P. 1
Mechanika płynów

Mechanika płynów

|Views: 33,941|Likes:
Wydawca: cien44
mechanika płynów, fizyka ochrona srodowiska, inżynieria
mechanika płynów, fizyka ochrona srodowiska, inżynieria

More info:

Published by: cien44 on Jan 06, 2010
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2015

pdf

text

original

Podamy kilka typowych przykładów przestrzennych ruchów potencjalnych.

1. Ruch płasko-równoległy

Tak nazywany jest przepływ strugi ze stałą
prędkością v0, równolegle do pewnej prostej, np.
osi 0x (rys. 2.10). Pole prędkości jest określone
równaniami

vx = v0, vy = 0, vz = 0.

Ruch jest potencjalny, gdyż składowe
wektora wiru są równe zeru. Z zależności (2.61)
otrzymuje się

0

v

=

x

Φ

∂∂

,

0

=

y

Φ

∂∂

,

0

=

z

Φ

∂∂

,

czyli

0

v

=

d x

d Φ

,

stąd

Φ = v0 x.

C

Część pierwsza – Podstawy mechaniki płynów

56

y

z

v

v

r

x

0

v

v

Rys. 2.11. Źródło pojedyncze (upust)

Powierzchnie jednakowego potencjału są płaszczyznami prostopadłymi do osi 0x.
Linie prądu są liniami równoległymi do tej osi.

2. Źródło (upust)

Tak nazywa się punkt w przestrzeni, z którego stale wypływa (źródło) lub do któ-
rego stale wpływa (upust) płyn. Dla źródła przyjmuje się strumień objętości qV, a dla
upustu (–qV).

Prędkość cząstek na powierzchni kuli o promie-
niu r (rys. 2.11) jest równa

2

4 r

q
= V

π

v

lub

2

r

C

=

v

,

przy czym stała

π

4

V

q
C = jest nazywana natężeniem

źródła.

Potencjał prędkości określimy z równania

2

r

C

=

=

d r

d Φ

v

⇒ d

2

r

d r

Φ= C

,

czyli1)

r

C

Φ =

1

.

Powierzchnie jednakowego potencjału prędkości Φ = const są powierzchniami
kulistymi, linie prądu natomiast – prostymi przechodzącymi przez źródło.
Współrzędne prędkości wynoszą

3

2

2

2

3


⎠⎞


⎝⎛

+ z

+ y

x

x

= C

r

x

= C

r

x

=

x

v

v

,

3

2

2

2

3


⎠⎞


⎝⎛

+ z

+ y

x

y

= C

r

y

= C

r

y

=

y

v

v

,

+ z

+ y

x

z

= C

r

z

= C

r

z

=

z

3

2

2

2

3


⎠⎞


⎝⎛

v

v

,

____________

1)

Stałą całkowania przyjęto równą 0, gdyż – wobec tego, że v = grad Φ – nie ma ona znaczenia.

2. Podstawowe pojęcia i twierdzenia kinematyki płynów

57

y

x

a

a

r

1

r2

0

gdzie: x, y, z – współrzędne dowolnego punktu na powierzchni kuli o promieniu

r =

2

2

2

+ z

+ y

x

.

Można sprawdzić, że ruch ten jest potencjalny, gdyż składowe wektora wiru są

równe zeru.

3. Para: źródło–upust

Rozpatrywany jest ruch spowodowany jednocześnie źródłem i upustem o jedna-
kowych strumieniach objętości. Z powodu symetrii względem osi 0x, wystarczy wy-
jaśnić to zagadnienie w płaszczyźnie 0xy (rys. 2.12).

Jeżeli a jest odległością źródła i upustu od
początku układu, to dla
źródła

( )

2

2

1

+ y

x + a

=

r

,

upustu

( )

2

2

2

+ y

a

x

=

r

.

Rys. 2.12. Para: źródło–upust

Potencjał przepływu będzie sumą potencjału źródła i upustu, a więc

⎟⎟
⎠⎞

⎜⎜
⎝⎛

1

2

1

1

r

r

Φ = C

,

czyli

( )

( ) ⎟⎟

⎜⎜

2

2

2

2

1

1

+ y

x + a

+ y

a

x

Φ = C

.

Składowe prędkości będą równe

( )

( )

( )

( )

3

2

2

3

2

2


⎠⎞


⎝⎛


⎠⎞


⎝⎛ −

+ y

x + a

x + a

C

+ y

a

x

a

x

C

=

x

Φ

=

x

∂∂

v

,

( )

( )

3

2

2

3

2

2


⎠⎞


⎝⎛


⎠⎞


⎝⎛ −

+ y

x + a

C y

+ y

a

x

C y

=

y

Φ

=

y

∂∂

v

,

i można wówczas łatwo sprawdzić, że wektor wiru jest równy zeru. Rozkład linii prą-
du tego przepływu przedstawiono na rysunku 2.12.

Część pierwsza – Podstawy mechaniki płynów

58

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->