You are on page 1of 1

Glossae, scholia et commentarii.

Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza perspektywa wielokulturowa
Eremus Montis Regii (UKSW, Bielany, Warszawa) 6.XII.2013 r.

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (IFKiK) UKSW oraz Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki IFKiK zapraszają do wzięcia udziału w konferencji poświęconej gatunkom literatury komentującej i metodom komentowania tekstów , zarówno w starożytności , jak i w średniwieczu . Rola komentarza i komentowania jako podstawowej metody badawczej, stosowanej szeroko zarówno w starożytności klasycznej, jak i w c zasach nowszych jest zagadnieniem wciąż oczekującym na dokładne zbadanie. Mimo kilku międzynarodowych konferencji poświęconych komentarzom i literaturze izagogicznej dale ko jest jeszcze do syntetycznego ujęcia zagadnienia. Zwłaszcza w perspektywie wielokulturowej komentowanie jako metoda badawcza i dydaktyczna staje się zagadnieniem niezwykle ciekawym: czy komentowano teksty buddyjskie lub arabskie w podobny sposób, jak to robili uczeni u schyłku antyku i w średniowi eczu? Temat nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, zwłaszcza ogromna literatura komentująca okresu średniowiecza oczekuje na opisanie tak w kateg oriach teorii literatury, jak i metodologii i historii poszczególn ych nauk. Zgłoszenia wraz z krótkim streszczeniem wystąpienia w języku polskim i angielskim prosimy nadsyłać do 1. X. 2013 r. Organizatorzy przewidują publikację przesłanych wystąpień. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Sekretarz konferencji dr Anna Zajchowska aniazaj@gmail.com

Przewodniczący prof. UKSW dr hab. Mieczysł aw Mejor miecislaus@gmail.com