URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Centralny Rejestr Umów za rok 2013
F-P-SZJ/013/01/03

LP.

NUMER
UMOWY

RODZAJ
UMOWY

OGÓLNY OPIS UMOWY
(przedmiot umowy)

1.

Umowa1/F
S/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

2.

Umowa2/O
P/CP/13

CP

Umowa najmu i sprzedaży

3.

Umowa3/O
P/CP/13

CP

Sprzedaż
i dostarczenie prasy

4.

Umowa4/F
S/CP/13

5.

Umowa5/F
S/CP/13

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

STRONY UMOWY

WL
i
Towarzystwo
Handlowe „ALPLAST”
Sp. J.
WL
i
Nestle Waters Polska
S.A.
WL
i
Kolporter
Sp. z o.o.

WARTOŚĆ

206 063,96 zł

-

48 177,86 zł

WL
i
Gmina Trzydnik Duży

541 792,60 zł

WL
i
Fundacja „ECO”

431 002,08 zł

DATA

DATA

PODPISANIA

REJESTRACJI

UMOWY

UMOWY

28 grudnia 2012
r.
2 stycznia 2013
r.
11 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.

28 grudnia 2012
r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

6.

Umowa6/F
S/CP/13

7.

Umowa6/D
T/CP/13

CP

8.

Umowa8/D
T/CP/13

CP

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Umowa9/O
P/CP/13

Umowa10/
FS/CP/13
Umowa11/
FS/CP/13
Umowa12/
FS/CP/13
Umowa13/
FS/CP/13
Umowa14/
FS/CP/13

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie

Bezgotówkowa sprzedaż
benzyny bezołowiowej

WL
i
Fundacja Inicjowania
Rozwoju Społecznego
WL
i
Zbigniew Winnicki
WL
i
Jerzy Kostrzewa
WL
i
CILON
W. Kuś
Cz. Kus
C. Kuś
sp.j.
WL
i
Fundacja Inicjatyw
Lokalnych „Hominum”

420 935,30 zł

-

Do kwoty:
439 713,00
brutto

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Rycki

409 261,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
I
Regionalne Centrum
Integracji Europejskiej

456 600,77 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
I
Miasto Łuków

275 288,10

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
I

CP

373 971,40 zł

862 515,00 zł

28 grudnia 2012
r.
10 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.

2 stycznia 2013
r.

2 stycznia 2013
r.
2 stycznia 2013
r.
2 stycznia 2013
r.
12 grudnia 2012
r.
17 grudnia 2012
r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.
2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.
3stycznia 2013 r.

ramach PO KL

15.

16.

17.

Umowa15/
FS/CP/13
Umowa16/
FS/CP/13
Umowa17/
FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania

18.

Umowa18/
FS/CP/13

19.

Umowa19/
DT/CP/13

20.

Umowa20/
DT/CP/13

CP

21.

Umowa21/
DT/CP/13

CP

22.

Umowa22/
OP/CP/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania
Dostawa tonerów i tuszy

„IKNOW.PL” Michał
Czelej
WL
I
TAWA Taurogiński
Waldemar
WL
I
Drexpol Konsulting sp.
z o.o.
WL
I
Puławska Szkoła
Wyższa
WL
I
Stowarzyszenie
Kamienie Milowe
WL
I
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej w
Radzyniu Podlaskim
WL
I
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej w
Łukowie
WL
I
Mariusz Łuczyński
WL
I

637 742,00 zł

732 240,00 zł

168 919,90 zł

144 720,00 zł

-

-

238 603,99 zł

28 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.

21 grudnia 2012
r.

21 grudnia 2012
r.
21 grudnia 2012
r.
7 stycznia 2013
r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3 stycznia 2013 r.
7 stycznia 2013 r.

23.

Umowa23/
OP/CP/13

CP

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego pn. „ Ocena
sytuacji kobiet w
województwie lubelskim w
kontekście wsparcia
oferowanego w ramach PO
KL”

24.

Umowa24/
KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

25.

Umowa25/
KE/CP/13

26.

Umowa26/
KE/CP/13

27.

Umowa27/
KE/CP/13

28.

Umowa28/
KE/CP/13

29.

Umowa29/
KE/CP/13

30.

Umowa30/
KE/CP/13

31.

Umowa31/
KE/CP/13

32.

Umowa32/

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę

Dalimex
Sp. z o.o.
WL
I
Konsorjum firm:
Marta RzeczkowskaOwczarek i
Zachodniopomorska
Grupa Doradcza
Sp. z o.o.
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Anna Legwant
WL
i
Beata Domitroca
WL
i
Maria Bubiłek
WL
i
Piotr Długosz
WL
i
Piotr Długosz
WL
i
Monika Strawa
WL
i
Anna Stasiak-Godyńska
WL

68 105,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
2 stycznia 2013

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

KE/CP/13
33.

Umowa33/
KE/CP/13

34.

Umowa34/
KE/CP/13

35.

Umowa35/
KE/CP/13

36.

Umowa36/
KE/CP/13

37.

Umowa37/
KE/CP/13

38.

Umowa38/
KE/CP/13

39.

Umowa39/
KE/CP/13

40.

Umowa40/
KE/CP/13

41.

Umowa41/
KE/CP/13

42.

Umowa42/
KE/CP/13

43.

Umowa43/

dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP

Umowa na opiekę

i
Agnieszka
Nowiszewska
WL
i
Edyta Chołomej
WL
i
Dorota Gajda
WL
i
Jolanta Michalczyk
WL
i
Leszek Zbucki
WL
i
Anna Cios
WL
i
Marta Klasura
WL
i
Łukasz Gawryś
WL
i
Ewa Dec
WL
i
Krzysztof Bolibok
WL
i
Anna Teresa
Szadowska
WL

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

KE/CP/13
44.

Umowa44/
KE/CP/13

45.

Umowa45/
KE/CP/13

46.

Umowa46/
KE/CP/13

47.

Umowa47/
KE/CP/13

48.

Umowa48/
KE/CP/13

49.

Umowa49/
KE/CP/13

50.

Umowa50/
KE/CP/13

51.

Umowa51/
KE/CP/13

52.

Umowa52/
KE/CP/13

53.

Umowa53/
KE/CP/13

54.

Umowa54/
KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Beata Bąkała
WL
i
Agata Berezecka
WL
i
Anna Chorąży
WL
i
Sylwester Baryła
WL
i
Jolanta Prokopowicz
WL
i
Małgorzata Krasowska
WL
i
Dorota Wujec
WL
i
Teresa Zganiacz
WL
i
Andrzej Skiba
WL
i
Renata Maksymowicz
WL
i
Andrzej Łokaj
WL
i
Anna Piotrowska

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

55.

Umowa55/
KE/CP/13

56.

Umowa56/
KE/CP/13

57.

Umowa57/
KE/CP/13

58.

Umowa58/
KE/CP/13

59.

Umowa59/
KE/CP/13

60.

Umowa60/
KE/CP/13

61.

Umowa61/
KE/CP/13

62.

Umowa62/
KE/CP/13

63.

Umowa63/
KE/CP/13

64.

Umowa64/
KE/CP/13

65.

Umowa65/
KE/CP/13

66.

Umowa66/
KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

WL
i
Joanna Mazur
WL
i
Ewa Wójtowicz
WL
i
Małgorzata Kasprzak
WL
i
Grażyna Kurczuk
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Mariusz Kamiński
WL
i
Ewa Panecka
WL
i
Dariusz Ćwieka
WL
i
Mirosłąw Trociuk
WL
i
Małgorzata Drozd
WL
i
Aleksandra Hetman
WL
i

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

67.

Umowa67/
KE/CP/13

68.

Umowa68/
KE/CP/13

69.

Umowa69/
KE/CP/13

CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
70.

Umowa70/
KE/CP/13

71.

Umowa71/
KE/CP/13

72.

Umowa72/
KE/CP/13

73.

Umowa73/
KE/CP/13

74.

Umowa74/
KE/CP/13

75.

Umowa75/
KE/CP/13

76.

Umowa76/
KE/CP/13

77.

Umowa77/
KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

Agata Kępka
WL
i
Edyta Chołomej
WL
i
Piotr Długosz
WL
i
Andrzej Łokaj
WL
i
Agnieszka
Nowiszewska
WL
i
Lidia Bijak
WL
i
Józef Jaśkowski
WL
i
Ryszard Wołoszyn
WL
i
Beata Nowak
WL
i
Ryszard Kowal
WL
i
Małgorzata Kasprzak
WL
i
Małgorzata Kasprzak

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

78.

Umowa78/
KE/CP/13

79.

Umowa79/
KE/CP/13

80.

Umowa80/
KE/CP/13

81.

Umowa81/
KE/CP/13

82.

Umowa82/
KE/CP/13

83.

Umowa83/
KE/CP/13

84.

Umowa84/
KE/CP/13

85.

Umowa85/
KE/CP/13

86.

Umowa86/
KE/CP/13

87.

Umowa87/
KE/CP/13

88.

Umowa88/
KE/CP/13

89.

Umowa89/
KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

WL
i
Zbigniew Kordyaczny
WL
i
Edyta Chołomej
WL
i
Hanna Kowalczyk
WL
i
Małgorzata Gwóźdź
WL
i
Anna Modzelewska
WL
i
Dorota Skowron
WL
i
Zenon Steczkiewicz
WL
i
Aneta Jagieła
WL
i
Mariusz Kawecki
WL
i
Emilia Miśkiewicz
WL
i
Matylda Bijas
WL
i

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

90.

Umowa90/
KE/CP/13

91.

Umowa91/
KE/CP/13

92.

Umowa92/
KE/CP/13

93.

Umowa93/
KE/CP/13

94.

Umowa94/
KE/CP/13

95.

Umowa95/
KE/CP/13

96.

Umowa96/
KE/CP/13

97.

Umowa97/
KE/CP/13

98.

Umowa98/
KE/CP/13

99.

Umowa99/
KE/CP/13

CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP

100.

Umowa100
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Ustalenie warunków do
zawarcia umowy rocznej

Sylwia TrzcińskaPydyś
WL
i
Beata Bartosz
WL
i
Dorota Drwal
WL
i
Grażyna Przychodzeń
WL
i
Sylwia TrzcińskaPydyś
WL
i
Magdalena Augustynek
WL
i
Krystyna Maik
WL
i
Piotr Jakubiec
WL
i
Ewa Kosińska
WL
i
Leszek Blichacz
WL
i
Małgorzata Mańkowska
WL
i

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto
-

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
r.
4stycznia 2013 r. 8 stycznia 2013 r.

CP

101.

Umowa101
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

102.

Umowa102
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

103.

Umowa103
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

104.

Umowa104
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

105.

Umowa105
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

106.

Umowa106
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

107.

Umowa107
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

108.

Umowa108
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

109.

Umowa109
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

110.

Umowa110
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

111.

Umowa111
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

“Przewozy Regionalne”
sp. z o.o.
WL
i
Cezary Soszka
WL
i
Marzanna Tarłowska
WL
i
Edyta Chołomej
WL
i
Elżbieta Szalast
WL
i
Maria Jarmuł-Snopek
WL
i
Marta Agata Krupa
WL
i
Dorota Gajda
WL
i
Maria Kiliańska
WL
i
Edyta Paruch
WL
i
Grażyna Konik
WL
i
Wiesława Widomska

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

112.

Umowa112
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

113.

Umowa113
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

114.

Umowa114
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

115.

Umowa115
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

116.

Umowa116
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

117.

Umowa117
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

118.

Umowa118
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

119.

Umowa119
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

120.

Umowa120
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

121.

Umowa121
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

122.

Umowa122
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

123.

Umowa123

CP

Umowa na opiekę

WL
i
Bogdan Kędziora
WL
i
Małgorzata Gwóźdź
WL
i
Jolanta Prokopowicz
WL
i
Urszula WłodekSowińska
WL
i
Tomasz Grębski
WL
i
Agata Krzywicka
WL
i
Dorota Selak
WL
i
Wiesława Szyszkowska
WL
i
Wiesława Jusiak
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Grażyna Topolska
WL

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
2 stycznia 2013

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą

124.

Umowa124
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

125.

Umowa125
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

126.

Umowa126
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

127.

Umowa127
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

128.

Umowa128
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
129.

129KE/CP/
13

130.

Umowa130
/KE/CP/13

131.

Umowa131
/KE/CP/13

132.

Umowa132
/KE/CP/13

133.

Umowa133
/KE/CP/13

134.

Umowa134

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę

i
Leszek Bober
WL
i
Agnieszka Zarczuk
WL
i
Elżbieta Wójcik
WL
i
Marta Agata Krupa
WL
i
Agnieszka
Nowiszewska
WL
i
Elżbieta Kargul
WL
i
Dorota AdamczykFiorek
WL
i
Kamil Rząd
WL
i
Katarzyna Czerniawska
WL
i
Agnieszka Sacha
WL
i
Małgorzata Trociuk
WL

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
2 stycznia 2013

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13
135.

Umowa135
/KE/CP/13

136.

Umowa136
/KE/CP/13

137.

Umowa137
/KE/CP/13

138.

Umowa138
/KE/CP/13

139.

Umowa139
/KE/CP/13

140.

Umowa140
/KE/CP/13

141.

Umowa141
/KE/CP/13

142.

Umowa142
/KE/CP/13

143.

Umowa143
/KE/CP/13

144.

Umowa144
/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP

145.

Umowa145
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Leszek Szalast
WL
i
Alicja Kędzierska
WL
i
Ewa Manowiec
WL
i
Beata Niewczas
WL
i
Edyta Sadowska
WL
i
Jolanta Pasierb
WL
i
Dorota Gajda
WL
i
Dorota Kozieł
WL
i
Moniką OlędzkaKozakiewicz
WL
i
Ewa Gałczyńska
WL
i
Iwona Ilczuk
WL
i

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

146.

Umowa146
/KE/CP/13

147.

Umowa147
/KE/CP/13

148.

Umowa148
/KE/CP/13

149.

Umowa149
/KE/CP/13

150.

Umowa150
/KE/CP/13

151.

Umowa151
/KE/CP/13

152.

Umowa152
/KE/CP/13

153.

Umowa153
/KE/CP/13

154.

Umowa154
/KE/CP/13

155.

Umowa155
/KE/CP/13

156.

Umowa156
/KE/CP/13

157.

Umowa157

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę

Barbara Duda
WL
i
Joanna Kozak
WL
i
Grzegorz Wierucki
WL
i
Beata Dziudzik
WL
i
Lila Wlaz
WL
i
Józef Bil
WL
i
Alicja Skiba
WL
i
Gerda Herbut
WL
i
Agata Węska
WL
i
Grażyna Zych
WL
i
Urszula Kędra
WL
i
Marzena Gęśla
WL

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
3 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13
158.

Umowa158
/KE/CP/13

159.

Umowa159
/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
160.

Umowa160
/KE/CP/13

161.

Umowa161
/KE/CP/13

162.

Umowa162
/KE/CP/13

163.

Umowa163
/KE/CP/13

164.

Umowa164
/KE/CP/13

165.

Umowa165
/KE/CP/13

166.

Umowa166
/KE/CP/13

167.

Umowa167
/KE/CP/13

168.

Umowa168
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Małgorzata Sadurska
WL
i
Jadwiga Graboś
WL
i
Patrycja Lipska
WL
i
Lucyna BubiczŻynkowska
WL
i
Sylwia Adamczuk
WL
i
Wioletta Staszewska
WL
i
Romana Kępista
WL
i
Bogumiła Murawska
WL
i
Joanna Wójtowicz
WL
i
Justyna Kozysa
WL
i
Barbara Dudzińska
WL
i

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

169.

Umowa169
/KE/CP/13

170.

Umowa170
/KE/CP/13

171.

Umowa171
/KE/CP/13

172.

Umowa172
/KE/CP/13

173.
Umowa173
Ena
/KE/CP/13
w
174.

Umowa174
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

Ewa Grodecka
WL
i
Iwona Kmieć
WL
i
Lucyna Żerebiec
WL
i
Romualda Sołtysiuk
WL
i
Małgorzata Kiesz
WL
i
Aneta Derlak
WL
i
Elżbieta Wójcik

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

WL
i
Małgorzata Karpińska

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

WL
i
Joanna Rosińska
WL
i
Rafał Nowak
WL
i
Bożena Wójtowicz

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

CP

175.

Umowa175
/KE/CP/13

176.

Umowa176
/KE/CP/13

177.

Umowa177
/KE/CP/13

178.

Umowa178
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

CP
179.

Umowa179
/KE/CP/13

180.

Umowa180
/KE/CP/13

181.

Umowa181
/KE/CP/13

182.

Umowa182
/KE/CP/13

183.

Umowa183
/KE/CP/13

184.

Umowa184
/KE/CP/13

185.

Umowa185
/KE/CP/13

186.

Umowa186
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
187.

188.

Umowa187
/OP/CP/13
Umowa188
/FS/CP/13

Świadczenie usług
informatycznych
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Bożena ZiółkowskaOćwieja
WL
i
Monika Jakoś-Wór
WL
i
Bożena Płatek
WL
i
Danuta Margal
WL
i
Ewa Grodecka
WL
i
Urszula Kędra
WL
i
Dorota Nazarewicz
WL
i
Barbara Dudzińska
WL
i
E-STUDIO Software
Nowakowska I Mędrek
Sp. k. z siedzibą
w Lublinie
WL
i
Unizeto Technologies
S.A.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

-

99 155,12 zł

2 stycznia 2013
r.
8 stycznia 2013
r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

CP
189.

Umowa189
/FS/CP/13

190.

Umowa190
/KE/CP/13

191.

Umowa191
/KE/CP/13

192.

Umowa192
/KE/CP/13

193.

Umowa193
/KE/CP/13

194.

Umowa194
/KE/CP/13

195.

Umowa195
/KE/CP/13

196.

Umowa196
/KE/CP/13

197.

Umowa197
/KE/CP/13

198.

Umowa198
/KE/CP/13

199.

Umowa199
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

WL
i
Unizeto Technologies
S.A.
WL
i
Beata Furmanek
WL
i
Agata Wiercińska
WL
i
Marek Wojtyczka
WL
i
Barbara Balwierz
WL
i
Ewa Ćwik
WL
i
Volodymyr Sidlyarchuk
WL
i
Jolanta Noworol
WL
i
Dariusz Schulz
WL
i
Sylwia Warowna
WL
i
Anna Skoczeń

883 407,60 zł

8 stycznia 2013
r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

CP
200.

Umowa200
/KE/CP/13

201.

Umowa201
/KE/CP/13

202.

Umowa202
/KE/CP/13

203.

Umowa203
/KE/CP/13

204.

Umowa204
/KE/CP/13

205.

Umowa205
/KE/CP/13

206.

Umowa206
/KE/CP/13

207.

Umowa207
/KE/CP/13

208.

Umowa208
/KE/CP/13

209.

Umowa209
/KE/CP/13

210.

Umowa210
/KE/CP/13

211.

Umowa211

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę

WL
i
Małgorzata PiszczPtasińska
WL
i
Aleksandra Petkiewicz
WL
i
Maria Bartoszczyk
WL
i
Beata Tarczoń
WL
i
Barbara Kukier
WL
i
Dorota Trochimiuk
WL
i
Izabela Siłuch
WL
i
Marzena Szymaniak
WL
i
Barbara Wierzbicka
WL
i
Ewa Kaczor
WL
i
Monika Mierzwińska
WL

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
3 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą
CP

212.

Umowa212
/KE/CP/13

213.

Umowa213
/KE/CP/13

214.

Umowa214
/KE/CP/13

215.

Umowa215
/KE/CP/13

216.

Umowa216
/KE/CP/13

217.

Umowa217
/KE/CP/13

218.

Umowa218
/KE/CP/13

219.

Umowa219
/KE/CP/13

220.

Umowa220
/KE/CP/13

221.

Umowa221
/KE/CP/13

222.

Umowa222
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Grażyna Sieńko
WL
i
Agnieszka
Wawrzusiszyn
WL
i
Magdalena Dyguś
WL
i
Monika Mierzwińska
WL
i
Anna Skoczeń
WL
i
Ewa Łosiewicz
WL
i
Aneta Kwaśnik
WL
i
Piotr Błądek
WL
i
Anna Godzisz
WL
i
Anna Doroszewska
WL
i
Monika Ziętek
WL
i

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

223.

Umowa223
/KE/CP/13

224.

Umowa224
/KE/CP/13

225.

Umowa225
/KE/CP/13

226.

Umowa226
/KE/CP/13

227.

Umowa227
/KE/CP/13

228.

Umowa228
/KE/CP/13

229.

Umowa229
/KE/CP/13

230.

Umowa230
/KE/CP/13

231.

Umowa231
/KE/CP/13

232.

Umowa232
/KE/CP/13

233.

Umowa233
/KE/CP/13

234.

Umowa234

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę

Krystyna Łukaszuk
WL
i
Marianna Roman
WL
i
Paweł Frydrych
WL
i
Ewa Wróbel
WL
i
Elżbieta Zając
WL
i
Anna Maria Żaczek
WL
i
Marzena Kornatowska
WL
i
Anna Skoczeń
WL
i
Zofia Siudym

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

WL
i
Iwona Skórska

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

WL
i
Agnieszka Kulig
WL
i
Marcin Stec
WL

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
3 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13
235.

Umowa235
/KE/CP/13

236.

Umowa236
/KE/CP/13

237.

Umowa237
/KE/CP/13

238.

Umowa238
/KE/CP/13

239.

Umowa239
/KE/CP/13

240.

Umowa240
/KE/CP/13

241.

Umowa241
/KE/CP/13

242.

Umowa242
/KE/CP/13

243.

Umowa243
/KE/CP/13

244.

Umowa244
/KE/CP/13

245.

Umowa245
/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Mariola Wanat
WL
i
Dorota Maleszyk
WL
i
Elżbieta Gmitrowicz
WL
i
Magdalena Grela
WL
i
Jolanta Mróz
WL
i
Agnieszka Szmidt
WL
i
Dariusz Druzic
WL
i
Anna Włochowicz
WL
i
Małgorzata Dzido
WL
i
Joanna Szewczuk-Taras
WL
i
Izabela Stelmach
WL
i
Marzena Szymaniak

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

246.

Umowa246
/KE/CP/13

247.

Umowa247
/KE/CP/13

248.

Umowa248
/KE/CP/13

249.

Umowa249
/KE/CP/13

250.

Umowa250
/KE/CP/13

251.

Umowa251
/KE/CP/13

252.

Umowa252
/KE/CP/13

253.

Umowa253
/KE/CP/13

254.

Umowa254
/KE/CP/13

255.

Umowa255
/KE/CP/13

256.

Umowa256
/KE/CP/13

257.

Umowa257
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

WL
i
Agata Czapska
WL
i
Anna Jakimowicz
WL
i
Żanetta Matwiejczuk
WL
i
Elżbieta Kędrak
WL
i
Ewa Kurasiewicz
WL
i
Barbara Zuń
WL
i
Zofia Siudym
WL
i
Marzena Bas
WL
i
Kazimiera Kania
WL
i
Dariusz Schulz
WL
i
Agnieszka Nowak
WL
i

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

CP

258.

Umowa258
/KE/CP/13

259.

Umowa259
/KE/CP/13

260.

Umowa260
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

261.

Umowa261
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

262.

Umowa262
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

263.

Umowa263
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
264.

Umowa264
/KE/CP/13

265.

Umowa265
/KE/CP/13

266.

Umowa266
/KE/CP/13

267.

Umowa267
/KE/CP/13

268.

Umowa268
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

Daniel Lipski
WL
i
Urszula Kędra
WL
i
Gerda Herbut
WL
i
Agnieszka Mućka
WL
i
Renata SzyperMichałuszko
WL
i
Joanna Kunicka-Jung
WL
i
Anna Giecko
WL
i
Joanna ChmielewskaDaczyszyn
WL
i
Małgorzata Sadurska
WL
i
Joanna Kunicka-Jang
WL
i
Agnieszka Kicińska
WL
i

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

269.

Umowa269
/KE/CP/13

270.

Umowa270
/KE/CP/13

271.

Umowa271
/KE/CP/13

272.

Umowa272
/KE/CP/13

273.

Umowa273
/KE/CP/13

274.

Umowa274
/KE/CP/13

275.

Umowa275
/KE/CP/13

276.

Umowa276
/KE/CP/13

277.

Umowa277
/KE/CP/13

278.

Umowa278
/KE/CP/13

279.

Umowa279
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

Katarzyna Pierzchalska
- Kmieć
WL
i
Marek Duda
WL
i
Zofia Siudym
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Zofia Siudym
WL
i
Alicja Kurczaba
WL
i
Anna Boruczenko
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Marcin Wrona
WL
i
Teresa Stankiewicz
WL
i
Joanna Daszczuk
WL
i
Ewa Wiechnik

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

280.

Umowa280
/KE/CP/13

281.

Umowa281
/KE/CP/13

CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
282.

Umowa282
/KE/CP/13

283.

Umowa283
/KE/CP/13

284.

Umowa284
/KE/CP/13

285.

Umowa285
/KE/CP/13

286.

Umowa286
/KE/CP/13

287.

Umowa287
/KE/CP/13

288.

Umowa288
/KE/CP/13

289.

Umowa289
/KE/CP/13

290.

Umowa290
/KE/CP/13

291.

Umowa291

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę

WL
i
Iwona Smolińska
WL
i
Katarzyna Koper
WL
i
Dorota ChabrosChimiuk
WL
i
Anna Boruczenko
WL
i
Anna Mizeracka
WL
i
Grzegorz Wierucki
WL
i
Joanna Mróz
WL
i
Anna Markowska
WL
i
Teresa Pietrzak
WL
i
Joanna Futera
WL
i
Anna Czarnota
WL

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
4 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13
292.

Umowa292
/KE/CP/13

293.

Umowa293
/KE/CP/13

294.

Umowa294
/KE/CP/13

295.

Umowa295
/KE/CP/13

296.

Umowa296
/KE/CP/13

297.

Umowa297
/KE/CP/13

298.

Umowa298
/KE/CP/13

299.

Umowa299
/KE/CP/13

300.

Umowa300
/KE/CP/13

301.

Umowa301
/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP

302.

Umowa302
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Agnieszka Wakulska
WL
i
Marta Salamendra
WL
i
Ewa Chmiel
WL
i
Emilia Kramer
WL
i
Marzanna
Marcinkowska
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Ewa Wiechnik
WL
i
Małgorzata Wlizło
WL
i
Albina Kozaczuk
WL
i
Zofia Siudym
WL
i
Elżbieta Gmitrowicz
WL
i

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
4 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

303.

Umowa303
/KE/CP/13

304.

Umowa304
/KE/CP/13

305.

Umowa305
/KE/CP/13

306.

Umowa306
/KE/CP/13

307.

Umowa307
/KE/CP/13

308.

Umowa308
/KE/CP/13

309.

Umowa309
/KE/CP/13

310.

Umowa310
/KE/CP/13

311.

Umowa311
/KE/CP/13

312.

Umowa312
/KE/CP/13

313.

Umowa313
/KE/CP/13

314.

Umowa314

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę

Ewa Wiechnik
WL
i
Marzena Szymaniak
WL
i
Elżbieta Szpitun
WL
i
Anna Jastrzębska
WL
i
Tadeusz Wiater
WL
i
Ewa Goś
WL
i
Jerzy Mitura
WL
i
Hanna Koryl
WL
i
Iwona Andrzejkiewicz
WL
i
Teresa Wilkowicz
WL
i
Mariusz Dobrosz
WL
i
Ewa Grodecka
WL

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
4 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą
CP

315.

Umowa315
/KE/CP/13

316.

Umowa316
/KE/CP/13

317.

Umowa317
/KE/CP/13

318.

Umowa318
/KE/CP/13

319.

Umowa319
/KE/CP/13

320.

Umowa320
/KE/CP/13

321.

Umowa321
/KE/CP/13

322.

Umowa322
/KE/CP/13

323.

Umowa323
/KE/CP/13

324.

Umowa324
/KE/CP/13

325.

Umowa325
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Anna Gąska
WL
i
Katarzyna
Pierzchalska-Kmieć
WL
i
Aurelia Kaczor
WL
i
Joanna Sudykowska
WL
i
Elżbieta Abramowicz
WL
i
Cezary Dmowski
WL
i
Beata Adasik
WL
i
Bożena Matyjaszczyk
WL
i
Maria Kaczor
WL
i
Beata Oworuszko
WL
i
Piotr Błądek
WL
i

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
4 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

326.

Umowa326
/KE/CP/13

327.

Umowa327
/KE/CP/13

328.

Umowa328
/KE/CP/13

329.

Umowa329
/KE/CP/13

330.

Umowa330
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP
331.

Umowa331
/KE/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą
CP

332.

Umowa332
/KE/CP/13

333.

Umowa333
/OP/CP/13

CP

Świadczenie usługi
telekomunikacyjnej

334.

Umowa334
/OP/CP/13

CP

Świadczenie usług.

335.

Umowa335
/DT/CP/13

CP

336.

Umowa336
/OP/CP/13

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania
Świadczenie usługi
polegającej

Ewa Zapasa
WL
i
Barbara Żymiełko
WL
i
Aneta Kwiaśnik
WL
i
Ewa Kościk-Bielawska
WL
i
Elżbieta Wierzchowska
WL
i
Małgorzata Żurek
WL
i
Urszula OprawskaAbdułłajew
WL
i
Barbara WróblewskaPizoń
WL
i
Netia S.A.
WL
i
Futuro Exito Sp. z o.o.
WL
i
Lidia Grabias
WL
i

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

brutto

r.

14 003,55 zł

10 stycznia 2013

10 stycznia 2013

brutto

r.

r.

2 687,55 zł

10 stycznia 2013

10 stycznia 2013

brutto

r.

r.

21 grudnia 2012

10 stycznia 2013

r.
4 stycznia 2013

r.
10 stycznia 2013

r.

r.

650 zł brutto

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

337.

Umowa337
/OP/CP/13

CP

338.

Umowa338
/OP/CP/13

CP

339.

Umowa339
/RPO/Dz/1
3

Dz

340.

Umowa340
/RPO/Dz/1
3

341.

Umowa341
/RPO/Dz/1
3

Dz

342.

Umowa342
/RPO/Dz/1
3

Dz

343.

Umowa343
/RPO/Dz/1
3

344.

Umowa344
/KP/Z/13

Dz

Dz
Z

na sprzątaniu pomieszczeń
Filii UMWL
w Zamościu
Świadczenie usługi
polegającej
na sprzątaniu pomieszczeń
Filii UMWL
w Zamościu
Świadczenie usługi
polegającej
na sprzątaniu pomieszczeń
Filii UMWL
w Zamościu
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach PRO
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach PRO
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach PRO
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach PRO
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach PRO
Weryfikacja wniosków

Dorota Wojtas
WL
i
Katarzyna Zawiślak

650 zł brutto

WL
i
Magdalena Mil

650 zł brutto

WL
i
Kaczorowski Tadeusz

120,00 zł
brutto
za wniosek

4 stycznia 2013

10 stycznia 2013

r.

r.

4 stycznia 2013

10 stycznia 2013

r.

r.

7 stycznia 2013

11 stycznia 2013

r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł brutto

7 stycznia 2013

11 stycznia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Stanisław Klepacz

60,00 zł brutto

7 stycznia 2013

11 stycznia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Mirosław Korbut

60,00 zł brutto

9 stycznia 2013

11 stycznia 2013

za wniosek

r.

r.

9 stycznia 2013

11 stycznia 2013

r.

r.

11 stycznia 2013

11 stycznia 2013

r.

r.

WL
i
Robert Zajkowski
WL
i

120,00 zł
brutto
za wniosek
2 400,00 zł

345.

Umowa345
/OP/CP/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia
z zakresu udzielania
pierwszej pomocy
przedlekarskiej
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

346.

Umowa346
/FS/CP/13

347.

Umowa347
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

348.

Umowa348
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

349.

Umowa349
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

350.

Umowa350
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

351.

Umowa351
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

352.

Umowa352
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

353.

Umowa353
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP

Magdalena Sawa
WL
i
Wojewódzkie
Pogotowie Ratunkowe
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie

1 610,00 zł

14 stycznia 2013

14 stycznia 2013

netto

r.

r.

WL
i
Lubelska Fundacja
Odnowy Zabytków

290 335,00 zł

7 stycznia 2013

14 stycznia 2013

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

2 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Piotr Krzysztofiak
WL
i
Jolanta Pasierb
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Krystyna Mazurek
WL
i
Leszek Bober
WL
i
Kamil Kamiński
WL
i
Sylwia TrzcińskaPydyś

354.

Umowa354
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

355.

Umowa355
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

356.

Umowa356
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

357.

Umowa357
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

358.

Umowa358
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

359.

Umowa359
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

360.

Umowa360
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

361.

Umowa361
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

362.

Umowa362
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

363.

Umowa363
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

364.

Umowa364
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

365.

Umowa365

CP

Umowa na opiekę

WL
i
Józef Kozysa
WL
i
Anna Lipska
WL
i
Sylwia TrzcińskaPydyś
WL
i
Krzysztof Socha
WL
i
Maria Sielatycka
WL
i
Mirosław Strzałkowski
WL
i
Ewa Michońska
WL
i
Anna Jaszczuk
WL
i
Gabriela Dziaduszek
WL
i
Marek Kiryluk
WL
i
Leszek Szalast
WL

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
4 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą

366.

Umowa366
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

367.

Umowa367
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

368.

Umowa368
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

369.

Umowa369
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

370.

Umowa370
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

371.

Umowa371
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

372.

Umowa372
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

373.

Umowa373
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

374.

Umowa374
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

375.

Umowa375
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

376.

Umowa376
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Elżbieta Kaczorowska
WL
i
Anna Majchrzak
WL
i
Andrzej Skiba
WL
i
Leszek Bober
WL
i
Adam Sabat
WL
i
Iwona Oszust
WL
i
Adam Majchrzak
WL
i
Edyta Chołomej
WL
i
Dorota Kowaleńko
WL
i
Ewa SzpikowskaGłowacka
WL
i
Łukasz Łukiewicz
WL
i

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

377.

Umowa377
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

378.

Umowa378
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

379.

Umowa379
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

380.

Umowa380
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

381.

Umowa381
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

382.

Umowa382
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

383.

Umowa383
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

384.

Umowa384
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

385.

Umowa385
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

386.

Umowa386
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

387.

Umowa387
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

Mirosław Pietrzycki
WL
i
Ewa Gumienik
WL
i
Marek Krasiński
WL
i
Katarzyna Grzyb
WL
i
Maria Bibułek
WL
i
Zenon Steczkiewicz
WL
i
Maria Małgorzata
Gębrys
WL
i
Andrzej Capik
WL
i
Marek Krasiński
WL
i
Marzena Górecka
WL
i
Ewa Gumienik
WL
i
Wiesława Widomska

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

388.

Umowa388
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

389.

Umowa389
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

390.

Umowa390
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

391.

Umowa391
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

392.

Umowa392
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

393.

Umowa393
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

394.

Umowa394
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

395.

Umowa395
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

396.

Umowa396
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

397.

Umowa397
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

398.

Umowa398
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

WL
i
Beata Trzcińska Staszczyk
WL
i
Bożena Kolber
WL
i
Urszula Kotlińska
WL
i
Małgorzata Drozd
WL
i
Dariusz Ćwieka
WL
i
Andrzej Skiba
WL
i
Jarosław Grzeszczuk
WL
i
Agnieszka
Zarczuk
WL
i
Alicja Rogalska
WL
i
Ewa Suplewska
WL
i
Bogumiła Śniadówka

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

399.

Umowa399
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

400.

Umowa400
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

401.

Umowa401
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

402.

Umowa402
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

403.

Umowa403
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

404.

Umowa404
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

405.

Umowa405
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

406.

Umowa406
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

407.

Umowa407
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

408.

Umowa408
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

409.

Umowa409
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

410.

Umowa410
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

WL
i
Lidia Dubaj
WL
i
Marta Agata Krysa
WL
i
Bożena Kolber
WL
i
Dariusz Ćwieka
WL
i
Barbara Flis
WL
i
Maria Rębacz
WL
i
Robert Sadurski
WL
i
Katarzyna Dobek
WL
i
Renata Jarczuk
WL
i
Jakub Duba
WL
i
Maria Gołębiowska
WL
i

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

411.

Umowa411
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

412.

Umowa412
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

413.

Umowa413
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

414.

Umowa414
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

415.

Umowa415
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

416.

Umowa416
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

417.

Umowa417
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

418.

Umowa418
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

419.

Umowa419
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

420.

Umowa420
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

421.

Umowa421
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

Renata Hrycaj
WL
i
Marian Saran
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Józef Jaśkowski
WL
i
Agnieszka Tymoszuk
WL
i
Mirosław Trociuk
WL
i
Urszula Furtak
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Małgorzata
Łopuszyńska
WL
i
Anna Domańska
WL
i
Andrzej Sikora
WL
i
Krystyna Maik

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 zł

r.
8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

422.

Umowa422
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

423.

Umowa423
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

424.

Umowa424
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

425.

Umowa425
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

426.

Umowa426
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

427.

Umowa427
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

428.

Umowa428
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

429.

Umowa429
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

430.

Umowa430
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

431.

Umowa431
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

432.

Umowa432
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

433.

Umowa433
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

WL
i
Romualda Czerwieniec
WL
i
Grażyna Jaroszyńska
WL
i
Emilia Miśkiewicz
WL
i
Jarosław Staszczak
WL
i
Romualda Czerwieniec
WL
i
Grażyna Kurczuk
WL
i
Małgorzata Zielińska
WL
i
Tomasz Uchyniak
WL
i
Mirosław Sałach
WL
i
Piotr Długosz
WL
i
Anna Olszowy
WL
i

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

434.

Umowa434
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

435.

Umowa435
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

436.

Umowa436
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

437.

Umowa437
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

438.

Umowa438
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

439.

Umowa439
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

440.

Umowa440
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

441.

Umowa441
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

442.

Umowa442
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

443.

Umowa443
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

444.

Umowa444
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

445.

Umowa445

CP

Umowa na opiekę

Jadwiga Gębal
WL
i
Teresa Atras
WL
i
Helena Maksymiec
WL
i
Marzena Łuka
WL
i
Renata Wawryniuk
WL
i
Anna Izabela Jaszczuk
WL
i
Mirosław Trociuk
WL
i
Zofia Grzeczyńska
WL
i
Krzysztof Fiołka
WL
i
Barbara Jarmosiewicz
WL
i
Jacek Rayski
WL
i
Urszula Furtak
WL

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

/KE/CP/13

dydaktyczną nad stypendystą

446.

Umowa446
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

447.

Umowa447
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

448.

Umowa448
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

449.

Umowa449
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

450.

Umowa450
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

451.

Umowa451
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

452.

Umowa452
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

453.

Umowa453
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

454.

Umowa454
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

455.

Umowa455
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

456.

Umowa456
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

i
Bogumiła Śniadówka
WL
i
Katarzyna Kwiatek Farion
WL
i
Marek Miśkiewicz
WL
i
Małgorzata Kasprzak
WL
i
Leszek Bober
WL
i
Lidia Dubaj
WL
i
Katarzyna Grzyb
WL
i
Grażyna Przychodzeń
WL
i
Ilona Czernecka
WL
i
Dorota Skowron
WL
i
Marek Bednarczyk
WL
i

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 zł

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

457.

Umowa457
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

458.

Umowa458
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

459.

Umowa459
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

460.

Umowa460
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

461.

Umowa450
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

462.

Umowa462
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

463.

Umowa463
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

464.

Umowa464
/DT/CP/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie

465.

Umowa465
/DT/CP/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie

CP

Świadczenie usług

466.

Umowa466
/OP/CP/13

Mirosław Pietrzycki
WL
i
Piotr Długosz
WL
i
Beata Niewczas
WL
i
Agnieszka Bukowska
WL
i
Iwona Kosiuk
WL
i
Izabela Świć
WL
i
Małgorzata Klimczak
WL
i
Edyta BajdaKowalczyk
WL
i
Spółka jawna „Top Bus
Sowiński G.”
WL
i
Spółdzielnia Pracy
Transportowospedycyjna
„TRANSPED”
WL
i

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 zł

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

10 grudnia 2012

15 stycznia 2013

r.

r.

20 grudnia 2012

15 stycznia 2013

r.

r.

1 328,40 zł

10 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

-

-

467.

Umowa467
/OP/CP/13

468.

Umowa468
/RŚ/CP/13

469.

Umowa469
/FS/CP/13

470.

471.

472.
473.

Umowa469
/FS/CP/13

Umowa469
/FS/CP/13

Umowa469
/FS/CP/13
Umowa473
/OP/CP/13

CP

Przedłużenie wsparcia
technicznego

CP

Korzystanie
z informacji geologicznej za
wynagrodzeniem

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Świadczenie usług

Nette sp. z o.o.
WL
i
system Data Sp. z o.o.
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Spółdzielnia
Mleczarska w Rykach
WL
i
Europejski Instytut
Psychologii Biznesu
C.H. Fryszkiewicz Sp.
J.
WL
i
Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej Oddział
Regionalny w Lublinie
WL
i
Miasto Radzyń
Podlaski
WL
i
Towarzystwo rozwoju i
Promocji Wsi
Romaszki
WL
i
LubMAN UMCS

46 701,87 zł

1 stycznia 2013

16 stycznia 2013

brutto

r.

r.

17 grudnia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

11 stycznia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

11 stycznia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

1 044 924,78

11 stycznia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

11 stycznia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

20 227,35 zł

09 stycznia 2013

17 stycznia 2013

brutto

r.

r.

1 315,00 zł

271 982,00 zł

252 651,88 zł

47 581,26 zł

sp. z o.o.

474.

Umowa474
/FS/Dz/13

Dz

475.

Umowa475
/FS/
Dz/13

Dz

Osobista ocena merytoryczna
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL
na lata
2007-2013
Osobista ocena merytoryczna
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL
na lata
2007-2013

476.

Umowa476
/FS/CP/13

CP

Umowa przeniesienia praw
autorskich

477.

Umowa477
/FS/CP/13

CP

Umowa przeniesienia praw
autorskich

478.

Umowa475
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

479.

Umowa479
/RPO/CP/1
3

CP

Odkażanie w komorze
fumigacyjnej przeznaczonej
do archiwizacji dokumentacji
konkursowej ZPORR

480.

Umowa480
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

481.

Umowa481

CP

Umowa o dofinansowanie

WL
i
Dorota Posyniak

WL
i
Cezary Czarnocki
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywności
Społecznej „Triada”
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywności
Społecznej „Triada”
WL
i
BAZUS
Sp. z o.o.
WL
i
Marek Gwizda
WL
i
FUDA Agnieszka
Laskowska
WL

3 985,20 zł
brutto
150/200 zł

20 listopada

17 stycznia 2013

za wniosek

2012 r.

r.

150/200 zł

20 listopada

17 stycznia 2013

za wniosek

2012 r.

r.

10 stycznia 2013

18 stycznia 2013

r.

r.

10 stycznia 2013

18 stycznia 2013

r.

r.

17 stycznia 2013

18 stycznia 2013

r.

r.

20 664,00 zł

4 stycznia 2013

22 stycznia 2013

brutto

r.

r.

1 545 735,25

23 stycznia 2013

23 stycznia 2013

r.

r.

1 225 346,00

23 stycznia 2013

24 stycznia 2013

-

-

212 866,20 zł

projektu systemowego w
ramach PO KL

/FS/CP/13
482.

Umowa482
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

483.

Umowa483
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

484.

Umowa484
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

485.

Umowa485
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

486.

Umowa486
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

487.

Umowa487
/OP/CP/13

CP

Sprzedaż oraz dostarczenie
mebli.

488.

Umowa488
/FS/Dz/13

Dz

489.

Umowa488
/RPO/CP/1
3

490.

Umowa490
/OP/CP/13

CP

CP

Osobista ocena merytoryczna
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL
Kompleksowa organizacja
drugiej edycji wydarzenia
pn. „Roadshow – na tropie
RPO WL.
Umowa najmu

i
Narodowe Forum
Doradztwa Kariery
WL
i
Agnieszka Nowak
WL
i
Beata Tarczoń
WL
i
Renata Gierszon
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Agnieszka Nowak
WL
i
Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS”
Sp. z o.o.
WL
i
Artur Proć
WL
i
Iwona Drath
WL
i
Zespół Szkół nr 5 im.
Jana Pawła II

r.

r.

23 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

23 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

8 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

8 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

23 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

40 742,52 zł

18 stycznia 2013

24 stycznia 2013

brutto

r.

r.

150/200 zł

20 listopada

25 stycznia 2013

brutto

2012 r.

r.

15 202,80 zł

24 stycznia 2013

25 stycznia 2013

brutto

r.

r.

Opłata

2 stycznia 2013

25 stycznia 2013

czynszowa

r.

r.

840,00 zł
840,00 zł
840,00 zł
840,00 zł
840,00 zł

491.

Umowa491
/DT/CP/13

492.

Umowa492
/RPO/Dz/1
3

493.

Umowa493
/RPO/Dz/1
3

CP

Dz

Dz

494.

Umowa494
/OP/CP/13

CP

495.

Umowa495
/OP/CP/13

CP

496.

Umowa496
/OP/CP/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL
Porozumienie w sprawie
określenia zasad organizacji i
odbywania studiów
podyplomowych w zakresie
służby publicznej
Świadczenie usług

Nadzorowanie obiektu

497.

Umowa497
/OP/CP/13

CP

Nadzorowanie obiektu

498.

Umowa498

CP

Umowa o dofinansowanie

WL
i
Usługi Transportowe
Stanisław
Szwaczkiewicz
WL
i
Anna Szeweńko
WL
i
Tadeusz Kaczorowski
WL
i
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
w Lublinie
WL
i
Futuro Exito Sp. z o.o.
w Lublinie
WL
i
„MIRO
MONITORING Spółka
z o.o.
w Lublinie
WL
i
„MIRO
MONITORING Spółka
z o.o.
w Lublinie
WL

2 stycznia 2013

28 stycznia 2013

r.

r.

28 stycznia 2013

28 stycznia 2013

r.

r.

28 stycznia 2013

28 stycznia 2013

r.

r.

2.400,00 zł

28 stycznia 2013

29 stycznia 2013

za osobę

r.

r.

2 015,97 zł

29 stycznia 2013

29 stycznia 2013

brutto

r.

r.

120,00 zł za
każdy
wniosek
120,00 zł za
każdy
wniosek

190,65 zł
brutto

3 grudnia 2012 r.

miesięcznie

202,95 zł
brutto
274 360,31 zł

3 grudnia 2012 r.

30 stycznia 2013

30 stycznia 2013
r.

30 stycznia 2013
r.
30 stycznia 2013

projektu systemowego w
ramach PO KL

/FS/CP/13

499.

Umowa499
/DT/CP/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie

500.

Umowa500
/OP/CP/13

CP

Dostęp do baz LexPolonica
Perfecta

501.

Umowa501
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

502.

Umowa502
/FS/CP/13

CP

503.

Umowa503
/OZ/CP/13

CP

504.
505.

Umowa504
/FS/CP/13
Umowa505
/FS/CP/13

CP
CP

Zabezpieczenie środków
finansowych
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

i
Instytut Organizacji
przedsiębiorstw i
technik informacyjnych
WL
i
Grzegorz Kawęcki –
PPHU „GRZEŃ”
WL
i
LexisNexis Polska Sp. z
o.o.
WL
i
Fundacja Q
WL
i
Międzynarodowe
Centrum Doskonalenia
Kadr Sp. z o.o.
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. St.
K. Wyszyńskiego SP
ZOZ
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywności
Społecznej „Triada”
WL
i

r.

r.

2 stycznia 2013

30 stycznia 2013

r.

r.

6 767,46 zł

28 stycznia 2013

30 stycznia 2013

brutto

r.

r.

25 stycznia 2013

31 stycznia 2013

r.

r.

31 stycznia 2013

31 stycznia 2013

r.

r.

21 stycznia 2013

4 lutego

r.

2013 r.

1 lutego

4 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

4 lutego

-

773 118,00 zł

317 746,80 zł

238 838,52 zł

916 410,94 zł
812 352,00 zł

ramach PO KL

506.

Umowa506
/DT/CP/13

507.

Umowa507
/OP/CP/13

CP

508.

Umowa508
/OP/CP/13

CP

509.

Umowa509
/OP/CP/13

510.

Umowa510
/OP/CP/13

511.

Umowa511
/OP/CP/13

512.

Umowa512
/OP/CP/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie
Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP
CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu

„O.K. Centrum
Języków Obcych”
Sp. z o.o.
WL
i
Ireneusz Sendecki P.W.
IRKOM
WL
i
WORD
w Lublinie
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe im. Prof. St.
Liebharta
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Papieża Jana Pawła II
WL
i
Samodzielny Publiczny
Psychiatryczny Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
w Celejowie
WL
i
WOMP
w Lublinie
WL
i
Medyczne Studium

2013 r.

2013 r.
5 lutego

-

7 grudnia 2012 r.

7 869,91 zł

13 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

14 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

2013 r.

do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

513.

514.

515.

516.

517.
518.

Umowa513
/OP/CP/13

Umowa514
/OP/CP/13

Umowa515
/OP/CP/13

Umowa516
/OP/CP/13

Umowa517
/OP/CP/13
Umowa518
/OP/CP/13

CP

CP

CP

CP

CP
CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu

Zawodowe im.
Stanisławy
Leszczyńskiej w
Zamościu
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe
im. Stefanii Wołynki
w Janowie Lubelskim
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe im. Z.
Bagińskiej w Parczewie
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe im.
Władysławy Szoc w
Chełmie
WL
i
Samodzielne Publiczne
Sanatorium Gruźlicy
i Chorób Płuc w
Poniatowej
WL
i
Muzeum Zamoyskich w
Kozłówce
WL
i
Wojewódzka Biblioteka

7 869,91 zł

28 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

16 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

12 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

20 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

19 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

519.

520.

Umowa519
/OP/CP/13

Umowa520
/OP/CP/13

521.

Umowa521
/OP/CP/13

522.

Umowa522
/OP/CP/13

523.

524.

Umowa523
/OP/CP/13

Umowa524
/OP/CP/13

CP

CP

CP

do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

Publiczna im. Henryka
Łopacińskiego

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Jana Bożego
w Lublinie

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

WL
i
Biblioteka
Pedagogiczna w Białej
Podlaskiej
WL
i
Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym
WL
i
Okręgowy Szpital
Kolejowy SPZOZ
w Lublinie
WL
i
Lubelskie
Samorządowe Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
w Lublinie
WL
i
Muzeum Wsi
Lubelskiej

7 869,91 zł

25 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

22 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

19 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

22 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

28 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

525.

526.

527.

Umowa525
/OP/CP/13

Umowa526
/OP/CP/13

Umowa527
/OP/CP/13

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

CP

528.

Umowa528
/OP/CP/13

CP

529.

Umowa529
/OP/CP/13

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

w Lublinie
WL
i
Szpital
Neuropsychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej im. Prof.
M. Kaczyńskiego w
Lublinie
WL
i
Wojewódzki Urząd
Pracy
w Lublinie
WL
i
Wojewódzka
Przychodnia SkórnoWenerologiczna
SPZOZ
w Lublinie
WL
i
Kolegium
Pracowników Służb
Społecznych
w Lublinie
WL
i
Nauczycielskie
Kolegium Języków
Obcych
w Zamościu

7 869,91 zł

25 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

27 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

30 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

Umowa530
/OP/CP/13

Umowa531
/OP/CP/13

Umowa532
/OP/CP/13

Umowa533
/OP/CP/13

Umowa534
/OP/CP/13
Umowa535
/OP/CP/13

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

WL
i
Kolejowy Szpital
Uzdrowiskowy w
Nałęczowie

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe
w Puławach

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu

WL
i
Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka
im. KEN
w Lublinie
WL
i
Samodzielna Publiczna
Stacja Pogotowia
Ratunkowego
i Transportu
Sanitarnego
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe im. Janusza
Korczaka
w Łukowie
WL
i
NKJO
w Puławach

7 869,91 zł

26 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

28 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

30 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

HOTSPOT
536.

Umowa536
/OP/CP/13

537.

Umowa537
/OP/CP/13

538.

Umowa538
/OP/CP/13

539.

Umowa539
/OP/CP/13

540.

Umowa540
/OP/CP/13

541.

Umowa541
/OP/CP/13

542.

Umowa542
/OP/CP/13

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Białej Podlaskiej
WL
i
WORD
w Białej Podlaskiej
WL
i
Ośrodek Praktyk
teatralnych
„Gardzienice”
WL
i
SRM
w Chełmie SPZOZ
WL
i
Wojewódzki Ośrodek
Kultury
w Lublinie
WL
i
Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej
w Lublinie
WL
i
Biblioteka
Pedagogiczna w
Zamościu

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł
brutto

6 grudnia 2012 r.

5 lutego
2013 r.

7 869,91 zł

30 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

543.

Umowa543
/OP/CP/13

544.

Umowa544
/OP/CP/13

545.

Umowa545
/OP/CP/13

546.

Umowa546
/OP/CP/13

547.

Umowa547
/OP/CP/13

548.
549.

Umowa548
/OP/CP/13
Umowa549
/OP/CP/13

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP
CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Zbiórka zużytych baterii i
akumulatorów

WL
i
WORD
w Chełmie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Gruźlicy
i Chorób Płuc w
Adampolu
WL
i
Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Suchowoli
WL
i
Wojewódzki Zarząd
Melioracji
i Urządzeń wodnych
w Lublinie
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
Samodzielny Publiczny
WL
i
Muzeum Lubelskie
w Lublinie
WL
i
REBA Organizacja

7 869,91 zł

30 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

18 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 zł

8 stycznia 2013

5 lutego

brutto

r.

2013 r.

7 869,91 zł

24 stycznia 2013

5 lutego

brutto

r.

2013 r.

7 869,91 zł

22 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

-

3 stycznia 2013 r

5 lutego
2013 r.

550.

Umowa550
/FS/CP/13

551.

Umowa551
/FS/CP/13

552.

Umowa552
/FS/CP/13

553.

Umowa553
/FS/CP/13

554.

Umowa554
/FS/CP/13

555.

Umowa555
/FS/CP/13

556.

Umowa556
/FS/CP/13

557.

Umowa557
/FS/CP/13

Odzysku S.A
WL
i
Lubelski Park
NaukowoTechnologiczny S.A.
WL
i
Lubelski Park
NaukowoTechnologiczny S.A.

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Kąkolewnica

73 31,66 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Adam Walczyk

713 163,60 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i
Biłgorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego
S.A.
WL
i
Lubelska Szkoła
Wyższa w Rykach
WL
i
PULS Systemy
Organizacji Szkoleń
Sp. z o. o.
WL
i

969 112,00 zł

176 950,60 zł

212 560,90 zł

644 258,40 zł

371 679,42 zł
769 135,20 zł

28 stycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

28 stycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

ramach PO KL

558.

Umowa558
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

559.

Umowa559
/KP/Z/13

Z

Wykonanie czynności w
ramach PROW dla
Departamentu KP

560.

Umowa560
/OZ/CP/13

CP

Umowa na dokończenie
realizacji stażu
podyplomowego

561.

Umowa561
/OZ/CP/13

CP

Umowa na dokończenie
realizacji stażu
podyplomowego

562.

Umowa562
/RPO/Dz/1
3

Dz

Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej projektów

563.

Umowa563
/RPO/Dz/1
3

Dz

Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej projektów

Dz

Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej projektów

CP

Umowa o dofinansowanie

564.
565.

Umowa564
/RPO/Dz/1
3
Umowa565

„O.K. Centrum
Języków Obcych”
Sp. z o.o.
WL
i
LECHAA
858 834,11 zł
CONSULTING Sp. z o.
o.
UMWL
2 500,00 zł
i
Beata Szołnobrutto
Szczepanik
WL
i
Lubelskie Hospicjum
dla Dzieci im. „Małego
25 896,69 zł
Księcia”, NZOZ
Stomatologia
w Lublinie
WL
i
„Lekarze Specjaliści”
25 896,69 zł
NZOZ
w Lublinie
WL
60,00 zł brutto
i
za wniosek
Jan Magryta
120,00 zł
WL
i
brutto za
Grażyna Bartoszewska
wniosek
WL
60,00 zł brutto
i
za wniosek
Adam Brodziak
WL
1 439,10 zł –

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

15 tycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

15 tycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

25 tycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

25 tycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

25 tycznia 2013

5 lutego

r.
5 lutego

2013 r.
6 lutego

ryczałt m-c za
projektu systemowego w
ramach PO KL

/FS/CP/13

30 000 kopii
i
Gaweł Włodzimierz

4,31 brutto –

2013 r.

2013 r.

6 500,00 zł

29 tycznia 2013

6 lutego

brutto

r.

2013 r.

21 113,00 zł

29 tycznia 2013

6 lutego

brutto

r.

2013 r.

1 lutego

7 lutego

2013 r.

2013 r.

479,70 zł

11 stycznia 2013

7 lutego

brutto/miesiąc

r.

2013 r.

350,00 zł

30 stycznia 2013

8 lutego

brutto

r.

2013 r.

2 500,00 zł

8 lutego

8 lutego

brutto
1 268 000,00

2013 r.
1 lutego

2013 r.
8 lutego

wykonanie sto
kopi poza
limitem

566.

Umowa566
/OP/CP/13

567.

Umowa567
/OP/CP/13

CP

Zorganizowanie imprezy
choinkowej dla dzieci
pracowników

CP

Wykonanie paczek
noworocznych dla dzieci
pracowników
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

568.

Umowa568
/FS/CP/13

CP

569.

Umowa569
/OP/CP/13

CP

Konserwacja wewnętrznej
sieci telefonicznej w
obiektach UMWL

570.

Umowa570
/PT/Dz/13

Dz

Przygotowanie autorskiej
wystawy fotografii.

571.

Umowa571
/KP/Z/13

Z

Weryfikacja wniosków
o płatność.

CP

Umowa o wsparcie realizacji

572.

Umowa572
/KE/CP/13

UMWL
i
Agencja
Agroturystyczna
„Scena Juno”
WL
i
Robert Worobij
WL
i
Związek Stowarzyszeń
Forum Lubelskich
Organizacji
Pozarządowych
WL
i
Krzysztof Kowalski
Ireneusz Kiczyński
WL
i
Oleksandra Radczenko
UMWL
i
Maria Dębicka
WL
i

395 003,85 zł

573.

574.

575.

Umowa573
/FS/CP/13
Umowa574
/FS/CP/13

Umowa575
/FS/CP/13

zadania publicznego

Lubelska Unia Sportu

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Paweł Krokowski

551 402,40 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Paweł Krokowski

814 179,60 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

576.

Umowa576
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

577.

Umowa577
/OP/CP/13

CP

Usługa dostępu do internetu

578.

Umowa578
/FS/Z/13

Z

Umowa Zlecenia

579.

Umowa579
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

580.

Umowa580
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

581.

Umowa581

CP

Umowa o wsparcie realizacji

WL
i
Agencja Rozwoju
SpołecznoGospodarczego Sp. z
o.o.
WL
i
wydawnictwo Czelej
Sp. z o.o.
WL
i
TAU INTERNET SP. z
oo.
UMWL
i
Artur Smyl
WL
i
Wiesław Szkutnik
WL
i
Ludowy Klub Sportowy
„DWERNICKI”
WL

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

5 412,00 zł

30 stycznia 2013

8 lutego

brutto

r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

8 lutego

259 429,49 zł

222 588,90 zł

15 000,00 zł
30 000,00 zł

1 900,00 zł
100 000,00 zł

zadania publicznego

/KE/CP/13

582.

Umowa582
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

583.

Umowa583
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

584.

Umowa584
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

585.

Umowa585
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

586.

Umowa586
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

587.

Umowa587
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

588.

Umowa588
/DT/CP/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie

589.

Umowa589
/DT/CP/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów

i
Lubelski Wojewódzki
Szkolny Związek
Sportowy
WL
i
Lubelski Związek
Koszykówki
WL
i
Wojewódzki Związek
Piłki Siatkowej
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Pływacki
WL
i
Okręgowy Związek
Karate
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Podnoszenia
Ciężarów
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Bokserski
WL
i
BP TOUR
Sp. z o.o.
WL
i

26 500,00 zł

26 500,00 zł

31 000,00 zł

6 000,00 zł

30 000,00 zł

12 000,00 zł

-

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

7 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

28 stycznia 2013

8 lutego

r

2013 r.

7 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

finansowanie
590.

Umowa590
/OP/Z/13

Z

Wykonanie czynności

591.

Umowa591
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

592.

Umowa592
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

593.

Umowa593
/OP/CP/13

CP

Sprzedaż
i dostarczenie papieru do
drukarek
i kopiarek

594.

Umowa594
/OP/CP/13

CP

Przekazanie środków
finansowych

595.

Umowa595
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

596.

Umowa596
/KE/CP/13

597.

Umowa597
/KE/CP/13

598.

Umowa598
/DT/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Określenie wzajemnych praz
i obowiązków stron przy

Andrzej Kupiec
UMWL
i
Anna Czuryło
WL
i
Parafia p. w. Chrystusa
Odkupiciela
WL
i
Hrubieszowskie
Stowarzyszenie
Folklorystyczne
WL
i
Biuro Market Leszek
Kulina Spółka Jawna
WL
i
Ministerstwo Zdrowia
WL
i
Marek Gudków
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Lekkiej
Atletyki
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Narciarski
WL
i

1 500,00 zł

7 lutego

8 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

1 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

7 621 329,21

7 stycznia 2013

11 lutego

r.

2013 r.

8 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

25 stycznia 2013

11 lutego

r.

2013 r.

3 500,00 zł

1 400,00 zł

59 796,45 zł

974 816, 76 zł

42 000,00 zł

8 000,00 zł
50 000,00 zł

realizacji zadania
inwestycyjnego
599.

Umowa599
/KE/CP/13

600.

Umowa600
/PT/CP/13

CP

601.

Umowa601
/KE/CP/13

CP

602.

Umowa602
/PT/CP/13

603.

Umowa603
/OP/CP/13

604.

605.

606.
607.

Umowa604
/FS/CP/13
Umowa605
/FS/CP/13
Umowa606
/FS/CP/13
Umowa607
/FS/CP/13

CP

CP

CP

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego
Współpraca w ramach
organizacji
Międzynarodowej
Konferencji Naukowe
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowanie
Wykonanie usługi
polegającej na realizacji
kampanii informacyjnopromocyjnej
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

Gmina Józefów nad
Wisłą
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Rugby w
Lublinie
WL
i
Gmina Lublin,
Polska Akademia Nauk
WL
i
„MAX” Sp. jawna
WL
i
„MAX” Sp. jawna
WL
i
SG24 Sp. z o. o.
WL
i
„Altkom Akademia”
S.A.
WL
i
„Altkom Akademia”
S.A.
WL
i
Krajowa Izba
Gospodarcza
WL
i

13 500,00 zł

8 800,00 zł
brutto

1 lutego

12 lutego

2013 r.

2013 r.

9 stycznia 2013 r

12 lutego
2013 r.

5 lutego

12 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

12 lutego

2013 r.

2013 r.

154 103,01 zł

8 lutego

13 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

1 723 500,00

13 lutego

13 lutego

2013 r.

2013 r.

1 206 762,00

13 lutego

13 lutego

2013 r.

2013 r.

1 112 448,03

13 lutego

13 lutego

2013 r.

2013 r.

292 506,30 zł

8 lutego

13 lutego

2013 r.

2013 r.

13 800,00 zł
-

608.

Umowa608
/FS/Dz /13

ramach PO KL

Gmina Niedrzwica
Duża

Dz

Wykonanie dzieła
polegającego na osobistym
sporządzeniu pisemnej opinii

WL
i
Barbara Matysik

1 000,00 zł

Dz

Wykonanie dzieła
polegającego na osobistym
sporządzeniu pisemnej opinii

WL
i
Barbara Matysik

1 000,00 zł

609.

Umowa609
/FS/Dz/13

610.

Umowa610
/MI/CP/13

CP

Udzielenie krótkoterminowej
pożyczki pieniężnej

611.

Umowa611
/MI/CP/13

CP

Udzielenie krótkoterminowej
pożyczki pieniężnej

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Stowarzyszenie „B-4”

784 462,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Stowarzyszenie „B-4”

402 285,00 zł

612.

613.

Umowa612
/FS/CP/13
Umowa613
/FS/CP/13

614.

Umowa614
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

615.

Umowa615
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

616.

Umowa616

CP

Umowa o wsparcie realizacji

WL
i
PKS w Zamościu
WL
i
PKS
w Międzyrzecu
Podlaskim

WL
i
Wschodnia Agencja
Rozwoju Sp. z o.o.
WL
i
Fundacja „Restaure
Basilicam”
WL

500 000,00 zł

300 000,00 zł

245 777,56 zł

3 600,00 zł
11 000,00 zł

9 stycznia 2013

13 lutego

r.

2013 r.

9 stycznia 2013

13 lutego

r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

15 lutego

zadania publicznego

/KE/CP/13

617.

Umowa617
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

618.

Umowa618
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

619.

Umowa619
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

620.

Umowa620
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

621.

Umowa621
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

622.

Umowa622
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

623.

Umowa623
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

624.

Umowa624
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

i
Okręgowy Związek
Kolarski
WL
i
Okręgowy Związek
Judo w Lublinie
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Tenisa
Stołowego
w Lublinie
WL
i
Lubelski Związek Piłki
Ręcznej
WL
i
Lubelskie Towarzystwo
Kajakowe Fala
WL
i
UKS „Sprint” w UlanMajorat
WL
i
AZS Klub Środ. WL
Oddział/Lublin
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Łuczniczy
WL
i

7 500,00 zł

11 000,00 zł

26 500,00 zł

7 500,00 zł

4 000,00 zł

98 000,00 zł

8 000,00 zł
50 000,00 zł

2013 r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

7 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

7 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

7 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

8 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

626.

Umowa626
/OP/CP/13

CP

Umowa użyczenia punktu
publicznego dostępu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

627.

Umowa627
/OP/CP/13

CP

Świadczenie usługi

628.

Umowa628
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

629.

Umowa629
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

630.

Umowa630
/FS/ CP /13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

631.

Umowa631

CP

Umowa o wsparcie realizacji

625.

Umowa625
/RŚ/CP/13

Lubelski Związek
Zapaśniczy w Lublinie
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Gmina
Zakrzówek
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe w Biłgoraju
WL
i
Hyperion Wschód
sp. z o. o.
WL
i
Okręgowy Związek
Teakwondo
Olimpijskiego w
Lublinie
WL
i
Środowo-Wschodni
Wojewódzki Związek
Badmintona
w Zamościu
WL
i
Instytut Monitorowania
Mediów
Sp. z o.o.
WL

14 lutego
600,00 zł

2013 r.

15 lutego
2013 r.

5 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

1 623,60 zł

31 stycznia 2013

15 lutego

brutto

r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

11 lutego

18 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

18 lutego

2013 r.

2013 r.

11 lutego

18 lutego

7 869,31 zł

15 000,00 zł

8 000,00 zł

195,57 zł
140 000,00 zł

zadania publicznego

/KE/CP/13

632.

Umowa632
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

633.

Umowa633
/PR/CP/13

CP

Uczestnictwo w konferencji

634.

Umowa634
/PT/CP/13

CP

Organizacja akcji
promocyjnej

635.

Umowa635
/DT/Z/13

Z

Opracowanie pisemnej oferty

636.

Umowa636
/OP/CP/13

CP

Karty dla pracowników

637.

638.
639.

Umowa637
/OP/CP/13
Umowa638
/KE/CP/13
Umowa639
/KE/CP/13

CP

CP
CP

Świadczenie usług serwisu
oprogramowania
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

i
Wojewódzkie
zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe
w Lublinie
WL
i
Towarzystwo
Regionalne
im. Wacława
Tuwalskiego
WL
i
Politechnika Lubelska
WL
i
Iwona Górna
WL
i
Instytut Rozwoju i
Promocji Kolei Sp. z o.
o.
WL
i
VanityStyle Sp. z o.o.
WL
i
HUBR Eryk Gałan
WL
i
Lubelski Związek Piłki
Nożnej
WL
i

2013 r.

2013 r.

18 lutego

18 lutego

2013 r.

2013 r.

5 000,00

14 lutego

18 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

10 000,00 zł

14 lutego

19 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

65 805,00 zł

1 lutego

19 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

15 lutego

19 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

19 lutego

2013 r.

2013 r.

12 września

19 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

19 lutego

2013 r.

2013 r.

6 700,00 zł

615,00 zł
brutto za
miesiąc
26 500,00 zł
1 200,00 zł

640.

Umowa640
/RŚ/CP/13

CP

Dotacja celowa

641.

Umowa641
/RŚ/CP/13

CP

Dotacja celowa

642.

Umowa642
/FS/CP/13

CP

Umowa o przeniesienie praw
autorskich

643.

Umowa642
/FS/CP/13

CP

Umowa o przeniesienie praw
autorskich

644.

Umowa644
/OZ/CP/13

CP

Zgoda na umorzenie
wierzytelności

CP

Umowa na produkcję,
personalizację i dystrybucję
blankietów zaświadczeń
ADR

645.

Umowa645
/DT/CP/13

646.

Umowa646
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

647.

Umowa647

CP

Umowa o wsparcie realizacji

Lubelska Okręgowa
Wojewódzka Liga
Obrony Kraju
WL
i
Wojewoda Lubelski
Jolanta Szołno-Koguc
WL
i
Wojewoda Lubelski
Jolanta Szołno-Koguc
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywności
Społecznej „Triada”
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywności
Społecznej „Triada”
WL
i
Okręgowy Szpital
Kolejowy SP ZOZ w
Lublinie
WL
i
Polska Wytwórnia
Papierów
Wartościowych
WL
i
Centrum Jana Pawła II
WL

1 143 000,00

15 lutego

21 lutego

2013 r.

2013 r.

15 lutego

21 lutego

2013 r.

2013 r.

20 lutego

21 lutego

2013 r.

2013 r.

20 lutego

21 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

22 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

22 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

25 lutego

2013 r.
18 lutego

2013 r.
25 lutego

64 000,00 zł

-

-

1 176,57 zł

-

14 100,00 zł
9 600,00 zł

/KE/CP/13

zadania publicznego

648.

Umowa648
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

649.

Umowa649
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

650.

Umowa650
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

651.

Umowa651
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

652.

Umowa652
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

653.

Umowa653
/OP/CP/13

CP

Wykonanie analizy/
ekpertyzy

654.

Umowa654
/OZ/Z/13

Z

Przeprowadzenie kontroli

i
Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołu
Pieśni i Tańca :Jawor”
Uniwersytetu
Przyrodniczego
WL
i
Lubelskie
Stowarzyszenie
OświatowoWychowawcze
WL
i
Fundacja Rozwoju
Oświaty Lubelskiej
WL
i
Lubelski Związek
Taekwon-do
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
SAFEGE
WL
i
dr med. Zbigniew
Hupert

5 800,00 zł

3 700,00 zł

6 000,00 zł

673 913,28 zł

783 441,60 zł

59 000,00 zł

350,00 zł

2013 r.

2013 r.

18 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

18 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

8 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

25 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

25 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

19 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

18 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

655.

Umowa655
/FS/CP/13

656.

Umowa656
/FS/CP/13

657.

Umowa657
/FS/CP/13

658.

Umowa658
/FS/CP/13

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Karolina
ChadzypanagiotisJurkiewicz
WL
i
„Centrum doradczoSzkoleniowe PROJEKT
Mariusz i Dorota
Galińscy
Sp. J.”

464 350,00 zł

136 194,50 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Katarzyna Galant

148 035,85 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Końskowola

279 533,30 zł

659.

Umowa659
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

660.

Umowa660
/FS/CP/13

CP

Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego

661.

Umowa661
/FS/CP/13

CP

Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego

662.

Umowa662
/OP/CP/13

CP

Uruchomienie usługi

663.

Umowa663

CP

Umowa o dofinansowanie

WL
i
Biłgorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego
WL
i
Gmina Firlej
WL
i
„DTS-SYSTM”
Tadeusz Stam, Danuta
WL
i
GTnet Spółka Jana
WL

318 436,96 zł

196 695,42 zł

143 516,40 zł

5 229,00 zł
391 82,30 zł

26 lutego

26 lutego

2013 r.

2013 r.

26 lutego

26 lutego

2013 r.

2013 r.

26 lutego

26 lutego

2013 r.

2013 r.

15 lutego

27 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

27 lutego

2013 r.

2013 r.

27 lutego

27 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

27 lutego

2013 r.

2013 r.

31 stycznia 2013

28 lutego

r.
28 lutego

2013 r.
28 lutego

projektu systemowego w
ramach PO KL

/FS/CP/13
664.

Umowa664
/OP/CP/13

CP

Świadczenie usług na
zasadach określonych przez
producenta oprogramowania

665.

Umowa665
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

666.

Umowa666
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

667.

Umowa667
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

668.

Umowa668
/GI/CP/13

CP

669.

Umowa669
/GI/CP/13

CP

670.

Umowa670
/GI/CP/13

CP

671.

Umowa671
/GI/CP/13

CP

672.

Umowa672

CP

Osobiste wykonani
czynności związanych z
wyborem wykonawcy
raportu końcowego
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny

i
Lubelska Szkoła
Biznesu Sp. z o.o.
WL
i
Andrzej Pomarański
WL
i
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
„Jedność”
WL
i
Fundacja Sztukmistrze
WL
i
Tomaszowskie
Towarzystwo
Regionalne im. J.
Petera

brutto

2013 r.

2013 r.

18 696,00 zł

28 lutego

28 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

20 lutego

28 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

28 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

28 lutego

2013 r.

2013 r.

6 100,00 zł

3 200, 00 zł

2 400,00 zł

WL
i
Bartosz Jóźwik

4 375,00 zł

12 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Kazimierz Głowniak
WL
i
Krystyna J.
Konstankiewicz
WL
i
Andrzej L. Dawidowicz
WL

4 500,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto
4 500,00 zł

2013 r.
7 lutego

2013 r.
1 marca

/GI/CP/13

merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
przyznanie stypendiów

673.

Umowa673
/GI/CP/13

CP

674.

Umowa674
/GI/CP/13

CP

675.

Umowa675
/GI/CP/13

CP

676.

Umowa676
/GI/CP/13

CP

677.

Umowa677
/GI/CP/13

CP

678.

Umowa678
/GI/CP/13

CP

679.

Umowa679
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

680.

Umowa680
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

681.

Umowa681
/FS/Z/13

Z

682.

Umowa682
/RŚ/CP/13

CP

Weryfikacja merytoryczna i
formalno-rachunkowa
wniosków o płatność
Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z

i
Cezary Pasterniak
WL
i
Ewa A. Lekka-Kowalik
WL
i
Krzysztof Bartuzi
WL
i
Stefania Jezierska-Tys
WL
i
Dariusz Jodłowski
WL
i
Piotr Janczarek
WL
i
Barbara Surowska
WL
i
Lubelska Organizacja
wojewódzkiej Ligi
Obrony Kraju
WL
i
Lubelski Klub
Sportowy Głuchych
„Spartan” Lublin
UMWL
i
Magdalena Kicińska
Skarb Państwa –
Marszałek

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

3 761,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

3 761,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 zł

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

18 lutego

1 marca

2013 r.

2013 r.

25 lutego

1 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

1 marca

2013 r.
18 lutego

2013 r.
1 marca

2013 r.

2013 r.

1 000,00 zł

28 000,00 zł

2 500,00 zł
600,00 zł

informacji geologicznej

Województwa
Lubelskiego
I
Gmina Piaski
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Powiat Krasnostawski
WL
i
Antoni Rutka

683.

Umowa683
/RŚ/CP/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

684.

Umowa684
/FS/Dz/13

Dz

Osobiste Sporządzenie
pisemnej opinii

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostępu
do internetu

WL
i
Nauczycielskie
Kolegium Języków
Obcych w Chełmie

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Lubelski

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Joanna Biszek

685.

686.

Umowa685
/OP/CP/13

Umowa686
/FS/CP/13

687.

Umowa687
/FS/CP/13

688.

Umowa688
/PT/Dz/13

Dz

Autor4skie zaprojektowanie
stoiska targowego regionu
Lubelskiego

689.

Umowa689
/OP/CP/13

CP

Wycena lokali mieszkalnych,
nieruchomości

690.

Umowa690
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
Bogusław Doba
WL
i
Eugeniusz Orzeł
WL
i

11 lutego

1 marca

2013 r.

2013 r.

1 000,00 zł

9 stycznia 2013

4 marca

brutto

r.

2013 r.

27 lutego

4 marca

2013 r.

2013 r.

3 030 017,76

1 marca

4 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

4 marca

2013 r.

2013 r.

6 lutego

4 marca

2013 r.

2013 r.

4 marca

4 marca

2013 r.
8 lutego

2013 r.
4 marca

2013 r.

2013 r.

300,00 zł

-

462 860,98 zł

2 000,00 zł
22 000,00 zł
261 943,83 zł

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

692.

Umowa692
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

693.

Umowa693
/OP/CP/13

CP

Dostawa kwiatów i
kompozycji kwiatowych

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

691.

Umowa691
/KE/CP/13

694.

Umowa694
/FS/CP/13

695.

Umowa695
/FS/CP/13

696.

Umowa696
/FS/CP/13

697.

Umowa697
/FS/CP/13

698.

Umowa698
/FS/CP/13

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Muzeum wsi Lubelskiej
WL
i
Powiat Kraśnicki
WL
i
Gmina Wierzbica/
szkoła Podstawowa w
Święcicy
WL
i
„Pracownia Futura
Czesława Turowska”
WL
i
ACTON TRAINING
CENTRE LIMITED
Sp. z o.o.
WL
i
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny

22 lutego

4 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

60 500,00 zł

28 lutego

5 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

27 lutego

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

31 000,00 zł

97 633,00 zł

263 772,37 zł

406 035,96 zł

874 753,32 zł

WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny

783 109,18 zł

WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny

978 600,79 zł

699.

700.

Umowa699
/FS/CP/13

Umowa700
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Marek Gudków
WL
i
Stowarzyszenie
Nauczycieli i
Wychowawców
„Przyjazna Szkoła”
WL
i
Deinde
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli
WL
i
Polska Giełda Pracy Sp.
z o.o.
WL
i
Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości

914 667,84 zł

461 232,00 zł

701.

Umowa701
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

702.

Umowa702
/RŚ/CP/13

CP

Porozumienie LODR

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Sawin

154 764,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
„CEE”
Sp. z o.o.

538 252,78 zł

703.

704.

705.

706.

Umowa703
/FS/CP/13
Umowa704
/FS/CP/13
Umowa705
/FS/CP/13
Umowa706
/FS/CP/13

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

228 368,08 zł

21 lutego 2013 r.

-

26 lutego 2013 r.

988 634,80 zł

227 373,69 zł

5 marca
2013 r.
5 marca
2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

27 lutego 2013 r.

5 marca
2013 r.

1 marca

6 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

6 marca

2013 r.

2013 r.

707.

708.

709.

Umowa707
/FS/CP/13
Umowa708
/FS/CP/13

Umowa709
/KE/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Miasto Lublin

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Caritas Polska

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

710.

Umowa710
/PT/CP/13

CP

Promocja województwa
Lubelskiego podczas
Międzynarodowych
Halowych Zawodach
Konnych CSI3 - Cavaliada

711.

Umowa711
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

712.

Umowa712
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

713.

Umowa713
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
Radzyńskie
Towarzystwo
Muzyczne im. K.
Lipińskiego
WL
i
Międzynarodowe Targi
Poznańskie
sp. z o.o.
WL
i
Wojewódzkie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
w Lublinie
WL
i
Oddział Regionalnej
Olimpiady Specjalnej
Polska - Lubelskie
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Sumo

192 826,52 zł

1 054 014,03

10 800,00 zł

50 000,00 zł
brutto

1 marca

6 marca

2013 r.

2013 r.

27 lutego 2013 r.

26 lutego 2013 r.

28 lutego 2013 r.

8 000,00 zł

26 lutego 2013 r.

5 000,00 zł

28 lutego 2013 r.

6 000,00 zł

27 lutego 2013 r.

6 marca
2013 r.

6 marca
2013 r.

6 marca
2013 r.

6 marca
2013 r.

6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.

WL
i
Wojewódzki Związek
Tenisowy
WL
i
Oddział Regionalny
Olimpiady specjalnej
Polska-Lubelskie

714.

Umowa714
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

715.

Umowa715
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

716.

Umowa716
/FS/Dz/13

Dz

Sporządzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Głasek

Sporządzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Głasek

Sporządzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Głasek

Sporządzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Głasek

Sporządzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Głasek

717.

718.

719.

720.

Umowa717
/FS/Dz/13
Umowa718
/FS/Dz/13
Umowa719
/FS/Dz/13
Umowa720
/FS/Dz/13

Dz

Dz

Dz

Dz

721.

Umowa721
/OZ/CP/13

CP

Zabezpieczenie środków
finansowych

722.

Umowa722

CP

Opracowanie oraz wykonani

WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Białej Podlaskiej
WL

6 965,00 zł

25 lutego 2013 r.

11 500,00 zł

28 lutego 2013 r.

300,00 zł
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek
300,00 zł
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek
300,00 zł
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek
300,00 zł
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek
300,00 zł
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek

6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.

3 075 200,00

5 marca

6 marca

2013 r.

2013 r.

9 400,00 zł

6 marca

6 marca

/OP/CP/13

723.

Umowa723
/DT/CP/13

CP

724.

Umowa724
/DT/CP/13

CP

725.

Umowa725
/FS/CP/13

CP

726.

Umowa726
/KP/CP/13

727.

Umowa727
/OP/CP/13

CP

728.

Umowa728
/OP/CP/13

CP

729.

Umowa729
/FS/CP/13

CP

CP

druku biuletynu
informacyjnego ”CzłowiekNajlepsza inwestycja”
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków przy
realizacji zadania
inwestycyjnego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Usługa Hotelarsko Restauracyjna
Przeprowadzenie szkolenia
pt. „Kosztorysowanie robót
budowlanych – aspekty
praktyczne”
Przeprowadzenie szkoleń
lekarzy i lekarzy dentystów
w ramach stażu
podyplomowego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i
Tomasz Jóźwik

brutto

WL
i
Robert Nabrzęcki

-

WL
i
Powiat Parczew i
Gmina Parczew
WL
i
Energia dla Firm
WL
i
„Uzdrowisko Nałęczów

WL
i
Instytut Konsultantów
Europejskich

2013 r.

2013 r.

4 marca

7 marca

2013 r.

2013 r.

2 768 300,00

22 marca

7 marca

2013 r.

2013 r.

1 435 918,60

7 marca

7 marca

2013 r.

2013 r.

20 060,00 zł
brutto

28 lutego 2013 r.

7 marca
2013 r.

41 355,00

6 marca

8 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

7 marca

11 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

11 marca

2013 r.

2013 r.

WL
i
Marzena Kowalczyk

32 940,00 zł

WL
i
Gmina Siedliszcze

316 341,90 zł

730.

731.

Umowa730
/FS/CP/13
Umowa731
/FS/CP/13

732.

Umowa73/
FS/CP/13

733.

Umowa733
/FS/CP/13

734.

Umowa734
/FS/CP/13

735.

Umowa735
/FS/CP/13

736.

Umowa736
/DT/CP/13

737.

Umowa737
/DT/CP/13

738.

Umowa738
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
GIS- Expert Sp. z o.o.

175 195,70 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Miasto Chełm

166 705,35 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Drukarnia DAKO
Kozioł i Wspólnicy Sp.
J.

952 232,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Syntea S.A.

415 993,75 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Lubelska Fundacja
Rozwoju

440 179,94 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Ulhówek

518 730,28 zł

WL
i
Gmina Niemce

20 000,00 zł

22 lutego 2013 r.

WL
i
Gmina Niemce

199 203,00 zł

22 lutego 2013 r.

558 398,88 zł

1 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

CP

CP
CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i

21 lutego 2013 r.

11 marca
2013 r.

1 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

4 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.
12 marca
2013 r.
12 marca
2013 r.

739.

740.

Umowa739
/FS/CP/13
Umowa740
/FS/CP/13

Umowa741
/RŚ/CP/13

ramach PO KL

Polska Fundacja Ośr.
Wpierania Rozwoju
Gospodarczego „OIC
Poland”

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Susiec

345 198,46 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Miedzyrzec
Podlaski

271 727,38 zł

Przedmiotem umowy jest
współpraca dotycząca
organizacji konkursu „Rolnik
Lubelszczyzny”

WL
i
Porozumienie – Targi
Lublin S.A.

CP

-

12 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

12 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

11 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

741.

Umowa741
A/OP/CP/1
3

743.
744.

Umowa742
/FS/CP/13
Umowa743
/FS/CP/13

CP

Sukcesywne wykonywanie
napraw w samochodach
służbowych UMWL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i
Japan - Serwis

WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i

67 000,00 zł
brutto

662 758,20 zł
473 331,05 zł

11 lutego 2013 r.

12 marca
2013 r.

13 marca

13 marca

2013 r.

2013 r.

13 marca

13 marca

2013 r.

2013 r.

ramach PO KL

CP

Administracja przydzieloną
numeracją przez
Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy

746.

Umowa745
/OZ/CP/13

CP

Umowa w sprawie zlecenia
realizacji zadań z zakresu
medycyny pracy w 2013 r.

747.

Umowa746
/OP/CP/13

CP

Umowa
w sprawie przekazania
dotacji podmiotowej

748.

Umowa747
/OP/CP/13

CP

Umowa w sprawie zlecenia
realizacji zadań z zakresu
medycyny pracy w 2013 r.

749.

Umowa748
/OP/CP/13

750.

Umowa749
/OP/CP/13

745.

Umowa744
/OP/CP/13

751.

Umowa750
/OP/CP/13

CP

CP

CP

Usługa audytu Projektu
„Budowa Regionalnej
Infrastruktury Informacji
Przestrzennej”
Przeprowadzenie szkoleń
w zakresie orzecznictw
lekarskiego bioetyki i prawa
medycznego dla lekarzy
stażystów
Przeprowadzenie szkoleń w
zakresie transfuzjologii
klinicznej dla lekarzy
medycyny w ramach stażu
podyplomowego w 2013 r.

Lubelska Fundacja
Rozwoju
WL
i
Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
WL
i
Samodzielny Publiczny
Akademicki Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Lublinie
WL
i
WOMP
w Lublinie
WL
i
WOMP
w Lublinie
WL
i
Przemysław Ura

600,00 zł

4 marca

13 marca

rocznie

2013 r.

2013 r.

98 600,00 zł

25 lutego 2013 r.

1 440 000,00

6 marca

13 marca

2013 r.

2013 r.

2 895 700,00

25 lutego 2013 r.

13 marca
2013 r.

13 marca
2013 r.

12 177,00 zł

6 marca

13 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Lubelska Izba Lekarska

99 500,00 zł

27 lutego 2013 r.

WL
i
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w
Lublinie

88 800,00 zł

14 marca
2013 r.

11 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

752.

Umowa751
/OP/CP/13

753.

Umowa752
/FS/CP/13

CP

CP

Dostawa pucharów wraz z
graweracją, medali,
statuetek, dyplomów, pater
oraz dyplomów
drewnianych.
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wykonanie usługi
polegającej na
przygotowaniu do druku 54
tron artykułów z zakresu
rolnictwa i środowiska
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

754.

Umowa753
/RŚ/CP/13

CP

755.

Umowa754
/FS/CP/13

CP

756.

Umowa755
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

757.

Umowa756
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

758.

Umowa757
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

759.

Umowa758
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
TRYUMF
Sp. z o. o.
WL
i
Adam Kolibski;
Dariusz Pawusiak
WL
i
Lubelski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli
WL
i
Lechaa Consulting Sp.
z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Przyjaciół Tańca
WL
i
Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe
„Węglin Północny
WL
i
Stowarzyszenie Pro
Musica Antigua
WL
i
Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi

19 519,88 zł

6 marca

14 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

30 000,00 zł

5 marca

14 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 137 157,24

14 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

4 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

8 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

4 450,00 zł

7 000,00 zł

700,00 zł

4 500,00 zł
6 000,00 zł

760.

761.

Umowa759
/KE/CP/13

Umowa760
/FS/CP/13

762.

Umowa761
/OP/CP/13

763.

Umowa762
/OP/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Łęczyńskiej
WL
i
Integracyjne centrum
sportu i Rekreacji
„START”

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Lublin

CP

CP

Wykonanie czerwonych
okładek Marszałka,
Wicemarszałka, Członka
Zarządu Przewodniczącego
Sejmiku, oprawy
dokumentów
archiwizowanych i
legitymacji dla potrzeb
UMWL
Dostawa pucharów
metalowych, dyplomów
drewnianych oraz trofeów
szklanych dla potrzeb
Departamentu rolnictwa
i Środowiska UMWL

764.

Umowa763
/OP/CP/13

CP

Dostawa podkładów MDF z
graweracją na metalowym
podkładzie łącznie z etui dla
potrzeb Kancelarii Marszałka
UMWL

765.

Umowa764
/RŚ/CP/13

CP

Umowa Licencyjna

WL
i
Roman Włodarski

WL
i
Tryumf
Sp. z o.o.
WL
i
WL
i
Tryumf
Sp. z o.o.
WL
i
Skarb Państwa –
Minister Środowiska

6 000,00 zł

18 lutego 2013 r.

15 marca
2013 r.

13 marca

15 marca

2013 r.

2013 r.

78 535,50 zł

15 marca

18 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

11 867,10 zł

6 marca

18 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

13 808,11 zł

6 marca

18 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 marca

18 marca

2013 r.

2013 r.

216 348,00 zł

-

766.

Umowa765
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

767.

Umowa766
/OP/CP/13

CP

Umowa
o korzystanie
z Kanalizacji kablowej TP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

768.

Umowa767
/FS/CP/13

769.

Umowa768
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

770.

Umowa769
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

771.

Umowa770
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

772.

Umowa771
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

773.

Umowa772
/RŚ/CP/13

CP

Przeprowadzenie kampanii
promującej województwo
lubelskie

WL
i
Joanna Mirosława Wieczorek
WL
i
Telekomunikacja
Polska S.A.
WL
i
Powiat Rycki
WL
i
Lubelskie
Stowarzyszenie
Fantastyki „Cytadela
Syriusza”
WL
i
Stowarzyszenie „Barwy
Tęczy”
WL
i
Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich Oddział w
Lublinie
WL
i
Lokalna Grupa
Działania „Roztocze
Tomaszowskie”
WL
i
POLSKAPRESE Sp. z

12 marca

18 marca

2013 r.

2013 r.

124,61 zł

22 stycznia 2013

18 marca

miesięcznie

r.

2013 r.

1 781 690,00

19 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

8 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

13 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

14 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

14 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

58 000,00 zł

8 marca

19 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

294 789,46 zł

6 000,00 zł

3 600,00 zł

16 000,00 zł

1 300,00 zł

774.

775.

776.

777.

778.

779.

Umowa773
/FS/CP/13

Umowa774
/MI/CP/13

Umowa775
/OP/CP/13

Umowa776
/OZ/CP/13

Umowa777
/OZ/CP/13

Umowa778
/OZ/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Zorganizowanie konferencji
prasowej połączonej
z uroczystością wmurowania
kamienia węgielnego
w związku
z realizacją projektu pn.
„Lubelskie Centrum
Konferencyjne”

CP

Wykonanie i dostawa
plakatów do potykaczy

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących

o.o.
WL
i
Lubelska Agencja
Ochrony środowiska
S.A.

WL
i
Grzegorz Koczkodaj

WL
i
Magdalena Szymala
Marek Skowronek
Idea Studio s.c.
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Białej Podlaskiej
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. St.
K. Wyszyńskiego SP
ZOZ
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital

1 290 890,80

19 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

9 225,00 zł

19 marca

19 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

34 825,11 zł

15 marca

19 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

31 100,00 zł

25 lutego 2013 r.

26 800,00 zł

25 lutego 2013 r.

31 500,00 zł

25 lutego 2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

780.

781.

782.

783.

784.
785.

Umowa779
/OZ/CP/13

Umowa780
/OZ/CP/13

Umowa781
/OZ/CP/13

Umowa782
/OZ/CP/13

Umowa783
/OZ/CP/13
Umowa784
/OZ/CP/13

zawody medyczne

Specjalistyczny w
Chełmie

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP
CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne
Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

WL
i
Okręgowy Szpital
Kolejowy
w Lublinie
SP ZOZ
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im
Papieża Jana Pawła II w
Zamościu
WL
i
Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej
SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Kolejowy Szpital
Uzdrowiskowy w
Nałęczowie SP ZOZ
WL
i
SP ZOZ Szpital
Neuropsychiatryczny w
im. Prof. M.

28 690,00 zł

25 lutego 2013 r.

29 925,00 zł

25 lutego 2013 r.

30 600,00 zł

25 lutego 2013 r.

17 018,00 zł

25 lutego 2013 r.

5 150,00 zł

25 lutego 2013 r.

27 450,00 zł

25 lutego 2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.
19 marca
2013 r.

786.

Umowa785
/OZ/CP/13

CP

787.

Umowa786
/OZ/CP/13

CP

788.

Umowa787
/OZ/CP/13

CP

789.

790.

791.

Umowa788
/OZ/CP/13

Umowa789
/OZ/CP/13

Umowa790
/OZ/CP/13

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne
Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne
Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

Kaczyńskiego w
Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny w
Radecznicy
WL
i
Samodzielny Publiczny
Psychiatryczny ZOL w
Celejowie
WL
i
SP ZOZ Gruźlicy i
Chorób Płuc w
Adampolu
WL
i
Samodzielny Publiczne
sanatorium Gruźlicy
i Chorób Płuc w
Poniatowej
WL
i
Stacja Pogotowia
Ratunkowego SP ZOZ
w Białej Podlaskiej
WL
i
stacja Pogotowia
Medycznego
w Chełmie
SP ZOZ

9 890,00 zł

25 lutego 2013 r.

4 950,00 zł

25 lutego 2013 r.

5 500,00 zł

25 lutego 2013 r.

1 500,00 zł

25 lutego 2013 r.

26 830,00 zł

25 lutego 2013 r.

29 477,00 zł

25 lutego 2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

792.

793.

794.

Umowa791
/OZ/CP/13

Umowa792
/OZ/CP/13

Umowa793
/OZ/CP/13

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

795.

Umowa794
/OZ/CP/13

CP

Umowa na pokrycie kosztów
kształcenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujących
zawody medyczne

796.

Umowa795
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

797.

Umowa796
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

798.

Umowa797
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i
SP stacja Pogotowi
Ratunkowego
i Transportu
Sanitarnego
w Zamościu
WL
i
Wojewódzka
Przychodnia
Stomatologiczna SP
ZOZ
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Akademicki ZOZ
w Lublinie
WL
i
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy –
Centrum
ProfilaktycznoLecznicze
w Lublinie
WL
i
Muzeum Lubelskie
WL
i
Muzeum Lubelskie
WL
i

30 810,00 zł

25 lutego 2013 r.

4 800,00 zł

25 lutego 2013 r.

4 940,00 zł

25 lutego 2013 r.

9 390,00 zł

25 lutego 2013 r.

31 000,00 zł
192 938,00 zł
271 818,20 zł

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

11 marca

20 marca

2013 r.

2013 r.

11 marca

20 marca

2013 r.
19 marca

2013 r.
20 marca

2013 r.

2013 r.

799.

Umowa798
/FS/CP/13

800.

Umowa799
/FS/CP/13

801.

Umowa800
/FS/Dz/13

ramach PO KL

Stowarzyszenie
Rozwoju
i Promocji Wsi Maszki

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Katarzyna Ostroga

85 096,30 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Biłgorajski

729 533,00 zł

Dz

Sporządzenie opinii o
wniosku o dofinansowani
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Głasek
WL
i
Marek Chrzanowski
WL
i
Alina Betlej
WL
i
Wojewódzkie
Pogotowie Ratunkowe
SP ZOZ
w Lublinie

802.

Umowa801
/GI/Dz/13

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

803.

Umowa802
/GI/Dz/13

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

804.

Umowa803
/OZ/CP/13

CP

Przeszkolenie pracowników

CP

Zorganizowanie imprezy
promocyjno-targowych pod
nazwą „Kiermasze
Świąteczne”

WL
i
Michał Bielecki

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
Lubelski Związek
Orientacji Sportowej

805.

806.

Umowa804
/PT/CP/13
Umowa805
/KE/CP/13

CP

300,00 zł
brutto za
wniosek
10 000,00 zł
brutto
68 000,00 zł
brutto

20 marca

20 marca

2013 r.

2013 r.

20 marca

20 marca

2013 r.

2013 r.

1 stycznia 2013

20 marca

r.

2013 r.

25 lutego 2013 r.
25 lutego 2013 r.

20 marca
2013 r.
20 marca
2013 r.

12 marca

20 marca

2013 r.

2013 r.

15 000,00 zł

12 marca

20 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

31 600,00 zł

2 600,00 zł

21 marca
2013 r.

807.

Umowa806
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

808.

Umowa807
/OP/CP/13

CP

Wynajem powierzchni
wystawienniczej

809.

Umowa808
/FS/CP/13

CP

Umowa o przeniesienie praw
autorskich

810.

Umowa809
/FS/CP/13

CP

Umowa o przeniesienie praw
autorskich

811.

Umowa810
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiekę
dydaktyczną nad stypendystą

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

812.

813.

Umowa811
/FS/CP/13
Umowa812
/FS/CP/13

814.

Umowa813
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

815.

Umowa814

CP

Określenie wzajemnych

WL
i
Wojciech Kłoda
WL
i
Lubelski Związek
Stowarzyszeń Agroturystycznych
WL
i
Iwona Nakielska; Rafał
Sobiech
WL
i
Iwona Nakielska; Rafał
Sobiech
WL
i
Sylwia TrzcińskaPydyś
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy
Krynice
WL

31 stycznia 2013

21 marca

r.

2013 r.

99 500,00 zł

20 marca

21 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

5 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

420,00 zł

6 marca

22 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

22 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

22 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

21 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

31 stycznia 2013

22 marca

29 736,00 zł

-

-

456 464,83 zł

484 085,90 zł

110 350,78 zł
310 000,00 zł

/DT/CP/13

816.

Umowa815
/DT/CP/13

817.

Umowa816
/DT/CP/13

CP

CP

praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego

818.

Umowa817
/RŚ/CP/13

CP

Umowa przekazania
w użytkowanie górnicze
złoża wód leczniczych
„Nałęczów”

819.

Umowa818
/OP/CP/13

CP

Publikacja ogłoszeń
prasowych

820.

Umowa819
/OP/CP/13

CP

Publikacja ogłoszeń
prasowych

821.

Umowa820
/OP/CP/13

CP

Realizacja kampanii
promocyjno-wizerunkowej
RPO WL

822.

Umowa821
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

823.

Umowa822
/RPO/Dz/1
3

Dz

Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o

i
Międzyrzec Podlaski
WL
i
Międzyrzec Podlaski

14 000,00 zł

WL
i
Biłgoraj

35 000,00 zł

Skarb Państwa
i
Zakład Leczniczy
„Uzdrowisko
Nałęczów” S.A.
WL
i
„SPES”
sp. z o.o.
WL
i
Media Regionalne
sp. z o. o.
WL
i
Don Brando Sp. z o.o.
WL
i
Zamojskie
Towarzystwo
„Renesans”
WL
i
Jan Tadeusz Polski

r.

2013 r.

31 stycznia 2013

22 marca

r.

2013 r.

28 lutego 2013 r.

22 marca
2013 r.

12 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

14 marca

25 marca

2013 r.

2013 r.

6 marca

25 marca

2013 r.

2013 r.

675 270,00 zł

19 marca

25 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

19 marca

26 marca

2013 r.

2013 r.

120,00 zł

11 marca

26 marca

brutto za

2013 r.

2013 r.

1 857,50 zł

27 482,40 zł

34 442,10 zł

1 800,00 zł

824.

Umowa823
/RPO/Dz/1
3

Dz

825.

Umowa824
/RPO/Dz/1
3

Dz

826.

Umowa825
/RPO/Dz/1
3

827.

828.

829.

Umowa826
/RPO/Dz/1
3

Umowa827
/RPO/Dz/1
3
Umowa828
/RPO/Dz/1

Dz

Dz

Dz

Dz

dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny

wniosek

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł brutto

20 marca

26 marca

za wniosek

2013 r.

2013 r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł brutto

20 marca

26 marca

za wniosek

2013 r.

2013 r.

20 marca

26 marca

2013 r.

2013 r.

20 marca

26 marca

2013 r.

2013 r.

WL
i
Bożena Grzegorczyk

WL
i
Tadeusz Kaczorowski

120,00 zł
brutto za
wniosek
120,00 zł
brutto za
wniosek

WL
i
Marta Smal-Chudzik

60,00 zł brutto

11 marca

26 marca

za wniosek

2013 r.

2013 r.

WL
i

60,00 zł

20 marca

26 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

3

merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL

830.

Umowa829
/RPO/Dz/1
3

831.

Umowa830
/RPO/Dz/1
3

832.

Umowa831
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

833.

Umowa832
/OZ/CP/13

CP

Umowa w sprawie
udzielenia pożyczki
pieniężnej

834.

Umowa833
/OZ/CP/13

CP

Umowa w sprawie
udzielenia pożyczki
pieniężnej

835.

Umowa834
/OP/CP/13

Dz

Dz

CP

Przepro-wadzenie szkolenia
z zakresu „Doskonalenie
przepro-wadzanych
wewnętrznych audytów

Stanisław Klepacz

WL
i
Adam Brodziak

60,00 zł

20 marca

26 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł

20 marca

26 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

20 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

3 504 613,87

26 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

26 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

6 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Kickboxingu
WL
i
Okręgowy Szpital
Kolejowy
SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Jana Bożego w Lublinie
WL
i
DEKRA Solutions
Sp. z o.o.

3 000,00 zł

375 575,00 zł
2 600,00 zł

836.

Umowa834
/OP/Dz/13

Dz

837.

Umowa836
/FS/CP/13

CP

838.

839.

840.

Umowa837
/OP/CP/13

Umowa838
/FS/CP/13
Umowa839
/OP/CP/13

jakości w UMWL”
Przygotowanie i
przeprowadzenie szkolenia
okresowego BHP dla
pracowników UMWL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Joanna Duda

1 200,00 zł

WL
i
Powiat Biłgorajski

263 686,45 zł

CP

Organizacja usług
cateringowych

WL
i
Anna SzymańskaTyburek CATRINGLUBLIN.PL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Syntea S.A.

CP

Umycie szklanek elewacji w
budynku przy ul. Stefczyka
3oraz przy ul. Czechowskiej
19

WL
i
MAJ-MAX Hubert Maj

841.

Umowa840
/OP/CP/13

CP

Organizacja usług
cateringowych

842.

Umowa841
/KE/Dz/13

Dz

Umowa o wykonanie dzieła

843.

Umowa842
/KE/Dz/13

Dz

Umowa o wykonanie dzieła

844.

Umowa843

Dz

Umowa o wykonanie dzieła

WL
i
Anna SzymańskaTyburek CATRINGLUBLIN.PL
WL
i
Wiesław Kaproń
WL
i
Marta SzermińskaMazur
WL

25 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

20 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

29 997,50 zł

20 marca

27 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

27 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

13 132,35 zł

28 marca

28 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

20 marca

28 marca

2013 r.

2013 r.

25 marca

28 marca

2013 r.

2013 r.

25 marca

28 marca

2013 r.

2013 r.

25 marca

28 marca

326 174,57 zł

22 940,00 zł

300,00 zł

300,00 zł
300,00 zł

/KE/Dz/13
845.

Umowa844
/KE/Dz/13

Dz

Umowa o wykonanie dzieła

846.

Umowa845
/RPO/Dz/1
3

Dz

Wykonanie
60 sesji fotograficznych

847.

Umowa846
/PR/Dz/13

848.

Umowa847
/FS/CP/13

849.

Umowa848
/FS/CP/13

Dz

CP

CP

25 marca

28 marca

2013 r.

2013 r.

20 400,00 zł

27 marca

28 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

42 000,00 zł

5 marca

28 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

28 marca

29 marca

2013 r.

2013 r.

15 marca

29 marca

2013 r.

2013 r.

22 marca

29 marca

2013 r.

2013 r.

20 marca

2 kwietnia 2013

27 861,00 zł

2013 r.
20 marca

r.
2 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

300,00 zł

275 502,20 zł

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Sławomir Nadłonek

560 390,40 zł

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

851.

Umowa850
/DT/CP/13

CP

Promocja projektu : „Zakup
taboru kolejowego...”

CP

2013 r.

WL
i
Krzysztof Woźniak

Umowa849
/KE/CP/13

Umowa851
/OP/CP/13

2013 r.

Wykonanie dokumentu
Prognozy oddziaływania na
środowisko dotyczące oceny
realizacji zaktualizowanej
Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego
na 2006-2020
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

850.

852.

i
Andrzej Mazur
WL
i
Jan Arnal
WL
i
Wojciech Lembryk

Świadczenie usług
cateringowych dla
Departamentu Kultury,

WL
i
Witold Wołoszyn

WL
i
Stowarzyszenie Pomoc
Dzieciom
Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem”
WL
i
Przewozy Regionalne
WL
i
Agata i Mirosław

6 500,00 zł

22 764,64 zł

Edukacji i Sportu

853.

854.

855.

856.

Umowa852
/FS/CP/13

Umowa853
/FS/CP/13
Umowa854
/FS/CP/13

Umowa855
/FS/CP/13

857.

Umowa856
/FS/CP/13

858.

Umowa857
/FS/CP/13

859.

Umowa858
/FS/CP/13

Augustyniak „GRAFMARINA” s.c.
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju SpołecznoGospodarczego
„Wiedza”

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Paweł Krokowski

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Świdnicki

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Lubelska Agencja
Ochrony Środowiska
S.A.
WL
i
„Lubelskie Centrum
Consultingu” Sp. zo.o.
WL
i
Wyższa Szkoła
Ekonomii
i Innowacji
w Lublinie
WL
i
Michał Czelej

29 marca

2 kwietnia 2013

2013 r.

r.

26 marca

2 kwietnia 2013

2013 r.

r.

1 071 134,20

25 marca

2 kwietnia 2013

2013 r.

r.

1 817 376,55

28 marca

2 kwietnia 2013

2013 r.

r.

3 kwietnia 2013

3 kwietnia 2013

r.

r.

27 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

28 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

797 679,60 zł

597 924,74 zł

559 033,92 zł

594 498,36 zł

451 695,58 zł

860.

Umowa859
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
TEB Edukacja Sp. z
o.o.

427 343,22 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Agnieszka Laskowska

453 497,92 zł

861.

Umowa860
/FS/CP/13

862.

Umowa861
/DT/CP/13

CP

863.

Umowa862
/DT/CP/13

CP

864.

Umowa863
/FS/CP/13

CP

865.

Umowa864
/OZ/CP/13

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego

866.

Umowa865
/OZ/CP/13

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego

867.

Umowa866
/OZ/CP/13

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Turobin
WL
i
Gmina Turobin
WL
i
Vena Art.
Sp. z o.o.
WL
i
Stomatologiczne
Centrum Kliniczne
Uniwersytetu
Medycznego
w Lublinie
WL
i
SP Szpital Kliniczny Nr
4 w Lublinie
WL
i
Gabinet
stomatologiczny Ewa
Fedak
w Biłgoraju

2 500,00 zł
65 000,00 zł

10 516,50 zł

28 744,10 zł

36 032,50 zł

28 744,10 zł

29 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

28 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

11 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

11 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

8 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

13 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

13 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

13 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
określonych czynności
Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
określonych czynności
Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
określonych czynności
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

868.

Umowa867
/FS/Z/13

Z

869.

Umowa868
/FS/Z/13

Z

870.

Umowa869
/FS/Z/13

Z

871.

Umowa870
/FS/CP/13

CP

872.

Umowa871
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

873.

Umowa872
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

874.

Umowa873
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

875.

Umowa874
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

876.

Umowa875
/OP/CP/13

CP

Wykonanie
Wg projektu zabudowy
stoiska Regionu Lubelskiego

877.

Umowa876
/OP/CP/13

CP

Organizacja usług
cateringowych

WL
i
Teresa Drzewiecka
WL
i
Anna Rzepecka
WL
i
Jakub Abramiuk
WL
i
Masters centrum
Szkolenia Biznesu
WL
i
Direct Press Sp. z.o.o.
WL
i
A&A Polańska Sp.
Jawna
WL
i
Jolanta Poźniak
WL
i
Lubelski Związek
Karate Tradycyjnego
WL
i
Konarski Bzowski Sp.
J.
WL
i
Anna SzymańskaTyburek

11 marca

4 kwietnia 2013

2013 r.

r.

29 marca

4 kwietnia 2013

2013 r.

r.

28 marca

4 kwietnia 2013

2013 r.

r.

4 kwietnia 2013

4 kwietnia 2013

r.

r.

8 marca

4 kwietnia 2013

2013 r.

r.

4 kwietnia 2013

4 kwietnia 2013

r.

r.

4 kwietnia 2013

4 kwietnia 2013

r.

r.

27 marca

5 kwietnia 2013

2013 r.

r.

57 687,00 zł

15 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

27 900,00 zł

20 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

16 200,00 zł
15 000,00 zł
17 400,00 zł

368 597,40 zł

13 284,00 zł

353 509,56 zł

673 146,72 zł

6 000,00 zł

878.

Umowa877
/OP/CP/13

CP

Organizacja usług
cateringowych

879.

Umowa878
/OP/CP/13

CP

Organizacja usług
cateringowych

880.

Umowa879
/OP/CP/13

CP

Organizacja usług
cateringowych

881.

Umowa880
/OZ/CP/13

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego

882.

Umowa881
/PT/CP/13

CP

883.

Umowa881
/PT/CP/13

CP

884.

Umowa883
/PT/CP/13

CP

885.

Umowa884
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

Umowa
dotacji

Umowa
dotacji
Umowa
dotacji

WL
i
Anna SzymańskaTyburek
WL
i
Anna SzymańskaTyburek
WL
i
Anna SzymańskaTyburek
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1
w Lublinie
WL
i
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
„Jedność”
WL
i
Lokalna Organizacja
Turystyczna ”Kraina
Lessowych Wąwozów”
WL
i
Lokalna Organizacja
Turystyczna ”Kraina
Lessowych Wąwozów”
WL
i
Fundacja Szansa dla

18 414,00 zł

20 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

7 750,00 zł

20 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

35912,50 zł

20 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

13 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

22 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

22 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

21 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

21 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

72 065,00 zł

4 000,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł
7 000,00 zł

Umowa

886.

Umowa885
/PT/CP/13

CP

887.

Umowa886
/OP/CP/13

CP

Zakup licencji programu
antywirusowego
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

888.

Umowa887
/DT/CP/13

CP

889.

Umowa887
/DT/CP/13

CP

890.

Umowa887
/DT/CP/13

CP

891.

Umowa890
/FS/CP/13

CP

892.

Umowa891
/FS/CP/13

CP

893.

Umowa892
/FS/CP/13

CP

894.

Umowa893
/FS/CP/13

CP

dotacji

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Niewidomych w
Warszawie
WL
i
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym
w Łęcznej
WL
i
Point Sp. z o.o.
WL
i
Gmina Wyryki
WL
i
Gmina Wyryki
WL
i
Gmina Wyryki
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Justynówki
WL
i
POL-INOWEX S.A.
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Polska Fundacja

22 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

40 405,50 zł

29 marca

8 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

25 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

25 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

25 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

29 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

4 kwietnia 2013

8 kwietnia 2013

r.

r.

4 kwietnia 2013

8 kwietnia 2013

1 274 019,04

r.
2 kwietnia 2013

r.
9 kwietnia 2013

r.

r.

4 000,00 zł

656 904,00 zł

3 690, 00 zł
32 580,00 zł

430 367,60

231 609,10 zł
600 525,60 zł

895.

Umowa894
/FS/CP/13

896.

Umowa895
/OP/CP/13

897.

Umowa896
/OP/CP/13

CP

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o udzielenie pomocy
rzeczowej z budżetu
Województwa Lubelskiego
dla Gminy Niedźwiada
Umowa o udzielenie pomocy
rzeczowej z budżetu
Województwa Lubelskiego
dla Gminy Ostrówek

898.

Umowa897
/OZ
/CP/13

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

899.

Umowa898
/OP/CP/13

CP

Wykonanie wg projektu
zabudowy stoiska Regionu
Lubelskiego na targach

900.

Umowa899
/OP/CP/13

CP

Realizacja zabezpieczenia
technicznego podczas Gali
„Ambasador Województwa
Lubelskiego 2012 r.”

901.

Umowa900
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

Ośrodka Wspomagania
Rozwoju
Gospodarczego „OIC
Poland” z siedziba w
Lublinie
WL
i
Gmina Miejska Biała
Podlaska

9 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013

r.

r.

3 433 113,60

9 kwietnia 2013

10 kwietnia 2013

r.

r.

23 001,00 zł

27 marca

10 kwietnia 2013

brutto

2013 r

r.

87 945,00 zł

5 kwietnia 2013

10 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

251 709,37 zł

WL
i
Gmina Niedźwiada

182 000,00 zł

WL
i
Gmina Ostrówek

191 000,00 zł

WL
i
Okręgowy Szpital
Kolejowy SP ZOZ w
Lublinie
WL
i
Konarski Bzowski Sp.
Jawna
WL
i
GISO G. KUJDA W.
KUJDA S.J.
WL
i
Lokalna Organizacja
Turystyczna „Zamość i
Roztocze”

4 000,00 zł

902.

Umowa901
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

903.

Umowa902
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

904.

Umowa903
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

905.

Umowa904
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

906.

Umowa905
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

907.

Umowa906
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
w Biłgoraju
WL
i
Fundacja Aktywności
Obywatelskiej
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
Miejskie
w Lublinie
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
Miejskie
w Lublinie
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
W Zamościu
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział

2 000,00 zł

494 533,00 zł

6 500,00 zł

2 000,00 zł

1 800,00 zł

1 700,00 zł

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

908.

Umowa907
/MI/CP/13

CP

Aktualizacja operatów
szacunkowych

909.

Umowa908
/OP/CP/13

CP

Wykonanie koncertu
autorskiego

910.

Umowa909
/PT/CP/13

CP

911.

Umowa910
/PT/CP/13

CP

Przeprowadzenie
uroczystości wręczenia
honorowego tytułu
„Ambasador Województwa
Lubelskiego 2013”
Przeprowadzenie
uroczystości wręczenia
honorowego tytułu
„Ambasador Województwa
Lubelskiego 2013”

912.

Umowa911
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

913.

Umowa912
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

914.

Umowa913
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

W Zamościu
WL
i
Korporacja SEDPOL
Sp. z o.o.
WL
i
Beata Elżbieta Pietras
(pseudonim Beata
Kozidrak)
WL
i
Marcin Krawczyk
WL
i
Dorota Gardias
WL
i
Towarzystwo
Przyjaciół i
Sympatyków Orkiestry
Symfonicznej im. K.
Namysłowskiego
WL
i
Stowarzyszenie
Przyjaciół i
Wychowanków OSM I
i II stopnia
WL
i

3 500,00 zł

8 kwietnia 2013

12 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

40 000,00 zł

12 kwietnia 2013

12 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

5 000,00 zł
brutto

26 marca 2013 r.

12 kwietnia 2013
r.

12 kwietnia 2013

8 600,00 zł

26 marca 2013 r.

29 000,00 zł

25 marca 2013 r.

3 300,00 zł

26 marca 2013 r.

7 400,00 zł

8 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013

r.

r.

r.

15 kwietnia 2013
r.

15 kwietnia 2013
r.

915.

Umowa914
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

916.

Umowa915
/PT/CP/13

CP

Opracowanie
i zrealizowanie materiałów
programowych

917.

Umowa916
/OP/CP/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia

918.

Umowa917
/FS/Z/13

Z

919.

Umowa918
/DT/CP/13

920.

Umowa919
/DT/CP/13

921.

Umowa920
/OP/CP/13

922.
923.

Umowa921
/RBP/CP/1
3
Umowa922
/KE/CP/13

CP

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
określonych czynności
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Świadczenie usługi wsparcia
technicznego sprzętu
sieciowego HP

CP
CP

Umowa stypendialna

Oddział
Woj. Zw. Ochotniczych
Straży Pożarnych RP
Woj. Lub.
WL
i
Białopodlaskie
Stowarzyszenie
Jazzowe
WL
i
Telewizja Polska S.A.
WL
i
Instytut Konsultantów
europejskich
WL
i
Sebastian Piotrowski
WL
i
Gmina Annopol

70 000,00 zł

WL
i
Gmina Annopol

180 000,00 zł

8 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013

r.

r.

27 675,00 zł

9 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

8 marca

15 kwietnia 2013

2013 r.

r.

10 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013

r.

r.

4 000,00 zł

31 740,00 zł

1 190,00 zł

WL
i
Niver Niwińscy
WL
i

43 053,85 zł

12 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013

netto

r.

r.

9 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013

WL
i

400,00 zł
x

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

r.

r.

924.

Umowa923
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

925.

Umowa924
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

926.

Umowa925
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

927.

Umowa926
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

928.

Umowa927
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

929.

Umowa928
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

930.

Umowa929
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

931.

Umowa930
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

932.

Umowa931
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

933.

Umowa932
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

934.

Umowa933
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

935.

Umowa934

CP

Umowa stypendialna

Monika Bodziak
WL
i
Weronika Bielecka
WL
i
Daniel Adamczyk
WL
i
Aleksandra Bogacz
WL
i
Klaudia Borejko
WL
i
Anna Brzozowska
WL
i
Klaudia Drożdżyk
WL
i
Adam Dudek
WL
i
Aleksandra Emerla
WL
i
Mateusz Gąbka
WL
i
Malwina Głowacka
WL
i
Katarzyna Golecka
WL

6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

/KE/CP/13
936.

Umowa935
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

937.

Umowa936
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

938.

Umowa937
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

939.

Umowa938
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

940.

Umowa939
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

941.

Umowa940
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

942.

Umowa941
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

943.

Umowa942
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

944.

Umowa943
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

945.

Umowa944
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

946.

Umowa945
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

i
Maciej Hołowiecki
WL
i
Aleksandra Hus
WL
i
Krystyna Jabczyńska
WL
i
Marta Jacak
WL
i
Elżbieta Jakubiec
WL
i
Tomasz Janiga
WL
i
Olga Jankowska
WL
i
Gabriela Jańczak
WL
i
Jacek Jeremicz
WL
i
Izabela Kałuża
WL
i
Bartłomiej Kawałek
WL
i
Katarzyna Kawałek

x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

947.

Umowa946
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

948.

Umowa947
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

949.

Umowa948
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

950.

Umowa949
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

951.

Umowa950
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

952.

Umowa951
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

953.

Umowa952
/OZ/CP/13

CP

„Profilaktyka zaburzeń
depresyjnych wśród
młodzieży w wieku 16-17
lat”

954.

Umowa953
/OZ/CP/13

CP

„Program profilaktyki
chorób odstresowych na
terenie województwa
lubelskiego na lata 20122015”

955.

Umowa954
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

956.

Umowa955
/KE/CP/13

WL
i
Karolina Kisiak
WL
i
Agata Klimczak
WL
i
Joanna Klimczak
WL
i
Agnieszka
Koksanowicz
WL
i
Jakub Kostyła
WL
i
Hanna Kostyła
WL
i
Fundacja Praesterno
WL
i
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy
Centrum
ProfilaktycznoLecznicze w Lublinie
WL
i
Joanna Kozieł
WL
i

400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

400,00 zł
x
6 miesięcy

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

9 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

r.

r.

159 000,00 zł

48 737,50 zł

400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x

957.

Umowa956
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

958.

Umowa957
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

959.

Umowa958
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

960.

Umowa959
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

961.

Umowa960
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

962.

Umowa961
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

963.

Umowa962
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

964.

Umowa963
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

965.

Umowa964
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

966.

Umowa965
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

967.

Umowa966

CP

Umowa stypendialna

Sebastian Kozub
WL
i
Nina Krawczyk
WL
i
Paulina Król
WL
i
Piotr Krzaczkowski
WL
i
Henryk Kuś
WL
i
Patyk Kuś
WL
i
Aniela Lembryk
WL
i
Karol Lenart
WL
i
Paulina Lewczuk
WL
i
Małgorzata Lewczuk
WL
i
Polskie Radio –
Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie Radio
Lublin
WL

6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

34 440,00 zł

11 marca 2013 r

400,00 zł

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013
r.
17 kwietnia 2013

/KE/CP/13
968.

Umowa967
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

969.

Umowa968
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

970.

Umowa969
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

971.

Umowa970
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

972.

Umowa971
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

973.

Umowa972
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

974.

Umowa973
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

975.

Umowa974
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

976.

Umowa975
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

977.

Umowa976
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

978.

Umowa977
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

i
Kinga Lipiec
WL
i
Diana Lipska
WL
i
Adrian Litewka
WL
i
Emil Łasocha
WL
i
Milena Majewska
WL
i
Paulina Majewska
WL
i
Martyna Massalska
WL
i
Weronika Matwiejczuk
WL
i
Ewelina Misztal
WL
i
Zuzanna Nierubca
WL
i
Marcin Olesiejuk
WL
i
Piotr Ostrowski

x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

979.

Umowa978
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

980.

Umowa979
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

981.

Umowa980
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

982.

Umowa981
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

983.

Umowa982
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

984.

Umowa983
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

985.

Umowa984
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

986.

Umowa985
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

987.

Umowa986
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

988.

Umowa987
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

989.

Umowa988
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

990.

Umowa989
/KE/CP/13

WL
i
Elżbieta Pawelec
WL
i
Ewelina Pawlak
WL
i
Oliwia Pietrzak
WL
i
Patrycja Pojenta
WL
i
Oleksandra Radczenko
WL
i
Karolina Rak
WL
i
Katarzyna Rayska
WL
i
Agnieszka Rzążewska
WL
i
Wiktoria Rzążewska
WL
i
Małgorzata Skałbana
WL
i
Izabela Smoter
WL
i

400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

r.

r.

991.

Umowa990
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

992.

Umowa991
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

993.

Umowa992
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

994.

Umowa993
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

995.

Umowa994
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

996.

Umowa995
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

997.

Umowa996
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

998.

Umowa997
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

999.

Umowa998
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

1000.

Umowa999
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

Umowa100
1001. 0/KE/CP/1
3
1002. Umowa100

Nikodem Sobek
WL
i
Paulina Soroka
WL
i
Katarzyna Stadnik
WL
i
Jagoda Stadnik
WL
i
Jakub Stefaniak
WL
i
Wiktoria Szpindor
WL
i
Jakub Szumowski
WL
i
Paula Tetrych
WL
i
Anna Tosiek
WL
i
Julia Trojanowska
WL
i
Marcelina Trojanowska
WL
i
Kamil Turczyn
WL

6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.

1/KE/CP/1
3
Umowa100
2/KE/CP/1
3
Umowa100
3/KE/CP/1
3
Umowa100
4/KE/CP/1
3
Umowa100
5/KE/CP/1
3
Umowa100
6/KE/CP/1
3
Umowa100
7/KE/CP/1
3
Umowa100
8/KE/CP/1
3
Umowa100
9/KE/CP/1
3

Umowa101
1011. 0/OP/Dz/1
3
Umowa101
1012. 1/RBP/CP/
13
1013. Umowa101
2/RBP/CP/

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

Dz

Przygotowanie i
przeprowadzenie
Specjalistycznego szkolenia
dla pracowników UMWL

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

i
Matusz Turecki
WL
i
Aleksandra Wapińska
WL
i
Małgorzata Waryszak
WL
i
Beata Weber
WL
i
Michał Wylaź
WL
i
Agnieszka Zagraba
WL
i
Wiktoria Zaleśna
WL
i
Natalia Zozula
WL
i
Michalina Zyga

x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy

WL
i
Ireneusz Rymanowski
WL
i
Gmina Zamość
WL
i

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

1 200,00 zł

16 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.
27 listopada

r.
18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

-

1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.

13
Umowa101
3/RBP/CP/
13
Umowa101
4/RBP/CP/
13
Umowa101
5/RBP/CP/
13
Umowa101
6/RBP/CP/
13
Umowa101
7/RBP/CP/
13
Umowa101
8/RBP/CP/
13
Umowa101
9/RBP/CP/
13
Umowa102
0/RBP/CP/
13
Umowa102
1/RBP/CP/
13
Umowa102
2/RBP/CP/
13
Umowa102
3/RBP/CP/
13
Umowa102

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

Gmina Żółkiewka
WL
i
Miasto Zamość
WL
i
Gmina Zakrzówek
WL
i
Gmina Zakrzew
WL
i
Gmina Wysokie
WL
i
Gmina Wierzbica
WL
i
Gmina Firlej
WL
i
Gmina Grabowiec
WL
i
Gmina Janowiec
WL
i
Gmina Józefów
WL
i
Gmina Jeziorzany
WL
i
Gmina Kock
WL

-

22 października

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

27 listopada

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.
7 lutego

r.
18 kwietnia 2013

1026.
1027.
1028.
1029.

4/RBP/CP/
13
Umowa102
5/RBP/CP/
13
Umowa102
6/RBP/CP/
13
Umowa102
7/RBP/CP/
13
Umowa102
8/OP/CP/1
3

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Przeprowadzenie badania,
opracowanie i publikację
raportu końcowego

Umowa102
1030. 9/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa103
1031. 0/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa103
1032. 1/KE/CP/1
3
1033. Umowa103
2/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

i
Gmina Kodeń
WL
i
Gmina Leśna Podlaska
WL
i
Gmina Rachanie
WL
i
Miasto Lublin
WL
i
Maciej Maj
WL
i
Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Św. Rodziny
WL
i
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i
Młodzieży „Promyk”
WL
i
Stowarzyszenie
Międzynarodowe
Warsztaty Muzyki
Kameralnej
WL
i
Lubelski Związek
Stowarzyszeń
Agroturystycznych w

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

50 430,00 zł

12 kwietnia 2013

18 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

8 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

8 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

-

10 500,00 zł

14 800,0

6 600,00 zł

2 500,00 zł

Umowa103
1034. 3/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Umowa103
1035. 4/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Umowa103
1036. 5/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

1037.

Umowa103
6/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

1038.

Umowa103
7/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

1039. Umowa103
8/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Nałęczowie
WL
i
Lokalna Grupa
Działania „Owocowy
Szlak”
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
w Radzyniu Podlaskim
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
W Biłgoraju
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
W Biłgoraju
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
W Biłgoraju
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział

1 500,00 zł

1 000,00 zł

1 200,00 zł

2 000,00 zł

500,00 zł

3 000,00 zł

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

Umowa103
1040. 9/DT/CP/1
3
Umowa104
1041. 0/DT/CP/1
3
Umowa104
1042. 1/DT/CP/1
3
Umowa104
1043. 2/DT/CP/1
3
Umowa104
1044. 3/DT/CP/1
3
Umowa104
1045. 4/DT/CP/1
3
Umowa104
1046. 5/KE/CP/1
3
Umowa104
1047. 6/KE/CP/1
3
Umowa104
1048. 7/KE/CP/1
3

Miejski
w Lublinie
WL
i
Gmina
Ludwin
WL
i
Miasto
Łuków

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Trzydnik Duży

250 000,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Szczebrzeszyn

928 375,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Krasnystaw

322 617,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

WL
i
Gmina Wola
Mysłowska
WL
i
Klaudia Kolano
WL
i
Wojciech Pudełko
WL
i
Emilia Giska

520 419,00 zł

82 070,00 zł

50 000,00 zł
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy

28 lutego 2013 r.

19 kwietnia 2013
r.

5 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

25 marca 2013 r.

19 kwietnia 2013
r.

5 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.

Umowa104
8/KE/CP/1
3
Umowa104
9/KE/CP/1
3
Umowa105
0/KE/CP/1
3
Umowa105
1/KE/CP/1
3
Umowa105
2/KE/CP/1
3
Umowa105
3/KE/CP/1
3

Umowa105
1055. 4/KE/CP/1
3

1056.

Umowa105
5/FS/CP/13

Umowa105
1057.
6/FS/CP/13
1058. Umowa105
7/FS/CP/13

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Kacper Kiecano
WL
i
Bartłomiej Kiecano
WL
i
Dorota Sacewicz
WL
i
Paulina Tarasiuk
WL
i
Mikołaj Zieńczuk
WL
i
Gmina Dębowa Kłoda
WL
i
Ośrodek Praktyk
Teatralnych
„Gardzienice”
WL
i
Instytut Edukacji i
Nowych Technologii
sp. z o.o.
WL
i
Zw. Stow. Forum Lub.
Org. Pozarządowych
WL
i
Fundacja Rozwoju

400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
400,00 zł
x
6 miesięcy
100 000,00 zł

805 080,52 zł

361 838,60 zł

660 634,92 zł
978 414,96 zł

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

22 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

10 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

1059.

Umowa105
8/FS/CP/13

Umowa105
1060.
9/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa106
1061. 0/OP/Dz/1
3

Dz

1062.

Umowa106
1/OP/Dz/1
3

Dz

1063.

Umowa106
2/FS/CP/13

CP

Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracowników UMWL
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracowników UMWL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa106
1065.
4/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa106
1066. 5/OZ/CP/1
3

CP

Zabezpieczenie środków
finansowych

Umowa106
1064.
3/FS/CP/13

1067. Umowa106
6/OP/Dz/1
3

Dz

Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia

Lubelszczyzny
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Zakład Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej
„ZETO” Sp. z o.o.

1 119 352,20

11 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

10 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

852 379,20 zł

WL
i
Edyta Zarosa

1 200,00 zł

23 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

brutto

r.

r

WL
i
Jerzy Kaczmarski

1 200,00 zł

16 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

brutto

r

r

12 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

3 792 731,77

19 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

15 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

2 077 088,21

19 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

600,00 zł

23 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

WL
i
Mariusz Goliński
WL
i
Katarzyna
Mieczkowska-Czerniak
WL
i
A.B.M. Janiszewcy
WL
i
Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej
WL
i
Edyta Wiśniewska

104 515,74 zł

609 161,76 zł

Umowa106
6/OP/Dz/1
3

Dz

Umowa106
1069. 8/OZ/CP/1
3

CP

1068.

Umowa106
1070. 9/OP/CP/1
3

CP

Umowa107
1071.
0/FS/CP/13

CP

Umowa107
1/FS/CP/13

CP

1072.

Umowa107
1073.
2/FS/Dz/13

Dz

1074.

Umowa107
3/FS/Dz/13

Dz

1075.

Umowa107
4/OP/Dz/1
3

Dz

dla pracowników UMWL
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracowników UMWL
Przekazanie środków
finansowych
Umowa
najmu
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Sporządzenie opinii w
zakresie oceny strategii
wdrażania projektu
innowacyjnego testującego
pt. ”Lubelska Pracownia” w
ramach PO KL
Sporządzenie opinii w
zakresie oceny strategii
wdrażania projektu
innowacyjnego testującego
pt. ”PI ART.AKTYWATOR” w ramach
PO KL
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracowników UMWL

WL
i
Róża Dyrka
WL
i
Miasto Chełm
WL
i
Zespół Szkół nr 5 im.
Jana Pawła II
WL
i
Gmina Aleksandrów
WL
i
Gmina Niemce

600,00 zł

30 000,00 zł
Opłata za
godzinę
lekcyjną
249 010,70 zł
873 063,72 zł

WL
i
Barbara Matysik

1 000,00 zł

WL
i
Barbara Matysik

1 000,00 zł

WL
i
Katarzyna Czyran

brutto

brutto

150,00 zł

22 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

23 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

23 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

10 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

11 marca 2013 r.

11 marca 2013 r.

24 kwietnia 2013
r.

24 kwietnia 2013
r.

24 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

Umowa107
1076. 5/OP/Dz/1
3

Dz

Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracowników UMWL

Umowa107
1077. 6/OP/CP/1
3

CP

Wykonanie powierzchni
wystawienniczej w Kijowie.

Dz

Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracowników UMWL

Umowa107
1078. 7/OP/Dz/1
3
Umowa107
1079. 8/OZ/CP/1
3
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.

Umowa107
9/RPO/Dz/
13
Umowa108
0/RPO/Dz/
13
Umowa108
1/RPO/Dz/
13
Umowa108
2/RPO/Dz/
13
Umowa108
3/RPO/Dz/
13
Umowa108
4/OP/Dz/1
3

CP

Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz

Realizacja programu
zdrowotnego
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia

WL
i
Aleksandra SzysiakSawa
WL
i
Atlas Business Service
Sp. z o.o.
WL
i
Kazimiera Kaproń
WL
i
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy CP-L
w Lublinie
WL
i
Ewa Kowalczyk
WL
i
Katarzyna Szumska
WL
i
Beata Pleskaczyńska
WL
i
Anna Makówka
WL
i
Leszek Kleszczyński
WL
i
Barbara Więckowska

25 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

25 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

120,00 zł za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek

r.

r.

60,00 zł za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek

r.

r.

120,00 zł za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek

r.

r.

120,00 zł za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek

r.

r.

120,00 zł za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek
150,00 zł

r.
25 kwietnia 2013

r.
25 kwietnia 2013

r.

r.

150,00 zł

75 938,97 zł

600,00 zł

238 740,00 zł

1086.

Umowa108
5/OP/Dz/1
3

Umowa108
1087.
6/FS/CP/13
Umowa108
1088. 7/RPO/Dz/
13
Umowa108
1089. 8/RPO/Dz/
13
Umowa108
1090. 9/RŚ/CP/1
3

Umowa109
1091.
0/FS/Dz/13
Umowa109
1092.
1/FS/Dz/13

1093.

Umowa109
2/FS/CP/13

1094. Umowa109
3/FS/CP/13

Dz

CP

Dz
Dz

CP

Dz

Dz

CP
CP

dla pracowników UMWL
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracowników UMWL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie
Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej
Sporządzenie opinii
w zakresie oceny strategii
wdrażania projektu
innowacyjnego
Sporządzenie opinii
w zakresie oceny strategii
wdrażania projektu
innowacyjnego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i
Agnieszka Kowalska
WL
i
„Lubelskie Centrum
Consultingu” Sp. z o.o.
WL
i
Rafał Floras
WL
i
Wojciech Piskorski
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
i
Ryszard Sierakowski

300,00 zł

415 58,58 zł
60,00 zł za
wniosek
60,00 zł za
wniosek

300,00 zł

WL
i
Marcin Dygoń

1 000,00 zł

WL
i
Marcin Dygoń

1 000,00 zł

WL
i
„Solar-Bin Ductum
Sp. z o.o.
WL
i

brutto

brutto

25 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

25 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

20 marca 2013 r.
20 marca 2013 r.

11 lutego 2013 r.

11 marca 2013 r.

11 marca 2013 r.

26 kwietnia 2013
r.
26 kwietnia 2013
r.
26 kwietnia 2013
r.

26 kwietnia 2013
r.
26 kwietnia 2013
r.

1 171 795,20

25 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013

r.

r.

580 381,80 zł

25 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013

r.

r.

ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa109
5/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa109
1097. 6/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie badania

Umowa109
1098. 7/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa109
1099. 8/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa109
1100. 9/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa109
1095.
4/FS/CP/13

1096.

„Solar-Bin Ductum
Sp. z o.o.
WL
i
Minister Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
WL
i
Zarząd Regionu
Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
WL
i
ITTI Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Przyjaciół i
Wychowanków
Zespołu Tańca
Ludowego UMCS
WL
i
Stowarzyszenie
Popierające
Funkcjonowanie i
Rozwój Młodzieży
Orkiestry Dętej
„Henryczki”
WL
i
Stowarzyszenie
Zamojski Klub Jazzowy
w Zamościu

25 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013

r.

r.

26 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013

r.

r.

107 379,00 zł

23 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

11 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

18 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

442 280,71 zł

588 816,00 zł

21 200,00 zł

6 400,00 zł

10 000,00 zł

Umowa110
1101. 0/KE/CP/1
3

WL
i
Towarzystwo
Muzyczne im. Henryka
Wieniawskiego
WL
i
Przemysław
Omieczyński

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Małgorzata Bełcik

358 912,70 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Wólka

526 659,32 zł

Umowa110
1105.
4/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa110
5/PT/CP/1
3

CP

Umowa o współpracy

Umowa110
1107. 6/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa110
1108. 7/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa110
1102.
1/FS/CP/13
Umowa110
1103.
2/FS/CP/13
Umowa110
1104.
3/FS/CP/13

1106.

WL
i
Przemysław
Omieczyński
WL
i
Evento S.A.
WL
i
Zamojskie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
WL
i
Okręgowy Związek
Kolarski
w Lublinie

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia

2 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

2013 r.

r.

r.

18 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

22 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

4 700,00 zł

749 925,00 zł

736 816,80 zł

3 000,00 zł

3 200,00 zł

Umowa110
1109. 8/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa110
1110. 9/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa111
1111. 0/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie badania

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa111
1113. 2/RŚ/CP/1
3

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa111
1114. 3/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa przekazania dotacji

Umowa111
1112. 1/RŚ/CP/1
3

1115. Umowa111
4/OZ/CP/1

WL
i
Lubelski Związek
Jeździecki
w Lublinie
WL
i
Lubelski Związek
Jeździecki
w Lublinie
WL
i
PSDB
Sp. z o.o.
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Gmina Milejów
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Puchaczowie
WL
i
Tomaszowski
Uczniowski Klub
Sportowy ”Roztocze”
WL
i

22 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

17 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

239 727,00 zł

29 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

9 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013

r.

r.

22 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013

r.

r.

19 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

1 400,00 zł

300,00 zł

1 500,00 zł

3 200,00 zł
30 000,00 zł

3

Umowa111
1116. 5/PT/CP/1
3

CP

Porozumienie w sprawie
współorganizacji
„Lubelskiego Kiermaszu
Turystycznego”

Umowa111
6/RŚ/CP/1
3

CP

Umowa dotacji

Umowa111
1118. 7/RŚ/CP/1
3

CP

Umowa dotacji

CP

Umowa na przeniesienie
praw autorskich

CP

Umowa na przeniesienie
praw autorskich

1117.

1119.

Umowa111
8/FS/CP/13

Umowa111
1120.
9/FS/CP/13

Umowa112
1121. 0/OP/CP/1
3

CP

1122. Umowa112

CP

Przedmiot umowy
realizowany jest w ramach
Projektu pn. „Pilotażowy
system gospodarowania
odpadami…”
Umowa o dofinansowanie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Chełmie
WL
i
Lubelska Regionalna
Organizacja
Turystyczna
WL
i
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
WL
i
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
WL
i
Lubelska Agencja
Ochrony Środowiska
WL
i
Chełmskie
Stowarzyszenie
Rozwoju SpołecznoGospodarczego CIVIS
WL
i
sm32 STUDIO Mark
Mucharski
WL

12 000,00 zł

17 kwietnia 2013

6 maja

brutto

r.

2013 r.

22 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

22 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

15 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

5 843,00

30 kwietnia 2013

6 maja

brutto

r.

2013 r.

3 690,00 zł

19 kwietnia 2013

6 maja

10 000,00 zł

1 000,00 zł

-

-

projektu systemowego w
ramach PO KL

1/FS/CP/13

Umowa112
1123. 2/KE/CP/1
3

1124.

Umowa112
3/FS/CP/13

Umowa112
1125. 4/DT/CP/1
3
Umowa112
1126. 5/DT/CP/1
3
Umowa112
1127. 6/DT/CP/1
3
Umowa112
1128. 7/DT/CP/1
3
Umowa112
1129. 8/DT/CP/1
3

i
Polskie Radio –
Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie „Radio
Lublin S.A
WL
i
Parafia Rzymsko –
Katolicka p.w. św.
Apostołów Piotra i
Pawła
WL
i
Fundacja Sztuki im.
Brunona Schultza

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Modliborzyce

861 041,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Ostrów Lubelski

35 000,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Jeziorzany

20 000,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Trzebieszów

100 000,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Trzebieszów

100 000,00 zł

2 600,00 zł

9 200,00 zł

r.

2013 r.

24 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

24 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

17 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

15 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

Umowa112
1130. 9/DT/CP/1
3
Umowa113
1131. 0/DT/CP/1
3
Umowa113
1132.
1/OZ/Z/13

1133.

Umowa113
2/OZ/Z/13

Umowa113
1134.
3/OZ/Z/13

1135.

1136.

Umowa113
4/OZ/Z/13

Umowa113
5/OZ/Z/13

1137. Umowa113
6/OZ/Z/13

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Zakrzówek

30 000,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Milanów

116 700,00 zł

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Wykonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu

WL
i
Marzena Serafin
WL
i
Piotr Krzewicki
WL
i
Cezary Rzepkowski
WL
i
Łukasz Derebas
WL
i
Grzegorz Opielak
WL
i

15 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

300,00 zł /

22 kwietnia 2013

6 maja

400,00 zł

r.

2013 r.

300,00 zł /
400,00 zł
brutto
300,00 zł /
400,00 zł
brutto
300,00 zł /
400,00 zł
brutto
300,00 zł /
400,00 zł
brutto
300,00 zł /
400,00 zł
brutto

1138.

Umowa113
7/OZ/Z/13

Z

1139.

Umowa113
8/GI/CP/13

CP

1140.

Umowa113
9/GI/CP/13

CP

Umowa114
1141.
0/GI/CP/13

CP

Umowa114
1/GI/CP/13

CP

1142.

1143.

Umowa114
2/GI/CP/13

1144. Umowa114
3/GI/CP/13

CP
CP

bezpośredniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach

Jolanta Mazur
WL
i
Waldemar Zielnik

brutto
300,00 zł /
400,00 zł
brutto

22 kwietnia 2013
r.

6 maja
2013 r.

WL
i
Dominik Grygiel

3 656,00

22 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Agnieszka M Kotwicka

3 656,00

22 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Justyna Tomiło

3 656,00

22 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Agnieszka Adamczuk

3 656,00

22 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Łukasz Damian
Chabudziński
WL
i

1145.

Umowa114
4/GI/CP/13

CP

1146.

Umowa114
5/GI/CP/13

CP

1147.

Umowa114
6/GI/CP/13

CP

Umowa114
1148.
7/GI/CP/13

CP

Umowa114
8/GI/CP/13

CP

1149.

1150.

Umowa114
9/GI/CP/13

1151. Umowa115
0/GI/CP/13

CP
CP

projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach

Aleksandra BulendaRybak
WL
i
Katarzyna A. BirukUrban

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Krzysztof Nepelski

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Aleksandra Robak

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Paulina Gil-Kulik

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Karolina M. Tarasiuk

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Agnieszka T.
Staszowska
WL
i

Umowa115
1152.
1/GI/CP/13

CP

1153.

Umowa115
2/GI/CP/13

CP

1154.

Umowa115
3/GI/CP/13

CP

Umowa115
1155.
4/GI/CP/13

CP

Umowa115
5/GI/CP/13

CP

1156.

1157.

Umowa115
6/GI/CP/13

1158. Umowa115
7/GI/CP/13

CP
CP

projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach

Kamila Borowic
WL
i
Krzysztof Ł. Pytka

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Aleksandra Kuta

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Agata Natalia

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Marzena K. Marzec

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Tomasz Miturski

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Dorota A. HałasaMajchrzak
WL
i

Umowa115
1159.
8/GI/CP/13

CP

Umowa115
9/GI/CP/13

CP

1160.

1161.

Umowa116
0/GI/CP/13

CP

Umowa116
1162.
1/GI/CP/13

CP

Umowa116
2/GI/CP/13

CP

1163.

projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II
stopnia”

Umowa116
1164. 3/OZ/CP/1
3

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego

1165. Umowa116

CP

Umowa stypendialna

Dominika J. FranczakBalmas
WL
i
Michał Pałys

3 656,00

25 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Ewelina B. Czyżewska

3 656,00

25 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

3 656,00

26 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Marcin Maciejewski

3 656,00

29 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

WL
i
Magdalena Gizińska

3 656,00

29 kwietnia 2013

6 maja

zł/mc

r.

2013 r.

24 kwietnia 2013

7 maja

r.

2013 r.

30 kwietnia 2013

7 maja

WL
i
Krzysztof K.
Wojtanowicz

WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
„Węglin Medical”
w Lublinie
WL

24 432,48 zł

6x

4/KE/CP/1
3
Umowa116
1166. 5/OP/CP/1
3

CP

Organizacja 6 eventów

Umowa116
1167. 6/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie badania
pogłębionego

Umowa116
1168. 7/OP/CP/1
3

Umowa116
1169.
8/FS/CP/13

Umowa116
1170.
9/FS/CP/13
Umowa117
1171.
0/FS/CP/13
Umowa117
1172.
1/FS/CP/13
Umowa117
1173.
2/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i
Agata Żelazowska
WL
i
„ESPRO Consulting”
Sp. z o. o.
WL
i
Ewa Joachimczak

250,00 zł

r.

2013 r.

49 800,00 zł

30 kwietnia 2013

7 maja

brutto

r.

2013 r.

80 011,50 zł

30 kwietnia 2013

8 maja

brutto

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

WL
i
Poznański Inkubator
Przedsiębiorczości

902 959,83 zł

WL
i
Grzegorz Miszczak

434 756,40 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Jolanta Poźniak

501 777,98 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Fundacja „Liderzy
sukcesu”

207 882,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Marek Gudków

290 895,26 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Sylwia Panek

523 315,60 zł

1174.

1175.

Umowa117
3/FS/CP/13
Umowa117
4/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Janusz Adamowicz

174 073,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Euro Compass

385 947,20 zł

Umowa117
1176. 5/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie szkoleń
lekarzy dentystów w ramach
stażu podyplomowego 2013
r.

Umowa117
1177. 6/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa117
1178. 7/RBP/CP/
13

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Dz

Przygotowanie dokumentu o
roboczej nazwie Strategia
Transgraniczna
Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

1179.

1180.

Umowa117
8/FS/CP/13

Umowa117
9/PR/Dz/13

WL
i
Wojewódzkie
Pogotowie Ratunkowe
SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Stow. Men. i Organ.
Kultury „Smok”
WL
i
Gmina Kraśnik
WL
i
Omega
Sp. z o. o.
WL
I
Andrzej Antoni
Miszczuk

56 800,00 zł

600,00 zł

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

30 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

29 kwietnia 2013
r.

8 maja

10 kwietnia 2013

2013 r.
8 maja

r.

2013 r.

24 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

44 900,00 zł

29 kwietnia 2013

8 maja

brutto

r.

2013 r.

-

1181.

Umowa118
0/FS/CP/13

Umowa118
1182.
1/FS/CP/13
Umowa118
1183. 2/RŚ/CP/1
3

1184.

Umowa118
3/FS/Dz/13

Umowa118
1185. 4/OZ/CP/1
3

1186.

Umowa118
5/FS/CP/13

1187. Umowa118
6/RPO/Dz/
13

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Centrum Doradztwa
Gospodarczego Sp. z o.
o.

452 830,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Rycki

430 420,00 zł

CP

Wykonanie usługi
inwentaryzacji bazy
surowcowej dla 8 gmin
województwa lubelskiego

WL
i
Przedsiębiorstwo
Geologiczne
„POLGEOL” S.A.

Dz

Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach PO KL na lata 2007013

WL
i
Dorota Posyniak

CP

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Dz

Umowa o wykonani
weryfikacji projektu
złożonego w ramach RPO

WL
i
Szpital
Neuropsychiatryczny
im Prof. M.
Kaczyńskiego SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Centrum doradztwa
Gospodarczego Sp. z
o.o.
WL
i
Adam Brodziak

26 kwietnia 2013

9 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

9 maja

r.

2013 r.

34 440,00 zł

9 maja

9 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

150/200

12 kwietnia 2013

9 maja

zł brutto

r.

2013 r.

9 maja

9 maja

2013 r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

9 maja

r.

2013 r.

705 000,00 zł

438 039,70 zł

60,00 zł brutto 24 kwietnia 2013
za wniosek

r.

9 maja
2013 r.

Umowa118
1188. 7/RPO/Dz/
13

Dz

WL na lata 2007-2013
Umowa o wykonani
weryfikacji projektu
złożonego w ramach RPO
WL na lata 2007-2013
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Tadeusz Kaczorowski
WL
i
Euro – Konsult Sp. z
o.o.
WL
i
Krzysztof Zientarski

Umowa118
1189.
8/FS/CP/13

CP

Umowa118
1190. 9/KP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie szkolenia
dla pracowników DKP

CP

Dostawa kompletnych,
gotowych do eksploatacji
kart rozszerzeń urządzenia
sieciowego w raz z
modułami SFP

Umowa119
1192. 1/OP/CP/1
3

CP

Przygotowanie, organizacja i
obsługa konferencji

1193.

Umowa119
2/FS/Dz/13

Dz

Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie

WL
i
PROSPECTS
PUBLISHER Sp. z o.o.
WL
i
Cezary Czarnocki

1194.

Umowa119
3/FS/Dz/13

Dz

Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie

WL
i
Cezary Czarnocki

Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie

WL
i
Cezary Czarnocki

Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie

WL
i
Dorota Posyniak

Umowa119
1191. 0/OP/CP/1
3

1195.

Umowa119
4/FS/Dz/13

1196. Umowa119
5/FS/Dz/13

Dz
Dz

WL
i
Apius Technologies Sp.
z o.o.

120,00 zł

24 kwietnia 2013

9 maja

r.

2013 r.

9 maja

9 maja

2013 r.

2013 r.

4 900,00 zł

8 maja

10 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

29 kwietnia 2013

10 maja

r.

2013 r.

145 878,00 zł

13 maja

13 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

brutto za
wniosek
605 808,00 zł

26 400,00 zł

200,00 zł
brutto
150/200 zł
brutto za
wniosek
150/200 zł

13 marca 2013 r.

13 maja
2013 r.

3 kwietnia 2013

13 maja

r.

2013 r.
13 maja

brutto za

18 marca 2013 r.

wniosek
150/200 zł

5 listopada 2013

13 maja

brutto za

r.

2013 r.

2013 r.

wniosek
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Iwona Żebrowska

335 071,45 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Iwona Żebrowska

335 551,05 zł

Umowa120
1202.
1/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa120
1203. 2/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa120
3/RŚ/Dz/13

Dz

1205. Umowa120

CP

Umowa119
1197.
6/FS/CP/13
Umowa119
1198.
7/FS/CP/13
Umowa119
1199.
8/FS/CP/13
Umowa119
1200.
9/FS/CP/13
Umowa120
1201.
0/FS/CP/13

1204.

Wykonanie stoiska
promocyjnego województwa
lubelskiego
Umowa o korzystanie za

WL
i
„SYSTEMA” sp. z o.o.
WL
i
NS Konsulting sp. z
o.o.
WL
i
NS Konsulting sp. z
o.o.

WL
i
Gmina
Krynice
WL
i
Powiatowe Miejskie
Zrzeszenie Ludowe
Zespołów Sportowych
w Zamościu
WL
i
Stanisław Szyszko
Skarb Państwa –

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

10 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

23 kwietnia 2013

14 maja

r.

2013 r.

5 500,00 zł

9 maja

14 maja

brutto
600,00 zł

2013 r.
19 kwietnia 2013

2013 r.
14 maja

859 230,00 zł

473 273,80 zł

733 954,80 zł

125 522,22 zł

3 500,00 zł

wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

4/RŚ/CP/1
3
Umowa120
1206. 5/PT/CP/1
3

CP

Umowa na zakup czasu
antenowego

Umowa120
1207. 6/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie szkolenia

Umowa120
1208. 7/OP/CP/1
3

CP

Wykonanie audytu
zewnętrznego

Umowa120
1209. 8/RŚ/CP/1
3

CP

1210.

Umowa120
9/GI/CP/13

Umowa121
1211.
0/GI/CP/13
1212. Umowa121
1/FS
/CP/13

CP

CP
CP

Wygłoszenie prelekcji
dotyczącej roli agroturystyki
Umowa przekazania
stypendium
w ramach Projektu
„Stypendia naukowe dla
doktorantów II”
Umowa przekazania
stypendium
w ramach Projektu
„Stypendia naukowe dla
doktorantów II”
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
„CERSANIT IV” Sp. z
o.o.
WL
i
Diecezja Siedlecka
WL
i
Centrum Kształcenia
Ustawicznego
WL
i
Błażej
Biliński
AUDMAX
WL
i
Prof. Dr hab. Bogusław
Sawicki
WL
i
Dominika Nowakowska
WL
i
Magdalena Małgorzata
Jander
WL
i
Agencja – Centr

r.

2013 r.

10 000,00 zł

26 kwietnia 2013

14 maja

brutto

r.

2013 r.

15 997,00 zł

29 kwietnia 2013

15 maja

brutto

r.

2013 r.

2 maja

15 maja

2013 r.

2013 r.

2 000,00 zł

14 maja

15 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

3 656 zł/m-c

6 maja

15 maja

przez 12m-cy

2013 r.

2013 r.

3 656 zł/m-c

13 maja

15 maja

przez 12m-cy

2013 r.

2013 r.

338 190,50 zł

9 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

10 332,00 zł

Umowa121
1213.
2/FS
/CP/13
Umowa121
1214.
3/FS
/CP/13
Umowa121
1215.
4/FS
/CP/13
Umowa121
1216.
5/FS
/CP/13
1217.

Umowa121
6/FS
/CP/13

Umowa121
1218.
7/FS
/CP/13
Umowa121
1219.
8/FS
/CP/13
Umowa121
1220.
9/RŚ
/CP/13

ramach PO KL

Kształcenia i
Doskonalenia

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
CNJA Edukacja

274 200,40 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Polska Giełda Pracy

484 169,28 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Obsza

498 299,78 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Piotr Wasak

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
PWSZ
w Zamościu

CP

Wygłoszenie prelekcji
dotyczącej sposobów
zwiększania siły
ekonomicznej gospodarstw
rolnych

WL
i
Prof. Dr hab. Dionizy
Niezgoda

WL
i
Consultor
Sp. z o.o.
WL
i
Consultor
Sp. z o.o.

699 809,20 zł

7 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

7 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

16 maja

r.

2013 r.

7 maja
2013 r.

16 maja
2013 r.

7 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

1 960 186,50

16 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

2 000,00 zł

16 maja

16 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

475 875,95 zł

480 890,56 zł

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

Umowa122
1222. 1/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa122
2/PT/CP/1
3

CP

Umowa dotacji

Umowa122
1224. 3/OP/CP/1
3

CP

Dostawa papieru do drukarek
i kserokopiarek

Umowa122
1225. 4/RBP/CP/
13

CP

Umowa Partnerska

Umowa122
1226. 5/OP/CP/1
3

CP

Sprzedaż oraz dostarczenie
artykułów biurowych

Dz

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
określonych czynności

Umowa122
7/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1229. Umowa122

CP

Umowa o dofinansowanie

1221.

1223.

1227.

1228.

Umowa122
0/FS
/CP/13

Umowa122
6/FS/Dz/13

WL
i
PP.H.U
„ANTIDOTUM”
Andrzej Likos
WL
i
Klub Sportowy
Głuchych „Hetman”
Łuków
WL
i
Sławomir T.
Juraszewski
WL
i
Dalimex
Sp. z o. o.
WL
i
Gmina Piaski
WL
i
Biuro Plus Lucyna i
Adam Koptyra Sp. j.
WL
i
Tomasz Ośko
WL
i
PULS Systemy
Organizacji Szkoleń
Sp. z o.o.
WL

-

26 marca 2013 r.

17 maja
2013 r.

6 maja

17 maja

2013 r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

17 maja

r

2013 r.

17 maja

17 maja

2013 r.

2013 r.

22 kwietnia 2013

17 maja

r.

2013 r.

23 356,00 zł

13 maja

17 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

150/200 zł za

17 lipca

17 maja

wniosek

2012 r.

2013 r.

20 maja

20 maja

2013 r.

2013 r.

20 maja

20 maja

2 500,00 zł

660 000,00 zł

2 300,00 zł

-

397 457,50 zł
458 164,78 zł

1230.

1231.

8/FS/CP/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

i
PULS Systemy
Organizacji Szkoleń
Sp. z o.o.

Umowa122
9/FS/Dz/13

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
określonych czynności

WL
i
Artur Głasek
WL
i
Artur Głasek

Umowa123
0/FS/Dz/13

Dz

Dz

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
określonych czynności

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa123
1233. 2/OP/CP/1
3

CP

Sprzedaż
i dostarczenie artykułów
biurowych

Umowa123
1234. 3/OP/CP/1
3

CP

Umowa na realizację obiektu
budowlanego

Umowa123
4/PT/CP/1
3

CP

Zakup czasu antenowego

Umowa123
1232. 1/RŚ/CP/1
3

1235.

Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Gmina
Krzczonów
WL
i
Przedsiębiorstwo
Annex
WL
i
AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES
E INTALACIONES
SAU
WL
i
Grupa Wydawnicza
Słowo
Sp. z o.o.

2013 r.

2013 r.

300,00 zł

21 stycznia 2013

20 maja

brutto

r.

2013 r.

300,00 zł

18 grudnia 2012

20 maja

brutto

r.

2013 r.

16 kwietnia 2013

20 maja

r.

2013 r.

20 995,05 zł

17 maja

20 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

295 477 327,3

22 maja

23 maja

5 zł brutto

2013 r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

23 maja

r.

2013 r.

900,00 zł

9 800,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Beata Romejko

602 370,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Łukasz Dymek

779 609,64 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa124
1242.
1/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa124
1243. 2/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

1236.

1237.

1238.

Umowa123
5/FS/CP/13

Umowa123
6/FS/CP/13

Umowa123
7/FS/CP/13

Umowa123
1239.
8/FS/CP/13
Umowa123
1240.
9/FS/CP/13
Umowa124
1241.
0/FS/CP/13

WL
i
Jerzy Wieczorek
WL
i
„O.K. Centrum
Języków Obcych”
Sp. z o. o.
WL
i
„O.K. Centrum
Języków Obcych”
Sp. z o. o.

WL
i
VIVID CONSULTING
Sp. z o.o.
WL
i
VIVID CONSULTING
Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy
Rodzinie „Podaj Dłoń”

445 240,00 zł

317 560,92 zł

358 288,70 zł

594 670,71 zł

795 602,00 zł

2 500,00 zł

22 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

22 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

22 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

22 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

17 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

16 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

16 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

21 maja

24 maja

2013 r.

2013 r.

Umowa124
1244. 3/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Umowa124
4/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Umowa124
1246.
5/RŚ
/CP/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa124
6/OP
/CP/13

CP

Dostawa materiałów
eksploatacyjnych

1245.

1247.

Umowa124
1248.
7/OZ/Z/13

Z

Umowa124
8/OZ/Z/13

Z

1249.

Umowa124
1250. 9/DT/CP/1
3
1251. Umowa125
0/DT/CP/1

CP
CP

Dokonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego
Dokonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron

WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Lokalnego
Automobil Klub
Chełmski
WL
i
LGD „Owocowy
Szlak”
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Polski Związek
Działkowców Rodzinny
Ogród Działkowy
„Społem LSS”
WL
i
MAK
Sp. z o. o.
WL
i
Krzysztof Włoch
WL
i
Leszek Korpysz
WL
i
Gmina Chełm
WL
i

21 maja

24 maja

2013 r.

2013 r.

21 maja

24 maja

2013 r.

2013 r.

10 maja

24 maja

2013 r.

2013 r.

16maja

27 maja

2013 r.

2013 r.

300/400 zł

20 maja

27 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

300/400 zł

15 maja

27 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

5 kwietnia 2013

28 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

28 maja

r.

2013 r.

2 500,00 zł

2 500,00 zł

300,00 zł

816 673,26 zł

15 000,00 zł
25 830,00 zł

3
Umowa125
1252. 1/DT/CP/1
3
Umowa125
1253. 2/DT/CP/1
3
Umowa125
1254. 3/DT/CP/1
3
Umowa125
1255. 4/DT/CP/1
3

CP
CP
CP

CP

przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

Gmina Piaski
WL
i
Gmina Tarnogród
WL
i
Gmina Michów
WL
i
Gmina Siennica Różana

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Józefów

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Józefów
WL
i
TEMPO TRAINING &
CONSULTING
WL
i
„ZAiKS” - Ambasador
WL
i
Przedsiębiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Wszystko Gra
WL
i
Petit Skład Druk

Umowa125
1256. 5/DT/CP/1
3

CP

1257.

Umowa125
6/FS/CP/13

CP

1258.

Umowa125
7/PT
/CP/13

CP

Umowa Licencyjna Jednorazowa

1259.

Umowa125
8/OP
/CP/13

CP

Sprzedaż i dostarczenie
materiałów biurowych

1260.

Umowa125
9/PT
/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

1261. Umowa126
0/OP
/CP/13

CP

Opracowanie oraz
wykonanie biuletynu
Lubelski Informator Unijny

66 615,00 zł
45 000,00 zł
40 000,00 zł

254 354,00 zł

19 kwietnia 2013

28 maja

r.

2013 r.

13 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja
2013 r.

28 maja

13 maja

2013 r.
28 maja

2013 r.

2013 r.

27 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

27 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

27 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

16 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

45 000,00 zł

15 maja

29 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

243 738,00 zł

412 118,10 zł

3 075,00 zł

20 984,99 zł

9 500,00 zł

„Puls Regionu”

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa126
1264.
3/OP
/CP/13

CP

Uczestnictwo w cyklu 4
cyklu 4 festynów
organizowanych przez Radio
Lublin

Umowa126
4/PT
/CP/13

CP

Zakup czasu antenowego

Umowa126
1266.
5/PT
/CP/13

CP

Realizacja przedsięwzięcia
promocyjno-medialnego

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa126
1262.
1/FS
/CP/13
Umowa126
1263.
2/FS
/CP/13

1265.

Umowa126
1267.
6/RŚ
/CP/13
1268. Umowa126
7/OP
/CP/13

CP

Organizacja I Targów
Turystyki wiejskiej i
Kulturowej w miejscowości

Oprawa Wojciech Guz
i Wspólnicy Sp.
Komandytowa
WL
i
Vision Consulting
Sp. z o. o.
WL
i
Vision Consulting
Sp. z o. o.
WL
i
Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie
WL
i
Grupa Wydawnicza
Słowo
Sp. z o. o.
WL
i
Fundacja Kultury
Duchowej Pogranicza
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Gmina
Borzechów
WL
i
Agencja Rozwoju

22 maja

29 maja

2013 r.

2013 r.

22 maja

29 maja

2013 r.

2013 r.

21 maja

29 maja

2013 r.

2013 r.

9 800,00 zł

29 kwietnia 2013

31 maja

brutto

r.

2013 r.

28 maja

31 maja

2013 r.

2013 r.

609 256,80 zł

285 657,20 zł

73 800,00 zł

15 000,00 zł

300,00 zł

10 maja
2013 r.

59 000,00 zł

29 maja

brutto

2013 r.

3 czerwca 2013 r.

3 czerwca 2013 r.

Wierzchowiska

CP

Sprzedaż
i dostarczenie artykułów
biurowych

Umowa126
1270.
9/OP
/CP/13

CP

Sprzedaż
i dostarczenie artykułów
biurowych

Umowa127
0/OP
/CP/13

CP

Promocja województwa
lubelskiego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa127
1273.
2/OP
/CP/13

CP

Przygotowanie dodatków
promujących PO KL w
województwie lubelskim

Umowa127
1274.
3/OP
/CP/13

CP

Dostawa materiałów
promocyjnych

Umowa127
1275.
4/RPO
/CP/13

CP

Wykonanie usługi przewozu
grupy osób

1269.

1271.

Umowa126
8/OP
/CP/13

Umowa127
1272.
1/FS
/CP/13

1276. Umowa127
5/FS
/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

Lokalnego
Sp. z o.o.
WL
i
Przedsiębiorstwo
Annex
sp. z o. o.
WL
i
Biuro Plus Lucyna i
Adam Koptyra S. J.
WL
i
Stowarzyszenie
Aeroklub Lubelski
w Radawcu
WL
i
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Samorządowych
WL
i
Agora S.A.
w Warszawie
WL
i
Idea Studio s.c.
WL
i
PPUH Guzowski Bus
Serwis
WL
i
„Centrum Rozwoju i

5 009,48 zł

31 maja

brutto

2013 r.

13 728,55 zł

3 czerwca 2013

brutto

r.

20 000,00 zł

22 kwietnia 2013

brutto

r.

974 971,08 zł

27 maja
2013 r.

17 158,50

29 maja

brutto

2013 r.

25 358,92 zł

27 maja
2013 r.

800,00 zł

31 maja

brutto

2013 r.

1 035 760,00

29 maja

2013 r.

3 czerwca 2013 r.

3 czerwca 2013 r.

3 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.
4 czerwca 2013 r.

Umowa127
1277.
6/FS
/CP/13
Umowa127
1278.
7/FS
/CP/13
Umowa127
1279.
8/FS
/CP/13
Umowa127
1280.
9/FS
/CP/13
Umowa128
1281.
1/FS
/CP/13
Umowa128
1282.
1/FS
/CP/13

1283.

Umowa128
2/PT
/CP/13

1284. Umowa128
3/PT

ramach PO KL

Integracji Społecznej”
Sp. z o.o.

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Agnieszka Skrzypczyk

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Piotr Zimoń

231 080,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
EUROPART Sp. z o.o.

143 765,54 zł

CP
CP

Promocja województwa
lubelskiego podczas
rozgrywek sportowych
Promocja województwa
lubelskiego podczas

WL
i
Tomasz
Górski
WL
i
Tomasz
Górski
WL
i
Ośrodek Szkolenia
„KURSOR” Kałużniak
Sztandera
Sp. J.

WL
i
Uczniowski Klub
Tenisa Stołowego
„Alfa” Radzyń Podlaski
WL
i

304 850,00 zł

591 498,00 zł

633 990,48 zł

983 809,80 zł

29 maja
2013 r.
29 maja
2013 r.
29 maja
2013 r.

29 maja
2013 r.

29 maja
2013 r.
28 maja
2013 r.

15 000,00 zł

14 maja

brutto

2013 r.

15 000,00 zł

14 maja

brutto

2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

5 czerwca 2013 r.
5 czerwca 2013 r.

/CP/13

1285.

Umowa128
4/OP
/CP/13

rozgrywek sportowych

CP

Zaprojektowanie i
przeniesienie na
Zamawiającego materiały
promocyjne województwa
Lubelskiego
Zaprojektowanie i
przeniesienie na
Zamawiającego materiały
promocyjne województwa
Lubelskiego

SPR Lublin Sportowa
Spółka Akcyjna
WL
i
Mariusz Matuszewski

120 617,74 zł

5 czerwca 2013

brutto

r.

WL
i
Mariusz Matuszewski

175 691,97 zł

5 czerwca 2013

brutto

r.

793 648,89 zł

13 maja

brutto

2013 r.

Umowa128
1286.
5/OP
/CP/13

CP

Umowa128
6/OP
/CP/13

CP

Dostawa Materiałów
eksploatacyjnych

WL
i
Automatyka Biurowa

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Fundacja „ECO”

736 340,76 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Tomaszowski

202 093,80 zł

Umowa128
1290.
9/PT
/CP/13

CP

Porozumienie na określenie
zasad współpracy w ramach
organizacji Parady
Rowerowej

Umowa129
0/OP
/CP/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia
„Kontrola Zarządcza”

1287.

Umowa128
1288.
7/FS
/CP/13
Umowa128
1289.
8/FS
/CP/13

1291.

1292. Umowa129
1/OP
/CP/13

CP

Przeprowadzenie konferencji
gospodarczo-inwestycyjnej

WL
i
Lubelska Regionalna
Organizacja
Turystyczna
WL
i
Polski Instytut Kontroli
Wewnętrznej Sp. z o.o.
WL
i
Prospects

4 czerwca 2013
r.
5 czerwca 2013
r.

12 000,00 zł

20 maja

brutto

2013 r.

3 750,00 zł

5 czerwca 2013
r.

207 870,00 zł

22 maja

brutto

2013 r.

5 czerwca 2013 r.

5 czerwca 2013 r.

5 czerwca 2013 r.

6 czerwca 2013 r.

6 czerwca 2013 r.

6 czerwca 2013 r.

6 czerwca 2013 r.
6 czerwca 2013 r.

1293.

Umowa129
2/OP
/Dz/13

Dz

Przeprowadzenie szkolenia
BHP

1294.

Umowa129
3/MI
/CP/13

CP

Umowa Objęcia Akcji

Umowa129
1295. 4/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa129
1296. 5/RŚ/CP/1
3

CP

Targi EKOLOGIA 2013

CP

Przeprowadzenie działań
promujących walory
województwa Lubelskiego
podczas „Nocy Kultury”

CP

Wykonanie
i Dostarczenie materiałów
promujących

Umowa129
1297. 6/PT/CP/1
3
Umowa129
1298. 7/OP/CP/1
3
Umowa129
1299. 8/KE/CP/1
3

CP

Umowa129
1300. 9/PT/CP/1
3

CP

1301. Umowa130

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego
Promocja województwa
lubelskiego podczas
Pierwszego Maratonu
Lubelskiego
Wykonanie Materiałów

Sp. z o. o.
WL
i
Joanna Duda
WL
i
Spółka Port Lotniczy
Lublin S. A.
WL
i
Towarzystwo
Regionalne
Hrubieszowskie im. S.
Staszica
WL
i
Robert Bielówka
WL
i
Warsztaty Kultury w
Lublinie
WL
I
Adam Widuch
WL
i
Klub Sportowy
Głuchych „Hetman”
Łuków”
WL
i
Fundacja Rozwoju
Sportu w Lublinie
WL

1 200,00 zł

5 czerwca 2013
r.

10 000 000,00

6 czerwca 2013

r.

1 300,00 zł

5 czerwca 2013
r.

3 874,50 zł

22 maja

brutto

2013 r.

15 000,00 zł

5 czerwca 2013

brutto

r.

32 222,15 zł

31 maja

brutto

2013 r.

5 000,00 zł

50 000,00 zł
9 789,00 zł

6 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

10 czerwca 2013

10 czerwca 2013

r.

r.

4 czerwca 2013

10 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

10 czerwca 2013

0/OP/CP/1
3
Umowa130
1302. 1/OP/CP/1
3

1303.

Umowa130
2/FS/CP/13

Umowa130
1304.
3/FS/CP/13
Umowa130
1305.
4/FS/CP/13
Umowa130
1306. 5/OP/CP/1
3
Umowa130
1307. 6/OP/CP/1
3
Umowa130
1308. 7/DT/CP/1
3
1309. Umowa130
8/DT/CP/1

Promocyjnych
Województwa Lubelskiego
CP

Wykonanie materiałów
promocyjnych

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

CP

CP
CP

Opracowanie redakcyjne,
graficzne oraz druk
wznowienia publikacji –
Formy wypoczynku na
Lubelszczyźnie
Świadczenie usług w
zakresie prowadzenia
Biuletynu Informacji
Publicznej
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów

i
Grzegorz Koczkodaj
WL
i
Irina Chicherina
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju SpołecznoGospodarczego
„Wiedza”
WL
i
„Altkom Akademia”
Sp. A.
WL
i
„Altkom Akademia”
Sp. A.
WL
i
Alina Łagodowska

brutto

r.

r.

17 266,13 zł

10 czerwca 2013

11 czerwca 2013

brutto

r.

r.

1 100 388,00

5 czerwca 2013

11 czerwca 2013

r.

r.

1 512 380,80

7 czerwca 2013

11 czerwca 2013

r.

r.

1 093 458,30

7 czerwca 2013

11 czerwca 2013

r.

r.

16 766,40 zł

5 czerwca 2013

12 czerwca 2013

brutto

r.

r.

11 czerwca 2013

12 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

13 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

13 czerwca 2013

r.

r.

WL
i
E-STUDIO
SOFTWARE Sp. J.

900,00 zł

WL
i
Lubelskie Linie
Autobusowe

-

WL
I

-

finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

3
Umowa130
1310. 9/KE/CP/1
3
Umowa131
1311. 0/OP/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Porozumienie
w sprawie współdziałania w
realizacji zadań publicznych

Umowa131
1312. 1/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa131
1313. 2/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa131
1314. 3/KE/CP/1
3
Umowa131
1315. 4/KE/CP/1
3
Umowa
1316. 1315/PT/C
P/13

CP

Umowa
1317. 1316/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn. I
Ogólnopolski Raj Pieszo –
Rowerowy ,,Poznaj
Roztocze”
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn. VI
Ogólnopolski Roztoczański
Rajd Rowerowy ,,Jastrzębia
Zdebrz”

PKS Włodawa
WL
i
Marzena Grzeszczyk
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Klub Sportowy
„Budowlani” Lublin
WL
i
Lubelski Klub Karate
Tradycyjne
WL
i
WL
i
Stowarzyszenie
Rodzina
WL
i
Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy
Rodzinie ,,Podaj Dłoń”
WL
i
Stowarzyszenie
Przyjaciół Roztocza
,,Jastrzębia Zdebrz”

280,00 zł
-

1 600,00 zł

7 600,00 zł

8 000,00 zł

7 000,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

10 czerwca 2013

13 czerwca 2013

r.

r.

23 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

7 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

6 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

5 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

5 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

Umowa
1318. 1317/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1319. 1318/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1320. 1319/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1321. 1320/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1322. 1321/OP/C
P/13

CP

Organizacja jednodniowej
wycieczki połączonej ze
zwiedzaniem

Umowa
1323. 1322/OP/C
P/13
1324.
Umowa
1323/FS/D
z/13

CP
Dz

Sprzedanie i dostarczenie
gadżetów/
upominków promocyjnych
Umowa na sporządzenie
opinii w zakresie oceny
strategii wdrażania projektu

WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
w Radzyniu Podlaskim
WL
i
Polskie Towarzystwo
Schronisk
Młodzieżowych Zarząd
Oddziału Biała
Podlaska
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
w Radzyniu Podlaskim
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
w Radzyniu Podlaskim
WL
i
„DAFI studio I. Drath,
M. Falkowska” s.c.
WL
i
JOCKER studio Sp. j.
WL
i
Antoni Rutka

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

6 273,00 zł

3 czerwca 2013

14 czerwca 2013

brutto

r.

r.

29 758,98 zł

31 maja

14 czerwca 2013

brutto
1 000,00 zł

2013 r
24 stycznia 2013

r.
14 czerwca 2013

r.

r.

700,00 zł

1 000,00 zł

1 500,00 zł

1 000,00 zł

innowacyjnego testującego
pt.: „Wyjść na prostą” w
ramach PO KL na lata 20072013

1325.

Umowa
1324/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1326.

Umowa
1325/GI/D
z/13

Dz

Zapewnienie półgodzinnego
występu artystycznego

1327.

Umowa
1326/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1328.

Umowa
1327/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Polska Fundacja
Ośrodków
Wspomagania i
Rozwoju
Gospodarczego
WL
i
Nurłan Alimbajew,
Maciej Rysak, Piotr
Grzelak, Szymon
Krzemień
WL
i
Instytut Doradztwa
Sp. z o.o.
WL
I
Marek
Gudków

1329.

Umowa
1328/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Katarzyna Rzeczycka

Zaprojektowanie i
wykonanie materiałów
promocyjnych na potrzeby
RPO WL
Organizacja jednodniowej

WL
i
MOHO
Sp. z o.o.
WL

Umowa
1330. 1329/OP/C
P/13

CP

1331.

CP

Umowa

14 maja

14 czerwca 2013

2013 r.

r.

2 400,00 zł

11 czerwca 2013

14 czerwca 2013

brutto

r.

r.

7 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

13 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

14 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

199 574,88 zł

7 czerwca 2013

17 czerwca 2013

brutto

r.

r.

5 143,68 zł

10 czerwca 2013

17 czerwca 2013

586 068,48 zł

45 997,45 zł

98 265,66 zł

41 941,23 zł

1330/OP/C
P/13

wycieczki połączonej ze
zwiedzaniem

Umowa
1332. 1331/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1333. 1332/MI/C
P/13

CP

Wykonanie opinii
ekonomiczno-prawnej

1334.

Umowa
1333/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1335.

Umowa
1334/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1336. 1335/OP/C
P/13

CP

Wykonanie i dostarczenie
projektu i druku materiałów
informacyjnych w postaci
plakatów i folderów

Umowa
1337. 1336/OP/C
P/13

CP

Wydanie Katalogu Firm
Województwa Lubelskiego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1338.
1339.

Umowa
1337/FS/C
P/13
Umowa
1338/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i
„DAFI studio I. Drath,
M. Falkowska” s.c.
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Lokalnego
Gminy Telatyn
WL
i
„COMPER”
Fornalczyk i
Wspólnicy, S.J.
WL
i
Lubelska Fundacja
Rozwoju
WL
i
„Eturia”
Sp. z o. o.
WL
i
GGUTEKPRESS Sp. z
o.o.
WL
i
Rafał Ellert
WL
i
4system Polska Sp. z
o.o.
WL
i
4system Polska Sp. z

brutto

14 000,00 zł

28 500,00 zł

r.

r.

11 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

10 czerwca 2013
r.

17 czerwca 2013
r.

5 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

29 maja

17 czerwca 2013

2013 r.

r.

4 305,00 zł

27 maja

17 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

11 739,00 zł

28 maja

17 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

28 maja

17 czerwca 2013

2013 r.

r.

28 maja

17 czerwca 2013

2013 r.

r.

238 295,80 zł

368 861,45 zł

443 530,59 zł
441 641,84 zł

o.o.

1340.

Umowa
1336/FS/D
z/13

Umowa
1341. 1340/OP/C
P/13
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.

Umowa
1341/GI/D
z/13
Umowa
1342/GI/D
z/13
Umowa
1343/GI/D
z/13
Umowa
1344/GI/D
z/13
Umowa
1345/GI/D
z/13
Umowa
1346/GI/D
z/13
Umowa
1347/GI/D
z/13
Umowa

Dz

Umowa na sporządzenie
opinii w zakresie oceny
strategii wdrażania projektu
innowacyjnego testującego
pt.: „Istotne kompetencje w
poszukiwaniu zatrudnienia”
w ramach PO KL na lata
2007-2013

CP

Zapewnienie prawidłowej
realizacji inwestycji

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie

WL
i
Antoni
Rutka
WL
i
ECM Group Polska
S.A.
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL

1 000,00 zł

24 stycznia 2013

18 czerwca 2013

brutto

r.

r.

3 305 010,00

18 czerwca 2013

18 czerwca 2013

zł brutto

r.

r.

2 600,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 500,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 200,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

3 200,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 600,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 400,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 200,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto
3 000,00 zł

2013 r.
21 maja

r.
19 czerwca 2013

1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.

1348/GI/D
z/13
Umowa
1349/GI/D
z/13
Umowa
1350/GI/D
z/13
Umowa
1351/GI/D
z/13
Umowa
1352/GI/D
z/13
Umowa
1353/GI/D
z/13
Umowa
1354/GI/D
z/13
Umowa
1355/GI/D
z/13
Umowa
1356/GI/D
z/13
Umowa
1357/PT/C
P/13
Umowa
1358/DT/C
P/13
Umowa
1359/DT/C
P/13

badań naukowych
Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

CP
CP
CP

Emisja materiału
promocyjnego województwa
lubelskiego
Określenie szczegółowych
warunków udzielenia przez
WL pomocy finansowej
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron

i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Dawi Błaszczak
WL
i
Agata Świdzińska
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Ireneusz Niećko
WL
i
Ireneusz Niećko
WL
i
Agora S.A.
WL
i
Gmina Stężyca
WL
i
Gmina Cyców

brutto

2013 r.

r.

2 500,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 950,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 700,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

3 000,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 500,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 600,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 900,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 900,00 zł

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

43 050,00 zł

27 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

22 kwietnia 2013

20 czerwca 2013

11 740 294,04

r.
6 maja

r.
20 czerwca 2013

2013 r.

r.

944 000,00 zł

WL i Gmina

przy realizacji zadania

Cyców
Umowa
1361. 1360/DT/C
P/13
Umowa
1362. 1361/DT/C
P/13
Umowa
1363. 1362/DT/C
P/13

CP
CP
CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Usługa polegająca na
usuwaniu wyrobów oraz
odpadów zawierających
azbest

CP

Usługa polegająca na
usuwaniu wyrobów oraz
odpadów zawierających
azbest

CP

Usługa polegająca na
usuwaniu wyrobów oraz
odpadów zawierających
azbest

Umowa
1367. 1366/OP/C
P/13

CP

Usługa polegająca na
usuwaniu wyrobów oraz
odpadów zawierających
azbest

1368.

CP

Umowa
1364. 1363/OP/C
P/13

Umowa
1365. 1364/OP/C
P/13
Umowa
1366. 1365/OP/C
P/13

Umowa
1367/OP/C
P/13

Usługa polegająca na
usuwaniu wyrobów oraz
odpadów zawierających

WL
i
Gmina Łuków
WL
i
Gmina Jastków
WL
i
Gmina Łuków
WL
i
Przedsiębiorstwo
Wywozu Nieczystości
stałych „ALMAX”
sp. z o.o.
WL
i
Zakład Gospodarki
Komunalnej
„GRONECKO”
WL
i
Zakład Gospodarki
Komunalnej
„GRONECKO”
WL
i
Środowisko
i Innowacje
sp. z o.o.
WL
i
P.P.H.U. „WAGRA”

20 maja

20 czerwca 2013

2013 r.

r.

23 maja

20 czerwca 2013

2013 r.

r.

29 maja

20 czerwca 2013

2013 r.

r.

567 926,64 zł

17 czerwca 2013

20 czerwca 2013

brutto

r.

r.

14 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

14 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

13 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

14 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

685 777,00 zł
345 009,30 zł
39 360,00 zł

80 332,56 zł

942 444,72 zł

990 403,20 zł
928 454,40 zł

azbest

CP

Usługa polegająca na
usuwaniu wyrobów oraz
odpadów zawierających
azbest

1370.

Umowa
1369/FS
/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1371.

Umowa
1370/OZ /
CP/13

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

Dz

Przygotowanie
i przeprowadzenie szkolenia
nt. „Ochrona danych
osobowych”

Umowa
1369. 1368/OP/C
P/13

Umowa
1372. 1371/OP/D
z/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1374. 1373/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

1375.

CP

Umowa
1373. 1372/KE/C
P/13

Umowa
1374/KE/C
P/13

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Wacław Ostrowski
WL
i
Centrum Gospodarki
Odpadami, Azbestu i
Recyklingu „CARO”
Roman Kulik
WL
i
Lubelska Regionalna
Organizacja
Turystyczna
WL
i
SP Szpital Wojewódzki
im. Jana Bożego
w Lublinie
WL
i
Paweł Fajgielski
WL
i
Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży
Archidiecezji
Lubelskiej
WL
i
Stowarzyszenie
Filmowe CineEuropa
WL
i
Wschodnia Agencja

1 652 400,00

14 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

19 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

1 930 000,00

12 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

4 800,00 zł

21 czerwca 2013

brutto

r.

350 238,80 zł

7 500,00 zł

40 000,00 zł
895 324,32 zł

21 czerwca 2013
r.

11 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

11 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

13 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

Umowa
1376. 1375/KE/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1377. 1376/OP/C
P/13

CP

Usługa promocyjna

Umowa
1378. 1377/RPO/
CP/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia
pt.” Projekt VAT w
projektach finansowanych ze
środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego – aspekty
praktyczne”
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1379. 1378/KE/C
P/13

CP

Umowa
1379/FS/C
P/13

CP

Umowa
1381. 1380/KE/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1382. 1381/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

1383.

CP

Umowa o wsparcie realizacji

1380.

Umowa

Rozwoju
Sp. z o.o.
WL
i
Fundacja Rozwoju
Nauki i
Przedsiębiorczości
WL
i
Modart Marcin
Komandowski
WL
i
Europejskie centrum
Kształcenia „Eureka”
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Związek
Koszykówki
WL
i
Agnieszka Kędzierska
WL
i
Stowarzyszenie Nowe
Miasto
WL
i
Tarnogrodzkie
Towarzystwo
Regionalne
WL

311 731,20 zł

230 010,00 zł

26 100,00 zł

1 000,00 zł

541 224,00 zł

7 000,00 zł

9 900,00 zł
2 100,00 zł

13 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

17 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

10 czerwca 2013

24 czerwca 2013

r.

r.

13 czerwca 2013

24 czerwca 2013

r.

r.

24 czerwca 2013

24 czerwca 2013

r.

r.

24 czerwca 2013

25 czerwca 2013

r.

r.

24 czerwca 2013

25 czerwca 2013

r.

r.
25 czerwca 2013

zadania publicznego

1382/KE/C
P/13
Umowa
1384. 1383/OP/C
P/13

CP

Opracowanie strategii,
reklama, organizacja oraz
obsługa przez wykonawcę
konkursu
o nazwie
„RPO w kalejdoskopie”

Umowa
1385. 1384/RŚ/C
P/13

CP

Wykonanie wygłoszenia
prelekcji

Umowa
1386. 1385/OP/C
P/13

CP

Umowa na świadczenie
usług telefonii komórkowej

Umowa
1387. 1386/PT/C
P/13

CP

Opracowanie powierzonych

Umowa
1387/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1388.

Umowa
1389. 1388/PT/C
P/13
1390.
Umowa
1389/RŚ/C
P/13

CP
CP

Przeprowadzenie działań
promujących walory
Województwa Lubelskiego
Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

i
Wojewódzki Związek
Piłki Siatkowej
WL
i
FENOMEN Sp. z o.o.
WL
i
Piotr Stankiewicz
WL
i
Polkomtel
Sp. z o.o.
WL
i
Maciej Maj
WL
i
Fundacja Inicjatyw
Społecznych „Barwy
Ziemi”
WL
i
Fundacja Latająca Ryba
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Spółdzielnia rolniczoHandlowa w
Fajsławicach

r.

12 czerwca 2013

25 czerwca 2013

r.

r.

800,00 zł

25 czerwca 2013

26 czerwca 2013

brutto

r.

r.

45 578,88 zł

27 czerwca 2013

27 czerwca 2013

brutto

r.

r.

3 000,00 zł

14 czerwca 2013

27 czerwca 2013

brutto

r.

r.

18 czerwca 2013

27 czerwca 2013

r.

r.

25 czerwca 2013

27 czerwca 2013

r.
5 czerwca 2013

r.
28 czerwca 2013

r.

r.

271 707,00 zł

341 630,46 zł

55 000,00 zł
300,00 zł

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1392. 1391/OP/C
P/13

CP

Sprzedaż
i dostarczenie papieru do
drukarek i kopiarek

Umowa
1393. 1392/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1394. 1393/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1395. 1394/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1396. 1395/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1397. 1396/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

1398.

CP

1391.

Umowa
1390/FS/C
P/13

Umowa
1397/KE/C
P/13

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
MASTERS Centrum
Szkolenia Biznesu
WL
i
Agencja HandlowoUsługowa WIDOK
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Związek
Koszykówki
WL
i
Okręgowy Związek
Kolarski
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Rugby
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Łuczniczy
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Podnoszenia
Ciężarów
WL
i
Lubelski Związek
Zapaśniczy

393 054,00 zł

3 044,25 zł

26 500,00 zł

11 000,00 zł

13 500,00 zł

8 000,00 zł

30 000,00 zł
50 000,00 zł

20 czerwca 2013

28 czerwca 2013

r.

r.

28 czerwca 2013

1 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

Umowa
1399. 1398/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1400. 1399/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1401. 1400/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1402. 1401/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1403. 1402/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1404. 1403/OP/C
P/13

CP

Dostosowanie systemów
EZD u Partnerów Projektu

Umowa
1405. 1404/OP/C
P/13

CP

Produkcja publikacji

1406.

CP

Dostosowanie systemów
EZD u Partnerów Projektu

Umowa
1405/OP/C

w Chełmie
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek
WL
i
Środkowo-Wschodni
Wojewódzki Związek
Badmintona w
Zamościu
WL
i
Lubelski Związek Piłki
Nożnej
WL
i
Wojewódzki Związek
Piłki Siatkowej
WL
i
Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego
WL
i
Zakład Elektroniki
Techniki Obliczeniowej
„ZETO”
Sp. z o.o.
WL
i
„VENA ART.” Sp. z
o.o.
WL
i

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

168 989,70 zł

3 lipca

3 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

62 730,00 zł

26 czerwca 2013

3 lipca

brutto

r.

2013 r.

255 999,90 zł

3 lipca

3 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

42 000,00 zł

8 000,00 zł

26 500,00 zł

26 500,00 zł

11 000,00 zł

P/13

1407.

Umowa
1406/FS/C
P/13

1408.

E-Studio Software
Nowakowska i Mędrek
Sp. J.
WL
i
Fundacja Rozwoju
Sportu w Lublinie
WL
i
Projekt
„MŚP
z dużym potencjałem”
WL
i
Warsztaty Kultury
w Lublinie

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1407/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1409. 1408/PT/C
P/13

CP

Przeprowadzenie działań
promujących walory
województwa lubelskiego

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Bychawa

10 000,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Bychawa

7 000,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Spiczyn

35 000,00 zł

Umowa
1413. 1412/DT/C
P/13

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

1414.

CP

Umowa
1410. 1409/DT/C
P/13
Umowa
1411. 1410/DT/C
P/13
Umowa
1412. 1411/DT/C
P/13

Umowa
1413/DT/C
P/13

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron

WL
i
Gmina Niedrzwica
Duża
WL
i
Gmina Łaziska

4 lipca

4 lipca

2013 r.

2013 r.

5 lipca

4 lipca

2013 r.

2013 r.

20 000,00 zł

4 lipca

5 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

29 kwietnia 2013

5 lipca

r.

2013 r.

29 kwietnia 2013

5 lipca

r.

2013 r.

21 czerwca 2013

5 lipca

r.

2013 r.

12 czerwca 2013

5 lipca

r.

2013 r.

12 czerwca 2013

5 lipca

r.

2013 r.

384 968,26 zł

341 262,30 zł

150 000,00 zł
116 916,00 zł

przy realizacji zadania
Umowa
1415. 1414/DT/C
P/13
Umowa
1416. 1415/RŚ/C
P/13
Umowa
1417. 1416/RŚ/C
P/13

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Łaziska

CP

Wykonanie pokazów
obrazujących sposoby
przetwarzania mięsa
wołowego

WL
i
Jacek Jakubczak
WL
i
Wojciech Pawluk
WL
i
SEMIUS
Sp. z o.o.
WL
i
Akademickie
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społeczno Edukacyjnych
WL
i
Gmina Ludwin
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Paweł Kędzierski
WL
i

CP

Wygłoszenie prelekcji

1418.

Umowa
1417/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1419.

Umowa
1418/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1420.

Umowa
1419/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1421.

Umowa
1420/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1422.
1423.

Umowa
1421/FS/C
P/13
Umowa
1422/FS/C

CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

12 czerwca 2013

5 lipca

r.

2013 r.

400,00 zł

2 lipca

8 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

600,00 zł

28 czerwca 2013

8 lipca

brutto

r.

2013 r.

27 czerwca 2013

8 lipca

r.

2013 r.

1 080 650,00

24 czerwca 2013

8 lipca

r.

2013 r.

1 lipca

8 lipca

2013 r.

2013 r.

1 lipca

8 lipca

2013 r.

2013 r.

1 058 858,94

26 czerwca 2013

8 lipca


224 762,60 zł

r.
21 czerwca 2013

2013 r.
8 lipca

r.

2013 r.

395 465,00 zł

286 385,25 zł

399 808,00 zł

658 901,22 zł

P/13
Umowa
1423/GI/D
z/13
Umowa
1424/GI/D
z/13
Umowa
1425/GI/D
z/13
Umowa
1426/GI/D
z/13
Umowa
1427/GI/D
z/13
Umowa
1428/GI/D
z/13

ramach PO KL
Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
badań naukowych

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1431. 1430/OP/C
P/13

CP

Zorganizowanie imprezy
integracyjnej dla 291
pracowników

Umowa
1432. 1431/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie akcji
promocyjnej

Umowa
1433. 1432/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

1434.

CP

Umowa o wsparcie realizacji

1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.

1430.

Umowa
1429/FS/C
P/13

Umowa

Andrzej Lubański
WL
i
Agnieszka Komor
WL
i
Agnieszka Komor
WL
i
Agnieszka Komor
WL
i
Urszula Soler
WL
i
Michał Thlon
WL
i
Michał Thlon
WL
i
Szkoła Podstawowa nr
27 w Lublinie
WL
i
Zajazd Kmicic Bożena
Strugalska
WL
i
Don Brando
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Pływacji
WL

2 800,00 zł

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

2 800,00 zł

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

2 800,00 zł

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

2 500,00 zł

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

3 100,00 zł

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

19 500,00 zł

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

10 lipca

10 lipca

2013 r.

2013 r.

38 100,00 zł

21 maja

10 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

76 998,00 zł

10 lipca

10 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 lipca

10 lipca

2013 r.

2013 r.

2 lipca

10 lipca

349 015,05 zł

31 000,00 zł
5 000,00 zł

1432/KE/C
P/13
Umowa
1435. 1434/OP/C
P/13
Umowa
1436. 1435/FS/C
P/13
Umowa
1437. 1436/OP/C
P/13
Umowa
1438. 1437/OP/C
P/13

zadania publicznego

CP

CP
CP

CP

Sprawowanie funkcji
nadzoru nad realizacją usługi
polegającej na usuwaniu
wyrobów oraz odpadów
zawierających azbest
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Zaprojektowanie,
opracowanie i wdrożenie
aktualizacji mapy
Sukcesywna dostawa
środków czystości i
papierowych środków
higienicznych

Umowa
1439. 1438/OP/C
P/13

CP

Usługa polegająca na
usuwaniu wyrobów oraz
odpadów zawierających
azbest

Umowa
1440. 1439/OZ/C
P/13

CP

Zabezpieczenie środków
finansowych

Umowa
1441. 1440/OZ/C
P/13

CP

Zabezpieczenie środków
finansowych

i
Lubelski Okręgowy
Związek Jeździecki
WL
i
Tomasz Wojtalewicz
WL
i
gmina Tyrzowice
WL
i
Koszot Anna
WL
i
Elżbieta Żyśko
WL
i
Przedsiębiorstwo
Wywozu Nieczystości
stałych „ALMAX”
sp. z o.o.
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Białej Podlaskiej

2013 r.

2013 r.

78 000,00 zł

5 lipca

11 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

10 lipca

11 lipca

2013 r.

2013 r.

10 455,00 zł

2 lipca

11 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

42 536,34 zł

9 lipca

12 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

645 093,72 zł

4 lipca

12 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 100 000,00

9 lipca

15 lipca

2013 r.

2013 r.

9 lipca

15 lipca

2013 r.

2013 r.

353 739,99 zł

Umowa
1442. 1441/OZ/C
P/13

CP

Udzielenie pożyczki
pieniężnej

Umowa
1443. 1442/OZ/C
P/13

CP

Udzielenie pożyczki
pieniężnej

Umowa
1444. 1443/OP/C
P/13

CP

Dostarczenie instalacji,
konfiguracji
i wdrożenia
oprogramowania
przeznaczonego do
zarządzania informacjami
środowiskowymi

Umowa
1445. 1444/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
pogłębionego

1446.

Umowa
1445/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1447.

Umowa
1446/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1448.

Umowa
1447/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1449.

Umowa
1448/KE/C

CP

Porozumienie
w sprawie współpracy

WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Jana Bożego
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Jana Bożego w Lublinie
WL
i
Atmoterm
S. A.
WL
i
Qality Watch Sp. z o.o.
WL
i
„CEE”
Sp. z o.o.
WL
i
Gmina Ulhówek
WL
i
Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo –
Kredytowa „Wisła”
WL
i

25 czerwca 2013

15 lipca

r.

2013 r.

3 000 000,00

11 lipca

15 lipca

2013 r.

2013 r.

5 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

9 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

10 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

24 czerwca 2013

16 lipca

r.

2013 r.

550 000,00 zł

638 370,00 zł

148 768,50 zł

272 355,79 zł

540 886,52 zł

312 619,32 zł
-

P/13

w zakresie organizacji
kierunku europeistyka
prowadzonego na Wydziale
Filozofii
i Socjologii UMCS
w Lublinie

Umowa
1449/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1451. 1450/OZ/C
P/13

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

1450.

Umowa
1452. 1451/DT/C
P/13

Umowa
1453. 1452/DT/C
P/13

Umowa
1454. 1453/DT/C
P/13

Umowa
1455. 1454/DT/C
P/13

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Umowa w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w
Lublinie
WL
i
Gmina Miejska Biała
Podlaska
WL
i
samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Papieża Jana Pawła II
WL
i
Gmina Chodel

WL
i
Powiat Opolski

2 796 550,05

11 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

21 czerwca 2013

17 lipca

r.

2013 r.

215 163 087,8

12 lipca

17 lipca

6 zł

2013 r.

2013 r.

10 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

4 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

432 955,08 zł

104 291,00 zł
wartość
kosztorysowa

WL
i
Miasto Kraśnik

115 000,00 zł

WL
i
Gmina Jabłonna

166 667,00 zł

1456.

Umowa
1455/FS/C
P/13

CP

1457.

Umowa
1456/PT
/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Opracowanie cyklu
materiałów programowych
na potrzeby publikacji w
Internecie

CP

Produkcja i emisja na antenie
Radia Lublin cyklu 8 audycji
na żywo z cyklu
„Turystyczne Perły Regionu
Lubelskiego”

Umowa
1459. 1458/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1460. 1459/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

1458.

Umowa
1457/PT
/CP/13

Umowa
1461. 1460/FS/C
P/13
Umowa
1462. 1461/PR/D
z/13

CP
Dz

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wygłoszenie
2 wykładów połączonych
z prezentacją

1463.

Umowa
1462/GI/C
P/13

CP

Kompleksowe świadczenie
usług doradztwa i obsługi
prawnej

1464.

Umowa
1463/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Ludwin
WL
i
POLSKAPRESSE SP.
z o.o.
WL
i
Polskie Radio –
Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie „Radio
Lublin” S.A.
WL
i
Okręgowy Związek
Judo w Lublinie
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Bokserski
WL
i
Gmina Karczmiska
WL
i
Korneliusz Pylak
WL
i
Kancelaria Adwokacka
Adw. Dr Arkadiusz
Grządkowski
WL
i
Gmina Tarnawatka

17 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

30 000,00 zł

3 lipca

17 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

20 000,00 zł

3 lipca

17 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 lipca

18 lipca

2013 r.

2013 r.

1 lipca

18 lipca

2013 r.

2013 r.

11 lipca

18 lipca

2013 r.

2013 r.

4 000,00 zł

4 lipca

18 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

30 000,00 zł

18 lipca

19 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

19 lipca

19 lipca

2013 r.

2013 r.

302 344,75 zł

7 500.00 zł

12 000,00 zł

432 649,05 zł

316 957,44 zł

1465.

Umowa
1464/FS/C
P/13

1466.

Umowa
1465/FS/D
z/13

CP

Dz

Umowa
1466/FS/D
z/13

Dz

Umowa
1468. 1467/OZ/Z
/13

Z

1467.

Umowa
1469. 1468/OZ/Z
/13
Umowa
1470. 1469/OZ/Z
/13

Z

Z

Dokonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego

CP

Umowa
1472. 1471/DT/C
P/13

CP

1473.

CP

Umowa
1472/KE/C

Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL
na lata 2007-2013
Dokonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego
Dokonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego

Umowa
1470/FS/F
S/13

1471.

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL
na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
Gmina Janów Lubelski
WL
i
Maciej Szafrański

WL
i
Anna Giszczak
WL
i
lek. Med. Piotr Skubis
WL
i
lek. Med. Sylwia
Raszczepkin
WL
i
lek. Med. Marek
Piotrowski
WL
i
Gmina Skierbieszów
WL
i
OMEGA - BUS
WL
i

17 lipca

22 lipca

2013 r.

2013 r.

5 czerwca 2013

22 lipca

r.

2013 r.

27 czerwca 2013

22 lipca

r.

2013 r.

300 lub 400 zł

8 lipca

22 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

300 lub 400 zł

8 lipca

22 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

300 lub 400 zł

8 lipca

22 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

22 lipca

22 lipca

2013 r.

2013 r.

10 lipca

22 lipca

2013 r.

2013 r.

12 lipca

23 lipca

808 530,44 zł

150/200 zł
brutto za
wniosek
300,00 zł
brutto za
wniosek

564 006,92 zł

13 800,00 zł

P/13

Umowa
1474. 1473/RŚ/C
P/13

Umowa
1475. 1474/RŚ/C
P/13

1476.

Umowa
1475/OP /
CP/13

Umowa
1477. 1476/FS/C
P/13
Umowa
1478. 1477/FS/F
S/13
1479.
Umowa
1478/OP/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

CP

CP
CP
CP

Umowa na organizację
promocji województwa
lubelskiego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wykonanie druku albumu
fotograficznego

Stowarzyszenie na
Rzecz chóru
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
i
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej Łęczna
Sp. z o.o.
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
i
Polskie Koleje
Państwowe S.A.
WL
i
Stowarzyszenie DWA
BRZEGI
WL
i
Halina Bystrzycka
WL
i
Miasto Lublin
WL
i
Białostockie Zakłady

2013 r.

2013 r.

5 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

12 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

100 000,00 zł

8 lipca

23 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

23 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

23 lipca

23 lipca

16 949,40 zł

2013 r.
15 lipca

2013 r.
23 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 100,00 zł

300,00 zł

99 701,86 zł
442 604,08 zł

Umowa
1480. 1479/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie szkoleń w
ramach stażu
podyplomowego w 2013 r.

Umowa
1481. 1480/OZ/C
P/13

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

Umowa
1482. 1481/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego ex-ante

Umowa
1483. 1482/PT/C
P/13

CP

Dotacja przedmiotowa

Umowa
1484. 1483/PT/C
P/13

CP

Dotacja przedmiotowa

1485.

CP

Dotacja przedmiotowa

Umowa
1484/PT/C
P/13

Graficzne S.A.
WL
i
Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
WL
i
samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Chełmie
WL
i
Agrotec Polska Sp. z
o.o.
Ecorys Polska Sp. z o.o.
WL
i
Polskie Towarzystwo
Schronisk
Młodzieżowych w
Biłgoraju
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
w Chełmie
WL
i
Polskie Towarzystwo
Schronisk
Młodzieżowych w
Biłgoraju

3 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

12 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

381 300,00 zł

17 lipca

24 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

84 000,00 zł

490 000,00 zł

1000,00 zł

1700,00 zł

800,00 zł

Umowa
1486. 1485/PT/C
P/13
Umowa
1487. 1486/PT/C
P/13
Umowa
1488. 1487/PT/C
P/13
Umowa
1489. 1488/PT/C
P/13
Umowa
1490. 1489/PT/C
P/13
Umowa
1491. 1490/FS/C
P/13

CP

CP

Dotacja przedmiotowa

CP

Dotacja przedmiotowa

CP

Przeprowadzenie działań
promujących walory
Województwa Lubelskiego

CP
CP

Umowa
1492. 1491/RŚ/C
P/13

CP

1493.

Dz

Umowa
1492/RPO/
Dz/13

Dotacja przedmiotowa

Przeprowadzenie działań
promujących walory
Województwa Lubelskiego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Poprowadzenie
konferansjerki podczas
regionalnego finału XIII
Jubileuszowej edycji
Konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki
Regionów”
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata

WL
i
WZ LZS w Lublinie
WL
i
WZ LZS w Lublinie
WL
i
Oddział Miejski PTTK
w Lublinie
WL
i
„Cine’ Europa” z
siedzibą w Lublinie
WL
i
Barbara Mazur
WL
i
Gmina Białopole

16 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

16 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

15 000,00 zł

24 czerwca 2013

24 lipca

brutto

r.

2013 r.

20 000,00 zł

24 czerwca 2013

24 lipca

brutto

r.

2013 r.

24 czerwca 2013

24 lipca

r.

2013 r.

700,00

1500,00

2500,00 zł

251 230,79 zł

WL
i
Krzysztof J. Karman

1 000,00 zł

12 lipca

24 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Michał B. Jastrzębski

120,00zł

4 lutego

24 lipca

brutto/wniose

2013 r.

2013 r.

k

Umowa
1494. 1493/RPO/
Dz/13
Umowa
1495. 1494/RPO/
Dz/13
Umowa
1496. 1495/RPO/
Dz/13
Umowa
1497. 1496/RPO/
Dz/13
Umowa
1498. 1497/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Dz

Dz

Dz

Umowa
1499. 1498/RPO/
Dz/13

Dz

1500.

Dz

Umowa
1499/RPO/
Dz/13

2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata

WL
i
Stanisław Grzegorczyk
WL
i
Jan Magryta
WL
i
Ryszard Dados
WL
i
Jan Magryta
WL
i
Adam Brodziak
WL
i
Michał B. Jastrzębski
WL
i
Zbigniew Orzeł

60,00zł

4 lutego

24 lipca

2013 r.

2013 r.

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

4 lutego

24 lipca

2013 r.

2013 r.

60,00zł

4 lutego

24 lipca

brutto/wniose

2013 r.

2013 r.

brutto/wniose
k
60,00zł
brutto/wniose
k
120,00zł
brutto/wniose
k
60,00zł
brutto/wniose
k
60,00zł
brutto/wniose
k
120,00zł
brutto/wniose
k

k

Umowa
1501. 1500/RPO/
Dz/13

Dz

2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013

Umowa
1502. 1501/OP/C
P/13

CP

Przygotowanie projektów
informacyjno-promocyjnych

Umowa
1503. 1502/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

1504.

Umowa
1503/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1505.

Umowa
1504/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1506.

Umowa
1505/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1507. 1506/RŚ/C
P/13

CP

Umowa
1507/FS/C
P/13

CP

1508.

Opracowanie „Raportu z
wykonania programu
ochrony środowiska
województwa lubelskiego za
lata 2011-2012”
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Barbara Kramek
WL
i
Piotr Orłowski
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Narciarski
WL
i
Marek Gudków
WL
i
Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych
„SIL”
WL
i
„Ach Zielone” Stow.
Na Rzecz Rozwoju
Miejscowości Zielone
i Okolic
WL
i
Majka-Smuszkiewicz
Anna Eko-Geo
WL
i
Gmina Kamień

60,00zł

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

23 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

17 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

1 464 038,40

25 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

25 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

25 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

20 910,00 zł

24 lipca

25 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

26 lipca

26 lipca

2013 r.

2013 r.

brutto/wniose
k
15 033,06 zł

8 000,00 zł

438 705,44 zł

102 259,52 zł

182 277,44 zł

Umowa
1509. 1508/RPO/
Dz/13
Umowa
1510. 1509/KE/C
P/13

1511.

1512.

Dz

CP

Umowa
1510/FS/D
z/13

Dz

Umowa
1511/

CP

Wykonanie oceny
strategicznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013

WL
i
Tadeusz Kaczorowski

brutto/wniose

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
Lubelskie Towarzystwo
Kajakowe Fala

7 500,00 zł

Umowa na sporządzenie
opinii o wniosku o
dofinansowanie projektu w
ramach PO KL na lata
2007-2013
Użyczenie 2 namiotów,
postawienie, wyposażenie
złożenie oraz zabranie

Umowa
1513. 1512/MI/C
P/13

CP

Wykonanie oceny stanu
technicznego

Umowa
1513/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1514.

1515.
1516.
1517.
1518.

Umowa
1514/FS/C
P/13
Umowa
1515/FS/C
P/13
Umowa
1516/FS/C
P/13
Umowa
1517/FS/C

CP
CP
CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Usuwanie wyrobów oraz
odpadów zawierających

WL
i
Arkadiusz Głasek
WL
i
Jacek Kowalczyk
WL
i
Tadeusz Lato
WL
i
Miasto Rejowiec
Fabryczny
WL
i
Gmina Wyryki
WL
i
Gmina Niemce
WL
i
Gmina Kamień
WL
i

120,00zł

11 stycznia 2013

26 lipca

r.

2013 r.

18 lipca

26 lipca

2013 r.

2013 r.

5 czerwca 2013

29 lipca

r.

2013 r.

12 000,00 zł

12 lipca

29 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

26 lipca

30 lipca

2013 r.

2013 r.

19 lipca

31 lipca

2013 r.

2013 r.

19 lipca

31 lipca

2013 r.

2013 r.

1 461 252,48

22 lipca

31 lipca

2013 r.

2013 r.

26 lipca

31 lipca

836 989,20 zł

2013 r.
31 lipca

2013 r.
31 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

k

300,00 zł
brutto/wniose
k

65 190,00 zł

389 179,50 zł

171 515,18 zł

P/13
Umowa
1519. 1518/RPO/
CP/13

azbest
CP

Wykonanie 14 rysunków

Umowa
1520. 1519/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego

Umowa
1521. 1520/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1522. 1521/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1523. 1522/OP/C
P/13

CP

Organizacja cyklu działań
edukacyjnych

Umowa
1524. 1523/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Dz

Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach PO KL na lata 20072013

1525.

Umowa
1524/FS/D
z/13

GRESBUD Sp. z o.o.
WL
i
Henryk Sawka
WL
i
Pracownia Badań i
Doradztwa „ReSource” Korczyński,
Sarapata Sp. J.,
WL
i
Parafia
Rzymskokatolicka
Trójcy Przenajśw. w
Krasnymstawie
WL
i
Fundacja na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych i
Potrzebujących Pomocy
WL
i
MODART Marcin
Komandowski
WL
i
Fundacja
Pro Arte
WL
i
Maciej Szafrański

55 000,00 zł

9 maja 2

31 lipca

brutto

013 r.

2013 r.

53 013,00 zł

31 lipca

brutto

2013 r.

1 800,00 zł

4 050,00 zł

29 lipca
2013 r.

29 lipca
2013 r.

49 077,00

23 lipca

brutto

2013 r.

15 600,00 zł
150/200 zł
brutto/wniose
k

24 lipca
2013 r.
12 kwietnia 2013
r.

1 sierpnia 2013 r.

1 sierpnia 2013 r.

1 sierpnia 2013 r.

2 sierpnia 2013 r.

2 sierpnia 2013 r.

2 sierpnia 2013 r.

Umowa
1526. 1525/MI/Z/
13

Z

Wykonanie wyceny
udziałów

Umowa
1527. 1526/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1528. 1527/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1529. 1528/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1530. 1529/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1531. 1530/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1532. 1531/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
Spółka
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej w
Międzyrzecu Podlaskim
Sp. z o.o.
WL
i
Międzyszkolny Klub
Sportowy „Padwa”
Zamość
WL
i
Międzyszkolny Klub
Sportowy „Padwa”
Zamość
WL
i
Muzeum Zamoyskich w
Kozłówce
WL
i
Teatr Muzyczny
w Lublinie
WL
i
Teatr im. Juliusza
Osterwy w Lublinie
WL
i
Filharmonia im. H.
Wieniawskiego w
Lublinie

-

2 300,00 zł

2 800,00 zł

111 217,00 zł

100 000,00 zł

510 000,00 zł

82 500,00 zł

24 lipca
2013 r.

23 lipca
2013 r.

23 lipca
2013 r.
5 lipca
2013 r.
5 lipca
2013 r.
5 lipca
2013 r.
16 lipca
2013 r.

2 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

Umowa
1533. 1532/KE/C
P/13

1534.

Umowa
1533/FS/C
P/13

Umowa
1535. 1534/PT/C
P/13

CP

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Przeprowadzenie działań
promujących walory
województwa lubelskiego

Umowa
1536. 1535/PT/C
P/13

CP

Promocja województwa
lubelskiego podczas XIV
Wojewódzkich Igrzysk
Rekreacyjno-Sportowych
LZS

Umowa
1537. 1536/OP/C
P/13

CP

Pomoc finansowa w formie
dotacji

1538.
1539.

Umowa
1537/FS/C
P/13
Umowa

CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie

WL
i
Wojewódzki Związek
Tenisowy

6 925,00 zł

WL
i
Stowarzyszenie
Samorządów
Euroregionu Bug

Analiza
i badania
społecznogospodarcze
223 319,74
Tworzenie
Strategii
72 460,00
Wdrażanie
Strategii
74 439,83

WL
i
Zakład Leczniczy
„Uzdrowisko
Nałęczów” S.A.
WL
i
Wojewódzkie
Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe
w Lublinie
WL
i
Gmina Rejowiec
Fabryczny
WL
i
Paweł Krokowski
WL

26 lipca
2013 r.

26 lipca
2013 r.

20 000,00 zł

19 lipca

brutto

2013 r.

18 000,00 zł

31 lipca

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

6 sierpnia 2013

brutto

r.

511 368,20 zł
250 285,88 zł

1 sierpnia 2013
r.
30 lipca

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.
6 sierpnia 2013 r.

1538/FS/C
P/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1540. 1539/OP/C
P/13

CP

Dostawa sprzętu
komputerowego drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych

Umowa
1541. 1540/OP/C
P/13

CP

Dostawa sprzętu
komputerowego drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych

CP

Dostawa sprzętu
komputerowego drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych

Umowa
1542. 1541/OP/C
P/13
Umowa
1543. 1542/OP/C
P/13
Umowa
1544. 1543/OP/C
P/13
Umowa
1545. 1544/DT/C
P/13

CP
CP

CP

Umowa
1546. 1545/BG/C
P/13

CP

1547.

CP

Umowa
1546/FS/C

Dostawa sprzętu
komputerowego drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych
Dostawa sprzętu
komputerowego drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Zaprojektowanie
i wykonanie układu
pomiarowo-rozliczeniowego
wraz z montażem dla
serwerowni
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

i
„CRH AKADEMOS”
Sp. z o.o.
WL
i
CORRADO -Konrad
Burczyński
WL
i
Reset-PC W.
KondratowiczKucewicz, A. Zams
Sp.j.,
WL
i
Apius Technologies Sp.
z o.o.
WL
i
INTEGRIT S.A.
WL
i
Tomasz Szablewski
WL
i
Gmina Spiczyn
WL
i
REMER Tomasz
Augustyniak, Bolesław
Staniszewski spółka
jawna
WL
i

2013 r.

29 716,80 zł

2 sierpnia 2013
r.

14 366,40 zł

2 sierpnia 2013

brutto

r.

3 499,57 zł

2 sierpnia 2013

brutto

r.

68 378,41 zł
2 678,70 zł

150 000,00 zł

2 sierpnia 2013
r.
2 sierpnia 2013
r.
5 sierpnia 2013
r.

5 000,00 zł

19 lipca

brutto

2013 r.

185 715,62 zł

29 lipca
2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.
7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.

P/13
Umowa
1548. 1547/OP/C
P/13

ramach PO KL
CP

Zorganizowanie 5 wyjazdów
studyjno-szkoleniowych

Umowa
1549. 1548/OP/C
P/13

CP

Zorganizowanie 1 wyjazdu
studyjno-szkoleniowego

Umowa
1550. 1549/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1550/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1552. 1551/OP/C
P/13

CP

Zorganizowanie 1 wyjazdu
studyjno-szkoleniowego

Umowa
1553. 1552/OP/C
P/13

CP

Dostawa sprzętu
komputerowego

1551.

Umowa
1554. 1553/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1555. 1554/RPO/
Dz/13

Dz

1556.

CP

Umowa
1555/RBP/

Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach RPO
WL na lata 2007-2013
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach RPO
WL na lata 2007-2013
Umowa Partnerska

Gmina Aleksandrów
WL
i
SunSnow&More
WL
i
Modart - Marcin
Komandowski
WL
i
Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym
WL
i
Gmina Ludwin
WL
i
Agencja Rozwoju
Lokalnego
Sp. z o.o.
WL
i
Andrzej Pomarański

524 000,00 zł

7 755,00 zł

6 sierpnia 2013
r.
6 sierpnia 2013
r.

1 038 266,36

22 lipca

2013 r.

220 841,00 zł

31 lipca
2013 r.

8 sierpnia 2013 r.

8 sierpnia 2013 r.

8 sierpnia 2013 r.

9 sierpnia 2013 r.

126 850,00 zł

6 sierpnia 2013

brutto

r.

265 063,77 zł

2 sierpnia 2013

12 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Piotr Kienig

60,00 zł brutto

29 lipca

12 sierpnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł brutto

29 lipca

12 sierpnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i

-

9 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

9 sierpnia 2013 r.

1557.
1558.
1559.
1560.
1561.

CP/13
Umowa
1556/RBP/
CP/13
Umowa
1557/RBP/
CP/13
Umowa
1558/RBP/
CP/13
Umowa
1559/RBP/
CP/13
Umowa
1560/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1562. 1561/KE/Z
/13

Z

Umowa
1563. 1562/KE/Z
/13

Z

Umowa
1564. 1563/KE/Z
/13

Z

1565.
1566.
1567.

Umowa
1564/FS/C
P/13
Umowa
1565/FS/C
P/13
Umowa

CP
CP
CP

Przeprowadzenie
postępowania
egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych
Przeprowadzenie
postępowania
egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych
Przeprowadzenie
postępowania
egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie

Gmina Adamów
WL
i
Gmina Werbkowice
WL
i
Gmina Łabunie
WL
i
Gmina Urzędów
WL
i
Gmina Terespol
WL
i
Gmina Tyszowce

-

25 czerwca 2013

12 sierpnia 2013

r.

r.

9 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

16 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

16 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

9 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

WL
i
Ewa Łoś

240,00 zł

12 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Bogumiła Roziewicz

160,00 zł

12 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Alicja Ciszek – Roskal

320,00 zł

12 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

8 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

r.

r.

8 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

r.
29 lipca

r.
13 sierpnia 2013

WL
i
Gmina Lubartów
WL
i
Gmina Bychawa
WL

481 598,36 zł
440 470,44 zł
713 037,94 zł

1568.

1566/FS/C
P/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

i
Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości

Umowa
1567/GI/C
P/13

Umowa wykonawcza na
udzielenie w roku 2013
dofinansowania na
funkcjonowanie na terenie
WL COIE

WL
i
Minister Gospodarki

434 016,00 zł

Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej

300,00 zł

Umowa
1569. 1568/RŚ/C
P/13

Umowa
1570. 1569/OP/C
P/13
1571.

Umowa
1570/FS/C
P/13

Umowa
1572. 1571/DT/C
P/13
Umowa
1573. 1572/PT/C
P/13
1574.

Umowa
1573/FS/Z/
13

CP

CP

CP

CP

CP

CP
Z

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Opracowanie oraz
przeprowadzenie zajęć
lekcyjnych w szkołach z
terenu województwa
lubelskiego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Promocja województwa
lubelskiego
Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS

WL
i
Agencja Reklamowa
Cumulus Jan Matysik

2013 r.

r.

30 kwietnia 2013

14 sierpnia 2013

r.

r.

29 lipca

14 sierpnia 2013

2013 r.

r.

15 492,00 zł

19 sierpnia 2013

19 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

9 sierpnia 2013

19 sierpnia 2013

r.

r.

30 lipca

19 sierpnia 2013

2013 r.

r.

31 lipca

19 sierpnia 2013

2013 r.

r.

14 sierpnia 2013

19 sierpnia 2013

r.

r.

WL
i
Gmina Krasnystaw

473 878,41 zł

WL
i
Gmina Niemce

10 000,00 zł

WL
i
Polska Liga
Koszykówki S.A.
WL
i
Artur Smyl

15 000,00 zł
15 000,00 zł

określonych czynności
1575.
1576.
1577.
1578.

1579.

Umowa
1574/GI/C
P/13
Umowa
1575/GI/C
P/13
Umowa
1576/KE/Z
/13
Umowa
1577/KE/Z
/13
Umowa
1578/FS/D
z/13

Umowa
1580. 1574/DT/C
P/13
1581.
1582.
1583.
1584.

Umowa
1580/OP/C
P/13
Umowa
1581/OZ/Z
/13
Umowa
1582/FS/C
P/13
Umowa
1583/KE/Z

CP

Przeprowadzenie panelu
branżowego

CP

Przeprowadzenie panelu
branżowego

Z
Z

Dz

CP

CP
Z
CP
Z

Przeprowadzenie
postpowania
egzaminacyjnego nauczycieli
Przeprowadzenie
postpowania
egzaminacyjnego nauczycieli
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL
na lata 2007-2013
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Sporządzenie wyceny
Dokonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Przeprowadzenie
postępowania

WL
i
Andrzej Hadzik
WL
i
Andrzej Tucki
WL
i
Jolanta Świestowska
WL
i
Andrzej Hulajko

23 000,00 zł

29 lipca

19 sierpnia 2013

brutto

2013 r.

r.

29 lipca

19 sierpnia 2013

2013 r.

r.

160,00 zł

12 sierpnia 2013

20 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

320,00 zł

12 sierpnia 2013

20 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Joanna Sobczuk

150/200 zł

12 kwietnia 2013

20 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

5 sierpnia 2013

20 sierpnia 2013

r.

r.

7 503,00 zł

20 sierpnia 2013

21sierpnia 2013

brutto

r.

r.

300/400 zł

5 sierpnia 2013

21sierpnia 2013

brutto

r.

r.

20 650,00 zł

1sierpnia 2013 r.

240,00 zł

12 sierpnia 2013

r.
22sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Gmina Spiczyn
WL
i
Eugeniusz Orzeł
WL
i
Wanda Bajkowska
WL
i
Wojciech Kłoda
WL
i

24 000,00 zł

70 000,00 zł

21sierpnia 2013

/13
Umowa
1585. 1584/KE/Z
/13

Z

egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych
Przeprowadzenie
postępowania
egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych

1586.

Umowa
1585/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1587.

Umowa
1586/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1588. 1587/RŚ/C
P/13

CP

Porozumienie
w sprawie przeprowadzenia
działań promujących
województwo lubelskie

Umowa
1588/FS/C
P/13

CP

Umowa
1590. 1589/OZ/C
P/13

CP

1589.

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa na dokończenie
realizacji stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
1591. 1590/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków
Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej
w Chełmie

1592.

CP

Umowa dotacji

Umowa
1591/RŚ/C
P/13

Bożena Barbara Jarmuł
WL
i
Anna Barczak
WL
i
Urszula Smołecka
Żłobek Gwiazdeczka
WL
i
Zarząd Regionu
Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
WL
i
Polska Izba Produktu
Regionalnego
i Lokalnego
WL
i
Powiat Świdnicki
WL
i
Praktyka Lekarska
Dentystyczna
WL
i
Nadbużański Oddział
Straży Granicznej w
Chełmie
Wojewódzki Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

160,00 zł

12 sierpnia 2013

22sierpnia 2013

brutto

r.

r.

21 sierpnia 2013

22 sierpnia 2013

r.

r.

22 sierpnia 2013

23 sierpnia 2013

r.

r.

9 000,00 zł

12 lipca

23 sierpnia 2013

brutto

2013 r.

r.

14 sierpnia 2013

23 sierpnia 2013

r.

r.

12 sierpnia 2013

27 sierpnia 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

27 sierpnia 2013

r.

r.

5 sierpnia 2013

28 sierpnia 2013

r.

r.

781 789,56 zł

310 349,00 zł

138 218,55 zł

14 372,05 zł

65 000,0 zł
600 000,00 zł

i
WL
Umowa
1593. 1592/DT/C
P/13
Umowa
1594. 1593/DT/C
P/13
Umowa
1595. 1594/DT/C
P/13
Umowa
1596. 1595/RPO/
CP/13

CP

CP
CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Aktualizacja systemu pod
nazwą „Wirtualny spacer z
RPO WL”

CP

Przygotowanie i
przeprowadzenie VI
Mistrzostw Polski Urzędów
Marszałkowskich w Piłce
Nożnej

Umowa
1598. 1597/OP/C
P/13

CP

Udział w dofinansowaniu
wydatków Komendy
Wojewódzkiej Policji
w Lublinie

Umowa
1599. 1598/OP/C
P/13

CP

Opracowanie graficzne,
edytorskie i merytoryczne
ulotek, plakatów

1600.

Dz

Umowa
1597. 1596/PT/C
P/13

Umowa
1599/GI/D
z/13

Umowa na opracowanie
Raportu końcowego w
ramach projektu
systemowego „Kapitał
Intelektualny Lubelszczyzny

WL
i
Miasto Hrubieszów
WL
i
Gmina Niemce
WL
i
Gmina Siedliszcze
WL
i
2MSYSTEM Mariusz
Młynarczyk
WL
i
Ośrodek Sportu i
Rekreacji
w Zamościu
WL
i
Komenda Wojewódzka
Policji
w Lublinie
WL
i
Agencja Reklamowa
Cumulus Jan Matysik
WL
i
Agnieszka KolasaNowak

30 lipca

28 sierpnia 2013

2013 r.

r.

16 sierpnia 2013

28 sierpnia 2013

r.

r.

30 lipca

28 sierpnia 2013

2013 r.

r.

55 350,00 zł

19 lipca

28 sierpnia 2013

brutto

2013 r.

r.

10 000,00 zł

23 sierpnia 2013

28 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

28 sierpnia 2013

28 sierpnia 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

7 000,00 zł

5 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

20 000,00 zł

767 808,00 zł
20 418,00 zł

300 000,00 zł

17 730,00 zł

1601.

Umowa
1600/GI/D
z/13

Dz

2010-2013”
Umowa na przeprowadzenie
weryfikacji metody
badawczej i jej recenzji w
ramach projektu „Kapitał
Intelektualny Lubelszczyzny
2010-2013”

Umowa
1602. 1601/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1603. 1602/OP/C
P/13

CP

Zorganizowanie cyklu
dwudniowych Posiedzeń
Grupy Roboczej

Umowa
1604. 1603/RŚ/C
P/13

CP

Umowa
dotacji

CP

Przeniesienie własności oraz
dostarczenie
i zamontowanie mebli
magazynowych

Umowa
1605. 1604/PR/C
P/13
Umowa
1606. 1605/OP/C
P/13

CP

Przygotowanie materiałów
szkoleniowych

Umowa
1607. 1606/KP/C
P/13

CP

Porozumienie w sprawie
wspólnej realizacji imprezy
„XV Lubelskie Święto
Chleba”

1608.

CP

Umowa na usługę PayByNet

Umowa

WL
i
Paweł Rydzewski
WL
i
Stowarzyszenie
WeRwA
WL
i
Targi Lublin S.A.
WL
i
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki wodnej
WL
i
EMI Plus
WL
i
Agencja Rozwoju
Lokalnego
Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
„Parterstwo
Producentów Cebularza
Lubelskiego”
WL

3 500,00 zł

5 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

26 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

26 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

5 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

58 500,00 zł

29 sierpnia 2013

30 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

27 000,00 zł

20 sierpnia 2013

30 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

wg cennika

27 sierpnia 2013

30 sierpnia 2013

2 400,00 zł

68 000,00 zł

20 910,00 zł

8 351,70 zł

1607/OP/C
P/13
Umowa
1609. 1608/OP/C
P/13
Umowa
1610. 1609/KP/C
P/13

Umowa
1611. 1610/OP/C
P/13

CP

CP

CP

Sprzedaż oraz dostarczenie
mebli dla potrzeb
Regionalnego Biura Projektu
Zapewnienie namiotów
wystawienniczych w czasie
XV Lubelskiego Święta
Chleba w Muzeum Wsi
Lubelskiej
Umowa na dostawę,
wdrożenie i utrzymanie
Systmu sprawozdawczości i
gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach
Projektu „Wrota
Lubelszczyzny –
Informatyzacja
Administracji”

Umowa
1612. 1611/OP/C
P/13

CP

Sprzedaż oraz dostarczenie
mebli biurowych

Umowa
1613. 1612/OP/C
P/13

CP

Dostawa foteli biurowych

Umowa
1614. 1613/OP/C
P/13

CP

Sprzedaż i dostarczenie
mebli

1615.

Dz

Umowa
1614/FS/D

Sporządzenie opinii w
zakresie oceny strategii

i
Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.
WL
I
KAMAR
Marek Kaszak
WL
i
Dobre Strony Michał
Bielecki

WL
i
MAX Elektronic S.A.

WL
i
Andrzej Bakan „Inter
Office”
WL
i
Andrzej Bakan „Inter
Office”
WL
i
Andrzej Bakan „Inter
Office”
WL
i

r.

r.

1 832,00 zł

30 sierpnia 2013

30 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

26 800,00 zł

30 sierpnia 2013

2 września 2013

brutto

r.

r.

30 sierpnia 2013

2 września 2013

r.

r.

15 052,74 zł

2 września 2013

2 września 2013

brutto

r.

r.

7 084,80 zł

2 września 2013

2 września 2013

brutto

r.

r.

8 142,60 zł

2 września 2013

2 września 2013

brutto

r.

r.

1 000,00 zł

31 lipca

2 września 2013

brutto

2013 r.

r.

1 499 370,00
zł brutto

z/13
Umowa
1615/FS/D
z/13

Dz

Umowa
1617. 1616/DT/C
P/13

CP

1616.

wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach
PO KL
Sporządzenie opinii w
zakresie oceny strategii
wdrażania projektu
innowacyjnego w ramach
PO KL
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

Umowa
1618. 1617/DT/C
P/13

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

1619.

Umowa
1618/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1620.

Umowa
1619/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1621.

Umowa
1620/FS/C
P/13

CP

Działania związane
z promocją Województwa
Lubelskiego oraz
pszczelarstwa na
Lubelszczyźnie

Antoni Rutka
WL
i
Joanna Sobczuk

1 000,00 zł

26 lipca

2 września 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Gmina Siedliszcze

296 065,69 zł

28 sierpnia 2013

2 września 2013

r.

r.

30 lipca

2 września 2013

2013 r.

r.

1 sierpnia 2013

3 września 2013

r.

r.

8 sierpnia 2013

3 września 2013

r.

r.

2 500,00 zł

30 sierpnia 2013

3 września 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Gmina Garbów
WL
i
Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
WL
i
Stowarzyszenie
Pomocy Młodzieży
i Dzieciom
Autystycznym oraz
Młodzieży i Dzieciom o
pokrewnych
zaburzeniach „Wspólny
Świat”
WL
i
Wojewódzki Związek
Pszczelarzy
z siedzibą

40 000,00 zł

526 317,64 zł

468 310,11 zł

CP

Umowa na dokończenie
realizacji stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
1623. 1622/OZ/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

1624.

Umowa
1623/FS/C
P/13

CP

Przeniesienie praw
autorskich

1625.

Umowa
1624/FS/D
z/13

Umowa
1622. 1621/OZ/C
P/13

Dz

Umowa
1626. 1625/OZ/Z
/13

Z

Umowa
1626/FS/D
z/13

Dz

1627.

Umowa
1628. 1627/FS/Z/
13
1629.

Umowa
1628/OP/C
P/13

Z
CP

Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie w ramach
PO KL
Dokonanie oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie w ramach
PO KL
Wykonanie
w ramach PO KL dla
Departamentu EFS UMWL
określonych czynności
„Modernizacja Budynku
Teatru Muzycznego w
Lublinie oraz Filharmonii

w Lublinie
WL
i
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
Barbary Tomasiak
w Lublinie
WL
i
Stowarzyszenie na
rzecz Chóru
„Rezonans”
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywności
Społecznej „Triada”

5 748,82 zł

1 000,00 zł

-

12 sierpnia 2013

3 września 2013

r.

r.

4 września 2013

4 września 2013

r.

r.

26 sierpnia 2013

4 września 2013

r.

r.

WL
i
Cezary Czarnocki

250,00 zł

27 czerwca 2013

4 września 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Arkadiusz Niedoborek

300/400 zł

5 sierpnia 2013

5 września 2013

brutto
150/200 zł

r.

r.

27 czerwca 2013

5 września 2013

r.

r.

WL
i
Maciej Szafrański

brutto za
wniosek

WL
i
Magdalena Kicińska

2 700,00 zł

30 sierpnia 2013

5 września 2013

brutto

r.

r.

WL
i
BUDIMEX

853 800,00 zł

28 sierpnia 2013

5 września 2013

brutto

r.

r.

im. H. Wieniawskiego w
Lublinie
Umowa
1630. 1629/PT/C
P/13

CP

Umowa Licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”

CP

Umowa Licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”

CP

Umowa Licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”

Umowa
1633. 1632/PT/C
P/13

CP

Umowa Licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”

Umowa
1634. 1633/PT/C
P/13

CP

Umowa
1635. 1634/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1631. 1630/PT/C
P/13
Umowa
1632. 1631/PT/C
P/13

Umowa
1636. 1635/DT/C
P/13

CP

1637.

CP

Umowa
1636/PT/C
P/13

Umowa Licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL
na lata 2007-2013
Umowa o dofinansowanie
dotacji celową z budżetu
państwa na zakup i
modernizację kolejowych
pojazdów szynowych
„Festiwal Trzech Kultur”

WL
i
Lubsadem
Sp. z o.o.
WL
i
Obst Spółka Akcyjna
WL
i
MUSI LUBLIN
Sp. z o.o.
WL
i
„AS-BABUNI”
Sp. z o.o.
WL
i
KM Magnum Sp. z o.o.
WL
i
Adam Brodziak
WL
i
Wojewoda Lubelski
Pani Jolanta Szołno Koguc
WL
i
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko –

6 sierpnia 2013

6 września 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

6 września 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

6 września 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

6 września 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

6 września 2013

r.

r.

60,00 zł brutto

29 lipca 202013

6 września 2013

za wniosek

r.

r.

7 293,750,00

3 września 2013

9 września 2013

r.

r.

15 000,00 zł

14 sierpnia 2013

9 września 2013

brutto

r.

r.

-

-

-

-

-

Umowa
1638. 1637/OP/C
P/13

CP

Wykonanie materiałów
promocyjnych

Umowa
1639. 1638/KP/C
P/13

CP

Zorganizowanie i
przeprowadzenie szkolenia

Umowa
1640. 1639/OP/C
P/13

CP

Dostawa – sprzedaż energii
elektrycznej

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

Umowa
1641. 1640/DT/C
P/13
Umowa
1642. 1641/DT/C
P/13
Umowa
1643. 1642/DT/C
P/13
1644.
1645.

Umowa
1643/FS/D
z/13
Umowa
1644/FS/D
z/13

CP
CP

Dz
Dz

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Sporządzenie opinii w
zakresie oceny produktu
finalnego projektu
innowacyjnego testującego
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach PO KL

Włodawskiego we
Włodawie
WL
i
Anita Makarska Gurgacz
WL
i
Lubelski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli
WL
i
PGE Obrót S.A.
Oddział
z siedzibą w Lublinie
WL
i
Gmina Nałęczów
WL
i
Gmina Telatyn
WL
i
Gmina Telatyn

53 751,00 zł

30 sierpnia 2013

9 września 2013

brutto

r.

r.

100 000,00 zł

9 września 2013

9 września 2013

netto

r.

r.

127 785,60 zł

28 sierpnia 2013

10 września 2013

brutto

r.

r.

1 052 641,00

5 sierpnia 2013

10 września 2013

r.

r.

28 sierpnia 2013

10 września 2013

r.

r.

28 sierpnia 2013

10 września 2013

r.

r.

17 220,00 zł
19 926,00 zł

WL
i
Antoni Rutka

1000,00 zł

18 lipca

10 września 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Dorota Posyniak

150/200 zł

27 czerwca 2013

10 września 2013

brutto za

r.

r.

wniosek

na lata 2007-2013
Umowa
1645/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Sprzedaż
i dostarczenie
zamawiającemu papieru do
drukarek i kopiarek dla
potrzeba UMWL w Lublinie

CP

Sprzedaż
i dostarczenie artykułów
biurowych

Umowa
1650. 1649/OP/C
P/13

CP

Sprzedaż
i dostarczenie artykułów
biurowych oraz materiałów
papierniczych

Umowa
1651. 1650/OP/C
P/13

CP

Sprzedaż i dostarczenie
materiałów biurowych

Umowa
1652. 1651/OP/C
P/13

CP

Sprzedaż i dostarczenie
materiałów biurowych

CP

Przygotowanie i
przeprowadzenie Konkursu
„Smaki Lubelszczyzny
2013”

1646.

Umowa
1647. 1646/DT/C
P/13
Umowa
1648. 1647/OP/C
P/13
Umowa
1649. 1648/OP/C
P/13

Umowa
1653. 1652/PT/C
P/13

WL
i
Fundacja Obszar
Działań Artystycznych
Lublin
WL
i
Przewóz Osób
Sylwester Gręda
WL
i
Przedsiębiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Biuro PLUS Lucyna i
Adam Koptyra Sp. j.
WL
i
Przedsiębiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Przedsiębiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Przedsiębiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Willa Win Sp. z o.o.

12 300,00 zł

6 września 2013

10 września 2013

brutto

r.

r.

26 sierpnia 2013

10 września 2013

r.

r.

3 090,00 zł

2 września 2013

11 września 2013

brutto

r.

r.

8 002,01 zł

29 sierpnia 2013

11 września 2013

brutto

r.

r.

2 875,71 zł

2 września 2013

11 września 2013

brutto

r.

r.

1 118,87 zł

2 września 2013

11 września 2013

brutto

r.

r.

2 593,44 zł

9 września 2013

11 września 2013

brutto

r.

r.

18 600,00 zł

29 sierpnia 2013

11 września 2013

brutto

r.

r.

-

Umowa
1654. 1653/RPO/
Dz/13
Umowa
1655. 1654/RPO/
Dz/13
Umowa
1656. 1655/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Dz

Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013

Umowa
1657. 1656/RŚ/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa
1658. 1657/RŚ/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

1659.

CP

Umowa
1658/RŚ/C
P/13

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

WL
i
Tadeusz Kaczorowski

9 czerwca 2013

12 września 2013

r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł brutto

9 czerwca 2013

12 września 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Anna Szeweńko

60,00 zł brutto

9 czerwca 2013

12 września 2013

za wniosek

r.

r.

23 lipca

12 września 2013

2013 r.

r.

6 sierpnia

12 września 2013

2013 r.

r.

9 sierpnia

12 września 2013

2013 r.

r.

Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
„Gorzelniami Jagiełło”
Sp. z o.o.
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
I
Rodzinny Ogród
Działkowy
„AKADEMICKI” w
Elizówce
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego

600,00 zł

300,00 zł

2 520,00 zł

Umowa
1660. 1659/DT/C
P/13

CP

Produkcja blankietów
zaświadczeń ADR

Umowa
1661. 1660/PT/C
P/13

CP

Umowa Licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”

1662.

Umowa
1661/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1663.

Umowa
1662/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1664.

Umowa
1663/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

I
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Annapolu
WL
i
Polska Wytwórnia
Papierów
Wartościowych S.A.
WL
i
Lubelski Rynek
Hurtowy S.A.
z siedzibą
w Elizówce
WL
i
Agencja Rozwoju
Roztocza
Sp. z o.o.
WL
i
Białopodlaskie
Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
WL
i
Gmina Wólka

32,52 zł netto

12 lipca

13 września 2013

szt.

2013 r.

r.

6 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

27 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

-

384 680,72 zł

320 735,31 zł

491 827,27 zł

1665.

1666.
1667.
1668.
1669.

Umowa
1664/FS/C
P/13

Umowa
1665/FS/C
P/13
Umowa
1666/FS/C
P/13
Umowa
1667/FS/C
P/13
Umowa
1668/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1670.

Umowa
1669/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1671.

Umowa
1670/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1672.
1673.

Umowa
1671/FS/C
P/13
Umowa
1672/FS/C

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

WL
i
Gmina Konstantynów

WL
i
Powiat Biłgorajski
WL
i
Gmina Podedwórze
WL
i
Gmina Wólka
WL
i
Gmina Konstantynów
WL
i
Stowarzyszenie na
Rzecz Ekorozwoju Wsi
Chruślanki Józefowskie
i Idalin
WL
i
„Ewa” Sp. Cywilna –
Jacek Samonek,
Karolina Kaznowska
WL
i
Gmina Puchaczów
WL
i

28 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

2 941 175,79

22 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

21 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

27 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

28 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

26 sierpnia 2013

13 września 2013

r.
30 sierpnia 2013

r.
13 września 2013

267 791, 15 zł

317 467,80 zł
572 971,59 zł
243 867,66 zł

101 279,34 zł

753 707,65 zł

211 824,94 zł
257 874,42 zł

P/13

1674.

Umowa
1673/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1675.

Umowa
1674/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1676.

Umowa
1675/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1677.

Umowa
1676/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1678.

Umowa
1677/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1679.

Umowa
1678/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1680.

Umowa
1679/FS/C
P/12

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1681.

Umowa

CP

Umowa na realizację działań

Gmina Opole Lubelskie
WL
i
Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej Oddział
Regionalny
w Lublinie
WL
i
Gmina Rejowiec
Fabryczny
WL
i
Związek Stowarzyszeń
Forum Lubelskich
Organizacji
Pozarządowych
WL
i
Piotr Wasak
WL
i
Gmina Józefów nad
Wisłą
WL
i
Gmina Miejska Biała
Podlaska
WL
i
Polskie Radio –
Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie ,,Radio
Lublin” S.A.
WL

194 380,40 zł

423 877,58 zł

105 604,52 zł

417 256,20 zł

102 047,00 zł

291 347,65 zł

167 150,00 zł

343 266,40 zł

r.

r.

27 sierpnia 2013

13 września 2013

r.

r.

2 września 2013

13 września 2013

r.

r.

16 września

16 września 2013

2013 r.

r.

9 września 2013

16 września 2013

r.

r.

11 września

16 września 2013

2013 r.

r.

3 września 2013

16 września 2013

r.

r.

3 września 2013

16 września 2013

r.

r.

6 września 2013

16 września 2013

1680/FS/C
P/13

promujących PO KL

1682.

Umowa
1681/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1683.

Umowa
1682/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1684.
1685.

Umowa
1683/FS/C
P/13
Umowa
1684/FS/C
P/13

1686.

Umowa
1685/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1687.

Umowa
1686/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1688.

Umowa
1687/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

1689.

Umowa
1688/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizację działań
promujących PO KL

CP

,,Od wiedzy do kompetencji”

CP

,,Kształcenie zawodowe –

1690.
1691.

Umowa
1689/FS/C
P/13
Umowa

i
Mariusz Goliński
WL
i
Tempo Training&
Consulting
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Jezioro
WL
i
Wioletta Rak
WL
i
Wioletta Rak
WL
i
Monika Grzesiak Chmura
WL
i
Klub Tenisa
Stołowego ,,OPTIMA”
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Stowarzyszenie ,,Pod
Zieloną Koniczynką”
WL
i
Gmina Żyrzyn
WL

r.

r.

4 września 2013

16 września 2013

r.

r.

6 września 2013

16 września 2013

r.

r.

4 września 2013

16 września 2013

r.

r.

1 228 480,91

4 września 2013

16 września 2013

r.

r.

6 września 2013

16 września 2013

r.

r.

30 sierpnia 2013

16 września 2013

r.

r.

2 września 2013

16 września 2013

r.

r.

3 września 2013

16 września 2013

r.

r.

9 września 2013

17 września 2013

r.
10 września

r.
17 września 2013

461 814,47 zł

133 685,93 zł

934 933,05 zł

117 536,28 zł

261 105,11 zł

245 259,00 zł

374 930,00 zł

432 440,45 zł
133 724,49 zł

1690/FS/C
P/13
Umowa
1692. 1691/OP/C
P/13
Umowa
1693. 1692/RBP/
CP/13
Umowa
1694. 1693/KM/
Z/13

CP

CP
Z

Umowa
1695. 1694/RBP/
CP/13

CP

Umowa
1696. 1695/RBP/
CP/13

CP

Umowa
1697. 1696/OP/C
P/13

CP

Umowa
1697/FS/C
P/13

CP

Umowa
1699. 1698/OP/C
P/13

CP

1700.

Dz

1698.

Umowa

i
szansa na przyszłość”
Grzegorz Michałkowski
,,Paulinka”
WL
Umowa o sprzedaż i
i
dostarczenie mebli
,,DRZEWIARZ – BIS”
Sp. z o.o.
WL
Umowa partnerska
i
Gmina Komarów Osada
Umowa na tłumaczenie z
UMWL
języka polskiego na język
i
angielski i odwrotnie
Krzysztof Buczyński
WL
i
Umowa partnerska
Miasto Tomaszów
Lubelski
WL
Umowa partnerska
i
Gmina Tereszpol
Umowa na wykonanie i
WL
dostawę 300 sztuk Medali
i
Pamiątkowych WL oraz 300
COLUMB EU Sp. z
sztuk etui
o.o.
WL
i
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Zakład
Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego
WL
Umowa o świadczenie usługi
i
serwisowej urządzeń
Profelektronix Sp. z
sieciowych firmy CISCO
o.o.
Umowa o dzieło z
WL

2013 r.

r.

18 255,66 zł

30 sierpnia 2013

18 września 2013

brutto

r.

r.

5 sierpnia 2013

18 września 2013

r.

r.

6000,00 zł

17 września

18 września 2013

brutto

2013 r.

r.

19 sierpnia 2013

18 września 2013

r.

r.

5 sierpnia 2013

18 września 2013

r.

r.

15 723,09 zł

16 września

18 września 2013

brutto

2013 r.

r.

18 września

18 września 2013

2013 r.

r.

6 987,34 zł

16 września

19 września 2013

brutto

2013 r.

r.

25 000 zł

23 sierpnia 2013

19 września 2013

-

-

-

1699/KM/
Dz/13

1701.

Umowa
1700/GI/C
P/13

Umowa
1702. 1701/PT/C
P/13

CP

CP

przeniesieniem praw
autorskich (przygotowanie
projektu ,,Kraina
mechatroniki”)
Umowa na przygotowaniu,
organizacji i obsłudze
jednodniowej konferencji dla
COIiE
Umowa na przygotowanie i
przeprowadzenia działań
promujących walory WL
podczas Festiwalu Partnerów
Lwowa

Umowa
1703. 1702/OP/C
P/13

CP

Umowa organizacji
wycieczki

Umowa
1703/FS/C
P/13

CP

Umowa na dostawę
niszczarek do papieru dla
Departamentu FS

1704.

Umowa
1705. 1704/OP/C
P/13

CP

Umowa
1706. 1705/PT/C
P/13

CP

Umowa
1707. 1706/DT/C
P/13

CP

Umowa na przygotowanie,
organizację i obsługę 10
jednodniowych spotkań
informacyjnych
Przeprowadzenie działań
promujących województwo
lubelskie
Umowa na określenie
wzajemnych praw i
obowiązków przy realizacji
zdania remontowego pn.
,,Remont drogi
Wojewódzkiej Nr 809”

i
Mariusz Hamerski
WL
i
EUROPA S.A.
WL
i
Dobre Strony Michał
Bielecki
WL
i
Biuro Usług
Turystycznych ,,CoralTour”
WL
i
Biuro Plus Lucyna i
Adam Koptyra sp.j.
WL
i
MODART Marcin
Komadowski
WL
i
SIGMA SA
WL
i
Gmina Jeziorzany

brutto

r.

r.

11 940,00 zł

17 września

19 września 2013

brutto

2013 r.

r.

10 000 zł

5 września 2013

19 września 2013

brutto

r.

r.

19 września

19 września 2013

2013 r.

r.

3763,80 zł

10 września

19 września 2013

brutto

2013 r.

r.

12 września

20 września 2013

2013 r.

r.

12 300,00 zł

4 września 2013

20 września 2013

brutto

r.

r.

16 sierpnia 2013

20 września 2013

r.

r.

40 545,00 zł

20 910,00 zł

70 000,00 zł

Umowa
1708. 1707/OP/C
P/13

Umowa
1709. 1708/KE/C
P/13
Umowa
1710. 1709/KE/C
P/13

CP

CP

CP

Umowa
1711. 1710/OP/C
P/13

CP

Umowa
1712. 1711/RŚ/C
P/13

CP

Umowa
1713. 1712/MI/C
P/13

CP

Umowa na materiały
promocyjne na potrzeby
projektu pt.
,,Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w
WL”
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn.
,,wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej”
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn.
,,wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej”
Omowa o organizację
Olimpiady Wiedzy dla
studentów
Umowa na korzystanie z
informacji geologicznej za
wynagrodzeniem
Umowa na przygotowanie
notyfikacji pomocy
publicznej w zw. z
planowanym
dofinansowaniem projektu
pn. Budowa Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie

1714.

Umowa
1713/FS/C
P/13

CP

,,Wyspa angielskiego”

1715.

Umowa

CP

,,Nauczyciel nowej ery”

WL
i
Agencja Reklamowa
OPTIMA Anita
Makarska-Gurgacz

42 971,90 zł

19 września

20 września 2013

brutto

2013 r.

r.

16 września

24 września 2013

2013 r.

r.

13 września

24 września 2013

2013 r.

r.

227 000,00 zł

3 września 2013

24 września 2013

brutto

r.

r.

18 września

24 września 2013

2013 r.

r.

68 880 zł

12 września

24 września 2013

brutto

2013 r.

r.

24 września

24 września 2013

2013 r.

r.

17 września

24 września 2013

WL
i
Lubelski Związek
Karate Tradycyjnego

1500 zł

WL
i
Okręgowy Związek
Judo w Lublinie

2800 zł

WL
i
MODART Marcin
Komadowski
WL
i
Gmina Rudnik
WL
i
COMPER Formalczyk i
Wspólnicy, Sp. j.
WL
i
WSPiA
w Lublinie
WL

300 zł

296 600,31 zł
300 552,87 zł

1714/FS/C
P/13
Umowa
1716. 1715/PT/C
P/13
Umowa
1717. 1716/RŚ/C
P/13
Umowa
1718. 1717/RŚ/C
P/13

Umowa
1719. 1718/RŚ/C
P/13
Umowa
1720. 1719/RŚ/Z/
13

CP

Umowa na przeprowadzenie
działań podczas V
Europejskiego Festiwalu
Smaków

CP

Umowa na postawienie
namiotu podczas V
Lubelskiego spotkania z
tradycją i kulturą łowiecką

CP

Umowa na przygotowanie i
postawienie sceny podczas V
Lubelskiego spotkania z
tradycją i kulturą łowiecką

CP

Z

Umowa
1721. 1720/RPO/
Dz/13

Dz

1722.

Dz

Umowa
1721/RPO/

Umowa na wykonanie
pokazu sokolniczego (…)
podczas V Lubelskiego
spotkania z tradycją i kulturą
łowiecką
Umowa na poprowadzenie
konferansjerki podczas V
Lubelskiego spotkania z
tradycją i kulturą łowiecką
Umowa o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL 2007 2013
Umowa o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o

i
Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw Warszawa
WL
i
Stowarzyszenie
Kresowa Akademia
Smaku
WL
i
Plan – System Jerzy
Schab
WL
i
Agencja
Artystyczna ,,Capital”
s.c. Ewa Pysiewicz,
Stanisław Pysiewicz
WL
i
Drapole.pl – Piotr
Zadworny
WL
i
Krzysztof Jerzy
Karman
WL
i
Adam Brodziak
WL
i

2013 r.

r.

55 000,00 zł

3 września 2013

24 września 2013

brutto

r.

r.

22 sierpnia 2013

24 września 2013

r.

r.

5700,00 zł

22 sierpnia 2013

24 września 2013

brutto

r.

r.

3 000,00 zł

22 sierpnia 2013

24 września 2013

brutto

r.

r.

1 000,00 zł

22 sierpnia 2013

24 września 2013

brutto

r.

r.

8 sierpnia 2013

24 września 2013

r.

r.

60,00 zł

8 sierpnia 2013

24 września 2013

brutto/wniose

r.

r.

4 100 zł brutto

60,00 zł
brutto/wniose
k

Dz/13
Umowa
1723. 1722/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1724. 1723/PT/C
P/13

CP

Umowa
1725. 1724/OP/C
P/13

CP

Umowa
1726. 1725/OP/C
P/13

CP

Umowa
1727. 1726/OP/C
P/13

CP

Umowa
1728. 1727/MI/C
P/13

CP

dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL 2007 2013
Umowa o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL 2007 2013
Umowa o przeprowadzenie
działań promocyjnych
podczas Gali wręczenia
nagrody „Zacnego uczynku”
Umowa o przeprowadzenie
szkolenia z zakresu
„Zarządzania sobą w czasie”
Umowa o nabycie i oddanie
do używania samochodu
marki Opel Astra IV
Umowa na przygotowanie
ofert inwestycyjnych COI w
ramach projektu „Tworzenie
i rozwój sieci współpracy
COI”
Umowa o przekazanie
środków finansowych na
dofinansowanie ,,Budowy
VII Komisariatu Policji wraz
z Policyjną Izbą Dziecka w
Lublinie”

Umowa
1729. 1728/RŚ/C
P/13

CP

Umowa na korzystanie
z informacji geologicznej

1730.

CP

Umowa o dofinansowanie

Umowa

Aneta Soja
WL
i
Jan Magryta
WL
i
Fundacja „Zacny
Uczynek”
WL
i
Fundacja Inicjatyw
Menedżerskich
WL
i
Autolux sp.z o.o.
WL
i
GIS Support Sp. z o.o.
WL
i
Komenda Wojewódzka
Policji w Lublinie
Skarb Państwa –
Marszałek WL
i
Małgorzata Dudkowska
WL

k
60,00 zł

8 sierpnia 2013

24 września 2013

r.

r.

20 000 zł

18 września

25 września 2013

brutto

2013 r.

r.

20 września

25 września 2013

2013 r.

r.

95 000 zł

24 września

25 września 2013

brutto

2013 r.

r.

60 681 zł

17 września

25 września 2013

brutto

2013 r.

r.

2 135 197,19

26 września

26 września 2013

2013 r.

r.

25 września

26 września 2013

2013 r.

r.

20 września

26 września 2013

brutto/wniose
k

2 800 zł netto

300,00 zł
43 152,00 zł

1729/CP/C
P/13
Umowa
1731. 1730/OP/C
P/13
Umowa
1732. 1731/OZ/Z
/13

1733.

Umowa
1732/GI/C
P/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

r.

23 września

26 września 2013

2013 r.

r.

300/400 zł

16 września

26 września 2013

brutto

2013 r.

r.

29 450,00 zł

12 września

27 września 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Jakub Abramiuk

17 400,00 zł

19 września

27 września 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
San Markos Sp. z o.o.

350 000,00 zł

20 września

27 września 2013

brutto

2013 r.

r.

20 września

27 września 2013

2013 r.

r.

214 000,00 zł

20 września

30 września 2013

brutto

2013 r.

r.

152 554,00 zł

23 września

30 września 2013

brutto

2013 r.

r.

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Z

Wykonanie zadania
polegającego na dokonaniu
oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego

WL
i
Janina Piętek

Przygotowanie analizy stanu
inwestycji zagranicznych

WL
i
Instytut Nauk
Społeczno –
Ekonomicznych sp. z
o.o.

CP

Z

Umowa
1735. 1734/OP/C
P/13

CP

Umowa
1735/FS/C
P/13

CP

Umowa
1737. 1736/OP/C
P/13

CP

1738.

CP

Umowa
1737/OP/C

2013 r.

CP

Umowa
1734. 1733/FS/Z/
13

1736.

i
Gmina Miasto Lublin
WL
i
INTERLOGOS S.C.
Anna Olejniczak,
Jarosław Olejniczak

Rozpatrywanie protestów,
odwołań oraz sporządzenie
dokumentacji związanej
z procedurą odwoławczą
Wykonanie zadania
polegającego na produkcji
spotu promującego
województwo lubelskie
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Dostawa dwóch
samochodów
Dostawa dwóch
samochodów

WL
i
Gmina Dorohusk
WL
i
CRH Żagiel AUTO
Sp. z o.o.
WL
i

666 455,94 zł

198 083,41 zł

INTER AUTO Wiesław
Siwek

P/13
Umowa
1739. 1738/OP/C
P/13
Umowa
1740. 1739/RBP/
CP/13

Umowa
1741. 1740/RBP/
CP/13

CP

CP

CP

Umowa
1742. 1741/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1743. 1742/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1744. 1743/RPO/
Dz/13

Dz

1745.

CP

Umowa
1744/RBP/

Wykonanie usługi
polegającej na umyciu
szklanej elewacji w budynku
przy ul. Stefczyka 3 i
Stefczyka 3B
Produkcja materiałów
programowych
przeznaczonych do emisji w
telewizji oraz zakup czasu
antenowego
Produkcja materiałów
programowych
przeznaczonych do emisji w
telewizji oraz zakup czasu
antenowego
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007 - 2013
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007 - 2013
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007 - 2013
Przedmiot umowy
realizowany jest w ramach

WL
i
MAJ – MAX Hubert
Maj

16 152,79 zł

30 września

30 września 2013

brutto

2013 r.

r.

73 844,28 zł

13 września

30 września 2013

brutto

2013 r.

r.

15 933,42 zł

17 września

30 września 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 zł brutto

30 sierpnia 2013

30 września 2013

za wniosek

r.

r.

WL
I
Jan Magryta

60,00 zł brutto

30 sierpnia 2013

30 września 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Ryszard Kuźniar

60,00 zł brutto

30 sierpnia 2013

30 września 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i

15 854,70 zł

17 września

30 września 2013

2013 r.

r.

WL
i
Telewizja Polska S.A.
z siedziba
w Warszawie
WL
i
Polskie Radio –
Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie Radio
Lublin S.A.

1746.

CP/13

Projektu

Umowa
1745/FS/C
P/13

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Promocja województwa
lubelskiego podczas test –
meczu żużlowego z udziałem
reprezentacji Polski
organizowanego w Lublinie
w dniu 12.10.2013r.

Umowa
1747. 1746/PT/C
P/13
Umowa
1748. 1747/DT/C
P/13
Umowa
1749. 1748/DT/C
P/13
1750.

1751.
1752.

Umowa
1749/FS/C
P/13
Umowa
1750/FS/C
P/13
Umowa
1751/FS/C
P/13

CP

CP

CP

Porozumienie w sprawie
wspólnej realizacji projektu

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1753. 1752/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania

1754.

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron

Umowa
1753/DT/C

Diecezja Siedlecka –
rozgłośnia radiowa
Katolickie Radio
Podlasie
WL
i
Marek Gudków
WL
i
Fundacja Best
Speedway Promotion
w Lublinie
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Gmina Rejowiec
WL
i
CREATOR
Sp. z o.o.
WL
i
Gmina Zalesie
WL
i
Gmina Skierbieszów
WL
i
„Pectore-Eco” Sp. z
o.o.
WL
i

1 października

1 października

2013 r.

2013 r.

35 000,00 zł

27 września

1 października

brutto

2013 r.

2013 r.

193 714 256,4

16 września

1 października

5 zł

2013 r.

2013 r.

20 września

1 października

2013 r.

2013 r.

26 września

1 października

2013 r.

2013 r.

1 października

1 października

2013 r.

2013 r.

27 września

1 października

2013 r.

2013 r.

35 670,00 zł

25 września

2 października

brutto

2013 r.

2013 r.

-

12 lipca

2 października

2013 r.

2013 r.

638 634,79 zł

27 000,00 zł

430 135,53 zł

209 014,98 zł
615 410,76 zł

przy realizacji zadania

P/13
Umowa
1755. 1754/RŚ/C
P/13
Umowa
1756. 1755/DT/C
P/13

Umowa
1757. 1756/DT/C
P/13

CP

Przeprowadzenie działań
promocyjnych

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

Umowa
1758. 1757/RŚ/C
P/13

CP

Umowa
1759. 1758/RŚ/C
P/13

CP

Merytoryczne
poprowadzenie IV
„Ecoforum – „Po pierwsze
środowisko”

Umowa
1759/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1761. 1760/PR/D
z/13

Dz

Wykonanie obowiązków
opracowania diagnozy
statystycznej

1762.

CP

Umowa o dofinansowanie

1760.

Umowa

Miasto Terespol
WL
i
Euro Dag Dagmara
Frydecka

8 000,00 zł

WL
i
Jan Kostruba

-

WL
i
Bogumił Daszczyk

-

WL
i
Krzysztof Karman
WL
i
Telewizja Polska S.A.
WL
i
Bialskopodlaskie
Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
WL
i
Centrum Badań i
Edukacji Statystycznej
GUS
WL

27 września

2 października

2013 r.

2013 r.

19 września

2 października

2013 r.

2013 r.

25 września

2 października

2013 r.

2013 r.

3 000,00 zł

16 września

2 października

brutto

2013 r.

2013 r.

6 września 2013

2 października

r.

2013 r.

3 października

3 października

2013 r.

2013 r.

23 lipca

3 października

2013 r.

2013 r.

30 września

3 października

491 011,33 zł

5 000,00 zł
294 156,75 zł

1761/FS/C
P/13
Umowa
1763. 1762/PT/C
P/13

CP

projektu systemowego w
ramach PO KL
Porozumienie stron w
sprawie organizacji
„Kongresu Inicjatyw Europy
Wschodniej”
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1763/FS/C
P/13

CP

Umowa
1765. 1764/OP/C
P/13

CP

Umowa licencyjna

CP

Umowa licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”

CP

Umowa licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”

1764.

Umowa
1766. 1765/PT/C
P/13
Umowa
1767. 1766/PT/C
P/13
Umowa
1768. 1767/OP/C
P/13
Umowa
1769. 1768/OP/C
P/13
1770.

Umowa
1769/OZ/Z
/13

CP

CP
Z

Przeprowadzenie szkolenia
z zakresu „Zarządzania
projektami
w systemie MS Project –
kurs podstawowy”
Przeprowadzenie szkolenia
pt. ”Umowy o roboty
budowlane – praktyczne
aspekty” dla beneficjentów
RPO WL na lata 2007-2013
Wykonanie zadania
polegające na dokonaniu
oceny zasadności
zastosowania przymusu

i
Gmina Niedźwiada
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Tomasz Wilczkiewicz
WL
i
Wolters Kluwer Polska
S.A.
WL
i
ZL Nałęczów Zdrój Sp.
z o.o.
WL
i
Fabryka Cukierków
„Pszczółka” Sp. z o.o.
WL
i
KOMAKO Wschód
Sp. z o.o.
WL
i
Centralny Instytut
Analiz Polityczno Prawnych
WL
i
Marcin Cabaj

2013 r.

2013 r.

5 000,00 zł

27 września

3 października

brutto

2013 r.

2013 r.

2 października

3 października

2013 r.

2013 r.

91 020,00 zł

30 września

4 października

brutto

2013 r.

2013 r.

6 sierpnia 2013

4 października

r.

2013 r.

6 sierpnia 2013

4 października

r.

2013 r.

3 900,00 zł

30 września

4 października

brutto

2013 r.

2013 r.

29 510,00 zł

23 września

4 października

brutto

2013 r.

2013 r.

300/400 zł

18 września

4 października

brutto

2013 r.

2013 r.

13 000,00 zł

-

-

bezpośredniego
Umowa
1771. 1770/KE/C
P/13

CP

Umowa
1772. 1768/OP/C
P/13

CP

Umowa
1773. 1772/DT/C
P/13

CP

Umowa
1774. 1773/OZ/Z
/13

Z

Umowa
1775. 1774/OZ/Z
/13

Z

1776.
1777.

Umowa
1775/FS/C
P/13
Umowa
1776/FS/C
P/13

CP
CP

Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego
Umowa na zakup czasu
reklamowego w lokalnych
kinach oraz rozgłośniach
radiowych
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im.
Hieronima
Łopacińskiego w
Lublinie

270 000,00 zł

20 września

4 października

2013 r.

2013 r.

1

WL
i
Don Brando Sp. z o.o.

89 790,00 zł

WL
i
Andrzej Dybiec

-

października
2013 r.

7 października
2013 r.

26 września

7 października

2013 r.

2013 r.

300/400 zł

18 września

7 października

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
T. Masiak

300/400 zł

18 września

7 października

brutto

2013 r.

2013 r.

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Waldemar Taurogiński

1 489 096,21

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Fundacja na Rzecz
Wspierania
Wychowania

174 992,15 zł

Wykonanie zadania
polegające na dokonaniu
oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego
Wykonanie zadania
polegające na dokonaniu
oceny zasadności
zastosowania przymusu
bezpośredniego

WL
i
A. Ostrowski

3
października

7 października
2013 r.

2013 r.
1

7 października

października

2013 r.

2013 r.

1778.

1779.

1780.

1781.

Umowa
1777/FS/C
P/13

CP

Umowa
1778/FS/C
P/13

CP

Umowa
1779/FS/C
P/13

CP

Umowa
1780/FS/C
P/13

CP

Umowa
1782. 1781/RŚ/C
P/13
Umowa
1783. 1782/RŚ/C
P/13

CP

CP

Umowa
1784.
1783/MI/C
P/13

CP

1785.

Dz

Umowa
1784/FS/D

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i Edukacji
„SKRZYDŁA”
WL
i
CONSULTOR Sp. z o.
o.
WL
i
CONSULTOR Sp. z o.
o.

3
478 443,64 zł

2013 r.
3
480 039,50 zł

WL
i
Gmina Biała Podlaska

342 329,71 zł

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Annopol

354 834,09 zł

Zorganizowanie i
zrealizowanie działań w
ramach obsługi artystycznej
VI Eko-festynu

WL
i
Park Historyczny
„Słowiański Gród”
WL
i
Polski Związek
Łowiecki Zarząd
Okręgowy
w Lublinie
WL
i
PKS
w Biłgoraju
Sp. z o.o.
WL
i

Umowa pożyczki
Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o

października
2013 r.
1

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Działania związane z
promocją Województwa
Lubelskiego oraz krzewienie
ochrony środowiska
naturalnego

października

października
2013 r.
1

2 000,00 zł
brutto

października
2013 r.
3
października
2013 r.

7 października
2013 r.
7 października
2013 r.
7 października
2013 r.
7 października
2013 r.
8 października
2013 r.

6 000,00 zł

13 września

8 października

brutto

2013 r.

2013 r.

1 000 000,00

150/200 zł
brutto za

8
października
2013 r.
9 lipca 2013 r.

9 października
2013 r.
9 października
2013 r.

z/13

dofinansowanie projektów w
ramach PO KL na lata 20072013
Sporządzenie opinii w
zakresie strategii wdrażania
projektu innowacyjnego

Umowa
1785/FS/D
z/13

Dz

Umowa
1787. 1786/PT/C
P/13

CP

Umowa
dotacji

Umowa
1788. 1787/PT/C
P/13

CP

Umowa
dotacji

Umowa
1789. 1788/PT/C
P/13

CP

Umowa
dotacji

Umowa
1790. 1789/PT/C
P/13

CP

Umowa o prace projektowe

Umowa
1791. 1790/OZ/C
P/13

CP

Wykonanie zadania
polegającego na realizacji
programu zdrowotnego

1792.

CP

1786.

Umowa
1791/OZ/C

Wykonanie zadania
polegającego na realizacji

Arkadiusz Głasek

wniosek

WL
i
Marcin Dygoń
WL
i
WIMED Oznakowanie
Dróg Sp. z o.o.
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Chełmie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Chełmie
WL
i
PROJEKT, Polsko –
Belgijska Pracownia
Architektury Sp. z o.o.
WL
i
Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej im.
Św. Jana z Dukli
SPZOZ
WL
i

1 000,00 zł

18 września

9 października

brutto

2013 r.

2013 r.

9 października

10 października

2013 r.

2013 r.

10 października

10 października

2013 r.

2013 r.

10 października

10 października

2013 r.

2013 r.

56 000,00 zł

26 września

10 października

netto

2013 r.

2013 r.

21 584,27 zł

400 000,00 zł

52 000,00 zł

9
86 400,00 zł

października
2013 r.

86 400,00 zł

10 października
2013 r.

9

10 października

października

2013 r.

P/13
Umowa
1793. 1792/GI/Z/
13
Umowa
1794. 1793/GI/Z/
13

programu zdrowotnego

Z

Z

Wykonanie usługi
obejmującej
przeprowadzenie panelu
branżowego oraz
Wykonanie usługi
obejmującej
przeprowadzenie panelu
branżowego oraz
Wynajem studia
telewizyjnego – Gala
„Turystyczne Perły i Perełki
Lubelszczyzny 2013 „

Okręgowy Szpital
Kolejowy SPZOZ
w Lublinie

2013 r.
4

WL
i
Mariusz Kicia

25 000,00 zł

WL
i
Robert Zajkowski

25 000,00 zł

WL
i
Telewizja Polska S.A.

34 000,00 zł

20 września

14 października

brutto

2013 r.

2013 r.

11 października

14 października

2013 r.

2013 r.

200,00 zł

24 września

14 października

brutto

2013 r.

2013 r.

brutto

brutto

października
2013 r.
4
października
2013 r.

Umowa
1795. 1794/PT/C
P/13

CP

1796.

Umowa
1795/KM/
Dz/13

Dz

Ustne tłumaczenie
z języka angielskiego

WL
i
Krzysztof Buczyński

1797.

Umowa
1796/FS/D
z/13

CP

Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach PO KL

WL
i
Anna Giszczak

1798.

Umowa
1797/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Łabunie

440 987,76 zł

Umowa
1798/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
WSEI Lublin

583 949,93 zł

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Koczkodaj Grzegorz

352 704,65 zł

października

Wykonanie druku publikacji

WL

10 059,00 zł

2013 r.
11 października

1799.

1800.
1801.

Umowa
1799/FS/C
P/13

CP

Umowa

CP

123,00 zł

9
października
2013 r.
11
października
2013 r.
3

11 października
2013 r.
11 października
2013 r.

14 października
2013 r.
14 października
2013 r.
14 października
2013 r.
14 października

1800/OP/C
P/13
Umowa
1802. 1801/OP/C
P/13
Umowa
1803. 1802/OP/C
P/13
1804.

Umowa
1803/FS/C
P/13

Umowa
1805. 1804/DT/C
P/13

Umowa
1806. 1805/DT/C
P/13
Umowa
1807. 1805/RŚ/D
z/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia z
zakresu obsługi MS Excel

i
DRUKARNIA ALFGRAF
WL
i
Unizeto Technologies
S.A.

brutto

10
9 525,60 zł

Określenie warunków i zasad
współpracy pomiędzy
stronami umowy

WL
i
MIKROBIT Sp. z o.o.

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gdela Krystyna
Akustica - Med

471 381,40 zł

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

WL
i
Anna Kozieł
„KOZIOŁEK”

-

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

WL
i
Konrad Hasiuk
„KONBO”

-

Wykonanie fotografii

WL
i
Krzysztof Wasilczyk

CP

Dz

1808.

Umowa
1807/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1809.

Umowa

CP

Umowa o dofinansowanie

WL
i
MELTING POT P.
Kossowski
WL

2013 r.

21 600,00 zł
brutto

października
2013 r.
9
października
2013 r.

666 390,00 zł

2013 r.
15 października
2013 r.
15 października

2013 r.

2013 r.

23 września

16 października

2013 r.

2013 r.

30 września

16 października

2013 r.

2013 r.

października
2013 r.

337 153,00 zł

14 października

15 października

7
3 000,00 zł

2013 r.

16 października
2013 r.

11 października

16 października

2013 r.

2013 r.

11 października

16 października

Umowa
1809/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
WL
i
Gmina Lublin

Umowa
1811. 1810/DT/C
P/13

CP

Określenie warunków
udzielenia pomocy
finansowej

WL
i
Gmina Mełgiew

360 000,00 zł

Umowa
1811/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Iwona Urbańska

473 215,56 zł

Umowa
1812/KM/
Z/13

Z

Tłumaczenie ustne z języka
niderlandzkiego

WL
i
Marcin Lipnicki

500,00 zł

1808/FS/C
P/13
1810.

1812.

1813.

1814.

Umowa
1813/FS/C
P/13

Umowa
1815. 1814/RPO/
Dz/13
Umowa
1816. 1815/RPO/
Dz/13
Umowa
1817. 1816/OP/C
P/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Dz

Dz

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wykonanie weryfikacji
projektu złożonego
w ramach
RPO WL
Wykonanie weryfikacji
projektu złożonego
w ramach
RPO WL
Świadczenie usług serwisu i
bieżącej konserwacji
systemu KSAT2000

WL
i
Artur Dębiński
WL
i
Adam Brodziak
WL
i
Tadeusz Kaczorowski
WL
i
Centralny Ośrodek
Informatyki Górnictwa
S.A.

117 236,98 zł

2013 r.

2013 r.

11 października

16 października

2013 r.
4

2013 r.
17

października

października

2013 r.
11

2013 r.
17

października

października

2013 r.

2013 r.
17

30 września
2013 r.

października

17

2013 r.
17

października

października

2013 r.
8

2013 r.
17

października

października

120,00 zł

2013 r.
8

2013 r.
17

brutto za

października

października

niosek

2013 r.

2013 r.

5 350,50 zł

30 września

brutto

2013 r.

613 136,40 zł

60,00 zł brutto
za niosek

18
października
2013 r.

Umowa
1818. 1817/OP/C
P/13
Umowa
1819. 1818/OP/C
P/13
Umowa
1820. 1819/OP/C
P/13
Umowa
1821. 1820/OP/C
P/13
Umowa
1822. 1821/OP/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Przeprowadzenie szkolenia
Umowa
o świadczenie usług
dystrybucji energii
elektrycznej
Umowa
o świadczenie usług
dystrybucji energii
elektrycznej
Umowa
o świadczenie usług
dystrybucji energii
elektrycznej
Umowa
o świadczenie usług
dystrybucji energii
elektrycznej
Dofinansowanie Projektu
„Regionalne Obserwatorium
Terytorialne w
województwie lubelskim”

Umowa
1823. 1822/PR/C
P/13

CP

Umowa
1824. 1823/RBP/
CP/13

CP

Umowa
1825. 1824/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

1826.

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1825/RBP/

Umowa Partnerska

WL
i
Polska Agencja
Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A.

2 460,00 zł
brutto

WL
i
PGE Dystrybucja S.A.

-

WL
i
PGE Dystrybucja S.A.

-

WL
i
PGE Dystrybucja S.A.

-

WL
i
PGE Dystrybucja S.A.

-

18

października

października

2013 r.

2013 r.

27 września
2013 r.
25 września
2013 r.
24 września
2013 r.
25 września
2013 r.

18
października
2013 r.
18
października
2013 r.
18
października
2013 r.
18
października

7

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

-

października

października

-

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

WL
i
Minister Administracji i
Cyfryzacji

820 207,50 zł

WL
i
Gmina Chrzanów

-

WL
i
Gmina Potok Wielki
WL
i

7

CP/13
Umowa
1827. 1826/RBP/
CP/13
Umowa
1828. 1827/RBP/
CP/13
Umowa
1829. 1828/RBP/
CP/13
Umowa
1830. 1829/RBP/
CP/13
Umowa
1831. 1830/RBP/
CP/13
Umowa
1832. 1831/RBP/
CP/13

Gmina Godziszów
CP

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa
1833. 1832/RBP/
CP/13

CP

Umowa
1834. 1833/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

1835.

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1834/RBP/

Umowa Partnerska

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

2013 r.
1

2013 r.
18

WL
i
Gmina Batorz

-

WL
i
Gmina Włodawa

-

WL
i
Gmina Żmudź

-

WL
i
Gmina Leśniowice

-

WL
i
Gmina Dzierzkowice

-

WL
i
Gmina Urszulin

-

WL
i
Gmina Spiczyn

-

WL
i
Gmina Konopnica

-

października

października

-

2013 r.
1

2013 r.
18

października

października

WL
i

CP/13
Umowa
1836. 1835/KE/C
P/13
Umowa
1837. 1836/PT/C
P/13
Umowa
1838. 1837/OP/C
P/13

1839.

Umowa
1838/GI/C
P/13

Umowa
1840. 1839/PT/C
P/13
Umowa
1841. 1840/OP/C
P/13

1842.
1843.

Umowa
1841/FS/C
P/13
Umowa
1842/FS/C

CP

Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego

CP

Umowa Licencyjna na
używanie znaku towarowego
marki „Lubelskie”

CP

Opracowanie graficzne,
dokonanie korekty składu
oraz druku Raportu
końcowego

CP

CP

CP

CP
CP

Umowa konsorcjum
jednostek samorządu
terytorialnego
Przeprowadzenie autorskiego
kulinarnego pokazu
promującego walory
kulinarne Województwa
Lubelskiego
Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Paszkach Dużych
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

Gmina Trzebieszów
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Kultury
Akademickiej
WL
i
Spółdzielcza
Mleczarnia „Spomlek”
WL
i
Agencja wydawniczo –
Reklamowa Magic
WL
i
Konsorcjum Jednostek
Samorządu
Terytorialnego
WL
i
Agnieszka Filiks
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Paszkach
Dużych
WL
i
Lechaa Consulting
Sp. z o.o.
WL
i

7 200,00 zł

-

9 901,50 zł
brutto
3 000-6 000 zł
dla
koordynatoró
w

2013 r.

2013 r.

8

21

października

października

2013 r.

2013 r.

9

21

października

października

2013 r.
10

2013 r.
21

października

października

2013 r.

2013 r.

27

22

września

października

2013 r.

2013 r.

5 000,00 zł

15 października

brutto

2013 r.

22
października
2013 r.

22

22

października

października

2013 r.

2013 r.

22

22

393 578,09 zł

października

października

935 072,64 zł

2013 r.
22

2013 r.
22

5 000,00 zł

P/13

Umowa
1844. 1843/OP/C
P/13

Umowa
1845. 1844/OP/D
z/13

ramach PO KL

CP

Dz

Umowa
1846. 1845/KE/C
P/13

CP

Umowa
1846/FS/C
P/13

CP

1847.

Umowa
1848. 1847/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia
pt. „Poprawność udzielania
zamówień publicznych
w ramach projektów
dofinansowanych ze
środków unijnych” dla
beneficjentów
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla dyrektorów
departamentów UMWL
w Lublinie
Dotacja
celowa
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Przeprowadzenie szkolenia
z zakresu praktycznych
zasad przeprowadzania
inwentaryzacji w drodze
spisu
z natury

Umowa
1849. 1848/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków

1850.

CP

Dofinansowanie wydatków

Umowa

października

października

2013 r.

2013 r.

22

22

października

października

2013 r.

2013 r.

14

23

października

października

2013 r.

2013 r.

23

23

października

października

2013 r.
24

2013 r.
24

października

października

2013 r.

2013 r.

21

24

października

października

2013 r.

2013 r.

25

25

10 000,00 zł

października

października

5 000,00 zł

2013 r.
25

2013 r.
25

Fundacja „ECO”

WL
i
Grzegorz Miszczak

WL
i
Krzysztof Gąsiorek
WL
i
Gmina Kazimierz
Dolny
WL
i
Lubelska Fundacja
Rozwoju
WL
i
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Zakład
Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z
o.o.
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Wohyniu
WL

32 231,00 zł
brutto

900,00 zł

500 000,00 zł

559 244,60 zł

2 047,00 zł
brutto

1849/OP/C
P/13

1851.

1852.

Umowa
1850/GI/C
P/13
Umowa
1851/GI/C
P/13

Umowa
1853. 1852/OZ/C
P/13

Umowa
1854. 1853/OZ/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie w
ramach Funduszu
Partnerskiego

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

CP

CP

Umowa
1855. 1854/OZ/C
P/13

CP

1856.

CP

Umowa
1855/MI/C
P/13

Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Umowa na wykonanie
operatów szacunkowych

i
Ochotnicza Straż
Pożarna w
Janiszkowicach
WL
i
ECORYS Polska
Sp. z o.o.
WL
i
PLAY – POKEN &
SPYBUS
WL
i
Okręgowy Szpital
Kolejowy
SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Wojewódzka
Przychodnia
Stomatologiczna SP
ZOZ
w Lublinie
WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
FARMED
w Lublinie
WL
i
Korporacja SEDPOL

782 719,00 zł

-

118 907,25 zł

68 985,84 zł

8 623,23 zł

3 813,00 zł

października

października

2013 r.

2013 r.

23
lipca 2013 r.
27
września 2013 r.

25
października
2013 r.
28
października
2013 r.

23

28

października

października

2013 r.

2013 r.

23

28

października

października

2013 r.

2013 r.

23

28

października

października

2013 r.

2013 r.

28

29

października

października

Umowa
1857. 1856/OZ/C
P/13

Umowa
1858. 1857/OZ/C
P/13

Umowa
1859. 1858/OZ/C
P/13

Umowa
1860. 1859/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
1861. 1860/PT/C
P/13

CP

1862.

CP

Umowa
1861/PT/C
P/13

Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Promocja województwa
lubelskiego podczas
rozgrywek sportowych
Ekstraklasy
w 2013 r.
Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO

Sp. z o.o.
WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
BlueMed
w Lublinie
WL
i
Stomatologiczny
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej EMDENT Sp. p. w
Lublinie
WL
i
Lubelskie Hospicjum
dla Dzieci im. „Małego
Księcia”, NZOZ
Stomatologia w
Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Akademicki Zakład
Opieki Zdrowotnej w
Lublinie
WL
i
Klub Sportowy „Azoty
Puławy”
WL
i
Borowski Witold

8 623,23 zł

17 246,46 zł

17 246,46 zł

17 246,46 zł

2013 r.

2013 r.

23

29

października

października

2013 r.

2013 r.

23

29

października

października

2013 r.

2013 r.

23

29

października

października

2013 r.

2013 r.

23

29

października

października

2013 r.

2013 r.
29

15 000,00 zł

14 maja

brutto

2013 r.

290 168,90 zł

28

29

października

października

października
2013 r.

KL
Umowa
1863. 1862/OZ/C
P/13

Umowa
1864. 1863/OZ/C
P/13

Umowa
1865. 1864/OZ/C
P/13
Umowa
1866. 1865/KE/C
P/13

Umowa
1867. 1866/OZ/C
P/13

Umowa
1868. 1867/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

„Konstat”
WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki
Stomatologicznej
„SZADENT” w
Zamościu
WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Gabinety Galeria
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 4
w Lublinie
WL
i
Lubelski Okręgowy
Związek Kickoxingu
WL
i
Przychodnia
Stomatologiczna
INIDENT NZOZ
w Lublinie
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
S.K. Wyszyńskiego w
Lublinie

2013 r.

8 623,23 zł

17 246,46 zł

410 770,50 zł

3 000,00 zł

17 246,46 zł

475 629,00 zł

23 października
20103 r.

23 października
2013 r.

23 października
2013 r.

22 października
2013 r.

23 października
2013 r.

23 października
2013 r.

2013 r.
29
października
2013 r.

29
października
2013 r.
29
października
2013 r.
30
października
2013 r.
30
października
2013 r.
30
października
2013 r.

Umowa
1869. 1868/KE/C
P/13
Umowa
1870. 1869/KE/C
P/13
Umowa
1871. 1870/KE/C
P/13

Umowa
1872. 1871/OZ/C
P/13

Umowa
1873. 1872/OZ/C
P/13

Umowa
1874. 1873/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Muzeum Wsi
Lubelskiej
w Lublinie
WL
i
Muzeum Wsi
Lubelskiej
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Puławach
WL
i
Stomatologiczne
Centrum Kliniczne
Uniwersytetu
Medycznego
w Lublinie
WL
i
Gabinet Lekarski lek
Grzegorza
Makarewicza w Białej
Podlaskiej

200,000 zł

296,000 zł

500,000 zł

21 619,50 zł

34 492,92 zł

8 623,23 zł

10 października
2013 r.
21 października
2013 r.

14 października
2013 r.

23 października
2013 r.

23 października
2013 r.

23 października
2013 r.

31
października
2013 r.
31
października
2013 r.
31
października
2013 r.
31
października
2013 r.

31
października
2013 r.

31
października
2013 r.

Umowa
1875. 1874/OP/C
P/13

1876.

Umowa
1875/FS/C
P/13

Umowa
1877. 1876/OP/C
P/13
Umowa
1878. 1877/KE/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
1879. 1878/OP/C
P/13

CP

Umowa
1880. 1879/RŚ/C
P/13

CP

Umowa
1881. 1880/RŚ/D
z/13

Dz

1882.
1883.

Umowa
1881/GI/C
P/13
Umowa
1882/GI/C

CP
CP

Umowa
najmu
Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL
Konserwacja kserokopiarek
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Wynajem powierzchni
wystawienniczej
Promocja Województwa
Lubelskiego
Przygotowanie opisów 40
produktów
Umowa przekazywania
stypendium w ramach
projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II”
Umowa przekazywania
stypendium w ramach

WL
i
NDM Projekt Sp. z o.o.
WL
i
Gmina Kamionka
WL
i
„ Corrado Konrad
Burczyński”
WL
i
Stowarzyszenie
Animatorów Ruchu
Folkowego
WL
i
Atlas Business Service
Sp. z o.o.
WL
i
Wojewódzki Związek
Pszczelarzy
WL
i
Stanisław Turski

3
49,00 zł

października
2013 r.
29

306 468,69 zł

3 662,83 zł
brutto

października
2013 r.
31
października
2013 r.
23

9 000,00 zł

października
2013 r.

157 440,00 zł
brutto

31
października
2013 r.
3

2 500,00 zł

października

3 500,00 zł

2013 r.
7 listopada 2013

brutto

WL
i
Magdalena Maria Zając

3 656,00

WL
i

zł/mc

r.
18
października

4 listopada 2013
r.
4 listopada 2013
r.
4 listopada 2013
r.
4 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.

3 656,00

2013 r.
25

5 listopada 2013

zł/mc

października

r.

P/13
Umowa
1884. 1883/FS/Z/
13
Umowa
1885. 1884/OP/C
P/13
Umowa
1886. 1885/OZ/C
P/13

1887.

Umowa
1886/FS/C
P/13

Umowa
1888. 1887/OZ/C
P/13

Z

CP

CP

CP

CP

Umowa
1889. 1888/OZ/C
P/13

CP

1890.

CP

Umowa
1889/OZ/C
P/13

projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II”

Dorota Kamila Graboś

Umowa zlecenia

WL
i
Magdalena Stałęga

Organizacja cyklu spotkań

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL
Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i

WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1
w Lublinie
WL
i
Gmina Szastarka
WL
i
I Wojskowy Szpital
Kliniczny z Polikliniką
SP ZOZ w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w
Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny

2013 r.
31
5 200,00 zł

października
2013 r.
23

39 999,60 zł

października
2013 r.
23

227 004,75 zł

października
2013 r.
25

269 749,32 zł

października
2013 r.
23

468 946,59 zł

października
2013 r.

23
237 814,50 zł

października
2013 r.

32 429,25 zł

5 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.
6 listopada 2013
r.
6 listopada 2013
r.
6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

23

6 listopada 2013

października

r.

lekarzy dentystów

Umowa
1891. 1890/OZ/C
P/13

Umowa
1892. 1891/OZ/C
P/13

Umowa
1893. 1892/OZ/C
P/13

Umowa
1894. 1893/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
1895. 1894/OZ/C
P/13

CP

1896.

CP

Umowa
1895/OZ/C
P/13

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Łęcznej
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Białej Podlaskiej
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Papieża Jana Pawła II w
Zamościu
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łukowie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Lubartowie
WL
i
DENTAL Przychodnia
Stomatologiczna w
Lublinie
WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Maria Kietlińska

2013 r.
23
75 668,25 zł

października
2013 r.
23

118 907,25 zł

października
2013 r.
23

43 239,00 zł

października
2013 r.
23

32 429,25 zł

października

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

2013 r.
23
17 246,46 zł

października
2013 r.

17 246,46 zł

6 listopada 2013
r.

23
października
2013 r.

6 listopada 2013
r.

Umowa
1897. 1896/OZ/C
P/13

Umowa
1898. 1897/OZ/C
P/13

Umowa
1899. 1898/OZ/C
P/13
Umowa
1900. 1899/OZ/C
P/13
Umowa
1901. 1900/OP/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
1902. 1901/OP/C
P/13

CP

1903.

CP

Umowa
1902/OP/C

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Zaprojektowanie kalendarzy
na 2014 r.

Przychodnia
specjalistyczna w
Zamościu
WL
i
Niepubliczny zakład
Opieki Zdrowotnej
Dentimed w Lublinie
WL
i
Gabinet
Stomatologiczny
„Evadent”
w Lublinie
WL
i
Fundacja Rozwoju
KUL NZOZ Poradnia
Zdrowia w Lublinie
WL
i
Gabinet
Stomatologiczny w
Grabowcu
WL
i
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno –
Handlowe „ZAPOL”

Dostawa 170 zajęcy
szaraków do obwodów
Łowieckich

WL
i
Tadeusz Kaczmarczyk

Świadczenie usług
serwisowych

WL
i

23
8 623,23 zł

października
2013 r.
23

8 623,23 zł

października

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

2013 r.
23
8 623,23 zł

października
2013 r.

6 listopada 2013
r.

23
8 623,23 zł

października
2013 r.
25

13 902,00 zł

października
2013 r.
31

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.
6 listopada 2013

35 360,00 zł

października

9 824,83 zł

2013 r.
31

6 listopada 2013

października

r.

r.

P/13
Umowa
1904. 1903/OP/D
z/13
Umowa
1905. 1904/OP/C
P/13

Dz

Przeprowadzenie szkolenia

CP

Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL

Umowa
1906. 1905/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej

Umowa
1907. 1906/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej

Umowa
1908. 1907/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej

Umowa
1909. 1908/OP/C
P/13

CP

Umowa
1910. 1909/OZ/C
P/13

CP

1911.

CP

Umowa
1910/OZ/C
P/13

Umowa
Najmu

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów
Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Waldemar Węgrzyn
WL
i
Adrian Chodubski
WL
i
„SYSTEMA” Sp. z o.o.

686 703,60 zł

WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Tuszowie
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Żukowie
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Piotrowicach
Wielkich
WL
i
„CRH AKADEMOS”
Sp. z o.o.
WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Express-Dent w
Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
wojewódzki Szpital

3 000,00 zł

2013 r.
4 listopada 2013

6 listopada 2013

brutto

r.

r.

6 listopada 2013

6 listopada 2013

r.

r.

7 listopada 2013

7 listopada 2013

r.

r.

7 listopada 2013

7 listopada 2013

r.

r.

7 listopada 2013

7 listopada 2013

r.

r.

4 listopada 2013

7 listopada 2013

r.

r.

23 października

7 listopada 2013

2013 r.

r.

23 października

7 listopada 2013

2013 r.

r.

15 000,00 zł

15 000,00 zł

5 000,00 zł
Opłata
za godzinę
lekcyjną

8 623,23 zł

43 239,00 zł

Umowa
1912. 1911/OZ/C
P/13
Umowa
1913. 1912/OZ/C
P/13
Umowa
1914. 1913/OZ/C
P/13
Umowa
1915. 1914/DT/C
P/13
1916.
1917.
1918.
1919.

Umowa
1915/DT/C
P/13
Umowa
1916/DT/C
P/13
Umowa
1917/DT/C
P/13
Umowa
1918/OZ/C
P/13

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

CP
CP
CP
CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
Przekazanie dotacji

Specjalistyczny w
Chełmie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kraśniku
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Świdniku
WL
i
Praktyka Lekarsko
Dentystyczna w
Tarnogrodzie
WL
i
Gmina Księżpol
WL
i
Gmina Milanów
WL
i
Gmina Telatyn
WL
i
Gmina Telatyn
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w

10 809,75 zł

21 619,50 zł

8 623,23 zł

458 153,13 zł

30 000,00 zł
7 000,00 zł
7 000,00 zł
246 000,00 zł

23 października

7 listopada 2013

2013 r.

r.

23 października

7 listopada 2013

2013 r.

r.

23 października

8 listopada 2013

2013 r.

r.

24 października

12 listopada

2013 r.

2013 r.

24 października

12 listopada

2013 r.

2013 r.

24 października

12 listopada

2013 r.

2013 r.

24 października

12 listopada

2013 r.
6 listopada

2013 r.
12 listopada

2013 r.

2013 r.

Umowa
1920. 1919/OZ/C
P/13

CP

Przekazanie dotacji

Umowa
1921. 1920/RPO/
CP/13

CP

Wykonanie dwóch opinii

CP

Wykonanie ekspertyzy
z zakresu prawa i
informatyki

Umowa
1923. 1922/OP/C
P/13

CP

Opracowanie druku oraz
dostawy kalendarzy
książkowych

Umowa
1924. 1923/OZ/C
P/13

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
1925. 1924/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia z
zakresu „Managing and
Maintaing Windows 8…”

Umowa
1926. 1925/OP/C
P/13

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

Umowa
1922. 1921/RPO/
CP/13

Chełmie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Jana Bożego
w Lublinie
WL
i
firma Audytorska
„INTERFIN” sp. z o. o.
WL
i
Polskie Towarzystwo
Informatyczne
WL
i
Agencja Wydawniczo –
Reklamowa Magic
WL
i
Wielospecjalistyczne Centrum
Stomatologiczne w
Zamościu
WL
i
Zakład Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej
„ZETO”
Sp. z o.o.
WL
i
Biuro Turystyczne Ewa
Sanetra

6 listopada

12 listopada

2013 r.

2013 r.

16 października

12 listopada

2013 r.

2013 r.

24 600,00 zł

6 listopada

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

7 listopada

12 listopada

2013 r.

2013 r.

23 października

12 listopada

2013 r.

2013 r.

25 października

12 listopada

2013 r.

2013 r.

76 000,00 zł

29 października

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

160 000,00 zł

34 440,00 zł

50 085,60 zł

8 623,23 zł

7 500,00 zł

Umowa
1927. 1926/OP/C
P/13
Umowa
1928. 1927/OP/C
P/13
Umowa
1929. 1928/OP/C
P/13

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

Umowa
1931. 1930/OP/C
P/13

CP

Uruchomienie serwera
plików i wyszukiwarki oraz
wykonanie zmian w
strukturze obecnego serwisu
www.rpo.lubelskie.pl

Umowa
1932. 1931/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1933. 1932/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1930. 1929/OP/C
P/13

1934.
1935.
1936.
1937.

Umowa
1933/RBP/
CP/13
Umowa
1934/RBP/
CP/13
Umowa
1935/RBP/
CP/13
Umowa

WL
i
Sun & More Sp. z o. o.
WL
i
Sun & More Sp. z o. o.
WL
i
Sun & More Sp. z o. o.
WL
i
MODART Marcin
Komandowski
WL
i
Adam Kolibski;
Dariusz Pawusiak
WL
i
Gmina Terespol
WL
i
Miasto Międzyrzec
Podlaski
WL
i
Gmina Wojsławice
WL
i
Gmina Wojciechów
WL
i
Gmina Wąwolnica
WL

121 000,00 zł

31 października

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

151 000,00 zł

31 października

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

111 000,00 zł

31 października

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

197 000,00 zł

31 października

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

19 000,00 zł

12 listopada

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

22 października

14 listopada

2013 r.

2013 r.

22 października

14 listopada

2013 r.

2013 r.

23 września

14 listopada

2013 r.

2013 r.

22 października

14 listopada

2013 r.

2013 r.

22 października

14 listopada

2013 r.
15 października

2013 r.
14 listopada

-

-

-

1936/RBP/
CP/13
Umowa
1938. 1937/RBP/
CP/13
Umowa
1939. 1938/RBP/
CP/13
Umowa
1940. 1939/RBP/
CP/13
Umowa
1941. 1940/OP/C
P/13
Umowa
1942. 1941/OP/C
P/13

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

CP

Wykonanie prac
analitycznych, projektowych,
wdrożeniowych
Przeprowadzenie szkolenia
pt. „Ocena oddziaływania na
środowisko w procesie
inwestycyjnym dla
beneficjentów funduszy
unijnych”

Umowa
1943. 1942/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej

Umowa
1944. 1943/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej

1945.

CP

Umowa
1944/OP/C
P/13

Przygotowanie i
przeprowadzenie Kampanii
informacyjno0promocyjnej

i
Gmina Niemce
WL
i
Gmina Kurów
WL
i
Miasto Stoczek
Łukowski
WL
i
Gmina Rokitno
WL
i
CA Consulting SA
WL
i
ROI Consulting
Sp. z o.o.
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w
Kolechowicach Kolonii
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Kłoczewie
WL
i
Vena Art.
Sp. z o.o.
Grupa Medialna ITM

2013 r.

2013 r.

15 października

14 listopada

2013 r.

2013 r.

22 października

14 listopada

2013 r.

2013 r.

15 października

14 listopada

2013 r.

2013 r.

6 487 190,28

13 listopada

14 listopada

2013 r.

2013 r.

6 listopada

14 listopada

2013 r.

2013 r.

14 listopada

15 listopada

2013 r.

2013 r.

14 listopada

15 listopada

2013 r.

2013 r.

13 listopada

15 listopada

2013 r.

2013 r.

-

-

-

30 030,00 zł

15 000,00 zł

10 000,00 zł
368 385,00 zł

Umowa
1946. 1945/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej

Umowa
1947. 1946/OZ/C
P/13

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
1948. 1947/OZ/C
P/13

CP

Umowa o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

1949.

Umowa
1948/FS/C
P/13

CP

1950.

Umowa
1949/FS/C
P/13

CP

Umowa
1951. 1950/OP/C
P/13

CP

1952.

CP

Umowa
1951/KP/C
P/13

Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL
Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL
Wykonanie stoiska Regionu
Lubelskiego
Porozumienie
w sprawie wspólnej
realizacji przedsięwzięcia
obejmującego organizację VI

Sp. z o.o.
Telewizja Polska SA
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Orzechowie
Nowym
WL
i
Centrum Stomatologii
Estetycznej „Multimed”
w Zamościu
WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
MediDent
w Tomaszowie
Lubelskim

30 000,00 zł

8 623,23 zł

8 623,23 zł

WL
i
Agnieszka Salm

387 919,20 zł

WL
i
Grzegorz Jasiński

340 597,00 zł

WL
i
Konarski Bzowski Sp.
J.
WL
i
Uniwersytet
Przyrodniczy w

40 713,00 zł
7 755,00 zł

15 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

23 października

18 listopada

2013 r.

2013 r.

23 października

18 listopada

2013 r.

2013 r.

14 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

13 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

12 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

13 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

Międzynarodowego
Sympozjum Naukowego
Umowa
1953. 1952/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej

Umowa
1954. 1953/OZ/C
P/13

CP

Przekazanie dotacji

Umowa
1955. 1954/OZ/C
P/13

CP

Przekazanie dotacji

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa
1956. 1955/OZ/C
P/13

Umowa
1957. 1956/RPO/
Dz/13

Dz

1958.

Dz

Umowa
1957/RPO/
Dz/13

Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w

Lublinie
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Borkach
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w
Lublinie
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w
Lublinie
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
i
Zakład Komunalny
w Ułężu

5 000,00 zł

160 000,00 zł

86 000,00 zł

620,00 zł

15 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

7 listopada

19 listopada

2013 r.

2013 r.

7 listopada

19 listopada

2013 r.

2013 r.

15 listopada

19 listopada

2013 r.

2013 r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł

25 października

19 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Anna Kot

60,00 zł

25 października

19 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

Umowa
1959. 1958/RPO/
Dz/13
Umowa
1960. 1959/OP/C
P/13
Umowa
1961. 1960/OZ/C
P/13

Dz

CP

CP

ramach RPO WL na lata
2007-2013
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Dofinansowanie wydatków
Ochotniczej Straży Pożarnej
Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego

Umowa
1962. 1961/DT/C
P/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

Umowa
1963. 1962/DT/C
P/13

CP

Wykonanie 2 ekspertyz

CP

Umowa
o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystów

Umowa
1964. 1963/OZ/C
P/13

1965.

Umowa
1964/FS/D
z/13

Dz

1966.

Umowa

CP

Umowa na sporządzenie
opinii w zakresie oceny
strategii wdrażania projektu
innowacyjnego pt.: „PI 50+
doświadczenie”
Przeprowadzenie szkolenia

WL
i
Jadwiga Proć

120,00 zł

25 października

19 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

19 listopada

20 listopada

2013 r.

2013 r.

19 listopada

20 listopada

2013 r.

2013 r.

28 października

20 listopada

2013 r.

2013 r.

5 600,00 zł

19 listopada

20 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

23 października

20 listopada

2013 r.

2013 r.

18 października

21 listopada

2013 r.

2013 r.

13 listopada

21 listopada

WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w Pieszowoli

5 000,00 zł

WL
i
Krzysztof Bondyra

456 306,70 zł

WL
i
DRIVECAR - AGA

-

WL
i
Sławomir Tomasiewicz
WL
i
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
EWIDENT

17 246,46 zł

WL
i
Marcin Dygoń

1 000,00 zł

WL

4 900,00 zł

i
Mazowieckie Centrum
Doskonalenia Kadr s.c.

1965/OP/C
P/13

1967.

1968.

Umowa
1966/FS/C
P/13

Umowa
1967/FS/C
P/13

CP

CP

Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego
Umowa
o przekazaniu dotacji na
dofinansowanie zadań
związanych z
funkcjonowaniem Domu
Polski Wschodniej
w Brukseli
w 2014 r.

Umowa
1969. 1968/OP/C
P/13

CP

Przekazanie środków
finansowych

Umowa
1970. 1969/OP/C
P/13

CP

Przekazanie środków
finansowych

Umowa
1971. 1970/RŚ/C
P/13

CP

Przekazanie zwierząt

1972.

CP

Przekazanie zwierząt

Umowa
1971/RŚ/C
P/13

WL
i
Andrzej Łukaszuk

646 700,98 zł

WL
i
Województwo
Warmińsko –
Mazurskie

283 593,00 zł

WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w
Bystrzejowicach
Drugich
WL
i
Ochotnicza Straż
Pożarna w
Ksawerynowie
WL
i
Koło Łowieckie nr 58
„Towarzystwo
Regionalnego
Polowania”
WL
i
Koło Łowieckie nr 37

10 000,00 zł

20 000,00 zł

-

-

2013 r.

2013 r.

14 listopada

25 listopada

2013 r.

2013 r.

22 listopada

25 listopada

2013 r.

2013 r.

26 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

26 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

Umowa
1973. 1972/RŚ/C
P/13

CP

Przekazanie zwierząt

Umowa
1974. 1973/RŚ/C
P/13

CP

Przekazanie zwierząt

Umowa
1975. 1974/RŚ/C
P/13

CP

Przekazanie zwierząt

Umowa
1976. 1975/RŚ/C
P/13

CP

Sprzedaż siatki ślimakowej i
drutu powlekanego PCV

Umowa
1977. 1976/RŚ/C
P/13

CP

Sprzedaż i dostarczenie
preparatów min.wit.aminokw.

Umowa
1978. 1977/RŚ/C
P/13

CP

Prowadzenie nadzoru
weterynaryjnego i wolier
adaptacyjnych

Umowa
1979. 1978/OP/C
P/13

CP

Wykonanie i dostarczenie
kalendarzy na 2014 r.

CP

Działania związane
z promocją Województwa
Lubelskiego

Umowa
1980. 1979/RŚ/C
P/13

„Knieja”
WL
i
Nadleśnictwo Lubartów
WL
i
Wojskowe Koło
Łowieckie nr 110
„Orlik”
WL
i
Koło Łowieckie nr 12
„Ogar”
WL
i
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno –
Handlowe Zygmunt Jan
WL
i
„Avi Expert” s.c.
WL
i
Specjalistyczna
Przychodnia
Weterynaryjna Chorób
Ptaków „Avi Expert”
WL
i
ARCH Marek Nowicki
WL
i
Uniwersytet
Przyrodniczy
w Lublinie

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

10 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

6 500,00 zł

4 listopada

27 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

8 500,00 zł

7 listopada

27 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

6 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

20 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

-

-

-

22 100,00 zł

92 888,67 zł

2 000,00 zł

Umowa
1981. 1980/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1986. 1985/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1987. 1986/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1988. 1987/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

1989.

CP

Umowa
1982. 1981/PT/C
P/13
Umowa
1983. 1982/PT/C
P/13
Umowa
1984. 1983/PT/C
P/13
Umowa
1985. 1984/PT/C
P/13

Umowa
1988/PT/C

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego

WL
i
„Wędzarnia” Zakład
Wędlin Tradycyjnych
L. Skorupa
WL
i
Fabryka Cukierków
„Pszczółka” Sp. z o.o.
WL
i
Reypol
Sp. z o.o.
WL
i
Spółdzielnia
Mleczarska Ryki
WL
i
„HERBAPOLLUBLIN” S.A.
WL
i
F.H.U. BIOGRIM
Grzegorz Maryniowski
WL
i
HERBAR
Sp. z o.o.
WL
i
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska
WL
i

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

P/13

dofinansowania

Umowa
1990. 1989/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1991. 1990/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1992. 1991/MI/C
P/13

CP

Najem ogrodzenia
budowlanego

Umowa
1993. 1992/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1994. 1993/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1995. 1994/PT/C
P/13
Umowa
1996. 1995/PT/C
P/13
1997.
Umowa
1996/PT/C
P/13

CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Centrum Turystyki
Wiejskiej Alicja Czarna
WL
i
Wiesław Kucia Szkoła
Artystyczna
WL
i
Zrzeszenie
Producentów Owoców
„Strujno-Sad”
WL
i
TOI TOI Polska
Sp. z o.o.
WL
i
Cukiernia
„Staropolska”
WL
i
Roztocze Zakład
Usługowo-Produkcyjny
Roman Rak
WL
i
Szymczyk Stanisław
NOTA – Zakład
Mechaniki Precyzyjnej
WL
i
SIGMA S.A.
WL
i
Przedsiębiorstwo

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

27 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto
30 000,00 zł

r.
8 listopada 2013

r.
28 listopada 2013

brutto

r.

r.

Umowa
1998. 1997/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1999. 1998/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2000. 1999/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2001. 2000/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2002. 2001/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2003. 2002/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2004. 2003/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

2005.

CP

Udzielenie pomocy

Umowa

Produkcyjno
Handlowo-Usługowe
„Malinex” R.
Malinowski
WL
i
HAJDUK Group
Sp. z o.o.
WL
i
WOLCO
Sp. z o.o.
WL
i
UNI-MASZ H.M.
Juszczuk Spółka Jawna
WL
i
Vega Bartosz Juszczuk
WL
i
ALIPLAST
Sp. z o.o.
WL
i
„Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego –
Tomaszów Lubelski”
Sp. z.o.o.
WL
i
Zakład Produkcyjno
Handlowy Stanisław
Krzaczek
WL

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

2004/PT/C
P/13
Umowa
2006. 2005/PT/C
P/13
Umowa
2007. 2006/PT/C
P/13
Umowa
2008. 2007/PT/C
P/13
Umowa
2009. 2008/PT/C
P/13
Umowa
2010. 2009/PT/C
P/13
Umowa
2011. 2010/PT/C
P/13
Umowa
2012. 2011/PT/C
P/13

w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
CP

CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP
CP

Umowa
2013. 2012/PT/C
P/13

CP

2014.

CP

Umowa
2013/PT/C
P/13

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

i
MIGRO Marek Pilip
WL
i
LUBSTA
Sp. z o.o.
WL
i
„Herbapol-Lublin” S.A.
WL
i
OBST S.A.
WL
i
Zrzeszenie
Producentów Owoców
„Stryjno-Sad”
WL
i
Wytwórnia Makaronu
Domowego POL-MAK
WL
i
AGRAM S.A.
WL
i
AS-BABUNI Sp. z o.o.
WL
i
Inkubator
Technologiczny Markiz
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Park Naukowo

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 zł

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 zł

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 zł

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 zł

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 zł

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

Umowa
2015. 2014/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2016. 2015/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2017. 2016/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
2018. 2017/PT/C
P/13
2019.

2020.
2021.
2022.
2023.

Umowa
2018/FS/C
P/13
Umowa
2019/PT/C
P/13
Umowa
2020/PT/C
P/13
Umowa
2021/PT/C
P/13
Umowa
2022/PT/C
P/13

CP
CP
CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Technologiczny S.A.
WL
i
Empresa Aleksandra
Piotrowska
WL
i
ANTARA Systemy
Informatyczne – Adrian
Matylewicz
WL
i
„MIKROBIT” Sp. z
o.o.
WL
i
3W-STUDIO
WL
i
TEB Edukacja Sp. z
o.o.
WL
i
IDEOPOLIS Sp. z o.o.
WL
i
Freshmind
WL
i
BITSTREAM Sp. z o.o.
WL
i
E-STUDIO
SOFTWARE Sp. J.
Nowakowska

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

28 listopada

28 listopada 2013

2013 r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto
30 000,00 zł

r.
5 listopada 2013

r.
28 listopada 2013

brutto

r.

r.

297 923,16 zł

Umowa
2024. 2023/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Umowa na organizację i
przeprowadzenie akcji
informacyjnej dla szkół
gimnazjalnych województwa
lubelskiego związanej z 10tą rocznicą przystąpienia
Polski do UE

Umowa
2027. 2026/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

2028.

Umowa
2026/FS/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

2029.

Umowa
2028/GI/C
P/13

CP

Porozumienie w sprawie
organizacji „Regionalnego
Forum Gospodarczego”

2030.

Umowa
2029/GI/C
P/13

CP

Przeprowadzenie 3dniowego wyjazdowego
szkolenia wraz z egzaminem

Umowa
2025. 2024/PT/C
P/13

Umowa
2026. 2025/OP/C
P/13

2031.

Umowa
2030/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
pogłębionego

i Mędrek
WL
i
RSMEDIA Marcin
Potocki
WL
i
TELLOGISTIC
POLSKA Tomasz
Sieńko
WL
i
Don Brando Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu
WL
i
Łukasz Dymek
WL
i
Kraśnicka Izba
Gospodarcza
WL
i
PM Spółka
z o.o.
WL
i
PSDB

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 zł

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

492 000,00 zł

28 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

22 listopada

28 listopada 2013

2013 r.

r.

8 listopada 2013

29 listopada 2013

r.

r.

28 października

29 listopada 2013

2013 r.

r.

709 451,24 zł

4 800,00 zł

10 500,00 zł

14 listopada

brutto

2013 r.

139 605,00 zł

29 października

brutto

2013 r.

2 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

Umowa
2032. 2031/OP/C
P/13
Umowa
2033. 2032/OP/C
P/13

Sp. z o.o.
WL
i
BLUHILL Sp. z o.o.
WL
i
ASM
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
i
Real S.A.
Skarb Państwa –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego
i
Urząd Gminy Mełgiew
WL
i
WFOŚiGW
WL
I
BIUREX
Sp. z o.o.

CP

Przeprowadzenie badania
pogłębionego

CP

Przeprowadzenie badania
pogłębionego

Umowa
2034. 2033/RŚ/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa
2035. 2034/RŚ/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa
2036. 2035/RŚ/C
P/13

CP

Umowa dotacji

Umowa
2037. 2036/OP/C
P/13

CP

Dostawa 4 szt. Kopiarek
cyfrowych

CP

Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach PO KL na lata
2007-2013

WL
i
Anna Giszczak

Pokrycie kosztów czynności
administracyjnych

WL
i
Lubelska Izba Lekarska
w Lublinie

Umowa
2038. 2037/OP/C
P/13
Umowa
2039. 2038/OZ/C
P/13

CP

133 209,00 zł

30 października

brutto

2013 r.

114 390,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

81 348,36 zł

38 622,00 zł
150/200 zł
brutto za
wniosek
56 070,00 zł

31 października
2013 r.
26 listopada
2013 r.

22 listopada
2013 r.
19 listopada
2013 r.
27 listopada
2013 r.
10 października
2013 r.
27 listopada
2013 r.

3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

Umowa
2040. 2039/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2041. 2040/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2042. 2041/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2043. 2042/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2044. 2043/PT/C
P/13
Umowa
2045. 2044/PT/C
P/13
Umowa
2046. 2045/PT/C
P/13

CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2047. 2046/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2048. 2047/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

2049.

CP

Udzielenie pomocy

Umowa

WL
i
Targi Lublin S.A.
WL
i
Towarzystwo Pomocy
Wzajemnej
Sp. z o.o.
WL
i
Rensorg
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Cech Solarzy
WL
i
PP Drewpol
W. Stadnicki
WL
i
Florexpol Bis Sp. z o.o.
WL
i
P.H.U. „EMKA”
WL
i
Domma
W. Szendała
WL
i
Janusz Wójtowicz
Zakład Usługowo –
Handlowy Trawers
WL

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

2048/PT/C
P/13
Umowa
2050. 2049/PT/C
P/13
Umowa
2051. 2050/PT/C
P/13
Umowa
2052. 2051/KE/Z
/13

w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Z

Uczestniczenie jako ekspert
w pracach komisji
egzaminacyjnej

Z

Uczestniczenie jako ekspert
w pracach komisji
egzaminacyjnej

2054.

Umowa
2053/FS/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

2055.

Umowa
2054/FS/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

2056.

Umowa
2055/FS/D
z/13

Umowa
2053. 2052/KE/Z
/13

2057.

Umowa
2056/OZ/C
P/13

CP
CP

Wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie w ramach
PO KL na lata 2007-2013
Przekazanie dotacji

i
Stowarzyszenie
Lubelskie Drewno –
Regionalny Klaster
w Lublinie
WL
i
„AJLAS” J. Marzycka
WL
i
APIS S.A.
WL
i
Anna
Barczak
WL
i
Bożena Powała –
Niedźwiecka
WL
i
„COMMA” Piotr
Lejma
WL
i
gmina Tomaszów
Lubelskie

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 zł

26 listopada

brutto

2013 r.

80,00 zł
brutto
80,00 zł
brutto

217 394,44 zł

358 265,74 zł

3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.

25 listopada
2013 r.
26 listopada
2013 r.

WL
i
Artur Proć

150/200 zł za

10 października

wniosek

2013 r.

WL
i
Szpital
Neuropsychiatryczny

267 540,00 zł

3 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.
5 grudnia 2013 r.

Umowa
2058. 2057/OZ/C
P/13

CP

Przekazanie dotacji

Umowa
2059. 2058/DT/C
P/13

CP

Umowa
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej

Umowa
2060. 2059/DT/C
P/13

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

im. Prof. M.
Kaczyńskiego SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Okręgowy Szpital
Kolejowy SP ZOZ z
siedzibą w Lublinie
WL
i
Województwo
Mazowieckie

860 000,00 zł

3 grudnia 2013 r.

215 063 887,3

20 listopada

6 zł

2013 r.

WL
i
Gmina Opole Lubelskie

35 000,00 zł

CP

Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania

WL
i
Miasto Tomaszów
Lubelski

61 500,00 zł

Umowa
2062. 2061/DT/C
P/13

CP

Dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.:
„Budowa VII Komisariatu
Policji wraz Policyjną Izbą
Dziecka
w Lublinie”

WL
i
Komenda Wojewódzka
Policji w Lublinie

Umowa
2062/GI/D
z/13

Dz

Osobiste wykonanie
zweryfikowanie

WL
i
Ireneusz Niećko

CP

Sześć Emisji audycji
telewizyjnych „zbierając
zużyte baterie i zużyte
akumulatory chronisz
środowisko”

WL
i
Telewizja Polska S.A.

Umowa
2061. 2060/DT/C
P/13

2063.

Umowa
2064. 2063/RŚ/C
P/13

CP

2 400 000,00

12 listopada
2013 r.
12 listopada
2013 r.

5 grudnia 2013 r.

1 900,00 zł

12 listopada

brutto

2013 r.

25 830,00 zł

29 listopada
2013 r.

5 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.

Umowa
2065. 2064/DF/C
P/13
Umowa
2066. 2065/OP/C
P/13
Umowa
2067. 2066/GI/D
z/13
Umowa
2068. 2067/GI/D
z/13

CP

Umowa o przeprowadzenie
emisji obligacji

CP

Umowa na utrzymanie
porządku i czystości w Filii
w Białej Podlaskiej

Dz

Przeprowadzenie panelu
branżowego

Dz

Przeprowadzenie panelu
branżowego

Umowa
2069. 2068/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2070. 2069/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2071. 2070/RPO/
Dz/13

Umowa
2072. 2071/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów w
ramach RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL

WL
i
Bank Polska Kasa
Opieki S.A.
WL
i
Jolanta Wójtowicz
WL
i
Artur Tomczyk
WL
i
Michał Wróblewski

50 000 000,00

19 listopada

2013 r.

668,16 +VAT
miesięcznie
25 000,00 zł
brutto
28 000,00 zł
brutto

5 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.
10 grudnia 2013
r.
10 grudnia 2013
r.

WL
i
Włodzimierz Mandryk

60,00 zł za

21 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Robert Zajkowski

120,00 zł za

22 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

60,00 zł za

21 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

60,00 zł za

22 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Lucjan
Rębacz

WL
i
Janusz Malinowski

Umowa
2073. 2072/RPO/
Dz/13

Umowa
2074. 2073/RPO/
Dz/13

Umowa
2075. 2074/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Dz

Umowa
2076. 2075/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2077. 2076/RPO/
Dz/13

Dz

2078.

Dz

Umowa
2077/RPO/
Dz/13

Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach

WL
i
Tadeusz Kaczorowski

120,00 zł za

21 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 zł za

23 września

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

60,00 zł za

23 września

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

60,00 zł za

23 września

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Jan
Magryta
WL
i
Ryszard
Jedut

WL
i
Adam Brodziak

60,00 zł za

WL
i
Marek Błaszczak

120,00 zł za

11 grudnia 2013

11 grudnia 2013

wniosek

r.

r.

wniosek

3 grudnia 2013 r.

11 grudnia 2013
r.

Umowa
2079. 2078/RPO/
Dz/13
Umowa
2080. 2079/OP/C
P/13

Dz

CP

Umowa
2081. 2080/OP/C
P/13

CP

Umowa
2082. 2081/DT/C
P/13

CP

Umowa
2083. 2082/RŚ/C
P/13
Umowa
2084. 2083/OP/C
P/13
2085.
Umowa
2084/BO/C
P/13

CP

CP
CP

RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa licencyjno aktualizacyjna
Świadczenie usług
certyfikacyjnych dla
przedstawicieli Lidera
i Partnerów Projektu „Wrota
Lubelszczyzny –
informatyzacja
Administracji”
Określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Przeprowadzenie szkolenia
pn. ”Wystąpienia publiczne”
Umowa o przeprowadzenie
szkolenia
w zakresie ochrony
informacji niejawnych

WL
i
Włodzimierz Mandryk

60,00 zł za

11 grudnia 2013

11 grudnia 2013

wniosek

r.

r.

11 grudnia 2013

11 grudnia 2013

r.

r.

WL
i
„Wolter Kluwer” sp.
akcyjna

-

WL
i
Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.

48 457,70 zł

WL
i
Gmina Trzydnik Duży

35 000,00 zł

WL
i
„DALKIA WSCHÓD”
Sp. z o.o.

300,00 zł

WL
i
Anna Podgórska
WL
i
Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

3 grudnia 2013 r.

12 grudnia 2013
r.

20 listopada

12 grudnia 2013

2013 r.

r.

15 listopada

12 grudnia 2013

2013 r.

r.

10 grudnia 2013

12 grudnia 2013

Dokonanie

r.
12 grudnia 2013

r.
12 grudnia 2013

zwrotu

r.

r.

2 980,00 zł

nakładów
poniesionych

przez
Organizatora
Szkolenia
Umowa
2086. 2085/OP/C
P/13
2087.

Umowa
2086/FS/D
z/13

CP

Dz

Przeprowadzenie szkolenia
„Promocja miast i regionów
– budowanie marki miejsca”
Sporządzenie opinii w
zakresie oceny strategii
wdrażania projektu
innowacyjnego
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
2088. 2087/OP/C
P/13

CP

Umowa
2088/KM/
CP/13

CP

Umowa o wspólnej realizacji
projektu (Umowa partnerska)

Umowa
2090. 2089/RPO/
CP/13

CP

Emisja w radiu oraz zakup
czasu antenowego

Umowa
2091. 2090/RPO/
CP/13

CP

Produkcja materiałów
programowych
przeznaczonych do emisji
w radiu oraz zakup czasu
antenowego

2092.

CP

Emisja w radiu oraz zakup

2089.

Umowa

WL
i
Landbrand, Hubert
Gonera
WL
i
Andrzej Burnat
WL
i
Lubelski Klub Karate
Tradycyjnego
WL
i
Brzeski Obwodowy
Komitet Wykonawczy,
Fundacja Promowania
Międzynarodowego
Dialogu i Współpracy
„Interakcja”
WL
i
Radiowe Doradztwo
Reklamowe Sp. z o.o.
WL
i
Polskie Radio –
Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie Radio
Lublin S.A.
WL

3 850,00 zł

12 grudnia 2013
r.

12 grudnia 2013
r.

1 000,00 zł

8 listopada 2013

12 grudnia 2013

brutto

r.

r.

1 800,00 zł

4 grudnia 2013 r.

13 grudnia 2013
r.

10 września

13 grudnia 2013

2013 r.

r.

45 715,61 zł

25 listopada

16 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

48 105,62 zł

25 listopada

16 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

11 439,00 zł

25 listopada

16 grudnia 2013

-

2091/RPO/
CP/13

czasu antenowego

i
Grupa Wydawnicza

„Pilotażowy system
gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie
Województwa Lubelskiego
wzmocniony sprawnym
monitoringiem ilości oraz
kontroli ich usuwania i
unieszkodliwiania”

WL
i
Grupa Gomułka –
Audyt
Sp. z o.o.

CP

Montaż 95 sztuk znaków
drogowych

WL
i
Komunalne
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych
Sp. z o.o.

CP

Przeprowadzenie szkolenia z
zakresu „Zasady
finansowania przewozów o
charakterze użyteczności
publicznej – rekompensata
i rozsądny zysk”

WL
i
Ewa Wykręt

Umowa
2096. 2095/OP/C
P/13

CP

Wydruk kalendarza
fotograficznego, Folderu
„Smaki Lubelszczyzny”
mapy składanej do formatu
A4

Umowa
2097. 2096/OP/C
P/13

CP

Umowa na dodatkowe
roboty budowlane

2098.

CP

Umowa
2093. 2092/OP/C
P/13

Umowa
2094. 2093/PT/C
P/13

Umowa
2095. 2094/OP/C
P/13

Umowa
2097/KP/C

CP

Wykonanie usługi
hotelarsko-restauracyjnej

WL
i
Drukarnia Alf-Graf s.c.
A. Podkościelny, A.
Kłysiak M.
Wrześniewska, A.
Lipecka
WL
i
Lider Konsorcjum :
BUDIMEX S.A.
WL
i

2013 r.

r.

39 360,00 zł

13 grudnia 2013

16 grudnia 2013

brutto

r.

r.

13 776,00 zł

5 listopada 2013

17 grudnia 2013

brutto

r.

r.

12 grudnia 2013

17 grudnia 2013

r.

r.

45 258,00 zł

16 grudnia 2013

17 grudnia 2013

brutto

r.

r.

16 grudnia 2013

18 grudnia 2013

r.

r.

9 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013

5 760,00 zł

1 045 952,83
8 415,00 zł

r.

P/13
Umowa
2099. 2098/MI/C
P/13

CP

Wykonanie robót

Umowa
2100. 2099/MI/C
P/13

CP

Opieka
naukowa

Umowa
2101. 2100/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2102. 2101/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2103. 2102/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2104. 2103/RPO/
Dz/13

Dz

2105.

Dz

Umowa

Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa

Piotr Wężyk
Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowe
WL
i
PROMAL Łukasz
Mamcarz
WL
i
Roman Dziedzic

62 730,00 zł

17 grudnia 2013

18 grudnia 2013

brutto

r.

r.

2 000,00 zł

12 listopada

20 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 zł brutto

22 sierpnia 2013

20 grudnia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł brutto

22 sierpnia 2013

20 grudnia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Stanisław Klepacz

60,00 zł brutto

22 sierpnia 2013

20 grudnia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 zł brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL

60,00 zł brutto

5 maja

20 grudnia 2013

2104/RPO/
Dz/13

Umowa
2106. 2105/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2107. 2106/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2108. 2107/RPO/
Dz/13

Umowa
2109. 2108/RPO/
Dz/13

Umowa
2110. 2109/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Dz

o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wniosków o
dofinansowanie projektów
w ramach
RPO WL

i
Jan Magryta

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Stanisław Klepacz

60,00 zł brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 zł brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 zł brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Stanisław Klepacz

60,00 zł brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Andrzej Miskur

60,00 zł brutto

27 czerwca 2013

20 grudnia 2013

za wniosek

r.

r.

Umowa
2111. 2102/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2112. 2111/KP/C
P/13

CP

Umowa
2112/KM/
Dz/13

Dz

Umowa
2114. 2113/DT/C
P/13

CP

Umowa
2115. 2114/DT/C
P/13

CP

Umowa
2116. 2115/DT/C
P/13

CP

Umowa
2117. 2116/OP/C
P/13

CP

2113.

Umowa
o wykonanie oceny
WL
merytorycznej wniosków o
i
dofinansowanie projektów
Katarzyna Matuszczak
w ramach
RPO WL
Przygotowanie i realizacja
akcji promującej „Dobre
WL
Praktyki PROW
i
2007-2013
Alina Łagodowska
o charakterze
Agencja Wydawniczo –
komplementarnym
Reklamowa „MAGIC”
i innowacyjnym”
/przygotowanie założeń
projektu w zakresie
WL
współpracy sektora nauki
i
z sektorem biznesu i
Marcin Szewczak
administracją
w formie ekspertyzy
Umowa o świadczenie usług
WL
w zakresie wykonywania
i
kolejowych przewozów osób
„Przewozy Regionalne”
organizowanych przez WL w
sp. z o.o.
2014 r.
WL
Dostawa materiałów
i
eksploatacyjnych – tonerów i
DALIMEX
tuszy do drukarek i kopiarek
Sp. z o.o.
WL
Kampania w CNN
i
International w regionie
Cable News Network
EMEA
Inc.
WL
Świadczenie usług
i
pocztowych
Poczta Polska S.A.

120,00 zł

27 czerwca 2013

20 grudnia 2013

r.

r.

51 168,00 zł

7 listopada 2013

20 grudnia 2013

brutto

r.

r.

brutto za
wniosek

34 800,000 zł
brutto

9 grudnia 2013 r.

20 grudnia 2013
r.

62 000 000,00

18 grudnia 2013

23 grudnia 2013

r.

r.

13 grudnia 2013

23 grudnia 2013

r.

r.

14 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

414 692,41 zł

23 grudnia 2013

23 grudnia 2013

brutto

r.

r.

79 620,00 zł

150 000 USD

Umowa
2118. 2117/OP/C
P/13

CP

Umowa na monitorowanie
elektronicznego systemu
ochrony

Umowa
2119. 2118/OP/C
P/13

CP

Umowa na konserwację
elektronicznego systemu
zabezpieczeń

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

2120.
2121.
2122.
2123.
2124.
2125.
2126.
2127.
2128.

Umowa
2119/OP/C
P/13
Umowa
2120/RBP/
CP/13
Umowa
2121/RBP/
CP/13
Umowa
2122/RBP/
CP/13
Umowa
2123/RBP/
CP/13
Umowa
2124/RBP/
CP/13
Umowa
2125/RBP/
CP/13
Umowa
2126/RBP/
CP/13
Umowa
2127/RBP/
CP/13

WL
i
ALTEST Systemy
Zabezpieczeń
WL
i
ALTEST
Sp. z o.o.
WL
i
GET BEST
WL
i
Gmina Izbica
WL
i
Gmina Puchaczów
WL
i
Gmina Gorzków
WL
i
Gmina Abramów
WL
i
Miasto Chełm
WL
i
Gmina Rejowiec
WL
i
Gmina Michów
WL
i
Gmina Rossosz

20 grudnia 2013

23 grudnia 2013

r.

r.

190,00 zł

20 grudnia 2013

23 grudnia 2013

netto

r.

r.

50,00 zł netto

5 889,00 zł
brutto
-

4 grudnia 2013 r.

23 grudnia 2013
r.

30 października

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 października

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 października

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

15 października

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 października

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 października

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

15 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

25 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

Umowa
2129. 2128/RBP/
CP/13
Umowa
2130. 2129/RBP/
CP/13
Umowa
2131. 2130/RŚ/C
P/13

2132.

Umowa
2131/FS/C
P/13

Umowa
2133. 2132/KP/C
P/13
Umowa
2134. 2133/DF/C
P/13
Umowa
2135. 2134/KE/C
P/13
Umowa
2136. 2135/KE/C
P/13
Umowa
2137. 2136/KE/C
P/13
Umowa
2138. 2137/KE/C
P/13
2139.
Umowa
2138/KE/C

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Najmu

CP

Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL

CP

Redakcja treści

CP

Umowa kredytu w rachunku
kredytowym dla jednostek
samorządu terytorialnego

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Gmina Miejska
Włodawa
WL
i
Gmina Ludwin
WL
i
Jarosław Cel
WL
i
Gmina Lublin IX L.O.
im.
M. Kopernika
WL
i
ADM-media s.c.
WL
i
PKO BP S.A.
WL
i
Magda Grysza
WL
i
Maciej Sypetkowski
WL
i
Ewa Kukowska
WL
i
Jacek Wilczopolski
WL
i

25 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

25 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

4 000,00 zł

11 września

23 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

18 grudnia 2013

27 grudnia 2013

r.

r.

43 911,00 zł

10 grudnia 2013

30 grudnia 2013

brutto

r.

r.

291 211 476,5

20 grudnia 2013

30 grudnia 2013

1

r.

r.

-

-

925 140,70 zł

400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł

2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013

P/13
Umowa
2140. 2139/KE/C
P/13
Umowa
2141. 2140/KE/C
P/13
Umowa
2142. 2141/KE/C
P/13
Umowa
2143. 2142/KE/C
P/13
Umowa
2144. 2143/KE/C
P/13
Umowa
2145. 2144/KE/C
P/13
Umowa
2146. 2145/KE/C
P/13
Umowa
2147. 2146/KE/C
P/13
Umowa
2148. 2147/KE/C
P/13
Umowa
2149. 2148/KE/C
P/13
Umowa
2150. 2149/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Diana Maria Pietrzak
WL
i
Aleksandra Anna
Nowosad
WL
i
Natalia Strawa
WL
i
Krzysztof Podstawka
WL
i
Natalia Micek
WL
i
Ewelina Romanowska
WL
i
Kacper Sadowski
WL
i
Jakub Wójtowicz
WL
i
Magdalena Łyczewska
WL
i
Magdalena Pietrzak
WL
i
Marek Zezula
WL
i
Grzegorz Łukaszewicz

x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10

r.
2 grudnia 2013 r.

2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

2151.
2152.
2153.
2154.
2155.
2156.
2157.
2158.
2159.
2160.
2161.
2162.

Umowa
2150/KE/C
P/13
Umowa
2151/KE/C
P/13
Umowa
2152/KE/C
P/13
Umowa
2153/KE/C
P/13
Umowa
2154/KE/C
P/13
Umowa
2155/KE/C
P/13
Umowa
2156/KE/C
P/13
Umowa
2157/KE/C
P/13
Umowa
2158/KE/C
P/13
Umowa
2159/KE/C
P/13
Umowa
2160/KE/C
P/13
Umowa
2161/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Iwona Zając
WL
i
Aleksander Szymona
WL
i
Maciej Paluch
WL
i
Jakub Miarka
WL
i
Patrycja Hadaj
WL
i
Katarzyna Szymaniak
WL
i
Angelika Doroszewska
WL
i
Klaudia Chęć
WL
i
Ola Król
WL
i
Paulina Budzicka
WL
i
Kacper Moroc
WL
i

400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10

2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
4 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

2163.
2164.
2165.
2166.
2167.
2168.
2169.
2170.
2171.
2172.
2173.
2174.

P/13
Umowa
2162/KE/C
P/13
Umowa
2163/KE/C
P/13
Umowa
2164/KE/C
P/13
Umowa
2165/KE/C
P/13
Umowa
2166/KE/C
P/13
Umowa
2167/KE/C
P/13
Umowa
2168/KE/C
P/13
Umowa
2169/KE/C
P/13
Umowa
2170/KE/C
P/13
Umowa
2171/KE/C
P/13
Umowa
2172/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Paweł Parzymies
WL
i
Paweł Pizło
WL
i
Monika Różańska
WL
i
Aleksandra Zarodek
WL
i
Karolina Szewczyk
WL
i
Filip Rak
WL
i
Adrian Golian
WL
i
Kamil Mykitiuk
WL
i
Zofia Dziubicka
WL
i
Radosław Jawor
WL
i
Alicja Chromiec
WL
i
Natalia Osial
WL

400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł

4 grudnia 2013 r.
4 grudnia 2013 r.
4 grudnia 2013 r.
4 grudnia 2013 r.
5 grudnia 2013 r.
6 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013

2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
2183.
2184.
2185.

2173/KE/C
P/13
Umowa
2174/KE/C
P/13
Umowa
2175/KE/C
P/13
Umowa
2176/KE/C
P/13
Umowa
2177/KE/C
P/13
Umowa
2178/KE/C
P/13
Umowa
2179/KE/C
P/13
Umowa
2180/KE/C
P/13
Umowa
2181/KE/C
P/13
Umowa
2182/KE/C
P/13
Umowa
2180/KE/C
P/13
Umowa
2184/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Michał Remiszewski
WL
i
Adrianna Cięszczyk
WL
i
Kamil Wrona
WL
i
Bartłomiej Kachniarz
WL
i
Michał Skop
WL
i
Magdalena Mazurek
WL
i
Agata Morawska
WL
i
Ilona Szewczak
WL
i
Paweł Sak
WL
i
Grzegorz Łazeba
WL
i
Robert Kowal
WL
i
Konrad Pudło

x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10

r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

2186.
2187.
2188.
2189.
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.

Umowa
2185/KE/C
P/13
Umowa
2186/KE/C
P/13
Umowa
2187/KE/C
P/13
Umowa
2188/KE/C
P/13
Umowa
2189/KE/C
P/13
Umowa
2190/KE/C
P/13
Umowa
2191/KE/C
P/13
Umowa
2192/KE/C
P/13
Umowa
2193/KE/C
P/13
Umowa
2194/KE/C
P/13
Umowa
2195/KE/C
P/13
Umowa
2196/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Ireneusz Stanicki
WL
i
Rafał Bojczewski
WL
i
Mateusz Dudek
WL
i
Angelika Wielgus
WL
i
Emilia Sadurska
WL
i
Bartłomiej Filipczak
WL
i
Katarzyna Cybulska
WL
i
Włodzimierz Zalewski
WL
i
Agata Wnuk
WL
i
Dawid Michalak
WL
i
Tomasz Kurowski
WL
i

400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10

9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.

P/13
Umowa
2197/KE/C
P/13
Umowa
2198/KE/C
P/13
Umowa
2199/KE/C
P/13
Umowa
2200/KE/C
P/13
Umowa
2201/KE/C
P/13
Umowa
2202/KE/C
P/13
Umowa
2203/KE/C
P/13
Umowa
2204/KE/C
P/13
Umowa
2205/KE/C
P/13
Umowa
2206/KE/C
P/13
Umowa
2207/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Karolina Kozłowska
WL
i
Kinga Karwowska
WL
i
Róża Rudko
WL
i
Łukasz Krawczyński
WL
i
Tomasz Wiejak
WL
i
Natalia Celińska
WL
i
Natalia Haponiuk
WL
i
Paulina Koczkodaj
WL
i
Magdalena Dorocińska
WL
i
Mateusz Dobiecki
WL
i
Klaudia Kozińska
WL
i
Karolina Ostrowska
WL

400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł

9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013

2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.
2218.
2219.
2220.

2208/KE/C
P/13
Umowa
2209/KE/C
P/13
Umowa
2210/KE/C
P/13
Umowa
2211/KE/C
P/13
Umowa
2212/KE/C
P/13
Umowa
2213/KE/C
P/13
Umowa
2214/KE/C
P/13
Umowa
2215/KE/C
P/13
Umowa
2216/KE/C
P/13
Umowa
2217/KE/C
P/13
Umowa
2218/KE/C
P/13
Umowa
2219/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Mateusz Mroczek
WL
i
Jakub Domański
WL
i
Szymon Michalak
WL
i
Piotr Płatek
WL
i
Klaudia Kardas
WL
i
Gabriela Jarska
WL
i
Karolina Mrozik
WL
i
Kaja Iwaniuk
WL
i
Michał Kołodziej
WL
i
Julia Korzecka
WL
i
Wojciech Pietroń
WL
i
Weronika Lebowa

x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10
400,00 zł
x 10

r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2221.
2222.
2223.
2224.
2225.
2226.
2227.
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.

Umowa
2220/KE/C
P/13
Umowa
2221/KE/C
P/13
Umowa
2222/KE/C
P/13
Umowa
2223/KE/C
P/13
Umowa
2224/KE/C
P/13
Umowa
2225/KE/C
P/13
Umowa
2226/KE/C
P/13
Umowa
2227/KE/C
P/13
Umowa
2228/KE/C
P/13
Umowa
2229/KE/C
P/13
Umowa
2230/KE/C
P/13
Umowa
2231/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Olga Niczyporuk
WL
i
Magdalena Madej
WL
i
Mateusz Szutko
WL
i
Justyna Oleszczuk
WL
i
Piotr Zajączkowski
WL
i
Katarzyna Madras
WL
i
Anna Koguć
WL
i
Rozalia Marta Kramek
WL
i
Krystian Prażmo
WL
i
Karol Gajewski
WL
i
Weronika Adamczyk
WL
i

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

P/13
Umowa
2233. 2232/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2239. 2238/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2240. 2239/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Umowa
2234. 2233/KE/C
P/13
Umowa
2235. 2234/KE/C
P/13
Umowa
2236. 2235/KE/C
P/13
Umowa
2237. 2236/KE/C
P/13
Umowa
2238. 2237/KE/C
P/13

Umowa
2241. 2240/KE/C
P/13
Umowa
2242. 2241/KE/C
P/13
2243.
Umowa

Alan Bryłowski
WL
i
Magdalena Maria
Kramek
WL
i
Rafał Kuźma
WL
i
Karolina Dobrowolska
WL
i
Magdalena Zając
WL
i
Marcin Turowski
WL
i
Renata Wereska
WL
i
Małgorzata
Paciejewska
WL
i
Angelika Wiktoria
Oleszczak
WL
i
Piotr Gruza
WL
i
Agata Gogół
WL

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2244.
2245.
2246.
2247.
2248.
2249.
2250.
2251.
2252.
2253.
2254.

2242/KE/C
P/13
Umowa
2243/KE/C
P/13
Umowa
2244/KE/C
P/13
Umowa
2245/KE/C
P/13
Umowa
2246/KE/C
P/13
Umowa
2247/KE/C
P/13
Umowa
2248/KE/C
P/13
Umowa
2249/KE/C
P/13
Umowa
2250/KE/C
P/13
Umowa
2251/KE/C
P/13
Umowa
2252/KE/C
P/13
Umowa
2253/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Łukasz Dudek
WL
i
Radosław Rafał Król
WL
i
Michał Skwarek
WL
i
Krzysztof Trepka
WL
i
Marta Melaniuk
WL
i
Rafał Rosiński
WL
i
Paweł Wójtowicz
WL
i
Aleksandra Tymicka
WL
i
Urszula Kierepka
WL
i
Weronika Załoga
WL
i
Anna Ksiądz
WL
i
Patryk Fil

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2255.
2256.
2257.
2258.
2259.
2260.
2261.
2262.
2263.
2264.
2265.
2266.

Umowa
2254/KE/C
P/13
Umowa
2255/KE/C
P/13
Umowa
2256/KE/C
P/13
Umowa
2257/KE/C
P/13
Umowa
2258/KE/C
P/13
Umowa
2259/KE/C
P/13
Umowa
2260/KE/C
P/13
Umowa
2261/KE/C
P/13
Umowa
2262/KE/C
P/13
Umowa
2263/KE/C
P/13
Umowa
2264/KE/C
P/13
Umowa
2265/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Adrianna Kapała
WL
i
Michał Kulik
WL
i
Klaudia Hurko
WL
i
Marta Torbicz
WL
i
Wiktoria Dudek
WL
i
Ilona Wójtowicz
WL
i
Angelika Nizioł
WL
i
Krystian Cholewa
WL
i
Michał Szwedo
WL
i
Dominika Poręba
WL
i
Dominika Łysiak
WL
i

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2267.
2268.
2269.
2270.
2271.
2272.
2273.
2274.
2275.
2276.
2277.
2278.

P/13
Umowa
2266/KE/C
P/13
Umowa
2267/KE/C
P/13
Umowa
2268/KE/C
P/13
Umowa
2269/KE/C
P/13
Umowa
2270/KE/C
P/13
Umowa
2271/KE/C
P/13
Umowa
2272/KE/C
P/13
Umowa
2273/KE/C
P/13
Umowa
2274/KE/C
P/13
Umowa
2275/KE/C
P/13
Umowa
2276/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Kamil Brauła
WL
i
Marta Stasiewska
WL
i
Aleksandra Maciak
WL
i
Jakub Czech
WL
i
Mateusz Kłapouchy
WL
i
Maja Matyjaszek
WL
i
Wiktoria Syta
WL
i
Jakub Łuć
WL
i
Alicja Sadlak
WL
i
Katarzyna Cizio
WL
i
Klaudia Wrótna
WL
i
Kamil Sowa
WL

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2279.
2280.
2281.
2282.

2277/KE/C
P/13
Umowa
2278/KE/C
P/13
Umowa
2279/KE/C
P/13
Umowa
2280/KE/C
P/13
Umowa
2281/KE/C
P/13

Umowa
2283. 2282/KE/C
P/13
2284.
2285.
2286.
2287.
2288.
2289.

Umowa
2283/KE/C
P/13
Umowa
2284/KE/C
P/13
Umowa
2285/KE/C
P/13
Umowa
2286/KE/C
P/13
Umowa
2287/KE/C
P/13
Umowa
2288/KE/C

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Tomasz Karpiński
WL
i
Justyna Wałach
WL
i
Wiktor Ciosek
WL
i
Karolina Rafalska
WL
i
Katarzyna Mróz
WL
i
Franciszek Jonasz
Lewocki
WL
i
Iwona Poleszak
WL
i
Daria Kamińska
WL
i
Sara Hazy
WL
i
Martyna Garbacik
WL
i
Karolina Drwal
WL
i

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2290.
2291.
2292.
2293.
2294.
2295.
2296.
2297.
2298.
2299.
2300.
2301.

P/13
Umowa
2289/KE/C
P/13
Umowa
2290/KE/C
P/13
Umowa
2291/KE/C
P/13
Umowa
2292/KE/C
P/13
Umowa
2293/KE/C
P/13
Umowa
2294/KE/C
P/13
Umowa
2295/KE/C
P/13
Umowa
2296/KE/C
P/13
Umowa
2297/KE/C
P/13
Umowa
2298/KE/C
P/13
Umowa
2299/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Daniel Górny
WL
i
Przemysław Pacek
WL
i
Konrad Lis
WL
i
Damian Polit
WL
i
Katarzyna Tymma
WL
i
Adam Wroński
WL
i
Barbara Przysiadła
WL
i
Iwona Komsta
WL
i
Beata Dubaj
WL
i
Iwona Kot
WL
i
Wiktoria Litwincew
WL
i
Bartłomiej Woźniak
WL

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2302.
2303.
2304.
2305.
2306.
2307.
2308.
2309.
2310.
2311.
2312.

2300/KE/C
P/13
Umowa
2301/KE/C
P/13
Umowa
2302/KE/C
P/13
Umowa
2303/KE/C
P/13
Umowa
2304/KE/C
P/13
Umowa
2305/KE/C
P/13
Umowa
2306/KE/C
P/13
Umowa
2307/KE/C
P/13
Umowa
2308/KE/C
P/13
Umowa
2309/KE/C
P/13
Umowa
2310/KE/C
P/13
Umowa
2311/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Maria Nazarowicz
WL
i
Karolina Ostrowska
WL
i
Izabella Saj
WL
i
Lana Kasak
WL
i
Magdalena Zarzycka
WL
i
Aleksandra Cioczek
WL
i
Natalia Łukasiewicz
WL
i
Olga Janicka
WL
i
Patrycja Orzeł
WL
i
Ewa Wysocka
WL
i
Adrianna Serwin
WL
i
Bartłomiej Chechliński

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

Umowa
2312/KE/C
P/13
Umowa
2313/KE/C
P/13
Umowa
2314/KE/C
P/13
Umowa
2315/KE/C
P/13
Umowa
2316/KE/C
P/13
Umowa
2317/KE/C
P/13
Umowa
2318/KE/C
P/13
Umowa
2319/KE/C
P/13
Umowa
2320/KE/C
P/13
Umowa
2321/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2323. 2322/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

2324.

CP

Umowa przekazania

2313.
2314.
2315.
2316.
2317.
2318.
2319.
2320.
2321.
2322.

Umowa

WL
i
Marcelina Przykaza
WL
i
Moniak Domań
WL
i
Anna Czapska
WL
i
Weronika Paryszek
WL
i
Kamil Dudek
WL
i
Małgorzata Podkańska
WL
i
Aleksandra Królik
WL
i
Paweł Warzyszak
WL
i
Anna Żuk
WL
i
Robert Gieroba
WL
i
Aneta Klaudia
Ambroży
WL

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2325.
2326.
2327.
2328.
2329.
2330.
2331.
2332.
2333.
2334.
2335.

2323/KE/C
P/13
Umowa
2324/KE/C
P/13
Umowa
2325/KE/C
P/13
Umowa
2326/KE/C
P/13
Umowa
2327/KE/C
P/13
Umowa
2328/KE/C
P/13
Umowa
2329/KE/C
P/13
Umowa
2330/KE/C
P/13
Umowa
2331/KE/C
P/13
Umowa
2332/KE/C
P/13
Umowa
2333/KE/C
P/13
Umowa
2334/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Magdalena Chmiel
WL
i
Patrycja Felisiak
WL
i
Katarzyna Piskorz
WL
i
Marta Piecko
WL
i
Magdalena Klusek
WL
i
Kamil Pióro
WL
i
Marta Pik
WL
i
Paula Weremczuk
WL
i
Aleksandra Łukasik
WL
i
Joanna Frydrych
WL
i
Marek Pucek
WL
i
Magdalena Żurek

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2336.
2337.
2338.
2339.
2340.
2341.
2342.
2343.
2344.
2345.
2346.
2347.

Umowa
2335/KE/C
P/13
Umowa
2336/KE/C
P/13
Umowa
2337/KE/C
P/13
Umowa
2338/KE/C
P/13
Umowa
2339/KE/C
P/13
Umowa
2340/KE/C
P/13
Umowa
2341/KE/C
P/13
Umowa
2342/KE/C
P/13
Umowa
2343/KE/C
P/13
Umowa
2344/KE/C
P/13
Umowa
2345/KE/C
P/13
Umowa
2346/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Kinga Cherszepska
WL
i
Radosław Płowaś
WL
i
Michał Waszczuk
WL
i
Julia Bano
WL
i
Szymon Antoniak
WL
i
Aleksandra Martyniuk
WL
i
Kornel Klamut
WL
i
Patrycja Joanna Gliwka
WL
i
Patrycja Tarka
WL
i
Justyna Bosek
WL
i
Mateusz Kuzioła
WL
i

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
11 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

P/13
Umowa
2347/KE/C
P/13
Umowa
2348/KE/C
P/13
Umowa
2349/KE/C
P/13
Umowa
2350/KE/C
P/13
Umowa
2351/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2353. 2352/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2354. 2353/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2355. 2354/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

2348.
2349.
2350.
2351.
2352.

Umowa
2356. 2355/KE/C
P/13
Umowa
2357. 2356/KE/C
P/13
2358.
Umowa
2357/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

Alicja Gąsior
WL
i
Olga Świstowska
WL
i
Agnieszka Sałęga
WL
i
Laura Gałan
WL
i
Kinga Staszewska
WL
i
Karolina Szymonek
WL
i
Magdalena
Rzechowska
WL
i
Marta Walasek
WL
i
Bartłomiej Adrian
Czapski
WL
i
Jakub Michalak
WL
i
Grzegorz Czerwiński
WL
i

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
11 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

P/13
Umowa
2359. 2358/KE/C
P/13
Umowa
2360. 2359/KE/C
P/13

Umowa
2361. 2360/KE/C
P/13

Umowa
2362. 2361/KE/C
P/13
Umowa
2363. 2362/KE/C
P/13
Umowa
2364. 2363/KE/C
P/13
Umowa
2365. 2364/KE/C
P/13
Umowa
2366. 2365/KE/C
P/13
Umowa
2367. 2366/KE/C
P/13
2368.
Umowa
2367/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Michalina Sadurska
WL
i
Karolina Buryło
WL
i
Mateusz Gąbka

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

WL
i
Ewelina Soluch

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

WL
i
Sylwia Baran
WL
i
Anna Panasiuk
WL
i
Gabriela Boguta
WL
i
Patryk Samborski
WL
i
Piotr Bandyra
WL
i
Damian Rafał
WL
i

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
11 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2369.
2370.
2371.
2372.
2373.
2374.
2375.
2376.
2377.
2378.
2379.
2380.

P/13
Umowa
2368/KE/C
P/13
Umowa
2369/KE/C
P/13
Umowa
2370/KE/C
P/13
Umowa
2371/KE/C
P/13
Umowa
2372/KE/C
P/13
Umowa
2373/KE/C
P/13
Umowa
2374/KE/C
P/13
Umowa
2375/KE/C
P/13
Umowa
2376/KE/C
P/13
Umowa
2377/KE/C
P/13
Umowa
2378/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Agnieszka Ryczek
WL
i
Joanna Petryszak
WL
i
Jan Czeronko
WL
i
Maciej Zieńskowski
WL
i
Magdalena Koleśnik
WL
i
Aleksandra Kowaluk
WL
i
Jakub Frączek
WL
i
Weronika Kuśmierz
WL
i
Kamil Rokosz
WL
i
Paula Przytuła
WL
i
Kamil Twarowski
WL
i
Michał Korzeniowski
WL

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
11 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2381.
2382.
2383.
2384.
2385.
2386.
2387.
2388.
2389.
2390.
2391.

2379/KE/C
P/13
Umowa
2380/KE/C
P/13
Umowa
2381/KE/C
P/13
Umowa
2382/KE/C
P/13
Umowa
2383/KE/C
P/13
Umowa
2384/KE/C
P/13
Umowa
2385/KE/C
P/13
Umowa
2386/KE/C
P/13
Umowa
2387/KE/C
P/13
Umowa
2388/KE/C
P/13
Umowa
2389/KE/C
P/13
Umowa
2390/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Błażej Czajka
WL
i
Izabela Iżewska
WL
i
Paulina Bancerz
WL
i
Tymoteusz Borysiuk
WL
i
Natalia Edyta Sobiech
WL
i
Jakub Grabarczuk
WL
i
Daniel Czyżak
WL
i
Dominik Kurenda
WL
i
Rafał Kuśmierz
WL
i
Mikołaj Tomasik
WL
i
Izabela Śledzik
WL
i
Tomasz Pakuła

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

Umowa
2392. 2391/KE/C
P/13

2393.

Umowa
2392/FS/C
P/13

Umowa
2394. 2393/FZ/C
P/13
Umowa
2395. 2394/FZ/C
P/13
Umowa
2396. 2395/PT/C
P/13
Umowa
2397. 2396/OP/C
P/13
2398.
2399.
2400.
2401.

Umowa
2397/KE/C
P/13
Umowa
2398/KE/C
P/13
Umowa
2399/KE/C
P/13
Umowa
2400/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP
CP

CP

Świadczenie usługi
polegającej na sprzątaniu
pomieszczeń
Świadczenie usługi
polegającej na sprzątaniu
pomieszczeń
Przeprowadzenie w
programach TVP1 i TVP2
kampanii reklamowej
Województwa

CP

Świadczenie usług

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Neomi Kamińska
WL
i
Miasto Lublin/ Szkoła
Podstawowa nr 31 im.
Lotników Polskich w
Lublinie
WL
i
Dorota Wojtas
WL
i
Katarzyna Zawiślak
WL
i
Telewizja Polska S.A.
WL
i
Telekomunikacja
Polska S.A.
WL
i
Mikołaj Korulczyk
WL
i
Szymon Grzechnik
WL
i
Julia Dobosz
WL
i
Magdalena Terlecka

400,00 zł

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

650,00 zł

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

650,00 zł

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

599 714,48 zł

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

10 333,23 zł

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

262 970,56 zł

Umowa
2402. 2401/KE/C
P/13
2403.
2404.
2405.
2406.
2407.
2408.
2409.
2410.
2411.
2412.
2413.

Umowa
2402/KE/C
P/13
Umowa
2403/KE/C
P/13
Umowa
2404/KE/C
P/13
Umowa
2405/KE/C
P/13
Umowa
2406/KE/C
P/13
Umowa
2407/KE/C
P/13
Umowa
2408/KE/C
P/13
Umowa
2409/KE/C
P/13
Umowa
2410/KE/C
P/13
Umowa
2411/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

WL
i
Daria Magdalena
Gralikowska
WL
i
Dawid Zarzeczny
WL
i
Sandra Bereś
WL
i
Wojciech Sokołowski
WL
i
Paulina Wuczko
WL
i
Michał Rubaj
WL
i
Marta Latoch
WL
i
Agata Król
WL
i
Monika Jurewicz
WL
i
Martyna Specjał
WL
i
Karol Pogwizd
WL

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2414.
2415.
2416.
2417.
2418.

2412/KE/C
P/13
Umowa
2413/KE/C
P/13
Umowa
2414/KE/C
P/13
Umowa
2415/KE/C
P/13
Umowa
2416/KE/C
P/13
Umowa
2417/KE/C
P/13

Umowa
2419. 2418/KE/C
P/13
Umowa
2420. 2419/KE/C
P/13
Umowa
2421. 2420/KE/C
P/13
Umowa
2422. 2421/KE/C
P/13
Umowa
2423. 2422/KE/C
P/13
2424.
Umowa
2423/KE/C

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Dominika Dąbek
WL
i
Monika Kowalska
WL
i
Bartosz Urban
WL
i
Klaudia Jędrych
WL
i
Robert Gudelis
WL
i
Beata Wadowska
WL
i
Aleksandra
Niewęgłowska
WL
i
Aleksandra Piątek
WL
i
Karolina Szałata
WL
i
Paweł Ostrowski
WL
i
Robert Pyc
WL
i

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2425.
2426.
2427.
2428.
2429.
2430.
2431.
2432.
2433.
2434.
2435.
2436.

P/13
Umowa
2424/KE/C
P/13
Umowa
2425/KE/C
P/13
Umowa
2426/KE/C
P/13
Umowa
2427/KE/C
P/13
Umowa
2428/KE/C
P/13
Umowa
2429/KE/C
P/13
Umowa
2430/KE/C
P/13
Umowa
2431/KE/C
P/13
Umowa
2432/KE/C
P/13
Umowa
2433/KE/C
P/13
Umowa
2434/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Anna Kawęcka
WL
i
Mateusz Bołtowicz
WL
i
Wioletta Jaworska
WL
i
Weronika Łusiak
WL
i
Paulina Żuk
WL
i
Magdalena Eksmond
WL
i
Joanna Grabińska
WL
i
Barbara Woźniak
WL
i
Paulina Szyszko
WL
i
Emilia Klimek
WL
i
Agata Grudzień
WL
i
Dominika Guzal
WL

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2437.
2438.
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
2447.

2435/KE/C
P/13
Umowa
2436/KE/C
P/13
Umowa
2437/KE/C
P/13
Umowa
2438/KE/C
P/13
Umowa
2439/KE/C
P/13
Umowa
2440/KE/C
P/13
Umowa
2441/KE/C
P/13
Umowa
2442/KE/C
P/13
Umowa
2443/KE/C
P/13
Umowa
2444/KE/C
P/13
Umowa
2445/KE/C
P/13
Umowa
2446/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Natalia Wojtaszuk
WL
i
Patrycja Cieplicka
WL
i
Jagoda Chmiel
WL
i
Paweł Flis
WL
i
Katarzyna Połajdowicz
WL
i
Mateusz Kapłan
WL
i
Mateusz Michalak
WL
i
Adrianna Gorecka
WL
i
Radosław Jóźwik
WL
i
Adrianna Różańska
WL
i
Maja Dziduch
WL
i
Benedykt Lewandowski

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
2453.
2454.
2455.
2456.
2457.
2458.
2459.

Umowa
2447/KE/C
P/13
Umowa
2448/KE/C
P/13
Umowa
2449/KE/C
P/13
Umowa
2450/KE/C
P/13
Umowa
2451/KE/C
P/13
Umowa
2452/KE/C
P/13
Umowa
2453/KE/C
P/13
Umowa
2454/KE/C
P/13
Umowa
2455/KE/C
P/13
Umowa
2456/KE/C
P/13
Umowa
2457/KE/C
P/13
Umowa
2458/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Karol Furman
WL
i
Ilona Łukasik
WL
i
Julia Drabik
WL
i
Daria Sagan
WL
i
Beata Szczęśniak
WL
i
Angelika Kwiatkowska
WL
i
Konrad Pogwizd
WL
i
Patrycja Kowal
WL
i
Adam Stępień
WL
i
Bartosz Borkusewicz
WL
i
Kamila Kociuba
WL
i

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2460.
2461.
2462.
2463.
2464.
2465.
2466.
2467.
2468.
2469.
2470.
2471.

P/13
Umowa
2459/KE/C
P/13
Umowa
2460/KE/C
P/13
Umowa
2461/KE/C
P/13
Umowa
2462/KE/C
P/13
Umowa
2463/KE/C
P/13
Umowa
2464/KE/C
P/13
Umowa
2465/KE/C
P/13
Umowa
2466/KE/C
P/13
Umowa
2467/KE/C
P/13
Umowa
2468/KE/C
P/13
Umowa
2469/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Anna Koput
WL
i
Alicja Gontkiewicz
WL
i
Monika Błaszczak
WL
i
Marcin Mydlak
WL
i
Karolina Grabowska
WL
i
Agnieszka Bąk
WL
i
Dorota Kwiatkowska
WL
i
Anita Małachwiejczyk
WL
i
Magdalena Lubaś
WL
i
Jakub Futrzyński
WL
i
Michał Golian
WL
i
Oliwia Sławek
WL

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2470/KE/C
P/13
Umowa
2471/KE/C
P/13
Umowa
2472/KE/C
P/13
Umowa
2473/KE/C
P/13
Umowa
2474/KE/C
P/13
Umowa
2475/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Świadczenie usług

CP

Umowa sprzedaży energii
elektrycznej

CP

Umowa sprzedaży energii
elektrycznej

Umowa
2480. 2479/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
pogłębionego

2481.

CP

2472.
2473.
2474.
2475.
2476.

Umowa
2477. 2476/OP/C
P/13
Umowa
2478. 2477/OP/C
P/13
Umowa
2479. 2478/OP/C
P/13

Umowa
2480/OZ/C
P/13

Umowa na przekazanie
dotacji

i
Kamil Siemionek
WL
i
Agata Szymbor
WL
i
Tomasz Pałka
WL
i
Zuzanna Geworgjan
WL
i
Mateusz Duma
WL
i
Weronika Mróz
WL
i
TAU INTERNET SP. z
o. o.
WL
i
PGE Obrót S.A.
WL
i
PGE Obrót S.A.
WL
i
ITTI
Sp. z o.o.
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

5 904,00 zł

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

315 299,65 zł

27 listopada

31 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

2 243 103,17

27 listopada

31 grudnia 2013

zł brutto

2013 r.

r.

133 119,21 zł

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

650 000,00 zł

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

Umowa
2482. 2481/OZ/C
P/13

Umowa
2483. 2482/KE/C
P/13
Umowa
2484. 2483/KE/C
P/13
Umowa
2485. 2484/KE/C
P/13
2486.
2487.
2488.
2489.
2490.

Umowa
2485/KE/C
P/13
Umowa
2486/KE/C
P/13
Umowa
2487/KE/C
P/13
Umowa
2488/KE/C
P/13
Umowa
2489/KE/C

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Papieża Jana Pawła II
WL
i
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Lublinie
WL
i
Leszek Tytuła
WL
i
Aleksandra Ryś
WL
i
Monika
Koper
WL
i
Jakub Lipiec
WL
i
Klaudia Pagacz
WL
i
Bartłomiej Suzonowicz
WL
i
Patryk Baliński
WL
i

1 815 040,00

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
13 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2491.
2492.
2493.
2494.
2495.

P/13
Umowa
2490/KE/C
P/13
Umowa
2491/KE/C
P/13
Umowa
2492/KE/C
P/13
Umowa
2493/KE/C
P/13
Umowa
2494/KE/C
P/13

Umowa
2496. 2495/KE/C
P/13
2497.
2498.
2499.
2500.
2501.

Umowa
2496/KE/C
P/13
Umowa
2497/KE/C
P/13
Umowa
2498/KE/C
P/13
Umowa
2499/KE/C
P/13
Umowa
2500/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Maciej Lipski
WL
i
Damian Baliński
WL
i
Zuzanna Turowska
WL
i
Paweł Wojtachnio
WL
i
Karolina Gaudnik
WL
i
Łukasz Kamiński
WL
i
Maryla Adela
Dziomaga
WL
i
Aneta Korzeniowska
WL
i
Paweł Bajner
WL
i
Karolina Denka
WL
i
Kacper Madejek
WL
i
Olga Cieślak

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.

Umowa
2501/KE/C
P/13
Umowa
2502/KE/C
P/13
Umowa
2503/KE/C
P/13
Umowa
2504/KE/C
P/13
Umowa
2505/KE/C
P/13
Umowa
2506/KE/C
P/13
Umowa
2507/KE/C
P/13
Umowa
2508/KE/C
P/13
Umowa
2509/KE/C
P/13
Umowa
2510/KE/C
P/13
Umowa
2511/KE/C
P/13
Umowa
2512/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Tomasz Maciocha
WL
i
Radosław Miśkiewicz
WL
i
Paula Tkaczyk
WL
i
Dominik Karol
WL
i
Klaudia Kołodyńska
WL
i
Klaudia Remjasz
WL
i
Julia Szmit
WL
i
Aleksandra Król
WL
i
Jan Adamek
WL
i
Angelika Oworuszko
WL
i
Justyna Romanik
WL
i

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
17 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2514.
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.

P/13
Umowa
2513/KE/C
P/13
Umowa
2514/KE/C
P/13
Umowa
2515/KE/C
P/13
Umowa
2516/KE/C
P/13
Umowa
2517/KE/C
P/13
Umowa
2518/KE/C
P/13
Umowa
2519/KE/C
P/13
Umowa
2520/KE/C
P/13
Umowa
2521/KE/C
P/13
Umowa
2522/KE/C
P/13
Umowa
2523/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Patryk Figarski
WL
i
Bartłomiej Koman
WL
i
Aleksandra Ślusarz
WL
i
Wojciech Gąska
WL
i
Adrianna Wójcik
WL
i
Kinga Rodzik
WL
i
Paweł Dudek
WL
i
Adam Jan Lipiński
WL
i
Magdalena Makarewicz
WL
i
Mateusz Kaczor
WL
i
Julia Przybyłowska
WL
i
Paweł Kasak
WL

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
17 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.

2524/KE/C
P/13
Umowa
2525/KE/C
P/13
Umowa
2526/KE/C
P/13
Umowa
2527/KE/C
P/13
Umowa
2528/KE/C
P/13
Umowa
2529/KE/C
P/13
Umowa
2530/KE/C
P/13
Umowa
2531/KE/C
P/13
Umowa
2532/KE/C
P/13
Umowa
2533/KE/C
P/13
Umowa
2534/KE/C
P/13
Umowa
2535/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Maciej Jakubiuk
WL
i
Ilona Pietras
WL
i
Agata Struziak
WL
i
Michał Aftyka
WL
i
Wiktoria Pacek
WL
i
Karolina Świder
WL
i
Kamila Białasz
WL
i
Żaneta Zawadzka
WL
i
Damian Kramek
WL
i
Robert Baran
WL
i
Angelika Kowalska
WL
i
Krzysztof Kamil

x 10

r.

r.

400,00 zł

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 zł

r.
19 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

Umowa
2537. 2536/KE/C
P/13
Umowa
2538. 2537/KE/C
P/13
Umowa
2539. 2538/KE/C
P/13
Umowa
2540. 2539/KE/C
P/13
Umowa
2541. 2540/KE/C
P/13
Umowa
2542. 2541/KE/C
P/13
Umowa
2543. 2542/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2544. 2543/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2545. 2544/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2546. 2545/DT/C
P/13

CP

2547.

CP

Umowa

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Zakup czasu antenowego

Dorosz
WL
i
Katarzyna Adamczyk
WL
i
Joanna Sieląg
WL
i
Klaudia Stec
WL
i
Anna Marczyk
WL
i
Kinga Kapłan
WL
i
Julia Młodzianowska
WL
i
Karol Osipiuk
WL
i
Aleksandra Małgorzata
Sawa
WL
i
Julia Hereta
WL
i
Biuro Turystyki
Szkolnej Mariusz
Łuczyński
WL

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 zł

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

614 844,96 zł

i
Polsat Media Biuro
Reklamy Sp. z o.o.

2546/PT/C
P/13

Umowa
2548. 2547/OP/C
P/13

Umowa
2549. 2548/DT/C
P/13
Umowa
2550. 2549/DT/C
P/13
Umowa
2551. 2550/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
2552. 2551/DT/C
P/13

CP

2553.

CP

Umowa
2552/DT/C
P/13

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych Określenie
zakresu oraz zasad refundacji
kosztów finansowania
uprawnień do ulgowych
przejazdów autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do

WL
i
Netia S.A.

brutto

r.

r.

14 745,24 zł

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

WL
i
Lubelskie Linie
Autobusowe Sp. z o.o.

-

WL
i
Usługi Transportowe
„VIA”

-

WL
i
Kazimierz Chabros

-

WL
i
Usługi Transportowe
„MARIO TRANS”

-

WL
i
SINBUS Sławomir

-

Umowa
2554. 2553/DT/C
P/13
Umowa
2555. 2554/DT/C
P/13
Umowa
2556. 2555/DT/C
P/13

Umowa
2557. 2556/DT/C
P/13

Umowa
2558. 2557/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2559. 2558/DT/C
P/13

CP

2560.

CP

Umowa
2559/DT/C

ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów

Krasa
WL
i
Usługi transportowe
Janusz Wołoszka

-

WL
i
Przewozy Osobowe
Wiesław Mazurek

-

WL
i
Spółka jawna „Usługi
Transportowe J. Stanek
R. Podolanko”
WL
i
Transport Pasażerski
Międzymiastowy
Drogowy Bogumiła
Daszczyk

-

-

WL
i
„TOP-TRANS” Marcin
Toporowski

-

WL
i
„VOYAGER” Spółka
Cywilna

-

WL
i

-

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

P/13
Umowa
2561. 2560/DT/C
P/13
Umowa
2562. 2561/DT/C
P/13
Umowa
2563. 2562/DT/C
P/13

Umowa
2564. 2563/DT/C
P/13

2565.

Umowa
2564/GI/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2566. 2565/DT/C
P/13

CP

2567.

CP

Umowa

finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Umowa o dofinansowanie
Projektu Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w
województwie lubelskim –
edycja III”
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz

„Usługi Transportowe,
Transport Osób”
Tomasz Wolski
WL
i
Zbigniew Winnicki
Biuro Transportowe
„WIZ”

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

15 876 675,00

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

-

WL
i
„AR-TRANS” Andrzej
Rozmuszcz

-

WL
i
Przewóz Osób JOKER
M. Pyzik, S. Pyzik S.C.

-

WL
i
Usługi Transportowe
Przewóz w Ruchu
Pasażerskim Franciszek
Bielak

-

WL
i
Władza Wdrażająca
Programy Europejskie
WL
i
Miasto Tomaszów
Lubelski

14 760,00 zł

WL

-

2566/DT/C
P/13
Umowa
2568. 2567/DT/C
P/13
Umowa
2569. 2568/DT/C
P/13
Umowa
2570. 2569/DT/C
P/13
Umowa
2571. 2570/OP/C
P/13

CP

CP

CP

zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

i
P.W. IMPEX TRANS
Mariusz Besztak

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

59 681,25 zł

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

WL
i
MAR-POL Przemysław
Łukasiewicz

-

WL
i
Bogdan Bartnik
OMEGA-BUS

-

CP

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

WL
i
Konrad Hasiuk

Umowa
2573. 2572/DT/C
P/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

2574.

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów

23 grudnia 2013

-

WL
i
Ewa Joachimczak

Umowa
2573/DT/C

r.

WL
i
Usługi Transportowe
Przewóz Osób mgr
Jerzy Kostrzewa

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego

Umowa
2572. 2571/DT/C
P/13

r.

WL
i
Przedsiębiorstwo
Transportowo –
Usługowe „GRANSPED” Jan Koguciuk
WL
i

-

-

-

P/13
Umowa
2575. 2574/DT/C
P/13
Umowa
2576. 2575/DT/C
P/13
Umowa
2577. 2576/DT/C
P/13
Umowa
2578. 2577/DT/C
P/13
Umowa
2579. 2578/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2580. 2579/DT/C
P/13

CP

2581.

CP

Umowa
2580/DT/C

finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów

PKS
w Chełmie
Sp. z o.o.
WL
i
Firma Handlowo
Usługowa „DAWKAM” Grzegorz Kulik

-

WL
i
P.P.H.U. „AFAR-BUS”
Zbigniew Przybysz

-

WL
i
„ZEUS” Przewóz Osób
Andrzej Monastyrski

-

WL
i
Robert Nabrzęcki
Przewóz Osób

-

WL
i
PKS
w Biłgoraju
Sp. z o.o.

-

WL
i
„MAX” Spółka Jawna

-

WL
i

-

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

P/13

Umowa
2582. 2581/DT/C
P/13
Umowa
2583. 2582/DT/C
P/13
Umowa
2584. 2583/DT/C
P/13
Umowa
2585. 2584/DT/C
P/13
Umowa
2586. 2585/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2587. 2586/DT/C
P/13

CP

2588.

CP

Umowa

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz

Andrzej Nadra
WL
i
Przewóz Osób ,
Transport Krajowy
Grażyna Zahor

-

WL
i
Katarzyna Kur – Biuro
Transportowe „Jumbo”

-

WL
i
Marek Bielecki

-

WL
i
Przewóz Osób
Krzysztof Błaszczyk

-

WL
i
Globo Transport
Pojenta Dariusz

-

WL
i
Usługi Transportowe
Gabriel Gorzel

-

WL

-

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

2587/DT/C
P/13
Umowa
2589. 2588/OP/C
P/13

CP

Umowa na zakup paliwa do
samochodów służbowych

Umowa
2590. 2589/OP/C
P/13

CP

Świadczenie usług

Umowa
2591. 2590/OP/C
P/13

CP

Świadczenie usług

Umowa
2592. 2591/OP/C
P/13

CP

Świadczenie usług

Umowa
2593. 2592/DT/C
P/13

CP

Umowa
2594. 2593/DT/C
P/13

CP

Umowa
2595. 2594/DT/C
P/13

CP

2596.

CP

Umowa

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz

i
Stanisław Bodys
WL
i
Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A.
WL
i
Hyperion Wschód Sp. z
o.o.
WL
i
Nette Sp. z o.o.
WL
i
LubMAN UMCS
Sp. z o.o.
WL
i
AS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Anna Skorupska
WL
i
Usługi Transportowe
ARS-TRANS-Przewóz
Osób

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

2 509,20 zł

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

1 298,00 zł

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

5018,40 zł

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

181 600,00 zł

-

-

WL
i
„AG-MAR” Marek
Olenkiewicz

-

WL

-

zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

2595/DT/C
P/13
Umowa
2596/KE/C
P/13
Umowa
2597/KE/C
P/13
Umowa
2598/KE/C
P/13
Umowa
2599/KE/C
P/13
Umowa
2600/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2602. 2601/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2603. 2602/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

2597.
2598.
2599.
2600.
2601.

Umowa
2604. 2603/DT/C
P/13

CP

2605.

CP

Umowa
2604/DT/C
P/13

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów

i
Przewozy
Międzynarodowe
Grzegorz Woś
WL
i
Andrzej Skiba
WL
i
Anna Karwat
WL
i
Teresa Nowosad
WL
i
Andrzej Łokaj
WL
i
Lidia Dubaj
WL
i
Katarzyna KwiatekFarion
WL
i
Alina Izdebska
WL
i
PKS
w Łukowie
WL
i
„Luka-Bus” Monika
Nazar

r.

400,00 zł

2 grudnia 2013 r.

400,00 zł

2 grudnia 2013 r.

400,00 zł

2 grudnia 2013 r.

400,00 zł

2 grudnia 2013 r.

400,00 zł

2 grudnia 2013 r.

400,00 zł

2 grudnia 2013 r.

400,00 zł

2 grudnia 2013 r.

-

r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

Umowa
2606. 2605/DT/C
P/13

Umowa
2607. 2606/DT/C
P/13

Umowa
2608. 2607/DT/C
P/13
Umowa
2609. 2608/DT/C
P/13
Umowa
2610. 2609/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2611. 2610/DT/C
P/13

CP

2612.

CP

Umowa
2611/DT/C

autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów

WL
i
Usługi Transportowe
EL-TRANS

-

WL
i
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe i
Transportowe –
Przewóz Osób
Sławomir Weremczuk

-

WL
i
Łęcz Trans Blacha Sp.
j.

-

WL
i
BP TOUR Sp. z o.o.

-

WL
i
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno –
Handlowo-Usługowe

-

WL
i
Usługi Przewozowe
Iwona Hinkiewicz

-

WL
i

-

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

P/13
Umowa
2613. 2612/DT/C
P/13

CP

Umowa
2614. 2613/DT/C
P/13

CP

Umowa
2615. 2614/DT/C
P/13

Umowa
2616. 2615/DT/C
P/13

Umowa
2617. 2616/DT/C
P/13

CP

CP

CP

Umowa
2618. 2617/DT/C
P/13

CP

2619.

CP

Umowa

finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz

Firma Handlowo –
Usługowa „ARTMET”
Artur Kurzyński
WL
i
Przewóz Osób, Usługi
Transportowo –
Handlowo - Młynarskie
WL
i
PKS w Międzyrzecu
Podlaskim
Sp. z o.o.
WL
i
Przewóz Osób Adam
Grzywa
WL
i
PKS Tomaszów
Lubelski
Sp. z o.o.
w upadłości układowej
WL
i
Drivecar – Aga
Przewóz Osób Agata
Jaszczuk

-

-

-

-

-

WL
i
GM – Trans Grzegorz
Wróbel

-

WL

-

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2618/DT/C
P/13
Umowa
2620. 2619/DT/C
P/13
Umowa
2621. 2620/DT/C
P/13
Umowa
2622. 2621/DT/C
P/13

Umowa
2623. 2622/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
2624. 2623/DT/C
P/13

CP

2625.

CP

Umowa
2624/DT/C
P/13

zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów

i
„Nekopol” Józef Neć
Firma HandlowoUsługowa
WL
i
PKS Włodawa Sp. z
o.o.

-

WL
i
Usługi Transportowe
Zbigniew Zgórka

-

WL
i
ACC Marwos Usługi
Transportowe

-

WL
i
Fantazja Monika Remiś

-

WL
i
Halo Bus Andrzej Bus

-

WL
i
Przedsiębiorstwo
Transportu Osobowego

-

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

autobusowych

Umowa
2626. 2625/DT/C
P/13
Umowa
2627. 2626/DT/C
P/13
Umowa
2628. 2627/DT/C
P/13
Umowa
2629. 2628/DT/C
P/13
Umowa
2630. 2629/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2631. 2630/DT/C
P/13

CP

2632.

CP

Umowa

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz

„Dromader” Robert
Góra, Joanna
Długołęcka – Góra Sp.
jawna
WL
i
Przewóz rzeczy i osób
„Koziołek” Anna
Kozieł

-

WL
i
„Trans-Sprint” Lidia
Grabias

-

WL
i
Ekspres Bus Tadeusz
Miś, Jarosław
Skupiński

-

WL
i
Usługi Transportowe
„Transmark” s.c.

-

WL
i
Przewóz Osób
Wojciech Żuraw

-

WL
i
„Samtrans” Usługi
Transportowe

-

WL

-

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2631/DT/C
P/13
Umowa
2633. 2632/DT/C
P/13
Umowa
2634. 2633/DT/C
P/13

CP

CP

Umowa
2635. 2634/DT/C
P/13

CP

Umowa
2636. 2635/DT/C
P/13

CP

Umowa
2637. 2636/DT/C
P/13
Umowa
2638. 2637/KE/C
P/13
Umowa
2639. 2638/KE/C
P/13

CP

zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Zapewnienie bezpośredniej i
stałej ochrony fizycznej
terenu inwestycji

i
PKS w Zamościu
Sp. z o.o.
WL
i
PKS w Stalowej Woli
S.A.

-

WL
i
Spółka jawna „Top Bus
Sowiński G.”

-

WL
i
Szwagry Wiesław
Knyszewski, Zbigniew
Knyszewski
WL
i
Firma Handlowo –
Usługowa Edward
Placha
WL
i
PKS w Puławach Sp. z
o.o.
WL
i
Elżbieta Zając
WL
i
Solid Security Sp. z o.o.

-

-

-

r

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.
31 grudnia 2013

800,00 zł

2 grudnia 2013 r.

15 000 000,00

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

r.

WL
i
KMJ BUS s.c.
Mieczysław Lal, Józef
Wolski

-

WL
i
Usługi Transportowe
Krzysztof Borek

-

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

WL
i
Spółdzielnia Pracy
Kierowców i
Pracowników
Samochodowych
„Autonaprawa”

-

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

WL
i
PKS w Radzyniu
Podlaskim S.A.

-

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

Umowa
2645. 2644/DT/C
P/13

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

2646.

CP

Określenie zakresu oraz

Umowa
2640. 2639/DT/C
P/13
Umowa
2641. 2640/DT/C
P/13

Umowa
2642. 2641/DT/C
P/13

Umowa
2643. 2642/DT/C
P/13

Umowa
2644. 2643/DT/C
P/13

Umowa

CP

CP

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

WL
i
Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe
„Grześ-Trans”
Grzegorz Łukasik
WL
i
Usługi Transportowe
Krajowe i
Międzynarodowe
Sławomir Siwek
WL

-

-

-

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2645/DT/C
P/13
Umowa
2647. 2646/DT/C
P/13
Umowa
2648. 2647/DT/C
P/13

CP

CP

Umowa
2649. 2648/DT/C
P/13

CP

Umowa
2650. 2649/DT/C
P/13

CP

Umowa
2651. 2650/DT/C
P/13

CP

Umowa
2652. 2651/DT/C
P/13

CP

2653.

CP

Umowa

zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz

i
„Max-Bus” Rafał
Sękowski
WL
i
Usługowy Przewóz
Osób Wiesław Ciosek

-

WL
i
„KarWer” Usługi
Przewozowe Zbigniew
Koguciuk

-

WL
i
PKS Hrubieszów
Spółka z o.o.

-

WL
i
Sprint Bus Sp. z o.o.

-

WL
i
„Rago”
Sp. z o.o.

-

WL
i
Henryk Dziwisz

-

WL

-

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2652/DT/C
P/13
Umowa
2654. 2653/DT/C
P/13

CP

Umowa
2655. 2654/DT/C
P/13

CP

Umowa
2656. 2655/DT/C
P/13

CP

Umowa
2657. 2656/DT/C
P/13

CP

Umowa
2658. 2657/DT/C
P/13

CP

Umowa
2659. 2658/DT/C
P/13

CP

2660.

CP

Umowa

zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz

i
Play-Poken &Spybus
WL
i
Przedsiębiorstwo Usług
Transportowych
„Fremiks” s.c.
WL
i
Cord Car Usługi
Transportowe Ludności
Jerzy Kordowski
WL
i
Przewóz Osób
Szalewicz, Szalewicz
sp. j.
WL
i
Mini-Bus Przewóz
Osób Paweł
Matyjaszczyk

-

-

-

-

WL
i
Prywatny Przewóz
Osób Anna Rusinek

-

WL
i
Usługi Transportowe
Leszek Smyk

-

WL

-

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2659/DT/C
P/13
Umowa
2661. 2660/DT/C
P/13

CP

Umowa
2662. 2661/DT/C
P/13

CP

Umowa
2663. 2662/DT/C
P/13

CP

Umowa
2664. 2663/DT/C
P/13

CP

Umowa
2665. 2664/DT/C
P/13

CP

Umowa
2666. 2665/DT/C
P/13

CP

2667.

CP

Umowa
2666/DT/C
P/13

zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Udzielenie przez
Województwo Lubelskie
pomocy finansowej
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Umowa o emisję reklam
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

i
Samochodowe Usługi
Transportowe Wiesław
Piątek
WL
i
Przedsiębiorstwo
wielobranżowe „BP
Tour” Piotr Brewczak
WL
i
Gmina Mełgiew

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

28 listopada

31 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

1 241 092,24

20grudnia 2013

31 grudnia 2013

zł brutto

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

-

260 000 zł

WL
i
Usługi Transportowe
Skiba Marcin

-

WL
i
Przewóz Osób
Sylwester Gręda

-

WL
i
TVN Media Sp. z o.o.
WL
i
Stanisław Biernacki
„Bier Trans”
WL
i
Osobowo Towarowe
Przewozy

-

Samochodowe
Grzegorz Piotr Kozioł
Umowa
2668. 2667/DT/C
P/13
Umowa
2669. 2668/DT/C
P/13
Umowa
2670. 2669/DT/C
P/13
Umowa
2671. 2670/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
2672. 2671/DT/C
P/13

CP

Umowa
2673. 2672/DT/C
P/13

CP

2674.

CP

Umowa
2673/DT/C
P/13

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do

WL
i
P.H.U. Jan Kostruba

-

WL
i
„Metro” Przewozy
Pasażerskie

-

WL
i
Usługi Transportowe
Palczewski Sylwester

-

WL
i
„EMIR” Usługi
Transportowe
Magdalena Pyzik

-

WL
i
„Garden Service” Jacek
Przybysz

-

WL
i
Robert Bas PHUT

-

WL
i
Sprzedaż Artykułów

-

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

ulgowych przejazdów
autobusowych

Umowa
2675. 2674/DT/C
P/13
Umowa
2676. 2675/DT/C
P/13

Umowa
2677. 2676/DT/C
P/13

Umowa
2678. 2677/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
2679. 2678/DT/C
P/13

CP

2680.

CP

Umowa
2679/DT/C

Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów
finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych
Określenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztów

SpożywczoPrzemysłowych Usługi
Transportowe
Stanisława
Szwaczkiewicz
WL
i
Przewozowa Spółka
Cywilna „Piskorscy”

-

WL
i
P.P.H.U.
„ANTIDOTUM”

-

WL
i
CONVOY
Przedsiębiorstwo
Przewozowo –
Handlowe Sławomir
Przybysz, Justyna
Przybysz Sp. J.

-

WL
i
Przewóz Osób
Mirosław Ciesielczuk

-

WL
i
Ireneusz Sendecki P.W.
IRKOM

-

WL
i

-

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

P/13

finansowania uprawnień do
ulgowych przejazdów
autobusowych

Komunikacja –
Transport ANMAR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful