#amy zaszczyt za rosi$ Program uroczystości 14.00 – Dziecięca recytacja wybranych wierszy. 15.

00 – Rozdanie tomików zebranych wierszy wśród uczestników s otkania 15.!0 – "oczęstunek
…………………………………………………………..………………………

na s otkanie „Wieś w poezji Jakuba Raciborskiego” w remizo świet%icy &'" w #okrem%i iu które odbędzie się dnia 11 maja (01! r. o )odzinie 14.00.

#amy zaszczyt za rosi$ Program uroczystości 14.00 – Dziecięca recytacja wybranych wierszy. 15.00 – Rozdanie tomików zebranych wierszy wśród uczestników s otkania 15.!0 – "oczęstunek
…………………………………………………………..………………………

na s otkanie „Wieś w poezji Jakuba Raciborskiego” w remizo świet%icy &'" w #okrem%i iu które odbędzie się dnia 11 maja (01! r. o )odzinie 14.00.

15.!0 – ,ystę y zes o-u 678 z 9i-)oraja i 3R3:2 z *krainy ((.00 – 1ako+czenie im rezy 1(.00 – *roczysta suma i oświęcenie wie+ców dozynkowych. 1!.!0 – ,ystę y zes o-ów %udowych ./, #okre%i ie0 1aburzanki0 2%ebabki0 1es ó- ./, ze 1-ojca 33. 14.00 – .onkurs otraw re)iona%nych 15.00 – "okaz moto%otniach skoków s adochronowych i %otów na #amy zaszczyt za rosi$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; na uroczystoś$ obchodów „Dni Miejscowości Mokrelipie” która odbędzie się dnia 14 września (01( r. o )odzinie 1(.00 na %acu rzykoście%nym w #okrem%i iu.

15.!0 – ,ystę y zes o-u 678 z 9i-)oraja i 3R3:2 z *krainy ((.00 – 1ako+czenie im rezy

Program uroczystości 1(.00 – *roczysta suma i oświęcenie wie+ców dozynkowych. 1!.!0 – ,ystę y zes o-ów %udowych ./, #okre%i ie0 1aburzanki0 2%ebabki0 1es ó- ./, ze 1-ojca 33. 14.00 – .onkurs otraw re)iona%nych 15.00 – "okaz moto%otniach skoków s adochronowych i %otów na

#amy zaszczyt za rosi$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; na uroczystoś$ obchodów „Dni Miejscowości Mokrelipie” która odbędzie się dnia 14 września (01( r. o )odzinie 1(.00 na %acu rzykoście%nym w #okrem%i iu.

Program uroczystości „Dni Miejscowości Mokrelipie” która odbędzie się dnia 14 września (01( r. o )odzinie 1(.00 na %acu rzykoście%nym w #okrem%i iu. 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik> Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Starost Powiatu !amojskiego Sz" P" #enryka Mateja asiecznym> na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

#amy zaszczyt za rosi$ Program uroczystości Starost Powiatu !amojskiego 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. Sz" P" Jerzego %azimierza Sobczuka 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

#amy zaszczyt za rosi$ Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Sz" P" Jolant Poświatowsk& asiecznym> na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

Kontakt: Andrzej Kondrat Tel. 505 118 213

#amy zaszczyt za rosi$ Prezesa Stowarzyszenia Wzg'rza Roztocza Sz" P" Jaros(awa )lec*a na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu dn.(= sier nia (011 r. Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa Zapewniamy zakwaterowanie

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" $r Romana D" +aubera, pro-" WS#i. asiecznym> na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu. .urs rowadzi abso%went ,'?i/ "an ,ojciech /odzi+ski

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" Stanis(awa /erenca na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik> asiecznym>

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

#amy zaszczyt za rosi$ %s" Proboszcza J'ze-a 0uciora na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ %s" 0og$ana Jaworowskiego na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik> Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Prezesa 1.D Dolina Wieprza i Poru Sz" P" !ygmunta %rasnego asiecznym> na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

#amy zaszczyt za rosi$ .war$iana i Proboszcza )" )skara Po2$zika na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik> Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik> asiecznym> #amy zaszczyt za rosi$ ………………………………………………………. na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r.
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Program uroczystości ……………………………..……………………. 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik> Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy Sz" P" 0og$ana /urmanka na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$

„Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz"P" %arola %rawca na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek.

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" Stanis(awa 3a$osza

15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz""P" !bigniewa %ubin na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu.

#amy zaszczyt za rosi$

15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. Sz" P" Wojciec*a Syka( 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz""P" 4ugeniusza 0ro$aczewskiego na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

Program uroczystości

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" S(awomira Dubaja

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek.

na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz""P" Romana 5leksan$ra %apic na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik> asiecznym>

i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" Mieczys(awa Ru$nickiego na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy 1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

#amy zaszczyt za rosi$ Sz""P" Marcina !ymona na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu

Program uroczystości 15.00 – ,ręczenie dy %omów uczestnikom kursu. 15.!0 – &ko%icznościowy oczęstunek. 15.!0 – "rzeja<d<ka motocyk%owa o oko%icy

1=.00 – De)ustacja miodów w )os odarstwie *%ik>
i zwiedzanie muzeum szcze%arstwa

asiecznym>

która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu

#amy zaszczyt za rosi$ Sz" P" Mieczys(awa Smarkal na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki” która odbędzie się dnia (= kwietnia (01( r. o )odzinie 15.00 w świet%icy &'" w #okrem%i iu.

#amy zaszczyt za rosi$ 6666666666666666666"" na uroczystoś$ zako+czenia kursu ku%inarne)o „Mokrelipie przypomina tra$ycyjne smaki”