You are on page 1of 94

Dariusz Ryszard Tarczyński

Zrozumieć człowieka z wyglądu
Psychologia ubioru

& STUDIO ASTROPSYCHOLOGII

Redakcja techniczna: Urszula Kowalewska-Pasek Projekt okładki: Krzysztof Chyży i Andrzej Burak Rysunki: Krzysztof Chyży Korekta: Małgorzata Waś

Spis treści
I. PRZESTRZEŃ DLACZEGO Z WYGLĄDU PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 9 9 12 23 23 29 31 31 34 39 44 46 46 53 55 57 61 61 63 69 78

Copyright © STUDIO ASTROPSYCHOLOGH 1997 WYDANIE VI BIAŁYSTOK 2006 ISBN 83-86737-09-3

II. UKRYTE WYMIARY CZEGO NIE WIDZIMY TAJNE I JAWNE III. KOLOR KOLOR MÓWI SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU CO BLIŻSZE CIAŁU IV. ROZWÓJ PSYCHICZNY I FIZYCZNY CIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW OTYŁOŚĆ TATUAŻ WZROST V. MODA I UBIÓR

A. STUDIO ASTROPSYCHOLOGH oferta: www.sUtdioaslro. pi 15-762 Białystok ul. Antoniak 1-abr. 55/24 (0-85) 662-92-67 - redakcja (0-85) 654-78-06 - sekretariat (0-85) 653-13-03 - dział handlowy - hurt (0-85) 654-78-35 - sklep firmowy „Talizman" - detal

WII-JCF.J INFORMACJI ZNAJDZ1KS/, NA PORTALU PSYCHOTRONICZNYM WWW.PSYCHOTRON1KA.1M.

MODA NOGI TUŁÓW POZIOM GŁOWY

Druk i oprawa: MZGraf. s.c.

e-mail: drukarnia@mzgraf.pl

MOWA CIAŁA X.. Za to chciałbym gorąco podziękować! . Przychylne przyjęcie czytelników zachęciło innie do przedstawienia tematu w formie rozszerzonej. Zainteresowanie tą techniką systematycznie wzrasta.6 SPIS TREŚCI VI. gdyby nie czytelnicy. oddaje głos „za". jest przyjmowana z coraz większą aprobatą w firmach doradztwa zawodowego oraz szkolących w technikach sprzedaży i negocjacji. który daje szansę na przedstawienie metody oraz dostrzega w niej jakiś sens. stąd wydanie w 1995 r. „Zrozumieć człowieka z wyglądu". byłem pełen obaw o przyjęcie tej trochę nietypowej koncepcji interpretowania osobowości człowieka. ale głos człowieka. OZDOBY SYMBOLIKA OZDÓB WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA KSZTAŁT VII. kto kupując książkę. Wielu psychologów i terapeutów stosuje już Psychologiczną Analizę Wyglądu jako metodę pomocniczą. Interpretacja wyglądu jako specyficznego testu projekcyjnego. DODATKI MAKIJAŻ CZAS IX. Nic takiego nie mogłoby się stać. TKANINY INTERPRETACJA TKANIN FAKTURA WZÓR VIII. ukazała się napisana przeze mnie książka „jak odczytać człowieka z wyglądu". 83 83 86 89 93 93 95 98 101 106 107 109 115 119 121 130 136 141 151 159 161 Do wydania piątego Szanowny Czytelniku Kiedy w 1993 r. Nie jest to głos bezkrytycznego zgadzania się z koncepcją. WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE XI. czyli każdy z Was. JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 1 PRACA 2 PRACA 3 PRACA 4 PRACA 5 PRACA 6 OPIS TABLIC .

poruszamy się szybciej dzięki samochodom. opo- . Żadne jednak świadectwo uzyskania odpowiednich kwalifikacji nie opowie nam. że wielu czytelników odczuwało niedosyt informacji dotyczących tego sposobu poznawania człowieka. Najczęściej wykorzystywane i doskonalone były techniki nauki szybkiej analizy osobowości człowieka w wywiadzie wojskowym i gospodarczym oraz w technikach negocjacji politycznych i handlowych. czego możemy się po nim spodziewać. Z upływem lat. „Jak odczytać człowieka z wyglądu" okazało się.ROZDZIAŁ I Przestrzeń DLACZEGO Z WYGLĄDU? Nasze życie staje się coraz szybszym wyścigiem z czasem. mowy ciała. kolei budują zdania w oparciu o specyficzną składnię. czy pisma. ściśle określonym. którym powierzamy odpowiedzialne zadania na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. gestykulacji. jemy pośpiesznie w barach szybkiej obsługi. czy można się z nim zaprzyjaźnić. Dlatego w niniejszej książce proponuję Państwu pogłębioną interpretację naszych zewnętrznych zachowań. Dotychczas zostało wydanych wiele książek na temat oceny człowieka na podstawie np. znaczeniu. Kiedy napisałem książkę pt. radia i telewizji oraz łączności radiotelefonicznej. Poznajemy coraz więcej ludzi. komunikujemy się błyskawicznie korzystając z mediów w postaci prasy. techniki szybkiej oceny człowieka przestały być dziedziną wiedzy elitarnej. jaki jest naprawdę drugi człowiek. a te /. Układają się one w słowa o pewnym.

zainteresowanego własnym rozwojem oraz próbą dotarcia do swojego wnętrza. Wieloletnie zainteresowanie grafologią pozwoliło mi zaobserwować pewne podobieństwa w sposobie interpretacji przestrzeni pisma oraz w wielu różnych testach psychologicznych. sposób jego noszenia. która sprowadza się do obserwacji w warunkach naturalnych i nie wymusza jakichkolwiek sterowanych działań bezpośrednio na obserwowanym człowieku. zamiarów i uczuć osoby. są wnioskami praktycznymi. czy wresz- cie każdego z nas. Tak samo psychogralologiczne ćwiczenia. nas daje się czytać jak książka. Pomimo różnic kulturowych i językowych. że banalnie prostych. Możecie je potwierdzić łub odrzucić na podstawie własnych doświadczeń. którym posługujemy wszyscy przez całe życie. Rysuje się również szansa terapeutycznego wykorzystania techniki analizy człowieka z wyglądu. czyli grafologii. wymaga jeszcze wielu badań. lecz dotyczących wyglądu człowieka. że myślimy i żyjemy przestrzennie oraz komunikujemy się wyłącznie symbolicznie. Metoda szybkiej analizy niektórych aspektów osobowości. tak jak radość przejawiająca się uśmiechem i wesołymi podskokami. opiera się na interpretacji obrazu przestrzeni jako głównego nośnika informacji o nas. Zapewne wielokrotnie doświadczyli Państwo intuicyjnego odgadnięcia nastroju. przy czym obraz ruchu też jest zapisany przestrzennie. z którą rozmawialiście i bardziej byliście gotowi uwierzyć nie słownym jej zapewnieniom. którą Państwu przedstawiam w tej książce. uczesanie i sam dobór garderoby oraz inne zewnętrzne zachowania to informacja o tym.10 PRZESTRZEŃ DLACZEGO Z WYGLĄDU? 11 wiadające o naszym wnętrzu. że ubiór. fizycznych czy psychicznych. Pragnę w tej książce pokazać Państwu. wspomnień z przeszłości i pragnień człowieka na podstawie jego wyglądu. co dzieje się w ludzkim wnętrzu. rodziców. coraz mocniej wnikają do warsztatu psychoterapeutów. Dariusz Tarczyński . pedagogów. uświadomimy sobie jak kolosalne znaczenie mają one w interpretacji naszego charakteru i jak wiele możemy się o sobie dowiedzieć. traktując takie zachowanie jako ciekawą formę zewnętrznej projekcji naszej osobowości. czyli technikę. W tej książce będę namawiał Państwa do jeszcze wnikliwszej analizy charakteru człowieka i pokażę. które wcześniej mogłyby nas ostrzec o zagrożeniach chorobowych. kurczenie i garbienie się sylwetki z powodu strachu wydaje się naturalnym odruchem. tak często wykorzystywanego w innych technikach projekcyjnych np. Głównie pragnę skupić uwagę Państwa na opisie ubioru i próbie jego interpretacji. polegające na zmianie niektórych cech pisma. Analizę charakteru człowieka na podstawie wyglądu określam jako metodę nieinwazyjną. ponieważ wszyscy dostrzegamy bezpośrednią korelację naszych stanów psychicznych z postawą naszego ciała. nastroju. jest głównym elementem w interpretacji pisma. może być doskonałym narzędziem w pracy psychoterapeutów. Obraz przestrzeni w psychologii pisma. lecz właśnie swoim odczuciom. przypominając i uświadamiając sobie. Na podstawie zewnętrznego zachowania każdy z nas może określić stany wewnętrzne człowieka. a które często niezwykle słabo przenikają do naszej świadomości. że wnętrze każdego /. obok obrazu ruchu. Jednak jeśli wspólnie przebrniemy przez te oczywistości. Wiadomości. Sens techniki. Często są to sygnały. Piszę w tej książce o sprawach oczywistych i wydawałoby się. język pozasłowny. Życzę przyjemnej nauki tego alfabetu. Okazało się. psychologii pisma. Psychologia interpretacji osobowości na podstawie wyglądu opiera się na podobnych założeniach związanych z przestrzenią. które Państwo zdobędą na podstawie tej lektury. dzięki poznaniu swoistego alfabetu naszej zewnętrzności. Jednak takie zastosowanie analizy osobowości na podstawie wyglądu. że istnieje w nas język ponadnarodowy.

Człowiek. jak perspektywa. patrzymy na ich pojmowanie świata jako na bardzo niedoskonałe. Przestrzeń. Pigmejom obraz przestrzeni. Wydaje się jednak prawdopodobne. jedne rośliny żyją. a nad głowami mają również rośliny. Eskimosom wnioski wyprowadzone z barwy śniegu pomagają w przeżyciu. Pozorne zmniejszanie się przedmiotów wraz z odległością jest dla nich nie do pojęcia. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie od początku istnienia ludzkości.12 PRZESTRZEŃ PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 13 PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA . W ich pojęciu mają najlepszy i jedynie prawdziwy obraz przestrzeni. na przykład. prymitywne. będący na wyższym poziomie cywilizacyjnym i miał możliwość dostrzegania większej ilości elementów przestrzennych. że gdyby istniał gdzieś hipotetyczny obserwator. to nasze poglądy uznałby za prymitywne. nie zniekształconej przez osąd człowieka. zamieszkujących równikowe obszary w Kongo. a nam znajomość osiemnastu rodzajów bieli nie jest potrzebna do przetrwania. że posiadają oni język określający. którego udałoby się im zobaczyć z dużej odległości. określa się kulturę Eskimosów. jest naszym dziedzictwem kulturowym. i nie potrafią wyróżnić lat świadomości. które zostały określone przez naszych przodków. którą chcę Państwu opisać. My. Dlatego też to. pozornym bezruchu i jest zamknięty niczym łono matki. skoro depczą po roślinach. który sobie stworzyli. Należy jednak uświadomić sobie fakt. co najmniej osiemnaście rodzajów białości śniegu. ale trwały w wyrazie. jest dla nich inny i należy do zupełnie innego rodzaju ludzi niż ten. w tej książce będziemy poszukiwali cech i osądów jak najbardziej subiektywnych. czego my Europejczycy nie jesteśmy w stanie dostrzec. z wyżyn naszej kultury i cywilizacji. że środowisko jest jednym z głównych animatorów rozwoju cywilizacji i to rozwoju w określonvch kierunkach. Oznacza to. iż tak właśnie u tych ludzi. może nie tak bezpieczny. Zwykle jako prymitywną w stosunku do naszej. żyjąc w takim środowisku. wystarcza do przeżycia oraz czynnego działania w jej granicach. zależnych od środowiska. Nie ma wyraźnie sprecyzowanych pór roku. przynajmniej w takim samym stopniu. trzeba tylko to sobie . to wnioski i przekonanie do słuszności naszego obrazu świata mielibyśmy podobne do Pigmejów. zajmującej się poszukiwaniem prawdy obiektywnej. Zarazem przez cały czas sprowadzająca się do kilku głównych kierunków. ukształiowało się pojęcie świata. co Państwo będą czytać. świat trwa tam w ciągłym. bo tkwi w nas. który doskonale sprawdza się praktycznie.Podczas czytania tej książki proszę Państwa o skierowanie uwagi na symbole i nawyki. jest już doskonale znane. stąd nie znają takiego pojęcia. Trudno jest im również wyraźnie sprecyzować górę i dół. gdzie roślinność porasta każdą możliwą przestrzeń wokół nich. ale znaczące jest to. Liście zasłaniają niebo i po liściach się stąpa. W przeciwieństwie do zwykłej procedury naukowej. Mają ograniczone pole widzenia. Przykładem takiego właśnie subiektywizmu może być sposób określania przestrzeni przez Pigmejów. a inne w tym samym czasie umierają. które nas dotyczą i są składnikiem naszej ludzkiej kultury. Gdybyśmy chcieli teraz porównać to z naszym europejskim obrazem przestrzeni i poglądami na temat jego prawdziwości i praktycznego wykorzystania w życiu. jak my postrzegamy prymitywizm postrzegania przestrzeni u Pigmejów. cały czas uzupełniana i rozbudowywana. gdzie nie ma ściśle określonych pór roku. Żyją oni w afrykańskiej dżungli. którego widzą z bliska. z uwagi na zajmowane przez nich środowisko. ale tylko w sensie zmiany dnia w noc. choć spełniających pewne określone warunki. Pigmeje. znają upływ czasu.

ale również prawomyślność i praworządność. w sylwetce człowieka to głowa lub górna część ciała. wzniosłe idee. poniżenie. Horyzont wewnętrzny jest symbolicznym opisem naszego wnętrza w interpretacji osobowości człowieka. jawność. uczciwość. Bóg. działanie. Jest to trójpodział. plebs. jak nieskończoność.wnętrze. normy. Są to odnie- . dynamizm. Już Bergson zauważył. moralność. cień. na nowo uświadomić i nauczyć się świadomie z tego dziedzictwa korzystać. wyższe szkoły. umiejscowienia w przestrzeni i wyodrębnienia w ten sposób z tła. Przód . odwaga. Dobrym przykładem może być tu hasło „prawo". Wcześniejszy przykład pozwolił dostrzec znamienny fakt. szczyt władzy. dom. mężczyzna . prawość. szukamy sposobu na jego zamknięcie. „przestrzeń międzyhoryzontalna" oraz „horyzont zewnętrzny" to właśnie przykłady wyodrębnienia z tła. czyli ogarnięcie myślą. Jeden kierunek odpowiada jako symbol wielu znaczeniom. 1. to znaczy. Poniżej przedstawiam niektóre znaczenia. że gdy wyobrazimy sobie taki symbol. które oznacza nie tylko kierunek ruchu. ostra faktura materiału. łagodne i miękkie w fakturze i kształtach materiały oraz wzory. itp.14 PRZESTRZEŃ PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 15 przypomnieć. tajność.ostre kształty i kąty. Bóg czy absolut są poza zasięgiem naszej wyobraźni przestrzennej z uwagi na to. Każda realna czynność. fantazjach.to niski stan. front. Dół . lewizna. modzie. że określenie „prawa ręka" i „po prawicy" też ma wiele wspólnego z tym hasłem. Myślę. to potrzebujemy kierunków. gdzie nie posługiwalibyśmy się kierunkami przestrzeni. Hasła „horyzont wewnętrzny". Rysunek 1. dół moralny. Pojęcia takie. Kolejną ciekawą cechą naszego myślenia przestrzennego jest nakładanie się na siebie różnych pól tematycznych. Tył . Rys. języku. w ludzkiej sylwetce to dolne części ciała. to również kierunek studiów. powierzchni. kobieta. wyżyny możliwości. plecy. symbolicznie przypisane kierunkom: Góra . polityce. a które są opisane graficznie na rysunku 1. zło. o którym mówił Bergson. że kierunki w przestrzeni to również kierunki w każdej wyobrażonej przez nas przestrzeni oraz na każdym poziomie jej tworzenia w psychice. którą odbieramy w wymiarze fizycznym oraz metafizycznym. Prawo . szczyt.to wyższość. duma. fałsz. fizyce. głębia. wysokie progi. początek. Nie ma dziedziny w naszym życiu. biologii. że myśl ubrana w pojęcie staje się nieciągła i wyobrażamy ją sobie w pewnych granicach. niziny społeczne. niskie instynkty. czy abstrakcyjne uczucie ma szansę na nasze zrozumienie pod warunkiem wyobrażenia ich sobie. technice.działanie. przedstawia opis przestrzeni. aby ją poczuć i opisać.przeszłość. niskie pobudki. aby wyodrębnić myśl.fasada. górnolotne myśli. wyższe środowisko. Lewo. strach. że myślimy przestrzennie. twarz. Skoro potrzebujemy przestrzeni.

ale jeżeli mówimy o erach w dziejach Ziemi hasło „teraz" objęłoby co najmniej kilka tysięcy lat. to musi być i dół. Tak właśnie myśli każdy z nas. w ludzkiej sylwetce to granica przestrzeni. Ten moment styczny. byt i niebyt. w sylwetce ludzkiej warstwa ubioru. działanie.16 PRZESTRZEŃ sienią do takich cech. Arystoteles mówił. których nie widać. Hasło „teraz" określa okres kilku lub kilkunastu dni. kąt i bezkąt. jak organy wewnętrzne. środek absolutnej równowagi jest kolejnym symbolem. przeciwstawne wartości.między przyszłością. Horyzont zewnętrzny jest symboliczną granicą. zapożyczając terminologię z psychologii: . gdzie dalej już nie można. że „wszyscy pojmujemy przeciwieństwa jako zasady". a minus nieskończonością. punkt łączący je również ulega rozszerzeniu. w naszym pojęciu . który oddziela tak różne. jego kolor i krój. wyróżnikiem „zero" między matematyczną plus nieskończonością. Każdą rzecz łub myśl. Również wykres. Platon natomiast określał to jako „indukcję przez niezgodność". który Państwu prezentowałem wcześniej (rys. którą może zająć człowiek w sposób świadomy. jego kształt dobrany świadomie. musi być i tył. Przestrzeń międzyhoryzontalna symbolizuje to. Przykładem może być tu użycie zdania „teraz jestem na urlopie". przód i tył". jeśli jest góra. ale zarazem poszukujemy złotego środka.odległych od siebie przestrzeni. wewnętrzne przeżycia. punktu. również upośledzenia oraz cechy. że w przypadku skrajności. natychmiast ubieramy w symbolikę dwubiegunową. jakiegoś „pomiędzy". którą tworzymy. 1) funkcjonuje na tej zasadzie. a przeszłością. W tej pracy przedstawiam trójpodział. instynkty. co widoczne. Demokryt wyróżniał „pełne i próżne. Jest to również moment „teraz" . Tu chciałbym zwrócić uwagę na to. Jeśli istnieje przód. doświadczenie wypełniło nasz sposób postrzegania świata taką treścią.

to jawne treści. przedstawia zastosowanie trójpodziału prze. seks. Terminologia ta w swym pojęciu zostaje wzbogacona o dodatkowe cechy. czyli „tu i teraz" w pełni kontrolowanego działania. coś.jest określeniem świadomego. altruizmem. Rys. świadomość to I iicń i siła rozprowadzająca życiodajne soki oraz podświadomość. . jest odwzorowaniem przestrzeni. marzenia. korzenie. skonstruowaną w ten sposób przestrzeń wykształciliśmy sobie na podstawie podglądania pewnych prawidłowości w przyrodzie i funkcjonowania tej przestrzeni w nas samych.li/. władza . czas pomiędzy tym co było i będzie.nadświadomość jest symbolem wolnej myśli. przenika z pokoleniowego doświadczenia człowieka opartego na symbolicznym zapisie świata w naszej indywidualnej świadomości. lo korzenie dające moc trwania. gdzie nadświadomość to owoce i kwiat (przyszłe pokolenie). (iiowa . dzieciństwo. rodzice. do metafizyki. ale absolutnie jej nie wyczerpuje.symbol myśli. . która w nas tkwi i przenika z podświadomości. w opisie ludzkiej sylwetki symbolizują ją nogi.przez opis drzewa. w opisie przestrzeni zupełnie różnych form. ilustruje trójpodział wykorzystywany przez nas np. marzeń. środkową (wstęgę) przypisuje podstawowym zachowaniom w społeczeństwie. symbolicznej „świętej trójcy". gdzie psycholog pisma górną część liter przypisuje ambicjom inte- Icktualnym czy wartościom duchowym.: . a dół . jest wyborem po namyśle.nadświadomość.podświadomość. jest stanem „między". a dolną część określa jako mówiącą o seksualizmie i stosunku do wartości materialnych . 3. „pod". Rysunek 3. jest kontrolerem instynktów i marzeń człowieka.pień. tęsknoty za lepszym. a u roślin owoce i nasiona. przyszłością. tj. symbolizuje ją tułów. Dobrze powinien to oddać następujący schemat. Trójpodział ten nie jest moim wymysłem. to szczyt. . .świadomość .cni w pracy nad interpretacją ludzkiej sylwetki. Prawdopodobnie. z czego nie zdajemy sobie sprawy. wnętrze. a u roślin . dno. . instynkty.korzenie.podświadomość w rozumieniu intencji tej pracy to: „ukryte". Rysunek 2. Zapożyczenie to wynika z pewnych podobieństw terminologii.symbolizuje ją głowa.18 PRZESTRZEŃ 1'KZFSTRZEN PSYCHOLOGICZNA 19 .świadomość. przeszłość. od fizycznych do metafizycznych: od przestrzeni grafologicznej.

korzenie. czyli sferze świadomości wyróżniamy: • część górną .oczy.odpowiada za przemianę energetyczną. ukryte (sfera podświadomości). tym sfery przyjmują więcej cech sąsiada. w celu obrony i zebrania pożywienia. wyn i kają z naszego odbioru świata ukształtowanego przez bioiogię i kulturę. to co złe. interpretacja pozostaje w dalszym ciągu wielowymiarowa i wielopoziomowa.symbol działania w świecie „tu i teraz". Przecież przymiotniki. właśnie w społeczności i chęci jej przewodzenia.symbol stabilności. W strefie głowy. W strefie dolnej. płciowość to przyszłość. wielkość. redukujemy trójpodział do struktury pierwotnej. •a opisem przestrzennym. np. bystrość intelektualną. opisujące samo liternictwo w psychografologii.jest symbolicznym elementem nadświadomości. szczupłość i pełność pisma. natomiast ramiona wyciągają się ku przestrzeni zewnętrznej. myśli.to świadomość. dwubiegunowej.żołądek. że jednocześnie są końcowym elementem jednej strefy i początkiem następnej. rozwój. skrętność pisma nie lesl odbierana przez nas w sposób liniowy. girlanda. • podbródek i dolna część ust to podświadomość. jest obrazem. • stopy jako przeszłość. górna część przewodu pokarmowego . ale pochylone w prawo mogą sugerować próbę realizacji tych ambicji i zainteresowań działaniem. Ale i wtedy okazuje się. np.układ wydalniczy i rozrodczy. utrzymującą organizm przy życiu. ona podarowała nam taki sposób analizy. podstawa. ponieważ nasz odbiór tak zredukowanych przestrzeni wcale nie redukuje symboliki tej przestrzeni. nos. jakie mamy z przestrzenią i jej interpretacją. zajmujący się jego interpretacją psychol( igiczną. czyli sferze podświadomości.jest to sfera świadomości. Kłopoty. W strefie tułowia.ramiona i płuca jako strefę nadświadomości. ambicji. czyli nadświadomości wyróżniamy: • czoło . Posługują się oni symboliką przestrzeni w sposobie inl erpretacji pisma. . dzieciństwo. który aze myśleć w sposób liniowy. płuca odpowiadają za wymianę gazową. Wysokie litery mogą podpowiadać ambicje. jego zainteresowania zmierzają ku społeczności i są wartościowe. Nogi .: arkada. wstydliwe. czyli narządy zmysłów . że taka redukcja jest pozorna. Obowiązuje tu zasada: im bliżej granicy trudnej do dokładnego określenia. pochylenie w prawo jest tym większe. uszy i górna część ust. Jak już Państwo zauważyli. • część środkową .20 PRZESTRZEŃ I 'K/. • część dolną . • środek twarzy . mają właśnie do czynienia z redukcją wymiaru. strefy zachodzą na siebie i nie są dokładnie wyodrębnione z uwagi na to. ciastowatość. rodzice. układ płciowy jest jednocześnie strefą podświadomą instynk- Iow i działań seksualnych w tułowiu oraz sferą nadświadomości nóg. marzyciełskość. możemy wyróżnić: • układ rozrodczy jako przyszłość.ESTRZEN PSYCHOLOGICZNA 21 Tułów . Każda z tych trzech głównych części ciała może być dzielona po raz kolejny na trzy części. asymilowanie treści materialnych (żywności) i zamianę w energię . • kolana jako działanie. gdzie np. im dynamiczniej działa piszący. ma silne kontakI v ze światem zewnętrznym. Psycholodzy pisma. Jeżeli czasem pragniemy wyraźnie wyodrębnić strefy wpływów. symbolizujący seksualność.

„ + ".. że właściwie stale coś uchodzi naszej uwadze i notorycznie. neutron. Przestrzeń kulturowa opisana przez nas.rozpuszcza" przedmioty tak. jak jesteśmy subiektywni i intersubiektywni. przystępujemy do kolejnego od-do. czy jednak nie zdarza się nam. którego nie dostrzegamy. nieskończenie wiele. pomimo lepszego narządu wzroku. z którym zapoznaliście się Państwo w poprzednim rozdziale. itp. Żaba doskonale widzi muchy. a koncentrować się jedynie na wyróżnikach. na które poluje. a nie jednocześnie całą stronę.22 PRZESTRZEŃ Liniowy sposób myślenia polega na nieumiejętności przestrzennego odbioru świata. „0". ale obszar. zamknąć ją. Oczywiście nie jest to ślepota kompletna. które teraz są dla nas nie do pojęcia!? ROZDZIAŁ II Ukryte wymiary CZEGO NIE WIDZIMY Opis przestrzeni. ciągle wracając do wstępnych założeń. a najprawdopodobniej są bliskie obiektywnej rzeczywistości. materia. pomimo otwartych oczu. mogę ją Państwu przedstawić i wyjaśnić. Musimy najpierw sformułować jedną myśl. Wszystkie. jest znacznie większy niż jesteśmy gotowi przyjąć do naszej wiadomości. Przed nami jeszcze wiele pasjonujących elementów i form wykorzystywania przez nas przestrzeni. że stają się pozornie niewidocz- . Znów nasuwa się pytanie. co jest w zasięgu naszego wzroku. Trudność pisania tej książki sprowadza się do kłopotów wynikających z opisu techniki. a czego nie widzimy. kiedy się kończy. Okazuje się bowiem. piszemy i czytamy w sposób liniowy. a nawet działa w praktyce. Myślę nie tylko o tym. ograniczamy ich ilość automatycznie do przestrzeni skończonej. nie odbieramy świadomie wszystkich przestrzeni jednocześnie. jest swoistym preludium. która jest odbiorem wielowymiarowym nakładających się i wzajemnie przenikających obszarów przestrzeni. Pamiętać powinniśmy. mając dokoła siebie wiele martwych much. proton. Liniowy zapis jest od-do. tzn. nie są wolne od symbolicznego oglądu świata. energia. aby przejść do następnej. co wyróżnia się w tle. Pragnę pokazać. który . antymateria. pisząc i formułując myśli liniowo. Istnieje też w naszym postrzeganiu taki mechanizm. Teorie naukowe oscylują między: „-". co znajduje się poza naszymi plecami lecz o tym. jesteśmy niewidomi. Czyli widzi to. inni warunkiem. wydawałoby się. Może zdechnąć z głodu. które należy odkryć. Technicznie. elektron. pomijać czy nie widzieć rzeczy typowych. Liniowe myślenie dobrze ilustruje forma zapisu. Przypomina mi się w tym momencie opis funkcjonowania wzroku żaby. więc tak jak pisał Bergson. że jest to nasz sposób patrzenia na przestrzeń (myśloprzestrzeń) i nigdy nie wolno nam go ignorować. Ale Pigmejom także wszystko się zgadza. jest fragmentem większej całości albo jej wyjątkiem. ludziom. Nawet najbardziej techniczne i. że są one w ruchu. więc może i my kiedyś swój obraz psychoprzestrzeni poszerzymy o kolejne wymiary. tzn. obiektywne teorie naukowe. pomimo starań o jak największą obiektywność.

Kiedy czytamy książkę siedząc przy stole. zwykle zapominamy o tym. Kiedy „Ja" (horyzont wewnętrzny) widzę (świadomie) krzesło i na nim siadam. Wyróżniłbym tu dwa rodzaje znikającej przestrzeni. 1. przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną. które wskazują na zapominanie przedmiotów. Kiedy czytamy książkę angażujemy się w jej treść i zapominamy o świecie zewnętrznym i on cały również znika pozornie. że z naszej świadomości krzesło również znika. 3. a po chwili zaczynam czytać książkę. na którym czytamy. a my stanowczo nie doceniamy znaczenia tego faktu w odbiorze świata. Kiedy czytamy książkę. graficznie przedstawia schemat takiego odbioru przestrzeni. Posłużę się przykładami. Krzesło staje się częścią mnie. różniące się biegunem. przy której to rozpuszczanie przedmiotów występuje. pozornie znika. 4. zwykle ogniskujemy nasze postrzeganie na niej samej. świadomość przerzuca się na książkę. że . że siedzimy na krześle i okazuje się. że przerywam czytanie i widzę znów. ale o podobnej podstawie. grożąc złamaniem. To z kolei powoduje. które. że książka ta leży na stole. kiedy np.24 UKRYTE WYMIARY ne. Ważne w tym wszystkim jest to. zacznie trzeszczeć. 2. zapominając. ale właśnie z tego powodu są zwykle przez nas niedostrzegane. Kiedy czytamy. znajdą swoje odniesienie w Państwa doświadczeniach życiowych. gdzie do „Ja" dostaje się również krzesło (horyzont wewnętrzny to „Ja" + krzesło). jak mam nadzieję. Stół. przenika do mojego horyzontu wewnętrznego i przestaję dostrzegać je do czasu. Rysunek 5. zapominamy o naszym ubraniu i ono również znika. wydadzą się Państwu banalne i oczywiste. Zapewne te przykłady. Następuje rozmnożenie pojęcia „Ja". przestaje istnieć w naszej świadomości. że siedzę na niezbyt sprawnym krześle.

który chce uchodzić za pewnego. świadome. czy także horyzontu wewnętrznego. a zarazem biedniejszy o własne przeżycia. gdyż czulibyśmy się w nim obco. Wynika z niej w sposób oczywisty. bądź dobiera niepasujące do reszty skarpety.in. Kiedy samochód męczy się wjeżdżając pod górę i spadają obroty silnika. człowiek. Wnioskuję. że to ja osobiście się męczę. i torych raczej nie posiada. wiem. ale często zapomina o wypastowaniu butów. tylko po drogach. korzystającej z równie technicznego i matematycznego języka. tylko samochód. jadąc samochodem. aby dodać sobie powagi. czyli moja przestrzeń zawęża się do przejezdnych dróg.i. nosić garnitur i ukryć za nim swoje nastroje i kłopoty.o NIE WIDZIMY 27 jeżeli zawłaszczam w swoją przestrzeń jakiekolwiek narzędzia. i tu może kontrolować swój styl. Zresztą. które właśnie nas charakteryzuje i jest zbieżne z naszymi emocjami. a więc tułowia.26 UKRYTE WYMIARY i :/. Jednak doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę z trudności takiego notorycznie świadomego postrzegania krzesła. staję się bogatszy o nie i o ich możliwości. że jeżeli mam dużo pieniędzy. że jest ono narzędziem przez nas wykorzystywanym. mam uczucie. przerastającymi jego możliwości. że zwiększenie ilości technicznych urządzeń w społeczeństwie. taka interpretacja odbioru przedmiotów ma doniosłe znaczenie. Np. może. Jeżeli ktoś na siłę pragnie manifestować cechy. Techniczne. bardziej niezależny. po pewnym czasie zapominam. Bardziej spektakularny przykład opiera się na założeniu. że osobiście poruszam się z prędkością 100 km/h. że założone ubranie staje się po pewnym czasie symboliczną częścią wnętrza człowieka. Tak samo. że noszenie ubrania wbrew własnym upodobaniom jest niezwykle trudne i prowadzi do dysharmonii psychicznej. to różne elementy ubioru nie będą ze sobą harmonizowały. to czuję się silniejszy. ja w tym samochodzie nabieram jego cech i uznaję jego techniczne możliwości za własne. . zaczynam czuć. Wydaje się. powoduje bardziej techniczne myślenie oraz odczuwanie tej społeczności. im bardziej różniłoby się ubranie od tego. absorbowanie uwagi takimi szczegółami jest pozbawione większego sensu i zdecydowanie przeszkadza w działaniu. Konsekwentnie prowadząc wywód. Ubranie jest elementem wnętrza człowieka i reprezentuje go. który mógłby pomóc w pogłębieniu naszego odbioru świata i odczuwaniu go w sposób pełniejszy i bogatszy. że nie mogę jeździć wszędzie. częścią jego przestrzeni. . samochód na ten czas staje się częścią mnie. łatwo to rozpoznać po ubiorze. chociaż może warto od czasu do czasu pomyśleć o względności naszego postrzegania. ale i człowiek jest elementem ubrania i je reprezentuje. Zwykle człowiek skupia swoją uwagę na poziomie świadomości. jak ciągłe przypominanie sobie o krześle.leżeli jednak styl jest sztucznie tworzony i narzucany sobie na siłę. Jednak z tego właśnie powodu. Tym mocniejszy byłby to stres. jakby nie należało do nas i nie moglibyśmy o nim zapomnieć. Jest to niemożliwe w sposób ciągły. Jedynym sposobem. M. dochodzimy do wniosku. który z kolei wymusza bardziej techniczny ogląd. że to nie ja jadę. człowieka w jego naturalnym środowisku. na którym siedzimy.i . Np. jest przypominanie sobie ciągle o wpływie tego świata na nasze myślenie. matematyczne myślenie powoduje tworzenie bardziej technicznej i matematycznej wizji świata. solidnego i nieobciążonego żadnymi problemami. ale jednocześnie uzależniam swoją wolność od pieniędzy. bo one są przestrzenią dla samochodu. że niezwykle trudno byłoby nam nosić ubranie do nas nieprzystające. uświadamia. Dla mnie jako obserwatora. które są delikatniejsze od nabytych narzędzi. wypycha kieszenie marynarki mnóstwem niepotrzebnych przedmiotów.

to także znaczy. niedo-----ych pragnienień. musi mieć swój tajny odnośnik. Skoro np. tzn. że każdy przód w naszym pojmowaniu świata musi być zakończony byłem. że oglądamy coś jawnego. siłą wewnętrzną i wiarą we własne możliwości. że niektóre elementy przestrzeni przestają być dla nas widoczne. jest wyraźne. ma zastosowanie jeszcze w innym sposobie interpretacji. czyli marzeń. ale wniosek. . jeśli coś jest widoczne. 4). Z uwagi na to. dlaczego polski handlowiec. że w celu ułatwienia tego tematu opisuję go dwubiegunowo (rys. że w tym samym momencie coś innego rozlewa się i rozmazuje. Trójpodział (rys. gdyż stanowi on granicę naszego postrzegania. co jest uproszczeniem trójpodziału. że nasze wnętrze ukrywa się pod świadomością. tak często utożsamiany jest z mokasynami i białymi skarpetami. T Prosiłbym Państwa. im bliżej staramy się być. Mianowicie. dzieciństwa i siły leżącej u tych podstaw. 3) występuje na każdej głębokości ludzkiej sylwetki. Można je przecież określić na każdym poziomie sylwetki ludzkiej. że brak harmonii na tym poziomie to poważne problemy z własną tożsamością. możemy przypuszczać. abyście nie zapomnieli. Sylwetka ludzka jest w swojej formie jawna i zewnętrzna jako sygnał. który nasuwa się. ale tajne jest jej wnętrze. Od naturalnej intuicji i umiejętności wyuczonych zależeć będzie stopień wychwytania tych zależności. Nazywam to znaczenie tajnym i jawnym. który. od bielizny po odzież wierzchnią oraz w różnych okresach czasu. który niedawno zdobył bogactwo i zaczyna karierę. ponieważ z wcześniejszych wywodów wiemy. Każdy element w naszej sylwetce jawnie sygnalizowany. gdzie jeszcze świadome leży pośrodku wykresu. cel na horyzoncie. w każdej warstwie ubioru.28 UKRYTE WYMIARY I A I N K I JAWNE 29 Skoro ten poziom (stopy) jest zarezerwowany dla podstaw. mówi. tym mocniej się oddala. Szczegóły opisane są w dalszej części książki. Może być to również odpowiedzią. Tajne leży w gestii i pod kuratelą horyzontu wewnętrznego (Hw). trudno nam nie zapomnieć o drugiej stronie ukrytej. korzeni. widać wyraźnie przód. TAJNE I JAWNE I o. Jest w nim również element horyzontu zewnętrznego (Hz). to nie widać tyłu.

na jakiej wysokości zostanie użyty kolor. Przez całe. który odpowiada za nasze szczęście (zobacz jak świetnie sobie radzę. że mój intelekt jest nie najwyższego lotu. kolor różowy i niebieski przypisuje się niemowlętom (określają płeć dziecka). będzie to dążenie do stabilizacji otoczenia. poszukując spontaniczności w postaci nieco szalonej partnerki lub partnerki o naturalnej sile wewnętrznej. najlepiej w zawodzie opartym na hierarchii. czy nawet okulary wsunięte we włosy. akcentując sferę nadświadomości. W społeczności z kolei. wydawałoby się. Możemy założyć. noszą opaski. usztywnionych w wyrazie ubraniach i zwykle z dużą ilością guzików. dzieje ludzkości barwa stanowiła ozdobę naszych ciał i wzbogacała wygląd. Posiada również pragnienia ukryte. jakie zaznaczają się w ludzkiej sylwetce. Często kobiety chcą podkreślić swój intelektualizm oraz to. Czyli zdobywanie wiedzy i poszukiwanie takiej pracy. że pragnienie (horyzont zewnętrzny) będzie próbował realizować. duży dom. Jeżeli przyjmiemy.symbolicznie mówi o potrzebie aktywności emocjonalnej i fizycznej (dostrzeż we mnie człowieka z jego problemami. aby czuć się w nim jak najspokojniej. Pragnę tu pokazać złożoność wynikającą z tak prostych. To znaczy. Podkreślają go.symbolizuje dążenie do osiągnięcia celu. Innym przykładem może być podkreślenie wartości intelektualnych. którego nie mogę osiągnąć. że chętnie chodzą z odsłoniętym czołem. Wcześniej opisałem główne strefy podziału przestrzeni. którą operujemy w codziennym działaniu to biała suknia panny młodej (symbol czystości i niewinności). ale i symbolicznie. która moją wartość intelektualną podkreśli. czyli w standardowych. to tajnym wewnętrznym będzie lęk. marzy więc o spokoju i swobodzie jako o czymś niedoścignionym. czyli w horyzoncie wewnętrznym (tajne) nie czuje się pewnie (żołnierz szkoli się w obronie na wypadek agresji) i rekompensuje to sztywnością zewnętrzną. . czyli świadomym. Czerwony . na jakiej głębokości. że taka ozdoba głowy jest elementem jawnym. nie tak krótkie. kolor będzie nas informował każdorazowo o czymś innym. Magii kolorów ulegamy nie zdając sobie z tego sprawy.30 UKRYTE WYMIARY Na przykład. nie tylko wizualnie. 1. jawnie przedstawia się jako „żołnierz". Pomarańczowy . Zacznijmy od zapoznania się z symboliką kilku podstawowych kolorów. duże konto. czyli w której warstwie ubioru i oczywiście w zależności od samej barwy. które są symbolicznie określone jako horyzont zewnętrzny. wszystko u mnie działa jak w zegarku). człowiek chodzący w uniformach. widocznym. Najprostsza symbolika koloru. czyli strefę głowy. 2. ROZDZIAŁ III Kolor KOLOR MÓWI Istotną rolę w opowieści tkanej o nas za pomocą ubioru stanowi kolor. Czarny kolor noszony jest jako żałoba. założeń i odniesień w naszym postrzeganiu świata. natomiast elementem tajnym zewnętrznym będzie pragnienie absolutnej mądrości. W zależności od tego. np. wysokie stanowisko lub też konkretna praca. apaszki. że jest on czynnikiem pierwszoplanowym. w dalszym ciągu.

kiedyś sobie poradzę). jestem inteligentny i twórczy). 8.32 KOLOR 3. Złoty . potrzebę równowagi wewnętrznej. Czarny . 6. 4.podkreśla naszą odpowiedzialność i chęć kontroli świata zewnętrznego (nadaję się na przełożonego. jak świetnie daję sobie radę w pracy). pragnienie mądrości (zobacz. osobowością (jestem wspaniały i uduchowiony). poczucie osamotnienia. romantyzm.symbolizuje tęsknotę za uczuciami. 7. Niebieski . 12. może wskazywać też na kłopoty z przewodem pokarmowym na tle nerwowym (porozmawiajmy).symbolizuje umiłowanie materii. kłopoty emocjonalne. Żółty .jest kolorem pośrednim między czarnym a białym. 11. Granatowy . potrzebę stabilizacji. Mówi o pragnieniu znaczenia i podatności na pochwały (pochwal mnie).symbolizuje zagrożone poczucie bezpieczeństwa. marzenia i cele związane z wartościami wymiernymi i konkretnymi. Fioletowy . to przecież oczywiste). 5. Jest to kolor żałoby i smutku (nie wtrącajcie się w moje sprawy. symbolizuje lęk przed samotnością. potrzeba przyjaciół i podpory duchowej (jestem spragniony uczuć). Srebrny . brak wiary w siebie i niepewność przyszłości (zobacz.symbolizuje poszukiwanie odpowiedzi na pytania przez zainteresowania sferą duchową.symbolicznie podpowiada potrzebę kontaktów z innymi oraz próbę rozładowania własnych problemów psychicznych. Określa potrzebę równowagi i wyciszenia bez manifes- TABLICA 1 Włosy średniej długości (1) Ściągacz pod szyją (3) Biały kolor (5) Duże tuż przy uchu kolczyki (2) Akcent ozdobny na persi fioletowy (4) Luźny krój (6) Ściągacz na przegubie (7) Fioletowe spodenki (8) Dobrze rozwinięte uda (9) Wyeksponowane białe skarpetki (10) Buty sportowe (11) Buty ozdobne (12) Dominujący kolor różowy (13) . 9. tworzenia czegoś oryginalnego i docenianego społecznie. 10.symbolizuje potrzebę dokonań.symbolizuje próbę skoncentrowania się na sobie. między fioletem a czerwienią. Szary . odnalezienia energii do działania. Zielony . Kolor ten to tęsknota za miłością. Brązowy .symbolizuje potrzebę skupienia się na sobie. Jest kolorem środka tęczy. religią.

.

Kapelusz (1) .

.KOLOR MÓWI 33 towania tych uczuć na zewnątrz (wybacz.. lubi jak coś się wokół dzieje i otrzymuje coraz to nowe bodźce (potrzebuję przestrzeni. Biały .). . jest to skrótowy opis symboliki kolorów najczęściej występujących. że ci nie pomogę. ule mam wystarczające kłopoty własne. których i tak ci nie wyjawię. zobacz jaki jestem wspaniały). Oczywiście. ale rozumiesz.symbolizuje ludzi zachłannych na życie i ten kto go nosi. 13.

Rys. Główna oś pozioma biegnie przez środek wykresu na poziomie koloru zielonego i szarego. achromatycznych. emocje targające naszym „Ja". kształtów czy kolorów jest symboliką naszej kultury. entuzjazm oraz cechy i ambicje przywódcze. Strona wewnętrzna zawdzięcza swoje określenie symbolice podziału przestrzeni. Chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Są to również barwy zapraszające do kontaktu uczuciowego i emocjonalnego. 6. W ten sposób dzieli wykres na górną strefę kolorów budowa- nia struktur społecznych i idei oraz dolną strefę kolorów symbolizujących budowanie siebie i materii. Jest to zaproszenie do działania i tworzenia własnych form. konserwatyzm. takimi jak: dom. Głównie charakteryzuje go żywiołowość. czyli kolory tęczy będące z lewej strony wykresu. od kolorów z prawej strony. związanej z lewym kierunkiem oraz hasłami mu przypisanymi. 6 oraz tablicy 16 na końcu książki. Oś pionowa oddziela kolory wewnętrzne (chromatyczne). posługujemy się nieświadomie jej językiem.odpowiada za budowanie i materię. zmysłowość. iż wcześniej opisany podział przestrzeni powinien również sprawdzać się praktycznie w symbolice kolorów. Żywioł ziemi . Emocje są kontrolowane przez rozum i wychowanie. że symbolika przestrzeni. a podstawowy akcent skierowany jest na fachowość i rozumne rozwiązywanie zadań. czyli kolorów zewnętrznych. ruchliwość. Strona zewnętrzna to działanie. gdzie uczuciowość można ukryć. Na rys. czyli barw równowagi. kobiecość.34 KOLOR SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW 35 SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW Po wielu latach obserwacji doszedłem do wniosku. uczuciowość. przedstawiam Państwu główną koncepcję barwnego podziału przestrzeni. nasze wnętrze. Preferowane są tu głównie działania zewnętrzne. odpowiadające swymi kolorami symbolice Arystotelesowskich żywiołów.odpowiada za inicjację i w tradycji astrologicznej rozpoczyna Zodiak. szybki sposób działania. wykształcenie oraz środowisko. wielopokoleniową europejską tradycją i bez względu na naszą wiarę. Żywioł ognia . Opisane linie dzielą również tablicę na cztery ćwiartki. bez ujawniania własnych uczuć. Charakteryzuje go praktycyzm. umie- . w którym żyjemy.

będziemy mieli do czynienia z osobą ambitną i pragnącą podkreślenia swojego autorytetu przez władanie ludźmi. niezależność. Żywioł ziemi to preferowanie czerni i stonowanych. Cechy charakterystyczne dla tego żywiołu to intelektualizm. umiejącego działać praktycznie. najbogatszy. prezes. żywiołów sąsiadujących bokami. natychmiast uwidacznia się jak duże ma to znaczenie i jak ważne pociąga za sobą konsekwencje. chęć niesienia pomocy. rozwijanie siebie. zdecydowanego. Żywioł powietrza . w czerwonym krawacie. abstrakcyjne myślenie.36 KOLOR SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW 37 jętność wykorzystywania materii w celu osiągania przyjemności. Człowiek preferujący i w praktyce noszący na sobie kolory żywiołu wody. tworzenie siebie oraz chęć pokazania poprzez swoje działania jaki jestem ważny i niezbędny w uprzedmiotowionym społeczeństwie. poświęcenie się dla innych. dyrektor. Żywioł wody . zmysłowego i umiejącego ukrywać swoje myśli i zamiary przed innymi. że tak wyglądający człowiek będzie budował swój prestiż i realizował zamiary ambitnie. chce zrealizować swoje ambicje i pragnienia zawarte w hasłach: jestem najlepszy. np. Jeżeli przyjmiemy symbolikę żywiołów. które są możliwe do praktycznego wykorzystania. konkretnie i rzeczowo. Stać go będzie na niebanalne i nierutynowe pomysły. Dolna część to „Ja". Jest to chęć bycia potrzebnym społeczności poprzez jej upodmiotowienie. Nakładanie na siebie kolorów będących po przekątnej wykresu może charakteryzować człowieka o nieharmonijnym naprężeniu psychicznym. czyli działanie społeczne. w którym żyje właściciel tak opisanego ubioru. głównie skrajnych (czerwień i fiolet). podatność na wpływy. ciemnoszarych ubrań przez człowieka konkretnego. W wypadku noszenia kolorów żywiołu ognia. Górna część to nastawienie na „Ty". Mam tu na myśli skrajne barwy: biały-czerwony oraz fiołetowyczarny. Poprzez udowadnianie środowisku własnej wartości. Połączenie kolorów wewnętrznych z dolnej i górnej ćwiartki. możemy zinterpretować to jako chęć zamanifestowania własnej wartości intelektualnej oraz osobowości realizującej się poprzez działania w organizacjach społecznych lub interesowanie się niekonwencjonalną tematyką. Nie przypadkiem purpura (mieszanina czerwieni z fioletem) na- .odpowiada za budowanie idei. Jeżeli ktoś preferuje kolor biały lub zbliżony do białego odcienie szarości (żywioł powietrza). lubującą się w tytułach. astrologią. Jeśli wyobrazimy sobie kobietę w białej kurtce lub swetrze. jest niezwykle trudne. spod którego wystaje fioletowa lub niebieska bluzka. będzie manifestował w ten sposób zainteresowania działaniami społecznymi i rozwojem duchowym. Zwykle będziemy mieli do czynienia z wymieszaniem kolorów. Pan w czarnym garniturze lub koszuli (w tym rozdziale interpretowany jest kolor. najmądrzejszy. poczucie wolności oraz ambicje społeczne. najprzystojniejszy. zainteresowany będzie głównie podkreśleniem własnej niezależności oraz oryginalności w myśleniu i działaniu. itp. Oczywiście realizacja tych haseł zależna jest od możliwości i środowiska. Dlatego niezwykle trudno jest utrzymać harmonię wewnętrzną osobom mieszającym kolory z tych żywiołów.przypisuje się mu uczucia. a nie rodzaj ubrania). intuicję. organizacją. Biały z czarnym podpowiada nam. najbardziej męski. Jednak bardziej harmonijne wydaje się łączenie barw. np. a także emocje. religią i filolozofią wschodu. Trudność polega na przeciwstawności haseł przypisanych tym kolorom. idealizm. UFO. Udowodnienie własnej wartości następuje poprzez rozwijanie społeczności.

Dochodzą do tego również kłopoty w komunikowaniu się z otoczeniem. jest kolorem złotej równowagi i harmonii wewnętrznej. W ocenie człowieka na podstawie jego wyglądu. Ten sam trójpodział można również wykorzystać w interpretacji barw. to zinterpretujemy go jako potrzebę aktywnego działania w sferze intymnej. gdyż czerwony kolor podnosi ciśnienie u ludzi go noszących lub będących w otoczeniu czerwonej barwy).jeżeli przeważa kolor biały. znamionuje ludzi ruchliwych. Nie wyczerpuje nawet wszystkich podstawowych znaczeń. często z pominięciem uczuć. W pierwszym rozdziale książki zaproponowałem przyjęcie koncepcji trójpodziału ludzkiej sylwetki. ma równie istotne znaczenie. Wyżej przedstawiony opis bardzo skrótowo charakteryzuje kolory i ich znaczenie. przeszłości lub wspomnienie i poczucie cierpienia z powodu zawodu miłosnego (czerwony jest kolorem najbardziej agresywnym. na jakiej głębokości występują. postaram się zobrazować przykładami. Czy są to wzory czy też ozdoby. Biało-czerwony . kolor czerwony wystąpi na poziomie strefy nóg (sfery podświadomości) w postaci spódniczki lub spodni. czy kolory podstawowe lub uzupełniające oraz to. dynamicznych lub tych. na którym widzimy występowania koloru. bo na uczuciach się zawiedliśmy lub nie ofiarowano nam ich pomimo naszych starań. Z kolei czerwień występująca na poziomie tułowia (sfera świadomości). Może być to również dodatkowy krzyk. raczej nieumiejętność sprecyzowania i brak klarowności w określeniu swoich celów. oznacza to kłopoty w osiągnięciu satysfakcji uczuciowej w konkretnych dokonaniach. takich. kolor jest tylko jednym z elementów podlegających interpretacji. pretensje do rodziców. Jest symbolem wysokiego rozwoju własnego i społecznego. Nie należy pomijać równie cennych cech jak wysokość i miejsce w jakim występują. Jeżeli np. Mowę kolorów mam nadzieję opisać jeszcze szerzej w następnej książce. Gdy przeważa kolor czarny. Jak istotne jest znaczenie poziomu. jest barwą krzyku). Czarno-fioletowy opowiada o trudnościach w osiąganiu praktycznych rezultatów własnych starań (przy przewadze koloru fioletowego). że jest to tylko opis kolorów i ich symbolicznego znaczenia w postrzeganiu świata. Przy przewadze koloru czerwonego. kiórych nie chcemy słyszeć. . KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU Nie możemy zapomnieć. Informuje o świadomym agresywnym działaniu z zamiarem osiągnięcia celów.38 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 39 żywa się królewską lub biskupią. którzy tacy chcą być (mam tu na myśli głównie ludzi o niskim ciśnieniu krwi. możemy podejrzewać niedosyt w realizacji swoich ambicji.

Jest wyrazem marzenia. Może być to wynikiem purytańskiego wychowania lub kompleksów. którą najczęściej ozdabiają kobiety apaszką. W przypadku koloru zielonego występującego jawnie. czyli pokazujący zieleń jawnie. mówimy o potrzebie równowagi wewnętrznej. jako jego tajny odpowiednik. Tajnym kolorem. w symbolice kolorów ukrytych nosi sweter o barwie szarej. aby zauważyli moją inteligencję. pracy lub rodzinie).40 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 41 Czerwień na poziomie głowy (sfera nadświadomości). 7. ale istnieje jako ukryte marzenie. fioletowy indygo niebieski zielony żółty pomarańczowy czerwony Rys. wynikającej z chęci unormowania sobie życia i uspokojenia go. Zieleń na poziomie tułowia symbolizuje potrzebę równowagi w najbliższym otoczeniu (potrzebę likwidacji napiętej sytuacji w środowisku. wynikających z wyglądu. Szary kolor. czyli tym. Wyraża pragnienie przestrzeni i chęć aby inni mnie docenili. Znaczenie tajne jest to opis koloru po przeciwnej stronie wykresu na tablicy 16. nieproporcjonalnej budowy ciała lub zaniedbanych układów partnerskich. Zieleń w dolnej strefie nóg (poziom butów) mówi o potrzebie równowagi emocjonalnej w naszych układach z rodzicami lub o braku przekonania co do własnej wartości seksualnej (poziom nóg powyżej kolan). mówi o marzeniu. często nawet złośliwego. Jeśli kolor fioletowy będzie jawny (czyli uwidoczniony). oryginalność myślenia. Symbol zieleni na poziomie głowy to poszukiwanie równowagi intelektualnej. z lewej strony wykresu. którego nie widać. jest symbolem walczącego intelektualizmu.). Ktoś noszący sweter w zielonym kolorze. Zielony jest marzeniem. a fioletowy tajnym interpretacja przebiega odmiennie. jest biel. z uwzględnieniem miejsca jego występowania. a więc często brak zdecydowania. Oczywiście. aby inni dostrzegli moją duchowość. Jak widzimy. otwiera go kolor fioletowy. interpretujemy go jako podkreślenie zainteresowań w sferze duchowej (religia. . Po przeciwnej stronie (prawej) jest kolor biały. W sytuacji odwrotnej. (na końcu książki) i rys. gdy biały jest kolorem widocznym. Interpretujemy go jako zachłanność na życie i pragnienie przestrzeni. wyjątkowość abym stał się popularny w środowisku. kto będzie potrafił przedrzeć się przez mój pancerz i zrozumie mnie tak naprawdę i pomoże w moich kłopotach. W sytuacji odwrotnej. filozofia wschodu itp. jak dużo ich mam na głowie (skrywanie emocji). 7. zauważymy. Jeżeli obejrzymy rys. że od góry.. i w symbolice barw występuje znaczenie tajne oraz jawne. Widoczna na zewnątrz biała bluzka. aby nikt nie zauważył moich kłopotów i nawet najbliżsi nie dostrzegli. ale lak naprawdę marzę. chęć wysłuchania za i przeciw przy podejmowaniu decyzji. 6. kokardą itp. w ten sposób możemy opisać symboliczne znaczenie każdego koloru. aby starczyło mi sił. które już opisałem w rozdziale pierwszym. kolor szary manifestuje swoją oficjalność i jawną próbę zatuszowania problemów. Jest chęcią udowodnienia własnej wartości intelektualnej (ostatnie słowo należy do mnie). dojrzałość duchową. ukrywa dodatkowo symbolicznie znaczenie fioletu itp. że jednak znajdzie się ktoś.

Oczywiście tajne przesłanie koloru można znacznie rozwinąć. myślenie o społeczeństwie tworzenie organizacji Rys. Określimy to jako działanie jawne. kolor szary przestaje być niemy. Horyzont zewnętrzny to marzenie. Łatwo zrozumiemy. jest kolorem potrzeby zwracania na siebie uwagi. to jawnie jest zorientowany na społeczeństwo. ale tajnie pragnie skonkretyzowania własnej wartości. jest żałobą. bardziej koncentrując się na aspekcie seksualnym/Wewnątrz jest smutny. stabilizację życiową opartą na materialnych fundamentach. Zbuduję organizację i dzięki temu potwierdzę własną wartość. tęsknotą za aktywnością intelektualną. Jeśli zbuduję swoją osobistą wartość. ale bez wiary w sukces. Tajne przesłanie tego koloru to rozpacz z powodu utracenia miłości lub braku wiary. czyli w tabeli kolorów będący na wysokości żółtego. coś umarło lub nie otrzymało zgody na życie czy rozwój. Jeżeli jednak tajnym kolorem w tym przypadku jest czerwony. chce działać. a nawet z determinacją może szukać miłości. że uda nam się znaleźć sposób na bliską więź. Jest sygnałem dla potencjalnego partnera. W sytuacji odwrotnej. smutkiem po utraconej miłości. Tajnym jest pragnienie. Dla przykładu opiszę tu kolor szary w ciemniejszej tonacji. że czarny noszony jawnie jest manifestacją smutku. żałobą duszy. próbą zebrania energii do działania.42 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 43 Kolor czerwony przedstawiony jawnie. na jakim poziomie sylwetki ludzkiej występuje. to oznacza on tęsknotę za miłością i działaniem. kolorem wdowim. Czerwony występujący tajnie. ale tajnie odpowiada żółtemu. Konkludując. kiedy ktoś preferuje kolory z górnych ćwiartek (społecznych). Ciemny szary jawnie dalej symbolizuje cechy przypisane szarości. aby osobiste starania stały się dostrzeżone społecznie. zawodową lub seksualną. Przecież hasło to jest uproszczeniem symboliki horyzontu zewnętrznego i wewnętrznego. Dzięki zastosowaniu tablicy nr 16 możemy wreszcie interpretować kolor szary w zależności od jego nasycenia bielą lub czernią. bez wiary na poprawę sytuacji. . opierając się na rysunku 8. to zostanę doceniony społecznie. Podobne odniesienia możemy zastosować w przypadku żywiołów. zmęczony. Horyzont wewnętrzny żółtego interpretujemy jako wewnętrzne kłopoty z komunikacją. pieniądze. Jeżeli ktoś preferuje ubiory z dolnej części tabeli żywiołów (ogień i ziemia). to zabiega o stanowisko. Człowiek w czerwonym jest ambitny. 8. nawiązywaniem bliskich emocjonalnych i bezpośrednich kontaktów z ludźmi. w zależności od tego. Najczęściej jest to żałoba z powodu źle ulokowanych uczuć. że taka miłość nadejdzie.

wystającą ozdobnie z lewej kieszonki żakietu lub marynarki. pomimo jego występowania w niewielkim wymiarze. nie może się „wychylać". Nasze osobiste. poprawne kulturowo. czyli wybijać z grupy artystów „zwykłym" ubraniem. że w środowiskach artystycznych. czy też bardziej uczuciowe zaangażowanie. że dotyczy spraw sercowych. Jednak warto zwrócić uwagę na to. człowiek pretendujący do roli artysty. na które wskazuje ubiór. umieszczonym w dalszej części książki. tym bardziej ubranie jest usztywnione i schematyczne. jeżeli widzimy czerwoną chustkę. okazji czy pracy. reprezentuje kolor. Ostatnim tematem w tym rozdziale jest zagadnienie związane z występowaniem kolorowych ozdób. Wyróżniamy i zakładamy wiele strojów. Jeżeli próbujemy zinterpretować cechy charakteru osoby o harmonijnej kolorystyce ubioru.44 KOLOR CO BLIŻSZE CIAŁU? 45 CO BLIŻSZE CIAŁU Głębokość występowania koloru ma również istotne znaczenie. im więcej w tym otoczeniu jest ludzi obcych i bardziej zależy nam na ich opinii. w zależności od pory roku. Nie należy zapominać również. Ozdoby opisałem w odrębnym rozdziale. kolorowe lub bogate. wybieramy ubranie bardziej sztywne lub luźne. Zwykle. że symboliczne znaczenie koloru pozostaje w mocy. dnia. poza symboliką kolorów podstawowych należy pamiętać. interpretujemy to jako kolor czerwony w symbolice barw. że rodzaj koloru i ubrania możemy interpretować tylko u ludzi. którzy sami decydują o swoim ubraniu. nasze poczucie bezpieczeństwa jest mocniej zagrożone. Tak np. mówi ono bardziej o gustach i pragnieniach dorosłych. Dzieci noszą ubranie narzucone przez rodziców. . w którym się znajduje. Przedstawia ono również stosunek danej osoby do otoczenia. które nie przeszkadza danej osobie w działaniu i nie zakłóca sprawnego funkcjonowania według priorytetów. iż potrafi ona te akcenty harmonijnie powiązać. z uwagi na umiejscowienie tego akcentu na wysokości serca. Zabawne jest też to. którą wykonujemy. Rozumiemy to jako umiejętność radzenia sobie z własnym wnętrzem. z podkreśleniem. w którym mamy wystąpić. który jest noszony głębiej i znajduje się bliżej ciała. W zależności od środowiska.

możemy określić kiedy i na jakim tle powstały widoczne zakłócenia budowy ciała. człowiek nie jest drzewem i nie potrzebujemy go ścinać. to na podstawie liczby słojów możemy poznać jego wiek. które w mojej pracy dały się wyodrębnić wyraźnie.niemowlę .młodzież . tragiczne przeżycia. Pozostaje tylko otwarte pytanie. Możemy też określić. że okres 7-12 lat można podzielić na dwie części. Jeżeli dziecko przez pierwsze 2 lata życia jest przekazywane z rąk do rąk różnym opiekunom i nie ma nikogo. gdyż znając i stosując taką chronologię. Zaryzykowałbym w tym momencie uwagę.odpowiedzialność.dorosły . • 13-19 lat . ale możemy posłużyć się tu analogią.zabawa. Czas od 7 do 9 roku życia jest budowaniem również własnej wartości społecznej. gdy matka miała kłopoty z okazywaniem miłości rodzicom.hasła związane z tym okresem to miłość i błogość. Podział ten jest bardzo ważny. U człowieka mamy podobne przykłady. już nigdy nie będzie miało szans na odrobienie zaległości w uczeniu się mi- łości.(:i AŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 47 ROZDZIAŁ IV Rozwój fizyczny i psychiczny CIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW W tym rozdziale opieram się na pracach Aleksandra Lovena i jego uczniów. a które zimy ostre.chłopiec. co można . że zmartwienia przędą sieć zmarszczek na twarzy. wypuszczane po pewnym czasie do neutralnego środowiska.romantyczne uniesienia. aby określić pewne zaburzenia w okresie jego rozwoju. dziecko nie potrafi kochać. że ciężki los. Kiedy zaś przebywają w pomieszczeniu pomalowanym w poziome pasy. mają kłopoty z dostrzeżeniem pnia drzewa. gdzie namalowano tylko pionowe linie. które po urodzeniu przeniesione są do pomieszczeń.dziecko . Nie jest to jednak wszystko. wyostrzają rysy każdego człowieka. ile jeszcze mechanizmów naszego zegara biologicznego zostało przez naszą cywilizację uszkodzonych z powodu niewiedzy oraz braku wyobraźni? Oto podstawowy podział okresów rozwoju człowieka: • do 2 lat . związanych z uwzględnieniem naturalnego zegara biologicznego. a okres od 10 do 12 lat budowaniem swojego seksualizmu w oparciu o stosunek rodziców do dzieci. Zdolności tej nie nabywają już do końca życia. Mam tu na myśli główny podział okresów rozwojowych w życiu człowieka. nie potrafią dostrzec schodów. które lata były korzystne w rozwoju drzewa. wyzwanie. Jeśli popatrzymy na ścięte drzewo. Mogą pojawić się wątpliwości co do takiej tezy. kto stale nim się zajmuje. uruchamiającego te umiejętności. Oczywiście. w wyścigu z czasem. • 7-12 lat . • 3-6 lat . że jest to wynik wychowania. Naukę danej umiejętności w ściśle określonym czasie dojrzewania dziecka. Wszyscy zdajemy sobie sprawę. a nawet ustalić przyczynę tej choroby.przygoda. spełnianie zadań. czy i kiedy drzewo chorowało. dziewczynka . Doskonałym dowodem na istnienie zegara biologicznego jest opis doświadczeń na kotach. że zaburzenia w postaci oziębłości emocjonalnej u dzieci są cechą dziedziczną i dlatego też. Kocięta. Do niedawna uważano. • 20 lat i powyżej . Ostatnio jednak zauważono. Doskonale wiemy. a na podstawie budowy pnia możemy określić. radość. to podobnie jak kocięta.

tylko dom zmusza dziecko do kulenia ciała i ucieczki w świat wewnętrzny. Dziewczynka stara się sia- . które przybiera trwałą formę. Nie musi to być ojciec. Kiedy nikt malca nie przytuli. płacz z powodu braku sił przemienia się w płytki oddech niemo płaczącego dziecka z nabrzmiałą klatką piersiową. ani lekcje. nie jest przytulane i serce ma przepełnione rozpaczą. może to być zimny. niepewne chodzenie. niezwiązane z fizycznymi wadami aparatu wymowy. jąkanie. Główne zakłócenia w okresie niemowlęcym powoduje zbyt wczesne zaprzestanie karmienia piersią i brak przytulania na wezwanie dziecka. jeżeli będą kłótnie. kończącej zdanie. na ułamek sekundy nim stopa dosięgnie gruntu. Należałoby w tym przypadku /. spowodowały u dzieci m. brak spokoju i harmonii. To nie ławka. nad książkami. jak gdyby przed postawieniem nogi. kiedy go nie ma w domu oraz wykłóca się z nim. dziecko odczuje to jako swoiste trzęsienie ziemi. chłód emocjonalny oraz trudność w zaspokajaniu potrzeb uczuciowych. choć niekoniecznie formalny. rozpad małżeństwa rodziców. Okres od 7 do 9 lat to uświadamianie sobie własnej płci oraz czas. czułości i akceptacji dziecka w tym okresie powoduje kulenie się. jakby kręgosłup nie mógł udźwignąć małego człowieka i garbił się pod rygorem obowiązków. Wygląda to tak. a co skutkiem? Wydaje się. Pozostałością po takim wstrząsie staje się ostrożność. wszak rodzice są dla niego całym światem. czy podłoże wytrzyma to obciążenie. broniącym dostępu do zranionego serca. Właśnie naprężona klatka piersiowa i spłycony oddech zostają jako trwały ślad na całe życie. który bije dziecko. Jest symbolicznym porzuceniem.apytać co jest przyczyną. Dziecko do 2. Zwykle chłopiec chce wykazać swoją dzielność i stanowczość. Może być to też powtórzenie np. jeżeli nie ma poczucia bezpieczeństwa. Poszerzoną klatkę piersiową będziemy interpretowali jako brak ciepła i miłości. czasem są to ledwo słyszalne wady wymowy. Następuje trwałe skrzywienie. że również napięta sytuacja w domu. naśladując zachowanie ojca.in. Człowiek tak chodzący nie pozwoli sobie na brak przygotowania i czujności przed kolejnym trzęsieniem ziemi. Aleksander Loven dopatrzył się jeszcze wielu innych cech. którą odczuł człowiek będąc jeszcze niemowlęciem. w którym dziecko idzie do szkoły i musi ulec rygorom instytucji społecznej oraz nauczyć się wywiązywać z obowiązków narzuconych przez szkołę. w niewygodnej pozycji. badała lekko. Wiek od 3 do 6 lat to czas. Jeżeli w tym okresie nastąpi rozłam w rodzinie. Zwykle w tym czasie zaczyna się świadoma rywalizacja dziecka o względy rodzica odmiennej płci. szczególnie na poziomie klatki piersiowej. kiedy są razem. jest zacinanie się przy mówieniu. Branie na ręce i karmienie dziecka w określonych godzinach. wymagający rodzic. Z moich doświadczeń wynika. tak modne w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. ziemia najdroższa.48 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (IIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 49 zauważyć. że w tym okresie najbardziej narażony jest kręgosłup. roku życia wyraża swoje pragnienia płaczem i czyni tak. przecież przygarbione plecy. ostatniej sylaby. Wiek 9-12 lat to okres bardziej świadomego odkrywania płci i seksualizmu. Bardzo często jest to faktyczny. Skrzywienie (skolioza) nabyte w tym czasie tłumaczy się rozpoczęciem nauki i wielogodzinnym ślęczeniem. Dziecku spod nóg usuwa się bezpieczeństwo rodzinne. Drugim elementem. kiedy dziecko szlifuje głównie umiejętność chodzenia i mówienia. brak miłości. opuszczone ramiona też coś opowiadają. jaki może występować po takim trzęsieniu.

powoduje to często wiele zastrzeżeń ze strony jego rodziców. kobiety. 19 lat i więcej to czas wyraźnego określania swojego gustu i wyglądu zewnętrznego poprzez ubranie. ale nie zmienia to faktu. rozwodu. że przeziębienie czy nowotwór może mieć podobne podłoże.. że każda choroba jest wynikiem i skutkiem choroby duszy. Okazuje się również. to mając lat „naście" postanawia się wyprostować. ()ficjalnie medycyna europejska jest już gotowa przyznać. o okresie ich występowania. Stara się sam dobierać sobie wystrój własnego pokoju oraz ubrania. Warto w tym miejscu zauważyć. Ubranie przenosi w dalszym ciągu zaburzenia z minionego okresu i coraz dokładniej informuje o aktualnym nastroju i zainteresowaniach. że dziecko. że to ono jest wszystkiemu winne. że są to tzw. Jest to okres fascynacji środowiskiem. Do dodatkowych cech w czasie 12-18 lat należy pozorne prostowanie pleców. Medycyna europejska nie uznaje np. Może to być przesadny rozwój biustu. lub dobrze rozwinięte kobiece biodra. Zawsze będzie uważało. Należy też pamiętać. bo kręgosłup niełatwo poddaje się nowym rozkazom. a ubiór stanowi dalszą konsekwencję tych zaburzeń.świadomości) i jest to niezwykle trudne. Jednak w dalszym ciągu na jego wygląd ma wpływ środowisko. a nawet podkreślają wrażenie niepewności. przynajmniej z męskiego punktu widzenia. Ukazało się już na naszym rynku wiele pozycji na temat wnętrza psychicznego . pełne triumfu spojrzenia na mamę. że to na ciele odciska się piętno naszych psychicznych dramatów. U chłopców występują podobne zmiany w budowie. to okres 12-18 lat sprzyja próbie świadomego prostowania pleców. Staje się ono coraz wyraźniej dalszym ciągiem. inaczej biodra i tułów. wyglądała bardzo efektownie. dzięki utrwalaniu się skutków zaburzeń psychicznych na ciele. W tym kontekście poglądy. Właśnie w tym okresie zaczyna prostować plecy (podnoszenie górnej strefy tułowia . W tym okresie mogą tworzyć się dysproporcje w budowie ciała. Często kończy się to chronicznym naprężeniem ramion. Naładowany ideami pragnie sam kształtować własne życie. wynikające z większej stre--genności życia. szczególnie hinduskich myślicieli. że taka budowa ciała nie jest normą biologiczną. który mógł wpłynąć na skrzywienie kręgosłupa. żeby z ich wysokości rzucać dumne. których nikt nie robi. choroby cywilizacyjne. a więc kolegami i poszukiwanie wśród nich kogoś godnego naśladowania (idola) oraz pierwszej miłości. ale w ograniczonej formie. dość dokładnie informuje. Okres między 13 a 18 rokiem życia to rozwój społeczny. bardzo kobieca talia. polegające na braku harmonii między górną a dolną częścią ciała. jak gdyby rozdzielająca sylwetkę. w którym młody człowiek pragnie brać udział. Całość. bardziej zewnętrznym i technicznym sposobem budowania własnej sylwetki przez człowieka. zaczyna tym faktem obwiniać siebie. której każdy człon ciała poruszał się w innym rytmie. przy braku wyraźnie rysującego harmonizującego z biodrami biustu. czy nawet śmierci któregoś z rodziców. bez względu na obiektywną prawdę w przypadku kłótni. Aleksander Loven podaje tu przykład Marylin Monroe. że wbudowany w nasz organizm zegar biologiczny. Chce się otrząsnąć i pokazać. Uniesione ramiona nie poprawiają wizerunku. Jeżeli we wcześniejszym okresie nastąpiło skrzywienie kręgosłupa. Broni się jednak przed uznaniem innych chorób bez badań statystycznych. Inaczej nogi. Jeżeli dziecko w wieku 7-9 lat przeżyło rozwód rodziców.50 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (:i AŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 51 dać na kolanach swego tatusia. stają się mniej niezwykłe niż może się nam wydawać. że jest już dorosłe i samodzielne. Jego budowa fizyczna jest już w głównych punktach ukształtowana. wynikającej z różnicy płci.

Teraz otyłość jest elementem raczej wstydliwym i niemodnym. z własnym wyglądem włącznie. a występującym w każdym przedziale wiekowym. choć czasem przytoczyłem kilka przykładów chorób o podłożu psychosomatycznym. Jest to organiczne budowanie „zasieków i sygnalizacji alarmowej" przed zbyt ostrymi bodźcami ze świata zewnętrznego. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce i założył już kilka ośrodków leczących metodami Aleksandra Lovena. że nie chce. a to staje się jeszcze mocniejszym bodźcem do tycia. Nasze ciało nie nadąża za modą i techniką. Otyłość jest coraz częściej skutkiem braku wiary we własną wartość. człowiek często tyje pomimo tego. których interpretację uzależniamy od miejsca jej występowania. występuje u psów. na jakie zapadamy w wyniku stresów. kotów oraz niektórych gatunków ryb. jest otyłość. Jednak trudno nam zmienić wzorzec tkwiący w genach człowieka od setek pokoleń. bo nosił na sobie dowód. Otłuszczone uda mówią symbolicznie o konflikcie z rodzicami i braku harmonii w domu. Co do terapii. przy zagrożonym poczuciu bezpieczeństwa. niepewny własnej wartości. Kiedyś człowiek o wielkiej masie ciała był groźny z powodu rozmiarów i ważny. Ktoś otyły staje się niespokojny. Otyłość posiada również charakterystyczne cechy dodatkowe.52 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (1TYŁOSC 53 i chorób. którą proponuje Aleksander Loven w celu rozładowania napięć wewnętrznych to gorącym zwolennikiem i propagatorem tych technik w naszym kraju jest psychoterapeuta Jacek Santorski. a nie przyczyną. Posłużę się tu analogią ze świata zwierząt. Jest to również powiększenie organiczne własnych rozmiarów. który możemy interpretować. polegające na powiększaniu rozmiarów na czas zagrożenia i lęku. Pierwszym elementem walki z otyłością powinno być zbudowanie przekonania o własnej wartości pomimo nadwagi i akceptowania w pełni siebie. a szczególnie boi się oceny własnej osoby przez otoczenie. OTYŁOŚĆ I n n y m elementem budowy ciała. gdzie podobne zachowanie. Jeżenie sierści czy nadymanie się to jeden z podstawowych sposobów odstraszenia agresora. Będzie to również podło- . że ma co jeść. więc nie poruszałem szerzej tego tematu.

Ludzie koncentrujący się na walce z konkurencją handlową. jest tatuaż. poprzez ćwiczenia i świadomą formę walki z lękiem i brakiem wiary w siebie i własne siły. myślących o sobie jako o kimś gorszym. młodzież bez względu na płeć. zapalenie migdałów i oskrzeli itp. Ćwiczenia fizyczne i chęć poprawienia sylwetki poprzez powiększanie tkanki mięśniowej wynika z podobnych przesłanek co otyłość. kiedy trzeba udawać siłę wewnętrzną i zdecydowanie. Otłuszczone biodra symbolicznie informują o kłopotach seksualnych i braku pewności siebie w tym obszarze. przez nadżerkę. Jest zabiegiem bolesnym i mówi swoim rysunkiem i miejscem jego położenia na ciele o podłożu tego symbolicznego krzyku. Główną różnicą jest fakt świadomego wpływu na wygląd. więzieniu lub ludzi morza. Otłuszczenie ramion symbolizuje poczucie dźwigania ciężarów nad siły i niepewność przyszłości. Warto się zastanowić. dopóki nie powstanie pokaźna blizna. które robiono ostrym narzędziem. poczynając od silnych upławów. tenis. bez kontaktu z płcią przeciwną. Tatuaż jest w swoim głównym przesłaniu utrwaloną. poddanie się rygorom oraz wyraźnie męski. u których możemy wyróżnić takie wspólne cechy. że mężczyzna przebywający w środowisku stresogennym. że osiągnięcia w sporcie są zasługą ludzi przekonanych o swojej słabości w dzieciństwie. Jeśli jest to wynik wykorzystywania seksualnie kobiety jako przedmiotu. sznyty. Aktualnie tatuaż stał się również modny w innych środowiskach. Radzenie sobie teraz nie zmniejsza lęku. który wyraźnie wskazuje i akcentuje problemy psychiczne w zależności od wysokości i miejsca występowania na ciele. Głównym mottem tego typu starań może być wypowiedź pana Wołodyjowskiego. W tym rozdziale skupimy się na umiejscowieniu tatuażu. Zwiększone zainteresowanie tą techniką ozdabiania ciała nie zmienia symbolicznego znaczenia tatuażu jako krzyku i buntu utrwalonego w sposób trwały na skórze. aktorzy. Ranienie skóry na poziomie bioder i pośladków to kłopoty z własnym seksualizmem i osiągnięciem satysfakcji w tym . Są to głównie grupy mężczyzn. Tatuują się np. zmuszani do szybkich decyzji. Nie jest przypadkiem. tytułowego bohatera książki Henryka Sienkiewicza: „Jeśli nie będą się ciebie bali. na nowotworach kończąc.in. czy jutro też się podoła kłopotom. piosenkarze.54 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY TATUAŻ 55 żem psychosomatycznym takich chorób. TATUAŻ Innym elementem. to często dochodzi do chorób dróg rodnych. jak przeziębienie. symboliczną formą krzyku. Podobnie wygląda interpretacja w odniesieniu do przesadnie rozwiniętych mięśni u człowieka. Otłuszczenie brzucha to symbol niepewności w działaniu. np. jak długotrwałe ograniczenie wolności osobistej. Jeszcze do niedawna tatuaż był techniką zdobienia ciała. gdyż symbolika zostanie przedstawiona w dalszej części książki. jest nieszczęśliwy i rozładowuje swoje napięcia m. dwunastnicy. nacinając skórę i nie dając się zagoić ranie. to się będą z ciebie śmiali". aby domyślić się. Często występują wtedy choroby układu pokarmowego. Jest to mszczenie własnego ciała po-rzez nakłuwanie i trwałe barwienie. że kulturyści bywali często dziećmi chorowitymi i wyśmiewanymi przez otoczenie. poprzez samookaleczenie. w zależności od sytuacji ustawieni na sukces gospodarczy i towarzyski często uprawiają sporty preferujące i rozwijające prawą stronę ciała np. czy awans i dostatnie życie jest głównym powodem szybkiego tycia. Bardzo często potwierdza się. pozbawiony stałego kontaktu z kobietami charakter życia. Podobny sens w subkulturach młodzieżowych miały tzw. wrzody żołądka. Nie potrzeba zbyt wielkiej wyobraźni. stosowaną przez Europejczyków będących w wojsku.

wpływającym silnie na nasze postrzeganie świata i zachowanie. że zajmujemy się subiektywnymi odczuciami i wzrost nie jest stałą wartością. że wzrost inaczej warunkuje kobiety i mężczyzn i stał się jednym z istotnych czynników w doborze partnerów. ale np. trudności adaptacyjne w środowisku. kiedy było od nich uzależnione. informuje symbolicznie. Zarazem może być to rana o starszych korzeniach. potraktował jak rzecz. Główny podział. pomimo swoistego piękna. Warto zauważyć. czyli środkowej części sfery świadomości. Druga uwaga to przypomnienie. krzycząc tatuażem na pośladku. sięgających rodziców i bólu. Jeśli posłuchamy wypowiedzi chłopców. Zwykle pragną dominować. to podział wysoki i niski oraz kobieta i mężczyzna. Sam fakt. ale odczuciem zależnym od normy kulturowej. skrzywdził. to symbol bólu wynikającego z olbrzymich kosztów ponoszonych po to. Często różyczka na pośladku aktorki.56 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY WZROST 57 zakresie. aby go dostrzeżono. Może kiedyś ktoś symbolicznie „kopnął" w to miejsce. Brak centymetrów w wymiarze fizycznym starają się zastąpić wysokim statusem materialnym i społecznym. dowodzić. które powiększą symbolicznie jego wzrost. górować. . uwielbia walkę w celu udowodnienia własnej wartości. dlatego symbolicznie wyraża swój ból. że różnica wynikająca interpretacyjnie z różnicy płci obowiązuje w ocenie wszystkich cech. w dalszym ciągu niski wzrost jest powszechnie występującą cechą u mężczyzn. sugeruje przewagę takich panów w walce o przekazanie własnej puli genowej w wielu istotnych obszarach. czy odepchnął. jest wzrost. WZROST Kolejnym elementem. o ranie psychicznej odniesionej na tym (seksualnym) poziomie. Niski mężczyzna musi włożyć znacznie więcej wysiłku w to. w przypadku wzrostu jest elementem bardzo wyraźnym. Trzeba pamiętać. przysparzając cierpień w sposób świadomy lub nieświadomy dziecku. że pomimo mniejszej atrakcyjności dla kobiet. szczególnie osobom o dominującym wzroście. aby potwierdzić swoją siłę. w tym szczególnie kobiety. jaki zastosujemy. Tatuaż w okolicy brzucha. Tatuaż na ramionach. Niski wzrost pcha go silnie ku poszukiwaniu takich form działania. który zadali. dzięki umiejscowieniu rysunku. symbolizuje kłopoty w działaniu. przyjętej jako „średnia" w otoczeniu. Niski mężczyzna częściej postrzegany jest jako człowiek czynu. to często po bójce chwalą się pokonaniem przeciwnika wyższego od siebie.

raczej nie rwie się do walki o władzę nie tylko w domu. Ten wielki „chłopiec". będzie czuł się niewysokim i będzie starał się to zmienić przez takie działanie. Drobna kobieta . twórczy. ponieważ posiada imponującą wysokość. Jest to nieme przesłanie kogoś. poszukując sobie wysokiego partnera. które da mu przewagę w grupie. że to w późniejszym okresie życia i po wielu latach małżeństwa osobą dominującą w domu. Zajmuje się często dziedzinami o pewnej autonomii lub takimi. jeżeli ma wysokie dochody. Często jest to kobieta wyższa wzrostem od adorującego ją mężczyzny. gdzie wzrost jest cennym atutem w karierze. potrafią obrać cel ponad głowami innych. Nawet wysoki mężczyzna umniejszany wewnętrznie. który podważał w okresie rozwoju ich męskość i wiarę we własną wartość. U typowego niewysokiego mężczyzny możemy domyślać się. gdyż ludzie górując nad nią. która daje mu atut ułatwiający bycie opiekuńczym i pomaga mu przełamać nieśmiałość.58 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY WZROST 59 W świecie ludzi o niskim wzroście mamy wielu wybitnych polityków. a także wielu zaślepionych dyktatorów np. decydujących o jego atrakcyjności. z wysoką pozycją społeczną i dużymi pieniędzmi. Jest mu dobrze. Po pewnym czasie okazuje się. tj. działający. Nawet w tłumie jest widoczny. Niewysoka kobieta w tłumie skazana jest również na to. kto udowadnia innym mężczyznom. Pragnie ona do swojego wysokiego wzrostu odpowiednio wysokiej oprawy. a jeżeli jest ambitny. Na pewno zasada ta nie odnosi się do wysokich mężczyzn wychowanych w taki sposób. W trwałych związkach zwykle woli oddać władzę kobiecie i często jest przez nią traktowany jak duże dziecko. Często dzieje się tak. w których występuje bezpośrednia rywalizacja. Wysokiej kobiecie zwykle nie imponuje wzrost mężczyzny. że jest ambitny. to ona chętnie zgodzi się . że jest męski i brak kilku centymetrów nie jest żadnym problemem. wysoką wizytówką. biżuterii i męża z pozycją. Wysoki mężczyzna zwykle unika takich dziedzin życia. drobna pani zaczyna budować ją sama. jak Churchill czy Napoleon. ciężko pracujący. dzielny. Jeżeli w tym okresie partner pomimo wyraźnych wskazówek kobiety nie po- trafi zrobić kariery ani zbudować silnej bazy materialnej. że to poczucie bezpieczeństwa jest często złudne. Mąż staje się w takim przypadku efektowną. W polityce wysoki mężczyzna jest wyjątkiem. której wzrost jest niższy od przeciętnej z uwagi na płeć. niewysoka kobieta może czuć się bezpiecznie. wzrost swój odczuwa nieco inaczej. że nikt jej nie dostrzega i swoją podstawową potrzebę fizycznego braku paru centymetrów postara się zrekompensować. Będąc u boku wysokiego mężczyzny. dynamiczny. w jakim kierunku ma iść. bo sama jest wysoka. Za cel obierze sobie partnera na wysokim stanowisku. Drobna kobieta musi się zająć nie tylko własną karierą i domem. Hitler czy Stalin. ale i karierą męża.czyli taka. Silną potrzebę podkreślenia własnej wartości realizują tacy mężczyźni poszukując partnerki wśród kobiet o niezwykłej urodzie zewnętrznej. odnoszącą sukcesy zawodowe oraz podnoszącą poziom materialny. Wzrost mężczyzny staje się jednym z najważniejszych czynników. zawistny. zasłaniają przestrzeń. Będzie ją interesowała raczej wielkość psychiczna. która nie wie. pragnący pochlebstw. Wyobraźmy sobie tłum ludzi i gdzieś w środku zagubiona kobieta niewysokiego wzrostu. ale i w pracy nie rozumie jej sensu. bo on jest duży i widoczny z daleka. podejrzliwy. Niższy partner nie jest wadą. a partner nie tylko nie jest taki jak w marzeniach. Wysokie kobiety widoczne są nawet w tłumie. tak jak jest. Na partnerki wybiera raczej kobiety niewysokiego wzrostu. ale jeszcze wymaga opieki jak dziecko. jest właśnie kobieta. zazdrosny. wiecznie rywalizujący.

ale często bardzo zawodną w interpretacji charakteru. Dzięki jego pomocy. Projektant jest przecież artystą. Przedslawia główne koncepcje będące w sferze zainteresowań kultury. żywym świadectwem sukcesów niewysokiego pana. rzeźbiarz czy pisarz. że jeżeli projektant mody wyczuwa problemy jakiejś grupy społecznej oraz potrafi to przekazać językiem mody. z uwagi na silny wpływ wychowania. kultury. Na zakończenie pragnę zaznaczyć. Rozumiem to tak. tak jak ukłucie pszczoły może spowodować małą opuchliznę lub silną gorączkę uczuleniową. Każdy z nas. takim samym jak malarz. Indywidualny stopień wrażliwości należy brać pod uwagę w naszych rozważaniach i nie zapominać. że klaps dla jednego dziecka może być przywołaniem go do porządku. . jeżeli jest kobietą ambitną. tylko do przedstawienia swoich emocji i przemyśleń. wykorzystuje tworzywo. na temat życia i świata. Wzrost jest ważną wskazówką. jakim jest ubiór. Główne i charakterystyczne cechy trendów mody są zasadniczymi cechami danej społeczności. ROZDZIAŁ V Moda i ubiór MODA W tym miejscu można zadać pytanie: jaki wpływ na odczucia i charakter człowieka. iż moda wyraźnie zmienia się wraz z rozwojem technologii. Historycy zwrócili uwagę na pewną prawidłowość. ale i nastrojem oraz zainteresowaniami ludzi. stara się również zrealizować swoje marzenia zawodowe. Projektant. ma jego wygląd na tle środowiska. pole-ającą na noszeniu przez kobiety bardziej frywolnych i odważnych w podkreślaniu ich kobiecości strojów w okresie wojen i silnych niepokojów społecznych. który nie potrafi oddać swoich uczuć w sposób umiejętny i zrozumiały. Warto zauważyć. polegający na tłumieniu lub rozwijaniu cech osobowych. a szczególnie mody? Tym bardziej. że dysharmonia w budowie ciała. stworzy kolekcję strojów bez odzewu społecznego. a dla drugiego silnym atakiem na jego wolność osobistą.60 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY być jego drogą i efektowną wizytówką. Moda jest wizerunkiem makronastrojów społecznych. pomimo posługiwania się podobnym językiem kulturowym. jest dla siebie miarą. że to wygląd zewnętrzny i sposób ubierania się jest głównym tematem tej książki. to styl lansowany przez niego szybko się przyjmuje. czy też silne akcentowanie nastrojów przez ubiór jest uzależnione w dużym stopniu od indywidualnej odporności.

znając charakterystyczne cechy. Takie masywne buty na ciężkich. w oparciu o kanony mody jest indywidualnym uszczegółowieniem tych potrzeb. iż w jej domu właśnie matka decydowała o najważniejszych sprawach. potrzebą „dojścia". czyli strefy nóg. braku ojca w sensie fizycznym. wyrażając je strojem. odbierać. potwierdzi fakt. nieokreślone słowami. podstawą. to wydaje się. że niektórzy z nas. (Jawną formę określoną przestrzennie przez nielicznych. . NOGI Interpretację poszczególnych elementów ubioru rozpoczniemy od sfery podświadomości. Nogi są w naszym opisie symbolicznym dzieciństwem. dać poczucie bezpieczeństwa. krzyczą one swym wyglądem o samotności wewnętrznego dziecka człowieka. raczej nie szukajcie sobie partnera w domu. jak to robią np.62 MODA I UBIÓR NOGI 63 Nasuwa się pytanie. gdzie głównie o wszystkim decydował ojciec. można określić z dużą dokładnością jej aktualne problemy. na przykład z powodu częstych i długotrwałych wyjazdów lub przynajmniej braku uczuć z jego strony. Konkludując. Każdy z nas przenosi zapisany w dzieciństwie wzorzec dalej i konfrontacja osób o tak różnych wzorcach jest pełna. a współpraca na dłuższą metę trudna. mogą inni. jeżeli sami wychowaliście się w rodzinie. ale w dalszym ciągu przedstawioną w formie przed lub obok językowej. krytycy sztuki). Projektant mody. może to zrobić niemal perfekcyjnie. na czym polega ta umiejętność. Zazwyczaj osoba zapytana o to. pozwalająca na tworzenie dzieł. Indywidualny styl. który je nosi. Widoczną i skondensowaną. pod których urokiem jest tak wielu ludzi? Jeżeli opieramy się na koncepcji. potrafią ukryte pragnienia. sprawiające wrażenie delikatnych. że takie buty zakłada on na pamiątkę przeżyć z dzieciństwa i świadczy to często o „niespokojnym" dzieciństwie. jeżeli chce przekazać swoje pragnienia. że moda jest opisem potrzeb ludzkich w skali makro. mającego na nogach masywne buciory. nieumiejący tak przekształcać uczuć. w której odbija się nasza podświadomość. Huty lekkie o ostrych czubach. W takim związku należy liczyć się z częstymi kłótniami o władzę. gdzie dominowała kobieta. nie uświadamiając sobie symboliki przestrzeni. Wyobraźmy sobie człowieka. marzenia i nastroje. „artyści". To strefa ciała. Oczywiście. dominujące w modzie danej grupy społecznej. Symbolikę już mamy zakodowaną i posługujemy się jej językiem bez udziału naszej świadomości. sprawiające wrażenie ciężkich i połączmy to symbolicznie z przeszłością. należy stwierdzić. Na tej podstawie. którą posiadają artyści. na której budujemy naszą siłę. a nawet określać słownie. to symboliczna pamiątka po dominującym znaczeniu kobiety w domu. przekształcić w jawną manifestację uczuć. Możemy przypuszczać. że człowiek odbiera świat jako przestrzeń. braku poczucia bezpieczeństwa. grubych podeszwach mają równoważyć brak pewności siebie.

młodszym rodzeństwem. np. 9. Rys. kiedy rodzice się rozwodzą i syn zostaje z matką. Pragnie jak najszybciej stać się mężczyzną i zaopiekować się matką. Kłopot polega na tym. Oczywiście. gdyż kiedyś im tejże wolności brakowało. Niektórzy ludzie noszą buty przesadnie lekkie w swoim wyglądzie i niepasujące (szczególnie dotyczy to mężczyzn) do reszty ubioru. to atrybut ludzi przesadnie karconych i dyscyplinowanych w dzieciństwie. Jako przykład mogą tu posłużyć tenisówki.64 MODA I UBIÓR Buty sportowe w symbolice. judo. Pragną być wolni i swobodni. że dziecku wychowanemu bez ojca trudno nauczyć się wzorca zachowań męskich i buduje go na podstawie książek i filmów oraz patrząc z cichą zazdrością na ojców swoich kolegów. dlatego wybierają sportowy styl butów. chce przejąć obowiązki ojca w domu. Aby dodać sobie sił i wartości często taki chłopiec zapisuje się na ćwiczenia siłowe lub trenuje sporty walki. interpretujemy to symbolicznie jako próbę ucieczki od obowiązków ponad siłę. nie jest w stanie wystarczająco pomóc mamie i zaczyna ją w głębi . Często spontaniczność w okresie dzieciństwa była tłumiona. Jeżeli widzimy mężczyznę noszącego takie lub podobne w wyrazie obuwie. karate itp. boks. stara się szybko dorosnąć. niepasujące do reszty ubioru. Często. które narzuciła mu w dzieciństwie matka.

.

.

.

kiedy dorasta. aby im sprostać i udowodnić. I znów . Ozdobione buty interpretuje się raczej jako próbę symbolicznego ozdobienia dzieciństwa. może rozwód lub nagła śmierć jednego z rodziców. Jeżeli na kolanach naszyte są łaty . Często ukrywanie sznurowadeł w butach może świadczyć o utrzymaniu jakiejś tajemnicy rodzinnej. jeżeli spodnie są nazbyt opięte i zarazem eksponują narządy płciowe. za trud ponad jego siły. że jest prawdziwym dzielnym mężczyzną. jako kłopoty i próbę zapomnienia o problemach z ojcem lub matką. które w odczuciu dorosłego człowieka nie było pogodne i wesołe. marszu oraz stosunku do rodziców. trafiamy na kolana. w zależności od strony lewej lub prawej. które jest już jednak dorobkiem późniejszego życia. Mężczyzna taki może mieć również kłopoty z potencją. skromnego dzieciństwa. które na niego nałożyła. Wyższe partie sfery podświadomości to seksualizm. czyli chęć dowartościowania „biednej" przeszłości. ale często mu to nie wychodzi. nierozwiązany.NOGI 65 nienawidzić za kłopoty i trudności.interpretujemy to. które go potem przerastają. gdzieś tam w środku ma pretensje do partnerki. Posuwając się wyżej w trójpodziale ludzkiej sylwetki. a zbyt bogate ozdoby i złocenia podpowiadają „kompleks kopciuszka".dziewczyna ta nakłada na niego obowiązki ponad jego siły. wybiera często na partnerkę dziewczynę podobną w zachowaniu do matki. wtedy u mężczyzny mogą świadczyć o chęci podkreślę- . i znów. które symbolicznie odpowiadają za sferę świadomego działania. Przesadnie duże węzły na sznurowadłach to tajemnice. choć tak naprawdę to on sam lubi przyjmować takie obowiązki. Mężczyzna chętnie się na nie zgadza i podejmuje wysiłek. Polega to na pokazywaniu bogactwa. krytyka rodziców i działań społeczności dorosłych to dziury na kolanach potraktowane jako ozdoba. Bunt bardziej otwarty. nabrzmiały problem rodzinny. Chłopiec taki.

o jas- krawych kolorach. kobiety. że moda na taki ubiór stała się dość powszechna i może sugerować coraz większy wpływ pragnienia niezależności u kobiet. zdaje sobie sprawę z eksponowania atrybutów własnej kobiecości i zarazem cały czas „ma je na oku". idealnie przylegającą do ciała skórą o dużej odporności na mechaniczne uszkodzenia i broniącą dostępu do ciała. Często kompleksy na tle wartości intelektualnej kobieta rekompensuje prezentując przesadnie inne walory. która odsłania nogi poprzez takie rozcięcie. Zdarza się przecież. symbolicznie dzielący ciało na dwie części. która szuka kogoś w rodzaju ofiary własnej seksualności. ale zwykle inaczej się ubiera. O kontroli sfery seksualnej oraz o kłopotach w osiąganiu satysfakcji symbolicznie informują również wszelkiego rodzaju rozcięcia spódnic i sukienek z przodu. które eksponują i podkreślają nogi. jak gdyby seksualizm był w sferze zainteresowań jednej części. zakłada wiele cienkich tkanin i często podkreśla nogi wzorzystym materiałem o krzykliwych kolorach i wzorach. czyli coś w rodzaju elastycznych Rys. na przykład zbyt mały biust. Musimy przy tym pamiętać. np. co do której człowiek tak się ubierający nie ma wewnętrznego przekonania. Jest to zarazem sygnał trudności w osiąganiu satysfakcji seksualnej. szeroki skórzany pas. ale i kłopotów w kontaktach intymnych. Może nosić legginsy. getrów z tworzyw sztucznych. Odcinanie szerokim pasem też symbolizuje odcinanie dolnej części ciała od górnej. Wszystkie opisane tu elementy mogą informować nas o kłopoRys. jeżeli potwierdzą to inne elementy ubioru np. Ciekawe.66 MODA I UBIÓR NOGI 67 nia własnej męskości. traktowanej jako narzędzie do zdobycia władzy nad mężczyzną. aby przy wyciąganiu wniosków brać pod uwagę pozostałe elementy wyglądu. Kobieta. 11. że mocniej wyeksponowane nogi są próbą odwrócenia uwagi od zbytniego przyglądania się innym elementom ciała. co do których kobieta ma negatywną opinię. Może to świadczyć o wewnętrznej walce pomiędzy pragnieniami a brakiem spontaniczności przy podejmowaniu decyzji. a czasem o smutnych doświadczeniach z wcześniejszego okresu życia. które wyraźnie podkreślają seksualność nóg przesadnie je eksponując niezależnie od okoliczności. 10. . ale jednocześnie są drugą. można podejrzewać o brak pewności siebie. Ogólnie rzecz biorąc. też może eksponować nogi. a intelektualizm drugiej części ciała i obie miały kłopoty we wspólnym działaniu i przeżywaniu miłości jako jedność. Cynicznie i materialnie nastawiona do życia kobieta. Tak.

Wydaje się to całkiem zrozumiałe. Większość z nas przy ubieraniu się. Ubiór o wydłużonym stanie. . Dodatkowym po- Rys. Jest ona tylko utrudniona i zmusza partnera do większych starań w celu zdobycia pełnego zaufania. Ubiór na cebulę został jako trend w modzie wylansowany przez projektantów japońskich. kiedy stajemy przed lustrem. Ubiór wielowarstwowy (na cebulę). TUŁÓW 1 ułów w naszym opisie symbolizuje działanie. wybór po namyśle. Główne sposoby zasłonięcia tułowia ubraniem to: 1. skupia swoją uwagę głównie na tułowiu. że ubiór jest uwarunkowany nie tylko klimatycznie. 4. Ubiór luźny. ale nie oznaczają. Ubiór mundurowy. Potwierdza to tezę. 5. 2. obszerny. jeżeli weźmiemy pod uwagę uwarunkowania Japończyków. wydaje się oczywiste. 12. często zapominając o równie ważnej lustracji reszty ciała. Jeżeli Japończycy stworzyli kulturę papierowych ścian i co za tym idzie. świadomość. Ubiór przy ciele. to budowanie ścian wewnętrznych i symboliczne odgradzanie się od świata kolejnymi warstwami ubioru.68 MODA I UBIÓR TUŁÓW 69 tach w osiąganiu pełnej satysfakcji seksualnej. kulturę opartą na całkowitym ukrywaniu uczuć i myśli przed innymi. 3. ale i kulturowo. w krajach o zimnym wychowaniu wiele warstw ubioru. W zimnych krajach ludzie zakładają ciepłe stroje. teraźniejszość. że taka satysfakcja jest niemożliwa.

Potrafią też ciężko i przez wiele godzin pracować. sięgających do połowy bioder i niżej. handlowiec itp. poświęcając swój czas. w którym ubranie przylega do ciała. Polega to na rezygnacji z pewnej pozy przy bliższej znajomości. Wspólnym elementem dzieciństwa tak ubierających się ludzi jest świadomość odczucia ograniczeń w dzieciństwie. bo nieosłabiające tych elementów wnętrza. Ubiór taki powiększa opRys. adwokat. Ubiór przy ciele. Wybierają z reguły zawody wolne. dowiedzielibyśmy się o rygorystycznym i mocno ograniczającym poczucie wolności wychowaniu. Głównym motywem determinującym ich potrzebę wolności jest ukryty lęk przed ograniczeniami. które zostały uznane przez nas jako oznaki słabości. zamknięciem w sobie oraz ukrywaniem prawdziwych nastrojów i myśli. Ludzie noszący luźne. Interpretuje się to jako kontrolę woli i świadomości nad obszarem podświadomości. Często są krzykliwi i mocno gestykulujący.70 MODA I UBIÓR TUŁOW 71 twierdzeniem tej sugestii może być fakt. Ubiór o wydłużonym stanie to stroje o dowolnym kroju. a przy jeszcze głębszym poznaniu ujawniają się nam kolejne warstwy. czyli taki. Rys. że bez względu na narodowość. Zwykle pytając tak ubierającego się człowieka o dzieciństwo. sekretarka itp. która jest zastąpiona inną. symbolizuje drugą skórę na poziomie świadomości w trójpodziale ludzkiej sylwetki. czyli takie. tycznie sylwetkę oraz tuszuje jej budowę. są często działaniami. Podkreślają własne poczucie wolności na każdym kroku. na które wcześniej wyraziła zgodę świadomość i uznała jako bezpieczne. 13. nauczyciel. Pragną wolności i niezależności na każdym kroku. lecz mające wspólną cechę. „rozciąganie" ubrania. Ubiór obszerny charakteryzuje się luźnym i wydłużonym krojem. . polegającą na długości tych ubrań. Zwykle myślą nieszablonowo i przestrzennie. dziennikarz. jak lekarz. który inni zwykle poświęcają na życie prywatne. dlatego jako dorośli poczucie wolności stawiają na pierwszym miejscu. Osoby tak się ubierające. obszerne ubrania są zorientowani na odczuwanie przestrzeni. Wydłużony stan. o formalnym wychowaniu i postępowaniu. kontrolują swoje odruchy i nawet te bardziej spontaniczne działania. czyli wszystkie stroje. często z dużą ilością guzików. Przyjaźń z tak ubierającym się człowiekiem jest trudna z uwagi na jego wielowarstwową psychiczną osłonę wnętrza. wskazuje na rozciąganie świadomości na jak największą sferę życia. Mogła to być surowość lub przesadna miłość i opieka rodziców. jakie mogą tylko zdobyć. ale nie znają porządku. 14. ludzie bezdomni zakładają na siebie cały dom. struktur i rygorów. Zwykle potrafią dobrze organizować pracę i wybierają zawody typu księgowy. Ubiór na cebulę tłumaczy się symbolicznym odgrodzeniem od świata. Często ubierają się tak ludzie zamknięci w sobie.

żakiety. a on zwykle jest partnerem. jakiego doznał w dzieciństwie. Cóż jeszcze to oznacza. tęskni za ciepłem i miłością. Uniformy zakłada każdy z nas na spotkanie towarzyskie czy kultuRys. Co mówią nam uniformy? Już sama nazwa wskazuje. ści. jest symbolem obowiązku. uniformy służbowe i wszelkie ubrania usztywniające. ludzi biznesu i polityków są garnitury. bo tej metody nauczyła się w dzieciństwie. garsonki. trudność takiej osobie sprawia wyznanie miłoRys. przedsiębiorczych. którzy działają w określo- . Często taka chęć przynależenia do jakiejś grupy świadczy o niezbyt silnej osobowości i o gotowości do wypełniania zadań oraz przystosowania się do norm czy zachowań. czy przytulenie się do partnera. Często taka osoba stara się wyrazić swoje uczucia poprzez pracę. 15. tylko podejrzewa. o trzeźwym spojrzeniu na życie są garsonki. konsekwencji. który usztywnia. aby być w grupie ludzi. co buty masywne w podświadomości. I tak np. jest często bardzo trudna. Być może tylko za dobrą ocenę w szkole rodzice potrafili przytulić czy pogłaskać takie dziecko po głowie. który trudno ujawnić. że partnerce nie chce się z nim rozmawiać i przytulać się. Często z tego powodu dziecko mogło pragnąć jeszcze raz zwrócić na siebie uwagę i zasłużyć na takie okazyjne pieszczoty. do którego zaliczyć należy garnitury. ale przeniesione jest to na sferę świadomą. dlatego również wyszukuje sobie dodatkowe zajęcia. uniformem kobiet zdecydowanych.72 MODA I UBIÓR TUŁÓW 73 Już w przypadku ubioru na cebulę podkreślałem. że inni ubiorą się podobnie. który ma potrzebę prezentacji siebie w ten sposób? U takich osób ubranie standardowe może oznaczać to samo. Dorosły. ubierający się w ten sposób. Ubiór mundurowy jest czymś w rodzaju pancerza. na którym wymagany jest strój wizytowy. Ktoś noszący ubiór przy ciele mógł być wychowywany w chłodnym emocjonalnie domu. Trzeba zrozumieć. Tęsknota za uczuciem jest jednak problemem. gdzie odczuwał brak akceptacji i przytulania. który ubiera się w stroje luźne i nie potrafi zrozumieć tego przesłania. gdzie mamy pewność. że mają nas unifikować. ralne. myśleć człowiek. więc znów starało się przynieść dobrą ocenę. co może czuć. pomimo chłodu uczuciowego. 16. że w doborze ubrań klimat wychowania jest nie mniej istotny niż aktualne warunki atmosferyczne. uniformem handlowców. Kobieta prasuje koszule dla swojego mężczyzny lub poleruje podłogę. ale też i broni przed atakiem innych. rygoru i dyscypliny. Podkreślamy nimi przynależność do określonej grupy społecznej. Ubiór mundurowy. że rozmowa o uczuciach dla ubierającego się w stroje o kroju „blisko ciała". uniformem młodzieży w ostatnich latach stały się ubrania dżinsowe. marynarki. kulturowej.

wzorem lub krojem. być może. mundury są narzucone przez instytucje i wykorzystywane dla osiągnięcia takich celów. która chciała udowodnić swoją pozycję.kolorem lub wzorem. że jest to jego osobisty sukces. że uniformy. ludzie preferujący ten rodzaj ubierania się są bezpieczni dla innych. ale wręcz narazić się w odpowiedzi na atak. że sam nie będę tolerował odstępstw od norm i nie pozwolę burzyć świata. że jest to jeden z możliwych sposobów. wojsku. porządek. próba porozumienia się z nimi na głębszym poziomie. nosiła. które ma na celu „wejście głębiej". aby inni mogli poczuć się bezpiecznie i wtedy. Moda ta w ubiorze charakteryzuje się pod- kreśleniem ramion. podkreślenie przynależności do grupy. odpowiadającej za dążenia. Aby zdobyć ich zaufanie sami musicie najpierw odsłonić się. Bywa tak. również można wyodrębnić trzy części sylwetki i w ten sposób uszczegółowić naszą charakterystykę. ponieważ każda forma przeniknięcia do ich wnętrza. czyli w części górnej sfery świadomości. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę. 17. Podkreślenie tego obszaru może być realizowane również w inny spoRys. jak świetnie radzi sobie w życiu i z materią oraz. każde działanie. że potrzebuję norm i schematów. Nie tylko możemy nie uzyskać spodziewanych rezultatów. „Japi" jest trendem mody. w jaki akcentujemy swoją wartość na poziomie ramion. sób. marzenia i wartości intelektualnej. w zależności od wysokości występowania. zajmujących się zarabianiem pieniędzy. że tułów jest symboliczną sferą świadomości. polega na podkreśleniu swojej fachowości. jak: dyscyplina. kolei. pokazać swoje słabe miejsca. Dzieje się tak w przypadku mundurów w policji. ambicji. Pamiętajmy jednak. ale tylko do czasu.74 MODA I UBIÓR TUŁÓW 75 nych ramach i zachowują się według ściśle sprecyzowanych reguł. Ogólnie biorąc. jednakowych ubrań obsługi hotelowej itp. że inni myślą o mnie jak o człowieku silnym i pewnym siebie. Człowiek tak się ubierający pragnie pokazać. na przykład etolę z lisów. każdy silniejszy akcent w tej sferze. odsłonią coś więcej z własnego wnętrza. W okresie międzywojennym każda pani. Oczywiście w strefie tułowia. Pamiętając. który teraz reprezentuję". „Moja wiara i siła wyrasta z gry i przekonania. wynikający z indywidualnych umiejętności i predyspozycji. przejętym głównie przez ludzi interesu. interpretujemy inaczej. często bardzo zdecydowany. przez ich optyczne poszerzenie krojem stroju oraz podniesienie przez podłożenie poduszek na ramionach. aby czuć się pewniej. co szczególnie widoczne jest w trendzie mody nazywanym „japi". Przesłanie symboliczne tak rozbudowanych ramion. i tak: Wyeksponowane ramiona. może być odczytana jako próba sił i agresji. . Efekt taki uzyskują też kobiety przez założenie na ramiona chusty lub szala. Podkreślenie swojej pozycji przez zaakcentowanie ramion można również uzyskać nosząc stroje z mocniej zaznaczoną sferą ramion . oznacza to. kiedy ktoś nie będzie ingerował w ich wewnętrzny świat. podkreślone ozdobami.

mężem w przypadku kobiet. państwo. należy sięgnąć również do interpretacji tego elementu na podstawie symboliki wzoru. kolor. ale i buntu przeciw ograniczeniom narzuconym przez rodzinę. Akcenty na poziomie żołądka (przez akcent rozumiem każdy element wybijający się z tła) bardzo często sugerują kłopoty w działaniu. że seks nie stanowi problemu lub też świadczy o kłopotach w działaniu i realizowaniu się na poziomie seksualnym. a u mężczyzn z innym mężczyzną. zakłady pracy. błyszcząca klamra paska) dodatkowo. o jaki problem chodzi. czy też mocne opancerzenie. . zewnętrznym świecie. struktury.stąd akcenty z lewej strony będziemy utożsamiać z kłopotami z matką. w zależności od tego. Akcenty z prawej strony symbolizują kłopoty z ojcem. a także z działaniem w realnym. Na poziomie tułowia mocniej manifestują się aktualne nastroje człowieka i w tej strefie najczęściej pojawiają się i są widoczne zmiany. Ozdoby oraz wzory dodatkowe na poziomie tułowia akRys. żoną u mężczyzn. Nie należy też zapominać o podziale naszego ciała na lewą i prawą stronę . informuje. koloru i rodzaju ozdoby. może informować o kłopotach zdrowotnych na tym poziomie. a nawet wypchana kieszonka na poziomie serca. centują symbolicznie aktualne problemy. Silny akcent na sercu w postaci broszki czy braku guzika u kieszonki. Aby dokładniej określić. O rodzaju tych kłopotów pooinformuje nas wzór. jest wyrazem pewnych problemów z uczuciowością.76 MODA I UBIÓR TUŁÓW 77 Podkreślenie strefy dolnej tułowia ubraniem. a u kobiet z koleżanką lub też inną kobietą. sugeruje swobodę seksualną i umiejętności działania w tym obszarze. np. czy symbolizuje luz. były więc wyrazem swobody seksualnej. kształt ozdoby. Dolne części tułowia symbolizują również rodzinę. Tuniki czy bluzy okresu lat sześćdziesiątych. Taki akcent (może to być np. przeszłość. chorobach żołądka. duża. jelita itp. 18. jak również z problemami wewnętrznymi. Tułów w trójpodziale sylwetki symbolizuje świadome działanie i czas aktualny. pośrednio. które nosiła młodzież hipisowska.

Zacznę od fryzury. W średniowieczu twierdzono. przypominające bardziej westchnienie: „zgadza się". W powieści „Chłopi" Władysława Reymonta. Kitka z tyłu u mężczyzny ma podobne przesłanie jak długie włosy. U kobiet długie włosy są symbolicznym podkreśleniem ich kobiecości. Spinanie włosów u kobiet i mężczyzn jest próbą kontroli i narzucenia sobie porządku wewnętrznego. wrażliwości i wdzięku. elementy ubioru sugerują. co nosimy na głowie i jak można to interpretować. dlatego też przedstawię ją dla każdej płci oddzielnie. Kitki u kobiet. że inne Rys. Mężczyzna w takiej fryzurze chce uchodzić za poważnego i solidnego. Symbolika włosów w przypadku kobiet i mężczyzn wygląda nieco inaczej. ale jest symbolem kontroli. 19. jak i u kobiet. Długie włosy są przejawem buntu wobec uznanych wzorów. Jagna. Podobne znaczenie w naszej kulturze miało obcinanie warkocza dziewczynie wychodzącej za mąż i nakładanie na głowę czepca. Włosy zawsze fascynowały i były przepojone symboliką. gdzie obcięcie włosów przez jednego z bohaterów było symbolem wejścia w struktury ograniczające wolność. jeden ze słuchaczy zapytał mnie. Często buntu wobec struktur i wobec ojca. jej późniejsze losy potwierdzają symboliczne przesłanie związane z obcięciem włosów.78 MODA I UBIÓR POZIOM GŁOWY 79 POZIOM GŁOWY (jróma strefa sylwetki w trójpodziale symbolizuje nadświadomość. wzniosłość. Często się zdarza. usłyszałem smutne wynurzenie. takiego przesłania nie należy brać dosłownie. nie zgodziła się na obcięcie włosów podczas wesela. że w kobiecych włosach mógł się ukryć diabeł i dlatego kazano niewiastom ukrywać starannie włosy pod wymyślnymi nakryciami głowy. że takie włosy podkreślają jej kobiecość. Bardzo ładnie jest to przedstawione w głośnym filmie muzycznym pt. a także przyszłość. Opiszę. a także podkreślają artystyczne. swobodę myślenia i działania. że to informacja dla partnera o braku chęci na erotyczne uniesienia. wiarę. marzenie. przynajmniej tej nocy. Przesłaniem tego zwyczaju było uświadomienie dziewczynie. w wielu kulturach kobiety na znak żałoby po stracie ukochanego obcinały sobie włosy i nacierały twarz popiołem. główna bohaterka. Postrzyżyny chłopców były symbolicznym aktem przyjęcia ich w świat męskiej społeczności. odpowiada za rozum. a także dziecięcej niewinności. choć nieszablonowo myślącego i działającego człowieka. Oczywiście. z powodu jego braku lub dzieciństwa mocno skróconego. Kobieta nosząca długie włosy zdaje sobie sprawę z tego. ale także za sferę intelektualną. . Włosy są bardzo ważnym elementem w symbolicznej mowie naszego ciała. uczucie. W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć z analizy wyglądu. Ponieważ są ozdobą głowy zarówno u mężczyzn. U mężczyzn długie włosy są symbolem wolności i niezależności. nieszablonowe podejście do życia. Kiedy dowiedział się. że odcina się jej beztroską przeszłość i nie może już zwodzić swoimi włosami innych mężczyzn. że osoba nosząca długie włosy chce uchodzić za kogoś bardziej wrażliwego i niewinnego niż jest nim w istocie. Przed wiekami. „Hair" (włosy). odpowiadają za sferę erotyczną. to tęsknota i symboliczny powrót do dzieciństwa. co oznaczać może u kobiety wiązanie warkocza na noc. W latach sześćdziesiątych długie włosy były symbolem wolności intelektualnej oraz swobody erotycznej.

który przestał wierzyć w Fty 22. z tą różnicą. niema prośba o pomoc. obcięciu włosów ma bardziej okrągłą bu- zię. po raz kolejny może trafić na zakochanego w sobie tyrana. zostały mu tylko pięści i łokcie. od których oczekuje się zdecydowania. Często ubiór dodatkowo podkreśla ich niepokój wewnętrzny. Często są mocno podgolone. np. Jest to symboliczny krzyk człowieka nieszczęśliwego. trudne przeżycia uczuciowe. wynikająca z krótkich włosów. Kobieta jest nastawiona na czas teraźniejszy i działanie. w obawie przed wykorzystaniem ze strony płci przeciwnej. ale i ostrożność oraz niechęć do zbytniego angażowania się uczuciowo. Włosami o średniej długości nazywamy fryzurę. Dlatego też często kobieta. Jeżeli fryzura nie jest w wyglądzie wybijająca się i zbytnio odbiegająca od standardu. podobnie jak przy włosach średniej długości. próbą odcięcia się od przeszłości. Błędem byłoby. będącą normą u mężczyzn. stawiające sobie wysokie wymagania. Z drugiej strony. Jest to zaproszenie silnego i dobrego mężczyzny do opieki nad taką kobietą. Są to zwykle kobiety doświadczone w życiu osobistym. 2 1 . Włosy krótkie u mężczyzn to takie. o silnej potrzebie dominowania i wykazywania swej pozornej siły nad słabą kobietą. którą wyrządził mężczyzna. wyraźniej widoczne oczy i usta. bo ich nikt tego nie nauczył lub mocno zranił w miłości. niedopuszczających do rozwoju pełnej kobiecości lub z powodu innych czynników. które zdecydowały. można podejrzewać. które od dziecka mają włosy obcięte na krótko. potrzebie tak silnej i wydającej się tak trudną do spełnienia. . którą skrzywdził mężczyzna. W wypadku kobiet. Kobieta po Rys. Trudno im kochać. nie bierzemy jej pod uwagę. aby odciąć się od przeszłości i znaleźć silnego opiekuna. twarz nabiera wyrazu bezbronnego dziecka. Należy również stwierdzić. złości. Włosy średniej długości preferują głównie kobiety interesu. Główne przesłanie średnich w długości włosów to nie tylko dynamiczne działanie w sferze świadomej. Mogą podpowiadać brak wewnętrznego przekonania co do własnej kobiecości.80 MODA I UBIÓR POZIOM GŁOWY 81 Włosy średniej długości u kobiet to symboliczne odcięcie się od przeszłości. że wzbiera w nich agresja. siły. typowej dla środowiska. ścinając włosy na krótko. Rys. dynamizmu oraz nastawienia na czas teo pn raźniejszy. jest doskonale wyczuwana przez mężczyzn cynicznych. iż odsłonięcie czoła jest w swym przesłaniu chęcią podkreślenia własnej wartości intelektualnej (czoło . Obcięcie włosów jest wewnętrzną potrzebą odmiany i. Włosy krótkie u kobiet symbolizują doświadczenie. Często są pozostałością po krzywdzie. której nie otrzymali.nadświadoma sfera głowy). Mają zwykle kłopoty z okazywaniem ciepła i wewnętrznych problemów. swoje szczęście i miłość. wpływających na samopoczucie w dzieciństwie. które rozumiem jako krótsze od średniej. Włosy średniej długości u mężczyzn są krótsze niż u kobiet. s 22. że krótkie włosy dalej symbolizują żałobę wewnętrzną oraz jeszcze niezakończony proces powrotu do równowagi. iż tak naprawdę nigdy nie miały szansy czuć się w pełni kobietami z uwagi na silny wpływ rodziców. Krótkie włosy są oznaką większego dynamizmu. Ich symboliczne znaczenie opiera się na potrzebie miłości. potrzeby rywalizacji. że od teraz zaczną same decydować o sobie oraz nie będą zbyt mocno angażować się uczuciowo.

podkreślające inteligencję. Dzisiaj wydaje się. świadczące o przynależności do danej wspólnoty. albo wianek na głowie panny młodej. . ale po głębszym zastanowieniu przyznacie mi Państwo rację. Farbują włosy osoby niezadowolone z własnego wyglądu zewnętrznego. wykorzystywane w ściśle określonych ceremoniach plemiennych. Grzywka na czole to brak pewności siebie na poziomie intelektualnym. że wpływ ozdób nie jest tak silny. idącej do ślubu. jeśli ona pragnie wyeksponować intelekt i podkreśla to poprzez uwidocznienie odkrytego czoła i wsunięcie okularów we włosy. znaczenie i zdobycze materialne oraz poprawiały i korygowały urodę. gwiazda szeryfa. że poprzez nie nadal realizuje się wszystkie opisane wcześniej cele. czyli nieakceptujące siebie w sposób pełny. ozdoby zawsze podkreślały status społeczny. całościowy. na temat jej urody. np. nawyki zostały na nowo odkryte i podkreślone. w zakładach pracy poprzez identyfikatory. którą pragnie się uwieść. Włosy (niesforne) układające się w sposób nieuporządkowany. Wydaje się. Podniesienie włosów przez ufryzowanie ich w wypiętrzoną formę ma podobne symboliczne znaczenie. ROZDZIAŁ VI Ozdoby SYMBOLIKA OZDÓB Jak wiemy z prac archeologicznych i opisów dotyczących przeszłości oraz opierając się na obserwacji plemion nie w pełni zunifikowanych przez naszą cywilizację. Ozdoby rytualne to np. czy też sędziego sądu.82 MODA I UBIÓR prawienie komplementów kobiecie. oryginalność oraz pozwala na wzrost wartości. a w dzisiejszych czasach jest to również telefon komórkowy. pozycji w firmie oraz o stopniu wtajemniczenia w zagadnienia. Ozdoby podnoszące prestiż to złote pióro lub złoty zegarek u mężczyzny. Dodatkowo wyrabiano też ozdoby lub raczej przedmioty magiczne i rytualne. dotyczące jej działalności. że niektóre tradycje. pagony z naszytym stopniem wojskowym. U kobiet jest to często droga biżuteria. podkreślają nieszablonowość myślenia oraz niechęć poddawania się cudzej woli i strukturalnym rygorom. łańcuch z godłem państwa na piersi urzędnika stanu cywilnego. Włosy farbowane to brak przekonania o własnej wartości.

zegarki. ostre. Może to być również chęć zdobycia pieniędzy. Mogą również pokazywać dumę z osiągnięć materialnych zdobytych bez pomocy rodziny i żadnego zaplecza.złoto. Symboliczny tył to również nasze korzenie oraz często realizacje tej drugiej strony przez wybór partnera posiadającego te cechy. Biżuteria w kolorze złota jest symbolem zainteresowań materialnych i praktycznych. z prawej lub lewej strony i w jakim przedziale sylwetki ludzkiej. Jeżeli są podkreślone również ubraniem w dobrym gatunku. mogą świadczyć o delikatności i naturze marzycielskiej. że symbolicznie przygniatają tak mocno. to symboliczny tył.materia. Często osoby noszące taką biżuterię interesują się religią. Jeżeli rozpatrujemy ozdoby w postaci biżuterii i galanterii. twardo i rzeczowo w celu zdobycia bogactwa. cynicznie. 4. drewno itp. rodzaj kamieni. obłe. 3. często postrzega świat nie w pełni realnie. jednak wewnętrzne potrzeby związane z uczuciowością nie pozwalają takiej osobie postępować zdecydowanie. traktujemy go jako symboliczną fasadę i dążenie. Ozdoby złotopodobne. wymuszona przez otoczenie w postaci bogatszych znajomych. gdzie spod emalii w kolorze złota wydobywa się kolor srebra. klipsy. Ozdoby srebrne symbolicznie przedstawiają uczucie.84 OZDOBY SYMBOLIKA OZDÓB 85 Do magicznych przedmiotów zaliczyłbym wszelkie wisiorki i talizmany noszone na szczęście.duże. Rodzaj ozdób . Drobne ozdoby srebrne symbolizują tęsknotę i potrzebę miłości.tajne. skóra. . pełne. pierścionki i inne. iż osoba taka posiada wysoki status materialny. to powinniśmy wyróżnić następujące cechy: 1. interpretujemy jako rozdwojenie na poziomie uczucie . Można przypuszczać. naszyjniki. reklam nakłaniających nas do zakupu ekskluzywnych towarów itp. małe.. Znaczenie . a zarazem braku wewnętrznej zgody na takie działania. obrączki. nasza słabość i lęk przed nieznanym. że brak sił i czasu na zajmowanie się czym innym niż ciężarem własnego bogactwa. 5. Wysokość występowania. Kształt i wzór . srebro.kolczyki. łańcuchy. Ktoś noszący srebrną biżuterię. Duże ozdoby srebrne symbolizują zgorzknienie. 2. magią. Duże ozdoby złote symbolizują potrzebę manifestacji bogactwa. 6. Często noszą je osoby nieśmiałe. Wartość ozdób . są tak ciężkie. Często interesuje się literaturą i sam próbuje pisać lub zajmuje się zbliżoną w temacie działalnością. Z drugiej strony. to co ukryte za tym wybijającym się elementem. płaskie. pragnie miłości i ciepła. Sugerują umiejętność poprawnego zachowywania się. często są związane z brakiem gustu i dobrego smaku. inne metale.patrz symbolika kolorów. Symbolizuje ambicje i chęć dokonań podnoszących prestiż. które utrudnia szerszy ogląd świata. bransolety. tematyką ezoteryczną i są zbytnio egzaltowane. informują o dźwiganiu wspomnień związanych z niezaspokojoną miłością. Małe ozdoby złote często podkreślają dobry gust i smak. Jeśli wybije się jakiś akcent mocniej. mogą symbolizować kogoś o wysokiej kulturze i równie wysokim statusie materialnym. Jest to chęć podkreślenia na każdym kroku swoich osiągnięć w dziedzinie materii. Często polega to na chęci podkreślenia własnej wartości przez zdobycie bogactwa. Jest to również symboliczne ograniczenie. ciężkie przejścia na tle uczuciowym. plastik. Kolor . jawne. Każda cecha naszego wyglądu jest wielowątkowa i wielowymiarowa. Duże ozdoby są ciężarem. wynikający z pokoleniowego dorobku. ażurowe itp. wisiory.

symbolizuje uczucia dziecka. „szkół dla panien" itp. który tak skrzętnie jest izolowany od świata zewnętrznego.86 OZDOBY WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA 87 WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA Istotną rolę w opisie charakteru człowieka na podstawie jego wyglądu. Ozdoby na butach są próbą przyozdobienia również przeszłości i dzieciństwa. małe broszki. duże wypukłe pierścienie. złoto jest symboliczną potrzebą zamanifestowania aktualnej pozycji i znaczenia. Biżuteria o ostrych kształtach. Jeżeli dostrzeżemy złote lub złotopodobne ozdoby na butach. często jeszcze potężny w wyrazie.to przeszłość. W górnej części. ozdoby. erotyzm. Dziecko ustanawia sobie za cel już w dzieciństwie zdobycie wysokiej pozycji materialnej. co jest dla nas ważne. Ozdoby występujące w strefie nóg. ogromne kolczyki. rodzina. gry na pianinie.oznacza to zamknięcie się w sobie. wybierającej takie ozdoby. Srebro na poziomie głowy symbolizuje marzenia trudne do realizacji i uczucia trudne do przekazania. wiedza ezoteryczna lub religia. ciężką klamrą. z dużą. pozbawionej odpowiedniego zainteresowania ze strony rodziców. Jest to świadoma rezygnacja z uczuć na rzecz kariery zawodowej lub zdobywanie majątku. walce toczącej się wewnątrz osoby. dzieciństwo. np. którym trudno osiąg- . W zależności od poziomu materialnego i kultury rodziny. osiągnięcia materialne. Może być to sztuka. ciężkie bransolety . Znaczenie biżuterii. W strefie tułowia ozdobą wyróżniającą się jest pasek. To akceptacja ludzkich działań popartych dowodami. możemy domyślać się trudnych warunków materialnych w dzieciństwie lub wychowania w atmosferze konieczności robienia pieniędzy. Często zdarza się. Najczęściej spotykane są ozdoby w kształcie kół. Mała. rygorystyczne przestrzeganie dobrych manier itp. Symbolicznie może to świadczyć o problemach sztywnego. Jeżeli pasek wyraźnie oddziela część dolną od górnej w sylwetce ludzkiej. Często brak pewności czego chce się naprawdę. Srebro w dalszej części (nogi) ma podobne znaczenie symboliczne jak złoto. w przypadku ozdób i biżuterii spełnia wysokość ich występowania w trójpodziale ludzkiej sylwetki. może świadczyć o naprężeniu wewnętrznym. Srebro na poziomie tułowia podkreśla symbolicznie wrażliwość i zainteresowania dziedzinami trudnymi do zdefiniowania w świecie techniki i materii. czyli na poziomie głowy. drobna biżuteria. nieśmiałość. Ogólnie „duża" biżuteria. romb. Dodatkowym przesłaniem jest pragnienie miłości i ciepła oraz ukryta chęć znalezienia bliższego kontaktu z rodzicami. złoto symbolizuje zwieńczenie naszych działań. np.symbolizują obciążenia i problemy przerastające aktualne możliwości znalezienia sposobów radzenia sobie z nimi. W środkowej części ciała. Ciekawym akcentem są klamerki ozdobne. szeroki. przywodzące nam skojarzenia „panienek z dobrego domu". Dół (nogi) . jeżeli chodzi o znaczenie jego jako ozdoby. przeszłości pozbawionej ciepła. pozostała część ubioru określa rodzaj problemu. pensjonarnego wychowania w dzieciństwie. delikatność. np. smutnej. kuleczek . że przy takim zaprezentowaniu się sylwetki mamy do czynienia z kobietą lub mężczyzną. to możemy zinterpretować taki wygląd jako chęć oddzielenia świadomości od sfery seksualnej. drobne kolczyki. ukonkretnia wysokość jej występowania w trójpodziale ludzkiej sylwetki. czyli na poziomie tułowia w trójpodziale sylwetki. gwiazdki. To pokazanie tego. Kształt i wielkość biżuterii bardziej szczegółowo określa zainteresowania osoby noszącej ją. W przypadku złota to konkretny tytuł naukowy (na przykład okulary w złotej oprawie). może to być próba wczesnej nauki dwóch języków obcych.

przy uchu. wychowanie krępujące swobodę w rozumieniu i odczuwaniu seksu. traktująca seks jako grzech. to opowiadają o kontroli intelektualnej nad swoim ciałem i pragnieniem. wysokości warg (symbolicznie możemy potraktować je jako przedłużenie. możemy się domyślać pragnień seksualnych u tak ozdabiającej się kobiety. która narzuciła so- . Hamulcem może być religia. Trzy strefy. sięgają poniżej Rys. że sprawiają wrażenie ciężkich i niewygodnych. Osoby takie często podejmują wiele prób. możliwe częste zmiany partnerów. Jest to dokładnie opis osoby. mających zmienić taki stan. KSZTAŁT W strefie głowy chciałbym zwrócić uwagę na kształt i wielkość kolczyków lub klipsów oraz wysokość na jakiej występują te ozdoby. Określenie to oznacza. Jeśli zaś ozdoby uszne są wydłużone w kształcie. Stało się to w naszej kulturze niemal normą. sięganie do literatury o tej tematyce. że panie na przyjęcia (szczególnie wieczorowe) wkładają klipsy lub kolczyki o kształcie wydłużonym. 23. czy sfera świadomości pozwoli na działanie w tym kierunku. a może przygodę erotyczną? Czasem widujemy klipsy lub kolczyki tuż Rys.88 OZDOBY KSZTAŁT 89 nąć całkowitą satysfakcję seksualną. Inną kwestią jest tutaj to. że jeżeli ozdoby uszne są tuż przy uchu. dopełnienie włosów). „wiszące". 24. Jest to nieme przywzwolenie na zabawę. jednak tak znacznych rozmiarów.

niezwykle ważnym jako ozdoba trójwymiarowa. męczące i niewygodne ramy. męskość.symbol męskiego pirata. Odmiennym kształtem w interpretacji biżuterii. Jeżeli ktoś nosi wyraźnie duży zegarek. drobny . nawet jeżeli aktualnie się z nim nie spotyka. tylko że należałoby je łączyć z kobietą. 26 śmierci ojca itp. ponieważ sam fakt obRys. Srebrny łańcuszek na szyi. możemy domyślać się konfliktów z ojcem na tle uczuć (jeżeli jest on w kolorze srebrnym lub czarnym) lub na tle zbyt materialnego wychowania (jeżeli jest w kolorze złota). koleżanką. Zarazem świadczy o dumie z siły i osiągnięć materialnych. mężem lub innym stałym partnerem. może świadczyć o tym. związane z utrzymaniem wiary w miłość. z jakiego został wykonany.90 OZDOBY KSZTAŁT 91 bie dystans w stosunku do mężczyzn i rezygnuje z flirtów. półszlachetne. koral. ale my głównie koncentrujemy się na symbolice omawianego już wcześniej koloru i kształtu. ojciec. Jednak są to bardzo trudne do zaakceptowania. matką. czy może uczuć. szkiełka. Łańcuch na prawej ręce symbolizuje kłopoty w działaniu lub w kontaktach z mężczyznami . Łańcuch i sznur to więzy. mają swoją odrębną symbolikę. która podpowie nam.często też jedno i drugie. dyscyplina. Bardzo praktyczną ozdobą naszego ubioru jest zegarek. Łańcuch na lewej ręce ma podobne znaczenie. Takie podkreślenie męskości. że pieniądze stały się celem. Kolczyk u mężczyzny i chłopca występuje znacznie rzadziej. nie środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. Zegarek to symboliczny czas. przez ozdobę raczej kobiecą interpretuje się często jako wychowanie dziecka głównie przez nadopiekuńcza matkę. z których nie sposób £^< się uwolnić. może też chodzić o problemy egzystencjalne. to symboliczne uwięzienie pewnych wrażeń w pułapce bez wyjścia. czy są to kłopoty w realizacji ambicji. Jego występowanie szczególnie na lewym uchu jest chęcią podkreślenia własnego buntu przeciw matce i podkreśleniem własnej męskości. Młody mężczyzna nie posiadający męskiego wzoru do naśladowania. Łańcuszek złoty to ciężar dorobku materialnego wiszącego u szyi. Osoby takie mogą być uczestnikami życia towarzyskiego z tzw. spośród atrybutów podkreślających jego męskość (gadżetów) wybiera kolczyk w u c h u . teściową. Rys. Kamienie szlachetne. Łańcuszek na kostce u lewej nogi odnosi się do podobnych problemów. siostrą. wyższych sfer. Przesadne ozdobienie głowy to chęć zabłyśnięcia intelektualnego za wszelką cenę. jest symbol łańcucha i sznura. świadczy o kłopotach w działaniu z kobietą i tu również możemy podejmować symbolikę koloru metalu. może symbolizować zawiedzione uczucia lub przerastające nas obowiązki. z powodu rozwodu. Łańcuszek na kostce u prawej nogi może świadczyć o kłopotach z uwolnieniem się od wspomnień i zależności związanych z ojcem. podobnie jak perły. Zegarek nieduży. 25 racania się w takim towarzystwie wydaje im się wystarczającym dowodem ich poziomu intelektualnego. często niepoparta możliwościami wrodzonymi. Nie należy zapominać tu o symbolice kolorów.

Na zakończenie tego rozdziału należy wspomnieć. Wzory chaotyczne . na której występuje oraz stopień zagęszczenia i uporządkowania. ROZDZIAŁ VII Tkaniny INTERPRETACJA TKANIN Głównymi cechami tkaniny. przeszłością. jego kolor oraz wielkość. osoba taka jest postrzegana przez swoje środowisko jako nastawiona materialnie do życia. splot. gromadzenie dóbr zarówno materialnych. uduchowioną.podobnie jak liście.tęsknota za porządkiem. pod którym ukrywa się faktura tkaniny. usystematyzowaniem życia. wierzch. • wzór .tęsknota za stabilizacją. gęstość. Linie pionowe .czyli rysunek tkaniny. wysokość występowania (w trójpodziale sylwetki człowieka). co widoczne. Kolor .to symbolicznie skóra. domem. W ocenie tkanin redukcja „wymiarów" zaznacza się jeszcze mocniej. grubość. które bierzemy pod uwagę opisując i interpretując strój człowieka. sama tkanina nie posiada „góry" i „dołu". rodzaj surowca (naturalne czy sztuczne). a na prawej złotą biżuterię. Oceniając znaczenie pierścionków i obrączek kierować powinniśmy się zasadą.oznaczają świadomość upływu czasu. Kwiaty .symbolizuje cierpienie i zwiększoną wrażliwość.czyli rodzaj tkaniny. brak celu. chyba że potwierdza to wzór. a faktycznie często marzy o uczuciach i zrealizowaniu się w miłości. to możemy założyć. Krzyż . kobietę lub dziecko. a więc to. Koło . brak pomysłu na życie lub pewien obszar działań zależny od wysokości wystąpienia akcentu chaotycznego na ubraniu. jej miękkość. a naprawdę marzy ona o pieniądzach i ważne są dla niej wartości materialne. tworzenie. kształt. Jeżeli na lewej ręce ktoś nosi srebrną. że świadczy to o umiejętności radzenia sobie w życiu.w tym przypadku interpretujemy tylko barwę lub dominujące barwy w tkaninach wielokolorowych i dokonujemy ich opisu na podstawie tabeli kolorów umieszczonej we wcześniejszym rozdziale tej książki. Również ważne jest umiejscowienie koloru. Linie poziome . mogą podkreślać pragnienie wyrażone i kontrolowane przez obszar woli i świadomości. głębią naszej psychiki. • kolor . W sytuacji odwrotnej. czerwona jest bluzka czy spódniczka. Faktura jest jednocześnie symbolicznym „dołem". jak i duchowych. W interpretacji dosyć istotne jest.symbolizuje matkę. z której ubranie jest wykonane. Kolor to . przypominają o upływie czasu i są wyrazem tęsknoty za przeżyciem jeszcze czegoś ekscytującego i romantycznego. kiedy prawa ręka ozdobiona jest srebrem. a kolory mają podobne znaczenie jak wyżej. Liście . czy np. podświadomością. iż dłonie to symboliczne działanie.92 OZDOBY podpowiada dominację matki.poczucie uwięzienia. są: • faktura . że mamy do czynienia z osobą chcącą uchodzić za wrażliwą.symbolizują chaos. możemy podejrzewać. wysokość. Kwadraty i prostokąty . które harmonizują z pozostałą częścią ubioru i nie są elementem dominującym lecz uzupełniającym. iż ozdoby.

zachęcający do kontaktu. bo to faktura jest korzeniem. oczekiwania. kolor jest ciepły. zainteresowania i ambicje. ale „na wszelki wypadek" nieufny. pierwsze skrzypce gra faktura. że jest to człowiek wrażliwy. Jeżeli mamy do czynienia z kimś. Wzór . to tkaniny te interpretujemy jako należące do człowieka mało wrażliwego. a raczej miękka (może być nawet puszysta). Hasła . wykorzystuje jej zaufanie i zapał do celów własnych. odstraszających kolorach i równie ostrych wzorach. a może właśnie naturalne jest to. a nie emocjami. agresywny.94 TKANINY FAKTURA 95 świadomość i czas teraźniejszy. świadczy o bogatym wnętrzu człowieka noszącego ubrania z takich właśnie materiałów. jeżeli faktura tkaniny jest ciepła w dotyku. FAKTURA Jak wynika z opisu hierarchii ważności (jeśli mówimy o tkaninach). Świadczyć to może o tym. lecz agresja ta jest tylko przedstawieniem bez żadnych dalej idących konsekwencji (chyba. o ostrych.lęk o własne bezpieczeństwo. filarem. a np. Ogólnie mówiąc. Potrafi on również wykorzystywać uczuciowość innych. na którym opiera się wartość materiału i jego znaczenie symboliczne. opis naszej sprawności w działaniu. mówi o głębi jego uczuć i wrażliwości. Jeżeli faktura ubrań przez nas ocenianych jest ze sztucznych i cienkich tworzyw.symbolizuje z kolei przyszłość. nasze myśli. należałoby taki wygląd zinterpretować jako nieprzyjemny i odstraszający na pokaz . Zdarza się też. kto nosi naturalne i mięsiste tkaniny. że inne elementy ubioru potwierdzają zwiększoną rozpacz i lęk. że akcent faktury jest zogniskowany na konkretnej wysokości w trójpodziale ludzkiej sylwetki. dodatkowo symbolizują zwiększoną agresję). Dziwne. stając często na czele grupy. nasze marzenia. również wzór jest delikatny i miękki w wyrazie. który głównie kieruje się intelektem. że ci cynicy tak naprawdę zazdroszczą innym ich większej wrażliwości.

sugeruje sztuczne. śliskim. to zapisuje się ona swoim charakterem w trójpodziale ludzkiej sylwetki w sposób podobny. która jest bliższa ciału. . spódnica. Naturalne materiały o takiej fak- turze. filozofią. Oznacza to. przemyślane i nie zawsze szczere działania. skóropodobne. Symbolika koloru została już wcześniej opisana. np. zwykle świadczy to o posługiwaniu się bardziej logiką niż pragnieniami w kontaktach seksualnych i stanowi zapowiedź kłopotów w odczuwaniu pełnej satysfakcji seksualnej. natomiast zakładanie w ciepłe dni rajstop. zdobycia bogatego partnera (jeśli ubiór wskazuje na zainteresowanie materią) lub mężczyzny o wysokim statusie społecznym i dużej kulturze. awansu. odpowiada też większej głębi oraz bardziej ukrytym stanom naszych uczuć. sugeruje problem. Oczywiste jest też. Jest to zarazem pozorne manifestowanie swojej seksualności [takiej na pokaz). że oceniając ubiór (czy charakter człowieka na podstawie ubioru). l u d ź m i .interpretujemy wtedy to. Jeżeli tkaniny o takiej fakturze zastosowane zostały na wysokości głowy (w strefie nadświadomości). interesuje się sprawami „ducha". swobody i wiedzy seksualnej. czapki. na jakiej występuje. można interpretować również (podobnie jak w opisie kolorów) w zależności od głębokości. że noszenie płaszcza w deszczową pogodę nie jest niczym niezwykłym. psychologią. błyszczącym materiałem w sferze dolnej. Można do tej charakterystyki dołączyć spodnie skórzane.96 TKANINY FAKTURA 97 związane ze znaczeniem faktury tkaniny należy wtedy wzbogacić o ocenę zgodną z tym podziałem. Manifestacja przestrzeni nadświadomości poprzez opisane wcześniej materiały to logiczność. władza. Przeniesienie głównego akcentu sztuczności na sferę świadomości. wreszcie do zdobycia jakiegokolwiek mężczyzny. Również prawdziwe cele nie są ujawnione. Kurtki z reguły są szyte z tkanin sztucznych i impregnowanych. W przypadku kobiet może być wykorzystywane jako narzędzie służące do osiągnięcia konkretnych celów. grubszych. Tkanina. Jest to osobowość pełna głębi i wrażliwości. poszukiwaniu humanistycznych wartości. aby były bardziej odporne na wpływy atmosferyczne . zainteresowanie psychologią. spodnie. Rodzaj tkaniny wykorzystanej do wykonania ubrania. to możemy sądzić. gdyż swojej nie są pewni. pełna niuansów wrażliwość seksualna. Jeżeli mamy do czynienia ze sztucznym. co jest pod kurtką. które nosimy. U mężczyzn. jest również bardziej osobista.p o to. posługuje się intuicją. który interesowałby się nią. a więc tułowia. klimat itp. Możemy podejrzewać tęsknotę i potencjalne możliwości w zmysłowym erotyzmie. opaski. że osoba ta łączy świetnie logikę z uczuciami. W sferze świadomości (w obrębie tułowia) świadczą one o bogactwie w twórczym działaniu. np. np. uczuciowości. Co do faktury mięsistej i grubej z włókien naturalnych. ciemnych. aby ich zdominować. bierzemy pod uwagę aktualne warunki atmosferyczne. które noszą mężczyźni tworząc „drugą skórę". np. Może to świadczyć o agresywnej walce o sukces (jeżeli znajdziemy potwierdzenie w kolorach) lub o chęci ukrycia swoich myśli i wykorzystania innych ludzi do realizacji własnych celów. Często mają upodobania do technicznego rozbudowywania swoich wrażeń erotycznych. umieszczone w dolnej części sylwetki to bogata. podkreślenie seksualności może wynikać z lęku o podejrzenie jej braku lub zainteresowania seksualne nieco inne niż ogólnie przyjęte jako norma.

że na złość im właściciel takiego stroju postanowił być nierozsądnym i niesystematycznym artystą. których dany człowiek nie jest w stanie utrzymać przez dłuższy czas. Jest to również chęć ukrycia głodu uczuciowego w okresie dzieciństwa i dorastania. grube. religią. Wzory obłe. np. brak mu symetrii lub figury są przedstawione jako „przewrócone". Można przypuszczać. płaskie. w tym również związanych z wychowaniem seksualnym. a także może mówić o poczuciu ładu i wyrobionym. czyli tułowia. np. Jednocześnie są to ludzie bystrzy. ciężkie. uporządkowanie oraz położenie. lekkie. lecz o człowieka. asymetryczne. ale myślący często powierzchownie i intuicyjnie. Świadczyć może o rzeczywistej nieszablonowości myślenia. który uważa. świadczy o dużej wyobraźni (również wyobraźni przestrzennej). architektów. Jest to moje zachowanie w pracy. lubiący gestykulować. zwracaniu uwagi na drobiazgi. zainteresowaniach sztuką. przeszłości). wyraźne. Oczywiście nie chodzi mi o artystę w rozumieniu artysty-plastyka. że jest oryginalny. pomimo wysiłków. symetryczne. szybko pojmujący. „Chaos jest we mnie. Jest tu przedstawione moje poczucie stabilności wewnętrznej. możemy zakładać. pełne zaokrągleń. Często drobny geometryczny wzorek jest noszony przez lekarzy. asymetryczne. ostre. . skorego do zabawy i swobodnego w obejściu. Mój spokój zewnętrzny jest tylko pozorny". jak wielkość. w urzędach. cienkie. duże. Duży wzór geometryczny świadczy o kłopotach z koncentracją. interpretacja takich wzorów będzie dotyczyć działania. psychotroniką. wypukłe. wśród znajomych. że rodzice tak mocno zajmowali się karierą zawodową. W nadświadomości wzór geometryczny. Na poziomie świadomości. o próbach narzucenia sobie rygorów. w postaci plam czy kwiatów. szczególnie w sferze seksualnej. dystansie do innych ludzi. że drobny wzór świadczy o nieśmiałości. czy człowieka o dużej wrażliwości artystycznej. inżynierów. możemy przypuszczać. to co im przekazuje otoczenie. o sztywnych normach moralnych. w postaci kraciastego kapelusza. nieszablonowych pomysłach. Jeżeli wzór jest dodatkowo chaotyczny. kształt. spontaniczności. Głowa przyozdobiona „kwieciście" lub czymś zbliżonym do kwiatów symbolizuje dążenia i zainteresowania intelektualne. drobne. by go zniwelować i uporządkować własne życie. również interpretujemy w zależności od wysokości na jakiej są położone i od wielkości wzoru. że tak właśnie przedstawia się świadoma ocena własnego życia. Wzór geometryczny będzie podpowiadał zainteresowanie techniczne i praktyczne. niekrzykliwym guście. Wzór to symboliczny wektor skierowany na cele i marzenia.98 TKANINY WZÓR 99 WZÓR U p i s u j e nasze zainteresowania i dążenia. plamy chaotyczne i uporządkowane (figuratywne). elokwentnego artystę. Takie wzornictwo na poziomie nóg (podświadomości. o artystycznym wnętrzu. Nasza interpretacja musi i na tej wysokości zawierać elementy takie. obłe. Może być to żal. Ktoś chętnie noszący bluzki w „obłe wzory" pewnie uważa się za roztrzepanego. itp. W sferze świadomości (obszar tułowia) geometryczność rysunku to usztywnienie lub jego próba w świadomym działaniu. infantylności i braku ściśle określonych norm. Jeżeli w ubiorze zwraca uwagę wzór geometryczny. nosi w sobie przesłanie o potrzebie porządku i dyscypliny w myśleniu. Wzory mogą być geometryczne. występujący w dolnej strefie trójpodziału. że jest to związane z wychowaniem surowym.

mężczyzna nosi go w dni. krawaty. Należy pamiętać. symbolizują. mocnego stąpania po ziemi. chusty. Wzór mały to wrażliwość plastyczna. cztery razy będzie sprawdzał. iż opaska we włosach jest cechą dominującą i silniej oddziaływuje niż grzywka zasłaniająca czoło. czy pogasił wszystkie światła. ROZDZIAŁ VIII Dodatki Jrośród wielu różnych form ozdób oraz strojów są pewne przedmioty.100 TKANINY zjawiskami paranormalnymi itp. że wzór duży symbolizuje ekspansję pragnienia przygody. z uwagi na trzymanie dużego przedmiotu w ręku. oryginalne. muszki. w zależności od wielkości wzoru. nieśmiałość w wyrażaniu swojego romantyzmu. przestrzeni. jak również brak solidnego. ale często mało praktyczne pomysły. pisanie wierszy „do szuflady". są elementami podkreślającymi wartości duchowe i intelektualne. parasole i laski. który np. Parasol nie jest niczym niezwykłym. Jeżeli jednak. szalik. Do takich dodatków zaliczamy: apaszki. wyczucie formy. obrożę krępującą swobodne przeżywanie życia. . nesesery. swoistej „maczugi". Równocześnie sugeruje infantylizm. a na przyjęciu u znajomych rozmyślał. czy zamknął drzwi. np. w które prawdopodobieństwo opadów jest minimalne. torebki. szale. opaski. ekspansję intelektualną. staje się on elementem wyróżniającym z tła i interpretujemy go jako przesadną ostrożność i poczucie wewnętrznego zagrożenia. Jest to zarazem chęć podkreślenia własnej męskości. w zależności od koloru. Mężczyzna ten może uchodzić za pedanta lub roztargnionego. chęć imponowania innym. Wszelkie dodatki ozdabiające głowę. możemy uznać. faktury i wzoru. golf. aksamitki. jeżeli jest noszony w dni pochmurne i deszczowe. które nie są typowym ubiorem. przedmiotu obronnego na wszelki wypadek. ale i torby. Ogólnie. chaotyczne działanie. ale nie są też biżuterią. Apaszka.

Jeżeli widzimy kobietę z torbą. większa dynamiczność. torebki. Symbolizować może pragmatyczny i praktyczny stosunek do życia. Elementami. monogram na wypolerowanej tabliczce itp. lub czują się zaniedbane i osamotnione. Często. stanowisko lub choćby fakt posiadania tak wspaniałego atrybutu męskości. pomimo posiadania sta- . który preferuje saszetki. są torby. którą trzyma w ręku. za jakiego chciałby uchodzić mężczyzna noszący taką ozdobę. Duża torba u mężczyzn (neseser) jest symbolem męskości. zwykle trudno usiedzieć mu w domu. z którymi walczy ta kobieta. które wyraźnie różnią się w interpretacji ze względu na płeć. Torby w ręku u kobiet. błyskotliwy. informującym o tym. przeszkadzające w swobodnym działaniu. że kobiety noszące torby z lewej strony zwykle są kobietami samotnymi. Jest szybki w działaniu. pan taki przyozdabia się w neseser o dużych wymiarach i wielu ozdobach typu szyfrowe zamki. np. problemy trzyma w garści i nie pozwoli.102 DODATKI DODATKI 103 Krawat jest typowym elementem fallicznym. cudzymi kłopotami i martwieniem się na zapas. Męski krawat swoim wzorem i kolorem doskonale informuje o wielu cechach charakteru właściciela. które są wynikiem dużych. jak gdyby dawała nam i sobie do zrozumienia. by ją przerosły czy zaskoczyły. Duża torba u kobiet to symboliczne obciążenie sprawami z lat minionych. często zaczynający wszystko od nowa. Jest chęcią podkreślenia własnej wagi i powagi spraw. wdowami. jak elegancki neseser. bystry. Mężczyzna. hamujących doświadczeń. Pragnie działać w społeczeństwie. Rys. to tak. Mała torba u mężczyzny (saszetka) jest symbolem swobody w działaniu. głównie krawat jest charakterystycznym wyróżnikiem. by zdominować i wykazać swoją wyższość nad innymi mężczyznami. którymi zajmuje się mężczyzna z dużym neseserem. Duża torba na pasku u mężczyzn i kobiet symbolizuje obciążenia w działaniu. Kiedy mamy do czynienia z osobami ubierającymi się w garnitury. ale nie chce być obciążony przeszłością i dużym poczuciem obowiązku. Kuferki są podkreśleniem zainteresowań konkretnymi sprawami. nesesery itp. często powierzchowny. jest w sposób niezbędny przygotowany do działania. działający bez ugruntowanego rozeznania w tere- nie. rozwódkami. Mężczyzna taki pragnie być doceniany przez kobiety z uwagi na zawód.27. Jeżeli dodatkowo torba jest duża ma podkreślić powagę i wielość problemów. często z dzieciństwa (torba taka często obija się o uda i przeszkadza w chodzeniu). Mała torba u kobiet to mniejszy ciężar. Z moich obserwacji wynika. za które otrzymuje się konkretne wynagrodzenie. tak jak na zapas nosi się za dużą torbę. że wszystkie kłopoty. Symbolizuje duże problemy.

104 DODATKI DODATKI 105 łego partnera. Dodatkowym charakterystycznym elementem. Krótkowidz raczej będzie się obawiał przyszłości. a gdy zaczyna go brakować. gdyż krój ubioru odnosi się w swej symbolice właśnie do struktur. Otrzymane później okulary są doskonałą ochroną życia wewnętrznego i uczuć. . świadomości i podświadomości) nie kłóci się z pozostałymi. historią. symboliczną rolę. nie zniekształcając jednocześnie widzenia. aby nie widzieć czegoś. chce podkreślić swoją wartość intelektualną. są bezpieczne. często jest to świat książek czytanych z latarką pod kołdrą do późna w nocy lub w podobny sposób. co jest bolesne i smutne. ponieważ oczy. gdy nakrycie głowy jest normą oraz taki okres. zastępuje się go ciężarem torby. gdy nakrycie to różni się od pozostałych. W Polsce mamy okres. Spełnia podobną jak okulary. Okulary przyciemnione to dodatkowa osłona. nawet w ostre zimy. Harmonijny dobór ubioru. Nienoszący czapki. a dobrze komponuje się w całość. czyli taki. Ich dusza ucieka z domu w świat wewnętrzny. Wydaje się prawdopodobnym. Dalekowidz z kolei może obawiać się teraźniejszości i uciekać w przyszłość. Jeżeli pomimo grzywki wpięte są okulary. W zimnym klimacie nakrycie głowy jest normą i interpretujemy je jako chęć podkreślenia swojej inteligencji i wartości umysłowych tylko w wypadku. za którą noszący je pragnie ukryć swoje uczucia i jednocześnie chce widzieć wszystko. że dzieci wykształcają sobie wadę wzroku trochę na życzenie. Ktoś noszący latem kapelusz. która nakazuje iść mężczyźnie obok kobiety z lewej strony. Ozdoby głowy to przecież podkreślenie własnej wartości intelektualnej. chce podkreślić własne poczucie wolności i niezależności. w którym żadna ze stref (sfery nadświadomości. Przy nakryciach głowy nie należy zapomnieć o warunkach atmosferycznych. może podpowiadać o umiejętności harmonijnego działania strukturalnego. aby mógł wykorzystać tę przewagę. zajmując się drobiazgowym wykonywaniem aktualnych zadań lub interesując się np. Mam tu na myśli umiejętność współżycia i działania w strukturach społecznych. Może być to wynikiem polskiej kultury. który jest często widoczny na poziomie głowy w trójpodziale ludzkiej sylwetki. ale nadrabiających zdecydowanym. w kontaktach z otaczającym środowiskiem. Jest to trochę przyglądanie się światu i ludziom „zza węgła". Snując często nierealne plany na przyszłość lub pisząc książki z dziedziny science fiction. Każda dysharmonia na poziomie głowy. Nakrycie głowy z daszkiem lub rondem. Symbolicznym przesłaniem okularów jest chęć oddzielenia się od otoczenia i ukrycia za szklaną ścianą. Okulary we włosach są często noszone przez kobiety chcące podkreślić swoją wartość intelektualną. często zaczepnym działaniem zawodowym. Nakrycie głowy z daszkiem lub rondem spełnia jednocześnie dwie funkcje: ukrywa oczy. ale i umysł na patrzenie daleko w przód. przez którą wszystko widać trochę z ukrycia. osobistych czy intymnych kontaktach. są ukryte i nieco zniekształcone. tułowia lub nóg sugeruje zakłócenia na tym poziomie w postępowaniu wobec innych. bo zza okularów. są okulary. ogniskując nie tylko oczy. gdy brak nakrycia jest normą (lato i zima). Znamionuje ludzi nieśmiałych w bezpośrednich. to stają się one czynnikiem dominującym i podkreślającym chęć udowodnienia swojej fachowości i oryginalności intelektualnej. Okulary są również próbą zwiększenia własnego poczucia bezpieczeństwa. by obserwować nie będąc samemu dobrze widzianym i funkcję podnoszenia własnego wzrostu fizycznego i intelektualnego. symbol okna duszy.

wyrażonych przez nasz wygląd w sposób bardziej pełny. tajne przesłanie to lęk. iż ktoś (lub sama kobieta) może podejrzewać o brak pełnej satysfakcji seksualnej i odczuwania seksualności zarówno na poziomie fizycznym. Jest to na poziomie głowy sfera dolna świadomości i górna podświadomości. kobiecością. że zostanie potraktowana przez grono ludzi starszych jako osoba mało doświadczona. Wspominałem już wcześniej. odnosiły się również do symboliki związanej z przyszłością. Młoda dziewczyna chce często ukryć pod makijażem zbyt młody (jej zdaniem) wiek i lęk. Wszelka asymetria w wyglądzie między lewą a prawą stroną. pragnieniach przed światem zewnętrznym.106 DODATKI CZAS 107 MAKIJAŻ CZAS A b y objąć bogactwo sygnałów płynących z naszego wnętrza. 1. dynamizm. ale samopoczucie. Jeżeli elementy asymetryczne występują jako drobne ozdoby. Często makijaż jest tak ważny. Prawa strona i góra poza takimi hasłami jak logika. jak zapewne Państwo pamiętają. które są pod kontrolą analizowanej osoby. dół i lewa strona wykresu przedstawiała symbolicznie odniesienia związane nie tylko z wnętrzem. że elementy ubioru i ozdoby występujące poniżej pasa. osobowość. typowym dla nas stylu. nastrój. ale również z przeszłością. Zbyt wyeksponowane są formą krzyku. przez które widać ludzkie wnętrze. sprawiając wrażenie wilgotnych. Podkreślanie swojej seksualności w ten sposób jest przesłaniem jawnym. które występują powyżej pasa odpowiadają za teraźniejszość i przyszłość. początkiem. nawiązują do naszej przeszłości. . możemy się domyślać takich przeżyć. U mężczyzn występuje marginalnie i nie będziemy go opisywać. nie wyróżniające się specjalnie z tła. Podkreślanie. Makijaż dla kobiet to symboliczna maska. to takie malowanie ust. Podkreślenie ust przez mocno wybijającą się pomadkę na wargach lub poszerzenie ich konturu to symboliczna chęć podkreślenia własnej seksualności. Makijaż jest w swej formie ozdobą kobiet (w naszej kulturze). Często jednak chodzimy w ubraniach o różnych kolorach i o nieco innym fasonie. Jest pragnieniem wykazania własnej wrażliwości. co prawda znacznie wolniej zmienia się w czasie. że bez niego niektóre kobiety w kontaktach z innymi ludźmi czują się nagie. dzieciństwem. pod którą ukrywają się w swych uczuciach. powinniśmy pamiętać o zmianach wyglądu w czasie. jak i psychicznym. aby wyglądały na bardziej ukrwione i błyszczące. symbolizm związany z kierunkami przestrzeni i. Podkreślanie oczu silnym makijażem jest symboliczną próbą podkreślenia własnej wartości intelektualnej i duchowej. lękiem. W wyglądzie człowieka możemy domyślać się podobnych relacji symbolicznych. Wcześniej przedstawiłem na rys. Oczy to również symboliczne okno. Dlatego ubieramy się w charakterystycznym. Oczy to poziom dolnej sfery nadświadomości i górnej świadomości w trójpodziale strefy głowy. to nie tylko brak spójności między emocjami a działaniem w życiu. Człowiek ze swej natury jest zmienny. męskość. a te. jego charakter. podkreślenie oczu to chęć zwrócenia uwagi na wewnętrzne wartości osoby tak się malującej. To nie tylko brak harmonii psychicznej. ulega ciągłym zmianom związanym z problemami zawodowymi czy rodzinnymi.

chęć słuchania i otwartość. gdzie kciuk jest schowany w dłoni. Interpretuje się to jako reakcję lękową. jak ewoluują jej przemyślenia i sposób rozwiązywania problemów życiowych. wzoru. kiedy ręce pokazują. Dzięki takiej obserwacji możemy wyciągnąć więcej istotnych wniosków i zweryfikować wcześniejsze ustalenia. jego działanie jest zależne od przypadku. jednego tygodnia. Jest zarazem ostrzeżeniem dla nas od kogoś gestykulującego: „czuję się zagrożony. bo zaatakuję. szczególnie na poziomie serca. Bardzo istotna w celu pogłębienia wiedzy na temat analizowanej osoby jest jej obserwacja w dłuższym okresie czasu. Człowiek. koloru itp. . Perła lub błyszczący kamień mogą symbolizować łzy i cierpienie spowodowane kłopotami z dzieckiem itp. Często występuje zaciśnięcie dłoni w pięść.108 DODATKI Elementy stroju. zwykle nie myśli racjonalnie. problemy związane z zawiedzioną miłością. Częste akcentowanie tego samego problemu pod postacią rożnych form symbolicznych. na przykład. w postaci kształtu. Jeżeli obserwujemy osobę przez okres. co za chwilę zrobi. aby przekazać coś dodatkowo. sam nie wie. bowiem nie dotrą do niego żadne argumenty. zaś dłonie otwarte to przyjmowanie. czy nie jest to sposób. na podstawie zmian w ubiorze możemy się domyślać. w zależności od rodzaju. tym ważniejszy i bardziej nurtujący daną osobę jest problem związany z tym symbolem. z kwiatowym motywem. kształtu i koloru ozdoby. Przecież mam rację i to jest mój najmocniejszy argument". podnoszą się (łokcie na wysokości i powyżej klatki piersiowej) . domem rodzinnym. oglądać i rozumieć język podświadomości. a nawet silną nerwicę.. wybijające się z lewej strony. może wskazywać bardzo silne napięcie związane z danym zakresem tematycznym. Gestykulacja niższa jest mniej dynamiczna w swoim wyrazie i jest próbą zasłony. nie kłóć się ze mną. Zwróć uwagę na dłonie. Mogą to być. Nie radzę przekonywać rozmówcy tak gestykulując. zamknięte z wysuniętym palcem wskazującym to złość i groźba oraz poczucie dominacji. ROZDZIAŁ IX Mowa ciała W gestykulacji proponuję oceniać przede wszystkim formę. szczególnie w kolorze srebra mogą wyrażać symbolicznie u kobiet troskę o dziecko. który tak rozmawia. zastanów się. Gwałtowne zmiany w stylu i formie ubioru mogą oznaczać kłopoty z koncentracją w dłuższym przedziale czasowym skoki nastroju. Dłonie zaciśnięte to nieprzyjmowanie. Im częściej pojawia się w wyglądzie napięcie na jakimś poziomie. mające swoje podłoże w przeszłości. delikatne w wyrazie. niechęć i złość. będą uświadamiały nam problemy analizowanej osoby na tle uczuć. Mamy więc gestykulację górną. Na przykład drobne ozdoby. Jeśli podczas rozmowy ktoś nasila gestykulację przy omawianiu określonego tematu. dynamiczną.jest to najczęściej gestykulacja „wojująca". czy właśnie gestykulacja nie zastępuje dodatkowych argumentów.

110

MOWA CIAŁA

MOWA CIAŁA

111

Gestykulacja może być również „okrągła", gdzie wykonuje się zdecydowanie więcej ruchów kolistych. Może ona znamionować ludzi inteligentnych, elastycznych, bystrych, ale zarazem powierzchownych. Powinniśmy słuchać szczególnie uważnie takiego człowieka, czy aby jego argumenty nie są zbyt ogólne i mętne, może próbuje coś ukryć przed nami lub okrążyć główny temat. Ostra gestykulacja to przewaga ruchów idących po kątach. To usztywnienie, które ma coś z marszu żołnierza, a człowiek tak gestykulujący, to często człowiek konfliktowy, któremu trudno iść na kompromis. Pamiętajmy również o podziale „małe - duże", przykładowo: małe ruchy prezentuje osoba o małej witalności, o wysokiej samodyscyplinie, skoncentrowana na formie, kontrolująca swoje zachowanie.

Łatwo dostrzeżemy, że są one ustawione w grupy w odpowiedniej kolejności i łączy je to, że na rysunkach tych ręce, a więc sfera świadomości i działania próbują objąć nogi. W rysunku 28. jest to typowe objęcie z lęku, z braku podpory w sferze dolnej, a więc korzeni: „boję się, więc tulę swoje nogi".

Rys. 28.
Popatrzmy na rysunki 28. i 29., i postarajmy się odpowiedzieć sobie, co szczególnego wyróżnia te schematyczne figurki. Co jest cechą wspólną, a co charakteryzuje poszczególne z nich?

Rys. 29.
Na rysunku 29. sytuacja jest diametralnie różna, z tej przyczyny, iż nogi nie są przy ciele, ale szeroko rozsunięte i stanowią stabilną podstawę, a ręce wspierają się na niej;

112

MOWA CIAŁA

MOWA CIAŁA

113

przesłanie takiej postawy: „mam mocne korzenie, jestem silny wewnętrznie". Postacie na rys. 30. jako wspólną cechę mają to, że ręce są zaakcentowane na wysokości sfery świadomości, a więc strefy tułowia. Postać pierwsza jest to obejmowanie ciała: „jest mi zimno i źle się czuję, przyciśnięty i całą siłą woli bronię się przed ingerencją świata, sfery zewnętrznej".

W trzeciej postaci jest eksponowane powiększenie wymiarów sfery świadomej, czyli nieme przesłanie ciała brzmi: „jestem duży i silny, pewny siebie, popatrz, jaki jestem wspaniały, spróbuj się ze mną zmierzyć. Ale ja już teraz swoją postawą ostrzegam cię, że nie masz szans". Rysunek 31. to tulenie i eksponowanie głowy, czyli sfery nadświadomości. Figurka pierwsza tuli swoją głowę, bo ma w głowie chaos i nie może pozbierać swoich myśli, nie potrafi poradzić sobie ze swoją głową.

Rys. 30.
Postać druga przedstawia nieme przesłanie tak zaakcentowanej głowy, które może np. brzmieć: „zobacz, jaką dużą przewagę mam nad innymi, szczególnie w sferze intelektualnej, nie jesteście godnymi partnerami dla mnie".

Postać drugą możemy powiązać z innym przesłaniem: „całą siłą woli bronię się przed ingerencją świata (sfery zewnętrznej), ale mimo wszystko nie mogę pokazać, że jestem słaby, muszę stwarzać pozory silnego i pewnego siebie".

114

MOWA CIAŁA

Jeżeli nie potrafimy poradzić sobie z własnymi kłopotami i one nas przerastają, stają się ciężarem przygniatającym nasze ciało, zwykle staramy się zredukować własne wymiary choć na chwilę, by móc odnaleźć w sobie odrobinę siły do walki (rysunek 32.).

ROZDZIAŁ X

Wiedza o wyglądzie w praktyce
Mając dodatkowe narzędzia poszerzające wiedzę o nas i o naszych współrozmówcach, możemy w sposób znaczący zwiększyć efektywność komunikacji. Polityk, pragnący przedstawić się jako zdecydowany i silny, powinien nosić krawaty z elementami koloru czerwonego, a przy podkreślaniu własnych kompetencji - granatowego. Przy poszukiwaniu pracy kobieta, w zależności od stanowiska o jakie się ubiega, może wzmocnić efekt idealnej kandydatki, jeżeli właściwie dobierze strój i dodatki. Na pewno ubiegając się o stanowiska wymagające dyspozycyjności i zaangażowania się nawet po godzinach, warto ubierać się w strój z elementami barwy brązowej, a przy staraniu się o stanowisko sekretarki, zrezygnować z wszelkich elem e n t ó w podkreślających na poziomie głowy, a szczególnie chust, kapeluszy czy okularów noszonych we włosach. Szefowie nie lubią zbyt ambitnych podwładnych. Polecam natomiast akcentowanie poziomu głowy przez wymienione wcześniej sposoby w przypadku ubiegania się o pracę dziennikarki. Jeżeli dodatkowo efekt będzie wzbogacony o elementy granatu lub czerwieni, wrażenie osoby kompetentnej, przebojowej i inteligentnej, czyli takiej, która może być świetną dziennikarką, jest murowany. Często od zawodowych negocjatorów można usłyszeć opinie, że jednym z najistotniejszych elementów, decydujących o sukcesie negocjacji, jest nieokazywanie jak bardzo nam za-

Rys. 32.

Najistotniejsze dla siebie sprawy może ukrywać pośród wielu innych. nie zrobią na nim najmniejszego wrażenia. Pamiętać należy w takiej sytuacji. aby wiedzieć. Rzeczywistym decydentem na terenie placówki zwykle był jego zastępca lub osoba. możemy ułatwić sobie w sposób znaczący system argumentacji. ubezpieczenie na życie i posiada w swojej ofercie dwa pakiety: jeden droższy. że jest to dla nas ważne. aby wrócić do tematu właściwego kończenia rozmowy: poważny ton. który go ogląda. że każda argumentacja typu „wszyscy to biorą". Wyobraźmy sobie sprzedawcę. ma znudzoną minę człowieka. to nobilitacja" itp. natomiast mniej ważne eksponować jako nadrzędne. którego przedstawiano oficjalnie jako odpowiedzialnego za wszystko. dlatego. aby udał się z nami do jeszcze innego mieszkania o podobnym standardzie. Wyobraźmy sobie inny przykład. stosując w negocjacjach „taktykę fałszywego dowódcy". jak na przykład symboliczne znaczenie kolorów. który pragnie sprzedać np. i jeśli dla nas część z nich jest mniej ważna. Dlatego trzeba koniecznie użyć tych słów przy prezentacji oferty dotyczącej tańszego pakietu ubezpieczeniowego. należy być na tyle dobrze do nich przygotowanym. Ten. Jesteśmy sprzedawcą i mamy w swojej ofercie bardzo drogi apartament. że zdajemy sobie sprawę z niezwykle wysokiej ceny tego mieszkania. a raczej sympatii i podziwu wobec trafnie wybranej oferty. jeżeli tylko go stać na zakup droższej oferty. wtrącamy jednocześnie parę słów odnośnie droższej oferty. drugi tańszy. Dodatkowo. Będzie się starał nawet udowodnić. proponujemy mu. mówionej bez zbytniej pasji.116 WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE 117 leży na ich pomyślnym zakończeniu. Klient z przesadną ilością złotych ozdób uzna te argumenty jako oczywiste. która w oficjalnych prezentacjach była przedstawiana jako pracownik o jeszcze niższej funkcji. Jeśli rozmawia z klientem preferującym kolor niebieski. Dzięki technice NAO możemy zminimalizować ten efekt. Sygnałem. to te zagadnienia należy wyeksponować jako pierwszoplanowe. że takich ofert miał już wiele ze względu na swój wysoki status. „to oferta nietypowa i trudna do zrozumienia dla zwykłego klienta" itp. poprosi was o jej przybliżenie i ją właśnie wybierze. Aby osiągnąć sukces w trakcie negocjacji. Nazwa ta wzięła się od sposobu uprawiania polityki niektórych państw. że na terenie ambasad dawnego ZSRR ambasador nie był najważniejszą postacią placówki. Klient w takiej sytuacji. ale sam fakt spotkania i rozpoczęcia negocjacji lub doprowadzenie do przedstawienia oferty handlowej. raczej w kategoriach ciekawostki. w istocie był tylko eksponowanym figurantem. którego na wszystko stać i nic nie robi na nim wrażenia. nieokazywanie radości. Oznacza to. Podkreślając przy tym. Już wykorzystując w rozmowie tylko niektóre elementy techniki NAO. Zastosowanie w tym przypadku „taktyki fałszywego dowódcy" polega na przedstawieniu pełnej oferty tego apartamentu. „W tym domu mieszkają znani ludzie". Symbolicznie kolor złoty wyraża naszą tęsknotę za pochwałami i chęcią imponowania. Negocjator może podobnie przedstawić swoje cele. podobnie jak i jasnoszary. jest już sygnałem dla drugiej strony. które z omawianych zagadnień dla drugiej strony mogą być najistotniejsze. Klient. Mimochodem. na którą nie każdego stać. może zastosować „taktykę fałszywego dowódcy". Na koniec prezentacji. mimo iż nie wątpimy w zasobność portfela naszego klienta. jacy . Jest to prawda. „to jest nasz najpopularniejszy produkt" działa na nich jak płachta na byka. Wiadomo. preferują osoby pragnące podkreślić swoją oryginalność i nie- szablonowy sposób myślenia. namawiając w sposób zdecydowany do zakupu tańszej oferty. przesadnie manifestuje swoje bogactwo złotymi ozdobami. z wyraźną troską należy stwierdzić. argumentując słowami typu „to dla koneserów". jak gdyby od niechcenia. Kolor niebieski. „mieszkanie tutaj. co się dzieje na terenie ambasady.

osoby opisywane po przeczytaniu swoich analiz zwykle potwierdzały ich zgodność z własnymi odczuciami. najlepszym argumentem dla niej. Trudno sobie nawet wyobrazić. Prace te nie są przeze mnie poprawione. że mieszkali tu dobrzy i szczęśliwi ludzie. ROZDZIAŁ XI Jak to robią inni vv niniejszym rozdziale przedstawiam prace moich studentów kursu podstawowego. bowiem często. jest informacja. koncentrujemy się na tych cechach badanych osób. Jednocześnie prace te doskonale charakteryzują samych autorów. że są one dość precyzyjne. Głównym błędem tych prac jest zbyt duży subiektywizm.118 WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE kulturalni i spokojni ludzie mieszkają w najbliższym sąsiedztwie. chcę przedstawić w ten sposób możliwości i wiedzę innych. pisanych przez osoby o różnym poziomie dojrzałości. każda z nich jest pisana przez innego studenta. jeśli chodzi o zdarzenia z przeszłości. okazywało się. trafiającym do przekonania. Szczególnie. że jest to dom o pozytywnej energii. Pomimo mocnego osobistego śladu. . że dadzą wyobrażenie o praktycznych możliwościach zrozumienia człowieka poprzez analizę jego wyglądu. która nosi duże ilości ozdób srebrnych. szczególnie na początku tworzenia własnych analiz. że jest to przekrój różnych stylów analizy na podstawie wyglądu zewnętrznego. Jeżeli z kolei mielibyśmy sprzedawać mieszkanie osobie. że stać go na każde mieszkanie. które są ważne dla obserwatora. Mam nadzieję. umożliwiający zarazem analizowanie problemów autorów prac. że człowiek manifestujący przesadnie swoje bogactwo nie będzie chciał marnemu w jego oczach sprzedawcy udowodnić. którzy posługują się omawianą tu metodą. Mieszkanie to musi mieć zaletę w postaci znacząco niższej ceny. tym bardziej. w innym stylu i o innej osobie. Opracowania ich są pracami zaliczeniowymi. odciśniętego w interpretacji przez autorów prac.

Do tej pory udało mi się zapoznać z powyższą metodą około dwóch tysięcy osób. wśród innych wysokich budynków osiedla. stłuczka samochodowa). że przecież to. by go podejrzewać o przygodę-romans..powołuje się na przepisy i zarządzenia. w punktowcu. często bywa dziełem przypadku czy konieczności. Charakterystyka o s o b o w a z obserwacji Mężczyzna lat około 50-^60. istnieje również proces odwrotny. W kontakcie bezpośrednim miły. takie. życzliwy. wykształcenie wyższe . Pragnę wątpiącym przypomnieć. pretensjonalne.pełen złośliwych ocen po spotkaniu. urlopu. Zupełnie nie zwraca uwagi na brud i brak schludności obiektu. dbające w miarę o wygląd zewnętrzny. Dominującą aktywnością jest praca . wszyscy stali się jej zwolennikami. w którym pracuje. Sam będąc przesadnie czysty i dbający o własną higienę na każdym kroku. . przed których wypowiedziami i ocenami werbalnymi inni mają respekt. który przewija się wśród ludzi negujących metodę analizy osobowości na podstawie wyglądu jest stwierdzenie. że skoro wnętrze wpływa na nasz wizerunek zewnętrzny. Budzący zaufanie. sytuacje krytyczne (np. Współpracownicy czują się tym zobowiązani i wykonują precyzyjnie.. że nie mam racji. w dużym mieście. jak się ubieramy. o dużej wadze ciała.120 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA I 121 Zdaję sobie również sprawę. a nie naszego wyboru. rodziny. że wielu z nich próbowało mi na początku udowodnić. Po zapoznaniu się dokładnie z metodą nieinwazyjnej analizy. Zapewniam.bez świąt. aniżeli przeciętny człowiek z wyższym wykształceniem. które miałyby na celu zakwestionowanie przedstawionych w książce spostrzeżeń.biolog. Mieszka na VI piętrze. dobry. dni wolnych. Od wielu lat właściciel zakładu pogrzebowego. odbywający się jednocześnie. ukrywa swoje dolegliwości. koncentrujące uwagę na sobie jowialnością i dość prymitywne w myśleniu i zainteresowaniach. Ujawnia lęk przed negatywnymi ocenami innych ludzi. Wyróżnia kobiety średniego lub wysokiego wzrostu. systematycznie swoje czynności zawodowe .kosztem zdrowia. że wielu czytelników zadałoby mi szereg dodatkowych pytań dotyczących metody. które onieśmiela. waleczne w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb własnych i najbliższego im środowiska (domu. Nie daje powodów. pracy. W sytuacji podejmowania decyzji . Obiekt westchnień wielu kobiet.). konwencjonalny do przesady . Najczęstszym argumentem. PRACA I I. dokonuje zabezpieczeń na wyrost. w których orientuje się lepiej.

w wieku 0-2 lat wczesny trening czystości. jestem jak z żurnala. lęk przed bólem. . podświadome poczucie niepewności.nie wyrażam zgody na swoją cielesność. rygorystycznym oj- Brzuch wypięty do przodu Pośladki zwarte Przesadne mycie Zacinanie się Miednica zastygła.świadomy lęk przed życiem. . . lęk przed wybrudzeniem się kałem.bardzo trudno rozpalić mnie seksualnie. stąd nastawienie rywalizujące i ciężka detalistyczna praca ego buduję przez pracę. nie akceptuję w całości siebie. dominującym ojcem. detalistycznie. . kary.zyskam aprobatę matki. gdy będę chłopcem z żurnala. . w osobnym łóżku lub nawet oddzielnym pokoju. nieskazitelnie czyste Przesadna czystość . oddzielenie i zamknięcie pragnień seksualnych. . której zasadność musiał uznać i nie mógł płakać. . oddzielenie seksu od uczuć. . uczniem odnoszącym sukcesy. klatka dla serca.wstrzymywanie uczuć seksualnych wobec matki. . by nie stracić matki. . ma wewnętrzne.więc dystansuję się ze swoim poczuciem wielkości. określam się jako osoba zrównoważona i godna zaufania.uraz w okresie 3-6 roku życia nadmiernie rygorystyczny ojciec i niedostępna emocjonalnie matka. .(Fm not to out). sztywny skłon i pochylenie głowy cem .działam w pewnych ramach. odnosi sukcesy oraz wyróżnia się w mrówczej pracy.upokorzony przez matkę seks. na sztywnych nogach Sztywne plecy Krótka. która sama potrzebowała oparcia. Mam dużo obrzydzenia i lekceważę innych .w wieku 0-2 lata niedostępna emocjonalnie matka. gustownie dobrane części. z rygorystycznym. mógł być zmuszony do pomagania w wymierzaniu kary jako dziecko.podświadomie boi się upadku i pozostania w tyle . .122 JAK TO ROBIĄ INNI PRACAI 123 II. z matką. pancerz dla świata zewnętrznego i innych kobiet. lekko odwiedziona do tyłu Opancerzona klatka piersiowa Chodzi delikatnie. . Cechy s y l w e t k i i ubioru jako przesłanki do charakterystyki osobowej Ubranie typu mundurowego: sztywna elegancja. sztywna szyja.ulubienie rygoru. Upokorzony przed matką seksualnie.poddałem się dyscyplinie ojca ale świadomie dążę do panowania nad innymi i sobą. upokorzenie w wieku 7-12 lat przez chłodną emocjonalnie matkę.może spać z żoną oddzielnie. z nieprzystępnym emocjonalnie. zachowując się według pewnych reguł. rezygnując z seksu.

zraniony jako dziecko. . lubię mieć kontrolę nad sobą.mam otwarty. chcę zachować status quo.jestem odpowiedzialny. . Nie czuł się kochany w dzieciństwie. ale w miłość nie wierzę. Koszula beżowa Marynarka granatowa z tkaniny jednorodnej. by czuć się pewnie. realizuję się więc do przesady w pracy. . gdy był otwarty i wrażliwy. które sobie postawiłem są dużym obciążeniem. intensywność pędu do sukcesu jest u niego wprost proporcjonalna do głodu miłości. o gęstym splocie w kratkę szaro- -czerwoną o wydłużonym kroju Białe spodnie (w podświadomości .normy i cele. jestem doskonałym przełożonym. odważny stosunek do seksu. jest dumny. obawiam się o swoją przyszłość. . .zobacz jaki jestem wspaniały.borykam się ze swoimi problemami ale nie chcę twojej pomocy.odczytam to jako agresję.m a m świadomość mocno zachwianego poczucia bezpieczeństwa.124 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA I 125 W ubiorze wyeksponowany tułów W wyglądzie dużo bieli Ubranie przy ciele . który stworzyłem i nie będę tolerował odstępstw.znam się na tym. . potrzebuję przestrzeni. dowiedzie swojej wyższości. kontroluję w pełni otaczający świat. tobie w twoich problemach też nie pomogę. .potrzebuję miłości i ciepła. nie pozwolę burzyć świata. -jestem zachłanny na ciągle nowe bodźce. odeprę wtedy zdecydowanym atakiem i bardziej się opancerzę.nie angażuję się emocjonalnie w kontakcie z innymi ludźmi. ich realizacja przychodzi mi z trudem. . Doznał bólu i cierpienia. potrzebuję stabilizacji. jestem samotny. postanowił nigdy nie cierpieć bólu i upokorzenia.m o j e doznania seksualne nie mają nic wspólnego z prawdziwą miłością. nie wierzę w siebie.zwracają uwagę wyeksponowane nogi. . w talii . gdy usiłował zbliżyć się do matki w wieku 0-2 oraz 3-6 lat. z sercem. mój seks jest wspaniały . jestem bezpieczny dla innych. .czerń) Szeroki pas. o ile nie będą chcieli porozumieć się na głębszym poziomie . .kontroluję w pełni swoje potrzeby seksualne. zamach na moją wolność.tylko dzięki rygorom i dyscyplinie miałem szansę przeżyć. nad własnymi odruchami i odczuciami. potrzebuję ram. ale nie będzie płakał lub błagał o litość.człowiek kierujący się wolą. .

ich spożywanie nie jest zależne od charakteru i czasu prac. . niepewny.jest martwy.n i e przyjmuję nic nowego.pozwalam sobie na trochę wolności. . aby wypaść jak najlepiej.wywieram na siebie dużą presję. . głowa wystawiona jak radar.jako przedmiot . złamałem się. Mała głowa . nie dam się ponieść emocjom.mogę mieć kontakt z innym człowiekiem. zaokrąglone czubki na cienkiej podeszwie zawsze polerowane (jak nowe) Białe skarpetki Migreny . wymiernej pracy. moje sukcesy jednak nie dają mi pełnej radości.podglądam innych i usprawniam swoje normy. .jak krawat.126 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA i Krawat.podglądanie innych przy zachowaniu swojej anonimowości i poczucia bezpieczeństwa. który mi nie zagraża. . ludowe. mocno słodkie ciasta. na krótkiej. realizuję się w konkretnej. jej dominacji. z dużym nosem i uszami jak anteny. przesadnie ostrożny.symbol ważności matki. . -matczyne upokorzenie.może mieć w domu lunetę lub lornetkę. zarazem sam chcę obserwować zza zasłony.chcę być doskonały. . bawidamek.l ę k przed nowym doświadczeniem. by podglądać z okna innych w sąsiednim bloku.też podkreśla moją męskość . nie pozwolę sobie na seks.zasłaniani się przed światem i nie chcę. jak należy i złości mnie.w o ń rozkładającego się ciała ludzkiego nie blokuje apetytu na maziste. pełen lęku. złość i niechęć. że nie wypadam jak należy. związane z usługami. tchórzliwy. w której mam poczucie bycia lepszym niż inni. ręcznej pętli (uchwycie) Ciemne okulary Starte biodra panewki lewego Chętnie wykonuje różne prace pomocnicze. . przewaga czerwieni Złota spinka na wysokości żołądka Parasol . aby poznano moje prawdziwe reakcje i uczucia.trzymam się krótko życia. . upiększam je. . zimny i nic nikomu nie powie. opancerzyłem sferę seksualną. martwy człowiek. duże kwiaty. poskładane i równo poukładane. . . a nie dałem upokorzyć (archetyp: walka Jakuba z Bogiem). . . -bezbronny. kremowe. nie ujawnia uczuć negatywnych związanych z pracą w ogóle (w sensie largo) Dłonie zaciśnięte Miękkie białe buty. niepewny siebie.mam ochotę na przygodę seksualną. .w dzieciństwie chciałem więcej przestrzeni i uczucia. spełnia prace pomocnicze w sekcjach zwłok. Saszetka W pracowni nie ma lodówki na zwłoki Uwielbia słodkie ciasta. bystry inte- .góra mięsa i kości.usuwam z dzieciństwa wszystkie skazy. . .wszystkie problemy mam rozpoznane.

-czuję się niepewnie. . rozżalony.mózg jak komputer. agresywny. często lewą rękę trzyma w taki sposób. . . których brak.silna dyscyplina wewnętrzna.m a m krytyczny stosunek do rozmówcy lub do tematu. boi się zaangażowania .duża ambicja intelektualna. w której źle się czuje. czy posiadanie przez bohatera analizy lunety na statywie do obserwacji nieba. Elementy takie. nawet gdybym miał to przypłacić życiem. silna potrzeba uczuć. jestem silnie związany z przeszłością która krępuje moje działanie teraz. pragnie uchodzić za bardzo mądrego. a kciuk podpiera podbródek Prawa ręka założona na żołądku podpiera lewą ligentny. postawa defensywna lub negatywna próba ukrycia się przed sytuacją. . niezależny.jestem wolny i niezależny. . wszystko łapie . że palec wskazujący jest skierowany pionowo do góry.symbol dominującego ojca.chciałbym porozmawiać razem z matką. bardzo krótko.128 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA i 129 Odsłonięte wysoko czoło Włosy własnoręcznie strzyżone maszynką. konflikt ciągle aktualny. przy skór nie Srebrne spinki przy mankietach koszuli Duży. nieszczęśliwy. . zostały potem potwierdzone w życiu. srebrny zegarek o tarczy prostokątnej Zawsze odkryta głowa W rozmowach. jak spanie w oddzielnych pokojach współmałżonków. potrzebujący miłości i niewierzący w jej zrealizowanie. ze wszystkim dający sobie radę sam. . I .złości się. z ojcem o uczuciach. stojąc lub siedząc.

Figura proporcjonalna. moherowy. Staram się o tym zapomnieć. wiek 44 lata. Silna potrzeba niezależności manifestuje się także w braku nakrycia głowy. „Nie mam nikogo. Zadanie: opis znajomej. Daje to efekt zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Ubranie przez marszczenia i obszerność sprawia wrażenie wielowarstwowości. luźna.130 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 131 PRACA 2 Przedmiot: nieinwazyjne metody poznawania człowieka. Pogłębia to wrażenie puszystość moherowego żakietu i miękki materiał spódnicy. Długie. nie jest najważniejsze. Taki sposób ubierania się oznacza silną potrzebę bezpieczeństwa i ukazuje symbolicznie osłonę przed ewentualną agresją świata zewnętrznego. Interpretacja Poczucie swobody było w dzieciństwie krępowane. długi do pół kolana. dające możność odgrodzenia się przed innymi. szeroka. biała. Elementy szczegółowe Kozaki wiśniowe. Uogólniona postawa lęku przed agresją i chęć odgrodzenia się od innych znajduje wyraz w dość luźnym. Kozaki sprawiają wrażenie lekkich i zgrabnych. drewniane. niewielki obcas. z wyraźniej zaznaczonymi biodrami przy szczuplejszym biuście. sięgające początku mostka. kto by mnie naprawdę kochał. Całość jest gustowna. Długość sięga 10 cm nad kostkę. stąd chętnie jest noszone ubranie luźne. Luźny i rozpięty. chodzi z gołą głową. Niektóre rzeczy mają podwyższone ramiona. Bluzka koszulowa. Niezależnie od pory roku i temperatury. Niektóre pasma samoistnie opadają na czoło. Ubiór luźny. Daje ono poczucie swobody i wolności. dość obszerny. Oczy podkreśla „w zależności od nastroju". Już na początku dociekań widać. który ukrywa szczegóły sylwetki. długi. Żaden kolor w tej całości nie czuje się obco. Było za mało aprobaty i akceptacji. Podkreślone przez ubiór biodra sygnalizują problem w sferze instynktów. oddziela wyraźnie sferę świadomości od sfery podświadomości. w różnych odcieniach brązu. Lubi malować usta. Obudowanie ubraniem. Widać bowiem dążenie do kontroli tej sfery. Przymarszczona. Jednocześnie żakiet zachodzi dość znacznie na spódnicę (część sylwetki oznaczająca podświadomość jest przykryta żakietem. Najsilniejszą potrzebą jest potrzeba ciepłych. kiedy dominowały częste słowa krytyki i wymagania ze strony matki. więc eksponuję swoją niezależność". Ogólne wrażenie Osoba zadbana. elegancka. o dużej miąższości i miękkości ubiorze. z rozpiętym kołnierzykiem. materiał miękki. wpuszczona w spódnicę. Wielowarstwowość ubrania („na cebulę") faktycznie tu jednak nie występuje. . Dalekowidz. A ono może też dotyczyć sfery instynktów. Włosy sięgają za uszy. Korale drobne. Do czytania i w pracy nakłada okulary. Wzrost średni. Czarna torba duża. zaczesane swobodnie do góry i nieco na uszy. że opisywaną osobę charakteryzuje potrzeba uczuć oraz wolności i niezależności i jednocześnie poczucie zagrożenia. Ta obronna reakcja ma swoje źródło w dzieciństwie. Uczenie się płciowości (wiek 7-12 lat) mogło być krępowane przez matkę. Żakiet fioletowy. na długim pasku. Wyeksponowana w ten sposób talia. noski obuwia lekko wydłużone. luźna. Potrzeba luzu jest dodatkowo zaznaczona przez rozpięty kołnierzyk bluzki. Tworzy to skojarzenie obudowania się ubraniem. Uzmysławia to podział sylwetki na jasną część od talii w górę (biała bluzka) i ciemną część od talii w dół (ciemnoszara spódnica). miłości i akceptacji. aż do brązowożółtego. serdecznych kontaktów. która dominowała w domu. Spódnica ciemnoszara.

Wiedza o zakazach oraz powinnościach kobiety wyniesiona z dzieciństwa może powodować dysonans poznawczy w sytuacji. Wiedza o znaczeniu zaspokajania potrzeb tej sfery dla zdrowia psycho-fizycznego może być w konflikcie z wiedzą o podłożu religijnym. „Jestem świadoma potrzeb związanych ze sferą instynktów i tego. Może być zagrożone serce. Korale są jednak dobrym izolatorem (jako drewniane). żołądek. Zaspokojenie potrzeby samodzielności i niezależności także wymaga wydatkowania energii. Taka interpretacja wynika z wymowy jawnego białego koloru bluzki i ukrytego . Współwystępujący drugi sposób. trzustka. ducha. możliwe. oprócz niebieskiego jest czerwony). Dotychczasowi partnerzy nie byli (jej zdaniem) odpowiednimi kandydatami na męża. Potrzebie niezależności towarzyszy jednak lęk przed samotnością. Torbę nosi na lewym ramieniu. że brak męża utrudnia zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Ów konflikt wiąże się z przykrym stanem emocjonalnym i dążeniem do jego usunięcia. którą ożywiony został fiolet (a i we fiolecie. Wiśniowy kolor zawiera czerwień. Można sądzić. W sferze świadomości jest jakby wyizolowana sfera instynktów. Nogi. Jest to zobrazowane wyraźnym podziałem sylwetki w talii. dostałam od życia. Duży rozmiar torby na długim pasku. Może to być reinterpretacja zasad wpajanych przez matkę (żakiet wchodzi na spódnicę czyli świadomość „interweniuje" w sferze podświadomości). bardzo wysoko ceni potrzebę niezależności. O wyborze partnerów decyduję świadomie i staram się kontrolować sytuację". tego co niematerialne. A w niej ma nadzieję na dokonania cenione społeczne (niebieski). Przeżywane problemy mogą się odbijać na zdrowiu. lecz w przyszłości będę już. ucieka w przyszłość. Brąz korali wiąże się z potrzebą bezpieczeństwa. także w omawianej powyżej dziedzinie. że mężatki noszą torbę na prawym ramieniu. to ignorowanie informacji. samodzielna. bądź o tym. Czerwony mówi o potrzebie aktywności emocjonalnej i fizycznej. dzięki tej wiedzy. przecież to pragnienie dojścia. że świadomość nie akceptuje czegoś w dziedzinie zachowań seksualnych. gdy opisywana osoba jest stanu wolnego. Sfera instynktów jest zasłaniana. że skoro nie jest mężem. Fiolet informuje o poszukiwaniu prawidłowej treści i kierunku działania przez zgłębianie tajemnic duszy. wiedziała czego naprawdę potrzebuję i to osiągnę". że jest to ważne". o gromadzeniu energii do działania. Jest zazwyczaj regułą. mogą więc jednocześnie świadczyć o możliwości izolowania się od presji omawianych potrzeb. to dużo problemów do rozwiązania. ale po raz kolejny nie dam się. które symbolizują seks.132 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 133 związanym symbolicznie z częścią sylwetki oznaczającą świadomość). Części z nich (podobnie jak zbędnych rzeczy w torbie) mogłaby się pozbyć. To pierwszy sposób. Możliwe. ukazuje chęć radzenia sobie z tą sferą. część aktywności jest pochłaniana przez zbędne problemy. to jakby nie jest w stanie dać takiego samopoczucia. Świadczy to o tym. Poza tą potrzebą. Dla zapewnienia sobie wystarczającej energii i wykazania się aktywnością. Niekiedy może to dawać uboczny efekt trudniejszego uzyskiwania satysfakcji. nosi wiśniowe kozaki. Długość włosów. wpajaną przez matkę. z różnych względów. Obrazuje to odcień żółtego na pojedynczych kolorach w noszonym sznurze. Ze sposobu ubrania się można odczytać dwa sposoby obrony przed konfliktem. które wspomniany konflikt mogłyby nasilać. „jeszcze mam wątpliwości. Już jednak dzisiaj musi się w związku z tym coś dziać wokoło. „Jestem niezależna. Drewniane korale ujawniają naturalny stosunek do seksu. żeby można było otrzymać stymulację do rozwoju i osiągnięć. że w związku z tą sferą zderzają się dane i aktualne przekonania. że aktualny partner nie jest „odpowiedni". Jako dalekowidz. Sama ich jednak sobie przysparza. Na legalizację związku zamierza się zgodzić jedynie wtedy. jakie ma mężatka. gdy spotka odpowiedniego partnera. Ów sznur sięga w okolice mostka. wątroba.

„Obawiam się braku uczuć. Oczy maluje tylko czasami. bądź uznała niektóre z treści za pomocne w lepszym zrozumieniu siebie. a więc potrzeby nie zaznaczają się ostro. powstawanie napięć w tej dziedzinie i lęk przed samotnością. sygnalizuje jakby gotowość do uczenia się skutecznych. a górna świadomą kokieterię. To bowiem. mimo przeżywanych problemów. a ukryte jest tu kierowanie się w symboliczną stronę czerwieni. sygnalizują posiadane przez nią walory duchowe: „jestem czymś więcej aniżeli ciałem". Może to też być oznaką zdarzających się bólów głowy. Biel bluzki ukazuje świadome dążenie do uzyskania znaczenia wśród innych. Ujawniają się przez opadające na czoło pasma włosów. kolor warg nie jest jaskrawy. szara barwa wskazuje. Uzupełnienie bądź pogłębienie wiedzy o opisywanej osobie wnosi odrębnie potraktowana wymowa kolorów. by odzyskać równowagę wewnętrzną. Opisywana osoba. a nawet ją podkreśla. . Z rozmowy wynikło. Okulary dają informację o braku akceptacji teraźniejszości. lecz z drugiej stara się zdystansować innych. Ceni intelekt i mądrość. co istotne. by ją doceniano. rzadko spotykane". Widoczny szary kolor „ukrywa" odpowiadający mu kolor zielony. Z jednej więc strony respektuje to. po poznaniu wyników tego opracowania. Pomalowane na czerwono (nie jaskrawię) usta zwracają uwagę na walory i potrzeby opisywanej osoby. Omawiany ciemnoszary kolor „kieruje się" w stronę czarnego. Ciemnoszara spódnica ujawnia problemy w sferze podświadomości na tle konfliktów zasad z faktami. Jest także ukryta nadzieja: „a może ktoś pomoże?" Szary ma tonację ciemną. jednak nie rezygnuje ze swej indywidualności. które są oryginalne. Ujawnia się dzięki temu narastająca potrzeba zaangażowania emocjonalnego i fizycznego w sferze instynktów i równocześnie dążenie do gromadzenia energii. smutku" . chęci zasłonięcia się przed innymi i potrzebie wyraźnego widzenia w teraźniejszości tego. Z niektórych jest już zadowolona i chce. że jest to dążenie świadome: „Lubię nosić takie rzeczy. pragnienie barwnego życia i dokonań. zwłaszcza potrzeb społecznych. jako kochanki. która symbolicznie koresponduje z żółtym kolorem. potwierdziła trafność interpretacji. co ogólnie przyjęte. A one ułatwią zdobycie znaczenia i uznania w przyszłości.134 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 135 koloru białego jako równoległego do fioletowego elementu koloru kozaków. Dolna warga oznacza bowiem instynkt. charakteryzuje zazwyczaj dobre samopoczucie. A to wyraża potrzebę skupienia się na sobie. „Jestem świadoma swoich zalet" sygnalizują korale o długości sięgającej do mostka. że omawiana osobowość jest zdrowa. Pragnienie znaczenia i własnej wartości manifestuje się przez podwyższone ramiona żakietu i bluzki. kontaktów z innymi ludźmi. eksponowane są raczej walory. Kiedy są podkreślone.to jawnie. że są to problemy. z którymi wolałaby sama sobie radzić: „nie wtrącajcie się". Opisywana osoba uwzględnia kanony mody. Ogólnie biorąc. Opisywaną osobę. że jest rozpięty. Ukrywane jest więc poczucie trudności w swobodnych kontaktach z innymi ludźmi. Odkryte czoło świadczy o przywiązywaniu wagi do własnej inteligencji czy możliwości intelektualnych. Tym samym podkreśla swoją niezależność i wartość. bądź przynoszących zadowolenie. Gustowna całość ubioru podpowiada. Rozpięty moherowy żakiet może prognozować poprawę w dziedzinie zaspokajania. Jednakże są też kompleksy w tej dziedzinie.

Miękkie. Buty: zimowe „kozaczki" koloru czarnego. rozszerzony do dołu. Wełna . 3. Kolor . bez żadnych fałd. e. Spódnica: z grubej. włosy siwe. Wnioski: a. Krata w kolorach: szary oraz jasny i ciemniejszy beż. Przedkłada naturę. Nadmierna elokwencja to chęć zagłuszenia swoich wewnętrznych lęków i odwrócenia uwagi otoczenia od swojej sytuacji (materialnej?). Buty bez obcasa u tej kobiety to może dominacja naturalna. 2. stonowane. uczucia i bezpieczeństwo emocjonalne nad inne wartości. II. lekki. Brak makijażu i siwe włosy potwierdzają akceptację siebie oraz oczekiwanie takiej akceptacji od otoczenia. Faktura . unika ograniczeń. Długość 7/8. bardzo dobrze rozwinięty instynkt macierzyński. Ale wydłużenie kurtki do długości 7/8 w sferze świadomości (tułów) oznacza chęć rozciągnięcia świadomej kontroli na jak największą sferę swojego życia. Ubiór wierzchni 1.(w sferze podświadomości) to konrolowanie swojej seksualności. Ocieplana. Aktualnie tęsknota za partnerem. że osoba ta wszystko trzyma w swoich rękach i stara się panować nad sytuacją życiową.główny ciężar wychowania dzieci w domu rodzinnym spoczywał na matce. zakończona paskami skóry zawiązanymi (mocno) na węzły. turkus. 2. jednobarwne (beż. Długość za kolana. . Długość spódnicy za kolana . Średniej długości cholewka. . Kurtka: sportowa z miękkiego. luźna z kapturem. duża uczuciowość. 3.naturalne włókno. But miękki.szaro-beżowy (beżowy pochodny od brązu) potwierdza potrzebę równowagi i sygnalizuje ucieczkę w pracę. Na małym koturnie (bez wyraźnego obcasa).brak ozdób i jakiegokolwiek makijażu. które nie pozwalały na swobodę w tym zakresie. Tęsknota za tkliwością i uczuciowością. że chce być odbierana jako osoba zrównoważona i radząca sobie ze swoimi problemami. z wykonywanych obowiązków. czarne . Energiczność i szybkość działania wyjaśnia. I. komunikatywna. wynikająca z logiki. Krata .dominują kolory spokojne. z niewielkim szpicem. miłego w dotyku. c. Kolor . wygodę.głębia duchowa. nauczycielka -rencistka. b. Ogólne wrażenie: . (dodatkowo zatrudniona na 1/2 etatu). dużo mówi. szary). aby było wytłumaczenie dla spontaniczności. Wnioski: 1. w trwałej ondulacji.energiczna. 4.136 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 3 137 PRACA 3 Osoba: Kobieta lat 55. cienkiego materiału. Tutaj dodatkowo zwraca uwagę na „zimny chów" w okresie dzieciństwa i wybór zawodu nauczycielki. d. Wniosek: Świadomie wybiera styl życia wolny. . a także rygory domu rodzinnego.ciemny turkus. Wnioski: a. lubi swobodę. której brakowało w dzieciństwie. które nie boją się podejmować decyzji. Fason prosty. „mięsistej" wełnianej tkaniny. b. . Kolory świadczą. praktyczność.noszą kobiety zdecydowane.duża skromność i praktyczność w ubiorze. ruchliwa.

gruby. Nie zgadzam się jednak z zupełną samotnością. Wniosek: Nerwowość. Bardzo mocno kontroluje swoje problemy i działania. Podkreślam swój intelekt i niezależność. bawełniana. koloru szarego. Zachłanność na energię. zapięta na guziki. Wniosek: Konieczność dyscyplinowania się (guziki). kto mógłby ze mną zająć się problemami. z kołnierzykiem. Potrzebuję spokoju. Ubiór codzienny (większość opisana w pkt. a także nad dwojgiem starych rodziców. jeden u góry odpięty. III. czoło odsłonięte. 5. Wniosek: Mało było tkliwości w moim życiu. Wniosek: Nieutulona tęsknota emocjonalna za partnerem i ojcem (czarny kolor).. 3. chcę być w równowadze. siwe. Kolor turkusowy (od zielonego) . Pozornie akceptuję upływ czasu (siwe włosy). II) 1.szary. Paznokcie u rąk . 2. a torebka ze sztucznego tworzywa . Bluzeczka pod sweterkiem . Beret . Sweterek . Wskazówki białe i czerwona.mała. Kolor granatowy . b. Ma dużo do przekazania. że opisywana osoba traktuje tę opiekę jako obowiązek tylko jej przypisany. Zegarek: owalny. Wniosek: Jestem ambitna. Chcę być ważna.mały.pragnę równowagi. Pragnie być autorytetem. Krata . Nie stać na torebkę skórzaną. Wniosek: Chustka harmonizuje. IV. aby pojawił się ktoś w moim życiu (przyjaciółka?). Wyróżniki 1.pragnę przestrzeni. potrzebuję jednak trochę wolności i ucieczki od codzienności (jeden guzik odpięty)Kolor wskazuje na to. chociaż zakładam pancerz (trwała ondulacja) na swoją sferę seksualną. przylegający do ciała. Nie wtrącaj się w moje sprawy.138 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 3 139 c. Włosy. c. Zajmuję się sprawami innych. cały czarny. ze sztucznego tworzywa. Moje poczucie wolności w więzieniu. wełniany. a.zawsze bardzo krótkie. 2. Węzły to problem z opieką nad dwoma synami.nałożony nakaz. Marzę jednak o przyjaźni. V. co najbardziej mnie męczy. łącznie z paskiem. Wniosek: Skoro całość ubrania z surowców naturalnych. co potwierdza kolor pomarańczowy. . 4. Mocno związane sugerują. 6.niezrealizowane ambicje. Chustka (szalik) pod szyję . wełniany. ale jednocześnie „krzyczy" swoją kratą i wyrazistością kolorów. na pasku (odpowiedniej długości).turkusowa. Długość do bioder. Mogła być szefem. noszona na lewym ramieniu. która potrzebna do działania (kolor wskazówek). Inne elementy ubioru i ciała 1. trochę marszczona. spokoju.wełniana w kratę koloru turkus-granat-biel. Brak jakiegokolwiek makijażu.. żeby nie myśleć o swoich sprawach emocjonalnych. Wniosek: Sfera intelektualna „gruba". obcięte i opiłowane.to może kłopoty finansowe. trwała ondulacja. kolor ceglasto-pomarańczowy. Torebka . toteż otulam się. krótko obcięte. Biel . bo muszę.

Tadeusz sprawiał wrażenie chłopca wyluzowanego. Zanim zacznę opis jego codziennego ubioru. Rebirthing) 1. bo mama nie pozwalała". A oto jak przedstawia się wyżej wymieniony TADZIU. Dyskopatia kręgów szyjnych. Hay „Lecz swoje ciało" . często płacze. bo działam. Zachwianie równowagi między nadświadomością a świadomością. Dysproporcja w budowie: bardzo małe piersi. że znam.c. Powodem tego wszystkiego jest Tadeusz. która jeszcze do niedawna marzyła o wspólnej z nim przyszłości. trudno to zaakceptować. czyli biodra. Postanowiłam mu się bliżej przyjrzeć i oczywiście moje spostrzeżenia natychmiast zrelacjonowałam Dorocie. Jeśli chodzi o tarczę. że jest ona słaba psychicznie i bardzo podatna na wpływy. bo wiem lepiej. za każdym razem miał coś do powiedzenia. nie potrafi skupić się na egzaminach. Wniosek: Uczucie braku życiowego wsparcia. z dozą teatralnej pozy. kontaktową. iż od kilku miesięcy Dorota popada w coraz to większe przygnębienie. Wniosek: Nie podoba się jej to. o czym już mówiono w pkt. t y m bardziej on jest ukontentowany. Uwaga: Działania opisywanej osoby to jakby jej uderzenia. Zostaliśmy sobie przedstawieni przez moją przyjaciółkę Dorotę. Pozostałe elementy dysproporcji. chciałabym przedstawić go od zarysu bardziej ogólnego. Tadeusz często podkreśla osiągnięcia i poglądy swoich kolegów. ale jeszcze walczę. bo tak ma na imię. im ona bardziej cierpi i to okazuje. czyli słowami przyjacie- . nie może spać. cytuję: „skoro Ajasz tak twierdzi. Traktowałam go zawsze z przymrużeniem oka. Wnioski: Szczupłość klatki piersiowej świadczy. Ambitna. doskonale wiedząc. co dało nieoczekiwanie dobre rezultaty. którego wydawało mi się. rozbudowane biodra (szczupła klatka piersiowa. by uderzyć kogoś lub coś w zasięgu wzroku. iż jest mężczyzną o sile charakteru i błyskotliwej inteligencji. co w swoim życiu widzi. A chłodną kalkulację nabywa się przez „zimny wychów".. To wynika z dużej inteligencji albo też chłodnej kalkulacji. Ostatnio jednak wstrząsnął mną fakt. Choroby (interpretacje wg Louise L. i nie zaprzeczał. to tak musi być. 2. 3. nawet pragnienie." W tym przypadku nie potrafi sam znaleźć argumentów uzasadniających dany temat i zasłania się tarczą.2. duża warstwa tkanki tłuszczowej na biodrach). Tu zachodzą raczej obydwie przyczyny. 2. między marzeniami a rzeczywistością. poznałam dwa lata temu. ale niedowartościowana w sferze seksualnej. mówi. Gniew. Zapalenie siatkówek oczu. II. Wygląda to tak.Wyd. „Nie mogłam się przytulić do ojca. VI. a przede wszystkim chciał udowodnić. Postrzegałam go jako osobę zabawną. Brak jakichkolwiek ozdób świadczy w gruncie rzeczy o braku wiary w siebie. PRACA 4 TADEUSZ Jest to krótka opowieść o chłopcu 21-letnim.140 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 141 Wniosek: Nie próbuję ani przed sobą ani otoczeniem nosić żadnej maski.. że nie było w domu rodzinnym czasu i miejsca na czułości. Celowo wywołuje w niej stany depresyjne. w tym przypadku to wyraźna opozycja do rodziny własnej i częściowo męża. jakby żywił się jej cierpieniem. Nie będę robić z siebie nastolatki. Nie spodziewam się już wiele po życiu. Tadeusza. a mianowicie od metody tarczy i miecza oraz gestykulacji.

. plecami do ściany. półsportowe na cienkiej podeszwie. a dodając jeszcze ten wysunięty wskazujący palec . a inaczej sfera podświadomości związana jest z przeszłością i stosunkiem do niej. Jeśli chodzi o obuwie. zaokrąglonymi noskami co. a nawet groźbę. zamszowe.142 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 143 la. Szczególnie o tej porze roku te jesienno-wiosenne buty wyglądają dość intry- . Nie czuje się dowartościowany ani na tyle mądry jak w zasadzie usiłuje się przedstawić. czyli miecza. Z czasem ta poprzeczka zaczęła się podnosić i Tadeusz uciekł z domu do akademika. wynikające z braku wiedzy. szczególnie jeśli chodzi o sferę intelektualną.mogą sugerować.. Dochodzę powoli do wniosku. Podczas drobnych sprzeczek. może być wręcz wyrachowany. W rzeczywistości to on jest jednostką bardzo słabą. postawa jego wygląda bardzo żałośnie. jak możesz się z takimi idiotami zadawać. Przejdę teraz do bardziej szczegółowego opisu." Jest to ewidentny przykład ataku w jego wykonaniu. w momencie gdy nie pali i nie ma zajętej prawej ręki wysuwa palec wskazujący. dotyczy przede wszystkim korzeni (BOJĘ SIĘ. Generalnie Tadeusz ubiera się na czarno od stóp do szyi. drugą kolano. Tadeusz nie umie poradzić sobie ze swoją głową. Jak wiadomo. To półsportowe obuwie świadczyłoby o potrzebie wolności. mówiąc o nim.same tumany i osły są na tym wydziale prawa. (o potrzebie ucieczki). Jeżeli Tadeusz znajduje się w okolicach tego wydziału. co chciałby wymazać z pamięci. zawsze brudne.co złe i co może nas niespodziewanie zaatakować. Za czasów jego dzieciństwa rygor w domu był nasilony właśnie przez rodzicielkę. Podparcie głowy (tulenie jej) świadczy o tuleniu myśli. w głowie panuje chaos. że odsłania swoje wrażliwe miejsce. Lekki. WIĘC TULĘ SWOJE NOGI). Koniec końców.. Zakończone są małymi. że nie jest ono godnym partnerem. że w konfrontacji intelektualnej nie miałby żadnych szans. zaczyna rozmowę od ataku czyli od obrażania i ośmieszania danej grupy.. Może to świadczyć o nieprzyjmowaniu argumentów. Tadeusz zdecydowanie preferuje buty lekkie. nie zdaje sobie sprawy. że lekkie buty Tadeusza występują jako symbol matki. używa bardzo często następującego zdania. kiedy tak właściwie nie wiadomo o co chodzi. Tadeusz doskonale zdaje sobie sprawę. której w dzieciństwie nie mógł doświadczyć. który pozwoli mi w pełni ODSŁONIĆ KURTYNĘ. a uwagi na jego temat nie obchodzą go. Atakując w ten sposób. dlatego też wszystkie kompleksy. nogi. iż nie angażuje się on uczuciowo w kontakcie z innymi ludźmi. Tkaniny. który traktuje w sposób niemal sakralny. o niechęci do danego tematu. są naturalne lub sztuczne (tudzież domieszki) .uwidacznia jego poczucie dominacji. że Tadeusz jest GŁUCHY I ŚLEPY NA WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ARGUMENTY. odbijają się na jego partnerce. a co najważniejsze. Podpierając tak głowę. cytuję: „. cytuję: „MÓJ DOM lub IDĘ DO DOMU". swobody. Można więc wywnioskować. Następnie podkula nogi. Podczas rozmów jego dłonie są zaciśnięte. można przypisać silnej dominacji matki w domu. ściana daje mu poczucie bezpieczeństwa. Można tutaj pokusić się o dwie interpretacje: podkulenie nóg i objęcie jednej z nich jest to typowe objęcie z lęku. nie rozumiem. Czując się niepewnie. koloru czarnego. za którą porusza się Tadziu. dla niego. W symbolice . natychmiast siada na ziemi. delikatny but to cechy odpowiadające stronie żeńskiej. znajduje się z tyłu. jakie zauważyłam. Są one stare i zniszczone. jedną ręką obejmuje głowę. usiłuje przekazać otoczeniu. jednak są to tylko pozory. Tadeusz myśli. Z drugiej strony chciałby. Tadeusz chroni swój tył. że już zapomniał o tym. Cienka podeszwa w tym przypadku może być postrzegana jako zapomniana przeszłość. aby postrzegano go w sposób nieco inny.

której nie chce dopuścić. że matka była tą dominującą stroną. jednak tego nie robi. gdy on nie potrafi z tych kłopotów wybrnąć. Kolor czarny sygnalizuje aby nie wtrącać się w jego problemy. może wtedy obraz stanie się bardziej wyraźny. a zaniedbane buty to problemy natury egzystencjonalnej. Jedna na szwie w okolicach łydki. nie powinny pracować. przyozdobione wojskowym pasem z dużą metalową klamrą. czarne dżinsy. że już jutro je zaszyje. aby dbały o męża. kobiety są po to." Ja mam od razu jedno skojarzenie .potwierdzają to nowo powstałe prześwity. mówiący: ŚWIADOMIE DĄŻĘ DO TEGO. Wniosek z tego. Może być to powiązane z osobą ojca. kobiety powinny słuchać swoich mężów. w jego przeszłość. męskości. Łączy się to od razu z kompleksami na punkcie seksualności. ma je już trzy niczym pas cnoty. a więc korzeni i także popędów seksualnych. Ubranie Tadeusza składa się z trzech warstw. pozwoli wybrance nacieszyć się WĄTPLIWYMI ZAOKRĄGLENIAMI MIĘŚNI. Cytuję: „.. są zawsze brudne i bardzo zniszczone. Niewątpliwie chodzi tu o ozdabianie dzieciństwa. W całym stroju widoczny jest luz . nawet w zwykłych rozmowach potrafi powiedzieć. że ojciec był raczej cichy. Potrzebuje pomocy. W takich wypadkach ciężko powrócić jest do normy. który to po ściągnięciu bawełnianego. niewiele miał do powiedzenia a już na pewno nie był wzorem męskości.jest mocnym facetem.144 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA4 145 gująco na tle codziennego obuwia. że to według jej reguł toczyło się życie w domu i że to ona kreowała Tadeusza. Pod spodem nosi podkoszulek koloru czarnego. Tułów zaliczamy do sfery świadomości. Tadeusz ma obydwoje rodziców. równocześnie oznacza potrzebę miłości. którą notorycznie łata. Boi się. przy tym i tak z góry . które. Tadeusz za wszelką cenę zawsze podkreśla siebie jako mężczyznę. Dziura. znajduje się w kroku. Ciągną się za nim już bardzo długo i z dnia na dzień narastają nowe .. doskonale zdajemy sobie sprawę z tego.czyli w dalszym ciągu potrzeba swobody i niezależności. Można pokusić się o stwierdzenie . Świadomie dąży do konfrontacji na tym tle. Co do spodni na co dzień zakłada on luźne. Tadeusz zawsze powtarza. Łatanie tej dziury może mieć znaczenie ŁATANIA SWOJEJ MĘSKOŚCI. jaki to on jest przystojny i wspaniały. Oddzielenie świadomej miłości od spraw seksualnych.. druga na udzie i trzecia w kroku jedyna łatana. Spodnie uwieńczone są grubym wojskowym pasem. W rezultacie odkłada te problemy. Buty te są ozdobione po bokach takim samym materiałem pociętym na paski. Dziury świadczą o problemach. Wiemy. Jednak ja zacytuję Tadeusza dosłownie... o tym mówi czarny kolor. jak już wspomniałam. a stan spodni wskazywałby na mocne ich przedawnienie. nie umie sobie poradzić. zwłaszcza. z bardzo mocnymi wycięciami. że nie bę- dzie dość dobry i naszywa coraz więcej łat. do czego dążymy. czarnego golfa i koszuli. ABY BYĆ IDEAŁEM MĘŻCZYZNY. które było zbyt smutne i zbyt poukładane. notabene mają trzy dziury. o której zresztą nie bardzo ma ochotę opowiadać. prawda że jestem świetnie zbudowany? Tadeusz potrzebuje poparcia swojej osoby.. jednak nie można go zaliczyć do ubrania wielowarstwowego. cały czas jesteśmy w sferze podświadomości. Cytuję: prawda. Spodnie są stare i sprane. SŁUGA MUSI. odgraniczającym strefę podświadomości od świadomości. Buty Tadzia. jaki chętnie widziałby Tadeusz. której zbyt mało doświadczył jako dziecko. złości do matki i ojca.PAN KAŻE. dom i dzieci. Oczywiście chęć ta może być powodowana różnymi ograniczeniami w dzieciństwie. że wyglądam bardzo dobrze. mówiące przede wszystkim o dużych kłopotach z samym sobą. Stąd u niego ten wielki pas w sferze świadomości..

Wszystko byłoby w porządku gdyby nie ten mechaniczny przedziałek dokładnie na środku głowy. uzależniony od kogoś lub od pewnych kłopotów. Pokuszę się tutaj o wywód. JESTEM PONAD TO WSZYSTKO. rozpiętą koszulą z podwiniętymi mankietami." Od kilku miesięcy włosy ma regularnie rozpuszczone.. czerwone spodnie z bardzo grubej bawełny. lęki. może to świadczyć o jego ambicjach. luzu. poczucie swobody i wolności. co mogłoby manifestować chęć przygody seksualnej. że włosy opadają na ramiona. że ów jest czarny. Kolorem czarnym próbuje utorować sobie drogę do wyższych celów. a mianowicie problemy z uczuciowością. Świadczy to o jego nałogu. niestałość. MAM DUSZĘ ARTYSTY. Mógł on dojść do wniosku. wolny styl życia. Natomiast nie łączy się to z pewnością z przyzwoleniem sfery świadomości. przylegający do ciała. Tadeusz ma długie włosy. że to akademik męski) Tadeusz zakłada dresowe. Potwierdza on rozdwojenie jego osoby. Dlatego też spodnie te zakłada tylko w gronie męskim. można sądzić. opadające na ramiona. A MOJE PROBLEMY POZOSTAWCIE MI. że świadomie wybiera luźny. niepewność.146 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 147 zakłada. tym bardziej. Golf zostaje ukryty pod ciemnobrązową. Z drugiej jednak strony. spodnie są czerwone. ciągle aktualnym. czyli: PROSZĘ. golf może świadczyć o pewnym stanie niewolnictwa. Przy późniejszym opisie na pewno uda mi się to udowodnić. że Tadeusz lubi przywdziewać gar- . najprawdopodobniej powodowane to jest zbyt wielką kontrolą. bawełniany golf. Jest to próba koncentracji na sobie. który mówi o kontroli uczuć i odruchów u takiej osoby. gotowość do działania. Już samymi włosami manifestuje zdanie: ZOBACZCIE JAKI JESTEM WSPANIAŁY I ORYGINALNY.będę najlepszym weterynarzem na świecie. uwięziony. znaczy to. Otóż w akademiku (zaznaczam. gdyż Tadeusz jest postacią mocno rozdwojoną. Koszula ma jedną kieszeń po lewej stronie (jest to strona serca).DOCEŃ TO. mówił o sobie: „. Oczywiście. Wiąże się to też z uprawianiem twórczości (w jego przypadku są to różnego rodzaju kompozycje na gitarę). w którym się zamyka. Na tak SEKSOWNĄ podkoszulkę zakłada czarny.czyli ewidentne problemy z osobowością. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tzw. Koszula jest rozpięta. MĄDRY I ARTYSTYCZNY . obawy. Może to być coś w rodzaju kokonu. drugą po prawej . Ma dużą potrzebę niezależności. a zarazem aktywność. próbuje odnaleźć energię. Jedną nogą stoi po lewej stronie. Warto też dodać. Jestem skłonna przypuszczać. iż oba wywody są prawdziwe. Wygląda to tak jakby mówił: CHCIAŁBYM.. a kolor taki określa brak poczucia bezpieczeństwa i jednocześnie brak wiary w siebie oraz niepewność przyszłości. Tadeusz ma zawsze odsłonięte czoło. Warto dodać. że jest najwspanialszy. Tadeusz może czuć się skrępowany. SPÓJRZCIE NA SWOJE SPRAWY. Tadeusz jest ubrany na co dzień w czarny golf. że tak naprawdę to niekoniecznie musi być najlepszym (chociaż głośno się do tego przyznaje). iż nastąpił regres.. odpowiadającym za sferę erotyczną ale także za sferę intelektualną. gdyż jak pamiętamy. Podwinięte mankiety to nic innego jak dążenie do swobody. odzieży domowej i wyjściowej. ALE SIĘ BOJĘ. dodatkowo podkreślając ważność jego osoby: ZOBACZ JESTEM WAŻNY. Podkreśla tym swoją niezależność. gruby naturalny materiał nasuwa jedno skojarzenie. Przejdę teraz do sfery nadświadomości. Trzyma w niej papierosy. która pozwoliłaby mu na zerwanie uwięzi. podkreśla tym swój intelekt: ZOBACZ JAKI JESTEM MĄDRY. chłodem matki w jego dzieciństwie. kieszeń jest otwarta.. Jak wiadomo. włosy są bardzo ważnym szczegółem. zwłaszcza. naginającą się do różnych sytuacji w zależności od potrzeby. Koszula ma odcień ciemnobrązowy. że jest to sfera podświadomości. Tadeusz do niedawna spinał włosy. z którymi nie potrafi dać sobie rady. otwartym.

jednym słowem: NIE ZAWRACAJCIE MI GŁOWY. Jest jeszcze jedna rzecz. Chciałabym jeszcze krótko zatrzymać się na dolegliwościach. zwłaszcza gdy idzie w odwiedziny do damskiego akademika. Choroby łączące się z żołądkiem to przerażenie. że często niedosłyszy . jakie ma o swojej przyszłej żonie. cytuję: „o co ci chodzi. jak już wcześniej wykazałam. kiedy idziemy gdzieś całą grupą.wiąże się to z irytacją na jedną osobę. jakby chciał podnieść swoją wartość. Za wszelką cenę będzie się bronił. Najprawdopodobniej ma niewiele do zaoferowania i stąd ta postawa.148 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 149 nitur. nie będę z tobą rozmawiał. że tworzy tylko obrazy. kiedy . Wyobrażenie. ale nie bardzo wie jak ma to powiedzieć. Kocha. która jednak nie ma zbyt wielu dysharmonii w swojej budowie. Nie potrafi się otworzyć . jakby chciał pokazać się większy i mądrzejszy. wypinając pierś do przodu (zaznaczam. zasłania w ten sposób brak wiedzy . niewątpliwie jest to uraza do jednego z rodziców. Pozostaje przy starym ubraniu chociaż wiem. Od dziecka Tadeusz cierpi na zatoki . Wspomnę jeszcze coś o jego sylwetce.kojarzy się to z podgryzaniem siebie. Czyli może to oznaczać. Garnitur w tym przypadku może łączyć się z dzieciństwem. jakie miewa nasz bohater. zwłaszcza w chwilach. zaciągając się dymem bardzo nerwowo.zasłaniając się . w którym przebywają Amerykanki. a wśród nas znajdują się jego najlepsi koledzy . Może to wynikać z jego niepewności siebie. jakie chciałby zaprezentować. Następną przypadłością. oznaczać może izolację od otoczenia. aby nie być podobnym do swojego ojca. nieprzyjmowanie argumentów. że nie robi tego na co dzień." Pali przy tym papierosa. Otóż. Zauważyłam. że krople na żołądek stoją zawsze w pobliżu łóżka. Jest wewnętrznie podzielony i tak do końca to nie zdaje sobie sprawy z tego co chciałby robić.związane jest to z zaburzeniami słuchu.Tadeusz natychmiast się prostuje. Wynika to najprawdopodobniej z obawy przed sprawdzeniem się. Lubi przebywać w gronie wielu dziewczyn naraz. Garnitur jest zrobiony z tkaniny naturalnej o grubym splocie. napotyka na potężny mur oraz odpowiedzi typu. do maksimum. czyli. Można wysunąć jednoznacznie wniosek. iż Tadziu jest osobą z bardzo wieloma kompleksami. doceniony i męski (coś w stylu koguta w kurniku). przedstawia siebie jako osobę silną. potwierdzałoby to problemy z uczuciowością. zdecydowaną .. jest odwrotnością tego co było u niego w domu. która mnie zastanowiła. gdy w grupie są jego przyjaciele). może to oznaczać brak odwagi w działaniu.atakuje. Kiedy rozmowa toczy się na poważne tematy.kiedy Dorota próbuje w takich momentach nawiązać z nim kontakt. brakowało mu słowa KOCHAM CIĘ. widoczne jest niewielkie skrzywienie w części środkowej kręgosłupa. kogoś bliskiego . A mianowicie zauważyłam. wyciąga. tylko w wypadkach.. a także przed lękiem związanym z czymś nowym. miłością. bo nie nauczono go tego w domu. dlatego teraz pewności dodaje mu standardowy strój. Tadeusz zaczyna za- słaniać się ze wszystkich stron. czuje się wtedy bardzo dowartościowany.wydaje mi się. Wygląda to tak. Częste krwawienie z nosa. Natomiast nigdy nie odważyłby się zostać sam na sam z jedną dziewczyną. obawa przed nowym. niemożność zaakceptowania tego co inne. Kiedy Tadeusz ściąga koszulę. Notorycznie obgryza paznokcie . Tadeusz mógł czuć się niekochany przez rodziców. jaka u niego występuje to bóle żołądkowe. że boi się zmian i nowości.lub też dalej . jak i na tle swojej męskości. Ubierając się w ten sposób. że chodzi tu o matkę. że stać go na nowe.zdając sobie jednak sprawę. zarówno na tle intelektualnym.

w rozmowie miła i uprzejma. Konrad ma też na sobie niebieskie jeansowe spodnie. stopy zwrócone w stronę rozmówcy. Daje to wrażenie zainteresowania tematem rozmowy i gotowości do otwartej konwersacji. W czasie rozmowy pochylony do przodu. Ogólne cechy fizyczne Osoba wysoka (186 cm). naprężenie górnej części kręgosłupa. jest to potrzeba uznania. Uwagę koncentruje bardzo silnie powiększona klatka piersiowa i wyraźne usztywnienie.150 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 5 151 nie bardzo potrafi wyjść z sytuacji z podniesioną głową. Pierwsza warstwa przy ciele. Elementy ubioru Konrad ubrany jest „na cebulę". Na twarzy Konrada. PRACA 5 I. student ekonomii na kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Osoba Mężczyzna. II. Ogólne wrażenie Osoba zadbana. lat 20. III. a jeżeli z krwią połączymy czarny kolor jego ubioru. a następnie zielona bluza. Na niej niebieski sweter. zapięta z przodu na ekspres. . ponieważ drętwienie ręki można odczytać jako powstrzymywanie miłości. Konrad sprawia wrażenie flirciarza a nawet kobieciarza. w sytuacjach stresowych. Całe to ubranie jest miękkie i naturalne. z którą to on sam ma problemy. Zewnętrzną warstwę stanowi czarna skórzana kurtka. Ma na sobie aż cztery warstwy odzieży. mocno opięte na biodrach. na pewno jest to wołanie o miłość. pojawia się też rumień. Ogólnie dominują kolory jasne. głównie niebieski. ręce cały czas widoczne. to ciemnoszara. Zauważalne są też elementy nieco zgarbionych pleców i masywnych nóg. IV. obcisła koszulka.

iż jako niemowlę (w okresie 0-2 lata) chłopak pozbawiony był poczucia bezpieczeństwa ze strony matki. Rodzice. być może też przedwczesnej rezygnacji matki z karmienia piersią. czy to pod ich właśnie ciężarem ugiął się. będzie starał się być osobą znaną i uznaną. Włosy wyraźnie odsłaniają czoło . Rumień na twarzy pojawił się w dzieciństwie. Konrad prawdopodobnie starał się otrząsnąć i zrzucić z siebie balast przeszłości. Inne cechy fizyczne 1. iż czując się odpowiedzialny za kłopoty rodzinne. Skutek tego widoczny jest dziś w bardzo silnym naprężeniu ramion i wyraźnym usztywnieniu górnej części pleców (według L. Obawiam się.niebieski. Chłopak zabiega niewątpliwie o bycie osobą publiczną. dość.kompleks na poziomie intelektualnym. Hay usztywnienie takie spowodowane jest brakiem wsparcia uczuciowego i poczuciu bycia niekochanym). chwianie się. iż w domu częste były kłótnie lub też. Nie wiemy dziś. następujący po żywiole powietrza. stanowiący wówczas dla niego archetypy boskości. jednocześnie jednak podatny na wpływy. Konrad w obcy mu świat wstąpił obciążony sporym już bagażem przeszłości. jako krzyk samotnego dziecka o uwagę rodziców. U Konrada widoczne więc zapewne będą kłopoty z zaspokojeniem uczuciowym. że w okresie tym jedno z rodziców (z późniejszej analizy wynika. emocjonalnym. 2. sferę społeczeństwa. Przypuszczalnie będzie on mocno zabiegał o uczucia. 4. bardzo widoczne kołysanie. i tak wyraźnie. Opis ogólny U Konrada przeważają kolory żywiołu wody . Ciało jako pamiętnik naszych dziejów ANALIZA WEDŁUG METODY ALEKSANDRA LOVENA Niezwykle rzadko spotkać możemy osobę. Konrad twierdzi. Mimo wysokiego wzrostu. zielony. wyrwania się z domu rodzinnego. Będzie zapewne udzielał się publicznie. iż naturalne procesy biologicznego zegara zostały tu poważnie zaburzone. że skulenie na poziomie ramion pozostało do dziś. Poczucie bycia nie dość wysokim wynika być może z „umniejszenia" w okresie dzieciństwa. że ojciec) odeszło bądź zmarło. jakiego doznał jako dziecko w rozpadającym się domu. Możliwe. Interpretacja ubioru 1. Mamy więc do czynienia z osobą uczuciową i wrażliwą emocjonalnie. Za zaburzenie bowiem uznaję przesadnie rozbudowaną. Na jej podstawie wnioskować możemy. Podgolenie z tyłu sugeruje gromadzącą się agresję. Dziecko w wieku 7-9 lat wkracza w świat zewnętrzny. czy też wynika to z ucieczki z oschłe- go domu w głąb siebie. Silnie umięśnione uda wskazują zapewne na chęć ucieczki. Również następne lata (okres 3-6 lat) nie były zapewne wiekiem beztroskiej zabawy i radości. . reprezentuje osobę. Żywioł wody. Rumień może być też objawem gromadzonej w okresie dzieciństwa agresji. Chód Konrada to lekkie stąpanie i charakterystyczne. u której występują tak charakterystyczne elementy. których zabrakło już na początku. postanowił szybko stać się bardziej dojrzałym i przejąć na swoje barki spory bagaż obowiązków. Nabrzmiała klatka piersiowa to ślad po zbyt rzadkim przytulaniu. Żywioł wody tworzy sferę „ty". Możliwe. braku bliskości matki. To osoba. obawę przed trzęsieniem ziemi. że ich małżeństwo w tym okresie rozpadło się. powiększoną klatkę piersiową. która zwraca się do wnętrza. 3. która rozwija społeczeństwo. zastanawia się nad sensem życia. Nasuwa to na myśl obawę postawienia stopy na ziemi.152 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA5 153 V. VI. jak u Konrada. Jako 12-18-letni chłopak. prawdopodobnie nie stworzyli stabilnego domu. Jest to chłopak prawdopodobnie obdarzony intuicją. iż chciałby być jeszcze nieco wyższy.

Oznacza to symboliczne zamknięcie się w sobie. Tworzą one kajdany i obrożę na teraźniejszości opisywanej osoby. przez co sprawiają wrażenie bardziej ukrwionych. tutaj ujawnia się poprzez ściągacze występujące zarówno na nadgarstkach. mogą więc być to problemy z wyrażaniem uczuć. Ubranie tuż przy ciele to bardzo ciemna.«porozmawiajmy». Niewykluczone. by ono doceniło jego. Poprzez niebieski kolor Konrad stara się pokazać światu swoją oryginalność: „zobacz jaki jestem inteligentny i twórczy". mówi nam o pragnieniu miłości i niedopieszczeniu w dzieciństwie.154 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA5 155 by móc udowodnić sobie swoją wartość.mężczyzna. Tutaj jednak. odgradzanie. Dzięki wszystkim tym warstwom chłopak stara się ukryć głęboko swoje problemy i kompleksy. Granatowe skarpetki mogą więc symbolizować postanowienie chłopca o wczesnym byciu dojrzałym i odpowiedzialnym. a tajnie czerwony. „Zobacz jaki jestem twórczy i oryginalny". zaznaczone jest szerokim czarnym paskiem z dużą. zamknięcia. rzutującym na seksualność chłopaka. Przeszycie to wskazuje na zranienie w sferze seksualnej. Konrad ubrany jest „na cebulę". Poczucie uwięzienia zaznaczone wyżej. Jawnie kolor czarny. jak i pod szyją.dom jako struktura. które poznajemy poprzez odkrywanie każdej kolejnej warstwy. iż spowodowane to zostało rozłamem w domu. ukrywa też tajny . podobnie jak kolejne warstwy. szara koszulka. Górna część odpowiedzialna jest też za mowę. jest miękka i naturalna. co świadczy o uczuciowości osoby opisywanej. Jest to wyraz poczucia uwięzienia. Być może Konrad nie czuje się pewnie na tym poziomie. Buty o takim wyrazie mówią o braku podpory ze strony ojca w okresie dzieciństwa. Jej symboliczne znaczenie to kłopoty z komunikacją na poziomie tu i teraz. Konrad chciałby wyrwać się z rodzinnego więzienia. które mogą się okazać pomocne w rozwiązaniu problemów na tym poziomie. Kolor szary tajnie odpowiada żółci. Niebieskie spodnie to chęć podkreślenia oryginalności w sferze seksualnej. Sugeruje to również czarny prostokąt na prawej tylnej kieszeni spodni. Na pamiątkę ciężkich przeżyć z dzieciństwa zakłada on ciężkie buty. Kolor niebieski jawnie. Prostokąt i kwadrat symbolizujący dom rodzinny. Bardziej zewnętrznie występuje niebieski sweter. O chęci podkreślenia tej sfery świadczy również charakterystyczny sposób siedzenia. U Konrada sfera seksualna. więc to prawdopodobnie jego zabrakło w domu rodzinnym. Spodnie są bardzo opięte na biodrach eksponując narządy męskości . Srebrna klamra oznaczać może ogromną po- trzebę uczuć i czułości ze strony partnera. z mocno rozstawionymi nogami. a jednocześnie swoiste oddzielenie świadomości i podświadomości. Tył to przecież przeszłość. Koszulka. Buty są wypastowane. masywną. co oznaczać może próbę upiększenia okresu dzieciństwa. górnej części przewodu pokarmowego i żołądka. a także częste przygryzanie warg. Sweter jest luźny. srebrną klamrą oraz białym przeszyciem. symbolicznym więc znaczeniem będą tu trudności w komunikacji emocjonalnej w domu rodzinnym. bezpośrednich kontaktów z najbliższym otoczeniem (możliwe są też kłopoty z układem pokarmowym).to podkreślenie seksualności. 2. a prawa strona . Opis szczegółowy Opis według Lovena potwierdzony jest bardzo topornymi i masywnymi czarnymi butami Konrada. z komunikacją emocjonalną . prostokąt . Buduje społeczeństwo. ale coś lub ktoś wciąż go krępuje. co świadczy o potrzebie swobody i przestrzeni. na tym najbardziej wewnętrznym poziomie dzianina układa się w bardzo wąskie pionowe pasy. Bluzka zapięta jest wysoko pod szyję. znajdują się na poziomie. brak bliskich.

156

JAK TO ROBIĄ INNI

PRACA 5

157

kolor jasnoszary, symbolizujący pragnienie docenienia społecznego. Następną warstwę stanowi zielona bluza. Znów golf oraz ściągnięte w nadgarstkach rękawy. Kolor zielony to manifestacja kłopotów emocjonalnych, potrzeb skupienia się nad sobą, odnalezienia wewnętrznej równowagi. Jako trzecia warstwa sugerować może napiętą sytuację w stosunkach z kimś z otoczenia. Zieleń ukrywa kolor szary, również wyrażający potrzebę równowagi i stabilizacji, ale bez manifestacji tego na zewnątrz: „mój problem - moja sprawa". Ta postawa wobec otoczenia podkreślona jest bardzo wyraźnie czarną skórzaną kurtką. Skórzane ubranie to bariera, pancerz i oznaka niepewności działania w świecie zewnętrznym. Konrad obawia się dopuścić kogokolwiek do swojego «słabego wnętrza». Skóra stanowi tu mocną ochronę przed odkrywaniem kolejnych warstw i zranieniem, którego już doświadczył. Świadczy o tym zapięty na sercu ekspres. Czarny kolor kurtki oznacza zbieranie energii do działania: „nie wtrącajcie się, kiedyś sobie poradzę". Czerwony kolor tajny to wciąż jednak marzenie o miłości. Tę skórzaną kurtkę Konrad nosi zawsze odpiętą. Możliwe więc, że są osoby, które jest gotów dopuścić głębiej, przecież i tak wciąż jeszcze pozostaje kilka warstw. Zarówno na kurtce, jak i bluzie wyraźnie zaznaczony jest poziom bioder. Są to, występujące po obu stronach, zapięte kieszenie. W kurtce występuje dodatkowe wzmocnienie podwójnymi zapiętymi sprzączkami po obu stronach bioder. To mocne podkreślenie sfery seksualnej. W połączeniu z elementami opisanymi wyżej, zapięte sprzączki świadczą o utrudnieniach w działaniu i realizowaniu się na tym poziomie. Sugerować to może częstą zmianę partnerek, jednak przy braku pełnej satysfakcji. Dolna część tułowia, to również przeszłość, rodzina. Po raz drugi potwierdza się więc fakt, iż kłopoty na tym tle powstały w domu, w okresie rozwoju.

Charakterystyczne i zastanawiające są napisy na ubraniu Konrada. Biało-czerwony napis leży chłopakowi na żołądku, zaś na luzie na sercu nosi napis w obcym języku. Sugeruję więc chęć wyjazdu z kraju. Spokój, równowagę (kolor zielony) łączy Konrad z innym krajem. „Tam wreszcie będzie ważny, tam się zrealizuję" symbolizuje granatowy kolor napisu. Dodatki Dodatki u Konrada wskazują na najbardziej dręczące go problemy. Nosi więc masywny srebrny zegarek, symbolizujący problemy w kontaktach ojciec-syn. Konrad odczuwa brak miłości ze strony rodzica, a potrzeba uregulowania stosunków podkreślona jest przez szarosrebrny cyferblat. Jeszcze jeden element, to brązowo-żółte koraliki, ciasno oplatające szyję, tworzące obrożę. Ich symboliczne znaczenie opiera się nie tylko na kolorze, lecz również materiale. Brąz to oczywiście niepewność, poczucie zagrożenia i napięta sytuacja w otoczeniu, żółty - to ponownie problemy natury emocjonalnej, kłopoty w wyrażaniu uczuć (interpretacja jak wyżej). Koraliki sprawiają wrażenie kamyków, co nasuwa skojarzenie skostnienia uczuć. Jeśli prawdą jest, iż, jak twierdzi Konrad, są one zrobione z żeber rekina, to ich symboliczny wyraz byłby tym bardziej nagatywny. VII. Podsumowanie Powyższa analiza pozwoliła nam dotrzeć głębiej do opisywanej osoby Konrada i ujawniła główne jego kompleksy. Możemy powiedzieć, iż na obecnym etapie ma on problemy z: 1. brakiem oparcia i uczuć ze strony ojca, 2. uczuciową komunikacją z matką, 3. poczuciem uwięzienia w domu (chęć wyjazdu), 4. własną seksualnością, 5. zaufaniem i otwarciem na świat zewnętrzny.

158

JAK TO ROBIĄ INNI

PRACA 6

159

Opinia Konrada Ogólny sposób spojrzenia na pracę wywołuje u mnie wrażenie realnego i prawdziwego wglądu w moje wnętrze. Są jednak pewne szczegóły, z którymi nie mogę się zgodzić (może ze względu na inne mniemanie o sobie?!): - co do mojej klatki piersiowej - w dzieciństwie traktowany byłem jako osoba, na którą matka - samotna - przelewała swe uczucia - przytulała mnie bardzo często! - okres 3-6 lat był okresem beztroskim! lecz pełnym niepokoju o matkę i siebie (co do przyszłości), rodziło się poczucie chęci ochrony matki i siebie przed niesprawiedliwością, - nigdy nie zależało mi, by zwrócić uwagę rodziców, raczej chciałem być trochę samodzielniejszy. Reszta pracy jest w moim mniemaniu dokładną i prawdziwą analizą mojego charakteru, główne podkreślenia: - wpływowości, - pragnienia miłości, - skomplikowanej seksualności, - braku ojca, - chęci ukrycia kompleksów, - chęci (możliwej i zawsze chcianej) uregulowania mego życia z dala od domu, np. za granicą, - dom to moje „uwięzienie" jak napisała P. Dominika.

PRACA 6
U s o b ą analizowaną jest mężczyzna około 33 lat, żonaty. Średniej budowy i wzrostu. Otyłość na poziomie brzucha. Chód lekki, niepewny. Większość noszonych bluzo-koszul jest szalenie kolorowa, w geometryczne wzory - trójkąty, kwadraty, pasy. Spodnie - jeans. Buty brązowe, lekkie - za kostkę, sznurowane, cienka podeszwa. Przy szyi w bluzach wciągnięty sznurek. Końce również zakończone kulistymi plastykami. Torba-chlebak w zielone i pomarańczowe kwadraty, pochylone, porozrzucane, noszona najczęściej na lewym ramieniu. Dlaczego! Dlaczego mamo nie kochałaś mnie jak matka kocha swoje dziecko? Dlaczego mamo nie przytulałaś mnie do swojej piersi? Dlaczego mamo jako dziecko małe musiałem przeżywać te straszne trzęsienia ziemi w naszym domu? Dlaczego, powiedz mamo, dlaczego, nie byłaś matką przez duże M? A Ty żono, dlaczego idziesz śladem mojej mamy? Czy Wy, kobiety, jesteście wszystkie takie? O, na pewno nie! To Wy jesteście wszystkim dla mnie. Moje kobiety, nie jestem nieudacznikiem, nie jestem zerem. Ja ciągle szepczę - kocham Was! Ja wołam - nie odtrącajcie mnie! Ja krzyczę - zauważcie mnie! Czy męskość to wódka? Czy męskość to walenie pięścią w stół? A może ta męskość to bez serca, bez czułości gbur? Czy taki jest wasz wzór?

160

JAK TO ROBIĄ INNI

Ale ja jestem silny, choć wrażliwą duszę mam. Choć dom się chwieje Choć znów mi wali się świat jak wtedy, gdy miałem parę lat. I wokół mnie coraz mniej życzliwości Więc staram się stworzyć życie z ogromem czułości Dać innym uśmiech, trochę wyrozumiałości. Niech świat pięknieje a nie pogrąża w bezmyślnej chciwości. Więc mówię do Was wzorami Krzyczę do was kolorami, że w moim sercu łamie się życie Choć usta ciągle się śmieją. Przetrzymałem katastrofy, Zbieram w całość marny świat Przetrzymam również akceptacji brak. Czasem czuję się jak liść, nie wiem skąd i dokąd mam iść, Nie wiem, co mnie czeka. Ale cóż, pozostaje nadzieja Że docenicie mnie, gdy doceni mnie świat. Nie rezygnuj z nadziei, bo czym byłoby życie bez niej, iskrą oderwaną od rozpalonego węgla. Nie daj ponieść się rozpaczy z powodu tego co się stało, bo aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nie mówią i czego być może nigdy nie będą zdolni powiedzieć.

Opis tablic

Tablica 1 1. Kontroluję życie, jestem dynamiczna i ostrożna w sferze uczuć. 2. Chcę miłości, a zarazem boję się jej. 3. Chcę przestrzeni, chcę być wolna. 4. Chcę aby dostrzeżono moją wartość duchową. 5. Potrzeba przestrzeni. 6. Byłam krępowana w dzieciństwie. 7. Mam poczucie ograniczeń w działaniu. 8. Chcę kontroli seksualnej. 9. Pragnę uciec z domu od kłopotów rodzinnych i rygoru. 10. Chcę odcięcia się od (korzeni) rodziny. 11. Krępowane dzieciństwo. 12. Smutne dzieciństwo. 13. Brak poczucia ciepła rodzinnego. Tablica 2 1. Chcę być dynamiczny. 2. Mam wiele wewnętrznej złości. 3. Potrzebuję przestrzeni. 4. Potrzebuję podkreślić swoją wartość wewnętrzną. 5. Chcę być zawsze gotowy do działania. 6. Tęsknota za uczuciami ze strony ojca, zagarnięcie uczuć przez matkę.

Pragnę miłości. . 11. 10. Chcę pokazać swoją wartość intelektualną. 5. 9. Czuję się skrępowany przeszłością. Pragnę miłości. Kontroluję siebie i swoje uczucia. 14. Brak podpory ze strony ojca w dzieciństwie. 4. Oddzielam miłość od seksu. Kontroluję sferę intymną. 3. 6. 7. 13. Chcę być dynamiczna i ważna. Dom. Potrzebuję równowagi wewnętrznej. Podkreślam swoją wartość i dynamizm. 4. Zawiodłem się na uczuciach. Wpajanie wartości religijnych w dzieciństwie. Potrzebuję uczuć i równowagi wewnętrznej. chcę zacząć wszystko od nowa. Chcę być wolny. Chcę miłości. Tablica 4 1. 13. 4. Chcę zacząć wszystko od nowa. Mam bogate wnętrze. 5. Wolę patrzeć na świat zza szyby. 12. 4. Kontroluję sferę seksualną. Pragnę wolności. tylko pracował. 10. Kompleksy na tle wartości intelektualnej. 11. głównie ojca. 14. 8. Chcę unormować stosunki z rodzicami. 10. 3. Uciekam w pracę od kłopotów osobistych. 12. Ojciec mało dbał o mnie. 8. Wcześniejsze krępowanie swobody. może religię. Staram się być konkretna i trzymać wszystko w garści. Marzę o wolności. będąc sam w ukryciu. Tablica 6 1. 3. Chęć odcięcia się od krępującego mnie dzieciństwa. Brak ciepła i miłości w dzieciństwie. Kontroluję świadomie sferę intymną. 6. Jestem uzdolnionym artystą. 2. Tablica 3 1.162 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 163 7. 12. Krępowanie wolności przez matkę. chcę uciec z domu od wspomnień. Mam poczucie ograniczeń w działaniu. 13. Nie lubię norm i podporządkowania się. 9. 11. 7. 5. 2. Kontroluje swoje przeżycia intymne. Przeszłość krępuje moje działanie. Jestem doświadczona. 6. 3. 5. 10. Pragnę akceptacji społecznej i dokonań. 9. Tęsknota i brak podpory ze strony ojca. Tablica 5 1. 11. 8. w którym kładziono nacisk na rozwój wewnętrzny. Chcę się odsłonić przed światem. Smutne dzieciństwo. 8. Chcę przestrzeni. Marzę o miłości. 12. Tajemnica z domu rodzinnego. 6. 7. Chcę równowagi w kontaktach rodzinnych i problemach osobistych. 2. Wszystkie problemy są przy mnie. 8. 9. Tęsknota za uczuciem-miłością. Podkreślam swój wzrost i męskość 2. 10. Wolę widzieć. 7. Chcę podkreślić swoją siłę i dynamizm w działaniu. 9. Brak spełnienia w miłości. Brak miłości i ciepła. Dominacja matki w domu. Mam kłopoty z układem nerwowym i pokarmowym. Mam swobodny stosunek do seksu. Jestem ważny i męski.

12. 3. eksponując seksualność. Ukrywam swoje prawdziwe myśli. 5. . 9. 11. Zawiodłam się w miłości i nie potrafię o tym zapomnieć. 11. że j e s t e m 100% kobietą. Brak ojca. 7. 3. 3. problemy aktualne i z przeszłości przeszkadzają mi w swobodnym działaniu. 9. Kontroluję sferę intymną. 5. Zobacz. Tablica 9 1. Pragnę akceptacji w grupie. 6. 7. tylko prawdziwe uczucie może mnie odblokować. 13.164 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 165 Tablica 7 1. 2. Chcę przestrzeni i wolności. Marzę o miłości pomimo smutku. Pragnę wolności. Nadmiar złości i brak miłości w dzieciństwie. ale partner winien być bogaty i nie chcę angażować się do końca. 5. 6. 5. 8. 2. 4. 8. Marznę z braku ciepłych uczuć. 4. Brak podpory ze strony ojca. Kłopoty emocjonalne mogą odbić się na moim przewodzie pokarmowym. 6. Kontroluję s e k s i nie pragnę zbytnio angażować się w miłości. Chcę. 3. 11. Pragnę miłości. 10. o której nic nie powiem. Oddzielam m i ł o ś ć od seksu. 2. Chcę uchodzić za silnego i działającego. muszę dużo mówić i kontrolować otoczenie swoją elokwencją. Po ranie na sercu została blizna. Chcę wolności i przestrzeni. Zawiodłam się na miłości. Tablica 8 1. Podnoszę swoją wartość. Jestem zły wewnętrznie. 4. by d o c e n i a n o moją wartość intelektualną. 14. Zobaczcie moją inteligencję. Wolę patrzeć na świat przez szybę. 13. Jestem walczącym pacyfistą. 8. Dominacja matki. Jestem doświadczona i chcę zacząć wszystko jeszcze raz. 8. który był gościem w domu. Brak wzorca męskiego w dzieciństwie. Pragnę miłości. Brak pełnego k o n t a k t u z ojcem. 2. 9. Staram się kontrolować otoczenie. 7. Potrzebuję dużo omówić lub mam taki zawód. 4. 11. Zawiodłam się na mężczyźnie i związek z nim dalej krępuje moje działanie. Nierozwiązany problem uczuciowy z ojcem. Pragnę r ó w n o w a g i wewnętrznej. Mam napiętą sytuację w najbliższym otoczeniu. Potrzebuję prz estrzeni i działania społecznego. Staram się oddzielać miłość od seksu. Staram się o d d z i e l a ć miłość od seksu. 7. Chcę być dynamiczną i nie wracać do przeszłości. 6. Potrzeba m i ł o ś c i ze strony ojca. Napięta sytuacja w najbliższym otoczeniu zmusiła mnie do ucieczki w pracę. ale nie licz na prawdziwą miłość. 10. Potrzeba akceptacji społecznej. 10. Tablica 10 1. Zawiodłem sięs w miłości. Miałam za k r ó t k i e dzieciństwo. 12. Chcę podkreślać swoją męskość. Jestem inteligentny. 9. Potrzebuję wyjaśnić swoje problemy z przeszłości. Staram się dzisałać. 10.

5. Problemy z rodziną dalej są nie wyjaśnione. Zdaję sobie sprawę z własnej kobiecości. Tablica 11 1. Staram się nie rozpamiętywać przeszłości. Duszę się i nie wiem jak się od tego wrażenia uwolnić. Chcę. 7. 7. Dostrzeż mnie. Pragnę podkreślić swoją inteligencję. Podkreślam swój wzrost i wartość. Chcę. 6. 6. 9. Nie czuję się bezpiecznie. W domu dominowała matka. 3. W dalszym ciągu czuję brak ciepła i miłości w domu rodzinnym. Tablica 12 1. Pragnę akceptacji społecznej i dokonań. 6. 9. abyście dostrzegli moją wartość intelektualną. Chcę. 4. 3. Potrafię działać formalnie. 10. Ważne są dla mnie sprawy materialne. a także oryginalny w seksie. W domu rodzinnym ciągle było niespokojnie. 15. Kontroluję swoją seksualność. Potrzebuję być doceniony społecznie. Tablica 13 1. by dostrzeżono mój intelekt. 10. Mam w sobie wiele żalu i gniewu. 7. 2. Brakuje mi miłości i ciepła. 8. Nie dam się poznać do końca. W domu rodzinnym dominowała kobieta.166 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 167 14. 3. Potrafię działać bez niczyjej pomocy. Chcę. 8. Dominował ojciec. abyście mnie odbierali jako męskiego i zdecydowanego. Pragnę wolności i przestrzeni. 4. 10. 9. 11. 4. 4. Zawiodłem się na miłości rodziców. 12. której dużo pomagałem. aby dostrzeżono moje działania. . 3. 1 1 . 12. 5. Finanse są istotnym elementem mojego odbioru innych. 7. Pragnę osiągnąć równowagę w kontaktach intymnych oraz z rodzicami. 5. 6. Pragnę miłości i ciepła. angażując się w różne przygody z kobietami oraz szukam autorytetu wśród mężczyzn. Potrzeba wolności leży mi na sercu. Pragnę podkreślić swoją inteligencję. 8. 11. W domu rodzinnym był rygor i dyscyplina. 2. . ale nie licz na zbyt wiele. Marzę o miłości. Jestem świadoma własnej kobiecości. Potrzebuję ją znaleźć. 2. 2. Brak pełnego kontaktu z ojcem w dzieciństwie. nikt nie dostrzeże mojej nerwowości. Jestem artystą o dużej dyscyplinie i przebojowości. będącą tematem. 5. 8. Zawiodłem się w miłości oraz chcę kontrolować moje otoczenie. 9. Potrzebuję przestrzeni i wolności. w którym m a m duże zahamowania. W domu brakowało ojca. Kontroluję swoją kobiecość. Napięta sytuacja w najbliższym otoczeniu. Tablica 14 1. Potrzebuję uczuć choć „jestem zamknięta w sobie". Pragnę miłości i akceptacji rodziców. Staram się kontrolować instynkty rozumem. Pragnę miłości. Tabele 15 i l 6 opisane są w książce z powodu ich złożoności.

pl . $ TEGO SAMEGO AUTORA < § > SŁOWA KLUCZE Dariusz Tarczyński Rozmowa w naszym życiu odgrywa podstawową rolę. są najbardziej szczerym przekazem. • kreowaniem programów medialnych. Dariusza Tarczyńskiego. gesty. Plac Wolności 2 tel.. bez wysiłku poznając wszystkie podstawowe zasady psychologicznej oceny pisma każdego człowieka. • promowaniem metody oraz prowadzeniem badań w kierunku NAO. • udzielaniem indywidualnych konsultacji.INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI. Słowa. • szkoleniem trenerów i nadawaniem licencji w zakresie metody NAO. Czy wszystko przekazujemy jednak za pomocą słów. przez twórcę metody Nieinwazyjnej Analizy Osobowości./fax 0 4 2 6 3 3 56 J5 / 0 4 2 6 3 3 74 10 e-mail: biuro@nao. Nieinwazyjna analiza osobowości (NAO) opiera się głównie na technikach zmierzających do zrozumienia i poznania struktury osobowości człowieka poprzez: • analizę jego wyglądu. ul. w którym stary. znajduje też zastosowanie w konsultacjach indywidualnych.com. osób i produktów. PSYCHOGRAFOLOGIA Dariusz Tarczyński Podręcznik psychografologii napisany w formie opowiadania. doświadczony psychografołog przekazuje całą swą zawodową mądrość młodemu następcy. a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. prowadzenia negocjacji. Autor tej książki dzieli się swym wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-psychologicznej. Metoda NAO stanowi atrakcyjne uzupełnienie standardowych szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej. Śledząc losy bohaterów intuicyjnie przyswajamy idee psychografologii. • wykonywaniem analiz psychografologicznych. • kontekstową interpretację wypowiedzi.? Czasem słyszymy jedno. • badanie rękopisu. Nie zawsze jednak zgodnie z zamierzeniem naszego partnera. kierowania i zarządzania. • doradztwem w kreowaniu wizerunku medialnego firm. jeśli potrafimy je wychwycić. Zajmujemy się: • organizowaniem i prowadzeniem szkoleń dla firm. myśli przekazywane nam „między wierszami". przekazując proste spostrzeżenia znakomicie ułatwiające naszą komunikację z najbliższymi. Młodzieniec ów zafascynowany ogromnymi możliwościami oceny osobowości człowieka jedynie na podstawie próbki jego pisma krok po kroku zgłębia tajniki tej wspaniałej wiedzy. został założony w 1999 r.. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 91-415 Łódź.

jesteśmy nauczone. by załatwiać pracę jeszcze szybciej. by stawiać własne interesy na drugim planie. że kobiety i mężczyźni są równi w miejscu pracy.STUDIO ASTROPSYCHOLOGII POLECA STUDIO ASTROPSYCHOLOGII POLECA 9 CO NAPRAWDĘ W ŻYCIU SIĘ LICZY ODKRYWANIE WARTOŚCI Z DZIEĆMI „Książka ta . którzy żyją i pracują z dziećmi . trzech lat pytano mnie często o wychowywanie w wartościach w rodzinie i przedszkolu. asystentka dyrektora jednego z koncernów spożywczych. psychologami dziecięcymi. że możemy nauczyć się bronić własnych interesów. aby zrozumiała panujące w pracy reguły gry i nauczyła się sprytnie wykorzystywać je dla siebie.przynajmniej do czasu. że czegoś nie rozumieją . politykami rodzinnymi i dziećmi na temat tego.kobiety często się przed tym cofają. podejmują ważne decyzje i ustalają reguły gry w pracy Autorka książki prezentuje dziesięć najważniejszych męskich reguł. Pozwólcie sobie doradzić . produktywność i sukces. Dzieci uczą się wartości nie poprzez mówienie. co naprawdę liczy się w życiu i co można przeciwstawić dzisiejszej oziębłości socjalnej oraz zubożeniu kulturowemu. reagujemy zbyt emocjonalnie lub dajemy się zastraszyć. W końcu możecie być sobą . W końcu nie trzeba nosić przyjaznego uśmiechu na ustach w obecności kogoś.by odnosić sukcesy. Paul B o t h e r o y o Wieczorem przychodzicie do domu. W końcu fajrant. coraz częściej brała zwolnienia lekarskie. kobieta nie musi wchodzić w rolę mężczyzny. .Autorka. wychowawczyniami. fachowcami od kształcenia. kobiety. przekonuje. Odnajdujecie się w t y m opisie? Należycie. kogo właściwie nie znosicie. nauczycielami. Stale czuła presję. myli się potężnie. Kobiety mają lepsze wyniki w szkole i lepsze oceny na dyplomach. energia. gdy rano na nowo wyru. mężczyźni nie znają roli „pilnej pszczółki" kobiety podejmują się jej bardzo często. AUTENTYCZNA I ZWYCIĘSKA S y l w i a i F. Wzdychając padacie na kanapę.S AUTENTYCZNA szycie w drogę do biura. To oni wwiększości zajmują pozycje kierownicze. ojcami. więc być może do kobiet. Jeśli nie możecie być sobą w pracy. ale przez działania. Poprzez liczne przykłady z dnia codziennego wyjaśnia nam zasady skutecznego rozwiązywania konfliktów. Nele Haasen. Oto niektóre z nich: mężczyźni mają odwagę. W ciągu ostatnich dwóch. nie radziła sobie z szybkim tempem swojego szefa. które uważają. Wystarczy. Pójdźcie nową ścieżką. Ale coraz silniej cierpiała z powodu zaburzeń snu i bólów głowy. REGUŁY GRY W PRAC JAK KOBIETY I MĘŻCZYŹNI MOC JE ZROZUMIEĆ I WYKORZYSTAĆ DLA Isabel Nitzsche ODWAGA JASNEGO STAWIANIA SPRAW N e l e Haasen „Barbara. kto sądzi. mężczyźni nie przyznają się. W rozmowach konfliktowych zazwyczaj jesteśmy ulegle. by ryzykować . W dalszym ciągu rynek pracy zdominowany jest przez mężczyzn. że w pracy muszą ukrywać swoje prawdziwe uczucia. Nie miała odwagi porozmawiać ze swoim szefem. Jednak ten. Zadawaliśmy sobie wszyscy pytanie: jak można najlepiej przekazać wartości dzieciom w dniu codziennym?" . jasno stawiać sprawy i odważnie reprezentować swoje poglądy. Często są też lepiej wykształcone.dla wszystkich. autorka książki.by mieć więcej radości życia i sukcesów w zawodzie. których poznanie znacznie ułatwia kobietom poruszanie się w pracy. by zapewnić sobie krótkie wytchnienie od stresu." My. Co idzie nie tak? Co moglibyśmy robić inaczej? Dyskutowałam z matkami. dziadkami. choć już dawała z siebie wszystko. cierpi na tym wasza kreatywność. zrzucacie ciasne buty z nóg i uwalniacie się od sztywnego oficjalnego ubrania.ma być konkretną pomocą we wspólnym odkrywaniu i doświadczaniu na co dzień ludzkich wartości.

Related Interests