1. Wypisz czasowniki w formie nieosobowej:  ”Więcej wysiłku kosztuje udawać, że się wie, niż się dowiedzieć.

”  W Europie przez ponad 200 lat hodowano pomidory jako rośliny ozdobne.  A mnie pytano dziś z historii i przytrafiła mi się jedynka! 2. Zapisz trzy bezokoliczniki od których utworzono podane formy osobowe czasowników:  poszedłem, szedłem, idzie, poszła, idę, pochodzę, pójdzie, szła 3.Podane zdania przekształć w zdania o konstrukcji biernej:  Naukowcy oceniają wiek Ziemi na cztery miliardy lat.  Pierwszy wyścig motocyklowy zorganizowali Anglicy. 4. Podane zdania przekształć w zdania o konstrukcji czynnej:  Australia została odkryta w 1768 roku przez Jamesa Cooka.  Monety były używane przez Greków już około 2600 lat temu. 5. Przepisz zdania, które zawierają czasowniki nieprzechodnie:     Zespół Rolling Stones powstał w 1962 roku. W 1975 roku Marek Jackowski założył grupę Maanam. Beatelsi swój ostatni koncert zagrali w Londynie w 1969 roku. Kasia Nosowska występuje z zespołem Hey od 1992 roku.

6. W celu uniknięcia dwuznaczności przekształć podane wypowiedzenia w zdania o konstrukcji biernej. Podmiotami mają być podkreślone wyrazy:

   

Szklanki stłukły dzieci. Wkrótce staw pokryje lód. Motocykl wyprzedził samochód. Piłkarki z Ukrainy pokonały zawodniczki z Czech.

7. Napisz odpowiednie formy podanych czasowników:     wejść- 2.os. l. poj., cz. przeszły, r.m. wyrosnąć- 3.os. l.poj., cz.przeszły, r.m. umieć- 1.os. l.poj., cz. teraź. rozumieć- 1.os. l.poj., cz. teraź.

8. Przepisz zdania z poprawną forma czasownika:  Powoli się przekonywuję / przekonuję do jego pomysłu.  Dlaczego karasz / karzesz tak surowo swych uczniów?  Za mocno kopłeś / kopnąłeś piłkę.  Daj spokój, oni nic nie rozumieją / rozumią!  Przykro mi, że poszedłeś / poszłeś beze mnie.  Uważajcie, deptacie / depczecie trawnik!  Chciałbym wziąć / wziąść urlop.  Ale zmokłem / zmoknąłem!  Postaram się wymyśleć / wymyślić coś innego.

 One strzygą / strzyżą się u najlepszego fryzjera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful