P. 1
ADJ SPECJAZACY6JNE

ADJ SPECJAZACY6JNE

4.67

|Views: 818|Likes:
Wydawca: superbream

More info:

Published by: superbream on Jun 25, 2009
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci

:
pedagogika opiekuczo-resocjalizacyjna


Spis treci dokumentu

VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnosciowego prowadzone odrebnie dla kazdej specjalnosci
VI.2.D.2.1.PO. Pedagogika opiekunczo-resocjalizacyjna
PO1. Pedagogika opiekuncza
PO2. Metodyka pracy opiekunczo – wychowawczej w szkole
PO3. Metodyka pracy opiekunczo-wychowawczej w placówkach pozaszkolnych
PO4. Metodyka resocjalizacji
PO5. Wychowanie fizyczne z metodyka
PO6. Wybrane zagadnienia z patologii społecznej
PO7. Poradnictwo rodzinno-wychowawcze
PO8. Pedagogika penitencjarna
PO9. Problemy uzaleznien wsród młodziezy
PO10. Europejskie systemy opiekunczo-wychowawcze
PO11. Diagnostyka resocjalizacyjna
PO12. Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem
PO13. Prawo rodzinne i opiekuncze
PO14. Organizacja i kierowanie praca opiekunczo-wychowawcza
PO15. Subkultury młodziezowe
PO16. Rewalidacja
PO17. Pedagogika rodziny
PO18. Innowacje w pracy opiekunczo-wychowawczej
PO19. Seminarium magisterskie
VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci

VI.2.D.2.1.PO. Specjalno: pedagogika opiekuczo-resocjalizacyjna

PO1. Pedagogika opiekuncza

Mgr Anna Róg
Program nauczania- studia dzienne
Przedmiot: Pedagogika opiekuncza
Numer przedmiotu: 05.1-13-01-D/45
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Zakład Pedagogiki Opiekunczo- Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin w semestrze 30 30
Punkty ECTS 5 2
Forma kształcenia: cwiczenia
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: dyskusja.
Cele:
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojeciami wystepujacymi w pedagogice opiekunczej i własciwym ich
stosowaniem. 2. Poznanie historii działan opiekunczych wzgledem dzieci sierocych. 3. Okreslenie zasadniczych
przyczyn i konsekwencji sieroctwa społecznego. 4. Zapoznanie z funkcjonujacymi formami opieki zastepczej.
5. Wyrabianie umiejetnosci krytycznego oceniania i poszukiwania nowych rozwiazan w zakresie organizacji opieki nad
dziecmi. 6. Rozwijanie postaw opiekunczych przyszłych wychowawców.
Tresci programowe:
1. Teoretyczne aspekty pedagogiki opiekunczej (geneza, ogólne pojecie i przedmiot pedagogiki opiekunczej, opieka i
wychowanie według A. Kelma, J. Maciaszkowej i Z. Dabrowskiego) 2. Historia opieki nad dzieckiem (prekursorzy
pedagogiki opiekunczej w Polsce, Janusz Korczak i jego system wychowawczy, koncepcja gniazd sierocych i Wiosek
Kosciuszkowskich K. Jezewskiego, wychowanie zakładowe według Cz. Babickiego, K. Lisiecki i jego ogniska
wychowawcze, analiza dokonan wybranych pedagogów). 3. Opieka w srodowisku rodzinnym (pojecie, cechy i funkcje
rodziny, czynniki zagrazajace funkcjonowaniu rodzin, prawne srodki ochrony rodzin, szkolne i pozaszkolne formy
opieki nad dzieckiem, praca socjalna i opiekunczo- wychowawcza w srodowisku rodzinnym, charakterystyka instytucji
profilaktycznych i wczesnej interwencji wspomagajacych rodzine). 4. Organizacja opieki nad dziecmi i młodzieza
(pojecie, przyczyny i skutki sieroctwa oraz drogi jego kompensacji, formy opieki zastepczej, europejskie tendencje w
opiece nad dzieckiem z rodzin problemowych).
Warunki zaliczenia: obecnosc na zajeciach, aktywnosc, pozytywne zaliczenie kolokwium.
Literatura:
1. S. Badora, Uczucia i profesjonalizm. O formach opieki zastepczej, Czestochowa 1998.
2. S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Karków 2001.
3. S. Badora, D. Marzec (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków 2002.
4. S. Badora, D. Marzec, Twórcy polskiej pedagogiki opiekunczej. Wybrani przedstawiciele, Czestochowa 1999.
5. Z. Dabrowski, Pedagogika opiekuncza w zarysie, Olsztyn 1998.
6. S. Drzazdzewski, Prorodzinna opieka nad dzieckiem. Wazniejsze pojecia, „Problemy Opiekunczo-
Wychowawcze” 1998, nr 5 i 6.
7. S. Kawula, J. Bragiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Torun 2001.
8. A. Kelm, Wezłowe problemy pedagogiki opiekunczej, Warszawa 2002.
9. J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekunczej, Warszawa 1991.
10. A. Maciarz, Istota opieki w kontekscie społecznych zmian, „Problemy Opiekunczo- Wychowawcze” 2000, nr 2.

PO2. Metodyka pracy opiekunczo – wychowawczej w szkole

Przedmiot: Metodyka pracy opiekunczo – wychowawczej w szkole
Numer przedmiotu:


Prowadzacy: dr K. Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin 15
Punkty ECTS 4

Forma kształcenia: wykład
Cele: student poznaje: 1. realizacje reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem; 2. istote pracy opiekunczej,
wychowawczej i profilaktycznej w szkole; 3. metodyke pracy pedagoga, wychowawcy klasy i swietlicy; 4. potrafi
organizowac samorzad i rozwijac samorzadnosc uczniowska.
Tresci programowe: 1. zadania metodyki pracy opiekunczej i wychowawczej w szkole; 2. załozenia oraz realizacja
reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem; 3. konstruowanie programów wychowawczych oraz profilaktycznych
w szkole i w klasie; 4. ewaluacja efektów pracy i zajec wychowawczych; 5. metodyka pracy pedagoga, wychowawcy
klasy i swietlicy szkolnej; 6. zasady i metody w pracy opiekunczej i wychowawczej oraz prowadzenia zajec z dziecmi; 7.
formy pomocy psychologiczni-pedagogicznej uczniom i rodzicom; 8. metodyka organizowania samorzadu w szkole i
klasie oraz rozwijania samorzadnosci uczniowskiej w procesie wychowania szkolnego; 9. partycypacja i podmiotowosc
rodziców w pracy szkoły; 10. Prawa dziecka, a prawa i obowiazki ucznia w szkole oraz ich potrzeby; 11. Przemoc
wobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem wychowawczy rodziny oraz szkoły; 12. Dziecko dyslektyczne w szkole
i jego problemy w nauce oraz formy pomocy.
Warunki zaliczenia: obecnosc na zajeciach.
Literatura:
Materne J. Opiekuncze funkcje szkoły. Warszawa 1998;
Kepski Cz. (red.) Opieka i wychowanie. Systemy wychowania i opieki nad dziecmi w okresie przemian ustrojowych.
Lublin 1998;
Jankowski B. Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego. Poznan 2001;
Gordon T. Wychowanie bez porazek w szkole. Warszawa 1999;
Simm M. Wegrzyn-Jonek E. Budowanie programu wychowawczego szkoły. Kraków 2000;
Balcerek-Kałek A. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych. Warszawa 2003;
Badora S. Marzec D. Kosmala J. Komunikacja i podmiotowosc w relacjach szkolnych. 2001;
Pajak A. Poradnik pedagoga szkolnego. Bielsko-Biała 1996;
Kosinska E. Wychowawca w szkole. Kraków 1999;
Zieja Z. ABC-wychowawcy swietlicy. Jelenia Góra 1998;
Sowisło M. Samorzad uczniowski w klasie i szkole. MEN-Warszawa 1994;
Sliwerski B. Jak zmieniac szkołe. Kraków 1998;
MEN. Reforma systemu edukacji. Warszawa 2000;
Czyz E. Dziecko i jego prawa. Warszawa 1996;
Krakowska M. Czarnecka W. Przemoc w szkole. Kraków 2000;
Sawa B. Jezeli dziecko zle czyta i pisze. Warszawa 1994.
Socha-Kołodziej K. Przemoc wobec dzieci jako problem wychowawczy. Cz-wa 2002;
Nr 05.1-13-01-D/46

Przedmiot: Metodyka pracy opiekunczo – wychowawczej w szkole
Numer przedmiotu:


Prowadzacy: dr K. Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin 30 30
Punkty ECTS 4 3
Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: student poznaje: 1. realizacje reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem; 2. istote pracy
opiekunczej, wychowawczej i profilaktycznej w szkole; 3. metodyke pracy pedagoga, wychowawcy klasy i
swietlicy; 4. potrafi organizowac samorzad i rozwijac samorzadnosc uczniowska.
Tresci programowe: 1. zadania metodyki pracy opiekunczej i wychowawczej w szkole; 2. załozenia oraz
realizacja reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem; 3. konstruowanie programów wychowawczych oraz
profilaktycznych w szkole i w klasie; 4. ewaluacja efektów pracy i zajec wychowawczych; 5. metodyka pracy
pedagoga, wychowawcy klasy i swietlicy szkolnej; 6. zasady i metody w pracy opiekunczej i wychowawczej
oraz prowadzenia zajec z dziecmi; 7. formy pomocy psychologiczni-pedagogicznej uczniom i rodzicom; 8.
metodyka organizowania samorzadu w szkole i klasie oraz rozwijania samorzadnosci uczniowskiej w procesie
wychowania szkolnego; 9. partycypacja i podmiotowosc rodziców w pracy szkoły; 10. Prawa dziecka, a prawa i
obowiazki ucznia w szkole oraz ich potrzeby; 11. Przemoc wobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem
wychowawczy rodziny oraz szkoły; 12. Dziecko dyslektyczne w szkole i jego problemy w nauce oraz formy
pomocy.
Warunki zaliczenia: obecnosc i aktywnosc na zajeciach, 3 konspekty do zajec, program wychowawczy dla klasy,
program do pracy z dzieckiem dyslektycznym.
Literatura:
Materne J. Opiekuncze funkcje szkoły. Warszawa 1998;
Kepski Cz. (red.) Opieka i wychowanie. Systemy wychowania i opieki nad dziecmi w okresie przemian
ustrojowych. Lublin 1998;
Jankowski B. Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego. Poznan 2001;
Gordon T. Wychowanie bez porazek w szkole. Warszawa 1999;
Simm M. Wegrzyn-Jonek E. Budowanie programu wychowawczego szkoły. Kraków 2000;
Balcerek-Kałek A. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych. Warszawa 2003;
Badora S. Marzec D. Kosmala J. Komunikacja i podmiotowosc w relacjach szkolnych. 2001;
Pajak A. Poradnik pedagoga szkolnego. Bielsko-Biała 1996;
Kosinska E. Wychowawca w szkole. Kraków 1999;
Zieja Z. ABC-wychowawcy swietlicy. Jelenia Góra 1998;
Sowisło M. Samorzad uczniowski w klasie i szkole. MEN-Warszawa 1994;
Sliwerski B. Jak zmieniac szkołe. Kraków 1998;
MEN. Reforma systemu edukacji. Warszawa 2000;
Czyz E. Dziecko i jego prawa. Warszawa 1996;
Krakowska M. Czarnecka W. Przemoc w szkole. Kraków 2000;
Sawa B. Jezeli dziecko zle czyta i pisze. Warszawa 1994.
Nr 05.1-13-01-D/46

Przedmiot: Metodyka pracy wychowawczo-opiekunczej (studia dzienne).
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-03-C/32
Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
15
Punkty ECTS 3

Forma kształcenia: wykład

Cele: student poznaje: 1. istote pracy opiekunczej i wychowawczej w róznych srodowiskach społecznych. 2.
załozenia oraz realizacje reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem, 3. procedury konstruowania
programu wychowawczego i profilaktycznego w szkole. 4. zasady oraz metody pracy opiekunczej,
wychowawczej, 5 organizacje klasy jako grupy społecznej i wie jak zorganizowac samorzad i
samowychowanie uczniów.

Tresci programowe: 1. realizacja reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem oraz rodzina. 2. istota pracy
opiekunczej, wychowawczej i profilaktycznej w szkole i jej realizacja. 3. prawa i obowiazki dziecka oraz jego
potrzeby. 4. programowanie pracy wychowawczej oraz profilaktycznej w szkole i klasie. 5. metodyka
planowania i realizacji scenariuszy do zajec wychowawczych oraz ich ewaluacja. 6. zasady i metody działan
opiekunczo-wychowawczych. 7. metodyka pracy nauczyciela – wychowawcy. 8 partycypacja i podmiotowosc
rodziców w procesie opieki i wychowania dzieci.

Warunki zaliczenia: obecnosc oraz znajomosc tematyki.

Literatura:
Materne J. Opiekuncze funkcje szkoły. Warszawa 1988.
MEN. Reforma systemu edukacji. Warszawa 2000.
MEN. O wychowaniu w szkole. Nr 13, 1999.
Jankowski B. Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego. Poznan 2000.
Balcerek-Kałek A. Budowanie szkolnych programów profilaktycznych. Warszawa 2003.
Gordon T. Wychowanie bez porazek w szkole. Warszawa 1998.
Kosinska E. Wychowawca w szkole. Kraków 1999.
Badora S. Marzec D. Kosmala J.(red.) Komunikacja i podmiotowosc w relacjach szkolnych.
Czestochowa 2001.
Sowisło M. Samorzad uczniowski w klasie i szkole. MEN 1994.
Kobiałek A. Profilaktyka uzaleznien. MEN 1997.
Pacek S. Jak kierowac samowychowaniem uczniów. Warszawa 1994.Przedmiot: Metodyka pracy wychowawczo-opiekunczej (studia dzienne).
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-03-C/32
Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
30
Punkty ECTS 3

Forma kształcenia: cwiczenia

Cele: student poznaje:1. istote pracy opiekunczej i wychowawczej w róznych srodowiskach społecznych.
2.procedury konstruowania programu wychowawczego i profilaktycznego w szkole. 3. prawa dziecka oraz jego
potrzeby. 4 zasady oraz metody pracy opiekunczej, wychowawczej. 5. organizacje klasy jako grupy społecznej i
wie jak rozwiazywac problemy przemocy wsród uczniów.

Tresci programowe: 1. istota pracy opiekunczej, wychowawczej i profilaktycznej w szkole i jej realizacja. 2.
przemoc wobec dzieci i jak ja ograniczac w rodzinie oraz szkole. 3. prawa i obowiazki dziecka oraz jego
potrzeby. 4. programowanie pracy wychowawczej oraz profilaktycznej w szkole i klasie. 5. metodyka
planowania i realizacji scenariuszy do zajec wychowawczych oraz ich ewaluacja. 6. zasady i metody działan
opiekunczo-wychowawczych. 7. metodyka pracy nauczyciela – wychowawcy oraz formy współpracy z
rodzicami.

Warunki zaliczenia: obecnosc oraz aktywnosc na zajeciach, opracowanie scenariuszy do zajec na temat: praw i
obowiazków dziecka oraz przemocy w szkole, opracowanie programów do pracy wychowawczej i
profilaktycznej w wybranej klasie.

Literatura:
Materne J. Opiekuncze funkcje szkoły. Warszawa 1988.
Jankowski B. Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego. Poznan 2000.
Balcerek-Kałek A. Budowanie szkolnych programów profilaktycznych. Warszawa 2003.
Gordon T. Wychowanie bez porazek w szkole. Warszawa 1998.
Kosinska E. Wychowawca w szkole. Kraków 1999.
Badora S. Marzec D. Kosmala J.(red.) Komunikacja i podmiotowosc w relacjach szkolnych.
Czestochowa 2001.
Czyz E. Dziecko i jego prawa. Warszawa 1996.
Karkowska M. Czarnecka W. Przemoc w szkole. Kraków 2000.
Socha-Kołodziej K. Przemoc wobec dzieci jako problem wychowawczy. Cz-wa 2002.
Sowisło M. Samorzad uczniowski w klasie i szkole. MEN 1994.
Pacek S. Jak kierowac samowychowaniem uczniów. Warszawa 1994.
Kołodziejczyk A. Czemierowska E. Program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”
Kielce 1993.


Przedmiot: Metodyka pracy opiekunczo – wychowawczej w szkole
Numer przedmiotu:


Prowadzacy: dr K. Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin 18 18
Punkty ECTS 4 3
Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: student poznaje: 1. realizacje reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem; 2. istote pracy
opiekunczej, wychowawczej i profilaktycznej w szkole; 3. metodyke pracy pedagoga, wychowawcy klasy i
swietlicy; 4. potrafi organizowac samorzad i rozwijac samorzadnosc uczniowska.
Tresci programowe: 1. zadania metodyki pracy opiekunczej i wychowawczej w szkole; 2. załozenia oraz
realizacja reformy systemu edukacji i opieki nad dzieckiem; 3. konstruowanie programów wychowawczych oraz
profilaktycznych w szkole i w klasie; 4. ewaluacja efektów pracy i zajec wychowawczych; 5. metodyka pracy
pedagoga, wychowawcy klasy i swietlicy szkolnej; 6. zasady i metody w pracy opiekunczej i wychowawczej
oraz prowadzenia zajec z dziecmi; 7. formy pomocy psychologiczni-pedagogicznej uczniom i rodzicom; 8.
metodyka organizowania samorzadu w szkole i klasie oraz rozwijania samorzadnosci uczniowskiej w procesie
wychowania szkolnego; 9. partycypacja i podmiotowosc rodziców w pracy szkoły; 10. Prawa dziecka, a prawa i
obowiazki ucznia w szkole oraz ich potrzeby; 11. Przemoc wobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem
wychowawczy rodziny oraz szkoły; 12. Dziecko dyslektyczne w szkole i jego problemy w nauce oraz formy
pomocy.
Warunki zaliczenia: obecnosc i aktywnosc na zajeciach, 3 konspekty do zajec, program wychowawczy dla klasy,
program wyrównawczy do pracy z dzieckiem dyslektycznym.
Literatura:
Materne J. Opiekuncze funkcje szkoły. Warszawa 1998;
Kepski Cz. (red.) Opieka i wychowanie. Systemy wychowania i opieki nad dziecmi w okresie przemian
ustrojowych. Lublin 1998;
Jankowski B. Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego. Poznan 2001;
Gordon T. Wychowanie bez porazek w szkole. Warszawa 1999;
Simm M. Wegrzyn-Jonek E. Budowanie programu wychowawczego szkoły. Kraków 2000;
Balcerek-Kałek A. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych. Warszawa 2003;
Badora S. Marzec D. Kosmala J. Komunikacja i podmiotowosc w relacjach szkolnych. 2001;
Pajak A. Poradnik pedagoga szkolnego. Bielsko-Biała 1996;
Kosinska E. Wychowawca w szkole. Kraków 1999;
Zieja Z. ABC-wychowawcy swietlicy. Jelenia Góra 1998;
Sowisło M. Samorzad uczniowski w klasie i szkole. MEN-Warszawa 1994;
Sliwerski B. Jak zmieniac szkołe. Kraków 1998;
MEN. Reforma systemu edukacji. Warszawa 2000;
Czyz E. Dziecko i jego prawa. Warszawa 1996;
Krakowska M. Czarnecka W. Przemoc w szkole. Kraków 2000;
Sawa B. Jezeli dziecko zle czyta i pisze. Warszawa 1994.

Nr 05.1-13-01-D/45

PO3. Metodyka pracy opiekunczo-wychowawczej w placówkach pozaszkolnych

dr Wanda Wisniewska

Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Metodyka pracy opiekunczo-wychowawczej w placówkach pozaszkolnych
Numer przedmiotu
05.1-13-01-D/47
Instytut Pedagogiki Społecznej
ROK I II III IV V
SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
w semestrze
15
Punkty ECTES 3

Forma kształcenia: wykład
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: wykład z wykorzystaniem srodków dydaktycznych
Cele kształcenia: Student poznaje: istote reformy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem; zasady parorodzinnej
organizacji systemu opieki i najwazniejsze zadania; ocene realizacji reformy; typy, zadania i
funkcje placówek opiekunczo-wychowawczych.
Tresci programowe: Załozenia i realizacja reformy systemu opieki nad dzieckiem. Typy, zasady działania i organizacja
placówek opiekunczo-wychowawczych. Kwalifikacja osób zatrudnionych w placówkach opiekunczo-wychowawczych.
Zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowanie wychowanków do tych placówek. Standardy opieki. Ocena realizacji
reformy opieki nad dzieckiem.
Warunki zaliczenia: zaliczenie w oparciu o uczestnictwo w wykładach
Literatura:
1. Dabrowski Z., Pedagogika opiekuncza w zarysie, Olsztyn 1997.
2. Kelm A., Wezłowe problemy pedagogiki opiekunczej, Warszawa 2000.
3. Reforma Systemu Edukacji. Projekt, Warszawa 1998.
4. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: nr 862 z dn. 29.VIII.2000 r., nr 900 z dnia 1.IX.2000 r.,
nr 909 z dn. 12.IX.2000 r.
5. Stelmaszczuk Z., Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, Warszawa 1999.dr Wanda Wisniewska

Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Metodyka pracy opiekunczo-wychowawczej w placówkach
pozaszkolnych
Numer przedmiotu
05.1-13-01-D/47
Instytut Pedagogiki Społecznej
ROK I II III IV V
SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
w semestrze
30 30
Punkty ECTES 3 5
Forma kształcenia: cwiczenia, cwiczenia terenowe
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu:
zajecia warsztatowe,
konwersatoria,
referaty,
prezentacja programów opiekunczo-wychowawczych i rewalidacyjnych.
Cele kształcenia: Student rozwija swoje umiejetnosci w zakresie: oddziaływan opiekunczo-wychowawczych,
korekcyjno-wyrównawczych, reedukacyjnych i kompensacyjnych, opartych na wiedzy
teoretycznej i instrumentalnej. Rozwija motywacje do aktywnego oddziaływania opiekunczo-
wychowawczego poprzez uczestnictwo na zajeciach w placówkach jako wolontariusz i jako
praktykant. Opracowuje konspekty i indywidualne programy pracy z dzieckiem i rodzina.
Tresci programowe: Zadania, funkcje, organizacja i planowanie pracy opiekunczo-wychowawczej w internacie
szkolnym. Rola samorzadu i wychowawcy internatu. Placówka socjalizacyjna i jej rola w kompensowaniu zjawiska
sieroctwa społecznego i przygotowania do samodzielnego zycia. Placówki interwencyjne ich funkcja diagnostyczna,
kompensacyjna, wyrównawcza i kwalifikacyjna (pogotowie opiekuncze, pogotowie rodzinne, centrum interwencji
kryzysowej).
Rodzinne formy opieki zastepczej i ich funkcje kompensacyjne (rodziny zastepcze, adopcyjne, rodzinne domy dziecka).
Praca opiekunczo-wychowawcza i rewalidacyjna z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodzina. Indywidualne plany
pracy z dzieckiem sierocym i niepełnosprawnym.
Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocene i egzamin
Literatura:
1. Kapica-Szczepanek M., Błaszak E., Nowa formuła pogotowia opiekunczego, „Problemy opiekunczo-
wychowawcze” 1999, nr 7.
2. Koscielska M., Oblicza uposledzenia, PWN, Warszawa 1995.
3. Kowalik U., Wychowanie w internacie, Warszawa 1975.
4. Kozak A., Sieroctwo społeczne, Warszawa 1985.
5. „Problemy opiekunczo-wychowawcze” z lat 1999-2003.
6. Makowski A., Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika, Warszawa 1997.
7. Statuty placówek pozaszkolnych.PO4. Metodyka resocjalizacji

Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Metodyka resocjalizacji
Numer przedmiotu
Nr 05.1.-13 - 01-D 37
Prowadzacy: mgr Arkadiusz Kaminski.
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej.

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liczba godzin 22 23
Punkty ECTS 5

Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: 1.Przedstawienie podstawowych pojec z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, niedostosowania społecznego,
zaburzen w zachowaniu oraz metodyki oddziaływan resocjalizacyjnych 2. Zapoznanie z zagadnieniami i zakresu
systemów oddziaływan resocjalizacyjnych oraz funkcjonowania wybranych placówek terapeutycznych
resocjalizacyjnych 3. Przedstawienie rodzajów osobowosci jednostek wykolejonych, przyczyn ich powstawania oraz
metodami pracy terapeutycznej 4. zaznajomienie z metodami pracy z osobami zaburzeniami w zachowaniu w Polsce
oraz krajach Unii Europejskiej 5. Wdrazanie umiejetnosci pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
Tresci programowe: 1. Przypomnienie podstawowych pojec z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, patologii społecznej
oraz metodyki 2. Metody pracy oraz rodzaje i struktura funkcjonowania wybranych placówek opiekunczo –
wychowawczych oraz resocjalizacyjnych 3. Funkcjonowanie jednostek w grupie 4. Rola diagnozy w pracy
resocjalizacyjnej 5. Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania systemów oddziaływan resocjalizacyjnych 6.
osobowosc wychowawcy a skutecznosc procesu resocjalizacji 7. Profilaktyka jako metoda zapobiegania powstawania
niedostosowania społecznego 8. Współczesne metody stosowane w resocjalizacji niedostosowanych społecznie
Literatura: K. Sawicka (red.): Socjoterapia. Warszawa 1998, K. Ostrowska: W poszukiwaniu wartosci. Cwiczenia dla
dzieci. Gdansk 2000, M. Konopczynski: Twórcza resocjalizacja. Warszawa 1996, K. Pospiszyl: Resocjalizacja.
Warszawa 1998, B. Urban: Zachowania dewiacyjne młodziezy. Krakow 1994, S. Scholl: Wychowanie przez zesłanie: w:
Forum 17/2002, A. Manka: Ksiezniczka: w: Problemy opiekunczo – wychowawcze 8/1998, L. Kirwil: Szesnastoletni
mordercy: w: Charaktery 6/2001

Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Metodyka resocjalizacji
Numer przedmiotu
Nr 05.1.-13 - 01-D 37
Prowadzacy: mgr Arkadiusz Kaminski.
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej.

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liczba godzin 15
Punkty ECTS 5

Forma kształcenia: wykłady
Cele: 1.Przedstawienie podstawowych pojec z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, niedostosowania społecznego,
zaburzen w zachowaniu oraz metodyki oddziaływan resocjalizacyjnych 2. Zapoznanie z zagadnieniami i zakresu
systemów oddziaływan resocjalizacyjnych oraz funkcjonowania wybranych placówek terapeutycznych
resocjalizacyjnych 3. Przedstawienie rodzajów osobowosci jednostek wykolejonych, przyczyn ich powstawania oraz
metodami pracy terapeutycznej 4. zaznajomienie z metodami pracy z osobami zaburzeniami w zachowaniu w Polsce
oraz krajach Unii Europejskiej 5. Wdrazanie umiejetnosci pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
Tresci programowe: 1. Przypomnienie podstawowych pojec z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, patologii społecznej
oraz metodyki 2. Metody pracy oraz rodzaje i struktura funkcjonowania wybranych placówek opiekunczo –
wychowawczych oraz resocjalizacyjnych 3. Funkcjonowanie jednostek w grupie 4. Rola diagnozy w pracy
resocjalizacyjnej 5. Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania systemów oddziaływan resocjalizacyjnych 6.
osobowosc wychowawcy a skutecznosc procesu resocjalizacji 7. Profilaktyka jako metoda zapobiegania powstawania
niedostosowania społecznego 8. Współczesne metody stosowane w resocjalizacji niedostosowanych społecznie
Literatura: K. Sawicka (red.): Socjoterapia. Warszawa 1998, K. Ostrowska: W poszukiwaniu wartosci. Cwiczenia dla
dzieci. Gdansk 2000, M. Konopczynski: Twórcza resocjalizacja. Warszawa 1996, K. Pospiszyl: Resocjalizacja.
Warszawa 1998, B. Urban: Zachowania dewiacyjne młodziezy. Krakow 1994, S. Scholl: Wychowanie przez zesłanie: w:
Forum 17/2002, A. Manka: Ksiezniczka: w: Problemy opiekunczo – wychowawcze 8/1998, L. Kirwil: Szesnastoletni
mordercy: w: Charaktery 6/2001PO5. Wychowanie fizyczne z metodyka

Przedmiot: Wychowanie fizyczne z metodyka (studia dzienne)..................................
Numer przedmiotu
Nr 05.1 – 13 – 01- D/49
Prowadzacy: dr Teresa Drozdek-Małolepsza
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej .................
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej ...................................

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liczba godzin 30 godzin cwiczen
Punkty ECTS 3

Forma kształcenia: cwiczenia

Cele: 1. Przygotowanie studentów do realizacji wychowania fizycznego w szkole i placówkach opiekunczo-
wychowawczych. 2. Zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomosciami z zakresu teorii i metodyki wychowania
fizycznego. 3. Nabycie przez studentów umiejetnosci z wybranych dziedzin praktyki wychowania fizycznego.

Tresci programowe: 1. Kultura fizyczna i formy uczestnictwa w kulturze fizycznej. 2. Wychowanie fizyczne jako
fundament systemu kultury fizycznej i integralny składnik systemu edukacji. 3. Motorycznosc ludzka, podstawowe
pojecia, przejawy ilosciowe i jakosciowe motorycznosci, rozwój motoryczny dzieci i młodziezy. 4. Cele procesu
wychowania i kształcenia fizycznego. 5. Ogniwa prakseologiczne procesu wychowania i kształcenia fizycznego. 6.
Metody realizacji zadan ruchowych. 7. Realizacja celów kształcenia. 8. Organizacja i budowa lekcji. 9. Podstawy
programowe wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum. 10. Kontrola i ocena wyników w wychowaniu
fizycznym. Funkcje i kryteria oceny. 11. Tok lekcyjny zabaw i gier ruchowych. 12. Nauka wybranych elementów z
zakresu gimnastyki, lekkoatletyki i gier sportowych. 13. Ocena sprawnosci motorycznej ucznia – testy.

Warunki zaliczenia: Obecnosc i czynny udział w zajeciach dydaktycznych. Pozytywny wynik kolokwium. Zaliczenie
zajec na których student był nieobecny.
Literatura
1. K.Górna, W.Garbaciak, Kultura fizyczna w szkole, Katowice 1994.
2. W.Osinski, Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznan 1996.
3. S.Strzyzewski, Proces wychowania w kulturze fizycznej, Warszawa 1990.
4. W.Osinski, Zagadnienia motorycznosci człowieka, Poznan 1991.
5. M.Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe, Warszawa 1983.
6. H.Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, Warszawa 1997.
7.L.Lachowicz, Metodyka wychowania fizycznego, Gdansk 1991.
8. M. i J.Kołodziejowie, Wybrane lekcje wychowania fizycznego, Rzeszów 1998.
9. L.Mazurek, Gimnastyka podstawowa, Warszawa 1980.
10.R.Trzesniowski, Gry i zabawy ruchowe, Warszawa 1990.
11.Z.Chrominski, Aktywnosc ruchowa dzieci i młodziezy, Warszawa 1987.
12.S.Strzyzewski, Wychowanie fizyczne poza sala gimnastyczna, Warszawa 1992.
13.M.Kaminski, Piłka reczna, Warszawa 1993.
14. K.Górna, Przygotowanie młodziezy do uczestnictwa w kulturze fizycznej, Katowice 2001.


PO6. Wybrane zagadnienia z patologii społecznej

Przedmiot: Wybrane zagadnienia z patologii społecznej

Numer przedmiotu:
Nr 05.1-13-01D/51
Prowadzacy: mgr Alina Kula
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin 15 wykład
30 cwiczen

Punkty ECTS 5

Forma kształcenia: wykład, cwiczenia
Cele: 1) przedstawienie wybranych problemów społecznych; 2) uswiadomienie studentom wystepujacych zagrozen
wynikajacych z róznorakich problemów społecznych; 3) omówienie wybranych problemów społecznych: alkoholizm,
narkomania, przemoc, przestepczosc, bezdomnosc, bezrobocie, AIDS; 4) zapoznanie studentów z procedurami
postepowania przy podejmowaniu działan zwiazanych z prawnymi uregulowaniami rozwiazywania problemów
społecznych
Tresci programowe: 1) przedstawienie wybranych teorii naukowych dotyczacych problemów społecznych; 2) zjawisko
alkoholizmu jako problem społeczny: krótko o historii alkoholizmu, choroba alkoholowa, przyczyny zapobieganie,
profilaktyka, leczenie choroby alkoholowej, przepisy prawne dotyczace leczenia alkoholizmu; 3) problem narkomanii w
Polsce i na swiecie, przebieg choroby, leczenie, programy profilaktyczne, placówki lecznicze, przepisy prawne zwiazane
z odpowiedzialnoscia karna; 4) przemoc, historia przemocy, przyczyny przemocy w rodzinie, szkole, srodowisku, „koło
przemocy”, koalicja przeciwko przemocy, „zero tolerancji dla przemocy”, odpowiedzialnosc karna według kodeksu
karnego; 5) przestepczosc dzieci i młodziezy, przestepczosc dorosłych, mikrosystem dziecka, przyczyny przestepczosci,
karta praw ofiary, odpowiedzialnosc karna nieletnich, przepisy dotyczace ochrony dzieci i młodziezy; 6) przestepstwa
przeciwko obyczajnosci i seksualnosci człowieka; 7) prostytucja; 8) AIDS jako problem społeczny konca XX wieku –
metody prewencji; 9) samobójstwa, przyczyny, czy to juz problem społeczny ?; 10) bezdomnosc, historia bezdomnosci,
rodzaje bezdomnosci, udzielanie pomocy w wychodzeniu z bezdomnosci, zadania gminy wobec osób bezdomnych,
przytuliska dla bezdomnych, zadania organizacji pozarzadowych w rozwiazywaniu problemu bezdomnosci;
11) bezrobocie, rodzaje bezrobocia, gmina wobec bezrobocia; 12) subkultury młodziezowe w Polsce; 13) ruchy
wyznaniowe / sekty w Polsce; 14) instytucje opiekunczo-wychowawcze, poprawcze, resocjalizacyjne dla dzieci
i młodziezy.
Warunki zaliczenia: Zaliczenie cwiczen z ocena: aktywnosc na zajeciach, kolokwium, egzamin ustny (losowanie pytan z
zestawu pytan)
Literatura:
1. T. Szymanowski (red.) „Patologia społeczna – wybrane problemy” 1991r.
2. A. Bałandynowicz „Zapobieganie przestepczosci” Warszawa 1998r.
3. B Urban (red.) “Problemy współczesnej patologii społecznej” Kraków 1998r.
4. I. Pospiszyl „Przemoc w rodzinie” 1994r.
5. A. Mardasinski, B. Zajecka „Psychopatologia i psychoprofilaktyka” Kraków 2000r.
6. B. Hołyst „Kryminologia” PWN 1994r.
7. I. Jundził „Dziecko ofiara przemocy” 1993r.
8. T Sołtysiak „Młodziez o popkulturach” Bydgoszcz 1993r.
9. M. Peczak „Mały słownik subkultur młodziezowych Warszawa 1992r.
10. M. Jarosz „Samobójstwa” PWN Warszawa 1997r.
11. K. Imielinski „Manowce seksu i prostytucja 1990r.
12. S. Pamuła, A. Margasinski „Sekty – uwarunkowania i niebezpieczenstwa w III RP” Czestochowa 2001r.
13. Kodeks karny, Wydawnictwa Prawnicze 1997r.
14. Kodeks rodzinny i opiekunczy Wydawnictwa Prawnicze 1997r.
15. Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1982r. z pózniejszymi zmianami
16. Ustawa o pomocy społecznej 1990r z pózniejszymi zmianami
17. Ustawa o postepowaniu w sprawach nieletnich 1982r. z pózniejszymi zmianami.
18. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 1994r.
19. Europejska Konwencja Praw Człowieka
20. Konwencja o prawach dziecka


PO7. Poradnictwo rodzinno-wychowawcze

Przedmiot: Poradnictwo rodzinno-wychowawcze
Numer przedmiotu
051 – 13 – 01 – D/52

Prowadzacy: dr Danuta Marzec
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin - - - - - 15 - - - -
Punkty ECTS - - - - - 4 - - - -

Forma kształcenia: wykład
Cele: 1. Wprowadzenie w problematyke poradnictwa rodzinno-wychowawczego. Wyjasnienie pojec
terminologicznych oraz poznanie pracy poradni specjalistycznych.
Tresci programowe: 1. Cele, zakres i funkcja problematyki poradnictwa rodzinno-wychowawczego, 2.
Współczesna sytuacja rodziny a potrzeby poradnictwa, 3. Komunikacja w rodzinie i działalnosci pedagogicznej,
4. Poradnictwo specjalistyczne i jego formy, 5. Poradnictwo szkolno-wychowawcze, 6. Główne kierunki działan
poradni rodzinnych,
Warunki zaliczenia: zaliczenie
Literatura:
1. Badora S., Czredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001.
2. Pawłowska R., Poradnictwo pedagogiczne, Wrocław 1986
3. Korgulowa A., Jedrzejczak M., (red) Społeczne i jednostkowe znaczenie poradnictwa, Wrocław 1982,
4. Chymuk M., Topa D., (red) Edukacja prorodzinna, Kraków 1990
5. Kozłowska A., Jak pomagac dziecku z zaburzeniami zycia uczuciowego, Warszawa 1996
6. Forward E., Rozwody, Warszawa 1986
7. Grzesiuk L., Tryjarska B., Jak pomagac sobie rodzinie i innym, Warszawa 1995
8. Samson A., Moje dziecko mnie nie słucha, Warszawa 1994
9. Samson A., Pomiedzy zona mezem, czyli jak przetrwac w małzenstwie, Warszawa 1995Przedmiot: Poradnictwo rodzinno-wychowawcze
Numer przedmiotu
051 – 13 – 01 – D/52

Prowadzacy: dr Danuta Marzec
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin - - - - - 30 30 - - -
Punkty ECTS - - - - - 4 3 - - -

Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: 1. Wprowadzenie w problematyke poradnictwa rodzinno-wychowawczego. Wyjasnienie pojec
terminologicznych oraz poznanie pracy poradni specjalistycznych.
Tresci programowe: 1. Cele, zakres i funkcja problematyki poradnictwa rodzinno-wychowawczego, 2.
Współczesna sytuacja rodziny a potrzeby poradnictwa, 3. Komunikacja w rodzinie i działalnosci pedagogicznej,
4. Poradnictwo specjalistyczne i jego formy, 5. Poradnictwo szkolno-wychowawcze, 6. Główne kierunki działan
poradni rodzinnych,
Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocene, egzamin
Literatura:
1. Badora S., Czredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001.
2. Pawłowska R., Poradnictwo pedagogiczne, Wrocław 1986
3. Korgulowa A., Jedrzejczak M., (red) Społeczne i jednostkowe znaczenie poradnictwa, Wrocław 1982,
4. Chymuk M., Topa D., (red) Edukacja prorodzinna, Kraków 1990
5. Kozłowska A., Jak pomagac dziecku z zaburzeniami zycia uczuciowego, Warszawa 1996
6. Forward E., Rozwody, Warszawa 1986
7. Grzesiuk L., Tryjarska B., Jak pomagac sobie rodzinie i innym, Warszawa 1995
8. Samson A., Moje dziecko mnie nie słucha, Warszawa 1994
9. Samson A., Pomiedzy zona mezem, czyli jak przetrwac w małzenstwie, Warszawa 1995PO8. Pedagogika penitencjarna

Przedmiot: pedagogika penitencjarna
Numer przedmiotu:Prowadzacy: mgr Marek Kalaman
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo – Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L.godz. 15
Punkty
ECTS
3
Forma kształcenia: wykład
Cele: 1. zapoznanie ze specyfika pedagogiki penitencjarnej. 2. wyjasnienie podstawowych pojec, zadan oraz funkcji
pedagogiki penitencjarnej. 3. zaznajomienie z uregulowaniami prawnymi dotyczacymi działalnosci penitencjarnej. 4.
przekazanie umiejetnosci oddziaływan penitencjarnych opartych na wiedzy naukowej i doswiadczeniu specjalistycznym.
Tresci programowe: 1. zapoznanie z tematyka i literatura przedmiotu oraz warunkami jego zaliczenia.
2. podstawowe pojecia, zadania oraz funkcje pedagogiki penitencjarnej. 4. przedmiot pedagogiki penitencjarnej.
5. uregulowania prawne dotyczace działalnosci penitencjarnej. 6. rozwój idei resocjalizacji penitencjarnej.
7.zakład karny jako instytucja wychowawcza. 8. ujemne determinanty oddziaływania penitencjarnego.
9. resocjalizacja penitencjarna w swietle teorii uczenia sie. 10. diagnoza penitencjarna, programowanie resocjalizacyjne,
metody diagnostyczne, indywidualny program resocjalizacji. 11. metody resocjalizacji penitencjarnej. 12. patologie w
społecznosci wieziennej. 13. uczestnictwo społeczenstwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci oraz pomoc w
społecznej readaptacji skazanych. 14. rola duszpasterstwa wieziennego.
Warunki zaliczenia: obecnosc na zajeciach, zaliczenie bez oceny.
Literatura:
Ciosek M. Izolacja wiezienna . Gdansk 1994
Czerwiec M. Wiezienioznawstwo. Zarys rozwoju. Warszawa 1958
Falandysz L. Wiktymologia. Warszawa 1979
Górny J. Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki. Warszawa 1996
Hofmanski P. Nowe prawo karne w swietle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka. Warszawa
1997
Hołyst B. Problemy współczesnej penitencjarystyki. Warszawa 1984
Hołys K. Nowak B. Pedagogika penitencjarna. Warszawa 1980
Kolarczyk T. Psychologia penitencjarna. Warszawa 1979
Lelental S. Polskie prawo wykonawcze. Warszawa 1990
Machel H. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdansk 1994
Moczydłowski P. Drugie zycie wiezienia. Warszawa 1991
Ostrowska K., Milewska E. Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii. Warszawa 1986
Podkultura w aresztach sledczych i zakładach karnych. Materiały z konferencji. Kalisz 1994
Poznaniak W. Zaburzenia w uspołecznianiu przestepców. Analiza niektórych mechanizmów psychologicznych. Poznan
1982
Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1993
Red. Cibor R i in. Rozwiazywanie problemów alkoholowych w społecznosciach wieziennych. Cieszyn 1997
Red. Hołyst B i in. Problemy wieziennictwa u progu XXI wieku. Warszawa 1996
Red. Marek A. Ksiega pamiatkowa wieziennictwa polskiego. 1918 – 1988. Warszawa 1990
Red. Nowak B. Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej; Diagnoza psychologiczno – penitencjarna. Kalisz
1994
Red. Paluchowski Z zagadnien diagnostyki osobowosci. Warszawa 1983
Red. Sek H. Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa 1993
Red. Szałanski J. Wina – kara – przemiana – nadzieja. Łódz 1998
Nr05.1-13-01-D/38
Red. Swietochowska U. Tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolnosci. Aspekty demograficzne i społeczne. Gdansk
1994
Red. Tyszkiewicz L Skutecznosc srodków penalnych stosowanych wobec młodziezy. Warszawa 1992
Skorny Zb. Metody badan i diagnostyka psychologiczna. Wrocław 1974
Szymanowski T. Powrót skazanych do społeczenstwa. Warszawa 1999


Przedmiot: pedagogika penitencjarna
Numer przedmiotu:Prowadzacy: mgr Marek Kalaman
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo – Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L.godz. 30
Punkty
ECTS
3
Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: 1. zapoznanie z podstawowymi zadaniami pedagogiki penitencjarnej. 2. zapoznanie oraz wykształcenie
umiejetnosci stosowania oddziaływan penitencjarnych w praktyce resocjalizacyjnej . 3. wyrobienie umiejetnosci
wykorzystania uregulowan prawnych w praktyce penitencjarnej.
Tresci programowe: 1.zajecia organizacyjne, zapoznanie z tematyka i planem zajec, podanie rygorów zaliczenia. 2.
podstawowe pojecia, zadania oraz funkcje pedagogiki penitencjarnej. 3. przedmiot pedagogiki penitencjarnej.4.
uregulowania prawne dotyczace działalnosci penitencjarnej. 5. rozwój idei resocjalizacji penitencjarnej. 6.zakład karny
jako instytucja wychowawcza. 7. ujemne determinanty oddziaływania penitencjarnego. 8. resocjalizacja penitencjarna w
swietle teorii uczenia sie. 9. diagnoza penitencjarna, programowanie resocjalizacyjne, metody diagnostyczne,
indywidualny program resocjalizacji. 10. metody resocjalizacji penitencjarnej. 11. patologie w społecznosci wieziennej.
12. uczestnictwo społeczenstwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci oraz pomoc w społecznej readaptacji
skazanych. 13. rola duszpasterstwa wieziennego.
Warunki zaliczenia: obecnosc na zajeciach, zaliczenie z ocena.
Literatura:
Ciosek M. Izolacja wiezienna . Gdansk 1994
Czerwiec M. Wiezienioznawstwo. Zarys rozwoju. Warszawa 1958
Falandysz L. Wiktymologia. Warszawa 1979
Górny J. Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki. Warszawa 1996
Hofmanski P. Nowe prawo karne w swietle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka. Warszawa
1997
Hołyst B. Problemy współczesnej penitencjarystyki. Warszawa 1984
Hołys K. Nowak B. Pedagogika penitencjarna. Warszawa 1980
Kolarczyk T. Psychologia penitencjarna. Warszawa 1979
Lelental S. Polskie prawo wykonawcze. Warszawa 1990
Machel H. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdansk 1994
Moczydłowski P. Drugie zycie wiezienia. Warszawa 1991
Ostrowska K., Milewska E. Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii. Warszawa 1986
Podkultura w aresztach sledczych i zakładach karnych. Materiały z konferencji. Kalisz 1994
Poznaniak W. Zaburzenia w uspołecznianiu przestepców. Analiza niektórych mechanizmów psychologicznych. Poznan
1982
Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1993
Red. Cibor R i in. Rozwiazywanie problemów alkoholowych w społecznosciach wieziennych. Cieszyn 1997
Red. Hołyst B i in. Problemy wieziennictwa u progu XXI wieku. Warszawa 1996
Red. Marek A. Ksiega pamiatkowa wieziennictwa polskiego. 1918 – 1988. Warszawa 1990
Red. Nowak B. Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej; Diagnoza psychologiczno – penitencjarna. Kalisz
1994
Red. Paluchowski Z zagadnien diagnostyki osobowosci. Warszawa 1983
Nr 05.1-13-01-D/38
Red. Sek H. Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa 1993
Red. Szałanski J. Wina – kara – przemiana – nadzieja. Łódz 1998
Red. Swietochowska U. Tymczasowe aresztowanie i pozbawienie wolnosci. Aspekty demograficzne i społeczne. Gdansk
1994
Red. Tyszkiewicz L Skutecznosc srodków penalnych stosowanych wobec młodziezy. Warszawa 1992
Skorny Zb. Metody badan i diagnostyka psychologiczna. Wrocław 1974
Szymanowski T. Powrót skazanych do społeczenstwa. Warszawa 1999


PO9. Problemy uzaleznien wsród młodziezy

Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Problemy uzaleznien wsród młodziezy
Numer przedmiotu
Nr 05.1.-13 - 01-D 53
Prowadzacy: mgr Arkadiusz Kaminski.
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej.

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liczba godzin 15
Punkty ECTS 3

Forma kształcenia: wykłady

Cele: 1.Przekazanie podstawowych pojec i informacji z zakresu problematyki uzaleznien 2.Nauczenie rozpoznawania
typowych i specyficznych objawów uzaleznienia od alkoholu oraz srodków narkotycznych 2. Zapoznanie z
współczesnymi metodami pracy terapeutycznej z osobami uzaleznionymi 3. Przekazanie podstawowych umiejetnosci
niezbednych do prowadzenia zajec dla młodziezy zagrozonej alkoholizmem, narkomania oraz innymi uzaleznieniami

Tresci programowe: 1. Wprowadzenie w problematyke uzaleznien 2. Współczesne poglady na temat powstawania
uzaleznien wsród młodziezy 3. Uzaleznienia alkoholowe – objawy, fazy oraz skutki choroby alkoholowej 4. Terapia
osób uzaleznionych od alkoholu 5. Wprowadzenie do zjawiska narkomanii 6. Rodzaje narkotyków ich wyglad 7. Formy
pracy z osobami uzaleznionymi od narkotyków 8. Współczesne programy profilaktyczne

Literatura: M. Dziewiecki: Nowoczesna profilaktyka uzaleznien. Kielce 2001, M. Wojciechowski: Jak zostac
narkomanem. Warszawa 1993, B. Urban: Zachowania dewiacyjne młodziezy Kraków 1994, R. Maxwell: Uzaleznienia
alkoholowe Warszawa 1982, R. Vogler: Nastolatki i alkohol Warszawa 1999, S. Forward: Toksyczni rodzice Warszawa
1992, B. Prajsner: Młodziez wobec alkoholu Warszawa 2000Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Problemy uzaleznien wsród młodziezy
Numer przedmiotu
Nr 05.1.-13 - 01-D 53
Prowadzacy: mgr Arkadiusz Kaminski.
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej.

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 3

Forma kształcenia: cwiczenia

Cele: 1.Przekazanie podstawowych pojec i informacji z zakresu problematyki uzaleznien 2.Nauczenie rozpoznawania
typowych i specyficznych objawów uzaleznienia od alkoholu oraz srodków narkotycznych 2. Zapoznanie z
współczesnymi metodami pracy terapeutycznej z osobami uzaleznionymi 3. Przekazanie podstawowych umiejetnosci
niezbednych do prowadzenia zajec dla młodziezy zagrozonej alkoholizmem, narkomania oraz innymi uzaleznieniami

Tresci programowe: 1. Wprowadzenie w problematyke uzaleznien 2. Współczesne poglady na temat powstawania
uzaleznien wsród młodziezy 3. Uzaleznienia alkoholowe – objawy, fazy oraz skutki choroby alkoholowej 4. Terapia
osób uzaleznionych od alkoholu 5. Wprowadzenie do zjawiska narkomanii 6. Rodzaje narkotyków ich wyglad 7. Formy
pracy z osobami uzaleznionymi od narkotyków 8. Współczesne programy profilaktyczne

Literatura: M. Dziewiecki: Nowoczesna profilaktyka uzaleznien. Kielce 2001, M. Wojciechowski: Jak zostac
narkomanem. Warszawa 1993, B. Urban: Zachowania dewiacyjne młodziezy Kraków 1994, R. Maxwell: Uzaleznienia
alkoholowe Warszawa 1982, R. Vogler: Nastolatki i alkohol Warszawa 1999, S. Forward: Toksyczni rodzice Warszawa
1992, B. Prajsner: Młodziez wobec alkoholu Warszawa 2000, K. Godorowski: Problemy alkoholowe Niemców: w:
Problemy alkoholizmu 1/2001, B. Hoffman: Narkotyki w kulturze: w: Problemy opiekunczo – wychowawcze 9/2002


PO10. Europejskie systemy opiekunczo-wychowawcze

Przedmiot: Europejskie systemy opiekunczo-wychowawcze (studia dzienne) ................
Numer przedmiotu
Nr 05.1 – 13 – 01 – D/54
Prowadzacy: dr Teresa Drozdek-Małolepsza ....................................................................
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej....................................................
Zakład: Zakład pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej ......................................
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liczba godzin 15 godzin
wykładów, 30
godzin cwiczen

Punkty ECTS 3

Forma kształcenia: wykład, cwiczenia
Cele: 1. Zapoznanie studentów z problematyka kształtowania sie systemów opiekunczo-wychowawczych w dziejach
kultury europejskiej oraz ze współczesnym systemem w Polsce i w innych krajach europejskich. 2. Ukazanie
najnowszych tendencji w opiece nad dzieckiem i rodzina w krajach europejskich. 3. Kształtowanie umiejetnosci oceny i
analizy omawianych systemów opiekunczo-wychowawczych.
Tresci programowe: 1. Kształtowanie sie systemu opiekunczego nad dzieckiem w dziejach kultury europejskiej. 2.
Najnowsze tendencje w opiece nad dzieckiem i rodzina w wybranych krajach europejskich. Opieka instytucjonalna i jej
alternatywy w krajach Unii Europejskiej. 3. Francuski i niemiecki system opiekunczo-wychowawczy. Załozenia,
organizacja i funkcjonowanie. 4. Europejskie kierunki w opiece zastepczej.
5.System opiekunczo-wychowawczy i pojecia z nim zwiazane. 6. Ocena systemu opiekunczo-wychowawczego w Polsce
przed reforma w swietle literatury przedmiotu. Koncepcje zmian w polskim systemie opiekunczo-wychowawczym.
7.Załozenia reformy systemu edukacji w stosunku do spraw opieki, wychowania i profilaktyki. Opieka nad dzieckiem i
polityka społeczna. 8.Pojecia prorodzinnej opieki zastepczej funkcjonujace w róznych systemach opiekunczo-
wychowawczych. 9. Formy działalnosci placówek opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych we francuskim
systemie opiekunczo-wychowawczym. 10. Formy działalnosci placówek opiekunczo-wychowawczych i
resocjalizacyjnych w niemieckim systemie opiekunczo-wychowawczym. 11. System opiekunczo-wychowawczy w
Danii. 12. Belgijski system opiekunczo-wychowawczy. 13. Opieka pozalekcyjna nad dziecmi w wybranych krajach
Europy. 14. Polskie i europejskie programy kwalifikujace kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz przygotowujace
rodziny zastepcze do pełnienia swojej roli.
Warunki zaliczenia: Obecnosc i aktywny udział studentów na zajeciach. Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie zajec na których student był nieobecny.

Literatura
1. Z. W. Stelmaszuk: Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999.
2. D. Marzec (red.): Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej. Czestochowa 1996.
3. Z. Branska, J. Kuzma, (red.): Stan i koncepcje rozwoju opieki i wychowania w Polsce. Kraków 1996.
4. S. Badora, D. Marzec (red.): Model nauczyciela wychowawcy w zintegrowanej Europie. Czestochowa 1994/1995.
5. Cz. Kepski (red.): Opieka i wychowanie. Systemy wychowania i opieki nad dziecmi w okresie przemian
ustrojowych. Lublin 1998.
6. Polityka społeczna, słuzby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie, redakcja wydania polskiego
M.Kolankiewicz, A.Zielinska, Warszawa 1998.
7. D. Marzec: Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. Kraków-Czestochowa 1999.
8. S. Badora, D. Marzec, (red.): System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie. Kraków 2002.
9. E. Kantowicz: System opieki nad dziecmi i młodzieza w Danii. w: A. Olubinski (red.): Tozsamosc oraz dylematy
pedagogiki opiekunczej. Torun 2001.
10. Z. W. Stelmaszuk (red.): Zmiana w systemie opieki nad dziecmi i młodzieza. Katowice 2001.
Czasopisma:
„Problemy opiekunczo-wychowawcze”


PO11. Diagnostyka resocjalizacyjna

Przedmiot: Diagnostyka resocjalizacyjna
Numer przedmiotu:Prowadzacy: mgr Marek Kalaman
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo – Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L.godz. 15
Punkty
ECTS
3
Forma kształcenia: wykład
Cele: 1. zapoznanie ze specyfika diagnostyki resocjalizacyjnej. 2. wyjasnienie podstawowych pojec, zadan oraz funkcji
diagnostyki resocjalizacyjnej. 3. omówienie współczesnych i stosowanych w praktyce resocjalizacyjnej metod badan
diagnostycznych.
Tresci programowe: 1. zapoznanie z tematyka i literatura przedmiotu oraz warunkami jego zaliczenia. 2. podstawowe
pojecia diagnostyki, definicje i rodzaje diagnozy, diagnoza pedagogiczna a diagnoza psychologiczna, zagadnienia
doboru metod badania diagnostycznego. 3. obserwacja, cele obserwacji pedagogicznej i psychologicznej, prowadzenie i
zapis wyników obserwacji. 4. rozmowa i wywiad, narzedzia badawcze, wpływ cech badajacego i badanego na wynik
badania, wpływ otoczenia.5. eksperyment psychologiczny, definicja metody, cel stosowania, praktyczne zastosowanie.
6. ankieta i kwestionariusz, definicje, narzedzia badawcze, zasady stosowania.7. test, definicje, rodzaje testów i ich
dobór do osoby badanej.8. analiza dokumentów osobistych, rodzaje dokumentów, sposoby analizy.9. analiza wytworów
pracy.10. socjometria, rodzaje relacji zachodzacych miedzy jednostkami a grupa, testy socjometryczne i sposoby ich
analizy, wskazniki indywidualne i grupowe, diagnostyka jednostkowa i grupowa.11.studium przypadku, definicja, cel
stosowania. 12. prognozowanie zachowan.13. etyka zawodowa diagnozujacego. 14. diagnoza resocjalizacyjna w polskiej
penitencjarystyce.
Warunki zaliczenia: obecnosc na zajeciach, zaliczenie bez oceny.
Literatura:
Argyle A. : Psychologia stosunków miedzy ludzkich; PWN W – wa 1991
Aronson E.: Człowiek istota społeczna; PWN W – wa 1995
Brzezinski J.: Elementy metodologii badan psychologicznych; PWN W – wa 1980
Gerstman St.: Osobowosc; PZWS W – wa 1970
Gerstman St.: Rozmowa i wywiad w psychologii; PWN W – wa 1974
Gerstman St.: Psychologia; PWN W – wa 1969
Gerstman St.: Podstawy psychologii konkretnej; PWN W – wa 1987
Kolarczyk T.: Psychologia penitencjarna; CZZK W –wa 1979
Kozielecki W.: Problemy psychologii matematycznej; PWN w – wa 1971
Kreutz M.: Metody współczesnej psychologii; PZWS w – wa 1962
Lewicki A.: Psychologia kliniczna; PWN w – wa 1974
Meili R.: Podrecznik diagnostyki psychologicznej; PWN W – wa 1967
Ostrowska K., Milewska E. Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii. ATK W – wa 1986
Paluchowski W.J./red./ Z zagadnien diagnostyki osobowosci; WPAK W- wa 1983
Nr05.1-13-01-D/56
Poznaniak W.: Zaburzenia w uspołecznianiu przestepców. Analiza niektórych mechanizmów psychologicznych; UAM
Poznan 1982
Red. Sek H.: Społeczna psychologia kliniczna; PWN 1993
Skorny Zb.: Współczesne metody badan psychologicznych; Ossolineum 1966
Skorny Zb.: Metody badan i diagnostyka psychologiczna; Ossolineum 1974
Szewczuk W./red/ Słownik psychologiczny; WP W – wa
Tyszkiewicz Z.: Kryminologia – zarys systemów; US K - ce 1983
Waligóra B.: Elementy psychologii klinicznej; UAM Poznan 1986
Wołowicz M.: Mozliwosci wykorzystania metody socjometrycznej w praktyce wychowawczej; PPiK 1990 – 91, 18/58
Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej; Diagnoza psychologiczno – penitencjarna; COSSW Kalisz 1994
Ziemski S.: Problemy dobrej diagnozy; WP W –wa 1973


Przedmiot: Diagnostyka resocjalizacyjna
Numer przedmiotu:Prowadzacy: mgr Marek Kalaman
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo – Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L.godz. 30
Punkty
ECTS
3
Forma kształcenia: cwiczenia
Cele:1.zapoznanie z formami, metodami i technikami badan diagnostycznych stosowanymi w resocjalizacji 2.
wypracowanie umiejetnego ich stosowanie w praktyce. 3. wypracowanie etycznych postaw w posługiwaniu sie
metodami diagnostycznymi.
Tresci programowe: 1.zajecia organizacyjne, zapoznanie z tematyka i planem zajec, podanie rygorów zaliczenia. 2.
podstawowe pojecia diagnostyki, definicje i rodzaje diagnozy, diagnoza pedagogiczna a diagnoza psychologiczna,
zagadnienia doboru metod badania diagnostycznego. 3. obserwacja, cele obserwacji pedagogicznej i psychologicznej,
prowadzenie i zapis wyników obserwacji. 4. rozmowa i wywiad, narzedzia badawcze, wpływ cech badajacego i
badanego na wynik badania, wpływ otoczenia.5. eksperyment psychologiczny, definicja metody, cel stosowania,
praktyczne zastosowanie. 6. ankieta i kwestionariusz, definicje, narzedzia badawcze, zasady stosowania.7. test, definicje,
rodzaje testów i ich dobór do osoby badanej.8. analiza dokumentów osobistych, rodzaje dokumentów, sposoby analizy.9.
analiza wytworów pracy.10. socjometria, rodzaje relacji zachodzacych miedzy jednostkami a grupa, testy
socjometryczne i sposoby ich analizy, wskazniki indywidualne i grupowe, diagnostyka jednostkowa i
grupowa.11.studium przypadku, definicja, cel stosowania. 12. prognozowanie zachowan.13. etyka zawodowa
diagnozujacego. 14. diagnoza resocjalizacyjna w polskiej penitencjarystyce.
Warunki zaliczenia: obecnosc na zajeciach, zaliczenie z ocena.
Literatura:
Argyle A. : Psychologia stosunków miedzy ludzkich; PWN W – wa 1991
Aronson E.: Człowiek istota społeczna; PWN W – wa 1995
Brzezinski J.: Elementy metodologii badan psychologicznych; PWN W – wa 1980
Gerstman St.: Osobowosc; PZWS W – wa 1970
Gerstman St.: Rozmowa i wywiad w psychologii; PWN W – wa 1974
Gerstman St.: Psychologia; PWN W – wa 1969
Gerstman St.: Podstawy psychologii konkretnej; PWN W – wa 1987
Kolarczyk T.: Psychologia penitencjarna; CZZK W –wa 1979
Kozielecki W.: Problemy psychologii matematycznej; PWN w – wa 1971
Kreutz M.: Metody współczesnej psychologii; PZWS w – wa 1962
Lewicki A.: Psychologia kliniczna; PWN w – wa 1974
Meili R.: Podrecznik diagnostyki psychologicznej; PWN W – wa 1967
Ostrowska K., Milewska E. Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii. ATK W – wa 1986
Paluchowski W.J./red./ Z zagadnien diagnostyki osobowosci; WPAK W- wa 1983
Nr 05.1-13-01-D/56
Poznaniak W.: Zaburzenia w uspołecznianiu przestepców. Analiza niektórych mechanizmów psychologicznych; UAM
Poznan 1982
Red. Sek H.: Społeczna psychologia kliniczna; PWN 1993
Skorny Zb.: Współczesne metody badan psychologicznych; Ossolineum 1966
Skorny Zb.: Metody badan i diagnostyka psychologiczna; Ossolineum 1974
Szewczuk W./red/ Słownik psychologiczny; WP W – wa
Tyszkiewicz Z.: Kryminologia – zarys systemów; US K - ce 1983
Waligóra B.: Elementy psychologii klinicznej; UAM Poznan 1986
Wołowicz M.: Mozliwosci wykorzystania metody socjometrycznej w praktyce wychowawczej; PPiK 1990 – 91, 18/58
Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej; Diagnoza psychologiczno – penitencjarna; COSSW Kalisz 1994
Ziemski S.: Problemy dobrej diagnozy; WP W –wa 1973


Przedmiot: Diagnostyka resocjalizacyjna

Numer przedmiotu:
Nr 05.1-13-01D/55

Prowadzacy: mgr Alina Kula

Instytut: Pedagogiki Społecznej

Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin 9 wykład
18 cwiczen

Punkty ECTS 3


Forma kształcenia: wykład, cwiczenia


Cele: 1) zapoznanie studentów z objawami zjawisk z zakresu patologii społecznej, ich diagnozowania, róznicowania i
opisu; 2) zaznajomienie z narzedziami słuzacymi do diagnozowania i nauka ich praktycznego zastosowania na
wybranych przykładach; 3) przekazanie podstawowych wiadomosci z zakresu teorii diagnozy i diagnostyki
penitencjarnej


Tresci programowe: 1) pojecie i funkcja diagnozy w resocjalizacji, techniki i narzedzia diagnostyki resocjalizacyjnej,
wybrane narzedzia diagnostyczne wykorzystywane w diagnostyce probacyjnej i penitencjarnej, m. in. indywidualny
program resocjalizacji, metoda pracy z indywidualnym przypadkiem, szkoła cofeda, skala nieprzystosowania
społecznego


Warunki zaliczenia: Zaliczenie cwiczen z ocena: aktywnosc na zajeciach, kolokwium, zaliczenie z wykładu


Literatura:
1. L. Pytka „Skala niedostosowania społecznego Warszawa 1995r.
2. A. Bałandynowicz „Probacja, wychowanie do wolnosci” Primium 1996 r.
3. H. Sek „Społeczna psychologia kliniczna” cz. 2 PWN 1998 r.
4. S. Ziemski „Problemy dobrej diagnozy” Warszawa 1973 r.
5. Z Pilch „Zasady badan pedagogicznych” Warszawa 1995 r.
6. M. Konopczynski „Twórcza resocjalizacja” MEN 1996 r.
7. G. Olszewska-Baka „Diagnoza resocjalizacyjna funkcjonowania nieletnich pod nadzorem kuratora” Białystok
1989 r.
8. Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin „Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora
sadowego” Lublin 2000 r.


PO12. Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem

Przedmiot: Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem (studia dzienne).

Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-05-D/40

Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej

Instytut: Pedagogiki Społecznej

Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
15
Punkty ECTS 4

Forma kształcenia: wykład

Cele: student poznaje: 1 historie narodzin metode indywidualnego przypadku i główne kierunki jej rozwoju, 2
zasady i metody pracy z dzieckiem wymagajacym specjalnej pomocy lub pracy, 3 sposoby opracowania
indywidualnego planu pracy z danym przypadkiem.

Tresci programowe: 1 metoda indywidualnego przypadku i jej zastosowanie we współczesnych koncepcjach
pracy socjalnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej, 2 metodyka pracy z dzieckiem zaburzonym w zachowaniu,
niedostosowanym społecznie, nadpobudliwym i lekliwym oraz innym przypadkiem w róznych placówkach
opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, 3 indywidualny plan pracy z dzieckiem i jego rodzina oraz
ewaluacja jakosci pracy.

Warunki zaliczenia:
- obecnosc na zajeciach,

Literatura:
Hamer H. Oswoic niesmiałosc. Wyd. Veda. Warszawa 2000.
Janeczko R. Metoda indywidualnych przypadków w diagnostyce i terapii srodowiskowej. W: Rozprawy z
pedagogiki społecznej. Pod. red. R. Wroczynskiego. T. Pilcha. Ossolineum, Wrocław 1997.
Kaminski A. Funkcje pedagogiki społecznej. PWN, Warszawa 1982.
Opolska T. Potempska E. Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowan. MEN, Warszawa 1999.
Pilch T. Lepalczyk I. Pedagogika społeczna. Wyd. Zak, Warszawa 1995.Przedmiot: Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem (studia dzienne).
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-05-D/40

Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej

Instytut: Pedagogiki Społecznej

Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
30
Punkty ECTS 4

Forma kształcenia: cwiczenia

Cele: student poznaje: 1 zasady i metody pracy z dzieckiem wymagajacym specjalnej pomocy lub pracy, 2
sposoby opracowania indywidualnego planu pracy z danym przypadkiem, 3 rewalidacje indywidualna dziecka
niepełnosprawnego, diagnoze oraz opracowanie programu pracy i zajec reedukacyjnych, 4 ewaluacje
jakosci opieki i zajec z dziecmi wymagajacymi specjalistycznych zajec oraz działan wychowawczych,
resocjalizacyjnych lub reedukacyjnych.

Tresci programowe: 1 metoda indywidualnego przypadku i jej zastosowanie we współczesnych koncepcjach
pracy socjalnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej, 2 metodyka pracy z dzieckiem zaburzonym w zachowaniu,
niedostosowanym społecznie, nadpobudliwym i lekliwym oraz innym przypadkiem w róznych placówkach
opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, 3 indywidualny plan pracy z dzieckiem i jego rodzina oraz
ewaluacja jakosci pracy, 4 diagnoza oraz opracowanie programu pracy i zajec reedukacyjnych dla dziecka
niepełnosprawnego, 5 ewaluacja jakosci opieki i zajec prowadzonych z indywidualnym przypadkiem.

Warunki zaliczenia:
- obecnosc i aktywnosc na zajeciach dydaktycznych, opracowanie indywidualnego planu pracy z
dzieckiem specjalnej troski.

Literatura:
Hamer H. Oswoic niesmiałosc. Wyd. Veda. Warszawa 2000.
Janeczko R. Metoda indywidualnych przypadków w diagnostyce i terapii srodowiskowej. W: Rozprawy z
pedagogiki społecznej. Pod. red. R. Wroczynskiego. T. Pilcha. Ossolineum, Wrocław 1997.
Kaminski A. Funkcje pedagogiki społecznej. PWN, Warszawa 1982.
Nurek K. Rewalidacja indywidualna dziecka niepełnosprawnego. WOM, Kraków 1992.
Opolska T. Potempska E. Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowan. MEN, Warszawa 1999.
Pilch T. Lepalczyk I. Pedagogika społeczna. Wyd. Zak, Warszawa 1995.
Stelmaszuk Z.(red.) Zmiany w systemie opieki nad dziecmi i młodzieza. Perspektywa europejska.
Katowice 2001.


Przedmiot: Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem (studia zaoczne).
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-05-D/39

Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej

Instytut: Pedagogiki Społecznej

Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
9
Punkty ECTS 4

Forma kształcenia: wykład

Cele: student poznaje: 1 historie narodzin metode indywidualnego przypadku i główne kierunki jej rozwoju, 2
zasady i metody pracy z dzieckiem wymagajacym specjalnej pomocy lub pracy, 3 sposoby opracowania
indywidualnego planu pracy z danym przypadkiem.

Tresci programowe: 1 metoda indywidualnego przypadku i jej zastosowanie we współczesnych koncepcjach
pracy socjalnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej, 2 metodyka pracy z dzieckiem zaburzonym w zachowaniu,
niedostosowanym społecznie, nadpobudliwym i lekliwym oraz innym przypadkiem w róznych placówkach
opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, 3 indywidualny plan pracy z dzieckiem i jego rodzina oraz
ewaluacja jakosci pracy.

Warunki zaliczenia:
- obecnosc na zajeciach,

Literatura:
Hamer H. Oswoic niesmiałosc. Wyd. Veda. Warszawa 2000.
Janeczko R. Metoda indywidualnych przypadków w diagnostyce i terapii srodowiskowej. W: Rozprawy z
pedagogiki społecznej. Pod. red. R. Wroczynskiego. T. Pilcha. Ossolineum, Wrocław 1997.
Kaminski A. Funkcje pedagogiki społecznej. PWN, Warszawa 1982.
Opolska T. Potempska E. Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowan. MEN, Warszawa 1999.
Pilch T. Lepalczyk I. Pedagogika społeczna. Wyd. Zak, Warszawa 1995.


Przedmiot: Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem (studia zaoczne).
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-05-D/39

Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej

Instytut: Pedagogiki Społecznej

Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
18
Punkty ECTS 4

Forma kształcenia: cwiczenia

Cele: student poznaje: 1 zasady i metody pracy z dzieckiem wymagajacym specjalnej pomocy lub pracy, 2
sposoby opracowania indywidualnego planu pracy z danym przypadkiem, 3 rewalidacje indywidualna dziecka
niepełnosprawnego, diagnoze oraz opracowanie programu pracy i zajec reedukacyjnych, 4 ewaluacje
jakosci opieki i zajec z dziecmi wymagajacymi specjalistycznych zajec oraz działan wychowawczych,
resocjalizacyjnych lub reedukacyjnych.

Tresci programowe: 1 metoda indywidualnego przypadku i jej zastosowanie we współczesnych koncepcjach
pracy socjalnej, wychowawczej i resocjalizacyjnej, 2 metodyka pracy z dzieckiem zaburzonym w zachowaniu,
niedostosowanym społecznie, nadpobudliwym i lekliwym oraz innym przypadkiem w róznych placówkach
opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, 3 indywidualny plan pracy z dzieckiem i jego rodzina oraz
ewaluacja jakosci pracy, 4 diagnoza oraz opracowanie programu pracy i zajec reedukacyjnych dla dziecka
niepełnosprawnego, 5 ewaluacja jakosci opieki i zajec prowadzonych z indywidualnym przypadkiem.

Warunki zaliczenia:
- obecnosc i aktywnosc na zajeciach dydaktycznych, opracowanie indywidualnego planu pracy z
dzieckiem specjalnej troski.

Literatura:
Hamer H. Oswoic niesmiałosc. Wyd. Veda. Warszawa 2000.
Janeczko R. Metoda indywidualnych przypadków w diagnostyce i terapii srodowiskowej. W: Rozprawy z
pedagogiki społecznej. Pod. red. R. Wroczynskiego. T. Pilcha. Ossolineum, Wrocław 1997.
Kaminski A. Funkcje pedagogiki społecznej. PWN, Warszawa 1982.
Nurek K. Rewalidacja indywidualna dziecka niepełnosprawnego. WOM, Kraków 1992.
Opolska T. Potempska E. Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowan. MEN, Warszawa 1999.
Pilch T. Lepalczyk I. Pedagogika społeczna. Wyd. Zak, Warszawa 1995.
Stelmaszuk Z.(red.) Zmiany w systemie opieki nad dziecmi i młodzieza. Perspektywa europejska.
Katowice 2001.


PO13. Prawo rodzinne i opiekuncze
- brak programów

PO14. Organizacja i kierowanie praca opiekunczo-wychowawcza

Przedmiot: Organizacja i kierowanie praca opiekunczo-wychowawcza
Numer przedmiotu
05.1-13-01-D/55
Prowadzacy: Arkadiusz Marzec
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo - Wychowawczej

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liczba godzin 30
Punkty ECTS 3

Forma kształcenia: wykład, cwiczenia, konwersatoria, laboratoria cwiczenia terenowe

Cele: 1. Nauczenie podstawowych pojec z zakresu organizacji i kierowania. 2.Poznanie zasad skutecznego zarzadzania.
3.Cwiczenia z zakresu negocjacji public relations.
4.Poznanie zasad zarzadzania zasobami ludzkimi.

Tresci programowe: 1.Podstawowe pojecia z zakresu marketingu. 2.Motywacje a sukces w pracy. 3.Mediacja i
negocjacja w pracy. 4.Rola szefa a rola zespołu.

Warunki zaliczenia: kolokwium, zaliczenie ustne

Literatura (autor, tytuł, miejsce i rok wydawnictwa) 1.Altkorn J., Podstawy marketingu, Kraków 1994 2.Czajka S.,
Stosunki miedzyludzkie w zakładzie pracy, Warszawa 1996 3.Griffin R. W., Podstawy zarzadzania organizacjami,
Warszawa 1997 4.Kostera M., Zarzadzanie personelem, Warszawa 1994 5.Witkowski S. (red) Psychologia sukcesu,
Warszawa 1994


PO15. Subkultury młodziezowe

Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Subkultury młodziezowe
Numer przedmiotu
Nr 05.1.-13 - 01-D 39
Prowadzacy: mgr Arkadiusz Kaminski.
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej.

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liczba godzin 30
Punkty ECTS 4

Forma kształcenia: Cwiczenia

Cele: 1. Przedstawienie przyczyn powstawania oraz funkcjonowania nieformalnych grup subkulturowych 2. Zapoznanie
z historia oraz współczesnoscia wybranych subkultur oraz ruchów młodziezowych

Tresci programowe: 1. Wprowadzenie w tematyke subkultur młodziezowych 2. Wybrane zagadnienia z form
działalnosci subkultur młodziezowych 3. Funkcjonowanie ruchów młodziezowych w okresie powojennym (geneza,
charakterystyka, wydarzenia historyczne) 4. Współczesne podkultury młodziezowe w Polsce 5. Obecne tendencje w
rozwoju subkultur młodziezowych w Polsce, Europie i Ameryce 6. Rola narkotyków, muzyki oraz zachowan
agresywnych w wybranych subkulturach

Literatura: M. Peczak: Mały słownik subkultur młodziezowych. Warszawa 1992, M. Jedrzejewski: Subkultury, a
przemoc. Warszawa 2001, M. Jedrzejewski: Młodziez, a subkultury, Warszawa 1999, M. Filipiak: Od subkultury do
kultury alternatywnej. Lublin 1999, P. Kurowski: Punk – pokolenie pustki. Kraków 1997, J. Wójcik: Od hippisów do
satanistów. Kraków 1992

Przedmiot: Subkultury młodziezowe (st. dzienne)
Numer przedmiotu
051 – 13 – 01 – D/39

Prowadzacy: mgr Sylwester Kowalczyk
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

Rok
I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin - - - - - - - - 30 -
Punkty ECTS - - - - - - - - 4 -

Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: 1. zapoznanie studentów z problematyka subkultur młodziezowych, z mechanizmami działania, 2. poznanie
zagrozen wynikajacych z działania subkultur młodziezowych-konsekwencje społeczne i psychologiczne zwiazane z
uczestnictwem. 3. zapoznanie sie z dewiacjami aspektami subkultur młodziezowych.
Tresci programowe: 1. omówienie pojec zwiazanych ze zjawiskiem, 2. charakterystyka grup kontestacyjnych i ich
członków, 3. subkultury a zjawiska im towarzyszace, 4. zapoznanie z metodami profilaktycznymi
Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocene
Literatura:

1. Cz. Cekiera, Chuligani, „Problemy Alkoholizmu” r. 1994, nr 1
2. Cz. Cekiera, Gitowcy, „problemy Alkoholizmu”, r. 1994, nr 2
3. Cz. Cekiera, Hipisi, „Problemy Alkoholizmu”, r. 1994, nr 3
4. Cz. Cekiera, New age – nowa era, „Problemy Alkoholizmu” r. 1995, nr 1
5. Cz. Cekiera, Punki, „Problemy Alkoholizmu”, r. 1994, nr 5
6. Cz. Cekiera, Rastafarianie, „Problemy Alkoholizmu”, r 1994, nr 8-9
7. Cz. Cekiera, Satanisci, „Problemy Alkoholizmu”, r. 1994, nr 6
8. Cz. Cekiera, Skunheadzi, „Problemy Alkoholizmu, r. 1994, nr 4
9. Cz. Cekiera, Szalikowcy, „Problemy Alkoholizmu” r. 1994, nr 11
10. Cz. Cekiera, Szpanerzy, „Problemy Alkoholizmu”, r. 1994, nr 10
11. E. Tomaszewska, New age i dekadencja halucynogenna, „Problemy Alkoholizmu” r. 1994, nr 1
12. H. Machel S. Kawula (red), Podkultury młodziezowe w srodowisku szkolnym i pozaszkolnym, Torun 1999
13. J. Moczydłowska, Wpływ subkultur młodziezowych na prostytuowanie sie nieletnich dziewczat, Problemy
Alkoholizmu” 1995, nr 10
14. J. Wertenstein-Zuławski, M. Peczak, Spontaniczna kultura młodziezowa, Wrocław 1991
15. M. Filipiak, Od subkultur do kultury alternatywnej, Lublin 1999
16. M. Jedrzejowski, Młodziez a subkultury, Warszawa 1999
17. M. Peczak, Mały słownik subkultur młodziezowych, Warszawa 1992
18. M. Staszkiewicz, Tajemnice grypserki, Kraków 1997
19. T. Sołtysiak, Młodziez o subkulturach, Bydgoszcz 1993
W. Kosikowski, Swiat skina, „Problemy Alkoholizmu” r 1995, nr 2


PO16. Rewalidacja
Przedmiot: Rewalidacja
Numer przedmiotu
051 – 13 – 01 – D/41

Prowadzacy: dr Danuta Marzec
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok
I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin - - - - - - - - 18 -
Punkty ECTS - - - - - - - - 5 -

FORMA KSZTAŁCENIA: CWICZENIA
Cele: 1. Wprowadzenie w zagadnienia osób niepełnosprawnych, 2. Zapoznanie z procesem rewalidacji,
rodzajem, formami i technikami pracy rewalidacyjnej.
Tresci programowe: 1. Osoba niepełnosprawna w swietle ustalen legislacyjnych, 2. Terminologia pojec: osoba
niepełnosprawna, rewalidacja, rehabilitacja, terapia, integracja, 3. Mechanizmy psychofizjologiczne a
rewalidacja, 4. Praca pedagoga w rewalidacji dzieci i młodziezy niepełnosprawnej, 5. Rodzaje, formy i techniki
pracy terapeutyczno-kompensacyjnej i rewalidacji, 6. Rewalidacja dzieci i młodziezy o niepełnosprawnosci
intelektualnej, głuchoniemych, głuchych, niewidomych, niedowidzacych i przewlekle chorych, 7. Rewalidacja
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 8. Deklaracja Madrycka z 2002 r. jej realizacja w Polsce.
Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocene
Literatura:
1. Czasopisma „Szkoła Specjalna”
2. Doroszewska J., Pedagogika specjalna< Warszawa 1989
3. Grochmal – Bach B., Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodziezy, Kraków 2000
4. Hulek A., (red) Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980,
5. Hulek A., Człowiek niepełnosprawny w społeczenstwie. Materiały Kongresowe TWK, Warszawa 1998,
6. Kielin I., Jak pracowac z rodzicami dziecka uposledzonego, Gdansk 2002,
7. Kornas – Biela D., (red) Osoba niepełnosprawna jej miejsce w społeczenstwie, Lublin 1988,
8. Koscielska M., Rodziny dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1998,
9. Kowalik S., Banska A., (red) Perspektywy rehabilitacji osób głuchoniemych, Poznan 1998,
10. Kowalik S., Uposledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji, Warszawa 1989,
11. Loelb W., Dylematy pedagogiczne w rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Gdansk 1996,
12. Maciarz A., (red) Podmiotowa rola w relacjach dzieci niepełnosprawnych, Zielona Góra 1992,
13. Marzec D., Doroszewska J., Prekursor Teorii i praktyki opiekunczo-terapeutycznej, Czestochowa 1993
14. Minczakiewicz E. M., Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa. Poradnik dla rodziców i
wychowawców, Kraków 1995,
15. Polkowska I., Praca rewalidacyjna z dziecmi uposledzonymi w szkole zycia, Warszawa 1998,
16. Zabłocki I., Wprowadzenie do rewalidacji, Torun 1998Przedmiot: Rewalidacja
Numer przedmiotu
051 – 13 – 01 – D/42

Prowadzacy: dr Danuta Marzec
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok
I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin - - - - - - - - 15 -
Punkty ECTS - - - - - - - - 4 -

Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: 1. Wprowadzenie w zagadnienie osób niepełnosprawnych i ich praw zagwarantowanych w Konstytucji
RP, Konwencji o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 2. Zapoznanie z procesem
rewalidacji, rodzajem, forma i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz rola pedagoga w rehabilitacji,
Tresci programowe: 1. Osoba niepełnosprawna w swietle ustalen legislacyjnych, 2. Terminologia pojec: osoba
niepełnosprawna, rewalidacja, rehabilitacja, terapia, integracja, 3. Mechanizmy psychofizjologiczne a
rewalidacja, 4. Rola i miejsce pedagoga w rewalidacji dzieci i młodziezy, 5. Wychowanie i terapia w rewalidacji
dzieci i młodziezy, 6. Rodzaje, formy i techniki pracy terapeutyczno-kompensacyjnej w rewalidacji, 7.
Rewalidacja dzieci przewlekle chorych, niewidomych, głuchych i niepełnosprawnosci intelektualnej, 8. Praca
rewalidacyjna z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 9. Rewalidacja dzieci i młodziezy w
klasach integracyjnych, 10. Deklaracja Madrycka z 2002 r. jej realizacja w Polsce.
Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocene
Literatura:
1. Czasopisma „Szkoła Specjalna”
2. Doroszewska J., Pedagogika specjalna< Warszawa 1989
3. Grochmal – Bach B., Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodziezy, Kraków 2000
4. Hulek A., (red) Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980,
5. Hulek A., Człowiek niepełnosprawny w społeczenstwie. Materiały Kongresowe TWK, Warszawa 1998,
6. Kielin I., Jak pracowac z rodzicami dziecka uposledzonego, Gdansk 2002,
7. Kornas – Biela D., (red) Osoba niepełnosprawna jej miejsce w społeczenstwie, Lublin 1988,
8. Koscielska M., Rodziny dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1998,
9. Kowalik S., Banska A., (red) Perspektywy rehabilitacji osób głuchoniemych, Poznan 1998,
10. Kowalik S., Uposledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji, Warszawa 1989,
11. Loelb W., Dylematy pedagogiczne w rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Gdansk
1996,
12. Maciarz A., (red) Podmiotowa rola w relacjach dzieci niepełnosprawnych, Zielona Góra 1992,
13. Marzec D., Doroszewska J., Prekursor Teorii i praktyki opiekunczo-terapeutycznej, Czestochowa 1993
14. Minczakiewicz E. M., Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców,
Kraków 1995,
15. Polkowska I., Praca rewalidacyjna z dziecmi uposledzonymi w szkole zycia, Warszawa 1998,
16. Zabłocki I., Wprowadzenie do rewalidacji, Torun 1998


Przedmiot: Rewalidacja
Numer przedmiotu
051 – 13 – 01 – D/42

Prowadzacy: dr Danuta Marzec
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok
I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin - - - - - - - - 30 -
Punkty ECTS - - - - - - - - 4 -

Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: 1. Wprowadzenie w zagadnienie osób niepełnosprawnych i ich praw zagwarantowanych w Konstytucji
RP, Konwencji o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 2. Zapoznanie z procesem
rewalidacji, rodzajem, forma i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz rola pedagoga w rehabilitacji,
Tresci programowe: 1. Osoba niepełnosprawna w swietle ustalen legislacyjnych, 2. Terminologia pojec: osoba
niepełnosprawna, rewalidacja, rehabilitacja, terapia, integracja, 3. Mechanizmy psychofizjologiczne a
rewalidacja, 4. Rola i miejsce pedagoga w rewalidacji dzieci i młodziezy, 5. Wychowanie i terapia w rewalidacji
dzieci i młodziezy, 6. Rodzaje, formy i techniki pracy terapeutyczno-kompensacyjnej w rewalidacji, 7.
Rewalidacja dzieci przewlekle chorych, niewidomych, głuchych i niepełnosprawnosci intelektualnej, 8. Praca
rewalidacyjna z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 9. Rewalidacja dzieci i młodziezy w
klasach integracyjnych, 10. Deklaracja Madrycka z 2002 r. jej realizacja w Polsce.
Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocene
Literatura:
1. Czasopisma „Szkoła Specjalna”
2. Doroszewska J., Pedagogika specjalna< Warszawa 1989
3. Grochmal – Bach B., Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodziezy, Kraków 2000
4. Hulek A., (red) Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980,
5. Hulek A., Człowiek niepełnosprawny w społeczenstwie. Materiały Kongresowe TWK, Warszawa 1998,
6. Kielin I., Jak pracowac z rodzicami dziecka uposledzonego, Gdansk 2002,
7. Kornas – Biela D., (red) Osoba niepełnosprawna jej miejsce w społeczenstwie, Lublin 1988,
8. Koscielska M., Rodziny dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1998,
9. Kowalik S., Banska A., (red) Perspektywy rehabilitacji osób głuchoniemych, Poznan 1998,
10. Kowalik S., Uposledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji, Warszawa 1989,
11. Loelb W., Dylematy pedagogiczne w rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Gdansk 1996,
12. Maciarz A., (red) Podmiotowa rola w relacjach dzieci niepełnosprawnych, Zielona Góra 1992,
13. Marzec D., Doroszewska J., Prekursor Teorii i praktyki opiekunczo-terapeutycznej, Czestochowa 1993
14. Minczakiewicz E. M., Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa. Poradnik dla rodziców i
wychowawców, Kraków 1995,
15. Polkowska I., Praca rewalidacyjna z dziecmi uposledzonymi w szkole zycia, Warszawa 1998,
16. Zabłocki I., Wprowadzenie do rewalidacji, Torun 1998
PO17. Pedagogika rodziny

Przedmiot: Pedagogika rodziny
Numer przedmiotu
051 – 13 – 01 – D/57

Prowadzacy: dr Danuta Marzec
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin - - - - - - - - 15 -
Punkty ECTS - - - - - - - - 5 -

Forma kształcenia: wykład
Cele: 1. Wprowadzenie w problematyke rodziny, jej miejsca i roli w społeczenstwie
Tresci programowe: 1. Rodzina w swietle prawa, prawne srodki ochrony rodziny a polityka społeczna panstwa,
2. Przemiany rodziny w społeczenstwie industrialnym i ich teoretyczne interpretacje, 3. Struktura rodziny, jej
funkcje i zadania, 4. Wychowanie w rodzinie jako konstytucyjny imperatyw, 5. Czynniki zagrazajace
funkcjonowaniu współczesnych rodzin, 6. Zjawiska patologii i dewiacji w rodzinie i terapeutyczne formy ich
przezwyciezania, 7. Kierunki wspomagania pedagogicznego rodziny, 8. Formy opieki wychowawczej i pracy
socjalnej wspomagajacej rodzine, 9. Instytucje profilaktyczne i wczesnej integracji i ich rola w przezwyciezaniu
kryzysu i patologii w rodzinach, 10. Edukacja prorodzinna.
Warunki zaliczenia: zaliczenie
Literatura:
1. Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001,
2. Chymuk M., Topa D., (red) Edukacja prorodzinna, Kraków 1999,
3. Faber A., Mazlish E., Rodzenstwo bez rewalidacji. Jak pomóc własnym dzieciom zyc w zgodzie, by
samemu zyc z godnoscia, Poznan 1993
4. Faber A., Mazlish E., Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci i Twoja droga do szczesliwej rodziny,
Poznan 1993
5. Kodeks Rodzinny i Opiekunczy, Warszawa 2003,
6. Korczak J., Jak kochac dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002
7. Kurzynowski A., (red) Rodzina w okresie transformacji systemowej, Warszawa 1995,


Przedmiot: Pedagogika rodziny
Numer przedmiotu
051 – 13 – 01 – D/57

Prowadzacy: dr Danuta Marzec
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin - - - - - - - - 30 -
Punkty ECTS - - - - - - - - 5 -

Forma kształcenia: cwiczenia
Cele: 1. Wprowadzenie w problematyke rodziny, jej miejsca i roli w społeczenstwie
Tresci programowe: 1. Rodzina w swietle prawa, prawne srodki ochrony rodziny a polityka społeczna panstwa,
2. Przemiany rodziny w społeczenstwie industrialnym i ich teoretyczne interpretacje, 3. Struktura rodziny, jej
funkcje i zadania, 4. Wychowanie w rodzinie jako konstytucyjny imperatyw, 5. Czynniki zagrazajace
funkcjonowaniu współczesnych rodzin, 6. Zjawiska patologii i dewiacji w rodzinie i terapeutyczne formy ich
przezwyciezania, 7. Kierunki wspomagania pedagogicznego rodziny, 8. Formy opieki wychowawczej i pracy
socjalnej wspomagajacej rodzine, 9. Instytucje profilaktyczne i wczesnej integracji i ich rola w przezwyciezaniu
kryzysu i patologii w rodzinach, 10. Edukacja prorodzinna.
Warunki zaliczenia: egzamin
Literatura:
1. Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001,
2. Chymuk M., Topa D., (red) Edukacja prorodzinna, Kraków 1999,
3. Faber A., Mazlish E., Rodzenstwo bez rewalidacji. Jak pomóc własnym dzieciom zyc w zgodzie, by
samemu zyc z godnoscia, Poznan 1993
4. Faber A., Mazlish E., Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci i Twoja droga do szczesliwej rodziny,
Poznan 1993
5. Kodeks Rodzinny i Opiekunczy, Warszawa 2003,
6. Korczak J., Jak kochac dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002
7. Kurzynowski A., (red) Rodzina w okresie transformacji systemowej, Warszawa 1995
PO18. Innowacje w pracy opiekunczo-wychowawczej

Przedmiot: Innowacje w pracy opiekunczo-wychowawczej (studia dzienne).

Numer przedmiotu:
Nr 05.1-13-01-D/59
Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej

Instytut: Pedagogiki Społecznej

Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
15
Punkty ECTS 4

Forma kształcenia: wykład

Cele: student poznaje: 1. załozenia oraz realizacje reformy opieki nad dzieckiem; 2. innowacje w pracy opiekunczej i
wychowawczej w szkole oraz innych srodowiskach społecznych; student potrafi konstruowac programy do pracy
opiekunczej i wychowawczej i profilaktycznej oraz stosowac rózne metody pracy z dzieckiem i jego rodzina.

Tresci programowe: 1. istota działan opiekunczych, profilaktyczno-wychowawczych i interwencyjnych; 2. realizacja
reformy opieki nad dzieckiem i jego rodzina; 3. innowacje w pracy opiekunczej i wychowawczej oraz zasady i metody
pracy opiekuna i wychowawcy.

Warunki zaliczenia: obecnosc na zajeciach oraz znajomosc problematyki.

Literatura:
Badora S. Czeredrecka B. Marzec D. Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2002.
Badora S. Marzec D. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie. Czestochowa 2002
Balcerek-Kałek A. Konstruowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa 2003.
Czyz E. Dziecko i jego prawa. Warszawa 1996.
Głowacki A. Jedryka G. Budujemy ciekawy program wychowawczy. Warszawa 2001.
Jankowski B. Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego. Poznan 2000.
Karkowska M. Czarnecka W. Przemoc w szkole. Kraków 2000.
Kosinska E. Wychowawca w szkole. Kraków 1999.
Olweus D. Mobbning – Fala przemocy w szkole. Jak ja powstrzymac? Warszawa 1998.
Sowisło M. Samorzad uczniowski w klasie i w szkole. MEN Warszawa 1994.
Stelmaszuk Z. Zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i młodzieza. Katowice 2001.
Sliwerski B. Jak zmieniac szkołe. Kraków 1998.Przedmiot: Innowacje w pracy opiekunczo-wychowawczej (studia dzienne).
Numer przedmiotu:
Nr 05.1-13-01-D/59
Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
30
Punkty ECTS 4

Forma kształcenia: cwiczenia

Cele: student poznaje: 1. załozenia oraz realizacje reformy opieki nad dzieckiem; 2. innowacje w pracy opiekunczej i
wychowawczej w szkole oraz innych srodowiskach społecznych; student potrafi konstruowac programy do pracy
opiekunczej i wychowawczej i profilaktycznej oraz stosowac rózne metody pracy z dzieckiem i jego rodzina.

Tresci programowe: 1. istota działan opiekunczych, profilaktyczno-wychowawczych i interwencyjnych; 2. realizacja
reformy opieki nad dzieckiem i jego rodzina; 3. innowacje w pracy opiekunczej i wychowawczej oraz zasady i metody
pracy opiekuna i wychowawcy; 4. prawa dziecka i jego obowiazki; 5. rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka; 6.
placówki profilaktyczne i interwencyjne oraz opiekunczo-wychowawcze i ich zadania; 7. ewaluacja jakosci opieki i
wychowania.

Warunki zaliczenia: obecnosc na zajeciach oraz aktywnosc, opracowanie scenariuszy do zajec wychowawczych na
temat: prawa dziecka, przemoc w szkole i jak ja ograniczac, dwa programy do pracy wychowawczej i profilaktycznej w
wybranej klasie szkolnej lub grupie wychowawczej.

Literatura:
Badora S. Czeredrecka B. Marzec D. Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2002.
Badora S. Marzec D. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie. Czestochowa 2002
Balcerek-Kałek A. Konstruowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa 2003.
Czyz E. Dziecko i jego prawa. Warszawa 1996.
Głowacki A. Jedryka G. Budujemy ciekawy program wychowawczy. Warszawa 2001.
Jankowski B. Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego. Poznan 2000.
Karkowska M. Czarnecka W. Przemoc w szkole. Kraków 2000.
Kosinska E. Wychowawca w szkole. Kraków 1999.
Olweus D. Mobbning – Fala przemocy w szkole. Jak ja powstrzymac? Warszawa 1998.
Sowisło M. Samorzad uczniowski w klasie i w szkole. MEN Warszawa 1994.
Stelmaszuk Z. Zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i młodzieza. Katowice 2001.
Sliwerski B. Jak zmieniac szkołe. Kraków 1998.
Do cwiczen obowiazuja artykuły z czasopism pedagogicznych, a szczególnie „Problemy Opiekunczo-Wychowawcze”.

dr Wanda Wisniewska

Program nauczania – studia zaoczne
Przedmiot: Innowacje w pracy opiekunczo-wychowawczej
Numer przedmiotu
05.1-13-01-D/58

Instytut Pedagogiki Społecznej
ROK I II III IV V
SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
w semestrze
9
Punkty ECTES 4

Forma kształcenia: wykład
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: wykład z wykorzystaniem srodków dydaktycznych
Cele kształcenia: Student poznaje: zmiany wprowadzone w placówkach pozaszkolnych zgodnie z realizowana
reforma edukacyjna; standardy opieki i wychowania w róznych obszarach; zasady
nadzoru nad tymi placówkami i zmiany modernizacyjne.
Tresci programowe: Współczesne trendy w opiece nad dzieckiem w Polsce i w Europie. Prorodzinny system
profilaktyki i opieki nad dzieckiem – realizacja i ocena funkcjonowania. Zmiany w funkcjonowaniu placówek
opiekunczo-wychowawczych (organizacja pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych w placówkach, korzystanie z
pracy wolontariuszy). Zmiany w organizacji placówek specjalnych. Nowe rozumienie niepełnosprawnosci i
wspomaganie rodziny dziecka niepełnosprawnego.
Warunki zaliczenia: Z
Literatura:
1. Kelm A., Wezłowe problemy pedagogiki opiekunczej, Warszawa 2000.
2. Koscielska M., Oblicza uposledzenia, PWN, Warszawa 1995.
3. Stelmaszczuk Z., Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, Warszawa 1999.
4. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: nr 862 z dn. 29.VIII.2000 r., nr 900 z dnia 1.IX.2000
r., nr 909 z dn. 12.IX.2000 r.
dr Wanda Wisniewska

Program nauczania – studia zaoczne
Przedmiot: Innowacje w pracy opiekunczo-wychowawczej
Numer przedmiotu
05.1-13-01-D/58

Instytut Pedagogiki Społecznej
ROK I II III IV V
SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
w semestrze
9
Punkty ECTES 4

Forma kształcenia: cwiczenia
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu:
konwersatoria,
referaty,
prezentacje programów i planów, oraz indywidualnych programów pracy z wychowankiem i jego rodzinna.
Cele kształcenia: Student poznaje: zmiany wprowadzone w placówkach pozaszkolnych zgodnie z realizowana
reforma edukacyjna; standardy opieki i wychowania w róznych obszarach; zasady
nadzoru nad tymi placówkami i zmiany modernizacyjne w placówkach.

Tresci programowe: Standardy usług opiekunczo-wychowawczych swiadczone w placówkach (obszar pracy
opiekunczo-wychowawczej, standard osiagniec i wymagan). Zasady udzielania pomocy w odniesieniu do:
kontynuowania nauki, usamodzielniania wychowanków, integracji ze srodowiskiem wychowanków
opuszczajacych rodziny zastepcze i placówki socjalizacyjne. Wspomaganie rodziny dziecka sierocego i
niepełnosprawnego. Indywidualne programy pracy z dzieckiem i rodzina dziecka sierocego i
niepełnosprawnego.
Warunki zaliczenia: Z

Literatura:
1. Błaszak E., Kapica-Szczepanek M., Nowa formuła pogotowia opiekunczego, „Problemy opiekunczo-
wychowawcze” 1999, nr 7.
2. Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1995.
3. „Problemy opiekunczo-wychowawcze” z lat 1999-2003.
4. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: nr 862 z dn. 29.VIII.2000 r., nr 900 z dnia
1.IX.2000 r., nr 909 z dn. 12.IX.2000 r.


PO19. Seminarium magisterskie


Program nauczania – studia dzienne i zaoczne.
Seminarium magisterskie.
05.1-13-D/36
dr Alicja Datta - Jakubowska
Instytut Pedagogiki i Psychologii
Zakład Historii i Teorii Wychowania
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godz. Dzienne
Zaoczne30
20

30
20

30
40

30
40
Punkty ECTS dzienne
zaoczne

2
2

4
4

17
17

25
25
Formy pracy : konwersatoria, wykłady.
Metody : problemowe, badawcze. Wdrazajace do myslenia logicznego , krytycznego – twórczego zarówno na etapie
czesci zwiazanych z wykładami jak i konwersatoriów, dyskusji nad aspektami pisania pracy magisterskiej i
zgromadzonym materiałem badawczym.
Cele: umiejetnosc zastosowania wiadomosci zdobytych w czasie studiów , poznanie i rozwijanie umiejetnosci analizy
nowej literatury metodologicznej oraz dotyczacej tematu pracy w perspektywie przemian historycznych –
ekonomicznych, politycznych i społecznych, rozwijanie twórczej aktywnosci zarówno w fazie koncepcyjnej dotyczacej
pracy oraz empirycznej - formułowaniu problemów i hipotez badawczych,weryfikacji hipotez poprzez odpowiedni dobór
metod, technik i narzedzi badawczych ,kształtowanie skłonnosci do refleksji, ciekawosci charakterystycznej dla postawy
badacza, kultury pedagogicznej w kontekscie warunków tkwiacych w srodowisku, szczególnie zas w odniesieniu do
mozliwosci i wiedzy studentów.
Tresci:działalnosc instytucji i organizacji rzadowych i pozarzadowych o charakterze socjalnym,pomoc społeczna-
historia, metody i formy,praca wychowawcza i opiekuncza w instytucjach oswiatowych,skutki przemian ekonomicznych
i społecznych w Polsce – bezrobocie, narkomania, dysfunkcjonalnosc w rodzinie, zaburzone relacje miedzyludzkie w
zakładach pracy,działalnosc społeczna kobiet.
Tresci programowe: Rozmowy o zainteresowaniach i mozliwosciach studentów,ustalanie tematów prac. Omawianie
mozliwosci badawczych tematów, koncepcjach prac,wykład o wymogach formalnych, metodologicznych i
merytorycznych. Wspólne ustalenie formuły omawiania tekstów,cwiczenia w mysleniu przyczynowo- skutkowym.
Omawianie sprawdzonych tekstów. Dyskusja nad koncepcjami prac, tekstami, dostepna literatura. Wyjasnianie pojec
metodologicznych.Dostosowanie metod badawczych do mozliwosci i umiejetnosci studentów.Wybór metod,technik ,
konstruowanie narzedzi badawczych.Dyskusja nad przeprowadzanymi badaniami.Wspólne omawianie sprawdzanych
prac.

Warunki zaliczenia: ZO,elementy wzajemnego oceniania sie,twórcza aktywnosc, inwencja ,stosowanie sie do sugestii
grupy i prowadzacej, sukcesywne wykonywanie okreslonych prac,ukonczenie pracy w terminie.
Literatura: zalezna od tematów poszczególnych prac.
Literatura metodologiczna:
Łobocki M, Metody i techniki badan pedagogicznych, Kraków 2000.
Nowak S., Metodologia badan socjologicznych, Warszawa 1990.
Pytkowski W,, Organizacja badan i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.
T.Pilch, K.Bauman,Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 2001,
oraz inne metodologiczne dostepne dla studentów.
Skorny Z., prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1994.
Zaczynski W, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1998.
Zaborowski Z, Wstep do metodologii i badan pedagogicznych, Wrocław 1987.
Wozniak K., O piosaniu pracy magisterskiej na studiach pedagogicznych, Warszawa-Łódz 1998.


Przedmiot: Seminarium Magisterskie (studia dzienne)
Numer przedmiotu
Nr 05.1. - 13 – 01 – D/36
Prowadzacy: dr Teresa Drozdek-Małolepsza
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Zakład Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liczba godzin 30 30 30 30
Punkty ECTS 3 3 5 30

Forma kształcenia: wykład, cwiczenia,

Cele: 1. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami badan i metodologii pracy naukowej. 2.
Zapoznanie studentów ze struktura i organizacja procesu pisania pracy magisterskiej. 3. Przygotowanie pracy wraz z jej
przyjeciem. 4. Przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej.

Tresci programowe: 1. Rodzaje prac promocyjnych i ich ocena. 2. Cykl działania zorganizowanego przy pisaniu pracy
magisterskiej. 3. Problemy, hipotezy i metody badawcze. 4. Proces pisania pracy magisterskiej. 5. Literatura i
bibliografia. 6. Opracowanie rozprawy magisterskiej. 7. Uzasadnienie wyboru tematu pracy magisterskiej i sposobu
realizacji tematu. 8. Inne problemy zwiazane z opracowaniem pracy magisterskiej. 9. Zatwierdzenie tematów prac
magisterskich. 10. Przygotowywanie pracy magisterskiej oraz korekta poszczególnych czesci pracy. 11. Przyjecie pracy
magisterskiej

Warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego jest realizacja zadan w zakresie pisania pracy
magisterskiej oraz przyjecie pracy. Obecnosc studentów na zajeciach dydaktycznych.

Literatura
1. J. Majchrzak, T. Mendel: Organizacja procesu pisania prac promocyjnych wraz z zasadami ich opracowania. Poznan
1991.
2. B. Karolczak-Biernacka: Proces badawczy. Wybrane zagadnienia z metodologii badan naukowych na uzytek
wyzszych szkół wychowania fizycznego. Warszawa 1979.
3. W. Pytkowski: Organizacja badan i ocena prac naukowych. Warszawa 1985.
4. G. Gambarelli, Z. Łucki: Jak przygotowac prace dyplomowa lub doktorska: Kraków 1995.
5. H. Dominiczak: Przygotowanie pracy magisterskiej z historii. Czestochowa 1996.
6. H. Dominiczak: Wstep do badan historycznych. Czestochowa 1998.
7. J. Topolski: Jak sie pisze i rozumie historie. Warszawa 1996.
8. A. Swiezawski: Warsztat naukowy historyka. Czestochowa 1999.
9. R. D. Tauber, W. Siwinski: Metodologia badan w dziedzinie rekreacji i turystyki. Poznan 1999.
10. H. Grabowski (red.): Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej. Kraków 1996.
11. M. Weglinska: Jak pisac prace magisterska. Poradnik dla studentów. Kraków 1997.
12. W. Zaczynski: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.
13. M. Łobocki: Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych. Kraków 1999.

Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Seminarium magisterskie
Numer przedmiotu
05.1-13-05-D/36

DR ELZBIETA KORNACKA-SKWARA
Instytut Pedagogiki i Psychologii
Zakład Psychologii

Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L. godz. dzienne
30 30 30 30
Pkt. ECTS 01 3 3 5 30
Pkt. ECTS 02 0 0 0 24
Pkt. ECTS 03 0 0 17 30
Pkt. ECTS 04 2 4 17 25
Pkt. ECTS 05 3 3 5 17
Pkt. ECTS 06 0 4 15 18

Forma kształcenia: Seminarium (ZO)
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: analiza i praca z tekstem, dyskusja
Cele:
1. zaznajomienie z warsztatem pracy naukowca, metodologia rozprawy naukowej
2. stworzenie okazji do samodzielnego i krytycznego podejscia do wybranego zagadnienia,
Tresci:
I. Metodologia badan psychologicznych
1. cele badania naukowego, , etapy postepowania badawczego, - problem, cel, pytania badawcze, rodzaje pytan,
hipotezy, rodzaje hipotez;
2. Zmienna, rodzaje, zaleznosci miedzy zmiennymi;
3. sposób operacjonalizacji zmiennych, wskazniki;
4. procedura eksperymentalna
5. wybór problematyki badawczej
6. stworzenie własnej koncepcji pracy.
II. Analiza literatury i zródeł
1. Dobór literatury;
2. Sposób prezentowania tresci;
3. zasady cytowania literatury w tekscie
4. sporzadzanie spisu literatury

III. Sposób prezentowania wyników badan i interpretacja

Warunki zaliczenia: obecnosci,
przygotowanie koncepcji pracy magisterskiej – sem. 7, czesci teoretycznej pracy – sem 8, czesci empirycznej pracy –
sem 9, redakcja całosci pracy i przygotowanie do obrony pracy – sem 10

Literatura:
Brzezinski J " Elementy metodologii badan psychologicznych" PWN Warszawa 1984
Brzezinski J. "Metodologia badan psychologicznych " WN PWN Warszawa 2003
"Metody badawcze w psychologii" . GWP Gdansk, 2001
Takane Y., Ferguson G. "Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice." PWN Warszawa 1999
Mendencka G. "Poradnik dla studentów piszacych prace magisterska". Wyd. WSP Czestochowa 1998
Strelau J. (red.) Psychologia t. I, t. II, t.III GWP: Gdansk 2001
oraz zwiazana z wybranym przez magistranta zagadnieniem

Przedmiot: Seminarium magisterskie
Numer przedmiotu: 05.1 – 13 – D/36,35
Prowadzacy: dr Elzbieta Napora
Instytut: Pedagogiki i Psychologii WSP
Zakład: Psychologii
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L. godz. dzienne
30 30 30 30
Pkt. ECTS 01 3 3 5 30
Pkt. ECTS 02 0 0 0 24
Pkt. ECTS 03 0 0 17 30
Pkt. ECTS 04 2 4 17 25
Pkt. ECTS 05 3 3 5 17
Pkt. ECTS 06 0 4 15 18
L. godz. zaoczne 20 20 40 40
Pkt ECTS 01 3 3 5 30
Pkt ECTS 02, 0 0 0 24
Pkt ECTS 03 0 0 17 30
Pkt ECTS 04 2 4 17 25
Pkt ECTS 05 3 3 5 17
Forma kształcenia: seminarium/ konwersatoria
Cele: zapoznanie studentów z podstawowa terminologia z zakresu przygotowania prac teoretyczno – badawczych; ze
sposobem gromadzenia danych opisujacych temat pracy magisterskiej; stworzenie mozliwosci do kreowania pomysłów i
sposobów ich realizacji. Uwrazliwienie studentów na jakosc kontaktu z osobami badanymi – jego rola i znaczenie dla
powodzenia badan.
Tresci programowe: 1. Poszukiwanie obszarów i mozliwosci badawczych magistrantów, 2. Problem i hipoteza badawcza
w swietle ujecia teoretycznego i w perspektywie własnej pracy badawczej, 3. Dobór technik badawczych adekwatnych
do tematu pracy magisterskiej – zasady konstruowania własnych propozycji. Mozliwosci korzystania z zespołu sedziów
kompetentnych, 4. Populacja badawcza i kryteria jej doboru – grupa opisowa i kontrolna. Metryczka opisujaca badane
osoby, 5. Badania pilotazowe i zasadnosc ich przeprowadzenia, 6. Stworzenie koncepcji własnej pracy magisterskiej z
zachowaniem omówionych parametrów, 7. Indywidualna praca nad zebraniem materiałów i przygotowaniem rozdziałów
teoretycznych opracowania.
Konstrukcja teoretycznych rozdziałów pracy magisterskiej zalicza I rok seminarium magisterskiego.
8. Docelowa realizacja badan empirycznych na populacji badawczej, 9. Analiza i interpretacja otrzymanych wyników z
badan własnych, 10. Prezentacja graficzna wyników i zasady jej konstruowania.
Załozenie całosci pracy magisterskiej jako efekt koncowy II roku seminarium.
Warunki zaliczenia: ZO
Literatura: zakres warsztatu metodologicznego – Brzezinski, J. (1999). Elementy metodologii badan psychologicznych.
Warszawa: PWN, Mendecka, G. (1995). Poradnik dla studentów piszacych prace magisterskie z psychologii.
Czestochowa: Wyd. WSP, Skorny, Z. (1984). Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Przewodnik
metodologiczny dla studiujacych nauczycieli. Warszawa: WSiP.

Literatura z zakresu warsztatu merytorycznego uzalezniona od realizowanych prac magisterskich, zgodna z tematyka
prowadzonego seminarium.


Przedmiot: Seminarium magisterskie Numer przedmiotu
Prowadzacy : Dr DorotaOrtenburger
Instytut: Pedagogiki i Psychologii Zakład: Psychologii
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L. godz. dzienne
30 30 30 30
Pkt. ECTS 01 3 3 5 30
Pkt. ECTS 02 0 0 0 24
Pkt. ECTS 03 0 0 17 30
Pkt. ECTS 04 2 4 17 25
Pkt. ECTS 05 3 3 5 17
Pkt. ECTS 06 0 4 15 18
L. godz. zaoczne 20 20 40 40
Pkt ECTS 01 3 3 5 30
Pkt ECTS 02, 0 0 0 24
Pkt ECTS 03 0 0 17 30
Pkt ECTS 04 2 4 17 25
Pkt ECTS 05 3 3 5 17
Cele przedmiotu:
1.Zapoznanie z tematyka wiodaca tematyka seminarium, stanowiaca wybrany obszar wiedzy psychologicznej.2.
Zapoznanie sie z wiedza dotyczaca wybranego obszaru wiedzy psychologicznej.3. Zdobycie elementarnych,
koniecznych umiejetnosci z zakresu formułowania problemów badawczych i realizacji zamierzen badawczych
4.Pogłebienie umiejetnosci prowadzenia studiów z danej dziedziny.
Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne:
1. Przedstawienie sensu pracy, wyjasnienie potrzeby podjecia problemu 2. Tło teoretyczne. 3. Syntetyczne informacje
kto podejmował dany problem. 4. Rezultat kwerendy bibliotecznej czasopism i monografii z ostatnich 10 lat 5.
Okreslenie tytułu wskazujacego na podstawowy problem pracy. 6. Problem i metoda badan własnych. 7. Problemy
istotnosciowe, problemy zaleznosciowe. 8. Definicje i struktura badanych zmiennych. 9. Operacjonalizacja badanych
zmiennych. 10. Dobór i opis osób badanych, procedura badawcza, organizacja badan. 11. Schemat statystycznej analizy
danych. 12. Analiza wyników badan własnych. 13. Dyskusja i zakonczenie. 14. Załaczniki: narzedzia stosowane w
badaniach, tabele z wynikami analiz, oceny sedziów kompetentnych, przykłady wypowiedzi.
Forma zaliczenia: ZO
Tresci programowe -tematyka (2003/2004): 1 Normy i kryteria oceny w psychologii społecznej. W tym elementy
psychologii reklamy z uwzglednieniem roli wybranych zmiennych demograficznych i psychospołecznych w percepcji
przekazów reklamowych. 2.Społeczne funkcjonowanie a zaburzenia psychiczne. 3. Mozliwosci praktycznego
zastosowania wiedzy psychologicznej. 4. Wybrane przejawy psychopatologii w funkcjonowaniu psychospołecznym. 5.
Zaburzenia psychosomatycznej jednosci człowieka.
Literatura do zagadnien metodologicznych:
Zimny, Z.,(2000) Metodologia badan społecznych. Wprowadzenie. Czestochowa: WSP
Ferguson, G.,A., Takane, Y.,(1999) Analiza Statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
Brzezinska, A.,(2001/2002) Jak pisac prace magisterska? Poradnik. Warszawa, SWPS
Mendecka, G.,(1995) Poradnik dla studentów piszacych prace magisterskie z psychologii, Czestochowa: WSP.
Such, J.,(1975) Problemy weryfikacji wiedzy. Warszawa: PWN.
Literatura do zagadnien teoretycznych:
Aleksandrowicz, J. (1998). Zaburzenia nerwicowe. Warszawa: PZWL.
Bishop, G.D. (2000), Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo ASTRUM.
Bogdanowicz, M. (1991) Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.
Czubała, J. C.(2000). Psychologiczna diagnoza zaburzen zachowania[w:] Psychologia.
Dolinska-Zygmunt, G. (1996), Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu. W: G. Dolinska-Zygmunt
(red.),Elementy psychologii zdrowia (s. 9-16), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dolinski, D.,(1998) Psychologia reklamy.Wrocław: Agencja Reklamowa „Aida”s.c.
Domachowski,W.,(1998) Przewodnik po psychologii społecznej Warszawa: PWN
Heszen-Niejodek, I. (2000), Psychologia zdrowia. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrecznik akademicki (t. 3, s. 456-
464). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Jurczynski, Z. (1998), Psychologia zdrowia. W: W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii (Wyd. I, s. 668-673).
Warszawa: Fundacja Innowacja.
Kowalik, S. (1995), Jakosc zycia pacjentów w procesie leczenia. W: B. Waligóra (red.), Elementy psychologii
klinicznej. Tom IV (s. 27-45). Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Kowalik, S. (2000), Jakosc zycia psychicznego. [w:] Derbis, R., (Red.), Jakosc rozwoju a jakosc zycia. Czestochowa:
WSP.
Kowalski, M.,A.,(2000) Reklama dzwignia fałszu? Warszawa, Inicjatywa Wydawnicza „ad astra”
Salomon, P., (2002) Psychologia w medycynie wspomaga współprace z pacjentem i proces leczenia. Gdansk: Gdanskie
Wydawnictwo Psychologiczne,
Sheridan, Ch. L., Radmacher, S.A. (1998), Psychologia zdrowia. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia.
Sek, H. (1993), Jakosc zycia a zdrowie Ruch prawniczy ,ekonomiczny i socjologiczny, 2,103-109.
Sek, H., (2001)Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Strelau. J.,(red.) Gdansk. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zimbardo, Ph., Ruch, F. (1999), Psychologia i zycie, PWN, Warszawa,


Dr Kazimierz Redzinski
Przedmiot: Seminarium magisterskie
Numer przedmiotu
Instytut: Pedagogiki i Psychologii
Zakład: Historii i Teorii Wychowania
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L. godz. dzienne
30 30 30 30
Pkt. ECTS 01 3 3 5 30
Pkt. ECTS 02 0 0 0 24
Pkt. ECTS 03 0 0 17 30
Pkt. ECTS 04 2 4 17 25
Pkt. ECTS 05 3 3 5 17
Pkt. ECTS 06 0 4 15 18
L. godz. zaoczne 20 20 40 40
Pkt ECTS 01 3 3 5 30
Pkt ECTS 02, 0 0 0 24
Pkt ECTS 03 0 0 17 30
Pkt ECTS 04 2 4 17 25
Pkt ECTS 05 3 3 5 17
05.1-13- 04-05-D/36 ,35
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: metoda problemowo-badawcza wdrazajaca do aktywnosci, logicznego i
krytycznego myslenia, metoda dyskusji nad zgromadzonym materiałem faktograficznym.

Cele: celem seminarium magisterskiego jest:
- zdobycie wiedzy i umiejetnosci analizy literatury w aspekcie tematyki pracy
- rozwijanie umiejetnosci pracy twórczej
- kształtowanie kultury pedagogicznej

Tresci programowe: Pierwszy rok (semestr 7 i 8)
- analiza literatury przedmiotu
- metody i techniki badawcze
- zasady pisarstwa naukowego
- ustalenie indywidualnego problemu badawczego
- przygotowanie rozdziału teoretycznego na podstawie literatury
Drugi rok (semestr 9 i 10): opracowanie metodologii badan własnych; - analiza i interpretacja wyników badan;
filologiczne przygotowanie pracy.
Formy zaliczenia : ZO
Warunki zaliczenia:
Semestr 7 – zebranie litreratury przedmiotu.
Semestr 8 – plan pracy i rozdział teoretyczny.
Semestr 9 – zakonczenie badan.
Semestr 10 – złozenie do oceny pracy.
Literatura:
Bereznicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Szczecin 1997.
Łobocki M., Metody badan pedagogicznych, Warszawa 1992.
Tenze, Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych, Kraków 1999.
Nowak S., Metodologia badan socjologicznych, Warszawa 1990.
Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1980.
Pilch T., Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 1998.
Tenze, Metodologia pedagogiki społecznej, Warszawa 1994.
Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1994.
Sztumski J., Wstep do metodologii i techniki badan społecznych, Warszawa 1994.
Zaczynski W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa1998.
Zaborowski Z., Wstep do metodologii badan pedagogicznych, Wrocław 1987.
Pytkowski W., Organizacja badan i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.
Wozniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych, Warszawa – Łódz 1998.
Weglinska M., Jak pisac prace magisterska, Kraków 1998.

Przedmiot: Seminarium magisterskie
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-01-D/
Prowadzacy: Aleksandra Siedlaczek - Szwed
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Zakład Pedagogiki Opiekunczo – Resocjalizacyjnej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
Punkty ECTS

Formy kształcenia: konwersatorium

Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: praca w grupach, dyskusja, praca indywidualna ze studentem.

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studenta z problematyka dotyczaca tematu zajec, z terminologia oraz
koncepcjami i teoriami opieki i wychowania.

Tresci programowe: 1. Okreslenie problematyki badan i sformułowanie tematów prac magisterskich. 2. Okreslenie
procesu badawczego i jego organizacji (celu i przedmiotu badan). 3. Formułowanie problemów badawczych i hipotez. 4.
Dobór odpowiednich metod, technik i narzedzi badawczych. 5. Opracowywanie narzedzi badawczych. 6. Prowadzenie
badan własnych. 7. Przygotowywanie danych ilosciowych i jakosciowych – analiza uzyskanych danych. 8. Interpretacja
i weryfikacja załozonych hipotez.

Warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia seminarium jest obecnosc i czynny udział w jego pracach oraz napisanie
pracy magisterskiej.
Literatura
Brzezinski J., Metodologia badan psychologicznych, Warszawa 1999
Pilch T., Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 1998
Łobocki M., Metody i techniki badan pedagogicznych, Kraków 2000
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych, Kraków 1999
Sztumski J., Wstep do metod i technik badan pedagogicznych, Katowice 1999
Pilch T.. Bauman T., Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilosciowe i jakosciowe, Warszawa 2001
Zimny Z. M., Metodologia badan społecznych, Czestochowa 2000


Przedmiot: Seminarium magisterskie
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-01-D/

Prowadzacy: Aleksandra Siedlaczek - Szwed
Instytut: Instytut Pedagogiki Społecznej
Zakład: Zakład Pedagogiki Opiekunczo – Resocjalizacyjnej
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
Punkty ECTS

Formy kształcenia: konwersatorium

Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: praca w grupach, dyskusja, praca indywidualna ze studentem.

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studenta z problematyka dotyczaca tematu zajec, z terminologia oraz
koncepcjami i teoriami opieki i wychowania.

Tresci programowe: 1. Okreslenie problematyki badan i sformułowanie tematów prac magisterskich. 2. Okreslenie
procesu badawczego i jego organizacji (celu i przedmiotu badan). 3. Formułowanie problemów badawczych i hipotez. 4.
Dobór odpowiednich metod, technik i narzedzi badawczych. 5. Opracowywanie narzedzi badawczych. 6. Prowadzenie
badan własnych. 7. Przygotowywanie danych ilosciowych i jakosciowych – analiza uzyskanych danych. 8. Interpretacja
i weryfikacja załozonych hipotez.

Warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia seminarium jest obecnosc i czynny udział w jego pracach oraz napisanie
pracy magisterskiej.
Literatura:
Brzezinski J., Metodologia badan psychologicznych, Warszawa 1999
Pilch T., Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 1998
Łobocki M., Metody i techniki badan pedagogicznych, Kraków 2000
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych, Kraków 1999
Sztumski J., Wstep do metod i technik badan pedagogicznych, Katowice 1999
Pilch T.. Bauman T., Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilosciowe i jakosciowe, Warszawa 2001
Zimny Z. M., Metodologia badan społecznych, Czestochowa 2000

Przedmiot: Seminarium magisterskie (studia dzienne).
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-03-D/36
Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
30 30
Punkty ECTS 3 3

Forma kształcenia: konwersatoria

Cele: student poznaje: 1 Zapoznanie studentów z tematyka zajec, terminologia metodologiczna oraz
koncepcjami badawczymi dotyczacymi funkcjonowania placówek opiekunczo-wychowawczych w
reformowanym systemie opieki nad dzieckiem.

Tresci programowe: 1 Okreslenie problematyki badan, 2 formułowanie tematów prac magisterskich oraz celu,
problemów badawczych i hipotez, 3 okreslenie procesu badawczego i jego organizacje, 4 dobór odpowiednich
metod, technik i narzedzi oraz terenu badan, 5 przygotowanie danych do ilosciowej i jakosciowej analizy, 6
interpretowanie wyników badan własnych, 7 pisarstwo naukowe oraz weryfikacja załozonych hipotez.

Warunki zaliczenia:
- obecnosc oraz aktywnosc na zajeciach,
- samodzielne napisanie pracy magisterskiej

Literatura:
Badora S., Marzec D. (red.). System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie. Wydawnictwo „Impuls”,
Kraków 2002.
Brzezinski I., Metodologia badan pedagogicznych. PWN, Warszawa 1999.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych. Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 1999.
Łobocki M., Metody i techniki badan pedagogicznych, Kraków 2000.
Pilch T., Zasady badan pedagogicznych. Wydawnictwo Zak, Warszawa 2001.
Stelmaszczuk Z. (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziecmi i młodzieza. Perspektywa Europejska. Katowice
2001.
Zaczynski W., Praca badawcza nauczyciela. WSiP, Warszawa 1995.


Przedmiot: Seminarium magisterskie (studia zaoczne).
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-03-D/35
Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
20 20
Punkty ECTS 3 3

Forma kształcenia: konwersatoria

Cele: student poznaje:1 Zapoznanie studentów z tematyka zajec, terminologia metodologiczna oraz koncepcjami
badawczymi dotyczacymi funkcjonowania placówek opiekunczo-wychowawczych w reformowanym systemie
opieki nad dzieckiem.

Tresci programowe: 1 Okreslenie problematyki badan, 2 sformułowanie tematów prac magisterskich oraz celu,
problemów badawczych i hipotez, 3 okreslenie procesu badawczego i jego organizacje, 4 dobór odpowiednich
metod, technik i narzedzi oraz terenu badan, 5 przygotowanie danych do ilosciowej i jakosciowej analizy, 6
interpretowanie wyników badan własnych, 7 pisarstwo naukowe oraz weryfikacja załozonych hipotez.

Warunki zaliczenia:
- obecnosc oraz aktywnosc na zajeciach,
- samodzielne napisanie pracy magisterskiej

Literatura:
Badora S., Marzec D. (red.). System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie. Wydawnictwo „Impuls”,
Kraków 2002.
Brzezinski I., Metodologia badan pedagogicznych. PWN, Warszawa 1999.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych. Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 1999.
Łobocki M., Metody i techniki badan pedagogicznych, Kraków 2000.
Pilch T., Zasady badan pedagogicznych. Wydawnictwo Zak, Warszawa 2001.
Stelmaszczuk Z. (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziecmi i młodzieza. Perspektywa Europejska. Katowice
2001.
Zaczynski W., Praca badawcza nauczyciela. WSiP, Warszawa 1995.


Przedmiot: Seminarium magisterskie (studia zaoczne).
Numer przedmiotu
Nr 05.1-13-03-D/35
Prowadzacy: dr Krystyna Socha-Kołodziej
Instytut: Pedagogiki Społecznej
Zakład: Pedagogiki Opiekunczo-Wychowawczej

ROK I II III IV V
Semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
40 40
Punkty ECTS 3 3

Forma kształcenia: konwersatoria

Cele: student poznaje:1 metodologie opracowania wyników własnych badan, 2 sposoby przygotowania wyników
własnych do analizy ilosciowej i jakosciowej, 3 pisarstwo naukowe oraz zasady weryfikacji załozonych hipotez.

Tresci programowe: 1 przygotowanie danych do ilosciowej i jakosciowej analizy, 2 interpretowanie wyników
badan własnych, 3 dobór wyników badan do koncepcji pracy, 4 pisarstwo naukowe oraz weryfikacja załozonych
hipotez, 5 sposoby opracowywania wniosków czastkowych i koncowych, 6 ustalenie aneksu pracy i jego
zawartosci.

Warunki zaliczenia:
- obecnosc oraz aktywnosc na zajeciach,
- samodzielne napisanie pracy magisterskiej

Literatura:
Badora S., Marzec D. (red.). System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie. Wydawnictwo „Impuls”,
Kraków 2002.
Brzezinski I., Metodologia badan pedagogicznych. PWN, Warszawa 1999.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych. Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 1999.
Łobocki M., Metody i techniki badan pedagogicznych, Kraków 2000.
Pilch T., Zasady badan pedagogicznych. Wydawnictwo Zak, Warszawa 2001.
Stelmaszczuk Z. (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziecmi i młodzieza. Perspektywa Europejska. Katowice
2001.
Zaczynski W., Praca badawcza nauczyciela. WSiP, Warszawa 1995.Dr Mirosława Szczygieł
Przedmiot: Seminarium magisterskie
Numer przedmiotu
Instytut: Pedagogiki i Psychologii
Zakład: Historii i Teorii Wychowania
Rok I II III IV V
Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L. godz. dzienne
30 30 30 30
Pkt. ECTS 01 3 3 5 30
Pkt. ECTS 02 0 0 0 24
Pkt. ECTS 03 0 0 17 30
Pkt. ECTS 04 2 4 17 25
Pkt. ECTS 05 3 3 5 17
Pkt. ECTS 06 0 4 15 18
L. godz. zaoczne 20 20 40 40
Pkt ECTS 01 3 3 5 30
Pkt ECTS 02, 0 0 0 24
Pkt ECTS 03 0 0 17 30
Pkt ECTS 04 2 4 17 25
Pkt ECTS 05 3 3 5 17
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: metoda problemowo-badawcza wdrazajaca do aktywnosci, logicznego i
krytycznego myslenia, metoda dyskusji nad zgromadzonym materiałem faktograficznym.

Cele: celem seminarium magisterskiego jest:
- zdobycie wiedzy i umiejetnosci analizy literatury w aspekcie tematyki pracy
- rozwijanie umiejetnosci pracy twórczej
- kształtowanie kultury pedagogicznej

Tresci programowe: Pierwszy rok (semestr 7 i 8)
- analiza literatury przedmiotu
- metody i techniki badawcze
- zasady pisarstwa naukowego
- ustalenie indywidualnego problemu badawczego
- przygotowanie rozdziału teoretycznego na podstawie literatury
Drugi rok (semestr 9 i 10): opracowanie metodologii badan własnych; - analiza i interpretacja wyników badan;
filologiczne przygotowanie pracy.
Formy zaliczenia : ZO
Warunki zaliczenia:
Semestr 7 – zebranie litreratury przedmiotu.
Semestr 8 – plan pracy i rozdział teoretyczny.
05.1-13- 04-05-D/36 ,35
Semestr 9 – zakonczenie badan.
Semestr 10 – złozenie do oceny pracy.
Literatura:
Bereznicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Szczecin 1997.
Łobocki M., Metody badan pedagogicznych, Warszawa 1992.
Tenze, Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych, Kraków 1999.
Nowak S., Metodologia badan socjologicznych, Warszawa 1990.
Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1980.
Pilch T., Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 1998.
Tenze, Metodologia pedagogiki społecznej, Warszawa 1994.
Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1994.
Sztumski J., Wstep do metodologii i techniki badan społecznych, Warszawa 1994.
Zaczynski W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa1998.
Zaborowski Z., Wstep do metodologii badan pedagogicznych, Wrocław 1987.
Pytkowski W., Organizacja badan i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.
Wozniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych, Warszawa – Łódz 1998.
Weglinska M., Jak pisac prace magisterska, Kraków 1998.


dr Wanda Wisniewska

Program nauczania – studia dzienne
Przedmiot: Seminarium magisterskie
Numer przedmiotu
05.1-13-01-D/36

Instytut Pedagogiki Społecznej
ROK I II III IV V
SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
w semestrze
30 30
Punkty ECTES 3

Forma kształcenia: konwersatorium
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu:
praca z grupa,
praca indywidualna ze studentami.
Cele kształcenia: Student poznaje problematyke zwiazana z badanym problemem. Zapoznaje sie ze specyficzna
terminologia i teoretycznymi podstawami zwiazanymi z badana placówka.

Tresci programowe: Okreslenie problematyki badan i sformułowanie tematów prac. Ustalenie procesu
badawczego i organizacji badan. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych, dobór metod i technik
badawczych. Sporzadzenie narzedzi badawczych. Opracowanie badan empirycznych i analiza jakosciowa i
ilosciowa danych. Interpretacja wyników badan i weryfikacja załozonych hipotez.
Warunki zaliczenia: obecnosc i aktywnosc na zajeciach, przeprowadzenie badan i napisanie pracy magisterskiej

Literatura:
1. Łobocki M., Metody i techniki badan pedagogicznych, Kraków 2000.
2. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych, Kraków 1999.
3. Pilch T., Barman T., Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 2001.
4. Sztumski J., Wstep do metod i technik badan społecznych, Katowice 1999.
5. Weglinska M., Jak pisac prace magisterska, Kraków 1997.

dr Wanda Wisniewska

Program nauczania – studia zaoczne
Przedmiot: Seminarium magisterskie
Numer przedmiotu
05.1-13-01-D/36

Instytut Pedagogiki Społecznej
ROK I II III IV V
SEMESTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba godzin
w semestrze
20 20 40 40
Punkty ECTES 3 3

Forma kształcenia: konwersatorium
Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu:
praca z grupa,
praca indywidualna ze studentami.
Cele kształcenia: Student poznaje problematyke zwiazana z badanym problemem. Zapoznaje sie ze specyficzna
terminologia i teoretycznymi podstawami zwiazanymi z badana placówka.
Tresci programowe: Okreslenie problematyki badan i sformułowanie tematów prac. Ustalenie procesu
badawczego i organizacji badan. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych, dobór metod i technik
badawczych. Sporzadzenie narzedzi badawczych. Opracowanie badan empirycznych i analiza jakosciowa i
ilosciowa danych. Interpretacja wyników badan i weryfikacja załozonych hipotez.
Warunki zaliczenia: obecnosc i aktywnosc na zajeciach, przeprowadzenie badan i napisanie pracy magisterskiej
Literatura:
1. Łobocki M., Metody i techniki badan pedagogicznych, Kraków 2000.
2. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych, Kraków 1999.
3. Pilch T., Barman T., Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 2001.
4. Sztumski J., Wstep do metod i technik badan społecznych, Katowice 1999.
Weglinska M., Jak pisac prace magisterska, Kraków 1997.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->