Dariusz Ryszard Tarczyński

Zrozumieć człowieka z wyglądu
Psychologia ubioru

& STUDIO ASTROPSYCHOLOGII

Redakcja techniczna: Urszula Kowalewska-Pasek Projekt okładki: Krzysztof Chyży i Andrzej Burak Rysunki: Krzysztof Chyży Korekta: Małgorzata Waś

Spis treści
I. PRZESTRZEŃ DLACZEGO Z WYGLĄDU PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 9 9 12 23 23 29 31 31 34 39 44 46 46 53 55 57 61 61 63 69 78

Copyright © STUDIO ASTROPSYCHOLOGH 1997 WYDANIE VI BIAŁYSTOK 2006 ISBN 83-86737-09-3

II. UKRYTE WYMIARY CZEGO NIE WIDZIMY TAJNE I JAWNE III. KOLOR KOLOR MÓWI SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU CO BLIŻSZE CIAŁU IV. ROZWÓJ PSYCHICZNY I FIZYCZNY CIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW OTYŁOŚĆ TATUAŻ WZROST V. MODA I UBIÓR

A. STUDIO ASTROPSYCHOLOGH oferta: www.sUtdioaslro. pi 15-762 Białystok ul. Antoniak 1-abr. 55/24 (0-85) 662-92-67 - redakcja (0-85) 654-78-06 - sekretariat (0-85) 653-13-03 - dział handlowy - hurt (0-85) 654-78-35 - sklep firmowy „Talizman" - detal

WII-JCF.J INFORMACJI ZNAJDZ1KS/, NA PORTALU PSYCHOTRONICZNYM WWW.PSYCHOTRON1KA.1M.

MODA NOGI TUŁÓW POZIOM GŁOWY

Druk i oprawa: MZGraf. s.c.

e-mail: drukarnia@mzgraf.pl

83 83 86 89 93 93 95 98 101 106 107 109 115 119 121 130 136 141 151 159 161 Do wydania piątego Szanowny Czytelniku Kiedy w 1993 r. JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 1 PRACA 2 PRACA 3 PRACA 4 PRACA 5 PRACA 6 OPIS TABLIC .. MOWA CIAŁA X. byłem pełen obaw o przyjęcie tej trochę nietypowej koncepcji interpretowania osobowości człowieka. kto kupując książkę. jest przyjmowana z coraz większą aprobatą w firmach doradztwa zawodowego oraz szkolących w technikach sprzedaży i negocjacji. DODATKI MAKIJAŻ CZAS IX. WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE XI.6 SPIS TREŚCI VI. stąd wydanie w 1995 r. czyli każdy z Was. Nic takiego nie mogłoby się stać. Wielu psychologów i terapeutów stosuje już Psychologiczną Analizę Wyglądu jako metodę pomocniczą. Interpretacja wyglądu jako specyficznego testu projekcyjnego. „Zrozumieć człowieka z wyglądu". ale głos człowieka. Zainteresowanie tą techniką systematycznie wzrasta. OZDOBY SYMBOLIKA OZDÓB WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA KSZTAŁT VII. TKANINY INTERPRETACJA TKANIN FAKTURA WZÓR VIII. gdyby nie czytelnicy. który daje szansę na przedstawienie metody oraz dostrzega w niej jakiś sens. Przychylne przyjęcie czytelników zachęciło innie do przedstawienia tematu w formie rozszerzonej. Nie jest to głos bezkrytycznego zgadzania się z koncepcją. oddaje głos „za". ukazała się napisana przeze mnie książka „jak odczytać człowieka z wyglądu". Za to chciałbym gorąco podziękować! .

kolei budują zdania w oparciu o specyficzną składnię. czy można się z nim zaprzyjaźnić.ROZDZIAŁ I Przestrzeń DLACZEGO Z WYGLĄDU? Nasze życie staje się coraz szybszym wyścigiem z czasem. radia i telewizji oraz łączności radiotelefonicznej. czy pisma. że wielu czytelników odczuwało niedosyt informacji dotyczących tego sposobu poznawania człowieka. mowy ciała. Żadne jednak świadectwo uzyskania odpowiednich kwalifikacji nie opowie nam. jaki jest naprawdę drugi człowiek. Dotychczas zostało wydanych wiele książek na temat oceny człowieka na podstawie np. opo- . jemy pośpiesznie w barach szybkiej obsługi. Kiedy napisałem książkę pt. którym powierzamy odpowiedzialne zadania na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. znaczeniu. Układają się one w słowa o pewnym. Najczęściej wykorzystywane i doskonalone były techniki nauki szybkiej analizy osobowości człowieka w wywiadzie wojskowym i gospodarczym oraz w technikach negocjacji politycznych i handlowych. techniki szybkiej oceny człowieka przestały być dziedziną wiedzy elitarnej. ściśle określonym. Z upływem lat. poruszamy się szybciej dzięki samochodom. Dlatego w niniejszej książce proponuję Państwu pogłębioną interpretację naszych zewnętrznych zachowań. a te /. gestykulacji. komunikujemy się błyskawicznie korzystając z mediów w postaci prasy. „Jak odczytać człowieka z wyglądu" okazało się. Poznajemy coraz więcej ludzi. czego możemy się po nim spodziewać.

że banalnie prostych. że wnętrze każdego /. Życzę przyjemnej nauki tego alfabetu. że myślimy i żyjemy przestrzennie oraz komunikujemy się wyłącznie symbolicznie. lecz dotyczących wyglądu człowieka. które wcześniej mogłyby nas ostrzec o zagrożeniach chorobowych. Dariusz Tarczyński . sposób jego noszenia. wspomnień z przeszłości i pragnień człowieka na podstawie jego wyglądu. ponieważ wszyscy dostrzegamy bezpośrednią korelację naszych stanów psychicznych z postawą naszego ciała. Psychologia interpretacji osobowości na podstawie wyglądu opiera się na podobnych założeniach związanych z przestrzenią. że istnieje w nas język ponadnarodowy. Pragnę w tej książce pokazać Państwu. że ubiór. Zapewne wielokrotnie doświadczyli Państwo intuicyjnego odgadnięcia nastroju. która sprowadza się do obserwacji w warunkach naturalnych i nie wymusza jakichkolwiek sterowanych działań bezpośrednio na obserwowanym człowieku. W tej książce będę namawiał Państwa do jeszcze wnikliwszej analizy charakteru człowieka i pokażę. nastroju. Wieloletnie zainteresowanie grafologią pozwoliło mi zaobserwować pewne podobieństwa w sposobie interpretacji przestrzeni pisma oraz w wielu różnych testach psychologicznych. którym posługujemy wszyscy przez całe życie. Pomimo różnic kulturowych i językowych. Jednak takie zastosowanie analizy osobowości na podstawie wyglądu. tak jak radość przejawiająca się uśmiechem i wesołymi podskokami. przypominając i uświadamiając sobie. rodziców. Sens techniki. Rysuje się również szansa terapeutycznego wykorzystania techniki analizy człowieka z wyglądu. Obraz przestrzeni w psychologii pisma. Metoda szybkiej analizy niektórych aspektów osobowości. co dzieje się w ludzkim wnętrzu. z którą rozmawialiście i bardziej byliście gotowi uwierzyć nie słownym jej zapewnieniom. przy czym obraz ruchu też jest zapisany przestrzennie. kurczenie i garbienie się sylwetki z powodu strachu wydaje się naturalnym odruchem. może być doskonałym narzędziem w pracy psychoterapeutów. obok obrazu ruchu. Piszę w tej książce o sprawach oczywistych i wydawałoby się. dzięki poznaniu swoistego alfabetu naszej zewnętrzności. Głównie pragnę skupić uwagę Państwa na opisie ubioru i próbie jego interpretacji. lecz właśnie swoim odczuciom. fizycznych czy psychicznych. opiera się na interpretacji obrazu przestrzeni jako głównego nośnika informacji o nas. zainteresowanego własnym rozwojem oraz próbą dotarcia do swojego wnętrza. Jednak jeśli wspólnie przebrniemy przez te oczywistości.10 PRZESTRZEŃ DLACZEGO Z WYGLĄDU? 11 wiadające o naszym wnętrzu. uczesanie i sam dobór garderoby oraz inne zewnętrzne zachowania to informacja o tym. Możecie je potwierdzić łub odrzucić na podstawie własnych doświadczeń. nas daje się czytać jak książka. wymaga jeszcze wielu badań. Często są to sygnały. czy wresz- cie każdego z nas. zamiarów i uczuć osoby. coraz mocniej wnikają do warsztatu psychoterapeutów. pedagogów. czyli grafologii. Wiadomości. tak często wykorzystywanego w innych technikach projekcyjnych np. jest głównym elementem w interpretacji pisma. są wnioskami praktycznymi. Okazało się. Analizę charakteru człowieka na podstawie wyglądu określam jako metodę nieinwazyjną. którą Państwu przedstawiam w tej książce. uświadomimy sobie jak kolosalne znaczenie mają one w interpretacji naszego charakteru i jak wiele możemy się o sobie dowiedzieć. traktując takie zachowanie jako ciekawą formę zewnętrznej projekcji naszej osobowości. Na podstawie zewnętrznego zachowania każdy z nas może określić stany wewnętrzne człowieka. a które często niezwykle słabo przenikają do naszej świadomości. czyli technikę. które Państwo zdobędą na podstawie tej lektury. polegające na zmianie niektórych cech pisma. język pozasłowny. psychologii pisma. Tak samo psychogralologiczne ćwiczenia.

Mają ograniczone pole widzenia. którego udałoby się im zobaczyć z dużej odległości. w tej książce będziemy poszukiwali cech i osądów jak najbardziej subiektywnych. to wnioski i przekonanie do słuszności naszego obrazu świata mielibyśmy podobne do Pigmejów. pozornym bezruchu i jest zamknięty niczym łono matki. iż tak właśnie u tych ludzi. co najmniej osiemnaście rodzajów białości śniegu. Przestrzeń. Pozorne zmniejszanie się przedmiotów wraz z odległością jest dla nich nie do pojęcia. Dlatego też to. a inne w tym samym czasie umierają. który sobie stworzyli. zależnych od środowiska. ale trwały w wyrazie. jedne rośliny żyją. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie od początku istnienia ludzkości. będący na wyższym poziomie cywilizacyjnym i miał możliwość dostrzegania większej ilości elementów przestrzennych. gdzie nie ma ściśle określonych pór roku. ale znaczące jest to. Zarazem przez cały czas sprowadzająca się do kilku głównych kierunków. znają upływ czasu. patrzymy na ich pojmowanie świata jako na bardzo niedoskonałe. skoro depczą po roślinach. gdzie roślinność porasta każdą możliwą przestrzeń wokół nich.Podczas czytania tej książki proszę Państwa o skierowanie uwagi na symbole i nawyki. wystarcza do przeżycia oraz czynnego działania w jej granicach. W ich pojęciu mają najlepszy i jedynie prawdziwy obraz przestrzeni. z uwagi na zajmowane przez nich środowisko. My. Należy jednak uświadomić sobie fakt. Nie ma wyraźnie sprecyzowanych pór roku. określa się kulturę Eskimosów. Gdybyśmy chcieli teraz porównać to z naszym europejskim obrazem przestrzeni i poglądami na temat jego prawdziwości i praktycznego wykorzystania w życiu. W przeciwieństwie do zwykłej procedury naukowej. przynajmniej w takim samym stopniu. jak my postrzegamy prymitywizm postrzegania przestrzeni u Pigmejów. którą chcę Państwu opisać. którego widzą z bliska. zajmującej się poszukiwaniem prawdy obiektywnej. Wydaje się jednak prawdopodobne. bo tkwi w nas. Pigmeje. a nam znajomość osiemnastu rodzajów bieli nie jest potrzebna do przetrwania. który doskonale sprawdza się praktycznie. i nie potrafią wyróżnić lat świadomości. Pigmejom obraz przestrzeni. jest już doskonale znane. że środowisko jest jednym z głównych animatorów rozwoju cywilizacji i to rozwoju w określonvch kierunkach. Człowiek. Żyją oni w afrykańskiej dżungli. trzeba tylko to sobie . Trudno jest im również wyraźnie sprecyzować górę i dół. jest dla nich inny i należy do zupełnie innego rodzaju ludzi niż ten. jest naszym dziedzictwem kulturowym. świat trwa tam w ciągłym. że gdyby istniał gdzieś hipotetyczny obserwator. Oznacza to. może nie tak bezpieczny. Liście zasłaniają niebo i po liściach się stąpa. które zostały określone przez naszych przodków. to nasze poglądy uznałby za prymitywne. które nas dotyczą i są składnikiem naszej ludzkiej kultury. stąd nie znają takiego pojęcia. Zwykle jako prymitywną w stosunku do naszej. Przykładem takiego właśnie subiektywizmu może być sposób określania przestrzeni przez Pigmejów. choć spełniających pewne określone warunki. cały czas uzupełniana i rozbudowywana. ale tylko w sensie zmiany dnia w noc. ukształiowało się pojęcie świata. z wyżyn naszej kultury i cywilizacji. na przykład. jak perspektywa. zamieszkujących równikowe obszary w Kongo. a nad głowami mają również rośliny. żyjąc w takim środowisku.12 PRZESTRZEŃ PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 13 PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA . nie zniekształconej przez osąd człowieka. prymitywne. co Państwo będą czytać. że posiadają oni język określający. Eskimosom wnioski wyprowadzone z barwy śniegu pomagają w przeżyciu. czego my Europejczycy nie jesteśmy w stanie dostrzec.

to wyższość. dynamizm. Lewo. normy. Są to odnie- . Pojęcia takie. działanie. niskie instynkty. Już Bergson zauważył. odwaga. front. symbolicznie przypisane kierunkom: Góra . Jest to trójpodział.wnętrze. Kolejną ciekawą cechą naszego myślenia przestrzennego jest nakładanie się na siebie różnych pól tematycznych. o którym mówił Bergson. zło. polityce. jak nieskończoność. lewizna. którą odbieramy w wymiarze fizycznym oraz metafizycznym. to znaczy. że gdy wyobrazimy sobie taki symbol. szczyt władzy. szczyt. czyli ogarnięcie myślą. aby wyodrębnić myśl. wyższe środowisko. wyżyny możliwości. Hasła „horyzont wewnętrzny". języku. czy abstrakcyjne uczucie ma szansę na nasze zrozumienie pod warunkiem wyobrażenia ich sobie. to potrzebujemy kierunków. to również kierunek studiów. niziny społeczne. „przestrzeń międzyhoryzontalna" oraz „horyzont zewnętrzny" to właśnie przykłady wyodrębnienia z tła. Tył . itp. łagodne i miękkie w fakturze i kształtach materiały oraz wzory. wyższe szkoły. Bóg. Rysunek 1. uczciwość. Dobrym przykładem może być tu hasło „prawo". które oznacza nie tylko kierunek ruchu. wysokie progi. Horyzont wewnętrzny jest symbolicznym opisem naszego wnętrza w interpretacji osobowości człowieka. biologii. szukamy sposobu na jego zamknięcie. Prawo . Myślę.działanie.ostre kształty i kąty. fałsz. Poniżej przedstawiam niektóre znaczenia. jawność. w sylwetce człowieka to głowa lub górna część ciała. niskie pobudki. mężczyzna . początek. że myśl ubrana w pojęcie staje się nieciągła i wyobrażamy ją sobie w pewnych granicach. powierzchni. Rys. Skoro potrzebujemy przestrzeni. fantazjach. plecy. poniżenie. a które są opisane graficznie na rysunku 1. tajność. technice. ostra faktura materiału. w ludzkiej sylwetce to dolne części ciała. Przód .to niski stan. na nowo uświadomić i nauczyć się świadomie z tego dziedzictwa korzystać. Bóg czy absolut są poza zasięgiem naszej wyobraźni przestrzennej z uwagi na to. modzie. że kierunki w przestrzeni to również kierunki w każdej wyobrażonej przez nas przestrzeni oraz na każdym poziomie jej tworzenia w psychice. Każda realna czynność. umiejscowienia w przestrzeni i wyodrębnienia w ten sposób z tła. prawość. plebs. górnolotne myśli. twarz. Nie ma dziedziny w naszym życiu. wzniosłe idee. dom.przeszłość.14 PRZESTRZEŃ PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 15 przypomnieć. aby ją poczuć i opisać. przedstawia opis przestrzeni. dół moralny. że określenie „prawa ręka" i „po prawicy" też ma wiele wspólnego z tym hasłem. głębia. Dół . fizyce. kobieta. Jeden kierunek odpowiada jako symbol wielu znaczeniom. gdzie nie posługiwalibyśmy się kierunkami przestrzeni. Wcześniejszy przykład pozwolił dostrzec znamienny fakt. że myślimy przestrzennie. duma. 1.fasada. strach. ale również prawomyślność i praworządność. cień. moralność.

którą tworzymy. jeśli jest góra. Platon natomiast określał to jako „indukcję przez niezgodność". Tak właśnie myśli każdy z nas. Ten moment styczny. a minus nieskończonością. gdzie dalej już nie można. ale zarazem poszukujemy złotego środka. byt i niebyt. Również wykres. również upośledzenia oraz cechy. Jeśli istnieje przód. co widoczne. przód i tył". Tu chciałbym zwrócić uwagę na to. punkt łączący je również ulega rozszerzeniu. w ludzkiej sylwetce to granica przestrzeni. Przykładem może być tu użycie zdania „teraz jestem na urlopie". zapożyczając terminologię z psychologii: . że w przypadku skrajności. doświadczenie wypełniło nasz sposób postrzegania świata taką treścią. jego kolor i krój. a przeszłością. punktu. 1) funkcjonuje na tej zasadzie. w naszym pojęciu . Arystoteles mówił. wewnętrzne przeżycia. Jest to również moment „teraz" . Horyzont zewnętrzny jest symboliczną granicą. Przestrzeń międzyhoryzontalna symbolizuje to. że „wszyscy pojmujemy przeciwieństwa jako zasady". ale jeżeli mówimy o erach w dziejach Ziemi hasło „teraz" objęłoby co najmniej kilka tysięcy lat. którą może zająć człowiek w sposób świadomy.odległych od siebie przestrzeni. wyróżnikiem „zero" między matematyczną plus nieskończonością. środek absolutnej równowagi jest kolejnym symbolem. kąt i bezkąt. instynkty. jego kształt dobrany świadomie. natychmiast ubieramy w symbolikę dwubiegunową. W tej pracy przedstawiam trójpodział. to musi być i dół. jak organy wewnętrzne. Hasło „teraz" określa okres kilku lub kilkunastu dni. który oddziela tak różne. jakiegoś „pomiędzy". działanie. w sylwetce ludzkiej warstwa ubioru.między przyszłością.16 PRZESTRZEŃ sienią do takich cech. których nie widać. Demokryt wyróżniał „pełne i próżne. przeciwstawne wartości. musi być i tył. Każdą rzecz łub myśl. który Państwu prezentowałem wcześniej (rys.

marzeń.jest określeniem świadomego. altruizmem. a u roślin owoce i nasiona. jest odwzorowaniem przestrzeni. władza . czyli „tu i teraz" w pełni kontrolowanego działania. czas pomiędzy tym co było i będzie. od fizycznych do metafizycznych: od przestrzeni grafologicznej. „pod". symbolizuje ją tułów. jest kontrolerem instynktów i marzeń człowieka. symbolicznej „świętej trójcy". Dobrze powinien to oddać następujący schemat. ilustruje trójpodział wykorzystywany przez nas np. rodzice. . lo korzenie dające moc trwania.świadomość. . przedstawia zastosowanie trójpodziału prze.nadświadomość.świadomość . tęsknoty za lepszym. 3. gdzie nadświadomość to owoce i kwiat (przyszłe pokolenie). dzieciństwo. ale absolutnie jej nie wyczerpuje. przeszłość. przenika z pokoleniowego doświadczenia człowieka opartego na symbolicznym zapisie świata w naszej indywidualnej świadomości. tj. skonstruowaną w ten sposób przestrzeń wykształciliśmy sobie na podstawie podglądania pewnych prawidłowości w przyrodzie i funkcjonowania tej przestrzeni w nas samych. coś. Trójpodział ten nie jest moim wymysłem. . do metafizyki. Rys. Zapożyczenie to wynika z pewnych podobieństw terminologii.li/.nadświadomość jest symbolem wolnej myśli. Terminologia ta w swym pojęciu zostaje wzbogacona o dodatkowe cechy.pień. środkową (wstęgę) przypisuje podstawowym zachowaniom w społeczeństwie.: . świadomość to I iicń i siła rozprowadzająca życiodajne soki oraz podświadomość. gdzie psycholog pisma górną część liter przypisuje ambicjom inte- Icktualnym czy wartościom duchowym. dno. z czego nie zdajemy sobie sprawy.przez opis drzewa. marzenia.symbolizuje ją głowa.18 PRZESTRZEŃ 1'KZFSTRZEN PSYCHOLOGICZNA 19 . . Prawdopodobnie. (iiowa . seks. .cni w pracy nad interpretacją ludzkiej sylwetki. jest stanem „między". a u roślin . a dolną część określa jako mówiącą o seksualizmie i stosunku do wartości materialnych .symbol myśli.podświadomość. to szczyt.podświadomość w rozumieniu intencji tej pracy to: „ukryte". korzenie. w opisie ludzkiej sylwetki symbolizują ją nogi. Rysunek 3. to jawne treści. wnętrze. w opisie przestrzeni zupełnie różnych form.korzenie. instynkty. przyszłością. która w nas tkwi i przenika z podświadomości. a dół . Rysunek 2. jest wyborem po namyśle.

Jeżeli czasem pragniemy wyraźnie wyodrębnić strefy wpływów. dwubiegunowej. wielkość. np.to świadomość. ambicji. W strefie tułowia.symbol działania w świecie „tu i teraz". rozwój. Wysokie litery mogą podpowiadać ambicje. jego zainteresowania zmierzają ku społeczności i są wartościowe. płciowość to przyszłość.oczy. • środek twarzy .ramiona i płuca jako strefę nadświadomości. interpretacja pozostaje w dalszym ciągu wielowymiarowa i wielopoziomowa. marzyciełskość. czyli sferze podświadomości. jest obrazem. bystrość intelektualną. Posługują się oni symboliką przestrzeni w sposobie inl erpretacji pisma. wyn i kają z naszego odbioru świata ukształtowanego przez bioiogię i kulturę. szczupłość i pełność pisma.żołądek. • część dolną . że taka redukcja jest pozorna. Nogi . strefy zachodzą na siebie i nie są dokładnie wyodrębnione z uwagi na to. • stopy jako przeszłość. im dynamiczniej działa piszący.układ wydalniczy i rozrodczy. który aze myśleć w sposób liniowy. podstawa. Jak już Państwo zauważyli. np.odpowiada za przemianę energetyczną. zajmujący się jego interpretacją psychol( igiczną. myśli. girlanda. W strefie dolnej. . asymilowanie treści materialnych (żywności) i zamianę w energię . •a opisem przestrzennym. opisujące samo liternictwo w psychografologii. pochylenie w prawo jest tym większe.20 PRZESTRZEŃ I 'K/. Psycholodzy pisma. czyli narządy zmysłów . symbolizujący seksualność.jest symbolicznym elementem nadświadomości. uszy i górna część ust. Ale i wtedy okazuje się.: arkada. korzenie. w celu obrony i zebrania pożywienia.symbol stabilności. W strefie głowy. ciastowatość.ESTRZEN PSYCHOLOGICZNA 21 Tułów . to co złe. utrzymującą organizm przy życiu. dzieciństwo. płuca odpowiadają za wymianę gazową. ponieważ nasz odbiór tak zredukowanych przestrzeni wcale nie redukuje symboliki tej przestrzeni. mają właśnie do czynienia z redukcją wymiaru. gdzie np. natomiast ramiona wyciągają się ku przestrzeni zewnętrznej. jakie mamy z przestrzenią i jej interpretacją. ukryte (sfera podświadomości). ma silne kontakI v ze światem zewnętrznym. rodzice. ale pochylone w prawo mogą sugerować próbę realizacji tych ambicji i zainteresowań działaniem. wstydliwe. Obowiązuje tu zasada: im bliżej granicy trudnej do dokładnego określenia. właśnie w społeczności i chęci jej przewodzenia. • podbródek i dolna część ust to podświadomość. ona podarowała nam taki sposób analizy. Kłopoty. Każda z tych trzech głównych części ciała może być dzielona po raz kolejny na trzy części. czyli sferze świadomości wyróżniamy: • część górną .jest to sfera świadomości. • kolana jako działanie. redukujemy trójpodział do struktury pierwotnej. czyli nadświadomości wyróżniamy: • czoło . układ płciowy jest jednocześnie strefą podświadomą instynk- Iow i działań seksualnych w tułowiu oraz sferą nadświadomości nóg. Przecież przymiotniki. nos. że jednocześnie są końcowym elementem jednej strefy i początkiem następnej. tym sfery przyjmują więcej cech sąsiada. skrętność pisma nie lesl odbierana przez nas w sposób liniowy. • część środkową . górna część przewodu pokarmowego . możemy wyróżnić: • układ rozrodczy jako przyszłość.

Przed nami jeszcze wiele pasjonujących elementów i form wykorzystywania przez nas przestrzeni. ciągle wracając do wstępnych założeń.. jak jesteśmy subiektywni i intersubiektywni. wydawałoby się. Pragnę pokazać. pomimo otwartych oczu. Technicznie. że stają się pozornie niewidocz- . tzn. piszemy i czytamy w sposób liniowy. Nawet najbardziej techniczne i. obiektywne teorie naukowe. Teorie naukowe oscylują między: „-". jest fragmentem większej całości albo jej wyjątkiem. nie odbieramy świadomie wszystkich przestrzeni jednocześnie. więc tak jak pisał Bergson. co jest w zasięgu naszego wzroku. które teraz są dla nas nie do pojęcia!? ROZDZIAŁ II Ukryte wymiary CZEGO NIE WIDZIMY Opis przestrzeni. że są one w ruchu. co wyróżnia się w tle. tzn. aby przejść do następnej. inni warunkiem. Oczywiście nie jest to ślepota kompletna. elektron. a czego nie widzimy. a nawet działa w praktyce. ograniczamy ich ilość automatycznie do przestrzeni skończonej. Znów nasuwa się pytanie. jesteśmy niewidomi. nie są wolne od symbolicznego oglądu świata. które należy odkryć. Żaba doskonale widzi muchy. z którym zapoznaliście się Państwo w poprzednim rozdziale. a najprawdopodobniej są bliskie obiektywnej rzeczywistości. Okazuje się bowiem. antymateria. pisząc i formułując myśli liniowo. Liniowy zapis jest od-do. zamknąć ją. itp. pomijać czy nie widzieć rzeczy typowych.22 PRZESTRZEŃ Liniowy sposób myślenia polega na nieumiejętności przestrzennego odbioru świata. która jest odbiorem wielowymiarowym nakładających się i wzajemnie przenikających obszarów przestrzeni. Musimy najpierw sformułować jedną myśl. Przypomina mi się w tym momencie opis funkcjonowania wzroku żaby. Pamiętać powinniśmy. pomimo starań o jak największą obiektywność. Może zdechnąć z głodu. a koncentrować się jedynie na wyróżnikach. kiedy się kończy. proton. co znajduje się poza naszymi plecami lecz o tym. którego nie dostrzegamy. Ale Pigmejom także wszystko się zgadza. „0". że właściwie stale coś uchodzi naszej uwadze i notorycznie. mając dokoła siebie wiele martwych much. „ + ". Liniowe myślenie dobrze ilustruje forma zapisu. jest znacznie większy niż jesteśmy gotowi przyjąć do naszej wiadomości. a nie jednocześnie całą stronę. ludziom. przystępujemy do kolejnego od-do. mogę ją Państwu przedstawić i wyjaśnić. na które poluje. czy jednak nie zdarza się nam. że jest to nasz sposób patrzenia na przestrzeń (myśloprzestrzeń) i nigdy nie wolno nam go ignorować. Istnieje też w naszym postrzeganiu taki mechanizm. Przestrzeń kulturowa opisana przez nas. pomimo lepszego narządu wzroku. energia. ale obszar. więc może i my kiedyś swój obraz psychoprzestrzeni poszerzymy o kolejne wymiary. Myślę nie tylko o tym. który . neutron.rozpuszcza" przedmioty tak. nieskończenie wiele. Trudność pisania tej książki sprowadza się do kłopotów wynikających z opisu techniki. Czyli widzi to. materia. jest swoistym preludium. Wszystkie.

gdzie do „Ja" dostaje się również krzesło (horyzont wewnętrzny to „Ja" + krzesło). które. przy której to rozpuszczanie przedmiotów występuje. a my stanowczo nie doceniamy znaczenia tego faktu w odbiorze świata. 1. Ważne w tym wszystkim jest to. zapominamy o naszym ubraniu i ono również znika. że . 2. jak mam nadzieję. Kiedy czytamy. że siedzę na niezbyt sprawnym krześle. Następuje rozmnożenie pojęcia „Ja". świadomość przerzuca się na książkę. wydadzą się Państwu banalne i oczywiste. Posłużę się przykładami. 3. że książka ta leży na stole. które wskazują na zapominanie przedmiotów. Kiedy „Ja" (horyzont wewnętrzny) widzę (świadomie) krzesło i na nim siadam. Wyróżniłbym tu dwa rodzaje znikającej przestrzeni. zapominając. przenika do mojego horyzontu wewnętrznego i przestaję dostrzegać je do czasu. Stół. 4. kiedy np. Zapewne te przykłady. ale właśnie z tego powodu są zwykle przez nas niedostrzegane. To z kolei powoduje. przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną. Krzesło staje się częścią mnie. znajdą swoje odniesienie w Państwa doświadczeniach życiowych. a po chwili zaczynam czytać książkę. grożąc złamaniem. Kiedy czytamy książkę angażujemy się w jej treść i zapominamy o świecie zewnętrznym i on cały również znika pozornie. pozornie znika. że siedzimy na krześle i okazuje się. Kiedy czytamy książkę. że z naszej świadomości krzesło również znika. zwykle zapominamy o tym. Rysunek 5. przestaje istnieć w naszej świadomości.24 UKRYTE WYMIARY ne. zwykle ogniskujemy nasze postrzeganie na niej samej. graficznie przedstawia schemat takiego odbioru przestrzeni. różniące się biegunem. ale o podobnej podstawie. że przerywam czytanie i widzę znów. Kiedy czytamy książkę siedząc przy stole. zacznie trzeszczeć. na którym czytamy.

a zarazem biedniejszy o własne przeżycia. a więc tułowia. czy także horyzontu wewnętrznego. korzystającej z równie technicznego i matematycznego języka. wiem. które właśnie nas charakteryzuje i jest zbieżne z naszymi emocjami. że niezwykle trudno byłoby nam nosić ubranie do nas nieprzystające. tylko po drogach. że to ja osobiście się męczę. Wydaje się. chociaż może warto od czasu do czasu pomyśleć o względności naszego postrzegania. na którym siedzimy. że to nie ja jadę. ale i człowiek jest elementem ubrania i je reprezentuje. Np. Jednak doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę z trudności takiego notorycznie świadomego postrzegania krzesła. bo one są przestrzenią dla samochodu. że nie mogę jeździć wszędzie. im bardziej różniłoby się ubranie od tego. matematyczne myślenie powoduje tworzenie bardziej technicznej i matematycznej wizji świata. bądź dobiera niepasujące do reszty skarpety. które są delikatniejsze od nabytych narzędzi. to czuję się silniejszy. Jedynym sposobem. aby dodać sobie powagi. że zwiększenie ilości technicznych urządzeń w społeczeństwie. Jeżeli ktoś na siłę pragnie manifestować cechy.in. . gdyż czulibyśmy się w nim obco. Dla mnie jako obserwatora. Zresztą. dochodzimy do wniosku. Wnioskuję. Kiedy samochód męczy się wjeżdżając pod górę i spadają obroty silnika. taka interpretacja odbioru przedmiotów ma doniosłe znaczenie. Tym mocniejszy byłby to stres. uświadamia. Konsekwentnie prowadząc wywód. po pewnym czasie zapominam. wypycha kieszenie marynarki mnóstwem niepotrzebnych przedmiotów. ale jednocześnie uzależniam swoją wolność od pieniędzy. jadąc samochodem. mam uczucie. jest przypominanie sobie ciągle o wpływie tego świata na nasze myślenie. że noszenie ubrania wbrew własnym upodobaniom jest niezwykle trudne i prowadzi do dysharmonii psychicznej. ja w tym samochodzie nabieram jego cech i uznaję jego techniczne możliwości za własne. który z kolei wymusza bardziej techniczny ogląd. absorbowanie uwagi takimi szczegółami jest pozbawione większego sensu i zdecydowanie przeszkadza w działaniu. Jest to niemożliwe w sposób ciągły.leżeli jednak styl jest sztucznie tworzony i narzucany sobie na siłę.i . bardziej niezależny. solidnego i nieobciążonego żadnymi problemami. Zwykle człowiek skupia swoją uwagę na poziomie świadomości. może.26 UKRYTE WYMIARY i :/. staję się bogatszy o nie i o ich możliwości. częścią jego przestrzeni. że jeżeli mam dużo pieniędzy. że założone ubranie staje się po pewnym czasie symboliczną częścią wnętrza człowieka. przerastającymi jego możliwości. samochód na ten czas staje się częścią mnie. zaczynam czuć. czyli moja przestrzeń zawęża się do przejezdnych dróg. . który chce uchodzić za pewnego. Techniczne. M. powoduje bardziej techniczne myślenie oraz odczuwanie tej społeczności. który mógłby pomóc w pogłębieniu naszego odbioru świata i odczuwaniu go w sposób pełniejszy i bogatszy. łatwo to rozpoznać po ubiorze.i. Ubranie jest elementem wnętrza człowieka i reprezentuje go. Np. nosić garnitur i ukryć za nim swoje nastroje i kłopoty. jakby nie należało do nas i nie moglibyśmy o nim zapomnieć. jak ciągłe przypominanie sobie o krześle. człowieka w jego naturalnym środowisku. tylko samochód. to różne elementy ubioru nie będą ze sobą harmonizowały.o NIE WIDZIMY 27 jeżeli zawłaszczam w swoją przestrzeń jakiekolwiek narzędzia. i tu może kontrolować swój styl. człowiek. świadome. Wynika z niej w sposób oczywisty. Tak samo. że osobiście poruszam się z prędkością 100 km/h. Bardziej spektakularny przykład opiera się na założeniu. że jest ono narzędziem przez nas wykorzystywanym. ale często zapomina o wypastowaniu butów. Jednak z tego właśnie powodu. i torych raczej nie posiada.

ale tajne jest jej wnętrze. siłą wewnętrzną i wiarą we własne możliwości. abyście nie zapomnieli. jest wyraźne. Może być to również odpowiedzią. to także znaczy. Nazywam to znaczenie tajnym i jawnym. dzieciństwa i siły leżącej u tych podstaw. TAJNE I JAWNE I o. który nasuwa się. czyli marzeń. gdyż stanowi on granicę naszego postrzegania. 3) występuje na każdej głębokości ludzkiej sylwetki. Trójpodział (rys. Można je przecież określić na każdym poziomie sylwetki ludzkiej. że oglądamy coś jawnego. . ponieważ z wcześniejszych wywodów wiemy. Mianowicie. ale wniosek. Każdy element w naszej sylwetce jawnie sygnalizowany. jeśli coś jest widoczne. widać wyraźnie przód. 4). korzeni. że brak harmonii na tym poziomie to poważne problemy z własną tożsamością. ma zastosowanie jeszcze w innym sposobie interpretacji. co jest uproszczeniem trójpodziału. gdzie jeszcze świadome leży pośrodku wykresu.28 UKRYTE WYMIARY I A I N K I JAWNE 29 Skoro ten poziom (stopy) jest zarezerwowany dla podstaw. musi mieć swój tajny odnośnik. cel na horyzoncie. Sylwetka ludzka jest w swojej formie jawna i zewnętrzna jako sygnał. trudno nam nie zapomnieć o drugiej stronie ukrytej. że każdy przód w naszym pojmowaniu świata musi być zakończony byłem. Tajne leży w gestii i pod kuratelą horyzontu wewnętrznego (Hw). Skoro np. który. im bliżej staramy się być. Jest w nim również element horyzontu zewnętrznego (Hz). dlaczego polski handlowiec. Od naturalnej intuicji i umiejętności wyuczonych zależeć będzie stopień wychwytania tych zależności. Z uwagi na to. T Prosiłbym Państwa. to nie widać tyłu. że niektóre elementy przestrzeni przestają być dla nas widoczne. mówi. niedo-----ych pragnienień. że nasze wnętrze ukrywa się pod świadomością. Szczegóły opisane są w dalszej części książki. że w celu ułatwienia tego tematu opisuję go dwubiegunowo (rys. tym mocniej się oddala. od bielizny po odzież wierzchnią oraz w różnych okresach czasu. tzn. że w tym samym momencie coś innego rozlewa się i rozmazuje. możemy przypuszczać. tak często utożsamiany jest z mokasynami i białymi skarpetami. w każdej warstwie ubioru. który niedawno zdobył bogactwo i zaczyna karierę.

w dalszym ciągu. człowiek chodzący w uniformach. . Możemy założyć. że chętnie chodzą z odsłoniętym czołem. Czyli zdobywanie wiedzy i poszukiwanie takiej pracy. natomiast elementem tajnym zewnętrznym będzie pragnienie absolutnej mądrości. że pragnienie (horyzont zewnętrzny) będzie próbował realizować. Innym przykładem może być podkreślenie wartości intelektualnych. W zależności od tego. widocznym. czyli w standardowych. usztywnionych w wyrazie ubraniach i zwykle z dużą ilością guzików. wydawałoby się. że jest on czynnikiem pierwszoplanowym. na jakiej głębokości.symbolizuje dążenie do osiągnięcia celu. jakie zaznaczają się w ludzkiej sylwetce. nie tylko wizualnie. który odpowiada za nasze szczęście (zobacz jak świetnie sobie radzę. Przez całe. Magii kolorów ulegamy nie zdając sobie z tego sprawy. np. którą operujemy w codziennym działaniu to biała suknia panny młodej (symbol czystości i niewinności). To znaczy. kolor będzie nas informował każdorazowo o czymś innym. jawnie przedstawia się jako „żołnierz". Najprostsza symbolika koloru. Często kobiety chcą podkreślić swój intelektualizm oraz to. Podkreślają go. dzieje ludzkości barwa stanowiła ozdobę naszych ciał i wzbogacała wygląd. nie tak krótkie. Posiada również pragnienia ukryte.30 UKRYTE WYMIARY Na przykład. wysokie stanowisko lub też konkretna praca. duży dom. duże konto. czyli w horyzoncie wewnętrznym (tajne) nie czuje się pewnie (żołnierz szkoli się w obronie na wypadek agresji) i rekompensuje to sztywnością zewnętrzną. wszystko u mnie działa jak w zegarku). kolor różowy i niebieski przypisuje się niemowlętom (określają płeć dziecka). noszą opaski. ale i symbolicznie. która moją wartość intelektualną podkreśli.symbolicznie mówi o potrzebie aktywności emocjonalnej i fizycznej (dostrzeż we mnie człowieka z jego problemami. 1. Pragnę tu pokazać złożoność wynikającą z tak prostych. najlepiej w zawodzie opartym na hierarchii. Zacznijmy od zapoznania się z symboliką kilku podstawowych kolorów. czyli strefę głowy. którego nie mogę osiągnąć. które są symbolicznie określone jako horyzont zewnętrzny. ROZDZIAŁ III Kolor KOLOR MÓWI Istotną rolę w opowieści tkanej o nas za pomocą ubioru stanowi kolor. Czarny kolor noszony jest jako żałoba. apaszki. założeń i odniesień w naszym postrzeganiu świata. czyli w której warstwie ubioru i oczywiście w zależności od samej barwy. 2. akcentując sferę nadświadomości. że mój intelekt jest nie najwyższego lotu. czyli świadomym. będzie to dążenie do stabilizacji otoczenia. Wcześniej opisałem główne strefy podziału przestrzeni. Czerwony . że taka ozdoba głowy jest elementem jawnym. poszukując spontaniczności w postaci nieco szalonej partnerki lub partnerki o naturalnej sile wewnętrznej. Pomarańczowy . aby czuć się w nim jak najspokojniej. W społeczności z kolei. to tajnym wewnętrznym będzie lęk. marzy więc o spokoju i swobodzie jako o czymś niedoścignionym. na jakiej wysokości zostanie użyty kolor. Jeżeli przyjmiemy. czy nawet okulary wsunięte we włosy.

Jest kolorem środka tęczy. odnalezienia energii do działania. marzenia i cele związane z wartościami wymiernymi i konkretnymi. Czarny .symbolizuje poszukiwanie odpowiedzi na pytania przez zainteresowania sferą duchową. potrzebę stabilizacji. Niebieski . jestem inteligentny i twórczy). osobowością (jestem wspaniały i uduchowiony). 10. potrzebę równowagi wewnętrznej. między fioletem a czerwienią.32 KOLOR 3. symbolizuje lęk przed samotnością. 6. Brązowy . kiedyś sobie poradzę). Granatowy . 9. Żółty . Srebrny .symbolizuje próbę skoncentrowania się na sobie. Szary . to przecież oczywiste).symbolizuje potrzebę dokonań. 7.symbolizuje tęsknotę za uczuciami. Określa potrzebę równowagi i wyciszenia bez manifes- TABLICA 1 Włosy średniej długości (1) Ściągacz pod szyją (3) Biały kolor (5) Duże tuż przy uchu kolczyki (2) Akcent ozdobny na persi fioletowy (4) Luźny krój (6) Ściągacz na przegubie (7) Fioletowe spodenki (8) Dobrze rozwinięte uda (9) Wyeksponowane białe skarpetki (10) Buty sportowe (11) Buty ozdobne (12) Dominujący kolor różowy (13) . poczucie osamotnienia.symbolizuje umiłowanie materii. 11.podkreśla naszą odpowiedzialność i chęć kontroli świata zewnętrznego (nadaję się na przełożonego. Zielony . religią. może wskazywać też na kłopoty z przewodem pokarmowym na tle nerwowym (porozmawiajmy). Fioletowy . brak wiary w siebie i niepewność przyszłości (zobacz. pragnienie mądrości (zobacz. kłopoty emocjonalne. 12. Mówi o pragnieniu znaczenia i podatności na pochwały (pochwal mnie). tworzenia czegoś oryginalnego i docenianego społecznie. potrzeba przyjaciół i podpory duchowej (jestem spragniony uczuć). jak świetnie daję sobie radę w pracy).symbolicznie podpowiada potrzebę kontaktów z innymi oraz próbę rozładowania własnych problemów psychicznych. Jest to kolor żałoby i smutku (nie wtrącajcie się w moje sprawy. romantyzm.symbolizuje potrzebę skupienia się na sobie. 4.jest kolorem pośrednim między czarnym a białym. Złoty . 5. Kolor ten to tęsknota za miłością.symbolizuje zagrożone poczucie bezpieczeństwa. 8.

.

Kapelusz (1) .

symbolizuje ludzi zachłannych na życie i ten kto go nosi. zobacz jaki jestem wspaniały). jest to skrótowy opis symboliki kolorów najczęściej występujących.. ule mam wystarczające kłopoty własne. . Biały .). że ci nie pomogę.. 13.KOLOR MÓWI 33 towania tych uczuć na zewnątrz (wybacz. ale rozumiesz. których i tak ci nie wyjawię. lubi jak coś się wokół dzieje i otrzymuje coraz to nowe bodźce (potrzebuję przestrzeni. Oczywiście.

W ten sposób dzieli wykres na górną strefę kolorów budowa- nia struktur społecznych i idei oraz dolną strefę kolorów symbolizujących budowanie siebie i materii. Opisane linie dzielą również tablicę na cztery ćwiartki. Strona zewnętrzna to działanie. Żywioł ziemi . 6. kobiecość. bez ujawniania własnych uczuć. związanej z lewym kierunkiem oraz hasłami mu przypisanymi. czyli kolory tęczy będące z lewej strony wykresu. Na rys. Jest to zaproszenie do działania i tworzenia własnych form. Chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Są to również barwy zapraszające do kontaktu uczuciowego i emocjonalnego. czyli barw równowagi. przedstawiam Państwu główną koncepcję barwnego podziału przestrzeni. uczuciowość. konserwatyzm. odpowiadające swymi kolorami symbolice Arystotelesowskich żywiołów. w którym żyjemy. Oś pionowa oddziela kolory wewnętrzne (chromatyczne). Żywioł ognia . nasze wnętrze. iż wcześniej opisany podział przestrzeni powinien również sprawdzać się praktycznie w symbolice kolorów. takimi jak: dom. achromatycznych. kształtów czy kolorów jest symboliką naszej kultury. Strona wewnętrzna zawdzięcza swoje określenie symbolice podziału przestrzeni. szybki sposób działania. ruchliwość. zmysłowość. wykształcenie oraz środowisko. posługujemy się nieświadomie jej językiem.odpowiada za inicjację i w tradycji astrologicznej rozpoczyna Zodiak. że symbolika przestrzeni. umie- . entuzjazm oraz cechy i ambicje przywódcze. a podstawowy akcent skierowany jest na fachowość i rozumne rozwiązywanie zadań. czyli kolorów zewnętrznych. Charakteryzuje go praktycyzm. wielopokoleniową europejską tradycją i bez względu na naszą wiarę. Rys. Główna oś pozioma biegnie przez środek wykresu na poziomie koloru zielonego i szarego. Preferowane są tu głównie działania zewnętrzne. Emocje są kontrolowane przez rozum i wychowanie. emocje targające naszym „Ja". gdzie uczuciowość można ukryć.odpowiada za budowanie i materię.34 KOLOR SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW 35 SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW Po wielu latach obserwacji doszedłem do wniosku. 6 oraz tablicy 16 na końcu książki. Głównie charakteryzuje go żywiołowość. od kolorów z prawej strony.

poczucie wolności oraz ambicje społeczne. Dolna część to „Ja". będzie manifestował w ten sposób zainteresowania działaniami społecznymi i rozwojem duchowym. Cechy charakterystyczne dla tego żywiołu to intelektualizm. dyrektor. lubującą się w tytułach. Jednak bardziej harmonijne wydaje się łączenie barw. że tak wyglądający człowiek będzie budował swój prestiż i realizował zamiary ambitnie. Dlatego niezwykle trudno jest utrzymać harmonię wewnętrzną osobom mieszającym kolory z tych żywiołów. najbogatszy. abstrakcyjne myślenie. religią i filolozofią wschodu. umiejącego działać praktycznie. Pan w czarnym garniturze lub koszuli (w tym rozdziale interpretowany jest kolor. możemy zinterpretować to jako chęć zamanifestowania własnej wartości intelektualnej oraz osobowości realizującej się poprzez działania w organizacjach społecznych lub interesowanie się niekonwencjonalną tematyką. zdecydowanego. ciemnoszarych ubrań przez człowieka konkretnego. najmądrzejszy. głównie skrajnych (czerwień i fiolet). Zwykle będziemy mieli do czynienia z wymieszaniem kolorów. spod którego wystaje fioletowa lub niebieska bluzka. a także emocje.przypisuje się mu uczucia. intuicję. podatność na wpływy. Udowodnienie własnej wartości następuje poprzez rozwijanie społeczności. Mam tu na myśli skrajne barwy: biały-czerwony oraz fiołetowyczarny. Połączenie kolorów wewnętrznych z dolnej i górnej ćwiartki. a nie rodzaj ubrania). konkretnie i rzeczowo. idealizm. Górna część to nastawienie na „Ty". prezes. Jeżeli przyjmiemy symbolikę żywiołów. Człowiek preferujący i w praktyce noszący na sobie kolory żywiołu wody. zmysłowego i umiejącego ukrywać swoje myśli i zamiary przed innymi. Nakładanie na siebie kolorów będących po przekątnej wykresu może charakteryzować człowieka o nieharmonijnym naprężeniu psychicznym. UFO.36 KOLOR SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW 37 jętność wykorzystywania materii w celu osiągania przyjemności. Jeśli wyobrazimy sobie kobietę w białej kurtce lub swetrze. żywiołów sąsiadujących bokami. Jeżeli ktoś preferuje kolor biały lub zbliżony do białego odcienie szarości (żywioł powietrza). zainteresowany będzie głównie podkreśleniem własnej niezależności oraz oryginalności w myśleniu i działaniu. jest niezwykle trudne. Żywioł ziemi to preferowanie czerni i stonowanych. w którym żyje właściciel tak opisanego ubioru. rozwijanie siebie. Stać go będzie na niebanalne i nierutynowe pomysły. astrologią.odpowiada za budowanie idei. poświęcenie się dla innych. czyli działanie społeczne. które są możliwe do praktycznego wykorzystania. Żywioł powietrza . niezależność. tworzenie siebie oraz chęć pokazania poprzez swoje działania jaki jestem ważny i niezbędny w uprzedmiotowionym społeczeństwie. Poprzez udowadnianie środowisku własnej wartości. będziemy mieli do czynienia z osobą ambitną i pragnącą podkreślenia swojego autorytetu przez władanie ludźmi. np. chęć niesienia pomocy. Oczywiście realizacja tych haseł zależna jest od możliwości i środowiska. natychmiast uwidacznia się jak duże ma to znaczenie i jak ważne pociąga za sobą konsekwencje. Biały z czarnym podpowiada nam. Żywioł wody . w czerwonym krawacie. W wypadku noszenia kolorów żywiołu ognia. organizacją. najprzystojniejszy. Jest to chęć bycia potrzebnym społeczności poprzez jej upodmiotowienie. itp. najbardziej męski. Trudność polega na przeciwstawności haseł przypisanych tym kolorom. np. Nie przypadkiem purpura (mieszanina czerwieni z fioletem) na- . chce zrealizować swoje ambicje i pragnienia zawarte w hasłach: jestem najlepszy.

kolor czerwony wystąpi na poziomie strefy nóg (sfery podświadomości) w postaci spódniczki lub spodni. przeszłości lub wspomnienie i poczucie cierpienia z powodu zawodu miłosnego (czerwony jest kolorem najbardziej agresywnym.jeżeli przeważa kolor biały. W ocenie człowieka na podstawie jego wyglądu. kolor jest tylko jednym z elementów podlegających interpretacji. Mowę kolorów mam nadzieję opisać jeszcze szerzej w następnej książce. Nie należy pomijać równie cennych cech jak wysokość i miejsce w jakim występują. postaram się zobrazować przykładami. Jest symbolem wysokiego rozwoju własnego i społecznego. Informuje o świadomym agresywnym działaniu z zamiarem osiągnięcia celów. którzy tacy chcą być (mam tu na myśli głównie ludzi o niskim ciśnieniu krwi. na jakiej głębokości występują. raczej nieumiejętność sprecyzowania i brak klarowności w określeniu swoich celów. Przy przewadze koloru czerwonego. Może być to również dodatkowy krzyk. gdyż czerwony kolor podnosi ciśnienie u ludzi go noszących lub będących w otoczeniu czerwonej barwy). czy kolory podstawowe lub uzupełniające oraz to. Z kolei czerwień występująca na poziomie tułowia (sfera świadomości). kiórych nie chcemy słyszeć. ma równie istotne znaczenie. Czarno-fioletowy opowiada o trudnościach w osiąganiu praktycznych rezultatów własnych starań (przy przewadze koloru fioletowego). że jest to tylko opis kolorów i ich symbolicznego znaczenia w postrzeganiu świata. jest kolorem złotej równowagi i harmonii wewnętrznej. Ten sam trójpodział można również wykorzystać w interpretacji barw. pretensje do rodziców. jest barwą krzyku). Gdy przeważa kolor czarny. Dochodzą do tego również kłopoty w komunikowaniu się z otoczeniem. na którym widzimy występowania koloru. KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU Nie możemy zapomnieć. Jak istotne jest znaczenie poziomu. Wyżej przedstawiony opis bardzo skrótowo charakteryzuje kolory i ich znaczenie. Biało-czerwony . to zinterpretujemy go jako potrzebę aktywnego działania w sferze intymnej. Nie wyczerpuje nawet wszystkich podstawowych znaczeń. bo na uczuciach się zawiedliśmy lub nie ofiarowano nam ich pomimo naszych starań. takich. znamionuje ludzi ruchliwych. Jeżeli np.38 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 39 żywa się królewską lub biskupią. często z pominięciem uczuć. Czy są to wzory czy też ozdoby. W pierwszym rozdziale książki zaproponowałem przyjęcie koncepcji trójpodziału ludzkiej sylwetki. oznacza to kłopoty w osiągnięciu satysfakcji uczuciowej w konkretnych dokonaniach. dynamicznych lub tych. możemy podejrzewać niedosyt w realizacji swoich ambicji. .

Po przeciwnej stronie (prawej) jest kolor biały. (na końcu książki) i rys. aby zauważyli moją inteligencję. W przypadku koloru zielonego występującego jawnie. jak dużo ich mam na głowie (skrywanie emocji). fioletowy indygo niebieski zielony żółty pomarańczowy czerwony Rys. Jest wyrazem marzenia. Może być to wynikiem purytańskiego wychowania lub kompleksów. chęć wysłuchania za i przeciw przy podejmowaniu decyzji. W sytuacji odwrotnej. z lewej strony wykresu. jako jego tajny odpowiednik. Zielony jest marzeniem. Szary kolor. Jest chęcią udowodnienia własnej wartości intelektualnej (ostatnie słowo należy do mnie). dojrzałość duchową. często nawet złośliwego. Znaczenie tajne jest to opis koloru po przeciwnej stronie wykresu na tablicy 16. kokardą itp. a więc często brak zdecydowania. ale lak naprawdę marzę. wynikającej z chęci unormowania sobie życia i uspokojenia go. Jeśli kolor fioletowy będzie jawny (czyli uwidoczniony). 6. mówimy o potrzebie równowagi wewnętrznej. Zieleń na poziomie tułowia symbolizuje potrzebę równowagi w najbliższym otoczeniu (potrzebę likwidacji napiętej sytuacji w środowisku. które już opisałem w rozdziale pierwszym. W sytuacji odwrotnej. gdy biały jest kolorem widocznym. że jednak znajdzie się ktoś. a fioletowy tajnym interpretacja przebiega odmiennie. Ktoś noszący sweter w zielonym kolorze. . i w symbolice barw występuje znaczenie tajne oraz jawne. którą najczęściej ozdabiają kobiety apaszką. filozofia wschodu itp. Symbol zieleni na poziomie głowy to poszukiwanie równowagi intelektualnej. czyli tym. ale istnieje jako ukryte marzenie. Oczywiście. interpretujemy go jako podkreślenie zainteresowań w sferze duchowej (religia. aby starczyło mi sił. Interpretujemy go jako zachłanność na życie i pragnienie przestrzeni. Widoczna na zewnątrz biała bluzka.). 7. kolor szary manifestuje swoją oficjalność i jawną próbę zatuszowania problemów. Jak widzimy. że od góry. pracy lub rodzinie). aby nikt nie zauważył moich kłopotów i nawet najbliżsi nie dostrzegli. kto będzie potrafił przedrzeć się przez mój pancerz i zrozumie mnie tak naprawdę i pomoże w moich kłopotach. Tajnym kolorem. aby inni dostrzegli moją duchowość. wynikających z wyglądu. ukrywa dodatkowo symbolicznie znaczenie fioletu itp. jest symbolem walczącego intelektualizmu. Jeżeli obejrzymy rys. w ten sposób możemy opisać symboliczne znaczenie każdego koloru. czyli pokazujący zieleń jawnie. otwiera go kolor fioletowy. jest biel. w symbolice kolorów ukrytych nosi sweter o barwie szarej. Zieleń w dolnej strefie nóg (poziom butów) mówi o potrzebie równowagi emocjonalnej w naszych układach z rodzicami lub o braku przekonania co do własnej wartości seksualnej (poziom nóg powyżej kolan). mówi o marzeniu. 7. którego nie widać. zauważymy. oryginalność myślenia. nieproporcjonalnej budowy ciała lub zaniedbanych układów partnerskich.40 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 41 Czerwień na poziomie głowy (sfera nadświadomości). z uwzględnieniem miejsca jego występowania. wyjątkowość abym stał się popularny w środowisku.. Wyraża pragnienie przestrzeni i chęć aby inni mnie docenili.

Jeżeli jednak tajnym kolorem w tym przypadku jest czerwony. to jawnie jest zorientowany na społeczeństwo. to zabiega o stanowisko. to oznacza on tęsknotę za miłością i działaniem. Jeżeli ktoś preferuje ubiory z dolnej części tabeli żywiołów (ogień i ziemia). kiedy ktoś preferuje kolory z górnych ćwiartek (społecznych). a nawet z determinacją może szukać miłości. nawiązywaniem bliskich emocjonalnych i bezpośrednich kontaktów z ludźmi. Horyzont wewnętrzny żółtego interpretujemy jako wewnętrzne kłopoty z komunikacją. Konkludując. ale bez wiary w sukces. Przecież hasło to jest uproszczeniem symboliki horyzontu zewnętrznego i wewnętrznego. smutkiem po utraconej miłości. ale tajnie pragnie skonkretyzowania własnej wartości. Tajne przesłanie tego koloru to rozpacz z powodu utracenia miłości lub braku wiary. ale tajnie odpowiada żółtemu. jest kolorem potrzeby zwracania na siebie uwagi. jest żałobą. Łatwo zrozumiemy. stabilizację życiową opartą na materialnych fundamentach. coś umarło lub nie otrzymało zgody na życie czy rozwój. czyli w tabeli kolorów będący na wysokości żółtego. tęsknotą za aktywnością intelektualną. że czarny noszony jawnie jest manifestacją smutku. 8. Ciemny szary jawnie dalej symbolizuje cechy przypisane szarości. kolorem wdowim. opierając się na rysunku 8. zawodową lub seksualną. próbą zebrania energii do działania. na jakim poziomie sylwetki ludzkiej występuje. Horyzont zewnętrzny to marzenie. Jeśli zbuduję swoją osobistą wartość. Podobne odniesienia możemy zastosować w przypadku żywiołów. bardziej koncentrując się na aspekcie seksualnym/Wewnątrz jest smutny. Człowiek w czerwonym jest ambitny.42 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 43 Kolor czerwony przedstawiony jawnie. Tajnym jest pragnienie. Zbuduję organizację i dzięki temu potwierdzę własną wartość. chce działać. żałobą duszy. bez wiary na poprawę sytuacji. to zostanę doceniony społecznie. pieniądze. Dla przykładu opiszę tu kolor szary w ciemniejszej tonacji. zmęczony. aby osobiste starania stały się dostrzeżone społecznie. . Czerwony występujący tajnie. Dzięki zastosowaniu tablicy nr 16 możemy wreszcie interpretować kolor szary w zależności od jego nasycenia bielą lub czernią. Najczęściej jest to żałoba z powodu źle ulokowanych uczuć. w zależności od tego. Oczywiście tajne przesłanie koloru można znacznie rozwinąć. Określimy to jako działanie jawne. W sytuacji odwrotnej. kolor szary przestaje być niemy. Jest sygnałem dla potencjalnego partnera. że uda nam się znaleźć sposób na bliską więź. myślenie o społeczeństwie tworzenie organizacji Rys. że taka miłość nadejdzie.

że rodzaj koloru i ubrania możemy interpretować tylko u ludzi. który jest noszony głębiej i znajduje się bliżej ciała. czy też bardziej uczuciowe zaangażowanie. Dzieci noszą ubranie narzucone przez rodziców. reprezentuje kolor. które nie przeszkadza danej osobie w działaniu i nie zakłóca sprawnego funkcjonowania według priorytetów. interpretujemy to jako kolor czerwony w symbolice barw. którą wykonujemy. im więcej w tym otoczeniu jest ludzi obcych i bardziej zależy nam na ich opinii. Wyróżniamy i zakładamy wiele strojów. w zależności od pory roku. że dotyczy spraw sercowych. z uwagi na umiejscowienie tego akcentu na wysokości serca. Rozumiemy to jako umiejętność radzenia sobie z własnym wnętrzem. jeżeli widzimy czerwoną chustkę. iż potrafi ona te akcenty harmonijnie powiązać. Nie należy zapominać również. Jeżeli próbujemy zinterpretować cechy charakteru osoby o harmonijnej kolorystyce ubioru. wystającą ozdobnie z lewej kieszonki żakietu lub marynarki. okazji czy pracy. w którym się znajduje. umieszczonym w dalszej części książki.44 KOLOR CO BLIŻSZE CIAŁU? 45 CO BLIŻSZE CIAŁU Głębokość występowania koloru ma również istotne znaczenie. dnia. że symboliczne znaczenie koloru pozostaje w mocy. w którym mamy wystąpić. nie może się „wychylać". że w środowiskach artystycznych. Ozdoby opisałem w odrębnym rozdziale. Zwykle. z podkreśleniem. kolorowe lub bogate. którzy sami decydują o swoim ubraniu. poza symboliką kolorów podstawowych należy pamiętać. Ostatnim tematem w tym rozdziale jest zagadnienie związane z występowaniem kolorowych ozdób. człowiek pretendujący do roli artysty. W zależności od środowiska. poprawne kulturowo. Tak np. Jednak warto zwrócić uwagę na to. czyli wybijać z grupy artystów „zwykłym" ubraniem. . Przedstawia ono również stosunek danej osoby do otoczenia. wybieramy ubranie bardziej sztywne lub luźne. mówi ono bardziej o gustach i pragnieniach dorosłych. nasze poczucie bezpieczeństwa jest mocniej zagrożone. Zabawne jest też to. tym bardziej ubranie jest usztywnione i schematyczne. pomimo jego występowania w niewielkim wymiarze. na które wskazuje ubiór. Nasze osobiste.

niemowlę . że ciężki los. które lata były korzystne w rozwoju drzewa. wypuszczane po pewnym czasie do neutralnego środowiska. które w mojej pracy dały się wyodrębnić wyraźnie.dorosły . mają kłopoty z dostrzeżeniem pnia drzewa. Ostatnio jednak zauważono. dziecko nie potrafi kochać. nie potrafią dostrzec schodów. Podział ten jest bardzo ważny. to podobnie jak kocięta. Do niedawna uważano. • 13-19 lat . gdzie namalowano tylko pionowe linie. gdyż znając i stosując taką chronologię. Nie jest to jednak wszystko. tragiczne przeżycia. gdy matka miała kłopoty z okazywaniem miłości rodzicom. Naukę danej umiejętności w ściśle określonym czasie dojrzewania dziecka. Zdolności tej nie nabywają już do końca życia. związanych z uwzględnieniem naturalnego zegara biologicznego. Mogą pojawić się wątpliwości co do takiej tezy. Możemy też określić. radość. że zaburzenia w postaci oziębłości emocjonalnej u dzieci są cechą dziedziczną i dlatego też. że jest to wynik wychowania.odpowiedzialność. a okres od 10 do 12 lat budowaniem swojego seksualizmu w oparciu o stosunek rodziców do dzieci. co można . wyzwanie. dziewczynka . że zmartwienia przędą sieć zmarszczek na twarzy. Czas od 7 do 9 roku życia jest budowaniem również własnej wartości społecznej.przygoda. że okres 7-12 lat można podzielić na dwie części. Jeśli popatrzymy na ścięte drzewo. kto stale nim się zajmuje. wyostrzają rysy każdego człowieka. Wszyscy zdajemy sobie sprawę. Jeżeli dziecko przez pierwsze 2 lata życia jest przekazywane z rąk do rąk różnym opiekunom i nie ma nikogo.zabawa. Oczywiście.młodzież . Zaryzykowałbym w tym momencie uwagę.hasła związane z tym okresem to miłość i błogość. Mam tu na myśli główny podział okresów rozwojowych w życiu człowieka. Doskonałym dowodem na istnienie zegara biologicznego jest opis doświadczeń na kotach. • 3-6 lat . Doskonale wiemy. Pozostaje tylko otwarte pytanie. a nawet ustalić przyczynę tej choroby. • 20 lat i powyżej . czy i kiedy drzewo chorowało. ale możemy posłużyć się tu analogią.dziecko . w wyścigu z czasem. Kiedy zaś przebywają w pomieszczeniu pomalowanym w poziome pasy. uruchamiającego te umiejętności. człowiek nie jest drzewem i nie potrzebujemy go ścinać.romantyczne uniesienia. które po urodzeniu przeniesione są do pomieszczeń. a na podstawie budowy pnia możemy określić. już nigdy nie będzie miało szans na odrobienie zaległości w uczeniu się mi- łości.chłopiec. • 7-12 lat . możemy określić kiedy i na jakim tle powstały widoczne zakłócenia budowy ciała. a które zimy ostre. aby określić pewne zaburzenia w okresie jego rozwoju.(:i AŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 47 ROZDZIAŁ IV Rozwój fizyczny i psychiczny CIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW W tym rozdziale opieram się na pracach Aleksandra Lovena i jego uczniów. U człowieka mamy podobne przykłady. ile jeszcze mechanizmów naszego zegara biologicznego zostało przez naszą cywilizację uszkodzonych z powodu niewiedzy oraz braku wyobraźni? Oto podstawowy podział okresów rozwoju człowieka: • do 2 lat . to na podstawie liczby słojów możemy poznać jego wiek. spełnianie zadań. Kocięta.

wszak rodzice są dla niego całym światem. brak spokoju i harmonii. Wiek 9-12 lat to okres bardziej świadomego odkrywania płci i seksualizmu.48 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (IIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 49 zauważyć. chłód emocjonalny oraz trudność w zaspokajaniu potrzeb uczuciowych. Aleksander Loven dopatrzył się jeszcze wielu innych cech. brak miłości. Dziecko do 2. kiedy go nie ma w domu oraz wykłóca się z nim. niepewne chodzenie. dziecko odczuje to jako swoiste trzęsienie ziemi. Drugim elementem. Dziecku spod nóg usuwa się bezpieczeństwo rodzinne. niezwiązane z fizycznymi wadami aparatu wymowy. To nie ławka. roku życia wyraża swoje pragnienia płaczem i czyni tak. czasem są to ledwo słyszalne wady wymowy. kiedy są razem. nad książkami. Należałoby w tym przypadku /. na ułamek sekundy nim stopa dosięgnie gruntu. Jest symbolicznym porzuceniem. Z moich doświadczeń wynika. może to być zimny. wymagający rodzic. a co skutkiem? Wydaje się. nie jest przytulane i serce ma przepełnione rozpaczą. kiedy dziecko szlifuje głównie umiejętność chodzenia i mówienia. Poszerzoną klatkę piersiową będziemy interpretowali jako brak ciepła i miłości. płacz z powodu braku sił przemienia się w płytki oddech niemo płaczącego dziecka z nabrzmiałą klatką piersiową. rozpad małżeństwa rodziców. Okres od 7 do 9 lat to uświadamianie sobie własnej płci oraz czas. które przybiera trwałą formę. opuszczone ramiona też coś opowiadają. Skrzywienie (skolioza) nabyte w tym czasie tłumaczy się rozpoczęciem nauki i wielogodzinnym ślęczeniem. ziemia najdroższa. w którym dziecko idzie do szkoły i musi ulec rygorom instytucji społecznej oraz nauczyć się wywiązywać z obowiązków narzuconych przez szkołę. jeżeli będą kłótnie. Zwykle chłopiec chce wykazać swoją dzielność i stanowczość. kończącej zdanie. spowodowały u dzieci m. jakby kręgosłup nie mógł udźwignąć małego człowieka i garbił się pod rygorem obowiązków. choć niekoniecznie formalny. Bardzo często jest to faktyczny. Wygląda to tak. jaki może występować po takim trzęsieniu. ostatniej sylaby. Następuje trwałe skrzywienie. broniącym dostępu do zranionego serca. Nie musi to być ojciec. badała lekko. Zwykle w tym czasie zaczyna się świadoma rywalizacja dziecka o względy rodzica odmiennej płci. który bije dziecko. Branie na ręce i karmienie dziecka w określonych godzinach. Człowiek tak chodzący nie pozwoli sobie na brak przygotowania i czujności przed kolejnym trzęsieniem ziemi. tylko dom zmusza dziecko do kulenia ciała i ucieczki w świat wewnętrzny. przecież przygarbione plecy. jest zacinanie się przy mówieniu. Wiek od 3 do 6 lat to czas. którą odczuł człowiek będąc jeszcze niemowlęciem. Główne zakłócenia w okresie niemowlęcym powoduje zbyt wczesne zaprzestanie karmienia piersią i brak przytulania na wezwanie dziecka. czy podłoże wytrzyma to obciążenie. jąkanie. że również napięta sytuacja w domu. naśladując zachowanie ojca. Jeżeli w tym okresie nastąpi rozłam w rodzinie. Kiedy nikt malca nie przytuli. Dziewczynka stara się sia- . Właśnie naprężona klatka piersiowa i spłycony oddech zostają jako trwały ślad na całe życie.in. że w tym okresie najbardziej narażony jest kręgosłup. jak gdyby przed postawieniem nogi. Może być to też powtórzenie np. tak modne w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. szczególnie na poziomie klatki piersiowej. ani lekcje. Pozostałością po takim wstrząsie staje się ostrożność. czułości i akceptacji dziecka w tym okresie powoduje kulenie się.apytać co jest przyczyną. w niewygodnej pozycji. jeżeli nie ma poczucia bezpieczeństwa.

przy braku wyraźnie rysującego harmonizującego z biodrami biustu. Inaczej nogi. 19 lat i więcej to czas wyraźnego określania swojego gustu i wyglądu zewnętrznego poprzez ubranie. o okresie ich występowania. że każda choroba jest wynikiem i skutkiem choroby duszy. Okres między 13 a 18 rokiem życia to rozwój społeczny. Okazuje się również. który mógł wpłynąć na skrzywienie kręgosłupa. wynikające z większej stre--genności życia. dzięki utrwalaniu się skutków zaburzeń psychicznych na ciele. Aleksander Loven podaje tu przykład Marylin Monroe. stają się mniej niezwykłe niż może się nam wydawać. a ubiór stanowi dalszą konsekwencję tych zaburzeń. której każdy człon ciała poruszał się w innym rytmie. bardziej zewnętrznym i technicznym sposobem budowania własnej sylwetki przez człowieka. Zawsze będzie uważało. a nawet podkreślają wrażenie niepewności. Chce się otrząsnąć i pokazać. kobiety. że to ono jest wszystkiemu winne. czy nawet śmierci któregoś z rodziców. bez względu na obiektywną prawdę w przypadku kłótni. choroby cywilizacyjne. lub dobrze rozwinięte kobiece biodra. że jest już dorosłe i samodzielne.. że taka budowa ciała nie jest normą biologiczną. jak gdyby rozdzielająca sylwetkę. w którym młody człowiek pragnie brać udział. Warto w tym miejscu zauważyć. że są to tzw. Staje się ono coraz wyraźniej dalszym ciągiem. Jego budowa fizyczna jest już w głównych punktach ukształtowana. rozwodu. Często kończy się to chronicznym naprężeniem ramion. Jeżeli we wcześniejszym okresie nastąpiło skrzywienie kręgosłupa. ale nie zmienia to faktu. Jednak w dalszym ciągu na jego wygląd ma wpływ środowisko. inaczej biodra i tułów. W tym okresie mogą tworzyć się dysproporcje w budowie ciała.50 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (:i AŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 51 dać na kolanach swego tatusia. zaczyna tym faktem obwiniać siebie. Należy też pamiętać. ()ficjalnie medycyna europejska jest już gotowa przyznać. przynajmniej z męskiego punktu widzenia. Może to być przesadny rozwój biustu. Całość. to okres 12-18 lat sprzyja próbie świadomego prostowania pleców. Do dodatkowych cech w czasie 12-18 lat należy pozorne prostowanie pleców. żeby z ich wysokości rzucać dumne. polegające na braku harmonii między górną a dolną częścią ciała. szczególnie hinduskich myślicieli. ale w ograniczonej formie. powoduje to często wiele zastrzeżeń ze strony jego rodziców. Naładowany ideami pragnie sam kształtować własne życie. Właśnie w tym okresie zaczyna prostować plecy (podnoszenie górnej strefy tułowia . których nikt nie robi. Ubranie przenosi w dalszym ciągu zaburzenia z minionego okresu i coraz dokładniej informuje o aktualnym nastroju i zainteresowaniach. że dziecko. a więc kolegami i poszukiwanie wśród nich kogoś godnego naśladowania (idola) oraz pierwszej miłości. że to na ciele odciska się piętno naszych psychicznych dramatów. Broni się jednak przed uznaniem innych chorób bez badań statystycznych. Uniesione ramiona nie poprawiają wizerunku. Medycyna europejska nie uznaje np. dość dokładnie informuje. bardzo kobieca talia. że wbudowany w nasz organizm zegar biologiczny. że przeziębienie czy nowotwór może mieć podobne podłoże. to mając lat „naście" postanawia się wyprostować. U chłopców występują podobne zmiany w budowie.świadomości) i jest to niezwykle trudne. Stara się sam dobierać sobie wystrój własnego pokoju oraz ubrania. wyglądała bardzo efektownie. Jeżeli dziecko w wieku 7-9 lat przeżyło rozwód rodziców. W tym kontekście poglądy. pełne triumfu spojrzenia na mamę. bo kręgosłup niełatwo poddaje się nowym rozkazom. Jest to okres fascynacji środowiskiem. Ukazało się już na naszym rynku wiele pozycji na temat wnętrza psychicznego . wynikającej z różnicy płci.

kotów oraz niektórych gatunków ryb. który możemy interpretować. Kiedyś człowiek o wielkiej masie ciała był groźny z powodu rozmiarów i ważny. Będzie to również podło- . a nie przyczyną. Teraz otyłość jest elementem raczej wstydliwym i niemodnym. na jakie zapadamy w wyniku stresów. Jeżenie sierści czy nadymanie się to jeden z podstawowych sposobów odstraszenia agresora. polegające na powiększaniu rozmiarów na czas zagrożenia i lęku.52 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (1TYŁOSC 53 i chorób. gdzie podobne zachowanie. choć czasem przytoczyłem kilka przykładów chorób o podłożu psychosomatycznym. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce i założył już kilka ośrodków leczących metodami Aleksandra Lovena. a to staje się jeszcze mocniejszym bodźcem do tycia. Jest to również powiększenie organiczne własnych rozmiarów. człowiek często tyje pomimo tego. a występującym w każdym przedziale wiekowym. Pierwszym elementem walki z otyłością powinno być zbudowanie przekonania o własnej wartości pomimo nadwagi i akceptowania w pełni siebie. Nasze ciało nie nadąża za modą i techniką. Otłuszczone uda mówią symbolicznie o konflikcie z rodzicami i braku harmonii w domu. Co do terapii. jest otyłość. z własnym wyglądem włącznie. Otyłość jest coraz częściej skutkiem braku wiary we własną wartość. a szczególnie boi się oceny własnej osoby przez otoczenie. Posłużę się tu analogią ze świata zwierząt. Ktoś otyły staje się niespokojny. bo nosił na sobie dowód. których interpretację uzależniamy od miejsca jej występowania. Jednak trudno nam zmienić wzorzec tkwiący w genach człowieka od setek pokoleń. że nie chce. Jest to organiczne budowanie „zasieków i sygnalizacji alarmowej" przed zbyt ostrymi bodźcami ze świata zewnętrznego. więc nie poruszałem szerzej tego tematu. że ma co jeść. występuje u psów. niepewny własnej wartości. którą proponuje Aleksander Loven w celu rozładowania napięć wewnętrznych to gorącym zwolennikiem i propagatorem tych technik w naszym kraju jest psychoterapeuta Jacek Santorski. OTYŁOŚĆ I n n y m elementem budowy ciała. Otyłość posiada również charakterystyczne cechy dodatkowe. przy zagrożonym poczuciu bezpieczeństwa.

piosenkarze. przez nadżerkę. u których możemy wyróżnić takie wspólne cechy. Jest zabiegiem bolesnym i mówi swoim rysunkiem i miejscem jego położenia na ciele o podłożu tego symbolicznego krzyku. na nowotworach kończąc. że osiągnięcia w sporcie są zasługą ludzi przekonanych o swojej słabości w dzieciństwie. Jest to mszczenie własnego ciała po-rzez nakłuwanie i trwałe barwienie. stosowaną przez Europejczyków będących w wojsku. Otłuszczone biodra symbolicznie informują o kłopotach seksualnych i braku pewności siebie w tym obszarze. poczynając od silnych upławów. myślących o sobie jako o kimś gorszym. czy jutro też się podoła kłopotom. Głównym mottem tego typu starań może być wypowiedź pana Wołodyjowskiego. to często dochodzi do chorób dróg rodnych. Aktualnie tatuaż stał się również modny w innych środowiskach. Ćwiczenia fizyczne i chęć poprawienia sylwetki poprzez powiększanie tkanki mięśniowej wynika z podobnych przesłanek co otyłość. nacinając skórę i nie dając się zagoić ranie. Podobnie wygląda interpretacja w odniesieniu do przesadnie rozwiniętych mięśni u człowieka. TATUAŻ Innym elementem. Warto się zastanowić. Otłuszczenie ramion symbolizuje poczucie dźwigania ciężarów nad siły i niepewność przyszłości. poprzez ćwiczenia i świadomą formę walki z lękiem i brakiem wiary w siebie i własne siły. tenis. Główną różnicą jest fakt świadomego wpływu na wygląd. w zależności od sytuacji ustawieni na sukces gospodarczy i towarzyski często uprawiają sporty preferujące i rozwijające prawą stronę ciała np. Zwiększone zainteresowanie tą techniką ozdabiania ciała nie zmienia symbolicznego znaczenia tatuażu jako krzyku i buntu utrwalonego w sposób trwały na skórze. aby domyślić się. że mężczyzna przebywający w środowisku stresogennym. Jeśli jest to wynik wykorzystywania seksualnie kobiety jako przedmiotu. że kulturyści bywali często dziećmi chorowitymi i wyśmiewanymi przez otoczenie. Podobny sens w subkulturach młodzieżowych miały tzw. jest tatuaż. Otłuszczenie brzucha to symbol niepewności w działaniu. które robiono ostrym narzędziem. Nie jest przypadkiem. wrzody żołądka. tytułowego bohatera książki Henryka Sienkiewicza: „Jeśli nie będą się ciebie bali. dopóki nie powstanie pokaźna blizna. Radzenie sobie teraz nie zmniejsza lęku. gdyż symbolika zostanie przedstawiona w dalszej części książki. aktorzy. młodzież bez względu na płeć. W tym rozdziale skupimy się na umiejscowieniu tatuażu.in. poddanie się rygorom oraz wyraźnie męski. pozbawiony stałego kontaktu z kobietami charakter życia. Często występują wtedy choroby układu pokarmowego. bez kontaktu z płcią przeciwną. Nie potrzeba zbyt wielkiej wyobraźni. poprzez samookaleczenie. który wyraźnie wskazuje i akcentuje problemy psychiczne w zależności od wysokości i miejsca występowania na ciele. np. sznyty. Ranienie skóry na poziomie bioder i pośladków to kłopoty z własnym seksualizmem i osiągnięciem satysfakcji w tym . Jeszcze do niedawna tatuaż był techniką zdobienia ciała. to się będą z ciebie śmiali".54 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY TATUAŻ 55 żem psychosomatycznym takich chorób. Są to głównie grupy mężczyzn. więzieniu lub ludzi morza. Bardzo często potwierdza się. czy awans i dostatnie życie jest głównym powodem szybkiego tycia. kiedy trzeba udawać siłę wewnętrzną i zdecydowanie. Tatuaż jest w swoim głównym przesłaniu utrwaloną. symboliczną formą krzyku. jest nieszczęśliwy i rozładowuje swoje napięcia m. jak przeziębienie. jak długotrwałe ograniczenie wolności osobistej. zmuszani do szybkich decyzji. Tatuują się np. dwunastnicy. zapalenie migdałów i oskrzeli itp. Ludzie koncentrujący się na walce z konkurencją handlową.

w dalszym ciągu niski wzrost jest powszechnie występującą cechą u mężczyzn. Druga uwaga to przypomnienie. skrzywdził. Warto zauważyć. przysparzając cierpień w sposób świadomy lub nieświadomy dziecku. Może kiedyś ktoś symbolicznie „kopnął" w to miejsce. Tatuaż na ramionach. dowodzić. aby potwierdzić swoją siłę. górować. ale odczuciem zależnym od normy kulturowej. że pomimo mniejszej atrakcyjności dla kobiet. to symbol bólu wynikającego z olbrzymich kosztów ponoszonych po to. trudności adaptacyjne w środowisku. Sam fakt. uwielbia walkę w celu udowodnienia własnej wartości. aby go dostrzeżono. Główny podział. Często różyczka na pośladku aktorki. o ranie psychicznej odniesionej na tym (seksualnym) poziomie. informuje symbolicznie. jaki zastosujemy. Tatuaż w okolicy brzucha. czyli środkowej części sfery świadomości. to podział wysoki i niski oraz kobieta i mężczyzna. Zarazem może być to rana o starszych korzeniach. ale np. krzycząc tatuażem na pośladku. Brak centymetrów w wymiarze fizycznym starają się zastąpić wysokim statusem materialnym i społecznym. w tym szczególnie kobiety. dzięki umiejscowieniu rysunku.56 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY WZROST 57 zakresie. dlatego symbolicznie wyraża swój ból. Jeśli posłuchamy wypowiedzi chłopców. że zajmujemy się subiektywnymi odczuciami i wzrost nie jest stałą wartością. sięgających rodziców i bólu. który zadali. to często po bójce chwalą się pokonaniem przeciwnika wyższego od siebie. WZROST Kolejnym elementem. przyjętej jako „średnia" w otoczeniu. czy odepchnął. pomimo swoistego piękna. kiedy było od nich uzależnione. Niski wzrost pcha go silnie ku poszukiwaniu takich form działania. szczególnie osobom o dominującym wzroście. symbolizuje kłopoty w działaniu. Niski mężczyzna musi włożyć znacznie więcej wysiłku w to. wpływającym silnie na nasze postrzeganie świata i zachowanie. w przypadku wzrostu jest elementem bardzo wyraźnym. że różnica wynikająca interpretacyjnie z różnicy płci obowiązuje w ocenie wszystkich cech. sugeruje przewagę takich panów w walce o przekazanie własnej puli genowej w wielu istotnych obszarach. jest wzrost. . Zwykle pragną dominować. które powiększą symbolicznie jego wzrost. Niski mężczyzna częściej postrzegany jest jako człowiek czynu. że wzrost inaczej warunkuje kobiety i mężczyzn i stał się jednym z istotnych czynników w doborze partnerów. Trzeba pamiętać. potraktował jak rzecz.

z wysoką pozycją społeczną i dużymi pieniędzmi. W polityce wysoki mężczyzna jest wyjątkiem. odnoszącą sukcesy zawodowe oraz podnoszącą poziom materialny. która daje mu atut ułatwiający bycie opiekuńczym i pomaga mu przełamać nieśmiałość. Hitler czy Stalin. Drobna kobieta musi się zająć nie tylko własną karierą i domem. decydujących o jego atrakcyjności. Wzrost mężczyzny staje się jednym z najważniejszych czynników.58 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY WZROST 59 W świecie ludzi o niskim wzroście mamy wielu wybitnych polityków. W trwałych związkach zwykle woli oddać władzę kobiecie i często jest przez nią traktowany jak duże dziecko. a także wielu zaślepionych dyktatorów np. Jeżeli w tym okresie partner pomimo wyraźnych wskazówek kobiety nie po- trafi zrobić kariery ani zbudować silnej bazy materialnej. który podważał w okresie rozwoju ich męskość i wiarę we własną wartość. której wzrost jest niższy od przeciętnej z uwagi na płeć. dynamiczny. Drobna kobieta . Nawet wysoki mężczyzna umniejszany wewnętrznie. to ona chętnie zgodzi się . że jest ambitny. wiecznie rywalizujący. Silną potrzebę podkreślenia własnej wartości realizują tacy mężczyźni poszukując partnerki wśród kobiet o niezwykłej urodzie zewnętrznej. jest właśnie kobieta. ciężko pracujący. będzie czuł się niewysokim i będzie starał się to zmienić przez takie działanie. jak Churchill czy Napoleon. Wysokie kobiety widoczne są nawet w tłumie. pragnący pochlebstw. Na partnerki wybiera raczej kobiety niewysokiego wzrostu. zazdrosny. biżuterii i męża z pozycją. która nie wie. Zajmuje się często dziedzinami o pewnej autonomii lub takimi. niewysoka kobieta może czuć się bezpiecznie. ale i w pracy nie rozumie jej sensu. Będzie ją interesowała raczej wielkość psychiczna. Będąc u boku wysokiego mężczyzny. Często jest to kobieta wyższa wzrostem od adorującego ją mężczyzny. Na pewno zasada ta nie odnosi się do wysokich mężczyzn wychowanych w taki sposób. wzrost swój odczuwa nieco inaczej. że nikt jej nie dostrzega i swoją podstawową potrzebę fizycznego braku paru centymetrów postara się zrekompensować. ale jeszcze wymaga opieki jak dziecko. że to w późniejszym okresie życia i po wielu latach małżeństwa osobą dominującą w domu. zasłaniają przestrzeń. raczej nie rwie się do walki o władzę nie tylko w domu. działający. w jakim kierunku ma iść. Wysokiej kobiecie zwykle nie imponuje wzrost mężczyzny. drobna pani zaczyna budować ją sama. Niższy partner nie jest wadą. bo sama jest wysoka. że to poczucie bezpieczeństwa jest często złudne. Mąż staje się w takim przypadku efektowną. ale i karierą męża. U typowego niewysokiego mężczyzny możemy domyślać się. w których występuje bezpośrednia rywalizacja.czyli taka. Niewysoka kobieta w tłumie skazana jest również na to. Często dzieje się tak. Pragnie ona do swojego wysokiego wzrostu odpowiednio wysokiej oprawy. jeżeli ma wysokie dochody. kto udowadnia innym mężczyznom. bo on jest duży i widoczny z daleka. Po pewnym czasie okazuje się. ponieważ posiada imponującą wysokość. Za cel obierze sobie partnera na wysokim stanowisku. Nawet w tłumie jest widoczny. Wysoki mężczyzna zwykle unika takich dziedzin życia. tj. gdzie wzrost jest cennym atutem w karierze. tak jak jest. które da mu przewagę w grupie. Jest to nieme przesłanie kogoś. Ten wielki „chłopiec". Jest mu dobrze. gdyż ludzie górując nad nią. twórczy. podejrzliwy. potrafią obrać cel ponad głowami innych. że jest męski i brak kilku centymetrów nie jest żadnym problemem. wysoką wizytówką. a partner nie tylko nie jest taki jak w marzeniach. zawistny. dzielny. poszukując sobie wysokiego partnera. Wyobraźmy sobie tłum ludzi i gdzieś w środku zagubiona kobieta niewysokiego wzrostu. a jeżeli jest ambitny.

że jeżeli projektant mody wyczuwa problemy jakiejś grupy społecznej oraz potrafi to przekazać językiem mody. że dysharmonia w budowie ciała. jest dla siebie miarą. tak jak ukłucie pszczoły może spowodować małą opuchliznę lub silną gorączkę uczuleniową. Moda jest wizerunkiem makronastrojów społecznych. iż moda wyraźnie zmienia się wraz z rozwojem technologii. Dzięki jego pomocy. Historycy zwrócili uwagę na pewną prawidłowość. to styl lansowany przez niego szybko się przyjmuje. ROZDZIAŁ V Moda i ubiór MODA W tym miejscu można zadać pytanie: jaki wpływ na odczucia i charakter człowieka. wykorzystuje tworzywo. a szczególnie mody? Tym bardziej. ma jego wygląd na tle środowiska. stara się również zrealizować swoje marzenia zawodowe. rzeźbiarz czy pisarz. pomimo posługiwania się podobnym językiem kulturowym. ale często bardzo zawodną w interpretacji charakteru. który nie potrafi oddać swoich uczuć w sposób umiejętny i zrozumiały. Każdy z nas. stworzy kolekcję strojów bez odzewu społecznego. pole-ającą na noszeniu przez kobiety bardziej frywolnych i odważnych w podkreślaniu ich kobiecości strojów w okresie wojen i silnych niepokojów społecznych. na temat życia i świata. ale i nastrojem oraz zainteresowaniami ludzi. Przedslawia główne koncepcje będące w sferze zainteresowań kultury. Warto zauważyć. takim samym jak malarz.60 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY być jego drogą i efektowną wizytówką. jeżeli jest kobietą ambitną. a dla drugiego silnym atakiem na jego wolność osobistą. że to wygląd zewnętrzny i sposób ubierania się jest głównym tematem tej książki. kultury. z uwagi na silny wpływ wychowania. Główne i charakterystyczne cechy trendów mody są zasadniczymi cechami danej społeczności. że klaps dla jednego dziecka może być przywołaniem go do porządku. Indywidualny stopień wrażliwości należy brać pod uwagę w naszych rozważaniach i nie zapominać. Wzrost jest ważną wskazówką. Na zakończenie pragnę zaznaczyć. jakim jest ubiór. . Projektant jest przecież artystą. polegający na tłumieniu lub rozwijaniu cech osobowych. Projektant. czy też silne akcentowanie nastrojów przez ubiór jest uzależnione w dużym stopniu od indywidualnej odporności. Rozumiem to tak. tylko do przedstawienia swoich emocji i przemyśleń. żywym świadectwem sukcesów niewysokiego pana.

Nogi są w naszym opisie symbolicznym dzieciństwem. a nawet określać słownie. nieokreślone słowami. krytycy sztuki). w której odbija się nasza podświadomość. podstawą. znając charakterystyczne cechy. Symbolikę już mamy zakodowaną i posługujemy się jej językiem bez udziału naszej świadomości. gdzie głównie o wszystkim decydował ojciec. Na tej podstawie. sprawiające wrażenie ciężkich i połączmy to symbolicznie z przeszłością. Wyobraźmy sobie człowieka. iż w jej domu właśnie matka decydowała o najważniejszych sprawach. sprawiające wrażenie delikatnych. mającego na nogach masywne buciory. „artyści". na czym polega ta umiejętność. to wydaje się. dać poczucie bezpieczeństwa. NOGI Interpretację poszczególnych elementów ubioru rozpoczniemy od sfery podświadomości. może to zrobić niemal perfekcyjnie. to symboliczna pamiątka po dominującym znaczeniu kobiety w domu. W takim związku należy liczyć się z częstymi kłótniami o władzę. raczej nie szukajcie sobie partnera w domu. potwierdzi fakt. Huty lekkie o ostrych czubach. jeżeli sami wychowaliście się w rodzinie. można określić z dużą dokładnością jej aktualne problemy. Zazwyczaj osoba zapytana o to. marzenia i nastroje. pozwalająca na tworzenie dzieł. którą posiadają artyści. Możemy przypuszczać. pod których urokiem jest tak wielu ludzi? Jeżeli opieramy się na koncepcji. należy stwierdzić. braku poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście. Konkludując. jeżeli chce przekazać swoje pragnienia. że moda jest opisem potrzeb ludzkich w skali makro. Każdy z nas przenosi zapisany w dzieciństwie wzorzec dalej i konfrontacja osób o tak różnych wzorcach jest pełna. gdzie dominowała kobieta. Widoczną i skondensowaną. nie uświadamiając sobie symboliki przestrzeni. na przykład z powodu częstych i długotrwałych wyjazdów lub przynajmniej braku uczuć z jego strony. jak to robią np. który je nosi. w oparciu o kanony mody jest indywidualnym uszczegółowieniem tych potrzeb. nieumiejący tak przekształcać uczuć. To strefa ciała. odbierać. na której budujemy naszą siłę. Indywidualny styl. Takie masywne buty na ciężkich. dominujące w modzie danej grupy społecznej. potrzebą „dojścia". (Jawną formę określoną przestrzennie przez nielicznych. grubych podeszwach mają równoważyć brak pewności siebie. a współpraca na dłuższą metę trudna. braku ojca w sensie fizycznym. że niektórzy z nas. czyli strefy nóg. że takie buty zakłada on na pamiątkę przeżyć z dzieciństwa i świadczy to często o „niespokojnym" dzieciństwie.62 MODA I UBIÓR NOGI 63 Nasuwa się pytanie. wyrażając je strojem. potrafią ukryte pragnienia. krzyczą one swym wyglądem o samotności wewnętrznego dziecka człowieka. ale w dalszym ciągu przedstawioną w formie przed lub obok językowej. że człowiek odbiera świat jako przestrzeń. . przekształcić w jawną manifestację uczuć. mogą inni. Projektant mody.

Pragną być wolni i swobodni. karate itp. nie jest w stanie wystarczająco pomóc mamie i zaczyna ją w głębi .64 MODA I UBIÓR Buty sportowe w symbolice. kiedy rodzice się rozwodzą i syn zostaje z matką. judo. chce przejąć obowiązki ojca w domu. które narzuciła mu w dzieciństwie matka. np. to atrybut ludzi przesadnie karconych i dyscyplinowanych w dzieciństwie. Często. boks. Jako przykład mogą tu posłużyć tenisówki. Często spontaniczność w okresie dzieciństwa była tłumiona. gdyż kiedyś im tejże wolności brakowało. Jeżeli widzimy mężczyznę noszącego takie lub podobne w wyrazie obuwie. niepasujące do reszty ubioru. Oczywiście. dlatego wybierają sportowy styl butów. 9. Pragnie jak najszybciej stać się mężczyzną i zaopiekować się matką. Aby dodać sobie sił i wartości często taki chłopiec zapisuje się na ćwiczenia siłowe lub trenuje sporty walki. Rys. stara się szybko dorosnąć. że dziecku wychowanemu bez ojca trudno nauczyć się wzorca zachowań męskich i buduje go na podstawie książek i filmów oraz patrząc z cichą zazdrością na ojców swoich kolegów. Niektórzy ludzie noszą buty przesadnie lekkie w swoim wyglądzie i niepasujące (szczególnie dotyczy to mężczyzn) do reszty ubioru. Kłopot polega na tym. interpretujemy to symbolicznie jako próbę ucieczki od obowiązków ponad siłę. młodszym rodzeństwem.

.

.

.

kiedy dorasta. które symbolicznie odpowiadają za sferę świadomego działania. które na niego nałożyła. Ozdobione buty interpretuje się raczej jako próbę symbolicznego ozdobienia dzieciństwa. wtedy u mężczyzny mogą świadczyć o chęci podkreślę- . Mężczyzna taki może mieć również kłopoty z potencją. Chłopiec taki. a zbyt bogate ozdoby i złocenia podpowiadają „kompleks kopciuszka". Często ukrywanie sznurowadeł w butach może świadczyć o utrzymaniu jakiejś tajemnicy rodzinnej. ale często mu to nie wychodzi. nabrzmiały problem rodzinny. Bunt bardziej otwarty. nierozwiązany. jeżeli spodnie są nazbyt opięte i zarazem eksponują narządy płciowe. I znów .NOGI 65 nienawidzić za kłopoty i trudności. które go potem przerastają.dziewczyna ta nakłada na niego obowiązki ponad jego siły. czyli chęć dowartościowania „biednej" przeszłości. jako kłopoty i próbę zapomnienia o problemach z ojcem lub matką. aby im sprostać i udowodnić. za trud ponad jego siły. które w odczuciu dorosłego człowieka nie było pogodne i wesołe. w zależności od strony lewej lub prawej. trafiamy na kolana. krytyka rodziców i działań społeczności dorosłych to dziury na kolanach potraktowane jako ozdoba. może rozwód lub nagła śmierć jednego z rodziców. Jeżeli na kolanach naszyte są łaty . gdzieś tam w środku ma pretensje do partnerki. i znów. Posuwając się wyżej w trójpodziale ludzkiej sylwetki. Polega to na pokazywaniu bogactwa. choć tak naprawdę to on sam lubi przyjmować takie obowiązki. wybiera często na partnerkę dziewczynę podobną w zachowaniu do matki. Wyższe partie sfery podświadomości to seksualizm. Mężczyzna chętnie się na nie zgadza i podejmuje wysiłek. marszu oraz stosunku do rodziców. że jest prawdziwym dzielnym mężczyzną. które jest już jednak dorobkiem późniejszego życia. skromnego dzieciństwa.interpretujemy to. Przesadnie duże węzły na sznurowadłach to tajemnice.

traktowanej jako narzędzie do zdobycia władzy nad mężczyzną. Wszystkie opisane tu elementy mogą informować nas o kłopoRys. o jas- krawych kolorach. . getrów z tworzyw sztucznych. ale zwykle inaczej się ubiera. 10. Jest to zarazem sygnał trudności w osiąganiu satysfakcji seksualnej. Odcinanie szerokim pasem też symbolizuje odcinanie dolnej części ciała od górnej. ale jednocześnie są drugą. Ciekawe. która szuka kogoś w rodzaju ofiary własnej seksualności. na przykład zbyt mały biust. która odsłania nogi poprzez takie rozcięcie. Często kompleksy na tle wartości intelektualnej kobieta rekompensuje prezentując przesadnie inne walory. jeżeli potwierdzą to inne elementy ubioru np. aby przy wyciąganiu wniosków brać pod uwagę pozostałe elementy wyglądu. a czasem o smutnych doświadczeniach z wcześniejszego okresu życia. jak gdyby seksualizm był w sferze zainteresowań jednej części. kobiety. idealnie przylegającą do ciała skórą o dużej odporności na mechaniczne uszkodzenia i broniącą dostępu do ciała. Może to świadczyć o wewnętrznej walce pomiędzy pragnieniami a brakiem spontaniczności przy podejmowaniu decyzji. zdaje sobie sprawę z eksponowania atrybutów własnej kobiecości i zarazem cały czas „ma je na oku". symbolicznie dzielący ciało na dwie części. co do której człowiek tak się ubierający nie ma wewnętrznego przekonania. czyli coś w rodzaju elastycznych Rys. że moda na taki ubiór stała się dość powszechna i może sugerować coraz większy wpływ pragnienia niezależności u kobiet. Zdarza się przecież. Tak. Ogólnie rzecz biorąc. np. Może nosić legginsy. które eksponują i podkreślają nogi. zakłada wiele cienkich tkanin i często podkreśla nogi wzorzystym materiałem o krzykliwych kolorach i wzorach.66 MODA I UBIÓR NOGI 67 nia własnej męskości. ale i kłopotów w kontaktach intymnych. Musimy przy tym pamiętać. Kobieta. które wyraźnie podkreślają seksualność nóg przesadnie je eksponując niezależnie od okoliczności. że mocniej wyeksponowane nogi są próbą odwrócenia uwagi od zbytniego przyglądania się innym elementom ciała. Cynicznie i materialnie nastawiona do życia kobieta. szeroki skórzany pas. można podejrzewać o brak pewności siebie. O kontroli sfery seksualnej oraz o kłopotach w osiąganiu satysfakcji symbolicznie informują również wszelkiego rodzaju rozcięcia spódnic i sukienek z przodu. też może eksponować nogi. co do których kobieta ma negatywną opinię. 11. a intelektualizm drugiej części ciała i obie miały kłopoty we wspólnym działaniu i przeżywaniu miłości jako jedność.

Ubiór przy ciele. ale nie oznaczają. 4. w krajach o zimnym wychowaniu wiele warstw ubioru. 5. Potwierdza to tezę. skupia swoją uwagę głównie na tułowiu. wybór po namyśle. Jest ona tylko utrudniona i zmusza partnera do większych starań w celu zdobycia pełnego zaufania. Wydaje się to całkiem zrozumiałe. 12. teraźniejszość. 3. W zimnych krajach ludzie zakładają ciepłe stroje. że ubiór jest uwarunkowany nie tylko klimatycznie. jeżeli weźmiemy pod uwagę uwarunkowania Japończyków.68 MODA I UBIÓR TUŁÓW 69 tach w osiąganiu pełnej satysfakcji seksualnej. 2. Większość z nas przy ubieraniu się. TUŁÓW 1 ułów w naszym opisie symbolizuje działanie. . Ubiór luźny. Główne sposoby zasłonięcia tułowia ubraniem to: 1. że taka satysfakcja jest niemożliwa. Ubiór na cebulę został jako trend w modzie wylansowany przez projektantów japońskich. Ubiór wielowarstwowy (na cebulę). kiedy stajemy przed lustrem. ale i kulturowo. Jeżeli Japończycy stworzyli kulturę papierowych ścian i co za tym idzie. Ubiór mundurowy. Dodatkowym po- Rys. Ubiór o wydłużonym stanie. to budowanie ścian wewnętrznych i symboliczne odgradzanie się od świata kolejnymi warstwami ubioru. obszerny. często zapominając o równie ważnej lustracji reszty ciała. kulturę opartą na całkowitym ukrywaniu uczuć i myśli przed innymi. świadomość. wydaje się oczywiste.

ludzie bezdomni zakładają na siebie cały dom. ale nie znają porządku. sięgających do połowy bioder i niżej. która jest zastąpiona inną. Osoby tak się ubierające. zamknięciem w sobie oraz ukrywaniem prawdziwych nastrojów i myśli. są często działaniami. Ludzie noszący luźne. kontrolują swoje odruchy i nawet te bardziej spontaniczne działania. lecz mające wspólną cechę. który inni zwykle poświęcają na życie prywatne. Ubiór na cebulę tłumaczy się symbolicznym odgrodzeniem od świata. polegającą na długości tych ubrań. Zwykle potrafią dobrze organizować pracę i wybierają zawody typu księgowy. 14. Przyjaźń z tak ubierającym się człowiekiem jest trudna z uwagi na jego wielowarstwową psychiczną osłonę wnętrza. „rozciąganie" ubrania. Potrafią też ciężko i przez wiele godzin pracować. Ubiór obszerny charakteryzuje się luźnym i wydłużonym krojem. że bez względu na narodowość. o formalnym wychowaniu i postępowaniu. Głównym motywem determinującym ich potrzebę wolności jest ukryty lęk przed ograniczeniami. Wspólnym elementem dzieciństwa tak ubierających się ludzi jest świadomość odczucia ograniczeń w dzieciństwie.70 MODA I UBIÓR TUŁOW 71 twierdzeniem tej sugestii może być fakt. Mogła to być surowość lub przesadna miłość i opieka rodziców. bo nieosłabiające tych elementów wnętrza. Rys. czyli wszystkie stroje. często z dużą ilością guzików. Często ubierają się tak ludzie zamknięci w sobie. Wybierają z reguły zawody wolne. 13. tycznie sylwetkę oraz tuszuje jej budowę. poświęcając swój czas. nauczyciel. Polega to na rezygnacji z pewnej pozy przy bliższej znajomości. adwokat. wskazuje na rozciąganie świadomości na jak największą sferę życia. dlatego jako dorośli poczucie wolności stawiają na pierwszym miejscu. czyli takie. Pragną wolności i niezależności na każdym kroku. jakie mogą tylko zdobyć. . handlowiec itp. które zostały uznane przez nas jako oznaki słabości. struktur i rygorów. Ubiór przy ciele. na które wcześniej wyraziła zgodę świadomość i uznała jako bezpieczne. Ubiór o wydłużonym stanie to stroje o dowolnym kroju. Często są krzykliwi i mocno gestykulujący. Zwykle pytając tak ubierającego się człowieka o dzieciństwo. czyli taki. Interpretuje się to jako kontrolę woli i świadomości nad obszarem podświadomości. jak lekarz. symbolizuje drugą skórę na poziomie świadomości w trójpodziale ludzkiej sylwetki. dziennikarz. Podkreślają własne poczucie wolności na każdym kroku. Zwykle myślą nieszablonowo i przestrzennie. dowiedzielibyśmy się o rygorystycznym i mocno ograniczającym poczucie wolności wychowaniu. a przy jeszcze głębszym poznaniu ujawniają się nam kolejne warstwy. w którym ubranie przylega do ciała. obszerne ubrania są zorientowani na odczuwanie przestrzeni. Wydłużony stan. sekretarka itp. Ubiór taki powiększa opRys.

trudność takiej osobie sprawia wyznanie miłoRys. który trudno ujawnić. Być może tylko za dobrą ocenę w szkole rodzice potrafili przytulić czy pogłaskać takie dziecko po głowie. Tęsknota za uczuciem jest jednak problemem. tylko podejrzewa. więc znów starało się przynieść dobrą ocenę. I tak np. Często taka osoba stara się wyrazić swoje uczucia poprzez pracę. ści. 16. rygoru i dyscypliny. konsekwencji. uniformem młodzieży w ostatnich latach stały się ubrania dżinsowe. który usztywnia. o trzeźwym spojrzeniu na życie są garsonki. żakiety. Podkreślamy nimi przynależność do określonej grupy społecznej. co buty masywne w podświadomości. Cóż jeszcze to oznacza. że partnerce nie chce się z nim rozmawiać i przytulać się. że w doborze ubrań klimat wychowania jest nie mniej istotny niż aktualne warunki atmosferyczne. Ktoś noszący ubiór przy ciele mógł być wychowywany w chłodnym emocjonalnie domu. a on zwykle jest partnerem. że rozmowa o uczuciach dla ubierającego się w stroje o kroju „blisko ciała". który ma potrzebę prezentacji siebie w ten sposób? U takich osób ubranie standardowe może oznaczać to samo. uniformy służbowe i wszelkie ubrania usztywniające. gdzie mamy pewność. Uniformy zakłada każdy z nas na spotkanie towarzyskie czy kultuRys. ale też i broni przed atakiem innych. Ubiór mundurowy. którzy działają w określo- . co może czuć. garsonki. gdzie odczuwał brak akceptacji i przytulania. aby być w grupie ludzi. kulturowej. ludzi biznesu i polityków są garnitury. Dorosły. Często z tego powodu dziecko mogło pragnąć jeszcze raz zwrócić na siebie uwagę i zasłużyć na takie okazyjne pieszczoty. ubierający się w ten sposób. Co mówią nam uniformy? Już sama nazwa wskazuje. Ubiór mundurowy jest czymś w rodzaju pancerza. marynarki. do którego zaliczyć należy garnitury. tęskni za ciepłem i miłością. przedsiębiorczych. jakiego doznał w dzieciństwie.72 MODA I UBIÓR TUŁÓW 73 Już w przypadku ubioru na cebulę podkreślałem. uniformem kobiet zdecydowanych. bo tej metody nauczyła się w dzieciństwie. czy przytulenie się do partnera. Kobieta prasuje koszule dla swojego mężczyzny lub poleruje podłogę. że mają nas unifikować. na którym wymagany jest strój wizytowy. który ubiera się w stroje luźne i nie potrafi zrozumieć tego przesłania. że inni ubiorą się podobnie. dlatego również wyszukuje sobie dodatkowe zajęcia. pomimo chłodu uczuciowego. ale przeniesione jest to na sferę świadomą. jest symbolem obowiązku. uniformem handlowców. ralne. myśleć człowiek. Często taka chęć przynależenia do jakiejś grupy świadczy o niezbyt silnej osobowości i o gotowości do wypełniania zadań oraz przystosowania się do norm czy zachowań. 15. Trzeba zrozumieć. jest często bardzo trudna.

interpretujemy inaczej. może być odczytana jako próba sił i agresji. oznacza to. nosiła. Moda ta w ubiorze charakteryzuje się pod- kreśleniem ramion. mundury są narzucone przez instytucje i wykorzystywane dla osiągnięcia takich celów. że potrzebuję norm i schematów. W okresie międzywojennym każda pani. która chciała udowodnić swoją pozycję. czyli w części górnej sfery świadomości. „Japi" jest trendem mody. na przykład etolę z lisów. wzorem lub krojem. Nie tylko możemy nie uzyskać spodziewanych rezultatów. które ma na celu „wejście głębiej". Ogólnie biorąc. który teraz reprezentuję". Pamiętajmy jednak. że uniformy. w jaki akcentujemy swoją wartość na poziomie ramion. w zależności od wysokości występowania. że jest to jego osobisty sukces. być może. „Moja wiara i siła wyrasta z gry i przekonania. każde działanie. że tułów jest symboliczną sferą świadomości. Oczywiście w strefie tułowia. i tak: Wyeksponowane ramiona. Efekt taki uzyskują też kobiety przez założenie na ramiona chusty lub szala.kolorem lub wzorem. wynikający z indywidualnych umiejętności i predyspozycji. porządek. ponieważ każda forma przeniknięcia do ich wnętrza. kiedy ktoś nie będzie ingerował w ich wewnętrzny świat. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę. jednakowych ubrań obsługi hotelowej itp. Człowiek tak się ubierający pragnie pokazać. podkreślone ozdobami. również można wyodrębnić trzy części sylwetki i w ten sposób uszczegółowić naszą charakterystykę. sób. przez ich optyczne poszerzenie krojem stroju oraz podniesienie przez podłożenie poduszek na ramionach. co szczególnie widoczne jest w trendzie mody nazywanym „japi". każdy silniejszy akcent w tej sferze. . ale tylko do czasu. Bywa tak. Przesłanie symboliczne tak rozbudowanych ramion. kolei. że inni myślą o mnie jak o człowieku silnym i pewnym siebie. Dzieje się tak w przypadku mundurów w policji. marzenia i wartości intelektualnej. często bardzo zdecydowany. przejętym głównie przez ludzi interesu. Pamiętając. Podkreślenie swojej pozycji przez zaakcentowanie ramion można również uzyskać nosząc stroje z mocniej zaznaczoną sferą ramion . wojsku. pokazać swoje słabe miejsca. próba porozumienia się z nimi na głębszym poziomie. że sam nie będę tolerował odstępstw od norm i nie pozwolę burzyć świata. jak: dyscyplina. Podkreślenie tego obszaru może być realizowane również w inny spoRys. aby inni mogli poczuć się bezpiecznie i wtedy. że jest to jeden z możliwych sposobów. ale wręcz narazić się w odpowiedzi na atak. podkreślenie przynależności do grupy. odpowiadającej za dążenia. aby czuć się pewniej. ambicji. odsłonią coś więcej z własnego wnętrza. Aby zdobyć ich zaufanie sami musicie najpierw odsłonić się. polega na podkreśleniu swojej fachowości. ludzie preferujący ten rodzaj ubierania się są bezpieczni dla innych. 17. zajmujących się zarabianiem pieniędzy.74 MODA I UBIÓR TUŁÓW 75 nych ramach i zachowują się według ściśle sprecyzowanych reguł. jak świetnie radzi sobie w życiu i z materią oraz.

kształt ozdoby. a u kobiet z koleżanką lub też inną kobietą. Silny akcent na sercu w postaci broszki czy braku guzika u kieszonki.76 MODA I UBIÓR TUŁÓW 77 Podkreślenie strefy dolnej tułowia ubraniem.stąd akcenty z lewej strony będziemy utożsamiać z kłopotami z matką. zewnętrznym świecie. Aby dokładniej określić. Ozdoby oraz wzory dodatkowe na poziomie tułowia akRys. mężem w przypadku kobiet. duża. kolor. należy sięgnąć również do interpretacji tego elementu na podstawie symboliki wzoru. które nosiła młodzież hipisowska. jak również z problemami wewnętrznymi. Akcenty na poziomie żołądka (przez akcent rozumiem każdy element wybijający się z tła) bardzo często sugerują kłopoty w działaniu. 18. w zależności od tego. czy też mocne opancerzenie. Na poziomie tułowia mocniej manifestują się aktualne nastroje człowieka i w tej strefie najczęściej pojawiają się i są widoczne zmiany. centują symbolicznie aktualne problemy. państwo. jest wyrazem pewnych problemów z uczuciowością. sugeruje swobodę seksualną i umiejętności działania w tym obszarze. np. były więc wyrazem swobody seksualnej. o jaki problem chodzi. struktury. Tułów w trójpodziale sylwetki symbolizuje świadome działanie i czas aktualny. żoną u mężczyzn. Tuniki czy bluzy okresu lat sześćdziesiątych. . ale i buntu przeciw ograniczeniom narzuconym przez rodzinę. a także z działaniem w realnym. czy symbolizuje luz. Akcenty z prawej strony symbolizują kłopoty z ojcem. O rodzaju tych kłopotów pooinformuje nas wzór. chorobach żołądka. koloru i rodzaju ozdoby. a nawet wypchana kieszonka na poziomie serca. Dolne części tułowia symbolizują również rodzinę. Taki akcent (może to być np. pośrednio. informuje. że seks nie stanowi problemu lub też świadczy o kłopotach w działaniu i realizowaniu się na poziomie seksualnym. błyszcząca klamra paska) dodatkowo. przeszłość. może informować o kłopotach zdrowotnych na tym poziomie. zakłady pracy. a u mężczyzn z innym mężczyzną. Nie należy też zapominać o podziale naszego ciała na lewą i prawą stronę . jelita itp.

wzniosłość. Kiedy dowiedział się. że inne Rys. Opiszę. W latach sześćdziesiątych długie włosy były symbolem wolności intelektualnej oraz swobody erotycznej. ale jest symbolem kontroli. marzenie. co oznaczać może u kobiety wiązanie warkocza na noc. choć nieszablonowo myślącego i działającego człowieka. swobodę myślenia i działania. ale także za sferę intelektualną. to tęsknota i symboliczny powrót do dzieciństwa. jej późniejsze losy potwierdzają symboliczne przesłanie związane z obcięciem włosów. Kitki u kobiet. Podobne znaczenie w naszej kulturze miało obcinanie warkocza dziewczynie wychodzącej za mąż i nakładanie na głowę czepca. Długie włosy są przejawem buntu wobec uznanych wzorów. że takie włosy podkreślają jej kobiecość. elementy ubioru sugerują. nieszablonowe podejście do życia. że osoba nosząca długie włosy chce uchodzić za kogoś bardziej wrażliwego i niewinnego niż jest nim w istocie. Kobieta nosząca długie włosy zdaje sobie sprawę z tego. przypominające bardziej westchnienie: „zgadza się". Często buntu wobec struktur i wobec ojca. Zacznę od fryzury. Jagna. Symbolika włosów w przypadku kobiet i mężczyzn wygląda nieco inaczej. nie zgodziła się na obcięcie włosów podczas wesela. usłyszałem smutne wynurzenie. U kobiet długie włosy są symbolicznym podkreśleniem ich kobiecości. a także podkreślają artystyczne. a także dziecięcej niewinności. że odcina się jej beztroską przeszłość i nie może już zwodzić swoimi włosami innych mężczyzn. Często się zdarza. Przesłaniem tego zwyczaju było uświadomienie dziewczynie. Postrzyżyny chłopców były symbolicznym aktem przyjęcia ich w świat męskiej społeczności. jak i u kobiet. że w kobiecych włosach mógł się ukryć diabeł i dlatego kazano niewiastom ukrywać starannie włosy pod wymyślnymi nakryciami głowy. takiego przesłania nie należy brać dosłownie. Włosy są bardzo ważnym elementem w symbolicznej mowie naszego ciała. uczucie. 19. W powieści „Chłopi" Władysława Reymonta. główna bohaterka. w wielu kulturach kobiety na znak żałoby po stracie ukochanego obcinały sobie włosy i nacierały twarz popiołem. że to informacja dla partnera o braku chęci na erotyczne uniesienia. . Kitka z tyłu u mężczyzny ma podobne przesłanie jak długie włosy. Przed wiekami. „Hair" (włosy). Bardzo ładnie jest to przedstawione w głośnym filmie muzycznym pt. a także przyszłość.78 MODA I UBIÓR POZIOM GŁOWY 79 POZIOM GŁOWY (jróma strefa sylwetki w trójpodziale symbolizuje nadświadomość. Ponieważ są ozdobą głowy zarówno u mężczyzn. co nosimy na głowie i jak można to interpretować. z powodu jego braku lub dzieciństwa mocno skróconego. Spinanie włosów u kobiet i mężczyzn jest próbą kontroli i narzucenia sobie porządku wewnętrznego. odpowiada za rozum. Włosy zawsze fascynowały i były przepojone symboliką. W średniowieczu twierdzono. przynajmniej tej nocy. wiarę. W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć z analizy wyglądu. wrażliwości i wdzięku. dlatego też przedstawię ją dla każdej płci oddzielnie. Oczywiście. U mężczyzn długie włosy są symbolem wolności i niezależności. odpowiadają za sferę erotyczną. jeden ze słuchaczy zapytał mnie. Mężczyzna w takiej fryzurze chce uchodzić za poważnego i solidnego. gdzie obcięcie włosów przez jednego z bohaterów było symbolem wejścia w struktury ograniczające wolność.

Z drugiej strony. że od teraz zaczną same decydować o sobie oraz nie będą zbyt mocno angażować się uczuciowo. obcięciu włosów ma bardziej okrągłą bu- zię. Są to zwykle kobiety doświadczone w życiu osobistym. Kobieta jest nastawiona na czas teraźniejszy i działanie. podobnie jak przy włosach średniej długości. wpływających na samopoczucie w dzieciństwie. które rozumiem jako krótsze od średniej. Włosami o średniej długości nazywamy fryzurę.nadświadoma sfera głowy). będącą normą u mężczyzn. Główne przesłanie średnich w długości włosów to nie tylko dynamiczne działanie w sferze świadomej. niema prośba o pomoc. można podejrzewać. złości. potrzebie tak silnej i wydającej się tak trudną do spełnienia. Włosy średniej długości preferują głównie kobiety interesu. Jeżeli fryzura nie jest w wyglądzie wybijająca się i zbytnio odbiegająca od standardu. od których oczekuje się zdecydowania. Rys. Włosy krótkie u mężczyzn to takie. wyraźniej widoczne oczy i usta. Dlatego też często kobieta. Obcięcie włosów jest wewnętrzną potrzebą odmiany i. który przestał wierzyć w Fty 22. jest doskonale wyczuwana przez mężczyzn cynicznych. siły. Często są mocno podgolone. którą skrzywdził mężczyzna.80 MODA I UBIÓR POZIOM GŁOWY 81 Włosy średniej długości u kobiet to symboliczne odcięcie się od przeszłości. o silnej potrzebie dominowania i wykazywania swej pozornej siły nad słabą kobietą. nie bierzemy jej pod uwagę. ale i ostrożność oraz niechęć do zbytniego angażowania się uczuciowo. Często są pozostałością po krzywdzie. dynamizmu oraz nastawienia na czas teo pn raźniejszy. Włosy krótkie u kobiet symbolizują doświadczenie. s 22. Mogą podpowiadać brak wewnętrznego przekonania co do własnej kobiecości. że krótkie włosy dalej symbolizują żałobę wewnętrzną oraz jeszcze niezakończony proces powrotu do równowagi. po raz kolejny może trafić na zakochanego w sobie tyrana. Mają zwykle kłopoty z okazywaniem ciepła i wewnętrznych problemów. w obawie przed wykorzystaniem ze strony płci przeciwnej. Należy również stwierdzić. którą wyrządził mężczyzna. ścinając włosy na krótko. Jest to zaproszenie silnego i dobrego mężczyzny do opieki nad taką kobietą. aby odciąć się od przeszłości i znaleźć silnego opiekuna. stawiające sobie wysokie wymagania. typowej dla środowiska. niedopuszczających do rozwoju pełnej kobiecości lub z powodu innych czynników. bo ich nikt tego nie nauczył lub mocno zranił w miłości. Trudno im kochać. 2 1 . Błędem byłoby. zostały mu tylko pięści i łokcie. Jest to symboliczny krzyk człowieka nieszczęśliwego. że wzbiera w nich agresja. Włosy średniej długości u mężczyzn są krótsze niż u kobiet. wynikająca z krótkich włosów. które od dziecka mają włosy obcięte na krótko. swoje szczęście i miłość. trudne przeżycia uczuciowe. potrzeby rywalizacji. Często ubiór dodatkowo podkreśla ich niepokój wewnętrzny. np. Krótkie włosy są oznaką większego dynamizmu. twarz nabiera wyrazu bezbronnego dziecka. której nie otrzymali. iż odsłonięcie czoła jest w swym przesłaniu chęcią podkreślenia własnej wartości intelektualnej (czoło . . Kobieta po Rys. próbą odcięcia się od przeszłości. iż tak naprawdę nigdy nie miały szansy czuć się w pełni kobietami z uwagi na silny wpływ rodziców. W wypadku kobiet. które zdecydowały. z tą różnicą. Ich symboliczne znaczenie opiera się na potrzebie miłości.

Włosy farbowane to brak przekonania o własnej wartości. Ozdoby rytualne to np. dotyczące jej działalności. że poprzez nie nadal realizuje się wszystkie opisane wcześniej cele. pagony z naszytym stopniem wojskowym. Ozdoby podnoszące prestiż to złote pióro lub złoty zegarek u mężczyzny. łańcuch z godłem państwa na piersi urzędnika stanu cywilnego. podkreślające inteligencję. gwiazda szeryfa. znaczenie i zdobycze materialne oraz poprawiały i korygowały urodę. oryginalność oraz pozwala na wzrost wartości. na temat jej urody. Dzisiaj wydaje się. ozdoby zawsze podkreślały status społeczny.82 MODA I UBIÓR prawienie komplementów kobiecie. jeśli ona pragnie wyeksponować intelekt i podkreśla to poprzez uwidocznienie odkrytego czoła i wsunięcie okularów we włosy. a w dzisiejszych czasach jest to również telefon komórkowy. Farbują włosy osoby niezadowolone z własnego wyglądu zewnętrznego. idącej do ślubu. Wydaje się. albo wianek na głowie panny młodej. Podniesienie włosów przez ufryzowanie ich w wypiętrzoną formę ma podobne symboliczne znaczenie. U kobiet jest to często droga biżuteria. że wpływ ozdób nie jest tak silny. że niektóre tradycje. . ale po głębszym zastanowieniu przyznacie mi Państwo rację. świadczące o przynależności do danej wspólnoty. Grzywka na czole to brak pewności siebie na poziomie intelektualnym. całościowy. pozycji w firmie oraz o stopniu wtajemniczenia w zagadnienia. nawyki zostały na nowo odkryte i podkreślone. czyli nieakceptujące siebie w sposób pełny. czy też sędziego sądu. np. w zakładach pracy poprzez identyfikatory. podkreślają nieszablonowość myślenia oraz niechęć poddawania się cudzej woli i strukturalnym rygorom. ROZDZIAŁ VI Ozdoby SYMBOLIKA OZDÓB Jak wiemy z prac archeologicznych i opisów dotyczących przeszłości oraz opierając się na obserwacji plemion nie w pełni zunifikowanych przez naszą cywilizację. którą pragnie się uwieść. wykorzystywane w ściśle określonych ceremoniach plemiennych. Dodatkowo wyrabiano też ozdoby lub raczej przedmioty magiczne i rytualne. Włosy (niesforne) układające się w sposób nieuporządkowany.

Duże ozdoby srebrne symbolizują zgorzknienie. Kształt i wzór . wymuszona przez otoczenie w postaci bogatszych znajomych. Ktoś noszący srebrną biżuterię. jednak wewnętrzne potrzeby związane z uczuciowością nie pozwalają takiej osobie postępować zdecydowanie. obłe. gdzie spod emalii w kolorze złota wydobywa się kolor srebra. Z drugiej strony. z prawej lub lewej strony i w jakim przedziale sylwetki ludzkiej. zegarki. wisiory. twardo i rzeczowo w celu zdobycia bogactwa. Drobne ozdoby srebrne symbolizują tęsknotę i potrzebę miłości. plastik. Często polega to na chęci podkreślenia własnej wartości przez zdobycie bogactwa. Każda cecha naszego wyglądu jest wielowątkowa i wielowymiarowa. Może to być również chęć zdobycia pieniędzy. reklam nakłaniających nas do zakupu ekskluzywnych towarów itp. Symboliczny tył to również nasze korzenie oraz często realizacje tej drugiej strony przez wybór partnera posiadającego te cechy. interpretujemy jako rozdwojenie na poziomie uczucie . że brak sił i czasu na zajmowanie się czym innym niż ciężarem własnego bogactwa. iż osoba taka posiada wysoki status materialny. Biżuteria w kolorze złota jest symbolem zainteresowań materialnych i praktycznych. Małe ozdoby złote często podkreślają dobry gust i smak.patrz symbolika kolorów. Często noszą je osoby nieśmiałe. 2. srebro. pierścionki i inne. tematyką ezoteryczną i są zbytnio egzaltowane.kolczyki. Jest to również symboliczne ograniczenie. Jeżeli rozpatrujemy ozdoby w postaci biżuterii i galanterii. Sugerują umiejętność poprawnego zachowywania się. magią. to symboliczny tył. łańcuchy. 5. Jeżeli są podkreślone również ubraniem w dobrym gatunku. Kolor .tajne. Można przypuszczać. klipsy. Duże ozdoby złote symbolizują potrzebę manifestacji bogactwa. ostre. jawne. mogą świadczyć o delikatności i naturze marzycielskiej. Często interesuje się literaturą i sam próbuje pisać lub zajmuje się zbliżoną w temacie działalnością. Rodzaj ozdób . Ozdoby złotopodobne. to co ukryte za tym wybijającym się elementem. 6. . ciężkie przejścia na tle uczuciowym. mogą symbolizować kogoś o wysokiej kulturze i równie wysokim statusie materialnym.materia. bransolety. rodzaj kamieni.84 OZDOBY SYMBOLIKA OZDÓB 85 Do magicznych przedmiotów zaliczyłbym wszelkie wisiorki i talizmany noszone na szczęście. 4. inne metale.duże. Duże ozdoby są ciężarem. Ozdoby srebrne symbolicznie przedstawiają uczucie. Wartość ozdób . skóra.złoto. traktujemy go jako symboliczną fasadę i dążenie. Jeśli wybije się jakiś akcent mocniej. drewno itp. cynicznie. Znaczenie . często są związane z brakiem gustu i dobrego smaku. a zarazem braku wewnętrznej zgody na takie działania. Symbolizuje ambicje i chęć dokonań podnoszących prestiż. obrączki. Często osoby noszące taką biżuterię interesują się religią. często postrzega świat nie w pełni realnie. ażurowe itp. które utrudnia szerszy ogląd świata. płaskie. nasza słabość i lęk przed nieznanym. 3. informują o dźwiganiu wspomnień związanych z niezaspokojoną miłością. naszyjniki. że symbolicznie przygniatają tak mocno.. wynikający z pokoleniowego dorobku. Mogą również pokazywać dumę z osiągnięć materialnych zdobytych bez pomocy rodziny i żadnego zaplecza. Wysokość występowania. małe. pełne. są tak ciężkie. pragnie miłości i ciepła. to powinniśmy wyróżnić następujące cechy: 1. Jest to chęć podkreślenia na każdym kroku swoich osiągnięć w dziedzinie materii.

Kształt i wielkość biżuterii bardziej szczegółowo określa zainteresowania osoby noszącej ją. romb. może świadczyć o naprężeniu wewnętrznym. Ozdoby występujące w strefie nóg. co jest dla nas ważne. złoto symbolizuje zwieńczenie naszych działań. ciężkie bransolety . ciężką klamrą. gwiazdki. np. Ciekawym akcentem są klamerki ozdobne. duże wypukłe pierścienie. walce toczącej się wewnątrz osoby. ukonkretnia wysokość jej występowania w trójpodziale ludzkiej sylwetki. Jeżeli dostrzeżemy złote lub złotopodobne ozdoby na butach. osiągnięcia materialne. drobne kolczyki. Najczęściej spotykane są ozdoby w kształcie kół. który tak skrzętnie jest izolowany od świata zewnętrznego. symbolizuje uczucia dziecka. erotyzm. czyli na poziomie tułowia w trójpodziale sylwetki. ozdoby. W środkowej części ciała. Często brak pewności czego chce się naprawdę. z dużą. pensjonarnego wychowania w dzieciństwie. Ozdoby na butach są próbą przyozdobienia również przeszłości i dzieciństwa. może to być próba wczesnej nauki dwóch języków obcych. rygorystyczne przestrzeganie dobrych manier itp. to możemy zinterpretować taki wygląd jako chęć oddzielenia świadomości od sfery seksualnej. Ogólnie „duża" biżuteria. „szkół dla panien" itp. Jeżeli pasek wyraźnie oddziela część dolną od górnej w sylwetce ludzkiej.oznacza to zamknięcie się w sobie. możemy domyślać się trudnych warunków materialnych w dzieciństwie lub wychowania w atmosferze konieczności robienia pieniędzy. Znaczenie biżuterii.86 OZDOBY WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA 87 WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA Istotną rolę w opisie charakteru człowieka na podstawie jego wyglądu. smutnej. W przypadku złota to konkretny tytuł naukowy (na przykład okulary w złotej oprawie). Srebro w dalszej części (nogi) ma podobne znaczenie symboliczne jak złoto.to przeszłość. przywodzące nam skojarzenia „panienek z dobrego domu". delikatność. Dziecko ustanawia sobie za cel już w dzieciństwie zdobycie wysokiej pozycji materialnej. To akceptacja ludzkich działań popartych dowodami. często jeszcze potężny w wyrazie. wybierającej takie ozdoby. Jest to świadoma rezygnacja z uczuć na rzecz kariery zawodowej lub zdobywanie majątku.symbolizują obciążenia i problemy przerastające aktualne możliwości znalezienia sposobów radzenia sobie z nimi. To pokazanie tego. nieśmiałość. Dół (nogi) . ogromne kolczyki. pozostała część ubioru określa rodzaj problemu. dzieciństwo. drobna biżuteria. wiedza ezoteryczna lub religia. W górnej części. Biżuteria o ostrych kształtach. np. Dodatkowym przesłaniem jest pragnienie miłości i ciepła oraz ukryta chęć znalezienia bliższego kontaktu z rodzicami. szeroki. że przy takim zaprezentowaniu się sylwetki mamy do czynienia z kobietą lub mężczyzną. przeszłości pozbawionej ciepła. Mała. W zależności od poziomu materialnego i kultury rodziny. Srebro na poziomie tułowia podkreśla symbolicznie wrażliwość i zainteresowania dziedzinami trudnymi do zdefiniowania w świecie techniki i materii. Symbolicznie może to świadczyć o problemach sztywnego. czyli na poziomie głowy. kuleczek . pozbawionej odpowiedniego zainteresowania ze strony rodziców. złoto jest symboliczną potrzebą zamanifestowania aktualnej pozycji i znaczenia. którym trudno osiąg- . np. gry na pianinie. jeżeli chodzi o znaczenie jego jako ozdoby. Srebro na poziomie głowy symbolizuje marzenia trudne do realizacji i uczucia trudne do przekazania. Może być to sztuka. Często zdarza się. małe broszki. rodzina. W strefie tułowia ozdobą wyróżniającą się jest pasek. w przypadku ozdób i biżuterii spełnia wysokość ich występowania w trójpodziale ludzkiej sylwetki.

dopełnienie włosów). możliwe częste zmiany partnerów. Trzy strefy. wysokości warg (symbolicznie możemy potraktować je jako przedłużenie. Inną kwestią jest tutaj to. że jeżeli ozdoby uszne są tuż przy uchu. że panie na przyjęcia (szczególnie wieczorowe) wkładają klipsy lub kolczyki o kształcie wydłużonym. traktująca seks jako grzech. „wiszące". czy sfera świadomości pozwoli na działanie w tym kierunku. jednak tak znacznych rozmiarów. możemy się domyślać pragnień seksualnych u tak ozdabiającej się kobiety. że sprawiają wrażenie ciężkich i niewygodnych. wychowanie krępujące swobodę w rozumieniu i odczuwaniu seksu. przy uchu. Stało się to w naszej kulturze niemal normą. sięganie do literatury o tej tematyce. sięgają poniżej Rys. mających zmienić taki stan. która narzuciła so- . 23. Jeśli zaś ozdoby uszne są wydłużone w kształcie. Określenie to oznacza. Osoby takie często podejmują wiele prób.88 OZDOBY KSZTAŁT 89 nąć całkowitą satysfakcję seksualną. a może przygodę erotyczną? Czasem widujemy klipsy lub kolczyki tuż Rys. to opowiadają o kontroli intelektualnej nad swoim ciałem i pragnieniem. 24. Jest to nieme przywzwolenie na zabawę. Hamulcem może być religia. Jest to dokładnie opis osoby. KSZTAŁT W strefie głowy chciałbym zwrócić uwagę na kształt i wielkość kolczyków lub klipsów oraz wysokość na jakiej występują te ozdoby.

często niepoparta możliwościami wrodzonymi. spośród atrybutów podkreślających jego męskość (gadżetów) wybiera kolczyk w u c h u . niezwykle ważnym jako ozdoba trójwymiarowa. ponieważ sam fakt obRys. Łańcuszek złoty to ciężar dorobku materialnego wiszącego u szyi. półszlachetne. Łańcuszek na kostce u prawej nogi może świadczyć o kłopotach z uwolnieniem się od wspomnień i zależności związanych z ojcem. koleżanką. Łańcuch na prawej ręce symbolizuje kłopoty w działaniu lub w kontaktach z mężczyznami . Jeżeli ktoś nosi wyraźnie duży zegarek. matką. może też chodzić o problemy egzystencjalne. z powodu rozwodu. 25 racania się w takim towarzystwie wydaje im się wystarczającym dowodem ich poziomu intelektualnego.często też jedno i drugie. Bardzo praktyczną ozdobą naszego ubioru jest zegarek. nawet jeżeli aktualnie się z nim nie spotyka. mają swoją odrębną symbolikę. Młody mężczyzna nie posiadający męskiego wzoru do naśladowania. która podpowie nam. Zegarek to symboliczny czas. to symboliczne uwięzienie pewnych wrażeń w pułapce bez wyjścia. tylko że należałoby je łączyć z kobietą. nie środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. czy może uczuć. świadczy o kłopotach w działaniu z kobietą i tu również możemy podejmować symbolikę koloru metalu. z jakiego został wykonany. siostrą. męskość. czy są to kłopoty w realizacji ambicji. wyższych sfer. związane z utrzymaniem wiary w miłość. szkiełka. może świadczyć o tym. teściową. ale my głównie koncentrujemy się na symbolice omawianego już wcześniej koloru i kształtu. Łańcuch i sznur to więzy. męczące i niewygodne ramy. jest symbol łańcucha i sznura. Jego występowanie szczególnie na lewym uchu jest chęcią podkreślenia własnego buntu przeciw matce i podkreśleniem własnej męskości. Takie podkreślenie męskości. może symbolizować zawiedzione uczucia lub przerastające nas obowiązki. Łańcuszek na kostce u lewej nogi odnosi się do podobnych problemów. koral. Nie należy zapominać tu o symbolice kolorów. podobnie jak perły. mężem lub innym stałym partnerem. dyscyplina. Odmiennym kształtem w interpretacji biżuterii. Zarazem świadczy o dumie z siły i osiągnięć materialnych. drobny . Kolczyk u mężczyzny i chłopca występuje znacznie rzadziej. przez ozdobę raczej kobiecą interpretuje się często jako wychowanie dziecka głównie przez nadopiekuńcza matkę. z których nie sposób £^< się uwolnić. Zegarek nieduży. Rys. ojciec. Osoby takie mogą być uczestnikami życia towarzyskiego z tzw. Srebrny łańcuszek na szyi. Jednak są to bardzo trudne do zaakceptowania. Przesadne ozdobienie głowy to chęć zabłyśnięcia intelektualnego za wszelką cenę. Łańcuch na lewej ręce ma podobne znaczenie.symbol męskiego pirata. 26 śmierci ojca itp. możemy domyślać się konfliktów z ojcem na tle uczuć (jeżeli jest on w kolorze srebrnym lub czarnym) lub na tle zbyt materialnego wychowania (jeżeli jest w kolorze złota). że pieniądze stały się celem. Kamienie szlachetne.90 OZDOBY KSZTAŁT 91 bie dystans w stosunku do mężczyzn i rezygnuje z flirtów.

sama tkanina nie posiada „góry" i „dołu". grubość. podświadomością. domem. tworzenie. W interpretacji dosyć istotne jest.czyli rysunek tkaniny. gromadzenie dóbr zarówno materialnych. Krzyż . kobietę lub dziecko. wierzch. splot.tęsknota za stabilizacją. możemy podejrzewać.to symbolicznie skóra. gęstość. ROZDZIAŁ VII Tkaniny INTERPRETACJA TKANIN Głównymi cechami tkaniny. mogą podkreślać pragnienie wyrażone i kontrolowane przez obszar woli i świadomości. jak i duchowych. W ocenie tkanin redukcja „wymiarów" zaznacza się jeszcze mocniej. Oceniając znaczenie pierścionków i obrączek kierować powinniśmy się zasadą.symbolizuje matkę. kiedy prawa ręka ozdobiona jest srebrem. a faktycznie często marzy o uczuciach i zrealizowaniu się w miłości. są: • faktura . Na zakończenie tego rozdziału należy wspomnieć. czerwona jest bluzka czy spódniczka. Kwiaty . a więc to. przeszłością. Również ważne jest umiejscowienie koloru. Koło .tęsknota za porządkiem. iż ozdoby. Liście . a kolory mają podobne znaczenie jak wyżej. Kwadraty i prostokąty . rodzaj surowca (naturalne czy sztuczne). Jeżeli na lewej ręce ktoś nosi srebrną. chyba że potwierdza to wzór. usystematyzowaniem życia. wysokość. Kolor to .symbolizuje cierpienie i zwiększoną wrażliwość. kształt. a naprawdę marzy ona o pieniądzach i ważne są dla niej wartości materialne.podobnie jak liście. brak celu.w tym przypadku interpretujemy tylko barwę lub dominujące barwy w tkaninach wielokolorowych i dokonujemy ich opisu na podstawie tabeli kolorów umieszczonej we wcześniejszym rozdziale tej książki. pod którym ukrywa się faktura tkaniny. osoba taka jest postrzegana przez swoje środowisko jako nastawiona materialnie do życia. to możemy założyć. Faktura jest jednocześnie symbolicznym „dołem".poczucie uwięzienia. • kolor . a na prawej złotą biżuterię. że mamy do czynienia z osobą chcącą uchodzić za wrażliwą. • wzór . brak pomysłu na życie lub pewien obszar działań zależny od wysokości wystąpienia akcentu chaotycznego na ubraniu.92 OZDOBY podpowiada dominację matki. jego kolor oraz wielkość. wysokość występowania (w trójpodziale sylwetki człowieka). Kolor . przypominają o upływie czasu i są wyrazem tęsknoty za przeżyciem jeszcze czegoś ekscytującego i romantycznego. iż dłonie to symboliczne działanie. Wzory chaotyczne . uduchowioną. W sytuacji odwrotnej.oznaczają świadomość upływu czasu. głębią naszej psychiki. które bierzemy pod uwagę opisując i interpretując strój człowieka. które harmonizują z pozostałą częścią ubioru i nie są elementem dominującym lecz uzupełniającym. że świadczy to o umiejętności radzenia sobie w życiu. z której ubranie jest wykonane. jej miękkość.czyli rodzaj tkaniny. Linie pionowe . czy np. na której występuje oraz stopień zagęszczenia i uporządkowania.symbolizują chaos. co widoczne. Linie poziome .

że inne elementy ubioru potwierdzają zwiększoną rozpacz i lęk. na którym opiera się wartość materiału i jego znaczenie symboliczne. ale „na wszelki wypadek" nieufny. świadczy o bogatym wnętrzu człowieka noszącego ubrania z takich właśnie materiałów. kto nosi naturalne i mięsiste tkaniny. a raczej miękka (może być nawet puszysta). stając często na czele grupy. Hasła . a np. FAKTURA Jak wynika z opisu hierarchii ważności (jeśli mówimy o tkaninach). lecz agresja ta jest tylko przedstawieniem bez żadnych dalej idących konsekwencji (chyba. należałoby taki wygląd zinterpretować jako nieprzyjemny i odstraszający na pokaz . oczekiwania. kolor jest ciepły. filarem. Jeżeli mamy do czynienia z kimś. który głównie kieruje się intelektem. a może właśnie naturalne jest to.lęk o własne bezpieczeństwo. zainteresowania i ambicje. nasze myśli. Dziwne.94 TKANINY FAKTURA 95 świadomość i czas teraźniejszy. Świadczyć to może o tym. że akcent faktury jest zogniskowany na konkretnej wysokości w trójpodziale ludzkiej sylwetki. że jest to człowiek wrażliwy. Jeżeli faktura ubrań przez nas ocenianych jest ze sztucznych i cienkich tworzyw. Ogólnie mówiąc. mówi o głębi jego uczuć i wrażliwości. że ci cynicy tak naprawdę zazdroszczą innym ich większej wrażliwości. Potrafi on również wykorzystywać uczuciowość innych. dodatkowo symbolizują zwiększoną agresję). a nie emocjami.symbolizuje z kolei przyszłość. pierwsze skrzypce gra faktura. Wzór . również wzór jest delikatny i miękki w wyrazie. bo to faktura jest korzeniem. o ostrych. Zdarza się też. jeżeli faktura tkaniny jest ciepła w dotyku. to tkaniny te interpretujemy jako należące do człowieka mało wrażliwego. agresywny. zachęcający do kontaktu. odstraszających kolorach i równie ostrych wzorach. nasze marzenia. opis naszej sprawności w działaniu. wykorzystuje jej zaufanie i zapał do celów własnych.

Jeżeli tkaniny o takiej fakturze zastosowane zostały na wysokości głowy (w strefie nadświadomości). swobody i wiedzy seksualnej. Może to świadczyć o agresywnej walce o sukces (jeżeli znajdziemy potwierdzenie w kolorach) lub o chęci ukrycia swoich myśli i wykorzystania innych ludzi do realizacji własnych celów. że oceniając ubiór (czy charakter człowieka na podstawie ubioru). Tkanina. np. zdobycia bogatego partnera (jeśli ubiór wskazuje na zainteresowanie materią) lub mężczyzny o wysokim statusie społecznym i dużej kulturze. błyszczącym materiałem w sferze dolnej. Kurtki z reguły są szyte z tkanin sztucznych i impregnowanych. śliskim. bierzemy pod uwagę aktualne warunki atmosferyczne. że osoba ta łączy świetnie logikę z uczuciami. Można do tej charakterystyki dołączyć spodnie skórzane.interpretujemy wtedy to. aby były bardziej odporne na wpływy atmosferyczne . podkreślenie seksualności może wynikać z lęku o podejrzenie jej braku lub zainteresowania seksualne nieco inne niż ogólnie przyjęte jako norma. np. opaski. pełna niuansów wrażliwość seksualna. l u d ź m i . Przeniesienie głównego akcentu sztuczności na sferę świadomości. np. uczuciowości.p o to. umieszczone w dolnej części sylwetki to bogata. poszukiwaniu humanistycznych wartości. natomiast zakładanie w ciepłe dni rajstop. Oczywiste jest też. Co do faktury mięsistej i grubej z włókien naturalnych. U mężczyzn. aby ich zdominować. które noszą mężczyźni tworząc „drugą skórę". W sferze świadomości (w obrębie tułowia) świadczą one o bogactwie w twórczym działaniu. spódnica. klimat itp. to możemy sądzić. np. Również prawdziwe cele nie są ujawnione. Manifestacja przestrzeni nadświadomości poprzez opisane wcześniej materiały to logiczność. psychologią. na jakiej występuje. to zapisuje się ona swoim charakterem w trójpodziale ludzkiej sylwetki w sposób podobny. sugeruje sztuczne. posługuje się intuicją. które nosimy. Symbolika koloru została już wcześniej opisana. czapki. że noszenie płaszcza w deszczową pogodę nie jest niczym niezwykłym. jest również bardziej osobista. skóropodobne. co jest pod kurtką. W przypadku kobiet może być wykorzystywane jako narzędzie służące do osiągnięcia konkretnych celów. Jest to zarazem pozorne manifestowanie swojej seksualności [takiej na pokaz). spodnie. zainteresowanie psychologią. władza. sugeruje problem. Możemy podejrzewać tęsknotę i potencjalne możliwości w zmysłowym erotyzmie. Oznacza to. wreszcie do zdobycia jakiegokolwiek mężczyzny. awansu. Rodzaj tkaniny wykorzystanej do wykonania ubrania. który interesowałby się nią. przemyślane i nie zawsze szczere działania. Jest to osobowość pełna głębi i wrażliwości. zwykle świadczy to o posługiwaniu się bardziej logiką niż pragnieniami w kontaktach seksualnych i stanowi zapowiedź kłopotów w odczuwaniu pełnej satysfakcji seksualnej. a więc tułowia. Naturalne materiały o takiej fak- turze. interesuje się sprawami „ducha". można interpretować również (podobnie jak w opisie kolorów) w zależności od głębokości. grubszych. odpowiada też większej głębi oraz bardziej ukrytym stanom naszych uczuć. Jeżeli mamy do czynienia ze sztucznym. Często mają upodobania do technicznego rozbudowywania swoich wrażeń erotycznych. . która jest bliższa ciału. gdyż swojej nie są pewni. filozofią. ciemnych.96 TKANINY FAKTURA 97 związane ze znaczeniem faktury tkaniny należy wtedy wzbogacić o ocenę zgodną z tym podziałem.

w postaci plam czy kwiatów. że drobny wzór świadczy o nieśmiałości. lecz o człowieka. występujący w dolnej strefie trójpodziału. uporządkowanie oraz położenie. Jednocześnie są to ludzie bystrzy. by go zniwelować i uporządkować własne życie. lekkie. duże. interpretacja takich wzorów będzie dotyczyć działania. W nadświadomości wzór geometryczny. dystansie do innych ludzi. płaskie. że tak właśnie przedstawia się świadoma ocena własnego życia. asymetryczne. Ktoś chętnie noszący bluzki w „obłe wzory" pewnie uważa się za roztrzepanego. kształt. lubiący gestykulować. szczególnie w sferze seksualnej. których dany człowiek nie jest w stanie utrzymać przez dłuższy czas. architektów. o próbach narzucenia sobie rygorów. również interpretujemy w zależności od wysokości na jakiej są położone i od wielkości wzoru. że na złość im właściciel takiego stroju postanowił być nierozsądnym i niesystematycznym artystą. wyraźne. Wzór to symboliczny wektor skierowany na cele i marzenia. że jest oryginalny. możemy zakładać. brak mu symetrii lub figury są przedstawione jako „przewrócone". Wzory obłe. pełne zaokrągleń. jak wielkość. infantylności i braku ściśle określonych norm. Często drobny geometryczny wzorek jest noszony przez lekarzy. Można przypuszczać. elokwentnego artystę. nieszablonowych pomysłach. ostre. świadczy o dużej wyobraźni (również wyobraźni przestrzennej). symetryczne. a także może mówić o poczuciu ładu i wyrobionym. Na poziomie świadomości. Jest to również chęć ukrycia głodu uczuciowego w okresie dzieciństwa i dorastania. Jeżeli w ubiorze zwraca uwagę wzór geometryczny. religią. czy człowieka o dużej wrażliwości artystycznej. drobne. w urzędach. wśród znajomych. o sztywnych normach moralnych. Wzór geometryczny będzie podpowiadał zainteresowanie techniczne i praktyczne. że rodzice tak mocno zajmowali się karierą zawodową. Jest to moje zachowanie w pracy. przeszłości).98 TKANINY WZÓR 99 WZÓR U p i s u j e nasze zainteresowania i dążenia. ciężkie. nosi w sobie przesłanie o potrzebie porządku i dyscypliny w myśleniu. o artystycznym wnętrzu. W sferze świadomości (obszar tułowia) geometryczność rysunku to usztywnienie lub jego próba w świadomym działaniu. niekrzykliwym guście. plamy chaotyczne i uporządkowane (figuratywne). „Chaos jest we mnie. Oczywiście nie chodzi mi o artystę w rozumieniu artysty-plastyka. spontaniczności. Nasza interpretacja musi i na tej wysokości zawierać elementy takie. zainteresowaniach sztuką. Świadczyć może o rzeczywistej nieszablonowości myślenia. cienkie. możemy przypuszczać. Duży wzór geometryczny świadczy o kłopotach z koncentracją. itp. Może być to żal. Mój spokój zewnętrzny jest tylko pozorny". psychotroniką. Jeżeli wzór jest dodatkowo chaotyczny. wypukłe. to co im przekazuje otoczenie. asymetryczne. szybko pojmujący. który uważa. np. ale myślący często powierzchownie i intuicyjnie. Głowa przyozdobiona „kwieciście" lub czymś zbliżonym do kwiatów symbolizuje dążenia i zainteresowania intelektualne. Jest tu przedstawione moje poczucie stabilności wewnętrznej. obłe. skorego do zabawy i swobodnego w obejściu. Wzory mogą być geometryczne. że jest to związane z wychowaniem surowym. pomimo wysiłków. . inżynierów. czyli tułowia. Takie wzornictwo na poziomie nóg (podświadomości. np. w postaci kraciastego kapelusza. w tym również związanych z wychowaniem seksualnym. zwracaniu uwagi na drobiazgi. grube.

przedmiotu obronnego na wszelki wypadek. aksamitki. Jeżeli jednak. jak również brak solidnego. chusty. oryginalne. mocnego stąpania po ziemi. który np. np. szale. które nie są typowym ubiorem. golf. parasole i laski. obrożę krępującą swobodne przeżywanie życia. chęć imponowania innym. . przestrzeni. Wzór mały to wrażliwość plastyczna. staje się on elementem wyróżniającym z tła i interpretujemy go jako przesadną ostrożność i poczucie wewnętrznego zagrożenia. Apaszka. że wzór duży symbolizuje ekspansję pragnienia przygody. opaski. z uwagi na trzymanie dużego przedmiotu w ręku. cztery razy będzie sprawdzał. symbolizują. ale często mało praktyczne pomysły. faktury i wzoru. chaotyczne działanie. ale i torby. czy zamknął drzwi. szalik. swoistej „maczugi". Do takich dodatków zaliczamy: apaszki. nieśmiałość w wyrażaniu swojego romantyzmu. muszki. Ogólnie. w które prawdopodobieństwo opadów jest minimalne.100 TKANINY zjawiskami paranormalnymi itp. ekspansję intelektualną. Mężczyzna ten może uchodzić za pedanta lub roztargnionego. ROZDZIAŁ VIII Dodatki Jrośród wielu różnych form ozdób oraz strojów są pewne przedmioty. w zależności od wielkości wzoru. krawaty. Należy pamiętać. pisanie wierszy „do szuflady". czy pogasił wszystkie światła. a na przyjęciu u znajomych rozmyślał. nesesery. są elementami podkreślającymi wartości duchowe i intelektualne. wyczucie formy. torebki. ale nie są też biżuterią. Parasol nie jest niczym niezwykłym. Wszelkie dodatki ozdabiające głowę. Równocześnie sugeruje infantylizm. mężczyzna nosi go w dni. możemy uznać. Jest to zarazem chęć podkreślenia własnej męskości. iż opaska we włosach jest cechą dominującą i silniej oddziaływuje niż grzywka zasłaniająca czoło. jeżeli jest noszony w dni pochmurne i deszczowe. w zależności od koloru.

by ją przerosły czy zaskoczyły. że kobiety noszące torby z lewej strony zwykle są kobietami samotnymi. które są wynikiem dużych. wdowami. Kiedy mamy do czynienia z osobami ubierającymi się w garnitury. działający bez ugruntowanego rozeznania w tere- nie. Mężczyzna taki pragnie być doceniany przez kobiety z uwagi na zawód. są torby. Jest chęcią podkreślenia własnej wagi i powagi spraw. przeszkadzające w swobodnym działaniu. że wszystkie kłopoty. hamujących doświadczeń. monogram na wypolerowanej tabliczce itp. lub czują się zaniedbane i osamotnione. za jakiego chciałby uchodzić mężczyzna noszący taką ozdobę. Mała torba u kobiet to mniejszy ciężar. Pragnie działać w społeczeństwie. często powierzchowny. Mężczyzna. nesesery itp. torebki. np. często z dzieciństwa (torba taka często obija się o uda i przeszkadza w chodzeniu). Często. za które otrzymuje się konkretne wynagrodzenie. zwykle trudno usiedzieć mu w domu. pan taki przyozdabia się w neseser o dużych wymiarach i wielu ozdobach typu szyfrowe zamki. często zaczynający wszystko od nowa. Kuferki są podkreśleniem zainteresowań konkretnymi sprawami. Duża torba na pasku u mężczyzn i kobiet symbolizuje obciążenia w działaniu. którymi zajmuje się mężczyzna z dużym neseserem. które wyraźnie różnią się w interpretacji ze względu na płeć. bystry. jak gdyby dawała nam i sobie do zrozumienia. Z moich obserwacji wynika. Torby w ręku u kobiet. to tak. Jest szybki w działaniu. który preferuje saszetki. którą trzyma w ręku. Mała torba u mężczyzny (saszetka) jest symbolem swobody w działaniu. pomimo posiadania sta- . rozwódkami. z którymi walczy ta kobieta. Elementami. Duża torba u kobiet to symboliczne obciążenie sprawami z lat minionych. Jeżeli dodatkowo torba jest duża ma podkreślić powagę i wielość problemów. stanowisko lub choćby fakt posiadania tak wspaniałego atrybutu męskości. tak jak na zapas nosi się za dużą torbę. Rys. problemy trzyma w garści i nie pozwoli. cudzymi kłopotami i martwieniem się na zapas.102 DODATKI DODATKI 103 Krawat jest typowym elementem fallicznym. by zdominować i wykazać swoją wyższość nad innymi mężczyznami. Jeżeli widzimy kobietę z torbą. jest w sposób niezbędny przygotowany do działania. Duża torba u mężczyzn (neseser) jest symbolem męskości. ale nie chce być obciążony przeszłością i dużym poczuciem obowiązku. większa dynamiczność.27. jak elegancki neseser. Symbolizować może pragmatyczny i praktyczny stosunek do życia. głównie krawat jest charakterystycznym wyróżnikiem. informującym o tym. Symbolizuje duże problemy. błyskotliwy. Męski krawat swoim wzorem i kolorem doskonale informuje o wielu cechach charakteru właściciela.

Mam tu na myśli umiejętność współżycia i działania w strukturach społecznych. może podpowiadać o umiejętności harmonijnego działania strukturalnego. Przy nakryciach głowy nie należy zapomnieć o warunkach atmosferycznych. Nakrycie głowy z daszkiem lub rondem spełnia jednocześnie dwie funkcje: ukrywa oczy. Nienoszący czapki. chce podkreślić własne poczucie wolności i niezależności. gdy brak nakrycia jest normą (lato i zima). Okulary we włosach są często noszone przez kobiety chcące podkreślić swoją wartość intelektualną. świadomości i podświadomości) nie kłóci się z pozostałymi. Dalekowidz z kolei może obawiać się teraźniejszości i uciekać w przyszłość. historią. są okulary. są bezpieczne. aby nie widzieć czegoś. Każda dysharmonia na poziomie głowy.104 DODATKI DODATKI 105 łego partnera. zajmując się drobiazgowym wykonywaniem aktualnych zadań lub interesując się np. która nakazuje iść mężczyźnie obok kobiety z lewej strony. . ale i umysł na patrzenie daleko w przód. Okulary są również próbą zwiększenia własnego poczucia bezpieczeństwa. gdy nakrycie to różni się od pozostałych. symboliczną rolę. Nakrycie głowy z daszkiem lub rondem. Ozdoby głowy to przecież podkreślenie własnej wartości intelektualnej. przez którą wszystko widać trochę z ukrycia. Spełnia podobną jak okulary. nawet w ostre zimy. aby mógł wykorzystać tę przewagę. Otrzymane później okulary są doskonałą ochroną życia wewnętrznego i uczuć. Wydaje się prawdopodobnym. chce podkreślić swoją wartość intelektualną. Dodatkowym charakterystycznym elementem. a dobrze komponuje się w całość. zastępuje się go ciężarem torby. ale nadrabiających zdecydowanym. symbol okna duszy. który jest często widoczny na poziomie głowy w trójpodziale ludzkiej sylwetki. Okulary przyciemnione to dodatkowa osłona. W Polsce mamy okres. często jest to świat książek czytanych z latarką pod kołdrą do późna w nocy lub w podobny sposób. czyli taki. by obserwować nie będąc samemu dobrze widzianym i funkcję podnoszenia własnego wzrostu fizycznego i intelektualnego. Harmonijny dobór ubioru. za którą noszący je pragnie ukryć swoje uczucia i jednocześnie chce widzieć wszystko. W zimnym klimacie nakrycie głowy jest normą i interpretujemy je jako chęć podkreślenia swojej inteligencji i wartości umysłowych tylko w wypadku. co jest bolesne i smutne. Snując często nierealne plany na przyszłość lub pisząc książki z dziedziny science fiction. w którym żadna ze stref (sfery nadświadomości. Ktoś noszący latem kapelusz. gdy nakrycie głowy jest normą oraz taki okres. Symbolicznym przesłaniem okularów jest chęć oddzielenia się od otoczenia i ukrycia za szklaną ścianą. to stają się one czynnikiem dominującym i podkreślającym chęć udowodnienia swojej fachowości i oryginalności intelektualnej. ogniskując nie tylko oczy. Znamionuje ludzi nieśmiałych w bezpośrednich. gdyż krój ubioru odnosi się w swej symbolice właśnie do struktur. a gdy zaczyna go brakować. ponieważ oczy. Ich dusza ucieka z domu w świat wewnętrzny. bo zza okularów. tułowia lub nóg sugeruje zakłócenia na tym poziomie w postępowaniu wobec innych. w kontaktach z otaczającym środowiskiem. często zaczepnym działaniem zawodowym. Jeżeli pomimo grzywki wpięte są okulary. są ukryte i nieco zniekształcone. osobistych czy intymnych kontaktach. Krótkowidz raczej będzie się obawiał przyszłości. że dzieci wykształcają sobie wadę wzroku trochę na życzenie. Może być to wynikiem polskiej kultury. Jest to trochę przyglądanie się światu i ludziom „zza węgła". nie zniekształcając jednocześnie widzenia.

męskość. Wcześniej przedstawiłem na rys. że bez niego niektóre kobiety w kontaktach z innymi ludźmi czują się nagie. dynamizm. Podkreślanie oczu silnym makijażem jest symboliczną próbą podkreślenia własnej wartości intelektualnej i duchowej. Podkreślanie swojej seksualności w ten sposób jest przesłaniem jawnym. Podkreślenie ust przez mocno wybijającą się pomadkę na wargach lub poszerzenie ich konturu to symboliczna chęć podkreślenia własnej seksualności. Dlatego ubieramy się w charakterystycznym. ale również z przeszłością. 1. przez które widać ludzkie wnętrze. lękiem. Wspominałem już wcześniej. symbolizm związany z kierunkami przestrzeni i. Wszelka asymetria w wyglądzie między lewą a prawą stroną.106 DODATKI CZAS 107 MAKIJAŻ CZAS A b y objąć bogactwo sygnałów płynących z naszego wnętrza. Jeżeli elementy asymetryczne występują jako drobne ozdoby. kobiecością. Oczy to poziom dolnej sfery nadświadomości i górnej świadomości w trójpodziale strefy głowy. jego charakter. osobowość. Oczy to również symboliczne okno. Jest to na poziomie głowy sfera dolna świadomości i górna podświadomości. Człowiek ze swej natury jest zmienny. Młoda dziewczyna chce często ukryć pod makijażem zbyt młody (jej zdaniem) wiek i lęk. . podkreślenie oczu to chęć zwrócenia uwagi na wewnętrzne wartości osoby tak się malującej. co prawda znacznie wolniej zmienia się w czasie. wyrażonych przez nasz wygląd w sposób bardziej pełny. że zostanie potraktowana przez grono ludzi starszych jako osoba mało doświadczona. odnosiły się również do symboliki związanej z przyszłością. nie wyróżniające się specjalnie z tła. możemy się domyślać takich przeżyć. to takie malowanie ust. które są pod kontrolą analizowanej osoby. Makijaż jest w swej formie ozdobą kobiet (w naszej kulturze). a te. To nie tylko brak harmonii psychicznej. aby wyglądały na bardziej ukrwione i błyszczące. jak zapewne Państwo pamiętają. Jest pragnieniem wykazania własnej wrażliwości. Makijaż dla kobiet to symboliczna maska. które występują powyżej pasa odpowiadają za teraźniejszość i przyszłość. powinniśmy pamiętać o zmianach wyglądu w czasie. dzieciństwem. Podkreślanie. Zbyt wyeksponowane są formą krzyku. dół i lewa strona wykresu przedstawiała symbolicznie odniesienia związane nie tylko z wnętrzem. nawiązują do naszej przeszłości. ale samopoczucie. typowym dla nas stylu. nastrój. W wyglądzie człowieka możemy domyślać się podobnych relacji symbolicznych. U mężczyzn występuje marginalnie i nie będziemy go opisywać. Często jednak chodzimy w ubraniach o różnych kolorach i o nieco innym fasonie. Prawa strona i góra poza takimi hasłami jak logika. iż ktoś (lub sama kobieta) może podejrzewać o brak pełnej satysfakcji seksualnej i odczuwania seksualności zarówno na poziomie fizycznym. że elementy ubioru i ozdoby występujące poniżej pasa. jak i psychicznym. ulega ciągłym zmianom związanym z problemami zawodowymi czy rodzinnymi. to nie tylko brak spójności między emocjami a działaniem w życiu. pod którą ukrywają się w swych uczuciach. początkiem. tajne przesłanie to lęk. pragnieniach przed światem zewnętrznym. sprawiając wrażenie wilgotnych. Często makijaż jest tak ważny.

co za chwilę zrobi. na przykład. aby przekazać coś dodatkowo. jak ewoluują jej przemyślenia i sposób rozwiązywania problemów życiowych. zastanów się. wzoru. wybijające się z lewej strony. mające swoje podłoże w przeszłości. Częste akcentowanie tego samego problemu pod postacią rożnych form symbolicznych. Dłonie zaciśnięte to nieprzyjmowanie.. problemy związane z zawiedzioną miłością. Człowiek. Jeżeli obserwujemy osobę przez okres. Nie radzę przekonywać rozmówcy tak gestykulując. czy właśnie gestykulacja nie zastępuje dodatkowych argumentów. zaś dłonie otwarte to przyjmowanie. Mogą to być. tym ważniejszy i bardziej nurtujący daną osobę jest problem związany z tym symbolem. zamknięte z wysuniętym palcem wskazującym to złość i groźba oraz poczucie dominacji. gdzie kciuk jest schowany w dłoni. kiedy ręce pokazują. będą uświadamiały nam problemy analizowanej osoby na tle uczuć. Perła lub błyszczący kamień mogą symbolizować łzy i cierpienie spowodowane kłopotami z dzieckiem itp. z kwiatowym motywem. oglądać i rozumieć język podświadomości. ROZDZIAŁ IX Mowa ciała W gestykulacji proponuję oceniać przede wszystkim formę. a nawet silną nerwicę. Jeśli podczas rozmowy ktoś nasila gestykulację przy omawianiu określonego tematu. szczególnie w kolorze srebra mogą wyrażać symbolicznie u kobiet troskę o dziecko. Bardzo istotna w celu pogłębienia wiedzy na temat analizowanej osoby jest jej obserwacja w dłuższym okresie czasu. dynamiczną. Na przykład drobne ozdoby. na podstawie zmian w ubiorze możemy się domyślać. Mamy więc gestykulację górną. . Zwróć uwagę na dłonie. bo zaatakuję. Gwałtowne zmiany w stylu i formie ubioru mogą oznaczać kłopoty z koncentracją w dłuższym przedziale czasowym skoki nastroju. domem rodzinnym.jest to najczęściej gestykulacja „wojująca". Gestykulacja niższa jest mniej dynamiczna w swoim wyrazie i jest próbą zasłony. jednego tygodnia. Im częściej pojawia się w wyglądzie napięcie na jakimś poziomie. delikatne w wyrazie. w zależności od rodzaju.108 DODATKI Elementy stroju. chęć słuchania i otwartość. nie kłóć się ze mną. czy nie jest to sposób. koloru itp. Jest zarazem ostrzeżeniem dla nas od kogoś gestykulującego: „czuję się zagrożony. Dzięki takiej obserwacji możemy wyciągnąć więcej istotnych wniosków i zweryfikować wcześniejsze ustalenia. Interpretuje się to jako reakcję lękową. może wskazywać bardzo silne napięcie związane z danym zakresem tematycznym. który tak rozmawia. Często występuje zaciśnięcie dłoni w pięść. sam nie wie. zwykle nie myśli racjonalnie. podnoszą się (łokcie na wysokości i powyżej klatki piersiowej) . kształtu i koloru ozdoby. bowiem nie dotrą do niego żadne argumenty. szczególnie na poziomie serca. Przecież mam rację i to jest mój najmocniejszy argument". niechęć i złość. w postaci kształtu. jego działanie jest zależne od przypadku.

110

MOWA CIAŁA

MOWA CIAŁA

111

Gestykulacja może być również „okrągła", gdzie wykonuje się zdecydowanie więcej ruchów kolistych. Może ona znamionować ludzi inteligentnych, elastycznych, bystrych, ale zarazem powierzchownych. Powinniśmy słuchać szczególnie uważnie takiego człowieka, czy aby jego argumenty nie są zbyt ogólne i mętne, może próbuje coś ukryć przed nami lub okrążyć główny temat. Ostra gestykulacja to przewaga ruchów idących po kątach. To usztywnienie, które ma coś z marszu żołnierza, a człowiek tak gestykulujący, to często człowiek konfliktowy, któremu trudno iść na kompromis. Pamiętajmy również o podziale „małe - duże", przykładowo: małe ruchy prezentuje osoba o małej witalności, o wysokiej samodyscyplinie, skoncentrowana na formie, kontrolująca swoje zachowanie.

Łatwo dostrzeżemy, że są one ustawione w grupy w odpowiedniej kolejności i łączy je to, że na rysunkach tych ręce, a więc sfera świadomości i działania próbują objąć nogi. W rysunku 28. jest to typowe objęcie z lęku, z braku podpory w sferze dolnej, a więc korzeni: „boję się, więc tulę swoje nogi".

Rys. 28.
Popatrzmy na rysunki 28. i 29., i postarajmy się odpowiedzieć sobie, co szczególnego wyróżnia te schematyczne figurki. Co jest cechą wspólną, a co charakteryzuje poszczególne z nich?

Rys. 29.
Na rysunku 29. sytuacja jest diametralnie różna, z tej przyczyny, iż nogi nie są przy ciele, ale szeroko rozsunięte i stanowią stabilną podstawę, a ręce wspierają się na niej;

112

MOWA CIAŁA

MOWA CIAŁA

113

przesłanie takiej postawy: „mam mocne korzenie, jestem silny wewnętrznie". Postacie na rys. 30. jako wspólną cechę mają to, że ręce są zaakcentowane na wysokości sfery świadomości, a więc strefy tułowia. Postać pierwsza jest to obejmowanie ciała: „jest mi zimno i źle się czuję, przyciśnięty i całą siłą woli bronię się przed ingerencją świata, sfery zewnętrznej".

W trzeciej postaci jest eksponowane powiększenie wymiarów sfery świadomej, czyli nieme przesłanie ciała brzmi: „jestem duży i silny, pewny siebie, popatrz, jaki jestem wspaniały, spróbuj się ze mną zmierzyć. Ale ja już teraz swoją postawą ostrzegam cię, że nie masz szans". Rysunek 31. to tulenie i eksponowanie głowy, czyli sfery nadświadomości. Figurka pierwsza tuli swoją głowę, bo ma w głowie chaos i nie może pozbierać swoich myśli, nie potrafi poradzić sobie ze swoją głową.

Rys. 30.
Postać druga przedstawia nieme przesłanie tak zaakcentowanej głowy, które może np. brzmieć: „zobacz, jaką dużą przewagę mam nad innymi, szczególnie w sferze intelektualnej, nie jesteście godnymi partnerami dla mnie".

Postać drugą możemy powiązać z innym przesłaniem: „całą siłą woli bronię się przed ingerencją świata (sfery zewnętrznej), ale mimo wszystko nie mogę pokazać, że jestem słaby, muszę stwarzać pozory silnego i pewnego siebie".

114

MOWA CIAŁA

Jeżeli nie potrafimy poradzić sobie z własnymi kłopotami i one nas przerastają, stają się ciężarem przygniatającym nasze ciało, zwykle staramy się zredukować własne wymiary choć na chwilę, by móc odnaleźć w sobie odrobinę siły do walki (rysunek 32.).

ROZDZIAŁ X

Wiedza o wyglądzie w praktyce
Mając dodatkowe narzędzia poszerzające wiedzę o nas i o naszych współrozmówcach, możemy w sposób znaczący zwiększyć efektywność komunikacji. Polityk, pragnący przedstawić się jako zdecydowany i silny, powinien nosić krawaty z elementami koloru czerwonego, a przy podkreślaniu własnych kompetencji - granatowego. Przy poszukiwaniu pracy kobieta, w zależności od stanowiska o jakie się ubiega, może wzmocnić efekt idealnej kandydatki, jeżeli właściwie dobierze strój i dodatki. Na pewno ubiegając się o stanowiska wymagające dyspozycyjności i zaangażowania się nawet po godzinach, warto ubierać się w strój z elementami barwy brązowej, a przy staraniu się o stanowisko sekretarki, zrezygnować z wszelkich elem e n t ó w podkreślających na poziomie głowy, a szczególnie chust, kapeluszy czy okularów noszonych we włosach. Szefowie nie lubią zbyt ambitnych podwładnych. Polecam natomiast akcentowanie poziomu głowy przez wymienione wcześniej sposoby w przypadku ubiegania się o pracę dziennikarki. Jeżeli dodatkowo efekt będzie wzbogacony o elementy granatu lub czerwieni, wrażenie osoby kompetentnej, przebojowej i inteligentnej, czyli takiej, która może być świetną dziennikarką, jest murowany. Często od zawodowych negocjatorów można usłyszeć opinie, że jednym z najistotniejszych elementów, decydujących o sukcesie negocjacji, jest nieokazywanie jak bardzo nam za-

Rys. 32.

jak gdyby od niechcenia. Kolor niebieski. Dlatego trzeba koniecznie użyć tych słów przy prezentacji oferty dotyczącej tańszego pakietu ubezpieczeniowego. która w oficjalnych prezentacjach była przedstawiana jako pracownik o jeszcze niższej funkcji. namawiając w sposób zdecydowany do zakupu tańszej oferty. argumentując słowami typu „to dla koneserów". podobnie jak i jasnoszary. które z omawianych zagadnień dla drugiej strony mogą być najistotniejsze. że takich ofert miał już wiele ze względu na swój wysoki status. to te zagadnienia należy wyeksponować jako pierwszoplanowe. z wyraźną troską należy stwierdzić. Rzeczywistym decydentem na terenie placówki zwykle był jego zastępca lub osoba. Będzie się starał nawet udowodnić. możemy ułatwić sobie w sposób znaczący system argumentacji. aby wiedzieć. który pragnie sprzedać np. proponujemy mu. może zastosować „taktykę fałszywego dowódcy". Klient w takiej sytuacji. „W tym domu mieszkają znani ludzie". Aby osiągnąć sukces w trakcie negocjacji. Dodatkowo.116 WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE 117 leży na ich pomyślnym zakończeniu. „to jest nasz najpopularniejszy produkt" działa na nich jak płachta na byka. Podkreślając przy tym. Ten. ale sam fakt spotkania i rozpoczęcia negocjacji lub doprowadzenie do przedstawienia oferty handlowej. Dzięki technice NAO możemy zminimalizować ten efekt. Klient. ma znudzoną minę człowieka. Oznacza to. raczej w kategoriach ciekawostki. jeżeli tylko go stać na zakup droższej oferty. „mieszkanie tutaj. należy być na tyle dobrze do nich przygotowanym. w istocie był tylko eksponowanym figurantem. Wiadomo. Wyobraźmy sobie sprzedawcę. przesadnie manifestuje swoje bogactwo złotymi ozdobami. Jesteśmy sprzedawcą i mamy w swojej ofercie bardzo drogi apartament. Wyobraźmy sobie inny przykład. Na koniec prezentacji. Sygnałem. nieokazywanie radości. mówionej bez zbytniej pasji. „to oferta nietypowa i trudna do zrozumienia dla zwykłego klienta" itp. natomiast mniej ważne eksponować jako nadrzędne. Zastosowanie w tym przypadku „taktyki fałszywego dowódcy" polega na przedstawieniu pełnej oferty tego apartamentu. i jeśli dla nas część z nich jest mniej ważna. ubezpieczenie na życie i posiada w swojej ofercie dwa pakiety: jeden droższy. stosując w negocjacjach „taktykę fałszywego dowódcy". to nobilitacja" itp. Pamiętać należy w takiej sytuacji. że zdajemy sobie sprawę z niezwykle wysokiej ceny tego mieszkania. że jest to dla nas ważne. którego na wszystko stać i nic nie robi na nim wrażenia. aby wrócić do tematu właściwego kończenia rozmowy: poważny ton. a raczej sympatii i podziwu wobec trafnie wybranej oferty. nie zrobią na nim najmniejszego wrażenia. co się dzieje na terenie ambasady. dlatego. wtrącamy jednocześnie parę słów odnośnie droższej oferty. że każda argumentacja typu „wszyscy to biorą". drugi tańszy. mimo iż nie wątpimy w zasobność portfela naszego klienta. jak na przykład symboliczne znaczenie kolorów. Symbolicznie kolor złoty wyraża naszą tęsknotę za pochwałami i chęcią imponowania. którego przedstawiano oficjalnie jako odpowiedzialnego za wszystko. który go ogląda. Nazwa ta wzięła się od sposobu uprawiania polityki niektórych państw. że na terenie ambasad dawnego ZSRR ambasador nie był najważniejszą postacią placówki. na którą nie każdego stać. Jest to prawda. jacy . jest już sygnałem dla drugiej strony. Negocjator może podobnie przedstawić swoje cele. preferują osoby pragnące podkreślić swoją oryginalność i nie- szablonowy sposób myślenia. Jeśli rozmawia z klientem preferującym kolor niebieski. Klient z przesadną ilością złotych ozdób uzna te argumenty jako oczywiste. Mimochodem. Już wykorzystując w rozmowie tylko niektóre elementy techniki NAO. Najistotniejsze dla siebie sprawy może ukrywać pośród wielu innych. aby udał się z nami do jeszcze innego mieszkania o podobnym standardzie. poprosi was o jej przybliżenie i ją właśnie wybierze.

odciśniętego w interpretacji przez autorów prac. że jest to dom o pozytywnej energii. Opracowania ich są pracami zaliczeniowymi. trafiającym do przekonania. Jeżeli z kolei mielibyśmy sprzedawać mieszkanie osobie. że są one dość precyzyjne. umożliwiający zarazem analizowanie problemów autorów prac. jest informacja. że człowiek manifestujący przesadnie swoje bogactwo nie będzie chciał marnemu w jego oczach sprzedawcy udowodnić. Pomimo mocnego osobistego śladu. . że jest to przekrój różnych stylów analizy na podstawie wyglądu zewnętrznego. osoby opisywane po przeczytaniu swoich analiz zwykle potwierdzały ich zgodność z własnymi odczuciami. chcę przedstawić w ten sposób możliwości i wiedzę innych. którzy posługują się omawianą tu metodą. Mieszkanie to musi mieć zaletę w postaci znacząco niższej ceny.118 WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE kulturalni i spokojni ludzie mieszkają w najbliższym sąsiedztwie. bowiem często. że dadzą wyobrażenie o praktycznych możliwościach zrozumienia człowieka poprzez analizę jego wyglądu. w innym stylu i o innej osobie. Głównym błędem tych prac jest zbyt duży subiektywizm. Prace te nie są przeze mnie poprawione. jeśli chodzi o zdarzenia z przeszłości. że stać go na każde mieszkanie. każda z nich jest pisana przez innego studenta. Jednocześnie prace te doskonale charakteryzują samych autorów. okazywało się. szczególnie na początku tworzenia własnych analiz. koncentrujemy się na tych cechach badanych osób. najlepszym argumentem dla niej. Trudno sobie nawet wyobrazić. ROZDZIAŁ XI Jak to robią inni vv niniejszym rozdziale przedstawiam prace moich studentów kursu podstawowego. tym bardziej. która nosi duże ilości ozdób srebrnych. które są ważne dla obserwatora. że mieszkali tu dobrzy i szczęśliwi ludzie. pisanych przez osoby o różnym poziomie dojrzałości. Szczególnie. Mam nadzieję.

aniżeli przeciętny człowiek z wyższym wykształceniem. pracy. ukrywa swoje dolegliwości. . wykształcenie wyższe . dokonuje zabezpieczeń na wyrost. systematycznie swoje czynności zawodowe .. dobry. Najczęstszym argumentem. odbywający się jednocześnie.).kosztem zdrowia. W sytuacji podejmowania decyzji . że skoro wnętrze wpływa na nasz wizerunek zewnętrzny. stłuczka samochodowa). życzliwy. dni wolnych. wśród innych wysokich budynków osiedla. sytuacje krytyczne (np. że nie mam racji. Charakterystyka o s o b o w a z obserwacji Mężczyzna lat około 50-^60. koncentrujące uwagę na sobie jowialnością i dość prymitywne w myśleniu i zainteresowaniach.120 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA I 121 Zdaję sobie również sprawę. w których orientuje się lepiej. w punktowcu. takie. Ujawnia lęk przed negatywnymi ocenami innych ludzi. Sam będąc przesadnie czysty i dbający o własną higienę na każdym kroku.. konwencjonalny do przesady . by go podejrzewać o przygodę-romans. W kontakcie bezpośrednim miły. że wielu z nich próbowało mi na początku udowodnić. Wyróżnia kobiety średniego lub wysokiego wzrostu. Zapewniam. pretensjonalne. Nie daje powodów. przed których wypowiedziami i ocenami werbalnymi inni mają respekt. w dużym mieście. Mieszka na VI piętrze.biolog. o dużej wadze ciała. Współpracownicy czują się tym zobowiązani i wykonują precyzyjnie.bez świąt. Obiekt westchnień wielu kobiet.powołuje się na przepisy i zarządzenia. w którym pracuje. wszyscy stali się jej zwolennikami. istnieje również proces odwrotny. często bywa dziełem przypadku czy konieczności. które onieśmiela. Pragnę wątpiącym przypomnieć. urlopu. który przewija się wśród ludzi negujących metodę analizy osobowości na podstawie wyglądu jest stwierdzenie. a nie naszego wyboru. że wielu czytelników zadałoby mi szereg dodatkowych pytań dotyczących metody. Po zapoznaniu się dokładnie z metodą nieinwazyjnej analizy. waleczne w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb własnych i najbliższego im środowiska (domu. które miałyby na celu zakwestionowanie przedstawionych w książce spostrzeżeń. Budzący zaufanie. że przecież to. jak się ubieramy. Do tej pory udało mi się zapoznać z powyższą metodą około dwóch tysięcy osób. Od wielu lat właściciel zakładu pogrzebowego. PRACA I I. rodziny.pełen złośliwych ocen po spotkaniu. dbające w miarę o wygląd zewnętrzny. Zupełnie nie zwraca uwagi na brud i brak schludności obiektu. Dominującą aktywnością jest praca .

podświadome poczucie niepewności. . z nieprzystępnym emocjonalnie. .może spać z żoną oddzielnie.uraz w okresie 3-6 roku życia nadmiernie rygorystyczny ojciec i niedostępna emocjonalnie matka. . klatka dla serca. pancerz dla świata zewnętrznego i innych kobiet. której zasadność musiał uznać i nie mógł płakać.(Fm not to out). . . sztywny skłon i pochylenie głowy cem . rygorystycznym oj- Brzuch wypięty do przodu Pośladki zwarte Przesadne mycie Zacinanie się Miednica zastygła. Mam dużo obrzydzenia i lekceważę innych . lęk przed wybrudzeniem się kałem. sztywna szyja. . odnosi sukcesy oraz wyróżnia się w mrówczej pracy. jestem jak z żurnala.nie wyrażam zgody na swoją cielesność. Upokorzony przed matką seksualnie.poddałem się dyscyplinie ojca ale świadomie dążę do panowania nad innymi i sobą. w osobnym łóżku lub nawet oddzielnym pokoju. z matką.w wieku 0-2 lat wczesny trening czystości. .wstrzymywanie uczuć seksualnych wobec matki. ma wewnętrzne. dominującym ojcem.działam w pewnych ramach. oddzielenie seksu od uczuć. . by nie stracić matki. z rygorystycznym.122 JAK TO ROBIĄ INNI PRACAI 123 II. . . lekko odwiedziona do tyłu Opancerzona klatka piersiowa Chodzi delikatnie.w wieku 0-2 lata niedostępna emocjonalnie matka. detalistycznie. Cechy s y l w e t k i i ubioru jako przesłanki do charakterystyki osobowej Ubranie typu mundurowego: sztywna elegancja. rezygnując z seksu. zachowując się według pewnych reguł. oddzielenie i zamknięcie pragnień seksualnych. która sama potrzebowała oparcia. kary.zyskam aprobatę matki.podświadomie boi się upadku i pozostania w tyle .bardzo trudno rozpalić mnie seksualnie.świadomy lęk przed życiem. . nieskazitelnie czyste Przesadna czystość . . stąd nastawienie rywalizujące i ciężka detalistyczna praca ego buduję przez pracę.upokorzony przez matkę seks.ulubienie rygoru. . lęk przed bólem. uczniem odnoszącym sukcesy. gdy będę chłopcem z żurnala. określam się jako osoba zrównoważona i godna zaufania. gustownie dobrane części. na sztywnych nogach Sztywne plecy Krótka.więc dystansuję się ze swoim poczuciem wielkości. nie akceptuję w całości siebie. mógł być zmuszony do pomagania w wymierzaniu kary jako dziecko. upokorzenie w wieku 7-12 lat przez chłodną emocjonalnie matkę.

borykam się ze swoimi problemami ale nie chcę twojej pomocy. gdy usiłował zbliżyć się do matki w wieku 0-2 oraz 3-6 lat. który stworzyłem i nie będę tolerował odstępstw. . które sobie postawiłem są dużym obciążeniem. z sercem. nie wierzę w siebie. . .m a m świadomość mocno zachwianego poczucia bezpieczeństwa.czerń) Szeroki pas. . odeprę wtedy zdecydowanym atakiem i bardziej się opancerzę. chcę zachować status quo. tobie w twoich problemach też nie pomogę.mam otwarty. intensywność pędu do sukcesu jest u niego wprost proporcjonalna do głodu miłości. Koszula beżowa Marynarka granatowa z tkaniny jednorodnej. zamach na moją wolność.124 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA I 125 W ubiorze wyeksponowany tułów W wyglądzie dużo bieli Ubranie przy ciele . . . odważny stosunek do seksu.nie angażuję się emocjonalnie w kontakcie z innymi ludźmi.potrzebuję miłości i ciepła. postanowił nigdy nie cierpieć bólu i upokorzenia. . Doznał bólu i cierpienia. by czuć się pewnie.normy i cele.tylko dzięki rygorom i dyscyplinie miałem szansę przeżyć.odczytam to jako agresję.m o j e doznania seksualne nie mają nic wspólnego z prawdziwą miłością. potrzebuję stabilizacji. ale nie będzie płakał lub błagał o litość. ich realizacja przychodzi mi z trudem. Nie czuł się kochany w dzieciństwie. . mój seks jest wspaniały . . jest dumny.zwracają uwagę wyeksponowane nogi. -jestem zachłanny na ciągle nowe bodźce. potrzebuję przestrzeni. .jestem odpowiedzialny.kontroluję w pełni swoje potrzeby seksualne. realizuję się więc do przesady w pracy. ale w miłość nie wierzę. nie pozwolę burzyć świata. potrzebuję ram. jestem bezpieczny dla innych. w talii .zobacz jaki jestem wspaniały. jestem samotny. kontroluję w pełni otaczający świat. . lubię mieć kontrolę nad sobą. dowiedzie swojej wyższości. o gęstym splocie w kratkę szaro- -czerwoną o wydłużonym kroju Białe spodnie (w podświadomości . gdy był otwarty i wrażliwy. o ile nie będą chcieli porozumieć się na głębszym poziomie . obawiam się o swoją przyszłość. .znam się na tym. jestem doskonałym przełożonym. zraniony jako dziecko. nad własnymi odruchami i odczuciami.człowiek kierujący się wolą.

symbol ważności matki. przewaga czerwieni Złota spinka na wysokości żołądka Parasol . duże kwiaty. . ich spożywanie nie jest zależne od charakteru i czasu prac.góra mięsa i kości. a nie dałem upokorzyć (archetyp: walka Jakuba z Bogiem). na krótkiej. -matczyne upokorzenie. złamałem się. niepewny. bystry inte- .mogę mieć kontakt z innym człowiekiem. . pełen lęku. . Saszetka W pracowni nie ma lodówki na zwłoki Uwielbia słodkie ciasta. . z dużym nosem i uszami jak anteny.w dzieciństwie chciałem więcej przestrzeni i uczucia.chcę być doskonały. poskładane i równo poukładane. . by podglądać z okna innych w sąsiednim bloku. . . .może mieć w domu lunetę lub lornetkę. zarazem sam chcę obserwować zza zasłony. upiększam je. mocno słodkie ciasta.l ę k przed nowym doświadczeniem.jako przedmiot .jest martwy. martwy człowiek.wywieram na siebie dużą presję. realizuję się w konkretnej. opancerzyłem sferę seksualną. . nie pozwolę sobie na seks. tchórzliwy. . jak należy i złości mnie. jej dominacji. zimny i nic nikomu nie powie. niepewny siebie.podglądanie innych przy zachowaniu swojej anonimowości i poczucia bezpieczeństwa. . .mam ochotę na przygodę seksualną.pozwalam sobie na trochę wolności.126 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA i Krawat. złość i niechęć.jak krawat. -bezbronny. spełnia prace pomocnicze w sekcjach zwłok.usuwam z dzieciństwa wszystkie skazy. . Mała głowa . bawidamek. który mi nie zagraża. .trzymam się krótko życia. ludowe. ręcznej pętli (uchwycie) Ciemne okulary Starte biodra panewki lewego Chętnie wykonuje różne prace pomocnicze. w której mam poczucie bycia lepszym niż inni.wszystkie problemy mam rozpoznane. zaokrąglone czubki na cienkiej podeszwie zawsze polerowane (jak nowe) Białe skarpetki Migreny . . aby poznano moje prawdziwe reakcje i uczucia. . aby wypaść jak najlepiej. . głowa wystawiona jak radar.zasłaniani się przed światem i nie chcę. nie ujawnia uczuć negatywnych związanych z pracą w ogóle (w sensie largo) Dłonie zaciśnięte Miękkie białe buty.n i e przyjmuję nic nowego. nie dam się ponieść emocjom. wymiernej pracy. związane z usługami.podglądam innych i usprawniam swoje normy. że nie wypadam jak należy. przesadnie ostrożny.w o ń rozkładającego się ciała ludzkiego nie blokuje apetytu na maziste. moje sukcesy jednak nie dają mi pełnej radości.też podkreśla moją męskość . kremowe.

konflikt ciągle aktualny. silna potrzeba uczuć. . niezależny.silna dyscyplina wewnętrzna. wszystko łapie . . nawet gdybym miał to przypłacić życiem. . .jestem wolny i niezależny.złości się. jestem silnie związany z przeszłością która krępuje moje działanie teraz. . . rozżalony.mózg jak komputer. postawa defensywna lub negatywna próba ukrycia się przed sytuacją. a kciuk podpiera podbródek Prawa ręka założona na żołądku podpiera lewą ligentny. srebrny zegarek o tarczy prostokątnej Zawsze odkryta głowa W rozmowach.symbol dominującego ojca. z ojcem o uczuciach.duża ambicja intelektualna. nieszczęśliwy.m a m krytyczny stosunek do rozmówcy lub do tematu. boi się zaangażowania . jak spanie w oddzielnych pokojach współmałżonków. których brak. . zostały potem potwierdzone w życiu. że palec wskazujący jest skierowany pionowo do góry. I . Elementy takie. agresywny. czy posiadanie przez bohatera analizy lunety na statywie do obserwacji nieba. -czuję się niepewnie. przy skór nie Srebrne spinki przy mankietach koszuli Duży. w której źle się czuje. stojąc lub siedząc. bardzo krótko.chciałbym porozmawiać razem z matką. pragnie uchodzić za bardzo mądrego. często lewą rękę trzyma w taki sposób. potrzebujący miłości i niewierzący w jej zrealizowanie. ze wszystkim dający sobie radę sam.128 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA i 129 Odsłonięte wysoko czoło Włosy własnoręcznie strzyżone maszynką.

niewielki obcas. nie jest najważniejsze. Niezależnie od pory roku i temperatury. miłości i akceptacji. wpuszczona w spódnicę. Niektóre rzeczy mają podwyższone ramiona. Luźny i rozpięty. A ono może też dotyczyć sfery instynktów. wiek 44 lata. dość obszerny. Silna potrzeba niezależności manifestuje się także w braku nakrycia głowy. Interpretacja Poczucie swobody było w dzieciństwie krępowane. Podkreślone przez ubiór biodra sygnalizują problem w sferze instynktów. luźna. Daje ono poczucie swobody i wolności. noski obuwia lekko wydłużone. Obudowanie ubraniem. Lubi malować usta. Staram się o tym zapomnieć. Długie. Uzmysławia to podział sylwetki na jasną część od talii w górę (biała bluzka) i ciemną część od talii w dół (ciemnoszara spódnica). Ta obronna reakcja ma swoje źródło w dzieciństwie. drewniane. Całość jest gustowna. z wyraźniej zaznaczonymi biodrami przy szczuplejszym biuście. Elementy szczegółowe Kozaki wiśniowe.130 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 131 PRACA 2 Przedmiot: nieinwazyjne metody poznawania człowieka. stąd chętnie jest noszone ubranie luźne. serdecznych kontaktów. o dużej miąższości i miękkości ubiorze. „Nie mam nikogo. aż do brązowożółtego. elegancka. Czarna torba duża. więc eksponuję swoją niezależność". w różnych odcieniach brązu. . Ogólne wrażenie Osoba zadbana. Ubiór luźny. Przymarszczona. Oczy podkreśla „w zależności od nastroju". materiał miękki. Długość sięga 10 cm nad kostkę. Uczenie się płciowości (wiek 7-12 lat) mogło być krępowane przez matkę. Niektóre pasma samoistnie opadają na czoło. Wzrost średni. Uogólniona postawa lęku przed agresją i chęć odgrodzenia się od innych znajduje wyraz w dość luźnym. Żakiet fioletowy. Bluzka koszulowa. Korale drobne. Tworzy to skojarzenie obudowania się ubraniem. z rozpiętym kołnierzykiem. Już na początku dociekań widać. który ukrywa szczegóły sylwetki. Dalekowidz. długi. Daje to efekt zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Kozaki sprawiają wrażenie lekkich i zgrabnych. sięgające początku mostka. długi do pół kolana. zaczesane swobodnie do góry i nieco na uszy. że opisywaną osobę charakteryzuje potrzeba uczuć oraz wolności i niezależności i jednocześnie poczucie zagrożenia. luźna. Żaden kolor w tej całości nie czuje się obco. oddziela wyraźnie sferę świadomości od sfery podświadomości. Najsilniejszą potrzebą jest potrzeba ciepłych. która dominowała w domu. chodzi z gołą głową. Wyeksponowana w ten sposób talia. Widać bowiem dążenie do kontroli tej sfery. Spódnica ciemnoszara. kiedy dominowały częste słowa krytyki i wymagania ze strony matki. szeroka. dające możność odgrodzenia się przed innymi. Potrzeba luzu jest dodatkowo zaznaczona przez rozpięty kołnierzyk bluzki. na długim pasku. Pogłębia to wrażenie puszystość moherowego żakietu i miękki materiał spódnicy. Było za mało aprobaty i akceptacji. Figura proporcjonalna. Wielowarstwowość ubrania („na cebulę") faktycznie tu jednak nie występuje. Zadanie: opis znajomej. moherowy. biała. kto by mnie naprawdę kochał. Ubranie przez marszczenia i obszerność sprawia wrażenie wielowarstwowości. Do czytania i w pracy nakłada okulary. Jednocześnie żakiet zachodzi dość znacznie na spódnicę (część sylwetki oznaczająca podświadomość jest przykryta żakietem. Włosy sięgają za uszy. Taki sposób ubierania się oznacza silną potrzebę bezpieczeństwa i ukazuje symbolicznie osłonę przed ewentualną agresją świata zewnętrznego.

bardzo wysoko ceni potrzebę niezależności. To pierwszy sposób. Na legalizację związku zamierza się zgodzić jedynie wtedy. Sfera instynktów jest zasłaniana. wpajaną przez matkę. dostałam od życia. to jakby nie jest w stanie dać takiego samopoczucia. Sama ich jednak sobie przysparza. „Jestem świadoma potrzeb związanych ze sferą instynktów i tego. żeby można było otrzymać stymulację do rozwoju i osiągnięć. Może być zagrożone serce. Może to być reinterpretacja zasad wpajanych przez matkę (żakiet wchodzi na spódnicę czyli świadomość „interweniuje" w sferze podświadomości). że aktualny partner nie jest „odpowiedni". wiedziała czego naprawdę potrzebuję i to osiągnę". że świadomość nie akceptuje czegoś w dziedzinie zachowań seksualnych. Korale są jednak dobrym izolatorem (jako drewniane). gdy spotka odpowiedniego partnera. Potrzebie niezależności towarzyszy jednak lęk przed samotnością. nosi wiśniowe kozaki. samodzielna. to ignorowanie informacji. przecież to pragnienie dojścia. Długość włosów. że brak męża utrudnia zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Obrazuje to odcień żółtego na pojedynczych kolorach w noszonym sznurze. ducha. Duży rozmiar torby na długim pasku. to dużo problemów do rozwiązania. że mężatki noszą torbę na prawym ramieniu. bądź o tym. ukazuje chęć radzenia sobie z tą sferą. ucieka w przyszłość. Drewniane korale ujawniają naturalny stosunek do seksu. Brąz korali wiąże się z potrzebą bezpieczeństwa. Wiśniowy kolor zawiera czerwień. że w związku z tą sferą zderzają się dane i aktualne przekonania. Już jednak dzisiaj musi się w związku z tym coś dziać wokoło. Poza tą potrzebą. Torbę nosi na lewym ramieniu. Ów konflikt wiąże się z przykrym stanem emocjonalnym i dążeniem do jego usunięcia. Współwystępujący drugi sposób. Dotychczasowi partnerzy nie byli (jej zdaniem) odpowiednimi kandydatami na męża. część aktywności jest pochłaniana przez zbędne problemy. „jeszcze mam wątpliwości. oprócz niebieskiego jest czerwony). które symbolizują seks. trzustka. tego co niematerialne. wątroba. Ze sposobu ubrania się można odczytać dwa sposoby obrony przed konfliktem. „Jestem niezależna. Przeżywane problemy mogą się odbijać na zdrowiu. Świadczy to o tym. jakie ma mężatka. W sferze świadomości jest jakby wyizolowana sfera instynktów. dzięki tej wiedzy. mogą więc jednocześnie świadczyć o możliwości izolowania się od presji omawianych potrzeb.132 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 133 związanym symbolicznie z częścią sylwetki oznaczającą świadomość). że skoro nie jest mężem. Ów sznur sięga w okolice mostka. ale po raz kolejny nie dam się. Jest zazwyczaj regułą. Zaspokojenie potrzeby samodzielności i niezależności także wymaga wydatkowania energii. O wyborze partnerów decyduję świadomie i staram się kontrolować sytuację". Jest to zobrazowane wyraźnym podziałem sylwetki w talii. Taka interpretacja wynika z wymowy jawnego białego koloru bluzki i ukrytego . Fiolet informuje o poszukiwaniu prawidłowej treści i kierunku działania przez zgłębianie tajemnic duszy. możliwe. Niekiedy może to dawać uboczny efekt trudniejszego uzyskiwania satysfakcji. gdy opisywana osoba jest stanu wolnego. Możliwe. lecz w przyszłości będę już. Jako dalekowidz. z różnych względów. Części z nich (podobnie jak zbędnych rzeczy w torbie) mogłaby się pozbyć. Wiedza o znaczeniu zaspokajania potrzeb tej sfery dla zdrowia psycho-fizycznego może być w konflikcie z wiedzą o podłożu religijnym. że jest to ważne". Nogi. Można sądzić. Dla zapewnienia sobie wystarczającej energii i wykazania się aktywnością. którą ożywiony został fiolet (a i we fiolecie. Czerwony mówi o potrzebie aktywności emocjonalnej i fizycznej. które wspomniany konflikt mogłyby nasilać. A w niej ma nadzieję na dokonania cenione społeczne (niebieski). o gromadzeniu energii do działania. żołądek. także w omawianej powyżej dziedzinie. Wiedza o zakazach oraz powinnościach kobiety wyniesiona z dzieciństwa może powodować dysonans poznawczy w sytuacji.

Jednakże są też kompleksy w tej dziedzinie. kontaktów z innymi ludźmi. Rozpięty moherowy żakiet może prognozować poprawę w dziedzinie zaspokajania. że są to problemy. sygnalizują posiadane przez nią walory duchowe: „jestem czymś więcej aniżeli ciałem". smutku" . Może to też być oznaką zdarzających się bólów głowy. co ogólnie przyjęte. A one ułatwią zdobycie znaczenia i uznania w przyszłości. po poznaniu wyników tego opracowania. . „Jestem świadoma swoich zalet" sygnalizują korale o długości sięgającej do mostka. Odkryte czoło świadczy o przywiązywaniu wagi do własnej inteligencji czy możliwości intelektualnych. jednak nie rezygnuje ze swej indywidualności. Ceni intelekt i mądrość. rzadko spotykane". Pomalowane na czerwono (nie jaskrawię) usta zwracają uwagę na walory i potrzeby opisywanej osoby. „Obawiam się braku uczuć. chęci zasłonięcia się przed innymi i potrzebie wyraźnego widzenia w teraźniejszości tego. Dolna warga oznacza bowiem instynkt. że omawiana osobowość jest zdrowa. Biel bluzki ukazuje świadome dążenie do uzyskania znaczenia wśród innych. Ukrywane jest więc poczucie trudności w swobodnych kontaktach z innymi ludźmi. a więc potrzeby nie zaznaczają się ostro. potwierdziła trafność interpretacji. by odzyskać równowagę wewnętrzną.to jawnie. powstawanie napięć w tej dziedzinie i lęk przed samotnością. Okulary dają informację o braku akceptacji teraźniejszości. Kiedy są podkreślone. charakteryzuje zazwyczaj dobre samopoczucie. Ciemnoszara spódnica ujawnia problemy w sferze podświadomości na tle konfliktów zasad z faktami. Uzupełnienie bądź pogłębienie wiedzy o opisywanej osobie wnosi odrębnie potraktowana wymowa kolorów. która symbolicznie koresponduje z żółtym kolorem. Opisywaną osobę. a górna świadomą kokieterię. zwłaszcza potrzeb społecznych. A to wyraża potrzebę skupienia się na sobie. Z rozmowy wynikło. z którymi wolałaby sama sobie radzić: „nie wtrącajcie się". Opisywana osoba uwzględnia kanony mody. Opisywana osoba. szara barwa wskazuje. Z niektórych jest już zadowolona i chce. To bowiem. jako kochanki. Tym samym podkreśla swoją niezależność i wartość. Widoczny szary kolor „ukrywa" odpowiadający mu kolor zielony. Oczy maluje tylko czasami. eksponowane są raczej walory. a nawet ją podkreśla. kolor warg nie jest jaskrawy. Jest także ukryta nadzieja: „a może ktoś pomoże?" Szary ma tonację ciemną. bądź uznała niektóre z treści za pomocne w lepszym zrozumieniu siebie. co istotne. a ukryte jest tu kierowanie się w symboliczną stronę czerwieni. Z jednej więc strony respektuje to.134 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 135 koloru białego jako równoległego do fioletowego elementu koloru kozaków. Gustowna całość ubioru podpowiada. bądź przynoszących zadowolenie. pragnienie barwnego życia i dokonań. by ją doceniano. które są oryginalne. Pragnienie znaczenia i własnej wartości manifestuje się przez podwyższone ramiona żakietu i bluzki. lecz z drugiej stara się zdystansować innych. Ujawniają się przez opadające na czoło pasma włosów. Omawiany ciemnoszary kolor „kieruje się" w stronę czarnego. mimo przeżywanych problemów. Ogólnie biorąc. sygnalizuje jakby gotowość do uczenia się skutecznych. że jest rozpięty. że jest to dążenie świadome: „Lubię nosić takie rzeczy. Ujawnia się dzięki temu narastająca potrzeba zaangażowania emocjonalnego i fizycznego w sferze instynktów i równocześnie dążenie do gromadzenia energii.

b. 3. z niewielkim szpicem. duża uczuciowość. której brakowało w dzieciństwie. Ogólne wrażenie: . dużo mówi. unika ograniczeń. Fason prosty.dominują kolory spokojne. 2. lubi swobodę. które nie boją się podejmować decyzji. Kurtka: sportowa z miękkiego. I. (dodatkowo zatrudniona na 1/2 etatu). turkus. nauczycielka -rencistka.ciemny turkus.naturalne włókno. praktyczność. Energiczność i szybkość działania wyjaśnia.energiczna. Buty: zimowe „kozaczki" koloru czarnego. luźna z kapturem. rozszerzony do dołu. Brak makijażu i siwe włosy potwierdzają akceptację siebie oraz oczekiwanie takiej akceptacji od otoczenia. Faktura . Kolor . jednobarwne (beż. Miękkie. . Przedkłada naturę. „mięsistej" wełnianej tkaniny. Krata . Krata w kolorach: szary oraz jasny i ciemniejszy beż.136 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 3 137 PRACA 3 Osoba: Kobieta lat 55. a także rygory domu rodzinnego. b. Nadmierna elokwencja to chęć zagłuszenia swoich wewnętrznych lęków i odwrócenia uwagi otoczenia od swojej sytuacji (materialnej?). . szary).brak ozdób i jakiegokolwiek makijażu. aby było wytłumaczenie dla spontaniczności. miłego w dotyku. Długość za kolana. zakończona paskami skóry zawiązanymi (mocno) na węzły. Ale wydłużenie kurtki do długości 7/8 w sferze świadomości (tułów) oznacza chęć rozciągnięcia świadomej kontroli na jak największą sferę swojego życia. włosy siwe. że chce być odbierana jako osoba zrównoważona i radząca sobie ze swoimi problemami. z wykonywanych obowiązków. że osoba ta wszystko trzyma w swoich rękach i stara się panować nad sytuacją życiową. Wnioski: a. bez żadnych fałd. Tęsknota za tkliwością i uczuciowością. które nie pozwalały na swobodę w tym zakresie. bardzo dobrze rozwinięty instynkt macierzyński. Tutaj dodatkowo zwraca uwagę na „zimny chów" w okresie dzieciństwa i wybór zawodu nauczycielki. 3.szaro-beżowy (beżowy pochodny od brązu) potwierdza potrzebę równowagi i sygnalizuje ucieczkę w pracę. w trwałej ondulacji. d. . Wnioski: a. .duża skromność i praktyczność w ubiorze. Długość spódnicy za kolana .głębia duchowa. Ubiór wierzchni 1. Wnioski: 1. Długość 7/8. II. czarne . komunikatywna. wygodę. Kolor . Wniosek: Świadomie wybiera styl życia wolny. Ocieplana. cienkiego materiału. 4. ruchliwa.(w sferze podświadomości) to konrolowanie swojej seksualności. e. But miękki. Kolory świadczą.główny ciężar wychowania dzieci w domu rodzinnym spoczywał na matce. lekki. Średniej długości cholewka. Spódnica: z grubej. Wełna . wynikająca z logiki. 2. uczucia i bezpieczeństwo emocjonalne nad inne wartości. c. stonowane. Na małym koturnie (bez wyraźnego obcasa).noszą kobiety zdecydowane. Aktualnie tęsknota za partnerem. Buty bez obcasa u tej kobiety to może dominacja naturalna.

Bluzeczka pod sweterkiem . a torebka ze sztucznego tworzywa . Krata . krótko obcięte.to może kłopoty finansowe. Paznokcie u rąk . bo muszę. Sweterek . Wniosek: Mało było tkliwości w moim życiu. Bardzo mocno kontroluje swoje problemy i działania. że opisywana osoba traktuje tę opiekę jako obowiązek tylko jej przypisany. Biel . Podkreślam swój intelekt i niezależność.mały. Potrzebuję spokoju. toteż otulam się. 4. chociaż zakładam pancerz (trwała ondulacja) na swoją sferę seksualną. zapięta na guziki. 5.mała. ale jednocześnie „krzyczy" swoją kratą i wyrazistością kolorów. a także nad dwojgiem starych rodziców.zawsze bardzo krótkie. a. Brak jakiegokolwiek makijażu. Zachłanność na energię. 3.pragnę równowagi. co najbardziej mnie męczy.wełniana w kratę koloru turkus-granat-biel. Zegarek: owalny. trochę marszczona. Wniosek: Sfera intelektualna „gruba". Nie wtrącaj się w moje sprawy. która potrzebna do działania (kolor wskazówek). Chustka (szalik) pod szyję . wełniany. .nałożony nakaz. obcięte i opiłowane. noszona na lewym ramieniu. c. na pasku (odpowiedniej długości). V. siwe.szary. gruby. Beret . Wniosek: Chustka harmonizuje.138 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 3 139 c. Węzły to problem z opieką nad dwoma synami. Moje poczucie wolności w więzieniu. Ma dużo do przekazania. chcę być w równowadze. łącznie z paskiem. Pozornie akceptuję upływ czasu (siwe włosy). 2. żeby nie myśleć o swoich sprawach emocjonalnych. Inne elementy ubioru i ciała 1.turkusowa. koloru szarego. II) 1. b. Pragnie być autorytetem.pragnę przestrzeni. Chcę być ważna. z kołnierzykiem. Mogła być szefem. Mocno związane sugerują. 2. Torebka . ze sztucznego tworzywa. wełniany. bawełniana. trwała ondulacja. jeden u góry odpięty. aby pojawił się ktoś w moim życiu (przyjaciółka?). Wyróżniki 1. Ubiór codzienny (większość opisana w pkt. 6. czoło odsłonięte. Nie zgadzam się jednak z zupełną samotnością. cały czarny.. Długość do bioder. potrzebuję jednak trochę wolności i ucieczki od codzienności (jeden guzik odpięty)Kolor wskazuje na to. Nie stać na torebkę skórzaną. Wniosek: Konieczność dyscyplinowania się (guziki). Kolor granatowy . co potwierdza kolor pomarańczowy. III. Wniosek: Skoro całość ubrania z surowców naturalnych. Włosy. Kolor turkusowy (od zielonego) . Wniosek: Jestem ambitna. Zajmuję się sprawami innych. spokoju. kto mógłby ze mną zająć się problemami. Wniosek: Nerwowość. IV.niezrealizowane ambicje.. Wniosek: Nieutulona tęsknota emocjonalna za partnerem i ojcem (czarny kolor). Wskazówki białe i czerwona. przylegający do ciała. kolor ceglasto-pomarańczowy. Marzę jednak o przyjaźni.

Zapalenie siatkówek oczu. rozbudowane biodra (szczupła klatka piersiowa. VI. Brak jakichkolwiek ozdób świadczy w gruncie rzeczy o braku wiary w siebie. ale niedowartościowana w sferze seksualnej. poznałam dwa lata temu.Wyd. a mianowicie od metody tarczy i miecza oraz gestykulacji. Wnioski: Szczupłość klatki piersiowej świadczy. ale jeszcze walczę. jakby żywił się jej cierpieniem. Celowo wywołuje w niej stany depresyjne. nie może spać. iż od kilku miesięcy Dorota popada w coraz to większe przygnębienie. Rebirthing) 1. 2. Tadeusza. Dyskopatia kręgów szyjnych. by uderzyć kogoś lub coś w zasięgu wzroku. chciałabym przedstawić go od zarysu bardziej ogólnego.. z dozą teatralnej pozy.. t y m bardziej on jest ukontentowany. Gniew. to tak musi być. Zostaliśmy sobie przedstawieni przez moją przyjaciółkę Dorotę. co w swoim życiu widzi. iż jest mężczyzną o sile charakteru i błyskotliwej inteligencji. bo działam." W tym przypadku nie potrafi sam znaleźć argumentów uzasadniających dany temat i zasłania się tarczą. duża warstwa tkanki tłuszczowej na biodrach). Postrzegałam go jako osobę zabawną. czyli słowami przyjacie- . cytuję: „skoro Ajasz tak twierdzi. To wynika z dużej inteligencji albo też chłodnej kalkulacji. Pozostałe elementy dysproporcji. A chłodną kalkulację nabywa się przez „zimny wychów". kontaktową. Tadeusz sprawiał wrażenie chłopca wyluzowanego. o czym już mówiono w pkt. Zachwianie równowagi między nadświadomością a świadomością. i nie zaprzeczał. Nie spodziewam się już wiele po życiu. Uwaga: Działania opisywanej osoby to jakby jej uderzenia. bo wiem lepiej. Dysproporcja w budowie: bardzo małe piersi. bo mama nie pozwalała". Choroby (interpretacje wg Louise L. Postanowiłam mu się bliżej przyjrzeć i oczywiście moje spostrzeżenia natychmiast zrelacjonowałam Dorocie. Jeśli chodzi o tarczę. im ona bardziej cierpi i to okazuje.c. Wygląda to tak. Hay „Lecz swoje ciało" . 2.2. między marzeniami a rzeczywistością. II. że znam. trudno to zaakceptować. która jeszcze do niedawna marzyła o wspólnej z nim przyszłości. którego wydawało mi się. Tadeusz często podkreśla osiągnięcia i poglądy swoich kolegów. co dało nieoczekiwanie dobre rezultaty. Powodem tego wszystkiego jest Tadeusz. Ostatnio jednak wstrząsnął mną fakt. mówi. Zanim zacznę opis jego codziennego ubioru. bo tak ma na imię. że nie było w domu rodzinnym czasu i miejsca na czułości. a przede wszystkim chciał udowodnić. często płacze. Tu zachodzą raczej obydwie przyczyny. za każdym razem miał coś do powiedzenia. Ambitna. Wniosek: Nie podoba się jej to. Nie będę robić z siebie nastolatki. 3. Traktowałam go zawsze z przymrużeniem oka. nawet pragnienie. „Nie mogłam się przytulić do ojca. Wniosek: Uczucie braku życiowego wsparcia. czyli biodra. A oto jak przedstawia się wyżej wymieniony TADZIU. nie potrafi skupić się na egzaminach. że jest ona słaba psychicznie i bardzo podatna na wpływy. doskonale wiedząc. PRACA 4 TADEUSZ Jest to krótka opowieść o chłopcu 21-letnim.140 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 141 Wniosek: Nie próbuję ani przed sobą ani otoczeniem nosić żadnej maski. w tym przypadku to wyraźna opozycja do rodziny własnej i częściowo męża.

Następnie podkula nogi. drugą kolano.uwidacznia jego poczucie dominacji. Tadeusz chroni swój tył. Koniec końców. aby postrzegano go w sposób nieco inny. Jeśli chodzi o obuwie. a co najważniejsze. znajduje się z tyłu. Przejdę teraz do bardziej szczegółowego opisu. nie zdaje sobie sprawy. Z drugiej strony chciałby. jedną ręką obejmuje głowę. zaokrąglonymi noskami co. ściana daje mu poczucie bezpieczeństwa. że lekkie buty Tadeusza występują jako symbol matki. półsportowe na cienkiej podeszwie. że już zapomniał o tym. jak możesz się z takimi idiotami zadawać. Szczególnie o tej porze roku te jesienno-wiosenne buty wyglądają dość intry- . Zakończone są małymi. za którą porusza się Tadziu. zawsze brudne. Nie czuje się dowartościowany ani na tyle mądry jak w zasadzie usiłuje się przedstawić. Tadeusz myśli. Podczas rozmów jego dłonie są zaciśnięte. plecami do ściany. Podpierając tak głowę. że w konfrontacji intelektualnej nie miałby żadnych szans. o niechęci do danego tematu. Tkaniny. jednak są to tylko pozory. To półsportowe obuwie świadczyłoby o potrzebie wolności. a uwagi na jego temat nie obchodzą go. W rzeczywistości to on jest jednostką bardzo słabą. zamszowe. cytuję: „MÓJ DOM lub IDĘ DO DOMU". wynikające z braku wiedzy. Atakując w ten sposób.142 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 143 la. WIĘC TULĘ SWOJE NOGI). co chciałby wymazać z pamięci. który traktuje w sposób niemal sakralny. dlatego też wszystkie kompleksy. W symbolice . szczególnie jeśli chodzi o sferę intelektualną. używa bardzo często następującego zdania. Generalnie Tadeusz ubiera się na czarno od stóp do szyi." Jest to ewidentny przykład ataku w jego wykonaniu. że Tadeusz jest GŁUCHY I ŚLEPY NA WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ARGUMENTY. Podczas drobnych sprzeczek. a nawet groźbę. Można tutaj pokusić się o dwie interpretacje: podkulenie nóg i objęcie jednej z nich jest to typowe objęcie z lęku. której w dzieciństwie nie mógł doświadczyć. a inaczej sfera podświadomości związana jest z przeszłością i stosunkiem do niej. Tadeusz zdecydowanie preferuje buty lekkie. kiedy tak właściwie nie wiadomo o co chodzi. postawa jego wygląda bardzo żałośnie. Jak wiadomo. iż nie angażuje się on uczuciowo w kontakcie z innymi ludźmi. delikatny but to cechy odpowiadające stronie żeńskiej. Za czasów jego dzieciństwa rygor w domu był nasilony właśnie przez rodzicielkę. Z czasem ta poprzeczka zaczęła się podnosić i Tadeusz uciekł z domu do akademika. który pozwoli mi w pełni ODSŁONIĆ KURTYNĘ.. swobody. Jeżeli Tadeusz znajduje się w okolicach tego wydziału. usiłuje przekazać otoczeniu. czyli miecza. Lekki. odbijają się na jego partnerce. że nie jest ono godnym partnerem. dotyczy przede wszystkim korzeni (BOJĘ SIĘ.same tumany i osły są na tym wydziale prawa. koloru czarnego. może być wręcz wyrachowany. cytuję: „.. Są one stare i zniszczone. Czując się niepewnie..co złe i co może nas niespodziewanie zaatakować. Tadeusz nie umie poradzić sobie ze swoją głową. jakie zauważyłam. a dodając jeszcze ten wysunięty wskazujący palec . Można więc wywnioskować. natychmiast siada na ziemi. Podparcie głowy (tulenie jej) świadczy o tuleniu myśli. że odsłania swoje wrażliwe miejsce. mówiąc o nim.. są naturalne lub sztuczne (tudzież domieszki) . zaczyna rozmowę od ataku czyli od obrażania i ośmieszania danej grupy. w momencie gdy nie pali i nie ma zajętej prawej ręki wysuwa palec wskazujący. (o potrzebie ucieczki). Tadeusz doskonale zdaje sobie sprawę.mogą sugerować. Może to świadczyć o nieprzyjmowaniu argumentów. można przypisać silnej dominacji matki w domu. nie rozumiem. Dochodzę powoli do wniosku. nogi. w głowie panuje chaos. Cienka podeszwa w tym przypadku może być postrzegana jako zapomniana przeszłość. dla niego.

jest mocnym facetem.. Wiemy. W całym stroju widoczny jest luz . Może być to powiązane z osobą ojca. równocześnie oznacza potrzebę miłości. prawda że jestem świetnie zbudowany? Tadeusz potrzebuje poparcia swojej osoby. której nie chce dopuścić. Stąd u niego ten wielki pas w sferze świadomości.potwierdzają to nowo powstałe prześwity. Tadeusz za wszelką cenę zawsze podkreśla siebie jako mężczyznę.PAN KAŻE. Jednak ja zacytuję Tadeusza dosłownie. Ubranie Tadeusza składa się z trzech warstw. że matka była tą dominującą stroną. aby dbały o męża. Spodnie uwieńczone są grubym wojskowym pasem. znajduje się w kroku. może wtedy obraz stanie się bardziej wyraźny. cały czas jesteśmy w sferze podświadomości.. Łączy się to od razu z kompleksami na punkcie seksualności. Oczywiście chęć ta może być powodowana różnymi ograniczeniami w dzieciństwie. męskości. Boi się. nie umie sobie poradzić.144 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA4 145 gująco na tle codziennego obuwia. jak już wspomniałam. w jego przeszłość. kobiety są po to. Dziury świadczą o problemach. czarnego golfa i koszuli. jaki chętnie widziałby Tadeusz. W takich wypadkach ciężko powrócić jest do normy. Co do spodni na co dzień zakłada on luźne. że wyglądam bardzo dobrze. przy tym i tak z góry . Cytuję: prawda. Oddzielenie świadomej miłości od spraw seksualnych. Niewątpliwie chodzi tu o ozdabianie dzieciństwa. notabene mają trzy dziury. Ciągną się za nim już bardzo długo i z dnia na dzień narastają nowe . Wniosek z tego. są zawsze brudne i bardzo zniszczone. do czego dążymy. której zbyt mało doświadczył jako dziecko. a zaniedbane buty to problemy natury egzystencjonalnej. który to po ściągnięciu bawełnianego.. gdy on nie potrafi z tych kłopotów wybrnąć. Cytuję: „.. przyozdobione wojskowym pasem z dużą metalową klamrą. które było zbyt smutne i zbyt poukładane. Tadeusz ma obydwoje rodziców. W rezultacie odkłada te problemy. jednak tego nie robi. odgraniczającym strefę podświadomości od świadomości. SŁUGA MUSI.. Buty Tadzia. nawet w zwykłych rozmowach potrafi powiedzieć. ma je już trzy niczym pas cnoty. Świadomie dąży do konfrontacji na tym tle. jednak nie można go zaliczyć do ubrania wielowarstwowego. że to według jej reguł toczyło się życie w domu i że to ona kreowała Tadeusza. Buty te są ozdobione po bokach takim samym materiałem pociętym na paski. kobiety powinny słuchać swoich mężów. zwłaszcza. nie powinny pracować. Pod spodem nosi podkoszulek koloru czarnego. Tadeusz zawsze powtarza. niewiele miał do powiedzenia a już na pewno nie był wzorem męskości. Można pokusić się o stwierdzenie . ABY BYĆ IDEAŁEM MĘŻCZYZNY. Jedna na szwie w okolicach łydki. Łatanie tej dziury może mieć znaczenie ŁATANIA SWOJEJ MĘSKOŚCI. o tym mówi czarny kolor. z bardzo mocnymi wycięciami. a więc korzeni i także popędów seksualnych.. Spodnie są stare i sprane. pozwoli wybrance nacieszyć się WĄTPLIWYMI ZAOKRĄGLENIAMI MIĘŚNI." Ja mam od razu jedno skojarzenie . druga na udzie i trzecia w kroku jedyna łatana. mówiący: ŚWIADOMIE DĄŻĘ DO TEGO. jaki to on jest przystojny i wspaniały. którą notorycznie łata.czyli w dalszym ciągu potrzeba swobody i niezależności. Dziura. Tułów zaliczamy do sfery świadomości. a stan spodni wskazywałby na mocne ich przedawnienie. złości do matki i ojca. czarne dżinsy. dom i dzieci. o której zresztą nie bardzo ma ochotę opowiadać. że ojciec był raczej cichy. że nie bę- dzie dość dobry i naszywa coraz więcej łat.. że już jutro je zaszyje. mówiące przede wszystkim o dużych kłopotach z samym sobą. doskonale zdajemy sobie sprawę z tego. Kolor czarny sygnalizuje aby nie wtrącać się w jego problemy. które. Potrzebuje pomocy.

Potwierdza on rozdwojenie jego osoby. Oczywiście. który mówi o kontroli uczuć i odruchów u takiej osoby. MĄDRY I ARTYSTYCZNY . przylegający do ciała. Na tak SEKSOWNĄ podkoszulkę zakłada czarny. otwartym. Koszula jest rozpięta. próbuje odnaleźć energię. bawełniany golf. luzu. Mógł on dojść do wniosku. Golf zostaje ukryty pod ciemnobrązową. Podkreśla tym swoją niezależność. SPÓJRZCIE NA SWOJE SPRAWY.czyli ewidentne problemy z osobowością. znaczy to. uwięziony. Już samymi włosami manifestuje zdanie: ZOBACZCIE JAKI JESTEM WSPANIAŁY I ORYGINALNY. czerwone spodnie z bardzo grubej bawełny. spodnie są czerwone. Wygląda to tak jakby mówił: CHCIAŁBYM.DOCEŃ TO. że Tadeusz lubi przywdziewać gar- . podkreśla tym swój intelekt: ZOBACZ JAKI JESTEM MĄDRY. obawy. a kolor taki określa brak poczucia bezpieczeństwa i jednocześnie brak wiary w siebie oraz niepewność przyszłości. że świadomie wybiera luźny. JESTEM PONAD TO WSZYSTKO. Jestem skłonna przypuszczać. niepewność. co mogłoby manifestować chęć przygody seksualnej. Tadeusz ma zawsze odsłonięte czoło. naginającą się do różnych sytuacji w zależności od potrzeby." Od kilku miesięcy włosy ma regularnie rozpuszczone. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tzw. Z drugiej jednak strony. włosy są bardzo ważnym szczegółem. z którymi nie potrafi dać sobie rady. Jedną nogą stoi po lewej stronie. a zarazem aktywność. zwłaszcza. tym bardziej. Warto też dodać. Przejdę teraz do sfery nadświadomości. Dlatego też spodnie te zakłada tylko w gronie męskim. mówił o sobie: „. czyli: PROSZĘ. dodatkowo podkreślając ważność jego osoby: ZOBACZ JESTEM WAŻNY. Koszula ma odcień ciemnobrązowy. że jest to sfera podświadomości.146 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 147 zakłada. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie ten mechaniczny przedziałek dokładnie na środku głowy. uzależniony od kogoś lub od pewnych kłopotów. drugą po prawej . Może to być coś w rodzaju kokonu. że ów jest czarny. można sądzić. Ma dużą potrzebę niezależności. może to świadczyć o jego ambicjach. MAM DUSZĘ ARTYSTY.. że to akademik męski) Tadeusz zakłada dresowe. gruby naturalny materiał nasuwa jedno skojarzenie. Przy późniejszym opisie na pewno uda mi się to udowodnić. golf może świadczyć o pewnym stanie niewolnictwa. iż oba wywody są prawdziwe. Tadeusz może czuć się skrępowany. odpowiadającym za sferę erotyczną ale także za sferę intelektualną. wolny styl życia. Jak wiadomo. iż nastąpił regres. że jest najwspanialszy. Świadczy to o jego nałogu. Podwinięte mankiety to nic innego jak dążenie do swobody. Trzyma w niej papierosy. Koszula ma jedną kieszeń po lewej stronie (jest to strona serca). Pokuszę się tutaj o wywód. Otóż w akademiku (zaznaczam. opadające na ramiona. lęki. Tadeusz do niedawna spinał włosy. chłodem matki w jego dzieciństwie. gdyż jak pamiętamy. kieszeń jest otwarta. Jest to próba koncentracji na sobie. ALE SIĘ BOJĘ. że włosy opadają na ramiona. a mianowicie problemy z uczuciowością. gdyż Tadeusz jest postacią mocno rozdwojoną. Tadeusz jest ubrany na co dzień w czarny golf. Kolorem czarnym próbuje utorować sobie drogę do wyższych celów. Wiąże się to też z uprawianiem twórczości (w jego przypadku są to różnego rodzaju kompozycje na gitarę). rozpiętą koszulą z podwiniętymi mankietami. Tadeusz ma długie włosy. w którym się zamyka. gotowość do działania. że tak naprawdę to niekoniecznie musi być najlepszym (chociaż głośno się do tego przyznaje). A MOJE PROBLEMY POZOSTAWCIE MI. poczucie swobody i wolności.. niestałość. odzieży domowej i wyjściowej... najprawdopodobniej powodowane to jest zbyt wielką kontrolą. która pozwoliłaby mu na zerwanie uwięzi. Natomiast nie łączy się to z pewnością z przyzwoleniem sfery świadomości.będę najlepszym weterynarzem na świecie. Warto dodać. ciągle aktualnym.

kiedy Dorota próbuje w takich momentach nawiązać z nim kontakt.atakuje.. jest odwrotnością tego co było u niego w domu. Można wysunąć jednoznacznie wniosek. zwłaszcza gdy idzie w odwiedziny do damskiego akademika. że stać go na nowe. która jednak nie ma zbyt wielu dysharmonii w swojej budowie. Następną przypadłością. jaka u niego występuje to bóle żołądkowe. napotyka na potężny mur oraz odpowiedzi typu." Pali przy tym papierosa. obawa przed nowym. jakie miewa nasz bohater. że nie robi tego na co dzień. iż Tadziu jest osobą z bardzo wieloma kompleksami. Natomiast nigdy nie odważyłby się zostać sam na sam z jedną dziewczyną. jakby chciał pokazać się większy i mądrzejszy. Za wszelką cenę będzie się bronił. Ubierając się w ten sposób. ale nie bardzo wie jak ma to powiedzieć. zasłania w ten sposób brak wiedzy . Kiedy rozmowa toczy się na poważne tematy. Częste krwawienie z nosa. wyciąga. Od dziecka Tadeusz cierpi na zatoki . Może to wynikać z jego niepewności siebie. Kocha. kiedy idziemy gdzieś całą grupą. oznaczać może izolację od otoczenia.zasłaniając się . jakby chciał podnieść swoją wartość. miłością. jednym słowem: NIE ZAWRACAJCIE MI GŁOWY. Czyli może to oznaczać. Wygląda to tak. że chodzi tu o matkę. tylko w wypadkach. czyli. która mnie zastanowiła. do maksimum. potwierdzałoby to problemy z uczuciowością. że boi się zmian i nowości.wiąże się to z irytacją na jedną osobę. przedstawia siebie jako osobę silną. aby nie być podobnym do swojego ojca. że często niedosłyszy . zaciągając się dymem bardzo nerwowo.lub też dalej . dlatego teraz pewności dodaje mu standardowy strój. zdecydowaną .związane jest to z zaburzeniami słuchu. Tadeusz zaczyna za- słaniać się ze wszystkich stron. Garnitur w tym przypadku może łączyć się z dzieciństwem. Zauważyłam. jak już wcześniej wykazałam. kogoś bliskiego . zwłaszcza w chwilach. że krople na żołądek stoją zawsze w pobliżu łóżka. w którym przebywają Amerykanki.Tadeusz natychmiast się prostuje. Garnitur jest zrobiony z tkaniny naturalnej o grubym splocie. że tworzy tylko obrazy. a także przed lękiem związanym z czymś nowym. Najprawdopodobniej ma niewiele do zaoferowania i stąd ta postawa. Wyobrażenie. Nie potrafi się otworzyć . cytuję: „o co ci chodzi. niemożność zaakceptowania tego co inne. Jest jeszcze jedna rzecz. Jest wewnętrznie podzielony i tak do końca to nie zdaje sobie sprawy z tego co chciałby robić. Notorycznie obgryza paznokcie . Chciałabym jeszcze krótko zatrzymać się na dolegliwościach. widoczne jest niewielkie skrzywienie w części środkowej kręgosłupa. Otóż. Pozostaje przy starym ubraniu chociaż wiem. wypinając pierś do przodu (zaznaczam. zarówno na tle intelektualnym. Choroby łączące się z żołądkiem to przerażenie. nie będę z tobą rozmawiał.wydaje mi się. doceniony i męski (coś w stylu koguta w kurniku). nieprzyjmowanie argumentów. Lubi przebywać w gronie wielu dziewczyn naraz. kiedy . jakie ma o swojej przyszłej żonie.148 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 149 nitur. niewątpliwie jest to uraza do jednego z rodziców..kojarzy się to z podgryzaniem siebie. jak i na tle swojej męskości. czuje się wtedy bardzo dowartościowany. Tadeusz mógł czuć się niekochany przez rodziców. gdy w grupie są jego przyjaciele). a wśród nas znajdują się jego najlepsi koledzy . Wynika to najprawdopodobniej z obawy przed sprawdzeniem się. A mianowicie zauważyłam. może to oznaczać brak odwagi w działaniu. brakowało mu słowa KOCHAM CIĘ. Kiedy Tadeusz ściąga koszulę.zdając sobie jednak sprawę. jakie chciałby zaprezentować. Wspomnę jeszcze coś o jego sylwetce. bo nie nauczono go tego w domu.

Konrad sprawia wrażenie flirciarza a nawet kobieciarza. Konrad ma też na sobie niebieskie jeansowe spodnie. obcisła koszulka. Ogólne wrażenie Osoba zadbana. Osoba Mężczyzna. ręce cały czas widoczne. a jeżeli z krwią połączymy czarny kolor jego ubioru. Elementy ubioru Konrad ubrany jest „na cebulę". III. lat 20. na pewno jest to wołanie o miłość. student ekonomii na kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Ogólnie dominują kolory jasne. Uwagę koncentruje bardzo silnie powiększona klatka piersiowa i wyraźne usztywnienie. z którą to on sam ma problemy. naprężenie górnej części kręgosłupa. Pierwsza warstwa przy ciele. Całe to ubranie jest miękkie i naturalne. . Ma na sobie aż cztery warstwy odzieży. zapięta z przodu na ekspres. a następnie zielona bluza. ponieważ drętwienie ręki można odczytać jako powstrzymywanie miłości. Zewnętrzną warstwę stanowi czarna skórzana kurtka.150 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 5 151 nie bardzo potrafi wyjść z sytuacji z podniesioną głową. IV. Na niej niebieski sweter. w sytuacjach stresowych. w rozmowie miła i uprzejma. II. W czasie rozmowy pochylony do przodu. PRACA 5 I. pojawia się też rumień. jest to potrzeba uznania. mocno opięte na biodrach. Zauważalne są też elementy nieco zgarbionych pleców i masywnych nóg. Na twarzy Konrada. to ciemnoszara. Ogólne cechy fizyczne Osoba wysoka (186 cm). Daje to wrażenie zainteresowania tematem rozmowy i gotowości do otwartej konwersacji. głównie niebieski. stopy zwrócone w stronę rozmówcy.

Za zaburzenie bowiem uznaję przesadnie rozbudowaną. wyrwania się z domu rodzinnego. jako krzyk samotnego dziecka o uwagę rodziców.kompleks na poziomie intelektualnym. że ojciec) odeszło bądź zmarło. jakiego doznał jako dziecko w rozpadającym się domu. dość. Będzie zapewne udzielał się publicznie. braku bliskości matki. obawę przed trzęsieniem ziemi. Nasuwa to na myśl obawę postawienia stopy na ziemi.152 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA5 153 V. być może też przedwczesnej rezygnacji matki z karmienia piersią. Obawiam się. iż naturalne procesy biologicznego zegara zostały tu poważnie zaburzone. Jako 12-18-letni chłopak. że skulenie na poziomie ramion pozostało do dziś.niebieski. u której występują tak charakterystyczne elementy. że ich małżeństwo w tym okresie rozpadło się. których zabrakło już na początku. jak u Konrada. Konrad twierdzi. postanowił szybko stać się bardziej dojrzałym i przejąć na swoje barki spory bagaż obowiązków. Przypuszczalnie będzie on mocno zabiegał o uczucia. następujący po żywiole powietrza. Podgolenie z tyłu sugeruje gromadzącą się agresję. stanowiący wówczas dla niego archetypy boskości. Hay usztywnienie takie spowodowane jest brakiem wsparcia uczuciowego i poczuciu bycia niekochanym). Rodzice. Włosy wyraźnie odsłaniają czoło . iż w domu częste były kłótnie lub też. iż czując się odpowiedzialny za kłopoty rodzinne. zastanawia się nad sensem życia. U Konrada widoczne więc zapewne będą kłopoty z zaspokojeniem uczuciowym. chwianie się. emocjonalnym. sferę społeczeństwa. Chód Konrada to lekkie stąpanie i charakterystyczne. powiększoną klatkę piersiową. będzie starał się być osobą znaną i uznaną. zielony. Konrad prawdopodobnie starał się otrząsnąć i zrzucić z siebie balast przeszłości. Rumień na twarzy pojawił się w dzieciństwie. Chłopak zabiega niewątpliwie o bycie osobą publiczną. Mamy więc do czynienia z osobą uczuciową i wrażliwą emocjonalnie. i tak wyraźnie. Żywioł wody tworzy sferę „ty". że w okresie tym jedno z rodziców (z późniejszej analizy wynika. 3. Mimo wysokiego wzrostu. bardzo widoczne kołysanie. która zwraca się do wnętrza. czy też wynika to z ucieczki z oschłe- go domu w głąb siebie. VI. Opis ogólny U Konrada przeważają kolory żywiołu wody . prawdopodobnie nie stworzyli stabilnego domu. Możliwe. Na jej podstawie wnioskować możemy. Skutek tego widoczny jest dziś w bardzo silnym naprężeniu ramion i wyraźnym usztywnieniu górnej części pleców (według L. Możliwe. 2. Nie wiemy dziś. . reprezentuje osobę. Rumień może być też objawem gromadzonej w okresie dzieciństwa agresji. 4. Nabrzmiała klatka piersiowa to ślad po zbyt rzadkim przytulaniu. Dziecko w wieku 7-9 lat wkracza w świat zewnętrzny. Jest to chłopak prawdopodobnie obdarzony intuicją. Ciało jako pamiętnik naszych dziejów ANALIZA WEDŁUG METODY ALEKSANDRA LOVENA Niezwykle rzadko spotkać możemy osobę. która rozwija społeczeństwo. czy to pod ich właśnie ciężarem ugiął się. iż jako niemowlę (w okresie 0-2 lata) chłopak pozbawiony był poczucia bezpieczeństwa ze strony matki. To osoba. Konrad w obcy mu świat wstąpił obciążony sporym już bagażem przeszłości. jednocześnie jednak podatny na wpływy. Silnie umięśnione uda wskazują zapewne na chęć ucieczki. iż chciałby być jeszcze nieco wyższy. Interpretacja ubioru 1. Poczucie bycia nie dość wysokim wynika być może z „umniejszenia" w okresie dzieciństwa. Inne cechy fizyczne 1. Również następne lata (okres 3-6 lat) nie były zapewne wiekiem beztroskiej zabawy i radości. Żywioł wody.

Tutaj jednak. Srebrna klamra oznaczać może ogromną po- trzebę uczuć i czułości ze strony partnera. z mocno rozstawionymi nogami. ukrywa też tajny . prostokąt . Koszulka. zaznaczone jest szerokim czarnym paskiem z dużą. srebrną klamrą oraz białym przeszyciem. masywną. co oznaczać może próbę upiększenia okresu dzieciństwa. by ono doceniło jego. górnej części przewodu pokarmowego i żołądka. Oznacza to symboliczne zamknięcie się w sobie. Sugeruje to również czarny prostokąt na prawej tylnej kieszeni spodni. „Zobacz jaki jestem twórczy i oryginalny". iż spowodowane to zostało rozłamem w domu. Przeszycie to wskazuje na zranienie w sferze seksualnej. Buty są wypastowane. Poczucie uwięzienia zaznaczone wyżej. które mogą się okazać pomocne w rozwiązaniu problemów na tym poziomie. a jednocześnie swoiste oddzielenie świadomości i podświadomości. Być może Konrad nie czuje się pewnie na tym poziomie. z komunikacją emocjonalną . które poznajemy poprzez odkrywanie każdej kolejnej warstwy. odgradzanie. Kolor niebieski jawnie. Poprzez niebieski kolor Konrad stara się pokazać światu swoją oryginalność: „zobacz jaki jestem inteligentny i twórczy". Niewykluczone. znajdują się na poziomie. mówi nam o pragnieniu miłości i niedopieszczeniu w dzieciństwie. szara koszulka. Sweter jest luźny. Prostokąt i kwadrat symbolizujący dom rodzinny. 2. Niebieskie spodnie to chęć podkreślenia oryginalności w sferze seksualnej. Tył to przecież przeszłość. a prawa strona . a także częste przygryzanie warg.«porozmawiajmy». Bluzka zapięta jest wysoko pod szyję. na tym najbardziej wewnętrznym poziomie dzianina układa się w bardzo wąskie pionowe pasy. przez co sprawiają wrażenie bardziej ukrwionych. jest miękka i naturalna.154 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA5 155 by móc udowodnić sobie swoją wartość. Spodnie są bardzo opięte na biodrach eksponując narządy męskości . Konrad ubrany jest „na cebulę". rzutującym na seksualność chłopaka. tutaj ujawnia się poprzez ściągacze występujące zarówno na nadgarstkach. a tajnie czerwony.to podkreślenie seksualności. Jej symboliczne znaczenie to kłopoty z komunikacją na poziomie tu i teraz. O chęci podkreślenia tej sfery świadczy również charakterystyczny sposób siedzenia. podobnie jak kolejne warstwy. Tworzą one kajdany i obrożę na teraźniejszości opisywanej osoby. Na pamiątkę ciężkich przeżyć z dzieciństwa zakłada on ciężkie buty. Opis szczegółowy Opis według Lovena potwierdzony jest bardzo topornymi i masywnymi czarnymi butami Konrada. co świadczy o uczuciowości osoby opisywanej. Górna część odpowiedzialna jest też za mowę. więc to prawdopodobnie jego zabrakło w domu rodzinnym. Dzięki wszystkim tym warstwom chłopak stara się ukryć głęboko swoje problemy i kompleksy. Buty o takim wyrazie mówią o braku podpory ze strony ojca w okresie dzieciństwa. mogą więc być to problemy z wyrażaniem uczuć. Kolor szary tajnie odpowiada żółci. Buduje społeczeństwo. ale coś lub ktoś wciąż go krępuje. Jawnie kolor czarny. bezpośrednich kontaktów z najbliższym otoczeniem (możliwe są też kłopoty z układem pokarmowym). Bardziej zewnętrznie występuje niebieski sweter. zamknięcia.mężczyzna. brak bliskich. Konrad chciałby wyrwać się z rodzinnego więzienia.dom jako struktura. Ubranie tuż przy ciele to bardzo ciemna. Jest to wyraz poczucia uwięzienia. co świadczy o potrzebie swobody i przestrzeni. jak i pod szyją. symbolicznym więc znaczeniem będą tu trudności w komunikacji emocjonalnej w domu rodzinnym. U Konrada sfera seksualna. Granatowe skarpetki mogą więc symbolizować postanowienie chłopca o wczesnym byciu dojrzałym i odpowiedzialnym.

156

JAK TO ROBIĄ INNI

PRACA 5

157

kolor jasnoszary, symbolizujący pragnienie docenienia społecznego. Następną warstwę stanowi zielona bluza. Znów golf oraz ściągnięte w nadgarstkach rękawy. Kolor zielony to manifestacja kłopotów emocjonalnych, potrzeb skupienia się nad sobą, odnalezienia wewnętrznej równowagi. Jako trzecia warstwa sugerować może napiętą sytuację w stosunkach z kimś z otoczenia. Zieleń ukrywa kolor szary, również wyrażający potrzebę równowagi i stabilizacji, ale bez manifestacji tego na zewnątrz: „mój problem - moja sprawa". Ta postawa wobec otoczenia podkreślona jest bardzo wyraźnie czarną skórzaną kurtką. Skórzane ubranie to bariera, pancerz i oznaka niepewności działania w świecie zewnętrznym. Konrad obawia się dopuścić kogokolwiek do swojego «słabego wnętrza». Skóra stanowi tu mocną ochronę przed odkrywaniem kolejnych warstw i zranieniem, którego już doświadczył. Świadczy o tym zapięty na sercu ekspres. Czarny kolor kurtki oznacza zbieranie energii do działania: „nie wtrącajcie się, kiedyś sobie poradzę". Czerwony kolor tajny to wciąż jednak marzenie o miłości. Tę skórzaną kurtkę Konrad nosi zawsze odpiętą. Możliwe więc, że są osoby, które jest gotów dopuścić głębiej, przecież i tak wciąż jeszcze pozostaje kilka warstw. Zarówno na kurtce, jak i bluzie wyraźnie zaznaczony jest poziom bioder. Są to, występujące po obu stronach, zapięte kieszenie. W kurtce występuje dodatkowe wzmocnienie podwójnymi zapiętymi sprzączkami po obu stronach bioder. To mocne podkreślenie sfery seksualnej. W połączeniu z elementami opisanymi wyżej, zapięte sprzączki świadczą o utrudnieniach w działaniu i realizowaniu się na tym poziomie. Sugerować to może częstą zmianę partnerek, jednak przy braku pełnej satysfakcji. Dolna część tułowia, to również przeszłość, rodzina. Po raz drugi potwierdza się więc fakt, iż kłopoty na tym tle powstały w domu, w okresie rozwoju.

Charakterystyczne i zastanawiające są napisy na ubraniu Konrada. Biało-czerwony napis leży chłopakowi na żołądku, zaś na luzie na sercu nosi napis w obcym języku. Sugeruję więc chęć wyjazdu z kraju. Spokój, równowagę (kolor zielony) łączy Konrad z innym krajem. „Tam wreszcie będzie ważny, tam się zrealizuję" symbolizuje granatowy kolor napisu. Dodatki Dodatki u Konrada wskazują na najbardziej dręczące go problemy. Nosi więc masywny srebrny zegarek, symbolizujący problemy w kontaktach ojciec-syn. Konrad odczuwa brak miłości ze strony rodzica, a potrzeba uregulowania stosunków podkreślona jest przez szarosrebrny cyferblat. Jeszcze jeden element, to brązowo-żółte koraliki, ciasno oplatające szyję, tworzące obrożę. Ich symboliczne znaczenie opiera się nie tylko na kolorze, lecz również materiale. Brąz to oczywiście niepewność, poczucie zagrożenia i napięta sytuacja w otoczeniu, żółty - to ponownie problemy natury emocjonalnej, kłopoty w wyrażaniu uczuć (interpretacja jak wyżej). Koraliki sprawiają wrażenie kamyków, co nasuwa skojarzenie skostnienia uczuć. Jeśli prawdą jest, iż, jak twierdzi Konrad, są one zrobione z żeber rekina, to ich symboliczny wyraz byłby tym bardziej nagatywny. VII. Podsumowanie Powyższa analiza pozwoliła nam dotrzeć głębiej do opisywanej osoby Konrada i ujawniła główne jego kompleksy. Możemy powiedzieć, iż na obecnym etapie ma on problemy z: 1. brakiem oparcia i uczuć ze strony ojca, 2. uczuciową komunikacją z matką, 3. poczuciem uwięzienia w domu (chęć wyjazdu), 4. własną seksualnością, 5. zaufaniem i otwarciem na świat zewnętrzny.

158

JAK TO ROBIĄ INNI

PRACA 6

159

Opinia Konrada Ogólny sposób spojrzenia na pracę wywołuje u mnie wrażenie realnego i prawdziwego wglądu w moje wnętrze. Są jednak pewne szczegóły, z którymi nie mogę się zgodzić (może ze względu na inne mniemanie o sobie?!): - co do mojej klatki piersiowej - w dzieciństwie traktowany byłem jako osoba, na którą matka - samotna - przelewała swe uczucia - przytulała mnie bardzo często! - okres 3-6 lat był okresem beztroskim! lecz pełnym niepokoju o matkę i siebie (co do przyszłości), rodziło się poczucie chęci ochrony matki i siebie przed niesprawiedliwością, - nigdy nie zależało mi, by zwrócić uwagę rodziców, raczej chciałem być trochę samodzielniejszy. Reszta pracy jest w moim mniemaniu dokładną i prawdziwą analizą mojego charakteru, główne podkreślenia: - wpływowości, - pragnienia miłości, - skomplikowanej seksualności, - braku ojca, - chęci ukrycia kompleksów, - chęci (możliwej i zawsze chcianej) uregulowania mego życia z dala od domu, np. za granicą, - dom to moje „uwięzienie" jak napisała P. Dominika.

PRACA 6
U s o b ą analizowaną jest mężczyzna około 33 lat, żonaty. Średniej budowy i wzrostu. Otyłość na poziomie brzucha. Chód lekki, niepewny. Większość noszonych bluzo-koszul jest szalenie kolorowa, w geometryczne wzory - trójkąty, kwadraty, pasy. Spodnie - jeans. Buty brązowe, lekkie - za kostkę, sznurowane, cienka podeszwa. Przy szyi w bluzach wciągnięty sznurek. Końce również zakończone kulistymi plastykami. Torba-chlebak w zielone i pomarańczowe kwadraty, pochylone, porozrzucane, noszona najczęściej na lewym ramieniu. Dlaczego! Dlaczego mamo nie kochałaś mnie jak matka kocha swoje dziecko? Dlaczego mamo nie przytulałaś mnie do swojej piersi? Dlaczego mamo jako dziecko małe musiałem przeżywać te straszne trzęsienia ziemi w naszym domu? Dlaczego, powiedz mamo, dlaczego, nie byłaś matką przez duże M? A Ty żono, dlaczego idziesz śladem mojej mamy? Czy Wy, kobiety, jesteście wszystkie takie? O, na pewno nie! To Wy jesteście wszystkim dla mnie. Moje kobiety, nie jestem nieudacznikiem, nie jestem zerem. Ja ciągle szepczę - kocham Was! Ja wołam - nie odtrącajcie mnie! Ja krzyczę - zauważcie mnie! Czy męskość to wódka? Czy męskość to walenie pięścią w stół? A może ta męskość to bez serca, bez czułości gbur? Czy taki jest wasz wzór?

160

JAK TO ROBIĄ INNI

Ale ja jestem silny, choć wrażliwą duszę mam. Choć dom się chwieje Choć znów mi wali się świat jak wtedy, gdy miałem parę lat. I wokół mnie coraz mniej życzliwości Więc staram się stworzyć życie z ogromem czułości Dać innym uśmiech, trochę wyrozumiałości. Niech świat pięknieje a nie pogrąża w bezmyślnej chciwości. Więc mówię do Was wzorami Krzyczę do was kolorami, że w moim sercu łamie się życie Choć usta ciągle się śmieją. Przetrzymałem katastrofy, Zbieram w całość marny świat Przetrzymam również akceptacji brak. Czasem czuję się jak liść, nie wiem skąd i dokąd mam iść, Nie wiem, co mnie czeka. Ale cóż, pozostaje nadzieja Że docenicie mnie, gdy doceni mnie świat. Nie rezygnuj z nadziei, bo czym byłoby życie bez niej, iskrą oderwaną od rozpalonego węgla. Nie daj ponieść się rozpaczy z powodu tego co się stało, bo aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nie mówią i czego być może nigdy nie będą zdolni powiedzieć.

Opis tablic

Tablica 1 1. Kontroluję życie, jestem dynamiczna i ostrożna w sferze uczuć. 2. Chcę miłości, a zarazem boję się jej. 3. Chcę przestrzeni, chcę być wolna. 4. Chcę aby dostrzeżono moją wartość duchową. 5. Potrzeba przestrzeni. 6. Byłam krępowana w dzieciństwie. 7. Mam poczucie ograniczeń w działaniu. 8. Chcę kontroli seksualnej. 9. Pragnę uciec z domu od kłopotów rodzinnych i rygoru. 10. Chcę odcięcia się od (korzeni) rodziny. 11. Krępowane dzieciństwo. 12. Smutne dzieciństwo. 13. Brak poczucia ciepła rodzinnego. Tablica 2 1. Chcę być dynamiczny. 2. Mam wiele wewnętrznej złości. 3. Potrzebuję przestrzeni. 4. Potrzebuję podkreślić swoją wartość wewnętrzną. 5. Chcę być zawsze gotowy do działania. 6. Tęsknota za uczuciami ze strony ojca, zagarnięcie uczuć przez matkę.

11. Mam kłopoty z układem nerwowym i pokarmowym. Chcę podkreślić swoją siłę i dynamizm w działaniu. 2. 12. Zawiodłem się na uczuciach. Tęsknota i brak podpory ze strony ojca. głównie ojca. Pragnę miłości. Uciekam w pracę od kłopotów osobistych. Kontroluję sferę seksualną. Nie lubię norm i podporządkowania się. Smutne dzieciństwo. chcę uciec z domu od wspomnień. 14. 13. Mam poczucie ograniczeń w działaniu. Potrzebuję równowagi wewnętrznej. Czuję się skrępowany przeszłością. Wolę patrzeć na świat zza szyby. 8. 7. Tajemnica z domu rodzinnego. Wpajanie wartości religijnych w dzieciństwie. Kontroluję siebie i swoje uczucia. Brak podpory ze strony ojca w dzieciństwie. 4. Jestem doświadczona. Brak miłości i ciepła. Chęć odcięcia się od krępującego mnie dzieciństwa. Podkreślam swoją wartość i dynamizm. 3. 5. może religię. 3. Wcześniejsze krępowanie swobody. Brak spełnienia w miłości. 5. Tablica 5 1. Kontroluję sferę intymną. 12. Chcę unormować stosunki z rodzicami. 9. będąc sam w ukryciu. 6. 9. 9. 8. 8. Staram się być konkretna i trzymać wszystko w garści. Potrzebuję uczuć i równowagi wewnętrznej. Chcę być dynamiczna i ważna. Marzę o miłości. 10. Mam bogate wnętrze. Tablica 6 1. Dom. Pragnę wolności. 11. 6. 4. 4. Chcę być wolny. tylko pracował. . Chcę zacząć wszystko od nowa. Tablica 3 1. 2. 11. Krępowanie wolności przez matkę. Mam swobodny stosunek do seksu. 4. 12. 10. 7. 8. Pragnę miłości. 12. Chcę przestrzeni. 7. Kontroluje swoje przeżycia intymne. Kompleksy na tle wartości intelektualnej. Pragnę akceptacji społecznej i dokonań. Tęsknota za uczuciem-miłością. 14. chcę zacząć wszystko od nowa. Chcę się odsłonić przed światem. Marzę o wolności. 6. 9. Brak ciepła i miłości w dzieciństwie.162 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 163 7. Jestem ważny i męski. Chcę pokazać swoją wartość intelektualną. 2. 5. Wszystkie problemy są przy mnie. 9. Podkreślam swój wzrost i męskość 2. Chcę miłości. 3. Jestem uzdolnionym artystą. 11. Ojciec mało dbał o mnie. 10. Wolę widzieć. w którym kładziono nacisk na rozwój wewnętrzny. 6. 5. 13. 10. Przeszłość krępuje moje działanie. Kontroluję świadomie sferę intymną. 3. 7. Tablica 4 1. Dominacja matki w domu. 10. 8. Chcę równowagi w kontaktach rodzinnych i problemach osobistych. 13. Oddzielam miłość od seksu.

9. Chcę przestrzeni i wolności. 6. 11. który był gościem w domu. 8. Tablica 9 1. Potrzebuję prz estrzeni i działania społecznego. Nadmiar złości i brak miłości w dzieciństwie. 6. 10. Pragnę miłości. Zawiodłem sięs w miłości. Chcę być dynamiczną i nie wracać do przeszłości. o której nic nie powiem. 2. Jestem zły wewnętrznie. Zawiodłam się na miłości. 7. 5. Zawiodłam się na mężczyźnie i związek z nim dalej krępuje moje działanie. 6. 2. ale partner winien być bogaty i nie chcę angażować się do końca. Jestem doświadczona i chcę zacząć wszystko jeszcze raz. Jestem inteligentny. 10. Marznę z braku ciepłych uczuć. 10. Podnoszę swoją wartość. 7. Potrzeba akceptacji społecznej. Pragnę miłości. Zobacz. 8. by d o c e n i a n o moją wartość intelektualną. Zawiodłam się w miłości i nie potrafię o tym zapomnieć.164 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 165 Tablica 7 1. 4. 9. ale nie licz na prawdziwą miłość. Chcę. 11. 9. Chcę podkreślać swoją męskość. Miałam za k r ó t k i e dzieciństwo. Po ranie na sercu została blizna. 3. 2. 14. 8. Kontroluję s e k s i nie pragnę zbytnio angażować się w miłości. problemy aktualne i z przeszłości przeszkadzają mi w swobodnym działaniu. Zobaczcie moją inteligencję. Marzę o miłości pomimo smutku. Pragnę r ó w n o w a g i wewnętrznej. Brak ojca. Staram się oddzielać miłość od seksu. 5. Staram się kontrolować otoczenie. 4. 2. 6. 8. 7. 12. 10. 7. 11. 3. Tablica 10 1. muszę dużo mówić i kontrolować otoczenie swoją elokwencją. Mam napiętą sytuację w najbliższym otoczeniu. 5. eksponując seksualność. Kłopoty emocjonalne mogą odbić się na moim przewodzie pokarmowym. Chcę wolności i przestrzeni. Brak pełnego k o n t a k t u z ojcem. Oddzielam m i ł o ś ć od seksu. Potrzebuję wyjaśnić swoje problemy z przeszłości. 13. Pragnę wolności. Nierozwiązany problem uczuciowy z ojcem. 4. 3. Brak wzorca męskiego w dzieciństwie. Brak podpory ze strony ojca. Chcę uchodzić za silnego i działającego. Pragnę akceptacji w grupie. Staram się o d d z i e l a ć miłość od seksu. 4. 5. 12. Napięta sytuacja w najbliższym otoczeniu zmusiła mnie do ucieczki w pracę. Potrzeba m i ł o ś c i ze strony ojca. 11. 3. Wolę patrzeć na świat przez szybę. Dominacja matki. Staram się dzisałać. . tylko prawdziwe uczucie może mnie odblokować. Tablica 8 1. 13. Jestem walczącym pacyfistą. Ukrywam swoje prawdziwe myśli. Kontroluję sferę intymną. 9. że j e s t e m 100% kobietą. Potrzebuję dużo omówić lub mam taki zawód.

Kontroluję swoją kobiecość. W domu rodzinnym był rygor i dyscyplina. 7. Nie czuję się bezpiecznie. Tabele 15 i l 6 opisane są w książce z powodu ich złożoności. abyście dostrzegli moją wartość intelektualną. Jestem artystą o dużej dyscyplinie i przebojowości. 7. Dostrzeż mnie.166 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 167 14. by dostrzeżono mój intelekt. 5. W domu rodzinnym ciągle było niespokojnie. Brak pełnego kontaktu z ojcem w dzieciństwie. Pragnę osiągnąć równowagę w kontaktach intymnych oraz z rodzicami. Podkreślam swój wzrost i wartość. 8. Pragnę podkreślić swoją inteligencję. 9. 5. . Finanse są istotnym elementem mojego odbioru innych. 4. Dominował ojciec. Pragnę podkreślić swoją inteligencję. Potrzebuję przestrzeni i wolności. Pragnę wolności i przestrzeni. Staram się nie rozpamiętywać przeszłości. Potrzebuję ją znaleźć. 8. 5. W dalszym ciągu czuję brak ciepła i miłości w domu rodzinnym. 6. 2. Potrzebuję uczuć choć „jestem zamknięta w sobie". Staram się kontrolować instynkty rozumem. Pragnę akceptacji społecznej i dokonań. 9. Potrzeba wolności leży mi na sercu. Potrafię działać bez niczyjej pomocy. 3. 9. Pragnę miłości. W domu brakowało ojca. 5. Chcę. a także oryginalny w seksie. ale nie licz na zbyt wiele. Zawiodłem się na miłości rodziców. 1 1 . angażując się w różne przygody z kobietami oraz szukam autorytetu wśród mężczyzn. 6. 10. 10. 4. 3. Problemy z rodziną dalej są nie wyjaśnione. Zawiodłem się w miłości oraz chcę kontrolować moje otoczenie. W domu rodzinnym dominowała kobieta. W domu dominowała matka. 2. 4. Zdaję sobie sprawę z własnej kobiecości. 7. Tablica 11 1. aby dostrzeżono moje działania. Pragnę miłości i ciepła. Jestem świadoma własnej kobiecości. Duszę się i nie wiem jak się od tego wrażenia uwolnić. 15. 4. Tablica 13 1. Brakuje mi miłości i ciepła. 3. Marzę o miłości. . Mam w sobie wiele żalu i gniewu. Tablica 12 1. 3. Nie dam się poznać do końca. 12. Chcę. nikt nie dostrzeże mojej nerwowości. 6. 11. 8. Kontroluję swoją seksualność. Potrafię działać formalnie. 7. będącą tematem. 6. Chcę. 2. Napięta sytuacja w najbliższym otoczeniu. w którym m a m duże zahamowania. 11. Potrzebuję być doceniony społecznie. Pragnę miłości i akceptacji rodziców. 10. Chcę. Ważne są dla mnie sprawy materialne. Tablica 14 1. 8. abyście mnie odbierali jako męskiego i zdecydowanego. 2. której dużo pomagałem. 9. 12.

? Czasem słyszymy jedno. $ TEGO SAMEGO AUTORA < § > SŁOWA KLUCZE Dariusz Tarczyński Rozmowa w naszym życiu odgrywa podstawową rolę.INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI. Czy wszystko przekazujemy jednak za pomocą słów. • kreowaniem programów medialnych. bez wysiłku poznając wszystkie podstawowe zasady psychologicznej oceny pisma każdego człowieka. prowadzenia negocjacji. • wykonywaniem analiz psychografologicznych. Młodzieniec ów zafascynowany ogromnymi możliwościami oceny osobowości człowieka jedynie na podstawie próbki jego pisma krok po kroku zgłębia tajniki tej wspaniałej wiedzy. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 91-415 Łódź. Nie zawsze jednak zgodnie z zamierzeniem naszego partnera. • badanie rękopisu../fax 0 4 2 6 3 3 56 J5 / 0 4 2 6 3 3 74 10 e-mail: biuro@nao. Metoda NAO stanowi atrakcyjne uzupełnienie standardowych szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej. Śledząc losy bohaterów intuicyjnie przyswajamy idee psychografologii. osób i produktów.pl . znajduje też zastosowanie w konsultacjach indywidualnych. PSYCHOGRAFOLOGIA Dariusz Tarczyński Podręcznik psychografologii napisany w formie opowiadania. • szkoleniem trenerów i nadawaniem licencji w zakresie metody NAO. Plac Wolności 2 tel. Słowa. • kontekstową interpretację wypowiedzi.com. kierowania i zarządzania. myśli przekazywane nam „między wierszami". przez twórcę metody Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. • udzielaniem indywidualnych konsultacji. doświadczony psychografołog przekazuje całą swą zawodową mądrość młodemu następcy. Dariusza Tarczyńskiego. • doradztwem w kreowaniu wizerunku medialnego firm. jeśli potrafimy je wychwycić. przekazując proste spostrzeżenia znakomicie ułatwiające naszą komunikację z najbliższymi. gesty. Zajmujemy się: • organizowaniem i prowadzeniem szkoleń dla firm. Autor tej książki dzieli się swym wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-psychologicznej.. Nieinwazyjna analiza osobowości (NAO) opiera się głównie na technikach zmierzających do zrozumienia i poznania struktury osobowości człowieka poprzez: • analizę jego wyglądu. w którym stary. a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. został założony w 1999 r. ul. są najbardziej szczerym przekazem. • promowaniem metody oraz prowadzeniem badań w kierunku NAO.

by stawiać własne interesy na drugim planie. AUTENTYCZNA I ZWYCIĘSKA S y l w i a i F. energia. podejmują ważne decyzje i ustalają reguły gry w pracy Autorka książki prezentuje dziesięć najważniejszych męskich reguł. mężczyźni nie przyznają się. kogo właściwie nie znosicie. W dalszym ciągu rynek pracy zdominowany jest przez mężczyzn. dziadkami. kobieta nie musi wchodzić w rolę mężczyzny.Autorka. co naprawdę liczy się w życiu i co można przeciwstawić dzisiejszej oziębłości socjalnej oraz zubożeniu kulturowemu. by zapewnić sobie krótkie wytchnienie od stresu.by odnosić sukcesy. ale przez działania. ojcami. Kobiety mają lepsze wyniki w szkole i lepsze oceny na dyplomach. .ma być konkretną pomocą we wspólnym odkrywaniu i doświadczaniu na co dzień ludzkich wartości." My.przynajmniej do czasu. przekonuje. że możemy nauczyć się bronić własnych interesów. nie radziła sobie z szybkim tempem swojego szefa. coraz częściej brała zwolnienia lekarskie. REGUŁY GRY W PRAC JAK KOBIETY I MĘŻCZYŹNI MOC JE ZROZUMIEĆ I WYKORZYSTAĆ DLA Isabel Nitzsche ODWAGA JASNEGO STAWIANIA SPRAW N e l e Haasen „Barbara. Odnajdujecie się w t y m opisie? Należycie. To oni wwiększości zajmują pozycje kierownicze. mężczyźni nie znają roli „pilnej pszczółki" kobiety podejmują się jej bardzo często. Pójdźcie nową ścieżką. jesteśmy nauczone. Ale coraz silniej cierpiała z powodu zaburzeń snu i bólów głowy. W końcu nie trzeba nosić przyjaznego uśmiechu na ustach w obecności kogoś.dla wszystkich. Paul B o t h e r o y o Wieczorem przychodzicie do domu. kto sądzi. wychowawczyniami. W końcu możecie być sobą . asystentka dyrektora jednego z koncernów spożywczych. autorka książki. Nie miała odwagi porozmawiać ze swoim szefem. W ciągu ostatnich dwóch. kobiety. Często są też lepiej wykształcone. nauczycielami. politykami rodzinnymi i dziećmi na temat tego. trzech lat pytano mnie często o wychowywanie w wartościach w rodzinie i przedszkolu. że kobiety i mężczyźni są równi w miejscu pracy. myli się potężnie.by mieć więcej radości życia i sukcesów w zawodzie. gdy rano na nowo wyru. Pozwólcie sobie doradzić . Jednak ten. że czegoś nie rozumieją . Stale czuła presję. których poznanie znacznie ułatwia kobietom poruszanie się w pracy. Nele Haasen. reagujemy zbyt emocjonalnie lub dajemy się zastraszyć. Dzieci uczą się wartości nie poprzez mówienie. W rozmowach konfliktowych zazwyczaj jesteśmy ulegle. więc być może do kobiet. by załatwiać pracę jeszcze szybciej. którzy żyją i pracują z dziećmi . aby zrozumiała panujące w pracy reguły gry i nauczyła się sprytnie wykorzystywać je dla siebie. które uważają. jasno stawiać sprawy i odważnie reprezentować swoje poglądy.kobiety często się przed tym cofają. Wystarczy. W końcu fajrant. zrzucacie ciasne buty z nóg i uwalniacie się od sztywnego oficjalnego ubrania.STUDIO ASTROPSYCHOLOGII POLECA STUDIO ASTROPSYCHOLOGII POLECA 9 CO NAPRAWDĘ W ŻYCIU SIĘ LICZY ODKRYWANIE WARTOŚCI Z DZIEĆMI „Książka ta . Oto niektóre z nich: mężczyźni mają odwagę. Co idzie nie tak? Co moglibyśmy robić inaczej? Dyskutowałam z matkami. fachowcami od kształcenia. produktywność i sukces. by ryzykować .S AUTENTYCZNA szycie w drogę do biura. Wzdychając padacie na kanapę. choć już dawała z siebie wszystko. Jeśli nie możecie być sobą w pracy. cierpi na tym wasza kreatywność. że w pracy muszą ukrywać swoje prawdziwe uczucia. Poprzez liczne przykłady z dnia codziennego wyjaśnia nam zasady skutecznego rozwiązywania konfliktów. Zadawaliśmy sobie wszyscy pytanie: jak można najlepiej przekazać wartości dzieciom w dniu codziennym?" . psychologami dziecięcymi.