You are on page 1of 10

500 superprzydatnych angielskich zwrotów

http://1000-slow.pl

What's your name? - Jak masz na imię?
I'm coming to pick you up. - Jadę po Ciebie.
How many people are there in New York? - Ilu ludzi jest w Nowym Jorku?
I am hungry. - Jestem głodny.
Can you call back later? - Możesz oddzwonić później?
Is it nearby? - Czy to jest w pobliżu?
A round trip ticket. - Bilet w obie strony.
Don't worry. - Nie martw się.
Which one is cheaper? - Który jest tańszy?
Is there anything cheaper? - Czy jest coś tańszego?
Can you help me? - Możesz mi pomóc?
I was going to the library. - Szedłem do biblioteki.
He's very hard working. - On bardzo ciężko pracuje.
I'd like to rent a car. - Chciałbym wynająć samochód.
That car is similar to my car. - Tamten samochód jest podobny do mojego samochodu.
Give me a call. - Zadzwoń do mnie.
What school did you go to? - Do jakiej szkoły chodziłeś?
How far is it? - Jak to jest daleko?
I have to go to the post office. - Muszę pójść na pocztę.
My cell phone doesn't work. - Mój telefon komórkowy nie działa.
Do you like it here? - Podoba Ci się tutaj?
Who was your teacher? - Kto był Twoim nauczycielem?
Turn left. - Skręć w lewo.
I'm a beginner. - Jestem początkujący.
Do you hear that? - Słyszysz to?
It will arrive shortly. - Wkrótce przybędzie.
Did it snow yesterday? - Czy wczoraj padał śnieg?
Isn't it? - Czyż nie?
How long are you going to stay in California? - Jak długo zamierzasz zostać w Kalifornii?
Let's go have a look. - Chodźmy popatrzeć.
Go straight ahead. - Idź prosto.
Please sit down. - Proszę, usiądź.
Who's that man over there? - Kim jest ten mężczyzna tam dalej?
When does he arrive? - Kiedy on przyjeżdża?
I think I need to see a doctor. - Myślę, że muszę iść do lekarza.
It hurts here. - Boli mnie w tym miejscu.
The books are expensive. - Książki są drogie.
What time is it? - Która godzina?
I don't want that. - Nie chcę tego.
My name is John Smith. - Nazywam się John Smith.
Please speak more slowly. - Proszę mówić wolniej.
It's more than 5 dollars. - To więcej, niż 5 dolarów.
Let me check. - Pozwól, że sprawdzę.
My car was hit by another car. - Mój samochód został uderzony przez inny samochód.
What do you want to buy? - Co chcesz kupić?

I'm happy. - Jestem szczęśliwy.
What is that? - Co to jest?
Fill it up, please. - Napełnij go, proszę.
How much altogether? - Ile to jest w sumie?
Please take off your shoes. - Proszę zdjąć buty.
What do people usually do in the summer in San Diego? - Co ludzie zwykle robią latem w San
Diego?
Do you play basketball? - Grasz w koszykówkę?
Do you like your co-workers? - Lubisz swoich współpracowników?
There are many people here. - Jest tutaj wielu ludzi.
Where is there an ATM? - Gdzie jest bankomat?
This room is a mess. - Ten pokój jest zabałaganiony.
Can I help you? - Mogę Ci pomóc?
Have you done this before? - Robiłeś to przedtem?
I have pain in my arm. - Boli mnie ramię.
I can swim. - Potrafię pływać.
I'm tired. - Jestem zmęczony.
Do you have enough money? - Masz wystarczająco dużo pieniędzy?
When are they coming? - Kiedy oni przychodzą?
I don't like it. - Nie lubię tego.
This house is very big. - Ten dom jest bardzo duży.
Can I bring my friend? - Czy mogę przyprowadzić ze sobą przyjaciela?
On the right. - Po prawej.
I still haven't decided. - Jeszcze nie zdecydowałem.
I'm going to have dinner. - Zjem kolację.
Are you allergic to anything? - Czy jesteś na coś uczulony?
My father has been there. - Mój ojciec był tam.
That's right. - Zgadza się.
Are there any concerts? - Czy są jakieś koncerty?
We have two boys and one girl. - Mamy dwóch chłopców i jedną dziewczynkę.
That's a good school. - To dobra szkoła.
Can I access the Internet here? - Czy mogę tutaj uzyskać dostęp do Internetu?
When was the last time you talked to your mother? - Kiedy ostatni raz rozmawiałeś ze swoją
matką?
When will it be ready? - Kiedy będzie to gotowe?
I'll talk to you soon. - Porozmawiamy wkrótce.
I'd like a single room. - Chciałbym pokój jednoosobowy.
See you tomorrow. - Do zobaczenia jutro.
I've never done that. - Nigdy tego nie robiłem.
Are you waiting for someone? - Czekasz na kogoś?
Follow me. - Chodź za mną.
Do you have any coffee? - Masz jakąś kawę?
Anything else? - Coś jeszcze?
I'm very busy. - Jestem bardzo zajęty.
Thank you sir. - Dziękuję panu.
Do you speak English? - Mówisz po angielsku?
Is that enough? - Czy to wystarczy?
I feel good. - Czuję się dobrze.
Across from the post office. - Naprzeciwko poczty.
I'm worried too. - Jestem także zmartwiony.
Do you have a pencil? - Masz ołówek?
That's fine. - W porządku.

How long will it take? - Jak długo to zajmie?
That's wrong. - To jest złe.
Sorry to bother you. - Przepraszam, że przeszkadzam.
How long have you been here? - Jak długo już tu jesteś?
It's longer than 2 miles. - To jest dłuższe niż 2 mile.
Do you know where I can get a taxi? - Czy wiesz, gdzie mogę dostać taksówkę?
He said this is a nice place. - On powiedział, że to ładne miejsce.
I'm from America. - Jestem z Ameryki.
These books are ours. - Te książki są nasze.
My name is Mike. - Mam na imię Mike.
Where is the bus station? - Gdzie jest dworzec autobusowy?
That smells bad. - To nieprzyjemnie pachnie.
Where is my shirt? - Gdzie jest moja koszula?
Thank you. - Dziękuję.
How are your parents? - Jak mają się Twoi rodzice?
Right there. - Dokładnie tam.
It's ok. - Jest w porządku.
There's a restaurant over there, but I don't think it's very good. - Jest tam restauracja, ale nie sądzę,
że jest bardzo dobra.
What time does it start? - O której godzinie się to zaczyna?
He's an American. - On jest Amerykaninem.
Bring me my shirt please. - Proszę, przynieś mi moją koszulę.
Sorry, we don't have any. - Przykro nam, nie mamy żadnych.
They're the same. - Są takie same.
I trust you. - Ufam Ci.
At what time did it happen? - O której godzinie to się stało?
Where's the post office? - Gdzie jest poczta?
Where is he from? - Skąd on jest?
His son. - Jego syn.
I think it's very good. - Myślę, że to bardzo dobrze.
Can it be cheaper? - Może to być tańsze?
Please take me to the airport. - Proszę zabrać mnie na lotnisko.
What time do you go to work everyday? - O której godzinie chodzisz codziennie do pracy?
I'm looking for the post office. - Szukam poczty.
They charge 26 dollars per day. - Pobierają 26 dolarów dziennie.
I have two sisters. - Mam dwie siostry.
Where is the train station? - Gdzie jest dworzec kolejowy?
When does the plane arrive? - Kiedy przylatuje samolot?
Take me downtown. - Zabierz mnie do centrum miasta.
He'll be back in 20 minutes. - On będzie z powrotem za 20 minut.
What are you going to do tonight? - Co zamierzasz robić dziś wieczorem?
Is there a nightclub in town? - Czy jest jakiś klub nocny w mieście?
He studies at Stanford University. - On studiuje na Uniwersytecie Stanforda.
I'd like a room with two beds please. - Poproszę pokój z dwoma łóżkami.
I can't hear you. - Nie słyszę Cię.
Someone is coming. - Ktoś idzie.
How tall are you? - Jakiego jesteś wzrostu?
I'd like to make a phone call. - Chciałbym zadzwonić.
Can you fix this? - Możesz to naprawić?
Where's the closest restaurant? - Gdzie jest najbliższa restauracja?
Did you get my email? - Dostałeś mój email?
Where is it? - Gdzie to jest?

Here is your salad. - Oto Twoja sałatka.
I'm married. - Jestem żonaty.
Can I use your phone? - Mogę użyć Twojego telefonu?
He's right. - On ma rację.
San Francisco is very different from New York. - San Francisco jest bardzo odmienne od Nowego
Jorku.
I speak a little English. - Mówię trochę po angielsku.
What time does the store open? - O której godzinie otwierają sklep?
Do you take credit cards? - Akceptujecie karty kredytowe?
Where are you going to go? - Gdzie zamierzasz pójść?
My house is close to the bank. - Mój dom jest blisko banku.
What are you doing? - Co robisz?
When are you going to pick up your friend? - Kiedy jedziesz odebrać swojego przyjaciela?
The big one or the small one? - Duży, czy mały?
His family is coming tomorrow. - Jego rodzina przyjeżdża jutro.
When do we leave? - Kiedy wyjeżdżamy?
Are you coming this evening? - Idziesz dziś wieczorem?
It's delicious! - To jest pyszne!
How much money do you make? - Ile pieniędzy zarabiasz?
Would you like water or milk? - Wolisz wodę czy mleko?
Thanks for your help. - Dzięki za Twoją pomoc.
Who are you? - Kim jesteś?
Do you think it's going to rain tomorrow? - Myślisz, że jutro będzie padać?
What's your favorite movie? - Jaki jest Twój ulubiony film?
I'm cold. - Jest mi zimno.
When did you arrive in Boston? - Kiedy przyjechałeś do Bostonu?
I don't think so. - Myślę, że nie.
Can you please say that again? - Czy mógłbyś powtórzyć?
The TV is broken. - Telewizor jest uszkodzony.
No problem. - Nie ma problemu.
What does this word mean? - Co znaczy to słowo?
It's very important. - To bardzo ważne.
Come here. - Chodź tutaj.
Are you sure? - Jesteś pewien?
Can you repeat that please? - Czy mógłbyś powtórzyć?
I want to give you a gift. - Chcę dać Ci prezent.
Does anyone here speak English? - Czy ktoś tutaj mówi po angielsku?
I'm not American. - Nie jestem Amerykaninem.
My birthday is August 24th. - Moje urodziny są 24 sierpnia.
Do you know what this means? - Wiesz, co to znaczy?
This doesn't work. - To nie działa.
Take a chance. - Zaryzykuj.
Will you take me home? - Zabierzesz mnie do domu?
He needs some new clothes. - On potrzebuje jakichś nowych ubrań.
Waitress! - Kelnerko!
I bought a shirt yesterday. - Kupiłem wczoraj koszulę.
And you? - A Ty?
I'll call back later. - Zadzwonię później.
He likes it very much. - On bardzo to lubi.
Call the police. - Zadzwoń na policję.
Do you want me to come and pick you up? - Chcesz, abym przyjechał i Cię odebrał?
I'm thirsty. - Jestem spragniony.

What do your parents do for work? - Jaką pracę wykonują Twoi rodzice?
Hurry! - Szybciej!
How are you paying? - Jak płacisz?
How are you? - Jak się masz?
He doesn't look like a nurse. - On nie wygląda na pielęgniarkę.
How does it taste? - Jak to smakuje?
My friend is American. - Mój przyjaciel jest Amerykaninem.
Do you have a problem? - Masz problem?
Where does your wife work? - Gdzie pracuje Twoja żona?
Open the window. - Otwórz okno.
Do you smoke? - Palisz?
Who is it? - Kto to?
Will you hand me a towel please? - Mógłbyś mi podać ręcznik?
Is it far from here? - Czy to daleko stąd?
I like it. - Lubię to.
Here's your order. - Oto pańskie zamówienie.
I've been there. - Byłem tam.
I'll have a glass of water please. - Poproszę szklankę wody.
Have you been to Boston? - Byłeś w Bostonie?
Is there a store near here? - Czy jest jakiś sklep w pobliżu?
What's today's date? - Jaka jest dzisiejsza data?
My throat is sore. - Boli mnie gardło.
When does the bank open? - Kiedy otwierają bank?
I ate already. - Ja już jadłem.
Are you comfortable? - Jest Ci wygodnie?
More than 200 miles. - Więcej niż 200 mil.
I'm getting ready to go out. - Przygotowuję się do wyjścia.
We're late. - Jesteśmy spóźnieni.
I understand. - Rozumiem.
I'm not ready yet. - Jeszcze nie jestem gotowy.
I don't have any money. - Nie mam żadnych pieniędzy.
I'm going to America next year. - Jadę do Ameryki w przyszłym roku.
When is the next bus to Philadelphia? - Kiedy jest następny autobus do Filadelfii?
Is your father home? - Czy Twój ojciec jest w domu?
It's a quarter to 7. - Jest za kwadrans 7.
Where are the t-shirts? - Gdzie są koszulki?
Forget it. - Zapomnij o tym.
If you need my help, please let me know. - Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, daj mi proszę znać.
This is my mother. - To moja matka.
They're waiting for us. - Czekają na nas.
That's enough. - To wystarczy.
It's too late. - Jest za późno.
I hope you and your wife have a nice trip. - Mam nadzieję, że Ty i Twoja żona będziecie mieli dobrą
podróż.
At 3 o'clock. - O trzeciej.
It's 6AM. - Jest 6 rano.
Excuse me. - Przepraszam.
A few. - Kilka.
I don't understand. - Nie rozumiem.
I'm sorry, we're sold out. - Przykro mi, sprzedaliśmy już wszystko.
I get off of work at 6. - Wychodzę z pracy o 6.

What's your email address? - Jaki jest Twój adres email?
My watch has been stolen. - Mój zegarek został skradziony.
Let's go. - Chodźmy.
They'll be right back. - Oni zaraz będą z powrotem.
Are you sick? - Jesteś chory?
I'm not going. - Ja nie idę.
I'd like a map of the city. - Chciałbym mapę miasta.
Don't do that. - Nie rób tego.
I'm ok. - Jestem ok.
She's pretty. - Ona jest ładna.
It's not too far. - To nie jest zbyt daleko.
Excellent. - Doskonale.
I'm American. - Jestem Amerykaninem.
Is anyone else coming? - Czy jeszcze ktoś idzie?
I'm good, and you? - Czuję się dobrze, a Ty?
I'd like to go shopping. - Chciałbym pójść na zakupy.
How long have you lived here? - Jak długo tutaj żyjesz?
Is the bank far? - Czy bank jest daleko?
How much do I owe you? - Ile jestem Ci winien?
Do you think you'll be back by 11:30? - Myślisz, że będziesz z powrotem o 11:30?
Why not? - Dlaczego nie?
What's wrong? - Co się stało?
Some books. - Jakieś książki.
When do you get off work? - Kiedy kończysz pracę?
Turn right. - Skręć w prawo.
Would you like coffee or tea? - Wolisz kawę, czy herbatę?
What is your name? - Jak masz na imię?
Are you okay? - Wszystko w porządku?
What's the exchange rate for dollars? - Jaki jest kurs wymiany dolarów?
Sorry, we don't accept credit cards. - Przepraszam, nie przyjmujemy kart kredytowych.
She's going with me tomorrow. - Ona idzie ze mną jutro.
How long does it take by car? - Ile to zajmuje samochodem?
I'd like to go for a walk. - Chciałbym pójść na spacer.
It's really hot. - Jest naprawdę gorąco.
I like Italian food. - Lubię włoskie jedzenie.
Do you like to watch TV? - Lubisz oglądać telewizję?
Where are you? - Gdzie jesteś?
The whole day. - Cały dzień.
What would you like to drink? - Czego chciałbyś się napić?
I don't feel well. - Nie czuję się dobrze.
Start the car. - Uruchom samochód.
Who would you like to speak to? - Z kim chciałbyś porozmawiać?
Just a little. - Tylko trochę.
If I go now, I'll be there in 15 minutes. - Jeśli pójdę teraz, będę tam w ciągu 15 minut.
From here to there. - Stąd dotąd.
Do you speak English? - Mówisz po angielsku?
How do you spell it? - Jak to przeliterować?
That's it. - To jest to.
Why did you do that? - Dlaczego to zrobiłeś?
October 22nd. - Dwudziesty drugi października.
I'd like to send this to America. - Chciałbym to wysłać do Ameryki.
What happened? - Co się stało?

Which school does he go to? - Do której szkoły on chodzi?
That means "friend". - To oznacza „przyjaciel”.
It's a quarter past nine. - Jest kwadrans po dziewiątej.
Near the bank. - Blisko banku.
John is going on vacation tomorrow. - John jedzie jutro na wakacje.
Great. - Wspaniale.
Which is better? - Który jest lepszy?
I have money. - Mam pieniądze.
Where can I exchange U.S. dollars? - Gdzie mogę wymienić dolary amerykańskie?
Who sent this letter? - Kto wysłał ten list?
Certainly! - Oczywiście!
I like her. - Lubię ją.
From time to time. - Od czasu do czasu.
Be quiet. - Bądź cicho.
I've already seen it. - Ja już to widziałem.
Do you have any money? - Czy masz jakieś pieniądze?
Is it close? - Czy to jest blisko?
How much is this? - Ile to kosztuje?
Good idea. - Dobry pomysł.
I want to show you something. - Chcę Ci coś pokazać.
Do you have a boyfriend? - Masz chłopaka?
It's half past 11. - Jest wpół do 12.
Please come in. - Proszę wejdź.
See you later. - Do zobaczenia później.
I want to buy something. - Chcę coś kupić.
What did you do yesterday? - Co wczoraj robiłeś?
What color is that car? - Jakiego koloru jest tamten samochód?
What are you thinking about? - O czym teraz myślisz?
Where would you like to go? - Gdzie chciałbyś pójść?
Clara is Robin's girlfriend. - Clara jest dziewczyną Robina.
Are you busy? - Jesteś zajęty?
Do you understand? - Rozumiesz?
What's the date? - Jaka jest data?
Is this the bus to New York? - Czy to jest autobus do Nowego Jorku?
I need to practice my English. - Potrzebuję ćwiczyć mój angielski.
Where do you work? - Gdzie pracujesz?
Do you feel better? - Czujesz się lepiej?
On the left. - Po lewej.
How much is it? - Ile to kosztuje?
Where did you put it? - Gdzie to położyłeś?
Has your brother been to California? - Czy Twój brat był w Kalifornii?
What's the phone number? - Jaki jest numer telefonu?
Outside the hotel. - Na zewnątrz hotelu.
Where's the nearest hospital? - Gdzie jest najbliższy szpital?
This is very difficult. - To jest bardzo trudne.
Have you finished studying? - Skończyłeś studiować?
Do you need anything? - Potrzebujesz czegokolwiek?
Do you accept U.S. Dollars? - Akceptujecie dolary amerykańskie?
Do you want to go to the movies? - Chcesz iść do kina?
How do I get to Taylor Street? - Jak dostać się na ulicę Taylor?
Thanks for your help. - Dzięki za Twoją pomoc.
As soon as possible. - Jak najszybciej.

Can you help me? - Możesz mi pomóc?
What's in it? - Co się w tym znajduje?
Can I have a receipt please? - Czy mógłbym prosić o rachunek?
Try it on. - Przymierz.
Were you at the library last night? - Byłeś w bibliotece ostatniej nocy?
I made this cake. - Zrobiłem to ciasto.
One way or round trip? - W jedną stronę, czy tam i z powrotem?
I'm sick. - Jestem chory.
How do you pronounce that? - Jak to się wymawia?
I thought he said something else. - Myślałem, że powiedział coś innego.
What's the matter? - Co się dzieje?
Where are you from? - Skąd jesteś?
I don't speak English very well. - Nie mówię bardzo dobrze po angielsku.
Over there. - Tam.
Call me. - Zadzwoń do mnie.
What is today's date? - Jaka jest dzisiejsza data?
How many languages do you speak? - Ile znasz języków?
He works at a computer company in New York. - On pracuje w firmie komputerowej w Nowym
Jorku.
I'm bored. - Jestem znudzony.
I'm very well, thank you. - Mam się bardzo dobrze, dziękuję.
Are you going to take a plane or train? - Zamierzasz wziąć samolot, czy pociąg?
How do you know? - Skąd wiesz?
I'm ready. - Jestem gotowy.
How long is it? - Jak długie to jest?
Who are you looking for? - Kogo szukasz?
It's 11:30pm. - Jest 23:30.
Are you guys coming over tonight? - Czy przychodzicie dziś wieczorem?
Do you have another one? - Czy masz jakiś następny?
Have you eaten yet? - Czy już zjadłeś?
Not recently. - Nie ostatnio.
Would you like some wine? - Chciałbyś trochę wina?
How's the weather? - Jaka jest pogoda?
How much does this cost? - Ile to kosztuje?
How is she? - Jak się ona ma?
May I speak to Mrs. Smith please? - Czy mógłbym rozmawiać z panią Smith?
I need to go home. - Muszę iść do domu.
Let's meet in front of the hotel. - Spotkajmy się przed hotelem.
Is your husband also from Boston? - Czy Twój mąż jest także z Bostonu?
I don`t care. - Nie zależy mi.
Are you free tonight? - Jesteś wolny dzisiaj wieczorem?
Where do you live? - Gdzie mieszkasz?
It's going to be hot today. - Dzisiaj będzie gorąco.
I want to ask you a question. - Chcę zadać Ci pytanie.
I'm a teacher. - Jestem nauczycielem.
Tell me. - Powiedz mi.
One like that. - Taki jak ten.
Where did it happen? - Gdzie to się stało?
I have a headache. - Boli mnie głowa.
How much would you like? - Ile chciałbyś?
How do I use this? - Jak tego używać?
Why are you laughing? - Dlaczego się śmiejesz?

Would you like to go for a walk? - Chciałbyś pójść na spacer?
Really? - Naprawdę?
That's too many. - To zbyt wiele.
Everything is ready. - Wszystko jest gotowe.
That way. - Tą drogą.
Take this medicine. - Weź to lekarstwo.
What do you recommend? - Co rekomendujesz?
At 7 o'clock at night. - O 7 wieczorem.
Where did you learn English? - Gdzie się uczyłeś angielskiego?
A little. - Mało.
Nothing else. - Nic więcej.
Please write it down. - Proszę, zapisz to.
Can I have a glass of water? - Mogę dostać szklankę wody?
That looks great. - To wygląda świetnie.
Is there an English speaking guide? - Czy jest angielskojęzyczny przewodnik?
What are your hobbies? - Jakie masz hobby?
That's not fair. - To nie fair.
Is it raining? - Pada deszcz?
Let's share. - Podzielmy się.
Have you been waiting long? - Długo czekałeś?
Every week. - Każdego tygodnia.
Please call me. - Proszę, zadzwoń do mnie.
I'll pay for dinner. - Zapłacę za kolację.
Good luck. - Powodzenia.
I don`t like him. - Nie lubię go.
I'd like to use the internet. - Chciałbym skorzystać z internetu.
The plane departs at 5:30pm. - Samolot odlatuje o 17:30.
Here you are. - Proszę bardzo.
Is this Mr. Smith? - Czy to pan Smith?
Male or female? - Mężczyzna, czy kobieta?
It depends on the weather. - To zależy od pogody.
I still have a lot of things to buy. - Wciąż mam wiele rzeczy do kupienia.
I think those shoes are very good looking. - Myślę, że tamte buty bardzo dobrze wyglądają.
What does this mean? - Co to znaczy?
He's in the kitchen. - On jest w kuchni.
What time are you going to the bus station? - O której idziesz na dworzec autobusowy?
Are they the same? - Czy one są takie same?
It rained very hard today. - Dzisiaj bardzo mocno padało.
When are you moving? - Kiedy się przeprowadzasz?
Do you know her? - Znasz ją?
Try to say it. - Spróbuj to powiedzieć.
Can I try it on? - Czy mogę to przymierzyć?
My son. - Mój syn.
Cheers! - Na zdrowie!
How many children do you have? - Ile masz dzieci?
Very good, thanks. - Bardzo dobrze, dzięki.
Would you like to rent a movie? - Chciałbyś wypożyczyć film?
How was the trip? - Jak podróż?
Are you working tomorrow? - Pracujesz jutro?
Everyone knows it. - Każdy to wie.
He's coming soon. - On przybędzie wkrótce.
Nobody is there right now. - Nikogo tam teraz nie ma.

How old are you? - Ile masz lat?
What day of the week is it? - Który to dzień tygodnia?
What do you think of these shoes? - Co myślisz o tych butach?
Sorry, I don't have a pencil. - Przepraszam, nie mam ołówka.
I haven't finished eating. - Nie skończyłem jeść.
I've seen it. - Widziałem to.
What time did you go to sleep? - O której godzinie poszedłeś spać?
I live in California. - Mieszkam w Kalifornii.
Can I see your passport please? - Czy mógłbym zobaczyć Twój paszport?
Who taught you? - Kto Cię nauczył?
Where can I mail this? - Gdzie mogę wysłać to pocztą?
That's too expensive. - To jest zbyt drogie.
Are you hungry? - Jesteś głodny?
I went to the supermarket, and then to the computer store. - Poszedłem do supermarketu, a potem do
sklepu komputerowego.
What size? - Jaki rozmiar?
I'm 32. - Mam 32 lata.
I don't have time right now. - Nie mam teraz czasu.
I'm hungry. - Jestem głodny.
I need another key. - Potrzebuję innego klucza.
Which one? - Który?
Next time. - Następnym razem.
I only want a snack. - Chcę tylko przekąskę.
He's very annoying. - On jest bardzo irytujący.
Would you like something to eat? - Chciałbyś coś do jedzenia?
I'm just looking. - Ja tylko patrzę.
I love you. - Kocham Cię.
Good evening sir. - Dobry wieczór panu.
Do you know where she is? - Wiesz, gdzie ona jest?
Which one do you want? - Który chcesz?
Did you take your medicine? - Wziąłeś swoje lekarstwo?
I don't know. - Nie wiem.
For how many nights? - Na ile nocy?
Am I pronouncing it correctly? - Wymawiam to poprawnie?
Would you ask him to come here? - Poprosisz go, aby tu przyjechał?
I'll take that one also. - Wezmę również to.
Please fill out this form. - Proszę wypełnij ten formularz.
A long time ago. - Dawno temu.
Do you know how to cook? - Umiesz gotować?
What do you do for work? - Jaką masz pracę?
Have they met her yet? - Czy już ją spotkali?
What's the temperature? - Jaka jest temperatura?
It's north of here. - Na północ stąd.
Where is the airport? - Gdzie jest lotnisko?
It's over there. - Jest tam.
No, thank you. - Nie dziękuję.
I'll tell him you called. - Powiem mu, że dzwoniłeś.

Related Interests