Technologie

Oprogramowanie

Autorskie rozwiązania
dla meblarstwa
Ubiegły rok TopSolution może zaliczyć do najlepszego w swojej dotychczasowej
historii. Wzrost ilości wdrożeń, niegasnące zainteresowanie oprogramowaniem
TopSolid Wood oraz sukcesywne rozwijanie oferty o autorskie rozwiązania dla
producentów mebli – pod tymi hasłami minął TopSolution 2014 rok.

W

natomiast wzrost sprzedaży licencji WoodCAM udowadnia, że coraz śmielej i  chętniej
inwestują w  maszyny CNC, które chcą programować z  poziomu zintegrowanego CAD/
CAM – mówi Małgorzata Herman, specjalista ds. reklamy i marketingu w firmie TopSolution.
W  2014 roku rozpoczęto współpracę
z  kilkoma zakładami produkcyjnymi marki
KOMANDOR, m.in. w  Wielkopolsce, Opolu i Lublinie. Rzeszowska fabryka zdecydo-

Fot. TopSolution

  2014 roku firmie TopSolution
udało się sfinalizować wiele
wdrożeń z poprzednich lat oraz
nawiązać współpracę z nowymi fabrykami
mebli. Największą część klientów w  poprzednim roku stanowiły zakłady produkujące meble skrzyniowe o dużym stopniu
skomplikowania lub meble tapicerowane.
– Zdecydowanie i  determinacja producentów pokazują, że doskonale zdają sobie
sprawę z  zapotrzebowania na system CAD,

Dotychczasowe portfolio realizacji jest bardzo bogate.

64

2015/2 (170)

wała się natomiast na rozbudowę funkcjonalności oprogramowania.
Ponadto niedawno rozpoczęto szkolenia w  Paged Jarocin oraz fabryce mebli
KOSPAN.
– Z  naszych obserwacji wynika również,
że coraz więcej zakładów meblarskich poszukuje rozwiązań kompleksowych, stąd np. wybór kilku rozwiązań, jakie oferujemy – dodaje
Małgorzata Herman. – W  firmie Paged będziemy poza TopSolid Wood uruchamiać nasz

Technologie

Fot. TopSolution

autorski produkt mProdukcję PDM, narzędzie
przeznaczone dla rynku meblarskiego.
Powodem do radości było również wyróżnienie, jakie firma otrzymała od twórcy
oprogramowania TopSolid – francuskiego Missler Software. TopSolution zostało
wpisane na listę dystrybutorów zapewniających najwyższą jakość świadczonych
usług w Europie.
Poza znacznym rozwojem oprogramowania TopSolid Wood, do którego przygotowano wiele aplikacji wspomagających,
sporą część roku poświęcono na rozbudowę autorskich rozwiązań. Tak chociażby
z  będącej niegdyś pomostem do integracji CAD/CAM z  ERP mProdukcji powstał
zaawansowany PDM dla przemysłu meblarskiego, który sukcesywnie wdrażany
jest w  kolejnych zakładach meblarskich.
Ponadto na liście produktów pojawił się
w pełni konfigurowalny webowy system do
sprzedaży mebli przez Internet, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem
ze względu na swój charakter „online”.
– Doszliśmy do momentu, kiedy jadąc do
zakładu produkującego meble, jesteśmy w stanie zapewnić wszystkie niezbędne rozwiązania – od narysowania modelu w  środowisku
3D, po przygotowanie pełnej dokumentacji
produkcyjnej i  montażowej, przez zaprogra-

Oprogramowanie

Coraz więcej zakładów meblarskich poszukuje rozwiązań kompleksowych.

Fot. TopSolution

mowanie maszyn obróbczych na produkcji
(od 2 do 5 osi), zarządzanie magazynem, integrację z systemem ERP oraz sprzedaż produktów w  internetowej przestrzeni – zapewnia
przedstawiciel firmy TopSolution.
Pod koniec 2014 roku firma uruchomi-

ła specjalną Bazę Wiedzy dotyczącą oprogramowania.
– Spore zainteresowanie systemem, jakie
przejawiają uczelnie wyższe i  technika, sprawiło, że zdecydowaliśmy się na przygotowanie ogólnodostępnych podręczników i  materiałów wideo do zawartych w  nich ćwiczeń
– mówi Małgorzata Herman. – Planujemy
w  tym roku umieszczenie na stronie internetowej kolejnych części podręczników oraz dodatkowych tutoriali umożliwiających poznanie funkcjonalności programu. •

— gac

Fot. TopSolution

reklama

Elastyczność oprogramowania pozwala modelować parametrycznie dowolne kształty
i konstrukcje.

65

2015/2 (170)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.