You are on page 1of 3

Tabela wymiarów wybranych monet złotych, srebrnych i platynowych (www.monety-inwestycyjne.

pl)

Produkt
Krugerrand
Krugerrand
Krugerrand
Krugerrand
Philharmoniker
Philharmoniker
Philharmoniker
Philharmoniker
American Eagle
American Eagle
American Eagle
American Eagle
20 Dolarów przed 1933
10 Dolarów przed 1933
5 Dolarów przed 1933
Maple Leaf
Maple Leaf
Maple Leaf
Maple Leaf
Orzeł Bielik
Orzeł Bielik
Orzeł Bielik
Orzeł Bielik
100 zł kolekcjonerskie
200 zł kolekcjonerskie
2 Rand/Br, Sovereign
10 Koron
20 Koron
100 Koron
Czworak/4 Dukaty
Dukat
5 Marek
10 Marek
20 Marek
10 Franków
20 Franków
10 Rubli
5 Rubli
50 Peso
20 Peso

Zawartość Zawartość
Kraj pochodzenia kruszcu (oz) kruszcu (g)
RPA
RPA
RPA
RPA
Austria
Austria
Austria
Austria
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
III RP
III RP
III RP
III RP
III RP
III RP
RPA/UK
Austrowęgry
Austrowęgry
Austrowęgry
Austrowęgry
Austrowęgry
Prusy
Prusy
Prusy
(Unia Łacinska)
(Unia Łacinska)
Rosja Carska
Rosja Carska
Meksyk
Meksyk

1
1/2
1/4
1/10
1
1/2
1/4
1/10
1
1/2
1/4
1/10
0,9675
0,4838
0,2419
1
1/2
1/4
1/10
1
1/2
1/4
1/10
0,2315
0,4486
0,2353
0,0981
0,1962
0,9805
0,4429
0,1106
0,0576
0,1152
0,2306
0,0932
0,1867
0,2489
0,1244
1,2059
0,4824

31,10
15,55
7,77
3,11
31,10
15,55
7,77
3,11
31,10
15,55
7,77
3,11
30,10
15,05
7,52
31,10
15,55
7,77
3,11
31,10
15,55
7,77
3,11
7,20
13,95
7,32
3,05
6,10
30,49
13,77
3,44
1,79
3,58
7,17
2,90
5,81
7,74
3,87
37,50
15,00

Próba

Waga (g)

Wymiary
(mm)

916
916
916
916
999,9
999,9
999,9
999,9
916
916
916
916
900
900
900
999,9
999,9
999,9
999,9
999,9
999,9
999,9
999,9
900
900
916
900
900
900
986
986
900
900
900
900
900
900
900
900
900

33,93
16,97
8,48
3,39
31,10
15,55
7,77
3,11
33,93
16,97
8,48
3,39
33,44
16,72
8,36
31,10
15,55
7,77
3,11
31,10
15,55
7,77
3,11
8,00
15,50
7,99
3,39
6,78
33,88
13,97
3,49
1,99
3,98
7,97
3,22
6,45
8,60
4,30
41,67
16,67

32,6 x 2,84
27 x 2,2
22 x 1,88
16,5 x 1,35
37 x 2
28 x 1,6
22 x 1,2
16 x 1,14
32,7 x 2,87
27 x 2,21
22 x 1,78
16,5 x 1,26
34 x 2,41
27 x 2,03
21,6 x 1,59
30 x 2,8
25 x 2,23
20 x 1,7
16 x 1,22
32 x 2,7
27 x 1,85
22 x 1,5
18 x 1
21 x 1,6
27 x 1,9
21,1 x 1,52
19 x 0,9
21 x 1,4
37,1 x 2,29
40 x 0,9
20 x 0,8
17 x 0,6
19,5 x 1
22,5 x 1,4
18,5 x 0,9
21,2 x 1,3
22 x 1,54
18,2 x 1,2
37,1 x 2,29
27,5 x 2,03

Produkt
Philharmoniker
Maple Leaf
Silver Eagle
Silver Libertads
Morgan/Peace Dollar
Silver Dollar 1971-76
50 cent do 1964 r
50 cent 1965-1970 r
25 cent do 1964 r
10 cent do 1964 r
2 zł
5 zł
10 zł
200 zł (Olimpiada i XXX
lat PRL)
200 zł XXX rocznica
zwycięstwa
1000 zł Jan Paweł II
10000 zł Jan Paweł II
50000 zł Piłsudski
100000 zł Solidarność
10 zł kolekcjonerskie
20 zł kolekcjonerskie
1 marka
2 marki
2 marki
5 marek
5 marek 1951-74
10 marek okolicz.
1 rubel
50 kop
25 kop
50 frank 1974-80
20 frank 1929-39
10 frank 1929-39
10 frank 1965-76
5 frank do 1878
5 frank 1960-69
1 frank do 1920
Talar 1781 - nowe bicie
1 floren (forint, gulden)
1 korona
5 koron

Zawartość Zawartość
Kraj pochodzenia kruszcu (oz) kruszcu (g)

Próba

Waga (g) Średnica (mm)

Austria
Kanada
USA
Meksyk
USA
USA
USA
USA
USA
USA
II RP
II RP
II RP

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,7735
0,3163
0,3617
0,1479
0,1809
0,0723
0,1061
0,2653
0,5305

31,10
31,10
31,10
31,10
24,06
9,84
11,25
4,60
5,63
2,25
3,30
8,25
16,50

999,9
999,9
999,9
999,9
900
400
900
400
900
900
750
750
750

31,1
31,1
31,1
31,1
26,73
24,59
12,5
11,5
6,25
2,5
4,4
11
22

37
38
40,6
40
38,1
38,1
31
30,6
24,3
17,9
22
28
34

PRL

0,2914

9,06

625

14,5

31

PRL

0,3497

10,88

750

14,5

31

PRL
PRL
PRL
III RP
III RP
III RP
Prusy
Prusy
III Rzesza
III Rzesza
RFN
RFN
Rosja Carska
Rosja Carska
Rosja Carska
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Austrowęgry
Austrowęgry
Austrowęgry
Austrowęgry

0,2914
0,4654
0,4654
1,0000
0,4206
0,8411
0,1609
0,3215
0,1608
0,4020
0,2251
0,3115
0,5788
0,2894
0,1447
0,8682
0,4373
0,2186
0,7235
0,7235
0,3222
0,1342
0,7516
0,3571
0,1342
0,6945

9,06
14,48
14,48
31,10
13,08
26,16
5,00
10,00
5,00
12,50
7,00
9,69
18,00
9,00
4,50
27,00
13,60
6,80
22,50
22,50
10,02
4,18
23,37
11,11
4,18
21,60

625
750
750
999,9
925
925
900
900
625
900
625
625
900
900
900
900
680
680
900
900
835
835
833
900
835
900

14,5
19,3
19,3
31,1
14,14
28,28
5,56
11,11
8
13,89
11,2
15,5
20
10
5
30
20
10
25
25
12
5
28,06
12,34
5
24

31
35
35
39
32
38,6
23,9
28
25
29
29
33
33,8
27
26
41
35
28
37
37
19
23
39
29
23
36

Produkt

Zawartość Zawartość
Kraj pochodzenia kruszcu (oz) kruszcu (g)

Próba

Waga (g)

Wymiary

5 szylingów 1960-68
Austria
0,1070
3,33
640
5,2
10 szylingów 1957-73
Austria
0,1543
4,80
640
7,5
25 szylingów
Austria
0,3344
10,40
800
13
50 szylingów
Austria
0,5145
16,00
800
20
100 szylingów
Austria
0,5788
18,00
900
20
1 frank do 1967
Szwajcaria
0,1342
4,18
835
5
2 frank do 1967
Szwajcaria
0,2685
8,35
835
10
5 frank do 1928
Szwajcaria
0,6712
20,88
835
25
5 frank 1931-69
Szwajcaria
0,4027
12,53
835
15
3 pence do 1919
Wielka Brytania
0,0419
1,30
925
1,41
3 pence 1920-44
Wielka Brytania
0,0227
0,71
500
1,41
6 pence do 1919
Wielka Brytania
0,0895
2,78
925
3,01
6 pence 1920-46
Wielka Brytania
0,0455
1,42
500
2,83
Szyling do 1919
Wielka Brytania
0,1683
5,24
925
5,66
Szyling 1920-46
Wielka Brytania
0,0910
2,83
500
5,66
Floren do 1919
Wielka Brytania
0,3364
10,46
925
11,31
Floren 1920-46
Wielka Brytania
0,1818
5,66
500
11,31
Korona do 1902
Wielka Brytania
0,4206
13,08
925
14,14
Korona 1927-1937
Wielka Brytania
0,2273
7,07
500
14,14
* podawanie grubości monety nie ma senu jako ze wiele monet jest bardzo wytartych

Produkt
Platinum Eagle
Platinum Eagle
Platinum Eagle
Platinum Eagle
Platinum Maple Leaf
Platinum Maple Leaf
Platinum Platypus
Platinum Koala

Zawartość Zawartość
Kraj pochodzenia kruszcu (oz) kruszcu (g)
USA
USA
USA
USA
Kanada
Kanada
Australia
Australia

1,00
0,50
0,25
0,10
1,00
0,50
1,00
1,00

31,10
15,55
7,77
3,11
31,10
15,55
31,10
31,10

23,5
26,9
30,5
34
34
23,2
27,4
37
31,4
16
16
19,5
19,5
24
24
28
28
32
32

Próba

Waga (g)

Wymiary
(mm)

999,5
999,5
999,5
999,5
999,5
999,5
999,5
999,5

31,10
15,55
7,77
3,11
31,10
15,55
31,10
31,10

32,7 x 2,5
27 x 1,7
22 x 1,3
16,5 x 1,15
30 x 2,62
25 x 2,23
32,6 x 2,6
32,1 x 2,7