Plan dydaktyczno – wychowawczy na miesiąc listopad 2009/2010.

Opracowała Barbara Michalkiewicz.

Cele ogólne.

Temat kompleksowy : Jesienne drzewa. 1. Temat dnia: Jesienne skarby. - Zabawa „kto mnie zaprasza?”. - Słuchanie fragmentu wiersza A. Nasalskiego pt. :”O dwunastu braciach”. - Ćwiczenia poranne – Zestaw IX. - Słuchanie wiersza B. Mróż – Gajewskiej pt.: „Listopad”. - Oglądanie zasuszonych liści drzew. - Ćwiczenia ruchowo – graficzne. - „Jesienny dywan” – praca plastyczna. - Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw II – opowieść ruchowa pt.: „Podróż małego jeżyka” wg A. Eckerta. - Zabawa odprężająca „Rosnące drzewa”. - Zabawy w kącikach zainteresowań. 2. Temat dnia: Mali hodowcy. - Zabawa „Poszukaj pary”. - Zabawy słowne. - Spacer wokół przedszkola – rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących wokół przedszkola. - Zabawa ruchowa „Wirujące listki”.

Cele operacyjne.

- rozwijanie zainteresowań przyrodą - rozwijanie sprawności manualnych

Dziecko: - wymienia nazwy niektórych drzew i ich owoców. - wykonuje pracę plastyczną.

1

- rozwijanie zainteresowań przyrodą

- rozwijanie umiejętności liczenia - rozwijanie wrażliwości muzycznej

- Oglądanie przyniesionych liści różnych drzew – łączenie naturalnych liści z obrazkami drzew, z których pochodzą. - Praca w grupach – układanie sylwety drzewa z przygotowanych elementów. Dobieranie odpowiednich liści i owoców. - Zabawa ruchowa „Wędrówki pewnego listka”. - Ćwiczenia słuchowe = zabawa pt. :”Naśladujemy odgłosy zwierząt”. 3. Temat dnia: Ruda wiewióreczka. - Zabawy z wierszem Cz. Janczarskiego pt. :”Listopad”(nauka wiersza fragmentami). - Ćwiczenia poranne – Zestaw IX. - Zabawa dydaktyczna pt.: ”Spiżarnia wiewiórki”. - Zabawa Pt.: „Robimy zapasy”. - Zabawa Pt.: „W dziupli wiewiórki”. - Zabawa ruchowa „Wędrówki pewnego listka”. - Zabawy przy piosence Pt.: „Nasze uszy słyszą świat”. - Zabawa inhibicyjna – incytacyjna Pt.: „Zabawa z obręczami” wg M. Dąbrowskiej, J. Grafczyńskiej. - Gry i zabawy stolikowe wg inwencji twórczej dzieci. 4. Temat dnia: Jesienne liście. - Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Pt.: „Aktywna ręka”. - Ćwiczenia poranne – Zestaw IX. - Słuchanie opowiadania A. Syguły – Bogdy

- wymienia elementy, z których zbudowane jest drzewo

- liczy w zakresie sześciu - śpiewa piosenkę

2

- rozbudzanie zainteresowań przyrodą - rozwijanie aparatu artykulacyjnego

- przygotowanie do czytania - rozwijanie aktywności twórczej

Pt.: „ Opowiadanie o jesiennym liściu”. - Rozmowa na temat opowiadania. - Zabawa „Z jakiego drzewa spadłem?”. - Ćwiczenia słownikowe pt.: „Dokończ zdanie”. - Zabawa ruchowa „Wędrówki pewnego listka”. - Ćwiczenia narządów artykulacyjnych na podstawie opowiadania „Języczek Wędrowniczek odwiedza las”. 5. Temat dnia: Spotkanie z Atlasem. - Kolorowanie rysunków według wzoru. - Ćwiczenia poranne według metody W. Sherborna - Słuchanie opowiadania „E jak egoista” M. Strykowskiej – Zaremby. - Zabawa ruchowa „Wędrówki pewnego listka”. - Zabawy z liściem – taniec. - Słuchanie wiersza pt.: „Lecą liście”. - Ćwiczenia twórcze „Lista atrybutów”. - Naklejanka „Kolorowe liście”. - Spacer po ogrodzie przedszkolnym – oglądanie liści. - Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

- wyjaśnia przyczynę opadania liści - mówi wyraźnie

- czyta całościowo wybrane wyrazy - działa twórczo

3