You are on page 1of 4

grupa

a

Rolnictwo i przemysł
.....................................

Imię i nazwisko
................

Klasa

Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty.
1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P,
a obok fałszywego – literę F.

0–2 p.

a) W Polsce dominują indywidualne / państwowe
gospodarstwa rolne.
b) Około 15% / 51% ogółu zatrudnionych
pracuje w rolnictwie.
c) Na jeden ciągnik w Polsce przypada około
1,6 ha / 10 ha użytków rolnych.

a) Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate
o stromych stokach. . . . . .
b) Największy niedobór opadów występuje
na Kujawach. . . . . .
c) Okres wegetacyjny w górach trwa ponad
220 dni. . . . . .
2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia.

4. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych
0–2 p.
zdaniach.

0–3 p.

5. Uzupełnij zdania terminami wybranymi spośród
podanych poniżej. Zapisz je w odpowiedniej
formie gramatycznej.
0–4 p.
Grójec, Pogórze Karpackie, ziemniaki,
Góra św. Anny, Góra Kalwaria, buraki cukrowe
a) Na urodzajnych glebach uprawia się m.in.
.................................................................

.

b) Ziemniaki uprawia się głównie na
.................................................................

.

c) Duże obszary sadów znajdują się w okolicy
.........................................

a) Podaj nazwy dwóch województw o największej
średniej powierzchni gospodarstw rolnych.
• ............................................................................

i .......................

.................................................................

.

6. Rozpoznaj i podpisz przedstawioną na fotografii
roślinę uprawną. Podaj przykład regionu jej uprawy.
0–2 p.

• ............................................................................
b) Podaj przyczynę występowania takich wielkości
gospodarstw w wymienionych przez Ciebie
województwach.
............................................................................

............................................................................

............................................................................

3. Podkreśl nazwę zwierząt gospodarskich, których
udział w strukturze hodowli w Polsce jest największy.
0–1 p.

a) Konie.
c) Trzoda chlewna.

b) Bydło.
d) Owce.

Roślina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Region uprawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . .... .. . .. . .. .. . .. . ... ......... . 0–1 p. ....... . . . ... .. • . .. . ... ...... .. ..... ...... . ...... ...... . .... . ...... ....... ... . .... ... . .. . .... b) Podaj nazwy dwóch ośrodków przemysłowych znajdujących się w tym okręgu. ..... .. . .... ..... . . .... . ... Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy......... . 0–2 p. . . . ........ .. . .. .. ...... ..... .. .. ... ... .. ....... ...... .. ... Podaj dwa przykłady czynników społeczno-ekonomicznych decydujących o lokalizacji przemysłu w Polsce. .. . ... .... .... ... .. . .. .... . .... .. ......... .. . . Dolna Odra – . ... ... . ... ... ..... . .. ..... .... . .. .. . . .. ... . ... . które dostarczają najwięcej energii w Polsce. .... ... . . .. . ... .. ... . ... . ........ .... . .... . ..... 13. . . . ......... ... . . .. .. ...... . ... ..... ... . ... . ... . wykonaj polecenia.. .. c) Sól kamienna – . . ...... . . Suwałki...... . . . . ... ... ... .. .. ... . . Podkreśl typ elektrowni... .. .... .. .... .. ........ • ... . ..... .. ..... ... . . ..... .. ... ..... . . ... ... . . .. . ...... . .. .... .. .. . . .. ... ... . . . ... c) Geotermalne.. .. . ...... .. ..... . ..... Polkowice B. .... .. .. . ..... ... .. .... ..... .... . ... .. .... ... ... . D.. • ... ... ... .... . ... . .... .... ...... ... ... . .. . .. .. . ... .. ..... . . ..... ...... 0–3 p.. . ... .. 0–3 p.. ... .... .. ..... ... ..... ... . .... ... . .. .. . .. a zbiory – 9. ..... . .. • ... . ....... .. . . . ...... .. .. 0–4 p.. ... .. . . . b) Żarnowiec... .. . .... . ...... .. . .. .. .. .... .. ... wybierając spośród wymienionych poniżej..... . ... A...... .... ..... . .... 0–3 p.... ... . . . . 8. ... . ... .... ... ...... . . ....... .. .... d) Gaz ziemny – . ....... . . . .7.. 0–3 p.. .. ..... ... ... . . .. . .. .. ........ . .. .... Powierzchnia upraw ziemniaków wynosiła w Polsce w 2009 roku około 510 tys... .. . . ... . . . . .. .... . .. .... .. .. .. . Na podstawie poniższych informacji oblicz wielkość plonów ziemniaków w Polsce w 2009 roku. .. . . Bogatynia. ..... Kłodawa. . . . ... ... . . ... ... .. .. . .... ..... .... .. ..... .1 t)........ .... . .. Lubin. . b) Węgiel brunatny – .. . ... .... d) Cieplne... . ... .. ...... ..... ..... . .. . ................ ... ........... . C.............. . . . ... .. . . . ... . .. . . .............. .. . .. ...... . c) Kozienice... .. . . ... .. .. które rozwinęły się na obszarze tego okręgu.... .. ... . . ...... . .. .. .. .. ...... korzystając z wymienionych poniżej.. .. ... Pątnów – ........ . ........ . ha.. .. . a) Podpisz na mapie literą E Gdański Okręg Przemysłowy... ..... . .. .. .. . .... .. ... .. . .. .. .. . ... . .. ... . .. . . a) Wiatrowe. . . ... . ... ...... . .. ..... .. ..... a) Rudy miedzi – .... Żydowo – .... .. .. .... c) Wymień dwa działy przemysłu. Obliczenia: ... .. . . .. . . . . ..... .. ........ . ... ......... .. ... .. .. ...... .. . . .. . . Odpowiedź: ........ . .. Ostrów Wielkopolski. ... .... ... . . . . . ........ .... ... . .. .. .. .. . ....... . ... . .. ... . . . ........... Wielkość plonów podaje się w dt/ha (1 dt = 0... ... .. . . . .. .... . ...... . .... . ... wodne szczytowo-pompowe a) Turów... ... . ... ....... .. .... .... .. ... . .. ....... Do podanych surowców mineralnych dopasuj miejsca ich wydobycia. . . .. ............ . .. • . . . .... ...... . . • . ... . .. . . . .. .. .. .. . ..... .. Plon to ilość płodów rolnych uzyskana z jednostki powierzchni pola......... ...... 9. .. .. .. . . .. .. . .. . ... ... . ...... ... .... Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 7..... .... ....... ........ .. .. . . .. ... . . Wpisz poniżej nazwy okręgów przemysłowych oznaczonych na mapie literami A–D...... . .. . . . .. ... . . ...... .. .... .. . ... ...... . . . . . . . ..... .... 11... 10.. . b) Wodne. .. . ..... .. .. ... .. . .. ...... cieplne opalane węglem kamiennym.7 mln ton... .... .. ..... .... ... . ... cieplne opalane węglem brunatnym..... .. .. ... . . . ... .. . ... . .. 12. .......... . . ... Złotoryja. . . . . ..... Bełchatów..... .... ..

. .. ... . . .. .. . .. . .. ..... . ... . .... . .. Region uprawy: . ... . . .. . . ..... .. .. ... c) Od połowy lat 90... . .... . . . 0–4 p. Rozpoznaj i podpisz przedstawioną na fotografii roślinę uprawną. . . ... ...... . . . . .... . . . i .. .. . . . .... . 2. b) Podaj przyczynę występowania takich wielkości gospodarstw w wymienionych województwach. ...... . ... .. Zapisz je w odpowiedniej formie gramatycznej. . ..... . . .... Podaj przykład regionu jej uprawy.. ....... . ... . . ..... .. . .... . . . Wpisz obok zdania prawdziwego literę P. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach... ..... ... .. . ... a) Zboża.. .. .. . ..... . 5... . .. ... .. . .... . a) Roczna suma opadów w Polsce zapewnia niezbędną ilość wody do uprawy roli. ..... . . ... .. . . ........ . . . . ... . .... ... a) Wśród użytków rolnych w Polsce dominują łąki i pastwiska / grunty orne. . ... . . .... ... .. c) Dominującym kierunkiem w sadownictwie jest produkcja jabłek i .. . .. .. a obok fałszywego – literę F... śliwki.... . .. pszenica. ...... . 0–2 p. . . . . .. . .. .. . . . .. .. ... . .. 3. .. .. . .. .. ....... . ..... ziemniaków i . . . .. 0–2 p. .. .. . ..... . .. . ... ... . . .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty. ... . . .. XX w........ .. .. .. . .. . ...... .. .. . .. .. . .. . ... ... . . . . . . ... .. . ...... .. .in. ... ...... . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . 4. .. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź... wielkość zużycia nawozów sztucznych w Polsce rośnie / maleje. ... . .. ..... Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia. .. b) Większość gospodarstw rolnych ma powierzchnię ponad 15 ha / mniejszą niż 5 ha... . ...... . ..... 0–3 p.. .......... .... .... . 1.. .... ... . . . .. Nizina Podlaska.. 0–2 p.. d) Rośliny przemysłowe. .. . ... Roślina: . . .. . .. b) Pszenicę uprawia się głównie na .. .... . . .. . ... .. Podkreśl nazwę roślin... . .... . .. Nizina Śląska. .... . . .... . .grupa b Rolnictwo i przemysł . c) W Polsce dominują gleby średniej i słabej jakości... ... . ... ... c) Rośliny pastewne....... ... .. . . .. Klasa Poniższy test składa się z 13 zadań. . .. . 6. . b) Najdłuższy okres wegetacyjny występuje na Pojezierzu Suwalskim. których udział w strukturze zasiewów w Polsce jest największy.... .... a) Podaj nazwy dwóch województw o najmniejszej średniej powierzchni gospodarstw rolnych.. Uzupełnij zdania terminami wybranymi spośród podanych poniżej.. .. ... . .... . żyto a) Gleby słabej jakości wykorzystuje się pod uprawę m.. .... .... . . .. .. . .... .... . . Imię i nazwisko .... ... .. ... .. ... .. . ... . . . ..... ....... .... ...... . .. ..... .. . . .... . .. . ... . 0–1 p... b) Ziemniaki. . Wyżyna Lubelska... .... ..

. .. . . .... . 10... . .... ... . ... ....... .. . .. .. Bochnia.. . ... d) Pojezierza....... b) Podaj nazwy dwóch ośrodków przemysłowych znajdujących się w tym okręgu. . ...... .... . .. . .. . Na podstawie poniższych informacji oblicz wielkość plonów pszenicy w Polsce w 2009 roku... . . .. .... . . . ... • . . ........ . .. Wpisz poniżej nazwy okręgów przemysłowych oznaczonych na mapie literami A–D..... . . Rybnik – . . .. ... .... .... .... . ... . . ..... .... ... . . .. ... . . . . ...... .. ......... Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 7.... . . .. Ruda Śląska. .. ... ..... ... c) Bełchatów. . . ........ .. . ... .. . .. . . . . .... . .... ....... . .. ... ....... . . . .... ..... ........ ... korzystając z wymienionych poniżej.. .. ... . ... .. . . .. . . . . ... .. .. ... . ... .. . Turów – ... . . .. ...... ...... . .. . ...... .... .... ....... .. . .... . .. .. . . a) Podpisz na mapie literą E Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy.. • .... .. . . .... .7 mln ton.. .. . .. 0–3 p....... wodne przepływowe a) Połaniec. . . ... . ...... ....... .. Strzegom. . .. .. ... .. .... .. .. . .. ....... . ...... ..... .. . . . .. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy. .. .. .. . . .. .. . ..... ... ... .. . .... 8.... ... .. Odpowiedź: .... . .. ... .. .. .. ... . ..... ....... ... . . . . 11.. . Wielkość plonów podaje się w dt/ha (1 dt = 0.. .. ... . . . .. . .. . .. . .. • d) Kreda pisząca – . . . .. . .. .. ... c) Węgiel kamienny – .. . ..... . . . 12. . . . ...... . .... . . ... Bogdanka. . .. ........ ........ .. ...... .. .... ... ... .. . . .... . . .. . . . . .. ..... .... 0–2 p. . . które rozwinęły się na obszarze tego okręgu.. .. Rożnów – .. 0–4 p....... .. .. . ..... .. ...... ..... . .. Barnówko.. ... a zbiory – 9.... ... ...... . ... .. .... . .... ... .... ..... .. ..... .. .. . . .. .. . .. .... . . . ...... ... ... . ... .... ..... ... .. .. .. . . . . .. ... . . . ... ..... .. .1 t).. . Podkreśl region.. ......... ...... .. ... . ... ... ..... .... Chełm..... .. .. ... ..... .... ... .... ... Powierzchnia upraw pszenicy wynosiła w Polsce w 2009 roku około 2. .. .. . .. .. .... . . . ... ...... . ..... .. .... .. .. . .. • ... . .. D. . . ....... .... . . ... . .... ....... cieplne opalane węglem kamiennym.. .. 9..... ... ... ... .......7. . ... .. .............. .. ... .... .. ... .. ... . . ... .... . .. ... . . ..... 0–1 p...... . . .. . b) Granit – . . . .. A... 0–3 p. . c) Pobrzeża. w którym jest zlokalizowana większość elektrowni wiatrowych.. .... .. ... . ... . ...... . ...... ..... . ... . .... . . . . .. . ... ... .. .. .. . ... . ... . .. . ... . ... . .. ........ ... . . .. ..... ... ... Do podanych surowców mineralnych dopasuj miejsca ich wydobycia.. .... .... . ... ... . ... . .. • . . ... ... .... ... ... Kłodawa... . . ... Strzelin a) Ropa naftowa – . ....... . . ... ...... ...... .. .. . . ... . . . ........... ... ....... . b) Kotliny Podkarpackie............ . . ..... . . . .... 0–3 p.. . ..... . . ..... . .. . . . . . .. 0–3 p......... ..... ... . .... . Obliczenia: .. . .. . ... ... . ... .. wykonaj polecenia.. • ... .. . . ...... ..... .... . . .. .. ... .3 mln ha.. . ....... . . .. .. B. . ..... .. . . . C.... Plon to ilość płodów rolnych uzyskana z jednostki powierzchni pola.. ... . . . . ........ .. ... ... b) Włocławek........ ........ ........ Podaj dwa przykłady czynników przyrodniczych decydujących o lokalizacji przemysłu w Polsce.. . .. .. . . ......... .... ... . . . ....... . ...... . ... . .. ..... . . .. . .... .. .. ...... .. ... .. . ... .. .. .... .. . .... ... . .... . .. .. ... ....... a) Góry. .. . .. . ... ... . ....... . .. .. . .. . . .... . ... ... . ..... . ... . . ... . .. cieplne opalane węglem brunatnym. . .. . .. ..... . ... ... .. .. ... ...... . . . . 13.. .... .. c) Wymień dwa działy przemysłu. wybierając spośród wymienionych poniżej.. . . ........ . .. ... .... . . ..