Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

.... jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce.. B. żyznego pasa ziem.. Australopitek pojawił się około 2.......... D...... C. .. ..... ... 8....... ..... alfabet grecki... papirus – .... jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii....... C.. Najpóźniej powstałe pismo to A... ... ... .................. B....... Wyjaśnij.. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki.... 0–1 p...... 0–1 p. 9............. ... 7.... 0–4 p........ w której znajdowała się trumna z mumią C. Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A.... ..... egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony.... 10........... D............. . starożytnej Grecji i Babilonii.. ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego.. C.. lat temu..... wszystkich starożytnych państw. wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.... . B...... 0–1 p.. materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B.. kamienna skrzynia. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny.. wynalazł oszczep.. A........ ............5 mln lat temu. 11..... .... .. 6... D...Australopitek żył od około 1.. ... a także używał ognia. Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami...... Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p.. B......... zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – .............. .. mumia – ........ pismo klinowe............. w Belgii... ... w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy.... alfabet fenicki... A... alfabet łaciński...... Zikkurat to A.......9 mln do 500 tys. we Francji............ . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom......... wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.. 0–3 p................ .

nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. . . . . o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [. . . . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . B.. . i 18. . ty niewyczerpany [. . .] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13. . . . szanowali rzekę Nil.. . . . . . . Wyjaśnij.C. . 0–1 p. . 12. . że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. .] Ty zboże stwarzasz. . w Turcji. . . . . . . . dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . witali się z Nilem każdego ranka. A. . . utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. D. .. 14. . . . . C. . . uważali.. . prosili bogów. . i 14. . Połącz nazwy budowli z nazwami państw.. . D.] Poisz nam ziemię. Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. . Do rozwiązania zadań 17. . . wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. co to jest piktogram. . . . . . 16. która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. 15. .. 0–1 p. . C. . w których zostały wzniesione.. . . aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb. w Wielkiej Brytanii. . ty jęczmień przynosisz [. D. . . . Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. Cześć ci.. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . Do rozwiązania zadań 13. Starożytni Egipcjanie A. . B. .

. . A B 10. . Budda – . Kamień z Rosetty. . Karta odpowiedzi Numer zadania 2. jedyny Bóg Żydów D. 0–1 p. najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. hinduizmu. 14. .17. egipski papirus. 11. . Jahwe – . . B. Tora. . D. . 17. . . . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. Na ilustracji znajduje się A. . twórca nowej religii w Indiach C. C. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. B. A B 0–1 p. boga Thota. . Konfucjusz – . 0–4 p. . chiński mędrzec . 18. . A. tabliczka z pismem klinowym. A B A B A B A B A B 18. bogini Izydy. . . Re – . Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. . 13. 19. judaizmu. C. . D. A B 7.

bitwa pod Maratonem. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p. 4.n. 3. 1914 r. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 13.e.e. 1492 r. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p. n. wynalezienie pisma. 4. produkować żywność i ją przechowywać. 14. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. zachowane budynki lub ich fragmenty. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. 9. 0–1 0–3 5. nowożytność– od ok. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . 11. broń. Zgodność z tematem – 1 p.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9.e. p. obrzędy. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 17.e. 3. p. Jego rozwój trwa do dziś. 18. Zaczął również budować prymitywne osady. 476 r. 476 r. n. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. 1. współczesność – od 1914 r. I. a 3.Klucz do testu a Co to jest historia?. do ok. cmentarzyska. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. upadek cesarstwa rzymskiego. II. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. np. 1.n. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych. wybuch I wojny światowej. 10. np. tradycja. III. 8. 4000 r. 1492 r. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 490 r. średniowiecze – od ok.n. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień. 2. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. tysiącleciem p. Udomowił też niektóre zwierzęta. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. lat temu w Afryce.: przedmioty codziennego użytku. do 1914 r. 6.e. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 7.

0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. interpunkcyjnych). 19. ortograficznych. . Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. 15. Zapisanie właściwej zasady – 1 p. ząb za ząb”.12.

p. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. 476 r. Składała się ona z kanałów. średniowiecze – od ok. 11. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. ustawy).e. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych.: kroniki. do ok. n. 4. pamiętniki. 4000 r.e. początek neolitu. 0–4 . do 1914 r. 0–1 0–3 5. n.n. mumia – C sarkofag – B papirus – A np. ok. spisane relacje świadków. II. 476 r.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. 1492 r. 1. 1492 r. 17. 9000 r. statuty. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 3.e. Zgodność z tematem – 1 p. III. 4. 395 r. n. 3. 14. nowożytność – od ok. 1492 r. listy. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 10. 2. żywoty świętych. tam i ze zbiorników wodnych. śmierć Jezusa Chrystusa. np. p. 9. 1. 13. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. 18. 6. księgi sądowe. akty prawne (konstytucje. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. I. starożytność – od ok. do ok. 7.n. odkrycie Ameryki. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. 8. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. podział Imperium Rzymskiego. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 30 r. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny.e.e. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p.Klucz do testu b Co to jest historia?.

19. 16. 15.12. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części. Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. interpunkcyjnych). . Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.

A... Hellenowie – . .Test a .. . . p. . . . . jaką starożytni Grecy określali samych siebie C. Ustrój panujący w Atenach od VI w. . ... B. . .. . . . . . występujący podczas publicznej debaty B.. . . . . .. . . . . 1. . .. . p. . . .. . . . . ... . ateński... . znajdują się cztery odpowiedzi: A. ... .. . C. . . 2. . B. . . . 3. .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. którzy posiadali pełnię praw politycznych.. . . inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p. . . . . .n.. . nazywa się . . 0–1 p. p. . rzeźbiarzem ateńskim. .. . p. . .. . . co dosłownie oznacza . .n. .. . . . oraz 13. i 14. . 0–1 p. .. . . .. . . .. .. D. .. oraz od 15.. . żyjący w V w. tebański. . . . ateński. Rozwiązania zadań 1. . . . 5. do 10. Klasa 1.e. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego. . .. . . . . . . . . Wszyscy Ateńczycy tworzyli .. Hellada – . . . Jeżeli się pomylisz. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo . . świetny mówca. 12. zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku. Data . . 11. . . . C. p... Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten. . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . . . królem spartańskim.. czyli . .n.. .. 5. . .. . . ... zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. 0–4 p. do 18. . D. .. . .. . . . Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – . B.. .e. żyjący w V w. .. . . .n..e. . W zadaniach 2. . .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. demagog – ... .. żyjący w VIII w.. nazwa. ..e. . Perykles to polityk A.n. .. Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską.. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. spartański. ... . .. . . mit – . . . . filozofem greckim. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . aktorem greckim. . . . . . .... żyjący w V w. . . . . . . . .. . . . 0–5 p. . .. . . . . . . od 4.. . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. D. . 4. 2.e. Starożytni Grecy wyznawali politeizm. C. 4. Pomyłki przekreślaj.. W obradach brali udział obywatele ateńscy. . . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. .. Sokrates był A.. .. . .. . ... . 3. . . opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D. . . 3. .

.. ... .. . . .. . ... . . . Religia starożytnych Greków była monoteistyczna. . . . . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami..... . .. . .. . ... . ... .. 6. .. .. a za bóstwa uważali rośliny i skały... . . . ..... . . . . .. . .... . ..n. . . .. .. . . . geruzja 0–4 p. . ... . i 12. ..n. . .. . .. .... 10. . ... . ... .. . ... .. .... 0–4 p. ... na czym polegało wychowanie spartańskie. ... gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem. .. . ... . .... . . ...... .e... . . . . .. . .. Hellenowie wierzyli w jednego Boga. .. ..... .... . .... .. Do rozwiązania zadań 11.. . . .... . . .. . . . . . .... .. . . . . ... . . . . .. . .. .. 7.. . . ... .... ... Zeus – .. . . .. .. ..n. 0–4 p. . . .... ... .• 490 r.. ... . . .. .. . . . .. . . . .. .. .. . . Hefajstos – .. p.. . ...• 338 r. .... .. . . . Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8.. . . .. ...... . Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów.. . .. . .. .. . . . . .. Wyjaśnij. .. ... Hermes – ... 9. ... . .. . . p. .. .. .. . ... . ..... ... .. ... . .. . .... . Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami. .n.. . .... ....... . .. . . . . . . . . . ...e. . .. Posejdon – . . . . ... . 0–2 p. .. . .. . .... ... . . . . . . . . .e... . . .. .... Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. . ..... .. .. .... . . . . . . .. . .. . .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . . . . .. .... .. .... Napisz.... .... . . . .. .. p. . . . . .. . . . . . . . ... . .... ..... . . 776 r... .. . . p. ..... . .. . . . .. ..• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p. . . .. ..... . . ...• 480 r.. . ... . . . .... ... ... ...ludzi... . . .. .. .e.. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. ... . . ... ...... .. . . ... . . . .... . .. ...

Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków . D.. p. mozaiką. 0–1 p.... Demeter..... które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji..............e.. B..... Data 490 r.. Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych......n. oba ..... ........ 480 r..... rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14... . Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A...... Do rozwiązania zadań od 15.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.n. C... płaskorzeźbą.. 0–5 p.. p. Hefajstosie. D.... do 18... Prometeuszu... stalowymi okuciami..11.. A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu]... C. 0–4 p..e. 12.. 0–1 p. Uzupełnij tabelę. Pokonani .... B.. ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy. Naczynie zostało ozdobione A. dużymi... malarstwem czarnofigurowym. Dionizosie.. 13..

D. 18. B. B. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny. 12. A B A B A B A B A B 18. celnym łucznikom.]. Macedończycy. B. Herodot „Dzieje” 15. 0–1 p. przewadze hoplitów na skrzydłach. po czym [.. 0–1 p. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [.]. przewadze żołnierzy w centrum szyku. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. Delfami. Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. C. Platejczycy... Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. A B . Spartanie. Uciekających Persów ścigali [. widząc nadbiegających. którzy przerwali środek. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [. 16. Salaminą. gotowali się ich przyjąć.. przystąpili do chowania zmarłych. A B 11. 17. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [. kiedy ujrzeli.. C. Platejami. 16.. świętowali na cześć boga wojny Aresa. że w małej są liczbie i pędzą cwałem. Maratonem. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam. C. D. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A..zaś skrzydła były liczebnie mocne [. Persowie. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3.. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków.. Długo trwała bitwa pod Maratonem. C.]. ścigali uciekających Persów aż do morza. znakomitym jeźdźcom.]. 0–1 p. aż dotarli do morza. 17. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. D. B. Tebańczycy.. 15. 0–1 p...]. D. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A.]...

helota – . . . . . D. strategiem ateńskim..... .. .. polis – . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. ... Czytaj uważnie tekst i zadania.. oraz od 15.. . Spartanin – . . . Data Klasa 1. .. .. . filozofów greckich. B. . 11. 5. . . ... .. ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. . . 0–4 p. .. . Pomyłki przekreślaj. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom.. . .. . .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. 3... 0–1 p. . .. hoplita – . z którego pochodzili. . . . .. . B. . . mieszkaniec Sparty.. znajdują się cztery odpowiedzi: A. ... Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami. .. . . . .. 2.. .. D.. . . oraz 13. . 1. . . .Test b . Dariusz I Wielki był A. . ..... . . do 10. . . . . .. 3. .. królem macedońskim.... C.. . .. niewolnik uprawiający ziemię Spartan D. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. ... . .... . . 5. Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z . Rozwiązania zadań 1. . .. .. . rzeźbiarzy ateńskich. . .. .. . . .. królów spartańskich.. W zadaniach 2. Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . . 0–5 p. .. . 2. i 14. . . 4. .. . B. . ... od 4.. . którego głównym zajęciem była służba wojskowa B... . . Na nowych terenach zakładali . niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C. . . ... . . ..... . 3. . . .. . Jeżeli się pomylisz. czyli miastem. . . aktorów greckich. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni.. . . . .. . Uzupełnij podany tekst... . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . ... 12.. . . do 18. . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . dowódcą spartańskim. .. .. C.. .. . .. . a siebie samych . 4. ... Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A. . A. . .. . .. . C. D. . . 0–1 p. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . królem perskim. Grecy nazywali swoją ojczyznę .

p. ...... .. . .. .... . . .. .. . ... . .. .. .... . ... . ... . . . . 0–4 p. . . . . ... . . Napisz.. . ... . . . . . .. . . . .. . ... . ... ... .. . . . czym zajmował się każdy z bogów. ...... . .. .. .. . . . ... .... .... ... . . . .. . ... . . . .... ... .. . . .. . . ..... .. . . .. . . .. . ... . . .e. . .. . . .... . .... . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . . ... .. . . .. Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy.. . . . . .. . 508 r..• 338 r. ... . . . .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . .. . . .e. . ..n. .... . ... .. . . . . ..... . .. .. .. Do rozwiązania zadań 11.. .. .. .. . . .. . .... .. ....n. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .... . . .. .n. . . .. .. .. . .... ... . . .. . ..... .. czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji... ...... . .e. . . .. ... ..• 333 r.. . ..n. Asklepios – . .. .. . . ... Napisz.. . ... .. ... ..... . .. . . . .... . . ... . . .. . .... . Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią.. .. . 6.. . . Hades – .. . .. .. ... ... co oznacza określenie kultura hellenistyczna. ... .. ..... p. p. . ... . . . . . ... ... . .. .. 9.. . . . Wyjaśnij.. . ... .. . efor 0–4 p... . .. . . . .. . .... ...... .. . . ... p. Ateny król Sparta strateg demagog 8. .. ..... .. .. . . .. .. .. ... . .. . .. . .. Apollo – . 10.. ... .. .. .Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach. . ..... 7. . Ares – ... ... .. . . . ... . .. 0–4 p. . . . ..... .... . i 12.... . . . . .. .. . . . .... . . . . .e.. . .. . 0–4 p. . ... .• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p. . . . . . . . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami.• 479 r.. ... . .... . . .... ... .. . ... ..

e.. z brązu...11.. Myrona. uniknąć niedoli.. ... Posąg został wykonany A...... z terakoty... Atenę Partenos..... Rzeźba przedstawia A.. ze złota. jak pozbyć się nędzy i głodu.. dyskobola..... które dotyczą starożytnego teatru greckiego. D.. 0–1 p. B.. 0–5 p....... Zwycięzcy .. ... B.... 13. koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14.... D... . Pomyśl. Uzupełnij tabelę.. Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów .n.n. C..e..... z piaskowca. 480 r... Do rozwiązania zadań od 15. Data 490 r. Wstaw znak „x” w kratki obok terminów... 0–1 p.... 12................ C........ do 18.. 0–4 p.. Zeusa Olimpijskiego. p. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. p.

Ziemia pod zasiewy powinna być A. 18. 17. aby uniknąć głodu i nędzy. A B A B A B A B A B 18. D. Żebyś do innych nie chodził. 0–1 p. na górskich zboczach. na niewysokich pagórkach. co szumi z powagą. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. B. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. czas zacząć Żniwa. 0–1 p. plejady. Według Hezjoda rolnicy. Potem o sprzęt się postaraj. Gai. jak również dla tych. zająć się rzemiosłem. założyć rodzinę. bagnista. D. D. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. D. 12. świeża i spulchniona. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. B. 16. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. B. […] Rzucaj zaś ziarno. C. 17. 16. co mieszkają W pasie nadmorskim. a kiedy zachodzą. Hery. 15. wysuszona i stwardniała. dwa razy do roku dobrze nawożona. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. . kup woły do pracy na roli. wyłącznie nad rzekami. C. niech orka się wtedy rozpocznie […]. Taki porządek jest pracy na roli dla tych. C. udać się na wyprawę kolonizacyjną. byś wszystko miał w domu u siebie. zająć się rzemiosłem i handlem. Demeter. […] Skoro się córy Atlasa. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. A B 0–1 p. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. A B 11. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. daremnie ich prosząc w potrzebie. Ateny. B. założyć rodzinę. muszą A. ukażą.Załóż wpierw dom i weź żonę. 0–1 p. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. C. kupić woły i uprawiać ziemię.

demokracją. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. 1.e. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7. 776 r. zasadom podlegali wszyscy III. wyrażenie – 1 p. np. np. która zagrażała II. Zgodność z tematem – 1 p. C 16. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. kogo dotyczyło – 2 p. chłopcy od 7. B 15. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. 9. – bitwa pod Salaminą 338 r. rządy ludu. politeizm. Wyjaśnienie. strategów 0–1 5. Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. B 3. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. ortograficznych. Olimpii 490 r. interpunkcyjnych).e. A 12. Sparta – geruzja.n. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14.n.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. B 17.e. 6. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi. p.n. p. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p.n.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I. p. na celu wyszkolenie II. ostracyzm 8. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Ateny – eklezja.n.e. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. miasta osoby. C 11. D 18. – Persowie (armia perska) . Podanie nazwy polis. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty. roku życia. głosowania – 1 p. – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – bitwa pod Maratonem 480 r. 490 r. – bitwa pod Cheroneą 10. p. p. Surowym oraz podanie. mężczyźni. 13.e. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I.

armia spartańska) .n.e.480 r. p. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.

komedia tragedia .e. 0–4 6.: Gimnazjony były 0–2 I. 0–5 13. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p. błędów językowych. czym były agony – 1 p.n. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego. 508 r. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C 16. np. mieście. p. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p.n.e. reformy w Atenach 479 r. działalność wyroczni.– bitwa pod Platejami 338 r. kolonizacyjne. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. A 11. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych. 1.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. D 18. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. np. A 15. B 17.– bitwa pod Issos 10. 0–4 Sparta – efor. Hellenami. wydzielonymi miejscami w II. narodziła się po podbojach II.e. D 12. ortograficznych. Apollo – literatura. p. (helleńska) połączona z wpływami III. Ateny – strateg.e. Jej oraz wiadomości na temat ludów. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p. p. Helladą. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. p. król 8.– bitwa pod Cheroneą 333 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. interpunkcyjnych 9. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie.n. metropolią wyrażenie – 1 p. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4. C 3.n. 5. Wyjaśnienie. Zgodność z tematem – 1 p. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych.

490 r. .n.orchestra 14. p. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.n. – Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r.e. p. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.e.

. . . do 10.. . .. . D. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . .. ... 0–1 p. . do 14. . . . . 1. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . .. .n. . . 5. . . ... . . . B. . . do 5. . . .. . . . . . . . . . . p. . . . .. . . . . . p.. . . . 5. . . . . .. .. . ... . . Augustus. . . ... . . ... Hammurabi. Pomyłki przekreślaj.e. . . . . .n.e. . .. oraz od 8. . . . . .. . .. . . . . .. . 313 r. . . 6. . 3. .. 0–3 p.n. . . .. 31 r. . . . . .e. . .. to 0–1 p... . nad rzeką .. .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . . . . .. .. którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. . . .. . . . . . . . • 395 r. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. n. . . 2. . spartiaci.. . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . – . . . . ..Test a ... . . . . C. . .. . . . . . . . .. . . . 6. . Uzupełnij podane zdania. . .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. .e. C. Rozwiązania zadań od 3.. .. Odyseusz. . Eneasz. . . . atrium. patrycjusze. .. 3.. . .. – .. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. . . n. .. . .. . 2. .. . C... .. . . . . . . . . . .n. . B. . . D. .e. perystyl.. . . . .. . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . .. . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . .. plebejusze. . .e. B. . 509 r. . . . Klasa 1. . . .. .. Obecnie jest stolicą . .. . .. 7. . . oraz od 11. . D. . . . . . . .. .. • 0–3 p. .. Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A. .. • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p. . . . . . .. 2.. Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. Jeżeli się pomylisz. 4.. Legendarnym przodkiem Rzymian był A. . . .. . . . .... . . . .. . . . . . 4. ... B.. . . – . . A.. . Czytaj uważnie tekst i zadania. 218 r. . . heloci. . . . . . .. Rzym znajduje się na Półwyspie .. p. 0–1 p.. . Grupa społeczna. Data . . . . • 202 r.. W zadaniach 1.. .. . p. ..

............... Wyjaśnij.. D............... Do rozwiązania zadań 11.............. 7.. Kartagińczycy... 12... limes............. D...... ....... 0–3 p............ Romulusa i Remusa........ B. co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo.... lwica... D... 0–1 p........ owca......... Symbolem starożytnego Rzymu była A...................... 9.......................... Galowie. 0–1 p..... i 12....... 11...C..... 8. Zwierzę karmi bliźniaków A.. Grecy............................. ... Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego.. B..... wykorzystaj zamieszczoną fotografię... B..... termy........ wilczyca......... 10. cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p. ....... C. Eneasza i Odyseusza. . C.. pantera. Etruskowie...... 0–1 p.......... ............ Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy............... 0–1 p.. Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A........................

B. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. D. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary. że pożar był nakazany.. 0–1 p. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A. zabobon i zło. A B 11. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. Jowisza i Saturna... lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni.] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono. Aby ją więc usunąć.. 14.. [.. Do rozwiązania zadań 13. [. A B A B A B 14. Herkulesa i Achillesa. Początek tej nazwie dał Chrystus. 12. [. C. dobro i sprawiedliwość.] których [. 13. . budziła się ku nim litość. wyznanie politeistyczne. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa. jako że nie dla pożytku państwa. D.] Stąd. Poncjusz Piłat. Schwytano więc naprzód tych... A B 7. i 14.. D. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia. lud rzymski. Neron.. A B 0–1 p. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął.]. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.] chrześcijanami nazywał. nie tylko w Judei. Tyberiusz. lecz także w stolicy [. B. którzy tę wiarę publicznie wyznawali. religię monoteistyczną. gdzie się to zło wylęgło.C. A B 6. C. Tacyt „Roczniki” 13. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2.

. . . . . . . .. . .. patrycjusze. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . . . 2. . .e. . . .. Rozwiązania zadań od 3. .. . . .. 6. . . . ... . . 4. . . . .. . . . . . – . . .. .. .. . . . . • 476 r. . . . . n. .Test b . . . .. .. . . .. . .n. 753 r. .. . 1. Uzupełnij podany tekst. .n. . . . . . .. . . plebejusze. . .. . . . . . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. . .. 5. do 5. . . .. . . . do 10. . . . 2. . .. 0–3 p. . .e. C. . . W I w... 2. 3. . . 4. . . . . .... . C. – . . . Walki z rzymskimi legionami zakończyły się . .. wybuchło w Rzymie powstanie . . 264 r. . .e. . . . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . .. p. D. . .. . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . . 0–3 p. 392 r. . . . . .. . . ...e. .. p. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.. . .. 0–1 p. ... .. . – . . B.. . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. . . . .. ... ... . .n. . . . . . Pomyłki przekreślaj. . . 6. . czyli niewolników szkolonych do walki na arenie. . . . .. .. 0–1 p.. C. . p. . . . . 44 r. . . Jeżeli się pomylisz. ... . . . . . . . B. lisica. . W zadaniach 1. . . . . . n.n. . .. . Data . D.. . . . . . . . .. .. .. . 5. . . Klasa 1. p. . spartiaci. . . . . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . .. . . .. . ... wilczyca. . 7. . Czytaj uważnie tekst i zadania. Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A.e. . . oraz od 8... p. . . ... . .. . . . . .n..e. . . . niedźwiedzica. ..e.... powstańców. do 14. . . .. kozica. .. Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A. .. . Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p.. .. . . . .. B. . . heloci. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . D. . . . .. 3. ... . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p. . .. . . oraz od 11. ..... . .. . . . . . • 30 r. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . .. . Przywódcą buntu był . . . . . .

.... manipuły...... B............ C... Panteon...... i 12....... łuk triumfalny.. 7.... Kodeks Hammurabiego........... 12........ .... termy Dioklecjana....... Do rozwiązania zadań 11..... Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p.. ....... 10.......... 0–1 p....... ....... Dekalog. D..... Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A....................... Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej..... wykorzystaj zamieszczoną fotografię. 8.......... B. Na zdjęciu widać A... konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p....... B..... ........ amfiteatry. Wyjaśnij.... C. 9....... Prawo XII tablic... termy............... D. 0–1 p......... ........... D........... co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”................... Koloseum........... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy.... 11....................................... 0–1 p...A..... Kodeks Justyniana.. 0–3 p. C............ akwedukty........

] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. urzędników i praw. 12. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. armii Pompejusza. B.A. [. B.]. obietnicy pokoju. [. demokracji. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało. monarchii. A B 11.. lud rozdawnictwem zboża. przedstawień teatralnych i operowych. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. D. A B 7. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami. 14. a wszystkich słodyczą pokoju. tyranii. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. D. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [... Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A. C. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii.. B. C.] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. uroczystości religijnych. 0–1 p. 13.. i 14. . A B 0–1 p. C... A B 6. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu. republiki. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2.. Wewnątrz panował spokój. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza. obrad zgromadzenia ludowego. A B A B A B 14. nazwy urzędów pozostały te same. Do rozwiązania zadań 13. widowisk i walk gladiatorów. przydzielaniu stanowisk urzędniczych. D.] Oktawiana. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13.

– bitwa pod Zamą 395 r. 9. 218 r. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p.n. Tyber.e. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. – bitwa pod Akcjum 313 r. 10. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. p. Apenińskim.e. n. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5.n. B 14. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. – edykt mediolański 8. p. 509 r. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. A 6. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści. .: upadek znaczenia władzy cesarskiej. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. B 11.e. podział imperium. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np. C 7. 0–3 punickiej 31 r. A 12. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p.e. B 13. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej. 0–3 4.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.n. p. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. najazdy plemion germańskich. np. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. C 2. p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.n. n. 3.e.e.

0–3 4. 753 r. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8.n. p.e. .e. A 13.e. 10. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. p. gladiatorów. Spartakus. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. n. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. p.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.e.e. – założenie Rzymu 0–3 30 r. przekształcenie armii w zawodową. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. 9. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. które zbiegały się w Rzymie. np. D 12. 3. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r.e. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. n. B 14. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. 264 r.n. C 11. 0–3 punickiej 44 r. B 7. – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.n.n. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. A 2. B 6. p. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony.: zmniejszenie liczby chłopów.

.. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. . 0–7 p.. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . . . Data . . . imperium uniwersalne – . . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . . . . . .. . . C. Otton III – . .. . . . . . . . . . . . . . . . 0–5 p. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. Klasa 1. . . kim były wymienione postacie. . . . . . .. Jeżeli się pomylisz. . . . . . . . . . . .Test a . . . . . .. . . . . zwanej . . .. . ”. . . . . . . . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. . . Chlodwig – . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 2. . . . . . . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . . . . . . . . . . . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 3. . . W zadaniach od 6. Pomyłki przekreślaj. . . . 1. . . ... . .. . ... 4. . .. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . do 12. . . . . Z Indii przejęli . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . 5. . . . . Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń. . .. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . .. . . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . . . . . .. .. . .. patriarcha – . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . D. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. . . . . . . . Ludwik Pobożny – . .. . .. . . .. . .. . zwane dziś . . 3. Napisz. 0–1 p. . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... . . produkowaną ze stali . . do 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . Rozwiązania zadań od 1.. . . . . . islam – . .. . . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. . . . . . . . . . . . .. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów... . . . . .. . . . . . . Cyryl i Metody – . B.. .. .. . i jednej . . . .. . . . . . . . Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . .. . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 4. . . . . . . . . . ... . . oraz od 13.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . .

842 r. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. C. A. Francji. Niemiec. państwo Franków. . – . 9. Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. Terytorium. D. D. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. 8. 988 r. C. B. 10. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. utworzono A. . Włoch. 841 r. to A. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. Najstarszemu z nich. . Zjazd w Verdun odbył się w A. . Lotariuszowi. 0–1 p. B. . Anglii. Anglia. los przydzielił część środkową. Czechy. Francji. C. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. na której w późniejszym czasie powstała A. . . Włoch. 7. D. . Niemcy. leżącą między dwoma poprzednimi. . Francji. państwa Franków. D. . Włochy. rozdzielili państwo pomiędzy siebie. Hiszpanii. Państwo Kościelne. Trzej królowie. Belgia. – . . . 0–1 p. na której w późniejszym czasie 0–1 p. B. koronacja cesarska Ottona I B. – . . D. chrzest Rusi C. 962 r. Hiszpania. . 800 r. – . B. . aby zarządzać i strzec części swego królestwa. 840 r. Francja. królestwo Anglii. do 10. Do rozwiązania zadań od 6. . Niemiec. . C.5. które uległo podziałowi. 622 r. . . . B. Danii. ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. C. królestwo Danii. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. Włoch. 843 r. Węgry. 0–1 p. . Włoch.

sura – . . D. Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. hieroglifami. . głagolicą. . malowidło religijne B. A. Paweł i Światowid. . . B. i 12. . . dekoracyjny wzór geometryczny 15. . rozdział w Koranie D. . Cyryl i Metody. C. runami. D. runy – . latopis – . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. 11. . . kronika ruska E. minuskułą. 14. . . . 0–1 p. . arabeska – . . . Mateusz i Cyryl. . Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. . ikona – . Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. . A. Abraham i Jan. C. Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. . B. Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. . 12.Do rozwiązania zadań 11. 13. 0–4 p. . . . znaki pisma normańskiego ikona C. .

A B 8.16. A B A B 12. A B . 11. A B 9. A B 10. Słowianie 0–3 p. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7.

. do 16. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . 2. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Zawarto wówczas . . 5. . . . . . . . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . B. cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . . . . . . .. .. 5. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p.. . . .. Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. . . . . kim były wymienione postacie. . . ... . . . . . . . . . .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . Samon – . . . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . Napisz. . . . . . . .. oraz od 13. . . . . .. . by ten zdjął z niego ekskomunikę.. . . . . . Jeżeli się pomylisz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . Koran – . . . . . . podczas synodu w . . . . 0–3 p. . . r. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . Otton I – . . . . . . . . . . C. . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . W . . . . . . ... ... doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . Pepin Mały– . . . . . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV .. .. . . Klasa 1. W zadaniach od 6. . .. . . ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4. . . .. . . . . . . 1. zgodnie z . . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. . .. . . . . . . . . . . . 0–7 p.. . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . .Test b . . . . . . ... . . . . .. . . . .. . .. . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . oraz panowanie cesarza niemieckiego . . . 3. . . . . . . . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . . . 3. .. w mieście . . . . . . . . . .. . . 2. . . .. .. . .. . Pomyłki przekreślaj. . . .. Rozwiązania zadań od 1. W XI w. . . . . 0–4 p. . .. . . . . .. . do 12. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . .. . . . . .. .. . . . . . . . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . .. ... . .. czyli porozumienie. . . . . . . .. . . ... . . . . . . . 4. . . . . . . . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. . . ... .. . . Mahomet – . .. Data . . . .. . .. marchia – . . . .. . . . . . . . . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . głagolica – . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . D. .

łaciną i greką. 1001 r. starał się wyuczyć i obcych. Przy obiedzie słuchał albo muzyki. C. Karol Wielki nie cierpiał A. którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. – . że posty szkodzą jego ciału. łaciną. muzycznych koncertów. traktat w Verdun 0–4 p. B. Do rozwiązania zadań od 6. . . nadużywania alkoholu. ale i u każdego człowieka. 955 r. C. [Karol Wielki. . D. łaciną. opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. .] Zwykły obiad składał się z czterech dań. B. . . czterech dań. co chciał. . . zupy i drugiego dania. B. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A.. objadania się. Nie poprzestając na języku ojczystym. łaciną i językiem Franków. przyjmował zagraniczne poselstwa. 10. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. koronacja Stefana Wielkiego C. po grecku lepiej rozumiał niż mówił. oglądał przedstawienia nadwornych artystów. pieczeni. owszem. Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. greką oraz językiem arabskim. oprócz pieczeni. D. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. skarżył się często. – . [. Wymowę miał obfitą i bogatą. Był tak wymowny. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. Władca Franków podczas posiłku A. B. 8.którym papież nadawał biskupom ziemie. D. . 0–1 p. 0–1 p. greką oraz językiem Franków.. . C. . 0–1 p. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. A. . Z tych łacinę znał tak dobrze. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. chrzest Franków D. polowań. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. 9. . 496 r. . 5. do 10. D. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. bardziej jednak w piciu. że można by go wziąć za gadułę. . . 843 r. C. jednego dania. 0–1 p. bitwa na Lechowym Polu B. – . . . . . – . . albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. 7.

. Połącz osiągnięcia z ich twórcami. lepiej znał grekę niż łacinę. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. 13. . minaretami. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. szariat – . stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. D. B. hidżra – . chrześcijańską. . 0–1 p. limes. które dało początek erze muzułmańskiej D.A. . B. lepiej rozumiał po grecku niż mówił. święta wojna z niewiernymi E. . . . . 12. zikkuratami. . i 12. muzułmańską. . judaistyczną. Do rozwiązania zadań 11. . stelami. C. patriarcha – . . prawo islamskie B. D. 11. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. C. . . . . rozłam w Kościele 0–1 p. . schizma – . wydarzenie. Na zdjęciu widać świątynię A. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. 14. C. . buddyjską. . 15. . B. dżihad – . A. . Otton II • • Rurykowicze . biegle mówił po grecku. potrafił pisać i czytać po grecku. Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. . . D. 0–1 p. . . 0–1 p.

A B . A B 10. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. A B 8. A B 9. 16. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. 11. A B A B 12.

nocy 5. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. D 7.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. A 10. 800 r. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. – A 988 r. B 11. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. Germanii. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C 8. adamaszkiem. damasceńskiej. miało się składać z Galii. – C 962 r. B 9. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. tysiąca. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. cyfry. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. arabskimi. 1. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 622 r. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. B 12. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. – B 13. arabeski.

Henryka IV. Grzegorza VII. 1. konkordat 5. Canossa. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. 1077. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. – A 1001 r. B 11. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. – D 955 r. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D 12. wschodnia: Karol Łysy ruskie . Wormacji. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. inwestyturę. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – B 13. 496 r. 843 r. D 8. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. A 7. słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. C 9. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D 10.

... 0–1 p.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. .. . . . 1058 r. .. . ... 0–1 p. . . . B. . 0–4 p. . . 2. . . . . . . Mieszko I przyjął chrzest w A. . . C. Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. . W zadaniach 1. . . . . 1076 r.. . . . 2.... 3. . . . Jeżeli się pomylisz. • w 1025 r. Rozwiązania zadań 3. św. . . D. . Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A. B. ... 5. . 0–1 p. .. . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . .. do 10. . . .. . . .. .... • pierwszy historyczny władca Polski – . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. C.Test a . 2. . . . . B... 4. . . . .... . • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – . . . – .. . oraz od 6. . . . . .. .. Czytaj uważnie tekst i zadania. Napisz... B.. . .. . ... .. . . .... znajdują się cztery odpowiedzi: A. 972 r. .. ... ... . Do rozwiązania zadań 4... . 1095 r... . . .. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . Wojciecha. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. Stanisława.. . odziedziczył koronę polską – . .. .... . . . . . ..... . . . . Pomyłki przekreślaj. . . ... . . . i 12. . . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V .. . . . . . . Data Klasa 1... • cesarz. . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. 3. 968 r. D. . który przybył do Gniezna w 1000 r. ... . . . 966 r.. . . .... .. C. . . 4. ... . .. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. oraz 11. .. . . .. św. 4. . . .. . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . 965 r. .. . ... D. .. .... 1. 5. . .. i 5. 1080 r.. ..

. .... . . .. . . . . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. C. . Do rozwiązania zadań 11. .. . . . . ... . włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św.. . 0–2 p. .. cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[. . . .. . . . . . . . . . .. Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. .. .. . .. . 8. . . . . . .. . Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. .. .. .. .. .. . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. ... . . . . .. . . .. . 9.. .. . . . . potęgę i bogactwo.. .. .. .. . . . ... . . .. Prusów.. . . . . . . .. . . .... . . . . . . .] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . Szczepana. .. . .... księciem nazywać lub hrabią.. .. . 0–1 p. ... . . . ... . . . ... . . .. jakby jednego spośród dostojników..... ..C. . .. . . . .. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . ... lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. . . . . . . . ... . .. A zdjąwszy z głowy diadem cesarski.. . .. .. ... .. . • 1025 r.... . . . .... . .. . ... . .... .. .. ... D.. . . .. . .... n. . .... . .. .. . . .. ... . koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św. . Wieletów. . . . • 1018 r.. . .. .. . . . Jaćwingów. . .. . . . . • 997 r. . .. . Mieszko Stary – . . . . . ... .. . . Lędzian.. . . . B.. . .. .. . . . . św. . . . .. . Maurycego. . . . .. . . .. 7.. i 12. . . . . 0–4 p. .. Zważywszy jego chwałę.. . senior – . . .. . . . ... Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w....e. . które wywodziły się z rodu Piastów. . . 0–3 p. ... . .. . . kurhan – . . ... ... . .... . . . . . w .. . . . . . . .. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . .. . 6. . . 0–3 p. . .. Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci.. . . Henryk Sandomierski – .. . . „Geograf Bawarski” – . Maurycego. 0–2 p.. . .. . . .. D. . . . . . . . . ... . . . . . . Napisz... . . . 5. . . . św.. .... .

A B 12. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. A B 11. 999 r. A B 5. . Gall Anonim „Kronika polska” 11. D. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. B. A B 0–1 p. Bolesław Chrobry i Otton III. B. D. 12. Bolesław Chrobry i Otton I. Mieszko I i Otton I. A B 4. Mieszko II i Bolesław Chrobry. 1000 r. 1001 r. Wojciecha. 0–1 p. C. C. 998 r. Uczestnikami wydarzenia byli A.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2.

. . 1000 r... 2. .. . . 998 r. . . 0–1 p. .. 0–1 p. B. Pomyłki przekreślaj. . . ..Test b . . . . . Jeżeli się pomylisz. ... • został koronowany na króla Polski w 1076 r. 5. 3.. D. .. . . . 2.. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . 992 r... .. .. Mieszko II. . B. . C. . Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A. .. – .. . Rozwiązania zadań 3.. . . 999 r. Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V .... ... .. . . ... . . . ... . . Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A.. . 0–4 p. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.... . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . .. . . . 1. . 4.. .... . do 10. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. 1000 r. W zadaniach 1.. oraz 11. . . . . C. . . . • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . . . 1018 r. . . . . ... 5.. .. . . 4. . . . . . 0–1 p. . . . ...... błędne zaznaczenie otocz kółkiem... ... 1001 r. . . Data Klasa 1. . . . . .. . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy... . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania.. 4.. . . D. .. . C. . . . . . .. . . . . . .. Do rozwiązania zadań 4. .. . 1025 r. .. .... i 12. .... . . . .. .. . . Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A. .. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . oraz od 6. .. • zginął w Prusach w 997 r. ... . i 5. .. Napisz. . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3... . . . . . • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . . . 2. . . .. .. . . – . . . B.. . . ... .. D..

.. Bolesław Kędzierzawy – . . .. .. . B.. . . . ... . .... .. . . . . . drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10. Do rozwiązania zadań 11.. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. i 12.. 6. .. .. .. . .. . szyszak – . . . ... .. . .. . ... . . . . . .. . .. . .. . .. krakowskiej. . . . . .. . .. . . 9. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. .... . . .. . . .. . . 0–3 p. . ... .. . . . . . . . ... .. . .. • 1138 r... .... .. . .. . . . . ... . . .. . . . . .. . chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w. . . . . wrocławskiej.. 0–2 p... . .. . Wyjaśnij. . łęczyckiej.. .. . .. ... . . . . . . . . . . 5... Władysław Wygnaniec – ... ... . .. . p. . ... .. . . . ... . C.. ... .. Bolesław Chrobry. D. .. . . . . .... .. . .. 7.. . .. . . . .. ... 0–2 p.. . . . . . . .... .. . . .. .. . . ... . .. . . . . . . . .. . ... . . ... . . . .n.. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . Relikwie św. . . . . .. .... . . . . . . • 1039 r... . ... . . .. .... . .. . . . D. . . .... .. . . . .e.. . .. Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A. . . . 0–3 p.. . . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. . ... . . . .. . Grzegorz VII... Henryk IV. . . . . . . . . • 966 r.. gnieźnieńskiej. . . . . . . . . .. . . . ... .. . . czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. . . . .. . . . . .. . 8. . . . .. . 0–4 p. ... . C. . . . danina – . .. ... . 0–1 p. . . . . . . . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I. .. . . . .B.. Dagome iudex – .. . . . . .

B. D. D. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. A B 11.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. Jednym z uczestników wydarzenia był A. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. 972 r. Kiedy w dzień św. 970 r. 973 r. C. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. Thietmar „Kronika” 11. A B 5. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. 12. 0–1 p. Mieszko III. Otton III. C. Mieszko I. . Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. A B 12. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. A B 4. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. B. odnieśli zwycięstwo. 971 r. graf Zygfryd. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. A B 0–1 p. Mieszko II.

Wojciecha – 997 r. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu.e śmierć św. – Otton III • w 1025 r. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p. np. B 4. B 2. Polski – Mieszko I • cesarz. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6. C 12. Lestek. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. Siemomysł. 4. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. 1025 r. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi.Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. sandomierska 9. n. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. C 11. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni.: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie.. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt. 8. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. 0–4 10. który przybył do Gniezna w 1000 r. pokój w Budziszynie – 1018 r. na czym polega zasada senioratu – 1 p. w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. . A 5.

. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.n. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. chrzest Polski – 966 r. C 2.in. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. powstanie osady w Biskupinie – VIII w. najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. dzielnic Polski między synów panującego. 3. C 12. Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p. – św. zakończony ostrym szpicem. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6. • zginął w Prusach w 997 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. C 5. B 11. 8.e. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. drużyna wojów. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. dokument. D 4. duchowieństwo. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane. ludność służebna 10. np. używany m. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. p. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful