You are on page 1of 9

41 – 2012

1

A. Borgmann,

, University of Chicago Press, Chicago

Zob. G. Deleuze, F. Guattari, , P. Bains and J. Pefanis, Bllomington

165

6 166 .

. . F. trans. Zepke. Por. Guattari. S. 167 .

Deleuze. .11 Por. Wydawnictwo Uniwersytetu im. 168 . Parnet. C. Adama Mickiewicza. G.

kontrolnego. J. 169 .oraz Por. Rifkin.

Por. . Wydawnictwo New World Perspectives. Kroker. Film A. Montreal w tym numerze. 170 .

171 .

172 .

173 .