Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich

4

Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich
Dawne Kresy Południowo Wschodnie W Optyce Historycznej i Współczesnej

Seria Pod redakcją Witolda Listowskiego

Kędzierzyn-Koźle 2012

1

Seria poświęcona ludobójstwu Polaków dokonanych przez OUN-UPA na Kresach Południowo wschodnich

IX Dzień Kultury Kresowej - IX Konferencja Popularno-Naukowa Kędzierzyn-Koźle 2 czerwiec 2012r
Redaktor tomu: Witold Listowski

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do wydania tej książki. Wszystkim autorom za napisanie tekstów: dr Lucynie Kulińskiej, prof. dr hab. Leszkowi Jankiewiczowi, dr Zdzisławowi Koniecznemu, dr Leonowi Popkowi, ks. Tadeuszowi Isakowiczowi - Zaleskiemu, mgr Magdalenie Kazik oraz prof. dr hab. Czesławowi Partaczowi za napisanie recenzji, Krystynie Patrzykąt za napisanie wstępu, Poseł Brygidzie KolendzieŁabuś, Senatorowi Aleksandrowi Świeykowskiemu, Staroście Powiatu Arturowi Widłakowi, Przewodniczącej Rady Miasta Elżbiecie Czeczot, Prezydentowi Miasta Tomaszowi Wantule, Zastępcy Prezydenta Miasta Pawłowi Ramsowi, Wiesławowi Tokarczukowi, Mieczysławowi Habudzie, Janowi Dubianikowi, Beacie Kaczyńskiej-Pogwizd, Marioli Motyl, Henrykowi Wierny, prof. dr hab. Bogusławowi Paziowi oraz prof. dr hab. Czesławowi Partaczowi za napisanie recenzji oraz członkom Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu i wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystościach IX Wojewódzkiego Dnia Kultury Kresowej 2 czerwca 2012r oraz Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 11 lipca 2012 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Witold Listowski Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu.

© COPYRIgHT BY:
Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu Strona internetowa: www.kresykedzierzynkozle.home.pl

ISBN - 978-83-63999-01-8 Wydawca:
ARSGRAF ul. Jaktorowska 40 96-300 Żyrardów
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kędzierzyn-Koźle

Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

Posła Brygidy Kolendy-Łabuś Senatora Aleksandra Świeykowskiego

2

3

„Polsce i Ukrainie przyjaźń i zgoda –OUN. by w końcu prawda weszła do szkolnych klas. Dyplomacja nie zauważa szerzącego się kłamstwa i zniewag dotyczących prawdy o Golgocie Wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Przecież nikt nie będzie nas szanował.Koźlu. o co od dziesiątek lat zabiegają Kresowianie. nawet w którymś pokoleniu. w 2012r. ani ból ich i bliskich pozostałych przy życiu i noszących w sobie piętno tamtych strasznych skrytobójczych rzezi bezbronnej społeczności Polskiej. że działają w myśl zasady. Niestety jego następcy przyzwalają na szerzenie się nacjonalizmu na Ukrainie. Tarnowski My. jak zwykle pięknie zorganizowane . „Nie o zemstę. W programach szkolnych temat Kresy pomijany i przemilczany dla politycznej poprawności. ale o pamięć wołają ofiary” Krystyna Patrzykąt Wstęp Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie. jeśli sami nie dbamy o naszą godność! Tym większa chwała Wspaniałym Naukowcom – Historykom. aż władze Polski i Ukrainy uznają i potępią to ludobójstwo. wbrew ślepocie i znieczulicy naszych władz centralnych. Nawet trudno się domyślać.hańba i potępienie. które jakby nie zauważały odradzania się silnego nacjonalizmu ukraińskiego.”. Kresowianie. przypominamy i będziemy przypominać. a nasze kolejno rządy nie reagowały. tysiącom Kresowych Społeczników którzy zajmują się tematem ludobójstwa Kresowego. który traci pamięć. trwamy. Będziemy przypominać o OUN i UPA. Nie obchodzą ich losy kilkuset tysięcy bestialsko wymordowanych Polaków na Kresach II RP. pamiętamy. zamienia się w sforę” Ks. Dziękujemy Im..prawdą zwyciężaj!” 4 5 . Był czas.„Naród. marginalizowany i pomijany.” Hasła te mówią wszystko to. kiedy pierwszy prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk przyznał cyt. Temat ten był i jest od dziesiątek lat zakłamywany. Niestety prawda o potwornym ludobójstwie dokonanym na Polakach w czasie drugiej wojny światowej jest ciągle niewygodna naszym władzom rządowym i parlamentarnym. „Kłamstwo .odbyły się pod bardzo wymownymi hasłami: „Żeby prawda była prawdą – Ofiarom pamięć i cześć. „szowiniści ukraińscy zamordowali blisko pół miliona Polaków„ i prosił Polaków o przebaczenie. dlaczego. o tych zbrodniczych organizacjach ukraińskich nacjonalistów do czasu. UPA i SS Galizien.

Przewodził Północnej Grupie Pochodnej OUN na Ukrainę. W 1941 r. Stiach. stan bezpieczeństwa ludności polskiej w tym powiecie.liceum ukraińskiego w Brzeżanach: Jarosław Staruch ur. Ideolog OUN .].1 Przy dzisiejszym stanie wiedzy i niedostatku źródeł. ogłosił pracę „Idea i czyn Ukrainy”. w Krakowie. dowódca taktycznego odcinka UPA. Wchodził w skład prowidu OUN na okręg Brzeżany i prowidu krajowego. 1-9.. Akcje terrorystyczne kierowane były też przeciw tym wszystkim Rusinom . bądź przejęte przez ZSRR i w części przekazane Ukrainie (Kijów). Łemko. prowadził tajną drukarnię OUN w Mużyłowie.dr. p. Od jesieni 1939 r. Ułas z Litwinowa. że gdyby. 6 7 . a przede wszystkim z powodu upływu czasu.8 tys. Osyp Diaki z Olesina . Niestety. 3 Przede wszystkim „Głos Brzeżański”. osób (72. Nieliczne przekazane dzięki staraniom historyków z WiH i CAW oraz CA MSWiA zachowane w rosyjskich archiwach dokumenty dowodzą. opracowaniem pochodzącym z czasów okupacji pt. Już w roku 1930 członek Krajowego Prowidu OUN. 4 Oto kilku z nich wychowanych na terenie Brzeżańszczyzny i sąsiedniego powiatu Podhajce (większość to absolwenci słynnego bastionu ukrainizmu . 1996 s. znajdują się dziś poza granicami Rzeczpospolitej. Byłyby one szczególnie istotne dla badań dotyczących przestępstw popełnianych przez obywateli narodowości ukraińskiej wobec ludności polskiej. dwutygodnik wydawany przed wojną w Brzeżanach. 29 775 Polaków. Hryhorij Goliasz z Byszek (wsi gdzie we wrześniu 1939 r.Ukraińcom. policji. Dmytro Myron z miejscowości Raj.członków lwowskiego AK w czasie okupacji. Już pobieżna analiza owych źródeł pozwala stwierdzić. jak usilnie imputują Polakom szowiniści ukraińscy ich życie polityczne i społeczne było dramatycznie tłumione represjami nie udałoby Ukraińcom na tym terenie wykształcić takiej ilości nacjonalistycznych przywódców4.in.dowódca sotni UPA.organizator Junaków OUN. Lucyna Kulińska Preludium zbrodni.3 tys.573 Rusinów (Ukraińców). Jan Salwa poświęcił ciekawy artykuł pt. Powiat miał 11 gmin . W UPA był sotnikiem . 2 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”.. Ren z Wierzbowa. Danych zbiorczych brak i z tego powodu. brak jest dziś możliwości dokonania szczegółowej analizy antypolskiej i terrorystycznej działalności ukraińskich nacjonalistów w poszczególnych powiatach kresowych międzywojennej Polski. policjanci. W 1939 r. działacze społeczni). miały wyśmienite zaplecze ludzkie i materialne. żołnierze. W tych miejscach występują wykropkowania [. Ze względu na bardzo zły stan dokumentu.szef propagandy na Podole i prowidnyk na tym terenie do 1949 roku. Aresztowany przez NKWD trafił do armii Andersa. dotyczącej ukraińskiego życia polityczno – społeczno . W 1944 . sądów i wojska.1 tys. podstępnie i masowo mordowano polskich żołnierzy). jak i ludzi sprawujących różne funkcje państwowe (służba leśna. a w 1939 do 113 tys. Udostępniony autorce przez p. potem okręgu tarnopolskiego. informacjami zawartymi w przedwojennej prasie lokalnej3 i relacjami świadków. Centrum terroru”. jednak. Niewątpliwie przykład dziejów jednego powiatu może być pouczający i rzucić pewne światło na położenie ludności polskiej w pozostałych powiatach kresowych tuż przed wybuchem wojny i na jej początku. „Brzeżański bastion nacjonalizmu. 29 Niemców i innych narodowości. ps. Na służbie niemieckiej komendant policji w Sanoku. prowidnyk junaków OUN powiatu. zarówno ofiar jak i ich oprawców. Orłan z Białokiernicy. że na mieszanym etnicznie terenie Brzeżańszczyzny dochodziło do licznych aktów przemocy i przestępstw wobec ludności polskiej. Ukraińców. hojnie dofinansowywanych przez państwo polskie. że prawie całe archiwa z dokumentami dotyczącymi polskich miast kresowych i polskiej administracji. której sprawcami byli nacjonaliści ukraińscy. Członek OUN od 1929 r. działające tam organizacje ukraińskie przodowały też w prowadzeniu antypolskiej działalności podziemnej. Jana i Konrada Sura. Od 1943 w SS-Galizien. Szczególnie czynny na Zakerzonii jako dowódca kurenia łemkowskiego. od 1935 r. a co za tym idzie śmierci większości świadków wydarzeń. z zachowaniem najcenniejszych w „osobnych” archiwach sowieckich. Uciekł po wojnie do USA. można prześledzić jak wyglądał w okresie poprzedzającym wybuch wojny i w pierwszych jej latach. Zastępca prowidnyka na Wołyń. Druki z niej ekspediowano do Lwowa i dalej. choć fragmentami powstał prawdopodobnie wcześniej. Dotykały one zarówno zwykłych rolników. Stepan Hawryluk ze wsi Potok. W legalnych organizacjach ukraińskich. propagandzista. Halina Dydyk – ze wsi Szybalin. niepodpisany i niedatowany. że badaczy czeka jeszcze w przyszłości wiele niespodzianek. m. Natomiast w miejscach gdzie pisownia budzi wątpliwości pojawiają okupacji niemieckiej zeznaniach naocznych świadków. autorka nie była w stanie odczytać wszystkich nazwisk. Bej. Polska nie była państwem totalitarnym. Działała do 1939 r. Autorka w miarę posiadanych źródeł uzupełniła dane zawarte w tym unikalnym materiale relacjami pochodzącymi z innych źródeł. się znaki zapytania (?). Nacjonalizm ukraiński na Brzeżańszczyźnie w latach 1922-1941. redaktor Biuletynu OUN. 33. materiał polskiego podziemia. Wasyl Hałasa ps. gdzie także po angielsku wydawał „Ideę i Czyn”. Stojan. potem okręgowy prowidnyk w Przemyślu i z-ca prowidnyka Zakerzońskiego Kraju (w czasie operacji „Wisła”). redaktor Wisti i Junaka. Od początku 1945 r. Materiały zbiorcze zostały bądź zniszczone w czasie wojny. Szlify zdobywał w latach 1938-39 na Siczy Karpackiej. prowidnyk OUN na Zakerzonii. Wasyl Mizerny ps. którzy w kontaktach i współpracy obu nacji w ramach wspólnego państwa nie widzieli nic zdrożnego. Autor broszur i artykułów. Okolice Brzeżan w okresie międzywojennym przodowały w aktywności. Pochodzi z roku 1943. „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”2 opartym na licznych zebranych jeszcze w czasie 1 Brzeżańszczyzna stanowiła przed II wojną światową matecznik ukraińskiego nacjonalizmu.9 wiejskich (z 75 wsiami sołeckimi) i 2 miejskie – Brzeżany i Kozowa. Według spisu powszechnego z 30 IX 1921 roku na terenie tego powiatu mieszkało 91. Organizatorka służby medycznej UPA. Niektóre dane dotyczą mordów dokonanych po wejściu na te tereny Niemców w roku 1941. Wasyl Bej ps. Posługując się źródłami. w Złotej Słobodzie. Problemowi skutków działania skrajnego nacjonalizmu na tym terenie. Dostęp do takich dokumentów jest jednak bardzo utrudniony. zły stan zachowania i braki w tekście. stron 30. Pracował z Hawrylukiem w podziemnej drukarni w Mużyłowie..politwychownik. Polaków i 7. „Na Rubieży” nr 2 (16). Pseudonimy: Jarłan. Żydów).925 osób w tym 54. Bulba. Adnotacje ręczne. uczestniczył w II Kongresie OUN.gospodarczego. W roku 1931 ilość mieszkańców wzrosła do 103.6 tys. Od końca 1945 r. Nie ulega wątpliwości. 7548 Żydów.

Czortków i Borszczów. Kto był inicjatorem i sprawcą tych zbrodniczych czynów? Wiemy. Szczególną aktywność wykazała UWO przed wyborami do sejmu roku 1922. Państwo zmuszone było użyć sił policyjnych i wojskowych. że polskie władze nie hamowały rozwoju ukrainizmu to niemal do końca. że informacje na ten temat znaleźć można w wydanej w 1973 roku w Kijowie przez Ukraińską Akademię Nauk „Istorija mist i sił Ukrajiny”. Ściganie i karanie sprawców budziły niechęć Ukraińców. często związane z zabójstwami. Akcje te historycy przypisują jednak UWO. Każda niezbędna z punktu widzenia bezpieczeństwa reakcja władz polskich działała na ich korzyść. rozbrajając posterunki policji. Owe zbrodnicze podpalenia pogłębiały tylko biedę i niedostatek w tej dręczonej skutkami światowego kryzysu krainie. a nawet mordów. Działały ukraińskie organizacje społeczne. Niestety wkrótce terror powrócił na te tereny. kościół narodowy i to sponsorowany z kasy naszego państwa. też z września 1935 r. Ukraińska ludność wiejska była więc latami indoktrynowana przez swych nacjonalistycznych przywódców politycznych i społecznych (legalnych i podziemnych) i dużą część nacjonalistycznego kleru greckokatolickiego.wszelkie próby budowania ruchów nacjonalistycznych skazane były na klęskę.rozgoryczenie i poczucie zaniedbywania ich interesów przez miejscowych Polaków. 8 9 . „Brzezański Bastion Nacjonalizmu” „Na Rubieży” nr 2 1996 s. 7 Zginął w zamachu Sydor Twerdochlib (16 X 1922). dokonano wielu sabotaży na liniach kolejowych i telegraficznych. która zachowała jeszcze dawne struktury i sama w swej prasie nazwała je „drugim wystąpieniem UWO”. bo sąd miał do czynienia z podziemną organizacją ukraińską doskonale zakonspirowaną i szkoloną jak zeznawać i utrudniać śledztwa na wypadek aresztowania. Patrz artykuł wstępny z 1 IX 1935 r. ich napad na „biedniaków”. W roku 1935 na wniosek BBWR zawarto porozumienie z przedstawicielami ukraińskimi („o zasadach współpracy i wspólnych dążeniach”)10. był to Piemont ukraiński. Coraz bardziej brutalne metody terrorystyczne stały się z czasem powszechne w rozwiązywaniu „problemu polskiego” na Kresach. nieświadomi politycznie chłopi ukraińscy. choć jej połączenie z terrorystycznym UWO nie było ukończone. sianie wrogości do Polaków. W państwie totalitarnym – Rosji Sowieckiej . stodół. 25 października (a więc przed samymi wyborami) pojawiła się w powiecie zborowskim grupa terrorystyczna licząca ok. spółdzielnie. których finałem były manifestacyjne pogrzeby polskich ofiar. 5 O rozmiarach działalności OUN w powiecie brzeżańskim w okresie międzywojennym może świadczyć fakt. Do przejściowego zahamowania akcji sabotażowych doszło dzięki „akcji pacyfikacyjnej” roku 1930 w reakcji na masowe palenie mienia i napady na Polaków. Ukazywały się ukraińskie gazety. przeszła przez powiaty: Przemyślany. Na jej czele stał do roku 1922 E. a trzecia koło Zbaraża8. ciężko raniono jego żonę i starą matkę (s. w tym także w powiecie brzeżańskim niebo rozświetlały wówczas łuny pożarów. Ludobójstwo…. Niewiele to jednak pomogło. w którym wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele społeczeństwa polskiego z wojewodą tarnopolskim Giwont Dziewałtowskim na czele. były ukraińskiego banki i ubezpieczalnie. 8 Jan Salwa. nacjonalistyczną ideologię Doncowowskiego panukrainizmu5. podpalono 2300 polskich budynków i stert ze zbożem). dokonano nieudanego zamachu na Naczelnika Państwa (25 XI 1921). którym udało się w sądzie udowodnić zbrodnie. powołana do życia 30 VIII 1920 r.rodzinę Iwana Basary dokonany 20 I 1938 roku. Konowalec. Oczywiście znajdziemy tam pochwałę antypolskich działań terrorystycznych. I taki niestety był cel terrorystów. ale dlatego. stanowiąc jej dość niezależne „zbrojne ramię”. do organizowania napadów. To obala twierdzenie. mordując. niemal faszystowskie państwo polskie. Jedną z jej wypróbowanych metod walki z polskością było podpalanie majątków ziemskich. Już w roku 1920 w pow. Buczacz. 10 Zawartemu kompromisowi wiele miejsca poświęcił „Głos Brzeżański”. Druga taka grupa pojawiła się w okolicach Sokala. skrajnie nacjonalistyczna organizacja ukraińska. Brak reakcji na przestępstwa i mordy .. Do masowego palenia folwarków. że w czasie okupacji ludobójstwa na Polakach dokonali ciemni. „Podniosłe próby towarzyskiego kontaktu sfer polsko .in. s. coraz bardziej zapatrzonego w zbrodniczą. stert ze zbożem doszło również na ogromną skalę w lecie 1930. Brzeżany. Procesy te były trudne.. Jednak im bliżej wybuchu wojny. 9 Komański H.ukraińskich w powiecie brzeżańskim”. gospodarstw. która paląc po drodze folwarki.ukraińskie. zbiorowe protesty w lokalnej prasie. Od początku związana z wywiadem niemieckim. Chcąc doprowadzić do zakończenia fali przestępstw.2). Fakty są inne. Głowę rodziny zamordowano. strona polska ponawiała próby nawiązania przyjaznych stosunków ze społecznością ukraińską. Jej członkowie prowadzili w całym okresie międzywojennym działalność stricte terrorystyczną. osady.. gnębieni przez totalitarne. Po krótkiej przerwie ukraińscy nacjonaliści wrócili do swych akcji mających na celu antagonizowanie społeczności lokalnej. Poza bojkotem doszło wówczas do wielu aktów terroru7. Podhajce. m. 50 osób. w Pradze. Rozwijał się. 6 Tajna bojowa. 129. w „Głosie Brzeżańskim”. Akty przemocy spotykały się z kontrakcjami władz bezpieczeństwa: śledztwa i procesy nakręcały spiralę obustronnej wrogości. ale wymienia się działania faszystowskich i nacjonalistycznych organizacji przeciw „postępowym” lub związanym z komunizmem Ukraińcom jak np. skazywano z reguły na niskie wyroki (za zabójstwo – do 12 lat więzienia). a czasem tworzenie fundacji na rzecz rodzin pomordowanych. W połowie 1934 roku miejscowa bojówka OUN podpaliła budynek Kółka Rolniczego należący do Polaków. Sprawców. czy artykuł pt. Od roku 1929 personalnie powiązana z OUN. W Małopolsce Wschodniej. W dniu 21 września 1935 roku w salach „Sokoła” w Brzeżanach odbyło się na ten temat specjalne zebranie polsko . Siekierka Sz. jakże wrogi polskości. W „Głosie Brzeżańskim” znajdziemy liczne świadectwa tego tragicznego stanu rzeczy. brzeżańskim ujawniła swą działalność Ukraińska Wojskowa Organizacja6. że w lecie 1930 istniała już OUN. szkoły. podpalono magazyny wojskowe w Przemyślu. Pożar w porę ugaszono więc straty nie były wielkie9. tym bardziej mnożyły się zamachy. Tak.1.

Rohatyn. Ona też ponosiła przede wszystkim konsekwencje swej działalności12. 17 „Głos Brzeżański” nr 11 z 15 VI 1936 r. proboszcza z Potoku pow. gdy Maria Tutka usiłowała podejść do drzwi. Hryniewicz. udał się do Niemczyna. zwabionych nadzieją zarobku. opisywał to wydarzenie. zorganizowali zasadzkę między miejscowościami Dereszkowice a Słobódką Bołszowiecką. 22 „Głos Brzeżański” z 15 II 1937 r. Dochodzenie ujawniło. Nie brakowało też prowokacyjnych zachowań ukraińskiego kleru. donosił o tym wydarzeniu. Zawarte w nim oskarżenia okazały się niezgodne z prawdą21. Powiatowy komendant w Bohatynie wdrożył dochodzenie przy współudziale policji w Bołszowicach. kilku zaagitowanych przez nacjonalistów pastuchów podpaliło ogrodzenie domu osadnika Józefa Repskiego w Krzywem. 21 Ponieważ poważne oskarżenie o „zwierzęce znęcanie się i torturowanie zatrzymanych”. Franciszka Roztworowicza. Wywołało to wśród miejscowych Polaków skrajne oburzenie17. gdzie zastrzelił Tutkową. których zaangażowanie w działalność antypolską było szczególnie dotkliwe i niosło największe spustoszenia moralne. Antoni Buczko11. przyniósł informację o skazaniu księdza greckokatolickiego Antoniego Buczki. W tej chwili zgasło światło. do władz państwowych. Bemko i dr. W działalność konspiracyjną i przestępczą OUN . chcąc zmusić ucznia Michała Bozaniszyna obrządku rzymskokatolickiego do uczęszczania na lekcje religii greckokatickiej. włamania do sklepu Bychmana. Zachidny. 10 11 . Obchody 10 rocznicy zamordowania Semena Petruli miały zgoła nieoczekiwany finał. w Byszkach pow. szczególnie ukraińscy nauczyciele13. ale wskutek pomyłki oddano strzały (na szczęście niecelne) do polowego -Wasyla Pandury. za nakłanianie nieletnich dzieci do zniszczenia portretu prezydenta i rysowanie trójzębów na tablicy szkolnej. Dnia 2 listopada 1935 roku dwaj zamaskowani sprawcy dokonali w Niemczynie napadu rabunkowego na dom 47 – letniej Marii Tutki. skazał ks. Dochodziło też do napaści na Polaków. a uciekając z miejsca przestępstwa krzyczeli „uciekajcie Mazury. W dniu 7 lipca 1936 roku doszło na terenie Brzeżańszczyzny do poważnego zajścia nazwanego później „krwawym odpustem”22. Jeden z nich strzałem karabinowym w usta pozbawił ją życia15. skazany na 1. subiektem kooperatywy „Pracia” w Niemczynie. W „Głosie Brzeżańskim” można znaleźć informację o fałszywym donosie20 złożonym przez księdza greckokatolickiego Denysa Teliszczuka. Przemyślany. swoje rocznice narodowe. W akcje antypolskie angażowali się też starsi. do starosty w Rohatynie na policjanta śledczego w Rohatynie Józefa Pryszczewskiego. Jeden z nich zawołał: „ręce do góry”. za przechowywanie literatury OUN. Dochodziło do zatrzymań i wyroków na organizatorów kolportażu14. W zasadzie bez przeszkód ze strony władz polskich Ukraińcy obchodzili w powiecie brzeżańskim. 16 Anna zeznała. W lipcu 1935 banda dokonała zamachu na dyrektora folwarku w Demeszkowcach. inicjował mordy i napady rabunkowe na cele organizacji. na powracających do Bołszowic handlarzy jaj. że w pierwszych dniach marca odbyła się w Sądzie Okręgowym rozprawa przeciw 9 byłym uczniom gimnazjum oskarżonym o przynależność do OUN od roku 1932 i prowadzenie działalności wywrotowej przeciw Polsce: 7 z nich skazano na kary od 3. Jednym z takich księży nich był znany lokalny nacjonalista ukraiński ks. Buczkę na 3 miesiące aresztu. Dochodzenie wykazało związek tej zbrodni z działalnością miejscowej placówki OUN16. W roku 1936 na odpust ten przybyło kilkudziesięciu handlarzy i kuglarzy narodowości polskiej i żydowskiej. zdewastowali i rozkopali cmentarz poległych bohaterów (żołnierzy i policjantów) w Brzeżanach. Na terenie powiatu kolportowano zakazaną przez władze literaturę nacjonalistyczną UWO . 25 kwietnia 11 „Głos Brzeżański” nr 4 z 15 II 1935 r. a obaj zbrodniarze nic nie zrabowawszy uciekli.okazało się fałszywe. przeciw miejscowemu posterunkowemu. najbardziej podatna na zabarwione faszyzmem niemieckim hasła nacjonalistów. Tak więc 7 lipca 1936 roku proboszcz greckokatolicki z Płauczy Małej kazał umieścić trójząb na ołtarzu polowym w tej miejscowości jako symbol zjednoczenia ziem ruskich19. Tak było w roku 1936. Niestety i one były wykorzystywane przez nacjonalistów. Odpusty w klasztorze greckokatolickim ojców Bazylianów w Krasnopuszczy (klasztor założony przez P. Stan bezpieczeństwa powiatu był wysoce niezadowalający. w Olchowcu. że 31 sierpnia 1933 r. Świadkiem zbrodni była córka zamordowanej 12 – letnia Anna. a wykonanie zawiesił na lat 3. Sąd Grodzki w Brzeżanach pod przewodnictwem sędziego Wyskoczyla w dniu 23 IV 1934 r. Teichberg został przez bandytów zastrzelony.5 roku więzienia. Brzeżany. Oskarżonych bronili adw. że Matwij Tutka zorganizował w Niemczynie i Perłowcach dwie „piątki” OUN i jako ich „komendant”.do 2 lat więzienia.5. W nocy z 22 na 23 września 1935 trzej członkowie opisywanej bandy Iwan Lubomiracki.OUN. 12 „Głos Brzeżański” nr 6 z 15 III 1935 r. Ukrainiec Andrzej Zasiedko powołany do wojska. opatrując go nagłówkiem: „Zlikwidowana groźna szajka morderców i rabusiów w pow.5 roku więzienia. W śledztwie udowodniono. ksiądz został przez Sąd Okręgowy skazany na 10 miesięcy więzienia. Teodor Kurka. 20 Donos wysłany w dniu 5 VI 1936 r. rohatyńskim”. w nocy 22 kwietnia 1935 rabunku mienia Henryka Writza. dnia 16 IX 1935 r. 14 Np. Nie spodobało się to nacjonalistom ukraińskim. 13 Jedną z takich osób był Semko Fedeczko zam. 2 uniewinniono. które doprowadziły do wykrycia i zlikwidowania szajki parobków zamieszkałych w dwóch gminach: Niemczanie i Perłowicach liczącej 49 osób z przywódcą Matwijem Tutką. że w listopadzie 1935 r. realizując plan „komendanta” Tutki. chwycił go za rękę i głowę i zagroził mu powieszeniem na haku na suficie w sali szkolnej. postanowił drogą napadu zaopatrzyć się w pieniądze (porozumiał się z Piotrem Tutką z Perłowic w celu dokonania kolejnego rozboju). po czym weszli dwaj osobnicy z twarzami zasmarowanymi na czarno. że gdy siedziała z matką przy kolacji. Od członka bandy otrzymał karabin. Policji udało się też ustalić. ktoś zapukał do drzwi. informował. po czym obaj z Piotrem Tutką zbiegli. bo Ukraina idzie” 18. Andrzej Zasiedko. że w posiadaniu bandy było kilka karabinów i poza omawianym mordem dokonała ona szeregu wcześniejszych napadów i rabunków: w Perłowcach 7 kwietnia 1935 r. Wśród skazanych za antypolskie wystąpienia nie brakowało przedstawicieli kleru greckokatolickiego. drugi osobnik strzelił do niej z karabinu. Sobieskiego) odbywały się corocznie. odbyła się przed Sądem Okręgowym w Brzeżanach rozprawa przeciw Wasylowi Kaczorowskiemu i Iwanowi Finie z Kostenowa pow. 18 Ibidem. 19 O skazaniu księdza z tej miejscowości na grzywnę 50 zł donosił „Głos Brzeżański” nr 3 z 1 XI 1936 r. w nocy napadu i rabunku w sklepie Iwana Zechmana. dr. Tak więc w dniu 21 VIII 1936 r. Herszka Pobika i Samuela Teichberga.UWO zamieszana była przede wszystkim młodzież. za to. 15 „Głos Brzeżański” Nr 17 z 15 IX 1936 r. Dnia 11 maja 1936 roku nacjonaliści ukraińscy zburzyli. Oskarżeni skazani zostali na karę 1.

Dnia 2 VIII 1937 został pobity w lesie kolejny członek Związku Strzeleckiego. Manifestacyjny pogrzeb odbył się na cmentarzu w Litiatynie. Oprócz tej akcji od roku 1937 nasilały się też napady i mordy dokonywane na Polakach. Zostawił żonę i pięcioro małych dzieci. Michała Zacharkowa i Michała Łenkiego) z Rohatyna. Rodzice obawiali się bowiem spełnienia pogróżek terrorystów27. Sąd Okręgowy w Brzeżanach skazał Mikołaja Matwijowa i Wasyla Ferenca na kary więzienia po 10 miesięcy. Sąd skazał też Hryńka Kozaka. s. za bezprawne posiadanie i przechowywanie broni palnej typu wojskowego.społecznik i pracownik ISL w Żołnówce – Józef Onuszczak. Młodzież ukraińska zaatakowała budki kramarzy. Brzeżany. zamieszkałym w Taurowie. Na skutek zastraszenia w dniu 14 września do szkoły w Krzywym przybyło kilkadziesiąt dzieci mniej niż zwykle. 33 Komański H. napadli. We wrześniu 1938 roku członkowie OUN usiłowali uniemożliwić dzieciom szkolnym wyznania greckokatolickiego pójście do szkoły państwowej w kilku wsiach. Ludobójstwo…. 28 Pisał o tym „Głos Brzeżański” nr 17 z 1 IX 1938. który w ten sposób chciał pozbyć się z Pukowa nauczycielki Polki i lojalnego wobec państwa polskiego nauczyciela . przed sądem okręgowym w Brzeżanach. dozorca lasów Fundacji im. Siekierka Sz. zamieszanego w tę sprawę. W nocy z 7 na 8 listopada 1936 roku nieznany sprawca rzucił w Pukowie przez okno do mieszkania nauczycielki Zofii Makojd i pod dom nauczyciela Izydora Kostyszyna ładunek wybuchowy. aby przemocą usunąć nieukraińskich handlarzy. m. Potockiego. 23 Aresztowani byli już znani wymiarowi sprawiedliwości. zaś Józefa Olszańskiego. Wszyscy oskarżeni zostali skazani na 8 miesięcy więzienia29. pozostali napastnicy zbiegli23. Każdą wolną chwilę poświęcał pracy w Związku Strzeleckim i lokalnym wiejskim organizacjom. pow. 31 Pisano o tym w „Głosie Brzeżańskim” nr z 6 z 18 III 1938.25. 27 Patrz „Głos Brzeżański” nr 20 z 13 X 1938 art. Wystarczającym powodem do napaści było to.Rusina25. W numerze tym na s.Ciężko rannego Wiktora Żabińskiego odstawiono samolotem do szpitala wojskowego we Lwowie.Polaka z Taurowa. Przeprowadzone dochodzenie ujawniło. a Pawła Zagrobelnego na lat 5 więzienia. zostali pobici przez ukraińskich nacjonalistów w Podhajcach ułani (Wiktor Żabiński i Józef Olszański). bijąc ich i niszcząc ich towar. Zginął. Tarczuk Michał z Żornisk gm. sporządzony w łuski naboju artyleryjskiego. Iwan Przyjdun. którzy zakazywały rodzicom posyłania dzieci do szkoły polskiej w Krzywym. s. W domu Rusina Dymytra Hałasy doszło do zajścia. Franciszek Rokosz z Żornisk – Leśniki. Przy zasądzeniu tak niskich wyroków za morderstwo. Czynu tego dokonali Andrzej Kramarczuk i Jarosław Kramarczuk z Podhajec32. 1938 roku. ale nawet się wzmogły. znany działacz OUN został na poczatku okupacji niemieckiej starostą w Brzeżanach prowadził w czasie okupacji nadal silną antypolską działalność. Policji udało się ująć tylko dwóch sprawców Mikołaja Matwijowa i Wasyla Ferenca z Koniuch. od kuli zginął w Taurowie 36-letni dróżnik powiatowy i komendant miejscowego oddziału Związku Strzeleckiego. sołtysa . Informacje na temat tej zbrodni znajdują się też w: Komański H.którzy rozpoczęli agitację wśród ludności ukraińskiej.. Półtora roku wcześniej nieznani sprawcy podpalili jego dom. po udzieleniu pomocy pozostawiono domowej opiece. W połowie 1937 roku bojówki OUN zabiły Jan Papugę. Ładunki nie wybuchły dzięki przypadkowi i ugaszeniu ich w porę. OUN dopuszczała się też agresji wobec polskiej szkoły w ogóle. Rusin usiłował odebrać broń jednemu z napastników i został ranny. 25 Sąd Okregowy w Brzeżanach skazał sprawcę zamachu Iwana Połocha na karę 1. 5 maja 1937 roku członkowie OUN (Michał Pańkow. na karę bezwarunkowego więzienia 2 miesięcy 24 Pisał o tym „Głos Brzeżański” nr 13 z 1 VII 1937 r. Pisał o tym „Głos Brzeżański” nr 14 z 15 III 1938 r. a z początkiem 1939 roku spalili zabudowania gospodarcze Tomasza Kozakiewicza (cudem uratował się z rodziną) w tej samej miejscowości33. Po tym fakcie napastnicy zbiegli. Stryhańcach 26. działacza Kółka Rolniczego w Taurowie. dotkliwie pobili w lesie członków Związku Strzeleckiego (Józefa Rzedkowskiego. Wierzbowie. Na mocy wyroku Michała Borobija (za własnoręczne zabicie ofiary skazał na 12 lat więzienia. 12 13 . Leśniki. „Na Rubieży” nr 44/2000. naładowany prochem strzelniczym i zaopatrzony w tlący się lont. „OUN nie śpi”... Michałowi Zagrobelnemu i Pawłowi Zagrobelnemu. Siekierka Sz. pod groźbą śmierci. napady terrorystyczne na terenie Brzeżańszczyzny nie tylko nie ustały. Iwan Hawryłow i Stefan Kedyński) z miejscowości Leśniki pow. Brzeżany. że ośmielił się wracać z Brzeżan do domu w mundurze strzeleckim. Adolf Czuba30. Dnia 11 VIII 1937 r. 32 Do pobicia doszło gdy ułani zgłosili się do nich w celu przygotowania kwater dla zakwaterowania żołnierzy. s. W nocy z 22 na 23 czerwca 1937 r. Z kolei 13 września 1938 roku między godziną 10 a 22 do kilkunastu domów w Krzywym pow.in Łapszynie. 26-27 znajduje się obszerna relacja Bronisława Lenartowicza opisująca wieś i panujące w niej stosunki mniejszościowe. że sprawcą był Iwan Połoch zamieszkały w gromadzie Puków. 29 Broniący w tym procesie oskarżonych adwokat ukraiński dr Franc Babiak. Morderców złapano31. pozdzierali im i zabrali polskie orzełki z czapek28.. w 1938 zamordowali Pawła Sabinę. Bardzo niepokojące było narastające z biegiem lat zjawisko napadów i terroryzowania polskich nauczycieli przez nacjonalistów ukraińskich24. zamieszkałego w Potutynie. 26 XII 37 w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia został zamordowany Polak . Rozprawa odbyła się w dniu 26 II 1938 r. Czynu tego dokonał Ukrainiec. Jakuba hr.129 i relacja Bronisława Lenartowicza s.630-631. 26 Pisał o tym „Głos Brzeżański” nr 18 z 15 IX.5 roku więzienia. nie zdążywszy nawet całkowicie odbudować zniszczonego gospodarstwa i zabezpieczyć bytu rodziny. Pawła Zagrobelnego (za współudział) na lat 8. Brzeżany wchodzili uzbrojeni w karabiny i rewolwery ludzie. Ludobójstwo…. Z Brzeżan przybyło kilkunastu przedstawicieli polskich 30 Był to znany polski działacz społeczny na tym terenie. Prokurator okręgowy w Brzeżanach przygotował akt oskarżenia przeciw Michałowi Porobujowi.129.

Na wsi wobec przewagi elementu ukraińskiego i dramatycznego terroryzowania elementu polskiego. W Leśnikach k. a uciekła do lasu40.. czyli wcześniej najprawdopodobniej znaczący członek OUN. mimo że o jej rękę starali się zamożni Ukraińcy. Gdy wchodzili do lasu zostali zaatakowani przez 2 uzbrojonych w rewolwery mężczyzn krzykiem „ręce do góry”. Kolejnymi akcjami OUN było sypanie „mogił Polski” w wigilię greckokatolickich Zielonych Świąt 1938 roku. Relacja Stanisława Osieckiego. że jeden z prowidnyków UPA w czasie okupacji. 37. Na porządku dziennym była też tzw. 35 „Głos Brzeżański” nr 13 z 1 VII 1938 r. a córkę wydała za biednego Polaka na dodatek działacza polskiego.. Ciężko rannego leśniczego odstawiono do szpitala w Brzeżanach. Obiektem ataku stał się leśniczy. Taką samą mogiłę usypano tej samej nocy na Łysoni koło Brzeżan. również z materiałami wybuchowymi w środku.. prawdopodobnie benzyną. ze wsi Olesin. Rusina z Dubszcza. Siekierka Sz.. 36 za: Komański H. przeto dzieci chrzczone w cerkwi uznawano za przynależne do narodowości ukraińskiej. Bohdan Narajewski z miejscowości Rohaczyn koło Brzeżan był zamieszany przed wojną w zamordowanie polskiej rodziny Rokoszów mieszkających przy drodze do Brzeżan i leśniczego Gawrona z Rohaczyna.. zaś w kościele narodowości polskiej. Społeczność polska wydała odezwę wzywającą do stworzenia funduszu na rzecz pomocy osieroconej rodzinie. Do kolejnego zamachu doszło 17 X 1938 r. Zjawisko to opisywali redaktorzy na łamach „Głosu Brzeżańskiego”. Szyld zerwali wandale. że Narajewski.. brzeżańskim”.flagi. 60 kop zboża. jaką zamierzali urządzić Ukraińcy na mogile. „Niebo i piekło mojej ziemi” Żołnowskiego autorka znalazła informacje o tym. 39 „Niebo i piekło mojej ziemi” s. Ci ostatni zmuszeni byli do użycia broni. która swoje dzieci bez względu na płeć wychowywała w duchu polskim. Pierwszą z nich usypano na placu gromadzkim w środku wsi w Uwsin koło Brzeżan..syn Ukraińca i Polki ten splamił się jeszcze mordem na rodzinach żydowskich stanął w obronie polskich mieszkańców Rohaczyna przed obca upowska bandą w marcu 1944 roku. Dotyczyło to cichej walki jaką toczyli ukraińscy duchowni o chrzczenie polskich dzieci rodziców obrządku rzymskokatolickiego w cerkwiach. Jan Wiekopolski z Koniuch i dozorca leśny. na skutek czego spłonęła stodoła. W połowie 1938 roku został zamordowany na drodze między Koniuchami a Kuropatnikami miejscowy listonosz powracający z Brzeżan37. art. polskie godło państwowe zostało porąbane. Przykładem była wieś Olesin. 40 „Głos Brzeżański „ nr 2 z 15 I – Krwawe zajścia w powiecie Brzeżańskim 41 „Głos Brzeżański” nr 3 z 1 II 1939 r. Kazimierza Pączko.111. i na s. Takie „mogiły” sypano też po roku 1939 i urządzano symboliczne „pogrzeby Polski” z tańcami i zabawą. Czyny takie w większości pozostawały bezkarne. „Nawet szkołom nie darują”. Tych którzy nie chcieli mordować polskiej ludności –mordowano bez litości. 37 Komański H. W połowie stycznia 1939 doszło w powiecie brzeżańskim do krwawych zajść. synowie ojca. grupa wyrostków napadła i pobiła szofera Wydziału Powiatowego w Brzeżanach. Jeszcze jeden to dowód na zbrodniczość formacji UWO-OUN. którzy przyjechali do szkoły z odczytem. ochrzczonych 14 15 . Brzeżan dokonano napadu na Józefa Jędrzejewskiego. raniąc lekko kilka osób. po południu. 34 „Głos Brzeżański” nr 1 ze stycznia 1938 r.organizacji społecznych. Ludobójstwo…. „Hajdamacy znowu hulają. a Płotyczami skrytobójczo zamordowano 32-letniego komendanta Związku Strzeleckiego z Budyłowa. Z kolei 25 listopada 1938 roku podpalono. „kradzież polskich dusz”. Cztery osoby zostały ciężko ranne i odwieziono je do szpitala w Podhajcach. Także jesienią 1938 roku na drodze między Budyłowem. Czasami energiczniejsze utrzymywały jednak w domu ducha swojej narodowości. W stanie bardzo ciężkim został odwieziony do szpitala w Brzeżanach. Można mówić o swoistym „polowaniu” nacjonalistów ukraińskich na czynnych społecznie Polaków.35 Na szczycie takich mogił wbijane były krzyże a na nich kartki w języku ukraińskim: „Śmierć temu kto mogiłę rozrzuci”. s.34. a napis zamazany błotem. pt. W odwecie tłum zaczął wybijać szyby w miejscowej polskiej szkole i zaatakował przybyłych na miejsce policjantów. Żona Tybija była Polką. zagrodę Teodora Tybina. Nastąpiła eksplozja zakopanej w „mogile” bomby. Sytuacja taka miała miejsce w wielu 38 „Głos Brzeżański” nr 1 I 1939. zidentyfikowało na kresach religię z narodowością. 30 kóp słomy i narzędzia gospodarcze wartości około 3000 zł. orzełki itp. starając się osłonić Polaków z Rohaczyna. 42 Oto wykaz dzieci rodziców polskich obrządku rzymskokat. brzeżański. Zamordowany osierocił żonę i dzieci i pozostawił ich bez środków do życia.642 i 134. W małżeństwach mieszanych córki były z reguły chrzczone w obrządku matki. zastali budynek szkolny bez szyldu. W Wymysłówce 4 stycznia 1939 roku referenci oświatowi. Mimo ran leśniczy ostrzeliwał się z browninga czym spłoszył sprawców napadu. zabijając jednego z napastników o nazwisku Kohuta. „Bomba w mogile pod krzyżem”. Siekierka Sz. relacja Józefa Tomaszewskiego. Gdy tuż przed manifestacją. O tym i kolejnych napadach i mordach donoszono w kolejnych jesiennych numerach „Głosu Brzeżańskiego”. Kiedy został zamordowany przez swoich. wieczorem w Urmaniu pow. podobnie jak przypadki strzelania zza płotów pod osłoną nocy 41. asymilacja ta następowała zdecydowanie w kierunku ukraińskości. Ponieważ duchowieństwo zwłaszcza gr. Lawirował między obu stronami. Ludobójstwo…. zastępcę wójta z Leśnik. gdzie 17 dzieci stanowiło ogromny ubytek dla polskości42. Był to więc akt zemsty38.Wsi39. Proceder ten miał miejsce szczególnie często tam gdzie nie było kościoła.– kat. żądnych krwi towarzyszy z UPA nic już nie uchroniło to jednak ludności przed wymordowaniem przez bandytów w kwietniu 1945 roku. W książce pt. Do takich „mogił” wkładano często polskie symbole. Szofer w obronie własnej wystrzelił z rewolweru. 14 stycznia 1939 bm. Mimo. ze starostą Tadeuszem Jarostem na czele. Kiedy leśniczy sięgnął po swoją broń napastnicy zaczęli do niego strzelać raniąc go ciężko kilkakrotnie. W czerwcu 1938 został zabity przez bojówkarzy OUN z Żukowa polski gajowy o nazwisku Borek36. na zarządzenie władz robotnicy przystąpili do jej usunięcia. Kilku oprawców zadało mu tępym narzędziem kilka uderzeń w głowę.znowu polała się krew polska w pow.

Siekierka Sz. art. Leona lat l4. uzbrojonych w sztachety i drągi. Władze podejmowały też inne działania zmierzające do przywrócenia normalnych warunków życia.ojciec był Polakiem. W czasie gdy kondukt przechodził.dywersyjną zaobserwowali świadkowie wiosną 1939 – było to przekazywanie między zgrupowaniami dywersantów sygnałów świetlnych w postaci rakiet lub balonów świetlnych. art. 43 Według opisu świadków (informacja zawarta w „Głosie Brzeżańskim”). 38 kółek „Ridnej Szkoły” oraz jej związek powiatowy.. Terror bynajmniej nie ustał. że miały one miejsce i wcześniej. zasypali patrolujących posterunkowych gradem kul. Dnia 1 maja 1939 r. odbywających nocne ćwiczenia. art. Przy rannych znaleziono karabiny i rewolwery. 30 kółek „Silskiego Hospodara” wraz z filiami. 632 i na s.Michała Kinala. 46 „Głos Brzeżański” nr 4 z 15 II 1939.K. Wyrok w procesie OUN”). W dniu 20 stycznia 1938 roku odbywał się opisany przez „Głos Brzeżański” pogrzeb mieszkańca miejscowości Sarańczuki (pow. że na zjawisko to nakładały się inne czynniki jak: stały terror w stosunku do Polaków. syn od chwili ochrzczenia w cerkwi stawał się Ukraińcem o nazwisku polskim. Michał Misiurka 1930. Wasyli Kuropatnicki 1932. nie zastał tam grabarza. 2 stowarzyszenia gimnastyczno . W nocy z 31 I na 1 II patrol policyjny (dwie osoby). „Do Berezy z Brzeżan”. przytoczone w „Głosie Brzeżańskim”: Leon Martynowski. Jan Martynowski 1925. strzałów. w Kaju . Posunięcia te były jednak spóźnione. 16-letniego Edwarda Kawalca. we wsi Poruczyn k. Ale jeśli zważymy. Taka sytuacja panowała tam od kilkudziesięciu lat była by dla narodowości polskiej bardzo niekorzystna.wioskach na tym terenie. 1923. Sprawców pobicia aresztowano i oddano do sądu grodzkiego w Kozowej. W niedzielę 11 I 1939 roku w godzinach wieczornych 4 młodych Ukraińców. 1 K. W miesiącach bezpośrednio poprzedzających wybuch wojny dokonywano wprawdzie licznych aresztowań członków OUN za prowadzenie działalności wywrotowej. a jedna zginęła. art. Józia lat 11. synowi Michała i Ahafji lat 27 zamieszkałemu w Dworcach pow. Warszawa 2003.sportowe „Sokił”. z Brzeżan. Wydarzenia te miały swój straszliwy epilog w styczniu 1944 r. matka Ukrainką. aby zapobiec aktom przemocy.5 roku więzienia i pozbawienie praw obywatelskich na lat pięć („Głos Brzeżański” nr 9 z 1 V 1939 r.dywersantów ukraińskich przeszkolonych przez Abwehrę w celu zorganizowania antypolskiej dywersji na wypadek wybuchu wojny48. Kinal bronił się i prawdopodobnie zranił napastnika44. Według innej wersji. Wieś Sarańczuki była prawie cała ukraińska. aresztowano 18 nacjonalistów ukraińskich i osadzono ich w Berezie Kartuskiej (Głos Brzeżański” nr 6 z 15 II 1939 r. popełnioną przez należenie do OUN. ale nie wpływało to znacząco na poprawę stanu bezpieczeństwa w powiecie45. 28 kółek „Sojuzu Ukrainok” wraz z filią. 44 Komański H. ale niewykluczone. W wyniku strzelaniny raniono cztery osoby. Ludobójstwo…. 45 Aresztowano członków OUN: Osypa Barana inż. Józef Kuropatnicki 1920. 16-letniego Piotra Latonia. 16 17 . Turkowski Roman zam. na szczęście niecelnych. oskarżonemu o zbrodnię stanu z art. 7 placówek „Orłów” oraz szereg oddziałów „Ukraińskiej Akcji Katolickiej”. Ofensywa antypolska toczona była przez cerkiew na wielu polach. 59 czytelni „Poświty” wraz z filiami. Stąd też nazwiska czysto polskie stawały się własnością elementu ukraińskiego np. Posterunkowi też użyli broni palnej. Buszcze napadnięto na miejscowego sołtysa Polaka . trzech chłopców przebranych w stroje błaznów naśmiewało się ze zmarłego43. relacja Michała Lipińskiego s.. 25). Stefana Melnyka z Dubszcza i Omaliana Łapuńka z Potutor.. Nie tylko w życiu doczesnym. chłopcy usypali wcześniej mały kopiec wymachiwali prowizorycznie zrobionym z gałęzi krzyżem w kierunku idącego konduktu. 47 „Głos Brzeżański” nr 5 z 1 III 1939. 23. Miejscowi ukraińscy mężczyźni odmówili udziału w pogrzebie. Teodora Łupynosa z Potoku. tak że zwłoki niesione były przez kobiety. Buszcza („Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 s. natknął się na grupę ok. „Jeszcze im w głowie OUN. W toku dochodzenia organa PP przekazały władzom kilku parobków ukraińskich z Kozówki i Gaiku Szybalińskiego46.letniego Tadeusza Jelitę. „Manewry ukraińskie w Szybalinie”. Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939-44. Jana Zawadzkiego. więc oprawcy ograbili gospodarstwo i spalili żywcem całą rodzinę: żonę Teklę. Michał Kuropatnicki 1922. Tym razem nie było go. a gdy kondukt przybył na cmentarz. Maria Kamińska 1929. koło gospodarstwa jednego z Ukraińców. W tym czasie w powiecie brzeżańskim. Włodzimierz Martynowicz 1933. że w tym okresie na terenach wschodniej Polski zrzucano skoczków . liczne związki mieszane i nie do końca określona po latach niewoli świadomość narodowa. Od początku roku 1939 można było zaobserwować na Brzeżańszczyźnie regularne przygotowania do antypolskiego powstania. Grzegorz Kuropatnicki 1938. Polaka.. Anna Lasota 1935. dominacja gospodarcza ukraińskich kooperatyw. Brzeżany). Bohdan Martynowski 1937. Brak danych uniemożliwia dokładne określenie celu owych sygnalizacji. Rannych odwieziono do szpitala w Brzeżanach. „Tajemnicze sygnały świetlne”. Stefan Kuropatnicki 1914. Gaiku Szybalińskiego. Wprawdzie opisy dotyczą zrzutów skoczków na początku września 1939. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Brzeżanach rozprawa karna przeciwko Iwanowi Woronie. Helenkę lat 5. 9 oddziałów „Łuhu” wraz z zarządem. Macieja Lipińskiego z żoną (lat 60). mordu dokonano już we wrześniu 1939 r. straty polskości były na tych terenach niewątpliwie ogromne. napadło na idących z Bartoszówki do Kalnego na zabawę strzelecką Polaków: 17-letniego Wojciecha Katę. Jan Kuropatnicki 1932. Leon Krzyżanowski 1928. 20-letniego Jana Woźniaka i 25. 97 par. 30 uzbrojonych parobków ukraińskich. Wtedy ponownie napadnięto na dom Michała Kinala. i same pogrzebały zmarłego. 48 Lewandowska St. z powodu prowadzenia antypolskiej działalności. brzeżańskiego. a swój punkt kulminacyjny osiągnął we wrześniu roku 1939. których dotkliwie pobili. w cerkwi. Leon Kuropatnicki 1914. przy drodze Brzeżany – Leśniki – Kurzany . Kobiety przyniosły z domów sznury i łopaty.. który na polecenie nieznanej osoby opuścił cmentarz. Michał Martynowski 1929. Akcję szkoleniowo . w wyniku której wymieniony został skazany na 3. Miron Kuropatnicki 1938. którzy wezwani do zatrzymania się i porzucenia broni. ur. przechodząc obok lasu Topieliska k. ale z wielu źródeł można się domyślać. W maju 1939 roku w Poruczynie gm. Zawieszono. Oddano do niego kilka.Podwysokie i w okolicach wzgórz za Leśnikami i za Rihaczynem47.

Były to nowe akty terroru OUN. Spłonął słomiany dach. szczególnie koło czytelni „Poświty”. z Tarnopola60. „I w Wymysłówce czerwony kur”. Zabójcą okazał się Jarosław Bojko z Hinowic. Swoiste to pojmowanie nadużywanej propagandowo „krzywdy ukraińskiej”. 5 VII 1939 koło Złoczówki został zamordowany posterunkowy Roman Karkosz lat 2559. którzy chcieli ocalić ludność polską tych terenów od wynarodowienia.. Polska młodzież i dzieci zbierająca się w szkole po południu gdzie pod okiem nauczycielki uczyła się mowy polskiej. Ludobójstwo…. kultywować swoją mowę i kulturę podczas. 10-letniemu synowi gospodarza Pohyłego połamano kijami nogę57. gdyż sypiały się na nią kamienie i przezwiska. około 100 sztuk naboi. W trakcie rewizji. Justyna i dzieci poranione zostały kamieniami55. Polaka. Do stodoły wkroczył posterunkowy Karkosz. zamordowny przez bojówkarzy z OUN Kogaczewski Stanisław komendant posterunku PP w Urmaniu (Mordu dokonano w Dryszczowie w domu miejscowego sołtysa). art. Brzeżany napadło kilku nieznanych osób zadając mu z tyłu kilka uderzeń w głowę oraz kilka pchnięć nożami. któremu z ust sączyła się krew. Brzeżany) pod komendą przewodnika Skóry zbliżył się do kryjówki 18 19 . 3 marca 1939 r.20 nad ranem stanęła w płomieniach chata Pawła Fedorowskiego. Na miejsce wypadku przyjechała komisja śledcza. Polaka zamieszkałego w Dryszczowie51. W przededniu wojny w szczególnie trudnym położeniu znalazła się ludność polska we wsiach większości ruskiej. 52 Spalone sterty znajdowały się w polu. Danyłą Pykałą: pościg doprowadził do wytropienia bandyty w chacie niejakiego Nazarewicza w pobliżu Wymysłówki.. członka Związku Strzeleckiego. „Zabudowania Polaków płoną”. podpalono równocześnie trzy sterty ze zbożem należące do właściciela majątku w Litiatynie . Dnia 27 lutego 1939 roku wieczorem. Od stycznia 1939 roku rozlała się po powiecie fala podpaleń polskich zabudowań. 51 „Głos Brzeżański” nr 5 z 1 III 1939 r. „W Trościańcu podpalają”. Posterunkowy Karkosz przebiegł jeszcze około 30 metrów i padł martwy na podwórzu. W międzywojniu w Polsce w ludność ukraińska mogła bez przeszkód. 53 „Głos Brzeżański” nr 10 z 15 V 1939 r. s. „W Olesinie napadają Polaków”. Nagminne było też wybijanie szyb i terroryzowanie tych Ukraińców. W chwilę po tym znajdujący się na podwórzu przodownik Zieliński usłyszał 2 strzały. zatrzymanego 20 marca w Posuchowie. 50 „Głos Brzeżański” nr 9 z 1 V1939 r. oddalone od siebie 200-300 kroków „Głos Brzeżański” nr 7 z 1 IV 1939 r. Policja znalazła u niego dwa karabiny austriackie „manlichery”. art. „Śmiertelne pobicie”. tego samego dnia wieczorem podpalono stajnię Jana Wijatyka. Wkrótce potem miejscowość Wymysłówka stała się widownią dramatycznej walki policji z mordercą. u podejrzanych znajdowano coraz więcej broni. Będąca w tym czasie w mieszkaniu żona Misiurki. zmarł w godzinach porannych58. 59 Przebieg zajścia był według opisu następujący: Przechodzący patrol policyjny spotkał na drodze koło Złoczówki powiat Brzeżany nieznanego osobnika. 55 ibidem. Nie sposób sobie wyobrazić jak w takich warunkach pracowali polscy nauczyciele.. W dniu 9 marca w Wymysłówce oddano strzały do Michała Fedorowskiego. Polaka. zabraniano mówić po polsku. 49 Komański H. W nocy z 8 na 9 marca nacjonaliści ukraińscy wywiesili ukraiński tryzub oraz chorągiew niebiesko . art. a gdy podbiegł bliżej ujrzał wybiegającego ze stodoły bez karabinu posterunkowego Karkosza.. gdzie zostali napadnięci i pobici przez wyrostków ukraińskich.żółtą na budynku szkoły powszechnej w Wulce i zabili psa kierowniczki szkoły Marii Gołąbkowej54. W trakcie akcji zginął kolejny policjant. W chwili ujęcia miał przy sobie naładowany niemiecki automatyczny pistolet „Steyer”50. 54 „Głos Brzeżański” nr 7 z 1 IV 1939 r. „Zwyrodnialcy”. art. Tak było w przypadku Teodora Harbuza. Dnia 8 marca wybito kamieniami 5 szyb w oknach Jana Misiurki. Nieznany osobnik korzystając z zamieszania zbiegł. 58 Ibidem. we wsi Rybniki. Siekierka Sz. Warto w tym miejscu uczynić pewną dygresję. 16 stycznia nad ranem podpalono zabudowania Hilarego Procyka w Trościańcu.. Pogrzeb zamordowanego posterunkowego śp.. art. „Napad na działacza polskiego w Wymysłówce”. „10 godzinna walka z bandytą w Wymysłówce. 2. „Znowu kur OUN”. Śmiertelnie poraniony. Dnia 16 kwietnia o godz.. którzy nie chcieli służyć pomocą nacjonalistom53. bez narażenia się na napaść ze strony tejże ludności ukraińskiej. art. kilku polskich chłopców z Szybalina wybrało się do pobliskiego lasu. kierując swe kroki między zabudowania wiejskie. Takie właśnie fakty znajdujemy na łamach polskiej prasy brzeżańskiej roku 1939. Preisner. Posterunkowy 57 „Głos Brzeżański” nr 12 z 15 czerwca 1939 r. 3 zamki karabinowe i inne części uzbrojenia. Ich obecność i panowanie nad terenem było też coraz bardziej widoczne. Powtarzały się wypadki terroryzowania dzieci i młodzieży polskiej przez wyrostków i mołojców ukraińskich. jak by nie było kraju. 131: 3 marca 1938 r. nie mogła bezpiecznie wrócić w do domów. gdy młodzieży polskiej w wielu wsiach mieszanych. Policjanci osaczyli go w stodole gospodarza Romana Sitki. a Polacy na Brzeżańszczyźnie byli terroryzowani i zastraszani. art. art.. Na Polaka Pawła Sabinę (lat 36) idącego przez wieś Turów pow. kierownika sklepu Kółka Rolniczego w Wymysłówce. śpiewu.Karola Woyciechowskiego52. „Tryzub na szkole w polskiej wsi”. zamordowany został w sposób skrytobójczy przez członków OUN trzema strzałami z rewolweru komendant PP z Urmania Witalis Kogaczewski49. Romana Karkosza odbył się w Pauczy Małej. A więc to nie Ukraińcy. Tak było np. przygotowywała obchody państwowe czy przedstawienia. który na widok policjantów rzucił się do ucieczki. rzekomo prześladowanej. art. Oto kilka następnych przykładów. Przebieg zdarzeń był następujący: W chwili gdy patrol policyjny z Budyłowa (pow. powracającego wieczór ze sklepu Kółka Rolniczego56. 56 ibidem. zabierając karabin zabitego posterunkowego. wiązania i częściowo belki.. członka OUN. Zmarły był rodem z ziemi radomskiej. mieszkańca Olesina. Ogień powstał w rogu domu. Policjant Preisner zginął bohaterską śmiercią”. 60 „Głos Brzeżański” nr 14 z 15 lipca 1939 r. Dnia 18 maja 1939 r. we własnym.

Ukraińcy. „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie” przez polskie podziemie.) Już w połowie września 1939 roku w pow. 61 Morderca oddał do Wolańskiego w jego mieszkaniu cztery strzały rewolwerowe. Jak wynika z analizy „Głosu Brzeżańskiego”. ale jest ich za mała garstka. Bohater ten zawinął sobie głowę płachtą by go nie poznano. Częśc z nich odnalazła autorka w opracowaniu pt. gdy tylko Niemcy zajęli Włodawę. zakopywano na polach. ponieważ w rękach nacjonalistów było coraz więcej broni. przeniesiony został do szpitala w Brzeżanach. Wieczorem ukraiński nacjonalista napadł po raz kolejny w Rybnikach na przechodzące przez wieś polskie dzieci i pobił kilku chłopców..) We wrześniu 1939 Ukraińcy dokonali pogromu ludności polskiej w Żukach i Połoskach. w sądzie okręgowym w Brzeżanach. Pukała dobrze ukryty na strychu nie dał się jednak wypłoszyć i zasypał Preisnera gradem kul.. Dowiodła tego kolejna rozprawa karna. kładąc go trupem na miejscu. A były to zbrodnie dokonywane na skale masową. Ubraną w biało . Hryńka Dudzę.czerwone szmaty słomiana kukłę podpalono i ciśnięto do Bugu „na wiecznu zahubu” (. polskich uciekinierach.terrorystyczną działalność bojówki OUN . 10 godzin przypatrywał się.. którzy 10 września wylądowali na spadochronach w lasach zachodniego Podlasia. Polska ludność czuła się bezradna. W Ułanówce nacjonaliści z niewiadomych przyczyn zabili strzałami w głowę Stefana Dziduszkę. włodawskim rozpoczęły dywersyjno . policji. został później udekorowany za bohaterstwo przez władze państwowe).. grzebano w obejściach. który w biały dzień został postrzelony w pierś przez nieznanego sprawcę i po kilku minutach zmarł. Bandyta przedostał się wówczas do kuchni i tutaj dosięgła go kula komendanta Dugiełły. tarnopolskim. „drogą wywiadu z wiarygodnych źródeł”62. których wyraźnie drażniło używanie przez polską młodzież ojczystej mowy. mordowali pojedynczych żołnierzy. kobietach i dzieciach nie są do dziś przebadanie i opisane przez badaczy. Ukraińcy prowadzili działalność szpiegowską i dywersję. które otoczyły dom. w zbożu koło Wymysłówki. Zaalarmowane zostały oddziały policji z Brzeżan i Tarnopola.Preisner osierocił żonę i czworo dzieci. więc muszą cierpieć we własnym państwie”. że starcie to przypominało walkę z cieniem. Broń przysyłano z Niemiec. W miejsce jednego aresztowanego młodego terrorysty pojawiało się zachęconych jego brawurą kolejnych trzech. Śmiertelny pocisk trafił Preisnera w skroń. bo sprawcy poprzednich nie zostali w ogóle ukarani. z magazynów wojskowych i na poligonach ćwiczebnych. Zabity był znienawidzony przez nacjonalistów ukraińskich. Sygnał do rozpoczęcia akcji dywersyjnej dało przybycie grupy agentów Abwehry. Numer 16 z 15 sierpnia 1939 r. Takie było tło napadu z 8 maja 1939 r. a ich ciała topiono w bagnach. zaczęli przeprowadzać aresztowania i rozstrzeliwać Polaków oraz Żydów w mieście. Wtedy komendant Dugiełło i starszy posterunkowy Kołodziej wdarli się do chaty i wrzucili do wnętrza zapalone snopy. a bywało że kradziono. Ciężko raniony w głowę. Ostatnią informacją przed wybuchem wojny jest doniesienie o skrytobójczym morderstwie dokonanym w Augustówce na Iwanie Kostiuku. Na powyższej notatce kończą się oficjalne doniesienia o terrorze ukraińskim stosowanym wobec Polaków w Brzeżańszczyźnie. przenikała z państw ościennych. którzy nie chcieli popierać nacjonalistów. lat 2761. Wiadomości o masowych mordach dokonanych we wrześniu 1939 roku na cofającym się wojsku polskim.rekrutowaną spośród ukraińskich nacjonalistów (. Onufrego w Jabłecznej odprawili w październiku 1939 nabożeństwo w trakcie którego urządzono „pogrzeb Polski”. 20 21 . Został on skazany na 3 lata więzienia. główny generał Kordian Zamorski.. nie było już sposobu na poskromienie Ukraińców. która trwała ok. Na prowincji ginęli też ci Rusini . Tak zginął skrytobójczo zastrzelony początkiem czerwca 1939 roku w Wulce gajowy gromadzki Prefyn Wolański. Oto kilka opisów charakteryzujących pierwsze miesiące wojny: „. Polacy tutejsi skomentowali to następująco: „gdyby ich było więcej wymierzyliby sobie sami sprawiedliwość. Tak OUN wymuszała posłuch. skupywano ją. przeprowadzający przypadkowo inspekcję jednostek policyjnych w woj. lat 22. zaczął strzelać i ugodził w pierś starszego posterunkowego Pierzchałę (przeżył. wszedł do wnętrza chaty i rzucił granat z gazem łzawiącym. którego zwłoki znaleziono w dniu 7 lipca 1939 r. bandyty. która odbyła się dnia 16 czerwca 1939 r. ale ich ideologia została już tak skutecznie zaszczepiona Ukraińcom. oskarżono o dostarczanie broni i amunicji dla członków OUN na teren powiatu brzeżańskiego. gdyż często w sposób jawny wyrażał się o nich lekceważąco. z których dwie były uzbrojone w rewolwery i przemocą uprowadzili jego zięcia.Przeciwko Polakom występują ukraińscy i niemieccy koloniści.. gdzie jeszcze tego samego dnia zmarł. Tak też było w nocy z 4 na 5 lipca 1939 roku kiedy do mieszkania Stefana Knata Rusina (sprzyjającego Polakom) wtargnęło dziewięć nieznanych osób. Pogrzeb odbył się Tarnopolu. Tego dochodzenia polska policja już nie ukończyła. Popi i zakonnicy z monastyru św.terroryści ostrzeliwali tabory. dobijali rannych. Dokument został autorce udostępniony przez jednego z ostatnich żyjących członków lwowskiej organizacji AK Jana Surę. 62 Tak określili to sami autorzy członkowie AK.. OUN-owcy współpracowali aktywnie z dywizją von Schweppebburga i już 16 września. zaopatrzony w pancerz kuloochronny. Hryńka Stasyszyna (Rusina lat 23). ten.. Napady na młodzież polską nie ustawały. jest ostatnim numerem „Głosu Brzeżańskiego”. Wydarzenia takie mogły mieć miejsce. członka OUN z Żukowa. Ażeby wypłoszyć bandytę z jego kryjówki starszy posterunkowy Preisner.) W akcjach przeciw Polakom posługiwano się ukraińską policją pomocniczą . Walce. ukryty na strychu. Wymordowano tam 30 osób. Bandyta zeskoczył ze strychu i zabrał zabitemu rewolwer służbowy. Wprawdzie czasami udawało się władzom ująć członków OUN. a w późniejszym okresie zasilili niemiecka administrację (.

wypędza się polską inteligencję ze wsi i miasteczek. Podhajce. 64 Dokument niepodpisany. kupców. Ukraińcy i Żydzi stanowią główny korpus administracji sowieckiej. K. co polskie. (Broni nie wyjmowali. że jesteśmy tylko przednim patrolem wielkich wojsk polskich.) Prace tych Komitetów nadzorowało i inspirowało Gestapo”.) Lwów został zalany sklepami „Narodnej Torhowli”. którzy grozili im wyrżnięciem. Nowosada (sygn. Hrubieszowa. (np. Krasnego Stawu.pomordowanych: jeden pchnięty nożem. sprawy) w: CA MSWiA. Przejawiła się ona w masowym mordowaniu wycofujących się oddziałów polskiego wojska i policji. Już 14 września dało się wyczuć pod Rejowcem wrogie nastawienie ukraińskiej ludności. by przygotować grunt pod mającą powstać przy współpracy z Niemcami (w Krakowie OUN) „Zachodnią Ukrainą”. uznanymi przez okupanta ekspozyturami OUN były Ukraińskie Komitety Pomocy. z archiwum Z. sędziów. Wyroki te były najczęściej wykonywane natychmiast. Zażądałem otwarcia tej szkoły. niedatowany. słabo zabezpieczeni. spotykając jeszcze raz wyżej wspomnianą grupkę Ukraińców. Adnotacje ręczne: „z Tarnopola”. Na wsi obejmuje władzę sowiet przeważnie czysto ukraiński oraz policja ukraińska.. Zażądałem podwód. które rozbrajały pojedynczych żołnierzy jak i całe oddziały. Horodła. Ukraińcy pracowali więc gorliwie nad zniszczeniem polskości na Kresach. Następuje dalej rabowanie bez reszty całego polskiego dorobku spółdzielczego i masowe ujęcie całego handlu przez spółdzielczość ukraińską. rabowały kasy państwowe poszczególnych instytucji itp. Nienawiść nacjonalistów ukraińskich do Polaków. plecaków. a realizowany w okolicznych wsiach.. Dorzucę tu kilka wspomnień z własnego przeżycia.. instytucja bynajmniej nie tylko do spraw opieki społecznej (. Dostarczono mi razem ze zrabowanymi końmi (6 par) i po sformowaniu oddziału z uciekinierów rezerwistów. będzie dokumentem grozą przejmującym. Kowla. 63 Lewandowska St. Do wyborów sowieckich deputatów stają z ramienia UNDA.„heroje” nastraszeni uciekli. jako komuniści. stosy koców. rzemieślników. gdzie polska ludność błagała nas o zatrzymanie się i opiekę przed Ukraińcami.Włodzimierz zaroiła się od partyzanckich band ukraińskich. która pierzchła po wymianie strzałów... 66 Warszawa 2012. W ich rękach spoczęła akcja wywożenia polskich kolonistów i polskiej inteligencji (leśników) w lutym 1940 roku. „Lwowska noc” autorstwa Wiesława Helaka 66 Rozkaz mordowania Polaków wydany został w miastach. Biłgoraju. 63 „…Obraz tych tragicznych wypadków. Dotychczasowi przywódcy UWO i OUN z poszczególnych wsi objęli władzę lokalną. które lada chwila mogą nadejść i że gdyby nam się cokolwiek stało. Data 15 IX 1939 przestrzeń Kowel . Sieniawy. hamowana częściowo przez władze polskie.. 439. dziś w IPN. niszcząc wszystko. wszystkich powystrzelają itd.”65 Tak wyglądała sytuacja na większej części ziem kresowych. obejmującej około 50 rodzin) (. pow. które wydawały wyroki śmierci na miejscowych Polaków. I-A-c/2.. 7874. owsa itp. prokuratorów. W dwu wypadkach widziałem w rowie jaworowskim polskich żołnierzy . rabowały uchodźców i furmanki naładowane najpotrzebniejszymi rzeczami uciekających. ks. Natychmiast zareagowaliśmy (4-ech) na napad krzykiem Zagłoby. oficerów.. Trzech zbliżyło się do mej furmanki i zażądało poddania się. uciekinierów i miejscowej ludności polskiej. adwokatów. ks. ziemian wraz z całymi rodzinami przy równoczesnej likwidacji drogą sprzedaży ich majątków. Janowa i Lwowa. kierownicy ukraińskich szkół. ruszyliśmy ku Włodzimierzowi. sporządzony przez naocznych świadków. 22 23 . Syweńki w Sławetynie. zespół SN. Jaworowa.Oficjalnymi. Zorganizowali oni „sądy doraźne”. Zatrzymaliśmy się we wsi Orlichówce pod Włodzimierzem. Niektóre kolonie polskie padają wycięte w pień z kobietami i dziećmi przez okoliczne wsie ukraińskie. W rezultacie bandyci . powołane przy zarządach poszczególnych powiatów i starostw o lokalnym zasięgu działania. którą wyrwał z rąk ukraińskich i żydowskich zbirów we Włodzimierzu. Ten sam proces wywożenia w głąb Rosji przerzucony zostaje na miasta w kwietniu tegoż roku.. Wystąpiło to w okolicach Kowla.Kiedy wojska bolszewickie (we wrześniu 1939 roku) zalały dużą część naszego kraju (. oprócz zatrzymanych przez nas trzech. Włodzimierza. Jeden z nich okazał się sołtysem tej wsi. Petrycki w Taurowie. który jechał na koniu spienionym. W Horodle rozmawiałem z porucznikiem kawalerii. 1 ckb bez zamka i 1 rkm). Pańczyszyn. na szkole również powiewała bolszewicka flaga). nauczycielstwo. zebrany kiedyś w jedną całość. Sławenty. „. trzymając na ręku córeczkę. gdzie do najpospolitszych metod mordowania należało wiązanie drutem kilku mężczyzn i śmiertelne pławienie w wodzie64. W obradach tych „sądów” przewodniczyła inteligencja ukraińska a więc: księża greckokatoliccy jak np. „sprawiedliwość” wymierzali sami chłopi. a gdzie nie było ukraińskiej inteligencji. Nadbużańskiego Podlasia….. Chłopi uzbrojeni 65 Broszura z roku 1944 odnaleziona w „Tekach Zielińskiego” RKP sygn. doktor Studyński i doktor. w książce pt. W Turzysku napotkałem taką grupę złożoną z kilkunastu osób. Franko /syn Iwana/. Opowiadano też o okrutnych mordach oficerów pod Dubnem. na przestrzeni od Iłży do Rejowca..) dwory polskie padają pod rabunkiem ukraińskiego chłopa. p. skąd nie uszło rzezi żadne polskie dziecko z kolonii. Szereg przywódców ukraińskich zasiadła w okręgowych władzach sowieckich i realizowała ofensywny plan ukraiński. znaczków pocztowych. I cóż się okazało: otóż zmagazynowana była tu broń i amunicja (180 kbk. „ściśle poufne”. wybuchła z całą siłą we wrześniu 1939 roku. wsie pójdą z dymem. bezpośrednio przed wkroczeniem bolszewików. Poruszające opisy tych zdarzeń możemy odnaleźć w literaturze wspomnieniowej np. 46-61. na rękawach posiadali jedynie czerwone opaski. t. drugi półnagi z poderżniętym gardłem. Ofiarą jego padają setki tysięcy polskich robotników..

Tęcza Józef (Polak . zdaniem świadków brali czynny udział w grabieniu i mordowaniu Polaków: Szpundar Iwan syn Hnata i Marii. Członkowie OUN którzy w Augustówce. Rybnik. Ludobójstwo….”. Zornisk. zamieszkał posterunkowy. 589 Ukraińców (125 rodzin) i 46 Żydów (10 rodzin). 74 Komański H. Łysyk Piotr. Paweł Olijnyka zna nazwiska i może bliższych szczegółów udzielić. s.. Szpundar Iwan. dwóch chłopców (jeden z nich w wieku 12 lat) i woźnicę. Kotowa.. W roku 1940 w wyniku donosu miejscowych Ukraińców został aresztowany przez NKWD i zaginął bez wieści Stanisław Zamojski ur. 73 Komański H. s. Przeszedł do historii pod nazwą „krwawej niedzieli”. W Potoku mordowali żołnierzy chłopi z Potoka.Krężel NN. 68 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”. Ciochoń Władysław. Czy dotarli do celu swej podróży nie wiadomo68. Szczepanikowa. szpadle.. pod patronatem miejscowego OUN. Stanisławski (służył potem w SS). Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej woj. Błotni. Moroz Naścia. Na jego temat w opracowaniu dodatkowe objaśnienie: „Pracował jako kurier OUN przed wojną miał rower do własnej dyspozycji był w ciągłym kontakcie z sąsiednimi wsiami.. Byli to uciekinierzy. Leśnik. Na drodze w Leśnikach działali zaagitowani nacjonalistycznie chłopi z Raju. 10-13. ukoronowana masowym mordem na polskich mieszkańcach Buszcza i spaleniem ich domostw dokonanym przez bandy UPA w roku 1944. Łosyk Piotr. Obok kapliczki w pobliżu cmentarza zamordowano dwóch policjantów polskich jadących wozem. znaleźć można min. Augustówka gm. Maca69 Świadkami zbrodni i grabieży byli Polacy: Konik Antoni. mieszkająca obok cmentarza (ta ostatnia zabrała nawet koc i prała go z krwi. s.. 191474. 5 tys. Gdy przyszli po nich Ukraińcy. Była to swoista demonstracja siły i wrogości w stosunku do Polaków. karabiny. Morderstwa zaczęły się od 12 września i trwały do 22 września. rewolwery itd. Niebo i piekło mojej ziemi. siekiery. 67 Patrz: „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”. Ludobójstwo…. akuszerka70. W niektórych wsiach gdzie przebiegały szosy. 72 Opisy wyjątkowego okrucieństwa. Tak więc po kilka wsi gromadziło się na jednym odcinku. był nawet zatarg wśród morderców o ten koc). Olchowca. ukraińskiej młodzieży z okolicznych wiosek. Siekierka Sz. 71 Komański H. Na szosie koło Potutor gromadzili się chłopi z Potutor. Ustalone nazwiska: Ćwok Józef Kędziora Emil NN. Siekierka Sz. 14 września wieczorem w 1939 roku nadawano sygnały świetlne z domu Macy w kierunku Łanów Mazurskich. Punkty zborne zostały przez nich już wcześniej wyznaczone. jednego z wydziału śledczego. Ten dzień Niemcy ogłosili „dniem swobody” i pozwolono Ukraińcom bezkarnie rabować i mordować brzeżańskich Żydów71. widły.104. W napadzie na miasto Rajów – brali udział Ukraińcy z Narajowa . siedziba gminy: We wrześniu członkowie OUN zamordowali czworo Polaków73. Byszek.103. łopaty. Siekierka Sz.. Koniuchy: W Augustówce miejscowych Polaków zostawiono w spokoju.. Od napadu uratowało wieś pojawienie się szwadronu polskiej kawalerii. walizy zabrali: Tęcza Józef. W opracowaniu czytamy: „Ks. 500 Żydów.wsi. Polaków na wozie zamordowano siekierami. Ukraińcy mordowali wszystkich pasażerów bez względu na wiek i płeć. przekopywano doły lub robiono barykady dla zatrzymania pojazdów. Iwanoczko. największe nasilenie miały w nocy z 17 na 18 IX 1939 roku. w tym zasypywania żywcem w mogiłach. Wierzbowa.67 Brzeżany: 3-6 lipca 1941 roku nacjonaliści ukraińscy. motyki. rozpoczęli krwawy terror. Kohut Iwan. 617-618.jego matka była Ukrainką i wychował dwóch synów w duchu nacjonalizmu ukraińskiego). nr 2 (16) z 1996 r. widły. i Ceniowa. którego Ukraińcy zamordowali w tydzień po wkroczeniu bolszewików. Napastnicy byli uzbrojeni w kosy. jedną kobietę. siedziba gminy: w 1939 roku mieszkało tam 518 Polaków (125 rodzin). Budyłów. Wymazał Jan.. Tego dnia rękami nacjonalistów ukraińskich bestialsko zamordowano ok. noże. (trafił potem do policji we Lwowie). natomiast wymordowano uciekinierów. 24 25 . którzy przejeżdżali przez tę wieś. w „Na Rubieży”. konie. Hodak Iwan (trafił potem do policji ukraińskiej w Chodorowie). 70 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”: „W domu Szczepanikowej Polki. Ludobójstwo…. drugiego z policji mundurowej. Sarańczuk. Stryhaniec. Opisy owych zbrodni zachowały się w relacjach świadków72. Dalsze egzekucje Żydów (w okresie do końca roku 1941) wykonywane przez policję ukraińską odbyły się w grudniu 1941 roku. Wóz.. W nocy z 18 na 19 września 1939 roku w pobliskim Wierzbowie zebrała się kilkudziesięcioosobowa grupa Ukraińców z zamiarem napadu na Buszcze. niektórzy mieli też karabiny rozbiegli się po całej wsi plądrując budynki użyteczności publicznej. Tarnopolskiego. obszerny opis tych wydarzeń w relacji Jana Ciska. Na cmentarzu widziano później świeżą mogiłę..Persok Buszcze. Ukraińcy z Wierzbowa i Potoczan wtargnęli do wsi z okrzykami „Smert Lacham”. kosy. ksiądz nie stanął w obronie Polaków. Olijnyki Pawła zatrzymali się uciekinierzy (około 15 osób). rzeczy jego zrabowali.” 69 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”.w siekiery. w r.. Na uroczystość zjechało ok. Tej nocy nie było śmiertelnych ofiar tylko pobicia. U księdza greckokat. Część polskich mieszkańców ukryła się. s. urządzili manifestację na cześć wyzwolenia miasta przez hitlerowców. Po opuszczeniu przez nich wsi wraz z policjantami z miejscowego posterunku.

Fedczyszyn Stanisław lat 3. Biłan Katarzyna lat 36. Besz Wasyl lat 34. Dane te potwierdza Cz. które były ukryte na folwarku i wyruszył z oddziałem pod Wierzbów. Żak Józef lat 32. W okresie od 17-20 września 1939 ci sami ludzie wsparci przez miejscowych nacjonalistów wyłapywali po drogach i pobliskich wsiach Polaków . Witkowski Michał lat 22. s. Potiachacz Wasyl i Bojko zamordowali w 1939 r. Blachowski (Blacharska) Anna lat 5. Baran Wasyl lat 30. które wyjaśnić może dopiero zestawienie większej ilości danych. Oddział z Dryszczowa powrócił z bronią (miał 9 rkm i karabiny). 30 lat77. Urmań. córka Mikołaja. syn Mikołaja. większość zamordowano przy użyciu siekier. który przed egzekucją przeprowadzał „dochodzenie”.in. Fedczyszyn Stefan lat 4. Kinal Mikołaj lat 38. Żak Mikołaj. 250 polskich żołnierzy. gdzie zebrał się batalion w liczbie 1000 ludzi. Ludobójstwo…. że Podłużny był dowódcą dywersyjnego batalionu. Rajter (Reiter) Piotr lat 38. Buszcze: W Dryszczowie OUN miał swych wybitnych działaczy. 15. s. syn Jana. Baran Michał lat 27. córka Franciszka. Ludobójstwo…. Pisze o zamordowaniu (masakrowaniu) we wrześniu 1939 roku przez bojówki OUN zatrzymywanych pojedynczo lub w niewielkich grupach w pobliskim lesie ok. Mimo upływu tylu lat nie dokonano w tym miejscu ekshumacji.. żona Franciszka. żona Józefa (w ciąży). syn Mikołaja. Życie można było uratować jedynie deklarując narodowość ukraińską. „Na Rubieży” nr2 (16) 1996 s. 15. Skałuba Franciszek. Suda Filip lat 35. Koniuchy: Od 17-20 września 1939 w lesie znajdującym się w pobliżu cerkwi greckokatolickiej zostało przygotowane miejsce kaźni. w którym mordowano powracających do domu. Wijatek Jan lat 32. W połowie września został też zamordowany sołtys Piotr Rajter80. s. Podłużny rozkazał im maszerować do Rohatyna. Broń tę złożyli u rolnika Worony. ojciec na wojnie. Kowalczuk Mikołaj lat 35. Blachowski (Blacharski) Franciszek lat 36. Wrocław 1998 s. Sołtys (Rajter) Reiter Piotr. ani nie postawiono upamiętnienia. syn Grzegorza. 26 27 . Hasurek Aleksander lat 44. Szumlany. który mieszkał pod Dryszczowem. Dryszczów gm. 80 Komański H. Charaba Mikołaj lat 53. Podłużny Jan lat 36. liczący wówczas ok.46. 67. „Na Rubieży” nr 45 /2000. Rusiński „Tryptyk Brzeżański”. córka Józefa. pojedynczo lub małymi grupkami. Kinal Katarzyna lat 30. 17 września 1939 roku miejscowa bojówka OUN podstępnie rozbroiła grupę 20 polskich żołnierzy i rozstrzelała ich w pobliskim lesie. Rekszyn. 22 osób79. 78 Wykaz zamordowanych we wrześniu 1939 roku ukazał się poprawiony przez świadków (m. żona Mikołaja..uciekinierów z Polski centralnej. Blicharski. Masny Iwan lat 32. syn Mikołaja. Strychańce. syn Michała. wydał im 25 karabinów.. Mazurek Stefan lat 2. że jako działacz OUN był przez władze polskie aresztowany. syn Dmytra. Mimo to istnieją pewne niezgodności. Żak Piotr lat 58. W ten sposób uniknęło śmierci kilku Polaków znających dobrze ukraiński. Blachowski (Blacharski) Stanisław lat 12.. Blachowska (Blacharska) Maria lat 36. Michała. Na polu między Byszkami a Potokiem bojówkarze OUN zamordowali 30 osobową grupę polskich żołnierzy z kapelanem75. których po ograbieniu z mienia i kosztowności mordowali. Żak Maria lat 27. syn Mikołaja. którzy osobiście wymordowali wymienionych Polaków z Dryszczowa. syn Józefa. syn Antoniego. Hinowice. Blachowski (Blacharski) Władysław lat 14 . pochodzili z tej samej miejscowości. Baran Paraskewia lat 50. Jednym z przywódców terenowego OUN (jego władza rozciągała się na okoliczne wsie łącznie z Przyszczowem) był Paweł Podłużny. Bycz Michał lat 23. Buczkowska Apolonia (Prakseda?) lat 37. w tym miejscu zamordowano i pochowano 250 żołnierzy i kilkanaście osób cywilnych . Byli oni zatrzymywani przez bojówki OUN. Byli to: Mychaniów Wasyl lat 30. syn Dmytra. Siekierka Sz. Dupaj Mikołaj lat 23. Buczkowski Piotr lat 15. Poruczyn. Buszcze. Dworce. Petruniu. Wilgusz Mikoła lat 26. Nakoneczny Władysław lat 30. który był zakonspirowany na terenie 12 wsi: Dryszczów. Rawski Antoni. Sawczuk Michał lat 33. Wierzbów. Nakoneczny Stefan lat 32. Żak Anna lat 3. Zbigniew Danieluk (Danyluk) Stefan lat 16.. Ukraińscy mordercy. s. został zamordowany 18 XIII 1939 roku przez Bojkę Włodzimierza z Hinowic. Dowódcy nakazali oddziałom na własną rękę przedrzeć się przez lasy do domów i ukryć broń.. syn Teodora. Biłan Jan lat 30..38. W ten sposób zamordowano ok.syn Franciszka. żołnierzy polskich. Leszczyszyn Roman lat 35.. syn Jana. Kinal Anna lat 6. Kowalczuk Wasyl lat 30. syn Mikołaja. Podusowski Michał lat 30. Siekierka Sz. syn Piotra. syn Anastazji. s. syn Mikołaja. Żuków.14-15. żona Józefa. Według relacji Ukraińców i Polaków. W tej sprawie zeznawał autorom dokumentu „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie” naoczny świadek . syn Mikołaja. Podłużny Paweł lat 30. syn Mikołaja. syn Franciszka. Zostali zamordowani następujący miejscowi Polacy78: 75 Komański H. 79 Informacje na ten temat pochodzą też z relacji zmieszczonych w: „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 s. syn Grzegorza. syn Michała. co sprawdzano każąc deklamować modlitwy po ukraińsku. komendanta polskiej policji w Urmaniu. syn Teodora. lat 5 syn Józefa. Zapisy nazwisk według nowej wersji (stara w nawiasie). dziecko wyrwano z rąk matki Ukrainki i zabito.Byszki gm. „Na Rubieży” nr 2(16) 1996 s. rozbrajani i następnie stawiani przed ukraińskim „sądem”. często okrutnie torturując. W Dryszczowie we wrześniu 1939 r. Po szczegółowym „przesłuchaniu” i potwierdzeniu znajomości języka ukraińskiego żołnierz był wypuszczany.106. syn Stefana.jeden z członków wyprawy.107. Podobno w miejscu pochowania zwłok rośnie dziś dąb.uciekinierów z centralnej Polski. Rotiachacz Wasyl lat 26. 76 Blicharski Cz. a przyjście Rosjan spowodowało uwolnienie go z więzienia. W parę dni po przyjściu Niemców Podłużny zebrał oddział w Drzyszczowie w liczbie 80 osób. Pułk ten otrzymał broń rosyjską w celu „oczyszczania lasów z bolszewików”. Egzekucji członkowie OUN tylko sporadycznie dokonywali przez zastrzelenie. wśród których był kapelan wojskowy76. Rajter (Reiter) Piotr lat 40. syn Ilka. syn Jana. syn Piotra. Potoczany. W roku 1941 po przyjściu Niemców okazało się. Sawczuk Grzegorz lat 30. W 3 dni później przyszedł niemiecki rozkaz oddania broni i rozejścia się do domów. syn Pawła. gdzie formował się 13-ty pułk Strzelców Ukraińskich. Dupaj Michał lat 32. noży i bagnetów. 77 Z dokumentu wynika.

86 Komański H. Ludobójstwo….. Krężel z dwoma synami87. Część osób spalono żywcem. s. trzej polscy żołnierze powracający z wojny: Piotr Bereziuk (kpt.. Ludobójstwo. zamieszkały w Jakubowcach. 3. Czynów tych dokonywali Ukraińcy ze wsi Olesin. wideł. zabili go Kuseń Michał s. Glinna (gm. bez powodu wystrzelił z pistoletu do tej kobiety . Stanisław Wilk z żoną85 . Koniuchy: 19 września zostali zamordowani przez bojówkarzy z OUN. gajowy i jego rodzina o nieustalonym nazwisku (żona i 2 synów)83. s. Siekierka Sz.. 108 i relacja Jana Krasowskiego s. Siekierka Sz. Zamordowali go Kuseń Józef s. 88 Komański H. 1939) gminy Kozowa81.Bazyli N. W gajówce Łopota została też postrzelona uciekinierka z Żywca o nazwisku Wolna i mocno pobita inna uciekinierka o nieustalonym nazwisku84. 81 Komański H. Jakubowce gm.Kozowa: W marcu 1940 roku został zamordowany przez bojówkarza z OUN Stefan Żukowski.17. 2. relacji świadków. zamordowany przez Kuzdę Michała i Smaczyłę Józefa z Olesina. rodzina Stanisława Erazmusa (4 osoby).17 i nr 45 /2000. Tomasz Wójcik. aresztowany w młynie w Ceniowie..67. „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996. 10 lutego 1940 roku na wniosek terenowych władz ukraińskich zesłano na Sybir 25 polskich rodzin (49 osób)86. Budyłów: Wrzesień 1939 zapisał się krwawo w dziejach tej miejscowości.. s. w Jakubowcach. Ludobójstwo…. zamordowany przez Kiernickiego Mikołaja i Kiernickiego Teodora.. Ukrainiec.. Petruniu…. Siekierka Sz. bojówka OUN wsparta przez okolicznych chłopów. w łóżku.. nr 2 (16) 1996 s. rodzina Jana Kryżka (3 osoby). 68. 67. Przed śmiercią zeznał o sprawcach swojej żonie.. 9. 24-25.109.67. s. 8. Siekierka Sz. Ludobójstwo…. Blicharski Cz. dwie ciężko ranili i spalili polską zagrodę Kowalczyka. Mykyły i Smaczyło Dymitr pochodzący z Olesina. Kędziora Emil zam. sołtys z Hinowic. Blicharski Cz. 87 Komański H. rezerwy) i jego kolega szkolny . zamordowani nocą. 83 „Na Rubieży” nr2 (16) 1996 s. Tego samego dnia po południu w lasach koło Łapszyna w zasadzkę zastawioną przez bojówki wpadło 150 polskich policjantów. Erazmus Andrzej . 5. Po tym wydarzeniu wielu Ukraińców z Łapszyna i Gaiku chodziło w mundurach i butach pomordowanych. Ludobójstwo…. Persak Karol (lub Percak) zam..88. Lehun Paweł. Mikołaja pochodzący z Olesina.. Zamordowany przez Galara Wasyla i Karyszyna Michała z Olesina. Szczegóły dotyczące wydarzeń w Gaiku we wrześniu 1939 roku w obszernej relacji Janiny Giżyckiej i Jana Krasowskiego w: Komański H. Krężel Ludwik. Jana i Smoczyło Wasyl s.. zamordowany w Byszkach. rodzina Władysława Percaka (3 osoby).uciekinierki – matki trójki dzieci do lat 6-ciu. tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich.. Świadkiem tego mordu był syn Władysław Krężel. „Na Rubieży” nr 2 (16) z 1996 s. 89 Komański H. dawny urzędnik (do r. 18 września 1939 roku zostali zamordowani przez ounowców: Franciszek Folta lat 25 z Krosna. 620-622 i 624-625 oraz w: „Na Rubieży” nr 4 (10) 1994 s... s. 84 W relacji zamieszczonej w „Na Rubieży” nr 16 1996 na s.. że zostali ciężko ranni wyrwali się oprawcom i ocaleli). a trzech cywilnych uciekinierów pochowano na cmentarzu. 4. pochodził z Olesina.109 i Relacja Józefa Bereziuka s. Nikt z tej grupy nie ocalał. W nocy z 18 na 19. noży i siekier. Łopot (gajowy).... ograbiła i spaliła tam 57 gospodarstw i wymordowała 21 polskich kolonistów. Jeśli chodzi o uciekinierów zamordowali oni sześciu polskich posterunkowych z żonami i dziećmi. Ludobójstwo…. rodzina Józefa Ćwieka (4 osoby).. Erazmus Grzegorz.. Ich małoletnie dziecko ocalało. Siekierka Sz. s. zabili go Kuzka Mikołaj i Kuzda Teodor obaj pochodzący z Olesina. Petruniu. Ofiary pochowane były przy polnej drodze prowadzącej do Olesina. syn sołtysa z Łapszyna i Wasyl Biłłaj z osady Bernardyny koło Gaiku. Dubszcze gm. 85 Wg.. W zestawieniu dokonanym przez Blicharskiego znajdujemy informację o rozbrojeniu i zamordowaniu 15 września 1939 roku przez bojówki OUN ok. Blicharski informuje. Studnicka Balbina zamieszkała w Jakubowcach. Zostali pochowani w zaroślach w starej nieczynnej sadzawce rybnej. 6. s. s.107.N. nieustalone trzy osoby (być może chodzi o to samo zabójstwo co przedstawione wyżej – gajowego z rodziną).. w Jakubowcach. 82 Otrzymał 5 ran postrzałowych i cios siekierą w głowę (odrąbano mu część czaszki). Siekierka Sz. w Jakubowcach.16. „Na Rubieży” 28 29 .brak świadków. 10. że młody chłopiec. Blicharski Cz. Pertuniu. prawdopodobnie niezauważone przez oprawców. Z rąk ukraińskich zginęli następujący Polacy89: 1. Gaik gm. Hinowice gm. Blicharski Cz. jego żona i jeden z synów (córka i czteroletni synek mimo. Garstka Jan zam. Płaucza Mała): 20 września 1939 zostali zamordowani przez bojówkarzy z OUN: Józef Camona.613. Mordu dokonano przy użyciu kos. że do zabójstwa doszło już po wkroczeniu Armii Czerwonej. świadkiem był syn Tadeusz. W relacji Mariana Rzeszutki pojawiają się następujące ofiary: rodzina Ignacego Bartkiewicza (3 osoby).. Petruniu. zamordowana przez Horynia Wasyla i Świtenkę Marię z Olesina. Zamordował go Krych Mikołaj. rodzina Leona Rogalskiego (4 osoby). Obaj z Olesina.. w Jakubowcach. 16 jest informacja.642. Tego dnia zginęli: Kowalczyk lat 70 – rolnik 82. Ćwiek Józef zam. s.47. Zersak Władysław zamieszkały w Jakubowcach. Organizatorami zasadzki i mordu byli: Dulęba. Brzeżany: 17 września terroryści z OUN zamordowali 5 osób. relacja Mariana Rzeszutki s... którym przewodził Iwan Kozłowśkyj.625. 7. s. 20 żołnierzy i zamordowaniu sołtysa wsi o nazwisku Rajter.

----------2.000.000.000.200.2.. 45. 37. 67: znajduje się tu informacja potwierdzająca fakt zamordowania 21 miejscowych Polaków przez bojówkę OUN i miejscowych chłopów – nazwiska ofiar: Bartkiewicz Ignacy i rodziną (3 osoby). 4. stodoła. Świadkiem tego morderstwa był Jędrusiek Jan. zamordowany przez Dutkę Józefa z Jakubowiec.200.2.600. Erazmus Stanisław z rodziną (4 osoby).2. 5. --młockarnia ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ --------------------------------------- Trzoda chlewna 3.200.1.800.200.700. Kolarz Ana Siwek Szczepan Ryś Paweł Pęczko Kasper Michalczyszyn 25.800. 91 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”.3.500. 31. stajnia.. stodoła. Pierszykała Piotr narzędzia rolnicze Gontarski Franciszek ÷ Persak Władysław ÷ Puszek Telka ÷ Chorwanich Wilhelm ÷ Wilk Walenty ÷ Suszel Aniela Dom i zbiór zboża Dom.200. uchodźca z zachodu.2. Dom. 39. 30.800.1. sieczkarnia.2. Dom. młynek. 38.500. 29.1.2. młynek. stodoła.200.2. 8.1.1.2. stajnia. 194190.500. Glinowski Wawrzyniec Rogowski Walenty Sumasz Józef Rogalski Andrzej Nalepko Bogusław Cabała Rozalia Cabała Walenty Jędrusik Andrzej Jędrusik Jan Małaczyński Tomasz Stach Stanisław Stach Józef Stach Piotr Łyczak Stanisław Zelek Józef Zelek Wincenty Dołęga Józef Krawczyk Jan Erazmus Szymon Wartość Dom. 44. (z podaną wartością w cenach przedwojennych) LATp Imię i nazwisko poszkodowanych Inwentarz martwy Inwentarz żywy 19.2.2000. 30 31 . zbiór zboża.800.000. 14.2. zbiór zboża Jędrusiak Kazimierz ÷ Trzoda chlewna 1. 34.300. 17.3. 9. 12.- 1.- ÷ --Dom.000.2.600. 16.500. Spalone i ograbione gospodarstwa Polaków w Jakubowcach91 we wrześniu 1939 r.300. cały zbiór zboża. 12. Mista Adam 20.3.200. Kuszcz Ignacy 21. Hetman Władysław 28.200.2.2. 13. Gałęźniak. 18. 46. 24. sieczkarnia.2. 36.4.11.000. Krużek Jan z rodziną (3 osoby). młocarnia.2. sieczkarnia.000. Krężek Paweł zamordowany w r.2.2. 15.500.000.050.1. młynek. zbiór zboża. 43.÷ Krowy Trzoda chlewna ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ Trzoda chlewna ÷ 1. 23. Gałęźniak Stanisław uchodźca z zachodu. Percak Władysław z rodziną (3 osoby). 10. 40. Świadkiem był Jędrusiek Jan.200.200. s. stajnia.7. Szczepan 26. zbiór zboża ÷ i młocarnia ÷ ÷ ÷ ÷ 1 koń 1 buhaj ------------- 7.1. sieczkarnia..2.400. Podwika Marcin 27.1. Rogalski Leon z rodziną (4 osoby). 42. stodoła.050. 32.200. 22.2. stajnia. 11.- 2..200. sieczBal Paweł karnia.4.900.500. zbiór zboża.2000.200.800.000. brat Stanisława. Ćwiek Józef z rodziną (4 osoby). 33.000. młynek. narzędzia rolnicze Suszek Andrzej ÷ Krężel Ludwik ÷ Magra Tomasz ÷ Wilk Katarzyna ÷ i sikawka Dom. 13. zestawienie z opracowania.1. 41. Petruniu. 35.2.1.2. stajnia. 6. Gromek Ludwika 2. stajnia. 3. zbiór zboża Zając Walenty ÷ Jagielski Józef ÷ Biernacki Piotr ÷ Szudnicki Teodor Stodoła. młynek i tp.- 90 Blicharski Cz. zamordowany przez Smaczyłę Józefa.2. 7.800.

÷ 53. aby nie pozostał ślad jaki. ograbieni i wymordowani nad potokiem. Pirożyk Józef. Księdza po udanym przesłuchaniu zwolnili. Franciszek Jarosz emerytowany komendant posterunku PP w Koniuchach i jego córka. młynek. Ludobójstwo…. s. Informacje na ten temat też w: Komański H.47. Świteńki Mikołaj syn Matwija. Rogowski Leon ÷ 55. Gach jako kontrrewolucjonista został „dzięki” miejscowym Ukraińcom niezwłocznie rozstrzelany pod kościołem. Jedni twierdzili. że sprzątnęli go sprytnie. Goraja. Schuala Polaka. Siekierka Sz. Diaków Maria. s. Po przyjściu Niemców. Reszta sprawców nieznana. że 19 września bojówki OUN zamordowały 12 Polaków96. starali się ją przedstawić Niemcom i zainteresować nią. bojówka OUN dokonała napadu na miejscowy posterunek Policji Państwowej. Pączko Kacper. ci przystąpili do obrony. otoczył przechodzący przez Koniuchy w kierunku granicy rumuńskiej pluton żołnierzy polskich (ok. Ludobójstwo…. 93 Relacja za: Komański H. zbiór zboża Dom..3.. Rzucili granat między napastników. kiedy wracał od znajomych kolonistów Wilkoszów w towarzystwie tamtejszego księdza Władysława Bilińskiego (następcy ks. zbiór zboża 50. Blicharski Cz. Sprawa tak ważna nie została zapomniana przez znajomych dr.- 17 lub 18 września tłum ukraiński. Kotów siedziba gminy: 19 września 1939 roku został zabity przez bolszewików ks. W pracy Blicharskiego z kolei znajduje się informacja o tym..000. Gdy opuszczali wieś udając się w kierunku Brzeżan. Oczywiście natychmiastowa rewizja w kościele wykluczyła taką możliwość ale i tak ks. 92 Komański H. Baryłko Michał syn Józefa 17. Biernacki Piotr. Niemcy z zadowoleniem patrzą przez palce na sprawki Ukraińców jako swych sojuszników pomagającym im tępić Polaków”. Kużda Maria.67.4.111. która przyjechała w gościnę do Wilkoszów. Siekierka Sz.4. Kulbaczyński Józef syn Grzegorza. Suszel Aniela ÷ Dom. którzy przez adw.. w tym burmistrz tego miasta.3. Naoczni świadkowie: Siwak Wojciech. Smaczyło Józef syn Jana. zamordowaniu uciekinierów z Jasła i żydowskiej rodziny pisali w swych relacjach Stanisław Osiecki. – Lecz niestety wszystko bez skutku. Szpyrtis Wojciech 48. Smaczyło Dymitr syn Stefana. W połowie września 1939 we wsi zatrzymała się na chwilowy postój grupa 48 uciekinierów z Jasła. Kuseń Michał syn Mikołaja. Smaczyło Wasyl syn Mikołaja. 49. w tym bojówka OUN. 220 osób. Koniuchy siedziba gminy: 17 września 1939 r.000.4. co spowodowało ich ucieczkę i pozwoliło żołnierzom wyrwać się z okrążenia – dalszy los oddziału nie jest znany93. 94 Pismo „Wilna Ukraina” nr 10 Lwiw 1939.700.. stodoła. 30 osób).000. rodzina żydowska Kahane i jego trzy córki92.111. Olejnik Tekla. Hładczuk Leon. s. Od tej pory słuch po nim zaginął. Tam właśnie banda pod dowództwem Wasyla Proceka spaliła żywcem starego Żyda i 6-letnie dziecko94. Kulbaczyński Michał syn Teodora. biskup Wincenty Urban Droga krzyżowa archidiecezji lwowskiej. że wieś ta została wymieniona w odezwie do ludności wydanej 5 X 1939 roku przez Siemiona Tymoszenkę jako miejsce pogromów żydowskich. Dumanowski Wład. Petruniu…. Nie jest to jedyny przykład podstępnych antypolskich działań ukraińskich w tej miejscowości95. Męczyli ich głupim przesłuchaniem na wzór bolszewików – po namyśle wypuścili Szadajównę i lekarz został sam pod ich strażą. Kędziora Aleksander ÷ 52.3. Jacyk Jan. Horyń Wasyl. że widzieli go uciekającego w stronę Potutor przez pola.7. 96 „Na Rubieży” nr 2 (16). Wszyscy wymienieni pochodzili z Olesina. Po zastrzeleniu przez bojówkarzy dwóch żołnierzy.800. ÷ Józef --------------------- 1. 1996 s.638: O napadzie na posterunek. Kuryszyn Mikołaj syn Jana. Goraja były bez skutku – chłopi mieli tylko jedną odpowiedź „uciekł”. Kornicki Mikołaj.ok. Warto wspomnieć. że 19 września bojówka OUN zamordowała 12 mieszkańców tej wsi. zaś dwoje ostatnich odstawili chłopi do Sarańczuk i tam ich zamknęli w budynku gminnym. paru chłopów wiejskich aresztowało go bezprawnie.. która rzekomo strzelała z miejscowego kościoła z karabinu maszynowego do jadącego wojska sowieckiego. 10 lutego 1940 roku na podstawie opracowanej przez miejscowy Ukraiński Komitet z kolonii Łany Mazurskie deportowano na Sybir 56 rodzin . Czornous Łukasz. Świteńka Maria. Sambora Agata ÷ Krzysztoforczyk 56. Baryłka Jan syn Stefana. stajnia. Bronisław Światłowski i Konstanty Światłowski. s. Gacha) i Zofii Szadajówny ze Lwowa. Andrijów Józef. Więcej jak pewne. Kuzda Mikołaj syn Tomasza. Rzeczy jego zrabowali i podzielili się nimi. inni.500.500. Gach.19-20. Wszelkie poszukiwania dr. że poznali go tam wśród paru strasznie zmasakrowanych przez chłopstwo trupów. Polak zadenucjowany przez Ukraińców jako osoba. sieczkarnia. Szczurek Władysław młockarnia. ks. W tym samym czasie zamordowani zostali następujący polscy mieszkańcy Koniuch: Stefan Budzyński lat 30. Franciszek Goraj.1. Jacyk Anastazja. Szczurek Józef ÷ 51.3. 95 Zeznania świadka podpisanego „Wilk”: „W sierpniu 1941 zdarzył się w Kotowie następujący wypadek: W tym czasie był tam lekarzem w ośrodku zdrowia dr.500. Maksymów Jan. Kuseń Józef syn Jana.000. Bartkowicz Ignacy ÷ 54..500. w wąwozie między Koniuchami i Byszkami zostali otoczeni przez miejscowych bojówkarzy z OUN. Siekierka Sz. Kędziora Aleksandra. Ludobójstwo…. Inne źródło mówi. Władysław Dworkiewicz. Sprawcy: Misiurka Wojciech. przeciw nim świadczący. 32 33 .

za okupacji niemieckiej) pochodził z Krzywego. kapelana szkoły podchorążych w Komorowie. Wołoszczuk Stefan (wójt gminy zbiorowej...68. Hasłem do rzezi było zapalenie pustego domu między dwoma polskimi domami. Spyrka Józef98.. Moroz Jarosław. z rękoma skrępowanymi w tyle drutem kolczastym. Kobel Leon. s. oczy wyłupione. 19. Kuczmajewski103.. Adwokat Bemko (Reichsdeutsch) wyciągnął go z więzienia – inni siedzieli po 6 tygodni we więzieniu. Tam go umieścił w orkiestrze. „Na Rubieży” nr2 (16) 1996 s. jak prowadziło go czterech Ukraińców i przy gościńcu do Brzeżan zabito go strzałem w głowę. 1996 s. 105 Wychowanek ks. Świadek naoczny widział. w Tarnopolu w więzieniu. Józef Bartman. brat Iwana). Wymienieni Ukraińcy zebrali się w nocy z 17 na 18 września 1939 roku w sadzie Iwana Horochowskiego. s. Ludobójstwo….wykładowcą był Wołoszczuk Fedio. Dokument „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”. aby przypatrzyć się uroczysto- Mordów dokonała policja ukraińska. syn Iwana. gimn. Tomczak będąc przez rok w Kuropatnikach na probostwie. Łysnyj Iwan. Karol Funks student (ur. zamordowany w okrutny sposób).” s. 69: jest informacja o jego zamordowaniu. mający 6 kl. ści wyzwolenia Ukrainy przez Niemców. s. 20. 34 35 . Czyżewski Piotr (sołtys z Kalnego..Kozowa siedziba gminy: Między 17-20 września 1939 r. 99 Blicharski Cz. Tadeusz Kramarczuk.. 1996 s. 104 Zabrany przez policję ukraińską do więzienia. były urzędnik gminy. Wymienione osoby zostały uprowadzone i zamordowane siekierami na terenie kolonii Trychubowa (sołectwo Kalne). Wołoszcuk Fedio (instruktor kursu oficerskiego). Petruniu. Regaz z Dubszcza 8 kl. w roku 1941 po wkroczeniu Niemców. szkoły podst. Edward Paterek. Adamów Józef z Kuropatnik105. Znaleziono go w polu.68. Ludobójstwo…. s. Do pomocy przyjechało parę fur chłopów z Potoka i Byszek. Wieczorem znikły. Kuciel Dmytro ze wsi Seńkow Kuropatniki. Sitarskyj Fedio. 102 Zabrany przez policję ukraińską. Graniak Józef. 112-113. Zwłoki leżały odarte z ubrania do wieczora. 15. Blicharskiego99. powołując się na protokoły sporządzone według zeznań świadków podaje.. zabity w drodze między Kozową a Tarnopolem. Siekierka Sz. Dokument „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie” podaje następujące osoby narodowości polskiej zamordowane we wrześniu 1939: Barta Antoni (porąbany siekierą na drodze między Józefówką a Kalnem).. Grania Leon. Szanajda ze wsi Krzywa.. Jan Zając. po wkroczeniu armii niemieckiej wyświęcił się na księdza greckokatolickiego i wyjechał.. męczony długo.. Rozpiatowski ze wsi Krzywe.. Petruniu. Iwana (słuchacz kursu oficerskiego w Pomorzanach). Pertuniu. w więzieniu okrutnie skatowany. albo. uduszony z postronkiem na szyi. 19 września 1939 zostali według tego źródła zamordowani następujący mieszkańcy Kozowej: Januszkiewicz Tadeusz. zaopiekował się 14–letnim chłopcem i wziął go ze sobą do szkoły podchorążych. zagrzebanego. Steć Wasyl. 103 Kominiarz zabrany został z domu przez policję ukraińską.bracia.. Krych Jan i Leon. zamordowani zostali przez nacjonalistów ukraińskich następujący Polacy: Bajor Marcin102. gimnazjum. Kozówka gm. 67. sołtys). Jan Kuczmajewski – kominiarz.20. Zamordowali go chłopi z Kozówki. 16. Horochiwakyj Wasyl. Tomczaka. Dalsi zabici 19 września: Jan Ślusarczyk z rodziną (5 osób) zamordowani na terenie kolonii Krzywieckiej (sołectwo Krzywe).. 17. W kursie uczestniczyli z Kozówki: Horochiwskij Iwan syn Leona. Wszyscy którzy wybierali boczne. W rejonie tym zginęło ponad 30 żołnierzy97. 101 Komański H. Kozowa: 19 września 1939 zostali zamordowani przez bojówkarzy z OUN: Anna Jakubów i Stefan Perlak106. wywieziony z Kozowej do Tarnopola. Kiernicki ze wsi Krzywe.20 (obu braci zabił siekierą Babij ze wsi Kalne). Mordu dokonano w kilka dni po wkroczeniu Niemców. w mordach brali udział członkowie OUN z Kozowej: Melnyk (zamieszkały koło cerkwi). zwłoki znaleziono zakopane za Kozowa w bieliźnie. którego żona Polka była nauczycielką w Jabłonkach koło Kołomyi. Na drugi dzień znalazła je matka Adamowa niedaleko miejsca zamordowania w kartoflach. Kramarczuk Tadeusz104. Kurs trwał tylko jeden tydzień107.. Instruktorem .. 1920) narodowości żydowskiej101. leśne drogi byli rozbrajani i mordowani. Oprócz wymienionych. Józef Adamów miał 26 lat. W marcu 1940 roku został zamordowany Stefan Żukowski. jak twierdzą inni. Według tego źródła. 19. Czyżewski Michał (radny gminy z Kalnego. ale w czerwcu 1941. Piotr Adamów spalony żywcem w szopie na terenie kolonii Józefówka (sołectwo Kalne). 106 Komański H. w rejonie Kozowej miały miejsce napady bojówek OUN na pojedyncze osoby oraz małe grupki żołnierzy polskich powracających z wojny lub idących w kierunku granicy rumuńskiej.. Blicharski Cz.113. Z uroczystości tej nie powrócił. Kierownikiem tego kursu był Dorosz ze wsi Uwsie. Horochiwakyj Jan. Kierownik Dorosz został aresztowany. Steć Mikołaj. s. Steć Hilko. Po wkroczeniu Niemców wybrał się do Kozowej. Po wkroczeniu bolszewików przyszedł do matki w Kuropatnikach. Horochiwakyj Hilko.. Adamów otrzymał fachowe wykształcenie wojskowe i pracował do września 1939 w marynarce rzecznej w Pińsku.. Siekierka Sz. Pierwszy z nich był nauczycielem w czasie okupacji bolszewickiej. Petruniu. uciekinier z Polski centralnej... Flone Jan (ojciec Polak. Pytel (dwóch braci). 18. Dane te potwierdza wykaz zawarty w pracy Cz. 98 „Na Rubieży” nr 2 (16). Steć Hilko s. Adam (Andrzej) Kimala. Horochiwakyj Iwan syn Leona. Blicharski Cz. jego żona znała sprawców). pracował w Kozowej. W sierpniu 1941 r: Marian Bajor były urzędnik sądu100. odzierani po śmierci z obuwia i mundurów. Jan i Mieczysław Pytlów . Łupnyj Iwan – 7 kl.. Drugi mieszkał w Kozowej. 107 Wykryty został przez gestapo i rozwiązany. Buczyński Emil (potem policjant ukr. że po wkroczeniu Niemców wybitniejsi działacze OUN z Kozówki współdziałali w organizowaniu oficerskiego kursu wojennego w Pomorzanach. Ks. 97 „Na Rubieży” nr 2 (16). której komendantem w tym czasie byli Baran i Fedorczak Paweł. Członkowie OUN i OUW którzy występowali przeciwko Polakom na terenie Kozówki: Buczyński Iwan (dowódca). 100 Blicharski Cz.

a pasażerowie.. Czekamy na śmierć mając zaledwie parę naboi. Jednak nie rozpaczamy – zdani na łaskę Boga. Służąca Rybickiej. Co się działo w tej chwili nikt z nas pojąć nie mógł. Żona Jakubowego zaalarmowała sołtysa Józefa Adamowego.”. Ofiary zbrodni ukraińskich w 1939 i 1941 r. Okazało się.. syn Romana i Paraskewii ur.. Leon. obok posiadłości pana Kolbeka. Strzelcy mieli ze sobą rewolwery i trochę naboi.Rohatyn. W końcu i tych zabrakło. Ludobójstwo….. Na górę do mieszkania pani Rybickiej wpadli strzelcy niosąc straszną wieść: „Ukraińcy chcą nas wymordować”. U Jaremy na podwórzu.. wymieniony już wśród ofiar w Kozowej109. po wkroczeniu bolszewików pogrzebał za wsią na cmentarzu wojskowym z r. Ukraińcy wymordowali. odbierano im rowery i szukano broni. 9 V 1915 zginął 20 VII 1941 r. brat Iwana. W stodole Michała Grześkowa nocowała rodzina uciekinierów. Na jej widok odważna banda pierzchłą w stronę Seńkowa i lasów. Słomę jaka była na korytarzy przenieśli na klatkę schodową i chcieli nas podpalić. Dopiero po zupełnym otrzeźwieniu poznaliśmy głos znajomy nauczyciela który namawiał ciągle „wyjdźcie”. kupca sklepu Kółka Rolniczego i zastrzeliła go w łóżku serią strzałów rewolwerowych. z Tomaszowa Lubelskiego. z wyjątkiem komisarza. Michał Ogrodnik syn Tomasza i Tacjanny Orzechowskiej ur. Po spisaniu przez policję przebiegu zajścia odjechaliśmy natychmiast do miasta nie było czasu na pakowanie. Gdyśmy oprzytomnieli zdumiała nas ogromna cisza w wśród niej wesoły głos wołał „wyjdźcie już z mieszkania”. bez względu na wiek i płeć mordowani. że autami jechała policja na pomoc posterunkowi w Potoku i Koniuchach i ta właśnie przyszła nam z pomocą. Droga została zastawiona belkami. „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”. Ocalałe akta oddano do sołtysa. Odpowiedzialny za zbrodnię jest komendant OUN Dmytro Semczyszyn z Wierzbowa. 9 IV 1917 zginął 18 IX 1939 r. Józef Adamów syn Franciszka i Marii Wilk. który cudem uciekł. ale opanowanie nastąpiło bardzo prędko. 36 37 . Policja polska cofająca się przez Kozówkę nawiązała walkę z bandą – zabitych zostało dwóch posterunkowych. W tym czasie koło cerkwi w Leśnikach. Gdy z dole zaczęto strzelać. 109 Komański H. 14 II 1902 zginął 22 IX 1939 r. które stały w kancelarii szkolnej. Biała chustka była umówionym hasłem.Ukrainki w białych chustkach na głowach. gdzie je zakopano. które od Jędrzejewskiego odebrał obecny w Leśnikach Iwan Jacyszyn syn Mikołaja. Lecz na szczęście policja udaremniła ich zamiary. „Na Rubieży” nr 45/2000 s. że oddział ten w ogóle z Leśnik nie wyruszył. które występowały w roli sanitariuszek. wszędzie leżały sterty słomy. Oczom naszym przedstawił się straszny widok. Pierwszej chwili wszyscy potracili głowy. 3 rano obudził nas dziwny ruch pod szkołą. 47. Stawały przed bramą polskiego domu i to było znakiem. Wskutek wymiany strzałów i nieprzewidzianego alarmu dzwonem cerkiewnym powstała panika i banda wycofała się w pole. z pomocą zamieszkałej w Leśnikach Kseńki Bryk. by w danym domu wymordować wszystkich Polaków. Zamordowano go razem z majorem. W lipcu 1941 powrócił do Kuropatnik pod wsią Kozówka zatrzymany i bestialsko zamordowany przez bojówkarzy OUN. Brzeżany: W nocy z 17 na 18 IX 1939 roku dowództwo nad Ukraińcami w Leśnikach objął Mikołaj Senyszyn syn Piotra. Stwierdzono. w liczbie 6-ciu osób. Dziewczęta Ukrainki. Wiktoria Leszczar wyszła na balkon by zobaczyć co się dzieje wróciła z płaczem mówiąc o jakimś licznym zebraniu chłopów z kosami i siekierami. Na nic się to zdało. Zapanowała panika. w kilkunastu chatach stacjonowała policja z Katowic w liczbie 40-50 ludzi.. Wywiązała się walka między sołtysem a bandą. Szofer który woził majora Wojska Polskiego. na szosie Brzeżany . Okazało się. Zobaczyliśmy jakie szatańskie zamiary mieli ci ludzie. Odpowiedziały nasze strzały. inspektor szkolny ze Stryja i nieznany inżynier uciekinier prowadzili akcję obroną. Kmieć Michał lat 26. w Kuropatnikach: Józef Różański. zastrzelono dwóch oficerów – majora i kapitana. Wyleczony został w Kozówce. że „mili” goście wtargnęli do budynku szkolnego. Hałas podnosił się coraz silniejszy. Równocześnie część bandy wkroczyła do domu Stefana Polaka. Oddział powiatowej Komendy PP. Jego syn. ze strychu strzelił z karabinu i ranił Podelczuka z Seńkowa Kuropatnickiego. której jednak nie znaleziono. Siekierka Sz. gdy zeszliśmy na dół. Leśniki gm. Prawdopodobnie śpiących i kwaterujących w poszczególnych chatach. Kobiety wraz ze strzelcami siedziały w mieszkaniu mężczyźni starsi i Sawczyk Władysław. Mieszkańcy Kuropatnik potrafią powiedzieć kto był wodzem i uczestnikiem tej wyprawy. Śpiących wymordował Grześków z pomocą własnej rodziny. Po chwili przybiegła pani Sawczak z nowiną. Pozostałe na drodze 18 trupów w. Wtem straszny krzyk dał się słyszeć z dołu – wołanie o pomoc i strzelanina.. a trupy wywieźli do lasu. zabrały rannego Podelczuka. w obronie własnej. s. Trupy odwożono do lasu. Każdy przejeżdżający pojazd był zatrzymywany. Były trzy kobiety i dwoje małych dzieci. nawet dwie walizki z rzeczami. W pewnym momencie słyszymy jakby jakiś turkot i warkot maszyn. szkołę zamknięto i pod eskortą 2 policjantów i 4 strzelców z bronią przyjechaliśmy do Brzeżan. nauczyciel. prawdopodobnie z województwa poznańskiego. Kuropatniki gm. ranny. 113. bo zostawił w domu pięcioro dzieci. 1914-1918 Józef Jędrzejewski. Córka Grześkowa nosiła złoty zegarek i biżuterię zrabowaną pomordowanym uciekinierom.. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego kto mówi i o otworzeniu drzwi nie myśleliśmy wcale. do dziś dnia nie wiadomo. Razem z Michałem Diakowiczem zorganizowali oni bandę. Wraz z całą wsią (ukraińscy mężczyźni 16-60 lat) wzięli udział w morderstwie na moście w środku wsi. składający się z Komisarza Tadeusza Pławińskiego i pięciu policjantów wymordowano obok mleczarni. Był on porucznikiem „Siczowych Strilciw” w 1914 roku. Koniuchy: 18 września doszło do próby wymordowania miejscowych Polaków przez Ukraińców108. zrabowali wszystko. Przy zabitych były dokumenty. Jedna z kobiet przyskoczyła do okna i zaczęła wołać głosem pełnym trwogi „ratunku” a krzyk jej przerwała kula która ze świstem wpadła do pokoju. ur. Petryna Mikołaj zabił widłami policjanta przed mleczarnią. że kula przeszyła jego pokój. prosił o darowanie mu życia. a Ukrainiec Łypny Dmytro. Drogowskazem do mordowania Polaków były dziewczęta . o godz.. 18 IX przeprowadzono w Kozówce ścisłą rewizję u Polaków. akta szkolne i pomoce naukowe podarte. tym czterech oficerów. 108 „18 września 1939 r. Wszystkie drzwi były porąbane. Za chwilę w całej szkole zrobił się ogromny ruch.

. Turczyn Stefan – j. Pańków Piotr syn Stefana – j. figuruje w wykazie zamordowanych w czerwcu 1941 r. i 1 VII 1941 r. rabunek poczty w 1939 roku. Szepata Andrzej.48 i 49 (obszerna relacja Tadeusza Nowaka).w. uczestniczył w pogromach 1939 i 1941 roku. potem karabinem na Polaka . Szopak Włodzimierz. rabunek polskich żołnierzy. Kliaszów Stach. Schwytanych rozbrajano i dostarczano do wsi. Senyszyn Roman syn Piotra. rozbrajał wojsko polskie – potem policjant bolszewicki. s.w. Medyński Stefan. Potwierdził ten fakt Józef Tomaszewski.. Siekierka Sz. Łeheta Iwan. o zaginięciu w nieustalonych okolicznością (prawdopodobnie zginał z rąk bojówki OUN) księdza wikariusza Józefa Szady (lat 27) z parafii Litiatyn115. Diakowski Michał. podaje dwa nazwiska zabitych kobiet . Łapszyn gm. Petruniu…. Szaczko Wasyl. Zwłoki pomordowanych drabiniastymi wozami wywożono nocą do lasu. zniszczyli portrety i godło w Domu Ludowym i szkole. Zamordowany został z żoną i matką – ślad po nich zaginął – ocalał tylko syn Jan.Duryświt Jan i bracia. Głównym „sędzią” ferującym wyroki był Ukrainiec Iwan Bozykowski.21. Medyński Stefan. Zacharko Dmytro. Główni przywódcy morderstw i rabunków Leśnikach: Senyszyn Mikołaj syn Piotra. do przygotowanych dołów i tam je zakopywano. „Na Rubieży” nr2 (16) 1996 s. 113 Komański H. Ma on na sumieniu więcej morderstw Polaków dokonanych 1939 r. brał udział w mordach Wasyl Szydło. Szczur Włodzimierz. Znaleziono przy nim karabin i rewolwer zdjęto z niego mundur strażnika więziennego. Doły później wyrównano. W sumie Leśnikach zamordowano około 200 osób głównie narodowości polskiej110.55. Wymienieni niżej winni zbrodni rabunku. Blicharski Cz..Tańczuk l. Diakowicz Michał. rabunek uchodźców Polaków w roku 1939. W czasie okupacji niemieckiej napadł z rewolwerem.. zamordowaną 20 XI 1939 r. który uzyskał wiedzę od zaprzyjaźnionego Ukraińca. Bodnar Iwan..Boryszko i Trudzik. Najbardziej „oznaczyli” się: Szaczko Iwan. przyznał się do zastrzelenia oficera polskiego nieznanego nazwiska. Mireckiego Wincentego sołtysa polskiego. Łeśków Mikołaj syn Iwana – j. leżących obok Leśnik.. Z Zornisk. Iwana – bił Polaków w 1943 roku na 3-go maja. s. Polowy Michał syn Mikołaja. nacjonaliści ukraińscy. rozbrajanie polskiego wojska. Ludobójstwo…. Chudoba Michał syn Fedka – rozbrajanie wojsk polskich w roku 1939. Mirecką Paulinę. Zamordowali tych ludzi: Senyszyn Roman. Warczak Eliasz. 116 „Na Rubieży” 45/2000. w Leśnikach. Jarema Piotr – bił Polaków.. Jacyszyn Dmytro syn Mikołaja. Grudzikową Marię lat 47 zamordowaną 20 XI 1939 r. 111 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”.. prawdopodobne okoliczności zdradzieckiego wyprowadzenia księdza za wieś przez terrorystę z OUN. który zniszczył dwór i zajął Dom Ludowy i Panko Michał – Bobko. rozbrajał wojsko polskie. który w czasie mordowania przebywał w Brzeżanach. Wolańską Annę matkę Mireckiej. Informacje te uzupełniają relacje z 26 VI 1941 r. miejscowi i z okolic. były nauczyciel fizyki ze szkoły podstawowej w Brzeżanach. Jacyszyn Iwan. rabunek uchodźców polskich w r. a leżącego w rowie w Leśnikach. 1939. Litiatyn. Ludobójstwo…. Przyjęty został przez rodzinę Wierzbickich na utrzymanie. koło jego chaty znaleziono trupa zabitego Polaka. Chudoba Hryńko – potem wójt pod okupacją niemiecką. by nie pozostał ślad po zbrodni. Siekierka Sz.w. Mirecki Wincenty był sołtysem do września 1939 r. Sąd odbywał się w zabudowaniach gospodarczych miejscowego bogacza o nazwisku Duleba. Petruniu. s. Z miejscowych Polaków zamordowano w Leśnikach: Boryszkową Weronikę lat 60. Aktualnie rosną tam ponad drzewa116. Pryjdun Mikołaj. Szaczko Taras – zastępca komendanta policji sowieckiej – rozbrajanie polskiego wojska. siedziba gminy:114 We wrześniu 1939 miejscowi Ukraińcy zaatakowali dwór. 114 Często występuje mylnie jako Liliatyn.. wymierzał większe kontyngenty zbożowe dla Polaków niż dla Ukraińców.. rozbrajał wojsko polskie – policjant.Majkę na Czternastówce i Mojsewicza111.115. utworzyli „sąd”. rekwizycji i innych nadużyć wobec Polaków: Borszczowski Stefan znęcał się nad Polakami. Buszcze: We wrześniu 1939 roku we wsi Łapszyn. s. wraz z sąsiadami wożącego trupy do lasu przez cały tydzień. Żołnierzy torturowano. Pańków Semen syn Stacha. 18.w.. ograbili go. bicia. i trzech kobiet113. mianowany „komendantem policji bolszewickiej”. Chudoba Michał s. Chudoba Michał syn Iwana. – j. Specjalnie utworzone bojówki zajmowały się łapaniem żołnierzy na szosie ze Lwowa do Brzeżan. powracających z wojny.19. we wrześniu 1939 roku następujących osób z centralnej Polski: nieznanego z nazwiska majora WP z córką (zakłuci widłami).. 38 39 . Blicharski Cz. W innych relacjach zawartych w pracy112 jest informacja o ograbieniu zamordowaniu przez miejscową bojówkę OUN (lub miejscowych ukraińskich chłopów) w Leśnikach. który wydawał wyroki śmierci na polskich żołnierzy. 110 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”. Pańków Piotr syn Wasyla – organizator. Seńków Mikołaj. który schwytany przez policję niemiecką. Zaharków Michał syn Dmytra. 115 Komański H. Michajluk Ilko – bił Polaków w dniu 3 maja 1943r. 112 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”. Łaczyszyn Iwan syn Mikołaja. wszystkie opisane wydarzenia na podstawie relacji naocznych świadków. Semczyszyn Dmytro. Chudoba Dmytro. 68. Łesków Iwan. Pryjdun Iwan syn Fedka. Szachaj Teodor syn Stanisława (później przyczynił się walnie do wywożenia Polaków na Sybir). a potem zabijano. Pryjdun Iwan syn Fedka i Szopiak Kazimierz. 68. W Łapszynie we wrześniu 1939 roku zamordowano też nieustaloną liczbę polskich oficerów. Majątek Mireckich wzięli w posiadanie Ukraińcy... Senyszyn Wasyl. a potem razem z nimi zamordowany został przez cofających się bolszewików. znęcał się nad Polakami w 1939 roku.

niemieckiej w roku 1939. Siekierka Sz. Adwokat Bemko objeżdżał cały powiat autem. Splądrowała i ograbiła miejscowe budynki publiczne jak pocztę. w kierunku Dunajowa. Ludobójstwo…. w skład której weszło nawet dwóch Polaków i Żydów. przebito mu rękę widłami i Ciecierski Wincenty. Policja. Tymczasem w Narajowie po napadzie okazało się. W jednej z relacji jest mowa o zbiciu miejscowej nauczycielki . Załoga stawiła opór atakującym. Mohyła. świadczący o przygotowywaniu rewolty na długo przed wybuchem wojny: „Ciekawy incydent miał miejsce na drodze powrotnej adwokata Bemki z Narajowa do Brzeżan.21. grupy uzbrojone w karabiny. 119 Komański H. Pierwszy napad na Narajów. Siekierka Sz. narzędzia rolnicze i 1300 kóp zboża.. skąd po dwóch godzinach przyjechały dwa auta cofającej się ze Lwowa policji. i zdążały na rynek w Narajowie (każdy z workiem na łupy pod pachą). Załoga posterunku składała się z 5–ciu posterunkowych i kilku strzelców. Tak było przez całą dobę. W nocy widać było łuny z płonących domów w Sławentynie. Zmarł na początku listopada117.starszy wiekiem posterunkowy Gaj (przepadł bez wieści) 123. ograbieniu ich domostw i spaleniu 5 zagród118. rewolwery. s. padła salwa do najbardziej zbliżających się do budynku. W tym czasie Polacy poukrywali się po domach i w polach.00 podpalono zabudowania i sterty zboża pana Antoniego Nartowskiego. Około południa cały rynek roił się już od amatorów mordu i rabunku. w tym na posterunek policji w Narajowie nastąpił w nocy z 17 na 18 września 1939 r. a następnie założył sklep w Narajowie i do końca okupacji niemieckiej go prowadził. Wasyla Umrysza zamieszkałego w Narajowie. Wierzbowa i Błotni. Z ran zmarło później dwóch kolejnych. a teraz każesz nam przestać” rzucili się na niego. napadały na miasto. Bemko. strzelając z początku dla postrachu. Równocześnie z wybuchem pożaru. Ludobójstwo…. W dniu 18 IX 1939 r. Odpowiedzieli mu „to ty sam kazałeś nam rizaty Lachiw przez 20 lat. 21-22. w towarzystwie polskiego komendanta posterunku i wszędzie osobiście starał się uspokoić zrewoltowane chłopstwo122. 100 os. większość mieszkańców Kolonii Dąbrowa na podstawie listy sporządzonej przez miejscowych Ukraińców została deportowana przez NKWD w głąb ZSSR. Nadorożniów gm. że w czasie swego pobytu w niewoli niemieckiej był tłumaczem i miał możność poznania wielu podejrzanych osób. 121 „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 s.. a dla bezpieczeństwa ustanowił na miejscu tymczasową policję. s. Kurzany: 10 II 1940 r. Do Brzeżan nie dotarła jednak tylko jedna osoba. Dzięki temu zaalarmowano posterunek w Przemyślanach. niebezpieczna. ściętymi drzewami. lat 70). Tłum na ten widok znikł121. iż może starać się o zwolnienie z obozu jeńców120. każdego napotkanego na zewnątrz Polaka czekało pobicie lub śmierć. by już nikt nie mógł się wymknąć. gdzie był przez 8 miesięcy policjantem ukraińskim. skąd ten odwiózł go własnymi końmi do Brzeżan”. Ukrainiec (potem Reichsdeutsch. a przede wszystkim na miejscowy posterunek policji. W wyniku walki kilku Ukraińców zostało rannych. Bezpośrednio potem nadjechał z Brzeżan adwokat Bemko. Pobito i poraniono dwie osoby: Pater (okradziony. bo Ukraińcy wystawili ruchome warty. zamieszkały we Lwowie) i zabronił wszelkich ekscesów. Bemko zwrócił się do nich z żądaniem aby przestać mordować Polaków. a jeden zabity (pochodzący z Błotni).117. Zapustu. s. Blicharski Cz. Miejscowy Ukrainiec.. 120 Człowiek ten wrócił do Narajowa.118. a potem wciągano w las i mordowano. strzelcy i część miejscowych Polaków w tej sytuacji zabrawszy broń udało się w kierunku Brzeżan. Narajów Miasto: Bezimienny świadek zeznał. Petruniu. Nocą owa podróż była b. który dostał się do niewoli niemieckiej. 122 W dokumencie „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie” przytoczono następujący fakt.. Ćwierci. Na szosie Narajów .. siekiery i karabiny dokonała demonstracyjnego przemarszu przez wieś. grupa miejscowych Ukraińców uzbrojonych w kosy. którzy w porę przeszli ze swej wartowni z bronią na posterunek policji. siekiery itp. Spaliła się część budynków gospodarczych.. Kiedy starał się o zwolnienie z obozu umotywował prośbę tym. Część lepiej uzbrojonych obstawiła wszystkie drogi. Narajów gm. gdy tłum zaczął silnie atakować i ostrzeliwać posterunek. grupa OUN 40 41 . Ostrzeliwano policję ze wszystkich stron i wzywano do poddania się. wokół były zastawione przez Ukraińców zasadzki. Siekierka Sz. 118 „Na Rubieży” nr 2 (16) z 1996 r. Mianowicie koło Wysokiej Góry około 30 Ukraińców zatrzymało auto na którym jechał adw. a schwytanych najpierw ograbiano. Bemko uciekł i ukrywał się u kolonisty Wójcika. którą po przejściu na stronę niemiecką oddał hitlerowskiemu oficerowi. Przytoczył przypadek Ukraińca. Na szczęście Ukraińcy zapomnieli o przecięciu bocznej linii telefonicznej. podczas snu przeciął mu krtań żyletką i zabrał teczkę.Polki. Pozostały tylko 4 polskie rodziny119. później. którzy w krytycznym momencie przybyli z Narajowa. s. s. uderzył go kilkakrotnie w plecy obuchem siekiery.. W uznaniu tych „zasług” otrzymał zaświadczenie. gdyż będąc ordynansem przy dowódcy pułku. posterunek policji i inne. 68. że zasłużył na to w czasie wojny polsko ... Ludobójstwo….Mieczyszczów gm.117. syna weterana z 1863 roku.Brzeżany zniszczyli most i zabarykadowali drogę 117 Komański H. od samego rana zbierały się grupy Ukraińców z Narajowa. autorka znalazła różniący się w szczegółach opis tego napadu: „18 IX 1939 w samo południe ok. 123 W relacjach zawartych w pracy: Komański H. Uzbrojeni Ukraińcy napadali na cofających się cywilnych i wojskowych Polaków. Punktualnie o godz. że Ukraińcy zranili dwóch polskich rozbrojonych wcześniej przez nich żołnierzy. 13. Potutory: 18 września 1939 r. widły. Ukraińcy zniszczyli połączenia telefoniczne pomiędzy Narajowem a Brzeżanami i pomiędzy Narajowem a Przemyślanami. W innej znajdujemy informację o zamordowaniu przez bojówkarzy OUN we wrześniu 1939 roku 10 polskich gospodarzy.

(. (.. Ludobójstwo…....... który wówczas był w wojsku..118 znajduje się informacja o tym.. trzymali go kilka dni w Narajowie i bili w okropny sposób. zaatakowała posterunek policji żądając złożenia broni.. Narajów Wieś. Łużny Michał syn Fedia. Janczyński (Janczycki) (?) (. Według relacji świadków zamordowano w tym rejonie co najmniej 50 żołnierzy..).. potem policjant ukraiński. Drabyk Paweł.. w Potutorach.. występował przeciwko wojsku polskiemu w 1939 r. Walka trwała ok.... których miano aresztować i rozstrzelać (. a także w napadzie na Narajów126.Narajów Wieś.Narajów Wieś. które były wykonywane.... Pawłow Wasyl zwany Szkrab.. Nazwisko zamordowanego Wacław Rewucki (Rewucko)(?). Żak Jan posterunkowy. Garnicki Jan. w Narajowie).. Tylko pojedynczym osobom znającym doskonale ukraiński i umiejącym się modlić w tym języku. Potutory: OUN w Olchowcu liczyła około 100 osób.) Eugeniusz i jego siostra Stefka.. Grupa obrońców wyszła bez strat i ostrzeliwując się wycofała się w rejon powiatu Rohatyn..)..) Andrzej Jan.) Wasyl (.. prawdopodobnie ze znacznymi stratami napastników. 124 W świetle relacji. Proskuteńko Mikołaj i jego siostra Katarzyna (.. W tym samym czasie w Wierzbowie Starym Ukraińcy wymordowali rodzinę dozorcy leśnego... w Potutorach...Narajów Miasto.. komendantem był Łuźny Michał syn Iwana...Narajów Wieś. s. czynów tych dopuścili się: Uhryń (?) J. niestety w tym fragmencie bardzo nieczytelnym... brał udział w napadach na wojsko polskie w Potutorach 1939... Zbili go.. Dnia 17 IX 1939 r. 42 43 . Nebor Michał..) tej samej nocy wymordowali 3 rodziny żydowskie. (... zachował się spis najaktywniejszych Ukraińców. W opracowaniu „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie” zachowała się też pewna ilość nazwisk. instruktor.Narajów Miasto. zwany Juszczyszyn.... Miano go rzekomo odwieźć do Tarnopola.. zastępca komendanta UWO brał udział w mordach i dywersji w Potutorach i Leśnikach. i Karajewski Bohdan z Rohaczyna. (.) (zamordował pułkownika polskiego).) miejscowego przedwojennego kowala (. brał udział w morderstwie Uchmana i w dywersjach w terenach innych wsiach. udało się przeżyć. Raj Mikołaj... Atak został odparty.. W pierwszych dniach lipca 1941 r. (. (... Łużny Wasyl syn Iwana. Polskich żołnierzy mordował też Sabał (?) Wasyl z Rohaczyna. Nykołajski Wasyl syn Iwana.. Charyszyn Sławko zwany Kościuki...).... (. szkolił w dywersji swój oddział. Desbyk (?) Michał ze swym synem z Narajowa.. 127 Za okupacji niemieckiej nauczyciel w Komarówce (ukończone gimnazjum). Olchowiec gm. policjant ukraiński – brał udział w dywersjach. Stupiński Michał syn Nykoły... Maczuba wyskakiwał przez okno. strzelców ze Związku Strzeleckiego i kilku powracających żołnierzy WP. 19 IX 1939 Ukraińcy: Soroka(?).. Najbardziej aktywni członkowie UWO w Olchowcu: Łuźny Hryńko syn Emila – wójt – razem z komendantem UWO Łuźnym Michałem wydawali wyroki na Polaków..liczba nie ustalona.. obrabowali połamali i poranili rękę.. Narajów Wieś.)Władysław.) syn Krągłego. Petruniu. Niestety ze względu na bardzo zły stan zachowania dokumentu nie wszystkie udało się autorce odczytać: 18 IX 1939 r.... Ukrainiec Jarosław Pawił zastrzelił koło leśniczówki w Narajowie 16 letniego ucznia gimnazjalnego.).) Wasyl. Należały do niej kobiety i mężczyźni. 4 godzin... 126 Mieli to być: 1. rozpoznany przez Maczubę zranionego przez UWO. (.. Wysyłał on członków UWO na wypady dywersyjne do Potutor. Stachów Michał. Birnyk(?) Kuba..)... Raj Michał. Laskowski Wasyl syn Stefana127. Łużny Michał syn Hryńka..) Beluchowska Janina.” Blicharski Cz. aresztowali miejscowego strzelca – Polaka .. UWO w Olchowcu liczyła 34-35 członków. Rozbrajały ich i mordowały. Zamordowany pochowany został na cmentarzu w Narajowie. Przysalak (?) Sewko... (..... syna majora Wojska Polskiego. (... Słaboduch Włodzimierz. zamordowali i rzucili do Narajówki kaprala wojska polskiego125.) Jan..)... nacjonaliści ukraińscy w Rohaczynie wsi..... żona z Olchowca. zarówno ofiar jak i sprawców. We wrześniu 1939 r.sekretarz gminy.).... Hanczar i Sypryszlaków(?) ze Strychowiec napadli na Polaka Jarnego mieszkającego na odludziu na krańcach Narajowa pod Strychowicami.. 128 Pochodził z Rybnik. za okupacji niemieckiej nauczyciel w Olchowcu – pracował w UWO..) Jan z Narajowa. syn Michała.) Zaleski.. Na posterunku znajdowało się 30 uzbrojonych policjantów.. Narajów Wieś. Łuźny brał udział w dywersjach.. Napastnicy podpalili dwie znajdujące się obok zagrody polskie usiłując w ten sposób przenieść pożar na budynek posterunku.. przyjeżdżał często z Komarówki i prowadził ciągłe szkolenia w Olchowcu.. obrabowali. Jarkowski Kazimierz.... którzy brali udział w napadach na cywilnych i wojskowych uchodźców i miejscowych Polaków.. (. Zory (?) i G(. Najwięcej wojskowych polskich zamordowali nacjonaliści ukraińscy koło Wysokiej Góry . Łuźny Iwan syn Wasyla. Pawlik Stefan Wasyl i Mikołaj... że w dniach 16-20 września 1939 roku w rejonie Narajowa Miasta i Narajowa ... Jacyk Wasyl z Narajowa..). który zaginął bez wieści124. 125 Według zawartych w dokumencie danych...s. Iwaniw Wasyl syn Iwana zwany Iwachow – sekretarz UWO w Olchowcu... (. Siekierka Sz. narajowscy policjanci na rozkaz ówczesnego komendanta policji Baja (?) (. Miał tylko 7 klas szkoły powszechnej. Czerny (?) Stefan (potem policjant ukr. na zebraniu w Narajowie Ukraińcy ułożyli listę kilkunastu Polaków i kilku Żydów.Narajów ..) z powiatu lwowskiego.Władysława Naruszczaka (?). (. W sporządzaniu tej listy brali udział między innymi Risnyk(?) Jakub. Kordiak Diśko128. Jej dalszy los nie jest znany.....Narajów.. Pawlik (. Po wycofaniu się bolszewików w roku 1941 Ukraińcy w Strykańcach zamordowali w nocy (. brał udział w napadach na cofające się wojsko polskie w 1939 r.... (. gdy Ukraińcy przyszli po niego i natknął się na Łuźnego pod oknem.. Hinowic i Leśnik. Po tym trzy tygodnie trzymano go Brzeżanach. Worenacz (?) Michał (.Wsi na drogach prowadzących przez las grasowały dywersyjne bojówki OUN i organizowały zasadzki na żołnierzy polskich.... Nartowski Antoni.. Na liście znajdowali się między innymi: p. Fortel jednak się nie udał. zwany Jantoni.68... W dokumencie „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”.). brał udział w morderstwie Uchmana i dywersjach w innych wsiach.). Napadnięci odmówili oddania broni zaczęli się bronić. Kołodziej Jan.) i (. Przewodził UWO w Olchowcu od 11 lat.. W pracy: Komański H.

gdzie wydobywa się piasek. s. Kulińska L. Kaczmaryk Jan z ojcem Michałem zabili żołnierza polskiego u siebie w stodole w Podwysokim – sami przyznali się do morderstwa. W Posuchowie zamordowano w roku 1941 skrytobójczo następujących miejscowych Polaków: 132 „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 s. s. bojówkarze OUN zamordowali trzech kolejnych Polaków: Michała Burzyńskiego. Jeger N. 625627... 6. Buszcze Według jednej z relacji w tej miejscowości we wrześniu 1939 roku bojówki banderowskie zamordowały rodzinę sołtysa Michała Kinala przy użyciu siekier. Blicharski Cz. 68 znajdziemy potwierdzenie faktu.. Piotra Kozaka (lat 35) i Jana Seńkowskiego (37 lat)132.. i straców) przez bandy UPA przy użyciu siekier. Wiele osób spalono żywcem w budynkach.Kaczmaryk Hryńko.. Sprawcami tych morderstw byli: Jacyk Jan. Kaczmaryk Hryńko z Podwysokiego zwabił żołnierza polskiego propozycją napicia się wody i zabił go. 20 lat (zmarł od ran) 7.Abraham. Posuchów gm. Informację o zabiciu przez bojówkarzy OUN w czerwcu 1941 5 Polaków. Polska ludność Płauczy Wielkiej została w roku 1944 w wyjątkowo okrutny sposób wymordowana (ok. 69. a wśród nich Jana i Stanisława Małaczyńskich i Michała Burzyńskiego w Płauczy Małej znajdziemy też w: Blicharski Cz. Michał Dobrowolski 6. 68. Radaczyńskiej w: Komański H. 2. Ludobójstwo…. Blicharski Cz. 7. noży i wideł. Petruniu. który został specjalnie przekopany w poprzek drogi wiodącej Olesina. Członkowie UWO brali udział w morderstwach na drodze potutorskiej. Kolasa Kornelat. że we wrześniu 1939 miejscowa bojówka OUN zamordowała 20 osób narodowości polskiej i żydowskiej.Abraham -Żyd Przeżyli jedynie ciężko poranieni synowie Jana. 22. a po ograbieniu spalono zabudowania ze zwłokami żony Kinala i dwóch małoletnich synów133. W czerwcu roku 1941.. Petruniu. 8. Demnia W Demni mordów na Polakach dopuścili się: Łesyk Jan syn Andrzeja. 130 Komański H.. Siekierka Sz. Kurzany: Zasłużeni członkowie OUN uczestniczący w mordowaniu Polaków: 1. 44 45 . Trzem osobom udało się zbiec. Lisdwan Michał. Edward Hauptman 50 lat 4. Zamordowano w Demni dwóch podchorążych piechoty rezerwowych (jeden z nich nosił nazwisko Gołębski). Rychlewicze z Brzeżanki zamordowali dwóch żołnierzy polskich. Kaczmaryk Jan. w jarze. badającego zbrodnie nacjonalistów ukraińskich popełnione na ludności polskiej Tarnopolszczyzny. (Żyd). głównie kobiet z dziećmi i niemowlętami.N. Siekierka Sz.. 25. Józef Nebelski 55 lat (zmarł od ran po kilku miesiącach) 9.627... Poruczyn gm. Hryńko Daniel.. Także w czerwcu. Brywnak Michał.. Lisdwan Stanisław. przed wkroczeniem Niemców. Jan i Władysław Muszyńscy129. Jan Muszyński. Michał Lisowski. Tekla Małaczyńska została przez bojówkę OUN zabita w roku 1942. Czosnowicz Zygmunt. Żyd zmarł od ran 5. Reszta została poddana torturom i zamordowana: 1.Potutory: Wieś prawie cała ukraińska i wybitnie wrogo nastawiona do Polaków. wśród nich: NN. Płaucza Mała siedziba gminy: 18 września 1939 bojówkarze OUN uzbrojeni w karabiny. Informację o zamordowaniu wymienionych dwóch Polaków przez bojówki OUN we wrześniu 1939 r. 4. Kaczmaryk Michał. Kraków 2006. s. s. Dobrowolski Michał. Petruniu. Dobrowolski Julian. zorganizowano w tej wsi bramy powitalne i wielki wiec na cześć „wyzwolicieli”130. NN. Łesyk Władysław. 3.Olesin: W nocy z 18 na 19 IX 1939 r. Kuryuszyn Mikołaj wszyscy z Olesina. jechał drogą z Budyłowa do Kozowej oddział wojsk polskich samochodem i na furmankach. patrz przypis 53. 131 „Na Rubieży” nr2 (16) 1996 s. Haupt Edward. 22..Płaucza Mała We wrześniu 1939 roku terroryści z OUN zamordowali dwóch Polaków: 129 Relacja Janiny Krzykały z d. W czasie tej masakry zamordowano rodzinę Czesława Blicharskiego. Obaj zostali pochowani w lesie. Podwysokie gm. Oddział ten w liczbie 30 ludzi został wymordowany przez bandę z Olesina i zagrzebany w dołach pod Olesinem.Żyd.. widły i kosy utworzyli samozwańczy „sąd” skazali na śmierć 17 Polaków i 3 Żydów z tej miejscowości. 133 „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 s. 5. W Olesinie na podwórku u Kusina Jana zamordowano trzech polskich oficerów. 100 osób.. „Na Rubieży” nr 2(16) 1996. Baryłko Jan. znajdujemy też: Blicharski Cz. s. Jana Małaczyńskiego i Stanisława Małaczyńskiego131. już po wkroczeniu Niemców. Emil Dobrowolski 47 lat 3. Ich dokumenty osobiste były w czasie okupacji w Demni... s.. Osobiście zabił ich Siwka z Kurzan. 146. Został zatrzymany nad rowem. s. s.. Jan Muszyński (zmarł od zadanych ran) 8. Dzieci Kresów II. Płaucza Wielka gm. 22.68. Abraham Jeger.. Ludobójstwo…. Zygmunt Czosnowicz – sołtys 2. Posnuk Michał. Petruniu..

Specjalne badania powinny wskazać szczegóły tej zbrodni134. Kusznier Maria. 4. zegarek. Rękę zabandażowali mu. Z Raju przybyli: Jarema Mykoła. Stracił przytomność i usnął. Sahajdaczny Józef. a to byli Ukraińcy. Zapukał do chaty nad rzeką. 135 „Ukraińcy ma Brzeżańszczyźnie”: „W sprawie mordów w Potutorach zeznawała pani „Nina” (pseudonim). Tamtych sześciu oficerów padło. Komendantem OUN w Potutorach był Korbyło. 27. 3. nawet nie chciał przyjąć lampki wina. Gdy rano obudził się prosił ażeby dano znać do szpitala i zabrano go stamtąd. Stabelska Anna. auto stanęło im. zabrali mu wszystko. ciągnęli go po ziemi. był ranny w głowę. której wierzchnia warstwa wskutek deszczy jesiennych osiadła i rozmiary tej mogiły były widoczne. Do pomocy przyszli ze wsi Brzeżanki dwaj Rychlewicze. „Niny” trzej oficerowie . Otoczeni zostali przez Ukraińców. Nagle na tej sławnej drodze potutorskiej strzelają do nich. że jak umrze. Potutory: We wrześniu został zabity przez bojówkarzy z OUN miejscowy sołtys NN. Prowadzili całą grupę kawałek około 2 km. cały był czarny.. Rannego przeniesiono do sąsiadki p. W tę samą noc przybyli i nocowali u p. Największe zdarzenie dla niego było. Opowiadający musiał przez niego przeskoczyć. że nie żyje. że jadąc autem w nocy z kolegami widział wokoło łuny. Dunajewski Michał. 2. gdzie był owinięty różaniec pozostało białe. Informację tę potwierdzają inne relacje136. potem konfident okupantów). oficer rezerwy – z zawodu nauczyciel około 40 lat. w Posuchowie. które zobaczył. dały mu gorącego mleka. Potok: Potok i dwie inne wsie razem brały udział w zabijaniu polskich żołnierzy. zwłoki znaleziono w Baranówce. W tę samą noc na podwórzu p. którzy prowadzili 6 oficerów Polskich. a którzy zostali pomordowani w bestialski sposób. Myśków Katarzyna. Ukraińcy w łupem odeszli. Komarzańska Genowefa. pieniądze. Ludwika Zwolańskiego z drogi potutorskiej. Na terenie Potoka zamordowano ich 500-700. s. którego ojciec był apolitycznym i zupełnie lojalnym wobec Polaków obywatelem. Biłyk Stefan.1.. Łycyk Włodzimierz (potem w policji ukraińskiej w Brzeżanach). Porucznik Zwolański (lat 23) jechał samochodem z innymi oficerami. trafiony został w obojczyk. nie wiedzieli do kogo przyszli. zamordowany 28 VI 1941 r. Jeden z dwóch wyżej wymienionych poruczników. kula wyszła mu nad czołem. ponieważ ręce mieli rozłożone jak na krzyżu” (u ciał zwęglonych nie można było rąk po śmierci złożyć). który opowiadał. Upadł i udawał. sam skoczył w rów gdzie położył się i tym sposobem uratował się. Zmarł w szpitalu pochowany został na cmentarzu brzeżańskim. Hudzik137 rzeć. U tegoż Matusa była przechowywana broń. Gdy wszystko ucichło pełzał na kolanach i brzuchu w kierunku światełka. Zabitych zostało 30-kilka osób . Nim jednak zdjęli te buty. Prosił o ołówek i papier. Wszyscy ranni oficerowie zostali zabrani do szpitala. Jarema Jakin. Iwankiewicz Roman (osobiście zabił oficera polskiego. on był ostatni.Rohatyn brali udział w likwidowaniu Polaków Ukraińcy ze wsi Kurzany. przyniesiono do p. Był pewny. Jeden z oficerów ciężko ranny leżał w ogrodzie w kwiatach na leżaku – nie chciał dać się zabrać do mieszkania. W nocy z 17 na 18 września 1939 r. zaopatrzyły rany i położyły do łóżka. został trafiony w rękę i słyszał jeszcze jak tamten konającym głosem zawołał „Jezu”. postanowili bronić się. że to Polacy. Dżumak Czopek. Kazali im kłaść się na ziemi. rzucali ręczne granaty . zrobili przy nim rewizje osobistą. Zaciął zęby i nawet nie drgnął. potem stać i znów 2 km prowadzili. Iwankiewicz Jan. Tam opiekował się nim wojskowy lekarz i zabrał go do szpitala powszechnego w Brzeżanach. Miał żonę i córkę. Rzeczywiście zajechała fura i zawiozła go do szpitala. Równocześnie kilkanaście rąk chwyciło za lufy ich karabinów i zaczęło się szamotanie. Raj: Zebrania organizacyjne OUN odbywały się przed wojną u Ilka Matusa. Iwankiewicz Łewko. zwłok nie odnaleziono. W dzień zabrano ich na furę do szpitala. Tańczuk Anastazja. który ich chował zeznawał później. Jeden z kolegów wyskoczył z auta i od razu został trafiony kulą i padł. tam jest wspólna ich mogiła. Blicharski 46 47 . s. „Nina” odwiedziła tych oficerów w szpitalu. że musiał „specjalnie duże jamy kopać. podał adres i prosił. Hawryluk Włodzimierz. Jeden z nich. Najwięcej utkwił w pamięci p. wybitnie przystojny.chwilami mówił od rzeczy. Juśków Władysław. ażeby pamiętały. Stracił do wszystkich zaufanie. Członkowie OUN z Raju udali się w dniu 17 IX 1939 r. że są w polskim domu. gdzie został pochowany – rodzina go zabierze i sowicie wynagrodzi. przez który przeszła kula. Pochowani są w dole naprzeciw cmentarza135. Z początku bali się zdrady. Szpak Marian osadnik z Nowej Grobli lat 20 zamordowany między 29 VI a 7 VIII 1941 r. a później zorientowali się. uprowadzono go w nocy z domu i zamordowano – znikł bez śladu. tylko miejsce na przegubie ręki. Matus Ilko. że zabraną w czasie nocnej rewizji na drodze metrykę przez Ukraińców oddała przed wyjazdem do szpitala dziewczyna. 1898 – zamordowany 2 VI 1941. Kizyma Mikołaj. Maślaj Józef ur. że Ukraińcy napadli na nich. Kobiety biorące udział w akcji: Łecheta Janina. Siekierka Sz. „Niny” na prowizorycznych noszach oficera polskiego por. Siekierka Sz. Leżał w rowie . W aucie było ich kilku oficerów mieli dwa karabiny. metrykę itp. do Leśnik i tam wzięli udział w mordowaniu i rabowaniu Polaków. 137 Komański H. Leżeli wszyscy pod nr 5. na której Ukraińcy strzelając z cmentarza wymordowali wielu polskich oficerów. „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 s. Jeden z oficerów był trafiony kulą przy kierownicy auta i w tej pozycji został spalony.” 136 Komański H. zasłonił ją ręką mówiąc „to mi zostawcie”. To dzicz ukraińska paliła domy i wsie polskie. Było ich tam razem 11 ciężko rannych. Siwka. Stebelski Dymitr. Kułyk Stefan. P. Po pewnym czasie przytomniejąc usłyszał kroki i mowę polską na gościńcu. Ukrainka. Potutory siedziba gminy: W Potutorach w dole obok cmentarza przechodzi droga. Zemmer Edward lat 21. Kapitan płakał. kutą w listki mirtu i to mu chcieli zabrać. u której był gościnnie przyjęty. Demnia i Podwysokie. „Tabaka”. Ukraińcy strzelali do nich z karabinu maszynowego – porucznik Zwolański dostał szereg kul w uda. Diakow Ilko. Okryła ich wspólna mogiła.dwaj porucznicy i kapitan – starszy pan.. Ludobójstwo…. wziął rower męża p. Gdy go zobaczyli – wzięli jego również do tej grupy. „Niny” oficer z Poznania.liczba dokładna jest nieustalona. Zbliżył się do nich. tylko części ubrania. Glomba Józef – osadnik z Nowej Grobli lat 48 zamordowany między 29 IV a 7 VIII 1941 r. Później ustawili ich w szereg i po kolei strzelali z rewolweru. Niny i rano przed 6-tą godziną pojechał na tragiczne miejsce w Potutorach by zbadać co robią tam dalej Ukraińcy. Tam przyjęła go dziewczyna i kobieta. Grabarz. prosząc o ratunek i schronienie. „Niny” było trzech rannych – dwóch oficerów i jeden żołnierz o nieznanych nazwiskach. Miśkiw Stanisław (potem członek policji ukraińskiej) w Kozowej. „Niny”. Tańczuk Józef. strzelali z karabinów ręcznych i maszynowych. Łosyk Michał ps. Ludobójstwo…. Semegen Wójt.. Hajdamacy ściągnęli z zabitych obuwie i z niego również zdjęli. często wspominał córkę i choć rana zagoiła się . zdawało mu się że umierał. Otóż widział jak dzicz ukraińska rabowała zniszczone auta i wozy na których jechali uciekinierzy. Było kilku rannych. 134 „Ukraińcy ma Brzeżańszczyźnie”.bomby zapalające na auta i dużo oficerów spaliło się żywcem w tych autach. Klecor Włodzimierz. Najaktywszymi członkami OUN w tej antypolskiej akcji byli: ze wsi Kurzany: Komarzański Stefan.124: 18 września 1939 roku w rejonie tej wsi bojówka dywersyjna OUN ostrzelała z broni maszynowej przechodzący drogą pododdział WP. Na drodze Brzeżany . Ponieważ noc była wybitnie ciemna – nikt nie mógł go doj- Rybniki gm. 126.słabł z upływu krwi i słyszał jak wszystko ucichło. Zobaczyli u niego oryginalną obrączkę. zeznawał.

Siekierka Sz. W lipcu 1941 roku.Sarańczuki: Według zeznań świadków 17 września 1939 roku polska Obrona Narodowa z Leśnik wymaszerowała przez Brzeżany na Monasterzyska i dalej miała przedostać się do Rumunii. 26 lat. Buhaj Grzegorz. kapral WP. 143 Według zeznań. Emil Zapotoczny. kapral rezerwy WP i kierownik strzelnicy 51 PP w r. chusteczkę do nosa i pugilares mówiąc: „to wasz człowiek tu łyszył”. Taurów gm. Inni pomordowani pracowali w Strzelcu i wojsku polskim. Zapotoczny Jan (syn Mikołaja zamordowany w maju 1942 r. który zaprowadził zmęczonych żołnierzy za wieś do wąwozu. przyjechał do Taurowa ks. s. W zeznaniach dotyczących wydarzeń z Sarańczuk ujawniono też inne wstrząsające fakty. Siekierka Sz. Petrycki. „Sąd” składał się z następujących Ukraińców: 1. wachmistrz WP. Kowalczuk Wasyl. 140 Za lżenie narodu polskiego. greckokat. Patrol został otoczony przez bandy ukraińskie. Kurka Iwan. leżała w szpitalu w sali nr 9 (świadek . którzy w 1939 i 1941 występowali przeciwko Polakom w Sarańczukach lub Potutorach: Kozłowski Roman. utalentowany polityk wiejski i działacz społeczny. Został uwolniony przez bolszewików i przebywał w powiecie podhajeckim w Sosnowie. który z nim razem był w Obronie Narodowej... Petrycki wspólnie z zięciem zwołali przedstawicieli OUN i zorganizowali „sąd doraźny”.) Między straconymi był nawet dawny sługa cerkiewny ks. że jej ojciec „zarizał” sześciu Polaków. W domach zjawiał się przedstawiciel gminy i wzywał do natychmiastowego stawienia się w urzędzie gminnym. s. Dwie osoby z patrolu wycofały się.. 48 49 . Pabas Wasyl. Dyduk Stefan. Błądzącym żołnierzom zaofiarował pomoc miejscowy Ukrainiec o nazwisku Semko Mowczka „Szalej”. Przed Sarańczukami podporucznik rezerwy I plutonu nieznanego nazwiska wyznaczył kapr.Ks.129.. kapr. 18 września w lasach podhajeckich została ostrzelana przez bolszewików i Ukraińców. a oczy powybijane. kapral WP. 45 lat. tabor z końmi i sprzętem zagrabiono. żołądki powypruwane. 25 lat. który przekazał tę informację Bronisławowi Lenartowiczowi. Ludobójstwo…. Petrycki powiedział. Petrycki Bohdan proboszcz greckokatolicki 2. Przewozili oni sprzęt wojskowy.. 6 lipca wykonano „wyrok” na dziesięciu skazanych. Ks. że zamordowani byli zmasakrowani. kapral WP. Pod koniec września został zabity przez bojówkarzy OUN 19 letni muzyk orkiestry wojskowej. przez które miał przemaszerować batalion. po wkroczeniu Niemców.129.Kozak Mikołaj „sędzia” 139 Komański H. W szczególnie nieludzkich męczarniach zginął Soczyński. Zwłoki zakopano w miejscu mordu. powiedziała chorym. Rozbroili kompletnie zaskoczonych żołnierzy i wymordowali. Tam zamykano ofiary do piwnicy i w nocy zamęczano. Jan Kłak 25 lat. ręce mieli skrępowane drutem kolczastym. kapral WP. na probostwie. 142 Nazwisko to występuje w: „Ukraińcach na Brzeżańszczyźnie”. Karaś Wasyl. 25. Bliższych szczegółów udzielił brat Jaworskiego. Mandzij Wasyl. Karaś Miron. „Na Rubieży” nr 44/ 2000. Karaś Andrzej. Franciszek Soczyński. Po odkopaniu kilku grobów okazało się. „Na Rubieży” nr 44/2000. Łoptuch Wasyl. zbiegli i w ten sposób uratowali życie. którzy zginęli w nieludzkich męczarniach w lasku „Netreba”. Ukrainka z Sarańczuk. Karpluk Ilko. że nic nie wie. Petryckiego143. Korczyński Miron. a jej wujek zamordował polską nauczycielkę.. W Taurowie pracował jego zięć (proboszcz parafii greckokat. s. Karaś Piotr. kapral WP. Zostawił żonę i czworo dzieci. zaś Kazimierz Jaworski został zamordowany. Jaworskiego138. s. Znaleziono ślady krwi. Redka Stach. Samaryj. Ludobójstwo…. Bronisław Budzan139. Cz. który do 1939 r. Bolesław Kozakiewicz. strzelca Stanisława Tymkę na patrol do Sarańczuk. Naocznym świadkiem był mieszkaniec Taurowa.68. Dziewczynka Irka Szynklarska. 141 Komański H. która w maju 1941 r. podczas wycofywania się oddziałów Wojska Polskiego w kierunku granicy rumuńskiej. Łyczko Stefan. do wsi Taurów przyjechał 20 osobowy oddział żołnierzy polskich. Policja bolszewicka robiła dochodzenia na podstawie tego zeznania.Kotów. Korczyński Mikołaj. Budyłów: 17 września 1939 r. Stanisław Gużda 18 lat. siedział więzieniu w Drohobyczu140. ale gdy wychodziła zawrócił ją i podał jej rzeczy jej męża tj. Jan Zapotoczny. 138 Kazimierz Jaworski. Antoni Żerebecki. spisała protokół..Janowa).. opór władzy i wybitnie wrogie nastawienie wobec Państwa Polskiego. a sztylety (szkielety?) zakopał koło studni. 25. Ciesielski Wasyl. Oto nazwiska ofiar141: Michał Gużda.). Lenartowicz Jan. z 12 wozami taborowymi. Jan Perec 35 lat. Kowaliński Marian kapral WP142. Czerwiński. Petruniu. Marian Nawaryński. Piotr Zapotoczny. jego buty i rower w chacie jednego z ukraińskich chłopów. Biłyk Wasyl. Karaś Leon. Ukraińcy z Sarańczuk. który skazał 12 Polaków na karę śmierci. Poucinano im głowy i ponabijano na żerdzie płotu na którym napisano po ukraińsku „hołowa selrady trzeba ją uciąć”. gdzie już czekali uzbrojeni bojówkarze OUN. Jedynie dwóch Polaków nie usłuchało wezwania. Bobko Grzegorz. s. Ciesielski Grzegorz. Szybalin siedziba gminy W kwietniu 1941 r. Redka Iwan. Ofiary zwabiano podstępem. bojówkarze z OUN zamordowali czterech Ukraińców pracowników „Selrady”. 25 lat. Czajkę. 30 lat. po wykonaniu wyroku jego żona przybiegła na plebanię i błagała Petryckiego o wiadomość o swoim mężu. Dubczyk Teodor. 1939 wcielony został jako podoficer rezerwy do brzeżańskiego batalionu Obrony Narodowej (dowódcą był kapitan Wasilkowski). Semeć Mikołaj. 24 lata. Na rozkaz dowódcy batalionu Obrona Narodowa zawróciła w kierunku Brzeżan przez Sarańczuki .

odarto z ubrań i obuwia. Młodzież męska i żeńska z pocięła cześć przedmiotów na chustki czy spódnice.. jednak wskutek szoku została połowicznie sparaliżowana. Na to czekali Ukraińcy chwycili z miejsca śp. Lisiewicz Piotr. Jana Smolińskiego kłuli nożami. Chrynowski Piotr.. Libiński Włodzimierz.. Bidny Mikołaj i Wasyl. Woroniw Iwan. Michasków Tadeusz (matka Ukrainka ojciec Polak).. Ludobójstwo…. 27. Roliński A. Równocześnie z tym mordem podpalono dozorcówkę leśną.) tak. żeby uratować choć część swego dobytku względnie żeby wypuścić ze stajni bydło. Pośredni udział w mordzie brał też ks. grupa miejscowych nacjonalistów ukraińskich napadła na dom powybijała szyby i dotkliwie pobiła świętujących149 148 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”. znęcając się nad nią od zmroku do świtu tylko za to. Petruniu. Niszczono świętości. w tym komunikanty i kielichy.. a gdy żona Natalia płakała i chciała wyrwać go z ich rąk pocięli jej (. Siekierka Sz... Zbiórki urządzano tam nocami i odbierano przysięgi od nowo zwerbowanych. a szkielety porozrzucano i tak zostawiono. dozorca leśny z rodziną. Zrabowali cały majątek ruchomy. Urmań gm. Jan Smoliński z okoliczną ludnością żył bez żadnych zatargów i wraz z całą swą rodziną ofiarą band ukraińskich gdyż inaczej byłby wyjechał do Brzeżan. Ponieważ nie zgodził się dobrowolnie na wywózkę na Syberię. Ubiory trupów i zrabowane z kaplicy szaty liturgiczne z wizerunkami Chystusa i „chustką Weroniki” itp. Chomiszyn Leon. 146 Kulińska L. oddano krawcom i szewcom do przeróbki i chodziła w nich ukraińska młodzież. sporządzono protokół dotyczący zamordowania Polaka Jana Smolińskiego . to jest pasiekę.3. Napastnicy nie znalazłszy Smolińskiego w leśniczówce podpalili leśniczówkę i zabudowania gospodarskie i zaczaili się w ukryciu. właściciel majątku Grabowski. wyniesiono obrazy. Syn jej męczył się 13 godzin. 144 Mord ten i jego okoliczności mogli potwierdzić liczni świadkowie. Szumlany koło Trościańca gm. Oślepieni nienawiścią do Polaków pochwycili śp. Jedni mordowali druga partia rabowała mienie. Potutory (dwór Grabowskich)146 Na początku września 1939 r. syn Hilka „prokurator” 4.. Ukraińcy zamordowali w Sławentynie miejscową nauczycielkę Zdebową z domu Małaczyńską.. Mroczko Dmytro. Przez dwa dni trzymali go pod strażą ciesząc się jego męką. przyszli „tylko z kijem w ręce” do Brzeżan.. Nadachowscy ograbieni. Kosak Mikołaj lat 28. Dola Leon i Mikołaj. Nadachowski był w tym czasie w Brzeżanach i dzięki temu uszedł cało. Chomiszyn Iwan lat 25. że na tym skończyła się ich zemsta. Profanacja trwała trzy dni. Buszcze: Z zachowanych zeznań naocznych świadków. W czasie gdy mordowano polskie rodziny w Trościańcu. mężczyzn – gospodarzy i NN. 145 Komański H. brak daty relacji: „Jan Smoliński i żona Natalia z Łukaszewskich Smolińska wraz z 8 letnim synem Leonem mieszkali na leśniczówce. a kierował nią ukraiński ksiądz (wikary) zamieszkały w Trościańcu. a w Trościańcu wszystkie rodziny polskie. Ukraińcy spalili cały jego majątek – żona z pięciomiesięcznym dzieckiem uciekła. s.130.. jego żonę Natalię i synka Leona i zaczęli się nad nimi pastwić. Po wejściu Rosjan utworzono „komitet rewolucyjny”. s. Potutory W nocy z 18 na 19 września 1939 roku zostało zamordowanych 17 mieszkańców wsi a ich domy ograbiono: 16 NN. miejscowy nauczyciel145. Ludobójstwo…. (. 30 lat. gdy dobrowolnie odda tą broń i rzeczywiście broń im oddał.leśniczego z rodziną (wrzesień 1939?)148. że była Polką. bydło.. Pochowano ją na cmentarzu w Brzeżanach. chorągwie. bo czuł się niewinny.131. mógłby siebie obronić.Choma Mikołaj. który miał sądzić „kapitalistów”. Świadkami dokonanego morderstwa były sąsiadki bliższe i grabarz z Urmania Wielkiego. 24 grudnia 1939 roku podczas kolacji wigilijnej.Horobij Antoni (lat 65) „sekretarz” 5. ukryty wcześniej przed służbę folwarczną. Ukraińcy zamordowali w Sławentynie147 28 polskich rodzin. Chrynowski Iwan (ps. Sam mord w Szumlanach rozpoczął się od sprofanowania kościoła rzymskokatolickiego. „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 s. Mordowała młodzież. s.) przeciągały mękę Natalii i Leona..68.. Jego nie zabili od razu. Choma Mikołaj. Zapanował straszliwy terror. „kulawy”). Wawriw Nikodem. Natalia po godzinnej męczarni umarła. Po tym uformował się pochód mołojców ubranych w szaty liturgiczne i ruszył konno na wieś wśród szyderstw i dzikiej wesołości. aby odrzucić ją jako przeszkodę w wymyślnym mordowaniu jej męża. Matusiewicz Michał zięć ks.. Antypolska akcja nacjonalistów. Gdy śp... Smolińskiego.. Siekierka Sz. Głównym mordercą rodziny Smolińskiego był Michał Kozak z Urmania Wielkiego. Trościaniec gm. komisarz zastrzelił go z pistoletu osobiście. a ponieważ była Ukrainką ocalała. który mając broń. Rozbito drzwi. Na wiadomość o wkroczeniu Sowietów na terytorium Polski. „Wyrok” wykonywali następujący Ukraińcy: Humeny (Homenny?) Piotr. Pociętą nożem zawleczono z synkiem do mieszkania.. Wawryw Iwan. wrócili. Lubiński Emil.. Akcja mordu zorganizowana była „na sposób wojskowy”. Nocą mordowano polskie rodziny i rabowano ich mienie. NN. Dwóch napastników mordowało ją i synka w mieszkaniu.. Lisiewicz Emil. Strzał w lewy policzek wyrwał mu język i lewe oko.. Blicharski Cz.”. szaty liturgiczne i wyposażenie. Ale chcąc ratować żonę i syna i myśląc że tym ułagodzi napastników. Mroczko Kyryło (komendant policji). doszło do bójek o podział łupów. Polak.. bo strzelano do niej i synka kilkakrotnie z karabinu. 147 Pow.... sprofanowano też miejscową polską kaplicę i zbezczeszczono groby. w której pracował i mieszkał Władysław Nadachowski. s.. Natalia i Leon byli bez życia druga połowa bandy kończyła na podwórzu znęcanie się nad Janem Smolińskim. meble. Choma Roman lat 20. Smolińscy myśląc. Wyciągnięto zwłoki z trumien.Humenny (Homenny?) Piotr. Jana Smolińskiego. 149 Komański H.. Podhajce. 7-8: Relacja Jana Serafina z 17 XII 1941 r. Pod koniec lipca zostali zamordowani za współpracę z władzami sowieckimi Ukraińcy: Michał Humenny 23 lata. Przed sądem stanął.. Petryckiego144. 50 51 .

syn Łukasza.Brzeżany) liczna banda ukraińska pod przewodem OUN dokonała napadu na transport Wojska Polskiego. Blicharski Cz.. ale nie zostały zinwentaryzowane. Andruch Korolna.. żona i jedno lub dwoje dzieci)154. Żołnówka: W r. Wierzbów gm. jako przewodniczący. oraz cywilnych uciekinierów z centralnej Polski155. Uwsie gm. 28... Sobojkiewicz.. Maszynista zauważył dywersję i doszło do walki.s. wstąpili do Wierzbowa. poprosił stojącego przy płocie żołnierza WP o ogień. 153 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”.. W Urytwie zanotowano więcej wypadków rabunkowych.. maszynę do szycia Stefan Fajfurka. W nocy zamordowano następujących Polaków: Piotra Leszczora syna Jacentego. Chorowa Pawła. Ludobójstwo…. wóz wartości 350 zł zrabowany przez Mikołaja Kotyka Trybus Franciszek – zrabowano mu: kierat. Mikołaj i Tymko Kamińscy. Duch Józef . relacja Józefa Tomaszewskiego. Michała Walkiewicza syna Pawła. Ludobójstwo…. według świadków.68. Widziano jak prowadzili ich przez wieś do Błotniańskiego Lasku153. W okresie tym 16-20 września w rejonie Żukowa. Iwanuch Julia. Ocalił ich oddział kilkudziesięciu żołnierzy polskich. młynek do zboża Grzegorz Bożyk. Zabrany przez Jana i Piotra Bosaków. rower. Większość ofiar zakopywano w pobliskim wyrobisku po żukowskich kamieniołomach. konia. Buszcze: W nocy z 15 na 16 września 1939 r. s. ojciec i syn Władysław150. 52 53 . a żołnierze po naprawieniu torów ruszyli w dalszą drogę do Brzeżan.. W czasie okupacji bolszewickiej za jego przyczyną wywieźli bolszewicy 18 rodzin polskich kolonistów z Trybuchowej na Syberię151. Petruniu. Blicharski Cz. 68. 150 Komański H. młocarnię. Siekierka Sz.. ten zabrał mu go i pas z amunicją i zamordował w pobliskim lesie. Czwartacki Jan syn Michała. dwaj miejscowi Ukraińcy: Sławomir Sawczuk (lub Sawiak)152 i Władysław Żeńczuk zamordowali 6 polskich żołnierzy powracających bez broni do domu. s. Według świadków. Filus – 3-osobowa rodzina (ocalał tylko syn Bronisław). Buszcze: Napad na posterunek policji w Wierzbowie: 18 IX 1939 uzbrojony tłum napadł na posterunek policji w Wierzbowie. Siekierka Sz. wymordowali w/w Polaków następujący Ukraińcy: Zwierzowaki Danyło syn Wasyla. Choriw Wasyl syn Iwana. Kozowa: W Urytwie ograbiono wybranych Polaków. 131. 151 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie” 152 W różnych relacjach występują takie wersje. kierat z młocarnią wartości 1000 zł zrabowany przez Grzegorza Bory. bo poszkodowani zostali wywiezieni na Sybir. Banda została zmuszona do odwrotu. s. a dowiedziawszy się o więźniach uwolnili ich.. 18 września 1939 r.134-135. miejscowy kowal. Do wyprowadzenia z domów powyższych ofiar był wyznaczony Hrynko Korbyło syń Hryńka z Potutor. składający się z gospodarzy i gospodyń wsi. Korolus Michał syn Andrucha i inni. 155 Komański H.. 1941 po wkroczeniu wojsk niemieckich we wsi Żołnówka został utworzony „sąd doraźny” hajdamacki. 16 września 1939 r. Jan Sokolski. 642-643. 17 września 1939 r. Dywersanci rozkręcili tory... lub udający się w stronę granicy rumuńskiej. „Sąd” ten rozpatrywał wykroczenia Polaków przeciw Ukraińcom i skazywał na męczeńską śmierć. w godzinach popołudniowych bojówkarze z OUN zamordowali ośmiu śpiących w chłopskiej stodole polskich żołnierzy. s. którzy uchodząc polami. Wyrok wykonali tzn. Straty i ich wartość w cenach przedwojennych: Baran Paweł – koń z uprzężą wartości 500 zł. miejscowi bojówkarze z OUN spalili zagrodę i zamordowali polską rodzinę o nazwisku Chamar (mąż. Narajów: 18 września 1939 r. Ludobójstwo…. który aby mu usłużyć odstawił karabin. byli podstępnie mordowani. 154 Komański H. rozbroił jego załogę i uwięził w piwnicy. Sekretarzem gminnym i konfidentem NKWD był Ukrainiec z tej wsi Jewko Wołoszczuk(?). Kromego Jana syna Demki. przechodzący pojedynczo lub grupkami polscy żołnierze powracający bez broni z wojny. Wszyscy mieli być rozstrzelani. Żuków gm. i kilku nieznanych osobników. Rabowali: Michał Pierożyk. Anna Panki. zginęło tam ok. Zapust Lwowski gm. Była to lokomotywa z wagonem pulmanowskim wypełnionym żołnierzami. Siekierka Sz.pług zabrał mu Władysław Szwec. przy trasie kolejowej koło Żukowa (na odcinku Hinowice . Petruniu. W skład weszli: Syrowiec Anna.Urytwa gm. Kozowa: 19 września 1939 roku zostali według relacji zamordowani przez bojówkarzy z OUN: NN.. Ukrainiec. NN. 1000 żołnierzy. Grubiak (Grubek?). Korbyło Jurko syn Tarki. „Na Rubieży” nr 2 (16) 1996 s.

Dokument ten i zawarte w nim dane potwierdzają w dużej mierze podane wcześniej informacje. 4. 2. którą zabrała. Po ukończeniu całej roboty we wsi zniszczyli tor kolejowy na przestrzeni kilkudziesięciu metrów. wyciągali następnie przez rów do lasu i tam ich grzebali. A więc okna. mordującej we wrześniu 1939 r. Sawczuk Jarosław lat 18.3. 16722/2. matka. 16722/1. Syn skrył się w sianie i w ten sposób ocalał. 2) Wydyk Mikołaj. w Żukowie. jednak zdążył ukryć się i zaraz po przyjściu Niemców został policjantem ukraińskim i do tej pory pracuje. Chmar Mikołaj lat 55. 4) Leśniki. 157 Kulińska L.Chamar Aleksander lat 60. że właścicielka ukryła broń. którą obowiązana była wydać władzom bolszewickim. powiat Brzeżany. Za nami szukali na strychu. Syn jego Hryńko był przez bolszewików poszukiwany jako główny morderca. Zabił w ten sposób 5 żołnierzy.” W innym dokumencie (zbiorczym. gdzie czekający hajdamacy mordowali ich. Roliński A. sygn. uciekliśmy do Brzeżan z ostatnią partią taborów wojska polskiego. którzy dokonywali mordów na Polakach: Mikoliszyn Wasyl lat 20. iż O. „Do bojówki terrorystycznej. Tego samego wieczora bojówka ta zamordowała w Żukowie Pietruszowskiego. „I. a nawet w komin włazili. Chamar Anastazja lat 60. 3) Urmań. obok karabinów wszystkich powystrzela. Dnia 18 IX pociąg pełny wojska jadący ze Lwowa wykoleił się. zostawiając wszystko we wsi. Jakkolwiek jest to Polak i był członkiem polskiej czytelni jednak po wypadkach w r. gdyż w przeciwnym razie zawiezie ją wraz z dziećmi i tam na miejscu. Zeznanie podpisane pseudonimem „Wicher”. 2) Dryszczów.U.. obejmującym też sąsiednie powiaty) powstałym w roku 1943. Zniszczono również zabudowania gospodarskie razem z domem mieszkalnym w majątku sędziego Widajewicza. W tym czasie mordowali rodziców Chamara Michała. Ten sam los spotkał dom kolejnego . byłego sołtysa. Gdy Ukraińcom nie udało się ich zabić. Chodziły one po wsi z karabinami i wskazały polskim rozbitkom mylne drogi do lasu. Roliński A. Dnia 17 września 1939 roku miejscowi Ukraińcy zamordowali 32 Polaków. gwizdami rozpoczęli demolowanie naszego domu. których w nocy. Zamordowano liczącą ponad 70 lat teściową kpt. który nie wychodził prawie nigdy z domu i nie brał żadnego udziału w życiu społecznym polskim. Zestawienie niektórych zbrodni dokonanych wobec ludności polskiej w II połowie września 1939 roku w powiatach brzeżańskim. przeto wszyscy mieszkańcy ratowali się ucieczką do pobliskich Brzeżan. Stefania Stefanów. Hawrylak Michał lat 32. Chmar Anna lat 48 żona Mikołaja.N. spalili w Żukowie około 30 budynków. 4) Łeśków Wasyl 5) Mikuliszyn Paweł 6) Stepowany Michał. pod lasem wraz ze swym ojcem Wasylem. s. zakopali opodal domu stare karabiny. Łeśków Wasyl lat 21. Antypolska akcja nacjonalistów…. Mekoliszyn Wasyl.. odnajdziemy kolejne informacje dotyczące roku 1939158. Ten sam los spotkał dom pana Tarnawskiego. opracowane przez PolKO w Brzeżanach 30 X 1943.Michała Leśnego. mieszka przy gościńcu złoczowskim.”. przed chatą jest postawiony krzyż.6. (oprac). zaś cała młodzież żukowska brała udział w wyprawie. 11-14. Kiernicki Wasyl. Natomiast dom kolejarza Gradowskiego Jana zachowany został i owładnięty przez Ukraińców. a w domu pozostała staruszka matka i siostra. wójt za bolszewików. 31-32. Ossol. Zamordowano kilka osób spośród tamtejszych Polaków. Żołnierze dowiedziawszy się kto strzelał. który został zmobilizowany. zwabiał żołnierzy do swojej stodoły. Trzaskowski Mikołaj lat 29. lustra. Na wspólnej mogile na podwórzu.. s. Wieczorem tegoż dnia Mołojcy z OUN w liczbie około 100 osób z krzykiem „ura”. Sprawę tę wyjaśnię po wojnie. 54 55 . 17–letnia siostra drugiego Chamara zostali zamordowani w bestialski sposób przez „grupę dryszczowską”. Powiat Brzeżany 1) Żuków.7. (oprac). 1939 mam pewne zastrzeżenie. Leszczuk Hryńko lat 34. ani ksiądz obrządku greko-katolickiego. Hawrysz Stefan lat 18. Zamordowano również matkę staruszkę. Chmar Eudokia lat 20 córka Mikołaja. mieszkający przy szosie do Brzeżan. piece. 149. jako komendant. ruszyło na Hajdamaków. Duda Semko lat 28. piskiem. która wybitnie tam się „oznaczyła”156. B. Przewodnikami tych hord ukraińskich Leszczuk Hryńko obecny policjant w Podhajcach. Napad na dom i gospodarstwo Jerzego Widajewicza. Mikoliszyn Piotr lat 18. W drugim zeznaniu znajduje się wykaz pomordowanych w Żukowie Polaków: 1. Pewien chłop ukraiński Leszczuk. 5) Żuków. i portrety cięli nożem.5. książki. Równolegle do tych wypadków działa druga banda. zapraszał na odpoczynek cofających się żołnierzy do swej stodoły. w którym przebywała jego żona z dwojgiem nieletnich dzieci i siostrami. Stepowany Michał lat 18. przeważnie dzieci w wieku szkolnym i młodsze oraz Piotra Żaka. nawet dziewczęta współpracowały: jak Stefania Łachaj. W dziale rękopisów zbiorów Zakładu im. 158 Kulińska L. Kolbeka oraz kilka innych osób spośród wycofujących się w kierunku na granicę węgierską oddziałów wojska polskiego. Potem przyszedł rabunek i kradzież. Antypolska akcja nacjonalistów…. Dopiero okazanie pokwitowania uratowało od śmierci niewinnych ludzi. Ossolińskich autorka odnalazła odręczną notatkę przekazaną PolKO w Brzeżanach 24 IV 1944 r. gdyż nikt z Ukraińców nie chciał im dać koni ani zrobić trumny. który skrył się pogrzebał ich pod domem. pobiera broń. gdy wróciły do domu drugiego dnia zastały tylko ruiny. B. rodziców Bazylego Chamara oraz inną rodzinę Chamarów.. s. żona Aleksa. Polaków należeli: 1) Nikuliszyn Wasyl. a na żądanie właścicielki wystawiła potwierdzenie.. Petrów Michał lat 19. którzy czmychnęli do wsi i lasu. 113-114. Ten sam Leszczuk Wasyl został w czasie okupacji bolszewickiej wójtem i cały majątek Widajewiczów rozdał między zasłużonych z OUN. 3) Sawczuk Jarosław. Widajewiczowa wyjechała 17 IX do Brzeżan. Wykopano w tym czasie i rozdano między Ukraińców. podczas snu mordował i zakopywał w lesie. „Grupa dryszczowska” mordowała w środku wsi. kolejna faza eksterminacji polskiej ludności przez ukraińskich nacjonalistów. Obie bezbronne kobiety zdołały uciec do ogrodu. s. dotyczącą sprawców mordów dokonywanych na ludności polskiej we wrześniu 1939 roku157: 156 „Ukraińcy na Brzeżańszczyźnie”: „Dnia 17. złożoną z 3 osób. Bandzie przewodził Wasyl Mikuliszyn z Żukowa. osobiście zamordował 8 żołnierzy polskich. (oprac). Dońka Biłyk. Ojciec kaleka bez nogi. Broń w Żukowie zakopana była na cmentarzu i w lesie do 17 IX. P.. Syn. Mikoliszyn Paweł lat 18. tuż pod lasem. Dydyk Mikołaj lat 23. dwoje staruszków.W grabieży i mordach na Polakach uczestniczyła „grupa dryszczowska”. Pietruszewski Piotr lat 32. Trzecia grupa działała w drugim końcu wsi (od Szumlan). Zaczęli wtedy Ukraińcy ostrzeliwać go – sami ukryci na sąsiednim wzgórzu. a następnie donieśli do NKWD w Brzeżanach.09. a dwuletnie dziecko Bazylego Chamara w zamiarze zabicia ciężko poraniła kolbą karabinu. Uzbrojona bojówka zażądała wydania broni. Wojsko rozsypało się z pociągu. które rozbrajano. NKWD stwierdziło zakopanie broni. a następnie aresztowało właścicielkę żądając by się przyznała. kiedy trwała już na tym terenie. podhajeckim i buczackim. sygn. udzielał gościny znużonym żołnierzom. drzwi zniszczone. (oprac). nie chciał przyjąć zwłok na cmentarz. ratując w ten sposób życie. Łeszczuk Hryńko. Ossol. W czasie snu mordowali obaj tych żołnierzy. Ponieważ bojówka odgrażała się zabiciem. Ukraińcy.

Bandzie przewodził ukraiński ksiądz z Trościańca. IV) We wielu innych wioskach we wszystkich trzech powiatach jak np. Powiat Podhajce. gospodarczy. Wiadomo. Napadano na poszczególnego żołnierzy polskich. Ludobójstwo…. 8) Józefówka. lub publiczną krytykę barbarzyńskich metod OUN. (tygodniku wychodzącym za okupacji niemieckiej w Brzeżanach). których zabijano. powiat Podhajce. wśród których jest ok.137. . zorganizowane były bojówki. Mykoła Senyszyn. powiat Brzeżany. jego żonę i kilkumiesięczne dziecko. 1) Mużyłów. Siekierka Sz. po 3 osoby. najaktywniejszymi nacjonalistami proweniencji OUN (czyli inspiratorami mordów) byli na tym terenie: dr.jak ad 7) 11) Seńków Kuropatnicki – jak ad 7) 12) Mieczyszczów. Ludobójstwo…. Do zgody skłaniał ich. Z tych niepełnych i szacunkowych danych. wojskowy i inne). Powiat Buczacz. z chwilą wkroczenia Niemców 1941 na teren Małopolski Wschodniej. mordowano ich w bestialski sposób. dziecko i 70-letnią matkę kierownika szkoły Gutkowskiego. III. jak np. Zamordowano żonę. 159 Potwierdza to (choć pisze o nauczycielu Zdeb. a przede wszystkim nie orientujących się żołnierzy. w powiecie Złoczów. 3) Horożanka. a ludność w znacznej części wybita. Zamordowano kierownika szkoły Jana Groszka. w powiecie Turka. Brak ten wynika miedzy innymi z tego. że potencjalni świadkowie w dużej części zostali wymordowani w późniejszej akcji ludobójczej OUN-UPA roku 1943.117.s. 7) Jakubowa (Jakóbowa) Kolonia polska.. Podobną akcję prowadzili Ukraińcy na terenie wszystkich niemal innych powiatów. 80 Ukraińców161.. a przynajmniej autonomicznej Ukrainy.. 1) Wyczółki. 163 List ten przedrukowano w „Brzeżańskich Wistiach” z 14 VIII 1941 r. w czasie którego został zabity podoficer Obrony Narodowej. nad którą się bestialsko znęcano159.250. 4) Sławentyn. a reszta bała się podawać jakichkolwiek informacji z lęku o własne życie.. które wyłapywały przechodzących przez wsie Polaków. powiat Brzeżany. że są to dane dalece niepełne. XXXXX W książce Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich…160 zamieszczono „Wykaz zamordowanych żołnierzy wojska polskiego i uciekinierów z centralnej Polski w dniach 15-20 września 1939. Jarosław Staruch. 5) Krasucko. – jak ad 7). s. Zamordowano kilkadziesiąt osób narodowości polskiej 2) Krościatyn. 161 Ginęli najczęściej za pomoc udzielaną Polakom. rodzinę kierownika szkoły Engla (4 osoby) oraz około 20 innych rodzin polskich. Wiśniowczyk. Siekierka Sz. Straty udokumentowane zachowanymi relacjami z 58 miejscowości mówią już o co najmniej 2142 osobach (żołnierzach i uciekinierach). szczególnie z województw centralnych lub zachodnich. Roman Staruch. a przede wszystkim 1944. Według wywiadu polskiego podziemia. 9) Mazurskie Łany . 162 Kwestia Ukraińska i eksterminacja. między innymi dlatego. Całą wieś spalono niemal doszczętnie i zamordowano kilka rodzin polskich.jak ad 7). Dnia 18 września zamordowano 40 osób narodowości polskiej.prawdopodobnie chodzi jednak o wrzesień) relacja z: Komański H. w powiecie Buczacz około 120 osób. kolejarzy i innych osób cywilnych”. zamordowanym 18 VIII 39 . Hrihoryj Steciuk.. w powiecie Podhajce około 150 osób. że w roku 1943 z powodu wywózek (z reguły element świadomy społecznie i narodowo) i coraz bardziej masowych mordów nie było już wielu żywych świadków. w powiecie Rohatyn itd. wyszły na jaw tarcia i niesnaski. na skutek czego poniosło śmierć bardzo wielu żołnierzy. W ten sposób zginęło w powiecie Brzeżany około 200 osób. wchodziły w jej skład różne działy (powiatowy. metropolita Szeptycki w otwartym liście do pułkownika Andrzeja Melnyka163. wierząc w otrzymanie od swoich dotychczasowych sprzymierzeńców niepodległej.. W celu szybkiego wyszko160 Komański H. OUN stała się instytucją centralną. Ukraińcy dekonspirowali się. jakie miały miejsce i wcześniej. Mimo tego działalność OUN rozwijała się prężnie. II. z których autorzy uzyskali jakiekolwiek informacje na ten temat. choć z miernym skutkiem. 6) Hołhocze. Podane zestawienia liczbowe dotyczące powiatów są niewątpliwie znacznie zaniżone. w Łapszynie. została zupełnie zniszczona i spalona. między dwoma przywódcami OUN: Melnykiem i Banderą. Taras Wydojny i Wasyl Dułeba162 Kiedy. 2) Szumlany. 10) Koniuchy. powstała z parcelacji majątku polskiego. których mordowano w nieludzki sposób. że zamordowano co najmniej 735 osób. Zamordowano nauczycielkę Zdebową. 56 57 . z uwagi na brak dokumentów i relacji. Hryhory Pryszak. Obejmuje on tylko miejscowości. Zamordowany rodziny właścicieli folwarków Gilewskiego i Gołębskiego. Napadano na poszczególnych żołnierzy polskich. On sam zdołał zbiec. administracyjny.. oraz około 50 innych rodzin polskich. s.6) Kuropatniki. Zbrojny napad Ukraińców na cofające się kolumny Obrony Narodowej. pochodzących jedynie z 18 miejscowości wynika.

co ułatwiało prowokacje i podstępy167. Od okupantów bez trudu dostawali pozwolenia na tworzenie szkół średnich z ukraińskim językiem wykładowym. UWO urządzało koncentracje oddziałów w lasach. w tym celu przechowywany w Olechowcu przez Ukraińców. prowadzono różne jawne i tajne kursy i „doszkalania”. brzeżańskim). Szwartacki zamieszkały w Leśnikach) z koszar lub będąc na ćwiczeniach165. W IPN zachowały się nieliczne. lub przechowywana w cerkwiach (w Litiatynie pow. którzy dokonali tych zbrodni uważa się dzisiaj na Ukrainie za bohaterów i zbawców ojczyzny. Do takiego rozwiązania dojrzewali i dążyli ukraińscy nacjonaliści od co najmniej kilkudziesięciu lat. Zarówno do UWO jak i do OUN należeli mężczyźni i kobiety. w tym na ludności Brzeżańszczyzny. której złamanie nawet w drobnych sprawach było bezwzględnie karane śmiercią. kursy w Krynicy i Zakopanem. Organizacja dysponowała polskimi mundurami wojskowymi i policyjnymi oraz niemieckimi. Broń ta była po wsiach zakopywana na cmentarzu. Ludzi. Były to szkolenia porównywalne z rosyjskimi szkoleniami „specnazu”. Członków UWO charakteryzowało zdecydowanie i zdolność do dokonywania czynów zbrodniczych. Mundury z Olechowca dostarczono partyzantom Ukraińskim w lasach. 58 59 . Opisywane wcześniej fakty były tylko preludium do tych strasznych wydarzeń. a następnie. 167 Do zasadzek na polskie wsie stosowano później tez inne „maskarady”. W czasie wojny UWO wzbogaciło swój arsenał. potem UPA przebierała się w mundury sowieckie czy węgierskie… wojska ukraińskiego. w sierpniu 1943 koło Koniuch166. na polu. w lesie. Przed wojną broń dostarczali Niemcy konspiracyjnymi drogami podziemnymi lub kradli ją żołnierze Ukraińcy (jak np. kroił je Żyd Sztern. Wszystkie wsie złożyły płótno (np. nożem i arkanem. nic niezaplanowanego. brzeżański z początkiem sierpnia 1943 zabrano w nocy broń z cerkwi i wywieziono do Krzywego. konwojowanych przez uzbrojoną straż do Łapczyna w pow. od ustępujących bolszewików. Zbrodni dopuszczały się nawet dzieci. Oficjalna policja ukraińska do połowy roku 1943 nosiła roku mundury polskie. np. czasem bardzo specyficznych kursów wojskowych. przy milczącym przyzwoleniu kolejnych polskich posierpniowych „elit”. W skład UWO wchodziły sądy wojskowe. Broń była przechowywana i konserwowana. zdobywając broń na cofającym się wojsku polskim i policji. 1941 Ukraińcy z Kozówki). a potem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) – dokonali w latach 1943-1945 wyjątkowo brutalnego ludobójstwa (genocid atrox) ludności polskiej na kresach południowo-wschodnich. Na trzech maszynach szyto w Olechowcu mundury. Wszyscy pracujący w organizacji mieli pseudonimy. 165 Polskie Państwo Podziemne dysponowało zeznaniami na ten temat. 166 W dokumencie podany jest przykład „ostrego strzelania” koło Helenkowa. Członkowie UWO-OUN przechodzili tam tajne szkolenia wojskowe (np. kurs oficerski w Pomorzanach koło Dunajowa. Ale to już inny temat. organizowali im Niemcy. Tak przygotowani członkowie UWO-OUN. na którym byli w r. ale też ich logicznym następstwem. Najważniejszy i najaktywniejszy w OUN był dział wojskowy.lenia niezbędnych fachowców. Olechowiec dał 150 m. Nowy członek wstępujący do organizacji składał przysięgę. ale znamienne szkolne „tabla” z fotografiami uczestników i szkolących ich niemieckich i ukraińskich oficerów164. Ukraina miała być „czysta jak szklanka wody”. zdartymi z pomordowanych żołnierzy. płótna). zarządzono w powiecie brzeżańskim zbiórkę płótna domowego na mundury dla 164 Zespoły OUN (sygn. Do takich należały niewątpliwie: kurs dla ukraińskiej „Służby Bespeky” w Przemyślu. Tak nakazywała im działać ich zbrodnicza szowinistyczna ideologia. Dopiero w ciągu lipca i sierpnia 1943 r. zaś z Malinisk Narajowskich przewieziono broń na dwóch furach. w roku 1941. Wiele. Działali tak jak przed wojną. Nie było w ich działaniu nic spontanicznego. Do oszukania obrońców członkowie OUN. których wyroki musiały być bezapelacyjnie wykonane. w systemie piątkowym. gdzie uczono zabijać na tysięczne sposoby. w tym siekierą. OUN 146-149).

29 proponuje nazwę czysto geograficzną Halicja od miasta Halicza. Ukraina stała się terenem częstych walk z Tatarami częściowo podległymi władzy tureckiej. że ludność Wołynia w r. z którego skorzystali Turcy i zagarnęli znaczną część Ukrainy na kilkadziesiąt lat aż do zwycięstw Sobieskiego. Car rosyjski na ziemiach zaboru rosyjskiego tępił ten obrządek i zmuszał swoich poddanych do powrotu do prawosławia. 1. przybliżenie ich treści szerszemu gronu czytelników. Gdy Tatarzy zagarnęli Ruś niepodległość zachowały tylko księstwa przyległe do granic Polski.39. Rys historyczny Stosunki polsko-ukraińskie. Na ziemiach ruskich. dawnej stolicy tego regionu i nazwę tą będziemy dość często stosować. tak. że w r.Prof. dr hab. żydowskiej. W czasie rozbicia dzielnicowego książęta polscy i ruscy często żenili się miedzy sobą i byli powiązani licznymi więzami rodzinnymi. Ponieważ prace te są bardzo obszerne i rzadko dostępne w bibliotekach. 981 książę ruski Włodzimierz Wielki zabrał Lachom. dotyczącej województwa lwowskiego dajemy skrót (Lw). tarnopolskiego i stanisławowskiego opublikowane przez Komańskiego i Siekierkę11 i Siekierkę i in. Poliszczuk23. W czasie rozbiorów Polski w końcu XVIII w. celem tego artykułu jest m. Inną część – Ukrainę Zadnieprzańską wraz z Kijowem zajęła Rosja. układały się bardzo różnie na przestrzeni wieków. Ludność Małopolski Wschodniej pod zaborem austriackim zachowała obrządek greckokatolicki i trwa w nim do dzisiaj. Z powodu wyzysku jaki spolonizowani możnowładcy stosowali wobec ruskich chłopów oraz na skutek odejścia przez króla Zygmunta III Wazy od polityki pełnej tolerancji religijnej wobec prawosławia rozpętało się w połowie XVII w. mimo prześladowań komunistycznych w niedawnym czasie. Nazewnictwo W Cesarstwie Austro-Węgierskim teren między Sanem a Zbruczem nazywano Galicją Wschodnią. Na opracowanie ludobójstwa w województwie lubelskim jeszcze czekamy. W latach 1340-1349 Kazimierz Wielki korzystając z prawa rodzinnego dziedziczenia przejął Ruś Halicką i odnowił zamek we Lwowie. Cytaty i odniesienia do książek innych autorów podajemy z pełnymi nazwiskami lub odpowiednimi numerami. Za czasów Kazimierza Odnowiciela dwory książęce Polski i Ruski (w Kijowie) żyły w przyjaźni i wspierały się wzajemnie. Na temat stosunków polsko-ukraińskich głównie w czasie II wojny światowej i po niej i na temat dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich ludobójstwa ludności polskiej.40. Pewnie już w tamtych czasach rodziło się wielkie podobieństwo języków polskiego i ruskiego-ukraińskiego. Dzięki unii Polski z Litwą w r.40 dotyczącej ludobójstwa w województwie stanisławowskim a dla odniesień do książki Siemaszko i Siemaszko42 stosujemy skrót (Woł). 1385 cała Ukraina. zaś tereny na wschód od Zbrucza oraz Wołyń zabrała Rosja. ormiańskiej i innych narodowości istnieje już bogata literatura. Szczególnie zwracają uwagę cztery podstawowe dzieła: dwutomowe. 1918 była już prawosławna. Były na tym terenie trzy województwa Drugiej Rzeczypo- 60 61 . choć wstępne dane można znaleźć w książkach Jastrzębskiego9 i Koniecznego13. Leszek S. 1. wokół którego zaczęło powstawać miasto. Niedługo potem Bolesław Chrobry odebrał Rusinom te tereny. czasem tylko sięgając do innych województw. czy polsko-ruskie. Strony podawane w nawiasach bez innej specyfikacji odnoszą się do pracy Komańskiego i Siekierki11 dotyczącej województwa tarnopolskiego. Dla książki Siekierki i in39. które wchodziły w skład Unii Polsko-Litewskiej powstał i rozpowszechnił się po Unii Brzeskiej (1595) obrządek greckokatolicki.2. w którym liturgia była bardzo podobna do prawosławnej i także księża mogli się żenić ale Kościół Greckokatolicki podlegał papieżowi. wielkie powstanie chłopskie pod przywództwem Chmielnickiego. jak się dawniej mówiło. po inwazji sowieckiej i przyłączeniu go do ZSRR a następnie do Niepodległej Ukrainy nosi nazwę „Zachodnia Ukraina”. Jankiewicz Stosunki polsko-ukraińskie od około 1914 do 1947 r. która była częścią ówczesnej Litwy znalazła się w granicach tego ogromnego państwa. polską i żydowską wokół miasta Lwowa.3. aż po rzekę Zbrucz zagarnęła Austria.Uwagi ogólne. Pierwsza wiadomość na ich temat pojawia się u kronikarza ruskiego Nestora z XII wieku i przekazuje. czyli Polakom Przemyśl i Grody Czerwieńskie czyli teren między Wieprzem a Bugiem i nieco na wschód od Przemyśla i Sanoka aż do górnego Dniestru. natomiast strony z dodatkiem na początku St odnoszą się do książki Siekierki i in. in. W odrodzonej Polsce w okresie międzywojennym nazywano go Małopolską Wschodnią a od 17 września 1939 r. część terenów zamieszkałych przez ludność mieszaną ruską.1. czerpaliśmy przykłady przeważnie z województwa tarnopolskiego. bardzo gruntowne opracowanie Siemaszki i Siemaszki 42 dotyczące Wołynia i trzy podobne tomy dotyczące ludobójstwa w województwach Małopolski Wschodniej: lwowskiego. Jako że we wszystkich wymienionych czterech województwach działy się podobne zdarzenia. rozpatrywane głównie na tle wsi i miasteczek byłego województwa tarnopolskiego Wstęp 1. Ważne były też sprawy religii.

w lwowskim 57.. Rusini zaczęli się nazywać Ukraińcami. Ruch ten nie opierał się na zasadach chrześcijańskich (w przeciwieństwie do tego ruchy narodowe w Polsce opierały się właśnie na zasadach wiary chrześcijańskiej –patrz Grott4). Pisma D.5. o charakterze terrorystycznym15. W okresie międzywojennym Ukraińcy mieli w Polsce dużo swobody. Jego poglądy wyłożone w książce Nacjonalizm są bardzo skrajne i można je streścić w haśle Ukraina ponad wszystko (patrz Poliszczuk24. mleczarska. obok szkół polskich były ukraińskie. Galicyjscy Ukraińcy chcieli mieć na tym terytorium wolne państwo.01. które idą na korzyść w konkurencyjnej walce o istnienie. spory się zaogniły i przerodziły się w wojnę polsko-zachodnioukraińską o Lwów i Galicję (Małopolskę) Wschodnią. Jego cechami były: totalitaryzm – cała władza zwierzchnia w ręku wodza i niewielkiej grupy go otaczającej (demokracja jest wyśmiewana). Żydzi 31. Ukraińcy 13. 62 63 . która życie ceniła ponad wszystko. Ukraińcy zamieszkiwali także jako poważna przymieszka wśród ludności polskiej w kilku południowo-wschodnich powiatach Lubelszczyzny i w kilku południowych powiatach dawnego województwa poleskiego (tutaj zmieszani byli z Białorusinami i Polakami).6%). że ziemie te powinny należeć do Polski. np. małe i słabe ze względu na swoje szczupłe terytorium.4% (rzym. tarnopolskie i stanisławowskie. Ludność żydowska we wszystkich tych trzech województwach stanowiła około 10% lub mniej ogółu ludności35. zamieszkałe przeważnie przez Ukraińców (Polacy stanowili tam 16..9% i Niemcy 1.5. a Polacy uważali. 16.rządzi elita. elitaryzm . Każdy poważny ruch polityczny stara się o podbudowę filozoficzną. reszta narodu często nazywana jest „nieokiełznanym bydłem”. Zdobyć jeszcze więcej. Nie będzie błędem jeśli poglądy Doncowa zakwalifikuje się jako zbliżone do faszyzmu30. jest to do skrajności doprowadzony egoizm narodowy. gdzie Ukraińców było stosunkowo nie wielu.-kat. którzy musieli wycofać się za rzekę Zbrucz. Całej walce o istnienie obce jest moralne pojęcie sprawiedliwości. Jaki procent ludności stanowili Polacy w Halicji? Według spisu ludności w 1931 r.1926.Te moralne idee są dobre. a tam gdzie ludność była bardzo wymieszana i mniej liczna było dużo szkół gdzie wykładano w obu językach i polskie dzieci uczyły się także pewnych przedmiotów po ukraińsku. w której Hitler wyłożył swoje bardzo podobne tezy. W Sejmie była spora grupa ukraińskich posłów i senatorów. W trakcie tej wojny miała miejsce sławna Obrona Lwowa. że gdyby uczyniono z niej niezależne państewko.5%. Od północy przylegało do nich województwo wołyńskie. W myśl idei Doncowa wszyscy sąsiedzi Ukraińców uznawani są za wrogów. gwałt. Poza Polakami i Żydami oraz nieznacznym procentem innych narodowości resztę ludności stanowili Ukraińcy-Rusini..3% (rzymsko-katolików 36.. Tylko filistrowie mogą odrzucać i moralnie potępiać wojnę. Książka Doncowa była wydana w r. która zabraniała szkodzić innym. W czasie rokowań pokojowych po I wojnie światowej przyznano Galicję (Małopolskę) Wschodnią Polsce. inne nie liczą się a nawet mogą być tępione na ziemiach uznanych przez Ukraińców jako swoje etnograficzne terytoria. przegraną Zachodnich Ukraińców. 1. W czasie rozpadu monarchii austro-węgierskiej w listopadzie 1918 r.) antagonizmy rusko-polskie w dużych miastach Galicji (Małopolski) Wschodniej były dość silne i na terenie parlamentu lokalnego galicyjskiego i ogólnego austro-węgierskiego odbywały się liczne spory..7% (ale powiaty zachodnie tego województwa były czysto polskie i dzisiaj stanowią część naszego województwa podkarpackiego). lecz w zdobywaniu. które do niego należały nie uznawał narodowości ruskiej-ukraińskiej a mieszkańców Ukrainy nazywał Małorusami (Małorusinami) w odróżnieniu od rdzennych Rosjan „Wielkorusów” a język ukraiński uznawał za lokalną odmianę rosyjskiego. Świetnie rozwijała się ukraińska spółdzielczość.. We Lwowie ludność polska stanowiła dnia 01.. a więc prawie równolegle z Mein Kampf.. Świetnie rozwijała się prasa ukraińska. o której tutaj mówię odrzucała tę moralność.27 i Himka6. W książce Nacjonalizm Doncowa spotykamy takie zdania: Moralność. było wiele organizacji. Carat na ziemiach Wielkiej Ukrainy. prawdopodobnie natychmiast zająłby je Związek Radziecki. 1. rasizm – tylko naród ukraiński jest godzien szacunku. która nienawidziła drapieżne instynkty. Po tym okresie podobnie jak w wielu innych krajach zaczęło się budzić poczucie odrębności narodowej. Doncowa jako podstawa ukraińskich ruchów skrajnie nacjonalistycznych. I dalej w jego książce: Nie w zdobyciu polega szczęście. zabójstwo. 1.). w stanisławowskim 22. W polityce obok ukraińskich ugrupowań ugodowych jak UNDO działała też skrajnie nacjonalistyczna tajna Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów.4. Skąd się wziął ruch nacjonalistyczny wśród Rusinów w Galicji Wschodniej? Do 1848 r. Dla skrajnych nacjonalistów ukraińskich takim oparciem teoretycznym były pisma Dmytra Doncowa mieszkającego w okresie międzywojennym we Lwowie. 53. Piłsudski sprzymierzył się z Ukraińcami Wschodnimi. Prawdopodobnie obawiano się. w byłym województwie tarnopolskim 49. zwłaszcza Lwów. W czasie wojny z bolszewikami w końcu 1919 i w 1920 r.1939 r. Żydzi 10% ludności). Wojna ta zakończyła się w połowie 1919 r.8%. Opisuje je Partacz21. Przed pierwszą wojną światową (1914-1918 r. inteligencja ruska (głównie księża) mówiła przeważnie po polsku. a więc.2 %39.7%).spolitej Polskiej: lwowskie.1%.

Pomścisz śmierć Wielkich Rycerzy. Jednym z organizatorów zamachu był Stepan Bandera15. Czynnikiem aktywnym jest inicjatywna mniejszość. 1929 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). przeważnie mówi się że od chwili wkroczenia na te ziemie Armii Radzieckiej albo dopiero po wkroczeniu Niemców w czerwcu/lipcu 1941 r. 6... Na podstawie tez Doncowa ułożono 10 przykazań ukraińskiego nacjonalisty23. 874. 1937 zginął sołtys.. 980. 2. Sensem życia jest posiadanie i panowanie. Polacy i Żydzi żyli ze sobą w zgodzie. Świadczy to. ani tortury.. obok była otoczona wysokim murem cerkiew i synagoga żydowska (333). Nie pozwolisz nikomu plamić chwały ani czci Twojego Narodu. 987). Ukoronowaniem terroru było zabicie ministra Bronisława Pierackiego w r. 7. Brzeżany został zamordowany w 1938 r.. 921. we wsi znajdował się kościół rzymskokatolicki.. że wcześniej. o potęgę (w oryginale potężność). Jest to grupa. 976. trzy języki i trzy religie żyły zgodnie obok siebie (533). mimo zajadłej antypolskiej propagandy ze strony OUN w okresie międzywojennym. Zdobędziesz Państwo Ukraińskie. Dominują stwierdzenia takie: „Do czasu wybuchu drugiej wojny światowej mieszkający we wsi Ukraińcy.31. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wroga Twojej Nacji 9. 808. albo aż do inwazji sowieckiej (1939 r. 916. stosunki układały się poprawnie i nie było żadnych konfliktów. jest czynnikiem biernym. Ja – Duch odwiecznego żywiołu. 3. ani śmierć nie przymuszą ciebie do wyjawienia tajemnicy 10. Płonęły stogi zboża w polskich gospodarstwach.1939 r. I jeszcze inne stwierdzenie: Obie narodowości łączyły liczne powiązania rodzinne (625). kiedy te dobre stosunki się skończyły. Ani prośby. Antychrześcijański charakter tych „przykazań” jest oczywisty. że od początku lat 30-tych OUN coraz silniej oddziaływała na ludność wiejską... albo czasami (bardzo rzadko) wspomina się. 921. Według słów Poliszczuka23 na literaturze tej rosły jak na zatrutych drożdżach zastępy przyszłych morderców. 4. wieś żyła swoim życiem i na ogół. Zasady te OUN zaraz zaczęła wcielać w życie. 527. 527. 662. w relacjach respondentów W okresie międzywojennym stosunki te były na ogół dobre.. Jeśli chodzi o opinię. Bądź dumny z tego.. chwały. demokraci i inni miłujący ludzi odpowiedzieliby – zawsze naród! My zaś odpowiadamy nigdy naród! Naród dla wszelkich idei. jego istotą jest walka o przewagę. O sprawie nie mów z tym z kim można. Trzy narodowości.Atakujcie i bądźcie zdobywcami.09. czego pokłosiem było zamordowanie kilku działaczy polskich: w r. jeśli tego będzie wymagać dobro Sprawy 8. lecz z tym z kim trzeba. wspólnie obchodzono święta rzymskokatolickie i greckokatolickie (533. 661. 856. Pamiętaj o wielkich dniach naszych Walk Wyzwoleńczych. 820. późniejszy przywódca (prowidnyk) OUN skazany na dożywocie przez polskie sądy. Obraz stosunków polsko-ukraińskich w okresie międzywojennym na wsi i w małych miastach. potem działacz kółka rolniczego i działacz Związku Strzeleckiego. ani groźby. który uratował ciebie przed tatarskim potopem i postawił na granicy dwóch światów aby tworzyć nowe życie: 1. już pod koniec lat trzydziestych XX w. albo zginiesz w walce o nie. 714). np. Musiał je znać na pamięć każdy nacjonalista ukraiński. (np. czyni ją przystępną dla tej masy i wreszcie mobilizuje naród do walki o tę ideę. W warunkach polityki ugodowej tracili rację swojego istnienia. I inna wypowiedź „W naszej wsi około połowy mieszkańców stanowili Polacy i tyleż samo Ukraińcy Do 1939 r. 1934 (nota bene dążył on do ugody między Ukraińcami a Polakami). mimo wojny polsko-ukraińskiej w czasie od listopada 1918 do połowy 1919 r.. 694. było wiele rodzin mieszanych polsko-ukraińskich. Będziesz dążyć do poszerzenia siły.. 5.. o rozrost i poszerzenie. 750. Książkę Nacjonalizm Doncowa i 10 przykazań ukraińskiego nacjonalisty przyjęła jako ideologiczną podstawę utworzona w r. Wypowiedzi tego rodzaju jest w omawianej książce11 wiele. 614.. bogactwa i przestrzeni Państwa Ukraińskiego23. Armii Sowieckiej (606g).. pod koniec lat 30-tych propaganda nacjonalizmu ukraińskiego w niektórych rejonach. 572. Żadne porozumienie z OUN nie było możliwe – im zależało jedynie na zaognianiu stosunków. 64 65 . aż do lat tuż przed wojną. 769. 714)11. rozpoczęły się ataki terrorystyczne (z ofiarami śmiertelnymi) na banki. Radykalna zmiana zaczęła następować po wkroczeniu 17. a nawet na listonoszy. w okolicach Brzeżan zataczała coraz szersze kręgi i sposobiono się do wywołania powstania przeciwko Polsce. Doncow mówi: Kto wprowadza w świat i urzeczywistnia jakąś ideę?. Taurów) pochodzi informacja.. że jesteś spadkobiercą walk o chwałę Włodzimierzowego Tryzuba. 860. (strony 519. Co do kwestii jak działać. W Koniuchach pow.. Stamtąd (631. ale uwolniony w czasie wojny we wrześniu 1939 r.37.) czy póżniejszej niemieckiej (1941 r. 2. która formułuje niejasną dla nieuświadomionej masy ideę. bowiem żądza potęgi jest właśnie żądzą życia. że mimo wszelkich politycznych burz rozpętywanych w dużych miastach między Polakami i Rusinami (Ukraińcami) przed pierwszą wojną światową. 631. na str. Nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa. Udzielali sobie wzajemnej pomocy przy różnych pracach. Nie mniej.). listonosz (638) a w Żukowie (pow. zanim staniecie się włodarzami i posiadaczami. nacjonalizm ukraiński nie miał do ludności wiejskiej łatwego dostępu.

 Preludium ludobójstwa.1941. Jest relacja i na ten temat (976): W okresie międzywojennym ukraińskie spółdzielnie mleczarskie wysyłały do Niemiec sporo produktów mleczarskich. Wiele z tych napadów miało od początku charakter ludobójczy. 3. który znamy z innych źródeł. Wstępowali też do czerwonej milicji i wskazywali funkcjonariuszom NKWD ukrywających się oficerów Wojska Polskiego.181 a w latach 1948-52 jeszcze 87. Ihrowica pow. Jednym z pierwszych dokonań nowej administracji było sporządzenie listy „wrogów ludu”. Rzadko kiedy typowały na taki wyjazd swoich pobratymców (527. potajemnie się szkolili. Nie mniej. które wspomogłoby ofensywę niemiecką (była to jawna zdrada państwa. urzędników państwowych. Brzeżany.Złoczów. w Polskim Wojsku i walczyło z Niemcami a niektórzy jak późniejszy generał Szandruk mieli w walkach duże zasługi i zostali przez generała Andersa odznaczeni krzyżem Virtuti Militari18a. Ukraińcy (domyślne z OUN) wymordowali polską ludność w kolonii Kołodne (pow. posiadaczy ziemskich. w oparciu na dane radzieckie. 66 67 . policjantów. razem 199. że współpracujący z Niemcami nacjonaliści ukraińscy przygotowywali się do wywołania na tyłach armii polskiej powstania. 643/644). śmiertelność Ukraińców w miejscach zesłania była bardzo duża. Wojna 1939 r.830. Na początku okupacji sowieckiej. Np. jak pisze Zbigniew Iłowski z Podkarmienia pow. policjantów i czasem także na urzędników państwowych oraz na cywilnych uciekinierów z Polski Centralnej i Zachodniej. i kilka innych zbiorowych mordów w tych okolicach (631.Brzeżany) w 1938 r. Trembowla) (865) z tym. wywożenie Ukraińców na inne tereny Związku Radzieckiego przybrało rozmiary masowe7 W roku 1947 wywieziono ich 76. Dla sprawiedliwości trzeba jednak dodać. Powstanie. 977). Tego typu donosy sporządzała nie tylko czerwona milicja ale także dość powszechnie nacjonaliści ukraińscy (977). Brody (571) komuniści ukraińscy i żydowscy zajęli różne stanowiska w tzw. relacji o takich mordach popełnionych we wrześniu 1939 r. 50 tysięcy poborowych wziętych do Armii Czerwonej. w wielu miejscowościach Tarnopolszczyzny bojówki OUN wspomagane często przez miejscową ludność dokonywały napadów na żołnierzy Wojska Polskiego. którą polska policja wykryła w jednej miejscowości przed wybuchem wojny. jest sporo. których rozbrajali a czy mordowali (-) nie wiadomo11 (w wielu jednak miejscach w okolicy Brzeżan uciekinierów członkowie OUN mordowali – patrz punkt 3).1939 – 22. w Ubinie pow. Tak zwane Wiejskie Rady Ludowe (Silrady) złożone z Ukraińców i Żydów typowały rodziny polskie do wywózki na Syberię i do Kazachstanu. że traciły zdrowie i często wkrótce potem umierały (625. Dlaczego mówimy. że około 200 tysięcy Ukraińców służyło w 1939 r. Inni autorzy oceniają liczbę wywiezionych Polaków na północne i wschodnie tereny ZSRR na pół miliona do półtora miliona osób. w pow. (976). W nich z Niemiec przychodziła broń. wliczając w to ok.1. np.364 osoby. Według notatki dokonanej w „Kronice Życia” w przeddzień wkroczenia Sowietów. wymordowanie grupy 48 uciekinierów z Jasła blisko wsi Koniuchy koło Brzeżan. W Skorodyńcach pow. Potwierdza się fakt. jeżeli nie powszechnie.2.06. przygotowali ukryte podziemne przejście ze wsi do lasu i także napadali na powracających z wojny żołnierzy polskich. Zarówno jak w przypadku Polaków. którego byli obywatelami). że to było preludium ludobójstwa? Ponieważ ofiarami często byli bezbronni cywile albo pozbawieni broni żołnierze wracający do domu.09. Ukraińcy witali wkraczające wojska sowieckie jako wyzwolicieli (patrz. a w czasie drugiej okupacji sowieckiej. czerwonej milicji i w administracji. po usunięciu Polaków z ziem zabużańskich w latach 1944-1946. albo też bite tak. zakatowanie na śmierć żony gajowego i jej dzieci oraz uciekinierów z Polski Zachodniej (622). wyższych urzędników państwowych i działaczy społecznych (np. 865). 695). ale przeszkodziło temu wejście Sowietów na wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. księży. Czortków (694/695) Ukraińcy gromadzili broń. str. Niestety. na małą skalę może by tu i ówdzie wybuchło. do których zaliczono policjantów. Majątek wywożonych Polaków był prawie natychmiast rozgrabiany przez sąsiadów Ukraińców. działaczy Związku Strzeleckiego. w Gołogórach (976/977) i w Czyżowie (987). policjantów i uciekinierów z Centralnej i Zachodniej Polski dążących ku granicy z Rumunią i Węgrami. Ciekawe jest zeznanie chłopca. Mordy żołnierzy polskich. np. Pod koniec pierwszej okupacji sowieckiej również i nacjonaliści ukraińscy zaczęli być aresztowani i wywożeni przez Sowietów. lub więcej22. wielu z nich potem aresztowano lub zesłano ich i ich rodziny na Syberię i do Kazachstanu. podobnie wymordowanie grupy żołnierzy koło Dryszczowa w pow. 3. Podobna rzeź była planowana w Rudce (pow. Takie zdarzenia miały miejsce i w innych powiatach. Do tego potrzebna była im broń. wywieziono na zesłanie około 300 tys. Po tym Ukraińcy rozebrali domy osadników i zostawili gołą ziemię. itd. Donosy W wielu miejscowościach. Według Hryciuka i in7. Proces wspomagania NKWD w typowaniu ludzi do wywiezienia był bardzo powszechny. który był świadkiem jak ukraińscy chłopi pytali sowieckiego oficera wkraczającego do Polski „czy można już rżnąć Polaków i palić ich gospodarstwa?” – oficer zaprzeczył (895). 3. zanim Sowieci weszli. Stamtąd wracały „puste” opakowania po tych produktach. byłych wojskowych. np. Buczacz) (662). Polaków. koło wsi Gaik (109) blisko Brzeżan kolumna 150 policjantów wpadła w zasadzkę i została w całości wymordowana. naprzód kazano im się rozbierać a potem ofiary były okrutnie mordowane. gajowy. Kamionka Strumiłowa (725). Tarnopol (847). 897). i pierwsza okupacja sowiecka 17. że na szczęście Polacy zdołali się ukryć i nie było ofiar śmiertelnych. a mordowano z premedytacją.

540-541) 68 69 . Buczacz zamordowano 23 osoby w tym 14 Polaków i 9 Ukraińców. pow. także w czasie powstania warszawskiego6. Aby zapobiec takim incydentom polskie władze podziemne zarządziły odwet i jednego dnia zastrzelono o określonej godzinie co najmniej 11 policjantów ukraińskich – mordy na ulicy ustały (Lw.3.. Hańbiące czyny na dużą skalę z udziałem nacjonalistów ukraińskich dokonane zostały we Lwowie. 4.3). Bataliony te po krótkiej działalności w czasie wkraczania Niemców na tereny zajęte przez ZSRR zostały rozformowane a ich członkowie wcieleni do oddziałów policyjnych. Krótka informacja o ukraińskich formacjach wojskowych i policyjnych tworzonych przez Niemców (patrz Poliszczuk24. choć byli też i Ukraińcy i raczej wyjątkowo Żydzi. potem tę nazwę kilkakrotnie modyfikowano]. Generalnym Gubernatorstwie. w której nacjonaliści ukraińscy brali udział było wymordowanie 26 polskich profesorów i wybitnych intelektualistów z uczelni akademickich Lwowa i członków ich rodzin lub przypadkowych gości – razem 46 osób.16a. Ukraińskie formacje policyjne brały także udział w walkach z partyzantką polską i w pacyfikacjach wsi na terenach Polski w t.2. Np. w Hucie Pieniackiej. ukraińscy nacjonaliści zamordowali 8 Polaków i 16 Żydów. Zgłosiło się do niej 82 tysiące ochotników ale do komisji werbunkowych przyszło 30  tysięcy. W Czechowie. Niemcy ogłosili ochotniczy pobór do ukraińskiej dywizji SS-Galizien [pełna nazwa brzmi: 14.3000 Żydów i Polaków14a (Lw str 534-543). np. (rozdział 4. Brzeżany nacjonaliści ukraińscy uprowadzili z domów 10 Polaków i po przesłuchaniu na plebanii u popa wywieźli ich do lasu i tam po okrutnych torturach zamordowali (631). Do wstępowania do tej dywizji nawoływali księża greckokatoliccy.25. Dywizja Grenadierów SS (1. 4. którym roztrzaskiwano główki o futryny (148). Dywizja ta została kompletnie rozbita w bitwie pod Brodami w lipcu 1943 r. Prócz tego w okresie przed wybuchem II wojny światowej OUN oddawała na dużą skalę usługi szpiegowskie Niemcom i otrzymywała za to fundusze i broń23. Zabito w ten sposób kilkadziesiąt osób i kilku ciężko zraniono. ponieważ wiadomo było. Sowieci rozwiązali tę sytuacje z właściwą im pomysłowością . które zwalczały partyzantkę sowiecka na terenie Białorusi i tam bardzo złą sławą okryły się wśród ludności. Polacy byli zatrzymywani wieczorem na ulicy i po sprawdzeniu i zatrzymaniu dokumentów kazano im iść do przodu – wtedy padał z tyłu strzał. bo Polacy bali się o siebie i też byli prześladowani.rozstrzelali lub wytruli więźniów. Rozpacz i gniew rodzin był ogromny. Czasem też samodzielnie mordowała Polaków i Żydów (patrz Himka6). Obok gestapowców w plutonie egzekucyjnym według świadectwa Niemców i polskich świadków brali udział policjanci ukraińscy i prawdopodobnie członkowie batalionu Nachtigall.24 4. Wśród nich były też małe dzieci.16a). jak się ocenia. lub Wolnego Miasta Gdańska (zwykle jeszcze przed wojną) oficerowie narodowości ukraińskiej. przeważnie Polaków. Lwów. Wielką zbrodnią dokonaną przez Niemców. Po przeszkoleniu dywizję skierowano na front. Nie mniej przed tym i po ponownym skompletowaniu dywizja brała udział w masakrach cywilnej ludności polskiej m. Przed inwazją na Związek Radziecki (22. Okupacja niemiecka po inwazji 22 czerwca 1941 r. w Podkamieniu.1. że w sowieckim NKWD było ich bardzo wielu. Galicyjska).. Po wkroczeniu do Lwowa Niemców i ukraińskiego batalionu Nachtigall łatwo było skierować ten gniew na Żydów.14a. 25). Należy podziwiać nierozsądek tych ludzi. Podobna sytuacja była zresztą w więzieniach w innych większych miastach Wołynia i Halicji.06. na początku lipca 1941 r. Chodaczkowie i w wielu innych miejscowościach. Zaraz po wkroczeniu Niemców na teren Wołynia i Halicji Niemcy utworzyli na tych terenach Ukraińską Policję (Ukrainische Hilfspolizei). Zapędy ludobójcze ze strony ukraińskich nacjonalistów dają o sobie znać już na początku okupacji niemieckiej. w Taurowie. Szybki postęp wojsk niemieckich po napadzie w dniu 22 czerwca. gdyż klęska Niemców w tym czasie zarysowywała się coraz wyraźniej. w którym obok wojaków z Nachtigall wzięła udział także improwizowana policja ukraińska i ludzie z ulicy. aby pośród tłumu z ulicy byli Polacy za wyjątkiem może jakichś kompletnych mętów. że członkowie OUN dostarczyli Niemcom adresy tych profesorów i adresy aresztowanej i zgładzonej młodzieży akademickiej. tak że we lwowskich więzieniach mieli. Mordy młodych Polaków we Lwowie trwały dalej. Pod koniec czerwca Sowieci nasilili akcję aresztowań. zw. Tarnopol i inne miasta galicyjskie pod koniec okupacji sowieckiej i na początku niemieckiej (koniec czerwca/lipiec 1941 r. 4.000 zabitych i zaginionych). Były to: batalion Nachtigall (Słowik) i batalion Roland (ten drugi o mniejszym dla nas znaczeniu). in. W Połowcach 6 lipca 1941 r. zwłaszcza na Lubelszczyźnie24.41) Niemcy utworzyli dwie formacje wojskowe ukraińskie. kilkanaście tysięcy ludzi. Wątpliwe.(około 7. o której wspomniano14a. szczególnie od stycznia do marca 1944 r. Każdy policjant ukraiński otrzymał polecenie zabicia 30 Polaków i dostarczenia ich dowodów tożsamości. w których oficerami byli obok Niemców także przeszkoleni uprzednio na terenie Niemiec. Tarnopolu i w innych miastach Halicji w pierwszych dniach okupacji niemieckiej.39. pow. Początek okupacji niemieckiej. Nastąpił pogrom Żydów. uczynił niemożliwym ewakuację takiej liczby ludzi. W kwietniu 1943 r. aresztowano według listy ponad 100 osób spośród młodzieży akademickiej i ślad po nich zaginął14a. która odegrała haniebną rolę współdziałając w eksterminacji Żydów i w szkalowaniu Polaków i donoszeniu na nich do gestapo. Istnieje także mocne podejrzenie. Również w Skorodyńcach zamordowano kilku Polaków i tylko przez przypadek nie doszło do zamordowania większej ich liczby (695). Wymordowano wtedy około 2000 .

W kwietniu 1942 r. Również Marian Fedorowicz ze wsi Zubrzec (658) donosi. że ktoś im musiał donosić żywność). np. dokonali na ziemiach polskich i w innych krajach Europy strasznego ludobójstwa Żydów. ludobójstwo Żydów miało swoje największe nasilenie w r. Borszczów (540) na polecenie Niemców ukraińscy policjanci urządzili małe getto.2. 824 000 Żydów (Prus 35). Wkrótce potem. Była to manifestacja na rzecz wolności Ukrainy. Jeden gestapowiec strzelał w tył głowy a drugi podawał mu magazynki z nabojami. Dokonane zostało przez oddziały ukraińskie Nachtigall na żołdzie niemieckim. urządzono getto dla ponad 1000 Żydów. co najmniej 10 osób za przechowywanie ich i żywienie. Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W powiatowym mieście Brzeżany (617) na niedzielę 3 lipca 1941 r. wielu Żydów zmarło z niedożywienia i chorób. na przykład. Policja Ukraińska uczestniczyła w mordach jako ochrona konwojów prowadzonych na rozstrzelanie a szczególnie „zasłużyła” się w wyszukiwaniu ukrywających się Żydów. w Borszczowie utworzono getto i Żydzi nie mogli już swobodnie wychodzić na wieś. stanisławowskie. znacznie ponad 750  000 Żydów. Część z nich odtransportowano do getta w Brodach. 5.1. W maju 1942 roku. Żołnierze węgierscy stacjonujący na tych terenach byli przeciwni tym poczynaniom i nie brali udziału w prześladowaniach. co kilka dni pędzono po kilkuset Żydów za miasto. Wyłapywała ich potem ukraińska policja i często także miejscowi Ukraińcy.1941 – do około maja 1943 r. W ich wykrywaniu pomagali ukraińscy policjanci. Brody (571) na początku 1942 r. tarnopolskie i wołyńskie) żyło według spisu z 1931 r. albo też kryjąc się wprost w lesie (z tym. Pomagali im w tym policjanci ukraińscy i OUN-UPA6. kazali im śpiewać piosenkę po ukraińsku. Makabryczny opis pędzenia na śmierć kolumny Żydów pozostał ze wsi Petlikowce Stare pow. W lipcu 1942 r. a więc kilka razy więcej niż Polaków z rąk nacjonalistów Ukraińskich. pow. Konwojowali policjanci ukraińscy i wielu Żydów podczas transportu zabili. W Podkamieniu. W Germakówce. panował tam tłok i głód. Nieoficjalnie policja podlegała OUN-UPA. przy współudziale OUN. Rozstrzelano około 11 tysięcy Żydów. szerzyły się różne choroby. przez zakopanie żywcem. obok cmentarza żydowskiego. żółty kwiat.5. pewnej nocy zabito wszystkich Żydów w getcie. Niemcy z pomocą Policji Ukraińskiej przystąpili do likwidacji mieszkańców getta. Zrobiła to z pewnością ukraińska policja. np. pow. że zgadza się całkowicie na hitlerowskie metody eksterminacji Żydów6. Prowadzeni musieli trzymać ręce na karku . głównie młodzieży. w jedną noc zastrzelono wielu Żydów – był to pierwszy masowy mord Żydów dokonany przez Niemców i ukraińską policję. lub bardzo rzadko ukraińskich. my już nie wrócim na ten świat”. jego przewodniczący Jarosław Stećko ogłosił. tak że do końca listopada tego roku wyłapano i zamordowano prawie wszystkich Żydów a także zabito. Pewna liczba Żydów ukryła się u niektórych Polaków i Ukraińców oraz w lasach. W drugiej połowie czerwca Borszczów ogłoszono miastem wolnym od Żydów. Prześladowanie Żydów na przykładzie miasteczka Borszczów (520) i innych miast Już od początku niemieckiej okupacji zaczęło się prześladowanie Żydów przez policję ukraińską: policjanci bili Żydów i zmuszali do darmowej pracy. można przypuszczać że na skutek ludobójstwa dokonanego przez Niemców i ukraińskich nacjonalistów zginęło. Ludobójstwo Żydów. że w wynajdywaniu ukrywających się Żydów celowali policjanci ukraińscy. aby wymieniać towary na żywność – w getcie nastał głód. 1942 i w pierwszej połowie r. Straconych zostało ponad dwa tysiące Żydów. Ponieważ na tych terenach (województwa: lwowskie. Ludobójstwo to miało różne formy podobnie jak udział w nim Ukraińców. Jednak kilkuset Żydów zdołało się ukryć u wielu polskich rodzin w piwnicach i innych kryjówkach w mieście i poza miastem. Zimą 1942/43 r. Pewną liczbę Żydów wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. o słowach „czerwona róża. Mordowano w okrutny sposób.ten rozkaz miał prawdopodobnie zapobiegać niszczeniu i wyrzucaniu po drodze ukrytych w ubraniach pieniędzy i kosztowności. Gdy nacjonaliści ukraińscy proklamowali samowolnie we Lwowie w pierwszych dniach lipca rząd niepodległej Ukrainy (który trwał tylko kilka dni – bo to się nie spodobało Niemcom jako ukraińska samowola). U Ukrainki Olgi 70 71 .) 5. że wkrótce dojdą do Uralu. W czasie gdy Niemcy odnosili największe zwycięstwa na froncie wschodnim i wydawało się. gdy jeden z zastępców komendanta policji odmówił podporządkowania się dowództwu UPA został zastrzelony. tam musieli kopać doły i tam ich rozstrzeliwano. W połowie września rozstrzelano grupę 400 mężczyzn Żydów i potem regularnie co jakiś czas szły do lasu grupy po około 100 Żydów eskortowane przez gestapowców i policję ukraińską za miasto. zjechało do miasta 5 tysięcy Ukraińców. a tylko nieduża ich liczba zdołała się uratować uciekając w głąb ZSRR lub kryjąc się u rodzin polskich. Podczas tej krwawej niedzieli zginęło ich około 500 (dane z Judenratu czyli legalnego „samorządu” żydowskiego). W maju i czerwcu 1943 roku. bo Niemców w tym czasie we wsi nie było. Po przybyciu na cmentarz musieli się rozbierać i ustawiać rzędem nad wykopanym dołem. Do getta wciąż spędzano coraz więcej ludzi z okolicznych miejscowości. Pierwsze 2 lata okupacji niemieckiej (VI. Niemcy ogłosili tę niedzielę dniem swobody i pozwolili Ukraińcom bezkarnie mordować i rabować Żydów. 1943. około 100 osób. Znane są nazwiska gestapowców likwidatorów getta. Skala jego była ogromna. Buczacz (654/55). Ludobójstwo Żydów rozpoczęło się ich masowym mordem z torturami we Lwowie i w innych większych miastach Małopolski Wschodniej zaraz po wkroczeniu Niemców na te tereny to jest po 22 czerwca 1941 r. do którego spędzono wszystkich Żydów z okolicy.

Sąsiad Adamiuka. tak jakby rozmawiał z Bogiem. Inny przykład z Radziechowy (815).). Trwało to przez chwilę. Niebezpieczeństwo czyhało poza gettem. kazano złożyć je na nasze cztery furmanki. relacja Jana Szojera. Do nich dołączyli pracownicy firmy HKP pracujący koło stacji i trochę młodzieży ze Lwowa i z innych rejonów. Biedniejszych Żydów wymordowano wczesną wiosną 1943 r. Zabijali gestapowcy i policjanci ukraińscy a policjanci żydowscy układali trupy i poszukiwali w ubraniach złota i drogocenności. Zimą mieszkali w bunkrach a latem w szałasach. którzy nie mogli udźwignąć swoich tobołków. w tym 15 Żydów. Gdy któryś Żyd starał się podnieść dostawał szablą po głowie. który też brał udział w zasypywaniu tych półżywych ludzi dostał po tym szoku nerwowego i kilka dni później udaru mózgu. czeka ich rozstrzelanie. ale wywarło na mnie niezapomniane wrażenie. Zastrzelono wszystkich czworo za miastem. a Polce: „idę na śmierć za ukrywanie Żyda”. o których wiemy z innych źródeł (287). Zginęło wtedy wielu Żydów. używając wytresowanych psów wyłapywali ich i zabijali. W marcu 1944 r. Podczas gdy chłopcy kończyli dół. Gdy weszli do lasu (była noc) kilku Żydów uciekło – strzelano za nimi.matkę z dzieckiem: oboje zastrzelił a Ukrainkę mocno pobił. Państwo Izrael po wojnie przyznało tym wsiom i ich mieszkańcom najwyższe odznaczenie „Zasłużonych Narodowi”. Getto utworzono wiosną 1942 r. około 800 osób w czerwcu 1943 r. Część była tylko lekko ranna i w czasie zasypywania dołu udało im się uciec. Gdy kolonia stanęła w ogniu ewakuowano się do Kurdybania Warkowickiego W miejscowości tej w samoobronie służyło 25 Żydów spośród 60. że po tym ogłoszeniu. W pobliskim Chołojowie. Żydówka.Biły policjant ukraiński wykrył Żydówkę . Podobnie duże straty zaistniały w czasie napadu band UPA na Hanaczów (w nocy z 2 na 3 lutego 1944 r. 72 73 . czasami romantycznych powodów. W kolonii Winiówka gmina Warkowicze pow.wielce szlachetny postępek. Wieś Kamionki pow. W innym domu policjanci znaleźli pięciu Żydów. Zginęło wtedy 112 osób.. że wynikało z osobistych. Ludzie ukrywali się u znajomych i przyjaciół i potem wracali z różnych powodów do getta. Każdy Żyd napotkany poza gettem natychmiast był oddawany na gestapo. Niemcy. (Woł. Skałat (816).. Po dojściu do Chołojowa żandarmi niemieccy zatrzymali około 20 młodych ludzi z tej miejscowości i kazali wziąć im do ręki kije i pilnować. Ukraińców nie zabijano. u jednej z polskich rodzin żandarmi niemieccy wykryli dwoje Żydów zabrali ich i dwoje Polaków ich gospodarzy. Jan Szojer pisze. Wzniósł on ręce do góry w modlitewnym uniesieniu. aby nikt z kolumny nie uciekł (wielkie podobieństwo do sytuacji w Jedwabnem). Zdobyli nieco broni i stworzyli zaczątek żydowskiej partyzantki. Tym. lat 45. Jeden z nich zdołał uciec. Getto nadal istniało i Żydzi nadal byli rozstrzeliwani. Po egzekucji Niemcy urządzili sobie pijacką ucztę. chyba. a ludzie wzięci do zasypywania dołu pouciekali bojąc się. aby wpadali do dołu. Grupa młodzieży żydowskiej uciekła do lasu w czasie likwidacji getta. miejscami poplamioną krwią. Podczas tej drugiej egzekucji część Żydów rozbiegła się w różne strony po wsi. Kazali mu stawić się z furmanką w oznaczone miejsce – tam zastał kolumnę Żydów. Dubno na Wołyniu Żydzi brali udział wraz z polską samoobroną w odpieraniu napadu banderowców. Wymordowanie ich nastąpiło w kilku etapach. Zaprowadzono ich w stronę dawnych kamieniołomów. Gdy byli na kładce strzelano do nich tak. głównie jako zwiadowcy. pozostałych zastrzelono. albo wywożeni do obozów zagłady. A oto opis zagłady Żydów z miasta powiatowego Radziechów (813/14). około 1000 osób. chyba najstarszy z będących tam Żydów miał na sobie bielutką koszulę. Mieszkańcy wsi Hanaczów i Hanaczówka bardzo się przyczynili do uratowania Żydów. Samoobrona utrzymała się do przyjścia Armii Czerwonej. 107 i 109). że Żydzi mogą mieszkać tylko w getcie. W powiatowym mieście Trembowla (875) mieszkało około 2500 Żydów. Niemcy wraz z policją ukraińską zorganizowali wielką obławę na przebywających w lesie ludzi. Kilkanaście osób uratowało się w schowkach w lesie i u przyjaciół. konnica niemiecka wykonała szarżę na pracujących obok Żydów zapędzając ich do dołu i jednocześnie rąbiąc szablami. którzy przechowywali się w tej wsi. Na mieście rozlepiono afisze. Kazali Żydom rozebrać się do naga i wchodzić na tę kładkę. że sami również mogą być rozstrzelani. ze srebrną brodą. jak wysoki. Pisze: Pozytywne zachowanie się Ukraińców wobec Żydów było rzadkością. Chłopcom kazano zakopywać żywych jeszcze. a bogatszych Żydów. żywność i broń zdobywali napadając na Niemców i kolaborantów ukraińskich. a gdy będą spotkani poza gettem. Pisze że getto nie było specjalnie pilnowane. Niekiedy Ukraińcy przyjmowali Żydów na przechowanie i potem rabowali ich i zabijali lub oddawali na policję. relacja Józefa Adamiuka: Jako 16-letniego chłopca wzięto go do wykopania dołu – grobu dla Żydów. Uratowała się wyjeżdżając na roboty do Niemiec (podała się za Polkę lub Ukrainkę). Adamiuk pisze Pamiętam. która ukrywała się u jego dziadków opuściła swoją kryjówkę i poszła do getta nie chcąc ich narażać na śmierć . Po wykonaniu tej czynności policjanci żydowscy również zostali rozstrzelani. Brali też udział w walkach samoobrony Hanaczowa. tak samo Polaków ukrywających Żydów czeka kara śmierci. Całą czwórkę prowadzili nago przez miasto z tablicami na piersi Polakowi napisano: „idę na śmierć za ukrywanie Żydówki”. Na końcu kolumny szło 4 żandarmów niemieckich a po bokach po dwóch policjantów ukraińskich. kazano rozebrać się i rozstrzelano. Po jakimś czasie kolumna dotarła do Kamionki Strumiłowej i wyprowadzono ich nad niewykończony bunkier sowiecki w kształ- cie głębokiego dołu z kładką na wierzchu. Ciekawa jest obszerna relacja Żydówki Lusi Raubvogel (789-791) z miasta powiatowego Przemyślan. Młodzi Polacy wzięci do pilnowania kolumny też uciekli.

np. bo w każdej chwili mógł paść strzał. Dzięki tym chłopcom... antyżydowskim charakterze UPA. Po krótkim czasie OUN-B przeważyła. tak dalece.. amunicję i bezcenny karabin maszynowy. Członkowie OUN-B często nazywali siebie banderowcami i tak byli nazywani przez innych ludzi. Żołnierze niemieccy z rodzin. Zagranica wie również bardzo mało o ludobójstwie popełnionym przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach. We wspomnianej już wsi Germakówka (541) ojciec Stanisława Leszczyńskiego pomagał Żydom Raabom budować schron w lesie ”Często zimą w nocy Raabe stukał cichutko w nasze okno.. Faktem jest. To.. Liczne polskie rodziny przechowywały Żydów. W prasie zachodniej ukazują się czasem opowieści. Była to organizacja tajna. tak zwanym istriebkom (były to już bowiem czasy podsowieckie –przyp. Jego kolega Bushbaun pisze:.. Inną przyczyną tej decyzji było masowe wywożenie ludności Wołynia na roboty do Niemiec oraz rozrost partyzantki radzieckiej w obszarach leśnych Wołynia i Polesia. rusznikarzy. 94).. W trakcie zabiegu (chirurgicznego) zawsze stał SB-owiec z odbezpieczonym rewolwerem. dyszeli samogonem i czosnkiem. SB-owcy przychodzili w brudnych kożuchach. Moja matka mu otwierała i podawała zawiniątko z jedzeniem.Żeby była jasność pełna to porwali mnie z domu upowcy noszący pseudonimy >Żyroriz < i >Żydohrij< lub inni. E.P. jak dzieci rozdzierali na kawałki. farmaceutów i niektórych rzemieślników. co bardzo utrudniało wykonywanie zabiegu. Stąd UPA „proponowała” (z rewolwerem przystawionym do skroni) takim ludziom ze społeczeństwa żydowskiego pracę w UPA za cenę ochrony i bezpieczeństwa ich rodzin (czego z reguły nie dotrzymywano).. że trudno nam było się poruszać. Jestem doktorem nauk medycznych. Trzymano nas z Bushbaunem (też lekarzem) w jednej ziemiance. Wilczur45 porusza jeszcze jedna sprawę: Na temat ludobójstwa Żydów na Wołyniu i w Halicji i na temat roli nacjonalistów ukraińskich w jego realizacji istnieje dziwne milczenie i to zarówno u nas w kraju jak i za granicą. a przede wszystkim usunięcia ochrony z sali operacyjnej. którzy znienacka zaatakowali szpital. Nawet spolonizowani Austriacy ze wsi Maleniska pow. lub czasem dobrowolnie 74 75 . Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej (czerwiec 1941 r...208-209): „Nazywam się Samuel Schor (Szor). Gdy wychodziliśmy (nocą) za potrzebą to strażnik-upowiec trzymał koniec łańcucha niby psią smycz. o charakterze terrorystycznym stawiająca sobie jako cel wywalczenie niezależnej Ukrainy. nawet przypadkowy. J.. Wszelkie próby złagodzenia nam reżimu. W roku 1940 nastąpił rozłam w OUN na dwie frakcje: 1. akcji. Ta dzicz. oddziały OUN-B przejęły nazwę Ukraińska Powstańcza Armia. Co widziałem – tego nie jest w stanie opisać żadne pióro. Jak wyglądał ich los opowiada jeden z nich w rozmowie z E. a nas uwolnili. jednak Niemcy dokonali licznych aresztowań wśród członków OUN-B oburzeni próbą utworzenia przez nich samozwańczego rządu Ukrainy bez uprzedniej konsultacji z Berlinem. 6. Od tych ostatnich po ich podporządkowaniu sobie siłą. Uwolnili nas obu polscy chłopcy.1. Po wojnie syn starego Raabego Moszko już w randze sowieckiego kapitana odszukał moją matkę w Namysłowie i podziękował za okazaną pomoc”. że aż głowa bolała...E. kierowaną przez dawnego przewodniczącego Andrija Melnyka i 2. podobnie jak to miało miejsce w przypadku batalionów Nachtigall i Roland. o Żydach . które mało mają wspólnego z prawdą.. które podpisały volkslistę dostarczyli samoobronie Malenisk broń.. Frakcja ta zdecydowała się więc stworzyć swoje niezależne oddziały wojskowe w lesie. zabłoconych butach i tak stali nad uchem patrząc na ręce. dlatego cenne są książki takie jak wydana na Zachodzie książka Littmana16a. ale tak się nam oni wówczas przedstawili. Łańcuchy były przymocowane do pryczy. że w UPA był ogromny brak lekarzy.) OUN-B początkowo pragnęła utworzyć ukraińskie siły zbrojne przy boku Niemiec. nie dały rezultatu. Brody (567) przechowywali u siebie do przyjścia wojsk sowieckich rodzinę żydowską Józefa Morgulesa. którzy schronili się tam po likwidacji getta w Młynowie (Woł. Rys historyczny powstania i działalności UPA24. wirusy itp.. Dubno mimo licznych ataków ze strony OUN-UPA. Frakcja OUN-M także zapoczątkowała tworzenie swoich oddziałów leśnych a jeszcze wcześniej powstały na Polesiu i Wołyniu niezależne oddziały Tarasa Bulby. 1929 na zjeździe we Wiedniu i została stworzona głównie przez wojskowych Zachodnio-ukraińskiej Armii rozgoryczonych przegraną wojną w 1919 r. po prostu nie miała zielonego pojęcia. Jako termin zapoczątkowania tworzenia oddziałów UPA strona ukraińska przyjmuje 14 października 1942 r. Powracali z tzw. że żyję i przeżyłem zawdzięczam tylko Bogu. Prusem35 (str. Koniec roku 1942 i czas do końca okupacji niemieckiej w 1944 r. Takich przykładów było znacznie więcej. co to są mikroby. Jej istnienie uratowało życie setkom Polaków oraz 30 Żydom. obaj byliśmy skuci łańcuchami.. osmoleni i okrwawieni jak rzeźnicy i chwalili się swoimi wyczynami: jak rżnęli. wybili straż.Stepana Banderę. kierowaną przez młodego uzurpatora. cadyka i kilku jego krewnych o nazwisku Spodek. drobnoustroje. gwałcili. mordowali. sami też czuliśmy się jak psy. ludobójstwo dokonane na Polakach i członkach innych narodowości.) żyję i mogę dać świadectwo prawdzie o ludobójczym. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) powstała w r. Również utrzymała się samoobrona w Pańskiej Dolinie w gminie Młynów pow. nastrojonego bardziej radykalnie .dobrowolnych członkach UPA. Również oddziały OUN-M zostały wcielone siłą. Mogę tylko powiedzieć bardzo krótko: byłem na samym dnie piekła i codziennie oglądałem upiorny taniec diabłów. 6.. Frakcje te nazywane są odtąd OUN-M i OUN-B.

ginęły dzieci przystępujące w tym dniu do pierwszej komunii świętej. W Przebrażu uratowało się około 10 tys. a ich następcy usiali Ukrainę pomnikami Kłyma-Sawura. Poza tym. W kwietniu 1943 r.3.in. I teraz sprawcy tej zbrodni starają się o uznanie ich za żołnierzy walczących o wolność Ukrainy. Liczba ofiar ludobójstwa popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów. Sarny na północno-wschodnim Wołyniu (Woł 1213-1220). Przebraże2. Niestety srogo się na tym przeświadczeniu zawiedli. Po pierwszych masowych mordach np.1943 r.11). że to Polacy pierwsi zaczęli mordować Ukraińców na Chełmszczyźnie Mordy na Wołyniu były według nich tylko odwetem. O tym zbliżeniu donosił także wywiad ZWZ-AK. W czasie napadów stosowano wypróbowaną taktykę. niedostatek polskiej inteligencji. które skoncentrowały się na Wołyniu (są i inne hipotezy tłumaczące tę masową dezercję). Współdziałając z Niemcami w tym ludobójstwie młodzi Ukraińcy. Podstawowymi publikacjami w tej dziedzinie są prace 9. 39. aby pożar nie objął gospodarstw ukraińskich. gdy powstało Państwo Polskie sotnie upowskie z Wołynia i Halicji przeniosły się na południowy kraniec Lubelszczyzny9.13. 11. aż do przyjścia Armii Radzieckiej. ale tak samo byli traktowani i konfidenci Polacy. Trzecia grupa to często kobiety i młodzież – ich rolą był rabunek i ładowanie zrabowanych rzeczy na przygotowane podwody oraz na końcu podpalanie zabudowań. były bardzo małe: 17 zabitych i 11 rannych. którą Sowieci wywieźli na Sybir lub wymordowali w Katyniu i w więzieniach. Dowódcą UPA został na Wołyniu Dmytro Klaczkiwśkyj (Kłym-Sawur). czyli dotkliwe braki wywiadu AK wśród Ukraińców. Napastnicy byli podzieleni na trzy grupy. Wreszcie. 42. że na Chełmszczyźnie było kilka wyroków śmierci na Ukraińcach konfidentach gestapo. bacząc. 40. 40. Oczywiście. śpiewano pieśni z refrenami w rodzaju „Śmierć Lachom i żydowsko-moskiewskiej komunie” itp. Gdy front sowiecki zbliżał się do byłych granic Polski Niemcy prowadzili rozmowy z UPA i mieli z nimi umowy o współpracy. 6. organizowała się w t. Pod grozą tych strasznych faktów ludność polska Wołynia. członkowie jej szli od domu do domu i wybijali mieszkańców.02. Rola pierwszej polegała na otoczeniu wsi możliwie szczelnym kordonem i wybijaniu uciekających ze wsi. Często. 42. Na ich podstawie. ginęli księża przy ołtarzu. UPA z kolei nie wdawała się w walki z Niemcami bo mieli przecież wspólnego wroga Sowietów. Natomiast wśród zwykłych ludzi częste było błędne przeświadczenie. Ludność ukraińska Wołynia i Halicji była stopniowo przygotowywana do mordowania Polaków. OUN-UPA chcąc wytłumaczyć przed swoim narodem ludobójstwo na Wołyniu puściła w obieg oskarżenie. 39. Rybcza42 i inne. Niewątpliwie najskuteczniejszym przygotowaniem był udział policji ukraińskiej w ludobójstwie Żydów. Z dziennika Hansa Franka generalnego gubernatora dla ziem polskich (GG) wynika. dzięki poprzedniemu wywiadowi wiedzieli dokładnie ilu mieszkańców jest „do zabicia” w każdym domu. bojówki UPA przeniosły się w roku 1944 do Halicji i postępowały tam równie okrutnie11. W wielu miejscowościach zaatakowano i wyrżnięto ludzi zgromadzonych w kościele na mszy. że w walkach z partyzantami i zwykłymi bandytami straty policji ukraińskiej w całym Generalnym Gubernatorstwie w 1942 r.. w kolonii Parośla I. ludzi a w Rybczy około 3000 ludzi (patrz także rozdz. Obecność UPA w lasach była dla Niemców korzystna.2.18a). W tym czasie Armia Krajowa (AK) czyli polskie siły zbrojne praktycznie nie miały na Wołyniu żadnych oddziałów zdolnych do walki. Powodem tego był m. można już się pokusić o ocenę ogólnej wielkości strat narodu polskiego na skutek ludobójstwa popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów. co trwało cały rok 1943. Historia chrześcijańskiej Europy nie zna drugiego takiego przypadku. Że to było kłamstwo wykazał Motyka18. Ukraińcy nie byli karani przez Niemców za posiadanie broni a Polakom groziła za to kara śmierci lub obóz koncentracyjny. Dołożyły się do tego ounowskie intensywne szkolenia militarne i ideologiczne oparte na doktrynie Doncowa. zw. po przeliczeniu jeszcze raz wszystkich liczb i oddzieleniu ofiar polskich od ofiar innych narodowości oraz strat Ludowego Wojska Polskiego otrzymano następujące liczby: 76 77 . 09. Inną przyczyną był brak orientacji dowództwa AK w zbrodniczych zamiarach OUN-UPA.do UPA. akcja ludobójcza OUN-UPA na ogromną skalę. Frank był zaniepokojony zbliżeniem jakie obserwowano w tym czasie między Polakami a Ukraińcami18. sprawnej komendy i dobrej koordynacji. np. bo ograniczała aktywność partyzantki sowieckiej. co zwykle również kończyło się śmiercią. Ponieważ istnieje już bogata literatura na ten temat ze szczegółowym wykazem liczby ofiar w blisko 5000 miejscowościach. dostarczali im broni i amunicji 24. Ludobójstwo na taką skalę wymagało szczegółowych przygotowań. tam gdzie jeszcze starczyło na to czasu. Pańska Dolina42. Druga grupa wchodziła do wsi. nastąpiła w niedzielę 11 lipca 1943 r. Po spustoszeniu polskich osiedli na Wołyniu. w pow. 6. policja ukraińska dostała prawdopodobnie rozkaz od OUN-B udania się z bronią do lasu i około 4-5 tysięcy uzbrojonych policjantów wzmocniło siły UPA. W ciągu jednego dnia zaatakowano ponad 160 wsi. że „jeżeli ja nikomu z Ukraińców nic złego nie zrobiłem to i oni dla mnie są niegroźni”. 38 i na zachód od rzeki San1. samoobrony – warowne obozy złożone z jednej lub kilku wsi. Niektóre z nich zdołały przetrwać mimo ataków. a może lekceważenie ostrzeżeń. wyzbyli się szacunku dla piątego przykazania. Bandery i innych dowódców „bohaterskiej” UPA. 7.

Tabela 1. Straty osobowe ludności polskiej w poszczególnych województwach poniesione na skutek działalności nacjonalistów ukraińskich (patrz Jankiewicz8)
Miejscowości Ofiary8 Województwo Lubelskie Lwowskie Stanisławowskie Tarnopolskie Wołyńskie41a Poleskie* Razem a 280 1098 878 790 1865 4911 b 15+? 1004 215 359 1643
udokumentowane

Dane szacunkowe według: Ofiary8 znane Jankiewi- Siekierki Siemaszz nazwii innych40 ko41,41a cza8 ska 3.928 15.000** 7.276 32.960 4.240 15.088 10.415 32.755 22.113 60.000 3.000 47.932 158.803 15.000 40.000 22.121 45.000 60.000 3.000 185.121 3.000 24.800 18.400 27.600 60.000 – 133.800

10.274 17.202 12.121 22.522 38.600

3236 100.719

a - liczba miejscowości, w których dokonano mordów; b – liczba miejscowości, z których brak danych ale przeważnie mieszkali tam Polacy. *Dane dla Polesia przyjęto wg. Siekierki i in.40 (str.5); ** dane szacunkowe wg. Jastrzębskiego9. Dla województwa stanisławowskiego liczbę 430 miejscowości w „b” (podaną przez Siekierkę i in.40 str.5) zmniejszono o połowę, gdyż w tym województwie procent Polaków nie był wysoki (22.4 %) i było sporo miejscowości, gdzie nie było Polaków lub było ich bardzo mało. Skorygowano też nieco dane dla województwa tarnopolskiego w porównaniu z publikacją Jankiewicza8. Dla województwa lwowskiego Siekierka i in.40 podają znacznie wyższą niż w książce z 2006 r.39 liczbę ofiar udokumentowanych: 23.879, poprzednio 20.299 (bez wykluczenia ofiar ukraińskich i żydowskich). Trzymałem się jednak danych wyliczonych na podstawie Siekierki i in39.

W sumie, według naszych obliczeń, ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów w południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej pochłonęło blisko 160 000 ofiar. Nie da się ocenić liczby ofiar spowodowanych nocowaniem na dworze w ukryciu w chłodnej porze roku i związanych z tym chorób jak zapalenia płuc itp. Nie da się też określić strat spowodowanych celową izolacją miast i wywołanym przez to ich zagłodzeniem. Miasta były przepełnione uciekinierami a UPA blokowała dowóz żywności. Wskutek tego szerzył się tam głód i choroby jak dur brzuszny i plamisty, czerwonka itp., a osłabieni głodem ludzie nie byli odporni. Do tego trzeba jeszcze dodać wielką liczbę kalek i osieroconych dzieci. W sumie bilans jest straszny. Straszny też jest bilans strat materialnych, bo banderowcy przeważnie palili polskie gospodarstwa burzyli kościoły, itd. Dla trzech województw Małopolski Wschodniej liczba spalonych lub opuszczonych zagród wynosi w sumie 178 366 a liczba wysiedlonej czy wygnanej ludności 957 714 osób11, 39, 40. Jak oceniają liczbę strat ludzkich spowodowanych przez ukraińskich nacjonalistów inni badacze? Masłowśkyj17 autor ukraiński nienacjonalista ocenia liczbę ofiar ludobójstwa na Wołyniu na 60-70  tysięcy Polaków i w Halicji na

149-150 tysięcy, w sumie 209- 220 tysięcy. Poliszczuk29 oblicza ogólne straty Polaków na 120 tysięcy. Badacze ukraińscy o skłonnościach nacjonalistycznych starają się zaniżyć liczbę ofiar do 70-80 tysięcy (patrz przykłady cytowane przez Kormana14). Jeszcze niżej oceniają liczbę polskich ofiar spowodowanych przez UPA niektórzy polscy autorzy: Hryciuk i inni7 (na str. 69) podają 35-60 tysięcy, ale nie podają żadnych dowodów, na których opierają tę kalkulację. Kęsik10 przyjmuje za Siemaszko i Siemaszko42 liczbę 50-60 tysięcy dla Wołynia, natomiast dla pozostałych województw przyjmuje bardzo zaniżoną liczbę: 20 – 25 tysięcy ofiar, jednak, gdy on to pisał nie było jeszcze opracowań ośrodka wrocławskiego11, 39, 40 i pracy Jastrzębskiego9. Motyka18a w swej ostatniej pracy ocenia straty ludności polskiej bardzo nisko, na 40-60 tysięcy na Wołyniu i 3040 tysięcy w Galicji Wschodniej plus 6-8 tysięcy na ziemiach obecnej Polski. W sumie daje to 76-108 tysięcy. Według nowszych obliczeń Siemaszko41a (Tab. 1) liczba udokumentowanych ofiar dla Wołynia wynosi 38 600, a przecież z wielu miejscowości, gdzie mieszkali Polacy brak jest wiadomości. Liczba szacunkowa ofiar 60 tysięcy podana przez tą autorkę nie wydaje się więc przesadzona. Jeśli chodzi o trzy województwa byłej Małopolski Wschodniej moje obliczenia8 wykazują liczbę ofiar udokumentowanych 51 845, liczbę ofiar znanych z nazwiska 21 931 tak, że liczba szacunkowa ofiar 80 803 wydaje się prawdopodobna. 8. Straty spowodowane przez OUN-UPA wśród duchowieństwa, rola duchowieństwa w czasie mordów 8.1. Duchowieństwo rzymskokatolickie. Duchowieństwo rzymskokatolickie było zawsze solą w oku banderowców, stąd liczne zamachy na księży udane i nieudane, także donosy na księży do gestapo i do NKWD prowadzące do aresztowania i zwykle do zesłania do obozu koncentracyjnego przez Niemców lub na Syberię przez Sowietów. Sprawy te omawiają Komański i Siekierka12, Woczeja46 i Jankiewicz8a. Według tego ostatniego, zginęło z rąk OUN-UPA 146 księży rzymskokatolickich a ok. 57 zginęło we współdziałaniu nacjonalistów ukraińskich z Niemcami. Prawie nie było księży rzymskokatolickich, którzy nie byliby zagrożeni. W chwili obecnej toczy się proces beatyfikacyjny świętobliwego kapłana z pow. sarneńskiego Ludwika Wrodarczyka pochodzącego ze Śląska bardzo zasłużonego zarówno dla Polaków jak i dla Ukraińców. Mimo, że służył Ukraińcom został zamęczony przez nacjonalistów ukraińskich. Wielu kapłanów po bohatersku trwało przy swoich wiernych dopóki oni byli w parafii i płaciło za to życiem. Niektórzy umierali przy ołtarzu w czasie sprawowania mszy świętej, np. ksiądz Szawłowski w Porycku (Woł. 897). Jest dokładny opis tego mordu: ksiądz został uprzedzony o mającym nastąpić 11 lipca o godz. 11 napadzie na kościół przez Ukraińca Wołodymyra Kułaja. Ministranci chodzili po wsi i ostrzegali. Mimo to ludzie nie dowierzali

78

79

i przyszli na mszę. W pewnej chwili do kościoła wbiegła dziewczynka Adamina Czaban i oznajmiła, że kościół jest otoczony przez Ukraińców. Po chwili od drzwi i okien otworzono ogień z karabinów maszynowych do wiernych. Ksiądz Szawłowski przemówił do wiernych, ale został postrzelony przez Ukraińca, który wyszedł z zakrystii. Mimo to ksiądz modlił się i udzielał rozgrzeszenia wiernym, aż został postrzelony drugi raz. Do siedzących w ławkach strzelało dwóch Ukraińców, którzy szli wzdłuż ławek i celowali dokładnie do każdej osoby. Następnie chodzili po kościele i dobijali rannych. Niektórzy ludzie uratowali się udając martwych. Około 30 osób uratowało się w podziemiach kościoła, 10 osób pozostało niezauważonych na rusztowaniach remontowanej wieży. Kilku upowców splądrowało zakrystię zabierając kielichy i monstrancję. Towarzyszyło temu wypicie wina mszalnego, śmiechy i opowiadanie wrażeń z przeprowadzonej „akcji”. Słyszał to ukryty w jednej z szaf pod ornatami Czesław Wojewódka. 8.2. Duchowieństwo greckokatolickie i prawosławne – budzenie nienawiści do Polaków Udział duchowieństwa greckokatolickiego w budzeniu nienawiści do Polaków jest przykrym ale ważnym elementem, który trzeba brać pod uwagę przy analizie przyczyn ludobójstwa. Nawet trudno sobie wyobrazić jak ksiądz katolicki może się dopuścić rzeczy tak sprzecznej z duchem chrześcijaństwa jak sianie nienawiści. Niestety takich przypadków było wcale nie mało. Danuta Kossowska z domu Konopska ze wsi Germakówka pow. Borszczów (533) pisze „ Z cerkiewnych ambon popi prawosławni i księża greckokatoliccy podsycali nienawiść do Polaków cytując wersety z biblii o potrzebie wyplenienia kąkolu z pszenicy, a tym kąkolem według nich byli Polacy.” Również Stanisław Leszczyński ze wsi Germakówka, pow. Borszczow (541) pisze, że w jedną z niedziel była odprawiana w cerkwi uroczysta msza św., na której pop poświęcił przyniesioną broń, a znaleziono jej dużo w niedalekich sowieckich bunkrach. Wkrótce potem młodzi Ukraińcy wykrzykiwali po ukraińsku: „bierzemy poświeconą broń i noże i idźmy na Lachów!”. Mieszkańcy wsi Litowisko, pow. Brody - Cz. A. Świętojański i A. Wiśniewski (601) piszą, że miejscowy ksiądz greckokatolicki Pasiecznik znany ze swych antypolskich poglądów oraz ze ścisłej współpracy z OUN-UPA otwarcie nawoływał w swoich kazaniach w cerkwi w Litowisku do mordowania Polaków i wykorzystywał do podjudzania uczucia religijne wiernych. Ksiądz biskup Antoni Adamiuk z Buska, pow. Kamionka Strumiłowa (723) pisze, że wiele razy słyszał jak Ukraińcy narzekali i nawet przeklinali swoich księży za to, że zamiast pilnować spraw bożych trudnili się polityką, a gdy zbliżał się front pouciekali. Dalej ksiądz biskup pisze: to oni byli głównymi szerzycielami nienawiści do Polaków. Księdzu biskupowi zdarzył się przypadek,

że miejscowy prowodyr UPA poprosił go do swojej umierającej matki i potem na jego prośbę był na jej pogrzebie, bo księdza greckokatolickiego nie było. Cała wieś była na odprawianej przez niego mszy św. w cerkwi. Po jakimś czasie wrócił ksiądz greckokatolicki ale parafianie go przegnali, zapałał więc nienawiścią do ks. biskupa Adamiuka. Wkrótce potem odwiedziło księdza kilku poważnych przedstawicieli ukraińskiej społeczności z Buska z ostrzeżeniem, że na niego szykowany jest zamach. Ksiądz biskup posłuchał rady i wyjechał z Buska. Janina Mazur ze wsi Sławetyn, pow. Podhajce (760) pisze, że z opowiadań mieszkańców wie, iż napad rozpoczęto od uroczystej mszy św., podczas której ksiądz greckokatolicki poświęcił siekiery i inne narzędzia służące do mordowania z życzeniem „aby żniwa były obfite”. Okropną rolę w sianiu nienawiści odegrał ksiądz greckokatolicki z Chlebowic Świrskich (relacja Kazimierza Górskiego, wieś Tuczna, pow. Przemyślany) (784). Wykrzykiwał z ambony: „Ukraińcy nie mogą przyjść na święcone jeśli nie zlikwidują Lachów” albo „Bierzcie się do dzieła, bo pieczone gołąbki nie polecą same do gąbki”. We wsi Pawłów (pow. Radziechów) (807) ksiądz greckokatolicki Wasyl Dawidowicz włączył się aktywnie w akcję propagowania nienawiści do Polaków. Głosił hasła „Ukraina bez Polaków”. Z Pawłowa pochodził też ksiądz teolog Iwan Hrynioch, który był członkiem najwyższych władz OUN-UPA, a więc ciąży na nim odpowiedzialność za kierowanie mordami. Straszne to brzemię dla księdza. Michał Gerc ze wsi Białogłowy, pow. Zborów (943) pisze: „Greckokatoliccy księża zachęcali do zbrodni i z góry rozgrzeszali z niej wszystkich oprawców”. Mówili „Nazywają nas rizunami, ale my jesteśmy świętymi rizunami” Takim zestawem słów nawet sam diabeł by się szczycił. Inne przykłady siania nienawiści przez księży greckokatolickich – patrz str. 890, 899 i praca Niedzielki19.. Marian Wiązek ze wsi Szwejków, pow. Podhajce pisze, że wyroki śmierci na dużą grupę polskiej młodzieży wydawane przez OUN-UPA zatwierdzał miejscowy ksiądz greckokatolicki Onufrenko (770). Synowie księży greckokatolickich bardzo często byli prowodyrami w bandach OUN-UPA, tak, na przykład, w Kluwińcach pow. Kopczyńce (747/748) prowodyrem był Stepan Proskurnicki. (relacja Zbigniewa Fleszara). Poza tym synem księdza greckokatolickiego był Stepan Bandera najwyższy w hierarchii członek OUN, a wnukiem księdza był Taras Czuprynka. Czasami sami księża byli prowodyrami band. Tak było we wsi Kokoszyńce (821), gdzie komendantem bandy był ksiądz greckokatolicki Procyszyn pochodzący ze wsi Czerniszowiec koło Tarnopola. Niekiedy nienawiść do wszystkiego co polskie doprowadzała do zupełnie irracjonalnych działań: We wsi Panasówka pow. Zborów (950), jak pisze Tadeusz Mazarz,

80

81

banderowcy po spaleniu żywcem pojmanego, rannego dowódcy samoobrony włamali się do kaplicy, wywlekli ubogi dobytek: ornaty, komże, kielichy. Część z nich rozdano wiejskim dziewczętom. Następnie podeptano obraz „polskiej” Matki Boskiej a złoconą ramę wykorzystano w cerkwi do obrazu „ukraińskiej” matki Boskiej. Lekceważenie dla religii chrześcijańskiej wykazywano jeszcze w ten sposób, że napadów dokonywano często w czasie świąt rzymskokatolickich np. w czasie wigilii Bożego Narodzenia (Kotłów, pow. Złoczów, Ihrowica pow. Tarnopol)), w Nowy Rok (Uhryńkowce (pow. Zaleszczyki) i w inne święta. W kilku przypadkach spalono ludzi modlących się w kościele, np. w Stańkowej (pow. Kałusz) spalono w kościele 200 osób, w Szeszorach (pow. Kosów Huculski) 36 osób, w Dmytrowie (pow. Radziechów120 osob). 8.3. Duchowieństwo greckokatolickie przeciwne mordom Polaków. Na szczęście, nie wszyscy księża greckokatoliccy poddawali się atmosferze nienawiści do innych narodowości. Na przykład, we wsi Skorodyńce, pow. Czortków (697, 701) miejscowy duchowny greckokatolicki Przewołodzki wzywał do zaprzestania mordów i nauczał, że jeżeli Ukraińcy chcą mieć niepodległą Ukrainę to trzeba ją budować z Bogiem. Wkrótce potem „wybito mu wszystkie okna i zdewastowano pasiekę” Pod groźbą śmierci musiał uciekać ze wsi. We wsi Romaszówka, pow. Czortków (705), w której mieszkało ponad 670 Polaków, było tylko 5 zabitych (w 1946 r.) a to dzięki postawie popa ukraińskiego, który na kazaniach w cerkwi mówił: „Jeżeli chcecie mordować Polaków, to najpierw musicie zamordować moją matkę, która jest Polką i również mnie, który jestem jej synem”. Ksiądz biskup rzymskokatolicki Antoni Adamiuk z Buska (723) wymienia jako dobrych kapłanów greckokatolickich ks. Wanio, proboszcza z Usieszkowa i ks. Kałyniewicza z Buska. We wsi Latacz, pow. Zaleszczyki (901/902) cała rodzina Celestyny Litwińczuk ocalała dzięki temu, że ukrywali się wraz z kilkunastoma innymi Polakami w piwnicy księdza greckokatolickiego, za jego wiedzą. Po jakimś czasie ksiądz przyszedł do nich i powiedział, że jego służba już zameldowała banderowcom, że on ukrywa Polaków i radził jak najszybciej uciekać. Załatwił jeszcze ukraińskie furmanki dla odwiezienia ich do miasta - Tłuste. We wsi Stary Zbaraż (pow. Zbaraż) (921), w pierwszych dniach po wkroczeniu Niemców w 1941 r. policja ukraińska zamierzała rozstrzelać 60 Polaków. Kazano im iść do lasu rzekomo dla wykonania jakichś robót. Do tej zbrodni jednak nie doszło dzięki wstawiennictwu księdza greckokatolickiego Bohatiuka i organisty Diducha. Ten organista uratował również życie siostrze składającego relację Jana Konysza. Ukraińcy spili niemieckiego podoficera i powiedzieli mu, że siostra Konysza jest Żydówką. Ten do niej wymierzył pistolet. Diduch go podbił i kula przeszła mimo. Gdy podoficer wytrzeźwiał wytłumaczono mu, że dziewczyna nie była Żydówką.

8.4. Duchowieństwo prawosławne Tak jak w Małopolsce Wschodniej przeważała wśród Ukraińców religia greckokatolicka, tak na Wołyniu dominowało prawosławie (z powodu przymusu stosowanego przez carat). Ogólnie stanowisko obu tych kościołów w stosunku do OUN-UPA nie wiele się różniło, np. w Sarnach (Woł. 808) pop Wołkow był aktywnym działaczem nacjonalistycznym, błogosławił bojowników UPA i święcił im broń. Jednak trzeba zaznaczyć że dwaj wyżsi duchowni prawosławni ponieśli śmierć ponieważ publicznie potępiali mordy popełniane na Polakach. Jednym z nich był arcybiskup (archiepiskop) Aleksiej Hromadśkyj „Ołeksa” z diecezji wołyńsko-żytomierskiej, z parafii Krzemieniec. Został zamordowany razem ze swoim sekretarzem (Fiodorem Jurkewyczem). Drugi to biskup (episkop) kowelsko-włodzimierski Emanuił (Mychajło Tarnawśkyj) z Włodzimierza zamordowany przez Służbę Bezpeky OUN rzekomo za współpracę z Niemcami i NKWD, a w istocie, jak świadczą działacze OUN-M, za odmowę współpracy z OUN-UPA. Nota bene cała OUN-UPA kolaborowała z Niemcami raz silniej raz słabiej, aż do końca wojny i później23. W raporcie Komendy Armii Krajowej Lwów Rzezie wołyńskie, z końca lipca lub początku sierpnia 1943 r. istnieje zapis (Woł. 1260-61): Uchodźcy zgodnie stwierdzają, że znaczna większość popów prawosławnych zachęca do rzezi. I dalej: Inteligencja ukraińska na Wołyniu nie rozwinęła żadnej akcji celem zahamowania mordów, przeciwnie znaczna jaj część (kler, nauczyciele etc.) współdziałała z bandami. Martyrologię księży spowodowaną przez nacjonalistów ukraińskich i okupantów niemieckich i sowieckich omawiają także Komański i Siekierka12 Dębowska i Popek3, także Woczeja36 oraz ks. Wołczański47. Tabela 8.1. Liczba duchownych katolickich zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 do 1947 w poszczególnych województwach (zapewne jeszcze nie pełna), (według Jankiewicza8a)
Duchowni ogółem rzym.-katoliccy: Lubelskie 17 (14+3)+1? Lwowskie 43 (22+21)+1? Poleskie 11 (8+3) Stanisławowskie 44 (31+13) Tarnopolskie 58 (52+6)+1? Wołyńskie 23 (17+6) + 2? Razem 196 (144+52)+5? księża 14 36 6 29 44 19 148 zakon. 1 2 3 1 4 4 15 klerycy 1 1 – 1 1 – 4 siostry Duch. zakonne gr-katol. 1 4 6 2 2 13 7 9 8+1? – 3+1? 29 26+2?

W nawiasie pierwsza liczba: zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich a druga liczba - zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich wspólnie z Niemcami lub bolszewikami poprzez donos lub wspólne działanie: dla przykładu. policja ukraińska aresztowała księdza i przekazywała go gestapo lub NKWD, w rękach których ginął. Przypadki wątpliwe ze znakiem zapytania to np. ksiądz uciekając przed rzezią dostał ataku serca i zmarł.

82

83

). W okresie międzywojennym nie zareagował na odradzanie się nacjonalizmu typu faszystowskiego wśród swoich wiernych (w przeciwieństwie do biskupa Chomyszyna który w swoich pismach przestrzegał przed tym ruchem i ostro go krytykował. Działania nacjonalistów ukraińskich odznaczały się wielkim okrucieństwem. Wniosek o uznanie arcybiskupa Szeptyckiego błogosławionym już dwa razy został odrzucony przez Watykan i według środowisk kresowych uznanie go za błogosławionego byłoby wielkim bluźnierstwem. Nie bez wpływu były też tradycje buntu chłopskiego inspirowanego przez carat.1. Okrucieństwo OUN-UPA. Nie byłoby nic wiadomo o jego losie gdyby nie spowiedź pewnego banderowca. 545. co było w tej sytuacji kompletnym nonsensem. aby ją dobito. kto w zaślepieniu i nienawiści przelewa czyjąś krew. Szereg takich 84 85 . Oto kilka przykładów z relacji wziętych z województwa tarnopolskiego11 We wsi Maruszka pow. że biskup Twardowski powinien interweniować. pow. Nie będziemy opisywać więcej przypadków tortur. 915. raz wykrzyczał. i P. zaś Marysię Pełechatą zaprowadzono do mieszkania Marii Czarneckiej. 43a) zajmował to stanowisko od r. W klasztorze bazylianów podległym arcybiskupowi Szeptyckiemu została wydrukowana antychrześcijańska książka Nacjonalizm Doncowa – ideologiczna podstawa popełnionego potem ludobójstwa! Nie jest możliwe. pow. Tego dnia zamordowano pięcioosobową rodzinę: rodziców powieszono nogami do góry wbijając kołki do ust. obie piersi. banderowcy schwytali Karola Grubiznę. 553. Złoczów (982) małego Zenka Denysa. 760. 707. aby Polacy przestali mordować Ukraińców. Departament Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj stwierdził jednak. 779. 803. Banderowcy z zasady dobijali rannych – np. 1900 do swojej śmierci 01. że asystował przy śmierci księdza ”piłą go rżnęliśmy. znanego u nas jako hajdamacczyzna albo rzeź humańska opisanego przez Szewczenkę43. ale nie zrobił tego. że orędzie to było przyjęte przez wiernych i niektórych księży greckokatolickich ze zdziwieniem i oburzeniem. 693. Za bestialstwo. Relacja Wiktora Błaszków. a następnie „będącą w agonii dziewczynę zaciągnęli za włosy do głębokiego rowu i tam dobili”. 544.1944 r. że zapewne Bóg go ukarał za to. gdy pozwalał na to czas. „Litościwy” banderowiec oblał ją płynem łatwopalnym i podpalił. w kościołach. synka Ukraińca i Polki nabito na sztachetę w parkanie.11. że upowcy uważali się za chrześcijan. Arcybiskup Szeptycki miał pełną możliwość i obowiązek sprawdzenia wiadomości podawanych mu przez biskupa Twardowskiego (w kilku listach) i przez przedstawicieli polskiego podziemia. 954. Podhajce (764/65). np. Został ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II w r. 923. wydał na prośbę biskupa rzymskokatolickiego Twardowskiego orędzie do podległych mu kapłanów i wiernych. w którym nakładał klątwę na każdego. gdy mordy banderowskie na Wołyniu i w Halicji przybrały katastrofalne rozmiary biskup rzymskokatolicki Lwowa Twardowski prosił metropolitę Szeptyckiego o potępienie ich. na to metropolita Szeptycki odpowiedział. Opisy wymyślnych tortur spotykamy jeszcze na wielu innych stronach. Zrozpaczony. Biskup Chomyszyn zmarł w więzieniu NKWD w Kijowie w 1945 r. Musiała na to patrzeć jego matka. Inne przykłady mordowania kobiet w ciąży i dzieci są na stronach 692. czternastoletniego syna zamęczono łamiąc żywcem nogi i ręce a dwie małe córeczki Jolę i Stasię powieszono za wnętrzności na płocie. 9. ranna w czasie napadu bardzo cierpiała i prosiła. Majowskich ze wsi Dołhe. Kopczyńce): zatrzymano ją i Marysię Dżumyk. Pomysłowość banderowców pod tym względem była naprawdę zadziwiająca. relacja J. Przemyślany (779). W Petlikowcach Starych (655). 200143a. biorąc pod uwagę. W czasie wojny polsko-zachodnioukraińskiej w latach 1918-1919 wydał wspólnie z biskupem rzymskokatolickim Lwowa Bilczewskim odezwę do walczących stron o humanitarne prowadzenie walk i o wymianę jeńców. 914. 924/25. Boże zmiłuj się nade mną”.katolików należy uznać mordowanie ludzi w czasie mszy św. Tarnopol (825) wpadł w ręce banderowców i ślad po nim zaginął. Buczacz. W czasie. zdemobilizowanego żołnierza Wojska Polskiego. 745. po drugie z przykładu dawanego na ogromną skalę przez Niemców w czasie ludobójstwa Żydów i po trzecie na skutek braku skutecznych hamulców ze strony kleru greckokatolickiego i prawosławnego. prawie w każdym przypadku. gdy szły do Czortkowa. Trembowla. 9. 808. Aleksander Korman14 podaje spis (niepełny) 362 rodzajów tortur stosowanych przez UPA.8. (875). relacja Józefa Siekierki. W 1943 r. Marysię Dżumyk wypuszczono jako Ukrainkę.5. żeby arcybiskup Szeptycki o tym nie wiedział. Wieś Krosienko.34. Wynikało ono przede wszystkim z faszystowskich teorii Doncowa. który wzięty przez Sowietów do wojska stracił na wojnie obie nogi. 763. Inne rodzaje tortur: Maria Czarnecka opowiada o losie Marysi Pełechatej (745) (relacja Józefa Ciemnego z Majdanu. Metropolita greckokatolicki Andrzej Szeptycki i błogosławiony ksiądz biskup Grzegorz Chomyszyn Ksiądz Biskup stanisławowski Chomyszyn dążył do latynizacji obrządku greckokatolickiego i był zwolennikiem celibatu księży tego obrządku. Położyli go na drzwiach nabitych gwoździami i deptali jego ciało. pow. a skutki tego zaniechania były straszne. pow. Ksiądz Karol Procyk z Baworowa pow. gdyż były stosowane nagminnie. Krawcowa Tekla Siekierka inwalidka. Arcybiskup metropolita lwowski i halicki Andrzej Szeptycki (patrz. Gdy skonał zabili i ją. Wieś Tołstobaby pow. Kilku pijanych banderowców naprzód ją zgwałciło a następnie ją torturowali: ucięli jej język.

240.45 banderowcy granatami rozbili drzwi do kościoła i wymordowali siekierami zgromadzonych tam ludzi. 408. w oczach banderowców stały się wyrazami bohaterstwa i wierności idei Wielkiej Ukrainy. Siemaszko42 z Wołynia. W tej samej wsi Poczapy. aby zabijali swoich współmałżonków i swoje dzieci polskiej narodowości. członków OUN-UPA. synowie dziedziczyli religię i narodowość po ojcu a córki po matce i przez wiele lat ten zwyczaj funkcjonował bez większych zgrzytów. Jeśli mąż Ukrainiec nie chciał zabić żony Polki i jej córek. itp. który już wyjechał) nacjonaliści ukraińscy zaryglowali z zewnątrz drzwi kościoła. Niekiedy banderowcy mordowali tylko polską część rodziny ale często mordowali wszystkich. ginął również sam. Tak więc uważali. Brody (601/602): w bunkrze w lesie mordowano Polaków oraz Ukraińców z rodzin mieszanych. Gdyby takie pytanie zadać któremukolwiek Kresowianinowi odpowiedź brzmiałaby zapewne: jeśli to nie było klasyczne ludobójstwo to co nim miałoby być? Motyka18a kończy swoje rozważania na ten temat następująco: Do uznania akcji antypolskiej za spełniającą kryteria Konwencji ONZ w sprawie ludobójstwa skłaniać powinna praktyka wyroków trybunałów karnych. w nocy dwóch napastników wyłamało drzwi . Ale ta szansa została już bezpowrotnie stracona. Klaczkiwśkiego (Kłyma-Sawura) jako bohaterów narodowych i stawiają im pomniki oraz nazywają ich imieniem ulice. że jeżeli on sam tego nie zrobi to uczyni to ktoś inny. Według starego zwyczaju. Nie zważając na jej błaganie „Petruniu ne ubywaj mene” (Piotrusiu nie zabijaj mnie) zastrzelił ją serią z automatu. Jednak to się nie podobało ukraińskim nacjonalistom. 473. były legionista został zamordowany na rozkaz UPA przez swego syna Włodzimierza. Podobnie za odmowę wysłania synów do UPA została zamordowana Apolonia Żarkowska z rodziny mieszanej. a nawet gdyby gdzieś się znalazł jakiś rozkaz potępiający je. Bestialstwa te nie były potępiane przez władze OUN-UPA. Czasem dochodziło do bardzo tragicznych wydarzeń. Inny przypadek też z Wołynia . to mógłby to być wstęp do utworzenia w Halicji (Małopolsce Wschodniej) małej Republiki obojga narodów na wzór Szwajcarii. pow. w liście zaznaczono. Nie zamierzał tego zrobić i przygotował się do obrony. Zapalił lampę. Nie wykonał tego. o czym świadczy powszechność tego zjawiska. (598g): „zwłoki 367 Polaków i Ukraińców z rodzin mieszanych po przeprowadzeniu identyfikacji zostały pogrzebane na dwu cmentarzach: Polacy na cmentarzu rzymskokatolickim a Ukraińcy z rodzin mieszanych na cmentarzu greckokatolickim. Tak więc. i E. Niejeden z nich. Zaleszczyki (898): W domu Winiarskich banderowiec Wytrykusz z Nyrkowa (jego matka była Polką) wpadł do domu i zastał tam swoją siostrę. Wieś Stechnikowce. Ukrainiec otrzymał rozkaz z UPA zabicia swojej żony Polki i córki. Rodziny mieszane Chyba najciemniejszą stroną zbrodniczej działalności OUN-UPA był ich stosunek do rodzin mieszanych. polali go benzyną i podpalili – wszyscy zgromadzeni zginęli (relacja nie publikowana) We wsi Majdan. Stąd rozkazy do synów. we wsi zginęło w czasie tego drugiego już napadu 90 ludzi. 301. Wiśniewskiego ze wsi Litowisko pow. W sumie. która za akt genocydu 86 87 . proboszcz Wojciech Rogowski. A. Profesor Szawłowski44. Łozowa. upowca wychowanego przez matkę nacjonalistkę ukraińską i ochrzczonego w cerkwi (506). łuckim w czasie pasterki (odprawianej bez księdza. a pół roku później zabito również jego córkę. Relacja Cz. Skwarzyna pow. Kopczyńce (751) w czasie napadu 26. Został wraz z żoną zabity. że Ukraina ma być czysta „jak szklanka źródlanej wody”. Oni głosili tezę. Zginął tam ks. Gdyby dawniej zarówno Polacy jak i Ukraińcy mieli więcej rozsądku. Relacja z Palikrowów (pow. pow. gm. żeby zobaczyć kto go napadał. Józef Juzwa donosi ze wsi Czerwonogród pow. 9. te najstraszniejsze kategorie zbrodni w prawodawstwie wszystkich narodów. Nie dziwmy się więc. w rodzinach mieszanych. Bukowski Włodzimierz. Tarnopol (383) Danyło Chemij otrzymał z UPA polecenie zabicia żony Polki i dwóch córek. gdzie kwestia języka i religii nie odgrywałaby żadnej istotnej roli.2. Złoczów. aby zabijali swoje matki Polki i siostry.Danyło uderzył w nich siekierą. destrukcyjny wpływ na psychikę zwłaszcza młodych bojówkarzy OUN-UPA. Świętojańskiego i A.3. która schroniła się w mieście (506). że zabił swojego ojca i brata. Inne tragiczne zdarzenia w rodzinach mieszanych są opisane np. gm. którzy odmawiali mordowania członków swoich rodzin uważających się za Polaków lub też Ukraińców potępiających mordy. na stronach 123. Szuchewycza (Czuprynkę). to nie był wykonywany w praktyce. Brody).przykładów podają W.01. 9. Okazało się. do mężów i żon wydawano rozkazy. że w małżeństwach mieszanych trzeba wymordować polską część rodziny i najlepiej niech to zrobią członkowie tej właśnie rodziny. 130.we wsi Tarczyn w pow. Rodzin takich było na Podolu dużo. Czy rzezie na Wołyniu i w Halicji były ludobójstwem. Jakiś czas potem. gdy był siłą wciągnięty do UPA był jeszcze niewinnym chłopcem ale wkrótce pod wpływem zbrodniczej propagandy i przykładów bezkarnego bestialstwa stawał się nieczułym na cierpienie ludzkie bezwzględnym zabójcą. 396. prawnik zajmujący się sprawami ludobójstwa wydzielił nawet specjalna kategorię „ludobójstwo okrutne” (genocidum atrox) dla ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA. że ich pogrobowcy także dzisiaj czczą jednych z największych zbrodniarzy świata Banderę. Wieś Poczapy. Między innymi zamordowano cztery osoby z czysto ukraińskiej rodziny Pańczyszynów za odmowę wysłania synów do UPA. Miało to straszny. kościelny Paweł Ciemny z żoną i wielu innych ludzi. Kilarski Józef Polak.

Nawet szowinistycznie nastrojonemu popowi.. ale po krótkiej wymianie strzałów odeszli. Wieś Palikrowy pow. W ten sposób uratowała ją. relacja Janiny Krzykały z domu Radaczyńskiej: Pisze ona. Napad nastąpił 12. pow. Ale i tam było niebezpiecznie. pow. przy czym rzeczą drugorzędna jest.. relacja Władysławy Lewczuk z domu Robak. Po trzech dniach syn.nie udało się zmobilizować miejscowych Ukraińców do udziału w mordach.Kiedy w r. bardzo dużo było rodzin mieszanych. 931. Brody (596/97). że żadnemu Ukraińcowi nic złego nie zrobili. Na pewno więcej Ukraińców wiedziało o tym. Oto przykłady: Wieś Babińce koło Dźwinogrodu (537/38). spali na słomie rozścielonej na podłodze.. Nieco później ojciec zaprowadził Janinę i resztę rodziny do znajomego Ukraińca z mieszanej rodziny w ukraińskiej części wsi tam było już wielu Polaków spokrewnionych z żoną gospodarza. Świadczona pomoc objawiała się w rozmaity sposób i zawsze wiązała się z ryzykiem utraty życia dla świadczącego ją.. Kuszlak nie powiedział dlaczego wyprowadza ojca pani Władysławy ale na pewno wiedział. kuzynom. że jeden z Ukraińców mający duże zaufanie wśród swoich pobratymców informował obrońców o planach banderowców i kogo zamierzają zamordować.Relacja Marii Krzyżewskiej-Krupnik. lub udzielali pierwszej pomocy na miejscu. 629. że nas dłużej u siebie trzymać nie mogą.. czy sprawcom chodziło o cały kraj. Czułam.. a czasem zupełnie obcym. na stronach: 627d. Widać było. żeby iść do wdowy.. Wieś Maleniska. czy to kryjąc się w schronach. W rozmowach towarzyskich posługiwano się obu językami. bo za ukrywanie Polaków banderowcy bili (zabijali) swoich pobratymców. pow. Zdecydowana większość Ukraińców z naszej wsi deklarowała. że samoobrona nie zdołała się zebrać. Zbaraż (926). Brody (567śr/d) Relacja Stanisława Grossa i in. wujkom. że 11 listopada 1941 r. Przez trzy tygodnie po napadzie chodziły z mamą spać do przyjaciół Ukraińców. Wybuchnęłam płaczem. czy jedynie konkretną miejscowość. Wieś Stryjówka. zrobiłam to również wobec innych Ukraińców. że szykują atak na wielką skalę. Ze wsi Płaucza Mała. Ale on dwie godziny wcześniej został zabrany prawie siłą przez sąsiada. Wieś miała 500 zagród przeważały rodziny polskie. czy też szykując samoobronę lub po prostu uciekając zawczasu do lasu czy na pola. Kobieta ta ulitowała się nade mną. gdyż OUN-UPA karała śmiercią za pomoc okazaną Polakom a nawet za krytykę mordów. że często spała u znajomej Ukrainki Marynki ale tym razem wchodząc zamarla z przerażenia. przyszli po jej ojca i świecili latarkami szukając go.03.. Współżycie mieszkańców wsi. 904. na stronach: 536g. 807. ale tylko Kuszlak zdecydował się na pomoc. Była to swoista symbioza dwóch narodowości i dwóch religii. Miejscowi ich nie wydali. Dała mi gorącego mleka. przyszło jej na myśl. Napastnicy zebrali ludność i zaczęli ją segregować na Polaków i Ukraińców. Pomoc Ukraińców świadczona Polakom Po tych strasznych rozdziałach wreszcie punkt jaśniejszy.. Wielu Ukraińców pomagało Polakom. Pisze.. Niestety. Oto przykład: Wieś Mieczyszczów. bo w domu byli uzbrojeni banderowcy. że jej młodszej siostry nie ma w domu.. Potem oddzielonych Polaków wzięto na bok i rozstrzelano.. region.. 640.44 w sposób tak podstępny. Wieczorem z pod zwału trupów wydostało się około 20 osób. 1964 pojechałam odwiedzić rodzinną wieś.. gdzie intencją sprawców było doprowadzenie do nieistnienia wybranej grupy narodowej. że ona sama się boi. np. Podczas tej segregacji kilku Polakom udało się dołączyć do ukraińskiej grupy. sąsiadom. Do domu nie mogła wracać. wstąpiłam do niej i serdecznie jej podziękowałam. 10. pow. 601śr. który należał do UPA powiedział ojcu. Relacja Stanisławy Piotrowskiej. Tak więc często Polacy otrzymywali informację o planowanym napadzie i dzięki temu mogli się lepiej przygotować na jego nadejście. Oto jej słowa: Wreszcie. Ounowcy intensywnie się ćwiczyli raz nawet wykonali próbny atak niewielką grupą na wieś. Brzeżany (628g). bez względu na narodowość i wyznanie układało się poprawnie. Wśród nich była i autorka relacji. Schronienia i pomocy udzielili jej trzej ukraińscy koledzy. Na szczęście w izbie panował półmrok i Marynka zaraz zagadała do niej. Uciekły więc do pobliskiego miasta gdzie był sowiecki garnizon wojskowy. Przykładów ostrzeżeń jest wiele: Wieś Głęboczek. Przestrzegł też o tym obrońców jeden Ukrainiec.. Szereg innych przypadków udzielania schronienia przez życzliwych Ukraińców można znaleźć np. dobijając jeszcze tych co się ruszali. etnicznej lub religijnej na danym terytorium. w swojej naiwności często lekceważyli ostrzeżenia twierdząc. Ukraińca Michała Kuszlaka swego kolegę szkolnego i obaj ukryli się u innego sąsiada Jana Sowy. Obronę wsi ułatwiał fakt. 88 89 .(= ludobójstwa – przypisek autora) – czyli polityki polegającej na fizycznym unicestwieniu grupy etnicznej – uznaje wszelkie zbrodnie. Zagrożenie istniało jednak z zewnątrz. gdy dotarłam do jej domu i stanęłam na progu jej mieszkania nie mogłam wyksztusić ani słowa. Właściwie ogromna większość uratowanych miała coś do zawdzięczenia Ukraińcom – członkom rodziny. ciociom. więc dlaczego by się mieli czegoś złego od nich spodziewać. 630. że nie chce mieć nic wspólnego z mordami banderowców. którzy udzielali mi schronienia. 969 Bardzo częstą formą pomocy było przechowywanie u siebie zagrożonych Polaków przez sąsiadów Ukraińców. kolegom ze szkoły. Inne przypadki ostrzeżeń są. wszyscy lżej lub ciężej ranni. Borszczów (527/28). pościeliła koło pieca i położyła do snu. Gdy była jakaś możliwość sąsiedzi przewozili potajemnie rannych Polaków do szpitala. kto ma być zabity. u której już raz nocowała.

że wszystko jej da jak pokaże gdzie się schował. Buczacz (665) w czasie napadu Joanna Jezierska otrzymała dwa postrzały kulami rozrywającymi. która została w mieszkaniu znalazł Tomasz rano martwych. Zauważyli koźlę a jej na szczęście nie. Leżała zalana krwią do rana. Siostrę swoją z małym dzieckiem. 844śr/d. Zbaraż. Mieszkanie należało do starej Ukrainki. dzięki którym zgoda między narodami polskim i ukraińskim jest nadal możliwa. w nocy 23. 846. masz małe dzieci. Przeniesiono ją do domu sąsiada Ukraińca Marcenycha. (912). wydając świadectwa o niezdolności do pracy. Który zaopiekował się ranną i z narażeniem życia odwiózł ją do szpitala w Brzeżanach. 788śr. po chłoście spalenie żywcem” (wyrok wykonano) a na Markowskiego „jedna godzina chłosty. 759śr. 910. którego banderowcy postrzelili w brzuch.”.02. 949g. 712. 963g.. na to banderowiec wyjął plik pieniędzy twierdząc. 865. Powiadomiono oddział węgierski o napadzie. 850. Staruszka była głucha na pokusy. Wyprowadzający na rozstrzelanie banderowiec powiedział do niego po cichu: ”Ratuj się jak możesz. Szereg innych przykładów pomocy Ukraińców dla Polaków z województwa tarnopolskiego i innych województw można znaleźć w książce Niedzielki19. Oprzytomniała jednak i doczołgała się do sąsiada Ukraińca. Na zapytanie o „Lacha” ona stwierdziła. ale na drugi dzień odnaleźli ją banderowcy i znowu dostała trzy postrzały z rewolweru i cios bagnetem.pow. który na jednego z nich wydał wyrok: „za chodzenie po ukraińskiej ziemi jedna godzina chłosty. że często mieli kapłanów szerzących ludobójcze idee. Rano przyszedł sąsiad Ukrainiec. Wieś Berezowica Mała pow. Jej mama jeszcze żyła lekarz wojskowy węgierski opatrzył jej rany. Buczacz (669).to są Ci ludzie. który ukrył go i na drugi dzień odwiózł przykrytego słomą do polskiej wsi Puźniki.. We wsi Skorodyńce w czasie napadu (693) weszło do mieszkania Bandurów trzech banderowców ze słowami – kto tu jest obcy niech wyjdzie. 849. W drugim pokoju w tym czasie banderowcy urządzili pijacką ucztę. że nie sposób wszystkich wyliczać. gdzie została wyleczona.W czasie pogrzebu na cmentarzu wywiązała się strzelanina. Zauważył to mieszkający obok Ukrainiec. 717d. 857d. 792śr/d. 826śr. Sama zaś siadła na skraju tak że zasłaniała go swoim ciałem. Herc ukrył się na strychu za kominem. 90 91 .. Banderowcy wstrzymali się w tym dniu od mordów. Jedna z nocujących u nas Ukrainek podeszła do mnie i powiedziała „Iwasiu! (zdrobnienie od Iwan. Przytaczamy tylko kilka przykładów pomocy. ale po jakimś czasie zmienił się radykalnie: to w jego mieszkaniu i w domu jego ojca przechowała się rodzina autora tej relacji. że mogła udać się do domu swojego ojca. 696g. Tam przyszedł banderowiec Guzowskij i ją zamordował.44 Rozalia Drzewiecka otrzymała cios bagnetem w okolice serca i udała martwą. gdyż za pomoc udzielaną Polakom groziła okrutna śmierć. We wsi Skomorochy pow. Na podwórku Ukrainki Ireny Chruścielowej zamierzali zabić Stanisławę.. Był bardzo szanowanym i dobrym człowiekiem. W Tarnopolu dyrektorem szpitala był rdzenny Ukrainiec Bohdan Świstun. Tam znalazła schronienie. Tym większa. 903. Relacja Wandy Berezowskiej z domu Wiśniowskiej: Niektórzy miejscowi Ukraińcy okazywali nam życzliwość i starali się pomóc. Na szczęście w szpitalu uratowano go. Pomagał Polakom m. Brzeżany (637).. 760g. który zabrał go do mieszkania i opatrzył. pow. 844 śr/g. gdyż było ich tak wiele. Po wywiezieniu do Polski otrzymała opiekę w Domu Dziecka prowadzonym przez siostry zakonne w Opolu. Trembowla (871) Zygmunt Harc po uszkodzeniu karabinu został postrzelony i mocno krwawiąc schował się w stodole. że u niej go nie ma. a mam na imię Tomasz) ubieraj się. 893. We wsi Ciemierzyńce pow.. córkę kowala (Polaka). Władysław Żołnowski z RohaczynaMiasta (648-649) opisuje przypadek Bohdana Sarajewskiego. Markowski półprzytomny po chłoście dowlókł się do znajomego Ukraińca. 715d.. Gdy banderowcy szli mordować do Rohaczyna-Miasta stanął na moście i powiedział pójdziecie ale po moim trupie. Przemyślany (792) banderowcy zastrzelili Czaka i Rosieckiego. które chroniły przed wywózką na roboty do Niemiec. i rozstrzelanie”. W obronie ich stanął Ukrainiec Paweł Petry. Ne dam” obie zostały zabite11. 884. Węgrzy wzięli ja do swojego szpitala i podleczyli na tyle. 867 we wsi Tiutków. Wielka chwała im za ich zasługi. kiedy zabito jej rodzinę uchowała się siedząc pod łóżkiem z koźlęciem. Wtenczas znajoma Ukrainka przykryła mnie połą swojego kożucha i powiedziała po polsku” chodź ze mną bo tutaj ciebie zabiją” Ukrywała Jadwigę do ruskiej Wielkanocy i potem skrycie zaprowadziła na plebanię w Złotym Potoku.. 864. Czasem zdarzały się „nawrócenia”. że nie żyje. Idziemy do domu” Katarzyna zaprowadziła go do swego domu i ukryła za piecem. który był prowidnykiem UPA w jego wsi i początkowo brał udział w mordowaniu Żydów i Polaków. że postępowali zgodnie ze wskazaniami Chrystusa i własnego nieskażonego sumienia. relacja Jana Nowaka.. mimo. We wsi Sorocko pow. 987/88.in.. Straciła przytomność. Opisani w tym podrozdziale Ukraińcy . Podobny przypadek opisano na str. Inne są opisane na stronach: 692. jednak bali się bardzo o własne rodziny. We wsi Soroki. Kiedy Chruścielowa wzięła Stanisławę w ramiona i krzyczała „Ne dam. uciekaj!” Oddal trzy strzały w górę i odszedł. Po śladach krwi szli banderowcy. Buczacz (671): On i jego kolega zostali schwytani przez banderowców i postawieni przed ‘Trybunałem”. Bardzo rzadko zdarzały się przypadki jak ten opisany przez Franciszka Markowskiego ze wsi Zalesie pow. Banderowcy myśleli. ale jakiś czas potem zamordowali i jego (648/49). 811. W czasie napadu. Jadwiga Kroczyńska w czasie napadu. 902.

Na Wołyniu powstało mało samoobron. niektóre doczekały się nadejścia Czerwonej Armii (Przebraże gm. Obaj okupanci karali śmiercią lub więzieniem za posiadanie broni. W Małopolsce Wschodniej ludzie byli już lepiej przygotowani na przyjście ludobójców a na południowej Lubelszczyźnie utworzył się nawet stukilometrowy front. zabezpieczały w jakimś stopniu przynajmniej przed indywidualnymi mordami. prasy podziemnej i za jakikolwiek przejaw konspiracji. dzięki swej kolaboracji z Niemcami mieli zapewnioną swobodę organizowania się. które oparło się z pomocą partyzantów polskich i radzieckich atakowi kilku tysięcy upowców. Trzeba jednak pamiętać. Trościaniec. których UPA mordowała wraz z rodzinami. nawet bardzo słabe. natomiast wieś i mniejsze miasta były pod tym względem znacznie zapóźnione. jak wspomniano. Motyka18a na podstawie danych sowieckich podaje liczbę 30 678 zbitych. za odmowę wstąpienia do UPA i inne czyny uznawane przez nich za „przewinienia”. Katerburg. że trzeba organizować samoobronę. często ich bliskich sąsiadów. Pańska Dolina pow. gdy była po temu okazja. Nastąpił pobór do Wojska Polskiego mężczyzn w wieku od 18 do 55 lat oraz dziewcząt od 18-23 lat. Do obrony przed zmasowanym atakiem potrzebne już były poważne siły jak w Przebrażu. jednak. że Słowianie wzajemnie się wybijają i tylko od czasu do czasu dołączali się do strony ukraińskiej wraz z podległymi im oddziałami SS-Galizien. Polskie Samoobrony 11. gdyż banderowcy przywdziali sowieckie mundury co zmyliło pracujących. bardzo kosztowne. Kiedy powstały pierwsze samoobrony? Na Wołyniu na ogół dopiero w drugiej połowie roku 1943 a więc już po krwawej niedzieli 11 lipca gdy zostało jednocześnie zaatakowanych ponad 160 polskich jednostek administracyjnych [w sumie w lipcu 1943 r. Pierwszy atak został odparty dzięki dostatkowi broni (częściowo odkupionej od oddziałów węgierskich) i dzięki inteligentnemu dowodzeniu. a policja ukraińska otrzymywała ją od Niemców legalnie. W tej liczbie mieszczą się również ofiary spośród przysyłanych przez reżim sowiecki za drugiej okupacji sowieckiej nauczycieli. Było to. w obronie brały duży udział kobiety. w tym 15 tysięcy cywilów. Ukraińcy. z rozstrzelaniem i obozem koncentracyjnym włącznie. 1048)]. Zostało tylko 16 dorosłych mężczyzn. Ponieważ w czasie pierwszej okupacji sowieckiej konspiracja była niezwykle utrudniona. narzędzia gospodarskie. Krzemieniec. Ukraińska policja współpracowała z Niemcami w eksterminacji Żydów. ale zamiast tego zasilili oddziały banderowskie. Wołyń padł jako pierwszy ofiarą ludobójstwa banderowskiego. może być Głęboczek pow. Samoobrony. Zadziwia brak rozeznania dowództwa AK w zamiarach jakie miało dowództwo UPA w stosunku do Polaków. Po pierwszym szoku zaskoczenia dla większości stało się jasne. Straty własne były znikome a napastników na pewno pokaźne.1. Gdy nastąpił trzeci napad. Oczywiście miało to miejsce przede wszystkim w dużych miastach. Łuck.000 swoich rodaków za pomoc okazywaną Polakom. to jest jesienią 1939 r. Kiedy powstały i ich losy. Te głosy powinny być ostrzeżeniem. którzy zostali skierowani do prac przy drogach. który jednak stacjonował nie w Głęboczku a w powiatowym mieście Borszczowie. Borszczów (528-29). Jeszcze nie było wyraźnie widać kto wojnę wygra. Ukraińscy nacjonaliści czasami wypowiadali się szczerze: teraz oczyszczamy kraj z Żydów. Według obliczeń Poliszczuka28 OUN-UPA zamordowała 80. Następny napad również został odparty ale grupa 14 osób pracująca przy drodze została wymordowana. Na niespodziewających się niczego polskich wieśniaków ruszyły watahy nieźle uzbrojonych upowców wspomagane przez tłumy żądnych rabunku ruskich chłopów. a jak skończymy z nimi weźmiemy się za was Polaków. W związku z tym istniało stałe narażenie ze strony niektórych z nich na donosy do okupantów. jak mimo istnienia samoobrony dochodziło do zagłady wsi. siekiery itp. ale dane te nie uwzględniają morderstw popełnionych przez OUN-UPA na „nieposłusznych” Ukraińcach podczas okupacji niemieckiej. Ukraińcy mieli być powołani do Armii Czerwonej.. policja ukraińska gremialnie przeszła do lasu. Rybcza gm. natomiast Ukraińcy skrzętnie wykorzystali te dwie okazje. w czasie oczyszczuwalnoji akcji wid rasowych worohiw (akcji oczyszczającej od wrogów rasowych) zginęło w 520 jednostkach administracyjnych co najmniej 10. Chłopcy natomiast w wieku 15-17 lat zostali wcieleni do istriebitielnego batalionu. lipcu 1941 r. na ogół nie groziły żadne konsekwencje. Zbrojni byli w widły. Wieś została prawie bezbronna. że Ukraińcom za posiadanie broni. tak że w połowie roku 1943 zostały ich tylko niedobitki. już nie miał 92 93 . 11.527 ludzi (Woł. Przykładem. i w czerwcu. Lata 1941-1942 to lata ogromnej ekspansji armii niemieckiej. surowe kary. organizowanie się narodu polskiego zaczęło się na dobre dopiero po wkroczeniu Niemców do Halicji czyli po 22 czerwca 1941 r. pow. Ludzie na wsi w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. na ogół nie gromadzili broni wtedy. na którym AK walczyło z upowcami i obie strony wystawiły do walki tysiące ludzi. do UPA biorąc ze sobą broń i amunicję. jak się później okazało.. pow. weterynarzy. zaś Polakom groziły za posiadanie broni. Dubno i inne). a w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu lata eksterminacji ludności żydowskiej. głównie ze względu na brak inteligencji wiejskiej wywiezionej przez sowieckiego okupanta do północnej Rosji. stąd i liczba ofiar była mniejsza. Wsi nie zdobyli. Doczekano przyjścia Armii Czerwonej. Niemcy zapewne cieszyli się. do Kazachstanu lub na Syberię. W kwietniu 1943 r. Gdy banderowcy zaczęli atakować wsie w Małopolsce Wschodniej samoobrony były już lepiej przygotowane. Inną przeszkodą w organizowaniu się było rozproszenie ludności polskiej wśród Ukraińców. geometrów i osadników ze wschodniej Ukrainy.

w pobliże tej wsi przyjechało 150 sań z banderowcami jednak do napadu nie doszło. W lipcu dotarli do Przebraża uchodźcy z rozgromionej wsi Huta Stepańska. Stworzono też zakład rusznikarski. choć był on przygotowywany. Razem z okolicznymi wsiami objętych było systemem samoobronnym 330 zagród z 2000 stałych mieszkańców. 31 lipca 3500 upowców przypuściło generalny atak na Przebraże. Nie mogąc wedrzeć się w system obronny Przebraża upowcy wycofali się.kto bronić wsi. którzy sprzyjali Polakom – również zostali wymordowani. liczącą w 1938 r. że służyli nawet tak młodzi chłopcy. W Rybczy koło Krzemieńca. Przebraże było dużą kolonią polską. W czerwcu 1943 r. Pod koniec grudnia 1943 r. aby uniknąć wychodzenia poza teren broniony. który został zamknięty od zewnątrz.. Aby ją „zalegalizować” wysłano do Kreislandwirta w Kiwercach prośbę o przydział legalnej broni dla obrony przed bandami. jednak nie wszyscy chcieli opuścić swoje gospodarstwa. którzy nie chcieli się ewakuować. z tej liczby 2500 było uzbrojonych w broń palną i maszynową. Oprócz tego. Ukraińcy. utworzono kaplicę w Przebrażu. którzy uważali się za patriotów ukraińskich ale UPA uważali za hańbę Ukrainy. ludzie pochowali się po schronach. gdzie był kościół. każda osobno skoszarowana. Dowództwo Przebraża musiało opanować te nastroje. 200 zagród i 1150 mieszkańców. Zacięta walka trwała kilka godzin. Stosunkowo wcześnie. Dookoła terenu bronionego utworzono system zasieków z drutu kolczastego.2 Obrona Przebraża. dzięki którym unikano zaskoczenia. Patrole wysłane następnego dnia naliczyły około 550 zabitych Polaków. Obrońców zorganizowano w cztery kompanie. Istnieje też na ten temat książka komendanta tejże samoobrony2.. Wielu ludzi ginęło w ten sposób. co zmyliło napastników. Jeśli chodzi o AK zastanawia słaba łączność z terenami wiejskimi i nie wyciąganie wniosków z zaistniałych zdarzeń. Mimo poprawnych stosunków z ukraińską ludnością wsi Jezioro. Spanikowana ludność nie biorąca udziału w walce została cofnięta na uprzednio wybrane. ale i dla obrońców nie był zaskoczeniem bo poinformowały o nim czujki. jak np. Banderowcy zamordowali w tym dniu 80 osób. bunkrów i rowów strzeleckich. mieli także 2 działka. W Istriebiltielnych Batalionach zdarzało się. Ukraińcy z tej wsi dobrze żyli z Polakami i wiadomości o ich uzbrojeniu były przez nich celowo wyolbrzymione. co wywołało panikę i brak wiary w przetrwanie u zgromadzonej ludności. Bezpośredniego napadu na tą wieś nie było. i w każdej zagrodzie mieszkało po kilka rodzin. 42. ostrzeżenia o planowanych napadach przynosili trzej Ukraińcy z okolicznych wiosek. Była to jedyna możliwość obronienia się przed UPA. które zdołały się ukryć w krzakach i zbożach zabrano do Przebraża. Podhajce. Otrzymano 15 starych karabinów i odpowiednie zaświadczenie. Samoobrona liczyła 500 uzbrojonych ludzi. gdyż wszystkich mężczyzn w wieku powyżej 18 lat powołano do Wojska Polskiego. czujki i patrole konne i piesze. Obrońców wspomagały: oddział partyzancki 94 95 . Zaleszczyki życie zachowało około 1500 ludzi11. pow. Dzięki samoobronom uratowało się wiele tysięcy ludzi. Napastników udało się odeprzeć i ponieśli znaczne straty. że schrony budowali pod drewnianymi domami lub pod drewnianymi zabudowaniami gospodarczymi. Z chwilą zajęcia omawianych terenów przez Armię Czerwoną najmłodsi członkowie samoobron wstąpili do nadzorowanych przez NKWD Istriebitielnych Batalionów. Wystarczyło ostrzec ludzi by budowali schrony zabezpieczone przed pożarem. w Czerwonogrodzie pow. z których większość to byli uciekinierzy z okolicznych wsi2. w marcu 1943 r. aby zabezpieczyć żywność zorganizowano żniwa „z karabinem na plecach” na opuszczonych polach. gdyż miejscowi Ukraińcy z Dobrowód odradzali walkę ze względu na dobre uzbrojenie Polaków. Ciężkie walki trwały cały dzień. Oprócz oddziałów bojowych istniały stałe warty. Były też wypady obrońców do ukraińskich wsi celem rozbicia stacjonujących tam oddziałów UPA zagrażających Przebrażu. Atak był starannie przygotowany. Kilkadziesiąt osób. w Dobrowodach pow. 31 sierpnia 1943 r. bezpieczniejsze pozycje. który brał udział w tej samoobronie jako 10-letni chłopiec. ewakuowano ludność polską z okolicznych wsi. przeważnie zadając im wymyślne tortury. ze podczas pożaru dusili się dymem lub ginęli od gorąca. Mieszkali także w szałasach zanim nie pobudowano prowizorycznych baraków. poza domem połączone z nim tunelem. co miało wkrótce tragiczne konsekwencje. skutek był taki. Piękny opis walk samoobrony w miasteczku Załoźce. pod wpływem wieści o mordach Polaków zapoczątkowano organizację samoobrony. bardzo potem przydatne. ponownie znaczne siły upowskie zaatakowały Przebraże. przychodnię zdrowia i wydział aprowizacji. Ustanowiono nocne warty liczące po kilkadziesiąt osób uzbrojone w kosy i piki. Zorganizowano szpital. Chwała ich obrońcom. sporo uratowało się w kościele. Zborów pozostawił Edward Prus36. w których była silna samoobrona. 11. 650-654 i 629/30). Grupa młodzieży odkopała ukrytą po lasach broń pozostałą po walkach niemiecko-rosyjskich w 1941 r.5 tys. Najsłynniejsze Przebraże mieściło maksymalnie około 10 tysięcy osób. np. Zapas broni uzupełniano zakupami od Niemców i Węgrów. Zmasowany atak UPA nastąpił 5 lipca. Dla ilustracji przytoczymy krótkie streszczenie opisu obrony Przebraża (Woł. tych. w której dowodził młody partyzant Jan Niewiński uratowało się około 3000 ludzi42. W lipcu 1943 r. W skład systemu samoobrony włączono okoliczne wsie. Upowcy nie lubili się narażać i omijali wsie. jednak na skutek napływu uciekinierów z okolic liczba mieszkańców wzrosła do 10. Z porzuconych czołgów sowieckich wymontowano 2 działka przeciwpancerne.

688. a Stanisławów nie był dużym miastem miał wprawdzie 68 tys. że Polacy mają wyjeżdżać do Polski. że w obu przypadkach. Z jednej strony woleliby. Straty w Galicji Wschodniej oblicza on na 1-2 tysięcy. Samoobronę rozbrojono. Gestapo nie wyciągnęło konsekwencji wobec morderców. 96 97 . W kompletowaniu list aresztowanych i w samych aresztowaniach pomagała Krűgerowi policja ukraińska.1. 529. 900. 12. Stosunek Niemców do Polaków i do ludobójstwa ukraińskiego dokonywanego na Polakach Inaczej niż w pozostałych częściach Generalnego Gubernatorstwa (GG). pow. O perfidii kryjącej się za tymi faktami nie trzeba nikogo przekonywać. 932/3. w tym 7 lekarzy. 907. Walka zakończyła się klęską upowców. Np. mimo że ten człowiek pracował przecież dla nich. 645. 905. zginęło według Motyki w latach 19431947 około 8-10 tysięcy Ukraińców. a z drugiej strony ich nazistowskie nastawienie podpowiadało: „a niechże ci Słowianie wzajemnie się mordują. gm. Już ta różnica w traktowaniu narażała Polaków na bezkarną eksterminację przez Ukraińców. 870. ale w tym tylko około 17 tysięcy Polaków. 931. żeby na zapleczu frontu panował spokój i spływały regularnie kontyngenty zboża i mięsa. Przykładem ludobójstwa dokonywanego przez Niemców na Polakach w Małopolsce Wschodniej było tępienie inteligencji polskiej w sąsiednim województwie stanisławowskim przez gestapowskiego kata Hansa Krűgera. Niemcy nie starali się odszukać winnych mordu. 834. 930. Buczacz (687). 937. We wsi Barysz w pow. za posiadanie broni czy prasy podziemnej groziła kara obozu koncentracyjnego lub rozstrzelanie (a mimo to prawie w każdym domu inteligenckim w GG czytało się regularnie prasę podziemną). Morderstwo zgłoszono żandarmerii niemieckiej i wskazano podejrzanych. 918.979. Oddział upowców rozbito. Nie wspomina. 12. dokonano bestialskiego mordu na 5 Polakach. 767. We wsi Germakówka. gdzie było przetrzymywane bydło zrabowane Polakom. ale nie na prowincji. Np. Czortków (719/720) podoficer Wehrmachtu stanął w obronie Polaków i wspólnie z nimi zaatakował banderowców. Zawiadomiono władze niemieckie. Zbrodniarz ten nakazał aresztowanie i rozstrzelanie co najmniej 300 osób spośród inteligencji i uczącej się młodzieży miasta Stanisławowa i okolic. to nas wzmacnia”. 833. 647. Tymczasem Polakom groziła kara śmierci za posiadanie broni. porobili zdjęcia i na tym dochodzenie się skończyło. Jana Rerutki „Drzazgi” i oddział sowieckiej partyzantki Nikołaja Prokopiuka. 843/4. siedziby oddziału upowców. mieszkańców. 967. We wsi Kosów. ślady prowadziły do ukraińskiej wsi. 899. (które spełniało wówczas rolę jednostki terytorialnej polskiej pod okupacją niemiecką). Przyjechało kilkunastu Niemców. W związku z dramatycznym brakiem żywności 25 listopada (11 stycznia?) oddział samoobrony z Przebraża dokonał wypadu do wsi Żurawice.3. Losy samoobron i obrony pojedynczych gospodarstw w Tarnopolszczyźnie są opisane na stronach: 528. Jest wiele relacji potwierdzających takie stanowisko. 652. 909. Silno.2. a ponadto około 125 absolwentów i uczniów szkół średnich. 944/5. 866. Terror niemiecki był o wiele silniejszy na początku okupacji niż pod koniec. we wsi Głęboczek. Jeśli chodzi o ziemie dzisiejszej Polski. Borszczów (527) Ukraińcy zastrzelili chłopca Mateusza Kwiczaka. a z drugiej strony Niemcy dążyli do zduszenia wszelkich objawów jakiejś większej samodzielności Polaków zwłaszcza w dziedzinie kulturalnej i ekonomicznej. 854. Wkrótce ogłoszono. Pewnej nocy strażujący Polak został zabity. w Halicji stosunek Niemców do Polaków był bardzo złożony. 632. pow. pow. 771. We wsi Busk. 26 przedstawicieli inteligencji. bydło i zboże odebrano. nie jako ofiary. Stosunek Niemców do upowskiego ludobójstwa był najczęściej obojętny. 778. Wojska radzieckie zajęły Przebraże 2 lutego 1944 r. 687. 728. gdzie znaleziono zwłoki. Podobnie było w większych miastach Małopolski Wschodniej. pow. 699. 498-502). 54 nauczycieli szkół średnich. 898. (St. W pozostałych częściach GG Polacy mieli jednego wroga i cały wysiłek polskiego państwa podziemnego był skierowany na zwalczanie Niemców. Ukraińcy zastrzelili go.ppor. prawdopodobnie ten podoficer przekroczył swoje uprawnienia – nie powinien był występować w obronie Polaków. Borszczów (540) Niemcy nakazali pilnować mostu nad szosą. przede wszystkim zwalczali brutalnie wszelkie działania konspiracyjne. Zasługują na osobne opracowanie. Tępienie przez Niemców inteligencji polskiej w Stanisławowie. 887. sabotażowe i militarne. w ogromnej większości zostali oni zabici występując jako napastnicy. 12 nauczycieli z powiatu. Wiadomo było kto dokonał mordu. 671. poza tym 10 tysięcy Ukraińców a reszta mieszkańców to byli Żydzi i nieliczni Niemcy i inni.. gdy ich działania zagrażałyby bezpośrednio interesom niemieckim. Ogółem czyni to 10-15 tysięcy zabitych. 940-2. Kamionka Strumiłowa (728/729) kwaterujący w polskim domu Niemiec wyznał. że wojsko niemieckie ma rozkaz pozostawienia w spokoju banderowców i zakaz odbierania im broni z wyjątkiem sytuacji. niektórych członków skazano na więzienie. Niemcy nie starali się jednak wykryć sprawców zbrodni.667. wielu młodych ludzi powołano do I Armii Wojska Polskiego. 11. Na liście pomordowanych jest 66 nauczycieli szkół podstawowych. Były to resztki inteligencji już po rozstrzeliwaniach i wywózkach na Syberię dokonanych przez Sowietów. Jakie były straty Ukraińców w walce z Polakami? Motyka18a ocenia te straty następująco: Na Wołyniu z ręki polskiej zginęło od 2-3 tysięcy Ukraińców (nie licząc zabitych przez policję pomocniczą). 11. 762/3. 663. 960/1.

pow. Buczacz (677) powiadomiona o napadzie kilkuosobowa grupa żołnierzy niemieckich zrobiła zasadzkę na powracających z mordów i rabunku Ukraińców i ich ostrzelała. szef Gestapo i kierownik policji kryminalnej „Kripo” zwołali zebranie. Brzeżany (620d). i obecnie jest mężatką. że 23. że atakują Niemcy. pow. Wśród napastników rozpoznano kilku miejscowych Ukraińców. Na skutek upadku podczas napadu pękła jej czaszka. Napastnicy porzucili wozy ze zrabowanym dobytkiem. Mieczysław Biniewicz z Ponikwy. Złoczów (980): ”Nie było wypadku. Starosta niemiecki dr Wendt.43 r. syn księdza greckokatolickiego. Radziechów (807): na strychu obok martwych rodziców i 16-letniego syna leżała półroczna córeczka z przestrzeloną ręką i nogą oraz z uszkodzonym nosem. Józef Bereziak pracownik szpitala w Brzeżanach (613) wspomina. Przykładem może być wieś Maruszka w pow. Skałat) (819). W Potoku Złotym. Po kilku godzinach udzielił jej pomocy niemiecki lekarz wojskowy. Pomoc okazywana Polakom przez Niemców Często zdarzało się jednak. I ten sam autor opisuje. nie użyli broni palnej. w końcu. na skutek wyjaśnień. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć. pow.ze wsi Pawłów pow. Ciekawy przypadek przytacza Jan Bereziak z Buszcza. Mąż zawiózł ją do szpitala w Zbarażu.3. że w wyniku fałszywych donosów do władz niemieckich policja ukraińska aresztowała i przekazała do gestapo wielu Polaków. że w Maruszcze jest polska partyzantka. Eskortowali ich do Chmielna. W polskim szpitalu brak było środków opatrunkowych i rentgena. aby za zamordowanie Polaka osadzono w więzieniu Ukraińca.Katarzyny Horwat z Magdałówki (pow. Często stosowanym podstępem Ukraińców był donos. A oto opinia Tadeusza Urbańskiego ze wsi Gołogóry. bo ukraińscy nacjonaliści nie śmieli atakować takich miejsc. ale zdarzały się. który fachowo opatrzył rany u sześciu rannych. pow. Przykładów czynnej obrony Polaków przed nacjonalistami ukraińskimi nie było wiele. że przed przyjściem Sowietów OUN-UPA dążyła do wymordowania jak największej liczby Polaków. Tam. W Brzeżanach bardzo szanowanym lekarzem zarówno przez Polaków jak i Ukraińców a także przez władze niemieckie był dr Stefan Biliński (102. ale w wojskowym szpitalu leżeć nie mogła noszono ją tam na opatrunki. że tam. Ukraińscy nacjonaliści poinformowali Niemców. Czortków (695) donosi. Szaraniewicz. straciła wzrok w jednym oku a na drugie zaczęła widzieć po pół roku leczenia. Brody (558/559) opisuje zbrojną interwencję jaką podoficer oddziału pancerno-motorowego Wehrmachtu przedsięwziął dla odstraszenia banderowców. czyby nie mógł grać na organach w kościele.44 został on wysłany samochodem niemieckim eskortowanym przez 14 żołnierzy niemieckich po jedenastu ludzi zranionych w czasie napadu banderowskiego w Buszczu. Mimo upływu krwi. Radziechów (805) kilka godzin po napadzie przyjechało na wezwanie kilku żołnierzy niemieckich z lekarzem. uciekli w popłochu zostawiając zabitych. Drugą jasną stroną obecności Niemców była opieka lekarska nad rannymi. Tam lekarz wojskowy Niemiec wykonał opatrunek i jak ona pisze – uratował jej życie. Złoczów (981/982). (wigilia) (964) nacjonaliści ukraińscy zamordowali lub ranili 19 osób. Gdy ich ostrzelano z dział. bo w cywilu jest profesorem muzyki. Podobno Ukraińcom też pozostawiono trochę broni. Zginęło 2 żandarmów i trzech banderowców wśród nich także zabójca.12. Nie mniej kilku Polakom udało się uniknąć śmierci dzięki łapówkom danym niemieckim oficerom oraz dzięki wstawiennictwu niemieckiego oficera pochodzącego z Górnego Śląska. gdzie stacjonowali żołnierze niemieccy ludność czuła się bezpieczniej i uciekała do takich miejscowości. Gdy samoobrona polska zorientowała się. Zamordował go bojówkarz OUN. wszystkich zwolniono a nawet obdarowano pewną liczbą karabinów. pow. Banderowcy akuratnie podchodzili do wsi Hucisko Brodzkie. do Lwowa. pow. Tam zaopiekowali się nimi inni Niemcy i zawieźli do szpitala w Radziechowie a stamtąd. kilku z nich zostało rozstrzelanych. Z wdzięczności za to dał eskortę niemiecką księdzu z Buszcza. W odwrotnej sytuacji Polak otrzymywał najwyższą karę. Żandarmeria niemiecka zorganizowała pościg za zabójcą. na którym omówiono to zdarzenie ale nie wyciągnięto wobec winnych żadnych konsekwencji. We wsi Kruhów dnia 24. Oficer niemiecki prawdopodobnie czeskiego pochodzenia Jiři František Morawin prosił proboszcza. Na odpust w tym kościele przyjeżdża z Niemiec pan Jiři F. był on także prezesem Polskiego Komitetu Opiekuńczego. Lekarz wojskowy Niemiec zgodził się prześwietlić głowę dziewczynki i zrobić drugą operację. Ta uwaga odnosi się do całego omawianego terytorium. 12. Na odsiecz jechały trzy samobieżne działa pancerne z niemieckimi żołnierzami i chłopcami ze wsi. Niemcy patrzyli obojętnie na tę dokonującą się rzeź Polaków. Obraz ten jest teraz w Racławicach Śląskich i jest otaczany wielką czcią. Jeszcze inna relacja . że uczucia ludzkie brały górę nad nakazami wynikającymi z ideologii nazistowskiej. że w danej wsi jest partyzantka polska lub sowiecka – Niemcy urządzali wówczas pacyfikację. Pewnego dnia o świcie Niemcy rozpoczęli pacyfikację. Według relacji Adama Drozdowskiego z gminy Łopaty. 613/614.01. Po napadzie cała twarz jej była jedną raną. 98 99 . by ten mógł zabrać bezpiecznie cudowny obraz Matki Boskiej z kościoła w Buszczu oraz dokumenty parafialne. wychłodzenia organizmu i ciężkich ran dziewczynka została wyleczona. Wiktor Chmieluk ze wsi Skorodyńce. Niemcy wszystkich mężczyzn aresztowali i popędzili do innej miejscowości. Brzeżany (614). Morawin. Inna relacja . Oto relacja Genowefy Gawron ze wsi Buszcze pow. 635).

Zbliżył się do domu gdzie dowództwo upowskie oddawało się pijaństwu.1944 (St 150) UPA dokonała napadu na polskie zagrody na przedmieściu Wysoczanka i zamordowali tam 5 mieszkańców. przepłoszyli napastników i zastrzelili ich herszta Kurnyćkiego (793/794). Dzień przed aresztowaniem oficer wojska węgierskiego ostrzegał księdza przed możliwością aresztowania. 74). łapankę i wszystkich złapanych wywieźli na roboty do Niemiec. Rożniatów. Wtedy z krzaków po drugiej stronie rzeki wychyliło się kilku żołnierzy węgierskich. Mimo. Następnie zabrano kobiety i dzieci do 16 lat (około 45 osób) i trzymano je przez noc na jednym podwórku (wielu było boso i w bieliźnie a na dworze były właśnie roztopy). Ci starali się pomagać naszym Kresowianom gdzie mogli. w okolicy Świąt Wielkanocnych 1944 r. ale zawsze nam sprzyjali i zawsze można było na nich liczyć. pow. Ukraińcy podnosili również ręką na Niemców których uważali za obrońców Polaków i tak – w miasteczku Pomorzany kierował folwarkiem Niemiec sudecki Jaschke mówiący czesko-niemiecką polszczyzną. pow. że oficjalnie byli sprzymierzeńcami Niemców. Członkowie samoobrony wrzucili przez okna granaty i cofnęli się do karabinu maszynowego. 70) mała niemiecka obsada dla wzmocnienia swoich sil przydzieliła polskiej samoobronie 15 karabinów i razem się bronili przed napadami. Nieco później został przez bojówkarzy UPA zamordowany szef policji niemieckiej Długosz – Ślązak uważany przez banderowców również za obrońcę Polaków. Oficerowie. pow. W mieście powiatowym Kałusz w nocy z 4/5. węgierscy często brali w obronę Polaków i nie dopuszczali do samowoli policji ukraińskiej.to powiedzenie pasuje jak najbardziej do Węgrów. Węgrzy sprawowali w mieście władzę. natomiast. że OUN wykonało na nim wyrok. potem ich skrępowali i rozstrzelali. że cały czas mieli 100 101 . Gestapo. Dotyczy to sprzedawania przez Węgrów broni i amunicji Polakom – w tamtych warunkach była to sprawa ogromnej wagi. Czortków (719/720) wywiad AK doniósł o gromadzeniu się znacznych sił banderowskich w grupie ukraińskich domów. W futorze Poczajów. Napad groził lada chwila. We wsi Krościenko. Stryj (St. a to jest dla polskiej ludności bardzo groźne (Woł. Niemcy zorganizowali tam w lipcu 1943 r. 13. Powiadomiony o tym podoficer Wehrmachtu natychmiast wyznaczył żołnierza z karabinem maszynowym i dał dwóch Polaków z samoobrony do obsługi. około lipca 1941 r. 26) w czasie napadu banderowców 25 Polaków schroniło się w budynku poczty chronionym przez 10 żołnierzy węgierskich. W czasie napadu 8 września 43 r. Stosunki z Węgrami opiszę głównie na podstawie relacji z byłego województwa stanisławowskiego. Dubno (Woł. gm. nie brali udziału w eksterminacji Żydów i byli temu przeciwni (521). We wsi Siemiginów. gdy groził napad. katolicyzmu i polskości – uciekać nie mogę. Poznawszy bliżej Ukraińców i ich nienawiść do Polaków stał się w pewnym sensie obrońcą Polaków. musieli rozebrać się do naga. Podobnie w majątku Bokujma. 592-93). To spowodowało. gmina Kniahinin. Pomoc ze strony Węgrów „Przyjaciół poznaje się w biedzie” . upowcy weszli do wsi wieczorem i wyłapali wszystkich mężczyzn w wieku powyżej 16 lat. pow. Następnie kazano im iść w kierunku rzeki. Inne przykłady pomocy ze strony Niemców . gmina Krupiec. Widocznie przekroczył on swoje kompetencje występując w obronie Polaków. Żołnierze węgierscy brali pod obronę Polaków w razie. Okazuje się. dzięki temu ocaleli. Po napadzie Polacy i Niemcy przenieśli się do Młynowa. banderowcy chwilę postali i kazali im czekać a sami poszli z powrotem do wsi. Przemyślany na wiadomość o napadzie banderowców przyjechali żandarmi. We wsi Kosów. W mieście powiatowym Nadwórna (St 342) w czerwcu 1942 r. Pomorzan i Wielkopolan często wziętych do służby przymusowo. Dubno na Wołyniu (Woł. gdyż ich oddziały głównie tam przebywały40. załoga niemiecka uciekła zostawiając broń Polakom. 943. 969/970. W Armii Niemieckiej służyło wielu Ślązaków. Jest bardzo dużo relacji z województwa stanisławowskiego dotyczących pomocy jakiej ludność polska otrzymywała od Węgrów. że policjanci ukraińscy uciekli do lasu. 98) uciekinierom z okolicznych wsi pomagali oprócz proboszcza Mikołaja Brodeckiego służący w wojsku niemieckim Ślązacy i stacjonujący tam Węgrzy. Józef Smaczniak został z inspiracji policji ukraińskiej aresztowany przez gestapo pod zarzutem szpiegostwa i zamordowany w więzieniu w lipcu tegoż roku. Dolina (St. ks. pow. Oto przykłady kilku relacji: W Perehińsku. Ksiądz odrzekł: Tutaj ja sam uczyłem wiernych w parafii miłości. W wojewódzkim mieście Stanisławowie (St 498) przez ponad miesiąc. I tak w Radziwiłłowie-Mieście. jak już wspomniano. Szybka pomoc żołnierzy węgierskich uniemożliwiła rzeź pozostałych mieszkańców. Ufni w swoją bezkarność i siłę upowcy nie wystawili nawet straży. Po niedługiej walce banderowcy zabrali rannych i zabitych i wycofali się. pow. Dubno służący w wojsku niemieckim Ślązak ostrzegł poufnie Polaków. Eskortowało ich dwu banderowców z automatami Gdy doszli. które przyjechało następnego dnia nie wyciągnęło żadnych konsekwencji za śmierć swojego żołnierza. Tej samej nocy na wsi banderowcy zabili 20 Polaków. pow. Podoficer kopnął drzwi wywołując popłoch ale któryś upowiec strzelił zabijając go na miejscu. Dawał mu nawet samochód i radził wyjazd do Budapesztu.07.patrz 821/22.

Wywożono także osadników cywilnych wraz z rodzinami (czyli polskich chłopów. 705. „trójka” celem wysiedlenia (jak się okazało do Kazachstanu): żołnierz rosyjski.banderowców na muszce i natychmiast by ich „sprzątnęli”. Po zawarciu układu „Sikorski-Majski” z 30. zaczęło się prześladowanie akowców. Chodziło im przede wszystkim o to. Bardzo dużo inteligencji przeważnie polskiej Sowieci wytruli lub wystrzelali w więzieniach w czasie gdy musieli uciekać przed Niemcami w końcu czerwca i na początku lipca 1941 r. jak tylko zaczęliby te kobiety mordować. Są jeszcze inne relacje o przyjaznym stosunku Węgrów do Polaków w województwie stanisławowskim . We wsi Wołczkowce. Nie wiem czy da się określić liczbowo wielkość tej wywózki. Widocznie banderowcy ich spostrzegli i woleli się oddalić. W każdym razie.07. Tam ludzi i ich skromny dobytek wtłoczono do nie ogrzewanych wagonów i 20 stycznia ruszył pierwszy transport do Przemyśla. wyselekcjonowaną grupą zgładzono w Katyniu. Przykładem jest proces w Moskwie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i uwięzienie ich.. Należało więc wywrzeć nacisk.705). wywieziono. Oficerowie węgierscy zareagowali na tę zbrodnię aresztując podejrzanych. Do domu mojej znajomej przyszła w 1940 r. pow. Szeregowych na ogół puszczano wolno.1944 r. Śniatyń (St.. 887.W styczniu pod odpowiednimi urzędami stały już długie kolejki po karty ewakuacyjne i przydział do transportu.03.. Ta z kolei wydawałoby się silna. bogatych kupców i fabrykantów. Bardzo mało pozostało też ludzi. z Tarnopolszczyzny (528.01. Za drugiej okupacji sowieckiej (od wiosny 1944 r. Wiadomo było.na stronach St 46. Gdy przeszedł front i Niemcy cofnęli się za Bug i cofali się nadal. o kupowaniu broni od nich (St. 486). gdzie Węgrzy mieli koszary i zaopiekowano się nimi.45 r.1941) był ogólnie biorąc wrogi ale postępowanie ich było bardzo przebiegłe. Terror i zagrożenie zawsze były skuteczne. Podobnie postąpiono ze służbami granicznymi i policjantami. To czego Ukraińcy nie zrobili za okupacji niemieckiej nadrabiali z nawiązką za okupacji sowieckiej. którą ojciec 102 103 . Kuropatach i w innych miejscach kaźni. Przede wszystkim pozbawiły wieś (i także w dużym stopniu miasta) inteligencji. 252. Początkowo tolerowano tych. od 2. którzy byli w Istriebitielnych Batalionach utworzonych przez NKWD dla ochrony ludności cywilnej przed OUN-UPA. Następnie w szale oczyszczania sowieckiego kraju z „wrogów ludu” wywożono na Syberię i do Kazachstanu lub w okolice Morza Białego rodziny aresztowanych a także osadników wojskowych z rodzinami (czyli wojskowych. aby naród nie mógł się bronić. a powróciło do Polski lub też dostało się do transportów rodzin towarzyszących wojskom Andersa na Zachód tylko 50 – 60 % z nich. tutaj była bezradna. a więc wyszukiwano wszystkich. 111. Sowieci – ich stosunek do Polaków i do Ukraińców Stosunek władz sowieckich do Polaków w czasie pierwszej okupacji (IX. 957) 14. wydał on rozkaz o rozwiązaniu AK. jak już wspomniano od 250 tysięcy do pół miliona ludzi lub więcej. Na szczęście były amnestie i większość z nich po paru (czasem dopiero po 10) latach wróciło do Kraju. którzy dostali przydział ziemi za zasługi wojenne). 665.. Plany usunięcia z tych terenów Polaków. dowódca AK (19.12. Ukraińcy realizowali tym razem nie swoje a sowieckie plany. w większości Polaków a morderstw takich dokonano wiele także w innych miastach na całych Kresach Wschodnich (czy to ludobójstwo zostało dokładnie zbadane przez naszych historyków?). 648) w pierwszych dniach lipca nacjonaliści ukraińscy zamordowali 8 osób.1939-VI. 524. (na przykład oblicza się. i podobne. że Polacy nie zechcą dobrowolnie wyjechać. wyższych stopniem urzędników i oczywiście wszystkich zamieszanych w konspirację. Efekty tej strategii przeszły chyba nawet sowieckie oczekiwania. Polacy zaczęli traktować rosyjską partyzantkę jako sprzymierzeńców i początkowo z ich strony również była wola współdziałania przeciwko Niemcom i OUN-UPA.45 r. Zabłotów. komunista Ukrainiec i Żyd. kolumny wozów konnych wyruszyły na stację kolejową do Zborowa.). Wywózki te szalenie osłabiły żywioł polski na zajętych przez Sowietów terenach Wołynia i Halicji. także liczne z innych województw np. gm. Po krótkim śledztwie kazali ich rozstrzelać. Perfidia strategii sowieckiej nie dała się długo ukryć. 513.. o przepłoszeniu banderowców w czasie napadów (St 262. aresztowany został 27.) według wypowiedzi Adolfa Głowackiego z Milna-Bukowiny pow. którzy znali się na wojskowości.. stosunek Sowietów do AK zmienił się diametralnie. albo wywożono do łagrów i co dalej z nimi się stało dzisiaj dobrze wiemy – wszystkich poza niewielką. którzy znali się na wojskowości i mogli organizować w późniejszym czasie obronę przed OUN-UPA. Z drugiej strony zwykli ludzie Rosjanie często okazywali współczucie i pomoc wywożonym Polakom. Wrogie akcje rządów stalinowskich w stosunku do członków AK i delegatów Rządu Polskiego na emigracji po odkryciu cmentarzyska ofiar Katynia są dobrze znane i nie musi się ich omawiać. że w samym Lwowie NKWD zamordowało 11-12 tysięcy więźniów. Grupa kobiet i dzieci została przewieziona pontonami na drugi brzeg. Miednoje. Zborów (943-46): Swoboda działania band była początkowo dla nas niezrozumiała. – to też było straszne ludobójstwo. ale stopniowo dobrali się i do nich „obdarowując” ich wyrokami po 15-20 lat zsyłki do łagrów. wielu księży.41 r. Żyd pochodził z bardzo biednej rodziny. zginął wtedy w więzieniu sowieckim generał Leopold Okulicki. Na Syberii wiele razy Polacy słyszeli od władz sowieckich rozbrajające swą szczerością powiedzenie „was tut priwiezli cztoby wy padochli” (was tutaj przywieziono abyście zdechli). Oficerów albo zabijano na miejscu. W połowie stycznia 1945 r. którzy kupili ziemię w okresie międzywojennym z parcelacji wielkich majątków).. 486. Aresztowano i wywożono także posiadaczy ziemskich..

spotkałem się w lesie kołkowskim z Kłymem-Sawurem zastępcą przedstawiciela sztabu głównego dowództwa Andruszenko. t. szczególnie z Małopolski Wschodniej. Włodzimierzec) Po skończeniu wymienionej akcji oddział komandyra Kory odchodzi do samodzielnych akcji. choć były także przypadki bardzo brutalnego postępowania. Włodzimierzec. P.R.B. Wyjątki z zeznań Jurija Stelmaszczuka – protokół posiedzenia sądowego Trybunału Wojskowego Wojsk NKWD Kijowskiego Obwodu (wyrok wydany 06.D. (futor) Ostry Róg. że to Dmytro Koryneć) 15. a z nimi tabory wszystkich oddziałów pod ochroną komandyra Szauły na Dobrzyń (gm. – Powiatowy Delegat Rządu. Mateusz (dziś wiadomo: Bolesław Haber) Objaśnienia: P. Inne sposoby walki (sposoby ukraińskie) nie licują z godnością narodu polskiego i stosowane być nie mogą.2. (Woł. W. Hutę.II. napłynęło do województw centralnych dziesiątki tysięcy Ukraińców uciekających przed bolszewikami. wielu jest na usługach Gestapo.).D.D. Powiatowi Komendanci sporządzą odpisy i wręczą wszystkim swoim podkomendnym oraz złożą mi szczegółowe sprawozdanie za pośrednictwem P. – Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – odpowiednik Państwowej Policji. Za przeprowadzoną wspólnie wyprawę i współpracę składam komandyrowi Korze jak również strzelcom szczere podziękowanie a równocześnie życzę jak najlepszych sukcesów w ofiarnej służbie Ojczyźnie. zaopatrzyło się w dowody osobiste dla Polaków i często zmieniało nazwiska na nazwiska o brzmieniu polskim. Sarny) i wieś Stepańgród (gm.1. Stepańgród. Jedynie w czasie obronnej walki napadających bandytów ukraińskich – niszczyć przez zastrzelenie. Wołyń i Polissja. które zawsze są drogowskazem dla ich poczynań. Zarządzenie niniejsze podać do wiadomości wszystkich żołnierzy P. Hutę (gm. (futor) Zgoszcz (lub Zhoszcz). w czym będziecie się myli.K. Nowa seria. Instrukcja Inspektora Podokręgu Łuck Wołyńskiej Okręgowej Delegatury Rządu dla Powiatowych Delegatów Rządu. Przykłady rozkazów i dokumentów: 15. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać napadów na wsie ukraińskie oraz mordować i grabić bezbronną ludność. kto Wam tam da miednicę. Punkt 6. W tym samym czerwcu 1943 r. Przybysze ci nie mogą oczekiwać od nikogo z nas przychylnego przyjęcia. tym też są niebezpieczniejsi. Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie tego ostrzeżenia 15. z których wielu niewątpliwie bezpośrednio lub pośrednio jest winnych śmierci naszych braci mordowanych przez bandy ukraińskie. Punkt 10. inni zaś gotowi są uzyskane o naszym życiu wiadomości sprzedać naszym wrogom dla doraźnych korzyści. 1944 r.IX.1945 r.O. Powiatowych Komendantów Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i Komendantów Baz Oporu w sprawie bezpieczeństwa na terenie Baz Oporu z 28 stycznia 1944 r. 1278). Za ten kilim dostaniecie żywność i walonki (ciepłe filcowe buty na śnieg). Oddziały komandyra Kory i Worona.R.3. – Wołyńska Okręgowa Delegatura Rządu 15. Żyd i Ukrainiec zajęli się „rewizją” polegającą na przywłaszczaniu sobie co cenniejszych przedmiotów. Włodzimierzec).08. wszystkie w gm.2. O wielu takich przypadkach doradzania i cierpliwości słyszało się. Komandyr grupy Borysten (dziś wiadomo. łukiem okrążyć las i zlikwidować napotkanego wroga. Inspektor Podokręgu II W. Wielu Ukraińców dla ułatwienia sobie warunków życia wśród Polaków. Ostrzegamy przed tymi przybyszami. Poliszczuka25 W czerwcu 1943 r.O.43 Komandyra Borystena Rozkaz nr 24 Do wiadomości oddziałów Rozkazuję w celu likwidacji ostatnich w tym rejonie polskich osiedli.R.D. 1293) (tłumaczenie z Latopisu UPA. Ukraińcy znają dobrze język polski i mają w ten sposób ułatwione dostanie się do środowisk polskich. 15. pow. Sawur dał mi rozkaz wymordowania wszystkich Polaków w okręgu 104 105 . oryginał: Państwowe Archiwum Rówieńskiej Obłasti) Bojowa grupa UPA Postój dnia 2.K.4. Fragment sprawozdania sytuacyjnego z Ziem Wschodnich z maja 1944 r.znajomej często wspomagał żywnością. Rozkaz likwidacji osiedli polskich w powiecie sarneńskim dla oddziałów pierwszej grupy UPA wydany przez komandyra Borystena z 2 września 1943 r. zostałem mianowany dowódcą oddziału liczącego 450 ludzi. Oddział Komandyra Worona ma zlikwidować polskie osiedla: (kolonia) Górne. Żołnierz rosyjski natomiast doradzał co wziąć a czego nie. Włodzimierzec). Weźcie tę miednicę. Dubowe. wyprawę oddziałów Jarka i Topoli pod dowództwem komandyra Łajdaki ze wsi Łuka na futor Łuka (gm.R-ów do dnia 15. (Woł.B. (Departament Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj) (Woł 1282) Ostrzeżenie Z Ziem Wschodnich. a przez to także odchodzi z naszej grupy. Tłumaczenie polskie W. Włodzimierzec). UPA ta zapillja.

Nic podobnego nie nastąpiło.W moim okręgu wymordowano około 3000 Polaków. Gdy te nadzieje prysły starano ukryć się i zatrzeć za sobą ślady lub ujawnić. Polska ludność była wyrzynana a ukraińska i łemkowska z własnej woli albo pod przymusem lub ze strachu dostarczała im rekrutów i zaopatrzenie oraz służyła noclegami i jako siatka wywiadowcza. nie były zbyt częste. że wysiedleń Ukraińców i Łemków można było uniknąć. bowiem nie pozwalano nam prowadzić sprawozdań statystycznych. były palone zagrody. prócz tego 1500 – 2000 wymordowało SB. wysadzane mosty i budynki stacyjne oraz by było całkowicie zdezorganizowane życie gospodarcze. cyt. czyli jak mówi Edward Prus33. ze śre- dniowiecza przenosili się w wiek XX. po drodze byli otoczeni opieką i żywieni. Działalność OUN-UPA w Polsce po 1945 r. aby wspomóc działające tam siły upowskie. Naturalnie nie są to dane dokładne. Historyk Grzegorz Motyka18a twierdzi. . zaś na wykonanie rozkazu nie pozwalały mi osobiste przekonania. gdy już było wolno wracać. Ich metody postępowania na tym terenie nie wiele się różniły od stosowanych na Wołyniu i w Halicji. Upowcy mordowali Polaków za samą przynależność narodową. aby przez wiele jeszcze lat po wojnie na jego południowo-wschodnich krańcach byli mordowani jego obywatele i ginęli żołnierze. czasem. ale mogli oni wziąć dużą część majątku ruchomego i inwentarz. w ten sposób w Kowelskiem wymordowano około 5000 Polaków. Jak to porównać do ekspatriacji Polaków z Kresów. Potem dopiero pod przymusem. Dla wielu była to nie krzywda a znaczny awans. Upowcy mieli nadzieję oderwania tych ziem od Polski po spodziewanym przez nich rychłym wybuchu III wojny światowej. nie niszczył infrastruktury kraju. UPA w PRL po zakończeniu wojny. Po ustaleniu granic PRL w latach 1945-1946 r.. ale Sawur zagroził mi sądem polowym. zapominając. Sytuacja była skomplikowana. [Uwagi: Jurij Stelmaszczuk został skazany przez władze sowieckie na śmierć – wyrok wykonano]. ale wysiedleńcy mogli brać prawie cały swój ruchomy majątek i opuszczając swoje ubogie chaty przenosili się do północnych lub zachodnich części Polski. korzystając z różnych amnestii.. Na szczęście Sejm Rzeczypospolitej nie popełnił tego błędu i nie potępił operacji „Wisła”.. Jedno jest pewne – państwo polskie nie mogło sobie pozwolić na to. na dobrze zagospodarowane poniemieckie gospodarstwa z murowanymi domami. Spośród ludności ukraińskiej mieszkającej w Polsce w jej granicach z 1945 r. że Ukraińcy idąc za tym przykładem potępią mordy Polaków na Wołyniu i w Halicji. 16. tylko w nocnej koszuli boso po śniegu zostawiając cały dorobek pokoleń na łasce losu i potem czekali tygodniami często w chłodnej porze roku na stacji i jechali do Polski też tygodniami w odkrytych wagonach przymierając z głodu. 16. Musieli zdecydować się na ucieczkę (w przypadku tej grupy udaną) przez Czechosłowację do Niemiec Zachodnich i dalej (Boreć1 osiadł aż w Australii).. Po stronie upowskiej byli to bardzo doświadczeni i dobrze uzbrojeni wojacy a po polskiej przeważnie słabo przećwiczeni młodzi żołnierze. Działania te rzeczywiście były skuteczne. którzy po raz pierwszy wstępowali do boju. Nikt nie mordował niewinnych cywilów. niszczyli infrastrukturę i dążyli do oderwania części terytorium od Państwa. a zdobycie paru kartofli na osobę było wielkim osiągnięciem. Całe kierownictwo Kowelskiego w tej liczbie również ja wystąpiło przeciwko takiej propozycji. Stąd też powroty. Walki trwały aż do sierpnia 1947 roku. Wysiedlenie ludności było najbardziej humanitarna metodą5. Nacjonaliści ukraińscy oskarżają władze polskie o spowodowanie tym wysiedleniem wielkiej krzywdy ludności ukraińskiej. W kwietniu 1947 roku zarządzono więc wysiedlenie ludności ukraińskiej na ziemie odzyskane i znaczne nasilenie działań wojska – nazwano to akcją (operacją) „Wisła”.Operacja „Wisła” Jedynym sposobem szybkiego zwalczenia band było odcięcie ich od baz zaopatrzenia i informacji33. W pamiętnikach upowca Borecia1 z oddziału Hromenki jest opis jak im z głodu puchły nogi. za Prusem33). ani nie myślał o oderwaniu części Rzeczypospolitej od Macierzy.kowelskim. w ramach dobrowolnej wymiany ludności w 1945 r. zwykle skanalizowane i zelektryfikowane. Wielu senatorów miało złudną nadzieję. Senat Rzeczypospolitej podjął nawet uchwałę potępiającą operację „Wisła”. że rozpęta się trzecia wojna światowa. Moim zdaniem porównanie to jest niesłuszne. Nie miałem prawa nie wykonać rozkazu. Dla ludności wysiedlanej fakt opuszczenia gospodarstw był bolesny. że jedynym powodem przesiedleń była ludobójcza działalność OUN-UPA. Bez operacji „Wisła” jak przyznają sami Ukraińcy walki na tym terenie trwałyby jeszcze 10 lat (Litopys UPA tom 16. i operacja „Wisła” 16.5. Gdyby walki trwały dłużej zginęłoby także nieuniknienie wielu cywilnych Ukraińców. Wysiedlanie wsi odbywało się początkowo dobrowolnie w ramach wymiany z polską ludnością z Wołynia i Halicji. Walki te były bardzo trudne..1.2. To było coś zupełnie innego niż polska partyzantka i inne musiały być środki zwalczania. Partyzanci polscy również mieli nadzieję. gdyż poakowska i nacjonalistyczna polska partyzantka została zwalczona przez władzę ludową bez wysiedleń. którzy zwykle musieli uciekać spod upowskiej siekiery tylko w tym co mieli na sobie. na nowym miejscu otrzymali zapomogę na zagospodarowanie. Potępienie operacji „Wisła” przez Senat było zdaniem Kresowian wielkim błędem5 i zostało przez nacjonalistów ukraińskich szeroko wykorzystane na gruncie międzynarodowym do szkalowania dobrego imienia Polski. przesiedlono na 106 107 . na południowo-wschodnie powiaty Lubelszczyzny i wschodnie Rzeszowszczyzny przeniosły się pod presją wojsk NKWD niektóre kurenie (bataliony) upowskie z Wołynia i Halicji.

000 żołnierzy. Stwierdza również.33.. Po raz ostatni ostrzegam dowódców pułków i oficerów polityczno-wychowawczych przed bezmyślnym.. Warto by było.” Awans materialny pociągnął za sobą także awans edukacyjny – bardzo wielu potomków przesiedlonych Ukraińców i Łemków ukończyło szkoły średnie i wyższe i otrzymało dobre posady. w ramach operacji „Wisła” przesiedlono jeszcze 140 574 Ukraińców i Łemków na północne i zachodnie tereny Polski. To im zapewniło bezkarność (m. Przytacza on ocenę prawno-międzynarodową UPA wg M. Tu przypomina mi się relacja mojej dobrej znajomej. 1991 początkowo jako Socjal-Nacjonalna Partia Ukrainy (SNPU). Zaznacza też. R.Niemców.. Wyjątek z rozkazu nr 007 z 11. co stanowi podstęp zabroniony przez prawo międzynarodowe”.000 Polaków uciekło z Kresów wcześniej.760. że „akcja <Wisła> od strony prawa międzynarodowego nie mogła budzić żadnych wątpliwości” a także „nie budzi zasadniczych zastrzeżeń z punktu widzenia ówczesnego (polskiego) prawa wewnętrznego”.) – Naruszenia. odmawiające współpracy z ukraińskimi nacjonalistami. Ilu Polaków w sumie na Kresach padło ofiarą ludobójstwa trzech agresorów . 17. Szawłowski44a. (. Goebbelsa a jako symbol Swobody wilczy hak (Wolfsangel). Prócz tego około 355. 16. Podłoga wydawała im się nazbyt pańska. b. podoficerów i szeregowców. Prof. 115.3. co było praktyką powszechną. który 108 109 . „UPA zabijała osoby cywilne narodowości polskiej a także niekiedy osoby narodowości ukraińskiej.” - Przesiedleńcy tymczasem przeżywali oszołomienie.. ale byli pośród nas tacy co niszczyli elektryczność i zapalali przywiezione z sobą naftowe lampy. o których mowa. że taka kwalifikacja upoważnia do nazywania formacji UPA bandami. Na całych Kresach pozostało około 2 miliony osób7. traktowanie musi być jak najbardziej ludzkie i życzliwe. Natomiast Polaków z Wołynia i Halicji przesiedlono 1. Tam.. Ugrupowań takich jest wiele. że przesiedleni są obywatelami polskimi i muszą być należycie traktowani i muszą mieć możność zabrania ze sobą wszystkiego.Ukrainę 482 tysiące Ukraińców i Łemków..in. Australii itd. Potem. mimo że w wielu okolicach działała antykomunistyczna polska partyzantka. kolumna bez żywności i furażu odejść nie może. która w latach 1945-1946 mieszkała w Przemyślu i prawie codziennie obserwowała łuny pożarów co raz to na innej stronie nieba. dowódcy GO „Wisła”33: „Jeszcze raz pouczyć wszystkich podwładnych oficerów. Banderyzm na Ukrainie dzisiaj (rozdział opracowany głównie na podstawie pracy L. ale największe znaczenie zyskała partia „Swoboda”. (a to) świadczyło o. Niektórzy znów zrywali podłogi w domach. 1947. ma się wzmocnić militarnie przez wejście do NATO (brak wzmianki o wstąpieniu do Unii Europejskiej) i uzyskać dostęp do taktycznej broni jądrowej. Gdy powstało państwo ukraińskie spora ich grupa przyjechała do Halicji i zasiliła powstające na nowo ukraińskie ugrupowania skrajnie nacjonalistyczne. 2009 mówi. Szawłowski14a dodaje do tych wniosków Fleminga. Czy to nie była sytuacja nadzwyczajna? Nigdzie w Polsce czegoś takiego nie było. „ Prus33 cytuje wypowiedź jednego z przesiedleńców: Trudno dziś uwierzyć. Dzisiaj obserwujemy w Zachodniej Ukrainie gwałtowne odradzanie się nacjonalistycznych ugrupowań i partii politycznych nawiązujących do tradycji banderowskich. mieszali ją z plewami lub sieczką i ubijali klepisko. Wielu z nich się wzbogaciło i wielu nadal hołdowało ideologii Doncowa i rozwijało skrajny ukraiński nacjonalizm. Elektryczność ich przerażała. niszczyła mienie cywilne w sytuacjach niezwiązanych z prowadzeniem działań zbrojnych.. Banderze i Łebiediowi). na własna rękę. Armią Wojska Polskiego pod dowództwem gen Berlinga wyruszyło do kraju około 100. ten sam.. Partia powstała w r.. jej obecnym przywódcą jest Olech Tiahnybok. Pani profesor Maria Pawłowiczowa22 określa tę liczbę na około 2 miliony osób. swego przeciwnika..742 osób ewakuowało się z armią Andersa do Iranu. a z I. „jej oddziały występowały w czasie walk i bezpośrednio przed nią w mundurach Wojska polskiego. Oficjalny program Swobody z r. przyzwoleniu na taką praktykę przez polityczne kierownictwo”.. Na stronie internetowej SNPU można było znaleźć tłumaczenia pism notabli hitlerowskich A.263 osoby.V. Kanady. że „prawa narodu” mają pierwszeństwo przed prawami człowieka i obywatela.Rosenberga i J.P.. zostały w międzynarodowym prawie karnym uznane za zbrodnie wojenne”.. c..” d... Celem partii jest budowa potężnego Państwa Ukraińskiego. „UPA zabijała żołnierzy Wojska Polskiego. Sowietów i nacjonalistów ukraińskich trudno ocenić.mocarstwowy „europejski ukrainocentryzm”: Ukraina ma się stać geopolitycznym centrum Europy. co im jest potrzebne.. wielu z nich zostało zatrudnionych w służbach wywiadowczych szukających ludzi znających języki wschodniosłowiańskie i stosunki w Związku Radzickim. ściślej Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda (Wseukrajinśke objednannja Swoboda). że w przypadku „stanu wyższej konieczności” prawo międzynarodowe i polskie dopuszczało zastosowanie szybkich i skutecznych środków zaradczych. nosili glinę.. Fleminga: a. aby ktoś to określił bardziej szczegółowo. Kulińskiej16) W latach 1944-47 członkowie UPA i innych ukraińskich nacjonalistycznych organizacji uciekając przed wojskami sowieckimi lub przed karzącą ręką sądów znaleźli się w wielkiej liczbie w Niemczech Zachodnich skąd potem część z nich dalej emigrowała do Stanów Zjednoczonych A. Podstawy prawne dla przeprowadzenia operacji „Wisła” analizował prof.. a kursem strategicznym .. pospiesznym wysiedlaniem (bez wyboru i uzasadnienia – aby prędzej i jak najszybciej wysiedlić) – w razie powtórzenia się takich faktów wyciągnę konsekwencje.

którzy przeciwstawiają się dążeniom swobodowców i wchodzą z nimi w polemikę. Głoszone są hasła antypolskie. Idea ukraińskiej nacji przewiduje priorytet Ukraińca przed innymi nacjami – życie i zdrowie Ukraińca ponad wszystkie inne względy. ale czy zdołają zahamować ich imperialistyczne dążenia zagrażające wojną wszystkim sąsiadom? Opanowanie Wschodniej i Południowej Ukrainy przez ruchy nacjonalistyczne o podłożu faszystowskim byłoby zarówno dla Polski jak i dla samej Ukrainy nadzwyczaj niebezpieczne5. Na przykład. Poliszczuka. Na szczęście. Ministerstwo Edukacji Narodowej powiadomiło prof. Czasem wypowiedzi są zupełnie absurdalne: Andrij Ilenko – członek rady politycznej partii Swoboda: Polaków trzeba tak samo nienawidzieć jak Moskali.. napisano w Tekach: nie zawahasz się wykonać najniebezpieczniejszego czynu kiedy tego wymaga dobro Sprawy.był używany przez Hitlerjugend i hitlerowską partię NSDAP. że opisy mordów popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu zapełniają ponad 1000 stronnicowe dzieło. aktywista partii Swoboda): My uznajemy kult siły w służbie idei. Recenzja prof. To jest moje stanowisko. 2010 zagłosowało na Swobodę w Galicji Wschodniej 25. „Teki” przedstawiają w wielu punktach banderowski punkt widzenia na to co się działo na Wołyniu i w Galicji (Małopolsce) Wschodniej oraz na akcję „Wisła”. w którym apeluje do polskich i ukraińskich elit i naukowców.miasto Kraków jest określone jako staroukraiński gród a poeta Juliusz Słowacki i królowie polscy Zygmunt August i Stanisław August Poniatowski są uznani za Ukraińców. czy Łemków. Rośnie pokolenie młodych historyków pracujących nad „wybielaniem” UPA. B. Wysockiego. w których biorą udział tysiące ludzi. 2012. Tezy są tak napisane. Wśród postulatów gospodarczych znajdujemy taki. to jest stanowisko partii. kto jest ofiarą a kto katem i kto powinien mieć poczucie winy. zwłaszcza we wschodniej Ukrainie znajdują się ludzie rozsądni. aby uczniowie. ani recenzowane i nikt nie powiadomił Ministerstwa o ich treści. w Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty punkt 7 został sfałszowany bo zamiast prawdziwego brzmienia: nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa jeśli tego będzie wymagać dobro Sprawy.7 % wyborców i obecnie partia ta dysponuje samodzielną większością we Lwowie. ale brak jest opisów ucieczek Polaków 110 111 . lepiej zdawałby sobie sprawę z tego. Wysockiego dotycząca „Tek” ma 35 stron mogę więc zacytować tylko kilka przykładów jego zarzutów: np. przytoczony jest pełen emocji opis morderstwa popełnionego na Ukraińcach z Terki przez polskiego żołnierza (wbrew ogólnie obowiązującym rozkazom). jako Polacy mieli wielkie poczucie winy wobec Ukraińców. Iwanofrankiwsku (dawniej Stanisławów) i Tarnopolu.. aby Ukraińcy uczyli się od HAMAS-u terroryzmu i nienawiści do Izraela. my jedynie staramy się ją uwspółcześnić Jurij Michalczyszyn (Radny Rady Miejskiej Lwowa. przez fundację Ukraina-Ruś . że pomniki wolno wznosić tylko mordercom ale nigdy ofiarom. z tym. Takimi absurdami karmi się ukraińską młodzież. Gdyby to wiedział. bo przed II wojną światową swoimi akcjami ludobójczymi chcieli zniszczyć Ukraińców.. Wznoszone są okrzyki w rodzaju przyjdzie Bandera – zrobi porządek. bez czego nie można zrozumieć genezy UPA i postępowania jej członków.. To wszystko zakrawa już na szaleństwo. W tym ostatnim mieście ma nawet własnego mera. których doznali od Ukraińców Polacy i przedstawiciele innych narodów. aby zdemontować pomnik ofiar UPA we Wrocławiu. Grotta i innych. rasistowskie. Według prof. Apelował także. Wysockiego. Gdy przy zagrożeniu dla tych wartości konieczne jest działanie związane z pozbawieniem życia wrogo nastawionego do Ukraińca osobnika. żeby Sejm RP nie uznał UPA za formację zbrodniczą. że ziemia rolna ma się stać własnością państwa i ma być przekazywana rolnikom w dziedziczne użytkowanie. natomiast uważa za zbrodnie wszelkie antyukraińskie działania przedstawicieli innych narodowości. W innej wypowiedzi wzywa. Partia ta usprawiedliwia wszystkie krzywdy. ale dzięki Banderze Polacy nie potrafili wymordować wszystkich Ukraińców w II Rzeczypospolitej. W czasie wyborów komunalnych w r. że „Teki” nie były przez Ministerstwo zamawiane. Uczeń jednak nie wie. Nie ukrywa swojej sympatii do neonazizmu.. oczywiście takie działanie musi być zrealizowane. zwłaszcza młodzieży. a dzisiaj są już trzy takie książki dotyczące Małopolski Wschodniej. Wypowiedź Iryny Farion (jest radną Lwowskiej Rady Obwodowej): Idee Bandery i Szuchewycza – to najpewniejsza broń w naszych rękach.. mówi że książka Hitlera Mein Kampf jest od 16 lat jego „przewodniczką”.. W przewodniku wydanym w 2010 r. „Teki” te zostały gruntownie skrytykowane przez profesora Józefa Wysockiego48 jeszcze w 2008 r. Charakterystyczne wypowiedzi przedstawicieli partii Swoboda: Ołeh Tiahnybok: Nasza ideologia jest oparta na pracach Dmytra Doncowa. W Tekach pomija się wpływ ideologii faszystowskiej Dmytro Doncowa. że mordowano stosując wymyślne tortury i to z aprobatą swojego dowództwa. Teki Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej „Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1945”7a Mimo wszystko muszę kilka słów powiedzieć o Tekach edukacyjnych IPN. jest to sprawa ważna bo zostały rozesłane powszechnie do szkół i mogą spowodować. Ma szanse do wejścia do parlamentu w czasie wyborów w r. Wynikałoby z tego. Szczytem bezczelności można nazwać apel Radnego Olega Pankiewicza ze Swobody. 18. Nacjonaliści ukraińscy urządzają marsze i manifestacje w miastach Galicji Wschodniej. W Tekach są opisy wysiedleń Ukraińców. ich metody walki – najlepsze podręczniki budowania państwa. pomija się także wielu ważnych autorów jak W. że polska młodzież będzie miała skrzywiony pogląd na historię własnego narodu.

Kulińska L. 2010.2012. Krwawy błękitno-żółty tydzień ukraińskiej irredenty. 2006.. Wrocław. 6. the Ukrainian Police and the holocaust. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególne uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom którzy często z narażeniem własnego życia pomagali i ratowali swoich polskich sąsiadów. Grott B. Stow. Wrocław 14. 8. Tokarczuk Internet. 3. Black Rose Books.Korman A. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim. 2009.. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pomordowanym Rodakom i obywatelom polskim innych narodowości oraz członkom Armii Krajowej. rocznica rozpoczęcia przez Organizacje Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach II Rzeczypospolitej tzw. Lista duchownych katolickich i prawosławnych zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich lub przy ich współudziale (w druku w tym numerze). Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Konieczny Z. 11. (ed. 15. Wyd: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 14a Korman A. nie mniej. Wrocław. Grott B. Nortom. Siekierka S. 2004. Księgarnia Akademicka.Komański H. Wyd. 2004. Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939. Księgarnia Akademicka. UPA u wiri borot’by. Kęsik J. wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Australia i Studia Oleś.S. ATLA 2. 16. Wrocław. który poszedł inną drogą. ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945. Wrocław. Dębowska M. Wyd. W swojej ostatniej książce18a prof. Tłum. Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947. Wyd. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich W lipcu 2009 roku mija kolejna 66. 2008. 8a Jankiewicz L. Hryciuk G.A. Żbikowski A. antypolskich akcji – masowych mordów o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójczych. MARSZAŁEK SEJMU /-/ Bronisław Komorowski Literatura 1. Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. 2. Spohady uczasnyka powstanśkoji borot’by (19411948). Tom 9. 5 zmienione. 13.. Z krwawych dni Lwowa 1941 r. co naocznie dzisiaj widzimy na Zachodniej Ukrainie. Littman S. Boreć J. Czerwone noce. 2011.S. Warszawa.05. którzy podjęli dramatyczna walkę w obronie polskiej ludności cywilnej i przywołuje bolesną pamięć o ukraińskich cywilnych ofiarach. W: Listowski W. Chwała profesorowi dr Wiktorowi Poliszczukowi wołyńskiemu Ukraińcowi. Sienkiewicz W. Wyd. Ilu Polaków wymordowała UPA? Myśl Polska (czasopismo) 17-24.. 10. Makarczuk S. Dążenie do zrównania Kaina z Ablem charakterystyczne dla dzisiejszych sympatyków banderyzmu20 prowadzi jedynie do odrodzenia się tego ruchu. Atlas ziem Polski.): Polityczne. tendencję do wybielania banderyzmu i przyczerniania działań polskich również i w tej ostatniej książce Motyki18a odczuwa się wyraźnie. Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na kresach południowo-wschodnich 1939-1947.2011. 2002.10. w tym szczególnie Polaków i Ukraińców. Kędzierzyn-Koźle. Duchowieństwo diecezji łuckiej. 2012. Ogólny bilans strat ludności w wyniku polsko-ukraińskiego konfliktu narodowościowego. 5. Siekierka S.. Motyka wyprostował niektóre treści w stosunku do tego co napisał w „Tekach” i chwała mu za to. W: Ajnenkiel A. Borec Homes Pty Ltd. Juchniewicz M. Filar W. Wyd. Wyd. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię lepszej przyszłości i porozumienia narodów naszej części Europy. 2002. W. Kulińska L. Klimecki M.. np. Waga faktów po jednej i drugiej stronie jest w Tezach edukacyjnych IPN całkowicie zwichnięta. str. Demart S. Kraków. 01. odnośnie akcji „Wisła” i działalności Istriebitielnych batalionów.06.. Popek L. Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947. Jankiewicz L. 2008. 112 113 . Wysiedlenia. Dokąd zmierzasz Ukraino? Odradzanie się skrajnego nacjonalizmu na Ukrainie. The Organization of Ukrainian Nacionalists. Warszawa. 12. Bellona. 2006. Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. Kraków. Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej.. 19.ze swoich gospodarstw. Cybulski H. Ukrajina. Tylko na drodze obnażenia całej prawdy może nastąpić zbliżenie tych dwóch narodów tak bardzo obu im potrzebne. 2009. 2003. Koło Lwowian. 1939-1946. 2007. Samoobrony Kresowej i Batalionów Chłopskich. Wyd.. W: Grott B. (red.. 4. wymuszonych grozą śmierci. Polihymnia Lublin. Kuczerpa M. Warszawa. 16-17. Komański H. Montreal. Pure soldiers or sinister Legion. 1990. Nacjonalizm chrześcijański. UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r.. Jastrzębski S. Być może wpłynęła na to także ostra krytyka jego książki „Ukraińska partyzantka 1942-1960” (Warszawa 2006) dokonana przez Poliszczuka32. pokazując zbrodnię ludobójstwa popełnioną przez OUN-UPA w pełnych barwach. 9. Londyn. około 1989/1990. 2002. Himka J-P. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Referat przygotowany na Seventh Annual Danyliv Research Seminar on contemporary Ukraine 20-22.. Nortom. 7. Witold Listowski. 2011. Nortom. Isajewicz J. Co o operacji „Wisła” powinniśmy wiedzieć. 16a. Wyd. Wyd. Dom Wydawniczy „Ostoja” Krzeszowice. Polska-Ukraina: trudne pytania.. Teki Edukacyjne. Szaynok A. 2012.) Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. 7a. Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1945. Serhijczuk W. religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich.

Wydawnictwo Literackie. 1939-1945. 2003. Materiały pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej Nr 10. Od Badeniego do Potockiego. Nakładem autora. Wrocław.). Adam Marszałek. Stosunki Polsko-Ukraińskie 1939-1945”. Motyka G. Nacjonalizm Ukraiński w dokumentach cz. Wyd. Nr 88: 57. W. 2006. Operacja „Wisła” w świetle prawa.I. Etapy wyniszczenia Polaków i ich kultury na Kresach po roku 1939. Toronto – Warszawa . Ludobójstwo i wygnania na Kresach.Wilczur J. Prus E. Poliszczuk W. Partacz Cz. 2004. 2001. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim metropolicie greckokatolickim (1865-1944). Niedzielko R. 2006. Komański H. Toronto 28. Ludobójstwo na Kresach Południowo-Wschodniej Polski w latach 1939-1946. Gwałt na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim. W: Listowski W. Wysocki J. Siemaszko E. Grzegorz Motyka – Ukraińska partyzantka 1942-1960 (2006). 2010. 2010. Ludobójstwo OUN-UPA na kresach Południowo-Wschodnich. 2005. pod redakcją R. Kraków. Wrocław. Siekierka S. Wyd. Bilans zbrodni. 44. rok wyd. Listowski. Wrocław. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Uniwersytetu Wrocławskiego. Uwagi do „Teki Edukacyjne IPN. Taras Szewczenko studium przez Leonarda Sowińskiego z dołączeniem przekładu Hajdamaków. Prus E. 2012. Powiat Kraśnik. tekst. Wyd. Materiały źródłowe Cz. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa. Wyd. Holokaust po banderowsku – Czy Żydzi byli w UPA? Wyd. 30. tom II. Nacjonalizm ukraiński. (Patrz str. Doktryna Dmytra Doncowa. 35. Poliszczuk W. Wyd. 2008. Wrocław. Nortom.Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947. Trzy tematy z dziedziny genocydologii. 46. Poliszczuk W. 1939-1947. Toronto. I. 20. Nakładem autora. W. Wilno. Prus E. Legenda Kresów. 27. Volumen. Wrocław. Motyka G. Wyd. 43a. Nortom. Toronto. Lwowskiej Obrzdku Łacińskiego. Wrocław.Kijów. Wrocław 2011. Wyd. Kraków. Źródła zbrodni OUN i UPA. Cz. Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. http://www. 2001. 2004. W: Grott B. Warszawa. 22. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim.7-8 (116-117). Siemaszko W. autora. Wyd. Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce wschodniej w latach 1939-1945. Tak było w Bieszczadach. 2011. Wyd. von borowiecky. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Nr 23-25. Siekierka S. autora. (red. 41a. Nacjonalizm Ukraiński w dokumentach (część 3) Dokumenty z zakresu działań struktur nacjonalizmu ukraińskiego w okresie od grudnia 1943 do 1950 r. autora. Poliszczuk W. 36. 2003a. 2006. Nortom. Nakł. Nr.63. 19. Rękopis rozesłany do wielu ludzi. 2006. Pawłowiczowa M. Kury. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Nr. 2003c. Poliszczuk. Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. 25-26. 1999. Toronto 29. Ukraińska powstańcza Armia. Przegląd stanowisk badawczych. Ludobójstwo. Wrocław. Recenzja. Jakuba Strzemię Archidiec. 1999. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lubelskim w latach 1939-1947. Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. Wyd. 40. Różański E. 2000. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN-UPA. Dofinansowane przez Radę Ochrony pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.kki. 1861. Prus E. Nortom. 34. 2012. Nortom.A. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Poliszczuk W. 2007/2008. 37. Toronto. Stan badań nad ludobójstwem dokonanym na ludności polskiej przez Organizację Nacjonalistów Ukraińskich i Ukraińską Powstańczą Armię. Str.. Siemaszko E. 42. Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Nakł.cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa. Dowody zbrodni OUN i UPA. Stepan Bandera (1909-1959) Symbol zbrodni i okrucieństwa. Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945.. Strutyński M. 39.html. Warszawa. 41. Poliszczuk 2002. Na Rubieży 120:43-58. Warszawa 44a. Wołczański J. Patriarcha galicyjski. W: Paź B. Warszawa 43. 2006. Poliszczuk W. (spowiedź Ukraińca) Nakładem autora. Wyd. W. Niewiński J. 25. Instytut Pamięci Narodowej. 33.) Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. 2009. 2. dostęp marzec 2012 r. Katowice-Oświęcim. analiza. Toronto. 2. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. 47. 1999. 76-112. str. Toruń. 1939-1946. Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny Światowej? (tłumaczenie z ukraińskiego. Zbrodnie przeszłości Opracowania i materiały prokuratorów IPN t. Wrocław. Michała Gałkowskiego. Bulzacki K. 45. 1995. Wyd. Na rubieży. Woczeja S. Warszawa. Glos Kresowian. Oryginał wydany w Moskwie w 1999 r... Nakł.Poliszczuk W. 24. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2005. religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich. Siekierka S. Siemaszko E. 207-228.) Polityczne. 32. Stosunki polsko-ukraińskie „Głos Kresowian”. Gorzka Prawda Zbrodniczość OUN-UPA. 38. Bł.. Księgarnia Akademicka. Szawłowski R. Nakł. 2008. 18a.17. 1996.II. Wyd. 2003b. Warszawa. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999. W: Grott B. Komański H. Toronto. Warszawa. 48. Masłowśkyj W.386) 21.Szawłowski R.pl/ piojar/polemiki/rubiez/wyniszcz/wyniszcz. 26. Tom I. O holokauście Żydów w wykonaniu ukraińskich nacjonalistów w duchu programu NSDAP i SS. tom I i II. Kędzierzyn-Koźle. Komański H. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908. Poliszczuk W. Operacja „Wisła”. 23. 31. 1996. Poliszczuk W. Głos Kresowian Biuletyn Informacyjny Kresowego Ruchu Patriotycznego. Wyd. Sowiński L. Nortom. 2006. Sutanna umaczana we krwi. Kraków. 2007. Wrocław. 114 115 .. Personalia głównych inspiratorów OUN Bandery. 2011. Metropolita Andrzej Szeptycki i biskup Grzegorz Chomyszyn wobec państwa polskiego. Gorzka prawda . Wyd. Poliszczuk. (ed. 2000. Wyd. 18. Prus E.

s. a z książki Stanisława Jastrzębskiego (2007) literą „J”. materiały wzięte z pracy Ewy Siemaszko i Leona Popka (2004) są oznaczone literami „SP”. niewielka południowa część województwa poleskiego a także wschodnia i południowa część województw lubelskiego i rzeszowskiego w ich dzisiejszych granicach. takie jak batalion ukraiński Nachtigall w służbie niemieckiej. w 1912 r. – ojciec. Wiele zbrodni było popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich wspólnie z Niemcami. – parafia. Jankiewicz Lista duchownych katolickich i prawosławnych zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich lub przy ich współudziale Wstęp Mordy na duchownych na Kresach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1947 są jedną z najciemniejszych stron ludobójstwa popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów. . – archidiecezja. postarałem się więc przedstawić w tej pracy uzupełnioną listę. archidiec. par. „zwolnieniu” uprowadzony przez policjantów ukraińskich i zamordowany. a także złożona z Ukraińców ale przeważnie z niemiecką komendą dywizja SS-Galizien z podległymi jej batalionami policyjnymi. a z książki R. – gmina. Biała Podlaska. itp. oo. np. 3. Gwiazdką zaznaczono duchownych zamordowanych bezpośrednio przez nacjonalistów ukraińskich. Antoni Beszta-Borowski ur. Dub. byli aresztowani dzięki donosom nacjonalistów ukraińskich. proboszcz par. kleryk. . Mówiąc o „współudziale w zbrodniach” mam na myśli zbrodnie popełniane przez jednostki ukraińskie współdziałające z okupantem. z książki Henryka Komańskiego i Szczepana Siekierki (2008) „KS”.brat zakonny. którzy mieli odwagę jawnie potępiać zbrodnię ludobójstwa. lub byli aresztowani przez Policję Ukraińską i przekazani Gestapo. lub o wymianę informacji.* (KS) B. Jej ręką zbrojną była Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). o którym mówimy to ziemie południowo-wschodnie II Rzeczpospolitej. Niedzielki (2007) „Niedz”. 2. Służba Bezpeky (SB) obciążona odpowiedzialnością za największe okrucieństwa podlegała bezpośrednio OUN i działała najczęściej w ramach jednostek UPA. – ksiądz. Na tych terenach ludność polska i ukraińska była przemieszana i prawie w każdej wsi mieszkali przedstawiciele obu tych narodowości. przez 116 117 . w książce Henryka Komańskiego i Szczepana Siekierki (2004) dla województwa tarnopolskiego.. choć niejednokrotnie miała z nimi umowy o wzajemnym nie atakowaniu się i o dostarczanie broni i bojowego zaopatrzenia..1939 r. Stosowane skróty: gm. ojcowie. pow. czyli ówczesne województwa: lwowskie. diec. Obszerne biografie wielu księży wspomnianych w tej pracy są przedstawione w książce Marii Dębowskiej i Leona Popka 2010. Zamordowany 25. a po tzw.. wołyńskie. Teren. a liczne dokumenty źródłowe w książce Henryka Komańskiego i Szczepana Siekierki (2008). ss – siostra.1939 razem z ks. Badacze problematyki ludobójstwa popełnionego przez OUN-UPA na narodzie polskim Ewa Siemaszko i Leon Popek sporządzili w roku 2004 listę duchownych zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. ks. str. o którym mowa było popełnione głównie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). narażając się na śmierć w obronie prawd wiary i sprawiedliwości. dr hab. pow. par.09. o. (ok. wzięte z książki Władysława Siemaszko i Ewy Siemaszko (2000) są oznaczone „SiS”..* (J. pow. Możejko. ur. W przedstawionej liście.* ( KS) Ks. a w miastach i miasteczkach. z książek ks. Stefan Babiński salezjanin ur. Bez gwiazdki są nazwiska duchownych zamordowanych przez Niemców lub Sowietów przy współudziale ukraińskich nacjonalistów. –dekanat. Z Sowietami współdziałała w czasie pierwszej sowieckiej okupacji Czerwona Milicja złożona w dużej części z Ukraińców. Tomaszów Lubelski. siostry zakonne. – powiat. 2007) dla województwa stanisławowskiego..180) Stefan Fabijański. Ludobójstwo.09. Leszek S. Bielsk Podlaski.diecezja. Od tego czasu minęło już kilka lat i ukazały się nowe pozycje literatury. Podlegały OUN-UPA także Samoobronni Kuszczewi Widdiły (SKW) i inne ukraińskie jednostki nacjonalistyczne.Prof. Duchowni rzymskokatoliccy zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich lub przy współudziale nacjonalistów ukraińskich Województwo lubelskie: 1. zamordowany dnia 25.. Strony podawane przed nazwiskami duchownych dotyczą miejsca w książce: Szczepana Siekierki i in. z książki Marii Dębowskiej i Leona Popka (2010) „DP”. w książce Szczepana Siekierki i współautorów (2006) dla województwa lwowskiego i w książce Stanisława Jastrzębskiego dla województwa lubelskiego. Członkowie wszystkich tych nacjonalistycznych organizacji zwani są często w tej pracy ogólnie banderowcami od imienia przywódcy OUN-UPA Stepana Bandery. która działała samodzielnie i nie zależała bezpośrednio od Niemców. i popom prawosławnym. policja ukraińska (Ukrainische Hilfspolizei) bardzo „zasłużona” w likwidacji gett żydowskich. w 1880 r. stanisławowskie i tarnopolskie. także bardzo liczni Żydzi.urodzony. dek. Aresztowany przez policję ukraińską w 1943 r. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „IZ”. a z drugiej strony są to stronice przynoszące wielką chwałę duchownym rzymskokatolickim tych ziem oraz tym księżom greckokatolickim. br.

. wikariusz par. Tomaszów Lubelski (diec. ur. i pow. Stanisław Gustkowicz ur. 10. rozstrzelany w sierpniu 1941 r. Jaworów). Marian Kłonowski proboszcz parafii Chlebowice Wielkie (siedziba gminy). pow. Borów. dek. Kościół z tabernakulum został zbezczeszczony. 1169) Ks. 4. podobno za to. 3. podlaska). lat 41. Kraśnik. lubelska. Bełz). 1885. 8. J str. Tomaszów Lubelski) wraz z księdzem Możejko.06.1944 r. (str. 15. 95) Ks.1939 przez nacjonalistów ukraińskich ze wsi Sniatycze. Tomaszów Lubelski) wraz z dwoma klerykami dnia 25. dek.04. zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 27. lubelska. Wiktor Możejko zamordowany we wsi Dub. Łańcut (diec.09. pow. Jan Gałek (Franciszek) OFM bernardyn ur. 5. w 1900 r. 6. podczas próby przejścia pułku przez granicę. Tomaszów Lubelski) 4. Łukasz Żezuliński ur. Województwo lwowskie 1. dek. 5. Ks.* (str. przemyska. pow. Krężnica. Krosno. zamordowany we wsi Dub. zamordowana wraz z 7 wychowankami przez nacjonalistów ukraińskich 15. w r. zamordowany 08.180).. lwowska. 05. Jaworów (diec. J str. gm. wikary parafii Lubaczów aresztowany przez policję ukraińską i przekazany do więzienia Niemcom.* (KS) B.* (SP. dek. lat 40. proboszcz par.* (SP. pow. rozstrzelany w marcu 1944 r.1941 r.08.* (SP. Mikołaj Kapuściński.02. proboszcz par. 81) Ks.nacjonalistów ukraińskich we wsi Dub. Potok Górny. ktoś go zastrzelił. Szutowa. Chełm. pow. J str. NN proboszcz parafii Klelów. Zamordowany przez Niemców współdziałających z policją ukraińską dnia 02. ( J str. (KS) Ks..* (SP. Władysław Tchórzewski ur. 17.1944. lat 71. 7. kleryk. pow. 8.36) Ks. Brzeżany.1941 r. Hrubieszów (diec. pow. 1942. w 1914 r. Alojzy Strakowski. Żmudź. Leżajsk w pow. Longina (Wanda JaninaTrudzińska) służebniczka starowiejska z Zakładu dla Sierot Wojennych w Turkowiczach. Marcin Kędzierski. Został aresztowany przez policjantów ukraińskich i rozstrzelany przez Niemców 04. gm. Stanisław Galewski. proboszcz parafii Nabroż. Leżajsk) aresztowany przez Niemców 02.1944 r.). Zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów 19.1939 r. Jakub Jachuła. 12. pow. Tomaszów Lubelski (diec. 16.. Hrubieszów (diec.10. 12. 2. Szutowa. 14. pow. 352) Ks. Bóbrka (archidiec. 10. lubelska. Jakub Dymitrowski. kapelan 9 pp. 997) Ks. proboszcz par. zmarł w obozie w Dachau 12. Na podstawie fałszywych donosów nacjonalistów ukraińskich zamordowany przez gestapo i policję ukraińską dnia 01. Zygmunt Pisarski. 11.* (KS) Ks. Biłgoraj (diec.05.01. zesłany do obozu w Dachau gdzie zginął w r. proboszcz parafii Lubień. Chełm zamordowany po torturach 13. Świdnik. Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w zasadzce.40 r. 118 119 . pow. 7. Ks. 3 Zamojskiej Dywizji Piechoty zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w zasadzce na drodze Zamość-Biłgoraj 18. 9.* (J str. Uprowadzony i zamordowany przez banderowców 20.1944. dek. dek. w Komarnie. 191) Ks. dek.07. dek. gdy wrócił po przyjściu Sowietów. w r. lubelska. dnia 25.1943 r. w 1911 r.09. Błażej Nowosad.07. lat 60.* (KS) Ks. (diec. pow. Czesław Broda ur. został zastrzelony przez policjantów ukraińskich. pow. Jana Kazimierza. Klesztów.1915 należał do zgromadzenia oo. Ratując życie uciekł do Lwowa. 180) B. 1943 r. bernardynów we Lwowie.210). Tomaszów Lubelski). lubelska. proboszcz par. Ulanów nad Sanem). (19. na Węgry.1943 r. W wyniku donosu nacjonalistów ukraińskich aresztowany przez gestapo.1941 r. 6. rtm rez.* (KS) Ks. 17) Ks..1939 r.1943 – J) wraz z 20 parafianami przez UPA. 13. dek. Albin Barnaś lat 40. 64). 9.02.J). (KS) Ks. lat 42. proboszcz parafii Gdeszyn. 1944 r.* (str. kapelan 24 p. 25. kap. w 1909 r. ur. (archidiec. że odbierał od Ukraińców zrabowane z plebanii rzeczy. (SP.* (J str. Władysław Jacniacki. wykładowca na Wydziale Teologii Uniwersytetu Lwowskiego im. (diec. gdy wracał do swojego domu w Koniuchach pow.145). Jarocin. J str.05. Tomaszów Lubelski (diec.1907. Żandarmi niemieccy z udziałem policjantów ukraińskich spalili plebanię i w niej księdza w lipcu 1943 r. (KS) Ks. zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich dnia 13 (lub 19 . par. Tyszowce. par.06. przemyska. Ks Marceli Weiss. lubelska. 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Aresztowany z udziałem policji ukraińskiej i przekazany do gestapo. gdy był w ogrodzie. Dr Władysław Komornicki ur. w 1916 r.* (SP) Alumn Józef Janas ur. Nisko (diec. pow. Stanisław Skielimowski proboszcz par. lubelska).40 na podstawie donosów nacjonalistów ukraińskich. proboszcz par. (J str. J str. na wzgórzach Wuleckich.* (KS) Ks. dek. lubelska. Stanisław Kołodziej ur. 04. gm.09. pow. Ks. Miasto. (str. rez. 1919 z III kursu Seminarium Duchownego we Lwowie zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w 1939 r. w 1870 r.) S. Wieś i gm. Włodawa (diec. Biłgoraj). janowski (diec.12. przemyska.09. W lipcu 1943 r. przez nacjonalistów ukraińskich. przebywał w Krasnym Stawie od 1939 r.1939. Hrubieszów) zamordowany w czasie pacyfikacji wsi przez Niemców i Ukraińców z SS-Galizien w styczniu 1944 r. Chełm) Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 13. Sokal. pow. lubelska dek. dek. ( SP. Świrz). proboszcz parafii Kobylany. dek. lwowska. pow. Tomaszów Lub. Rudki. ( SP) Ks.

* (str. zesłany do Auschwitz.1900 r. Nie stawił się do koszar lwowskich bo podczas przejazdu do Lwowa został zabity przez grasującą pod Lwowem bandę ukraińską w ostatnich dniach sierpnia 1939 r.1943 r. dek. Franciszek Strzelczyk ur. dek.1943 r. par. (KS) Ks. 33. 24. zabito go w czerwcu 1944 r. wikary par. przez nacjonalistów ukraińskich. Tarnawka. Karol Potoczny proboszcz par. pow.06. Sokal (archidiec.07. 1105) Ksiądz NN. gm. Zginął w Dachau w 1941 r. dek. z klasztoru Zabuże w Sokalu. zamordowany w więzieniu we Lwowie w marcu 1944 r. 30. dek.* (str. pow. (SP) Ks. 619) Ksiądz NN. gdzie został zamęczony 16. dek. rez. Przeworsk zamordowany przez gestapowców wspólnie z policjantami ukraińskimi w latach 1942-43. Jarosław-Wschód). tarnopolskie ks. Krystynopol. lwowska. w 1898 r. Mariusz Skibniewski ur. Brzozów (archidiec. 12. Władysław Selwa proboszcz parafii Tuligłowy.* (str. w 1907 r.20) Ks. pow. par. Nawaria. 1902 r. W kwietniu 1943 r. kpt. tarnopolskie. proboszcz par.79) Ks Jan Mazur. pow.* (str. 28.jest możliwe. Wietlin. Świrz). proboszcz parafii Równe pow.12. Gliniany) postrzelony śmiertelnie w dniu 26/27. Malechów pow.patrz woj. pow. Lwów (archidiec. 20.* (KS) Ks. zginął w Oświęcimiu. 29. 120 121 . Dublany). Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich pod koniec września 1939 r. Adam Mołdoch katecheta ze Lwowa. i gm. 1170) Ksiądz NN proboszcz. lwowska. Malechów pow. gm. Zamordowany przez policjantów ukraińskich 20. W 1941 r.09. dr.1941 r. Władysław Sarna ur. Lesko.46 w czasie napadu sotni Hromenki na wieś Temeszów (par.* (KS) Ks. dek. 541.03.. został przez banderowców spalony kościół i zamordowany ksiądz. Kamionka Strumiłowska (archidiec.1907. ale nie zgadzają się inne dane.1944 r. Turka (archidiec. dek. w 1881 r. Patrz woj. -. Wywieziony do Majdanka zginął 29. 21. Tuligłowy pow. Żochatyn pow. Jaćmierz). Stanisław Kwiatkowski lat 64.* ( KS) Ks. Bóbrka (archidiec. Sambor (archidiec. Mościska należącym do Leona Szeptyckiego brata metropolity Andreja. Pantałowice. wieś. Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 29. lwowska. w 1905 r. proboszcz parafii Borysław pow. lwowski. greckokatolickim Michaile Hajdiuku. Drohobycz został z donosu policji ukraińskiej aresztowany pod zarzutem pomocy Żydom. bernardynów. 124) Ks. par. 18. (KS) Ks. Józef ur. Jarosław (archidiec.* (KS) Ks. 16. dek. przemyska). Brzozów). siedziba gminy i par. 75) Ks. i par. Dobromil (diec. aresztowany z donosu policji ukraińskiej i przekazany do gestapo. Wieś Wysocko. podczas wycofywania się wojsk sowieckich. Wołkowyja (także siedziba gminy). 27. (KS) Ks. w par. w odwet za wykonany wyrok na ks. 14. O. i gm.03. lwowska. greckokatolickim Michaile Hajdiuku (ks. Został zamordowany przez policjantów ukraińskich dnia 02. policja ukraińska fałszywie go oskarżyła i aresztowała a potem oddała go w ręce gestapo.05. 15. Zamordowany przez banderowców dnia 12. Banderowcy zabili księdza 25. 19. 1007) O. lwowska. 31.* (str. lwowski aresztowany z donosu policji ukraińskiej i przekazany do gestapo we Lwowie. w majątku Przyłbice pow.280) Ks. gm Laszki pow. (str. Zgadza się nazwa wsi i data śmierci. Hajdiuk wyrok otrzymał z AK za współpracę z okupantem przeciw Polakom i za podburzanie ludności ruskiej do mordowania Polaków). 415) Ks. zamordowany w więzieniu we Lwowie. Józef Kostuś (Rafał) OC ur. lwowska. kpt. lat 36 proboszcz par. w odwet za wykonany przez AK wyrok na ks. Drohobycz. jezuita.* (str.* (str. i gm. Jarosław. Bolesław Mróz. pow. proboszcz par. dek. (Do wyjaśnienia) 23.06. Został aresztowany z donosu policji ukraińskiej.* (str. gm. Dydynia. Dydynia. (str. Bełz). był w klasztorze we Lwowie. pow. że to ta sama osoba. 89) Ks.* (str. Wieś. Sambor). Szczerzec). (str. w 1895 r. Pruchnik Miasto. Stefan Stuglik wikariusz katedry lwowskiej. Józef Kopeć wieś i par. zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich . Świrz. Borownica. Wieś i parafia Hodowica (Chodowica). przemyska. profesor w Seminarium Duchownym we Lwowie. 26.* (KS) Ks.1942 r. Dobromil (diec. 280) Ks. lwowska. pow. Wieś Kornałowice. przez syna popa z Boratynka. aresztowany przez gestapo na skutek donosu Ukraińca Michała Nestora. KS str. był wykładowcą w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie (1935-1937) zamordowany 27. Przemyśl Zamiejski). 904) Ksiądz NN.09.1944 r. gm. razem z Leonem Szeptyckim i jego rodziną. Wieś. Józef Skrabalak proboszcz parafii Budki Nieznanowskie w pow. Andrzej Osikowicz ur. Franciszek Stańko ur. Matków. Zamordowany przez SB-OUN w marcu 1944 r. pow. kapelan 21 DP Górskiej zamordowany na terenie pow. powołany jako kapelan do 5 DP we Lwowie.(str.* (str.12.1943 r. żołnierza SS-Galizien. W 1939 r. 17. Jarosław aresztowany przez gestapo z donosu policji ukraińskiej. 541) Ks.. Adam Korczak ur. 283) Ksiądz NN. Michał Duszeńko . Został zastrzelony w kancelarii parafialnej dnia 09. 25. Jan Schiller sekretarz Arcybiskupa Twardowskiego we Lwowie zamordowany w lutym 1944 r. proboszcz parafii. gm. Dublany. pow. Zamordowany w latach 1944-1945 przez banderowców. 22.. zmarł 2 dni później. Kończuga. Jan Siuzdak ur.1944 r. Kazimierz Lach. 32. Stanisław Mucha administrator parafii kościoła oo. zginął w obozie w Dachau w 1942 r.11. lwowska. proboszcz par.39 r. pow. 13. (str. 1903. lwowskiego przez bandę nacjonalistów ukraińskich pod koniec września 1939 r. (KS) Ks.

Piotrem Mojsijankiem z odpustu w Lubieszowie w pow.1941 przez gestapo na podstawie donosu policji ukraińskiej. pow. Był aresztowany przez policję ukraińską i przekazany do gestapo. 491) Ks. Sylwester Stefan Hładzio pijar z zakonu w Lubieszowie. Mościska). Zamordowany 14/15. 37. Rohatyn (archidiec. gdy odwoził proboszcza z par. Ceperów par. Lubaczów. Lubieszów. proboszcz par.1874. dek. Marceli Zmora ur.34. Witalis Borsuk. 26 05. pow. pijarów w Lubieszowie zamordowany przez UPA. Józefa Szostaka z odpustu w Lubieszowie. w 1902 r. aresztowana przez gestapo z donosu policji ukraińskiej. Rudki).06. pow. 38. wikariusz parafii Fraga. Czerewiszcze 4. dek.* (SP) Siostra zakonna Jadwiga Alojza Gano. lwowski zamordowana przez UPA 03. (KS) Ks. proboszcz par. dek. Konkolniki).. 587) Ks. pińska. zesłany do obozu w Dachau. Bratkowce. Kośna pow. proboszcz par. i par. podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na miasteczko. Kamień Koszyrski). Izydor Węgrzyniak.* (SP) B. pińska. w pow.* (str. Uciekając przed NKWD w 1940 r. dek.11. w klasztorze w Lubieszowie. Aleksander Zając z zakonu oo. 41. (KS) Ks. Władysław Wójcik ur.08. zginął w Auschwitz.* (SP) Siostra zakonna Andrzeja Maria Osakowska.* (KS) Ks. proboszcz par. 11. 35. w 1896 r. 3. lwowski. Jana Borella (zmarłego. Kamień Koszyrski (diec. 36. Jan Wolski ur.* (SP) B. Leopold Aulich ur. zesłany do obozu w Oświęcimiu. wikariusz par.11. aresztowany przez gestapo z donosu policji ukraińskiej. zmordowany 24. z klasztoru w Lubieszowie w powiecie Kamień Koszyrski (diec. dek.1886 r. sercanka.* (KS) Ks. 7. dek. 342) Ks. proboszcz parafii Cieszanów pow. bernardyn. katecheta z parafii Równe na Wołyniu. lwowska.1944 r. spalona żywcem wraz z około 200 mieszkańcami 09. (KS) Ks. Stryj).* (SP) Ks Józef Szostak lat 38. gdzie zginął 20. Rudki (diec.1944 r. proboszcz par. w 1905 r. Świrz). (KS) Ks. dek.10. pijarów. 5. Podkamień. Małe Hołoby. 6. pow.1944 r.04. gdy odwoził ks. Mościska (diec. pijar z zakonu oo. chciał dostać się do Generalnej Gubernii. Jaryczów Nowy. (str. Piotr Walczak z parafii Ławrów (pow. (str. Kamień Koszyrski. Chyrów – miasto. pow. Marcin Bosak ur. (623) S. w 1903 r. Tuligłowy. gdzie zginął 16. Dobromil (diec. w 1907 r. 393) Ks. w 1907 r. Podczas przeprawy przez Bug zasztyletował go nieznany ukraiński nacjonalista pod Siemiatyczami. (str. siedziba gm. dek. 28.* (KS) S. 672) Ks. w r. Janów Poleski). (KS) Ks. 1889. przełożona klasztoru w Lubieszowie w powiecie Kamień Koszyrski (diec. zamordowana w więzieniu we Lwowie w marcu 1944 r. 40.02. aresztowana i zamordowana razem z siostrą Dziwenko 42. pow. Janów Poleski) zamordowany 24. Janów Poleski) zamordowany przez banderowców w lipcu 1943 r. 2. Pohorce. 4.1940 r. Kazimierz Rybałtowski ur. Stanisławów (archidiec.1944. przemyska. pow. pow. 2.1943 r. 8. W wyniku donosu miejscowego Ukraińca został zamordowany pod koniec czerwca 1941 r. Turka) okrutnie pobity przez nacjonalistów ukraińskich. przez żołnierzy sowieckich w drodze powrotnej od chorej na gruźlicę. proboszcz parafii Zagórz. Pińsk.). Zamordowany przez banderowców 06. Ludwika Trudzińska marianka FRM ur. Piotr Mojsijanek. Bircza). Michał Szydełko.06. obrabowali go i księdza zabili 19.10. lwowska. Janów Poleski) spalona żywcem wraz z siostrą Jadwigą Alojzą Gano Województwo stanisławowskie 1. z donosu policji ukraińskiej i nacjonalistów ukraińskich został aresztowany przez Niemców i zamordowany. 10. Stryj (archidiec.06. Kamień Koszyrski. Kamień Koszyrski (diec. Filipina Sarna z parafii Malechów pow.120) Ks. dek. łucka. z donosu nacjonalistów ukraińskich. pijarów w Lubieszowie. Franciszek Dominik Kowalik ur. dek. zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 05.* (str. Województwo poleskie 1. na podstawie fałszywego donosu nacjonalistów ukraińskich został z grupą miejscowych Żydów rozstrzelany przez hitlerowców w lipcu 1941 r. lwowska. w 1880 r. Wieś i parafia Husaków miasteczko. wrzucony do studni i tam żywcem zasypany kamieniami.1942 r. Kamień Koszyrski (diec. Wieś i par. (623) S. wieś i parafia Żulin. w r. Jan Budkiewicz ur.07. przemyska. 833) Ks. 39.1943 r. przez nacjonalistów ukraińskich. proboszcz parafii Mariampol-miasto.* (KS) B. Franciszek Będkowski. gm. Sanok aresztowany przez gestapo z donosu policji ukraińskiej. Wiktoria Hanusik z parafii Malechów pow. z zakonu oo. 9. Banderowcy napadli na dom. pińska. 3. pińska. w którym mieszkał ksiądz.1943 r. (str. pow. proboszcz parafii Kamień Koszyrski zamordowany przez Niemców w sierpniu 1943 r. gdy wracał wraz z br. Konstanty Songajło ur. NN.1943 r. (623) S. Czerewiszcze pow. lwowski.O. proboszcz. pow. Anna Dziwenko z parafii Malechów pow. sercanka. gm. 122 123 . Pińsk zamordowany przez UPA gdy wracał z pogrzebu o. gm. przez nacjonalistów ukraińskich w drodze. dek.* (str. przemyska. lwowski aresztowana i zamordowana razem z siostrą Dziwenko 43.* (IZ) Ks.

Tłumacz). Rohatyn) uprowadzony i zamordowany przez UPA 19. (wraz z bratem E. i był strasznie zmasakrowany. gm. Podkamień.1944 r. Stanisławów). Zamordowany 06. lwowska. zamordowany w obozie w Majdanku 23. 246) Ks. ślad po nim zaginął. (Str. Stanisławów) został aresztowany przez gestapo na skutek donosu policji ukraińskiej pod zarzutem działalności na rzecz wywiadu polskiego rządu emigracyjnego. Fraga. osadzony w obozie koncentracyjnym Gross Rosen. pow. 1940 r.10. pow..* (str. Rohatyn (archidiec. Rohatyn. Miasto.1943 r. 394) B. (str. inicjatora mordów w całej okolicy. został aresztowany w czerwcu 1943 r. miasto i siedziba parafii i gminy. gm. Romuald Chłopecki ur.02. Kołomyja). 704) Ks. i par. katolicyzmu i polskości – uciekać nie mogę”. Dolina) zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów 12. zamordowany przez banderowców we wsi i par. obcięto genitalia. pow. Stanisławów). Aresztowany w końcu 1943 r.* (str. lwowska. gdzie został zamordowany 16. wieś. bernardynów zamordowany wraz z ojcem Szafrańcem i bratem Sałkiem przez nacjonalistów ukraińskich we wsi i parafii Fraga. przez czerwoną milicję ukraińską i oddany do NKWD. Skomorochy Stare. w obozie koncentracyjnym w Lublinie-Majdanku. Konkolniki). Był torturowany przez nacjonalistów ukraińskich. gm.1944.44 r. O. pow. Żurów. przez policję ukraińską. Andrzej Kolbusz parafia Niżniów pow.02. gm. Został zamordowany w lipcu 1942 r. gdzie został zamordowany 11. Uprowadzony przez UPA i uduszony koło sąsiedniej wsi Szeszory. Jan Ciąpała. na podstawie donosu policji ukraińskiej. Zamordowany w czasie napadu UPA.* (str. dek. aresztowany przez policję ukraińską i przekazany do gestapo został zamordowany 26. administrator parafii Fraga. Uprowadzony przez banderowców 08. Ks. Józef Kluz ur w 1912 r. Rohatyn (archidiec. dnia 19. 5. lwowska. dnia 27. Bolesław Szczur (Szczurowski) wikariusz par. 25.43 r.410) Ks. Euzebiusz Kamiński aspirant z zakonu oo. karmelita. Tłumacz. brał udział w kampanii wrześniowej. Ottynia (także siedziba gm.* (KS) Ks. Józef Smaczniak miasto i powiat Nadwórna (archidiec. Rohatyn (archidiec. w 1875 r.02. Ottynia. przekazany do gestapo. trafił do Stryja i tam pozostał. lwowska. przeor klasztoru. 17. pow.1942 r.* (Str. Został aresztowany w 1940 r. pow. gm. wikariusz parafii miasta Kałusz. Bartłomiej Czosnek. Rohatyn (archidiec. 19. kapelan wojskowy. Staniław Rysikowski – proboszcz. Kałusz (archidiec. 16. lwowska.1944 r. Został zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich pod koniec 1939 r. dek. 14. Koło Stryja został zamordowany 22. Jednym z morderców był syn greckokatolickiego księdza Wasyla Niemyja zaciekłego nacjonalisty. Roch Sałek z zakonu oo. dek. Nadwórna (archidiec. dek. gmina i parafia Bednarów.245) Ks. 18. 13.12. 342) Ks. dek. w 1889 r. lwowska. Dolina). wieś i parafia Dołha Wojniłowska-Ziemianka.1944 r.02.09. Został aresztowany 24. (str. lwowska.06. Kamińskim i ojcem Szafrańcem) 22. (str. Kałusz (archidiec. (str. Ludwik Peciak ur.02. W przeddzień aresztowania oficer węgierski ostrzegał księdza o możliwości aresztowania i proponował mu samochód.* (KS) Ks. 24. Leon Chudy kpt. (SP. pow.12. 10. podczas napadu UPA na polskie domy w Niżniowie. katecheta w gimnazjum kupieckim w Kołomyi. pow. dek. Tomaszowce. Ks. Świrz).* (str. pow.1943 r. bernardynów.* (str. Zmarł po kilku tygodniach w więzieniu. 394) Ks. Tadeusz Stroński. rez. 8.150).1889. a ciało porąbano na kawałki. Stanisławów (archidiec. 15.* (str. lwowska.02. dek.. 643) Ks. 7. 11. proboszcz. lwowska. 245). dek.1943 r. 287) Ks. Kilka dni wcześniej ksiądz otrzymał od UPA „wyrok śmierci”.* (str.03. lwowska. przez nacjonalistów ukraińskich. 20. 405 i 450): Ks. w czasie próby przekroczenia granicy do Rumunii gdy uciekał przed Sowietami. pow.. pow. gmina i parafia Pistyń. i par. Wieś.. proboszcz i dziekan w Kołomyi aresztowany przez gestapo na podstawie donosu policji ukraińskiej. przecięty piłą. miejskiej i wiejskiej.* (KS) Ks. 394) B. lat 35. dek. 23. wyrwano mu język. 124 125 .. (str. przez NKWD na skutek fałszywych donosów miejscowych nacjonalistów ukraińskich i zesłany na Sybir skąd nie powrócił. KS). Stanisław Perenc. dek.1944 r. 382) Ks. wieś.* (SP. Józef Grzesiowski.. (str. Podkamień pow. gm. 12. Wywołano go pod pozorem opatrzenia chorego. str. Aresztowany na podstawie donosów policji ukraińskiej przez gestapo.03. pow. 479) Ks. dek. Kołomyja). 21. aby uciekł do Budapesztu. osadzony w obozie koncentracyjnym w Majdanku. 6.09.1944. Wojciech Kośmider ur. wraz z 30 parafianami. Śniatyń.przebywający na leczeniu w Mikulczynie. NN wikariusz parafii Podkamień Rohatyński (pow. lwowska. Błażej Czuba. Konkolniki). Wieś. 417) Ks. przez policjantów ukraińskich i przekazany do gestapo w Stanisławowie. katecheta z Kołomyi (archidiec. 9. zaginął bez wieści. dek. 146) Ks.* (str. bernardyn. lwowska. prefekt w Kołomyi. 41 r. Michał Kucab lat 45. Rohatyn (archidiec. wikariusz parafii Bołoszowce. Ksiądz odpowiedział: „Tutaj ja sam uczyłem wiernych w parafii miłości. Świrz) dnia 19. zaginął bez wieści.04 1943 r. aresztowany przez gestapo pod koniec 1942 r. i par. Był zamordowany dnia 12. Świrz) zamordowany przez UPA 19. Kosów Huculski (archidiec. Joachim Szafraniec. Ks. Leopold Kaściński – proboszcz w Śniatyniu.

lwowska.05. Stanisławów). Niżniów. 30. par. 36.* ( Str. wieś i parafia Broszniów-Osada. Był przez 3 dni torturowany w gestapo a czwartego dnia puszczono na niego dwa psy. 756) S. Kowalówka gm. Perehińsko. pow. (archidiec. 3. Celina z klasztoru w Kopyłowie koło Niżniowa. wikariusz.* (KS) S.1944 r. lwowska. Derżów pow.02. pow. Potutory.. Konkolniki. Tłumacz. podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na wieś. Dolina). aresztowany przez żandarmów niemickich na skutek donosu policji ukraińskiej. gm. dek. dek. z parafii Podkamień Rohatyński. Derżów w pow. lwowska. Bojarczak . pow.. par. 25.. pow. 1905 r. Żydaczów (archidiec. dek.26. lwowska. 384) Ks. Żydaczów (archidiec. pow. zamordowana 6.05 1944 r. 29).* (str. Wiktoria Misiak z klasztoru w Rozdole ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. 701-702) S. proboszcz par. W kwietniu 1944 r. S. wraz z siostrą Zofią.1944 r. Wiktorią.. Piotr Bieńko proboszcz par.1942 r. józefitka z klasztoru w Niżniowie pow. koło Rusiłowa nad Strypą. 42.1941 r. Zgromadzenie SS józefitek pielęgniarek szpitala w Dolinie. 756 i SP) S. w drodze do Niżniowa (wraz z siostrą Letycją Szembek). zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich 9/10. pod zarzutem ukrywania Żydówki w dzwonnicy na wieży kościelnej. w Derżowie. przez nacjonalistów ukraińskich w kościele wraz z kilkoma innymi osobami. Błudniki. 28.05. Osobiście nadzorował to Oskar Brandt – gestapowiec. zaginął bez wieści. Brzeżany) zamordowany przez banderowców dnia 15.1944 r. Remigiusz Wójcik z parafii Święty Stanisław (także siedziba parafii). lwowska. (str.1869. i par. Kotów.1906. 701-702) S.* (str. Tłumacz (archidiec. pow. i po torturach bestialsko zamordowany.1944 r. proboszcz. został aresztowany w listopadzie 126 127 . dek. Dolina). Zwłoki odnaleziono w listopadzie.04. szarytka z klasztoru w Rozdole. zmarł na tyfus w więzieniu.1944 r. gm. Jazłowiec) zamordowana przez banderowców w sierpniu. 743-44) S. Dolina) zamordowana przez banderowców. gdy wracał z odpustu w Litiatynie. 112) Ks. Ks. Buczacz). 503) Ks.1880 ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. 43.. 30. Sarnki Dolne. na podstawie list sporządzonych przez nacjonalistów ukraińskich i stracony wraz z ogromną grupą inteligencji polskiej 14/15. które go rozszarpały. 34.* (SP) S. dek. gm.* (SP) S. Agnieszka Poniecka ur. dek. Józefa z klasztoru w Rozdole. katecheta w Stanisławowie. 158) Ks. 17). gmina Broszniów. 48) Ks. lwowska. Weronika Melinger ur. 39.* (str. lwowska. KS) Ks. lwowska.. Adela Augustyna Pawłowicz ur. 27. dek.KS) ur. par. ( str. Stryj) wraz z S. Zwłoki odnaleziono w listopadzie 1944 r. 29.08. wraz z siostrą Celiną. Stanisławów) zamordowana wraz z siostrą Kosiorowską przez nacjonalistów ukraińskich 07.1945 r. gm. 756) S. dek. z klasztoru w Rozdole pracująca w par. 1944 r.743-44) S.* (SP) S. (SP) Ks. Stanisławów). pow.* ( str. (SP. Antoni Wierzbowski.* (Str. Helena Dżugała lat 26. ur.Tłumacz (archidiec. Monasterzyska pow. pow. Świrz) zbiorowo zgwałcona i zamordowana 20. zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich 07. gm. Konkolniki) Został zamordowany przez banderowców 19. Wiktor Szklarczyk. Stanisławów) aresztowany przez gestapo w 1941 r. kiedy wracała do domu. podczas napadu na klasztor. Stefania Ustyanowicz (siostra Zofia) z Jazłowca uprowadzona w sierpniu 1944 r.* (str. Kałusz (archidiec. Rożniatów. zmarł 20..02.12. 41. 35. M.1944 r. wieś i parafia Bybło. wieś Rypne.* (KS) S.(archidiecezja lwowska.1944 r. przez UPA. (archdiec.* (Str. dek. podczas napadu na klasztor. pow. Policja ukraińska aresztowała go we wrześniu 1942 r. lwowska. w Derżowie.12. i pow. pow. Rohatyn (archidiec.03. uprowadzony przez banderowców z drogi. zamordowana (wraz z siostrą Józefą) 9-10. dek. i pow.1881.04. (str. 40.1944 r. 05. i gm.10. gm. Rohatyn (archidiec.05. Bursztyn. Województwo tarnopolskie 1. lwowska dek. Józef Wiatrowy. dek. Stanisławów). pow. Stryj). zamordowana 6. lwowska. 31. (archidiec. Franciszka Kosiorowska józefitka z klasztoru w Niżniowie.1945 r. aresztowany przez ukraińską policję na podstawie fałszywych donosów nacjonalistów ukraińskich. 720. 408) Ks. 38. lwowska. została przepiłowana piłą. Żydaczów (archidiec. pow. Stryj) spalona 09. Dolina (archidiec.* (str. dek. Buczacz.02. pow. Brzeżany (archidiec. w 1880 r.* (str. lwowska. Stanisławów).1943 r. Borszczów.12. gm. Jan Bojarczuk ( J. dek. 33. zamordowana przez UPA 29. Maria Letycja (Maria Szembek) administratorka Domu Sióstr Zakonnych w Jazłowcu (archidiec. 30. lwowska.12. Stanisławów. Rohatyn (archidiec. Edward Tabaczkowski proboszcz parafii Kałusz. 2.1883.08. Żydaczów zamordowana przez UPA 7/8. dek. dek. Borszczów) W wyniku donosu miejscowych Ukraińców. Czesława Antonina Stieber (józefitka). Dolina (archidiec. dek. lwowska.* (str. Tłumacz (archidiec. Uprowadzony z plebanii przez banderowców w październiku 1943 r.* (str. Leokadia Kulpa ur. Dr Lucjan Tokarski lat 54. Stanisławów (archidiec. Konkolniki). Teresa józefitka z klasztoru w Kopyłowie koło Niżniowa par. lat 65. 44. wieś. osadzony w więzieniu w Stanisławowie. Nowosiółka Biskupia. szarytka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.03. dek. 37. Władysław Biliński ur. lwowska. lwowska.04.. 05. Wieś i par.1944 r. i gm. dek. gm. lwowska. Niżniów. Siostry zakonne 32.

Zginął wraz z dwoma innymi braćmi zakonnymi i jednym księdzem oraz z ponad 100 uciekinierami z sąsiednich okolic.* (str. na trasie Złoczów-Lwów. przeor konwentu karmelitów trzewiczkowych w Trembowli.1944 r.1944 r. pow. Skałat). Zabojki gm. pow. miasteczko Jazłowiec. Świrz). Jan Kuszyński wikary. pow. Świrz. dek.01. 123) Ks. Kaczorowskiego. Trembowla (archidiec. dominikanin.. wołyńskie. i gm. 152) Ks. lwowska.03. Jazłowiec). Seminarium Duchownego we Lwowie.. Zamordowany przez banderowców (przecięty piłą) dnia około 11. Brzeżany zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w pobliskiej wsi. par. dek. lwowska.1944 r. pow.* (str. Zamordowany w pociągu 14. Rajmund Gałązka ur.09. Zamordowany 14/15. gm. że rewizja nie potwierdziła oskarżenia. Krzemieniec (woj. proboszcz parafii Podwysokie.10.. dek. 61).1943 r. (str. został zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 30. Brzeżany (archidiec.* ( KS) Ks. 22.1944 r. Brody (archidiec.41 r.1944. lwowskie) 15.1944 r we wsi Ładańce. 4. administrator parafii Kotów. Tarnopol (archidiec. w 1891 r. pow. pow. pow. w 1906 r. wieś i par. lwowska. 21. Jan Kazimierz Gach ur. 264) Ks.03.44 r. zaginął bez wieści. 326) Ks. Marian Dziamarski proboszcz.* (str.1945 r. Uciekł z transportu. lwowska. wikariusz. 1889. Szczepan Jurasz proboszcz. wieś i par. lwowska. Antoni Frankowski. 1099) Ks. Inspiratorem mordu był miejscowy ksiądz greckokatolicki (napastnicy i ten ksiądz zostali schwytani i podobno rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką (Wołczański 2005.. 266g) Ks. 5. pow. pow. dek. pow. Krzemieniec) zamordowany w Podkamieniu. dek. pod zarzutem udzielania pomocy jeńcom sowieckim. (patrz woj. dek.10. 8. Busk). Brody) wraz z około 100 innymi ludźmi i trzema duchownymi w dniach 12-16. rozstrzelany przez Sowietów przed kościołem.11. podczas napadu banderowców z UPA i żołnierzy z SS-Galizien na klasztor i miasteczko Podkamień. Michał Duszeńko. dek. dek. gdy wracał z pogrzebu ks. Adam Drzyzga administrator parafii Sorocko. Brody) w dniach 12-16. 17. 13. lwowska. dek. pow. 14. 6. Zamordowany 12.* (str. 386) Ks. i gm. 88) Ks. Czerwonogród. lwowska. lwowska.Trembowla (archidiec.03. Brody (archidiec.41) w więzieniu w Kamieńcu Podolskim. gm.* (str. lwowska. Przemyślany (archidiec. par. Wysocko-Hallerczyn gm. 88) Brat Gracjan Jóźwia ur. dek. Przemyślany. zamieszkały w Koniuchach. Brody). Mogielnica. Brzeżany (archidiec. (str. wikariusz par. wieś i par. Brzeżany).02. Brody). 06. 88) Brat Jan Frączyk ur. Zamordowany przez banderowców dnia 11. Świadkiem uprowadzenia był ksiądz wikary Alojzy Schmidt. dek. Mikołaj Ferenc. dek. Radziechów (archidiec. pow. Józef Janas ur. był torturowany przed śmiercią. Władysław Klakla ur. lwowska. pow. Uprowadzony przez banderowców 31. dek.44 r. par. Jazłowiec).* (str. lat 29. 293) kleryk Florek. wieś i parafia Markowa. lwowska. Przemyślany (archidiec. 7. 20. Ponikowica. mimo. Skałat (archidiec. ale w drodze powrotnej do domu został zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich koło wsi Wojkowice w lipcu 1941 r. wskazany przez Ukraińców Sowietom jako rzekomo „strzelający do przejeżdżającego wojska sowieckiego”. dek. Aresztowany przez współdziałającą z NKWD milicję ukraińską został skazany 15. dek. Zaleszczyki (archidiec. Tarnopol). Stanisław Kwiatkowski lat 64. proboszcz par. zaginął bez wieści. diec. 407) Ks. lwowska. Toporów. zamordowany przez banderowców w klasztorze w Podkamieniu. 11. pow. w 1880 r. Przemyślany (archidiec. gm. ur. w 1912 r. dek. Nowosiółka-Bekerów.* (str. 12. z zakonu oo. pow..Brody (archidiec. Potutory. zamordowany przez banderowców 14. w 1886 r. był torturowany przed śmiercią. Trembowla). pow. Józef Kaczorowski ur.03. na 10 lat łagru. i gm. 306) Ks. par.01. siedziba par. pow. 432) Ks.1941 r.02. Zmarł na atak serca podczas napadu UPA 2/3. łucka. 16. Hłuboczek Wielki. gm. Podwołoczyska nad Zbruczem. Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w czasie pogrzebu parafianina dnia 23. Michał Karczewicz proboszcz par. Został zamordowany przez policjantów ukraińskich lub nacjonalistów ukraińskich pod Trembowlą w sierpniu 1941 r.02. Ostrzegał go o niebezpieczeństwie ksiądz greckokatolicki.* (str.44 r. gm. Brzeżany). Adam Gromadowski ur.. Tarnopol). pow. w 1888 r. 18. kapucynów lat 48. dek.. Podhajce (archidiec. 415) Ks. str.* (str. w 1893 r.02. wieś i parafia Krosienko gm. Podhajce (archidiec. Wieś. Zamordowany przez bojówkę SB-UPA. Wołków. Podhajce). -. lwowska. Brzeżany)..01. Przemyślany. Był uprowadzony przez banderowców w czasie napadu na plebanię 8. wieś. lwowska. Dotkliwie pobity i zamordowany 14.12. 294) Ks..1895. pow.* (str. Świrz). lwowska. dek. Drohiczówka. dek. wieś. Brody (archidiec. Kurzany. lwowska. (str. Andrzej Kraśnicki ur. pow.1919 alumn II r.43 r. lwowska. 128 129 . 10* (str.* (str. i gm. Wołków. Napad zorganizował greckokatolicki ksiądz Jan Kozak z synem Wańką. Poczajów.* (94) Ks..* (str. Toustobaby. proboszcz par. 111) Ks. Zamordowany przez banderowców 2/3 września 1943 r. rozstrzelany (9. Stanisław Fijałkowski ur. dominikanin.1945 pochowany wraz z około 50 parafianami. lwowska. przez banderowców.01. Konkolniki).1944 r. Buczacz (archidiec.* (str. przez banderowców wspartych przez oddział SS-Galizien 9. 19. w 1912 r.

 (str. 116) Ks. Stanisław Szczepankiewicz ur. dek. wieś i parafia Bobulińce. w 1910 r. i gmina Podhorce. pow. lwowska. Czortków. Ihrowica.44 r. 507) Ksiądz NN. w 1876 r. Monasterzyska. Majdan. Mówił: „Jestem proboszczem nawet dla tych najbiedniejszych. 38.1908. Zamordowany przez banderowców w noc wigilijną 1944 r. proboszcz par. 26.. Michałówka pow. lwowska. Uprowadzony i zamordowany (wraz z ks. Zaleszczyki (archidiec. lwowska. B. Zaleszczyki (archidiec. dek. 158) Ks. pow. 37. Płuhów. 443) Ks.. 27.1945 r.09.11. w 1912 r.45 wraz z około 150 parafianami. Skałat). Brody) został uprowadzony przez banderowców 27. Kopczyńce (archidiec.. gm. proboszcz parafii. Zamordowany przez bojówkę UPA 13/14. lwowska. Kowalówka gm. Skałat. proboszcz. Wieś i par.1944 r. 45. Aż do swojej śmierci nie chciał opuścić swoich wiernych. lwowska. gm.* (IZ) Ks. 24. wraz z 38 ludźmi.* (str..03. Krasne pow.* (str. 88) Brat Kryspin Karol Rogowski ur.1944. w 1887 r. i gm. wieś i gm..23.07. Buczacz) W wyniku donosu policji ukraińskiej został aresztowany 17.* (KS) Ks. proboszcz.1941 r. Zamordowany przez banderowców dnia 20. Tarnopol). 459) Ks. wikariusz par. Tarnopol (archidiec. Józef Wieczorek proboszcz parafii Pieniaki (także wieś i siedziba gminy). zginął około 26. Złoczów). Kopczyńce. par. Tarnopol). Zamordowany przez UPA 12. pow. 35. 39.1944 r. lwowska.* (str. w 1914 r. po sumie banderowcy uprowadzili księdza. W niedzielę 05.1944 r. Zbaraż (archidiec. parafia i gm.. Tarnopol (archidiec.1944 r.* (KS) Ks. zamordowany w Podkamieniu pow.* (str. Donos złożył nieznany z nazwiska Ukrainiec. Baworów. Brody) zastrzelony przez żołnierzy sowieckich 26. Kopczyńce (archidiec. wikary.* (str. pow. wraz z 80 parafianami 41. i gm. dek. Stanisław Szkodziński proboszcz. lwowska. pow. dek.09 1943 r. dek.1943 r. przez UPA współdziałającą z oddziałem SS-Galizien 30.* (str.. Zamordowany podczas napadu UPA w 1944 r. Leon Perucki wikary. 32. dek. administrator parafii Kociubińce. lwowska. w 1912 r. pow. 146) Ks. 28. wieś. Na podstawie donosu miejscowych szowinistów ukraińskich został aresztowany przez NKWD pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec i stracony w Złoczowie dnia 2/3. 510) Ks. Jan Szewczyk ur.* (235) Ks. dek. 508) Ks. Jan Walniczek ur. wieś. wraz z około 80 parafianami. Majką) przez nacjonalistów ukraińskich 16. Buczacz (archidiec. W 1909 r. Sokołówka. (str. Brody) w dniach 12-16.03. w 1894 r. w 1913 r.44. Zaleszczyki (archidiec.. 25. par. emerytowany katecheta gimnazjum w Trembowli. i zamordowany. lwowska. lwowska.. 36. Tadeusz Siatecki ur. lwowska.. Walenty Puchała ur.1941 r. prawdopodobnie wywołany i zabity przez OUN-owca. pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. Józef Pikota ur. Brzeżany). dek. pow. 448) Ks. dek. który zaginął bez wieści.02. Złoczów (archidiec.08. dek.1943 koło wsi Szypowce. gm. Józef Suszczyński ur. par. Kociubińce. Skonał po wielogodzinnych mękach po wbiciu mu kilku gwoździ w głowę. Brody (archidiec. Został zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich po bestialskich torturach 07. i pow..* (KS) Ks. przez żandarmów niemieckich. w 1906 r. par. 31. gmina. Złoczów (archidiec. 130 131 . Czortków).07.01. Uprowadzony i zamordowany po torturach przez bojówkę UPA 02. Wojciech Rogowski ur.* (str. Skałat. Włodzimierz Siekierski wikariusz parafii Koszlaki (także siedziba gminy). lwowska.* (str.02. Złoczów). Szkodzińskim) koło wsi Szypowce przez banderowców. pow. Józef Rupnicki ur. uprowadzony i zamordowany (wraz z ks. 29. Złoczów (archidiec. Busk). lwowska. 369) Ks.* (str. Litiatyn pow. Franciszek Szarzewicz ur.. w 1874 r.* (str. 43. pow. parafia Tłuste Miasto. dominikanin. 84) Ks. lwowska.44 lub 26. Podwołoczyska pow. dek. 443) Ks. Makabryczny mord: młodej kobiecie w 9 miesiącu ciąży i księdzu rozcięto brzuchy i płód włożono księdzu do brzucha i tak go wystawiono na widok publiczny na rynku w Podhorcach. w 1879 r.* (str. w Nowosiółce Biskupiej. ur.03. pow. 33. wikariusz par. 1941 r. Borszczów. Busk). 44. pow. zwłoki znaleziono na cmentarzu w Litiatynie. lwowska. lwowska. Jazłowiec).06.02.* (str. dek.. par. zwłok nie odnaleziono. wieś. 40. którzy wyjechać na Zachód nie mogą”. dek. Tłuste Miasto. Ryków. katecheta z par. dek. Jazłowiec). Zamordowany przez UPA w październiku 1944 r. Brody (archidiec.* (str. dek. Podhajce). 48) Ks Józef Turkiewicz proboszcz par.06. Czortków).. pow. Buczacz (archidiec. 239) Ks.. gm. Józef Szady ur.11. 84) Ks. i gm. administrator par. 322) Ks. dek. 34. Jan Wiszniewski (Wiszniowski) ur. Wieś i gm. Florian Toporowski ur. Kujdanów. w 1895 r. pow. lwowska..* (str. administrator parafii Pieniaki. Wieś Żeżawa. Po nieudanej próbie przejścia granicy rumuńskiej ukrywał się w Żeżawie i tam został zamordowany podczas napadu UPA na polskie rodziny w styczniu 1945 r. Stojanów. Jazłowiec). 359) Ks. Rozstrzelany w więzieniu. Brzeżany (archidiec. wieś.* (str. Brody (archidiec. Bronisław Majka ur. Zamordowany przez UPA na drodze koło tego miasta 07. (str. miasteczko. lwowska. dek. administrator parafii Byczkowce pow... pow. Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich pod koniec 1942 r. w 1874 r. pow. dek. 42. Karol Procyk. w 1910 r. Radziechów (archidiec. wieś. Stanisław Wilkoński ur w 1877 r. Zamordowany przez banderowców 16.

166) S. Władysław Żygiel ur.* (str.1944 r. w 1875 r. lwowska. prefekt w Równem 1935 .1944 r. Siostry zakonne 50. pow. 56. (Zabołotce) pow. stanisławowskie. dek. lwowska.02. przez UPA . Amelia Witolda Borkowska ur. Zygmunt Chmielnicki ur. proboszcz par.1939 r. lwowska.1943 r. Zginęła razem z nim także jego gospodyni. 58. Włodzimierz Wołyński) uprowadzony 12. pow. pow. gdzie umarł na tyfus. par. zamordowany w klasztorze przez UPA 20. dawny wikariusz we wsi Gliniany. Kostopol (diec. dekanatu i gm. dek.. . Wiadomość wymaga dalszego sprawdzenia. 2. lat ok.11. lwowska. Koszlaki pow. Został przerżniety piłą w korycie z desek. Zaleszczyki (archidiec. 193) Anastazja Izmaela Bartosz ur. Podhajce (archidiec.. gm. przez nacjonalistów ukraińskich Województwo wołyńskie (patrz także DP) 1. KS) Ks.02.12. Henryka Bronikowska.* (str. Zbaraż) w czerwcu 1941 r.* (SP. Klara Linowska. Podhajce). pow. dek. wieś Nyrków par. 7.1944 we wsi Okno (pow. w 1915 r. Jazłowiec) Wywieziona do lasu przez UPA i tam zamordowana 17.1945 r. pochowany w Wiśniowcu Nowym w jednej z mogił zbiorowych. proboszcz parafii Zabłoćce. Aresztowany przez policję ukraińską 3 dni był trzymany w piwnicy w Mikuliczynie i przekazany do Stanisławowa do więzienia. Połowce. dek. Buczacz (archidiec. łucka.46.1944 wraz z siostrą Anastazją Bartosz. razem z 308 Polakami. 402) S. Zaleszczyki (archidiec. łucka. Czerwonogród. Kubów 2008) 48. proboszcz parafii w Berdyczowie. Skałat) (źródło: W. pow. par.04. gm.. 47. 53.* ( str.1943 przez nacjonalistów ukraińskich z parafii Stężarzyce.S. dek. Kubów 2008). w 1869 r. gm. Dubno. współpracowała ze swoją rodzoną siostrą Anną w prowadzeniu sierocińca i uduszona wraz z nią tego samego dnia 02. dek. w 1924 r. wieś. . 6. par. Jazłowiec). w 1882 r.. Zamordowany przez banderowców 13.43. Maria Wanda Szembek (Rosalia Laetitia) –patrz woj. zamordowana w Czerwonogrodzie 2/3. S. Został aresztowany przez gestapo w 1943 r. pow.* (str. Szczurowice. zamordowany wraz z 76 parafianami przez nacjonalistów ukraińskich 11. Matylda Stefania Anna Ustyanowicz (siostra Zofia)– patrz woj. łucka. zamordowany przez bojówki OUN ( źródło: W. pow. Czortków (archidiec.* ( str. powiat Radziechów (archidiec. Jan Witek ur. podczas mszy św. proboszcz parafii Korytnica. Gliniany miasto. księdza Jana Bieńko we wsi Bucniów. lwowska. prałat kapituły kolegiackiej. Antonina Helena Żarkowska lat 51. wieś i par... Deraźne. pow. 848) Ks. 286) Ks. przez nacjonalistów ukraińskich. i gm. 457). Razem z nim zginęło kilkoro parafian. ur. dek. Franciszek Ciesielski ur. pow.. Pauszówka. Tarnopol. 57. Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w okresie między 17 a 20 września między wsiami Byczki a Potokiem. Przemyślany. stanisławowskie. Czortków (archidiec. gm... w archidiec. siedziba parafii. Michał Dąbrowski ur. Od 1939 do 1941 r. zamordowany w maju 1943 r.1944 r. Brody). Szambelan jego Świętobliwości. Jazłowiec). był w nowicjacie Zakonu Karmelitów Bosych. 49*.07.07. Zastrzelona w kościele 16.04. 4. lwowska.01. 440) S. NN. Brzeżany wraz z 30 osobową grupą żołnierzy Wojska Polskiego. gm. w 1878 r. Józefa Kopaczyńska.1944 wraz z wieloma innymi osobami. Tesłuchów.* (str. dek. Beresteczko. lwowska. Bieniawa. Zbaraż (arcidiec. Drohiczówka.. 55.02. 440) S. w 1915 r.44 r. (str.* (str.1945 r. proboszcz parafii Łysin. wieś i par. w 1887 r.07.10. Trembowla). 26. szarytka zamordowana 12. Ludwika Biegalska. wieś. i gm. pow. Trembowla (archidiec. dek. S... w 1905 r. Jerzy Cimiński ur.1944 r. 51. Włodzimierz Wołyński). lwowska. Skałat) zamordowana 02. Jazłowiec). przez policjantów ukraińskich w Wołkowyjach. wrzucony do studni i zasypany kamieniami. lwowskiej...Kubów (2008) wspomina o zamordowaniu 15. aresztowany przez policję ukraińską na 132 133 . Józef Aleksandrowicz ur.. DP. dek. zamordowana przez banderowców w Czerwonogrodzie 2/3. Janów. Drohiczówka pow.02.* (str. dek. (SP) Ks.. 3. SiS str.* (SP).1944 r. Włodzimierz Wołyński (diec. 52.106) Ks kapelan WP. gdzie zginął 16 lub 17. w czasie powrotu na plebanię zamordowany przez banderowców. Równe).* Ks.70. pow. Pauszówka. w której mieszkał.* (SP. Delatyn. S. Zamordowana przez UPA 17.* (SP. (DP) Ks Jan Budkiewicz ur. wieś Nyrków par. Zamordowana przez banderowców w latach 1944-45. przez dwóch członków SS-Galizien i kilku cywilnych nacjonalistów ukraińskich. Podhajce). Połowce. Stanisław Władyka z Opryłowiec zginął w Netrebie (pow. administrator par.. dek. lwowska. Włodzimierz Wołyński (diec. Karol Baran ur. Beata Kogut Parafia i wieś oraz gmina Petlikowce Stare. Czerwonogród.1903 r. Powrócił do Łucka i tam z doniesienia policji ukraińskiej został aresztowany przez gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego Gross Rosen.* (KS) B.S. w czasie wojny pełnił posługę duszpasterską w Mikuliczynie. w 1902 r. pow. redaktor Życia Katolickiego w Łucku. 54. Anna Żarkowska lat 62 służebniczka starowiejska prowadząca sierociniec w Hnilicach Wielkich par.* (str. 193) S. 5. ale po kilku tygodniach zwolniony. (KS) Ks. 323) Ks. w 1891 r. dek.11..01. SiS 106) Ks.

Ludwik Wrodarczyk OMI urodzony w 1907 r. Zofiówka pow. pow. Stanisław Fijałkowski ur. przez nacjonalistów ukraińskich. 1899.1900.. Piotr Walczak ur w r. Wyszogródek (Wyżgródek). na Śląsku. łucka. w 1909 r. 134 135 . z zakonu w Niepokalanowie.1944 r. przemyska (według innej wersji ranny śmiertelnie w czasie walk frontowych) Wobec niepewnych danych nie włączony do wyliczeń.* (KS) B. we wsi Połonka. Beresteczko). ur. SiS 477) Ks. zamordowany około 21.02. pow. Inocenty Wacław Majewski ur. 8. tarnopolskie) . łucka. w 1900 r. Jan Kotwicki ur.Sylwestra Gleczman OCD ur. w 1908 r. Ks. aresztowany z poduszczenia ukraińskich nacjonalistów i stracony przez Niemców 08. proboszcz par. Łuck.* (SP) Ks.08. w r. dek. pow. Jeziorany Ławrowskie pow. kpt. gm. zamordowany w 1946 r. łucka. zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r. 16. łucka. Nieświcz.01. (KS) Ks. z klasztoru karmelitów bosych w Wiśniowcu Nowym. uciekając przed Niemcami w 1939 r. łucka.1943 r. 15. w 1909 r. pełnił obowiązki proboszcza par.1939 r. w 1895 r. przez UPA podczas rzezi całej wsi. pomagał też ukrywającym się Żydom. gm. 13. Po porwaniu przez nacjonalistów ukraińskich z kościoła 07. SP) Ks. Skurcze. Stanisław Gałecki ur. Krzemieniec). Okopy. Kamil od św. Z donosu policji ukraińskiej aresztowany przez gestapo w 1941 r. 14. Włodzimierz Wołyński) ciężko ranny 11.skutek prowokacji ukraińskich (rozrzucanie ulotek antyniemieckich przed kościołem). Sarny). 10. w 1905 r.* (SP. W naszym spisie informacja o nim wykazana jako nie pewna. pow. 899) Ks. Krzemieniec). 22.. Dubno).02. proboszcz par. Wielka pobożność i charyzma księdza Wrodarczyka sprawiły liczne samorzutne zmiany wyznania z prawosławia na katolicyzm..1943 r. Krzemieniec (diec. pow.02. dek.przedstawicieli miejscowej inteligencji przez ekspedycję karną złożoną z Niemców i policjantów ukraińskich. Zamordowany 30. zastrzelony 17. przebywający u rodziny w parafii Ostrówki w pow. dek. ur w r. Hieronim Szczerbicki. (SP) Ks. dek.09. proboszcz par.* (SP) Brat Józef Harmata ur. zastrzelony przez Ukraińców 16. Łuck. proboszcz par. . diec.1943 r. Włodzimierz Wołyński.* (SP) Ks. Luboml. 20.1943 w grupie kilkunastu osób . podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na kościół w Chrynowie (diec.* (SP. Kowel) zamordowany 19. Krzemieniec. pow. łucka. pow. proboszcz par. Władysław Wielebnowski ur.(KS. zamordowany w maju 1943 r. bestialsko zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 30. Bolesław Szawłowski ur. 9* (SiS. Jerzym Cimińskim.471-475) B. 12. Wraz z nim zginęło co najmniej 476 osób. proboszcz par. O. Łuck. (SP). 763-767.(KS) Ks. pow. 200 parafianami 11.03. w Równem. KS 124-127) Ks.* (SP. Radów. i dek. Józef Śliwa ur. pow.. pow. podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na kościół w czasie niedzielnej mszy św. w 1904 r. Stanisław Grzesiak ur. proboszcz par.12. został zatrzymany i zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 17. Jan Cyprian od św. Wrodarczyk leczył także zarówno Polaków jak i Ukraińców. Kazimierz Świerzewski ur. . łucka.1944 r. Łuck. Wielick. przez kilku miejscowych ukraińskich nacjonalistów. gm. odnaleziony przez UPA i zamordowany kilka dni później. pow. dek.07. przez nacjonalistów ukraińskich koło Wołkowyi (diec. głównie uchodźcami z okolicy. proboszcz par. łucka. na terenie powiatu Włodzimierz Wołyński. zamordowany 19.* (KS) Ks. Mordercami byli członkowie UPA i bojówki OUN-Melnykowców „Worona”. Włodzimierz Wołyński (diec. zamordowany 20/21.. oblat.08. Luboml (diec. proboszcz parafii Ostrówki pow.1944 w Porycku. przekazany do gestapo. proboszcz par. proboszcz parafii Chynów. został z donosu miejscowych Ukraińców. zamordowany wraz z ok.1939 r. 18. Krzemieniec (diec. gdy odbywała się msza św. 1896. rez. Boremel. Luboml). 1917. Dubno. 19. DP) Ks. 23. Kowel (diec. gdy wdarli się podstępnie do klasztoru i dokonali rzezi uciekinierów tam się chroniących.(KS. Konstanty Turzański ur w r. jako rzekomy szpieg niemiecki zastrzelony przez wycofujących się żołnierzy sowieckich (inna wersja – gdy stanął w obronie napastowanych parafianek). w r.1943 r. przez nacjonalistów ukraińskich w okolicach Jarosławia. 11. łucka. Sarny (diec. w r.1943 r. Włodzimierz Wołyński. SiS 106) Ks. zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich latem 1943 r.1942 r. gdy podczas ewakuacji ludności z kolonii Skurcze poszedł do kościoła pomodlić się za ks. Łuck. Jarosław.* ( SP) Ks. 1902.* (SP) Ks. Stefan Iwanicki. dek. którzy to wskazali na Polaków jako na komunistów. w 1898 r. Beresteczko) wraz z ks. Tesłuhów i pełniący obowiązki proboszcza parafii Łysin.. wraz z proboszczem i co najmniej 476 parafianami. 21. Krzemieniec (patrz woj. proboszcz par. Mełnica. Dubno (diec. dek.1943 r. łucka. Szawłowskiego. proboszcz par. Łuck (diec. SiS str. dek. Krzemieniec). Poryck. osiadł na gospodarstwie w kolonii Feliksów. łucka dek. w 1905 r.04. Michał Grodzicki (Grobicki) ur. Włodzimierz Wołyński).07. pow. Ks. IZ. dek. pow. Dubno (diec. wraz z kilkuset uciekinierami z okolicy podczas napadu banderowców na klasztor. pow. Michała Lasoń OCD z Zakonu Karmelitów Bosych w Wiśniowcu Nowym. pow.* (SiS-str. od niemowląt do starców. Krzemieniec) zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich wraz ze 150 Polakami zgromadzonymi w kościele. 17. w 1893 r. pow. Stanisław Dobrzański ur. O. przechowywany potajemnie przez popa ukraińskiego Szelesta. 1910. katecheta emeryt. dek. 1884.* (SiS. Poczajów Nowy. Grzybowica. pow.09. DP) Ks.

za to. Wrodarczyk. za sprzyjanie Polakom.487) Ks. był najpierw w sąsiedniej wsi Karpiłówka torturowany w domu dwu sióstr Ukrainek i następnie zabity. Cytat z listu siostry Zenony z Jarosławia. autora) za co został przez banderowców ukrzyżowany”. Tłumacz został zamordowany za to. córka i kilkanaście innych osób.* (str. Ukraińcy z sąsiedniej wsi Netreba. pow. pow. że przeciwstawiał się mordom. gm. 4. Ksiądz został wysiedlony w 1940 r. par. 7*. Zamordowany tam przy ołtarzu w czasie odprawiania mszy św. że jest oficerem Wojska Polskiego i ZWZ. Szutowa pow. ze wsi Tudiów. Województwo poleskie 1-2.1945 r.27) Ks.1944 r. że potępiał zbrodnie UPA i odmówił współpracy z UPA. Buczacz został zamordowany w pierwszej połowie 1945 r. 351) Ks. 4. pow. lwowski został zarąbany siekierą w 1945 lub 1946 r. Równe na Wołyniu.. 2. Zborów zostal zamordowany w listopadzie 1943 r.. zostali zamordowani razem z ok. zamordowany w lutym-marcu 1944 r. proboszcz parafii Rogóźno. Anatol Majkowski ze wsi Worona. 3. gm. Ukrainiec proboszcz unicki ze wsi Urłów.* (Niedz. pow. Duchowni greckokatoliccy Województwo lwowskie 1. 180) Ks. pow. parafia Lubieszów.743) Ks.* (KS) Dwaj zakonnicy Bazylianie. Tarnowica Polna. Województwo tarnopolskie 1. że jawnie na kazaniach potępiał mordowanie Polaków przez banderowców. dek. NN (wiadomość niepewna) z Niżniowa: ”Podobno ksiądz ruski wystąpił śmiało. Został zamordowany przez bojówkarzy UPA 14. 3.05. Województwo stanisławowskie 1.Lubaczów został zamordowany na początku 1945 r. Peter Seńczuk z Rudnik pow. Śliwiński (imię nieznane).726) Ks. za ”przeciwdziałanie rezuństwu” według meldunku AK. gm. gm. Ksiądz potępiał w swych kazaniach zbrodnie dokonywane przez UPA. NN. Zubrzec. Kamień Koszyrski.04. w 1885 r. że pożyczył zagrożonemu Polakowi sutannę i kapelusz.* (str. Tłumacz został zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w styczniu 1945 r. przemyska. 2. Jaworów. przez bojówkarzy SB-OUN. 5. Aleksandria pow. Dolina. zamordowany wraz z rodziną (4 osoby) przez nacjonalistów ukraińskich pod koniec kwietnia 1944 r.416) Ks. dla Polaków. przez Sowietów wraz z parafianami do gm. Panasiuk (imię nieznane). przez nacjonalistów ukraińskich „za zdradę Ukrainy”. Rachiń. Zamordowano również jego żonę. pow. Antoni Ślusarczyk. 694) Ks. 714) Ks. za to. 177) Ks NN z Trościańca.01. 2. Piotr Wójtowych (Wujtowycz?) ur. Zginęły także jego żona. Michał Tełep ur. Cieszanów.* (SP) Ks. za to. przez nacjonalistów ukraińskich i utopiony w rzece Seret. 200 Polakami. Dymitr Ursynowicz lat 27 ze wsi Gruszka gmina Olesza. Jaworów) zamordowany 10. Ukrainiec ze wsi Lubliniec Stary. nie chcąc wstępować do UPA kryli się po lasach wraz z Polakami. 489) Ks. Trembowla. gm. 5. pow. Przemyśl. Tereszkun (imię nieznane) ze wsi Zubrzec.* (str.117) Ks Iwan Doruk proboszcz w Choroście Starym. gdzie często działał ks. piętnując tę straszną zbrodnię (napad na klasztor i wymordowanie sióstr zakonnych – przyp. Ukrainiec z mieszanej rodziny. Uprowadzony w październiku 1943 r. Otrzymał pośmiertnie medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” z Instytutu Yad Vashem za pomoc dla Żydów. (Niedz. Komenda Obszaru Lwów. że przeszedł na prawosławie. Kosów Huculski został zamordowany wraz z synem przez SB-OUN w marcu 1944 r. Tłumacz został zamordowany przez banderowców w marcu 1946 r.* (str. 659) Ks. Po zagładzie sąsiedniej Huty Pieniackiej wzywał z ambony wiernych do opamiętania i został za to zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich. Ukraińcy. Śliwnica. 3.* (Na Rubieży 104/2009 str. która była w zaawansowanej ciąży i parafiankę Piwowarczuk za krytykę tego mordu 4. parafia Nehrybka pow. gm Strusów. że brał udział w pogrzebie ofiar napadu banderowców i potępiał mordy na Polakach 6. pow. pow. gdzie zamordowano 54 osoby i spalono większość budynków. Przemyśl. przez banderowców 136 137 . o którym nie wiedział.* (KS) Ks.* (str.podczas napadu na wieś Okopy. pow.* (str. Kuty Stare. Roman Kruszelnyćkyj proboszcz parafii greckokatolickiej Bonów w powiecie Jaworów (diec.* (str. Szczerba z Chrusna pow. Śniatyń został zamordowany przez SB-OUN za przechowywanie przez rok Leona Zakrzewskiego.* (str. pow. gm Zborów.1944 przez bojówkarzy SB OUN i UPA za pomoc świadczoną Polakom i publiczne potępianie zbrodni popełnianych przez UPA na Polakach. Jego żonę Polkę w zaawansowanej ciąży zakłuto bagnetami. gmina Markowce. wikariusz unicki. aby ten mógł w tym przebraniu uciec do polskiej wsi. proboszcz par. 290) Ks. 6.* (str. w dzień swoich urodzin za to.. Ukrainiec ze wsi Strusów. za to. Podczas napadu bandy UPA 09.* (str.. gm.* (str. Baka (imię nieznane). Wołoszczuk (imię nieznane) lat 41 ze wsi Hostów. na ich prośbę ( bo nie było księdza rzymskokatolickiego).* (str. Była to kara za publiczne potępienie napadu banderowców na Pyszówkę. 692) Ks. w 1874 r. Kuty.

Zborów został zamordowany w lipcu 1943 r. Kruszyński (brak dokładniejszych danych) został zabity za potępianie mordowania Polaków (żródło: Woczeja. Wiadomość do sprawdzenia. pow Kowel zamordowany wraz z rodziną za odmowę święcenia noży. gm. zostali zamordowani przez bojówkarzy SB OUN za publiczne potępienie działalności członków UPA i odmowę święcenia ich broni przeznaczonej do mordowania. 6.Ks. Krzemieniec zamordowany wraz ze swoją żoną przez bojówkę UPA za to. NN. Wieś Rudniki. Gdy nie miał kto pochować zamordowanych dokonał tego ks. par. proboszcz par. Województwo wołyńskie 1. woj. że na jednym z kazań potępił zbrodnie UPA dokonywane na Polakach. 10. Dederkały. Złoczów. że nie przyjął do cerkwi „wici chlebowych” wzywających do mordowania Polaków.* (KS) Pop NN. Milno osiedle Podliski. wołyńskie. Zdołbica. Załoźce pow. gm. dek. parafia Kowel.* (KS) Ks. żywcem spalony przez nacjonalistów ukraińskich w cerkwi w Żabczu wraz z 4 Polakami. za to. Krzemieniec (diec. został zamordowany pod koniec 1942 r.* ( SK.* (SiS. łucka. rzymskokatolicki Ireneusz Kmiecik. 8* (872) Alumn greckokatolicki NN ze wsi Laskowce. że potępiał w swoich kazaniach zbrodnie UPA dokonywane na Wołyniu i nawoływał do zgody. Wiadomość do sprawdzenia. łucka. gm. Wieś Nowomylsk (Mylsk Nowy). str. 8. pow. zamordowany przez bojówkarzy SB-OUN i UPA w kwietniu 1944 r. przez bojówkarzy UPA za to. który był sygnałem do mordowania Polaków. że w kazaniach swoich nawoływał do zaprzestania mordów i przelewania krwi chrześcijańskiej. pow. pow. Upowcy zamordowali go po klęsce napadu na Przebraże. Czerniechów. Pełcza. . których ukrywał.* (SiS str.481) Ks. przez SB-OUN za potępianie mordów dokonywanych na Polakach (źródło: Woczeja.Dubno. pow. 2011). NN z pow. (str. pow.za to. Baszuki. 4. Upowcy zamordowali miejscowego duchownego prawosławnego z żoną za odmowę poświęcenia krzyża na kopcu.. 7. 2011). został w kwietniu 1944 r. wołyńskie został powieszony za sprzyjanie ludności polskiej 2-3. Zamordowany w lipcu 1943 r. NN par. Beresteczko). Dubno został zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich ponieważ odmówił święcenia noży. że nie chciał wstąpić do UPA. na kazaniu w cerkwi wołał: to nie jest żadne wojsko. 577) Pop NN. 9. która nigdy nie zbuduje żadnej Ukrainy. Krzeminiec. Serafin Horosiewycz ur. Za to dostał wyrok śmierci. 1. Zborów. .* ( SP) Ks. pow. 992/993). Wiadomość do sprawdzenia. Otrzymał za to wyrok śmierci od UPA i musiał uciekać. pow. że arcybiskup Hromadśkyj oficjalnie potępiał zbrodnie dokonywane na Polakach przez UPA. Kołki. dzięki czemu ksiądz uniknął śmierci.* (KS) Ks. Łuck. to plugawa banda. pow. przez bojówkarzy SB-OUN i UPA za to. . Proboszcz krytycznie oceniał działalność nacjonalistów ukraińskich. Żabcze. przez bojówkarzy UPA za to.Ks. 97) Pop Fiłyp Borećkyj (Fiłyb Boryćkyj?) Wieś Drańcza Polska gm.* (SK¸ SiS 1159-1160) Pop Fiodor Cichoćkyj senior i jego syn pop Fiodor Cichoćkyj junior. Jankowce. 3. Dubno zamordowany we wrześniu 1943 r. Laskowce.Pop NN z Kaszówki. Następnego dnia znaleziono go martwego.* (KS). ponieważ nawoływał do zaniechania tego napadu (zemsta na niewinnym księdzu za swoją złą decyzję?) 138 139 . SiS 403) Pop Czerwynśkyj. parafia Krzemieniec i jego sekretarz protojerej* Fiodor Jurkewycz zostali zamordowani w czasie drogi do Równego przez bojówkę SB-OUN i UPA. 1900. Wiadomość do sprawdzenia. Krzemieniec) zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w r. Mifond Medwedew wysiedlony przez Sowietów do Antonówki Szepelskiej. gm. parafia Bełżec. przez nacjonalistów ukraińskich za to. zamordowany przez bojówkarzy SB-OUN i UPA za to. Łuck. przyjaźnił się z polskim księdzem z Sienkiewiczówki. w którym zginęło ponad 50 osób. zamordowany w listopadzie 1944 r. że uprzedził polskiego księdza Bolesława Murawskiego proboszcza rzymskokatolickiego w Pełczy o grożącym mu niebezpieczeństwie ze strony UPA. pow. Duchowni prawosławni zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich (byli mordowani za krytykę ludobójstwa dokonywanego przez OUN-UPA lub za pomoc udzieloną Polakom albo za odmowę współpracy z UPA). Trembowla.Pop Konoplanko z pow. woj. 5-6. Powodem morderstwa było to. Józef Gaducewicz proboszcz parafii obrządku wschodniego w Kuśkowcach Wielkich. Razem z nim zamordowano 8 osób narodowości ukraińskiej. Został zamordowany za to. że odmówił współpracy z UPA i potępiał zbrodnie dokonywane przez UPA. NN. par. który żył w przyjaźni z zamordowanym księdzem. w tym jego siostrę i dwoje krewnych. 1943. gm. Syn popa był członkiem bojówki UPA. dek. gm. 7.* (SiS. Radziwiłlów pow. że po masowym mordzie na Polakach w Milnie. Tarnopol. Nowy Staw. (źródło Woczeja 2011). (źródło: Woczeja 2011).* ( SP) Ks. 5. pow.* (KS) Ks.** (KS) Arcybiskup (archiepiskop) Aleksiej Hromadśkyj „Ołeksa” z diecezji wołyńsko-żytomierskiej patriarchatu moskiewskiego. Łuck (diec. 2.* (KS) Pop NN par. pow Zdołbunów. że odmówił osobistego udziału w przygotowaniach do mordowania Polaków. . który wykonano. Pop NN. par.

ks. pow. Wilhelm Doroszyński. Eugeniusz Półtorak (Rosochowiec. Ksiądz Kazimierz Białowąs mimo poparzeń zdołał uciec i schronić się w Trembowli (KS 397. Odmroził sobie palce u rąk i nóg. pow. policja ukraińska aresztowała księdza i przekazywała go gestapo lub NKWD. gm. Wśród zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich duchownych greckokatolickich jest 23 księży. Tabela 1. Kubów 2008). ks. kowalski. zabijając 15 osób. Trembowla). gdzie zajęli się nim parafianie i przewieźli. Wyprowadzili z niej 12 osób ukrywających się tam. 1 4 6 2 2 13 7 9 8+1? – 3+1? 29 26+2? W nawiasie pierwsza liczba: zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich a druga liczba . NN (Żabińce. ks. rzekomo za współpracę z Niemcami i NKWD. zamordowany we wrześniu 1943 r. pow. W sumie jest ich i tak bardzo dużo. Ksiądz Kazimierz Solecki (ur. 1 2 3 1 4 4 15 klerycy 1 1 – 1 1 – 4 siostry Duch. wieś Kaszówka.zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich wspólnie z Niemcami lub bolszewikami. dnia 13. We wsi Hleszczawa. Tam otrzymał opiekę lekarską i ocalał (KS 447). w której zamordowano ponad 600 osób i nawoływał do zaprzestania mordów. do Zaleszczyk. pow. Trembowla). SiS 870) Biskup (episkop) kowelsko-włodzimierski Emanuił (Mychajło Tarnawśkyj z Włodzimierza) zamordowany przez SB-OUN około 25. poprzez donos lub wspólne działanie: np. nie mniej przeżył. Równe został zamordowany za przechowywanie dzieci innego Ukraińca Iwana Gercela.1943 banderowcy napadli na plebanię. pow. ks. pow. Ksiądz Kasperski. przeziębił się i do końca życia nie odzyskał zdrowia. na wpół przytomnego. że umarł. jednak według świadectwa działaczy melnykowskich zabito go za odmowę współpracy z UPA. uniknęli śmierci: Ks. Antoni Adamiuk (późniejszy biskup) z Płauczy Małej (pow. cała UPA. Kopczyńce). Wszystkich gnali do miejsca gdzie zamierzali ich zabić. Międzyrzec. pow. ale on oprzytomniał i doczołgał się do wsi. (według Jankiewicza8a) Duchowni ogółem rzym. aż zemdlał.11. Buczacz). ks. Ignacy Tokarczuk (późniejszy arcybiskup) i ks. wraz ze swoją rodziną i służącą za to. Podhajce). którzy.* (KS i SiS 397) Pop NN. We wsi Zawałów (siedziba parafii i gminy). Do tego spisu można dodać dalsze przykłady z tego samego wojewodztwa: We wsi Hnilicze. Wielick. proboszcza Kowalczyka.44 na plebanię napadła bojówka UPA. pow. gm. pow. biskup (episkop) i 11 (+2?) popów prawosławnych. pow. Podam jeszcze opis losów księdza Teodora Kasperskiego ze wsi Winiatyńce pow. Skałat). obaj ze Złotnik (pow. Kopczyńce). gm. Iławce.43 bojówka SB-UPA napadła na plebanię w poszukiwaniu ks. Wspomnieć jeszcze należy o księżach rzymskokatolickich. Wymienieni duchowni na pewno nie są wszystkimi ofiarami zbrodni nacjonalistów ukraińskich i zapewne jeszcze do tej listy dojdą nowe nazwiska. że potępił masowy mord we wsi Gaj. ks.1912) uciekł w bieliźnie przez okno do sąsiedniej polskiej wsi (KS 344). dwóch braci zakonnych i jeden alumn a wśród duchownych prawosławnych jest arcybiskup (archiepiskop). Pozytywną a także negatywną rolę duchowieństwa greckokatolickiego i prawosławnego w czasie ludobójstwa omawia Woczeja (2011). ze względu na swój wiek nie mógł nadążyć i upadł. Trembowla 13. ksiądz Kazimierz Bartosiewicz ukrył się w śniegu i przeleżał tam wiele godzin.Skałat dnia 31. NN ze Szczekiczyna. Podhajce. 13* (Niedz. 140 141 . Franciszek Napierała (u Komańskiego i Siekierki. a zwłaszcza jej przywódcy współpracowali z Niemcami (Abwehra). Banderowcy zamordowali ojca księdza . Liczba duchownych katolickich zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 do 1947 w poszczególnych województwach (zapewne jeszcze nie pełna).04. Napastnicy podpalili zabudowania i wrzucili granaty do piwnicy gdzie ukryli się mieszkańcy i goście. 89) Ks. Bronisław Mirecki (Hałuszyńce.-katoliccy: Lubelskie 17 (14+3)+1? Lwowskie 43 (22+21)+1? Poleskie 11 (8+3) Stanisławowskie 44 (31+13) Tarnopolskie 58 (52+6)+1? Wołyńskie 23 (17+6) + 2? Razem 196 (144+52)+5? księża 14 36 6 29 44 19 148 zakon. Władysław Michałkiewicz (Łoszniów. Podhajce). We wsi Orzechowiec gm Kaczanówka. 12. Zawałów. prawie cudem. Nie znalazłszy go zamordowali jego siostrzeńca Stanisława Rybickiego (KS 259).1943 r. gm. ks. Nota bene. w rękach których ginął. Brzeżany).10. W sumie zginęło z ręki nacjonalistów ukraińskich lub przy ich udziale 236 duchownych. Zaleszczyki: banderowcy wybili dziurę w murze plebani i tym sposobem dostali się do wnętrza. np. Kubów (2008) wymienia następujących księży z województwa tarnopolskiego. Mateusz Franków (Horodnica. który udzielał pomocy Polakom. pow. Oprawcy bili go kijami. Kopczyńce). Podhajce bojówka UPA napadła na plebanię.09. pow. Jan Smutek (Tłusteńkie. Celestyn Rubaszewski (Petlikowce Stare. 2004 „Napieracz”) (Iwanówka pow.* (Poliszczuk 2002.07.Wojciecha i żonę Wojciecha (KS 277). aż do końca wojny i później. na których były zamachy. ks. Torturowali i zamordowali ojca księdza i macochę. pow. Zostawili go myśląc zapewne. ks. ale zdołali uniknąć śmierci. zakonne gr-katol.

W. Siekierka S. Siekierka S. ks. Woczeja S. między innymi miejscowi harcerze. Toronto-Warszawa-Kijów.11. tom 12. Kubów W. pow. Wrocław. Nakładem autora. Siekierka S. Poliszczuk W. Cz. którzy w imię Chrystusa nie bali się narazić na śmierć siebie i często także swoje rodziny potępiając zbrodnie swoich współplemieńców oszalałych nacjonalizmem. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Są to tylko przykłady. Kraków.II. Różański E. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Wydawn. Warszawa. Głos Kresowian 29: 67-72. Polihymnia. Wołczański J. 2006. Wydawn. ale ksiądz zdołał się ukryć i ocalał. dlatego. Żydaczów) (Siekierka i in. Atla2. von borowiecky. Franciszek Bajer. więc ziemie kresowe dawnej Rzeczpospolitej Polskiej spłynęły krwią męczenników. W województwie stanisławowskim prawie cudem uniknęli śmierci ks. Toronto. Niedzielko R. Siemaszko W. napadła bojowka OUN-UPA. SUOZUN. 2006. ks. Warszawa. 2002. Kraków. Komański S. Kresowa Księga Sprawiedliwych. Sutanna umaczana we krwi. żyli pod groźbą utraty życia (Wołczański 2005). W: J. Ocalała dzięki żołnierzom niemieckim. Niewiński. nocą 2 lutego 1944 r. Lublin Isakowicz-Zaleski T. Literatura Dębowska M. i Siemaszko E. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu. Kędzierzyn-Koźle. Wrocław. Duchowni katoliccy zamordowani w latach 1939-1946 przez nacjonalistów ukraińskich. Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947. Komański H. 2002 Nacjonalizm ukraiński w dokumentach cz. Wydaw. i sądzę zdaniem wielu Kresowian niejeden z wymienionych zamordowanych księży rzymskokatolickich i greckokatolickich byłby godzien wyniesienia na ołtarze (patrz Isakowicz-Zaleski 2008 b). Wrocław. SUOZUN i Wydawn.. Na dom w Reniowie gdzie przebywał ks. Ks.. pow. Tak. został jednak kaleką. Listowski. Isakowicz-Zaleski T.. Męczenników za wiarę. Wydanie III. Stanisławów). Witold Kowalski z Kisielina. kapelan AK. Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła Rzymsko-Katolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej. Ludobójstwo dokonane na Polakach w województwie lwowskim. W województwie wołyńskim cudem uniknął śmierci ks. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Czynili to mimo pomówień ze strony upowców. Nakładem autora. Siemaszko E. Nortom. Wrocław. Wydawn. 2007. Studia i materialy. 2004. Nortom. Duchowieństwo diecezji łuckiej ofiary wojny i represji okupantów 1939-1945. o ile nie dość wcześnie wyjechali. Ze wzgórza pod Krakowem. gdy ludobójstwo było w znacznym stopniu dokonane. jedynie ustny przekaz). Wrocław. Małe Wydawnictwo. Zbrodniczość OUN-UPA. Honorat Jedliński ze wsi Noworodycze był powieszony przez banderowców głową w dół.. Dom był przygotowany do obrony. Nortom.. Przemilczane ludobójstwo na Kresach. Wyd.. Komański H. został uratowany przez parafian (Siemaszko i Siemaszko 2000). Stosunki polsko-ukraińskie „Głos Kresowian” Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Konieczny S. Wydawn. 2007.. 2008 b. nacjonaliści ukraińscy poderżnęli mu gardło. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim. Toronto. Rohatyn). Jastrzębski S. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Terroryzm na Podolu Zachodnim. Wydawn. (około 2007). W Chodaczkowie Wielkim 12. Gorzka prawda. Popek L. Wewnątrz budynku było kilkanaście osób samoobrony. prawie wszyscy kapłani na zagrożonym przez banderowców terenie. 2008 a. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946. Instytut Pamięci Narodowej. Ks. Materiały Źródłowe. Moim zdaniem. Płacili za to życiem lub ranami. Ks.. Nakładem autora. 2004. Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymsko-katolickich na kresach południowo-wschodnich 1939-1947. 2010. 2005..44 banderowcy zamierzali zabić księdza Szczepana Chabło. ks. Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. Poliszczuk W. którzy ją zawieźli do szpitala (KS 166). W: Listowski W. dopóki ci byli na miejscu. która zmusiła napastników do ucieczki (KS 487). wprawdzie przeżył. Na odgłos strzelaniny przyszła odsiecz z Załoziec (samoobrona złożona z członków „Szarych Szeregów”. został ranny w czasie obrony plebani. Warszawa. Szatko z Firlejowa (pow. Ks. Stefan Zawadzki ze wsi Cumań. (spons. Zamordowali za to jego brata i siostrę (KS 363). Korman A. 2008. Poliszczuk W. 2005. 2000. I. Franciszek Kopeć (Demnia. w Warszawie). 142 143 . Szczególnie trzeba podkreślić bohaterstwo tych nielicznych księży greckokatolickich. 2007). Michał Damm (Bednarów. że mimo śmiertelnego zagrożenia nie chcieli opuścić swoich wiernych. Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947. To nie zdrajcy! to bohaterowie! Czynili to pomimo braku wsparcia duchowego ze strony swojego najwyższego hierarchy metropolity Andreja Szeptyckiego (ostatni i jedyny list metropolity Andreja potępiający wyraźnie zbrodnie UPA do nikogo nie dotarł i nie jest znana żadna jego kopia. Komański H. Również w województwie tarnopolskim: Siostra Kryspina Waleria Cnota była ciężko ranna w czasie napadu na kościół w Petlikowcach Starych. że zdradzają swój naród (a przecież to właśnie tymi księżmi naród ukraiński może się dzisiaj chlubić. 1995. Wrocław. Gorzka prawda. Był zresztą wysłany już po fakcie. Siekierka S. 2008. Bulzacki K. Wyd. Popek L. 2011. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. Ludobójstwo OUN-UPA na kresach południowo-wschodnich. Warszawa. Wydawn. 1939-1946..

a kogo nie. Podkreśla to Poliszczuk7. gdzie mieszkali Polacy brakuje danych. Przez długi czas po zakończeniu walk w r. Wtedy jednak. Kęsik13 podaje za W. iż jeszcze stale ukazują się nowe materiały lub istnieją stare nieopracowane. Dotychczas podawano bardzo rozbieżne dane dotyczące wielkości strat. co w sumie czyni 75-91 tysięcy. że np. Osobno obliczono straty samoobron. że ofiarami są ludzie bezbronni mordowani za to. że jestem świadomy. znanych z nazwiska. ludobójstwo to było na polecanie władz komunistycznych przemilczane. Tą liczbą posługują się często polscy badacze i politycy8. oddziałów ukraińskich w służbie niemieckiej: SS-Galizien i Nachtigall. Dane z książek Komańskiego i Siekierki2 i Siekierki i in. 1). Ukraińscy badacze o nacjonalistycznych tendencjach często nazywają ofiarami członków UPA. Jankiewicz Straty ludności polskiej na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej w wyniku ludobójstwa popełnionego przez nacjonalistów ukraińskich W czasie trwania II wojny światowej i kilka lat po niej ukraińscy nacjonaliści należący do OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) i do jej ramienia zbrojnego UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) rozpętali niesłychaną akcję ludobójczą na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dążąc do stworzenia niezależnego państwa ukraińskiego. W następnej kolumnie podano liczbę zamordowanych. na str. Jest oczywiste. i E. Liczby poległych lub zamordowanych żołnierzy Wojska Polskiego odrodzonej Rzeczypospolitej w tym opracowaniu nie ujęto. czy nie przez Armię Krajową (AK). że dane te są niepełne i jeszcze nadal zgłaszają się pominięci świadkowie. którzy zginęli w czasie napadów na polskie wsie. Ofiarami byli także żołnierze Wojska Polskiego walczący z bandami. W tablicy 1. które pozwolą przedstawić liczbę strat polskich jeszcze bardziej precyzyjnie. Leszek S. jakie naród nasz poniósł przez zbrodniczą działalność nacjonalistów ukraińskich. czy domy – jest to stanowisko całkowicie niesłuszne . Ponieważ ukazały się już obszerne publikacje dotyczące strat we wszystkich pięciu południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej. W licznych miejscowościach ludność była wymordowana do ostatniego człowieka. natomiast straty w Małopolsce Wschodniej (Dzisiaj Zachodnia Ukraina) ocenia bardzo nisko. tak. ofiarami są także członkowie samoobron. na 20-25 tysięcy.10. Pani Siemaszko10 szacuje liczbę polskich ofiar ludobójstwa (bez Polesia) na 133 800. 144 145 . bo poumierali. Wydzieliłem także zanotowane tam straty Wojska Polskiego. czy IB.1947.napastnik nigdy nie może być uznany za ofiarę. albo też do świadków nie udało się dotrzeć. lub też bali się świadczyć. podano liczbę znanych przypadków morderstw dokonanych na polskiej ludności cywilnej oraz na żołnierzach samoobrony. Inny nienacjonalistyczny historyk ukraiński Poliszczuk obliczał liczbę polskich ofiar tego ludobójstwa na 120 tysięcy7. BCh. gdyż była to wówczas jedyna możliwa legalna forma obrony. ponieważ z wielu miejscowości. gdy przebywali u rodzin na urlopie. dopiero po 1989 roku zaczęto o nim więcej mówić i pisać1-5. gdy on to pisał nie było prac Siekierki i in3. jest oczywiste. są innej narodowości czy wiary niż mordercy. Siemaszkami1 dla Wołynia liczbę strat 50-60 tysięcy. gdy byli mordowani po wzięciu do niewoli. Jeśli chodzi o to. gdyż to zagadnienie powinni opracować historycy wojskowi. że nie zachowali się świadkowie. w sumie 200 – 220 tysięcy ofiar6.3-4 i oraz Jastrzębskiego5 przeliczyłem jeszcze raz i oddzieliłem ofiary narodowości polskiej od ofiar innych narodowości. Nie mniej straty wojskowych wyłączyliśmy. Kierowali się przy tym nieludzką zasadą „Ukraina musi być wolna od cudzoziemców”. Siekierka i in. także członkowie Istriebitielnych Batalionów (IB) tworzonych głównie z młodzieży przez władze sowieckie.4 i Komańskiego i in2. a także straty poniesione na skutek działalności policji ukraińskiej (Ukrainische Hilfspolizei). oparte na ogromnym materiale źródłowym1-5. Ukraiński badacz Masłowśkyj (nie nacjonalista) obliczał straty osobowe Polaków spowodowane przez nacjonalistów ukraińskich na 60 – 70 tysięcy na Wołyniu i 140 – 150 tysięcy w „Galicji” (czyli w Małopolsce Wschodniej). Ukraińscy badacze o poglądach zbliżonych do nacjonalistycznych starają się zaniżyć liczbę polskich ofiar do 70-80 tysięcy (patrz przykłady cytowane przez Kormana9). jest już czas na bardziej precyzyjne podsumowanie. stających w obronie napadanych.4. dr hab. Dodaje do tego jeszcze 5-6 tysięcy osób zamordowanych na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie. więc trzeba ich wygonić lub wyrżnąć. lub bardzo skąpo relacjonowane. zorganizowanych lub nie w AK.Prof. 5 podają liczbę szacunkową ofiar na około 185 tysięcy (patrz tab. kogo można uznać za ofiarę ludobójstwa. Bataliony Chłopskie (BCh) lub inne podziemne organizacje militarne). lub zostali schwytani. natomiast w dalszej kolumnie podano liczbę szacunkową polskich strat osobowych. z tym. jakie formowały się w poszczególnych wsiach i miasteczkach (niezależnie od tego czy ich członkowie byli zorganizowani. itd.

Ludność. 540 tysięcy Żydów (według polskiego spisu ludności w 1931 r. (zapewne z wiadomością Niemców). nie tylko przy pilnowaniu gett i przy egzekucjach.088 10. OUN-UPA mordowała. śmiało można oszacować straty Żydów na tych terenach na ponad 750 tysięcy. gdzie były mordy.urzędnicy sowieccy wójtowie. z których brak danych. albo udzielali pomocy Polakom ostrzegając ich.800 10. Byli to Żydzi ukrywający się w polskich rodzinach lub wspomagani przez Polaków i z nimi razem zgładzeni przez nacjonalistów ukraińskich (działających samodzielnie lub wspólnie z Niemcami).121 3.240 15. Mordowano ich za pomoc udzielaną Polakom i itp. weterynarze i inni. gdyż w tym województwie procent Polaków nie był wysoki (22. przysyłani przez sowiecki rząd. w których dokonano mordów.4 (str.274 17.6 %) i było wiele wsi gdzie nie mieszkali Polacy. lub których ukryły polskie rodziny i mieli szczęście nie trafić pod upowski topór w czasie eksterminacji polskich wsi.932 158.000 24.liczba miejscowości.000 osób. Bardzo rzadkie były przypadki ukrywania Żydów przez rodziny ukraińskie.800 18.719 a . dla których są udokumentowane dane.4 ) zmniejszyłem o połowę. Składały się na to wieki wspólnego gospodarowania i zasiedlania tych ziem po napadach tatarskich i później.000 47. Trzymano i pilnowano ich jak niewolników aż do momentu likwidacji. gdzie nie było Polaków lub było ich bardzo mało. ale tych.415 32. Jastrzębskiego5.000 3.000 40. a wiadomo. Siemaszko10. dla których takich danych brak.600 60.113 60.otrzymano tym sposobem średnią liczbę ofiar na miejscowość.4) i było sporo miejscowości. Dla samego Lwowa dane te wynoszą według Littmana12a 150 – 160 tysięcy Żydów w 1941 r. za wyjątkiem tych. Sposób szacowania danych: jak wspomniano.960 4. ale w tej liczbie mieszczą się też Ukraińcy . ludności wyznania mojżeszowego12). Wiedząc jak niewielu z nich się uratowało. Wszystkim tym Ukraińcom należy się nasze najwyższe uznanie i wdzięczność. Uratowali się tylko ci. Zapoczątkowane opracowanie Siekierki i Komańskiego15 nad Lubelszczyzną zapewne wkrótce te sprawy lepiej wyjaśni. zwłaszcza w województwach tarnopolskim. Dotyczy to także południowo-wschodniej części Lubelszczyzny. Dla każdego województwa osobno . Straty osobowe ludności polskiej w poszczególnych województwach poniesione na skutek działalności nacjonalistów ukraińskich (patrz Jankiewicz8) Miejscowości Ofiary8 Województwo Lubelskie Lwowskie Stanisławowskie Tarnopolskie Wołyńskie41a Poleskie* Razem a 280 1098 878 790 1865 4911 b 15+? 1004 215 359 1643 udokumentowane Dane szacunkowe według: Ofiary8 znane Jankiewi. W literaturze. gdzie nie byłoby zarówno Polaków jak i Ukraińców. Liczba ludności żydowskiej w województwie wołyńskim i w byłych województwach tarnopolskim. którzy odmawiali współpracy z UPA lub wzbraniali się mordowania Polaków. (z tej liczby znanych z nazwiska jest 942 osób). którzy uciekli z Armią Czerwoną.41a cza8 ska 3. Istnieje nawet książka im poświęcona16.* Dane dla Polesia przyjąłem wg. wiele mordów i „pacyfikacji” dokonywali Niemcy wspólnie z oddziałami SS-Galizien.000 – 133. którą analizowaliśmy1-5 wykazano śmierć 1675 Żydów (z tego 168 znanych z nazwiska).803 15.000 3.Siekierki Siemaszz nazwii innych40 ko41. 214 Rosjan (przeważnie uciekinierów z obozów jenieckich). było tam 616 tys.000 za E. lwowskim i stanisławowskim była bardzo mieszana i nie łatwo było znaleźć miejscowość.5). Otrzymaną liczbę dodawano do liczby ofiar udokumentowanych. UPA mordowała ich wraz z rodzinami.121 45.000** 7.000 60. nauczyciele. gdyż tam liczba polskiej ludności była mała (16. którzy byli im potrzebni.17 W zaokrągleniu daje to blisko 160 tysięcy ofiar polskiej narodowości. W mordowaniu Żydów ściśle współpracowała z Niemcami policja ukraińska.000 22.Tabela 1. same 146 147 . mnożono tę liczbę przez liczbę miejscowości. Także OUN-UPA likwidowała Żydów. Siekierki i in. Dla województwa stanisławowskiego liczbę miejscowości w „b” (podaną przez Siekierkę i in. Straty wśród Żydów były ogromne. Przyjęto więc liczbę 60. w każdym województwie obok miejscowości.121 22. Prócz tego było 343 zamordowanych wołyńskich Czechów. że najczęściej mieszkali tam Polacy. Nie uwzględniono tu Żydów mordowanych masowo przez Niemców przy współudziale policji ukraińskiej przy likwidacji gett. ale i potem przy wyłapywaniu uciekinierów z gett. Te zagadnienia omawia Prus w swojej książce „Holokaust po banderowsku”12.522 38.202 12. którzy przeżyli getto i wojnę było już tylko 1689. ukrywając itp. ale gdy weszła tam Armia Czerwona w 1944 r. Jastrzębskiego5 ze względu na nie pełne dane o szeregu wsi.dzielono liczbę ofiar udokumentowanych przez liczbę miejscowości. lub dokonywały ich. W literaturze. Skorygowałem też nieco dane dla województwa tarnopolskiego w porównaniu z publ. dalej.000 185. z których te dane pochodziły . istnieją także miejscowości. Littman12a podaje. Karała śmiercią nawet za krytykę mordowania Polaków. którą analizowaliśmy1-5 było dla wszystkich pięciu województw 2140 Ukraińców zamordowanych razem z Polakami.18. niedobitków było tylko 10 – 15 tysięcy. 32 Romów i 74 Niemców. ** szacunek wg. b – liczba miejscowości. że w Galicji mieszkało w 1941 r. Poliszczuk11 ocenia liczbę Ukraińców zamordowanych przez OUN-UPA na 80.600 3236 100. jak lekarze i czasem rzemieślnicy. z których brak danych ale przeważnie mieszkali tam Polacy.400 27. lwowskim i stanisławowskim wynosiła według spisu z 1931 roku 824 tysiące12. Dla województwa wołyńskiego ten sposób liczenia nie mógł być stosowany.276 32. także Ukraińców. Nie wielu Żydom udało się trafić do radzieckiej lub żydowskiej partyzantki.928 15. Na Lubelszczyźnie obok licznych zbrodni dokonywanych przez OUN-UPA. Z kolei dla województwa lubelskiego przyjęto liczbę podaną przez S.755 22.

1) 1369 Polaków 4743 Polaków 426 Polaków 4924 Polaków 11462 Polaków W czasie walk zginęło lub po prostu zostało zamordowanych 483 członków samoobron. The Ukrainian 14th Waffen-SS Division.). Ogólny bilans strat ludności w wyniku polsko-ukraińskiego konfliktu narodowościowego. z ukr. Wyd. kalectwa i innych obrażeń. Pure soldiers or sinister legion. Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947.cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa. Powiat Kraśnik. Takie współdziałanie z Niemcami w eksterminacji Polaków miało miejsce także w innych województwach (tabl. Toronto.2012 r. 1. Warszawa. Warszawa.. 2003. 2002. 13 Kęsik J. SUOZUN. lub inne jednostki ukraińskie na usługach niemieckich. Nieludzkie okrucieństwo z jakim były mordowane ofiary OUN-UPA było powodem dla którego prawnik. często należących do AK. 2002. Policja Ukraińska wspólnie z formacjami niemieckimi zamordowała 3. von borowiecky. 2001.. Stosunki polsko-ukraińskie „Głos Kresowian”. 148 149 . Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim. Bilans zbrodni. Na Rubieży 120:43-58. 1939-1945. Poliszczuk W. 06. Wyd.. Siekierka S. Siekierka S. 12. Niemcy na skutek donosów nacjonalistów ukraińskich zamordowali 4. 2000.S. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. Wrocław. Komański H. Warszawa 15. Ludobójstwo.ofiar zbrodni popełnionych wspólnie przez nacjonalistów ukraińskich i Niemców na 364 zabitych w czasie pacyfikacji osiedli oraz 452-459 zabitych przy innych działaniach. 2010. razem 2. Nr. 5. Nortom. 8. Kury. Nortom. 2011. Warszawa 2. zapalenia płuc. Szawłowski R. Wrocław. 2... Wyd. Artykuły w czasopiśmie „Na rubieży” świadczą. Nortom. Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. 1939-1946. Gorzka prawda . Wyd. Littman S. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lubelskim w latach 1939-1947.. Siekierka S. Tom pod redakcją R. 2007/2008. zwłaszcza województwa lubelskiego.7-8 (116-117). 10. samodzielnie 520 a wspólnie z OUN-UPA 849 Polaków. tom I i II. Nie ujęto tu Wołynia. Liczbę poległych obrońców wsi polskich podają dla Wołynia Siemaszko i Siemaszko1 jako 186 osób. 1939-1947. Bulzacki K. Opracowania i materiały prokuratorów IPN t.. Komański H. Masłowśkyj W. 2007. czerwonka) oraz na skutek ran. Gwałt na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery. Przypisy: 1. 7. Z tych wywiezionych ludzi z reguły nie wracało 1/3 do 1/2: głód. potem również nacjonaliści ukraińscy doświadczyli tego od Sowietów. np. 4. Wrocław. 2007. Wrocław. Oddziały SS-Galizien i Nachtigall zabiły same lub z Niemcami Razem (dane te mieszczą się w liczbach podanych w tabl. 2004. 318-344. 2008. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946. Siekierka S. 2003. Biuletyn IPN. 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny Światowej? (tłum. Wyd. Siemaszko E. Wyd: ŚZŻ AK. Nortom. Wyd. Niedzielko R. Toronto. Stan badań nad ludobójstwem dokonanym na ludności polskiej przez Organizację Nacjonalistów Ukraińskich i Ukraińską Powstańcza Armię. Jastrzębski S.Korman A. 12a. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN-UPA. Prus E. Wyd. 2012. Polska-Ukraina: trudne pytania. str. że jeszcze przybywa materiałów dotyczących województw omawianych w tej pracy. Niewiński J. Siemaszko W. 16. autora. Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945. 2). Wrocław. Różański E. 11. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim. W: B. Wrocław. w układaniu list Polaków przeznaczonych do wywózki na Syberię i do Kazachstanu. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. 2001. Holokaust po banderowsku. Straty poniesione przez ludność polską na skutek działalności jednostek ukraińskich współpracujących z Niemcami w Małopolsce Wschodniej. profesor Szaniawski wydzielił dla takiego typu ludobójstwa osobną kategorię „ludobójstwo okrutne” genocidum atrox13. autora. Warszawa. 2012. dane dla Lubelszczyzny są włączone ale jeszcze nie pełne. 3. Tom 9. Ilu Polaków wymordowała UPA? Myśl Polska 12-24. 1939-1946. Komuniści i nacjonaliści ukraińscy współpracowali także z NKWD. Tabela 2. 18. Milicjantów lub sokistów (Służba Ochrony Kolei) zginęło w walkach lub zostało zamordowanych 309. Nie da się ująć w liczby strat poniesionych na skutek ukrywania się poza domem w chłodnej porze roku (przeziębienia. Policja Ukraińska zamordowała . Komański H. Dla Wołynia1 wykazano liczbę Polaków . Wyd. mrozy i ciężka praca robiły swoje. Trzy tematy z dziedziny genocydologii. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim. Wyd. Wyd. 14. Nortom.I. zamarznięcia). Paź: Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Wrocław 2011. Wrocław. jak też na skutek głodu i przeludnienia w miastach i związanych z tym chorób (tyfus plamisty i brzuszny. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.. BCh lub IB. 17 Jankiewicz L. 6.. 9. 2005. Siemaszko E. Poliszczuk W. 2004. IPN.A. Wyd. Montreal. Siemaszko E. Los jest mściwy.jednostki SS-Galizien czy też ukraińska policja. Warszawa. Komański H. (często komuniści ukraińscy przemieniali się natychmiast w nacjonalistów jak tylko weszli Niemcy). Black Rose Books.

535 Tamże.). Nadsanie i Łemkowszczyzna.. w Przemyślu. sygn. informacji. Oddziały Wojska Polskiego oraz posterunki milicji. że najbliższym czasie nastąpi zdecydowana poprawa bezpieczeństwa na terenie powiatów: jarosławskiego. W zasadzce zorganizowanej przez UPA zginęło 26 żołnierzy i oficerów..otrzymał biskup zapewnienie. Nie funkcjonowały też szkoły.w lipcu 1946 roku . którzy zmarli w szpitalu8. z których uciekali nauczyciele obawiając się napadów bojówek UPA. których pogrzeb odbył się w Przemyślu 28 czerwca 1946 roku6.. Sanoku. Od czasu zakończenia wojny upłynął ponad rok. (. uniemożliwiając w ten sposób normalne funkcjonowanie administracji samorządowej. Dotychczasowe próby nie zlokalizowały napaści ukraińskich. jakie w tym czasie było. Stacjonujące w Przemyślu.) szerzą dzieło 1 Z. drogi itp. Szcześniak. Nie ustawały też napady UPA na polskich mieszkańców poszczególnych miejscowości połączone z zabójstwami. a w przypadku ich ucieczki na inny teren. przemyskiego i sanockiego4. miast i miasteczek oczekując na zwalczenie OUN-UPA przez wojsko i milicję. że w najbliższym czasie nastąpi tu poprawa bezpieczeństwa. Podlasie. B. O pogarszającej się od początku 1946 roku sytuacji w południowo-wschodnich powiatach województwa lubelskiego pisze w swych sprawozdaniach KW PPR w Lublinie /APL. nr 27 z 7. Przeciwdziałając wywożeniu Ukraińców do USSR sotnie UPA niszczyły linie telefoniczne i kolejowe. w czasie których poległo 15 żołnierzy 28 pp. Również w lipcu doszło do starcia między polskim oddziałem manewrowym.. Prasa przemyska opisywała zachowanie się UPA wobec rannych i zabitych żołnierzy następująco: „Bestialscy bandyci znęcali się w okrutny sposób nad zamordowanymi i rannymi masakrując tępymi narzędziami poszczególne części ciała7. Uchylający się od wstępowania w szeregi UPA byli karani śmiercią. Bardziej niecierpliwi.01. a handel wiejski. Droga. Rodziny polskich chłopów szukające możliwości spokojnego życia uciekały do większych polskich wiosek.. W skład przyszłej Ukrainy miały wejść według założeń OUN-UPA ziemie państwa polskiego: Chełmszczyzna. Przykładem może być walka stoczona przez oddziały Wojska Polskiego w rejonie Fredropola. Konieczny. W odpowiedzi otrzymał pismo zapewniające go. Ukraińców oraz rodzin mieszanych..s.. schronienia oraz ochotników lub rekrutowanych w ramach poboru ukraińskich mężczyzn. Sotnie UPA potrafiły unikać otwartej walki z wojskiem wycofując się w inne tereny leśne tego rejonu. aby zechciał [on] zaradzić łaskawie opłakanym stosunkom3. doskonale znających teren oraz posiadających dobrze zorganizowany wywiad. W.. bo bandy systematycznie (. s. a sytuacja na tym terenie nie uległa normalizacji. których gospodarstwa zostały spalone przez upowców.VII. 2 Tamże zniszczenia (. Stosunki. Podejmowały natomiast walkę w sytuacjach dla siebie korzystnych.1946. a UPA. Obietnice te nie przekładały się na poprawę sytuacji. którzy byli przeciwni metodom walki stosowanej przez OUN-UPA. KW PPR w Lublinie. wyjeżdżali na ziemie zachodnie. z uwagi na trudności komunikacyjne oraz napady na przewożących do sklepów towary przemysłowe i żywnościowe.. karano śmiercią ich rodziny. Napadów o charakterze rabunkowym było znacznie więcej. Szota. Jeszcze wcześniej poseł z ramienia PSL do Krajowej Rady Narodowej Michał Głowacz z Żurawicy złożył interpelację5 w sprawie palenia przez UPA gospodarstw i morderstw dokonywanych na ludności cywilnej w powiecie przemyskim. w tym Polaków i Ukraińców odmawiających akceptacji dla działań OUN-UPA2. ludność traci mienie (.s..) życie (. Jarosławiu. Teczka: Korespondencja biskupa Franciszka Bardy Tamże Nowe Horyzonty nr 2 z 13.według niepełnych danych . Coraz więcej wiosek było palonych. Wymienione i następne walki miały miejsce w kolejnych miesiącach na trochę mniejszą skalę10... praktycznie przestał istnieć. Z. W poukraińskich gospodarstwach nie mogli zamieszkać Polacy..poległo 8 żołnierzy nazwanych przez autora „bandytami” oraz 7 rannych.365-393. 18 zostało rannych i 13 uprowadzonych zamordowano9. W liście swym pisał biskup Barda następująco: „Od szeregu miesięcy palą się wsie. W okresie tym zamordowano .184 A. Lubaczowie oddziały Wojska Polskiego nie były w stanie zwalczyć sotni UPA. nie były w stanie zapobiec atakom UPA na polskich mieszkańców wsi oraz tych Ukraińców.1946 Tamże P. Marszałek Rola-Żymierski odpowiada na interpelację poselską Tamże. 536 150 151 .. 24 lipca 1946 roku doszło do walki między Wojskiem Polskim a UPA w Berezowicach w powiecie sanockim. Według Obliczeń administracji państwowej na terenie Polski pozostało około 20 tys. s.według P.wschodniej Polski przedstawiała się następująco. Zwracam się z prośbą. 3 4 5 6 7 8 9 10 Archiwum Archidiecezji o ł.).43. Często palono zabudowania i mordowano osiedlonych... Napady i zabójstwa spowodowały interwencję biskupa rzymskokatolickiego w Przemyślu Franciszka Bardy do ministra Obrony Narodowej Michała Roli-Żymierskiego. Od czerwca do końca 1946 toku było ich około 1501. Mirczuka .. w czasie której ..).. Mirczuk. Przesiedlenie Ukraińców do USRR zostało zakończone z uwagi na odmowę przyjmowania dalszych „repatriantów” z Polski do USRR. W odpowiedzi . Ukraińśka.37 i inne/. której budynki były niszczone podobnie jak ich akta. które stanowiły oparcie dla działającej na tym terenie OUN-UPA dostarczając żywności.s. rozmieszczone w siedzibach gmin.330 osób..Dr Zdzisław Konieczny Operacja „Wisła” W drugiej połowie 1946 roku i na początku 1947 roku sytuacja na ziemiach południowo . Te koncepcje spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem ludności polskiej popierającej władze państwa polskiego takiego.

a ponad 2200 żołnierzy WP. nr 6/25 z 1997. nr 1/7 z 1994 i inne oraz czasopismo Nowe Horyzonty nr 41 z 13 X 1946 1482 1909 Źródło: Obliczono na podstawie: Z. Są to członkowie OUN. Liczba ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego według ustaleń Ośrodka KARTA do maja 2000 roku Liczba szacunkowa wynikająca z badań Polska południowowschodnia straty polskie straty ukraińskie 6500 7500 b Liczba o ustalonych personaliach 5300 5800 Wprowadzono do bazy danych (osób) 2800 a 2000 1939 . w których przechowywała ona żywność oraz inne potrzebne dla działań przedmioty. SKW polegli między innymi w walkach z WP i organami bezpieczeństwa oraz około 2000 ofiar represji i konfliktu polsko-ukraińskiego. Misiło. ważniejszą nawet od władzy państwa nieakceptowanej przez większość społeczeństwa.1943 1944 I .VII 1944 VIII . b E. 12 Przykłady zawierają poszczególne numery czasopisma Na Rubieży. red. Rezultatem działań wojska w rejonie Sieniawy była likwidacja sotni „Kruka” oraz zniszczenie obozów leśnych UPA. P. a także z pracy Witalija Prociuka „Propamiatna knyha” udokumentował ponad 3 000 ofiar oraz 2 500 rozesłanych ankiet. UPA. że liczba ofiar służb mundurowych nie przekroczy 3 500 osób. Tabela 1. Straty polskiej ludności cywilnej w wyniku działań ukraińskiej policji pomocniczej. w sąsiednich powiatach Włodawa Biłgoraj Zamość Chełm Rok Ogółem Źródło: Dokumentacja ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40-tych XX wieku – sprawozdanie Ośrodka KARTA (w:) Polska-Ukraina: trudne pytania. 339 funkcjonariuszy MO i SB. np. Jarosławszczyna (dokumenty i materiały).1943 1944 I .VII 1944 VIII . 40: Taktycznyj wigtynok UPA 27-j „Bastion”: Ljubacziwszczyna. Wątpliwości te zmuszały OUN i Służbę Bezpieki do stosowania terroru wobec dezerterów i uchylających się od służby w UPA12. Tomasziwszczyna.wsi Kupna warsztatów szewskich i krawieckich dostarczających 11 Litopys Ukrajinśkoji Powstanśkoj Armiji. Toronto-Lwów 2004. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946” oraz „Akcja „Wisła”.146-147. 159 Liczba ta zawiera 315 osób cywilnych. w których mogły ukrywać się i wypoczywać sotnie i roje UPA11. 156. SS Galizien i OUN-UPA (dane niepełne) Lubaczów Biała Podlaska Jarosław Przemyśl Brzozów Krosno Sanok Lesko Jasło Rok Gorlice W drugiej połowie 1946 roku działania wojska zostały udoskonalone i zaczęło ono odnosić sukcesy w walce z sotniami UPA. s. Poticznyj. 7. Wrocław 2006 152 153 . nr 29 z 1998. nr 1/7 z 1994. utrudniały działalność UPA oraz powodowały zwątpienie ludności ukraińskiej w skuteczność i słuszność walki prowadzonej przeciwko państwu polskiemu i Polakom. Tabela 2. t. 2 – – 1 – – 3 170 161 249 222 215 27 233 645 286 272 237 16 196 31 41 547 157 35 – 10 3 121 101 14 249 – 15 – – 5 4 24 1044 1692 1007 Nowy Sącz Miejsc. W sprawozdaniu z grudnia 1946 roku Odcinka Taktycznego „Bastion” omówiono skuteczną taktykę walki z oddziałami UPA.XII 1945 1946 1947 Razem: 174 1 2 15 – 1 193 10 19 – – – – 29 168 888 77 279 64 6 95 1273 178 252 106 5 – – – 15 15 10 40 41 – – 7 – – 48 – – 4 – 3 – 7 85 – – 3 22 – 110 1467 3103 959 2143 1074 131 8877 Nowa taktyka wojska powodowała również wykrywanie bunkrów OUN-UPA. Akcje Wojska Polskiego prowadzone w sezonie zimowym 1946/1947. Sukcesem wojska było wykrycie w rejonie Huty Brzuskiej . a 1939 . 2001. Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947. s. Polegała ona na przeczesywaniu niewielkimi oddziałami lasów i wiosek. Nienaruszalność obszaru Polski była bowiem dla ludności polskiej wartością nadrzędną. korzystając ze swoich prac: „Repatriacja czy deportacja. Konieczny.XII 1945 1946 1947 Razem: 20 4 14 91 74 – 203 – – – – 12 6 18 270 56 51 318 63 7 765 Hrubieszów – – 54 – – – 54 Tomaszów Lub. Badania wskazują.

Dotychczasowe straty w walce z OUN-UPA ponoszone przez posterunki MO. Władze państwowe postanowiły rozprawić się ostatecznie z sotniami UPA oraz OUN. KBW oraz oddziały Wojska Polskiego były znaczne. (w:) Akcja „Wisła”. UB w walce z UPA w latach 1944-1949 (dane niepełne) Województwo Powiat Brzozów Gorlice Jarosław Jasło rzeszowskie Krosno Lesko Lubaczów Przemyśl Sanok Biała Podlaska Biłgoraj Chełm lubelskie Hrubieszów Tomaszów Lubelski Włodawa Zamość krakowskie bez daty Nowy Sącz Inne Razem: Rok 1944 1945 1946 1947 1948 1949 2 1 2 1 6 1 31 14 79 77 19 6 2 8 249 5 4 41 2 54 53 125 181 1 2 1 48 24 2 2 2 27 574 4 5 21 37 25 32 29 1 26 5 5 26 216 2 2 2 1 7 31 1 1 Razem 9 10 95 2 2 105 157 239 229 1 2 3 93 31 9 2 2 62 1 053 13 Nowe Horyzonty nr 41 z 13 X 1946 14 M. (w:) P-U.(w:) Tygodnik Powszechny nr 21 z 1989: R. Decyzja o przesiedleniu ludności ukraińskiej była zgodna z prawem polskim i międzynarodowym15. KBW. 379-303:R. Z początkiem 1947 roku nastąpił spadek mordów Polaków przez OUN-UPA spowodowany ucieczką ludności polskiej do miast i większych skupisk ludności polskiej w wioskach. SOK. ORMO. żywność. 154 155 . przebieg. gdyby nie wyjechała ona w ramach „repatriacji” do USRR. Konieczny. Istniały bowiem obawy.wschodniej Polski przy granicy z ZSRR. że pozostawienie ludności ukraińskiej i mieszanej na terenie południowo . MO. Te przyczyny były głównym powodem podjęcia akcji „Wisła”. Akcja „Wisła” i prawo międzynarodowe. Straty WP.2004. Przyczyny. Geneza i przebieg akcji „Wisła”.Warszawa 2001.. Przemyśl 2007. Tabela 3. Skubiszewski. może być wykorzystywane do dezintegracji państwa polskiego w przyszłości. Szawłowski. Spadek zabójstw był też wynikiem zmniejszenia się ludności wiejskiej w rezultacie „repatriacji” do USRR. Akcja „Wisła” w świetle prawa.odzieży i obuwia UPA13. Karola Świerczewskiego w zasadzce sotni UPA „Chrina” i „Stiacha” pod Jabłonkami (28. (w:) Kresy Południowo-wschodnie. dyrektor Biura Prezydialnego Rady Ministrów Zuniak i dyrektor Departamentu Politycznego Ministerstwa Administracji Publicznej Grabowski. który zapowiadał przesiedlenie ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie.stało się niemożliwe. a także oddziały Wojska Polskiego. WOP.s. Nastąpiły też wyjazdy rodzin polskich na ziemie zachodnie. Akcja „Wisła” w świetle prawa. mówili o polityce rządu polskiego. gdyż ludność cywilna . w dyskusjach z przedstawicielami ludności ukraińskiej.in. Pretekstem propagandowym dla podjęcia akcji „Wisła” była śmierć gen..1947). Tylko w roku 1946 zginęło lub zostało zamordowanych 121 funkcjonariuszy MO. Osiedlenie na gospodarstwach poukraińskich „repatriantów” ze wschodu oraz ludności polskiej z terenów powiatów zachodnich w istniejącej sytuacji .III. W lipcu 1945 roku w Warszawie. konsekwencje. 8. s 126 15 K. s. 574 żołnierzy i oficerów WP. WOP. Jasiak. a pozostała ludność ukraińska i polska stanowiła dla oddziałów UPA zaplecze dostarczając często pod przymusem m.ukraińska wykazywała brak poparcia i dobrowolnej współpracy w działaniach mających na celu likwidację jego ogniw14. Szawłowski. t. w których stacjonowały posterunki milicji. Zwalczanie OUN-UPA było tak trudne. Stosunki. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 23-24 lutego 2007 roku w Przemyślu. Źródło: Z. 139-166.

wśród nich Bohdan Zabrowarnyj18.. 188-204. Podobne stanowisko zajął Tadeusz A. Motyka.. (w:) P-U. Wypowiedż w czasie dyskusji nad referatem Jurija Makara.11-159 24 Z. Stosunki. Polityczne. Olszański. 2001. 20 K. czy Stepan Makarczuk19. Podobnie publicyści polscy. Kozłowski w artykule „ Łemkowskie losy. Wstęp. Olszański17.. Palski.. Polityczne. 442 17 T.. wśród nich Bohdan Skaradziński20. że można było uniknąć przesiedlenia ludności ukraińskiej umieszczając ją na okres walk z UPA w obozach strzeżonych przez wojsko i po akcji pozwolić jej na powrót do ich wiosek i domów16. Makarczuk.Tabela 4. Białystok 1990.. 8. t. 156 157 .. Konieczny. Litwini.s. wypowiedzieli się krytycznie na temat podstaw prawnych akcji „Wisła” oraz metod jej przeprowadzenia.s.. s.. 22 Tamże.. Smoleński i publicyści ukraińscy piszący w „Naszym Słowie” krytycznie oceniali i oceniają akcję „Wisła”. Straty MO. Jasiaka23 i Zbigniewa Palskiego24 na seminariach są przez niektórych historyków pomijane. Pomija natomiast „Nasze Słowo” jej przyczyny i zbrodniczą działalność OUN-UPA w latach 1942-1947. 171 19 S. 8. że operacja „Wisła” ukazywana jest w tym tygodniku (kształtującym opinię mniejszości ukraińskiej w Polsce) jako wyrządzona Ukraińcom krzywda przez polski rząd komunistyczny i przedstawia ją jako zagładę ludności ukraińskiej przez Polaków oraz kształtuje taki pogląd w rodzinach i szkołach ukraińskich w Polsce22. są przez ukraińskich historyków i publicystów odrzucane. 107-109. M. Udowodniła ona. Tak było. 226-227. ekonomiczne i narodowościowo . 2001. Zabrowarnyj.8. uzasadniające przeprowadzenie operacji „Wisła”. Była jej poświęcona międzynarodowa konferencja naukowa w Krasiczynie (18-19 IV 2012). (w:) Więź nr 12-12 z 1991. czy też publikujący w Gazecie Wyborczej P. Warszawa 1993.. 23 M.. Historycy ukraińscy na VIII międzynarodowym seminarium historycznym „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”. które odbyło się 6-8 listopada 2000 roku w Warszawie. Pisuliński pisze: „Celem tego spotkania była nie tyle 16 G. 282 i inne. Geneza. Podobnego zdania jest Grzegorz Motyka. Jasiak. s. ekonomiczne i narodowościowo-demograficzne następstwa akcji „Wisła”. który uważa.. Ewa Siemaszko dokonała analizy artykułów na ten temat zamieszczanych w 2002 roku w „Naszym Słowie”21. Pisuliński. Skaradziński). 18 B. Wszelkie argumenty polskie. Operacja „Wisła” w świetle Naszego Słowa. s. 26 J.. który uważa. (w:) Akcja „Wisła”.s.. (w:) P-U. Konflikt polsko .s. s. 232. Rok 1944 1 1 3 6 3 7 6 1 2 30 1945 4 2 26 31 60 64 16 1 1 37 9 14 1 9 275 1946 4 2 14 20 10 21 25 3 6 2 5 3 6 121 1947 1 6 2 3 6 8 2 5 5 2 1 41 Razem 10 10 42 55 79 99 46 4 1 55 22 22 4 18 467 Operacja „Wisła wywołała liczne komentarze dotyczące jej uzasadnienia prawnego. Podlaski (B. 271-290. 21 E. Ukraińcy..ukraiński 1943-1947. t.demograficzne następstwa akcji „Wisła”. We wstępie do wydanych referatów konferencji krasiczyńskiej j. Podobnie cenne prace Ryszarda Szawłowskiego na temat podstaw prawnych operacji „Wisła”25. 8. Przedstawione przez M. ORMO. Geneza i przebieg akcji „Wisła”.zorganizowana przez Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie i Lublinie26. Spór o sprawiedliwość” krytycznie ocenia przeprowadzenie akcji „ Wisła” i przesiedlenie Łemków na ziemie zachodnie i północne Polski. UB w walce UPA w latach 1944-1947 (dane niepełne) Województwo Powiat Brzozów Gorlice Jarosław Jasło rzeszowskie Krosno Lesko Lubaczów Przemyśl Sanok Biała Podlaska Biłgoraj Chełm lubelskie Hrubieszów Tomaszów Lubelski Włodawa Zamość krakowskie Inne Nowy Sącz inne powiaty Razem: Źródło: Z.s. 139-166. SOK.(w:) Akcja „Wisła”. przedstawiając ich przywódców jako bohaterów narodowych. Siemaszko. 25 Akcja „Wisła”..s. Białorusini. s.

osób do 137 844 osób. Podawanie zaniżonych danych przez historyków ukraińskich ma na celu uzasadnienie tezy. W tym kontekście opinia J.jest nieuzasadnione. skierowano 21 tys. w tym kobiety i dzieci. Wystarczy przytoczyć liczbę zamordowanych cywili podaną przez A. zgromadzonych w Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego PZPR. Pisulińskiego. Podobnie ukazywanie słabości OUN-UPA i pomniejszenie jej siły .w świetle 27 J. 18. Na konferencję tę nie dopuszczono uczestników seminariów polsko .. dla województw lubelskiego. KBW. dotyczących przesiedlanej ludności ukraińskiej w latach 1944 . 30 Z. B. ale pełniejsze.wschodni cypel państwa na południowy wschód od Baligrodu. s. toczonych walk . które zostały wykazane w kartach ewidencyjnych.. Wstęp. UPA stosowała taktykę odpowiadającą warunkom. 242. Według sporządzonych spisów do przesiedlenia miało być jeszcze 4876 rodzin.podczas gdy według późniejszych udokumentowanych wyliczeń OUN-UPA zamordowała w tym roku 1074 osoby cywilne. Warszawa 1993. SOK. Stosunki. funkcjonariuszami MO. s. Szcześniaka i W. Misiło. B. a nie niewinną ludność cywilną. Wojska Polskiego Ostap Stecy32. Szoty i A. w czasie których podawano fałszywe dane. w tym samym roku z rąk OUN-UPA zginęło 574 żołnierzy WP. przesuniętym następnie na 28 kwietnia 1947 roku. wygłoszonym na konferencji przemyskiej w 2007 roku pisząc: „Na konferencję ową Kieres et consortes (w szczególności b. Stefan Mossor. co zdaniem autora jest liczbą zbyt małą. wójtami. Istnieje też zagadnienie liczebności OUN i jej sieci w poszczególnych powiatach.. Tymczasem tak nie było. Z. że wiele osób. uzasadniają swe poglądy słabością podziemia ukraińskiego ..s. a nawet całe rodziny ukraińskie ukryły się w lasach lub miejscowościach przygranicznych na terenie Czechosłowacji i wróciły do swoich siedzib stanowiących bazy OUN-UPA. a łącznie z sołtysami. 161. Doszło tym samym do niesłychanej w społeczeństwie pluralistycznym i w pracy działającego w nim publicznego Instytutu praktyki dyskryminacji badaczy reprezentujących inne poglądy (regularnie zapraszano natomiast badaczy reprezentujących często pozycje wręcz kłamliwe polskich i zagranicznych Ukraińców lub Polaków preferujących ad nauseam tzw. Na dowódcę tej grupy został powołany gen. Przeciwnicy podjęcia akcji „Wisła”. nazwanej potocznie akcją „Wisła”. Liczba wysiedlonych wzrosła z 20 tys. że stanice były tylko w 325 wsiach i dla nich przyjęli liczbę po 5 członków. Z. Również Szawłowski ocenił krytycznie konferencję krasiczyńską w swym referacie. Akcja „Wisła”. Szcześniak. co spowodowało krytyczną ocenę konferencji przez profesora Ryszarda Szawłowskiego i innych historyków polskich.dopuszczenia do owej konferencji referatów paru „pomijanych” naukowców m.konfrontacja „polskiego” i „ukraińskiego” punktu widzenia oraz szukanie ich wspólnych elementów. SL. Według nich zostało zamordowanych 98 osób. Na politykę w tej dziedzinie nie zwracali w zasadzie dotychczas uwagi historycy zajmujący się 31 A. mija się z prawdą. dzieci i starców. Sprawa wymaga dalszych badań. Niemal na wszystkich konferencjach organizowanych przez IPN w „epoce Kieresa” uprawiano własną „politykę” zamazywania pewnych faktów w zakresie zbrodni ukraińskich. Starania organizatorów seminariów „Stosunki polsko . Pisulińsdki. 93. KBW. Warszawa 1993. w jakich działała uzyskując sukcesy. Historycy ukraińscy z uporem cytują tylko te dane pomijając inne wyliczenia. Całkowita akcja przesiedleńcza miała objąć południowo . poprawność polityczną). Szkodliwość w zakresie badań takiego „monopolistycznego” szarogęsienia się przez wysokiego urzędnika państwowego ilustrowało ujawniające się w publicznych wypowiedziach niedokształcenia niektórych pracowników IPN”.s.. Przesiedleniami objęto ludność ukraińską.1945.ukraińskich „Polska . MO i UB (121 osób) 1195 osób30. Do przeprowadzenia operacji „Wisła”. MO. pragnąc rozbić struktury mieszkających poprzednio w tej samej miejscowości rodzin i wytworzyć z osiedlanych na ziemiach zachodnich „repatriantów” i osadników z ziem centralnych Polski jednolite grupy mieszkańców. uczestników walk z okupantem hitlerowskim. Było one zgodne z koncepcjami przedwojennymi i wojennymi polskich ugrupowań prawicowych z terenów wschodnich.8000 osób31. MO. Zatwierdzenie tego planu nastąpiło przez Biuro Polityczne KC PZPR i opracowane w szczegółach z terminem rozpoczęcia akcji na 24 kwietnia. Szcześniaka są niepełne i ujmują tylko te osoby.właśnie w ramach pluralizmu i wszechstronnej wymiany poglądów . Dokumenty. którzy byli członkami PPR. ile prezentacja różnorodnych podejść i interpretacji badawczych”27. 32 E. Metodę tę stosowano również wobec polskich „repatriantów” ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Wobec odmowy ZSRR przyjmowania dalszych rodzin ukraińskich postanowiono wiosną przeprowadzić akcję przesiedlenia ich na ziemie północne i zachodnie Polski. w pewnym momencie wręcz arogancka. żołnierzy WP. celem wykazania się u władz realizacją nakładanych przez nie limitów. (w:) Akcja „Wisła”. Szota... w tym kobiety. który szacowany jest na 1500 . bryg. Zwracano na to uwagę przy omawianiu przesiedleń do USRR. gdyż autorzy obliczeń zakładali. 28 R. Szawłowski. Z. krakowskiego i rzeszowskiego. przytoczona powyżej. Projekt akcji przesiedleńczej ludności ukraińskiej przedstawił na posiedzeniu. Dane W. Machcewicz) po prostu nie dopuścili referatów grupy „inaczej myślących” polskich naukowców. Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN P. liczących 20306 osób.proponował takie rozwiązanie gen. WOP oraz funkcjonariuszy UB. co prawda późniejsze. organów bezpieczeństwa publicznego. słowo „ludobójstwo” było dla tych ludzi wręcz tabu. Szotę dla roku 1946. PPS. a łącznie z członkami ORMO. Akcja „Wisła”.. Droga. Wydaje się. że liczba członków OUN była znacznie większa od 2179. że OUN-UPA likwidowała tylko osoby współpracujące z „władzą ludową”. Opierano się przy tym na publikacji Szcześniaka i Szoty podającej. Konieczny. że w roku 1946 OUN-UPA zamordowała 98 osób cywilnych. Tak znaczny wzrost wynikał z nieuwzględniania błędnych danych statystycznych.in. członkami ORMO. Odpowiedź Kieresa była całkowicie negatywna. UB 225 osób29.OUN-UPA oraz niewielką liczbą dokonywanych przez banderowców zbrodni na ludności polskiej. 29 Tamże. opierając się o dane wojskowe stwierdzono. 158 159 . a również polskie podejrzane o współpracę z OUN-UPA i tych Ukraińców. Autorzy nie dokonali szczegółowych wyliczeń w oparciu o archiwa państwowe tych województw i starostw powiatowych. mojego referatu o aspektach prawnych akcji „Wisła”. B. a w roku 1947 do końca marca 10 osób28. rodziny mieszane.ukraińskie w latach II wojny światowej” o poszerzenie uczestników konferencji krasiczyńskiej o uczestników seminariów spotkały się z odmową IPN. Podobnie wymaga bliższemu przyjrzeniu się stan liczebny UPA.Ukraina: trudne pytania” posiadających odmienne poglądy. 8. WOP. Na początku 1947 roku. Przed wspomnianą konferencją w Krasiczynie grupa kilkunastu polskich profesorów zażądała od Kieresa .. Ludność miała zostać osadzona na terenie „ziem odzyskanych” w rozproszeniu. W.

które winny być wysiedlone. Czas. Chotylowie. jasieński.s. częściowo lubaczowski i przemyski. Warunki przesiedlania ludności ukraińskiej omawiali B. 161. mieszanych i polskich. przeważnie wczesnym rankiem. rodziny mieszane i polskie według sporządzonych wcześniej spisów. nowosądecki. włodawski. 28 kwietnia . Hrubieszowie. poznańskie (1 437). 160 161 . Długim Kącie.8 88. Przy omawianiu przesiedleń. leski. inwentarza żywego itp.6 132. Zagórzu. hrubieszowski. Trudności ze sprowadzeniem mieszkańców do punktów zbiorczych polegały na braku transportu. że władze osadzając w poszczególnych miejscowościach po kilka rodzin ukraińskich dążyły do asymilacji ludności ukraińskiej w środowisku polskim. zakończono wysiedlanie nielicznych grup z wyżej wymienionych powiatów oraz objęto powiaty: jarosławski.3 115. w ramach operacji „Wisła”. brzozowski. dokonano akcji „oczyszczania” powiatów. Dokumenty. Przesiedlenia rodzin ukraińskich. Piwnicznej. aby uniemożliwić ucieczkę mieszkańcom np. Zwoływano zebranie mieszkańców i wyznaczano czas na spakowanie się i zabranie niezbędnych narzędzi rolniczych. a w województwie krakowskim powiaty: gorlicki. (w:) Polska . Sanoku. trwającym od końca maja do końca czerwca 1947 roku. Wysiedlenie Ukraińców do USRR (1944 . do lasu. Suścu. Instrukcja dowództwa GO „Wisła” dla dowódcy oddziału wysiedlającego z 23 kwietnia 1947 roku. Punkty zbiorcze miały zapewnić wyjeżdżającym wyżywienie i opiekę lekarską. Otaczało ono wieś. Stacje załadowcze zorganizowane były w 31 miejscowościach. Nowosielcach -Gniewosz. Bobusia. były aresztowane lub kierowane na ziemie zachodnie i północne Polski. Werbowicach. które zabrały ze sobą znaczną ilość bydła i sprzętów gospodarczych. Olszanicy. polegającej na kontroli poszczególnych wiosek. Warunki przesiedlenia ludności w ramach akcji „Wisła”.4 54. Rymanowie. Bobusia33 i E. koszalińskie (31 169). 154-166. Załużu:w województwie krakowskim w: Grybowie. 206-219. Bobusia.:tenże.. 203-258. posądzanych o współpracę z OUN-UPA przez wojsko. Ewakuacji w Rzeszowie (GPR) i wybranych akt PUR w Rzeszowie. Tabela 5. w Każdym z tych etapów dokonywano przesiedleń ze wszystkich powiatów w różnym zakresie. zakończono akcję w lubaczowskim oraz rozszerzono ją na województwo lubelskie obejmując nią powiaty biłgorajski. Wykorzystywano tu doświadczenia z działań przeciwko OUN-UPA prowadzonych w 1946 roku. Misiło34. gdańskie (5 280). Przesiedlenie ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” w świetle akt zespołu Głównego Pełnomocnika Rządu ds.31 maja 1947 roku objął powiaty: sanocki. krośnieński. Chełmie.2 127.8 684 1 079 1 397 1 055 934 1 622 1 258 1 479 1 282 2 122 1 720 1 975 2 164 1 995 4 9254 15 058 36 666 7 270 11 815 4 2 043 11 329 14 122 533 755 24 647 10 083 20 797 11 582 9 266 203 3 133 7 635 6 504 6 968 26 387 50 788 7 803 12 570 64 152 53 255 85 628 72 460 9 266 16 726 36 328 76 293 47 246 39 505 43 172 64 831 60 878 bd. Misiło. bialskopodlaski. wrocławskie (15 491). białostockie (995).1 102.3 84. którzy nie posiadali. Były strzeżone przez wojsko.) w tys. Ukraińców3 „Wisła”5 1 Brzozów Gorlice Jarosław Jasło Krosno Lesko Lubaczów Przemyśl Sanok Biała Podlaska Biłgoraj Chełm 83 205 104 805 148 028 116 805 113 387 111 575 87 266 162 544 114 195 116 266 116 951 162 340 12 743 25 092 52 302 7 659 15 132 81 588 44 723 73 631 54 882 18 715 21 055 37 875 49 802 33 642 67. Przeworsku. historycy i publicyści ukraińscy i niektórzy polscy uważają.Ukraina. Przesiedlenie odbywało się w trzech etapach obejmujących kolejno poszczególne powiaty. W drugim etapie. Żegiestowie. lubelskim 9 i krakowskim 437. Zwierzyńcu. aby uniemożliwić 33 B. wg spisu w l.Łukawicy. s.1 39. szczecińskie (15 058).) i prawosław. Jaśle. konwojowana była do punktów zbiorczych. Grodzisku. Przesiedleń dokonywało wojsko. 207-246.0 113. z 14 II 1946 do USRR akcji ogółem 2 w km (w 1931r. Nowym Sączu. Łupkowie. t 7/8. 1994. Warszawa 1993. 2007. Komańczy. 16 523 33 195 68 658 40 742 Hrubieszów 129 957 Tomaszów 121 124 Lubelski 36 B. (w:) Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 23-24 lutego 2007 roku w Przemyślu.operacją „Wisła”. opolskie (2 542). ucieczkę zgromadzonym tam ludziom36.2 89. Krośnie. tomaszowski. z których to wysiedlono ludność ukraińską.Kulasznem. E. Opisy punktów zbiorczych. Wspólna przeszłość ( Materiały z konferencji ).1 123. zamojski. 1944-46 w ramach Wysiedlono powiatu (w 1931r. w tym w województwie rzeszowskim 18. Lesku . Nie wszystkie rodziny posiadały konie i wozy. 38 Były to województwa: olsztyńskie (56 625 osób). s. nowotarski. żywności.s. Bugu Włodawskim. zielonogórskie (10 870). 34 Akcja „Wisła”. Zagórzanach. a w przypadku ujawnienia ich. W trzecim etapie. Wysiedlanych osadzono na terenach 9 województw38.. (w:) RHA. transport mieli zapewniać wysiedlający. Po uformowaniu kolumny ludności danej miejscowości. Cieszanów 2007. odbywało się równolegle ze zwalczaniem przez nie kureni i sotni UPA.s.1946) oraz w ramach akcji „Wisła” na ziemie zachodnie i północne Polski według danych oficjalnych Mieszkańcy Powiat w tym Ludność Przesiedlono Wysiedlono Obszar Ogółem greck. Były to samochody wojskowe i furmanki z polskich wiosek. w jakim ludność danej wioski miała przygotować się do opuszczenia wsi wynosił do 5 godzin35. Przebieg akcji „Wisła” w świetle materiałów archiwalnych administracji cywilnej. Szczawnem . Dla tych. Ogółem przesiedlono 137 844 osoby. Warunki przesiedlenia. Przemyśl.9 104.tenże. od końca czerwca do końca lipca. czy nie pozostały w nich osoby. Pierwszy etap.0 96. a w województwie lubelskim w: Bełżcu. oprac. Gorliczynie. 35 Tamże.. 37 Stacje załadowcze były w miejscowościach województwa rzeszowskiego w: Gorlicach.

Przesiedlenie.6 156.. bd – brak danych * . 18 GUS RP. W czasie podróży na jeden wagon przypadało przeciętnie od 1. zwalczających OUN-UPA oraz przed represjami OUN-UPA wobec nie wywiązywania się ludności ukraińskiej i polskiej z nakładanych na nią dostaw żywności dla oddziałów UPA. Warszawa 1947. s. o czym najlepiej świadczą rabunki mienia poukraińskiego. mogły być częściowo rozkradane. Udzielali oni pomocy zgłaszającym się osobom przesiedlanym. Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Społeczno-Polityczny.2 1 720. dokonywane przez nią mimo zakazów wydawanych przez wojsko” 41 B. Dokumenty.Mieszkańcy Powiat w tym Ludność1 Przesiedlono Wysiedlono Obszar Ogółem greck. 225-226.2 rodziny. Rok XI. s. Na leczenie przyznawano leki i środki dezynfekujące. 244. Obawy przed nowym miejscem pobytu wywoływały plotki o wywożeniu ich do ZSRR oraz osadzeniu w więzieniach i obozach. 2 przejechanych przez pociąg oraz 4 osoby. Warszawa 1947. Na stan ten wpłynęło zmęczenie ukraińskich mieszkańców spowodowane przeciągającymi się walkami. Dane statystyczne w oparciu o: APP. 397. 15. Ukraińców3 „Wisła”5 Włodawa Zamość 113 566 149 548 33 585 6 942 25 060 82. Źródło: B. Opracował Eugeniusz Misiło. 245-246. Bobusia. w tym 4 starców (82-88 lat). Główny 40 Akcja „Wisła”. s. W istniejącej sytuacji przesiedlana ludność ukraińska pragnęła już pokoju i normalnego życia. 237-240. Akcja „Wisła”. s. Piszczaka dla zastępcy dowódcy GO „Wisła” do spraw polityczno-wychowawczych ppłk B. były one stosunkowo dobre. sygn. których wysiedleni nie mogli zabrać z uwagi na brak środków własnych transportu. Warunki. Rocznik Statystyczny 1947. nie jest przyzwyczajona do wykonywania zarządzeń. a wyjątkowo do 3. których przyczyn zgonu nie podano. 1944-46 w ramach Wysiedlono powiatu (w 1931r. że zarówno przydziały żywności. Przydzielano też suchy prowiant na okres podróży koleją. 30 4 APR. a pozost6ałym w czasie pobieżnych przeglądów ich stanu zdrowia. Część ludności ukraińskiej była przekonana o słuszności walki OUN-UPA o wolną Ukrainę i z ukrywaną nienawiścią 39 B. Rocznik Statystyczny 1947.) i prawosław... s... Opieką lekarską objęto ludność w punktach zbiorczych. Pisał „Ludność polska sterroryzowana przez bandy kierowała się dotąd instynktem samozachowawczym. nie ma żadnego poczucia praworządności. Akcja przesiedleńcza nie napotkała większych sprzeciwów ze strony wysiedlanych.. Sprawozdanie zastępcy dowódcy 7DP do spraw polityczno-wychowawczych mjr K. Zdarzały się rabunki mienia przez ludność polską mieszkającą w sąsiednich wsiach40.2 135.. biorąc pod uwagę istniejące powojenne warunki. s. Sidzińskiego z przebiegu akcji wysiedleńczej ludności ukraińskiej w okresie od 26 kwietnia do 9 maja 1947 roku.s. jak też ciepła strawa wydawana w punktach zbiorczych. a według przydziału liczbowego przeważnie 9 osób.... w nielicznych przypadkach 5. w wyniku której miało powstać państwo ukraińskie. 425-426 Tabela 6. Sprawowali ją lekarze i pielęgniarki zatrudnieni przez PUR oraz lekarze wojskowi39. 11 niemowląt.4 do 2 rodzin. a nawet 1841. s. E. Bobusia. podaje w oparciu o dane wojskowe większe ilości zabranego przez przesiedlonych inwentarza żywego. Pomocy lekarskiej udzielono 19 643 zbadanym i leczonym z rejonów województwa rzeszowskiego. Rok XI. s.) w tys.III wojny światowej.. nie zgłaszania się do sotni młodych Ukraińców wcielanych drogą poboru. Warunki przesiedlenia.436.. 352 5 Akcja „Wisła”. W czasie operacji „WKsła” odnotowano 21 zgonów.dane niepełne 162 163 . głównie żywności i narzędzi gospodarczych. wg spisu w l. Wykaz inwentarza żywego zabranego na nowe miejsce osiedlenia przez wysiedlonych w ramach akcji „Wisła” Lp Inwentarz żywy 1 2 3 4 5 6 7 8 konie źrebięta krowy jałówki cielęta kozy i owce świnie drób Województwo krakowskie 510 bd 4 415 bd 610 2 472 275 2 217 lubelskie 6 915 bd 10 984 bd bd 22 981 74 bd rzeszowskie 11 291 88 25 224 428 1 256 6 845 1 577 8 257 Ogółem 18 716 88* 40 623 428* 1 866 32 298 1 926 10 474* Wbrew przedstawianym przez historyków i publicystów warunkom przesiedlenia.. Bobusia.. Na podstawie publikowanych danych można przypuszczać. Misiło.8 2 326 1 662 1 571 25 030 5 480 20 093 493 841 6 543 230 8 439 137 844 31 573 5 710 28 532 631 685 Nowy Sącz 189 867 Ogółem 1 2 3 2 134 770 594 428 Zobacz tabela 1 i 2 GUS RP. z 14 II 1946 do USRR akcji ogółem w km2 (w 1931r. Niemały wpływ na ludność ukraińską wywierały niesprawdzające się obietnice propagandy ounowskiej zapowiadające wybuch . Były one przez żołnierzy dementowane. ciągłymi obawami przed ewentualnymi represjami ze strony wojska i milicji.. Warszawa 1993.

. sygn. Sprawa ta wymaga dalszych. Jasło)43.Bobusia. Zamość. Przesiedleniu podlegały również rodziny mieszane. łańcuckim. 439. 11 – niemowlęta 2 – przejechani przez pociąg. 241. sygn.zastrzeżenia zgłosił dowódca oddziału przesiedlającego. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazwa Chleb Mąka pszenna Kasza Ziemniaki Tłuszcz Mięso Cukier Herbata Sól Jarzyny strączkowe Ilość w gr 266 50 50 500 25 50 16 3-4 13 30 Źródło: B. Z. Szota. 42 Akcja „Wisła”.. 43 A.. brzozowskim były rodziny mieszane.. Droga... Istnieje też problem Polaków grekokatolików i prawosławnych. Bobusia. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tyfus Czerwonka Malaria Świerzb Odra Jaglica Dyfteria Gruźlica płuc forma przewlekła Leus Wścieklizna (wodowstręt) pokąsani przez psy Ostry atak szału (skierowani do szpitali psychiatrycznych) Skierowani do szpitali z innymi chorobami Porody Zgony Wypadki i obrażenia Ogółem zbadano i leczono chorych Określenie Dość osób 3 6 3 1273 11 Dzieci 71 16 55 5 7 5 87 23 21 91 4 – starcy (82-88 lat). Szcześniak. Miano ich osiedlić pojedynczo w gminach. 8 oraz PUR O/W Rzeszów. Wiemy również. przywiązani do swoich miejscowości i gospodarstw. B . Tabela 7. z których jeden z małżonków był wyznania rzymskokatolickiego.ukraińskich było 5 638 liczących 21 928 osób. zgony i porody wśród ludności przesiedlanej w ramach akcji „Wisła” z rejonów województwa rzeszowskiego. Warunki. pracowali i spędzali życie. s.notowana przez UB.notowana przez zwiad wojskowy. Choroby zakaźne. ale w wykazie tym brak danych dla 6 powiatów (Biłgoraj. Dzienne racje żywnościowe na osobę. Chełm. gdyż poprzednim wywózkom nie podlegały.d. pozostali b.3% ogółu przesiedlonych Źródło: B. Liczba tych rodzin jest trudna do określenia. Główny Pełnomocnik. Według Szcześniaka i Szoty rodzin mieszanych polsko . Włodawa. Krasnystaw. W. 164.odnosiła się do przesiedlających ją żołnierzy. że w że w powiatach: przeworskim. Tabela 8. 164 165 . B. rozpaczali opuszczając domy. s. 7. Aprowizacja przesiedleńców w ramach akcji „Wisła”. 19643 14. APP..s. Również ludzie starsi. rzeszowskim. Rodziny z takimi oznaczeniami miano osiedlać w różnych powiatach i gminach... Dane tylko z rejonu Przeworsk Dzieci Uwagi Wysiedloną ludność podzielono na trzy kategorie: A . 508 Najbardziej podejrzane osoby były aresztowane w punktach zbiorczych lub przeładunkowych. leskim.. Była to dla nich duża tragedia. niemniej jednak można stwierdzić.. szczegółowych badań. 487-488. Aresztowanych osadzono w obozie w Jaworznie.. C . z którą trudno im było się pogodzić... zalecając osiedlanie ich po kilka rodzin we wsi42. w których się urodzili. a drugi greckokatolickiego. 165. Przesiedlenie. że było ich stosunkowo dużo.

Były one podyktowane wspólną walką części Łemków przeciwko okupantowi niemieckiemu oraz nie uleganiu wpływom OUN-UPA. Warto dla przykładu podać. w którym po przesiedleniu ludności ukraińskiej w ramach operacji „Wisła” miało pozostać 1 200 Polaków. PPR Komitety powiatowe . Rozbórz. Dokonywano jej przy pomocy ustosunkowanych przychylnie księży rzymskokatolickich oraz władz administracyjnych. w których podano wyolbrzymioną liczbę Polaków. 165. gdy wysiedlany zgłasza sprzeciw uważając się za niesłusznie wysiedlanego. nie jarosławskim. Powodem tego zjawiska było szukanie przez nich zwolenników i członków PSL oraz polskiego niepodległościowego podziemia. Podobnie w powiecie jarosławskim PPR liczyła w styczniu 1947 roku 550 członków. jak np. dalej w powiecie przemyskim: Fredropol. 405-426. s. czy w okresie okupacji nie przyjął narodowości ukraińskiej45. Werchrata. W styczniu 1947 roku PPR liczyła w powiecie lubaczowskim 65 członków. s. sygn. a w 1947 12749. 50 APP. 18-21. Przykładem błędnych danych są miejscowości w których po wywiezieniu ludności ukraińskiej nie było ludności polskiej. którą zamieszkiwało wielu Polaków lub wyjeżdżały na ziemie zachodnie i północne wraz z przesiedlaną ludnością ukraińską46.1947 znajdują się podania ludności ukraińskiej o zmianę wyznania i narodowości i tak np.”. Podobnie było na Podlasiu i Chełmszczyźnie. że liczba podań o zmianę wyznania i narodowości była znaczna. 48 Akcja „Wisła”. w tym 3 253 chłopów. Współżycie Łemków z Polakami było na ogół zgodne i brak było jaskrawych konfliktów między obu narodowościami mimo dzielących je wyznań. s. wystąpienie posłów w Sejmie miało miejsce 4 czerwca 1947 roku. a z uwagi na decydujący głos funkcjonariusza UB. 91-106. a we wrześniu 1948 roku 4 522 członków. 73. 51 APR. Wykorzystywali oni swoje wpływy w radach gmin. która w omawianych powiatach zwiększyła znacznie liczbę swych członków51. w których zaznaczona jest narodowość i wyznanie.których według wytycznych przesiedleńczych nie uznawano za Polaków kierując się kryterium wyznaniowym.. a od 1947 roku do lutego 1948 roku . W wypadkach wątpliwości wspólnie decydować z delegatem UB”44. a we wrześniu 1948 roku już 2 072. w 1946 . a nawet niechętnym stosunkiem ich do zwolenników ukraińskiego nacjonalizmu. w ramach operacji „Wisła” ludności łemkowskiej napotykało na wątpliwości miejscowych władz administracyjnych.. 47 Tamże. dok.32650. Wysiedlenie 15 rodzin polskich z Żurawicy w powiecie przemyskim w ramach operacji „Wisła”. 174-177. W aktach wszystkich starostw z lat 1944 . w 1946 roku było ich 129. Przesiedlenia 44 Akcja „Wisła”. sygn. które z uwagi na decyzje funkcjonariuszy UB były traktowane jako wrogo ustosunkowane do władz państwowych lub udzielających pomocy żywnościowej OUN-UPA. Instrukcja GO „Wisła” dla dowódcy oddziału wysiedlającego określała.. Dotyczy to także liczby rodzin polskich. Mirocin.. 217. książeczki wojskowe. Zabezpieczeniem była zmiana narodowości i wyznania. Określenie liczby rodzin polskich. w starostwie brzozowskim wniesiono w 1945 roku 423 podania. pozwalały wywożącym stosować dowolne kryteria. Grochowce. Uchwały. Liczyli na poparcie władzy i wyłączenie z przesiedlenia do USRR oraz ewentualnego przeniesienia ziemie zachodnie i północne Polski. jak świadectwa szkolne. dok. Tego typu przepisy utrudniały nie tylko udowodnienie swej przynależności do narodu polskiego. Został on sporządzony przez Sztab Generalny WP na podstawie statystyk wysiedleńczych. które rodziny należy uznać za polskie. Podobnie jak łemkowie podejmowali oni działalność w PPR. Sprawa nabrała rozgłosu i spowodowała interpelację w Sejmie posłów PSL. W załączniku do publikacji „Akcja „Wisła”.75. choć dwie ostatnie miejscowości były w powiecie przeworskim. którzy popierali władzę. Rozpoczęcie przesiedleń spowodowało w powiecie włodawskim zebrania ukraińskich aktywistów PPR kończące się podejmowaniem uchwał przeciwko przesiedlaniu tych. SPP. jak też ukraińskiego podziemia. Zawierała ona następujące kryteria polskości: „ Za podstawę brać dowody przedwojenne. włączyła się w popieranie kształtującej się władzy. Zaświadczenia wydawane przez proboszczy rzymskokatolickich o wyznaniu i narodowości nie były wiarygodne dla wysiedlających. 163. Narażeni byli na kierowane przeciwko nim działania tak polskiego. wywołało oburzenie władz miejscowych i interwencję47. 163.. a jej odmowa groziła śmiercią rodzinom polskim. SPB. W Bełwinie nigdy takiej liczby mieszkańców nie było48. 45 Tamże. Rodziny polskie mogące pozostać w danej wsi i nie objęte nakazem wysiedlenia. rezolucje i starania władz lokalnych u władz wojewódzkich i wojska.. Mieszkańcy narodowości ukraińskiej i członkowie rodzin mieszanych zagrożonych przesiedleniem (o operacji przesiedleń wciąż krążyły plotki) starali się zabezpieczyć przeciwko tej akcji. administracji samorządowej i państwowej oraz Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. W przypadku. obawiały się pozostać z uwagi na działalność OUN-UPA i często opuszczały wieś przenosząc się do miejscowości.1 479. języka i kultury. 46 Tamże. należy w oparciu o materiał agenturalny sprawdzić.. Bolestraszyce. Również po wyborach do sejmu. s. s. które niejednokrotnie w południowo-wschodnich powiatach podejmowały rezolucje przesyłane do władz przeciwko wywożeniu rodzin mieszanych. które kierowane obawami przyłączyły się do wysiedlanych rodzin ukraińskich wymaga dalszych badań. 405-426 pojawiły się błędne dane. s. w powiecie lubaczowskim: Oleszyce. w tym 215 chłopów. 166 167 . Bełwin w powiecie przemyskim. Podobnie w powiecie przemyskim w 1944 roku wpłynęło 746 podań. których członkowie weszli w związki małżeńskie z Ukraińcami i obrona przez nie rodzin mieszanych przed przesiedleniem.sprawozdania statystyczne za rok1947 1948 . gdzie część ludności komunizująca przed wybuchem wojny i po wojnie. Posłowie PSL domagali sie powołania specjalnej komisji do zbadania wysiedlenia Polaków w operacji „Wisła”. były zbywane w większości milczeniem lub spotykały się z odmowami. Nie brano pod uwagę. że pomoc ta była wymuszana przez banderowców. Płazów. s. Są też miejscowości.miesięcznie.. dok 72. Są to przykładowo miejscowości: Radymno.. Innym zjawiskiem były sprzeciwy rodzin polskich. w styczniu 1947 roku nastąpił napływ chłopów do PPR. 49 APP.

„Stiach”. Roman Hrobelski ps. Konieczny. „Zaruba”. 4 przedostało się do amerykańskiej strefy okupacyjnej (Wołodymyr Soroczak ps. 2. a w2 sanockim 34 085 osób56. W trakcie operacji „Wisła” równolegle do wysiedleń ludności ukraińskiej. „Hromenko”.. Migracje i zmiany struktury źródeł utrzymania ludności. W czasie operacji „Wisła” wojsko wykryło i zniszczyło 1 178 bunkrów. W walkach z wojskiem sotnie traciły bowiem ludzi osłabiając się znacznie. W trakcie pościgu za sotniami. Szota.. Trudnością było też wyżywienie upowców z uwagi na postępujące wysiedlanie poszczególnych wsi ukraińskich. Michał Duda ps.Na zachód przedostali się też: sotenny Mikołaj Taraban ps. Iwan Szpontak ps. 458. Z. którzy znajdując się w sytuacji bez wyjścia popełnił wraz ze swoją ochroną samobójstwo54 i likwidacja odkrytego przez oddział KBW bunkra ośrodka wydawniczego krajowego prowydnika „Wulkan”. sprzętu wojskowego. „Berkut”. Powstały też możliwości zagospodarowania ziem 17 omawianych powiatów. Zakładano. 182 53 A. przechodziły granicę ponownie przemieszczając się na tereny polskie.. a 47 poniosło rany. „Kalinowicz”.. pozwoliło na likwidację antypolskiego podziemia OUN-UPA i zwartych grup ludności ukraińskiej przy wschodniej granicy państwa polskiego uniemożliwiając odrodzenie się tendencji odśrodkowych i oddalając groźbę irredenty w sprzyjających warunkach. Próby podejmowania dalszej działalności w okresie późniejszym kończyły się rozpracowaniem ich przez polski kontrwywiad i aresztowaniami. Taktyka ta polegająca na nieustannych pościgach za sotniami dawała oczekiwane rezultaty. Droga. Niemniej jednak części ludności ukraińskiej i mieszanej udało się uniknąć wywiezienia. oddziały polskie likwidowały szereg bunkrów stanowiących magazyny żywności. Osadzono ich w obozie w Jaworznie53. zostały rozbite ponosząc znaczne straty. W toczonych walkach oddziały UPA przechodziły granicę polsko . „Prirwa”. Autor opierając się o relację J. 168 169 . Świty pisze o ostatnich minutach życia „Stiacha” następująco: „Słyszeliśmy. ksiądz greckokatolicki Adam Ślusarczyk ps.a także chłopów ukraińskich popierających OUN-UPA. po walce w beznadziejnej sytuacji. Na 23 działających na terenie Polski dowódców kureni i sotni. rajdami wraz z dowódcami sotni lub innymi przywódcami i kurierami przeszli do okupacyjnych stref zachodnich Niemiec. Ruch robotniczy w regionie przemyskim. Grzegorz Mazur ps. Dowódcę VI Wojskowego Odcinka „San” Mirosława Onyszkewycza ps. w ramach operacji „Wisła”.. Podobny los spotkał sotnię „Smyrnego” działającą w rejonie Krynicy. 3 zostało ujętych w Czechosłowacji i przekazanych władzom polskim (Włodzimierz Szczygielski ps. a następnie otoczenie ich i rozbiciu. 465 „Kruk”). Były to ostatnie walki UPA z wojskiem. krajowy referent propagandy OUN Wasyl Hałasa ps. Na lubelszczyźnie . 13 zginęło w walce. 8. linii telefonicznych.. s. mieszanej i podejrzanej o wrogi stosunek do władzy ludności polskiej. 9. 16 września wpadł w ręce wojska szef SB Petro Fedoriw ps. W czasie operacji „Wisła” działania bojowe oddziałów wojska oraz KBW polegały na zlokalizowaniu sotni UPA. dróg. popełniła samobójstwo.jeszcze w sierpniu 1947 roku ..) ochroną odśpiewał (. zabiło lub ujęło 1 509 członków UPA oraz schwytało i aresztowało 2 781 osób podejrzanych o współpracę lub przynależność do OUN-UPA. Jego ochrona. Tego typu starania. a w przypadku chłopów ukraińskich traktowania przynależności do PPR jako zabezpieczenia przed wysiedleniem do USRR lub na ziemie zachodnie i północne Polski52.. Skutki operacji „Wisła” Przesiedlenie ludności. uwieńczone nawet wynikiem pozytywnym. Petrus.. a napotykając na opór ze strony wojsk czechosłowackich. a nieprzytomnego „Dalnycza”po rozkopaniu bunkra przez wojsko odratowano. prowidnyk Teodor Rębisz ps. 208. „Krym”.. Według J. Mircza i Piaseczna zginęło 32 żołnierzy i oficerów. 7. Stopniowo uruchamiano szkoły powszechne. „Dalnycz”. 56 Tamże. normalnego działania administracji samorządowej i państwowej.. Petrusa zbędna ludność w rolnictwie w latach 1944-1945 wynosiła w województwie rzeszowskim 655 tys.) hymn ukraiński i w bunkrze słychać było ciche detonacje”. prowidnyk II okręgu OUN Leon Radejko ps. in. 3 brygada KBW dokonywały przeszukiwań kompleksów leśnych i podejmowały walkę z sotniami UPA starając się w ustawicznych z nimi walkach niszczyć je.. s. Działające kurenie „Rena” i „Bajdy” w województwie rzeszowskim i „Zaliźniaka” oraz „Berkuta” w województwie lubelskim. Podczas próby ucieczki zginął m. „Tucza”. Kres działalności OUN-UPA położyło wykrycie w lasach monastyrskich bunkra krajowego prowidnyka OUN Jarosława Starucha ps.. s. możliwości zamaskowania swych sympatii politycznych. że otrzymywane przez przesiedlone z USRR rodziny polskie gospodarstwa powinny posiadać 54 G. nie zapobiegały wysiedleniom w ramach operacji „Wisła” w świetle wydawanych dowódcom instrukcji. Motyka w publikacji „Tak było w Bieszczadach”.. Nowego Sącza. s. Zgodnie z koncepcją administracji leśnej. osób55. B. Grzegorz Łewko ps. Wojska Polskiego oraz 1. 211. Przesiedlenie ludności ukraińskiej i mieszanej na ziemie północne i zachodnie Polski położyło kres istnieniu OUN-UPA w Polsce. 6. „Burłaka”. oddziały dywizji 3. jak „Stiach” wraz ze swoją (. „Knycha”. „Brodycz”. przystąpiono do zalesiania terenów mało urodzajnych. Tak było. a także schrony dla upowców. Szcześniak W. Nowego Targu. 55 J. Szczegółowo losy poszczególnych kureni UPA opisuje G.w zasadzkach UPA na oddziały Wojska Polskiego w rejonach Dołhobyczowa. prowidnyk III okręgu OUN Jewhen Sztendera ps. 52 Z. a w 1946 roku163 390 osób.czechosłowacką chroniąc się przed pościgiem Wojska Polskiego... „Zaliźniak”). Motyka. odbudowy mostów drogowych i kolejowych. „Orest” schwytano we Wrocławiu w 1948 roku. Z tego w powiecie jarosławskim 41 083 osoby.. a także zasiedlania gospodarstw poukraińskich osadnikami z innych powiatów i „repatriantami” przy równoczesnym tworzeniu większych obszarowo gospodarstw i likwidacji występującego na tym terenie przeludnienia. „Orłam” oraz szereg innych.

2002. tomaszowski 49. lubaczowski 30. s. Przesiedlenie było szokiem cywilizacyjnym dla ludności ukraińskiej.. Część rodzin ukraińskich otrzymała często zniszczone i zdewastowane gospodarstwa poniemieckie. s. włodawski 27. UWL Wydział Społeczno-Polityczny.4 mieszkańców na 1 km2. Warunki życia przeniesionych na nowe gospodarstwa były znacznie lepsze od tych. s. W Polsce w tym czasie było 40 powiatów o zaludnieniu 39 i mniej mieszkańców na 1 km². W latach 1945-1948. 141. w poznańskim 2. Polityczne. 66 Tamże. s. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 23-24 lutego 2007 roku w Przemyślu. s. Warszawa 1963.Działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.. leski 11.wraz z zabudowaniami obszar 5 ha. ale pomoc materialna państwa pozwoliła na szybkie remonty i przywrócenie budynków do stanu normalnego użytkowania. zamojski 77. Zniszczenie ziem Polski południowo-wschodniej nastąpiło w wyniku działań OUN-UPA. sygn. Poznań 1963. chełmski 48. s. s. skłaniał ich do zasiedlania wsi leżących w pobliżu miast i miasteczek oraz w samych miastach..9. bo 9. s. Narodowy Spis Powszechny z 3 XII 1950. Zmiany demograficzne. gdyż przenoszenie tych Polaków na tereny poukraińskie przyniosłoby większe korzyści. Laska. w koszalińskim 9. szczecińskiego. Mówiąc prościej. 136.) doprowadziły do zrujnowania ziem Polski południowo-wschodniej”66. krośnieński 109. 9. Stan ten utrzymywał się również w latach następnych. in. Nie można się zgodzić z uzgodnieniami seminariów polsko-ukraińskich65. 58 Z.1947):APZ SP Tomaszów Lubelski. Ogółem było to kilkadziesiąt powiatów. Polityczne. gospodarstw poukraińskich i polskich58. dochodzącą w niektórych powiatach do 109 (powiat krośnieński)68. Banasik.. a więc również po operacji „Wisła” osadzono w powiatach województwa lubelskiego (bez powiatu zamojskiego) 4 861 rodzin. 15-21. o czym świadczą dane zawarte w roczniku statystycznym wydanym w 1963 roku69. (:) P-U. 13. że w efekcie wysiedlenia Ukraińców. Warszawa 6-10 listopada 2001. 80. 38 696 osób62. Według spisu powszechnego z 1950 roku poniżej 40 mieszkańców na 1 km² miały m. że w wyniku przesiedleń Ukraińców do USRR w latach 1944-1946 i na ziemie północne i zachodnie Polski w ramach operacji „Wisła” tereny południowo-wschodniej Polski mają jedną z najniższych w kraju gęstość zaludnienia67 nie jest prawdziwa.. a w omawianych powiatach. władze polskie nie były zainteresowane niszczeniem infrastruktury tego terenu. Zdarzały się jednak przypadki. konsekwencje. 66. s. Ogółem liczba mieszkańców zmniejszyła się w stosunku do roku 1931. s. w tym z wiosek 43 55263.6. Palenie przez OUN-UPA gospodarstw po wysiedlonych Ukraińcach w latach 1945-1946. a następnie w trakcie operacji „Wisła”.. w zielonogórskim 5. Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na ziemiach odzyskanych w latach 1945-1947. Według niepełnych danych w roku 1946 osiedlono w województwie rzeszowskim 6 260 rodzin (30 654 osoby). a w województwie lubelskim powiaty: bialskopodlaski 44.. a w 9 powiatach województwa rzeszowskiego 9 711 rodzin. s. które podają. tereny omawianych powiatów posiadają najmniejszą liczbę ludności w Polsce przypadającą na 1 km². Przyczyny i skutki akcji „Wisła”. Nie można też zgodzić się z tezą. hrubieszowski 46. Do końca 1946 roku z województwa rzeszowskiego na ziemie odzyskane przesiedlono 145 072 osoby. Z pewnością część przesiedlanych pochodziła z omawianych powiatów.Konieczny. 2 62 APP. Operacja „Wisła” ocaliła życie wielu polskim i ukraińskim mieszkańcom terenów południowo-wschodniej Polski. WO PUR. Najniższe zaludnienie miał w roku 1950 powiat ełcki. Ogółem spalono w latach 1945-1947 ponad 50 tys. Osadnictwo na gospodarstwach poukraińskich było w latach 1944-1945 bardzo trudne z uwagi na działalność OUN-UPA skierowaną tak przeciwko Polakom miejscowym. Konieczny. Poniżej 40 mieszkańców na 1 km² miało w województwie białostockim 5 powiatów. gorlicki 76. a nie polskich. Brak bezpieczeństwa. które pozostawili. 61 APL. jarosławski 72. 82-84. 65 Uzgodnienia i rozbieżności zanotowane w czasie IX i X seminarium historycznego. Z omawianych powiatów południowo-wschodniej Polski poniżej 40 mieszkańców na 1 km² w tym roku posiadały 4 powiaty: lubaczowski 39. sygn. powiaty województw: białostockiego. sygn. czyli około 19 444 osoby61. Geneza i przebieg akcji „Wisła” i przeciwdziałanie władz polskich (. a w terenie górskim do 15 ha57. gdańskiego. 5 powiatów z 26 i mniej. w gdańskim 1 powiat. J. Inna przyczyną wyjazdu rodzin polskich na ziemie odzyskane była błędna polityka władz usiłujących zaludnić je również Polakami z powiatów. OW PUR. Teza...s. 424. Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej. jak i też repatriantom. 9. s. włodawski 31. a z województwa lubelskiego 221 24659. przebieg. 63 Tamże. Akcję osadnictwa polskiego utrudniał wyjazd ludności polskiej na ziemie odzyskane z uwagi na działalność OUN-UPA. w olsztyńskim 7. którzy osiedlili się na stałe na terenie województwa lubelskiego i rzeszowskiego jest niemożliwe. 16 powiatów z 31 mieszkańcami i mniej. bez miasta Przemyśla 26 626 osób60. Natomiast do 31 stycznia 1946 roku przesiedlono z omawianych 7 powiatów województwa rzeszowskiego na ziemie zachodnie 66 959 Polaków. 59 S. sygn. s. olsztyńskiego.. Palski. Przyczyny. Warszawa 1952. 216 68 GUS RP. przemyski 40 (bez miasta).. Ustalenie liczby repatriantów.s. utrudniało zasiedlanie tych ziem. warszawskiego i zielonogórskiego. Makar. Na podstawie jednego powiatu – leskiego nie można stawiać tezy o najmniejszym zaludnieniu powiatów południowo-wschodniej Polski obejmując nią wszystkie powiaty. 60 APP. a w województwie lubelskim powiat włodawski 27. w szczecińskim 6. Według tego spisu następujące powiaty województwa rzeszowskiego posiadały liczbę mieszkańców na 1 km²: brzozowski 101.402. że „działalność podziemia ukraińskiego 57 E.. Przemyśl 2007.1 osób na 1 km². 401-402. 69 Rocznik Statystyczny 1963. łącznie 58 140 osób. Pozostałe posiadały większą liczbę mieszkańców przekraczającą 40 osób na 1 km². 196. Było to błędem administracji państwowej. Przyczyną spadku liczby mieszkańców były skutki wojny oraz przesiedlenia ludności ukraińskiej do USRR i na ziemie zachodnie oraz dobrowolne wyjazdy ludności polskiej na ziemie zachodnie64. w bydgoskim 1 powiat. 170 171 . W województwie rzeszowskim najniższą gęstość zaludnienia miał powiat leski: 11 osób na 1 km2. odczuwany przez osadników. leski 26.. jasielski 96. 67 . 64 Z. Często palono ich gospodarstwa. 424. Zeszyt 1.. t. a wyłączony z niego powiat ustrzycki 13 mieszkańców na 1 km². gdyż położyła kres toczącym się walkom. 170. 202. z których wysiedlano ludność ukraińską. 114-117.X.. sanocki 44. 13 ( dane z 3. biłgorajski 47. że przesiedlona ludność ukraińska oraz polityczne. ekonomiczne i demograficzne następstwa akcji „Wisła”.

Niektórzy historycy polscy i w zasadzie większość ukraińskich twierdzi. w których mieszkało więcej rodzin ukraińskich i przedstawiciele inteligencji oraz duchowni uniccy lub prawosławni. w tym w pracach rad narodowych i spółdzielniach. Na niewynarodawianie ludności ukraińskiej mieli wpływ osiedleni w tych samych wioskach Polacy. Biuro Polityczne KC PZPR postanowiło stworzyć mniejszości ukraińskiej możliwość nauki dzieciom ukraińskim języka ukraińskiego oraz rozwoju kultury ukraińskiej i uczestniczenia w życiu społecznym. Nie ulega wątpliwości. Ulegały jej też rodziny ukraińskie. Zaangażowanie tych ukraińskich rodzin w zagospodarowanie się na nowych miejscach było opieszałe. władz administracyjnych oraz ludności polskiej. a nawet zdarzało się. kanalizacja itp. Jedynie w tych miejscowościach. zerwanie istniejących poprzednio więzi sąsiedzkich. że dążeniem władz polskich była asymilacja narodowa ludności ukraińskiej. Rozstrzygnięcie tego problemu jest trudne. a nawet wręcz wrogo ustosunkowani do przybyłej w ramach operacji „Wisła” ludności.. „repatrianci” z Wołynia. Trzeba tu dodać. Inni natomiast. Byli to bowiem m. było bardzo trudne.traktowała swój pobyt na nowych gospodarstwach jako tymczasowy i łudziła się możliwością powrotu do opuszczonych wiosek. Przesiedleni Ukraińcy traktowali państwo polskie jako wrogie.] Położenie ludności przesiedlonej w operacji „Wisła”. Tendencje te spotkały się z negatywnym odbiorem aktywu PZPR. szczególnie ukraińskiej. Małopolski Wschodniej. Stosunek ten u „repatriantów” ze Wschodu – ZSRR wynikał z doświadczeń wyniesionych przez ludność polską z Wołynia i Małopolski Wschodniej. trudne warunki dostosowania otrzymanych gospodarstw. wodociągi. których przesiedleńcy poprzednio nie posiadali (elektryczność. oderwane od swych środowisk i pozbawione opieki duszpasterskiej księży greckokatolickich i prawosławnych. że władza dążyła do asymilacji państwowej. którym ludność ukraińska kojarzyła się z poczynaniami OUN-UPA. która doznała różnych krzywd ze strony nacjonalistów z OUN-UPA. a często osadnicy z ziem 172 173 . Zakończenie [. Przeniesienie z ubogich wiosek do bogatszych i lepiej zagospodarowanych ziem zachodnich umożliwiło w krótkim czasie podniesienie na wyższy poziom życia Ukraińców. Nowe otoczenie było w stosunku do osiedlanych Ukraińców wrogie. często zrujnowanych. Przyczyny tego były złożone. że otrzymane gospodarstwa popadały w dalszą ruinę. Opierając się o zasadę internacjonalizmu oraz pragnąc pozyskać ludność ukraińską dla budowy „Polski Ludowej”. że osiedleni na gospodarstwach rodzinnych i w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich Ukraińcy. a to z kolei umożliwiło im łatwiejszy dostęp na wyższe uczelnie. Dyskusję wywołuje asymilacja wysiedlanej ludności. Przesiedlenie Ukraińców na ziemie północne i zachodnie Polski pozwoliło na ich szybsze zagospodarowanie. korzystali z przywilejów uzyskiwania przez ich dzieci dodatkowych punktów za pochodzenie robotnicze. in. że rodziny mieszane asymilowały się bardzo szybko w nowym środowisku.. do zamieszkania oraz zagospodarowanie otrzymanej ziemi. a ich dzieci zachęciło do podjęcia nauki w szkołach średnich i wyższych. utrzymywały się tradycje narodowe ukraińskie i istniało mocno ugruntowane poczucie odrębności narodowej. którzy byli niechętnie. południowo-wschodniej Polski. Rodziny mieszane asymilowały się szybko i wchodziły bez problemów w środowisko polskie.). Składały się na nie: wyższy standard domów mieszkalnych. przywiązanie do miejsc poprzedniego zamieszkania.

Po przejściu frontu mieszkańcy Ostrówek i Woli żołnierzy polskich pochowali na cmentarzu parafialnym.48% mieszkańców na 1 km2. podkomorzego krzemienieckiego i Hieronima Jełowickiego. Zobacz także: L. W XX w. 150 osób). Dudzińskiego i Szulgacza. Wołyński testament.) Już na wstępie należy zaznaczyć. żołnierze sowieccy pojawili się w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej dopiero 23 września. Wyznanie rzymskokatolickie deklarowało 641 osób.09. Wola Ostrowiecka. T Trusiuk. Narodowość polską podało 657 osób. wsparli oddział jazdy polskiej – legionistów Józefa Piłsudskiego. 4 Z Ostrówek wywieziono rodziny osadnika wojskowego płk. leśniczych i uciekinierów z Pomorza. Obie miejscowości. przylegającej do tej wsi. Ostrówki i Wola Ostrowiecka należały do rodziny Olędzkich. Zostali pochowani na ostrowieckim cmentarzu. prawdopodobnie ze 135 pułku piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. iż w okresie niewoli. W roku 1644 Mikołaj Firlej Broniewski z Dąbrowicy. a ściślej biorąc ich zagłady przez OUN-UPA w 1943 r : L. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 42 . gajowego Szelaskowskiego i leśniczego Franciszka Kruka. P. Już w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku z całego rejonu lubomelskiego wywieziono do obwodu archangielskiego rodziny osadników wojskowych. W ciągu kilkuset lat swej bytności na Wołyniu (właściwie na Ziemi Chełmskiej). Rozmawiali po polsku gwarą mazurską i byli nazywani Mazurami. Stare Równo. Wira.. Narodowość polską podały 503 osoby. w czerwcu 1940 r. mieszkańcy tych miejscowości aktywnie brali udział w powstaniach: kościuszkowskim ( 1794) i styczniowym (1863) a w 1915 r. wraz z Lubomlem została włączona do Korony. Pierwsze dni II wojny światowej przebiegały spokojnie. Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku.08. Zawsze byli wiernymi wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego. zaś Rosjan obok. a mojżeszowe 17.wyspa. Z Woli Ostrowieckiej rodziny: osadnika wojskowego Jana Koguciaka. W wieku XIX przeszły na własność Malewczyków. W Woli Ostrowieckiej mieszkało 658 osób (315 mężczyzn i 343 kobiety) w 120 gospodarstwach. która w 1388 r. Potwierdzali to liczni uciekinierzy z Tczewa. Pod względem przynależności administracyjnej obie miejscowości leżały w Ziemi Chełmskiej. Miała ona 500 wiernych i składała się z dwóch miejscowości: Ostrówki (siedziba parafii) i Wola Ostrowiecka. Wg tradycji. gajowego Antoniego Skibińskiego. nie ulegli rusyfikacji i nie zdradzili wiary przodków. w tym samym czasie i w podobny sposób.Popek. biskup chełmski Walenty Wężyk. a następnie Bogatków i Strażyców. dokonywanych przez komunistyczno-nacjonalistyczne bojówki ukraińskie. powstała trochę później niż Ostrówki. Tylko nieliczni mieli więcej ziemi. W gminie Huszcza Polacy stanowili 27% ludności (w powiecie lubomelskim 14%). Według powszechnego spisu ludności z dnia 30 września 1921 r.: Staryki. w dokumentach też jako Wola Lacka (Wola Polska) lub Wola Mazowiecka. 3 W 2005 r. rusińską 15 osób. Pomimo nacisków. Z czasem do mieszkańców docierały jednak informacje o pewnych skrytobójczych mordach Polaków. Warszawa 2011. Według znanych dokumentów przed 2.39 r. Cmentarz parafialny w Ostrówkach na Wołyniu. która wyruszyła 24. Z punktu widzenia administracji kościelnej parafia wchodziła w skład dekanatu lubomelskiego rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej. Ostrówek. Polacy z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zachowali czystość narodową. Stąd drugi człon nazwy wsi. dotyczy również zniszczenia przez tych samych sprawców. Lublin 2005 oraz L. na Wołyń zostali sprowadzeni z Mazowsza przez króla Władysława Jagiełłę. 1943 r. Ostrówki i Wola Ostrowiecka należały do rodziny Jełowickich. Wira. 15 prawosławnego i 14 mojżeszowego. językową. podkomorzy czernihowski zakupił miasto Świerże i kilka wsi w Ziemi Chełmskiej (w tym m. żydowską 1 osoba. były ściśle ze sobą związane.in. Lacką Wolę. szczególnie w dobie zaborów. 1 Przed kilkunastu laty ukazało się pierwsze historyczne opracowanie dotyczące tych miejscowości. staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na cmentarzu w Ostrówkach zostały postawione na mogiłach żołnierzy okazałe pomniki. Mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej byli od zawsze katolikami. Popek.4 2 W 2005 r. Gdyni i Torunia oraz polscy żołnierze powracający do domu. Popek. Lublin 1997. iż zagłada Ostrówek 30 sierpnia 1943 r.2 W okresie międzywojennym Ostrówki i Wola Ostrowiecka należały do gminy Huszcza. połową XVII w. z Maniewicz w kierunku Warszawy.3 Na pierwsze represje Polacy nie musieli długo czekać.1 Nazwa wsi Ostrówki pochodzi od wyrazu „ostrów”. chociaż na jej gruntach. Warto podkreślić. założone w XVI w. Z. staraniem ROPWiM na ich mogile stanął okazały pomnik. rodzinę osadnika Karola Romaniuka. Rzymskokatolicką parafię w Ostrówkach erygował 11 stycznia 1765 r. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa chłopskiego w Ostrówkach czy Woli Ostrowieckiej wynosiła 2-5 ha. gajowych. Przechodząc przez sąsiednią wieś Równo zostali zaatakowani przez uzbrojonych Ukraińców. Przez cały XVII i XVIII w. Pod względem wyznaniowym było: 489 osób wyznania rzymskokatolickiego. w Ostrówkach mieszkało 518 osób (270 mężczyzn i 248 kobiet) w 84 budynkach mieszkalnych i w 8 innych zabudowaniach. W kilka dni później do Ostrówek i Woli Ostrowieckiej dotarła liczna grupa żołnierzy polskich ( ok. 174 175 . Podczas potyczek z Armią Czerwoną w 1919 r. województwa wołyńskiego.dr Leon Popek Zagłada Ostrówek i Woli Ostrowieckiej (30. wyznaniową i obyczajową. Prawdopodobnie wtedy zginęło z rąk bojówki ukraińskiej trzech polskich oficerów. powiatu lubomelskiego. ale poza cmentarzem. Czaplickich. Ostrówki Wołyńskie ludobójstwo. starosty chełmskiego. pod Ostrówkami zginęło 6 polskich żołnierzy i 5 z armii bolszewickiej. Woli Ostrowieckiej. co znaczy . Wołczkową Wolę) od spadkobierców Daniela Jełowickiego. (do roku 1939) majątek ziemski w Ostrówkach należał do Konczewskich.

Następnie oprawcy. Całą wieś upowcy dokładnie przeszukiwali. patrolując okolicę. iż na Mazurów szykuje się napad. W dniach 28 i 29 sierpnia 1943 r. Wiele osób zostało też zamordowanych w mieszkaniach. Z tego powodu ksiądz proboszcz Stanisław Dobrzański. w okolicznych wsiach: Równo. W październiku 1942 roku Niemcy z policją ukraińską wymordowali kilkanaście tysięcy Żydów z komisariatu okręgowego Luboml. Nastąpiła zmiana okupanta i posypały się nowe represje. Odcięto wszelkie drogi ucieczki. czy wszyscy są zabici i dobijali rannych. rabując przy tej okazji gospodarzy. głównie wobec Polaków. 22 czerwca 1941 r. przez wsie przechodziły patrole UPA i penetrowały teren w poszukiwaniu broni u Polaków oraz dopytywały się o organizacje AK. licząca pięć osób. banderowcy pod dowództwem Petra Gusara „Maśluka” zorganizowali zasadzkę na Niemców na moście między Ostówkami i Borową. innych uspokajano. bijąc kolbami znajdujących się najbliżej wejścia. Po kilkunastu dniach zwłoki pomordowanych zostały zakopane na rozkaz UPA przez Ukraińców z Sokoła w wykopanym dole. Fakty te niepokoiły. i popędzono na rżysko pod las Kokorawiec w pobliżu wsi Sokół. Po egzekucji upowcy sprawdzali. Szukano też ofiar na polach. znajdowała się w pobliżu kościoła na tzw. Z zgromadzonych na placu ludzi wpędzono do szkoły mężczyzn. W międzyczasie w kilku miejscach Ukraińcy kopali duże doły na zwłoki. Sokół odbyła się mobilizacja Ukraińców przez przybyłe z terenów Galicji doborowe oddziały UPA. Kilkuset mężczyzn zaczęło śpiewać „Kto się w opiekę odda Panu swemu”. Połapy. bowiem nie wszyscy zamordowani byli pochowani w wymienionych tu miejscach. 5 lipca 1943 r. gdzie ich mordowano strzałem z broni palnej lub uderzeniami w tył głowy siekierą lub wielkimi drewnianymi maczugami W miejscach tych pozostały w wykopanych pośpiesznie dołach-rowach dwie wspólne mogiły liczące: około 100 osób „u Suszka”. Ostrówki i Wola Ostrowiecka znalazły się w składzie komisariatu okręgowego Luboml (Gebietskommissariat). gdzie zagrzebano co najmniej 231 ofiar. łącznie z okiennicami od zewnątrz. w wielkim pośpiechu wyprowadzono ich z kościoła. jednakże mogił i ofiar na terenie wsi było znacznie więcej. W Woli Ostrowieckiej zgromadzono niemal wszystkich mieszkańców w szkole i na placu szkolnym. W połowie 1940 r. iż scenariusz mordów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej był niemal identyczny. najpierw wyprowadzali 176 177 . Ludność została podstępnie zapędzana na plac szkolny. by uniemożliwić ukrycie się. Banderowców wspierali niektórzy mieszkańcy z okolicznych wsi (Sokół. Czwarta mogiła. Wsie zostały otoczone szczelnym kordonem przez uzbrojonych striłciw UPA. Następnie oprawcy. kureń UPA „Łysego” oraz sotnia Iwana Zareczniuka „Worona” ruszyły na Ostrówki i Wolę Ostrowiecką. Zorganizowano jedynie nocne patrole i warty. zorganizowane grupy Ukraińców z sąsiednich wsi. Szkoła. Część z nich (ranni) zmarło w pobliżu miejsca masakry po odejściu upowców. siekiery. Opuszczających wieś zawracano z drogi i strzelano do próbujących przedrzeć się przez kordon. zawodne z powodu braku broni i niezdyscyplinowania. bowiem około południa nadjechali samochodami Niemcy. grożąc wszystkim śmiercią. ale na skutek strzelaniny spłonęło gospodarstwo Wiktorii Ulewicz. Na rżysku pod lasem Kokorawiec ofiary zabijano w 10-osobowych grupach. złota i zegarków. by zatrzeć ślady mogił. O świcie 30 sierpnia 1943 roku po wymordowaniu Polaków w niedalekich wsiach Kąty i Jankowce. Przekurka. którym kazano kłaść się twarzami do ziemi i mordowano kolejno strzałami oraz uderzeniami bagnetów. który był częścią generalnego okręgu Wołyń i Podole (Generalbezirk Wolhynien und Podolien). ale postanowiono nie rozdrażniać upowców. co przejawiało się w obowiązkowych kontyngentach i wywózkach na przymusowe roboty do Niemiec. W dwóch miejscach spalono gospodarstwa. ale nie zdążono. Huszcza) uzbrojeni w większości w widły. Idący na śmierć byli poganiani biciem i wyzwiskami. na drodze lub zostało wrzuconych do studni. w liczbie około 300 osób. wyprowadzali mężczyzn grupami po 10: do zabudowań Jana Trusiuka „Ilka” oraz za stodołę gospodarza Suszki. Należy podkreślić. w obejściach gospodarskich. Kilku upowców. Miejsce to jest nazywane przez miejscowych Ukraińców „Trupim Polem”. gdzie na rzekomym zebraniu miały być przekazane mieszkańcom ważne wiadomości. Próby ucieczek w drodze kończyły się zamordowaniem. Połapy. Wywiązała się strzelanina. często nie nocował na plebanii. W odwecie Niemcy postanowili spacyfikować Ostrówki. plądrowały wieś. 81 osób „u Trusiuka”. „Wygonie”. władza sowiecka przystąpiła do tworzenia kołchozów. w wyniku której zginął oficer i kilku żołnierzy niemieckich. a z odniesionych ran zmarła sąsiadka Helena Kuwałek. Mimo to ocalało kilkanaście osób. W czasie dokonywania rzezi. Wówczas. została przez nich otoczona i zamknięta. Wkrótce Niemcy utworzyli na zajętych terenach własną administrację. W płomieniach zginęła jej córka Agnieszka. podstępnie nawołując po polsku. Były też przypadki pobić i ostrzeliwania domów. Około 20 osób zamordowano przy „kuźni Bałandy”. Przy tych czynnościach jednych poniżano wyzwiskami. Od wiosny 1943 r. wybuchła wojna niemiecko-radziecka. Różnił się tylko pewnymi szczegółami. Do Ostrówek i Woli Ostrowieckiej docierały niepokojące wieści. kosy i pałki. gdzie było ponad 200 mężczyzn. a znalezionych ukrytych Polaków mordowano. a kobiety z dziećmi i starców wprowadzono do kościoła( tak było w Ostrówkach). Ostatecznie pacyfikację odwołano. Wielu młodych mężczyzn z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej powołanych w latach 1940/41 do Armii Czerwonej już nigdy nie powróciło do domu. zażądało oddania broni. Zgromadzone w kościele kobiety z dziećmi i starców prawdopodobnie zamierzano żywcem spalić.

gdzie się ukrył i zamordowany w zabudowaniach Trusiuka. ok. Jurij Sylwestrowycz Lenartowycz . Eugeniusz Wilkowski . Tak naprawdę to tereny obu tych wsi są wielkim cmentarzem! Należ też wspomnieć. Uczestniczą w nich byli mieszkańcy . Sokół i Połapy. na dnie której spoczywał szkielet starca . Przy tych okazjach odprawiane są Msze św. Napadu na Ostrówki i Wolę Ostrowiecka dokonano w ramach szeroko zakrojonej akcji eksterminacyjnej ludności polskiej. Ze 169 rodzin zginęło co najmniej 568 osób. iż w 1992 roku za zgodą władz ukraińskich w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej dokonano częściowej ekshumacji ofiar OUN-UPA. Alicja Grześkowiak . 10-15 osób. Ekshumacja zbliżyła obie społeczności. 200 osób). W modłach biorą zawsze udział miejscowi Ukraińcy. w tym 3 przed ukończonym 20 rokiem życia i 2 dzieci.wicemarszałek Senatu RP. Łącznie w czasie ekshumacji odnaleziono szczątki nie mniej niż 324 osób. którzy byli w nich ukryci.senator województwa siedleckiego. tj. 66%.senator województwa chełmskiego. którzy wyskakiwali przez okna z płonącego budynku.mężczyzn. około 37 kobiet. Z 79 rodzin nikt nie ocalał . 125 kobiet i ok.przewodniczący Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów oraz dziennikarze. w tym 120 mężczyzn. Jerzy Pietrzak .Wojewoda Chełmski. znajdującą się po drugiej stronie drogi. Stanisław Dobrzański. Wbrew obawom niektórych przedstawicieli 178 179 .zastępca prezydenta obwodu wołyńskiego. grupami po 10 osób: do pobliskich zabudowań Strażyca. Bardzo licznie stawili się Ukraińcy . kan. Gdy do Ostrówek nadjechali Niemcy i rozpoczęła się strzelanina.121 rodzin. już tradycyjne. Obecni także byli przedstawiciele Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK a także Szczepan Siekierka . banderowcy zamknęli pozostałych ( głównie kobiety i dzieci w liczbie ok. stodołę u Jesionków. 30 osób.przewodniczący Obwodowej Rady w Łucku. 70%. 204 dzieci (do lat 14). W liczbie tej było na pewno:145 mężczyzn. 30% potencjalnych ofiar. Na uroczystościach pogrzebowych władze ukraińskie reprezentowali: Wołodymyr Mychajłowycz Sklanczuk . że jego celem było fizyczne wyniszczenie całej ludności Ostrówek i Woli Ostrowieckiej . W pobliżu mogiły w Ostrówkach odkryto także zasypaną studnię. oblali drewniany budynek benzyną i podpalili. Ok.głównie kobiet. Tam za stodołą mordowali uderzeniami w tył głowy siekierą. Z ok. Dokładnie w 49. Próbujących ratować się ucieczką. 1050 osób ( autor zebrał i opracował pełny wykaz imion i nazwisk pomordowanych). 6 kobiet było w zaawansowanej ciąży. Panika wywołana tym zdarzeniem spowodowała pospieszne wycofanie się napastników z obu wsi. Z ponad 100 rodzin zginęło co najmniej 474 osób. spalono również kościół.zginęli wszyscy (40%). W 1943 r. kobiet i starców. a ujawnienie potwornych skutków zapiekłej nienawiści do innych nacji było na tym terenie momentem zwrotnym w dążeniu do nawiązywania przyjaznych kontaktów między Polakami i Ukraińcami. że ocalało ok. Został wyciągnięty ze sterty słomy.Przedstawiciel Prezydenta Ukrainy w Lubomlu. tj.dyrektor gabinetu Marszałka Senatu RP. Pozostał zdewastowany i zarośnięty cmentarz parafialny oraz niepoliczone pojedyncze i zbiorowe mogiły. co stanowi 31% ogółu zamordowanych w dniu 30 sierpnia 1943 r. złożona z dawnych mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej oraz ich dzieci i wnuków. Leszek Burakowski .mieszkańcy wsi Równo. Z mogiły w Ostrówkach ekshumowano szczątki nie mniej niż 80 osób. dr Henryk Litwin .konsul RP we Lwowie. Przez kolejne lata kontynuowane były coroczne. rocznicę mordu. który ostrzelał z dużej odległości Ukraińców. 19 września 1943 roku. Borys Petrowycz Kłymczuk . Podpalono również. Z mogiły w Woli Ostrowieckiej wydobyto szczątki nie mniej niż 243 osób. ok.197 rodzin. Przybyła także około 300-osobowa grupa Polaków. 10-15 osób. Następnie przez okna wrzucili granaty. zabijano z broni palnej. Fakt. To było zaplanowane i zrealizowane ludobójstwo. W 1943 r. 185 kobiet (w tym co najmniej 5 w zaawansowanej ciąży) i ok. Brak czasu na dokładne przeszukanie zabudowań uratował życie tym. prof.w tym także dzieci. Huszcza. Sposób i okoliczności przeprowadzenia mordu wskazują. młotami do uboju bydła lub wielkimi drewnianymi maczugami Tak zginęły 243 osoby.Wołyniacy z różnych stron Polski. Łącznie w uroczystościach wzięło udział około 2 000 osób. Prawdopodobnie rzeczywista liczba pomordowanych jest większa od podanej o ok. można tłumaczyć niespodziewanym pojawieniem się oddziału niemieckiego. 222 dzieci. Henryk Czarnocki . gdzie spłonęło ok. pastwiska lasy i łąki. Dziś na miejscu Ostrówek i Woli Ostrowieckiej rozciągają się byłe kołchozowe pola uprawne. 20 osób w wieku poniżej 20 roku życia oraz 19 dzieci.poseł ZCh-N z województwa warszawskiego. Na ten jedyny w swoim rodzaju pogrzeb po latach przybyli z Polski przedstawiciele władz państwowych w osobach: prof. W ciągu zaledwie kilku godzin Ukraińcy wymordowali w obu wsiach ok. przy zbiorowej mogile na ostrowieckim cmentarzu. prawdopodobnie przez obcięcie głowy siekierą. w Woli Ostrowieckiej mieszkało co najmniej 866 osób . Borowa. dnia 30 sierpnia 1992 roku na dawnym cmentarzu rzymskokatolickim w Ostrówkach odbyły się uroczystości pogrzebowe. Zginął zamordowany razem z wiernymi ostatni proboszcz ostrowiecki ks. w Ostrówkach mieszkały co najmniej 664 osoby . pielgrzymki autokarowe do Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. W tej liczbie było na pewno 161 mężczyzn. Prawdopodobnie rzeczywista liczba pomordowanych jest większa od podanej o ok. Zygmunt Mogiła-Lisowski .Władysława Kuwałka. Pozostały po zabitych majątek zrabowano zaś zabudowania spalono. Na niektórych zbiorowych mogiłach widnieją ślady wypasu bydła. 200 osób zdołało się uratować zaledwie kilka i to najczęściej jako ranni.

przez co były w posuniętym stanie rozkładu. w boju z wojskami niemieckimi ( prawdopodobnie porucznika Andrzeja Buchmana ps. Razem z innymi szczątkami (wydobytymi pod koniec sierpnia z mogiły w Woli Ostrowieckiej) zostały uroczyście pochowane dn. W trakcie tej ekshumacji. Kolejna akcja poszukiwawcza i ekshumacyjna odbyła się w dn.5 metra i głęboki był na 1.2011 r. Kolejna szansa pojawiła się na początku tego roku. najstarsi Ukraińcy . Za wstawiennictwem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.władz Ukrainy. Jako przedstawiciel rodzin pomordowanych. Bezskutecznie. 1. Po wydobyciu z mogiły wszystkich szczątków. gdy z okazji 60 rocznicy mordów na Wołyniu Ostrówki były brane pod uwagę. którzy zginęli na terenie wsi Sokół 21. 1 w wieku 55. 30.08. umieszczono je w plastikowych workach a następnie przełożono do kilku drewnianych trumien.głównie kobiet z dziećmi. 1 km od „Trupiego Pola” i krył szczątki 2 osób . Oprócz prac prowadzonych na „Trupim Polu” wykonano trzy akcje ekshumacyjne w pobliżu wsi Sokół. z rąk UPA ok.1944 r. Razem z innymi szczątkami ( wydobytymi z mogiły na „Trupim Polu” i w lesie pod Sokołem) zostały uroczyście pochowane dn. Miały za zadanie dokonanie ekshumacji z 2 masowych mogił Polaków zamordowanych 30. poniszczone przez narzędzia rolnicze ( pługi. paciorki różańców.08. Wybrano Poryck (Pawliwka) ze względów organizacyjnych i logistycznych. W trakcie prac archeologiczno-ekshumacyjnych wykonano aż 12 wykopów sondażowych. Grób masowy miał wymiary 8. Szczególnie nie do końca zmineralizowane kości dzieci manifestowały się pod postacią ciemnych przebarwień utworzonych przez ułamki kostne i korzenie drzew. „Trupim Polu” koło wsi Sokół. 300 kobiet i dzieci z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Wszystkie ekshumowane groby wskazane zostały przez mieszkańców tej ukraińskiej wsi.1943 r. Pole to było uprawiane przez miejscowy kołchoz przez ok. namioty]). Korsak i NN ps. 39 w wieku 15 – 20 lat. 15 lat lasu sosnowego.04. szpadle. Nadzieja pojawiła się dopiero w 2003 r. Według relacji świadków ciała pogrzebane zostały dopiero ok.60 lat i 3 osoby w wieku powyżej 60 lat). Drugi grób kryjący szczątki trzech osobników znajdował się również w lesie. to pozostał cmentarz i zbiorowe oraz pojedyncze mogiły pomordowanych. Razem z pracownikami Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz archeologami z UMK w Toruniu brałem udział w pracach ekshumacyjnych. Krył szczątki co najmniej 231 osób ( 93 w wieku do lat 7.5 km od „Trupiego Pola”. W pracach aktywnie uczestniczyli młodzi archeolodzy ukraińscy z Łucka. ok. sytuacja nieco się poprawiła ( dowieziono nam wodę w beczkach). 22 – 30 sierpnia na terenach wsi Wola Ostrowiecka.1943 r. jako miejsce spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Prace odbywały się w bardzo trudnych warunkach (brak kuchni polowej. Wykonano kolejnych 6 wykopów sondażowych oraz poszerzono wykop już istniejący. przez OUN-UPA z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. w którym natrafiono na mogiłę masową kryjąca szczątki ludzkie. ale odnaleziono i odsłonięto tylko 1 mogiłę kryjącą szczątki dzieci. Prace archeologiczne rozpoczęły się na polu w miejscu dawnej szkoły. pojechałem z grupą wolontariuszy do Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. którą udało się zlokalizować za pomocą georadaru archeologom ukraińskim ze Lwowa. 30. Lepiej zachowały się przedmioty osobiste: medaliki. wody pitnej we własnym zakresie). szkaplerze. brak dróg dojazdowych. Dopiero po interwencji konsula z Łucka Tomasza Janika. Te czynniki spowodowały.08. dwa tygodnie po mordzie.2 m poniżej poziomu gruntu. głównie kobiet i małych dzieci. Prace archeologiczne rozpoczęły się na terenie młodego. na cmentarzu w Ostrówkach. 48 w wieku 7 – 15 lat. gdzie według relacji świadków miało zginąć ok. korale. 49 w wieku 20-35 lat . kiedy w czasie spotkania obecnych prezydentów Polski i Ukrainy padła propozycja. W sumie z tego miejsca wydobyto szczątki nie mniej niż 79 osób.1943 r. Grób wykopany został w piasku..2011 r. umieszczono je w plastikowych workach a następnie przełożono do kilku drewnianych trumien (specjalnie zamówionych i wykonanych w Lubomlu).małżeństwa Pogorzelców ( znanych z relacji świadków – Polaków i Ukraińców). a jednocześnie przedstawiciel IPN w dn. żądzy odwetu i pogardy dla Ukraińców. ulewne deszcze. Pierwszy znajdował sie w lesie. 50 lat. strona ukraińska zgodziła się żeby wcześniej przeprowadzić ekshumację i zorganizować katolicki pochówek ofiar. podali wersję. lecz przyczyniła się do wzbudzenia wśród Polaków aktu przebaczenia Chociaż obecnie Ostrówek i Woli Ostrowieckiej nie ma już na współczesnych mapach Ukrainy. iż zaledwie na głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu występują liczne. a następnie wspólnie odsłonić pomnik w Ostrówkach. 180 181 . Już pierwszy wykop sondażowy o długości 20 m i szerokości 2 m wykazał. iż są to szczątki 2 żołnierzy z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. aby postawić. Byli mieszkańcy przez kolejne 19 lat starali się u władz w Łucku i Lubomlu o dokończenie ekshumacji i katolicki pochówek dla pomordowanych. liczącym ok. na tzw. prywatny sprzęt [piły. łatwo przepuszczalnym dla wody środowisku. Działania wcześniej uzgodnione ze stroną ukraińską (odpowiednie władze obwodowe w Łucku i powiatowe w Lubomlu) były prowadzone przez archeologów ukraińskich ze Lwowa a koordynowane przez ROPWiM. kobiet i nielicznych mężczyzn zamordowanych przez UPA 30. spinki do włosów.mieszkańcy tej wsi. brony i inne) fragmenty kości ludzkich. że szczątki kostne pomordowanych uległy daleko idącemu rozkładowi. 8 w wieku 35 – 50 lat.08. Po wydobyciu z mogiły wszystkich szczątków. Dodatkowo nasze działania ( ekipa polska liczyła 8-12 osób) utrudniały ciągłe. ekshumacja nie stała się zaczynem nienawiści.5 na 2. Kolejna ekshumacja miała miejsce we wsi Sokół. na cmentarzu w Ostrówkach. w odległości ok.25 lipca 2011 r. które ustawicznie zalewały nam wykopy oraz odcięły nasze obozowisko od dróg bitych (dowóz żywności. 250 Polaków. Cygan). guziki.08. Według relacji świadków mogło tam zginąć 30. gdzie wydobyto niekompletne szkielety 2 mężczyzn.

sława Ukrajinu”. kilka tysięcy Polaków. zginęło w ciągu ośmiu lat ok. „Bude lacka krow po kolina . Pierwsze mordy miały miejsce już we wrześniu 1939 r.sława Ukrainie”. gdy wkroczyły wojska niemieckie. przedstawiciel wojewody lubelskiego. dokonane na Wołyniu i Kresach Południowo Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej przez faszystów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Armii Powstańczej. 150 tysięcy bezbronnych Polaków. za spokój dusz zamordowanych. senator RP – Stanisław Gogacz. Ormianie (w Kutach nad Czeremoszem) i Czesi (osadnicy 182 183 . delegacja oficerów Straży Granicznej w Chełmie oraz liczni pielgrzymi z Polski ( głównie byli mieszkańcy.będzie wolna Ukraina”. Mordy na Kresach trwały do 1946 r. w którym Polacy rozsypani po przysiółkach i osadach. starosta chełmski Paweł Ciechan.bude wilna Ukrajina”. ”Lachiw wyriżem.. czyli „Śmierć Polakom . W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział: Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji – Borys Kłymczuk. czyli podjudzoną miejscową ludność ukraińską. często paląc żywcem w otoczonych kościołach. złożone z ukraińskich najemników. Największa jednak ilość mordów na Polakach dokonała się po powstaniu zbrodniczej UPA. Andrzej Kunert. dawni sąsiedzi z pobliskich miejscowości).Włodzimierz razem z kilkunastoma ojcami. którą odprawił bp Marcjan Trofimiak – ordynariusz diecezji łuckiej razem z kilkunastoma księżmi z Wołynia i z Polski. czyli do wypędzenia stamtąd większości Polaków. a Ukrajinu stworyty musym”. lwowskie. gdy na te tereny wkroczyły wojska radzieckie. Zabójstwa połączone były z niesłychanym okrucieństwem. Ludobójstwo to działo się zgodnie z hasłami. Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej – Wołodymir Wójtowycz. w tym Żydzi. schodzili się do kościołów. do której masowo napłynęli zaprawieni w innych rzeziach kolaboranci z Ukraińskiej Policji Pomocniczej i  14 Dywizji SS „Galizien”. Datę tę dowództwo UPA wybrało celowo. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Ludobójstwo na Tarnopolszczyźnie w pamiętniku Jana Zaleskiego 1) Przemilczana zbrodnia Nie ma w historii Polski bardziej zafałszowanej i  przemilczanej sprawy jak ludobójstwo ludności polskiej. Objęło ono dawne województwa: wołyńskie. Oprócz Polaków z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęła niezliczona ilość polskich obywateli innych narodowości. Według szacunków z rąk banderowców. „Polaków wyrżniemy. 200 Polaków) i liczni Ukraińcy (ok. a na ziemi lubelskiej. aż do chwili ostatecznego rozbicia ukraińskiego podziemia. Sekretarz Generalny ROPWiM – min. mordując w okrutny sposób.łącznie ok.a Ukrainę stworzyć musimy” i „Będzie polska krew po kolana . bo tak powszechnie nazywano członków UPA. które nacjonaliści ukraińscy od lat wpajali swoim rodakom: „Smert Lacham . Żydiw wydusym. tarnopolskie i stanisławowskie. rzeszowskiej i przemyskiej jeszcze rok dłużej.. Żydów wydusimy . Banderowcy. Ks. a także częściowo lubelskie i poleskie. Ambasador RP w Kijowie dr Henryk Litwin. gdyż była to niedziela. ich rodziny . a wraz z nimi bataliony Abwehry „Roland” i Nachtigall”. 400 osób. zaatakowali równocześnie prawie 170 miejscowości.Nifont oraz bp kowelski i włodzimierski . ale faktyczna ich liczba jest z pewnością większa. którego nie stosowali nawet niemieccy czy sowieccy okupanci. Ci ostatni dopuścili się także pogromów Żydów. oraz dwa lata później. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. założonej w październiku 1942 r. Następnie nabożeństwo żałobne odprawili w obrządku wschodnim duchowni Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej: metropolita łucki i wołyński . wspierani przez „czerń”.Tomasz Janik i Vicekonsul Krzysztof Wasilewski. Konsul RP w Łucku. które osiągnęło swój szczyt 11 lipca 1943 r.. a więc dzień. Najkrwawszym rozdziałem tych wydarzeń było ludobójstwo na Wołyniu.

gdyż w napadach na polskie wsie wyrzynano wszystkich bez różnicy na płeć czy wiek. Zacytuję jego fragment: „W nocy z 28 na 29 lutego 1944 r. zakończonej kalectwem) pisał swój pamiętnik. polski parlament nie nazwał po imieniu tej niewyobrażalnej zbrodni. Wiele informacji ma wartość źródłową. bo wszelkie eufemizmy typu „wojenne wydarzenia”. lecz po prostu obrazą pamięci ofiar. strzelaninę. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Posłużono się podstępem.. Ojciec.). i karania zbrodni ludobójstwa. był polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin. Zachowane dyrektywy dowództwa UPA mówiły bowiem wyraźnie (cytuję tylko kilka przykładów): – Powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. jednogłośnie uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 r. Zdradziła to pewna Ukrainka ożeniona w Korościatynie. późniejsza siostra zakonna. Mimo. twórcą pojęcia „genocide”. a więc wtedy. uzbrojoną w siekiery. zburzono kościoły. s. Pod nazwą „Kronika życia” został on wydany w 1999 r. Pamiętnik ten. trzech wylotowych dróg. czyli na tym skrawku historycznego Podola. (. Jan Zaleski. złożona głównie z kobiet i wyrostków. podprokurator w Brzeżanach i Warszawie. Co więcej. kosy i noże. które bolą przez całe pokolenia. opisał w swoim pamiętniku mój śp. których kości bieleją bez jakiegokolwiek pochówku po kresowych lasach i jarach. podpisanej i ratyfikowanej m. Wszystko to było połączone z grabieżą mienia ofiar. najboleśniejszy jest jednak fakt. W rzeczywistości mordów nie ograniczano tylko do mężczyzn. a poplamione krwią (nie tylko w przenośni) garnki.in. choć zaginał w 1945 r. został przez niego odtworzony i był kontynuowany przez następne lata. w których poprzednio mieszkali Polacy1. trzecia. że był samoukiem (do szkoły nie chodził z powodu długotrwałej choroby kolana. przez całą wojnę mieszkał wraz z rodzicami i rodzeństwem autor pamiętnika. przetłumaczonego w języku polskim jako ludobójstwo. ryk palącego się żywcem bydła.). w Monasterzyskach na Tarnopolszczyźnie. „bolesne wypadki” czy „czystki etniczne” są nie tylko fałszerstwem. a także stalinowską zagładę ludności ukraińskiej w czasach Wielkiego Głodu czy obecne zbrodnie dokonywane przez muzułmanów na ludności chrześcijańskiej w Darfurze (zachodni Sudan) i przez sołdatów Putina na cywilach  w  Czeczenii. Kraków 1999 r. Kronika Życia. Zdradziła także hasło. na rok 2010 przygotowuje „Małe Wydawnictwo” w Krakowie. tak opisała z kolei we własnych wspomnieniach: „Banderowcy zaatakowali o godz. łącznie 600 osób. a także ci Ukraińcy. paliła systematycznie domostwo po domostwie. wspierany przez miejscową ludność ukraińską (głównie ze wspomnianego Zadarowa). Zagładzie uległa też polska cywilizacja. jak i wszystkich dawnych mieszkańców tych ziem. leżącej 8 km od Monsterzyk i 25 km od Buczacza. Radamsa. Kraków 2008. a następnie z czasu wojny. w nowopowstałej osadzie Dębowica.z Wołynia). od Zadarowa (ukraińskiej wsi) i od Komarówki. który po odzyskaniu niepodległości znalazł się w obrębie Drugiej Rzeczypospolitej. Nawiasem mówiąc. cyt. 184 185 . dr praw Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. gdy warty dopiero rozchodziły się na posterunki. druga rabowała. banderowcy rozpoczęli rzeź mieszkańców Korościatyna.) Tej walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Napastnicy 2 3 Jan Zaleski.. spalono dwory i szkoły. Dla rodzin ofiar. dokonanych przez UPA w powiecie Buczacz. Warto zaznaczyć. – Zniszczyć wszystkie ściany kościołów i innych polskich budynków kultowych. Czechów (w 1941 r. ciocia autora pamiętnika. co Aniela Muraszka. 29. Od  dziesiątków lat krewni ofiar domagają się godnego uczczenia pamięci pomordowanych. oprawcy tych ofiar – o. do której można porównać jedynie ludobójstwa Ormian w Turcji w czasie pierwszej wojny światowej oraz Holokaust Żydów i  Cyganów podczas drugiej. od Wyczółek. Jan Zaleski.) i Barysz (w 1945 r. Rzeź trwała niemal przez całą noc. pierzyny czy kożuchy do dziś – jako „łup wojenny” – służą w niejednym ukraińskim domostwie. 18-tej. Są to rany. Słyszeliśmy przerażające jęki. którym posługiwali się wartownicy. 2) Świadek z Dębowicy Cztery z masowych zbrodni. – Do 21 XI 1944 roku zniszczyć wszystkie polskie chaty. On też wprowadził to pojęcie do Konwencji w sprawie zapobiegania 1 Całość tej problematyki opisałem w swojej publikacji: Ks. w miejscowościach Kołodne (w 1939 r. a więc już po ponownym odzyskaniu niepodległości. przez Polskę. Rozpoczęli „żniwo” równocześnie z trzech stron. Na skraju tej wsi. Przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat. Korościatyn (w 1944 r. Musi tutaj wyraźnie paść słowo „ludobójstwo”. następnie warszawski adwokat. przez nieistniejące już dziś krakowskie wydawnictwo Radamsa2. że sam Antychryst rozpoczął swą działalność!3 Rzezi w Korościatynie dokonał oddział UPA. którzy nie popierali faszystów. a na starcach skończywszy. Wydawało się. W pamiętniku tym jego autor opisywał szczegółowo wszystkie wydarzenie z okresu międzywojennego. począwszy od niemowląt. wyd. Działały trzy wyspecjalizowane grupy: pierwsza „pracowała” toporami.). że po roku 1989. zgrozo! – mają swoje pomniki. Nowe wydanie. dz. Zrównano z ziemią całe miejscowości. Małe Wydawnictwo. a nawet ulice we Lwowie i innych miastach. czysto polskiej wsi. Najobszerniejszy opis dotyczy zagłady Korościatyna. że zgodnie z nią zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu. Urodził się on w 1926 r. poszerzone i uzupełnione. a ocalałe resztki narodu wypędzono. Opis ten jest bardzo dramatyczny.. Przemilczane ludobójstwo na Kresach. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

że napad na Korościatyn odbył się w tym samym dniu. Najtragiczniejsze jednak mordy były już po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej. 6 Jan Zaleski. w którym Ukraińcy z dywizji SS „Galizien” spalili żywcem przeszło tysiąc Polaków w Hucie Pieniackiej. 29. W czasie nocnej rzezi zamordowano około 156 osób. W grupie ofiar było kilkanaście małych dzieci. co tam zobaczyłam. ciągle mówiąc coś o ukochanej Basi. a w wypadku dzieci uduszenie. proboszcza Józefa Suszczyńskiego.. 7 lutego w Zalesiu spalono żywcem 50 osób. w tym kilkanaście osób z innych wiosek. Pamiętam. 5 Szczepan Siekierka. Zdejmowano też kożuchy i buty zabitym.. Ja też tam byłam. leżącej w innej części Tarnopolszczyzny.6 Warto też zacytować dwie inne relacje. maszynopis (w zbiorach autora). Wszystko to działo się przy bezradności.. Nie oszczędzali nawet niemowląt. czternastoletni chłopcy. talerze i garnki. s. (. w: „Alma Mater”. syn popa z Zadarowa. w ogrodach. wydłubane oczy.wjechali do wioski saniami. Warto zaznaczyć. Lista ich jest o wiele dłuższa. gdzie leżało żywe niemowlę było pełno krwi. spalona żywcem. który uratował większość mieszkańców. zdążył w ostatniej chwili wymknąć się za dom.. już 4 marca 1944 r.wszędzie leżeli zamordowani ludzie. s. spalonych domach. 2 lutego w Ujściu Zielonym oddziały UPA zamordowały 133 osoby. Trzykrotnie ocalona. że są partyzantami i żeby chłopcy z wioski zgromadzili się wokół nich. 12 lutego w Puźnikach 110 osób. na stacji kolejowej . Tych ostatnich pochowano dzień później na korościatyńskim cmentarzu. w tym ks. córka Michała. Tego nie można opisać. na które wrzucono łupy. który jej przyniosła. 1 marca przyjechali Niemcy. Roztrzaskaną z tyłu głowę. jak stara kobieta stała nad zmasakrowanym ciałem swojej córki.. dz. co działo się po wymordowaniu wioski. Stanisława Łużna. Henryk Komański. nazajutrz przyjechał na nartach wraz z księdzem z Monasterzysk. Podhajec 39 osób. jak podają relacje. Ustalono tożsamość tylko 117 osób. przedwojenny sprzedawca w sklepie Kółek Rolniczych. lansowana przez „wybielaczy” banderowców ma świadomie zawęzić okres ludobójstwa wyłącznie do lat 1943-1944. ale szczupłość miejsca nie pozwala na wymienienie wszystkich. Chcieli ich bowiem w jak największej ilości wymordować. Gabriel Turowski. Kronika.5 Jan Zaleski wspomina: Rano rodzice udali się na zgliszcza Korościatyna i opowiadali potem rzeczy. Teza taka. był najkrwawszym miesiącem. Za banderowcami jechały puste sanie. Spalona została praktycznie cała wieś.. dz. Tenże Nowicki dostał po tym wszystkim pomieszania zmysłów i chodził z ocalałym niemowlęciem na ręku. rozłupane głowy. Kobiety miały obcięte piersi.) Mordowano zagrodę po zagrodzie. bp Wincenty Urban. Widziałam maluśkie dziecko z roztrzaskaną o ścianę głową. Prof. Nr 25/2003 z 16 czerwca 2003. zastrzelenie lub zarąbanie siekierą. od 4 do 12 lat. a także miesięczne niemowlę.7 4 Aniela Muraszka. W grupie podpalaczy byli nawet dwunasto. 25 lutego w Zaleszczykach Małych 39 osób9. Nowicki.) Rano ludzie saniami zaprzężonymi w konie podążali do Korościatyna. nogi. a tydzień później w Bobulińcach k. s. jakby to było wczoraj. cyt. Mieli odrąbane ręce. Np. 52–55. Żonę pochyloną nad łóżeczkiem kilkumiesięcznego dziecka banderowiec ściął toporem. W czasie ataku na plebanię zginął jeden z ukraińskich dowódców. Mordy trwały także po zakończeniu wojny. aby pochować zmarłych. 10 Vide: skandaliczna uchwała polskiego Sejmu RP z 2003 r. w większości we wspólnej mogile. Sąsiedzi dożywiali go wraz z dzieckiem. wołając po polsku. cyt. Droga. Wszystko było połączone z rabunkiem. Dla przykładu. Anioł Stróż mnie pilnował. Samoobrona.. Z kolei Danuta Konieczna. 59. s. żeby wstała i włożyła płaszcz. relacjonuje: Miałam już prawie dziesięć lat. W tym miejscu trzeba podkreślić. Wszyscy ocaleni Polacy przenieśli się do Monasterzysk. a czasem i akceptacji.. Na pościeli. będący wówczas 10-letnim ministrantem. P. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939‑1946. czekających na stacji na pociąg. Autor pamiętnika pisuje także. (. że w powiecie buczackim zagładzie ulegli także Polacy z innych wiosek. a luty 1945 r. ocalała jedynie plebania i kościół. Mszę św. żałobną odprawił ks. Najczęstszą formą zabójstwa było. 9 Ks. Ukrainki wpadały do domów i przeskakując poprzez trupy kradły co się tylko dało. 154–157. a następnie uprowadzano je. obcięte uszy i powyrywane języki. 7 Teresa Bętkowska. początkowo zaskoczona.4 Jak wynika z relacji innych świadków napadem kierował greckokatolicki pop Pałabicki wraz ze swoją córką. bandyci wpadli do mieszkania Nowickich w dawnej karczmie. Widziałam ludzi pozabijanych siekierami i nożami... stawiła jednak rozpaczliwy opór. Miała obciętą pierś.. władz sowieckich. kiedy banderowcy napadli na polską wioskę Korościatyn. było makabryczne. Przede wszystkim odwiązywano z postronków krowy i konie. Tego nie mogę zapomnieć. stacjonujący w odległych o 12 km Puźnikach. mówiła do niej. Później podkładano ogień. gdy z odsieczą przyszedł polski oddział partyzancki. 4 lutego w Baryszu 135 osób. Po chwili zaatakowali i rozpoczęła się rzeź. 186 187 . rozpłatał też toporem głowę kilkuletniej córki Basi. od których włosy się jeżyły.8 Jan Zaleski w dalszych częściach pamiętnika opisuje wszystko to.. W zdewastowanych. Pamiętam. którzy sfilmowali spaloną wieś i porobili zdjęcia pomordowanym. To. banderowcy zamordowali w sąsiedniej Hucie Starej 12 osób. rozprute brzuchy i rozwleczone jelita. Rzeź ustała dopiero nad ranem. że powyżej opisane rzezie przeczą tezie jakoby UPA zakazała ich z dniem 1 września 1944 r. nawet obrusy. bo jest zimno i pora iść do domu.10 8 Łuny nad Wołyniem w: „Przegląd”. Tak to wspomina: W jednej z izb zobaczyłem matkę pochyloną nad łóżeczkiem dziecka. 1989. Mieczysław Krzemiński. na podwórkach. mieszkająca w sąsiedztwie wioski.

Po wkroczeniu Rosjan mężczyźni z Korościatyna zostali powołani do służby wojskowej, tak w II Armii Wojska Polskiego, jak i w Armii Czerwonej. Do tej ostatniej, w wyniku swoistego rodzaju łapanki na mężczyzn w Monasterzyskach wcielony został ojciec autora pamiętnika, Jan Zaleski senior, który później zginął w czasie szturmu Wiednia. Z kolei niektórzy Polacy znaleźli się w formacji zwanej po rosyjsku „Istriebitielnyje Bataljony”11, a organizowanej przez NKWD. Wstępowano tam za zgodą dowództwa AK, licząc, że oddziały będą ochroną przed kolejnymi atakami zbrodniarzy z UPA.

3) Pamięć o pomordowanych
W jesieni 1945 r. mieszkańcy Korościatyna wywiezieni zostali na Ziemie Zachodnie, głównie w okolice Lwówka Śląskiego, Strzelina i Legnicy. Jan Zaleski w czasie transportu zachorował ciężko i został wysadzony na pierwszej stacji, gdzie był szpital. Tą stacja okazał się Kraków, w którym osiadł na stale. Ukończył liceum w Krzeszowicach, a następnie podjął studia polonistyczne. Prace magisterską i doktorską obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskał habilitację na Wyższej Szkole Pedagogicznej w im. Komisji Edukacji Narodowej (dziś Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, Na uczelni tej pracował ponad 30 lat, pełniąc m.in. funkcje kierownika Katedry Języka Polskiego. Jego specjalizacją był język pisarza Aleksandra Fredry oraz język Kresów Południowo-Wschodnich. Zmarł w 1981 r. w Krakowie. Pozostawił po sobie liczne publikacje o tematyce kresowej oraz zbiory pamiątek kresowych. W odbudowanym po 1945 r. Korościatynie władze radzieckie osiedliły Łemków, w tym wielu przesiedleńców z okolic Krynicy. Oni też na pamiątkę swojej rodzinnej miejscowości zmienili nazwę wioski, nazywając ją właśnie Krynicą. Inna sprawa, że zmienianie nazw miejscowości jest celową polityką, mającą na celu zacieranie polskich śladów. Łemkami zasiedlono także, prawie w 70 procent, opuszczone Monasterzyska. Nie ocalała natomiast osada Dębowica12, która została wyburzona i zaorana. Wykarczowano tam też większość sadów owocowych, pozostałych po Polakach. Nie naprawiono także wysadzonego w czasie wojny tunelu kolejowego w Buczaczu, co spowodowało, że linia kolejowa przechodząca przez Korościatyn została rozebrana. Nie ma też śladu po stacji kolejowej w Monasterzyskach. Po wojnie kościół w Korościatynie został zamknięty i zamieniony na magazyn. Po 1990 r. nowi mieszkańcy wioski odremontowali go i przekształcili w cerkiew greckokatolicką. Z kolei Polakom, których w tym okolicach zostało bardzo niewielu,
11 Po polsku: bataliony niszczycielskie. 12 Jan Zaleski, Kronika..., dz. cyt., s. 9–10.

nie udało się odzyskać swojego kościoła w Monasterzyskach, który po wyremontowaniu został przekształcony w cerkiew prawosławną. Nie odbudowano też spalonego kościoła w Hucie Starej. Natomiast łaskami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej z Monasterzysk, wywieziony przez ostatniego proboszcza, ks.  Antoniego Jońca, znajduje się obecnie w parafii Bogdanowice k. Głubczyc w diecezji opolskiej, gdzie dzięki staraniom ks. Adama Szubki, też rodem z Tarnopolszczyzny, cieszy się nadal wielkim kultem. Tutaj w niedzielę w okolicach święta Matki Bożej Bolesnej (przypadającego 15 września) odbywa się doroczna pielgrzymka byłych mieszkańców Monasterzysk i okolic oraz ich potomków. Dziś świadkami tragedii są: tablica pamiątkowa na frontonie kaplicy Matki Bożej w Fundacji im. św. Brata Alberta w  Radwanowicach k. Krakowa13 oraz tablica pamiątkowa kościele w Lwówku Śląskim i obelisk na tamtejszym cmentarzu. Na obu tablicach jest jednakowa treść, a jako motto użyte są słowa z pamiętnika Jana Zaleskiego. „NIM WSTAŁ ŚWIT, ONI JUŻ BYLI U BOGA” PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW KOROŚCIATYNA K. MONASTERZYSK POMORDOWANYCH OKRUTNIE W NOCY Z 28 NA 29 LUTEGO 1944 R. ORAZ OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO NA KRESACH WSCHODNICH PRZEZ OUN-UPA RODZINY OFIAR Trzecia tablica pamiątkowo ma zostać wmurowana 28 lutego 2010, w 66tą rocznice zagłady Korościatyna, w kościele w Pławnej k. Lwówka Śląskiego. Inicjatorką wmurowania pierwszej tablicy jest wspomniana siostra zakonna Agata Aniela Muraszka ze zgromadzenia sióstr adoratorek, rodem z Korościatyna. Tablicę tę 7 września 2003 r., w czasie zjazdu byłych mieszkańców owej kresowej wioski, poświęcił ks. prałat Antoni Sołtysik z parafii św. Mikołaja w Krakowie, a kazanie w czasie Mszy św., odprawianej za pomordowanych wygłosił o. Adam Studziński, dominikanin rodem spod Żółkwi. Odsłonięcia dokonała Helena Zaleska, zamieszkała obecnie pod Strzelinem, która w czasie rzezi wioski straciła matkę i sama też została ranna. Z kolei inicjatorem ufundowania drugiej tablicy i obelisku jest Józef Suchecki, także rodem z Korościatyna. Tablicę tę w 60 rocznicę zagłady wioski poświęcił autor niniejszego artykułu.14 Nazwa Korościatyna wspomniana jest
13 Szczepan Siekierka, Henryk Komański Pomniki, tablice pamięci i mogiły na terenie Polski ku czci ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i tzw. UPA, Wrocław 2007, s. 138. 14 Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Pomniki..., dz. cyt., s. 29.

188

189

także na tablicy pamiątkowej, umieszczonej w 1998 r. w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Tablica ta poświęcona jest komendantowi Obwodu AK Buczacz, por. Stanisławowi Ignatowiczowi i jego żołnierzom oraz 1609 Polakom pomordowanym przez UPA w  dawnym powiecie buczackim. Fundatorami są Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej III Obszaru Lwowskiego oraz ocalali mieszkańcy Buczacza i okolic, rozsypani po całym kraju i poza jego granicami.15. Z kolei na samym w Korościatynie, na tamtejszym cmentarzu, 3 września 2011 r. dzięki staraniom byłych mieszkańców wioski i ich potomków, zamieszkałych obecnie w okolicach Strzelina i Borowa na Dolnym Śląsku, ustawiono kamienny krzyż wraz z tablicami w języku polskim i ukraińskim, zawierającymi nazwiska pomordowanych. „Żywymi pomnikami’ są z kolei liczne publikacje z zakresu historii i kultury Tarnopolszczyzny, w tym godny polecenia album pt. „Miasto kresowe Monasterzyska wczoraj i dziś”, pióra Zbigniewa Żyromskiego, oraz wspomniane prace Jana Zaleskiego, po którego śmierci jego dzieło kontynuował śp. prof. dr hab. Edward Klisiewicz, także z WSP w Krakowie. Ten ostatni jest z kolei autorem doskonałej pracy pt. „Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny. Motywacja - geneza - struktura”, która stała się podstawą jego habilitacji16. Takimi „żywymi pomnikami” są także różnego rodzaju zjazdy i spotkania Kresowian, na których zawsze pamięta się o męczennikach z Kresów Wschodnich. W roku 2008 pamięć o pomordowanych z Korościatyna przypominana była w czasie V Dnia Kresowego, zorganizowanego 8 maja w Kędzierzynie-Koźlu przez Witolda Listowskiego i tamtejsze Gimnazjum im.  Orląt Lwowskich. W 2008 r. za pomordowanych modlono się także 4 lipca na Jasnej Górze w czasie XIV Pielgrzymki Kresowian, zorganizowanej przez Światowy Związek Kresowian, a także 10 lipca w katedrze polowej w Warszawie, 11 lipca na Skwerze Wołyńskim w Warszawie oraz 13 lipca w kościele ojców Franciszkanów w Legnicy, w czasie spotkania kresowego. Pomordowanych wspominano także w czasie konferencji naukowej, zorganizowanej w 2008 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz w czasie konferencji naukowej, zorganizowanej w 2009 r. przez rzecznika praw obywatelskiej Janusza Kochanowskiego. Nawiasem mówiąc, minister spraw zagranicznych Radek Sikorski i sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik uchylili się od wzięcia udziału w tym ostatnim wydarzeniu.
15 Tamże, s. 54. 16 Obu badaczom krakowskim Kresów poświęcony w całości jest 51 tom Annales Academiae Paedegogicae Cracoviensis, wydany 2008 r. przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, zawierający 36 prac nauko-wych autorstwa ich przyjaciół i współpracowników.

4) Trudna prawda
Podobnych relacji jak te z pamiętnika Jana Zaleskiego są tysiące. Zawierają je tak prace naukowe dr Lucyny Kulińskiej z Krakowa, prof. dr hab. Czesława Partacza z Koszalina, dr Leona Popka z Lublina oraz gigantyczna praca dokumentalna, sporządzona przez Stowarzyszenie Upamiętnia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich i redakcję kwartalnika „Na Rubieży” we Wrocławiu, jak i niemniej obszerna praca Ewy i Władysława Siemaszków o ludobójstwie na Wołyniu, oraz wstrząsająca książka Stanisława Srokowskiego „Nienawiść”. Te dwie ostatnie pozycje są laureatami Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Prawdy o tej niewyobrażalnej zbrodni oczekiwały rodziny pomordowanych od powstającej Trzeciej RP. Jednak szybko się okazało się, że Kresy Wschodnie znów stały się tematem niewygodnym, a ludobójstwo tam dokonane wręcz politycznym tabu. Szczególnie bolesna jest tzw. polska polityka wschodnia, reprezentowana głównie przez ministra Radka Sikorskiego, polegająca na „kłanianiu się w pas” neofaszystom spod znaku Kongresu Nacjonalistów Ukraińskich i Wiktora Juszczenki. Ten ostatni wymierzył Polsce i Polakom policzek, ogłaszając 2007 r. za bohatera narodowego Romana Szuchewycza, dowódcę UPA, zwanego słusznie katem Wołynia i Podola. Popiera także kult innego zbrodniarza, Stepana Bandery, oraz zapowiada przyznanie praw kombatanckim członkom OUN-UPA. Postępowanie polskiego establishmentu politycznego jest odwrotne niż czynią to inne narody, w tym zwłaszcza Żydzi i Ormianie, których historia jeszcze bardziej doświadczyła, a którzy jednak wbrew krzywym spojrzeniom ambasadorów obcych państw nie boją się poszukiwać i pielęgnować prawdy o męczeństwie swoich rodaków. Czynią to także Ukraińcy, dbając o pamięć o ofiarach terroru komunistycznego. Podobnie czynią nawet Niemcy i Rosjanie, choć są sprawcami wielu światowych nieszczęść. Pamiętajmy więc zawsze o naszych rodakach, którzy umierali na Kresach w straszliwych męczarniach tylko dlatego, że byli Polakami.

190

191

Magdalena Kazik

Sytuacja rodzin polsko-ukraińskich na Kresach Południowo-Wschodnich II RP w czasie II wojny światowej.
Kresy Południowo-Wschodnie II Rzeczpospolitej stanowiły mieszaninę kultur, religii i narodowości. Obok siebie żyli Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Czesi wymieniając się wzajemnie swoją kulturą i obyczajami. Zarówno na terenie Wołynia, jak i Małopolski Wschodniej między Polakami a Ukraińcami zawierano małżeństwa mieszane narodowościowo. Zgodnie z prawem1 i tradycją wybór kościoła, w którym zawierano związek małżeński zawierano zależał od narodowości i religii kobiety. Polski brały więc ślub w kościele rzymskokatolickim, natomiast Ukrainki w cerkwi prawosławnej lub greckokatolickiej. Natomiast dzieci w zależności od płci, dziedziczyły narodowość i religię po ojcu lub matce- dziewczynki, będące córkami Polek były chrzczone w kościele i wychowywane po polsku, chłopców –synów Ukraińców chrzczono w cerkwi. Taka sama sytuacja zachodziła, gdy żoną była Ukrainka a ojcem Polak. W relacjach i wspomnieniach Polaków zamieszkujących Kresy II RP podkreśla się, że zgodne współżycie Polaków i Ukraińców przekreślił wybuch II wojny światowej. Gwałtowne pogorszenie stosunków polsko-ukraińskich nastąpiło pod okupacją niemiecką. Niewątpliwie jest to związane ze wzrostem wpływów, nastawionej antypolsko Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, jak również polityką narodowościową okupanta niemieckiego, która opierała się na zasadzie „dziel i rządź”.2 Należy również zauważyć, że w szczególnie trudnej sytuacji rodziny te znalazły się pod okupacją sowiecką. Podczas analizy polskich relacji pamiętnikarskich wyodrębniliśmy dziesięć charakterystycznych przypadków, które określały wzajemne relacje małżeńskie i rodzinne w rodzinach mieszanych oraz stosunek OUN-B i UPA do tych rodzin. Do sytuacji tych zaliczamy: 1. Nakaz zabicia polskich członków rodziny wydany ukraińskim członkom rodziny przez UPA. 2. Zabicie polskiego członka rodziny przez ukraińskiego członka rodziny, bez wyraźnej groźby ze strony UPA 3. Darowanie życia ukraińskiemu członkowi rodziny przez napastników z UPA 4. Darowanie życia polskiemu członkowi rodziny przez UPA
1 Regulacje wzajemnych relacji Kościoła rzymskokatolickiego i unickiego zawierała Concordia z 6 października 1863 r. 2 O polityce Niemiec wobec Polaków i Ukraińców pisał szerzej m.in. Grzegorz Mazur, G. Mazur, Rola Niemiec i Związku Sowieckiego w polsko-ukraińskim konflikcie narodowościowym w latach 1942-1945, [w:] Polska-Ukraina- Trudne pytania, t. 5, Warszawa 1999, s. 221-231.

5. zabicie ukraińskiego członka rodziny przez UPA 6. zabicie polskiego członka rodziny przez UPA 7. śmierć całej rodziny 8. nieobecność ukraińskiego członka rodziny podczas napadu 9. udzielenie pomocy Polakom przez członków rodziny mieszanej 10. ucieczka rodziny z zagrożonego terenu Najwięcej relacji i wspomnień dotyczy sytuacji, w których w wyniku różnych okoliczności doszło do śmierci polskich lub ukraińskich członków rodziny mieszanej. Stosunkowo rzadko relacje mówią o darowaniu życia takiej rodzinie. Nie należy jednak wyciągać z tego faktu pochopnych wniosków, ponieważ w przypadku wspomnień z terenu Małopolski Wschodniej relacje często wspominają o dużej liczbie rodzin mieszanych, nie opisując jednocześnie ich dalszych losów. Być może wynika to z faktu nie ingerowania OUN i UPA w życie tych rodzin. Niemniej kwestia ta wymaga dalszych badań. Przekazane relacje różnią się poziomem dokładności. Przy analizie wzięto pod uwagę wyłącznie relacje, zawierające informacje o miejscowości, w której doszło do opisywanych wydarzeń oraz nazwiska rodzin polsko-ukraińskich. W związku z tym odrzucono relację przytoczoną przez Zygmunta Stańskiego, ponieważ autor podał tylko informację, że do wydarzeń doszło w powiecie włodzimierskim.3 Znaczna ilość przeanalizowanych dotychczas relacji dotyczy przypadku pierwszego, w którym mamy do czynienia z nakazem zabicia polskiego członka rodziny przez ukraińskiego wydanym przez OUN-UPA. Często z nakazem tym połączona była groźba śmierci kierowana wobec ukraińskiego członka rodziny. Ukraińscy członkowie rodziny otrzymawszy wspomniany nakaz reagowali na niego w różny sposób. Część z nich w obawie o własne życie mordowała wskazanych przez UPA członków własnej rodziny, najczęściej współmałżonkę lub dzieci. W ten sposób postąpili m.in.: Ukrainiec - zięć Budiakowskiego, który zabił swoją żonę Marię „na rozkaz bandy”4, bracia Stefan i Grzegorz Stupniccy z Rudnicy koło Huty Stepańskiej5, Stanisław Baziuk i jego brat z Brzeźnicy Szlacheckiej, którzy zabili mężów swoich sióstr Polek6. Własną matkę usiłowali
3 W relacji Z. Stańskiego mowa o rodzinie, w której ojciec był Ukraińcem, matka Polką, mieli pięcioro dzieci. Jeden z synów należał do UPA i otrzymał nakaz zabicia swojej matki. Ojciec usiłował mu to bezskutecznie wyperswadować. Gdy syn wyprowadził matkę do lasu został zabity przez ojca. Pozostała przy życiu rodzina uciekła prawdopodobnie do Sokala. Z. Stański, Straciłem całą rodzinę,[w:] Świadkowie mówią, oprac. S. Biskupski, Warszawa 1996, s. 93. 4 A. Zawilski, Znów ożyją kurhany, Wrocław 1997, s 174. 5 Bracia Stupniccy początkowo nie chcieli pozbawiać żon życia, wysyłając je do rodziców. Mimo to wywierano na nich presję, grożąc śmiercią. W rezultacie bracia z pomocnikami napadli na swoje rodziny. Stefan własnoręcznie zmordował żonę w ciąży, synka, teściów i dwie siostry żony. Natomiast Grzegorz pobił teściów, zabił żonę i córeczkę, Cz. Piotrowski, Krwawe żniwa nad Styrem, Horyniem i Słuczą, Toruń 2004, s. 144. 6 B. Brzeźnicki, Brzeźnica Szlachecka,[w:] S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław [b.d.w.], s. 185.

192

193

K. W Białogłowach syn Szeremetów należący do UPA. 831. Do miasta Tuczyn usiłował uciekać z rodziną Ukrainiec Dziobak. Przemyśl 2000. który odmówił zabicia żony. Marciniak. nr 116. 694. Poczapy. s. 14 M. Drohomirecki. Roch. Bratkowski. Za niewykonanie rozkazu zabito. Jasiński. ponieważ mąż Ukrainiec nie zabił żony Polki i pięciorga dzieci22. T. 22 K. Siekierka. s. Siemaszko. Oczami dziecka. cit. H. 144. Siekierka. Taki sam los spotkał rodzinę w Chobułowej. [w:] H. W. Dołha Wołniłowska-Ziemianka. 20 W. Bulzacki. Komański. Relacja. żonę zamordowali członkowie UPA. która wyprowadziła ją ze Stepania do Huty. s. s. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946. Poinformował o tym ojca. W tej sytuacji rodzina była mordowana przez UPA. s. w której stacjonowało niemieckie wojsko. H. drugiej córce Józefie udało się uciec. cit. H. 26 D. Polny. ale „oddał ją w ręce oprawców”13. Dębski. cit. S. Rzeszutko. Siekierka.. 23 Z. która otrzymała rozkaz zabicia męża Polaka18. op. W Poczapach członek UPA Włodzimierz Kilarski wykonał rozkaz zabicia ojca9.[w:] S. 8 Zginęły żona i półtoraroczna córeczka Derenia oraz jego teściowie. by zabił matkę. Schab. 194 195 .. przezytych dni i lat koszmaru na Wołyniu. Została zamordowana. cit. Germakówka. Natomiast Mieczysław Sobierajski wspominał.[w:] Świadkowie mówią. 28 S. 24 Annę Wołoszyńską uratowała sąsiadka Ukrainka. s. Drohomireckiego. Cz. pod red. natomiast Warfalukowi udało się uciec z ich małym dzieckiem do Generalnego Gubernatorstwa23. T. 10 K. ponieważ w przeciwnym razie wykonano by wyrok na nim. Majdan Górny. który zabił go. s. Moje wspomnienia z okresu zawieruchy wojennej.zabić synowie Atamańczuka mieszkającego między Ziemianką a Stańkowem7. Siekierka. Popek.[w:] S. 210. s. 840.[w:] S. 320.[w:] Okrutna przestroga. W ten sposób postąpił we wsi Dobrzany nauczyciel z Chrusna o nazwisku Bełeh. Według relacji Anny Derkacz W Stechnikowcach mieszkał Ukrainiec żonaty z Polką. 544. więc syn polecił zabić rodziców.. ibidem. Prorok. H. Według relacji Feliksa Jasińskiego nacjonaliści ukraińscy w odwecie zabili jego matkę Ukrainkę.[w:] ibidem. op. Wołczków. ponieważ nie chciał spełnić rozkazu UPA i pozbawić ich życia19. nie popierający działań UPA. cit. Komański. Ojcu nie udało się przekonać synów. s. op. op. 675. który odmówił zabicia żony. Siekierka.[w:] ibidem. Siemianówka. przeczuwając zagrożenie. Zawada. Sobierajski. 19 M. Mieszkający we wsi Kończaki Ukrainiec żonaty z Polką.. 942-943. 15 F. 2. Wieś Rumno w latach 1939-1945. Bulzacki. 535. s. 25 Z. s.12 Sporadycznie zdarzały się przypadki kiedy ukraiński członek rodziny odmawiał zabicia swoich bliskich. że musiał zabić żonę. S. Śmierć poniosła również we wsi Bakarów rodzina Nachwatiuków.[w:] S. 249. Galewską i przeszedł do UPA. 11 J. 43. który otrzymał rozkaz zabicia żony. Siekierka. Komański. H. cit. 12 K. Udało mu się uciec przez okno. Następnie zwabiono tam jego żonę Zofię Kifiak i zamordowano ją26. Rolicz. s.. Po 7 Synowie Atamańczuka wstąpili do UPA. Teofipólka. zabił swoich dwóch synów nacjonalistów i razem z żoną i córkami uciekł do Stanisławowa20. bo nie wykonał rozkazu UPA. Komański. s. Komański. 27 F. Wójtowicz. 642. Mieszkaniec Majdanu Górnego Mikołaj Świdrak zabił swoją żonę Polkę na rozkaz UPA11. s. Różański. Białogłowy. 178. Różański. Germakówka. gdy chciał wykonać rozkaz10. ojciec dwóch 16 J. co dawało pewne gwarancje bezpieczeństwa. powiedzieli ojcu. E. cit. E. Różański. 973.. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947. Różański. a wkrótce wyśledzili i zamordowali samego Huka15. Patera. Wrocław 2006. podpisane własnym niżej podpisem. T. więc podstępem zabił własne dzieci z przyniesionej przez nich broni. podczas napadu na rodzinny dom. s. Ojciec odmówił. S. Komański. Misztal. K. Siekierka. M. Lublin 1997. S. 362. 18.[w:] S. Mieszkaniec Zielonego Dębu Wasyl Huk otrzymawszy rozkaz zabicia swojej żony Polki uciekł z nią do Szumska. cit. S. 52. W bestialski sposób zamordowano Ukraińca Pawła Wołoszyńskiego. J. W lutym 1945 r. W Towarnii syn polsko-ukraińskiego małżeństwa o nieustalonym nazwisku otrzymał rozkaz zabicia matki. Marciniak. T. mąż Zofii. op. op. zażądał od ojca. 109.Teofipólka8. w której mąż Ukrainiec nie zabił swojej żony21. [w:] S. Siekierka.. op. Relacja. Wspomnienia uczennicy Liceum Krzemienieckiego.według jego wspomnień wujek został powieszony do góry nogami. S. popełnił samobójstwo28. 17 M. Komański. S. s. L. niemniej w wielu przypadkach udawało się jej uciec z zagrożonego terenu do najbliższego miasta lub miejscowości. aby tego nie robili. [w:] W. którzy przyszli razem z synami i czekali na zewnątrz. 655. Wspomnienia z kolonii Władysławówka w powiecie Włodzimierz Wołyński na Wołyniu 1939-1944.. cit. H. 43. Relacja.. Do Tarnopola wywiózł żonę i córkę Danyło Hemij..Mariampol.. [w:] ibidem.. po wywiezieniu do lasu mieszkańca Dołhej Wołniłowskiej Matusiewicza25. Siekierka. Relacja. [w:] ibidem. 1184. Wrocław 2006. Jeżyński.. s. ibidem. H. z rąk UPA zginął syn Polki i Ukraińca Sławomir Danilewicz. że dostali rozkaz zabicia matki. 210. Jeden z nich był żonaty z Ukrainką. Wiśniewska. Zostawił list. ale oszczędził swoją siostrę14. Komański.Ukrainiec zabił swoją żonę Janinę z d. Bagiński. 9 R. cit. oprac. s. Piotrowski. Stechnikowce.[w:] H.[w:] H. 515. Moje wspomnienia z Chobułowej na Wołyniu. Siekierka. Kosowska. Towarnia. Biały Potok. który nie chciał zabić swojej matki27. 18 Oczyma i sercem. że w Maciejowie wśród uchodźców z napadniętych przez UPA wiosek przebywali Ukraińcy z rodzin mieszanych. Mieszkaniec Białego Potoku Ukrainiec Angielski nie chcąc zabić żony i córek. Z. Komański. Gerc. Braciom Janowi i Władysławowi Szczygłom udało się uciec z Horożanny do Rumna. która otrzymała rozkaz zabicia męża oraz 17-letniego pasierba Henryka.. „Na Rubieży” 2011. 13 E. drodze został zatrzymany i zamordowany z całą rodziną we wsi Kraśnica16. Własnego męża nie zabiła również Ukrainka Warfaluk. s. Leszczyński. op. Swoją rodzinę pod wpływem propagandy OUN zabił również Ukrainiec Dereń na stacji kolejowej Słoboda. II. w którym wyjaśnił.[w:] H. E. Kończaki Stare.. oprac. s. którzy nie chcąc zabić swoich rodzin i przyłączyć się do UPA uciekali z innymi Polakami. op. ibidem. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. Siekierka. 21 Z. dzieci i teściowej Stanisławy Guzowskiej i przyłączenia się do UPA. który ukrył żonę i mimo tortur nie zdradził miejsca ukrycia24. s. Kończaki Nowe. Warszawa 2008. op. E. i E. Grochalski. Przeważająca liczba relacji dotyczyła odmowy zabicia polskiego członka rodziny. Zalesie. Bandura. W Aleksandówce mąż. s. Komański. Należał do nich Ukrainiec o nazwisku Kicki17. ale godził się by zrobili to członkowie OUN lub UPA. s. Komański.. Wołoszyńska była ciotką W. W Germakówce zwabiono do leśniczówki i zabito Ukraińca Kifiaka. s.

K. gdzie podczas napadu na dom oszczędzono Różę Żurowską51.[w:] S.. Hinowce. Dysponujemy nielicznymi relacjami osób. Baworów i okolice. Komański. op. Komański. E. op. Relacja nie informuje. Ognniewczuk. J. Świętojański.[w:] Okrutna przestroga. że w ogóle ich nie było32. w której Karolina Nieradka została zamordowana z córeczką przez męża Ukraińca39.[w:] ibidem. w Suchowoli.. cit. Moliński. cit. Komański. że musiała ukrywać się przed synem. 18-19. cit. Surmacz. cit. Komański. 34 J. 588. Podobna sytuacja miała miejsce we wsi Kobyłowłoki38 oraz Ziemianka.. G.. W dziesięciu przypadkach oszczędzono kobiety lub ich córki. Rumno. Relacja. Siekierka. który zarąbał żonę siekierą. Czechowski. 122. który nie wykonał rozkazu samodzielnego zamordowania jej30. Kosowski. s.[w:] Okrutna przestroga. Różański. K. Relacja. Miształ. że w miejscowości Podlisy ocalał z napadu ojciec Ukrainiec. s. R. 30 W. 38 W Kobyłowłokach doszło do co najmniej dwóch zabójstw Polek dokonanych przez ich mężów. 938. czy chłopcy należeli do UPA41. Wspomnienia-relacje.. w których mordercami byli Ukraińcy z dalszej rodziny. ponieważ były Ukrainkami lub ich matki były Ukrainkami. S. w których doszło do zabicia polskiego członka rodziny przez ukraińskiego. Siekierka. Włączono do nich również relacje. E. H. W relacji brak jednak informacji o konsekwencjach odmowy. 745. i E. 41. Staje. która razem z córeczką Jadwigą zginęła z rąk nieformalnego partnera Petro Misiuka. We wsi Hinowce R. Komański. Siekierka.. Wagner. Diug-Pilichowskiej Polka ożeniona z Ukraińcem o nazwisku Maciaruk. Solecki. Relacja. H.. Na obecnym etapie badań wyodrębniono kilkanaście przypadków tego typu. F.40 29 A. Była wśród nich Kseńka Gerus. J. 37 Ibidem . [w:] ibidem. np. Wołha Dołniłowska-Ziemianka. cit. Siekierka. T.. Diug-Pilichowska. Komański. 874. że w żadnym z tych przypadków nie grożono ukraińskim członkom rodziny. Poczapy. Dżugaj. Natomiast w Stajach Maria Legieżyńska zdradziła swojemu narzeczonemu Iwanowi Skopikowi miejsce. Wspomnienia i relacje mówią także o przypadkach. Zamordowano ich oboje31.. Wrocław 2003. Stebnik. Majdan. [w:] S.[w:] H.[w:] Okrutna przestroga. cit. 1159. cit. M. Ostrów. s. 31 R.. we wsi Kobyłowłoki49. Suchowola..niemowlę43.. W Litowisku decyzję o zabiciu Ludwiki Jarosz podjął jej szwagier44.. cit. s.banderowcem33.[w:] S. np. Siemaszko. Siekierka.[w:] S. op. A. E. gdzie pobito dotkliwie. Natomiast Gołębicki (Hołubyćkyj) zamordował swoich teściów. w którym się ukrywała. Litowisko. np. 32 Oczyma i sercem.. 319. s. s. Autorzy relacji mogli o groźbach nie wiedzieć lub z różnych przyczyn pominąć tę informację. Chłopca również usiłował zabić. który nie wykonał rozkazu zabicia żony. Komański. 40 „Dzik” NN. s. Maria Płast wspominała. 793. 193. którym udało się przeżyć próbę pozbawienia ich życia. Stechnikowce. M. op.. s. ale udało mu się uciec45. Komański.. s. bez wyraźnego nakazu ze strony UPA.. op. s. K. W opinii E. że w mieszkające w jej rodzinnej wsi Rumnie Ukrainki. 973. [w:] H. 612. ale nie zamordowano Ukrainki nie chcącej powiedzieć. H.. Siekierka.. cit. o tym.. 550. Główka. Skorodyńce. Syn ziemi podolskiej. op. s. 711. 58. Siekierka. Turzański. s. 33 J. op. 68. Różański. S. Ciemny. 136. op.[w:] H. Witelus. 309. S.. Siekierka. Wrocław 1996. więc prawdopodobnym jest. Komański.córek. 68. Misztala wyszła za Ukraińca Bukowskiego. 841. s. 832-833. Gustaw Surmacz relacjonował historię Jadwigi Błaszczyńskiej. cit. cit. Komański.. 1081. a nawet brał udział w napadzie42. którą oszczędzono dzięki wstawiennictwu jej brata Michała Miszczańczuka. Sytuacja taka miła miejsce m..[w:] Okrutna przestroga. będącego członkiem UPA52. S. Wiśniewski. Niemiec. A. który przebywał u swojej sympatii Ukrainki34. s. Bulzacki. Bulzacki. Relacja. mimo iż znał plany UPA. Piast.. którego dwoje dzieci zakopano na wpółżywe a do żony niecelnie strzelano48. Sytuacje.. Kobyłowłoki. Komański. W tej samej 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 W. s. 36 B. W Dźwiniaczce Polkę Paulinę Głowacką powiesił mąż Ukrainiec36. Skopik z bratem uprowadzili ją stamtąd i brutalnie zamordowali47. O darowaniu życia ukraińskiemu członkowi rodziny mówi kilkanaście z przeanalizowanych relacji. Derkacz. cit. mówiące o ucieczce Ukrainki lub Ukraińca podczas napadu. op.[w:] H. op. 211. Dźwiniaczka.[w:] S. J. H.. E. którego matkę w sierpniu 1943 r. ojciec W. Z kolei w Skoromochach zamordowano Sabinę Berkowicz. S. Siekierka.[w:] H.[w:] ibidem. Wyodrębniono również sytuacje występujące w relacjach pojedynczo. Misków nie poinformował siostry o zamiarze zabicia jej męża Polaka.. op. a zabicie żony i dzieci polecił swoim kolegom35. Turzański. gdzie ukrywa się jej mąż50 oraz w Ostrowie. [w:] S. Otrzymał kilkakrotnie listy z nakazem zabicia kobiet. Swaryczów. Nakazu nie wykonywał. który był żonaty z Ukrainką. W czasie wojny ukraińskie rodzeństwo zamordowało swojego ojca. S. S. Juzwenko. K. Relacja. Bulzacki. otrzymały rozkaz zabicia swoich mężów pod groźbą śmierci. opowiadała jeszcze po wojnie. s. [w:] H. Darowski. żonę Ukraińca. Komański. Należy do nich świadectwo Ogniewczuka. Różański. W Poczapach ciotka R.cit. Cz. op.. 196 197 . Misiuk pozbawił życia również ich wspólne dziecko. w Swaryczowie upowcy uprowadzili i zakłuli bagnetami Józefa Grodzickiego. Jeden z ich synów i córka uważali się za Ukraińców. Bulzacki. H.[w:] S. w których napastnicy darowali życie ukraińskiemu lub polskiemu członkowi rodziny były często połączone z przypadkami zabicia pozostałych polskich lub ukraińskich członków rodziny. z rąk męża zginęła również żona Józefa Pidhorniaka37. s.za Polaków. Siekierka.. op.[w:] ibidem. Wśród napastników ojciec rozpoznał swojego ojca i brata29. Łomacz. zabił Ukrainiec ojczym Ogniewczuka. op. 35 W.in. Komański. 39 D. s. siostrę i dwóch braci. We wsi Majdan ocalała Maria żona Polaka. 840. s. s. A. W Borkach mieszkała natomiast rodzina Józefa Ostaszewskiego. s. Hukałowce. Siekierka. s. Siekierka. K. s.: Anna Dżugaj zapisała w swojej relacji.. H. [w:] W. Żurowska. Błaszków jej stryja Michała Błaszkowa zamordowano z polecenia lub namowy jego żony Ukrainki46.. cit. cit. op. Swaryczów. Soleckiego został zabity przez siostrzeńca Aleksandra Czornyńskiego oraz bratanka-syna nieżyjącego już brata ojca Soleckiego. M. cit. s. druga córka i dwaj synowie.. [w:] H. s. Eksterminacja ludności polskiej na Trembowelszczyźnie w latach 1939-1946. Niemniej nie należy zakładać. Siekierka. Bereziuk. Zabójcami byli Semen Łazarenko i Tomczuk. s. Komański. op. 291. więc jego dom został zaatakowany. A. s. Dysponujemy również relacjami.. 602. K. H. Baszków. Siekierka.

Łabiak. [w:] ibidem. Poznań 1999. że wspomniana Ukrainka Rozalia Kisielewicz była drugą żoną Jana. op. Kosów Huculski. s.. s. Pietrycka.. 198 199 . op. 114. Pronobis. W tej samej miejscowości zabito Anielę Koczównę. W. Siekierka. Ptaszkowski. Inna relacja mówiła.].[b. op. Kuliczkowski. E. Komański. W Ptyczy na Wołyniu zamordowano Ukrainkę. Komański. 16. Siekierka. Dotyczą one trzydziestu trzech miejscowości. cit. Rabczuk. Bielecki.[w:] H. op. W Mogielnicy powieszono młodą Ukrainkę zaręczoną z Polakiem78. a jej i matce darowano życie. Seredne. Wspomnienia. W Pomorzanach w rodzinach mieszanych pozostawiono przy życiu żony Polki66. czy zabić matkę. [w:] H. ponieważ zakochała się w Polaku Michale Żurkowskim77. ale wyjechała z bratem do polskiej wsi Dębica63. Komański. zabili matkę82. Komański.[w:] ibidem. 825. op. Turbiak.. Z rąk UPA ginęły zarówno żony i mężowie. E. H. Mąż i syn kontaktowali się z UPA. M. 122. cit. H. [w:] S. K. w których doszło do zabicia ukraińskiego członka rodziny przez UPA lub bojówki OUN-B. że podczas napadu UPA na jej dom w maju 1945 r. S. Wszystkie świadectwa złożyli byli mieszkańcy Małopolski Wschodniej. która była Ukrainką58. H. Mytnica. Komański.. Siekierka. Tomaszewska. w. R.. Wierzbowiec. K. J. op. Broszów. Rybarczyk. Komański.[w:] H. Komański.. Tymce k. Komański. cit. 947.[w:] ibidem. drugiemu – Mikołajowi Samcowi. Jednym z nich był wspomniany już mieszkaniec wsi Podlisy. Siekierka. trzeciemu . cit. Turzański. op.. szósty i siódmy. J. 59 K. ale zmuszono ją do oglądania śmierci najbliższych57. 58 M. S. s. uprowadzono jej ojca. s. które dopiero zamierzały stworzyć polsko-ukraińską rodzinę.. s. Berbeć. 71 Marię Koziołową pobito. Siekierka. cit. Komański. i m. Siekierka. Burbas przytaczał historią Ukrainki Zofii Cioń. Tylko w trzech przypadkach oszczędzono mężczyzn-Ukraińców. mimo. 879. Siekierka. Pojedyncze relacje mówiły o przypadkach zabicia innych niż żony i narzeczone Ukrainek. Konopiecka. s. Turzański.. 57 O. op. s. H. Wołoszcza Zady. Wolski. która zginęła wraz z córką z rąk UPA. Kobiecie nic się nie stało. [w:] ibidem. op. R. 780. we wsi Kniesioło74 oraz w Butynach75 i w Dąbrowie. cit. Sitnik. 74 Ks. 315. 83 J. W Wołoszczach w kwietniu 1944 r. cit. 222. H. Wojcieszczak. Jastrzębski. Bulzacki. Siostrze J. Iławczach68. Hińkowcach72. Gdy ich nie znaleźli. cit. K.[w:] S. 951. Różański. Natomiast J. Bulzacki.. Polniak. J. cit. córkę Polaka i Ukrainki. S. 48. jego samego zostawiając przy życiu60. [w:] S. dawali gwarancje bezpieczeństwa.. Kuliczkowskiego Marii Matkowskiej bracia jej zmarłego męża. 1052.. 302. która była Ukrainką54. Turzański. cit. 68 K. s. 190. S. Komański. [w:] S. 81 W. 76 W Dąbrowie zabito Ukrainkę Justynę Maćków. darowano życie w miejscowości Hleszczawa ( żonę i córki uprowadzono)59. 73 W. 69 F. Do punktu piątego zaliczono przypadki. K. Jej rodzinie udało się uciec i ocalała83. cit. s. Siekierka. cit. Łozowa. w których zbijano kobiety. Zdecydowanie największą grupę stanowią relacje opisujące przypadki piąty. s. 81. Koropiec nad Dniestrem. Siekierka.[w:] S. 954. Z. Komański. Bulzacki. 188. Zbrodnie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich. 835. Łozowej71. 70 W Płauczy zabito żonę Antoniego Radaczyńkiego oraz ich dwie córki.. 66 J. Napastnicy zostawili ją. 1035. Kaniowskie.. s. [w:] S. cit. ponieważ uznano jej za Ukrainki56. Turbiak była mieszkanka miejscowości Seredne wspominała. 167. W Nielepkowicach w marcu 1945 r. [w:] S. W Ostrowie ocalała żona Ukraińca Władysława Łobasza Katarzyna64. 51. Martyrologia polskiej ludności na ziemi lwowskiej w latach 1939-1947. op. op. Siekierka. Podczas napadu na Łozową oszczędzono niektóre rodziny ukraińskie i mieszane62. 464. s. cit. Bulzacki. Bałajewicz. S. Mieszkaniec Broszowa J. ponieważ była córką Ukrainki z Tudorowa53 oraz bratową księdza Rogowskiego.. do jej domu przyszli nacjonaliści ukraińscy. UPA schwytała członka polskiej warty Michała Hartlipa..[w:] H. Paszkowska. i Z. 65 S. S. zabito rodzinę Jana Kisielewskiego.. 640. K. H.. Bohutyn.[w:] ibidem. Maruszka. 80 Z. Komański.[w:] H. W Hukałowcach pobito Ukrainkę żonę zamordowanego podczas napadu Dobrzańskiego55. która wyszła za Polaka oraz ich czworo dzieci. cit. Siekierka. 60 J. 527. S. Komański. s. ponieważ jest Ukrainką80. Relacja. Kniesioło. Paryszczach69. op.. s. Burban. op. Siekierka. s. s. Dyrda. J. Powieszono ją razem z 3 synami. s. ponieważ myśleli. Siekierka. Swaryczów [w:] S. Komański. ponieważ wstawił się za nim jego przyrodni brat Prekasz65. zabito Genowefę Badecką. s.. Selwa. S. Żony-Ukrainki zabito w : Mytnicy67. cit. ponieważ były zaręczone z Polakami. 54 Ibidem. Komański.[w:]. H. Komański. W napadzie brali udział bracia zamordowanej kobiety. Hińkowce. Z. Płauczy70. s. że jest martwa. [w:] S. E. op. op. s. Siekierka. s. 55 J. cit. E. s. 61 J.. Pomorzany. cit. s. op. H. Płaucza Mała i Glinna.. 908. Butyny. darowano mu życie. s. Różański. W Krystynopolu w październiku 1943 r. Płaucza Mała i Glinna. r. Madziarki. 77 J. K. W większej liczbie przypadków śmierć poniosła kobieta.[w:] S. Badecka. 1156. Załuża. s. Madziarki. Komański. Do podobnego zdarzenia doszło we wsi Załuże79. Maruszce73. [w:] H. Komański. iż sąsiadki Ukrainki zapewniały panią Bożkową. 1031. którzy należeli do UPA. 79 A. która wyszła z Polaka. W domu Bałajewiczów w Madziarkach darowano życie macosze autora relacji. szukając ojca i braci. 53 Ibidem. W rezultacie długiej dyskusji zostawiono ją przy życiu61. 72 K. 865. żony Ukraińca Wasyla Strynadiuka. op. Różański. Grabas. jak i osoby. Ocalała tylko jego żona Ukrainka. O Kopaniecka pochodząca z rodziny mieszanej relacjonowała. H.. Któregoś dnia przyszli do domu z obcymi ludźmi i zastanawiali się. 78 M. S. 1068. s. Rybarczyk. Szuszkiewicz. Krystynopol. [w:] ibidem. Nielepkowice.76 W relacjach była również mowa o przypadkach. Bulzacki. 982.wsi zwolniono uprowadzoną Marię Dżumyk. 56 R. ponieważ jej siostra wyszła 67 K. Siekierka. 63 J. Z przeanalizowanych relacji zaledwie cztery mówiły o oszczędzeniu przez UPA polskiego członka rodziny. która miała dziecko z Polakiem81. Sitnik relacjonowała opowieść swojej krewnej Petroneli Wołoszczuk. cit. cit. 62 F. s. Bulzacki. Siekierka. Ostrów. op. 75 W Butynach oprócz żony Jana Ptaszkowskiego Anastazji zginęła też ich córka Helena. S. że nic jej nie grozi. [w:] ibidem.. Różański.[w:] Okrutna przestroga. Hukałowce. 640. s. Siekierka. że we wrześniu 1944 r. Sobków.Piotrowi Iwaśce zabito żonę Polkę i synów. W Belinówce zamordowano Ukrainkę. s. 363. będących częścią rodzin mieszanych. op.. Wśród nich kobieta rozpoznała własną siostrę. op. Łozowa.[w:] H. Siekierka. [w:] H. 82 O. s. s. H. Bednarski. 64 G. Paryszcze. s.

. 200 201 . cit. Ćwitowa. 93 Zamordowano męża autorki relacji. cit. 952.. [w:] ibidem. Miał w ten sposób udowodnić. 51. s. 122 M.[w:] ibidem. cit. Taka sama sytuacja miała miejsce w Hucisku. 92 Zginął Michał Tarasiewicz. Łozowa. 439. Komański. cit. syna Ukraińca i Polki89. Podlewska. cit. którego żona Ukrainka z małą córeczką ocalały. S. K. [w:] S. Siekierka. s. Bulzacki. ponieważ ukrywała się z upowcami. H. W Maruszce zabito Zenona Denysa. uprowadzono 17-letnią córkę i rocznego synka. E. Skoromochy. 1212. Siekierka. Bracławska. s. Siekierka. Siekierka.. Zubrzec.. we wsi Zubrzec108. cit. 187. Berezowica Wielka.. T. [w:] S. Lackiego Szlacheckiego93. 132. Piotrowski. Kruszelnicki. Starczewska. S. Mariampol. Dlaczego?. ponieważ były ukryte. s. L. Zarudcach114 oraz w Polance115. 577. L. Stechnikowce.. cit. S. s. 119 W Kamiennej Górze uprowadzono i najprawdopodobniej zabito Czesława Prokopowicza. s. Matkę śmiertelnie pobito a córka doznała szoku. 123 K. op. S. Procajło-Sakowska. Pomorzany. H. Wysocki został zastrzelony w 1945 r. 123. Pawlikówce103. op. W kilkunastu przypadkach doszło do zabicia Ukraińca. 858. [w:] H. ożenionych z Polkami. [w:] ibidem.. 115 W Polance oprócz męża Polaka.. [w:] ibidem. ale podejrzewano UPA i inspirację jego żony.. 91 Na drodze Mariampol.. Zagrobelna. S. S. ginęli Ukraińcy. zabito ojca jego żony. w rejonie wsi Dubowce zaatakowano kilkanaście furmanek. Staryk98. Firlejów. Komański. Wołczków. op.za Polaka84. 51. Komański. s. 88 M. i E. 94 J.. op. s. Na jej oczach zamordowano męża Leona Rubinowskiego. Rudnicki. cit. H. 120 Jezioranach Szlacheckich zginął Tomasz Czajkowski. Bednarowie106. s. Hucisko.. K. Komański. Siekierka. Relacja. cit. które przyszły do ciotki.. ponieważ nie chcieli zdradzić miejsca. 117 E. cit. Milisiewicza z Żabcza87 i mieszkańca Swaryczowa o nieustalonym nazwisku88 Zostali oni zabici przez UPA. Bulzacki. s. Ich najstarszy brat Roman był żonaty z Polką. oficjalnie przez NKWD. Rybka. Smerkłów. Loba... 638. [w:] ibidem. cit. J. 954-955. s. Bednarów. by zabito go razem z rodziną. 35. jej matkę i troje dzieci. Kurniki Szlachcinieckie. s. J. K. [w:] ibidem. Słobódce Bołszowieckiej117. W. op. H. [w:] W. s. ożenieni z Polkami.. 539. H. Stechnikowcach109. 66. Należeli do nich m. 110 W Dobrowodach zabito dwóch Polaków-mężów Ukrainek: Jana Witkowskiego i Piotra Wysockiego. s. 668. Siekierka. Swaryczów. op. Jarosławice. s. J. H. op. Stasyszynie112. Wołczkowa92. Strzemień. Komański. 118 W Firlejowie zabito ojca i syna z rodziny Zielińskich w obecności ich matki i siostry.. którego ojciec był Ukraińcem122. Sznajder. s. gdzie kazano mu zabić Karolinę Rubinowską. Różański. 106 A. T.in. S. Wójtowicz. gdzie członkowie UPA zastrzelili Iwana Kosteckiego90. Do sytuacji. Ziemba. Kniesioło. Komański. 262. Skoromochy.[w:] ibidem. W Janowce w marcu 1944 r. która była dwukrotnie żoną Ukraińców i uchodziła za Ukrainkę. [w:] S. ibidem. 456. s. 116 J. Zagłada polskiej wsi Jeziorany Szlacheckie (dokończenie). s. Róg. Hukałowce. Tomaszowcach104. Selwa. prawosławny Polak. s. s. Justyna.. 101 Cz. w którym ukrywa się Roman100. H. 735. Mlynowce. 1152. których następnie w brutalny sposób zamordowano. op. Garbowski. Różański. Komański. Komański. 100 I.. A. W. [w:] W. którego żona miała powiedzieć.. Różański. Komański. s. Głuczkowski. Polanka. nr 3. 96 Ks.mężowie. Dobrowodach110. s. E. s. przyrodniego brata. Rekliniec w pow. Różański. H. Strzemieniu116. s. 917. Łabiak. Hucisko Litowskie. op. cit. Caliński-Cały. op. H. Hukałowcach111.Halicz. która wyszła za Polaka. s. 105 J. cit. op.. op. op.. iż cieszy się ze śmierci męża. Siekierka. Słobódka Bołszowiecka. i E. Huciska Litowskiego95. 107 W. 463. [w:] S.[w:] ibidem.. Siekierka. 982. E. Komański. cit. Niżniów. 646. E. s. ale potem uciekł.. Z kolei Franciszka Kosińska przytoczyła opowieść o rodzinie swojej kuzynki Ewy Rubinowskiej. s. Jastrzębski. s. Polniak.. 19. 951. s. Komański. Rudnicki. G. op.Kamiennej Górze119. ale nie spełniono jego prośby85. Zginęli Polacy oraz dwóch Ukraińców.. s. [w:] ibidem. Znacząca ilość relacji dotyczy przypadków. 1201. Szpilur. 104 W Tomaszowcach zabito na oczach córki i żony Franciszka Krasuckiego oraz jego brata Karola Krasuckiego.. s. zostały zamordowane dwie córki jej siostry. Tomaszewska. [w:] ibidem. Firlejowie118. Natomiast w domu Ukrainki Chomickiej. cit. M. 660. np. S.. Zamordowano je wraz z dziećmi w marcu 1945 r. 113 J. 111 J. op. [w:] S. Łany. op. 719. Siekierka. Turzański. Kroczyńska. [w:] S. s. Pomorzanach113.. E. 87 A. 886. 853. Smerkłowa94. Wołczków. s. kiedy ofiarą 84 Ibidem. Zarudce. s. Siekierka. [w:] S. s. 459. E. Stocki. świadkowie mówią.Anielą. 121 K. 97 W. S. Komański. cit. H. W przeważającej części ofiarami byli mężczyźni.. synowie lub bracia Ukrainek... 529. ponieważ mieli żony Polki i nie chcieli wstąpić do UPA. Darachów.[w:] ibidem. 851. Tomaszowce. 98 F. Różański. 85 P. s. Komański. Siekierka.[w:] H.[w:] S. 83. s. Siekierka. „Semper Fidelis” 1993. s. Ucieczka z piekła. 90 J. K. Krasucki. Fedorowicz. 220. 859. s. Niektóre z relacjonowanych wydarzeń miały charakter jednostkowy. [w:] S. Grochalska-Pawełczak. B. s.. Ćwitowej102. cit. Capar. Siekierka. 189. 103 E. Różański. cit. 727. Podobnie jak w przypadku kobiet. [w:] H. s.120 W jednej z relacji znaleziono historię Polaka zabitego przez swoich szwagrów... 180. Z. Jezioranach Szlacheckich. 510. H. op.jednym z nich był Andrzej Kielo. Żyrawy97. H. Notatka z tragicznych wydarzeń ze wsi Staryki. OUN i UPA padali mężowie-Polacy. F. s. „bo na co jej Lach potrzebny”121.: w Łozowej podczas napadu na dom Ignacego Nosyka w grudniu 1944 r. Siemaszko. Komański. cit. 86 I. H. UPA zabiła Grzegorza Kowalskiego. będącego członkiem rodziny mieszanej. 95 Z. Komański. 102 W Ćwitowej zamordowano wszystkich Polaków żonatych z Ukrainkami oraz ich synów. Bulzacki. doszło m.in. H. cit. Komański. 250-251. op. s. Maruszka. Siemaszko.[w:] ibidem. Buczkowski. np. że jest Ukraińcem. cit. Biedka. Świętym Stanisławie105. Żółkiew i Zawonie w pow. : mieszkańcy Mariampola91. op. op. [w:] Świadkowie mówią. cit. Górawski. w Halinówce101. T. [w:] ibidem.[w:] H. Iżycki. Jastrzębski. Niżniowie107.[w:] ibidem. Wołczków. eadem. Gdy banderowcy nie zastali w domu rodziny Romana zemścili się na jego braciach. Zawilski. w których śmierć z rąk UPA poniósł polski członek w rodziny. Turzański. op.. W Gajach Wielkich u ojca Ukraińca ukryły się dwie córki żonate z Polakami. Pawlikówka.Ukraińca99. ożeniony z Ukrainką. 544. s. Majewska.[w:] ibidem. op. Lech. Sokal. Mariampol. Sikiewicz. Syna Rubinowskiej upowcy zmusili do zaprowadzenia ich do domu Pawła Rubinowskiego. 89 W. op. 786. W Koszowie zamordowano dwóch braci Piotra i Iwana Czerwaków. cit. s. Siekierka. Siekierka. 112 Idem. 514. żeby upiec chleb86.. Siekierka. Baczyński. op. Chłopiec brał udział w zbrodni. cit. [w:] ibidem. [w:] ibidem. 114 D.. 108 M. 109 M. 99 X. Kniesioła96. W odwecie zabito jego kalekiego. Iłowski. Śliwiński. 36. Komański. Wójtowicz. pozostawiając przy życiu jego matkę Ukrainkę123. G. Wołczków. Wrześniewska. Ojciec prosił. s.

E. s.[w:] ibidem. Leszczyńska. 1241. Nieudane próby zabójstwa podjęto w Ostrowie. Wszyscy ukrywali się w piwnicy i zostali tam zamordowani (11 osób). z której ocalała synowa Ukrainka.. zabito siostrę autora relacji Helenę. Siemaszko. W.. [w:] W. 130 G. Komański. ibidem. op. H. cit. K. op. H... 149 H. E. S. żonaty z Ukrainką myślał. Tajerle. jego brata Józefa i siostrę Zofię150. Siemianówka. Relacja. Petronela Apeniuk. cit. K. 1117-1118.: w Strzemieniu już po wojnie w 1946 r. ponieważ nie było jej w domu153. 122. Perechody(Przechody).. H. Siekierka. s. op. 202 203 . H. Kozarska. Kowel. cit. W niektórych przypadkach zabijano również dziecko z rodziny mieszanej. i E. Strzemień. op. 135 A. Czerkawszczyźnie143.. op. pozostawiając przy życiu troje dzieci136. K. [w:] W. 175.[w:] ibidem. Łozowej144. Różański. Podczas napadu na Maciejów została ranna. s. W. Kondracki. Siekierka. Komański. 152 M. Mariampol. s. [w:] Okrutna przestroga.. 308-309. Różański. Turzański. Staje. Bruckenthal. Siekierka. że siostra Józefa Stemplewskiego wyszła za Ukraińca Karpa Zwanieckiego. Przerośli126 oraz Zalesiu127. Bulzacki.. Relacja.[w:] Choronów. Różański. 654. 127 D. Grochalska-Pawełczak. 134 Ks. 892-893. s. Z. Pieczykolan. G. Siekierka. M. Grzybowska. Siekierka. Komański. 132 J. 133 G.[w:] Okrutna przestroga.. Komański.. Bulzacki. 146 Zamordowano rodzinę Pikuły żonatego z Ukrainką.[w:] ibidem. 136 M. że zostanie zabita z dziećmi. 126 J. Siekierka. s. op. cit. Drażniowski. Zabójstw żonPolek UPA dokonała m. pochodzącego z rodziny mieszanej (ojciec był Ukraińcem). Komański.. Żółtańce. 209-210. cit. s. ponieważ napastnicy uznali. 145 W Hleszczawie zginął Mikołaj Koszowski. H. kobiety nie zamordowano.s. Wołczków.149 B. Relacja. M. s. 784. że w napadach na polskie wsie uczestniczył Ukrainiec. 147 W Torskiem Ukrainiec Kościuk i jego żona Maria z domu Stojanowicz zostali zamordowani w brutalny sposób. cit. Różański. Siekierka. np. 308. 643. Surmacz.. Według relacji Marii Piast w miejscowości Sucha Łoza z domu swojego męża Polaka Antoniego Siedleckiego uciekła jego żona Ukrainka. przebywająca w polskim domu. S.. W nielicznych przypadkach ukraińscy członkowie rodziny uciekali z wsi. H. we wsi Torskie147. op.. [w:] S. Płaucza Mała i Glinna. cit. 140 Zamordowano rodzinę Gliwiaków. Sokal. Jaszczyszyn. Różański. Rekliniec w pow. Męża nie było w domu podczas napadu.137 124 L. zamordowano rodzinę Słupskich. Piast. Jasiński.. że UPA zamordowała brata jej męża. po ekspatriacji Polaków. W Dniestrzyku matka autorki relacji będąca Ukrainką otrzymała ostrzeżenie. Komański. Wąsowicz.. Wielosz. s. Komański. Natomiast G. 141 W Płauczy zabito z rodzinami Iwana i Mykołę Prohyrów oraz rodzinę Franciszka Radaczyńskiego. cit. H. że większy ból przyniesie jej patrzenie na śmierć dziecka134. 148 W lesie Piaski koło Dobrzan zamordowano Marię Pianko z Godowskich z mężem Ukraińcem. 176. s. Komański. w Pikulińskim Hucisku138. Relacja. s. S.[w:] Okrutna przestroga. cit. w której najpierw zabito rodziców. s. s..[w:] ibidem. S. cit. H. że synowa była Ukrainką. Makuch.in. s. s.... Rybarczyk. Łozowa.. Zawada. 640.[w:] S. op. s. a żona mimo tortur nie zdradziła miejsca ukrycia męża. s. mimo. Torskie. Komański. cit. Zamordowano ją razem z matką Anną. 696. syn Bronisław oraz córka Maria Steczyszyn. J. 215. który rozpaczał na widok zamordowanej żony. Bronowicach140. cit. S. Relacja. W okolicy Choronowa zabito niemowlę. Relacja. Niestety relacja nie mówi. 125 W.. op. Kilkanaście relacji dotyczyło zamordowania całej rodziny mieszanej przez OUN i UPA. 1157. cit. cit. Ostrów. cit. Na osiedlu Nawrów zabito rodzinę Kazimierza Bydłowskiego. Kupiczwola. 1153. Kupiczwoli125. mimo. s. Stemplewska-Niezgoda.131 Śmierć groziła również za zamiar wyjścia za Ukraińca.. Darowski. Gaik k. żonatego z Polką. Bulzacki. Marciniak. Panacka. E. 365. 670. Siekierka. 151 G. Relacja z mordu zbiorowego dokonanego przez bandę ukraińską na ludności polskiej dnia z 12 na 13 lutego 1944 w miasteczku Maciejów. gmina i parafia Maciejów. 139 Marceli Białobrzyski był żonaty z Ukrainką. 1152. Siekierka. a samej gospodyni udało się uciec128 oraz w Dniestrzyku Hołowieckim. Mniejsza ilość relacji dotyczy śmierci Polki. gdzie zabito dwie córki Ukrainki Byciowej i jej siostrę.. Podczas napadu na Żółtańce w marcu 1944 r. Chmura. Jego ojciec był Ukraińcem. op. Białobrzyski ocalał. E.. S. 512. Dniestrzyk Hołowiecki. jego żona Ukrainka Anna. 129 J. i E. s... [w:] ibidem. Brzeżan. Majdan Górny. 187. s.[w:] Okrutna przestroga. napadnięto na rodzinę Sędziszewskich. s. E. Podczas napadu Kowalczyk ukrył się.. E. Mikołajków. s. Na Wołyniu w okolicach Teresina UPA zamordowała dwoje dzieci. których ojciec był Ukraińcem a matka Polką. Bulzacki.. Czerkawszczyzna.. Starej Hucie139. E.[w:] Okrutna przestroga. Siekierka. Natomiast Maria Stemplewska-Niezgoda wspominała. op.[w:] H.[w:] H. Siekierka. Żólkiew i Zawonie w pow. op.. Gustaw Surmacz wspominał. Do zabójstw całej rodziny doszło m. 128 A. która była zaręczona z miejscowym Ukraińcem. że zagrożenie ze strony UPA minęło.. dzięki czemu została przewieziona w bezpieczne miejsce ( do Sambora)129. 205.[w:] S. Kobieta została zamordowana przez swojego szwagra130. W kolonii Gaik k. Pieczykolan wspominała. uważał. Chwilę przed napadem uciekła z domu 138 Marcin Witkowski. który nie popierał UPA. Dobrzanach148 oraz Uhrynowie. 286. 1190. W. Kościuk nie popierał działań ukraińskich nacjonalistów. Płauczy141. ale banderowcy zabili całą rodzinę łącznie z Wasylem (szwagrem). która była żoną Ukraińca. Grochalska-Pawełczak wspominała. cit. K. 698. op. 1064. na którą planowany był napad UPA. F.[w:] Okrutna przestroga. 143 W Czerkawszczyźnie mieszkał Kowalczyk. że szwagier przechowa go z rodziną u siebie. 142 W Wigilię 6 stycznia 19445 r. żonę Ukrainkę i sześcioro dzieci A. Zalesie.. Jastzrębska-Sikiewicz. F. op. a syn Michał należał do AK. Roman. a potem dzieci przechowywane u babki Ukrainki151. Relacja. 144 Podczas napadu na Łozową napadnięto na dom Ukraińca władysława Makucha. s. że z rąk UPA zginęła Urszulka córka Wacławy Czechowskiej i jej męża Jewgienija Hula133. 153 B. S. H. s. [w:] S.[w:] S. kobieta wróciła do rodzinnego domu i została zabita132.. Komański. zamordowano rodziców autora relacji. Komański.. 1150.[w:] H.[w:] ibidem. Surmacz relacjonował losy rodziny Janickich. Hleszczawie145. Dołsze Wojniłowskiej146. 150 B. dziecko Jerzego i Hanny Jardeckich. Komański. 842.żony Ukraińca. s. S. że uchroni to jego i dwie rodziny Jasińskich od śmierci. ponieważ nie było go w domu. pow. Podczas wojny ukrywała ją rodzina narzeczonego. Brzeżan zabito synów rodziny Pakoszów i mocno pobito ich matkę-Ukrainkę135..in. s. Makuch przypadkowo ocalał. Surmacz. ich syn Franciszek przypadkiem ocalał. Siemaszko. op... 131 S. Perechodach142. Komański. H. który miał żonę Polkę Zofię z domu Tomczyk. kiedy wydawało się. ożeniony z Ukrainką Oleśką. K. 135.zamordowano Józefa i jego żonę Ukrainkę. Relacja. 137 R. s. Relacja. s.jego. Córka pary była aktywną nacjonalistką. Siekierka. i E. op.. Głuczkowski. w Dębowej Karczmie124. Siekierka. Zgłosiła to do NKWD. co działa się w tym czasie z jej mężem. W styczniu 1945 r. Dołha Wojniłowska. iż wiedziała o napadzie152. Siemaszko. Ławruszczak. s.

. Natomiast ojczym autora wspomnień M. którzy wystraszyli się. s. 93. Komański.. s. s. Zdarzały się również przypadki informowania polskich rodzin o planowanym napadzie UPA. Siekierka. s.. Bielecka.. Dołhe. Siekierka. s.[w:] ibidem. Mój Jasio nie żyje. Na tej samej stacji przebywała również Ukrainka Franciszka Orluk żona Polaka. że u niego żadnych Polaków nie ma. Tomaszewską zaopiekował się w Kutach kolega jej wujka Kulbickiego Ukrainiec Dmytro Babiuk. Majkowski. Pokazują również jak bardzo społeczność ukraińska została przesiąknięta ideologią ukraińskiego nacjonalizmu szerzoną przez OUN Bandery. poinformował Polaków. s. T. Franciszek Chełp i Maria Kasperska. Siekierka. op. czy nieobecność kobiet w domu wynikała z celowego działania. 170 J.[w:] Świadkowie mówią. 718. K. a pytany przez rodaków Babiuk. 114. Stosunkowo licznie występowały w relacjach sytuacje związane z udzielaniem pomocy Polakom przez członków rodzin mieszanych. Kasperska kazała Łomeckiej podać się za Ukrainkę. Kraków 2009. Bulzacki.. H. która była Ukrainką154.Polaka174. [w:] ibidem. którego żona była Polką. wypłoszyła napastników167. Wołczków.. Kobiecie udało się przeżyć173. Podstęp się udał. H. 164 L.. 310-311. żonatego z Polką. 1065. s. Zatrzymał je Ukrainiec Dmytro Dupak. Najczęściej przechowywano Polaków podczas napadów UPA lub bezpośrednio po nich. H. narodowość ukraińską. 158 Autor relacji z matką zostali ukryci w domu przez sąsiada Polaka żonatego z Ukrainką. Stański.wszyscy przeżyli163. otrzymywała od Ukraińców listy z pogróżkami i naciskami. Polaków ukrywano również w Kobakach156. op. która wchodząc do pomieszczenia. Dysponujemy nielicznymi relacjami obrazującymi sytuację dziesiątą związaną z ucieczką rodzin mieszanych z zagrożonego terenu. kiedy przyszły tam oddziały UPA.. s. Posiadamy również relacje dotyczące wydarzeń o charakterze jednostkowym. Obserwował ją młody banderowiec. Kutach157. Domański. 157 Heleną Łysiak z d. H. Łomecka. 1. np. w której ojciec był Ukraińcem164. cit. Siekierka. Dzieci Kresów. s. żony Polaka. Kilkanaście relacji mówiło o przypadkach ukrycia lub przechowywania Polaków. Komański. Grochalska-Pawełczak.[w:] ibidem. aby wychowała dzieci w tradycji ukraińskiej169. S. Komański.. P. E. op. mówił. która narzekała na swojego ojca i brata. cit. cit. Hamal. 172 Ibidem 173 ibidem. 159 Podczas napadu na Mariampol autorka relacji z babcią i kuzynką były ścigane przez grupę banderowców.. K. cit. Dublany. 773. 165 M. Było to małżeństwo polsko-ukraińskie. Liczyć tylko na siebie. ciotki Danuty155. Jankowski. 162 Maria Pawłowska z dziećmi została ukryta podczas napadu przez Nestora Korczyńskiego. Wdowa po kierowniku szkoły w Chlebowicach Świerskich ( zastrzelony w 1943 r. a Chełpowi udawać głuchoniemego. Przedstawione powyżej wydarzenia wskazują na tragiczną sytuację rodzin mieszanych na Kresach II RP.. zorientowawszy się o czystce rodzin mieszanych uciekł z żoną i dziećmi do Włodzimierza. Łysiak. Nieliczne relacje mówiły o codziennej.. Po wyjeździe Polaków z Ostrowa Ukrainka będąca żoną Polaka Róża Żurowska pojechała do rodziców. Komański. P.[w:] S. Mamul. Podczas szukania Polaków we wsi zostali oni ukryci. Sobków. 875. Ostrowie161 oraz Połowcach162. Kondracki relacjonował zachowanie jednej z uciekinierek na stacji w Łańcucie Stanisławy Hołuj. Kawka. cit. J. w których grożono im śmiercią170... [w:] L. s. Ostrów. Różański. op. 161 Rodzina Julii Mamul nocowała u sąsiadów Korotków. Relacja[w:] ibidem. Kondracki. 513. Ewy166. S. op. czy była przypadkowa. H. s. Sobkowa z Koropca nad Dniestrem został pobity przez członków OUN. 174 M. s. Gdy odmówili dostali pogróżki. 153. Różański.. ułatwiano wydostanie się z zagrożonego terenu. gdzie i kiedy będzie napad na wieś165. cit. 167 Z. że kobieta wiedziała o napadzie. Bakota.. T. Bulzacki. s. Połowce. 451.. Dołha Wojniłowska. [w:] S.. 773. Danutę Niemiec przechowywała polsko-ukraińska rodzina Marii Sobkowiczów. [w:] S. Majkowski pochodzący z rodziny mieszanej ( matka Ukrainka.: ze wsi Dąbrowa. Różański. Komański. [w:] H. M. 156 Mieczysław Jaskółowski z matką znalazł schronienie w domu ciotki Stefanii Babiuk. Komarów. 160 We wsi Grabicz ojciec autora relacji ukrywał się u sąsiada Ukraińca Michała Semeniuka żonatego z Polką. a pomagający Polakom Ukrainiec Giergiel. s.[w:] S. Grabicz. Mariampolu159. 155 D.. W. np. s. Niemiec.[w:] S. Kobaki. E. 918. We wsi Derżów Polaków ostrzegł syn Anieli Żolińskiej z polsko-ukraińskiej rodziny. H. Komański. Ostrowska. Bohorodyczyn. Żak. cit. który następnie ukrył je w bezpiecznym miejscu. Słobódce Bolszowickiej158. która była Ukrainką. Siekierka. s. Derżów. op. Ewie Ostrowskiej z Kosowa Huculskiego pomagała Polka zamężna z Ukraińcem Kamińska. Jej ojciec i brat brali udział w napadzie. Ukrainka zamężna z Polakiem) byli w młynie. 225. Jaskółowski. 314. W niektórych przypadkach ostrzegano Polaków o niebezpieczeństwie. 171 A.: w Dublanach grupa Polaków ( Genowefa Łomecka. cit. 204 205 .[w:] Świadkowie mówią. ponieważ nie poinformowali jej o napadzie171. Słobódka Bolszowicka. J. s. żonaty z Polką Pauliną z d.. op. ludzkiej pomocy udzielanej Polakom. Mariampol. że zostanie zabita przez UPA. Stasyszyn. który miał narzeczoną Polkę. 166 E.. s.. ale nie udzieli pomocy jej nowej rodzinie172.. 309. s. Komański. 26. Siekierka.. np. H. 715-716. Podczas napadu na Ostrów była kilka dni po porodzie. s. Szczepański. cit.[w:] ibidem. 168 Z. członów UPA. Komański. Natomiast A. 169 Z. E. Siekierka. G.. Kobyłecki. Przypadkowo życie Polakom w majątku rolnym Grzybice w powiecie włodzimierskim uratowała żona jednego z nich Ukrainka. 1062.).w Druchowej synowa Anny Słonimskiej.[w:] ibidem.[w:] S. z którego usiłowano uprowadzić mężczyzn. W wymienionych przypadkach nie mamy pewności.. We wsi Borówka na Wołyniu Ukrainiec Siergiej Kopernik. Kobiety wspólnie zawiozły do szpitala rannego brata 154 H. której mąż był Ukraińcem. Grabiczu160. Polaków ostrzegł właściciel młyna... ojciec Polak) wspominał. chociaż przebieg wydarzeń w ostatnim przypadku wskazuje. op. że jego ojciec i brat Antoni otrzymywali od Ukraińców z OUN propozycje przejścia na tzw. E.[w:] ibidem. Straciłem całą rodzinę.. Siekierka. ponieważ wychowywał pasierba. op..[w:] H. 211. pod wpływem zagrożenia uciekła polsko-ukraińska rodzina Kowalskich168. 163 G. Kulińska.Ziemianka. Ottynia. 1063.. Różański.

Przemarsz uczestników Posłanka Brygida Kolenda-Łabuś Prezydent Miasta Tomasz Wantuła Apel pamięci 206 207 .

Tadeusz Isakowicz-Zaleski 208 209 .Wicewojewoda Antoni Jastrzembski Salwa honorowa Nasz chór Echo Kresów Mszę odprawił i homilię wygłosił ks.

Kraków. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. dr historii. Jest proboszczem ormiańsko-katolickiej parafii św. Jest autorką i współautorką licznych książek i artykułów historycznych poświęconych losom polskich kresów. doktor nauk historycznych.prof. Od 1992r aktywnie uczestniczy społecznie w pracach Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie.. w tym książk i „Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskiej Kresów w latach 1943-1947”. 210 211 . Magdalena Kazik jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Leszek Jankiewicz . Interesuje się żywo sprawami kresowymi. Wydał „Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej. adiunkt na Wydziale Humanistycznym. felietonista Gazety Polskiej. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczypospolitej. W oparciu o dokumenty archiwalne przedstawił inny niż ukraiński przebieg wydarzeń w Pawłokomie. W latach 19921998 członek Zarządu Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Józefa Mackiewicza oraz Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. że liczba Ukraińców zabitych w Pawłokomie jest grubo zawyżona oraz. wraz z Adamem Rolińskim prac pt. Leon Popek urodził się 23. Następnie praca w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach. Jest autorem i współautorem ponad 170 artykułów i 20 książek oraz albumów poświęconych historii Wołynia. w latach 19842012 wygłosił ok. poeta. „Nie zapomnij o Kresach”. Od 2009 roku jest uczestniczką studiów doktoranckich w zakresie historii ma Akademii im. opiekującej się osobami niepełnosprawnymi.Autorzy Tomu Lucyna Kulińska /AGH Kraków/.III”.W przygotowaniu są kolejne tomy. absolwent KUL. urodził się w 1925r w Piotrkowie Trybunalskim.09.”Dzieci Kresów I. W międzyczasie spędził rok na Uniwersytecie Cornella w USA i w sumie siedem lat w Meksyku na Uniwersytecie w Chapingo w stanie Meksyk. Dr. Od wielu lat zajmuje się problematyką ludobójstwa na Kresach południowo wschodnich. Rodzice byli kresowianami. że zawyżenie liczby ofiar miało na celu zmniejszenie poczucia winy Ukraińców za masowe ludobójstwo Polaków dokonane na Kresach. Jana Długosza w Częstochowie. Pracował na Uniwersytecie Poznańskim i w SGGW.Ponadto jest autorką bardzo wielu artykułów naukowych i prasowych. Działacz antykomunistycznej opozycji. a profesora zwyczajnego w 1980 roku. pow. Jest redaktorem naukowym i współautorem 3 książek w Polsce i 2 książek w Meksyku oraz autorem ponad 100 publikacji naukowych. Był współorganizatorem wystaw i organizatorem dwóch międzynarodowych sesji naukowych. nacjonalizmu i przyszłością globalizującego się świata oraz stosunków polsko-ukraińskich XX wieku. Udziela się na forum samorządu doktoranckiego oraz pełni funkcję Przewodniczącej Koła Naukowego Doktorantów. Był komendantem 39 obozów harcerskich w Polsce i organizatorem czterech obozów skautowych w Meksyku. Współzałożyciel i Prezes Fundacji im. 380 wykładów. Od 1976 do 1096 roku pełnił funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu. Brata Alberta. badający stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918 do 1950. Jest przekonany. Zainteresowania nauką ogniskują się wokół historii najnowszej. Jest autorem najnowszej historii kościoła w Polsce. Zajmuje się zagadnieniami terroryzmu. Studia rolnicze ukończył w Krakowie. Jest współpracownikiem naukowym rzeszowskiego oddziału IPN.Przygotowuje pracę doktorancką na temat stosunku OUN-UPA do Polaków w czasie II wojny światowej w świetle polskiej historiografii. archiwista. dr hab. W roku 2009 wydała pracę „Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939”. Tadeusz Isakowicz-Zaleski . Wydał „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”.1958r w Karolinowie. od 2000r pracownik IPN O/Lublin. Był uczestnikiem konferencji „Akcja Wisła-Przyczyny.historyk i politolog. policzył i ustalił liczbę zabitych na 150 osób. historyk Kościoła. Chełm. członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego odział w Przemyślu. Zdzisław Konieczny urodzony w 1930 roku w Drohobyczu. Jest Laureatem Nagrody Literackiej im.II. prelekcji i odczytów.”Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944”i „Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1044”. Przebieg Konsekwencje” zorganizowanej w Przemyślu w 2007 roku. szczególnie II wojny światowej. Stopień naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1969 roku. W latach 1992-2012 Prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca. Ksiądz obrządku ormiańsko-katolickiego. W 2011 roku zdobył pierwsze miejsce w Konkursie Książka Historyczna Roku za „Ostrówki Wołyńskie -ludobójstwo”. represjonowany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Trójcy dla Polski południowej oraz reprezentantem mniejszości ormiańskiej przy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych.

Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej. G.”Epiistemologiczne założenia ontologii Ch.dr hab.ukraińskie w Galicji 1888 . Stosunki polsko . Kwestia ukraińska w polityce polskiego rządu na uchodźstwie i jego ekspozytur w kraju 1939-1945.(Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej). Polakiem i G. a także krytyką współczesnego postmodernizmu. zagadnieniami dotyczącymi prawdy i kłamstwa w filozofii klasycznej. Łukomskim).. czyli strach przed prawdą o ludobójstwie na Kresach” oraz „Czy OUN-UPA walczyła w imię św. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych m. Warszawa 1994 (współautor z B. Leibniz.in. autor wielu książek i artykułów (ponad sto publikacji) poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim XIX i XX wieku. genezy terroryzmu i natury prawdy historycznej w kontekście współczesnego nihilizmu.in. m.in. profesor. Zajmuje się m. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii” oraz „Aletofobia.2008.Czesław Partacz .W. Ch. Koszalin 2001. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta”. Toruń 1996. Toruń 2004 (współautor z K. 212 213 . profesor w Instytucie Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Historyk i politolog. Ostatnio wydał m.in. Bogusław Paź . Od Badeniego do Potockiego. Wolf/.Ładą). nowożytnym racjonalizmem /Kartezjusz. dr hab. Historyk filozofii. Augustyna?” Rozważania na temat pojęcia wojny sprawiedliwej (bellum iustum).: Wojna polsko-ukraińska 1918 -1919. Wolfa”. /redakcja/ „Leibniz. „Naczelna zasada racjonalizmu.

dr hab. W tle tych wydarzeń ukazuje jednocześnie słabe strony i błędy polskich władz.Ukraińców odegrało ukraińskie greko-katolickie i prawosławne duchowieństwo. dotyczących historycznych. tego stale jeszcze w dużej mierze przemilczanego. jaką w budzeniu nienawiści do Polaków i pozostałych nie . socjologicznych i politycznych realiów. Piszę „w dużej mierze”. będące skutkiem aktywności ukraińskich nacjonalistów. Warto zwrócić uwagę. często niezwykle perfidnego okrucieństwa. świadka tamtych zbrodni na przykładzie losu mieszkańców Korościatyna koło Monasterzysk na Tarnopolszczyźnie. ale także wyniki badań. ale realia. Działalność ta została ukazana zarówno na planie ogólnych opisów. Przywołując źródłowe dokumenty i posługując się statystykami. ukazuje nie tylko ciągle mało znane szerszemu czytelnikowi oblicze walki z bandami UPA na terenie Polski. Na konkretnych przykładach ukazała realizację banderowskiej ideologii. W trzecim tekście ten sam Autor ukazuje szczegółowy. inaczej niż setki innych. Dramatyczny przebieg wydarzeń czyniących kres wielowiekowej egzystencji Polaków zostaje ukazany za pośrednictwem jego ojca. Jankiewicza poznajemy szczegóły dotyczące dramatycznych losów polskiego duchowieństwa na Kresach. Autorka we wspomnianym studium operuje danymi statystycznymi. mieszanych polsko-ukraińskich małżeństwach.Prof. na poziomie podręczników szkolnych brak jest jakiegokolwiek przekazu na ten temat. że Autor zaprezentował nie tylko historyczny rys zagłady polskich mieszkańców tych dwóch miejscowości. relacjami świadków. obszernym artykule tego profesora poznajmy specyfikę relacji polsko-ukraińskich w latach 1914-1947 na przykładzie wsi i małych miast województwa tarnopolskiego. Niestety. została szczególnie dokładnie przebadana i opisana za sprawą dokonanej w lipcu 2011 roku ekshumacji.in. ilościowy aspekt zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. że Autor wskazuje personalia i okoliczności mordowanych polskich duchownych. Szczególna wartość tekstu polega między innymi na tym. które sprawiły. gdyż przez swoją różnorodną formę od stricte akademickiej po popularno-naukową ma szansę dotrzeć do szerokiego grona czytelników. Podaje krok po kroku kolejne wydarzenia z okresu przedwojnia. na szczególną rolę. Tekst księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego wpisuje się w poruszaną przez niego często problematykę zagłady Polaków i polskich Ormian na Kresach południowo-wschodnich. W pierwszym tekście Leszka S. Wreszcie last but not laest w tekście Leona Popka. jak i w kontekście jed- 214 215 . Na szczególną uwagę zasługuje w tym tekście całkowicie pomijany przez ukraińskich historyków aspekt tej działalności w postaci satanicznej perfidii. zakładającej bezwzględne i systematyczne mordowanie wszystkich nieukrańskich mieszkańców Kresów. problem przyczyn. W drugim. Zdzisław Konieczny podejmuje natomiast. chciałoby się rzecz: detaliczny sposób analizy socjologiczno-politologicznego oraz ideologicznego tła ludobójczej działalności ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na ludności polskiej na Brzeżańszczyźnie w latach 1922-1941. która polegała na zmuszaniu ukraińskiego małżonka do zamordowania polskiego współmałżonka i jego polskich dzieci. Autor ukazuje historyczne uwarunkowania tych relacji. ostatnio na nowo aktualny i dyskutowany za sprawą apologetów banderyzmu. Tym bardziej więc na uwagę zasługuje przeczytany przez mnie materiał. Lucyna Kulińska w obszernym studium podejmuje w niezwykle szczegółowy. jakie zostały dokonane przy okazji wspomnianej ekshumacji. Bogusław Paź prof. jakim było mordowanie polskich małżonków w licznych na Kresach. Autor na konkretnych przykładach wskazuje m. zjawiska w naszej historii. której szczególne piętno wywarły zbrodnie dokonywane przez OUN-UPA. Natomiast krakowska historyk. poznajemy okoliczności i przebieg zagłady dwóch polskich miejscowości: Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. ich aspekt socjologiczno-demograficzny i religijny (wyznaniowy). że terrorystyczna działalność ukraińskich nacjonalistów była skuteczna i doprowadziła w efekcie do tak wielu zbrodni. Zagłada tych dwóch miejscowości. UWr. których los jest przemilczany do dzisiejszego dnia nawet przez władze Kościoła rzymsko-katolickiego. Młoda badaczka zjawiska ukraińskiego nacjonalizmu. Całość tworzy dość różnorodną prezentację. Recenzja Przedłożony mi materiał stanowi podstawę do edycji kolejnego tomu z serii poświęconej ludobójczej działalności ukraińskich faszystów z OUN-UPA i SS-Galizien. przebiegu i oceny operacji „Wisła”. które bezpośrednio doprowadziły do operacji „Wisła” i przede wszystkim jej przebieg. znanego badacza zjawiska zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. które na zasadzie efektu kuli śniegowej znajdą swoją kulminację w postaci masowych rzezi dokonywanych na polskiej ludności Brzeżańszczyzny w czasie wojny. różnorodnymi źródłami archiwalnymi. gdyż znane jest ono dość wąskiemu gronu specjalistów oraz żyjących jeszcze świadków tamtych zbrodni. Jana Zaleskiego. Magdalenia Kazik ukazuje jedno z najbardziej przerażających oblicz ludobójstwa dokonywanego przez OUN-UPA. koncentrując się na dramatycznej dynamice tych relacji w czasie II wojny. Zebrane prace w adekwatny sposób ukazują najważniejsze elementy zbrodniczej działalności band OUN-UPA w postaci: ich masowej skali dokonywanych zbrodni oraz nieludzkiego.

rosyjskim. Prezentowane opracowanie ukazuje dokumenty epoki. sowiecko-bolszewicko. a nawet – jak ostatnio – próbom ich rehabilitacji w Polskim Parlamencie. Dodatkowa. poruszana w nim problematyka ma swój bardzo ważny aktualny wymiar.poprawność polityczna jest nienawiścią do dobra za to. Możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić. faszyzm.Tytuł powinien brzmieć: Zbrodnie nacjonalizmu ukraińskiego czy halickiego w powiecie Brzeżany w latach 1922-1941? 216 217 . Idzie niejako pod prąd tendencji przemilczenia zbrodni dokonywanych przez ukraińskich faszystów. Obowiązuje fałszywa doktryna Jerzego Giedrojcia zmierzająca do dobrych stosunków polsko-ukraińskich skierowanych przeciwko Rosji.Lucyna Kulińska ukazuje zbrodnie halickie w powiecie Brzeżany. które dążą do narzucenia tych zasad społeczeństwu. Jan Zalewski ukazuje bezmiar zbrodni OUN-UPA w województwie tarnopolskim. ukraińsko-nazistowsko-halickim ludobójstwo na narodzie polskim. dr hab. stanowi zagrożenie dla ludzkości. Prof. Poprawność polityczna jest swoistym amerykańskim i dywersyjnym bolszewizmem.Doktryna ta ma na celu zapomnienie czy też pominięcie zbrodni OUN-UPA.300 000 Polaków narodowości żydowskiej a póżniej 134. dlaczego? Ponieważ ukazuje trzecie po niemiecko-hitlerowskim.nostkowych. szczegółowo ilustrowanych przykładów ludobójczej działalności ukraińskich nacjonalistów. zbrodniarze ci jako funkcjonariusze III Rzeszy Niemieckiej służący w Ukranische Polizai zamordowali około 1. W odróżnieniu od innych publikacji historycznych. tarnopolskie i stanisławskie) i Ukraińców z Wołynia jest nieuznawana przez władze polskie. niebagatelna wartość zebranych w tym tomie materiałów polega na oddaniu czci zarówno tamtym blisko dwustu tysiącom polskich ofiar OUN-UPA. że tzw. Ten trend powstał na lewackich wydziałach uniwersytetów amerykańskich i po 1989 roku niestety dotarł do Polski. który jak inne znane nam antychrześcijańskie ideologie (bolszewizm. W jej wyniku. jako swoisty kod językowy oraz zespół zachowań i opinii przedstawianych jako? antydsykryminacyjne? System ten prezentowany jest przez kręgi lewicowe.000 Polaków. SLD.lewackie oraz ?neoliberalno-postępowe?.. Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska. W rezultacie niniejszy tom może znaleźć szeroki krąg czytelników od osób słabo zaznajomionych z poruszaną problematyką po specjalistów od dziejów polskich Kresów południowo-wschodnich. który jest typowym ukrainizmem. jak i moralnej satysfakcji żyjącym jeszcze świadkom prawdy o tamtych wydarzeniach. głównie chłopów. Prezentowane opracowanie jest zaprzeczeniem poprawności politycznej. Nie ma znaczenia czy rządzi Unia Wolności. Czesław Partacz Recenzja Rok 2012 jest istotny w historii Europy oraz historiografii polskiej w której prawie zwyciężyła polityczna poprawność (Political Correctess). nazizm ukraiński? Banderyzm. że jest dobrem. Nie mogę zgodzić się z tytułem opracowania. nazizm niemiecki-hitleryzm. To ludobójstwo popełnione przez zwyrodniałych nacjonalistów halicko (pochodzących z ziem byłej Galicji-województwo lwowskie.

218 219 . stanisławowskim i wołyńskim. Należy stwierdzić..ale tak było na ziemiach Kresów Wschodnich. Jankiewicz opisując stosunki polsko-ukraińskie w województwie tarnopolskim oraz w dwóch następnych rozdziałach wniósł istotny wkład w rozwój badań nad zbrodniami OUN-UPA.Niestety. których zbrodnia nie ma swoich odpowiedników w historii Europy.w województwie lwowskim. były to w swojej istocie indoktrynowane przez zwyrodniałych nazistów halickich. Bojówki UPA i Samooboronnych Kiszczewych Widdiłów mordujące bezbronnych chłopów polskich. iż prezentowana książka mimo pewnych mankamentów wnosi bardzo wiele elementów ważnych do procesu badań zbrodni OUN-UPA. Leon Popek opisał zagładę Ostrówek i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu a ks. Ale najbardziej istotnym artykułem prezentowanej ksiązki jest tekst poświęcony sytuacji rodzin mieszanych polsko-ukraińskich i ich mordowanie przez bojówki OUN-UPA.tarnopolskim. L. W żadnym europejskim kraju mężowie czy żony nie mordowały swojej drugie połowy i własnych dzieci na rozkaz nazistowskiej organizacji ze względu na narodowośc .Tadeusz Isakowicz-Zalewski zbrodnie banderowskie opisane przez jego ojca Jana Pan prof. przedstawianych na Ukrainie i w Polsce przez historyków neobanderowskich jako jako słuszną walkę narodowo-wyzwoleńczą.

..............................................................1941 ........................................ Straty ludności polskiej na Kresach Południowo Wschodnich II Rzeczypospolitej w wyniku ludobójstwa popełnionego przez nacjonalistów ukraińskich .................ukraińskie od około 1914 do 1947 roku rozpatrywane głównie na tle wsi i miasteczek byłego województwa tarnopolskiego .................... Czesław Partacz Recenzja .......... dr hab....08......................................... mgr Magdalena Kazik Sytuacja rodzin polsko .. Lista duchownych katolickich i prawosławnych zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich lub przy ich współudziale ... dr Leon Popek Zagłada Ostrówek i Woli Ostrowieckiej (30.. .................................................................................................................................... Tadeusz Isakowicz ................................................................................................................................................... 220 .............1943r) ................................................. dr hab...Zaleski Ludobójstwo na Tarnopolszczyźnie w pamiętniku Jana Zaleskiego ........... prof......... prof..................... dr Lucyna Kulińska Preludium Zbrodni........ 4 6 prof.......... 192 210 214 217 Autorzy Tomu ..................SPIS TREŚCI Wstęp mgr Krystyna Patrzykąt ................................ dr hab Leszek Jankiewicz Stosunki polsko ....... Bogusław Paź Recenzja ....... 60 116 144 150 174 183 dr Zdzisław Konieczny Operacja „Wisła”........... Nacjonalizm ukraiński na Brzeżańszczyźnie w latach 1922 ................................................................................................ Ks..........ukraińskich na Kresach Południowo Wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej .................................................................

ISBN .978-83-63999-01-8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful