Mateusz Suchecki

Piotr Szreniawski

MAKROFOTOPOEMIKS

Wyd. Piotr Szreniawski
Lublin 2013
1

WSTĘP
Najczęściej przy współpracy pomiędzy autorami zajmującymi
się stroną graficzną i tekstową najpierw powstaje tekst,
a dopiero potem grafika. W przypadku tego zbioru było
odwrotnie, czyli najpierw były zdjęcia, zrobione
i rozmieszczone przez Mateusza "telomateo" Sucheckiego
w kadrach, a dopiero potem Piotr "pszren" Szreniawski dodał
do nich teksty i nadał im tytuły.
Treść albumu dotyczy - jak sami zresztą zobaczycie szczegółów, dostrzegania tego, co niewielkie bądź zwykle
ignorowane w swojej powszedniości.

2

SARARIMAN

3

NEKTAR

4

ZACHWYT

5

OD KUCHNI

6

SYNERGIA I APOLLOWIE

7

PO WOJNIE

8

KRYSZTAŁY

9

ŚWIADOMOŚĆ FILOZOFA

10

DISCO MŁODOŚĆ

11

KU CHWALE PRZODKÓW

12

ZŁUDNA NIEŚMIERTELNOŚĆ

13

BIURO I ŁAD

14

GDZIEŚ NA WSCHODZIE

15

ZŁA SZKOŁA

16

KOLEJNY PRZEDSTAWICIEL KLASY ŚREDNIEJ

17

UKRYTY ARTYSTA

18

MARZENIA I OBIETNICE

19

DOROSŁOŚĆ

20

PUSTELNIK OCZEKUJĄCY

21

SIŁA GANGU

22

OBCA PLANETA

23

WYBÓR

24

W POZORNYM WIĘZIENIU

25

STARY FILM

26

AGENT

27

WIZJA CZY PRAWDA

28

CORAZ BLIŻEJ WYJŚCIA

29

DYKTATOR I PRZEMIJANIE

30

EPOS BOHATERSKI

31

PRZEDAWKOWANIE

32