . . . . . . . . .. Sokrates był A. p. demagog – . . ... . . . C. .n. . . Klasa 1. . . . .. . . rzeźbiarzem ateńskim. . W obradach brali udział obywatele ateńscy.. . . 2.. . 3. . . .. C. 2. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego. . . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. 4. . 0–1 p. .. . ..e. . . . . . . ... . Pomyłki przekreślaj. Wszyscy Ateńczycy tworzyli . . żyjący w VIII w. ... występujący podczas publicznej debaty B. . . spartański. . Czytaj uważnie tekst i zadania. B. Data . oraz 13. . p.e. .e. . 0–4 p. . . żyjący w V w. D... oraz od 15. . . . . królem spartańskim. aktorem greckim.. . .. . .. 3.e. . .. . .. . . . .n. . Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską. D. .. . . ... i 14. . Hellenowie – . Hellada – . . . . p. . . ... .n. ... 12.. .. . .. zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku. . opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. czyli . . .. p. inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p. .. p. . . Starożytni Grecy wyznawali politeizm. . .... .n. . . . W zadaniach 2. A. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. .. do 10. . . . . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . .. . żyjący w V w. .. . . jaką starożytni Grecy określali samych siebie C.... 3.. 4. 0–5 p... którzy posiadali pełnię praw politycznych. 5. . ... .. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo . . . . . .. . . . . . B.. . .. .. . C. 1. . .. żyjący w V w. . .n. . Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten. . . mit – . . . B. . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . . . . . . do 18. . .. Ustrój panujący w Atenach od VI w. . .. .. . .e. 11. Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – . . Jeżeli się pomylisz. . nazywa się . co dosłownie oznacza . ateński. nazwa.. . . . ... . . . od 4. . . świetny mówca. . Rozwiązania zadań 1. . . . . Perykles to polityk A. .

. .. Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy.... . . . .... . . . .. . ... Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów. . .... ..... . .... ..... . p... .. ... . . . . . ... . . ...... .. . ..e. geruzja 0–4 p.. .. . ... .. .. . ... .. .. . .. . . ... ..... .. .. . . . . . ..... p.. . . .. . 0–4 p.. .. . ... . . . . ... .. . Do rozwiązania zadań 11. . . . . ... ....... .. ... ... . ..... . . ... . .. . . . ... . ... . ... .. . . ... .. . . ... . . .. .• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p. ..n..... ............ .. . . . .. . . . 776 r. .. .. . . . . .. .. . . . ........ .. . . . .. .. . ..... . . .. . . ... .. gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem.... .. . . Hermes – . ... Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8.. .. . p. . .. ... Napisz. . . . Wyjaśnij.. . . ..... .. 6. . . . .. . ..... .e.. . . . . . . .. . .. 9.. Religia starożytnych Greków była monoteistyczna. . ... ... . .. .. . . .e.. . . . .. .n.e. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . ... . .. . .. . ... . . . ... .. . . .n. ..• 480 r. . . . . Posejdon – . 0–4 p. ... . .. . .. . . 0–2 p... . . .. .. . . .... . ... . ...... .. .. . .... . . . . . . . .. .. 7.. Hellenowie wierzyli w jednego Boga. .. . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami.. . .. .... Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami... . .. . . ... . .. . . .• 490 r. . .. .. ... . . . .. .. .. . ... .. . . . . . . . .. . . . . . .n..... . .. .ludzi. . . .. .... ... ....• 338 r... . .. ... . . . .. . .. .. . .... .. . .. .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. p.. . .. . . 10. . a za bóstwa uważali rośliny i skały... Zeus – . .... .. . .. . .. .. . .. .. .. .. na czym polegało wychowanie spartańskie.... . .... ... ... i 12... ... . Hefajstos – .

... A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu].. C.. dużymi. Dionizosie. Pokonani .. które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji. stalowymi okuciami. rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14.. malarstwem czarnofigurowym. 13.. Hefajstosie.... Uzupełnij tabelę. Naczynie zostało ozdobione A.. B. 480 r. p.. ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy.. Demeter. płaskorzeźbą........ 0–1 p... 0–1 p..n.... Data 490 r.... .. do 18.... D.....e.11... Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych.... D... 12.............. C. p..... Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A.... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków .... 0–4 p.. 0–5 p...... Do rozwiązania zadań od 15.... mozaiką. Prometeuszu. oba .n. B... ..e. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.

Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [. 17. Delfami. A B 11.. Długo trwała bitwa pod Maratonem. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. C. Macedończycy. Uciekających Persów ścigali [.]. którzy przerwali środek. B. D. 16. B. świętowali na cześć boga wojny Aresa. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A. 0–1 p. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków. 18. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. 16. przystąpili do chowania zmarłych.. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [.. Tebańczycy. Platejami. kiedy ujrzeli..]. A B A B A B A B A B 18.. celnym łucznikom. aż dotarli do morza.]. że w małej są liczbie i pędzą cwałem. Salaminą. C. 0–1 p.]. 0–1 p. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. D.... Persowie.. D.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. B. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [. Herodot „Dzieje” 15.]. znakomitym jeźdźcom.. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. ścigali uciekających Persów aż do morza. A B . Platejczycy. C. B.. po czym [. D.. Spartanie. widząc nadbiegających. 12.. 0–1 p. przewadze żołnierzy w centrum szyku. C. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [.].. gotowali się ich przyjąć. Maratonem. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. 15. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny. przewadze hoplitów na skrzydłach.zaś skrzydła były liczebnie mocne [. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A. 17. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A.

. . niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C. 3. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. królem perskim. . . .... . czyli miastem. 0–4 p. królem macedońskim... . . . 0–5 p. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. 3. ... ... a siebie samych .. . . 4.. Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. . .... .. .. .. 5. polis – .. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 2.. 3. z którego pochodzili.. mieszkaniec Sparty... ..... . . Data Klasa 1. . Rozwiązania zadań 1. . .. . .. . B.. . 11.. 1. . B. Spartanin – . ... . Na nowych terenach zakładali . . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . .. . . . C. Czytaj uważnie tekst i zadania.. . . 4. . . . 12... . . . dowódcą spartańskim. .. .. . Dariusz I Wielki był A. . . ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. .. .. . . . . . . i 14. ... aktorów greckich. filozofów greckich.. . . . . . ... ... . Uzupełnij podany tekst. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . . . D.. . 0–1 p.. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. rzeźbiarzy ateńskich.. . D.. .. Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami. ... . . . . 2. .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . ... od 4. . ... . . .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. Grecy nazywali swoją ojczyznę . oraz 13. którego głównym zajęciem była służba wojskowa B.. .... ... . . . .Test b .. . . . . 5. .. królów spartańskich.. . . . Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A. W zadaniach 2. niewolnik uprawiający ziemię Spartan D.. oraz od 15. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. do 18. . . . . 0–1 p. . . . .. Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . A.. . . . . . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. .. . . . . strategiem ateńskim.. .. Pomyłki przekreślaj. C.. . B. .. . . do 10.. . hoplita – .. . C. Jeżeli się pomylisz. . ... Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z .. helota – .. D..

....n. . ...• 333 r. .. .. . .. Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią.. ... .. .. . . . . . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami.... . . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . .. . .. .. .• 338 r... . .... .. .. . .. . .e.. ... ... . . . .... . 9. . . .. . . . . ... . .. .... . .. .Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach. . . . . ... .. .. .. .. Do rozwiązania zadań 11. .. .. .. . . . . .... . . .. .. . . ... . . ... . co oznacza określenie kultura hellenistyczna..... ... .... .. . ... . . .. .. .. . .. ..• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p. . . .. . .. . ... ... .. . . . . . . 0–4 p. ... .n. .. .. ...... Apollo – .. .... ... . . ... . . . . . .. ... . . Napisz.... . . . .. ... . ... . ... . . . ... . . .. .. Wyjaśnij.. . .. .... .. . . . .... . . .... . ... . .... . . . .. .. . . .. . . .e.. .... efor 0–4 p. . .e. . . ... 7. . 508 r. . . .. . .. p. . . . . .. .. .. p. . ... Asklepios – .... . .. . . . .. . .. . .. .... . . . .. i 12. . . ... . . . . . . p... . .... . . czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji.. .. Napisz. ... . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. ... 6. . . . . . . . .. . . . .. p. Ateny król Sparta strateg demagog 8.... . . .. . . .. .. . .n. . ...... . . . . . Ares – . .. ....... .. .. . . .... 0–4 p. . . . .... . . . .. . ......... . .... . ... . ... . .... ... . .e. ... .. . ... . . .. ... . . ... ... ..... .n. . . .. . . . . .. .. czym zajmował się każdy z bogów.. . .. . ... .. . . . ... .. .. . .. ... ...... . . . .... . ... . ... .. . . . 0–4 p. . ......• 479 r.. .. ... . . ..... . 10. .. Hades – . . .. . .. ..... ..... . . ..... ..

dyskobola. .. .n.... C.... C. Pomyśl.. 480 r..... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy..... B. D.. z piaskowca.e.. ... Zwycięzcy .... D....... Rzeźba przedstawia A.. Data 490 r... Wstaw znak „x” w kratki obok terminów. Zeusa Olimpijskiego..11. 0–1 p... z brązu.e. ze złota.. Uzupełnij tabelę. 0–4 p.. koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14.n.. Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów ... p... uniknąć niedoli...... które dotyczą starożytnego teatru greckiego. Atenę Partenos... Myrona... B... z terakoty.. do 18. 0–1 p................ Posąg został wykonany A. 13.. p....... 0–5 p.. Do rozwiązania zadań od 15. jak pozbyć się nędzy i głodu. 12....

co szumi z powagą. bagnista. C. daremnie ich prosząc w potrzebie. kup woły do pracy na roli. 0–1 p. 0–1 p. dwa razy do roku dobrze nawożona. zająć się rzemiosłem i handlem. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. plejady. aby uniknąć głodu i nędzy. A B A B A B A B A B 18. 16. kupić woły i uprawiać ziemię. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. Demeter. świeża i spulchniona. jak również dla tych. A B 0–1 p. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. założyć rodzinę. D. Potem o sprzęt się postaraj. 0–1 p. B. na niewysokich pagórkach. udać się na wyprawę kolonizacyjną. 16. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. B. niech orka się wtedy rozpocznie […]. wysuszona i stwardniała. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. czas zacząć Żniwa. B. D. 17. a kiedy zachodzą. 18. co mieszkają W pasie nadmorskim. Gai. założyć rodzinę. D. Ziemia pod zasiewy powinna być A.Załóż wpierw dom i weź żonę. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. […] Skoro się córy Atlasa. Hery. . Ateny. C. Według Hezjoda rolnicy. C. 17. B. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. A B 11. 12. 15. zająć się rzemiosłem. wyłącznie nad rzekami. Żebyś do innych nie chodził. ukażą. D. muszą A. […] Rzucaj zaś ziarno. na górskich zboczach. byś wszystko miał w domu u siebie. Taki porządek jest pracy na roli dla tych. C.

– bitwa pod Salaminą 338 r. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7.n. głosowania – 1 p. 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. C 16. – bitwa pod Cheroneą 10. B 17. miasta osoby. – Persowie (armia perska) . – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. zasadom podlegali wszyscy III. Surowym oraz podanie. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.n. mężczyźni. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. wyrażenie – 1 p. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. strategów 0–1 5.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I. p. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. politeizm. np. 490 r. B 15. Podanie nazwy polis. 13. D 18. 1. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty. kogo dotyczyło – 2 p. p. Wyjaśnienie. rządy ludu. B 3. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. np. 6. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi.n. C 11. Olimpii 490 r. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.e. 9. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p.n.e. p.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I. ortograficznych. chłopcy od 7.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.e. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14. Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. 776 r. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p. demokracją.e.n. p. p. która zagrażała II. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. roku życia. Ateny – eklezja. A 12. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p. – bitwa pod Maratonem 480 r. ostracyzm 8. Sparta – geruzja. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. interpunkcyjnych).e. na celu wyszkolenie II. Zgodność z tematem – 1 p.

n. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.e. armia spartańska) .480 r. p.

koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p. B 17. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego. wydzielonymi miejscami w II. 508 r. D 18. p. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. p.n. Ateny – strateg. 5.: Gimnazjony były 0–2 I.n. C 16. błędów językowych. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. p. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. C 3. kolonizacyjne. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Hellenami.– bitwa pod Issos 10. np. Helladą. p. działalność wyroczni. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych. np. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. ortograficznych.n. czym były agony – 1 p. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.– bitwa pod Cheroneą 333 r. 0–4 6. (helleńska) połączona z wpływami III. A 15. 0–5 13.e. 0–4 Sparta – efor. mieście. A 11. Zgodność z tematem – 1 p. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p. 1. komedia tragedia . Jej oraz wiadomości na temat ludów. narodziła się po podbojach II.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.e. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. reformy w Atenach 479 r. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. metropolią wyrażenie – 1 p.e.– bitwa pod Platejami 338 r.e.n. D 12. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. Apollo – literatura. Wyjaśnienie. interpunkcyjnych 9. król 8.

e. 490 r. .n. – Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r.n.e. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. p.orchestra 14. p. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.

. 2. ... . perystyl. . . . • 202 r. 1. Augustus. C... . ... oraz od 11. . .e. . . ... .. . . . . .. D. . . . . . . Uzupełnij podane zdania. • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p.. . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.. 31 r. . .Test a . .. 0–1 p... Legendarnym przodkiem Rzymian był A.n... B. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. W zadaniach 1.. .e. ... . . Eneasz. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . n. . . . . .. 6. . . .. . patrycjusze. . . . • 0–3 p.. .. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. 5.. do 14. – . . do 5. p. .. . D.e. . . . . 2. 3.. . . .. . . . . . . .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . Grupa społeczna. . – . . • 395 r. .. . . . . . . . A. . . p. . . . . 0–1 p. Rozwiązania zadań od 3. . . . . . Pomyłki przekreślaj. 4. Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A. . . B. . .e.. .. 218 r. . Obecnie jest stolicą . . . . . . .. . . nad rzeką . . 5.. . ... .. . . . do 10.. . . . . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. B. . p. . . . . . 4. ...n. ... .. . . 6. . .. .. . . . . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Rzym znajduje się na Półwyspie . . . B. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. . ... . . . . Data .. . . . . . . .. plebejusze. .. . . . . ..n. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . ... . oraz od 8. . Jeżeli się pomylisz... . . 313 r. . . . .n. . . D. . ... . . . . . . . ... . .e. .. . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. Klasa 1. . 7.. .. . . ... atrium. . Odyseusz. . . . . . . . . . . . heloci. 3. C. C. . . . . . . . . Hammurabi. . . . . .. . .. . . .. .. .. . . . . p.. to 0–1 p.. . . . .. . 2. . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A...e. 0–3 p.. 509 r. . . – . . . .. . . . . . . . .. . . .... n. . spartiaci. .

.....C...... lwica.... Grecy........... B... D.................. 9..... 11........ i 12...... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy.. .. Wyjaśnij.... 10... 0–1 p. Do rozwiązania zadań 11.......... Galowie..... ............. 0–3 p............. wilczyca......... Romulusa i Remusa..... owca.................. 0–1 p..... pantera... Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego........... C............................ 12.. 0–1 p.. C...................... D....... B. Kartagińczycy... 8..... co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo........ cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p... Eneasza i Odyseusza.... Symbolem starożytnego Rzymu była A.... 7.... . Zwierzę karmi bliźniaków A.... ....... Etruskowie..... 0–1 p............. termy.. wykorzystaj zamieszczoną fotografię......... D....... B... limes............................. ... Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A..

C. 14. Jowisza i Saturna.. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych. D.].. Schwytano więc naprzód tych. Początek tej nazwie dał Chrystus. 13. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A..] których [. A B 6. Neron. Herkulesa i Achillesa.. Tacyt „Roczniki” 13.] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono. Do rozwiązania zadań 13. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary. A B 11.. jako że nie dla pożytku państwa. którzy tę wiarę publicznie wyznawali. religię monoteistyczną. A B 7. 0–1 p. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni. że pożar był nakazany.. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął.C. gdzie się to zło wylęgło. [. B. D. C.. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia.] Stąd. [. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. lecz także w stolicy [. i 14. Aby ją więc usunąć. B. 12. D. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa. budziła się ku nim litość. A B 0–1 p. zabobon i zło. dobro i sprawiedliwość.. A B A B A B 14.. Poncjusz Piłat. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych. lud rzymski. [. wyznanie politeistyczne. nie tylko w Judei. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. .] chrześcijanami nazywał. Tyberiusz.

. 4. wilczyca. . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . p. . . . oraz od 11. . . 753 r. – . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . p. . . . . . .. ... niedźwiedzica. . . 6. p. . . . .. .. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . .. Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A. .. . 392 r. C. . . . . . 5. .e. . .. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . ..n. .. .. . . .. . 0–3 p. . . . . Uzupełnij podany tekst. D. . . W I w. . .. 0–3 p. .. .. . .. . .. 3.. . • 30 r.. .. 5. . . do 14. . . do 10. 2. .. . . . oraz od 8. ... . ... . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. – . . . . . Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A. Data . . . ..e. . Jeżeli się pomylisz... . . n. do 5. . . .. . . . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. . . ... . Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. .. ... . . .. . . .. . .. . . . . . • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p. .n. . .n.n.e. . . . . . . . . .. p. . D.. plebejusze... . 0–1 p. ..e. . 1. . . 2. kozica.. . . . . W zadaniach 1. . .. C. wybuchło w Rzymie powstanie . . . . powstańców. . . .. D. . ..e. .. . . . . . . . . . .. .e. . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . .n. . . . . . . Rozwiązania zadań od 3. – . • 476 r. . . . 3. . . . . . . . .. 7. . . . . ... .. B. . .. . Przywódcą buntu był . . .. .. spartiaci. .. . . .. . .e. . . . . . . . B.. 44 r. . .. . 0–1 p. lisica. heloci. . .. .. . .. .. patrycjusze. . .. 6. .. . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty... . 2.. . B. .. . czyli niewolników szkolonych do walki na arenie.. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . Klasa 1. . . . . . . . p.. . Walki z rzymskimi legionami zakończyły się .. . .... .. . .. . . Pomyłki przekreślaj. . . 4. 264 r.. . . . ... . C. . n. . . . .Test b . . . . .

................... Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p................. konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p.......... Kodeks Justyniana....... C................. termy.. 0–3 p... Do rozwiązania zadań 11........ Koloseum. .. 10.... Panteon........ 11.... 7... akwedukty.. 9..... 8........... D. 0–1 p...... co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”...... 12.. ...... D.. B.................. Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy.......A..... łuk triumfalny... i 12..... manipuły........ ................. 0–1 p... termy Dioklecjana......... C........ ............... Prawo XII tablic................ Dekalog............ D.. Kodeks Hammurabiego... C.. wykorzystaj zamieszczoną fotografię........ B... B........ Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A............. 0–1 p. Wyjaśnij.. amfiteatry..... Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej... Na zdjęciu widać A................. .........

C. armii Pompejusza.] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. A B 0–1 p. obietnicy pokoju. widowisk i walk gladiatorów. B. przedstawień teatralnych i operowych.. a wszystkich słodyczą pokoju. A B 7. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum.] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej.. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. D. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.]. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało. uroczystości religijnych. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami. A B A B A B 14. republiki. D. 12.. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu. i 14. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [.. Do rozwiązania zadań 13.. [. nazwy urzędów pozostały te same. 14. demokracji. B.A. monarchii. B. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A. 0–1 p. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13. lud rozdawnictwem zboża.] Oktawiana. urzędników i praw. obrad zgromadzenia ludowego.. Wewnątrz panował spokój. [.. A B 6. 13. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. przydzielaniu stanowisk urzędniczych. D. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza. C. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A.. . A B 11. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. tyranii. C. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii.

najazdy plemion germańskich. 10. p. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. Apenińskim.e.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści. 509 r. . wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.n.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy. p. 3.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p.n. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. 0–3 4. 0–3 punickiej 31 r. 9. n. B 11. B 13. – bitwa pod Zamą 395 r. A 12. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. A 6. p.n. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. – edykt mediolański 8. 218 r.e. – bitwa pod Akcjum 313 r. podział imperium. n.e. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. C 7. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej.e. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np. p.n.e. B 14. Tyber. np. C 2.

C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. p. p. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e. n. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.n. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu. 9. 3. C 11. p. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. n. p.e. . Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. 264 r. 10. B 7.: zmniejszenie liczby chłopów.e.n. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. A 13.e. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8. – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r. np. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami. Spartakus. gladiatorów. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np.n. A 2.e. 0–3 punickiej 44 r. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. 0–3 4. 753 r. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. przekształcenie armii w zawodową. B 14. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. B 6.e. które zbiegały się w Rzymie. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p.n. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D 12. – założenie Rzymu 0–3 30 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. .. . 5.. . .. . . . . ..... . . . . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. . . . . . . . . . . . 0–1 p. .. . . Pomyłki przekreślaj. . . . . . . . . . Z Indii przejęli . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otton III – . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 0–7 p. . . . . . B. . . . . . . . Jeżeli się pomylisz. . ..Test a . . . . . . . . . . . . . . . . . do 16. . . . . . . .. .. zwanej . do 12.. 4. . . . .. . . . . . . . . . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. . . .. .. .. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. .. . .. . . . . W zadaniach od 6.. . ... . . . . . . . . . 1. . . . Ludwik Pobożny – . . Cyryl i Metody – . . . . . . . . . . . 3. . . .. . . .. D. Data . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . . . . . . .. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . .... .. . . . . . . . . . kim były wymienione postacie. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. . . . . i jednej . . ... . . . . islam – . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 4. .. . . .. . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . C. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . 5. . . . . . . . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. . . . . 0–5 p.. . ... . . . .. oraz od 13. . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . ”. .. . . . . . . .. . . Chlodwig – . .. . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . . . . . .. . . . . Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. . . . . . . . . .. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . . imperium uniwersalne – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. 3. zwane dziś . . . .. .. Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . . . . . . . Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga .. . . . . . . produkowaną ze stali . . . . .. . . . . . . . . Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . 2. . Napisz. . patriarcha – . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . Rozwiązania zadań od 1. . . . .. . . .. . . .. Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . .. 2. .. .. . . . . . . . . . Klasa 1. . . . . . . . . . . .

które uległo podziałowi. Belgia. królestwo Anglii. Niemiec. C. Lotariuszowi. chrzest Rusi C. . B. Francji. D. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. D. koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. . C. aby zarządzać i strzec części swego królestwa. Węgry. C. . B. 842 r. Włoch. . . Terytorium. 8. 622 r. Francji. na której w późniejszym czasie powstała A. . do 10. 988 r. państwo Franków. to A. Anglii. 840 r. A. – . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. na której w późniejszym czasie 0–1 p. . 9. . Francja. . Anglia. – . Zjazd w Verdun odbył się w A. Państwo Kościelne. 0–1 p. B. D. . Włoch. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. Włoch. . Niemiec. B. . . 841 r. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. . utworzono A. – . Niemcy. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. . rozdzielili państwo pomiędzy siebie. państwa Franków. ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. C. – . Trzej królowie. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. . B. 7. . Włochy. Najstarszemu z nich. . . Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. koronacja cesarska Ottona I B. 0–1 p. Hiszpania. 0–1 p. Do rozwiązania zadań od 6. królestwo Danii. D. Francji. 10. Czechy. Danii. los przydzielił część środkową. leżącą między dwoma poprzednimi. 962 r. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. C. . Włoch.5. 843 r. . D. Hiszpanii. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. 800 r.

. Cyryl i Metody. głagolicą. 13. malowidło religijne B. A. hieroglifami. 12. arabeska – . . A. runami. C. Paweł i Światowid. . . D. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. . latopis – . majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. . . i 12. . . Mateusz i Cyryl. D. Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. ikona – . dekoracyjny wzór geometryczny 15. . Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. 14. . Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. minuskułą. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. . . . . 11. 0–1 p. sura – . . . . rozdział w Koranie D. . C. . . . . .Do rozwiązania zadań 11. Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. B. znaki pisma normańskiego ikona C. B. kronika ruska E. runy – . Abraham i Jan. 0–4 p. . .

11.16. A B 8. A B . A B 10. A B A B 12. A B 9. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. Słowianie 0–3 p. zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7.

Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. .. . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . .. . . ... . D. . w mieście . .. . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . .. .. . . . . . . . . . . Klasa 1. .. . . . . . . . 0–3 p. . .. . . . Samon – . 0–7 p. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1. . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . .. . . . . . .. . . r. . .. .. .. . . . .. . . .. . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . Napisz. .. . . . . . . . . . . .. . . by ten zdjął z niego ekskomunikę. . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . podczas synodu w . ... . . . głagolica – . . . . czyli porozumienie. . . . . . Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. . .. . . . .. . . . . . . 5. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ...Test b .. . . . . . . . . . . . 3. . . do 12. . . . . .. . . . . . . . . . ... .. . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. . . . . . . .. . . . .. . . Data . . 2. . .. . . . . . .. . . . . . .. . W . . . . . . . . . . . . .. . Jeżeli się pomylisz. . . .. . . . Koran – .. . . . . . .. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Rozwiązania zadań od 1. . .. . . . .. . .. . . B. . . .. . .. . . . . . . . . . W XI w. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . 4. . . . . . . . . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. . .. . . . .. .. . . . . . .. Pomyłki przekreślaj. . . . . . . 0–4 p. . ... . .. . . . . . doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV .. . . Zawarto wówczas . . . . . . . . oraz panowanie cesarza niemieckiego . . . . . marchia – . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . Pepin Mały– . . . . . do 16.. . . . .. . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . Otton I – . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . .. . . . . Mahomet – . . . . . . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . zgodnie z . . . . . . . . . . W zadaniach od 6. .. . . . . .. . .. . . . . .. 2. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . oraz od 13. . . . . . . kim były wymienione postacie. . . . . C. . . ... . . . . . . .. . . . . . 5. . . . . .

starał się wyuczyć i obcych. . łaciną. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. [. greką oraz językiem arabskim. [Karol Wielki. Do rozwiązania zadań od 6. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. B. pieczeni. polowań. skarżył się często. B. 10. . Przy obiedzie słuchał albo muzyki. opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. D. . . przyjmował zagraniczne poselstwa. muzycznych koncertów. Nie poprzestając na języku ojczystym. – . że można by go wziąć za gadułę. że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. bitwa na Lechowym Polu B. . objadania się. . Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. że posty szkodzą jego ciału. . 955 r. owszem. po grecku lepiej rozumiał niż mówił. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. czterech dań. chrzest Franków D. . Był tak wymowny. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. ale i u każdego człowieka.. bardziej jednak w piciu. Z tych łacinę znał tak dobrze. C. 9. łaciną. Władca Franków podczas posiłku A. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. .] Zwykły obiad składał się z czterech dań. . . 8. – . – . traktat w Verdun 0–4 p. 0–1 p. C. 0–1 p. koronacja Stefana Wielkiego C. – . Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. . B. . D. albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. oglądał przedstawienia nadwornych artystów. B. zupy i drugiego dania. greką oraz językiem Franków. Karol Wielki nie cierpiał A. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A. . łaciną i greką. jednego dania. . D. 0–1 p.którym papież nadawał biskupom ziemie. mógł najdokładniej wyrazić wszystko.. . A. 496 r. 1001 r. . łaciną i językiem Franków. 843 r. D. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. . . którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. nadużywania alkoholu. Wymowę miał obfitą i bogatą. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. C. . 5. co chciał. 7. do 10. oprócz pieczeni. . 0–1 p. C.

. muzułmańską. D. 15. buddyjską. B. . D. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. Na zdjęciu widać świątynię A. lepiej rozumiał po grecku niż mówił. . . 0–1 p. . 14. prawo islamskie B. . limes. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. 11. dżihad – . chrześcijańską.A. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . biegle mówił po grecku. . . . które dało początek erze muzułmańskiej D. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. . rozłam w Kościele 0–1 p. 0–1 p. . i 12. wydarzenie. Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. C. . . 12. 0–1 p. zikkuratami. stelami. lepiej znał grekę niż łacinę. D. . . . . C. patriarcha – . Otton II • • Rurykowicze . judaistyczną. minaretami. . . święta wojna z niewiernymi E. A. szariat – . stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. potrafił pisać i czytać po grecku. Połącz osiągnięcia z ich twórcami. . hidżra – . 13. B. . C. . . B. schizma – . . Do rozwiązania zadań 11.

A B 9. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. 11. 16. A B 8. Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B A B 12. A B . A B 10. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p.

0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D 7. 622 r. damasceńskiej.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – C 962 r. arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. nocy 5. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. tysiąca. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. cyfry. – B 13. adamaszkiem. Germanii. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. B 12. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. miało się składać z Galii. C 8. arabeski. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. 800 r. – A 988 r. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. 1. A 10. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. B 9. B 11. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. arabskimi. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p.

słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. D 10. Wormacji. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 1077. inwestyturę. Henryka IV. Canossa. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – D 955 r. 496 r. wschodnia: Karol Łysy ruskie .Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. 1. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. C 9. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Grzegorza VII. – B 13. 843 r. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. D 8. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. konkordat 5. D 12. – A 1001 r. A 7. B 11. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2.

. C. . św.. • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – .. . . 4. • cesarz. . . 0–4 p. 4.. 0–1 p. . 5. . . . C.. . Mieszko I przyjął chrzest w A. . . Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A. .... . . W zadaniach 1. .Test a . . 1058 r.. .. 4. . oraz od 6. . ... . .... .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. .. . 1076 r. .. . . . .. . . ... . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . ..... .. do 10. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .. Rozwiązania zadań 3. .. Pomyłki przekreślaj. .. .. .. . . . . .. Napisz.. Stanisława. znajdują się cztery odpowiedzi: A.. . . . 3.. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. B. .. D. . .. . . . . – . . 2. 2. i 12. . . . . . .. . . . . . odziedziczył koronę polską – .. 0–1 p. . B.. . . . .. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź... .. . . . .. . . 1. .... . .. 0–1 p. . . . . . B..... . D.. . 3... . • w 1025 r. .. . 2. . . . Wojciecha. . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . 966 r. . . . . .. B. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. . 5. . D. . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy... .. Jeżeli się pomylisz. . . . . • pierwszy historyczny władca Polski – . . ... . który przybył do Gniezna w 1000 r. . . . . . . Data Klasa 1. . Do rozwiązania zadań 4. św. 1095 r. .. ..... 972 r. . Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. .. .. . . . 968 r. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. .. .... . .. . . . Czytaj uważnie tekst i zadania.. oraz 11. ..... 965 r.. .. . . .. . . 1080 r. C. . i 5.. . .

. .... . .. . . . .. senior – . . jakby jednego spośród dostojników... . . . . .. Jaćwingów. . . . potęgę i bogactwo.. .. włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św... .... .. . .. . Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci. .. . „Geograf Bawarski” – . .. na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. . .. . Henryk Sandomierski – .. .. • 997 r. 0–1 p. . . . . .. . 7. . . .. .. . .... . .. . . . . . . .. . ... . . . . . Do rozwiązania zadań 11. . . . ... . .. . . . ... . . D.. . 5. Maurycego. . .. . . . . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . . . .. . . .. .. 6. . . . Lędzian. . . .e. .. B. ..... . . . .. .. . . . .... D.... . . . . . .. . ... Maurycego.. . . . .. . . . ... .. . . Prusów. .. . . .. . . . . ..... . . 9. Zważywszy jego chwałę... . . . . ... . . . .. .. . . ... .. św. . .. .. ... . . . . . . Mieszko Stary – .. które wywodziły się z rodu Piastów. ... .. . .... . . .. ...... . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów... . A zdjąwszy z głowy diadem cesarski... . . .. .. .. .. .. . . .. .. 0–2 p. .. . Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. .. koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św. .C. ... . . . 0–4 p. . . .. .. . . .. . . . 0–2 p. .. . . .. Napisz.. . .. . . Szczepana. . . . . .... . . . Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w. . .. i 12. . 0–3 p. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . 8. .. księciem nazywać lub hrabią. . . . . C. w . . . . . ... . . . . .... 0–3 p. . .. . . . . św... .. . . .. . . .. .. . Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. . . . .... . . . • 1018 r. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[.. .. . . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. Wieletów.... lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. . n.. . . . . .. . .. . . . .] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża. . • 1025 r. kurhan – ..

A B 12. 1000 r. D. Gall Anonim „Kronika polska” 11. Wojciecha. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. Karta odpowiedzi Numer zadania 1.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Mieszko I i Otton I. 12. A B 11. 1001 r. B. Mieszko II i Bolesław Chrobry. 999 r. C. A B 0–1 p. A B 5. Bolesław Chrobry i Otton I. 0–1 p. A B 4. C. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. Bolesław Chrobry i Otton III. . Uczestnikami wydarzenia byli A. B. 998 r. D.

. . 998 r. C. ... . ... . ... .. . Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A. .... . . . . . . .. 1025 r. .. . . . . 5.. Jeżeli się pomylisz. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. ... 1000 r. . . . . . . . ... . .. .. . . . Do rozwiązania zadań 4. .. D. Rozwiązania zadań 3.. . . Napisz. . .. . . . . . 992 r. .. . .. . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Pomyłki przekreślaj. 4. . . C. D. . .. . . . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3. ... . Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A.... . 4... .. Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A. . . . – . . . . . . . ... . . oraz 11. . .. .. .. .. . . .. B. 4. i 5. . . .. .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . 5.... 1001 r. .. .... oraz od 6.... .. . 2. do 10. • zginął w Prusach w 997 r. . 0–1 p. . 0–1 p. . . i 12. B. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Mieszko II. . . . C.. 2. . .. . . . . .. . . . . .. . – . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. . . . . . . .. • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – .. . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . • został koronowany na króla Polski w 1076 r. . . .. 3.. 999 r. wykorzystaj zamieszczoną fotografię... . 0–4 p.. . . . .. .. Data Klasa 1. .. . . W zadaniach 1. Czytaj uważnie tekst i zadania.... 1018 r... • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . ... . 2. 0–1 p. . .. .Test b . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. .. . .... 1000 r. 1. . D. .. . .. B.. . . ..

. . .. .. . . . ... . wrocławskiej. . • 966 r. . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów... D. .. . . . . 6. . . . . .. .. . . . . ... . . . . . . . . .. . . . .. . . Grzegorz VII. . . . . . . . . . . .. . . . . . . • 1039 r.B.. . .. . . . . . . . . . . ... Bolesław Kędzierzawy – .. Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem.. . . . ... . . . ... Do rozwiązania zadań 11. . .. .. .. .. . . . . . czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. .. .. . . . . chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w. 0–3 p. . 0–3 p. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . Wyjaśnij. . .. . ... . . ...... .. . . . Dagome iudex – . . . . . krakowskiej. . . . . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. ... danina – . . .. ..... 7. Władysław Wygnaniec – . . . . . . Bolesław Chrobry. .. . . . .. . . . . ..... ... . . . drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10. . . .n... .. . ... . .... ... 9. . . . . . . . . . ... . .. . . . 8. . . . gnieźnieńskiej... . 0–1 p... . . .. . . . . . . .... Henryk IV. . .... . . Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A. . . .. .... . szyszak – . .. . . .. . . . Relikwie św. • 1138 r.. . . . . . . . 5. . . ... .. . . . . . .. .. . .. . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I. . . .... . . . . C.. .. . . .... . . B. ... . ... .. . ... . . ... p.. ... D. . . . .. . .. . . . .... . 0–2 p. . .. .. . . .. . . . ... . .. . . .. ... 0–2 p... . . ... .. . . . . . łęczyckiej.. i 12.. .. . . ... . . . . . . .e... .. . ... .. . . C... . . ..... . . 0–4 p. . .. ..

graf Zygfryd. Otton III. . Mieszko III. Mieszko II. C. B. A B 12. 12. 970 r. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. 971 r. Jednym z uczestników wydarzenia był A. Mieszko I. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. D. C. A B 4. A B 0–1 p. 972 r. 973 r. Kiedy w dzień św.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. 0–1 p. Thietmar „Kronika” 11. A B 5. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. D. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. odnieśli zwycięstwo. A B 11. B. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. Lestek. 1025 r. Wojciecha – 997 r. . w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. np. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu. pokój w Budziszynie – 1018 r. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. który przybył do Gniezna w 1000 r. C 11. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. 8.. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. – Otton III • w 1025 r. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. C 12. B 2.e śmierć św. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p. Siemomysł. 0–4 10. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi. 4. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w.: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p.Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. na czym polega zasada senioratu – 1 p. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt. Polski – Mieszko I • cesarz. B 4. n. sandomierska 9. A 5.

duchowieństwo. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. powstanie osady w Biskupinie – VIII w. dokument. chrzest Polski – 966 r. np.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane.e. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6. C 5. 8. C 12. . najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r.in. p. zakończony ostrym szpicem. B 11.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. • zginął w Prusach w 997 r. używany m. – św. dzielnic Polski między synów panującego. C 2. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. ludność służebna 10. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. D 4. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. drużyna wojów. 3.n. Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->