KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

POMYŚLEĆ SZKOŁĘ INACZEJ / (RE)THINKING SCHOOL
Potwierdzenie uczestniczenia w wybranym seminarium, warsztatach oraz zgłoszenie
własnego pomysłu na wystąpienie/przedstawienie/plakat itp..

Seminarium

Forma

26 września
14.00 - 16.00

Proszę wpisać swoje nazwisko,
szkołę/uczelnię/instytucję oraz email przy wybranym seminarium

Ewaluacja, diagnoza, egzaminowanie
Kultura edukacji
Przestrzeń dialogu w szkole
Demokracja w szkole
Krytyczne myślenie
Innowacyjność w edukacji

Forum dobrych praktyk

Warsztaty

25 września (piątek)

Ocenianie kształtujące, diagnoza
Autorstwo i twórczość w szkole
Być w relacjach – inspiracje
montessoriańskie
Rozwiązywanie konfliktów
Od grywalizacji do zagracania – II tura
Konsensus - alternatywne formy
podejmowania decyzji w szkole - I tura
(Nie)możliwe spotkania -Drama
Strategie zmiany w szkole – II tura
Metody aktywizujące – I tura
Zaprojektuj sobie szkołę
Nowe media w edukacji
26 września (sobota)
Dydaktyka interaktywna
Z inspiracji pedagogią C. Freinet’a
Szkoła w Bielefeld (Niemcy)
Z inspiracji pedagogią M. Montessori

Tytuł /temat oraz forma przedstawienia
swojego pomysłu

Proszę wstawić "X" przy wybranych
warsztatach
I tura
II tura
15.00- 16.30
17.00 - 18.30

Tylko w II turze
Tylko w I turze
Tylko w II turze
Tylko w I turze

Forma prezentowania – dowolna
(plakat, prezentacja, inne ), FDP ma
charakter otwarty .
W tej części konferencji jest miejsce
na podzielenie się z innymi swoimi
pomysłami

Imię i nazwisko

INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
tel. +48 58 523 42 05, fax +48 58 523 58, email: pedagogika@univ.gda.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
tel. +48 58 523 42 05, fax +48 58 523 58, email: pedagogika@univ.gda.pl