SPLIT

& SKY AIR

Cennik 2007
EDYCJA I

Spis treści

HIGH TECH
URURU SARARA - split inwerter - jednostki naścienne FTXR
PRESTIGE - split inwerter - jednostki naścienne FTXG
Oczyszczacze powietrza MC707

nowość

3
3
3

URZĄDZENIA SPLIT
Jednostki naścienne PROFESSIONAL - FTKS, FTXS - DW/L - inwerter
Jednostki FLEXI - FLKS, FLXS - inwerter
Jednostki PODŁOGOWE - FVXS - inwerter
Jednostki KANAŁOWE małe - FDKS, FDXS - inwerter
Jednostki naścienne COMFORT - FTKS, FTXS -C - inwerter
Jednostki naścienne SIESTA - FTN, FTYN - split bez inwertera

nowość

4
5
5
6
6
7

URZĄDZENIA SKY AIR
Jednostki naścienne FAQ - inwerter
Jednostki naścienne FAQ - bez inwertera
Jednostki KANAŁOWE wysokiego sprężu - FDQ - inwerter
Jednostki KANAŁOWE wysokiego sprężu - FDQ/FDEQ - bez inwertera
Jednostki KANAŁOWE - FBQ - inwerter
Jednostki KANAŁOWE - FBQ - bez inwertera
Jednostki KASETONOWE z nawiewem obwodowym - FCQ-C - inwerter
Jednostki KASETONOWE z nawiewem obwodowym - FCQ-C - bez inwertera
Jednostki KASETONOWE z nawiewem obwodowym wysokiego COP - FCQH-C - inwerter
Jednostki KASETONOWE 600x600 - FFQ - inwerter
Jednostki KASETONOWE PODSTROPOWE - FUQ - inwerter
Jednostki PODSTROPOWE - FHQ - inwerter
Jednostki KASETONOWE PODTSROPOWE - FUQ - bez inwertera
Jednostki PODSTROPOWE - FHQ - bez inwertera

SYSTEMY MULTI SPLIT - INWERTER
SYSTEMY SUPER MULTI SPLIT - INWERTER
SYSTEMY TWIN - TRIPLE - DOUBLE TWIN
AGREGATY SKRAPLAJĄCE
URZĄDZENIA R 407 C
CENTRALKI WENTYLACYJNE Z ODYSKIEM
OPCJE, ADAPTORY
SYSTEMY GRZEWCZE - ALTHERMA

MKS, MXS
RMXS
RR, RQ, RZQ
ERX, RZQ, RP, RYP
RP, RYP, FDYP, FHYBP
VAM, VKM
ERYQ

CENNIK NIE JEST KATALOGIEM TECHNICZNYM - DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ NALEŻY SPRAWDZAĆ W KATALOGU TECHNICZNYM

2

nowość
nowość
nowość

8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
17
18
19
20
21
22

nowość

23
23
24-25

0 Wymiary WxSxG [mm] 209x890x305 693x795x285 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.42.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 25~41 47 zawarty w cenie 2 284.35E Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz 2.50E Wydajność chłodnicza [kW] Opis FTXR28E RXR28E ARC 447AI Komplet FTXR42E RXR42E ARC 447AI Komplet FTXR50E RXR50E jedn wewnętrzna ARC 447AI sterownik jedn zewnętrzna Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz 3.8 sterownik 1 701.5 50 693x795x285 ø6.4 / ø9.4 / ø9.00 399.4 453 762 zawarty w cenie 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik 1 215.7 8. chłodzenie -10 ~ +43ºC PRESTIGE SPLIT INWERTER FTXG 25.4 / ø9.5 ø6.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.4 / ø9.6 634 1 067 zawarty w cenie 220/1/50 2. chłodzenie +10 ~ +46ºC 23~39 273x840x150 ø6.00 Komplet Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.50E URURU SARARA POMPA CIEPŁA URURU SARARA RXR 28.00 Przepływ powietrza [m3/min] 60 ~ 420 60 ~ 420 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 16~47 16~47 Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 220/1/50 Wymiary WxSxG [mm] 533x425x213 533x425x213 Masa [kg] 8.4 / ø9.5 2 132.5 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.2 5.0 6.5 ø6. chłodzenie +10 ~ +46ºC OCZYSZCZACZE POWIETRZA MC707VM-W MC707VM-S MC707VM CENA [ ] MC707VMW MC707VMS 399.5 48 550x765x285 ø6.5 3.5 48 693x795x285 ø6.HIGH TECH nowość URURU SARARA SPLIT INWERTER FTXR 28.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.7 3 .00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.2 535 988 zawarty w cenie 1 523.5 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.42.00 749 1 383 zawarty w cenie jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 4.35E-S FTXG 25.4 / ø9.00 220/1/50 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 22~38 47 Wymiary WxSxG [mm] 273x840x150 550x765x285 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.35E-W PRESTIGE POMPA CIEPŁA PRESTIGE FTXG25E W/S RXG25E ARC 433A41 Komplet FTXG35E W/S RXG35E ARC 433A41 Komplet Opis RXG25.4 / ø9.4 / ø9. chłodzenie -10 ~ +43ºC 28~44 209x890x305 ø6.5 sterownik 4.1 sterownik 802 1 482 jedn zewnętrzna 5.4 / ø9. chłodzenie -10 ~ +43ºC 26~42 209x890x305 ø6.

4 / ø9.7 48 735x825x300 ø6.8 sterownik 661 918 zawarty w cenie 1 579.5 sterownik 387 648 zawarty w cenie 1 035.4 / ø12. chłodzenie -10 ~ +46ºC 31~46 283x800x195 ø6.5 48 550x765x285 ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.4 / ø9.2 883 1 594 zawarty w cenie 2 477.35D3VMW SERIA DW / DL OBUDOWY SERIA OBUDOWY WSPÓLNEJ SERIA DW / DL OBUDOWY SERIA OBUDOWY WSPÓLNEJ POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE NAŚCIENNE 4 FTKS20D W/L RKS20E ARC433A43 Komplet FTKS25D W/L RKS25E ARC433A43 Komplet FTKS35D W/L RKS35E ARC433A43 Komplet FTKS50D W/L RKS50F ARC433A43 Komplet FTKS50F RKS50F ARC433A70 Komplet FTKS60F RKS60F ARC433A70 Komplet FTKS71F RKS71F ARC433A70 Komplet FTXS20D W/L RXS20E ARC433A43 Komplet FTXS25D W/L RXS25E ARC433A43 Komplet FTXS35D W/L RXS35E ARC433A43 Komplet FTXS50D W/L RKX50F ARC433A43 Komplet FTXS50F RXS50F ARC433A70 Komplet FTXS60F RXS60F ARC433A70 Komplet FTXS71F RXS71F ARC433A70 Komplet FTKS50D3VML Opis RXS50F Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz - 336 564 zawarty w cenie 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.25.7 49 735x825x300 ø6.0 2. chłodzenie -10 ~ +46ºC 22~38 273x784x195 ø6.0 5.7 52 770x900x320 ø6.7 ø6.0 - sterownik 575 799 zawarty w cenie 1 374.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.4 / ø12.5 8.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.4 - sterownik 417 770 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 5.0 sterownik 900.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik Zakres pracy +15 ~ +46º C 7.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 6.4 / ø12.4 / ø9.4 / ø12.4 / ø12.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.4 / ø9.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 34~46 290x1050x238 53 770x900x320 ø6.4 / ø12.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC. chłodzenie -10 ~ +46ºC 31~43 290x1050x238 ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.7 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 33~45 290x1050x238 49 735x825x300 ø6.4 / ø12.5 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~ 46 283x800x195 47 735x825x300 ø6.4 / ø12. chłodzenie -10 ~ +46ºC 23~39 273x784x195 ø6.7 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.4 / ø12.7 ø6.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.5 47 550x765x285 ø6.5 - sterownik 354 594 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 3.5 220/1/50 1 187.7 48 735x825x300 ø6.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.3 2.4 / ø12.7 1 089.2 3.4 / ø12.8 sterownik 695 918 zawarty w cenie 1 613.4 / ø9.4 / ø12.9 sterownik 407 682 zawarty w cenie 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø12.4 / ø12.5 ø6.7 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC. chłodzenie -10 ~ +46ºC 31~43 290x1050x238 ø6.4 / ø9.5 1 403.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 22~38 273x784x195 47 550x765x285 ø6.0 - sterownik 604 799 zawarty w cenie ø6.SPLIT INWERTER SERIA PROFFESIONAL FTKS20.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 22~38 46 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.5 - sterownik 768 1 386 zawarty w cenie 2 154.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 283x800x195 550x765x285 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 22~38 283x800x195 46 550x765x285 948.0 5.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.0 sterownik 813 1 164 zawarty w cenie 1 977.5 ø6.00 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.5 ø6.6 sterownik 478 885 zawarty w cenie 1 363.7 ø6. chłodzenie -10 ~ +46ºC .5 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 23~39 283x800x195 47 550x765x285 ø6.4 / ø9.4 / ø12.4 / ø12.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 6.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 31~43 290x1050x238 47 735x825x300 ø6.7 ø6.0 7.5 ø6.0 - sterownik 707 1 012 zawarty w cenie 1 719. chłodzenie -10 ~ +46ºC 31~43 290x1050x238 ø6.

00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.5 220/1/50 1 510. chłodzenie -10 ~ +46ºC nowość FVXS 25.4 / ø9.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.5 1 124.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 23~38 46 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik 5.5 220/1/50 1 539.4 / ø9.5 sterownik 521 885 zawarty w cenie 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 4.9 6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.5 47 550x765x285 ø6.4 / ø9.5 47 550x765x285 ø6.8 740 918 zawarty w cenie 1 658.0 sterownik 575 885 zawarty w cenie 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.5 ø6.5 ø6. chłodzenie -10 ~ +46ºC 36~47 490x1050x200 ø6.5 3.4 / ø9.4 / ø9.4 / ø9.5 ø6.00 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.5 4.4 / ø9.7 ø6.7 1 460. chłodzenie -10 ~ +46ºC 29~38 490x1050x200 ø6.50F POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FVXS FVXS25F RKS25F ARC452AI Komplet FVXS35F RKS35F ARC452AI Komplet FVXS50F RKS50F ARC452AI Komplet FVXS25F RXS25F ARC452AI Komplet FVXS35F RKX35F ARC452AI Komplet FVXS50F RXS50F ARC452AI Komplet Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.35.7 1 406.4 / ø12.0 - sterownik 740 799 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 2.4 / ø9.5 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~44 600x700x210 48 735x825x300 ø6.SPLIT INWERTER URZĄDZENIA FLEXI FLKS50B FLKS50B POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FL K/X S FLKS25B RKS25E ARC433A6 Komplet FLKS35B RKS35E ARC433A6 Komplet FLKS50B RKS50F ARC433A6 Komplet FLXS25B RXS25E ARC433A6 Komplet FLXS35B RXS35E ARC433A6 Komplet FLXS50B RXS50F ARC433A6 Komplet Opis RKS50F Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz - 424 594 zawarty w cenie 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.4 / ø9.35.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 490x1050x200 550x765x285 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 29~38 490x1050x200 47 550x765x285 1 270.4 / ø9.5 ø6.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 28~37 46 URZĄDZENIA PODŁOGOWE RXS 25.4 sterownik 488 682 zawarty w cenie ø6.5 ø6.4 / ø9.0 5.4 / ø12.5 sterownik 1 018. chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~44 600x700x210 ø6.1 sterownik 817 918 zawarty w cenie 1 735.5 3. chłodzenie -10 ~ +46ºC 5 .9 - sterownik 711 799 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 2. chłodzenie -10 ~ +46ºC 24~39 600x700x210 ø6.50 F Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz 2.4 / ø9.5 1 170.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 600x700x210 550x765x285 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 24~39 600x700x210 47 550x765x285 1 291.5 - sterownik 521 770 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 5.4 / ø12.5 ø6.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 28~37 490x1050x200 47 550x765x285 ø6.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 24~39 600x700x210 47 550x765x285 ø6.4 sterownik 442 682 zawarty w cenie ø6.00 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.4 / ø12.5 - 442 594 zawarty w cenie 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik 1 036.5 ø6.4 / ø12.4 / ø12.5 4.5 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 36~47 490x1050x200 48 735x825x300 ø6.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.7 48 735x825x300 ø6.4 / ø9.4 / ø9.5 - sterownik 500 770 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 4.5 48 735x825x300 ø6.

7 1 435.2 sterownik 468 682 zawarty w cenie 1 150. chłodzenie -10 ~ +46ºC 29~35 200x700x620 ø6.0 sterownik 550 885 zawarty w cenie 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.5 ø6.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 273x784x195 560x695x285 Zakres pracy: chłodzenie +10 ~ +46ºC 22~38 273x784x195 46 560x695x285 754. chłodzenie -10 ~ +46ºC 23~39 273x784x195 ø6.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 6.2 3.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.4 / ø9.35E RXS50.4 4.4 / ø9.5 868.4 / ø9.4 / ø9.5 ø6.0 7.5 49 735x825x300 ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik 3. chłodzenie -10 ~ +46ºC 31~37 200x900x620 ø6.4 / ø9.0 5.4 / ø9.3 - sterownik 354 400 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 3.4 / ø9.3 2.5 47 560x695x285 ø6.5 ø6.6 478 606 zawarty w cenie 1 084.8 sterownik 783 918 zawarty w cenie 1 701.5 ø6.4 sterownik 1 001.5 220/1/50 1 480.5 47 550x765x285 ø6.5 ø6.4 / ø9. chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~38 200x1100x620 ø6.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 29~35 200x700x620 47 550x765x285 ø6.5 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie +10 ~ +46ºC 23~39 273x784x195 48 560x695x285 ø6.4 / ø9.0 sterownik 963 1 164 zawarty w cenie Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 55.SPLIT INWERTER URZĄDZENIA KANAŁOWE FDKS25.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.9 sterownik 407 461 zawarty w cenie 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~38 200x1100x620 49 735x825x300 ø6. chłodzenie -10 ~ +46ºC 22~38 273x784x195 ø6.00 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.25.4 / ø12.7 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.5 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie +10 ~ +46ºC 22~38 273x784x195 47 560x695x285 ø6.0 - sterownik 837 1 012 zawarty w cenie ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 29~35 46 2 127.00 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.4 / ø9.5 220/1/50 944.4 / ø12.4 / ø9.60F POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FDKS/FDXS FDKS25E RKS25E ARC433A8 Komplet FDKS35E RKS35E ARC433A8 Komplet FDKS50C RKS50F ARC433A8 Komplet FDKS60C RKS60F ARC433A8 Komplet FDXS25E RXS25E ARC433A8 Komplet FDXS35E RXS35E ARC433A8 Komplet FDXS50C RXS50F ARC433A8 Komplet FDXS60C RXS60F ARC433A8 Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz - 407 594 zawarty w cenie 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.2 - sterownik 417 527 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 2.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.5 825.4 / ø9.4 / ø12.3 sterownik 387 438 zawarty w cenie ø6.4 / ø9.5 ø6.5 ø6.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.4 / ø9.4 - sterownik 478 770 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 5.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 200x700x620 550x765x285 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 29~35 200x700x620 47 550x765x285 1 248.5 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 31~37 200x900x620 48 735x825x300 ø6.0 2.4 / ø9.5 ø6.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 22~38 46 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.26C POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FTKS-C 6 FTKS20C RKH20C ARC433A2 Komplet FTKS25C RKH25C ARC433A2 Komplet FTKS35C RKH35C ARC433A2 Komplet FTXS20C RXH20C ARC433AR Komplet FTXS25C RXH25C ARC433AR Komplet FTXS35C RXH35C ARC433AR Komplet RKH 20.5 1 849.5 48 735x825x300 ø6.4 3.4 / ø9.4 / ø12.25.0 - 336 381 zawarty w cenie 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik 717. chłodzenie -10 ~ +46ºC .5 ø6. chłodzenie -10 ~ +46ºC SERIA COMFORT FTKS20.0 - sterownik 681 799 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 6.5 48 560x695x285 ø6.4 / ø9.4 / ø9.35C Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz 2.

4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 273x784x195 560x695x265 Zakres pracy: chłodzenie +15 ~ +46ºC 29~39 273x784x195 48 560x695x265 610.4 / ø12.7 ø6.5 48 560x695x265 ø6.0 sterownik 282 328 zawarty w cenie 610.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik 6.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.0 - sterownik 566 809 zawarty w cenie ø6.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.0 651 931 zawarty w cenie 1 582.0 7.5 1 375.5 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie +15 ~ +46ºC 36/45 290x1050x238 47 735x825x300 ø6.4 / ø9.2 - sterownik 282 328 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 5.4 / ø12.60E Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz - 258 302 zawarty w cenie 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.9 sterownik 308 342 zawarty w cenie 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC. chłodzenie +15 ~ +46ºC 27 290x1050x238 ø6.0 - sterownik 460 639 zawarty w cenie jedn zewnętrzna 6.4 / ø9.4 / ø9.2 3.5 3.7 48 735x825x300 ø6.5 220/1/50 1 099.7 650.7 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.4 / ø12.SPLIT BEZ INWERTERA SERIA SIESTA FTYN25.4 / ø12.0 5.5 ø6.60F POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE NAŚCIENNE FTN25D RN25D ARC445AI Komplet FTN35D RN35D ARC445AI Komplet FTN50F RN50F ARC433A72 Komplet FTN60F RN60F ARC433A72 Komplet FTYN25D RYN25D ARC445AI Komplet FTYN35D RYN35D ARC445AI Komplet FTYN50F RYN50F ARC433A72 Komplet FTYN60F RYN60F ARC433A72 Komplet Opis RYN50.7 ø6.35D FTYN50.4 / ø12. chłodzenie +15 ~ +46ºC 27 290x1050x238 ø6.4 / ø12.5 sterownik 560. chłodzenie +15 ~ +46ºC 7 .5 ø6.8 sterownik 529 734 zawarty w cenie 1 263.7 48 735x825x300 ø6.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie +15 ~ +46ºC 34/43 290x1050x238 49 735x825x300 ø6. chłodzenie +15 ~ +46ºC 29~39 273x784x195 ø6.00 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.4 / ø12.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie +15 ~ +46ºC 27~39 273x784x195 48 560x695x265 ø6.5 ø6.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 27~39 47 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.4 / ø9.4 / ø12.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.

0 11.0 sterownik 1 197 1 875 80 jedn zewnętrzna 10.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.2 sterownik 1 370 2 285 80 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.9 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik 24.9 52 1170x900x320 ø9.9 220/1/50 400/3N~/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.9 51 1345x900x320 ø9.5 / ø15.5 / ø15.9 400/3N~/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.5 / ø15.9 220/1/50 400/3N~/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 20.2 sterownik 1 370 2 285 80 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.5 14.5 / ø15. chłodzenie -15 ~ +50ºC * OPCJE FAQ71B FAQ100B 152.100B COMFORT INWERTER SUPER INWERTER POMPA CIEPŁA MODELE FAQ Opis FAQ71B RZQS71BV BRC1D52 Komplet FAQ100B RZQS100BV BRC1D52 Komplet FAQ71B RZQ71BV BRC1D52 Komplet FAQ100B RZQ100CV BRC1D52 Komplet FAQ100B RZQ100BW BRC1D52 Komplet jedn wewnętrzna BRC7E618/9 BRC7C510/1 sterownik bezprzewodowy jedn zewnętrzna RZQ100B Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz 7. chłodzenie -5 ~ +46ºC 47 450X1400X900 ø12.9 220/1/50 3 152.00 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.5 / ø15.5 / ø15.0 11.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.5 14.5 14.2 220/1/50 400/3N~/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.9 51 1170x900x320 ø9.9 3 735. chłodzenie -5 ~ +46ºC 37~53 290x1050x230 ø9.7 / ø22.9 52 1345x900x320 ø9.0 sterownik 2 046 4 626 80 6 752.7 / ø22.9 CENA [ ] 80 3 836.1 26. chłodzenie -5 ~ +46ºC 41~45 360x1570x200 ø9. chłodzenie -15 ~ +50ºC 41~45 360x1570x200 ø9.2 sterownik 1 370 2 092 80 jedn zewnętrzna 7.0 sterownik 1 477 2 492 80 4 049.0 1 197 1 658 80 220/1/50 sterownik 2 935.5 / ø15. chłodzenie -5 ~ +46ºC 44 350x1400x662 ø9.WYSOKIEGO SPRĘŻU FDQ125B RZQS125C 8 SUPER INWERTER POMPA CIEPŁA COMFORT INWERTER MODELE FDQ Opis FDQ125B jedn wewnętrzna RZQS125CV jedn zewnętrzna BRC1D52 sterownik Komplet FDQ125B RZQ125CV BRC1D52 Komplet FDQ125B RZQ125BW BRC1D52 Komplet FDQ200B RZQ200CY BRC1D52 Komplet FDQ250B RZQ250CY BRC1D52 Komplet RZQ100B Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] 12.0 11.SKY AIR INWERTER URZĄDZENIA NAŚCIENNE FAQ71.0 1 477 Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 44 Wymiary WxSxG [mm] 350x1400x662 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.5 / ø15.5 / ø22.5 / ø15.00 sterownik bezprzewodowy URZĄDZENIA KANAŁOWE .5 / ø15.9 49 770x900x320 ø9.5 / ø15.5 / ø15.9 2 279 220/1/50 53 1170x900x320 ø9. chłodzenie -15 ~ +50ºC 45 450X1400X900 ø9.100B RZQS71.00 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.2 57 1680x930x765 ø9.5 / ø15.0 sterownik 1 477 2 492 80 220/1/50 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 37~53 51 3 735.5 / ø15.9 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.4 2 337 5 399 80 7 816. chłodzenie -15 ~ +50ºC 41~45 360x1570x200 ø9.9 3 542.5 / ø15.2 4 049.5 / ø22.1 8.2 57 1680x930x765 ø12.0 23.9 55 770x900x320 ø9.00 152. chłodzenie -15 ~ +50ºC 44 350x1400x662 ø9.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 290x1050x230 770x900x320 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC. chłodzenie -5 ~ +46ºC .1 8.

00 sterownik przewodowy Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.9 ø9.9 ø9.00 1 370 2 051 80 ø9.5 / ø15.0 jedn wewnętrzna 7.5 / ø15.00 sterownik przewodowy jedn zewnętrzna 1 477 2 234 80 3 791.5 / ø15.00 sterownik przewodowy Wymiary WxSxG [mm] 290x1050x230 770X900X320 290x1050x230 770X900X320 ø9.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.00 sterownik przewodowy jedn zewnętrzna 1 477 1 942 Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 400/3N~/50 80 3 499.1 jedn zewnętrzna - 1 197 1 413 jedn wewnętrzna 10.5 / ø15.00 sterownik przewodowy jedn zewnętrzna 942 1 138 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 44 53 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 220/1/50 400/3N~/50 80 2 160.6 jedn wewnętrzna 7.9 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 37~53 50 220/1/50 80 2 903.1 8.5 / ø15.8 11.00 152.5 / ø15.5 14.0 jedn zewnętrzna 11. chłodzenie -5 ~ +46ºC 3 501.1 - FAQ71B RR71BV BRC1D52 Komplet FAQ71B RR71BW BRC1D52 Komplet FAQ100B RR100BV BRC1D52 Komplet FAQ100B RR100BW BRC1D52 Komplet FAQ71B RQ71BV BRC1D52 Komplet FAQ71B RQ71BW BRC1D52 Komplet FAQ100B RQ100BV BRC1D52 Komplet FAQ100B RQ100BW BRC1D52 Komplet jedn wewnętrzna BRC7E618/9 BRC7C510/1 sterownik bezprzewodowy sterownik bezprzewodowy jedn zewnętrzna CENA [ ] 1 197 1 413 Zasilanie V/Q/Hz Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 37~53 50 220/1/50 80 2 690.9 ø9.00 sterownik przewodowy 37~53 50 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 80 3 234. chłodzenie -5 ~ +46ºC 400/3N~/50 41~45 53 360x1570x200 1170X900X320 ø9.0 sterownik przewodowy jedn wewnętrzna 10.5 / ø15.00 sterownik przewodowy jedn zewnętrzna 1 121 1 435 80 2 636.9 ø9.5 / ø15.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.1 jedn zewnętrzna 8.5 / ø15.2 14.2 jedn wewnętrzna 9.9 ø9.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.5 / ø15.5 / ø15.9 ø9.5 / ø15.9 ø9.00 sterownik przewodowy 290x1050x230 770X900X320 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 80 3 234.0 jedn zewnętrzna - 1 370 1 784 400/3N~/50 jedn wewnętrzna 10.5 / ø15.5 / ø15.00 Wymiary WxSxG [mm] 350x1400x662 1170X900X320 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.5 / ø15.5 / ø15.00 * OPCJE FAQ71B FAQ100B 152.5 / ø15.00 1 370 2 051 80 3 501.00 sterownik przewodowy jedn zewnętrzna CENA [ ] 33~37 53 279x987x750 770X900X320 ø9.9 360x1570x200 1170X900X320 ø9.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.5 / ø15.5 / ø15.1 8.0 1 197 1 626 400/3N~/50 jedn wewnętrzna 7.9 ø9.1 jedn zewnętrzna 8.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC. chłodzenie -10 ~ +46ºC 220/1/50 400/3N~/50 80 2 160.2 sterownik przewodowy jedn wewnętrzna 10.00 sterownik przewodowy jedn wewnętrzna 7. chłodzenie -5 ~ +46ºC 41~45 360x1570x200 ø9.5 / ø15.5 / ø15.9 220/1/50 53 1170X900X320 ø9.5 / ø15.5 - jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna jedn wewnętrzna 12.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.5 1 165 1 564 80 2 809. chłodzenie -5 ~ +46ºC 400/3N~/50 37~53 50 290x1050x230 770X900X320 ø9.9 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 80 2 690.5 / ø15.9 ø9.9 44 53 350x1400x662 1170X900X320 ø9.5 / ø15.5 / ø15.9 ø9. chłodzenie -10 ~ +46ºC 220/1/50 400/3N~/50 34~39 57 279x987x750 1170X900X320 ø9.5 / ø15.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.9 ø9.5 / ø15.5 / ø15.0 jedn wewnętrzna 9.SKY AIR BEZ INWERTERA URZĄDZENIA NAŚCIENNE RR100B RQ100B POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FAQ Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] 7.2 sterownik przewodowy 1 197 1 626 80 2 903.9 ø9.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.8 11.5 / ø15.9 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC. chłodzenie -10 ~ +46ºC 9 .00 URZĄDZENIA KANAŁOWE FDEQ125B COMFORT BEZ INWERTERA TYLKO POMPA CIEPŁA CHŁODZENIE BEZ INWERTERA MODELE FDQ / FDEQ FDQ125BV RR125BW BRC1D52 Komplet FDQ125BV RQ125BW BRC1D52 Komplet FDEQ71B REQ71BV BRC1D52 Komplet FDEQ71B REQ71BW BRC1D52 Komplet FDEQ100B REQ100BV BRC1D52 Komplet FDEQ100B REQ100BW BRC1D52 Komplet FDEQ125B REQ125BW BRC1D52 Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] 12.5 / ø15. chłodzenie -10 ~ +46ºC 220/1/50 400/3N~/50 35~41 57 279x1387x750 1170X900X320 ø9.9 ø9.0 jedn zewnętrzna - 1 370 1 784 41~45 53 220/1/50 jedn wewnętrzna 7.00 sterownik przewodowy jedn zewnętrzna 942 1 138 12. chłodzenie -10 ~ +46ºC 220/1/50 220/1/50 34~39 57 279x987x750 1170X900X320 ø9.9 41~45 53 360x1570x200 1170X900X320 ø9.2 jedn wewnętrzna sterownik przewodowy 1 121 1 435 80 2 636.0 jedn zewnętrzna 11. chłodzenie -5 ~ +46ºC 220/1/50 220/1/50 33~37 53 279x987x750 770X900X320 ø9.9 ø9.

0 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 066 1 012 80 252 ø6.0 1 829 2 740 80 297 4 946.4 / ø12.4 / ø12.60B COMFORT INWERTER SUPER INWERTER POMPA CIEPŁA INWERTER TYLKO CHŁODZENIE MODELE FBQ 10 FBQ35B RKS35E BRC1D52 BYBS45D Komplet FBQ50B RKS50F BRC1D52 BYBS45D Komplet FBQ60B RKS60F BRC1D52 BYBS71D Komplet FBQ35B RXS35E BRC1D52 BYBS45D Komplet FBQ50B RXS50F BRC1D52 BYBS45D Komplet FBQ60B RXS60F BRC1D52 BYBS71D Komplet FBQ71B RZQS71BV BRC1D52 BYBS71D Komplet FBQ100B RZQS100BV BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ125B RZQS125CV BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ140B RZQS140C BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ71B RZQ71BV BRC1D52 BYBS71D Komplet FBQ100B RZQ100CV/BW BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ125B RZQ125CV/BW BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ140B RZQ140CV/BW BRC1D52 BYBS125D Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] 3.9 220/1/50 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.9 55 770x900x320 ø9.1 8.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny 14.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.0 16.00 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 300X700X800 550x765x285 55x800x500 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 29~33 300X700X800 48 735x825x300 1 952.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 998 918 80 190 2 186.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.7 220/1/50 55x1100x500 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.5 ø6.9 55 1170x900x320 ø9.4 / ø9.1 8.5 220/1/50 2 067.5 / ø15.9 220/1/50 55x1100x500 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.0 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 998 799 80 190 jedn zewnętrzna 6.9 220/1/50 lub 48 1170x900x320 ø9.5 / ø15.7 220/1/50 55x800x500 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC. chłodzenie -15 ~ +50ºC dane niedostępne w dniu publikacji ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 30~34 300X1000X800 ø9. chłodzenie -10 ~ +46ºC 29~33 300X700X800 ø6.5 2 410.5 14.5 / ø15.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 912 885 80 190 220/1/50 55x800x500 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.9 48 770x900x320 ø9.4 - jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny CENA [ ] 912 770 80 190 Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 jedn zewnętrzna 5.0 16.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 066 1 164 80 252 2 562.4 / ø12.0 11.5 ø6.4 / ø12. chłodzenie -15 ~ +50ºC .2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 604 2 285 80 297 4 266.SKY AIR INWERTER URZĄDZENIA KANAŁOWE FBQ50.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.9 400/3N~/50 1345x900x320 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -20~ +150ºC.9 220/1/50 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.5 / ø15.5 / ø15. chłodzenie -5 ~ +46ºC 31~36 300X1400X800 ø9.7 220/1/50 55x1100x500 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 29~33 300X700X800 47 550x765x285 ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.0 6.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 29~33 47 55x1100x500 Zakres pracy: grzanie -20~ +15ºC.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 348 1 875 80 252 3 555.9 220/1/50 lub 48 1170x900x320 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 14.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.5 / ø15.9 220/1/50 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.9 400/3N~/50 1345x900x320 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -20~ +150ºC.9 51 770x900x320 ø9.7 49 735x825x300 ø6.5 / ø15.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 663 2 279 80 297 4 319.5 / ø15.5 11.4 / ø12.5 / ø15.9 400/3N~/50 1345x900x320 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -20~ +150ºC.7 48 735x825x300 ø6.5 14.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12. chłodzenie -5 ~ +46ºC 32~38 300X1400X800 ø9.9 2 067. chłodzenie -10 ~ +46ºC 30~34 300X1000X800 ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 40 300X1000X800 ø9.7 ø6.5 / ø15. chłodzenie -10 ~ +46ºC 30~34 300X1000X800 ø6.4 4.9 52 1170x900x320 ø9.5 / ø15.4 / ø12.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 663 2 492 80 297 4 532.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 348 1 658 80 252 3 338.7 ø6.4 / ø9.5 / ø15.4 / ø12.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.7 220/1/50 55x800x500 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 30~34 300X1000X800 49 735x825x300 ø6.0 7.4 / ø9. chłodzenie -15 ~ +50ºC 31~36 300X1400X800 ø9.9 220/1/50 lub 48 1170x900x320 ø9.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 604 2 092 80 297 4 073.5 / ø15.4 / ø12.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 829 2 506 80 297 4 712. chłodzenie -15 ~ +50ºC 32~38 300X1400X800 ø9.

9 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.1 - jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz 1 348 1 413 80 252 220/1/50 400/3N~/50 3 093.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 348 1 138 80 252 220/1/50 400/3N~/50 2 818.9 53 770X900X320 ø9.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny 12.9 55x1100x500 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.9 ø9.5 1 663 1 564 80 297 3 604.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.60B RQ100B COMFORT BEZ INWERTERA POMPA CIEPŁA BEZ INWERTERA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FBQ FBQ71BV RR71BV/W BRC1D52 BYBS71D Komplet FBQ100BV RR100BV/W BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ125BV RR125BW BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ71BV RQ71BV/W BRC1D52 BYBS71D Komplet FBQ100BV RQ100BV/W BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ125BV RQ125BW BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ71B REQ71BV/W BRC1D52 BYBS71D Komplet FBQ100B REQ100BV/W BRC1D52 BYBS125D Komplet FBQ125B REQ125BW BRC1D52 BYBS125D Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] 7.0 11.5 / ø15. chłodzenie -5 ~ +46ºC 30~34 300X1000X800 ø9.2 14.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 604 1 435 80 297 220/1/50 400/3N~/50 3 416.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.0 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 604 1 784 80 297 220/1/50 400/3N~/50 3 765.9 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.5 / ø15.2 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 663 1 942 80 297 400/3N~/50 3 982.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 / ø15.9 57 1170X900X320 ø9.9 55x1500x500 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 30~34 300X1000X800 50 770X900X320 ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 32~38 300X1400X800 ø9.5 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 663 2 234 80 297 400/3N~/50 4 274. chłodzenie -5 ~ +46ºC 31~36 300X1400X800 ø9.5 / ø15.9 53 1170X900X320 ø9.9 53 1170X900X320 ø9.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 604 2 051 80 297 220/1/50 400/3N~/50 4 032.9 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC. chłodzenie -10 ~ +46ºC 11 .5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.SKY AIR BEZ INWERTERA URZĄDZENIA KANAŁOWE FBQ50.5 / ø15.9 55x1500x500 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 32~38 300X1400X800 53 1170X900X320 ø9.5 / ø15.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 348 1 626 80 252 220/1/50 400/3N~/50 3 306.0 11.9 55x1100x500 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 31~36 300X1400X800 53 1170X900X320 ø9.9 55x1500x500 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC. chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~38 300X1400X800 ø9. chłodzenie -10 ~ +46ºC 31~36 300X1400X800 ø9.5 / ø15.9 ø9.5 / ø15.9 ø9.9 57 1170X900X320 ø9.2 14.1 8.00 400/3N~/50 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 30~34 50 Wymiary WxSxG [mm] 300X1000X800 770X900X320 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.5 / ø15.1 8.9 ø9.9 55x1100x500 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.

chłodzenie -10 ~ +46ºC 28~33 214x840x840 ø6.9 55 770x900x320 ø9.5 14.7 7.5 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.9 52 1170x900x320 ø9.9 ø9.7 2 099.5 / ø15.5 / ø15.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 269 2 279 80 330 3 958.5 / ø15.5 / ø15.9 ø9.9 ø9. chłodzenie -15 ~ +50ºC 35~41 256x840x840 48 1170x900x320 1345x900x320 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20~ +15ºC.9 .9 55 1170x900x320 ø9.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 054 2 285 80 330 220/1/50 lub 400/3N~/50 3 749.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5. H/P 152.7 49 735x825x300 ø6.00 152.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 / ø15.9 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.9 51 770x900x320 ø9.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny 14.0 16.00 sterownik bezprzewod.7 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 677 1 012 80 330 jedn zewnętrzna 3.7 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 27~31 214x840x840 47 550x765x285 ø6.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 396 2 506 80 330 4 312.1 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 630 885 80 330 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 28~33 214x840x840 49 735x825x300 ø6.4 / ø9.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 787 1 658 80 330 2 855.00 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6. chłodzenie -15 ~ +50ºC 35~41 256x840x840 48 1170x900x320 1345x900x320 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20~ +15ºC.5 / ø15.SKY AIR INWERTER nowość URZĄDZENIA KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM FCQ-C COMFORT INWERTER SUPER INWERTER POMPA CIEPŁA INWERTER TYLKO CHŁODZENIE MODELE FCQ .5 ø6.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 214x840x840 550x765x285 220/1/50 1 841.4 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny CENA [ ] 630 770 80 330 12 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 054 2 092 80 330 3 556.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 787 1 875 80 330 3 072.0 11.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 14.4 / ø12.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 632 918 80 330 1 960.1 8.4 / ø9. chłodzenie -10 ~ +46ºC 27~31 214x840x840 ø6.9 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø12.4 4.0 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 632 799 80 330 jedn zewnętrzna 5.0 6.7 48 735x825x300 ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.7 ø6.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.00 * OPCJE BRC7F533F BRC7F532F Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 lub 400/3N~/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20~ +15ºC. chłodzenie -5 ~ +46ºC 35~41 256x840x840 ø9.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 677 1 164 80 330 2 251.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.5 / ø15.9 1 925. chłodzenie -5 ~ +46ºC 35~41 256x840x840 ø9.5 / ø15. chłodzenie -15 ~ +50ºC ø9.9 ø9.9 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.7 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.5 / ø15.0 1 396 2 740 80 330 4 546.1 8.0 11.4 / ø12.5 / ø15.7 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC. chłodzenie -5 ~ +46ºC 28~33 214x840x840 ø9.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 27~31 47 50x950x950 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 27~31 214x840x840 48 735x825x300 1 810.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.5 ø6.4 / ø12.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.4 / ø12.0 16.4 / ø12.9 ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 32~37 256x840x840 ø9.4 / ø9. C/O sterownik bezprzewod.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 269 2 492 80 330 220/1/50 lub 400/3N~/50 4 171. chłodzenie -10 ~ +46ºC 28~33 214x840x840 ø9.9 220/1/50 lub 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø12.5 ø6.5 14.7 ø6.4 / ø12.5 / ø15.C FCQ35C RKS35E BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FBC50C RKS50F BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ60C RKS60F BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ35C RXS35E BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FBC50C RXS50F BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ60C RXS60F BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ71C RZQS71BV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ100C RZQS100BV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ125C RZQS125CV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ140C RZQS140CV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ71C RZQ71BV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ100C RZQ100CV/BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ125C RZQ125CV/BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ140C RZQ140CV/BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.5 / ø15.9 48 770x900x320 ø9. chłodzenie -15 ~ +50ºC 32~37 256x840x840 48 1170x900x320 1345x900x320 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20~ +15ºC.

2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 054 1 435 80 330 220/1/50 400/3N~/50 2 899.9 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.5 / ø15.9 ø9.9 50x950x950 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 35~41 256x840x840 53 1170X900X320 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 14.5 / ø15.9 ø9.9 57 1170X900X320 ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 28~33 214x840x840 ø9.00 400/3N~/50 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 28~33 50 Wymiary WxSxG [mm] 214x840x840 770X900X320 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.5 / ø15.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 787 1 138 80 330 220/1/50 400/3N~/50 2 335. H/P 152.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.9 53 1170X900X320 ø9.00 13 .5 / ø15.0 11.5 / ø15.5 / ø15.9 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.5 / ø15.9 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.9 55x1100x500 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.9 ø9. C/O sterownik bezprzewod. chłodzenie -10 ~ +46ºC 35~41 256x840x840 ø9.9 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.9 50x950x950 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 32~37 256x840x840 53 1170X900X320 ø9.9 50x950x950 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 28~33 214x840x840 50 770X900X320 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny 12.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 / ø15.5 / ø15.5 14.1 8.5 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 269 1 942 80 330 400/3N~/50 3 621.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 054 2 051 80 330 220/1/50 400/3N~/50 3 515.1 sterownik przewodowy panel dekoracyjny CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz 787 1 413 80 330 220/1/50 400/3N~/50 2 610.0 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 054 1 784 80 330 220/1/50 400/3N~/50 3 248. chłodzenie -10 ~ +46ºC * OPCJE BRC7F533F BRC7F532F sterownik bezprzewod.5 / ø15.9 ø9.9 57 1170X900X320 ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 35~41 256x840x840 ø9.1 8.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 787 1 626 80 330 220/1/50 400/3N~/50 2 823.00 152.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.0 11.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.9 53 1170X900X320 ø9.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.9 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.6 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 269 2 234 80 330 400/3N~/50 3 913. chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~37 256x840x840 ø9.5 / ø15.6 1 269 1 564 80 330 3 243.SKY AIR BEZ INWERTERA nowość URZĄDZENIA KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM RQ100B COMFORT BEZ INWERTERA POMPA CIEPŁA BEZ INWERTERA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FCQ FCQ71C RR71B V/W BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ100BC RR100B V/W BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ125C RR125BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ71C RQ71B V/W BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ100C RQ100B V/W BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ125C RQ125BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ71C REQ71B V/W BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ100C REQ100B V/W BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQ125C REQ125BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet REQ100B Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 / ø15. chłodzenie -5 ~ +46ºC 32~37 256x840x840 ø9.9 53 770X900X320 ø9.

5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 38~43 298x840x840 ø9.5 / ø15. H/P 152.1 8.9 48 1345x900x320 ø9.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 568 2 279 80 330 jedn zewnętrzna 14.9 55 1170x900x320 ø9. C/O sterownik bezprzewod.5 14.9 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 363 2 092 80 330 jedn zewnętrzna 12.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 725 2 740 80 330 4 875.00 jedn wewnętrzna 28~34 220/1/50 4 641. chłodzenie -15 ~ +50ºC 36~43 298x840x840 ø9.9 4 058.9 48 1170x900x320 ø9.5 14. chłodzenie -15 ~ +50ºC 32~43 298x840x840 ø9.9 3 020. chłodzenie -15 ~ +50ºC 36~43 298x840x840 ø9. chłodzenie -15 ~ +50ºC 32~43 298x840x840 ø9.9 4 470.00 sterownik bezprzewod.9 48 1345x900x320 ø9.5 / ø15.0 11.5 14.0 16.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 568 2 492 80 330 4 470.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 568 2 492 80 330 220/1/50 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC. chłodzenie -5 ~ +46ºC 28~34 256x840x840 ø9.0 16.00 jedn wewnętrzna Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 952 1 875 80 330 jedn zewnętrzna 10.0 16.00 * OPCJE BRC7F533F BRC7F532F Zasilanie V/Q/Hz 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 363 2 285 80 330 jedn zewnętrzna 12.9 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø15.SKY AIR INWERTER nowość URZĄDZENIA KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM WYSOKIEGO COP FCQH-C SUPER INWERTER POMPA CIEPŁA COMFORT INWERTER MODELE FCQH-C Opis FCQH71C jedn wewnętrzna RZQS71BV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH100C RZQS100BV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH125C RZQS125CV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH140C RZQS140CV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH71C RZQ71BV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH100C RZQ100CV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH100C RZQ100BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH125C RZQ125CV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH125C RZQ125BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH140C RZQ140CV BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet FCQH140C RZQ140BW BRC1D52 BYCQ140CW1 Komplet jedn zewnętrzna Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] 7. chłodzenie -5 ~ +46ºC 32~43 298x840x840 ø9. chłodzenie -15 ~ +50ºC .2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 363 2 285 80 330 jedn zewnętrzna 10.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 14. chłodzenie -15 ~ +50ºC 38~43 298x840x840 ø9.5 / ø15.9 48 770x900x320 ø9.9 48 1170x900x320 ø9.5 / ø15.5 / ø15.0 CENA [ ] 952 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 658 80 330 14 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.0 11.9 52 1170x900x320 ø9.5 / ø15.1 8.00 152.9 48 1170x900x320 ø9.0 1 725 2 740 80 330 4 875.9 4 257.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 220/1/50 3 865.00 jedn wewnętrzna 256x840x840 51 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.00 ø9.5 / ø15.9 400/3N~/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.5 / ø15.9 3 237.9 220/1/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.9 48 1345x900x320 ø9.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.9 400/3N~/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.9 770x900x320 220/1/50 4 058.0 11. chłodzenie -5 ~ +46ºC 36~43 298x840x840 ø9.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 725 2 506 80 330 jedn zewnętrzna 7.5 / ø15. chłodzenie -15 ~ +50ºC 38~43 298x840x840 ø9.9 55 770x900x320 ø9.5 / ø15.9 400/3N~/50 50x950x950 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny 14.

0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 677 1 164 80 350 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 4.4 / ø12.5 / ø15.4 / ø12.4 / ø12.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.5 / ø15.2 sterownik przewodowy 1 620 2 285 80 jedn zewnętrzna 12.9 220/1/50 3 985.0 sterownik przewodowy 1 793 2 492 80 400/3N~/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC. chłodzenie -15 ~ +50ºC 39~44 230x895x895 ø9.5 / ø15.7 5.5 55x700x700 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 25~32 286x575x575 47 550x765x285 1 608.4 / ø9.4 / ø9.5 14.1 8.5 / ø15.4 / ø9.5 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny CENA [ ] 584 594 80 350 Zasilanie V/Q/Hz Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 25~29 46 220/1/50 jedn zewnętrzna 3.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.9 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.9 52 1345x900x320 ø9.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5.4 4.7 ø6.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.7 220/1/50 55x700x700 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.60B INWERTER POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FFQ FFQ25B RKS25E BRC1D52 BYFQ60BAW1 Komplet FFQ35B RKS35E BRC1D52 BYFQ60BAW1 Komplet FFQ50B RKS50F BRC1D52 BYFQ60BAW1 Komplet FFQ60B RKS60F BRC1D52 BYFQ60BAW1 Komplet FFQ25B RXS25E BRC1D52 BYFQ60BAW1 Komplet FFQ35B RXS35E BRC1D52 BYFQ60BAW1 Komplet FFQ50B RXS50F BRC1D52 BYFQ60BAW1 Komplet FFQ60B RXS60F BRC1D52 BYFQ60BAW1 Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 2.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 35~40 48 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 286x575x575 550x765x285 55x700x700 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 4.5 / ø15.5 1 829.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy 12.4 / ø12.4 / ø12.00 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.5 220/1/50 55x700x700 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC. chłodzenie -10 ~ +46ºC 2 271.4 / ø9.5 3.4 / ø9.0 11. chłodzenie -15 ~ +50ºC 39~44 230x895x895 ø9.7 ø6.7 48 735x825x300 ø6.5 ø6.5 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 632 918 80 350 1 980.5 14.00 * OPCJE BRC7E531 172.2 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 584 682 80 350 220/1/50 55x700x700 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC. chłodzenie -15 ~ +50ºC 38~43 230x895x895 ø9.9 52 1170x900x320 ø9.5 ø6. chłodzenie -15 ~ +50ºC 38~43 230x895x895 ø9.4 / ø9. chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~41 286x575x575 ø6.4 / ø12.7 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 632 799 80 350 1 861.8 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 677 1 012 80 350 2 119.7 220/1/50 55x700x700 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~41 286x575x575 47 735x825x300 ø6.5 / ø15. chłodzenie -10 ~ +46ºC 27~36 286x575x575 ø6.0 1 793 2 492 80 4 365.7 1 696.00 15 .5 / ø15.9 51 1345x900x320 ø9.SKY AIR INWERTER URZĄDZENIA KASETONOWE 600x600 FFQ50. chłodzenie -15 ~ +50ºC * OPCJE BRC7C528 sterownik bezprzewodowy 300. chłodzenie -10 ~ +46ºC 25~32 286x575x575 ø6.0 sterownik przewodowy panel dekoracyjny 629 885 80 350 1 944.9 ø9.8 7.7 220/1/50 55x700x700 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 25~29 286x575x575 47 550x765x285 ø6.0 1 341 1 875 80 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy 3 296.2 sterownik przewodowy 1 620 2 285 80 jedn zewnętrzna 10.0 11.9 51 1170x900x320 ø9.4 / ø12.9 4 365.9 3 985.00 sterownik bezprzewodowy URZĄDZENIA KASETONOWE PODSTROPOWE FUQ71B SUPER INWERTER POMPA CIEPŁA MODELE FUQ FUQ71B RZQ71BV BRC1D52 Komplet FUQ100B RZQ100CV BRC1D52 Komplet FUQ100B RZQ100BW BRC1D52 Komplet FUQ125B RZQ125CV BRC1D52 Komplet FUQ125B RZQ125BW BRC1D52 Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz 7.4 / ø9.5 48 550x765x285 ø6.5 220/1/50 55x700x700 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 27~36 286x575x575 47 735x825x300 ø6.9 400/3N~/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.4 / ø9.5 ø6.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 165x895x895 770x900x320 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.4 / ø12.4 - sterownik przewodowy panel dekoracyjny 629 770 80 350 220/1/50 ø6.5 / ø15.7 49 735x825x300 ø6.

9 52 1345x900x320 ø9.5 / ø15.4 / ø12.5 14.4 / ø12.125B Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] Zasilanie V/Q/Hz - 591 770 80 220/1/50 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 3.2 sterownik przewodowy 1 336 2 092 80 3 508.5 / ø15.4 / ø12.0 11.9 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.5 / ø15.4 / ø12.00 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6. chłodzenie -5 ~ +46ºC 39~44 195x1590x680 ø9.0 sterownik przewodowy 591 918 80 16 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 33~39 195x11160x680 49 735x825x300 ø6.9 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.5 / ø15. chłodzenie -15 ~ +50ºC 39~44 195x1590x680 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 6.4 / ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.00 jedn wewnętrzna Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 32~37 47 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy 12.4 / ø9.00 * OPCJE BRC7E66 ø6.9 52 1170x900x320 ø9.SKY AIR INWERTER URZĄDZENIA PODSTROPOWE FHQ50B RKS50.9 400/3N~/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.5 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +18ºC.2 sterownik przewodowy 748 1 164 80 1 992.7 ø6.5 / ø15. chłodzenie -5 ~ +46ºC 35~39 195x960x680 ø9.5 ø6. chłodzenie -10 ~ +46ºC 35~39 195x960x680 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.5 / ø15. chłodzenie -15 ~ +50ºC .5 / ø15.60F COMFORT INWERTER SUPER INWERTER POMPA CIEPŁA INWERTER TYLKO CHŁODZENIE MODELE FHQ FHQ35B RKS35E BRC1D52 Komplet FHQ50B RKS50F BRC1D52 Komplet FHQ60B RKS60F BRC1D52 Komplet FHQ35B RXS35E BRC1D52 Komplet FHQ50B RXS50F BRC1D52 Komplet FHQ60B RXS60F BRC1D52 Komplet FHQ71B RZQS71BV BRC1D52 Komplet FHQ100B RZQS100BV BRC1D52 Komplet FHQ125B RZQS125CV BRC1D52 Komplet FHQ71B RZQ71BV BRC1D52 Komplet FHQ100B RZQ100CV BRC1D52 Komplet FHQ100B RZQ100BW BRC1D52 Komplet FHQ125B RZQ125CV BRC1D52 Komplet FHQ125B RZQ125BW BRC1D52 Komplet Opis RZQS71B Wydajność chłodnicza [kW] RZQ100.9 48 770x900x320 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 5. chłodzenie -15 ~ +50ºC 37~42 195x1400x680 ø9.4 / ø12.4 / ø12.9 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.7 49 735x825x300 ø6.00 jedn wewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 195x960x680 550x765x285 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 33~38 195x960x680 48 735x825x300 1 511.0 1 468 2 492 80 4 040.2 sterownik przewodowy 1 336 2 285 80 3 701.0 sterownik przewodowy 1 468 2 492 80 4 040. chłodzenie -15 ~ +50ºC 39~44 195x1590x680 ø9.9 48 1170x900x320 ø9.4 sterownik przewodowy 1 441.0 11.7 ø6.5 / ø15.5 / ø15.5 ø6.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.0 11. chłodzenie -10 ~ +46ºC 33~38 195x960x680 ø6.9 400/3N~/50 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +15ºC.1 8.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 / ø15.4 / ø12.9 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.0 - sterownik przewodowy 632 799 80 jedn zewnętrzna 5.9 52 1345x900x320 ø9.5 / ø15.4 / ø12.5 220/1/50 1 840.7 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +18ºC.2 sterownik przewodowy 1 336 2 285 80 3 701.5 / ø15. chłodzenie -10 ~ +46ºC 33~39 195x11160x680 ø6.4 4.9 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +15ºC.4 / ø9.5 / ø15.7 1 556.00 jedn wewnętrzna sterownik bezprzewodowy 152.5 14.7 220/1/50 Zakres pracy: grzanie -15 ~ +18ºC.1 8. chłodzenie -5 ~ +46ºC 37~42 195x1400x680 ø9.9 51 1345x900x320 ø9.0 sterownik przewodowy 591 885 80 jedn zewnętrzna 5.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7. chłodzenie -15 ~ +50ºC 37~42 195x1400x680 ø9.7 220/1/50 Zakres pracy: chłodzenie -10 ~ +46ºC 32~37 195x960x680 48 550x765x285 ø6.9 51 770x900x320 ø9.5 / ø15.9 55 770x900x320 ø9.0 6.5 / ø15.0 7.0 sterownik przewodowy 1 188 1 658 80 2 926.0 sterownik przewodowy 1 468 2 279 80 3 827.0 sterownik przewodowy 1 188 1 875 80 3 143.7 - sterownik przewodowy 748 1 012 80 jedn zewnętrzna 3.4 / ø9.9 1 589.5 14.7 48 735x825x300 ø6.

9 ø9.9 53 770X900X320 ø9.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.5 / ø15. chłodzenie +10 ~ +46ºC * OPCJE BRC7C528 sterownik bezprzewodowy 152.0 11. chłodzenie -5 ~ +46ºC 39~44 195x1590x680 ø9.5 / ø15.5 sterownik przewodowy 1 793 2 234 80 400/3N~/50 4 107.5 / ø15.1 8.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10. chłodzenie -5 ~ +46ºC 38~43 230x895x895 ø9.9 ø9.00 17 .5 / ø15.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.5 / ø15.9 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 38~43 230x895x895 53 1170X900X320 ø9.0 sterownik przewodowy 1 188 1 626 80 220/1/50 400/3N~/50 2 894.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 9.5 / ø15.9 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 39~44 230x895x895 53 1170X900X320 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 10.9 57 1170X900X320 ø9.5 / ø15. chłodzenie -5 ~ +46ºC * OPCJE BRC7E531 300.5 - sterownik przewodowy 1 468 1 942 80 400/3N~/50 3 490.5 / ø15.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 / ø15.0 sterownik przewodowy 1 341 1 626 80 220/1/50 400/3N~/50 3 047.5 / ø15. chłodzenie -5 ~ +46ºC 35~39 195x960x680 ø9.5 / ø15.9 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 37~42 195x1400x680 53 1170X900X320 ø9.00 400/3N~/50 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 35~39 50 Wymiary WxSxG [mm] 195x960x680 770X900X320 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.0 11. chłodzenie +10 ~ +46ºC 37~42 195x1400x680 ø9.5 / ø15.9 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 35~39 195x960x680 50 770X900X320 ø9.1 - 1 188 1 413 80 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 400/3N~/50 2 681.9 ø9.2 sterownik przewodowy 1 336 1 435 80 220/1/50 400/3N~/50 2 851.5 / ø15.5 / ø15.9 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 39~44 195x1590x680 53 1170X900X320 ø9.5 / ø15.8 11.5 1 468 1 564 80 3 112.9 ø9.5 / ø15.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.5 / ø15.9 53 1170X900X320 ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 37~42 195x1400x680 ø9.9 53 1170X900X320 ø9.2 sterownik przewodowy 1 336 2 051 80 220/1/50 400/3N~/50 3 467.1 sterownik przewodowy Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 400/3N~/50 2 834.5 - sterownik przewodowy 1 793 1 942 80 400/3N~/50 3 815.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.5 / ø15.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.9 53 1170X900X320 ø9.9 ø9.9 ø9.5 / ø15.0 sterownik przewodowy 1 188 1 138 80 220/1/50 400/3N~/50 2 406.9 Zakres pracy: chłodzenie -15 ~ +46ºC 35~40 165x895x895 50 770X900X320 ø9.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.5 / ø15.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.1 8.5 / ø15.1 8. chłodzenie +10 ~ +46ºC 39~44 195x1590x680 ø9.9 ø9.5 / ø15.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna sterownik przewodowy 12.0 - sterownik przewodowy 1 336 1 784 80 220/1/50 400/3N~/50 3 200.00 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 35~40 50 Wymiary WxSxG [mm] 165x895x895 770X900X320 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.5 / ø15.5 / ø15.SKY AIR BEZ INVWERTERA URZĄDZENIA KASETONOWE PODTSROPOWE FUQ71B MODELE FUQ POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE FUQ71B RR71B V/W BRC1D52 Komplet FUQ100B RR100B V/W BRC1D52 Komplet FUQ125B RR125BW BRC1D52 Komplet FUQ71B RQ71B V/W BRC1D52 Komplet FUQ100B RQ100B V/W BRC1D52 Komplet FUQ125B RQ125BW BRC1D52 Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] - 1 341 1 413 80 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 7.5 / ø15.9 57 1170X900X320 ø9.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.00 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 12.2 14.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.2 sterownik przewodowy 1 620 2 051 80 220/1/50 400/3N~/50 3 751. chłodzenie -5 ~ +46ºC 39~44 230x895x895 ø9.9 ø9.5 sterownik przewodowy 1 468 2 234 80 400/3N~/50 3 782.9 53 1170X900X320 ø9.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.5 / ø15.9 Zakres pracy: grzanie -10 ~ +15ºC.2 14.5 / ø15.2 14.00 sterownik bezprzewodowy URZĄDZENIA PODSTROPOWE FHQ71B COMFORT BEZ INWERTERA POMPA CIEPŁA BEZ INWERTERA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FHQ FHQ71BV RR71B V/W BRC1D52 Komplet FHQ100BV RR100B V/W BRC1D52 Komplet FHQ125BV RR125BW BRC1D52 Komplet FHQ71BV RQ71B V/W BRC1D52 Komplet FHQ100BV RR100B V/W BRC1D52 Komplet FHQ125BV RR125BW BRC1D52 Komplet FHQ71B REQ71B V/W BRC1D52 Komplet FHQ100B REQ100B V/W BRC1D52 Komplet FHQ125B REQ125BW BRC1D52 Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] 7.0 - sterownik przewodowy 1 620 1 784 80 220/1/50 400/3N~/50 3 484.

0 -10 ~ +46ºC 220/1/50 48 735x936x300 4xø6. OK.5.0 30.SYSTEMY MULTI SPLIT INWERTER URZĄDZENIA MULTI 3MKS50E. OK. OK. wewn.4 / ø9. OK.B FDXS . OK. OK. OK.0 60. * TYLKO DO MULTI CTXG50EVM MODELE CTXG CTXG50EW CTXG50ES 18 Opis jedn wewnętrzna jedn wewnętrzna CENA [ ] 695.9 5MXS90E jedn zewnętrzna 2 772. OK.DW / DL FTKS . OK. ø12. OK. OK.0 2. 2xø15.4 / 2x(ø9.0 220/1/50 27 273x784x195 4xø6. OK. OK. 2MKS40F 2MKS50F 3MKS50E 4MKS58E 4MKS75F 5MKS90E OK. OK. OK.9).0 4. OK. OK.ø15. zew.F FVXS F FLKS . OK. OK.7 2MXS40F jedn zewnętrzna 1 182. OK.0 4. wewn / jedn. OK. OK. OK.E FDKS . OK. OK.B Tabela połączeń POMPA CIEPŁA jedn. OK.F FVXS F FLKS . OK.4 / ø12. OK.5) 2MKS50F jedn zewnętrzna 1 233.DW / DL FTXS . OK. OK. OK. ø12.0 30. OK.0 75. ø12.ø12. ø12. OK. OK.0 220/1/50 27 273x784x195 4xø6.B FDKS . OK. OK.0 70.0 +10 ~ +46ºC 220/1/50 47 550x765(+100)x285 2x(ø6. OK. OK.5) 4MKS58E jedn zewnętrzna 1 487. OK. OK. OK.4 / 2x(ø9. OK.0 -10 ~ +46ºC 220/1/50 48 770x900x320 4xø6.5.7 TYLKO CHŁODZENIE MODELE MKS / X POMPA CIEPŁA 4MXS80E.0 5.0 5.E FDXS .7) 4MXS80E jedn zewnętrzna 2 772. OK. OK.5) 3MXS52E jedn zewnętrzna 1 565.5) 2MXS50F jedn zewnętrzna 1 451. OK. OK. OK. OK. OK. OK.0 -10 ~ +46ºC 220/1/50 46 735x936x300 4xø6. OK. OK.9). OK.0 2.C FTXS . OK.5.4 / 2x(ø9. OK.0 30.4 / ø9.0 50.0 220/1/50 27 273x784x195 3xø6. OK.E* FTXS . OK. OK.00 Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] Zakres pracy [ºC] - Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 220/1/50 .7.C FFQ . OK. OK.0 3. OK.B FCQ . FTKS . OK.00 695. OK. OK. OK.B FCQ .0 220/1/50 27 273x784x195 2x(ø6. OK.5) 3MKS50E jedn zewnętrzna 1 360. OK.0 2.C FTKS .4 / ø12.0 -10 ~ +46ºC 220/1/50 46 735x936x300 3x(ø6. OK. OK.C FHQ .0 220/1/50 27 273x784x195 4xø6. OK.4 / ø9. zew FTXG .0 +10 ~ +46ºC 220/1/50 47 550x765(+100)x285 2x(ø6.7) 4MKS75F jedn zewnętrzna 1 923. OK.5.0 2. OK. OK.C FFQ . OK.0 50.B FCQ . OK. OK.7. OK. OK. Maks długość instalacji [m] Zakres pracy [ºC] Zasilanie V/Q/Hz Ciśnienie akustyczne [dB(A)] Wymiary WxSxG [mm] Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] 2MKS40F jedn zewnętrzna 1 029.4MKS58E Opis CENA [ ] Maks ilość jednostek wewn. OK. OK. OK. OK. OK.7 4MXS68E jedn zewnętrzna 2 211.0 30. OK.5. OK. OK. OK. OK.0 3. OK. OK. OK.7 ø6.0 220/1/50 27 273x784x195 2x(ø6.4 / ø9.C FHQ .4 / 2xø9. OK.0 60. OK. OK. 2MXS40F 2MXS50F 3MXS52E 4MKS68F 4MKS80E 5MXS90E OK.0 50. OK. OK. OK.0 4.B OK.0 4. OK. OK. ø15. OK.0 75. ø12. OK.4 / ø9.5MXS90E +10 ~ +46ºC -10 ~ +20ºC +10 ~ +46ºC -10 ~ +20ºC -10 ~ +46ºC -15 ~ +20ºC -10 ~ +46ºC -15 ~ +20ºC -10 ~ +46ºC -15 ~ +20ºC -10 ~ +46ºC -15 ~ +20ºC Tabela połączeń TYLKO CHŁODZENIE jedn.5. OK. OK. OK. OK.4 / ø9.ø15. ø12.4 / 2x(ø9. / jedn. OK.B FCQ .5.4 / ø9.7 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 32~47 32~47 Wymiary WxSxG [mm] 275x840x150 275x840x150 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø6. OK. OK.E CTXG .9 5MKS90E jedn zewnętrzna 2 410.

SYSTEMY SUPER MULTI INWERTER URZĄDZENIA SUPER MULTI RMXS160E7V3B1 Opis CENA [ ] Maks ilość jednostek wewn.00 417. OK.00 963.0 8 55.00 740.00 488.B RMXS112EV RMXS112EV RMXS112EV OK.B FCQ .00 407. OK.0 Tabela połączeń POMPA CIEPŁA jedn wewn / jedn zew FTXG . OK.00 695.00 783.00 1 348.00 677.00 172.B FFQ . OK. OK. OK.00 478.00 604.00 748. OK.1 220/1/50 55 1345x900x320 ø9.E CTXG .00 417. OK. OK. OK.0 BPMKS967B3 rozdzielacz 571.00 521. OK. OK.B FDKS . OK. OK.00 681. OK.00 80. OK.jest sumą ceny jednostki zewnętrznej oraz jednostek wewnętznych wraz z pilotami.C FFQ . OK.B FBQ .00 478. OK.00 629. OK.00 354.C FDBQ .F FVXS F FLKS .00 998. OK.F FVXS F FLKS .00 468. TABELA CEN JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH CENA [ ] FTKS . OK.C FHQ . OK.DW / DL FTKS .C FTKS . OK.00 632.00 695.00 354.00 panel dekoracyjny FHQ .00 panel dekoracyjny FBQ .5 / ø19. OK.E FDKS . OK.00 740.00 535.00 883.1 98. OK.00 UWAGA ! * Cena systemu MULTI i SUPER MULTI . OK.B 60 330. OK.00 453.00 442.00 424.0 KHRQ22M20TA trójnik BPMKS967B2 rozdzielacz 536.E FTXS .0 MODELE RMXS Zakres pracy [ºC] -5 ~ +46ºC -15 ~ +20ºC -5 ~ +46ºC -15 ~ +20ºC -5 ~ +46ºC -15 ~ +20ºC Zasilanie V/Q/Hz Ciśnienie akustyczne [dB(A)] Wymiary WxSxG [mm] Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] 220/1/50 51 1345x900x320 ø9.00 387. OK. OK. OK. OK.00 336. OK.DW / DL FTXS . OK. OK.00 817.F FVXS F FLKS .0 9 55.00 837.00 550.1 220/1/50 53 1345x900x320 ø9.0 RMXS160EV jedn zewnętrzna 6 643.00 1 188.E FDXS .5 / ø19.5 / ø19. OK.00 1 066. OK.00 407.0 RMXS140EV jedn zewnętrzna 5 349.00 912.C FTXS .B FDXS .00 632.C FTXS .0 6 55.00 478. OK. OK.00 407.00 71 768.E CTXG .00 80.E FDXS .00 521.C 575.00 787.00 630.B 20 25 35 50 336.C FTXG .00 350.DW / DL FTXS .00 387. OK.00 711.00 - 80.B FCQ .00 152.00 677.00 661.00 500.00 707.00 575. ** Dla systemów SUPER MULTI należy dodać cenę rozdzielaczy i trójników 19 .00 152. OK.00 591.B FDXS .00 813.00 632.00 442. Maks długość instalacji [m] RMXS112EV jedn zewnętrzna 5 067.00 584.00 BRC1D52 Pilot bezprzewodowy - w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie w cenie 80.E FTXS .

OK.00 998. - OK.00 1 942.CENA [ ] model / wielkość 35 FAQ-B 1 477.00 80.00 1 620.00 - - - KHRQ22M20TA 98.00 RZQS 1 658.00 350. OK.00 2 051.00 80.00 152.00 748. jednostek wewnętrznych wraz z pilotami i panelami.00 5 399.00 2 285.00 80.00 UWAGA ! * Cena systemu TWIN-TRIPLE-DOUBLE TWIN .00 297.00 80.SYSTEMY TWIN-TRIPLE-DOUBLE TWIN TABELA KOMBINACJI SYSTEMÓW: TWIN-TRIPLE-DOUBLE TWIN RQ125B MODELE MK RZQ71 RZQS71 RZQ100 INWERTER RZQS100 RZQ125 RZQS125 RZQ140 RZQS140 RZQ200 RZQS250 BEZ INWERTERA RRQ71 RQS71 RR100 RQ100 RRQ125 RQ125 TWIN TRIPLE DOUBLE TWIN 35 + 35 KHRQ22M20TA 50 + 50 KHRQ22M20TA 35 + 35 + 35 KHRQ127H 60 + 60 KHRQ22M20TA 50 + 50 + 50 KHRQ127H 35 + 35 + 35 + 35 3 X KHRQ22M20TA 71 + 71 KHRQ22M20TA 50 + 50 + 50 KHRQ127H 35 + 35 + 35 + 35 3 X KHRQ22M20TA 100 +100 KHRQ22M20TA 125 +125 KHRQ22M20TA 60 +60 + 60 KHRQ250HT 71 + 71 + 71 KHRQ250HT 50 + 50 + 50 + 50 3 X KHRQ22M20TA 60 + 60 + 60 + 60 3 X KHRQ22M20TA 35 + 35 KHRQ22M20TA 50 + 50 KHRQ22M20TA 50 + 60 KHRQ22M20TA 60 + 60 KHRQ22M20TA 50 + 71 KHRQ22M20TA 35 + 71 KHRQ22M20TA 35 + 35 + 35 KHRQ127H 50 + 50 + 50 KHRQ127H TABELA JEDNOSTEK WEWNETRZYCH SYSTEMÓW: TWIN-TRIPLE-DOUBLE TWIN FAQ-B FDQ-B FCQ-C FCQH-C FHQ-B FUQ-B FFQ-B RZQ OK.00 80. OK.00 172.00 1 793.00 252.00 1 363.00 - 1 054.00 300. OK.00 80.00 152. OK.00 1 188.00 677.00 4 626.00 FUQ-B FFQ-B BYFQ60BAW1 629.00 952.00 190. OK.00 591. - OK. OK.00 632.00 1 336.00 KHRQ250H 96.00 1 370. RR / RQ OK.00 2 740.jest sumą ceny jednostki zewnętrznej.00 1 568.00 TABELA CEN JEDNOSTEK .00 1 784.00 BYBS 1 348.00 - JEDNOSTKI WEWNETRZNE FDQ-B FCQ-C BYC140CW1 630.00 677.00 FBQ-B 912.00 - - - RQ 1 626. OK.00 - - RR 1 413.00 1 604.00 1 066. 50 60 71 100 125 BRC1D52 pilot bez przewodowy 1 197.00 632.00 632. OK. OK.00 152.00 1 663.00 1 269.CENA [ ] ROZDZIELACZE JEDNOSTKI ZEWNETRZNE model / wielkość 71 100 125 140 200 250 RZQ 1 875.00 2 092. - FBQ-B - RZQS OK.00 2 279.00 2 234.00 152. - OK.00 1 468. OK.00 330.00 80.00 KHRQ127H 84.00 1 341. ** Dla systemów TWIN-TRIPLE-DOUBLE TWIN należy dodać cenę rozdzielaczy i trójników 20 .00 80.00 787. OK. OK.00 FCQH-C BYC140CW1 FHQ-B 330.00 TABELA CEN JEDNOSTEK .00 2 492.00 2 506.

00 140.0 3 192.00 jedn zewnętrzna sterownik 25.00 jedn zewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 1170X900X300 75.5 / ø22.0 sterownik Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] 3 340 240 3 580.00 jedn zewnętrzna moduł sterowania 5 486 550 6 036.6 ø15.5 / ø15.0 - 12.00 148.00 jedn zewnętrzna sterownik 2 492 700 sterownik 4 626 700 sterownik 5 399 700 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.2 5 326.9 ø9.0 - 10.00 jedn zewnętrzna moduł sterowania 4 666 550 5 216.0 sterownik CENA [ ] 2 492 700 Maks długość instalacji [m] 75.2 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +43ºC 220/1/50 1345x900x320 ø9.5 / ø19.5 / ø15.00 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC AGREGATY BEZ INWERTERA RP250B RP MODELE RP RP200 BW EKRPER Komplet RP250 BW EKRPER Komplet Opis jedn zewnętrzna Wydajność chłodnicza [kW] 20.9 Zakres pracy: chłodzenie .9 ø9.00 150.0 - 22.0 700.2 100.00 jedn zewnętrzna moduł sterowania 2 719.5 14.00 jedn zewnętrzna moduł sterowania 4 666.9 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 220/1/50 1345x900x320 400/3N~/50 1680X635X763 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 220/1/50 1345x900x320 55 3 419.0 3 192.1 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 400/3N~/50 1680X635X763 ø9.0 24.9 ø9.9 *OPCJE Model/wielkość/CENA [ ] EKEXV KKPJ5F180 RZQ MODELE RZQ RZQ125 BV EQ Komplet RZQ125BW EQ Komplet RZQ200CY EQ Komplet RZQ250CY EQ Komplet Opis zawór rozprężny odwodnienie Opis jedn zewnętrzna 63 80 100 125 140 200 250 134.5 Wydajność grzewcza [kW] 14.00 177.4 - 28.5 / ø15.0 - 22.0 5 366.1 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 400/3N~/50 1680X635X763 ø9.0 3 920 240 4 160.00 38.15 ~ +50ºC 400/3N~/50 1680X930X765 ø9.00 jedn zewnętrzna 2 719.5 / ø15.5 / ø15.5 / ø19.0 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9.0 moduł sterowania 2 990.00 Maks długość instalacji [m] Zasilanie V/Q/Hz 400/3N~/50 Wymiary WxSxG [mm] 1220X1290X700 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 400/3N~/50 1440X1290X700 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø12.9 / ø28.5 - moduł sterowania CENA [ ] 2 497 550 Maks długość instalacji [m] 55 3 047.00 165.AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY INWERTER agregat STEROWANIE “X” lub “Y” ERX STEROWANIE “Z” MODELE ERX ERX100AV3 EKEXDCBA Komplet ERX125AV3/W1 EKEXDCBA Komplet ERX140AV3 EKEXDCBA Komplet ERX200AW1 EKEXDCBA Komplet ERX250AW1 EKEXDCBA Komplet ERX100AV3 EKEXFCBA Komplet ERX125AV3/W1 EKEXFCBA Komplet ERX140AV3 EKEXFCBA Komplet ERX200AW1 EKEXFCBA Komplet ERX250AW1 EKEXFCBA Komplet ERX125AV1 Opis jedn zewnętrzna Wydajność chłodnicza [kW] 10.5 / ø15.00 Wydajność chłodnicza [kW] 12.7 / ø22.4 - 28.00 jedn zewnętrzna moduł sterowania 2 497 700 55 3 197.5 / ø15.0 20.7 / ø28.1 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +43ºC 400/3N~/50 1680X635X763 ø9.0 23.0 700.5 / ø19.5 - 14.5 / ø15.00 jedn zewnętrzna Wymiary WxSxG [mm] 1345x900x320 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 220/1/50 1345x900x320 400/3N~/50 1680X635X763 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 220/1/50 1345x900x320 55 3 269.0 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 400/3N~/50 1680X930X765 ø12.5 - 14.00 188.1 27.2 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +43ºC 220/1/50 1345x900x320 ø9.0 12.6 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 21 .0 700.0 55 3 690.0 Wydajność grzewcza [kW] - 12.00 jedn zewnętrzna sterownik 5 486.00 jedn zewnętrzna moduł sterowania 2 719 550 moduł sterowania 2 990 550 55 3 540.00 jedn zewnętrzna Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 6 099.5 / ø22.9 ø9.1 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +43ºC 400/3N~/50 1680X635X763 ø9.5 / ø15.00 jedn zewnętrzna Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 55 ø9.15 ~ +50ºC 400/3N~/50 1345X900X320 ø9.0 6 186.0 700.0 - 12.0 Zakres pracy: chłodzenie .9 100.5 / ø19.9 ø9.5 / ø22.

6 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.TRIPLE TWIN MODELE R (Y)P 200B R (Y)P 250B 100 + 100 KHRQ22M64T 100 + 100 KHRQ22M64T model / wielkość TRIPLE 71 + 125 KHRQ22M64T 71 + 71 + 71 KHRQ127H - - - 71+71+100 KHRQ127H UWAGA ! * Cena systemu TWIN-TRIPLE-DOUBLE TWIN .9 / ø28.00 2 046 3 855 80 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 20.1 220/1/50 24~35 32~38 300 x 1400 x 800 ø9.9 / ø28.00 1 663 80 315 jedn wewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny 2 058.jest sumą ceny jednostki zewnętrznej.6 220/1/50 400/3N~/50 69.0 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 47 450x1400x900 56 1440x1290x700 ø15.9 / ø28.9 / ø28.1 1 622.7 / ø28.1 220/1/50 20~27 31~36 300 x 1400 x 800 ø9.00 84.4 sterownik przewodowy 5 981.6 ø12. ** Dla systemów TWIN-TRIPLE-DOUBLE TWIN należy dodać cenę rozdzielaczy i trójników 22 ROZDZIELACZE CENA [ ] KHRQ22M64T KHRQ127H 98.6 Zakres pracy: grzanie -10~ +15ºC.5 / ø19.250B POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE MODELE FDY FDYP200BV RP200BW BRC1D52 Komplet FDYP250BV RP250BW BRC1D52 Komplet FDYP200BV RYP200BW BRC1D52 Komplet FDYP250BV RYP250BW BRC1D52 Komplet RYP250B Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] - 2 046 3 333 80 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 20.5 / ø19.00 1 348 80 252 jedn wewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 680. jednostek wewnętrznych wraz z pilotami i panelami.6 ø15.0 23.5 / ø19.0 - sterownik przewodowy 6 336.00 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 45 56 Wymiary WxSxG [mm] 450x1400x900 1220x1290x700 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø12.9 / ø28.00 .0 27. chłodzenie -5 ~ +46ºC FDYP125B * TYLKO DO TWIN I TRIPLE KANAŁOWE JEDNOSTKI WEWN FDYP125BV BRC1D52 Komplet FHYBP71B BRC1D52 BYBS71DJ Komplet FHYBP100B BRC1D52 BYBS125DJ Komplet FHYBP125B BRC1D52 BYBS125DJ Komplet Opis Wydajność chłodnicza [kW] Wydajność grzewcza [kW] CENA [ ] 1 542 80 jedn wewnętrzna sterownik przewodowy Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 Przepływ powietrza [m3/min] 43 Ciśnienie akustyczne [dB(A)] 44 Wymiary WxSxG [mm] 350 x 1400 x 662 Średnice podłączeń ciecz/gaz [mm] ø9. chłodzenie -5 ~ +46ºC 89.0 sterownik przewodowy 220/1/50 400/3N~/50 6 916.00 * OPCJE BRC1D52 80.6 ø15.0 47 450x1400x900 56 1440x1290x700 ø15.6 5 459.9 220/1/50 14~19 30~34 300 x 1000 x 800 ø9.0 220/1/50 400/3N~/50 89.00 1 604 80 315 jedn wewnętrzna sterownik przewodowy panel dekoracyjny 1 999.00 sterownik przewodowy TABELA KOMBINACJI SYSTEMÓW: TWIN .9 / ø28.00 2 337 4 499 80 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 25.0 Zakres pracy: chłodzenie -5 ~ +46ºC 45 450x1400x900 56 1220x1290x700 ø15.00 2 337 3 919 80 jedn wewnętrzna jedn zewnętrzna 25.URZĄDZENIA R-407C BEZ INWERTERA URZĄDZENIA KANAŁOWE FDY FDYP200.6 ø15.5 / ø15.7 / ø28.0 sterownik przewodowy Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 400/3N~/50 Przepływ powietrza [m3/min] 69.

5 220/1/50 387x1764x1214 250 VKM100G z odzyskiem ciepła i chłodnicą 2 464.00 150 28.00 2000 42. nawiżacz.00 KRP4A51 adaptor podłączeń zewnętrznych urządzeń elektrycznych 143. licznik godzin pracy 147.00 DCS302C51 zdalny sterownik centralny 1390.00 350 34 220/1/50 285x812x800 150 VAM500FA7 z odzyskiem ciepła 1 404.00 KRP4AA53 adaptor podłączeń zewnętrznych urządzeń elektrycznych 145.00 KRP1B947A skrzynka montażowa adaptorów PCB 45.00 500-500-440 33~39 220/1/50 387x1764x832 200 VKM80GM z odzyskiem.00 KRP4A53 adaptor podłączeń zewnętrznych urządzeń elektrycznych 145.00 KRCS01-1 zdalny czujnik 70.00 800 37 220/1/50 348x988x852 250 VAM1000FA7 z odzyskiem ciepła 2 464.00 KRC72 sterownik centralny (1 do 5 pomieszczeń) 240. chłodnicą.5 220/1/50 710x1498x1140 350 VKM50G z odzyskiem ciepła i chłodnicą 1 404.00 KRP1B2 adaptor podłączeń zewnętrznych urządzeń elektrycznych: grzałka.00 DCS301B51 przełącznik ON/OFF 585.00 500 24.5 220/1/50 285x812x800 200 VAM650FA7 z odzyskiem ciepła 1 830.00 OPCJE Adaptory Typ Opis CENA [ ] KRP413A1S adaptor zegara czasowego 170.00 KRP1B54 adaptor okablowania 145.00 KRP928A2S pdaptor umożliwiający podłączenie urządzenia Split Inverter do systemu D-BACS.00 1500 41.00 750-750-640 37~41.5 220/1/50 710x1498x852 350 VAM2000FA7 z odzyskiem ciepła 4 643.5 220/1/50 348x988x852 200 VAM800FA7 z odzyskiem ciepła 2 038.00 KRP1BA59 adaptor okablowania 143.00 250 29 220/1/50 269x760x509 150 VAM350FA7 z odzyskiem ciepła 1 307.00 23 . Jeden adaptor na urządzenie. nawilżaczem 2 464.00 650 35.00 DST301B51 zegar czasowy 733.00 KRP1B57 adaptor okablowania 117.00 500-500-440 32~37 220/1/50 387x1764x832 200 VKM80G z odzyskiem ciepła i chłodnicą 2 083. chłodnicą.5 220/1/50 269x760x509 100 VAM250FA7 z odzyskiem ciepła 1 090. nawilżaczem 2 083.00 750-750-640 33~38.00 KRP1BA101 skrzynka montażowa adaptorów PCB 100.00 284.00 950-950-820 34~39 220/1/50 387x1764x1214 250 VKM50GM z odzyskiem. nawilżaczem 1 404. 231. chłodnicą.5 220/1/50 387x1764x1214 250 VKM100GM z odzyskiem. 160.WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze z pomieszczenia WENTYLACJA MODELE VAM / VKM WENTYLACJA + CHŁODZENIE WENTYLACJA + CHŁODZENIE + NAWILżANIE Czyste powietrze po wymianie ciepła Opis CENA [ ] Przepływ powietrza [m3/min] Ciśnienie akustyczne [dB(A)] Zasilanie V/Q/Hz Wymiary WxSxG [mm] Średnice podłączeń kanałów [mm] VAM150FA7 z odzyskiem ciepła 1 003. Jeden adaptor na urządzenie.00 KRP2A52 skrzynka montażowa adaptorów PCB 284.00 950-950-820 36~41 220/1/50 387x1764x1214 250 * OPCJE BRC1D527 KRP2A51 KRP50-2 sterownik przewodowy sterownik przewodowy sterownik przewodowy 300.00 165.00 KRP1B2A adaptor okablowania 147.00 DTA112B51 pdaptor umożliwiający podłączenie urządzenia Sky Air R-410A do systemu D-BACS.00 EKRORO zdalny przełącznik ON/OFF 18.00 1000 37 220/1/50 348x988x1140 250 VAM1500FA7 z odzyskiem ciepła 3 726.

0 794.0 5.0 - 8.8 3.0 - 8.9 - 6.0 794.8 6.0 5.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 290 2 351 220/1/50 400/3N~/50 3 641.1 - 6.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 290 2 367 220/1/50 400/3N~/50 3 657.0 - CENA [ ] 1 290 2 258 Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 220/1/50 3 548.0 Wydajność chłodnicza [kW] 5. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.8 3.0 6.9 - 6.8 6.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 525 2 367 220/1/50 220/1/50 3 892.8 6.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 525 2 258 220/1/50 220/1/50 3 783.8 9.1 - 5.NOWE TECHNOLIGIE nowość SYSTEMY GRZEWCZE ERY005-007AC EKHBH007A Wielkość 006 Wielkość 007 ZESTAWY GRZEWCZE Wielkość 005 ALTHERMA ERYQ005AC EKHBH007A3V3 Komplet ERYQ005AC EKHBH007A6V3 Komplet ERYQ005AC EKHBH007A6W1 Komplet ERYQ005AC EKHBH007A9W1 Komplet ERYQ006AC EKHBH007A3V3 Komplet ERYQ006AC EKHBH007A6V3 Komplet ERYQ006AC EKHBH007A6W1 Komplet ERYQ006AC EKHBH007A9W1 Komplet ERYQ007AC EKHBH007A3V3 Komplet ERYQ007AC EKHBH007A6V3 Komplet ERYQ007AC EKHBH007A6W1 Komplet ERYQ007AC EKHBH007A9W1 Komplet EKSWW200V3 Opis jedn zewnętrzna hydro-box Wydajność grzewcza [kW] 5. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 6.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 800 2 281 220/1/50 220/1/50 4 081.0 927.4 6.0 - 8.9 - 6.0 5.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 800 2 258 220/1/50 220/1/50 4 058. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 6.0 6.0 Pojemność wodna [l] 150 200 300 200 300 Temperatura wody na wylocie [ºC] 85 85 85 85 85 Moc grzałki [kW] 3 3 3 3 3 Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 400/3N~/50 400/3N~/50 Wymiary Wx [mm] 900x580 1150x580 1600x580 1150x580 1600x580 Masa [kg] 37 45 59 45 59 . chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 50 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.8 6.00 Temperatura wody na wylocie [ºC] Wymiary WxSxG Ciśnienie akustyczne [mm] [dB(A)] 735x825 48 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 525 2 281 220/1/50 220/1/50 3 806.1 - 5. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 50 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 5.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 800 2 367 220/1/50 400/3N~/50 4 167.4 9. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 50 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.8 9.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 525 2 351 220/1/50 400/3N~/50 3 876.00 jedn zewnętrzna hadro-kit 1 800 2 351 220/1/50 400/3N~/50 4 151. chłodzenie -20 ~ +43ºC *OPCJE MODELE EKSWW EKSWW150V3 EKSWW200V3 EKSWW300V3 EKSWW200Z2 EKSWW300Z2 24 Opis zasobnik wody zasobnik wody zasobnik wody zasobnik wody zasobnik wody CENA [ ] 765. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 50 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 5. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 895x487x361 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 5.0 5.9 - 8.0 927.4 6.4 3.1 - 5.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 290 2 281 220/1/50 220/1/50 3 571.

chłodzenie -20 ~ +43ºC *OPCJE MODELE EKSWW EKSWW150V3 EKSWW200V3 EKSWW300V3 EKSWW200Z2 EKSWW300Z2 Opis zasobnik wody zasobnik wody zasobnik wody zasobnik wody zasobnik wody CENA [ ] 765.8 6.0 6.1 - 5.0 5.CHŁODZĄCE Wielkość 005 ALTHERMA ERYQ005AC EKHBX007A3V3 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A6V3 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A6W1 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A9W1 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A3V3 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A6V3 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A6W1 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A9W1 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A3V3 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A6V3 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A6W1 Komplet ERYQ005AC EKHBX007A9W1 Komplet Opis jedn zewnętrzna hydro-box Wydajność grzewcza [kW] 5.00 Temperatura wody na wylocie [ºC] Wymiary WxSxG Ciśnienie akustyczne [mm] [dB(A)] 735x825 48 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 794. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 50 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 6.8 9.0 5.9 - 6.8 6.8 6.0 6. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.1 - 5.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 525 2 453 220/1/50 220/1/50 3 978.8 6.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 525 2 562 220/1/50 220/1/50 4 087.8 3. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 927.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 290 2 477 220/1/50 220/1/50 3 767.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 800 2 547 220/1/50 400/3N~/50 4 347. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.1 - 6.0 - 8.4 6.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 525 2 477 220/1/50 220/1/50 4 002.9 - 6.9 - 8.0 - CENA [ ] 1 290 2 453 Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 220/1/50 3 743.4 9.0 Pojemność wodna [l] 150 200 300 200 300 Temperatura wody na wylocie [ºC] 85 85 85 85 85 Moc grzałki [kW] 3 3 3 3 3 Zasilanie V/Q/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 400/3N~/50 400/3N~/50 Wymiary Wx [mm] 900x580 1150x580 1600x580 1150x580 1600x580 Masa [kg] 37 45 59 45 59 25 .0 5. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 5.00 hydro-box jedn zewnętrzna 1 290 2 547 1 290 2 562 220/1/50 400/3N~/50 3 852. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.9 - 6.0 927.4 3.0 5. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 50 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 - 8. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 50 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.0 794. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 50 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.8 9.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 800 2 453 220/1/50 220/1/50 4 253. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 800 2 477 220/1/50 220/1/50 4 277.4 6.0 6.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 525 2 547 220/1/50 400/3N~/50 4 072.0 5.0 5.00 jedn zewnętrzna hadro-kit hydro-box 220/1/50 400/3N~/50 3 837.1 - 5.00 jedn zewnętrzna hydro-box 1 800 2 562 220/1/50 400/3N~/50 4 362.8 3.0 - 8. chłodzenie -20 ~ +43ºC 735x825 48 25~55 / 5~20 936x487x461 Zakres pracy: grzanie -20 ~ +20ºC.NOWE TECHNOLIGIE nowość SYSTEMY GRZEWCZO-CHŁODZĄCE Wielkość 006 Wielkość 007 ZESTAWY GRZEWCZO .0 Wydajność chłodnicza [kW] 5.

Notatki 26 .

Notatki 27 .

0 691 89 22 00 . (0-61) 846 84 00 fax (0-61) 846 84 01 Kraków Firma Daikin Europe NV uzyska¹a pozytywn¹ opiniê LRQA za System Zarz¹dzania Jakoœci¹ spe³niaj¹cy normy ISO9001. (0-22) 319 90 00 fax (0-22) 433 51 98 tel. SS 01/07A Zielone serce w każdym z nas Urz¹dzenia firmy Daikin odpowiadaj¹ europejskim normom gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo produktu. Porcelanowa 12 40-246 Katowice tel. Od wielu lat Daikin czyni starania we wprowadzaniu na rynek rozwi¹zañ technicznych przyjaznych œrodowisku. Daikin mo¿e poszczyciæ siê znacz¹c¹ aktywnoœci¹ w zakresie ochrony œrodowiska naturalnego. produktów i us³ug. Zarz¹dzanie œrodowiskowe odgrywa kluczow¹ rolê w codziennej dzia³alnoœci i strategii rozwoju firmy Daikin na ca³ym œwiecie.tel. Daikin Europe NV jest uczestnikiem Programu Certyfikacyjnego EUROVENT. (0-22) 319 90 00 fax (0-22) 433 51 98 tel./fax (0-12) 414 12 51 tel. kom. (0-61) 846 84 00 fax (0-61) 846 84 01 tel. (0-61) 846 84 00 fax (0-61) 846 84 01 ul. oraz zachowania i poprawy walorów przyrodniczych. kom. ISO9001 dotyczy zapewnienia jakoœci w zakresie projektowania. Norma ISO14001 zapewnia efektywny system gospodarki zasobami naturalnymi maj¹cy na celu wspó³pracê w zakresie ochrony ludzkiego zdrowia przed ewentualnym wp³ywem naszych dzia³añ. Produkty oznaczone tym znakiem znajduj¹ siê w katalogu Produktów Certyfikowanych EUROVENT. Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia tel. unowoczeœniania i produkcji oraz obs³ugi produktów. 0 691 89 27 06 tel./fax (0-91) 422 02 50 tel.