SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Łukaszewicz Paweł Wydział: BMiZ Kierunek: ZiIP Rok: I Semestr: I Grupa: ZP-3 Data wykonania ćwiczenia: 6-11-2008

Podpis:

Temat: Tłoczenie
1. Tłoczenie to proces technologiczny obróbki plastycznej na zimno lub na gorąco, obejmujący operacje cięcia i kształtowania blach oraz folii lub płyt niemetalowych, przedmiotów o małej grubości w stosunku do innych wymiarów. Jedną z ważniejszych operacji w procesach kształtowania jest ciągnienie. W procesach tłoczenia ciągnieniem nazywamy głębokie kształtowanie wyrobu w jednej lub kilku operacjach lub zabiegach zwanych ciągami. Przetłaczaniem nazywamy obróbkę plastyczną polegającą na powtórnym tłoczeniu wytłoczki mającą na celu zwiększenie wysokości kosztem zmniejszenia ich wymiarów poprzecznych. Wyciąganiem nazywamy obróbkę plastyczną polegającą na powtórnym tłoczeniu wytłoczki mający na celu zwiększenie wysokość kosztem zmniejszenia grubości ścianki.

2. Rysunki krążka i wytłoczek

1

3. Różnica między przetłaczaniem a wytłaczaniem.

Przetłaczanie Dz maleje maleje const const maleje

Wytłaczanie maleje const maleje const maleje

Dw gść gdna h

2

4. Schemat kinematyczny pracy hydraulicznej.

5. Wady i zalety procesów tłoczenia. Wady i zalety występujące podczas tłoczenia: Do zalet można zaliczyć możliwość automatyzacji. Tłoczenie wymaga dokładnego przygotowania materiału gdyż zły kształt materiału wpływa na jakość wytłoczki a nawet powoduje jej zerwanie. Tłoczenie zapewnia dużą wydajność, lecz wymaga doświadczenia ze strony pracowników czy konstruktorów.

3