P. 1
Paweł Diakon - Historia Longobardów (2002)

Paweł Diakon - Historia Longobardów (2002)

|Views: 298|Likes:
Wydawca: Anna Glowa

More info:

Published by: Anna Glowa on Nov 08, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

Historia Longobardów

3

KSIĘGA 1 1. Germania musiała wyżywić zbyt wielu ludzi i dlatego liczne narody ją opuszczały. Rejon północny im bardziej jest oddalony od żaru słońca i ogarnięty lodowatym mrozem, tym zdrowszy jest dla ludzi i odpowiedni dla zwiększenia ich populacji; przeciwnie zaś, wszelka okolica południowa, im bliżej się znajduje piekącego słońca, tym bardziej jest niezdrowa i tym mniej nadaje się do życia ludzkiego. Dlatego tak wielkie masy ludzkie pochodzą z północy. Słusznie też owa cała okolica od rzeki Tanais1 aż po zachód słońca, mimo że poszczególne jej części mają własne nazwy, ogólnie zwie się Germanią2. Kiedy Rzymianie posiadali za Renem3 dwie prowincje, nazywali je Germanią Górną i Germanią Dolną4. Z tej ludnej Germanii często uprowadzano niezliczone tłumy niewolników, które następnie sprzedawano mieszkańcom na południu. Często również liczne plemiona same z niej odchodziły, ponieważ nie mogła ona wyżywić tak wielu ludzi w niej zrodzonych. Owe plemiona nękały nawet pewne rejony Azji, chociaż przede wszystkim
1 2

Tanais, dzis. Don, był uważany za granicę między Europą i Azją. Podobnie Izydor z Sewilli ( Etymologiarum, libri XIV 44; dalej cyt. Etym.) nazwę Germanii wyprowadza od łac. gignere (= generare – rodzić). 3 Ultra Rhenum – po lewej stronie Renu. 4 Germania Górna (Superior albo Prima) obejmowała tereny dzis. Alzacji i Lotaryngii, natomiast Dolna (Inferior albo Secunda) – dzis. Belgia.

4 najeżdżały na sąsiadującą z nimi Europę. Świadczą o tym wszędzie zburzone miasta: w całym Iliryku5, w całej Galii6, a zwłaszcza w nieszczęsnej Italii, która doznała dzikości niemal wszystkich plemion germańskich. Goci i Wandale, Rugiowie i Herulowie, Turyngowie7 oraz inne dzikie i barbarzyńskie plemiona wyszły z Germanii. Z podobnej przyczyny wywodzące się od Germanów plemię Winilów czyli Longobardów, które później będzie szczęśliwie rządziło Italią, wyszło z wyspy zwanej Skandynawią8, choć podaje się też inne powody ich wyjścia. 2. O wyspie Skandynawii i o tym, że z niej wyszedł ród Winilów, to jest Longobardów. Wyspę Skandynawię wspomina między innymi Pliniusz Starszy w księgach o przyrodzie9. Leży ona nie tyle na morzu, jak nam przekazali ci, którzy ją zwiedzili, ile zewsząd ją oblewają morskie fale, wdzierające się do wewnątrz poprzez płaskie brzegi. Kiedy tamtejsza ludność stała się tak liczna, że nie miała już gdzie mieszkać, podzieliła się – jak podają – na trzy grupy, z
5

Liryk to kraina rozciągająca się na wschód od Adriatyku niemal po Dunaj, tereny byłej Jugosławii. 6 Galia obejmowała tereny dzis. Francji, Belgii, częściowo Holandii i Szwajcarii; była to Galia Zaalpejska. 7 Podczas wędrówki ludów Goci (Ostrogoci, Wizygoci) osiedlili się w południowej Francji, Hiszpanii i Italii, Wandalowie w południowej Hiszpanii, Rugiowie, Herulowie i Turyngowie przybyli do Italii w V w. 8 Skandynawia jest oczywiście półwyspem, niektórzy historycy pierwotną ojczyznę Longobardów umieszczają nad górną Łabą. 9 Gajusz Pliniusz Starszy (ok. 23-79) autor Historii naturalnej (Historia naturalia, dalej Hist. nat.; Paweł podaje błędny tytuł De natura rerum), dzieła encyklopedycznego w 37 księgach, z których ks. III-IV opisywały ziemię, kraje i ludy Europy; o Skandynawii jako wyspie mowa w IV 27. Podobnie Jordanes w dziele O pochodzeniu i czynach Gotów (HG).

5 których jedna, wyznaczona losem, musiała opuścić ojczyznę i szukać sobie nowych domostw. 3. Ibor i Aion, pierwsi wodzowie Winilów oraz ich matka Gambara. Ta zatem część ludności, którą los skazał na opuszczenie ziemi rodzinnej i szukanie obcych pól, wybrała sobie dwóch wodzów, a mianowicie braci Ibora i Aiona10, ludzi młodych, wyróżniających się wśród rówieśników, a następnie, pożegnawszy rodaków i ojczyznę wyruszyła w drogę, aby znaleźć ziemie, które nadają się do uprawy i założenia stałych siedzib. Matką wodzów była Gambara, kobieta o bystrym umyśle i mądrej radzie, tak iż drugiej takiej próżno by szukać. Na jej mądrości w rozstrzyganiu wątpliwych spraw synowie bardzo polegali. 4. O siedmiu śpiących mężach w Germanii. Myślę, iż będzie stosowne na chwile przerwać tok opowiadania i – skoro mamy tu pisać o Germanii – przedstawić zwięźle pewną cudowną historię, która była tam na ustach wszystkich, a także poruszyć niektóre inne sprawy. Na północno-zachodniej granicy Germanii, na samym brzegu Oceanu11, pod wysoką skałą znajduje się jaskinia, w której nie wiadomo od jak dawna spoczywa w głębokim śnie siedmiu mężów. Nie tylko
10

O tych wodzach mówi anonimowe dzieło Pochodzenie Longobardów (Origo gentis Longobardorum, dalej: Origo) a także Skrót kroniki Prospera z Akwitanii pod 379 r. 11 Legenda znana z wczesnego średniowiecza; opowiada ją także Grzegorz z Tours (Miraculorum I 94), Paweł wg G. Waitsa (Historia Longobardorum edentibus L. Bethmann et G. Weitz Monumenta Germaniae Historica Scriptores rerum Langobardicarum et Italicorum saec. VI-IX, Hannoverae 1878, s.49; odtąd cyt. HL) korzystał z innego źródła.

ich zaś rozum nie różni się niczym od rozumu dzikich zwierząt. salire. Kiedy pewnego razu ktoś opanowany chciwością pragnął rozebrać jednego z nich. mającą kształt tuniki sięgającej aż do kolan. Nazwa Skritobinowie wywodzi się od wyrazu. scriten odpowiadającemu łac. 13 Chodzi zapewne o renifera. posługując się w jakiś sposób drzewem zakrzywionym na kształt łuku.6 ich ciała. nieoświecone i barbarzyńskie plemiona odnoszą się do nich z wielką czcią. w którą. . lecz nawet szaty pozostają nienaruszone i ponieważ przez tyle lat nie podlegli oni żadnemu rozkładowi. Żywią się bowiem surowym mięsem dziczyzny i sporządzają sobie ubiór z niewyprawionych skór. A może dzięki ich przepowiadaniu. wg Schönfelda (RE II A col. wnet – jak podają – uschły mu ręce i kara. wg innych od staroniem. Z miejscem tym sąsiaduje lud zwany Skritobinami. Prokopiusz z Cezarei )Wojna Gocka) nazywa ich Skrithiphinoi. schreiten. sam widziałem suknię uszytą z jego włochatej skóry. Żyje u nich zwierzę bardzo przypominające jelenia13. widzi się jasne światło. że nikt już nie ośmielił się dotykać ich ciał. przyodziewają się Skritobinowie. są oni najprawdopodobniej rzymianami. 893) nazwa pochodzi od Schritto Finnen – jeżdżenie na nartach. który w ich barbarzyńskim języku znaczy „skakać‟12. zostaną w przyszłości zbawione owe plemiona? 5. z jakim rezultatem opatrzność boska zachowuje owych mężów przez tak długi czas. Sądząc po ubiorze. jaka go spotkała. Zobacz więc. tak przestraszyła innych. bo uważani są za chrześcijan. skritan. nawet w nocy. Nawet latem nie brak im śniegu. W tych okolicach w czasie letniego przesilenia przez kilka dób. Skritobinowie. jak już powiedziano. grec. 12 Niem. W podskokach bowiem ścigają zwierzynę.

Niedaleko. Ja sam podczas pobytu w Galii Belgijskiej. gdzie płynie silny prąd morski Maelström. A zatem. około Bożego Narodzenia. którą zwykliśmy nazywać „pępkiem morza”18. tak że podczas letniego przesilenia. na odwrót.78 m. a cienie bardziej się wydłużają. w ogóle nie ma cieni w Egipcie. cienie stają się coraz krótsze. 15 Tzn. letnie przesilenie – 21 IV. są zaś one krótsze niż gdzie indziej. W Arabii zaś o tej samej porze roku w południe słońce znajduje się po stronie północnej. tym bliższe ziemi wydaje się samo słońce. w południe. gdzie rozciąga się bezkresny Ocean. o szóstej godzinie cień człowieka mierzy dziewięć stóp 15. w miejscowości zwanej Totoniswilla16.7 same zaś dni są tu o wiele dłuższe niż gdzie indziej14. że wynosi dziewiętnaście i pół stopy17. padają w kierunku południowym. Podobno dwa razy dziennie wchłania ona w siebie wodę i tyleż razy 14 Por. zmierzyłem cień mojej osoby i stwierdziłem. im bowiem bardziej zwiększa się odległość od słońca. zimowe – 21 XII. 5. 18 Nie jest pewne usytuowanie maris umbilicus na południe od wysp Lofotów na Morzu Norweskim. De temporum ratione XXI 31. O dwóch „pępkach” Oceanu. gdy słońce świeci w południe. a cienie. Przeciwnie. 2. chociaż dni SA jasne. w Jerozolimie i pobliskich okolicach. nie widać tam słońca. w którym zatrzymywał się Karol Wielki ze swoim dworem. około przesilenia zimowego. Również w Italii. 17 Tzn. o czym pisali już starożytni autorzy. rozlewającego się po obu stronach Brytanii. 6. . im bardziej zbliżamy się do słońca w kierunku południowym. znajduje się owa głęboka otchłań wodna. Beda. podczas gdy noce dłuższe. na zachód od wspomnianego brzegu.67 m. 16 Dietenhofen (Thionville) miasto nad Mozą.

76. już mają pójść na dno. wyspa z archipelagu Wysp Normandzkich. które szybko płyną w kierunku swych źródeł i na długości wielu mil toczą wody słone zamiast słodkich. jak zapewniają niektórzy. Tego rodzaju otchłań czy czeluść wodną poeta Wergiliusz nazywa Charybdą: znajduje się ona. . często nagle i gwałtownie wciąga okręty z tak wielką szybkością. 20 Tzn. Niekiedy w przerażający sposób okręty giną w głębi owej otchłani.4 km. oddalonej od wybrzeża sekwańskiego o około trzydzieści mil. Dwa razy bowiem na dobę tak nagle zalewają je fale. 19 Wergiliusz. Kanał La Manche i wybrzeża Atlantyku. T. jak świadczą o tym na każdym brzegu niezwykle szybko przypływające i odpływające fale. Na przemian je z paszczęki pod gwiazdy wyrzuca. W tych okolicach można zobaczyć rzeki. o czym mówi w swoim eposie19. Wrocław 1950. z taką samą szybkością się od niej oddalają. Twierdzą (niektórzy). że przypominają one bieg strzał wśród przestworzy. Na wyspie Ewodia21. według zapewnień mieszkańców. Aldernay. 21 Prawdopodobnie dzis. nagle odepchnięte przez ogrom wód. o czym świadczą wybrzeża sekwańskie20 i akwitańskie. z trudem może ujść przed nimi. kiedy już. że istnieje też druga tego rodzaju otchłań między Brytanią a Galią. s. wzdąwszy płuca. przekł. Karyłowski. Eneida (III 420-423). 30 mil czyli 44. lewy zaś Charybda dzika Zasiada: Z dna otchłani po trzykroć połyka Rozdarte wirem fale i znów. Ta wspomniana wyżej otchłań.8 ją wyrzuca. że jeśli ktoś przypadkiem znajdzie się w wodzie nieco dalej od brzegu. z jaką przedtem się do niej przybliżały. w cieśninie Sycylijskiej i opiewa ją tymi słowami: Scylla prawy brzeg. Często jednak.

Zapewne i ono posiada tego rodzaju kanały. 7. że ta sama Charybda wchłonęła wiele okrętów. uprzednio przez burzę nadwerężonych. .9 dobrze słychać szum wód wchłanianych przez wspomnianą Charybdę. O tym. tylko małe i ukryte. Spośród wszystkich członków załogi ocalał tylko jeden człowiek. dla starożytnego Rzymianina mare nostrum oznaczał Morze Śródziemne. jak z głębi podniosły się niby góry wód i wyrzuciły wchłonięte wcześniej okręty. chociaż z mniejszą siłą. który ledwo żywy unosił się na falach i pchany prądem wód dotarł aż do samego otworu owej przerażającej otchłani. Niebawem z wielką szybkością przybił do brzegu i tak uniknął grożącej mu śmierci oraz mógł następnie sam opowiedzieć o niebezpieczeństwie. Winilowie zatem wyszedłszy ze 22 Nostrum Mare – Adriatyk – z punktu widzenia Pawła Diakona. Tam nieszczęsny usiadł z sercem bijącym od strachu i czekał na śmierć. a wodzowie Wandalów. Ambri i Assi. aż sam w nią wpadnie nagle i wbrew wszelkiej nadziei osiadł na jakiejś skale. kazali płacić sobie haracz. Kiedy już wejrzał w nieskończenie głęboką czeluść i prawie martwy ze strachu czekał. Po tym wywodzie wróćmy do przerwanego opowiadania. Po zniknięciu bowiem wód wchłoniętych przez ową czeluść ukazały się nagie brzegi jej wlotowego otworu. Nagle zauważył. Także nasze morze22. jednak w podobny sposób uderza o brzeg wenecki i istryjski. Kiedy jeden z nich znalazł się w pobliżu. mianowicie Adriatyk. która na chwilę oddaliła się od niego. jak Winilowie przybyli do Skoringi. w którym się znalazł. jak opowiadał pewien znakomity Gall. Słyszałem też. które wchłaniają odpływającą wodę a następnie wyrzucają na brzeg wodę przypływającą. pochodzącego z krainy Wenecji. rozbitek uczepił się go ostatkiem sił.

aby ci albo płacili im haracz. Wodan. jako że stanowili ledwie trzecią część ludności jednej. których jako pierwszych ujrzy o wschodzie słońca. utożsamiany z rzymskim Merkurym. W tym czasie Ambri i Assi. ale słabi liczebnie. że będą raczej walczyć niż znosić ich niewolę. Tradycja przekazuje tu zabawne opowiadanie. wybrzeże). Wtedy Gambara udała się do Frei. 7-8 jest poszerzoną wersją Origo II. często zamieniali tereny zamieszkania. najwyż sze bóstwo germańskie. . przybyli do krainy zwanej Skoringą23 i tam osiedli na kilka lat. być może. w I-III przesunęli się nad górną Odrę i Dunaj. szczep germański ze Skandynawii. gnębili wojną wszystkie sąsiadujące z nimi kraje24. II i I w.10 Skandynawii pod wodzą Ibora i Aiona. aby kobiety Winilów swoje rozpuszczone włosy 23 Kraina nieznana (nazwa wywodzi się. Bóg odpowiedział. Wtedy Ibor i Aion za radą matki Gambary doszli do wniosku. 24 Wandalowie. że lepiej strzec wolności orężem. Pyszni z powodu odniesienia wielu zwycięstw wysłali posłów do Winilów. od anglosaskiego score – brzeg. 8. Zabawna opowieść o Godanie i Frei. Tam prawdopodobnie zetknęli się z Longobardami. przed Chr. żony Godana. o nim także Żywot św. wodzowie Wandalów. Wyprawili więc do Wandalów posłów z odpowiedzią. 25 Godan. Freja udzieliła jej rady. i to niezbyt wielkiej wyspy. Oto Wandalowie udali się dobowa Godana25 i prosili o zwycięstwo nad Winilami. Wszyscy zaś Winilowie byli podówczas w kwiecie wieku. że da zwycięstwo tym. albo przygotowali się do rozstrzygającej bitwy. niż plamić ją płaceniem haraczu. i prosiła o zwycięstwo dla Winilów. zapewniał zwycięstwo w walce. Wotan („dobry bóg”). zajmowali południowe wybrzeże Bałtyku. na wybrzeżu bałtyckim lub między Wisłą a Łabą. umieszcza się ją we wschodnim Holsztynie. Kolumbana 53. Na przeł. Opowiadanie z rozdz.

W ich bowiem języku long znaczy długi. Tak też zrobiły. którego Rzymianie zwą Merkurym. zlatynizowana brzmi: Langobardus (od V w. Wotan zaś.długi i barba – broda. zwany dotąd Winilami. Wtedy Freja wtrąciła. stoczyli z Wandalami zaciętą bitwę w obronie wolności i odnieśli 26 27 Longibari od łac. który ma zwyczaj patrzeć przez okno w kierunku wschodnim. . że lud ten. W ten sposób Godan przyznał zwycięstwo Winilom. którym już nadał imię. Niektórzy wywodzą nazwę Longobard od halabardy. Germańska nazwa Langbart. ale pochodzi raczej z nieba. Tradycja głosi. IX 2. 10. W jaki sposób Longobardowie pokonali Wandalów? O głodzie wśród Longobardów. żeby mógł je zobaczyć Godan. Śmieszna to zaiste historia i bez znaczenia. lecz w Grecji. będzie odtąd nosił nazwę Longobardów – od długiej. Podobny wywód etymologiczny u Izydora z Sewilli ( Etym. rzekł: „Kim są ci długobrodzi?”26. 45). longus . wg etymologii ludowej: Longobardus). Pewne jest jednak. i nie w Germanii. Kiedy Godan zauważył je o wschodzie słońca. a bart – broda. że winien dać zwycięstwo tym. że żył nie w omawianym tu okresie.11 ułożyły sobie na twarzy na podobieństwo brody oraz aby wcześnie rano przybyły razem z mężami i stanęły tak. brzytwą nie golonej brody27. bo zwycięstwo nie zależy od mocy ludzkiej. Dlaczego Winilów nazwano Longobardami? Wotan jest tym samym bóstwem. Winklowie. którego po dodaniu litery nazwano Godan. jest odpowiednikiem Merkurego u Rzymian. z czego później powstało Lombardus. już jako Longobardowie. lecz daleko wcześniej. inni jeszcze od Lange Börde – płaskie wybrzeże. 9. długiej włóczni. wszystkie plemiona germańskie czczą go jak boga. Langbard.

. Wrogowie widząc i słysząc to wszystko. nat. w którego sile pokładali ufność. Postanowili ją zatem opuścić i przenieść się do Mauringi28. Następnie w tejże krainie Skoringi doświadczyli strasznego głodu i z tego powodu bardzo podupadli na duchu. Rozpuścili pogłoskę między wrogami. to znaczy ludzie o psich głowach. VI 30. Mauringa. 30 Zob. 29 Lud nieznany. iż kynoskefalowie staczają zacięte boje. 12. Mieli oni jednak u siebie męża niezwykle dzielnego. Na widok wielkiego wojska nieprzyjaciół Longobardowie nie odważyli się stanąć do walki. z których jeden był Longobardem. Kiedy zaś zastanawiali się. Izydor. że mogą osiągnąć wszystko. raczą się nawet własną krwią30.12 zwycięstwo. uwierzyli pogłosce i nie odważyli się stoczyć bitwy. że wśród nich znajdują się kynoskefalowie. Kazali 28 Kraina równie nieznana jak Skoringa. potrzeba zesłała im radę. Aby uwiarygodnić tę informację. umieszcza się go przy górze Asse koło Wolfenbüttel w Saksonii Dolnej. rozstawili większą liczbę namiotów i rozpalili w obozie liczne ogniska. piją ludzką krew. Jego więc samego wystawili do walki za nich wszystkich. to „Kraina obfitująca w wodę”. a jeśli nie mogą dosięgnąć nieprzyjaciela. będąc przekonani. W marszu przeszkodzili im Assipitowie29 oznajmiając. 15. jak Assipitowie powstrzymali Longobardów chcących przejść na Mauringę. co zechcą. Hist. co począć. Pliniusz. która przedtem grozili Winilom. 3. O tym. Zmyślili mianowicie. a drugi Assipitą. zapewne nad Bałtykiem (na Pomorzu są liczne jeziora). Etym. że w żaden sposób nie będą mogli przejść przez ich kraj. 11. Pojedynek dwóch dzielnych mężów.

aby stoczył z nim pojedynek. Czegóż chcieć więcej? Chętnie przyrzekli. żeby w razie zwycięstwa nad wrogiem wyzwolili jego wraz z potomstwem od hańby niewolnictwa. kogo spośród siebie wystawić przeciw tak wojowniczemu mężowi. którą przyszli. Fakt ten starym zwyczajem uświęcili za pomocą strzały. który obiecał stanąć na wyzwanie wroga. aby tej sprawie nadać większą moc31. Kiedy Longobardowie zastanawiali się. Pustoci Luneburskiej. może Lüneburg w Dolnej Saksonii na płn. kraina trudna do zidentyfikowania. Longobardowie wywędrowali na Mauringę. Longobardowie odejdą drogą. gdzie jednak nie ma wzmianki o strzale. zgłosił się całkiem dobrowolnie jeden niewolnik. . zdjęli jarzmo niewoli z wielu niewolników. 13. gdzie zatrzymali się na dłuższy czas. mamrocząc przy tym słowa w ojczystym języku. a następnie udali się w okolice bardziej odległe. Warunki były następujące: jeśli mąż Assipitów odniesie zwycięstwo. czyniąc ich ludźmi wolnymi. jeśli zaś zostanie pokonany. Podobno posiadali przez kilka lat Anthab i Banthaib. 32 Origo III. Postawił jednak warunek. że spełnią jego żądanie. Aby powiększyć liczbę wojowników. Longobardowie dotarli wreszcie do Mauringi. Starł się więc w walce i zwyciężył. wtedy pozwolą Longobardom przejść przez swój kraj. a 31 Opisany tu obyczaj wyzwolenia niewolników przedstawiony został w Edykcie Rotariego (224). dla siebie i swoich bliskich – upragnioną wolność. żeby również posłali jednego spośród siebie.wsch.13 powiedzieć Longobardom. dla Longobardów wywalczył możliwość swobodnego przejścia. Rolanda („bezkresny step”). Wyruszywszy z Mauringi Longobardowie dotarli do Golandy32.

lecz dziewięcioro dzieci35. W tym czasie pewna nierządnica urodziła naraz siedmioro dzieci i ta matka. nat. 14. Jeśli fakt takiego porodu wydaje się komuś nieprawdopodobny. podobnie pisze też Aulus Gelliusz w Nocach attyckich X 2. . że mogą to być jedynie nazwy obwodów lub jakichś miejscowości. 3). jednym z nich był Lamission. którzy wyprowadzili ich ze Skandynawii i nimi rządzili aż do tego czasu34. uważamy. że król Agelmund udając się w drogę przybył nad wspomnianą sadzawkę. że pewna kobieta urodziła naraz nie siedmioro. lecz na podobieństwo innych ludów wybrali sobie króla. niech poczyta dawne historie. przyp. s. 15. dzierżył on berło Longobardów przez trzydzieści trzy lata. wrzuciła je do sadzawki. VII 3. Wurgundaib (w Origo: Burgundaib) może nazwa terenów zamieszkałych przez Burgundów. 33 Krainy nad Bałtykiem lub może nad środkowym i dolnym biegiem Łaby: Anthabtub (Anthabet) umieszczają niektórzy w okolicach dzis. Pewne jest. iż szczególnie często zdarza się to w Egipcie. Tutaj zaś przytrafiło się.14 także Wurgundaib33. syn Aiona. okrutniejsza od wszystkich dzikich zwierząt. a dowie się z nich. Jak podaje tradycja. 54. Paderborn. 35 Opowiadanie oparte na Pliniusza Hist. Pierwszym ich królem był Agelmund. Po śmierci wodzów Ibora i Aiona Longobardowie mieli pierwszego króla Agelmunda. aby zachować ciągłość władców (HL. 34 „I nimi rządzili do tego czasu”: jest to błędny dodatek Pawła. jego pojedynek z Amazonką. która (naraz) porodziła siedmioro dzieci. gdzie mowa o niezwykłych porodach. O nierządnicy. pochodzący ze znakomitego rodu Gungingów. aby się ich pozbyć. nie chcieli dłużej pozostawać pod rządami wodzów. Longobardowie po śmierci wodzów Ibora i Aiona. Banthaib (Bainaib) na wschód od niego.

oddać niańce i wychować z wielką starannością. Longobardom będzie wolno przekroczyć rzekę. nadał mu imię Lamission36. a dla Longobardów możliwość przejścia przez rzekę. jeśli zaś zwycięstwo odniesie Lamission. stał się dzielnym i bardzo wojowniczym młodzieńcem. Gdy chłopczyk dorósł. gdzie ich zatrzymały Amazonki37. Jednakże z uwagi na to. nieprzyjaciółki rodu męskiego. a także w Scytii. Leukosyrii i innych krainach. zawracał je to w jedną. Kurcjusz Rufus (VI 10). 38 O Amazonkach pisali: Herodot (IV 110-117. Ponieważ wydobył je z sadzawki. Nakazał szybko wydobyć je z sadzawki. 36 W prologu do Edyktu Rotariego Lamission (Laiamicho) pochodzi z rodu Gungingus. Dobrze wiadomo. W ten sposób zyskał dla siebie sławę. że kiedy Longobardowie w swoich wędrówkach przybyli nad pewną rzekę. wszyscy bowiem znawcy dziejów wiedzą. że jeśli wspomniana Amazonka zwycięży Lamissiona. Prokopiusz ( Got. Król zdjęty litością i wielce zdumiony takim wydarzeniem powiedział. Longobardowie odstąpią od rzeki. to w drugą stronę. wojownicze kobiety. Dzidą. Justynus (II 3-4. 37 Amazonki. Powiadają też. król pływając w rzece stoczył walkę z najdzielniejszą spośród nich i zabił ją. zamieszkiwały okolice w Azji Mniejszej. co zresztą nastąpiło. XIII 3. która w ich języku zwie się lama. nad rzeką Termodont w Kapadocji. Wtedy jedno z nich schwyciło rączką królewską dzidę. że dziecię to będzie wielkim człowiekiem. Wcześniej bowiem oba szyki bojowe zawarły umowę. którą trzymał w rękach.15 Zatrzymał konia i ze zdziwieniem patrzył na biedne dzieci. całe opowiadanie Pawła wydaje się konstrukcją oparta na etymologii imienia. XLII 3). że plemię Amazonek uległo zagładzie długo przedtem. . IX 27). nim mogły się rozegrać opisane wydarzenia38. tak że po śmierci Agelmunda ujął ster rządów w swoje ręce. że to opowiadanie jest mało prawdopodobne. w mit. córki Aresa i Harmonii.

17. . skierował oręż na Bułgarów. na którym prawdopodobnie Paweł się opierał. stało się i dla nich przyczyna wielkiego nieszczęścia. Oto bowiem nocą. 39 Bułgarowi – tu chodzi o lud pochodzenia tureckiego (umownie zwie się go dzisiaj Protobułgarami). W jaki sposób Lamission stał się królem i pokonał Bułgarów? Zebrawszy po tej porażce siły. który koczował na terytorium między rzeką Kubań a Wołgą. Ponieważ miał on gorący. zgładzili króla Agelmunda. O ich całkowitej zagładzie pisze Izydor z Sewilli ( Etym. Nie podejrzewając niebezpieczeństwa i ciesząc się długim pokojem stali się mniej czujni. Wkrótce doszło IV 3). gdzie zatrzymali się na jakiś czas. Longobardowie ustanowili swym królem Lamissiona. IX 2. młodzieńczy temperament i dość łatwo skłaniał się ku wojaczce. swego opiekuna. o którym wyżej mówiliśmy. W jaki sposób Bułgarzy zaatakowali nocą obóz Longobardów. a jego córkę uprowadzili w niewolę? Tak więc Longobardowie sforsowawszy wspomnianą rzekę. przybyli na jej drugi brzeg.16 że miejsca owych wydarzeń nie były historykom dość znane i tylko niewielu z nich je opisało. niespodziewanie napadli na nich Bułgarowie39. W końcu VII w. które zawsze jest powodem klęsk. aby pomścić śmierć Agelmunda. 64). opanował dzis. 16. Sam bowiem słyszałem relacje niektórych ludzi. Bułgarię. gdy wszyscy beztrosko spali. że plemię tych kobiet żyje do dzisiaj w najdalszych zakątkach Germanii. Owo poczucie bezpieczeństwa. że samego króla Agelmunda zgładzili a jedyną jego córkę wzięli do niewoli. wielu zabili i tak szaleli po obozie. mogło tego rodzaju plemię kobiece aż do tego czasu tam egzystować. wielu Longobardów ranili. zamieszkałą przez Słowian i uległ slawizacji.

a po Hildehoku Gudehok. Wtedy też zdobyli na wrogu wielkie łupy i odtąd stali się odważniejsi w podejmowaniu trudów walki. jak w żałosną niewolę uprowadził jego córkę. już to obietnicami. Panował on prawie czterdzieści lat i swoim następcą pozostawił syna Hildehoka. po nim zaś jego synowie Hildehok. którą oni chcieli widzieć jako królową przy jego boku. aby zapomniało o doznanej zniewadze i stawiło sobie przed oczami ową hańbę. . pędzącego na przedzie do boju. dodawał im ducha do znoszenia bitewnych trudów. drugiego króla. Te i tym podobne słowa wypowiadał donośnym głosem i już to groźbami. Widząc to król Lamission podniesionym głosem zaczął wołać do całego wojska. Wreszcie zachęcił ich. obdarzy go wolnością i nagrodami.17 do pierwszej potyczki. Toteż Longobardowie tak zachęceni i porani przykładem wodza. i tak nad niedawnymi zwycięzcami odnieśli zwycięstwo oraz pomścili zarówno śmierć króla. Po śmierci Lamissiona. Po jego śmierci jako piąty przejął berło królewskie Gudehok40. Po śmierci Lamissiona na tron wstąpił Lethu. trzeci z kolei król. bo lepiej jest – mówił – stracić życie w walce. uderzyli na wroga i w dzielnej walce zadali mu wielką klęskę. Jeśli zaś – mówił – zobaczy w walce jakiegoś niewolnika. 18. w której Longobardowie haniebnie uciekli przed wrogiem do obozu. 40 Cały ten rozdział pochodzi z Origo III. jak wróg zamordował ich króla. jak i własne krzywdy. niż jako nędzny niewolnik być pośmiewiskiem dla wrogów. który był czwartym z kolei królem. ster władzy ujął Lethu. aby orężem bronili siebie i swoich bliskich.

bogata w żelazo. przepowiedział im różne nieszczęścia na długo przedtem. Austrii.). w 476 stanął na czele zbuntowanych najemników germańskich. 434-493) wódz germański. kraina obejmująca terytorium dzis. gdzie zetknął się z germańskimi Rugiami. Tenże Feleteus. a Feleteusem. Odoaker zjednoczywszy pod swoją władzą plemiona Turcylingów. jak Longobardowie po zwycięstwie Odoakera nad Rugiami opanowali ich prowincję. . których już dawno podbił. Seweryn (zm. królem Rugiów. W owym czasie rozgorzała wielka nieprzyjaźń pomiędzy Odoakrem41. Chr. pozbawił władzy cesarza Romulusa Augustulusa i założył królestwo germańskie. królestwo utworzone przez Celtów podbili Rzymianie i zamienili w prowincję (16-13 p. W 487 toczył boje z Norikum. Seweryna pióra Eugippiusza. napisanego w Neapolu na pocz. 42 Norikum. rodem z Rzymu. oraz ludy Italii. męża obdarzonego prawdziwą wstrzemięźliwością i sławnego z powodu wielu innych cnót. którego nazywano też Fewa. o tym. nim się wydarzył y44. 43 Św. 482). Ów święty często w niebiańskich słowach upominał wspomnianego Feleteusa i jego żonę. który oddzielał go od Norikum42. a Feleteusem. apostoł Norikum.18 19. aby razem zaprzestali czynić nieprawości. 44 Wiadomość prawdopodobnie z Żywota św. przybył do Italii wraz z oddziałem barbarzyńców. królem Turcylingów. teraz zaś jego ciało spoczywa w Neapolu. przybył do 41 Odoaker (ok. królem Rugiów. o imieniu Gisa. panującym już od kilku lat w Italii. Wojna między Odoakerem. Mieszkał on w tych stronach aż do śmierci. jego klasztor znajdował się u podnóża Kahlenbergu pod Wiedniem. W Norikum zaś znajdował się wtedy klasztor św. Seweryna43. w tych dniach zajmował drugi brzeg Dunaju. Ponieważ gardzili jego pobożnymi słowami. Herulów i częściowo Rugiów. VI w. aby służyć Imperium Rzymskiemu.

królem Herulów. i tam z powodu żyzności gleb zatrzymali się na kilka lat46. Splądrował następnie całą prowincję i z ogromnym tłumem jeńców ruszył do Italii. prawdopodobnie dzis. kto posiada tak wspaniały orszak. 47 Przyczyna wybuchu niezgody opowiedziana na podstawie podań ludowych. teraz popadli w konflikt z następującej przyczyny47.19 Rugilandii i walczył z Rugiami45. Wtedy to Longobardowie wyszli ze swoich ziem i przybyli do Rugilandii. Po śmierci zaś Klaffona jako siódmy król przejął berło syn Taton. 45 W 487 r. a po nim Taton.. Gdy na tym terenie przebywali trzy lata. Odpowiedziano jej. 46 Por. Austria. Longobardowie opuścili Rugilandię i zamieszkali na rozległych przestrzeniach. Całkiem inaczej na ten temat pisze Prokopiusz z Cezarei (Wojna gocka II 14). który zburzył królestwo Herulów. co w języku łacińskim znaczy ojczyzna Rugiów. . aby był łaskaw wypić z nią kielich wina. Origo IV. 20. Jego droga wiodła koło domu królewskiej córki. Spełniwszy swoje poselstwo wracał do ojczyzny. Rugilandia to kraj Rugów. wybuchła wojna między Tatonem a Rodulfem. kim może być ten. Oto brat króla Rodulfa przybył do Tatona w celu przywrócenia stosunków pokojowych. zadając im cios ostateczny i zabijając także ich króla Feleteusa. Zagłada Herulów przypada na 506 r. które w swoim języku nazwali feld. Tymczasem zmarł Gudehok. której było na imię Rumetruda. Choć wcześniej łączyło ich przymierze. a jego miejsce zajął syn Klaffon. Dziewczyna posłała doń wtedy zaproszenie. Po śmierci Gudehoka rządy objął Klaffon. że to brat króla Rudolfa wypełnił swoje poselstwo i wraca do kraju. Ta widząc mnóstwo mężów i znakomite towarzystwo zapytała.

rzekomo do podczaszego. ponieważ był małego wzrostu dziewczyna wejrzała na niego z wyniosłą pogardą i wypowiedziała pod jego adresem ironiczne słowa. Na oknie tym powiesiła wspaniałą zasłonę niby na cześć gościa. że wzbudził w niej jeszcze większą złość. pełen oburzenia odpowiedział dziewczynie takimi słowami. przeszyli go mieczami. . Ogarnięta kobiecym szałem i nie potrafiąc zapanować nad bólem serca. Zerwał przymierze. Następnie ta okropna bestia nakazała sługom. Gość okryty ranami upadł na ziemię i wyzionął ducha. kiedy ona powie. westchnął głęboko nad okrutna śmiercią brata i nie mogąc opanować bólu zapłonął żądzą pomsty za jego śmierć. „nalewaj”. Gość. Herulowie byli zaprawieni w prowadzeniu wojen i znani z wielu zwycięstw. Udała spokój. Gdy wieść o tym dotarła do Rudolfa. Umyśliła zaś posadzić go w takim miejscu. jaki właśnie przyszedł jej na myśl. by usiadł. Tylko jednemu ze swoich ludzi kazał wejść na 48 Prawdopodobnie chodzi o stolik do gry w damkę. czy po to. Tym razem jednak. a w rzeczywistości po to. Rodulfus wysłał swoich do walki. Król ufał niesłychanie ich sile i spokojnie zabawiał się grą przy stole.20 On zaś w szczerości swego serca przybył na jej zaproszenie. Niebawem na znak dany przez okrutna kobietę wykonano niegodziwe polecenie. walczyli nago. by lżej się walczyło. zakrywszy jedynie wstydliwe części ciała. aby z tyłu. Tak się też stało. aby nie wzbudzić jakiegoś podejrzenia. żeby za plecami miał ścianę z oknem. urażony w swej godności. twarz jej poweselała i w miłych słowach poprosiła go. jakie zawarł z Tatonem i wypowiedział mu wojnę. Cóż było dalej? Oba wojska starły się na otwartym polu. czy też żeby okazać pogardę dla ciosów wroga. sam zaś nie wątpiąc z zwycięstwo siedział w obozie przy stole do gry48. postanowiła wykonać zbrodniczy plan.

odpowiadał. jak to zwykle w takiej sytuacji bywa. zwaną przez nich bandum.21 rosnące tam drzewo. napadli na nich Longobardowie i urządzili im straszną rzeź. że walczą bardzo dzielnie. którą chłoszcze gniew Pana niebieskiego”. Longobardowie zaś stali się bogatsi. Choć późno. wydobył jednak z siebie głos: „Biada tobie – rzekł – nieszczęsna ziemio Herulów. na częste pytania króla. oraz szyszak. lecz bezskutecznej walce poniósł śmierć. że zielone łany lnu wzięło ono za taflę wody. ażeby tym szybciej mógł mu donieść o zwycięstwie jego żołnierzy. jak wiedzie się Herulom. że zapłaci głową. co robić. Na te słowa król rzekł z niepokojem: „Czyż może uciekają moi Herulowie?” On zaś na to: „Nie ja – rzekł – lecz ty. który zwykł on nosić podczas bitwy. Również sam król w dzielnej. która widział. nim całe wojsko nie zaczęło uciekać przed nieprzyjacielem. taki zawisł gniew z nieba. iż szyk Herulów się załamał. powiększyli swoje wojsko o żołnierzy z różnych pokonanych plemion i zaczęli sami dążyć do wojen oraz szerzyć dookoła sławę swego męstwa. Zagroził mu przy tym. Toteż kiedy ów spostrzegł. Taton zaś zabrał chorągiew Rodulfa. Nad wojskiem zaś Herulów. I nie wcześniej odważył się powiedzieć królowi o klęsce. odniósłszy zwycięstwo. Longobardowie. że wojsko Herulów ucieka. a Longobardowie mocno na nich nacierają. otrzymywali mieczem od wrogów bezlitosne ciosy. podzielili między siebie ogromne łupy znalezione w obozie. to powiedziałeś”. Kiedy więc wojownicy machali ramionami jak gdyby przy pływaniu. jeśli powiadomi go. nie wiedzieli. . Odtąd tak dalece podupadło męstwo Herulów. uciekającym w bezładzie. że już nigdy nie posiadali króla. Kiedy przerażony król i wszyscy wraz z nim. królu. przez którą można przepłynąć.

51 Swebowie. Swewowie. lud nieznanego pochodzenia.22 21. Poszczególne grupy zajmowały różne tereny. niemal doszczętnie wytępieni. W tym czasie Wakchon napadł na Swebów51 i przyłączył ich do swego państwa. źródło Pawła. zajęli Dację. Gepidowie. zaliczany przez pisarzy starożytnych do plemion germańskich.Szwabowie. część z nich osiedliła się w Hiszpanii. Napisany w jęz. syn Tatona. poniósł klęskę w starciu z Wakchonem i uciekł do Gepidów50. szczep germański. jedno ze źródeł Pawła. p. Po zmiennych walkach zostali w 567 r. poślubił Ranikundę. córkę 49 Origo IV. zawiera normy prawa longobardzkiego (uj ęte w 398 paragrafach). którzy w IV w. w III w. Wachon zwyciężył Swenów. jak i Zuchilona. utworzyli niezależne . mianowicie. zajmowali tereny nad górnym Renem i toczyli boje z Rzymianami. cośmy umieścili w naszej skromnej historii. Chr. jego żony i córki oraz panowanie syna Waltariego. 50 Gepidzi. w IV ulegli Herulom. Napadł bowiem na niego Wakchon. Następnie pojął za żonę Austriguzę. lud germański ze szczepu gockiego. niech przeczyta wstęp do Edyktu praw longobardzkich52 ułożonego przez króla Rotariego. Miał zaś Wakchon trzy żony. 52 Edykt króla Rotariego. a nie za szczera prawdę. na pocz.in. gdzie jako wygnaniec pozostał do końca życia. Najpierw. syn brata Zuchilona49 i pozbawił go życia. m. noszący pierwotnie nazwę Hermundurów. 53 Turyngowie. O śmierci Tatona i panowaniu Wachona. na skutek czego nastąpił rozpad jedności plemiennej. po Chr. Również Hildechis. V w. Niemal we wszystkich rękopisach znajdzie to. Odtąd pomiędzy geoidami i Longobardami zapanowała z tego powodu nieprzyjaźń. później osiedlili się nad środkowym Dunajem i tam zetknęli się z Longobardami. które dotąd funkcjonowało jedynie w ustnym przekazie. podaje. W I w. Po tych wydarzeniach Taton niedługo się jednak cieszył wojennym triumfem. łacińskim. córkę króla Turyngów53.. zredagowany w 643 r. Jeśli ktoś uważa to za kłamstwo. że Wakchon (Wachon) był synem Unichisa i zgładził zarówno Tatona.

Rozgorzała niebawem bitwa. Wszyscy oni byli Litingami. ponieważ jednak został on królem nie według prawnego następstwa. Panonia rozciągała się między Sawą. który Longobardów przyprowadził do Panonii. ale w wyniku gwałtu. I wtedy przypadkiem stanęli do walki naprzeciw siebie Alboin. w której oba szyki dzielnie walczyły i jeden nie ustępował drugiemu. imieniem Wisegarda.23 króla Gepidów. później Gotom (378 r. wziął za żonę Kusupald.). . Z nią miał syna Waltariego. które uległo najpierw Rzymianom (10 r. wydał za Teudiperta – króla Franków. Po nim jako dziewiąty król objął rządy Audoin. drugą. rozbite w VI w. który niebawem przyprowadził Longobardów do Panonii55. z którą miał dwie córki: jedną. Po śmierci Waltariego rządy objął Audoin. VI w. inny król Franków. Wreszcie trzecią żoną Wakchona była córka króla Herulów – Salinga. Waltari po siedmiu latach panowania zszedł z tego świata. Paweł oraz Edykt Rotariego nie nadają Wakchonowi kolejnej liczby. syn Audoina i państwo. przed Chr. 23. który znienawidziwszy ją oddał za żonę jednemu ze swoich ludzi o imieniu Garibaldi. Wojna Gepidów z Longobardami. wojownicze iliryjsko-celtyckie plemię półnomadów. bo tak nazywała się u nich każda znakomita rodzina. przez Frankó w i Sasów i ostatecznie podporządkowane tym pierwszym. Drawą i Dunajem i była zamieszkana przez Panończyków. 54 Właściwie ósmym królem był Wakchon.) i Hunom (441 r. Walderadę.). Tlący się już od dawna spór między Geoidami i Longobardami teraz nareszcie wybuchł na dobre i po obu stronach szykowano się do wojny. w której Alboin zgładził syna króla Gepidów. 55 Nastąpiło to w I poł. który po jego śmierci panował jako ósmy już król54.. 22.

ażeby Alboin uczestniczył w uczcie. Turismod. króla Gepidów. „Wiecie – powiedział – że nie ma u nas zwyczaju. i wyjawił mu powód swego przybycia. Turisind długo myślał o miejscu syna przy stole. swemu królowi. który spadłszy z konia wyzionął ducha. Alboin przeszył mieczem swego przeciwnika. że nie może tego uczynić ze względu na panujący obyczaj. zaprosił na ucztę i posadził go po swojej prawicy. aby mógł ze swym ojcem zasiadać do uczty. Po odniesionym zwycięstwie Longobardowie wrócili do swoich siedzib i zaproponowali Audoinowi. Alboin usłyszawszy te słowa ojca wziął ze sobą jedynie czterdziestu młodzieńców i udał się do Turisinda. Wzdychał głęboko i nie mógł się opanować. który w dużej mierze wojnę tę podtrzymywał. miał przed oczyma jego śmierć i widział. aby syn królewski ucztował wraz z ojcem. Prosili. zawrócili. Król przyjął go wspaniałomyślnie. zanim nie zdobędzie oręża od króla obcego narodu”. Gdy Gepidowie ujrzeli. jak był nim podczas niebezpieczeństwa. gdzie zwykł niegdyś siedzieć jego syn. Audoin odpowiedział im. z którym niedawno prowadził wojnę. aż wreszcie ból jego znalazł ujście w słowach: „Drogie – rzekł – jest mi to . któremu przedtem zabił syna? Alboin prosi o wydanie oręża po zabitym. Kiedy wycięli dużą część wrogów. stracili ducha i rzucili się do ucieczki. aby zedrzeć zbroje z poległych.24 Turismod. jak siedzi tam teraz jego zabójca. Longobardowie ruszyli w pogoń i kładli ich pokotem. ponieważ dzięki jego męstwu odnieśli zwycięstwo w tej bitwie. 24. syn Turisinda. żeby był towarzyszem ojca podczas uczty. W jaki sposób Alboin z czterdziestoma mężami udał się do króla Turisenda. że poległ syn królewski. Gdy inni raczyli się wspaniałymi potrawami.

Unieśli się gwałtownym gniewem i pragnęli pomścić jawną zniewagę. Turisind wziął oręż swego syna Turismoda. którzy z jakiegoś powodu przybyli do nich. „Białonożne są wasze klacze – rzekł – i wy jesteście do nich podobni”. Po powrocie Alboin stał się współbiesiadnikiem przy ojcowskim stole. gdyż oni poniżej łydek owijają nogi białymi opaskami. 23) odnotował. . W ten sposób położył kres kłótni i wszyscy w radosnym nastroju kontynuowali ucztę. że są oni podobni do swych klaczy. z nimi dzielą się pokarmem”. tam pośrodku łąk to nędzne zwierzę rozsypało kości twego brata”. chronią przed wszelką krzywdą i uważają za nietykalnych. Również Longobardowie gotowi do walki jak jeden mąż chwycili za miecze. stanął pomiędzy nimi i swoich wzburzonych ludzi powstrzymał od walki. Wtedy obecny tam drugi syn królewski poczuł się dotknięty słowami ojca i zaczął drażnić Longobardów oraz szydzić sobie z nich twierdząc. Słysząc te słowa Gepidowie nie mogli opanować oburzenia. Jedząc królewskie dania cieszył się wraz z ojcem i opowiedział po kolei wszystko. wręczył go Alboinowi. mających do kolan białe nogi. że kara najpierw dosięgnie tego. Cezar w swoich Pamiętnikach o wojnie galijskiej (IV. że Germanie „uważają. tych. gdy ktoś we własnym domu zabija gościa”56. Na to jeden z Longobardów tak odpowiedział: „Udaj się na pole Asfeld.25 miejsce. Wtedy król zerwał się zza stołu. lecz i osoba teraz na nim siedząca jest dość miła dla moich oczu”. kto pierwszy przystąpi do walki: „Nie jest – mówił – miłe Bogu zwycięstwo. Zagroził im. co wydarzyło się jemu 56 Także u Germanów prawo gościnności było święte. jak bardzo te klacze potrafią bić kopytami. iż nie godzi się krzywdzić gościa. wszystkie domy stoją przed nimi otworem. tam będziesz mógł niewątpliwie zobaczyć. którego zdrowo i cało odprawił do kraju jego ojca.

58 W latach 529-532. na drodze wojennej.). zajęli wybrzeża afrykańskie (429 r. 60 Goci (Ostrogoci) zajęli Italię w 489 r. W ten sposób po dziewięćdziesięciu sześciu latach całą Afrykę przywrócił Imperium rzymskiemu. z powodu wyznawania odmiennej religii – arianizmu.26 u Gepidów. Panowanie Justyniana i jego zwycięstwa. i chwalili odwagę Alboina. .) 61 Mianem Maurów określano tubylczych mieszkańców Afryki Północnej. W podobny sposób. zostali podbici przez Belizariusza. W 533 Belizariusz odniósł nad nimi zwycięstwo i przyłączył do Cesarstwa. W tym czasie pod szczęśliwą gwiazdą rządził Imperium rzymskim cesarz Justynian57. Potem znowu siłami tegoż Belizariusza zwyciężył w Italii lud Gotów i wziął do niewoli ich króla Witichisa60. podbił również inne narody. który zginął w walce z Narsesem (552 r. In. cesarz Imperium Wschodnio-Rzymskiego. wziąwszy do niewoli ich króla Gelismera59. Obecni wyrażali podziw.. jak i znakomicie rozwiązywał sprawy obywatelskie. Goci obwołali królem Totilę. a następnie Narsesa w latach 535-553. Rękoma patrycjusza Belizariusza mężnie pokonał Persów58 i tymi samymi rękoma zniszczył całkowicie lud Wandalów. 25. i w nie mniejszych pochwałach wynosili wielką prawość Turisinda. Następnie dzięki podziwu godnemu męstwu prokonsula Jana zniszczył Maurów atakujących Afrykę pod wodzą króla Amtalana61. na dworze króla Turismoda. Pozostawali jednak w stałym konflikcie z podbitą ludnością m. Król Witichis (Witigis) dostał się do niewoli w pierwszej fazie wojny (540 r. 59 Wandalowie w V w. który zarówno prowadził pomyślne wojny zewnętrzne. Z powodu tych wszystkich 57 Justynian. zjednoczył pod swoim panowaniem przeważające połacie Imperium Rzymskiego. panował w latach 527-565.) i niektóre wyspy Morza Śródziemnego.

Cztery opracowania prawa dokonane za Justyniana otrzymały w średniowieczu jedną nazwę Corpus Iuris civilis. ujmując w nich zwięźle teksty wszystkich praw65. został ogłoszony pod koniec 533 r. 247) uważa ich za odłam Wenetów. 62 Antycki od Antów (Antes. Anti). zwieńczona kopułą. o bogatej ornamentyce wnętrz. że na całym świecie nie można znaleźć podobnej67. Wandalski i Afrykański. Digesta seu Pandectae. 65 Chodzi tu o Institutiones z 533 r. Ta budowla tak dalece przewyższa wszelkie inne. On również poprawił i nadzwyczaj zwięźle ujął prawa rzymskie. zawierają nowe konstytucje cesarskie. które sam ustanowił. mieszczące się w wielkiej liczbie woluminów. Prawa zaś poszczególnych urzędników lub sędziów. Frankoński. trzynawowa. Gocki. Corpus Iuris canonici. szczepu słowiańskiego. w odróżnieniu od zbioru prawa kanonicznego. ogłoszone jeszcze przed Digestami. Na nowo także opracował w czterech księgach Instytucje. zredukował do liczby pięćdziesięciu ksiąg i nazwa je Kodeksem Digestów lub Pandektów64. Germański. Antycki62. mieszkającego u źródeł Wisły. jak i drugą redakcję Kodeksu w 534 r. zredagował w jednym tomie i kazał go nazwać Kodeksem Znowelizowanym66. Wszystkie bowiem rozporządzenia cesarskie. 63 Kodeks ukazał się w 529 r. Również nowe prawa. Był bowiem Justynian władcą katolickim. Jordanes (O pochodzeniu i czynach Gotów 119.. zawarł w dwunastu księgach i kazał dzieło to nazwać Kodeksem Justyniana63. które dotąd były zbyt rozwlekłe i same w sobie sprzeczne. Budowniczymi byli Izydor z Miletu i . 67 Budowla powstała w latach 532-537 na planie krzyża greckiego (równoramiennego).27 zwycięstw zasłużył sobie na przydomki: Alamański. 66 Novellae constitutiones (535-565). 64 Zbiór dawnego prawa. Tenże władca wybudował w Konstantynopolu świątynię dla Chrystusa Pana jako Mądrości Boga Ojca i nazwał ją greckim wyrazem Hagia Sophia czyli Święta Mądrość. które zawierały się niemal w dwu tysiącach ksiąg.

470 -550. służył władcom ostrogockim Teodorykowi(493 526). łacińskiego w Bizancjum. zamienili ją w meczet. od 1934 r. współtwórca kultury średniowiecznej. Wtedy również w Konstantynopolu Pryscjan z Cezarei otworzył. Wszystko przeto obracało mu się na dobre. Anthemios z Tralles. jego córce Amalasuncie (526-535) I Witigesowi (536-540). chronograf. 68 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (ok. następnie senatorem. jak i teologicznych. czym zapoczątkował licze nie dat wg ery chrześcijańskiej. . nauczyciel jęz. Pisał dzieła historyczne i teologiczne. W nowej tabeli paschalnej wzorowanej na tabeli Cyryla Aleksandryjskiego. dał zarys całej gramatyki łacińskiej łącznie z rzadko uwzględnianą składnią. Turcy w 1453 r. mąż biegły zarówno w naukach świeckich. gdyż kulturalne wartości greckie przeszczepił na grunt łaciński. przekształcona w muzeum. wszechstronnie wykształcony. głębiny wiedzy gramatycznej70.).28 w swych uczynkach prawym. W tym czasie zasłynął w Rzymie Kasjodor68. Po wycofaniu się ze służby publicznej założył klasztor w Vivarium (555 r. Dzieło Institutio de arte grammatica (Nauka gramatyki) obok gramatyki Donata było w okresie karolińskim i późniejszych epokach podstawą nauczania i studiowania tego przedmiotu.). ok. a w końcu stał się zakonnikiem. gramatyk rzymski. współpracował z Kasjodorem. a w swoich sądach – sprawiedliwym. 69 Dionizy Mały (Dionisius Exiguus). Także w tym czasie rzymski opat Dionizy przez godny podziwu rachunek ułożył tablicę świąt Wielkanocnych69. Wśród jego znakomicie opracowanych dzieł znalazły się przede wszystkim świetne objaśnienia do niejasnych miejsc Psalmów. ustalił datę narodzenia Chrystusa (nieścisłą). subdiakon Kościoła rzymskiego. 70 Pryscjan z Cezarei (V-VI w. Wtedy wreszcie Arator. 490-583) pochodził z rodziny wyższych urzędników syryjskich. Był on najpierw konsulem. kanonista. Paweł wspomina jego Expositio psalmorum (Komentarz do Psalmów). że tak powiem.

W tych również dniach blaskiem zasług swego życia i apostolskimi cnotami zajaśniał święty mąż. oddalonej od Rzymu czterdzieści mil. w której znajduje się Święta Jaskinia. 73 Grzegorz Wielki. Powyższe tłumaczenie nie rości sobie pretensji do przekładu poetyckiego. Benedykta z punktu widzenia formalnego jest wierszem elegijnym epanaleptycznym. Również jak stosownie do moich skromnych zdolności. ujął Dzieje Apostolskie w wierszach heksametrycznych71. ojciec Benedykt – najpierw w miejscowości zwanej Sublakus. Subiaco (sub lacu) – nad jeziorem. organizator misji wśród pogańskich i ariańskich Germanów. a następnie w warowni Kassinum. VI w. W 544 r. alegoryzmów oraz używania niekiedy rzadkich słów jego treść jest trudna do zrozumienia. . ułożyłem na cześć tego wielkiego ojca wiersz opiewający w dystychach elegijnych poszczególne jego cuda74. Jego życie. servus servorum Dei („sługa sług Pańskich”). 40 mil (ok. opiewał przyjemnym stylem w Dialogach papież św. znany adwokat i mówca. 72 Dzis. teolog. których druga księga omawia życie św. In. Benedykt z pierwszymi towarzyszami. Poemat ten był w średniowieczu podziwiany i czytany. Z powodu aluzyjności. to jest takim. architekt nawrócenia Longobardów. jak wiadomo. gdzie Benedykt w 529 r. jego cuda i chwała. chrześcijański poeta łaciński. u podnóża góry Calvo. Grzegorz73. Benedykta. który porzucił karierę urzędniczą i został duchownym. papież 590-604.. Dialogi. asceta.29 wspaniały poeta. Święty Benedykt. zwanej także Arx72. dyplomata. którego reguła stała się podstawą dla zachodniego monastycyzmu. w którym trzy pierwsze wyrazy heksametru daktylicznego powtarzają się na końcu pentametru. 26.). Napisał m. napisał w heksametrach poetycką parafrazę Dziejów Apostolskich De actibus Apostolorum. założył klasztor. 74 Przytoczony tu wiersz o cudach św. obrońca biednych i uciśnionych. 60 km. Oto on: 71 Arator. gdzie przebywał św. Cassinum – chodzi o słynne Monte Cassino.

Nursjo! O nadzwyczajne dziecię. Tobie brzmią chwałą pieczary78. nosząc nazwisko od miasta. Romana do św. że nastąpiła jej doskonała rekonstrukcja. światowym wzgardził kwieciem. o nadzwyczajne dziecię. Brzmią chwała pieczary przed śmiertelników ukryte ocza mi. Klaszcz mocno. Wstrzemięźliwego karmiąc człowieka. Niemniej ożywcza wiara uczty – agapy obwieszcza79. wspaniale. Benedykta. Wesoła już naprawione niosła mamka naczynie 76. Mrozy. Chryste. wiatry i śniegi dzielnie przez trzy znosisz lata. Obfitą niosą żywność do groty chciwi pasterze świń. gdyż było pęknięte. jak mam opiewać? Wspaniale. kto Chrystusowej słucha nauki. Nursjo75. Przynosi owoc miłości. 76 Mamka (pedagoga) św. w skałach skrył się młodzieniec. 78 Św. jak wynika z Dialogów Grzegorza Wielkiego (II 1) nieumyślnie rozbiła cenną wazę. 75 Św. Wzgardził bogactwem Rzymu kwiat twój. ojcze [błogosławiony. Kwiat twój. o boski raju. Święte wypełnia obrzędy. co lata charakterem przerasta. w Nursji (dzis. Jaśniejąca gwiazdo wieku. I mądrość starców zwycięża. Nosząc nazwisko od miasta77. oszustwo zbawienne uznaje. Benedykt ur. Z miłości do Boga cierpisz mrozy. 77 Zakonnik św. Aby mógł wyżyć święty. Niosła mamka naczynie. Roman (ibid. Benedykta. Znane zaś. Norcia). 480 r.30 Jak mam opiewać. Uczty-agapy obwieszcza. wiatry i śniegi. mieście umbryjskim. się ok. twoje triumfy? Twoje niezliczone cnoty. Gwiazdę przynosisz światu. o boski raju. którym złośliwiec na drodze staje. Benedyktowi pokarm. Oszustwo zbawienne uznaje i z miłości popełnia kradzieże . Benedykt osiadł w grocie skalnej w pobliżu Subiaco. który zasługę imieniem [wyjawiasz. 80 Podczas obrzędów paschalnych pewien kapłan z polecenia Bożego dostarczał św. 79 Uczta – agapa jest oznaką uczucia św. z którego rad początkowo korzystał św. o święty Benedykcie. klaszcz mocno. smutna. ojcze błogosławiony. święte wypełnia [obrzędy80. . dumna z tak wielkiego syna. Benedykt. pierwszy codziennie dostarczał drugiemu pokarmu. II 1). lecz święty sprawił.

podążasz. Pod wpływem piekielnych ogni jęczą serca przewrotne. II 8) 86 Liris. Cielesny od duchowego gaśnie ogień od ognia. Świątobliwe boleją serca nad upadkiem złego człowieka. Nieznanemu całkiem wędrowcy fala drogę wskazała. Grzegorz Wielki. Pokarm kruk przynosi. Opuszczasz wyżynę dążąc w otchłań głęboką. rzeka płynąca przez Cassino. pozwól przywrócić murom marmury! 81 Pasterze przynosili św. Fala drogę wskazała gotowemu słuchać mistrza wskazówek. łaskawą i hojna darowany ręką. wężu jadowity. Benedykt zażegnał zarazę. II 7. niesiony falami nie zginiesz Świadkiem będziesz prawdziwym również i ty. W otchłań głęboką. Wężu jadowity. który przed spożyciem przez świętego zabierał kruk (zob. Błądzącą poskromią zarazę lekkie udręki cielesne. Niegodziwa i skryta zaraza zgnieciona przez czujnego człowieka Oręża krzyża nie zniosła niegodziwa i skryta zaraza82. św. W okolice Liris86 uroczej podążasz za licznymi przewodnikami. Zob. Lekkie udręki cielesne myśl powstrzymują zbłąkaną. 85 Nienawidzący św. Gubiąc liczne narody. I suchość serc ludzkich zrasza wieczystej wody fala. ibid. władco przeklęty. Zob. Benedykt rzucił do wody drewniany uchwyt. Nad śmiercią ucznia świątobliwe boleją serca. do którego z głębi przypłynęło żelazo i połączyło się z rączką. Taurus na rozkaz św. chłopczyku. Benedyktowi pokarm dla ciała. Na rozkaz z daleka zatruty pokarm kruk przynosi 85. szalejesz. szalejesz. Wodą niesiony pojechał posłuszny ojcowskim rozkazom84. 82 Znakiem krzyża św. Benedykt nauczał ich prawd wiary. Benedykta chodził po tafli pewnego jeziora. o żelazo oderwane od rękojeści. Gaśnie ogień od ognia. Wieczystej wody fala strumieniem z twardej wypływa skały. bo św. gdy kolce rozdzierają mięsiwo. . Głos z nieba cię woła w okolice Liris uroczej. Jęczą serca przewrotne. Dialogi II 6. nad wodą osiadłszy wiódł żywot. o żelazo 83. Również i ty. wynosili zaś pokarm duchowy. ibid. Posłuszny ojcowskim rozkazom.31 Sercom radosnym obfitą niosą żywność 81. co bezbożnymi do celu idą drogami. chłopczyku. Benedykta kapłan z sąsiedniego kościoła przysyłał mu zatruty chleb. 84 Św. 83 Pewnemu Gotowi wpadł do wody sierp bez rączki. Odejdź. gaje niszcząc i święte ołtarze .

ibid. który przeszkadzał w budowie klasztoru na Monte Cassino (ibid. Burza – mówi – niech zburzy wzniesiony przez Numę wysoki [mur! Uderzy na ciebie wróg. 94 Mowa o zajęciu Monte Cassino przez Longobardów około 570 r. 88 Rzekomy płomień wywołał idol z brązu (ibid. Zdradzieckiej posługi. chłopcze. błyszczący klejnocie. niech wąż cię weźmie w swe [ręce! Wąż cię jednak nie weźmie. brat rozszarpany zostaje 89. władco przeklęty! 87 Widoczny jest ogień trawiący. aby nie znalazł się dar na ołtarzu 93. II 12. II 11. ibid. „władca przeklęty” to diabeł. uderzy na ciebie wróg. . 93 Św. 95 Zakonnik po ostrzeżeniu uniknął zasadzki i łatwo znalazł węża w przyniesionym naczyniu. znów znalazł się w mocy szatana.32 Zmuszony przez rozkaz. 92 Numa Pompiliusz. z fałszywych powstały płomieni Nie dla ciebie. Gdy wznosi się mury budynku. Okrutny wielce tyranie91. Murem otoczył miasto Ankus Marcjusz. ibid. II 16. Spożytego bezczelnie posiłku na jaw wychodzą sekrety90. gdy wznosi się mury budynku. trzeci z kolei król Rzymu. drugi król rzymski. kiedy jednak ten przestał przestrzegać nałożonych warunków. Za to surowo ich zganił św. Istnieje wędzidło na twoje życie. Ty niesiesz dary na ołtarz. Benedykt. i odbudowaniu klasztoru przez tenże lud w latach 720 -730. Na jaw wychodzą sekrety. który zginął w bitwie pod Perugią w 552 r. okrutny wielce tyranie. króla ostrogotów. Całą klasztorną zagrodę – tak chce przepowiednia – wezmą [poganie. Nietknięty ukazuje się brat. 89 Ibid. zdradzieckiej posługi chłopcze95. 91 Chodzi o Totilę. co tajemnice ogląda! Wszystko jest znane prorokowi. na nic się zdają twoje zmyślne zasadzki. jak na dłoni widoczne się stają żarłoki. II 9). odejdź. pyszny zamilknij umyśle! 87 „Wąż jadowity”. Ciż sami poganie odbudują całą klasztorną zagrodę94. widoczny jest ogień [trawiący88. Benedykt uwolnił pewnego kleryka od ataków diabelskich. Pyszny zamilknij umyśle i nie szarp tego. II 18. 90 Zakonnicy ucztowali wbrew regule poza klasztorem. Wzniesiony przez Numę92 wysoki mur z ręki żadnego nie runie [wroga. II 10).

Leży już plackiem na ziemi ów pyszny ze swego konia. II 21. Święty błyszczące metale potrzebującemu obiecuje. Same z rąk wnet opadną barbarzyńskie mocne łańcuchy. godzien litości. 96 O wielkim głodzie w Kampanii i cudownie danym pokarmie czytamy u Grzegorza Wielkiego. Smok ów zdradziecki do pośpiechu nakłania uciekającego [człowieka. lecz skruszyć go nie zdoła. którego skórę jad zniszczył wężowy. wlać trochę płynu do stągwi? Spójrz jak beczki płyną! Dlaczego się boisz. Na twój rozkaz stanowczy wstrzymane są święte obrzędy. Ziemia szeroko rozwarta schowane w swej głębi ciało oddaje. i skąd nadzieję zbawienia? Ty. Niesie ojciec na ramionach martwe ciało syna swojego. ty zginiesz od ciosu wrogiego. Na zakazanej wstrzymuje go drodze smok ów zdradziecki 98. Barbarzyńskie moce łańcuchy ręce wolne od winy krępują. Dlaczego się boisz. zgubna moc. odsłaniasz. To znów chowa ciało na rozkaz ziemia szeroko rozwarta. co zawsze tracisz. A teraz żywego syna niesie ojciec na ramionach. Z nieba więc otrzymuje święty błyszczące metale. zgubna moc w naszej głowie wszelkie usuwa zaszczyty. Na twój rozkaz stanowczy nie nakłada się mowie wędzideł. Ostra skała kryształ porywa. ibid. Nietkniętą otrzymasz skórę. Uczestniczy się w świętych obrzędach na twój rozkaz [stanowczy97. dostarczycielu. Od ciosu wrogiego zmądrzejesz. dostarczycielu. Że to. Tak i umysłu naszego straszny głód ginie 96. . o starcze tak bardzo żałosny. Zła. co nastąpi. Z grobów ludzie powstają na twój rozkaz stanowczy. Wszelkie stworzenie truchleje. 97 Wydarzenie opisane w Dialogach II 22. wszelkie stworzenie truchleje. Nie naruszony więc pozostawia ostra skała kryształ. Ty. godzien litości. że tak bez ciała byłeś obecny. Skąd weźmiesz sobie lekarstwo?. skąd weźmiesz dla siebie lekarstwo? O starcze tak bardzo żałosny. Z dala od wszelkich poleceń kroczy zła. choć sam ich [nie ma.33 Straszny głód ginie przez pokarm z nieba nam dany. 98 Te i następne dziwy zaczerpnięte z Dialogów II 25-31. Ów pyszny ze swego konia groźny wkoło wydaje głos. ty.

Ty tajemnice oglądasz. Sen opuścił oczy. przykładem serca umacniasz. 100 . Drogi przez miłość ojcowską trzykroć wzywany przybywa. świat gorejący posiada. będzie ci miły. o nazbyt przez Boga kochany. O dobry wodzu. II 33. 101 Św. uprosiła deszcz z nieba. Trzykroć wzywany przybywa. Scholastyki unoszącą się do nieba w postaci gołębicy. dla ciebie świat cały stoi otworem. 102 Metrum archilochijskim (od Archilocha z Paros. Jak psalmista wytrwały nigdy swej harfy nie odkłada na bok. ibid. proszę. prozę. Pierwszy za oręż chwytasz o dobry wodzu. Niech. Tego. Scholastyka. Pieśni święte śpiewając. miłość wszystko zwycięża. wojen zwiastunie. Świat gorejący posiada świętego. Miły swoją prostotą niby gołąb wzbija się wysoko. niech. Wygnaniec. w jednym spoczywają grobie. O nazbyt przez Boga kochany. Ci. Do królestw niebieskich dociera miły swoją prostotą101. co płomień miłości pożera. wojen zwiastunie. jak podają Dialogi II 34. by prawdzie świadectwo dać [wierne. Ku życiu prawdziwemu dążąc. W jasności tonie droga znaczona mnóstwem pochodni świecących. Z objęć grzechu się wyrwała przez skaliste biegnąc tereny. prostaczek. Tą samą się cieszą sławą ci. Św. widział duszę św. przed Chr. zapomniawszy o życia towarzyszach. co ponad eterem się wznosi. biedak.) nazywa tu Paweł miarę wierszową złożoną z czterech jambów (dymetr jambiczny). Benedykt. przez ulewę siostra uwięziła [świętego100. znaki odpowiednie dałeś. w jasności tonie droga. Benedykta na rozmowie. będzie ci miły! Ułożyliśmy również w metrum jambicznym archilochijskim102 hymn opiewający poszczególne cuda tegoż ojca. chcąc zatrzymać św. VII w.34 Miłość wszystko zwycięża99. poety greckiego z poł. lichy ułożył tu wiersz. O ojcze Benedykcie. Oto on: 99 Omnia vincit amor. Tam gdzie święty wstępuje. 69). co serce mieli jedno. zmarł jak psalmista wytrwały. co serce mieli jedno. Lichy ułożył tu wiersz dla Ciebie twój sługa uniżony. Słynne zdanie Wergiliusza (Bukoliki 10. Przez skaliste biegnąc tereny od grzechu do zbawienia zawiodła. przewodniku po ścieżce niebieskiej. Znaki odpowiednie dałeś.

uciekasz. Szybko wykonuje rozkazy. Rzeki ze skał wypływają. Na płaszczu chłopiec śmierci unika. wpadasz w sidła. Światowe rozpędzając chmury. Grzech daleki wychodzi na jaw. Przewodnik po wąskiej ścieżce. Na samym progu żywota Wzgardził doczesności kwiatem. Dziwami zajaśniał wieloma. . Właścicielu nieprawy.35 Ochoczy w swym sercu. By wziąć za trudy nagrodę. Ognie ogniami zagasza. Zabłysnął jak gwiazda nowa. Poprawia chleba naczynie. Przybywajcie ze śpiewem na ustach. bracia. Archiloch używał tej miary w połączeniu z heksametrem daktylicznym. Rządco chytry. Wrogowi klęskę zadaje. Żelazo powraca z otchłani I płynie posłusznie po wodzie. Trucizny puchar rozbija Krzyża świętego orężem. Pragnąc więziennej ciasnoty. Przyszłość pokazał zakrytą. Cieszmy się wszyscy razem W dniu jego święta sławnego! Tędy święty ojciec Benedykt. Wstąpił do wiecznego królestwa. Ciężka masa lekką się staje. Jad odsłania się skryty. Okazał się możny w cudach Z Boga najwyższego tchnienia. By wszystkich ludzi nakarmić. Góra zmyślona zanika. Zdrowie do chorego wraca. Umysł poskramia zbłąkany Łagodnie biczując swe ciało. Lew cichnie głośno ryczący.

Bo skreślił wspaniale następcom Życia świętego regułę. zanim dotarł na miejsce. osiągnąć. Wśród cudowności jak nektar Słodka pieśń o niej zabrzmiała. Płomień pobożności rozpalił. Na każdym zaś skrzyżowaniu. Tajników. Zmarli do życia powstają. oddalonego niemal o pięćdziesiąt mil105. Szkło nie poddaje się skale. Kiedy na Boże wezwanie wyruszył św. aniołowie w postaci młodzieńców wskazywali mu 103 Vita sancti Benedicti z II księgi Dialogów Grzegorza Wielkiego. 104 Zob. Benedykta pochowano w krypcie pod kościołem na Monte Cassino. bardziej może Niebo. Benedykt z Sublakus104 do tego miejsca. nie kryjesz. Niech po twojej kroczy drodze! Niech mi wolno będzie opowiedzieć pokrótce. Kto więcej kocha. przyp. Nie poznana przed wiekami Nocą zabłysła tu gwiazda. Smok trzyma zbiega wędzidłem. w żywocie103 tego świątobliwego ojca napisał. co papież św. 72. 105 Ciało św. Z nieba pieniądze padają. We snach buduje się domy. 75 km. Z beczek oliwa wypływa. towarzyszyły mu trzy kruki. W jej świetle świat cały stanął. gdzie teraz spoczywa. . Potęgę światła wielkiego Życzenie siostry poskramia. Grzegorz. 50 mil to ok. które widzisz. Już mistrzu dla uczniów przemożny. Przyjdź na swej trzody westchnienia! Niech w dobru wzrasta strzegąc się węża. które zwykł karmić. o serce. Ziemia wyrzuca ludzkie zwłoki.36 Przyszłości. Związanego zjawa uwalnia. jesteś poznana.

aby rządzić krajem jako dziesiąty król. ułożył na jego cześć kilka wierszy. Nie przepisałem ich. O śmierci Audoina i panowaniu Alboina. Zaczerpnąłem to wszystko z pieśni poety Marka106. powróćmy do biegu naszych dziejów.37 drogę. gdzie znajduje się urodzajna dolina. Przybywszy zaś tam. Por. leżąca u podnóża góry. króla Gepidów i pojął za żonę jego córkę Rosamundę. pochodzi z Origo VI. 428-448. aby powstało tu wielkie zgromadzenie zakonne. czego nie można było pominąć. który przybywszy tam. Audoin. 27. szczególnie zaś w okresie Wielkiego Postu pozostawał w zamknięciu i z dala od światowego zgiełku. nadchodzi inny przyjaciel”. do tej książki w obawie przed nadmierną objętością. panował ok. Grzegorz z Tours. Ponieważ cieszył się on wszędzie sławą swego imienia i potęgi. do którego głos z nieba powiedział: „Ustąp z tego miejsca. Opowiedziawszy pobieżnie to. do wspomnianego ojca. król Longobardów. że głos Boży przywołał znakomitego męża do tego żyznego miejsca. takie. bliżej nieznany. męża wojowniczego i we wszystkim dzielnego. król Franków Salickich mieszkających przy ujściu Renu (Westfalia i Belgia). 108 Chlotar. Historia Franków IV 3. to jest na Monte Cassino. W owym zaś miejscu miał wtedy swoje mieszkanie pewien sługa Boży. żył stale w wielkiej wstrzemięźliwości. Urodziła mu ona Alboina. miał żonę Rodelindę107. jakie i teraz istnieje dzięki Bożemu kierownictwu. .Chlotar108 wydał za 106 107 Poeta Marek. Przeto po śmierci Audoina głosami wszystkich objął tron królewski Alboin. niestety. król Franków . jak i następne. o którym mówiliśmy wyżej. Ta wiadomość. Jest jednak pewne. jak Alboin zwyciężył Kunimunda.

zachęcił jednak swoich wojowników. król Gepidów. lud koczowniczy pochodzenia tureckiego. a w języku 109 110 Zob. Do Kunimunda przybył posłaniec ze smutna wieścią. zajęli tereny nad Cisą i środkowym Dunajem. Walczono ze wszystkich sił. kiedy ich pokonają. wybierając raczej wojnę niż pokój110. a później od imienia swego króla – Awarami. najechali na ich kraj. Zwyciężyli Longobardowie i z taką złością mścili się na geoidach. tak jak umówili się z Alboinem. Alboin zaś zawarł wieczne przymierze z Awarami111. przyp. po którym rządy objął Kunimund. W tym czasie zmarł Turisind. że przyczyną wojny było porwanie Rosymundy. przyp. Kiedy ci wyruszyli mu naprzeciw. s. 112 W 567 r. Zdaniem G. wtedy wypędzą z ojczyzny wojska Hunów. 2) Paweł połączył tu dwie wojny w jedną. Chciał on pomścić dawne krzywdy Gepidów109. a z jego odciętej głowy uczynił sobie puchar do picia. by najpierw stoczyli bitwę z Longobardami. następnie zawarł pokój i pojął za żonę Rosymundę (Rosimundę). Zerwał więc przymierze z Longobardami. Chociaż król podupadł na duchu postawiony z dwóch stron w ciężkiej sytuacji.38 niego swą córkę Chlotswindę. Waitsa (HL. że wycięli ich co do nogi. Następnie podążył na wojnę wydaną mu przez Gepidów. Doszło do bitwy. Tego rodzaju kielich zwie się u nich scala. Teofil Simokata (Historia VI 10) podaje. Kunimund wojnę wznowił i zginął w walce w 567 r. . która urodziła mu tylko jedną córkę – Alpswindę.69. W VI w. 111 Awarowie. którzy najpierw zwali się Hunami. niszcząc Gepidów. tak że z wielkiej ich liczby pozostał zaledwie posłaniec112. 50. Alboin bowiem najpierw zwyciężył Kunimunda. że Awarowie wtargnęli w granice ich państwa. W tej bitwie Alboin zgładził Kunimunda. wówczas Awarowie.

ulegli w VIII w. imieniem Rosemunda. osiadłe pierwotnie na północ od dolnej Łaby. filiżanka. 113 Izydor z Sewilli (Etym. Longobardowie zdobyli wtedy łupy tak wielkie. którzy przetrwali wojnę. Karolowi Wielkiemu.). wziął jako brankę razem z ogromną rzeszą mężczyzn i kobiet różnego wieku. miseczka. albo aż do dzisiaj jęczą w ciężkiej niewoli u Hunów. w V w. którzy zajęli ich kraj. jak i Sasów114 oraz innych ludów mówiących tym samym językiem opiewa się jego szlachetność i sławę wojenną. opanowali ziemie Dolnej Saksonii.39 łacińskim patera (czara)113. Wielu opowiada również dzisiaj. plemię germańskie. 114 Sasi. że do dzisiaj zarówno wśród Bawarów. Ponieważ Chlotswinda zmarła. że niemal osiągnęli szczyt bogactwa. . XX 5) wprowadza wyraz scala od greckiego kalon. albo stali się poddanymi Longobardów. jego powodzenie i męstwo. część ich wzięła udział w inwazji na Brytanię. w III-IV w. niemieckim znaczy: czarka. że pod jego rządami wyrabiano specjalną broń. Chale w jęz. pojął za żonę Rosemundę – jak się później okazało – na swoją zgubę. Alboin zaś tak bardzo rozsławił swoje imię wzdłuż i wszerz. Wszyscy. inni w przymierzu z Frankami podbili Turynów (w VI w. e odtąd już nigdy nie miał króla. Naród zaś Gepidów zmniejszył się do tego stopnia. Jego córkę. drewno.

zaufany cesarzowej Teodory i cesarza Justyniana. Narses115. dygnitarz zajmujący się na dworze publicznymi dokumentami. byli różni „sekretarze”. Niemal wszyscy Goci wraz z królem Totilą. 118 Paweł myli się tutaj. który wysłał Narsesowi oddziały z pomocą już w 550 r. wyparł wojska bizantyjskie niemal z całej Italii. Oddział ten przeprawił się do Rzymian i stoczył bitwę z Gotami119. króla Longobardów118. Na mocy wcześniej zawartego sojuszu prosił. król Ostrogotów od 542 r. eunuch. mianowany wodzem w Italii na miejsce Belizariusza rozgromił w latach 552-555 Ostrogotów i został prefektem. 33).40 KSIĘGA II 1. wódz bizantyjski. (Por. z powodu oskarżenia o nadużycia. który zarządzał wtedy Italią i przygotowywał wojnę przeciwko Totili117. Odwołany z Italii w 567 r. Kiedy wokół rozbrzmiewały wieści o licznych zwycięstwach Longobardów. 478-570). poniósł jednak klęskę w bitwie pod Taginą (Gualdo Tadino) i zginął w 552 r. sekretarz cesarski116. osiągnął najwyższe godności. Prokopiusz. 116 Chartularius. 119 Bitwa pod Taginą w lipcu 552 r.. gdyż zamierza walczyć z Gotami. . chartularius sacri cubiculi (sekretarz cesarski). np. zwycięski 115 Narses (ok. ażeby wsparł Rzymian w walce przeciw Gotom. z rąk Narsesa. królowi Gotów. aby posłali mu pomoc. wyprawił posłów do Alboina. IV 26. Longobardowie pod wpływem sekretarza Narsesa udzielili Alboinowi pomocy przeciw Gotom. Alboin posłał mu doborowy oddział. 117 Totila. gdyż podczas wojny gockiej królem Longobardów był Audoin. zostali wycięci co do nogi. chartularius Romani Imperia (sekretarz państwowy).

Aming zaś. Agatiasz. Narses pokonał także Aminga oraz zbuntowanego naczelnika Gotów Widina. informacja zaczerpnięta już to z Grzegorza Wielkiego (Dialogi I 2). kiedy zajmowali Panonię. 120 W latach 553-555. a z łupów gromadził dla swojego króla bogate dary.41 zaś oddział nagrodzony wielkimi darami. chciał wrócić do ojczyzny z ogromnym łupem. W tym czasie Narses wypowiedział także wojnę wodzowi Bucellinowi. Tenże Bucellin grabił i pustoszył prawie całą Italię. pozostawił go w Italii wraz z Amingiem. Franków III 32) 121 Miejscowość trudna do zlokalizowania. już to z Grzegorza z Tours ( Hist. wg Agatiasza ( Historia II 4-9). Widina wziął do niewoli i wysłał do Konstantynopola. 2. który przybył mu na pomoc. Lago di Garda. w pracy o Temach (II 1) 122 W miejscowości Ceneda lub Cenesa (zob. trzeciego księcia. Narses pokonał wodzów frankońskich. . Historia II 3). Bucellina i Aminga. dzis. wspierali rzymskie państwo przeciw jego wrogom. któremu Aming spieszył z pomocą. największe jezioro Włoch położone w Alpach Południowych. ale zmarł śmiercią naturalną nad jeziorem Benakus. pomiędzy Weroną i Trydentem122. o śmierci Lotara. innym wodzem. zginął od miecza Narsesa. w której sam poległ. cesarz i historyk. Benacus. powrócił do swoich. powracając do Galii. brat Bucellina. Trzeci książę frankoński imieniem Leutar. Wspomina też ją Konstantyn Porfirogeneta (905 -959). gdzie w miejscowości Tannetum121 z rąk Narsesa poniósł klęskę w ciężkiej bitwie. która dzisiaj tworzy wspólnie z Seravalle miasto Vittorio Veneto. do bitwy doszło nad rzeką Casilinus (Volturnus). Na leże zimowe rozłożył się w kampanii. Król Franków Teudepert. aby podbili Italię120. Longobardowie przez cały czas.

tak zaś pilny w czuwaniu i modlitwach. naczyniach i odzieży ukazały się jakieś plamy. gdy chciano je zmyć. Sindualdem. Narses zgładził Sindualda. Niespodziewanie na domach. 566 r. stawały się jeszcze bardziej wyraźne. Wojna gocka IV 33). Był to mąż pobożny. od którego otrzymał za to wiele dobrodziejstw. 4. które. 124 Ok. Po upływie roku w narządach rodnych i innych delikatniejszych 123 Brentowie (Breonowie. i w latach 569 -570. Ów Narses najpierw wprawdzie sprawował tylko funkcję sekretarza. Niemniej Narses stoczył jeszcze jedną bitwę z królem Brentów123. buntującego się przeciw niemu. że więcej zwycięstw osiągnął zanoszonymi do Boga prośbami niż walką zbrojną. Sinduald stał początkowo wiernie przy Narsesie. 125 Dzięki Dagisteusowi Rzym został oswobodzony z rąk Gotów (Prokopiusz.42 3. 126 Zaraza panoszyła się w Italii w 566 r. . dowódcy wojskowego. gorliwy w odzyskiwaniu świątyń. Poniósłszy klęskę w bitwie. wyznający wiarę katolicką. później jednak dzięki swojemu męstwu otrzymał godność patrycjusza. Zapowiedzi zarazy i śmierci. później jednak zbuntował się przeciw niemu i pragnął samodzielnie panować. hojny dla biednych. walecznego i dzielnego męża125. W tym również czasie patrycjusz Narses wziął we władanie całą Italię dzięki wsparciu Dagisteusa. króla Herulów. dostał się do niewoli i zawisł na szubienicy124. jaka w czasach Narsesa wyludniła Italię. lud mieszkający w Alpach Noryckich. który dotąd uchował się z plemienia Herulów. W tym czasie126 wybuchła ogromna zaraza – zwłaszcza w prowincji Ligurii. co dało impuls do wyzwolenia całej Italii. Przywiódł zaś ich niegdyś ze sobą Odoaker podczas wyprawy na Italię. Brionowie). zwierzętach.

żadnego porywanego ptactwa domowego Przejrzały zasiew na próżno oczekiwał żniwiarza. następnego dnia. Nigdzie nie było śladów przybywających ludzi. Wszędzie rozlegał się lament i płacz. Na pastwiskach zwierzęta pasły się same. żadnego gwizdania pasterzy. winny szczep tracił liście i złociły się nie tknięte winogrona. zamierały pogrążone w głuchej ciszy. mógł żywić nadzieję na powrót do zdrowia. sam pozostawał nie pogrzebany. jeśli zmarłemu oddawał należną posługę. a jednak wszędzie rzucały się w oczy trupy pomarłych. a już nadchodziła zima. Można by sądzić. żadnych dzikich zwierząt zasadzających się na trzodę. a siedziby ludzkie stały się siedliskiem dzikich zwierząt. Jeśli ktoś przypadkiem przestrzegał dawnego zwyczaju i chciał pochować bliźniego. jeśli bowiem urządzał pogrzeb. Pozostawiano więc opustoszałe domy. rodzice. których tylko psy pilnowały. tracił życie. niepomni na swoje święte obowiązki. Uciekali synowie porzucając nie pogrzebane zwłoki rodziców. gdy wszyscy je opuścili.43 miejscach powstawały guzy wielkości orzecha lub daktyla. że świat powrócił do pierwotnego stanu ciszy: nie słychać było żadnego głosu na polach. nigdzie nie widziano zabójców. pozostawiali dzieci w gorączce. jak wioski i miasta jeszcze dzisiaj pełne ludzi. Zarówno w czasie nocnych. Między ludźmi szerzyła się plotka. że ucieczka pozwala uniknąć nieszczęścia. bo nie było pasterzy. Pastwiska zamieniono na cmentarze dla ludzi. Jeśli jednak ktoś przetrzymał okres trzydniowy. Nieszczęście to objęło samą tylko Italię aż do . a następnie pojawiała się gorączka nie do zniesienia i w przeciągu trzech dni gasło życie w człowieku. Mogłeś zobaczyć. jak i dziennych godzin rozbrzmiewała trąba bojowa i wielu słyszało jakby pomruk zbliżającego się wojska. jego zwłoki leżały bez posługi.

biskupa miasta Altiny129. krótko tak rzekł: „Jeśli źle obszedłem się z Rzymianami. pochwycił Witalisa. cesarz 565-578. Gdy Narses się o tym dowiedział. 131 Wzięte dosłownie z Dziejów papieży (Gesta pontificum) 132 Powinno być: Justynem. jak wyżej powiedziano. a więc Moguncja. Oczernili go przed cesarzem Justynianem132 i jego żoną Zofią w następujących słowach: „Lepiej było dla Rzymian raczej służyć Gotom niż Grekom. srebra czy innych kosztowności. zdobywając ogromne łupy w postaci złota. 129 Altina (Antica). miasto na brzegu Adriatyku. u źródeł rzeki Drawy. jego oskarżenie przed cesarzem. Wtedy też patrycjusz Narses. Albo więc uwolnij nas spod ręki jego. skąd dosłownie przepisał opowiadanie. 127 128 W 565 r. mimo że w ich interesie troczył boje z ich wrogami131. 130 Aguntum (Inticha. wytępił lub ujarzmił cały naród gocki. stale na wszystko czujny. Nienawiść Rzymian do Narsesa. który przed wieloma laty zbiegł do króla Franków.44 granic Alamanów i Bawarów i spadło na samych tylko Rzymian. 5. Ściągnął jednak na siebie wielką nienawiść Rzymian. Narses zaprosił Longobardów do Italii. a władzę królewską przejął w Konstantynopolu Justynus Młodszy128. Paweł powtórzył błąd za Dziejami papieży. niech spotka mnie kara”. kilka kilometrów od Wenecji. o czym nie wie nasz czcigodny władca. do miasta Aguntum130 i skazał go na wygnanie na Sycylię. Justynus II Młodszy. . albo rzeczywiście poganom będziemy musieli dać miasto Rzym i siebie samych”. Narses. W tym czasie zszedł ze świata cesarz Justynian127. inni przyjmują lekcję: civitas Magonthiensis. w podobny sposób pokonał też inne wspomniane przez nas ludy. Innichen). u których sprawuje rządy eunuch Narses i uciska nas jak niewolników.

Grzegorza (Homil. w Origo. iż nie starczy jej życia. Wkrótce też na niebie Italii zaczęły się nocą ukazywać budzące trwogę znaki. Alboin wezwał Sasów na pomoc.45 Wtedy cesarz tak bardzo oburzył się na Narsesa. Alboin. miasta w Kampanii. Izydora. Wiadomość o tym niezwykle przeraziła Narsesa. aby zajął jego miejsce. in Evang. Równocześnie posłał im owoce różnych gatunków oraz inne produkty. która w przyszłości miała zostać przelana134. 134 Wydarzenie opisane w homilii św. . a mianowicie ogniste szyki bojowe. V 15). Wkrótce też wyprawił posłów do Longobardów. Migne LXXV. Por. In. Fredegara. Jeszcze bardziej zaś napełniła go lękiem cesarzowa Zofia. Sasi przybyli w liczbie ponad 20 133 Opowiadanie to znajdziemy w wielu źródłach. swoich dawnych przyjaciół135. że zacznie dla niej tkać takie płótno. 43. że natychmiast posłał do Italii prefekta Longina. Na to Narses miał odpowiedzieć. 135 W rozdziale tym Paweł opiera się na Grzegorzu z Tours ( Hist. Longobardowie z wdzięcznością przyjęli miłe wiadomości. aby je mogła wykończyć. w które opływa Italia. Podobno między innymi poleciła mu. jakich sami sobie bardzo życzyli i nabrali nadziei na lepszą przyszłość133. Chciał bowiem wejść do Italii z większą masą ludzi. tak że nie miał odwagi dobrowolnie powrócić do Konstantynopola. 1078). pr. cal. Franków IV 37. mając wyruszyć do Italii. m.. rozdzielanie dziewczętom w gyneceum wełny do roboty. prosił o pomoc Sasów. też tego autora Dialogi III 38. 6. u Bedy. jako eunuchowi. radząc im porzucić ubożuchne pola Panonii i przybyć do Italii pełnej wszelakich bogactw. błyszczące barwą krwi – tej krwi. aby w ten sposób zachęcić ich do przyjścia. Miotany nienawiścią i lękiem wycofał się do Neapolu.

V 21.46 tysięcy mężów z żonami i dziećmi. Migne PLLXXVII. który w owym roku według obliczeń przypadał na 1 kwietnia. Alboin przybył do granic Italii i wstąpił na Górę Królewską oraz o zwierzętach zwanych żubrami. 136 137 Zwanych też Awarami. aby w razie konieczności zwrócili je Longobardom i wycofali się na swoje ziemie. wprowadzony w Cesarstwie Rzymskim w celu kontroli podatków rolnych. Wtedy Alboin swoje terytorium. którą mógł ogarnąć wzrokiem. col. Tak więc Longobardowie z żonami. w czasie pierwszej indykcji137. jak mówią. . Alboin opuściwszy Panonię z Longobardami ruszył do Italii. W Panonii przebywali przez czterdzieści dwa lata. 8. skąd podziwiał tę jej część. oddał zaprzyjaźnionym Hunom136 z zastrzeżeniem. lib. dziećmi i całym majątkiem opuścili Panonię i ruszyli. 1287-1288). Wyszli zaś z niej w kwietniu. by na jego wezwanie podążyć do Italii. 748. Z tego powodu górę tę. Chlotar i Sigispert. Indykcja. col. w dzień po Wielkanocy. Epist. od urodzenia Pańskiego upłynęło już 568 lat138. to jest Panonię. by wziąć w posiadanie Italię. XIII 38.. lib. 138 Data 568 jest poświadczona w dwóch listach Grzegorza Wielkiego (Epist. 7. Migne PLLXXVII. od Konstantyna Wielkiego – system datowania zamiast poprzednich czteroletnich okresów. Kiedy król Alboin z całym wojskiem i zmieszanym z nim tłumem cywilów przybył do granic Italii. Gdy dowiedzieli się o tym królowie frankońscy. wstąpił na wysoką górę. ulokowali Swebów oraz inne plemiona na terenach opuszczonych przez Sasów. okres piętnastoletni.

i wszedł do jej miasta czy raczej grodu Forum Iulii141. VIII 15). od strony zachodniej zaś i północnej zamykają ją góry Alpy. kogo by ustanowić księciem na tych terenach. że na tej górze oglądał tak wielką skórę zabitego żubra. . zwanym 139 Zwana też Monte Matajur. Cividale. myślał nad tym. gdzie Hannibal z pewnego uskoku górskiego pokazywał żołnierzom Italię.jak mówił – mogłoby na niej leżeć piętnastu ludzi. Hist. dostęp do niej jest nieco szerszy i całkiem płaski. Cała Italia. gdzie graniczy z Panonią. oblana jest wodami Morza Tyrreńskiego lub Adriatyckiego. Alboin wtargnął w granice Wenetów i we Friulu ustanowił księciem swego wnuka Gisulfa. że . 141 Forum Iulii. która rozciąga się na południu czy raczej na południowym wschodzie. Stąd bez żadnej przeszkody Alboin dotarł do Wenecji. który był dotąd jego koniuszym. Podobno żyją na tej górze dzikie żubry140. nat. męża pod każdym względem odpowiedniego na to stanowisko. 9. W końcu rządcą miasta Forum Iulii i całego tego regionu postanowił uczynić Gisulfa. dzis. Alboin. Nie ma w tym nic dziwnego. jak powiedzieliśmy. komu winien powierzyć tę pierwszą prowincję. skoro graniczy ona z Panonią.47 nazywano odtąd Górą Królewską139. Opowiadał mi pewien starzec zasługujący na całkowite zaufanie. może chodzi o jelenie (zob. opisane wydarzenie wzorowan e jest na Liwiuszu (XXI 35). tak iż dojść można do niej jedynie przez ciasne wąwozy i wysokie pasma górskie. podobno swego bratanka. 140 Wiadomość mało prawdopodobna. Tu zastanawiał się. obfitującą we wszelkiego rodzaju zwierzynę. pierwszej prowincji italskiej. jeden przy drugim. Tylko od wschodu. Pliniusz.

tam. zanim nie przydzieli mu longobardzkich faras143. rumak. fara stanowiła niejako oddział wojskowy. strator. składający się z członków danego rodu. miał tron w Sessionae146. gdyż zarządcą tego regionu został koniusz y. łac. miał swoją stolicę w Paryżu. 145 Dzis. zmarł król Chlotar. krainy historycznej w pn. a więc ród: pomiędzy członkami fary istniały ścisłe związki wyrosłe na bazie organiz acji wojskowej i terytorialnej społeczności longobardzkiej. Jacy królowie rządzili wówczas Frankami? O papieżu Benedykcie i patriarsze Pawle z Akwilei.-zach. Zażądał także od króla stada rasowych koni. świadectwo niepewne. 143 Fara po łacinie generatio vel linea. któremu przydzielono odpowiednie tereny pod zarządzanie. I co do tego władca wspaniałomyślnie go wysłuchał144. od którego pochodzi nasz marszałek-koniuszy. 146 Dzis. Tenże Gisulf oznajmił. wyraz ten stanowi rdzeń wyrazu marahsholk. kiedy Longobardowie zajmowali Italię. Pierwszy z nich – Aripert. że nie przejmie wcześniej rządów nad owym miastem i ludnością. to znaczy familii albo rodów. drugi – Guntramn. gdzie jego ojciec Chlotar. królował w mieście Aureliana145. 10. trzeci zaś – Hilperyk. Soissons.48 w ich języku marpahis142. stajenny. Tak się też stało. Orlean. 144 Mowa o koniach. W tym również czasie Kościołem rzymskim kierował świątobliwy 142 Możliwa pisownia: marhais albo marah (koń?. król Franków. czwarty wreszcie – Sigispert panował w Metzu. a więc pierwotnie opiekun królewskiego stada. Król zgodził się na to i Gisulf według swego życzenia otrzymał znakomite rody longobardzkie. . jakie sam sobie wybierze. którzy podzielili je na cztery części. Francji. aby zamieszkały razem z nim. rządy nad państwem przejęli jego synowie. I dopiero wtedy przyjął zaszczytny urząd księcia. W tym czasie. gdyż Hilperyk był królem Neustrii.

papieżem był Jan III (561 574). że nawet najstarsi ludzie tego nie pamiętali. Narses powrócił z Kampanii do Rzymu i tu po niedługim czasie zamknął na zawsze oczy. W tym też czasie na wiadomość o śmierci króla Chlotara Hunowie. tam utworzono niezależny od Akwilei patriarchat. na początku zimy. 150 Por. wyżej. Benedykt I nastąpił po nim (575 -579). a następnie na ich prośbę zawarł z nimi pokój150. Hist.49 papież Benedykt147. Śmierć Narsesa. W obawie przed barbarzyńskimi Longobardami uciekł on z Akwilei na wyspę Gradus149 i zabrał ze sobą cały skarbiec swego Kościoła. zapoczątkował schizmę akwilejską. w 568 r. pochodząca z Hiszpanii151 i urodziła mu syna imieniem Childepert. 148 Patriarchą Akwilei był nie Paweł. Awarowie znowu walczyli z Sigispertem w tych samych okolicach co poprzednio. napadli na jego syna Sigisperta. . 149 Wyspa na Adriatyku w pobliżu Akwilei. Zmierzył się z nimi w Turyngii i pobił ich całkowicie nad rzeką Łabą. W tymże roku. Paweł148. który odrzucając Constitutum papieża Wigiliusza (537-555). ile zazwyczaj pada w Alpach. lecz tym razem odnieśli nad wojskami frankońskimi wspaniałe zwycięstwo. pozostająca pod panowaniem Bizancjum. kiedy Longobardowie wkroczyli do Italii. Zob. lecz Paulinus. latem zaś urodzaj był tak wielki. Franków IV 29. spadło na równinę tyle śniegu. dotyczące Trzech Artykułów. Grzegorz z Tours. Atanagilda. zwani Awarami. 11. Nad miastem zaś Akwileją władzę sprawował patriarcha św. wydarzenia z roku 562. 151 Brunechilda (Brunichilda) była córką króla Wizygotów. Za tego Sigisperta wyszła za mąż Brunechilda.. Jego ciało złożono w ołowianej trumnie i 147 Błędnie odczytane z Liber pontificalis. II 25.

Cierpiał na ostry ból oczu. In. 13. studiował w Rawennie. urodził się w miejscowości zwanej Duplabilis156. poeta łaciński. Razem udali się do znajdującego się w tymże mieście kościoła św. miasto w północnych Włoszech. Na jego prośbę szczodrobliwy król przyznał mu wszystkie pełnomocnictwa w jego Kościele oraz zatwierdził je specjalnym dokumentem. wyruszył na grób świętego do Tours. Chodzi o rzekę Piavę (Piave) wypływającą z masywu Peralba i wpadającą do Zatoki Weneckiej. Feliks. rodzinnej miejscowości Fortunata. wydał jedenaście ksiąg Miscellanea (wiersze na przemian z prozą). Został duchownym. Fortunat. zasłynął w gramatyce. . wyszedł na jego spotkanie biskup kościoła w Tarwisium154 Feliks. Alboin przybywa nad rzekę Plabis. niech nam będzie wolno powiedzieć tu również słów kilka o czcigodnym i wielce mądrym mężu Fortunacie155. 154 Dzis. O tymże Feliksie i o mądrym mężu Fortunacie. 530-600). skomponował hymny liturgiczne (m. Pawła i 152 153 Prawie dosłownie zaczerpnięte z Liber pontificalis. biskupe m Poitiers. Marcina. 156 Duplabilis albo Duplavilis to inne nazwy Valdobiadene. retoryce i metryce. Kiedy Alboin przybył nad rzekę Plabis153. a w 597 r. znane: Pange lingua. o którym tu mówimy. 12. który uważał Feliksa za swojego przyjaciela. wspomniany Feliks. Urodził się w Valdobiadene niedaleko Treviso. Treviso. Wychował się jednak i kształcił w Rawennie. Vexilla regis). Opisał wierszem i prozą żywot św. Skoro uczyniliśmy wzmiankę o owym Feliksie. podobnie jak jego towarzysz.50 odwieziono wraz ze wszystkimi jego bogactwami do Konstantynopola152. w okręgu weneckim. biskup Tarwisium. Uleczony za wstawiennictwem św. Marcina z choroby oczu. 155 Wenancjusz Fortunat (ok. leżącej niedaleko grodu Cenita lub miasta Tarwisium. jak opowiada Paweł.

51 Jana. trudne do ustalenia. gdzie umieszczono lampkę. rzeka wpadająca do Zatoki Weneckiej. Natychmiast ból ustąpił odzyskali upragnione zdrowie. w pobliżu którego znajdowała się oszklona nisza. 164 Augusta. przyp. Daniele de Friuli. Poitiers. tam zmarł i tam go pochowano z należnymi honorami. Ponadto uprawiał także inne rodzaje poezji. droga jego wiodła przez rzeki Tiliamentum158. gdzie zamieszkał i opisał czyny wielu świętych – częściowo prozą. aż do miasta Augusta164. 163 Przełęcz Brennero. a następnie biskupem. Tagliamento. przyp. które opływają Wirdo i Lecha165. W nim ku czci św. . zob. Marcina. starożytne Augusta Vindelicorum. aby ją oświetlić. Marcina. Marcina wyznawcy zbudowano ołtarz. Z tego powodu Fortunat zapłonął tak wielką czcią do św. 161 Dzis. Kiedy zgodnie z pragnieniem odwiedził Turones166. Jak sam opisał w swoich pieśniach. nieopodal S. a częściowo wierszem. Riez. dzis. 166 Zob. przede wszystkim pisał hymny na różne święta oraz 157 158 Dzis. przez rzeki Drawę i Byrrus162. Tours. przez Briones163. że na krótko przed inwazją Longobardów opuścił ojczyznę i podążył do Turones157 na grób tego świętego. Później w tymże mieście został najpierw księdzem. poszedł dalej do Piktavis167. następnie przez Alpy Julijskie i miasto Aguntum 161. przy ujściu rzeki Wertach do Lech leży Augsburg. 162 Rzeka trudna do zidentyfikowania. W czterech księgach napisanych heksametrem opiewał życie św. S. dzis. 157. na zachód od Akwilei. 160 Osoppo. stolica Recji. 165 Wertach i Lech. oliwą z tej lampki pomazali sobie chore oczy. 130. Wspomniany Fortunat i Feliks. Candido w prowincji Bolano. może chodzi o dzis. 159 Ragogna. Augsburg w Bawarii. 167 Pictavis. Reuna159 i Osupus160.

Nie gardzi mną. sposobem życia czcigodny. 169 Aper kierował opactwem św. słodki wymową. układał bowiem wiersze w stylu przyjemnym i potoczystym. napisałem na prośbę tamtejszego opata imieniem Aper169 następujące epitafium170: Talentem sławny. niech sędzia sprawiedliwy.. Ze świętej jego mowy pierwszych świętych dzieje Poznajemy. nazwa i granice tejże Wenecji. Wiersze te skromne. w tym oto spoczywa grobie. aby choć trochę przybliżyć jego żywot współmieszkańcom. Kiedy ja przybyłem do tego miejsca168. Hilarego w Poitiers od 780 r. wieszcz wieszczów. a one ku światłu pokazują drogę. Nie był jakimś drugorzędnym poetą. Rodem z Ausonii171. miasto na południe od Padwy. Kraina Wenetów składa się nie tylko z małych wysp. Którego blask ciemności nocy rozprasza. aby się pomodlić. tak wspaniałym ozdobiona klejnotem. Odwzajemnij biednemu.52 listy do przyjaciół. starożytna nazwa Italii Południowej. 170 Epitafium zostało skomponowane w dystychach elegijnych. mową ludu napisałem. Teraz znów powróćmy do przerwanego ciągu historii! 14. Mons Silicis172 i Mantui. Którego na wielu stronach miła opiewa pieśń. Szczęśliwa Galio. 171 Ausonia. Aby cześć twoja mieszkańcom wszem była [znana. Alboin zajął Wincencję. Fortunat. później poetycka nazwa całej Italii. o święty. zmarł w 792 r. 172 Montesilice. Weronę i pozostałe miasta krainy Wenetów z wyjątkiem Padwy. proszę przez twoje zasługi! Niewiele miejsca poświęciliśmy tak wielkiemu mężowi. Alboin zajmuje prowincję wenecką. które 168 Paweł Diakon odwiedził Poitiers w czasie swego pobytu na dworze Karola Wielkiego w latach 782-786. lotnego umysłu. .

z którego wypływa rzeka Mincjus176”. Także u historyków o jeziorze Benakus175 czytamy następujące słowa: „Benakus. Jak wynika z rzymskiej historii179. 177 Por. później cyfra ta rosła.189). Z Krainą Wenetów łączyła się Istria i obie tworzyły jedną prowincję.. Adda. 15. druga prowincja italska. nazwa Dunaju w dolnym biegu. Istria zaś wywodzi swoją nazwę od rzeki Ister178. jeśli krótko wspomnimy także inne prowincje Italii181. 7. rzeka ta musiała być niegdyś większa niż dzisiaj. Etym. Adyga. . Cividale 181 Opis prowincji italskich opiera się głównie na opisie sporządzonym w VII w. zachował się on w rękopisie Matritensis z X w. jezioro Krainy Weneckiej. Liguria. która teraz zwie się Forum Iulii180. 178 Ister. XIII 19. znaczyła w języku greckim tyle co „godni pochwały”177. 188. Jordanes. północny dopływ Padu. HG 29. Etym. że miasto Pergamus174 należało do Krainy Weneckiej. Potwierdzają to dzieła historyczne. że nie od rzeczy będzie.. 176 Izydor z Sewilli. Stolicą Krainy Weneckiej była Akwileja. 180 Dzis. Bergamo. XIII 14. Myślę. Podział Italii na prowincje datuje się od starożytności. ponieważ Juliusz Cezar urządził w niej targowisko. o dwóch Recjach. lecz jej obszar rozciąga się od granic Panonii aż do rzeki Addua173. zamieścił go Waitz w dodatku do HL (s. za Dioklecjana – dwanaście. w których można przeczytać.53 nazywamy teraz Wenecją. wywodząca nazwę od zbierania. 175 Inaczej – Garda. Otóż drugą prowincją jest Liguria. 173 174 Dzis. za Augusta było jedenaście prowincji. jeśli Łacinnicy dodali d o niej jedną literę. 179 Z Izydora. Nazwa bowiem Eneci.

prowincja rzymska od 156 r. 185 Dzis. Piątą prowincję stanowią Alpy Kottyjskie184. 16. Hist. . inaczej zwane Pawią. staroż. w III w. w środkowej Ligurii nad rzeką Bormida. Leżą w niej takie miasta. Epitoma XX 5) Retowie byli ludem etruskim wypartym z Italii przez Galów.. Tortona. Acqui.-wsch. Zob. a także Genua i Saona188. a mianowicie Recja pierwsza i Recja druga – zamieszkałe przez właściwych Retów183. nat. 183 Recja (Rhaetia. leżą dwie prowincje alpejskie. 187 Niedaleko Piacenzy. które w niej rosną obficie. dalej Dertona186 i klasztor Bobium187. Szwajcarii. etymologia Pawła w tym miejscu jak i gdzie indziej zaczerpnięta została z Etymologii Izydora i stanowi przykład lingwistycznej fantastyki. Tyrolu i pn. Kottius (Marek Iunius) był królem Ligurii i po jego śmierci Neron utworzył z kraju prowincję rzymską. Por. 184 Alpy Kottyjskie (Aloes Cottiae) graniczą z dzis. jak Akwi185. 186 Dzis. klasztor założony przez św. obejmowała tereny dzis. Pliniusz. 182 Jarzyna. Rozciąga się ona od Ligurii na południowy wschód aż do Morza Tyrreńskiego. których nazwa pochodzi od króla Kottiusa. nazwę zawdzięczają swojemu wodzowi Retusowi. Ligurią i częścią południowego Piemontu. gdzie występują ciepłe wody. legumen. III 24. Kolumbana w 612 r. Prowincja ta ciągnie się aż do granic Galii. gdzie występują liczne ciepłe źródła. Aquae Statiellae... Wg historyka Justynusa (III w. na zachodzie zaś łączy się z granicami Galii. po Chr. O piątej prowincji.54 to znaczy zgarniania jarzyn182. Na północy między nią a Swebią. Raetia). 188 Genua i Sawona (Saona) leżą w pobliżu siebie nad Zatoką Genueńską. żyjącego w czasach Nerona. niżej IV 41. która zwie się Alpami Kottyjskimi i o szóstej zwanej Tuscją. podzielona na Raetia prima i Raetia secunda. ojczyzną Alamanów. Znajdują się tam miasta Mediolan i Ticinum. po łac.

XIV 4. O Kampanii.86. 193 Gwałtowne deszcze po łac. XV 1. XIV 4. W tej prowincji znajduje się Rzym.54. nat. za Izydorem. .21. Epitome de verborum significatu. 194 Siler albo Silaro. Nazwę Kampanii otrzymała z uwagi na żyzną równinę kapuańską195. rozciągająca się od Rzymu aż do rzeki Siler194 w Lukanii. tus (kadzidło) za Izydorem. dzis. z Festusa. Neapol i Salerno. imbres. od nazwy łac. IX 2. 17. Podobnie 189 Etruria. 192 Dzis. 195 Równina – campus. oraz o Lukanii i Bruttium. Lago di Bolsena. Znajdują się w niej wielkie miasta. Dzieli się ona na dwie części.55 Szóstą prowincją jest Etruria. 196 Gaj po łac. IV 6. siódmej prowincji italskiej. etymologia ludowa za Izydorem. 191 Dziś. dzis. 190 Dzis. Spoleto. Kolejna. które niegdyś spowodowały klęskę potopu wśród narodów. W Umbrii zaś. Bruttia. o jeziorze tym wspomina Pliniusz. jak Kapua. bo poza tym jest ona w większej części górzysta. zaczyna się od rzeki Siler i wraz z Brittią197. sięga aż do Cieśniny Sycylijskiej. ósmej prowincji. które ów zabobonny naród zwykł był palić podczas ofiar na cześć swoich bogów. nosi nazwę od ludu Bruttiów wywodzących się z Italii Środkowej.20. 197 Brittia. Etym. ósma prowincja. niegdyś stolica całego świata. Siódmą prowincją jest Kampania. leżą miasta Perusium190 i Spoletium191 oraz jezioro Klitorius192. Etym. stanowiącej jej część. inaczej Tusia. Justynus XXIII 1 wywodzi nazwę od królowej Brutii. Kalabria. lucus. północno-zachodnią Aurelię i południowowschodnią Umbrię. krainą noszącą nazwę swojej niegdyś królowej. że przetrwała ona gwałtowne deszcze193. Nazwa Umbria pochodzi stąd. Lukania otrzymała nazwę od pewnego gaju196. Hist. nazwana tak od kadzidła189. Perugia. Sele. Etym.

200 Cassano.. zajmując prawy róg Italii. Bobium206. 203 Alpes Appenninae to tyle co Montes Appennini. W niej znajdują się takie miasta jak Pestus198. Niektórzy Alpy 198 Dzis. które stanowią dziewiątą prowincję Italii i o Emilii. a także gród zwany Weroną208. w epoce Pawła znajdowało się już w upadku. 204 W rękopisach występuje też nazwa Ferronianum. Leżą w nich miasta: Ferronianus204. 207 Urbino. we wczesnym średniowieczu należało do Pentapolis. Dziewiątą prowincję tworzą Alpy Apenińskie203. prowincja obejmuje strefę wewnętrzną. to jest od Hannibala i jego wojska. Pesto. biegnąc przez środek Italii. 206 Bobio lub Bovio. oddzielają Etrurię od Emilii. staroż. 208 Niektórzy komentatorzy sądzą. 202 Dzis.56 jak dwie wyżej wymienione biegnie ona wybrzeżami Morza Tyrreńskiego. Mons Bellus205. w 774 r. inni przypuszczają. Kassianum200. XIV 88. Etym. krainy w środkowej Italii nad Adriatykiem. 209 Izydor z Sewilli. 201 Dzis. którzy je przekraczali maszerując na Rzym. Urbinum Metaurense. Reggio. Etym. niedaleko Salerno. że jest to miejscowość Betlona pomiędzy Perugią a Todi. 18. może miejscowość przy źródłach rzeki Panaro. trudne do zlokalizowania. O Alpach Apenińskich. Laino Borgo w pobliżu Cosenza. Paestum. Góry Apenińskie. Konsentia201 i Regium202. od dzisiejszej Ligurii do Marche (Marke). 205 Montebellio (Montebello. Urbinum207. Cosenza. Montevellio). które tam biorą początek. dziesiątej prowincji. siedziba biskupa w 504 r.13. XIV 8. Umbrię od Flaminii. zostało włączone do Państwa Kościelnego. gdzie kończą się Alpy Kottyjskie.13. Izydor. staroż. Te Alpy Apenińskie. Nazwa Alp Apenińskich pochodzi od Punijczyków209. 199 Być może dzis. że chodzi tu o warownię Ferona w pobliżu Terraciny. Lainus199. leży na terytorium Sarsiny. .

niedaleko Bolonii.).2): “Neron (…) zamienił w prowincję Alpy Kottyjskie po ś mierci króla Kottiusa”. O Flaminii. Wiadomo też. Benedykta. cenzora z 220 r.-wsch. Regium. które razem z Rawenną podlegały Bizancjum. Dziesiąta z kolei prowincja. autor biografii cesarzy Historiae abbreviatae (Caesares. jak Placencja. w prowincji Perugii. najznakomitsze spośród miast i pięć innych nazywanych greckim wyrazem Pentapolis215. 212 Waleria. Znajdują się w niej: Rawenna. 215 Pentapolis. Niektórzy Emilię. Lacjum. Przeczy temu jednak historia napisana przez Wiktora210. Liber de Caesaribus). drogi wiodącej z Rzymu do Ariminum (Rimini). w której Alpy Kottyjskie stanowią samodzielną prowincję. Pepina Małego. zbudowanej przez Gajusza Flaminiusza. leżąca między Apeninami i Morzem Adriatyckim. 214 Nazwa Flaminga pochodzi od via Flaminga. przed Chr. 19. że takie prowincje jak Aurelia. Forum Cornelii. zostały podarowane papieżowi przez króla Franków. rozciąga się pomiędzy Alpami Apenińskimi i rzeką Pad od Ligurii aż po Rawennę. rodzinne miasto św. Emilia. Parma. 213 Nursja. Ta ostatnia miejscowość. dzis. Reggio. w kraju Sabinów. zajęli je Longobardowie. miasta: Piacenza. w 756 r. W 752 r. Pesaro. Norcia. miejscowość w pn. nosi też nazwę Imola. Senigallii i Rimini. Parma. 210 Aureliusz Wiktor (IV w. że między Walerią i Nursją znajduje się Etruria i Umbria.57 Kottyjskie i Apenińskie uważają za jedną prowincję. gdzie czytamy (5. Bolonia. Jej chlubą są bogate miasta. unia pięciu miast: Ankony. Następną prowincją jest Flaminia214. którego zamek nosi nazwę Imola211. Fano. Emilia i Flaminia zawdzięczają swą nazwę biegnącym przez nie drogom. Bononia. jedenastej prowincji italskiej i Picenum liczonym jako dwunasta prowincja. . Walerię212 i Nursję213 uważają za jedną prowincję. Foro Kornelio. Ich pogląd jednak nie może się ostać z tego powodu. 211 Dzis.

. Adria w Picenum. miasto bogate w zabytki średniowieczne. przez cenzora Lucjusza Aureliusza Kottę. konsula z 187 r. na ich chorągwi usiadł dzięcioł (picus)”. 216 Via Aurelia. 20. że kiedy Sabinowie podążyli do Apulii. Atri w prowincji Teramo. Pescara. Penne w prowincji Pescara. Epitoma: „Kraina Picenum (. prowadziła z Rzymu do Genui. a przez jakiś czas było samo księstwem. Sięga ona aż do rzeki Piskarii217. która wpływa do Adriatyku koło miasta o tej samej nazwie. 219 Dzis. trzynasta prowincja. zbudowana w 241 r. była ojczyzną rodu cesarza Hadriana. rzymskie Firmum (u Pawła Firmus). pod panowaniem Longobardów należało do księstwa Spoleto. 222 Zob.) zwana jest tak dlatego. znakomity ośrodek w średniowieczu. 220 Dzis. via Aemilia wiodła z Ariminum (Rimini) do Placencji i była dziełem Marka Emiliusza Lepidusa. przed Chr. Pinnis220 oraz podupadła już ze starości Hadria221. Ascoli Piceno. 221 Paweł myli się tutaj. jak Firmus218. Festus. Kiedy mieszkańcy tej prowincji przybywali tutaj od Sabinów. a z drugiej strony Morze Adriatyckie.58 które biorą początek w Rzymie i noszą nazwę od mężów. trzynastej prowincji i o Samnium czternastej.. 218 Fermo. Asculum (u Pawła Asculus) nad rzeką Tronto. W czasach longobardzkich należało do księstwa Spoleto. miasta założonego przez Etrusków między rzekami Padem i Adygą. O Walerii i Nursji. na ich proporcu usiadł dzięcioł (picus) i z tego powodu otrzymała nazwę Picenus222. budowniczych tychże dróg216. 217 Dzis. staroż. mająca od południa góry Apeniny. nazwa Adriatyku pochodzi od Adrii. przed Chr. dzis. która nadała nazwę Morzu Adriatyckiemu. Kolejna. Askulus219. w jej obręb wchodzą takie miasta.. Po Flaminii jako dwunasta prowincja występuje Picenus.

233 Dzis. Isernia nad rzeką Volturno. była nazywana od ludu etruskiego Etrurią. a jej część zachodnia. 234 Dzis. wojowniczy szczep italski. 224 Samnium na pn. podupadłe od starości Samnium235. . łącząc zachód i wschód półwyspu. 227 Dzis. zamieszkujący tereny na południe od jeziora Fucinus. które zaczyna się od rzeki Piskania i leży między Kampanią. 235 Miasto o tej nazwie nieznane. Aufidena233. 231 Dzis. Posiada takie miasta. 225 Dzis. stolica małego szczepu italskiego Marrucinów. Kampanią i Picenus. że krainę Marsów należy zaliczyć do prowincji Walerii. Lago di Celano. Tivoli. jak Tiburis225. w kraju Marsów. 229 Dzis. 232 Dzis. Reate227. Lacjum. Furkona228 i Amiternum229 oraz krainę Marsów230 wraz z ich jeziorem zwanym Fucinus231.-wsch. Uważam. nad rzeką Aternus. Rieti. w dzis. Za czternastą prowincję uważa się Samnium. pn. Morzem Adriatyckim i Apulią. Była przedłużeniem wychodzącej z Rzymu via Tiburtina. 223 Dzis. Chieti. osuszone w latach 1865-1869. jego uzasadnionego poglądu trzeba się będzie mocno trzymać. 228 Forcona. że stanowi ona oddzielną prowincję. staroż. Alfedena nad rzeką Sangro. Abruzzo. miasto trudne do lokalizacji. via Valeria od Tivoli obiegała północny brzeg jeziora Fucinus i sięgała do Pescara i Atri. Karsiolis226. ponieważ w katalogu prowincji Italii nie została przez starożytnych umieszczona.-wsch. sięga do Adriatyku. Hisernia234. Carsioli. Od wschodu graniczy z krainą Samnitów224. W niej znajdują się następujące miasta: Teate232. od Kampanii. Jeśliby zaś ktokolwiek dowiódł rzeczowo. 226 Dzis. rozciąga się pomiędzy Umbrią. biorąca początek koło Rzymu. w prowincji Latina.59 Waleria223. na pograniczu kraju Pelignów. Minturo. 230 Marsowie. do której należy Nursja.

a w lewym 236 Benewent (Beneventum). zaś od wschodu z Morzem Adriatyckim. Doszło do wielkiego rozkwitu także pod panowaniem książąt longobardzkich. tworzących piętnastą prowincję. wielokrotnie niszczone przez najazdy w czasie wędrówki ludów i przez trzęsienia ziemi. O Apulii. Canosa w prowincji Bari. skąd wyjeżdżano do Grecji i do Azji. 238 Dzis. Sepontus241. przekształcona na Beneventum. 21. zdobyte przez rzymian w 272 r. S. . Normanów. 239 Kalabria w starożytności i w średniowieczu zajmowała wschodnią część Półwyspu Salentyńskiego. Posiada dość bogate miasta. przed Chr. Kalabrii i Salentium. Samnici zaś otrzymali niegdyś swą nazwę od stale noszonej włóczni. Festus. miasto starożytne założone przez Greków. od 540 r. 243 Trudne do zlokalizowania. 241 Dzis... przed Chr. jedno z najstarszych miast w Italii przy ujściu rzeki Sabatus do rzeki Kalor. pomiędzy którymi leży kraina Salentina. Lucera w prowincji Foggia. 240 Dzis. staroż. przed Chr. znalazł się w posiadaniu Bizancjum. jak Luceria240. Acerenza w prowincji Potenza. na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Salentyń skiego. Maria di Siponto w pobliżu Manfredonii w prowincji Foggia. Puglia. 237 Por. Kanusium242. krótko panowali w nim Goci. Brundizjum244 i Tarent245. leży jednak poza Apulią i Kalabrią. Agerencja243. Epitoma. Piętnastą prowincją jest Apulia238 wraz z Kalabrią239. Acheruntia. 244 Miasto portowe na Półwyspie Salentyńskim. którą Grecy zwali saunia237. 245 Tarent. Pierwotna nazwa Maleventum została po zwycięstwie nad Pyrrusem w 275 r.60 nadające nazwę całej prowincji i bogaty Benewent236. Od strony zachodniej czy może południowozachodniej graniczy z Samnium i Lukanią. Turków. kolonia spartańska z VIII w. 242 Dzis. niszczony przez Arabów. ważny ośrodek handlowy. w VI w. może dzis. zburzone przez Longobardów w VIII w.

Korsyka nosi nazwę od swego wodza Korsusa. Siedemnastą prowincją jest Korsyka. Jako szesnastą prowincję liczy się wyspę Sycylię. co zielone247. Otranto. że Ligurię i część Wenecji. XIV 6. zginąć. ale Sergiusz w Komentarzu do Eneidy X 201. Apulia bierze swą nazwę od słowa zniszczenie. Z jakiej przyczyny pewne części Italii zwie się Galią Przedalpejską? O pierwszym wtargnięciu Galów do Italii. Nazwa jej wywodzi się od imienia króla Sikulusa248. syna Herkulesowego249 23. stracił znaczenie na rzecz Brundizjum. 22. Waitz sądzi. . osiemnastą – Sardynia. żywot poety i wprowadzenie do Bukolik. Szesnastą prowincją Italii jest Sycylia. Wstęp) napisał także Komentarz do Wergiliusza. że Paweł pomylił się tutaj. pisze: „(Mantua) leży w Wenecji. którą oblewa Morze Tyrreńskie lub Jońskie. na przykład. XXIV 6. 249 Ibid.. na Półwyspie Salentyńskim w prowincji Lecce. siedemnastą – Korsyka. że Mantua leży w 246 Hydruntum. ponadto Emilię oraz Flaminię dawni historiografowie nazywali Galią Przedalpejską. gdyż nie Donat. Jest rzeczą pewną. 248 Izydor. Obie otacza Morze Tyrreńskie.32.39-41. Dlatego. zniszczyć lub rzeczownik apoleia. po Chr. przepaść. dzis. z którego zachowały się jedynie: przedmowa. a Sardynia od Sardela. gramatyk Donat250 w Komentarzu do Wergiliusza powiada. która zwie się także Galią Przedalpejską”. 250 Aelius Donatus (zob. a osiemnastą Sardynia. gdyż tutaj na skutek żaru słonecznego szybciej niż gdzie indziej ginie wszystko.61 rogu Italii długości 50 mil Idrontum246 położony na szlaku handlowym. 247 Chodzi o grecki czasownik appollumi. Etym. w IV w.

gdzie najpierw nazywano ich Galogrekami. Paweł. wg niego trzysta tysięcy Galów opuściło swoją ojczyznę i wyruszyło na poszukiwanie nowych siedzib (XXIV 4. 253 Sena Gallica. która od nich otrzymała nazwę Galicja (środkowa Turcja). Senigallia. do których ok. przybył do Italii z trzystu tysiącami Galów Senonów i zajął tę część. Powodem zaś ich przybycia do Italii. Bergamum i 251 Chodzi o Historię rzymską Eutropiusza II 16.8. Lyonu. którzy w liczbie stu tysięcy pozostali w Italii. który w 390 r. O Galach pisze wiele Justynus. do których nauczyciel Narodów. 54 r. Ci zaś Galowie. Ludność zwano Galogrekami. skąd pewna część przesiedliła się do Italii Północnej. w bardzo odległych czasach król Galów Brennus252.1). 255 Święty Paweł w czasie drugiej i trzeciej podróży apostolskiej nawracał na wiarę chrześcijańską potomków galijskich. Galatów. Rzeczywiście. ponieważ Galowie zmieszali się z Grekami. tak samo w Historii rzymskiej251 czytamy. To są ci. który pod wodzą Brennusa w 280 r. miasto w Umbrii na wybrzeżu Adriatyku. 254 Źródła tych informacji nieznane. zwyciężył Rzymian nad Allią i zdobył Rzym. którą przerobił Paweł Diakon (zob. . Mediolan. Ojczyzną Galów Senonów były tereny wokół Lugdunum. Chodzi tu zapewne o lud pochodzenia celtyckiego. dzis. 252 Brennus. skierował swój list255. drugie sto tysięcy dotarło do Galicji. król Galów Senonów. gdzie poniósł klęskę. było to. Resztki tych Galów wycofały się do Azji Mniejszej i osiadły w krainie. jak czytamy. że Arminum znajduje się w Galii. Podawał w nim głównie naukę Kościoła dotyczącą stosunku chrześcijan do Starego Zakonu. założone przez Galów Senonów. XXIV 4. a później Galatami. Wstęp). przed Chr. założyli miasta: Ticinum. że kiedy spróbowali wina przywiezionego z Italii.62 Galii. skierował specjalny list. spustoszył Macedonię i doszedł do Delf. która sięga aż do Senogalii – nazwanej tak od Galów Senonów. panujący w mieście Sena253. skuszeni żądzą jego picia wyruszyli do Italii. Spośród Galów sto tysięcy poległo podczas bitwy od miecza greckiego niedaleko Delf254. dzis.

Skąd pochodzi nazwa Italii i co zwie się Ausonią lub Lacjum? Italia. Italia nosi także nazwę Lacjum. 258 Festus.63 Breksję oraz nadali temu regionowi nazwę Galii Przedalpejskiej. Te i poniższe wywody opierają się na Festusa Epitomie. bohatera Odysei Homera. która leży za Alpami nazwano Zaalpejską. że jedną literę dodajemy. Tak więc. Italia zwie się także Ausonią od Ausona. Od nazwy italus bowiem tworzymy zdrobnienie vitalus w ten sposób. przed Chr. XIV 4. zaś w 387 r. o arcybiskupie Honoracie i o śmierci patriarchy Pawła. według Polibiusza i Diodora. XIV 4. Pierwotnie jednak nazwę tę nosił region Benewentu.18.18. po którym nastąpił 256 W 390 r. ponieważ Saturnus. otrzymała nazwę od sycylijskiego wodza Italosa257. nazywa się Italią również z tego powodu. Epitoma. zdaniem Izydora. Alboin wtargnął do Mediolanu i zdobył wszystkie miasta Ligurii. 257 Tak głosi Izydor. obejmująca wymienione prowincje. legendarnego władcy wyspy Itaki. latium. a jedną zmieniamy. 25. czyli po łacinie itali258. . dopiero później zaczęto nią nazywać całą Italię. Etym. Tak jak Galię. według Liwiusza. ukrywać się. 24. w której rozgrywać się będą opisywane przez nas wydarzenia. Są to ci sami Galowie. ma. znalazł w niej kryjówkę260. 260 Lacjum. pochodzić od czasownika latere. łac. syna Ulissesa259. powróćmy do przerwanego toku opowiadania. którzy niegdyś najechali miasto Rzym256. uciekając przed swoim synem Jowiszem. Być może. najechał on na nią przed wiekami. 259 Odyseusza. tak też Galię zajmującą część przed Alpami zwiemy Galią Przedalpejską. skoro dostatecznie dużo powiedzieliśmy o prowincjach i nazwie Italii. że hoduje się w niej ogromne byki. Etym.

261 Miasta portowe broniły się dłużej dzięki wsparciu Bizantyjczyków od strony morza. Pewne jest i to. dokonał spustoszenia w całej Italii266. aby stawić opór. i wielki głód.64 Probinus. Następnie zajął wszystkie miasta Ligurii. sprawujący swój urząd przez dwanaście lat. Rawenny i kilku innych położonych na wybrzeżu. W tym czasie263 miasto Ticinum ponad trzy lata znosiło oblężenie i dalej dzielnie się trzymało. . 262 Z Akwilei. 26. jaka grasowała za czasów Narsesa. pochłonęła wiele ofiar w Ligurii oraz Wenecji. który nastąpił po wspomnianym przez nas urodzajnym roku. 263 W latach 570-571. które leżą na wybrzeżu261. zob. 264 Bizantyńskie. 10. tu jak i gdzie indziej. 266 Zob. bo i zaraza. Arcybiskup Honorat opuścił Mediolan i uciekł do Genui. wszedł do Mediolanu. bądź przez poprzednich królów. wtargnięcie Longobardów do Tuscji i przyprowadzenie przez nich do Italii mnóstwa ludzi spośród innych plemion. Oto Alboin przybył do Ligurii i na początku trzeciej indykcji. Stąd te miejscowości. Nie mieli wtedy Rzymianie265 sił. gdzie arcybiskupem był Honorat. co Bizantyńczycy. na którym Longobardowie byli całkowicie bezradni. wyżej. II 4. oprócz tych. 265 Rzymianie. przyp. z wyjątkiem Rzymu. mimo że wojsko Longobardów miało obóz niedaleko od niego po stronie zachodniej. w dniu 5 września. a rządy nad Kościołem pozostawił Probinowi. zszedł z tego świata. znaczy tyle. Patriarcha Paweł262. 148. Trzyletnie oblężenie Ticinum. Alboin zaś przepędziwszy wojska264 zajął wszystkie miasta aż do granic Etrurii. że Alboin przyprowadził wtedy ze sobą do Italii tłumy ludzi spośród różnych plemion podbitych bądź przez niego.

a wkroczysz do miasta! Mieszka w nim bowiem lud prawdziwie chrześcijański!” Alboin ślubował mianowicie. śluby.65 w których oni zamieszkali. Sweby. Bułgary. ponieważ nie chciała mu się poddać. które wyruszyły do Italii z Longobardami (zob. Wówczas jeden z Longobardów odezwał się do króla w następujących słowach: „Przypomnij sobie. nazywamy do dzisiaj Gepidy. 27. przybyli do niego wszyscy mieszkańcy. król ostrogocki 474(?)-526. Nikomu też nie wyrządził krzywdy i wytrwał w swoim przyrzeczeniu268. Sarmaty. nie mógł stanąć na nogi. Kiedy Alboin wkraczał do niego przez wschodnią bramę. Kiedy to ślubowanie złamał i obiecał przebaczyć ludności. Noryki lub tym podobnie267. chociaż okładano ze wszystkich stron dzidami. zaraz podniósł się jego koń i król mógł wkroczyć do miasta. panie i królu. Jak Alboin po trzyletnim panowaniu z poduszczenia żony został zamordowany przez Helmechisa? Król ten rządził Italią przez trzy lata i 267 Paweł znacznie tu powiększył listę ludów. Jak Alboin zdobył Ticinum? Miasto Ticinum po trzech latach i kilku miesiącach oblężenia w końcu się poddało Longobardom dowodzonym przez Alboina. Pannończyki. nazwaną imieniem św. Jana. że zgładzi mieczem całą ludność. Gdy zaś zajął pałac zbudowany niegdyś przez króla Teodoryka269. w samym środku bramy upadł jego koń i chociaż kłuto go ostrogami. Po tak wielkich nieszczęściach nabrali teraz nadziei na lepszą przyszłość. jakie złożyłeś! Złam te straszne śluby. 269 Teodoryk Wielki. 28. 268 Paweł zdaje się w tym opowiadaniu przekazywać tradycję Kościoła w Pawii. II 6). .

Królowa zaś na to: „Nie jest tak. że nie mogła jej opanować i wkrótce owładnęła nią myśl. Kiedy już wszystko się odbyło. Doprawdy.66 sześć miesięcy. i zginął270 w zasadzce. 270 271 W maju lub czerwcu 752 r. i sam zapraszał ją. Jeśli wydaje się to komuś niewiarygodne. zapytała. Sam widziałem. jak sądzisz. męża niezwykle dzielnego. aby go pokazać biesiadnikom. Gdy zaś Peredeo nie chciał się zgodzić na tak niegodny czyn. Ratchis panował w latach 744-749. że w ten sposób wbrew własnej woli został zmuszony do zabicia króla. armiger. królowa położyła się nocą do łóżka jego pokojówki. Wtedy Peredeo pojął nieszczęście. jak kielich ten podczas pewnego święta trzymał w ręce król Ratchis271. Namówił on królową. Otóż gdy Rosemunda usłyszała to zaproszenie. że król radując się niepomiernie. doznała w swym sercu tak wielkiej boleści. że króla zabije jego mleczny brat Helmechis. że albo ty zabijesz Alboina. którą zastawiła na niego własna żona. podczas uczty w Weronie kazał podać królowej kielich zrobiony na jego polecenie z czaszki króla Kunimunda. aby wesoło piła wino jakby ze swoim ojcem. 272 Łac. z która on zwykł uprawiać nierząd. W odpowiedzi – zgodnie z przekonaniem – podał imię przyjaciółki. Przyczyną zaś zabójstwa było to. . bo ja jestem Rosemunda. zaklinam się na Chrystusa. w tej chwili dopuściłeś się tak wielkiej niegodziwości. Nieświadomy rzeczy Peredeo przybył do łoża i spał z królową. albo on swym mieczem zgładzi ciebie”. kim ona jest. Obmyśliła. noszący oręż. Peredeo. że mówię prawdę. aby zgładzić męża i tak pomścić śmierć ojca. swego teścia. Rosemunda zaś. ażeby dla swego planu pozyskała Peredea. w jakie się zaplątał i zrozumiał. piastujący godność scilpora czyli królewskiego strażnika272. czy wie.

otworzył jego grób i zabrał stamtąd miecz oraz wszelkie znalezione ozdoby. O tym. usunęła wszelką broń. chwycił podnóżek i bronił się nim przez jakiś czas. nakazała w całym pałacu głęboką ciszę.67 kiedy Alboin oddawał się południowej drzemce. usiłowali pozbawić go życia. Po zabójstwie Alboina Helmechis starał się zająć jego tron. Rosemunda niezwłocznie porosiła Longina273. kobieta krwawsza od bestii wprowadziła zabójcę Peredeę. Lecz to mu się nie udało. Giselbert. prefekta Rawenny. W naszych czasach książę Werony. Ucieszył się z tego Longinus i szybko posłał okręt. Alboin był wysokiego wzrostu i fizycznie dobrze przystosowany do prowadzenia walki. zgodnie z radą Helmechisa. Alboin zbudzony nagle z drzemki pojął grożące mu niebezpieczeństwo i szybko wyciągnął rękę po miecz. gdyż był zbyt mocno przywiązany. cechującą zwykle ludzi prostackich przechwalał się. gdyż Longobardowie. Następnie. Dlatego z próżnością. Jego ciało z wielkim płaczem i lamentami Longobardowie pochowali pod jakimiś schodami wiodącymi do pałacu. zginął przez zamysł jednej kobieciny. aby jak najspieszniej przysłał po nich okręty. na którym 273 Longinus sprawował władzę w Italii z ramienia Bizancjum. lecz nie potrafił. mąż sławny z zadawania wrogom tak wielu klęsk. że osobiście widział Alboina. aby nie można go było ani wynieść. 29. lecz – o boleści! – wojownik nadzwyczaj odważny nie mógł pokonać wroga i poniósł śmierć jak jakiś niedorajda. ani wyjąć z pochwy. bolejąc bardzo nad śmiercią króla. . jak z Rosemundą uciekł do Rawenny i jak oboje zginęli. a miecz królewski mocno przywiązała do górnej części łoża. jak Helmechis chciał panować. Nie mogąc jednak go wyrwać.

Zdolna do wszelkiej niegodziwości i pragnąc zostać panią Rawenny. Po jakimś czasie Peredeo postarał się o dwa stosowne noże. już jako małżonkowie. oraz cały skarbiec longobardzki i pospiesznie przybyli do Rawenny. Po ich śmierci Longinus przywiózł do cesarza Alpswindę wraz ze skarbcem Longobardów. Cesarz posłał do niego dwóch patrycjuszy. mówiąc. zbiegli nocą. Rosemunda przystała na ten zbrodniczy czyn. o Peredeusie. gdzie podczas publicznych widowisk na oczach cesarza zabił przeogromnego lwa. co jeszcze pozostało. córkę królewską. 30. wyciągnął miecz z pochwy i zmusił Rosemundę do wypicia tego. Kiedy Helmechis po wzięciu kąpieli opuszczał łazienkę. że wypił kielich śmierci. który w Konstantynopolu zabił lwa i zgładził dwóch patrycjuszy. On zorientowawszy się. aby zgładziła Helmechisa i z nim się połączyła węzłem małżeńskim. Niektórzy twierdzą. aby wysłuchali. Tak z wyroków Boga wszechmocnego w jednym czasie zginęli najniegodziwsi mordercy. powie coś. że tak silnemu mężowi na rozkaz cesarski wyłupiono oczy. Po tych wydarzeniach prefekt Longinus wysłał Albsuindę wraz ze skarbcem Longobardów do cesarza w Konstantynopolu274. co ma do 274 Cesarzem był Justynus II (565-578) . Obiecał. co będzie pożyteczne dla cesarza. że jeśli zostanie wpuszczony. Wtedy prefekt Longinus zaczął namawiać Rosemundę. które ukrył w rękawach i podążył na dwór. aby nie mógł w cesarskim mieście nikomu wyrządzić krzywdy. że także Peredeo przybył do Rawenny razem z Helmechisem i Rosemundą. podała mu kielich z trucizną. Zabrali też ze sobą Albsuindę. a stamtąd z Albsuindą udał się do Konstantynopola.68 Helmechis i Rosemunda. żeby wychylił na zdrowie. Powiadają.

W ten sposób mąż. . męża spośród siebie najznakomitszego. pod pewnym względem podobny do słynnego Samsona. Wallari w Bergamum. Wg Origo IX – przez dwanaście lat. O Klefie. pomścił swoje krzywdy i za utratę swoich dwojga oczu zgładził dwóch bardzo dla cesarza pożytecznych ludzi. Ten zgładził mieczem albo wypędził z Italii wielu możnych Rzymian. 277 Dzis. że natychmiast upadli na ziemię i wyzionęli ducha. Alichis w Breksji277. Jak książęta longobardzcy przez dziesięć lat nakładali jarzmo Italii nie mając nad sobą króla. by zaspokoić ich żądzę posiadania. 31. tak mocno ranił obydwu dostojników. Gisulf w Forum Iulii. Po półtoraletnich rządach. odpowiednio przez wrogów podzieleni. stali się podatnikami i musieli Longobardom oddawać część owoców swojej pracy. następnie uchwyciwszy w obie ręce noże. W tym czasie zginęło wielu znakomitych Rzymian. Po jego śmierci Longobardowie przez dziesięć lat nie mieli króla276 i żyli pod panowaniem książąt. Lecz poza nimi jeszcze trzydziestu innych książąt rządziło swoimi miastami. którzy pozostali przy życiu. który panował jako drugi z kolei król i o jego śmierci. zginął od miecza jednego ze swoich sług275 32. ten przybliżył się do nich mając im coś rzekomo sekretnego powiedzieć.69 powiedzenia. sprawowanych wspólnie z żoną Masaną.. Tymczasem w Italii na powszechnym zgromadzeniu w mieście Ticinum Longobardowie wybrali królem Klema. Ci zaś. W siódmym roku od przybycia 275 276 Klef rządził w latach 572-574. Każdy książę rządził w swoim mieście: Zaban w Ticinum. Eoin w Trydencie. Kiedy przybyli do Peredea. które przedtem schował. Brescia.

Longobardowie zdobyli i ujarzmili większość Italii. zburzyli miasta. wymordowali kapłanów. Z wyjątkiem rejonów zajętych już przez Alboina.70 Alboina z całym narodem do Italii owi książęta longobardzcy spustoszyli kościoły. . która wyrastała niby zasiew na polu. a ich ludność. wycięli w pień.

Historia Franków IV 42. ich najazd przepowiedział św. jakie im grozi niebezpieczeństwo. które mu dostarczali tamtejsi kupcy. Inwazja miała miejsce w 569 r. który miał swoją samotnię pod Niceą. Paweł Diakon wzoruje się na jego przekazie. W czasie zaś dni Wielkiego Postu żywił się jak pustelnicy – samymi korzonkami egipskiego ziela279. Grzegorz z Tours. Hospicjusz. Za jego pośrednictwem Bóg zdziałał wielkie rzeczy. 278 O tej inwazji por. Wspomniany święty mąż przybycie Longobardów do Galii przepowiedział w następujących słowach: „Przyjdą – mówił – Longobardowie do Galii i spustoszą jej siedem miast. Historia Franków VI 6. Książęta longobardzcy wkroczyli do Galii dla zdobycia łupów.71 KSIĘGA III 1. Hospicjusz dużo wcześniej. Mieszkańcom tego miasta przepowiedział. 280 W opowiadaniu Paweł trzyma się wiernie relacji Grzegorza z Tours. . które w swych księgach opisał czcigodny biskup Grzegorz z Touronnes (Tours)280. 279 Ziele egipskie – herba Aegyptiorum – trudne do zidentyfikowania. Nosił na ciele żelazne łańcuchy i nakładał włosiennicę a jego pożywienie stanowiły jedynie chleb i trochę daktyli. Po tych wydarzeniach niektórzy książęta longobardzcy z potężnym wojskiem wkroczyli do Galii278. Ich wejście na długo przedtem przewidział dzięki objawieniu Ducha Świętego mąż Boży. Był to mąż niezwykle wstrzemięźliwy i prowadzący życie godne uznania.

jaką zbrodnię popełnił. odpowiedział: „Nie bójcie się o mnie. ale jego ręka nagle sztywno zawisła w powietrzu i nie mógł jej opuścić na dół. nie okrywają nagich. obchodzili wieżę. Na ich słowa: „Nie opuścimy cię. Odeszli mnisi. Wtedy dwóch spośród nich weszło na dach i go zerwało. rzekli: „Oto jest złoczyńca. Hospicjusza. świątobliwy ojcze”. o tym. bo wprawdzie wyrządzą mi oni różnorakie krzywdy. Kiedy żołnierze spustoszyli wszystko. ale nie doprowadzą do śmierci”. Żołnierze szukając drzwi. nie przyjmują pielgrzymów pod swój dach.72 dlatego iż niegodziwość ich stała się wielka w oczach Bożych. Miecz wypadł . nie dają dziesięcin. który dopuścił się zabójstwa i dlatego siedzi tu skuty łańcuchami”. Dlatego ta kara spadnie na ową ludność”. przybyli do samotni świątobliwego męża. Wtedy jeden wyciągnął miecz. O Longobardzie. który chciał zgładzić św. rabunków i zabójstw. nie ma w nich żadnych owoców sprawiedliwości. aby uciąć mu głowę. 2. Zobaczywszy męża skrępowanego łańcuchem i ubranego we włosiennicę. że tak surową otrzymał karę. co znalazło się w ich zasięgu. co posiadacie. On powiedział. drzwi jednak nie znaleźli. a Longobard stał się mnichem. a wkroczyło wojsko Longobardów. On zaś ukazał się im w oknie wieży. Wszyscy bowiem mieszkańcy dopuszczają się krzywoprzysięstw. Swoim zaś zakonnikom wydał polecenie mówiąc: „Opuśćcie to miejsce i zabierzcie ze sobą to. nie karmią biednych. przez które mogliby się dostać do niego. złodziejstw. Zawołali tłumacza i zapytali. jak jego ręka stała się martwa i jak ją uleczył ów święty. Oto bowiem nadchodzi lud. o którym mówiłem”. że jest zabójcą i ma na sumieniu wielkie zbrodnie.

następnie mnichem i w tymże miejscu na służbie Bożej wytrwał do końca swego życia. poniósł klęskę i zginął. że nie można było zliczyć poległych. 3. Święty Hospicjusz zaś przepowiadał słowo Boże Longobardom i słuchali go ze czcią dwaj książęta.73 mu na ziemię281. Zdobywszy niezliczone łupy powrócili do Italii. Dialogi III 37). 282 Wiadomości zaczerpnięte z Grzegorza z Tours. Gdy zaś Longobardowie znów napadli na Galię283 i 281 Podobne wydarzenie związane jest z kapłanem Santulusem z Nursji (por. co wzgardziło jego słowami. ten zaś uczynił znak krzyża i przywrócił sprawność uschłemu ramieniu. Grzegorz Wielki. co mają robić. Uzdrowiony Longobard nawrócił się na wiarę Chrystusową. w której poległ podczas próby ucieczki. 283 W 571 r. Na ten widok jego towarzysze podnieśli krzyk ku niebu i prosili świętego męża. zwycięzcy Longobardowie powrócili do Italii z wielkim łupem. Longobardowie powtórnie wkroczyli do Galii i ponieśli klęskę z rąk patrycjusza Mummulusa. zwanego także Mummulusem i obdarzył go godnością patrycjusza. najpierw został klerykiem. wyprowadził przeciwko nim wojsko i stoczył bitwę. podległy królowi Franków Guntramnowi. aby rzekł im łaskawie. zginęło marnie w tejże prowincji. Kiedy Longobardowie pustoszyli Galię. Po ich odejściu król przywołał Euniusa. Amatus282. patrycjusz tejże prowincji. Kilku jednak. Tak wielką klęskę zadali wtedy Longobardowie Burgundom. którzy wrócili zdrowo i cało do ojczyzny. Patrycjusz Amatus wypowiedział wojnę wojsku longobardzkiemu. 4. . Historia Franków IV 42.

Po tych wydarzeniach Longobardowie powrócili do Italii. . Otoczył Longobardów wojskiem. co się wydarzyło. jednak po wymianie posłańców zawarli pokój z Mummulusem. która leży koło miasta Ebredunum285. Z kolei Sasi. 286 Prawdopodobnie Riez. Rankiem zaś Sasi ustawili wojsko i dzielnie przygotowali się do bitwy. 284 285 Miejsce nieznane. w rękopisach występują różne wersje. Niektórych jednak wziął do niewoli i posłał do swego króla Guntramna. Na wiadomość o tym Mummulus uderzył na nich z wojskiem i wielu wymordował. ponieśli klęskę z rąk Mummulusa podczas łupienia Galii. uderzyli na Galię i rozbili obóz na ziemi Reges286.74 dotarli do miejscowości Mustiaskalmes284. 287 Prowincja Mezel w Alpach Niskich. uderzył na nich i wielu położył trupem. którzy przybyli do Italii razem z Longobardami. nie zaprzestał zaś masakry. 6. dopóki noc nie położyła temu kresu. uprowadzali jeńców lub pustoszyli wszystko dookoła. otoczeni przez Mummulusa w czasie plądrowania tych ziem wykupili się złotem. koło wioski Stablo287. Grasując po wioskach należących do okolicznych miast brali łupy. pozostawili wszystkich jeńców i cały łup oraz powrócili do Italii. 5. uczynił nawet dla siebie przejście poprzez leśne bezdroża. Sami Sasi wraz z żonami i dziećmi powtórnie wkroczyli do Galii. wyruszył z wojskiem Mummulus i przybył do tego miejsca razem z Burgundami. Sasi. którzy przybyli do Italii razem z Longobardami. dali mu podarunki. Ludzie bowiem byli całkiem niezorientowani w tym. Starożytne Eborodorum albo Ebrodorum w Alpach Wysokich przy drodze prowadzącej z Italii do Hiszpanii.

chcąc wypędzić ze swojej ojczyzny Swebów i inne plemiona. z którego przedtem wyruszyli. aby mogli w niej zamieszkać na stałe. bardzo się przestraszyli. Sasi. Gdy jednak Sasi przybyli do króla Sigisperta. ten pozwolił im pójść do kraju.75 przybyli do króla Sigisperta i stamtąd wrócili do ojczyzny. Kiedy dotarli do Rodanu i chcieli go sforsować. dzieci i cały dobytek i znów postanowili udać się do Galii. ustawili się w dwa klinowe szyki wojenne: jeden maszerował przez miasto Niceę. żywili się nim sami i karmili swoje zwierzęta. Tymczasem zaś Longobardowie nie pozwalali im żyć według ich własnych praw i dlatego. Jest zaś pewne. które tak jakoś pomalowali. zostawił ich w spokoju i pozwolił im przejść przez Rodan. W drodze do króla Sigisperta oszukali mnóstwo ludzi podczas transakcji handlowych dając sztabu spiżu. zabiegł im drogę Mummulus z silnym oddziałem wojska. Nie chcieli jednak. za wielką sumę złotych monet. Wkraczając na teren Galii. Wielu dało się nabrać i zamieniając złoto na spiż stało się biedakami. kosili i młócili zboże. że ci Sasi po to przybyli do Italii z dziećmi i żonami. Pragnęli mianowicie – o ile ich przyjmie i wesprze król Sigispert – powrócić do swojej dawnej ojczyzny. co wydaje się zrozumiałe. z powrotem powędrowali do swojej ojczyzny. że wyglądały jak prawdziwe i sprawdzone złoto. drugi zaś szedł przez Ebredunum tą samą drogą. Przybywszy do . zostają przez nich okrutnie wymordowani. podlegać władzy Longobardów. jak się uważa. Po powrocie do Italii wzięli ze sobą żony. co poprzedniego roku. nie powstrzymywali się też od palenia zagród. On jednak. Ich łupem padało bydło. które tam się osiedliły. aby udać się do króla Sigisperta. 7. Zobaczywszy go. Ponieważ była pora żniw.

Zaban i Rodan. . Germania 31. wszyscy trzej powracają do Italii. Za Grzegorzem z Tours. Tacyt. Lecz nie na ich stronę. 290 Typowe ślubowanie i zwyczaj Germanów. Zaban i Rodan zostali pokonani przez Mummulusa. dla siebie zachowując tylko jedną trzecią. a następnie dwie trzecie. podczas gdy Swebów tylko czterystu osiemdziesięciu. 8. Zaban i Rodan wkroczyli do Galii. Por. Lecz Sasi na to też się nie zgodzili. A gdy Sasi i na to nie wyrazili zgody. starając się ich wypędzić i zniszczyć289. jak podzielą między siebie żony Swebów. 291 Po 574 r. Historia Franków V 15. 120. umówili się jeszcze przed stoczeniem bitwy co do tego. o czym już wcześniej wspominaliśmy288. dążąc do rozstrzygnięcia zbrojnego. przyp. Kiedy zaś w żaden sposób nie chcieli na to przystać. Ocalałe z bitwy sześć tysięcy Sasów ślubowało. byleby tylko wstrzymali się od wojny. że nie będą golić bród ani obcinać włosów290. Wystąpili więc przeciwko nim. a mianowicie Amon. w rękach Swebów i innych plemion. ale sromotnie przegrali i wreszcie odstąpili od walki. dopóki nie pomszczą klęski na Swebach. Stanęli znów do bitwy. Po tych wydarzeniach291 ruszyło na Galię trzech książąt longobardzkich. los przechylił szalę zwycięstwa. Amon maszerując drogą na 288 289 Zob. Albowiem w bitwie poległo ich aż dwadzieścia tysięcy. obiecali im dać z ziemią także i bydło. obiecali im połowę ziem. jak przypuszczali. cała zaś reszta cieszyła się zwycięstwem. Trzej wodzowie longobardzcy: Amon. wyżej.76 ojczyzny znaleźli ją. Aktualni zaś mieszkańcy obiecali im trzecią część ziem takimi słowami: „Możemy przecież żyć i mieszkać razem bez walki”.

Susa. Aquae Sextiae.-wsch. staroż. . Gratianopolis. Zaban podążył przez miasto Deinse293 i przybył do Walencji294. Ten z pięciuset ocalałymi żołnierzami. Valence na południe od Lyonu. dzis. Francji. na skutek czego odstąpił od tego miejsca. dotarł do Zabana oblegającego właśnie Walencję i przedstawił mu cały przebieg wydarzeń. Iulia Valentia. Wyszedł im tam naprzeciw Mummulus z ogromnym wojskiem i pokonał ich w bitwie. Podobnie też postępowali Rodan i Zaban. Aix-en-Provence. Dijon na północ od Mâcon. Amon podbił prowincję Arelate296 wraz z przyległymi miastami i podszedł aż do Kamiennego Pola pod Marsylią. którą Mummulus otrzymał w podarunku od króla i tam rozbił obóz. nazwane tak na cześć cesarza Gracjana. 296 Dzis. od Turynu. który zajął Gratianopolis. 298 Dzis. Arles przy ujściu Rodanu. Grenoble. 295 Dzis. 294 Staroż. paląc i grabiąc miejscowości. Rodan zaś wkroczył do miasta Gratianopolis295. Obaj wyruszyli do Ebredunum rabując niemiłosiernie wszystko po drodze. błądząc po leśnych bezdrożach. mieszkańcy wypłacili mu dwadzieścia dwa funty srebra. rabując wszystko. a samego Rodana zranionego włócznią zmusił do ucieczki w wysokie góry. status civitas. Mâcon nad Soaną w środk. do których dotarli. Zaban i Rodan ruszyli wtedy do Italii i przybyli do Sekusjum298. co mógł znaleźć. na zach. który nadał mu w 380 r. 297 Staroż. Na wiadomość o tym patrycjusz Mummulus wyruszył z silnym oddziałem wojska i starł się najpierw z Rodanem. w którym z ramienia cesarza rządził 292 293 Dzis. dzis. Dzis.77 Ebredunum dotarł do posiadłości Machoa292. Wielu jego żołnierzy wyciął. Gdy już przygotował się do oblężenia miasta Akwe297.

Mummulus posłał do niego sługę. w pobliżu Trydentu. Wracając z łupem natknął się na idącego z przeciwka wodza Franków Chramnichisa. ówczesny dowódca wojskowy. zgładził Chramnichisa. chodzi o Valle Lagarina albo Valle di Lagaro. Anagnis. udał się do Anagnis i spustoszył je. 302 Równina Rotaliani leży między Salurnum I Anagnis na prawym brzegu rzeki Noce. Z tego powodu graf longobardzki z Lagaris301. Ragilo ginie z rąk wodza Franków Chramnichisa. książę longobardzki z Trydentu. Castel Nan albo Non lub prościej Nanno nad rzeką Noce. Na wieść o tym Zaban i Rodan czym prędzej wycofali się do swoich posiadłości. że Mummulus spiesznie ku niemu podąża. Frankowie zdobywają gród Longobardów. poddała się Frankom. i wielu spośród jego ludzi pozbawił życia na równinie Rotaliani302. którzy tam nadeszli. dowódcy Gotów. Kiedy usłyszał o tym Amon. 300 Dzis. Tak przybył do swojej ojczyzny. . która stanowi część doliny Adygi. zamierzał z dużym łupem również powrócić do Italii.78 Sisinnis299. dopływu Adygi. W tych dniach warownia Anagnis300 leżąca koło Trydentu na pograniczu Italii. który i jego samego. który dostarczył mu list i przekazał ustną informację. który cieszył się dużą niezależnością wykorzystując niesnaski pomiędzy Frankami a Bizancjum. Graf. Ewin. nazwiskiem Ragilus. 301 Lagare. gdyż ledwo sam i jego ludzie mogli przedostać się przez ścieżki w Alpach. Wkrótce tenże Chramnichis splądrował Trydent i poległ wraz ze swymi towarzyszami z ręki trydenckiego wodza Ewina w 299 Zlatynizowana forma imienia Sisige. w tekście: comes. 9. Na skutek jednak wielkich śniegów musiał łupy pozostawić.

ażeby rządził pałacem i kilkoma prowincjami. 305 Zob. wiadomość za Grzegorzem z Tours. V 1. panował Justynus Młodszy306. 10. 303 Salurnum. został zdradziecko zamordowany przez Hilperyka. 354-427). książę Trydentu. 307 Od Pelagiusza (ok.79 miejscowości zwanej Salurnis303. sprawiedliwym wyrokiem Boga utracił moc rozumu i stał się obłąkany. Jego żądza posiadania była tak wielka. W tym czasie w Konstantynopolu. Śmierć Justynusa Młodszego i o tym. Garibalda. według którego człowiek zbawia się mocą własnej woli. o którym wyżej mówiliśmy. Tyberiusz Flawiusz Amicjusz Konstantyn rządził w imieniu Justynusa II od 578 r. swego brata.. gardzący ubogimi i ograbiający senatorów. na prawym brzegu Adygi w prowincji Trydent. II 4. do których mógłby chować zrabowane talenty złota. 11. pojął za żonę córkę króla bawarskiego. Powołał on Tyberiusza na Cezara308. 306 W latach 565-578. Historia Franków IV 40. Historia Franków IV 52. 304 W 576 r. jaki był on za życia. W tym czasie304 Sigispert. . któremu wypowiedział wojnę. Tron po nim przejął nieletni syn wraz ze swoją matką Brunehildą. odrzuca on doktrynę o grzechu pierworodnym i konieczności łaski Bożej. 308 Czyli cesarza współregenta. jak o cesarz Tyberiusz II piastował władzę do 582 r. jak wyżej powiedzieliśmy305.. V 30. Śmierć króla Franków Sigisperta i ślub księcia Ewina. Ewin zaś. Ponieważ stał się w sercu głuchy na głos przykazań Bożych. że kazał porobić żelazne skrzynie. Grzegorz z Tours. por. król Franków. człowiek niezwykle chciwy. że popadł także w herezję pelagiańską307. V 19-20. a cały jego łup zabrał zwycięzca. Salerno. który przepędził Franków i odzyskał okręg trydencki. Mówią.

312 Pontyfikat Benedykta przypada na lata 575-579. II 1. 12. ani mól nie psuje i gdzie złodzieje nie wykopują ani nie kradną‟. Gromadźmy więc skarby w niebie z tego. że doprowadził państwo do ubóstwa. w jakie nieszczęśliwie popadł. 311 Zob. prawdziwym chrześcijaninem. użytecznym. Jest to bowiem wielki skarb. „To. co ja – mówiła – przez wiele lat gromadziłam. LXIII Benedictus). mądrym. co najważniejsze. a Pan pomnoży łaskawie nasze ziemskie skarby”. Kiedy zaś w czasach papieża Benedykta312 Longobardowie pustoszyli wszystko wokół i panował wielki głód. opisane przez Pawła wydarzenie pochodzi z 579 r. cesarzowa Zofia łajała go często twierdząc. czyli o bogactwach.20. aby dawać jałmużnę ubogim i wykupywać jeńców. ty rozdajesz w krótkim czasie”. sprawiedliwym w rządach. o którym mówi Pan309: „Ale skarbcie sobie skarby w Niebie. (Lib. O rządach Tyberiusza Konstantyna i jego dobrych czynach. co Pan nam polecił zbierać. jakimi go Bóg 309 310 Mt 6. posłał na okrętach z Egiptu do Rzymu wiele tysięcy korców zboża i tak przez okazanie swego miłosierdzia ulżył doli miasta. dzielnym. że nie zabraknie pieniędzy w naszym skarbcu. . W rzeczywistości po 13 latach (565-578). hojnym. okrytym sławą zwycięstw i. W tym czasie za pośrednictwem patrycjusza Narsesa prowadził z Gotami i z Frankami wojny. Pont. które wyżej omówiliśmy. Ponieważ rozdał on ubogim wiele nagromadzonych przez Justynusa skarbów. Odpowiadał na to: „Mam ufność w Panu. Po jedenastu latach310 rządów Justynus zmarł w obłąkaniu. gdzie ani rdza. uprzedzając wydarzenia311.80 Tyberiusz zaś był mężem prawym.

a wtedy znaleziono wielki skarbiec zawierający ponad sto tysięcy sztuk złota. jeśli to. Rzekł wtedy: „Krzyżem Pańskim winniśmy chronić od zła nasze ciała i nasze serca. I kazał jak najszybciej zabrać ową płytę. a oto tutaj depczemy po nim nogami”. Podobnie było w Italii z patrycjuszem Narsesem. bo będziesz miał z tego korzyść. o czym powiesz. a za nim ruszyli zaciekawieni słudzy. Do miasta tego przybył on z ogromnymi skarbami i tam. do którego włożył wiele setek tysięcy sztuk złota i srebra. Starzec odszedł. na której był wyrzeźbiony krzyż Pański. niezwykłą rzecz”. przybywszy do zbiornika otworzyli go i weszli 313 Na podstawie Grzegorza z Tours. Historia Franków V 19. Pan Bóg dał mu moc złota. Jednak po jej usunięciu znaleziono drugą z takim samym znakiem. wyjawię ci. Na to cesarz rzekł: „Mów. Na jego rozkaz i tę usunięto. „Posiadam – powiada – ukryty skarbiec Narsesa i nie mogę tego trzymać w tajemnicy. Kazał i tę usunąć. Ucieszył się cesarz Tyberiusz i posłał swoje sługi do owego miejsca. kazał potajemnie wykopać głęboki zbiornik. właścicielem wspaniałego domu w pewnym italskim mieście. będąc u kresu żywota”. Tym złotem cesarz obdzielił ubogich jeszcze hojniej niż zwykle. Pewnego razu przechadzając się po pałacu zobaczył w podłodze marmurową płytę. mnie przyniesie korzyść”. cesarzu. o czym już mówiliśmy.81 obdarzył. Wszystkich znających ten fakt polecił zabić. a tajemnicę powierzył pod przysięgą tylko jednemu starcowi. Po śmierci Narsesa ów starzec przybył do cesarza Tyberiusza i rzekł: „Jeśli będę miał z tego korzyść. w swoim domu. Po śmierci Justynusa władzę przejął Tyberiusz Konstantyn jako pięćdziesiąty król rzymski. Był on. Pod nią odkryto trzecią płytę. co chcesz powiedzieć. . Cezarem w czasie panowania Justynusa i rządził pałacem oraz codziennie rozdawał liczne jałmużny313.

Grzegorz z Tours. Cezar zaś prawie wszystko. który ufność swoją złożył w Bogu. którym nakazał zarówno okazywać jej posłuszeństwo. Jego przeciwnicy dowiedziawszy się o tym i nie mogąc nic zdziałać przeciwko temu. pełną garścią rozdał ubogim. okryli się wielkim wstydem i hańbą. niepomna jednak na obietnicę uczynioną Tyberiuszowi. ile potrzebowała na codzienne utrzymanie. Cesarzowa Zofia. Dowiedziawszy się o tym. zgodnie ze swoim zwyczajem. . krewnego Justynusa314. uwięził cesarzową. pozostawiając jedynie tyle. że przez wiele dni nie mogli go opróżnić. a na jej miejsce wprowadził swoich zaufanych ludzi. potajemnie zawołała Justyniana i jemu chciała darować tron. Znaleźli tam tak wielką ilość srebra i złota.82 do środka. Odsunął też od niej dotychczasową służbę. Cesarz przyjął go łaskawie i pozwolił mu przebywać w pałacu koło siebie. następnie przywołał do siebie patriarchę miasta i w towarzystwie konsulów oraz pałacowych prefektów wkroczył do cyrku w purpurowej szacie. op. zrobiono na niego zasadzkę. Kiedy zgodnie z rytuałem cesarskim trzydziestego dnia udał się on do wiejskiego pałacu. zabrał jej skarby. jak i nie dopuszczać do 314 Zob. Lecz Tyberiusz najpierw odwiedził miejsca święte. aby na tron cesarski wynieść Justyniana. cit. z koroną na głowie i zasiadł na tronie cesarskim.. i lud – jak nakazywał zwyczaj – czekał na niego w cyrku oglądając widowiska. Kiedy miał on otrzymać koronę cesarską. wśród niezmierzonych pochwał utwierdzony został w chwale władzy królewskiej. rzucił się do cesarskich nóg i za uzyskaną łaskę przyniósł mu tysiąc pięćset sztuk złota. Po upływie kilku dni przybył do niego Justynian. usiłowała uknuć przeciw niemu spisek. V 30. aby zażyć przyjemności zbierania winogron. Tyberiusz szybko powrócił do Konstantynopola.

83 niej nikogo z poprzedniej służby. Justyniana złajał jedynie słowami, w przyszłości zaś tak go umiłował, że przyobiecał wydać za jego syna swoją córkę i prosił o jego córkę dla swojego syna. Lecz plany te, nie wiem dlaczego, nie zostały zrealizowane. Pod jego osobistym dowództwem wojsko zadało ciężką klęskę Persom315; ze zwycięskiej wyprawy wrócił z tak wielkim łupem, w tym z dwudziestoma słoniami, że – jak się wydawało – mogłyby one zadowolić każdą ludzką żądzę posiadania. 13. O pieniądzach, które cesarz przysłał Hilperykowi, o św. Grzegorzu i spustoszeniu (miasta) Klassis. Kiedy frankoński król Hilperyk316 wysłał do cesarza317 posłów, otrzymał od niego wiele różnych darów, w tym także jednofuntowe złote monety318, mające na jednej stronie podobiznę cesarza z napisem wokoło: TYBERIUSZA KONSTANTYNA WIECZYSTEGO CESARZA, a z drugiej kwadrygę z woźnicą i napis: CHWAŁA RZYMIAN. W tych dniach św. Grzegorz, diakon, który później zostanie papieżem319, jako legat papieski w cesarskim mieście320 napisał Księgi moralne321 i w dyspucie toczonej przed cesarzem pokonał Eutycjusza, biskupa tego miasta, błądzącego w kwestii
315 316

Cesarz Tyberiusz II odniósł zwycięstwo nad Persami w 573 r. Pisownia także Chilperik; na podstawie Grzegorza z Tours, op. cit. VI 2. 317 Tyberiusza II. 318 Ciężar tej jednostki był różny w zależności od miejsca i czasu. 319 Por. wyżej, przyp. 73. 320 Papież Pelagiusz II (578-590) wysłał Grzegorza do Konstantynopola jako swego apokryzjariusza, czyli nuncjusza apostolskiego, który funkcję tę sprawował w latach 579 -585. 321 Chodzi zapewne o Moralia in Job albo Expositio in librum Iob w 35 księgach, w których zawarł objaśnienia historyczne, dogmatyczne i moralne. Jest to niejako podręcznik teologii moralnej.

84 zmartwychwstania322. Wtedy także Faroald, pierwszy książę Spoleto, najechał z wojskiem longobardzkim bogate miasto Klassis323 i opuścił je, ogołociwszy wpierw całkowicie z wszystkich bogactw. 14. O śmierci patriarchy Probinusa i o jego następcy Eliaszu. W Akwilei zmarł patriarcha Probinus, który kierował kościołem przez jeden rok. Na czele tegoż kościoła stanął kapłan Eliasz324. 15. O śmierci cesarza Tyberiusza Konstantyna i rządach Maurycjusza. Tymczasem Tyberiusz Konstantyn po siedmioletnich rządach w państwie325 kiedy poczuł, że zbliża się dzień jego śmierci, naradziwszy się z królową Zofią, wybrał na swego następcę Maurycjusza326, męża dzielnego, z pochodzenia Kapadocyjczyka. Dając mu za żonę swoją córkę ubraną w królewski strój, powiedział: „Niech razem z tą oto dziewczyną moje imperium staje się twoim! Rządź nim szczęśliwie i pamiętaj, abyś zawsze kochał słuszność i sprawiedliwość!” Gdy to rzekł, przeniósł się z tej ziemi do wieczystej ojczyzny i pozostawił ludowi po sobie wielką żałobę. Był on bowiem człowiekiem wielkiej dobroci, sprawiedliwym
322

Eutychiusz, Eutycjusz (ok. 512-582) upowszechniał pogląd o subtelności (nienamacalności) ciał ludzkich po ich zmartwychwstaniu. 323 Port wojenny założony przez Augusta (classis – flota) w pobliżu Rawenny. 324 Eliasz po zajęciu Akwilei przez Longobardów postanowił przenieść stolicę biskupią na wyspę Grado, podlegającą władzy cesarza w Konstantynopolu. 325 Por. Grzegorz z Tours, op. cit., VI 30. 326 Maurycjusz był dowódcą wojsk wschodnich; pochodził z Kapadocji, krainy w Azji Mniejszej; godność cesarską piastował w latach 582-602; należy do znakomitszych cesarzy bizantyńskich.

85 w sądach, ostrożnym w ferowaniu wyroków, nikim nie gardzącym, lecz ogarniającym wszystkich życzliwością. Miłując wszystkich, sam również był przez wszystkich miłowany. Po jego śmierci Maurycjusz w purpurowej szacie, z diademem na głowie, udał się do cyrku, gdzie wszyscy wyrazili swoją radość. Rozdzielił tam wśród ludności hojne dary i jako pierwszy Grek otrzymał potwierdzenie swojej cesarskiej władzy. 16. O panowaniu Autariego i bezpieczeństwie, jakie panowało w jego czasach. Tymczasem Longobardowie, pozostając przez dziesięć lat pod władzą książąt327, postanowili na wspólnej naradzie obrać królem Autariego328, syna wspomnianego wyżej księcia Klema. Dla nadania mu większej godności nazwali go także imieniem Flawiusza329. Tym szczęśliwym imieniem posługiwali się odtąd wszyscy longobardzcy królowie. Wtedy także, z powodu przywrócenia władzy królewskiej urzędujący książęta połowę wszystkich swoich posiadłości przeznaczyli na potrzeby króla, ażeby sam mógł się z nich utrzymać król, jego świta i wszyscy pełniący dla niego różne

327 328

Zob. wyżej II 32. Autari był królem w latach 584-590. 329 Flawiusze (Flavii) był to ród rzymski pochodzenia plebejskiego. Do gens Flavia należeli cesarze: Wespazjan, Tytus, Domicjan; w późniejszym cesarstwie Flavii było sztucznym nomen gentile, które przybierali cesarze po Konstantynie Wielkim; nosili je: Walentynian, Walens, Konstancjusz Chlorus, Konstantyn i ich potomkowie oraz cesarze bizantyńscy. Przydomek Flawiusz przejęli także Teodory (Flavius Theodoricus rex), król ostrogocki (ok. 454-526). Longobard Autari chciał w ten sposób podwładnym Rzymianom dać do zrozumienia, że jest dziedzicem wcześniejszych cesarzy.

86 obowiązki330. Obciążoną ludność podzielono jednak między longobardzkich gospodarzy331. Było to wszakże godne podziwu w pańskie Longobardów, że nie czyniono w nim gwałtów, nie urządzano zasadzek, nikt nie zmuszał nikogo do nadmiernych robót ani nikogo nie łupił. Nie istniały kradzieże ani rozboje; każdy mógł udawać się bezpiecznie i bez żadnego strachu, dokąd tylko chciał332. 17. Childepert wkroczył do Italii, lecz wycofał się po zawarciu pokoju. W tym czasie333 cesarz Maurycjusz przez swoich legatów przekazał królowi Franków, Childepertowi, pięćdziesiąt tysięcy soldów334, aby ze swoim wojskiem uderzył na Longobardów i wypędził ich z Italii. Ten nie zwlekając wtargnął do Italii z niezliczonymi zastępami Franków. Longobardowie jednak obwarowali się w miastach, wysłali posłów z darami do Childeperta i zawarli z nim pokój335. Gdy powrócił do Galii i cesarz Maurycjusz dowiedział się, że zawarł z Longobardami pokój, zaczął domagać się od niego zwrotu pieniędzy, które mu dał, aby zniszczył Longobardów. Lecz Childepert ufny w swoje siły nawet nie chciał odpowiedzieć w tej sprawie.
330

Był to starodawny zwyczaj germański, o którym wspomina też Tacyt, Germania XV. 331 Zob. wyżej II 32. 332 Paweł koloryzuje tutaj na korzyść Longobardów, w rzeczywistości bowiem za ich panowania Italia przeżywała okres swego najgłębszego upadku. 333 Prawdopodobnie w 584 r. 334 Solidus, moneta złota, rozpowszechniona w późnym Cesarstwie, przede wszystkim na Wschodzie, wprowadzona przez Konstantyna Wielkiego; 1/72 funta (327,54 g.). 335 Grzegorz z Tours, op. cit., VI 4,2 pisze, iż Longobardowie „poddali się jego władzy (...) i przyrzekli, że będą wiernymi stronnikami oraz poddanymi”.

Zdobycie Breksillus i ucieczka księcia Droktulfa. 338 Rawenna broniła ich przed Bizancjum. Śmierć Droktulfa. 339 W 585 r. często walczyły z Longobardami.. 336 337 Dzis. Zbudowawszy flotę wypędziły z jego pomocą Longobardów z miasta Klassis. rządzącym wtedy w Rawennie339. VI w. męczennik z I w. osiągnął zaszczytny urząd księcia. 340 W Rawennie. aż w końcu pobili go wraz z wojskami. epitafium. w którym schronił się książę longobardzki Droktulf. Markomanowie. połączył się on z jego wojskami i stawiał mężny opór siłom longobardzkim. podniósł oręż przeciwko Longobardom. Witalis. to jest Alamanów337. a ponieważ miał odpowiednie kwalifikacje. Wojska rawenneńskie. Od IV w. Kiedy jednak nadarzyła mu się okazja pomszczenia swojej niewoli. wychowywał się wśród Longobardów. przeszedłszy mianowicie na stronę cesarza. Po tych wydarzeniach król Autari przystąpił do oblężenia leżącego nad Adriatykiem miasta 336 Breksillus . zwano ich także Swebami. . św. Ci prowadzili z nim ciężkie wojny. 19. Miasto Breksillus zostało zdobyte. Po tym wszystkim król Autari zawarł trzyletni pokój z patrycjuszem Smaragdusem. w prowincji Reggio Emilia. wspierane przez wspomnianego wyżej Droktulfa. Po śmierci tego męża mieszkańcy wybudowali mu przed świątynią340 św. jakim go uczczono.87 18. a jego mury zrównane z ziemią. jak Kwadowie. na cześć którego wzniesiono świątynię w I poł. Wg źródeł należały do nich takie plemiona. Brescello nad Padem. Alamanowie (Lemanowie) to zbiorowa nazwa dla kilku plemion germańskich zamieszkujących Germanię Południową. Jazygowie i inni. Pochodził Aś z plemienia Swebów. które wspierał i zmusili do wycofania się do Rawenny338.

345 Dzis. by grobowiec tam stanął dla niego. Stąd także. Mieszkał wprawdzie z Bardami341. Po śmierci papieża Benedykta346 341 342 Longobardami. O rządach papieża Pelagiusza i herezji patriarchy Eliasza. 346 W 759 r. flotę ruchliwą zbudował. lecz Swebem był z [pochodzenia. On zawsze kochał rzymskiego państwa dumne sztandary342. Gdzie żyjąc. I chciał. Padoreno. I stąd dla wszystkich był miły narodów. lecz duszę całkiem łagodną. On także na wschodnich ziemiach Awara dzikiego pokonał. Gdzie po rzymskich sztandarach blaskiem potęgi zajaśniał I pierwszą jemu chorągiew Chrystus trzymać pozwolił 344. A ten ze czcią w tej oto złożył go ziemi. dopływ Padu. Plemieniu zaś swemu sromotną niósł zgubę343 Pogardził drogimi ojcami. By Klassis odzyskać. Groźne miał przy tym oblicze. Chodzi. 20. Wielką swym panom palmę zwycięstwa przynosząc. gdy nas on tylko pokochał I tęże Rawennę za swoją uznał ojczyznę. . Pierwszą mu chwałę przyniosło zdobyte miasto Breksillus. Na łożu śmierci o to prosił sługę Bożego Jana. gdy zdradą Faroald zajął miasto Chassis. Na jego zaś mężną pierś długa spływała broda. postrachem dla wszystkich był wrogów. Który dzięki swym zasługom na całym żyje świecie. Wsparty pomocą Witalisa Męczennika często odbywał triumfy I jako zwycięzca wchodził do tego miasta.88 Witalisa Męczennika wspaniały grobowiec. 344 Najprawdopodobniej aluzja do nawrócenia Droktulfa (Droktona) na wiarę chrześcijańską. W jego świątyni pragnął po śmierci złożyć swe ciało. o państwo bizantyńskie. rzecz jasna. Na małych stateczkach falami rzeki Badrinus345 niesiony Niezliczone Bardów oddziały on jeden zwyciężył. na którym napis w takich słowach głosił jego sławę: Ten oto grób zamyka w sobie tylko ciało Droktona. 343 Epitafium piane z punktu widzenia obywateli bizantyńskich.

O wojnie Childeperta przeciw Hiszpanom i o śmierci Ingundy. czyli teksty Teodora z Mopsuestii. cit. biskupa Akwilei. Edykt ten mieli podpisać wszyscy biskupi. ponieważ Longobardowie oblegali Rzym i nikt nie mógł się stamtąd wydostać.). Tenże Pelagiusz wysłał wielce użyteczny list do Eliasza. który nie chciał przyjąć Trzech Artykułów soboru chalcedońskiego348. . przetrwała do początku VIII w. VIII 28. kiedy to Longobardowie podbijali jej ludność i szerzyła się schizma w sprawie Trzech Artykułów. Wywołało to rozłam w Kościele. Dialogi III 31. 350 Por. W tym czasie350 Childepert. Jednakże wielu odmawiało podpisu ze względu na orzeczenie soboru chalcedońskiego (451 r. 348 W 543/544 r. Grzegorz z Tours. prowadził zwycięską wojnę z Hiszpanami. zwłaszcza biskupi zachodni z papieżem Wigiliuszem na czele odmówi li podpisania edyktu cesarskiego. 349 Św. później wstąpił do klasztoru. Schizma. król Franków. Grzegorz Wielki piastował najpierw urząd prefekta Rzymu. Justynian wydał edykt dogmatyczny potępiający tzw. biskup Akwilei. Przyczyna zaś walki była następująca: Childepert swoją siostrę Ingundę wydał za mąż za Hermenegilda. Później jednak niektórzy. w bardzo trudnym okresie. należał do grona siedmiu diakonów rzymskich stanowiących przyboczna radę papieża. opowiedzieli się za Trzema Artykułami.89 biskupem rzymskiego Kościoła bez zgody cesarza został Pelagiusz347. Ibasa z Odessy. jak wspomniany tu Eliasz. który zwalniał potępione osoby od zarzutu herezji. gdzie został wyświęcony na diakona. św. prekursora nestorianizmu.. a właściwie także Italią. jego przyjaciela Teodoreta i ich ucznia. Grzegorz349. Trzy Artykuły. syna króla Hiszpańskiego Lewigilda. Grzegorz Wielki. Przepisał go ówczesny diakon. op. Tenże Hermenegild 347 Pelagiusz II (578-590) kierował Kościołem. zwłaszcza w północnej Italii. 21.

O wojsku frankońskim. u którego niesnaski dotyczyły jedynie wodzów. Leander. starszy brat słynnego doktora i Ojca Kościoła Izydora.. Hermenegild. chciała dotrzeć do Galii. które najechało Italię i powróciło bez sukcesu. prześladowcą okazał się król Wizygotów w Hiszpanii Lewigild (569 -586). Dotąd bowiem. gdzie dokonała dni swego żywota355. jego syn. że jego siostra przebywa w Konstantynopolu i będzie 351 352 Dzis. op. jak się wydaje Paweł miał tu na myśli Wizygotów. 256-336) stała się religią wszystkich Germanów. 22. 356 Inaczej relacjonuje to wydarzenie Grzegorz z Tours. 353 Arianizm jest doktryną teologiczną dotyczącą tajemnicy Trójcy Świętej. stanął na czele katolickiej opozycji. aby skierował swe wojsko do Italii przeciw Longobardom. nawrócił się na wiarę katolicką. cit. większość kodeksów mówi o Hiszpanii gockiej. Syna zaś jej przekazano cesarzowi Maurycjuszowi do Konstantynopola. op. Nauka Ariusza (ok. św. . Zbrodniczy ojciec kazał go za to zabić siekierą w samo święto Wielkanocy. Cesarz Maurycjusz356 powtórnie wyprawił posłów do Childeperta i przekonywał go. piastował urząd biskupi we wspomnianym mieście w latach 584-601. biskup Sewilli. Sewilla. cit. jedynie Frankowie przyjęli religię katolicka od Galów. 355 Grzegorz z Tours. Na ogół arianie odnosili się obojętnie do katolików. VIII 28. VIII 18. 354 Tekst nie jest jasny. odrzucała ona równość i jedność Syna i Ducha Świętego z Ojcem. inne o Hiszpanach i Gotach. Tylko ten ostatni jest prawdziwym Bogiem. pisze o śmierci Ingundy w Afryce. Ujętą wraz z małym synkiem odstawiono na Sycylię. Childepert w przekonaniu..90 dzięki nauce biskupa Hispalis351 Leandra352 i zachęcie swojej małżonki. Ingunda zaś uciekając z Hiszpanii po śmierci męża i męczennika. którzy strzegli granicy przed hiszpańskimi Gotami354. lecz wpadła w ręce żołnierzy. jak i ojciec jego podlegał chorobie herezji ariańskiej353. jej syn nosił imię Atanagild.

że woda przy kościele św. Grzegorza i klęsce. na których autor się opiera. Powódź podmyła także część murów Werony. dewastacji i zniszczeniu uległy drogi i dróżki. Po dwóch miesiącach większą część tej samej Werony strawił ogień. przystał na słowa posłów i powtórnie skierował wojsko frankońskie ku Italii przeciw Longobardom. Adyga. 358 Dzis. szeroko rozwodzą się na temat tego cudownego zjawiska. Wydarzyła się zaś ona 17 grudnia. 359 Dialogi III. O powodzi i cudzie w świątyni św. Zatopiony został cały dobytek i zagrody. Grzegorz – do samego kościoła się nie dostała359. Rzeka Atesis358 wezbrała do takich rozmiarów. nie odniósłszy z wyprawy żadnych korzyści. jaka spotkała Rzym. sięgała aż do górnych okien. ale cieszyli się stosunkowo dużą niezależnością w ramach państwa frankońskiego.91 mógł ją odzyskać. Podczas tej katastrofy powodziowej Tyber wezbrał w Rzymie tak bardzo. W tym czasie w Krainie Wenecji i w Ligurii oraz w innych rejonach Italii zdarzyła się powódź. 24. jakiej w przekonaniu wszystkich nie było od czasów Noego. a towarzyszyły jej takie błyskawice i gromy. 23. Zenona. . że wody przelewały się przez mury i zatopiły wielką część 357 Alamanowie (lub Swebowie) zostali podbici przez Franków. Kiedy wyszły im naprzeciw oddziały Longobardów. zginęła wielka liczba ludzi i zwierząt. leżącym poza murami Werony. Frankowie i Alamanowie357 byli ze sobą skłóceni i zawrócili do swojej ojczyzny. św. O pontyfikacie św. jakie nie zwykły występować nawet w letniej porze. chociaż – co potwierdza późniejszy papież. Zenona Męczennika.

363 Te i nast.92 miasta360. który skierował się ku morzu361. Litania ta zwie się siedmioraka. Po uśmierceniu pasterza rozprzestrzeniła się wśród mieszkańców. kiedy ludzie modlili się do Boga. X 1. 360 W dalszym ciągu opis za Dialogami Grzegorza Wielkiego (III 19) 361 Por. do szóstego – wszystkie wdowy. która poczyniła wśród ludzi takie spustoszenie. co należało o nim powiedzieć. . 364 Zob. zwana pachwinową (inguinaria). op. bo już przed kilkoma laty z Bożą pomocą napisaliśmy jego Żywot364. X 2. Do pierwszego chóru należało całe duchowieństwo świeckie. Grzegorzu nie będziemy tu więcej mówić. Poza tym o św. w czasie jednej godziny. Grzegorz z Tours. a także przeszedł przez miasto ogromny smok. 362 W 590 r. cit. wyżej: Wstęp. Tam. do siódmego – wszystkie kobiety zamężne. Grzegorz podzielił ludność miasta na siedem części. W tym wielkim udręczeniu wszyscy jednomyślnie obrali papieżem Grzegorza. Zaraz po tej powodzi wybuchła ciężka zaraza. op. do piątego – wszyscy mężczyźni. aby każda zanosiła modły do Pana. umieściliśmy wszystko. Pojawiło się wtedy w nurtach tejże rzeki mnóstwo węży. opisy za Grzegorzem z Tours. Grzegorz Wielki III 10. który był wtedy diakonem. że z niezliczonej masy pozostało przy życiu niewiele osób. do czwartego – wszystkie dzieci. męża czcigodnego i natychmiast go zabiła362. Zarządził on odmawianie siedmiorakiej litanii363. cit. na miarę naszych słabych zdolności. do trzeciego wszystkie przeorysze i siostry zakonne. osiemdziesięciu z nich padłszy nagle na ziemię wyzionęło ducha.. do drugiego wszyscy opaci i zakonnicy. najpierw uderzyła ona w papieża Pelagiusza. ponieważ św.

Antonim371. zostali w V w. 368 Dzis. 366 W 587 r. kierownictwo Kościoła przejął z kolei Sewerus366. na którym spoczywa obrona spraw Kościoła. który odrzucił Trzy Artykuły i w czasach papieży Wergiliusza372 lub 365 Anglowie. Sewerem369 i Windemiuszem370. który przez piętnaście lat sprawował swój patriarszy urząd. lecz podporządkowali sobie gospodarzy. patriarchy Akwilei. własnymi rękami wyciągnął z kościoła i zawiódł siłą do Rawenny razem z trzema innymi biskupami Istrii. Groził im banicją. wysłał opata benedyktyńskiego w Rzymie. To jego patrycjusz Smaragdus. a nawet ze starym już obrońcą Kościoła . stosował przemoc. żeby przyłączyli się do Jana. 26. W tych dniach po śmierci Eliasza. miasteczko Pareć (Parenzo). Wykonawszy zadanie Anglowie nie wycofali się. to człowiek świecki. biskupa Rawenny. 372 Wigiliusz (537-555). wyspa naprzeciw Akwilei. Augustyna wraz z 40 zakonnikami. W celu nawrócenia pogańskich Angolów papież Grzegorz Wielki w 596 r. przez Brytów wezwani na pomoc przeciwko Piktom i Szkotom. O śmierci patriarchy Eliasza. 367 Gradus. 371 Defensor ecclesiae – obrońca kościoła. przybywszy z Rawenny do Gradus367. a mianowicie Janem z Parentium368. wreszcie zmusił.93 25. 369 Sewerus był biskupem Triestu (Tergeste) 370 Windemiusz był biskupem Cissy koło Rovigno (Ronini). Mellita i Jana oraz innych bojących się Boga zakonników i dzięki ich przepowiadaniu nawrócił Anglów365 na wiarę Chrystusową. tu chodzi o obrońcę praw Kościoła w Grado. o patriarszych rządach Sewera i jego herezji. W tym czasie św. Święty Grzegorz nawraca Anglów. . Grzegorz wysłał do Brytanii Augustyna. szczep germański z okolic Hanoweru.

na którym przyjęto patriarchę Akwilei Sewera. przyp. Po upływie roku wszyscy oni powrócili z Rawenny na Gradus. 375 Dzis. Ingenuinus z Sabiony378. Jan z Parentium385. miasto w okręgu weneckim przy drodze z Briksji na Trydent 380 Dzis. Patrycjusz Smaragdus zaś ukarany słusznie przez złego ducha. 383 Dzis. otrzymał jako swego następcę patrycjusza Romana i odpłynął do Konstantynopola374. 379 Feltria. Klarissimus377. Maksencjusz z Julii382 i Adrian z Poli383.94 Pelagiusza373 odstąpił od jedności z Kościołem rzymskim. dzis. 376 Altinum. 387 Zob. 378 Sabiona. Angellus z Acilum380. Rustikus z Tarwisium. że w Rawennie przyłączył się do odrzucających Trzy Artykuły. 377 Biskup miasta Konkordia na zachód od Akwilei. dzis. 373 374 Pelagiusz I (555-560). Około połowy 590 r. wyżej. Seben koło Briksji w Tyrolu. Po tych wydarzeniach odbył się w Marianum375 synod dziewięciu biskupów. wyżej przyp. . Jednak ani lud nie chciał się do nich przyłączyć. nad Padem. Marano w pobliżu Wenecji. Asolo w prowincji Treviso. akta tego synodu zaginęły. ani inni biskupi ich nie przyjęli. kiedy dostarczył pismo. 370. kilka kilometrów od Wenecji. Fontejusz z Feltrii379. wyżej przyp. miasto starożytne na wybrzeżu adriatyckim. A oto imiona biskupów. Windemiusz387 i Jan388. Wawrzyniec z Bellunum381. Junior z Werony. Angellus z Trydentu. 384 Zob. 386 Biskup starożytnej Haemona. 385 Zob. 381 Belluno. Zugilo koło Tolmezzo nad Togliamento. Po stronie zaś patriarchy stanęli następujący biskupi: Sewerus384. Patrycjusz386. Paula na południu Istrii. Horoncjusz z Wincencji. 369. którzy stali z dala od schizmy: Piotr z Altinum376. 382 Dzis. Lubljana. 368.

również im przyobiecał swoją siostrę. IX 25.. 388 389 Biskup Celeja. Na wyspie znaleziono ogromne bogactwa. Autari przewidując wznowienie ofensywy frankońsko -bizantyńskiej. 28. 391 Relacja za Grzegorzem z Tours. Król Autari ubiega się o małżeństwo z siostrą Childeperta. przyrzekł wydać swoją siostrę za mąż za ich króla. znajdowała się tam silna załoga bizantyńska. że lud ten nawrócił się na wiarę katolicką. Prawdopodobnie informacja ta pochodzi z dzieła Sekundusa z Trydentu. tutaj chodzi o wyspę Cumacina (Comacina) na jeziorze Lario. które zostały tam złożone po ściągnięciu ich od poszczególnych miast. Po sześciu miesiącach oblężenia tenże Francjon oddał wyspę Longobardom i puszczony wolno przez króla udał się zgodnie ze swym życzeniem do Rawenny. aby dał mu swoją siostrę za żonę391. Po grabieżach i pożarach zawarł on pokój na jeden rok i dostarczył królowi mnóstwo pieniędzy. księcia Trydentu389. . dowódcę wojskowego.95 27. wziąwszy od posłów longobardzkich podarunki. Cilly. 392 Wizygotów. 390 Wyspa o tej nazwie nie jest znana. zabierając żonę i dobytek. przystąpił do ataku w okręgu Friul. cit. który należał do stronnictwa Narsesa i trzymał się już przez dwadzieścia lat. Również inni Longobardowie oblegali na wyspie Amacina390 Francjona. w 588 r. o Francjonie. op. upływał okres rozejmu z Bizancjum. gdyż dowiedział się. Tymczasem król Flawiusz Autari wyprawił posłów do Childeperta z prośbą. Król Autari posłał wojsko do Istrii. W tym czasie król Autari posłał do Istrii wojsko pod dowództwem Ewina. Kiedy jednak przybyli z Hiszpanii posłowie Gotów392. Childepert. gdzie książę Grasulf sprzyjał cesarzowi. dzis.

o tym. co tutaj napisaliśmy. Ten przyjął ich uprzejmie i obiecał wydać za Autariego swoją córkę. zob. Po tych wydarzeniach król Flawiusz Autari wyprawił posłów do Bawarii. Posłowie wrócili i zdali relację Autariemu. mimo że o zagładzie Franków można przeczytać prawie to samo. jak ją poślubił. Zaprawdę. Longobardowie odnieśli w niej zwycięstwo. Naprzeciw niego wyszedł król Autari z oddziałem longobardzkim i stoczył zaciętą bitwę w obronie wolności. ale za to krzepkich 393 394 W 588 r. chcąc osobiście zobaczyć narzeczoną. aby zobaczyć swoją narzeczoną. w ich własnej historii395. Frankowie ponieśli wtedy tak wielką klęskę. Frankowie wkroczyli do Italii i ponieśli klęskę z rąk Longobardów. Sekundus. Król Autari udał się do Bawarii. który dość szczegółowo przedstawił dzieje Longobardów.96 29. 30. W tej sytuacji Childepert wyprawił posłów do cesarza Maurycjusza donosząc. inni uciekli i z trudem przedostali się do swej ojczyzny. że nie przypominano sobie. aby kiedykolwiek spotkała ich większa. mianowicie wypowiedzieć wojnę Longobardom i – jak mu radził – wyprzeć ich z Italii. niezwłocznie udał się do Bawarii. aby prosić króla Garibalda o rękę córki. dziwi mnie Sekundus394. czego dotąd nie uczynił. niektórzy dostali się do niewoli. Teudelindę. pominąwszy milczeniem to tak wielkie zwycięstwo. Niezwłocznie też wysłał wojsko do Istrii w celu ujarzmienia Longobardów393. że teraz pragnie podjąć się tego. spośród Franków wielu poległo. Wstęp. 395 Chodzi o cytowaną tu wielokrotnie Historię Franków Grzegorza z Tours. . On zaś. wziąwszy ze sobą kilku tylko.

miał wspaniałą sylwetkę. nie wiedząc. zamieszkała przez . nie odważyłby się ciebie w ogóle dotykać. czoło i nosek. w tym jednego wielce zaufanego i jakby ich przywódcę. kiedy wypił łyk wina i oddał kielich. Król pozwolił na to. oczywiście. wypowiedział zgodnie ze zwyczajem słowa powitania. Na te słowa król kazał przyprowadzić córkę. jak wygląda”. osobiście zobaczył i dokładniej mu określił.97 Longobardów. że jest jej narzeczonym. a jej piękność podobała mu się w każdym calu. jego narzeczoną. ażeby to nie doszło do twojego ojca! W każdym bądź razie jest to osoba godna. Był zaś wtedy Autari młodzieńcem w kwiecie wieku. abym waszą córkę. udali się w drogę powrotną do ojczyzny i szybko przebyli kraj Norikum. Jego córka. aby była naszą panią. zbliżył się do króla Garibalda i rzekł: „Pan i król mój Autari przysłał mnie. niepostrzeżenie dotknął palcem jej ręki oraz swoją prawicą pogładził jej usta. Następnie podeszła do Autariego. aby piastować władzę królewską i być twoim mężem”. wziąwszy kielich wina. Autari przyglądał się jej w milczeniu. Natychmiast po tym spotkaniu posłowie. Wtedy Autari. która będzie naszą panią. ów niby przywódca Autariego. za pozwoleniem waszego majestatu wypić z jej rak kielich wina. falujące blond włosy i miłą powierzchowność. w towarzystwie świty królewskiej. Rzekł więc do króla: „Ponieważ wasza córka bardzo nam się podoba i pragniemy. najpierw przepiła do tego. przeto życzymy sobie bardzo. Kiedy zgodnie z poselskimi obyczajami przywiedziono ich przed oblicze króla Garibalda. który wydawał jej się wśród nich starszy. którego nikt z tego ludu nie znał. Lecz milczmy. Niańka zaś na to jej rzekła: „Gdyby on nie był królem i twoim narzeczonym. Ona zarumieniła się i powiedziała o tym niańce. Prowincja Norikum. jak to u nas w przyszłości będzie robiła”.

gdy najazd Franków sprowadził kłopoty na króla Garibalda. Z tych słów zrozumieli towarzyszący mu Bawarowie. Tam też wśród powszechnej radości w dniu 15 maja pojął ją za żonę397. Wśród wielu książąt longobardzkich był tam obecny także Agilulf. Kiedy więc Autari przybył w pobliże granic Italii. że do niego przybywa. książę Turynu. od północy zaś z rzeką Dunaj. Po pewnym czasie. zrozumiał. obdarzony diabelską zdolnością przepowiadania. że Autari jest królem. On natychmiast wyszedł jej naprzeciw. Tak wbitą siekierkę pozostawił na miejscu i dorzucił słowa: „Takie ciosy zwykł zadawać Autari”. w niedalekiej przyszłości będzie twoją 396 Campus Sardis według niektórych odpowiada odcinkowi pomiędzy Vo Casaro a Borghetto zwanemu Prai Scerni (Prati Cerni). mając stale przy sobie towarzystwo Bawarów. wyprostował się na tyle. na którym siedział. która dopiero co poślubiła króla. jego córka Teudelinda uciekła do Italii ze swoim bratem Gundoaldem przesyłając Autariemu. Gdy Agilulf załatwiał potrzeby naturalne. 398 Germanowie zwracali znaczną uwagę na niezwykłe wydarzenia i znaki. co wróżą dla przyszłości uderzenia piorunów398. swojemu narzeczonemu wiadomość. które znajdowało się w obejściu królewskim. co już odnotował Tacyt. od południa z Italią. Germania X. pewien służący z otoczenia Agilulfa. którą trzymał w dłoni. od zachodu ze Swebią. ten w tajemnicy powiedział do niego: „Owa kobieta. . 397 W 589 r. niedaleko Werony. na ile pozwalał mu koń. aby odbyć wspaniałe uroczystości weselne na równinie Sardis396. graniczy od wschodu z Panonią.98 ludność bawarską. i całą mocą wbił w najbliższe drzewo siekierę. Ponieważ w czasie burzy piorun uderzył z wielkim hukiem w drzewo.

op. jak wojsko Franków po raz drugi wkroczyło do Italii i atakowane chorobą dyzenterii powróciło do ojczyzny. W tym czasie z niewiadomej przyczyny zginął w Weronie Ansul. cit. aby się z tobą połączyć”. który obiecał. X 2). który bez należytej ostrożności zbliżył się do miasta Bilitio401. Griffon odwoła się do cesarza zarzucając pogwałcenie praw i traktatów pokojowych (por. jeśli coś takiego będzie dalej opowiadał. jako że zajmowali się głównie rabunkiem. krewny króla Autariego. Bellinzona we wschodniej Szwajcarii. Toteż Childepert natychmiast skierował do Italii wojsko Franków z dwudziestoma książętami na czele. . Ewancjuszowi i Griffonowi. Lecz Olon.. raniony strzała w pierś upadł na ziemię i skonał. Jednak Audualdus i sześciu 399 Opisane tu wydarzenia miały miejsce w 590 r. 401 Dzis. O tym. Spośród tych książąt znakomitszymi byli Audualdus. Tak też się później stało. Grzegorz z Tours. sługę Ewincjusza. W tym także czasie399 powrócił z Konstantynopola Grippo. że zgodnie z życzeniem króla Childeperta pomści zniewagi wyrządzone Frankom pod 400 Kartaginą . Por. w której zginęli Badegisol i Ewancjusz. Pewien kupiec próbując odzyskać stracony naszyjnik. Prefekt miejski ścigał za to posłów. Jego zaś frankońskich żołnierzy. został zabity przez złodzieja. dopadli Longobardowie i pobili w najróżniejszych miejscach. Olon i Cedinus. 400 Chodzi o krzywdy wyrządzone posłom frankońskim: Badegisolowi.99 żoną”. aby całkowicie pokonać plemię longobardzkie. cit. doszło do bójki. 2-3. op. jak wspaniale przyjął go cesarz Maurycjusz. Słysząc to Agilulf zagroził mu karą obcięcia głowy. 31.. Grzegorz z Tours. ale ta kobieta naprawdę po to przybyła do tego kraju. Childeperta i opowiedział swemu królowi. poseł króla Franków. Sługa zaś rzekł: „Ja wprawdzie mogę zginąć.

To zaś będzie dla was znakiem naszego nadejścia: gdy w tej oto wiosce leżącej tam na górze zobaczycie płonący Dom i dym unoszący się do nieba wiedzcie. Valle di Pizze w prowincji Bolzano. Witianum409. czekając zgodnie z umową sześć dni. a ich ludność uprowadzili w 402 403 To jest wschodnią. Możliwe dzis. . 405 Może Meán w pobliżu Feltre. Jednakże książęta frankońscy. że tym. Cembra. miejscowość nad Adygą powyżej Werony. Bremtonikum410. 410 Brentonico w prowincji Trydent. Maletum404. Cedinus zaś z trzynastoma książętami zaatakował lewą część Italii402 i zajął pięć grodów oraz kazał złożyć sobie przysięgę wierności. w pobliżu Chiusa. Valsugana. 412 Miejscowość nieznana. Sermiana405. Appianum406. nie stanie się żadna krzywda. przybywszy w pobliże Mediolanu. 408 Dzis. Wojsko Franków dotarło nawet do Werony. 404 Może Malé. którzy im zaufają. gdyż Frankowie uroczyście zapewnili. bardzo wiele grodów poddało się im bez walki. Tesino albo Tesana. 411 Może Volano albo Volagne. że idzie im na pomoc wojsko cesarskie: „Za trzy dni – mówili – przyjdziemy z nim tutaj. 409 Może dzis. 406 Prawdopodobnie Appiano (Eppan) w prowincji Bolzano. Wolaens411. Tam przybyli do nich posłowie od cesarza oznajmiając. 413 Tj. nie doczekali się spełnienia żadnej z obietnic danych przez posłów cesarskich. Cimbra408. Wszystkie te grody Frankowie zburzyli. 407 Może Faián w pobliżu Feltre. że przybyliśmy do was z obiecanym wojskiem”. rozbili obóz na polach w przyzwoitej odległości od miasta.100 innych książąt frankońskich. Ennemase412. Fagitana407. Nazwy zaś grodów zburzonych na terenie okręgu trydenckiego są następujące: Tesana403. ponadto w okręgu Alsuki413 dwa i Werony – jeden.

miały miejsce następujące wydarzenia związane z królem Autarim418. Pawia. 32. 334. solidus) zob. jak się wydaje. 419 Dis. Około tego czasu. że zanim dotarli w rodzinne strony. ponieważ schronił się w warownych miejscach. ani nie mieli możliwości dopaść króla. przyp. Ingenuina z Sawiony415 i Angella z Trydentu. 417 Dzis. aby na nim wywrzeć swoją zemstę. jak powiedzieliśmy. 420 Dzis. za wstawieniem się biskupów. Tymczasem wojsko Franków z powodu niezwykłego w tym lecie upału i niezdrowego klimatu zapadło na dyzenterię i wielu żołnierzy zmarło. a nawet oręż. wyżej. Co więc dalej? Oto maszerując trzy miesiące przez Italię. przyjęli okup w wysokości od jednego do sześciuset soldów416 od głowy. Reggio di Calabria. jak się sądzi. rzekł: „Aż dotąd sięgać będą granice 414 415 Może Castello di Verruca powyżej Trydentu. miasta leżącego na samym końcu Italii i sąsiadującego z Sycylią. 378. Spoleto w Umbrii. Sabione. 416 Sold (łac. obwarował się w Ticinum417. wyżej. żołnierze frankońscy nic nie osiągnęli. wpierw musieli zamienić na żywność własną odzież. jedną z ludowych legend. W drodze zaś powrotnej do kraju cierpieli tak straszny głód. podobno tenże król przez Spoleto419 dotarł do Benewentu i zajął cały teren aż do Regium420. Jeśli zaś chodzi o warownię Ferruge414. . Toteż osłabieni niezwykłą spiekotą i udręczeni głodem postanowili wrócić na swoje ziemie. gdyż on. Król Autari udał się do Benewentu. bo ani nie mogli się mścić na nieprzyjacielu. 418 Paweł odnotował tu.101 niewolę. Sabiona. przyp. A ponieważ tam – jak powiadają – z fal morskich wyłania się kolumna. podjechał do niej na koniu i uderzając ją ostrzem swojej włóczni. zob.

i W. Zotton – pierwszym księciem Benewentu. Król Autari wysłał posłów do Guntramna. Pewnego razy król wybrał się do lasu na polowanie i – jak to bywa – towarzysze jego rozbiegli się w różne strony. który rządził tam przez dwadzieścia lat421. J. II nr 455. Deutsche Sagen I nr 247. ażeby za jego poparciem można było z Longobardami zawrzeć pokój. Tymczasem422 król Autari wysłał pokojowe poselstwo do króla Franków Guntramna. 249. Niech będzie nam wolno wpleść do tej historii jedno. Mąż. płynący w pobliżu. Podobno kolumna ta stoi tam do dzisiaj i nazywa się kolumną Autariego. położył swoją głowę na kolanach wiernego towarzysza i zasnął. Ten przyjął posłów uprzejmie. prawdopodobnie jest to 571 r.. 423 Zob. lecz skierował ich do Childeperta. Wówczas z jego ust wyszło jakieś zwierzątko podobne do węża i próbowało przedostać się przez mały strumyczek.102 Longobardów”. Kiedy opanowała go wielka senność. Po nim zaś wspomniane stworzonko przedostało się na drugą stronę i wpełzło do dziury w pobliskiej górze. . wuja króla Childeperta. zwłaszcza że nie podaje go historia Franków423. 422 Na podstawie Grzegorza z Tours. o którym mowa. X 3. op. Po jakimś czasie wracając przebyło wspomniany potoczek 421 Nie potrafimy dokładnie podać daty powstania księstwa longobardzkiego w Benewencie. wyciągnął miecz z pochwy i położył go nad tyj strumyczkiem. był człowiekiem usposobionym pokojowo i pełnym wszelkiej dobroci. na którego kolanach król spoczywał. jego niezwykłe widzenie. swego bratanka. 33. 34. Król zaś Guntramn. on zaś pozostał z jednym tylko. dość dziwne wydarzenie z jego życia. cit. najbardziej mu wiernym mężem. Grimm. Pierwszym księciem Longobardzkim w Benewencie był Zotton.

I cóż? Przekopano owo miejsce i odkryto niezmierzone skarby. Dzis. Tam znajduje się do dzisiaj. skąd wyszło. Nigdzie na świecie nie ma tak wspaniałego dzieła zrobionego ze złota. przez sześć lat427 piastował godność królewską. Wydawało mu się mianowicie we śnie. Longobardowie wysłali natychmiast posłów do króla Franków Childeperta. prawdopodobnie zawiązał się przeciw niemu spisek. Châlon-sur-Saône. Guntramn obudził się i powiedział. gdzie ujrzał mnóstwo złota. dnia 13 września426. jakie tam przed laty ktoś złożył. . stolicy jego królestwa. powróćmy do naszej historii! 35. co sam widział.103 po tym samym mieczu i zniknęło w ustach Guntramna. 427 Według Origo IX – siedem. na skutek spożycia trucizny. nadzwyczaj wielkie i bardzo ciężkie. opowiedział mu wszystko. Śmierć króla Autariego i rządy Agilulfa. aby powiadomić go o 424 425 W liturgii rzymskiej nazwa puszki eucharystycznej. król Autari zmarł w mieście Ticinum. ozdobione licznymi i drogocennymi kamieniami. polecił je złożyć na grobie św. My jednak. znajdującym się w mieście Kawallonum425. aby przeszkodzić królowi w umocnieniu się monarchii dynastycznej. Podczas gdy posłowie króla Autariego przebywali we Francji. że miał dziwne widzenie. co godne poznania. Ze znalezionego złota król kazał później wykonać cyborium424. 426 W 590 r. Marcelego Męczennika. lecz ponieważ było to niemożliwe. jak powiadają. na którego kolanach trzymał swoją głowę podczas snu. Pragnął je przekazać do Grobu Pańskiego w Jerozolimie. które mogłoby się z nim równać. Z kolei mąż. że po żelaznym moście przeszedł pewną rzekę i wszedł pod pewną górę. opowiedziawszy pokrótce to.

aby spośród wszystkich Longobardów wybrała sobie męża. a zarazem obwieściła mu o ich ślubie oraz o jego godności królewskiej. 428 429 Lumello w prowincji Pavia. Według Origo . Kiedy do niej przybył. takiego jednak. Wtedy królowa z rumieńcem i uśmiechem na twarzy rzekła. Jednakże po kilku dniach zwolnił wspomnianych posłów i przyobiecał im zawarcie pokoju. kiedy należy złożyć pocałunek na ustach. Poza tym doradzili jej. po wymianie paru słów poleciła podać sobie wino.104 śmierci króla Autariego i prosić o zawarcie pokoju. a następnie dała resztę do wypicia Agilulfowi. jakiego chce. W 591 r. Dopiero jednak w maju. Był bowiem Agilulf człowiekiem dzielnym i wojowniczym. Usłyszawszy to przyjął wprawdzie posłów. I cóż dalej? Odbyło się wesele ku wielkiej radości wszystkich. które najpierw sama skosztowała. który potrafiłby mądrze rządzić krajem. na powszechnym zgromadzeniu Longobardów w Mediolanie. sobie na męża. która przypadła Longobardom do gustu. i zarówno fizycznie. już na początku listopada przyjął godność królewską. a Longobardom na króla. ale pokój obiecał zawrzeć dopiero w przyszłości. Następnie kazała mu powstać i ucałować siebie. księcia Turynu. barwnie opowiedziane dojście do tronu nie odpowiada – jak się wydaje – rzeczywistości. Królowa natychmiast kazała mu przyjść do siebie. krewny króla Autariego. Ten. Teudelindzie zaś. że nie powinien całować jej ręki. jednogłośnie został wyniesiony na tron429. pozwolili mieszkać w pałacu i zatrzymać godność królewską. ze czcią ucałował dłoń królowej. jak i psychicznie nadawa się do przejęcia sterów państwa. sama też wyszła jemu naprzeciw do miasta Laumellum428. wziąwszy kielich. Odbywszy naradę z roztropnymi ludźmi wybrała Agilulfa.. Agilulf zaś.

3. Także Ewin. nie tknęły zaś prawie zasiewów na polach. o buncie Gaidilulfa i Ulfariego. Król Agilulf zabił Mimulfa. książę Trydentu. uzyskawszy go. po niej zaś nastał wielki głód. lecz zjadły jedynie trawy i porosty na moczarach. Król Agilulf wysłał posłów do Francji w sprawie jeńców. Choć trudno w to uwierzyć. 430 Początkowe opowiadania tej księgi autor zaczerpnął najprawdopodobniej od Sekundusa z Trydentu. Agnella. osiągnął ją zaś przez małżeństwo z Teudelindą. W drodze powrotnej biskup przyprowadził ze sobą kilku jeńców. 2. . wysłał do Francji biskupa Trydentu.105 KSIĘGA IV 1. zwany też Agon. których królowa Franków Brunechilda wykupiła za własne pieniądze. wrócił do kraju. O panującej w owym roku suszy i o szarańczy. Agilulf. aby zawrzeć pokój. podążył do Galii. uprowadzonych przez Franków do niewoli430. owady te były większe od normalnych. w sprawie ludzi z warowni trydenckich. Na terytorium trydenckie spadły także chmary szarańczy. umocniwszy swoje panowanie. Podobna szarańcza pojawiła się w roku następnym. W tych dniach król Agilulf zgładził księcia Agilulf sięgnął orężem po koronę. W tym roku od stycznia aż do września panowała straszna susza.

Panowała wtedy bardzo mroźna zima. Znalazł tam ulokowany przez Rzymian skarbiec. . Fredegar. Kronika XIV. na Gradus i w Istrii. 435 Źródło informacji nieznane. 5. w pn. gdzie schwytał go król Agilulf i znów mu przebaczył. 4. wyżej. Król Agilulf wkroczył na ową wyspę Kommacinę. znowu wybucha wielka zaraza pachwinowa w Rawennie. Przeciw królowi Agonowi zbuntował się także książę Ulfari w Trawisium. W bitwie poległo około trzydziestu tysięcy żołnierzy434. że w ostatnim czasie przeszedł na stronę książąt frankońskich.-zach. W owym roku. Juliana431 za to.106 Mimulfa z Wyspy Św. ale został przez niego oblężony i wzięty do niewoli. W krainie zaś Brionów spadł krwawy deszcz. Król Agilulf zawarł w tym czasie pokój z Awarami. Święty Grzegorz przesłał królowej Teudelindzie książkę zatytułowaną Dialog. zawarł z królem pokój. Lecz Gaidulf znowu zamknął się na wyspie Kommacina. 433 Klotarem II. synem Hilperyka433. II 4. Italii. jakiej nikt przedtem nie pamiętał. położonym na zachód od dużego Lago Maggiore. 434 Por. tak jak i niegdyś. Gaidulf zaś uciekł do Bergamum. a do wód Renu wpływał krwawy potoczek435. który wywiózł do Ticinum. przed trzydziestoma laty432. 432 Zob. W tych dniach w 431 Na niewielkim jeziorze Orta. Childepert zaś prowadził wojnę ze swym kuzynem. Książę zaś Bergamum podniósł bunt w mieście i obwarował się przeciw królowi. wypierając z niej ludzi Gaidulfa. dawszy jednak zakładników. O zarazie w Rawennie i o wojnie Childeperta z synem Hilperyka oraz o dziwnych zjawiskach.

8. wyżej I 26. ponieważ wprowadził do nich siebie rozmawiającego ze swym diakonem Piotrem. gdyż wiedział. król Franków. Patrycjusz rzymski najechał na miasta zajęte przez Longobardów. napisawszy już uprzednio wiele innych i pożytecznych dla Kościoła dzieł436. Dzięki zaś jej zbawiennym prośbom król nie tylko zachował wiarę katolicką. Kościół Boży za sprawą tej królowej odniósł wielkie korzyści. 6. zmieniło stosunki między Longobardami a ludnością Półwyspu.107 Rzymie mądry i święty papież Grzegorz ułożył żywoty świętych w czterech księgach. W tym bowiem czasie prawie wszystkie posiadłości królewskie zajęli Lombardowie. osadził na tronie Tassilona. . W tych dniach król Franków Childepert osadził na tronie bawarskim Tassilona438. lecz nadał Kościołowi Chrystusowemu wiele posiadłości oraz przywrócił należną cześć i godność ciemiężonym dotąd i poniewieranym biskupom437 7. odniósł zwycięstwo i powrócił do swego kraju z wielkimi łupami. Childepert. O dobrych uczynkach tejże królowej Teudelindy. Nawrócenie króla na wiarę katolicką w 603 r. król Agilulf zgładził księcia 436 437 Zob. Za przykładem króla poszło wielu poddanych. którzy błądzili w mrokach pogaństwa. Wkrótce z wojskiem najechał on ziemie Słowian. Żywotom tym nadał tytuł Dialog. Księgi te przesłał również królowej Teudelindzie. 438 Po śmierci Garibalda Childepert na mocy prawa zwycięzcy mógł wybrać króla dla Bawarów. że wyznaje ona wiarę w Chrystusa i chętnie spełnia dobre uczynki. to znaczy rozmowa dwóch osób.

108 Maurissiona, zaś ze św. Grzegorzem i Rzymianami zawarł pokój. W tym także czasie patrycjusz Roman I, egzarcha439 Rawenny, udał się do Rzymu. Wracając do Rawenny odbił miasta zajęte przez Longobardów, a mianowicie: Sutrium440, Polimartium441, Orty442, Tuder443, Amerię444, Peruzję, Luceolis445 i niektóre inne446. Gdy powiadomiono o tym Agilulfa, natychmiast z silną armią opuścił Ticinum i ruszył w kierunku Peruzji. Tam przez kilka dni oblegał Maurisiona, księcia longobardzkiego, który przeszedł na stronę Rzymian, pochwycił go i niezwłocznie pozbawił życia. Papież, św. Grzegorz, do tego stopnia przestraszył się nadejścia tego króla, że przerwał – jak donosi w swoich Homiliach447- objaśnianie urywka z Ezechiela, traktującego o świątyni448. Król zaś, po uporządkowaniu spraw, wrócił do Ticinum. Wkrótce po tym, za namową swojej żony, królowej Teudelindy, zawarł trwały pokój z papieżem Grzegorzem oraz Rzymianami. Święty Grzegorz bowiem w swoich listach449 często prosił o to Teudelindę. Do tejże

439

Egzarcha był wyższym urzędnikiem, zarządcą prowincji zwanej egzarchatem. 440 Dzis. Sutri z prowincji Viterbo. 441 Dzis. Bomarzo w prowincji Viterbo. 442 Dzis. Orta na wschód od Viterbo. 443 Dzis. Todi w środkowej Umbrii. 444 Dzis. Amelia na zachód od Terni. 445 Luceolis, warownia na pn.-wsch. od Camerino, w Pentapolis. 446 Zob. Liber pontificalis LXVI, Gregorius 447 Homilie na proroka Ezechiela; jest ich 24, były wygłaszane w czasie najazdu Longobardów, po ośmiu latach poprawione i opublikowane. 448 Ez 40, 1-48. 449 Zbiór listów Grzegorza, ułożonych w 14 roczników, nosi tytuł Registrum epistolarum. Istnieją trzy wyciągi z oryginału, w sumie 848 listów, największa spuścizna w literaturze Kościoła

109 królowej czcigodny ten kapłan skierował następujący list z podziękowaniem450: 9. List św. Grzegorza do królowej Teudelindy. Grzegorz pozdrawia Teudelindę, królową Longobardów. Doszły nas wieści od naszego syna, opata Probusa, że Wasza Wysokość ze zwykła sobie gorliwością i uprzejmością dołożyła wszelkich starań, aby doprowadzić do zawarcia pokoju. Nie można było doprawdy inaczej myśleć o waszej chrześcijańskiej wierze, jak tylko w ten sposób, że w sprawie pokoju okażecie wszystkim swoją gorliwość i swoją dobroć. Przeto składamy dzięki Bogu wszechmocnemu, który w swej łaskawości tak kieruje waszym sercem, iż dawszy prawdziwą wiarę zezwala wam zawsze czynić to, co jest Jemu miłe. Nie sądź, Najjaśniejsza Córko, że osiągnęłabyś jakąkolwiek korzyść z krwi, którą trzeba by przelać z jednej i drugiej strony451. Dziękując więc wam za waszą dobrą wolę, prosimy miłosiernego Boga, aby zechciał wynagrodzić wam dobrami ciała i duszy, tutaj i w przyszłości. Pozdrawiamy was i w ojcowskiej miłości zachęcamy do takiego postępowania wobec waszego najjaśniejszego małżonka, aby nie gardził przyjaźnią z Chrystusową społecznością. Albowiem jak wy z pewnością rozumiecie, byłoby pożyteczne z wielu powodów, aby zechciał się z nią zaprzyjaźnić. Wy zaś swoim zwyczajem zawsze gorliwie starajcie się o to, co dotyczy pomyślności (obu) stron i róbcie wszystko, jeśli nadarzy się sposobność zdobycia zasługi, ażeby wasze uczynki wypadły jak najlepiej w oczach wszechmocnego Boga”.
starożytnego; zawierają obraz życia kościelnego, religijnego, politycznego, społecznego i prywatnego. 450 Registrum epistolarum IX 43. 451 To jest ze strony Longobardów i Rzymian.

110 Tak samo napisał papież w liście do króla Agilulfa452: „Grzegorz przesyła pozdrowienia Agilulfowi, królowi Longobardów. Dzięki składamy Waszej Wielmożności za to, żeś wysłuchał naszej prośby i zgodnie z pokładaną w nim ufnością zawarł pokój, który będzie pożyteczny dla obu stron. Wielce za to chwalimy mądrość i dobroć Waszej Wysokości, gdyż pokazałeś, że miłując pokój, miłujesz Boga, jego twórcę. Jeśliby bowiem nie osiągnięto pokoju –na szczęście stało się inaczej – to czyż ze szkodą i niebezpieczeństwem dla obu stron nie lałaby się krew biednych wieśniaków, których praca służy pożytkowi jednych i drugich? Lecz aby pokój, zawarty na uzgodnionych warunkach, przyniósł nam prawdziwy pożytek, do naszych ojcowskich pozdrowień dołączamy prośbę, ażeby Wasza Wysokość przy każdej nadarzającej się sposobności wszystkim waszym książętom urzędującym w różnych miejscach, a szczególnie w naszych rejonach, polecił na piśmie ściśle przestrzegać warunków pokoju i unikać wszelkich powodów do sporów czy waśni; za to z góry pragniemy podziękować waszej Wysokości. Doręczycieli zaś Waszego pisma przyjęliśmy z sercem wdzięcznym i dlatego, że są to ludzie Waszej Wysokości i dlatego, że są to mądrzy mężowie, ogłaszający pokój zawarty z Boża pomocą, zasługujący przeto na to, ażeby ich przyjąć i odprawić z miłością”. 10. O komecie oraz śmierci biskupa Jana i księcia Ewina, a także o Bawarach. Przez cały następny miesiąc, czyli styczeń, rano i wieczorem ukazywała się kometa. W tym także miesiącu zmarł Jan. arcybiskup Rawenny, a na jego miejscu posadzono Mariana,
452

Registrum epistolarum IX 42.

111 obywatela rzymskiego. Także w Trydencie zmarł książę Ewin, którego miejsce zajął Gaidoald, mąż dzielny, wyznający wiarę katolicką. W tychże dniach również Bawarowie w liczbie dwóch tysięcy uderzyli na Słowian, ale niespodziewanie nadszedł Kakan453 i wszystkich wyciął. Wtedy po raz pierwszy sprowadzono do Italii dzikie konie i bawoły454, które budziły ciekawość ludności italskiej. 11. O śmierci Childeperta – króla Franków, o wojnie Awarów z Frankami i o śmierci króla Guntramna. W tym także czasie zmarli: dwudziestopięcioletni król Franków Childepert i jego małżonka, podobno od spożytej trucizny455. Wtedy również Hunowie, zwani też Awarami456, przeszli z Panonii do Turyngii, gdzie stoczyli ciężkie boje z Frankami. Galią rządziła królowa Brunechilda z nieletnimi wnukami: Teudepertem i Teuderykiem; Hunowie wziąwszy od nich okup powrócili na swoje ziemie. Zmarł także Guntramn, król Franków, a tron objęła królowa Brunechilda z nieletnimi wnukami, synami Childeperta.
453

Kakan (Chagan), nazwa oznaczająca tytuł króla Awarów albo Hunów. 454 Cavalli silvatici et bubali – trudno ustalić, co się kryje pod tymi nazwami: „leśne (dzikie) konie” to być może tatarskie kucyki, zaś „bawoły”, pochodzące z Afryki czy z Indii, znalazły się w tekście omyłkowo zamiast zwierząt podobnych do jeleni. 455 Według niektórych historyków Childeperta otruła jego żona. 456 Paweł często używa zamiennie tych dwóch nazw; Awarowie – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, osiedlili się w Panonii po opuszczeniu jej przez Longobardów (VI w.), Hunowie byli także plemieniem pochodzenia tureckiego, lecz przeszli przez Europę już w V w. (wędrówka ludów), a następnie zostali z niej wyparci i wytępieni.

jego miejsce zajął Gallicynus457. wyżej IV 1. 457 458 Wiosną 597 r. Krwawy znak na niebie i bratobójcza wojna Franków.112 12. król Hunów. Agon jest drugim imieniem króla Agilulfa (590-616). W następnym zaś roku wielka śmiertelność dotknęła ciężko mieszkańców Werony. przez całą noc widziano krwawe włócznie i jasną łunę. któremu już dwa razy przebaczył. śmierć Zangrulfa i Warnekaucjusza. W tym czasie Agilulf zawarł wieczysty pokój z Teuderykiem. prowadził wojnę z Chlotarem. ponieważ podniósł przeciwko niemu bunt. 14. który zawarł układ przyjaźni z królem Agilulfem. W tym czasie Teudepert. zob. Kronika XX. o tych znakach i klęsce Kotara II zob. królem Franków. także Gaidulf posłał na tamten świat księcia Bergamum. . Tak samo kazał zabić Warnekaucjusza w Ticinum. księcia Werony. Król zaś Agon458 zgładził Zangrulfa. Zaraza w Rawennie i żniwo śmierci w Weronie. do Agilulfa i zawarł z nim pokój. W nadchodzącym czasie znów ciężka zaraza nawiedziła Rawennę i mieszkańców pobliskich wybrzeży morskich. Wtedy także ukazał się na niebie krwawy znak. Fredegar. 15.. pokój z patrycjuszem Gallinikiem. wyprawił posłów do Mediolanu. Kakan wyprawił posłów do Agilulfa. swoim kuzynem i sromotnie pobił jego wojsko459. król Franków. Zmarł także patrycjusz Roman. W tym samym czasie Kakan. 13. 459 W 600 r. Pokój Agilulfa z Frankami.

113 16. Śmierć Ariulfa, księcia spoletańskiego; urząd książęcy Teudelapiusza. W następnym roku zmarł książę Ariulf, który w Spoleto objął urząd po Faroaldzie460. Tenże Ariulf stoczył bitwę z Rzymianami pod Kamerinum461. Odniósłszy zwycięstwo, pytał swoich ludzi, kim był ów mąż, który tak dzielnie przy nim walczył podczas bitwy. Kiedy żołnierze odpowiedzieli, że nie widzieli nikogo, kto poczynałby sobie mężniej niż on sam, rzekł: „Na pewno kilka razy widziałem tam kogoś innego, lepszego ode mnie pod każdym względem. Ilekroć bowiem nieprzyjaciel pragnął mnie dosięgnąć, tylekroć ów dzielny mąż osłaniał mnie swoją tarczą”. Potem książę udał się w okolice miasta Spoleto, gdzie znajduje się kościół św. Sabina462, biskupa i męczennika, w którym spoczywają jego czcigodne szczątki. Zapytał, do kogo należy tak okazały Dom. Wierzący ludzie z jego grona odpowiedzieli, że spoczywa w nim ciało św. Sabina męczennika, którego chrześcijanie, gdy idą do walki, wzywają na pomoc. Ariulf zaś, jako że dotąd był poganinem, tak rzekł: „Czyż jest to możliwe, by martwy człowiek mógł w jakiś sposób przyjść z pomocą żywemu?” Gdy to powiedział, zeskoczył z konia i wszedł do świątyni, aby ją obejrzeć. Podczas gdy inni się modlili, on podziwiał malowidła tejże świątyni. I oto zauważył na obrazie postać św. Sabina męczennika; stwierdził wówczas pod przysięgą, że ów mąż, który go osłaniał w bitwie, taką właśnie miał postać i ubiór. Zrozumiano wówczas, że
460

Faroald zmarł w 590 lub 591 r., Ariulf przez dziesięć lat zarządzał księstwem Spoleto. 461 Camerinum, miasto w Umbrii, na pn.-wsch. od Spoleto. Bitwa rozegrała się w 601 r. 462 Kościół św. Sabina w odległości 3 km od Spoleto należy jeszcze dzisiaj do bardzo znaczących ośrodków sztuki romańskiej tej okolicy.

114 to święty męczennik Sabinus przyszedł im z pomocą w czasie bitwy. Po śmierci Ariulfa dwaj synowie Faroalda, poprzedniego księcia, walczyli ze sobą o władzę. księstwo otrzymał jeden z nich, imieniem Teudelapiusz463, któremu przypadła w udziale palma zwycięstwa. 17. Złupienie przez Longobardów klasztoru św. Benedykta. W tym mniej więcej czasie464 nocą Longobardowie zajęli klasztor św. ojca Benedykta, znajdujący się w miejscowości Kassinum. Zrabowali wszystko, ale nie mogli ująć ani jednego zakonnika. Spełniło się to, co czcigodny ojciec Benedykt przepowiedział na długo przedtem: „Z trudem mogłem uprosić Boga, ażeby pozostawił mi cało wszystkich ludzi z tego klasztoru”. Zakonnicy bowiem uciekli z tego miejsca i udali się do Rzymu; zabrali ze sobą rękopis świętej reguły465, ułożonej przez wspomnianego ojca, i niektóre inne pisma oraz odpowiednią ilość chleba i wina, a także naczynia, jakie tylko można było wynieść. Jeśli zaś chodzi o opatów, to po św. Benedykcie kierowali zakonem kolejno: Konstantyn, Symplicjusz, Witalis, wreszcie Bonituj, za którego nastąpiło zburzenie klasztoru.

463

Teudelapiusz rządził w Spoleto przez niemal pięćdziesiąt lat do końca 653 roku. 464 Data zburzenia klasztoru przez Longobardów nie jest pewna, oscyluje między 581 a 589. 465 Rękopis reguły benedyktyńskiej (regula monasteriorum) zredagowany przez św. Benedykta z Nursji ok. 540 r. na Monte Cassino został umieszczony w bibliotece papieskiej w Rzymie; papież Zachariasz (741-752) zwrócił go odrestaurowanemu opactwu; przeniesiony w czasie najazdu Saracenów w IX w. do Teano spłonął w 896 r.

115 18. Śmierć Zottona; urząd książęcy obejmuje Arichis. Po śmierci księcia Benewentu Zottona466, król Agilulf mianował na jego miejsce Arichisa; pochodził on z Forum Iulii, gdzie wychowywał synów Gisulfa, księcia Forum Iulii i był jego krewnym. Zachował się następujący list papieża św. Grzegorza, skierowany do tegoż Arichisa467: 19. List św. Grzegorza papieża do tegoż Arichisa. Grzegorz pozdrawia księcia Arogi468. Ponieważ w Waszej Wysokości pokładamy taką ufność, jak we własnym synu, odważamy się przedstawić wam pewną prośbę sądząc, że nie zechcesz sprawić nam przykrości zwłaszcza w takiej sprawie, która może przynieść wiele pożytku waszej duszy. Otóż dla kościoła św. Piotra i Pawła potrzebujemy kilka drewnianych belek. Naszego więc subdiakona, Sabina, obarczyliśmy zadaniem, aby tych kilka belek wyciął w krainie Bruttiów469 i przywiózł w odpowiednie miejsce nad morzem. Ponieważ w tej sprawie potrzebna mu jest pomoc, przesyłając z ojcowską miłością pozdrowienia prosimy Waszą Wysokość, abyś zechciał polecić swoim urzędnikom na tych terenach, by z pomocą wysłali podległych sobie ludzi wraz z wołami. Dzięki waszemu wsparciu subdiakon będzie mógł lepiej wywiązać się z nałożonego nań zadania. My zaś obiecujemy, że po zakończeniu swojej sprawy prześlemy wam godny i stosowny dar. Potrafimy bowiem odpowiednio odwdzięczyć się naszym synom, którzy okażą nam swoją dobrą wolę. Dlatego raz jeszcze prosimy was,
466 467

Zotton zmarł w 591 r. Registrum epistolarum XII 21. 468 W niektórych rękopisach: Arichis. 469 Brutti, Bruttiowie, mieszkańcy Bruttii, krainy w południowej Italii, dzisiejszej Kalabrii.

116 Najjaśniejszy Synu, abyś zechciał tak właśnie uczynić; i my bowiem chcemy być waszymi dłużnikami za wyświadczone dobrodziejstwo i wy zostaniecie wynagrodzeni za pomoc przy kościołach świętych (apostołów)”. 20. Wzięcie do niewoli córki Agilulfa; król Agilulf wysłał rzemieślników do Kakana. W tych dniach470 wojsko patrycjusza Gallicyna wzięło do niewoli w mieście Parmie471córkę króla Agilulfa472 z jej mężem Gudeskalkiem i zaprowadziło ich do Rawenny. W tym także czasie król Agilulf wysłał rzemieślników do Kakana, króla Awarów, ażeby zbudowali statki, dzięki którym mógł później ów Kakan zdobyć pewną wyspę przy wybrzeżu trackim473. 21. O zbudowaniu przez królową Teudelindę kościoła św. Jana w Modicia. Wtedy także królowa Teudelinda kazała poświęcić św. Janowi Chrzcicielowi kościół wzniesiony w Modicii474, miejscowości odległej o 12 mil475 od Mediolanu476. Kościół ten
470 471

Między rokiem 601 a 603. Miasto w północnej Italii 472 Nie mogła to być córka Agilulfa i Teudelindy, Gundeperga, o której pisze Origo X i Paweł IV 47. 473 Pomoc udzielona Awarom przez Agilulfa była odwetem za działania bizantyńsko-frankońskie przeciw Longobardom w Italii. 474 Dzis. Monza, około 603 r. 475 Ok. 18 km. 476 W tym miejscu niektóre kodeksy (Modoetiensis 1 35 i Parisiensis 6159) mają wstawkę uważaną za nieautentyczną. Oto jej przekład: „dla siebie i dla swego męża, dla swoich synów i córek oraz dla wszystkich Longobardów italskich, aby sam św. Jan stał się orędownikiem u Pana w imieniu wszystkich Longobardów. Starsi jednomyślnie wraz ze swoim królem i królową Teudelindą złożyli śluby mówiąc: „Jeśli św. Jan będzie naszym orędownikiem u Pana naszego Jezusa Chrystusa, my wszyscy przyrzekamy mu

które na czole rozdzielali na dwie jednomyślnie składać każdego roku hojną ofiarę z naszych dóbr na jego świątynię. jak i we wszystkich miejscach. 478 W Monza (Modicia). z przodu zaś mieli włosy spadające na twarz. Jana we wszystkich swoich sprawach. Kazała je sporządzić w obecności swoich bliskich. W tym także miejscu niegdyś wybudował swój pałac Teuderyk. dokądkolwiek się udamy‟. jak w tamtych czasach Longobardowie strzygli sobie włosy. Na tych obrazach wyraźnie widać. 22. Takie zaś było jej rozporządzenie: „Z dóbr św. w dniu jego urodzin. to jest 24 czerwca. którzy tam dniem i nocą sprawują służbę Bożą. Tam478 także wspomniana królowa wzniosła dla siebie pałac. Janowi pismo donacyjne z daru Bożego i ze swego posagu. jakie nosili odzienie i jaki strój. niech poniesie karę w dzień sądu razem ze zdrajcą Judaszem”. ab y udzielił im pomocy w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak kark aż do potylicy całkowicie golili. w którym kazała namalować niektóre sceny z dziejów Longobardów. Jana Chrzciciela”. Przytoczmy pismo donacyjne królowej Teudelindy: „Prześwietna królowa Teudelinda wraz ze swoim synem królem Adaloaldem przekazuje swemu patronowi św. 477 Także w tym miejscu wspomniane kodeksy przekazują tekst szerszy o następujący fragment: „Liczne rodziny i posiadłości w tejże miejscowości podporządkowała świątyni wzniesionej na cześć św. i którzy – niby sługi i służebnice miejscu temu podległe – powinni żyć we wspólnocie”. O wzniesieniu przez nią pałacu. król Gotów.117 bogato przyozdobiła złotem i srebrem oraz hojnie obdarowała włościami477. Jana nie może nikt żaden sposób korzystać prócz samych kapłanów. aby uzyskać dzięki jego wstawiennictwu wspomożenie Pana naszego Jezusa Chrystusa tak podczas wojny. . i wszyscy oni wyszli cało i zwycięsko z walk ze swoimi nieprzyjaciółmi”. Jeśli ktoś w jakimkolwiek czasie tę dobrowolną darowiznę zniszczy. ponieważ to miejsce w porze letniej dzięki pobliskim Alpom ma umiarkowany i zdrowy klimat. Od tego więc dnia poczęli wzywać pomocy św.

wkroczenie Longobardów do Istrii.118 strony. mając silną załogę. ponieważ przykrywają golenie i spodnie”.. że z Awarami zawarto wieczysty pokój. 24. Izydor. Znajdującym się w niej żołnierzom pozwolono jednak wycofać się do Rawenny. W tym czasie Longobardowie razem z Awarami i Słowianami najechali krainę Istrów. Przybył z nimi także poseł Kakana. obramowane różnokolorowymi szerokimi paskami. Aż do tej pory Padwa. zob. gdzie czytamy: „nazywają je cholewami. zdaniem niektórych historyków Padwa nie została zburzona. w jakim żyją z Awarami. Odzienie zaś ich było luźne i przeważnie zrobione ze lnu. . jakie dziś zwykle noszą Anglosasi479. XIX 22. Później zaczęli używać spodni. W końcu jednak całkowicie spłonęła od podrzuconego ognia i na rozkaz Agilulfa została zrównana z ziemią481. co napotkali. birrus) – tkanina z grubej wełny. 481 W 601 r. Ich obuwie od góry niemal do dużego palca było otwarte i przytrzymywane plecionką z rzemiennych sznurowadeł. 23. na które podczas jazdy konnej nakładali wełniane cholewy480. takie. opierała się Longobardom. 479 480 Paweł jako pierwszy użył tej złożonej nazwy – Anglosasi. Zawarcie pokoju z Awarami. Etym. birreus od byrrus (burrus. Zburzenie Padwy. Ten jednak zwyczaj przejęli od Rzymian. paląc i rabując wszystko. Tubrugi birrei. ażeby taki sam pokój zachowali z Longobardami. W tym czasie powrócili do Kakana posłowie Agilulfa i oznajmili. który podążył do Galii w celu oznajmienia Frankom.

Zob. często walczył z wrogami i odnosił zwycięstwa. Jana w Modicii przez Chrystusowego sługę. który był statorem patrycjusza Pryskusa. uprzedni zaś patrycjusz Rawenny483. Wtedy także wspomniany wyżej chłopiec Adaloald. w 603 r. powrócił do miasta. księcia Gaidoalda z Trydentu i księcia Gisulfa z Forum Iulii. jednak korzysta z jego dzieła wielokrotnie w księdze IV. Smaragd. O książętach Gaidoaldzie i Gisulfie oraz chrzcie Adaloalda. 27. 484 W 602 r. Sekundusa z Trydentu. W pałacu Modicia królowa Teudelina urodziła wtedy królowi Agilulfowi syna. W tym czasie wyparto z Rawenny Gallicyna. którego tutaj już często wzmiankowaliśmy486. został ochrzczony w kościele św. 485 Tj. Narodziny Adaloalda.119 25. W tym roku485 król Agilulf przyjął do swoich łask. Dzięki jego męstwu całkowicie pokonano Hunów zwanych także Awarami. wyżej III 26. syna Agilulfa i zajęcie Mons Sicilis. Uroczystość odbyła się w święto wielkanocne. 486 W rzeczywistości Paweł powołuje się na Sekundusa tylko raz (III 29). Maurycjusz bardzo wydatnie przyczynił się do bezpieczeństwa państwa. 26. 7 kwietnia. który otrzymał imię Adaloald. żyjących z nim w niezgodzie. Następnie Longobardowie najechali gród Mons Silex482. . po dwudziestu jeden latach rządów został zamordowany przez Fokasa484. syn króla Agilulfa. 482 483 Monselice w prowincji Padwy. Cesarz Maurycjusz wraz z synami Teodozjuszem. Tyberiuszem i Konstantynem. Śmierć cesarza Maurycjusza.

wojna z Frankami. swemu stryjowi. . 29. zob.120 28. Brescello. Śmierć papieża św. wyżej IV 20. 489 Inaczej Valdaria w pobliżu Kremony na lewym brzegu Padu. królowie Franków. Wtedy również poddał się oddziałom Longobardów gród Wulturnia489. śmierć córki królewskiej. zawarto pokój w dziewiątym miesiącu aż do 1 kwietnia ósmej indykcji491. Córka zaś królewska wkrótce powróciła z Rawenny do Parmy. Wtedy także. dziećmi i wszystkim. miasto zaś Breksillus490 sami obrońcy spalili przed swoją ucieczką. króla Awarów. Z tego powodu król Agilulf w lipcu wyruszył z Mediolanu przeciw Kremonie. Grzegorza i jego świętość. zdobył 21 sierpnia i zrównał z ziemią. wyżej III 18. co posiadała. przyp. zob. 490 Dzis. Także w tych dniach wybuchł spór między Longobardami i Rzymianami487 z powodu wzięcia do niewoli córki królewskiej488. lecz żołnierzom pozwolił odejść do Rawenny. podczas tych zmagań po jednej i po drugiej stronie poległo wiele tysięcy żołnierzy. walczyli przeciw Lotariuszowi. 492 W 604 r. 336. gdy cesarz Fokas rządził już drugi rok 487 488 Mieszkańcami Rawenny. niedaleko Reggio Emilia. obległ ją wraz ze Słowianami przysłanymi mu na pomoc przez Kakana. lecz niebawem zmarła z powodu powikłań porodowych. Córki króla Agilulfa. Po tych sukcesach Longobardów patrycjusz Smaragd oddał im córkę królewską wraz z jej mężem. 491 W 605 r. gdzie taranami zburzył mury. Zajęcie Kremony i Mantui. następnie 13 września wkroczył do miasta. Podobnie zajął także Mantuę. W tym roku492 Teudepert i Teuderyk.

ani w żadnej przymusowej sytuacji. Niech mi będzie wolno przytoczyć tu fragment pewnego listu tegoż papieża.. został odprowadzony do domu. jak pokorny był ów mąż. Grzegorza. Pewnego razu oskarżono go przed cesarzem Maurycjuszem i jego synami. zjadł obiad i nagle w nocy zmarł”. Ów zaś biskup Malchus ani nie znajdował się w więzieniu. przez niego traktowany z honorami. w którym stanął przed sądem i otrzymał wyrok. Była wtedy bardzo surowa zima. że w więzieniu miał zgładzić dla pieniędzy pewnego biskupa o imieniu Malchus. Grzegorz. skoro na skutek odejścia tak znamienitego nauczyciela dusze ludzkie ogarnął głód i pragnienie duchowego pokarmu oraz napoju. przez notariusza Bonifacego.121 ósmej indykcji493. w którym między innymi donosił494: „O jednej sprawie możesz wspomnieć naszym panom. Jego miejsce na Stolicy Apostolskiej zajął Sabinian. Trzeba było bowiem. W tej sprawie napisał list do Sabina. a mianowicie. swego legata w Konstantynopolu. zresztą bez mojej wiedzy. w czasie trwania 7 indykcji. w dniu zaś. który pozwoli nam lepiej poznać. tam biskup. jakże czysty i świątobliwy. Oto jak wielkiej pokory był to mąż. że ja. który mimo 493 Papież Grzegorz zmarł w marcu 604 r. Albowiem z bojaźni Bożej lękam się wziąć udział w zabójstwie jakiegokolwiek człowieka. św. udał się na spotkanie z Chrystusem papież. św. ani książąt. tak że niemal wszędzie pomarzły winne krzewy. a częściowo śniedź zbożowa. 494 Registrum epistolorum IV 47. ani grafów i żyje w wielkim rozproszeniu. . Także zbiory zbóż częściowo zniszczyły myszy. Fokas został proklamowany cesarzem w listopadzie 602 r. a więc w czasie 6 indykcji. ich sługa. aby świat doznał głodu i łaknienia. nie chciałem mieszać się nawet w zabijanie Longobardów chociaż lud ten nie ma obecnie ani króla.

Z tymże młodzieńczym królem zaręczono córkę króla Teudeperta i umocniono wieczysty pokój z Frankami. W lipcu następnego lata. 32. Wtedy także. Bizantyńczyków. Teudeperta. Wojna Franków z Sasami. król Agilulf oraz posłowie króla Franków. 498 Dzis. Piotra Apostoła zginął od uderzenia pioruna kantor Piotr. 31. Longobardowie najechali również miasta etruskie. W Ticinum w kościele św. Królestwo Adaloalda i zawarcie pokoju z Frankami. W następnym miesiącu. 495 Wielkie zachwyty Pawła mają tu uzasadniać tytuł servus servorum Dei. obie strony poniosły ciężkie straty. że nawet do zabijania Longobardów nie chciał się przyłączyć. W tym czasie Frankowie walczyli z Sasami. na stadionie w Mediolanie. chociaż doprawdy nie byli oni ludźmi wierzącymi i pustoszyli wszystko dokoła495! 30. 499 Dzis. na tron longobardzki wyniesiono Adaloalda. Orvieto. Zawarcie pokoju z patrycjuszem Smaragdem i zajęcie miast toskańskich. . Następnie król Agilulf po raz wtóry zawarł rozejm z Rzymianami na trzy lata. król Agilulf zawarł na jeden rok rozejm z patrycjuszem Smaragdem i otrzymał od Rzymian497 dwanaście tysięcy soldów.122 najwyższej godności kapłańskiej nazywał siebie sługą! Oto jak wielkiej był niewinności. Bagnoregio w prowincji Viterbo. 497 Tj. jak Balneus Regis498 i Urbs Vetus499. 496 W 605 r. ukazała się na niebie gwiazda zwana kometą. czyli w listopadzie496. w kwietniu i w maju. obecni przy tym byli ojciec.

w 619 r. kierownika kancelarii502. 445. przyjął władzę cesarską. 503 Podział na dwa patriarchaty nastąpił już wcześniej. też Księga pontyf. na stanowisko patriarchy. LXXI pod żywotami papieży Deodata i Bonifacego V. 505 Zob. Także na Gradus na biskupa dla Rzymian powołano Kandidiana500. 501 Między latami 610-611. Odtąd urzędowało dwóch patriarchów503. W tych dniach po śmierci patriarchy Sewera jego urząd w Akwilei Starej. Następnie tenże Eleuteriusz. 34. 348). W listopadzie i grudniu znów ukazała się kometa.123 33. patrycjusz i eunuch. wyżej III 26. bo po śmierci patriarchy Sewera w 607 r. ale po kilku dniach patrycjusz Eleuteriusz504 wyparł go stamtąd i zgładził. biskup Grado. 502 W tekście: primicerius notariorum. 500 Kandidian. wyżej IV 8. w 607 r. wyspy pozostającej pod władzą Bizancjum. objął opat Jan. jego zaś głowę odesłano cesarzowi do Konstantynopola. przyp. . pozostał w niej natomiast biskup Akwilei. śmierć Eleuteriusza uzurpatora. Do jedności z Rzymem ten patriarchat powrócił dopiero za papieża Sergiusza II w 700 r. zależny od Longobardów. 504 Eleuteriusz został wysłany przez cesarza w celu stłumienia rewolty w Rawennie i Neapolu. wystąpił ze schizmy spowodowanej Trzema Artykułami (zob. W tym czasie Jan Kosinus zajął Neapol. Kiedy z kolei podążył on z Rawenny do Rzymu. za zgodą króla i księcia Gisulfa. Zaczął jednak uprawiać własną politykę. Po śmierci Kandidiana501 na Gradus biskupi znajdujący się pod władzą Rzymian powołali Epifaniusza. oraz 20. Por. przyp. został zamordowany przez wojsko w grodzie Luceopolis505. Wkroczenie do Neapolu. Śmierć patriarchy Sewera i objęcie urzędu przez Jana i Kandidiana.

przemianowano na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych. 508 Bonifacy III. Wtedy także Agilulf wysłał do cesarza Foksa do Konstantynopola swego notariusza Stablicjana. zamieniona na świątynię chrześcijańską. W tym czasie Prasinowie i Wenetowie511 na Wschodzie i w Egipcie toczyli ze sobą wojnę domową i 506 507 Zob.. 509 Bonifacy IV. wyżej IV 26. po śmierci Maurycjusza i jego synów objął tron w Imperium Rzymskim i panował osiem lat507. co złych duchów. Wcześniej istniały dwa dalsze stronnictwa. Zawarcie pokoju z cesarzem. poświęcona wszystkim bóstwom. Na prośbę innego papieża Bonifacego509 ten sam cesarz polecił. które zostały wchłonięte przez dwa pierwsze. 511 Dwa stronnictwa w Konstantynopolu. miano odtąd czcić pamięć Wszystkich Świętych. o cesarzu Herakliuszu. wzięli swoją nazwę od stroju woźniców cyrkowych. papież w latach 608-615. aby starą świątynię nazywaną Panteonem510. Fokas. usunąwszy wszelkie brudy wielobóstwa. że siedziba rzymskiego i apostolskiego Kościoła jest stolicą wszystkich Kościołów. On to na prośbę papieża Bonifacego508 zadekretował. przed Chr. została w 609 r. gdzie niegdyś uprawiano kult wszystkich nie tyle bogów. którzy zawarli z królem Agilulfem roczny rozejm i złożyli mu dary od cesarza. Tam. o czym była już mowa506. Prasinowie albo Zieloni i Wenetowie albo Niebiescy. przebudowana przez Hadriana (117-138). ponieważ Kościół konstantynopolitański przypisywał sobie pierwszeństwo wśród wszystkich innych. W latach 602-610. papież od 22 II do 12 XI 607 r.124 35. Powrócił on w towarzystwie posłów cesarskich. O cesarzu Fokasie i jego zamordowaniu. 36. Białych i Czerwonych. 510 Słynna świątynia zbudowana w Rzymie na Polu Marsowym przez Marka Agrypę w 27 r. Rywalizacja tych stronnictw sięgała daleko poza cyrk i .

Tasona i Kakkona. 37. zajęli wiele rzymskich prowincji oraz samą Jerozolimę512. Dochodziło między nimi do krwawych starć. który nadszedł z wojskiem i pozbawił go władzy oraz życia. egzarcha Afryki. zburzyli wiele kościołów. jakich zdołał zebrać. Mężnie wyszedł mu naprzeciw książę Forum Iulii. Entuzjastycznie przyjęli Herakliusza zwłaszcza Zieloni. Miała ona dorosłych synów. druga Gaila. zamknęła się w warownych murach Forum Iulii. ich żonami oraz dziećmi poległych w bitwie ojców. imiona pozostałych się nie zachowały. razem z ocalałymi z pogromu Longobardami. 610 r.125 wyrzynali się nawzajem. złupienie Forum Iulii i inne nieszczęścia. Radualda i Grimoalda. Herakliusz513. z których jedna nosiła imię Appa. imieniem Romilda. Śmierć księcia Gisulfa. nazywany w ich języku Kakanus. jednak otoczony zewsząd przez niezliczone zastępy poniósł śmierć niemal ze wszystkimi swoimi żołnierzami. Gisulf. Przeciwko temuż Fokasowi podniósł bunt Heraklian. jak i wspólnych zabrali także chustę z drzewa Chrystusowego. 514 Ok. a wśród ozdób tak świętych. a ponadto cztery córki. Longobardowie dotyczyła spraw politycznych i religijnych. . I chociaż z małą garstką stoczył zacięty bój. rządy w państwie rzymskim przejął jego syn. zbezcześcili świętości. Żona zaś tego Gisulfa. W tym mniej więcej czasie514 Krainę Wenecką najechał z nieprzeliczonym wojskiem król Awarów. 512 Jerozolima została zdobyta w 614 roku przez króla Persów Chosroesa II za cesarza Herakliusza (610-641). Persowie tocząc ciężkie boje z Cesarstwem. 513 W 610 r. wraz ze wszystkimi Longobardami. jakich doznali Longobardowie od Hunów. oraz będących jeszcze chłopcami.

z której przedtem wyszli. Awarowie zaś. aby rozpoznać. z jakiej strony najłatwiej będzie przypuścić szturm na miasto. Daniele del Friuli. co tylko mogli znaleźć. Glemona520 a także Ibligis521. 518 Dzis. 519 Dzis. Nemas516. starożytne Castrum Glemonae. wyda mu miasto wraz ze wszystkimi mieszkańcami. następnie zamknęli w oblężeniu miasto Forum Iulii i starali się je zdobyć wszelkimi sposobami. rabowali wszystko. Cormona w prowincji Gorizia w odl. Dzis. które ze względu na położenie było nie do zdobycia. Reunia519. Podobnie umocniono się w innych jeszcze warowniach. wszedłszy ze swym królem do miasta. Awarowie zaś przede wszystkim buszowali po krainie forojuliańskiej paląc wszystko i rabując. 517 Dzis. aby Hunowie. Artenia518. Artegna w prowincji Udine. jak: Kormona515. 521 Według niektórych – Invillino. że osadzą ją w ziemi panońskiej. to jest Awarowie. . w pobliżu S. nie zdobyli łupów. a całą ludność uprowadzili w niewolę. 520 Dzis. Słysząc to barbarzyński król chytrze i podstępnie przyobiecał uczynić zadość jej żądaniom i uroczyście przyrzekł pojąć ją za żonę. Widziała go z murów Romilda i spostrzegła. że jeśli ją poślubi. na wzgórzach Gemony i Osoppo. w prowincji Udine. obiecując podstępnie. Osopus517. Wnet też przez posłańca doniosła. że jest w kwiecie wieku i jak niegodziwa hetera zapłonęła do niego żądzą. Friuli.126 obwarowali się także w innych miastach leżących w pobliżu. Kiedy w drodze 515 516 Dzis. Ich król Kakanus w zbroi z licznymi jeźdźcami objeżdżał wokół mury. ogołocone domy puścili z dymem. Niezwłocznie otworzyła mu ona bramy Forum Iulii i wroga wprowadziła do miasta na zgubę swoją i wszystkich jego mieszkańców. Gemona w pobl. 15 km od Cividale. Ragogna. Osoppo w prowincji Udine. Nimi w prowincji Udine.

jak mógł najsilniej. został ujęty przez jednego z tych. Kakkon i Raduald. Uderzeniem zranił mózg i nieprzyjaciel spadł z konia. Awarowie spostrzegłszy ich ucieczkę. lec zachował go cało. uważał bowiem. gdyż potrafię utrzymać się na koniu!” Na to brat chwycił go pod ramię i wsadził na nie osiodłanego konia oraz kazał mu trzymać się możliwie najmocniej. I tak. Wergiliusz. nie będzie się mógł utrzymać na pędzącym koniu. wyciągnął z pochwy dziecięcy miecz i. Grimoald. ażeby w przyszłości mu usługiwał. Ze względu jednak na dziecięcy wiek nie chciał uderzyć mieczem pochwyconego chłopca. jeszcze przecież dziecko. długie włosy. który pędził szybciej. a tylko chłopczyk. Kiedy ból przejął dziecko na myśl o niewoli i „w małej piersi wielką powziął zemstę”523. wnet skoczyli na konie i pognali za nimi. Wszyscy jednak w szybkiej jeździe wymknęli się Awarom. Georgiki IV 83. wsiedli natychmiast na konie i rzucili się do ucieczki. . poznawszy zdradzieckość Awarów. jeśli zginie od miecza. trzymając w ręce lejce jego konia. chciał go zabić. Tason zaś. Kiedy podniósł włócznię. niż dostanie się w jarzmo niewoli. miał błyszczące oczy i jasne.127 do swojej ojczyzny przybyli do miejsca zwanego Świętym Polem522. postanowili mieczem zgładzić wszystkich Longobardów w starszym wieku. ażeby go przeszyć. że Grimoald. kobiety zaś i dzieci jako niewolników podzielić między siebie przez losowanie. zadał cios w głowę ciągnącego go Awara. synowie Gisulfa i Romildy. wracał do obozu pełen radości ze znakomitego łupu. Chłopiec chwycił lejce w ręce i ruszył za braćmi. Jeden ze starszych braci sądząc. że lepiej będzie. Chłopiec zaś Grimoald zawrócił i radośnie rzucił 522 523 Campus Sacer. Chłopczyk bowiem wyglądał pięknie. chłopiec ze łzami zawołał: „Nie zabijaj mnie.

Dopędziwszy braci sprawił im przeogromną radość i swoim oswobodzeniem. że wszystkie Longobardki śmierdzą. poślubić króla Alamanów. powychodziły za mąż stosownie do swego urodzenia. Ci zaś przez całą noc brali ją kolejno i dręczyli swą żądzą. która bardziej myślała o swojej żądzy niż o dobru swoich współobywateli i bliskich. a następnie przekazał ją dwunastu Awarom. zaś na kobiety i dzieci nałożyli jarzmo niewoli. że z natury tak cuchną. Jedna miała. między piersi. jeśli spotka je coś podobnego. Posprzedawane następnie do różnych krajów. genealogii i – . jak mogą zachować czystość. i wiadomością o zabiciu wroga.128 się do ucieczki. Muszę w tym miejscu przerwać narrację dotyczącą dziejów powszechnych opowiedzieć krótko także o mojej. Wypowiedział przy tym te oto słowa: „Godne jest. król Awarów wziął na jedną noc niby żonę. Romildę. aby uczynić zadość złożonej przysiędze. nie mogli znieść smrodu. mniemając przeto. to jest piszącego te słowa. zachowały swoją czystość i dały pożyteczny przykład kobietom. aby barbarzyńcy nie splamili ich czystej miłości. ale w trosce. abyś ty miała takiego męża”. taką więc śmiercią zginęła złowroga zdrajczyni ojczyzny. Awarowie tymczasem mieczem wymordowali wszystkich dorosłych Longobardów. W końcu kazał król wkopać pal na środku pola i na jego naostrzony czubek wbić ową kobietę. z przekleństwem odchodzili od nich daleko i tylko mówili. W ten oto sposób szlachetne dziewczyny uchroniły się przed namiętnością Awarów. jak wieść niesie. Jej córki jednak nie naśladowały lubieżnej żądzy matki. druga księcia Bawarów. surowe mięso kurze. które pod wpływem ciepła psuło się. położyły sobie pod stanik. wydając wstrętny odór. sprawczynię całego nieszczęścia. Kiedy Awarowie chcieli je posiąść.

ruszało również. gdzie – jak pamiętał – naród longobardzki miał swoje siedziby. aby się mógł nim pożywić. łuk i odrobinę chleba na drogę. którędy pójść. Ponieważ zwierzę stale biegło przed nim. W ten sposób przez kilka dni przemierzali górskie ostępy. kiedy ruszał. że to Bóg je posłał. napiął swój łuk i chciał strzałą zabić wspomnianego wilka. W czasie snu zobaczył pewnego człowieka.129 jak rzecz tego wymaga – cofnąć opowiadanie do nieco wcześniejszego okresu. wpędziła ich wszystkich w niewolę i z miasta Forum Iulii zagnała do ojczyzny Awarów. często oglądało się do tyłu. Zdesperowany położył się na ziemi i zasnął. Czterej bracia. który stał się jego towarzyszem i przewodnikiem po drodze. Po kilkuletnim pobycie zmarł w Italii pozostawiwszy pięciu małoletnich synów. wędrowcowi zabrakło chleba. którędy dalej iść. nie wiedział zgoła. gdy on stawał. Po jego zaś zniknięciu Lopichis nie wiedział. Kiedy Longobardowie przybyli z Panonii do Italii. ażeby pokazywało mu drogę. który . nawałnica wojenna. Szedł więc dalej głodny. stawało z nim. Podążył mianowicie do Italii. Lecz wilk uchronił się przed tym i zniknął mu z oczu. którego zabrał niewiele. a głód coraz bardziej mu dokuczał. i pragnął odzyskać prawa wolności. pochodzący z tego samego longobardzkiego narodu. z inspiracji – jak sądzę – Ojca miłosiernego. imieniem Lopichis. których imion nawet nie znamy. Pojął wtedy. Na początku ucieczki posiadał jedynie kołczan. o której dopiero co powiedzieliśmy. Kiedy zaś z głodu opadł z sił. Wtedy przybiegł do niego wilk. Przez wiele lat znosili nędzę niewolniczego żywota na tej ziemi i już doszli do wieku męskiego. pozostali w ciężkim położeniu niewolników. razem z nimi przyszedł też mój przodek Leupchis. postanowił zrzucić jarzmo niewoli. w przyszłości mój pradziad. piąty zaś.

To on. aby od nadmiaru przyniesionej żywności całkowicie nie stracił życia. Zobaczyła go starsza kobieta i w mig pojęła. do której zdążasz”. dopóki nie odzyskał sił i nie mógł się sam żywić. Po krótkim czasie dotarł do osady ludzkiej. Po kilku dniach przekroczył granice Italii i dotarł do rodzinnego domu. dała mu żywność i pokazała kierunek. Tyle pokrótce o linii genealogicznej. Te zaś tereny zamieszkiwali Słowianie. tam bowiem znajduje się Italia.130 wypowiedział do niego następujące słowa: „Wstań! Dlaczego śpisz? Idź w tę stronę. bo jego synem był Arichis. Tak długo dawała mu odpowiednie porcje jedzenia. iż nie miał dachu. Podniósł się natychmiast i poszedł dalej w kierunku wskazanym we śnie. z której się wywodzę. Następnie przy pomocy krewnych i przyjaciół odbudował Dom i pojął żonę. 524 Prawo własności przez zasiedzenie usankcjonował także Edykt króla Grimualda. w którym winien podążyć. że nie tylko. Zdjęta litością ukryła go w swoim domu i potajemnie dostarczała pokarmu w małych porcjach. Arichis zaś począł Warnefrita. w którą trzymasz wyciągnięte nogi. Dom ten przez tak długi czas był niezamieszkały. mój dziad. A teraz powróćmy do wątku naszej historii powszechnej. nazwanego imieniem naszego dziadka. i mego brata Arichisa. że ma już dość sił. Kiedy je powycinał. aby móc udać się w dalszą drogę. powiesił swój kołczan na znajdującym się pomiędzy ścianami okazałym jesionie. ale jeszcze pełno w nim było krzaków jeżyn i tarniny. którzy przez wieloletnie posiadanie stali się jego właścicielami524. Pawła. jak już wspomniałem. że ma przed sobą zbiega cierpiącego głód. Kiedy zobaczył. gdyż odmówili mu prawa do niego ci. lecz z dobytku ojca nie mógł niczego odzyskać. mego ojca. który z żoną Teudelindą miał mnie. . był moim pradziadkiem.

Tych dwóch braci podstępnie zgładził w mieście Opitergium528 patrycjusz rzymski Grzegorz. Odtąd aż do czasów księcia Ratchisa527 będą musieli owi Słowianie płacić daninę książętom Forum Iulii. zabijając każdego. Opisana tu więc ceremonia ma charakter wyjątkowy. Tason i Kakkon. że gdy ten dokona obrzędowego ścięcia brody529. Oderzo w prowincji Treviso. która ciągnie się aż do miejscowości Medaria525 i zwie się Zellia526. kto 525 Medarię identyfikuje się z Maglern albo Möderndorf w pobliżu Tarvisio. 527 Ratchis. Po śmierci Gisulfa. jak powiedzieliśmy. O książętach Tasonie i Kakkonie oraz ich śmierci. od północy sąsiaduje z Friulem. gdzie wraz z odpowiednimi modłami ( benedicto ad barbam incidendam) odbywał się rytuał obcięcia brody. a na Tasona i jego towarzyszy nasłał uzbrojonych żołnierzy. Kiedy wraz ze swym orszakiem wszedł do Opitergium.131 38. Pożegnali się więc i rozproszyli po różnych ulicach. księcia Forum Iulii. książę Friulu. Nie podejrzewając nic złego Tason wraz z bratem Kakkonem i wybranymi młodzieńcami udał się do tegoż Grzegorza. . następnie król Longobardów (744 -749). Widząc to Tason wraz ze swoimi dzielnie przygotowywał się do walki. weźmie go za swego syna. Obcięte włosy poświęcano bogom. władzę po nim przejęli jego synowie. Wśród Germanów był jednak rozpowszechniony raczej zwyczaj postrzyżyn. Oni w swoim czasie zdobędą krainę Słowian. Rodzice i znajomi przyprowadzali młodzieńca do kościoła. patrycjusz kazał natychmiast pozamykać bramy miejskie. 528 Dzis. Praktyka ta była także znana w starożytnym Rzymie (depositio barbae) i uroczyście obchodzona zwłaszcza w epoce cesarskiej. zwłaszcza na Wschodzie. Dano im wtedy spokój. słoweńskim. 526 Zili w jęz. 529 Zwyczaj pierwszych postrzyżyn brody u młodzieńców był praktykowany od starożytności chrześcijańskiej. którą opływa z prawej strony Drawa. dolina Gail. Oto obiecał on Tasonowi.

W tym czasie zmarł książę bawarski Tassilon. ale w końcu ich samych śmierć dosięgła. odnowił także pokojowe stosunki z Frankami. niektórzy rozumieją jako “zawarł z cesarzem pokój odnawiany co roku”. Gdy w ten sposób zginęli owi książęta. jak przyrzekł. zadali Rzymianom wielkie straty. książę Etrurii. został zamordowany w Rawennie przez patrycjusza Isacco. Patrycjusz Grzegorz zaś z uwagi na złożoną przysięgę kazał sobie przynieść głowę Tasona i tak. księciem Forum Iulii został Grasulf.132 im stanął na drodze. pustosząc następnie bawarskie ziemie. toteż będąc już prawie młodzieńcami wsiedli na statek i popłynęli do krainy Benewentu. obciął zdradziecko jego brodę530. Według niego Tason. 40. brat Gisulfa. Stamtąd udali się do Arichisa. 532 Tekst: pacem cum imperatore in Annom itemque in alterum faciens. Zawarcie pokoju z cesarzem i Frankami. który ich teraz uprzejmie przyjął i uznał za swoich synów. księciu Forum Iulii i wkroczeniu Rodoalda oraz Grimoalda do Benewentu. a jego syna Garibalda pokonali Słowianie w Aguntum531. Kronika XLIX. Radoald zaś i Grimuald uważali za ujmę żyć pod władzą wuja Grasulfa. 533 To jest w 611 r. złupienie Istrii. ponieważ podniósł bunt przeciw królowi Arioaldowi (624-636). O Grasulfie. . swego niegdyś nauczyciela. Niemniej jednak w tym roku533 Słowianie 530 Inna wersję śmierci Tasona podaje Fredegar. śmierć Gundoalda. 531 Dzis. Candido (Innichen) w prowincji Bolzano. 39. księcia Benewentu. S. Król Agilulf zwarł z cesarzem rozejm najpierw na rok. odbili łupy zagarnięte przez wrogów i wypędzili ich ze swego kraju. Bawarzy jednak zebrali swoje siły. a później na jeszcze jeden532.

zamknął oczy. Lecz kied y Adaloald. cit. 538 Według Fredegara. Był wyznania katolickiego i ściągnął na siebie niechęć ariańskiej większości społeczeństwa. pomiędzy którymi rozgorzała krwawa wojna domowa535. Również w tym czasie od strzały. W tym czasie król Agilulf odnowił rozejm z cesarzem. Za ich rządów odbudowano wiele kościołów i poczyniono liczne darowizny na rzecz świętych miejsc. Zob. 539 Arioald panował w latach 624-636. jego wypędzenie i rządy Arioalda. on to napisał historię narodu longobardzkiego. zagorzałym arianinem. kiedy zmarł Agilulf. Śmierć Agilulfa i panowanie Adaloalda. o którym już kilkakroć mówiliśmy. Wtedy zgładzono także Teudeperta. Fredegar. Gundenberga (Gundiberga) pochodziła z linii wielkiego Autariego. krewnym Adaloalda. był księciem Turynu. przekazawszy władzę w ręce nieletniego jeszcze syna Adaloalda537 i jego matki Teudelindy. Król Agilulf.133 spustoszyli niemiłosiernie Istrię i wymordowali nasze wojsko. op. . W marcu zaś zmarł w Trydencie sługa Chrystusowy Sekundus534. op. 41. Panował do 624 r. O 534 535 W 612 r. doprowadzając ją aż do swoich dni. po dwudziestu pięciu latach panowania. 536 Fredegar. Kronika XXXVIII. króla Franków. że sprawczynią zabójstwa była Teudelinda. dostał pomieszania zmysłów. książę w mieście Asty536. Adaloald został otruty po śmierci Teudelindy. w dziesiątym roku wspólnego panowania z matką. Longobardowie zrzucili go z tronu538 i posadzili na nim Arioalda539. brat królowej Teudelindy. 537 W 616 r. XLIX. XXXIV opisuje. zginął Gunduald.. którego żona. Adaloald miał 13 lat. zazdrosna o rosnące wpływy brata wśród Longobardów. wypuszczonej przez nieznanego mordercę. cit. zwany także Agon.

dzięki czemu powstało tam wielkie zgromadzenie zakonne. my zaś katolicy uznajemy. Bobbio. 544 W 636 r. przejęli częściowo regułę benedyktyńską. tron longobardzki po nim otrzymał Rotari. Arianie bowiem głoszą na swoją zgubę. Syn i Duch Święty stanowią w trzech osobach jednego i prawdziwego 540 Św. że Ojciec. potomek Aroda.-zach. 543 Ok. Kolumban540. . Kolumba. przybył do Italii i został przyjęty przez króla Longobardów. W tym mniej więcej czasie św. a Duch Święty jest mniejszy od Ojca i Syna. Był to mąż dzielny i kroczący ścieżką sprawiedliwości. Ur. 60 km od Pawii. Śmierć Arioalda i panowanie Rotariego. In. rodem Szkot. 541 Luxeuil koło Vesoul na północ od Besançon. oddalony o 40 mil543 od miasta Ticinum. za rządów Agilulfa (w porównaniu więc z wydarzeniami poprzednimi chronologia została tu zakłócona). mnich. przybył do Italii w 612 r. gdyż splamiła go podstępna zbrodnia herezji ariańskiej. klasztor w pn. Założył on w Alpach Kottyjskich klasztor Bobium542. Początkowo mnisi opierali się na regule św. że Syn jest mniejszy od Ojca. m. po założeniu klasztoru w Galii w miejscowości zwanej Luksowium541. Italii. jak i poszczególni Longobardowie poczynili wiele nadań ziemskich. w 540 w.134 czynach tego króla nie mamy. gdzie założył kilka klasztorów. 42. w Leister w Irlandii. żadnych wiadomości. książę Arichis wysłał swego syna Aiona do króla. jednak od 643 r. Kolumbana. ale nie trzymał się prosto wytyczonej linii chrześcijańskiej wiary. Temu klasztorowi zarówno władcy. najświetniejszy rozwój przeżywał za panowania królów longobardzkich. niestety. Arioald zszedł z tego świata po dwunastu latach panowania nad Longobardami544. założony w 612 r. 542 Dzis. w Luksowium (Luxovium). dłuższy czas przebywał w Galii.

księcia Benewentu. 546 Chodzi tu o niegodziwość bizantyńską. młodzieńców w pełni sił. które dotąd zachowywano jedynie w pamięci i w praktyce sądowniczej oraz kazał nazwać tę księgę Edyktem. Tymczasem książę Arichis. od tego czasu już nigdy w pełni nie odzyskał zmysłów. Radoalda i Grimoalda. Euzebiusza mieszkał biskup ariański i miał chrzcielnicę. Zdając sobie sprawę. podeszły już w latach. Powiedział im. Edykt więc ukazał się w 643 r. że będą lepiej rządzili niż jego własny syn Aion. Wspomniany król Rotari spisał w wielu księgach prawa. gdzie przy kościele św. ojciec wyżej wymienionego Aiona. Gdy w drodze do Ticinum przybył on do Rawenny. gdy Longobardowie przybyli do Italii. Do tegoż króla wysłał swego syna Aiona książę Benewentu. jednakowo ważnego i cieszącego się taką samą chwałą. Także w Ticinum jeszcze dzisiaj pokazuje się. jako swoich synów polecił obecnym u niego Longobardom. upłynęło już siedemdziesiąt siedem lat. objęcie rządów przez Aiona.135 Boga. który pozbawił go używania rozumu. z rzymską niegodziwością546 podano mu taki napój. Jeden z ariańskich biskupów tego miasta imieniem Anastazy nawrócił się na wiarę katolicką i następnie rządził Kościołem Chrystusowym. . Arichis. W tym czasie niemal w każdym mieście w państwie urzędowało dwóch biskupów: jeden katolicki i jeden ariański. 545 Longobardowie przybyli do Italii w 568 r. 43. Od czasu zaś. jak to zaznaczył tenże król we wstępie do Edyktu545. zbliżał się do kresu swego żywota. a gdzie mieszkał biskup kościoła Katolickiego. Śmierć Arichisa. że jego syn nie jest zdrowy na umyśle.

gdyż mieszkali oni na terenie starożytnego Samnium. 548 Tj. 45. jego koń wpadł do jednego z takich dołów. jak się wydaje. a następnie zaatakował. Pomścił więc śmierć Aiona. . w pobliżu miasta Sarzano. Król Rotari zajął wszystkie miasta rzymskie znajdujące się na brzegu morskim od etruskiego miasta Luna551 aż po granice z Frankami. w dzis. pozostałych zaś przy życiu wrogów zmusił do pośpiesznego opuszczenia kraju. aby ich zniszczyć. jego syn Aion został przywódcą Samnitów548. 550 Radoald i Grimoald (Grimuald) przybyli z Forum Iulii. 551 Dzis. Ruszyli na Aiona Słowianie i zabili go wraz z kilkoma innymi Longobardami. Miasta zajęte przez Rotariego. Kiedy Aion pod nieobecność Radoalda i Grimoalda przybył. który kierował księstwem przez pięćdziesiąt lat547. 640 r. zadając wielkie straty. Po śmierci Arichisa. jednak Radoald i Grimoald byli jemu. Kiedy tenże Aion już przez rok i pięć miesięcy rządził księstwem Benewentu. Stąd mogli wynieść znajomość języka słowiańskiego. W ten sposób osłabił ich siłę bojową. prowincji Foggia. 549 Starożytne Sipontum nad Adriatykiem w Apulii. Śmierć Aiona i objęcie rządów przez Radoalda. Wokół zaś obozu porobili ukryte doły. Na wiadomość o tym szybko wyruszył Radoald i przemówił do Słowian w ich własnym języku550. nastąpiła ok.136 44. W podobny sposób zdobył i zburzył również 547 Według niektórych kodeksów – 5 lat. Luni. Benewentyńczyków. gdzie zapewne mieli różnorakie kontaktu z pobliskimi Słowianami. na lewym brzegu rzeki niedaleko od wybrzeży Morza Liguryjskiego. kilka km od Manfredonii. we wszystkim posłuszni. przybyli Słowianie na wielu okrętach i założyli obóz w niewielkiej odległości od miasta Sepontum549. śmierć Arichisa. jako starszemu bratu i panu.

wyżej IV 38. noszącą imię Ita. miał syna Romualda i dwie córki. -wsch. miasto leżące między Tarwisium i Forum Iulii. przyp. W tej bitwie ze strony Rzymian zginęło osiem tysięcy żołnierzy. 557 W niektórych kodeksach: Saraceni. W Benewencie zmarł książę Radoald556. To jest bizantyńską. Śmierć księcia Radoalda i objęcie rządów przez jego brata Grimoalda. dziś zwie się ją Monte Sant‟Angelo. . aby złupić świątynię Michała Archanioła położoną na górze Garganus558. 555 Wydarzenia te miały miejsce w epoce wcześniejszej. 47. Italii). po którym nastąpiła ogromna powódź555. który rządził księstwem przez pięć lat. 554 Dzis. W tym czasie w Rzymie miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi. 558 Właściwie w tej części gór Gargano (półwysep płd. Król Rotari odchodząc ze świata po 552 553 Zob. Panero. tak że nikt nie mógł rozpoznać swego zmarłego z powodu wielkiej opuchlizny. Śmierć króla Rotariego i objęcie tronu przez Radoalda. reszta zaś rzuciła się do ucieczki. Następnie wybuchła zaraza choroby wierzbowej.137 Opitergium552. w prowincji Emilia. księciem zaś został jego brat Grimoald i przez dwadzieścia pięć lat dzierżył władzę w państwie Sainitów. 527. Tenże książę wprawdzie z branką. ale dziewczyną ze szlachetnego rodu. 556 W 647 r. który w górnym biegu zwie się Scolteuno. uderzył na nich z wojskiem i zadał im śmiertelną klęskę. 46. Toteż kiedy w tym czasie przybyli Grecy557. prawy dopływ Padu. Był to mąż bardzo wojowniczy i znakomity w każdej sprawie. Stoczył też bitwę z rzymską553 Rawenną nad rzeką Skultenna554.

że mówię prawdę.138 siedemnastu latach i czterech miesiącach panowania. jednak powierzył mi siebie tutaj. Pochowano go przy kościele św. Vita Sancti Bertulfi. Rabusiowi ukazał się podczas snu św. Po pewnym czasie jakiś niegodziwiec powodowany żądzą posiadania otworzył nocą grób i ukradł wszystkie kosztowności. Jan i mocno go przestraszył. 562 Monza. Gundiperga (Gundeberga) była żoną Arioalda. Klnę się na Chrystusa. aby w obronie czystości swej pani mógł stoczyć pojedynek z oskarżycielem. pozostawił tron longobardzki swemu synowi Rodoaldowi559. W pojedynku. któremu 559 560 W 652 r. Kiedy przed mężem oskarżono ją o cudzołóstwo. jednak nie przeszkadzał katolikom. Spoczęły w niej także jej zwłoki. tak jak jej matka w Modicii562. autora żyjącego w tym czasie. Królowa Gundiperga. 561 Wg Jonasa. Ponieważ dopuściłeś się tego czynu. Tak też się stało. wzniosła świątynię ku czci św. wspaniale ją ozdobiła złotem. Jana. objąwszy po śmierci ojca tron longobardzki. Jana Chrzciciela. córką Agilulfa i Teudelindy561. Rotari był arianinem i uważał tę religię za oficjalną. tylekroć niby od silnego pięściarza otrzymywał cios w kark i padał na ziemię odrzucony do tyłu. mówiąc: „”Dlaczego odważyłeś się dotknąć ciała tego człowieka? Choć nie wyznawał on prawdziwej wiary560. Ilekroć bowiem chciał wejść do kościoła św. srebrem i draperią oraz bogato wyposażyła w poszczególne przedmioty. nie będziesz miał odtąd wstępu do mojej świątyni”. Rodoald. bo wiadomość o tym wydarzeniu przekazał mi człowiek. jej własny sługa Karellus uprosił króla. Jana Chrzciciela w Ticinum. jakie znalazł przy jego ciele. ożenił się z Gundipergą. . który oglądał je na własne oczy.

zginął z jego ręki po siedmiu latach i pięciu miesiącach panowania563. Po jego zgonie godność cesarską otrzymał syn Konstantyn i dzierżył berło przez dwadzieścia osiem lat564. który jako Konstantyn III panował w latach 641-668. a cesarzem mianowano Konstansa. 564 Wiadomości pochodzą od Bedy i nie zgadzają się z rzeczywistą chronologią. następnie rządy przejął piętnastoletni Heraklion. W Ticinum ufundował on świątynię Chrystusa Zbawiciela.139 przyglądali się wszyscy mieszkańcy. 563 Prawdopodobnie Paweł się pomylił i zamiast wyrazu menses (miesiące) użył wyrazu anni (lata). 48. pokonał oskarżyciela. 49. Śmierć cesarza Herakliusza i jego następcy. Kiedy odszedł z tego świata. syn Gundoalda. co potwierdza Kronika Gothańska XI. zgwałciwszy żonę pewnego Longobarda. Powiadają też.) synom. Po tym przywrócono królowej dawną godność. brat królowej Teudelindy. na tron wstąpił jego brat Konstantyn. Konstantyn III panował trzy i pół miesiąca. W tych dniach po śmierci cesarza Herakliusza w Konstantynopolu władzę po nim przejął jego syn Herakliusz wraz z matką Martiną i rządził państwem przez dwa lata. Na rozkaz senatu zostali okaleczeni i zesłani na Rodos. Herakliusz bowiem zmarł w 641 r. i przekazał władzę w tym samym roku (a nie dopiero ok. Konstantynowi oraz Heraklionowi. Konstantyna. Ster władzy przejął po nim Aripert. syna Konstantyna II. . którą udekorował różnymi ozdobami i odpowiednio zaopatrzył w dobra. że Rodoald. za którego panowania właściwie rządziła państwem matka Martina. objęcie tronu przez drugiego Konstantyna. W sumie Rodoald rządził 6 miesięcy. Śmierć Radoalda i objęcie tronu przez Ariperta. 653 r. drugi syn Herakliusza i panował przez sześć miesięcy.

Fredegar. że przybyła tu do nas jakaś kobieta w zwykłym stroju”. nie będzie już mógł ze mną nigdy więcej dzielić małżeńskiego łoża”. z którym prowadził liczne wojny (por. jak ja uwierzyłam. słyszeliśmy jedynie. IX). Kiedy dowiedział się o tym jej maż.140 50. Po kilku zaś dniach. wnet też posłowie ją ujrzeli i padłszy ze czcią do jej stóp powiedzieli. Ona odpowiedziała im: „Idźcie. król perski. On zaś niezwłocznie z sześćdziesięcioma tysiącami mężów przybył pokojowo do cesarza w Konstantynopolu. zgodnie ze swym pragnieniem otrzymała chrzest. Co dalej? Posłowie wrócili do kraju i przekazali swojemu królowi wszystko. że mąż jej poszukuje. op. wyruszyła z Persji i w ubraniu zwyczajnej kobiety z kilkoma zaufanymi przybyła do Konstantynopola powodowana miłością ku wierze chrześcijańskiej. aby oddał mu żonę. Uroczyście ją tam przyjął sam cesarz. . W tym czasie Cesara. Posłowie zaś na to rzekli: „Jeśli Wasza Wysokość pozwoli. co usłyszeli. O królowej perskiej Cesarze. gdzie został przyjęty chętnie i z należną czcią. cit. Następnie wraz ze wszystkimi wyznał wiarę w Chrystusa Pana i zarówno jego. Gdy usłyszał to cesarz. matką chrzestną była cesarzowa. który o tej sprawie nic nie wiedział. Był on współczesny cesarzowi Herakliuszowi. powiedzcie waszemu królowi i panu. ostatniego wielkiego króla Persji przed podbojem arabskim. żona króla perskiego565. dał im następującą odpowiedź: „Wyznać musimy. wyprawił posłów do cesarza w Konstantynopolu. o króla Persji Chosroesa II Parwiza (590-628). że nic nam nie wiadomo o królowej. przy którym ojcem 565 Chodzi tu. chcielibyśmy zobaczyć ową kobietę”. Cesarz wyraził zgodę. Przybywszy do cesarza posłowie przekazali słowa króla perskiego królowej. jak się wydaje. że jeśli nie uwierzy w Chrystusa tak. której szukacie. jak i wszystkich obmyła woda chrztu.

141 chrzestnym był sam cesarz. 568 Inne źródła. Pod wpływem tych słów Grimuald zapłonął żądzą objęcia władzy nad Longobardami. W Ticinum po dziewięciu latach kierowania Longobardami zmarł Aripert567. Godepert swoją królewską siedzibę miał w Ticinum. syna Godiperta. . Umocniony w wierze katolickiej. wziął żonę i w pełni radości podążył z powrotem do kraju. swym nieletnim synom568. ma bowiem i wiek odpowiedni. Lecz poseł działał zdradziecko przeciw swemu panu i zachęcał Grimualda. nie mówią o Perktaricie i Godepercie jako królach longobardzkich ani nie wspominają o podziale królestwa na dwie części. możnego w tym czasie księcia Benewentu. Przyrzekł dać mu za żonę córkę królewską. przekazawszy tron Perktaritowi i Godepertowi. a księciem w tym mieście został Atton. a rządy w jego księstwie przejął Agon. Periktarit zaś w Mediolanie. Pomiędzy braćmi. i bystry umysł. wybuchł tak wielki płomień niezgody. i dzielną rękę. rozrywany przez niedorosłych braci. Mianował księciem 566 Śmierć Grasulfa datuje się na lata 652-661. W tej sprawie Godepert wyprawił księcia Turynu Garibalda do Grimualda. swoją siostrę. obdarowany przez cesarza licznymi podarunkami. Teudelaupa – na 653. za sprawą złośliwych ludzi. Śmierć Ariperta i jego następcy. że jeden brat usiłował zagarnąć królestwo drugiego. zwłaszcza Origo. 51. Około tego czasu zmarł w Forum Iulii książę Grasulf566. Także w Spoleto pochowano Teudelaupa. aby poprosił go o przyjście z pomocą. ażeby poszedł i sam przejął tron longobardzki. objęcie tronu przez Grimoalda i zgładzenie księcia Garibalda. 567 W 661 r.

Kiedy bowiem Grimuald dotarł na miejsce. dano mu mieszkanie w pałacu. aby temuż Godepertowi doniósł o jego nadejściu. twierdził. Garibald odpowiedział. powiedział mu. pozbawił go życia. że jest rzeczą godną.142 w Benewencie swego syna Romualda. poprzedniego posła Godeperta. Dzielnie wywiązał się Transamund ze swego zadania i z licznymi wspólnikami spotkał się z nim w prowincji Emilia570. że Grimuald się zbliża. że Grimuald chce go zgładzić. wysłał do Spoleto i Tuscji569. We wszystkich miastach. natychmiast wyczuł że ów nosi zbroję pod szatami. wysłał do Ticinum Garibalda. Na pytanie Godeperta. I tak też się stało. który przyjdzie do niego na rozmowy – jak twierdził – w zbroi pod szatami. aby na rozmowy z Grimualdem przyszedł w pancerzu pod szatami. Tenże sam mistrz oszustwa przybywszy do Grimualda powiedział. Garibald zaś. Transamunda zaś. dzis. 571 Dzis. Toskania. Cóż dalej? Kiedy nazajutrz doszło do rozmów i Grimuald witając Godeperta objął go ramieniem. aby Grimuald. Etruria. wyżej II 18. który przybył tu w jego interesie i ma zamiar poślubić jego siostrę. Niezwłocznie wyciągnąwszy miecz. . zabije go mieczem Godepert. Kiedy Grimuald z silnym oddziałem żołnierzy przybył w pobliże Placencji571. grafa Kapui. otrzymał gościnę w pałacu. przez które wiodła droga. Zob. a sam z doborowym oddziałem ruszył w kierunku Ticinum. siewca całej tej niegodziwości. Piacenza. Całe jego królestwo i potęgę wziął w swoje 569 570 Tuscia. że jeśli się dobrze nie zabezpieczy. gdzie Grimualdowi ma przygotować gościnę. aby pozyskał dla niego Longobardów z tych miejscowości. Przybywszy do Godeperta. poradził Godepertowi. pozyskiwał sobie przyjaciół i pomocników w sprawie przejęcia tronu.

w której udzielano chrztów. kędy miał przechodzić Garibald. jakie powinien zanieść do Benewentu). Chociaż więc sam zginął. co Godepert. Wszedł więc na chrzcielnicę w baptyserium572. z którego poduszczenia i zabiegów to wszystko się stało (a nie tylko to uczynił. pochodzący z tej samej rodziny. Jana na modlitwę. Rzucili się na niego strażnicy Garibalda. Godepert miał już wtedy małego syna imieniem Raginpert. Grimuald zresztą nie starał się go dosięgnąć. Żył sobie w Turynie pewien mały człowieczek. Po tych wydarzeniach Garibald. lecz w czasie poselstwa dopuścił się także defraudacji. Opuszczoną żonę Rodelindę wraz z małym synkiem o imieniu Kunikpert Grimuald skazał na wygnanie do Benewentu.143 władanie. Rezydujący w Mediolanie Perktarit na wiadomość. jednak wspaniale pomścił niesprawiedliwą śmierć swego pana Godeperta. nie dostarczając w całości darów. tak że jednym zamachem odciął mu głowę. lewą ręką uchwycił się małego filaru podtrzymującego dach i pod płaszczem ukrył nagi miecz. zrzucił płaszcz i z całą mocą tymże mieczem uderzył go w kark. jako sprawca tak niecnych czynów niedługo cieszył się radością. Wiedział on. króla Awarów. że jego brat został zgładzony. że w święto wielkanocne książę Garibald udaje się do kościoła św. Kiedy Garibald przechodził koło niego. 572 Tu: część budynku kościelnego. z największym pośpiechem uciekł z kraju i udał się do Kakana. . jako że miał do czynienia z małym chłopcem. zadali mu wiele ciosów i tak pozbawili życia. którego zabrali i potajemnie wychowywali zaufani ludzie Godeperta.

144 KSIĘGA V .

hojnie obdarował i odesłał do rodzinnego kraju. (F. do Grimualda. 2. której brata Godeperta pozbawił życia574. Zob. 576 Civitas Laudensis. ponieważ słyszał.145 1. król Awarów wezwał Perktarita i oznajmił mu. wysłał do tegoż Kakana posłów. kraina zamieszkała przez Scytów. Ucieczka Perktarita. do króla Grimualda. że jest on człowiekiem łagodnym. Unulf przyszedłszy do króla oznajmił mu. dopóki będzie gościł w swym kraju Perktarita. Po wysłuchaniu tych słów Perktarit udał się w drogę powrotną do Italii. Gdy przybył do miasta Lauda576. Wojsko benewentyńskie. Ronsoroni). Grimuald umocniwszy się na tronie wziął za żonę córkę króla Ariperta. 179) w 663 r. wysłał Unulfa. . Grimuald umocniwszy się na tronie w Ticinum573. ażeby wyruszył. już od dawna z nim zaręczoną. wg Weitza (s. dzięki któremu uzyskał tron. leżąca na północ od Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. nie chce bowiem. że Perktarit zbiegł do Scytii575 i przebywa u Kakana. ani z Grimualdem. przydzielając im rozległe dobra. króla Awarów. po Chr. wyżej IV 51 575 Scytia. jego powrót do Grimualda i powtórna ucieczka do Francji. Niektórych jednak żołnierzy zatrzymał u siebie na stałe. aby z jego powodu powstała nieprzyjaźń między Awarami a Longobardami. że nie może liczyć na dotychczasowy pokój ani z Longobardami. Lodi. którzy oznajmili. w Lombardii nad rzeką Addą. Wysłuchawszy tych słów. Kiedy Grimuald dowiedział się. dokądkolwiek tylko pragnie. najwierniejszego męża. ziemie te zaczęto nazywać Sarmacją. chcąc go powiadomić o swoim przybyciu. pojął za żonę córkę króla Ariperta. Od I w. że przybył Perktarit ufny w jego 573 574 Pod koniec 662 r.

iż jeśli powierza się jego opiece. zaczęły schodzić się do niego rzesze mieszkańców Ticinum. jaki mu przygotował król. Następnie udzielił mu gościny w przestronnym domu i kazał spokojnie odpoczywać po trudach dalekiej drogi. Ale czegóż to nie potrafią dokonać złe języki? Oto wkrótce przyszli do króla przewrotni pochlebcy i powiedzieli mu. zapomniał o przyrzeczeniu i dał się namówić do natychmiastowego zabójstwa niewinnego Perktarita. postanowił pozbawić go życia nazajutrz. jak każe zwyczaj. że jesteś chrześcijańskim i pobożnym mężem. nie doznasz żadnego zła i tak cię wyposażę. żebyś mógł żyć godnie”. chociaż mogłem żyć między poganami”. złożył przysięgę i powiedział: „Przysięgam na Tego. przybyłem upaść do twych stóp. Kiedy Perktarit przybył do gościnnego domu. już to pozdrowić jako dawnego znajomego. wiedząc bowiem. Wtedy rzekł do niego Perktarit: „Jestem twoim niewolnikiem. który mnie stworzył. aby się upił i tak straciwszy siły w całonocnej pijatyce. co potrzebne jest do życia. wszelkiego rodzaju wina i rozmaite napoje. Na te słowa król dał przyrzeczenie.146 opiekę. ufny w twoją łagodność. Pod wieczór zaś kazał mu przesłać różnorodne dania. Kiedy jeden ze świty jego ojca przyniósł owemu Perktaritowi królewskie . Król. nic mu się nie stanie. nie mógł myśleć w ogóle o swoim ratunku. ale król powstrzymał go łagodnie i wziął w ramiona. on sam straci królestwo i życie. bo całe miasto – twierdzili – właśnie w tym celu się u niego zbiera. już to aby go zobaczyć. Perktarit przyszedł więc do Grimualda i chciał mu upaść do nóg. Ponieważ jednak pora była już zbyt późna. że jeśli zaraz nie pozbawi życia Perktarita. iż skoro przybyłeś do mnie z ufnością. polecił także na koszt publiczny hojnie zaopatrywać go w żywność i wszystko. Grimuald zbyt pospiesznie uwierzył tym słowom.

aby przyniósł mu posłanie. Unulf i pokojowiec (vestiariusz) Perktarita (ci dwaj byli mu zawsze wierni). z góry i dołu okładał go kijem oraz popychał. w którym spał Perktarit. materac oraz niedźwiedzią skórę i zgodnie z umową. prosili go w imieniu króla. wypędzać za drzwi. aby wychylił całą czarę obiecał. Unulf rzekł: „Ten niegodziwy sługa urządził mi łoże w sypialni nietrzeźwego Perktarita. że król postanowił go zabić. który do tego stopnia spił się winem. że pan śpi w swojej sypialni. Perktarit tymczasem szybko wezwał do siebie Unulfa i powiedział mu. ale skosztował tylko trochę wody ze srebrnego kielicha. odkryli temu ostatniemu swój plan i prosili. Gdy zaś ci. pod pozorem oddania pokłonu wsadził głowę pod stół i w tajemnicy powiedział mu. że chciwie opróżnił czarę. Ten natychmiast wysłał sługę do swego domu.147 jedzenie. a pozostał jedynie Perktarit. ażeby po ucieczce Perktarita – jak długo będzie to możliwe – wmawiał wszystkim. Słudzy zaś donieśli królowi. niby wiejskiego sługę. że król zamierza go zabić. Ów przyrzekł uroczyście to zrobić. . Kiedy stojący na straży królewscy zausznicy zapytali go. jutro bowiem to wino wypłynie z niego wraz z krwią”. zaczął go. co to ma znaczyć. Niebawem król Grimuald skierował swoich ludzi do pilnowania domu. uradowany król powiedział: „Niech sobie pije ów pijaczyna. Gdy uczta się skończyła i wszyscy się rozeszli. Wtedy Unulf zarzucił na grzbiet i kark Perktarita prześcieradła. że na cześć króla wypije ją do dna. tak że od tych pchnięć i uderzeń często upadał na ziemię. Perktarit natychmiast polecił swojemu podczaszemu nalać do srebrnej czary jedynie trochę wody. którzy przynieśli od króla różnego rodzaju napoje. że leży niby trup. W żaden bowiem sposób nie powinien z niego uciec. poniewierając nim przy tym. oraz polecił przygotować je koło łoża Perktarita.

148 Wystarczy, że do tego czasu znosiłem jego szaleństwa, odtąd już, dopóki żyć będzie pan i król, będę mieszkał we własnym domu”. Uwierzyli w prawdziwość jego słów i rozweseleni zrobili mu miejsce. Tak pozwolili odejść i jemu, i razem z nim Perktaritowi, którego wzięli za sługę, gdyż dla niepoznaki miał on okrytą głowę. W ten sposób odeszli, a w środku pozostał jedynie ów wierny pokojowiec, który zaryglował starannie drzwi. Unulf zaś spuścił Perktarita po linie z narożnego muru, leżącego od strony rzeki Ticinus i dał mu tylu towarzyszy, ilu tylko było można. Pochwyciwszy konie, jakie się znajdowały na pastwisku, jeszcze tej samej nocy wszyscy podążyli do miasta Asty577, gdzie mieszkali przyjaciele Perktarita, którzy aż do tej pory nie podporządkowali się Grimualdowi. Stąd Perktarit udał się jak najspieszniej do Turynu, a następnie przekroczył Granice Italii i przybył do kraju Franków. Tak oto wszechmocny i miłosierny Bóg wyrwał niewinnego człowieka z rąk śmierci i przed grzechem uchronił króla, pragnącego w swym sercu czynić dobrze. 3. O łaskawości króla Grimualda wobec Unulfa i pokojowca (vestiarius) Perktarita. Tymczasem król Grimuald mniemając, że Perktarit odpoczywa w domu gościnnym, kazał od tego domu aż do pałacu rozstawić szpaler ludzi. Przez jego środek Perktarit miał być przeprowadzony tak, aby nie miał żadnej możliwości ucieczki. Następnie król posłał ludzi, którzy mieli wezwać Perktarita do pałacu. Kiedy przyszli i zapukali do komnaty, w której – jak mniemali – spał, znajdujący się wewnątrz pokojowiec prosił ich słowami: „Miejcie nad nim litość i pozwólcie mu jeszcze trochę odpocząć, ponieważ utrudzony droga jeszcze pozostaje w
577

Asty zob. IV 40.

149 głębokim śnie”. Uspokoili się więc wysłannicy powiadamiając króla, że Perktarit śpi jeszcze bardzo twardo. Wtedy król rzekł: „Tak wczoraj wieczorem spił się winem, że dotąd nie może się zbudzić”. Niemniej kazał im wnet go obudzić i przyprowadzić do pałacu. Przybyli więc znów do drzwi komnaty, w której – jak sądzili – spał Perktarit i zaczęli mocniej pukać. Wtedy ów pokojowiec znów zaczął ich prosić, aby jeszcze trochę pozwolili Perktaritowi pospać. Rozzłościli się krzycząc, że już dość długo śpi ów pijak, a następnie nogami wyważyli drzwi i wszedłszy szukali Perktarita w łożu. Kiedy go nie znaleźli, przypuszczali, że poszedł do łazienki. Ale i tam go nie było. Zapytali więc pokojowca, co się stało z Perktaritem. Odpowiedział im, że uciekł. Chwycili go wtedy z wściekłością za włosy i bijąc powlekli do pałacu. Postawili następnie przed obliczem króla i powiedzieli, że skoro wiedział o ucieczce Perktarita, zasłużył sobie całkowicie na karę śmierci. Król jednak kazał go uwolnić i wypytywał po kolei, w jaki sposób Perktarit zbiegł. Ów opowiedział królowi wszystko tak, jak przebiegało. Wtedy król zwrócił się do obecnych i zapytał: „Na co, waszym zdaniem, zasłużył ten człowiek, dopuszczając się takiego czynu?” Wtedy wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli, że godzien jest śmierci i wszelkich tortur. Na to król: „Klnę się na Tego, który mnie stworzył! Człowiek nie wahający się pójść na śmierć z wierności dla swojego pana zasłużył sobie na dobre traktowanie”. Następnie przyjął go do grona swoich pokojowców, zachęcając, by tak samo jemu dochował wierności jak Perktaritowi; przyobiecał mu też hojne dary. Kiedy król zapytał, co się stało z Unulfem, otrzyma odpowiedź, że uciekł do kościoła św. Michała Archanioła. Natychmiast wyprawił do niego posłańca, przez którego dał słowo, że nic złego go nie spotka,

150 jeśli tylko przybędzie ufny w jego opiekę. Unulf słysząc taką obietnicę króla, wnet przybył do pałacu i rzucił się królowi do stóp. ten zapytał go, w jaki sposób Perktarit zdołał się wydostać. Kiedy mu wszystko po kolei opowiedział, król pochwalił jego wierność i roztropność oraz wspaniałomyślnie pozwolił mu zachować cały dobytek i wszystko, co tylko mógł posiadać. 4. Grimuald pozwolił Unulfowi i pokojowcowi Perktarita udać się do tegoż Perktarita. Po jakimś czasie król zapytał Unulfa, czy chciałby w tych dniach być razem z Perktaritem. Ów rzekł pod przysięgą, że wolałby razem z Perktaritem umrzeć, niż żyć z dala od niego wśród największych nawet przyjemności. Wtedy król zapytał także owego pokojowca, czy byłoby mu przyjemnie mieszkać z nim w pałacu, czy też pędzić żywot z Perktaritem na wygnaniu. Kiedy ów odpowiedział mu podobnie jak Unulf, król przyjął życzliwie ich słowa i pochwalił wierność obu. Następnie kazał Unulfowi wziąć wszelki sprzęt i ruszyć bez przeszkód do Perktarita. W podobny sposób uwolnił także pokojowca. Dzięki łaskawości króla zabrali więc z sobą cały swój majątek i wsparci pomocą tegoż króla wyruszyli do kraju Franków, do swego umiłowanego Perktarita. 5. Wojna Grimualda z Frankami i jego zwycięstwo. W tym czasie wojsko frankońskie wkroczyło z Prowincji do Italii578. Przeciwko niemu wyruszył Grimuald na czele Longobardów i zwyciężył je dzięki podstępowi. Udając mianowicie ucieczkę przed jego atakiem, pozostawił bez jednego człowieka cały swój
578

Prowincja to Prowansalka; czas najazdu Franków na Italię nie jest pewny. Podaje się 663 r.

151 obóz razem z namiotami, mnóstwem wszelakiego dobra, szczególnie z zapasami dobrego wina. Gdy nadeszli Frankowie, pomyśleli, że Grimuald i Longobardowie pozostawili na pastwę losu cały obóz. Zaraz też pełni radości wszystko gorliwie zajęli i przygotowali sobie wspaniałą ucztę. Na skutek obfitego jedzenia i picia pogrążyli się we śnie; po północy uderzył na nich Grimuald i urządził im taką rzeź, że zaledwie kilku zdołało ujść śmierci i powrócić do ojczyzny. Miejsce, w którym stoczono bitwę nazywa się jeszcze dzisiaj Strumieniem Frankońskim579 i leży niedaleko murów Asty. 6. Cesarz Konstans przybył do Italii i obległ Benewent. W tych dniach580 cesarz Konstantyn, którego nazywa się także Konstansem581, zapragnął wyrwać Italię z rąk Longobardów. Opuścił więc Konstantynopol i maszerując wzdłuż brzegu morskiego przybył do Aten; stąd drogą morską dotarł do Tarentu. Najpierw jednak udał się do pewnego pustelnika, który – jak mówiono – miał w sobie proroczego ducha. Gorliwie wypytywał go, czy odniesie zwycięstwo i ujarzmi lud longobardzki mieszkający w Italii. Sługa Boży prosił o jedną noc, aby o to samo mógł się pomodlić do swego Pana. Rankiem zaś tak odpowiedział cesarzowi: „Nikt nie może teraz pokonać ludu longobardzkiego, ponieważ pewna królowa, która przybyła z obcej ziemi582 wzniosła w kraju Longobardów583 świątynię poświęconą Janowi
579 580

Rivus Francorum, dzis. Rifrancore. Wiosna 663 r. 581 Konstans II, syn Konstantyna III, cesarz bizantyński w latach 641-668. 582 Królowa Teudelinda (zob. IV 21.) 583 W mieście Monza (Modicia).

7. Następnie z całą potęgą obległ Benewent i gwałtownie zaczął go szturmować. nad którymi sam przedtem sprawował opiekę. Cesarz Konstans. za Pad. niby zwyczajna zapłata. Jana zbudowany w miejscowości Modicia. Na tę wiadomość król Grimuald niezwłocznie ruszył z wojskiem w kierunku Benewentu. ale niegodnym i cudzołożnym. Lucernę584 zaś. do ojca. twierdzili bowiem. Sesualda. niosąc synowi pomoc.152 Chrzcicielowi i dlatego św. jak powiedzieliśmy. Możemy potwierdzić. Dowiedziawszy się o nadejściu cesarza. jak ów kościół św. kiedy świątynia ta będzie w pogardzie i wtedy zginie ten naród”. Lucera w prowincji Foggia. dzis. Grimuald na prośbę swego syna Romualda przybył do Benewentu. miał on prosić go o jak najszybsze przybycie i udzielenie skutecznej pomocy synowi oraz mieszkańcom Benewentu. Nie mógł zaś zdobyć Agerencji585 z powodu jej obronnego położenia. Grimualda. Starożytna Acheruntia. bardzo jeszcze młody syn Grimualda. Widzieliśmy bowiem na własne oczy przed upadkiem Longobardów. zburzył i niemal zrównał z ziemią. że podąża do Benewentu 584 585 Dzis. wysłał natychmiast swego wychowawcę. znalazł się w rękach niecnych ludzi. Ale przyjdzie czas. skąd zaś wkroczył do krainy benewentyńskiej i zajął niemal wszystkie miasta longobardzkie. przybył do Tarentu. Jan nieustannie wstawia się za ludem longobardzkim. Acerenza w prowincji Potenza. Podczas marszu wielu Longobardów opuściło go i udało się do swoich domów. bogate miasto w Apulii. przez które przechodził. to czcigodne miejsce nie zostało dane ludziom zasłużonym. zdobył po zaciekłym szturmie. . książęcą władzę sprawował w nim podówczas Romuald. iż to się wypełniło.

Jego zaś wychowawcę. Ojciec zaś. Otrzymawszy jako zakładniczkę siostrę Romualda. Ów zapytał go. Usłyszał odpowiedź. . Tymczasem wojsko cesarskie za pomocą różnych machin przypuszczało gwałtowne szturmy na Benewent. miej nadzieję i nie lękaj się. kazał podprowadzić pod mury i zagroził śmiercią. często jednak z lekko uzbrojonymi młodzieńcami robił wypady na obóz nieprzyjacielski i wyrządzał mu wielkie szkody. miał on stwierdzić. Sesuald tak rzekł do niego: „Bądź wytrwały. Wiedz 586 Opowiadanie to nie bardzo harmonizuje z zawartym wyżej pokojem i prawdopodobnie powi nno poprzedzać układ pokojowy. Wychowawca obiecał uczynić to. wysłał do syna wspomnianego wyżej wychowawcę. której było na imię Giza. bo twój rodzic szybko przyjdzie do ciebie z pomocą. które mężnie odpierał Romuald wraz z Benewentyńczykami. że król w ogóle nie przyjdzie. aby powiadomić go o swoim przybyciu. Grimuald. Kiedy Romuald nadbiegł. którzy odstawili go do cesarza. aby móc ruszyć do Neapolu.153 ograbiwszy pałac i wcale nie ma zamiaru powrócić. Chociaż z powodu szczupłości wojska nie odważył się spotkać w walce wręcz. znalazłszy się w pobliżu. 8. jeśli coś powie Romualdowi albo mieszkańcom o nadejściu Grimualda586. Sesualda. odstąpił od Benewentu. wziąwszy jako zakładniczkę siostrę Romualda. Cesarz. Romualdzie. Cesarz przestraszył się i natychmiast zwołał naradę: chciał bowiem zawrzeć pokój z Romualdem. mój panie. skąd przybywa. Podszedłszy pod mury powiedział. co mu polecił. cesarz zawarł z nim pokój. iż chce się zobaczyć z Romualdem. że przybywa od króla Grimualda i że król ten zbliża się tu w szybkim marszu. Przeciwnie. Jednak pod Benewentem wpadł on w ręce Greków.

wyruszać. bojąc się rychłego nadejścia króla Grimualda. miasto w prowincji Avellino (Abellinum) w Kampanii. Romuald kazał przynieść tę głowę do siebie. 589 Dzis. Romuald odniósł zwycięstwo nad Saburrem. Na to rzekł syn. że z nimi odniesie zwycięstwo nad Romualdem. Otrzymawszy to wojsko. Mitoli. Dajcie mi tylko część waszego wojska. nazwiskiem Saburrus. który w tym czasie dotarł do Benewentu i chciał wyruszyć przeciw niemu. Wojsko cesarskie pobił graf Kapui. Cesarz. ucałował ją ze łzami w oczach i polecił pochować w godnym miejscu. 10. 9. Tylko zaklinam cię. Po przybyciu cesarza do Neapolu jeden z jego wysokich urzędników. wpadającej do Morza Tyrreńskiego. a gdy tylko 587 Rzeka w środkowej Italii w prowincji Abruzjo wpadająca do Adriatyku. odstąpił od oblężenia Benewentu i podążył do Neapolu. ucięt o mu głowę na rozkaz cesarza i wrzucono ją do miasta za pomocą machiny zwanej petraria588. rzekomo prosił cesarza o dwadzieścia tysięcy żołnierzy i uroczyście przyrzekł. przy ujściu rzeki Kaloris589. rodzaj katapulty miotającej głazy (petrae). udał się do miejscowości zwanej Forinus590. Gdy to wypowiedział. Jego wojsko doznało wszakże wielkiej porażki z rąk grafa Kapui. . Calore. gdzie stanął obozem.154 bowiem. będę walczył przeciw wrogom z pomocą Bożą. Romuald: „Nie potrzebujecie. dopływ rzeki Volturno w płd. 588 Petraria. którego cesarz wysłał z dwudziestoma tysiącami żołnierzy. Dowiedział się o tym Grimuald. że tej nocy stoi on z silną armią nad rzeką Sangrą587. gdyż ten wiarołomny naród nie zostawi mnie przy życiu”. ojcze. Italii. miej litość nad moją żoną i dziećmi. w miejscu noszącym aż do dziś nazwę Pugna (Bitwa). 590 Forino.

spadnie na wasz majestat większa chwała”. Romuald wziął część ojcowskiego wojska i tyleż samo ludzi spośród swoich oraz podążył na spotkanie z Saburrem. 11. odniósłszy zwycięstwo nad wrogiem. a następnie natarł na niego z całą mocą. Tak więc Saburrus powrócił z nielicznym wojskiem i zamiast obiecanej cesarzowi chwały zwycięstwa nad Longobardami. Sześć mil przed miastem wyszedł mu na spotkanie papież Witalian591 wraz z kapłanami i ludem rzymskim. Gdy obydwa szyki walczyły ze sobą zajadle. przez co sprawił ojcu radość. przyniósł hańbę przegranej bitwy. Opuścił Neapol i udał się do Rzymu. O krzywdach wyrządzonych Rzymianom przez cesarza Konstantyna. ponosząc całkowitą klęskę. na cztery strony kazał zadąć w trąby. a Romualdowi i Longobardom przyniosło zwycięstwo. jeden żołnierz z królewskiego wojska. Cesarz Konstans tymczasem. to jest na Rzymian. o złupieniu przez niego poszczególnych regionów i o tym. Tak się też stało. . Widok ten wywoła wielkie przerażenie w wojsku greckim.. W taki oto sposób zgotowało dla siebie śmierć. powrócił w triumfie do Benewentu. Cesarz wszedł do Stolicy Piotrowej. w jaki sposób został zgładzony. niosąc ze sobą w darze paliusz 591 Papież w latach 657-672. imieniem Amalongus. toteż rzuciło się ono do ucieczki. nie mogąc nic zdziałać przeciw Longobardom. Zanim przystąpił do bitwy.155 ich zwyciężę. na którym ów jechał i uniósł w powietrze ponad swoją głową. całą wściekłość skierował na swoich. chwycił tę lancę w obie ręce i z całej siły przeszył pewnego Greczyna. Romuald zaś. a wszystkich uwolnił od strachu przed wrogiem i zapewnił im bezpieczeństwo. następnie oderwał go od siodła. który zwykle nosił lancę królewską.

Następnie powrócił do Neapolu. ludność.156 utkany ze złota. mieszkańców i właścicieli Kalabrii. tak że nawet stracili nadzieję na zachowanie życia. kazał zebrać wszystkie starożytne pomniki ze spiżu. wyżej IV 36. bo nawet odrywał żony od mężów i dzieci od rodziców. do 668 r. a także w Istrii. w Kampanii oraz 592 593 Zob. Po zabójstwie Konstansa na Sycylii władzę w Syrakuzach zagarnął Mecetius. Panowanie i śmierć Mecetiusa. 595 Tj. Sycylii i Sardynii poddał tak wielkiemu uciskowi. Lecz i wiele innych niesłychanych udręk musieli znieść mieszkańcy tych regionów. od 663/664 r. Z rozkazu cesarza i z greckiej chciwości zabierano ze świętych przybytków Bożych naczynia i skarby kościelne. Ale przez dwanaście dni. 594 W latach 663-664. jakie pozostawał w Rzymie. a stąd drogą lądową udał się do Regium593. które służyły jako ozdoba miasta. W czasie siódmej indykcji594 przeprawił się na Sycylię i zamieszkał w Syrakuzach. o jakim przedtem w ogóle nie słyszano. Miasto w Kalabrii. ale nie uzyskał zgody wojska ze Wschodu. dawny Panteon. gdzie za pozwoleniem poprzednich cesarzy znajdowało się miejsce kultu wszystkich męczenników592. Cesarz pozostawał zaś na Sycylii od siódmej do dwunastej indykcji595. 596 Cesarz zginął w wyniku spisku dowódców. Wyruszyli więc przeciwko niemu żołnierze stacjonujący w Italii. . 12. bo zginął podczas kąpieli z rąk własnych ludzi596. Zabrał stamtąd miedziane pokrycie dachu i wysłał je razem z innymi ozdobami do Konstantynopola. w końcu jednak poniósł karę za ogrom tak wielkich krzywd. zbudowany ku czci wszystkich bogów. Ogołocił także świątynię Maryi Panny.

Córka królewska599. Na wiadomość o tym Saraceni. . Niezwykłe o tej porze ulewy i burze. od uderzeń piorunów zginęło bardzo wiele ludzi i zwierząt. I tak obładowani wrócili do Aleksandrii. wyżej V 8). którą – jak powiedzieliśmy wyżej – zabrano z Benewentu jako zakładniczkę. 14. 13. gdzie urządzili wielką rzeź wśród mieszkańców. przybyła na Sycylię i tam zmarła. 599 Chodzi o Gizę. Aleksandria zaś padła w 647 r. których nie 597 Saraceni najechali na Egipt w 641 r. Saraceni unieśli ze sobą bogate łupy i zabrali te wszystkie różnorodne dzieła sztuki wykonane w spiżu. tak że tylko nieliczni zdołali ujść z życiem. siostrę Romualda (zob. którzy zajęli już Aleksandrię i Egipt597. Zajęli też Syrakuzy. chroniąc się w bardzo warownych miejscach i w wysokich górach.157 w Afryce i na Sardynii. co zagrabił z Rzymu cesarz Konstans. które cesarz Konstans wywiózł z Rzymu. Saraceni przybywszy z Aleksandrii złupili Sycylię i unieśli ze sobą wszystko. wraz z nimi wysłano także głowę samozwańczego cesarza. W tym także roku warzywa. Przybywszy do Syrakuzy pozbawili go życia. siostry Romualda. 598 Na początku 669 r. wsiedli natychmiast na liczne okręty i najechali Sycylię598. Śmierć Gizy. Zgładzili także wielu spośród jego zwolenników i ich ciała wywieźli do Konstantynopola.. jakich nikt dotąd nie pamiętał. W tym czasie wystąpiły tak wielkie opady deszczu i tak wielkie burze. 15.

ponieważ uważał. Zob. Książę Lupus podniósł bunt przeciw Grimualdowi. Jeszcze dzisiaj pewien Dom. Tymczasem król Grimuald. jego zastępcą na stolicy książęcej został Agon. długoletniemu grafowi Kapui. który dzielnie mu pomagał w zdobyciu tronu. że król już nie wróci. 18. Po Grasulfie księstwo w Forum Iulii otrzymał Agon. wyżej IV 50. Następnie powrócił do Ticinum. da za żonę swoją córkę. udał się do Forum Iulii wiedząc. postanowił wrócić do swego pałacu w Ticinum. 17. Grimuald ustanowił księciem w Spoleto Transamunda i oddał mu za żonę swoją córkę. że nie będą mu się podobały jego 600 601 Zob. wyrwawszy z rąk Greków Benewent wraz z całą prowincją. ograbił skarbiec kościoła akwilejskiego i powrócił do siebie. Po śmierci Agona księciem w Forum Iulii mianowano Lupusa. złupił miasto. jak wyżej wspominaliśmy601. po Attonie. Po śmierci Grasulfa. wyżej IV 50. o którym wyżej mówiliśmy600.158 można było zebrać z powodu deszczów. Transamundowi. Temu Lupusowi Grimuald pozostawił w opiece swój pałac. Lupus pod nieobecność króla rządził w Ticinum jak udzielny władca. 16. wypuściły na nowo korzenie i wyrosły całkiem dojrzałe. drugą siostrę Romualda. leżącą niedaleko Akwilei. zbudowany w Forum Iulii nosi nazwę domu Agona. . Gdy zaś król powrócił. Tenże Lupus przez groblę zbudowaną na morzu w czasach starożytnych wtargnął z konnica na wyspę Gradus. księcia Forum Iulii. a po nim księciem został Lupus. kiedy wyruszał do Benewentu. oraz uczynił go księciem Spoleto.

Awarowie rozbiegli się po całym terenie. Tak się też stało. księciu Forum Iulii i zniszczył go swym orężem. świadom swej nieprawości. 602 Fluvius Frigidus w dolinie Wippach (Vipacco) w prowincji Krain (Waitz). Wreszcie po trzech dniach Grimuald polecił im. Kakana. Na to wyprawili do Grimualda posłów oznajmiając. Dlatego poprosił króla Awarów. niemniej jednak pokonał wojsko Kakana i zebrał bogate łupy. Przybył Kakan z wielkim wojskiem i w miejscowości Flowius602 starł się z Lupusem. co napotkali. aby zaprzestali siać spustoszenie. 20. grabili lub palili wszystko. że mogli tylko ratować się ucieczką. W czwartym dniu zwycięzcy ujrzeli tak wielkie chmary nieprzyjaciół. W trzecim zaś dniu większość jego żołnierzy odniosła rany lub znalazła śmierć. 19. a spośród jego ludzi zaledwie kilku odniosło rany. Tam poległ książę Lupus. uczestnicy tej bitwy. Tenże książę prowadził wojnę z Awarami. Jak nam przekazali starzy ludzie. by ruszy z wojskiem przeciwko Lupusowi. schronili się w warowne mury. podobnie zresztą śmierć poniosło wielu Awarów. trwała walka trzy dni. że nie opuszczą ziemi forojuliańskiej. wg innych miejsce trudne do zlokalizowania. W Forum Iulii. ci zaś. którą opanowali własnym orężem. Grimuald nie chciał doprowadzić do wojny domowej między Longobardami. . którzy pozostali przy życiu. podniósł bunt przeciw królowi. W drugim dniu już wielu jego żołnierzy zostało rannych lub poległo. Śmierć księcia Lupusa i złupienie krainy Forum Iulii przez Awarów. W pierwszym dniu pokonał Lupus silna armię nieprzyjacielską. stojącym na czele Forojuliańczyków.159 niesprawiedliwe czyny.

jak przebiegle Grimuald wyparł Awarów.160 21. jaką tu widzicie. co widzieli i słyszeli. ten wnet z całym wojskiem wycofał się do swojego królestwa. że zastępy Longobardów są nieprzeliczone. aby wypędzić Awarów ze swego kraju. tym samym żołnierzom. kazał przez te kilka dni maszerować przed oczyma posłów. które niepoprawnie nazywają Karantanum604. tak jak gdyby przybywały stale nowe oddziały. niezwłocznie uderzę na Kakana i Awarów. tylko przebranym w różny strój i wyposażonym w różną broń. księstwem forojuliańskim pragnął po ojcu rządzić syn Arnefrit603. Styria i Karniola. 22. uwierzyli. O Arnefricie. synu Lupusa. później siedziba namiestnika rzymskiego w Panonii. . Ponieważ miał mało wojska. chcąc niejako dzięki ich sile odzyskać 603 604 Warnefrid. Na środku równiny urządził obóz oraz miejsce gościnne dla awarskich posłów. Bał się jednak potęgi króla Grimualda i uciekł do słowiańskiego Karnuntum. ale maszerujące stale w różnym odzieniu. była miastem celtyckim. Ta pierwsza miejscowość leżąca nad Dunajem między Wiedniem a Bratysławą. Kiedy posłowie Awarów przekazali swemu królowi to. aby między Carnuntum a Carantanum istniał jakiś związek. jeśli szybko nie wyjdą z krainy forojuliańskiej”. Posłowie Awarów. Kiedy Lupus zginął w sposób. jaki wyżej przedstawiliśmy. Karyntia. Wtedy tak do nich powiedział Grimuald: „Cała tą potęgą wojskową. Carantana lub Marca di Carantania to dzis. nie chcących opuścić Forum Iulii. którzy patrzyli wprawdzie na to samo wojsko. Mało prawdopodobne. Później powrócił ze Słowianami. Wtedy Grimuald zmuszony koniecznością zaczął jednoczyć wojsko. gdzie osiedliło się słowiańskie plemię Słoweńców. O tym.

zebrali silny oddział i chcieli uderzyć na miasto Forum Iulii. Gdy zbliżył się do mostu na rzece Natiso608. księciu Forum Iulii i jego zwycięstwie nad Słowianami. Stało się tak na skutek Boskiego zrządzenia. który łagodnie rządził swymi poddanymi. człowiek dobroduszny. przedmieście Cividale. Przybyli więc i rozbili obóz w miejscowości zwanej Broksas607. wiadomość o Słowianach dotarła tylko do niego. przestraszyli się i zaczęli wołać. Piotra de Schiavi. w czasie ataku Forojuliańczyków. Dlatego wyruszył przeciwko nim jedynie z małym oddziałem. O Wektarim. do swoich domów. może wreszcie Prosasco u źródeł rzeki Natiso. położonej niedaleko Forum Iulii. rodem z Wicencji606. to jest składającym się z dwudziestu pięciu mężów. Kolejnym księciem Forum Iulii został Wektari. że udał się on do Ticinum. że to patriarcha z klerykami przybył przeciwko nim. Nimis w prowincji Udine. o czym Słowianie nie wiedzieli. lecz zginął w warowni Nemas605 niedaleko Forum Iulii. 23. . może Brossana. Bóg tak napełnił ich strachem. 608 Most de Schiavi w pobliżu Św. że książę Wektari poprzedniego dnia wieczorem powrócił z Ticinum. głowę zaś miał łysa. zdjął szyszak z głowy i pokazał Słowianom swoją twarz. że przyszedł Wektari.161 księstwo. 607 Może dzisiejsza Brischis w pobliżu Cividale. Wtedy uderzył w nich Wektari z niewielką liczbą ludzi 605 606 Dzis. Słowianie rozpoznali w nim księcia Wektariego. Miasto na wschód od Werony. Kiedy Słowianie posłyszeli. Natiso (dzis. Notis) płynie przez Cividale i wpada do Adriatyku na wschód od Akwilei. Ponieważ jego komesi wrócili. gdzie Słowianie obozowali. że bardziej myśleli o ucieczce niż o walce. Słowianie zobaczywszy go z tak nielicznymi siłami zaśmiali się i rzekli. jak zwykle.

jego córkę Teuderadę król Grimuald dał za żonę swemu synowi Romualdowi. Król Grimuald pomścił swoje krzywdy na wszystkich. a kiedy ten zmarł. 27. Zburzył także Forum Populi609. Grimuald skojarzył córkę księcia Lupusa ze swoim synem Romualdem. Raczej mowa tu o górze Bardone. Forlimpopoli w prowincji Forli. o którym mówiliśmy. księciem został Rodoald. na południe od Rawenny. uderzył niespodziewanie na 609 Może Forum Popili. 24. 610 Trudne do zlokalizowania. W czasie Wielkiego Postu całkiem nieoczekiwanie dla Rzymian wkroczył do Etrurii przez Alpy Bardońskie610 i w Wielką Sobotę. którego mieszkańcy wyrządzili mu różnego rodzaju krzywdy podczas wyprawy do Benewentu oraz często obrażali jego posłów podążających do Benewentu lub stamtąd wracających. Król Grimuald zburzył Forum Populi. dzis. a mianowicie: Grimualda. A było to tak. a po nim otrzymał księstwo Rodoald. by chodziło z dzis. 25. który rządził w Benewencie. . Śmierć Wiktariego. Gisulfa i Arichisa. nie wydaje się. miasto rzymskie. gdy przedsięwziął wyprawę do Benewentu. którzy opuścili go. 26. po którym władzę objął Landari. Gdy zginął książę Lupus.162 i zadał im tak wielką klęskę. którzy nim gardzili. Bardi w prowincji Parma (jak sądzi Waitz). Król Grimuald zemścił się na tych. Po tymże Wektarim książęcą stolice w Forum Iulii otrzymał Landari. Ten miał z nią trzech synów. kiedy udzielano chrztu. że z pięciu tysięcy żołnierzy tylko niewielu zdołało ujść z życiem.

Oderzo zostało zburzone pierwszy raz przez Rotariego. w którym oni zginęli. wyżej II 13 614 Dzis. W tym czasie książę bułgarski Alzekon z niewiadomej przyczyny opuścił swój naród i w sposób pokojowy wkroczył do Italii z całym wojskiem swojego księstwa. Król zaś skierował go do syna Romualda w Benewencie oraz polecił przydzielić Alzekonowi i jego ludziom miejsce. 616 Starożytne Aesernia. Isernia. Tarwisium i Cenedę613. jego zaś terytorium podzielił pomiędzy miasta Forum Iulii. Tasona i Kakkona611.163 wspomniane miasto i taka urządził w nim rzeź. udzielających niemowlętom chrztu przy chrzcielnicy. dotąd opuszczone. 29. któremu obiecał swoje usługi w zamian za możliwość zamieszkania w jego kraju. że wymordował nawet diakonów. Bowanium615. Sepino w prowincji Campobasso. w jaki sposób wraz ze swoimi otrzymał władzę w Benewencie. O księciu Bułgarskim Alzekonie i o tym. zob. Zburzył więc doszczętnie miasto Opitergium612. Boiano w prowincji Campobasso. 611 612 Zob. Grimuald żywił niemałą nienawiść do Rzymian za to. wyżej IV 45. Isernię616 i inne miasta wraz z przylegającymi do nich ziemiami. 615 Dzis. Nienawiść Grimualda do Rzymian. I owo miasto zostawił w takim stanie. gdzie mogliby się osiedlić. dzis. w kraju Sainitów nad górnym Wolturnem. zob. Następnie udał się do króla Grimualda. 28. wyżej IV 38. a mianowicie Sepinum614. 613 Cenede. Romuald przyjął ich chętnie i oddał im rozległe tereny. . że kiedyś fałszywie przysięgając dopuścili się zdrady jego braci. że nawet dzisiaj niewielu liczy ono mieszkańców.

Po śmierci tyrana Mezencjusza na rzymskim tronie Konstansa zasiadł cesarz Konstantyn. Zaraz też przyszła ze wschodu wielka zaraza. 31. lecz gastaldem617. Wspomniano tu jego dzieło Poenitentiale (Migne. Po śmierci cesarza Konstansa na Sycylii. nie zapomnieli jednak własnej mowy. chociaż mówią po łacinie. 618 Zob. przez ile lat powinno się za dany grzech pokutować. a mianowicie. PL XCIX). W sierpniu następnego roku ukazała się na wschodzie niezwykle jasna kometa. wyżej V 11. siejąc spustoszenie wśród ludności 617 Gastaldowie zarządzali dobrami królewskimi. uzurpatora Mezecjusza. która niebawem zawróciła w tym samym kierunku i tam zniknęła. którzy do licznych kościołów angielskich wnieśli bogactwo nauki kościelnej. Ci ludzie aż do dnia dzisiejszego mieszkają na tych terenach i. 602-690) był arcybiskupem Canterbury w latach 668-688. o czym wyżej powiedzieliśmy618 i po ukaraniu jego następcy. mężów bardzo uczonych. syn cesarza Konstansa i rządził przez siedemnaście lat619.164 Samemu zaś Alzekonowi zmienił nazwę piastowanej godności i kazał zwać się nie księciem. 619 Konstantyn IV rządził w latach 668-685. . Kometa i dzieła papieża Dona. 620 Teodor z Tarsu (ok. sprawowali funkcje sądownicze i policyjne. władzę w Imperium Rzymskim przejął Konstantyn. 30. W czasie panowania Konstantyna papież Witalian wysłał do Brytanii biskupa Teodora620 i opata Hadriana621. 621 Opat Hadrian kierował w Canterbury szkołą założoną przez arcybiskupa Teodora. Arcybiskup Teodor w znakomitym traktacie z wielką przezornością określił kary za grzechy.

Był fizycznie bardzo silny. Sprawował rządy przez dziewięć lat i pozostawił je nieletniemu synowi Garibaldowi. LXXX). 624 Prawdopodobnie chodzi o Dagiperta II. pękła mu żyła na ramieniu. niezwykle odważny. Kiedy wziął łuk i usiłował ustrzelić gołębia. W tym czasie królestwem Franków w Galii władał Dagipert624. On to do Edyktu króla Rotariego dorzucił kilka paragrafów. . Grimuald w dziewięć dni po upuszczeniu mu krwi z żył. Tutaj zajął tron longobardzki po roku i trzech miesiącach od śmierci króla Ariperta. 33. W tych dniach Domnus622. i nie mógł z nim zawrzeć pokoju. Mógł to uczynić Perktarit. Ponieważ przebywający wtedy w kraju Franków Perktarit lękał się potęgi Grimualda. jak i w czynie. Periktarit postanowił udać się do państwa Sasów w Brytanii. z którym król Grimuald zawarł trwały układ pokojowy. pontif. 32. którego urodziła mu córka króla Ariperta. Grimuald jednak zmarł w 671 r. papież Kościoła rzymskiego. kunsztownie wyłożył wspaniałymi i wielkimi płytami z marmuru miejsce przed bazyliką św. króla Austrasii (674679). Śmierć króla Grimualda. miał łysą głowę lecz bujną brodę. Jego ciało pochowano w kościele św. znalazł się w swoim pałacu. wyróżniał się zarówno w radzie. Paradisus (Lib. Piotra w Rzymie zwane Rajem623.165 rzymskiej. Podobno lekarze przyłożyli mu lekarstwa z trucizną i tak zgasili jego życie. 622 623 Donnus (Domnus albo Donus) był papieżem w latach 676 -678. opuścił Galię i postanowił udać się na Wyspę Brytyjską i do króla Sasów. Ambrożego Wyznawcy. powrót Perktarita i jego panowanie. Po łac. który sam postawił w Ticinum. jakie wydały mu się pożyteczne.

Powrócił więc do Ticinum i po odsunięciu od tronu nieletniego Garibalda. Kiedy już wypłynął na morze. jaki on wzniósł i jaki zbudowała jego królewska małżonka. Natychmiast też posłał ludzi do Benewentu i kazał sprowadzić do siebie żonę Rodelindę i syna Kunikperta625. Zgromadził w nim liczne dziewice i zaopatrzył go w majątek oraz wszelkiego rodzaju kosztowności. gdyż mija trzeci dzień. skąd niegdyś musiał uciekać. jak Grimuald zszedł z tego świata”. ale od Boga. Agaty – dziewicy i męczenniczki. że Perktarit tam się znajduje. jak ktoś woła pytając. . ów ktoś dorzucił: „Powiedzcie mu. Następnie podążył do ojczyzny. od którego rozpoczęliśmy opowieść.166 Perktarit zatem. w trzecim miesiącu po śmierci Grimualda. Po objęciu władzy wzniósł klasztor w Ticinum. opuścił Galię i wsiadł na okręt. mocno przestrzegał sprawiedliwości i hojnie rozdawał jałmużny ubogim. Nazwał go Nowym Klasztorem i poświęcił Panu i Zbawcy swemu na cześć św. Był on zaś mężem pobożnym. w tej części. usłyszano od brzegu. aby powrócił do ojczyzny. która oznajmiła mu śmierć Grimualda i zrozumiał stąd. Klasztor. Dobiwszy do brzegu. Królowa Rodelinda zaś ufundowała za murami tegoż Ticinum wspaniały 625 Zob. aby popłynąć na Wyspę Brytyjską do królestwa Sasów. nie mógł jednak znaleźć osoby. która przylega do rzeki. że wiadomość ta pochodzi nie od człowieka. Na te słowa Perktarit natychmiast zawrócił. wyznania katolickiego. wyżej IV 51. czy Perktarit znajduje się na tym okręcie. Kiedy odpowiedziano. gdzie już u granic Italii czekała na niego cała służba pałacowa i cała świta królewska oraz rzesze Longobardów. przez wszystkich Longobardów obwołany został królem. 34.

na której wierzchołku zawieszali drewnianego gołębia. który zarządzał Buzanum629 i innymi grodami. Zgodnie zaś ze zwyczajem Longobardów. 35. wbił się w pychę: podniósł rękę nawet na swego króla Perktarita i 626 627 Sancta Martia in Pertica zburzony w 1815 r. jego syna. zwanym u nich grafem628. Bolzano. . z którym razem panował przez dziesięć lat. w jaki sposób uzyskał przebaczenie. czy w jakiejś innej sytuacji stracił życie. Jako książę Trydentu prowadził wojnę z komesem bawarskim. czy to na wojnie. Perktarit rządził w latach 671-688. Wtedy jednak przeciw niemu powstał syn nieprawości imieniem Alachis. gdzie zginęła osoba droga ich sercu. 628 Graf to tyle co książę u Longobardów. Sprawował on na prowincji władzę sądowniczą i wojskową. Pierwszy bunt Alachisa. o tym. jego krewni wbijali pomiędzy swoje groby żerdź. Nazywano go zaś kościołem „przy żerdziach” dlatego. Perktarit i panowanie Kunikperta. 629 Dzis. Obaj pędzili błogie życie i wszędzie wokoło panował pokój. Alachis odniósłszy nad nim wspaniałe zwycięstwo. który zburzył pokój w państwie longobardzkim i sprowadził wielkie nieszczęścia na jego ludność. Perktarit po siedmiu latach samodzielnych rządów przybrał sobie w ósmym roku627 jako współrządcę syna Kunikperta. W 679-680. że niegdyś stały tam wzbite w ziemię żerdzie. zwany kościołem Przy Żerdziach626 i przyozdobiła go godnymi podziwu dziełami sztuki. czyli drągi. 36. o ile oczywiście znali miejsce jej spoczynku. zwracając go w kierunku tego miejsca. jeśli ktoś w jakiejś stronie. którego sobie przybrał jako współrządcę.167 kościół Bożej Rodzicielki.

Później jednak. a jego ciało pochowano przy kościele Zbawiciela. Ile razy król chciał go zgładzić. Tymczasem król Kunikpert pojął za żonę Hermelindę. Perktarit był słusznego wzrostu. jedyny w historii Longobardów przykład przyznania dwóch księstw tej samej osobie. nierządny czyn Teodory. Ojciec sprzeciwiał się temu mówiąc. W tych dniach król Perktarit zbudował bezpośrednio przy pałacu wspaniałą bramę. najpierw samodzielnie. Po osiemnastu latach panowania. korpulentny. o pięknych blond włosach sięgających niemal samych stóp. . zwaną Bramą Pałacową. za sprawą królewskiego syna. tyle razy jego syn. łagodny i miły dla wszystkich.168 zagrzewając do buntu obwarował się w zamku trydenckim. niezwykle kształtną. Kunikperta. Śmierć Perktarita i panowanie Kunikperta. W Mieście Breksji zawsze żyło wielu znakomitych Longobardów. zszedł z tego świata. Pewnego razu zobaczyła ona w łazience Teodotę. że w przyszłości stanie się on wiernym poddanym. Alachis uczynił niespodziewanie wypad z miasta. 37. aby przyznał mu także księstwo Breksji630. który wzniósł jego rodzic Aripert. dziewczynę ze znakomitego rodu rzymskiego. Nie przestawał też prosić ojca. Pochwaliła 630 Brescia. powstrzymywał go od tego zamiaru twierdząc. że Kunikpert daje swemu wrogowi środki do opanowania tronu i działa na własną zgubę. którego przedtem był przyjacielem. Przeciwko niemu wyruszył król Perktarit i obległ go z zewnątrz. powrócił do łask króla Perktarita. że z ich pomocą Alachis może się stać zbyt potężny. pochodzącą z plemienia anglosaskiego. a samego króla zmusił do ucieczki. a później razem z synem. zniszczył obóz królewski. Perktarit obawiał się. Kunikpert.

szczególnie zaś Alachis znienawidził wszystkich kapłanów i kleryków. Później zaś umieścił ją w klasztorze. 634 Na wyspę Kommacina. Zapomniał o wielkich dobrodziejstwach. miasto nad jez. który nie zdradzając. być może chodzi tu o zalesiony teren nad rzeką Orba wpadającą do Bormidy. Pewnego razu wyruszył na łowy do lasu zwanego „Miasto”631 i kazał swojej żonie Hermenelindzie pójść tam razem z sobą. dostatecznie wykształcony w naukach wyzwolonych635. zwany później della Posterla. że mowa żony zrobiła na nim wrażenie. Znalazł pomocników w osobach Aldona i Grausona. mąż Boży. uciekł szybko na wyspę położoną na jeziorze Larius634 w pobliżu Komum i tam się mocno obwarował. nadzwyczaj świątobliwy. 38. 631 Po łac. 632 Klasztor św. Na wszystkich. 633 Około 690 r. zapomniał także o złożonej mu przysiędze wierności i w czasie nieobecności Kunikperta zajął tron oraz pałac w Ticinum633. „Urbs”. Alachis był arianinem.. Kiedy Kunikpert się o tym dowiedział. polecił młodziutkiej Teodocie przyjść do siebie i spędził z nią noc. który znajdował się w Ticinum i został nazwany jej imieniem632. jaką od dawna już nosił w sercu. nauki humanistyczne) rozumiano w średniowieczu nauki wchodzące w zakres trivium . W tym czasie biskupem Kościoła ticyneńskiego był Damian. a także wśród wielu innych Longobardów.169 jej piękność przed swoi mężem. przyszły ciężkie chwile. którzy byli mu wierni. mieszkańców Breksji. Larius. jakie mu wyświadczył Kunikpert. zapałał jednak wielką miłością do tej dziewczyny. Alachis wkroczył do pałacu Kunikperta. Nocą zaś sam powrócił do Ticinum. 635 Przez artes liberales (sztuki wyzwolone. Komum. Alachis postanowił popełnić niegodziwość. królem Kunikpertem. Marii Teodory.

170 Dowiedziawszy się. a jeśli nie ma. ażeby ani on sam. 39. że mam czyste spodnie. ani jego Kościół nie doznali krzywd od Alachisa. im więcej mieli powodów do przeklinania pysznego uzurpatora. ale o tym. wypadł mu na (gramatyka. Na to Tomasz tak odpowiedział: „Idźcie i powiedzcie mu: Tylko sam Bóg może pod tym względem znaleźć we mnie coś nagannego. i za jego pośrednictwem przekazał mu błogosławieństwo swego świętego Kościoła. Lecz dzikość i okrutne barbarzyństwo niedługo już panoszyły się na zagarniętym tronie. co się w tych spodniach znajduje”. Alachis na to kazał mu przekazać słowa: „Ja nie mówię o spodniach. . Oznajmiono Alachisowi. bo założyłem je dzisiaj świeżo wyprane”. Kunikpert odzyskał swój pałac. odpowiedział: „Powiedzcie mu. jeśli ma czyste spodnie636. retoryka i dialektyka) oraz quadrivium (arytmetyka. ale on w żadnym wypadku nie może”. którzy uważali. męża mądrego i pobożnego. rozmawiał z nim dość ostro i w sposób obelżywy. że u wrót stoi diakon Tomasz i przynosi błogosławieństwo od biskupa. Gdy słowa te usłyszał Tomasz. 636 Femoralia znaczą też opaski noszone na biodrach. iż nie można dalej tolerować jego barbarzyńskiego zachowania. że może wejść. że Alachis opanował pałac. Tym bardziej więc zaczęli tęsknić za Kunikpertem. niech pozostanie na zewnątrz”. astronomia i muzyka). posłał swego diakona Tomasza. Kiedy pewnego dnia Alachis liczył pieniądze przy stole. geometria. który – jak powiedzieliśmy – nienawidził wszystkich duchownych. tak rzekł do swoich ludzi: „Idźcie i powiedzcie mu. Dlatego strach i nienawiść do tyrana ogarnęły wszystkich duchownych i kapłanów. A kiedy Alachis kazał przyjść do siebie owemu diakonowi. Wtedy Alachis.

. Cóż dalej? Popłakali się wszyscy razem. że wkrótce otrzymasz głowę swojego wroga Kunikperta”. Wkrótce też z przyjaciółmi i ludźmi. że nad niczym już nie posiada władzy. co w tym dniu król mu powiedział. tremisses (tremissis). Aldon zaś i Grauson ruszyli nad jezioro Komum.171 ziemię jeden trzeciak637. jakie przeciwko nim wypowiedział Alachis i jaką oni sami dali mu radę. a następnie złożyli sobie nawzajem przysięgę oraz wyznaczyli dzień. naradzali się. tutaj: moneta longobardzka. Stało się tak. w jaki sposób pozbawić władzy tyrana Alachisa. a gdy ojciec zapytał go. w którym Kunikpert przybędzie do miasta Ticinum. zanim wyrządzi im jakąś krzywdę. jak postanowili. wsiedli do łodzi i popłynęli do Kunikperta. A i to obiecujemy ci. Niebawem poszli do pałacu i tak rzekli Alachisowi: „Dlaczego tylko w tym mieście lubisz przebywać? Oto całe miasto i wszystek lud jest wierny sobie. Przybywszy padli mu do stóp i wyznali. Alachis dał się przekonać i wyszedłszy z miasta podążył do ogromnego lasu zwanego „Miasto”. iż chłopczyk niewiele rozumie: „Mnóstwo ma ich twój ojciec i – jeśli Bóg pozwoli – wkrótce mi je odda”. którym mogli ufać. W 637 Trzeciak. Słysząc to Aldon nagle zamilkł. aby go zniszczyć. a oni otworzą mu bramy. a my z resztą wiernych tobie ludzi będziemy pilnować miasta. a następnie zawołał brata i przedstawił mu cała tę niegodziwą mowę króla. gdzie oddawał się zabawom i polowaniu. który podniósł z ziemi nieletni syn Aldona i oddał mu. Przekazali mu również słowa. Tak się wówczas odezwał do niego Alachis myśląc. e niesłusznie występowali przeciw niemu. przedstawił całe to wydarzenie i powtórzył królewskie słowa. a ów pijanica Kunikpert stał się tak opasły. Udaj się więc na polowanie i poćwicz trochę z twoją młodzieżą. Wieczorem chłopiec powrócił do rodzinnego domu.

zmuszał poszczególne oddziały do złożenia mu przysięgi wierności. Wtedy wszyscy mieszkańcy. Mieszkańcy Placencji na przykład przygotowali się do wojny. Wyruszywszy stamtąd zajął Tarwisium i w podobny sposób także pozostałe miasta. duchowni i kapłani. wszyscy ze łzami w oczach go obejmowali i pełni niewypowiedzianej radości składali Bogu dzięki za jego powrót. i nie ostrzegł innych. Dzis. zgodnie ze swoim przyrzeczeniem wyruszyli mu na pomoc. Kiedy wojsko forojuliańskie nadchodziło. przez który wiedzie droga do Ticinum. . o ile to było możliwe. częściowo sypiąc obietnicami. Kunikpert gromadził przeciwko niemu wojsko. zgrzytając zębami miotał groźby pod adresem Aldona i Grausona a następnie wyruszył przez Placencję do Austrii638 i pozyskał dla siebie poszczególne miasta. a częściowo grożąc siłą. obdarzał pocałunkiem. Alachis jednak ukrył się w lesie Kapulońskim. młodzieńcy i starcy.172 oznaczonym bowiem dniu Kunikpert przybył do Ticinum. gdzie został przez nich mile przyjęty i wszedł do pałacu. Livenza. Cóż dalej? Alachis z 638 639 Chodzi o pn. Między innymi również Forojuliańczycy. 640 Około 70 km. tereny Italii. znajdującym się 48 mil640 od Forum Iulii. że Aldon i Grauson wypełnili swoje przyrzeczenie i dostarczyli głowę Kunikperta.-wsch. On zaś ich wszystkich. aby nikt nie zawrócił. Do Alachisa szybko dotarła wieść. Kiedy to usłyszał. znajduje się ono teraz w pałacu. a zwłaszcza biskup. bardzo się oburzył i z wściekłością. lecz całe ciało. zostali zaciągnięci pod jego chorągiew. przy moście na rzece Likwencja639. na wyścigi pędzili do niego. ale pokonani stali się jego sprzymierzeńcami. i nie tylko głowę. W ten sposób wszyscy. którzy przyszli z Forum Iulii. Dbał przy tym pilnie.

całe nasze życie zależy od waszego ocalenia. trzymano w pałacu szczególnie wielkie barany. które on wyciągniętą ręką chwytał za wełnę na plecach i unosił z ziemi do góry. aby odważnie ruszył przeciw Kunikpertowi. nazwał go mężem walecznym i wezwał. jeśli ty polegniesz w bitwie. spotkały się na równinie Koronate. a ja pójdę i będę 641 Koronate nad Adygą. Przyjmij więc łaskawie moją radę! Daj mi swoją zbroję. usłyszał w odpowiedzi te oto słowa: „Kunikpert. ów tyran Alachis wykończy nas wszystkich różnego rodzaju torturami.173 cała Austrią i Kunikpert ze swoim wojskiem maszerowali naprzeciw siebie i rozbili obozy na równinie Koronate641. czego ja nie potrafiłem zrobić”. pochodzący z Etrurii. Na to żądanie nie zgodził się Alachis. Zenon. Kunikpert wyprawił do Alachisa posłów z propozycją. Na te słowa powiedział Etrusk: „Jeśli ty nie masz odwagi stoczyć pojedynku z Kunikpertem. W czasie bowiem panowania jego ojca. Gdy już miało dojść do walki. Gdy zaś jeden z jego ludzi. Jana Chrzciciela. znajdującej się w tymże mieście i zbudowanej niegdyś przez królową Gundipergę. tak przemówił: „Panie i królu. nie możesz już liczyć na moją pomoc jako twego sprzymierzeńca”. Wojna Alachisa z Kunikpertem i śmierć diakona Zenona. To powiedziawszy poderwał się i szybko uciekł do Kunikperta. . jak powiedzieliśmy. 40. Oba wojska. koło jeziora Como. jest jednak dość odważny i nadzwyczaj silny. kiedy byliśmy młodzi. diakon Kościoła ticyneńskiego. strażnik świątyni św. któremu opowiedział o całym wydarzeniu. że chce z nim stoczyć pojedynek. z miłości wielkiej do króla i z obawy o jego życie. chociaż jest pijaczyną i ma lichy rozum. aby oszczędzić wojsko po jednej i drugiej stronie.

wszyscy sądzili. jeśli zwyciężę. że jeśli Bóg da mi znowu zwyciężyć. nagolenice i całą broń i w swoim przebraniu wyprawił do walki. Druga wojna Kunikperta z Alachisem. jeśli stoczyliśmy bitwę po to. jako że był dobrego serca. ty poprowadzisz dalej swoje dzieło. Kiedy Kunikpert spostrzegł. aby zabić jednego kleryka. Zawołał wtedy pełen wściekłości: „O ja nieszczęsny. Lecz kiedy kazał zdjąć hełm i odciąć mu głowę. przekonał się. Ślubuję więc teraz. któremu . Uległ w końcu prośbom i łzom. Na nowo sformowali szyki i z jednej strony Kunikpert. szyszak. a z drugiej Alachis stanęli do rozstrzygającej bitwy. aby przystał na propozycję diakona. Alachis zwłaszcza tam nacierał. jak wielu ludzi stanęło po jednej i drugiej stronie! Czyż trzeba. Stoczono bitwę i to przy użyciu wszystkich sił. przez co uwolnił ich od strachu i wszystkie serca umocnił w nadziei zwycięstwa. natychmiast im się pokazał.174 walczył z tym tyranem. że zgładził Kunikperta. że to król Kunikpert. Król nie chciał się zgodzić. zwycięstwo Kunikperta i zwycięskie wkroczenie do Ticinum. Wówczas zaczęli błagać go ze łzami obecni tam nieliczni jego wierni towarzysze. zyskasz większą chwałę i odniesiesz zwycięstwo za pośrednictwem swego sługi”. że gdy wyszedł z namiotu. Jeśli polegnę. że zabił kleryka. Nic nie zdziałaliśmy. gdzie – jak sądził – znajdował się król i zabiwszy diakona Zenona myślał. Tuż przed jej stoczeniem przez oba wojska Kunikpert ponowił swoją propozycję i tak rzekł: „Oto. całą studnię wypełnię czaszkami kleryków”. 41. aby wbić ją na miecz i wypowiedzieć „Bogu dzięki”. Miał zaś diakon do tego stopnia podobny wzrost i postawę. aby taka ich masa zginęła? Przystąpmy więc my dwaj do pojedynku i ten. że jego ludzie przegrywają. dał diakonowi swoją zbroję.

Sam zaś władca. czego nie ma. a Kunikpert z pomocą Boga odniósł zwycięstwo. za późno już zresztą tobie o tym myśleć”. ten zginął w falach reki Addua643. Kogo spośród nich nie dosięgnął miecz. Michała Archanioła642. Jana. 642 Wśród Longobardów panował szczególny kult św. Tak oto zginął Alachis. W końcu poległ okrutny tyran Alachis.175 Pan da zwycięstwo. ku radości wszystkich. Michała Archanioła. tak że pozostał tylko jego zdeformowany i okaleczony korpus. 643 Dzis. Zmuszone bowiem do złożenia przysięgi Alachisowi. odrzekł: „Nie mogę tego uczynić. bo wśród ich włóczni widzę obraz św. ani Alachisowi. aby tak zrobił. Ciało zaś diakona Zenona kazał król Kunikpert uroczyście pogrzebać przed bramą wzniesionego przez siebie kościoła św. Żołnierze zaś Alachisa na wiadomość o jego śmierci ratowali się ucieczką. budowali mu świątynie i posągi. nie udzieliło pomocy ani królowi Kunikpertowi. Jego podobizny umieszczali na włóczniach. . Kult ten widać na wielu monetach. W bitwie tej nie uczestniczyło wojsko forojuliańskie. Wtedy jeden spośród nich rzecze: „Ze strachu widzisz to. jak powiedział Kunikpert. śmierć zebrała obfite żniwo wśród wojska. Alachis jednak. Alachisowi odcięto głowę i poobcinano inne członki. Adyga. przed którym przysięgałem wierność królowi”. a ponieważ żadna ze stron nie chciała ustąpić. w chwale zwycięstwa powrócił do Ticinum. lecz w czasie ich walki wycofało się do swojej krainy. gdy jego ludzie zachęcali go. posiądzie całkowicie nieuszczuplony lud”. Zagrały więc trąby bojowe i starły się szyki z sobą.

176 KSIĘGA VI .

w tym też miejscu wzniosła klasztor dla wielu służebnic Bożych645. ufundowała dwa klasztory żeńskie. 2. zabrali kości tegoż czcigodnego ojca i jego czcigodnej siostry 644 645 Około 670 r. . gdzie spoczywało ciało św. Piotra Apostoła. W tym czasie do opuszczonego od wielu już lat zamku Kassinum647. a Teuderata zbudowała klasztor św. zebrawszy wielkie wojsko. wyżej V 25) oraz przyczyniła się do nawrócenia Longobardów. 647 Zob. Tymczasem książę Benewentu Romuald. Kiedy zmarł Grimuald. ciało św. księciem został jego brat Gisulf. W tym czasie jego żona Teodorata zbudowała poza murami Benewentu kościół pod wezwaniem św. Benedykta. Maryi Panny w Locosano i w Castagneto (zob. Następnie podbił także Brundizjum i całą krainę rozciągającą się daleko wokół tego miasta644. Po nim jego syn Grimuald przez trzy lata rządził mieszkańcami Samnium. siostrę Kunikperta. pewnego razu pod pozorem spędzenia nocy przy czcigodnych zwłokach. Benedykta zostało przewiezione do Galii. 646 W 687 r. Francji. obległ i zajął Tarent. w Zach. Romuald zdobył Tarent. wyżej I 26. przybyli Frankowie z okolic Celmaników lub Aurelianów648. Miał on z żoną Winipergą syna Romualda. może chodzi o Cenomanów lub Aulerków. Aureliani to mieszkańcy Orleanu. mając za żonę Wigilindę.177 1. mieszkające na terenie wokół dzis. córkę króla Perktarita. To działo się u Longobardów za Padem. 648 Niejasne. Piotra. Teodorata (Teuderata) była gorliwą katoliczką. plemię galijskie. Śmierć Romualda. który rządził Benewentem przez siedemnaście lat. Romuald po siedemnastu latach sprawowania książęcej władzy odszedł z tego świata646. Le Mans.

nie zadowalając się bynajmniej księstwem forojuliańskim. Benedykta przewieziono szybko do Galii. a następnie na statku przybył do Rawenny. a następnie w tym samym czasie odesłano do Italii. Wyjątek stanowią te. a poza nim ciała wszystkich podlegają rozpadowi. strażnik miejsca – loci servator to urzędnik zastępujący innego. tak jak i inne członki ciała. 652 Adon rządził prawdopodobnie w latach 699 -701.był księciem w Forum Iulii. Został jednak ujęty w Weronie i odprowadzony do króla. Na wiadomość o tym Rodoald uciekł do Istrii. podniósł bunt przeciw Kunikpertowi i pragnął zająć jego tron. księciu Forum Iulii i o Ansfricie. czy ciało św. który – jak powiedzieliśmy650 . Mamy jednak pewność. brat Rodoalda. które Bóg cudownie zachowuje bez żadnej skazy. O Rodoaldzie. 3. już przecież zamienione w proch. że owo czcigodne i słodsze nad wszelki nektar oblicze oraz te oczy zawsze zwrócone ku niebu. 649 Miejsce to wywołało długotrwałe spory na temat.178 Scholastyki i wywieźli je do swojej ojczyzny649. Jedynie bowiem ciało Pana naszego nie doznało rozpadu. opuścił chwilowo miasto. 651 Dzis. Ansfrit zaś. gdzie wyłupiono mu oczy i skazano na wygnanie. Rodoald. Po tych wydarzeniach księstwem forojuliańskim przez rok i siedem miesięcy rządził Adon. 650 Zob. Benedykta i drugi ku czci św. . Ragogna w prowincji Udine. Scholastyki. Tam założyli dwa klasztory. aby udać się do króla Kunikperta w Ticinum. wikariusz. pozostały na miejscu. który zajął jego księstwo. chociaż powstaną później z martwych ku wiecznej chwale. jeden ku czci św. mając tytuł „strażnika miejsca”652. Wtedy Ansfrit z grodu Reunia651 zajął jego księstwo bez zgody króla. wyżej V 24.

. Gdy to się działo w Italii. patriarcha Konstantynopola. patriarcha Konstantynopola od 610 r. patriarcha Konstantynopola oraz Makary. przywódcy i poplecznicy monoteletyzmu. W tym momencie na ludzi spadła tak obfita pajęczyna. 655 Konstantyn IV Pogonat (668-681) zwołał do Konstantynopola sobór (trzeci w tym mieście – 680-681). zaś Pyrrus. Tę zaś herezję podtrzymywali Jerzy. mianowicie boska i 653 Chodzi tu o herezję monoteletyzmu. patriarchowie Konstantynopol.179 4. na pozostałych. także Jan. że w Panu naszym Jezusie Chrystusie jest tylko jedna wola i jedno działanie653. rzucono klątwę. który potępił monoteletyzm i stwierdził w Chrystusie dwie wole i dwa działania (boskie i ludzkie) 656 W latach 678-682. Z tego powodu cesarz Konstantyn zwołał zgromadzenie stu pięćdziesięciu biskupów655. biskup kościoła w Ticinum. Paweł i Piotr654. Paweł i Piotr. arcybiskupa Mediolanu. że wywołała zdumienie u każdego. uparcie trwających w herezji. a mianowicie diakon Jan i biskup Porty. w imieniu Manszeta. W tym czasie Damian. O soborze w Konstantynopolu i liście biskupa Damiana. Pyrrus. której twórcą był Sergiusz. 654 Jerzy.). patriarcha Antiochii działali w czasach trzeciego soboru konstantynopolitańskiego (680 r. w Konstantynopolu wybuchła herezja. Makary. Patriarchę Jerzego wezwano przed sąd. żyli nieco wcześniej. Odegrał on wielką rolę na wspomnianym soborze. Wszyscy oni potępili wspomnianą herezję. napisał w tej kwestii list dość pożyteczny i wyrażający prawdziwą wiarę. Byli wśród nich także legaci świętego Kościoła rzymskiego wysłani przez papieża Agatona656. że wymiecione zostały brudy heretyckiej nieprawości. która głosiła. Był to zaś znak. Całkowicie zaś prawdziwa wiara przedstawia się następująco: w Panu naszym Jezusie Chrystusie są dwie natury.

180 ludzka. braci z siostrami. Liczba zmarłych była tak wielka. co jest w nim boskie? „Ja i Ojciec – mówi – jedno jesteśmy. W podobny sposób owa zaraza spustoszyła także Ticinum. trzymanym w ręku oszczepem myśliwskim zapukał do czyjegoś domu. Nieco później – 3 maja.”659 Był to szósty sobór powszechny. 660 W 680 r. na rynku i na ulicach wyrosły trawy i krzaki. że śpi w łodzi. sierpień i wrzesień. J 14. zwołany do Konstantynopol i opisany w języku greckim. około godziny dziesiątej661. miało również miejsce zaćmienie słońca. ilekroć zaś z rozkazu dobrego anioła zły anioł. to jest podczas ósmej indykcji660.30. LXXXI. to jest przez lipiec. 661 To jest około godz. kiedy papieżem był Agaton. Wkrótce potem wybuchła straszna zaraza i szalała przez trzy miesiące. nastąpiło zaćmienie księżyca..”658Zauważ jego ludzki pierwiastek w tym. zauważ zaś boski. Agahto.26. kiedy ewangelista mówi: „Tedy wstawszy rozkazał wiatrom i morzu i stało się uciszenie wielkie. 659 Mt 8. 657 658 J 10. . Paweł czerpie wiadomości z Liber pontif. Po ucieczce wszystkich mieszkańców w góry i w różne inne miejsca. Wielu ludzi widziało wtedy na własne oczy. Chcesz wiedzieć. W tym czasie. co jest w nim ludzkie? „Ojciec większy jest ode mnie. oraz stosownie do tego – dwie wole czy dwa działania. 15 naszego czasu. że w Rzymie odprowadzano do mogił rodziców z dziećmi. których ciała kładziono po dwa na marach.28. 5.”657 Chcesz wiedzieć. O zaćmieniu księżyca i słońca oraz o zarazie w Rzymie i Ticinum. jak przez miasto przebiegał nocą dobry i zły anioł. a władzę cesarską w pałacu sprawował Konstantyn.

że Aldon i Gauson uciekli do kościoła św. że zaraza ta nie ustanie wcześniej. przyp. że po podjęciu tych zamiarów nie oddaliłem się nigdzie 662 Basilica di S. że Kuniukpert ma zamiar ich zgładzić. kiedy zabrano z Rzymu relikwie św. Kiedy zbliżyli się do położonego w pobliżu pałacu kościoła św. 664 Zob. Romana Męczennika. nagle stanął przed nimi pewien człowiek kulawy na jedną nogę i powiedział im. Na to koniuszy tak powiedział: „Panie mój i królu. ty dobrze wiesz. żołnierz rzymski. 663 Św. zwanym w języku longobardzkim marpahis664. powziął plan zgładzenia w Ticinum Aldona i Grausona. . jeśli do niego przyjdą. patron chorych zakaźnie. przy którym stali.181 tylekroć następnego dnia w tym domu umierali ludzie. Kunikpert chcąc ją nożem pozbawić życia uciął jej tylko nogę. usiadła wielka mucha. Wtedy Kunikpert zaczął wmawiać koniuszemu. Tymczasem Aldon i Grauson. Słysząc to bardzo się przestraszyli i uciekli przed ołtarz wspomnianego kościoła. Sebastianowi Męczennikowi663. Pietro In Vincoli w Rzymie na Eskwilinie. że to on musiał zdradzić jego zamiary. wyżej II 9. Po tym wszystkim król Kunikpert ze swoim koniuszym (strator). nieświadomi królewskich planów. że Kunikpert chce ich zgładzić. zaraza ustała.. Wtedy ktoś otrzymał objawienie. jedna z najstarszych bazylik (439-440). Na oknie. Królowi Kunikpertowi wnet doniesiono. poszli do pałacu. Piotra w Okowach662 nie wystawi się ołtarza św. nim w bazylice św. Sebastiana męczennika i zbudowano dla nich ołtarz we wspomnianej bazylice. 142. umęczony w Rzymie za Dioklecjana około 238 r. 6. Dawny wróg doniósł Aldonowi i Grausonowi. Romana Męczennika. Sebastian. Tak się też stało.

który aż do kolan miał drewnianą protezę i on przekazał im wiadomość o planowanym przez niego mordzie. Jakże więc mógłbym je komukolwiek przekazać?” Król przez posłańca zapytał Aldona i Grausona. Pewnego razu w czasie rozmowy na uczcie obraził on Kunikperta. Biskup Jan z Bergamum. Król pojął wtedy. że owa mucha. że podarował mu laskę ze srebrnymi ozdobami oraz inne przedmioty świadczące o jego hojności. Wstęp. biskup Bergamum. . mąż nadzwyczajnej świętości666. mego nauczyciela. że wyszedł naprzeciw nim człowiek kulawy na jedną nogę. Król tak bardzo go lubił665. że król chce nas zabić”. gdy będzie wracał z uczty do domu. że jeśli nie wydadzą informatora. O nauczycielu gramatyki. Kiedy 665 666 O kulturze duchowej Longobardów zob. W tym samym czasie żył Jan. 8. wuj Flawiana. Natychmiast też kazał. grożąc przy tym. przyprowadzić ich ze świątyni. W tym czasie w sztuce gramatycznej zasłynął Feliks. Oni odpowiedzieli: „Ponieważ otrzymaliśmy informację. Wtedy oni zgodnie z prawdą przekazali królowi. nie mogą liczyć na jego względy. której obciął nogę. przebaczył im winę. król kazał przygotować dla niego. dzikiego i narowistego konia. przyrzekając im bezpieczeństwo. była owym złym duchem i zdradziła jego tajne plany. wreszcie przyjął w poczet swoich zaufanych. który zwykle z wielkim rżeniem zrzucał na ziemię siedzącego na nim jeźdźca. Tenże Jan brał udział w synodzie rzymskim zwołanym przez papieża Agatona przeciw monoteletom. dlaczego schronili się w świętym miejscu.182 sprzed twego oblicza. Powtórnie wyprawił król posłańców i pytał. 7. kto im udzielił informacji. diakonie Feliksie.

668 Na podstawie Liber pontif. panowanie Justyniana i jego zwycięstwo nad Saracenami. Śmierć Konstantyna. na tron wstąpił Justynian II. który początkowo miał mu dostarczyć rozrywki. która świecąc wielkim blaskiem przesunęła się na wschód668. wschód konstelacji 1-15 maja. 670 Kartaginę zburzyli Arabowie w 698 r. . Wtedy Saraceni. W lutym po tym wydarzeniu. 11. ów koń stał się tak potulny. grupa siedmiu gwiazd w gwiazdozbiorze Byka. lud niewierny i nieprzyjazny Bogu. niby księżyc za chmurami. przy pogodnym niebie w pobliżu Plejad667 ukazała się gwiazda całkowicie przyciemniona. 10. a tron po nim przejął jego młodszy syn Justynian. od którego pyłu i popiołu wyginęła wokół wszelka zieleń. Na tę wiadomość król nie tylko otoczył odtąd biskupa należnym szacunkiem. Ukazanie się ciemnej gwiazdy i wybuch Wezuwiusza. 671 Konstantyn IV zmarł we wrześniu 658 r. Benedictus II. że w przyjemnym truchcie przywiózł go do samego domu. 669 Najprawdopodobniej Wezuwiusz. ale i podarował mu owego konia.183 jednak biskup wsiadł na tego konia. a następnie niemiłosiernie ją obrabowali i zrównali z ziemią670. który panował w latach 685-695 i 705-711. W czasie tych wydarzeń zmarł w Konstantynopolu cesarz Konstantyn. w wielkich chmarach wyruszyli z Egiptu na Afrykę. Następnie w marcu przez kilka dni zionął ogniem Bebius669. w samo południe wzeszła gwiazda na zachodzie. LXXXIII. 9.. Odebrał on 667 Plejady. oblegli i zdobyli Kartaginę. W tym czasie. Saraceni zajęli Afrykę i zburzyli Kartaginę. który dzierżył ster władzy przez dziesięć lat671. pomiędzy Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli.

Papież Sergiusz nie zatwierdził soboru w Akwilei i wyznaczył piąty sobór. właściwa nazwa tytułu – portaspada – była nadawana wysokim urzędnikom i oficerom. Przeciw temu znów Leonowi podniósł bunt Tyberiusz677. który zdetronizował Justyniana II i sprawował władzę w latach 695-698. 12. 13. Władzę zagarnął Leon i skazał Justyniana na banicję.. to jest primus armjiger (pierwszy oficer). W tym czasie odbył się 672 673 W 689 r. w którym z wygnania wrócił Justynian II. ponieważ nie chciał on potwierdzić i podpisać błędnych uchwał synodu. zagarnął jego państwo i przez cały czas swego panowania trzymał go pod strażą w Konstantynopolu. uwięził go i sam został cesarzem. . Tenże cesarz wysłał swego urzędnika673 Zachariasza do Italii i kazał sprowadzić do Konstantynopola papieża Sergiusza674. Rządził państwem rzymskim przez trzy lata. przywódca spisku. 676 Dokładniej w Chersonezie na Krymie. Lecz żołnierze z Rawenny i z pobliskich okolic potępili bezbożne rozkazy cesarskie i pośród obelg i zniewag odpędzili owego Zachariasza od Rzymu. Tyberiusz pokonał Leona. jaki zwołał do Konstantynopola.184 Saracenom Afrykę i zawarł z nimi pokój na ziemi i na morzu672. W tekście: protospathrarius. 677 Tyberiusz II pozbawił tronu Leontiosa i panował do 705 r. Justyniana zaś trzymał na wygnaniu w Poncie676. od nazwy sali Trullon w pałacu cesarskim) zwołanego przez cesarza w 692 r. 14. 674 Papież Sergiusz I (687-701) nie chciał zatwierdzić uchwał synodu zbójeckiego (In Trullo. który przejąwszy godność cesarską pozbawił go państwa. Przeciwko temu Justynianowi wystąpił Leon675. do Konstantynopola 675 Nie Leon lecz Leontios.

który prowadził w swoim kraju liczne wojny.). za panowania Justyniana i był wymierzony przeciw Teodorowi oraz innym heretykom. Na tym soborze ustalono dla wszystkich. 680 W tekście Theotókos. pr zyp. 681 W białe szaty ubierali się katechumeni przystępujący do chrztu w Wielką Sobotę i nosili je do pierwszej niedzieli po Wielkanocy (dominica in Albis). Przybywszy do króla Kunikperta. którzy twierdzili. urodziła ona prawdziwego Boga i Człowieka. król Angolów i Sasów. który z powodu nieznajomości prawd wiary odrzucił naukę piątego soboru powszechnego678. nosząc jednocześnie białe szaty681 odszedł do królestwa 678 To jest drugiego w Konstantynopolu w 553 r. z rąk papieża Sergiusza otrzymał chrzest wraz z imieniem Piotra. zwołanego w sprawie Trzech Artykułów (zob. jak głosi powszechna wiara. zgodził się je przyjąć zarówno Kościół akwilejski. 348. . W tych dniach Cedoald. Dopiero pod wpływem zbawiennych pouczeń papieża św.185 synod w Akwilei. Kiedy zaś dotarł do Rzymu. Zagadnienie imienia Maryi Bogarodzicy. a nie tylko człowieka. negującemu boskie macierzyństwo Maryi. że Maryja Panna urodziła tylko człowieka. przyjął wiarę Chrystusową i udał się do Rzymu. 15. Sergiusza. nie zaś Boga i Człowieka. 679 Papieżem był w latach 537-555. jak i związanej z tym nauki. żeby Najświętszą Maryję nazywać zawsze Bogurodzicą Dziewicą680. było rozważane na soborze powszechnym w Efezie w 431 r. Wspomniany sobór odbył się w Konstantynopolu w czasach papieża Wigiliusza679. został wspaniale przez niego ugoszczony. przeciw Nestoriuszowi.. jak i inne Kościoły Chrystusowe. Król angielski Cedoald przybył do Rzymu. gdzie został ochrzczony i natychmiast zmarł. albowiem. wyżej III 20.

Niezwykła królewska wiara i wielka łaskawość Chrystusa. Można by sądzić. że tylko zamienił berło królewskie. morza i lądy. 16. By ze źródła się napić czystej i ożywczej wody. Papież bowiem Sergiusz Nadał mu imię Piotra. autorem jest Benedykt. kiedy sam Ojciec Oczyścił go wodą ze źródła życia. biskup Mediolanu (por. co ojców i jego własne męstwo zebrało.186 niebieskiego. . gdzie umieszczono następujące epitafium682: Zaszczyty. I łykiem promiennym spróbować słonecznego blasku. a łaska Chrystusa W białą odzianego szatę wiodła do nieba. Piotra. Przez różne szedł ludy. Łupy. W tym czasie w Galii królowie Franków stracili swoją dawną dzielność i mądrość. Romulusa miasto zobaczył oraz czcigodną świątynię Piotrową. Z którego dla wszystkich bije ożywcze światło. HE V 7. Ciało leży w grobie. Ochoczym sercem przyjął nagrody odnowionego życia I dzikość barbarzyńską zmieniwszy. dostojeństwa. zamki i domy. co zwykle czynili królowie. dary złożywszy mistyczne. Wszystko. triumfy. 683 Maiores domui. Którego zamiarów nikt przeniknąć nie zdoła! Albowiem przybył jak gość z dalekiej krainy brytyjskiej. potężne królestwa. rządcy zaś królewskiego pałacu683 zaczęli przejmować władzę królewską i wykonywać to wszystko. VI 29. bogactwa. że niebo powzięło decyzję. Zdawało się. zmienił też Radośnie swoje imię. Ciało jego pochowano w bazylice św. majordomowie. W bieli kroczyć będzie wśród owieczek Chrystusa.). przywódcy służby pałacowej. dusza w niebie przebywa. Zostawił dla Bożej miłości mężny Cedoald. Berło nad Frankami w Galii przejęli majordomowie. Zasłużywszy sobie na królestwo Chrystusa. Chciał bowiem król niby gość zobaczyć Piotra i jego stolicę. potomstwo. mury. aby tron frankoński przeszedł na ich 682 Epitafium napisane jest w dystychach elegijnych i przekazane za Bedą.

W tym czasie688 odszedł z tego świata Kunikpert. został biskupem Metzu. On to wzniósł klasztor ku czci świętego Grzegorza męczennika na równinie Koronate. zob. wyróżniający się dobrocią. król przez wszystkich bardzo lubiany. opisująca cuda przez niego zdziałane i wstrzemięźliwe jego życie686. 688 W 700 r. mąż – jak się później okazało – miły Bogu i niezwykle świątobliwy. a następnie wybrał sobie życie pustelnicze i pędził żywot bardzo skromny. arcybiskupa Kościoła w Metzu. 426. władca uwielbiany przez Pawła. męża skromnego i świątobliwego. którą niegdyś 684 Chodzi o dynastię Karolingów. 686 Vita sancti Arnulfi W: MGH Script. później wychowawcą i doradcą Dagoberta I. Opisałem w niej niektóre cuda zdziałane za sprawą świątobliwego Arnulfa i uważam za rzecz zbędną powtarzać je tutaj. Po ziemskich zaszczytach oddał się na służbę Chrystusowi. II. 689 Zob. gdzie odbyła się bitwa z Alachisem689. Żył wtedy zarządca pałacowy Arnulf685.187 potomstwo684. z której wyjdzie niebawem Karol Wielki. Wstęp. Śmierć króla Kunikperta i panowanie jego syna Liutperta. protoplasta dynastii Karolingów. O jego nadzwyczajnych czynach w Kościele w Metzu powstała książka. wyżej V 40. dzielny wojownik. który po śmierci ojca przez dwanaście lat samodzielnie dzierżył berło longobardzkie. Ja także napisałem książkę o biskupach687 tego miasta na prośbę Angelramna. 685 Arnulf pełnił funkcje majordoma na dworze Teodoberta II. Z wielkim płaczem pochowali go Longobardowie w świątyni Zbawiciela. Około 612 r. króla Austrasii. ss. Był to mąż wspaniały. Hannover 1888. . 427. Ostatnie lata życia spędził jako pustelnik. zasłynął jako dzielny biskup. poświęcony całkowicie trędowatym. 687 Gesta episcoporum Mettensium.Merov. rer . 17.

Atonem. którego następnie zgładził. Wtedy692 jego syn Aripert przygotował drugą wojnę i walczył pod Ticinum z królem Liutpertem oraz z Ansprandem. Tymczasem zaś powrócił Rotalit. książę Turynu. Nad wszystkimi odniósł zwycięstwo i w czasie walki wziął żywcem nieletniego Liutperta. miasto w Lombardii. zgładzony przez Grimualda. Ansprand zaś uciekł i obwarował się na wyspie Kommacina. 692 W 701 r. dawszy mu jako opiekuna Anspranda. następnie otoczył 690 691 Zob. został wzięty do niewoli przez Ariperta i pozbawiony życia. Najpierw obległ i zdobył miasto Laudę693. 693 Lodi. pokonał Liutperta. 20.188 zbudował jego dziad Aripert. miasto w Piemoncie. . Królestwo longobardzkie pozostawił niepełnoletniemu jeszcze synowi Liutpertowi. Novara. 18.w dziecięcym wieku pozostawił król Godipert. książę Bergamum i zagarnął władzę królewską. Przeciw niemu wyruszył król Aripert na czele wielkiego wojska. Po upływie ośmiu miesięcy Raginpert. księciem Bergamum. Władzę zdobył Aripert i żywcem dostał w swe ręce Liutperta. 19. którego – jak mówiliśmy wyżej690 . Raginpert. odniósł nad nimi zwycięstwo i zajął tron longobardzki. lecz zmarł jeszcze w tym samym roku. Tatzonem. książę Turynu. zajął jego królestwo i w tym samym roku zginął. wyżej IV 51. męża mądrego i wspaniałego. Rotarit rządził Benewentem. a także Rotalitem i Faraonem. przybył z silnym oddziałem i stoczył bitwę pod Nowarią691 z Ansprandem oraz z Rotarim.

że stało się to za zrządzeniem wszechmocnego Boga.189 Bergamum i zdobył je bez większych trudności używając taranów i różnych machin wojennych. Tak samo wziętego do niewoli Liutperta pozbawił życia w czasie kąpieli. młodszego syna Anspranda. od Chiavenna. Anspard uciekł do Bawarii i pozostał tam przy ich wodzu Teutpercie. Liutprand podążył więc do swojego ojca w Bawarii i sprawił mu swoim przybyciem nieopisaną radość. syna i córkę. gdzie kilka dni później został zamordowany. Aripert wysłał również wojsko przeciw Ansprandowi przebywającemu na wyspie Kommacina. Coira. Dzis. Teodoratę. nie tylko nie wyrządził mu żadnej krzywdy na ciele. a następnie przez miasto Curia Retorum695 udał się do Teutperta. ale nawet polecił zwrócić go ojcu. na której dotąd przebywał Ansprand. a następnie odesłał do Turynu. 22. W jego ręce wpadł samozwańczy król Rotalit. miasto w Recji. . Król Aripert. Chiavenna w prowincji Sondrio w Lombardii. pozbawił oczu Sigipranda. którzy byli związani z nim pokrewieństwem. na pn. Również Liutpranda. który przygotowywał go do objęcia sterów władzy królewskiej. Aripert prześladował we wszelki sposób jego żonę. księcia Bawarów i pozostał u niego przez dziewięć lat. trzymał w więzieniu. Na wiadomość o tym Ansprand uciekł do Klawenny694. Nie ulega wątpliwości. Wojsko zaś Ariperta zajęło wyspę. król Aripert osadził w 694 695 Dzis. syna Anspranda i we wszelki sposób karał wszystkich. 21. oraz zniszczyło znajdujący się tam gród. któremu kazał ostrzyc włosy na głowie i brodzie. ponieważ jednak uważał go za osobę mało znaczącą i do tego zbyt młodą. Tymczasem żonę Anspranda. umocniwszy swoją władzę.

i Forojulijczykom wielkie szkody. jak to kobieta. W podobny sposób została też oszpecona siostra Liutpranda. To samo znajdziemy w Dziejach biskupów Metzu. które uprowadzili ze sobą jako łup. Po nim przejął księstwo Ferdulf rodem z Ligurii. kazał ją oszpecić na twarzy przez obcięcie nosa i uszu. Anchizes według mitologii władca Dardanos w Triadzie. który był – jak powiedzieliśmy – zarządcą regionu698. sołtys. który zginął z rąk Słowian. Ściga ich zarządca tego terenu zwany w języku longobardzkim skuldahis699. 698 W tekście: loci servator. 697 W tekście: Anschis. W tym czasie w Galii w państwie Franków sprawował władzę majordom Anschis696. Jego żądza. który jednak nie mógł 696 Właściwie Ansegis. ojciec Pepina z Heristalu. Śmierć Aldona w Forum Iulii. lecz było to zarazem przyczyna wielkiej ruiny księstwa forojuliańskiego. tu nazwa skuldhais określa urzędnika królewskiego. wyżej VI 3. W Forum Iulii zmarł Adon. ojciec Eneasza. Znany mit genealogiczny o pochodzeniu Franków. że będzie jeszcze królową. żeby zachęceni w ten sposób wysłali do tejże prowincji wojsko. zob. dziada Karola Młota. wyniesiony przez syna na plecach z płonącej Troi. jak i ciałem. 23. W Galii majordomem był wtedy Anschis. 24. by zdobyć sławę przez zwycięstwo nad Słowianami. Kiedy zaś. Rozbójnicy słowiańscy napadli bowiem na pasterzy i pasące się w pobliżu stada owiec. mąż szlachetny i silny tak duchem. władzę objął tam Ferdulf. przyp. syn Arnulfa.190 więzieniu. przyniosła i jemu. Aurona. człowiek fałszywy i wyniosły. . pochodzącego ze starożytnej Troi. syn Arnulfa. Opłacił on mianowicie niektórych Słowian. 699 Schultheiss jeszcze dzisiaj w języku niemieckim znaczy: wójt. 652. chełpiła się. Tak się też stało. który – jak uważano – otrzymał imię Anchizesa697.

książę. słowo obelżywe. tak mu odpowiedział: „Niech Bóg pozwoli. dotknięty do żywego. Na to Argait – takie bowiem nosił imię zarządca – odpowiedział. dokąd niemal ze wszystkich stron był trudny dostęp. i nie mógłby zaprzeczyć. Gdy wracał z pościgu. które zaiste niełatwo było pokonać. Wtedy oburzony Ferdulf tak powiedział: „Jakże mógłbyś zdobyć się na dzielny czyn. Książę Ferdulf nadszedłszy z wojskiem zaczął obchodzić górę. który z nas dwóch jest bardziej arga”. i powiedziałby. który posiadasz imię Argait wywodzące się od arga?700” Ów dzielny mąż. Wtedy wspomniany Argait tak odezwał się do Ferdulfa: „Pamiętaj. zanim inni nie poznają. . Rozłożyły się obozem na szczycie góry. ty. Za nim 700 Arga – niezdara. nie wcześniej zeszli z tego świata.191 dopaść owych rozbójników. spotkał księcia Ferdulfa. jeśli sam nie uderzy na Słowian. książę Ferdulfie. aby uderzyć na nie od strony bardziej płaskiej. że w złości wypowiedział. W kilka dni po tym incydencie wtargnęły do księstwa silne oddziały wojska słowiańskiego. o którego przybycie zabiegał książę Ferdulf za pomocą pieniędzy. Oto teraz gniew boży spadnie na tego z nas. wtedy pod przysięgą niech powie. trudne i bezdrożne tereny. ja i ty. który ostatni dotrze do owych Słowian”. żebyśmy. To rzekłszy odwrócił konia i podążył w kierunku słowiańskiego obozu od strony stromego zbocza górskiego. który zapytał go. Takimi obraźliwymi słowami obrzucali się wzajemnie. że uciekli. Ferdulf zaś uważał za hańbę. że arga jego nie dotyczyła”. o którym wspomina Edykt Rotariego (w rozdziale 381): „Jeśli ktoś w złości wypowiedziałby arga. że nazwałeś mnie człowiekiem leniwym i bezużytecznym i określiłeś obraźliwym słowem arga. co zrobił z tymi rozbójnikami. dlatego też ruszył za nim przez strome. pokonawszy wprzód trudne przejścia.

Jego miejsce zajął Korwol. który do takiej walki go sprowokował. tam zginął książę Ferdulf. że rzeczą haniebną będzie nie pójść za swoim wodzem.192 zaś podążyli jego żołnierze. wówczas skrępowanymi rękoma wyrwał z prawicy tegoż Słowianina włócznię i przeszył nią napastnika. którzy w zgodzie i dobrej radzie mogliby powalić tysiące nieprzyjaciół. Kiedy on spadł z konia. W ten sposób pozrzucali ich z koni i wybili co do nogi. tam znalazł śmierć i ten. . oślepiony przez króla. 701 Zob. aby już nigdy na skutek nieszczęsnej rywalizacji nie wydarzyła się podobna klęska. Na skutek nieszczęsnej rywalizacji i braku przezorności straciło tam życie wielu dzielnych mężów. Poległa tam cała starszyzna forojuliańska. Miał on na imię Munichis i został później ojcem książąt: Piotra w Forum Iulii i Ursusa w Cenedzie701. wyłupiono mu oczy. że wojsko chce ich zaatakować od strony stromych zboczy. Ponieważ obraził króla. Książę forojuliański Korwul. Zwycięstwo osiągnęli nie tyle dzięki swym siłom. dzielnie przygotowali się do obrony i odpierali ich ataki raczej kamieniami i siekierami niż mieczami. wyżej II 13. a jeden spośród Słowian nagle rzucił się na niego i związał mu ręce sznurem. a następnie związany rzucił się w dół przez strome zbocza i tak umknął przed wrogiem. aby pędził żywot w hańbie. 25. co dzięki przypadkowi. Słowianie widząc. W taki sposób zginął książę Ferdulf. Tylko jeden Longobard postąpił tam dzielnie i mężnie. który dzierżył władzę tylko przez krótki czas. gdyż uznali. Opowiedzieliśmy to zdarzenie w tej historii tylko dlatego.

706 Dzis. miejsce urodzenia Cycerona. człowiek mądry. mawiał. 707 Pontyfikat Jana VI przypadł na lata 701-705. Jego ojciec Billon. często prosiła męża. wyraz horrea znaczy spichlerz. Książę forojuliański Lemmon i narodziny jego trzech synów. . Lecz on. W tym czasie703 Gisulf. Palił. Z kolei księstwo to przypadło Pemmonowi702. tak jakby on był ich faktycznym ojcem. Dotarł aż do miejscowości zwanej Horrea708 i nikt mu 702 703 Około 705 r. mężów dzielnych. Ratchaita i Ahistulfa. łac. syn Bellona. a mianowicie Ratchisa. Arpino w prowincji Fronsinone. Sore w prowincji Frosinone. Książę benewentyński Gisulf i zajęcie przez niego Sury oraz innych grodów. jej skromność i budząca szacunek obyczajność niż piękno ciała. iż bardziej mu się podoba jej charakter. 708 Miejscowość trudna do zlokalizowania. Pemmon miał tutaj żonę imieniem Ratperga. wywołał bunt i przeniósł się później do Forum Iulii. Tenże książę zebrał wszystkich szlacheckich synów. mężowi utalentowanemu i dla ojczyzny bardzo pożytecznemu. 27. rabował i brał tysiące jeńców. Arce w prowincji Frosinone. 704 Dzis. Około 702 r. 705 Arpinum. na południe od Rzymu. których ojcowie zginęli podczas wyżej wspomnianej wojny i wychowywał ich na równi z własnymi dziećmi. odpowiednią dla tak wielkiego księcia. gdzie żył w spokoju. książę Benewentu. W czasach papieża Jana707 Gisulf wtargnął do Kampanii z całą swoją potęgą.193 26. zdobył miasto rzymskie Surę704 oraz twierdze Hirpinum705 i Arcis706. Z tą żoną miał Pemmon trzech synów. aby ją oddalił i pojął inną żonę. dzis. których urodzenie przyniosło chwałę skromnej matce. Ponieważ wyglądała ona jak wieśniaczka.

pontif. Po śmierci króla Transamunda 709 W czasie pontyfikatu Jana VII (705-707). Arcybiskup Mediolanu Benedykt. jak to wynika z Lib. że książę wraz z wojskiem wycofał się do swoich posiadłości. Aripert II (701-712) uczynił darowiznę z wyraźnych pobudek politycznych. Wiadomość o tej darowiźnie wypisał złotymi literami i posłał do Rzymu. XC. Benedykt zaś. gdzie podaje się także imiona tych królów. 29. W tym czasie709 król longobardzki Aripert przywrócił Stolicy Apostolskiej w formie darowizny Alpy Kottyjskie. czcigodny arcybiskup. W tych także dniach przybyli do grobów apostolskich w Rzymie dwaj królowie sascy i wkrótce potem zmarli. 712 Około 711 r. kiedy królem był Rotami. wykupił z jego rąk wszystkich jeńców i sprawił. 711 W rzeczywistości za pontyfikatu Konstantyna (708-715). tak jak sobie życzyli711. Dopiero papież. Constantinus. 30. Śmierć Transamunda. arcybiskup Mediolanu i wytoczył sprawę Kościołowi w Ticinum. O darowiźnie Ariperta na rzecz Kościoła rzymskiego i o dwóch królach angielskich. 710 W latach 643-644. Wtedy712 również przybył do Rzymu Benedykt. był mężem wielkiej świątobliwości i cieszył się nadzwyczaj dobrą opinią w całej Italii. . lecz już dawno zostały jej zabrane przez Longobardów710. gdyż z dawien dawna biskupi w Ticinum byli konsekrowani w Kościele rzymskim. posławszy do niego kapłanów z darami.194 się nie mógł oprzeć. Jednak przegrał. 28. księcia Spoleto i jego następca syn Faroald. które niegdyś podlegały jej prawom.

Tymczasem Justynian. 716 Całe opowiadanie za Bedą. który razem z nim sprawował rządy w królestwie. Cesarz Justynian po raz drugi zdobył koronę i wymordował buntowników. Wymordował patrycjuszy. Kiedy cesarz wysłał wojsko do Pontu. uzurpatorów zasiadających na jego tronie i kazał poderżnąć im gardła na środku stadionu w obecności całego ludu. pozbawił wzroku i odprawił do Rzymu. Pochwycił także Leona i Tyberiusza. czcigodny papież powstrzymywał go od tego kroku. 31. 714 Zob. VI 11-12. Filippik zgładził Justyniana i osiągnął godność cesarską. odzyskał tron dzięki pomocy króla bułgarskiego Terebella715. którzy go wypędzili.195 władzę w Spoleto objął jego syn Faroald713. Gallicyna. Tymczasem wysłane przeciw Filippikowi wojsko przeszło na jego stronę i obwołało go cesarzem. po utracie władzy cesarskiej żyjący na wygnaniu w Poncie714. Filippik ruszył więc na Konstantynopol przeciw Justynianowi. aby pochwycić Filippika. Bratem Transamunda był Wachilap. Patriarchę zaś Konstantynopola. prosił o wstawiennictwo z powodu swych grzechów oraz odnowił wszelkie przywileje Kościoła rzymskiego. a na jego miejsce uczynił biskupem opata Cyrusa. ojcu Transamundzie I . 715 W 705 r. którego tam wygnał. 32. upadłszy przed nim na ziemię. który wspomagał go na wygnaniu w Poncie. Wreszcie polecił papieżowi Konstantynowi przybyć do siebie. stoczył z nim bitwę w odległości 12 713 Faroald nastał po swym najprawdopodobniej w 703 r. przyjął go z wszelkimi honorami i zanim odesłał do domu. ale powstrzymać nie zdołał716.

722 Zob. 720 Justynian II nosi przydomek Rinotmetos. . Śmierć patriarchy Piotra i jego następca Serenus. ukazujące dzieje sześciu soborów powszechnych.196 mil717 od miasta. 721 Około 715 r. zabił Justyniana i zajął jego tron718. 34. zwany też Bardanesem. niemal tylekroć kazał podrzynać gardło któremuś ze swoich przeciwników720. 723 Apostolicae sedis concilium. pozbawił Cyrusa. to ilekroć ocierał ręką mokry od kataru nos. Lud zaś rzymski postanowił nie umieszczać na monetach ani imienia 717 718 Około 18 km. W 711 r. Cesarz Leon polecił obciąć wygnańcowi nos.. W tych dniach zmarł Piotr721. Tymczasem Filippik. to znaczy „z obciętym nosem”. Wysłał też do papieża Konstantyna list z heretycką nauką. Anastazjusz zwyciężył Filippika. opowiadanie za Bedą. Justyniana zdradziło jego własne wojsko i poniósł śmierć z ręki jednego ze swoich dowódców. Filippik przywracał naukę monoteletów i odrzucał ustalenia VI soboru ekumenicznego. Z tego też powodu papież kazał wymalować w portyku kościoła św. Rządził zaś Justynian z synem Tyberiuszem drugi raz719 przez sześć lat. Filippik bowiem kazał usunąć tego typu obrazy w cesarskim mieście. Piotra obrazy. aby tam kierował swoim klasztorem. 719 Pierwszy raz w latach 685-695. patriarchatu i polecił mu wrócić do Pontu. 33. odniósł zwycięstwo. wyżej VI 31. drugi raz w latach 705-711. a kiedy ten odzyskał władzę. patriarcha Akwilei. władzę zaś w Kościele przejął po nim Serenus. Był to mąż niezwykłej prostoty i wielkiej gorliwości w służbie Chrystusa. którego papież i Rada Stolicy Apostolskiej723 nie przyjęli. o którym wyżej mówiliśmy722. gdy już umocnił się na tronie cesarskim.

powstał przeciw niemu Anastazjusz. ani jego dekretów. patrycjusza i egzarchy Italii. panowanie Anspranda i jego syna Liutpranda. do wojny. ile uważał za stosowne. było jednak pewne. że wojsko było na niego oburzone z powodu tej decyzji. wpadł do wody i 724 W czerwcu 713 r. Kiedy minął rok i sześć miesięcy od objęcia przez niego władzy. W końcu noc położyła kres walce. Postanowił więc szybko uciec do Francji i zabrać ze sobą z pałacu tyle złota. w którym oświadczył. Wreszcie w dziesiątym roku udało mu się nakłonić Teutperta. 725 W 712 r. . ani podobizn. że będzie sprzyjał religii katolickiej i głosił naukę szóstego soboru powszechnego. a zwycięskie wojsko Ariperta powróciło do obozu. lecz postanowił raczej udać się do Ticinum. Po przybyciu do miasta zorientował się.197 heretyckiego cesarza. zwany też Artemiuszem. ucieczka jego brata Gumperta. księcia Bawarów. toteż jego ludzie stracili ducha. śmierć Ariperta w rzece. Ruszył więc z armią na Italię i stoczył bitwę z Aripertem. że Bawarowie uciekli z pola bitwy. Tenże Anastazjusz za pośrednictwem Scholastyka. Ansprand z pomocą Teudeperta i Bawarów pokonał Ariperta. podczas której obie strony poniosły wielkie straty w ludziach725. Kiedy obciążony złotem usiłował przeprawić się przez Ticinus. wysłał list do papieża Konstantyna. Już dziewięć lat żył Ansprand na wygnaniu w Bawarii. Stąd też nie ukazywano w kościele jego portretów i nie wymawiano jego imienia podczas uroczystych mszy. Artemiusz jako cesarz przybrał imię Anastazjusz II (713-716). Aripert nie chciał pozostać w obozie. a wrogowie nabrali odwagi. zrzucił go z tronu i pozbawił oczu. ale nie zabił724. 35.

już to samodzielnie przez dwanaście lat727. zmarł 13 VI. 728 Orlean.. Pod jego rządami ziemia dawała aż nadto obfite plony. zbudowanym przez starego Ariperta726. kochał sprawiedliwość. złożono w pałacu. co w jakim mieście się o nim mówi i jak poszczególni sędziowie wymierzają sprawiedliwość jego poddanym. 726 727 Ariperta I panującego w latach 652-662. Jego brat Gumpert zbiegł w tym czasie do Francji i pozostał tam aż do dnia swojej śmierci. Król ten w czasie swego panowania wychodził nocą. Miał on trzech synów. Był zaś mężem pobożnym. Jego ciało odnaleziono na drugi dzień. następnie przewieziono. 729 Marzec – czerwiec 712 r. Panował zaś już to wspólnie z ojcem Raginpertem.198 zginął w falach. Był on zaś mężem pod każdym względem znakomitym i rzadko kto mógł mu dorównać w mądrości. nie częstował ich wspaniałymi winami ani innymi smakołykami. który panował jedynie przez trzy miesiące729. z których najstarszy imieniem Ragimpert rządził w naszych czasach miastem Aurelia728. lecz czasy były barbarzyńskie. . Ansprand słysząc to w ostatnich chwilach życia bardzo się uradował. Po śmierci tegoż Ariperta na tronie longobardzkim zasiadł Ansprand. przyodziewał się w ubogie szaty i futra. rozdzielał jałmużnę. Longobardowie na wieść o zbliżającej się jego śmierci posadzili na tronie królewskim jego syna Liutpranda. zaglądał tu i tam. aby nie budzić w nich chęci najazdu na Italię. aby pochować w kościele Zbawiciela. W latach 701-702. chcąc się dowiedzieć. Kiedy przyjmował posłów obcych narodów.

że wystąpiła ze swego koryta i poczyniła wiele szkód w Rzymie. Piotra do Mostu Mulwijskiego. który 730 731 Około 714 r. wylew Tybru. usunięty przez Filippika733. Teodozjusz pokonał Anastazjusza i zagarnął władzę. W tym czasie wielu Anglów734 zarówno ze szlachty. Kiedy ów przysiągł mu. kazał go wyświęcić na kapłana. Z wyspy Rodos. 732 Teodozjusz III (716-717) był poborcą podatkowym w Opsikion. sukcesja jego syna Karola. gdzie odnalazłszy prawowiernego Teodozjusza732 obwołało go cesarzem i wbrew jego woli umieściło na cesarskim tronie. Lecz załadowane na nią wojsko powzięło inny plan: powróciło mianowicie z połowy drogi731 i przybyło do Konstantynopola. spośród mężczyzn i kobiet. Był to mąż nadzwyczaj odważny. wyżej VI 34. W tym czasie cesarz730 Anastazjusz wysłał flotę do Aleksandrii przeciwko Saracenom. jak i z ludu. król Franków Pepin i jego wojny. Teodozjusz zaś. miejsca koncentracji wojsk bizantyńskich. książąt i ludzi prywatnych. że wstąpi do stanu duchownego. 734 Na podstawie HE Bedy. umieścił na nowo w dawnym miejscu ów czcigodny obraz. zdobywszy władzę. 733 Zob. na którym wymalowano święte sobory. Na ulicy Szerokiej woda sięgała wysokości półtora człowieka oraz rozlewała się na przestrzeni od Bramy św. .199 36. W królestwie Franków rządził podówczas Pepin735. Teodozjusz w ciężkiej bitwie pod Niceą pokonał Anastazjusza. W tych dniach rzeka Tyber wezbrała do tego stopnia. 37. Plemię Anglów. wiedzionych Bożą miłością zwykło z Brytanii udawać się na pielgrzymkę do Rzymu. 735 Pepin II z Heristalu. majordom austrazyjski w latach 687-714.

aby nim zabić króla. imieniem Subo. szczep germański. odskoczył natychmiast do tyłu i wyciągnął miecz. 736 Fryzowie. Pepin miał czworo dzieci: z żony Plektrudy – Dragona i Grimualda. zabijając go na miejscu. Gdy król Liutprand już mocno usadowił się na tronie. spośród których wyróżniał się Karol. Rotari. z nałożnicy Alpaidy – Karola i Chilperyka. ale otrzymał od niego cios w czoło. Jego zaś czterej nieobecni synowie ponieśli śmierć tam. a przede wszystkim z królem Fryzów736. Ratpotem. gdzie ich znaleziono. postanowił go zgładzić. majordom 715-741. zamieszkiwali terytoria zachodniej Germanii między ujściem Wezery a jeziorem Ijsselmeer. osobiście dotykając go ręką odkrył – zgodnie z tym. . Kiedy Rotari spostrzegł. Wtedy jeden z królewskiej gwardii. Lecz także król dobył z pochwy swego miecza. 38. Prowadził również liczne zacięte boje z Sasami. Pepin miał wielu synów. o odwadze tegoż króla.200 nagłym atakiem powalał swoich wrogów. gdzie przebywał on razem ze swoimi bliskimi. późniejszy jego następca737. Wyprawił mianowicie ucztę w swoim domu w Ticinum. jeden z jego krewnych. że został zdemaskowany. co mu doniesiono – pancerz pod odzieżą. Dowiedział się o tym Liutprand i kazał krewniaka zaprosić do królewskiego pałacu. aby zgładzili króla w czasie uczty. zaszedł Rotariego od tyłu. w którym ukrył silnych i uzbrojonych mężów. Tak na przykład przekroczywszy Ren. Król Liutprand zgładził buntownika Rotarita. Na Rotariego ruszyli jednak inni gwardziści. 737 Karol Młot. w towarzystwie jednego tylko gwardzisty napadł znienacka na pewnego nieprzyjaciela i zabił go w pokoju.

jak miejsce to 738 739 Prawdopodobnie w 706 r. zarzucając im. 741 Około 717 r. Zob. przebaczał winę. Petronaks odbudował klasztor św. 740 Romuald II. Zachęcił. władzę zaś nad ludnością Samnium739 objął po nim syn Romuald740. 224. syn Romuald. ojca Benedykta na Monte Cassino. sam poszedł z nimi w ostępy leśne. wyżej IV 17. 39. W Benewencie zmarł książę Gisulf738. przyp. W niedługim czasie za sprawą boskiego miłosierdzia i za wstawiennictwem św. Benedykta (upłynęło już bez mała sto dziesięć lat744. którzy natychmiast przyznali się do swej niegodziwości. Oni natychmiast padli mu do nóg i przyznali się do wszystkich knowań przeciwko niemu. Oni to czcigodnego ojca Petronaksa obrali swoim przełożonym. Zob. Przybywszy do grobu ojca Benedykta. że postanowili go zabić. . Śmierć księcia Benewentu – Gisulfa i jego następca. Następnie zachęcony przez papieża Grzegorza743 udał się do grodu Kassinum. tym zaś. zamieszkał z kilkoma innymi prostymi ludźmi.201 Król Liutprand był człowiekiem wielce odważnym. tam wyciągnął z pochwy miecz i skierował przeciwko nim. 742 Brescia. wyżej II 20. Podobnie postępował też z innymi. 743 Grzegorz II (715-731). by uczynili to teraz. Kiedy pewnego razu doniesiono mu. Wincentego. którzy już wcześniej tam się osiedlili. 744 Klasztor na Monte Cassino został zburzony przez Longobardów między 581 a 589 r. Św. klasztor św. 40. W tym mniej więcej czasie741 przybył do Rzymu jako pielgrzym Petronaks. że zamierzają go zgładzić dwaj jego giermkowie. mieszkaniec miasta Breksji742. książę Benewentu w latach 706 -731.

ponadto z ojcowskiej łaskawości przekazał mu także Regułę. Klasztor zaś św. które na ten temat napisał Aupert. 749 Cumae. Temuż czcigodnemu mężowi Petronaksowi w następnym okresie przyszedł z pomocą różnorodną nadzwyczajny kapłan i umiłowany przez Boga papież Zachariasz745. 747 Klasztor św. która św. starożytne miasto nadmorskie w Kampanii. Świadczy o tym zapis umieszczony w dziele. jeden wraz z uczniem św. mąż uczony i opat tego klasztoru747. Tasona i Paldona. Wincentego Męczennika. 748 Około 717 r. którzy tłumnie przybywali do niego. który dostarczył klasztorowi Pismo Święte i inne potrzebne mu księgi. innych 745 746 Zachariasz był papieżem w latach 741-752. Jeszcze za życia papieża Grzegorza748 Longobardowie z Benewentu zajęli miasto Kumy749. przyjął jarzmo świętej reguły i zaczął wieść żywot według wskazań św. Benedykta. dwóch braci Tatona i Tasona oraz ich kuzyna Paldona. ojciec Benedykt własnoręcznie napisał746. a drugi pozostał na miejscu i jego dzieje opisał Paweł w Historii Longobardów. Benedykta Maurusem powędrował do Francji. Doprowadził on klasztor do takiego stanu. w jakim obecnie się znajduje. . Jednak książę Neapolu podczas nocnej wyprawy niektórych Longobardów wziął do niewoli.202 opustoszało). a mianowicie Tatona. powstał wtedy z fundacji trzech znakomitych braci. Przypuszcza się. Pozostawał on w ścisłych związkach z klasztorem na Monte Cassino. Wincentego nad Wulturnem został założony w latach 705-707 przez trzech znakomitych mieszkańców Benewentu. że istniały dwa autografy Reguły. został ojcem wielu zakonników wywodzących się ze szlachty i niższych warstw. położony u źródeł rzeki Wulturnus i słynny dziś z licznej rzeszy zakonników. Odbudowawszy cele.

został uwięziony za sprawą Plektrudy. Vincy w pobliżu Chambéry (Rzym. 757 Zob. żony Pepina. Kiedy bowiem za Bożym przyzwoleniem wydostał się z więzienia754. dokładniej przedstawia to Lib. 755 Prawdopodobnie dzis. zapłacił siedemdziesiąt funtów złota. uprzednio dowódca wojsk w Azji Mniejszej. pokonał Raginfrida. 43. 737. Pozwolił mu jednak mieszkać w wielkim mieście. Śmierć cesarza Teodozjusza i objęcie władzy przez Leona. W tym czasie król Liutprand potwierdził darowiznę. 756 Angers w zachodniej Francji. za który papież750. Król Liutprand potwierdził darowiznę dla Kościoła rzymskiego i otrzymał za żonę córkę Teudeperta. król Franków. pontif. przyp. 754 Karol Młot. jaką uczynił z Alp Kottyjskich757 na rzecz 750 751 Grzegorz II. Rzymianie odzyskali również sam zamek. wyżej VI 37. 752 Leon III Izauryjski (717-741). 753 Zob. zgodnie z pierwotną umową. Camberiacum) we wschodniej Francji (Sabaudia) w 717 r. Karol. 41. a mianowicie w Andegawum756. Cały zaś naród frankoński przyjął pod swoją wyłączną władzę.203 wymordował. Po nim tron objął Leon752. wyżej VI 28. nieślubny syn Pepina. W tym czasie zmarł cesarz Teodozjusz751. stoczył z Raginfridem dwie lub trzy mało znaczące bitwy. . W kraju Franków po śmierci Pepina władzę przejął wspomniany wyżej jego syn Karol753. a następnie pokonał go w wielkiej bitwie pod Wincjakum755. założyciel dynastii izauryjskiej. 42. który dzierżył władzę tylko przez jeden rok. który w licznych wojnach i bitwach wydarł ją z rąk Raginfrida. Teodozjusz III został zmuszony do abdykacji w 717 r.

Wychowywał on razem ze swoimi synami dzieci ze znakomitych rodzin. Longobardami w Forum Iulii rządził Pemmon. mąż wspaniały. W Forum Iulii opuścił ziemski padł patriarcha Serenus. Wyprawiwszy się za trzecim razem z 758 Zob. W tym czasie książę Spoleto. część gminy Mortegliano w prowincji Udine lub Laurana na wschodnim wybrzeżu Istrii (Roncaroni). odnotowuje pod 716 r. W tych dniach przybył do Rzymu Teudon. 759 Liber. a władzę nad Kościołem w Akwilei przejął z pomocą króla Liutpranda Kalikst. posławszy ojca do stanu duchownego. córkę Teutperta.204 Kościoła rzymskiego. . W tym czasie760. do grobu apostołów. książę bawarski przybył do Rzymu. w okolicy Rawenny. Spital w pobliżu Villach. przyp. 761 Zob. wyżej VI 26. archidiakon Kościoła w Tarwisium. że wielkie gromady Słowian wdarły się na teren zwany Lauriana762. pontif. 323. 762 Może dzis. Lavariana. jak powiedzieliśmy761. nagle otrzymał on wiadomość. Wg innych (Waitz) dziś. aby pomodlić się przy grobach świętych Apostołów759 45. Książę Faroald zajął Klassis. Przeciwko temuż księciu Faroaldowi powstał syn Transamund i przejął władzę. Wkrótce potem pojął za żonę Guntrudę. Kiedy już osiągnęły wiek dojrzały. wyżej III 13. najechał na miasto Klassis758. u którego spędzał czas wygnania. Musiał jednak na rozkaz króla Liutpranda zwrócić je Rzymianom. 760 Około 720 r. księcia bawarskiego. XCI. Faroald.. Faroald II stracił władzę na rzecz Transamunda I w 703 r. Miał z nią tylko jedną córkę. Po śmierci patriarchy Serena władzę przejął Kalikst. 44. Gregorius II. książę bawarski.

jakby mieli zamiar w niej zamieszkać na stałe. zwycięstwa Karola i Eudona w Galii. Ceuta naprzeciw Gibraltaru. Odtąd Słowianie zaczęli odczuwać coraz większy respekt przed orężem forojuliańskim. dzis. człowieka w podeszłym już wieku. zadał im wielką klęskę. 46. Również Eudon ze swoim wojskiem uderzył na ich obóz. Mścił się za to na Słowianach jeden i drugi raz. ale za trzecim razem zarówno książę. Odpowiedział im: „Już dostatecznie pomściłem śmierć moich synów. jeśli nadejdzie”. w obawie.205 owymi młodzieńcami na tych Słowian. wyżej VI 24. prowincji galijskiej. 763 764 Zob. wybiwszy wielu nieprzyjaciół. Połączyli jednak swe siły i zgodnie walczyli z Saracenami766. tak jak tego pragnął. . aby w dalszej walce nie zginął ktoś z jego bliskich. 766 Słynna bitwa pod Poitiers w 732 r. Tak się też stało i we wspomnianej bitwie tylko on jeden poległ. władcą Akwitanii. Następnie po dziesięciu latach wyruszyli wraz z żonami i dziećmi do Akwitanii. Frankowie uderzywszy na Saracenów wycięli spośród nich trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy. Około 711 r. podczas gdy sami stracili tam jedynie tysiąc pięciuset wojowników. a teraz z radością sam przyjmę śmierć. Ze strony Longobardów nikt nie poległ oprócz Sigualda. Pemmon zaś. 765 Warownia Septem Fratres. sforsowali cieśninę i zajęli całą Hiszpanię. jak i Longobardowie daremnie go powstrzymywali. Wkroczenie Saracenów do Hiszpanii. tak samo wielu zgładził i wszystko spustoszył. W tym czasie764 Saraceni z miejscowości zwanej Septem765 w Afryce. zawarł na tymże miejscu pokój ze Słowianami. który w poprzedniej bitwie pod wodzą Ferdulfa763 stracił dwóch synów. Karol żył wtedy w niezgodzie z Eudonem.

Augustyna i przewozi je do Ticinum. Augustyna i gdzie je ze czcią pochowano. wyprawił ludzi. Saraceni oblegają Konstantynopol i ponoszą klęskę z rąk Bułgarów. W Konstantynopolu podczas zarazy zginęło trzysta tysięcy mieszkańców768.206 47. Stąd wyruszyli do walki przeciw Bułgarom mieszkającym nad Dunajem. W tych dniach Longobardowie zdobyli miasto Narnię770. Gregorius II. 770 W prowincji Terni na pn. wtedy sprzykrzyło im się oblężenie i odstąpili od miasta. Dopiero gdy na skutek modłów. Król Liutprand wykupuje od Saracenów kości św. otoczyło miasto i oblegało przez trzy lata. nieustannie zanoszonych do Boga przez mieszkańców. uciekli na swoje okręty i na nich popłynęli na pełne morze. Według Liber pontif. że Saraceni złupili Sardynię i zbezcześcili także owo miejsce.-wsch. dokąd niegdyś z obawy przed barbarzyńcami przeniesiono kości św. od Rzymu. Tutaj zostały przez króla pochowane ze czcią należną tak wielkiemu Ojcu769.. W tym także czasie767 niezmierzone wojsko tegoż samego plemienia Saracenów dotarło do Konstantynopola. Liutprand na wiadomość. 769 Około 723 r. 48. którzy wykupili je za wielką sumę pieniędzy i przewieźli do Ticinum. od mieczy i zarazy. 767 768 Najprawdopodobniej w latach 717-719. wielu spośród Saracenów zmarło od głodu i zimna. gdzie nagła burza rozbiła ich flotę i zatopiła mnóstwo ludzi. Lecz kiedy od nich również doznali porażki. .

Lecz papież stanowczo odmówił. Król Liutprand775 zajął warownie Emilii. przeciwstawiając się silnemu na Wschodzie monarchizmowi. jeśli chce zachować łaskę cesarską. 774 Leon III Izauryjski ze względów politycznych. Grzegorza II. ci ze Spoleto stawili opór na moście Salaryjskim773. Także całe wojsko rawenneńskie i weneckie jednomyślnie sprzeciwiło się temu rozkazowi i gdyby ich papież nie powstrzymał. o niegodnych czynach cesarza Leona. Mons Bellius777. 777 Prawdopodobnie dzis. około 726 r. Wtedy patrycjusz Pontu wysłał z Rawenny ludzi. aby zgładzili papieża772. 773 Most na Tybrze w Rzymie. Król Liutprand zajął niektóre miasta rzymskie. przyjmującym naukę papieża.. W owym czasie Liutprand obległ Rawennę.207 49. 771 772 Na podstawie Liber pontif. 775 Liutprand korzystał z religijnych niesnasek w Kościele i wystąpił przeciw Bizancjum jako obrońca papieża. Gregorius II. zajął i zburzył Klassis771. Pragnął zjednoczyć pod swoim berłem całą Italię. a Kościołem zachodnim. wszczął systematyczną i gwałtowną walkę z obrazami (obrazoburstwo). obraliby sobie nowego cesarza. Potępienie edyktu królewskiego przez papieża Grzegorza II i cały Zachód spowodowało zbrojne wystąpienie cesarza przeciw papieżowi i powiększało coraz bardziej rozłam między Kościołem wschodnim. Zniszczono w różnych obiektach tysiące dzieł sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej. I tak upadł plan Rawenneńczyków. W obronie papieża stanęli jednak Longobardowie. a mianowicie Ferronianum776. . W tym czasie cesarz Leon774 kazał w Konstantynopolu zebrać i spalić obrazy świętych. To samo polecił też czynić papieżowi w Rzymie. zaś Longobardowie z Etrurii – w innych miejscach. Monteveglio około 26 km na zachód od Bolonii. popierającym cesarza. 776 Może miejscowość Fornovo około 45 km na południe od Modeny.

a na jego miejscu zasiadł prezbiter Anastazjusz. W tym też czasie cesarz Leon posunął się do jeszcze gorszych czynów. W podobny sposób opanował też wtedy Sutrium. Bolonię. co zapoczątkowało świecką potęgę papieży.). Z tym heretyckim czynem nie zgadzał się patriarcha German783 . Następnie kazał je spalić na środku miasta. mężnie opierał się rozkazom cesarza. Ponieważ wielu mieszkańców starało się przeszkodzić tak zbrodniczemu czynowi. 778 779 Dzis. poślubił Gumpergę. Książę benewentyński Romuald i jego syn Gisulf. 39. S. czy wreszcie jakichkolwiek świętych. książę Benewentu. ale po kilku dniach zwrócił je Rzymianom782. ale opuszczony przez współpracowników.). wyżej II 19. 781 Dzis. aby wyrzucili wszelkie obrazy czy to Zbawiciela. któremu po ojcu nadał imię Gisulf. do których należał Anastazjusz. Pentapolis780 i Auksjum781. została darowana papieżowi Grzegorzowi II (728 r. 783 German. wyżej VI 2. Persicetę779. 782 Warownia Sutri. Bussego w prowincji Parma. córkę siostry króla Liutpranda Aurony. zajęta przez Astolfa. a częściowo perswazją zmusił do tego. która była córką księcia Breksji Gaidualda. . czy Jego Świętej Rodzicielki. wobec czego został złożony z urzędu. dziś w prowincji Viterbo.208 Buksetę778. Zob. 50. 784 Zob. dziewięćdziesięcioletni starzec. Wszystkich bowiem mieszkańców Konstantynopola częściowo siłą. polecił jednym ściąć głowy. Giovanni in Persiceto w prowincji Bolonia. zrzekł się godności patriarszej i wycofał się z życia publicznego (730 r. Wziął także sobie po niej drugą żonę imieniem Ranigunda. Dzis. Osimo w prowincji Ankona. Z Gumpergą miał syna. Romuald784. 780 W rzeczywistości Pentapolis została w 752 r. a drugich ukarać obcięciem innych części ciała.

ale w Kormonie787. wyżej IV 37. że ucieknie do kraju Słowian. 787 Zob. później Parnica. Z tej przyczyny przeciw patriarsze interweniował książę Pemmon wraz z licznymi znakomitymi Longobardami. 788 zaprowadził do warowni Potium . . mężowi szlachetnie urodzonemu. gdzie książę i Longobardowie. Castrum Iuliense. mieli aż do tego czasu swoją stolicę nie w Forum Iulii. odebrał Pemmonowi książęcą władzę i przekazał ją jego synowi Ratchisowi789. Wrogość Lemmona wobec patriarchy Kaliksta. 785 786 Około 737 r.209 51. 788 Castellum Potium. 789 W 738 r. Poprzedni patriarchowie. ale tego – Bogu dzięki – nie uczynił. że w jego diecezji biskup mieszka tam. pochwycił go. Duino w prowincji Triest. nie mogąc z powodu najazdów Rzymian mieszkać w Akwilei. 515. Pocium albo Pontium to – być może dzis. Nie podobało się to Kalikstowi. Już dawno temu z grodu Julia786 przybył biskup Fidencjusz i za zgodą poprzednich książąt zamieszkał w murach warowni Forum Iulii oraz ustanowił tam stolicę swojego biskupstwa. przyp. podczas gdy on sam pędzi żywot wśród zwyczajnego ludu. wypędził go z Forum Iulii i w jego pałacu ustanowił własną siedzibę. Wtedy Pemmon ze swoimi zaufanymi zdecydował. leżącej nad morzem i chciał go stamtąd strącić do morza. dzis. W tym czasie wybuchł wielki spór między księciem Pemmonem a patriarchą Kalikstem785. Po jego śmierci zasiadł na niej biskup imieniem Amator. Uwięził go jednak i karmił chlebem goryczy. Zuglio. zapłonął wielkim gniewem. Przyczyna zaś tego sporu przedstawiała się następująco. Cóż więc uczynił? Wystąpił przeciwko wspomnianemu biskupowi Amatorowi. Gdy dowiedział się o tym król Liutprand.

podążył do króla razem ze wszystkimi Longobardami. gdyby brat Ratchisa nie powstrzymał jego ręki. pozbawił życia tego. który pierwszy stanął mu na drodze. a następnie sam jeden. mimo że wielu nacierało na niego. gdzie w VI -VII w. jak powiedzieliśmy. który. którzy brali udział w owym zajściu. został wreszcie księciem w Forum Iulii. Wtedy król zasiadł w sądzie i ze względu na Ratchisa przebaczył Pemmonowi i jego dwóm synom. Gdy w taki sposób uwięziono wspomnianych Longobardów. gdzie wyciął wielkie ich rzesze i wszystko spustoszył. Aistulf nie mógł znieść doznanej boleści i byłby przeszył króla prawie już dobytym mieczem. Kiedy Słowianie nagle go zaatakowali i nie zdążył wziąć od giermka swojej włóczni. wyprawił się ze swoim wojskiem do Karnioli790. jaki miał w ręce.210 Jednakże wskutek próśb Ratchisa król przywrócił do łask jego ojca. którzy poszli za Pemmonem i kazał ich uwięzić. 53. Ratchaitowi i Aistulfowi oraz polecił im stanąć za swoim tronem. Słowenii. Następnie głośno i po imieniu wywołał wszystkich. Wojna Ratchisa ze Słowianami. osiedlili się Słowianie zwani Karantanami. jeden z nich. 52. Pemmon otrzymawszy zapewnienie. że nie spotka go nic złego. W tym czasie król Franków Karol. Uciekł do kościoła św. dzięki łaskawości króla. imieniem Herfemar wyciągnął miecz i mężnie się bronił. synowi Karola. Król Liutprand obciął włosy Pepinowi. . gdy tymczasem inni długi czas musieli cierpieć udręki w więzieniu. został uwolniony od kary. 791 Pepin Mały. posłał swego syna Pepina791 do Liutpranda. ojczyzny Słowian. kijem. Ratchis. Michała. by ten ostatni 790 Chodzi o terytorium dzis.

raz tylko w czasie jego nieobecności Rzymianie pobili jego wojsko pod Ariminum796. Podczas kolejnego najazdu Saraceni dotarli do Prowansji. z których zawsze wychodził zwycięsko. Saraceni znowu wkroczyli do Galii i ponieśli klęskę z rąk Franków. Wtedy Karol wyprawił posłów z darami do króla Liutpranda i prosił go o pomoc przeciw Saracenom. składały podarunki. Karol stoczył z nim bitwę w pobliżu Karbony i. lecz pospieszył mu na pomoc z całym wojskiem795. Rimini. 54.. Obciąwszy mu czuprynę. 796 Dzis. Liutprand nie ociągał się. 792 793 Zob. 797 Miejscowość trudna do zlokalizowania. wyżej IV 38 i przyp. i pozostała pod ich panowaniem do 759 r. Narbona została zdobyta przez Arabów około 720 r. Król ten prowadził wiele wojen z Rzymianami. Liutprand stał się jego ojcem. zadawszy im wielkie straty793. 529. 795 W 739 r. Liutprand Aś wraz z całym wojskiem powrócił do Italii. ofiary oraz życzenia błogosławieństwa od poszczególnych Kościołów. przebywającemu w wiosce Pilleum797 w okręgu Pentapolis. 794 Dzis. obdarował go też wspaniałymi darami i odesłał do rodzica. Około 737 r. Liutprand pośpieszył Frankom z pomocą. kiedy to wyzwolił ją Pepin Mały. zwyciężył. tak jak poprzednio. gdzie zajęli Arelate794 i spustoszyli całą jej okolicę. Arles. wybili lub wzięli do niewoli rzesze ludności. Wtedy wojsko Saracenów znów wtargnęło do Galii i poczyniło wielkie spustoszenie. . które królowi.211 zgodnie ze zwyczajem przyciął jego włosy792. a drugi raz napadli. Na wiadomość o tym Saraceni w pośpiechu odeszli z tych terenów.

Peredeo zaś poniósł śmierć w mężnej walce. Na jego miejsce postawiono Hilderyka. Nieco później798 Rzymianie z właściwą sobie butą zebrali się pod wodzą księcia Peruzji799 Agatona i wyruszyli na zdobycie Bolonii. wnuk króla i Peredeo. Lecz gdy król wraz z wojskiem dotarł do Transamunda. gdy Hildebrand. Tegoż Gisulfa. piastujący władzę przez dwadzieścia sześć lat. Ułożywszy w ten sposób stosunki w 798 799 Raczej wcześniej. książę Benewentu oraz jego następca Grzegorz. 55. wtedy został wzięty do niewoli Hildebrand. 802 Powstał przeciw niemu książę Adelais. Przeciw niemu powstali pewni ludzie i usiłowali go zgładzić802. gdzie stali wtedy obozem Walcari. Peredeo i Rotkari. objął po nim urząd Gisulf.212 Jeszcze trzeci raz na skutek nagłego napadu Wenecjan. Dzis. W tych dniach Transamund800 podniósł bunt przeciw królowi. zabili ich i w ten sposób ocalili życie swemu księciu. a pozostałych zmusili do ucieczki. bo Peredeo jeszcze żył. na książęcym tronie posadził on swego wnuka Grzegorza. książę Spoleto. jego nieletni syn. książę Benewentu. książę Wicencji okupowali Rawennę. Perugia. 801 W 731 r. książę Spoleto i Gisulf. Kiedy zaś zmarł Romuald Młodszy801. któremu dano za żonę niejaką Gizelpergę. który ze względu na chłopięcy wiek nie był zdolny kierować tak wielkim ludem. Jednak mieszkańcy Benewentu. Transamund. król Hilprand. kiedy przybył do Benewentu. zawsze wierni swoim książętom. . 800 Transamund II. usunął król Liutprand. Ci zaś uderzyli na Rzymian i zgładzili wielu z nich. ten uciekł do Rzymu.

dziewczynę pochodzącą ze znakomitego rodu. Tymczasem po siedmiu latach rządów w Benewencie odszedł ze świata książę Grzegorz. Liutprand prowadził wojnę w Pentapolis. wyżej V 34. że już rozstaje się z życiem. wyprawił się zbrojnie do Spoleto. Król Liutprand na wiadomość o tych wydarzeniach w Spoleto i Benewencie. a przyszedłszy do zdrowia wziął go jako współregenta. Jednak król Liutprand ze wzburzeniem przyjął wieść o tym wszystkim. W tym czasie król zapadł na zdrowiu i zbliżała się ku niemu śmierć. 805 Szerzej opowiadają o tym Gesta pontificis Zachariae. 56.213 Benewencie. wychowywał z ojcowską troską. dał mu za żonę Skaunipergę. który zwie się dziś kościołem Przy Żerdziach804. powrócił do Spoleto. Po upływie kilku lat Transamund. Longobardowie mniemając. że jego panowanie nie przyniesie nic dobrego. które są dla Pawła źródłem. Jego żoną była Anna. który uciekł do Rzymu. . w kościele Najświętszej Bożej Rodzicielki. król powrócił do swej rezydencji. Maszerując na Pentapolis szedł z 803 804 W 735 r. Gisulfa. zob. przyfrunęła kukułka i siadła na jego końcu. Kiedy zgodnie ze zwyczajem wręczyli mu miecz. Działo się to poza murami miasta. swego wnuka. wynieśli na tron jego wnuka Hildebranda803. Sancta Maria ad Perticas.. zgładził Hilderyka i znów odważył się podnieść bunt przeciw królowi805. Po śmierci Grzegorza księciem Benewentu został Godskalk. Po jego śmierci królestwo otrzymał Godeskalk i przez trzy lata sprawował rządy nad Benewentyńczykami. Dla ludzi znających się na rzeczy to nadzwyczajne zjawisko oznaczało.

Wprowadził już na statek żonę i załadował cały dobytek. raniąc niektórych spośród nich. Zaatakowali ich Spoletańczycy i Rzymianie. i zamordowali go. 806 Około 740 r. mężnie walczyli.214 miasta Fanum do Forum Sempronii806. Gdy zaś jego towarzysze chcieli go dobić. Wtedy Spoletańczycy w sojuszu z Rzymianami zadali jego wojsku ciężkie straty w lesie znajdującym się w połowie drogi między tymi miejscowościami. następnie zwrócił się szybko ku drugiemu. Ratchis nagłym uderzeniem zrzucił go z konia. zaufani Gisulfa. Jednak Ratchis. Król postawił więc na tylnej straży księcia Ratchisa i jego brata z wszystkimi Forojuliańczykami. . Fanum. Gotskalk ginie w czasie próby ucieczki. imieniem Berto. starał się na statku uciec do Grecji. dzis. że król podąża do Benewentu. oprócz – jak powiedziałem – kilku rannych. na zachód od niego znajdowało się Forum Simphronii. Tymczasem na pewnym moście dwaj silni Spoletańczycy zaszli Agisulfa od tyłu.. 57. Liutprand wkroczywszy do Spoleto. Ratchis z wrodzonej sobie dobroci pozwolił mu uciec. lecz on mocno jednego z nich przeszył włócznią. Czołgając się na rękach i nogach zniknął biedak w lesie. Gdy zaś Gotskalk dowiedział się. miasto w Umbrii nad Adriatykiem. już sam miał wsiąść. Fossombrone w Umbrii. wywołał po imieniu Ratchisa i ruszył na niego dobrze uzbrojony. pozbawił Transamunda władzy książęcej i nakazał mu wstąpić do stanu duchownego. powalili wielu wrogów i wraz ze swoimi wyszli cało. Na jego miejsce postawił swego wnuka Agipranda. Tam pewien bardzo mężny Spoletańczyk. jego brat i niektórzy szczególnie dzielni mężowie. zabił go i zepchnął w wodę za towarzyszem. starożytne Forum Sempronii. wzięli na siebie cały ciężar bitwy. gdy nagle wpadli Benewentyńczycy.

który zwano Bercetum809. Król Liutprand powrócił do swej stolicy. leżący za murami Ticinum. 810 Dzis. W podobny sposób w wielu innych miejscach stawiał przybytki Pańskie. aby codziennie dla niego odprawiali Mszę św. 809 Dzis. dziś. czego nie uczynili dotąd inni królowie. Król Liutprand przybył do Benewentu i znów ustanowił swego wnuka Gisulfa na książęcym stolcu807 .215 Żona zaś jego wraz z całym dobytkiem popłynęła do Konstantynopola. który zasłynął z licznych cudów czynionych dzięki łasce Chrystusa. Anastazego. Corteolone w prowincji Pawia. miejscowość Berceto w prowincji Parma. Również na przedmieściu 810 Olonny wystawił wspaniały Dom Boży pod wezwaniem św. Często 807 808 W 742 r. 58. Uczyniwszy to. Także na szczycie Alp Bardońskich zbudował klasztor. 811 Starożytne Forum Fulvii Valentinum lub Valentia. Piotra. Ufundował klasztor św. Walencja w prowincji Alessandria. Anastazego Męczennika oraz wzniósł tam ponadto klasztor. biskup kościoła ticineńskiego Piotr. . Za czasów jego panowania w miejscowości 811 Forum nad rzeką Tanarus żył mąż wielkiej świętości imieniem Baudolin. święci mężowie Baudolin i Teudelapiusz oraz ich cuda. zwany „Złotym Niebem”808. Gisulf ponownie został księciem Benewentu. zwykł wznosić liczne świątynie ku czci Chrystusa. zob. Sławny ten król wszędzie tam. kapłanów i duchownych. gdzie przebywał. śmierć króla Liutpranda. Caelum Aureum. gdzie do dzisiaj znajduje się kościół pod wezwaniem św. powrócił do swego pałacu. wyżej V 27. Również w swoim pałacu zbudował Kaplicę Zbawiciela oraz ustanowił.

który nie tylko potrafił czynić cuda.216 przepowiadał on przyszłość. ale też obdarzony wieszczym duchem przepowiadał przyszłe wydarzenia. został przedtem przez króla Ariperta814 zesłany do Spoleto. mianowicie syna jego siostry. 814 Aripert II (701-712). przekonał się jednak. aby popędził do męża Bożego Baudolina i prosił go o modlitwę do Chrystusa o zdrowie dla chłopca. imieniem Aufusus. rzekł do niego Baudolin: „Wiem. Ponieważ był on spokrewniony z rodziną królewską813. z jaką tu przybyłeś. Na właściwym miejscu opowiemy 812 813 Zob. król ubolewał wprawdzie nad tym. Jednak prośba. już się niestety spełnić nie może. że mąż Boży Baudolin posiada ducha proroczego. wyżej V 37. Wśród wielu cnót doskonałego życia szczególnie zajaśniał Piotr kwiatem czystości. chcąc strzałą ugodzić jelenia. ów czcigodny męczennik przepowiedział mu. . że zostanie biskupem w Ticinum. Gdy wysłannik przekazał królowi słowa sługi Bożego. W tym również czasie zasłynął życiem i czynami biskup Kościoła ticyneńskiego Piotr. W czasie. chłopiec zmarł. Na ten widok król. Sabina Męczennika. o tym. Kiedy więc jeździec przybył na miejsce. Natychmiast też wysłał jednego z jeźdźców. bardzo kochający chłopca. jakby o obecnym. Kiedy pewnego razu król Liutprand wyruszył na łowy do lasu nazwanego Miastem812. zaczął płakać i lamentować nad nieszczęściem. jeden z jego towarzyszy. Gdy tam uczęszczał do kościoła św. mówił tak. co było nieobecne. Również w Weronie żył mąż podobny do Baudolina imieniem Teudelapiusz. co cię tu sprowadza. zranił krewnego króla. To jest króla Liutpranda. że prośba jego się nie spełniła. gdy jeździec był jeszcze w drodze do sługi Bożego. bo chłopiec zmarł”.

Hadriana Męczennika817. Liutprand był mężem wielkiej mądrości. gdzie też spoczywa jego rodzic. Ciało jego pogrzebano w kościele św. Piotra w Złotym Niebie. lecz dorównującym filozofom. wprawdzie nie obeznanym z naukami. który wydarzył się w późniejszym czasie815. 818 Prawodawstwo Liutpranda (15 woluminów. skromnym. hojnym w jałmużnach. . 817 Dzisiaj grób Liutpranda znajduje się w pięknej i słynnej bazylice św. bystrym w radzie. w Pawii. Król Liutprand po trzydziestu jeden latach i siedmiu miesiącach panowania już jako starzec dopełnił dni swego życia816. z największą zawsze troską strzegł pokoju z Frankami i Awarami. 815 816 Nie znamy tego opowiadania Pawła Diakona. W 744 r. Na początku swego panowania zdobył wiele warowni bawarskich. 819 Niektórzy pod terminem orationes rozumieją zabiegi dyplomatyczne. czystym. bardzo pobożnym. miłującym pokój. dzielnym w boju. zawsze jednak większą ufność pokładał w modlitwie819 niż w orężu. wytrwałym na modlitwie. łagodnym wobec błądzących. 153 rozdziały) dotyczy zwłaszcza życia prywatnego i pod tym względem wykazuje wiele podobieństw z prawem rzymskim. był wychowawcą swego ludu i dawcą nowych praw818.217 jeden z jego cudów.

590-604 Sabinian 604-606 Bonifacy III 607 Bonifacy IV 608-615 Adeodat I 615-619 Bonifacy V 619-625 Honoriusz I 625-638 Seweryn 640 Jan IV 640-642 Teodor I 642-649 .218 Tablica chronologiczna KRÓLOWIE LONGOBARDZCY Alboin Klef Interregnum Autari 568-572 572-574 574-584 584-590 CESARZE BIZANTYŃSCY Justyn II 565-578 PAPIEŻE Tyberiusz II 578-582 Maurycy Tyberiusz 582-602 Fokas Herakliusz 602-610 610-641 Jan III Benedykt I Pelagiusz II 561-575 575-579 579-590 Agilulf 590-616 Adaloald Arioald Rotari 616-624 624-636 636-652 Konstantyn Heraklion 641 641 Grzegorz Wlk.

) 695-698 Tyberiusz III 678-705 Justynian II (II panowanie) Filippik Anastazy II Teodozjusz III Leon III Izauryjski Konstantyn V 705-711 711-716 713-716 716-717 717-741 741-775 Hildebrand Ratchis Astolf Ratchis Dezyderiusz 744 744-749 749-756 756-757 757-774 .219 Rodoald Aripert Perktarit Godepert Grimuald Perktarit 652 652-662 662 662 662-671 671-688 Konstans II 641-668 Marcin I Eugeniusz I Witalian Adeodat II Donnus I Agaton Leon II Benedykt II Jan V Konon Sergiusz I Jan VI Jan VII Sisinius Konstantyn I Grzegorz II Grzegorz III Zachariasz Stefan II Paweł I Konstantyn II Stefan III Hadrian I 649-655 655-657 657-672 672-676 676-678 678-681 681-683 684-685 685-686 686-687 687-701 701-705 705-707 707-708 708-715 715-731 731-741 741-752 752-757 757-767 767-768 768-772 772-785 Konstantyn IV 668-685 Justynian II (I panowanie) 685-695 Kunikpert Liutpert Raginpert Aripert II Ansprand Liutprand 688-700 700 700 701-712 712 712-744 Leoncjusz (uzurp.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->