L’IMPARFAIT - CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY Czas imparfait jest jednym z nielicznych czasów, który tworzy się regularnie dla

wszystkich czasowników (jeden wyjątek: être), tzn. do tematu 1os. l. mn. czasu teraźniejszego dodajemy końcówki czasu imparfait, które są jednakowe dla wszystkich czasowników. Czasownik être ma swój odrębny temat w czasie imparfait: ét-. temat: nous chantons nous finissons nous aimons końcówki: -ais -ais -ait -ions -iez -aient

Ils/Elles parlaient ZASTOSOWANIE CZASU IMPARFAIT : Czas ten wyraża :  czynność przeszłą niedokonaną, której pory rozpoczęcia ani zakończenia nie znamy; na ogół tłumaczymy ten czas na język polski za pomocą czasowników niedokonanych: Je travaillais dur. (Pracowałem/am ciężko.)  czynność powtarzającą się w przeszłości i czynność zwyczajową: J’allais à l’école à 8 heures du matin. (Chodziłem do szkoły na 8 rano.) Il fumait beaucoup. (Dużo palił.)  czynność równoczesną w stosunku do innej czynności przeszłej wyrażonej w czasie passé composé, imparfait albo passé simple: Je savais qu’il devait partir. (Wiedziałem/am, że musi wyjechać.) Quand elle est rentrée, le téléphone sonnait. (Kiedy wróciła, dzwonił telefon.)  służy do opisu tła akcji (opisu scenerii, przyrody) : Il faisait beau, les gens se promenaient dans les allées du parc, on n’entendait aucun bruit de la ville. (Było ładnie. Ludzie spacerowali alejami parku, nie było słychać żadnego odgłosu miasta.)  służy do opisu cech zewnętrznych i wewnętrznych osób, zwierząt i rzeczy:

Przykładowa odmiana czasownika w czasie l’imparfait: parler  nous parlons (temat: parl-) Je parlais Tu parlais Il/Elle/on parlait Nous parlions Vous parliez

Son chien était roux, il avait des yeux bruns, un nez noir et une jolie queue blanche. (Jego pies był rudy, miał brązowe oczy, czarny nos i ładny biały ogon.)  służy do wyrażenia propozycji Et si on allait à la discothèeque? (A gdybyśmy tak poszli na dyskotekę?)