P. 1
Czas Present Perfect - Budowa i Zastosowanie

Czas Present Perfect - Budowa i Zastosowanie

|Views: 4,500|Likes:
Wydawca: msusik

More info:

Published by: msusik on Nov 10, 2009
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

Czasownik 47-217

go CZAS TERAZNIEJSZO-PRZESZEY PROSTY

97

98

99

Present perfect simple

Czasu terainiejszo-przcszlcgo prostego (present perfect simple) uzywa sit; dla wyrazenia czynnosci lub akcji, kt6ra odbyla sir; w przeszlosci, lecz jej wyniki, skutki widoczne sa w czasie terainiejszym. Najistotniejszq cecha tego czasu jest zwiazek czynnosci przeszlej z teraznicjszoscia,

Przyklad:

John has lost the key. John zgubil hlucz.

Zdanie to znaczy, ze John zgubil klucz w przeszlosci i w konsekwencji nie moze go teraz uzyc, np. aby otworzyc drzwi.

Dalsze przyklady:

The taxi has arrived.

Taks6wka przyjechala. [i czeka]

\Ve)vc borrowed the money from the bank. Pozyczylismy pieniqdze z banku. [i teraz je mamy]

He's had an operation.

Poddal sir; operacji. [i jest [eszcze tv szpitalu]

Czas present perfect simple tworzy sit; uzywajac czasownika have (have/has) oraz 3. formy czasownika, czyli imieslowu czasu przeszlcgo (past participle).

Infinitive

Past

Past participle

'~t;l rr bor(l,W lit't

started borrowed lifted

start,,-~~ b.,rruwed,

liftt;';!

Wiele czasownikow me tworzy past participle La pomoca koricowki -ed. Sa to tzw. czasowniki niercgularne. (Lista tych czasownik6w jest podana na stronie 231).

Przyklad:

You've grown. Urosles.

Grown jest imieslowcm czasu przeszlego od czasownika grow.

Izyl Infinitive Pa~t Past partrcrplc
ier grnw grew grown
rorger forgot forgotten
LUr cut Cllt Czasownik 47-217

100

101

102

103

34

I've forgotten your name. Zapomnialem, jak sir: nazyu/asz.

Peter's cut his finger.

Peter zaciql sir: w palec.

Forme pytajacq tworzymy w nastepujacy spos6b:

Have you posted my letter? Czy uryslales m6j list?

Has he danced with her? Czy on z niq tanczyl?

What have you bought?

Co kupileS?

Forme przecz~c'l tworzymy wedlug nastepujacego wzoru:

I haven't shaved. Nie ogolilem sie.

She hasn't brushed her hair. Nie uryszczotkou/ala wlos6w.

(

her hair. ( Czasu present perfect simple uzywarny w pytaniach ze slowem yet (jut).

You haven't answered my questions. Nie odpotoiedziales na moje pytania.

Has the postman come yet? Czy byl jut listonosz?

Have they finished yet? Czy jut: skonczyli?

Has he taken his medicine yet? Czy jut; zazyl lekarsttooi

She h~'t brushed

Rowniez w zdaniach przeczacych ui:ywamy present perfect simple Zi slowern yet (jeszcze):

He hasn't got up yet. [eszcze nie wstala z 16Zka.

We haven't had breakfast yet. [eszcze nie iedlisrny snladania.

We haven't been in the water yet! [eszcze nie bylismy w ioodzie.

104

105

Czasownik 47-217

Czasu present perfect simple uzywamy takzc w zdaniach twierdzacych ze slowern already (jut):

I've already eaten. Jui jadlem.

The film has already started. Film jut sit; zaczql.

The train's already left. Pociqg jut; odjechal.

Dla wyrazeriia czynnosci, kt6ra odbyla sie tuz przed momentem m6wienia, uzywamy czasu present perfect simple + slowka just.

They've just come back from holiday. Wlasnie wr6cili z wakacji.

He's just scored a goal.

Wlasnie strzelil bramke.

I've just made a cup of tea. Would you like some? Wlasnie zaparzylam herbate. Czy chcesz trocbei

CZAS TERAZNIEJSZO-PRZESZLY PROSlY CZY CZAS PRZESZLY PROSTY?

106

ze

Present perfect simple or past simple?

Sp6jrzcie na nastepujace przyklady, kt6re pozwola zrozumiec roznice miedzy past simple a present perfect simple.

He painted the house white. (past simple) Pomalawal dam na bialo.

znaczy, ze kiedys w przeszlosci ten dom zostal pomalowany na bialo, ale teraz maze bye innego koloru.

He's painted the house white. (present perfect) Pomalowal dom na bialo.

znaczy, ze w niedawnej przeszlosci dom zostal pomalowany na bialo i jest teraz bialy. Skutki czynno sci dokonanej w przeszlosci sa widoczne w terazniejszosci,

Peter bought a Mercedes Benz. (past simple) Piotr kupil mercedesa.

znaczy, ze kiedys w przeszlosci Piotr nabyl mercedesa, lecz teraz moze juz mice cadillaca lub rolls royce'a.

35

Czasownik 47-217

Peter's bought a Mercedes Benz. (present perfect) Piotr kupil mercedesa.

znaczy, ze Piotr kupil mercedesa i ciagle go rna.

Did you see that film? (past simple) Czy toidziales ten film?

oznacza, ze film by] w przeszlosci na ekranach kin, lecz juz me jes wyswierlany;

Have you seen that film? (present perfect) Czy ioidziales ten film?

oznacza, ze film jest wyswietlany teraz i mozna go obejrzec,

CZAS TERAZNIEJSZO-PRZESZLY PROSTY ZFORISINCE

107

l.~ve hQd~'~ 'ihe"e b~ or ten years.

36

Present perfect simp}! with for/since

I've had these boots for ten years. Mam te buty dziesiec lat.

Powyzsze zdanie znaczy, ze nabylern te buty dziesiec lat temu i ciagle jf mam.

He's been a member of the club for five years. Jest czlonkiem klubu od pieciu lat.

znaczy, ze piec lat temu zosral czlonkiern klubu i jest nim do dzis.

We've lived in this house since 1931. Mieszkamy w tym domu od 1931.

znaczy, ze w 1931 roku wprowadzili sie do tego domu i mieszkajq w nim de dzisiaj,

He's taught in this school since he left university. Uczy w tej szhole od ukonczenia studi6w.

znaczy, ze zaczal uczyc w tej szkole po skoriczeniu studiow i uczy do teraz.

W jezyku polskim w tych przypadkach wystepuje czas terainiejszy.

108

est

: Je

109

do

, ..

Czasownik 47-217

Czasu present perfect simple uzywa sie takze Z okresleniarni czasu takirni, jak: today, this week, this month, this year, czyli doryczacymi okresu, kt6ry jeszcze trwa.

The weather Wtr.;

ten-i.bl~ lwrt. monti''\-'

Present perfect:

The weather has been terrible this month. [It is still terrible.]

W tym miesiqcu pogoda jestlbyla okropna. [Jest w dalszym ciqgu okropna.]

The weather was terrible last month. [A finished period of time.]

W ubieglym miesiqcu pagoda byla okropna. [Ten okres jut sie skonczyl].

You haven't eaten all day! Nie jadles cary dzien!

Past simple:

We've only had two customers all evening.

Przez cary wiecz6r mielismy tylko dw6ch klientoto.

How much have you earned this month?

Ile zarobiles w tym miesiqcu?

You've spent too much this year.

Wydales za duzo w tym roku.

Czas present perfect simple uzywany jest z wyrazem never (nigdy) w zdaniach typu:

I've never hit him before!

Nigdy przedtem go nie uderzylem.

We've never been to America. Nigdy nie bylismy w Ameryce.

He's never had a girlfriend. Nigdy nie mial sympatii.

Czasu present perfect simple uzywarny z wyrazem ever (kiedykolwiek) w zdaniach pytajacych, np.:

Have you ever ridden a motorbike? Czy jezdzileS kiedykolwiek na motorzei

Have you ever won?

Czy kiedykolwiek urygralesi

Has Kevin ever made a mistake?

Czy Kevin kiedykolwiek pope/nil blqd?

37

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->