Zapraszamy na spotkanie z Jennifer Senezan, która opowie o

We are in iting e erybody to an open seminar wit! Jennifer Senezan about

HANDLU LUDŹMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Spotkanie będzie tłumaczone z języka angielskiego

HUMAN TRAFFICKING IN THE CONTEMPORARY WORLD
"!e meeting will be !eld in #nglis! and translated to $olis!

Czwartek, 24.04.2014 15:00-17:00 sala nr A210

Thursday 24.04.2014 3:00-5:00 p.m. r m n . A210