X Studencka Konferencja Starożytnicza Cupido dominandi: żądza władzy – władza nad żądzą. Warszawa, 15-18 maja 2014 r.

“Cupido dominandi – żądza władzy – władza nad żądzą”

To temat międzynarodowej, a także jubileuszowej , dziesiątej już edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej, której tegorocznym gospodarzem jest Koło Starożytnicze UW. Miejscem tegorocznych obrad będzie Uniwersytet Warszawski, dokąd w dniach 15-18 maja 2014 r. zjadą się pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci fascynujący się dyscyplinami humanistycznymi związanymi bezpośrednio z antykiem: historią, literaturą, filozofią, sztuką etc. Będą oni prowadzić naukową dysputę na temat szeroko pojętych zależności pomiędzy władzą oraz seksualnością człowieka. Poruszone zostaną między innymi tematy konotacji polityki z uczuciami osobistymi, spory na temat bastardów u władzy, zależności między żądzą a władzą w mitach, jak również w innych, różnorodnych wymiarach, m.in. religijnym, filozoficznym, społecznym i historycznym. W czasie czterodniowej konferencji przewidziane będą również wykłady gościnnie zaproszonych naukowców z polskich ośrodków naukowych zajmujących się starożytnością (filologów i historyków), jak również wycieczki oraz warsztaty dotyczące warsztatu naukowca, których poprowadzenie wstępnie potwierdził dr Emanuel Kulczycki. Współorganizatorami konferencji są: Koło Starożytnicze Studentów KUL, Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr, Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego “Oikumene” UWr, Koło Antycznej Translatoryki UŁ, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ, Koło Naukowe Klasyków UAM, Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG. Abstrakty na SKS w języku polskim lub języku angielskim prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2014 roku włącznie. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w Konferencji są zobowiązani wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com i przesłać go na adres konf.sks [na serwerze] gmail.com do tegoż dnia. Zakwalifikowani uczestnicy powinni wpłacić opłatę konferencyjn ą (50 zł lub 15 euro) do końca kwietnia.