Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

....... we Francji.... D........ ... B....... ... wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.. 0–4 p.. a także używał ognia. 6.. .... .. jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.9 mln do 500 tys... w której znajdowała się trumna z mumią C. Wyjaśnij..... .... 0–1 p............. Zikkurat to A.... lat temu.... 7...Australopitek żył od około 1.............. .............. 10... B... alfabet łaciński....... 0–1 p. D.. Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A.. A......... Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy. .. .... ...... wszystkich starożytnych państw... pismo klinowe. .... . mumia – .. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom..... Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce...... 11.... .......... 0–1 p...... wynalazł oszczep. D. w Belgii........ . B. 8. C. . Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p....... . .. B........... egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony... Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny.... materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B..... zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – ...... starożytnej Grecji i Babilonii... alfabet fenicki........ wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii...... A.. Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami............ papirus – .5 mln lat temu..... żyznego pasa ziem.. C.... alfabet grecki........... ............. C.. 0–3 p................. jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii..... Australopitek pojawił się około 2..... 9.. ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego.. ......... ............... Najpóźniej powstałe pismo to A...... kamienna skrzynia...

. brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. . co to jest piktogram. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . Do rozwiązania zadań 17. . wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. . . . . . A. . Połącz nazwy budowli z nazwami państw. . witali się z Nilem każdego ranka. . 12. . ty niewyczerpany [.. utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. . uważali. . Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. . . Starożytni Egipcjanie A. . B.. . w Wielkiej Brytanii. .] Poisz nam ziemię.. . nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. ty jęczmień przynosisz [. . . . . Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. . . C. .. . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . .. D. . 0–1 p. . . . . . . . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. . .. . . i 14. . . . . D. . .] Ty zboże stwarzasz. . . szanowali rzekę Nil. w których zostały wzniesione. . 16. . . . że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [. . i 18. aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb. . . Do rozwiązania zadań 13. . w Turcji. C. . . .C. Cześć ci. D. .. 15. . dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. Wyjaśnij. . . prosili bogów. . . B. 0–1 p. . .] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13.. 14.

tabliczka z pismem klinowym. chiński mędrzec . B. . 13. hinduizmu. . bogini Izydy. Konfucjusz – . . . D.17. C. 0–4 p. A B A B A B A B A B 18. . . . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. . A B 7. 14. Tora. . 11. C. . egipski papirus. B. judaizmu. Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. . najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. Jahwe – . 0–1 p. twórca nowej religii w Indiach C. . jedyny Bóg Żydów D. Na ilustracji znajduje się A. boga Thota. . 18. A. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. . A B 0–1 p. D. Budda – . A B 10. 19. . . . 17. . Re – . Kamień z Rosetty. . Karta odpowiedzi Numer zadania 2.

Udomowił też niektóre zwierzęta. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. a 3. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. wybuch I wojny światowej. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p. II. 10. 17.e. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 7. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. 490 r. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.n.n. 1492 r.Klucz do testu a Co to jest historia?. 1914 r.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9. p. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły.: przedmioty codziennego użytku. wynalezienie pisma. 8.e. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. 9. 18. 13. np.e. 476 r. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych. n. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. broń. III. średniowiecze – od ok. nowożytność– od ok. 3. do 1914 r. upadek cesarstwa rzymskiego. do ok. 1.n. obrzędy. 4. cmentarzyska. zachowane budynki lub ich fragmenty. bitwa pod Maratonem. Zgodność z tematem – 1 p. 4000 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. 1492 r. I. n. 14. 0–1 0–3 5. 4.e. 1. p. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. tysiącleciem p. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . 11. Zaczął również budować prymitywne osady. 2. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. np. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. Jego rozwój trwa do dziś. lat temu w Afryce. produkować żywność i ją przechowywać. tradycja. 3. 6. współczesność – od 1914 r. 476 r.e. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień.

. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. interpunkcyjnych).12. Zapisanie właściwej zasady – 1 p. ząb za ząb”. ortograficznych. 19. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. 15.

podział Imperium Rzymskiego. tam i ze zbiorników wodnych. 476 r. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. ok. 4. 30 r. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. 3. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. starożytność – od ok.n.e.: kroniki. żywoty świętych. p. n. p. listy. 1492 r.e. 0–4 . Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. Zgodność z tematem – 1 p. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 0–1 0–3 5.Klucz do testu b Co to jest historia?. 1492 r. akty prawne (konstytucje. 8. śmierć Jezusa Chrystusa. 11. początek neolitu.e. spisane relacje świadków. pamiętniki. 2. 395 r. n. 10. I. 9. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. 476 r. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. statuty. 1492 r.e. 17. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 7. 18. 1. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. 4. do ok. Składała się ona z kanałów. księgi sądowe. 14. 9000 r.e. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. III. n. 3. mumia – C sarkofag – B papirus – A np.n. odkrycie Ameryki. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. nowożytność – od ok. 1. II. np. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. do 1914 r. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. 13. średniowiecze – od ok. do ok. 4000 r. ustawy). 6. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p.

brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 16. 19. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p.12. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 15. . Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. interpunkcyjnych).

. . .. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. .. D. od 4. . . ... . .. 0–5 p. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. ateński. ... . D. . . .. . p. . . . aktorem greckim. . Perykles to polityk A. . . . . . . zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku.. . . królem spartańskim. .. . . .. . Pomyłki przekreślaj. . . . . .. .. . .. . . . rzeźbiarzem ateńskim.. . . .. . . . . ..e. . Ustrój panujący w Atenach od VI w. do 18. . 3. B. spartański. . .. 4. żyjący w V w.e... .n. . . 5. . . .. . . . . i 14.. Hellenowie – . p.. . B. filozofem greckim. świetny mówca. . .. .n. . a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo . nazwa. . ..Test a . . . .. 12. . do 10.. . . żyjący w VIII w. nazywa się . ..n. występujący podczas publicznej debaty B. ... . mit – .e. . . ... żyjący w V w. . . . ... . . 3. . . .. 0–1 p.. .. . .. Starożytni Grecy wyznawali politeizm. . 0–1 p. którzy posiadali pełnię praw politycznych. . . . . co dosłownie oznacza . . . . . . .. . 2. 11. . . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . .n. . . . . . żyjący w V w. .. . D. ... .. . . . Rozwiązania zadań 1. 2. . oraz od 15. 5. 4. C.. . . jaką starożytni Grecy określali samych siebie C. .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . ... demagog – . . . . . p. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . czyli . ateński.e.. . Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – .... . . Klasa 1. Hellada – . . C. . Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten.. p. . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego. p. ... Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. tebański.. B. A. .. . . . . . . . . inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p.. W obradach brali udział obywatele ateńscy. 3. . 0–4 p. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. .e.. . ..... W zadaniach 2.n. Data . . . . . .. Sokrates był A. . oraz 13.. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . ... . . . 1. .. . . . .. . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . C. . Wszyscy Ateńczycy tworzyli . . Jeżeli się pomylisz. opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D. . .. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .

.. 6.. ... .. .. ... . .... 9... . .. . . . . . . . .... . . Hellenowie wierzyli w jednego Boga. . ..... . .... .... . . . .. .. . a za bóstwa uważali rośliny i skały. .. .. Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8..... . .... . . .. Zeus – . . . .. . . .. ... p.. . .. . i 12. .. .. . .. . Napisz. . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. . . ... .. .. .. geruzja 0–4 p. . . . ... .. . .e.. ... .. . .. . .. . ..n.. .. . .... . . . .. .. .. . .. .. . ... .. .. ... . .. . . ...... ... . . ..... ... . .... . . . . . . . Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami. .. . . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. . . . .. .... . .. ..... . . . .e. .. . ... .. p. . .. ... . ... . ... .. . .. . . .n..e..• 338 r.. . . ........n.... ...ludzi. . . ... . . . .. . .... . .. .. . . .. .... .. . .. Do rozwiązania zadań 11... . . . ... .. p.. .. .. . Hermes – . ... . ... . . . . ... ... Połącz daty z właściwymi wydarzeniami.. ... .... .. . .. . . . . . .... . .. Posejdon – . Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów... .... . . . . . .. ... . .. . . . .. . .... ... ..... . .. . . 10. ... . .. .. . ..... .. . . .• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p... ... . . . . . . ..... . ... . ... ... . .. . . .• 480 r... . .. .. .• 490 r. p. . ..n. na czym polegało wychowanie spartańskie. 7. . . . . .. . . . . . . . . 0–4 p... . ... . ... .. ... . .. .. .. 0–2 p.. . . .. . . ..... ... . . . . ... .. 0–4 p. . . ... ... ...... . . . ...e... . . . .. . .. . .. .. ... . . .. . . ... . . .. . . ....... . Wyjaśnij. . .. gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem.. 776 r.. Hefajstos – . . . . ..... Religia starożytnych Greków była monoteistyczna.. ... . ... . .. ... . . . . . . . . . ... .... . .

. 480 r.n... 0–4 p..... ... Naczynie zostało ozdobione A.... Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A........ 0–1 p. Data 490 r... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków .. do 18.. A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu].... D... Hefajstosie... oba .. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy... które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji... mozaiką... B.. płaskorzeźbą. 0–1 p. dużymi. Pokonani ...... Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych..n.... ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy. Do rozwiązania zadań od 15. . C.... Uzupełnij tabelę. p. Demeter..e..... B... 12.... 13... malarstwem czarnofigurowym... Prometeuszu.... rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14.11. stalowymi okuciami... 0–5 p... Dionizosie..... C.. p..... D.e.

. 0–1 p.. 0–1 p. Macedończycy. 17. Platejami. A B .. B. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [. Herodot „Dzieje” 15. celnym łucznikom. którzy przerwali środek. widząc nadbiegających. 16. świętowali na cześć boga wojny Aresa.. przewadze hoplitów na skrzydłach. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A.. D. Długo trwała bitwa pod Maratonem. Delfami. kiedy ujrzeli. 15... przystąpili do chowania zmarłych.]. po czym [. aż dotarli do morza. ścigali uciekających Persów aż do morza. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. 12. 0–1 p. Uciekających Persów ścigali [. C.. A B A B A B A B A B 18. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. 17. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A. 18. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [. B. Salaminą.]. A B 11.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. Spartanie. Platejczycy. przewadze żołnierzy w centrum szyku. Maratonem. że w małej są liczbie i pędzą cwałem... Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [. C.]. D. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny.zaś skrzydła były liczebnie mocne [.. Persowie..]... C.]. D.]. D. gotowali się ich przyjąć. B. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. B. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A. 0–1 p. 16. C. Tebańczycy. znakomitym jeźdźcom.

... .. . . . . . filozofów greckich.. . . . .. Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A. .. . . .. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. 0–1 p.. . ... . . 1. . . . oraz 13. . . . Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. . ... Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami. ... 3.. B. niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C. dowódcą spartańskim. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.... 4. . królem perskim. . ... . D. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego.. . . 5.. . .... . .. 11. . . królów spartańskich. .. królem macedońskim. . .. ... jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. C. .. . Uzupełnij podany tekst.. .. .. .. helota – .... .. 0–4 p.. z którego pochodzili. . .. 5. strategiem ateńskim. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . 0–1 p.. . rzeźbiarzy ateńskich. . . Na nowych terenach zakładali . . . D. . . B. . . .. . . .. . . . . niewolnik uprawiający ziemię Spartan D.. 3. Jeżeli się pomylisz.. do 18.. . . . . . . . . od 4. B. ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. . . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . . którego głównym zajęciem była służba wojskowa B. 0–5 p. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. .. .. .. . . polis – . . C. ... Rozwiązania zadań 1. . .. D. .Test b . . do 10.. A. .. W zadaniach 2. . 12. . C.. .. Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . . oraz od 15. ... .. hoplita – ... . . .. . . . . . a siebie samych .. . Dariusz I Wielki był A.. Spartanin – . . . czyli miastem.. Pomyłki przekreślaj.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.. mieszkaniec Sparty.. .... . Czytaj uważnie tekst i zadania. 2.. ... 4. . .. . . . . i 14. aktorów greckich.. 3.. . . Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z . .. .. Data Klasa 1. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. . . .. Grecy nazywali swoją ojczyznę . 2. ...

. . . . . Napisz. Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. 6. ..n. . .. ... . . . . .. . .. . .e.. . . .. . . p. . i 12.. . . ... . .... .. . .. .... ... .... . . . .. . ..... ... . .. .. .. .. . . . .. ... . .. ... .. . .. . . .. . . . ...... . .. . ... . . ... . . . ...... .. .e. ... . ... .. . . . . . . .. .. .. . ... .. . .... . . ..... 9. ... .. . . . 10.. .... .. . p.. . . . .... . . .. . . .. .. Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią. . . .. ... .... . . . .. .. . ... ... . . . .. .. .. 0–4 p..... .. . Hades – .. . .. ... Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. . .. . . ... czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji. .. . . ..e.. . .. . . ... . . Asklepios – ... . ... . ... .. .... . . . . .. .... . . .. co oznacza określenie kultura hellenistyczna. . . .. 7.... .. . p. ... ..... .. ... . .... ... .• 338 r... ..... . . . . . .. . .. . . . . . .... .. .... . . . .Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach. .... .. . . . .... .. .. ...• 479 r.. .. . ... . .. . ...... . . . .. . .. . .. . . .. . .... . . . . .. . ... . . . ...... . . . .. . .. . . .. . .. .. 0–4 p.. . . . .. ..... .. .... .... . ... . . Apollo – . .. . p.. . ...• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p. ..n. . . . ... . Napisz. . .. . . . ..... Ateny król Sparta strateg demagog 8. Ares – . .. .e... . . .. . . .. 0–4 p.. . . . ..n.... .• 333 r. .. . Wyjaśnij. . .... . . .... . .... . . .. .. 508 r. .... . .... .. .. ... ... ... .. .. . . efor 0–4 p. . . .. . ... . .n... . . . . .. ... czym zajmował się każdy z bogów. .. .. . . .. . .... Do rozwiązania zadań 11.. .. . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię... .

Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów .. Data 490 r.. Atenę Partenos.... uniknąć niedoli. które dotyczą starożytnego teatru greckiego.. p..11.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. D. D...... Myrona...e....... dyskobola... jak pozbyć się nędzy i głodu.. Do rozwiązania zadań od 15. p....... C.... z terakoty.... do 18... B..n. koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14. B.. Wstaw znak „x” w kratki obok terminów... ze złota.. 0–4 p.... 12. z piaskowca. . . Posąg został wykonany A. Zwycięzcy ... Pomyśl.. 0–5 p..n. 13. C.......... 0–1 p..e.. . Zeusa Olimpijskiego... Uzupełnij tabelę...... 0–1 p. z brązu.. Rzeźba przedstawia A......... 480 r....

Taki porządek jest pracy na roli dla tych. 16. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. A B 11. […] Skoro się córy Atlasa. 16. C. na niewysokich pagórkach. co mieszkają W pasie nadmorskim. kupić woły i uprawiać ziemię. B. 0–1 p. D. niech orka się wtedy rozpocznie […]. Hery. ukażą. B. D. zająć się rzemiosłem. 0–1 p. czas zacząć Żniwa. Według Hezjoda rolnicy. D. założyć rodzinę. C. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. […] Rzucaj zaś ziarno. zająć się rzemiosłem i handlem. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. Żebyś do innych nie chodził. co szumi z powagą. daremnie ich prosząc w potrzebie. B. Ziemia pod zasiewy powinna być A. udać się na wyprawę kolonizacyjną. Demeter. plejady. 0–1 p. byś wszystko miał w domu u siebie. . Ateny. A B A B A B A B A B 18. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. 17. C. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. a kiedy zachodzą. 12. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3.Załóż wpierw dom i weź żonę. C. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. jak również dla tych. A B 0–1 p. wyłącznie nad rzekami. 17. wysuszona i stwardniała. muszą A. D. 18. kup woły do pracy na roli. Potem o sprzęt się postaraj. dwa razy do roku dobrze nawożona. aby uniknąć głodu i nędzy. świeża i spulchniona. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. B. bagnista. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. 15. na górskich zboczach. Gai. założyć rodzinę.

p. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.n. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. 776 r. – bitwa pod Salaminą 338 r.e. rządy ludu. A 12. Ateny – eklezja. głosowania – 1 p. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14.n. p. na celu wyszkolenie II. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p. Surowym oraz podanie. D 18. 6.n. kogo dotyczyło – 2 p. 9.n. która zagrażała II. p. zasadom podlegali wszyscy III. mężczyźni. politeizm. – Persowie (armia perska) . 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p. 490 r. B 17. Olimpii 490 r. 13. – bitwa pod Maratonem 480 r. Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. interpunkcyjnych). Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty. C 16. 1. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. ortograficznych.e. ostracyzm 8. B 3.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I. miasta osoby. p. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych.e. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I. strategów 0–1 5. – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Podanie nazwy polis. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. np. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7. Wyjaśnienie.e. Zgodność z tematem – 1 p. B 15. wyrażenie – 1 p. chłopcy od 7. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. demokracją.e. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. np.n. – bitwa pod Cheroneą 10. p. C 11. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. Sparta – geruzja. roku życia. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.

e. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.n.480 r. armia spartańska) . p.

(helleńska) połączona z wpływami III. Apollo – literatura. 5. B 17. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4.e. C 3. Jej oraz wiadomości na temat ludów. Hellenami. metropolią wyrażenie – 1 p. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p. ortograficznych.n. A 11. C 16. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. działalność wyroczni.– bitwa pod Cheroneą 333 r.e. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. np. reformy w Atenach 479 r. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. p.e. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e. Zgodność z tematem – 1 p. p. np.n. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. Ateny – strateg. 0–4 Sparta – efor. interpunkcyjnych 9. czym były agony – 1 p. narodziła się po podbojach II. Wyjaśnienie.– bitwa pod Issos 10. 0–5 13. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. wydzielonymi miejscami w II. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych. 1.n.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. Helladą. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. błędów językowych. A 15. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p. p. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.– bitwa pod Platejami 338 r. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7. mieście.n.: Gimnazjony były 0–2 I. p. kolonizacyjne. 508 r. król 8.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. D 18. D 12. komedia tragedia . Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego. 0–4 6.

e.n. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.orchestra 14. p. p. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.n. . 490 r. – Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r.e.

. . Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A. .. . . • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p. . 6. . . to 0–1 p. p.. . .. D. . . . . • 202 r. .. ... . W zadaniach 1.. .n. . .. . . . 2. . . . . . . . 2.. . .. . . . . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich.. . . . ... . . B. . . . 5. . . 4. Augustus. . .. . . . . • 395 r. .. . n. . . plebejusze. . . . .. . D. 313 r. . .. . . . Pomyłki przekreślaj. . .... .. ... .. Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . . . patrycjusze. . .. . . oraz od 11.. . . . atrium.. . C. . . . Obecnie jest stolicą .. do 10. . . 218 r. . . .. p. . D. . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem..Test a . .e. Odyseusz. . .. . . . . Uzupełnij podane zdania. .. spartiaci.. . . . 3... . . . . . . oraz od 8. . . 509 r. heloci. . . . . . . do 14. . . . Jeżeli się pomylisz. n. ... . . . . nad rzeką .... A. . . – . . B.. . . . . B. .e. . . . . .. . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. .. . . . .. . . 0–1 p. . ... . .. . . .. . • 0–3 p. Grupa społeczna. Data . Rozwiązania zadań od 3. . . . . .. . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. .. 31 r. .. 3.. . . Legendarnym przodkiem Rzymian był A. . . . ... zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . .. . . do 5.e. . ..n. .. .n. . . . 0–1 p.. . . .. . . . .. . . ... . . . .. . . . . p.. . . . . . Eneasz. znajdują się cztery odpowiedzi: A. Klasa 1. perystyl. .. . 7. ... . . . . . . .. . . . . .n.. . . . . . .. . .. . . p. 4. – . Hammurabi. Rzym znajduje się na Półwyspie .... 6. . . . . .. .. . . .. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . .. . .. B. 0–3 p.e. . .. . C. . .e. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. 5. . 1.e. . . – .. . . 2. . .. . . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . C. .. . . . . . . .. Czytaj uważnie tekst i zadania.. . .

..C......... 10. Wyjaśnij.................... .. ............. 0–1 p. 11.. 8... wilczyca....... termy... cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p.. Do rozwiązania zadań 11.. B........ 0–1 p............ ... D........ 0–3 p.... Romulusa i Remusa...... B..................... 12... 0–1 p............. 0–1 p............................ Galowie.. limes. D. lwica........ Grecy............... co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo.... owca.......... Kartagińczycy...... Symbolem starożytnego Rzymu była A...... 7.......... wykorzystaj zamieszczoną fotografię...... C.............. B...................... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy....... 9........................ D....... Zwierzę karmi bliźniaków A.... pantera..... C. i 12.. Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego.... Etruskowie. .. Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A.......... Eneasza i Odyseusza.. .

ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu.. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych. D. Neron. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A. A B 6. Jowisza i Saturna. wyznanie politeistyczne. D. Tyberiusz.] których [. .. Poncjusz Piłat. jako że nie dla pożytku państwa. B. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął.] Stąd.] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono. A B 11. 0–1 p. 13. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary.. [. C. C. B. Początek tej nazwie dał Chrystus. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. Schwytano więc naprzód tych. A B 7. zabobon i zło.. dobro i sprawiedliwość.]. Do rozwiązania zadań 13.. Karta odpowiedzi Numer zadania 1.] chrześcijanami nazywał. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. lud rzymski. A B 0–1 p. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych. 12. Aby ją więc usunąć. Tacyt „Roczniki” 13. lecz także w stolicy [.. którzy tę wiarę publicznie wyznawali..C. [. 14. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni. i 14.. [. Herkulesa i Achillesa. D.. budziła się ku nim litość. że pożar był nakazany. gdzie się to zło wylęgło. nie tylko w Judei. A B A B A B 14. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa. religię monoteistyczną..

. . .. .. . . ... . . .. 6. . p.. . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. . . . do 5. . . . • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p... . . . B. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. .. Czytaj uważnie tekst i zadania. .. .. .. . . . . Klasa 1. . . . .. . .. W I w. 3. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. . . . . . . . . ... .. . Data . . . . . C.. B.. 1. .. . . . . . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . . powstańców. . – . 264 r. . . . 0–3 p. . . .e. . . . . . Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A. . . . ... . . . . . 44 r. . . .. . . Rozwiązania zadań od 3. . .e. D.. heloci. 0–1 p.e.e. 2. patrycjusze.... C. . . . .. . . .. . .. . 7. 392 r. . . ... . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . 2. . • 476 r. . . . . . . . . . p. . W zadaniach 1. . . . . . do 10. . . . . . plebejusze. . Jeżeli się pomylisz. do 14.. . – .. . . .n. ... wybuchło w Rzymie powstanie . . . . . . . . . .. . . 4. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . Przywódcą buntu był .n. Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A.. . ... . czyli niewolników szkolonych do walki na arenie. . . . wilczyca. . . . . . 5. p. . . .. . . . . . . 0–1 p...e. D. . .. .. . . . . n. ... .. . . 0–3 p. . . spartiaci. Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. . . .. 2.. 4. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź... .. . . 753 r. ..... Walki z rzymskimi legionami zakończyły się . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. .n. . . . . 6. . p. . . . . . . . . .. . Uzupełnij podany tekst.Test b . . . .. . . . . . B.. . ... . C. . .n. oraz od 11. . .. .e. . .. . . niedźwiedzica.. D. . . .. . . • 30 r. Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. – .e. .. oraz od 8.n. . . . . .. . . kozica. . lisica. . . . .... . . 5. . Pomyłki przekreślaj. . . . . . . . . .. . 3.. .. p.. . . . . .. n..

11........ amfiteatry.. C..... Prawo XII tablic.. C. akwedukty...... Koloseum........ Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A................ B.. ......... łuk triumfalny..... Panteon. . 10.......................... Dekalog.. manipuły........... Do rozwiązania zadań 11..... Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej...... 9.................... 12............ Kodeks Hammurabiego......... D...... 7.. konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p..... i 12..... 0–1 p............ .......... termy... 8.. Kodeks Justyniana... D................................ co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.....A.. 0–3 p................... Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p..... 0–1 p... termy Dioklecjana.... wykorzystaj zamieszczoną fotografię. ........... D.. 0–1 p........... .................. Na zdjęciu widać A...... Wyjaśnij.... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy............... B.. C. B..

A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2.]. C. monarchii.A. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy..] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13. przydzielaniu stanowisk urzędniczych. D. A B 0–1 p. A B 6. nazwy urzędów pozostały te same. B. obrad zgromadzenia ludowego. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A. urzędników i praw. . 0–1 p. widowisk i walk gladiatorów. przedstawień teatralnych i operowych.. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. lud rozdawnictwem zboża.] Oktawiana. 13. B. [. obietnicy pokoju. 12. uroczystości religijnych. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało. i 14... D. 14. C. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [. C. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza. A B 11. Wewnątrz panował spokój. B. a wszystkich słodyczą pokoju. Do rozwiązania zadań 13. A B 7...] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. demokracji. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii.. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. D. [. A B A B A B 14. republiki.. tyranii. armii Pompejusza.

B 11. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. Tyber. 218 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. 0–3 4. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. – bitwa pod Akcjum 313 r. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p.e.n. np. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. n.n.e. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. n. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. 0–3 punickiej 31 r. 509 r.e. . A 6. A 12.e. p. p. – edykt mediolański 8.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. 3.e. C 2.n. C 7. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.n. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej. 9. B 14. Apenińskim. 10. – bitwa pod Zamą 395 r.e. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. podział imperium. B 13. p. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. najazdy plemion germańskich. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. p. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści.

D 12. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony.: zmniejszenie liczby chłopów. 9.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami. np. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. p. A 2. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Spartakus. p. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.e. przekształcenie armii w zawodową.e. gladiatorów. które zbiegały się w Rzymie. p.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.e. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium. n. 0–3 4. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. B 6. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.e. 3. p. B 7. A 13.e.n. 10.e. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. n. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.n. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np. C 11. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. B 14. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. 264 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.n. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 753 r. . niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu.n. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8. – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. – założenie Rzymu 0–3 30 r. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. 0–3 punickiej 44 r.

. . . . . . 1.. . . . . . . . 2. .. . . . . . . .. . . . . . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . . . . Z Indii przejęli . ... .. . . . . . 0–7 p. . 5. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . .. . . . .. . . . . . . . ... . . . . ... .Test a . . . . . . . . .. . . . . produkowaną ze stali . . . . . . Klasa 1. . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. . . do 12. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . Ludwik Pobożny – . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . . . . . . . . . . Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń.. . . .. . . . . . . . . .. . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. . ... . . . . . . . .. . . . . 4. . . . . .. . . . . . islam – . B. Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązania zadań od 1. . . . . . . . .. . . . . . Cyryl i Metody – . . . . . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. . Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. . . . . .. . . . . . . . . Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga ... . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . .. . W zadaniach od 6. 3. . . . . . . . . 2. . .. . . 4. . . . . . . . . . . . . 0–1 p. . 0–5 p. . .. . . .. Otton III – . . . . C. Jeżeli się pomylisz. 3. . . . D. . . . . . . . . . zwanej . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . zwane dziś . . Pomyłki przekreślaj. .. . . . . . . Napisz. . . . . . . . . . oraz od 13. .. .. . . . . . . . . . ... .. . 5. . . . . . ... patriarcha – . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . .. . . . . . . . . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. . . . .. . kim były wymienione postacie. . . . .. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . i jednej .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. do 16. . . . . .. . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw.. . .. . .. . . . . . .. . Chlodwig – . . Czytaj uważnie tekst i zadania.. . . ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . imperium uniwersalne – . . . . Data . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .

Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. Anglii. Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. Włoch. B. – . . . Francji. . D. . Czechy. na której w późniejszym czasie 0–1 p. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. na której w późniejszym czasie powstała A. . Hiszpania. D. . . . . Zjazd w Verdun odbył się w A. Belgia. B. 7. 988 r. rozdzielili państwo pomiędzy siebie. B. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. . to A. B. C. królestwo Danii. Trzej królowie. koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. chrzest Rusi C. – . . D. 0–1 p. leżącą między dwoma poprzednimi. państwo Franków. D. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. Włochy. 0–1 p. Francji. D. 622 r. 841 r. Francji. Anglia. Niemiec. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. 962 r. 800 r. . Lotariuszowi. 843 r.5. Włoch. C. Włoch. Do rozwiązania zadań od 6. 840 r. 9. . . . C. . A. B. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. – . Państwo Kościelne. ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. . W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. – . . Węgry. . Francja. C. Włoch. aby zarządzać i strzec części swego królestwa. C. 8. koronacja cesarska Ottona I B. Hiszpanii. 0–1 p. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. Najstarszemu z nich. które uległo podziałowi. Terytorium. . królestwo Anglii. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. do 10. państwa Franków. . Danii. 842 r. Niemcy. Niemiec. los przydzielił część środkową. 10. utworzono A.

. . . B. . runami. . . 13. Mateusz i Cyryl. . . C. . rozdział w Koranie D. . B. 14. A. głagolicą. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. runy – . Paweł i Światowid. Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. . Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. . Cyryl i Metody. Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. 12. arabeska – . i 12. . D. znaki pisma normańskiego ikona C. Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. hieroglifami.Do rozwiązania zadań 11. C. . 0–4 p. D. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. minuskułą. . . majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. . A. . kronika ruska E. . 0–1 p. 11. . . sura – . latopis – . ikona – . . . dekoracyjny wzór geometryczny 15. . . . Abraham i Jan. malowidło religijne B.

16. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. 11. A B . Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B 8. A B 10. A B 9. Słowianie 0–3 p. A B A B 12.

. . . . . . .. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomyłki przekreślaj.. . Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. .. . . Data . . . . .. . . Zawarto wówczas . . . . . . . . . . . 2. . . . . .. .. . . . .. . . . głagolica – . . . . . . . .. . . . . . . . doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . do 16. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . kim były wymienione postacie. . ... . B. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . Napisz. 2. . . . . . . . . . . . . . r. . 0–3 p. . . . . . . . . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. . . Koran – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . czyli porozumienie. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . do 12. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . Klasa 1. cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Pepin Mały– . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . . . . . . . . W XI w. . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . . . w mieście . . . W zadaniach od 6. . . . .. .. . by ten zdjął z niego ekskomunikę. . . . . . . . . . . . . . . . . . Samon – . . . . . . . . . .. . . . . . C... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów... . ... . . .. . . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. . . . .. . . marchia – .Test b . . . . . . . . 0–4 p. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . .. . podczas synodu w . . .. . . . . 5. . . . . . . . . . Rozwiązania zadań od 1. . . . oraz od 13. . . . . . .. . . . . . ... . . . . . .. ... . .. . . . . .. . . . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . 4. . . .. . . . . . D. .. .. . . .. .. . . . . . . Otton I – . . .. . .. .. . . zgodnie z . . . . . . . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . . . . . ... . . . . 5. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . 0–7 p. . Mahomet – . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . .. . oraz panowanie cesarza niemieckiego . . Jeżeli się pomylisz. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . . . . . . . 3. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. 1. . . . .. . . . . . . . . . . . . W . . . . . . . 3.

– . polowań. Nie poprzestając na języku ojczystym. 955 r. . Przy obiedzie słuchał albo muzyki. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. objadania się. przyjmował zagraniczne poselstwa. 496 r. – . C. . którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. greką oraz językiem Franków. . . 0–1 p. D. C. starał się wyuczyć i obcych. 0–1 p. Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. do 10. Karol Wielki nie cierpiał A. B. że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. . albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. łaciną i językiem Franków. pieczeni. jednego dania. że posty szkodzą jego ciału. łaciną i greką. 5. B. . łaciną. że można by go wziąć za gadułę. koronacja Stefana Wielkiego C. [Karol Wielki. bardziej jednak w piciu. B. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. 7. . [. . nadużywania alkoholu. Władca Franków podczas posiłku A. skarżył się często. łaciną. . Z tych łacinę znał tak dobrze. . opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. oprócz pieczeni. – . D. owszem. A. D. .którym papież nadawał biskupom ziemie. 843 r. 1001 r. zupy i drugiego dania. . 0–1 p.. muzycznych koncertów. oglądał przedstawienia nadwornych artystów. Wymowę miał obfitą i bogatą. bitwa na Lechowym Polu B. chrzest Franków D. C. 10. . 8. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. . . – . co chciał. . Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. C. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. 0–1 p. . B.. po grecku lepiej rozumiał niż mówił. . . Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. . traktat w Verdun 0–4 p. Do rozwiązania zadań od 6. . czterech dań.] Zwykły obiad składał się z czterech dań. D. 9. greką oraz językiem arabskim. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. ale i u każdego człowieka. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. Był tak wymowny.

D. A. buddyjską. . 11. D. chrześcijańską. . Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. . Otton II • • Rurykowicze . Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. 0–1 p. hidżra – . C. . B. C. . . rozłam w Kościele 0–1 p. C. wydarzenie. . 13. . lepiej rozumiał po grecku niż mówił. . D. . 0–1 p. . . 12. . . . . B. prawo islamskie B. i 12. . 15. biegle mówił po grecku. minaretami. 14. . . . B. . muzułmańską. . patriarcha – . Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. . 0–1 p. stelami.A. . Połącz osiągnięcia z ich twórcami. szariat – . . Do rozwiązania zadań 11. święta wojna z niewiernymi E. schizma – . limes. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. dżihad – . judaistyczną. lepiej znał grekę niż łacinę. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. potrafił pisać i czytać po grecku. zikkuratami. Na zdjęciu widać świątynię A. które dało początek erze muzułmańskiej D.

11. 16. A B 9. A B A B 12. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. A B . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B 8. A B 10.

majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. A 10. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. D 7. Germanii. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. miało się składać z Galii. – A 988 r. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. cyfry. 1. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. – B 13. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . B 12. 622 r. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. 800 r. adamaszkiem. B 11. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. B 9. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. arabeski. damasceńskiej. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. C 8.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. – C 962 r. arabskimi. tysiąca. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. nocy 5.

Grzegorza VII. wschodnia: Karol Łysy ruskie . D 12. C 9. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Canossa. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15. – D 955 r. A 7. 496 r. 1. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. 1077. D 8. konkordat 5.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. Henryka IV. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. inwestyturę. Wormacji. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – B 13. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. B 11. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – A 1001 r. 843 r. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. D 10.

. . Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A... . 2. . . . .. ... . . .. . 0–1 p. 2. oraz od 6.. . . .. .. . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . odziedziczył koronę polską – . . .. . . .. .. 968 r.. 5. ... 5. .. Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . . . . . . 4. .. . Rozwiązania zadań 3.. . .. św... . . . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy..... .. . .. ... . oraz 11. . . 2. do 10. 1058 r. D.. . 966 r. . . .. .. 1095 r. .... • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – .. C. i 12.. . . .. św... . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. Napisz. .. . . Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. . . .. . . 972 r. 0–4 p.. .. B. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty... .. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . 1076 r. . . . ... który przybył do Gniezna w 1000 r. B. . . D. . 0–1 p.. . . . . 4... . .. . . 3. . .. . . .. ... . i 5. . . . . .. Stanisława. C. . Do rozwiązania zadań 4. . Pomyłki przekreślaj. ... . • w 1025 r. . • cesarz. . – .... Data Klasa 1. 965 r.Test a ... . . . C. . . .. . .. . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . Wojciecha.. D. B. . .. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . 1080 r.. ... .. .. . . Mieszko I przyjął chrzest w A. . . . 0–1 p. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .. .. . . . 1. . . . Jeżeli się pomylisz. . . 4. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. . .. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach... .. 3. . B. . . . • pierwszy historyczny władca Polski – .. .. . . . . . . W zadaniach 1. .

.. . . . . . . . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. .. . ... . . . . . . . . .. . . Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w.. . . .C.. . . . ... 0–1 p. . . . .. 0–3 p. „Geograf Bawarski” – . . . . . . . . Do rozwiązania zadań 11. . . . .. . . Maurycego. ... . . w . .. .. n. . . • 1025 r. .. . .. . . . . . . . .. .... . . . ... . . . Zważywszy jego chwałę. . . . . . . . . .. ... . . . . . Prusów. Wieletów.. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. .... . .. .. .. Lędzian. . . . .. . . . . .e.. • 1018 r. . .. . 0–3 p.. . . . Mieszko Stary – .. . cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[. . potęgę i bogactwo. . . .. . . .. .... .. . . D.... . . . . . . C..... . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami... .. . . .. . 8. .. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. .... . które wywodziły się z rodu Piastów... Szczepana.. .. ... Jaćwingów. ... . . . .. Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. . .. .... . . . . .. . B... . . • 997 r. . ..... .. .. .. . . ... . Henryk Sandomierski – .. i 12.. . .... Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci. . . 0–4 p.. .. . . . . . . lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. . . . . 0–2 p. . .. . . .. Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. . D.. . koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św.. . . . . . kurhan – . jakby jednego spośród dostojników.. .... . . .. . .. .. . . ... . .. . . .. . . .. . . . . św. . . .. . księciem nazywać lub hrabią. .. . . Maurycego.] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża. . . 5. . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior.. . .... . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . ..... .. 7.. . ... .. . . .. . Napisz. ... . . 0–2 p. włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. . . . . . . ... . .. .. .. . . .. . . . . .. ... . .. .. . . . . . . . . . . senior – . .. . . .. św. .. ... A zdjąwszy z głowy diadem cesarski.. . . . . . . . . . . 6.. . .. . . 9.. ..

Uczestnikami wydarzenia byli A. Wojciecha. 12. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. D. Bolesław Chrobry i Otton I. Gall Anonim „Kronika polska” 11. 999 r. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. B. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. 0–1 p. B. D. . 1000 r. Mieszko I i Otton I. A B 11. 998 r. C. A B 4. A B 12. Bolesław Chrobry i Otton III. Mieszko II i Bolesław Chrobry. C. A B 5. A B 0–1 p. 1001 r.

. . C.. . . .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3.. i 12.... B. . .. . . . . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V ... .. . ... Czytaj uważnie tekst i zadania. C. .. ... . 998 r. . 2. .. . . . do 10. 2. . . . ... 992 r. . . Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A.. . . . . . ... . Mieszko II. . . 0–1 p. . . W zadaniach 1. . .. . 0–1 p. Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A.. . . . . . . .. 2. 1001 r. .. . 4. ... . 0–4 p. . ... – . .. D. .. . .. . . D. . . . .. . .. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. . . . 1000 r. ... . . .. . 4.. . . ... .. ... wykorzystaj zamieszczoną fotografię. .. ... Do rozwiązania zadań 4. .. 4.. • został koronowany na króla Polski w 1076 r.... • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . oraz od 6. . Jeżeli się pomylisz. . . .. . . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. .. . . . . 1. ... .. . ... . . i 5. – . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . Data Klasa 1. . . ... . . . C. . . . 5.Test b . . . .. . . Pomyłki przekreślaj.. . . Napisz. . . .. .. . . .. .. D. 999 r. . . .. . . B. . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . . . ... . 0–1 p.. • zginął w Prusach w 997 r. . B.. . .. . 1025 r. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. .. oraz 11. Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A. 3. 1000 r. .. . 1018 r. Rozwiązania zadań 3. • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – .. . . ... 5.. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach...

. . .B. 0–3 p. . Dagome iudex – . krakowskiej. . .. ... . C. . .. . . . . .. . ... . . 5. . . . . . . . . Władysław Wygnaniec – .. p... .. . ... .. . . . . . . .... . . .. . .. . . . . . . . . . . .. D.. . .... . . . . chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w. .. . . . 0–2 p. . . . . .. . . . .. .e. . . . . . . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I.. .. . . . • 966 r. . . .. . . Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A.. . . ... . ... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . . gnieźnieńskiej. . .... szyszak – . . 0–4 p. . . .... . ... .. .... . . .. . ... . .. Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. . . . .. . . . .. • 1039 r. . 0–3 p. .. łęczyckiej.. . . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. 9. .. . . .. . .. . . .. . . ... . . . ... . drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10..... . . D..... .. . .. . ... . .. . . .. ... czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. . . . .. . . . . . . . . Grzegorz VII. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . • 1138 r. .. . . Do rozwiązania zadań 11. .... C. . . .... . .. .. . . .n.. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . ... . . .. i 12. Henryk IV. . . ... . .. . .. . . .. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 8. ... Bolesław Chrobry.. . ...... . . . . B.... . 0–1 p. .. .. . . . . wrocławskiej. . . . .. . . .. . 0–2 p. .. ... . . Wyjaśnij. . . .. . . .... . . Bolesław Kędzierzawy – . .. . . . .. 7.. ... . .. . 6.. . . . . .. danina – . .. . . . . .. ... . .. Relikwie św.. .. . .. . . .. .. ... . . . . . ..

Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. Mieszko III.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. A B 12. odnieśli zwycięstwo. 971 r. 970 r. 973 r. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. 0–1 p. D. Thietmar „Kronika” 11. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. B. 12. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. A B 5. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. . A B 0–1 p. C. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. B. Mieszko I. Mieszko II. A B 4. Jednym z uczestników wydarzenia był A. graf Zygfryd. A B 11. 972 r. D. Otton III. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Kiedy w dzień św. C.

przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. A 5. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt.: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie. n. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. Polski – Mieszko I • cesarz. sandomierska 9..Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. C 12. na czym polega zasada senioratu – 1 p. Lestek. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni. 4. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. pokój w Budziszynie – 1018 r. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – Otton III • w 1025 r. B 4. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p. . w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Wojciecha – 997 r. np. Siemomysł. 1025 r. C 11. B 2. 8. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu.e śmierć św. 0–4 10. który przybył do Gniezna w 1000 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.

drużyna wojów.e. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane. – św. p. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6. najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. 3. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. dokument. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. używany m. zakończony ostrym szpicem. .in. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. chrzest Polski – 966 r. • zginął w Prusach w 997 r.n. C 12. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. powstanie osady w Biskupinie – VIII w. C 5. duchowieństwo. np. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. dzielnic Polski między synów panującego. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r. D 4. ludność służebna 10. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. C 2. 8. B 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful